Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huisNiet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huisNiet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huisNiet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
OKKES, KORNELISWijlen Cornelis Ockes koper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
OKKES, KORNELISWijlen Cornelis Ockes koper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
, LIJSBET Lijsbet naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
, GOSSEwijlen Gosse hoedenmakernaastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
JANS, SIEBREN Sybrant Jansen verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
JANS, SIEBREN Sybrant Jansen verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte1622230326v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte1622230326v
TJEERDS, HANS Hans Tyaards smidkoper huis met ledige plaats ten oostenNiet geldig, doorgehaalde akte159822877r
TJEERDS, HANS Hans Tyaards smidkoper huis met ledige plaats ten oostenNiet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
TJOMMES, GEERTJE Geertyen Tyommes naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
TJOMMES, GEERTJE Geertyen Tyommes naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
JANS, HANS Hans Jansen Gruesverkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
JANS, HANS Hans Jansen Gruesverkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louws koper 1/2 huis en plaats ([staat: guldens corent])Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louws koper 1/2 huis en plaats ([staat: guldens corent])Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft)Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft)Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft)Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINERde [zout]keet van Reyner Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINERde [zout]keet van Reyner Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINERde [zout]keet van Reyner Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
ENS, PIETER Pyeter Ens, c.u.eerdere eigenaar (door wandeling verkregen)Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling ([voor de vier percelen in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling ([voor de vier percelen in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastorverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes eigenaar van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes eigenaar van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes eigenaar van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u.koper kaagschip met zeil, anker en touwNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u.koper kaagschip met zeil, anker en touwNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u.koper kaagschip met zeil, anker en touwNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)aanhandelaar karveelschip ([staat: in leven veerschipper])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)aanhandelaar karveelschip ([staat: in leven veerschipper])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
SIEMENS, GEESKE Geys Simons verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
SIEMENS, GEESKE Geys Simons verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks , c.u.crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks , c.u.crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts aanhandelaar huisNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts aanhandelaar huisNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
JANS, GRIETJE Griet Jans verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
JANS, GRIETJE Griet Jans verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
JELLES, ALLERT Allert Jelles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
JELLES, ALLERT Allert Jelles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OLFERTS, DIRKhet terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OLFERTS, DIRKhet terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OTTES, IETJEde weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OTTES, IETJEde weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
JANS, SIKKE Sicke Jans aanhandelaar schip met mast, spriet, zeil, treil en verdere gereedschappenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
JANS, SIKKE Sicke Jans aanhandelaar schip met mast, spriet, zeil, treil en verdere gereedschappenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
LUBBERTS, SJOERD Siuerd Lubberts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
LUBBERTS, SJOERD Siuerd Lubberts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaaanhandelaar kamer (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaaanhandelaar kamer (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
ULBES, RUURDvroedsman Ruyrd Ulbes , c.u.aanhandelaar 6 pm bouwlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
ULBES, RUURDvroedsman Ruyrd Ulbes , c.u.aanhandelaar 6 pm bouwlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
VELDHUIS, HENDRIK vroedsman Hendrick Velthuysverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
RUURDS, AUKJE Auckien Ruyrdts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
RUURDS, AUKJE Auckien Ruyrdts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulantverkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulantverkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulantverkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PIETERS, JAN Jan Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PIETERS, JAN Jan Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PAULUS, WILLEM Willem Poules crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PAULUS, WILLEM Willem Poules crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
FONTEIN, REINER Reiner Fonteinkoopmanaanhandelaar 61 1/2 pm land met daarop huis, schuur en hof t.w.v. 5050-00-00 cgNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u.huurder (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u.huurder (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u.huurder (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
JANS, WILLEM Willem Jans koper provisioneel in de grond leggend karveelschipNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
JANS, WILLEM Willem Jans koper provisioneel in de grond leggend karveelschipNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
JANS, WILLEM Willem Jans crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
JANS, WILLEM Willem Jans crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1635233176v
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1635233176v
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1635233176v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164223520v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164223520v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164223520v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
HILLES, AUKJE Auck Hilles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
HILLES, AUKJE Auck Hilles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
SIEBES, ANNE Anne Sybes verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
SIEBES, ANNE Anne Sybes verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
PIETERS, RUTGER Rutger Pieters verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
PIETERS, RUTGER Rutger Pieters verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 gg uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 gg uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craputverkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craputverkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
BEIMA, JAN Jan Beymaverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
AUGUSTIJN, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
AUGUSTIJN, TRIJNTJE de lasthebbenden van Trijntie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
REVIUS, doctor Joanne Revioverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
AUGUSTIJN, DIEUWKE de lasthebbenden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
VOS, JOHANNES wijlen dr. Johanne Vosverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dingaaanhandelaar drie huizen (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dingaaanhandelaar drie huizen (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dingaaanhandelaar drie huizen (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
SJOERDS, JANKE Jannetie Sioerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
SJOERDS, JANKE Jannetie Sioerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
, JAN Jan Jepsen verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenaanhandelaar 1/2 van 14 pm greidlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
SJOUKES, JAN Jan Sjouckes ontvanger van Deinumgebruiker Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
SJOUKES, JAN Jan Sjouckes ontvanger van Deinumgebruiker Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adiusschrijver van een compagnie infanterieverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauwverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
MINSES, JAN Jan Minses timmerman (huis-)koper kamerNieuweburen 11672240111v
MINSES, JAN Jan Minses timmerman (huis-)koper kamerNieuweburen 11672240111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 11672240111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 11672240111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 11672240111v
FONTEIN, de kamer of stalling van Fonteynnaastligger ten westen Nieuweburen 11672240111v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 11672240111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r
HARMENS, GERRITkamer nr. 3 van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Nieuweburen 31672240112r
HARMENS, GERRITkamer nr. 3 van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Nieuweburen 31672240112r
MINSES, JANkamer nr. 1 van Jan Minses naastligger ten westen Nieuweburen 31672240112r
MINSES, JANkamer nr. 1 van Jan Minses naastligger ten westen Nieuweburen 31672240112r
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 31672240112r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschakoper woningeNieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanuskoper Nieuweburen 51780259281r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschanaastligger ten oosten Nieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanusnaastligger ten oosten Nieuweburen 51780259281r
JORDAAN, ANDRIES Andries Jordannaastligger ten westen Nieuweburen 51780259281r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschanaastligger ten noorden Nieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanusnaastligger ten noorden Nieuweburen 51780259281r
VELDHUIS, ANTJE BERENDSmeerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuisverkoper Nieuweburen 51780259281r
VELDHUIS, ANTJE BERENDSmeerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuisverkoper Nieuweburen 51780259281r
VELDHUIS, ANTJE BERENDSmeerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuisverkoper Nieuweburen 51780259281r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenierkoper kamerNieuweburen 51672240112v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenierkoper kamerNieuweburen 51672240112v
HEEMSTRA, de stalling van Heemstranaastligger ten oosten Nieuweburen 51672240112v
ANDRIES, WILLEMkamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 51672240112v
ANDRIES, WILLEMkamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 51672240112v
ANDRIES, WILLEMkamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 51672240112v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 51672240112v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 71800265263r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 71800265263r
DOUWES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 71800265263r
DOUWES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 71800265263r
DOUWES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 71800265263r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q.koopmanverkoper Nieuweburen 71800265263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Nieuweburen 71800265263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Nieuweburen 71800265263r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 71800265263r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 71800265263r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 71800265263r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmankoper woning no. 6Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmankoper woning no. 6Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmankoper woning no. 6Nieuweburen 11178126097v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.)Nieuweburen 11178126097v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.)Nieuweburen 11178126097v
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinganaastligger ten oosten Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmannaastligger ten westen Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmannaastligger ten westen Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmannaastligger ten westen Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Nieuweburen 11178126097v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Nieuweburen 11178126097v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Nieuweburen 11178126097v
LOON, FOLKERT Folkert van Loonkoper door niaar huisNieuweburen 13178126032r
LOON, N. dr. N. van Loonkoper door niaar Nieuweburen 13178126032r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13178126032r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13178126032r
ROMKES, DIRK Dirk Romkes huurder Nieuweburen 13178126032r
ROMKES, DIRK Dirk Romkes huurder Nieuweburen 13178126032r
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 13178126032r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersmanaastligger ten westen Nieuweburen 13178126032r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Nieuweburen 13178126032r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoperkoper huisNieuweburen 13178826359r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoperkoper huisNieuweburen 13178826359r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoperkoper huisNieuweburen 13178826359r
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeiderverkoper Nieuweburen 13178826359r
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeiderverkoper Nieuweburen 13178826359r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13178826359r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13178826359r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13178826359r
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds koper huis no. 7Nieuweburen 131782260230r
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds koper huis no. 7Nieuweburen 131782260230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 131782260230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 131782260230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 131782260230r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 131782260230r
JELGERSMA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Jelgersmanaastligger ten westen Nieuweburen 131782260230r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Nieuweburen 131782260230r
JURJENS, PIETER Pieter Jurjens koper kamer in de zgn. nieuwe woningen, met nr. 8 gequoteerdNieuweburen 15180226658r
JURJENS, PIETER Pieter Jurjens koper kamer in de zgn. nieuwe woningen, met nr. 8 gequoteerdNieuweburen 15180226658r
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u.huurder Nieuweburen 15180226658r
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u.huurder Nieuweburen 15180226658r
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaffnaastligger ten oosten Nieuweburen 15180226658r
PLETTENBERG, HANS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenbergverkoper Nieuweburen 15180226658r
THIELE, PAULUS Paulus van Thielekoper huisNieuweburen 191795264281r
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes huurder (p.j.)Nieuweburen 191795264281r
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes huurder (p.j.)Nieuweburen 191795264281r
HARINGA, RINTJE wijlen Rintje Haringahuurder Nieuweburen 191795264281r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Nieuweburen 191795264281r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Nieuweburen 191795264281r
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsmakoopmankoper huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningenNieuweburen 231791263366v
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsmakoopmankoper huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningenNieuweburen 231791263366v
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsmakoopmankoper huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningenNieuweburen 231791263366v
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 231791263366v
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT BEEKKERK, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Nieuweburen 231791263366v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huis en tuinNieuweburen 251687242210r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huis en tuinNieuweburen 251687242210r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huis en tuinNieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 251687242210r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles schipper (smal-)verkoper Nieuweburen 251687242210r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles schipper (smal-)verkoper Nieuweburen 251687242210r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles schipper (smal-)verkoper Nieuweburen 251687242210r
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 251687242210r
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 251687242210r
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 251687242210r
BOER, LOLKJE JANS Lolke Jans de Boerkoper huis en tuinNieuweburen 25178526210r
BOER, LOLKJE JANS Lolke Jans de Boerkoper huis en tuinNieuweburen 25178526210r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25178526210r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25178526210r
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaasverkoper Nieuweburen 25178526210r
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaasverkoper Nieuweburen 25178526210r
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaasverkoper Nieuweburen 25178526210r
MECIMA, JAKOB Jacobus Mecimakoopmankoper 1/2 huis en hofNieuweburen 25Pasveer1779259159r
FINK, ANTJE Antje Vinkkoper Nieuweburen 251779259159r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s.schoenmaker (mr. -)huurder Nieuweburen 251779259159r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramerverkoper Nieuweburen 251779259159r
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valkenbrouwer (mr. -)koper kamer en plaatsNieuweburen 251724246194v
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valkenbrouwer (mr. -)koper kamer en plaatsNieuweburen 251724246194v
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valkenbrouwer (mr. -)koper kamer en plaatsNieuweburen 251724246194v
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltingekoper Nieuweburen 251724246194v
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltingekoper Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELDhet huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELDhet huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELDde tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELDde tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Nieuweburen 251724246194v
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersmamoutmakerkoper huis en tapperijNieuweburen 25Pasveer173524939v
SIEMENS, JANKE Janke Symons koper Nieuweburen 25173524939v
SIEMENS, JANKE Janke Symons koper Nieuweburen 25173524939v
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
DOUWES, KLAASwijlen Claes Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
DOUWES, KLAASwijlen Claes Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
DOUWES, KLAASwijlen Claes Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersmaschipperverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisNieuweburen 25Pasveer1784261175v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisNieuweburen 25Pasveer1784261175v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisNieuweburen 25Pasveer1784261175v
BOER, LOLKE Lolke J. de Boerkoper Nieuweburen 251784261175v
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s.huurder Nieuweburen 251784261175v
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s.huurder Nieuweburen 251784261175v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 251784261175v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 251784261175v
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Vrankkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 251784261175v
, JANKEminderjarige vrijster Jannetje Nôyverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
, LOUIS Louis Nôyverkoper q.q. Nieuweburen 251784261175v
, SWAANTJEminderjarige Swaantje Nôyverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 251784261175v
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 251784261175v
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopmanerflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopmanerflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Nieuweburen 251784261175v
JOCHEMS, EELKEmeerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperijNieuweburen 25Pasveer1741250187v
JOCHEMS, EELKEmeerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperijNieuweburen 25Pasveer1741250187v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 251741250187v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 251741250187v
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 251741250187v
, HANSde tuin van vroedsman Hans Yversen* gardeniernaastligger ten zuiden Nieuweburen 251741250187v
GEERTSMA, BEREND Beerend Geersmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuweburen 251741250187v
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Nieuweburen 251741250187v
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Nieuweburen 251741250187v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmankoper huis en hofNieuweburen 25het Pasveer1809268257v
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Looverkoper Nieuweburen 251809268257v
JANS, MARIA Marijke Jans Holmantverkoper Nieuweburen 251809268257v
JANS, MARIA Marijke Jans Holmantverkoper Nieuweburen 251809268257v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huis en tuinNieuweburen 25Pasveer1780259298v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huis en tuinNieuweburen 25Pasveer1780259298v
SJOERDS, GOSLING Gosling Sjoerds , c.u.timmerman (mr. -)huurder Nieuweburen 251780259298v
SJOERDS, GOSLING Gosling Sjoerds , c.u.timmerman (mr. -)huurder Nieuweburen 251780259298v
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251780259298v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaverkoper Nieuweburen 251780259298v
FINK, ANTJE Antje Vinkverkoper Nieuweburen 251780259298v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkkoper huis en grote hofNieuweburen 25Pasveer1759254183r
BROUWER, BEERT Beerd Brouwerkoper Nieuweburen 251759254183r
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 251759254183r
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 251759254183r
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koemelkerverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koemelkerverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 251759254183r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper door niaar huisNieuweburen 25het Pasveer1748251225v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper door niaar huisNieuweburen 25het Pasveer1748251225v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselblauwverver (mr. -)geniaarde koper Nieuweburen 251748251225v
PIETERS, WIKJE Wikjen Pytters geniaarde koper Nieuweburen 251748251225v
PIETERS, WIKJE Wikjen Pytters geniaarde koper Nieuweburen 251748251225v
, GRIETJE Gryttie Heeremytverkoper Nieuweburen 251748251225v
HANNEMA, EELKE JOCHEMSwijlen Eelke Jochums Hannemaverkoper Nieuweburen 251748251225v
HANNEMA, EELKE JOCHEMSwijlen Eelke Jochums Hannemaverkoper Nieuweburen 251748251225v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper hof met vruchtbomen, bloemen en plantenNieuweburen 27173925014v
, HANS Hans Yversen* hoveniernaastligger ten westen Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts blekerverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts blekerverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts blekerverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegatkoemelkerkoper woningNieuweburen 271759254233v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegatkoemelkerkoper woningNieuweburen 271759254233v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegatnaastligger ten oosten Nieuweburen 271759254233v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegatnaastligger ten oosten Nieuweburen 271759254233v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegatnaastligger ten zuiden Nieuweburen 271759254233v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Breidzegatnaastligger ten zuiden Nieuweburen 271759254233v
BROUWERS, BEERT Beerd Brouwersnaastligger ten westen Nieuweburen 271759254233v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinknaastligger ten westen Nieuweburen 271759254233v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes schipperverkoper Nieuweburen 271759254233v
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes schipperverkoper Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, GRIETJE wijlen Grietje Elgersmaerflater Nieuweburen 271759254233v
HANSES, LAMMERTmr. Lambertus Hansen* organistkoper huis met bomen, planten en prieelNieuweburen 271714245208r
HANSES, LAMMERTmr. Lambertus Hansen* organistkoper huis met bomen, planten en prieelNieuweburen 271714245208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
TAMMES, JANwijlen Jan Tammes erflater Nieuweburen 271714245208r
TAMMES, JANwijlen Jan Tammes erflater Nieuweburen 271714245208r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper huisNieuweburen 271781260138ar
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper huisNieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Nieuweburen 271781260138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Nieuweburen 271781260138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Nieuweburen 271781260138ar
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)koper hof met kamers en een paardenstalNieuweburen 2716922437r
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)koper hof met kamers en een paardenstalNieuweburen 2716922437r
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rypmaapothekernaastligger ten oosten Nieuweburen 2716922437r
PIETERS, HINKE Henke Pyters verkoper Nieuweburen 2716922437r
PIETERS, HINKE Henke Pyters verkoper Nieuweburen 2716922437r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper Nieuweburen 2716922437r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper Nieuweburen 2716922437r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271689242280v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271689242280v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Nieuweburen 271689242280v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Nieuweburen 271689242280v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Nieuweburen 271689242280v
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271710245117v
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271710245117v
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Nieuweburen 271710245117v
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Nieuweburen 271710245117v
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Nieuweburen 271710245117v
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u.metselaar (mr. -)koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271706244318r
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u.metselaar (mr. -)koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271706244318r
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u.metselaar (mr. -)koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271706244318r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerverkoper Nieuweburen 271706244318r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmankoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271681241143v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmankoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271681241143v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmankoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271681241143v
, TJITSKE Tjitske Lantinghverkoper Nieuweburen 271681241143v
SIETSES, REIN Reyn Sytses verkoper Nieuweburen 271681241143v
SIETSES, REIN Reyn Sytses verkoper Nieuweburen 271681241143v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper huis en hofNieuweburen 271745251104r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper huis en hofNieuweburen 271745251104r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
, HANSwijlen Hans Yversen hovenierverkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschatkoemelkerkoper koestalling met plaatsNieuweburen 271758254135r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschatkoemelkerkoper koestalling met plaatsNieuweburen 271758254135r
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koemelkerhuurder Nieuweburen 271758254135r
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koemelkerhuurder Nieuweburen 271758254135r
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 271758254135r
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 271758254135r
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 271758254135r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripemaapothekerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271690242313v
JANS, REINER Reynert Jansen verkoper Nieuweburen 271690242313v
JANS, REINER Reynert Jansen verkoper Nieuweburen 271690242313v
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en plantenNieuweburen 271724246207r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en plantenNieuweburen 271724246207r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 271724246207r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 271724246207r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 271724246207r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lammert Hansen organist (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 271724246207r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lammert Hansen organist (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 271724246207r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271724246207r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271724246207r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271724246207r
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 271724246207r
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 271724246207r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Nieuweburen 271724246207r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Nieuweburen 271724246207r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuinNieuweburen 271725246216r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lambert Hansen organistnaastligger ten oosten Nieuweburen 271725246216r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lambert Hansen organistnaastligger ten oosten Nieuweburen 271725246216r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271725246216r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271725246216r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271725246216r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)verkoper Nieuweburen 271725246216r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)verkoper Nieuweburen 271725246216r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 271725246216r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 271725246216r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 271725246216r
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u.koper kamer en loodsNieuweweg NZ1652236191r
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u.koper kamer en loodsNieuweweg NZ1652236191r
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u.koper kamer en loodsNieuweweg NZ1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1652236191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopmannaastligger ten westen Nieuweweg NZ1652236191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopmannaastligger ten westen Nieuweweg NZ1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper Nieuweweg NZ1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper Nieuweweg NZ1652236191r
JANS, BERBER Berber Jansen verkoper Nieuweweg NZ1652236197r
JANS, BERBER Berber Jansen verkoper Nieuweweg NZ1652236197r
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u.koper kamerNieuweweg NZ1664238214r
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u.koper kamerNieuweweg NZ1664238214r
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u.koper kamerNieuweweg NZ1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1664238214r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ1664238214r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 Nieuweweg NZ1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van wijlen IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 Nieuweweg NZ1664238214r
DOEDES, JAN Jan Doedes verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ1664238214r
DOEDES, JAN Jan Doedes verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ1664238214r
DOEDES, JAN Jan Doedes verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ1664238214r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ1664238214r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ1664238214r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 Nieuweweg NZ1664238214r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels scheepstimmerman (mr. -)koper woningNieuweweg NZ1699243396r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels scheepstimmerman (mr. -)koper woningNieuweweg NZ1699243396r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten oosten Nieuweweg NZ1699243396r
QUICKLENBURG, JOHANNES de weduwe van wijlen burgemeester Johannes Quicklenburgnaastligger ten westen Nieuweweg NZ1699243396r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Nieuweweg NZ1699243396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Nieuweweg NZ1699243396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Nieuweweg NZ1699243396r
HARMENS, SIETSKE Sytske Harmens verkoper Nieuweweg NZ1699243396r
HARMENS, SIETSKE Sytske Harmens verkoper Nieuweweg NZ1699243396r
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper kamerNieuweweg NZ1650236131v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper kamerNieuweweg NZ1650236131v
BOERKE, JAN JAKOBSwijlen Jan Jacobs Boerkekoper Nieuweweg NZ1650236131v
BOERKE, JAN JAKOBSwijlen Jan Jacobs Boerkekoper Nieuweweg NZ1650236131v
JANS, JANde andere woning van Jan Jansen de Waellwever (linnen-)naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1650236131v
JANS, JANde andere woning van Jan Jansen de Waellwever (linnen-)naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1650236131v
, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner kistmakernaastligger ten westen Nieuweweg NZ1650236131v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSde timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Nieuweweg NZ1650236131v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSde timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Nieuweweg NZ1650236131v
JANS, JAN Jan Jansen de Waellwever (linnen-)verkoper Nieuweweg NZ1650236131v
JANS, JAN Jan Jansen de Waellwever (linnen-)verkoper Nieuweweg NZ1650236131v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsveltkoper door niaar kamer met een loods erachterNieuweweg NZ169324368v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Nieuweweg NZ169324368v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Nieuweweg NZ169324368v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ169324368v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ169324368v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ169324368v
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ169324368v
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ169324368v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsveltnaastligger ten westen Nieuweweg NZ169324368v
HIDDEMA, JORIS de hof van de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Nieuweweg NZ169324368v
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaarverkoper Nieuweweg NZ169324368v
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaarverkoper Nieuweweg NZ169324368v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper woningNieuweweg NZ1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten oosten Nieuweweg NZ1742250231r
GERLOFS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten westen Nieuweweg NZ1742250231r
GERLOFS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten westen Nieuweweg NZ1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten noorden Nieuweweg NZ1742250231r
DIRKS, PIETERde nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Nieuweweg NZ1742250231r
DIRKS, PIETERde nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Nieuweweg NZ1742250231r
DIRKS, PIETERde nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Nieuweweg NZ1742250231r
GERRITS, Sybriigje Gerrits verkoper Nieuweweg NZ1742250231r
GERRITS, Sybriigje Gerrits verkoper Nieuweweg NZ1742250231r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerNieuweweg NZ1650236139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerNieuweweg NZ1650236139r
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139r
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139r
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ1650236139r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ1650236139r
HENDRIKS, JANde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramerverkoper Nieuweweg NZ1650236139r
HENDRIKS, JANde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramerverkoper Nieuweweg NZ1650236139r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerNieuweweg NZ1650236139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerNieuweweg NZ1650236139v
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139v
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139v
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139v
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139v
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139v
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236139v
HENDRIKS, JANde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramerverkoper Nieuweweg NZ1650236139v
HENDRIKS, JANde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramerverkoper Nieuweweg NZ1650236139v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerNieuweweg NZ1650236140r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes koper van 1/2 kamerNieuweweg NZ1650236140r
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236140r
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236140r
DOEDES, JAN Jan Doedes koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236140r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236140r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236140r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Nieuweweg NZ1650236140r
FRIDSES, HESSELde kamer van Hessel Fridses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1650236140r
FRIDSES, HESSELde kamer van Hessel Fridses naastligger ten oosten Nieuweweg NZ1650236140r
HENDRIKS, JANde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramerverkoper Nieuweweg NZ1650236140r
HENDRIKS, JANde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrix ijzerkramerverkoper Nieuweweg NZ1650236140r
GERLOFS, PIETERkoopman Pytter Gerlofs koper westelijkste kamer van de woningen ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuweweg 1170824564v
GERLOFS, PIETERkoopman Pytter Gerlofs koper westelijkste kamer van de woningen ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuweweg 1170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Nieuweweg 1170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Nieuweweg 1170824564v
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopmankoper twee ledige huisplaatsen, lang gebruikt als timmerwerf ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuweweg 1170824564v
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopmankoper twee ledige huisplaatsen, lang gebruikt als timmerwerf ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuweweg 1170824564v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes naastligger ten oosten Nieuweweg 1170824564v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes naastligger ten oosten Nieuweweg 1170824564v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes naastligger ten oosten Nieuweweg 1170824564v
PIETERS, FOPPE Foppe Pytters naastligger ten oosten Nieuweweg 1170824564v
PIETERS, FOPPE Foppe Pytters naastligger ten oosten Nieuweweg 1170824564v
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemertnaastligger ten westen Nieuweweg 1170824564v
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemertnaastligger ten westen Nieuweweg 1170824564v
PIETERS, GEELE Gaele Pytters naastligger ten westen Nieuweweg 1170824564v
PIETERS, GEELE Gaele Pytters naastligger ten westen Nieuweweg 1170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Nieuweweg 1170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Nieuweweg 1170824564v
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermankoper woningNieuweweg 51748251244v
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermankoper woningNieuweweg 51748251244v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts koper Nieuweweg 51748251244v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts koper Nieuweweg 51748251244v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Nieuweweg 51748251244v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Nieuweweg 51748251244v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Nieuweweg 51748251244v
GERLOFS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten westen Nieuweweg 51748251244v
GERLOFS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten westen Nieuweweg 51748251244v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Nieuweweg 51748251244v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Nieuweweg 51748251244v
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swermsverkoper q.q. Nieuweweg 51748251244v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Nieuweweg 51748251244v
KOEN, GIJSBERT de nagelaten goederen van wijlen de heer Gijsbertus Coencommissaris op de Abt (oud -)verkoper Nieuweweg 51748251244v
HIELKES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Hylkes naastligger ten oosten Nieuweweg 5178126028r
HIELKES, JELLEde weduwe van wijlen Jelle Hylkes naastligger ten oosten Nieuweweg 5178126028r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermanverkoper van 1/2 Nieuweweg 5178126028r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermanverkoper van 1/2 Nieuweweg 5178126028r
JOHANNES, FREERKzijn zoon Freerk Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
JOHANNES, FREERKzijn zoon Freerk Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 5178126028r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks naastligger ten westen Nieuweweg 7178126023v
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks naastligger ten westen Nieuweweg 7178126023v
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7178126023v
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7178126023v
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Nieuweweg 7178126023v
HIELKES, JELLEwijlen Jelle Hylkes verkoper Nieuweweg 7178126023v
HIELKES, JELLEwijlen Jelle Hylkes verkoper Nieuweweg 7178126023v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocqkoper huis De SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1729247221r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocqkoper huis De SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1729247221r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 91729247221r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 91729247221r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 91729247221r
, HOUKE Holke timmermannaastligger ten oosten Nieuweweg 91729247221r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Nieuweweg 91729247221r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Nieuweweg 91729247221r
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 91729247221r
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 91729247221r
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 91729247221r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmanverkoper Nieuweweg 91729247221r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmanverkoper Nieuweweg 91729247221r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)koper huisNieuweweg 91734248349r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)koper huisNieuweweg 91734248349r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Nieuweweg 91734248349r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Nieuweweg 91734248349r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Nieuweweg 91734248349r
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Nieuweweg 91734248349r
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Nieuweweg 91734248349r
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Nieuweweg 91734248349r
, HOUKEde erfgenamen van wijlen Holke timmermannaastligger ten oosten Nieuweweg 91734248349r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten westen Nieuweweg 91734248349r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten noorden Nieuweweg 91734248349r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Nieuweweg 91734248349r
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmermankoper huis genaemt het SpijckerboorNieuweweg 9het Spijkerboor1686242122v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmermankoper huis genaemt het SpijckerboorNieuweweg 9het Spijkerboor1686242122v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmermankoper huis genaemt het SpijckerboorNieuweweg 9het Spijkerboor1686242122v
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg 91686242122v
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses naastligger ten oosten Nieuweweg 91686242122v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde hof van Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Nieuweweg 91686242122v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde hof van Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Nieuweweg 91686242122v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde hof van Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Nieuweweg 91686242122v
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde ingang en de hof van Joris Symens Hiddemanaastligger ten westen Nieuweweg 91686242122v
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde ingang en de hof van Joris Symens Hiddemanaastligger ten westen Nieuweweg 91686242122v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Nieuweweg 91686242122v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Nieuweweg 91686242122v
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, c.soc.advocaat Hof van Frieslandverkoper Nieuweweg 91686242122v
, DIRK Dirk Wijnkes wever (bont-)koper huis genaamt de SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1765256116r
SIEDSES, GRIETJE Gryttje Sydses koper Nieuweweg 91765256116r
SIEDSES, GRIETJE Gryttje Sydses koper Nieuweweg 91765256116r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinknaastligger ten oosten Nieuweweg 91765256116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Nieuweweg 91765256116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten noorden Nieuweweg 91765256116r
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Lomanwever (bont-)verkoper Nieuweweg 91765256116r
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Lomanwever (bont-)verkoper Nieuweweg 91765256116r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.koper huis genaamd het SpijkerboorNieuweweg 9het Spijkerboor1650236117r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.koper huis genaamd het SpijkerboorNieuweweg 9het Spijkerboor1650236117r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Nieuweweg 91650236117r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties naastligger ten oosten Nieuweweg 91650236117r
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger ten westen Nieuweweg 91650236117r
SIEUWES, TJALLING Tialling Siouwes , c.soc.naastligger ten noorden Nieuweweg 91650236117r
SIEUWES, TJALLING Tialling Siouwes , c.soc.naastligger ten noorden Nieuweweg 91650236117r
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Nieuweweg 91650236117r
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Nieuweweg 91650236117r
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Nieuweweg 91650236117r
JANS, JAKOB Jacob Jansen ijzerkramerverkoper Nieuweweg 91650236117r
JANS, JAKOB Jacob Jansen ijzerkramerverkoper Nieuweweg 91650236117r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuyningaprocureur postulantkoper huis genaemd de SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1732248147v
BERENDS, KOENRAAD Coenraad Beerns , c.u.huurder Nieuweweg 91732248147v
BERENDS, KOENRAAD Coenraad Beerns , c.u.huurder Nieuweweg 91732248147v
BERENDS, KOENRAAD Coenraad Beerns , c.u.huurder Nieuweweg 91732248147v
, HOUKEde erfgenamen van wijlen Holke timmermannaastligger ten oosten Nieuweweg 91732248147v
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten westen Nieuweweg 91732248147v
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten noorden Nieuweweg 91732248147v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Blocklijnslager en koopman (mr. -)verkoper Nieuweweg 91732248147v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Blocklijnslager en koopman (mr. -)verkoper Nieuweweg 91732248147v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmankoper huis genaemt De SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1725246218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmankoper huis genaemt De SpijkerboorNieuweweg 9de Spijkerboor1725246218v
, HOUKE Holke timmermannaastligger ten oosten Nieuweweg 91725246218v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Nieuweweg 91725246218v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Nieuweweg 91725246218v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 91725246218v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten noorden Nieuweweg 91725246218v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 91725246218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 91725246218v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 91725246218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdaghmakelaarverkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pieters verkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
STELLINGWERF, RIENK Rincke Stellingwerffontvangerverkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
PIETERS, Wadtze Pieters Metieverkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
PIETERS, Wadtze Pieters Metieverkoper van 1/6 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
JANS, LOUW Louw Jansen verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
JANS, LOUW Louw Jansen verkoper van 1/18 Nieuweweg 91725246218v
KLASES, PIETERwijlen Pyter Claesen Metieerflater Nieuweweg 91725246218v
KLASES, PIETERwijlen Pyter Claesen Metieerflater Nieuweweg 91725246218v
KLASES, PIETERwijlen Pyter Claesen Metieerflater Nieuweweg 91725246218v
HARMENS, BEREND Berent Harmens weversknecht (bont-)koper huisNieuweweg 917392507r
HARMENS, BEREND Berent Harmens weversknecht (bont-)koper huisNieuweweg 917392507r
JANS, BEREND Berent Jansen , c.u.huurder Nieuweweg 917392507r
JANS, BEREND Berent Jansen , c.u.huurder Nieuweweg 917392507r
, HOUKEde erfgenamen van wijlen Holke timmermannaastligger ten oosten Nieuweweg 917392507r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten westen Nieuweweg 917392507r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten noorden Nieuweweg 917392507r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)verkoper Nieuweweg 917392507r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)verkoper Nieuweweg 917392507r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Nieuweweg 917392507r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Nieuweweg 917392507r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Nieuweweg 917392507r
FABER, REIN HENDRIKShet perceel onlangs gekocht van Rein Hendriks Fabernaastligger ten oosten Nieuweweg 9178126029r
FABER, REIN HENDRIKShet perceel onlangs gekocht van Rein Hendriks Fabernaastligger ten oosten Nieuweweg 9178126029r
, DIRK Dirk Wijnekes wever (bont-)verkoper Nieuweweg 9178126029r
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses verkoper Nieuweweg 9178126029r
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses verkoper Nieuweweg 9178126029r
JOHANNES, AGEhet perceel onlangs gekocht van Age Johannes naastligger ten oosten Nieuweweg 11178126031r
JOHANNES, AGEhet perceel onlangs gekocht van Age Johannes naastligger ten oosten Nieuweweg 11178126031r
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Nieuweweg 11178126031r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper van 1/2 Nieuweweg 11178126031r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper van 1/2 Nieuweweg 11178126031r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerverkoper van 1/2 Nieuweweg 11178126031r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerverkoper van 1/2 Nieuweweg 11178126031r
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamerNieuweweg 111687242198v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamerNieuweweg 111687242198v
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten oosten [staat: zuiden Nieuweweg 111687242198v
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten oosten [staat: zuiden Nieuweweg 111687242198v
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmermannaastligger ten westen [staat: noorden Nieuweweg 111687242198v
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmermannaastligger ten westen [staat: noorden Nieuweweg 111687242198v
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmermannaastligger ten westen [staat: noorden Nieuweweg 111687242198v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden [staat: oosten] Nieuweweg 111687242198v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden [staat: oosten] Nieuweweg 111687242198v
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmermanverkoper Nieuweweg 111687242198v
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmermanverkoper Nieuweweg 111687242198v
DOEKES, DIRK Dirck Doekes timmermanverkoper Nieuweweg 111687242198v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. -)koper woningNieuweweg 111749251265v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. -)koper woningNieuweweg 111749251265v
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 111749251265v
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 111749251265v
LOHMAN, BEREND Beernt Lomansnaastligger ten westen Nieuweweg 111749251265v
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongmanaastligger ten noorden Nieuweweg 111749251265v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.verkoper Nieuweweg 111749251265v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.verkoper Nieuweweg 111749251265v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper kamerNieuweweg 111698243351r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper kamerNieuweweg 111698243351r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper kamerNieuweweg 111698243351r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Nieuweweg 111698243351r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Nieuweweg 111698243351r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten oosten [staat: zuiden] Nieuweweg 111698243351r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten oosten [staat: zuiden] Nieuweweg 111698243351r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten westen [staat: noorden] Nieuweweg 111698243351r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten westen [staat: noorden] Nieuweweg 111698243351r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten westen [staat: noorden] Nieuweweg 111698243351r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden [staat: oosten] Nieuweweg 111698243351r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden [staat: oosten] Nieuweweg 111698243351r
JANS, JAKOB Jacob Jansen scheepstimmermanverkoper Nieuweweg 111698243351r
JANS, JAKOB Jacob Jansen scheepstimmermanverkoper Nieuweweg 111698243351r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper huis met plaatske en bleekveldNieuweweg 111758254125v
, JAN Jan Vrijdag, c.u.huurder (p.j.)Nieuweweg 111758254125v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten oosten Nieuweweg 111758254125v
, BEREND Berent Loogmansnaastligger ten westen Nieuweweg 111758254125v
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongmanaastligger ten noorden Nieuweweg 111758254125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Nieuweweg 111758254125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Nieuweweg 111758254125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeekverkoper Nieuweweg 111758254125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeekverkoper Nieuweweg 111758254125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraturfdragerkoper woningNieuweweg 111754253187r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraturfdragerkoper woningNieuweweg 111754253187r
WOUTERS, JAN Jan Wouters wever (bont-)huurder (p.j.)Nieuweweg 111754253187r
WOUTERS, JAN Jan Wouters wever (bont-)huurder (p.j.)Nieuweweg 111754253187r
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 111754253187r
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 111754253187r
LOHMAN, BEREND Beernd Lomansnaastligger ten westen Nieuweweg 111754253187r
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongmanaastligger ten noorden Nieuweweg 111754253187r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)verkoper Nieuweweg 111754253187r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)verkoper Nieuweweg 111754253187r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberkoper huisNieuweweg 111780259289v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberkoper huisNieuweweg 111780259289v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper Nieuweweg 111780259289v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper Nieuweweg 111780259289v
ANTONIDES, de weduwe van wijlen Antoneshuurder Nieuweweg 111780259289v
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vinkverkoper Nieuweweg 111780259289v
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vinkverkoper Nieuweweg 111780259289v
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vinkverkoper Nieuweweg 111780259289v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimakoopmanverkoper Nieuweweg 111780259289v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.koper woningNieuweweg 111717245280v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.koper woningNieuweweg 111717245280v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Nieuweweg 111717245280v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Nieuweweg 111717245280v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Nieuweweg 111717245280v
, naastligger ten zuiden Nieuweweg 111717245280v
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetjenaastligger ten westen Nieuweweg 111717245280v
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetjenaastligger ten westen Nieuweweg 111717245280v
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetjenaastligger ten westen Nieuweweg 111717245280v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Nieuweweg 111717245280v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Nieuweweg 111717245280v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Nieuweweg 111717245280v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Nieuweweg 111717245280v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Nieuweweg 111717245280v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Nieuweweg 111717245280v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelNieuweweg 131763255222v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelNieuweweg 131763255222v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Nieuweweg 131763255222v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Nieuweweg 131763255222v
FINK, A. A. Vinknaastligger ten westen Nieuweweg 131763255222v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s.naastligger ten noorden Nieuweweg 131763255222v
TALMA, SJOERD wijlen de heer Sjoerd Talmareversaalhouder Nieuweweg 131763255222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)verkoper Nieuweweg 131763255222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)verkoper Nieuweweg 131763255222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)verkoper Nieuweweg 131763255222v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper Nieuweweg 131763255222v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper Nieuweweg 131763255222v
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (bont-)koper huis en plaatskeNieuweweg 131734248328r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (bont-)koper huis en plaatskeNieuweweg 131734248328r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Nieuweweg 131734248328r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Nieuweweg 131734248328r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Nieuweweg 131734248328r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten oosten Nieuweweg 131734248328r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten oosten Nieuweweg 131734248328r
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmermannaastligger ten westen Nieuweweg 131734248328r
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmermannaastligger ten westen Nieuweweg 131734248328r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten noorden Nieuweweg 131734248328r
STELLINGWERF, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Stellingwerfverkoper Nieuweweg 131734248328r
STELLINGWERF, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Stellingwerfverkoper Nieuweweg 131734248328r
FEMMES, KORNELISwijlen Cornelis Femmes verkoper Nieuweweg 131734248328r
FEMMES, KORNELISwijlen Cornelis Femmes verkoper Nieuweweg 131734248328r
FEMMES, KORNELISwijlen Cornelis Femmes verkoper Nieuweweg 131734248328r
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper huisNieuweweg 131710245121v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper huisNieuweweg 131710245121v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper huisNieuweweg 131710245121v
MATTEUS, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 131710245121v
MATTEUS, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Nieuweweg 131710245121v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Nieuweweg 131710245121v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Nieuweweg 131710245121v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Nieuweweg 131710245121v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten noorden Nieuweweg 131710245121v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten noorden Nieuweweg 131710245121v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten noorden Nieuweweg 131710245121v
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u.verkoper Nieuweweg 131710245121v
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u.verkoper Nieuweweg 131710245121v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)koper woning en weefwinkelNieuweweg 13176125578v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)koper woning en weefwinkelNieuweweg 13176125578v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)koper woning en weefwinkelNieuweweg 13176125578v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes koper Nieuweweg 13176125578v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes koper Nieuweweg 13176125578v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinknaastligger ten westen Nieuweweg 13176125578v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.soc.naastligger ten noorden Nieuweweg 13176125578v
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen wever (bont-)verkoper Nieuweweg 13176125578v
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen wever (bont-)verkoper Nieuweweg 13176125578v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper ledige plaats of ruimteNieuweweg 13achter1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper ledige plaats of ruimteNieuweweg 13achter1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper ledige plaats of ruimteNieuweweg 13achter1716245275v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Nieuweweg 13achter1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter1716245275v
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter1716245275v
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten zuiden Nieuweweg 13achter1716245275v
OBBES, HOUKE Holke Obbes naastligger ten westen Nieuweweg 13achter1716245275v
OBBES, HOUKE Holke Obbes naastligger ten westen Nieuweweg 13achter1716245275v
BLOKMAKER, RINTJE KLASESde hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmannaastligger ten noorden Nieuweweg 13achter1716245275v
BLOKMAKER, RINTJE KLASESde hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmannaastligger ten noorden Nieuweweg 13achter1716245275v
BLOKMAKER, RINTJE KLASESde hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmannaastligger ten noorden Nieuweweg 13achter1716245275v
BLOKMAKER, RINTJE KLASESde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Nieuweweg 13achter1716245275v
BLOKMAKER, RINTJE KLASESde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Nieuweweg 13achter1716245275v
BLOKMAKER, RINTJE KLASESde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Nieuweweg 13achter1716245275v
FABER, REIN het perceel onlangs gekocht van Rein H. Fabernaastligger ten westen Nieuweweg 13178126030r
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Nieuweweg 13178126030r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Nieuweweg 13178126030r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Nieuweweg 13178126030r
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamerNieuweweg 15170024487v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamerNieuweweg 15170024487v
, KEIMPEde weduwe van wijlen Keimpe smidnaastligger ten oosten Nieuweweg 15170024487v
JILLERTS, BAUKJE Baukjen Jilderts naastligger ten westen Nieuweweg 15170024487v
JILLERTS, BAUKJE Baukjen Jilderts naastligger ten westen Nieuweweg 15170024487v
HINGST, EVERT de hof van Ewert Hingstnaastligger ten noorden Nieuweweg 15170024487v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 151782260172v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 151782260172v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Nieuweweg 151782260172v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)koper 4/5 kamerNieuweweg 171706244317v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)koper 4/5 kamerNieuweweg 171706244317v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)eigenaar van 1/5 Nieuweweg 171706244317v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)eigenaar van 1/5 Nieuweweg 171706244317v
JANS, BROERde stal van Broer Jansens naastligger ten oosten Nieuweweg 171706244317v
JANS, BROERde stal van Broer Jansens naastligger ten oosten Nieuweweg 171706244317v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Nieuweweg 171706244317v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Nieuweweg 171706244317v
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingstnaastligger ten noorden Nieuweweg 171706244317v
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes , n.l.verkoper Nieuweweg 171706244317v
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes , n.l.verkoper Nieuweweg 171706244317v
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes , n.l.verkoper Nieuweweg 171706244317v
KEIMPES, wijlen Sibbeltine Keimpes verkoper Nieuweweg 171706244317v
KEIMPES, wijlen Sibbeltine Keimpes verkoper Nieuweweg 171706244317v
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauwverkoper van 1/5 Nieuweweg 171706244317v
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauwverkoper van 1/5 Nieuweweg 171706244317v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks huurder Nieuweweg 171782260173v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks huurder Nieuweweg 171782260173v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van wijlen Tolsmanaastligger ten oosten Nieuweweg 171782260173v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van wijlen Tolsmanaastligger ten noorden Nieuweweg 171782260173v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Nieuweweg 171782260173v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Nieuweweg 171782260173v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Nieuweweg 171782260173v
RITSKES, FETJE Fetje Ritskes verkoper Nieuweweg 171782260173v
RITSKES, FETJE Fetje Ritskes verkoper Nieuweweg 171782260173v
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doornmetselaarkoper kamer en loods en bakNieuweweg 171730247333r
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doornmetselaarkoper kamer en loods en bakNieuweweg 171730247333r
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Nieuweweg 171730247333r
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Nieuweweg 171730247333r
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe Evert Hingstnaastligger ten oosten Nieuweweg 171730247333r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten westen Nieuweweg 171730247333r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten westen Nieuweweg 171730247333r
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe van wijlen Evert Hingstnaastligger ten noorden Nieuweweg 171730247333r
JANS, JAN Jan Jansen damastverververkoper van 1/2 Nieuweweg 171730247333r
JANS, JAN Jan Jansen damastverververkoper van 1/2 Nieuweweg 171730247333r
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys verkoper van 1/2 Nieuweweg 171730247333r
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys verkoper van 1/2 Nieuweweg 171730247333r
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys verkoper van 1/2 Nieuweweg 171730247333r
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstrakoper hof met bomen, planten en belvedereNieuweweg 191676240245v
SJOERDS, AALTJE Aeltie Sjoerdts koper Nieuweweg 191676240245v
SJOERDS, AALTJE Aeltie Sjoerdts koper Nieuweweg 191676240245v
BEIMA, WIETSE het achterhuis en hof van Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Nieuweweg 191676240245v
BOUWES, KEIMPEde kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Nieuweweg 191676240245v
BOUWES, KEIMPEde kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Nieuweweg 191676240245v
BOUWES, KEIMPEde kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Nieuweweg 191676240245v
WIEPKES, FOKKEde kamer van Focke Wypkes , e.a.naastligger ten zuiden Nieuweweg 191676240245v
WIEPKES, FOKKEde kamer van Focke Wypkes , e.a.naastligger ten zuiden Nieuweweg 191676240245v
MICHIELS, HENDRIKde hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 191676240245v
MICHIELS, HENDRIKde hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 191676240245v
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Nieuweweg 191676240245v
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Nieuweweg 191676240245v
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Nieuweweg 191676240245v
ZEESTRA, ANSKE IEPESde ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden Nieuweweg 191676240245v
ZEESTRA, ANSKE IEPESde ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden Nieuweweg 191676240245v
BEIMA, WIETSE Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Nieuweweg 191676240245v
BEIMA, WIETSE Wytze Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar twee ledige huisplaatsen of houtstek met een hof etc.Nieuweweg 191675240175v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Nieuweweg 191675240175v
BEIMA, het huis en hof van Wytzo Beymaekapiteinnaastligger ten oosten Nieuweweg 191675240175v
MICHIELS, HENDRIKde hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 191675240175v
MICHIELS, HENDRIKde hof van de weduwe van wijlen Hendrick Michiels naastligger ten westen Nieuweweg 191675240175v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretarisverkoper Nieuweweg 191675240175v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerseel, c.u.boekdrukker (mr. -)koper tuinNieuweweg 191689242280r
, GERRIThuis en tuin van Gerrit Midachtennaastligger ten oosten Nieuweweg 191689242280r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc.naastligger ten zuiden Nieuweweg 191689242280r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc.naastligger ten zuiden Nieuweweg 191689242280r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc.naastligger ten zuiden Nieuweweg 191689242280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten westen Nieuweweg 191689242280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten westen Nieuweweg 191689242280r
ZEESTRA, ANSKE IEPESvroedsman Anske Ypes Seestranaastligger ten noorden Nieuweweg 191689242280r
ZEESTRA, ANSKE IEPESvroedsman Anske Ypes Seestranaastligger ten noorden Nieuweweg 191689242280r
, ALBERT Albert Nauooghnaastligger ten noorden Nieuweweg 191689242280r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper Nieuweweg 191689242280r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Nieuweweg 191689242280r
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegontje Sanstraverkoper Nieuweweg 191689242280r
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Nieuweweg 191689242280r
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Nieuweweg 191689242280r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Nieuweweg 191782260174v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Nieuweweg 191782260174v
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweweg 191782260174v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Nieuweweg 191782260174v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Nieuweweg 191782260174v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Nieuweweg 191782260174v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 191782260174v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 191782260174v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Nieuweweg 191782260174v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikverkoper Nieuweweg 191782260174v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikverkoper Nieuweweg 191782260174v
TOLSMA, SIERK wijlen Sierk Tolsmaverkoper Nieuweweg 191782260174v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikkoper hof en zomerhuisNieuweweg 19176525691v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikkoper hof en zomerhuisNieuweweg 19176525691v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmankoper Nieuweweg 19176525691v
PLETTENBERG, H. jkr. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweweg 19176525691v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Nieuweweg 19176525691v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikverkoper Nieuweweg 19176525691v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikverkoper Nieuweweg 19176525691v
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuweweg 19176525691v
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuweweg 19176525691v
, EVERT Eevert Hinghstkoopmankoper tuin met bomen, struiken, etc.met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzicht zeewaarts en eldersNieuweweg 19169324333v
STANSIUS, Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Nieuweweg 19169324333v
BOUWES, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuweweg 19169324333v
BOUWES, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuweweg 19169324333v
BOUWES, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuweweg 19169324333v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmannaastligger ten westen Nieuweweg 19169324333v
ZEESTRA, het houtstek van vroedsman Zeestra, c.s.naastligger ten noorden Nieuweweg 19169324333v
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus van Immerseelverkoper Nieuweweg 19169324333v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmankoper huisNieuweweg 2117632568r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Nieuweweg 2117632568r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Nieuweweg 2117632568r
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 2117632568r
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 2117632568r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten westen Nieuweweg 2117632568r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten noorden Nieuweweg 2117632568r
HEILIGER, PIETER Piet Heiligerhuurder Nieuweweg 211782260175v
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweweg 211782260175v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Nieuweweg 211782260175v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Nieuweweg 211782260175v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Nieuweweg 211782260175v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstverkoper Nieuweweg 211782260175v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstverkoper Nieuweweg 211782260175v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Syberens Hingstkoopmankoper huisNieuweweg 21176525693r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Syberens Hingstkoopmankoper huisNieuweweg 21176525693r
SIEBRENS, JOCHEM Jogchem Sybrens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweweg 21176525693r
SIEBRENS, JOCHEM Jogchem Sybrens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweweg 21176525693r
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 21176525693r
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBEShet zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuiknaastligger ten westen Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBEShet zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuiknaastligger ten westen Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBEShet zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuiknaastligger ten noorden Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBEShet zomerhuis van Geertje Wybes Hanekuiknaastligger ten noorden Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikverkoper Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikverkoper Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuweweg 21176525693r
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuweweg 21176525693r
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper kamer, in zekere keet en de andere kamer beklemtNieuwstraat162823267v
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper kamer, in zekere keet en de andere kamer beklemtNieuwstraat162823267v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat162823267v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat162823267v
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat162823267v
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat162823267v
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters verkoper Nieuwstraat162823267v
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters verkoper Nieuwstraat162823267v
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper huis en steedeNieuwstraat1778259113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper huis en steedeNieuwstraat1778259113r
, HENDRIK Hendrik timmermannaastligger ten oosten Nieuwstraat1778259113r
, HENDRIK Hendrik timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat1778259113r
, HENDRIK Hendrik timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat1778259113r
JOHANNES, PIER Pier Johannes verkoper q.q. Nieuwstraat1778259113r
JOHANNES, PIER Pier Johannes verkoper q.q. Nieuwstraat1778259113r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
SJOERDS, JOHANNESwijlen Johannes Sjoerds verkoper Nieuwstraat1778259113r
SJOERDS, JOHANNESwijlen Johannes Sjoerds verkoper Nieuwstraat1778259113r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper twee kamers aan elkaarNieuwstraat WZ1622230329r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper twee kamers aan elkaarNieuwstraat WZ1622230329r
HENDRIKS, FROUKJE Frouk Hendriks koper Nieuwstraat WZ1622230329r
HENDRIKS, FROUKJE Frouk Hendriks koper Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)verpachter grond Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)verpachter grond Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)verpachter grond Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar (mr. stads-)verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar (mr. stads-)verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar (mr. stads-)verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valkenkoper twee kamersNieuwstraat1674240142v
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valkenkoper twee kamersNieuwstraat1674240142v
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat1674240142v
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat1674240142v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.koper kamerNieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1713245198v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmankoper woningNieuwstraat WZ1766256224v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmankoper woningNieuwstraat WZ1766256224v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmankoper woningNieuwstraat WZ1766256224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1766256224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1766256224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1766256224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1766256224v
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1766256224v
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1766256224v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ1766256224v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ1766256224v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ1766256224v
GABES, JOUKEwijlen Jouke Gabbes verkoper Nieuwstraat WZ1766256224v
GABES, JOUKEwijlen Jouke Gabbes verkoper Nieuwstraat WZ1766256224v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ1785261297r
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ1785261297r
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ1785261297r
GERRITS, HUGOde erfgenamen van wijlen Hugo Gerryts naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1785261297r
GERRITS, HUGOde erfgenamen van wijlen Hugo Gerryts naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1785261297r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaikemaverkoper Nieuwstraat WZ1785261297r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaikemaverkoper Nieuwstraat WZ1785261297r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens koper kamer en weefwinkelNieuwstraat163723433r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens koper kamer en weefwinkelNieuwstraat163723433r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Nieuwstraat163723433r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Nieuwstraat163723433r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Nieuwstraat163723433r
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat163723433r
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat163723433r
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat163723433r
SURINGAR, SIEBREN Sybrant Suyriger, c.s.naastligger ten westen Nieuwstraat163723433r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Nieuwstraat163723433r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Nieuwstraat163723433r
, TJEERD Tjaardt Bauckx verkoper Nieuwstraat163723433r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u.koper kamerNieuwstraat WZ164823652r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u.koper kamerNieuwstraat WZ164823652r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u.koper kamerNieuwstraat WZ164823652r
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ164823652r
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
BRETON, JARICH PIERS Jarigh Piers Brettonkoper huisNieuwstraat1682241226r
BRETON, JARICH PIERS Jarigh Piers Brettonkoper huisNieuwstraat1682241226r
KLASES, HENDRIKJE Hendrickje Clases koper Nieuwstraat1682241226r
KLASES, HENDRIKJE Hendrickje Clases koper Nieuwstraat1682241226r
KLASES, HENDRIKJE Hendrickje Clases koper Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperbewoner Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperbewoner Nieuwstraat1682241226r
, JAN Jan Leermanssmidnaastligger ten noorden Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperverkoper Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperverkoper Nieuwstraat1682241226r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans halfzuster van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans halfzuster van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
JANS, EELKJEwijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
JANS, EELKJEwijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes koper kamerNieuwstraat1692242395v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes koper kamerNieuwstraat1692242395v
SWART, JAN JANSeen gemeentekamer met als huurder Jan Jansen Swartnaastligger ten zuiden Nieuwstraat1692242395v
SWART, JAN JANSeen gemeentekamer met als huurder Jan Jansen Swartnaastligger ten zuiden Nieuwstraat1692242395v
HEMERT, ARJEN de tuin van Arjen van Hemertnaastligger ten westen Nieuwstraat1692242395v
HEMERT, ARJEN de stal van Arjen van Hemertnaastligger ten noorden Nieuwstraat1692242395v
, PIETER Pyter Farijnverkoper Nieuwstraat1692242395v
MINNES, MINSE Mintze Minnes koper twee kamers, loods; en een gemeenschappelijke steegNieuwstraat1599228162v
MINNES, MINSE Mintze Minnes koper twee kamers, loods; en een gemeenschappelijke steegNieuwstraat1599228162v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat1599228162v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat1599228162v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat1599228162v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat1599228162v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat1599228162v
ANNES, JOUKE Joucke Annes naastligger ten noorden Nieuwstraat1599228162v
ANNES, JOUKE Joucke Annes naastligger ten noorden Nieuwstraat1599228162v
ANNES, JOUKE Joucke Annes naastligger ten noorden Nieuwstraat1599228162v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles verkoper Nieuwstraat1599228162v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles verkoper Nieuwstraat1599228162v
GERRITS, AUKJE Auck Gerryts verkoper Nieuwstraat1599228162v
GERRITS, AUKJE Auck Gerryts verkoper Nieuwstraat1599228162v
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vaderkoper kamerNieuwstraat1705244308v
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vaderkoper kamerNieuwstraat1705244308v
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vaderkoper kamerNieuwstraat1705244308v
BRAAMS, HUBERT de hof van Huibert Braamsnaastligger ten westen Nieuwstraat1705244308v
, ARJENde stal van Arjen van Hemertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat1705244308v
IDSINGA, ARNOLDUS Arnold van Idsingaontvanger van de boelgoederen en servituten van de stede Harlingenverkoper Nieuwstraat1705244308v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerverkoper Nieuwstraat1705244308v
ALBERTS, ROMKE Romke Alberts koper nieuw huis ([staat: gulden])Nieuwstraat163223346v
ALBERTS, ROMKE Romke Alberts koper nieuw huis ([staat: gulden])Nieuwstraat163223346v
ALBERTS, ROMKE Romke Alberts koper nieuw huis ([staat: gulden])Nieuwstraat163223346v
JANS, DOETJE Doed Jans koper Nieuwstraat163223346v
JANS, DOETJE Doed Jans koper Nieuwstraat163223346v
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat163223346v
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat163223346v
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat163223346v
GATSES, ANDRIESwijlen Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat163223346v
GATSES, ANDRIESwijlen Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat163223346v
GERBENS, GERRITde hof van Gerryt Gerbens naastligger ten noorden Nieuwstraat163223346v
GERBENS, GERRITde hof van Gerryt Gerbens naastligger ten noorden Nieuwstraat163223346v
UILKES, ANDRIES Andries Uulckes verkoper Nieuwstraat163223346v
UILKES, ANDRIES Andries Uulckes verkoper Nieuwstraat163223346v
HESSELS, MARIA Mary Hessels verkoper Nieuwstraat163223346v
HESSELS, MARIA Mary Hessels verkoper Nieuwstraat163223346v
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ166723964r
, PIETER Pytter timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases , c.s.verkoper Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases , c.s.verkoper Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases , c.s.verkoper Nieuwstraat WZ166723964r
JOHANNES, MARIA Mary Johannes koper kamerNieuwstraat WZ1683241242r
JOHANNES, MARIA Mary Johannes koper kamerNieuwstraat WZ1683241242r
MARTENS, TJEERDwijlen Tjeerd Martens koper Nieuwstraat WZ1683241242r
MARTENS, TJEERDwijlen Tjeerd Martens koper Nieuwstraat WZ1683241242r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1683241242r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1683241242r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1683241242r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannis naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1683241242r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannis naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1683241242r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1683241242r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1683241242r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, GRIETJE Grietie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, GRIETJE Grietie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, GRIETJE Grietie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
, GERRIT Gerryt Vossingachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
KLASES, TIETJE Tyttia Claesen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
KLASES, TIETJE Tyttia Claesen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
KLASES, TIETJE Tyttia Claesen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, JANoud burgervaandrig Jan Douwes schoolmeesterkoper door niaar woningNieuwstraat1729247265v
DOUWES, JANoud burgervaandrig Jan Douwes schoolmeesterkoper door niaar woningNieuwstraat1729247265v
DOUWES, JANoud burgervaandrig Jan Douwes schoolmeesterkoper door niaar woningNieuwstraat1729247265v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat1729247265v
HYLKEMA, JOHANNES kamer gekocht door de koper Johannes Hylkemanaastligger ten noorden Nieuwstraat1729247265v
GREULTS, GERRIT Gerryt Grelts koper finaal kamerNieuwstraat1604228411r
GREULTS, GERRIT Gerryt Grelts koper finaal kamerNieuwstraat1604228411r
REMMERTS, RINSKE Rinscke Remmerts koper finaal Nieuwstraat1604228411r
REMMERTS, RINSKE Rinscke Remmerts koper finaal Nieuwstraat1604228411r
PIETERS, WARNER Warnert Pieters verpachter grond Nieuwstraat1604228411r
PIETERS, WARNER Warnert Pieters verpachter grond Nieuwstraat1604228411r
GREULTS, GERRITde proclamanten Gerryt Grelts , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat1604228411r
GREULTS, GERRITde proclamanten Gerryt Grelts , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat1604228411r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1604228411r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1604228411r
OLFERTS, EELKE Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat1604228411r
OLFERTS, EELKE Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat1604228411r
JANS, PIETER Pieter Jansen Groenlantkoper van 1/2 van 3/4 huisNieuwstraat1623230366r
JANS, PIETER Pieter Jansen Groenlantkoper van 1/2 van 3/4 huisNieuwstraat1623230366r
JANS, PIETER Pieter Jansen koper van 1/2 van 3/4 Nieuwstraat1623230366r
JANS, PIETER Pieter Jansen koper van 1/2 van 3/4 Nieuwstraat1623230366r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper van 1/4 Nieuwstraat1623230366r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper van 1/4 Nieuwstraat1623230366r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper van 1/4 Nieuwstraat1623230366r
KLASES, REINERde ledige plaats van de voormalige zoutkeet van Reiner Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat1623230366r
KLASES, REINERde ledige plaats van de voormalige zoutkeet van Reiner Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat1623230366r
KLASES, REINERde ledige plaats van de voormalige zoutkeet van Reiner Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat1623230366r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
BARTHOLOMEUS, KORNELISde kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Bartolomaeus verkoper Nieuwstraat1623230366r
BARTHOLOMEUS, KORNELISde kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Bartolomaeus verkoper Nieuwstraat1623230366r
BARTHOLOMEUS, KORNELISde kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Bartolomaeus verkoper Nieuwstraat1623230366r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes gortmakerkoper huisNieuwstraat WZ1686242105r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes gortmakerkoper huisNieuwstraat WZ1686242105r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1686242105r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1686242105r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1686242105r
JOHANNES, JOHANNES Joannes Joannes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1686242105r
JOHANNES, JOHANNES Joannes Joannes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1686242105r
BUIS, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Buisnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1686242105r
JOHANNES, MARIA Mary Joannes verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
JOHANNES, MARIA Mary Joannes verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs meter (stads -)verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs meter (stads -)verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat OZ1681241146r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat OZ1681241146r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat OZ1681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat OZ1681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat OZ1681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1681241146r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1681241146r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat OZ1681241146r
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat OZ1681241146r
GATSES, ANDRIESde weduwe van wijlen Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat163823471r
GATSES, ANDRIESde weduwe van wijlen Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat163823471r
JILLES, JAN Jan Jilles naastligger ten westen Nieuwstraat163823471r
JILLES, JAN Jan Jilles naastligger ten westen Nieuwstraat163823471r
IEPES, PIETERde hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat163823471r
IEPES, PIETERde hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat163823471r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
JELKES, PIETER Pyetter Jelckes verkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
JELKES, PIETER Pyetter Jelckes verkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
KLASES, RINSKE Rintscke Claesen verkoper Nieuwstraat163823471r
KLASES, RINSKE Rintscke Claesen verkoper Nieuwstraat163823471r
KLASES, RINSKE Rintscke Claesen verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, HART Heert Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, HART Heert Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, SIETSKE Sytscke Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, SIETSKE Sytscke Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ALBERTS, ROMKEwijlen Romcke Alberts erflater Nieuwstraat163823471r
ALBERTS, ROMKEwijlen Romcke Alberts erflater Nieuwstraat163823471r
ALBERTS, ROMKEwijlen Romcke Alberts erflater Nieuwstraat163823471r
PIETERS, FRANS Frans Pyters soldaatkoper kamerNieuwstraat WZ1635233165v
PIETERS, FRANS Frans Pyters soldaatkoper kamerNieuwstraat WZ1635233165v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Nieuwstraat WZ1635233165v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Nieuwstraat WZ1635233165v
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1635233165v
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1635233165v
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1635233165v
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1635233165v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat WZ1635233165v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat WZ1635233165v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens koper huisNieuwstraat WZ1761255109v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens koper huisNieuwstraat WZ1761255109v
KLASES, LOUWwijlen Louw Clases schipper op Dokkum (trekveer-)koper Nieuwstraat WZ1761255109v
KLASES, LOUWwijlen Louw Clases schipper op Dokkum (trekveer-)koper Nieuwstraat WZ1761255109v
KLASES, LOUWwijlen Louw Clases schipper op Dokkum (trekveer-)koper Nieuwstraat WZ1761255109v
HANSES, RIENKde weduwe van wijlen Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1761255109v
HANSES, RIENKde weduwe van wijlen Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1761255109v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
GERBENS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
GERBENS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Nieuwstraat WZ1761255109v
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pyters smid (mr. -)koper kamer en loodsNieuwstraat1675240208r
PIETERS, LAMMERT Lammert Pyters smid (mr. -)koper kamer en loodsNieuwstraat1675240208r
SIEBES, JANde hof van Jan Sybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1675240208r
SIEBES, JANde hof van Jan Sybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1675240208r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat1675240208r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat1675240208r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat1675240208r
ARJENS, EELKJE Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat1675240208r
ARJENS, EELKJE Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat1675240208r
ARJENS, EELKJE Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat1675240208r
ARENDS, HEREwijlen Here Aens verkoper Nieuwstraat1675240208r
ARENDS, HEREwijlen Here Aens verkoper Nieuwstraat1675240208r
ARENDS, HEREwijlen Here Aens verkoper Nieuwstraat1675240208r
JANS, REINER Reinder Jansen wever (mr. bont-)koper door niaar ratione vicinitatis huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat WZ1732248118v
JANS, REINER Reinder Jansen wever (mr. bont-)koper door niaar ratione vicinitatis huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat WZ1732248118v
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar ratione vicinitatis Nieuwstraat WZ1732248118v
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar ratione vicinitatis Nieuwstraat WZ1732248118v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix wever (mr. bont-)geniaarde koper Nieuwstraat WZ1732248118v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix wever (mr. bont-)geniaarde koper Nieuwstraat WZ1732248118v
JANS, MARIA Marike Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1732248118v
JANS, MARIA Marike Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, TJEERDS Sierckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, TJEERDS Sierckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, SIERKJE TJEERDS Sierckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, SIERKJE TJEERDS Sierckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
WOUTERS, FEDDE Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1605228457v
WOUTERS, FEDDE Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1605228457v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1605228457v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1605228457v
GERBENS, HENDRIK Hendrick Gerbrens verkoper Nieuwstraat WZ1605228457v
GERBENS, HENDRIK Hendrick Gerbrens verkoper Nieuwstraat WZ1605228457v
WOUTERS, GERBENwijlen Gerbren Wolters verkoper Nieuwstraat WZ1605228457v
WOUTERS, GERBENwijlen Gerbren Wolters verkoper Nieuwstraat WZ1605228457v
MELIS, JAN Jan Melis mes- en schaarslijperkoper kamerNieuwstraat169924425r
MELIS, JAN Jan Melis mes- en schaarslijperkoper kamerNieuwstraat169924425r
BRAAMS, HUBERT de hof van Huybert Braamsnaastligger ten westen Nieuwstraat169924425r
, ARJENde stal van Arjen van Hemertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat169924425r
IDSINGA, ARNOLDUS dr. Arnold van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederenverkoper q.q. Nieuwstraat169924425r
BOUWES, TJEERDgemeensman Tjeerd Bouwens , c.u.koper hof, prieel, bomen en plantenNieuwstraat1676240225v
BOUWES, TJEERDgemeensman Tjeerd Bouwens , c.u.koper hof, prieel, bomen en plantenNieuwstraat1676240225v
BOUWES, TJEERDgemeensman Tjeerd Bouwens , c.u.koper hof, prieel, bomen en plantenNieuwstraat1676240225v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1676240225v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1676240225v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1676240225v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, c.u.verkoper Nieuwstraat1676240225v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, c.u.verkoper Nieuwstraat1676240225v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huisNieuwstraat WZ1682241178r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huisNieuwstraat WZ1682241178r
MINSES, JAN Jan Minses timmermanbewoner Nieuwstraat WZ1682241178r
MINSES, JAN Jan Minses timmermanbewoner Nieuwstraat WZ1682241178r
SMEER, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Smeerstoternaastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1682241178r
, KLAAS Claes kooltjernaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1682241178r
JANS, TJALLING Tjallingh Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat WZ1682241178r
JANS, TJALLING Tjallingh Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat WZ1682241178r
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , c.u.koper kamerNieuwstraat 1169424392r
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , c.u.koper kamerNieuwstraat 1169424392r
BRAAM, GAUKE KLASES Goucke Clases Braamnaastligger ten oosten Nieuwstraat 1169424392r
BRAAM, GAUKE KLASES Goucke Clases Braamnaastligger ten oosten Nieuwstraat 1169424392r
BRAAM, GAUKE KLASES Goucke Clases Braamnaastligger ten oosten Nieuwstraat 1169424392r
OEPKES, JAN Jan Oepkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1169424392r
OEPKES, JAN Jan Oepkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1169424392r
ORKS, JANKE Janke Orcks verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
ORKS, JANKE Janke Orcks verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
ALBERTS, SJOUKEwijlen Siouke Alberts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
ALBERTS, SJOUKEwijlen Siouke Alberts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
ALBERTS, SJOUKEwijlen Siouke Alberts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Siouckes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Siouckes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamerNieuwstraat 1170024481v
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamerNieuwstraat 1170024481v
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamerNieuwstraat 1170024481v
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Sjouckes koper Nieuwstraat 1170024481v
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Sjouckes koper Nieuwstraat 1170024481v
BRAAMS, GAUKE de hof van Gouke Braamsnaastligger ten oosten Nieuwstraat 1170024481v
OEPKES, JAN Jan Upkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1170024481v
OEPKES, JAN Jan Upkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1170024481v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans verkoper Nieuwstraat 1170024481v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans verkoper Nieuwstraat 1170024481v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans verkoper Nieuwstraat 1170024481v
, ALBERTJE Albertie koper provisioneel huis bestaande uit twee aparte woningenNieuwstraat 116712407ra
FLEUR, KOERT wijlen Koert Fleurkoper provisioneel Nieuwstraat 116712407ra
BRAAM, GAUKE de hof van Goucke Braemnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 116712407ra
OEPKES, JAN Jan Oepkes koper kamerNieuwstraat 1zuid1687242183r
OEPKES, JAN Jan Oepkes koper kamerNieuwstraat 1zuid1687242183r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Nieuwstraat 1zuid1687242183r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Nieuwstraat 1zuid1687242183r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten oosten Nieuwstraat 1zuid1687242183r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1zuid1687242183r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemverkoper Nieuwstraat 1zuid1687242183r
ALBERTS, SJOUKE Sioucke Alberts koper kamerNieuwstraat 11687242184r
ALBERTS, SJOUKE Sioucke Alberts koper kamerNieuwstraat 11687242184r
ALBERTS, SJOUKE Sioucke Alberts koper kamerNieuwstraat 11687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessens Braemnaastligger ten oosten Nieuwstraat 11687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessens Braemnaastligger ten oosten Nieuwstraat 11687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessens Braemnaastligger ten oosten Nieuwstraat 11687242184r
TEUNIS, KLAASde weduwe van wijlen Claes Theunis bewoner Nieuwstraat 11687242184r
TEUNIS, KLAASde weduwe van wijlen Claes Theunis bewoner Nieuwstraat 11687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Nieuwstraat 11687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Nieuwstraat 11687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Nieuwstraat 11687242184r
BRAAM, GAUKE Goucke Braemapothekerkoper provisioneel huis bestaande uit twee kamersNieuwstraat 1168224147va
BRAAM, GAUKE Goucke Braemnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1168224147va
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper q.q. Nieuwstraat 1168224147va
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper q.q. Nieuwstraat 1168224147va
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper q.q. Nieuwstraat 1168224147va
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleursverkoper Nieuwstraat 1168224147va
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleursverkoper Nieuwstraat 1168224147va
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleursverkoper Nieuwstraat 1168224147va
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 11742250253v
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 11742250253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 11742250253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 11742250253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 11742250253v
, burgemeester Donckernaastligger ten oosten Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 11742250253v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 11742250253v
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 11742250253v
ULBES, PIETER Pyter Ulbes schipper (trekveer-)koper woning en weefwinkelNieuwstraat 31767256238r
ULBES, PIETER Pyter Ulbes schipper (trekveer-)koper woning en weefwinkelNieuwstraat 31767256238r
, JAN Jan Bartholdhuurder (p.j.)Nieuwstraat 31767256238r
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31767256238r
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31767256238r
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31767256238r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31767256238r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31767256238r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerverkoper Nieuwstraat 31767256238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper Nieuwstraat 31767256238r
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burg, c.u.koper tuin met medicinale planten en vruchtdragende bomenNieuwstraat 3171924644r
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burg, c.u.koper tuin met medicinale planten en vruchtdragende bomenNieuwstraat 3171924644r
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietje Cornelis Bonknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 3171924644r
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietje Cornelis Bonknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 3171924644r
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietje Cornelis Bonknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 3171924644r
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 3171924644r
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 3171924644r
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 3171924644r
BRAAM, GAUKE Gouke Braamapothekerverkoper Nieuwstraat 3171924644r
BOOM, DIRK Dirk Boomstimmermansknechtkoper huisNieuwstraat 3178926375r
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters schipper op Dokkumhuurder Nieuwstraat 3178926375r
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters schipper op Dokkumhuurder Nieuwstraat 3178926375r
PAULUS, DANIELde erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3178926375r
PAULUS, DANIELde erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3178926375r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 3178926375r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 3178926375r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerverkoper Nieuwstraat 3178926375r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerverkoper Nieuwstraat 3178926375r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoperkoper huis en weefwinkelNieuwstraat 3177725950r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoperkoper huis en weefwinkelNieuwstraat 3177725950r
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes koper Nieuwstraat 3177725950r
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes koper Nieuwstraat 3177725950r
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes koper Nieuwstraat 3177725950r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder (p.j.)Nieuwstraat 3177725950r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder (p.j.)Nieuwstraat 3177725950r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder (p.j.)Nieuwstraat 3177725950r
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3177725950r
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3177725950r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 3177725950r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 3177725950r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 3177725950r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 3177725950r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 3177725950r
, JANburgemeester Jan Donckerkoopmankoper woningNieuwstraat 31742250252r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 31742250252r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 31742250252r
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31742250252r
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31742250252r
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31742250252r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31742250252r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 31742250252r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 31742250252r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper van 1/2 woningNieuwstraat 41795264290v
JANS, WIEBE Wybe Jans metselaar (mr. -)koper van 1/2 Nieuwstraat 41795264290v
JANS, WIEBE Wybe Jans metselaar (mr. -)koper van 1/2 Nieuwstraat 41795264290v
KLOPPENBURG, DIRK Durk Cloppenburghuurder (p.j.)Nieuwstraat 41795264290v
HANNEMA, JAN Jan Hannema, curatorkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 41795264290v
GERRITS, CATHARINAde boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduweverkoper Nieuwstraat 41795264290v
GERRITS, CATHARINAde boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduweverkoper Nieuwstraat 41795264290v
, JANwijlen Jan Hein Volbrinkverkoper Nieuwstraat 41795264290v
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 417392508r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 417392508r
DIRKS, GRIETJE Grietje Dirks koper Nieuwstraat 417392508r
DIRKS, GRIETJE Grietje Dirks koper Nieuwstraat 417392508r
DIRKS, GRIETJE Grietje Dirks koper Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys huurder Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys huurder Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys huurder Nieuwstraat 417392508r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 417392508r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 417392508r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 417392508r
GERRITS, SIKKEwijlen Sicke Gerryts erflater Nieuwstraat 417392508r
GERRITS, SIKKEwijlen Sicke Gerryts erflater Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, MARTJENwijlen Martien Anderys erflater Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, MARTJENwijlen Martien Anderys erflater Nieuwstraat 417392508r
ANDRIES, MARTJENwijlen Martien Anderys erflater Nieuwstraat 417392508r
BAUKES, HILTJEwijlen Hiltie Baukes erflater Nieuwstraat 417392508r
BAUKES, HILTJEwijlen Hiltie Baukes erflater Nieuwstraat 417392508r
BAUKES, HILTJEwijlen Hiltie Baukes erflater Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, GEERT Geert Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, GEERT Geert Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, BAUKE Bauke Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat 417392508r
SIKKES, BAUKE Bauke Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat 417392508r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarkoper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintjeNieuwstraat 51740250107r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarkoper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintjeNieuwstraat 51740250107r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarkoper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintjeNieuwstraat 51740250107r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietie Jans Sanstrakoper Nieuwstraat 51740250107r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietie Jans Sanstrakoper Nieuwstraat 51740250107r
JAKOBS, MEINERT Meindert Cobes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
JAKOBS, MEINERT Meindert Cobes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
JAKOBS, MEINERT Meindert Cobes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat 51740250107r
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat 51740250107r
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat 51740250107r
GERBENS, HERE Here Gerbens voermanverkoper Nieuwstraat 51740250107r
GERBENS, HERE Here Gerbens voermanverkoper Nieuwstraat 51740250107r
JOHANNES, JANKE Janke Johannis verkoper Nieuwstraat 51740250107r
JOHANNES, JANKE Janke Johannis verkoper Nieuwstraat 51740250107r
BEVA, DANIEL Daniel P. Bevakoper huis, hof en weefwinkelNieuwstraat 51769257130v
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis koper Nieuwstraat 51769257130v
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis koper Nieuwstraat 51769257130v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51769257130v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51769257130v
JILTS, ANTJE Antje Jielts naastligger ten noorden Nieuwstraat 51769257130v
JILTS, ANTJE Antje Jielts naastligger ten noorden Nieuwstraat 51769257130v
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters verkoper Nieuwstraat 51769257130v
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters verkoper Nieuwstraat 51769257130v
ATES, FREERKwijlen Freerk Ates verkoper Nieuwstraat 51769257130v
ATES, FREERKwijlen Freerk Ates verkoper Nieuwstraat 51769257130v
ATES, FREERKwijlen Freerk Ates verkoper Nieuwstraat 51769257130v
ATES, FREERK Freerk Ates wever (damast-)koper woning en tuintjeNieuwstraat 51742250250r
ATES, FREERK Freerk Ates wever (damast-)koper woning en tuintjeNieuwstraat 51742250250r
ATES, FREERK Freerk Ates wever (damast-)koper woning en tuintjeNieuwstraat 51742250250r
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters koper Nieuwstraat 51742250250r
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters koper Nieuwstraat 51742250250r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51742250250r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51742250250r
BAUKES, JILTde weduwe van wijlen Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 51742250250r
BAUKES, JILTde weduwe van wijlen Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 51742250250r
BAUKES, JILTde weduwe van wijlen Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 51742250250r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 51742250250r
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 61759254220v
, JAN Jan Maershuurder deel ([totale huur])Nieuwstraat 61759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 61759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 61759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 61759254220v
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 61759254220v
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 61759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 61759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 61759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 61759254220v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 61759254220v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 61759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 61759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 61759254220v
VELSEN, JAN SIETSEShuisman Jan Sytses Velsenverkoper Nieuwstraat 61759254220v
VELSEN, JAN SIETSEShuisman Jan Sytses Velsenverkoper Nieuwstraat 61759254220v
, JAN Jan Cammeronszeilmakerkoper huisNieuwstraat 71805267139v
MULDER, LAMKE Lammigje Mulderskoper Nieuwstraat 71805267139v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 71805267139v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 71805267139v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 71805267139v
, JAN Jan Teutlingwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 7178326163r
, WILLEM Willem Flamanhuurder Nieuwstraat 7178326163r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 7178326163r
, JANhuisman Jan Gebbinkverkoper Nieuwstraat 7178326163r
, JENKE Jenneke Gebbinkverkoper Nieuwstraat 7178326163r
BOUWMAN, TEUNTJE Teune Bouwmanverkoper Nieuwstraat 7178326163r
, HENDRIKwijlen Hendrik Gebbinkverkoper Nieuwstraat 7178326163r
, GEELTJE Geeltje Gebbinkverkoper Nieuwstraat 7178326163r
HARMSEN, JAN Jan Berend Harmsenverkoper Nieuwstraat 7178326163r
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogelbakker (banket-)koper huisNieuwstraat 7181026948r
RENGERS, HARMEN Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 7181026948r
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 7181026948r
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 7181026948r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmankoper woningNieuwstraat 7174525161r
HENDRIKS, PIETERde weduwe van wijlen Pyter Hendrix huurder (p.w.)Nieuwstraat 7174525161r
HENDRIKS, PIETERde weduwe van wijlen Pyter Hendrix huurder (p.w.)Nieuwstraat 7174525161r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 7174525161r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 7174525161r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds naastligger ten noorden Nieuwstraat 7174525161r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds naastligger ten noorden Nieuwstraat 7174525161r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 7174525161r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 7174525161r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 7174525161r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 7174525161r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 7174525161r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 7174525161r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 7174525161r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Nieuwstraat 7174525161r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Nieuwstraat 7174525161r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 7174525161r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 7174525161r
KLASES, PIETER Pieter Claesen turfdragerkoper door niaar huisNieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pieter Claesen turfdragerkoper door niaar huisNieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pieter Claesen turfdragerkoper door niaar huisNieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yffke Claeses koper door niaar Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yffke Claeses koper door niaar Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yffke Claeses koper door niaar Nieuwstraat 71751252105v
STEFFENS, AREND Arend Steffens wever (mr. bont-)geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
STEFFENS, AREND Arend Steffens wever (mr. bont-)geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 71751252105v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 71751252105v
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten noorden Nieuwstraat 71751252105v
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten noorden Nieuwstraat 71751252105v
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten noorden Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, KLAAS Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, KLAAS Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, KLAAS Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdragerverkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdragerverkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdragerverkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAN Jan Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAN Jan Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAN Jan Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles koper leeg en bouvallig huisNieuwstraat 7180126614v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles koper leeg en bouvallig huisNieuwstraat 7180126614v
DIRKS, CATHARINA Katje Durks huurder Nieuwstraat 7180126614v
DIRKS, CATHARINA Katje Durks huurder Nieuwstraat 7180126614v
DIRKS, CATHARINA Katje Durks huurder Nieuwstraat 7180126614v
TEUNIS, BERNARDUSwijlen Bernardus Teunis huurder Nieuwstraat 7180126614v
TEUNIS, BERNARDUSwijlen Bernardus Teunis huurder Nieuwstraat 7180126614v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 7180126614v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper door niaar huisNieuwstraat 7173524963r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper door niaar huisNieuwstraat 7173524963r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 7173524963r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 7173524963r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 7173524963r
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks geniaarde koper Nieuwstraat 7173524963r
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks geniaarde koper Nieuwstraat 7173524963r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Minses naastligger ten westen Nieuwstraat 7173524963r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Minses naastligger ten westen Nieuwstraat 7173524963r
BOS, ANTJE ARENDS Antie Arents Bosverkoper Nieuwstraat 7173524963r
BOS, ANTJE ARENDS Antie Arents Bosverkoper Nieuwstraat 7173524963r
BOS, ANTJE ARENDS Antie Arents Bosverkoper Nieuwstraat 7173524963r
HESSELS, WIEBRENwijlen Wybren Hessels verkoper Nieuwstraat 7173524963r
HESSELS, WIEBRENwijlen Wybren Hessels verkoper Nieuwstraat 7173524963r
KLASES, WILLEMhuisman Willem Clasen koper woning met bleekveldNieuwstraat 71752252185r
KLASES, WILLEMhuisman Willem Clasen koper woning met bleekveldNieuwstraat 71752252185r
KLASES, WILLEMhuisman Willem Clasen koper woning met bleekveldNieuwstraat 71752252185r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Nieuwstraat 71752252185r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Nieuwstraat 71752252185r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Nieuwstraat 71752252185r
, LIEUWEde weduwe van wijlen Lieuwe metselaarhuurder Nieuwstraat 71752252185r
TJEERDS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds zakkendragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 71752252185r
TJEERDS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds zakkendragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 71752252185r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoperverkoper Nieuwstraat 71752252185r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmanverkoper Nieuwstraat 71752252185r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 7173524986r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 7173524986r
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Nieuwstraat 7173524986r
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Nieuwstraat 7173524986r
ARENDS, ANTJE Antie Arents huurder Nieuwstraat 7173524986r
ARENDS, ANTJE Antie Arents huurder Nieuwstraat 7173524986r
ARENDS, ANTJE Antie Arents huurder Nieuwstraat 7173524986r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Menses naastligger ten westen Nieuwstraat 7173524986r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Menses naastligger ten westen Nieuwstraat 7173524986r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 7173524986r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 7173524986r
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 81759254220v
, JAN Jan Maershuurder deel ([totale huur])Nieuwstraat 81759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 81759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 81759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 81759254220v
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 81759254220v
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 81759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 81759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 81759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 81759254220v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 81759254220v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 81759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 81759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 81759254220v
VELSEN, JAN SIETSEShuisman Jan Sytses Velsenverkoper Nieuwstraat 81759254220v
VELSEN, JAN SIETSEShuisman Jan Sytses Velsenverkoper Nieuwstraat 81759254220v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 91725246229v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 91725246229v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swartkoper Nieuwstraat 91725246229v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swartkoper Nieuwstraat 91725246229v
BRAAM, GAUKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Goucke Braemnaastligger ten oosten Nieuwstraat 91725246229v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91725246229v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91725246229v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91725246229v
BRAAM, GAUKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Goucke Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 91725246229v
JOHANNES, HARMEN Harmen Johans voermanverkoper Nieuwstraat 91725246229v
JOHANNES, HARMEN Harmen Johans voermanverkoper Nieuwstraat 91725246229v
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper huisNieuwstraat 91691242371r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper huisNieuwstraat 91691242371r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper huisNieuwstraat 91691242371r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts weverhuurder Nieuwstraat 91691242371r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts weverhuurder Nieuwstraat 91691242371r
BRAAM, GAUKE Goucke Braemsnaastligger ten oosten Nieuwstraat 91691242371r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91691242371r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91691242371r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91691242371r
BRAAM, GAUKE het prieel van Goucke Braemsnaastligger ten noorden Nieuwstraat 91691242371r
BIJLAAN, JAN SIEMENS Jan Symens Bylaensverkoper q.q. Nieuwstraat 91691242371r
BIJLAAN, JAN SIEMENS Jan Symens Bylaensverkoper q.q. Nieuwstraat 91691242371r
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTENS, MARTENwijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTENS, MARTENwijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 917432516r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 917432516r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsberth Hendriks koper Nieuwstraat 917432516r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsberth Hendriks koper Nieuwstraat 917432516r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 917432516r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 917432516r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 917432516r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 917432516r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 917432516r
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs koper Nieuwstraat 91688242253r
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs koper Nieuwstraat 91688242253r
BRAAM, GAUKE de tuin van Gauke Braemsnaastligger ten oosten Nieuwstraat 91688242253r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Claeses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91688242253r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Claeses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91688242253r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Claeses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91688242253r
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat 91688242253r
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat 91688242253r
GEELES, TJALLINGwijlen Tjallingh Geles verkoper Nieuwstraat 91688242253r
GEELES, TJALLINGwijlen Tjallingh Geles verkoper Nieuwstraat 91688242253r
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u.koper huisNieuwstraat 9164923669r
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u.koper huisNieuwstraat 9164923669r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat 9164923669r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat 9164923669r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendricks verkoper Nieuwstraat 9164923669r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendricks verkoper Nieuwstraat 9164923669r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks verkoper Nieuwstraat 9164923669r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks verkoper Nieuwstraat 9164923669r
, HARMEN Harmen Plaggewever (mr. bont-)koper huis met twee weefwinkelsNieuwstraat 91771257231r
JANS, LEENTJE Lene Janzen koper Nieuwstraat 91771257231r
JANS, LEENTJE Lene Janzen koper Nieuwstraat 91771257231r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.huurder Nieuwstraat 91771257231r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.huurder Nieuwstraat 91771257231r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 91771257231r
HUISMAN, WILLEM Willem Huismannaastligger ten noorden Nieuwstraat 91771257231r
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 91771257231r
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 91771257231r
, BEREND Beernd Plaggekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 91780259258r
, MICHIEL Michiel , c.u.pannenboeterbewoner Nieuwstraat 91780259258r
, HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat 91780259258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen verkoper Nieuwstraat 91780259258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen verkoper Nieuwstraat 91780259258r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramiusapothekerkoper huis en ledige plaats met een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar het BolwerkNieuwstraat 91650236127v
GAUKES, EVA Eva Goukes koper Nieuwstraat 91650236127v
GAUKES, EVA Eva Goukes koper Nieuwstraat 91650236127v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 91650236127v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 91650236127v
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u.verkoper Nieuwstraat 91650236127v
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u.verkoper Nieuwstraat 91650236127v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 101755253243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 101755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 101755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 101755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 101755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 101755253243v
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 101704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 101704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 101704244250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 101704244250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 101704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101704244250r
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoper stalling en wagenhuisNieuwstraat 10178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10178826328r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 10178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 10178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 10178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 10178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 10178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 10178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 10178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 10178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 10178826328r
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 10175025287v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 10175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10175025287v
JANS, GERLOFvoormalig huis van Gerloff Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10175025287v
JANS, GERLOFvoormalig huis van Gerloff Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10175025287v
GEERTSMA, BEREND de weduwe van wijlen Beernt Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 10175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 10175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 10175025287v
BEIDSCHAT, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101806267250r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 101806267250r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 101806267250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerverkoper Nieuwstraat 101806267250r
RUITINGA, JOHANNES vroedsman Johannes Ruitingakoper dubbele ijzersmederijNieuwstraat 10177225843r
HULSCHER, G. de weduwe van wijlen G. Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 10177225843r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10177225843r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 10177225843r
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 10177225843r
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper wagenhuisNieuwstraat 101780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101780259261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101780259261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverlandverkoper Nieuwstraat 101780259261v
RUITINGA, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Ruitingaverkoper Nieuwstraat 101780259261v
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 101769257109r
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 101769257109r
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder (p.j.)Nieuwstraat 101769257109r
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder (p.j.)Nieuwstraat 101769257109r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101769257109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101769257109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 101742250217v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101742250217v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101742250217v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 101728247107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 101728247107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 101728247107r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 101728247107r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 101728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 101728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 101728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 101728247107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 101728247107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 101728247107r
JANS, HARMEN Harmen Jans koper ledige plaatsNieuwstraat 11164823642r
JANS, HARMEN Harmen Jans koper ledige plaatsNieuwstraat 11164823642r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11164823642r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11164823642r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienckx naastligger ten noorden Nieuwstraat 11164823642r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienckx naastligger ten noorden Nieuwstraat 11164823642r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper huisNieuwstraat 111802266169v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper huisNieuwstraat 111802266169v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper huisNieuwstraat 111802266169v
RENGERS, HARMEN Harm Rengers, c.s.naastligger ten noorden Nieuwstraat 111802266169v
KLASES, HERE Heere Claases koopmanverkoper Nieuwstraat 111802266169v
KLASES, HERE Heere Claases koopmanverkoper Nieuwstraat 111802266169v
KLASES, HERE Heere Claases koopmanverkoper Nieuwstraat 111802266169v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper huis, loods en tuintjeNieuwstraat 11167124036r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper huis, loods en tuintjeNieuwstraat 11167124036r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat 11167124036r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat 11167124036r
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat 11167124036r
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat 11167124036r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat 111681241146r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat 111681241146r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat 111681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat 111681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat 111681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 111681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 111681241146r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 111681241146r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 111681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat 111681241146r
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat 111681241146r
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous koper huis met een loods en hof erachterNieuwstraat 111661238117v
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous koper huis met een loods en hof erachterNieuwstraat 111661238117v
WILLEMS, SIEBRENwijlen Sibren Willems koper Nieuwstraat 111661238117v
WILLEMS, SIEBRENwijlen Sibren Willems koper Nieuwstraat 111661238117v
, HAIEhet voormalige huis van Haye metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 111661238117v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 111661238117v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 111661238117v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat 111661238117v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat 111661238117v
PAULUS, LAMMERTwijlen Lambert Pouuels verkoper Nieuwstraat 111661238117v
PAULUS, LAMMERTwijlen Lambert Pouuels verkoper Nieuwstraat 111661238117v
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 11180426749r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 11180426749r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 11180426749r
STIJL, S. de heer S. Stijlnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 11180426749r
, H. H. Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 11180426749r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Nieuwstraat 11180426749r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Nieuwstraat 11180426749r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Nieuwstraat 11180426749r
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeetkoper huisNieuwstraat 111780259278r
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeetkoper huisNieuwstraat 111780259278r
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeetkoper huisNieuwstraat 111780259278r
, WILLEM Willem Flamanhuurder Nieuwstraat 111780259278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijperflater Nieuwstraat 111780259278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Nieuwstraat 111780259278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Nieuwstraat 111780259278r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper nieuw huisNieuwstraat 111654236262r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper nieuw huisNieuwstraat 111654236262r
, HAIE Haye metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 111654236262r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 111654236262r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 111654236262r
JANS, NANNEoud burgerhopman Nanne Jansen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 111654236262r
JANS, NANNEoud burgerhopman Nanne Jansen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 111654236262r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 121755253243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 121755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 121755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 121755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 121755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 121755253243v
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 121704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 121704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 121704244250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 121704244250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 121704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121704244250r
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoper stalling en wagenhuisNieuwstraat 12178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12178826328r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 12178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 12178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 12178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 12178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 12178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 12178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 12178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 12178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 12178826328r
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 12175025287v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 12175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12175025287v
JANS, GERLOFvoormalig huis van Gerloff Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12175025287v
JANS, GERLOFvoormalig huis van Gerloff Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12175025287v
GEERTSMA, BEREND de weduwe van wijlen Beernt Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 12175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 12175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 12175025287v
BEIDSCHAT, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121806267250r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 121806267250r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 121806267250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerverkoper Nieuwstraat 121806267250r
RUITINGA, JOHANNES vroedsman Johannes Ruitingakoper dubbele ijzersmederijNieuwstraat 12177225843r
HULSCHER, G. de weduwe van wijlen G. Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 12177225843r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12177225843r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 12177225843r
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 12177225843r
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper wagenhuisNieuwstraat 121780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121780259261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121780259261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverlandverkoper Nieuwstraat 121780259261v
RUITINGA, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Ruitingaverkoper Nieuwstraat 121780259261v
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 121769257109r
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 121769257109r
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder (p.j.)Nieuwstraat 121769257109r
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder (p.j.)Nieuwstraat 121769257109r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121769257109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121769257109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 121742250217v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121742250217v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121742250217v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 121728247107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 121728247107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 121728247107r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 121728247107r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 121728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 121728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 121728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 121728247107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 121728247107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 121728247107r
TJERKS, JOUKE Jouke Tjercks koper huisNieuwstraat 131721246109v
TJERKS, JOUKE Jouke Tjercks koper huisNieuwstraat 131721246109v
GERRITS, IETJE Yttie Gerrits koper Nieuwstraat 131721246109v
GERRITS, IETJE Yttie Gerrits koper Nieuwstraat 131721246109v
LAMMERTS, BEREND Berent Lammerts , c.u.huurder voor 1 jaar Nieuwstraat 131721246109v
LAMMERTS, BEREND Berent Lammerts , c.u.huurder voor 1 jaar Nieuwstraat 131721246109v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131721246109v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131721246109v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Claesens naastligger ten noorden Nieuwstraat 131721246109v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Claesens naastligger ten noorden Nieuwstraat 131721246109v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Claesens naastligger ten noorden Nieuwstraat 131721246109v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaffverkoper Nieuwstraat 131721246109v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaffverkoper Nieuwstraat 131721246109v
, TIJS Tijs Rinnes verkoper Nieuwstraat 131721246109v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 131733248218v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 131733248218v
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131733248218v
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131733248218v
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131733248218v
BONKE, vroedsman Boncqnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131733248218v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Jouckes rogdrager (oud -)verkoper Nieuwstraat 131733248218v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Jouckes rogdrager (oud -)verkoper Nieuwstraat 131733248218v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits koper ledige plaatsNieuwstraat 13164823643v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits koper ledige plaatsNieuwstraat 13164823643v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13164823643v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13164823643v
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 13164823643v
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 13164823643v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u.koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat 131663238178v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u.koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat 131663238178v
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131663238178v
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131663238178v
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131663238178v
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131663238178v
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131663238178v
, ARJEN Arrjen Redjers , c.u.verkoper Nieuwstraat 131663238178v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huisNieuwstraat 131736249132r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huisNieuwstraat 131736249132r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huisNieuwstraat 131736249132r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Nieuwstraat 131736249132r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Nieuwstraat 131736249132r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131736249132r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131736249132r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131736249132r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 131736249132r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 131736249132r
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonys verkoper Nieuwstraat 131736249132r
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonys verkoper Nieuwstraat 131736249132r
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonys verkoper Nieuwstraat 131736249132r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u.koper huis en erveNieuwstraat 131714245211v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u.koper huis en erveNieuwstraat 131714245211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131714245211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131714245211v
KLASES, KORNELISde stalling van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131714245211v
KLASES, KORNELISde stalling van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131714245211v
KLASES, KORNELISde stalling van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131714245211v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis verkoper Nieuwstraat 131714245211v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis verkoper Nieuwstraat 131714245211v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis verkoper Nieuwstraat 131714245211v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 131714245211v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 131714245211v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 131714245211v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde, c.u.koper huisNieuwstraat 13165523718v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde, c.u.koper huisNieuwstraat 13165523718v
REINERS, EMMERIK Emrick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13165523718v
REINERS, EMMERIK Emrick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13165523718v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat 13165523718v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat 13165523718v
GERRITS, HAIE Haeye Gerrits metselaarverkoper Nieuwstraat 13165523718v
GERRITS, HAIE Haeye Gerrits metselaarverkoper Nieuwstraat 13165523718v
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachterNieuwstraat 131709245100v
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachterNieuwstraat 131709245100v
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachterNieuwstraat 131709245100v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis koper Nieuwstraat 131709245100v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis koper Nieuwstraat 131709245100v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis koper Nieuwstraat 131709245100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131709245100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131709245100v
KLASES, KORNELISde stal van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131709245100v
KLASES, KORNELISde stal van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131709245100v
KLASES, KORNELISde stal van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131709245100v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks verkoper Nieuwstraat 131709245100v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks verkoper Nieuwstraat 131709245100v
OEPKES, HINKE Hinke Upkes verkoper Nieuwstraat 131709245100v
OEPKES, HINKE Hinke Upkes verkoper Nieuwstraat 131709245100v
BOER, ATE LUITJENS Ate Luitjes de Boerkoper huis en tuinNieuwstraat 131809268194r
BOER, ATE LUITJENS Ate Luitjes de Boerkoper huis en tuinNieuwstraat 131809268194r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters koper Nieuwstraat 131809268194r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters koper Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschathuurder Nieuwstraat 131809268194r
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131809268194r
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131809268194r
RENGERS, HARMEN Harmen Rengersnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschatverkoper Nieuwstraat 131809268194r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper stuk grond, afgebroken huisNieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper stuk grond, afgebroken huisNieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper stuk grond, afgebroken huisNieuwstraat 131803266308r
STIJL, SIEMEN dr. Symon Stijlnaastligger ten zuiden [staat: noorden] Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten westen Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten westen Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten westen Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Nieuwstraat 131803266308r
ALBERTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat 131803266308r
ALBERTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat 131803266308r
ALBERTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat 131803266308r
, ARJEN Arrien Redgers koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat 131662238121v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Nieuwstraat 131662238121v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Nieuwstraat 131662238121v
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131662238121v
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131662238121v
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131662238121v
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131662238121v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Helmondtverkoper Nieuwstraat 131662238121v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Helmondtverkoper Nieuwstraat 131662238121v
HENDRIKS, JOHANNES Johannis Hendrix schuitvoerderkoper huis met erfNieuwstraat 13169924414v
HENDRIKS, JOHANNES Johannis Hendrix schuitvoerderkoper huis met erfNieuwstraat 13169924414v
OEPKES, HINKE Hincke Upkes koper Nieuwstraat 13169924414v
OEPKES, HINKE Hincke Upkes koper Nieuwstraat 13169924414v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13169924414v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13169924414v
KLASES, KORNELISde stalling van Cornelis Claessens naastligger ten noorden Nieuwstraat 13169924414v
KLASES, KORNELISde stalling van Cornelis Claessens naastligger ten noorden Nieuwstraat 13169924414v
KLASES, KORNELISde stalling van Cornelis Claessens naastligger ten noorden Nieuwstraat 13169924414v
JANS, SCHELTE Schelte Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
JANS, SCHELTE Schelte Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
JANS, REIN Rein Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
JANS, REIN Rein Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
PIETERS, JAN Jan Pitters van Hellemont, c.u.koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat 131658237175ar
PIETERS, JAN Jan Pitters van Hellemont, c.u.koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat 131658237175ar
REINERS, EMMERIK Emrick Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131658237175ar
REINERS, EMMERIK Emrick Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131658237175ar
PAULUS, LAMMERTde weduwe van wijlen Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat 131658237175ar
PAULUS, LAMMERTde weduwe van wijlen Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat 131658237175ar
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheideverkoper Nieuwstraat 131658237175ar
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheideverkoper Nieuwstraat 131658237175ar
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper kamerNieuwstraat 14167024029v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper kamerNieuwstraat 14167024029v
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat 14167024029v
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat 14167024029v
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe van wijlen Andries Hendrix naastligger ten oosten Nieuwstraat 14167024029v
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe van wijlen Andries Hendrix naastligger ten oosten Nieuwstraat 14167024029v
FRIESES, de weduwe van wijlen Jarich [staat: Haring] [staat: Haring] Frieses naastligger ten westen Nieuwstraat 14167024029v
FRIESES, de weduwe van wijlen Jarich [staat: Haring] [staat: Haring] Frieses naastligger ten westen Nieuwstraat 14167024029v
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens verkoper Nieuwstraat 14167024029v
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens verkoper Nieuwstraat 14167024029v
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscherbontfabrikantkoper stalNieuwstraat 14176425663r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper Nieuwstraat 14176425663r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper Nieuwstraat 14176425663r
JOCHEMS, SIEBRENwijlen Sybren Jogchems verkoper Nieuwstraat 14176425663r
JOCHEMS, SIEBRENwijlen Sybren Jogchems verkoper Nieuwstraat 14176425663r
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutzieder (gezworen -)koper stalNieuwstraat 14175025266v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutzieder (gezworen -)koper stalNieuwstraat 14175025266v
HYLKEMA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Hylkamanaastligger ten noorden Nieuwstraat 14175025266v
JANS, GERLOF Gerloff Janzen karreman (oud -)verkoper Nieuwstraat 14175025266v
JANS, GERLOF Gerloff Janzen karreman (oud -)verkoper Nieuwstraat 14175025266v
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper weefwinkelNieuwstraat 141775258230r
FABER, AUKE Auke Faber*naastligger ten noorden Nieuwstraat 141775258230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 141775258230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 141775258230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 141775258230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 141775258230r
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 141775258230r
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 141775258230r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 141779259198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 141779259198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 141779259198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 141779259198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 141779259198r
, KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 141779259198r
ALEMA, WILLEM Willem Alamahuurder Nieuwstraat 141779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 141779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 141779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 141779259198r
RUITINGA, J. J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 141779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 141779259198r
EKEMA, DIRK Durk Ecamaverkoper Nieuwstraat 141779259198r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman (stads -)koper stallingNieuwstraat 141737249212v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman (stads -)koper stallingNieuwstraat 141737249212v
HYLKEMA, JOHANNES Johannis Hylkamanaastligger ten noorden Nieuwstraat 141737249212v
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens verkoper Nieuwstraat 141737249212v
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens verkoper Nieuwstraat 141737249212v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper stallingNieuwstraat 141734248344r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper stallingNieuwstraat 141734248344r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens koper Nieuwstraat 141734248344r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens koper Nieuwstraat 141734248344r
HYLKEMA, JOHANNES Johannis Hylkamanaastligger ten noorden Nieuwstraat 141734248344r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 141734248344r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 141734248344r
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuikkoper provisioneel huisNieuwstraat 1417722582ra
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuikkoper provisioneel huisNieuwstraat 1417722582ra
FABER, AUKE Auke Fabernaastligger ten noorden Nieuwstraat 1417722582ra
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 1417722582ra
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 1417722582ra
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 1417722582ra
JANS, FOKKE Fokke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1417722582ra
JANS, FOKKE Fokke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1417722582ra
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
HULSCHER, GERRIT wijlen Gerryt Hulscherverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
HULSCHER, SEVERIJN hun minderjarige zoon Severinus Hulscherverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens koper provisioneel en finaal kamerNieuwstraat 1416652392ra
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens koper provisioneel en finaal kamerNieuwstraat 1416652392ra
HENDRIKS, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Hendricks naastligger ten oosten Nieuwstraat 1416652392ra
HENDRIKS, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Hendricks naastligger ten oosten Nieuwstraat 1416652392ra
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Friese naastligger ten westen Nieuwstraat 1416652392ra
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Friese naastligger ten westen Nieuwstraat 1416652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Nieuwstraat 1416652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Nieuwstraat 1416652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Nieuwstraat 1416652392ra
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 14178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 14178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 14178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 14178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 14178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 14178126012r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14178126012r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 14178126012r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (bont-)koper kamerNieuwstraat 16175325363v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (bont-)koper kamerNieuwstraat 16175325363v
, GERRIT Gerryt Langezaalhuurder Nieuwstraat 16175325363v
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 16175325363v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16175325363v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16175325363v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16175325363v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchems naastligger ten noorden Nieuwstraat 16175325363v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchems naastligger ten noorden Nieuwstraat 16175325363v
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16175325363v
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16175325363v
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 16175325363v
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 16175325363v
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 16175325363v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes koper door niaar kamerNieuwstraat 16171924635v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes koper door niaar kamerNieuwstraat 16171924635v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat 16171924635v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat 16171924635v
JANS, SCHELTEhet pothuis van Schelte Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 16171924635v
JANS, SCHELTEhet pothuis van Schelte Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 16171924635v
THOMAS, SIMKJE Simke Tomas naastligger ten westen Nieuwstraat 16171924635v
THOMAS, SIMKJE Simke Tomas naastligger ten westen Nieuwstraat 16171924635v
JOHANNES, HARMENde stal van Harmen Johans naastligger ten noorden Nieuwstraat 16171924635v
JOHANNES, HARMENde stal van Harmen Johans naastligger ten noorden Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verkoper q.q. Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verkoper q.q. Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs verkoper Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs verkoper Nieuwstraat 16171924635v
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper huisNieuwstraat 161775258230v
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 161775258230v
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 161775258230v
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 161775258230v
EKEMA, DIRK de weefwinkel gekocht door Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten noorden Nieuwstraat 161775258230v
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 161775258230v
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 161775258230v
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 161775258230v
WEGHUIS, HARMEN JANS Harmen Jans Weghuiswever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 161775258230v
WEGHUIS, HARMEN JANS Harmen Jans Weghuiswever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 161775258230v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 161779259198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 161779259198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 161779259198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 161779259198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 161779259198r
, KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 161779259198r
ALEMA, WILLEM Willem Alamahuurder Nieuwstraat 161779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 161779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 161779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 161779259198r
RUITINGA, J. J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 161779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 161779259198r
EKEMA, DIRK Durk Ecamaverkoper Nieuwstraat 161779259198r
HOLLANDER, HILLE HARMENS Hille Harmens Hollanderwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 16177225814r
HOLLANDER, HILLE HARMENS Hille Harmens Hollanderwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 16177225814r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Nieuwstraat 16177225814r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Nieuwstraat 16177225814r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Nieuwstraat 16177225814r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 16177225814r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 16177225814r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 16177225814r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulschernaastligger ten noorden Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
LIEKELES, ANTJE Antie Lyckeles koper huisNieuwstraat 161681241145v
LIEKELES, ANTJE Antie Lyckeles koper huisNieuwstraat 161681241145v
TEEKES, JAKOBwijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
TEEKES, JAKOBwijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes bewoner en voormalig eigenaar Nieuwstraat 161681241145v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes bewoner en voormalig eigenaar Nieuwstraat 161681241145v
TJALLINGS, JANde weduwe van wijlen Jan Thallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 161681241145v
TJALLINGS, JANde weduwe van wijlen Jan Thallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 161681241145v
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 161681241145v
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 161681241145v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat 161681241145v
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat 161681241145v
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 16178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 16178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 16178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 16178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 16178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 16178126012r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16178126012r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 16178126012r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 181736249123v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 181736249123v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes koper Nieuwstraat 181736249123v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes koper Nieuwstraat 181736249123v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks huurder Nieuwstraat 181736249123v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks huurder Nieuwstraat 181736249123v
JANS, REINER Reyner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181736249123v
JANS, REINER Reyner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181736249123v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181736249123v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181736249123v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181736249123v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pottenbakkerijNieuwstraat 181723246157r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pottenbakkerijNieuwstraat 181723246157r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pottenbakkerijNieuwstraat 181723246157r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181723246157r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181723246157r
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiukoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiukoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiukoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Boekholdwever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181746251129v
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Boekholdwever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181746251129v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wighuyswever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 181746251129v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wighuyswever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 181746251129v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wichuyswever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181742250224r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wichuyswever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181742250224r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181742250224r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181742250224r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 181742250224r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 181742250224r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , voor zijn kinderenwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181742250224r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , voor zijn kinderenwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181742250224r
PIEBES, WIKJEwijlen Wickjen Piebes verkoper Nieuwstraat 181742250224r
PIEBES, WIKJEwijlen Wickjen Piebes verkoper Nieuwstraat 181742250224r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 181732248159r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 181732248159r
LAMMERTS, GERRIT Gerryt Lammerts huurder Nieuwstraat 181732248159r
LAMMERTS, GERRIT Gerryt Lammerts huurder Nieuwstraat 181732248159r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181732248159r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181732248159r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers koper Nieuwstraat 191697243280r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers koper Nieuwstraat 191697243280r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers koper Nieuwstraat 191697243280r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 191697243280r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 191697243280r
SCHELTES, JANde weduwe van wijlen Jan Scheltus naastligger ten noorden Nieuwstraat 191697243280r
SCHELTES, JANde weduwe van wijlen Jan Scheltus naastligger ten noorden Nieuwstraat 191697243280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
REINERS, Emmerick Reyners koper ledige plaatsNieuwstraat 19164823641v
REINERS, Emmerick Reyners koper ledige plaatsNieuwstraat 19164823641v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19164823641v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19164823641v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19164823641v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten noorden Nieuwstraat 19164823641v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten noorden Nieuwstraat 19164823641v
WILLEMS, JAN Jan Willems koper provisioneel nieuw gebouwd huis met plaats, bleekveld en tuintjeNieuwstraat 19166823927va
WILLEMS, JAN Jan Willems koper provisioneel nieuw gebouwd huis met plaats, bleekveld en tuintjeNieuwstraat 19166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19166823927va
GROEN, JAN de weduwe van wijlen Jan Groennaastligger ten noorden Nieuwstraat 19166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19166823927va
EGBERTS, JAN Jan Engberts wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 191774258165r
EGBERTS, JAN Jan Engberts wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 191774258165r
EGBERTS, JAN Jan Engberts wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 191774258165r
KLAVER, DIRK Dirk Claavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191774258165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191774258165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191774258165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191774258165r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 191774258165r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 191774258165r
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beekerwever (bont-)koper huisNieuwstraat 19174325116v
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beekerwever (bont-)koper huisNieuwstraat 19174325116v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns koper Nieuwstraat 19174325116v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns koper Nieuwstraat 19174325116v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns koper Nieuwstraat 19174325116v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 19174325116v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 19174325116v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 19174325116v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 19174325116v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19174325116v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19174325116v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19174325116v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)koper huisNieuwstraat 19173124839v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)koper huisNieuwstraat 19173124839v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)koper huisNieuwstraat 19173124839v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks koper Nieuwstraat 19173124839v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks koper Nieuwstraat 19173124839v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts huurder Nieuwstraat 19173124839v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts huurder Nieuwstraat 19173124839v
WARNERS, HANSbewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173124839v
WARNERS, HANSbewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173124839v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Joukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173124839v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Joukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173124839v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmanverkoper Nieuwstraat 19173124839v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmanverkoper Nieuwstraat 19173124839v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Nieuwstraat 19173124839v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Nieuwstraat 19173124839v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Nieuwstraat 19173124839v
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Nieuwstraat 19173124839v
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Nieuwstraat 19173124839v
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlkoper huisNieuwstraat 191801265294r
, DOUWE Douwe naastligger ten zuiden Nieuwstraat 191801265294r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191801265294r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191801265294r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191801265294r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 191801265294r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 191801265294r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 191801265294r
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u.wever (bont-)koper huis off woningNieuwstraat 191715245244r
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u.wever (bont-)koper huis off woningNieuwstraat 191715245244r
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u.wever (bont-)koper huis off woningNieuwstraat 191715245244r
HANSES, LOUW Louw Hansen wevernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191715245244r
HANSES, LOUW Louw Hansen wevernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191715245244r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffnaastligger ten noorden Nieuwstraat 191715245244r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffnaastligger ten noorden Nieuwstraat 191715245244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat 191715245244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat 191715245244r
WILLEMS, Nannings Willems koper huisNieuwstraat 191702244154r
WILLEMS, Nannings Willems koper huisNieuwstraat 191702244154r
ASSUERUS, LIJSBET Lijsbet Asuerus koper Nieuwstraat 191702244154r
ASSUERUS, LIJSBET Lijsbet Asuerus koper Nieuwstraat 191702244154r
ASSUERUS, LIJSBET Lijsbet Asuerus koper Nieuwstraat 191702244154r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191702244154r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191702244154r
SCHELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat 191702244154r
SCHELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat 191702244154r
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat 191702244154r
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat 191702244154r
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat 191702244154r
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r
JANS, JAN Jan Janzen koper provisioneel huisNieuwstraat 1917722582ra
JANS, JAN Jan Janzen koper provisioneel huisNieuwstraat 1917722582ra
KLAVER, DIRK Dirk Clavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1917722582ra
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 1917722582ra
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 1917722582ra
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 1917722582ra
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
HULSCHER, GERRIT wijlen Gerryt Hulscherverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
HULSCHER, SEVERIJN hun minderjarige zoon Severinus Hulscherverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. -)koper huisNieuwstraat 19173524937v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. -)koper huisNieuwstraat 19173524937v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173524937v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173524937v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173524937v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173524937v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19173524937v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19173524937v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19173524937v
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs koper huisNieuwstraat 19180426782r
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs koper huisNieuwstraat 19180426782r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19180426782r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19180426782r
VOGELSANG, DOMINICUS Dominicus Vogelzanghuurder (p.j.)Nieuwstraat 19180426782r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Nieuwstraat 19180426782r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 201784261257r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 201784261257r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 201784261257r
NAK, LOURENS Louwrens Naknaastligger ten noorden Nieuwstraat 201784261257r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
HOGENHUISEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hoogenhuisenverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
HOGENHUISEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hoogenhuisenverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 201784261257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 201784261257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 201784261257r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 201784261257r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 201784261257r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u.timmerman (huis-)koper huisNieuwstraat 20178526215r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u.timmerman (huis-)koper huisNieuwstraat 20178526215r
WILDE, H. H. de Wildanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 20178526215r
NAK, LOURENS Louwrens Naknaastligger ten noorden Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
ANDRIES, KLAARTJE Clara Andries koper Nieuwstraat 201775258211r
ANDRIES, KLAARTJE Clara Andries koper Nieuwstraat 201775258211r
ANDRIES, KLAARTJE Clara Andries koper Nieuwstraat 201775258211r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 201775258211r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 201775258211r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekhoudnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201775258211r
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nieuwstraat 201775258211r
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nieuwstraat 201775258211r
GERRITS, JAN Jan Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201710245109v
GERRITS, JAN Jan Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201710245109v
JANS, MARIA Marike Jans koper Nieuwstraat 201710245109v
JANS, MARIA Marike Jans koper Nieuwstraat 201710245109v
TJERKS, BAUKEde weduwe van wijlen Baucke Tjerx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201710245109v
TJERKS, BAUKEde weduwe van wijlen Baucke Tjerx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201710245109v
JANS, SCHELTEhet pothuis van Schelte Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 201710245109v
JANS, SCHELTEhet pothuis van Schelte Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 201710245109v
JANS, DIRK Dirk Jansen , alias Parkkoemelkerverkoper Nieuwstraat 201710245109v
JANS, DIRK Dirk Jansen , alias Parkkoemelkerverkoper Nieuwstraat 201710245109v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenwever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 201737249199v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenwever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 201737249199v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenwever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 201737249199v
LODEWIJKS, ANTJE Antie Lodewijks koper Nieuwstraat 201737249199v
LODEWIJKS, ANTJE Antie Lodewijks koper Nieuwstraat 201737249199v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems* naastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems* naastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201737249199v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 201737249199v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pyters koopmankoper Nieuwstraat 20176825756r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pyters koopmankoper Nieuwstraat 20176825756r
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20176825756r
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20176825756r
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20176825756r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekhoudnaastligger ten noorden Nieuwstraat 20176825756r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenverkoper Nieuwstraat 20176825756r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenverkoper Nieuwstraat 20176825756r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenverkoper Nieuwstraat 20176825756r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisNieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisNieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisNieuwstraat 201784261145r
HENDRIKS, JANde weduwe van wijlen Jan Harmen Hendriks huurder Nieuwstraat 201784261145r
HENDRIKS, JANde weduwe van wijlen Jan Harmen Hendriks huurder Nieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201784261145r
, LOURENS Louwrens Nacknaastligger ten noorden Nieuwstraat 201784261145r
RAUWERDA, JAN AUKES Jan Aukes Rauwerdaverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261145r
RAUWERDA, JAN AUKES Jan Aukes Rauwerdaverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261145r
RAUWERDA, JAN AUKES Jan Aukes Rauwerdaverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261145r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
HIELKES, SJOERD Sioerd Hylckes , c.u.koper provisioneel nieuw gebouwd huis met keuken loods en tuintjeNieuwstraat 21166823927va
HIELKES, SJOERD Sioerd Hylckes , c.u.koper provisioneel nieuw gebouwd huis met keuken loods en tuintjeNieuwstraat 21166823927va
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 21166823927va
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 21166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 21166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 21166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 21166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 21166823927va
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper ledige plaatsNieuwstraat 21164823643r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper ledige plaatsNieuwstraat 21164823643r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper ledige plaatsNieuwstraat 21164823643r
JANS, DOUWEde plaats van Douwe Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 21164823643r
JANS, DOUWEde plaats van Douwe Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 21164823643r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claverschipper (trek-)koper huisNieuwstraat 21175625443v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claverschipper (trek-)koper huisNieuwstraat 21175625443v
JANS, SIETSKE Sydske Jans koper Nieuwstraat 21175625443v
JANS, SIETSKE Sydske Jans koper Nieuwstraat 21175625443v
, HANSde weduwe van wijlen Hans Rodhuizumhuurder (p.j.)Nieuwstraat 21175625443v
HENDRIKS, LOUW Louw Hendriks varensgezelverkoper Nieuwstraat 21175625443v
HENDRIKS, LOUW Louw Hendriks varensgezelverkoper Nieuwstraat 21175625443v
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghenkastelein in Romakoper huisNieuwstraat 21Rome1784261132r
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghenkastelein in Romakoper huisNieuwstraat 21Rome1784261132r
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghenkastelein in Romakoper huisNieuwstraat 21Rome1784261132r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 211784261132r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 211784261132r
IESES, BAUKEde weduwe van wijlen Bauke Jisses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 211784261132r
IESES, BAUKEde weduwe van wijlen Bauke Jisses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 211784261132r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 211784261132r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 211784261132r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
PIKEUR, RINSE HARMENS Rinse Harmens Picquerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
PIKEUR, RINSE HARMENS Rinse Harmens Picquerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks molenaarsknecht (rog-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks molenaarsknecht (rog-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, HILLEGONDA Hillegonda Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, HILLEGONDA Hillegonda Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JAKOBS, TEEKEwijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JAKOBS, TEEKEwijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters Claaverouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters Claaverouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
JANS, SIETSKEwijlen Sydske Jans ouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
JANS, SIETSKEwijlen Sydske Jans ouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergierse in De Benthemkoper huisNieuwstraat 22178126088v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergierse in De Benthemkoper huisNieuwstraat 22178126088v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergierse in De Benthemkoper huisNieuwstraat 22178126088v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltemakoper Nieuwstraat 22178126088v
BURGERS, LAMMERT Lammert Burgers, c.u.huurder Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Bertelsnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 22178126088v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholtnaastligger ten westen Nieuwstraat 22178126088v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van wijlen Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Nieuwstraat 22178126088v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van wijlen Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Nieuwstraat 22178126088v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Nieuwstraat 22178126088v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Nieuwstraat 22178126088v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Nieuwstraat 22178126088v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Bertelskoopmankoper door niaar huis en wagenhuisNieuwstraat 221793264136v
SIEDSES, HINNE Henne Sydses voermangeniaarde koper Nieuwstraat 221793264136v
SIEDSES, HINNE Henne Sydses voermangeniaarde koper Nieuwstraat 221793264136v
KOK, DIRK JANS Dirk Jans Kokhuurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
KOK, DIRK JANS Dirk Jans Kokhuurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
WESSELS, JAN Jan Wessels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 221793264136v
WESSELS, JAN Jan Wessels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 221793264136v
JANS, GEERTde tapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221793264136v
JANS, GEERTde tapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221793264136v
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 221793264136v
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 221793264136v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Nieuwstraat 221793264136v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper door niaar huisNieuwstraat 221782260290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper door niaar huisNieuwstraat 221782260290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper door niaar huisNieuwstraat 221782260290r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Fabersmid (mr. grof-)geniaarde koper Nieuwstraat 221782260290r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Fabersmid (mr. grof-)geniaarde koper Nieuwstraat 221782260290r
, JAN Jan Teutlinghuurder (p.j.)Nieuwstraat 221782260290r
WESSELING, JAN Jan Wesselingnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemanaastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltemanaastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
SCHELLINGWOU, de weduwe van wijlen Schellingwouwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 221782260290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeekverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SMID, REIN Rein Smidtsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SPIERINGSHOEK, ANDRIES Andries Spieringshoekverkoper Nieuwstraat 221782260290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
DREYER, JAN HANSESde erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyerverkoper Nieuwstraat 221782260290r
DREYER, JAN HANSESde erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyerverkoper Nieuwstraat 221782260290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes erflater Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes erflater Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes erflater Nieuwstraat 221782260290r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221784261241v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221784261241v
FOPKES, ALLE Alle Fopkes huurder Nieuwstraat 221784261241v
FOPKES, ALLE Alle Fopkes huurder Nieuwstraat 221784261241v
FOPKES, ALLE Alle Fopkes huurder Nieuwstraat 221784261241v
, JAN Jan Weslingnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221784261241v
JANS, GEERT Geert Jans tapperijhoudernaastligger ten westen Nieuwstraat 221784261241v
JANS, GEERT Geert Jans tapperijhoudernaastligger ten westen Nieuwstraat 221784261241v
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Nieuwstraat 221784261241v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 221784261241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 221784261241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 221784261241v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 221784261241v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 221784261241v
BURGGRAAF, JAN JAKOBS Jan Jacobs Burgraaffkoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221802266118v
BURGGRAAF, JAN JAKOBS Jan Jacobs Burgraaffkoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 221802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 221802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 221802266118v
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s.huurder Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221802266118v
JANS, GEERTtapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221802266118v
JANS, GEERTtapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221802266118v
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtjenaastligger ten noorden Nieuwstraat 221802266118v
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtjenaastligger ten noorden Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 221802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwverkoper Nieuwstraat 221802266118v
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 251748251236r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 251748251236r
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 251748251236r
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 251748251236r
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 251748251236r
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251748251236r
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251748251236r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiusverkoper Nieuwstraat 251748251236r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Nieuwstraat 251748251236r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 251736249133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251736249133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251736249133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251736249133r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251736249133r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251736249133r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 251736249133r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicinae doctorkoper huisNieuwstraat 251791263311v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251791263311v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251791263311v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten noorden Nieuwstraat 251791263311v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 251791263311v
IEMKES, AUKJEde gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 251791263311v
IEMKES, AUKJEde gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 251791263311v
IESES, BAUKEwijlen Bauke Jiesses verkoper Nieuwstraat 251791263311v
IESES, BAUKEwijlen Bauke Jiesses verkoper Nieuwstraat 251791263311v
JAKOBS, GEERTJE Gertie Jacobs koper 2/3 huisNieuwstraat 251737249161r
JAKOBS, GEERTJE Gertie Jacobs koper 2/3 huisNieuwstraat 251737249161r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 251737249161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251737249161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251737249161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251737249161r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251737249161r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251737249161r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, JANKEvrijster Janke Harmens verkoper Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, JANKEvrijster Janke Harmens verkoper Nieuwstraat 251737249161r
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huisNieuwstraat 251695243123v
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huisNieuwstraat 251695243123v
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huisNieuwstraat 251695243123v
JANS, TJALLINGwijlen Tjallingh Jans koper Nieuwstraat 251695243123v
JANS, TJALLINGwijlen Tjallingh Jans koper Nieuwstraat 251695243123v
, LAMMERT Lammert touwslagernaastligger ten zuiden* Nieuwstraat 251695243123v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis , c.u.zakkendragerverkoper Nieuwstraat 251695243123v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis , c.u.zakkendragerverkoper Nieuwstraat 251695243123v
FOPPES, GERRIT Gerrit Foppes koper huisNieuwstraat 251806267259v
FOPPES, GERRIT Gerrit Foppes koper huisNieuwstraat 251806267259v
FOPPES, GERRIT Gerrit Foppes koper huisNieuwstraat 251806267259v
JOHANNES, AUKJE Aukje Johannes koper Nieuwstraat 251806267259v
JOHANNES, AUKJE Aukje Johannes koper Nieuwstraat 251806267259v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251806267259v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251806267259v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten noorden Nieuwstraat 251806267259v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberdadrost van Wonseradeel en Hennaarderadeelverkoper Nieuwstraat 251806267259v
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdragerkoper huisNieuwstraat 25177725946v
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdragerkoper huisNieuwstraat 25177725946v
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25177725946v
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25177725946v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
BERENDS, JAN Jan Beerends verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BERENDS, JAN Jan Beerends verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BERENDS, JAN Jan Beerends verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JAN Jan Harmens Hinken, minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JAN Jan Harmens Hinken, minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
BORGER, GEERTRUIDA BERENDSwijlen Geertruid Beernts Borgerserflater Nieuwstraat 25177725946v
BORGER, GEERTRUIDA BERENDSwijlen Geertruid Beernts Borgerserflater Nieuwstraat 25177725946v
BORGER, GEERTRUIDA BERENDSwijlen Geertruid Beernts Borgerserflater Nieuwstraat 25177725946v
BRUINING, LUCAS wijlen Lucas Bruiningerflater Nieuwstraat 25177725946v
TJALLINGS, JAN Jan Tjallings koper huisNieuwstraat 25166523914r
TJALLINGS, JAN Jan Tjallings koper huisNieuwstraat 25166523914r
SIEBES, ANTJE Antje Sybes koper Nieuwstraat 25166523914r
SIEBES, ANTJE Antje Sybes koper Nieuwstraat 25166523914r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25166523914r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25166523914r
, EMMERIK Emrik metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat 25166523914r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Nieuwstraat 25166523914r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Nieuwstraat 25166523914r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes verkoper Nieuwstraat 25166523914r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes verkoper Nieuwstraat 25166523914r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huisNieuwstraat 2517392509r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huisNieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 2517392509r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 2517392509r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 2517392509r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.huurder Nieuwstraat 2517392509r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.huurder Nieuwstraat 2517392509r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.huurder Nieuwstraat 2517392509r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 2517392509r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 2517392509r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 2517392509r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 2517392509r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 2517392509r
BARTELS, JURJEN JANS Jurjen Jansen Bartelswever (bont-)koper huisNieuwstraat 261737249204r
BARTELS, JURJEN JANS Jurjen Jansen Bartelswever (bont-)koper huisNieuwstraat 261737249204r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 261737249204r
AERNTSMA, MEINERT burgervaandrig Meindert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 261737249204r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 261737249204r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 261737249204r
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis verkoper Nieuwstraat 261737249204r
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis verkoper Nieuwstraat 261737249204r
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis verkoper Nieuwstraat 261737249204r
JANS, JANwijlen Jan Jansen verkoper Nieuwstraat 261737249204r
JANS, JANwijlen Jan Jansen verkoper Nieuwstraat 261737249204r
JANS, JAN Jan Jansen koper huisNieuwstraat 261724246199v
JANS, JAN Jan Jansen koper huisNieuwstraat 261724246199v
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis koper Nieuwstraat 261724246199v
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis koper Nieuwstraat 261724246199v
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis koper Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMENde mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMENde mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMENde mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 261724246199v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds verkoper Nieuwstraat 261724246199v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds verkoper Nieuwstraat 261724246199v
BURGGRAAF, JAN JAKOBS Jan Jacobs Burgraaffkoper huisNieuwstraat 261802266118v
BURGGRAAF, JAN JAKOBS Jan Jacobs Burgraaffkoper huisNieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 261802266118v
BURGGRAAF, JAN JAKOBS Jan Jacobs Burgraaffhuurder (p.j.)Nieuwstraat 261802266118v
BURGGRAAF, JAN JAKOBS Jan Jacobs Burgraaffhuurder (p.j.)Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases huurder Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases huurder Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases huurder Nieuwstraat 261802266118v
JANS, GEERT Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 261802266118v
JANS, GEERT Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 261802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 261802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwverkoper Nieuwstraat 261802266118v
SIERKS, JAN Jan Sierx , c.u.koper huisNieuwstraat 281651236147v
SIERKS, JAN Jan Sierx , c.u.koper huisNieuwstraat 281651236147v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281651236147v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281651236147v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ype Meynerts , c.u.timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ype Meynerts , c.u.timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 281651236147v
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huis met gewezen weefwinkelNieuwstraat 28178126044v
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huis met gewezen weefwinkelNieuwstraat 28178126044v
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huis met gewezen weefwinkelNieuwstraat 28178126044v
, GRIETJE Grietje Tings koper Nieuwstraat 28178126044v
JOOSTES, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Joostens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 28178126044v
JOOSTES, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Joostens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 28178126044v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 28178126044v
ALLERTS, ANTJE Antje Allards verkoper Nieuwstraat 28178126044v
ALLERTS, ANTJE Antje Allards verkoper Nieuwstraat 28178126044v
ALLERTS, ANTJE Antje Allards verkoper Nieuwstraat 28178126044v
TJEERDS, JANwijlen Jan Tjeerds verkoper Nieuwstraat 28178126044v
TJEERDS, JANwijlen Jan Tjeerds verkoper Nieuwstraat 28178126044v
BOTERWEG, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Boterwegkoper huis, loots en weefwinkelNieuwstraat 281800265256v
BOTERWEG, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Boterwegkoper huis, loots en weefwinkelNieuwstraat 281800265256v
BOTERWEG, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Boterwegkoper huis, loots en weefwinkelNieuwstraat 281800265256v
JANS, JELTJE Jeltje Jans koper Nieuwstraat 281800265256v
JANS, JELTJE Jeltje Jans koper Nieuwstraat 281800265256v
LIEUWES, ATE Ate Lieuwes huurder Nieuwstraat 281800265256v
LIEUWES, ATE Ate Lieuwes huurder Nieuwstraat 281800265256v
WOLF, WILLEM Willem Wolfhuurder Nieuwstraat 281800265256v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks* naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281800265256v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks* naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281800265256v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper Nieuwstraat 281800265256v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper Nieuwstraat 281800265256v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper Nieuwstraat 281800265256v
, GRIETJE Grietje Tinges verkoper Nieuwstraat 281800265256v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 281758254137r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 281758254137r
ALBERTS, ANTJE Antie Alberts koper Nieuwstraat 281758254137r
ALBERTS, ANTJE Antie Alberts koper Nieuwstraat 281758254137r
ALBERTS, ANTJE Antie Alberts koper Nieuwstraat 281758254137r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds huurder (p.j.)Nieuwstraat 281758254137r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds huurder (p.j.)Nieuwstraat 281758254137r
JOOSTES, PIETER Pytter Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281758254137r
JOOSTES, PIETER Pytter Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281758254137r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boertimmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 281758254137r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boertimmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 281758254137r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsNieuwstraat 281650236127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsNieuwstraat 281650236127r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281650236127r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281650236127r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281650236127r
JELLES, WOPKEhet huis van Wopke Jelles naastligger ten noorden Nieuwstraat 281650236127r
JELLES, WOPKEhet huis van Wopke Jelles naastligger ten noorden Nieuwstraat 281650236127r
JELLES, WOPKE Wopke Jelles verkoper q.q. Nieuwstraat 281650236127r
JELLES, WOPKE Wopke Jelles verkoper q.q. Nieuwstraat 281650236127r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 281730247342v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 281730247342v
REINERS, ANTJE Antje Reyners koper Nieuwstraat 281730247342v
REINERS, ANTJE Antje Reyners koper Nieuwstraat 281730247342v
ANDRIES, GERRIT Gerrit Andrys naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281730247342v
ANDRIES, GERRIT Gerrit Andrys naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281730247342v
ANDRIES, GERRIT Gerrit Andrys naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281730247342v
, JAN Jan van Haerlemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 281730247342v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Nieuwstraat 281730247342v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Nieuwstraat 281730247342v
JANS, HENDRIKwijlen Hendrik Jansen verkoper Nieuwstraat 281730247342v
JANS, HENDRIKwijlen Hendrik Jansen verkoper Nieuwstraat 281730247342v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 291770257178v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 291770257178v
GERRITS, WIETSKE Wytske Gerryts koper Nieuwstraat 291770257178v
GERRITS, WIETSKE Wytske Gerryts koper Nieuwstraat 291770257178v
JANS, DIRK Dirk Janzen , c.u.bewoner Nieuwstraat 291770257178v
JANS, DIRK Dirk Janzen , c.u.bewoner Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes verkoper Nieuwstraat 291770257178v
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes verkoper Nieuwstraat 291770257178v
KASPERS, JAN Jan Kaspers wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 291770257178v
KASPERS, JAN Jan Kaspers wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 291770257178v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis bestaand uit 2 aparte woningenNieuwstraat 291668239175v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis bestaand uit 2 aparte woningenNieuwstraat 291668239175v
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Nieuwstraat 291668239175v
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Nieuwstraat 291668239175v
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Nieuwstraat 291668239175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291668239175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291668239175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291668239175v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs naastligger ten noorden Nieuwstraat 291668239175v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs naastligger ten noorden Nieuwstraat 291668239175v
DOUWES, JAN Jan Douwes verkoper Nieuwstraat 291668239175v
DOUWES, JAN Jan Douwes verkoper Nieuwstraat 291668239175v
DOUWES, JAN Jan Douwes verkoper Nieuwstraat 291668239175v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 29172824768r
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 29172824768r
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 29172824768r
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes koper Nieuwstraat 29172824768r
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes koper Nieuwstraat 29172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingiusnaastligger ten noorden Nieuwstraat 29172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 29172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 29172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 29172824768r
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisNieuwstraat 30165623797v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisNieuwstraat 30165623797v
HENDRIKS, ERNSTde weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 30165623797v
HENDRIKS, ERNSTde weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 30165623797v
SIERKS, JAN Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30165623797v
SIERKS, JAN Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30165623797v
ABES, BOKKE Bocke Abbes verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ABES, BOKKE Bocke Abbes verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ABES, BOKKE Bocke Abbes verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ANDRIES, JETSKE Jetske Andrys verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ANDRIES, JETSKE Jetske Andrys verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ANDRIES, JETSKE Jetske Andrys verkoper Nieuwstraat 30165623797v
JOOSTES, PIETER Pyter Joosten turfdragerkoper huisNieuwstraat 301752252233v
JOOSTES, PIETER Pyter Joosten turfdragerkoper huisNieuwstraat 301752252233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Nieuwstraat 301752252233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Nieuwstraat 301752252233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Nieuwstraat 301752252233v
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301752252233v
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301752252233v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 301752252233v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 301752252233v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems verkoper Nieuwstraat 301752252233v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems verkoper Nieuwstraat 301752252233v
AGES, MINNEwijlen Minne Ages verkoper Nieuwstraat 301752252233v
AGES, MINNEwijlen Minne Ages verkoper Nieuwstraat 301752252233v
AGES, MINNEwijlen Minne Ages verkoper Nieuwstraat 301752252233v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.koper kamerNieuwstraat 301651236158v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.koper kamerNieuwstraat 301651236158v
HENDRIKS, ERNSTde kamer van Eernst Hendrix , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301651236158v
HENDRIKS, ERNSTde kamer van Eernst Hendrix , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301651236158v
JANS, DOUWE Douwe Jansen , in de hontscamernaastligger ten noorden Nieuwstraat 301651236158v
JANS, DOUWE Douwe Jansen , in de hontscamernaastligger ten noorden Nieuwstraat 301651236158v
BANIERS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat 301651236158v
BANIERS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat 301651236158v
BANIERS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat 301651236158v
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
LIEUWES, LUITJEN Luitien Liues naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30166123893r
LIEUWES, LUITJEN Luitien Liues naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30166123893r
SIERKS, JANde weduwe van wijlen Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30166123893r
SIERKS, JANde weduwe van wijlen Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30166123893r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost, c.u.verkoper Nieuwstraat 30166123893r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost, c.u.verkoper Nieuwstraat 30166123893r
DOEDES, KORNELIS Cornelis Doedes schipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 301683241240v
DOEDES, KORNELIS Cornelis Doedes schipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 301683241240v
DOEDES, KORNELIS Cornelis Doedes schipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 301683241240v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes huurder Nieuwstraat 301683241240v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes huurder Nieuwstraat 301683241240v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes huurder Nieuwstraat 301683241240v
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301683241240v
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301683241240v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 301683241240v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huisNieuwstraat 30164923694v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huisNieuwstraat 30164923694v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huisNieuwstraat 30164923694v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30164923694v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30164923694v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 30164923694v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 30164923694v
RINSES, GEERT Geert Rinses koper provisioneel 2/3 huisNieuwstraat 30173824918va
RINSES, GEERT Geert Rinses koper provisioneel 2/3 huisNieuwstraat 30173824918va
AKKER, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Ackervoormalig eigenaarse Nieuwstraat 30173824918va
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
RINSES, GEERT Geert Rinses koper finaal 2/3 huisNieuwstraat 30173824919ra
RINSES, GEERT Geert Rinses koper finaal 2/3 huisNieuwstraat 30173824919ra
AKKER, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Ackervoormalig eigenaarse Nieuwstraat 30173824919ra
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
RINSES, GEERT Geert Rinses schipper (schuit-)koper 1/3 huisNieuwstraat 301738249335v
RINSES, GEERT Geert Rinses schipper (schuit-)koper 1/3 huisNieuwstraat 301738249335v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems koper Nieuwstraat 301738249335v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems koper Nieuwstraat 301738249335v
JOHANNES, WELMOED Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 301738249335v
JOHANNES, WELMOED Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 301738249335v
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Ackerverkoper Nieuwstraat 301738249335v
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Ackerverkoper Nieuwstraat 301738249335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper Nieuwstraat 301738249335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper Nieuwstraat 301738249335v
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drostkoper huisNieuwstraat 301658237175r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drostkoper huisNieuwstraat 301658237175r
JANS, AUKJE Auckien Jans koper Nieuwstraat 301658237175r
JANS, AUKJE Auckien Jans koper Nieuwstraat 301658237175r
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammerts Sioerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301658237175r
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammerts Sioerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301658237175r
SIERKS, JANde weduwe van wijlen Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 301658237175r
SIERKS, JANde weduwe van wijlen Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 301658237175r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoffverkoper Nieuwstraat 301658237175r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoffverkoper Nieuwstraat 301658237175r
VRIES, HANS HARMENSwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper Nieuwstraat 301658237175r
VRIES, HANS HARMENSwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper Nieuwstraat 301658237175r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes gardenierkoper huis, plaatsje en bleekveldjeNieuwstraat 31169424387r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes gardenierkoper huis, plaatsje en bleekveldjeNieuwstraat 31169424387r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schuitvaarderhuurder Nieuwstraat 31169424387r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schuitvaarderhuurder Nieuwstraat 31169424387r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169424387r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169424387r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 31169424387r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 31169424387r
HEINS, JETSE Jetze Heins, c.u.verkoper Nieuwstraat 31169424387r
JANS, JILLES Jillis Jansen Wiertsmakoper lijnbaan, woning en pakhuisNieuwstraat 311705244310v
JANS, JILLES Jillis Jansen Wiertsmakoper lijnbaan, woning en pakhuisNieuwstraat 311705244310v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat 311705244310v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat 311705244310v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat 311705244310v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 311705244310v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 311705244310v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 311705244310v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 311705244310v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
TROMP, LAMMERT KLASESwijlen Lambert Clases Tromptouwslagerverkoper Nieuwstraat 311705244310v
TROMP, LAMMERT KLASESwijlen Lambert Clases Tromptouwslagerverkoper Nieuwstraat 311705244310v
TROMP, LAMMERT KLASESwijlen Lambert Clases Tromptouwslagerverkoper Nieuwstraat 311705244310v
SIEMENS, FEIKE Feycke Symons koper huisNieuwstraat 311686242121r
SIEMENS, FEIKE Feycke Symons koper huisNieuwstraat 311686242121r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 311686242121r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 311686242121r
, STOFFEL Stoffel Raapennaastligger ten noorden Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Nieuwstraat 311686242121r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Nieuwstraat 311686242121r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochterverkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochterverkoper Nieuwstraat 311686242121r
WIJNGAARD, WIEBREN JANS Wybren Jansen Wijngaertkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 311686242121r
WIJNGAARD, WIEBREN JANS Wybren Jansen Wijngaertkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u.touwslagerkoper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. toebehorenNieuwstraat 31169324352r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u.touwslagerkoper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. toebehorenNieuwstraat 31169324352r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u.touwslagerkoper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. toebehorenNieuwstraat 31169324352r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169324352r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169324352r
, STOFFEL Stoffel Rapennaastligger ten noorden Nieuwstraat 31169324352r
SIEMENS, FEIKE Feike Symens , c.u.schuitvoerderverkoper Nieuwstraat 31169324352r
SIEMENS, FEIKE Feike Symens , c.u.schuitvoerderverkoper Nieuwstraat 31169324352r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 311725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 311725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 311725246214r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten noorden Nieuwstraat 311725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 311725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 311725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 311725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 311725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 311725246214r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdragerkoper huisNieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdragerkoper huisNieuwstraat 321788262265r
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles koper Nieuwstraat 321788262265r
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles koper Nieuwstraat 321788262265r
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles koper Nieuwstraat 321788262265r
PET, JAN Jan van der Petschippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321788262265r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u.eerdere eigenaar Nieuwstraat 321788262265r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u.eerdere eigenaar Nieuwstraat 321788262265r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u.eerdere eigenaar Nieuwstraat 321788262265r
GAAIKEMA, PIETER Pieter Gaikematimmermansknechtverkoper Nieuwstraat 321788262265r
JANS, PIETER Pytter Jansen timmermankoper huisNieuwstraat 32174425144r
JANS, PIETER Pytter Jansen timmermankoper huisNieuwstraat 32174425144r
RINTJES, ANTJE Antie Rintjes koper Nieuwstraat 32174425144r
RINTJES, ANTJE Antie Rintjes koper Nieuwstraat 32174425144r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32174425144r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32174425144r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32174425144r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32174425144r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32174425144r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierseverkoper Nieuwstraat 32174425144r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierseverkoper Nieuwstraat 32174425144r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierseverkoper Nieuwstraat 32174425144r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmermanverkoper Nieuwstraat 32174425144r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmermanverkoper Nieuwstraat 32174425144r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmermanverkoper Nieuwstraat 32174425144r
PIETERS, OEDS Oeds Pytters koper huis, loods en plaatskeNieuwstraat 321663238195v
PIETERS, OEDS Oeds Pytters koper huis, loods en plaatskeNieuwstraat 321663238195v
JELLES, AAFKE Aefke Jelles koper Nieuwstraat 321663238195v
JELLES, AAFKE Aefke Jelles koper Nieuwstraat 321663238195v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 321663238195v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 321663238195v
RINNERTS, HENDRIK Hendrik Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 321663238195v
RINNERTS, HENDRIK Hendrik Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 321663238195v
LIEUWES, LUITJEN Luytien Liuues , c.u.verkoper Nieuwstraat 321663238195v
LIEUWES, LUITJEN Luytien Liuues , c.u.verkoper Nieuwstraat 321663238195v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes pannenbakkerkoper kamer met een loodske erachterNieuwstraat 321695243180v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes pannenbakkerkoper kamer met een loodske erachterNieuwstraat 321695243180v
DIRKS, IEMKJE Ymkjen Dirx koper Nieuwstraat 321695243180v
DIRKS, IEMKJE Ymkjen Dirx koper Nieuwstraat 321695243180v
DIRKS, IEMKJE Ymkjen Dirx koper Nieuwstraat 321695243180v
, OEPKE Oepke stokernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321695243180v
WIEBES, GERRIThet pakhuis van Gerrit Wybes naastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Nieuwstraat 321695243180v
WIEBES, GERRIThet pakhuis van Gerrit Wybes naastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , e.a.kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , e.a.kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , e.a.kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, BARTELD Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, BARTELD Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, BARTELD Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , ongehuwde jonge dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , ongehuwde jonge dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , ongehuwde jonge dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, GRIETJE Grietje Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, GRIETJE Grietje Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, GRIETJE Grietje Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
LIEUWES, LUITJEN Luitien Lieuues koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 32166023841r
LIEUWES, LUITJEN Luitien Lieuues koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 32166023841r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Nieuwstraat 32166023841r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Nieuwstraat 32166023841r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32166023841r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32166023841r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 32166023841r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 32166023841r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.verkoper Nieuwstraat 32166023841r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.verkoper Nieuwstraat 32166023841r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis koper huisNieuwstraat 321725246218r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis koper huisNieuwstraat 321725246218r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis koper huisNieuwstraat 321725246218r
HETTINGA, STIJNTJE Stijntie Hettingakoper Nieuwstraat 321725246218r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321725246218r
AKKER, GERRIT Gerrit Ackernaastligger ten noorden Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, FREERK Freek Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, FREERK Freek Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper q.q. Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper q.q. Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper q.q. Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, KLAASKEals alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, KLAASKEals alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsmakoper huis met een loods, plaats en tuintjeNieuwstraat 331697243273r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsmakoper huis met een loods, plaats en tuintjeNieuwstraat 331697243273r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsmakoper huis met een loods, plaats en tuintjeNieuwstraat 331697243273r
WOPKES, GERRIT Gerryt Wopkes schuitvoerdernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331697243273r
WOPKES, GERRIT Gerryt Wopkes schuitvoerdernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331697243273r
TROMP, LAMMERT Lammert Tromplijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331697243273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx koper plaatsNieuwstraat 33164823641r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx koper plaatsNieuwstraat 33164823641r
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33164823641r
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33164823641r
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33164823641r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelifs naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164823641r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelifs naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164823641r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331795264250r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331795264250r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Nieuwstraat 331795264250r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Nieuwstraat 331795264250r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331795264250r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331795264250r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331795264250r
LOLKES, HENDRIK Hendrik Lolkes smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 331795264250r
LOLKES, HENDRIK Hendrik Lolkes smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 331795264250r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huis, put, bak en een tuintjeNieuwstraat 33167024022v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huis, put, bak en een tuintjeNieuwstraat 33167024022v
WIEBES, FEITEhet huis bewoond door de weduwe van wijlen Feyte Wybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33167024022v
WIEBES, FEITEhet huis bewoond door de weduwe van wijlen Feyte Wybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33167024022v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Nieuwstraat 33167024022v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Nieuwstraat 33167024022v
ZIRICUS, BAVIUS oud gemeensman Bavius Ziricus, c.u.verkoper Nieuwstraat 33167024022v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper nieuw huis, loods, plaats en putNieuwstraat 33164923657v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper nieuw huis, loods, plaats en putNieuwstraat 33164923657v
FRIESES, JARICH Jarig Frieses protesteert vanwege een hypotheek Nieuwstraat 33164923657v
FRIESES, JARICH Jarig Frieses protesteert vanwege een hypotheek Nieuwstraat 33164923657v
, DOUWEde plaats van Douwe molenaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 33164923657v
JANS, DOUWEhet huis van Douwe Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164923657v
JANS, DOUWEhet huis van Douwe Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters smid (mr. grof-)koper huisNieuwstraat 331775258219r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters smid (mr. grof-)koper huisNieuwstraat 331775258219r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekelnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331775258219r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekelnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331775258219r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekelnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331775258219r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331775258219r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331775258219r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Nieuwstraat 331775258219r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Nieuwstraat 331775258219r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
JANS, JILLES Jillis Jansen touwslagerkoper huisNieuwstraat 331706244329v
JANS, JILLES Jillis Jansen touwslagerkoper huisNieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, UILKE Uilke Aukes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, UILKE Uilke Aukes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, UILKE Uilke Aukes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331706244329v
JANS, JILLES Jillis Jansen touwslagernaastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
JANS, JILLES Jillis Jansen touwslagernaastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
OTTES, LIJSBET Lijsbet Ottes verkoper Nieuwstraat 331706244329v
OTTES, LIJSBET Lijsbet Ottes verkoper Nieuwstraat 331706244329v
JANS, IEME Yme Jans verkoper Nieuwstraat 331706244329v
JANS, IEME Yme Jans verkoper Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, OTTEwijlen Otte Aukes erflater Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, OTTEwijlen Otte Aukes erflater Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, OTTEwijlen Otte Aukes erflater Nieuwstraat 331706244329v
LOLKES, HENDRIKmeerderjarig vrijgezel Hendrik Lolkes koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331793264110v
LOLKES, HENDRIKmeerderjarig vrijgezel Hendrik Lolkes koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331793264110v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331793264110v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331793264110v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331793264110v
RING, ANTONIUS Anthony van Ringhmedicinae doctorverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
JANS, BERENDde geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331793264110v
JANS, BERENDde geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331793264110v
WILLEMS, JELTJEwijlen Jeltje Willems verkoper Nieuwstraat 331793264110v
WILLEMS, JELTJEwijlen Jeltje Willems verkoper Nieuwstraat 331793264110v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 331725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 331725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 331725246214r
JETSES, Greetie Jetzes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331725246214r
JETSES, Greetie Jetzes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 331725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 331725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 331725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 331725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 331725246214r
ZIRICUS, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricuskoper huisNieuwstraat 331669239210r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums naastligger ten noorden Nieuwstraat 331669239210r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums naastligger ten noorden Nieuwstraat 331669239210r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Nieuwstraat 331669239210r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Nieuwstraat 331669239210r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (bont-)koper huisNieuwstraat 331728247107v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (bont-)koper huisNieuwstraat 331728247107v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (bont-)koper huisNieuwstraat 331728247107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
, ROELOF Roelof wever (bont-)huurder Nieuwstraat 331728247107v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331728247107v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331728247107v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331728247107v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 331728247107v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 331728247107v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegsmid (mr. ijzer-)koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331799265144r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Nieuwstraat 331799265144r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Nieuwstraat 331799265144r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes verkoper Nieuwstraat 331799265144r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes verkoper Nieuwstraat 331799265144r
JANS, BEREND Beernd Jans smid (mr. ijzer-)koper ijzersmederijNieuwstraat 331784261238v
JANS, BEREND Beernd Jans smid (mr. ijzer-)koper ijzersmederijNieuwstraat 331784261238v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331784261238v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331784261238v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331784261238v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331784261238v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 331784261238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 331784261238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 331784261238v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 331784261238v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 331784261238v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper huisNieuwstraat 341654236265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper huisNieuwstraat 341654236265r
BOSEJONGE, JOHANNES de weduwe van wijlen Johannes Bosejongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341654236265r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341654236265r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341654236265r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341654236265r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerverkoper Nieuwstraat 341654236265r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerverkoper Nieuwstraat 341654236265r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerverkoper Nieuwstraat 341654236265r
BAKKER, KOENRAAD Coenraad P. Bakkerkompasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter180826833v
DIRKS, W.de weduwe van wijlen W. Dirks huurder boven (p.w.)Nieuwstraat 34achter180826833v
DIRKS, W.de weduwe van wijlen W. Dirks huurder boven (p.w.)Nieuwstraat 34achter180826833v
DIRKS, W.de weduwe van wijlen W. Dirks huurder boven (p.w.)Nieuwstraat 34achter180826833v
, HARMEN Harmen Gosjes , c.u.huurder beneden (p.j.)Nieuwstraat 34achter180826833v
VISSER, de weduwe van wijlen Vissernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter180826833v
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter180826833v
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter180826833v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
AUKES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes verkoper Nieuwstraat 34achter180826833v
AUKES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes verkoper Nieuwstraat 34achter180826833v
AUKES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes verkoper Nieuwstraat 34achter180826833v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldkoper huisNieuwstraat 34achter1770257171r
GRIFFIN, DAVID David Griffinkoper Nieuwstraat 34achter1770257171r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter1770257171r
SAS, KORNELIS Cornelis Sashuurder boven (p.j.)Nieuwstraat 34achter1770257171r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1770257171r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1770257171r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1770257171r
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1770257171r
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1770257171r
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Janzen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1770257171r
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Janzen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1770257171r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1770257171r
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Nieuwstraat 34achter1770257171r
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Nieuwstraat 34achter1770257171r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, GRIETJE Grietje Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 341736249133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 341736249133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 341736249133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 341736249133r
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341736249133r
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341736249133r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341736249133r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341736249133r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 341736249133r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper finaal huis, loods en plaatsNieuwstraat 341659237239r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper finaal huis, loods en plaatsNieuwstraat 341659237239r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper provisioneel Nieuwstraat 341659237239r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper provisioneel Nieuwstraat 341659237239r
BOSEJONGE, JOHANNES de weduwe van wijlen Joannes Boosiongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341659237239r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341659237239r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341659237239r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341659237239r
ALGERA, IEPKE Ypcke Algera, c.u.verkoper q.q. Nieuwstraat 341659237239r
SJOERDS, LAMMERThet weeskind van wijlen Lammert Sioerds verkoper Nieuwstraat 341659237239r
SJOERDS, LAMMERThet weeskind van wijlen Lammert Sioerds verkoper Nieuwstraat 341659237239r
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes koper huisNieuwstraat 34achter1806267203r
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes koper huisNieuwstraat 34achter1806267203r
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes koper huisNieuwstraat 34achter1806267203r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1806267203r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1806267203r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1806267203r
BRINK, JAN Jan ten Brinkverkoper Nieuwstraat 34achter1806267203r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341740250129v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341740250129v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens koper Nieuwstraat 341740250129v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens koper Nieuwstraat 341740250129v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341740250129v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341740250129v
AERNTSMA, MEINERT Meinert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 341740250129v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341740250129v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341740250129v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341740250129v
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 341740250129v
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 341740250129v
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman en trekveerschipper (mr. -)verkoper Nieuwstraat 341740250129v
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman en trekveerschipper (mr. -)verkoper Nieuwstraat 341740250129v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaglasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter17722585v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaglasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter17722585v
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter17722585v
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter17722585v
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter17722585v
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter17722585v
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter17722585v
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter17722585v
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter17722585v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper Nieuwstraat 34achter17722585v
GRIFFIN, DAVID David Griffinkoopmanverkoper Nieuwstraat 34achter17722585v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.schipper op Sneekkoper kamerNieuwstraat 341661238109v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.schipper op Sneekkoper kamerNieuwstraat 341661238109v
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341661238109v
, LUITJEN Luitien timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341661238109v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs verkoper Nieuwstraat 341661238109v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs verkoper Nieuwstraat 341661238109v
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Nieuwstraat 341661238109v
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Nieuwstraat 341661238109v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huisNieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huisNieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huisNieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper Nieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper Nieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper Nieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder Nieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder Nieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder Nieuwstraat 341809268188v
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341809268188v
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 341809268188v
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 341809268188v
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 341809268188v
JAKOBS, MICHIEL Miggiel Jacobs schipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Nieuwstraat 341809268188v
JAKOBS, MICHIEL Miggiel Jacobs schipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Nieuwstraat 341809268188v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs zoutdragerkoper huis met loods en plaatsNieuwstraat 341668239177v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs zoutdragerkoper huis met loods en plaatsNieuwstraat 341668239177v
SIEBES, ANTJE Antie Sybbes koper Nieuwstraat 341668239177v
SIEBES, ANTJE Antie Sybbes koper Nieuwstraat 341668239177v
JAKOBS, PIETERde kamer van Pytter Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341668239177v
JAKOBS, PIETERde kamer van Pytter Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341668239177v
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341668239177v
, LUITJENhet huis voorheen van Luitjen timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341668239177v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Nieuwstraat 341668239177v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Nieuwstraat 341668239177v
AGES, HARMEN Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
AGES, HARMEN Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
AGES, HARMEN Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tieerds van der Formkoper Nieuwstraat 34achter1723246179r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tieerds van der Formkoper Nieuwstraat 34achter1723246179r
HANSES, HANS Hans Hansen , n.u.naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1723246179r
HANSES, HANS Hans Hansen , n.u.naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1723246179r
WILLEMS, GRIETJE Griettie Willems , n.f.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1723246179r
WILLEMS, GRIETJE Griettie Willems , n.f.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1723246179r
VOS, SIETSE oud burgemeester Sytse Vosverkoper Nieuwstraat 34achter1723246179r
GROENEWOUD, SARA Saara Groenewoldkoper huisNieuwstraat 34achter1745251111r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburgmedicinae doctorkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1745251111r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1745251111r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1745251111r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1745251111r
JANS, PIETER Pytter Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1745251111r
JANS, PIETER Pytter Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1745251111r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes molenaarkoper huisNieuwstraat 341683241261r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes molenaarkoper huisNieuwstraat 341683241261r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341683241261r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341683241261r
, DOUWE Douwe smidnaastligger ten westen Nieuwstraat 341683241261r
RINSES, GRIETJE Gryttie Rinses verkoper Nieuwstraat 341683241261r
RINSES, GRIETJE Gryttie Rinses verkoper Nieuwstraat 341683241261r
KROON, GOOITSEN SIETSESwijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croonverkoper Nieuwstraat 341683241261r
KROON, GOOITSEN SIETSESwijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croonverkoper Nieuwstraat 341683241261r
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning bestaande uit kamer, loods en plaatsNieuwstraat 341664238229r
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning bestaande uit kamer, loods en plaatsNieuwstraat 341664238229r
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning bestaande uit kamer, loods en plaatsNieuwstraat 341664238229r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Nieuwstraat 341664238229r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Nieuwstraat 341664238229r
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341664238229r
LIEUWES, LUITJENhet huis voormaals van Luitjen Lieuwes* timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341664238229r
LIEUWES, LUITJENhet huis voormaals van Luitjen Lieuwes* timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341664238229r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.verkoper Nieuwstraat 341664238229r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.verkoper Nieuwstraat 341664238229r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes naastligger ten westen Nieuwstraat 341706244344v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes naastligger ten westen Nieuwstraat 341706244344v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341706244344v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341706244344v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendrix distillateurverkoper Nieuwstraat 341706244344v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendrix distillateurverkoper Nieuwstraat 341706244344v
OEPKES, HINKE Henke Upkes verkoper Nieuwstraat 341706244344v
OEPKES, HINKE Henke Upkes verkoper Nieuwstraat 341706244344v
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341758254124r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341758254124r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341758254124r
JANS, GRIETJE Grietie Jans koper Nieuwstraat 341758254124r
JANS, GRIETJE Grietie Jans koper Nieuwstraat 341758254124r
KOERTS, DOUWE Douwe Coerts huurder Nieuwstraat 341758254124r
KOERTS, DOUWE Douwe Coerts huurder Nieuwstraat 341758254124r
KOERTS, DOUWE Douwe Coerts huurder Nieuwstraat 341758254124r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341758254124r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341758254124r
JANS, PIETER Pytter Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 341758254124r
JANS, PIETER Pytter Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 341758254124r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystraverkoper Nieuwstraat 341758254124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerverkoper Nieuwstraat 341758254124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerverkoper Nieuwstraat 341758254124r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 341758254124r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 341758254124r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisNieuwstraat 34179826586v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisNieuwstraat 34179826586v
HARMENS, KLAAS Klaas Harmens , c.u.brouwersknechthuurder Nieuwstraat 34179826586v
HARMENS, KLAAS Klaas Harmens , c.u.brouwersknechthuurder Nieuwstraat 34179826586v
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34179826586v
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 34179826586v
ZOUTDRAGER, SIEMEN Simon Zoutdragerkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 34179826586v
PET, JOHANNES Johannes van der Petkoopmanverkoper Nieuwstraat 34179826586v
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reinders timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 34177225860r
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reinders timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 34177225860r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten westen Nieuwstraat 34177225860r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34177225860r
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Janzen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34177225860r
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Janzen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34177225860r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries verkoper Nieuwstraat 34177225860r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries verkoper Nieuwstraat 34177225860r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries verkoper Nieuwstraat 34177225860r
JANS, GRIETJE Greetje Jans verkoper Nieuwstraat 34177225860r
JANS, GRIETJE Greetje Jans verkoper Nieuwstraat 34177225860r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)koper huisNieuwstraat 34achter1687242164r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)koper huisNieuwstraat 34achter1687242164r
SCHELTES, JANde koper Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1687242164r
SCHELTES, JANde koper Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1687242164r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1687242164r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1687242164r
, BAUKE Baucke brouwerontvangt jaarhuur Nieuwstraat 34achter1687242164r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirxsen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1687242164r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirxsen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1687242164r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirxsen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1687242164r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u.koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 341653236244r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u.koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 341653236244r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u.koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 341653236244r
BOSEJONGE, JOHANNES de weduwe van wijlen Johannis Bosejongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341653236244r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341653236244r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341653236244r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341653236244r
SCHENKEL, JILLES mr. Jelis Schenckelchirurgijnverkoper Nieuwstraat 341653236244r
SJOERDS, LAMMERT Lammert Sioerdts Cruyssebroederkoper huis, loods en plaatsNieuwstraat 34165623778v
SJOERDS, LAMMERT Lammert Sioerdts Cruyssebroederkoper huis, loods en plaatsNieuwstraat 34165623778v
BOSEJONGE, JOHANNES de weduwe van wijlen Johannes Boosjongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34165623778v
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34165623778v
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34165623778v
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34165623778v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34165623778v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34165623778v
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u.koper huisNieuwstraat 34164823612r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u.koper huisNieuwstraat 34164823612r
ABES, DIRKde potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34164823612r
ABES, DIRKde potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34164823612r
ABES, DIRKde potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34164823612r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 34164823612r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 34164823612r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u.meelmanverkoper Nieuwstraat 34164823612r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u.meelmanverkoper Nieuwstraat 34164823612r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u.meelmanverkoper Nieuwstraat 34164823612r
AUKES, UILKE Uilke Auckes schipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeNieuwstraat 351703244224r
AUKES, UILKE Uilke Auckes schipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeNieuwstraat 351703244224r
AUKES, UILKE Uilke Auckes schipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeNieuwstraat 351703244224r
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 351703244224r
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 351703244224r
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 351703244224r
ARJENS, JAN Jan Adriaans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351703244224r
ARJENS, JAN Jan Adriaans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351703244224r
ARJENS, JAN Jan Adriaans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351703244224r
OTTES, AUKJE Auk Ottes naastligger ten noorden Nieuwstraat 351703244224r
OTTES, AUKJE Auk Ottes naastligger ten noorden Nieuwstraat 351703244224r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schipper (schuit-)verkoper Nieuwstraat 351703244224r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schipper (schuit-)verkoper Nieuwstraat 351703244224r
JANS, JOHANNES Joannes Jansen koper huisje met tuintjeNieuwstraat 351687242216v
JANS, JOHANNES Joannes Jansen koper huisje met tuintjeNieuwstraat 351687242216v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 351687242216v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 351687242216v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351687242216v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 351687242216v
HESSELS, JAN Jan Hessels timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 351687242216v
HESSELS, JAN Jan Hessels timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 351687242216v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles koper huis en plaatsNieuwstraat 35164823640v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles koper huis en plaatsNieuwstraat 35164823640v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles koper huis en plaatsNieuwstraat 35164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35164823640v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx naastligger ten noorden Nieuwstraat 35164823640v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx naastligger ten noorden Nieuwstraat 35164823640v
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekelwever (bont-)koper dwarshuisje en tuintjeNieuwstraat 35176425687r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekelwever (bont-)koper dwarshuisje en tuintjeNieuwstraat 35176425687r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekelwever (bont-)koper dwarshuisje en tuintjeNieuwstraat 35176425687r
, JOOST Joost wever (bont-)huurder Nieuwstraat 35176425687r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35176425687r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35176425687r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35176425687r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts pannenbakkerverkoper Nieuwstraat 35176425687r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts pannenbakkerverkoper Nieuwstraat 35176425687r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschipper op Medemblikkoper huisNieuwstraat 35179226445v
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsenkoper Nieuwstraat 35179226445v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. -)huurder Nieuwstraat 35179226445v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. -)huurder Nieuwstraat 35179226445v
, RUURD Ruurd Eekelverkoper Nieuwstraat 35179226445v
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburgtimmerman (mr. huis-)koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente])Nieuwstraat 351782260221r
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburgtimmerman (mr. huis-)koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente])Nieuwstraat 351782260221r
BOS, SOFIA JORIS Sophia Joris van Boskoper Nieuwstraat 351782260221r
BOS, SOFIA JORIS Sophia Joris van Boskoper Nieuwstraat 351782260221r
KAMP, HARMEN Harmen Kampnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 351782260221r
SMID, TJEERD Tjeerd Smitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 351782260221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaarwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 351782260221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaarwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 351782260221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaarwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 351782260221r
SJOERDS, LAMMERT Lambert Sioerds , c.u.koper huisNieuwstraat 351716245266v
SJOERDS, LAMMERT Lambert Sioerds , c.u.koper huisNieuwstraat 351716245266v
KLASES, REINERde huisinge van Reiner Clases , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351716245266v
KLASES, REINERde huisinge van Reiner Clases , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351716245266v
KLASES, REINERde huisinge van Reiner Clases , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351716245266v
JANS, JILLESde huisinge van vroedsman Jilles Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 351716245266v
JANS, JILLESde huisinge van vroedsman Jilles Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 351716245266v
AUKES, UILKE Uilcke Auckes , c.u.schipper (wijd-)verkoper Nieuwstraat 351716245266v
AUKES, UILKE Uilcke Auckes , c.u.schipper (wijd-)verkoper Nieuwstraat 351716245266v
AUKES, UILKE Uilcke Auckes , c.u.schipper (wijd-)verkoper Nieuwstraat 351716245266v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaardmetselaarsknechtkoper Nieuwstraat 351793264122v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaardmetselaarsknechtkoper Nieuwstraat 351793264122v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaardmetselaarsknechtkoper Nieuwstraat 351793264122v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u.schoenmakerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 351793264122v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u.schoenmakerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 351793264122v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u.schoenmakerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 351793264122v
, RUURD Ruurd Eekelverkoper Nieuwstraat 351793264122v
GERRITS, JOHANNES Johannis Gerryts pannenbakkerkoper huis en tuintjeNieuwstraat 351754253188v
GERRITS, JOHANNES Johannis Gerryts pannenbakkerkoper huis en tuintjeNieuwstraat 351754253188v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 351754253188v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 351754253188v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 351754253188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 351754253188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 351754253188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 351754253188v
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters verkoper Nieuwstraat 351754253188v
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters verkoper Nieuwstraat 351754253188v
WIT, JAN wijlen Jan de Witverkoper Nieuwstraat 351754253188v
WIT, JAN Jan de Witwever (bont-)koper huis en tuinNieuwstraat 351728247119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 351728247119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 351728247119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 351728247119r
AUKES, UILKE Uiltje Aukes schipper (wijd-)verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
AUKES, UILKE Uiltje Aukes schipper (wijd-)verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
AUKES, UILKE Uiltje Aukes schipper (wijd-)verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
MINNES, GRIETJE Grietje Minnes verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
MINNES, GRIETJE Grietje Minnes verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhalerkoper huisNieuwstraat 361687242206r
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhalerkoper huisNieuwstraat 361687242206r
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhalerkoper huisNieuwstraat 361687242206r
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 361687242206r
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 361687242206r
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 361687242206r
IEPES, KLAAS Claes Ypes* smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361687242206r
IEPES, KLAAS Claes Ypes* smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361687242206r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 361687242206r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 361687242206r
ARJENS, TJALLING Tjallingh Janes naastligger ten noorden Nieuwstraat 361687242206r
ARJENS, TJALLING Tjallingh Janes naastligger ten noorden Nieuwstraat 361687242206r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 361687242206r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 361687242206r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper huisNieuwstraat 361721246116r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper huisNieuwstraat 361721246116r
LOON, WILLEM Willem Loonnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361721246116r
BLINKSMA, HETTE de tuin van de erfgenamen van wijlen Hette Blinxmanaastligger ten westen Nieuwstraat 361721246116r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 361721246116r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 361721246116r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Nieuwstraat 361721246116r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Nieuwstraat 361721246116r
JANS, DETMERwijlen Dedmer Jansen verkoper Nieuwstraat 361721246116r
JANS, DETMERwijlen Dedmer Jansen verkoper Nieuwstraat 361721246116r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plagwever (bont-)koper huisNieuwstraat 361756253255r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plagwever (bont-)koper huisNieuwstraat 361756253255r
JANS, LEENTJE Leene Janzen koper Nieuwstraat 361756253255r
JANS, LEENTJE Leene Janzen koper Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, AGE Age Janes wever (oud bont-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, AGE Age Janes wever (oud bont-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, LEENTJEmeerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, LEENTJEmeerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, LEENTJEmeerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, JEENvrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, JEENvrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, JEENvrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johannis schipper op Franekerkoper door niaar huis of kamerNieuwstraat 36164323570r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johannis schipper op Franekerkoper door niaar huis of kamerNieuwstraat 36164323570r
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts koper door niaar Nieuwstraat 36164323570r
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts koper door niaar Nieuwstraat 36164323570r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses geniaarde koper Nieuwstraat 36164323570r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses geniaarde koper Nieuwstraat 36164323570r
JOHANNES, JOHANNESde niaarnemers Johannis Johann