Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

illustratie resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
STIJL, SIEMEN Simon Stijlfabrikeur in bontenkoper door niaar huisKarremanstraat ZZ1774258130r0
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopmangeniaarde koper Karremanstraat ZZ1774258130r0
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopmangeniaarde koper Karremanstraat ZZ1774258130r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.s.bewoner Karremanstraat ZZ1774258130r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.s.bewoner Karremanstraat ZZ1774258130r0
TJERKS, ROELOFde verkoper Roelof Tjerks naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ1774258130r0
TJERKS, ROELOFde verkoper Roelof Tjerks naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ1774258130r0
STIJL, SIEMEN Symon Stijlkoopmannaastligger ten westen Karremanstraat ZZ1774258130r0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat ZZ1774258130r0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat ZZ1774258130r0
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Karremanstraat ZZ1774258130r0
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Karremanstraat ZZ1774258130r0
JOHANNES, PIETER Pyter Johannes metselaarkoper huisKarremanstraat WZ1613229162v0
JOHANNES, PIETER Pyter Johannes metselaarkoper huisKarremanstraat WZ1613229162v0
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ1613229162v0
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ1613229162v0
, JAN Jan naastligger ten zuiden ([staat: Franeker Jan])Karremanstraat WZ1613229162v0
PIETERS, HOMME Homme Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ1613229162v0
PIETERS, HOMME Homme Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ1613229162v0
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat WZ1613229162v0
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat WZ1613229162v0
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrick Harmens verkoper Karremanstraat WZ1613229162v0
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrick Harmens verkoper Karremanstraat WZ1613229162v0
HENDRIKS, HARMKE Harmen Hendricks verkoper Karremanstraat WZ1613229162v0
HENDRIKS, HARMKE Harmen Hendricks verkoper Karremanstraat WZ1613229162v0
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Hasseltverkoper q.q. Karremanstraat1603228382v0
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Hasseltverkoper q.q. Karremanstraat1603228382v0
HASSELT, JAN JANShet weeskind van wijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Karremanstraat1603228382v0
HASSELT, JAN JANShet weeskind van wijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Karremanstraat1603228382v0
IENTES, AALTJEwijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat1603228382v0
IENTES, AALTJEwijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat1603228382v0
WIEBRENS, DIRKhet sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat162523153v0
WIEBRENS, DIRKhet sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat162523153v0
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachterKarremanstraat159722836v0
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachterKarremanstraat159722836v0
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachterKarremanstraat159722836v0
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syourdts smidverpachter grond Karremanstraat159722836v0
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syourdts smidverpachter grond Karremanstraat159722836v0
, EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat159722836v0
JAKOBS, TJEPKE Tyepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat159722836v0
JAKOBS, TJEPKE Tyepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat159722836v0
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat159722836v0
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat159722836v0
WIEBES, GRIETJE Griet Wybes verkoper Karremanstraat159722836v0
WIEBES, GRIETJE Griet Wybes verkoper Karremanstraat159722836v0
, DIRK Dirck wevernaastligger ten oosten Karremanstraat161222977r0
, RIJK Rijck smidnaastligger ten westen Karremanstraat161222977r0
FREERKS, DOOITSE Doytse Freercx verkoper q.q. Karremanstraat161222977r0
FREERKS, DOOITSE Doytse Freercx verkoper q.q. Karremanstraat161222977r0
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r0
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r0
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r0
SIEMENS, SIEMENde nagelaten weeskinderen van wijlen Symen Symens verkoper Karremanstraat161222977r0
SIEMENS, SIEMENde nagelaten weeskinderen van wijlen Symen Symens verkoper Karremanstraat161222977r0
JOHANNES, EETSKEwijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat161222977r0
JOHANNES, EETSKEwijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat161222977r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huisKarremanstraat17882631r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huisKarremanstraat17882631r0
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat17882631r0
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat17882631r0
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat17882631r0
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat17882631r0
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat17882631r0
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat17882631r0
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat17882631r0
, BALThet testament van wijlen Baltus Moltszverkoper Karremanstraat17882631r0
, wijlen Petronella Chaminverkoper Karremanstraat17882631r0
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huisKarremanstraat1599228157r0
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huisKarremanstraat1599228157r0
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat1599228157r0
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat1599228157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 cg)Karremanstraat1599228157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 cg)Karremanstraat1599228157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 cg)Karremanstraat1599228157r0
JURJENS, GEERTJE Geertien Jurriens verpachter grond Karremanstraat1599228157r0
JURJENS, GEERTJE Geertien Jurriens verpachter grond Karremanstraat1599228157r0
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat1599228157r0
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat1599228157r0
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat1599228157r0
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat1599228157r0
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat1599228157r0
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat1599228157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat1599228157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat1599228157r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat1599228157r0
JURJENS, GEERTJE Geertyen Jurryens verkoper Karremanstraat1599228157r0
JURJENS, GEERTJE Geertyen Jurryens verkoper Karremanstraat1599228157r0
HEMKES, HARING Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsjeKarremanstraat WZ1618230127v0
HEMKES, HARING Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsjeKarremanstraat WZ1618230127v0
SIPKES, GRIETJE Griet Sipckes koper Karremanstraat WZ1618230127v0
SIPKES, GRIETJE Griet Sipckes koper Karremanstraat WZ1618230127v0
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerdts smidverpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 cg])Karremanstraat WZ1618230127v0
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerdts smidverpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 cg])Karremanstraat WZ1618230127v0
PIPHRON, Piphronprotesteert Karremanstraat WZ1618230127v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat WZ1618230127v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat WZ1618230127v0
HOMMES, JANKE Jantien Hommes verkoper Karremanstraat WZ1618230127v0
HOMMES, JANKE Jantien Hommes verkoper Karremanstraat WZ1618230127v0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ1618230127v0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ1618230127v0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ1618230127v0
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper huis, loods en plaatsKarremanstraat OZ1688242260v0
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper huis, loods en plaatsKarremanstraat OZ1688242260v0
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat OZ1688242260v0
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat OZ1688242260v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1688242260v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1688242260v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1688242260v0
SLAP, JAN Jan Slapmetselaar (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat OZ1688242260v0
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarderverkoper Karremanstraat OZ1688242260v0
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarderverkoper Karremanstraat OZ1688242260v0
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarderverkoper Karremanstraat OZ1688242260v0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks verkoper Karremanstraat OZ1688242260v0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks verkoper Karremanstraat OZ1688242260v0
, GERARDUS Gerardus Feltsmachirurgijnkoper hof met pangedekt prieel, wijnstok en vruchtbomenKarremanstraat1729247256v0
DOUWES, LUITJENde kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1729247256v0
DOUWES, LUITJENde kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1729247256v0
DOUWES, LUITJENde kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1729247256v0
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat1729247256v0
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat1729247256v0
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat1729247256v0
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat1729247256v0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Karremanstraat1729247256v0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Karremanstraat1729247256v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat1729247256v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat1729247256v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat1729247256v0
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaatsKarremanstraat OZ159722853r0
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaatsKarremanstraat OZ159722853r0
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaatsKarremanstraat OZ159722853r0
LIEUWES, ANTJE Anna Lyeuwes koper Karremanstraat OZ159722853r0
LIEUWES, ANTJE Anna Lyeuwes koper Karremanstraat OZ159722853r0
LOO, JAKOB Jacob van Loonaastligger ten oosten Karremanstraat OZ159722853r0
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ159722853r0
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ159722853r0
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ159722853r0
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ159722853r0
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ159722853r0
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ159722853r0
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ159722853r0
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachterKarremanstraat OZ161222991v0
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachterKarremanstraat OZ161222991v0
BOKKES, FEITSEwijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ161222991v0
BOKKES, FEITSEwijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ161222991v0
BOKKES, FEITSEwijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ161222991v0
, HARMEN Harmen soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat OZ161222991v0
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ161222991v0
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ161222991v0
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ161222991v0
, STEFFEN Steffen Guntherverkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v0
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v0
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v0
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vruchtbomenKarremanstraat1710245120r0
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vruchtbomenKarremanstraat1710245120r0
FOKKES, REIERwijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat1710245120r0
FOKKES, REIERwijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat1710245120r0
FOKKES, REIERwijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat1710245120r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1710245120r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1710245120r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1710245120r0
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Karremanstraat1710245120r0
RUISKE, GRIETJE Grietien Ruiskenaastligger ten noorden Karremanstraat1710245120r0
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r0
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r0
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Karremanstraat165623761r1
JOUKES, SIEBRENgrondpacht uit het huis van Sybrant Jouckes eigenaar perceel Karremanstraat165623761r1
JOUKES, SIEBRENgrondpacht uit het huis van Sybrant Jouckes eigenaar perceel Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoopmankoper huisKarremanstraat1784261170r0
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat1784261170r0
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat1784261170r0
STAMBKE, dr. Stambkenaastligger ten oosten Karremanstraat1784261170r0
JANS, GRIETJE Grietje Jansen verkoper Karremanstraat1784261170r0
JANS, GRIETJE Grietje Jansen verkoper Karremanstraat1784261170r0
KUIPER, PIETER KORNELISwijlen Pieter Cornelis Cuiperverkoper Karremanstraat1784261170r0
KUIPER, PIETER KORNELISwijlen Pieter Cornelis Cuiperverkoper Karremanstraat1784261170r0
KUIPER, PIETER KORNELISwijlen Pieter Cornelis Cuiperverkoper Karremanstraat1784261170r0
RIPPERTS, ENOCH Enoch van Ripperschirurgijn (mr. -)koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieelKarremanstraat1696243198r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1696243198r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1696243198r0
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1696243198r0
, JAN Jan baantjernaastligger ten zuiden Karremanstraat1696243198r0
RUISKE, GRIETJE Grietie Ruiskenaastligger ten noorden Karremanstraat1696243198r0
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croeseverkoper Karremanstraat1696243198r0
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huisKarremanstraat WZ159822893v0
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huisKarremanstraat WZ159822893v0
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ159822893v0
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ159822893v0
, JAN Jan , [staat: Jan van Franeker]naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ159822893v0
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat WZ159822893v0
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat WZ159822893v0
JAKOBS, Jempcke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ159822893v0
JAKOBS, Jempcke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ159822893v0
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ159822893v0
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ159822893v0
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnenkoper kamerKarremanstraat ZZ163923488v0
PAULUS, ANNEde kamer van Anne Pouwels naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ163923488v0
PAULUS, ANNEde kamer van Anne Pouwels naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ163923488v0
, de hof van Anne? naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ163923488v0
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Karremanstraat ZZ163923488v0
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Karremanstraat ZZ163923488v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huisKarremanstraat1598228106v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huisKarremanstraat1598228106v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huisKarremanstraat1598228106v0
HESSELS, IETJE Ydt Hessels koper Karremanstraat1598228106v0
HESSELS, IETJE Ydt Hessels koper Karremanstraat1598228106v0
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat1598228106v0
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat1598228106v0
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat1598228106v0
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat1598228106v0
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat1598228106v0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 11-10-00 cgKarremanstraat16652396r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 11-10-00 cgKarremanstraat16652396r0
FRANSES, TIEMENgrondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat16652396r0
FRANSES, TIEMENgrondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat16652396r0
FRANSES, TIEMENgrondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat16652396r0
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r0
JOOSTES, PIETERgrondpacht uit het huis van wijlen Pieter Joostes karremaneerdere eigenaar Karremanstraat16652396r0
JOOSTES, PIETERgrondpacht uit het huis van wijlen Pieter Joostes karremaneerdere eigenaar Karremanstraat16652396r0
IJSBRANDS, MEINERTgrondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat16652396r0
IJSBRANDS, MEINERTgrondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat16652396r0
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r1
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huisKarremanstraat OZ1669239205r0
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huisKarremanstraat OZ1669239205r0
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekeeskoper Karremanstraat OZ1669239205r0
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekeeskoper Karremanstraat OZ1669239205r0
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijnkoper Karremanstraat OZ1669239205r0
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijnkoper Karremanstraat OZ1669239205r0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ1669239205r0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ1669239205r0
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ1669239205r0
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ1669239205r0
JANS, PAULUSwijlen Poulus Jansen , c.s.verkoper Karremanstraat OZ1669239205r0
JANS, PAULUSwijlen Poulus Jansen , c.s.verkoper Karremanstraat OZ1669239205r0
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
FRIESES, JARICHgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses eigenaar perceel Karremanstraat16652396r1
FRIESES, JARICHgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses eigenaar perceel Karremanstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r1
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huisKarremanstraat1769257122v0
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huisKarremanstraat1769257122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat1769257122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat1769257122v0
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bewoner Karremanstraat1769257122v0
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bewoner Karremanstraat1769257122v0
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat1769257122v0
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat1769257122v0
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat1769257122v0
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik, c.s.naastligger ten oosten Karremanstraat1769257122v0
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat1769257122v0
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat1769257122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat1769257122v0
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat1769257122v0
JELTES, RUURD Ruird Jeltes naastligger ten westen Karremanstraat1769257122v0
JELTES, RUURD Ruird Jeltes naastligger ten westen Karremanstraat1769257122v0
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u.koper huisKarremanstraat OZ164823611r0
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u.koper huisKarremanstraat OZ164823611r0
, KLAAS Claes wevernaastligger ten oosten Karremanstraat OZ164823611r0
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaatnaastligger ten noorden Karremanstraat OZ164823611r0
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u.verkoper Karremanstraat OZ164823611r0
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u.verkoper Karremanstraat OZ164823611r0
ROUSENBURG, HANS Hans Rouschenburghsoldaat in de compagnie van kapt. jhr. Johan van Roordakoper twee kamers aan elkaarKarremanstraat1658237168av0
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat1658237168av0
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat1658237168av0
BLOEMBERG, JAN Jan Blomburghnaastligger ten oosten Karremanstraat1658237168av0
, LIEUWE Lieuue scheepstimmermannaastligger ten zuiden Karremanstraat1658237168av0
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmakernaastligger ten westen Karremanstraat1658237168av0
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u.glasmakerverkoper Karremanstraat1658237168av0
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u.bakkerkoper huisKarremanstraat OZ165623784v0
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u.bakkerkoper huisKarremanstraat OZ165623784v0
, AALTJE Aeltie naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v0
AARTS, JANwijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v0
AARTS, JANwijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v0
AARTS, JANwijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v0
SALVERDA, THOMAS LAMMERTSde erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvardanaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ165623784v0
SALVERDA, THOMAS LAMMERTSde erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvardanaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ165623784v0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengeveltverkoper Karremanstraat OZ165623784v0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengeveltverkoper Karremanstraat OZ165623784v0
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de KarremansstraatKarremanstraat WZ162423125v0
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de KarremansstraatKarremanstraat WZ162423125v0
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de KarremansstraatKarremanstraat WZ162423125v0
GERRITS, TIETJE Tied Gerryts koper Karremanstraat WZ162423125v0
GERRITS, TIETJE Tied Gerryts koper Karremanstraat WZ162423125v0
JANS, WILLEM Willem Jans schipper (veer-)verkoper Karremanstraat WZ162423125v0
JANS, WILLEM Willem Jans schipper (veer-)verkoper Karremanstraat WZ162423125v0
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ162423125v0
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ162423125v0
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ162423125v0
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huisKarremanstraat OZ1687242192r0
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huisKarremanstraat OZ1687242192r0
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schipperkoper Karremanstraat OZ1687242192r0
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schipperkoper Karremanstraat OZ1687242192r0
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r0
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r0
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r0
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters molenaarnaastligger ten noorden Karremanstraat OZ1687242192r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters molenaarnaastligger ten noorden Karremanstraat OZ1687242192r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11736249126v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11736249126v0
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 11736249126v0
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 11736249126v0
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 11736249126v0
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 11736249126v0
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 11736249126v0
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 11736249126v0
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat 11736249126v0
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat 11736249126v0
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopman en bontrederverkoper q.q. Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, JILLES SIEMENS Jelis Symons Stijlverkoper en Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, JILLES SIEMENS Jelis Symons Stijlverkoper en Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, SIEMEN SIEMENS Symon Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, SIEMEN SIEMENS Symon Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlkoopman en bontrederverkoper en Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlkoopman en bontrederverkoper en Karremanstraat 11736249126v0
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en bontrederverkoper Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v0
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v0
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 21809268326r0
GERRITS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 21809268326r0
GERRITS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 21809268326r0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperdanaastligger ten westen Karremanstraat 21809268326r0
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoonkoopmanverkoper Karremanstraat 21809268326r0
JANS, PIEBE Pybe Jansen , c.u.koper huisKarremanstraat 21633233109v0
JANS, PIEBE Pybe Jansen , c.u.koper huisKarremanstraat 21633233109v0
JAKOBS, AUKEde verkoper Aucke Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 21633233109v0
JAKOBS, AUKEde verkoper Aucke Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 21633233109v0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 21633233109v0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 21633233109v0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 21633233109v0
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v0
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v0
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.metselaarverkoper Karremanstraat 21633233109v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.metselaarverkoper Karremanstraat 21633233109v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopmankoper huis, stal, hofke met bomen en plantenKarremanstraat 21676240232v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopmankoper huis, stal, hofke met bomen en plantenKarremanstraat 21676240232v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopmankoper huis, stal, hofke met bomen en plantenKarremanstraat 21676240232v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 21676240232v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 21676240232v0
LUURTS, HARMENhet huis van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 21676240232v0
LUURTS, HARMENhet huis van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 21676240232v0
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 21676240232v0
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 21676240232v0
BOUWES, JAKOBwijlen Jacob Bouwes slagerverkoper Karremanstraat 21676240232v0
BOUWES, JAKOBwijlen Jacob Bouwes slagerverkoper Karremanstraat 21676240232v0
BOUWES, JAKOBwijlen Jacob Bouwes slagerverkoper Karremanstraat 21676240232v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis wever (mr. linnen-)koper huis en bleekveldjeKarremanstraat 21703244236r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis wever (mr. linnen-)koper huis en bleekveldjeKarremanstraat 21703244236r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis wever (mr. linnen-)koper huis en bleekveldjeKarremanstraat 21703244236r0
JANS, JAN Jan Jansen , n.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 21703244236r0
JANS, JAN Jan Jansen , n.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 21703244236r0
TJEERDS, WIEBRENals bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 21703244236r0
TJEERDS, WIEBRENals bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 21703244236r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 21703244236r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 21703244236r0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21645235182v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21645235182v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21645235182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v0
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21645235182v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21645235182v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21645235182v0
, HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21645235182v0
, HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21645235182v0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 21645235182v0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 21645235182v0
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 21645235182v0
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 21645235182v0
HEERKES, ELSKE Else Heerkes molenaar (rog-)koper stal en wagenhuisKarremanstraat 21800265236r0
HEERKES, ELSKE Else Heerkes molenaar (rog-)koper stal en wagenhuisKarremanstraat 21800265236r0
HUISINGA, Sybrandis Huisingakoopmankoper Karremanstraat 21800265236r0
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 21800265236r0
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 21800265236r0
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 21800265236r0
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 21800265236r0
IJSBRANDS, OUTGER Alger Isbrandts koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21646235202v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger Isbrandts koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21646235202v0
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 21646235202v0
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 21646235202v0
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 21646235202v0
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 21646235202v0
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 21646235202v0
, HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21646235202v0
, HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21646235202v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Karremanstraat 21646235202v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Karremanstraat 21646235202v0
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Karremanstraat 21646235202v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 21771257208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 21771257208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 21771257208v0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v0
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vriesgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v0
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v0
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v0
DIRKS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 21771257208v0
DIRKS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 21771257208v0
DIRKS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 21771257208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 21771257208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 21771257208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 21771257208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 21771257208v0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u.koper huisKarremanstraat 21644235107r0
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u.koper huisKarremanstraat 21644235107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verpachter grond Karremanstraat 21644235107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verpachter grond Karremanstraat 21644235107r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21644235107r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21644235107r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21644235107r0
BARTELDS, ANTJEde hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 21644235107r0
BARTELDS, ANTJEde hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 21644235107r0
BARTELDS, ANTJEde hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 21644235107r0
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 21644235107r0
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 21644235107r0
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 21644235107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verkoper Karremanstraat 21644235107r0
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verkoper Karremanstraat 21644235107r0
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajemakoper huis, schuur en tuinKarremanstraat 21664238220v0
ZOMER, JAN Jan Somernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21664238220v0
, JAN Jan Bijcknaastligger ten westen Karremanstraat 21664238220v0
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u.verkoper Karremanstraat 21664238220v0
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u.verkoper Karremanstraat 21664238220v0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagerkoper huis, stal en tuinKarremanstraat 2167124062v0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagerkoper huis, stal en tuinKarremanstraat 2167124062v0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagerkoper huis, stal en tuinKarremanstraat 2167124062v0
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2167124062v0
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2167124062v0
ZOMER, JAN Jan Somernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2167124062v0
, JAN Jan Beykenaastligger ten westen Karremanstraat 2167124062v0
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajemaverkoper Karremanstraat 2167124062v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u.koper huisKarremanstraat 21650236107v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u.koper huisKarremanstraat 21650236107v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u.koper huisKarremanstraat 21650236107v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21650236107v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21650236107v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21650236107v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 21650236107v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 21650236107v0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsjeKarremanstraat 2164023498r0
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsjeKarremanstraat 2164023498r0
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2164023498r0
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2164023498r0
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2164023498r0
DIRKS, DIRKhet huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2164023498r0
DIRKS, DIRKhet huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2164023498r0
DIRKS, DIRKhet huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2164023498r0
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r0
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r0
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r0
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r0
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r0
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r0
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karremanverkoper Karremanstraat 2164023498r0
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karremanverkoper Karremanstraat 2164023498r0
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2164023498r0
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2164023498r0
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstalKarremanstraat 2168424228v0
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstalKarremanstraat 2168424228v0
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.)Karremanstraat 2168424228v0
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.)Karremanstraat 2168424228v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2168424228v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2168424228v0
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat 2168424228v0
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat 2168424228v0
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsmaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 2168424228v0
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Karremanstraat 2168424228v0
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Karremanstraat 2168424228v0
OOSTERBAAN, JAN EVERTSwijlen Jan Ewerts Oosterbaanverkoper Karremanstraat 2168424228v0
OOSTERBAAN, JAN EVERTSwijlen Jan Ewerts Oosterbaanverkoper Karremanstraat 2168424228v0
OOSTERBAAN, JAN EVERTSwijlen Jan Ewerts Oosterbaanverkoper Karremanstraat 2168424228v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huisKarremanstraat 21730247357v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huisKarremanstraat 21730247357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 21730247357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 21730247357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 21730247357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 21730247357v0
, HENDRIK Hendrik wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 21730247357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 21730247357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 21730247357v0
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 317432511r0
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 317432511r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens koper Karremanstraat 317432511r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens koper Karremanstraat 317432511r0
, SAKEde tuin van de erfgenamen van wijlen Saco Sybismanaastligger ten oosten Karremanstraat 317432511r0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 317432511r0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 317432511r0
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaarverkoper Karremanstraat 317432511r0
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaarverkoper Karremanstraat 317432511r0
ATLAS, L. L. Atlaskoper huisKarremanstraat 31808268120v0
VELDE, JOCHEMKE Jochemke van der Veldekoper Karremanstraat 31808268120v0
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 31808268120v0
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 31808268120v0
WIJMA, S. S. Wijmaprocureurnaastligger ten oosten Karremanstraat 31808268120v0
GRATEMA, AURELIA de weduwe van wijlen Aurelia Gratamaverkoper Karremanstraat 31808268120v0
TETRODE, P. wijlen P. Tetrodeverkoper Karremanstraat 31808268120v0
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaarwijnhandelaarkoper huisKarremanstraat 31740250102v0
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaarwijnhandelaarkoper huisKarremanstraat 31740250102v0
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 31740250102v0
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 31740250102v0
SYBESMA, SAKE de tuin van vroedsman Saco Sibismanaastligger ten oosten Karremanstraat 31740250102v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 31740250102v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 31740250102v0
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 31740250102v0
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 31740250102v0
KLASES, KLAASwijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 31740250102v0
KLASES, KLAASwijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 31740250102v0
KLASES, KLAASwijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 31740250102v0
HARMENS, HERE Heere Harmens wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 31752252197r0
HARMENS, HERE Heere Harmens wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 31752252197r0
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 31752252197r0
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 31752252197r0
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 31752252197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.huurder Karremanstraat 31752252197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.huurder Karremanstraat 31752252197r0
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sibersmanaastligger ten oosten Karremanstraat 31752252197r0
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopman en fabrikantverkoper q.q. Karremanstraat 31752252197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds verkoper Karremanstraat 31752252197r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds verkoper Karremanstraat 31752252197r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens verkoper Karremanstraat 31752252197r0
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens verkoper Karremanstraat 31752252197r0
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 41809268326r0
GERRITS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 41809268326r0
GERRITS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 41809268326r0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperdanaastligger ten westen Karremanstraat 41809268326r0
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoonkoopmanverkoper Karremanstraat 41809268326r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmakerkoper huisKarremanstraat 41634233134r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmakerkoper huisKarremanstraat 41634233134r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmakerkoper huisKarremanstraat 41634233134r0
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Karremanstraat 41634233134r0
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Karremanstraat 41634233134r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 41634233134r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 41634233134r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 41634233134r0
JANS, PIEBE Pybe Jans naastligger ten noorden Karremanstraat 41634233134r0
JANS, PIEBE Pybe Jans naastligger ten noorden Karremanstraat 41634233134r0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 41634233134r0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 41634233134r0
HUISINGA, Sybrandis Huisingakoopmankoper huisKarremanstraat 41800265235r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u.huurder Karremanstraat 41800265235r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u.huurder Karremanstraat 41800265235r0
GERRITS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Gerryts naastligger ten zuiden Karremanstraat 41800265235r0
GERRITS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Gerryts naastligger ten zuiden Karremanstraat 41800265235r0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntie Ripperdanaastligger ten westen Karremanstraat 41800265235r0
WIJGA, IEKE ENNESde stalling van wijlen Yke Ennes Wyganaastligger ten noorden Karremanstraat 41800265235r0
WIJGA, IEKE ENNESde stalling van wijlen Yke Ennes Wyganaastligger ten noorden Karremanstraat 41800265235r0
WIJGA, IEKE ENNESde stalling van wijlen Yke Ennes Wyganaastligger ten noorden Karremanstraat 41800265235r0
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 41800265235r0
WIJGA, IEKE ENNESde boedel van wijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 41800265235r0
WIJGA, IEKE ENNESde boedel van wijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 41800265235r0
WIJGA, IEKE ENNESde boedel van wijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 41800265235r0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 41771257208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 41771257208v0
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 41771257208v0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v0
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vriesgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v0
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v0
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v0
DIRKS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 41771257208v0
DIRKS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 41771257208v0
DIRKS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 41771257208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 41771257208v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 41771257208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 41771257208v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 41771257208v0
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])Karremanstraat 4163723443r0
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])Karremanstraat 4163723443r0
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4163723443r0
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4163723443r0
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1])Karremanstraat 4163723443r0
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1])Karremanstraat 4163723443r0
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1])Karremanstraat 4163723443r0
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Karremanstraat 4163723443r0
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Karremanstraat 4163723443r0
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper nieuw huis met een tuintje erachterKarremanstraat 41669239189r0
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper nieuw huis met een tuintje erachterKarremanstraat 41669239189r0
, HARMEN Harmen Luiersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 41669239189r0
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41669239189r0
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41669239189r0
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u.verkoper Karremanstraat 41669239189r0
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u.verkoper Karremanstraat 41669239189r0
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u.verkoper Karremanstraat 41669239189r0
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachterKarremanstraat 41658237161v0
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachterKarremanstraat 41658237161v0
STAAL, HANS wijlen Hans Staellkoper Karremanstraat 41658237161v0
, HARMEN Harmen Luyrsen Vrijmoetnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41658237161v0
ROMKES, SAKE Sake Romckes* brouwernaastligger ten noorden Karremanstraat 41658237161v0
ROMKES, SAKE Sake Romckes* brouwernaastligger ten noorden Karremanstraat 41658237161v0
SIX, DIRK Dirck Siccx, c.u.verkoper Karremanstraat 41658237161v0
JONAS, ANTONIUS Anthony Jonas koper huisKarremanstraat 41690242322v0
JONAS, ANTONIUS Anthony Jonas koper huisKarremanstraat 41690242322v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen Grootsnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41690242322v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen Grootsnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41690242322v0
HEMERT, GRIETJE kind van Grietie van Hemertnaastligger ten westen Karremanstraat 41690242322v0
, Tessingh karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 41690242322v0
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 41690242322v0
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 41690242322v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper kamerKarremanstraat 41630232155r0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper kamerKarremanstraat 41630232155r0
, ANTJE Anna weefsternaastligger ten oosten Karremanstraat 41630232155r0
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers , c.f.naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r0
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers , c.f.naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r0
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopmanverkoper Karremanstraat 41630232155r0
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopmanverkoper Karremanstraat 41630232155r0
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintjeKarremanstraat 41662238149r0
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintjeKarremanstraat 41662238149r0
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintjeKarremanstraat 41662238149r0
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 41662238149r0
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 41662238149r0
, HARMEN Harmen Luiersen Vrijmoetnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41662238149r0
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41662238149r0
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41662238149r0
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 41662238149r0
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 41662238149r0
STAAL, HANS wijlen Hans Staelverkoper Karremanstraat 41662238149r0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huisKarremanstraat 41730247357v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huisKarremanstraat 41730247357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 41730247357v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 41730247357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 41730247357v0
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 41730247357v0
, HENDRIK Hendrik wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 41730247357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 41730247357v0
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 41730247357v0
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisKarremanstraat 5180826869v0
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisKarremanstraat 5180826869v0
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisKarremanstraat 5180826869v0
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5180826869v0
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5180826869v0
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperdahuurder (p.j.)Karremanstraat 5180826869v0
, G. G. van Danswijknaastligger ten oosten Karremanstraat 5180826869v0
DUMAN, FREERK Fredrik Dumannaastligger ten zuiden Karremanstraat 5180826869v0
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Karremanstraat 5180826869v0
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 51778259139v0
KALF, JAN Jan Hendrik Kalf, c.m.huurder Karremanstraat 51778259139v0
STIJL, SIEMEN Symon Stijlnaastligger ten oosten Karremanstraat 51778259139v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51778259139v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51778259139v0
, naastligger ten westen Karremanstraat 51778259139v0
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51778259139v0
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51778259139v0
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 51778259139v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Karremanstraat 51778259139v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Karremanstraat 51778259139v0
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 51778259139v0
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 51778259139v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmakerkoper huisKarremanstraat 51688242248r0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmakerkoper huisKarremanstraat 51688242248r0
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 51688242248r0
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 51688242248r0
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaarhuurder Karremanstraat 51688242248r0
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaarhuurder Karremanstraat 51688242248r0
SLOTERDIJK, de hof van hopman Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 51688242248r0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 51688242248r0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 51688242248r0
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r0
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r0
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters zeevarendekoper huis met tuintjeKarremanstraat 51701244124v0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters zeevarendekoper huis met tuintjeKarremanstraat 51701244124v0
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs koper Karremanstraat 51701244124v0
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs koper Karremanstraat 51701244124v0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.u.huurder Karremanstraat 51701244124v0
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.u.huurder Karremanstraat 51701244124v0
SLOTERDIJK, DOEDE [burger]hopman Doede Theotardus Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 51701244124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 51701244124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 51701244124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 51701244124v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits graanverschieterverkoper Karremanstraat 51701244124v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits graanverschieterverkoper Karremanstraat 51701244124v0
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 51776258243v0
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 51776258243v0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums huurder Karremanstraat 51776258243v0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums huurder Karremanstraat 51776258243v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Karremanstraat 51776258243v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51776258243v0
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51776258243v0
HARMENS, HEREde weduwe van wijlen Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51776258243v0
HARMENS, HEREde weduwe van wijlen Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51776258243v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans Smotskeverkoper Karremanstraat 51776258243v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans Smotskeverkoper Karremanstraat 51776258243v0
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaatsKarremanstraat 61781260118r0
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaatsKarremanstraat 61781260118r0
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaatsKarremanstraat 61781260118r0
AGES, HIELKEwijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 61781260118r0
AGES, HIELKEwijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 61781260118r0
AGES, HIELKEwijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 61781260118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 61781260118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 61781260118r0
JOHANNES, SIEBOUTde weduwe van wijlen Sybout Johannes naastligger ten oosten Karremanstraat 61781260118r0
JOHANNES, SIEBOUTde weduwe van wijlen Sybout Johannes naastligger ten oosten Karremanstraat 61781260118r0
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten westen Karremanstraat 61781260118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 61781260118r0
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 61781260118r0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknechtkoper huisKarremanstraat 61771257208r0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknechtkoper huisKarremanstraat 61771257208r0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknechtkoper huisKarremanstraat 61771257208r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galamanaastligger ten westen Karremanstraat 61771257208r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galamanaastligger ten westen Karremanstraat 61771257208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 61771257208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 61771257208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 61771257208r0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 61771257208r0
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts koper huisKarremanstraat 61784261153v0
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts koper huisKarremanstraat 61784261153v0
FREERKS, ANTJE Antje Freerks koper Karremanstraat 61784261153v0
FREERKS, ANTJE Antje Freerks koper Karremanstraat 61784261153v0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknechtverkoper Karremanstraat 61784261153v0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknechtverkoper Karremanstraat 61784261153v0
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknechtverkoper Karremanstraat 61784261153v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper kamerKarremanstraat 61630232157v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper kamerKarremanstraat 61630232157v0
MELLES, MEINTJE Meynie Melles koper Karremanstraat 61630232157v0
MELLES, MEINTJE Meynie Melles koper Karremanstraat 61630232157v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten noorden Karremanstraat 61630232157v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten noorden Karremanstraat 61630232157v0
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses , voor zijn dochterverkoper Karremanstraat 61630232157v0
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses , voor zijn dochterverkoper Karremanstraat 61630232157v0
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses , voor zijn dochterverkoper Karremanstraat 61630232157v0
ABES, PIER Pier Abes arbeiderkoper weefwinkel en plaatsKarremanstraat 7178326136v0
ABES, PIER Pier Abes arbeiderkoper weefwinkel en plaatsKarremanstraat 7178326136v0
ABES, PIER Pier Abes arbeiderkoper weefwinkel en plaatsKarremanstraat 7178326136v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr.koopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 7178326136v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr.koopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 7178326136v0
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts verkoper Karremanstraat 7178326136v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v0
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeekverkoper Karremanstraat 7178326136v0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper huis en tuintjeKarremanstraat 71714245206v0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper huis en tuintjeKarremanstraat 71714245206v0
STIJL, SIEMEN JELLESde hof van Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 71714245206v0
STIJL, SIEMEN JELLESde hof van Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 71714245206v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Karremanstraat 71714245206v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Karremanstraat 71714245206v0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 71714245206v0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 71714245206v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v0
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijcknaastligger ten oosten Karremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits* moutmakernaastligger ten noorden Karremanstraat 71692242384v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits* moutmakernaastligger ten noorden Karremanstraat 71692242384v0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 71692242384v0
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 71692242384v0
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 71692242384v0
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 71692242384v0
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerderkoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71686242155r0
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerderkoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71686242155r0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks koper Karremanstraat 71686242155r0
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks koper Karremanstraat 71686242155r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 71686242155r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 71686242155r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 71686242155r0
SLAP, JAN Jan Slapmetselaarnaastligger ten noorden Karremanstraat 71686242155r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 71686242155r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 71686242155r0
JANS, LIEPKJE Lupke Jans verkoper Karremanstraat 71686242155r0
JANS, LIEPKJE Lupke Jans verkoper Karremanstraat 71686242155r0
HENDRIKS, FREERK Frederik Hendriks koper huis, weefwinkel en plaatsKarremanstraat 71784261194v0
HENDRIKS, FREERK Frederik Hendriks koper huis, weefwinkel en plaatsKarremanstraat 71784261194v0
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Karremanstraat 71784261194v0
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Karremanstraat 71784261194v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, seniorkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 71784261194v0
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, seniorkoopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 71784261194v0
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten noorden Karremanstraat 71784261194v0
ABES, PIER Pier Abes sjouwermanverkoper Karremanstraat 71784261194v0
ABES, PIER Pier Abes sjouwermanverkoper Karremanstraat 71784261194v0
ABES, PIER Pier Abes sjouwermanverkoper Karremanstraat 71784261194v0
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r0
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r0
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r0
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 81778259155r0
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 81778259155r0
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 81778259155r0
SIETSES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sytses huurder Karremanstraat 81778259155r0
SIETSES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sytses huurder Karremanstraat 81778259155r0
, BALT Baltus Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 81778259155r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 81778259155r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 81778259155r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjerverkoper Karremanstraat 81778259155r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjerverkoper Karremanstraat 81778259155r0
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loodsKarremanstraat 8170124495v0
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loodsKarremanstraat 8170124495v0
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zeekoper door niaar Karremanstraat 8170124495v0
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zeekoper door niaar Karremanstraat 8170124495v0
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Karremanstraat 8170124495v0
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Karremanstraat 8170124495v0
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Karremanstraat 8170124495v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters geniaarde koper Karremanstraat 8170124495v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters geniaarde koper Karremanstraat 8170124495v0
JANS, BEITSKE Beydske Jans huurder Karremanstraat 8170124495v0
JANS, BEITSKE Beydske Jans huurder Karremanstraat 8170124495v0
ALBERTS, HENDRIKwijlen Hendrik* Alberts huurder Karremanstraat 8170124495v0
ALBERTS, HENDRIKwijlen Hendrik* Alberts huurder Karremanstraat 8170124495v0
ALBERTS, HENDRIKwijlen Hendrik* Alberts huurder Karremanstraat 8170124495v0
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8170124495v0
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8170124495v0
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8170124495v0
LUURTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 8170124495v0
LUURTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 8170124495v0
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)verkoper Karremanstraat 8170124495v0
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)verkoper Karremanstraat 8170124495v0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirdts , c.u.koper woningKarremanstraat 8171824629v0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirdts , c.u.koper woningKarremanstraat 8171824629v0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8171824629v0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8171824629v0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8171824629v0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstranaastligger ten westen Karremanstraat 8171824629v0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstranaastligger ten westen Karremanstraat 8171824629v0
DOEKES, HANS Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v0
DOEKES, HANS Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v0
DOEKES, HANS Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts koper huisKarremanstraat 8176425637v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts koper huisKarremanstraat 8176425637v0
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8176425637v0
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8176425637v0
SIEBRENS, SIPKEde weduwe van wijlen Sipke Sybrens huurder Karremanstraat 8176425637v0
SIEBRENS, SIPKEde weduwe van wijlen Sipke Sybrens huurder Karremanstraat 8176425637v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8176425637v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8176425637v0
FINK, ANTONIUS Anthony Vinknaastligger ten westen Karremanstraat 8176425637v0
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81807267333r0
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81807267333r0
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81807267333r0
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 81807267333r0
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 81807267333r0
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 81807267333r0
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 81807267333r0
WIJGA, RUURD Ruurd A. Wyganaastligger ten zuiden Karremanstraat 81807267333r0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes verkoper Karremanstraat 81807267333r0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes verkoper Karremanstraat 81807267333r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper twee kamersKarremanstraat 91714245206r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper twee kamersKarremanstraat 91714245206r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 91714245206r0
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 91714245206r0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 91714245206r0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 91714245206r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v0
SLOTERDIJK, TJEERD de hof van hopman Tjaerdt Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 9168524271v0
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9168524271v0
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9168524271v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huisKarremanstraat 91798265115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huisKarremanstraat 91798265115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 91798265115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 91798265115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 91798265115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.)Karremanstraat 91798265115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.)Karremanstraat 91798265115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 91798265115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 91798265115r0
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 91798265115r0
, GERRIT Gerrit van Danswijknaastligger ten oosten Karremanstraat 91798265115r0
DUMAN, FREERK Frederik Duman*leerlooiernaastligger ten noorden Karremanstraat 91798265115r0
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r0
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r0
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r0
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r0
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r0
STIJL, SIEMEN wijlen Simon Stijl, c.u.erflater Karremanstraat 91798265115r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelieraanhandelaar huisKarremanstraat 101759254230r0
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelieraanhandelaar huisKarremanstraat 101759254230r0
JANS, SJOERD Sjoerd Jansen bewoner Karremanstraat 101759254230r0
JANS, SJOERD Sjoerd Jansen bewoner Karremanstraat 101759254230r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101759254230r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101759254230r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101759254230r0
VELSEN, KLAAS Claas van Velsennaastligger ten westen Karremanstraat 101759254230r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 101759254230r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 101759254230r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verwandelaar Karremanstraat 101759254230r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verwandelaar Karremanstraat 101759254230r0
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper door niaar huisKarremanstraat 101721246126r0
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper door niaar huisKarremanstraat 101721246126r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmermangeniaarde koper Karremanstraat 101721246126r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmermangeniaarde koper Karremanstraat 101721246126r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 101721246126r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 101721246126r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 101721246126r0
HAITSES, BOUWEhet verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101721246126r0
HAITSES, BOUWEhet verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101721246126r0
JANS, RUURD Ruird Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 101721246126r0
JANS, RUURD Ruird Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 101721246126r0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirds naastligger ten noorden Karremanstraat 101721246126r0
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirds naastligger ten noorden Karremanstraat 101721246126r0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes pannenbakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 101721246126r0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes pannenbakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 101721246126r0
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes pannenbakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 101721246126r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huisKarremanstraat 101788262255r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huisKarremanstraat 101788262255r0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r0
DROST, HEIN Hein Drostkoper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r0
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r0
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r0
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r0
KOENRAADS, DJURREde weduwe van wijlen Jurre Coenraads huurder (p.j.)Karremanstraat 101788262255r0
KOENRAADS, DJURREde weduwe van wijlen Jurre Coenraads huurder (p.j.)Karremanstraat 101788262255r0
KOENRAADS, DJURREde weduwe van wijlen Jurre Coenraads huurder (p.j.)Karremanstraat 101788262255r0
KAMP, HARMEN Harmen Kamp, c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 101788262255r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101788262255r0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101788262255r0
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101788262255r0
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101788262255r0
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 101788262255r0
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 101788262255r0
, BALT Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 101788262255r0
, PETRONELLA1e echtgenote ? Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 101788262255r0
, BALT Baltus Moltzkoopmankoper huisKarremanstraat 101774258161v0
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campenhuurder (p.j.)Karremanstraat 101774258161v0
, BALT Baltus Moltzkoopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 101774258161v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101774258161v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101774258161v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts naastligger ten noorden Karremanstraat 101774258161v0
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts naastligger ten noorden Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 101774258161v0
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pieters Galamaerflater Karremanstraat 101774258161v0
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pieters Galamaerflater Karremanstraat 101774258161v0
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claas Jansen IJsenbeeckkoper huis met binnenkamer, loods en plaatsKarremanstraat 1016862429ra0
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claas Jansen IJsenbeeckkoper huis met binnenkamer, loods en plaatsKarremanstraat 1016862429ra0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 1016862429ra0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 1016862429ra0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 1016862429ra0
LUURTS, HARMENde tuin van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 1016862429ra0
LUURTS, HARMENde tuin van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 1016862429ra0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 1016862429ra0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 1016862429ra0
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 1016862429ra0
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 1016862429ra0
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 1016862429ra0
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 1016862429ra0
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u.timmerman (mr. -)koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 101699243398r0
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u.timmerman (mr. -)koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 101699243398r0
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u.timmerman (mr. -)koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 101699243398r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101699243398r0
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101699243398r0
LUURTS, HARMENde tuin van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 101699243398r0
LUURTS, HARMENde tuin van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 101699243398r0
LUBBERTS, JANmr. Jan Lubberts naastligger ten noorden Karremanstraat 101699243398r0
LUBBERTS, JANmr. Jan Lubberts naastligger ten noorden Karremanstraat 101699243398r0
JANS, FOKELTJE Fokeltje Jans verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r0
JANS, FOKELTJE Fokeltje Jans verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r0
IJSENBEEK, KLAAS JANSwijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r0
IJSENBEEK, KLAAS JANSwijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r0
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 101758254168r0
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 101758254168r0
GERBENS, KLAASwijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 101758254168r0
GERBENS, KLAASwijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 101758254168r0
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101758254168r0
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101758254168r0
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101758254168r0
VELSEN, KLAAS Claas van Velzennaastligger ten westen Karremanstraat 101758254168r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 101758254168r0
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 101758254168r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmankoper 1/2 huisKarremanstraat 101794264165v0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmankoper 1/2 huisKarremanstraat 101794264165v0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmaneigenaar van 1/2 Karremanstraat 101794264165v0
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmaneigenaar van 1/2 Karremanstraat 101794264165v0
, GERBEN Gerben , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 101794264165v0
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u.naastligger ten zuiden [staat: westen] Karremanstraat 101794264165v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101794264165v0
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101794264165v0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101794264165v0
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101794264165v0
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Karremanstraat 101794264165v0
, BALT Baltus Moltzkoopmankoper huisKarremanstraat 111782260310r0
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Karremanstraat 111782260310r0
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Karremanstraat 111782260310r0
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Karremanstraat 111782260310r0
DEKKER, HENDRIK Hendrik Dekkerwever (bont-)huurder achterliggende woning met uitgang in de Achterstraat [staat: Anjeliersstraat] (p.w.)Karremanstraat 111782260310r0
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters* metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 111782260310r0
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters* metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 111782260310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 111782260310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 111782260310r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 111782260310r0
KOK, DIRK Dirk Kokpottenbakkersknechtverkoper Karremanstraat 111782260310r0
NIJSING, JAN Jan H. Nijsingwever (bont-)koper huis met daarachter een woning onder een dakKarremanstraat 11177825995r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11177825995r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11177825995r0
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11177825995r0
JANS, BEERT Beer Jans , c.u.huurder achterwoning Karremanstraat 11177825995r0
JANS, BEERT Beer Jans , c.u.huurder achterwoning Karremanstraat 11177825995r0
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten oosten Karremanstraat 11177825995r0
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 11177825995r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 11177825995r0
, ANTONIUSwijlen Anthony Vuurpijlverkoper Karremanstraat 11177825995r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningenKarremanstraat 11170824554r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningenKarremanstraat 11170824554r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningenKarremanstraat 11170824554r0
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11170824554r0
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11170824554r0
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11170824554r0
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r0
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r0
HESSELS, HENDRIK Hendrik Hessels , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r0
HESSELS, HENDRIK Hendrik Hessels , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r0
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaardennaastligger ten oosten Karremanstraat 11170824554r0
KELDER, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Keldernaastligger ten westen [a/d overkant] Karremanstraat 11170824554r0
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden [a/d overkant] Karremanstraat 11170824554r0
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden [a/d overkant] Karremanstraat 11170824554r0
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden [a/d overkant] Karremanstraat 11170824554r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Karremanstraat 11170824554r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Karremanstraat 11170824554r0
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r0
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r0
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r0
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r0
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrughkorfmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r0
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrughkorfmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r0
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r0
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 11180826856v0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 11180826856v0
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u.huurder Karremanstraat 11180826856v0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 11180826856v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11180826856v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11180826856v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v0
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v0
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 11180826856v0
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 11180826856v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11180826856v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11180826856v0
JANS, JAN Jan Janzen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11174925230v0
JANS, JAN Jan Janzen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11174925230v0
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v0
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v0
OENES, JAN Jan Oenes , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v0
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 11174925230v0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11174925230v0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11174925230v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaisterverkoper Karremanstraat 11174925230v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaisterverkoper Karremanstraat 11174925230v0
GERRITS, TJEBBEwijlen Tiebbe Gerrits schippererflater Karremanstraat 11174925230v0
GERRITS, TJEBBEwijlen Tiebbe Gerrits schippererflater Karremanstraat 11174925230v0
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks arbeider (stads -)koper huisKarremanstraat 11181026997v0
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks arbeider (stads -)koper huisKarremanstraat 11181026997v0
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks arbeider (stads -)koper huisKarremanstraat 11181026997v0
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnaldanaastligger ten oosten Karremanstraat 11181026997v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11181026997v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11181026997v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11181026997v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11181026997v0
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11181026997v0
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11181026997v0
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11181026997v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlschilder [staat: schilderaar] op de gleibakkerijkoper huisKarremanstraat 111771257248v0
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 111771257248v0
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 111771257248v0
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 111771257248v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlnaastligger ten zuiden Karremanstraat 111771257248v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 111771257248v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 111771257248v0
KAMP, HARMEN Harmen Kampkoper huisKarremanstraat 121788262251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r0
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 121788262251r0
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 121788262251r0
DROST, HEIN Hein Drost, c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 121788262251r0
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 121788262251r0
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 121788262251r0
, BALT Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 121788262251r0
, PETRONELLA1e echtgenote ? Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 121788262251r0
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/3 huisKarremanstraat 121722246130v0
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/3 huisKarremanstraat 121722246130v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Karremanstraat 121722246130v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Karremanstraat 121722246130v0
, IEMKEde erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Ymke meedbrengernaastligger ten westen Karremanstraat 121722246130v0
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 121722246130v0
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 121722246130v0
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 121722246130v0
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s.verkoper Karremanstraat 121722246130v0
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s.verkoper Karremanstraat 121722246130v0
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s.verkoper Karremanstraat 121722246130v0
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 121722246130v0
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 121722246130v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipperkoper huisKarremanstraat 121740250109v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipperkoper huisKarremanstraat 121740250109v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipperkoper huisKarremanstraat 121740250109v0
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 121740250109v0
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 121740250109v0
TEUNIS, JANde weduwe van wijlen Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 121740250109v0
TEUNIS, JANde weduwe van wijlen Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 121740250109v0
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 121740250109v0
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 121740250109v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 121740250109v0
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 121740250109v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper Karremanstraat 121740250109v0
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper Karremanstraat 121740250109v0
, BALT Baltus Moltzkoper huisKarremanstraat 121765256107r0
, PETRONELLA Petronella Cheminghkoper Karremanstraat 121765256107r0
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 121765256107r0
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 121765256107r0
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 121765256107r0
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 121765256107r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Karremanstraat 121765256107r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Karremanstraat 121765256107r0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)koper huisKarremanstraat 121763255201v0
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)koper huisKarremanstraat 121763255201v0
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.)Karremanstraat 121763255201v0
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.)Karremanstraat 121763255201v0
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.)Karremanstraat 121763255201v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 121763255201v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 121763255201v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 121763255201v0
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 121763255201v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeiderverkoper Karremanstraat 121763255201v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeiderverkoper Karremanstraat 121763255201v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeiderverkoper Karremanstraat 121763255201v0
LIEUWES, IEBELTJEwijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 121763255201v0
LIEUWES, IEBELTJEwijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 121763255201v0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur, stalling en zomerhuisKarremanstraat 13173524995r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur, stalling en zomerhuisKarremanstraat 13173524995r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur, stalling en zomerhuisKarremanstraat 13173524995r0
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roordakoper Karremanstraat 13173524995r0
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roordakoper Karremanstraat 13173524995r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 13173524995r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 13173524995r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 13173524995r0
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13173524995r0
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13173524995r0
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13173524995r0
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipperverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipperverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipperverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaverkoper q.q. Karremanstraat 13173524995r0
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 13173524995r0
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningenKarremanstraat 13177825994r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningenKarremanstraat 13177825994r0
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13177825994r0
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13177825994r0
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postmametselaargeniaarde koper Karremanstraat 13177825994r0
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postmametselaargeniaarde koper Karremanstraat 13177825994r0
, JAN Jan , c.u.wannemakerhuurder 1e woning Karremanstraat 13177825994r0
KOK, BEREND Beernd Kok, c.u.huurder 2e woning Karremanstraat 13177825994r0
FEITEMA, de weduwe van wijlen Feitemanaastligger ten oosten Karremanstraat 13177825994r0
, BALTHASAR Balthasar Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 13177825994r0
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poelnaastligger ten noorden Karremanstraat 13177825994r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 13177825994r0
, ANTONIUSwijlen Anthony Vuurpijlschilderverkoper Karremanstraat 13177825994r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 13180826856v0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 13180826856v0
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u.huurder Karremanstraat 13180826856v0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 13180826856v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13180826856v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13180826856v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v0
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v0
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 13180826856v0
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 13180826856v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13180826856v0
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13180826856v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlschilder [staat: schilderaar] op de gleibakkerijkoper huis en weefwinkelKarremanstraat 131771257249v0
, HARMEN Harmen Hemberbewoner Karremanstraat 131771257249v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 131771257249v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 131771257249v0
, N. N. N. naastligger ten zuiden [staat: noorden] Karremanstraat 131771257249v0
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Karremanstraat 131771257249v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 131771257249v0
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 131771257249v0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaarkoper huisKarremanstraat 14170824569v0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaarkoper huisKarremanstraat 14170824569v0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat 14170824569v0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat 14170824569v0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat 14170824569v0
IENTES, JAN Jan Intjes metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 14170824569v0
IENTES, JAN Jan Intjes metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 14170824569v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesnaastligger ten westen Karremanstraat 14170824569v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesnaastligger ten westen Karremanstraat 14170824569v0
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat 14170824569v0
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat 14170824569v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesverkoper Karremanstraat 14170824569v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesverkoper Karremanstraat 14170824569v0
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat 14170824569v0
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat 14170824569v0
, GERARDUS Gerhardus Feltsmachirurgijn (mr. -)koper huisKarremanstraat 141729247220v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses* wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses* wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses* wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v0
PIETERS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 141729247220v0
PIETERS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 141729247220v0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 141729247220v0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomschoenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 14176325611r0
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.s.huurder Karremanstraat 14176325611r0
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.s.huurder Karremanstraat 14176325611r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14176325611r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14176325611r0
GERRITS, SJOUKEde weduwe van wijlen Sjouke Gerryts naastligger ten westen Karremanstraat 14176325611r0
GERRITS, SJOUKEde weduwe van wijlen Sjouke Gerryts naastligger ten westen Karremanstraat 14176325611r0
STRATEN, SAPE Sape van Stratenmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r0
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Karremanstraat 14176325611r0
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Karremanstraat 14176325611r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters , c.u.timmermankoper huisKarremanstraat 141722246135r0
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters , c.u.timmermankoper huisKarremanstraat 141722246135r0
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Karremanstraat 141722246135r0
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Karremanstraat 141722246135r0
JANS, GEERTJEde erfgenamen van Geertie Jans naastligger ten westen Karremanstraat 141722246135r0
JANS, GEERTJEde erfgenamen van Geertie Jans naastligger ten westen Karremanstraat 141722246135r0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Karremanstraat 141722246135r0
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Karremanstraat 141722246135r0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Karremanstraat 141722246135r0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Karremanstraat 141722246135r0
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Karremanstraat 141722246135r0
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloedt, c.u.sergeantaanhandelaar huis (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende)Karremanstraat 14165523716r0
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14165523716r0
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14165523716r0
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 14165523716r0
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 14165523716r0
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelderkoper huisKarremanstraat 141695243121v0
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelderkoper huisKarremanstraat 141695243121v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Karremanstraat 141695243121v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Karremanstraat 141695243121v0
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendrix , c.u.schipper (schuit-)huurder Karremanstraat 141695243121v0
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendrix , c.u.schipper (schuit-)huurder Karremanstraat 141695243121v0
IENTES, JAN Jan Ynties metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 141695243121v0
IENTES, JAN Jan Ynties metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 141695243121v0
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 141695243121v0
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 141695243121v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v0
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braemverkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braemverkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braemverkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v0
DIRKS, JANhet testament van wijlen Jan Dirxen schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 141695243121v0
DIRKS, JANhet testament van wijlen Jan Dirxen schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 141695243121v0
DIRKS, JANhet testament van wijlen Jan Dirxen schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 141695243121v0
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14163923474v0
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14163923474v0
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v0
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14163923474v0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14163923474v0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14163923474v0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14163923474v0
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14163923474v0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14163923474v0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14163923474v0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14163923474v0
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14163923474v0
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14163923474v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pytters koper hoekhuisKarremanstraat 14166723986r0
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pytters koper hoekhuisKarremanstraat 14166723986r0
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper Karremanstraat 14166723986r0
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper Karremanstraat 14166723986r0
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloetverpachter grond Karremanstraat 14166723986r0
ALTEN, TJALLING Tialling van Alten, c.u.huurder Karremanstraat 14166723986r0
PIETERS, LIJSBETde weduwe Lijsbet Pytters naastligger ten zuiden Karremanstraat 14166723986r0
PIETERS, LIJSBETde weduwe Lijsbet Pytters naastligger ten zuiden Karremanstraat 14166723986r0
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkernaastligger ten westen Karremanstraat 14166723986r0
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkernaastligger ten westen Karremanstraat 14166723986r0
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloetverkoper Karremanstraat 14166723986r0
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14164023491r0
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14164023491r0
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r0
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14164023491r0
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14164023491r0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14164023491r0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14164023491r0
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14164023491r0
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14164023491r0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14164023491r0
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14164023491r0
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14164023491r0
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14164023491r0
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 141730247349r0
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 141730247349r0
KLASES, WILKE Wiltje Clases wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141730247349r0
KLASES, WILKE Wiltje Clases wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141730247349r0
KLASES, WILKE Wiltje Clases wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141730247349r0
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten westen Karremanstraat 141730247349r0
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten westen Karremanstraat 141730247349r0
, GERARDUS Gerard Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper Karremanstraat 141730247349r0
, BALT Baltus Moltswinkelierkoper door niaar huisKarremanstraat 141769257136v0
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)geniaarde koper (p.w.)Karremanstraat 141769257136v0
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)geniaarde koper (p.w.)Karremanstraat 141769257136v0
HOUTEN, MARTEN Martinus van Houten, c.u.huurder voor (p.w.)Karremanstraat 141769257136v0
, ANTJE Anna Margaretha huurder achter (p.w.)Karremanstraat 141769257136v0
LOUWS, JAN Jan Louws naastligger ten westen Karremanstraat 141769257136v0
LOUWS, JAN Jan Louws naastligger ten westen Karremanstraat 141769257136v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 141769257136v0
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 141769257136v0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomwever (mr. bont-)verkoper Karremanstraat 141769257136v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten)Karremanstraat 15161723091v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten)Karremanstraat 15161723091v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten)Karremanstraat 15161723091v0
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15161723091v0
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15161723091v0
JANS, BOTEmr. Botte Janssen verkoper Karremanstraat 15161723091v0
JANS, BOTEmr. Botte Janssen verkoper Karremanstraat 15161723091v0
PIETERS, SUSANNA Susanna Pyters koper huisKarremanstraat 151728247127v0
PIETERS, SUSANNA Susanna Pyters koper huisKarremanstraat 151728247127v0
VOS, THOMAS wijlen Thomas de Voskoper Karremanstraat 151728247127v0
BOTSMA, KLAAS REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat 151728247127v0
BOTSMA, KLAAS REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat 151728247127v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 151728247127v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 151728247127v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 151728247127v0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat 151728247127v0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat 151728247127v0
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogdkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 151728247127v0
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogdkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 151728247127v0
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogdkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 151728247127v0
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Buma, weesvoogdzilversmid (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 151728247127v0
KLASES, KORNELISKEwijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat 151728247127v0
KLASES, KORNELISKEwijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat 151728247127v0
KLASES, KORNELISKEwijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat 151728247127v0
PIETERS, HIELKEwijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat 151728247127v0
PIETERS, HIELKEwijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat 151728247127v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper woningKarremanstraat 151766256229r0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper woningKarremanstraat 151766256229r0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Karremanstraat 151766256229r0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Karremanstraat 151766256229r0
TROMPETTER, JAN de weduwe van wijlen Jan Trompetterhuurder (p.j.)Karremanstraat 151766256229r0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 151766256229r0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 151766256229r0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat 151766256229r0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat 151766256229r0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 151766256229r0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 151766256229r0
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetterverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetterverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, thans uitlandigverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, thans uitlandigverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks , voor haar kinderenverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks , voor haar kinderenverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks , voor haar kinderenverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
TROMPETTER, JAN wijlen Jan Trompetterverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r0
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat 151766256229r0
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat 151766256229r0
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat 151766256229r0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Karremanstraat 151766256229r0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Karremanstraat 151766256229r0
FOEKES, ANTJE Antje Foeckes dienstmaagdverkoper Karremanstraat 151766256229r0
FOEKES, ANTJE Antje Foeckes dienstmaagdverkoper Karremanstraat 151766256229r0
FOEKES, ANTJE Antje Foeckes dienstmaagdverkoper Karremanstraat 151766256229r0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases verkoper Karremanstraat 151766256229r0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases verkoper Karremanstraat 151766256229r0
KLASES, ROMMERT Rommert Clases verkoper Karremanstraat 151766256229r0
ROMMERTS, KLAAS Claas Rommerts verkoper Karremanstraat 151766256229r0
ROMMERTS, KLAAS Claas Rommerts verkoper Karremanstraat 151766256229r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases koper huis met twee kamersKarremanstraat 151726246258r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases koper huis met twee kamersKarremanstraat 151726246258r0
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases koper huis met twee kamersKarremanstraat 151726246258r0
PIETERS, HIELKEwijlen Hylke Pieters timmermankoper Karremanstraat 151726246258r0
PIETERS, HIELKEwijlen Hylke Pieters timmermankoper Karremanstraat 151726246258r0
TEUNIS, JANde weduwe van wijlen Jan Teunis , vanaf mei 1726huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat 151726246258r0
TEUNIS, JANde weduwe van wijlen Jan Teunis , vanaf mei 1726huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat 151726246258r0
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat 151726246258r0
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat 151726246258r0
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat 151726246258r0
BOTSMA, KLAAS RINTJESde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat 151726246258r0
BOTSMA, KLAAS RINTJESde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat 151726246258r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 151726246258r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 151726246258r0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 151726246258r0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat 151726246258r0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat 151726246258r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (bont-)verkoper Karremanstraat 151726246258r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (bont-)verkoper Karremanstraat 151726246258r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)koper huis met twee kamersKarremanstraat 151714245214v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)koper huis met twee kamersKarremanstraat 151714245214v0
BOTSMA, het hoff van Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat 151714245214v0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten zuiden Karremanstraat 151714245214v0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten zuiden Karremanstraat 151714245214v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Karremanstraat 151714245214v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Karremanstraat 151714245214v0
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Karremanstraat 151714245214v0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper Karremanstraat 151714245214v0
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper Karremanstraat 151714245214v0
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1517352491ra0
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1517352491ra0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)bewoner Karremanstraat 1517352491ra0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)bewoner Karremanstraat 1517352491ra0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1517352491ra0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1517352491ra0
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1517352491ra0
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1517352491ra0
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1517352491ra0
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1517352491ra0
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige kinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 1517352491ra0
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige kinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 1517352491ra0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1517352491ra0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1517352491ra0
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1517352492va0
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1517352492va0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1517352492va0
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1517352492va0
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1517352492va0
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1517352492va0
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1517352492va0
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1517352492va0
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 1517352492va0
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 1517352492va0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a.wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1517352492va0
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a.wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1517352492va0
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKarremanstraat 151782260272r0
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKarremanstraat 151782260272r0
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 151782260272r0
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 151782260272r0
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 151782260272r0
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 151782260272r0
, BALT Baltus Moltsnaastligger ten zuiden Karremanstraat 151782260272r0
NIJSING, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Nijssingnaastligger ten noorden Karremanstraat 151782260272r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 151782260272r0
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 151782260272r0
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaarkoper huisKarremanstraat 16168424240r0
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaarkoper huisKarremanstraat 16168424240r0
PIEBES, TRIJNTJE Trijntje Pybes koper Karremanstraat 16168424240r0
PIEBES, TRIJNTJE Trijntje Pybes koper Karremanstraat 16168424240r0
SIPKES, GERRIThet huis van Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 16168424240r0
SIPKES, GERRIThet huis van Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 16168424240r0
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 16168424240r0
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 16168424240r0
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat 16168424240r0
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat 16168424240r0
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r0
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r0
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r0
SIERKS, RINSKE Rinske Sierx verkoper Karremanstraat 16168424240r0
SIERKS, RINSKE Rinske Sierx verkoper Karremanstraat 16168424240r0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161728247124v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161728247124v0
KLASES, WILKE Wiltje Claeses wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161728247124v0
JURJENS, FOKELTJE Fokeltie Jurjens koper Karremanstraat 161728247124v0
JURJENS, FOKELTJE Fokeltie Jurjens koper Karremanstraat 161728247124v0
ROELOFS, ANTJE Antje Roelofs naastligger ten zuiden Karremanstraat 161728247124v0
ROELOFS, ANTJE Antje Roelofs naastligger ten zuiden Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v0
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v0
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v0
STIJL, JETSE JELLESwijlen Jetze Jelles Stijlkoopmanerflater Karremanstraat 161728247124v0
STIJL, JETSE JELLESwijlen Jetze Jelles Stijlkoopmanerflater Karremanstraat 161728247124v0
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161733248192r0
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161733248192r0
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161733248192r0
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 161733248192r0
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 161733248192r0
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 161733248192r0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties koopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 161733248192r0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties koopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 161733248192r0
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 161733248192r0
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 161733248192r0
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 161733248192r0
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161733248192r0
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161733248192r0
KLASES, WILKE Wiltie Claases wever (bont-)verkoper Karremanstraat 161733248192r0
KLASES, WILKE Wiltie Claases wever (bont-)verkoper Karremanstraat 161733248192r0
KLASES, WILKE Wiltie Claases wever (bont-)verkoper Karremanstraat 161733248192r0
PIETERS, JORIS Joris Pieters koper huisKarremanstraat 161778259108r0
PIETERS, JORIS Joris Pieters koper huisKarremanstraat 161778259108r0
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 161778259108r0
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 161778259108r0
KLASES, JETSE Jetze Claeses , c.u.huurder Karremanstraat 161778259108r0
KLASES, JETSE Jetze Claeses , c.u.huurder Karremanstraat 161778259108r0
KLASES, JETSE Jetze Claeses , c.u.huurder Karremanstraat 161778259108r0
, BALT Baltus Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 161778259108r0
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 161778259108r0
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 161778259108r0
, BALT Baltus Moltznaastligger ten noorden Karremanstraat 161778259108r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (oud schuit-)verkoper Karremanstraat 161778259108r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (oud schuit-)verkoper Karremanstraat 161778259108r0
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v0
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v0
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 161682241203v0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 161682241203v0
, de erfgenamen van wijlen Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 161682241203v0
OEBELES, TJEERD Tjeerd Oebles naastligger ten noorden Karremanstraat 161682241203v0
OEBELES, TJEERD Tjeerd Oebles naastligger ten noorden Karremanstraat 161682241203v0
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 161682241203v0
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 161682241203v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Karremanstraat 161682241203v0
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Karremanstraat 161682241203v0
JONGBLOED, FRANS zijn daarnaast staande woning van Frans Jongbloedt, c.u.sergeantverwandelaar (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende)Karremanstraat 16165523716r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdragerkoper huisKarremanstraat 161747251167v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdragerkoper huisKarremanstraat 161747251167v0
JANS, WIEPKJE Wypkjen Jans koper Karremanstraat 161747251167v0
JANS, WIEPKJE Wypkjen Jans koper Karremanstraat 161747251167v0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 161747251167v0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 161747251167v0
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten westen Karremanstraat 161747251167v0
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161747251167v0
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161747251167v0
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 161747251167v0
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 161747251167v0
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 161747251167v0
BERENDS, HENDRIKwijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 161747251167v0
BERENDS, HENDRIKwijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 161747251167v0
BERENDS, HENDRIKwijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 161747251167v0
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloetsergeant compagnie kapitein Poppe van Burmaniakoper huisKarremanstraat 161654236250v0
JANS, EELKJE Eecke Jans koper Karremanstraat 161654236250v0
JANS, EELKJE Eecke Jans koper Karremanstraat 161654236250v0
, KORNELIS Cornelis Haucxnaastligger ten zuiden Karremanstraat 161654236250v0
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 161654236250v0
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 161654236250v0
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 161654236250v0
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezelverkoper Karremanstraat 161654236250v0
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezelverkoper Karremanstraat 161654236250v0
, BALT Baltus Moltzkoopmankoper woningKarremanstraat 171778259140v0
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 171778259140v0
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 171778259140v0
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 171778259140v0
, BALT Baltus Moltzkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 171778259140v0
, BALT Baltus Moltzkoopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 171778259140v0
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 171778259140v0
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 171778259140v0
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 171778259140v0
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendriks Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 171778259140v0
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendriks Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 171778259140v0
JANS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jans verkoper Karremanstraat 171778259140v0
JANS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jans verkoper Karremanstraat 171778259140v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans koper huisKarremanstraat 171774258185r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans koper huisKarremanstraat 171774258185r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Karremanstraat 171774258185r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Karremanstraat 171774258185r0
, FREERK Freerk huurder Karremanstraat 171774258185r0
, BALT Baltus Moltznaastligger ten oosten Karremanstraat 171774258185r0
, BALT Baltus Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 171774258185r0
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 171774258185r0
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 171774258185r0
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis verkoper Karremanstraat 171774258185r0
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis verkoper Karremanstraat 171774258185r0
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huisKarremanstraat 181788262256v0
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huisKarremanstraat 181788262256v0
WILLEMS, JANKE Janke Willems koper Karremanstraat 181788262256v0
WILLEMS, JANKE Janke Willems koper Karremanstraat 181788262256v0
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 181788262256v0
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 181788262256v0
KLASES, WIEBE Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v0
KLASES, WIEBE Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v0
KLASES, WIEBE Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 181788262256v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 181788262256v0
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 181788262256v0
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 181788262256v0
, BALThet testament van wijlen Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 181788262256v0
, PETRONELLAwijlen Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 181788262256v0
, BALT Baltus Moltskoopmankoper huis en drie grote weefgetouwenKarremanstraat 181771257202v0
, PETRONELLA Petronella Chaminkoper Karremanstraat 181771257202v0
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 181771257202v0
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 181771257202v0
HAANTJES, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Haentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 181771257202v0
HAANTJES, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Haentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 181771257202v0
DIRKS, HAIEde weduwe van wijlen Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 181771257202v0
DIRKS, HAIEde weduwe van wijlen Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 181771257202v0
DIRKS, HAIEde weduwe van wijlen Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 181771257202v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 181771257202v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 181771257202v0
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Karremanstraat 181771257202v0
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Karremanstraat 181771257202v0
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Karremanstraat 181771257202v0
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmakoopmanverkoper Karremanstraat 181771257202v0
ROELOFS, ANTJE Antie Roeloffs koper huisKarremanstraat 181714245226v0
ROELOFS, ANTJE Antie Roeloffs koper huisKarremanstraat 181714245226v0
, JAKOBwijlen Jacobus Wetsensiusassistentkoper Karremanstraat 181714245226v0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten zuiden Karremanstraat 181714245226v0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten zuiden Karremanstraat 181714245226v0
, KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten westen Karremanstraat 181714245226v0
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 181714245226v0
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 181714245226v0
WILLEMS, HIELKJE Hylckjen Willems verkoper Karremanstraat 181714245226v0
WILLEMS, HIELKJE Hylckjen Willems verkoper Karremanstraat 181714245226v0
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmankoper huisKarremanstraat 181729247283v0
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmankoper huisKarremanstraat 181729247283v0
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmankoper huisKarremanstraat 181729247283v0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper Karremanstraat 181729247283v0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper Karremanstraat 181729247283v0
JANS, JOB Job Jansen [staat: Claesen] naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v0
JANS, JOB Job Jansen [staat: Claesen] naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v0
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v0
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v0
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v0
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)naastligger ten westen Karremanstraat 181729247283v0
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)naastligger ten westen Karremanstraat 181729247283v0
KLASES, WILTJE Wiltje Claeses naastligger ten noorden Karremanstraat 181729247283v0
KLASES, WILTJE Wiltje Claeses naastligger ten noorden Karremanstraat 181729247283v0
KLASES, WILTJE Wiltje Claeses naastligger ten noorden Karremanstraat 181729247283v0
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
JOOSTES, JAKOB Jacobus Joostens verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
JOOSTES, JAKOB Jacobus Joostens verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
JAKOBS, ROELOF Roeloff Jacobus metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
JAKOBS, ROELOF Roeloff Jacobus metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper van 1/3 huis, loods en plaatsKarremanstraat 181664238233v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper van 1/3 huis, loods en plaatsKarremanstraat 181664238233v0
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v0
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v0
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v0
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v0
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v0
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v0
THOMAS, GEERTJE Geertje Tomas naastligger ten zuiden Karremanstraat 181664238233v0
THOMAS, GEERTJE Geertje Tomas naastligger ten zuiden Karremanstraat 181664238233v0
JONGBLOED, FRANS Frans Jongebloedtnaastligger ten noorden Karremanstraat 181664238233v0
, TJALLING Tjalling Gijckes , c.u.verkoper Karremanstraat 181664238233v0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 191728247145v0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 191728247145v0
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Karremanstraat 191728247145v0
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Karremanstraat 191728247145v0
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Karremanstraat 191728247145v0
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands , c.u.verkoper Karremanstraat 191728247145v0
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands , c.u.verkoper Karremanstraat 191728247145v0
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmakerkoper huisKarremanstraat 191659237196r0
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmakerkoper huisKarremanstraat 191659237196r0
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs koper Karremanstraat 191659237196r0
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs koper Karremanstraat 191659237196r0
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten oosten Karremanstraat 191659237196r0
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten oosten Karremanstraat 191659237196r0
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191659237196r0
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelkerverkoper Karremanstraat 191659237196r0
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelkerverkoper Karremanstraat 191659237196r0
WILLEMS, AART Aert Willems gortmakerkoper hoekhuisKarremanstraat 191682241202v0
WILLEMS, AART Aert Willems gortmakerkoper hoekhuisKarremanstraat 191682241202v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx kleinredernaastligger ten oosten Karremanstraat 191682241202v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx kleinredernaastligger ten oosten Karremanstraat 191682241202v0
, DIRK Dirck bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 191682241202v0
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 191682241202v0
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 191682241202v0
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 191682241202v0
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Karremanstraat 191682241202v0
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Karremanstraat 191682241202v0
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkkoperkoper huisKarremanstraat 191729247223r0
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkkoperkoper huisKarremanstraat 191729247223r0
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 191729247223r0
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 191729247223r0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (bont-)verkoper Karremanstraat 191729247223r0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (bont-)verkoper Karremanstraat 191729247223r0
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Karremanstraat 191729247223r0
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Karremanstraat 191729247223r0
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Karremanstraat 191729247223r0
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.koper hoekhuisKarremanstraat 19164423598v0
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.koper hoekhuisKarremanstraat 19164423598v0
JANS, HARMEN Harmen Janssen naastligger ten oosten Karremanstraat 19164423598v0
JANS, HARMEN Harmen Janssen naastligger ten oosten Karremanstraat 19164423598v0
JELMERS, PIETER Peter Jelmers naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164423598v0
JELMERS, PIETER Peter Jelmers naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164423598v0
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen , c.u.verkoper Karremanstraat 19164423598v0
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen , c.u.verkoper Karremanstraat 19164423598v0
SIEMENS, JAN Jan Symens bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 19176125551v0
SIEMENS, JAN Jan Symens bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 19176125551v0
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 19176125551v0
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 19176125551v0
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 19176125551v0
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19176125551v0
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19176125551v0
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19176125551v0
CHRISTIAANS, GERRITwijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19176125551v0
CHRISTIAANS, GERRITwijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19176125551v0
CHRISTIAANS, GERRITwijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19176125551v0
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts koper hoekkamerKarremanstraat 19165623772r0
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts koper hoekkamerKarremanstraat 19165623772r0
, LAMMERT Lammert schuitvoerdernaastligger ten zuiden Karremanstraat 19165623772r0
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19165623772r0
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19165623772r0
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19165623772r0
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.verkoper Karremanstraat 19165623772r0
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.verkoper Karremanstraat 19165623772r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen koper hoekhuisKarremanstraat 19164023495r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen koper hoekhuisKarremanstraat 19164023495r0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Karremanstraat 19164023495r0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Karremanstraat 19164023495r0
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Karremanstraat 19164023495r0
, SJOERD Sioerd Leses naastligger ten oosten Karremanstraat 19164023495r0
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164023495r0
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164023495r0
JANS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernt Jansen verkoper Karremanstraat 19164023495r0
JANS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernt Jansen verkoper Karremanstraat 19164023495r0
BERENDS, MARTEN Marten Beernts omroeper (stads-) [staat: stadsroeper]verkoper Karremanstraat 19164023495r0
BERENDS, MARTEN Marten Beernts omroeper (stads-) [staat: stadsroeper]verkoper Karremanstraat 19164023495r0
BERENDS, MARTEN Marten Beernts omroeper (stads-) [staat: stadsroeper]verkoper Karremanstraat 19164023495r0
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands schoenlapperkoper huisKarremanstraat 191728247106v0
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands schoenlapperkoper huisKarremanstraat 191728247106v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 191728247106v0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 191728247106v0
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 191728247106v0
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 191728247106v0
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunissen verkoper Karremanstraat 191728247106v0
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunissen verkoper Karremanstraat 191728247106v0
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknechtkoper huisKarremanstraat 191782260285r0
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknechtkoper huisKarremanstraat 191782260285r0
UILKES, AUKJE Aukjen Uilkes koper Karremanstraat 191782260285r0
UILKES, AUKJE Aukjen Uilkes koper Karremanstraat 191782260285r0
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes huurder (p.j.)Karremanstraat 191782260285r0
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes huurder (p.j.)Karremanstraat 191782260285r0
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Karremanstraat 191782260285r0
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191782260285r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
LIEUWES, RINTJE Rintje Lieuwes , erfgezetenverkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
LIEUWES, RINTJE Rintje Lieuwes , erfgezetenverkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakkerverkoper Karremanstraat 191782260285r0
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakkerverkoper Karremanstraat 191782260285r0
CHRISTIAANS, GERRIT Gerryt Cristiaens kooltjerkoper huisKarremanstraat 191732248165r0
CHRISTIAANS, GERRIT Gerryt Cristiaens kooltjerkoper huisKarremanstraat 191732248165r0
CHRISTIAANS, GERRIT Gerryt Cristiaens kooltjerkoper huisKarremanstraat 191732248165r0
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 191732248165r0
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 191732248165r0
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 191732248165r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts naastligger ten zuiden Karremanstraat 191732248165r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts naastligger ten zuiden Karremanstraat 191732248165r0
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmakerverkoper Karremanstraat 191732248165r0
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmakerverkoper Karremanstraat 191732248165r0
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 191732248165r0
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 191732248165r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r0
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Karremanstraat 20167024015r0
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Karremanstraat 20167024015r0
SCHELTES, als bewoner Jetsch Scheltis naastligger ten zuiden Karremanstraat 20167024015r0
SCHELTES, als bewoner Jetsch Scheltis naastligger ten zuiden Karremanstraat 20167024015r0
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 20167024015r0
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r0
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r0
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r0
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v0
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v0
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v0
SIEMENS, JOHANNES Johannes Simons huurder (p.j.)Karremanstraat 20178326141v0
SIEMENS, JOHANNES Johannes Simons huurder (p.j.)Karremanstraat 20178326141v0
HIELKES, BOUWE Bouwe Hylkes naastligger ten westen Karremanstraat 20178326141v0
HIELKES, BOUWE Bouwe Hylkes naastligger ten westen Karremanstraat 20178326141v0
, BALT Baltus Moltsznaastligger ten noorden Karremanstraat 20178326141v0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v0
JANS, HILTJEwijlen Hiltje Jans verkoper Karremanstraat 20178326141v0
JANS, HILTJEwijlen Hiltje Jans verkoper Karremanstraat 20178326141v0
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakkerkoper huis met bestekte plaats daarachterKarremanstraat 20162923290r0
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakkerkoper huis met bestekte plaats daarachterKarremanstraat 20162923290r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 20162923290r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 20162923290r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 20162923290r0
TJALLINGS, FOKKEhet huis van Focke Tiallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r0
TJALLINGS, FOKKEhet huis van Focke Tiallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r0
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r0
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r0
TEUNIS, JANde kamer van Jan Thonis naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r0
TEUNIS, JANde kamer van Jan Thonis naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r0
NIEUWMAN, THOMAS de keuken van Thomas Nijmannaastligger ten noorden Karremanstraat 20162923290r0
TJALLINGS, FOKKE Focke Tiallings verkoper Karremanstraat 20162923290r0
TJALLINGS, FOKKE Focke Tiallings verkoper Karremanstraat 20162923290r0
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20162923290r0
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20162923290r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager (stads -)koper huisKarremanstraat 201775258198v0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager (stads -)koper huisKarremanstraat 201775258198v0
DIRKS, HILTJE Hiltje Dirks koper Karremanstraat 201775258198v0
DIRKS, HILTJE Hiltje Dirks koper Karremanstraat 201775258198v0
DIRKS, HILTJE Hiltje Dirks koper Karremanstraat 201775258198v0
HENDRIKS, TIETE Tiete Hendriks huurder Karremanstraat 201775258198v0
HENDRIKS, TIETE Tiete Hendriks huurder Karremanstraat 201775258198v0
KLOPPENBURG, GEERT Geert Kloppenburgnaastligger ten zuiden Karremanstraat 201775258198v0
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten westen Karremanstraat 201775258198v0
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten westen Karremanstraat 201775258198v0
, BALT Baltus Moltznaastligger ten noorden Karremanstraat 201775258198v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstraverkoper en reversaalhouder Karremanstraat 201775258198v0
GERBENS, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper en reversaalhouder Karremanstraat 201775258198v0
GERBENS, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper en reversaalhouder Karremanstraat 201775258198v0
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater Karremanstraat 201775258198v0
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater Karremanstraat 201775258198v0
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 201775258198v0
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 201775258198v0
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 201726246285r0
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 201726246285r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts koper Karremanstraat 201726246285r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts koper Karremanstraat 201726246285r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts koper Karremanstraat 201726246285r0
REIGER, LIDIA Lydia Reygersbewoner Karremanstraat 201726246285r0
, HENDRIKwijlen Hendrik Henne convooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Karremanstraat 201726246285r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201726246285r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201726246285r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201726246285r0
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 201726246285r0
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 201726246285r0
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 201726246285r0
WETSENS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201726246285r0
RICHARDS, LIDIA Lydia Reygers verkoper Karremanstraat 201726246285r0
RICHARDS, LIDIA Lydia Reygers verkoper Karremanstraat 201726246285r0
, HENDRIKwijlen Hendrik Henne verkoper Karremanstraat 201726246285r0
BOETEMA, MAAIKE RUURDS Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r0
BOETEMA, MAAIKE RUURDS Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r0
HUIGS, DIRKde verkopers Dirck Huigens , c.u.verpachter grond Karremanstraat 201722246151r0
HUIGS, DIRKde verkopers Dirck Huigens , c.u.verpachter grond Karremanstraat 201722246151r0
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r0
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r0
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r0
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 201722246151r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 201722246151r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 201722246151r0
, KORNELIS Cornelis Vinkebosnaastligger ten westen Karremanstraat 201722246151r0
WETSENS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201722246151r0
HUIGS, DIRK Dirck Huigens verkoper Karremanstraat 201722246151r0
HUIGS, DIRK Dirck Huigens verkoper Karremanstraat 201722246151r0
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix verkoper Karremanstraat 201722246151r0
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix verkoper Karremanstraat 201722246151r0
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.koper huisKarremanstraat 201714245229v0
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.koper huisKarremanstraat 201714245229v0
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v0
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v0
JANS, HILLE Hille Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v0
JANS, HILLE Hille Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v0
, KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten westen Karremanstraat 201714245229v0
, JAKOBde weduwe van wijlen Jacobus Wetsennaastligger ten noorden Karremanstraat 201714245229v0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 201714245229v0
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 201714245229v0
ROELOFS, LIEUWEwijlen Lieuwe Roeloffs verkoper Karremanstraat 201714245229v0
ROELOFS, LIEUWEwijlen Lieuwe Roeloffs verkoper Karremanstraat 201714245229v0
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u.koper huisKarremanstraat 201723246158v0
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u.koper huisKarremanstraat 201723246158v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201723246158v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201723246158v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201723246158v0
BOETEMA, MAAIKE RUURDS Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v0
BOETEMA, MAAIKE RUURDS Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v0
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v0
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v0
WETSENS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobes Vetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201723246158v0
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 201723246158v0
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 201723246158v0
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes verkoper Karremanstraat 201723246158v0
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes verkoper Karremanstraat 201723246158v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 201664238218v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 201664238218v0
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201664238218v0
FONTEIN, SCHELTE JURJENSoud gemeensman Schelto Jurjans Fonteinrentmeesterverkoper Karremanstraat 201664238218v0
FONTEIN, SCHELTE JURJENSoud gemeensman Schelto Jurjans Fonteinrentmeesterverkoper Karremanstraat 201664238218v0
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllverkoper Karremanstraat 201664238218v0
JANS, BARTELD Bartel Jansen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 201751252136v0
JANS, BARTELD Bartel Jansen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 201751252136v0
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Karremanstraat 201751252136v0
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Karremanstraat 201751252136v0
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens huurder Karremanstraat 201751252136v0
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens huurder Karremanstraat 201751252136v0
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansnaastligger ten zuiden Karremanstraat 201751252136v0
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansnaastligger ten zuiden Karremanstraat 201751252136v0
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , n.u.naastligger ten westen Karremanstraat 201751252136v0
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , n.u.naastligger ten westen Karremanstraat 201751252136v0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 201751252136v0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 201751252136v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper Karremanstraat 201751252136v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper Karremanstraat 201751252136v0
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstraverkoper Karremanstraat 201751252136v0
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstraverkoper Karremanstraat 201751252136v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potwinkelierkoper huisKarremanstraat 201747251177r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potwinkelierkoper huisKarremanstraat 201747251177r0
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrawinkelierkoper Karremanstraat 201747251177r0
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrawinkelierkoper Karremanstraat 201747251177r0
HERES, GERBEN Gerben Heeres huurder Karremanstraat 201747251177r0
HERES, GERBEN Gerben Heeres huurder Karremanstraat 201747251177r0
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Karremanstraat 201747251177r0
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Karremanstraat 201747251177r0
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 201747251177r0
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 201747251177r0
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 201747251177r0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 201747251177r0
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 201747251177r0
JOBS, EELKJE Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 201747251177r0
JOBS, EELKJE Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 201747251177r0
LASES, FOEKE Foeke Laeses schipperverkoper Karremanstraat 201747251177r0
LASES, FOEKE Foeke Laeses schipperverkoper Karremanstraat 201747251177r0
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteynrentmeesterkoper van 1/3 huis met een nieuwe achterwoningKarremanstraat 201658237173r0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmakoper van 1/3 Karremanstraat 201658237173r0
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllkoper van 1/3 Karremanstraat 201658237173r0
, LOLKJE Lolck naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r0
HANSES, HANSwijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r0
HANSES, HANSwijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r0
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haucxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201658237173r0
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Karremanstraat 201658237173r0
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Karremanstraat 201658237173r0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 201658237173r0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 201658237173r0
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings aanhandelaar huis en plaats daarachterKarremanstraat 20162423118v0
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings aanhandelaar huis en plaats daarachterKarremanstraat 20162423118v0
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Karremanstraat 20162423118v0
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Karremanstraat 20162423118v0
TJALLINGS, FOKKEde proclamanten Focke Tyallings , c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162423118v0
TJALLINGS, FOKKEde proclamanten Focke Tyallings , c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162423118v0
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 20162423118v0
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 20162423118v0
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieumannaastligger ten noorden Karremanstraat 20162423118v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarverwandelaar Karremanstraat 20162423118v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarverwandelaar Karremanstraat 20162423118v0
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Karremanstraat 20162423118v0
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Karremanstraat 20162423118v0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoper huisKarremanstraat 211787262223v0
, BERTRAM Bertrand Monvielle, c.u.huurder Karremanstraat 211787262223v0
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veernaastligger ten oosten Karremanstraat 211787262223v0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v0
HESSELS, IEPE Ype Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat 211787262223v0
HESSELS, IEPE Ype Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat 211787262223v0
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Karremanstraat 211787262223v0
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Karremanstraat 211787262223v0
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters koper huisKarremanstraat 211606228501v0
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters koper huisKarremanstraat 211606228501v0
JAKOBS, Nelletie Jacobs koper Karremanstraat 211606228501v0
JAKOBS, Nelletie Jacobs koper Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verpachter grond Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verpachter grond Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters houtstapelaarverkoper Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters houtstapelaarverkoper Karremanstraat 211606228501v0
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper huisKarremanstraat 211623230364r0
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper huisKarremanstraat 211623230364r0
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes koper Karremanstraat 211623230364r0
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes koper Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters* houtkoperverpachter grond Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters* houtkoperverpachter grond Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
ANNES, BROER Broer Annis verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
ANNES, BROER Broer Annis verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
ANNES, BROER Broer Annis verkoper van 1/2 Karremanstraat 211623230364r0
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v0
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v0
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 211752252217v0
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 211752252217v0
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 211752252217v0
JAKOBS, IETJE Yttje Jacobs huurder (p.j.)Karremanstraat 211752252217v0
JAKOBS, IETJE Yttje Jacobs huurder (p.j.)Karremanstraat 211752252217v0
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens Hengstnaastligger ten oosten Karremanstraat 211752252217v0
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens Hengstnaastligger ten oosten Karremanstraat 211752252217v0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 211752252217v0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 211752252217v0
JAKOBS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 211752252217v0
JAKOBS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 211752252217v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Karremanstraat 211752252217v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Karremanstraat 211752252217v0
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 211752252217v0
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 211752252217v0
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Grootkoper huis en bakkerijKarremanstraat 2218102691r0
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Grootkoper huis en bakkerijKarremanstraat 2218102691r0
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendragerkoper Karremanstraat 2218102691r0
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendragerkoper Karremanstraat 2218102691r0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnaldaverkoper Karremanstraat 2218102691r0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnaldaverkoper Karremanstraat 2218102691r0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnaldaverkoper Karremanstraat 2218102691r0
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje C. Beidschatverkoper Karremanstraat 2218102691r0
JANS, HILLE Hille Jansen koper provisioneel hoekhuisKarremanstraat 22168124132va0
JANS, HILLE Hille Jansen koper provisioneel hoekhuisKarremanstraat 22168124132va0
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22168124132va0
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22168124132va0
JASPERS, JASPERwijlen Jasper Jaspers huurder Karremanstraat 22168124132va0
JASPERS, JASPERwijlen Jasper Jaspers huurder Karremanstraat 22168124132va0
HANSES, HANS Hans Hansen zijdekaarderhuurder Karremanstraat 22168124132va0
HANSES, HANS Hans Hansen zijdekaarderhuurder Karremanstraat 22168124132va0
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostnaastligger ten westen Karremanstraat 22168124132va0
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostnaastligger ten westen Karremanstraat 22168124132va0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va0
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va0
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va0
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va0
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va0
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Karremanstraat 22168124132va0
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Karremanstraat 22168124132va0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 221796264362r0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 221796264362r0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 221796264362r0
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandykoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 221796264362r0
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTSminderjarige Anna Geerts Cloppenburgverkoper Karremanstraat 221796264362r0
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTSminderjarige Anna Geerts Cloppenburgverkoper Karremanstraat 221796264362r0
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburgkleermaker (mr. -)erflater Karremanstraat 221796264362r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.koper huisKarremanstraat 22164923680v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.koper huisKarremanstraat 22164923680v0
HANSES, JOOSThet huis van Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22164923680v0
HANSES, JOOSThet huis van Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22164923680v0
TEUNIS, JANhet huis van Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22164923680v0
TEUNIS, JANhet huis van Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22164923680v0
JANS, SAKE Sake Jansen , c.u.verkoper Karremanstraat 22164923680v0
JANS, SAKE Sake Jansen , c.u.verkoper Karremanstraat 22164923680v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks , c.u.koper huisKarremanstraat 221715245233v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks , c.u.koper huisKarremanstraat 221715245233v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks , c.u.koper huisKarremanstraat 221715245233v0
POPPES, BROERde weduwe van wijlen Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 221715245233v0
POPPES, BROERde weduwe van wijlen Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 221715245233v0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopmannaastligger ten noorden Karremanstraat 221715245233v0
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopmannaastligger ten noorden Karremanstraat 221715245233v0
JANS, HILLE Hille Jansen koopmanverkoper Karremanstraat 221715245233v0
JANS, HILLE Hille Jansen koopmanverkoper Karremanstraat 221715245233v0
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper huisKarremanstraat 22167124045r0
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper huisKarremanstraat 22167124045r0
KEULEN, ANTJE Antie van Keulennaastligger ten westen Karremanstraat 22167124045r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris* bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris* bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris* bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r0
JOHANNES, JETSE Jetse Joannis scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 22167124045r0
JOHANNES, JETSE Jetse Joannis scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 22167124045r0
IEDES, JAN Jan Ides , c.u.koper huisKarremanstraat 221642234176v0
IEDES, JAN Jan Ides , c.u.koper huisKarremanstraat 221642234176v0
HANSES, JOOST Joost Hansen [staat: Jansen] naastligger ten westen Karremanstraat 221642234176v0
HANSES, JOOST Joost Hansen [staat: Jansen] naastligger ten westen Karremanstraat 221642234176v0
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221642234176v0
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221642234176v0
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Karremanstraat 221642234176v0
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Karremanstraat 221642234176v0
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Karremanstraat 221642234176v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper hoekhuisKarremanstraat 22165523744r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper hoekhuisKarremanstraat 22165523744r0
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten westen Karremanstraat 22165523744r0
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten westen Karremanstraat 22165523744r0
TEUNIS, JAN Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22165523744r0
TEUNIS, JAN Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22165523744r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Karremanstraat 22165523744r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Karremanstraat 22165523744r0
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendricx verkoper Karremanstraat 22165523744r0
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendricx verkoper Karremanstraat 22165523744r0
JANS, SAKE Saecke Jansen koper huisKarremanstraat 221646235237v0
JANS, SAKE Saecke Jansen koper huisKarremanstraat 221646235237v0
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierckx koper Karremanstraat 221646235237v0
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierckx koper Karremanstraat 221646235237v0
HANSES, JOOST Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 221646235237v0
HANSES, JOOST Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 221646235237v0
TEUNIS, JAN Jan Tuenis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221646235237v0
TEUNIS, JAN Jan Tuenis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221646235237v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 221646235237v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 221646235237v0
WIEBES, MARIA Mary Wybes verkoper Karremanstraat 221646235237v0
WIEBES, MARIA Mary Wybes verkoper Karremanstraat 221646235237v0
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tjallings koper finaal huis en tuin daarachter c.a.Karremanstraat 221602228302r0
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tjallings koper finaal huis en tuin daarachter c.a.Karremanstraat 221602228302r0
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat 221602228302r0
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat 221602228302r0
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 221602228302r0
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 221602228302r0
NANNES, EELKJE Eelck Nannis naastligger ten noorden Karremanstraat 221602228302r0
NANNES, EELKJE Eelck Nannis naastligger ten noorden Karremanstraat 221602228302r0
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat 221602228302r0
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat 221602228302r0
JANS, GRIETJE Gryet Jans verkoper Karremanstraat 221602228302r0
JANS, GRIETJE Gryet Jans verkoper Karremanstraat 221602228302r0
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisKarremanstraat 221738249341r0
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisKarremanstraat 221738249341r0
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks koper Karremanstraat 221738249341r0
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks koper Karremanstraat 221738249341r0
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 221738249341r0
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 221738249341r0
DIRKS, KORNELISwijlen Cornelis Dirks huurder Karremanstraat 221738249341r0
DIRKS, KORNELISwijlen Cornelis Dirks huurder Karremanstraat 221738249341r0
DIRKS, KORNELISwijlen Cornelis Dirks huurder Karremanstraat 221738249341r0
BROERS, FEIKE Feyke Broers naastligger ten westen Karremanstraat 221738249341r0
BROERS, FEIKE Feyke Broers naastligger ten westen Karremanstraat 221738249341r0
BROERS, FEIKE Feyke Broers naastligger ten westen Karremanstraat 221738249341r0
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 221738249341r0
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 221738249341r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 221738249341r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 221738249341r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 221738249341r0
TEUNIS, JAN Jan Tonis koper hoekhuisKarremanstraat 221635233170r0
TEUNIS, JAN Jan Tonis koper hoekhuisKarremanstraat 221635233170r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 221635233170r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 221635233170r0
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 221635233170r0
MEINERTS, TIEDEhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 221635233170r0
MEINERTS, TIEDEhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 221635233170r0
TEUNIS, JANde kopers Jan Tonis , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 221635233170r0
TEUNIS, JANde kopers Jan Tonis , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 221635233170r0
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 221635233170r0
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 221635233170r0
TJALLINGS, FOKKEwijlen Focke Tjallings verkoper Karremanstraat 221635233170r0
TJALLINGS, FOKKEwijlen Focke Tjallings verkoper Karremanstraat 221635233170r0
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansbakker (mr. -)koper huis met winkel in het voorhuisKarremanstraat 221747251187v0
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansbakker (mr. -)koper huis met winkel in het voorhuisKarremanstraat 221747251187v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Karremanstraat 221747251187v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Karremanstraat 221747251187v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Karremanstraat 221747251187v0
KLASES, TJEERD Tieerd Klazen naastligger ten westen Karremanstraat 221747251187v0
KLASES, TJEERD Tieerd Klazen naastligger ten westen Karremanstraat 221747251187v0
POT, JAN Jan Potnaastligger ten noorden Karremanstraat 221747251187v0
RIENKS, PIETER Pieter Riens winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v0
RIENKS, PIETER Pieter Riens winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v0
HENDRIKS, JANKE Janke Hendrix winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v0
HENDRIKS, JANKE Janke Hendrix winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v0
JANS, GEERT Geert Jansen koper huis en plaatsKarremanstraat 23169424380v0
JANS, GEERT Geert Jansen koper huis en plaatsKarremanstraat 23169424380v0
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23169424380v0
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23169424380v0
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23169424380v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23169424380v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23169424380v0
, TEUNTJE Teuntie naastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v0
, IEMKEwijlen Impke meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v0
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 23169424380v0
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 23169424380v0
PIETERS, SJOERD Sjoerdt Pyters schipper (kaag-)verkoper Karremanstraat 23169424380v0
PIETERS, SJOERD Sjoerdt Pyters schipper (kaag-)verkoper Karremanstraat 23169424380v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes koper huis, loods en plaats erachterKarremanstraat 2316312335v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes koper huis, loods en plaats erachterKarremanstraat 2316312335v0
DOOITSES, LIJSBET Lijsbeth Doytses koper Karremanstraat 2316312335v0
DOOITSES, LIJSBET Lijsbeth Doytses koper Karremanstraat 2316312335v0
DOOITSES, LIJSBET Lijsbeth Doytses koper Karremanstraat 2316312335v0
GROENLAND, PIETER JANS Pieter Jansen Groenland, c.u.verpachter grond Karremanstraat 2316312335v0
GROENLAND, PIETER JANS Pieter Jansen Groenland, c.u.verpachter grond Karremanstraat 2316312335v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v0
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 2316312335v0
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 2316312335v0
GROENLAND, PIETER JANS Pieter Jansen Groenlandverkoper Karremanstraat 2316312335v0
GROENLAND, PIETER JANS Pieter Jansen Groenlandverkoper Karremanstraat 2316312335v0
AUKES, UILKJE Ulck Auckes verkoper Karremanstraat 2316312335v0
AUKES, UILKJE Ulck Auckes verkoper Karremanstraat 2316312335v0
AUKES, UILKJE Ulck Auckes verkoper Karremanstraat 2316312335v0
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters , c.u.koper huisKarremanstraat 2317182467v0
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters , c.u.koper huisKarremanstraat 2317182467v0
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat 2317182467v0
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat 2317182467v0
RIENKS, IEMKEde weduwe van wijlen Ymke Rinks* meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2317182467v0
RIENKS, IEMKEde weduwe van wijlen Ymke Rinks* meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2317182467v0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts naastligger ten noorden Karremanstraat 2317182467v0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts naastligger ten noorden Karremanstraat 2317182467v0
JANS, GEERT Geert Jansen Varebrinkverkoper Karremanstraat 2317182467v0
JANS, GEERT Geert Jansen Varebrinkverkoper Karremanstraat 2317182467v0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r0
REINERS, JANKE Janke Reiners bewoner Karremanstraat 231760254255r0
REINERS, JANKE Janke Reiners bewoner Karremanstraat 231760254255r0
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbewoner Karremanstraat 231760254255r0
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbewoner Karremanstraat 231760254255r0
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 231760254255r0
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 231760254255r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 231760254255r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 231760254255r0
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten noorden Karremanstraat 231760254255r0
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r0
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmakerverkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmakerverkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visserbaantjerverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visserbaantjerverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, GRIETJE Grietje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, GRIETJE Grietje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeiderverkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeiderverkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeiderverkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, STEFFEN Steffen Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, STEFFEN Steffen Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, HENDRIKJE Hendrikje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, HENDRIKJE Hendrikje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, JANKE Jantje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JOHANNES, JANKE Jantje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkeraanhandelaar huisKarremanstraat 23161222976r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkeraanhandelaar huisKarremanstraat 23161222976r0
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts aanhandelaar Karremanstraat 23161222976r0
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts aanhandelaar Karremanstraat 23161222976r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verpachter grond Karremanstraat 23161222976r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verpachter grond Karremanstraat 23161222976r0
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat 23161222976r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 23161222976r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 23161222976r0
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verwandelaar Karremanstraat 23161222976r0
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verwandelaar Karremanstraat 23161222976r0
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 23161222976r0
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 23161222976r0
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 23161222976r0
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens metselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 231803266210v0
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens metselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 231803266210v0
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u.metselaarhuurder (p.j.)Karremanstraat 231803266210v0
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u.metselaarhuurder (p.j.)Karremanstraat 231803266210v0
HERES, HARMEN Harmen Heeres* turfdragernaastligger ten zuiden Karremanstraat 231803266210v0
HERES, HARMEN Harmen Heeres* turfdragernaastligger ten zuiden Karremanstraat 231803266210v0
FINK, M. M. Vinknaastligger ten noorden Karremanstraat 231803266210v0
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooperverkoper q.q. Karremanstraat 231803266210v0
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Karremanstraat 231803266210v0
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v0
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v0
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v0
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Karremanstraat 231803266210v0
HENDRIKS, NANNE Nanningh Hendrix koper huisKarremanstraat 231723246158r0
HENDRIKS, NANNE Nanningh Hendrix koper huisKarremanstraat 231723246158r0
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes koper Karremanstraat 231723246158r0
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes koper Karremanstraat 231723246158r0
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 231723246158r0
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 231723246158r0
WILDEMAN, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Wildemannaastligger ten zuiden Karremanstraat 231723246158r0
GOVERTS, IEKE Yke Gowerts naastligger ten noorden Karremanstraat 231723246158r0
GOVERTS, IEKE Yke Gowerts naastligger ten noorden Karremanstraat 231723246158r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper Karremanstraat 231723246158r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper Karremanstraat 231723246158r0
PIETERS, RINTJEwijlen Rintie Pyters erflater Karremanstraat 231723246158r0
PIETERS, RINTJEwijlen Rintie Pyters erflater Karremanstraat 231723246158r0
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tzialings koper huisKarremanstraat 231600228202r0
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tzialings koper huisKarremanstraat 231600228202r0
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper Karremanstraat 231600228202r0
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters verpachter grond Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters verpachter grond Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters hypotheekhouder (af te lossen met 25-00-00 cg p.j.)Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters hypotheekhouder (af te lossen met 25-00-00 cg p.j.)Karremanstraat 231600228202r0
, HIELKE Hylcke metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, SIPKE Sipcke Pytters naastligger ten noorden Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, SIPKE Sipcke Pytters naastligger ten noorden Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters eerdere eigenaar Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters eerdere eigenaar Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyeters verkoper Karremanstraat 231600228202r0
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyeters verkoper Karremanstraat 231600228202r0
RUURDS, GRIETJE Gryet Ryurdts verkoper Karremanstraat 231600228202r0
RUURDS, GRIETJE Gryet Ryurdts verkoper Karremanstraat 231600228202r0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes koper hoekhuis met ledige plaats daarachterKarremanstraat 231619230179r0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes koper hoekhuis met ledige plaats daarachterKarremanstraat 231619230179r0
JANS, LISKJE Lisck Jansen koper Karremanstraat 231619230179r0
JANS, LISKJE Lisck Jansen koper Karremanstraat 231619230179r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Karremanstraat 231619230179r0
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Karremanstraat 231619230179r0
WILLEMS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Willems soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat 231619230179r0
WILLEMS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Willems soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat 231619230179r0
JANS, BOTEde kamer eerder van Botte Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r0
JANS, BOTEde kamer eerder van Botte Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r0
BRUINS, BALTHASARde kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r0
BRUINS, BALTHASARde kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r0
BRUINS, BALTHASARde kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat 231619230179r0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat 231619230179r0
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat 231619230179r0
HOMMES, JANKE Jantyen Hommes verkoper Karremanstraat 231619230179r0
HOMMES, JANKE Jantyen Hommes verkoper Karremanstraat 231619230179r0
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes koper huis met getimmert en eigendom van de achterplaats en steegKarremanstraat 24zuid15972284v0
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes koper huis met getimmert en eigendom van de achterplaats en steegKarremanstraat 24zuid15972284v0
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerts koper Karremanstraat 24zuid15972284v0
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerts koper Karremanstraat 24zuid15972284v0
PIEBES, WIETSE Wyttye Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid15972284v0
PIEBES, WIETSE Wyttye Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid15972284v0
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Ellert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid15972284v0
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Ellert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid15972284v0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symens Vayesverkoper Karremanstraat 24zuid15972284v0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symens Vayesverkoper Karremanstraat 24zuid15972284v0
TEEKES, MAAIKE Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid15972284v0
TEEKES, MAAIKE Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid15972284v0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayesaanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid1598228129r0
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayesaanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid1598228129r0
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r0
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r0
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1598228129r0
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1598228129r0
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Eylert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid1598228129r0
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Eylert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid1598228129r0
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)verwandelaar ([staat: in leven veerschipper])Karremanstraat 24zuid1598228129r0
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)verwandelaar ([staat: in leven veerschipper])Karremanstraat 24zuid1598228129r0
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds verwandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r0
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds verwandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r0
LOURENS, KARST Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe EdgersKarremanstraat 24noord162823279r0
LOURENS, KARST Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe EdgersKarremanstraat 24noord162823279r0
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r0
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r0
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r0
, ROMMERT Rommert Suartienhuurder Karremanstraat 24noord162823279r0
EILERTS, WIEGERde dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r0
EILERTS, WIEGERde dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r0
EILERTS, WIEGERde dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r0
, RIENKJEde dwarskamer nu van Rienck naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r0
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r0
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r0
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r0
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis achter de ValkKarremanstraat 24noordde Valk1641234150r0
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis achter de ValkKarremanstraat 24noordde Valk1641234150r0
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord1641234150r0
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord1641234150r0
, RIENKJE Rienx naastligger ten zuiden ([staat: Riencx Douues])Karremanstraat 24noord1641234150r0
, DOUWEwijlen Douue naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1641234150r0
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u.verkoper Karremanstraat 24noord1641234150r0
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u.verkoper Karremanstraat 24noord1641234150r0
SIEBRENS, FOKELTJE Fookel Sybrandts koper hoekhuis en plaatsjeKarremanstraat 24noord164323593r0
SIEBRENS, FOKELTJE Fookel Sybrandts koper hoekhuis en plaatsjeKarremanstraat 24noord164323593r0
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas koper Karremanstraat 24noord164323593r0
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas koper Karremanstraat 24noord164323593r0
, RIENKJE Rinck naastligger ten zuiden ([staat: Rinck Douwes])Karremanstraat 24noord164323593r0
, DOUWEwijlen Douwe naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord164323593r0
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Karremanstraat 24noord164323593r0
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Karremanstraat 24noord164323593r0
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters verkoper Karremanstraat 24noord164323593r0
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters verkoper Karremanstraat 24noord164323593r0
JELLES, RIENKJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Rinck Jelles verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r0
JELLES, RIENKJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Rinck Jelles verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r0
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r0
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r0
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koopmankoper ledige plaatsKarremanstraat 24zuid1615229252r0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koopmankoper ledige plaatsKarremanstraat 24zuid1615229252r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r0
, TEUNISde plaats van Thoenis du Way(e)nnaastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1615229252r0
HOBBES, TIEMENde onlangs verkochte schuur van Tymen Hobbes naastligger ten westen Karremanstraat 24zuid1615229252r0
HOBBES, TIEMENde onlangs verkochte schuur van Tymen Hobbes naastligger ten westen Karremanstraat 24zuid1615229252r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r0
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r0
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r0
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r0
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper hoekhuisKarremanstraat 24noord1644235154v0
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper hoekhuisKarremanstraat 24noord1644235154v0
JELTES, MAAIKE Mayke Jeltes koper Karremanstraat 24noord1644235154v0
JELTES, MAAIKE Mayke Jeltes koper Karremanstraat 24noord1644235154v0
, RIENKJE Rinck naastligger ten zuiden ([staat: Rinck Douwes])Karremanstraat 24noord1644235154v0
, DOUWEwijlen Douwe naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1644235154v0
SIEBRENS, FOKELTJE Fokel Sybrants verkoper Karremanstraat 24noord1644235154v0
SIEBRENS, FOKELTJE Fokel Sybrants verkoper Karremanstraat 24noord1644235154v0
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas verkoper Karremanstraat 24noord1644235154v0
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas verkoper Karremanstraat 24noord1644235154v0
WIEGERS, TRIJNTJE Trijn Wiggers koper 1/4 huis en plaats daarachterKarremanstraat 24noord1602228339r0
WIEGERS, TRIJNTJE Trijn Wiggers koper 1/4 huis en plaats daarachterKarremanstraat 24noord1602228339r0
HANSES, EGBERTwijlen Eybert Hansen koper Karremanstraat 24noord1602228339r0
HANSES, EGBERTwijlen Eybert Hansen koper Karremanstraat 24noord1602228339r0
WAYER, TEUNIS Thonis de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1602228339r0
, SIEDS Syts timmermannaastligger ten westen Karremanstraat 24noord1602228339r0
EGBERTS, HANS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r0
EGBERTS, HANS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r0
EGBERTS, HANS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper door niaar huisKarremanstraat 251742250268r0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper door niaar huisKarremanstraat 251742250268r0
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r0
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r0
HAIES, ANTJE Antie Hayes geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r0
HAIES, ANTJE Antie Hayes geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251742250268r0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251742250268r0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 251742250268r0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 251742250268r0
TIETES, DIRK Dirk Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r0
TIETES, DIRK Dirk Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r0
TIETES, EESGE Esge Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r0
TIETES, EESGE Esge Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r0
DOUWES, GERRIT Gerrit Douwes , c.u.schipper (smal-)koper van een deel huisKarremanstraat 251713245191r0
DOUWES, GERRIT Gerrit Douwes , c.u.schipper (smal-)koper van een deel huisKarremanstraat 251713245191r0
DOUWES, GERRIT Gerrit Douwes , c.u.schipper (smal-)koper van een deel huisKarremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r0
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 251713245191r0
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 251713245191r0
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendriks verkoper Karremanstraat 251713245191r0
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendriks verkoper Karremanstraat 251713245191r0
RIENKS, IEMKEwijlen Ymke Rinks meedbrengerverkoper Karremanstraat 251713245191r0
RIENKS, IEMKEwijlen Ymke Rinks meedbrengerverkoper Karremanstraat 251713245191r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 251760254256r0
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 251760254256r0
, Sebastyaan Ceunhuurder Karremanstraat 251760254256r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 251760254256r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 251760254256r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r0
HENDRIKS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen verkoper Karremanstraat 251760254256r0
HENDRIKS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen verkoper Karremanstraat 251760254256r0
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes verkoper Karremanstraat 251760254256r0
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes verkoper Karremanstraat 251760254256r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat 251634233141r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat 251634233141r0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendrix naastligger ten zuiden Karremanstraat 251634233141r0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendrix naastligger ten zuiden Karremanstraat 251634233141r0
, PIETER Pyter Groenlantnaastligger ten noorden Karremanstraat 251634233141r0
LUITJENS, TRIJNTJE Trijntie Luytiens* , voor zich en haar kinderenverkoper Karremanstraat 251634233141r0
LUITJENS, TRIJNTJE Trijntie Luytiens* , voor zich en haar kinderenverkoper Karremanstraat 251634233141r0
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r0
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r0
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r0
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r0
HERES, HARMEN Harmen Heeres turfdragerkoper huisKarremanstraat 25178826313r0
HERES, HARMEN Harmen Heeres turfdragerkoper huisKarremanstraat 25178826313r0
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r0
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r0
, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasblomnaastligger ten zuiden Karremanstraat 25178826313r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r0
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r0
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 25178826313r0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jans Sanstrakapiteinkoper huisKarremanstraat 251698243376v0
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jans Sanstrakapiteinkoper huisKarremanstraat 251698243376v0
KORNELIS, AUKJE Aukien Cornelis koper Karremanstraat 251698243376v0
KORNELIS, AUKJE Aukien Cornelis koper Karremanstraat 251698243376v0
KORNELIS, AUKJE Aukien Cornelis koper Karremanstraat 251698243376v0
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v0
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v0
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v0
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 251698243376v0
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 251698243376v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix verkoper Karremanstraat 251698243376v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix verkoper Karremanstraat 251698243376v0
RINTJES, IEMKEwijlen Ymke Rinties verkoper Karremanstraat 251698243376v0
RINTJES, IEMKEwijlen Ymke Rinties verkoper Karremanstraat 251698243376v0
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 0-10-00 cgKarremanstraat 251623230365v0
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 0-10-00 cgKarremanstraat 251623230365v0
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes koper Karremanstraat 251623230365v0
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes koper Karremanstraat 251623230365v0
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Meinert Pieters eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v0
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Meinert Pieters eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v0
JAKOBS, NEELTJEwijlen Neeltie Jacobs eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v0
JAKOBS, NEELTJEwijlen Neeltie Jacobs eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 251623230365v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 251623230365v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 251623230365v0
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Karremanstraat 251623230365v0
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Karremanstraat 251623230365v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r0
GOOITSENS, TRIJNTJE Trijn Goyties koper Karremanstraat 251624230378r0
GOOITSENS, TRIJNTJE Trijn Goyties koper Karremanstraat 251624230378r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 251624230378r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 251624230378r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 251624230378r0
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses naastligger ten westen Karremanstraat 251624230378r0
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses naastligger ten westen Karremanstraat 251624230378r0
JANS, PIETER Pieter Jansen Groenlantnaastligger ten noorden Karremanstraat 251624230378r0
JANS, PIETER Pieter Jansen Groenlantnaastligger ten noorden Karremanstraat 251624230378r0
SIPKES, SIEMEN Simon Sipckes metselaarverkoper Karremanstraat 251624230378r0
SIPKES, SIEMEN Simon Sipckes metselaarverkoper Karremanstraat 251624230378r0
HARTS, GRIETJE Griet Heerts verkoper Karremanstraat 251624230378r0
HARTS, GRIETJE Griet Heerts verkoper Karremanstraat 251624230378r0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 25162523194r0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 25162523194r0
GROENLAND, PIETER Pieter Groenlandnaastligger ten noorden Karremanstraat 25162523194r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r0
, TRIJNTJE Trijn Goytyes verkoper Karremanstraat 25162523194r0
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huisKarremanstraat 251621230270v0
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huisKarremanstraat 251621230270v0
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Karremanstraat 251621230270v0
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Karremanstraat 251621230270v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat 251621230270v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat 251621230270v0
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat 251621230270v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 251621230270v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 251621230270v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakkerverkoper Karremanstraat 251621230270v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakkerverkoper Karremanstraat 251621230270v0
IEPES, GRIETJE Griet Jeppes verkoper Karremanstraat 251621230270v0
IEPES, GRIETJE Griet Jeppes verkoper Karremanstraat 251621230270v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper q.q. 1/2 huis (p.j.)Karremanstraat 251732248113r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper q.q. 1/2 huis (p.j.)Karremanstraat 251732248113r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper q.q. 1/2 huis (p.j.)Karremanstraat 251732248113r0
TIETES, DIRK Dirk Tietes koper Karremanstraat 251732248113r0
TIETES, DIRK Dirk Tietes koper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r0
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r0
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r0
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r0
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat 251732248113r0
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r0
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r0
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r0
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r0
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat 251732248113r0
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat 251732248113r0
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat 251732248113r0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 251732248113r0
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, ARJEN Arjen Aesges verkoper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, ARJEN Arjen Aesges verkoper Karremanstraat 251732248113r0
EESGES, ARJEN Arjen Aesges verkoper Karremanstraat 251732248113r0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 251626231106r0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 251626231106r0
, PIETER Pieter Groenlandtnaastligger ten noorden Karremanstraat 251626231106r0
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs verkoper Karremanstraat 251626231106r0
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs verkoper Karremanstraat 251626231106r0
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels koper provisioneel huis met plaatsjeKarremanstraat 261620230209r0
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels koper provisioneel huis met plaatsjeKarremanstraat 261620230209r0
, naastligger ten oosten Karremanstraat 261620230209r0
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261620230209r0
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261620230209r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r0
JELLES, RIENKJE Rinck Jelles koper dwarskamerKarremanstraat 26162923281v0
JELLES, RIENKJE Rinck Jelles koper dwarskamerKarremanstraat 26162923281v0
EDGERS, DOUWEwijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26162923281v0
EDGERS, DOUWEwijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26162923281v0
EDGERS, DOUWEwijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26162923281v0
EILERTS, WIEGERhet huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v0
EILERTS, WIEGERhet huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v0
EILERTS, WIEGERhet huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v0
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v0
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v0
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261619230197v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261619230197v0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v0
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v0
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v0
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v0
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Karremanstraat 261619230197v0
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Karremanstraat 261619230197v0
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Karremanstraat 261619230197v0
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v0
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v0
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper Karremanstraat 261619230197v0
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper Karremanstraat 261619230197v0
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Karremanstraat 261619230197v0
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Karremanstraat 261619230197v0
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolenKarremanstraat 271673240121v0
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolenKarremanstraat 271673240121v0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper Karremanstraat 271673240121v0
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper Karremanstraat 271673240121v0
, RUURD Ruirdt Widdes , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 271673240121v0
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271673240121v0
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271673240121v0
HEERKES, KLAAS Claes Herkes , c.u.verkoper Karremanstraat 271673240121v0
HEERKES, KLAAS Claes Herkes , c.u.verkoper Karremanstraat 271673240121v0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerijKarremanstraat 271696243259r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerijKarremanstraat 271696243259r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerijKarremanstraat 271696243259r0
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Karremanstraat 271696243259r0
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Karremanstraat 271696243259r0
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes , c.s.naastligger ten oosten Karremanstraat 271696243259r0
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes , c.s.naastligger ten oosten Karremanstraat 271696243259r0
RIENKS, IEMKEde erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271696243259r0
RIENKS, IEMKEde erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271696243259r0
DOUWES, JAN Jan Douwes gortmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 271696243259r0
DOUWES, JAN Jan Douwes gortmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 271696243259r0
DOUWES, JAN Jan Douwes gortmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 271696243259r0
THOMAS, GEERTJE Geertie Tomas verkoper Karremanstraat 271696243259r0
THOMAS, GEERTJE Geertie Tomas verkoper Karremanstraat 271696243259r0
, RUURD Ruird Wierdes , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 27166323819ra0
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27166323819ra0
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27166323819ra0
KLASES, AART Aert Clasen , voor zijn kindverkoper Karremanstraat 27166323819ra0
KLASES, AART Aert Clasen , voor zijn kindverkoper Karremanstraat 27166323819ra0
KLASES, AART Aert Clasen , voor zijn kindverkoper Karremanstraat 27166323819ra0
, JAN Jan Lousz koper hoekhuisKarremanstraat 2716312338v0
DOUWES, ANTJE Antie Douues koper Karremanstraat 2716312338v0
DOUWES, ANTJE Antie Douues koper Karremanstraat 2716312338v0
DOUWES, ANTJE Antie Douues koper Karremanstraat 2716312338v0
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Karremanstraat 2716312338v0
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Karremanstraat 2716312338v0
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Karremanstraat 2716312338v0
IEGES, SIETSKE Sytse Yges naastligger ten oosten Karremanstraat 2716312338v0
IEGES, SIETSKE Sytse Yges naastligger ten oosten Karremanstraat 2716312338v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Karremanstraat 2716312338v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Karremanstraat 2716312338v0
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Karremanstraat 2716312338v0
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Karremanstraat 2716312338v0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakerkoper hoekhuis, schuur en ledige plaatsKarremanstraat 271633233124v0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakerkoper hoekhuis, schuur en ledige plaatsKarremanstraat 271633233124v0
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Karremanstraat 271633233124v0
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Karremanstraat 271633233124v0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dirckx verpachter grond Karremanstraat 271633233124v0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dirckx verpachter grond Karremanstraat 271633233124v0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dirckx verpachter grond Karremanstraat 271633233124v0
REINERS, SJOERD Sioert Reyners naastligger ten oosten Karremanstraat 271633233124v0
REINERS, SJOERD Sioert Reyners naastligger ten oosten Karremanstraat 271633233124v0
LOUWS, JAN Jan Louws verkoper Karremanstraat 271633233124v0
LOUWS, JAN Jan Louws verkoper Karremanstraat 271633233124v0
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Wyllem Hendrix koper huis en gorthuisKarremanstraat 271657237108v0
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Wyllem Hendrix koper huis en gorthuisKarremanstraat 271657237108v0
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v0
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v0
HEPKES, KOENRAAD Coene Hepkes naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v0
HEPKES, KOENRAAD Coene Hepkes naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v0
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 271657237108v0
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat 271657237108v0
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat 271657237108v0
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat 271657237108v0
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r0
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r0
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r0
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 271659237212r0
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 271659237212r0
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271659237212r0
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271659237212r0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricx Vosmaverkoper Karremanstraat 271659237212r0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricx Vosmaverkoper Karremanstraat 271659237212r0
DOUWES, JAN Jan Douwes koper huis en gorterijKarremanstraat 271692242399r0
DOUWES, JAN Jan Douwes koper huis en gorterijKarremanstraat 271692242399r0
DOUWES, JAN Jan Douwes koper huis en gorterijKarremanstraat 271692242399r0
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 271692242399r0
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 271692242399r0
RIENKS, IEMKJE Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271692242399r0
RIENKS, IEMKJE Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271692242399r0
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r0
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r0
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r0
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses timmermankoper huisKarremanstraat 271620230241v0
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses timmermankoper huisKarremanstraat 271620230241v0
DOUWES, Reincx Douues koper Karremanstraat 271620230241v0
DOUWES, Reincx Douues koper Karremanstraat 271620230241v0
DOUWES, Reincx Douues koper Karremanstraat 271620230241v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271620230241v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271620230241v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271620230241v0
IEPES, RITSKE Ritske Jeppes naastligger ten oosten Karremanstraat 271620230241v0
IEPES, RITSKE Ritske Jeppes naastligger ten oosten Karremanstraat 271620230241v0
ALTELAAT, SIEMEN Simon Altelaetnaastligger ten noorden Karremanstraat 271620230241v0
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 271620230241v0
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 271620230241v0
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 271620230241v0
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 271620230241v0
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 271620230241v0
HOITES, Uubble Hoites koper provisioneel huis en gortmakerijKarremanstraat 27168324163va0
HOITES, Uubble Hoites koper provisioneel huis en gortmakerijKarremanstraat 27168324163va0
OEDSES, PIETER Pieter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 27168324163va0
OEDSES, PIETER Pieter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 27168324163va0
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va0
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va0
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va0
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 27168324163va0
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, PIEBE Pybbe Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, PIEBE Pybbe Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27168324163va0
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27168324163va0
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, AARTwijlen Aert Willems gortmaker (mr. -)erflater Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, AARTwijlen Aert Willems gortmaker (mr. -)erflater Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Willems erflater Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Willems erflater Karremanstraat 27168324163va0
AGES, FREERK Freerck Ages koper huis en schuur met gort- en meelmolenKarremanstraat 27165523748r0
AGES, FREERK Freerck Ages koper huis en schuur met gort- en meelmolenKarremanstraat 27165523748r0
AGES, FREERK Freerck Ages koper huis en schuur met gort- en meelmolenKarremanstraat 27165523748r0
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27165523748r0
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27165523748r0
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 27165523748r0
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 27165523748r0
ENGELSMAN, DIRK MATTEUS Dirck Matthaeus Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 27165523748r0
ENGELSMAN, DIRK MATTEUS Dirck Matthaeus Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 27165523748r0
DOUWES, EDGER Edger Douues schipper (groot-)verkoper Karremanstraat 27165523748r0
DOUWES, EDGER Edger Douues schipper (groot-)verkoper Karremanstraat 27165523748r0
DOUWES, EDGER Edger Douues schipper (groot-)verkoper Karremanstraat 27165523748r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271624230379r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271624230379r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271624230379r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r0
DOUWES, REINTJE Reinck Douues , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat 271624230379r0
DOUWES, REINTJE Reinck Douues , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat 271624230379r0
DOUWES, REINTJE Reinck Douues , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat 271624230379r0
SIEDSES, PIETERwijlen Pieter Sydses verkoper Karremanstraat 271624230379r0
SIEDSES, PIETERwijlen Pieter Sydses verkoper Karremanstraat 271624230379r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v0
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper huis en loodsKarremanstraat 28noord163823449v0
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper huis en loodsKarremanstraat 28noord163823449v0
JELTES, MAAIKE Maycke Jeltes koper Karremanstraat 28noord163823449v0
JELTES, MAAIKE Maycke Jeltes koper Karremanstraat 28noord163823449v0
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v0
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord163823449v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord163823449v0
DOOITSES, LIJSBET Lijsbet Doytses verkoper Karremanstraat 28noord163823449v0
DOOITSES, LIJSBET Lijsbet Doytses verkoper Karremanstraat 28noord163823449v0
DOOITSES, LIJSBET Lijsbet Doytses verkoper Karremanstraat 28noord163823449v0
DIRKS, SIEMEN Simon Dirckx koper huisKarremanstraat 28zuid163823451r0
DIRKS, SIEMEN Simon Dirckx koper huisKarremanstraat 28zuid163823451r0
DIRKS, SIEMEN Simon Dirckx koper huisKarremanstraat 28zuid163823451r0
HARMENS, TJITSKE Tieetske Harmens koper Karremanstraat 28zuid163823451r0
HARMENS, TJITSKE Tieetske Harmens koper Karremanstraat 28zuid163823451r0
, HENDRIK Hendrik bakkerhuurder Karremanstraat 28zuid163823451r0
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Wayverkoper Karremanstraat 28zuid163823451r0
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Wayverkoper Karremanstraat 28zuid163823451r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claessen verkoper Karremanstraat 28zuid163823451r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claessen verkoper Karremanstraat 28zuid163823451r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claessen verkoper Karremanstraat 28zuid163823451r0
TIJSES, DOUWE Douue Tijssen koper huis met plaats achter het huis daerden Valk uytsteecktKarremanstraat 28zuid1642234163v0
TIJSES, DOUWE Douue Tijssen koper huis met plaats achter het huis daerden Valk uytsteecktKarremanstraat 28zuid1642234163v0
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters koper Karremanstraat 28zuid1642234163v0
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters koper Karremanstraat 28zuid1642234163v0
WAAI, ANTJE THOMAS Antie Tomas de Wayverpachter grond Karremanstraat 28zuid1642234163v0
WAAI, ANTJE THOMAS Antie Tomas de Wayverpachter grond Karremanstraat 28zuid1642234163v0
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker (mr. -)naastligger ten zuiden [a/d overkant] Karremanstraat 28zuid1642234163v0
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker (mr. -)naastligger ten zuiden [a/d overkant] Karremanstraat 28zuid1642234163v0
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker (mr. -)naastligger ten zuiden [a/d overkant] Karremanstraat 28zuid1642234163v0
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden [a/d overkant] Karremanstraat 28zuid1642234163v0
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden [a/d overkant] Karremanstraat 28zuid1642234163v0
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid1642234163v0
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid1642234163v0
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid1642234163v0
DIRKS, SIEMEN Simen Dirx koopmanverkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v0
DIRKS, SIEMEN Simen Dirx koopmanverkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v0
DIRKS, SIEMEN Simen Dirx koopmanverkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v0
HARMENS, TJITSKE Tzietske Harmens verkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v0
HARMENS, TJITSKE Tzietske Harmens verkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v0
MINNES, JENNE Jenne Minnes aanhandelaar huisKarremanstraat 28noord1604228417r0
MINNES, JENNE Jenne Minnes aanhandelaar huisKarremanstraat 28noord1604228417r0
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrandts aanhandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r0
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrandts aanhandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r0
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord1604228417r0
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord1604228417r0
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord1604228417r0
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten noorden Karremanstraat 28noord1604228417r0
GERRITS, ANTJE Anna Gerrits verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r0
GERRITS, ANTJE Anna Gerrits verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r0
, MAGDALENA Machtelt Freedrix verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met de halve wijnstok daarop liggendKarremanstraat 28noord162723226r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met de halve wijnstok daarop liggendKarremanstraat 28noord162723226r0
, ANTJE Antie Kiliaens koper Karremanstraat 28noord162723226r0
WAAI, TEUNIS Toenis de Waynaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord162723226r0
MINNES, ENNE Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord162723226r0
MINNES, ENNE Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord162723226r0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleperkoper huisKarremanstraat 3017832619v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleperkoper huisKarremanstraat 3017832619v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleperkoper huisKarremanstraat 3017832619v0
SIEMENS, HIELKJE Hylkje Simons koper Karremanstraat 3017832619v0
SIEMENS, HIELKJE Hylkje Simons koper Karremanstraat 3017832619v0
DEKNATEL, JAN Jan Deknatelnaastligger ten zuiden Karremanstraat 3017832619v0
SIEBRENS, GERBENde weduwe van wijlen Gerben Sybrens naastligger ten westen Karremanstraat 3017832619v0
SIEBRENS, GERBENde weduwe van wijlen Gerben Sybrens naastligger ten westen Karremanstraat 3017832619v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 3017832619v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 3017832619v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 3017832619v0
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huisKarremanstraat 301788262253v0
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huisKarremanstraat 301788262253v0
KAMS, JOHANNES wijlen Johannes Kamskoper Karremanstraat 301788262253v0
KLASES, WIEBE Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v0
KLASES, WIEBE Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v0
KLASES, WIEBE Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v0
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301788262253v0
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301788262253v0
, BALT Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 301788262253v0
, PETRONELLA1e echtgenote ? Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 301788262253v0
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v0
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v0
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v0
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v0
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyerverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v0
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyerverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v0
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v0
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Karremanstraat 301657237263v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Karremanstraat 301657237263v0
TEUNIS, BERBERwijlen Berber Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v0
TEUNIS, BERBERwijlen Berber Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v0
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 301657237263v0
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 301657237263v0
SIPPES, GEERTJEwijlen Geertie Sippes erflater Karremanstraat 301657237263v0
SIPPES, GEERTJEwijlen Geertie Sippes erflater Karremanstraat 301657237263v0
BERG, JOHANNES Johannes ten Bergwever (bont-)koper huisKarremanstraat 301795264247v0
RUT, CATHARINA Catharina Rutkoper Karremanstraat 301795264247v0
JANS, DOUWE Douwe Jans , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Karremanstraat 301795264247v0
JANS, DOUWE Douwe Jans , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Karremanstraat 301795264247v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301795264247v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301795264247v0
OUDEBOON, GERRIT Gerryt Oudeboonmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v0
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v0
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v0
KAMS, JOHANNA Johanna Kamsverkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v0
, GERRIT Gerrit Musschingwever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v0
HERES, IDSKEwijlen Idske Heeres erflater Karremanstraat 301795264247v0
HERES, IDSKEwijlen Idske Heeres erflater Karremanstraat 301795264247v0
KAMS, JOHANNES wijlen Johannes Camserflater Karremanstraat 301795264247v0
GROEN, WILLEM WILLEMS Willem Willems Groen, c.u.uitdragerkoper huis met plaats opzij, achter de ValckKarremanstraat 30de Valck164323586r0
GROEN, WILLEM WILLEMS Willem Willems Groen, c.u.uitdragerkoper huis met plaats opzij, achter de ValckKarremanstraat 30de Valck164323586r0
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakkernaastligger ten westen Karremanstraat 30164323586r0
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakkernaastligger ten westen Karremanstraat 30164323586r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 30164323586r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 30164323586r0
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 30164323586r0
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)koper huis waaraan de valk in de gevel staatKarremanstraat 30de Valk1689242279r0
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)koper huis waaraan de valk in de gevel staatKarremanstraat 30de Valk1689242279r0
PIERS, LUTSKE Lutske Piers koper Karremanstraat 301689242279r0
PIERS, LUTSKE Lutske Piers koper Karremanstraat 301689242279r0
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)huurders Karremanstraat 301689242279r0
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)huurders Karremanstraat 301689242279r0
PIERS, LUTSKE Lutske Piers huurders Karremanstraat 301689242279r0
PIERS, LUTSKE Lutske Piers huurders Karremanstraat 301689242279r0
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 301689242279r0
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 301689242279r0
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 301689242279r0
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten westen Karremanstraat 301689242279r0
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten westen Karremanstraat 301689242279r0
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes kuiper (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r0
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes kuiper (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r0
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes kuiper (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r0
SCHOESTER, JAN JAKOBSde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Karremanstraat 301689242279r0
SCHOESTER, JAN JAKOBSde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Karremanstraat 301689242279r0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 30177225851v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 30177225851v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 30177225851v0
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends koper Karremanstraat 30177225851v0
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends koper Karremanstraat 30177225851v0
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends koper Karremanstraat 30177225851v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 30177225851v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 30177225851v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 30177225851v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 301762255146r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 301762255146r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 301762255146r0
SIEMENS, WILLEM Willem Symons huurder Karremanstraat 301762255146r0
SIEMENS, WILLEM Willem Symons huurder Karremanstraat 301762255146r0
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Karremanstraat 301762255146r0
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Karremanstraat 301762255146r0
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Karremanstraat 301762255146r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Karremanstraat 301762255146r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Karremanstraat 301762255146r0
SIEMENS, WILLEM Willem Symens arbeiderverkoper Karremanstraat 301762255146r0
SIEMENS, WILLEM Willem Symens arbeiderverkoper Karremanstraat 301762255146r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis waarin diverse woningenKarremanstraat 32de Beyert178326123v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis waarin diverse woningenKarremanstraat 32de Beyert178326123v0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis waarin diverse woningenKarremanstraat 32de Beyert178326123v0
DEKNATEL, JAN Jan Deknatelnaastligger ten zuiden Karremanstraat 32178326123v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten westen Karremanstraat 32178326123v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten westen Karremanstraat 32178326123v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten westen Karremanstraat 32178326123v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten noorden Karremanstraat 32178326123v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten noorden Karremanstraat 32178326123v0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten noorden Karremanstraat 32178326123v0
DEKNATEL, JAN Jan Deknatelverkoper Karremanstraat 32178326123v0
EVERTS, JAN Jan Everts koopman (oud -)koper 1/2 huis genaamd de ValkKarremanstraat 32de Valk1774258179v0
EVERTS, JAN Jan Everts koopman (oud -)koper 1/2 huis genaamd de ValkKarremanstraat 32de Valk1774258179v0
EVERTS, JAN Jan Everts koopman (oud -)koper 1/2 huis genaamd de ValkKarremanstraat 32de Valk1774258179v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 321774258179v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 321774258179v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Karremanstraat 321774258179v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Karremanstraat 321774258179v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Karremanstraat 321774258179v0
FRANSES, ANTJE Antje Franzen verkoper Karremanstraat 321774258179v0
FRANSES, ANTJE Antje Franzen verkoper Karremanstraat 321774258179v0
FRANSES, ANTJE Antje Franzen verkoper Karremanstraat 321774258179v0
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes verkoper Karremanstraat 321774258179v0
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes verkoper Karremanstraat 321774258179v0
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes verkoper Karremanstraat 321774258179v0
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 321774258179v0
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 321774258179v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v0
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v0
JANS, HARMENwijlen Harmen Jansen koper Karremanstraat 321805267181v0
JANS, HARMENwijlen Harmen Jansen koper Karremanstraat 321805267181v0
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 321805267181v0
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 321805267181v0
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Karremanstraat 321805267181v0
BERG, JOHANNES Johannes ten Bergnaastligger ten noorden Karremanstraat 321805267181v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 321805267181v0
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 321805267181v0
WIEBES, REBEKKAwijlen Rebekka Wybes verkoper Karremanstraat 321805267181v0
WIEBES, REBEKKAwijlen Rebekka Wybes verkoper Karremanstraat 321805267181v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 321782260315v0
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 321782260315v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Karremanstraat 321782260315v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Karremanstraat 321782260315v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Karremanstraat 321782260315v0
LEENDERTS, EVERThuisman Evert Leenderts verkoper q.q. Karremanstraat 321782260315v0
LEENDERTS, EVERThuisman Evert Leenderts verkoper q.q. Karremanstraat 321782260315v0
LEENDERTS, GERRIThuisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Karremanstraat 321782260315v0
LEENDERTS, GERRIThuisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Karremanstraat 321782260315v0
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Karremanstraat 321782260315v0
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Karremanstraat 321782260315v0
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Karremanstraat 321782260315v0
DOEKES, JELTJEwijlen Jeltje Doekes erflater Karremanstraat 321782260315v0
DOEKES, JELTJEwijlen Jeltje Doekes erflater Karremanstraat 321782260315v0
DOEKES, JELTJEwijlen Jeltje Doekes erflater Karremanstraat 321782260315v0
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , c.u.koper huis met put, bak en plaatsKarremanstraat 34166623948v0
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , c.u.koper huis met put, bak en plaatsKarremanstraat 34166623948v0
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , c.u.koper huis met put, bak en plaatsKarremanstraat 34166623948v0
EILERTS, FREERK Freerck Ellerts verkoper Karremanstraat 34166623948v0
EILERTS, FREERK Freerck Ellerts verkoper Karremanstraat 34166623948v0
EILERTS, FREERK Freerck Ellerts verkoper Karremanstraat 34166623948v0
SIETSES, LOLKE Lolcke Sytses , c.soc.koper kamerKerkpad1646235192v0
SIETSES, LOLKE Lolcke Sytses , c.soc.koper kamerKerkpad1646235192v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Kerkpad1646235192v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Kerkpad1646235192v0
KARSTES, BEITSKE Beyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad1646235192v0
KARSTES, BEITSKE Beyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad1646235192v0
KARSTES, BEITSKE Beyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad1646235192v0
, TJEERD Tierd blekerverkoper Kerkpad1646235192v0
, RINSKE Rins verkoper Kerkpad1646235192v0
BOTTER, DOUWE RIEMERS Douwe Riemers Botternaastligger ten noordoosten Kerkpad WZ162523152v0
BOTTER, DOUWE RIEMERS Douwe Riemers Botternaastligger ten noordoosten Kerkpad WZ162523152v0
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v0
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v0
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v0
JANS, REMMERT Remmert Jans crediteur (triumphant) Kerkpad WZ162523152v0
JANS, REMMERT Remmert Jans crediteur (triumphant) Kerkpad WZ162523152v0
BIEUWES, BIEUWE Beuwe Beuwes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpad WZ162523152v0
BIEUWES, BIEUWE Beuwe Beuwes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpad WZ162523152v0
BIEUWES, BIEUWE Beuwe Beuwes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpad WZ162523152v0
ALLES, LUCIA Lucia Ales koper kamerKerkpad1614229207r0
ALLES, LUCIA Lucia Ales koper kamerKerkpad1614229207r0
ALLES, LUCIA Lucia Ales koper kamerKerkpad1614229207r0
LAMMERTS, SASKERwijlen Sasker Lamberts koper Kerkpad1614229207r0
LAMMERTS, SASKERwijlen Sasker Lamberts koper Kerkpad1614229207r0
ALLES, LUCIAde weduwe Lucia Ales naastligger ten zuiden Kerkpad1614229207r0
ALLES, LUCIAde weduwe Lucia Ales naastligger ten zuiden Kerkpad1614229207r0
ALLES, LUCIAde weduwe Lucia Ales naastligger ten zuiden Kerkpad1614229207r0
DOUWES, REIN Reyn Douwes naastligger ten noorden Kerkpad1614229207r0
DOUWES, REIN Reyn Douwes naastligger ten noorden Kerkpad1614229207r0
DOUWES, REIN Reyn Douwes naastligger ten noorden Kerkpad1614229207r0
WILLEMS, ANTJE Anna Willems verkoper Kerkpad1614229207r0
WILLEMS, ANTJE Anna Willems verkoper Kerkpad1614229207r0
IEMKES, HARMENwijlen Harmen Imkes gardenierverkoper Kerkpad1614229207r0
IEMKES, HARMENwijlen Harmen Imkes gardenierverkoper Kerkpad1614229207r0
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v0
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v0
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166723972v0
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166723972v0
BERENDS, IEPEde plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ166723972v0
BERENDS, IEPEde plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ166723972v0
BERENDS, IEPEde plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ166723972v0
POPPES, WIJNANDde hof van Wynert Poppes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166723972v0
POPPES, WIJNANDde hof van Wynert Poppes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166723972v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ166723972v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ166723972v0
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijckkoper door niaar vierkant achtereind van een huis, en plaatsKerkpad WZ1683241268r0
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldageniaarde koper Kerkpad WZ1683241268r0
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldageniaarde koper Kerkpad WZ1683241268r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist [staat: orgelist]naastligger Kerkpad WZ1683241268r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist [staat: orgelist]naastligger Kerkpad WZ1683241268r0
SLOTERDIJK, WILLEM de heer Wilhelmus* Sloterdijcksecretarisnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1683241268r0
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten westen Kerkpad WZ1683241268r0
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten westen Kerkpad WZ1683241268r0
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten noorden Kerkpad WZ1683241268r0
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten noorden Kerkpad WZ1683241268r0
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes , c.u.verkoper Kerkpad WZ1683241268r0
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes , c.u.verkoper Kerkpad WZ1683241268r0
HIBBES, ALBERT Albert Hebbes , c.u.koper twee kamersKerkpad WZ163923486r0
HIBBES, ALBERT Albert Hebbes , c.u.koper twee kamersKerkpad WZ163923486r0
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Kerkpad WZ163923486r0
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickstonverkoper Kerkpad WZ163923486r0
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerhardus Heslinga, c.u.advocaatkoper 1/2 woning of kamerKerkpad WZ1669239199r0
DIRKS, ARJENmr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ1669239199r0
DIRKS, ARJENmr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ1669239199r0
DIRKS, ARJENmr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ1669239199r0
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1669239199r0
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1669239199r0
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r0
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r0
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r0
JANS, WALINGoud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ1669239199r0
JANS, WALINGoud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ1669239199r0
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffkoper provisioneel hof met bomen, planten en prieelKerkpad WZ166923937va0
JOHANNES, GERKEbewoner van de pastorie ds. Gerco Joannis naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166923937va0
JOHANNES, GERKEbewoner van de pastorie ds. Gerco Joannis naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166923937va0
AUKES, JAKOBde kamer van Jacob Auckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va0
AUKES, JAKOBde kamer van Jacob Auckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va0
AUKES, JAKOBde kamer van Jacob Auckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va0
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va0
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va0
JANS, WILLEMhet huis van mr. Willem Jansen , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va0
JANS, WILLEMhet huis van mr. Willem Jansen , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper kamerKerkpad WZ1681241163v0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper kamerKerkpad WZ1681241163v0
, ARJENmr. Arjen Krijtenburghnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1681241163v0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesternaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241163v0
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesternaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241163v0
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Kerkpad WZ1681241163v0
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Kerkpad WZ1681241163v0
PAULUS, BASTIAANwijlen Bastiaen Pouwels verkoper Kerkpad WZ1681241163v0
PAULUS, BASTIAANwijlen Bastiaen Pouwels verkoper Kerkpad WZ1681241163v0
HENDRIKS, Leenerdt Hendricx schoenlapperkoper huisKerkpad1633233101v0
HENDRIKS, Leenerdt Hendricx schoenlapperkoper huisKerkpad1633233101v0
WILKES, ANTJE Antie Wilkes koper Kerkpad1633233101v0
WILKES, ANTJE Antie Wilkes koper Kerkpad1633233101v0
JAKOBS, SJOERD Syuerdt Jacobs , q.q. en c.sverkoper Kerkpad1633233101v0
JAKOBS, SJOERD Syuerdt Jacobs , q.q. en c.sverkoper Kerkpad1633233101v0
CODDE, ISAAK Isack Coddekoper twee kamers met een ledige plaatsKerkpad WZ1667239113r0
IJSBRANDS, BEELTJE Belyke IJsbrants koper Kerkpad WZ1667239113r0
IJSBRANDS, BEELTJE Belyke IJsbrants koper Kerkpad WZ1667239113r0
DOUWES, GRIETJEwijlen Griet Douwes erflater Kerkpad WZ1667239113r0
DOUWES, GRIETJEwijlen Griet Douwes erflater Kerkpad WZ1667239113r0
DOUWES, GRIETJEwijlen Griet Douwes erflater Kerkpad WZ1667239113r0
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodskeKerkpad WZ165623787r0
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodskeKerkpad WZ165623787r0
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodskeKerkpad WZ165623787r0
PIETERS, DOUWE Douue Pytters verkoper Kerkpad WZ165623787r0
PIETERS, DOUWE Douue Pytters verkoper Kerkpad WZ165623787r0
JANS, WALING Walingh Jansen koper woningKerkpad WZ16652394va0
JANS, WALING Walingh Jansen koper woningKerkpad WZ16652394va0
DIRKS, mr. Arrjan Dirks koper Kerkpad WZ16652394va0
DIRKS, mr. Arrjan Dirks koper Kerkpad WZ16652394va0
DIRKS, mr. Arrjan Dirks koper Kerkpad WZ16652394va0
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ16652394va0
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ16652394va0
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va0
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va0
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va0
LOLKES, REINvroedsman Rein Lolkes verkoper q.q. Kerkpad WZ16652394va0
LOLKES, REINvroedsman Rein Lolkes verkoper q.q. Kerkpad WZ16652394va0
SIETSES, SIPKEde nagelaten pupillen van wijlen Sipke Sytses verkoper Kerkpad WZ16652394va0
SIETSES, SIPKEde nagelaten pupillen van wijlen Sipke Sytses verkoper Kerkpad WZ16652394va0
HANSES, JANKE Janke Hanses verkoper Kerkpad WZ16652394va0
HANSES, JANKE Janke Hanses verkoper Kerkpad WZ16652394va0
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotariskoper huisKerkpad 11687242204r0
JANS, JOOST Joost Jansen* schoenmakernaastligger ten noorden Kerkpad 11687242204r0
JANS, JOOST Joost Jansen* schoenmakernaastligger ten noorden Kerkpad 11687242204r0
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Kerkpad 11687242204r0
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Kerkpad 11687242204r0
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Kerkpad 11687242204r0
WIETSES, GRIETJE Grietie Wytzes , bejaarde dochterkoper woningKerkpad 1169424383v0
WIETSES, GRIETJE Grietie Wytzes , bejaarde dochterkoper woningKerkpad 1169424383v0
KLASES, LOLKJEde weduwe Lolckjen Claeses naastligger ten noorden Kerkpad 1169424383v0
KLASES, LOLKJEde weduwe Lolckjen Claeses naastligger ten noorden Kerkpad 1169424383v0
KLASES, LOLKJEde weduwe Lolckjen Claeses naastligger ten noorden Kerkpad 1169424383v0
KLASES, LOLKJE Lolckjen Claeses verkoper Kerkpad 1169424383v0
KLASES, LOLKJE Lolckjen Claeses verkoper Kerkpad 1169424383v0
KLASES, LOLKJE Lolckjen Claeses verkoper Kerkpad 1169424383v0
JANS, JOOSTwijlen Joost Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 1169424383v0
JANS, JOOSTwijlen Joost Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 1169424383v0
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u.wever (bont-)koper twee grote kamersKerkpad 117182463v0
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u.wever (bont-)koper twee grote kamersKerkpad 117182463v0
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u.wever (bont-)koper twee grote kamersKerkpad 117182463v0
FOPPES, JANde weduwe van wijlen Jan Foppes naastligger ten noorden Kerkpad 117182463v0
FOPPES, JANde weduwe van wijlen Jan Foppes naastligger ten noorden Kerkpad 117182463v0
FOPPES, JANde weduwe van wijlen Jan Foppes naastligger ten noorden Kerkpad 117182463v0
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Kerkpad 117182463v0
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Kerkpad 117182463v0
KORNELIS, JARICHwijlen Jarigh Cornelis verkoper Kerkpad 117182463v0
KORNELIS, JARICHwijlen Jarigh Cornelis verkoper Kerkpad 117182463v0
KORNELIS, JARICHwijlen Jarigh Cornelis verkoper Kerkpad 117182463v0
NIJHOLT, Niholtnotariskoper provisioneel huisKerkpad 1168024127va0
HOITES, JOUKE Joucke Hoites naastligger ten westen Kerkpad 1168024127va0
HOITES, JOUKE Joucke Hoites naastligger ten westen Kerkpad 1168024127va0
JANS, JOOST Joost Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 1168024127va0
JANS, JOOST Joost Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 1168024127va0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerverkoper q.q. Kerkpad 1168024127va0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerverkoper q.q. Kerkpad 1168024127va0
HEINS, de nagelaten kinderen van wijlen Emmerich Heins verkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va0
HEINS, de nagelaten kinderen van wijlen Emmerich Heins verkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va0
KROL, HEIN JANS Heyn Jansen Crollverkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va0
KROL, HEIN JANS Heyn Jansen Crollverkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va0
HENDRIKS, HEIN Heyne Hendricks koper huisKerkpad 11613229179r0
HENDRIKS, HEIN Heyne Hendricks koper huisKerkpad 11613229179r0
EMMERIKS, GEERTRUIDA Geertruydt Emmerix koper Kerkpad 11613229179r0
EMMERIKS, GEERTRUIDA Geertruydt Emmerix koper Kerkpad 11613229179r0
EMMERIKS, GEERTRUIDA Geertruydt Emmerix koper Kerkpad 11613229179r0
FOLKERTS, JANde verkoper Jan Folckerts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 11613229179r0
FOLKERTS, JANde verkoper Jan Folckerts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 11613229179r0
FOLKERTS, JANde verkoper Jan Folckerts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 11613229179r0
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper Kerkpad 11613229179r0
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper Kerkpad 11613229179r0
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper Kerkpad 11613229179r0
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts verkoper Kerkpad 11613229179r0
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts verkoper Kerkpad 11613229179r0
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts verkoper Kerkpad 11613229179r0
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens , bejaarde en ongehuwde dochterkoper twee kamersKerkpad 11714245208v0
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens , bejaarde en ongehuwde dochterkoper twee kamersKerkpad 11714245208v0
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sioerdts sigarenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 11714245208v0
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sioerdts sigarenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 11714245208v0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Kerkpad 11714245208v0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Kerkpad 11714245208v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 1175025264v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 1175025264v0
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fokkes koper Kerkpad 1175025264v0
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fokkes koper Kerkpad 1175025264v0
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fokkes koper Kerkpad 1175025264v0
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolverpachter grond Kerkpad 1175025264v0
JANS, STIJNTJE Stijntje Jans huurder (inwoning) huis (p.j.)Kerkpad 1175025264v0
JANS, STIJNTJE Stijntje Jans huurder (inwoning) huis (p.j.)Kerkpad 1175025264v0
BERENDS, BERENDverkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1175025264v0
BERENDS, BERENDverkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1175025264v0
BERENDS, BERENDverkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1175025264v0
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolnaastligger ten noorden Kerkpad 1175025264v0
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 1175025264v0
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 1175025264v0
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 1175025264v0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerderkoper woningKerkpad 11710245105v0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerderkoper woningKerkpad 11710245105v0
STEFFENS, AATJE Attie Steffens koper Kerkpad 11710245105v0
STEFFENS, AATJE Attie Steffens koper Kerkpad 11710245105v0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 11710245105v0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 11710245105v0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 11710245105v0
GOSSES, PIETER Pieter Gosses steenvoerderverkoper Kerkpad 11710245105v0
GOSSES, PIETER Pieter Gosses steenvoerderverkoper Kerkpad 11710245105v0
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 11710245105v0
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 11710245105v0
BRAAM, Goverius Braemkoopmankoper huisKerkpad 11683241239r0
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes naastligger ten westen Kerkpad 11683241239r0
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes naastligger ten westen Kerkpad 11683241239r0
JANS, JOOST Joost Jansen naastligger ten noorden Kerkpad 11683241239r0
JANS, JOOST Joost Jansen naastligger ten noorden Kerkpad 11683241239r0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamaverkoper Kerkpad 11683241239r0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamaverkoper Kerkpad 11683241239r0
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannes Nijholtverkoper Kerkpad 11683241239r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huisKerkpad 1163223368r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huisKerkpad 1163223368r0
OENES, LAMKE Lamck Oenes koper Kerkpad 1163223368r0
OENES, LAMKE Lamck Oenes koper Kerkpad 1163223368r0
ROMMERTS, KLAAS Claes Romberts , c.u.verkoper Kerkpad 1163223368r0
ROMMERTS, KLAAS Claes Romberts , c.u.verkoper Kerkpad 1163223368r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisKerkpad 11786262113r0
HAAS, MAAIKE Maayke de Haaskoper Kerkpad 11786262113r0
WETSENS, DIRK Dirk C. Wetzens, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11786262113r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r0
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r0
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 11786262113r0
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 11786262113r0
GOSSES, PIETER Pytter Gosses koper woningKerkpad 1170724518v0
GOSSES, PIETER Pytter Gosses koper woningKerkpad 1170724518v0
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1170724518v0
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1170724518v0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 1170724518v0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 1170724518v0
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 1170724518v0
WIETSES, GRIETJE Gryttie Wytses , bejaarde dochterverkoper Kerkpad 1170724518v0
WIETSES, GRIETJE Gryttie Wytses , bejaarde dochterverkoper Kerkpad 1170724518v0
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen koper 3/4 huisKerkpad 11647235260r0
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen koper 3/4 huisKerkpad 11647235260r0
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen koper 3/4 huisKerkpad 11647235260r0
HEINS, FERDOU Feddu Heins koper Kerkpad 11647235260r0
HEINS, FERDOU Feddu Heins koper Kerkpad 11647235260r0
AUKES, JAN Jan Auckes naastligger ten noorden* Kerkpad 11647235260r0
AUKES, JAN Jan Auckes naastligger ten noorden* Kerkpad 11647235260r0
AUKES, JAN Jan Auckes naastligger ten noorden* Kerkpad 11647235260r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 11647235260r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 11647235260r0
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 11647235260r0
HEINS, EMMERIKzonen van Emmerick Heins verkoper Kerkpad 11647235260r0
HEINS, EMMERIKzonen van Emmerick Heins verkoper Kerkpad 11647235260r0
HEINS, FRANS Frans Heins verkoper Kerkpad 11647235260r0
HEINS, FRANS Frans Heins verkoper Kerkpad 11647235260r0
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jansen Lindeboomkoper huisKerkpad 11787262166r0
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jansen Lindeboomkoper huisKerkpad 11787262166r0
DJURRES, GRIETJE Grietje Jurres koper Kerkpad 11787262166r0
DJURRES, GRIETJE Grietje Jurres koper Kerkpad 11787262166r0
, DIRK Dirk C. Wetsen, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11787262166r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 11787262166r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 11787262166r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 11787262166r0
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haasverkoper Kerkpad 11787262166r0
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Cockschoenmaker (mr. -)koper door niaar woning betsaande uit kamer en loodsKerkpad 11691242341v0
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Cockschoenmaker (mr. -)koper door niaar woning betsaande uit kamer en loodsKerkpad 11691242341v0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlbontverkopergeniaarde koper Kerkpad 11691242341v0
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlbontverkopergeniaarde koper Kerkpad 11691242341v0
, JOOST Joost schoenmakernaastligger ten noorden Kerkpad 11691242341v0
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotarisverkoper Kerkpad 11691242341v0
JELLES, SJOUKJE Sjoukie Jelles verkoper Kerkpad 11691242341v0
JELLES, SJOUKJE Sjoukie Jelles verkoper Kerkpad 11691242341v0
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v0
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v0
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v0
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolverpachter grond Kerkpad 11763255207v0
FREERKS, AREND Arent Freerks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Kerkpad 11763255207v0
FREERKS, AREND Arent Freerks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Kerkpad 11763255207v0
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolnaastligger ten noorden Kerkpad 11763255207v0
JANS, GERRIT Gerryt Janzen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 11763255207v0
JANS, GERRIT Gerryt Janzen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 11763255207v0
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fockes verkoper Kerkpad 11763255207v0
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fockes verkoper Kerkpad 11763255207v0
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fockes verkoper Kerkpad 11763255207v0
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.u.koper huis of kamer en plaatsjeKerkpad 21641234124v0
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.u.koper huis of kamer en plaatsjeKerkpad 21641234124v0
REMMERTS, JELTJE Jelke Remmerts verkoper Kerkpad 21641234124v0
REMMERTS, JELTJE Jelke Remmerts verkoper Kerkpad 21641234124v0
KLASES, JANwijlen Jan Claesen verkoper Kerkpad 21641234124v0
KLASES, JANwijlen Jan Claesen verkoper Kerkpad 21641234124v0
KLASES, JANwijlen Jan Claesen verkoper Kerkpad 21641234124v0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper door niaar dubbel huis en weefwinkelKerkpad 21778259126v0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper door niaar dubbel huis en weefwinkelKerkpad 21778259126v0
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Kerkpad 21778259126v0
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Kerkpad 21778259126v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.)Kerkpad 21778259126v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.)Kerkpad 21778259126v0
, TJITSKE Tjetske huurder boven west (p.w.)Kerkpad 21778259126v0
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.)Kerkpad 21778259126v0
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.)Kerkpad 21778259126v0
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten zuiden Kerkpad 21778259126v0
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Kerkpad 21778259126v0
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Kerkpad 21778259126v0
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Kerkpad 21778259126v0
QUICKLENBURG, JOHANNES Mede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburgkoper kamerKerkpad 21680241107r0
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsveltkoper Kerkpad 21680241107r0
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoites Beimanaastligger ten zuiden Kerkpad 21680241107r0
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoites Beimanaastligger ten zuiden Kerkpad 21680241107r0
QUICKLENBURG, JOHANNES Joannes Quicklenburgnaastligger ten noorden Kerkpad 21680241107r0
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsveltnaastligger ten noorden Kerkpad 21680241107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper Kerkpad 21680241107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper Kerkpad 21680241107r0
TARQUINIUS, JOHANNES Joannes Tarquinychirurgijn (mr. -)verkoper Kerkpad 21680241107r0
MEY, WILLEM JANSwijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperseerflater Kerkpad 21680241107r0
MEY, WILLEM JANSwijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperseerflater Kerkpad 21680241107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Kerkpad 21680241107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. Kerkpad 21680241107r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Meyverkoper Kerkpad 21680241107r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Meyverkoper Kerkpad 21680241107r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles doodgraverkoper door niaar dubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveldKerkpad 21737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles doodgraverkoper door niaar dubbel huis met weefwinkel, grote plaats en bleekveldKerkpad 21737249217v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Kerkpad 21737249217v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper door niaar Kerkpad 21737249217v0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpad 21737249217v0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpad 21737249217v0
POPPES, ANTJE Antie Poppes geniaarde koper Kerkpad 21737249217v0
POPPES, ANTJE Antie Poppes geniaarde koper Kerkpad 21737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Kerkpad 21737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Kerkpad 21737249217v0
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Kerkpad 21737249217v0
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Kerkpad 21737249217v0
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Kerkpad 21737249217v0
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Kerkpad 21737249217v0
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Kerkpad 21737249217v0
DONKER, JAN vroedsman Jan Donkerkoopmanverkoper van 1/3 Kerkpad 21737249217v0
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarverkoper van 1/3 Kerkpad 21737249217v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis met een massale bleekKerkpad 21784261138r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis met een massale bleekKerkpad 21784261138r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis met een massale bleekKerkpad 21784261138r0
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes koper Kerkpad 21784261138r0
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes koper Kerkpad 21784261138r0
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes koper Kerkpad 21784261138r0
ROELOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Roelofs huurder Kerkpad 21784261138r0
ROELOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Roelofs huurder Kerkpad 21784261138r0
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten zuiden Kerkpad 21784261138r0
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmannaastligger ten noorden Kerkpad 21784261138r0
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmannaastligger ten noorden Kerkpad 21784261138r0
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijknaastligger ten noorden Kerkpad 21784261138r0
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijknaastligger ten noorden Kerkpad 21784261138r0
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Kerkpad 21784261138r0
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Kerkpad 21784261138r0
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Kerkpad 21784261138r0
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Kerkpad 21784261138r0
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templaerkoper graf met een blauwe steenKerkpad 31629232107v0
OLIVIER, MAGDALENA Magdalena Olivierskoper Kerkpad 31629232107v0
, MARGARETAop het graf de naam van Margaretha van Lindtnaastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v0
KORNELIS, EEBEhet graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v0
KORNELIS, EEBEhet graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v0
KORNELIS, EEBEhet graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v0
LOUWS, JAKOBhet graf van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen Kerkpad 31629232107v0
LOUWS, JAKOBhet graf van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen Kerkpad 31629232107v0
MELLES, JAN Jan Melles verkoper Kerkpad 31629232107v0
MELLES, JAN Jan Melles verkoper Kerkpad 31629232107v0
SIKKES, BEREND Beernt Sickes koper hoofdsteen en grafKerkpad 3163223344r0
SIKKES, BEREND Beernt Sickes koper hoofdsteen en grafKerkpad 3163223344r0
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3163223344r0
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3163223344r0
FRANSES, FRANSKE Francina Franses afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r0
FRANSES, FRANSKE Francina Franses afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r0
FRANSES, FRANSKE Francina Franses afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r0
HIBBES, GERBEN Gerbrant Hebbes afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r0
HIBBES, GERBEN Gerbrant Hebbes afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r0
MARTENS, FRANShet graf van Frans Martens naastligger ten zuiden Kerkpad 3163223344r0
MARTENS, FRANShet graf van Frans Martens naastligger ten zuiden Kerkpad 3163223344r0
, EDWARD Eduwart Fludverkoper Kerkpad 3163223344r0
, JULIANA Juliana van Horionverkoper Kerkpad 3163223344r0
, IDSERT Edzardt van Hittinghakoper graf met steen eropKerkpad 3163223366v0
TJERKS, LIEUWEburgervaandrig Lieuue Tierckx koper twee graven of legerstedes met de blauwe steen daaropKerkpad 3163223368v0
TJERKS, LIEUWEburgervaandrig Lieuue Tierckx koper twee graven of legerstedes met de blauwe steen daaropKerkpad 3163223368v0
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx naastligger ten oosten Kerkpad 3163223368v0
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx naastligger ten oosten Kerkpad 3163223368v0
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx naastligger ten oosten Kerkpad 3163223368v0
WILKES, RUURD Ryuerd Wilckes naastligger ten westen Kerkpad 3163223368v0
WILKES, RUURD Ryuerd Wilckes naastligger ten westen Kerkpad 3163223368v0
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Kerkpad 3163223368v0
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Kerkpad 3163223368v0
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Kerkpad 3163223368v0
JANS, SIPKEwijlen Sipcke Jansen verkoper Kerkpad 3163223368v0
JANS, SIPKEwijlen Sipcke Jansen verkoper Kerkpad 3163223368v0
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittingakoper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopersKerkpad 31631232175v0
, ARJENhet graf van Arien Cunstnaastligger ten oosten Kerkpad 31631232175v0
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinganaastligger ten westen Kerkpad 31631232175v0
MELLES, JAN Jan Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v0
MELLES, JAN Jan Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v0
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v0
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 41802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 41802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 41802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 41802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 41802266167r0
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 41802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 41802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 41802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 41802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 41802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 41802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 41802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 41802266167r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 41802266167r0
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 41802266167r0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 4178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 4178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 4178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 4178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 4178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 4178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 4178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 4178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4178826325v0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 4178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 4178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 4178826325v0
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 4178826325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 41730247325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 41730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 41730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 41730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 41730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 41730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 41730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 41730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 41730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 41730247325v0
HASELAAR, de weduwe van wijlen burgemeester Haselaarnaastligger ten noorden Kerkpad 41730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 41730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 41730247325v0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 61802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 61802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 61802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 61802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 61802266167r0
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 61802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 61802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 61802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 61802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 61802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 61802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 61802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 61802266167r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 61802266167r0
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 61802266167r0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 6178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 6178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 6178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 6178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 6178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 6178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 6178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 6178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6178826325v0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 6178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 6178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 6178826325v0
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 6178826325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 61730247325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 61730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 61730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 61730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 61730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 61730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 61730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 61730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 61730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 61730247325v0
HASELAAR, de weduwe van wijlen burgemeester Haselaarnaastligger ten noorden Kerkpad 61730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 61730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 61730247325v0
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.koper huis genaamd Dronrijp ([staat: 450 daalders])Kerkpad 7Dronrijp1633233110r0
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.koper huis genaamd Dronrijp ([staat: 450 daalders])Kerkpad 7Dronrijp1633233110r0
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.koper huis genaamd Dronrijp ([staat: 450 daalders])Kerkpad 7Dronrijp1633233110r0
TJEBBES, HOMME Homme Tyebbis naastligger ten oosten Kerkpad 71633233110r0
TJEBBES, HOMME Homme Tyebbis naastligger ten oosten Kerkpad 71633233110r0
, JANhet huis genaamd den Dom van Almenum, nu bewoond door Jan Stuytennaastligger ten zuiden [a/d overkant] Kerkpad 7de Dom van Almenum1633233110r0
RUURDS, EVERT Ewert Ruyrdts , c.u.verkoper Kerkpad 71633233110r0
RUURDS, EVERT Ewert Ruyrdts , c.u.verkoper Kerkpad 71633233110r0
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huisKerkpad 71721246108v0
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huisKerkpad 71721246108v0
WILLEMS, JOUKE Jauke Willems naastligger ten oosten Kerkpad 71721246108v0
WILLEMS, JOUKE Jauke Willems naastligger ten oosten Kerkpad 71721246108v0
LUBBERTS, KLAASKE Claeske Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v0
LUBBERTS, KLAASKE Claeske Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v0
JANS, OEPKE Upke Jans verkoper Kerkpad 71721246108v0
JANS, OEPKE Upke Jans verkoper Kerkpad 71721246108v0
LUBBERTS, BERBER Berber Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v0
LUBBERTS, BERBER Berber Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v0
MARTENS, BERENDwijlen Berent Martens , c.s.verkoper Kerkpad 71721246108v0
MARTENS, BERENDwijlen Berent Martens , c.s.verkoper Kerkpad 71721246108v0
OENES, ANTJE Antie Oenes koper door niaar huisKerkpad 71674240132v0
OENES, ANTJE Antie Oenes koper door niaar huisKerkpad 71674240132v0
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes koper door niaar Kerkpad 71674240132v0
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes koper door niaar Kerkpad 71674240132v0
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes koper door niaar Kerkpad 71674240132v0
MINNES, OENE Oene Minnes , maior anniskoper door niaar Kerkpad 71674240132v0
MINNES, OENE Oene Minnes , maior anniskoper door niaar Kerkpad 71674240132v0
HARMENS, WILLEM Willem Harmens , c.u.geniaarde koper Kerkpad 71674240132v0
HARMENS, WILLEM Willem Harmens , c.u.geniaarde koper Kerkpad 71674240132v0
OENES, ARENDde niaarneemster Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71674240132v0
OENES, ARENDde niaarneemster Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71674240132v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Kerkpad 71674240132v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Kerkpad 71674240132v0
JOBS, ARJEN Arian Jobs koper huisKerkpad 7162523144v0
JOBS, ARJEN Arian Jobs koper huisKerkpad 7162523144v0
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs koper Kerkpad 7162523144v0
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs koper Kerkpad 7162523144v0
TJEBBES, HOMME Homme Tyebbes naastligger ten oosten Kerkpad 7162523144v0
TJEBBES, HOMME Homme Tyebbes naastligger ten oosten Kerkpad 7162523144v0
KORNELIS, POPKE Popke Cornelis verkoper Kerkpad 7162523144v0
KORNELIS, POPKE Popke Cornelis verkoper Kerkpad 7162523144v0
KORNELIS, POPKE Popke Cornelis verkoper Kerkpad 7162523144v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7162523144v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7162523144v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7162523144v0
WIEBRENS, HERE Here Wybrens koper huisKerkpad 71766256220r0
WIEBRENS, HERE Here Wybrens koper huisKerkpad 71766256220r0
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens koper Kerkpad 71766256220r0
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens koper Kerkpad 71766256220r0
GERRITS, JURJEN Jurjen Gerryts , e.a.huurder Kerkpad 71766256220r0
GERRITS, JURJEN Jurjen Gerryts , e.a.huurder Kerkpad 71766256220r0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Kerkpad 71766256220r0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Kerkpad 71766256220r0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Kerkpad 71766256220r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 71766256220r0
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 71766256220r0
JANS, FOLKERT Folckert Jansen , c.u.koper huisKerkpad 7164823650v0
JANS, FOLKERT Folckert Jansen , c.u.koper huisKerkpad 7164823650v0
DOUWES, MINNE Minne Douwes naastligger ten oosten Kerkpad 7164823650v0
DOUWES, MINNE Minne Douwes naastligger ten oosten Kerkpad 7164823650v0
DOUWES, MINNE Minne Douwes naastligger ten oosten Kerkpad 7164823650v0
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteurenverkoper Kerkpad 7164823650v0
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteurenverkoper Kerkpad 7164823650v0
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpad 7164823650v0
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpad 7164823650v0
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpad 7164823650v0
FEDDES, JELLE Jelle Feddes , c.u.koper huisKerkpad 7164323590r0
FEDDES, JELLE Jelle Feddes , c.u.koper huisKerkpad 7164323590r0
FEDDES, JELLE Jelle Feddes , c.u.koper huisKerkpad 7164323590r0
OENES, HILTJE Hil Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 7164323590r0
OENES, HILTJE Hil Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 7164323590r0
ANSKES, JAN Jan Ansckes verkoper Kerkpad 7164323590r0
ANSKES, JAN Jan Ansckes verkoper Kerkpad 7164323590r0
ANSKES, JAN Jan Ansckes verkoper Kerkpad 7164323590r0
OEDSES, ANNE Anne Oedts koper huis daer Dronrijp uutsteecktKerkpad 7Dronrijp162723219r0
OEDSES, ANNE Anne Oedts koper huis daer Dronrijp uutsteecktKerkpad 7Dronrijp162723219r0
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes koper Kerkpad 7162723219r0
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes koper Kerkpad 7162723219r0
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162723219r0
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162723219r0
HALBES, ANNE Anne Halbes naastligger ten zuiden [a/d overkant] Kerkpad 7162723219r0
HALBES, ANNE Anne Halbes naastligger ten zuiden [a/d overkant] Kerkpad 7162723219r0
PIETERS, GERBEN Gerben Piters verkoper Kerkpad 7162723219r0
PIETERS, GERBEN Gerben Piters verkoper Kerkpad 7162723219r0
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Kerkpad 7162723219r0
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Kerkpad 7162723219r0
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannenbakkerkoper huisKerkpad 71695243175r0
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannenbakkerkoper huisKerkpad 71695243175r0
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannenbakkerkoper huisKerkpad 71695243175r0
KLASES, ANTJE Antie Clasen koper Kerkpad 71695243175r0
KLASES, ANTJE Antie Clasen koper Kerkpad 71695243175r0
KLASES, ANTJE Antie Clasen koper Kerkpad 71695243175r0
SLUIS, de weduwe van wijlen van der Sluisnaastligger ten oosten Kerkpad 71695243175r0
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r0
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r0
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r0
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r0
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r0
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r0
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r0
SLUIS, dr. van der Sluys, n.u.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Kerkpad 71690242312r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks verkoper Kerkpad 71690242312r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks verkoper Kerkpad 71690242312r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Kerkpad 71690242312r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Kerkpad 71690242312r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts kleermaker [staat: snijder]aanhandelaar huis daar Dronrijp uithangtKerkpad 7Dronrijp162823235r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts kleermaker [staat: snijder]aanhandelaar huis daar Dronrijp uithangtKerkpad 7Dronrijp162823235r0
JANS, SIJKE Sij Jans aanhandelaar Kerkpad 7162823235r0
JANS, SIJKE Sij Jans aanhandelaar Kerkpad 7162823235r0
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162823235r0
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162823235r0
OEDSES, ANNE Anne Oedts verwandelaar Kerkpad 7162823235r0
OEDSES, ANNE Anne Oedts verwandelaar Kerkpad 7162823235r0
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes verwandelaar Kerkpad 7162823235r0
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes verwandelaar Kerkpad 7162823235r0
DOEDES, TRIJNTJE Trijntie Doedes koper huisKerkpad 71681241167r0
DOEDES, TRIJNTJE Trijntie Doedes koper huisKerkpad 71681241167r0
DOEDES, TRIJNTJE Trijntie Doedes koper huisKerkpad 71681241167r0
HARTMANS, HENDRIKwijlen Hendrick Hartmans koper Kerkpad 71681241167r0
HARTMANS, HENDRIKwijlen Hendrick Hartmans koper Kerkpad 71681241167r0
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71681241167r0
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71681241167r0
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes verkoper Kerkpad 71681241167r0
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes verkoper Kerkpad 71681241167r0
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r0
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r0
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r0
SIEBES, SIEBEwijlen Sybe Sybes koper Kerkpad 71670239217r0
SIEBES, SIEBEwijlen Sybe Sybes koper Kerkpad 71670239217r0
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten oosten Kerkpad 71670239217r0
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten oosten Kerkpad 71670239217r0
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten oosten Kerkpad 71670239217r0
JANS, FOLKERT Folckert Jans bezemmakerverkoper Kerkpad 71670239217r0
JANS, FOLKERT Folckert Jans bezemmakerverkoper Kerkpad 71670239217r0
PIETERS, GERBEN Gerben Piters koper huisKerkpad 71626231122v0
PIETERS, GERBEN Gerben Piters koper huisKerkpad 71626231122v0
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs koper Kerkpad 71626231122v0
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs koper Kerkpad 71626231122v0
JOBS, ARJEN Arian Jops verkoper Kerkpad 71626231122v0
JOBS, ARJEN Arian Jops verkoper Kerkpad 71626231122v0
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Kerkpad 71626231122v0
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Kerkpad 71626231122v0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 81802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 81802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 81802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 81802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 81802266167r0
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 81802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 81802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 81802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 81802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 81802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 81802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 81802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 81802266167r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 81802266167r0
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 81802266167r0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 8178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 8178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 8178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 8178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 8178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 8178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 8178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 8178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8178826325v0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 8178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 8178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 8178826325v0
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 8178826325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 81730247325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 81730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 81730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 81730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 81730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 81730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 81730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 81730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 81730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 81730247325v0
HASELAAR, de weduwe van wijlen burgemeester Haselaarnaastligger ten noorden Kerkpad 81730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 81730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 81730247325v0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 101802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 101802266167r0
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 101802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 101802266167r0
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 101802266167r0
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 101802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 101802266167r0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 101802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 101802266167r0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 101802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 101802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 101802266167r0
DANIELS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 101802266167r0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 101802266167r0
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 101802266167r0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 10178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 10178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 10178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 10178826325v0
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 10178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 10178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 10178826325v0
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 10178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10178826325v0
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10178826325v0
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 10178826325v0
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 10178826325v0
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 10178826325v0
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 10178826325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 101730247325v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 101730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 101730247325v0
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 101730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 101730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 101730247325v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 101730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 101730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 101730247325v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 101730247325v0
HASELAAR, de weduwe van wijlen burgemeester Haselaarnaastligger ten noorden Kerkpad 101730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 101730247325v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 101730247325v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeesterkoper dwarshuisKerkpad 121705244303v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeesterkoper dwarshuisKerkpad 121705244303v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeesterkoper dwarshuisKerkpad 121705244303v0
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Kerkpad 121705244303v0
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Kerkpad 121705244303v0
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.s.huurder Kerkpad 121705244303v0
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.s.huurder Kerkpad 121705244303v0
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.s.huurder Kerkpad 121705244303v0
BOEKHOUT, H. als bewoner ds. H. Boekholtnaastligger ten zuiden Kerkpad 121705244303v0
HOITES, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten noorden Kerkpad 121705244303v0
HOITES, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten noorden Kerkpad 121705244303v0
HOITES, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten westen Kerkpad 121705244303v0
HOITES, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten westen Kerkpad 121705244303v0
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneekverkoper Kerkpad 121705244303v0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.s.koper provisioneel huis (de pastorie)Kerkpad 12166923938ra0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.s.koper provisioneel huis (de pastorie)Kerkpad 12166923938ra0
JOHANNES, GERKEbewoner van de pastorie ds. Gerco Joannes huurder Kerkpad 12166923938ra0
JOHANNES, GERKEbewoner van de pastorie ds. Gerco Joannes huurder Kerkpad 12166923938ra0
RENEMAN, DANIEL Daniel Renemannaastligger ten zuiden Kerkpad 12166923938ra0
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (huis-)koper huisKerkpad 121762255161r0
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (huis-)koper huisKerkpad 121762255161r0
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpad 121762255161r0
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpad 121762255161r0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpad 121762255161r0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpad 121762255161r0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 121762255161r0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 121762255161r0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 121762255161r0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 121762255161r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 121762255161r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 121762255161r0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers wever (bont-)koper dwarshuisKerkpad 121717245289v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers wever (bont-)koper dwarshuisKerkpad 121717245289v0
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers wever (bont-)koper dwarshuisKerkpad 121717245289v0
WILLEMS, TJEERD Tieerd Willems , c.u.huurder zuidelijkste kamer (p.j.)Kerkpad 121717245289v0
WILLEMS, TJEERD Tieerd Willems , c.u.huurder zuidelijkste kamer (p.j.)Kerkpad 121717245289v0
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 121717245289v0
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 121717245289v0
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 121717245289v0
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad 121717245289v0
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad 121717245289v0
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad 121717245289v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes naastligger ten noorden Kerkpad 121717245289v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes naastligger ten noorden Kerkpad 121717245289v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.verkoper Kerkpad 121717245289v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.verkoper Kerkpad 121717245289v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.verkoper Kerkpad 121717245289v0
HOITES, JOUKE Jouke Hoytes koper huis, voormalige pastorie, met een plaats en gedeelte van een hofKerkpad 121670239215v0
HOITES, JOUKE Jouke Hoytes koper huis, voormalige pastorie, met een plaats en gedeelte van een hofKerkpad 121670239215v0
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannis eerdere bewoner Kerkpad 121670239215v0
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannis eerdere bewoner Kerkpad 121670239215v0
KNIJFF, burgemeester Knijffnaastligger ten zuiden Kerkpad 121670239215v0
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad 121670239215v0
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad 121670239215v0
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad 121670239215v0
HOITES, JOUKEde hof van Jouke Hoytes naastligger ten noorden Kerkpad 121670239215v0
HOITES, JOUKEde hof van Jouke Hoytes naastligger ten noorden Kerkpad 121670239215v0
WILLEMS, KLAAS Claas Willems verkoper Kerkpad 121670239215v0
WILLEMS, KLAAS Claas Willems verkoper Kerkpad 121670239215v0
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad 121670239215v0
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad 121670239215v0
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad 121670239215v0
, FILIPPUS Philip huurder (p.j.)Kerkpad 141763255220v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 141763255220v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 141763255220v0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 141763255220v0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 141763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 141763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 141763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v0
HEINS, GERRIT Gerrit Heins brouwer (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v0
HEINS, GERRIT Gerrit Heins brouwer (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v0
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v0
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Kerkpad 141763255220v0
HENDRIKS, JOOSThet nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 141763255220v0
HENDRIKS, JOOSThet nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 141763255220v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuisKerkpad 141749251259v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuisKerkpad 141749251259v0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 141749251259v0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 141749251259v0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 141749251259v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 141749251259v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 141749251259v0
BROUWER, BEERT de hof van Beert Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 141749251259v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 141749251259v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 141749251259v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 141749251259v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 141749251259v0
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwdverkoper Kerkpad 141749251259v0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.u.koper hofKerkpad 141668239143r0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.u.koper hofKerkpad 141668239143r0
SIETSES, GOOITSENhuis en hof van Goytjen Sytses naastligger ten westen Kerkpad 141668239143r0
SIETSES, GOOITSENhuis en hof van Goytjen Sytses naastligger ten westen Kerkpad 141668239143r0
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u.verkoper Kerkpad 141668239143r0
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerdakoper huis en hofKerkpad 14175025267r0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 14175025267r0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 14175025267r0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 14175025267r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 14175025267r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 14175025267r0
BROUWER, B. oud burgervaandrig B. Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 14175025267r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 14175025267r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 14175025267r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 14175025267r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 14175025267r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 14175025267r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 14175025267r0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 14175025267r0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 14175025267r0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 14175025267r0
, CATHARINA Catrina Hilmakoper huis, hof, tuinhuis en bleekveldKerkpad 141737249195r0
BROUWER, BEERT burgervaandrig Beert Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 141737249195r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 141737249195r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 141737249195r0
, JUDITH Judith Margreta van Crytenborghverkoper Kerkpad 141737249195r0
BLOK, REINER Reinier Blokverkoper Kerkpad 141737249195r0
, THEODORUSwijlen dr. Theodorus van Crytenborgherflater Kerkpad 141737249195r0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 141753253111r0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 141753253111r0
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. bont-)koper Kerkpad 141753253111r0
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. bont-)koper Kerkpad 141753253111r0
BISSCHOP, Bisschop, c.u.luitenanthuurder Kerkpad 141753253111r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141753253111r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141753253111r0
LIEKELES, JELLE Jelle Likles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 141753253111r0
LIEKELES, JELLE Jelle Likles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 141753253111r0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 141753253111r0
SURINGAR, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopmanverkoper Kerkpad 141753253111r0
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en hof met ringmuurKerkpad 14173124859v0
SIKKEMA, HENDRIK ds. Henricus Siccama, c.u.huurder Kerkpad 14173124859v0
BROUWERS, BEERT de hof van Beert Brouwerskoopmannaastligger ten westen Kerkpad 14173124859v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgravernaastligger ten noorden Kerkpad 14173124859v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgravernaastligger ten noorden Kerkpad 14173124859v0
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 14173124859v0
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 14173124859v0
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 14173124859v0
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisKerkpad 141710245124v0
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisKerkpad 141710245124v0
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisKerkpad 141710245124v0
, JANmr. Jan kousenbreier [staat: hoosbreider]naastligger ten oosten Kerkpad 141710245124v0
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 141710245124v0
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 141710245124v0
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 141710245124v0
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141710245124v0
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141710245124v0
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, HOITEde hof van Hoite Joukes naastligger ten noorden Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, HOITEde hof van Hoite Joukes naastligger ten noorden Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, KLAAS Claas Joukes naastligger ten noorden Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, KLAAS Claas Joukes naastligger ten noorden Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes verkoper Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, HOITE Hoite Joukes verkoper Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, KLAAS Claas Joukes verkoper Kerkpad 141710245124v0
JOUKES, KLAAS Claas Joukes verkoper Kerkpad 141710245124v0
, CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 141751252168v0
SURINGAR, GERARDUS wijlen de heer Gerard Suiringarkoopmankoper Kerkpad 141751252168v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141751252168v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141751252168v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 141751252168v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 141751252168v0
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerdaverkoper Kerkpad 141751252168v0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 141751252168v0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 141751252168v0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 141751252168v0
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusraad Admiraliteitkoper hof met vruchtbomen, prieel en bloemenKerkpad 14167224096r0
KROON, GOOITSEN SIETSEShet huis en hof van vaandrig Goytien Zytses Croonnaastligger ten westen Kerkpad 14167224096r0
KROON, GOOITSEN SIETSEShet huis en hof van vaandrig Goytien Zytses Croonnaastligger ten westen Kerkpad 14167224096r0
, MAAIKE Maycke Casariusverkoper Kerkpad 14167224096r0
BREDA, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen Bredaverkoper Kerkpad 14167224096r0
BREDA, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen Bredaverkoper Kerkpad 14167224096r0
, FILIPPUS Philip huurder (p.j.)Kerkpad 161763255220v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 161763255220v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 161763255220v0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161763255220v0
LIEKELES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v0
HEINS, GERRIT Gerrit Heins brouwer (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v0
HEINS, GERRIT Gerrit Heins brouwer (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v0
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v0
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v0
HENDRIKS, JOOSThet nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v0
HENDRIKS, JOOSThet nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper heerlijk en groot huis met vier kamers en een opkamerKerkpad 16170824559v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper heerlijk en groot huis met vier kamers en een opkamerKerkpad 16170824559v0
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper heerlijk en groot huis met vier kamers en een opkamerKerkpad 16170824559v0
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Kerkpad 16170824559v0
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Kerkpad 16170824559v0
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Kerkpad 16170824559v0
BOEKHOUT, HENDRIK ds. Henricus Boekholt, c.u.huurder (p.j.)Kerkpad 16170824559v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.schoolmeesternaastligger ten noorden Kerkpad 16170824559v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.schoolmeesternaastligger ten noorden Kerkpad 16170824559v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.schoolmeesternaastligger ten noorden Kerkpad 16170824559v0
SLOTERDIJK, TIETE Titus Sloterdijk, mede voor zichadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v0
SLOTERDIJK, WILLEM schrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijkverkoper Kerkpad 16170824559v0
SLOTERDIJK, FREERK Frederik Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuisKerkpad 161749251259v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuisKerkpad 161749251259v0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 161749251259v0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 161749251259v0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 161749251259v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v0
BROUWER, BEERT de hof van Beert Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 161749251259v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v0
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwdverkoper Kerkpad 161749251259v0
HANSES, HARMEN Harmen Hansen , c.u.koper kamer met een weefwinkel met loods en plaats daarachterKerkpad 16achter1652236185r0
HANSES, HARMEN Harmen Hansen , c.u.koper kamer met een weefwinkel met loods en plaats daarachterKerkpad 16achter1652236185r0
HENDRIKS, ERNSTde kamer, nieuw verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Kerkpad 16achter1652236185r0
HENDRIKS, ERNSTde kamer, nieuw verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Kerkpad 16achter1652236185r0
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Kerkpad 16achter1652236185r0
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Kerkpad 16achter1652236185r0
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u.koper hofjeKerkpad 16achter1668239151v0
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u.koper hofjeKerkpad 16achter1668239151v0
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u.koper hofjeKerkpad 16achter1668239151v0
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannes naastligger ten oosten Kerkpad 16achter1668239151v0
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannes naastligger ten oosten Kerkpad 16achter1668239151v0
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannes naastligger ten noorden Kerkpad 16achter1668239151v0
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannes naastligger ten noorden Kerkpad 16achter1668239151v0
ROMKES, SAKEvroedsman Sako Romkes verkoper Kerkpad 16achter1668239151v0
ROMKES, SAKEvroedsman Sako Romkes verkoper Kerkpad 16achter1668239151v0
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerdakoper huis en hofKerkpad 16175025267r0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 16175025267r0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 16175025267r0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 16175025267r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r0
BROUWER, B. oud burgervaandrig B. Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 16175025267r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r0
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16175025267r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16175025267r0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 16175025267r0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 16175025267r0
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 16175025267r0
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaaanhandelaar kamer, loods, hof, bomen en plantagieKerkpad 16achter1652236194v0
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaaanhandelaar kamer, loods, hof, bomen en plantagieKerkpad 16achter1652236194v0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaverwandelaar Kerkpad 16achter1652236194v0
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaverwandelaar Kerkpad 16achter1652236194v0
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hof met vier kamers en een opkamerKerkpad 161675240178r0
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hof met vier kamers en een opkamerKerkpad 161675240178r0
SIEMENS, WILLEMwijlen burgemeester Willem Symens koper Kerkpad 161675240178r0
SIEMENS, WILLEMwijlen burgemeester Willem Symens koper Kerkpad 161675240178r0
BEIMA, JOUKE HOITEShet huis van Joucke Hoytes Beymanaastligger ten noorden Kerkpad 161675240178r0
BEIMA, JOUKE HOITEShet huis van Joucke Hoytes Beymanaastligger ten noorden Kerkpad 161675240178r0
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Kerkpad 161675240178r0
, CATHARINA Catrina Hilmakoper huis, hof, tuinhuis en bleekveldKerkpad 161737249195r0
BROUWER, BEERT burgervaandrig Beert Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 161737249195r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 161737249195r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 161737249195r0
, JUDITH Judith Margreta van Crytenborghverkoper Kerkpad 161737249195r0
BLOK, REINER Reinier Blokverkoper Kerkpad 161737249195r0
, THEODORUSwijlen dr. Theodorus van Crytenborgherflater Kerkpad 161737249195r0
WOPKES, JAN Jan Wopckes koper kamer, loods en plaatsKerkpad 16achter163223350v0
WOPKES, JAN Jan Wopckes koper kamer, loods en plaatsKerkpad 16achter163223350v0
ANNES, GRIETJE Grietie Annes koper Kerkpad 16achter163223350v0
ANNES, GRIETJE Grietie Annes koper Kerkpad 16achter163223350v0
ANNES, GRIETJE Grietie Annes koper Kerkpad 16achter163223350v0
JANS, FENTJE Fenne Jans verkoper Kerkpad 16achter163223350v0
JANS, FENTJE Fenne Jans verkoper Kerkpad 16achter163223350v0
JANS, KLAASwijlen Claes Jans zakkendragerverkoper Kerkpad 16achter163223350v0
JANS, KLAASwijlen Claes Jans zakkendragerverkoper Kerkpad 16achter163223350v0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 161753253111r0
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 161753253111r0
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. bont-)koper Kerkpad 161753253111r0
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. bont-)koper Kerkpad 161753253111r0
BISSCHOP, Bisschop, c.u.luitenanthuurder Kerkpad 161753253111r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161753253111r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161753253111r0
LIEKELES, JELLE Jelle Likles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161753253111r0
LIEKELES, JELLE Jelle Likles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161753253111r0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 161753253111r0
SURINGAR, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopmanverkoper Kerkpad 161753253111r0
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en hof met ringmuurKerkpad 16173124859v0
SIKKEMA, HENDRIK ds. Henricus Siccama, c.u.huurder Kerkpad 16173124859v0
BROUWERS, BEERT de hof van Beert Brouwerskoopmannaastligger ten westen Kerkpad 16173124859v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgravernaastligger ten noorden Kerkpad 16173124859v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgravernaastligger ten noorden Kerkpad 16173124859v0
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 16173124859v0
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 16173124859v0
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 16173124859v0
JANS, KLAAS Claes Jansen Leckerbierkoper huis of kamer met ledig plaatsje ten zuidenKerkpad 16achter1621230268v0
JANS, KLAAS Claes Jansen Leckerbierkoper huis of kamer met ledig plaatsje ten zuidenKerkpad 16achter1621230268v0
HUISINGA, FILIPPUS Philippus Huysingapredikantnaastligger ten noorden Kerkpad 16achter1621230268v0
BERENDS, BRECHTJE Brechtie Barents verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
BERENDS, BRECHTJE Brechtie Barents verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
BERENDS, BRECHTJE Brechtie Barents verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
ARJENS, JOHANNESwijlen Johannes Adriani verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
ARJENS, JOHANNESwijlen Johannes Adriani verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
ARJENS, JOHANNESwijlen Johannes Adriani verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
TJEERDS, FRANS Frans Tiaardts verkoper q.q. Kerkpad 16achter1621230268v0
TJEERDS, FRANS Frans Tiaardts verkoper q.q. Kerkpad 16achter1621230268v0
ARJENS, JOHANNESde kindskinderen van wijlen Johannes Adriani verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
ARJENS, JOHANNESde kindskinderen van wijlen Johannes Adriani verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
ARJENS, JOHANNESde kindskinderen van wijlen Johannes Adriani verkoper Kerkpad 16achter1621230268v0
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffkoper provisioneel huis met tuin en loods en een uitgang op de Both ApothekerstraatKerkpad 16166923939ra0
RENEMAN, DANIEL Daniel Renemanpastoorhuurder Kerkpad 16166923939ra0
, naastligger ten oosten Kerkpad 16166923939ra0
JOHANNES, GERKEhuis en hof bewoond door ds. Gerco Joannes naastligger ten noorden Kerkpad 16166923939ra0
JOHANNES, GERKEhuis en hof bewoond door ds. Gerco Joannes naastligger ten noorden Kerkpad 16166923939ra0
, CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 161751252168v0
SURINGAR, GERARDUS wijlen de heer Gerard Suiringarkoopmankoper Kerkpad 161751252168v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161751252168v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161751252168v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161751252168v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161751252168v0
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerdaverkoper Kerkpad 161751252168v0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 161751252168v0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 161751252168v0
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 161751252168v0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs kosterkoper huisKerkpad 181682241190r0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs kosterkoper huisKerkpad 181682241190r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten westen Kerkpad 181682241190r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten westen Kerkpad 181682241190r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten westen Kerkpad 181682241190r0
FREERKS, JAN Jan Freercx verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
FREERKS, JAN Jan Freercx verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/4 Kerkpad 181682241190r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/4 Kerkpad 181682241190r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/4 Kerkpad 181682241190r0
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix koper hoekhuisKerkpad 181641234141r0
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix koper hoekhuisKerkpad 181641234141r0
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters koper Kerkpad 181641234141r0
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters koper Kerkpad 181641234141r0
JELLES, SIEMENde weduwe van wijlen Simen Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r0
JELLES, SIEMENde weduwe van wijlen Simen Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r0
ARJENS, DIRKde hof van de verkopers Dirck Ariaens , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r0
ARJENS, DIRKde hof van de verkopers Dirck Ariaens , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r0
ARJENS, DIRKde hof van de verkopers Dirck Ariaens , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r0
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , c.u.verkoper Kerkpad 181641234141r0
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , c.u.verkoper Kerkpad 181641234141r0
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , c.u.verkoper Kerkpad 181641234141r0
BURGERTS, BEREND Beernt Burcherts koper huisKerkpad 181726246295r0
BURGERTS, BEREND Beernt Burcherts koper huisKerkpad 181726246295r0
BURGERTS, BEREND Beernt Burcherts koper huisKerkpad 181726246295r0
TEEDES, AATJE Atje Taedes koper Kerkpad 181726246295r0
TEEDES, AATJE Atje Taedes koper Kerkpad 181726246295r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans naastligger ten zuiden Kerkpad 181726246295r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans naastligger ten zuiden Kerkpad 181726246295r0
WILLEMS, JANde weduwe van wijlen Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 181726246295r0
WILLEMS, JANde weduwe van wijlen Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 181726246295r0
VRIJMAN, JAN Jan Vrijmanwever (bont-)verkoper Kerkpad 181726246295r0
JANS, SARAwijlen Sara Jans verkoper Kerkpad 181726246295r0
JANS, SARAwijlen Sara Jans verkoper Kerkpad 181726246295r0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper huis met de voorgevel oostwaarts naar de straat met ook een ledige plaats of tuin daarbijKerkpad 181604228405r0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper huis met de voorgevel oostwaarts naar de straat met ook een ledige plaats of tuin daarbijKerkpad 181604228405r0
PIETERS, JANKE Jantien Pieters koper Kerkpad 181604228405r0
PIETERS, JANKE Jantien Pieters koper Kerkpad 181604228405r0
WILLEMS, HENDRIKde kopers Hendrick Willems , c.u.bewoner Kerkpad 181604228405r0
WILLEMS, HENDRIKde kopers Hendrick Willems , c.u.bewoner Kerkpad 181604228405r0
, EGBERTwijlen Egbert ? eigenaar Kerkpad 181604228405r0
BOTES, DOETJEwijlen Doed Bottes* eigenaar Kerkpad 181604228405r0
BOTES, DOETJEwijlen Doed Bottes* eigenaar Kerkpad 181604228405r0
BOTES, DOETJEwijlen Doed Bottes* eigenaar Kerkpad 181604228405r0
ARJENS, JAN Jan Aryens verkoper q.q. Kerkpad 181604228405r0
ARJENS, JAN Jan Aryens verkoper q.q. Kerkpad 181604228405r0
ARJENS, JAN Jan Aryens verkoper q.q. Kerkpad 181604228405r0
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 181604228405r0
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 181604228405r0
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 181604228405r0
ARJENS, PIETERwijlen Pyter Aryens erflater Kerkpad 181604228405r0
ARJENS, PIETERwijlen Pyter Aryens erflater Kerkpad 181604228405r0
ARJENS, PIETERwijlen Pyter Aryens erflater Kerkpad 181604228405r0
JANS, Bauck? Jans verkoper Kerkpad 181604228405r0
JANS, Bauck? Jans verkoper Kerkpad 181604228405r0
, ANSKEwijlen Anske ?iedemaverkoper Kerkpad 181604228405r0
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Kerkpad 181604228405r0
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Kerkpad 181604228405r0
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Kerkpad 181604228405r0
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Kerkpad 181604228405r0
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Kerkpad 181604228405r0
BOTES, DOETJEwijlen Doedt Bottes erflater Kerkpad 181604228405r0
BOTES, DOETJEwijlen Doedt Bottes erflater Kerkpad 181604228405r0
BOTES, DOETJEwijlen Doedt Bottes erflater Kerkpad 181604228405r0
IENTES, KORNELISwijlen Cornelis Intes erflater Kerkpad 181604228405r0