Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
TEEKES, HEINvrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuisOoievaarsteeg NZ1682241188v
TEEKES, HEINvrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuisOoievaarsteeg NZ1682241188v
BUISKE, KLAAS de kamer van Claes Buyskenaastligger ten oosten Ooievaarsteeg NZ1682241188v
DOUWES, HART Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg NZ1682241188v
DOUWES, HART Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg NZ1682241188v
DOUWES, HART Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg NZ1682241188v
GROEN, JOHANNES JANS Johannes Jans Groenkoper huisOoievaarsteeg WZ178326115r
GROEN, JOHANNES JANS Johannes Jans Groenkoper huisOoievaarsteeg WZ178326115r
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreiernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ178326115r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ178326115r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannes metselaarverkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannes metselaarverkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeiderverkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeiderverkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes timmerman (huis-)verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes timmerman (huis-)verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, SWAANTJE Swaantje Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
JOHANNES, SWAANTJE Swaantje Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u.koper huisOoievaarsteeg164323563v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u.koper huisOoievaarsteeg164323563v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u.koper huisOoievaarsteeg164323563v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323563v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323563v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323563v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323563v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323563v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg164323563v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg164323563v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems koper woningOoievaarsteeg OZ1731247381v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems koper woningOoievaarsteeg OZ1731247381v
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ1731247381v
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ1731247381v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1731247381v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1731247381v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1731247381v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1731247381v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1731247381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaarverkoper Ooievaarsteeg OZ1731247381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaarverkoper Ooievaarsteeg OZ1731247381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaarverkoper Ooievaarsteeg OZ1731247381v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes koper kamerOoievaarsteeg WZ1615229283v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes koper kamerOoievaarsteeg WZ1615229283v
JELLES, GABEwijlen Gabbe Jelles koper Ooievaarsteeg WZ1615229283v
JELLES, GABEwijlen Gabbe Jelles koper Ooievaarsteeg WZ1615229283v
HARMENS, PIEKE Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1615229283v
HARMENS, PIEKE Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1615229283v
SPEK, HENDRIK Hendrick Specknaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1615229283v
BLINDEMAN, IENSE PIETERS Jens Pieters Blindemanverkoper Ooievaarsteeg WZ1615229283v
BLINDEMAN, IENSE PIETERS Jens Pieters Blindemanverkoper Ooievaarsteeg WZ1615229283v
SIKKES, DOETJE Doedke Syckes verkoper Ooievaarsteeg WZ1615229283v
SIKKES, DOETJE Doedke Syckes verkoper Ooievaarsteeg WZ1615229283v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woningOoievaarsteeg OZ178126075v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woningOoievaarsteeg OZ178126075v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woningOoievaarsteeg OZ178126075v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltemakoper door niaar Ooievaarsteeg OZ178126075v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholtwever (bont-)geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamphuurder (p.w.)Ooievaarsteeg OZ178126075v
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamphuurder (p.w.)Ooievaarsteeg OZ178126075v
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamphuurder (p.w.)Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Scheltemanaastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van wijlen Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van wijlen Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes koper door niaar huisOoievaarsteeg164323568v
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes koper door niaar huisOoievaarsteeg164323568v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)koper door niaar Ooievaarsteeg164323568v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)koper door niaar Ooievaarsteeg164323568v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg164323568v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg164323568v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg164323568v
, AAFKE Aeff geniaarde koper Ooievaarsteeg164323568v
, GERRITwijlen Gerrit molenaar [staat: muller]geniaarde koper Ooievaarsteeg164323568v
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323568v
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323568v
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323568v
JANS, PIETER Pyter Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323568v
JANS, PIETER Pyter Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323568v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes verkoper Ooievaarsteeg164323568v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes verkoper Ooievaarsteeg164323568v
JAKOBS, JISSELTJE Jessel Jacobs verkoper Ooievaarsteeg164323568v
JAKOBS, JISSELTJE Jessel Jacobs verkoper Ooievaarsteeg164323568v
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamerOoievaarsteeg WZ1668239139r
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamerOoievaarsteeg WZ1668239139r
, EELKJEhetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, JANwijlen Jan schaarslijpernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, EELKJEhetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, JANwijlen Jan schaarslijpernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239139r
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fonteinverkoper Ooievaarsteeg WZ1668239139r
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamerOoievaarsteeg164823652v
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamerOoievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164823652v
SJOERDS, GREULTde erfgenamen van wijlen Graelt Sioertsen naastligger ten westen Ooievaarsteeg164823652v
SJOERDS, GREULTde erfgenamen van wijlen Graelt Sioertsen naastligger ten westen Ooievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg164823652v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg164823652v
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Ooievaarsteeg164823652v
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Ooievaarsteeg164823652v
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huisOoievaarsteeg1668239144r
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huisOoievaarsteeg1668239144r
SJOERDS, IESKJE Jisck Sioerdts verkoper Ooievaarsteeg1668239144r
SJOERDS, IESKJE Jisck Sioerdts verkoper Ooievaarsteeg1668239144r
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwdkoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg1803266200v
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwdkoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg1803266200v
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwdkoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg1803266200v
JANS, BINTJE Binke Jans koper Ooievaarsteeg1803266200v
JANS, BINTJE Binke Jans koper Ooievaarsteeg1803266200v
LOOTS, JAN Jan Lootsnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg1803266200v
STIJL, S. S. Stijlnaastligger ten westen Ooievaarsteeg1803266200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratamanaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1803266200v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamaverkoper q.q. Ooievaarsteeg1803266200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratamaverkoper Ooievaarsteeg1803266200v
ANDREAE, G. wijlen G. Andraeverkoper Ooievaarsteeg1803266200v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg164323582v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg164323582v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg164323582v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Ooievaarsteeg164323582v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Ooievaarsteeg164323582v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verpachter grond Ooievaarsteeg164323582v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verpachter grond Ooievaarsteeg164323582v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323582v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323582v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323582v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323582v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg164323582v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg164323582v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg164323582v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg1657237257v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg1657237257v
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg1657237257v
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg1657237257v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper kamerOoievaarsteeg WZ165523726v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper kamerOoievaarsteeg WZ165523726v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ165523726v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ165523726v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ165523726v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ165523726v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ165523726v
VALK, JURJEN de heer Jurien Valckverkoper Ooievaarsteeg WZ165523726v
TEUNIS, KLAAS Claes Tuenis , c.u.koper kamerOoievaarsteeg WZ1668239161r
TEUNIS, KLAAS Claes Tuenis , c.u.koper kamerOoievaarsteeg WZ1668239161r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239161r
, JANwijlen Jan* schaarslijpernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239161r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239161r
, JANwijlen Jan* schaarslijpernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239161r
GERRITS, JAN Jan Gerryts gortmakerverkoper Ooievaarsteeg WZ1668239161r
GERRITS, JAN Jan Gerryts gortmakerverkoper Ooievaarsteeg WZ1668239161r
JANS, OEPKE Oepke Jans koper kamer ([staat: 111 tonnen gedestileerd watersdrank t.w.v. 22-00-00 gg])Ooievaarsteeg WZ168524299v
JANS, OEPKE Oepke Jans koper kamer ([staat: 111 tonnen gedestileerd watersdrank t.w.v. 22-00-00 gg])Ooievaarsteeg WZ168524299v
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ168524299v
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ168524299v
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ168524299v
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ168524299v
, KORNELIS Cornelis schoenlappernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ168524299v
WIT, WILLEM Willem de Wittglasmaker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg WZ168524299v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens koper kamerOoievaarsteeg WZ167924132r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens koper kamerOoievaarsteeg WZ167924132r
VALKENBURG, burgerhopman Valckenburghnaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ167924132r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ167924132r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ167924132r
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ167924132r
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ167924132r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ167924132r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ167924132r
EKEMA, HENDRIKJE Hendrikje Ecamakoper huisOoievaarsteeg WZ1780259234v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortkoper Ooievaarsteeg WZ1780259234v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes huurder (p.j.)Ooievaarsteeg WZ1780259234v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes huurder (p.j.)Ooievaarsteeg WZ1780259234v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulennaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1780259234v
OLTHOF, EGBERT Eybert Olthoffnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1780259234v
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaverkoper Ooievaarsteeg WZ1780259234v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes wever (linnen-)koper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg ZZ16422359v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes wever (linnen-)koper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg ZZ16422359v
JAKOBS, JISSELTJE Jissel Jacobs koper Ooievaarsteeg ZZ16422359v
JAKOBS, JISSELTJE Jissel Jacobs koper Ooievaarsteeg ZZ16422359v
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douue Martens naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ16422359v
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douue Martens naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ16422359v
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ16422359v
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ16422359v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u.verkoper Ooievaarsteeg ZZ16422359v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u.verkoper Ooievaarsteeg ZZ16422359v
JANS, WIEBE Wybe Jansen metselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg1784261159r
JANS, WIEBE Wybe Jansen metselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg1784261159r
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg1784261159r
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg1784261159r
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg1784261159r
LEISTRA, PIETER Pieter Leystranaastligger ten oosten Ooievaarsteeg1784261159r
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1784261159r
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1784261159r
JOCHEMS, KOENRAAD Koene Jochums schipper (schuit-)verkoper Ooievaarsteeg1784261159r
JOCHEMS, KOENRAAD Koene Jochums schipper (schuit-)verkoper Ooievaarsteeg1784261159r
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes , c.u.schipperkoper huis, loods en kamer daarachterOoievaarsteeg WZ1650236109r
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes , c.u.schipperkoper huis, loods en kamer daarachterOoievaarsteeg WZ1650236109r
, Manne smidnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ1650236109r
JANS, DOUWE Douwe Jans kleinredernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1650236109r
JANS, DOUWE Douwe Jans kleinredernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1650236109r
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u.verkoper Ooievaarsteeg WZ1650236109r
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u.verkoper Ooievaarsteeg WZ1650236109r
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u.verkoper Ooievaarsteeg WZ1650236109r
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 9/12 huisOoievaarsteeg WZ1730247312r
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 9/12 huisOoievaarsteeg WZ1730247312r
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 9/12 huisOoievaarsteeg WZ1730247312r
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslingsverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potkoopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizenverkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potkoopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizenverkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmermankoper huisOoievaarsteeg ZZ177225855v
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmermankoper huisOoievaarsteeg ZZ177225855v
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmermankoper huisOoievaarsteeg ZZ177225855v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks huurder Ooievaarsteeg ZZ177225855v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks huurder Ooievaarsteeg ZZ177225855v
JANS, FOEKE Foeke Jans naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ177225855v
JANS, FOEKE Foeke Jans naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ177225855v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ177225855v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ177225855v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ177225855v
IEPKES, LIEUWEoud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ177225855v
IEPKES, LIEUWEoud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ177225855v
IEPKES, LIEUWEoud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ177225855v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwardenkoper door niaar kamer met loodsOoievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwardenkoper door niaar kamer met loodsOoievaarsteeg OZ1658237165v
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s.geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ1658237165v
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s.geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ1658237165v
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s.geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age* Ritsers* schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age* Ritsers* schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ1658237165v
JANS, WILLEM Willem Jansen kuiperverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v
JANS, WILLEM Willem Jansen kuiperverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakkerverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakkerverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v
EKEMA, DIRK Dirk Ekamakoper huisOoievaarsteeg ZZ177325871v
HEMMES, JOHANNES Johannes Hemmes naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ177325871v
HEMMES, JOHANNES Johannes Hemmes naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ177325871v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Scheltemanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ177325871v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg ZZ177325871v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg ZZ177325871v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johan Pyters verkoper Ooievaarsteeg ZZ177325871v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johan Pyters verkoper Ooievaarsteeg ZZ177325871v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u.koper kamerOoievaarsteeg1653236244v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u.koper kamerOoievaarsteeg1653236244v
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg1653236244v
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg1653236244v
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendricx naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1653236244v
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendricx naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1653236244v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u.naastligger ten noorden Ooievaarsteeg1653236244v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u.naastligger ten noorden Ooievaarsteeg1653236244v
HARMENS, GEERT Geert Harmens verkoper Ooievaarsteeg1653236244v
HARMENS, GEERT Geert Harmens verkoper Ooievaarsteeg1653236244v
KLASES, ARJEN Arjen Clasen schoenmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, ARJEN Arjen Clasen schoenmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, ARJEN Arjen Clasen schoenmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg WZ172824797v
JANS, KLAASKE Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ172824797v
JANS, KLAASKE Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ172824797v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoopmannaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ172824797v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoopmannaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ172824797v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoopmannaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ172824797v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoopmannaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ172824797v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ172824797v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen wever (mr. damast-)verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen wever (mr. damast-)verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen wever (mr. damast-)verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper 1/2 huisOoievaarsteeg1782260280v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmaneigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg1782260280v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper Ooievaarsteeg1782260280v
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamer met plaatsjeOoievaarsteeg165623782v
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamer met plaatsjeOoievaarsteeg165623782v
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Ooievaarsteeg165623782v
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Ooievaarsteeg165623782v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg165623782v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg165623782v
HOITINGA, FRANS Frans van Hoitingasecretaris van de heren directeurenverkoper Ooievaarsteeg165623782v
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Valckverkoper Ooievaarsteeg165623782v
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Valckverkoper Ooievaarsteeg165623782v
PIET, SIEMEN TEUNISburgervaandrig Symon Thoenis van der Pietkoper kamerOoievaarsteeg163623411v
PIET, SIEMEN TEUNISburgervaandrig Symon Thoenis van der Pietkoper kamerOoievaarsteeg163623411v
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Ooievaarsteeg163623411v
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Ooievaarsteeg163623411v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg163623411v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg163623411v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg163623411v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg163623411v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg163623411v
, KLAAS Claes Garstenborghkorporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptillaverkoper Ooievaarsteeg163623411v
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u.koper huis en loods met een klein loodsje daarachterOoievaarsteeg WZ1645235163r
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u.koper huis en loods met een klein loodsje daarachterOoievaarsteeg WZ1645235163r
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u.koper huis en loods met een klein loodsje daarachterOoievaarsteeg WZ1645235163r
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg WZ1645235163r
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg WZ1645235163r
HENDRIKS, TIJSwijlen Tijs Hendrix verkoper Ooievaarsteeg WZ1645235163r
HENDRIKS, TIJSwijlen Tijs Hendrix verkoper Ooievaarsteeg WZ1645235163r
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens metselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg1769257142r
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens metselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg1769257142r
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.)Ooievaarsteeg1769257142r
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.)Ooievaarsteeg1769257142r
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.)Ooievaarsteeg1769257142r
JANS, JANwijlen Jan Janzen huurder keuken Ooievaarsteeg1769257142r
JANS, JANwijlen Jan Janzen huurder keuken Ooievaarsteeg1769257142r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1769257142r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1769257142r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyernaastligger ten westen Ooievaarsteeg1769257142r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmermanverkoper Ooievaarsteeg1769257142r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmermanverkoper Ooievaarsteeg1769257142r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pyters , c.u.koper kamerOoievaarsteeg WZ1676240230r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pyters , c.u.koper kamerOoievaarsteeg WZ1676240230r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1676240230r
, JANwijlen Jan* schaarslijpernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1676240230r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1676240230r
, JANwijlen Jan* schaarslijpernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1676240230r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1676240230r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1676240230r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjerverkoper Ooievaarsteeg WZ1676240230r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjerverkoper Ooievaarsteeg WZ1676240230r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaarkoper huisOoievaarsteeg OZ1721246106v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaarkoper huisOoievaarsteeg OZ1721246106v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaarkoper huisOoievaarsteeg OZ1721246106v
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1721246106v
BOTERWEG, FREERK ds. Fredericus Botterweghverkoper q.q. Ooievaarsteeg OZ1721246106v
DOEDES, RINSKE Rinske Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
DOEDES, RINSKE Rinske Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
DOEDES, RINSKE Rinske Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ1721246106v
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)koper stallingOoievaarsteeg 61728247122r
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)koper stallingOoievaarsteeg 61728247122r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rynjae Gongrijpbakker (mr. -)koper Ooievaarsteeg 61728247122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61728247122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61728247122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61728247122r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes* stoeldraaiernaastligger ten westen Ooievaarsteeg 61728247122r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes* stoeldraaiernaastligger ten westen Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMENde verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMENde verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMENde verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 61728247122r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautastrandmeesterkoper wagenhuisOoievaarsteeg 6177725985r
PAULUS, DANIELde weduwe van wijlen Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6177725985r
PAULUS, DANIELde weduwe van wijlen Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6177725985r
LOUWS, ALBERT Albert Louws naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6177725985r
LOUWS, ALBERT Albert Louws naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6177725985r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6177725985r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6177725985r
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braamverkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braamverkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
BRAAM, JAN JURJENSwijlen Jan Jurjens Braamerflater Ooievaarsteeg 6177725985r
BRAAM, JAN JURJENSwijlen Jan Jurjens Braamerflater Ooievaarsteeg 6177725985r
POST, EELKE Eelke van der Postkasteleinkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61794264200v
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61794264200v
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61794264200v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulennaastligger ten westen Ooievaarsteeg 61794264200v
ABRAHAMI, JOHANNES ADAMS Johannes Adams Abrahamsnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61794264200v
ABRAHAMI, JOHANNES ADAMS Johannes Adams Abrahamsnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61794264200v
ABRAHAMI, JOHANNES ADAMS Johannes Adams Abrahamsnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61794264200v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61794264200v
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs , minderjarigverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs , minderjarigverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , minderjarigeverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , minderjarigeverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
BROUWER, JAKOB S.wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwdmelktappererflater Ooievaarsteeg 61794264200v
BROUWER, JAKOB S.wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwdmelktappererflater Ooievaarsteeg 61794264200v
SCHELTES, FEIKJEwijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 61794264200v
SCHELTES, FEIKJEwijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 61794264200v
JOHANNES, SJOUKJEwijlen Sjoukje Johannes Westerwijk, moedererflater Ooievaarsteeg 61794264200v
JOHANNES, SJOUKJEwijlen Sjoukje Johannes Westerwijk, moedererflater Ooievaarsteeg 61794264200v
BROUWER, JOHANNES S. Johannes S. Brouwer, minderjarig kindverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
BROUWER, JOHANNES S. Johannes S. Brouwer, minderjarig kindverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
HIELKES, ABEhuisman Abe Hylkes koper wagenhuisOoievaarsteeg 6178326125v
HIELKES, ABEhuisman Abe Hylkes koper wagenhuisOoievaarsteeg 6178326125v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)huurder Ooievaarsteeg 6178326125v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)huurder Ooievaarsteeg 6178326125v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)huurder Ooievaarsteeg 6178326125v
PAULUS, DANIELde weduwe van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6178326125v
PAULUS, DANIELde weduwe van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6178326125v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulennaastligger ten westen Ooievaarsteeg 6178326125v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6178326125v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6178326125v
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha, voor haar kinderenverkoper Ooievaarsteeg 6178326125v
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nautastrandmeesterverkoper Ooievaarsteeg 6178326125v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huisOoievaarsteeg 6167024013av
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huisOoievaarsteeg 6167024013av
KEIMPES, ARJEN Arjen Keimpes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6167024013av
KEIMPES, ARJEN Arjen Keimpes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6167024013av
, JAN Jan Groenheidenaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6167024013av
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 6167024013av
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 6167024013av
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijx , c.u.koper huisOoievaarsteeg 61641234134v
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijx , c.u.koper huisOoievaarsteeg 61641234134v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61641234134v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61641234134v
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg 61641234134v
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u.verkoper Ooievaarsteeg 61641234134v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper huisOoievaarsteeg 61650236102r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper huisOoievaarsteeg 61650236102r
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61650236102r
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61650236102r
, JAN Jan Groenheydenaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61650236102r
, WILLEM Willem Lodewijckx verkoper Ooievaarsteeg 61650236102r
JURJENS, JAN Jan Jurjens pikeurkoper stal of wagenhuisOoievaarsteeg 61751252137v
JURJENS, JAN Jan Jurjens pikeurkoper stal of wagenhuisOoievaarsteeg 61751252137v
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 61751252137v
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 61751252137v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 61751252137v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 61751252137v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 61751252137v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61751252137v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61751252137v
DOUWES, DOUWTJEmeerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
DOUWES, DOUWTJEmeerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
DOUWES, DOUWTJEmeerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoemelker en wagenaarkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61787262151r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoemelker en wagenaarkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61787262151r
JANS, PIER Pier Jans wagenaarhuurder Ooievaarsteeg 61787262151r
JANS, PIER Pier Jans wagenaarhuurder Ooievaarsteeg 61787262151r
JANS, POTTE Potte Jans , n.u.naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61787262151r
JANS, POTTE Potte Jans , n.u.naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61787262151r
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulennaastligger ten westen Ooievaarsteeg 61787262151r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61787262151r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61787262151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
JAKOBS, MAAIKEde minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
JAKOBS, MAAIKEde minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
HIELKES, ABEwijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
HIELKES, ABEwijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman (mr. -)koper door niaar huis waarin apart bewoonde twee kamersOoievaarsteeg 6168424220r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman (mr. -)koper door niaar huis waarin apart bewoonde twee kamersOoievaarsteeg 6168424220r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman (mr. -)koper door niaar huis waarin apart bewoonde twee kamersOoievaarsteeg 6168424220r
, PIETER Pytter Farrijnoppermangeniaarde koper Ooievaarsteeg 6168424220r
WIEGERS, JAN Jan Wygers huurder Ooievaarsteeg 6168424220r
WIEGERS, JAN Jan Wygers huurder Ooievaarsteeg 6168424220r
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Ooievaarsteeg 6168424220r
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Ooievaarsteeg 6168424220r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmermannaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6168424220r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmermannaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6168424220r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmermannaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6168424220r
JANS, SIEBE Sybe Jans metselaarnaastligger ten westen Ooievaarsteeg 6168424220r
JANS, SIEBE Sybe Jans metselaarnaastligger ten westen Ooievaarsteeg 6168424220r
GEERTS, SJOERD Sioerdt Gertsen molenmakernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6168424220r
GEERTS, SJOERD Sioerdt Gertsen molenmakernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6168424220r
DIRKS, JOOST Joost Dirx kuiperverkoper Ooievaarsteeg 6168424220r
DIRKS, JOOST Joost Dirx kuiperverkoper Ooievaarsteeg 6168424220r
DIRKS, JOOST Joost Dirx kuiperverkoper Ooievaarsteeg 6168424220r
SIETSES, HINNE Henne Sytses koper wagenhuisOoievaarsteeg 61799265151r
SIETSES, HINNE Henne Sytses koper wagenhuisOoievaarsteeg 61799265151r
BEER, BAUKE Bauke de Beer, curatorverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61799265151r
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis, curatorenverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61799265151r
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Ooievaarsteeg 61799265151r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schipper (schuit-)koper huis en tuintjeOoievaarsteeg 7179226419v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schipper (schuit-)koper huis en tuintjeOoievaarsteeg 7179226419v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schipper (schuit-)koper huis en tuintjeOoievaarsteeg 7179226419v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 7179226419v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 7179226419v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 7179226419v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 7179226419v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
JANS, POTTE Potte Jans schipper (oud -)verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
JANS, POTTE Potte Jans schipper (oud -)verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevaerflater Ooievaarsteeg 7179226419v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevaerflater Ooievaarsteeg 7179226419v
KEIMPES, ARJEN Arjaan Keympes koper huis met een vrije steegOoievaarsteeg 81644235109v
KEIMPES, ARJEN Arjaan Keympes koper huis met een vrije steegOoievaarsteeg 81644235109v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 81644235109v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 81644235109v
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81644235109v
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81644235109v
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijcks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81644235109v
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijcks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81644235109v
HESSELS, LOLKJE Lolck Hessels verkoper Ooievaarsteeg 81644235109v
HESSELS, LOLKJE Lolck Hessels verkoper Ooievaarsteeg 81644235109v
GERRITS, ARJEN Arjaen Gerryts* molenaarverkoper Ooievaarsteeg 81644235109v
GERRITS, ARJEN Arjaen Gerryts* molenaarverkoper Ooievaarsteeg 81644235109v
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 81761255101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 81761255101r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens smid (ijzer-)koper Ooievaarsteeg 81761255101r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens smid (ijzer-)koper Ooievaarsteeg 81761255101r
, JAN Jan Fockjes huurder deel (p.j.)Ooievaarsteeg 81761255101r
, DIRK Dirk huurder deel Ooievaarsteeg 81761255101r
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81761255101r
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81761255101r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 81761255101r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 81761255101r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 81761255101r
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81761255101r
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81761255101r
LANSING, HENDRIK Henricus Lansingkoopmanverkoper Ooievaarsteeg 81761255101r
BEVA, PAULUS Paulus Bevapruikenmaker (mr. -)koper 1/2 huis en smederijOoievaarsteeg 81784261142r
TEUNIS, ARENDJEde erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 81784261142r
TEUNIS, ARENDJEde erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 81784261142r
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen , e.a.huurder Ooievaarsteeg 81784261142r
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen , e.a.huurder Ooievaarsteeg 81784261142r
BURGERS, EGBERT de weduwe van wijlen Engbert Burgertsnaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81784261142r
, WIEGER Wyger bierdragernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81784261142r
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 81784261142r
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 81784261142r
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 81784261142r
SIEBRENS, LAMMERTwijlen Lammert Sybrens betrokkene Ooievaarsteeg 81784261142r
SIEBRENS, LAMMERTwijlen Lammert Sybrens betrokkene Ooievaarsteeg 81784261142r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknechtverkoper Ooievaarsteeg 81784261142r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknechtverkoper Ooievaarsteeg 81784261142r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pakhuisOoievaarsteeg 81728247106r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pakhuisOoievaarsteeg 81728247106r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pakhuisOoievaarsteeg 81728247106r
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81728247106r
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81728247106r
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81728247106r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Ooievaarsteeg 81728247106r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Ooievaarsteeg 81728247106r
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Ooievaarsteeg 81728247106r
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Ooievaarsteeg 81728247106r
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Ooievaarsteeg 81728247106r
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkelOoievaarsteeg 81732248157v
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkelOoievaarsteeg 81732248157v
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkelOoievaarsteeg 81732248157v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 81732248157v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 81732248157v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 81732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 81732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 81732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 81732248157v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81732248157v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 81732248157v
ADEMA, JARICH Jarig Adamabakker (mr. -)naastligger ten westen Ooievaarsteeg 81732248157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81732248157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 81732248157v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwdkoper huisOoievaarsteeg 91805267143r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwdkoper huisOoievaarsteeg 91805267143r
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes koper Ooievaarsteeg 91805267143r
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes koper Ooievaarsteeg 91805267143r
GERRITS, SIEMEN Symon Gerryts koopmanverkoper Ooievaarsteeg 91805267143r
GERRITS, SIEMEN Symon Gerryts koopmanverkoper Ooievaarsteeg 91805267143r
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes , gehuwdkoper huisOoievaarsteeg 91809268325r
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes , gehuwdkoper huisOoievaarsteeg 91809268325r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 91809268325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 91809268325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 91809268325r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwdverkoper Ooievaarsteeg 91809268325r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwdverkoper Ooievaarsteeg 91809268325r
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes verkoper Ooievaarsteeg 91809268325r
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes verkoper Ooievaarsteeg 91809268325r
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkelOoievaarsteeg 101732248157v
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkelOoievaarsteeg 101732248157v
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkelOoievaarsteeg 101732248157v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 101732248157v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 101732248157v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Ooievaarsteeg 101732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 101732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 101732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Ooievaarsteeg 101732248157v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 101732248157v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 101732248157v
ADEMA, JARICH Jarig Adamabakker (mr. -)naastligger ten westen Ooievaarsteeg 101732248157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 101732248157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Ooievaarsteeg 101732248157v
SIPKES, DOUWE Douwe Sipkes koper drie kamers aan elkaarOoievaarsteeg 111674240148v
SIPKES, DOUWE Douwe Sipkes koper drie kamers aan elkaarOoievaarsteeg 111674240148v
HIELKES, SJOERDde kamers gekocht door Sjoerd Hylckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 111674240148v
HIELKES, SJOERDde kamers gekocht door Sjoerd Hylckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 111674240148v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 111674240148v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 111674240148v
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 111674240148v
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 111674240148v
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wyniakoper huisOoievaarsteeg 111803266228r
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wyniakoper huisOoievaarsteeg 111803266228r
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Ooievaarsteeg 111803266228r
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Ooievaarsteeg 111803266228r
BOSMA, GERARDUS Gerardus Bosmahuurder Ooievaarsteeg 111803266228r
JANS, HARMKE Harmke Jans huurder Ooievaarsteeg 111803266228r
JANS, HARMKE Harmke Jans huurder Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksma, erfgenaamkoopmanverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma, erfgenaamverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Ooievaarsteeg 111803266228r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschenerflater Ooievaarsteeg 111803266228r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmabrouwer (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 111740250131v
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111740250131v
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111740250131v
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111740250131v
JANS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 111740250131v
JANS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 111740250131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 111740250131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 111740250131v
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotse Romkes Binksmakoper woningOoievaarsteeg 11179726518r
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotse Romkes Binksmakoper woningOoievaarsteeg 11179726518r
ABES, RIENKde weduwe van wijlen Rients Abes huurder gedeelte (p.j.)Ooievaarsteeg 11179726518r
ABES, RIENKde weduwe van wijlen Rients Abes huurder gedeelte (p.j.)Ooievaarsteeg 11179726518r
ABES, RIENKde weduwe van wijlen Rients Abes huurder gedeelte (p.j.)Ooievaarsteeg 11179726518r
LIEKELES, MELLE Melle Lykles huurder gedeelte (p.j.)Ooievaarsteeg 11179726518r
LIEKELES, MELLE Melle Lykles huurder gedeelte (p.j.)Ooievaarsteeg 11179726518r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel, alsverkoper q.q. Ooievaarsteeg 11179726518r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel, alsverkoper q.q. Ooievaarsteeg 11179726518r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Ooievaarsteeg 11179726518r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Ooievaarsteeg 11179726518r
TJERKS, JOHANNES Joannes Tjerx koper drie kamersOoievaarsteeg 111681241146v
TJERKS, JOHANNES Joannes Tjerx koper drie kamersOoievaarsteeg 111681241146v
JANS, HIDDE Hidde Jansen koper Ooievaarsteeg 111681241146v
JANS, HIDDE Hidde Jansen koper Ooievaarsteeg 111681241146v
, DIEUWKE Dieucke uitdraagsternaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111681241146v
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Ooievaarsteeg 111681241146v
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Ooievaarsteeg 111681241146v
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsmakoper nieuw gebouwd huisOoievaarsteeg 111754253155v
JANS, JETSKE Jetske Janz huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 111754253155v
JANS, JETSKE Jetske Janz huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 111754253155v
SAKES, PIETERde tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111754253155v
SAKES, PIETERde tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111754253155v
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Ooievaarsteeg 111754253155v
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Ooievaarsteeg 111754253155v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Ooievaarsteeg 111754253155v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Ooievaarsteeg 111754253155v
GEERTSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Geersmaverkoper Ooievaarsteeg 111754253155v
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 12178126074v
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 12178126074v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 12178126074v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 12178126074v
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jansen huurder Ooievaarsteeg 12178126074v
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jansen huurder Ooievaarsteeg 12178126074v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12178126074v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12178126074v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12178126074v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12178126074v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12178126074v
BEVA, DANIEL Daniel Bevanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Ooievaarsteeg 12178126074v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Ooievaarsteeg 12178126074v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisOoievaarsteeg 131799265172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisOoievaarsteeg 131799265172r
JELLES, SJOUKE Sjouke Jelles huurder Ooievaarsteeg 131799265172r
JELLES, SJOUKE Sjouke Jelles huurder Ooievaarsteeg 131799265172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 131799265172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 131799265172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 131799265172r
KAMSMA, de erfgenamen van wijlen Kamsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 131799265172r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 131799265172r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 131799265172r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 131799265172r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Ooievaarsteeg 131799265172r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamersOoievaarsteeg 131674240148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamersOoievaarsteeg 131674240148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 131674240148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 131674240148r
SIPKES, DOUWEde kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 131674240148r
SIPKES, DOUWEde kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 131674240148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 131674240148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 131674240148r
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 131674240148r
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 131674240148r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koper huisOoievaarsteeg 141799265175r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koper huisOoievaarsteeg 141799265175r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 141799265175r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 141799265175r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 141799265175r
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkelhuurder van 1/4 Ooievaarsteeg 141799265175r
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkelhuurder van 1/4 Ooievaarsteeg 141799265175r
JANS, HILTJEde erfgenamen van wijlen Hiltje Jans naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141799265175r
JANS, HILTJEde erfgenamen van wijlen Hiltje Jans naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141799265175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Ooievaarsteeg 141799265175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Ooievaarsteeg 141799265175r
HENDRIKS, DOEKELE Doekle Hendriks koper huisOoievaarsteeg 14181026994v
HENDRIKS, DOEKELE Doekle Hendriks koper huisOoievaarsteeg 14181026994v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles , n.u.naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14181026994v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles , n.u.naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14181026994v
SWIERS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14181026994v
SWIERS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14181026994v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopmankoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg 141780259281v
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopmankoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg 141780259281v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141780259281v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141780259281v
HARMENS, TRIJNTJEde verkoperse Trijntje Harmens naastligger ten noorden [staat: zuiden] Ooievaarsteeg 141780259281v
HARMENS, TRIJNTJEde verkoperse Trijntje Harmens naastligger ten noorden [staat: zuiden] Ooievaarsteeg 141780259281v
BURGERS, EGBERT wijlen Engbert Burgertsnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Ooievaarsteeg 141780259281v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Ooievaarsteeg 141780259281v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Ooievaarsteeg 141780259281v
BURGERS, EGBERT wijlen Engbert Burgertsverkoper Ooievaarsteeg 141780259281v
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 141784261212v
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 141784261212v
BURGERTS, LAMMERTde weduwe van wijlen Lammert Borgers huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 141784261212v
BURGERTS, LAMMERTde weduwe van wijlen Lammert Borgers huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 141784261212v
BURGERTS, LAMMERTde weduwe van wijlen Lammert Borgers huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 141784261212v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141784261212v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141784261212v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141784261212v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141784261212v
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Frankkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 141784261212v
NOOI, JANKE Jannetje Nooyverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
NOOI, LOUIS Louys Nooyverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooyverkoper Ooievaarsteeg 141784261212v
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 141784261212v
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 141784261212v
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopmanerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopmanerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p.koper huisOoievaarsteeg 141799265139r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p.koper huisOoievaarsteeg 141799265139r
HILLES, BEREND Beernd Hilles , c.u.huurder Ooievaarsteeg 141799265139r
HILLES, BEREND Beernd Hilles , c.u.huurder Ooievaarsteeg 141799265139r
SWIERS, GEERTde weduwe van wijlen Geert Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141799265139r
SWIERS, GEERTde weduwe van wijlen Geert Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141799265139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik, curatoradvocaatverkoper q.q. Ooievaarsteeg 141799265139r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma, curatorenprocureurverkoper q.q. Ooievaarsteeg 141799265139r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Ooievaarsteeg 141799265139r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Ooievaarsteeg 141799265139r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisOoievaarsteeg 151799265173r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisOoievaarsteeg 151799265173r
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters bewoner Ooievaarsteeg 151799265173r
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters bewoner Ooievaarsteeg 151799265173r
BRUINING, BEREND Beerend Bruiningnaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 151799265173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151799265173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151799265173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151799265173r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 151799265173r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 151799265173r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 151799265173r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Ooievaarsteeg 151799265173r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 151728247145r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs wever (mr. bont-)koper huisOoievaarsteeg 151728247145r
JANS, JETSKE Jetske Jans koper Ooievaarsteeg 151728247145r
JANS, JETSKE Jetske Jans koper Ooievaarsteeg 151728247145r
HYLKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannis Hylkamanaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151728247145r
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannis voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151728247145r
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannis voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151728247145r
, JAN Jan Funkes verkoper Ooievaarsteeg 151728247145r
, ANTJE Antje Funkes verkoper Ooievaarsteeg 151728247145r
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakkerverkoper Ooievaarsteeg 151728247145r
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakkerverkoper Ooievaarsteeg 151728247145r
THOMAS, wijlen Funke Tomas erflater Ooievaarsteeg 151728247145r
THOMAS, wijlen Funke Tomas erflater Ooievaarsteeg 151728247145r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg 1517312482v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg 1517312482v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg 1517312482v
JOHANNES, HARMENde stal van Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1517312482v
JOHANNES, HARMENde stal van Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1517312482v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamersOoievaarsteeg 151674240148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamersOoievaarsteeg 151674240148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151674240148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151674240148r
SIPKES, DOUWEde kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151674240148r
SIPKES, DOUWEde kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151674240148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 151674240148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 151674240148r
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 151674240148r
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 151674240148r
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huis met 2 woningen onder 1 dakOoievaarsteeg 15178526235r
JANS, FRANS Frans Jans wever (mr. bont-)koper huis met 2 woningen onder 1 dakOoievaarsteeg 15178526235r
HENDRIKS, GERBENde weduwe van wijlen Gerben Hendriks huurder noordelijke woning (p.j.)Ooievaarsteeg 15178526235r
HENDRIKS, GERBENde weduwe van wijlen Gerben Hendriks huurder noordelijke woning (p.j.)Ooievaarsteeg 15178526235r
VRIES, PIETER Pieter de Vrieshuurder zuidelijke woning (p.j.)Ooievaarsteeg 15178526235r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15178526235r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15178526235r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15178526235r
KAMSMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Kamsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15178526235r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes timmerman (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 15178526235r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes timmerman (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 15178526235r
RUDMERS, HITJE Hittje Rodmers verkoper Ooievaarsteeg 15178526235r
RUDMERS, HITJE Hittje Rodmers verkoper Ooievaarsteeg 15178526235r
SCHUURMANS, JAKOB Jacobus Schuurmansopzichter te Makkum (lands -)verkoper Ooievaarsteeg 15178526235r
KARSTES, FOKKEwijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15178526235r
KARSTES, FOKKEwijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15178526235r
KARSTES, FOKKEwijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15178526235r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix aanhandelaar huisOoievaarsteeg 151732248114r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix aanhandelaar huisOoievaarsteeg 151732248114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151732248114r
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151732248114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
GERRITS, GEERTJE Gertie Gerryts verwandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
GERRITS, GEERTJE Gertie Gerryts verwandelaar Ooievaarsteeg 151732248114r
, HARMENvrijgezel Harmen Evernikwever (bont-)koper huis en weefwinkelOoievaarsteeg 1717432512r
, JAN Jan Wigchuisnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1717432512r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groennaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1717432512r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groennaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1717432512r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groennaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1717432512r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholdwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 1717432512r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholdwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 1717432512r
BRUINING, BEREND Beernt Bruiningwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelOoievaarsteeg 171791263314v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerryts koper Ooievaarsteeg 171791263314v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerryts koper Ooievaarsteeg 171791263314v
NAK, LOURENS Lourens Nak, n.u.naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 171791263314v
HOEDJE, SIEBREN Sybren Hoedtjenaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 171791263314v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Ooievaarsteeg 171791263314v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwenOoievaarsteeg 17175625444v
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholtnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17175625444v
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17175625444v
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17175625444v
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17175625444v
, HARMEN Harmen Evernikwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 17175625444v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholtwever (bont-)koper huisOoievaarsteeg 171737249197r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholtwever (bont-)koper huisOoievaarsteeg 171737249197r
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 171737249197r
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 171737249197r
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 171737249197r
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 171737249197r
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 171737249197r
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 171737249197r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 171737249197r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 171737249197r
GROEN, JAN Jan Coenraad Groennaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 171737249197r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Ooievaarsteeg 171737249197r
NANNES, KLAAS Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-)koper woningOoievaarsteeg 181714245205r
NANNES, KLAAS Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-)koper woningOoievaarsteeg 181714245205r
WIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 181714245205r
WIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 181714245205r
PIETERS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 181714245205r
PIETERS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 181714245205r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopmanverkoper Ooievaarsteeg 181714245205r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopmanverkoper Ooievaarsteeg 181714245205r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg 181686242152r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamers aan elkaarOoievaarsteeg 181686242152r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamperverkoper q.q. Ooievaarsteeg 181686242152r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamperverkoper q.q. Ooievaarsteeg 181686242152r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Ooievaarsteeg 181686242152r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Ooievaarsteeg 181686242152r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Ooievaarsteeg 181686242152r
BETZOUW, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOoievaarsteeg 201808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Ooievaarsteeg 201808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Ooievaarsteeg 201808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Ooievaarsteeg 201808268148v
OORTHUIS, GEERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 201808268148v
OORTHUIS, GEERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 201808268148v
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wyger Pytters Kalkensteinmetselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 211702244153v
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wyger Pytters Kalkensteinmetselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 211702244153v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 211702244153v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 211702244153v
TJERKS, BAUKEde weduwe van wijlen Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg 211702244153v
TJERKS, BAUKEde weduwe van wijlen Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg 211702244153v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 211702244153v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 211702244153v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 211702244153v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 211702244153v
SIEBOUTS, JOUKE Jouke Sybolt naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 211702244153v
SIEBOUTS, JOUKE Jouke Sybolt naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 211702244153v
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altenalakenkoperverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 211702244153v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 211702244153v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 211702244153v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 211702244153v
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
WIEBES, GERRITwijlen Gerrit Wybes zoutziederverkoper Ooievaarsteeg 211702244153v
WIEBES, GERRITwijlen Gerrit Wybes zoutziederverkoper Ooievaarsteeg 211702244153v
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelierkoper huisOoievaarsteeg 231785261261r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelierkoper huisOoievaarsteeg 231785261261r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelierkoper huisOoievaarsteeg 231785261261r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 231785261261r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 231785261261r
, MARTEN Martinus Koevenhovenhuurder Ooievaarsteeg 231785261261r
ALEMA, J. J. Alemanaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231785261261r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231785261261r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231785261261r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Ooievaarsteeg 231785261261r
RICHARDS, ANTJE Antje Ryckerts verkoper Ooievaarsteeg 231785261261r
RICHARDS, ANTJE Antje Ryckerts verkoper Ooievaarsteeg 231785261261r
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmankoper huisOoievaarsteeg 231791263350r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s.huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 231791263350r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s.huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 231791263350r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s.huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 231791263350r
VISSER, JOHANNES Johannes Vissernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231791263350r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231791263350r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231791263350r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 231791263350r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 231791263350r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 231791263350r
JOHANNES, KORNELISKE Cornelia Johannis , en haar broers en zusterskoper huisOoievaarsteeg 23171924640v
JOHANNES, KORNELISKE Cornelia Johannis , en haar broers en zusterskoper huisOoievaarsteeg 23171924640v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg 23171924640v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg 23171924640v
AGES, JEENde weduwe van wijlen Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23171924640v
AGES, JEENde weduwe van wijlen Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23171924640v
AGES, JEENde weduwe van wijlen Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23171924640v
PIETERS, DIRKde stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23171924640v
PIETERS, DIRKde stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23171924640v
KALKENSTEIN, burgerhopman Kalkensteennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23171924640v
JARICHS, PIER Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23171924640v
JARICHS, PIER Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23171924640v
JARICHS, KLAAS Claes Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23171924640v
JARICHS, KLAAS Claes Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23171924640v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemaadvocaat Hof van Frieslandkoper huisOoievaarsteeg 231779259221r
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 231779259221r
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 231779259221r
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 231779259221r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231779259221r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231779259221r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231779259221r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231779259221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstrakoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
GABES, DOUWE Douwe Gabes timmerman (mr. huis-)verkoper Ooievaarsteeg 231779259221r
GABES, DOUWE Douwe Gabes timmerman (mr. huis-)verkoper Ooievaarsteeg 231779259221r
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huisOoievaarsteeg 23167124059r
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huisOoievaarsteeg 23167124059r
WOUTERS, JAN Jan Wouters huurder Ooievaarsteeg 23167124059r
WOUTERS, JAN Jan Wouters huurder Ooievaarsteeg 23167124059r
FRIESES, JARICHde kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23167124059r
FRIESES, JARICHde kamer van de weduwe van wijlen Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23167124059r
HARMENS, TJEPKE Tjepke Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23167124059r
HARMENS, TJEPKE Tjepke Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23167124059r
WIETSES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jel Wytses verkoper Ooievaarsteeg 23167124059r
WIETSES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jel Wytses verkoper Ooievaarsteeg 23167124059r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huisOoievaarsteeg 231729247289v
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huisOoievaarsteeg 231729247289v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Ooievaarsteeg 231729247289v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Ooievaarsteeg 231729247289v
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231729247289v
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231729247289v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231729247289v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231729247289v
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Ooievaarsteeg 231729247289v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Ooievaarsteeg 231729247289v
WILLEMS, JOHANNESwijlen Johannes Willems verkoper Ooievaarsteeg 231729247289v
WILLEMS, JOHANNESwijlen Johannes Willems verkoper Ooievaarsteeg 231729247289v
VISSER, JOHANNES Johannes Visserkoopmankoper woningOoievaarsteeg 23a1789263120v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.)Ooievaarsteeg 23a1789263120v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.)Ooievaarsteeg 23a1789263120v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.)Ooievaarsteeg 23a1789263120v
, GEERTJE Geertje keetmeid van wln J. van Alemagebruikster kamerOoievaarsteeg 23a1789263120v
BROUWER, de weduwe van wijlen Brouwernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23a1789263120v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a1789263120v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a1789263120v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a1789263120v
BOLMAN, de weduwe van wijlen Bolmannaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23a1789263120v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Ooievaarsteeg 23a1789263120v
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Ooievaarsteeg 23a1789263120v
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alemaerflater Ooievaarsteeg 23a1789263120v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper kamerOoievaarsteeg 231613229133v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper kamerOoievaarsteeg 231613229133v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper kamerOoievaarsteeg 231613229133v
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger (beklemd in) Ooievaarsteeg 231613229133v
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger (beklemd in) Ooievaarsteeg 231613229133v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231613229133v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231613229133v
KLASES, REINERwijlen Reyner Claesen , in de keetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231613229133v
KLASES, REINERwijlen Reyner Claesen , in de keetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231613229133v
KLASES, REINERwijlen Reyner Claesen , in de keetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231613229133v
DOUWES, TJERK Tzierck Douues verkoper Ooievaarsteeg 231613229133v
DOUWES, TJERK Tzierck Douues verkoper Ooievaarsteeg 231613229133v
DOUWES, TJERK Tzierck Douues verkoper Ooievaarsteeg 231613229133v
LIEUWES, DOETJE Doed Lieuues verkoper Ooievaarsteeg 231613229133v
LIEUWES, DOETJE Doed Lieuues verkoper Ooievaarsteeg 231613229133v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koper huisOoievaarsteeg 231730247357r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koper huisOoievaarsteeg 231730247357r
JANS, FETJE Fettje Jans koper Ooievaarsteeg 231730247357r
JANS, FETJE Fettje Jans koper Ooievaarsteeg 231730247357r
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231730247357r
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231730247357r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters verkoper Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters verkoper Ooievaarsteeg 231730247357r
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg 231730247357r
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg 231730247357r
JOHANNES, JAN Jan Johannis Rolueskoper kamer met ledige plaatsOoievaarsteeg 33161122945r
JOHANNES, JAN Jan Johannis Rolueskoper kamer met ledige plaatsOoievaarsteeg 33161122945r
JANS, LIEFKE Lieff Jansen koper Ooievaarsteeg 33161122945r
JANS, LIEFKE Lieff Jansen koper Ooievaarsteeg 33161122945r
, HIBBE Hibbe Ustus , c.u.naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33161122945r
, JOCHEM Jochum gortmakernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33161122945r
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33161122945r
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33161122945r
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33161122945r
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Ooievaarsteeg 33161122945r
HEPKES, UILKJE Uulck Hepckes verkoper Ooievaarsteeg 33161122945r
HEPKES, UILKJE Uulck Hepckes verkoper Ooievaarsteeg 33161122945r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems koper door niaar stalOoievaarsteeg 331690242331v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems koper door niaar stalOoievaarsteeg 331690242331v
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateurgeniaarde koper Ooievaarsteeg 331690242331v
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateurgeniaarde koper Ooievaarsteeg 331690242331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331690242331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331690242331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331690242331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331690242331v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331690242331v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331690242331v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneekverkoper Ooievaarsteeg 331690242331v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneekverkoper Ooievaarsteeg 331690242331v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneekverkoper Ooievaarsteeg 331690242331v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper stalOoievaarsteeg 331691242341r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper stalOoievaarsteeg 331691242341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331691242341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331691242341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331691242341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35161723082r
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35161723082r
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35161723082r
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35161723082r
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35161723082r
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANSde proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANSde proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANSde proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Gerloffts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 35161723082r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper (verkregen via decreet)Ooievaarsteeg 35161723082r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper (verkregen via decreet)Ooievaarsteeg 35161723082r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper (verkregen via decreet)Ooievaarsteeg 35161723082r
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35161723082r
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35161723082r
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35161723082r
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntie Tiebbes bewoner Oosterkeetstraat OZ1603228363v
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntie Tiebbes bewoner Oosterkeetstraat OZ1603228363v
SIKKES, ATSE Atse Sickes bode (gezworen -)crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat OZ1603228363v
SIKKES, ATSE Atse Sickes bode (gezworen -)crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat OZ1603228363v
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasseltverkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat OZ1603228363v
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasseltverkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat OZ1603228363v
JILLES, HENDRIK Hendrick Jillis wever (linnen-)koper kamerOosterkeetstraat WZ1623230352v
JILLES, HENDRIK Hendrick Jillis wever (linnen-)koper kamerOosterkeetstraat WZ1623230352v
MEEUWIS, AUKJE Auck Meus koper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
MEEUWIS, AUKJE Auck Meus koper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
SPEK, HENDRIK Hendrick Specknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat WZ1623230352v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes verkoper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes verkoper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
JELLES, GABEwijlen Gabbe Jelles verkoper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
JELLES, GABEwijlen Gabbe Jelles verkoper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
HETTES, LIJSBET Lijsbet Hettes koper huisOosterkeetstraat WZ159722856v
HETTES, LIJSBET Lijsbet Hettes koper huisOosterkeetstraat WZ159722856v
SALVES, JELLEwijlen Jelle Salvus koper Oosterkeetstraat WZ159722856v
SALVES, JELLEwijlen Jelle Salvus koper Oosterkeetstraat WZ159722856v
RIENKS, HESSEL Hessel Rienx protesteert vanwege een vordering Oosterkeetstraat WZ159722856v
RIENKS, HESSEL Hessel Rienx protesteert vanwege een vordering Oosterkeetstraat WZ159722856v
, de hof van Horaty Provananaastligger ten westen Oosterkeetstraat WZ159722856v
TEEKES, HERE Heere Taackes verkoper Oosterkeetstraat WZ159722856v
TEEKES, HERE Heere Taackes verkoper Oosterkeetstraat WZ159722856v
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat OZ1668239167r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat OZ1668239167r
MELIS, JANde weduwe van wijlen Jan Melis* schaarslijpernaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ1668239167r
MELIS, JANde weduwe van wijlen Jan Melis* schaarslijpernaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ1668239167r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ1668239167r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ1668239167r
GATSES, TJITSKE Tzietske Gatses verkoper Oosterkeetstraat OZ1668239167r
GATSES, TJITSKE Tzietske Gatses verkoper Oosterkeetstraat OZ1668239167r
GERLOFS, FOLKERTwijlen Folkert Gerloffs verkoper Oosterkeetstraat OZ1668239167r
GERLOFS, FOLKERTwijlen Folkert Gerloffs verkoper Oosterkeetstraat OZ1668239167r
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems koper huis en 6 houtvoet ledige plaats ten noordenOosterkeetstraat1612229117r
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems koper huis en 6 houtvoet ledige plaats ten noordenOosterkeetstraat1612229117r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles koper Oosterkeetstraat1612229117r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles koper Oosterkeetstraat1612229117r
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1612229117r
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1612229117r
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1612229117r
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1612229117r
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1612229117r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Oosterkeetstraat1612229117r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Oosterkeetstraat1612229117r
TJEERDS, RINSKE Reynsch Tziaerts verkoper Oosterkeetstraat1612229117r
TJEERDS, RINSKE Reynsch Tziaerts verkoper Oosterkeetstraat1612229117r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 4-15-00 cgOosterkeetstraat165623761r
NANNES, OEGEgrondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat165623761r
NANNES, OEGEgrondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat165623761r
BIJENKORF, JAN nu van burgemeester Jan Bijencorffeigenaar perceel Oosterkeetstraat165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat165623761r
, DIRK Dirck Tyts van Cloppenbuchadelborst onder Julius van Eysingakoper kamerOosterkeetstraat1612229123v
, GRIETJE Griet Friesenburchkoper Oosterkeetstraat1612229123v
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verpachter grond Oosterkeetstraat1612229123v
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verpachter grond Oosterkeetstraat1612229123v
, de weduwe van Dommecrachtnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat1612229123v
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1612229123v
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1612229123v
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1612229123v
RUURDS, PIETERde verkopers Pyter Ryuerds , c.u.naastligger ten westen Oosterkeetstraat1612229123v
RUURDS, PIETERde verkopers Pyter Ryuerds , c.u.naastligger ten westen Oosterkeetstraat1612229123v
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
RUURDS, PIETER Pyter Ryuerds verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper kamerOosterkeetstraat 11601228249r
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper kamerOosterkeetstraat 11601228249r
, BAUKJE Bauck Conincxverpachter grond Oosterkeetstraat 11601228249r
, JAN Jan tingieter(?)naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11601228249r
, BOUWEhet huis van Buwe molenaarnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11601228249r
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx verkoper Oosterkeetstraat 11601228249r
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx verkoper Oosterkeetstraat 11601228249r
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 11601228249r
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 11601228249r
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 11601228249r
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamerOosterkeetstraat 11599228179r
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamerOosterkeetstraat 11599228179r
JANS, Berthien Jansen koper Oosterkeetstraat 11599228179r
JANS, Berthien Jansen koper Oosterkeetstraat 11599228179r
, BAUKJEde weduwe Bauck Coeninghsverpachter grond Oosterkeetstraat 11599228179r
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228179r
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228179r
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228179r
, BOUWE Buwe molenaarnaastligger ten noorden* Oosterkeetstraat 11599228179r
HANSES, JOHANNES Johannis Hansen verkoper Oosterkeetstraat 11599228179r
HANSES, JOHANNES Johannis Hansen verkoper Oosterkeetstraat 11599228179r
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 11599228179r
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 11599228179r
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 11599228179r
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228183r
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228183r
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228183r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties verkoper Oosterkeetstraat 11599228183r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties verkoper Oosterkeetstraat 11599228183r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 11599228183r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 11599228183r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 11599228183r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 1167124057r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 1167124057r
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen* timmermannaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1167124057r
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen* timmermannaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1167124057r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1167124057r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1167124057r
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx koper provisioneel kamerOosterkeetstraat 11600228191r
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx koper provisioneel kamerOosterkeetstraat 11600228191r
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11600228191r
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11600228191r
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11600228191r
, BOUWEhet huis van Buwe molenaarnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 11600228191r
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamerOosterkeetstraat 11724246188v
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamerOosterkeetstraat 11724246188v
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamerOosterkeetstraat 11724246188v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoperkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoperkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11724246188v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11724246188v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamerOosterkeetstraat 11644235130r
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamerOosterkeetstraat 11644235130r
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamerOosterkeetstraat 11644235130r
DIRKS, Durcktien Durx koper Oosterkeetstraat 11644235130r
DIRKS, Durcktien Durx koper Oosterkeetstraat 11644235130r
DIRKS, Durcktien Durx koper Oosterkeetstraat 11644235130r
HARKES, AAFKEhet hoekhuis van Aeffke Harckes* naastligger ten noorden[staat: Aeffke Aeleff Jans smidts] Oosterkeetstraat 11644235130r
HARKES, AAFKEhet hoekhuis van Aeffke Harckes* naastligger ten noorden[staat: Aeffke Aeleff Jans smidts] Oosterkeetstraat 11644235130r
JANS, ALEFwijlen Aeleff Jans smidnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11644235130r
JANS, ALEFwijlen Aeleff Jans smidnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11644235130r
LASES, SJOERD Sioerdt Laeses metselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
LASES, SJOERD Sioerdt Laeses metselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
GABES, UILKJE Wlck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
GABES, UILKJE Wlck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
EEUWES, HILLEwijlen Hille Ywes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
EEUWES, HILLEwijlen Hille Ywes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 11644235130r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper kamerOosterkeetstraat 1172024673r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper kamerOosterkeetstraat 1172024673r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1172024673r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1172024673r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1172024673r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1172024673r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-13-00 cgOosterkeetstraat 1165623761r
TJEPKES, grondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1165623761r
TJEPKES, grondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 1165623761r
, ANTJE Anna koper kamerOosterkeetstraat 11621230276r
JANS, KARSTwijlen Karst Jansen koper Oosterkeetstraat 11621230276r
JANS, KARSTwijlen Karst Jansen koper Oosterkeetstraat 11621230276r
KONING, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coningverpachter grond Oosterkeetstraat 11621230276r
JANS, DOUWE Douue Jansen naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11621230276r
JANS, DOUWE Douue Jansen naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11621230276r
JANS, ALEFde weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11621230276r
JANS, ALEFde weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-13-00 cgOosterkeetstraat 116652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-13-00 cgOosterkeetstraat 116652396r
TJEPKES, BINTJEgrondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 116652396r
TJEPKES, BINTJEgrondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 116652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Oosterkeetstraat 116652396r
FINK, ANTONIUS Antony Vinkhovenierkoper woningOosterkeetstraat 11752252186v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Oosterkeetstraat 11752252186v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Oosterkeetstraat 11752252186v
RUURDS, JELTEde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds verpachter grond Oosterkeetstraat 11752252186v
RUURDS, JELTEde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds verpachter grond Oosterkeetstraat 11752252186v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooierhuurder Oosterkeetstraat 11752252186v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooierhuurder Oosterkeetstraat 11752252186v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen* timmermannaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11752252186v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen* timmermannaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11752252186v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen* timmermannaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11752252186v
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoperverkoper Oosterkeetstraat 11752252186v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmanverkoper Oosterkeetstraat 11752252186v
TJEPKES, BINTJE Bintie Tiepkes koper kamerOosterkeetstraat 1164823617r
TJEPKES, BINTJE Bintie Tiepkes koper kamerOosterkeetstraat 1164823617r
HARKES, JEENwijlen Jane Harckes koper Oosterkeetstraat 1164823617r
HARKES, JEENwijlen Jane Harckes koper Oosterkeetstraat 1164823617r
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1164823617r
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1164823617r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1164823617r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1164823617r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdragerverkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdragerverkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdragerverkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dirckx verkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dirckx verkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dirckx verkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamerOosterkeetstraat 31598228124v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamerOosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228124v
SAPES, HENDRIKde [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 31598228124v
SAPES, HENDRIKde [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 31598228124v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden [staat: zuidoosten] Oosterkeetstraat 31598228124v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden [staat: zuidoosten] Oosterkeetstraat 31598228124v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden [staat: zuidoosten] Oosterkeetstraat 31598228124v
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228124v
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228124v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 31598228125r
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125r
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31598228125r
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31598228125r
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31598228125r
HANSES, JOHANNESde kamer van Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228125r
HANSES, JOHANNESde kamer van Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228125r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 31598228125v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts , c.u.eigenaar van 3/4 Oosterkeetstraat 31598228125v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts , c.u.eigenaar van 3/4 Oosterkeetstraat 31598228125v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31598228125v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31598228125v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31598228125v
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228125v
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, LOUW Louw Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, LOUW Louw Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, LOUW Louw Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes , c.u.koper huisOosterkeetstraat 31721246120v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes , c.u.koper huisOosterkeetstraat 31721246120v
THOMAS, WILLEM Willem Tomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31721246120v
THOMAS, WILLEM Willem Tomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31721246120v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31721246120v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31721246120v
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (zijn leven lang, zonder betaling van huur)Oosterkeetstraat 31721246120v
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (zijn leven lang, zonder betaling van huur)Oosterkeetstraat 31721246120v
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichtermankoper kamer en loodsOosterkeetstraat 31688242234r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichtermankoper kamer en loodsOosterkeetstraat 31688242234r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichtermankoper kamer en loodsOosterkeetstraat 31688242234r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31688242234r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31688242234r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31688242234r
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31688242234r
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31688242234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31688242234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31688242234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31688242234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31688242234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 31688242234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 31688242234r
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtjekoper huis en stallingOosterkeetstraat 31806267204r
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtjekoper huis en stallingOosterkeetstraat 31806267204r
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtjekoper huis en stallingOosterkeetstraat 31806267204r
GERBENS, WIEBREN Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
GERBENS, WIEBREN Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 31806267204r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31806267204r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens slager (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 31806267204r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens slager (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 31806267204r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 31782260177v
HENDRIKS, SIPKJEwijlen Sipkje Hendriks eigenaar Oosterkeetstraat 31782260177v
HENDRIKS, SIPKJEwijlen Sipkje Hendriks eigenaar Oosterkeetstraat 31782260177v
LOUWS, ALLERTwijlen Allard Louws eigenaar Oosterkeetstraat 31782260177v
LOUWS, ALLERTwijlen Allard Louws eigenaar Oosterkeetstraat 31782260177v
SIEBRENS, LAMMERTde weduwe van wijlen Lammert Sybrens , c.s.naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31782260177v
SIEBRENS, LAMMERTde weduwe van wijlen Lammert Sybrens , c.s.naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31782260177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31782260177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31782260177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31782260177v
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31782260177v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper q.q. Oosterkeetstraat 31782260177v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper q.q. Oosterkeetstraat 31782260177v
HENDRIKS, SIPKJEde nagelaten gerepudieerde boedel van wijlen Sipkje Hendriks verkoper Oosterkeetstraat 31782260177v
HENDRIKS, SIPKJEde nagelaten gerepudieerde boedel van wijlen Sipkje Hendriks verkoper Oosterkeetstraat 31782260177v
JANS, DOUWE Douwe Jans koper kamerOosterkeetstraat 316112297v
JANS, DOUWE Douwe Jans koper kamerOosterkeetstraat 316112297v
DIRKS, SIETSKE Sydts Dircx koper Oosterkeetstraat 316112297v
DIRKS, SIETSKE Sydts Dircx koper Oosterkeetstraat 316112297v
DIRKS, SIETSKE Sydts Dircx koper Oosterkeetstraat 316112297v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 316112297v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 316112297v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 316112297v
, ANNEde weduwe van wijlen Anne Ygeles naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 316112297v
HEERKES, SIKKE Sicke Herckes verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
HEERKES, SIKKE Sicke Herckes verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
JANS, BRECHTJE Breght Jansen verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
JANS, BRECHTJE Breght Jansen verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
TEEKES, BARTELD Bartel Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
TEEKES, BARTELD Bartel Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
JANS, TETJE Teth Jansen verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
JANS, TETJE Teth Jansen verkoper Oosterkeetstraat 316112297v
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamerOosterkeetstraat 31621230276v
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamerOosterkeetstraat 31621230276v
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamerOosterkeetstraat 31621230276v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31621230276v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31621230276v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31621230276v
IEGES, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Iges naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31621230276v
IEGES, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Iges naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31621230276v
JANS, DOUWE Douue Jansen verkoper Oosterkeetstraat 31621230276v
JANS, DOUWE Douue Jansen verkoper Oosterkeetstraat 31621230276v
PIETERS, SETSKE Sets Pyters verkoper Oosterkeetstraat 31621230276v
PIETERS, SETSKE Sets Pyters verkoper Oosterkeetstraat 31621230276v
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens slager (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 3180426746r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens slager (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 3180426746r
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3180426746r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 3180426746r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 31730247338r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 31730247338r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 31730247338r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31730247338r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 31730247338r
ADEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ademanaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31730247338r
HUIDEKOPER, FRANS vroedsman Frans Huidekopernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 31730247338r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaierverkoper Oosterkeetstraat 31730247338r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaierverkoper Oosterkeetstraat 31730247338r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder [staat: bewindhebber van de tafel van lening]koper kamerOosterkeetstraat 41618230113r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsenkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
JOBS, GERRITmajoor Gerryt Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 41618230113r
JOBS, GERRITmajoor Gerryt Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 41618230113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u.naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 41618230113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u.naastligger ten westen Oosterkeetstraat 41618230113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u.naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 41618230113r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 41618230113r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 41668239170v
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 41668239170v
TEEKES, HILLEBRAND Hilbrand Taekes koper huisOosterkeetstraat 41769257101r
TEEKES, HILLEBRAND Hilbrand Taekes koper huisOosterkeetstraat 41769257101r
HAANTJES, GEPKE Gepke Haantjes koper Oosterkeetstraat 41769257101r
HAANTJES, GEPKE Gepke Haantjes koper Oosterkeetstraat 41769257101r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 41769257101r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 41769257101r
RUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Ruthnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 41769257101r
RUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Ruthnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 41769257101r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Oosterkeetstraat 41769257101r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Oosterkeetstraat 41769257101r
DIRKS, PIETER Pyter Dircx koper huisOosterkeetstraat 5161122954r
DIRKS, PIETER Pyter Dircx koper huisOosterkeetstraat 5161122954r
DIRKS, PIETER Pyter Dircx koper huisOosterkeetstraat 5161122954r
JILLERTS, FROUKJE Frouck Jylderts koper Oosterkeetstraat 5161122954r
JILLERTS, FROUKJE Frouck Jylderts koper Oosterkeetstraat 5161122954r
, BAUKJE Bauck Conincxverpachter grond Oosterkeetstraat 5161122954r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5161122954r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5161122954r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5161122954r
JANS, DOUWE Douwe Jans* metselaarnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5161122954r
JANS, DOUWE Douwe Jans* metselaarnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5161122954r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaarverkoper Oosterkeetstraat 5161122954r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaarverkoper Oosterkeetstraat 5161122954r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaarverkoper Oosterkeetstraat 5161122954r
PIETERS, MARIA Marytgie Pyters verkoper Oosterkeetstraat 5161122954r
PIETERS, MARIA Marytgie Pyters verkoper Oosterkeetstraat 5161122954r
GATSES, TJITSKE Tietske Gatses koper grondpacht van 2-05-00 cgOosterkeetstraat 5164823640r
GATSES, TJITSKE Tietske Gatses koper grondpacht van 2-05-00 cgOosterkeetstraat 5164823640r
FRANSES, ATEwijlen Atte Fransen koper Oosterkeetstraat 5164823640r
FRANSES, ATEwijlen Atte Fransen koper Oosterkeetstraat 5164823640r
FRANSES, ATEwijlen Atte Fransen koper Oosterkeetstraat 5164823640r
BARTELDS, JOCHEMde weduwe van wijlen Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5164823640r
BARTELDS, JOCHEMde weduwe van wijlen Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5164823640r
BARTELDS, JOCHEMde weduwe van wijlen Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5164823640r
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5164823640r
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5164823640r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingatichelaarverkoper Oosterkeetstraat 5164823640r
JANS, PIETER Pieter Jansen de Groetekoper huisOosterkeetstraat 51599228160v
JANS, PIETER Pieter Jansen de Groetekoper huisOosterkeetstraat 51599228160v
, KORNELISde weduwe en erfgenamen van Cornelis Conincx verpachter grond (afkoopsom: 16-02-00 GG)Oosterkeetstraat 51599228160v
, TETMANde keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 51599228160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51599228160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51599228160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51599228160v
, OUTGER Outger metselaarnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 51599228160v
LUITJENS, Toen Luyties , broer van de verkoopsterverkoper q.q. Oosterkeetstraat 51599228160v
LUITJENS, Toen Luyties , broer van de verkoopsterverkoper q.q. Oosterkeetstraat 51599228160v
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 51599228160v
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 51599228160v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 51599228160v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 51599228160v
LUITJENS, ANTJE Anne Luyties verkoper Oosterkeetstraat 51599228160v
LUITJENS, ANTJE Anne Luyties verkoper Oosterkeetstraat 51599228160v
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes verkoper Oosterkeetstraat 51599228160v
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes verkoper Oosterkeetstraat 51599228160v
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes verkoper Oosterkeetstraat 51599228160v
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.koper kamerOosterkeetstraat 5166623954r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.koper kamerOosterkeetstraat 5166623954r
KEIMPES, ARJENde weduwe van wijlen Arien Keimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5166623954r
KEIMPES, ARJENde weduwe van wijlen Arien Keimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5166623954r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5166623954r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5166623954r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5166623954r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5166623954r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5166623954r
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijsses verkoper Oosterkeetstraat 5166623954r
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijsses verkoper Oosterkeetstraat 5166623954r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 5166623954r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 5166623954r
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Ademabakker (mr. -)koper hof, tuin, zomerhuisOosterkeetstraat 517272478v
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Ademabakker (mr. -)koper hof, tuin, zomerhuisOosterkeetstraat 517272478v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 517272478v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 517272478v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 517272478v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 517272478v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 517272478v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 517272478v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 517272478v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Oosterkeetstraat 517272478v
BLINKSMA, TIETE Tyte Blinxmabode (gerechts-)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
BLINKSMA, SIBBELTJE Sibbeltie Blinxmaverkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.koper kamerOosterkeetstraat 51661238118r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.koper kamerOosterkeetstraat 51661238118r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettingaverpachter grond Oosterkeetstraat 51661238118r
KEIMPES, ARJENde weduwe van wijlen Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 51661238118r
KEIMPES, ARJENde weduwe van wijlen Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 51661238118r
KEIMPES, ARJENde weduwe van wijlen Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 51661238118r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51661238118r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51661238118r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 51661238118r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 51661238118r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 51661238118r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheydeverkoper Oosterkeetstraat 51661238118r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheydeverkoper Oosterkeetstraat 51661238118r
JANS, SIEBE Sybe Jansen , c.u.metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 5167124063v
JANS, SIEBE Sybe Jansen , c.u.metselaar (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 5167124063v
KEIMPES, ARJENde weduwe van wijlen Arien Keympes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5167124063v
KEIMPES, ARJENde weduwe van wijlen Arien Keympes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5167124063v
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5167124063v
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5167124063v
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijses verkoper Oosterkeetstraat 5167124063v
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijses verkoper Oosterkeetstraat 5167124063v
WILLEMS, WILLEMwijlen Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 5167124063v
WILLEMS, WILLEMwijlen Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 5167124063v
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 3-00-00 cgOosterkeetstraat 5165623761r
BARTELDS, JOCHEMgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jochum Bartels smeerslotereigenaar perceel Oosterkeetstraat 5165623761r
BARTELDS, JOCHEMgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jochum Bartels smeerslotereigenaar perceel Oosterkeetstraat 5165623761r
BARTELDS, JOCHEMgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jochum Bartels smeerslotereigenaar perceel Oosterkeetstraat 5165623761r
, JANnu van Jan Groenheideeigenaar perceel Oosterkeetstraat 5165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 5165623761r
BLINKSMA, HETTE burgervaandrig Hette Blinxsma, c.u.smid (mr. -)koper tuintje met een woning tot een afbreuk daaraan ten noordenOosterkeetstraat 5169324346v
ARJENS, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5169324346v
ARJENS, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5169324346v
ARJENS, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5169324346v
RUITER, JAN Jan Ruiternaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5169324346v
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5169324346v
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5169324346v
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5169324346v
SIEBES, JAN Jan Sybes metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
SIEBES, JAN Jan Sybes metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
SIEBES, TRIJNTJE Trijntie Sybes verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
SIEBES, TRIJNTJE Trijntie Sybes verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
GERRITS, GERRITwijlen Gerrit Gerritsen verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
GERRITS, GERRITwijlen Gerrit Gerritsen verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
KORNELIS, KORNELIShaar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
KORNELIS, KORNELIShaar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
KORNELIS, KORNELIShaar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 5169324346v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 51780259283v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 51780259283v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 51780259283v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks bewoner Oosterkeetstraat 51780259283v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks bewoner Oosterkeetstraat 51780259283v
, GERRIT Gerryt naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 51780259283v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51780259283v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51780259283v
LOUWS, ALLERTde weduwe van wijlen Allert Louws naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 51780259283v
LOUWS, ALLERTde weduwe van wijlen Allert Louws naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 51780259283v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverlandverkoper Oosterkeetstraat 51780259283v
RUITINGA, JOHANNES wijlen Johannes Ruitingaverkoper Oosterkeetstraat 51780259283v
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 3-00-00 cgOosterkeetstraat 516652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 3-00-00 cgOosterkeetstraat 516652396r
WILLEMS, WILLEMgrondpacht uit het huis van Willem Willems eigenaar perceel Oosterkeetstraat 516652396r
WILLEMS, WILLEMgrondpacht uit het huis van Willem Willems eigenaar perceel Oosterkeetstraat 516652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Oosterkeetstraat 516652396r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper hof, planten en zomerhuisOosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper hof, planten en zomerhuisOosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper hof, planten en zomerhuisOosterkeetstraat 5173524965r
GEERTS, SIKKE Sikke Geerts metselaarnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5173524965r
GEERTS, SIKKE Sikke Geerts metselaarnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5173524965r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5173524965r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5173524965r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adamabakker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 5173524965r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adamabakker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 5173524965r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Conincxverpachter grond Oosterkeetstraat 51600228223v
, TETMANde keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 51600228223v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51600228223v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51600228223v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51600228223v
, SJOERDde kamer van Syourdt naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 51600228223v
JANS, REINER Reyner Jans molenaarcrediteur (triumphant) q.q. Oosterkeetstraat 51600228223v
JANS, REINER Reyner Jans molenaarcrediteur (triumphant) q.q. Oosterkeetstraat 51600228223v
, ANTJE Anne Luytges crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 51600228223v
JANS, PIETER Pieter Jansen de Groeteverkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 51600228223v
JANS, PIETER Pieter Jansen de Groeteverkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 51600228223v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper woningOosterkeetstraat 6169424381v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper woningOosterkeetstraat 6169424381v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Oosterkeetstraat 6169424381v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Oosterkeetstraat 6169424381v
, GRIETJE Griet melkwijfnaastligger ten westen Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
TJEPKES, PIETJE Pyttrick Tjepkes verkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
TJEPKES, PIETJE Pyttrick Tjepkes verkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
JANS, EEDEwijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
JANS, EEDEwijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pykes gleibakkerkoper woningOosterkeetstraat 61697243263r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pykes gleibakkerkoper woningOosterkeetstraat 61697243263r
, DOUWEde weduwe van wijlen Douwe smidnaastligger ten westen Oosterkeetstraat 61697243263r
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes turfdragerverkoper Oosterkeetstraat 61697243263r
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes turfdragerverkoper Oosterkeetstraat 61697243263r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder [staat: bewindhebber van de tafel van lening]koper huis of kamerOosterkeetstraat 61618230113v
VELSEN, Aggatha van Velsenkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
JOBS, GERRITmajoor Gerrit Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 61618230113v
JOBS, GERRITmajoor Gerrit Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 61618230113v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61618230113v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61618230113v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 61618230113v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 61618230113v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 61618230113v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
MARTENS, JAN Jan Martens koper twee kamersOosterkeetstraat 6167024028V
MARTENS, JAN Jan Martens koper twee kamersOosterkeetstraat 6167024028V
BROERS, PIEBICHJE Piebe Broers koper Oosterkeetstraat 6167024028V
BROERS, PIEBICHJE Piebe Broers koper Oosterkeetstraat 6167024028V
BROERS, PIEBICHJE Piebe Broers koper Oosterkeetstraat 6167024028V
, GRIETJE Griet melkwijfnaastligger ten westen Oosterkeetstraat 6167024028V
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6167024028V
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6167024028V
KLASES, RINTJE Rintie Claessen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6167024028V
KLASES, RINTJE Rintie Claessen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6167024028V
KLASES, RINTJE Rintie Claessen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6167024028V
JANS, EVERT Ewert Jans wever (bont-)koper woning met twee kamersOosterkeetstraat 61701244109v
JANS, EVERT Ewert Jans wever (bont-)koper woning met twee kamersOosterkeetstraat 61701244109v
JANS, STIJNTJE Stijntie Jans koper Oosterkeetstraat 61701244109v
JANS, STIJNTJE Stijntie Jans koper Oosterkeetstraat 61701244109v
, DOUWEde weduwe van wijlen Douwe smidnaastligger ten westen Oosterkeetstraat 61701244109v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakkerverkoper Oosterkeetstraat 61701244109v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakkerverkoper Oosterkeetstraat 61701244109v
BETZOUW, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 61808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Oosterkeetstraat 61808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Oosterkeetstraat 61808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Oosterkeetstraat 61808268148v
OORTHUIS, GEERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 61808268148v
OORTHUIS, GEERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 61808268148v
HUIGS, LOUIS Louwys Huygen koper kamer met een halve steeg en een halve putOosterkeetstraat 61604228415r
HUIGS, LOUIS Louwys Huygen koper kamer met een halve steeg en een halve putOosterkeetstraat 61604228415r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Oosterkeetstraat 61604228415r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Oosterkeetstraat 61604228415r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Oosterkeetstraat 61604228415r
ALLES, RINSE Ryntse Alles naastligger ten westen Oosterkeetstraat 61604228415r
ALLES, RINSE Ryntse Alles naastligger ten westen Oosterkeetstraat 61604228415r
ALLES, RINSE Ryntse Alles naastligger ten westen Oosterkeetstraat 61604228415r
DIRKS, JAN Jan Dyrx verkoper Oosterkeetstraat 61604228415r
DIRKS, JAN Jan Dyrx verkoper Oosterkeetstraat 61604228415r
DIRKS, JAN Jan Dyrx verkoper Oosterkeetstraat 61604228415r
BERENDS, HILTJE Hille Berents verkoper Oosterkeetstraat 61604228415r
BERENDS, HILTJE Hille Berents verkoper Oosterkeetstraat 61604228415r
BERENDS, HILTJE Hille Berents verkoper Oosterkeetstraat 61604228415r
TJEPKES, PIETJE Pietertie Tjepkes koper woning bestaande uit 2 kamersOosterkeetstraat 6169324328v
TJEPKES, PIETJE Pietertie Tjepkes koper woning bestaande uit 2 kamersOosterkeetstraat 6169324328v
, GRIETJE Griet melkwijfnaastligger ten westen Oosterkeetstraat 6169324328v
FREERKS, Goytien? Freercxs koper kamerOosterkeetstraat 61605228453v
FREERKS, Goytien? Freercxs koper kamerOosterkeetstraat 61605228453v
PIEBES, TRIJNTJE Trijncke Pybes koper Oosterkeetstraat 61605228453v
PIEBES, TRIJNTJE Trijncke Pybes koper Oosterkeetstraat 61605228453v
SEMS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrick Sems verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Oosterkeetstraat 61605228453v
SEMS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrick Sems verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Oosterkeetstraat 61605228453v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61605228453v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61605228453v
LIEUWES, JELTJE Jel Lyuues verkoper Oosterkeetstraat 61605228453v
LIEUWES, JELTJE Jel Lyuues verkoper Oosterkeetstraat 61605228453v
, WOPKEwijlen Wopcke verkoper Oosterkeetstraat 61605228453v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper kamerOosterkeetstraat 6161723083v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper kamerOosterkeetstraat 6161723083v
KLASES, WIEBRICHJE Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6161723083v
KLASES, WIEBRICHJE Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6161723083v
KLASES, WIEBRICHJE Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6161723083v
JOBS, GERRITmajoor Gerryt Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 6161723083v
JOBS, GERRITmajoor Gerryt Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 6161723083v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6161723083v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6161723083v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6161723083v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6161723083v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6161723083v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
BOKKES, TIETJE Tied Bockes verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
BOKKES, TIETJE Tied Bockes verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
BOKKES, TIETJE Tied Bockes verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
PIERS, JAN Jan Piers karremankoper huisOosterkeetstraat 8170024435r
PIERS, JAN Jan Piers karremankoper huisOosterkeetstraat 8170024435r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynaldakoper Oosterkeetstraat 8170024435r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynaldakoper Oosterkeetstraat 8170024435r
, JAN Jan Miegiels , c.u.huurder Oosterkeetstraat 8170024435r
JANS, DOUWEde hof van Douwe Jansen schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 8170024435r
JANS, DOUWEde hof van Douwe Jansen schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 8170024435r
LOURENS, PIETERhuisman Pytter Louwerts verkoper Oosterkeetstraat 8170024435r
LOURENS, PIETERhuisman Pytter Louwerts verkoper Oosterkeetstraat 8170024435r
BETZOUW, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 81808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Oosterkeetstraat 81808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Oosterkeetstraat 81808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Oosterkeetstraat 81808268148v
OORTHUIS, GEERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 81808268148v
OORTHUIS, GEERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 81808268148v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdragerkoper huisOosterkeetstraat 81793264140v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdragerkoper huisOosterkeetstraat 81793264140v
LOLKES, WILLEMKE Willemke Lolkes koper Oosterkeetstraat 81793264140v
LOLKES, WILLEMKE Willemke Lolkes koper Oosterkeetstraat 81793264140v
GREUTLING, HENDRIK Hendrik Greutling, c.u.huurder (p.j.)Oosterkeetstraat 81793264140v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulennaastligger ten westen Oosterkeetstraat 81793264140v
WIT, JAN Jan de Witnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 81793264140v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Oosterkeetstraat 81793264140v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpschoolmeesterkoper huisOosterkeetstraat 11181026920v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijphuurder (p.j.)Oosterkeetstraat 11181026920v
BERG, H. H. van der Bergnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11181026920v
, JOHANNES Johannis zadelmakernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11181026920v
ROELOFS, SERAFINA Serina Roelofs verkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
ROELOFS, SERAFINA Serina Roelofs verkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles verkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles verkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs verkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs verkoper Oosterkeetstraat 11181026920v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 1117632567r
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 1117632567r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes koper Oosterkeetstraat 1117632567r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes koper Oosterkeetstraat 1117632567r
ZACHARIAS, PIEKEde weduwe van wijlen Pieke Zacharias huurder Oosterkeetstraat 1117632567r
ZACHARIAS, PIEKEde weduwe van wijlen Pieke Zacharias huurder Oosterkeetstraat 1117632567r
BORGER, EGBERT Engbert Borgers, n.u.naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1117632567r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1117632567r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1117632567r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1117632567r
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u.wever (bont-)koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsjeOosterkeetstraat 11170924582v
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u.wever (bont-)koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsjeOosterkeetstraat 11170924582v
BLINKSMA, HETTE de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxmanaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11170924582v
VORM, burgerhopman van der Formnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11170924582v
BLINKSMA, HETTE de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxmanaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11170924582v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis of kamer met het zomerhuisje en de ledige plaats erachterOosterkeetstraat 111618230131r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis of kamer met het zomerhuisje en de ledige plaats erachterOosterkeetstraat 111618230131r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 111618230131r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 111618230131r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 111618230131r
SIETSES, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Oosterkeetstraat 111618230131r
SIETSES, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Oosterkeetstraat 111618230131r
SURINGAR, TJEERD de weduwe van wijlen Tiaerdt Suyringernaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 111618230131r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111618230131r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111618230131r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111618230131r
, LOURENS Lourens Ryourdts verkoper Oosterkeetstraat 111618230131r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries verkoper Oosterkeetstraat 111618230131r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries verkoper Oosterkeetstraat 111618230131r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries verkoper Oosterkeetstraat 111618230131r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper huis of kamer, met zomerkeuken en ledige plaats daar achterOosterkeetstraat 111620230244r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper huis of kamer, met zomerkeuken en ledige plaats daar achterOosterkeetstraat 111620230244r
JAKOBS, ANDRIESwijlen Andries Jacobs koper Oosterkeetstraat 111620230244r
JAKOBS, ANDRIESwijlen Andries Jacobs koper Oosterkeetstraat 111620230244r
SIETSES, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Oosterkeetstraat 111620230244r
SIETSES, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Oosterkeetstraat 111620230244r
, HIELKJE Hylck naastligger ten zuiden[staat: Hylck Tiaardts weduwe] Oosterkeetstraat 111620230244r
, TJEERDwijlen Tiaardt naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 111620230244r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111620230244r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111620230244r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111620230244r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verkoper Oosterkeetstraat 111620230244r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verkoper Oosterkeetstraat 111620230244r
GABES, ANTJE Anna Gabbes verkoper Oosterkeetstraat 111620230244r
GABES, ANTJE Anna Gabbes verkoper Oosterkeetstraat 111620230244r
MARINUS, HENDRIK Hendrik Marius koper door niaar huisOosterkeetstraat 111789263124v
MARINUS, HENDRIK Hendrik Marius koper door niaar huisOosterkeetstraat 111789263124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Oosterkeetstraat 111789263124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Oosterkeetstraat 111789263124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Oosterkeetstraat 111789263124v
BERG, HARMEN Harmen van den Bergnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 111789263124v
, JOHANNES Johannes zadelmakernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111789263124v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes verkoper Oosterkeetstraat 111789263124v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes verkoper Oosterkeetstraat 111789263124v
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-05-00 cgOosterkeetstraat 11165623761r
BAUKES, WALTJEgrondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
BAUKES, WALTJEgrondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
BAUKES, WALTJEgrondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
WIETSES, SIETSEwijlen Sytse Wytses eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
WIETSES, SIETSEwijlen Sytse Wytses eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 11165623761r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-05-00 cgOosterkeetstraat 1116652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-05-00 cgOosterkeetstraat 1116652396r
SIETSES, WIETSEgrondpacht uit het huis van Wytze Sytzes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1116652396r
SIETSES, WIETSEgrondpacht uit het huis van Wytze Sytzes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1116652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Oosterkeetstraat 1116652396r
, PIEKE Pyke Zagcharias rogmeesterkoper huisOosterkeetstraat 111742250218v
, HARMEN Harmen wever (mr. -)naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 111742250218v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111742250218v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111742250218v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111742250218v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus wever (mr. bont-)verkoper Oosterkeetstraat 111742250218v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus wever (mr. bont-)verkoper Oosterkeetstraat 111742250218v
FEIKES, JAN Jan Feickis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochiekoper 1/2 huis en paardenstallingOosterbolwerk 2tuin167024018r
FEIKES, JAN Jan Feickis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochiekoper 1/2 huis en paardenstallingOosterbolwerk 2tuin167024018r
FEIKES, JAN Jan Feickis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochiekoper 1/2 huis en paardenstallingOosterbolwerk 2tuin167024018r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix eigenaar van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin167024018r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix eigenaar van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin167024018r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024018r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024018r
ALBERTS, GEERTde kamers van Geert Alberts , c.soc.naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024018r
ALBERTS, GEERTde kamers van Geert Alberts , c.soc.naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024018r
ALBERTS, GEERTde kamers van Geert Alberts , c.soc.naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024018r
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024018r
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024018r
LOLLES, JANhet hoff van wijlen Jan Lolles naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin167024018r
LOLLES, JANhet hoff van wijlen Jan Lolles naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin167024018r
GIJSBERTS, ARJEN Arjen Gijsberts verkoper Oosterbolwerk 2tuin167024018r
GIJSBERTS, ARJEN Arjen Gijsberts verkoper Oosterbolwerk 2tuin167024018r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelOosterbolwerk 2tuin1651236174v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelOosterbolwerk 2tuin1651236174v
JAKOBS, SEERPde hof van de weduwe van wijlen Seerp Jacops naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
JAKOBS, SEERPde hof van de weduwe van wijlen Seerp Jacops naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
GERBENS, ULBEwijlen burgemeester Ulbe Gerbens verkoper Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
GERBENS, ULBEwijlen burgemeester Ulbe Gerbens verkoper Oosterbolwerk 2tuin1651236174v
ABES, IEKEgemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofOosterbolwerk 2tuin1659237208v
ABES, IEKEgemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofOosterbolwerk 2tuin1659237208v
ABES, IEKEgemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofOosterbolwerk 2tuin1659237208v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1659237208v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1659237208v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1659237208v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1659237208v
JAKOBS, SIERK Sierck Jacobs naastligger ten noorden Oosterbolwerk 2tuin1659237208v
JAKOBS, SIERK Sierck Jacobs naastligger ten noorden Oosterbolwerk 2tuin1659237208v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Fransiscus Hoitingaverkoper Oosterbolwerk 2tuin1659237208v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalOosterbolwerk 2tuin167024030r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalOosterbolwerk 2tuin167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024030r
ALBERTS, GEERTde kamers van Geert Alberts naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024030r
ALBERTS, GEERTde kamers van Geert Alberts naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024030r
ALBERTS, GEERTde kamers van Geert Alberts naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024030r
LOLLES, JANde hof van wijlen Jan Lolles naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin167024030r
LOLLES, JANde hof van wijlen Jan Lolles naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin167024030r
FEIKES, JAN Jan Feickes verkoper Oosterbolwerk 2tuin167024030r
FEIKES, JAN Jan Feickes verkoper Oosterbolwerk 2tuin167024030r
FEIKES, JAN Jan Feickes verkoper Oosterbolwerk 2tuin167024030r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeOosterbolwerk 2tuin1664238221r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeOosterbolwerk 2tuin1664238221r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis geniaarde koper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis geniaarde koper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis geniaarde koper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
HENDRIKS, DOEDEde proclamant Doede Hendriks naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
HENDRIKS, DOEDEde proclamant Doede Hendriks naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Oosterbolwerk 2tuin1664238221r
GIJSBERTS, ARJEN Arrjen Gijsberts koper 1/2 hofOosterbolwerk 2tuin166423825va
GIJSBERTS, ARJEN Arrjen Gijsberts koper 1/2 hofOosterbolwerk 2tuin166423825va
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendriks naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin166423825va
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendriks naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin166423825va
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin166423825va
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin166423825va
KOENRAADS, HENDRIKburgemeester Hendrick Coenraadts verkoper q.q. Oosterbolwerk 2tuin166423825va
KOENRAADS, HENDRIKburgemeester Hendrick Coenraadts verkoper q.q. Oosterbolwerk 2tuin166423825va
KOENRAADS, HENDRIKburgemeester Hendrick Coenraadts verkoper q.q. Oosterbolwerk 2tuin166423825va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
ROORDA, JANKE wijlen Janneke Roordaverkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
SIEMENS, JAN Jan Symens lakenkoperverkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
SIEMENS, JAN Jan Symens lakenkoperverkoper van 1/2 Oosterbolwerk 2tuin166423825va
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsOosterbolwerk 21664238229v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsOosterbolwerk 21664238229v
GIJSBERTS, ARJEN Arrien Ghijsberts koper Oosterbolwerk 21664238229v
GIJSBERTS, ARJEN Arrien Ghijsberts koper Oosterbolwerk 21664238229v
JANS, PIETERde Rapenburghmolen van Pieter Jansen , c.s.naastligger Oosterbolwerk 21664238229v
JANS, PIETERde Rapenburghmolen van Pieter Jansen , c.s.naastligger Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.naastligger Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.naastligger Oosterbolwerk 21664238229v
JANS, PIETER Pieter Jansen , c.s.verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 21664238229v
JANS, PIETER Pieter Jansen , c.s.verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 21664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.verkoper van 1/2 Oosterbolwerk 21664238229v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamerOosterbolwerk 2tuin1658237170v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamerOosterbolwerk 2tuin1658237170v
, TEUNISwijlen Theunis Holtingekoper Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bellnaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bellnaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bellnaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
FREERKS, FREERK Freerck Freercx verkoper Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
FREERKS, FREERK Freerck Freercx verkoper Oosterbolwerk 2tuin1658237170v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u.koper kamerOude Turfkade WZ1668239129v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u.koper kamerOude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten westen Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinverkoper Oude Turfkade WZ1668239129v
JANS, OEDS Oedts Jans koper provisioneel en finaal kamerOude Turfkade WZ16652392ra
JANS, OEDS Oedts Jans koper provisioneel en finaal kamerOude Turfkade WZ16652392ra
BEIMA, WIETSE Wytze Beimanaastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ16652392ra
BEIMA, WIETSE Wytze Beimanaastligger ten westen Oude Turfkade WZ16652392ra
BEIMA, WIETSE huis en hof van Wytze Beimanaastligger ten noorden* Oude Turfkade WZ16652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra