Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper grondpacht van 1-00-00 cgonbekend1673240118v
IDSINGA, SAKE grondpacht uit de kamer of woning bij de lands lijnbaan van Saco Idsingaeigenaar perceel onbekend1673240118v
FINK, JAN eerder eigendom van Jan Finck, c.u.eigenaar perceel onbekend1673240118v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend1673240118v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend1673240118v
JELLES, JAN Jan Pieter Jelles koper kameronbekendde Olifant159022938v
JELLES, JAN Jan Pieter Jelles koper kameronbekendde Olifant159022938v
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend159022938v
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend159022938v
BAY, Willebort Baysbewoner onbekend159022938v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Syoerdts naastligger ten oosten onbekend159022938v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Syoerdts naastligger ten oosten onbekend159022938v
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend159022938v
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend159022938v
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend159022938v
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend159022938v
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend159022938v
PIETERS, SJOUKJE Syouck Pieters verkoper onbekend159022938v
PIETERS, SJOUKJE Syouck Pieters verkoper onbekend159022938v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappenonbekend1673240120r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappenonbekend1673240120r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappenonbekend1673240120r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
GOSSES, JAN Jan Gosses , c.u.eigenaar van 1/2 onbekend1673240120r
GOSSES, JAN Jan Gosses , c.u.eigenaar van 1/2 onbekend1673240120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper onbekend1673240120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper onbekend1673240120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper onbekend1673240120r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelonbekend178126033v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelonbekend178126033v
SLOTE, PIETER Pieter Slootehuurder (p.j.)onbekend178126033v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten onbekend178126033v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten onbekend178126033v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker en koopman (mr. -)verkoper onbekend178126033v
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrugadvocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandbetrokkene onbekend NZ1782260317r
ASSENBERG, LOUISA vrouwe Louisa Assenbergbetrokkene onbekend NZ1782260317r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix koper fulmolenonbekend1651236148r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix koper fulmolenonbekend1651236148r
MELLES, HISKE Hiske Melles koper onbekend1651236148r
MELLES, HISKE Hiske Melles koper onbekend1651236148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegenonbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegenonbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegenonbekend ZZ1626231130r
SIEMENS, ANTJE Antie Simons koper onbekend ZZ1626231130r
SIEMENS, ANTJE Antie Simons koper onbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ1626231130r
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ1626231130r
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ1626231130r
BERENDS, HENDRIKde last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ1626231130r
BERENDS, HENDRIKde last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ1626231130r
BERENDS, HENDRIKde last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ1626231130r
JORIS, GEERTJE Geertien Joris verkoper onbekend ZZ1626231130r
JORIS, GEERTJE Geertien Joris verkoper onbekend ZZ1626231130r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend170824553r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend170824553r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
, HARMEN Harmen Uyftes koopmankoper grondpacht van 1-02-00 cgonbekend1725246232v
HOITES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Hoites koopmaneigenaar perceel onbekend1725246232v
HOITES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Hoites koopmaneigenaar perceel onbekend1725246232v
HOITES, PIETER Pyter Hoites koopmanverkoper onbekend1725246232v
HOITES, PIETER Pyter Hoites koopmanverkoper onbekend1725246232v
, ANDRIESmr. Andries chirurgijnnaastligger onbekend1613229155v
HESSELS, WIEPKE Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend1613229155v
HESSELS, WIEPKE Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend1613229155v
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1613229155v
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1613229155v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar hof met royaal zomerhuisonbekend1676240234r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar hof met royaal zomerhuisonbekend1676240234r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar onbekend1676240234r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar onbekend1676240234r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertgeniaarde koper onbekend1676240234r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertgeniaarde koper onbekend1676240234r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper onbekend1676240234r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper onbekend1676240234r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper onbekend1676240234r
, de schuur van de kooplieden Heynsnaastligger ten zuiden onbekend1676240234r
GLAS, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Glasnaastligger ten westen onbekend1676240234r
GLAS, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Glasnaastligger ten westen onbekend1676240234r
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symon Jorna, c.u.naastligger ten noorden onbekend1676240234r
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u.verkoper onbekend1676240234r
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribuskoper kameronbekend1622230313r
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribuskoper kameronbekend1622230313r
JOOSTES, JEROEN Jeroen Joostes naastligger ten zuiden onbekend1622230313r
JOOSTES, JEROEN Jeroen Joostes naastligger ten zuiden onbekend1622230313r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend1622230313r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend1622230313r
JARICHS, FOPPE Foppe Jarichs verkoper onbekend1622230313r
JARICHS, FOPPE Foppe Jarichs verkoper onbekend1622230313r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend1622230313r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend1622230313r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend1622230313r
AMSTERDAM, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Amsterdamkoper nieuwe kameronbekend1601228239r
AMSTERDAM, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Amsterdamkoper nieuwe kameronbekend1601228239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters , voor zichprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters , voor zichprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WESSELS, PIETERde verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WESSELS, PIETERde verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters protesteert q.q. onbekend1601228239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters protesteert q.q. onbekend1601228239r
WESSELS, PIETEReen kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WESSELS, PIETEReen kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
IEPES, GRIETJEwijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
IEPES, GRIETJEwijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
JANS, JENTJE Janke Jans huurder onbekend1601228239r
JANS, JENTJE Janke Jans huurder onbekend1601228239r
HILLEBRANDS, GIJSBERT Gijs Hilbrants naastligger ten oosten onbekend1601228239r
HILLEBRANDS, GIJSBERT Gijs Hilbrants naastligger ten oosten onbekend1601228239r
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraetnaastligger ten westen onbekend1601228239r
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraetnaastligger ten westen onbekend1601228239r
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraetnaastligger ten westen onbekend1601228239r
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersmanverkoper onbekend1601228239r
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersmanverkoper onbekend1601228239r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper twee kamers aan elkaaronbekend162423129v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper twee kamers aan elkaaronbekend162423129v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper twee kamers aan elkaaronbekend162423129v
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper onbekend162423129v
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper onbekend162423129v
RIENKS, GOFFEde weduwe van wijlen Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend162423129v
RIENKS, GOFFEde weduwe van wijlen Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend162423129v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162423129v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162423129v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162423129v
, HENDRIK Hendrick Meuus verkoper onbekend162423129v
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend162423129v
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend162423129v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerkoper door niaar ratione sanguinis kameronbekend1598228126r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerkoper door niaar ratione sanguinis kameronbekend1598228126r
, KLAASmr. Claas barbierbewoner onbekend1598228126r
, KLAASmr. Claas barbierafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend1598228126r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
JANS, Aryen Jansen protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
JANS, Aryen Jansen protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
KLASES, JAN Jan Claasen molenaarprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
KLASES, JAN Jan Claasen molenaarprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
KLASES, JAN Jan Claasen molenaarprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
, ANTJE Anna verkoper ([staat: Anna Symens weduwe])onbekend1598228126r
, SIEMENwijlen Symen verkoper onbekend1598228126r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huisonbekend1673240128r
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huisonbekend1673240128r
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huisonbekend1673240128r
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersenverpachter grond onbekend1673240128r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Hoedtieschipperhuurder onbekend1673240128r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Hoedtieschipperhuurder onbekend1673240128r
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper onbekend1673240128r
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper onbekend1673240128r
HERES, ARJENwijlen Arien Heres Kleyntieverkoper onbekend1673240128r
HERES, ARJENwijlen Arien Heres Kleyntieverkoper onbekend1673240128r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaatsonbekend164323555r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaatsonbekend164323555r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaatsonbekend164323555r
FOEKES, PIERwijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend164323555r
FOEKES, PIERwijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend164323555r
FOEKES, PIERwijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend164323555r
JARICHS, ANTJE Anna Jarichs verkoper onbekend164323555r
JARICHS, ANTJE Anna Jarichs verkoper onbekend164323555r
OEPKES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwalverkoper onbekend164323555r
OEPKES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwalverkoper onbekend164323555r
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes koper kameronbekend159722811r
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes koper kameronbekend159722811r
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend159722811r
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend159722811r
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend159722811r
PIETERS, IETJEde weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend159722811r
PIETERS, IETJEde weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend159722811r
, LOUW Louu Baux naastligger ten westen onbekend159722811r
TJEPKES, JAN Jan Tyepkes houtkoperverkoper onbekend159722811r
TJEPKES, JAN Jan Tyepkes houtkoperverkoper onbekend159722811r
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend159722811r
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend159722811r
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend159722811r
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achteronbekend1598228128r
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achteronbekend1598228128r
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend1598228128r
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend1598228128r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten onbekend1598228128r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten onbekend1598228128r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend1598228128r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend1598228128r
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend1598228128r
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend1598228128r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koper tuintjeonbekend1682241192v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koper tuintjeonbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend1682241192v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend1682241192v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend1682241192v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend1682241192v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten westen onbekend1682241192v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten westen onbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend1682241192v
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend1682241192v
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend1682241192v
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend1682241192v
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend1682241192v
TJERKS, SIPKEwijlen Sipke Tjerx zakkendragerverkoper onbekend1682241192v
TJERKS, SIPKEwijlen Sipke Tjerx zakkendragerverkoper onbekend1682241192v
ARJENS, HINKE Hencke Arjens verkoper onbekend1682241192v
ARJENS, HINKE Hencke Arjens verkoper onbekend1682241192v
ARJENS, HINKE Hencke Arjens verkoper onbekend1682241192v
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend1682241192v
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend1682241192v
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend1682241192v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstkoper hof met bomen en plantagie, tevens de woning en opkamertje met een bleekveld aan de voorzijdeonbekend ZZ164323558v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstkoper hof met bomen en plantagie, tevens de woning en opkamertje met een bleekveld aan de voorzijdeonbekend ZZ164323558v
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts koper onbekend ZZ164323558v
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts koper onbekend ZZ164323558v
EVERTS, PIETERde hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ164323558v
EVERTS, PIETERde hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ164323558v
EVERTS, PIETERde hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ164323558v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakkernaastligger onbekend ZZ164323558v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakkernaastligger onbekend ZZ164323558v
GOSSES, JAN Jan Gosses naastligger onbekend ZZ164323558v
GOSSES, JAN Jan Gosses naastligger onbekend ZZ164323558v
, LAMMERT Lamberto Theodoriprocureur postulantverkoper onbekend ZZ164323558v
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkelonbekend WZ16312334v
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkelonbekend WZ16312334v
, PIETERwijlen Pieter Veuckkoper onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
JANS, PIETERde hof van Pieter Jansen , c.u.naastligger ten westen onbekend WZ16312334v
JANS, PIETERde hof van Pieter Jansen , c.u.naastligger ten westen onbekend WZ16312334v
HENDRIKS, VICTOR Victor Hendricks verkoper onbekend WZ16312334v
HENDRIKS, VICTOR Victor Hendricks verkoper onbekend WZ16312334v
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper onbekend WZ16312334v
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper onbekend WZ16312334v
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachteronbekend1620230212v
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachteronbekend1620230212v
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachteronbekend1620230212v
JOEKES, LAMMERTwijlen Lambert Juckes koper onbekend1620230212v
JOEKES, LAMMERTwijlen Lambert Juckes koper onbekend1620230212v
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend1620230212v
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend1620230212v
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend1620230212v
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend1620230212v
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend1620230212v
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend1620230212v
BERENDS, JANde verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend1620230212v
BERENDS, JANde verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend1620230212v
BERENDS, JANde verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend1620230212v
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend1620230212v
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend1620230212v
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend1620230212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend1620230212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend1620230212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend1620230212v
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper onbekend1620230212v
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper onbekend1620230212v
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkerkoper ledige plaats van 20 x 60 houtvoetenonbekend1622230321r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkerkoper ledige plaats van 20 x 60 houtvoetenonbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.verpachter grond onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.verpachter grond onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten oosten onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten oosten onbekend1622230321r
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc.naastligger ten westen onbekend1622230321r
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc.naastligger ten westen onbekend1622230321r
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc.naastligger ten westen onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERK Sierk Tiaarts verkoper onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERK Sierk Tiaarts verkoper onbekend1622230321r
SIEBES, SJOUKJE Siouk Sibes verkoper onbekend1622230321r
SIEBES, SJOUKJE Siouk Sibes verkoper onbekend1622230321r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkameronbekend162823276r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkameronbekend162823276r
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend162823276r
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend162823276r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend162823276r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend162823276r
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend162823276r
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend162823276r
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend162823276r
OENES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend162823276r
OENES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend162823276r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper onbekend162823276r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper onbekend162823276r
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend162823276r
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend162823276r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper onbekend162823276r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper onbekend162823276r
WABES, MARTEN Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
WABES, MARTEN Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend1622230322v
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend1622230322v
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend1622230322v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend1622230322v
ANNES, KLAASwijlen Claes Annes erflater onbekend1622230322v
ANNES, KLAASwijlen Claes Annes erflater onbekend1622230322v
ANNES, KLAASwijlen Claes Annes erflater onbekend1622230322v
WILLEMS, FROUKJEwijlen Frouck Willems erflater onbekend1622230322v
WILLEMS, FROUKJEwijlen Frouck Willems erflater onbekend1622230322v
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popmakoper huisonbekend1736249121r
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popmakoper huisonbekend1736249121r
, STIJNTJE Stijntje koper onbekend1736249121r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoutnaastligger ten oosten onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten westen onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten westen onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten noorden onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten noorden onbekend1736249121r
BRAAKSMA, LIJSBET TJALLINGS Lijsbeth Tjallings Braaksmaverkoper onbekend1736249121r
BRAAKSMA, LIJSBET TJALLINGS Lijsbeth Tjallings Braaksmaverkoper onbekend1736249121r
PIETERS, BAUKE Bauke Pytters verkoper onbekend1736249121r
PIETERS, BAUKE Bauke Pytters verkoper onbekend1736249121r
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v
DOEDES, SEERPde weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend1736249121v
DOEDES, SEERPde weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend1736249121v
DOEDES, SEERPde weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend1736249121v
BAKKER, JOB A. Job A. Backerkoopmannaastligger ten westen onbekend1736249121v
BAKKER, JOB A. Job A. Backerkoopmannaastligger ten westen onbekend1736249121v
BAKKER, JOB A. Job A. Backerkoopmannaastligger ten westen onbekend1736249121v
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper onbekend1736249121v
LAQUART, ALLERT wijlen burgemeester Allardus Laquartverkoper onbekend1736249121v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes korfmakerkoper door niaar ledige plaatsonbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes korfmakerkoper door niaar ledige plaatsonbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend159722817v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmakergeniaarde koper onbekend159722817v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmakergeniaarde koper onbekend159722817v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes* geniaarde koper onbekend159722817v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes* geniaarde koper onbekend159722817v
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmakernaastligger ten oosten onbekend159722817v
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmakernaastligger ten oosten onbekend159722817v
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmakernaastligger ten oosten onbekend159722817v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smidnaastligger ten westen onbekend159722817v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smidnaastligger ten westen onbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes verkoper onbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes verkoper onbekend159722817v
TJOMMES, GEERT Geertien Tzommes verkoper onbekend159722817v
TJOMMES, GEERT Geertien Tzommes verkoper onbekend159722817v
ABBEMA, SIPKE Sipcke Abbemakoper kameronbekend1601228250v
JANS, LOLKEde verkoper Lolcke Jans , c.u.verpachter grond onbekend1601228250v
JANS, LOLKEde verkoper Lolcke Jans , c.u.verpachter grond onbekend1601228250v
, KLAAS Claes naastligger ten oosten onbekend1601228250v
POLS, HENDRIK Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1601228250v
JANS, LOLKE Lolcke Jans verkoper onbekend1601228250v
JANS, LOLKE Lolcke Jans verkoper onbekend1601228250v
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispensverkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter])onbekend1601228250v
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispensverkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter])onbekend1601228250v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wyniakoopmankoper hofonbekend1659237191v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wyniakoopmankoper hofonbekend1659237191v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend1659237191v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend1659237191v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten noorden onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten noorden onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten noorden onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend1659237191v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
, ARJENgrondpacht uit het huis van Arien touwslagereigenaar perceel onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
, WORPgrondpacht uit het huis van Worp smideigenaar perceel onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
SIEUWES, TJALLING Tialle Syouwes koper kameronbekend163723426r
SIEUWES, TJALLING Tialle Syouwes koper kameronbekend163723426r
DIRKS, GRIETJE Griet Dirx koper onbekend163723426r
DIRKS, GRIETJE Griet Dirx koper onbekend163723426r
DIRKS, GRIETJE Griet Dirx koper onbekend163723426r
DOUWES, LUITJENde erfgenamen van wijlen Luytie Douwes naastligger ten zuiden onbekend163723426r
DOUWES, LUITJENde erfgenamen van wijlen Luytie Douwes naastligger ten zuiden onbekend163723426r
DOUWES, LUITJENde erfgenamen van wijlen Luytie Douwes naastligger ten zuiden onbekend163723426r
ALEFS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend163723426r
ALEFS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend163723426r
ALEFS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend163723426r
OEDSES, RINNERToud burgemeester Rinnert Oedses , c.u.verkoper onbekend163723426r
OEDSES, RINNERToud burgemeester Rinnert Oedses , c.u.verkoper onbekend163723426r
, JOHANNES Johannis Klinckebijlsecretaris van Barradeelkoper grondpacht van 2-05-00 cgonbekend1641234128v
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoffkoper onbekend1641234128v
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoffkoper onbekend1641234128v
MINSES, MEIKEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Mecke Meynses eigenaar perceel onbekend1641234128v
MINSES, MEIKEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Mecke Meynses eigenaar perceel onbekend1641234128v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten westen onbekend1641234128v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten westen onbekend1641234128v
, PIETER Pyter Kromwalverkoper onbekend1641234128v
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner onbekend1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)onbekend1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)onbekend1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)onbekend1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper onbekend1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper onbekend1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper onbekend1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper onbekend1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend1620230215v
LASES, HAIEwijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater onbekend1620230215v
LASES, HAIEwijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater onbekend1620230215v
JANS, JAN Jan Jansen koper grondpacht van 5-00-00 ggonbekend163123312r
JANS, JAN Jan Jansen koper grondpacht van 5-00-00 ggonbekend163123312r
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems koper onbekend163123312r
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems koper onbekend163123312r
GERRITS, LUBBERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lubbert Gerryts eigenaar perceel onbekend163123312r
GERRITS, LUBBERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lubbert Gerryts eigenaar perceel onbekend163123312r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u.verkoper onbekend163123312r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u.verkoper onbekend163123312r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u.verkoper onbekend163123312r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulenmolenaarkoper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolenonbekend NZde Bildtpoortsmolen1774258156v
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulenmolenaarkoper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolenonbekend NZde Bildtpoortsmolen1774258156v
TALMA, de erfgenamen van wijlen Talmaeigenaar schuur bij de molen onbekend NZ1774258156v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaarverkoper onbekend NZ1774258156v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaarverkoper onbekend NZ1774258156v
LUITJENS, JOUW Jou Luyties koper huis met plaats daarachteronbekend1606228487v
LUITJENS, JOUW Jou Luyties koper huis met plaats daarachteronbekend1606228487v
JANS, GEERTJE Gets Jans koper onbekend1606228487v
JANS, GEERTJE Gets Jans koper onbekend1606228487v
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend1606228487v
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend1606228487v
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten westen onbekend1606228487v
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten westen onbekend1606228487v
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend1606228487v
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend1606228487v
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend1606228487v
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend1606228487v
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend1606228487v
, HANSgrondpacht uit het huis van Hans pannenboetereigenaar perceel onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper onbekend1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend1626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper onbekend1626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, jr.betrokkene onbekend17852615va
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmabetrokkene onbekend17852615va
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kameronbekend1601228255r
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kameronbekend1601228255r
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kameronbekend1601228255r
, Oratio Provanaverpachter grond onbekend1601228255r
POLS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1601228255r
, SIPKE Sipcke Abbesmaverkoper onbekend1601228255r
GRAAF, JAKOB WILLEMSgrondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc.eigenaar perceel onbekend1626231146r
GRAAF, JAKOB WILLEMSgrondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc.eigenaar perceel onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper onbekend1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend1626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper onbekend1626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend1622230329v
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend1622230329v
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend1622230329v
HARMANI, HARMEN Harmen Hermanniverkoper q.q. onbekend1622230329v
MINNES, GOSSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Minnes verkoper onbekend1622230329v
MINNES, GOSSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Minnes verkoper onbekend1622230329v
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachteronbekend164823645v
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachteronbekend164823645v
BAERDT, TJEPKE wijlen Tiepke Baartskoper onbekend164823645v
ROGIERS, HESTERde kamer van Hester Rogiers naastligger ten noorden onbekend164823645v
ROGIERS, HESTERde kamer van Hester Rogiers naastligger ten noorden onbekend164823645v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend164823645v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend164823645v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters lakenkoper (zijden-)koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters lakenkoper (zijden-)koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
, HANSgrondpacht uit de huisstede van Hans eigenaar perceel ([staat: Jouster Hans])onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u.koper huis, loods en plaatsonbekend1641234133r
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u.koper huis, loods en plaatsonbekend1641234133r
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u.koper huis, loods en plaatsonbekend1641234133r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234133r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234133r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakkernaastligger ten westen onbekend1641234133r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakkernaastligger ten westen onbekend1641234133r
ATES, DOOITSE Doytse Ates verkoper onbekend1641234133r
ATES, DOOITSE Doytse Ates verkoper onbekend1641234133r
ATES, DOOITSE Doytse Ates verkoper onbekend1641234133r
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend1641234133r
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend1641234133r
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend1641234133r
, TRIJNTJE Trijntie koper grondpacht van 4-00-00 cgonbekend1645235188v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend1645235188v
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend1645235188v
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend1645235188v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 3-14-12 cg [staat: 2-18-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 3-14-12 cg [staat: 2-18-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
GERLOFS, ADAMgrondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaareigenaar perceel onbekend1606228494v
GERLOFS, ADAMgrondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaareigenaar perceel onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper provisioneel huis en houtstekonbekend1618230114r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper provisioneel huis en houtstekonbekend1618230114r
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u.huurder onbekend1618230114r
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u.huurder onbekend1618230114r
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u.huurder onbekend1618230114r
JOOSTES, JAN Jan Joosten koper ledige plaatsonbekend159722824v
JOOSTES, JAN Jan Joosten koper ledige plaatsonbekend159722824v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend159722824v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend159722824v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters niaarnemer ratione sanguinis onbekend159722824v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters niaarnemer ratione sanguinis onbekend159722824v
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend159722824v
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend159722824v
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend159722824v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts* smidnaastligger ten westen onbekend159722824v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts* smidnaastligger ten westen onbekend159722824v
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722824v
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722824v
TJOMMES, Gertien Tzommes verkoper onbekend159722824v
TJOMMES, Gertien Tzommes verkoper onbekend159722824v
HAIES, PIETJE Pyetrick Hayes verkoper onbekend159722824v
HAIES, PIETJE Pyetrick Hayes verkoper onbekend159722824v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-11-12 cg [staat: 1-23-12 gg] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
BERENDS, TRIJNTJEgrondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend1606228494v
BERENDS, TRIJNTJEgrondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend1606228494v
BERENDS, TRIJNTJEgrondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
, FRANS Frans van Embdenbewoner onbekend1622230331v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper onbekend1622230331v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper onbekend1622230331v
JANS, ALBERT Albert Jansen verkoper onbekend1622230331v
JANS, ALBERT Albert Jansen verkoper onbekend1622230331v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivierverkoper onbekend1622230331v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivierverkoper onbekend1622230331v
JANS, PIERKJE Perck Jansen verkoper onbekend1622230331v
JANS, PIERKJE Perck Jansen verkoper onbekend1622230331v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend1622230331v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend1622230331v
HARMENS, SIERKburgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
HARMENS, SIERKburgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
JANS, PIETERhet weeskind van wijlen Pieter Jansen verkoper onbekend1622230331v
JANS, PIETERhet weeskind van wijlen Pieter Jansen verkoper onbekend1622230331v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
GERRITS, GRIETJE Grietye Gerryts verkoper onbekend1622230331v
GERRITS, GRIETJE Grietye Gerryts verkoper onbekend1622230331v
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoedererflater onbekend1622230331v
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoedererflater onbekend1622230331v
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoedererflater onbekend1622230331v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaerkoper hofonbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaerkoper hofonbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaerkoper hofonbekend1641234136v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234136v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234136v
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend1641234136v
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaernaastligger ten westen onbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaernaastligger ten westen onbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaernaastligger ten westen onbekend1641234136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend1641234136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend1641234136v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 cg uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 cg uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 cg uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels de Friesverkoper onbekend1613229177v
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels de Friesverkoper onbekend1613229177v
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staatonbekend170024473v
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staatonbekend170024473v
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staatonbekend170024473v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend170024473v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend170024473v
, B. B. Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend170024473v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend170024473v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend170024473v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend170024473v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend170024473v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend170024473v
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u.verkoper onbekend170024473v
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u.verkoper onbekend170024473v
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u.verkoper onbekend170024473v
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner huis onbekend1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper onbekend1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper onbekend1620230220v
MOCKEMA, TIETJE Titia Mockemakoper hof met zomerhuisonbekend173925064r
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swermskoper onbekend173925064r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend173925064r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend173925064r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend173925064r
WILLEMS, JAKOBde lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend173925064r
WILLEMS, JAKOBde lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend173925064r
HERES, EVERT Evert Heres naastligger ten oosten onbekend173925064r
HERES, EVERT Evert Heres naastligger ten oosten onbekend173925064r
BEUKER, GEERTRUIDA juffrouw Geertruid Johanna Beukernaastligger ten westen onbekend173925064r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper onbekend173925064r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper onbekend173925064r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Wintermedeverkoper onbekend173925064r
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Wintermedeverkoper onbekend173925064r
, HANS Hans Gruyskoper provisioneel karveel- of wijdschip onbekend1599228146r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipperverkoper onbekend1599228146r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipperverkoper onbekend1599228146r
GRATEMA, JAN Jan Gratamabetrokkene onbekend17852617ra
GRATEMA, TJEPKE Tjepke* Gratamabetrokkene onbekend17852617ra
LOUWS, JAN Jan Lous koper gortmolen met alle annexen en gereedschappenonbekend162923291r
LOUWS, JAN Jan Lous koper gortmolen met alle annexen en gereedschappenonbekend162923291r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend162923291r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend162923291r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend162923291r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend162923291r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend162923291r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisjeonbekend159722831r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisjeonbekend159722831r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisjeonbekend159722831r
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend159722831r
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend159722831r
, DOEDE Doede pannenbakkerverpachter grond (af te kopen voor 30-00-00 cg)onbekend159722831r
, DOEDE Doede pannenbakkernaastligger ten zuiden onbekend159722831r
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper onbekend159722831r
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper onbekend159722831r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper onbekend159722831r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper onbekend159722831r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens koper huisonbekend NZ159722832r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens koper huisonbekend NZ159722832r
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ159722832r
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ159722832r
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ159722832r
JANS, ULBE Ulbe Jansen verpachter grond ([staat: derdehalve GG])onbekend NZ159722832r
JANS, ULBE Ulbe Jansen verpachter grond ([staat: derdehalve GG])onbekend NZ159722832r
RUURDS, JAN Jan Ruyrts naastligger onbekend NZ159722832r
RUURDS, JAN Jan Ruyrts naastligger onbekend NZ159722832r
SIETSES, SIPKE Sipke Syttyes naastligger ten westen onbekend NZ159722832r
SIETSES, SIPKE Sipke Syttyes naastligger ten westen onbekend NZ159722832r
JANS, AREND Aernt Jansen verkoper onbekend NZ159722832r
JANS, AREND Aernt Jansen verkoper onbekend NZ159722832r
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ159722832r
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ159722832r
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kethkoper huisonbekend1620230224v
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kethkoper huisonbekend1620230224v
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeffkoper onbekend1620230224v
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeffkoper onbekend1620230224v
RUTTE, JAN Jan Rutten, en zijn oudste zoonkoper onbekend1620230224v
PIPHRON, G. G. P. Piphronteruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend1620230224v
PIPHRON, G. G. P. Piphronnaastligger ten oosten onbekend1620230224v
GERRITS, FILIPPUSde erfgenamen van wijlen Philips Gerryts verkoper onbekend1620230224v
GERRITS, FILIPPUSde erfgenamen van wijlen Philips Gerryts verkoper onbekend1620230224v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwercrediteur (triumphant) onbekend1604228383r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwercrediteur (triumphant) onbekend1604228383r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1604228383r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1604228383r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1604228383r
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huisonbekend1620230226v
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huisonbekend1620230226v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper onbekend1620230226v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper onbekend1620230226v
ENS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ensverpachter grond onbekend1620230226v
HERES, DIRKals eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend1620230226v
HERES, DIRKals eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend1620230226v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks naastligger ten westen onbekend1620230226v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks naastligger ten westen onbekend1620230226v
HERES, DOEDE Doede Heris verkoper onbekend1620230226v
HERES, DOEDE Doede Heris verkoper onbekend1620230226v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte])onbekend1663238189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte])onbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
TADEMA, WOPKE JANSgrondpacht uit het huis van Wopke Jansen Tademaeigenaar perceel onbekend1663238189v
TADEMA, WOPKE JANSgrondpacht uit het huis van Wopke Jansen Tademaeigenaar perceel onbekend1663238189v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)koper hof met 2 zomerhuizenonbekend173925078v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)koper hof met 2 zomerhuizenonbekend173925078v
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten koper onbekend173925078v
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten koper onbekend173925078v
DOEDES, SEERPde tuin van de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend173925078v
DOEDES, SEERPde tuin van de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend173925078v
DOEDES, SEERPde tuin van de weduwe van wijlen Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend173925078v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen onbekend173925078v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen onbekend173925078v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen onbekend173925078v
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend173925078v
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend173925078v
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendrix koper huis en schuuronbekend1674240155r
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendrix koper huis en schuuronbekend1674240155r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend1674240155r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend1674240155r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend1674240155r
HIDDES, FOKELTJE Foockel Hiddes verkoper onbekend1674240155r
HIDDES, FOKELTJE Foockel Hiddes verkoper onbekend1674240155r
DIRKS, LIEUWEwijlen Lieuwe Dirx slagerverkoper onbekend1674240155r
DIRKS, LIEUWEwijlen Lieuwe Dirx slagerverkoper onbekend1674240155r
DIRKS, LIEUWEwijlen Lieuwe Dirx slagerverkoper onbekend1674240155r
MINKS, DOUWEgrondpacht uit het huis van Douue Mincks eigenaar perceel onbekend1657237255v
MINKS, DOUWEgrondpacht uit het huis van Douue Mincks eigenaar perceel onbekend1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. onbekend1657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper onbekend1657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper onbekend1657237255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Domaverkoper onbekend1657237255v
DONKER, JAN PIETERSvroedsman Jan Pieters Donkerkoopmankoper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuisonbekend WZ173124817r
DONKER, JAN PIETERSvroedsman Jan Pieters Donkerkoopmankoper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuisonbekend WZ173124817r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaarkoper onbekend WZ173124817r
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES Symon Johannes Stinstrakoopmannaastligger ten zuiden onbekend WZ173124817r
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES Symon Johannes Stinstrakoopmannaastligger ten zuiden onbekend WZ173124817r
BONKE, vroedsman Bonknaastligger ten westen onbekend WZ173124817r
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennepverkoper onbekend WZ173124817r
SURINGAR, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper onbekend WZ173124817r
HENDRIKS, PIETERde hof van Pieter Hendricks bode op Amsterdamnaastligger onbekend163123334v
HENDRIKS, PIETERde hof van Pieter Hendricks bode op Amsterdamnaastligger onbekend163123334v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend163123334v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend163123334v
KLASES, BERENDwijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend163123334v
KLASES, BERENDwijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend163123334v
KLASES, BERENDwijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend163123334v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Moddermanverkoper van 1/4 onbekend163123334v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Moddermanverkoper van 1/4 onbekend163123334v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderenverkoper van 1/4 onbekend163123334v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderenverkoper van 1/4 onbekend163123334v
KLASES, JURJENwijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend163123334v
KLASES, JURJENwijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend163123334v
KLASES, JURJENwijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend163123334v
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend NZ166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend NZ166123882r
JANS, JANgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jan Jansen schipper (smal-)eigenaar perceel onbekend NZ166123882r
JANS, JANgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jan Jansen schipper (smal-)eigenaar perceel onbekend NZ166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper onbekend NZ166123882r
REEN, Maria Rheenverkoper onbekend NZ166123882r
, HIELKE Hylcke , c.u.gleibakkerkoper kameronbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten oosten onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten oosten onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten noorden onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten noorden onbekend1692242390r
BEIMA, FROUKJE als bewoner Frouckjen Beymanaastligger ten westen onbekend1692242390r
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symens Stijllverkoper onbekend1692242390r
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symens Stijllverkoper onbekend1692242390r
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurris koper onbekend16772411v
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurris koper onbekend16772411v
EELKEMA, EELKE RINNERTSde hof van Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden onbekend16772411v
EELKEMA, EELKE RINNERTSde hof van Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden onbekend16772411v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend16772411v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend16772411v
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend16772411v
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend16772411v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend16772411v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend16772411v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend16772411v
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het wateronbekend1629232102v
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het wateronbekend1629232102v
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend1629232102v
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend1629232102v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Moddermanbewoner onbekend1629232102v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Moddermanbewoner onbekend1629232102v
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend1629232102v
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend1629232102v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend1606228502v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend1606228502v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend1606228502v
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend1606228502v
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend1606228502v
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend1606228502v
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend1606228502v
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend1606228502v
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte Broers nieuw gebouwde woningonbekend1599228159v
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte Broers nieuw gebouwde woningonbekend1599228159v
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrandts koper onbekend1599228159v
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrandts koper onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend1599228159v
, KLAAS Claes zeilmakernaastligger ten westen onbekend1599228159v
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx verkoper onbekend1599228159v
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx verkoper onbekend1599228159v
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend1599228159v
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend1599228159v
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend1599228159v
HARMENS, HARMKE Harmentje Harmens koper 1/3 kameronbekend163723443v
HARMENS, HARMKE Harmentje Harmens koper 1/3 kameronbekend163723443v
SLIERE, MARTEN JANSwijlen Marten Janssen Slierekoper onbekend163723443v
SLIERE, MARTEN JANSwijlen Marten Janssen Slierekoper onbekend163723443v
HARMENS, HARMKEde koper Harmentje Harmens eigenaar van 2/3 onbekend163723443v
HARMENS, HARMKEde koper Harmentje Harmens eigenaar van 2/3 onbekend163723443v
, OBBE Obbe Hanssens naastligger ten oosten onbekend163723443v
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Enttens naastligger ten noorden onbekend163723443v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 onbekend163723443v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 onbekend163723443v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 onbekend163723443v
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisenverkoper van 1/2 onbekend163723443v
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisenverkoper van 1/2 onbekend163723443v
BUMA, JAN SIPKESvroedsman Jan Sipkes Bumabetrokkene onbekend1737249167r
BUMA, JAN SIPKESvroedsman Jan Sipkes Bumabetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemiusbetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, JOHANNES Johannis Winsemiusprocureurbetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemiusbetrokkene onbekend1737249167r
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersenraad Hof van Frieslandbetrokkene onbekend1737249167r
BOURBOOM, P. P. Bourbonprocureur generaalbetrokkene verzoekt onder curatelestelling vanonbekend176425644v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veenbakker (oud -)betrokkene onbekend176425644v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veenbakker (oud -)betrokkene onbekend176425644v
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekerkoper 1/4 huis, tuin, schuur en kamersonbekend1682241229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekerkoper 1/4 huis, tuin, schuur en kamersonbekend1682241229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekereigenaar van 3/4 onbekend1682241229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekereigenaar van 3/4 onbekend1682241229r
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagtenkoopmanverkoper onbekend1682241229r
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagtenkoopmanverkoper onbekend1682241229r
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagtenkoopmanverkoper onbekend1682241229r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huisonbekend1775258203v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huisonbekend1775258203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper onbekend1775258203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper onbekend1775258203v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten oosten onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten oosten onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden onbekend1775258203v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemakernaastligger ten westen onbekend1775258203v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstraverkoper en reversaalhouder onbekend1775258203v
GERBENS, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper en reversaalhouder onbekend1775258203v
GERBENS, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper en reversaalhouder onbekend1775258203v
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater onbekend1775258203v
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater onbekend1775258203v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater onbekend1775258203v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater onbekend1775258203v
, ARENDde vrouw van Arent Huisskesbewoner onbekend1634233144v
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) onbekend1634233144v
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) onbekend1634233144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1634233144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1634233144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1634233144v
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzylkoper kamer of loodsjeonbekend159722847v
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzylkoper kamer of loodsjeonbekend159722847v
STOFREGENS, ANTJE Anna Stoffregenskoper onbekend159722847v
KLASES, REINERde hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend159722847v
KLASES, REINERde hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend159722847v
KLASES, REINERde hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend159722847v
, HENDRIK Hendrick Houcx?naastligger ten noorden onbekend159722847v
, Sicke? Sickes? verkoper onbekend159722847v
, REINvroedsman Rein Syberdabetrokkene onbekend174425147v
DONKER, LIJSBET Lijsbeth Donkerbetrokkene onbekend1737249175r
HOMAN, wijlen Homansbetrokkene onbekend1737249175r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Poptakoper huis met een ledige plaats er achteronbekend161623024v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Poptakoper huis met een ledige plaats er achteronbekend161623024v
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstrakoper onbekend161623024v
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstrakoper onbekend161623024v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten oosten onbekend161623024v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten oosten onbekend161623024v
JANS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen Augustinus Janssen naastligger ten zuiden onbekend161623024v
JANS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen Augustinus Janssen naastligger ten zuiden onbekend161623024v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend161623024v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend161623024v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u.naastligger ten noorden onbekend161623024v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u.naastligger ten noorden onbekend161623024v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend161623024v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend161623024v
HILLEBRANDS, SARA Sarra Hilbrandts verkoper onbekend161623024v
HILLEBRANDS, SARA Sarra Hilbrandts verkoper onbekend161623024v
BOOMGAARD, FEDDE GAUKESmr. Fedde Gouckes Bomgaerdenchirurgijn (mr. -)koper put eerde cuilonbekend1646235215r
BOOMGAARD, FEDDE GAUKESmr. Fedde Gouckes Bomgaerdenchirurgijn (mr. -)koper put eerde cuilonbekend1646235215r
JELLES, BINKE Bente Jelles verkoper onbekend1646235215r
JELLES, BINKE Bente Jelles verkoper onbekend1646235215r
JELLES, ANNEwijlen Anne Jelles bewoner onbekend1655237266v
JELLES, ANNEwijlen Anne Jelles bewoner onbekend1655237266v
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend159722849v
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend159722849v
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend159722849v
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend159722849v
ARJENS, JOOST Joost Aryens Speltcrediteur (triumphant) onbekend159722849v
ARJENS, JOOST Joost Aryens Speltcrediteur (triumphant) onbekend159722849v
ARJENS, JOOST Joost Aryens Speltcrediteur (triumphant) onbekend159722849v
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722849v
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722849v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend159722850v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend159722850v
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722850v
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722850v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162523163r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162523163r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162523163r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u.crediteur (triumphant) onbekend162523163r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u.crediteur (triumphant) onbekend162523163r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend162523163r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend162523163r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend162523163r
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u.uurwerkmakerkoper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bollemanonbekend164923675r
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u.uurwerkmakerkoper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bollemanonbekend164923675r
BOLMAN, KORNELIS Cornelis Bollemannaastligger ten westen onbekend164923675r
DIRKS, HINNEburgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend164923675r
DIRKS, HINNEburgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend164923675r
DIRKS, HINNEburgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend164923675r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs molenaarkoper twee kamers aan elkaaronbekend1627231170r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs molenaarkoper twee kamers aan elkaaronbekend1627231170r
RIENKS, GOFFEde weduwe van wijlen Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend1627231170r
RIENKS, GOFFEde weduwe van wijlen Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend1627231170r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend1627231170r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend1627231170r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend1627231170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper onbekend1627231170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper onbekend1627231170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper onbekend1627231170r
, KLAAS Claes Gerstenberghkorporaalkoper kamer en ledige plaatsonbekend163223343v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillahopmankoper onbekend163223343v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillahopmankoper onbekend163223343v
SURINGAR, TJEERD de [zout]keet van Tiaerd Suirigernaastligger onbekend163223343v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend163223343v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend163223343v
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums koper kamer of woningonbekend165523729v
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums koper kamer of woningonbekend165523729v
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten zuiden onbekend165523729v
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten westen onbekend165523729v
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten noorden onbekend165523729v
CAESARIUS, H. oud burgerhopman H. Caesarisverkoper onbekend165523729v
, REINvroedsman Reyn Syberdabetrokkene onbekend174525155v
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huisonbekend1701244111r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huisonbekend1701244111r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huisonbekend1701244111r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend1701244111r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend1701244111r
JANS, BRECHTJE Brecht Jansen Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend1701244111r
JANS, BRECHTJE Brecht Jansen Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend1701244111r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1701244111r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1701244111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1701244111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1701244111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1701244111r
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend1701244111r
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend1701244111r
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend1701244111r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes verkoper onbekend1701244111r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes verkoper onbekend1701244111r
HAIES, JANde crediteuren van Jan Hayes verkoper onbekend1652236197r
HAIES, JANde crediteuren van Jan Hayes verkoper onbekend1652236197r
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend1652236197r
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend1652236197r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckkoper kamer ([staat: 8 zilveren ducatons])onbekend168524296r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend168524296r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten zuiden onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten westen onbekend168524296r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaatverkoper q.q. onbekend168524296r
VRIES, CATHARINA de crediteuren van Catharina de Vriesverkoper onbekend168524296r
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammamaverkoper onbekend168524296r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper kameronbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper kameronbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
SIERKS, ANDRIESde weduwe van wijlen Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend1740250110v
SIERKS, ANDRIESde weduwe van wijlen Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend1740250110v
HIELKES, HARMENde kamer van Harmen Hylkes naastligger ten noorden onbekend1740250110v
HIELKES, HARMENde kamer van Harmen Hylkes naastligger ten noorden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper ledige plaatsonbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper ledige plaatsonbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
HIELKES, HARMENde kamer van Harmen Hylkes naastligger ten oosten onbekend1740250110v
HIELKES, HARMENde kamer van Harmen Hylkes naastligger ten oosten onbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u.schippernaastligger ten zuiden onbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u.schippernaastligger ten zuiden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsternaastligger ten noorden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsternaastligger ten noorden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsternaastligger ten noorden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend174525174v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend174525174v
JELKES, TIETJE Tytje Jelkes betrokkene onbekend174525174v
JELKES, TIETJE Tytje Jelkes betrokkene onbekend174525174v
JANS, JELKE Jelke Jans betrokkene onbekend174525174v
JANS, JELKE Jelke Jans betrokkene onbekend174525174v
JANS, GRIETJE Grietje Jans betrokkene onbekend174525174v
JANS, GRIETJE Grietje Jans betrokkene onbekend174525174v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoldbetrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend174525174v
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend174525174v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardbetrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardbetrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
SIERKS, WIEBE Wybe Syrx karremankoper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruidenonbekend1606228520r
SIERKS, WIEBE Wybe Syrx karremankoper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruidenonbekend1606228520r
GEERTS, GRIETJE Gryet Geerts koper onbekend1606228520r
GEERTS, GRIETJE Gryet Geerts koper onbekend1606228520r
, BEREND Beernt trompetternaastligger ten oosten onbekend1606228520r
SIERKS, WIEBEde koper Wybe Syrx , c.u.karremannaastligger ten zuiden onbekend1606228520r
SIERKS, WIEBEde koper Wybe Syrx , c.u.karremannaastligger ten zuiden onbekend1606228520r
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend1606228520r
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend1606228520r
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend1606228520r
IENTES, IDSKEde verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend1606228520r
IENTES, IDSKEde verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend1606228520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend1606228520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend1606228520r
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend1606228520r
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend1606228520r
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend1606228520r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrenteonbekend1606228520v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrenteonbekend1606228520v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes koper provisioneel floreenrenteonbekend1606228520v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230361v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230361v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230361v
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
SALICETH, ANTONIUS Antoni Salizetisverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1623230361v
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper zes voeten plaats achter hun huis ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper zes voeten plaats achter hun huis ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend1634233153r
JANS, LOLKE Lolcke Jans koper kameronbekend1599228176r
JANS, LOLKE Lolcke Jans koper kameronbekend1599228176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispenskoper onbekend1599228176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispenskoper onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverpachter grond onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverpachter grond onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverpachter grond onbekend1599228176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verpachter grond onbekend1599228176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verpachter grond onbekend1599228176r
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend1599228176r
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend1599228176r
POLS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverkoper onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverkoper onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverkoper onbekend1599228176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verkoper onbekend1599228176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verkoper onbekend1599228176r
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNESgrondpacht uit het huis van Joannes Sickes , c.u.eigenaar perceel ([staat: Lb])onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNESgrondpacht uit het huis van Joannes Sickes , c.u.eigenaar perceel ([staat: Lb])onbekend1634233153r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend1634233153r
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens koper door niaar ledige plaatsonbekend164923683r
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens koper door niaar ledige plaatsonbekend164923683r
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u.geniaarde koper onbekend164923683r
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u.geniaarde koper onbekend164923683r
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u.geniaarde koper onbekend164923683r
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend164923683r
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend164923683r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelissen naastligger ten westen onbekend164923683r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelissen naastligger ten westen onbekend164923683r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelissen naastligger ten westen onbekend164923683r
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend164923683r
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend164923683r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper huisonbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten oosten onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten noorden onbekend176125564v
, BERBER Berber Heynsverkoper onbekend176125564v
DROST, HENDRIK Hendrik Drostwever (mr. bont-)verkoper onbekend176125564v
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u.koper ledige plaats of huisstedeonbekend1644235103v
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u.koper ledige plaats of huisstedeonbekend1644235103v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend1644235103v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend1644235103v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIKde verkoper Hendrick Hendrix , c.u.naastligger onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIKde verkoper Hendrick Hendrix , c.u.naastligger onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.verkoper onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.verkoper onbekend1644235103v
GERRITS, ANTJE Anna Gerryts requirante onbekend174525184r
GERRITS, ANTJE Anna Gerryts requirante onbekend174525184r
OYEN, JAN Jan van Oyenhovenierrequireerde onbekend174525184r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
TEUNIS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend159722860v
TEUNIS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230364v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230364v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230364v
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
SALICETH, ANTONIUS Antoni Salizetisverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1623230364v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
MATTEUS, PIETERgrondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend159722860v
MATTEUS, PIETERgrondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
HENDRIKS, BEREND Berent Hendriks wever (bont-)koper huis en weefwinkelonbekend1737249202r
HENDRIKS, BEREND Berent Hendriks wever (bont-)koper huis en weefwinkelonbekend1737249202r
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens koper onbekend1737249202r
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens koper onbekend1737249202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramernaastligger ten zuiden onbekend1737249202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramernaastligger ten zuiden onbekend1737249202r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen onbekend1737249202r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten noorden onbekend1737249202r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten noorden onbekend1737249202r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper onbekend1737249202r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper onbekend1737249202r
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend1737249202r
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend1737249202r
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend1737249202r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoetenonbekend1599228179v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoetenonbekend1599228179v
WIEBRENS, ANTJE Anna Wybrants koper onbekend1599228179v
WIEBRENS, ANTJE Anna Wybrants koper onbekend1599228179v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smidnaastligger ten oosten onbekend1599228179v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smidnaastligger ten oosten onbekend1599228179v
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend1599228179v
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend1599228179v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 1-10-00 cg ([koopsom niet vermeld])onbekend159722863v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 1-10-00 cg ([koopsom niet vermeld])onbekend159722863v
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koperverkoper onbekend159722863v
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koperverkoper onbekend159722863v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koper 1/2 hof met bomen en plantenonbekend164923688r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koper 1/2 hof met bomen en plantenonbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend164923688r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten zuiden onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten westen onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten westen onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten noorden onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten noorden onbekend164923688r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijfverkoper onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertverkoper onbekend164923688r
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v
MINSES, WIEBEde weduwe van wijlen Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend165523737v
MINSES, WIEBEde weduwe van wijlen Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend165523737v
PIETERS, SJOERDde plaats van de erfgenamen van wijlen Sioerd Pytters naastligger ten noorden onbekend165523737v
PIETERS, SJOERDde plaats van de erfgenamen van wijlen Sioerd Pytters naastligger ten noorden onbekend165523737v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend165523737v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend165523737v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend165523737v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend1599228181r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend1599228181r
HENDRIKS, ALEFhet huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend1599228181r
HENDRIKS, ALEFhet huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend1599228181r
JANS, KOENRAADde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper onbekend1599228181r
JANS, KOENRAADde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper onbekend1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])onbekend1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])onbekend1599228181r
WIEBES, WIEBEwijlen Wybe Wybes smiderflater onbekend1599228181r
WIEBES, WIEBEwijlen Wybe Wybes smiderflater onbekend1599228181r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 twee kamersonbekend1695243150r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 twee kamersonbekend1695243150r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 twee kamersonbekend1695243150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 onbekend1695243150r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschkoopmankoper van 1/3 onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteinnaastligger ten oosten onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteinnaastligger ten westen onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteinnaastligger ten noorden onbekend1695243150r
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens kaarsenmaker (mr. -)koper 1/2 huis met een tuintje erachteronbekend166723969v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens kaarsenmaker (mr. -)koper 1/2 huis met een tuintje erachteronbekend166723969v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens kaarsenmaker (mr. -)koper 1/2 huis met een tuintje erachteronbekend166723969v
DIRKS, PIETER Pytter Dirx huurder onbekend166723969v
DIRKS, PIETER Pytter Dirx huurder onbekend166723969v
DIRKS, PIETER Pytter Dirx huurder onbekend166723969v
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van wijlen burgemeester Jan de Gaverenaastligger ten oosten onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper onbekend166723969v
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huisonbekend1604228414v
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huisonbekend1604228414v
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huisonbekend1604228414v
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Claes koper onbekend1604228414v
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Claes koper onbekend1604228414v
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Claes koper onbekend1604228414v
WILLEMS, TIEMENledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend1604228414v
WILLEMS, TIEMENledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend1604228414v
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend1604228414v
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend1604228414v
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de tien grondpachten in deze akte])onbekendhet Groene Laken1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de tien grondpachten in deze akte])onbekendhet Groene Laken1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de tien grondpachten in deze akte])onbekendhet Groene Laken1606228526r
TEEKES, HENDRIKgrondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend1606228526r
TEEKES, HENDRIKgrondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses eigenaar perceel onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses eigenaar perceel onbekend1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228526r
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper huis en loodsonbekend1642234177v
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper huis en loodsonbekend1642234177v
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper huis en loodsonbekend1642234177v
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend1642234177v
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend1642234177v
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend1642234177v
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend1642234177v
GERRITS, MELLEwijlen Melle Gerryts verkoper onbekend1642234177v
GERRITS, MELLEwijlen Melle Gerryts verkoper onbekend1642234177v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekendde Appelboom164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
, SJOUKJEgrondpacht uit het huis van Siouck uitdraagstereigenaar perceel onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisonbekend165923812v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisonbekend165923812v
JANS, MINNE Minne Jans koper onbekend165923812v
JANS, MINNE Minne Jans koper onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJEde weduwe Trintie Sioerdts naastligger ten zuiden onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJEde weduwe Trintie Sioerdts naastligger ten zuiden onbekend165923812v
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend165923812v
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts verkoper onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts verkoper onbekend165923812v
JANS, JOHANNESwijlen Joannis Jansen verkoper onbekend165923812v
JANS, JOHANNESwijlen Joannis Jansen verkoper onbekend165923812v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts aanhandelaar kameronbekend ZZ1604228417v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts aanhandelaar kameronbekend ZZ1604228417v
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ1604228417v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts naastligger ten oosten onbekend ZZ1604228417v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts naastligger ten oosten onbekend ZZ1604228417v
, JAN Jan schoorsteenvegernaastligger ten westen onbekend ZZ1604228417v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisonbekend1737249214r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisonbekend1737249214r
JOHANNES, JELTJE Jeltie Johannis koper onbekend1737249214r
JOHANNES, JELTJE Jeltie Johannis koper onbekend1737249214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend1737249214r
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend1737249214r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. bont-)verkoper onbekend1737249214r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. bont-)verkoper onbekend1737249214r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. bont-)verkoper onbekend1737249214r
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
MINNES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Minnis eigenaar perceel onbekend164923690v
MINNES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Minnis eigenaar perceel onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
HESSELS, HAANTJEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend164923690v
HESSELS, HAANTJEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenkoper kameronbekend1686242112r
NIJKERK, SIEBRICHJE Sybrichie Nijkerkkoper onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten zuiden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten zuiden onbekend1686242112r
GOSLINGS, JAKOBoud burgemeester Jacobus Goslings naastligger ten westen onbekend1686242112r
GOSLINGS, JAKOBoud burgemeester Jacobus Goslings naastligger ten westen onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten noorden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten noorden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper onbekend1686242112r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinkoopmankoper twee kamersonbekend169224321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinkoopmankoper twee kamersonbekend169224321r
SIEBRENS, GRIETJE Grietie Syberens huurder 1 kamer onbekend169224321r
SIEBRENS, GRIETJE Grietie Syberens huurder 1 kamer onbekend169224321r
, LIJSBET Lijsbeth huurder 1 kamer onbekend169224321r
, PIETERwijlen Pieter Corporaalhuurder 1 kamer onbekend169224321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof en kamer van Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten westen onbekend169224321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof en kamer van Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten westen onbekend169224321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof en kamer van Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten noorden onbekend169224321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof en kamer van Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten noorden onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper onbekend169224321r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper onbekend169224321r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper onbekend169224321r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper onbekend169224321r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper onbekend169224321r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper onbekend169224321r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater onbekend169224321r
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater onbekend169224321r
DOUWES, TJEERD Tierd Douwes koper huisonbekend1646235235r
DOUWES, TJEERD Tierd Douwes koper huisonbekend1646235235r
DOUWES, TJEERD Tierd Douwes koper huisonbekend1646235235r
TJEERDS, PIETJE Pytie Tierdts koper onbekend1646235235r
TJEERDS, PIETJE Pytie Tierdts koper onbekend1646235235r
ARJENS, DIRK Dierck Ariens naastligger ten oosten onbekend1646235235r
ARJENS, DIRK Dierck Ariens naastligger ten oosten onbekend1646235235r
ARJENS, DIRK Dierck Ariens naastligger ten oosten onbekend1646235235r
SIETSES, JAN Jan Sytses naastligger ten westen onbekend1646235235r
SIETSES, JAN Jan Sytses naastligger ten westen onbekend1646235235r
BEIEM, JAN Jan Beyemverkoper q.q. onbekend1646235235r
, BEREND Berent Ekelkoper kameronbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten oosten onbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten oosten onbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten oosten onbekend162523184r
FELTEN, EESGE HARMENSde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r
FELTEN, EESGE HARMENSde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten westen onbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten westen onbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten westen onbekend162523184r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper onbekend162523184r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper onbekend162523184r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper onbekend162523184r
HENDRIKS, LEENDERTgrondpacht uit het huis van Lenart Hendricks eigenaar perceel onbekend1630232129v
HENDRIKS, LEENDERTgrondpacht uit het huis van Lenart Hendricks eigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
RINNERTS, IEBELTJEgrondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend1630232129v
RINNERTS, IEBELTJEgrondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
LOURENS, ANDRIES Andries Louwerens koper kameronbekend1642234180r
LOURENS, ANDRIES Andries Louwerens koper kameronbekend1642234180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper onbekend1642234180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper onbekend1642234180r
ROMKES, ROMKE Romke Romkes bakker (koek-)verkoper onbekend1642234180r
ROMKES, ROMKE Romke Romkes bakker (koek-)verkoper onbekend1642234180r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s.verkoper onbekend1664238224v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s.verkoper onbekend1664238224v
KLASES, SIPKE Sipcke Claes koper huis, hooiberg en plaatsonbekend1602228301r
KLASES, SIPKE Sipcke Claes koper huis, hooiberg en plaatsonbekend1602228301r
KLASES, SIPKE Sipcke Claes koper huis, hooiberg en plaatsonbekend1602228301r
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes brouwernaastligger ten oosten onbekend1602228301r
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes brouwernaastligger ten oosten onbekend1602228301r
OBBES, GABE Gabbe Obbes naastligger ten westen onbekend1602228301r
OBBES, GABE Gabbe Obbes naastligger ten westen onbekend1602228301r
HEINS, JETSKE Yts Heyns verkoper onbekend1602228301r
HEINS, JETSKE Yts Heyns verkoper onbekend1602228301r
, HEINwijlen Heyn Tjipckes verkoper onbekend1602228301r
EISES, AGEburgemeester van Franeker Agge Eyses koper twee bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehorendeonbekend164923695r
EISES, AGEburgemeester van Franeker Agge Eyses koper twee bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehorendeonbekend164923695r
EISES, AGEburgemeester van Franeker Agge Eyses koper twee bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehorendeonbekend164923695r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirckx verkoper onbekend164923695r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirckx verkoper onbekend164923695r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirckx verkoper onbekend164923695r
FRIESES, ROELOFgrondpacht uit het huis van Roeliff Frieses eigenaar perceel onbekend1630232129v
FRIESES, ROELOFgrondpacht uit het huis van Roeliff Frieses eigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANhet nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
ULBES, JANhet nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
, MAAIKEgrondpacht uit het huis van Maycke eigenaar perceel onbekend1630232129v
SCHAFT, ARJEN wijlen Arien Schafteigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper huisonbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper huisonbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper huisonbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten zuiden onbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten zuiden onbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten zuiden onbekend167924132v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden onbekend167924132v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden onbekend167924132v
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. onbekend167924132v
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. onbekend167924132v
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. onbekend167924132v
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. onbekend167924132v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters verkoper onbekend167924132v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters verkoper onbekend167924132v
HARMENS, ANTJE Anna Harmens , mede voor haar kinderenverkoper onbekend159822872v
HARMENS, ANTJE Anna Harmens , mede voor haar kinderenverkoper onbekend159822872v
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaatsonbekend NZ1624230378v
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaatsonbekend NZ1624230378v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts koper onbekend NZ1624230378v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts koper onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HARMENde plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HARMENde plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HARMENde plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, WIEBEhet huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, WIEBEhet huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, WIEBEhet huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, ENNEde lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, ENNEde lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, ENNEde lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns verkoper onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns verkoper onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns verkoper onbekend NZ1624230378v
JURJENS, GEERTJE Geertie Jurians verkoper onbekend NZ1624230378v
JURJENS, GEERTJE Geertie Jurians verkoper onbekend NZ1624230378v
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)betrokkene onbekend1757254112r
MEULEN, IETJE Yttje van der Meulenbetrokkene onbekend1757254112r
MEULEN, JELTE HINNES Jelte Hinnes van der Meulenbetrokkene onbekend1757254112r
MEULEN, JELTE HINNES Jelte Hinnes van der Meulenbetrokkene onbekend1757254112r
ALLERTS, MAAIKE Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
ALLERTS, MAAIKE Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
ALLERTS, MAAIKE Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenbetrokkene (verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend17762586va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanbetrokkene onbekend17762586va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanbetrokkene onbekend17762586va
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipper (schuit-)betrokkene onbekend17762586va
TRAVAILLE, EELKE Eeltje Travaillebetrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend17762586va
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ1741250150r
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ1741250150r
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ1741250150r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene administratie van zijn goederen wordt geinterdiceert, mag zich niet in schulden steken of contract aangaanonbekend1738249228r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene administratie van zijn goederen wordt geinterdiceert, mag zich niet in schulden steken of contract aangaanonbekend1738249228r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstrakoper ledige plaats of huisstedeonbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstrakoper ledige plaats of huisstedeonbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend162723220r
JANS, SASKER Sasker Jans , mede voor zichverkoper van 1/2 onbekend162723220r
JANS, SASKER Sasker Jans , mede voor zichverkoper van 1/2 onbekend162723220r
JANS, SIETSKE Syts Jans verkoper van 1/2 onbekend162723220r
JANS, SIETSKE Syts Jans verkoper van 1/2 onbekend162723220r
HERES, JAN Jan Heris verkoper van 1/2 onbekend162723220r
HERES, JAN Jan Heris verkoper van 1/2 onbekend162723220r
KLASES, FREERKde curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, FREERKde curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, FREERKde curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper van 1/4 onbekend162723220r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes verkoper van 1/4 onbekend162723220r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes verkoper van 1/4 onbekend162723220r
ADAMS, REIERwijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend162723220r
ADAMS, REIERwijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend162723220r
ADAMS, REIERwijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend162723220r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes betrokkene administratie van haar goederen wordt geinterdiceertonbekend1738249228v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes betrokkene administratie van haar goederen wordt geinterdiceertonbekend1738249228v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes betrokkene administratie van haar goederen wordt geinterdiceertonbekend1738249228v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene onbekend1738249228v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene onbekend1738249228v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerkoopmanbetrokkene verzoekt scheiding van handel vanonbekend176825760r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerkoopmanbetrokkene verzoekt scheiding van handel vanonbekend176825760r
OLTHOF, ALT Aylt Olthofbrouwer (mr. -)betrokkene onbekend176825760r
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 3-14-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
STEENSTRA, EWOUT JETSESgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steenstraeigenaar perceel onbekend168124141va
STEENSTRA, EWOUT JETSESgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steenstraeigenaar perceel onbekend168124141va
SJOERDS, ALBERT Albert Syoerds koper kameronbekend159822876v
SJOERDS, ALBERT Albert Syoerds koper kameronbekend159822876v
WATSES, ANDELTJE Andel Watses koper onbekend159822876v
WATSES, ANDELTJE Andel Watses koper onbekend159822876v
ARENDS, FOPPE Foppe Aarnts naastligger ten zuiden onbekend159822876v
ARENDS, FOPPE Foppe Aarnts naastligger ten zuiden onbekend159822876v
ARENDS, FOPPE Foppe Aarnts naastligger ten zuiden onbekend159822876v
JANS, LIEUWE Lieuue Jans naastligger ten noorden onbekend159822876v
JANS, LIEUWE Lieuue Jans naastligger ten noorden onbekend159822876v
GROES, HANS JANS Hans Jans Groesverkoper onbekend159822876v
GROES, HANS JANS Hans Jans Groesverkoper onbekend159822876v
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend159822876v
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend159822876v
JAKOBS, GERLOF Gerleff Jacobs aanhandelaar huis ([gewandeld tegen een schip omtrent vijf lasten])onbekend159822877v
JAKOBS, GERLOF Gerleff Jacobs aanhandelaar huis ([gewandeld tegen een schip omtrent vijf lasten])onbekend159822877v
SIEBRENS, LIEKELTJE Lyckel Sybrens aanhandelaar onbekend159822877v
SIEBRENS, LIEKELTJE Lyckel Sybrens aanhandelaar onbekend159822877v
LUCAS, BEREND Beernt Lucas naastligger ten zuiden onbekend159822877v
LUCAS, BEREND Beernt Lucas naastligger ten zuiden onbekend159822877v
, HESSEL Hessel Coenerdts naastligger ten noorden onbekend159822877v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes verwandelaar onbekend159822877v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes verwandelaar onbekend159822877v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes verwandelaar onbekend159822877v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verwandelaar onbekend159822877v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verwandelaar onbekend159822877v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verwandelaar onbekend159822877v
, GRIETJE Grietie turfmeetsterkoper provisioneel kameronbekend168324170va
MOOI, JAN Jan Mooynaastligger ten oosten onbekend168324170va
KORNELIS, ANTJE Antie Knelis naastligger ten westen onbekend168324170va
KORNELIS, ANTJE Antie Knelis naastligger ten westen onbekend168324170va
, MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
PAAP, JAN wijlen Jan Paepverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
PAAP, JOHANNES Joannes Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va
PAAP, BOUWE Bouwe Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaareigenaar perceel onbekend168124141va
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaareigenaar perceel onbekend168124141va
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
SURINGAR, TJEERD grondpacht uit het huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tjeerd Suyrgereigenaar perceel onbekend168124141va
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
IEPES, FEIKEgrondpacht uit het land gebruikt door Feycke Jeppes eigenaar perceel onbekend168124141va
IEPES, FEIKEgrondpacht uit het land gebruikt door Feycke Jeppes eigenaar perceel onbekend168124141va
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
HESSELS, HARMENgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels eigenaar perceel onbekend168124141va
HESSELS, HARMENgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels eigenaar perceel onbekend168124141va
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene administratie van zijn goederen wordt geinterdiceertonbekend1738249340v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene administratie van zijn goederen wordt geinterdiceertonbekend1738249340v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene ingetrokken volgens sententie van het Hofonbekend1738249340v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene ingetrokken volgens sententie van het Hofonbekend1738249340v
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper kameronbekend1695243183r
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper kameronbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten oosten onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten oosten onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten zuiden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten zuiden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten westen onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten westen onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten noorden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten noorden onbekend1695243183r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper onbekend1695243183r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper onbekend1695243183r
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van burgemeester Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend168124141va
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van burgemeester Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend168124141va
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (voorlopig verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225845v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (voorlopig verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225845v
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225845v
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225845v
JILLES, WILLIBRORD Willebrord Jelis verkoper q.q. onbekend1621230272v
JILLES, WILLIBRORD Willebrord Jelis verkoper q.q. onbekend1621230272v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. onbekend1621230272v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. onbekend1621230272v
, JANde boedel van Jan Cortten Hoefijsers, althans absent sijndeverkoper onbekend1621230272v
, DIRK Dirck Hoefijserverkoper q.q. onbekend1621230272v
, BAARTJE Bartha Hoefijsersverkoper onbekend1621230272v
, JAN Jan Cortten Hoefijsersverkoper onbekend1621230272v
HARMENS, GERRITmr. Gerrit Hermans advocaat Hof van Frieslandkoper grondpacht van 7-00-00 ggonbekendhet Heilige Land1602228314v
HARMENS, GERRITmr. Gerrit Hermans advocaat Hof van Frieslandkoper grondpacht van 7-00-00 ggonbekendhet Heilige Land1602228314v
CARDANUS, KAREL Carolus Caroli Cardanusmedicinae doctorverkoper onbekend1602228314v
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend1602228314v
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend1602228314v
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend1602228314v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles koper ledige plaats onbekend159822886r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles koper ledige plaats onbekend159822886r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Ockes naastligger ten oosten onbekend159822886r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Ockes naastligger ten oosten onbekend159822886r
MICHIELS, EVERT Evert Michiels naastligger ten westen onbekend159822886r
MICHIELS, EVERT Evert Michiels naastligger ten westen onbekend159822886r
, LOURENSde tuin van de verkoper Louwerens de Rincknaastligger ten noorden* onbekend159822886r
, LOURENS Louwerens de Rinckverkoper onbekend159822886r
PIETERS, Hiltyen Pieters verkoper onbekend159822886r
PIETERS, Hiltyen Pieters verkoper onbekend159822886r
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moyses Abrahams eigenaar perceel onbekend168124141va
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moyses Abrahams eigenaar perceel onbekend168124141va
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moyses Abrahams eigenaar perceel onbekend168124141va
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , en zijn zoonmeelkerkoper schuur en ledige plaatsonbekend1650236111v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , en zijn zoonmeelkerkoper schuur en ledige plaatsonbekend1650236111v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend1650236111v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend1650236111v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend1650236111v
GERBENS, UILKEwijlen Uulke Gerbens verkoper onbekend1650236111v
GERBENS, UILKEwijlen Uulke Gerbens verkoper onbekend1650236111v
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
GJALTS, RINSEgrondpacht uit het huis van Rinse Jolts eigenaar perceel onbekend168124141va
GJALTS, RINSEgrondpacht uit het huis van Rinse Jolts eigenaar perceel onbekend168124141va
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaankoper door niaar kameronbekend1669239193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaankoper door niaar kameronbekend1669239193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaankoper door niaar kameronbekend1669239193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewoutkapiteingeniaarde koper onbekend1669239193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaennaastligger ten noorden onbekend1669239193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaennaastligger ten noorden onbekend1669239193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaennaastligger ten noorden onbekend1669239193r
HOITES, HOITEde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes , c.u.verkoper onbekend1669239193r
HOITES, HOITEde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes , c.u.verkoper onbekend1669239193r
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
JOCHEMS, SIETSE Sytze Jochums protesteert vanwege een hypotheek onbekend1605228441r
JOCHEMS, SIETSE Sytze Jochums protesteert vanwege een hypotheek onbekend1605228441r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper onbekend1605228441r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper onbekend1605228441r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstglasmakerkoper kameronbekend1644235135r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstglasmakerkoper kameronbekend1644235135r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx huurder onbekend1644235135r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx huurder onbekend1644235135r
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend168124141va
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend168124141va
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend168124141va
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes kuiper (mr. -)koper kameronbekend166723993v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes kuiper (mr. -)koper kameronbekend166723993v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes kuiper (mr. -)koper kameronbekend166723993v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes naastligger ten westen onbekend166723993v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes naastligger ten westen onbekend166723993v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes naastligger ten westen onbekend166723993v
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Fries naastligger ten noorden onbekend166723993v
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Fries naastligger ten noorden onbekend166723993v
BOKKES, MEINOU Meinuw Bockes betrokkene provisionele dispositie van 21-12-1737 ingetrokkenonbekend1738249352r
BOKKES, MEINOU Meinuw Bockes betrokkene provisionele dispositie van 21-12-1737 ingetrokkenonbekend1738249352r
BOKKES, MEINOU Meinuw Bockes betrokkene provisionele dispositie van 21-12-1737 ingetrokkenonbekend1738249352r
JANS, REINER Reiner Jans koper huisonbekend WZ1626231103v
JANS, REINER Reiner Jans koper huisonbekend WZ1626231103v
HERES, UILKJE Ulck Heres koper onbekend WZ1626231103v
HERES, UILKJE Ulck Heres koper onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden onbekend WZ1626231103v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden onbekend WZ1626231103v
HERES, UILKJE Ulck Heres naastligger ten noorden onbekend WZ1626231103v
HERES, UILKJE Ulck Heres naastligger ten noorden onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters verkoper onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters verkoper onbekend WZ1626231103v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
STEENSMA, EVERT grondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Evert Steensmaeigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (definitief verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225859v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (definitief verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225859v
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225859v
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225859v
WILLEMS, Hadewij Willems koper westelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
WILLEMS, Hadewij Willems koper westelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmakerkoper 1/2 woningonbekend169324349v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmakerkoper 1/2 woningonbekend169324349v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmakereigenaar van 1/2 onbekend169324349v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmakereigenaar van 1/2 onbekend169324349v
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners koopmanverkoper onbekend169324349v
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners koopmanverkoper onbekend169324349v
KLASES, WOBBE Wobbe Claes koper huis of dwarskameronbekend1600228208r
KLASES, WOBBE Wobbe Claes koper huis of dwarskameronbekend1600228208r
KLASES, WOBBE Wobbe Claes koper huis of dwarskameronbekend1600228208r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sybrandts koper onbekend1600228208r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sybrandts koper onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKEde verkoper Baucke Bauckes , c.u.naastligger ten oosten onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKEde verkoper Baucke Bauckes , c.u.naastligger ten oosten onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKEde verkoper Baucke Bauckes , c.u.naastligger ten oosten onbekend1600228208r
, Sjurdts Macallnaastligger ten westen onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend1600228208r
DJURRES, IETJE Ydt Djorres verkoper onbekend1600228208r
DJURRES, IETJE Ydt Djorres verkoper onbekend1600228208r
DJURRES, IETJE Ydt Djorres verkoper onbekend1600228208r
WILLEMS, Hadewij Willems koper oostelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
WILLEMS, Hadewij Willems koper oostelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper rode withoofde koe en wagen ([voor de vier percelen in deze akte])onbekend1630232151r
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper rode withoofde koe en wagen ([voor de vier percelen in deze akte])onbekend1630232151r
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper rode withoofde koe en wagen ([voor de vier percelen in deze akte])onbekend1630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper onbekend1630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper onbekend1630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper onbekend1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper onbekend1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper onbekend1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper onbekend1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper onbekend1630232151r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoper grondpacht van 0-15-00 cgonbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoper grondpacht van 0-15-00 cgonbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERSgrondpacht uit het huis van de koper Harmen Pieters Valckeigenaar perceel onbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERSgrondpacht uit het huis van de koper Harmen Pieters Valckeigenaar perceel onbekend167924154v
ARENDS, JASPERhet huis van Jasper Aerns naastligger ten oosten onbekend1602228321v
ARENDS, JASPERhet huis van Jasper Aerns naastligger ten oosten onbekend1602228321v
ARENDS, JASPERhet huis van Jasper Aerns naastligger ten oosten onbekend1602228321v
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuindernaastligger ten westen onbekend1602228321v
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuindernaastligger ten westen onbekend1602228321v
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuindernaastligger ten westen onbekend1602228321v
, OBBE Obbe Geerties , nom. quonaastligger ten noorden onbekend1602228321v
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend1602228321v
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend1602228321v
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend1602228321v
JORIS, GERBEN Gerbrant Jorys crediteur (triumphant) onbekend1602228321v
JORIS, GERBEN Gerbrant Jorys crediteur (triumphant) onbekend1602228321v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmaker [staat: korffker]verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1602228321v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmaker [staat: korffker]verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1602228321v
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-08-00 cgonbekend167924154v
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-08-00 cgonbekend167924154v
TJEERDS, BINKEgrondpacht uit het huis van de koper Bente Tjeerdts bakker (mr. -)eigenaar perceel onbekend167924154v
TJEERDS, BINKEgrondpacht uit het huis van de koper Bente Tjeerdts bakker (mr. -)eigenaar perceel onbekend167924154v
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , zoon van de verkoperschoenmakerkoper door niaar schoenmakersperk met 4 kuipen, 2 kalkdobben, eek- en kalkhuisjeonbekend165623766v
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , zoon van de verkoperschoenmakerkoper door niaar schoenmakersperk met 4 kuipen, 2 kalkdobben, eek- en kalkhuisjeonbekend165623766v
DOUWES, BARTELD Bartle Douues geniaarde koper onbekend165623766v
DOUWES, BARTELD Bartle Douues geniaarde koper onbekend165623766v
DOUWES, BARTELD Bartle Douues geniaarde koper onbekend165623766v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens schoenmakernaastligger ten oosten onbekend165623766v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens schoenmakernaastligger ten oosten onbekend165623766v
FREERKS, JAN Jan Freercx naastligger ten zuiden onbekend165623766v
FREERKS, JAN Jan Freercx naastligger ten zuiden onbekend165623766v
SIEBES, PIETER Pytter Sybes naastligger ten noorden onbekend165623766v
SIEBES, PIETER Pytter Sybes naastligger ten noorden onbekend165623766v
JOUKES, MAAIKE Maeycke Jouckes verkoper onbekend165623766v
JOUKES, MAAIKE Maeycke Jouckes verkoper onbekend165623766v
DIRKS, HESSELwijlen Hessel Dircx verkoper onbekend165623766v
DIRKS, HESSELwijlen Hessel Dircx verkoper onbekend165623766v
DIRKS, HESSELwijlen Hessel Dircx verkoper onbekend165623766v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u.secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstalonbekend1669239200r
FABER, JAN mr. Jan Faber, c.u.verkoper onbekend1669239200r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (mr. bont-)koper gedeelte van een hofonbekend1732248112r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (mr. bont-)koper gedeelte van een hofonbekend1732248112r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (mr. bont-)koper gedeelte van een hofonbekend1732248112r
LIEKELES, JELLE Jelle Lyckles grafmakerverkoper onbekend1732248112r
LIEKELES, JELLE Jelle Lyckles grafmakerverkoper onbekend1732248112r
LOLKES, SIETSEde kinderen en erfgenamen van wijlen Sytse Lolckes koper grondpacht van 1-01-00 cgonbekend167924154v
LOLKES, SIETSEde kinderen en erfgenamen van wijlen Sytse Lolckes koper grondpacht van 1-01-00 cgonbekend167924154v
LOLKES, SIETSEgrondpacht uit het huis van de koper Sytse Lolckes eigenaar perceel onbekend167924154v
LOLKES, SIETSEgrondpacht uit het huis van de koper Sytse Lolckes eigenaar perceel onbekend167924154v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
SURINGAR, TJEERD grondpacht uit het huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tjeerd Surigereigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
BURGHARDT, ANDRIES mr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 tuin en kameronbekend1605228449r
, HETTE Hette leertouwerbewoner onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
IEPES, FEIKEgrondpacht uit het huis van Feicke Jeppes eigenaar perceel onbekend16992449r
IEPES, FEIKEgrondpacht uit het huis van Feicke Jeppes eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
BURGHARDT, ANDRIES mr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 grondpachtonbekend1605228449r
HARMENS, EESGEgrondpacht uit de kamer van Aesge Harmens eigenaar onbekend1605228449r
HARMENS, EESGEgrondpacht uit de kamer van Aesge Harmens eigenaar onbekend1605228449r
, HETTE Hette leertouwerbewoner onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper van 1/2 ledige plaats zo breed als kopers huisonbekend1647235266r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper van 1/2 ledige plaats zo breed als kopers huisonbekend1647235266r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper van 1/2 ledige plaats zo breed als kopers huisonbekend1647235266r
KLASES, LIJSBET Lijsbettie Claeses , moeder van de verkopersekoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis onbekend1647235266r
KLASES, LIJSBET Lijsbettie Claeses , moeder van de verkopersekoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis onbekend1647235266r
KLASES, LIJSBET Lijsbettie Claeses , moeder van de verkopersekoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis onbekend1647235266r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes koper van 1/2 door niaar ratione sanguinis onbekend1647235266r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes koper van 1/2 door niaar ratione sanguinis onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERDplaats van verkoper Sioerd Tierdts , c.u.naastligger ten zuiden onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERDplaats van verkoper Sioerd Tierdts , c.u.naastligger ten zuiden onbekend1647235266r
FRANSES, PIETERhet huis van koper Pytter Fransen naastligger ten westen onbekend1647235266r
FRANSES, PIETERhet huis van koper Pytter Fransen naastligger ten westen onbekend1647235266r
FRANSES, PIETERhet huis van koper Pytter Fransen naastligger ten westen onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERD Sioerd Tierdts , c.u.lakenkoperverkoper onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERD Sioerd Tierdts , c.u.lakenkoperverkoper onbekend1647235266r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoper grondpacht van 2-10-00 cgonbekend167924154v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoper grondpacht van 2-10-00 cgonbekend167924154v
VOSMA, WILLEM HENDRIKSgrondpacht uit het huis van de koper Willem Hendrix Vosmaeigenaar perceel onbekend167924154v
VOSMA, WILLEM HENDRIKSgrondpacht uit het huis van de koper Willem Hendrix Vosmaeigenaar perceel onbekend167924154v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelkoper hofonbekend1696243201r
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengeveltnaastligger ten oosten onbekend1696243201r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten zuiden onbekend1696243201r
HOITEMA, de erfgenamen van wijlen Hoitemanaastligger ten westen onbekend1696243201r
JOHANNES, MAAIKE Mayke Johannes verkoper onbekend1696243201r
JOHANNES, MAAIKE Mayke Johannes verkoper onbekend1696243201r
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symen Pieters Bonckverkoper onbekend1696243201r
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symen Pieters Bonckverkoper onbekend1696243201r
BURGHARDT, ANDRIES mr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van 3 pm landonbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners gebruiker onbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners gebruiker onbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen onbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
OEPKES, PIETERburgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Pieter Uupkes Cromwalkoper 1/2 schuur, begiet of koornbak en een ledige plaats bij oude burgermr. Pier Foeckes tot en aan het zuidelijkste huis, brouwerij en kelder daaronderonbekend164223124v
OEPKES, PIETERburgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Pieter Uupkes Cromwalkoper 1/2 schuur, begiet of koornbak en een ledige plaats bij oude burgermr. Pier Foeckes tot en aan het zuidelijkste huis, brouwerij en kelder daaronderonbekend164223124v
JARICHS, ANTJE Antie Jarichs koper onbekend164223124v
JARICHS, ANTJE Antie Jarichs koper onbekend164223124v
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend164223124v
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend164223124v
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend164223124v
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 1-15-00 cgonbekend167924154v
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 1-15-00 cgonbekend167924154v
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v
BURGHARDT, ANDRIES mr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van 2 pm land te Pingjumonbekend1605228449r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes koper grondpacht van 1-17-00 cgonbekend167924154v
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes koper grondpacht van 1-17-00 cgonbekend167924154v
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes koper grondpacht van 1-17-00 cgonbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, JANgrondpacht uit het huis van de koper de weduwe en de erfgenamen van wijlen Jan Foppes , c.f.eigenaar perceel onbekend167924154v
FOPPES, JANgrondpacht uit het huis van de koper de weduwe en de erfgenamen van wijlen Jan Foppes , c.f.eigenaar perceel onbekend167924154v
FOPPES, JANgrondpacht uit het huis van de koper de weduwe en de erfgenamen van wijlen Jan Foppes , c.f.eigenaar perceel onbekend167924154v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
HESSELS, HARMENgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels eigenaar perceel onbekend16992449r
HESSELS, HARMENgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
BURGHARDT, ANDRIES mr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse renteonbekend1605228449r
GERLOFS, PIERrente uit de saete van Pier Gerloffs eigenaar onbekend1605228449r
GERLOFS, PIERrente uit de saete van Pier Gerloffs eigenaar onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s.gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamer met tuinonbekend ZZ1647235267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten onbekend ZZ1647235267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten onbekend ZZ1647235267r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits naastligger ten westen onbekend ZZ1647235267r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits naastligger ten westen onbekend ZZ1647235267r
, NICOLAASdr. Nicolaus Dionisiusverkoper onbekend ZZ1647235267r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koper grondpacht van 1-17-00 cgonbekend167924154v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koper grondpacht van 1-17-00 cgonbekend167924154v
GAUKES, GERRITgrondpacht uit het huis van de koper Gerryt Gouckes eigenaar perceel onbekend167924154v
GAUKES, GERRITgrondpacht uit het huis van de koper Gerryt Gouckes eigenaar perceel onbekend167924154v
BURGHARDT, ANDRIES mr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse renteonbekend1605228449r
TEEKELES, REINrente uit de saete van Reyn Taeckeles eigenaar onbekend1605228449r
TEEKELES, REINrente uit de saete van Reyn Taeckeles eigenaar onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrandts Suyrgerkoper grondpacht van 1-00-00 cgonbekend167924154v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrandts Suyrgerkoper grondpacht van 1-00-00 cgonbekend167924154v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSgrondpacht uit het huis van de koper Tjeerd Sybrandts Suyrgereigenaar perceel onbekend167924154v
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSgrondpacht uit het huis van de koper Tjeerd Sybrandts Suyrgereigenaar perceel onbekend167924154v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
JANS, ANDRIES Andries Jansen koper klein huisje of hutje met de plaats waar het op staatonbekend1598228108r
JANS, ANDRIES Andries Jansen koper klein huisje of hutje met de plaats waar het op staatonbekend1598228108r
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend1598228108r
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend1598228108r
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend1598228108r
JANS, ANDRIESde proclamant Andries Jansen , c.u.naastligger ten westen onbekend1598228108r
JANS, ANDRIESde proclamant Andries Jansen , c.u.naastligger ten westen onbekend1598228108r
AGES, PIETER Pieter Agges verkoper onbekend1598228108r
AGES, PIETER Pieter Agges verkoper onbekend1598228108r
AGES, PIETER Pieter Agges verkoper onbekend1598228108r
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes verkoper onbekend1598228108r
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes verkoper onbekend1598228108r
BURGHARDT, ANDRIES mr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 grondpacht van 10-00-00 ggonbekend1605228449r
ANNES, LAMMERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lammert Annes verpachter grond ([staat: 10-00-00 GG)onbekend1605228449r
ANNES, LAMMERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lammert Annes verpachter grond ([staat: 10-00-00 GG)onbekend1605228449r
ANNES, LAMMERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lammert Annes verpachter grond ([staat: 10-00-00 GG)onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 0-09-08 cgonbekend167924154v
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 0-09-08 cgonbekend167924154v
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v
AKKERSLOOT, PIETER Pyter Ackerslootkoper grondpacht van 1-00-00 cgonbekend167924154v
AKKERSLOOT, PIETER grondpacht uit het huis van de koper Pyter Ackerslooteigenaar perceel onbekend167924154v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
FOKKES, BAUKEgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend16992449r
FOKKES, BAUKEgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend16992449r
FOKKES, BAUKEgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
HASELAAR, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Haselaereigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huisonbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huisonbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder onbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder onbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten zuiden onbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten zuiden onbekend180226673v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerryts verkoper onbekend180226673v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerryts verkoper onbekend180226673v
WIND, JOHANNES HENDRIKSwijlen Johannes Hendriks de Windverkoper onbekend180226673v
WIND, JOHANNES HENDRIKSwijlen Johannes Hendriks de Windverkoper onbekend180226673v
GERRITS, SAAKJE Saakje Gerryts verkoper onbekend180226673v
GERRITS, SAAKJE Saakje Gerryts verkoper onbekend180226673v
OENES, JANwijlen Jan Oenes verkoper onbekend180226673v
OENES, JANwijlen Jan Oenes verkoper onbekend180226673v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisonbekend164223525r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisonbekend164223525r
TJEERDS, SIEBRENde zoutkeet van Sibren Tiaerds naastligger ten zuiden onbekend164223525r
TJEERDS, SIEBRENde zoutkeet van Sibren Tiaerds naastligger ten zuiden onbekend164223525r
TEUNIS, JAN Jan Toenis wevernaastligger ten noorden onbekend164223525r
TEUNIS, JAN Jan Toenis wevernaastligger ten noorden onbekend164223525r
ARENDS, BAUKE Bauke Anes verkoper onbekend164223525r
ARENDS, BAUKE Bauke Anes verkoper onbekend164223525r
ARENDS, BAUKE Bauke Anes verkoper onbekend164223525r
KLASES, RIJKJE Rijck Claeses verkoper onbekend164223525r
KLASES, RIJKJE Rijck Claeses verkoper onbekend164223525r
KLASES, RIJKJE Rijck Claeses verkoper onbekend164223525r
SJOERDS, HEIN Heyn Sioerdts brouwerkoper huis, brouwerij met kamers en gereedschappenonbekend1647235269v
SJOERDS, HEIN Heyn Sioerdts brouwerkoper huis, brouwerij met kamers en gereedschappenonbekend1647235269v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerrits koper onbekend1647235269v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerrits koper onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIKde schuur van verkoper Hendrick Hendrickx smid (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIKde schuur van verkoper Hendrick Hendrickx smid (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINde hof van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten zuiden onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINde hof van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten zuiden onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINals bewoner Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten westen onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINals bewoner Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten westen onbekend1647235269v
SCHELTES, SIKKEhet hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend1647235269v
SCHELTES, SIKKEhet hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.smid (mr. -)verkoper onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.smid (mr. -)verkoper onbekend1647235269v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend16992449r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend16992449r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerbewoner onbekend1600228216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerbewoner onbekend1600228216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerbewoner onbekend1600228216v
, PIETERhet huis van Pieter timmermannaastligger ten zuiden onbekend1600228216v
HOBBES, LAMMERThet huis van Lammert Hobbes naastligger ten noorden onbekend1600228216v
HOBBES, LAMMERThet huis van Lammert Hobbes naastligger ten noorden onbekend1600228216v
, GRIETJE Griedt crediteur (triumphant) weduwe van ([staat: Griedt Aelties weduwe])onbekend1600228216v
, wijlen Aeties crediteur (triumphant) onbekend1600228216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228216v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u.koper kameronbekend16472362v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u.koper kameronbekend16472362v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u.koper kameronbekend16472362v
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters naastligger ten zuiden onbekend16472362v
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters naastligger ten zuiden onbekend16472362v
JAKOBS, HESSELde kamer van Hessel Jacobs naastligger ten noorden onbekend16472362v
JAKOBS, HESSELde kamer van Hessel Jacobs naastligger ten noorden onbekend16472362v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u.verkoper onbekend16472362v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u.verkoper onbekend16472362v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
GJALTS, RINSEgrondpacht uit het huis van Rinse Jolts eigenaar perceel onbekend16992449r
GJALTS, RINSEgrondpacht uit het huis van Rinse Jolts eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
BASTIAANS, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijn Bastiaens eigenaar perceel onbekend16992449r
BASTIAANS, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijn Bastiaens eigenaar perceel onbekend16992449r
BASTIAANS, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijn Bastiaens eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen koper huisonbekend164223528r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen koper huisonbekend164223528r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns koper onbekend164223528r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns koper onbekend164223528r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns koper onbekend164223528r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten onbekend164223528r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten onbekend164223528r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten onbekend164223528r
, SIEBRENde weduwe van wijlen Sibren timmermannaastligger ten westen onbekend164223528r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper onbekend164223528r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper onbekend164223528r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix koper van 1/3 huisonbekend OZ16472364r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix koper van 1/3 huisonbekend OZ16472364r
HENDRIKS, SIPKE Sipcke Hendrix koper van 1/3 onbekend OZ16472364r
HENDRIKS, SIPKE Sipcke Hendrix koper van 1/3 onbekend OZ16472364r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrix koper van 1/3 onbekend OZ16472364r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrix koper van 1/3 onbekend OZ16472364r
TIJSES, JETSE Jitse Tijssen timmerman (mr. -)verkoper onbekend OZ16472364r
TIJSES, JETSE Jitse Tijssen timmerman (mr. -)verkoper onbekend OZ16472364r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstrakoper grondpacht van 01-08-00 cgonbekend1681241169v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstrakoper grondpacht van 01-08-00 cgonbekend1681241169v
BRAAM, FREERK wijlen Freerck Braemkoper onbekend1681241169v
TJEERDS, WALINGgrondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend1681241169v
TJEERDS, WALINGgrondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend1681241169v
KRIEKS, MAGDALENA Magdalena Kriexverkoper onbekend1681241169v
BOUMA, HAIE wijlen Hayo van Boumaverkoper onbekend1681241169v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend16992449r
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend16992449r
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers koper kamertjeonbekend159822898v
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers koper kamertjeonbekend159822898v
ROBERTS, JANKE Jantyen Robberts koper onbekend159822898v
ROBERTS, JANKE Jantyen Robberts koper onbekend159822898v
JANS, ULBE Uulbe Jansen verpachter grond onbekend159822898v
JANS, ULBE Uulbe Jansen verpachter grond onbekend159822898v
HARMENS, JANKE Jantyen Harmens naastligger ten oosten onbekend159822898v
HARMENS, JANKE Jantyen Harmens naastligger ten oosten onbekend159822898v
GERRITS, JOUW Juw Gerryts naastligger ten westen onbekend159822898v
GERRITS, JOUW Juw Gerryts naastligger ten westen onbekend159822898v
JANS, REINER Reyner Jansen verkoper onbekend159822898v
JANS, REINER Reyner Jansen verkoper onbekend159822898v
DIRKS, JAKOBherberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergierbetrokkene onbekendde Ooievaar16602386va
DIRKS, JAKOBherberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergierbetrokkene onbekendde Ooievaar16602386va
DIRKS, JAKOBherberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergierbetrokkene onbekendde Ooievaar16602386va
ARNOLDI, SIXTUS PIETERS Sixtus Petri Arnoldinus, q.q.deurwaarder Hof van Frieslandbetrokkene onbekend16602386va
ARNOLDI, SIXTUS PIETERS Sixtus Petri Arnoldinus, q.q.deurwaarder Hof van Frieslandbetrokkene onbekend16602386va
TEMPELAAR, REINER Reiner Templar, q.q.crediteur (triumphant) onbekend16602386va
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Harsmaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend16602386va
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Harsmaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend16602386va
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. -)koper huisonbekend173524962r
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. -)koper huisonbekend173524962r
MARTENS, AATJE Attie Martens koper onbekend173524962r
MARTENS, AATJE Attie Martens koper onbekend173524962r
, TJALLING Tjalling , c.s.huurder onbekend173524962r
SURINGAR, GERRIT Gerryt Suringarnaastligger ten zuiden onbekend173524962r
ROSEE, ANDRIES Andrys Rosee, c.s.naastligger ten westen onbekend173524962r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannis verkoper onbekend173524962r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannis verkoper onbekend173524962r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper onbekend173524962r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper onbekend173524962r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 cg per schippond])onbekend1613229138r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 cg per schippond])onbekend1613229138r
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Enskoper onbekend1613229138r
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Enskoper onbekend1613229138r
ANDRIES, IEME Eme Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, IEME Eme Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, IEME Eme Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, JARICHwijlen Jarich Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, JARICHwijlen Jarich Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, JARICHwijlen Jarich Andries verkoper onbekend1613229138r
, DAVID David Provanakoper 1/4 huis en achtererfonbekend1619230188r
, DAVID David Provanaeigenaar van 1/2 onbekend1619230188r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend1619230188r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend1619230188r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend1619230188r
ARENDS, HANSmr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
ARENDS, HANSmr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
ARENDS, HANSmr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
, MATTEUSde weduwe van wijlen Mathijs Huygens naastligger ten westen onbekend1619230188r
SALICETH, Antonio Zalisetisverkoper onbekend1619230188r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper huisonbekend1650236132r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper huisonbekend1650236132r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper huisonbekend1650236132r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix meelmannaastligger ten oosten onbekend1650236132r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix meelmannaastligger ten oosten onbekend1650236132r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden onbekend1650236132r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden onbekend1650236132r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden onbekend1650236132r
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u.verkoper onbekend1650236132r
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u.verkoper onbekend1650236132r
KLASES, ROGIER Rogier Claeses koper kamer en loodsje met de helft van de schuur, zijnde woning die de ene gebruiker van de blockhuistermolen gebruiktonbekend1672240101v
KLASES, ROGIER Rogier Claeses koper kamer en loodsje met de helft van de schuur, zijnde woning die de ene gebruiker van de blockhuistermolen gebruiktonbekend1672240101v
KLASES, ROGIER Rogier Claeses koper kamer en loodsje met de helft van de schuur, zijnde woning die de ene gebruiker van de blockhuistermolen gebruiktonbekend1672240101v
MINNES, JANKE Jancke Minnes koper onbekend1672240101v
MINNES, JANKE Jancke Minnes koper onbekend1672240101v
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend1672240101v
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend1672240101v
HENDRIKS, PIETERwijlen Pytter Hendrix verkoper onbekend1672240101v
HENDRIKS, PIETERwijlen Pytter Hendrix verkoper onbekend1672240101v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters verkoper onbekend1672240101v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters verkoper onbekend1672240101v
GERBENS, TJITSKE Tyetske Gerbens koper 7 voeten en 4 duim grondonbekend1687242179v
GERBENS, TJITSKE Tyetske Gerbens koper 7 voeten en 4 duim grondonbekend1687242179v
PIETERS, RITSKE Ritske Pytters , absent wegens op zeezeevarendekoper onbekend1687242179v
PIETERS, RITSKE Ritske Pytters , absent wegens op zeezeevarendekoper onbekend1687242179v
RITSKES, EELSEde zoon van Aeltie Ritskes verkoper onbekend1687242179v
RITSKES, EELSEde zoon van Aeltie Ritskes verkoper onbekend1687242179v
GROENEWOUD, JURJEN wijlen Jurjen Groenewoltkapiteinverkoper onbekend1687242179v
POPTA, BEELTJE Belyke Poptakoper grondpacht van 1-04-00 cgonbekend165623781r
POPTA, BEELTJE grondpacht uit het huis bewoond door Belyke Poptabewoner onbekend165623781r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts bewoner onbekend165623781r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts bewoner onbekend165623781r
NAUTA, ritmeester Nautaverkoper onbekend165623781r
TJEBBES, PIETER Pytter Tjebbes kuiper (mr. -)koper 1/2 huis, door hem bewoondonbekend1672240103r
TJEBBES, PIETER Pytter Tjebbes kuiper (mr. -)koper 1/2 huis, door hem bewoondonbekend1672240103r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend1672240103r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend1672240103r
ANDRIES, HENDRIKde andere helft van het verkochte huis van Hendrick Andries naastligger ten noorden onbekend1672240103r
ANDRIES, HENDRIKde andere helft van het verkochte huis van Hendrick Andries naastligger ten noorden onbekend1672240103r
ANDRIES, HENDRIKde andere helft van het verkochte huis van Hendrick Andries naastligger ten noorden onbekend1672240103r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts moutmakerverkoper onbekend1672240103r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts moutmakerverkoper onbekend1672240103r
OEDSES, RINNERTburgerhopman en diaken Rinnert Oedts koper q.q. onbekend WZ162423117v
OEDSES, RINNERTburgerhopman en diaken Rinnert Oedts koper q.q. onbekend WZ162423117v
JELTES, RINSEdiaken Rintse Jeltes apothekerkoper q.q. onbekend WZ162423117v
JELTES, RINSEdiaken Rintse Jeltes apothekerkoper q.q. onbekend WZ162423117v
SIEBES, WOPKE Wopke Sybes verpachter grond onbekend WZ162423117v
SIEBES, WOPKE Wopke Sybes verpachter grond onbekend WZ162423117v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten zuiden onbekend WZ162423117v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten zuiden onbekend WZ162423117v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ162423117v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ162423117v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ162423117v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ162423117v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ162423117v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ162423117v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmermanverkoper onbekend WZ162423117v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmermanverkoper onbekend WZ162423117v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmermanverkoper onbekend WZ162423117v
MARCUS, PIER Pier Markus koper huis met een vrije waterlozinge en de steeg ten noorden van dit huis gelegenonbekend1626231116r
MARCUS, PIER Pier Markus koper huis met een vrije waterlozinge en de steeg ten noorden van dit huis gelegenonbekend1626231116r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend1626231116r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend1626231116r
JOHANNES, LISKJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Liske Johannis verkoper onbekend1626231116r
JOHANNES, LISKJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Liske Johannis verkoper onbekend1626231116r
EGBERTS, EGBERTwijlen Egbert Egberts verkoper onbekend1626231116r
EGBERTS, EGBERTwijlen Egbert Egberts verkoper onbekend1626231116r
EGBERTS, EGBERTwijlen Egbert Egberts verkoper onbekend1626231116r
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kameronbekend1598228110v
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kameronbekend1598228110v
BERENDS, JANwijlen Jan Beernts koper onbekend1598228110v
BERENDS, JANwijlen Jan Beernts koper onbekend1598228110v
BERENDS, JANwijlen Jan Beernts koper onbekend1598228110v
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrts verpachter grond onbekend1598228110v
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrts verpachter grond onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties])onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties])onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties])onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend1598228110v
ATSES, GERRIT Gerryt Atzes verkoper onbekend1598228110v
ATSES, GERRIT Gerryt Atzes verkoper onbekend1598228110v
ATSES, GERRIT Gerryt Atzes verkoper onbekend1598228110v
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend1598228110v
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend1598228110v
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend1598228110v
DOUWES, REIN Reyn Douues koper huis en erfonbekend161122930v
DOUWES, REIN Reyn Douues koper huis en erfonbekend161122930v
DOUWES, REIN Reyn Douues koper huis en erfonbekend161122930v
KLASES, TIETJE Tiedt Claeses koper onbekend161122930v
KLASES, TIETJE Tiedt Claeses koper onbekend161122930v
KLASES, TIETJE Tiedt Claeses koper onbekend161122930v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis verpachter grond onbekend161122930v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis verpachter grond onbekend161122930v
, HARMEN Harmen gardeniernaastligger ten zuiden onbekend161122930v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis naastligger ten noorden onbekend161122930v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis naastligger ten noorden onbekend161122930v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 onbekend161122930v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 onbekend161122930v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 onbekend161122930v
HILLEBRANDS, GRIETJE Griet Hilbrants verkoper van 1/2 onbekend161122930v
HILLEBRANDS, GRIETJE Griet Hilbrants verkoper van 1/2 onbekend161122930v
DIRKS, EGBERTwijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend161122930v
DIRKS, EGBERTwijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend161122930v
DIRKS, EGBERTwijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend161122930v
SIEMENS, JAN Jan Symons koper klein huisje met achterplaatsonbekend1598228111r
SIEMENS, JAN Jan Symons koper klein huisje met achterplaatsonbekend1598228111r
IJSBRANDS, FROUKJE Frouck IJsbrandts koper onbekend1598228111r
IJSBRANDS, FROUKJE Frouck IJsbrandts koper onbekend1598228111r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend1598228111r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend1598228111r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend1598228111r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend1598228111r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper onbekend1598228111r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper onbekend1598228111r
JANS, DOUWE Douwe Jansen koper kameronbekend164823614r
JANS, DOUWE Douwe Jansen koper kameronbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend164823614r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten oosten onbekend164823614r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten oosten onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend164823614r
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten westen onbekend164823614r
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten westen onbekend164823614r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend164823614r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend164823614r
JANS, HESSEL Hessel Jansen verkoper onbekend164823614r
JANS, HESSEL Hessel Jansen verkoper onbekend164823614r
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerrit Symens Algerakoordemaker (mr. -)koper huisonbekend164823614v
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerrit Symens Algerakoordemaker (mr. -)koper huisonbekend164823614v
LOLLES, Tiaeerd Lolles naastligger ten oosten onbekend164823614v
LOLLES, Tiaeerd Lolles naastligger ten oosten onbekend164823614v
, HENDRIKhet huis van Hendrick moutmakernaastligger ten westen onbekend164823614v
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper onbekend164823614v
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper onbekend164823614v
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper onbekend164823614v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pytters koper kamer met een gang er vooronbekend1703244215v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pytters koper kamer met een gang er vooronbekend1703244215v
HIDDES, HITJE Hidtje Hiddes koper onbekend1703244215v
HIDDES, HITJE Hidtje Hiddes koper onbekend1703244215v
, BRECHTJE Brecht Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend1703244215v
FRIDSES, PIETER Pytter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1703244215v
FRIDSES, PIETER Pytter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1703244215v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1703244215v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1703244215v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1703244215v
IEMES, TJALLING Tjallingh Emes verkoper onbekend1703244215v
IEMES, TJALLING Tjallingh Emes verkoper onbekend1703244215v
IEMES, TJALLING Tjallingh Emes verkoper onbekend1703244215v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend1703244215v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend1703244215v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants crediteur (triumphant) onbekend1622230301v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants crediteur (triumphant) onbekend1622230301v
KORNELIS, SIEMENTJE Simon Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1622230301v
KORNELIS, SIEMENTJE Simon Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1622230301v
KORNELIS, SIEMENTJE Simon Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1622230301v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds koper twee kamersonbekend1626231121v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds koper twee kamersonbekend1626231121v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper onbekend1626231121v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper onbekend1626231121v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper onbekend1626231121v
HILLEMA, de plaats of tuin van mijnheer Hillemanaastligger ten oosten onbekend1626231121v
, JAN Jan ijzerkramernaastligger ten westen onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDeen vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDeen vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDde hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDde hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend1626231121v
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstrakoper ledige plaats grootte ca. 40 x 8 voetenonbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstrakoper ledige plaats grootte ca. 40 x 8 voetenonbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSde schuur van oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstranaastligger ten oosten onbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSde schuur van oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstranaastligger ten oosten onbekend166023851r
, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen mr. Hans naastligger ten westen onbekend166023851r
SIPKES, ANNEde hof van Anne Sipckes naastligger ten noorden onbekend166023851r
SIPKES, ANNEde hof van Anne Sipckes naastligger ten noorden onbekend166023851r
SIPKES, ANNE Anne Sipckes verkoper onbekend166023851r
SIPKES, ANNE Anne Sipckes verkoper onbekend166023851r
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sjoerds Weymakoper drie voet grond van de stalling van de verkoperonbekend1728247112v
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sjoerds Weymakoper drie voet grond van de stalling van de verkoperonbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmannaastligger ten oosten onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmannaastligger ten oosten onbekend1728247112v
WEIMA, JARICH SJOERDS Jarigh Sjoerds Weymanaastligger ten zuiden onbekend1728247112v
WEIMA, JARICH SJOERDS Jarigh Sjoerds Weymanaastligger ten zuiden onbekend1728247112v
MENALDA, de weduwe Menaldanaastligger ten westen onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmanverkoper onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmanverkoper onbekend1728247112v
FRANSES, PIETER Pieter Frans crediteur (triumphant) onbekend1626231124r
FRANSES, PIETER Pieter Frans crediteur (triumphant) onbekend1626231124r
FRANSES, PIETER Pieter Frans crediteur (triumphant) onbekend1626231124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1626231124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1626231124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1626231124r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
SIEMENS, FEIKEgrondpacht uit het huis van Feike Symons eigenaar perceel onbekend170824553r
SIEMENS, FEIKEgrondpacht uit het huis van Feike Symons eigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper huis met een vrije steeg ten zuidenonbekend1640234110r
REEN, HARMEN Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatenkoper onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten zuiden onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten zuiden onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten zuiden onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten westen onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten westen onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten westen onbekend1640234110r
RIENSTRA, ANNE de koper Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden onbekend1640234110r
REEN, HARMEN de koper Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatennaastligger ten noorden onbekend1640234110r
DOEDES, EVERT Evert Doedes , c.u.verkoper onbekend1640234110r
DOEDES, EVERT Evert Doedes , c.u.verkoper onbekend1640234110r
DOEDES, EVERT Evert Doedes , c.u.verkoper onbekend1640234110r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
JAKOBS, SIEMENgrondpacht uit de oliemolen van Simon Jacobs eigenaar perceel onbekend170824553r
JAKOBS, SIEMENgrondpacht uit de oliemolen van Simon Jacobs eigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollideskoper vijf houtvoeten plaats ([staat: 7 zilveren ducatons])onbekend1712245176v
TEUNIS, JAN Jan Theunis verkoper onbekend1712245176v
TEUNIS, JAN Jan Theunis verkoper onbekend1712245176v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
SCHIERE, JAN grondpacht uit de keet van Jan Schierekoopmaneigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
WILLEMS, ANDRIESgrondpacht uit het land gebruikt door Andries Willems eigenaar perceel onbekend170824553r
WILLEMS, ANDRIESgrondpacht uit het land gebruikt door Andries Willems eigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r