Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 1/3 van 2 pm land genaamd het Hoogland ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastoraanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 3/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastoraanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 4/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastorverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/8 van 2 pm ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Cornelis Wijngaardenverkoper Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrantsverkoper Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/14 van 2 pm bouw- of kooltjersland genaamd het Hoogland ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Cornelis Wijngaardenverkoper Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrantsverkoper Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, AALTJEwijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan166123888r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koper huis en schuur op afbraakMidlumerlaan NZ167024026r
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ167024026r
GOFFES, TEEDE Taede Goffes , c.u.verkoper Midlumerlaan NZ167024026r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freex Braemkoopmankoper 2/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167024030v
VOSMA, WILLEM Willem Fosmanaastligger ten oosten Midlumerlaan167024030v
DOUWES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten oosten Midlumerlaan167024030v
, de heer Majeurverkoper Midlumerlaan167024030v
, de heer Frutijraadsheerverkoper Midlumerlaan167024030v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.koper 1/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167124046r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.eigenaar van 2/3 Midlumerlaan167124046r
VOSMA, WILLEM HENDRIKShet land van Willem Hendrix Fosmanaastligger ten oosten Midlumerlaan167124046r
DOUWES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten noorden Midlumerlaan167124046r
FELTEN, GEERTJE Geertie Pheltenverkoper Midlumerlaan167124046r
LAMMERTS, JANwijlen Jan Lammerts Minnamaverkoper Midlumerlaan167124046r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams molenaar (hout-)koper Midlumerlaan175025280r
TJERKS, RIEMKJE Riemke Tierks koper Midlumerlaan175025280r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper q.q. Midlumerlaan175025280r
WIEGERS, GRIETJEde verlaten boedel van Grytie Wygers verkoper Midlumerlaan175025280r
PIETERS, GOSSEwijlen Gosse Pyters verkoper Midlumerlaan175025280r
SEERPS, TJEPKE Tjebke Seerps Grademakoper door niaar stal of schuurMolenpad1691242340v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakergeniaarde koper Molenpad1691242340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc.naastligger ten oosten Molenpad1691242340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc.naastligger ten zuiden Molenpad1691242340v
HEINS, de stal van Heins, c.s.koopmannaastligger ten westen Molenpad1691242340v
SIEMENS, SAAKJE Saeckjen Symons verkoper Molenpad1691242340v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingmaoproeper van de boelgoederenverkoper Molenpad1691242340v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes gortmaker (mr. -)koper twee kamersMolenpad ZZ1695243132r
ALEFS, BROERKE Broertie Aleffs koper Molenpad ZZ1695243132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten oosten Molenpad ZZ1695243132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten zuiden Molenpad ZZ1695243132r
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Molenpad ZZ1695243132r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Molenpad ZZ1695243132r
GOSSES, GERRIT Gerrit Gosses koper kamerMolenpad ZZ1706244333v
OLFERTS, DOETJE Doedtie Olpherts koper Molenpad ZZ1706244333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad ZZ1706244333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad ZZ1706244333v
TJEBBES, JOHANNESde stal van Johannes Tjebbes gortmakernaastligger ten westen Molenpad ZZ1706244333v
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes verkoper Molenpad ZZ1706244333v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saepke Folkerts Gelderkoper stallingMolenpad ZZ172024669r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten oosten Molenpad ZZ172024669r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten zuiden Molenpad ZZ172024669r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten westen Molenpad ZZ172024669r
TEUNIS, LOUW Louw Teunis , c.s.verkoper Molenpad ZZ172024669r
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , c.s.verkoper Molenpad ZZ172024669r
SYVERDA, ANTJE Anna Sivardakoper woning en weefwinkelMolenpad174925235r
ALLEMA, MEILE wijlen Meile Ollemakoper Molenpad174925235r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetemanaastligger ten oosten Molenpad174925235r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetemanaastligger ten zuiden Molenpad174925235r
JETSES, HANSde weduwe van Hans Jetses naastligger ten westen Molenpad174925235r
CHRISTIAANS, KASPERhypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens wever (mr. bont-)verkoper Molenpad174925235r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks koper 1/2 woningMolenpad175725464r
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)koper Molenpad175725464r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder (p.w.)Molenpad175725464r
TJERKS, EELSE Aaltje Tjerks naastligger ten zuiden Molenpad175725464r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes naastligger ten westen Molenpad175725464r
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses verkoper Molenpad175725464r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Molenpad175725464r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper woningMolenpad1757254109r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuiknaastligger ten zuiden Molenpad1757254109r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes naastligger ten westen Molenpad1757254109r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks verkoper van 3/4 Molenpad1757254109r
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Molenpad1757254109r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks , voor haar minderjarige dochterverkoper van 1/4 Molenpad1757254109r
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs koper huis met tuintjeMolenpad NZ1758254174v
HENDRIKS, JOOSTwijlen Joost Hendriks wever (bont-)koper Molenpad NZ1758254174v
JAS, JAN Jan Beernd Jas, c.s.huurder Molenpad NZ1758254174v
JANS, AREND Arend Jansen , c.u.naastligger ten oosten Molenpad NZ1758254174v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas naastligger ten westen Molenpad NZ1758254174v
JANS, AREND Arend Jansen , c.u.naastligger ten noorden Molenpad NZ1758254174v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Rieringwever (bont-)verkoper Molenpad NZ1758254174v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)koper huisMolenpad ZZ1790263269r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper Molenpad ZZ1790263269r
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.)Molenpad ZZ1790263269r
, JOHANNES Johannes van Seystnaastligger ten zuiden Molenpad ZZ1790263269r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanynaastligger ten westen Molenpad ZZ1790263269r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad ZZ1790263269r
AUKES, SIEBRENhuisman Sybren Aukes koper huis, bestaande in 2 kamersMolenpad ZZ180226659r
LIEUWES, JELTJE Jeltje Lieuwes huurder 1 kamer (p.w.)Molenpad ZZ180226659r
DOUWES, AUKJE Akke Douwes huurder 1 kamer (p.w.)Molenpad ZZ180226659r
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s.naastligger ten oosten Molenpad ZZ180226659r
, JOHANNES Johannes van Zeistnaastligger ten zuiden Molenpad ZZ180226659r
PIETERS, SIETSKEde erfgenamen van wijlen Sytske Pieters naastligger ten westen Molenpad ZZ180226659r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Molenpad ZZ180226659r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huisMolenpad ZZ180426716v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Molenpad ZZ180426716v
HAIES, GERRIT Gorryt Hayes huurder Molenpad ZZ180426716v
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s.naastligger ten oosten Molenpad ZZ180426716v
, JOHANNESde weduwe van Johannes van Seistnaastligger ten zuiden Molenpad ZZ180426716v
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytze Pieters naastligger ten westen Molenpad ZZ180426716v
AUKES, SIEBRENvrijgezel Sybren Aukes verkoper Molenpad ZZ180426716v
STOK, HARKE Harke van der Stokkoper huisMolenpad ZZ1806267281v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Molenpad ZZ1806267281v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovenkoper Molenpad ZZ1806267281v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes verkoper Molenpad ZZ1806267281v
, JOHANNESwijlen Johannes van Zeysthovenierverkoper Molenpad ZZ1806267281v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper huisMolenpad1807267295v
, JOHANNESwijlen Johannes van Seisthovenierkoper Molenpad1807267295v
JAKOBS, MURK Murk Jacobs , c.u.huurder Molenpad1807267295v
SIEBRENS, ANTJE Anna Sybrandts koper huis met ledige plaats, en bleek buiten de ZuiderpoortMolenpad 11606228484v
KLASES, LUBBRICHJEde verkoperse Lubbrich Claes verpachter grond Molenpad 11606228484v
, IEPEde huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
TJALLINGS, HIDDEde kamer van Hidde Tiallinghs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
GEERTS, JANde kamer van Jan Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
JANS, TEUNISde kamer nu van Tonis Jans grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
IEGES, IEGEde kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11606228484v
, IEPE Ipe Vaers naastligger ten oosten* Molenpad 11606228484v
JAKOBS, TEUNIS Tonis Jacobs naastligger ten noorden Molenpad 11606228484v
JANS, WILLEM Willem Jans verkoper Molenpad 11606228484v
JANS, HART Heert Jans verkoper Molenpad 11606228484v
ULBES, DIRK Dirck Uulbes verkoper Molenpad 11606228484v
KLASES, LUBBRICHJE Lubbrich Claes verkoper Molenpad 11606228484v
JANS, JANwijlen Jan Jans blekerverkoper Molenpad 11606228484v
SEERPS, FOEKE Foucke Seerps koper huis met ledige plaats, en ca. 8 pm weeshuislandMolenpad 11617230102r
JELLES, GATSKE Gaats Jelles koper Molenpad 11617230102r
SALVES, JAN Jan Salvus verpachter grond Molenpad 11617230102r
JANS, TEUNISde achterplaats van de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11617230102r
SJOERDS, POPPEhet huis van Poppe Sioerdts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11617230102r
SJOERDS, POPPEde weduwe van Poppe Sioerdts naastligger ten oosten Molenpad 11617230102r
JANS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen naastligger ten noorden Molenpad 11617230102r
SIPKES, SIETSKE Syts Sipckes verkoper Molenpad 11617230102r
ENNES, RICHARDwijlen Rijckert Innes , c.u.bewoner Molenpad 1163823452r
DIRKS, HINNE[steegje naar] burgerhopman Hinne Dirx naastligger ten oosten Molenpad 1163823452r
DIRKS, HINNEburgerhopman Hinne Dirx naastligger ten noorden Molenpad 1163823452r
LEIENAAR, JAN KLASES Jan Claessen Leyenaarverkoper q.q. Molenpad 1163823452r
BOLTA, RIENK KLASES Rienck Claessen Boltaverkoper q.q. Molenpad 1163823452r
ENNES, RICHARDde crediteuren van Rijckert Innes , c.u.verkoper Molenpad 1163823452r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper huis, schuur en ledige plaats om dong op te leggenMolenpad 11644235111r
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuues koper Molenpad 11644235111r
DIRKS, HINNE[steegje naar] Hinne Dirxen naastligger ten oosten Molenpad 11644235111r
DIRKS, HINNE Hinne Dircxen naastligger ten noorden Molenpad 11644235111r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx , c.s.verkoper Molenpad 11644235111r
PIETERS, JAN Jan Pyters , c.u.koper huis, schuur en ledige plaats, en de overdracht van 10 pm greidland voor vier jaar verhuurdMolenpad 11650236115r
DIRKS, HINNEde ruyghscherne van burgerhopman Hinne Dirckx naastligger ten oosten Molenpad 11650236115r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Molenpad 11650236115r
, HENDRIKde schuur van Hendrick meelkernaastligger ten oosten Molenpad 1166323819va
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts naastligger ten noorden Molenpad 1166323819va
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters koemelkerverkoper Molenpad 1166323819va
, HENDRIKde schuur van Hendrick meelkernaastligger ten oosten Molenpad 1167224012va
DIRKS, HINNEeen gemeene uitgang naar de verkochte kamers van Henne Dirx naastligger ten oosten Molenpad 1167224012va
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts naastligger ten noorden Molenpad 1167224012va
SIKKES, GERRITde erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper Molenpad 1167224012va
DOUWES, HART Heert Douwes koper provisioneel huis en schuurMolenpad 1168124136va
, HENDRIKde schuur van Hendrick molenaar [staat: meelcker]naastligger ten oosten huisMolenpad 1168124136va
DIRKS, HINNE[een uitgang naar] Henne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 1168124136va
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Molenpad 1168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Molenpad 1168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Molenpad 1168124136va
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendricks zeemtouwerverkoper van 1/2 Molenpad 1168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Molenpad 1168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 1168124136va
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)koper huis en schuurMolenpad 11691242355r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)huurder voor 8 jaren Molenpad 11691242355r
DOUWES, HARThet tuintje van de verkopers Heert Douwes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad 11691242355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers naastligger ten oosten Molenpad 11691242355r
, WILLEM Willem leertouwernaastligger ten zuiden Molenpad 11691242355r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakker (mr. -)naastligger ten noorden Molenpad 11691242355r
DOUWES, HART Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Molenpad 11691242355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper Molenpad 11691242355r
DIRKS, JANvrijgezel Jan Dirx koper huisMolenpad 11699243402r
PIETERS, PELGRIM Pelgrim Pytters huurder Molenpad 11699243402r
TABES, PIETER Pytter Tabeshuurder Molenpad 11699243402r
FILIPPUS, JANde schuur van Jan Philips slager (mr. -)naastligger ten westen Molenpad 11699243402r
GERRITS, GIJSBERTJE Gijsbert Gerryts naastligger ten noorden Molenpad 11699243402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager (mr. -)verkoper Molenpad 11699243402r
ARJENS, PIETJE Pyttje Arriens verkoper Molenpad 11699243402r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns , c.u.koper huisMolenpad 1171824626r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix naastligger ten oosten Molenpad 1171824626r
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten noorden Molenpad 1171824626r
DIRKS, JAN Jan Dirx verkoper Molenpad 1171824626r
LUCAS, HENDRIKmeerderjarige vrijgezel Hendrik Lucas wever (mr. bont-)koper huisMolenpad 1175025257v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 1175025257v
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groennaastligger ten noorden Molenpad 1175025257v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (mr. linnen-)verkoper van 1/2 Molenpad 1175025257v
ROBERTS, LEENTJEwijlen Leentie Robberts erflater Molenpad 1175025257v
FEIKES, JANhuisman Jan Feykes verkoper Molenpad 1175025257v
ROBERTS, EELKJEwijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1175025257v
JANS, IEKE Eeke Jans verkoper van 1/2 Molenpad 1175025257v
JANS, HARMEN Harmen Jansen Brinkhuiswever (mr. bont-)koper woningMolenpad 11752252228r
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Molenpad 11752252228r
TIJSES, JAN Jan Thijssen , c.u.huurder Molenpad 11752252228r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 11752252228r
GROEN, JAN JANS Jan Jansen Groennaastligger ten noorden Molenpad 11752252228r
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas wever (mr. bont-)verkoper Molenpad 11752252228r
LUCAS, HENDRIKmeerderjarig vrijgezel Hendrik Lucas wever (mr. bont-)koper huisMolenpad 11754253154v
TIJSES, JANde weduwe van Jan Tijssen Schilhuurder Molenpad 11754253154v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 11754253154v
GROEN, JAN JANSde weduwe van Jan Jansen Groennaastligger ten noorden Molenpad 11754253154v
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Molenpad 11754253154v
, BEREND Beernd Hombergwever (mr. bont-)verkoper q.q. Molenpad 11754253154v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Molenpad 11754253154v
JANS, HARMENwijlen Harmen Janzen Brinkhuiswever (bont-)erflater Molenpad 11754253154v
, PIETER Pyter Slotewever (bont-)koper huisMolenpad 1176825739r
PIETERS, TETJE Tettje Pyters koper Molenpad 1176825739r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heyns Brouwernaastligger ten oosten Molenpad 1176825739r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Molenpad 1176825739r
, JAN Jan Weegerinkwever (mr. bont-)verkoper Molenpad 1176825739r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisMolenpad 11774258191v
ANTONIUS, RIENK Rienk Anthonis wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Molenpad 11774258191v
HENDRIKS, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Hendriks naastligger ten oosten Molenpad 11774258191v
GERRITS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Molenpad 11774258191v
, PIETER Pieter Slootewever (mr. bont-)verkoper Molenpad 11774258191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters verkoper Molenpad 11774258191v
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuiskoper huisMolenpad 11782260231r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters koper Molenpad 11782260231r
JANS, JOCHEM Jochem Jans schoorsteenvegernaastligger ten oosten Molenpad 11782260231r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Prouesnaastligger ten noorden Molenpad 11782260231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Molenpad 11782260231r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknechtkoper huisMolenpad 11783261123r
JANS, JOCHEM Jochum Jans schoorsteenvegernaastligger ten oosten Molenpad 11783261123r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Prouesnaastligger ten noorden Molenpad 11783261123r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuisverkoper Molenpad 11783261123r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters verkoper Molenpad 11783261123r
HERES, TEETSE Teedze Heeres koper huisMolenpad 11784261243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 11784261243v
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Velthuishuurder Molenpad 11784261243v
BOUWES, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Bouwen naastligger ten oosten Molenpad 11784261243v
TROMP, KORNELIS Cornelis Trompnaastligger ten noorden Molenpad 11784261243v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts leerlooiersknechtverkoper Molenpad 11784261243v
, JOHANNES Johannes Proosterbeekkoper huis, paard- en koestallingMolenpad 1181026968r
JELLES, ANTJE Antie Jelles koper Molenpad 1181026968r
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten oosten Molenpad 1181026968r
JELLES, ANTJE Antie Jelles naastligger ten oosten Molenpad 1181026968r
FRANSEN, LIJSBET Lijsbeth Fransenverkoper Molenpad 1181026968r
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Molenpad 1181026968r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipperverkoper q.q. Molenpad 1181026968r
FRANSEN, AALTJE Aaltje Fransenverkoper Molenpad 1181026968r
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres verkoper Molenpad 1181026968r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 21806267272r
KLASES, SIKKEde weduwe van Sikke Claasen huurder (p.w.)Molenpad 21806267272r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad 21806267272r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten westen Molenpad 21806267272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulenkoopmanverkoper Molenpad 21806267272r
MEULEN, JOHANNES TJEBBESde weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulenkoper huisMolenpad 4180226655v
WOUTERS, MARIA Marijke Wouters huurder Molenpad 4180226655v
NORBERHUIS, T. T. Norbruiskoopmannaastligger ten oosten Molenpad 4180226655v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Molenpad 4180226655v
MEULEN, JOHANNES TJEBBESde weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulennaastligger ten westen Molenpad 4180226655v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Molenpad 4180226655v
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper Molenpad 4180226655v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 41806267272r
JONG, JOSEF de weduwe van Joseph de Jonghuurder (p.j.)Molenpad 41806267272r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruisnaastligger ten oosten Molenpad 41806267272r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts naastligger ten zuiden Molenpad 41806267272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulenverkoper Molenpad 41806267272r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper huisMolenpad 41808268153r
HESSELS, HENDRIKJE Hendrikje Hessels huurder Molenpad 41808268153r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Molenpad 41808268153r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koemelkerverkoper Molenpad 41808268153r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekuitdragerkoper tuin en hofMolenpad 5181026973r
JELLES, ANTJE Antje Jelles uitdragerkoper Molenpad 5181026973r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad 5181026973r
, JAN Jan Brevinknaastligger ten oosten Molenpad 5181026973r
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten westen Molenpad 5181026973r
JELLES, ANTJE Antje Jelles naastligger ten westen Molenpad 5181026973r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Molenpad 5181026973r
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Franzen verkoper Molenpad 5181026973r
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Molenpad 5181026973r
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipperverkoper Molenpad 5181026973r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Franzen erflater Molenpad 5181026973r
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Molenpad 5181026973r
FREERKS, SIEDS Sieds Freercx koper huis met een vrije uit- en ingang westwaarts naar het KarrepadMolenpad 61662238143r
PIETERS, ANTJE Antie Pietters koper Molenpad 61662238143r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten Molenpad 61662238143r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts timmermannaastligger ten zuiden Molenpad 61662238143r
, de heer Bijenkorffnaastligger ten westen Molenpad 61662238143r
ROMKES, SAKE Sake Romkes naastligger Molenpad 61662238143r
MINNES, ALLE Alle Minnes verkoper Molenpad 61662238143r
AUKES, PIERKJE Pierke Auckes verkoper Molenpad 61662238143r
IETES, AGE Age Yttes bakkerkoper provisioneel kamerMolenpad 6168324168ra
, KLAAS Claes Visschersnaastligger ten oosten [staat: westen] Molenpad 6168324168ra
IETES, AGE Age Yttes bakkernaastligger ten zuiden Molenpad 6168324168ra
, N. N. N. naastligger ten westen [staat: oosten] Molenpad 6168324168ra
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheenkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 6168324168ra
FREERKS, SIEDSde twee nagelaten kinderen van wijlen Syds Freerx verkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
PIETERS, ANTJEwijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
IEPES, JANKE Jancke Ypes , voor haar 2 kinderenverkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
FREERKS, SIEDSwijlen Syds Freerx verkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruiskoper huisMolenpad 61791263369r
ALBERTS, MURK Murk Alberts , c.u.huurder (p.j.)Molenpad 61791263369r
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sydse Pieters naastligger ten oosten Molenpad 61791263369r
, JOHANNES Johannes van Ziegennaastligger ten zuiden Molenpad 61791263369r
WIJGA, KORNELIS Cornelis Wijganaastligger ten westen Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Molenpad 61791263369r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Fisscherkoper twee kamers aan elkaarMolenpad 81667239116v
GERRITS, ATSE Atse Gerrytsen naastligger Molenpad 81667239116v
FREERKS, SIETSE Sydse Freercks naastligger ten westen Molenpad 81667239116v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Molenpad 81667239116v
MELLES, TIETJE Tytje Melles koper twee kamersMolenpad 81690242338v
SIJES, PIETERwijlen Pyter Sijes koper Molenpad 81690242338v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes huurder Molenpad 81690242338v
JAKOBS, JANKEde erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten oosten Molenpad 81690242338v
JAKOBS, JANKEhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten zuiden Molenpad 81690242338v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts verkoper Molenpad 81690242338v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 81690242338v
FOPPES, HIELKJEwijlen Hylckjen Foppes erflater Molenpad 81690242338v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Molenpad 81690242338v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)koper schuirMolenpad 91706244330v
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases koper Molenpad 91706244330v
DOUWES, HARTde hof van Heert Douwes naastligger ten oosten Molenpad 91706244330v
DIRKS, JAN Jan Dirksen blekernaastligger ten westen Molenpad 91706244330v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)naastligger ten noorden Molenpad 91706244330v
FILIPPUS, JAN Jan Phillips slager (mr. -)verkoper Molenpad 91706244330v
ARJENS, PIETJE Pyttje Arjens verkoper Molenpad 91706244330v
SIEBES, OEPKE Upke Sybes , c.u.koper hof of tuintje met bomen en plantenMolenpad 9a1717245288v
SCHIERE, ANTJE SJOERDSde tuin van Antie Sioerdts Schierenaastligger ten oosten Molenpad 9a1717245288v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks naastligger ten westen Molenpad 9a1717245288v
, TEEDEde weduwe van Tade wevernaastligger ten noorden Molenpad 9a1717245288v
KLASES, JANKE Janke Clases verkoper Molenpad 9a1717245288v
DOUWES, HARTwijlen Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Molenpad 9a1717245288v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (stads -)koper schuurMolenpad 91729247273v
, OEPKE Oepke gardeniernaastligger ten oosten Molenpad 91729247273v
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns wever (mr. bont-)naastligger ten westen Molenpad 91729247273v
ALLES, JANde weduwe van Jan Ales naastligger ten noorden Molenpad 91729247273v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Molenpad 91729247273v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huis en tuinMolenpad 9a1730247310v
SCHIERE, SJOERD Sjoerd Schierenaastligger ten oosten Molenpad 9a1730247310v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten westen Molenpad 9a1730247310v
, TIEDEde tuin van de weduwe van Tidde wevernaastligger ten noorden Molenpad 9a1730247310v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Molenpad 9a1730247310v
SIEBES, OEPKEwijlen Upke Sybes verkoper Molenpad 9a1730247310v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haasexecuteurkoper van 1/2 huisMolenpad 9a1736249144v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterkoper van 1/2 Molenpad 9a1736249144v
BERENDS, GERRIT Gerryt Beerns huurder Molenpad 9a1736249144v
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a1736249144v
BUMA, vroedsman Bumanaastligger ten westen Molenpad 9a1736249144v
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1736249144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper van 2/6 Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/16 Molenpad 9a1736249144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper van 1/6 Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergierverkoper van 1/6 Molenpad 9a1736249144v
BERENDS, BEREND Berent Berents koper van 1/2 huisMolenpad 9a1737249196r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents koper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
KLASES, JAN Jan Clasen wever (mr. bont-)koper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts huurder Molenpad 9a1737249196r
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a1737249196r
BUMA, WOPKE vroedsman Wopco Buma [staat: Bouma]naastligger ten westen Molenpad 9a1737249196r
WILLEMS, ELSKE Elske Willems naastligger ten noorden Molenpad 9a1737249196r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haasexecuteurverkoper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterverkoper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingakoper hof met vruchtbomenMolenpad 9tuin178126042v
VENEMA, BEITSKE Beitske Fenemakoper Molenpad 9tuin178126042v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstrakoopmannaastligger ten oosten Molenpad 9tuin178126042v
, JURJEN Jurjen wevernaastligger ten westen Molenpad 9tuin178126042v
OSINGA, HISKE Hiske Osingaverkoper Molenpad 9tuin178126042v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Molenpad 9tuin178126042v
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen, en plantenMolenpad 9tuin1784261154v
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Molenpad 9tuin1784261154v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstrakoopmannaastligger ten oosten Molenpad 9tuin1784261154v
, JURJEN Jurjen wevernaastligger ten westen Molenpad 9tuin1784261154v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingaapothekerverkoper Molenpad 9tuin1784261154v
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.winkelierskoper hof met bomen, planten en zomerhuisMolenpad 111713245200v
DOUWES, HARTde hof van Heert Douwes naastligger ten westen Molenpad 111713245200v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulennaastligger ten noorden Molenpad 111713245200v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulenverkoper Molenpad 111713245200v
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerx koper hof of tuin met een zomerhuis en prieelMolenpad 111715245243r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopmankoper Molenpad 111715245243r
DOUWES, HARTde hof van Heert Douwes naastligger ten westen Molenpad 111715245243r
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulennaastligger ten noorden Molenpad 111715245243r
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.verkoper Molenpad 111715245243r
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper tuin en zomerhuisMolenpad 111722246135v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Molenpad 111722246135v
, OEPKE Oepke gardeniernaastligger ten westen Molenpad 111722246135v
MEER, ANNE de tuin van Anne van der Meernaastligger ten noorden Molenpad 111722246135v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiereverkoper Molenpad 111722246135v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koper zomerhuis en tuin en hofMolenpad 111730247303v
HEINS, HELENA Helena Heyns koper Molenpad 111730247303v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 111730247303v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 111730247303v
POPPES, JANKE Janke Poppes verkoper Molenpad 111730247303v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes koper tuin met zomerhuisMolenpad 111733248277v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Molenpad 111733248277v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 111733248277v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 111733248277v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpenverkoper Molenpad 111733248277v
HEINS, HELENA Helena Heins verkoper Molenpad 111733248277v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper tuinMolenpad 11173524941v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Molenpad 11173524941v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 11173524941v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11173524941v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes verkoper Molenpad 11173524941v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Molenpad 11173524941v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte])Molenpad 11178126040v
GEERTS, JAN Jan Geerts wever (bont-)huurder (p.j.)Molenpad 11178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Molenpad 11178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Molenpad 11178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Molenpad 11178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Molenpad 11178126040v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelMolenpad 111800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Molenpad 111800265255v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewis huurder (p.j.)Molenpad 111800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Molenpad 111800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Molenpad 111800265255v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerMolenpad 121675240171r
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten zuiden Molenpad 121675240171r
VISSER, KLAAS de kamer van Claes Fisschernaastligger ten westen Molenpad 121675240171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 121675240171r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koopmankoper door niaar kamerMolenpad 141675240170v
AGES, SIEMEN Simon Ages makelaargeniaarde koper Molenpad 141675240170v
PIETERS, ABEde stal van Abe Pieters koopmannaastligger ten oosten Molenpad 141675240170v
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten zuiden Molenpad 141675240170v
KNIJFF, W. het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekernaastligger ten westen Molenpad 141675240170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 141675240170v
KNIJFF, JAN wijlen Jan Knijfferfgenaam Molenpad 141675240170v
HEMERT, ARJAANTJE wijlen Ariaentie van Hemerterfgenaam Molenpad 141675240170v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper van 1/2 huisMolenpad 141785261305r
, SIETSE Sytse Pijlakermetselaar (mr. -)koper van 1/2 Molenpad 141785261305r
HOLTKAMP, HENDRIK Hendrik Holkamphuurder (p.j.)Molenpad 141785261305r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten oosten Molenpad 141785261305r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten zuiden Molenpad 141785261305r
TOUSSAINT, burgemeester Toussaintnaastligger ten westen Molenpad 141785261305r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Molenpad 141785261305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Molenpad 141785261305r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnotariskoper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkelMolenpad 141809268242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 141809268242v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten oosten Molenpad 141809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 141809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 141809268242v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarkoper huisMolenpad 161785261302r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten zuiden* Molenpad 161785261302r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Molenpad 161785261302r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Molenpad 161785261302r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanyprocureurkoper huisMolenpad 161790263270r
, ANDRIESde weduwe van Andries zoutdragerhuurder (p.w.)Molenpad 161790263270r
JANS, EVERT Evert Jans , c.u.huurder (p.w.)Molenpad 161790263270r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten oosten Molenpad 161790263270r
, JOHANNES Johannes van Seystnaastligger ten zuiden Molenpad 161790263270r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad 161790263270r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnotariskoper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkelMolenpad 161809268242v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Molenpad 161809268242v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten oosten Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 161809268242v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarkoper huisMolenpad 181785261301r
BRUINS, EGBERT Engbert Bruins huurder (p.j.)Molenpad 181785261301r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten zuiden Molenpad 181785261301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten westen Molenpad 181785261301r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Molenpad 181785261301r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Molenpad 181785261301r
JANS, GERRIT Gerryt Jans koper kamerMoriaanstraat1634233149r
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricx koper Moriaanstraat1634233149r
, LOURENS Lourens naastligger ten noorden Moriaanstraat1634233149r
HANSES, JOOST Joost Hans verkoper Moriaanstraat1634233149r
FREERKS, ANTJE Anna Freeckx verkoper Moriaanstraat1634233149r
MINNES, ALLE Alle Minnes koper huis met een plaatske en een vrije uit- en ingang in de MoriaanstraatMoriaanstraat ZZ1661238105r
AUKES, PIERKJE Pierke Aukes koper Moriaanstraat ZZ1661238105r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaarnaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1661238105r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u.naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1661238105r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u.naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1661238105r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u.verkoper Moriaanstraat ZZ1661238105r
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylckes koper hofMoriaanstraat ZZ1663238184v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ1663238184v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1663238184v
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts timmermannaastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1663238184v
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijenkorff, q.q.naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1663238184v
ROMKES, SAKE Sake Rompkes naastligger Moriaanstraat ZZ1663238184v
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx verkoper Moriaanstraat ZZ1663238184v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u.koper huisMoriaanstraat ZZ1669239201v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ1669239201v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ1669239201v
, JANde hof van Jan Goyers naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ166923936va
, JANde hof van Jan Goyers naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ166923936va
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ166923936va
KEIZER, GERLOF Gerloff de Keiserverkoper q.q. Moriaanstraat ZZ166923936va
OTTES, JURJENhet nagelaten weeskind van Jurjen Ottes , c.u.verkoper Moriaanstraat ZZ166923936va
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens chirurgijn (mr. -)koper twee nieuwe kamersMoriaanstraat WZ167124050r
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Bredanaastligger ten oosten* Moriaanstraat WZ167124050r
JANS, MINNEde kamer van Minne Jansen naastligger Moriaanstraat WZ167124050r
WIJNGAARDEN, REINER Reynier Wijngaardenverkoper Moriaanstraat WZ167124050r
STEENSMA, LIJSBET vrouwe Elisabeth Steensmakoper kamer en ledige plaatsMoriaanstraat1676240223r
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen burgemeester Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Moriaanstraat1676240223r
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Moriaanstraat1676240223r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Moriaanstraat167924130r
HARMENS, grondpacht uit het huis eerder van Stijn Harmens eigenaar perceel Moriaanstraat167924130r
IEDES, IEDEdat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Moriaanstraat167924130r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens koper kamerMoriaanstraat NZ1680241117v
HENDRIKS, FENTJE Fenneke Hendrix koper Moriaanstraat NZ1680241117v
RUNIA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan van Ruiniaverpachter grond Moriaanstraat NZ1680241117v
STEENSMA, de weduwe van Steensmanaastligger ten westen Moriaanstraat NZ1680241117v
, PIETER Pieter Farijnnaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1680241117v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Moriaanstraat NZ1680241117v
EELKES, DOEIEwijlen Doye Eelckes verkoper Moriaanstraat NZ1680241117v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper schuur of peerdestalMoriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1683241241v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Moriaanstraat NZ1683241241v
EELKEMA, RINNERT EELKEShet nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcomaverkoper Moriaanstraat NZ1683241241v
IEDES, IEDEgrondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat1683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Moriaanstraat1683241271r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts koper hof met fruitbomen en zomerhuisMoriaanstraat ZZ170024438v
JANS, SIEBREN Sibren Jans wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ170024438v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulenkoopmannaastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ170024438v
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ170024438v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes cementmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ170024438v
PIETERS, WIEGERburgervaandrig Wyger Pytters metselaar (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat ZZ170024486v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Moriaanstraat ZZ170024486v
JANS, SIEBREN Sibren Janzen wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ170024486v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulennaastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ170024486v
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ170024486v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners verkoper Moriaanstraat ZZ170024486v
JELGERSMA, WILT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Wiltetus Jelgersmakoper tuin met zomerhuisMoriaanstraat ZZ1704244262v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1704244262v
MOLEN, ANNE de hof van Anne van der Molennaastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1704244262v
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijnnaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1704244262v
PIETERS, WIEGER Wieger Pytters metselaar (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ1704244262v
IEGES, PIETJE Pyttje Yges verkoper Moriaanstraat ZZ1704244262v
TABES, PIETER Pytter Tabesmetselaarkoper huisMoriaanstraat ZZ1705244286r
MINNES, SIETSKE Sytske Minnes koper Moriaanstraat ZZ1705244286r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1705244286r
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonverkoper Moriaanstraat ZZ1705244286r
, GRIETJE Gryttje Frix verkoper Moriaanstraat ZZ1705244286r
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-)koper woning met een zomerhuisMoriaanstraat ZZ170724523v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ170724523v
MOLEN, ANNE de woninge van Anne van der Molennaastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ170724523v
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen chirurgijnnaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ170724523v
JELGERSMA, TRIJNTJE WILTS Trijntie Wiltetus Jelgersmaverkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts slager (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
JELGERSMA, EETSKE Eetske Jelgersmaverkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beern Hendrix verkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
JELGERSMA, ANTJE Antie Jelgersmaverkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
SAPES, OEDEwijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
JELGERSMA, WILT wijlen oud burgemeester Wiltetus Jelgersmaerflater Moriaanstraat ZZ170724523v
AUKES, POPPE Poppe Auckes , c.u.mr. zeilmakerkoper hof met een zomerhuis, bomen en plantenMoriaanstraat ZZ1710245104r
JANS, SIEBREN Sibren Jansen naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1710245104r
MEULEN, ANNE de hoff van Anne van der Meulennaastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1710245104r
JANS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Jansen naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1710245104r
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen schipper (trek-)verkoper Moriaanstraat ZZ1710245104r
JANS, JAN Jan Jansen weverkoper woningMoriaanstraat NZ1710245110r
BRAAM, HUBERT de hof van Hubert Braamnaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1710245110r
BRAAM, HUBERT de hof van Hubert Braamnaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1710245110r
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
MARCUS, ANTJE Antie Marcus verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
BRAAM, AUKJE Aukjen H. Braamkoper hofMoriaanstraat NZ1715245250v
BAKKER, SEERP DOEDESwijlen Seerp Doedes Backerkoper Moriaanstraat NZ1715245250v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer, e.a.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1715245250v
BRAAM, AUKJE Aukjen H. Braamnaastligger ten westen Moriaanstraat NZ1715245250v
BAKKER, SEERP DOEDESwijlen Seerp Doedes Backernaastligger ten westen Moriaanstraat NZ1715245250v
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1715245250v
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braamverkoper Moriaanstraat NZ1715245250v
, JANKE Janke Orsingakoper tuinMoriaanstraat1722246132v
, Baltinus Rantzoukoper Moriaanstraat1722246132v
SJOERDS, GERBEN Gerben Sjoerds verkoper Moriaanstraat1722246132v
JAKOBS, PIETJE Pytie Jacobs verkoper Moriaanstraat1722246132v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper stalMoriaanstraat NZ1730247361r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karremanhuurder (p.j.)Moriaanstraat NZ1730247361r
DIRKS, DIRK Dirk Dirx naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1730247361r
TEUNIS, JOHANNES Johannes Teunes naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1730247361r
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1730247361r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)koper huis en weefwinkelMoriaanstraat17342498v
JELTES, IEBELTJE Yebeltie Jeltes koper Moriaanstraat17342498v
ABRAHAMS, BEREND Berend Abrahams huurder Moriaanstraat17342498v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolds Craemerpan- en estrikbakkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat17342498v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkerkoopmannaastligger ten westen Moriaanstraat17342498v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts naastligger ten oosten Moriaanstraat17342498v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolds Craemerpan- en estrikbakkerverkoper Moriaanstraat17342498v
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisMoriaanstraat NZ173524945r
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks koper Moriaanstraat NZ173524945r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ173524945r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ173524945r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat NZ173524945r
FEITES, ANTJE Antie Feitels verkoper Moriaanstraat NZ173524945r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmankoper huisMoriaanstraat ZZ1781260108r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts , c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Moriaanstraat ZZ1781260108r
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1781260108r
JANS, JOCHEM Jochum Jans naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ1781260108r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureurverkoper q.q. Moriaanstraat ZZ1781260108r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Moriaanstraat ZZ1781260108r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Moriaanstraat ZZ1781260108r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmankoper huisMoriaanstraat ZZ1782260212r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Moriaanstraat ZZ1782260212r
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1782260212r
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1782260212r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiperverkoper Moriaanstraat ZZ1782260212r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoopmanverkoper Moriaanstraat ZZ1782260212r
LINDEBOOM, JAN Jan E. Lindeboomkasteleinkoper huis en weefwinkelMoriaanstraat1784261249r
GERBENS, BAUKE Bauke Gerbens huurder (p.w.)Moriaanstraat1784261249r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat1784261249r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten zuiden Moriaanstraat1784261249r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat1784261249r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans wever (bont-)verkoper Moriaanstraat1784261249r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat NZ1788262248r
AUKES, SIJKE Sijke Aukes koper Moriaanstraat NZ1788262248r
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschildhuurder Moriaanstraat NZ1788262248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1788262248r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1788262248r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1788262248r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1788262248r
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
SAS, JOHANNES Johannes Saskleermaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat178926392r
, LIEUWE Lieuwe ?huurder (p.j.)Moriaanstraat178926392r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Moriaanstraat178926392r
JANS, KLAASde tuin van Claas Jans naastligger ten westen Moriaanstraat178926392r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat178926392r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huisMoriaanstraat NZ1802266120r
STOK, HARKE Harke van der Stokkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
LAMMERTS, BERENDde weduwe van Beerend Lammerts huurder (p.w.)Moriaanstraat NZ1802266120r
GERRITS, HARMENde weduwe van Harmen Gerryts huurder (p.w.)Moriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT de kopers Albert Bolman, c.s.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266120r
GROEN, JOHANNES Johannes Groen, n.u.naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huis en weefwinkelMoriaanstraat NZ1802266120r
STOK, HARKE Harke van der Stokkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
HUISMAN, ANTONIUS Anthony Huisman, c.u.huurder (p.w.)Moriaanstraat NZ1802266120r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huis en plekje grondMoriaanstraat NZ1802266146r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266146r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266146r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
STOK, HARKE Harke van der Stokverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhoovenverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmankoper huis, erf en plekje grond van 24x8 voetMoriaanstraat NZ1802266147r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradihuurder Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266147r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
STOK, HARKE Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooventimmerman (mr. -)verkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, WENDELE Wendel Jans , c.u.koper huis met een eigen steeg ten oostenMoriaanstraat 116592383v
BOERUM, ALLE de heer Alle van Burumverpachter grond ([staat: 3-14-00 GG])Moriaanstraat 116592383v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkopernaastligger ten oosten Moriaanstraat 116592383v
LIEUWES, LIEUWEde hof van verkoper Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 116592383v
LIEUWES, LIEUWEde crediteuren van weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 116592383v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen , c.u.koper huis met plaatske en een eigen steeg ten oostenMoriaanstraat 1166123884v
, ALLEde heer Alle van Buyrumverpachter grond ([staat: 3-14-00 GG])Moriaanstraat 1166123884v
HARMENS, Stijn Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 1166123884v
JANS, WENDELE Wendel Jansen verkoper Moriaanstraat 1166123884v
TJERKS, RUURD Ruyrd Tierx koper huisMoriaanstraat 11696243240r
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts koper Moriaanstraat 11696243240r
BOERUM, ALLE de heer Alle van Burumverpachter grond ([staat: 3-14-00 GG])Moriaanstraat 11696243240r
HARMENS, Stijn Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 11696243240r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glasverkoperverkoper Moriaanstraat 11696243240r
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonkoper huis en kamerMoriaanstraat 11704244250v
FREERKS, GRIETJE Gryttie Freerx koper Moriaanstraat 11704244250v
JELGERSMA, WILT de hof van oud burgemeester Wiltetus Jelgersmanaastligger ten oosten Moriaanstraat 11704244250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Moriaanstraat 11704244250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 11704244250v
GROOT, JAN BROERS Jan Broers de Groot, meerderjarig vrijgezelchirurgijnverkoper Moriaanstraat 11704244250v
WESTENDORP, BEREND Beerend Westendorpwever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 11766256180r
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Migchiels , c.u.huurder Moriaanstraat 11766256180r
BRUINING, GERRIT Gerryt Bruiningnaastligger ten westen Moriaanstraat 11766256180r
HOUT, FREERK de tuin van Freerk van der Houtnaastligger ten noorden Moriaanstraat 11766256180r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reusverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
DOKTER, GERBEN JANShuisman Gerben Jansen Doctorverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Moriaanstraat 11766256180r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisMoriaanstraat 11766256215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper Moriaanstraat 11766256215r
HERES, EEUWE Yve Heeres huurder Moriaanstraat 11766256215r
ROMKES, MICHIELde weduwe van Migchiel Romkes huurder (p.j. totaal)Moriaanstraat 11766256215r
, JAN Jan van Deursennaastligger ten oosten Moriaanstraat 11766256215r
BRUINING, GERRIT Gerryt Bruiningnaastligger ten westen Moriaanstraat 11766256215r
HOUT, FREERK de tuin van Freerik van der Houtnaastligger ten noorden Moriaanstraat 11766256215r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 11766256215r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks verkoper Moriaanstraat 11766256215r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts schipper (kaag-)koper kamer, loods en ledige plaatsMoriaanstraat 3165623767v
, TIEMEN Tymen Haeyemanaastligger ten oosten Moriaanstraat 3165623767v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3165623767v
LEENDERTS, MAAIKE Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3165623767v
RUURDS, STIJNTJE Stijntie Ruierdts koper kamerMoriaanstraat 31659237214v
GERRITS, HARMENwijlen Harmen Gerryts koper Moriaanstraat 31659237214v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Haeymanaastligger ten oosten Moriaanstraat 31659237214v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 31659237214v
TJEERDS, FEITE Feite Tieerdts , c.u.verkoper Moriaanstraat 31659237214v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelierkoper huisMoriaanstraat 31735249105v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelierkoper Moriaanstraat 31735249105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkeliernaastligger ten oosten Moriaanstraat 31735249105v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks naastligger ten oosten Moriaanstraat 31735249105v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Moriaanstraat 31735249105v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens koper huisMoriaanstraat 31738249337v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes koper Moriaanstraat 31738249337v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat 31738249337v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 31738249337v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Moriaanstraat 31738249337v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendricks verkoper Moriaanstraat 31738249337v
JILLES, JAN Jan Jielles van Deurswever (bont-)koper door niaar ratione vicinitatis huisMoriaanstraat 31754253138r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper door niaar ratione vicinitatis Moriaanstraat 31754253138r
KORNELIS, DIRK Durk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Moriaanstraat 31754253138r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Moriaanstraat 31754253138r
HENDRIKS, WESSEL Wessel Hendriks wever (bont-)huurder Moriaanstraat 31754253138r
, JAN Jan van Durse, c.u.naastligger ten oosten Moriaanstraat 31754253138r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten westen Moriaanstraat 31754253138r
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmannaastligger ten noorden Moriaanstraat 31754253138r
OEPKES, TRIJNTJEadministratoren van de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Upkes verkoper Moriaanstraat 31754253138r
LUITJENS, REMMERTwijlen Rimmert Luitjens verkoper Moriaanstraat 31754253138r
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkelierkoper huisMoriaanstraat 3178326157r
, JAN Jan van Deursenwever (mr. bont-)naastligger ten oosten Moriaanstraat 3178326157r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Moriaanstraat 3178326157r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 3178326157r
, JAN Jan van Deursenwever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 3178326157r
GROEN, FRANS Frans Groenkoper woningMoriaanstraat 41711245154v
AUKES, POPPEde tuin van Poppe Auckes naastligger ten oosten Moriaanstraat 41711245154v
AUKES, POPPEde tuin van Poppe Auckes naastligger ten zuiden Moriaanstraat 41711245154v
DIJKSMA, JAN het huis bewoont door Jan Dijxmanaastligger ten westen Moriaanstraat 41711245154v
, PIETER Pyter Phases verkoper Moriaanstraat 41711245154v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters verkoper Moriaanstraat 41711245154v
JENTJES, JELLE Jelle Jenties verkoper Moriaanstraat 41711245154v
DOEDES, ENGELTJE Engeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 41711245154v
HARMENS, JAN Jan Harmens Steurverkoper Moriaanstraat 41711245154v
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 41711245154v
WILLEMS, JAN Jan Willems wever (bont-)koper huisMoriaanstraat 4173524972r
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Moriaanstraat 4173524972r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Moriaanstraat 4173524972r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4173524972r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Moriaanstraat 4173524972r
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns verkoper Moriaanstraat 4173524972r
GROEN, FRANS wijlen Frans Groenverkoper Moriaanstraat 4173524972r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrens Hingstkoopmankoper woningMoriaanstraat 4176025543r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Moriaanstraat 4176025543r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4176025543r
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis sleefmakernaastligger ten westen Moriaanstraat 4176025543r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratenverkoper q.q. Moriaanstraat 4176025543r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens verkoper q.q. Moriaanstraat 4176025543r
IEPKES, TRIJNTJEde nagelaten boedel van wijlen Trijntie Ypkes verkoper Moriaanstraat 4176025543r
LUITJENS, RINNERTwijlen Rinnert Luitjens brugman (oud -)verkoper Moriaanstraat 4176025543r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmakoper huisMoriaanstraat 41784261242v
AUKES, JAN Jan Aukes wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 41784261242v
JOHANNES, AGE Age Johanns naastligger ten westen Moriaanstraat 41784261242v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Moriaanstraat 41784261242v
BROERS, TRIJNTJE Trijntie Broers verkoper Moriaanstraat 41784261242v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemalakendrapierkoper huisMoriaanstraat 5165523753v
LIEUWES, LIEUWEde hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 5165523753v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 5165523753v
LIEUWES, LIEUWEde hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 5165523753v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 5165523753v
JANS, Lutter Jans wever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 51737249218v
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Moriaanstraat 51737249218v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat 51737249218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkeliernaastligger ten westen Moriaanstraat 51737249218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkeliernaastligger ten westen Moriaanstraat 51737249218v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 51737249218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelierverkoper Moriaanstraat 51737249218v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks winkelierverkoper Moriaanstraat 51737249218v
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkelierkoper huisMoriaanstraat 5178326158r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Moriaanstraat 5178326158r
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkeliernaastligger ten westen Moriaanstraat 5178326158r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 5178326158r
, JAN Jan van Deursenwever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 5178326158r
, JOHANNES Johannes van Swollnotariskoper huis genaamd het huis LieuwenburghMoriaanstraat 7Lieuwenburgh16592381r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettingatichelaarkoper Moriaanstraat 716592381r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pieters Steensmakoopmankoper Moriaanstraat 716592381r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts kuipernaastligger ten oosten Moriaanstraat 716592381r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemanaastligger ten westen Moriaanstraat 716592381r
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Steensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 716592381r
LIEUWES, LIEUWEweduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 716592381r
DIRKS, WILLEM Willem Dircks koper huis genaamd LieuuenburghMoriaanstraat 7Lieuuenburgh166023831r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Swermnaastligger ten oosten Moriaanstraat 7166023831r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemanaastligger ten westen Moriaanstraat 7166023831r
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Stiensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 7166023831r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pytters Stiensmaverkoper Moriaanstraat 7166023831r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmakerkoper huisMoriaanstraat 71784261162r
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes koper Moriaanstraat 71784261162r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder (p.j.)Moriaanstraat 71784261162r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmakernaastligger ten oosten Moriaanstraat 71784261162r
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 71784261162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuipernaastligger ten noorden Moriaanstraat 71784261162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoopmannaastligger ten noorden Moriaanstraat 71784261162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiperverkoper Moriaanstraat 71784261162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoopmanverkoper Moriaanstraat 71784261162r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters bakkerkoper hof met een zomerhuis of kamerMoriaanstraat 8166523917v
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes koper Moriaanstraat 8166523917v
HENDRIKS, HENDRIKde hof van Hendrik Hendriks meelkernaastligger ten oosten Moriaanstraat 8166523917v
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaarnaastligger ten oosten Moriaanstraat 8166523917v
GIJSBERTS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Gijsberts naastligger ten zuiden Moriaanstraat 8166523917v
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylkes , c.u.verkoper Moriaanstraat 8166523917v
AUKES, POPPE Poppe Auckes mr. zeilmakerkoper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat 81710245118v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs koper Moriaanstraat 81710245118v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulennaastligger ten oosten Moriaanstraat 81710245118v
, JANde kamer van Jan Metselaernaastligger ten oosten Moriaanstraat 81710245118v
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 81710245118v
JAKOBS, PIETERde kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs schipperverkoper Moriaanstraat 81710245118v
BOOMSMA, JELLE JETSES Jelle Jetzes Boomsmakoper tuin en hofMoriaanstraat 817882636r
KUIPER, JAN JANS Jan Janzen Cuiperhuurder Moriaanstraat 817882636r
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten oosten Moriaanstraat 817882636r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u.naastligger ten zuiden Moriaanstraat 817882636r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u.naastligger ten westen Moriaanstraat 817882636r
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat 817882636r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmakerkoper huis en weefwinkelMoriaanstraat 91784261163v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes koper Moriaanstraat 91784261163v
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeekhuurder (p.j.)Moriaanstraat 91784261163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuipernaastligger ten oosten Moriaanstraat 91784261163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoopmannaastligger ten oosten Moriaanstraat 91784261163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuipernaastligger ten noorden Moriaanstraat 91784261163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoopmannaastligger ten noorden Moriaanstraat 91784261163v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks sleefmakernaastligger ten westen Moriaanstraat 91784261163v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes naastligger ten westen Moriaanstraat 91784261163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiperverkoper Moriaanstraat 91784261163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoopmanverkoper Moriaanstraat 91784261163v
WILLEMS, NANNEburgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelteMoriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNEde koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat 101736249152r
FREERKS, GRIETJE Grietie Freerks naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101736249152r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 101736249152r
SIKKES, SIETSE Sytse Sickes schoenmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101736249152r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems wever (mr. bont-)koper woningMoriaanstraat 10achter174025094r
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter174025094r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter174025094r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter174025094r
FREERKS, GRIETJE Grytje Freerks verkoper Moriaanstraat 10achter174025094r
FREERKS, JANwijlen Jan Freerks verkoper Moriaanstraat 10achter174025094r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.p.procureur fiscaalkoper woningMoriaanstraat 101748251234v
, JOSEF Joseph Cantierhuurder (p.j.)Moriaanstraat 101748251234v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 101748251234v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101748251234v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 101748251234v
FEITES, Kaetie Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 101748251234v
FEITES, BERBER Berber Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 101748251234v
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautieruitdragerkoper huisMoriaanstraat 101751252123v
, NEELTJE Neeltje Beevakoper Moriaanstraat 101751252123v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten oosten Moriaanstraat 101751252123v
NANNES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101751252123v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 101751252123v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper Moriaanstraat 101751252123v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
TJEERDS, DOOITSE Doitse Tjeerds , c.u.huurder Moriaanstraat 10175725478r
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10175725478r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 10175725478r
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautieruitdragerverkoper Moriaanstraat 10175725478r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagsterverkoper Moriaanstraat 10175725478r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankeswever (bont-)koper huisMoriaanstraat 101758254173v
TJEERDS, TJEERDde weduwe van Tjeerd Tjeerds huurder Moriaanstraat 101758254173v
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101758254173v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat 101758254173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
PIETERS, TEEKEhuisman Taeke Pieters koper huisMoriaanstraat 101775258207v
BEEK, HARMEN Harmen Beekhuurder Moriaanstraat 101775258207v
BOER, BEREND Beernd Boernaastligger ten oosten Moriaanstraat 101775258207v
OSINGA, A. A. Osinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 101775258207v
S., POPPE Poppe S. Builardnaastligger ten westen Moriaanstraat 101775258207v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101775258207v
FINK, MINNE Menno Vinkkoopmankoper huis en koemelkerijMoriaanstraat 10178326127r
BOER, BEREND Berend de Boernaastligger ten oosten Moriaanstraat 10178326127r
RUITINGA, W. W. Ruitinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 10178326127r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haan, voor haar kinderenverkoper Moriaanstraat 10178326127r
BROUWER, HEIN wijlen Hein G. Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper Moriaanstraat 10178326127r
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtjevoermankoper huisMoriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten oosten Moriaanstraat 101805267126r
HERES, TEETSE Taedze Heeres naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101805267126r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmanaastligger ten westen Moriaanstraat 101805267126r
FINK, MINNE Minne Vinkmederechterverkoper Moriaanstraat 101805267126r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.koper huisMoriaanstraat 121633233106r
HEEMSTRA, Heemstrasecretarisverpachter grond Moriaanstraat 121633233106r
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121633233106r
, HENDRIK Hendrick Luishaernaastligger ten westen Moriaanstraat 121633233106r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.soc.verkoper Moriaanstraat 121633233106r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u.koper huisMoriaanstraat 121641234144v
HEEMSTRA, Heemstrasecretarisverpachter grond Moriaanstraat 121641234144v
DIRKS, HINNEburgerhopman Hinne Dirx naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121641234144v
JURJENS, HENDRIK Hendrick Juriens naastligger ten westen Moriaanstraat 121641234144v
FREERKS, IETJE Itie Freerx verkoper Moriaanstraat 121641234144v
, TEUNISwijlen Tonis Hoeckxverkoper Moriaanstraat 121641234144v
PIETERS, JAN Jan Piters Yersman, c.u.koper huisMoriaanstraat 12164323581r
DIRKS, HINNEburgerhopman Henne Dircx naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12164323581r
JURJENS, HENDRIK Hendrick Juriens naastligger ten westen Moriaanstraat 12164323581r
FREERKS, FREERK Freerck Freercx wever (linnen-)verkoper Moriaanstraat 12164323581r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemerkoper huis waar tegenwoordig de Jonge Prins uithangtMoriaanstraat 12de Jonge Prins1646235224v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaernaastligger ten westen Moriaanstraat 121646235224v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts verkoper Moriaanstraat 121646235224v
KOERTS, JAKOB Jacob Koerts koper huisMoriaanstraat 121657237129v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaernaastligger ten westen Moriaanstraat 121657237129v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat 121657237129v
, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Haemerseigenaar perceel Moriaanstraat 121657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Moriaanstraat 121657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper Moriaanstraat 121657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Moriaanstraat 121657237255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Domaverkoper Moriaanstraat 121657237255v
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleysen Lantingkoper grondpacht van 2-05-00 CGMoriaanstraat 121670239215r
, JAKOBgrondpacht uit de kamers van de weduwe van Jacob Aartz eigenaar perceel Moriaanstraat 121670239215r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusverkoper Moriaanstraat 121670239215r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Moriaanstraat 12167924130r
KOERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jacob Coerts eigenaar perceel Moriaanstraat 12167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Moriaanstraat 12167924130r
LISKES, WIEBEgrondpacht uit de koestal van Wybe Liskes karremaneigenaar perceel Moriaanstraat 121683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Moriaanstraat 121683241271r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmaker (mr. -)koper schuurMoriaanstraat 121690242317v
TJALLINGS, DOOITSE Doytsen Tjallinghs bakker (mr. -)koper Moriaanstraat 121690242317v
JAKOBS, PIETERde tuin van Pytter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121690242317v
ROMKES, SAKEde ledige plaats van gemeensman Saco Romkes naastligger ten westen Moriaanstraat 121690242317v
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrick Pytters Donkerverkoper q.q. Moriaanstraat 121690242317v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens verkoper q.q. Moriaanstraat 121690242317v
LISKES, WIEBEde geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes verkoper Moriaanstraat 121690242317v
TIJSES, ROELOF Roeloff Thijssen koper schuurMoriaanstraat 12172024673v
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings koper Moriaanstraat 12172024673v
SIEBES, REINhet tuintje van Rein Sybes naastligger ten westen Moriaanstraat 12172024673v
AUKES, AALTJE Aeltie Aukes verkoper Moriaanstraat 12172024673v
SIEBRENS, JANwijlen Jan Sybrens verkoper Moriaanstraat 12172024673v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huisMoriaanstraat 121731247381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels koper Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121731247381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121731247381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 121731247381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten westen Moriaanstraat 121731247381r
TIJSES, ROELOF Roelof Tijssen verkoper Moriaanstraat 121731247381r
ANDRIES, JANKE Jancke Andrys verkoper Moriaanstraat 121731247381r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tichelaerkoper huisMoriaanstraat 121748251237r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Moriaanstraat 121748251237r
, HIELKEde erfgenamen van wijlen Hylke Haanekuikverpachter grond Moriaanstraat 121748251237r
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121748251237r
DREYER, Dreyerprocureur fiscaalnaastligger ten westen Moriaanstraat 121748251237r
FEITES, Kaetie Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 121748251237r
FEITES, BERBER Berber Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 121748251237r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 121751252121r
TIJSES, ARJAANTJE Arjantje Tijssen koper Moriaanstraat 121751252121r
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuikverpachter grond Moriaanstraat 121751252121r
NANNES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121751252121r
DREYER, Dreyerfiscaalnaastligger ten westen Moriaanstraat 121751252121r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tighelaerverkoper Moriaanstraat 121751252121r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Moriaanstraat 121751252121r
JANS, FREERK Freerk Jans wever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 121754253163v
FILIPPUS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hinke Philippus verpachter grond Moriaanstraat 121754253163v
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuikverpachter grond Moriaanstraat 121754253163v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks huurder Moriaanstraat 121754253163v
NANNES, WILLEMde weduwe van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121754253163v
JOSEFS, JOSEF Joseph Josephs naastligger ten westen Moriaanstraat 121754253163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 121754253163v
BERENDS, HENDRIKde nagelaten minderjarige zoon van Hendrik Beernds wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 121754253163v
BOER, BEREND Berend Boerwever (bont-)koper huisMoriaanstraat 121773258120v
OSINGA, ALBERT IEBESburgemeester Albert Yebs Osinganaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121773258120v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwernaastligger ten westen Moriaanstraat 121773258120v
KUIKENBRINK, DIRK Dirk Kuikenbrinkkoper huisMoriaanstraat 121784261147r
GERRITS, PIETJE Pietje Gerryts koper Moriaanstraat 121784261147r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstranaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121784261147r
FINK, MINNE Menno Vinknaastligger ten westen Moriaanstraat 121784261147r
BOER, BEREND Berend de Boerwever (bont-)verkoper Moriaanstraat 121784261147r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v
KOELMAN, HENDRIK Hendrik Koelman, c.u.huurder (p.w.)Moriaanstraat 12178926372v
FINK, MINNE burgemeester Minne Vinknaastligger ten westen Moriaanstraat 12178926372v
GERRITS, PIETJE Pietie Gerryts verkoper Moriaanstraat 12178926372v
, SIEMEN Simon van Luykbontwerker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 12178926372v
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelkerkoper huis, hof en tuinMoriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 121803266262r
, JOHANNES Johannes Lingenhouwerhuurder huis (p.j.)Moriaanstraat 121803266262r
HERES, Tadze Heeres koemelkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma, c.s.naastligger ten westen Moriaanstraat 121803266262r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 121803266262r
, JAN Jan Brevinkbontwerkerkoper huisMoriaanstraat 12181026970v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Moriaanstraat 12181026970v
, JAN Jan Brevinkhuurder Moriaanstraat 12181026970v
JANS, MARIA Marijke Jans huurder Moriaanstraat 12181026970v
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten zuiden Moriaanstraat 12181026970v
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten westen Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Moriaanstraat 12181026970v
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipperverkoper Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12181026970v
HERES, TEETSEwijlen Taedze Heeres erflater Moriaanstraat 12181026970v