Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

illustratie resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper vier kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Pakhuissteeg 11659237185r0
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper vier kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Pakhuissteeg 11659237185r0
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Pakhuissteeg 11659237185r0
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Pakhuissteeg 11659237185r0
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Pakhuissteeg 11659237185r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts naastligger ten westen Pakhuissteeg 11659237185r0
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts naastligger ten westen Pakhuissteeg 11659237185r0
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertverkoper Pakhuissteeg 11659237185r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper vier kamersPakhuissteeg 116922431r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper vier kamersPakhuissteeg 116922431r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper vier kamersPakhuissteeg 116922431r0
GOSSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Gosses naastligger ten oosten Pakhuissteeg 116922431r0
GOSSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Gosses naastligger ten oosten Pakhuissteeg 116922431r0
EVERTS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts naastligger ten westen Pakhuissteeg 116922431r0
EVERTS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts naastligger ten westen Pakhuissteeg 116922431r0
EVERTS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts naastligger ten westen Pakhuissteeg 116922431r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , e.a.naastligger ten noorden Pakhuissteeg 116922431r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , e.a.naastligger ten noorden Pakhuissteeg 116922431r0
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Pakhuissteeg 116922431r0
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcomaverkoper van 2/8 Pakhuissteeg 116922431r0
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcomaverkoper van 3/8 Pakhuissteeg 116922431r0
SURINGAR, GAUKE Gouke Suiringerverkoper van 3/8 Pakhuissteeg 116922431r0
HESSELS, IEPE Ype Hessels schipper (trek-)koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1717245299v0
HESSELS, IEPE Ype Hessels schipper (trek-)koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1717245299v0
KOK, de hof van de weduwe van wijlen vroedsman Koknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1717245299v0
SCALEE, SAMUEL Samuel Schale, c.u.pruikenmaker (mr. -)verkoper Peterseliestraat ZZ1717245299v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx knoopmaker (mr. -)naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1691242352v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx knoopmaker (mr. -)naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1691242352v0
SCHONEBEEK, JAN JANSde tuin van Jan Jansen Schonebeecknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1691242352v0
SCHONEBEEK, JAN JANSde tuin van Jan Jansen Schonebeecknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1691242352v0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen verkoper van 1/2 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen verkoper van 1/2 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v0
HENDRIKS, GRIETJEwijlen Grytie Hendrix erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v0
HENDRIKS, GRIETJEwijlen Grytie Hendrix erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v0
JANS, TJEERDwijlen Tjeerd Jansen erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v0
JANS, TJEERDwijlen Tjeerd Jansen erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar onderhouden in kost, drank, huisvesting en anderszins voor 30 stuivers p.w.)Peterseliestraat1631232180v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar onderhouden in kost, drank, huisvesting en anderszins voor 30 stuivers p.w.)Peterseliestraat1631232180v0
LOURENS, ANTJE Antie Lourens koper Peterseliestraat1631232180v0
LOURENS, ANTJE Antie Lourens koper Peterseliestraat1631232180v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1631232180v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1631232180v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1631232180v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat1631232180v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat1631232180v0
JANS, HEREde weduwe van wijlen burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Peterseliestraat1631232180v0
JANS, HEREde weduwe van wijlen burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Peterseliestraat1631232180v0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat1631232180v0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat1631232180v0
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat1631232180v0
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u.koper kamerPeterseliestraat1651236150v0
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u.koper kamerPeterseliestraat1651236150v0
JANS, IEDEde weduwe van wijlen Iede Jansen zakkendragernaastligger ten zuiden Peterseliestraat1651236150v0
JANS, IEDEde weduwe van wijlen Iede Jansen zakkendragernaastligger ten zuiden Peterseliestraat1651236150v0
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat1651236150v0
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat1651236150v0
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat1651236150v0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat1651236150v0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat1651236150v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks smidkoper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ163623421v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks smidkoper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ163623421v0
, BERBER Barbara Aede koper Peterseliestraat WZ163623421v0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ163623421v0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ163623421v0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ163623421v0
ARENDS, FLORIShuis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ163623421v0
ARENDS, FLORIShuis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ163623421v0
ARENDS, FLORIShuis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ163623421v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ163623421v0
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ163623421v0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u.verkoper Peterseliestraat WZ163623421v0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u.verkoper Peterseliestraat WZ163623421v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper kamerPeterseliestraat164323553r0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper kamerPeterseliestraat164323553r0
GAVERE, burgemeester de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat164323553r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten westen Peterseliestraat164323553r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten westen Peterseliestraat164323553r0
HERES, JAN Jan Heeres verkoper Peterseliestraat164323553r0
HERES, JAN Jan Heeres verkoper Peterseliestraat164323553r0
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huisPeterseliestraat1622230315v0
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huisPeterseliestraat1622230315v0
FREERKS, Gerbrich Freerks koper Peterseliestraat1622230315v0
FREERKS, Gerbrich Freerks koper Peterseliestraat1622230315v0
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat1622230315v0
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat1622230315v0
AURICH, JAN BERENDS Jan Beerns van Aurickverkoper q.q. Peterseliestraat1622230315v0
AURICH, JAN BERENDS Jan Beerns van Aurickverkoper q.q. Peterseliestraat1622230315v0
AURICH, JAN BERENDS Jan Beerns van Aurickverkoper q.q. Peterseliestraat1622230315v0
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks verkoper Peterseliestraat1622230315v0
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks verkoper Peterseliestraat1622230315v0
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat1622230315v0
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat1622230315v0
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat1622230315v0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u.koper kamerPeterseliestraat164823634r0
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u.koper kamerPeterseliestraat164823634r0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat164823634r0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat164823634r0
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat164823634r0
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r0
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r0
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r0
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat164823634r0
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat164823634r0
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Theunis Kenniskoper kamerPeterseliestraat OZ16702406r0
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Theunis Kenniskoper kamerPeterseliestraat OZ16702406r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ16702406r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ16702406r0
DIRKS, SIEDSde weduwe van wijlen Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ16702406r0
DIRKS, SIEDSde weduwe van wijlen Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ16702406r0
DIRKS, SIEDSde weduwe van wijlen Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ16702406r0
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ16702406r0
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ16702406r0
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u.koper kamerPeterseliestraat1674240131v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u.koper kamerPeterseliestraat1674240131v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u.koper kamerPeterseliestraat1674240131v0
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1674240131v0
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1674240131v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten noorden Peterseliestraat1674240131v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten noorden Peterseliestraat1674240131v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat1674240131v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat1674240131v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachterPeterseliestraat ZZ16702404ra0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachterPeterseliestraat ZZ16702404ra0
BAUKES, SIEMENde weduwe van wijlen Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16702404ra0
BAUKES, SIEMENde weduwe van wijlen Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16702404ra0
BAUKES, SIEMENde weduwe van wijlen Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16702404ra0
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra0
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huisPeterseliestraat ZZ1728247202v0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huisPeterseliestraat ZZ1728247202v0
PIERS, HEINwijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ1728247202v0
PIERS, HEINwijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ1728247202v0
HENDRIKS, JANde tuin van de weduwe van wijlen Jan Hendrix naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1728247202v0
HENDRIKS, JANde tuin van de weduwe van wijlen Jan Hendrix naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1728247202v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1728247202v0
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1728247202v0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1728247202v0
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1728247202v0
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Peterseliestraat ZZ1728247202v0
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Peterseliestraat ZZ1728247202v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ1728247202v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ1728247202v0
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat16552374v0
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat16552374v0
GOSLINGS, LIJSBETde kamer van Lijsbet Goslycx naastligger ten noorden Peterseliestraat16552374v0
GOSLINGS, LIJSBETde kamer van Lijsbet Goslycx naastligger ten noorden Peterseliestraat16552374v0
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoortverkoper q.q. Peterseliestraat16552374v0
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoortverkoper q.q. Peterseliestraat16552374v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat16552374v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat16552374v0
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat16552374v0
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat16552374v0
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat16552374v0
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat16552374v0
GOSLINGS, BAUKJEwijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat16552374v0
GOSLINGS, BAUKJEwijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat16552374v0
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamerPeterseliestraat1663238185r0
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamerPeterseliestraat1663238185r0
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat1663238185r0
, naastligger ten westen Peterseliestraat1663238185r0
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat1663238185r0
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat1663238185r0
JOHANNES, GERKE Gerco Johannes predikantnaastligger Peterseliestraat1663238185r0
JOHANNES, GERKE Gerco Johannes predikantnaastligger Peterseliestraat1663238185r0
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat1663238185r0
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat1663238185r0
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ1623230339v0
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ1623230339v0
TJEERDS, AUKJE Auck Tiaardts koper Peterseliestraat WZ1623230339v0
TJEERDS, AUKJE Auck Tiaardts koper Peterseliestraat WZ1623230339v0
, FREERK Freerck kasteleinnaastligger ten oosten Peterseliestraat WZ1623230339v0
BAUKES, PIEBEgezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v0
BAUKES, PIEBEgezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v0
BAUKES, PIEBEgezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v0
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ1623230339v0
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ1623230339v0
JANS, FOEKE Foecke Jansen verkoper Peterseliestraat WZ1623230339v0
JANS, FOEKE Foecke Jansen verkoper Peterseliestraat WZ1623230339v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeidePeterseliestraat ZZ1677240268v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeidePeterseliestraat ZZ1677240268v0
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
BOUWES, DIRKde kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1677240268v0
BOUWES, DIRKde kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1677240268v0
BOUWES, DIRKde kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1677240268v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1677240268v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1677240268v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1677240268v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1677240268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
BAUKES, SIEMENwijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
BAUKES, SIEMENwijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
BAUKES, SIEMENwijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v0
SCALEE, SAMUEL Samuel Schalepruikenmakerkoper tuintje met een zomerhuisje, bomen en plantensPeterseliestraat ZZ170924585v0
, CATHARINA Catharina de Courtkoper Peterseliestraat ZZ170924585v0
KOK, LOLLE de hof van de vroedsman Lolle Koknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ170924585v0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakkerverkoper Peterseliestraat ZZ170924585v0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakkerverkoper Peterseliestraat ZZ170924585v0
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ170924585v0
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ170924585v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u.koper kamerPeterseliestraat163723435v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u.koper kamerPeterseliestraat163723435v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u.koper kamerPeterseliestraat163723435v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat163723435v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat163723435v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat163723435v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat163723435v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat163723435v0
JANS, HEREde weduwe van wijlen burgemeester Hero Jans naastligger ten westen Peterseliestraat163723435v0
JANS, HEREde weduwe van wijlen burgemeester Hero Jans naastligger ten westen Peterseliestraat163723435v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u.verkoper Peterseliestraat163723435v0
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u.verkoper Peterseliestraat163723435v0
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakkeraanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg])Peterseliestraat OZ1688242245v0
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakkeraanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg])Peterseliestraat OZ1688242245v0
HOITES, JOUKEde hof van de erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ1688242245v0
HOITES, JOUKEde hof van de erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ1688242245v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1688242245v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1688242245v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1688242245v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1688242245v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1688242245v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)verwandelaar Peterseliestraat OZ1688242245v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)verwandelaar Peterseliestraat OZ1688242245v0
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamerPeterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamerPeterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamerPeterseliestraat171824629r0
IJSBRANDS, JAKOBwijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat171824629r0
IJSBRANDS, JAKOBwijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat171824629r0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat171824629r0
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat171824629r0
, JAKOBdiaconiekamer bewoond door Jacobus Laernaastligger ten oosten Peterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat171824629r0
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat171824629r0
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Peterseliestraat171824629r0
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Peterseliestraat171824629r0
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Peterseliestraat171824629r0
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmakerkoper twee kamers aanelkaarPeterseliestraat1634233143r0
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmakerkoper twee kamers aanelkaarPeterseliestraat1634233143r0
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses koper Peterseliestraat1634233143r0
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses koper Peterseliestraat1634233143r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1634233143r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1634233143r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1634233143r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat1634233143r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat1634233143r0
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat1634233143r0
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat1634233143r0
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat1634233143r0
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat1634233143r0
, TRIJNTJE Trijntje naastligger ten oosten ([staat: Jan Alberts Trijntje])Peterseliestraat ZZ166123811ra0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ166123811ra0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ166123811ra0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ166123811ra0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ166123811ra0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ166123811ra0
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmermankoper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaatsPeterseliestraat1614229196r0
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmermankoper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaatsPeterseliestraat1614229196r0
SIERKS, TRIJNTJE Trijn Siercx koper Peterseliestraat1614229196r0
SIERKS, TRIJNTJE Trijn Siercx koper Peterseliestraat1614229196r0
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat1614229196r0
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat1614229196r0
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat1614229196r0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat1614229196r0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat1614229196r0
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat1614229196r0
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat1614229196r0
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat1614229196r0
JANS, HEREburgemeester Hero Jans verkoper Peterseliestraat1614229196r0
JANS, HEREburgemeester Hero Jans verkoper Peterseliestraat1614229196r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat1614229196r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat1614229196r0
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat1614229196r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ165523726r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ165523726r0
JELLES, PIETERwijlen Pytter Jelles koper Peterseliestraat ZZ165523726r0
JELLES, PIETERwijlen Pytter Jelles koper Peterseliestraat ZZ165523726r0
HENDRIKS, HENDRIKde brouwerij van Hendrick Hendrickx smidnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ165523726r0
HENDRIKS, HENDRIKde brouwerij van Hendrick Hendrickx smidnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ165523726r0
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ165523726r0
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ165523726r0
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ165523726r0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ165523726r0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ165523726r0
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants schipper [staat: Groenlandisch vader]huurder voor 1 jaar (p.j.)Peterseliestraat OZ1657237254v0
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants schipper [staat: Groenlandisch vader]huurder voor 1 jaar (p.j.)Peterseliestraat OZ1657237254v0
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantnaastligger Peterseliestraat OZ1657237254v0
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1657237254v0
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1657237254v0
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huisPeterseliestraat163223341v0
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huisPeterseliestraat163223341v0
JANS, GEERTRUIDA Geertruit Jans koper Peterseliestraat163223341v0
JANS, GEERTRUIDA Geertruit Jans koper Peterseliestraat163223341v0
, HARMEN Harmen Honingmannaastligger Peterseliestraat163223341v0
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat163223341v0
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat163223341v0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat163223341v0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat163223341v0
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat163223341v0
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat163223341v0
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat163223341v0
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat163223341v0
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat163223341v0
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat163223341v0
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat163223341v0
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat163223341v0
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buyskoper provisioneel huisPeterseliestraat WZ168124135ra0
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buyskoper provisioneel huisPeterseliestraat WZ168124135ra0
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ168124135ra0
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ168124135ra0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ168124135ra0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ168124135ra0
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ168124135ra0
BOUWES, DIRKvroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168124135ra0
BOUWES, DIRKvroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168124135ra0
BOUWES, DIRKvroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168124135ra0
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ168124135ra0
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ168124135ra0
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ168124135ra0
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amackkoper achter- en voorkamer met de plaats daartussenPeterseliestraat ZZ1683241242v0
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amackkoper achter- en voorkamer met de plaats daartussenPeterseliestraat ZZ1683241242v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Piters koopvrouwkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Piters koopvrouwkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v0
BOUWES, DIRKwijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1683241242v0
BOUWES, DIRKwijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1683241242v0
BOUWES, DIRKwijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1683241242v0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ1683241242v0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ1683241242v0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ1683241242v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1683241242v0
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1683241242v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1683241242v0
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1683241242v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v0
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v0
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamerPeterseliestraat16272322v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamerPeterseliestraat16272322v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272322v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat16272322v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat16272322v0
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat16272322v0
WIERDS, ARJENde kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat16272322v0
WIERDS, ARJENde kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de noordelijkste van drie kamersPeterseliestraat16272323r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de noordelijkste van drie kamersPeterseliestraat16272323r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323r0
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat16272323r0
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat16272323r0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de middelste van drie kamersPeterseliestraat16272323v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de middelste van drie kamersPeterseliestraat16272323v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v0
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huisPeterseliestraat165523739r0
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huisPeterseliestraat165523739r0
, JURJEN Jurien naastligger ten oosten Peterseliestraat165523739r0
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r0
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r0
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat165523739r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat165523739r0
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat165523739r0
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningenPeterseliestraat1614229212r0
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningenPeterseliestraat1614229212r0
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningenPeterseliestraat1614229212r0
JOCHEMS, ANTJE Annetien Jochems koper van 1/2 Peterseliestraat1614229212r0
JOCHEMS, ANTJE Annetien Jochems koper van 1/2 Peterseliestraat1614229212r0
, Hiebbe Yessties koper van 1/2 Peterseliestraat1614229212r0
, HARMENde straat achter het huis van Harmen Honichmansnaastligger ten oosten Peterseliestraat1614229212r0
ARJENS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat1614229212r0
ARJENS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat1614229212r0
ARJENS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat1614229212r0
TONGEREN, ANTJE Anna van Tongerenverkoper Peterseliestraat1614229212r0
BRANDENBURG, REINER wijlen Reyner van Brandenburchverkoper Peterseliestraat1614229212r0
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u.koper kamerPeterseliestraat OZ1698243383v0
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u.koper kamerPeterseliestraat OZ1698243383v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1698243383v0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1698243383v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1698243383v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1698243383v0
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1698243383v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles verkoper q.q. Peterseliestraat OZ1698243383v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles verkoper q.q. Peterseliestraat OZ1698243383v0
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas verkoper q.q. Peterseliestraat OZ1698243383v0
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas verkoper q.q. Peterseliestraat OZ1698243383v0
, IDShet huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat1612229100r0
GERBENS, FREERKde weduwe van wijlen Freerck Gerbrants naastligger ten westen Peterseliestraat1612229100r0
GERBENS, FREERKde weduwe van wijlen Freerck Gerbrants naastligger ten westen Peterseliestraat1612229100r0
ARMAND, JAN Jan Arman, c.u.houtzagerkoper hoekhuis of twee kamersPeterseliestraat NZ1644235114r0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1644235114r0
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1644235114r0
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters* naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens])Peterseliestraat NZ1644235114r0
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters* naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens])Peterseliestraat NZ1644235114r0
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ1644235114r0
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ1644235114r0
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.turfdragerverkoper Peterseliestraat NZ1644235114r0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.koper 1/2 huisPeterseliestraat165523745v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.koper 1/2 huisPeterseliestraat165523745v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat165523745v0
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat165523745v0
PIETERS, PIETER Pytter Pytters verkoper Peterseliestraat165523745v0
PIETERS, PIETER Pytter Pytters verkoper Peterseliestraat165523745v0
LOUWS, LIJSBET Lijsbeth Lous verkoper Peterseliestraat165523745v0
LOUWS, LIJSBET Lijsbeth Lous verkoper Peterseliestraat165523745v0
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamerPeterseliestraat1661238116r0
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamerPeterseliestraat1661238116r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat1661238116r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat1661238116r0
DIRKS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat1661238116r0
DIRKS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat1661238116r0
DIRKS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat1661238116r0
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u.verkoper Peterseliestraat1661238116r0
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u.verkoper Peterseliestraat1661238116r0
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r0
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r0
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r0
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ1689242298r0
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ1689242298r0
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ1689242298r0
HOITES, JOUKEde tuin van de erfgenamen van wijlen Jouwcke Hoytes naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ1689242298r0
HOITES, JOUKEde tuin van de erfgenamen van wijlen Jouwcke Hoytes naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ1689242298r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1689242298r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1689242298r0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1689242298r0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1689242298r0
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1689242298r0
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakkerverkoper Peterseliestraat OZ1689242298r0
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakkerverkoper Peterseliestraat OZ1689242298r0
JORIS, JANKE Janke Joris verkoper Peterseliestraat OZ1689242298r0
JORIS, JANKE Janke Joris verkoper Peterseliestraat OZ1689242298r0
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u.koper kamer met plaats en loodsPeterseliestraat1646235240v0
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u.koper kamer met plaats en loodsPeterseliestraat1646235240v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1646235240v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1646235240v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1646235240v0
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat1646235240v0
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat1646235240v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat1646235240v0
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat1646235240v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat1646235240v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat1646235240v0
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat1646235240v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper tuintje met zomerhuisPeterseliestraat ZZ1706244337r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper tuintje met zomerhuisPeterseliestraat ZZ1706244337r0
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ1706244337r0
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ1706244337r0
KOK, LOLLE de hof van vroedsman Lolle Coknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1706244337r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r0
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r0
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r0
, PIERwijlen grote Pier verkoper Peterseliestraat1612229109r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)koper tuintje met bomen en plantenPeterseliestraat167124068r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)koper tuintje met bomen en plantenPeterseliestraat167124068r0
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat167124068r0
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat167124068r0
GERRITS, GERRITde kamer van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat167124068r0
GERRITS, GERRITde kamer van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat167124068r0
SIPKES, WILLEMeertijds de kamer van Willem Sipkes naastligger ten westen Peterseliestraat167124068r0
SIPKES, WILLEMeertijds de kamer van Willem Sipkes naastligger ten westen Peterseliestraat167124068r0
BAMMAN, HENDRIK sergeant Hendrick Bammanverkoper Peterseliestraat167124068r0
JANS, BEREND Beern Jansen , c.u.koper kamerPeterseliestraat ZZ1664238238r0
JANS, BEREND Beern Jansen , c.u.koper kamerPeterseliestraat ZZ1664238238r0
REINS, JANde hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1664238238r0
REINS, JANde hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1664238238r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1664238238r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1664238238r0
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feikes de Wittverkoper Peterseliestraat ZZ1664238238r0
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feikes de Wittverkoper Peterseliestraat ZZ1664238238r0
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feikes de Wittverkoper Peterseliestraat ZZ1664238238r0
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u.koper kamerPeterseliestraat NZ1653236228v0
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u.koper kamerPeterseliestraat NZ1653236228v0
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u.koper kamerPeterseliestraat NZ1653236228v0
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1653236228v0
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1653236228v0
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1653236228v0
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ1653236228v0
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ1653236228v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen , mede voor zijn kinderenstuurmanverkoper Peterseliestraat NZ1653236228v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen , mede voor zijn kinderenstuurmanverkoper Peterseliestraat NZ1653236228v0
REINS, GOOITSKEwijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ1653236228v0
REINS, GOOITSKEwijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ1653236228v0
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaakoper kamerPeterseliestraat1669239192v0
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaakoper kamerPeterseliestraat1669239192v0
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaakoper kamerPeterseliestraat1669239192v0
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1669239192v0
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1669239192v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten noorden Peterseliestraat1669239192v0
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten noorden Peterseliestraat1669239192v0
, HENDRIKde heer burgemeester Henricus Cessarius , c.s.verkoper Peterseliestraat1669239192v0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper woning loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1690242318r0
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper woning loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1690242318r0
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendrix koper Peterseliestraat ZZ1690242318r0
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendrix koper Peterseliestraat ZZ1690242318r0
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1690242318r0
SIEMENS, JOHANNES Joannes Symens koopmanverkoper q.q. Peterseliestraat ZZ1690242318r0
SIEMENS, JOHANNES Joannes Symens koopmanverkoper q.q. Peterseliestraat ZZ1690242318r0
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters pottenbakkerverkoper Peterseliestraat ZZ1690242318r0
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters pottenbakkerverkoper Peterseliestraat ZZ1690242318r0
JANS, MAAIKEwijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ1690242318r0
JANS, MAAIKEwijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ1690242318r0
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)koper tuin en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1738249258r0
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1738249258r0
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1738249258r0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roordaverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roordaverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r0
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjeverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r0
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjeverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r0
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamerPeterseliestraat WZ168324210v0
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamerPeterseliestraat WZ168324210v0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels koper q.q. Peterseliestraat WZ168324210v0
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels koper q.q. Peterseliestraat WZ168324210v0
, AUKE Aucke metselaarnaastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ168324210v0
ARJENS, DANIELde gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168324210v0
ARJENS, DANIELde gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168324210v0
ARJENS, DANIELde gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168324210v0
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v0
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v0
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v0
BUIS, KLAAS GERRITSwijlen Claes Gerryts Buysverkoper Peterseliestraat WZ168324210v0
BUIS, KLAAS GERRITSwijlen Claes Gerryts Buysverkoper Peterseliestraat WZ168324210v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaatsPeterseliestraat1613229128v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaatsPeterseliestraat1613229128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardeniergeniaarde koper Peterseliestraat1613229128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardeniergeniaarde koper Peterseliestraat1613229128v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat1613229128v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat1613229128v0
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v0
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v0
SCHELTES, HENDRIKwijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v0
SCHELTES, HENDRIKwijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v0
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat1613229128v0
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat1613229128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollegrondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollegrondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollenaastligger ten oosten Peterseliestraat1613229128v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollenaastligger ten oosten Peterseliestraat1613229128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat1613229128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat1613229128v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat1613229128v0
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat1613229128v0
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat1613229128v0
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat1613229128v0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat1613229128v0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat1613229128v0
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat1613229128v0
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamersPeterseliestraat165623765v0
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamersPeterseliestraat165623765v0
GIJSBERTS, LAMMERTwijlen Lambert Gijsberts kuiperkoper Peterseliestraat165623765v0
GIJSBERTS, LAMMERTwijlen Lambert Gijsberts kuiperkoper Peterseliestraat165623765v0
ALBERTS, JANde kamer van Jan Alberts turfmeternaastligger ten oosten Peterseliestraat165623765v0
ALBERTS, JANde kamer van Jan Alberts turfmeternaastligger ten oosten Peterseliestraat165623765v0
ALBERTS, JANde kamer van Jan Alberts turfmeternaastligger ten oosten Peterseliestraat165623765v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat165623765v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat165623765v0
JURJENS, GEESKEde ouders van Geeske Jurians eerdere eigenaar Peterseliestraat165623765v0
JURJENS, GEESKEde ouders van Geeske Jurians eerdere eigenaar Peterseliestraat165623765v0
JURJENS, GEESKE Geeske Jurians verkoper Peterseliestraat165623765v0
JURJENS, GEESKE Geeske Jurians verkoper Peterseliestraat165623765v0
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pyters koper kamerPeterseliestraat ZZ1647235267r0
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pyters koper kamerPeterseliestraat ZZ1647235267r0
PABES, JANwijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ1647235267r0
PABES, JANwijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ1647235267r0
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1647235267r0
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1647235267r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1647235267r0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1647235267r0
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ1647235267r0
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ1647235267r0
JANS, FOEKE Foecke Jansen koper twee kamers of woningenPeterseliestraat1621230286v0
JANS, FOEKE Foecke Jansen koper twee kamers of woningenPeterseliestraat1621230286v0
GERBENS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerck Gerbens naastligger ten oosten Peterseliestraat1621230286v0
GERBENS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerck Gerbens naastligger ten oosten Peterseliestraat1621230286v0
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat1621230286v0
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat1621230286v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen Crolle, vrijgezelverkoper Peterseliestraat1621230286v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen Crolle, vrijgezelverkoper Peterseliestraat1621230286v0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamerPeterseliestraat ZZ1658237167v0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamerPeterseliestraat ZZ1658237167v0
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ1658237167v0
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ1658237167v0
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1658237167v0
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1658237167v0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1658237167v0
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1658237167v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ1658237167v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ1658237167v0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat1662238146r0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat1662238146r0
, TRIJNTJE Trijntje naastligger ten oosten ([staat: Jan Alberts Trijntje])Peterseliestraat1662238146r0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1662238146r0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1662238146r0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1662238146r0
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat1662238146r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat1662238146r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat1662238146r0
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r0
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r0
SIETSES, JETSEwijlen Jetse Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r0
SIETSES, JETSEwijlen Jetse Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r0
SIETSES, ANTJE Antie Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r0
SIETSES, ANTJE Antie Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r0
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslagerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ167224098r0
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslagerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ167224098r0
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslagerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ167224098r0
, TRIJNTJE Trijntje naastligger ten oosten ([staat: Jan Alberts Trijntje])Peterseliestraat ZZ167224098r0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ167224098r0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ167224098r0
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ167224098r0
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ167224098r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ167224098r0
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ167224098r0
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ167224098r0
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ167224098r0
BAMMAN, HENDRIK Hendrick Bammankoper ledige plaatsPeterseliestraat ZZ16482368r0
GERRITS, GERRITde kamers van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16482368r0
GERRITS, GERRITde kamers van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16482368r0
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duytsnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ16482368r0
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duytsnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ16482368r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ16482368r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ16482368r0
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamerPeterseliestraat16482368v0
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamerPeterseliestraat16482368v0
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat16482368v0
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat16482368v0
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat16482368v0
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat16482368v0
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat16482368v0
, JAN Jan houtzagernaastligger ten oosten Peterseliestraat16482368v0
, JURJEN Jurien fijlernaastligger ten westen Peterseliestraat16482368v0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat16482368v0
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat16482368v0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper twee kamersPeterseliestraat161723078v0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper twee kamersPeterseliestraat161723078v0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat161723078v0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat161723078v0
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Peterseliestraat161723078v0
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat161723078v0
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat161723078v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen koper kamer ([staat: gulden])Peterseliestraat1644235155r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen koper kamer ([staat: gulden])Peterseliestraat1644235155r0
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat1644235155r0
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat1644235155r0
ERASMUS, ERASMUSde kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat1644235155r0
ERASMUS, ERASMUSde kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat1644235155r0
ERASMUS, ERASMUSde kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat1644235155r0
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat1644235155r0
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat1644235155r0
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopmanverkoper Peterseliestraat1644235155r0
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopmanverkoper Peterseliestraat1644235155r0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danussoldaatkoper twee kamersPeterseliestraat161723079r0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danussoldaatkoper twee kamersPeterseliestraat161723079r0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx koper Peterseliestraat161723079r0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx koper Peterseliestraat161723079r0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Peterseliestraat161723079r0
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Peterseliestraat161723079r0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat161723079r0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat161723079r0
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamersPeterseliestraat161723079v0
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamersPeterseliestraat161723079v0
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamersPeterseliestraat161723079v0
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat161723079v0
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat161723079v0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans soldaatverkoper Peterseliestraat161723079v0
JANS, ERASMUS Erasmus Jans soldaatverkoper Peterseliestraat161723079v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx verkoper Peterseliestraat161723079v0
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx verkoper Peterseliestraat161723079v0
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u.koper kamerPeterseliestraat164223545r0
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u.koper kamerPeterseliestraat164223545r0
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u.koper kamerPeterseliestraat164223545r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat164223545r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat164223545r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat164223545r0
DIRKS, SIETSEde weduwe van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat164223545r0
DIRKS, SIETSEde weduwe van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat164223545r0
DIRKS, SIETSEde weduwe van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat164223545r0
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.verkoper Peterseliestraat164223545r0
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedts koper kamerPeterseliestraat162823255v0
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedts koper kamerPeterseliestraat162823255v0
GERLOFS, MARTENde kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van wijlen Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat162823255v0
GERLOFS, MARTENde kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van wijlen Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat162823255v0
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat162823255v0
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat162823255v0
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat162823255v0
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten noorden ([staat: Trijn Atses weduwe])Peterseliestraat162823255v0
, ATSEwijlen Atse naastligger ten noorden Peterseliestraat162823255v0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannis verkoper Peterseliestraat162823255v0
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannis verkoper Peterseliestraat162823255v0
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u.koper kamerPeterseliestraat166523913r0
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u.koper kamerPeterseliestraat166523913r0
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u.koper kamerPeterseliestraat166523913r0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat166523913r0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat166523913r0
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat166523913r0
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat166523913r0
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat166523913r0
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat166523913r0
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat166523913r0
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat166523913r0
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r0
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, plantenPeterseliestraat ZZ1725246225v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, plantenPeterseliestraat ZZ1725246225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roordakoper Peterseliestraat ZZ1725246225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roordakoper Peterseliestraat ZZ1725246225v0
HENDRIKS, JANbetalen Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)huurder voor 5 jaren (p.j.)Peterseliestraat ZZ1725246225v0
HENDRIKS, JANbetalen Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)huurder voor 5 jaren (p.j.)Peterseliestraat ZZ1725246225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roordahuurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ1725246225v0
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roordahuurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ1725246225v0
KOK, LOLLE de tuin van de weduwe van wijlen vroedsman Lolle Cocknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1725246225v0
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borgerschipper (trek-)verkoper Peterseliestraat ZZ1725246225v0
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borgerschipper (trek-)verkoper Peterseliestraat ZZ1725246225v0
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamerPeterseliestraat WZ1687242196r0
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamerPeterseliestraat WZ1687242196r0
, AUKE Aucke metselaarnaastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1687242196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r0
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezelverkoper Peterseliestraat WZ1687242196r0
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezelverkoper Peterseliestraat WZ1687242196r0
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper 1/2 huisPlantsoen 4181026913v0
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper 1/2 huisPlantsoen 4181026913v0
HIBBES, PIETER Pieter Hibbes , c.u.huurder Plantsoen 4181026913v0
HIBBES, PIETER Pieter Hibbes , c.u.huurder Plantsoen 4181026913v0
JANS, KLAASKE Klaaske Jans naastligger ten oosten Plantsoen 4181026913v0
JANS, KLAASKE Klaaske Jans naastligger ten oosten Plantsoen 4181026913v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4181026913v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4181026913v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4181026913v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten westen Plantsoen 4181026913v0
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerverkoper q.q. Plantsoen 4181026913v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4181026913v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4181026913v0
JANS, WIEBEwijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Plantsoen 4181026913v0
JANS, WIEBEwijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Plantsoen 4181026913v0
SIETSES, JILLES Jillis Sytses , c.u.koper kamerPompsteeg1669239203r0
SIETSES, JILLES Jillis Sytses , c.u.koper kamerPompsteeg1669239203r0
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg1669239203r0
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg1669239203r0
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg1669239203r0
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg1669239203r0
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg1669239203r0
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg1669239203r0
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg1669239203r0
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg1669239203r0
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper Pompsteeg1669239203r0
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper Pompsteeg1669239203r0
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff])Poortje1601228268r0
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff])Poortje1601228268r0
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r0
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r0
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r0
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r0
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r0
TJEERDS, GERBEN Gerbrant Tiaerts naastligger ten noorden Poortje1601228268r0
TJEERDS, GERBEN Gerbrant Tiaerts naastligger ten noorden Poortje1601228268r0
SJOERDS, JAN Jan Syoerts verkoper Poortje1601228268r0
SJOERDS, JAN Jan Syoerts verkoper Poortje1601228268r0
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje1601228268r0
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje1601228268r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arian Hilbrants koper door niaar twee kamersPoortje1652236202r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arian Hilbrants koper door niaar twee kamersPoortje1652236202r0
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje1652236202r0
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje1652236202r0
SJOERDS, SJOERDJE Sioertie Sioerts koper door niaar Poortje1652236202r0
SJOERDS, SJOERDJE Sioertie Sioerts koper door niaar Poortje1652236202r0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u.geniaarde koper Poortje1652236202r0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u.geniaarde koper Poortje1652236202r0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u.geniaarde koper Poortje1652236202r0
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje1652236202r0
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje1652236202r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx naastligger ten noorden Poortje1652236202r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx naastligger ten noorden Poortje1652236202r0
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruynverkoper Poortje1652236202r0
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruynverkoper Poortje1652236202r0
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants naastligger ten noorden Poortje1602228294r0
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants naastligger ten noorden Poortje1602228294r0
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje1602228294r0
HARMENS, WIETSKEde twee nagelaten weeskinderen van Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
HARMENS, WIETSKEde twee nagelaten weeskinderen van Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
FEDDES, MARTENwijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
FEDDES, MARTENwijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
FEDDES, MARTENwijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
HARMENS, WIETSKE Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
HARMENS, WIETSKE Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
HIELKES, SJOERD Syoert Hilckes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
HIELKES, SJOERD Syoert Hilckes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r0
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens chirurgijn (mr. -)koper huis waarin vier kamersPoortje OZ1699243400v0
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens chirurgijn (mr. -)koper huis waarin vier kamersPoortje OZ1699243400v0
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ1699243400v0
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ1699243400v0
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ1699243400v0
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoophuurder van 3 kamers Poortje OZ1699243400v0
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoophuurder van 3 kamers Poortje OZ1699243400v0
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoophuurder van 3 kamers Poortje OZ1699243400v0
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v0
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v0
SCHELTES, KORNELISwijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v0
SCHELTES, KORNELISwijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v0
KARSTES, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ1699243400v0
KARSTES, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ1699243400v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellemaverkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellemaverkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v0
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pitters* Roos*verkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v0
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pitters* Roos*verkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v0
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v0
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v0
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ1699243400v0
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ1699243400v0
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ1699243400v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v0
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v0
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v0
LIEUWES, GRIETJEwijlen Grietie Lieuwes erflater Poortje OZ1699243400v0
LIEUWES, GRIETJEwijlen Grietie Lieuwes erflater Poortje OZ1699243400v0
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Falckenburgerflater Poortje OZ1699243400v0
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Falckenburgerflater Poortje OZ1699243400v0
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oostenPoortje159822890v0
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oostenPoortje159822890v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje159822890v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje159822890v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje159822890v0
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje159822890v0
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje159822890v0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje159822890v0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje159822890v0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v0
JANS, GRIETJE Griet Jansen Craelverkoper Poortje159822890v0
JANS, GRIETJE Griet Jansen Craelverkoper Poortje159822890v0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r0
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje159822891r0
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje159822891r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r0
HIELKES, BOUWE Buwe Hylckes verkoper q.q. Poortje159822891r0
HIELKES, BOUWE Buwe Hylckes verkoper q.q. Poortje159822891r0
IEGES, GEERTJEde kinderen van Geert Yges verkoper Poortje159822891r0
IEGES, GEERTJEde kinderen van Geert Yges verkoper Poortje159822891r0
JANS, JANwijlen Jan Jansen Craelverkoper Poortje159822891r0
JANS, JANwijlen Jan Jansen Craelverkoper Poortje159822891r0
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamerPoortje159822897v0
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamerPoortje159822897v0
, JANde kinderen van wijlen Jan Craelverkoper Poortje159822897v0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommelkoper kamerPoortje 115972286r0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommelkoper kamerPoortje 115972286r0
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 115972286r0
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 115972286r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r0
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r0
, HENDRIK Hendrick ijzerkramernaastligger ten westen Poortje 115972286r0
JORIS, JAKOB Jacob Joris verkoper Poortje 115972286r0
JORIS, JAKOB Jacob Joris verkoper Poortje 115972286r0
LEENDERTS, TJITSKE Tyeets Lenerts verkoper Poortje 115972286r0
LEENDERTS, TJITSKE Tyeets Lenerts verkoper Poortje 115972286r0
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooftkoper huis of hofPoortje 1164823635v0
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooftkoper huis of hofPoortje 1164823635v0
BERENDS, HENDRIKhet huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1164823635v0
BERENDS, HENDRIKhet huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1164823635v0
BERENDS, HENDRIKhet huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1164823635v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerverkoper Poortje 1164823635v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerverkoper Poortje 1164823635v0
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 11599228137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 11599228137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 11599228137v0
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 11599228137v0
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v0
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v0
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v0
, HENDRIK Hendrick ijzerkramernaastligger ten westen Poortje 11599228137v0
JONAS, JAKOB Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 11599228137v0
JONAS, JAKOB Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 11599228137v0
LEENDERTS, TIETJE Tyeth Leenerts eerdere eigenaar Poortje 11599228137v0
LEENDERTS, TIETJE Tyeth Leenerts eerdere eigenaar Poortje 11599228137v0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelverkoper Poortje 11599228137v0
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelverkoper Poortje 11599228137v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramerkoper kamerPoortje 11605228460v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramerkoper kamerPoortje 11605228460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 11605228460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 11605228460v0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v0
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramernaastligger ten westen Poortje 11605228460v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramernaastligger ten westen Poortje 11605228460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 11605228460v0
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 11605228460v0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 11605228460v0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 11605228460v0
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 11605228460v0
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 11605228460v0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woningPoortje 1166023852r0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woningPoortje 1166023852r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1166023852r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1166023852r0
TEUNIS, HENDRIKde kopers Hendrick Teunis , c.u.naastligger ten oosten Poortje 1166023852r0
TEUNIS, HENDRIKde kopers Hendrick Teunis , c.u.naastligger ten oosten Poortje 1166023852r0
FOPPES, JANKE JANS Jantie Jans Foppesverkoper Poortje 1166023852r0
FOPPES, JANKE JANS Jantie Jans Foppesverkoper Poortje 1166023852r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghveltboekverkoperkoper huis en loodsPoortje 3164823636r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghveltboekverkoperkoper huis en loodsPoortje 3164823636r0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghveltboekverkoperkoper huis en loodsPoortje 3164823636r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerverkoper Poortje 3164823636r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerverkoper Poortje 3164823636r0
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypemaapothekerkoper huis en paardenstalPoortje 31694243103r0
KUIK, TRIJNTJE Trijntie Cuyckkoper Poortje 31694243103r0
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 31694243103r0
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 31694243103r0
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 31694243103r0
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypemanaastligger ten noorden Poortje 31694243103r0
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)verkoper Poortje 31694243103r0
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)verkoper Poortje 31694243103r0
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)verkoper Poortje 31694243103r0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huisPoortje 31659237218v0
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huisPoortje 31659237218v0
WILLEMS, PIETERhuis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen Poortje 31659237218v0
WILLEMS, PIETERhuis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen Poortje 31659237218v0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochveltboekverkoper (oud -)verkoper Poortje 31659237218v0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochveltboekverkoper (oud -)verkoper Poortje 31659237218v0
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochveltboekverkoper (oud -)verkoper Poortje 31659237218v0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huisPoortje 3178126015v0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huisPoortje 3178126015v0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huisPoortje 3178126015v0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3178126015v0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3178126015v0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3178126015v0
PIETERS, EVERTde weduwe van wijlen Evert Pieters huurder Poortje 3178126015v0
PIETERS, EVERTde weduwe van wijlen Evert Pieters huurder Poortje 3178126015v0
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnaastligger ten zuiden Poortje 3178126015v0
RIJPMA, LIEUWKJE Lieukjen Reypmanaastligger ten noorden Poortje 3178126015v0
RIJPMA, LIEUWKJE Lieukjen Reypmaverkoper Poortje 3178126015v0
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzenpredikant (emeritus -)verkoper Poortje 3178126015v0
VETTEVOGEL, JOHANNES W. Johannes W. Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisPoortje 5181026939r0
VETTEVOGEL, JOHANNES W. Johannes W. Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisPoortje 5181026939r0
GERRITS, ALLE Ale Gerryts loodshuurder Poortje 5181026939r0
GERRITS, ALLE Ale Gerryts loodshuurder Poortje 5181026939r0
ZIJLSTRA, C. D.schepen C. D. Zijlstranaastligger ten noorden Poortje 5181026939r0
ZIJLSTRA, C. D.schepen C. D. Zijlstranaastligger ten noorden Poortje 5181026939r0
ZIJLSTRA, C. D.schepen C. D. Zijlstranaastligger ten noorden Poortje 5181026939r0
VETTEVOGEL, DOUWE W.oud vroedsman Douwe W. Vettevogelverkoper Poortje 5181026939r0
VETTEVOGEL, DOUWE W.oud vroedsman Douwe W. Vettevogelverkoper Poortje 5181026939r0
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamerPoortje 5166723918va0
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamerPoortje 5166723918va0
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5166723918va0
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5166723918va0
, JAKOBwijlen Jacob ijzerkramernaastligger ten noorden Poortje 5166723918va0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5166723918va0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5166723918va0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5166723918va0
STIJL, S. wijlen S. Stijllverkoper Poortje 5166723918va0
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerkoper woning met onder- en bovenkamerPoortje 71706244326v0
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikkoper Poortje 71706244326v0
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikkoper Poortje 71706244326v0
MEEUWIS, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 71706244326v0
MEEUWIS, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 71706244326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)naastligger ten noorden Poortje 71706244326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)naastligger ten noorden Poortje 71706244326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)verkoper q.q. Poortje 71706244326v0
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)verkoper q.q. Poortje 71706244326v0
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
JELLES, PIETER Pytter Jelles zeevarend persoonverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
JELLES, PIETER Pytter Jelles zeevarend persoonverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcamaverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcamaverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcamaverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v0
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjerkoper huisPoortje 71747251166v0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjerkoper huisPoortje 71747251166v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses , c.u.huurder Poortje 71747251166v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses , c.u.huurder Poortje 71747251166v0
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 71747251166v0
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 71747251166v0
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogelnaastligger ten noorden Poortje 71747251166v0
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogelnaastligger ten noorden Poortje 71747251166v0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 71613229141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 71613229141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 71613229141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 71613229141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 71613229141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 71613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r0
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 71613229141r0
, SIPKEwijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 71613229141r0
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slotenkoopmankoper huisPoortje 71790263222r0
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u.timmermansknechthuurder beneden (p.j.)Poortje 71790263222r0
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u.timmermansknechthuurder beneden (p.j.)Poortje 71790263222r0
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.)Poortje 71790263222r0
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.)Poortje 71790263222r0
AKKRINGA, J. J. Ackringanaastligger ten zuiden Poortje 71790263222r0
VETTEVOGEL, WIETSE de erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Poortje 71790263222r0
, ROELOFburgemeester Roelof Meintzverkoper q.q. Poortje 71790263222r0
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper q.q. Poortje 71790263222r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Poortje 71790263222r0
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Poortje 71790263222r0
JANS, JOHANNESwijlen Johan Janzen verkoper Poortje 71790263222r0
JANS, JOHANNESwijlen Johan Janzen verkoper Poortje 71790263222r0
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woningPoortje 91756253262r0
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woningPoortje 91756253262r0
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelkoper Poortje 91756253262r0
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelkoper Poortje 91756253262r0
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u.huurder beneden Poortje 91756253262r0
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u.huurder beneden Poortje 91756253262r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 91756253262r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 91756253262r0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91756253262r0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91756253262r0
GERRITS, BINKE Bente Gerryts bakker (mr. -)verkoper Poortje 91756253262r0
GERRITS, BINKE Bente Gerryts bakker (mr. -)verkoper Poortje 91756253262r0
GOSLINGS, EVERTprocureur fiscaal Evert Goslings stoelmakerkoper door niaar woningPoortje 91757254114v0
GOSLINGS, EVERTprocureur fiscaal Evert Goslings stoelmakerkoper door niaar woningPoortje 91757254114v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergeniaarde koper Poortje 91757254114v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 91757254114v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 91757254114v0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91757254114v0
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91757254114v0
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 91757254114v0
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 91757254114v0
GIJSBERTS, OEDSwijlen Oeds Gijsberts varenspersoonverkoper Poortje 91757254114v0
GIJSBERTS, OEDSwijlen Oeds Gijsberts varenspersoonverkoper Poortje 91757254114v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 91613229141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 91613229141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 91613229141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 91613229141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 91613229141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 91613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r0
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 91613229141r0
, SIPKEwijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 91613229141r0
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v0
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v0
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 111802266170v0
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 111802266170v0
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u.huurder Poortje 111802266170v0
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u.huurder Poortje 111802266170v0
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten zuiden Poortje 111802266170v0
STOK, OKKE Ocke van der Stoknaastligger ten zuiden Poortje 111802266170v0
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen E. Ackringanaastligger ten noorden Poortje 111802266170v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het geweesen Statenjacht (oud -)verkoper Poortje 111802266170v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het geweesen Statenjacht (oud -)verkoper Poortje 111802266170v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjachtkoper woningPoortje 111771257244v0
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjachtkoper woningPoortje 111771257244v0
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 111771257244v0
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 111771257244v0
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 111771257244v0
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u.huurder Poortje 111771257244v0
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u.huurder Poortje 111771257244v0
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 111771257244v0
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 111771257244v0
AKKRINGA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Akkringanaastligger ten noorden Poortje 111771257244v0
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringametselaar (mr. -)verkoper Poortje 111771257244v0
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringametselaar (mr. -)verkoper Poortje 111771257244v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)koper huisPoortje 11173424910v0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)koper huisPoortje 11173424910v0
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v0
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11173424910v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11173424910v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11173424910v0
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11173424910v0
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11173424910v0
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11173424910v0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Poortje 11173424910v0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Poortje 11173424910v0
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijverkoper Poortje 11173424910v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 111613229141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 111613229141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 111613229141r0
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 111613229141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 111613229141r0
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 111613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r0
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r0
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 111613229141r0
, SIPKEwijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 111613229141r0
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknechtkoper 1/2 huisPoortje 131737249163r0
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknechtkoper 1/2 huisPoortje 131737249163r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Poortje 131737249163r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Poortje 131737249163r0
JANS, EILERT[als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 131737249163r0
JANS, EILERT[als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 131737249163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Poortje 131737249163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Poortje 131737249163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)verkoper Poortje 131737249163r0
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)verkoper Poortje 131737249163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r0
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r0
HIDDES, JURJEN Jurien Hiddes schipper (groot-)koper huis of twee kamersPoortje 131612229122v0
HIDDES, JURJEN Jurien Hiddes schipper (groot-)koper huis of twee kamersPoortje 131612229122v0
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten zuiden Poortje 131612229122v0
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten zuiden Poortje 131612229122v0
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Poortje 131612229122v0
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Poortje 131612229122v0
VRIES, JAKOB Jacob Hey Friesverkoper Poortje 131612229122v0
VEEN, MINNE Minne van der Veenverver (mr. -)koper huisPoortje 131805267112v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer Poortje 131805267112v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer Poortje 131805267112v0
JOHANNES, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Johannes huurder kamer Poortje 131805267112v0
JOHANNES, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Johannes huurder kamer Poortje 131805267112v0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 131805267112v0
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 131805267112v0
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 131805267112v0
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 131805267112v0
STOK, HARKE Harke J. van der Stokverkoper van 1/2 Poortje 131805267112v0
STOK, OKKE Okke J. van der Stokverkoper van 1/2 Poortje 131805267112v0
HAAS, KASPER Casper de Haaskoper huis en tapperijPrinsensteeg 11733248214r0
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 11733248214r0
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 11733248214r0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdaghnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11733248214r0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdaghnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11733248214r0
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmermanverkoper Prinsensteeg 11733248214r0
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmermanverkoper Prinsensteeg 11733248214r0
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmermanverkoper Prinsensteeg 11733248214r0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 11733248214r0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 11733248214r0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 11733248214r0
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmermankoper huis en tapperijPrinsensteeg 11729247254v0
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmermankoper huis en tapperijPrinsensteeg 11729247254v0
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmermankoper huis en tapperijPrinsensteeg 11729247254v0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 11729247254v0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 11729247254v0
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 11729247254v0
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 11729247254v0
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 11729247254v0
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Prinsensteeg 11729247254v0
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Prinsensteeg 11729247254v0
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaarnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11729247254v0
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaarnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
BACHERS, BEREND oud burgerluitenant Beern Bacherachverkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
LUITJENS, ANDRIESwijlen Andries Luitjens verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
LUITJENS, ANDRIESwijlen Andries Luitjens verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v0
SIEMENS, JAN Jan Simons koopmankoper huisPrinsensteeg 11762255152v0
SIEMENS, JAN Jan Simons koopmankoper huisPrinsensteeg 11762255152v0
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 11762255152v0
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 11762255152v0
, GABE Gabe huurder Prinsensteeg 11762255152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 11762255152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 11762255152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 11762255152v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters touwslagerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters touwslagerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmakerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmakerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v0
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v0
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v0
BLAUW, RUURD JANSwijlen Ruird Jansen Blauwverkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v0
BLAUW, RUURD JANSwijlen Ruird Jansen Blauwverkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v0
GUNTER, PIETER Pieter Gunterbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v0
VELD, GERARDUS Gerardus Veldtgleibakkerverkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v0
RAVEN, DIRK Dirk Ravensuikerraffineerderverkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v0
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v0
PIETERS, EELKJEwijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 11762255152v0
PIETERS, EELKJEwijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 11762255152v0
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haaserflater Prinsensteeg 11762255152v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v0
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v0
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3176125571v0
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3176125571v0
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3176125571v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergiersenaastligger ten westen Prinsensteeg 3176125571v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergiersenaastligger ten westen Prinsensteeg 3176125571v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierseverkoper Prinsensteeg 3176125571v0
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierseverkoper Prinsensteeg 3176125571v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1779259219r0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1779259219r0
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 31779259219r0
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 31779259219r0
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 31779259219r0
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 31779259219r0
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 31779259219r0
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 31779259219r0
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 31779259219r0
ALBERTS, FRANSwijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 31779259219r0
ALBERTS, FRANSwijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 31779259219r0
ALBERTS, FRANSwijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 31779259219r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmakerkoper 1/2 huisPrinsensteeg 31784261180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmakerkoper 1/2 huisPrinsensteeg 31784261180r0
BOLMAN, A. de weduwe van wijlen A. Bolmanhuurder Prinsensteeg 31784261180r0
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanontvanger huur Prinsensteeg 31784261180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Bloknaastligger ten oosten Prinsensteeg 31784261180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Bloknaastligger ten oosten Prinsensteeg 31784261180r0
JANS, SIPKE Sipke Jans verkoper Prinsensteeg 31784261180r0
JANS, SIPKE Sipke Jans verkoper Prinsensteeg 31784261180r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakerkoper van 1/2 huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1782260241v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakerkoper van 1/2 huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1782260241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokkoper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokkoper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v0
JANS, SIPKE Sipke Jans , bloedverwant van de verkoopsterkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Prinsensteeg 31782260241v0
JANS, SIPKE Sipke Jans , bloedverwant van de verkoopsterkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Prinsensteeg 31782260241v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakergeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakergeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokgeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v0
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokgeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v0
, MARTEN Marten , c.u.huurders (p.j.)Prinsensteeg 31782260241v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuisverkoper Prinsensteeg 31782260241v0
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuisverkoper Prinsensteeg 31782260241v0
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 31782260241v0
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 31782260241v0
BAKKER, JAN de heer Jan Minso Backer, en zijn zoonkoper huis en ankersmederij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1742250272v0
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten zuiden Prinsenstraat 21742250272v0
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten zuiden Prinsenstraat 21742250272v0
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierverkoper Prinsenstraat 21742250272v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemverkoper Prinsenstraat 21742250272v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemverkoper Prinsenstraat 21742250272v0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemverkoper Prinsenstraat 21742250272v0
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper huis voorheen in gebruik als ankersmederijPrinsenstraat 21749251266v0
SMIDS, dr. Smids, c.u.naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21749251266v0
KEIZER, MARIA Marietje Keyserverkoper Prinsenstraat 21749251266v0
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakkerkoopmanverkoper Prinsenstraat 21749251266v0
HANSES, AAFKEhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne1681241139r0
HANSES, AAFKEhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne1681241139r0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roordasmid (mr. stads-)koper Prinsenstraat 21681241139r0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roordasmid (mr. stads-)koper Prinsenstraat 21681241139r0
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r0
BIJLAAN, JAN SIEMENSburgemeester Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r0
BIJLAAN, JAN SIEMENSburgemeester Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r0
FABER, KLAAS JANSde crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faberverkoper Prinsenstraat 21681241139r0
FABER, KLAAS JANSde crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faberverkoper Prinsenstraat 21681241139r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1727246309r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper Prinsenstraat 21727246309r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper Prinsenstraat 21727246309r0
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper Prinsenstraat 21727246309r0
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen Prinsenstraat 21727246309r0
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen Prinsenstraat 21727246309r0
BAARS, ARJAANTJE Ariaentie Baersverkoper Prinsenstraat 21727246309r0
JANS, PIETERwijlen Pytter Jansen verkoper Prinsenstraat 21727246309r0
JANS, PIETERwijlen Pytter Jansen verkoper Prinsenstraat 21727246309r0
OOY, PIETER JANS Pyter Jansen Ooysmid (mr. anker-)koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkelPrinsenstraat 2de Hooge Tinne1695243148v0
OOY, PIETER JANS Pyter Jansen Ooysmid (mr. anker-)koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkelPrinsenstraat 2de Hooge Tinne1695243148v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 21695243148v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 21695243148v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix cherger (haven-)verkoper Prinsenstraat 21695243148v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix cherger (haven-)verkoper Prinsenstraat 21695243148v0
BURGER, KLAAS WILLEMS Claas Willems Burgerkoper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voetPrinsenstraat 2166223814va0
BURGER, KLAAS WILLEMS Claas Willems Burgerkoper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voetPrinsenstraat 2166223814va0
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks cherger (havenpachts-)koper huis genaamd de Hooge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1690242336v0
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks cherger (havenpachts-)koper huis genaamd de Hooge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1690242336v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmakerhuurder voor 3 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v0
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmakerhuurder voor 3 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v0
BEMMEL, JAN Jan van Bemmelenhuurder voor 2 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pyter Luytjens Roordaverkoper Prinsenstraat 21690242336v0
ROORDA, PIETER LUITJENS Pyter Luytjens Roordaverkoper Prinsenstraat 21690242336v0
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongmakoper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg17802605v0
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van wijlen Thomas IJsenbeekhuurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 217802605v0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 217802605v0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 217802605v0
, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalzennotarisverkoper q.q. Prinsenstraat 217802605v0
JONGEMA, JAN EERKESwijlen Jan Eerks Jongmakoopmanverkoper Prinsenstraat 217802605v0
JONGEMA, JAN EERKESwijlen Jan Eerks Jongmakoopmanverkoper Prinsenstraat 217802605v0
JONGEMA, JAN EERKESwijlen Jan Eerks Jongmakoopmanverkoper Prinsenstraat 217802605v0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg1784261222r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg1784261222r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg1784261222r0
GOSSES, TRIJNTJE Trijntie Gosses koper Prinsenstraat 21784261222r0
GOSSES, TRIJNTJE Trijntie Gosses koper Prinsenstraat 21784261222r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blockblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21784261222r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blockblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21784261222r0
JONGEMA, SALOMON burgemeester Salomon Jongmaverkoper Prinsenstraat 21784261222r0
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeekbrouwer en koopmankoper huisPrinsenstraat 2Zeeburg1787262184r0
PEAUX, P. vroedsman P. Peauxhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r0
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstrahavenmeesterhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r0
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerkoopmanhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21787262184r0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21787262184r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Prinsenstraat 21787262184r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Prinsenstraat 21787262184r0
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Prinsenstraat 21787262184r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmankoper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizenPrinsenstraat 21755253220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmankoper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizenPrinsenstraat 21755253220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmankoper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizenPrinsenstraat 21755253220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmanhuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmanhuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmanhuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r0
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanushuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r0
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsingahoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningenverkoper Prinsenstraat 21755253220r0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Prinsenstraat 41778259119v0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Prinsenstraat 41778259119v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakereigenaar van 1/8 Prinsenstraat 41778259119v0
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakereigenaar van 1/8 Prinsenstraat 41778259119v0
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s.naastligger ten westen Prinsenstraat 41778259119v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmanaastligger ten noorden Prinsenstraat 41778259119v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmanaastligger ten noorden Prinsenstraat 41778259119v0
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmanaastligger ten noorden Prinsenstraat 41778259119v0
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Prinsenstraat 41778259119v0
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmanverkoper q.q. Prinsenstraat 41778259119v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 41778259119v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 41778259119v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 41778259119v0
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldakoper huisPrinsenstraat 41725246246r0
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldakoper huisPrinsenstraat 41725246246r0
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baarskoper Prinsenstraat 41725246246r0
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baarskoper Prinsenstraat 41725246246r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdagnaastligger ten westen Prinsenstraat 41725246246r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdagnaastligger ten westen Prinsenstraat 41725246246r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelisz zeilmaker en koopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelisz zeilmaker en koopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelisz zeilmaker en koopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r0
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 41725246246r0
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 41725246246r0
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 41725246246r0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen zeilmakererflater Prinsenstraat 41725246246r0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen zeilmakererflater Prinsenstraat 41725246246r0
, HENDRIK Hendrik Deurnatkoper huis en blokmakerijPrinsenstraat 41806267228v0
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faberkoper Prinsenstraat 41806267228v0
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faberkoper Prinsenstraat 41806267228v0
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 41806267228v0
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeeknaastligger ten noorden Prinsenstraat 41806267228v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Prinsenstraat 41806267228v0
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Prinsenstraat 41806267228v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v0
BLOK, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Blokkoper Prinsenstraat 4176125583v0
BLOK, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Blokkoper Prinsenstraat 4176125583v0
NIJBOER, JAKOB Jacob Nyeboernaastligger ten westen Prinsenstraat 4176125583v0
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper Prinsenstraat 4176125583v0
SMID, MATTEUS Mathijs Smit, J.U.D.koopmanverkoper Prinsenstraat 4176125583v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSvroedsman Taecke Wybrants Jellemakoper pakhuisPrinsenstraat 41675240193v0
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSvroedsman Taecke Wybrants Jellemakoper pakhuisPrinsenstraat 41675240193v0
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Rooskoper Prinsenstraat 41675240193v0
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Rooskoper Prinsenstraat 41675240193v0
KORNELIS, JANhet huis van Jan Cornelis , c.u.naastligger ten oosten Prinsenstraat 41675240193v0
KORNELIS, JANhet huis van Jan Cornelis , c.u.naastligger ten oosten Prinsenstraat 41675240193v0
KORNELIS, JANhet huis van Jan Cornelis , c.u.naastligger ten oosten Prinsenstraat 41675240193v0
PIETERS, JANde weduwe van wijlen Jan Pieters havenmeesternaastligger ten westen Prinsenstraat 41675240193v0
PIETERS, JANde weduwe van wijlen Jan Pieters havenmeesternaastligger ten westen Prinsenstraat 41675240193v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.u.verkoper Prinsenstraat 41675240193v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.u.verkoper Prinsenstraat 41675240193v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.u.verkoper Prinsenstraat 41675240193v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper provisioneel zuider gedeelte van het pakhuis groot 92 x 26,5 voetPrinsenstraat 4166223814va0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper provisioneel zuider gedeelte van het pakhuis groot 92 x 26,5 voetPrinsenstraat 4166223814va0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper provisioneel zuider gedeelte van het pakhuis groot 92 x 26,5 voetPrinsenstraat 4166223814va0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper huisPrinsenstraat 61674240141r0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper huisPrinsenstraat 61674240141r0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper huisPrinsenstraat 61674240141r0
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccamanaastligger ten zuiden Prinsenstraat 61674240141r0
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccamanaastligger ten westen Prinsenstraat 61674240141r0
BONTEKOE, PAULUS de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoeverkoper Prinsenstraat 61674240141r0
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-)koper huisPrinsenstraat 61806267255v0
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-)koper huisPrinsenstraat 61806267255v0
JANS, ANTJE Anna Sabina Jans koper Prinsenstraat 61806267255v0
JANS, ANTJE Anna Sabina Jans koper Prinsenstraat 61806267255v0
DOORNAT, HENDRIK Hendrik Doornatnaastligger ten noorden Prinsenstraat 61806267255v0
TUINSTRA, PIETJE PIETERS Pietje Pieters Tuinstraverkoper Prinsenstraat 61806267255v0
TUINSTRA, PIETJE PIETERS Pietje Pieters Tuinstraverkoper Prinsenstraat 61806267255v0
ZEEVAARDIG, ANTONIUS wijlen Antony Zeevaardigverkoper Prinsenstraat 61806267255v0
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 61695243160v0
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 61695243160v0
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes koper Prinsenstraat 61695243160v0
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes koper Prinsenstraat 61695243160v0
, IJSBRANDhet huis van IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6de Nieuwe Pinas1695243160v0
, IJSBRAND IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 61695243160v0
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjerverkoper Prinsenstraat 61695243160v0
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjerverkoper Prinsenstraat 61695243160v0
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjerverkoper Prinsenstraat 61695243160v0
OEPKES, TRIJNTJE Trijntie Oepkes verkoper Prinsenstraat 61695243160v0
OEPKES, TRIJNTJE Trijntie Oepkes verkoper Prinsenstraat 61695243160v0
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykeles , c.u.koper huisPrinsenstraat 6172024664v0
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykeles , c.u.koper huisPrinsenstraat 6172024664v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten westen Prinsenstraat 6172024664v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten westen Prinsenstraat 6172024664v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten westen Prinsenstraat 6172024664v0
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u.verkoper Prinsenstraat 6172024664v0
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u.verkoper Prinsenstraat 6172024664v0
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u.verkoper Prinsenstraat 6172024664v0
, ANTONIUS Anthony Zeverdigkoper huisPrinsenstraat 6180426772v0
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Prinsenstraat 6180426772v0
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Prinsenstraat 6180426772v0
, ANTONIUS Anthony Zeverdighuurder Prinsenstraat 6180426772v0
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters huurder Prinsenstraat 6180426772v0
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters huurder Prinsenstraat 6180426772v0
PEAUX, P. de weduwe van wijlen P. Peaux, en zoonnaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6180426772v0
PEAUX, P. de weduwe van wijlen P. Peaux, en zoonnaastligger ten westen Prinsenstraat 6180426772v0
BLOK, H. H. W. Bloknaastligger ten noorden Prinsenstraat 6180426772v0
BLOK, TJEPKE SJOERDS Tjepke Sjoerds Blokverkoper Prinsenstraat 6180426772v0
BLOK, TJEPKE SJOERDS Tjepke Sjoerds Blokverkoper Prinsenstraat 6180426772v0
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6180426772v0
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6180426772v0