Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdemakoper huis, de overige partenScheerstraat1618230134v
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Scheerstraat1618230134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdemaeigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat1618230134v
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandeigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat1618230134v
JANS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernt Jans portiernaastligger ten oosten Scheerstraat1618230134v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten westen Scheerstraat1618230134v
ANDRIES, RIENKde erfgenamen van wijlen Rincke Andries verkoper Scheerstraat1618230134v
IEPES, PIETER Piter Epes koper door niaar woning met daarachter een plaatskeScheerstraat ZZ1659237191r
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen geniaarde koper Scheerstraat ZZ1659237191r
, EVERTmr. Evert Matiusnaastligger ten oosten Scheerstraat ZZ1659237191r
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ1659237191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1659237191r
WITTERT, JAN Jan Wittertverkoper Scheerstraat ZZ1659237191r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huisScheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat ZZ1689242270r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ1689242270r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u.koper huisScheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, EEDEde hof van Ede Sibrants Feytama, e.a.naastligger ten oosten Scheerstraat 1164223522v
DOUWES, HARKE Harcke Douues steenvoerdernaastligger ten noorden Scheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
IEPES, TIJStegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmakerkoper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton])Scheerstraat 1167924152v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1167924152v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1167924152v
WIEGERS, IENSE Jents Wygers naastligger ten noorden Scheerstraat 1167924152v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSburgemeester Take Wybrandts Jellemabetrokkene Scheerstraat 1167924152v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters betrokkene Scheerstraat 1167924152v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes , q.q.koopmanverkoper Scheerstraat 1167924152v
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q.apothekerverkoper Scheerstraat 1167924152v
HAANTJES, Amelyke Haenties verkoper Scheerstraat 1167924152v
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 CG uit hun eigen huisScheerstraat 11694243107v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 11694243107v
, verpachter grond Scheerstraat 11694243107v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Scheerstraat 11694243107v
HOTSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 11694243107v
GAUKES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes verkoper van 3/8 Scheerstraat 11694243107v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes bakker (mr. -)koper huisScheerstraat 11733248271r
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Scheerstraat 11733248271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)bewoner Scheerstraat 11733248271r
DOUWES, HARMEN[de geniaarde] Harmen Douwes naastligger ten oosten Scheerstraat 11733248271r
JAKOBS, SIEMEN[de geniaarde] Symon Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 11733248271r
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 11733248271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 11733248271r
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 11733248271r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 11733248271r
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 11733248271r
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 11733248271r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilderkoper huisScheerstraat 1175725492r
JANS, PIETJE Pytje Jans koper Scheerstraat 1175725492r
RINSES, ABEde weduwe van Abbe Rinses , c.s.huurder Scheerstraat 1175725492r
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1175725492r
BERENDS, PIETERde weduwe van Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1175725492r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1175725492r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1175725492r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1175725492r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Scheerstraat 1175725492r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Scheerstraat 1175725492r
REITSES, PIER Pier Reitzes schilder [staat: schilderaar]koper huisScheerstraat 11771257186v
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 11771257186v
RUURDS, MINSEhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1de Scheer1771257186v
PIETERS, BERENDde weduwe van Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 11771257186v
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes schilder [staat: schilderaar]verkoper Scheerstraat 11771257186v
JANS, PIETJE Pyttje Jans verkoper Scheerstraat 11771257186v
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huisScheerstraat 1178126014r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Scheerstraat 1178126014r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s.huurder Scheerstraat 1178126014r
PIETERS, SIERK Sjierk Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1178126014r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1178126014r
REITSES, PIERwijlen Pier Reidzes verkoper Scheerstraat 1178126014r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisScheerstraat 11806267266v
JANS, ANSKJE Anskje Jans koper Scheerstraat 11806267266v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes huurder Scheerstraat 11806267266v
, REIN Rein Dhamanzadelmakernaastligger ten oosten Scheerstraat 11806267266v
, SIERKde erfgenamen van wijlen Sierk kooltjernaastligger ten noorden Scheerstraat 11806267266v
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakkerverkoper Scheerstraat 11806267266v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleuckenkoper finaal huis met plaats of houtstek ten oostenScheerstraat 21603228354r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 21603228354r
, PIEBE Pybe timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 21603228354r
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes verkoper Scheerstraat 21603228354r
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 21603228354r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koper huis en ledige plaats daarachterScheerstraat 2161222973r
JANS, HILLEGONDA Hillegonda Jans koper Scheerstraat 2161222973r
ANDRIES, KEIMPE Kempo Andries naastligger ten oosten Scheerstraat 2161222973r
BOUWES, BOUWE Bouwe Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 2161222973r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretverkoper q.q. Scheerstraat 2161222973r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducisverkoper q.q. Scheerstraat 2161222973r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u.koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaatsScheerstraat 2de Metselaer166023817r
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten oosten Scheerstraat 2166023817r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2166023817r
LASES, DIRKde weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2166023817r
MENALDA, REIN SIKKESOud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u.koper huisScheerstraat 21714245228r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerkernaastligger ten oosten Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDverkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 21714245228r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gortervoormankoper wagenhuis en stallingScheerstraat 21789263101r
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses koper Scheerstraat 21789263101r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Scheerstraat 21789263101r
ARJENS, FRANS Frans Arjens naastligger ten westen Scheerstraat 21789263101r
SMID, REIN Rein Smithsecretaris van Barradeelverkoper Scheerstraat 21789263101r
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes koper huis alwaer althans Collum uythangct, met een ledige plaatsScheerstraat 3Collum159722844v
HOBBES, TIEMENlege plaats van Tymen Hobbes naastligger ten oosten Scheerstraat 3159722844v
JASPERS, schuur en ledige plaats van Suyck Jaspers naastligger ten westen Scheerstraat 3159722844v
JANS, OLFERT Olffert Jansen mesmakerverkoper Scheerstraat 3159722844v
JANS, Fij Jansen verkoper Scheerstraat 3159722844v
ALBERTS, BRONGER Bronger Alberts kistmakerverkoper Scheerstraat 3159722844v
OEGES, HOUKJE Houck Oeges verkoper Scheerstraat 3159722844v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dyrx koper 1/6 huisScheerstraat 31599228168r
TIETES, TRIJNTJE Trijncke Tytes koper Scheerstraat 31599228168r
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Scheerstraat 31599228168r
HEINS, GIJSBERT Gijsbert Heynes naastligger ten oosten Scheerstraat 31599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Scheerstraat 31599228168r
JANS, TJITSKE Tjets Jansen verkoper Scheerstraat 31599228168r
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwerkoper huis waar de Scheer uithangt en loodsScheerstraat 3de Scheer163723428v
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper Scheerstraat 3163723428v
HENDRIKS, REINERhuis en plaats van Reiner Hendriks brouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 3163723428v
TJEERDS, ENNEhoutstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3163723428v
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3163723428v
HARMENS, SIPKEwijlen Sipke Harmens verkoper Scheerstraat 3163723428v
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes koper huisScheerstraat 3163723431v
BERENDS, JANde weduwe van Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3163723431v
SJOERDS, TJEERDhet huis van Tiaardt Sioerds , c.s.naastligger ten westen Scheerstraat 3163723431v
RIENKS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Rienx verkoper Scheerstraat 3163723431v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangtScheerstraat 3de Schaar1658237159v
SIEBES, JANhet pothuis van Jan Sybes naastligger ten oosten Scheerstraat 31658237159v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 31658237159v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 31658237159v
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde SchaarScheerstraat 3de Vergulden Scheer166623936v
KLASES, HIELKJE Hylk Clasen koper Scheerstraat 3166623936v
OENES, HEIN Hein Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3166623936v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delftwijnkopernaastligger ten noorden Scheerstraat 3166623936v
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Scheerstraat 3166623936v
SJOERDS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts verkoper Scheerstraat 3166623936v
FOPPES, SIETSEwijlen Sytse Foppes verkoper Scheerstraat 3166623936v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schuitvoerderkoper huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1681241175v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 31681241175v
OENES, HEINwijlen Heyn Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 31681241175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
TEEKES, IEDEde weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
TEEKES, EEDEde weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 31681241175v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zichknoopmaaksterverkoper Scheerstraat 31681241175v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 31681241175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarkoper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staatScheerstraat 3170724525r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters koper Scheerstraat 3170724525r
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vinkschippernaastligger ten oosten Scheerstraat 3170724525r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaarnaastligger ten westen Scheerstraat 3170724525r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters naastligger ten westen Scheerstraat 3170724525r
, de woning van vroedsman Coolhartsnaastligger ten noorden Scheerstraat 3170724525r
WIETSES, FOSKE Voske Wytses verkoper Scheerstraat 3170724525r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendrix verkoper Scheerstraat 3170724525r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopmankoper door niaar huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1733248273v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberkoopmangeniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmangeniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
GEERTS, TJALLING Tialling Geerts bewoner Scheerstraat 31733248273v
WILDE, JAN JARICHS Jan Jarigs de Wildenaastligger ten oosten Scheerstraat 31733248273v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten westen Scheerstraat 31733248273v
IEMKES, ANDRIESmede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 31733248273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 31733248273v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 31733248273v
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 31733248273v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 31733248273v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper huis met de Scheer in de gevelScheerstraat 31746251159r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper Scheerstraat 31746251159r
GERRITS, DIRKde weduwe van Dirk Gerrits naastligger ten oosten Scheerstraat 31746251159r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Scheerstraat 31746251159r
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 31746251159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 31746251159r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Scheerstraat 31746251159r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds , c.u.blauwververkoper huisScheerstraat 3de Scheer1762255130r
, ANTJE Antje naastligger ten oosten Scheerstraat 31762255130r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 31762255130r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Scheerstraat 31762255130r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmanverkoper q.q. Scheerstraat 31762255130r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververseverkoper Scheerstraat 31762255130r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Scheerstraat 31762255130r
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmankoper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververijScheerstraat 3de Vergulde Scheer1776258253v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 31776258253v
, PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 31776258253v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 31776258253v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Scheerstraat 31776258253v
RUURDS, MINNE Minne Ruurds blauwverververkoper Scheerstraat 31776258253v
SMID, REIN Rein Smittsecretaris van Barradeelkoper huis met de Vergulde Scheer in de gevelScheerstraat 3de Vergulde Scheer178326110v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Scheerstraat 3178326110v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmanverkoper Scheerstraat 3178326110v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmankoper huisScheerstraat 3de Scheer178326192r
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijverhuurder Scheerstraat 3178326192r
SIEMENS, DOUWEde weduwe van Douwe Simons naastligger ten oosten Scheerstraat 3178326192r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3178326192r
SMID, REIN Rein Smittsecretaris van Barradeelverkoper Scheerstraat 3178326192r
, REIN Rein Dhamanzadelmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 3de Scheer1805267174v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 31805267174v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poortnaastligger ten westen Scheerstraat 31805267174v
BAKKER, RIENK Rinke J. Bakkerkoopmanverkoper Scheerstraat 31805267174v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huisScheerstraat 41605228446v
UILKES, Wolther Uulckes koper q.q. Scheerstraat 41605228446v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricx protesteert vanwege een obligatie Scheerstraat 41605228446v
MINNES, KORNELIS Cornelis Mennes lakenkopernaastligger ten oosten Scheerstraat 41605228446v
ROMKES, ROMKE Romcke Romckes naastligger ten westen Scheerstraat 41605228446v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes schuitvaarderverkoper Scheerstraat 41605228446v
JOUKES, ANTJE Anna Jouckes verkoper Scheerstraat 41605228446v
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r
KLASES, PIETERoud burgemeester Pieter Claasen verpachter grond Scheerstraat 4166623962r
RUURDS, EVERTburgemeester Evert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623962r
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4166623962r
HIDDES, JILLERTde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes schipper (smal-)verkoper Scheerstraat 4166623962r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4166623912va
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4166623912va
HIDDES, JILLERTde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes schipper (smal-)verkoper Scheerstraat 4166623912va
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaatsScheerstraat 4167724038ra
RUURDS, EVERThet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4167724038ra
TEEKES, EEDEvroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4167724038ra
JANS, JENKE Jenneke Jans , voor zich en haar twee minderjarige kinderenverkoper Scheerstraat 4167724038ra
OEBELES, TIJSwijlen Tijs Oebles verkoper Scheerstraat 4167724038ra
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis knoopmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 417072456v
SIPKES, BINTJE Binke Sipkes koper Scheerstraat 417072456v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters huurder voorkamer (p.w.)Scheerstraat 417072456v
GERRITS, JAN Jan Gerrits varensgezelhuurder achterkamer (p.w.)Scheerstraat 417072456v
TEUNIS, STOFFELde weduwe van Stoffel Theunis naastligger ten oosten Scheerstraat 417072456v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 417072456v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Scheerstraat 417072456v
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper huisScheerstraat 41741250148r
JURJENS, TJERK Tjerk Jurjens metselaar (mr. -)koper Scheerstraat 41741250148r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmanniaarnemer ratione vicinitatis Scheerstraat 41741250148r
FEITEMA, Feitemakoopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 41741250148r
MENALDA, de weduwe van burgemeester Menaldanaastligger ten westen Scheerstraat 41741250148r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Costerverkoper q.q. Scheerstraat 41741250148r
BOUWES, BOUWEde kinderen van Bouwe Bouwes verkoper Scheerstraat 41741250148r
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 41741250148r
JOHANNES, GEERTJEmeerderjarige vrijster Geertje Johannes koper huisScheerstraat 41763255214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 41763255214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemanaastligger ten zuiden Scheerstraat 41763255214r
SMID, de heer Smitnaastligger ten westen Scheerstraat 41763255214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemamede eigenaar Scheerstraat 41763255214r
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Scheerstraat 41763255214r
JURJENS, TJERKwijlen Tjerk Jurjens verkoper Scheerstraat 41763255214r
WIJMA, SIEMEN Symon Wijmaklerk ter secretarie van Barradeel (gezworen -)koper huisScheerstraat 41771257243v
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 41771257243v
, SIEBREN Sybrand Feytaemakoopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 41771257243v
, SIEBREN Sybrand Feytaemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 41771257243v
SMID, REIN Rein Smitnaastligger ten westen Scheerstraat 41771257243v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Scheerstraat 41771257243v
BLOEMBERGEN, RONES Ronus H. Blombergenkoopmankoper huisScheerstraat 4180226660r
JOHANNES, RUURD Ruurd Johannes , c.u.huurder Scheerstraat 4180226660r
, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrand Feytamanaastligger ten oosten Scheerstraat 4180226660r
, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrand Feytamanaastligger ten zuiden Scheerstraat 4180226660r
GORTER, KLAAS Claas Gorternaastligger ten westen Scheerstraat 4180226660r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstrasolliciteur bij de marineverkoper q.q. Scheerstraat 4180226660r
PLETTENBERG, H. de erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenbergverkoper Scheerstraat 4180226660r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmankoper huisScheerstraat 4180826832r
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u.huurder (p.j.)Scheerstraat 4180826832r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u.koopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 4180826832r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 4180826832r
GORTER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Gorternaastligger ten westen Scheerstraat 4180826832r
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blombergpredikantverkoper Scheerstraat 4180826832r
JANS, PIETER Pyter Jansen waagmeesterkoper huisScheerstraat 5165623762v
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5165623762v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5165623762v
FOPPES, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Foppes naastligger ten westen Scheerstraat 5165623762v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten noorden Scheerstraat 5165623762v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Forsenburghverkoper Scheerstraat 5165623762v
OENES, HEIN Hein Oenes , c.u.koper huisScheerstraat 51659237209r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 51659237209r
, JAKOBhet kind van Jacob Roepersnaastligger ten westen Scheerstraat 51659237209r
JANS, PIETER Piter Jansen , c.u.makelaar (stads -)verkoper Scheerstraat 51659237209r
JANS, HARMENvroedsman Harmen Jansen koper provisioneel huisScheerstraat 5168024123ra
HEINS, SIETSE Sytse Heins schipper (wijd-)huurder (p.j.)Scheerstraat 5168024123ra
, TIJS Thijs timmermannaastligger ten oosten Scheerstraat 5168024123ra
KLASES, HIELKJE[als bewoner] Hylck Claeses* knoopmaaksternaastligger ten westen Scheerstraat 5168024123ra
, IENSE Ynse Ieetes koopmanverkoper q.q. Scheerstraat 5168024123ra
OENES, HEINde kindere van wijlen Hein Oenes verkoper Scheerstraat 5168024123ra
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters koper door niaar huisScheerstraat 5169424398v
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes , nu ter zee uitlandigvarenspersoonkoper door niaar Scheerstraat 5169424398v
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u.schipper (schuit-)geniaarde koper Scheerstraat 5169424398v
MOLEN, ANNE Anne van der Molenkoopmanhuurder Scheerstraat 5169424398v
, JOHANNESde moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmakernaastligger ten oosten Scheerstraat 5169424398v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks* naastligger ten westen Scheerstraat 5169424398v
HIDDES, JAKOBde weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5169424398v
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelderverkoper Scheerstraat 5169424398v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Scheerstraat 5169424398v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finckkoper Scheerstraat 51694243110v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Scheerstraat 51694243110v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrix koopmanbewoner Scheerstraat 51694243110v
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 51694243110v
HENDRIKS, HENDRIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten westen Scheerstraat 51694243110v
HIDDES, JAKOBde weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 51694243110v
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters verkoper Scheerstraat 51694243110v
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes bootsgezelverkoper Scheerstraat 51694243110v
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde, c.u.koper huisScheerstraat 51713245190v
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 51713245190v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 51713245190v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finkverkoper Scheerstraat 51713245190v
GERRITS, DIRK Dirk Gerrits wever (mr. damast-)koper blauwpand dwarshuisScheerstraat 51738249279r
ARJENS, ANTJE Antie Arjens koper Scheerstraat 51738249279r
FEIKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Feykes schippernaastligger ten oosten Scheerstraat 51738249279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 51738249279r
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 51738249279r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wildeverkoper Scheerstraat 51738249279r
POPPES, BAARTJEwijlen Baatie Poppes verkoper Scheerstraat 51738249279r
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (oud -)koper blauwpand dwarshuisScheerstraat 51763255233v
TIETES, EDGER Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.)Scheerstraat 51763255233v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten oosten Scheerstraat 51763255233v
RUURDS, MINNE Minne Ruirds naastligger ten westen Scheerstraat 51763255233v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 51763255233v
ARJENS, ANTJE Antje Arjens verkoper van 1/2 Scheerstraat 51763255233v
GERRITS, DIRKwijlen Dirk Gerryts verkoper van 1/2 Scheerstraat 51763255233v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks wever (bont-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 51763255233v
PAULUS, AREND Aernt Pouwels , c.u.koper huis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuidenScheerstraat 61640234103r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbart Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 61640234103r
ANDRIES, KEIMPEhet nagelaten huis van Keimpe Andries* timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 61640234103r
PIETERS, SIETSKE Sydtske Pyters verkoper Scheerstraat 61640234103r
, JOHANNESwijlen Johannes Tibemanus predikantverkoper Scheerstraat 61640234103r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 616472365v
HIDDES, JILLERT Jellert Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 616472365v
JANS, EVERTmr. Evert Jans Matiusverkoper q.q. Scheerstraat 616472365v
SINTS, HUBERT Hubert Sens verkoper q.q. Scheerstraat 616472365v
PAULUS, ARENDde nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels verkoper Scheerstraat 616472365v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper huis met ledige plaats er achterScheerstraat 6165523727r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 6165523727r
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6165523727r
, PIETER Pytter Molentieverkoper Scheerstraat 6165523727r
OEPKES, LOUW Lou Upkes koper huis en plaatsjeScheerstraat 61659237185v
WOUTERS, JENKE Jaencke Wouters koper Scheerstraat 61659237185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertnaastligger ten oosten Scheerstraat 61659237185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertnaastligger ten zuiden Scheerstraat 61659237185v
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 61659237185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertverkoper Scheerstraat 61659237185v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringarkoopmankoper door niaar huis met plaatskeScheerstraat 6achter170024445v
GERRITS, JAN Jan Gerrits gleibakkergeniaarde koper Scheerstraat 6achter170024445v
JANS, LUTSKE Lutske Jans geniaarde koper Scheerstraat 6achter170024445v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter170024445v
SURINGAR, GAUKE de stalling van Gouke Surigernaastligger ten westen Scheerstraat 6achter170024445v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter170024445v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
CHRISTIAANS, TIJSwijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 6achter170024445v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits koper huisScheerstraat 6170024452v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis* zakkendragernaastligger ten oosten Scheerstraat 6170024452v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 6170024452v
RUURDS, SIJKE Sijke Ruirds , ongehuwde dochterverkoper Scheerstraat 6170024452v
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huisScheerstraat 61729247290r
DIRKS, ANTJE Antje Dirx koper Scheerstraat 61729247290r
, GERRITstal en huis Gerrit Suiringarnaastligger ten oosten Scheerstraat 61729247290r
FEITEMA, houtschuur weduwe Feitemanaastligger ten zuiden Scheerstraat 61729247290r
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 61729247290r
STOFFELS, AALTJE Aeltje Stoffels verkoper Scheerstraat 61729247290r
STOFFELS, HILTJE Hiltje Stoffels verkoper Scheerstraat 61729247290r
JOUKES, WIGLE Wigle Joukes verkoper Scheerstraat 61729247290r
, SIEBREN Sybrand Feytemaplateelbakker en koopmankoper huisScheerstraat 6achter173524957v
MARTENS, JAKOBde weduwe van Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter173524957v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter173524957v
, SIEBREN Sybrand Feytemaplateelbakker en koopmannaastligger ten westen Scheerstraat 6achter173524957v
DOUWES, SIEMEN Symon Douwes naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter173524957v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks molenaar (hout-)koper 3/4 huisScheerstraat 61736249114r
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 61736249114r
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendriks eigenaar van 1/4 Scheerstraat 61736249114r
TIJSES, NANNEwijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 61736249114r
GERRITS, JAN Jan Gerryts huurder Scheerstraat 61736249114r
, GERARDUS Gerard Suiringarkoopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 61736249114r
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 61736249114r
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 61736249114r
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgeselverkoper Scheerstraat 61736249114r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper woningScheerstraat 6achter1782260289r
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huismakoper Scheerstraat 6achter1782260289r
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Scheerstraat 6achter1782260289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalnaastligger ten oosten Scheerstraat 6achter1782260289r
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huismanaastligger ten oosten Scheerstraat 6achter1782260289r
NAUTA, MARTJEN Martjen Nautanaastligger ten westen Scheerstraat 6achter1782260289r
, SIEBRENwijlen Sybrand Feytamakoopmannaastligger ten westen Scheerstraat 6achter1782260289r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmannaastligger ten noorden Scheerstraat 6achter1782260289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalnaastligger ten noorden Scheerstraat 6achter1782260289r
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huismanaastligger ten noorden Scheerstraat 6achter1782260289r
NAUTA, MARTJEN Martjen Nautaverkoper Scheerstraat 6achter1782260289r
, SIEBRENwijlen Sybrand Feytamakoopmanverkoper Scheerstraat 6achter1782260289r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaatsScheerstraat 71669239209r
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorstnaastligger ten oosten Scheerstraat 71669239209r
OENES, HEIN Heyn Oenes zeemannaastligger ten westen Scheerstraat 71669239209r
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorstverkoper Scheerstraat 71669239209r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schipper (schuit-)koper huisScheerstraat 71695243118v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Scheerstraat 71695243118v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 71695243118v
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 71695243118v
, JAKOBde weduwe van Jacob naastligger ten noorden Scheerstraat 71695243118v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 71695243118v
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Aucks verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs verkoper Scheerstraat 71695243118v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, DOETJEwijlen Doedtie Jacobs verkoper Scheerstraat 71695243118v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Scheerstraat 71695243118v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Costerkoper huisScheerstraat 7178126025v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7178126025v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimanaastligger ten oosten Scheerstraat 7178126025v
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7178126025v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstranaastligger ten noorden Scheerstraat 7178126025v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes verkoper Scheerstraat 7178126025v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs smid (mr. -)verkoper Scheerstraat 7178126025v
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus lakenkoperkoper huisScheerstraat 8oost1603228367v
JANS, BERBER Barber Jans koper Scheerstraat 8oost1603228367v
KORNELIS, FLORIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1603228367v
, TJEBBEde erfgenamen van wijlen mr. Tjebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost1603228367v
LUBBERTS, JELTJE Jelcke Lubberts verkoper Scheerstraat 8oost1603228367v
DOUWES, JANwijlen Jan Douwes verkoper Scheerstraat 8oost1603228367v
GIJSBERTS, MARTJEN Martgien Gijsberts koper door niaar hofstede of ledige plaatsScheerstraat 8west161122933v
POPTA, TJEBBE SJOERDSwijlen mr. Tiebbe Syuerts Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v
SIEMENS, JOHANNES Johan Symens , c.u.geniaarde koper Scheerstraat 8west161122933v
GIJSBERTS, MARTJENde weduwe Martgie Gijsberts naastligger ten oosten Scheerstraat 8west161122933v
REINERS, PIETER Pyter Reyners naastligger ten westen Scheerstraat 8west161122933v
, KORNELIS Cornelio Bartholomaei lakenkoperverkoper Scheerstraat 8west161122933v
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramerkoper huis en schuurScheerstraat 8oost1613229125v
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost1613229125v
FLORIS, JENTJE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1613229125v
, TJEBBEde weduwe van mr. Tziebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost1613229125v
FREERKS, JAN Jan Freercks smidverkoper Scheerstraat 8oost1613229125v
REINERS, TIETJE Tied Reyners verkoper Scheerstraat 8oost1613229125v
, MARGARETA Margareta van Daelenkoper huis en schuurScheerstraat 8oost161623015r
JOOSTES, JAN Jan Joostes Glemmert?koopmankoper Scheerstraat 8oost161623015r
FLORIS, JANKE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost161623015r
, TJEBBEde erfgenamen van wijlen mr. Tiebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost161623015r
IEKES, BEREND Bernt Eeckes ijzerkramerverkoper Scheerstraat 8oost161623015r
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost161623015r
PIETERS, KLAAS Claes Pyters slotmakerkoper huis den Gulden Wijser genaempt, met plaats daar achterScheerstraat 8oostde Gouden Wijzer1623230351v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper Scheerstraat 8oost1623230351v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1623230351v
TJEBBES, GIJSBERT Gijs Tyebbes naastligger ten westen Scheerstraat 8oost1623230351v
RING, IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Ringhverkoper Scheerstraat 8oost1623230351v
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts , armvoogdconsenteert Scheerstraat 8oost1623230351v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogdconsenteert Scheerstraat 8oost1623230351v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogdconsenteert Scheerstraat 8oost1623230351v
ARJENS, WILLEM Willem Arians , armvoogdconsenteert Scheerstraat 8oost1623230351v
JANS, POPKE Popcke Jansen bakkerkoper huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachterScheerstraat 8oostde Gouden Wijzer1630232114v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Scheerstraat 8oost1630232114v
LAMMERTS, KLAAShet huis van wijlen Claes Lammerts leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1630232114v
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1630232114v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters molenaar (eek-)verkoper Scheerstraat 8oost1630232114v
OBBES, AUKE Auke Obbes , c.u.koper huis waar de Gulden Wijser uithangt, met de ledige plaats erachterScheerstraat 8oostde Gulden Wijser1644235118r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1644235118r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1644235118r
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Scheerstraat 8oost1644235118r
ARJENS, KLAAS Claes Arjens verkoper Scheerstraat 8oost1644235118r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters wagenmaker (mr. -)koper huis waar de Vergulde Wijzer uithangt, en ledige plaats daarachterScheerstraat 8oostde Vergulde Wijzer1650236138v
LAMMERTS, KLAAShet huis van Claes Lammerts* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1650236138v
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1650236138v
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u.verkoper Scheerstraat 8oost1650236138v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsjeScheerstraat 8midden1659237185r
, EVERTals bewoner mr. Evert Matiusnaastligger ten westen Scheerstraat 8midden1659237185r
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertverkoper Scheerstraat 8midden1659237185r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.schuitvoerderkoper huisScheerstraat 8west168524270r
KLASES, PIETER Pytter Clasen , c.s.schoolmeesterbewoner Scheerstraat 8west168524270r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten oosten Scheerstraat 8west168524270r
EELKEMA, EELKE RINNERTSde erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west168524270r
RUURDS, EVERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west168524270r
OEPKES, HIELKJE Hylckien Upkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west168524270r
ABES, RINSEwijlen Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west168524270r
PIETERS, WOUTER Wouter Pytters Besemakerschuitvoerderverkoper van 1/2 Scheerstraat 8west168524270r
OEPKES, REINwijlen Rein Upkes erflater Scheerstraat 8west168524270r
WOUTERS, JANKEwijlen Janke Wouters erflater Scheerstraat 8west168524270r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huis met plaats en tuinScheerstraat 8west1694243117v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 8west1694243117v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 8west1694243117v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1694243117v
RUURDS, EVERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west1694243117v
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Scheerstraat 8west1694243117v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendrix schuitvoerderverkoper Scheerstraat 8west1694243117v
PLOEG, WILLEM Willem Ploeghwever (mr. bont-)koper huisScheerstraat 8oost175025256v
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Scheerstraat 8oost175025256v
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost175025256v
, GERARDUSde weduwe van Gerard Suiringarnaastligger ten westen Scheerstraat 8oost175025256v
DOUWES, SIEMENde nagelaten kinderen van wijlen Symon Douwes verkoper Scheerstraat 8oost175025256v
KLASES, HILTJEwijlen Hiltie Claeses verkoper Scheerstraat 8oost175025256v
STEFFENS, AREND Arent Steffens wever (mr. bont-)koper huisScheerstraat 8midden1751252146v
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 8midden1751252146v
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u.schoenmakerhuurder Scheerstraat 8midden1751252146v
, DIRK Dirk Schepens, c.u.huurder Scheerstraat 8midden1751252146v
PLOEG, WILLEM Willem Ploegnaastligger ten oosten Scheerstraat 8midden1751252146v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden1751252146v
, JANde weduwe van Jan blekernaastligger ten westen Scheerstraat 8midden1751252146v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Scheerstraat 8midden1751252146v
, GERARDUSwijlen de heer Gerard Suiringarverkoper Scheerstraat 8midden1751252146v
JANS, JAN Jan Jansen molenaar (hout-)koper huisScheerstraat 8west1763255262v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters , c.s.huurder Scheerstraat 8west1763255262v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west1763255262v
, SIEBREN Sybrand Feytamanaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1763255262v
, SIEBREN Sybrand Feytamanaastligger ten westen Scheerstraat 8west1763255262v
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuke Hendriks verkoper Scheerstraat 8west1763255262v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indiezeemanverkoper Scheerstraat 8west1763255262v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper 1/4 huisScheerstraat 8west1765256103r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmermankoper Scheerstraat 8west1765256103r
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters , c.s.huurder Scheerstraat 8west1765256103r
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west1765256103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitamanaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1765256103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitamanaastligger ten westen Scheerstraat 8west1765256103r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis molenaar (hout-)verkoper Scheerstraat 8west1765256103r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper huisScheerstraat 8oost176825736v
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Fabernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost176825736v
, SIEBREN Sybrandt P. Feytamanaastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost176825736v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten westen Scheerstraat 8oost176825736v
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploegwever (bont-)verkoper Scheerstraat 8oost176825736v
SIPKES, FETJE Fettje Sipkes verkoper Scheerstraat 8oost176825736v
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopmankoper 1/2 huisScheerstraat 8west1773258102v
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopmaneigenaar van 1/2 Scheerstraat 8west1773258102v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west1773258102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1773258102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmannaastligger ten westen Scheerstraat 8west1773258102v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis verkoper Scheerstraat 8west1773258102v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmermanverkoper Scheerstraat 8west1773258102v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauwboekbinder (mr. -)koper dubbel huisScheerstraat 8midden1800265231v
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Scheerstraat 8midden1800265231v
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u.huurder Scheerstraat 8midden1800265231v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.)Scheerstraat 8midden1800265231v
BLOK, MINNE Minne Bloknaastligger ten oosten Scheerstraat 8midden1800265231v
SMID, STEFFEN ARENDS Steffen Arents Smitwever (mr. bont-)verkoper Scheerstraat 8midden1800265231v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts koper door niaar kamer met een loods en plaatsScheerstraat 91653236239v
, ANDRIESwijlen Andries van der Bouckhorstkapiteinkoper door niaar Scheerstraat 91653236239v
JANS, KLAASde weduwe van Claes Jansen* boelgoedschrijvernaastligger ten oosten Scheerstraat 91653236239v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts naastligger ten westen Scheerstraat 91653236239v
, ANDRIESwijlen Andries van der Bouckhorstkapiteinnaastligger ten westen Scheerstraat 91653236239v
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheerstraat 91653236239v
HIELKES, FOPPE Foppe Hylckes verkoper q.q. Scheerstraat 91653236239v
BOUWES, ANSKE Ansck Buues verkoper Scheerstraat 91653236239v
HENDRIKS, ROBERT Robbert Hendricks , c.u.oppermankoper kamerScheerstraat 91669239186v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 91669239186v
FRANSES, GOVERT Govert Fransen naastligger ten westen Scheerstraat 91669239186v
, LAMMERT Lammert Boechorstverkoper Scheerstraat 91669239186v
ALLERTS, RINSKE Rinske Allerds , meerderjarige ongehuwde dochterkoper huisScheerstraat 9173224899r
HERES, RINSKE Rinske Herres , meerderjarige ongehuwde dochterkoper Scheerstraat 9173224899r
, JAN Jan , c.u.schoenlapperhuurder Scheerstraat 9173224899r
LIEUWES, MEINERT Meynert Lieuwes naastligger ten oosten Scheerstraat 9173224899r
FEIKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9173224899r
, IEPEhet nagelaten huis van Ype naastligger ten noorden Scheerstraat 9173224899r
SJOERDS, ANNE Annius Sioerds Adenburgmetselaar (mr. -)verkoper van 3/9 Scheerstraat 9173224899r
ARJENS, SJOERD Sioerd Arjens metselaarverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
ARJENS, JAN Jan Arjens metselaarverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
ARJENS, TJITSKE Tietske Arjens verkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
PIETERS, SJOERD Sioerd Pyters molenaar (mr. -)verkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
PIETERS, JANKE Janneke Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochterverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
PIETERS, BRECHTJE Bregtie Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochterverkoper van 1/9 Scheerstraat 9173224899r
ARENDS, HARMENoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper huisScheerstraat 91762255174v
SWART, ARJEN Arjen Swart, c.u.huurder (p.j.)Scheerstraat 91762255174v
, BEREND Beernd ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 91762255174v
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs naastligger ten westen Scheerstraat 91762255174v
GERBENS, PIETERburgerhopman Pieter Gerbens Clamstranaastligger ten noorden Scheerstraat 91762255174v
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Scheerstraat 91762255174v
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammeringverkoper Scheerstraat 91762255174v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezelkoper huisScheerstraat 91784261204r
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 91784261204r
FINK, ANTJE Anna Vinkverkoper Scheerstraat 91784261204r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimakoopmanverkoper Scheerstraat 91784261204r
, JOHANNES Johan Adam Abrahamsschipper (oud -)koper huisScheerstraat 9178626256r
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaarkoper Scheerstraat 9178626256r
, P.de weduwe van P. Clamstranaastligger ten oosten Scheerstraat 9178626256r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Costernaastligger ten westen Scheerstraat 9178626256r
, P.de weduwe van P. Clamstranaastligger ten noorden Scheerstraat 9178626256r
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewindvarensgezelverkoper Scheerstraat 9178626256r
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9178626256r
STUUL, TAMME Tamme Stuelkleermaker (mr. -)koper huisScheerstraat 91803266203r
, de erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstranaastligger ten oosten Scheerstraat 91803266203r
KOSTER, L. de erfgenamen van wijlen L. C. Costernaastligger ten westen Scheerstraat 91803266203r
, de erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstranaastligger ten noorden Scheerstraat 91803266203r
, JAN Jan Adam Abrahamschipper (trekveer-)verkoper Scheerstraat 91803266203r
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes koopmankoper 1/2 huis de Rode Molen genaemptScheerstraat 10de Rode Molen162523183r
KLASES, KLAAS Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10162523183r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10162523183r
FLORIS, JANKEde weduwe Jantyen Floris eerdere eigenaar Scheerstraat 10162523183r
LAMMERTS, SJOERD Siuerdt Lamberts eerdere eigenaar Scheerstraat 10162523183r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10162523183r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts , c.u.timmerman (mr. -)koper huis met een schuur en plaatsScheerstraat 101651236159v
DIRKS, KORNELIShet huis van Cornelis Dirx brouwernaastligger ten westen Scheerstraat 101651236159v
JANS, JELTJE Jeltie Jans verkoper Scheerstraat 101651236159v
DOUWES, IENSEwijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 101651236159v
TIETES, HETTE Hette Tyttes , c.u.koper huisScheerstraat 10168424211v
PIETERS, LAMMERTde weduwe van vroedsman Lammert Pytters naastligger ten oosten Scheerstraat 10168424211v
IEPES, PIETERde weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10168424211v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Scheerstraat 10168424211v
HARMENS, REINER Reinder Harmens smid (mr. ijzer-)koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtjeScheerstraat 10169924428r
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes koper Scheerstraat 10169924428r
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u.huurder Scheerstraat 10169924428r
TJALLINGS, DOOITSE Doitse Tjalles naastligger ten oosten Scheerstraat 10169924428r
KORNELIS, PIETERde weduwe van Pytter Cornelis naastligger ten zuiden Scheerstraat 10169924428r
IEPES, PIETERde weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10169924428r
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tytes Blinxmaverkoper Scheerstraat 10169924428r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)koper huis, loods en tuinScheerstraat 101730247341v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper Scheerstraat 101730247341v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Scheerstraat 101730247341v
HENDRIKS, JANde weduwe van Jan Hendriks naastligger ten oosten Scheerstraat 101730247341v
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 101730247341v
OEPKES, DOETJE Doetje Oepkes verkoper Scheerstraat 101730247341v
HARMENS, REINERwijlen Reiner Harmens schipper (trekveer-)verkoper Scheerstraat 101730247341v
JANS, AUKE Auke Jans smid (mr. ijzer-)koper 13/14 huisScheerstraat 10175025272v
JANS, AUKE Auke Jans smid (mr. ijzer-)eigenaar van 1/14 Scheerstraat 10175025272v
HENDRIKS, BINKE Bent Hendriks , n.u.naastligger ten oosten Scheerstraat 10175025272v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10175025272v
FOKKES, ANTJE Antie Fokkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 10175025272v
FOKKES, ANTJEde weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10175025272v
JANS, DOUWE Douwe Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
JANS, Ysaeck Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
FOKKES, ANTJEde weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , mediante patreverkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jans erflater Scheerstraat 10175025272v
JANS, FOKKE Fokke Jans , minderjarige vrijgezelverkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10175025272v
JANS, WALING Waling Jans , minderjarige vrijgezelverkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10175025272v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 10177225862r
, BERENDde weduwe van Beernd ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 10177225862r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10177225862r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Scheerstraat 10177225862r
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faberverkoper Scheerstraat 10177225862r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Scheerstraat 10177225862r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 101776258242v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelkerkoper q.q. Scheerstraat 101776258242v
, BERENDde weduwe van Beernd ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 101776258242v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Bloknaastligger ten westen Scheerstraat 101776258242v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 101776258242v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijmaprocureur fiscaalkoper huis en wagenmakerijScheerstraat 101778259142v
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 101778259142v
JETSES, JAKOBwijlen Jacob Jetses huurder Scheerstraat 101778259142v
, BERENDde weduwe van Beernt ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 101778259142v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelkerverkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
JETSES, MURK Murk Jetses arbeiderverkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
JETSES, RIKSTJEmeerderjarige vrijster Rixtje Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks verkoper q.q. Scheerstraat 101778259142v
JETSES, SIEMEN Simon Jetses kooltjerverkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
PIETERS, SIEMEN Simon Pieters , mede voor zijn kinderentimmerman (huis-)verkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
JETSES, GATSKEwijlen Gadske Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
JETSES, JAKOBwijlen Jacob Jetses wagenmaker (mr. -)erflater Scheerstraat 101778259142v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.boelgoedschrijverkoper hoekhuisScheerstraat 11164923675v
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Hemertverkoper Scheerstraat 11164923675v
JOHANNES, HENDRIK Hendrick Joannes smid (mr. -)koper huisScheerstraat 11167824116v
TEEKES, EEDEde weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11167824116v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Scheerstraat 11167824116v
JANS, SIEBE Sybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Scheerstraat 11167824116v
DOUWES, GRIETJE Griettie Douwes , voor zich en haar kinderenkoper 1/4 huisScheerstraat 11170824540v
BIERMA, SJOERD DIRKSwijlen Sjoerd Dirkx Biermaschipper (schuit-)koper Scheerstraat 11170824540v
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Potnaastligger ten westen Scheerstraat 11170824540v
BLINKSMA, HETTE TIETESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxmanaastligger ten noorden Scheerstraat 11170824540v
KLASES, TIETJE Tyttie Clases verkoper Scheerstraat 11170824540v
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schipper (schuit-)verkoper Scheerstraat 11170824540v
DOUWES, BONNE Bonne Douwes schoenmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 111737249216r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 111737249216r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 111737249216r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
HENDRIKS, Meinderts Hendricks verkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitamaplateelbakkerverkoper q.q. Scheerstraat 111737249216r
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendricks verkoper van 1/4 Scheerstraat 111737249216r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 1117382501r
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes koper Scheerstraat 1117382501r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 1117382501r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 1117382501r
DOUWES, BONSE Bonte Douwes verkoper Scheerstraat 1117382501r
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elferswinkelierkoper huisScheerstraat 11177325870v
NIJSING, ANTJE Anna Elisabeth Nijsingwinkelierkoper Scheerstraat 11177325870v
MECIMA, JOHANNES Johannes* Mecimanaastligger ten westen Scheerstraat 11177325870v
GERBENS, PIETERde weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11177325870v
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes verkoper Scheerstraat 11177325870v
, BERENDwijlen Baarnd ter Halslager (mr. varkens-)verkoper Scheerstraat 11177325870v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstrasmid (mr. grof-)koper door niaar huisScheerstraat 11177725980v
, P.wijlen burgerhopman P. G. Clamstrakoper door niaar Scheerstraat 11177725980v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. grof-)geniaarde koper Scheerstraat 11177725980v
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes geniaarde koper Scheerstraat 11177725980v
MECIMA, JOHANNES Johannis Mecima, c.u.naastligger ten westen Scheerstraat 11177725980v
GERBENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Gerbens Clamstranaastligger ten noorden Scheerstraat 11177725980v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Scheerstraat 11177725980v
, JAN Jan Geert Elfers , c.u.verkoper Scheerstraat 11177725980v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pytters smidkoper huisScheerstraat 12166123872r
GREULTS, Goslycktie Greelts koper Scheerstraat 12166123872r
HOITES, HOITEde schuur van Hoite Hoites , c.u.bakker (koek-)naastligger ten zuiden Scheerstraat 12166123872r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts naastligger ten westen Scheerstraat 12166123872r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)verkoper Scheerstraat 12166123872r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis verkoper Scheerstraat 12166123872r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper huis en pakhuisScheerstraat 12170724526v
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Suirgernaastligger ten zuiden Scheerstraat 12170724526v
HARMENS, REINER Reiner Harmens* smidnaastligger ten westen Scheerstraat 12170724526v
TEEKES, HINKE Hinke Tekes verkoper Scheerstraat 12170724526v
TJALLINGS, DOOITSE Dooytsen Tjalles ontvangerverkoper Scheerstraat 12170724526v
HARMENS, REINER Reiner Harmens smid (mr. ijzer-)koper door niaar huis en pakhuisScheerstraat 121717245279v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u.geniaarde koper Scheerstraat 121717245279v
ENGELS, GEERT Geert Engels , e.a.huurder Scheerstraat 121717245279v
PIEKES, TJALLINGde weduwe en erfgenamen van wijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden Scheerstraat 121717245279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens naastligger ten westen Scheerstraat 121717245279v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmanverkoper Scheerstraat 121717245279v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)koper huisScheerstraat 121726246259r
TEIES, KORNELISKE Cornelia Teyes koper Scheerstraat 121726246259r
GERBENS, AUKEhet pakhuis van Auke Gerbensz naastligger ten zuiden Scheerstraat 121726246259r
HARMENS, REINER Reyner Harmens smid (mr. ijzer-)verkoper Scheerstraat 121726246259r
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Scheerstraat 121726246259r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmermankoper huisScheerstraat 121741250165r
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes koper Scheerstraat 121741250165r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen weverhuurder onderhuis Scheerstraat 121741250165r
HENDRIKS, JANde weduwe van Jan Hendriks huurder voorboven Scheerstraat 121741250165r
RIENKS, HEERKE Heerke Rinkes naastligger ten zuiden Scheerstraat 121741250165r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smidnaastligger ten westen Scheerstraat 121741250165r
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper van 1/2 Scheerstraat 121741250165r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/2 Scheerstraat 121741250165r
JOHANNES, JAN Jan Johannys koper Scheffersplein1604228418v
JANS, Lyve Jans koper Scheffersplein1604228418v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein1604228418v
RINSES, JAKOB Jacob Rens naastligger ten westen Scheffersplein1604228418v
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten noorden Scheffersplein1604228418v
DEIES, SIEBE Sybe Dijes verkoper Scheffersplein1604228418v
, Grytien? Sixckes verkoper Scheffersplein1604228418v
HENDRIKS, TIJSde andere keet van wijlen Tijs Hendricks naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1613229129r
SJOERDS, TJEERDde keet van Tziaert Syoerts naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1613229129r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Scheffersplein OZ1613229129r
HENDRIKS, TIJSwijlen Tijs Hendricks verkoper Scheffersplein OZ1613229129r
VOGELSANG, REINS Uupcke Reyns Fogelsanghkoper provisioneel Scheffersplein OZ1613229137v
SJOERDS, TJEERDde keet van de weduwe van Tziaerd Syoerds naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1613229137v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes koper huis of woning met hof tuin of plaats strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan Outger metselaarScheffersplein OZ1615229262v
HESSELS, FOEKJE Foeck Hessels koper Scheffersplein OZ1615229262v
, OUTGER Outger metselaarnaastligger ten oosten* Scheffersplein OZ1615229262v
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1615229262v
TEEKES, GERBEN Gerben Taeckes naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1615229262v
KLASES, JAN Jan Claesen timmermanverkoper Scheffersplein OZ1615229262v
RIENKS, DIRK Dirck Riencks bewoner Scheffersplein OZ1620230216v
POPPES, SIPPEde zoutkeet van Sippe Poppes naastligger Scheffersplein OZ1620230216v
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1620230216v
RIENKS, DIRKde crediteuren van Dirck Riencks verkoper Scheffersplein OZ1620230216v
HANSES, JAN Jan Hansen koper kamerScheffersplein ZZ1658237169v
HANSES, EELKJE Eelck Hansens koper Scheffersplein ZZ1658237169v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein ZZ1658237169v
STEENSMA, het pakhuis van burgemeester Steensmanaastligger ten westen Scheffersplein ZZ1658237169v
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper kamerScheffersplein OZ167024012av
JORIS, JANde andere kamer van Jan Joris naastligger ten oosten Scheffersplein OZ167024012av
JORIS, JANde andere kamer van Jan Joris naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ167024012av
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ167024012av
JORIS, JAN Jan Joris verkoper Scheffersplein OZ167024012av
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Scheffersplein OZ167024012av
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Suyrgerkoper huis, weefwinkel, loods en tuintjeScheffersplein OZ1674240144r
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1674240144r
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerd Tjeerds naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1674240144r
GOOITSENS, LOURENSde crediteuren van Lourens Goytiens verkoper Scheffersplein OZ1674240144r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteynkoopmankoper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsenScheffersplein OZ1682241230v
JORIS, JANde kamers van Jan Joris leermannaastligger ten oosten Scheffersplein OZ1682241230v
JORIS, JANde kamers van Jan Joris leermannaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
TJERKS, BAUKE Baucke Tierx brouwerkoper huisScheffersplein OZ1686242122r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix oppermannaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1686242122r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakkernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1686242122r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gaverelandmeter en wijnrooier (geadmitteerde -)verkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242122r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde kinderen van wijlen Tjeerdt Sybrands Zuirgererflater Scheffersplein OZ1686242122r
JANS, DIEUWKEwijlen Dieucke Jans erflater Scheffersplein OZ1686242122r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamer aan elkanderenScheffersplein OZ1686242152r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamperverkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242152r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242152r
WILLEMS, REMMERT Rimmert Willems pottenbakkerkoper 2/3 pothuis, plaats en tuinScheffersplein OZ1692242404v
WILLEMS, REMMERT Rimmert Willems pottenbakkereigenaar van 1/3 Scheffersplein OZ1692242404v
TJERKS, BAUKE Bauke Tierx* brouwernaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1692242404v
RUITER, JAN Jan Ruiterturfdragernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1692242404v
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nautaverkoper Scheffersplein OZ1692242404v
NAUTA, SIERK oud burgemeester Siricus Nautakoper 2/3 pothuis, plaats en tuinScheffersplein OZ169124221va
, REMMERT Rimmert pottenbakkereigenaar van 1/3 Scheffersplein OZ169124221va
, RINNERT Rinnert pottenbakkerhuurder voor 2 jaren Scheffersplein OZ169124221va
, BAUKJE Bauke brouwernaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ169124221va
RUITER, JAN Jan Ruyternaastligger ten noorden Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, SIETSKE Sytske Andries Holcamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, LAMMERT Lammert Andries verkoper Scheffersplein OZ169124221va
JANS, FREERK Freerck Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, PIER Pier Andries verkoper Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, JAN Jan Andries Holkamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
JANS, ANDRIES Andries Jansen Holkamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)verkoper Scheffersplein OZ169124221va
WIEBRENS, LIJSBET Lijsbeth Wybrens verkoper Scheffersplein OZ169124221va
PIETERS, TEIE Teye Pytters schipper (wijd-)verkoper Scheffersplein OZ169124221va
WIEBRENS, PIERKJE Peerckjen Wybrens verkoper Scheffersplein OZ169124221va
DUBLINGA, ds. Dublingacandidatusverkoper Scheffersplein OZ169124221va
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts pottenbakkerkoper hof en potterieScheffersplein OZ1694243104v
JAKOBS, BOTJE Bottie Jacobs koper Scheffersplein OZ1694243104v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems verkoper Scheffersplein OZ1694243104v
REMMERTS, GRIETJEminderjarige dochter Grietie Remmerts verkoper Scheffersplein OZ1694243104v
, PIETER Pieter Farrijnkoper woningScheffersplein OZ1697243262r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx brouwernaastligger ten oosten Scheffersplein OZ1697243262r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1697243262r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx brouwernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1697243262r
HARMENS, Jackelijn Harmens verkoper Scheffersplein OZ1697243262r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendrix verkoper Scheffersplein OZ1697243262r
TJEERDS, WILLEM Willem Tjeerdts verkoper Scheffersplein OZ1697243262r
THOMAS, SIMKE Semke Thomas koper woningScheffersplein OZ1698243338r
JOUKES, GRIETJE Grietie Joukes koper Scheffersplein OZ1698243338r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1698243338r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Bauke Tierx brouwernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1698243338r
, PIETER Pieter Farrijnwinkelierverkoper Scheffersplein OZ1698243338r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits zoutziederkoper oude vervallen kamer (de kamer is laatst gebruikt als stalling der paarden van de trekschippers van Franeker)Scheffersplein WZ1716245256r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits zoutziedernaastligger ten westen Scheffersplein WZ1716245256r
, KLAAS Claes schipper (trek-)naastligger ten noorden Scheffersplein WZ1716245256r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Bauke Tierx naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1715245319r
VORM, TJEERD Tiaard van der Formnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1715245319r
, NATHANAEL Nathaniel Cromhuisenexecuteurverkoper q.q. Scheffersplein OZ1715245319r
LAQUART, ALLERT vroedsman Allardus Laquartverkoper Scheffersplein OZ1715245319r
NAUTA, Pierkjien Nautaverkoper Scheffersplein OZ1715245319r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Scheffersplein OZ1715245319r
WILLEMS, REMMERTwijlen Remmert Willems erflater Scheffersplein OZ1715245319r
AGES, HARMENburgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achterScheffersplein OZ1723246169r
VORM, JANKE TJEERDS Janske Tieerds van der Formkoper Scheffersplein OZ1723246169r
THOMAS, SIMKE Simke Thomas naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1723246169r
BAUKES, BROER Broer Baukes verkoper Scheffersplein OZ1723246169r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koper huisScheffersplein OZ1725246226v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Scheffersplein OZ1725246226v
AGES, HARMEN Harmen Agis brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1725246226v
PIETERS, SIETSE Sytse Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1725246226v
AGES, HARMEN Harmen Agis naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1725246226v
THOMAS, SIMKE Simpke Thomas verkoper Scheffersplein OZ1725246226v
JOUKES, GRIETJE Grietje Jouckes verkoper Scheffersplein OZ1725246226v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoper pakhuis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ172824788r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmakoper Scheffersplein OZ172824788r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper Scheffersplein OZ172824788r
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers koper huis, brouwerij, mouterij en plaatsjeScheffersplein OZ173224883r
GROENEWOUD, ANTJE JANS Antje Jans Groenewoltkoper Scheffersplein OZ173224883r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ173224883r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein OZ173224883r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Formverkoper Scheffersplein OZ173224883r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meinert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)koper door niaar huisScheffersplein OZ1734248335v
AERNTSMA, JASPER MEINERTS Jasper Meinerts Arentsmakoper door niaar Scheffersplein OZ1734248335v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Eylardswever (mr. linnen-)geniaarde koper Scheffersplein OZ1734248335v
MICHIELS, FRANS Frans Micchiels huurder Scheffersplein OZ1734248335v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1734248335v
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1734248335v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1734248335v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopmanverkoper Scheffersplein OZ1734248335v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldkoper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1746251119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldkoper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1746251119r
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Scheffersplein OZ1746251119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1746251119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsmaverkoper q.q. Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarigverkoper Scheffersplein OZ1746251119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldkoper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1746251119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldkoper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1746251119r
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Scheffersplein OZ1746251119r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u.huurder woning Scheffersplein OZ1746251119r
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1746251119r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsmaverkoper q.q. Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarigverkoper Scheffersplein OZ1746251119r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelenkoper pakhuis, den en tuintjeScheffersplein OZ1754253169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegenkoper Scheffersplein OZ1754253169r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsmaverkoper Scheffersplein OZ1754253169r
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menaldaverkoper Scheffersplein OZ1754253169r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerkoper schuur en meidenkamer en een aparte stalling en tuintje over de zoutsloot ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1757254111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingakoper Scheffersplein OZ1757254111r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelenverkoper Scheffersplein OZ1757254111r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegenverkoper Scheffersplein OZ1757254111r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johans wever (bont-)koper ledig stuk grond van 21, 5 bij 17, 5 voetScheffersplein OZ1758254132v
JAKOBS, JANKE Jantje Jacobus koper Scheffersplein OZ1758254132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u.naastligger ten westen Scheffersplein OZ1758254132v
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johans , c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1758254132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1758254132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerverkoper Scheffersplein OZ1758254132v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingaverkoper Scheffersplein OZ1758254132v
JANS, TJERK Tjerk Jans steenvoerderkoper huisScheffersplein OZ1758254175v
PIETERS, AUKJE Acke Pyters koper Scheffersplein OZ1758254175v
JAKOBS, HEIN Hein Jacobs huurder Scheffersplein OZ1758254175v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1758254175v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johan Pyters naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1758254175v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoudnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1758254175v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoudnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1758254175v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Scheffersplein OZ1758254175v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johan Pyters verkoper Scheffersplein OZ1758254175v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulenzadelmakersknechtkoper huisScheffersplein OZ1769257140v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Scheffersplein OZ1769257140v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannis naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1769257140v
GROENEWOUD, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Groenewoldnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1769257140v
GROENEWOUD, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Groenewoldnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1769257140v
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boerverkoper Scheffersplein OZ1769257140v
PIETERS, AUKJE Akke Pyters verkoper Scheffersplein OZ1769257140v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar ratione sanguinis huis, woning ten zuiden, en brouwerij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)geniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
MULDER, DIENA Dyna Muldersgeniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
, WILLEM Willem schoenmakerhuurder zuidelijke woning tot mei (p.j.)Scheffersplein OZ1770257153v
JANS, ROELOF Roelof Jans huurder zuidelijke woning vanaf mei (p.j.)Scheffersplein OZ1770257153v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulennaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1770257153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar mouterij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)geniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
MULDER, DIENA Dyna Muldersgeniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1770257153v
WIELING, JAN Jan Wielingnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1770257153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar kegelbaan ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)geniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
MULDER, DIENA Dyna Muldersgeniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
DOYEMA, JAN Jan Doyemanaastligger ten westen Scheffersplein OZ1770257153v
LEI, BINKE Bente van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1770257153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Scheffersplein OZ1770257153v
, EELKE Eeltje Travaillekoopmankoper woningScheffersplein OZ1771257221v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)huurder (p.j.)Scheffersplein OZ1771257221v
MENALDA, IEKE Eeke Menaldanaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1771257221v
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1771257221v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Scheffersplein OZ1771257221v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Scheffersplein OZ1771257221v
MEULEN, B. oud burgemeester B. van der Meulenkoper door niaar huisScheffersplein OZ1774258170v
LEI, B. B. van der Leykoper door niaar Scheffersplein OZ1774258170v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Piters smid (mr. grof-)geniaarde koper Scheffersplein OZ1774258170v
HESSELING, AREND Arent Heslingbewoner (p.j.)Scheffersplein OZ1774258170v
MENALDA, IEKE Eeke Menaldanaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1774258170v
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1774258170v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeScheffersplein 11808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Scheffersplein 11808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Scheffersplein 11808268148v
JANS, GEERTwijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein 11808268148v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. -)koper wagenhuis en grondScheffersplein 3178926384v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Scheffersplein 3178926384v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 3178926384v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westranaastligger ten zuiden Scheffersplein 3178926384v
, GOSLING Gosling Piekingaverkoper Scheffersplein 3178926384v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Scheffersplein 3178926384v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerverkoper Scheffersplein 3178926384v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koemelkerkoper huis, wagenhuis en grondScheffersplein 31791263288v
WIEBES, TJITSKE Tjietske Wybes koper Scheffersplein 31791263288v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westranaastligger ten zuiden Scheffersplein 31791263288v
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 31791263288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Scheffersplein 31791263288v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Scheffersplein 31791263288v
, KLAAS Claas Roodtjekoemelkerkoper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuidenScheffersplein 3181026944r
JANS, GEERT Geert Jans brouwernaastligger Scheffersplein 3181026944r
WESTRA, H. de erfgenamen van wijlen H. Westranaastligger ten zuiden Scheffersplein 3181026944r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koemelkerverkoper Scheffersplein 3181026944r
JANS, GEERT Geert Jansen brouwerkoper huis, kegelbaan, brouwerij, tapperij en mouterijScheffersplein 7178626284r
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwerkoper Scheffersplein 7178626284r
BARTELDS, JAN Jan Bertels naastligger ten oosten Scheffersplein 7178626284r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wildanaastligger ten oosten Scheffersplein 7178626284r
, A. A. R. van Dalzennaastligger ten zuiden Scheffersplein 7178626284r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulennaastligger ten zuiden Scheffersplein 7178626284r
LEI, JARICH Jarig A. van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein 7178626284r
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemaverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
JETSES, IEPEvroedsman Ype Jetzes Roodenhuisverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltemaverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stokcementmalerverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
, ANDRIES Andries Spieringshoekverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemamedicinae doctorverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaschilder (mr. -)verkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
PEAUX, PIER Pierre Peauxverkoper q.q. Scheffersplein 7178626284r
HANSES, JEENde kinderen en goederen van Jane Hansen verkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
ANDELES, IETJE Ytje Andeles verkoper Scheffersplein 7178626284r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaatkoper huisScheffersplein 7178926394v
SJOUKES, DOUWE Douwe Sjoukes , c.u.huurder (p.j.)Scheffersplein 7178926394v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 7178926394v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leykoopmanverkoper Scheffersplein 7178926394v
GALEMA, JAN Jan Galamakuiper (mr. -)koper huisScheffersplein 71808268137r
GERRITS, HEMKE Hemke Gerryts , c.u.huurder Scheffersplein 71808268137r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Scheffersplein 71808268137r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 71808268137r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Scheffersplein 71808268137r
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Scheffersplein 71808268137r
, MARTEN Marten Betzauwkoper huisScheffersplein 71810268338v
, MARTEN Marten Betzauwnaastligger ten oosten Scheffersplein 71810268338v
, MARTEN Marten Betzauwnaastligger ten zuiden Scheffersplein 71810268338v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Scheffersplein 71810268338v
GALEMA, JAN Jan Galema [staat: Galma]kuiper (mr. -)verkoper Scheffersplein 71810268338v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper kamerScheffersplein 13een_achter1682241208v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Scheffersplein 13een_achter1682241208v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 13een_achter1682241208v
STEENSMA, Stiensmanaastligger ten westen Scheffersplein 13een_achter1682241208v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans , ongehuwde dochterverkoper Scheffersplein 13een_achter1682241208v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen erflater Scheffersplein 13een_achter1682241208v
JANS, EELKJEwijlen Eelcke Jansen erflater Scheffersplein 13een_achter1682241208v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautakoper huis met potasbranderijScheffersplein 151692242374v
NAUTA, de keet van burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Scheffersplein 151692242374v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Scheffersplein 151692242374v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes schipperverkoper Scheffersplein 151692242374v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandkoper huis met een potas branderijScheffersplein 151698243360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS de zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijknaastligger ten zuiden Scheffersplein 151698243360r
NAUTA, oud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nautaverkoper Scheffersplein 151698243360r
BUITENPOST, LUTSKE Lutske Buitenpostkoper stalling en wagenhuisScheffersplein 15177725931v
BUITENPOST, LUTSKE Lutske Buitenpostnaastligger ten zuiden Scheffersplein 15177725931v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijckgriffierverkoper Scheffersplein 15177725931v
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijckverkoper Scheffersplein 15177725931v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaverkoper Scheffersplein 15177725931v
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Scheffersplein 15177725931v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsenScheffersplein 21169324352v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen koper Scheffersplein 21169324352v
WIEBES, GERRITde kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten oosten Scheffersplein 21169324352v
WIEBES, GERRITde kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten zuiden Scheffersplein 21169324352v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinverkoper Scheffersplein 21169324352v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nautaverkoper Scheffersplein 21169324352v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts koper huis of zoutkeet met tonnen, bakken, gereedschappen etc.en 1/3 part van een waterpraamScheffersplein 231619230159r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Scheffersplein 231619230159r
JAKOBS, MAAIKEde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Maycke Jacobs naastligger ten zuiden Scheffersplein 231619230159r
PEIMA, WORP Worp Peymaverkoper Scheffersplein 231619230159r
HENDRIKS, BRECHTJE Brecht Hendricks verkoper Scheffersplein 231619230159r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.koopmankoper huisScheffersplein 23165623755v
DIRKS, SIKKE Sicke Dircx naastligger ten oosten Scheffersplein 23165623755v
MARTENS, LIEUWKJE Leeucke Martens naastligger ten zuiden Scheffersplein 23165623755v
WALINGS, PIETERde zoutkeet van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten noorden Scheffersplein 23165623755v
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheffersplein 23165623755v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Scheffersplein 23165623755v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper provisioneel zoutkeet en steegScheffersplein 23168224156va
JORIS, JAN Jan Joris leerverkopernaastligger ten noorden Scheffersplein 23168224156va
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gaverelandmeter en wijnrooierverkoper q.q. Scheffersplein 23168224156va
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde kinderen van wijlen Tjeerd Sybrants Suyrgerverkoper Scheffersplein 23168224156va
JANS, DIEUWKEwijlen Dieucke Jans verkoper Scheffersplein 23168224156va
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Slooterdiekadvocaat Hof van Frieslandkoper zoutkeet met een steeg erbijScheffersplein 231697243311v
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsmakoper Scheffersplein 231697243311v
HENDRIKS, DOEDEde keet van de weduwe van Doede Hendriks naastligger ten zuiden Scheffersplein 231697243311v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nautanaastligger ten noorden Scheffersplein 231697243311v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nautaverkoper Scheffersplein 231697243311v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper zoutkeetScheffersplein 231703244213v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sydske Freerx Hingstkoper Scheffersplein 231703244213v
ARJENS, DOUWEde keet van Douwe Arjens naastligger ten zuiden Scheffersplein 231703244213v
SLOTERDIJK, DOMINICUS de stalling van verkoper Dominicus Sloterdijk, c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein 231703244213v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Scheffersplein 231703244213v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsmaverkoper Scheffersplein 231703244213v
FERWERDA, JOHANNES Johannis Ferwerdakoper zoutkeet met o.a. twee selhuizen, turfschuurScheffersplein 231741250170v
WIJNSMA, STIJNTJE Stijntie Winsmakoper Scheffersplein 231741250170v
RIJPMA, LIEUWE de weduwe van oud burgemeester Lieuwe Rypemanaastligger ten zuiden Scheffersplein 231741250170v
SLOTERDIJK, SIEMEN de stalling van de heer Simon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231741250170v
, ISAAK Isaak Roosenkoopmanverkoper Scheffersplein 231741250170v
BROUWER, KORNELIS Corneelis Brouwerkoopmankoper zoutkeetScheffersplein 231751252170r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikkoper Scheffersplein 231751252170r
RIJPMA, de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rypemanaastligger ten zuiden Scheffersplein 231751252170r
SLOTERDIJK, Slooterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231751252170r
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerdaverkoper Scheffersplein 231751252170r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Scheffersplein 231751252170r
MUNTER, JUNIUS Junius Pytter Munterkoper zoutkeetScheffersplein 231754253159v
BUITENPOST, LUTSKE Lutske Buitenpostkoper Scheffersplein 231754253159v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231754253159v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerverkoper Scheffersplein 231754253159v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikverkoper Scheffersplein 231754253159v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoper zoutkeetScheffersplein 23178626287r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamakoper Scheffersplein 23178626287r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis Scheffersplein 23178626287r
ALEMA, JUNIUS burgemeester Junius van Alemanaastligger ten zuiden Scheffersplein 23178626287r
ALEMA, JUNIUS burgemeester Junius van Alemaverkoper Scheffersplein 23178626287r
MUNTER, J. de weduwe van wijlen J. P. Muntererflater Scheffersplein 23178626287r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens comissaris van de trekschipperskoper huisScheffersplein 25165623757r
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers koper Scheffersplein 25165623757r
SIEDSES, THOMAS Thomas Sydses , c.soc.naastligger ten oosten Scheffersplein 25165623757r
EVERTS, FEIKEhuis en mouterij van Feycke Everts moutmakernaastligger ten zuiden Scheffersplein 25165623757r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens naastligger ten noorden Scheffersplein 25165623757r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Scheffersplein 25165623757r
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheffersplein 25165623757r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feikes koper 1/2 huisScheffersplein 2516652396v
, OEDSde kamer bewoond door Oeds schoenlappernaastligger ten oosten Scheffersplein 2516652396v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 2516652396v
ARJENS, KLAASde weduwe van Claas Arjens naastligger ten noorden Scheffersplein 2516652396v
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Fabercommissaris van de trekschippersverkoper Scheffersplein 2516652396v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmankoper zoutkeetScheffersplein 251702244162v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Geroltsmakoper Scheffersplein 251702244162v
BAKKER, DOEDESde keet van Zeerp Doedes de Backernaastligger ten zuiden Scheffersplein 251702244162v
SLOTERDIJK, DOMINICUS de zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijknaastligger ten noorden Scheffersplein 251702244162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backerkoopmanverkoper van 1/3 Scheffersplein 251702244162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer, mede voor zich zelfkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 251702244162v
DOEDES, SIETSKEde kinderen van Sydske Doedes verkoper van 1/3 Scheffersplein 251702244162v
FOPMA, JOHANNES Johannes Fopmakoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 251702244162v
DOEDES, JANKEde kinderen van wijlen Janke Doedes verkoper Scheffersplein 251702244162v
SEERPS, BAUKJEwijlen Bauckje Zeerps erflater Scheffersplein 251702244162v
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix erflater Scheffersplein 251702244162v
RIJPMA, LIEUWE gemeensman Livius Ripemakoper zoutkeetScheffersplein 25170724522v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Cuikkoper Scheffersplein 25170724522v
DOEDES, SEERPde keet van Seerp Doedes naastligger ten zuiden Scheffersplein 25170724522v
SCHIERE, JAN de keet van Jan Schierenaastligger ten noorden Scheffersplein 25170724522v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmanverkoper Scheffersplein 25170724522v
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruurds verkoper Scheffersplein 25170724522v
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollideskoper zoutkeetScheffersplein 251762255133r
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreaekoper Scheffersplein 251762255133r
TJALLINGII, JAKOB de zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii, c.s.naastligger ten zuiden Scheffersplein 251762255133r
MUNTER, J. de zoutkeet van vroedsman J. P. Munternaastligger ten noorden Scheffersplein 251762255133r
RIJPMA, RITSKE ds. Risco Ripemaverkoper Scheffersplein 251762255133r
RIJPMA, MARTJEN juffrouw Maartje Rypemaverkoper Scheffersplein 251762255133r
RIJPMA, LIEUWKJE juffrouw Leeukjen Rypemaverkoper Scheffersplein 251762255133r
VELSEN, GERARDUS eerw. heer Gerardus van Velsenpredikantverkoper Scheffersplein 251762255133r
NAUTA, EDWER Eduarda Nautakoper zoutkeetScheffersplein 251778259113v
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius Alemakoper Scheffersplein 251778259113v
BUITENPOST, LUCIA Lucia Buitenpostkoper Scheffersplein 251778259113v
MUNTER, JUNIUS wijlen Junius Petrus Munterkoper Scheffersplein 251778259113v
TJALLINGII, JAKOB zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingiinaastligger ten zuiden Scheffersplein 251778259113v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesverkoper Scheffersplein 251778259113v
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andreeverkoper Scheffersplein 251778259113v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper zoutkeetScheffersplein 251789263117v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten zuiden Scheffersplein 251789263117v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodenaastligger ten noorden Scheffersplein 251789263117v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alemaverkoper Scheffersplein 251789263117v
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Scheffersplein 251789263117v
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alemaerflater Scheffersplein 251789263117v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huisScheffersplein 271602228334v
KLASES, NEELTJE Neeltgien Claesen koper Scheffersplein 271602228334v
IEDES, WATSE Waatse Ydes verpachter grond Scheffersplein 271602228334v
SCHELTES, JANde koper Jan Scheltes , c.u.naastligger ten zuiden Scheffersplein 271602228334v
HENDRIKS, PIETERde keet van Pieter Hendricx naastligger ten noorden Scheffersplein 271602228334v
SIEMENS, MELLE Melle Symens [staat: Syourdts] naastligger Scheffersplein 271602228334v
JANS, JAN Jan Janssen , c.soc.verkoper Scheffersplein 271602228334v
JANS, GERRIT Gerryt Janssen , c.soc.verkoper Scheffersplein 271602228334v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterijScheffersplein 27162423125r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Scheffersplein 27162423125r
HENDRIKS, TIJShet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Tijs Hendricks naastligger ten oosten Scheffersplein 27162423125r
FEIKES, SJOERDals bewoner Sioerd Feyckes naastligger ten oosten Scheffersplein 27162423125r
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 27162423125r
HENDRIKS, TIJSde zoutkeet van Tijs Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 27162423125r
JELMERS, PIETER Pieter Jelmers verkoper Scheffersplein 27162423125r
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes , voor zich en haar kinderenverkoper Scheffersplein 27162423125r
PIETERS, JELMERwijlen Jelmer Pieters verkoper Scheffersplein 27162423125r
SJOUKES, JOHANNES Johannis Siouckes koper 1/2 huis met een ledige plaats, zoutkeet en div. roerende goederen (betreft hier de zoutkeet) ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein 271642234171v
RINSES, SETSKE Setske Rinses koper Scheffersplein 271642234171v
TJEERDS, WALINGde keet van Waling Tierdts naastligger ten noorden Scheffersplein 271642234171v
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper Scheffersplein 271642234171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Scheffersplein 271642234171v
WALINGS, PIETER Piter Walings , c.u.zoutziederkoper door niaar ratione proximitatis zoutkeet met gereedschappenScheffersplein 271646235204r
SCHELTES, SIKKE Sycke Scheltis geniaarde koper Scheffersplein 271646235204r
SJOUKES, JOHANNES Johannes Siouckes naastligger Scheffersplein 271646235204r
SJOUKES, JOHANNES Johannes* Siouckes* verkoper ([blijkt uit een latere akte])Scheffersplein 271646235204r
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamerScheffersplein 27165623783r
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Scheffersplein 27165623783r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Scheffersplein 27165623783r
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheffersplein 27165623783r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Scheffersplein 27165623783r
EEUWES, HANS Hans Euues koper 1/2 van een groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterijScheffersplein 271657237106r
HANSES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 271657237106r
MARTENS, LIEUWKE Leeucke Martens , c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein 271657237106r
EVERTS, FEIKEde erfgenamen van wijlen Feycke Everts verkoper Scheffersplein 271657237106r
HANSES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 271657237262v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens , c.soc.naastligger ten noorden Scheffersplein 271657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
ANDRIES, PIETER Pytter Andries verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
EVERTS, FEIKEwijlen Feycke Everts moutmakererflater Scheffersplein 271657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Scheffersplein 271657237262v
, KLAASoud burgerhopman Claes Valkenborghkoper provisioneel huisScheffersplein 27167924111ra
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Aeuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 27167924111ra
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Aeuwes naastligger ten westen Scheffersplein 27167924111ra
, KLAASoud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Scheffersplein 27167924111ra
ANDRIES, HENDRIKhet nagelaten weeskind van wijlen Hendrick Andries verkoper Scheffersplein 27167924111ra
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper twee huizenScheffersplein 271690242303v
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuwes naastligger ten oosten Scheffersplein 271690242303v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Scheffersplein 271690242303v
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten zuiden Scheffersplein 271690242303v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 271690242303v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Scheffersplein 271690242303v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper kamerScheffersplein 271690242322r
LIEUWES, GRIETJEde kamer van Grytie Lieuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDEde koper Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 271690242322r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
SIEBRENS, JANde geabandonneerde boedel van wijlen Jan Sybrens schipper op Dokkum (oud -)verkoper Scheffersplein 271690242322r
PIETERS, ARJAANTJEwijlen Arjaentie Pyters verkoper Scheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper kamerScheffersplein 271690242325r
, ALLERT Allert Kirghmannaastligger ten zuiden Scheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten westen Scheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Scheffersplein 271690242325r
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes verkoper Scheffersplein 271690242325r
JANS, KLAASwijlen oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein 271690242325r
JANS, AMALIA Lyke Jans verkoper Scheffersplein 271690242325r
OLFERTS, DIRKwijlen Dirck Olpherts verkoper Scheffersplein 271690242325r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, c.p.koper zoutkeetScheffersplein 27178126047v
BAKKER, DOEDE pakhuis van de heer Dodoneus Backernaastligger ten zuiden Scheffersplein 27178126047v
ALEMA, J. de keet van dr. J. Alemanaastligger ten noorden Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, AATJE Attia Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmanverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
ESTA, F. F. van Estakoopmanverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, PETRUS Petrus Tjallingiiklerk Admiraliteit Amsterdam (eerste -)verkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JOHANNES Johannes Tjallingiiapothekerverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JAKOB wijlen Jacobus Tjallingii, J.U.D.advocaat Hof van Frieslanderflater Scheffersplein 27178126047v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterijScheffersplein 291618230143r
TJEPKES, Tysck Tiepckes koper Scheffersplein 291618230143r
HENDRIKS, TIJShet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Thijs Hendrixs naastligger ten oosten Scheffersplein 291618230143r
FEIKES, SJOERDals bewoner Sioerd Feykes naastligger ten oosten Scheffersplein 291618230143r
SIEMENS, MELLE Melle Symons naastligger ten zuiden Scheffersplein 291618230143r
HENDRIKS, TIJSde zoutkeet van Tijs Hendrixs naastligger ten noorden Scheffersplein 291618230143r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Scheffersplein 291618230143r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Scheffersplein 291618230143r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper vier aan elkaar staande huizen, woningen en ervenScheffersplein 2916922436r
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)naastligger ten zuiden Scheffersplein 2916922436r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 2916922436r
, ALLERT Allert Kirghmanhovenierverkoper Scheffersplein 2916922436r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoper door niaar pakhuisScheffersplein 29178526228r
DREYER, JANKE Janke Dreyerkoper door niaar Scheffersplein 29178526228r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaargeniaarde koper Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaargeniaarde koper Scheffersplein 29178526228r
ANDRIES, ALLE Ale Andries gebruiker Scheffersplein 29178526228r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaarnaastligger ten oosten Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaarnaastligger ten oosten Scheffersplein 29178526228r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaarnaastligger ten zuiden Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaarnaastligger ten zuiden Scheffersplein 29178526228r
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannemakoopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 29178526228r
HOUT, JAN Jan van der Houtverkoper van 1/2 Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
JILLES, TJERK Tyerck Jelys koper Schoolsteeg WZ159722811v
HANSES, UILKJE Uulk Hanssen koper Schoolsteeg WZ159722811v
, ANNE Anne Reyntsen verpachter grond Schoolsteeg WZ159722811v
LOUWS, LOUW Lou Lous naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ159722811v
JANS, TJERK Tyerck Jans naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ159722811v
JELLES, IJSBRAND Ysbrant Jelles verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
KORNELIS, TEETSKEzijn vrouw Taed Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
KORNELIS, JETSE Jetse Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
KORNELIS, Leucke Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ159722811v
JELTES, KORNELISwijlen Cornelis Jeltes erflater Schoolsteeg WZ159722811v
SIETSES, OENE Oene Syttyes koper huisSchoolsteeg159722828v
SIJES, HISKE Hys Sijes koper Schoolsteeg159722828v
BERENDS, ANNE Anne Beyns verpachter grond Schoolsteeg159722828v
LASES, HAIE Haye Laes protesteert vanwege voorschotten aan de verkoperse Schoolsteeg159722828v
REINERS, HENDRIK Hendrick Reyners naastligger ten zuiden Schoolsteeg159722828v
FRANSES, EEBE Aebe Fransen naastligger ten noorden Schoolsteeg159722828v
TEEKES, DIEUWKE Dyucke Taekes , mede als erfgename van haar broederverkoper Schoolsteeg159722828v
JANS, KLAASwijlen Claes Jans verkoper Schoolsteeg159722828v
TEEKES, FOLKERTwijlen Folckert Taekes erflater Schoolsteeg159722828v
EELKES, ALEF Aleff Eelckes koper huis Schoolsteeg1599228142v
, TEETSKE Taads Wijnnerings koper Schoolsteeg1599228142v
, HENDRIK Hendrick metselaarnaastligger ten zuiden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
SIETSES, OENE Oene Syttyes verkoper Schoolsteeg1599228142v
SIJES, HISKE His Sijes verkoper Schoolsteeg1599228142v
KORNELIS, JETSE Jetse Cornelis aanhandelaar twee kamers Schoolsteeg1599228143v
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings aanhandelaar Schoolsteeg1599228143v
JILTS, TJERK Tyerck Jildts naastligger ten zuiden Schoolsteeg1599228143v
WOPKES, de erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes naastligger ten noorden Schoolsteeg1599228143v
JANS, TJERK Tyerck Jansen verwandelaar Schoolsteeg1599228143v
IESKES, Symon Iskes verwandelaar Schoolsteeg1599228143v
ROMKES, OUTGER Outger Romckes koper klein huisje, kamerSchoolsteeg1599228163r
EEBES, RINSKE Rijns Aebes koper Schoolsteeg1599228163r
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten zuiden Schoolsteeg1599228163r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper Schoolsteeg1599228163r
WOUTERS, ANTONIUSwijlen Antonys Wouters verkoper Schoolsteeg1599228163r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-10-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-10-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
JILTS, TJERKgrondpacht uit het huis van Tierck Jildts eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
PIETERS, MICHIELgrondpacht uit het huis van Michiel Pieters eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
EELKES, ALEFgrondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
REINERS, HENDRIKgrondpacht uit het huis van Hendrick Reyners eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 0-10-00 CGSchoolsteeg WZ1601228255v
RINSES, ANTJE Anneke Rinses koper Schoolsteeg WZ1601228255v
PIEBES, WIEBRENgrondpacht uit het huis van Wybren Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ1601228255v
ROMKES, RINSE Rynse Romckes koper finaal huisSchoolsteeg WZ1604228410r
, HENDRIK Hendrick Swaegmansnaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1604228410r
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Lammerts naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1604228410r
ROMKES, HIELKE Hylcke Romckes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1604228410r
MURKS, FEIE Fije Jan Murcx naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1604228410r
WILLEMS, JOCHEM Jochum Willems verkoper Schoolsteeg WZ1604228410r
HIELKES, AALTJE Aelcke Hilckes verkoper Schoolsteeg WZ1604228410r
, TJERK Tjerck Jeilts koper kamerSchoolsteeg1605228443v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verpachter grond Schoolsteeg1605228443v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Schoolsteeg1605228443v
EELKES, ALEF Aleff Eelckes naastligger ten noorden Schoolsteeg1605228443v
JAKOBS, SJOERD Siourdt Jacobs verkoper Schoolsteeg1605228443v
HENDRIKS, Aeltken Hendricx verkoper Schoolsteeg1605228443v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Schoolsteeg1605228443v
HENDRIKS, BERBER Barber Hendricx verkoper Schoolsteeg1605228443v
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
PIETERS, grondpacht uit het huis van Michyl Pieters eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de elf grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
KLASES, ALEFgrondpacht uit het huis van Aleff Claes eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
JILLES, grondpacht uit het huis van Liesbeth? Jelys eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
PIEBES, WIEBRENgrondpacht uit het huis van Wybrant Pybes eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228526r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228527r
JILLES, TJERKgrondpacht uit het huis van Tjerck Jelys eigenaar perceel Schoolsteeg1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228527r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228527r
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schoolsteeg1606228527r
TEEKES, HEETSE Hetse Taeckes koper huisSchoolsteeg OZ161122918r
JILLES, LIJSBET Lijsbeth Jylles koper Schoolsteeg OZ161122918r
, BAUKE Bauck Conincxverpachter grond Schoolsteeg OZ161122918r
TJOMMES, AUKE Auck Tziommes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ161122918r
, HESSELhuis en erf van Hessel van Winsumnaastligger ten noorden Schoolsteeg OZ161122918r
AGES, DIRK Dirck Agges verkoper Schoolsteeg OZ161122918r
PIETERS, PIETJE Piet Pyters verkoper Schoolsteeg OZ161122918r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens koper twee kamers aan elkaarSchoolsteeg161222980v
TJEERDS, REINTJE Reynck Tziaerts koper Schoolsteeg161222980v
BOUWES, BINNE Binne Buves naastligger ten zuiden Schoolsteeg161222980v
KORNELIS, JETSE Jetse Cornelis naastligger ten noorden Schoolsteeg161222980v
JANS, GERRIT Gerryt Jans , de oudeverkoper Schoolsteeg161222980v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Schoolsteeg161222980v
HAIES, FEIE Feye Hayes chirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisSchoolsteeg OZ161623034r
SJOERDS, BAUKJE Bauck Syeurts koper Schoolsteeg OZ161623034r
HIELKES, LIJSBET Lijsbet Hylckes protesteert vanwege een competentie Schoolsteeg OZ161623034r
TEUNIS, SIEMEN Symen Thoenis protesteert vanwege een competentie Schoolsteeg OZ161623034r
PIERS, AALTJE Aelcke Pyers naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ161623034r
ENS, PIETER Pieter Ensnaastligger ten noorden Schoolsteeg OZ161623034r
HIELKES, AALTJE Aelcke Hylckes verkoper Schoolsteeg OZ161623034r
WILLEMS, JOCHEMwijlen Jochum Willems verkoper Schoolsteeg OZ161623034r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks koper huisSchoolsteeg1619230158v
TEEKES, RINSKE Reynsck Takes koper Schoolsteeg1619230158v
SIEMENS, DOEDE Doede Symens verpachter grond Schoolsteeg1619230158v
ALEFS, Taets Aleffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg1619230158v
BOUWES, BOUWE Buue Buues naastligger ten noorden Schoolsteeg1619230158v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts consenteert Schoolsteeg1619230158v
ABES, AUKJE Auck Abbes consenteert Schoolsteeg1619230158v
ULBES, MARIA Mary Ulbes verkoper Schoolsteeg1619230158v
FRANSES, ABEwijlen Abbe Fransen verkoper Schoolsteeg1619230158v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks koper kamer met weefwinkelSchoolsteeg OZ1620230206v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps koper Schoolsteeg OZ1620230206v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ1620230206v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ1620230206v
, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel van Winsumnaastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1620230206v
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten westen Schoolsteeg OZ1620230206v
JELLES, BINKE Bente Jellis naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ1620230206v
REINERS, JAN Jan Reinerts verkoper Schoolsteeg OZ1620230206v
FREERKS, GERBRICHJE Gerbrich Freercks verkoper Schoolsteeg OZ1620230206v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
, WIEBRENgrondpacht uit het gewezen huis van Wibrant Pibis eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
JILLES, TJERKgrondpacht uit de kamer van wijlen Tierck Jelys eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
EELKES, ALEFgrondpacht uit de kamer van wijlen Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
PIETERS, MICHIELgrondpacht uit de kamer van wijlen Michiel Piters eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteegde Bruinvis162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkerkoper huis met een vrije steeg ten zuiden daaraan langs gelegen ([staat: 100 dalers a 30 stuivers])Schoolsteeg WZ162523173v
WORPS, TJITSKE Tyeetske Werps koper Schoolsteeg WZ162523173v
REINS, DJURRE Dyorre Reins timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ162523173v
, de weduwe van Tyerts Aliffs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ162523173v
EVERTS, JAKOB Jacob Everts schuitvoerderverkoper Schoolsteeg WZ162523173v
TJERKS, Weemcke Tyercks verkoper Schoolsteeg WZ162523173v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper huis met de gerechte helft van de plaats daarbij ten westen gelegenSchoolsteeg OZ162923286v
MELLES, SIETSKE Sytske Melles koper Schoolsteeg OZ162923286v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen protesteert vanwege onrechtmatige proclamatie Schoolsteeg OZ162923286v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems protesteert vanwege onrechtmatige proclamatie Schoolsteeg OZ162923286v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks niaarnemer ratione vicinitatis Schoolsteeg OZ162923286v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens niaarnemer ratione vicinitatis Schoolsteeg OZ162923286v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksniaarnemer ratione sanguinis Schoolsteeg OZ162923286v
SEERPS, TJEPKEmouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ162923286v
ROMKES, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ162923286v
SEERPS, TJEPKEmouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ162923286v
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels schipper (grootveer-)verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ162923286v
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes verkoper van 1/4 Schoolsteeg OZ162923286v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes verkoper van 1/4 Schoolsteeg OZ162923286v
HESSELS, MAAIKEwijlen Maycke Hessels erflater Schoolsteeg OZ162923286v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper door niaar twee kamers aan elkaar met de plaats ten oosten daaraan gelegenSchoolsteeg OZ162923287v
WIEBES, MELIS Melis Wybes houtkopergeniaarde koper Schoolsteeg OZ162923287v
SIETSES, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Schoolsteeg OZ162923287v
PIETERS, HESSELhet nagelaten huis van Hessel Pieters naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ162923287v
JANS, DIRKhet huis genaamd de Raven Dirck Jans naastligger ten noorden Schoolsteeg OZde Raven162923287v
OENES, GEERThet achterhuis van Geert Oenes naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ162923287v
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ162923287v
DOEDES, LUITJEN Luitien Doedes verkoper van 1/6 Schoolsteeg OZ162923287v
DOEDES, PIETER Pieter Doedes , mede voor hun zuster (ook voor 1/6) als erfgenamen van hun wijlen moederverkoper van 1/6 Schoolsteeg OZ162923287v
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wolters brouwerkoper huisSchoolsteeg OZ1629232108v
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendragerbewoner Schoolsteeg OZ1629232108v
HANSES, WIEBEweduwe van Wybe Hansen naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1629232108v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ1629232108v
FEIES, HARTMAN Hartman Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
FEIES, JAKOB Jacob Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
FEIES, SIEBREN Sybrant Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meykoper kamerSchoolsteeg OZ1631232185v
PIETERS, LIJSBET Elisabet Pieters koper Schoolsteeg OZ1631232185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u.naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ1631232185v
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1631232185v
KLASES, HARMEN Harmen Clasen Groeyerschipper (groot-)verkoper Schoolsteeg OZ1631232185v
RITSKES, FREERK Freerck Ritskes koper huis met vrije steegSchoolsteeg WZ163123318v
ARENDS, SIEUWKE Syuke Arents koper Schoolsteeg WZ163123318v
REINS, DJURRE Dyorre Reyns timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163123318v
, de weduwe van Tyets Aliffs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163123318v
, FREERK Freerck Freecrks bakkerverkoper Schoolsteeg WZ163123318v
WORPS, TEETSKE Taetske Werps verkoper Schoolsteeg WZ163123318v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meykoper kamerSchoolsteeg OZ163123322r
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Schoolsteeg OZ163123322r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverpachter grond Schoolsteeg OZ163123322r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meynaastligger ten oosten Schoolsteeg OZ163123322r
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ163123322r
ROMKES, OUTGERhuis van Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ163123322r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Meynaastligger ten noorden Schoolsteeg OZ163123322r
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ163123322r
SJOERDS, TJOMME Tyomme Syoerdts verkoper Schoolsteeg OZ163123322r
HAIES, AALTJE Aeltyen Hayes verkoper Schoolsteeg OZ163123322r
SIEMENS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Symons verpachter grond Schoolsteeg WZ163123330v
, TJITSKEde kamer van Tyets Aliffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163123330v
, TJERK Tyerck kalkmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163123330v
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs , voor zijn twee onmondige kinderenverkoper van 2/3 Schoolsteeg WZ163123330v
TJERKS, FROUKJEwijlen Frouck Tyercks verkoper van 2/3 Schoolsteeg WZ163123330v
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs verkoper q.q. Schoolsteeg WZ163123330v
TJERKS, KORNELISde vier nagelaten weeskinderen van Cornelis Tyercks verkoper Schoolsteeg WZ163123330v
TJERKS, TRIJNTJE Trijntie Tyercks verkoper van 1/3 Schoolsteeg WZ163123330v
KEIMPES, DOUWE Douwe Keympes koper q.q. Schoolsteeg163223343r
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemertkoper q.q. Schoolsteeg163223343r
, GRIETJE Grietie verpachter grond Schoolsteeg163223343r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens verpachter grond Schoolsteeg163223343r
, GRIETJE Grietie naastligger ten zuiden ([staat: Grietie Jan Martens])Schoolsteeg163223343r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten zuiden Schoolsteeg163223343r
, GRIETJE Grietie naastligger ten noorden ([staat: Grietie Jan Martens])Schoolsteeg163223343r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten noorden Schoolsteeg163223343r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen , c.u.rogmeterverkoper Schoolsteeg163223343r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper huisSchoolsteeg WZ163223347r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ163223347r
, JAN Jan Beecsmanaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163223347r
, HANS Hans blekernaastligger ten westen Schoolsteeg WZ163223347r
, ABE Abbe Ebrichs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163223347r
UILKES, IJSBRAND Isbrandt Uilckes verkoper Schoolsteeg WZ163223347r
TJERKS, JAKOBJE Jaepke Tiercks verkoper Schoolsteeg WZ163223347r
RITSKES, JELLE Jelle Ritsckes koper huisSchoolsteeg WZ163323394r
HILLES, DIEUWKE Dieucke Hilles koper Schoolsteeg WZ163323394r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ163323394r
, FREERK Freerck bakkernaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163323394r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx wevernaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163323394r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen, c.u.verkoper Schoolsteeg WZ163323394r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.koper kamer met vrije steegSchoolsteeg WZ1633233106v
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ1633233106v
JORRITS, ANTJE Antie Jorrits naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1633233106v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1633233106v
RITSKES, FREERK Freerck Ritskes verkoper Schoolsteeg WZ1633233106v
ARENDS, SJOUKE Syoucke Arents , c.u.verkoper Schoolsteeg WZ1633233106v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koper kamerSchoolsteeg WZ1634233144r
FEDDES, OEDSKE Oedske Feddes koper Schoolsteeg WZ1634233144r
RITSKES, JELLE Jelle Ritskes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1634233144r
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes verkoper Schoolsteeg WZ1634233144r
JANS, LOLKJE Lolck Jans verkoper Schoolsteeg WZ1634233144r
PIETERS, JAN Jan Pyters koper huisSchoolsteeg WZ1635233162r
JANS, FOKELTJE Foockell Jans koper Schoolsteeg WZ1635233162r
, HENDRIK Hendrick Swaegmannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1635233162r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1635233162r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuues naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1635233162r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Schoolsteeg WZ1635233162r
IDSES, FOPKE Fopke Idses koper kamer en loods met vrije steegSchoolsteeg WZ163723427v
OUTGERS, OENEhet gortmakers maalhuis van Oene Outgers naastligger ten oosten Schoolsteeg WZ163723427v
, ANTJEde kamer van Antje naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163723427v
, DJURREwijlen Diorre timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163723427v
, MEINERTde kamer van Meinert metselaarnaastligger ten westen Schoolsteeg WZ163723427v
RITSKES, JELLEde kamer van Jelle Ritskes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163723427v
TJERKS, TRIJNTJE Trijntie Tierks verkoper Schoolsteeg WZ163723427v
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius koper huisSchoolsteeg WZ163823464v
REMMERTS, TRIJNTJE Trijn Remmerts koper Schoolsteeg WZ163823464v
FEIES, MEINERT Meinert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ163823464v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163823464v
PIETERS, JAN Jan Piters kussendragerverkoper Schoolsteeg WZ163823464v
SIEBES, PIETER Pyeter Syebes , c.u.koper huisSchoolsteeg WZ163923484v
DONKER, SIEMEN Symen Donkernaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163923484v
RITSKES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Ritsckes verkoper Schoolsteeg WZ163923484v
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs koper kamerSchoolsteeg WZ1641234148r
, GEERTJEde brouwerij van Geertie brouwsternaastligger Schoolsteeg WZ1641234148r
JAKOBS, SIEMENde proclamant Simen Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1641234148r
JANS, ARJEN Arien Jansen , c.u.koper huis of woning met een loods of stal erachterSchoolsteeg WZ1645235174r
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1645235174r
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1645235174r
LOLKES, DOUWE Douwe Lolckes voermanverkoper Schoolsteeg WZ1645235174r
BERENDS, JAN Jan Beerns koper kamerSchoolsteeg WZ1647235263r
FRANSES, GEERTJE Geerte Fransen koper Schoolsteeg WZ1647235263r
JAKOBS, SIEBREN Sybren Jacobs Donckernaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1647235263r
JOHANNES, PIETERkinderen van Pytter Joannes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1647235263r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1647235263r
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners , c.u.verkoper Schoolsteeg WZ1647235263r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u.koper ledige plaatsSchoolsteeg WZ1657237128v
AMBROSIUS, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1657237128v
HARMENS, RIENK Rient Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1657237128v
JANS, ARJENde weduwe van wijlen Arien Jans naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1657237128v
BERENDS, HARMENde weduwe van mr. Harmen Baernts verkoper Schoolsteeg WZ1657237128v
ROELOFS, IEPE Epe Roelofs , c.u.koper kamerSchoolsteeg1658237162r
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthofverpachter grond Schoolsteeg1658237162r
ALBERTS, THOMAS Tomas Albarts naastligger ten zuiden Schoolsteeg1658237162r
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pietersnaastligger ten noorden Schoolsteeg1658237162r
WIEBES, FEITE Feyte Wybes verkoper Schoolsteeg1658237162r
FREERKS, HARMEN Harmen Freerx koper kamerSchoolsteeg WZ166723996v
JANS, MARIA Mary Jans koper Schoolsteeg WZ166723996v
, SIEMEN Simon Donckernaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ166723996v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Schoolsteeg WZ166723996v
ALBERTS, THOMASwijlen Tomas Alberts verkoper Schoolsteeg WZ166723996v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper kamer of schuurtje met een mooi plaatskeSchoolsteeg WZ1667239104v
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienx koper Schoolsteeg WZ1667239104v
, MARTEN Marten Buysmannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1667239104v
HARMENS, RIENK Rienck Harmens naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1667239104v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1667239104v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinghstverkoper Schoolsteeg WZ1667239104v
FEIKES, JAN Jan Feickes chergerkoper twee kamersSchoolsteeg167024028r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper grondpacht van 1-02-12 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Schoolsteeg OZ1675240199v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper Schoolsteeg OZ1675240199v
GAUKES, GERRIT Gerrit Gouckes koper Schoolsteeg OZ1675240199v
GAUKES, GERRITgrondpacht uit de kamer van Gerrit Gouckes eigenaar perceel Schoolsteeg OZ1675240199v
, JANKEeen weduwe Jancke bewoner Schoolsteeg OZ1675240199v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmakoper kamerSchoolsteeg167924145v
, GERRIT Gerryt Goucks naastligger ten oosten Schoolsteeg167924145v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmanaastligger ten zuiden Schoolsteeg167924145v
, GERRIT Gerryt Goucks naastligger ten noorden Schoolsteeg167924145v
MARNSTRA, DOMINICUS Dominicus Marnstranotarisverkoper Schoolsteeg167924145v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmankoper kamerSchoolsteeg WZ1682241222r
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes koper Schoolsteeg WZ1682241222r
, GRIETJE Grietie Thjommes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1682241222r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmannaastligger ten westen Schoolsteeg WZ1682241222r
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1682241222r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmannaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1682241222r
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1682241222r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis verkoper Schoolsteeg WZ1682241222r
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx verkoper Schoolsteeg WZ1682241222r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons Donckerkoper provisioneel huis met nog een klein huisjeSchoolsteeg WZ168024119ra
PIETERS, GEERT Geertie Pieters naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ168024119ra
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ168024119ra
PIETERS, JANKE Jancke Pieters naastligger ten westen Schoolsteeg WZ168024119ra
FEDDES, GEESKEde erfgenamen van wijlen Geeske Feddes verkoper Schoolsteeg WZ168024119ra
, SIEMENwijlen Symon Donckerverkoper Schoolsteeg WZ168024119ra
KLASES, JELTJE Jeltie Clases koper twee kamersSchoolsteeg WZ168424248v
OEPKES, HAIEwijlen Haye Upkes koper Schoolsteeg WZ168424248v
KLASES, JELTJE Jeltie Clases naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ168424248v
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Schoolsteeg WZ168424248v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermakaarsenmaker en koopmankoper huisSchoolsteeg WZ1686242112v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1686242112v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermanaastligger ten westen Schoolsteeg WZ1686242112v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermanaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1686242112v
HARMENS, JAN Jan Harmens rentmeesterkoper kamerSchoolsteeg WZ1690242334r
ROSEE, MARTEN Marten Roseekoopmankoper tuintjeSchoolsteeg1705244309r
DONKER, JAKOB Jacob Donkernaastligger ten zuiden Schoolsteeg1705244309r
, HIDDEde weduwe van Hidde wagenmakernaastligger ten westen Schoolsteeg1705244309r
HAIES, KLAAS Claes Hayes naastligger ten noorden Schoolsteeg1705244309r
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlieverkoper Schoolsteeg1705244309r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens lakenkoperkoper kamerSchoolsteeg170724536r
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds schipper (wijd-)verkoper Schoolsteeg170724536r
KLASES, PIETER Pytter Clasen schoenmakerverkoper Schoolsteeg170724536r
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaarverkoper Schoolsteeg170724536r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters winkelierverkoper Schoolsteeg170724536r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Schoolsteeg170724536r
VRIES, HIDDE wijlen Hidde de Vriesverkoper Schoolsteeg170724536r
PIETERS, TIETJE Tyttie Pieters verkoper Schoolsteeg170724536r
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts verkoper Schoolsteeg170724536r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Biermaverkoper Schoolsteeg170724536r
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Schoolsteeg170724536r
BIERMA, FROUKJE DIRKS Froukjen Dirx Biermaverkoper Schoolsteeg170724536r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-)verkoper Schoolsteeg170724536r
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Schoolsteeg170724536r
PIETERS, TIETJE Tyttje Pieters koper 7/8 huisSchoolsteeg170824571v
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts koper Schoolsteeg170824571v
PIETERS, TIETJE Tyttje Pieters eigenaar van 1/8 Schoolsteeg170824571v
RINNERTS, KORNELISwijlen Cornelis Rinnerts eigenaar van 1/8 Schoolsteeg170824571v
SIEBRENS, GAUKE Goucke Sibrens naastligger ten zuiden Schoolsteeg170824571v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten westen Schoolsteeg170824571v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten noorden Schoolsteeg170824571v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pieter Sioerds Biermakoopmanverkoper Schoolsteeg170824571v
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Plattekoper huis met een kamer erachterSchoolstraat 11696243188r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clases Fonteinnaastligger ten oosten Schoolstraat 11696243188r
GERRITS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Gerrits naastligger ten noorden Schoolstraat 11696243188r
JANS, WILLEM Willem Jansen , meerderjarigeverkoper Schoolstraat 11696243188r
JANS, MEINERTmeerderjarige Meindert Jansen verkoper Schoolstraat 11696243188r
JANS, DOETJEmeerderjarige Doedtie Jansen verkoper Schoolstraat 11696243188r
HIDDES, WIEBE Wybe Hiddes zeevarend persoonkoper huis, kamer en plaatsjeSchoolstraat 116992448v
STELLINGWERF, HILTJE JAKOBS Hiltie Jacobs Stellingwerffkoper Schoolstraat 116992448v
, STAAS Staas , c.u.gleibakkerhuurder voorkamer (p.j.)Schoolstraat 116992448v
, JOOST Joost , c.u.huurder zijkamer (p.w.)Schoolstraat 116992448v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claasen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Schoolstraat 116992448v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits naastligger ten noorden Schoolstraat 116992448v
DIRKS, JANwijlen Jan Dirx naastligger ten noorden Schoolstraat 116992448v
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Plattekorendragerverkoper Schoolstraat 116992448v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhoff, c.u.koper huisSchoolstraat 11726246254r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fonteinnaastligger ten oosten Schoolstraat 11726246254r
ANDRIES, JOOST Joost Andries naastligger ten noorden Schoolstraat 11726246254r
DIRKS, MARTENbewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx naastligger ten noorden Schoolstraat 11726246254r
STELLINGWERF, HILTJE Hiltie Stellingwerfverkoper Schoolstraat 11726246254r
HIDDES, WIEBEwijlen Wybe Hiddes verkoper Schoolstraat 11726246254r
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arents wever (bont-)koper huisSchoolstraat 1172724742r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtje Jacobs koper Schoolstraat 1172724742r
BAKKER, R. R. Bakkersecretaris (oud -)verpachter grond Schoolstraat 1172724742r
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinnaastligger ten oosten Schoolstraat 1172724742r
ANDRIES, JOOST Joost Andries naastligger ten noorden Schoolstraat 1172724742r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhofwever (mr. bont-)verkoper Schoolstraat 1172724742r
BURG, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Burgverkoper Schoolstraat 1172724742r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper ledige plaats of huisstede van 130 x 24 voet (zes halve lakens, mits dat de verkopers toe zullen boven de andere percelen mede aan de proclamanten verkocht, 106 CG)Schoolstraat 21614229222v
POPTA, TJEBBE TJEBBES Tiebbe Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERSlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen, c.u.naastligger ten westen Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen, e.a.verkoper Schoolstraat 21614229222v
GERRITS, Jaeptien Gerryts verkoper Schoolstraat 21614229222v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof met belvedere of zomerhuisSchoolstraat 21712245165v
SIETSES, DIRKde kamers van Dirk Sytses naastligger ten zuiden Schoolstraat 21712245165v
RUITENSCHILD, TRIJNTJE Trijntie Ruitenschiltnaastligger ten zuiden Schoolstraat 21712245165v
SYVERDA, TJEERD het houtstek van Tieerd Siverdanaastligger ten westen Schoolstraat 21712245165v
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuiskapiteinverkoper Schoolstraat 21712245165v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingaklerk Admiraliteit in Friesland (eerste -)koper huisSchoolstraat 21728247108v
SYVERDA, TJEERD het koolstek van Tjeerd Syvardakoopmannaastligger ten westen Schoolstraat 21728247108v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Schoolstraat 21728247108v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaankoopmankoper door niaar huis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoningSchoolstraat 21791263340v
PIETERS, JOOST Joost Pieters smid (grof-)geniaarde koper Schoolstraat 21791263340v
, Dollemanmajoorhuurder Schoolstraat 21791263340v
TUINHOUT, HAIE Haaye Tuinhout, q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuisSchoolstraat 218072686r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema, q.q.koopmanhuurder (p.j.)Schoolstraat 218072686r
BLOEM, WIETSE Wytse Blom, c.u.bewoner Schoolstraat 218072686r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanverkoper Schoolstraat 218072686r
GERRITS, BEREND Beernt Gerryts koper kamerSchritsen15972282v
GERRITS, GEERTJE Geertyen Gerryts koper Schritsen15972282v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen15972282v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs naastligger ten westen Schritsen15972282v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs naastligger ten noorden Schritsen15972282v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen15972282v
BERENDS, ANTJE Anna Beerns verkoper Schritsen15972282v
WIEBES, ROMKE Romke Wybes koper kamerSchritsen15972288r
DOUWES, BAUKJE Bauck Douwes koper Schritsen15972288r
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen15972288r
WIEBES, ROMKE Romke Wybes , c.u.naastligger ten oosten Schritsen15972288r
, IETJE Yd wasvrouwnaastligger ten westen Schritsen15972288r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen zeilmakerverkoper Schritsen15972288r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes verkoper Schritsen15972288r
JANS, SEEKELE Saeckele Jans koper kamer met achterplaats en medegebruik van de steegSchritsen159722818v
JAKOBS, IETJE Yd Jacobs koper Schritsen159722818v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Schritsen159722818v
PIETERS, Jacomyntyen Pieters verkoper Schritsen159722818v
AGES, IEPE Epe Agges koper provisioneel 1/2 huisSchritsen159722819v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen159722819v
HOMMES, DOUWE Douwe Hommes , oom over de verkoopsterskoper door niaar ratione sanguinis 1/2 huisSchritsen159722827r
DIRKS, JAN Jan Dirx geniaarde koper Schritsen159722827r
TJERKS, BOTJE Botke Tyerx geniaarde koper Schritsen159722827r
, LUBBERTde kamers van Lubbert lijndraaiernaastligger ten oosten Schritsen159722827r
WILLEMS, JANKE Jantyen Willems naastligger ten westen Schritsen159722827r
PIETERS, RINSKE Rints Pieters verkoper Schritsen159722827r
PIETERS, MARIA Mary Pieters verkoper Schritsen159722827r
PIETERS, JOOST Joest Pieters koper kamerSchritsen159722838v
JANS, RINSKE Reynske Jans koper Schritsen159722838v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerverpachter grond Schritsen159722838v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen159722838v
DOUMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Ryntie Douwma, daerden rector in woentnaastligger ten oosten Schritsen159722838v
PIETERS, JOOSTde proclamanten Joest Pieters , c.u.naastligger ten westen Schritsen159722838v
GERRITS, BEREND Berent Gerrits verkoper Schritsen159722838v
JANS, ANTJE Anna Jansen verkoper Schritsen159722838v
WIEBES, TJEERD Tyaard Wybes koper ledige plaats met loodsSchritsen NZ159722868r
JANS, GEERTJE Geert Jans koper Schritsen NZ159722868r
JOUWS, JAN Jan Juus naastligger ten oosten Schritsen NZ159722868r
, HANSde verkoper Hans Tyaadsen , c.u.smidnaastligger ten westen Schritsen NZ159722868r
, HANS Hans Tyaadsen smidverkoper Schritsen NZ159722868r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen NZ159722868r
WELMERS, Hendrickye Welmers eigenaar van 1/2 Schritsen159722872r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannes naastligger ten oosten Schritsen159722872r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses naastligger ten westen Schritsen159722872r
HAIES, AGE Agge Haeyes verkoper q.q. Schritsen159722872r
WELMERS, HENDRIKJEde kinderen van Hendrickyen Welmers verkoper Schritsen159722872r
FOPKES, GERRITwijlen Gerryt Fopckes verkoper Schritsen159722872r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses koper kamerSchritsen1598228119av
EESGES, GRIETJE Gryet Aesges koper Schritsen1598228119av
SIPKES, KLAAS Claes Sipckes naastligger Schritsen1598228119av
HERES, SIPKE Sipcke Heeres naastligger ten zuiden Schritsen1598228119av
FRIESES, SIPKEde proclamant Sipcke Frieses , c.u.naastligger ten noorden Schritsen1598228119av
PIETERS, KLAAS Claes Pyeters leertouwerverkoper Schritsen1598228119av
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper twee kamers Schritsen1598228131v
TJEERDS, ANTJE Anna Tyaards koper Schritsen1598228131v
SIKKES, KLAAS Claas Sickes naastligger ten oosten Schritsen1598228131v
, GEESKE Geeske naastligger ten westen ([staat: Geeske Hillebrants weduwe])Schritsen1598228131v
, HILLEBRANDwijlen Hillebrant naastligger ten westen Schritsen1598228131v
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper Schritsen1598228131v
EESGES, GRIETJE Gryet Aesghes verkoper Schritsen1598228131v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper ledige plaats; met een vrije steegSchritsen ZZ1599228152v
JILLES, MAAIKE Maycke Jelis koper Schritsen ZZ1599228152v
AGES, IEPE Epo Agges naastligger ten oosten Schritsen ZZ1599228152v
, RINSE Rinse bierdragernaastligger ten westen Schritsen ZZ1599228152v
ARENDS, HENDRIKde plaats van Hendrick Aerndts naastligger ten noorden Schritsen ZZ1599228152v
, PIETER Pyeter van der Helleverkoper Schritsen ZZ1599228152v
PIETERS, GRIETJE Gryetien Pyeters verkoper Schritsen ZZ1599228152v
HERES, SIKKE Sicke Heeres koper kamerSchritsen1599228175v
TJALLINGS, IENSKE Ints Tzialings koper Schritsen1599228175v
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerts naastligger ten zuiden Schritsen1599228175v
, LAMMERT Lambert naastligger ten noorden Schritsen1599228175v
PIETERS, KLAAS Claes Pyeters leertouwerverkoper Schritsen1599228175v
BOTES, LIJSBET Lijsbeth Bottes verkoper Schritsen1599228175v
, MARIA Mary naastligger ten oosten Schritsen ZZ1599228186v
, STOFFELwijlen Stoffel smidnaastligger ten oosten Schritsen ZZ1599228186v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1599228186v
FEIKES, KLAASde weduwe van Claes Fijkes naastligger ten noorden Schritsen ZZ1599228186v
, MARIA Mary crediteur (triumphant) ([staat: Mary Stoffel smids weduwe])Schritsen ZZ1599228186v
, STOFFELwijlen Stoffel smidcrediteur (triumphant) Schritsen ZZ1599228186v
WOPKES, TJEERD Tyaerdt Wopckes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ1599228186v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper 1/6 van 10-00-00 GG grondpachtSchritsen ZZ1600228196v
RINSES, ANTJE Anneken Rintzes koper Schritsen ZZ1600228196v
BOUDEWIJNS, AREND Arent Boudewijns lakenkoperprotesteert vanwege een hypotheek Schritsen ZZ1600228196v
GERRITS, LUBBERTgrondpacht uit lijnbaan en huissteeden van wijlen Lubbert Gerryts lijndraaiereigenaar perceel Schritsen ZZ1600228196v
LUBBERTS, Geys Lubberts eigenaar perceel Schritsen ZZ1600228196v
EESGES, GRIETJE Gryet Aesges verkoper Schritsen ZZ1600228196v
, SIPKEhaar man Sipcke Vryeses verkoper Schritsen ZZ1600228196v
, SIBBELTJE Sibbel naastligger ten oosten ([staat: Sibbel Claeses weduwe])Schritsen ZZ1600228227r
, KLAASwijlen Claes naastligger ten oosten Schritsen ZZ1600228227r
OEPKES, TJEERDde kamer van Tyaert Wipckes naastligger ten oosten Schritsen ZZ1600228227r
, Asche Roboduseerdere eigenaar Schritsen ZZ1600228227r
, Asche Roboduscrediteur (triumphant) Schritsen ZZ1600228227r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ1600228227r
FLORIS, IEMKJE Ympke Floris koper huis met de ledige plaats daarachterSchritsen ZZ1601228241v
PIETERS, JANKE Jannetgien Pieters koper Schritsen ZZ1601228241v
GERRITS, IEME Yme Gerryts verpachter grond Schritsen ZZ1601228241v
GERRITS, HENDRIKhet huis van Hendrick Gerrits grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen ZZ1601228241v
JAKOBS, SJOERD Syourdt Jacobs naastligger ten oosten Schritsen ZZ1601228241v
HARTS, JAN Jan Heerts naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1601228241v
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerrits naastligger ten westen Schritsen ZZ1601228241v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrandts verkoper Schritsen ZZ1601228241v
DOUWES, SIETSKE Sydts Douwes verkoper Schritsen ZZ1601228241v
, KORNELIS Cornelis pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen1602228282v
, MATTEUS Matheus pottenbakkernaastligger ten westen Schritsen1602228282v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdachverkoper q.q. Schritsen1602228282v
PIETERS, Dircktgien Pieters verkoper Schritsen1602228282v
MARTENS, WILLEM Willem Martens verkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, ANTJE Anne Pieters , maior annisverkoper Schritsen1602228282v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, WILLEMKE Willemke Pieters , maior annisverkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, LIEUWE Lieuwe Pieters , n.u., uitlandigverkoper Schritsen1602228282v
ROGIERS, IEME Ime Rogiers koper kruidentuinSchritsen1602228311r
, KLAAS Claes leertouwernaastligger ten oosten Schritsen1602228311r
HENDRIKS, DIRKde verkoper burgemeester Dierck Hendricks naastligger ten zuiden Schritsen1602228311r
ROGIERS, IEMEde koper Ime Rogiers naastligger ten noorden Schritsen1602228311r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dierck Hendricks verkoper Schritsen1602228311r
LAMMERTS, SIEBREN Sybrandt Lammerts aanhandelaar huisSchritsen1604228387v
, JAN Jan pottenbakkernaastligger ten oosten Schritsen1604228387v
RITSKES, ANNE Anne Ritskes naastligger ten westen Schritsen1604228387v
JENSMA, MEILE Meyle Jensmaverwandelaar Schritsen1604228387v
SIPKES, TIETJE Tyedt Sipckes koper kamerSchritsen1604228412r
SIEMENS, KLAASwijlen Claes Symens koper Schritsen1604228412r
LUBBERTS, GEESKE Geeske Lubberts verpachter grond Schritsen1604228412r
WIEPKES, TJEERD Tjaerdt Wypckes naastligger ten oosten Schritsen1604228412r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwernaastligger ten westen Schritsen1604228412r
HAIES, SIPKE Sipcke Hayes verkoper Schritsen1604228412r
JETSES, FOKELE Foeckele Jetzes pottenbakkerkoper huisSchritsen1605228470v
JANS, MINKE Minck Jans koper Schritsen1605228470v
SIKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Syckes metselaarverpachter grond Schritsen1605228470v
, HENDRIKde weduwe van Hendrick Wortelmannaastligger ten oosten Schritsen1605228470v
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Reyners weduwe])Schritsen1605228470v
, REINERweijlen Reyner naastligger ten westen Schritsen1605228470v
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen1605228470v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen1605228470v
JETSES, Foockel Jetses pottenbakkerkoper huisSchritsen ZZ1606228472v
JANS, MINKE Mincke Jans koper Schritsen ZZ1606228472v
SIKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Sickes metselaarverpachter grond Schritsen ZZ1606228472v
, HENDRIKweduwe van Hendrick Wortelmannaastligger ten oosten Schritsen ZZ1606228472v
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Reyners weduwe])Schritsen ZZ1606228472v
, REINERwijlen Reyner naastligger ten westen Schritsen ZZ1606228472v
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen ZZ1606228472v
DOUWES, TEEKEwijlen Taeke Douwes verkoper Schritsen ZZ1606228472v
, LUBBERTstedepacht van twee floreen uit de lijnbaan van wijlen Lubbert lijndraaiereigenaar perceel Schritsen1606228513v
, GEESKEwijlen Gees eigenaar perceel Schritsen1606228513v
TEEKES, TRIJNTJE Trijnke Taekes , voor haar kinderencrediteur (triumphant) Schritsen1606228513v
EESGES, GIJSBERTwijlen mr. Gijsbert Aesges crediteur (triumphant) Schritsen1606228513v
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen1606228513v
, ANDRIESmr. Andries Burchartverkoper (gesuccumbeerde) Schritsen1606228513v
JOBS, GERRIT Gerryt Jops wachtmeesterkoper provisioneel huisSchritsen1606228525r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-06-12 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schritsen ZZ1606228526r
LUBBERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Lubberts eigenaar perceel Schritsen ZZ1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schritsen ZZ1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Schritsen ZZ1606228526r
DIRKS, AAFKE Aaff Dirckx koper huis of kamerSchritsen161222992v
DOEKES, JOHANNESwijlen Johannes Doeckes koper Schritsen161222992v
, LUBBERTde erfgenamen van wijlen Lubbert lijndraaierverpachter grond Schritsen161222992v
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis naastligger ten oosten Schritsen161222992v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis verkoper Schritsen161222992v
GIJSBERTS, ARJAANTJE Ariaentie Ghijsberts verkoper Schritsen161222992v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen1614229197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen1614229197v
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen1614229197v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huis met een ledige plaatsSchritsen1614229206r
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dirks koper Schritsen1614229206r
GOVERTS, WILLEM Willem Goverts , n.q.verpachter grond Schritsen1614229206r
, BRECHTJE Brecht naastligger ten oosten ([staat: Brecht Goslicx weduwe])Schritsen1614229206r
, wijlen Gosclick naastligger ten oosten Schritsen1614229206r
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten zuiden Schritsen1614229206r
MEEUWIS, JANde ledige plaats van Jan Meves naastligger ten zuiden Schritsen1614229206r
TEUNIS, de weduwe Mary Toenis naastligger ten westen Schritsen1614229206r
RIENKS, PIEBE Pibo Rinckes verkoper Schritsen1614229206r
HERES, RIENKJE Rinck Heros verkoper Schritsen1614229206r
OENES, TJERK Tierck Oenes koper onder- en bovenkamerSchritsen1618230134r
KLASES, TEUNTJE Toentie Claeses koper Schritsen1618230134r
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)verkoper Schritsen1618230134r
RIENKS, AALTJE Aeltie Riencx verkoper Schritsen1618230134r
JORRITS, WIEBE Wybe Jorryts naastligger ten noorden* Schritsen1620230221v
HOTTINGA, JARICH Jarich Hottinganaastligger ten noorden* Schritsen1620230221v
, JANwijlen Jan verkoper Schritsen1620230221v
FOKKES, GRIETJE Griet Fockes verkoper Schritsen1620230221v
, JAN Jan Ruttennaastligger ten oosten Schritsen NZ1623230345v
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pyters naastligger ten westen Schritsen NZ1623230345v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-06-12 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schritsen ZZ162423128r
LUBBERTS, KLAASgrondpacht uit de lijnbaan van wijlen Claes Lubberts eigenaar perceel Schritsen ZZ162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schritsen ZZ162423128r
TJEBBES, GRIETJEde erfgenamen of Grietie Tyebbes koper boven- en onderkamerSchritsen NZ1626231136r
IENTES, OTTEwijlen Otto Intes koper Schritsen NZ1626231136r
OENES, TJERK Tierck Oenis verkoper (althans woonachtig op Ameland)Schritsen NZ1626231136r
KLASES, TEUNTJE Toentie Claeses verkoper Schritsen NZ1626231136r
TJERKS, TJITSKE Tyetske Tyercks verkoper Schritsen NZ1626231136r
HANSES, WIEBE Wybe Hansen schoenmakerkoper schoenmakersperkSchritsen ZZ1626231138v
PIEBES, PIETJE Pietke Piebes schoenmakerkoper Schritsen ZZ1626231138v
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1626231138v
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1626231138v
SIEMENS, TEUNISde schuur van Tuenis Simens gleibakkernaastligger ten noorden Schritsen ZZ1626231138v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs , voor zich en haar twee kinderenverkoper Schritsen ZZ1626231138v
HARINGS, DIRKwijlen Dirk Harings verkoper Schritsen ZZ1626231138v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen naastligger ten oosten Schritsen1627231172r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters koper kamerSchritsen1630232127r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Schritsen1630232127r
TEUNIS, DOUWE Douwe Teunis naastligger ten westen Schritsen1630232127r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.soc.verkoper Schritsen1630232127r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker (mr. -)koper tuinSchritsen ZZ1630232139v
HAIES, RIKSTJE Richtie Hayes koper Schritsen ZZ1630232139v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleibakkergebruiker tuin Schritsen ZZ1630232139v
GEERTS, JANschoenmakersperk van Jan Geerts naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1630232139v
ROGIERS, IEMEde hof van Eme Rogiers naastligger ten westen Schritsen ZZ1630232139v
HANSES, WIEBEschoenmakersperk van Wibe Hansen [staat: Jansen] naastligger ten noorden Schritsen ZZ1630232139v
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen ZZ1630232139v
PIETERS, AATJE Atske Pieters verkoper Schritsen ZZ1630232139v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes koper kamer of schuurSchritsen ZZ1631232177v
, DJURRE Diorre timmermannaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1631232177v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schritsen ZZ1631232177v
, IJSBRAND IJsbrant turfdragernaastligger ten noorden Schritsen ZZ1631232177v
ROUKES, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Rouckes verkoper Schritsen ZZ1631232177v
HESSELS, SIEBRENburgervaandrig Sybrant Hessels aanhandelaar ledige plaatsSchritsen163223358v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs aanhandelaar Schritsen163223358v
KLASES, HUBERT Huybert Claessen , c.u.naastligger ten oosten Schritsen163223358v
DIRKS, TIEMENhet afgebroken pothuis van Tymen Dirkx naastligger ten westen Schritsen163223358v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx verwandelaar Schritsen163223358v
, Janthyn Euuis verwandelaar Schritsen163223358v
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Pietkoper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners TemplarSchritsen ZZ1634233151v
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Schritsen ZZ1634233151v
HENDRIKS, ORSELTJE Orsell Hendrickx geniaarde koper Schritsen ZZ1634233151v
REINERS, FRANSde hof van Frans Reyners Templarnaastligger ten noorden Schritsen ZZ1634233151v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper huisSchritsen ZZ163823465v
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Piters koper Schritsen ZZ163823465v
, WILLEMhet andere huis van Willem knoopmakernaastligger ten zuiden Schritsen ZZ163823465v
, WILLEMhet hoekhuis van Willem knoopmakernaastligger ten noorden Schritsen ZZ163823465v
JELLES, GRIETJE Griet Jelles verkoper Schritsen ZZ163823465v
IENTES, OTTEwijlen Otte Yntes verkoper Schritsen ZZ163823465v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laenkoper ledige plaats of huisSchritsen ZZ1641234126v
TEUNIS, SIEMENwijlen Simen Tonis van der Pietkoper Schritsen ZZ1641234126v
REINERS, FRANSde hof van burgemeester Frans Reyners Templarnaastligger ten oosten Schritsen ZZ1641234126v
LAAN, MAAIKE het molenhuis van Mayke van der Laennaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1641234126v
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.s.naastligger ten westen Schritsen ZZ1641234126v
DIRKS, JAN Jan Dirx naastligger ten noorden Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gisberts koper door niaar huis met een ledige plaats erachterSchritsen ZZ1641234155v
KLASES, PIETER Piter Claes geniaarde koper Schritsen ZZ1641234155v
SIEMENS, SIEMEN Simen Simens geniaarde koper Schritsen ZZ1641234155v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Schritsen ZZ1641234155v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1641234155v
JETSES, WILLEM Willem Jetses kuipernaastligger ten westen Schritsen ZZ1641234155v
TANIA, GERBEN Gerben Taniaverkoper q.q. van 1/2 Schritsen ZZ1641234155v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbart Gijsbarts verkoper van 1/2 Schritsen ZZ1641234155v
BERENDS, BEREND Beern Beerns , broers zoon van de verkopersekoper door niaar kamerSchritsen164223526r
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper q.q. Schritsen164223526r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laengeniaarde koper Schritsen164223526r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannes secretarisgeniaarde koper Schritsen164223526r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen164223526r
JANS, ROGIER Rogier Jansen naastligger ten westen Schritsen164223526r
HIDDES, ANTJE Antie Hiddes verkoper Schritsen164223526r
MEINERTS, JILLERT Jillert Meynerts , c.u.koper huisSchritsen ZZ1644235122v
PIETERS, JOOST Joost Pyters bakkernaastligger ten oosten Schritsen ZZ1644235122v
BELIDA, OLFERT het huis gehuurd door Olphardus Belidarectornaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1644235122v
DOUWES, WIEPKJE Wypk Douues verkoper Schritsen ZZ1644235122v
, ANNEwijlen mr. Anne procureurverkoper Schritsen ZZ1644235122v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.koper huisSchritsen1644235144r
, JAN Jan Isenbeecknaastligger ten oosten Schritsen1644235144r
PIERS, MAAIKE Mayke Piers naastligger ten westen Schritsen1644235144r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.verkoper Schritsen1644235144r
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits , c.u.koper huisSchritsen ZZ1647235250v
DIRKS, JAN Jan Dirckx metselaar (mr. -)naastligger ten oosten of naastligger ten westen Schritsen ZZ1647235250v
, SIEBRENde weduwe van Sybrens timmermannaastligger ten westen of naastligger ten oosten Schritsen ZZ1647235250v
GROEN, GERRIT JANS Gerrit Jansen Groenverkoper Schritsen ZZ1647235250v
PIETERS, HANSmr. Hans Pyters , c.u.koper huisSchritsen164923666r
GRETTINGA, SIEMEN het huis van Symen Grettinganaastligger ten oosten Schritsen164923666r
WIARDA, het huis van dr. Wiardanaastligger ten westen Schritsen164923666r
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc.bakkerverkoper Schritsen164923666r
DIRKS, TIEMENburgervaandrig Tymen Dirckx pottenbakkerkoper door niaar kamer en plaatsSchritsen164923693r
LASES, LAASburgemeester Laes Laessen geniaarde koper Schritsen164923693r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx naastligger ten zuiden Schritsen164923693r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Schritsen164923693r
HOITES, IEPKE Ypke Hoytes , c.u.verkoper Schritsen164923693r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u.koper huis en plaatsSchritsen ZZ1650236112V
HESSELS, AAFKE Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen ZZ1650236112V
, JANKE Jantien Takles? naastligger ten noorden Schritsen ZZ1650236112V
, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner kistmakerverkoper Schritsen ZZ1650236112V
DIRKS, TIEMENde erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Schritsen1652236197r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits verkoper Schritsen1652236197r1
IEKES, SIBBELTJE Sibbel Yckes verkoper Schritsen1652236197r1
SIEMENS, KLAASKE Claeske Symens naastligger ten zuiden Schritsen166123811va
, KORNELIS Cornelis Heynsnaastligger ten noorden Schritsen166123811va
GEELES, GEERTJEdit is het sterfhuis van Geertie Geles voormalig bewoner Schritsen166123811va
JANS, DIRK Dirk Jansen goudsmidkoper twee kamersSchritsen167024015v
JANS, DIRKde koper Dirk Jansen goudsmidnaastligger ten noorden* Schritsen167024015v
ALEFS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Alefs verkoper Schritsen167024015v
KLASES, JANKE Jancke Clases koopmankoper van 1/2 1/10 huis met kamers erachterSchritsen NZ167124038r
JANS, HANS Hans Jansen koopmankoper q.q. Schritsen NZ167124038r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkerkoper van 1/2 Schritsen NZ167124038r
KLASES, JANKE Jancke Clases eigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkereigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper Schritsen NZ167124038r
IEMES, MAAIKEwijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ167124038r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens ledezetter (mr. -)koper huis met een tuin of hof erachterSchritsen ZZ169224312v
STAPERT, TRIJNTJE FOPPES Trijntie Foppes Stapertkoper Schritsen ZZ169224312v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen ZZ169224312v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens , c.u.ledezetter (mr. -)naastligger ten westen Schritsen ZZ169224312v
RENGERS, VITUS ds. Vitus Ringerspredikantverkoper Schritsen ZZ169224312v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jans van Sloten, c.u.koper huis, plaats en kamerSchritsen ZZ172024671r
SYVERDA, TJEERD Tjaerd Syvardanaastligger ten zuiden Schritsen ZZ172024671r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten zuiden Schritsen ZZ172024671r
SLOTEN, PIETJE JANS Pyttie Jans van Slotennaastligger ten westen Schritsen ZZ172024671r
SLOTEN, PIETJE JANS Pyttie Jans van Slotenverkoper Schritsen ZZ172024671r
, JAKOB Jacob Noordgakoper huisSchritsen ZZ176125559v
, BAUKJE Baukjen Codercqkoper Schritsen ZZ176125559v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels , c.u.huurder kamer of keuken (p.j.)Schritsen ZZ176125559v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten oosten Schritsen ZZ176125559v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten zuiden Schritsen ZZ176125559v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten westen Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, JEEN vroedsman Jaene van Slootenkoopmanverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipperverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, MAAIKE meerderjarige vrijster Mayke van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, PIETJE JEENSwijlen Pyttje Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
PESMA, DIEUWKE Dieuke Pesmaverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, JEEN JANS Jaene Jans van Slootenbode (gerechts-)verkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, JANKE JANS Janneke Jans van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
BROERSMA, JOHANNES Johannes Broersmadistillateurverkoper Schritsen ZZ176125559v
, JAKOB Jacob Noordgafabrikant van bontenkoper hofSchritsen ZZ176825742v
, BAUKJE Baukje Coderkkoper Schritsen ZZ176825742v
SYVERDA, GEERTJE Geertje Siverdaverkoper Schritsen ZZ176825742v
BUITENPOST, JAKOB wijlen Jacobus Buitenpostverkoper Schritsen ZZ176825742v
ATES, FOLKERT Volkert Ates scheepstimmermankoper huisSchritsen ZZ178626286r
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs koper Schritsen ZZ178626286r
BINKSMA, ROMKE HOTSESburgemeester Romke Hotzes Binksmanaastligger ten oosten Schritsen ZZ178626286r
BINKSMA, ROMKE HOTSESburgemeester Romke Hotzes Binksmanaastligger ten zuiden Schritsen ZZ178626286r
BINKSMA, ROMKE HOTSESburgemeester Romke Hotzes Binksmanaastligger ten westen Schritsen ZZ178626286r
BOOTSMA, WALLE GERRITS Walle Gerrits Bootsmaverkoper Schritsen ZZ178626286r
IDSES, ANTJE Antje Idzes verkoper Schritsen ZZ178626286r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmankoper door niaar huisSchritsen ZZ17882638r
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsmakoper door niaar Schritsen ZZ17882638r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokgeniaarde koper Schritsen ZZ17882638r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks geniaarde koper Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten oosten Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen ZZ17882638r
KET, GOVERT de erfgenamen van wijlen Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeelverkoper Schritsen ZZ17882638r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haenkoper 1/2 huisSchritsen 1west1657237104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u.huurder Schritsen 1west1657237104r
WARNERS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Warners verkoper Schritsen 1west1657237104r
HUBERTS, SINTwijlen Sent Huyberts verkoper Schritsen 1west1657237104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u.bewoner Schritsen 1west1656237265v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Juriens Fonteinverkoper q.q. Schritsen 1west1656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Schritsen 1west1656237265v
HOITES, HOITEoud burgerhopman Hoyte Hoytes verkoper q.q. Schritsen 1west1656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Schritsen 1west1656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
SINTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Sents verkoper Schritsen 1west1656237265v
HUBERTS, SINTwijlen oude burgemeester Sent Huyberts erflater Schritsen 1west1656237265v
WARNERS, MAAIKEwijlen Maeycke Warners erflater Schritsen 1west1656237265v
KORNELIS, PIETERvoorganger in de grote kerk Pytter Cornelis koper woning en thuintjeSchritsen 1oost170824558r
SIERKS, TJITSKE Tjiedske Zierx koper Schritsen 1oost170824558r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reusnaastligger ten oosten Schritsen 1oost170824558r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes naastligger ten westen Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijknaastligger ten noorden Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijknaastligger ten noorden Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, WIEBREN s.s.th. candidatus Wibrandus Sloterdijkverkoper Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkverkoper Schritsen 1oost170824558r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Hanecuiq, c.u.koopmankoper huisSchritsen 1west172024668r
KORNELIS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis naastligger ten oosten Schritsen 1west172024668r
HOITES, HOITE Hoite Hoites naastligger ten noorden Schritsen 1west172024668r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Biermaverkoper Schritsen 1west172024668r
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiaverkoper Schritsen 1west172024668r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuke Sjoerds verkoper Schritsen 1west172024668r
JANS, DIRK Dirk Jansen verkoper Schritsen 1west172024668r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses timmerman (mr. -)koper huisSchritsen 1west173524973v
JOHANNES, RINSKE Rinske Johannes koper Schritsen 1west173524973v
HOITES, HOITEde erfgenamen van wijlen Hoyte Hoytes naastligger ten noorden Schritsen 1west173524973v
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Haenekuikkoopmanverkoper Schritsen 1west173524973v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Schritsen 1west173524973v
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert Jetses Bontekoeschipperkoper huis en tuintjeSchritsen 1oost1736249135v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases koper Schritsen 1oost1736249135v
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert Jetses Bontekoeschippernaastligger ten oosten Schritsen 1oost1736249135v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases naastligger ten oosten Schritsen 1oost1736249135v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen 1oost1736249135v
OUTGERS, WIETSKEde erfgenamen van wijlen Wytske Outgers naastligger ten noorden Schritsen 1oost1736249135v
HARMENS, JAN Jan Harmens schoolmeesterhuurder Schritsen 1oost1736249135v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters verkoper van 1/2 Schritsen 1oost1736249135v
RUITER, KORNELIS KLASES Cornelis Claassen de Ruitertimmerman (huis-)verkoper van 1/2 Schritsen 1oost1736249135v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper huis en tuintjeSchritsen 1oost176125563r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Schritsen 1oost176125563r
LOURENS, TRIJNTJE Trijntje Lourens huurder (p.j.)Schritsen 1oost176125563r
SIEMENS, JAKOBwijlen Jacob Symons huurder Schritsen 1oost176125563r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost176125563r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen 1oost176125563r
KORNELIS, ROBIJN Robijn Cornelis naastligger ten noorden Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, AAFKE Aefke Jetsus Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, wijlen Stiddert Jetsus Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 1oost176125563r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper q.q. Schritsen 1oost176125563r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases houtkoperverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, wijlen Stiddert Jetsus Bontekoeschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks scheepstimmermankoper huis en tuintjeSchritsen 1oost178126026v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1oost178126026v
OEBELES, JOHANNES Johannes Oebles naastligger ten westen Schritsen 1oost178126026v
KORNELIS, ROBIJN Robijn Cornely naastligger ten noorden Schritsen 1oost178126026v
FINK, ANTJE Antje Vinkverkoper Schritsen 1oost178126026v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimakoopman in drogerijenverkoper Schritsen 1oost178126026v
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnkoper huisSchritsen 1oost1809268220r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnhuurderse Schritsen 1oost1809268220r
SCHIERE, GRIETJE Grietje Schierenaastligger ten oosten Schritsen 1oost1809268220r
OEGES, SASKER Sasker Oeges naastligger ten noorden Schritsen 1oost1809268220r
LON, TOBIA Tobia de Lonverkoper Schritsen 1oost1809268220r
GROOT, SIEMEN wijlen Symon H. de Grootverkoper Schritsen 1oost1809268220r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordakoper provisioneel huis genaamd de PaeschweghSchritsen 2de Paaschwegh167924117va
JANS, HARMEN Harmen Jansen , c.u.bakker en trekschipperbewoner (p.j.)Schritsen 2167924117va
SIEMENS, HANS Hans Symens naastligger ten oosten Schritsen 2167924117va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 2168024117va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Schritsen 2168024117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2167924117va
ROORDA, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Roordaerflater Schritsen 2167924117va
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks metselaar (mr. -)koper huisSchritsen 2de Paasweg173925059v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks huurder (p.j.)Schritsen 2173925059v
SIEBOUTS, RUURDwijlen Ruird Sybolts huurder Schritsen 2173925059v
PIETERS, HERE Here Pytters naastligger ten oosten Schritsen 2173925059v
BOTES, TJERK Tjerk Botes naastligger ten zuiden Schritsen 2173925059v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper Schritsen 2173925059v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Schritsen 2173925059v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Schritsen 2173925059v
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Winterverkoper Schritsen 2173925059v
WERF, DOEKELE ANDRIES Doekle Andries van der Werffkoper door niaar huisSchritsen 2178326160r
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstrasleefmaker (mr. -)geniaarde koper Schritsen 2178326160r
OKKES, BAUKJE Baukjen Okkes geniaarde koper Schritsen 2178326160r
BERG, KASPER Casparus van der Berghuurder (p.j.)Schritsen 2178326160r
ANNES, REIN Rein Annes naastligger ten oosten Schritsen 2178326160r
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra, c.u.sleefmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 2178326160r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmermanverkoper Schritsen 2178326160r
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmermankoper huisSchritsen 21809268251v
WIEGERS, GEERTJE Geertje Wygers koper Schritsen 21809268251v
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijpnaastligger ten zuiden Schritsen 21809268251v
BOOMSMA, JELLE Jelle T. Boomsmaverkoper q.q. Schritsen 21809268251v
BAUKES, PIETJE Pietje Baukes verkoper Schritsen 21809268251v
FREERKS, BAUKEwijlen Bauke Freerks erflater Schritsen 21809268251v
JAKOBS, HINKEwijlen Hinke Jacobs erflater Schritsen 21809268251v
ANDRIES, DOEKELEwijlen Doekele Andries erflater Schritsen 21809268251v
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten oosten Schritsen 31620230217r
HOORN, ISABELLA Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31620230217r
HOTTINGA, JARICH Jarich Hottinganaastligger ten noorden* Schritsen 31620230217r
JORRITS, WIEBE Wybe Jorrits naastligger ten noorden Schritsen 31620230217r
HARMENS, JANde crediteuren van wijlen Jan Harmens verkoper Schritsen 31620230217r
FOKKES, GRIETJE Griet Fockes verkoper Schritsen 31620230217r
ROELOFS, HENDRIK Hendrick Roeliffs koper provisioneel huis en schuur daarachterSchritsen 31624230375r
DOEDES, HILTJE Hiltie Doedes koper provisioneel Schritsen 31624230375r
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten oosten Schritsen 31624230375r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31624230375r
JORRITS, WIEBE Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 31624230375r
TEEKES, KLAASKE Claeske Taeckes , voor zich en haar kinderenverkoper Schritsen 31624230375r
REINS, KORNELISwijlen Cornelis Reins verkoper Schritsen 31624230375r
BENNEMA, JELLE burgemeester Jelle Bennemanaastligger ten oosten Schritsen 31636233178r
HESSELS, AAFKEhuis en plaats van Aeffke Hessels naastligger ten westen Schritsen 31636233178r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten noorden Schritsen 31636233178r
DIRKS, WIERD Wierdt Dircks verkoper q.q. Schritsen 31636233178r
FOPPES, SIETSKE Sydske Foppes verkoper q.q. Schritsen 31636233178r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccamagrietman van Gaasterlandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
FOPPES, SJOERD Sioerdt Foppes , tegenwoordig in Turkije aangehouden wordendeverkoper van 1/3 Schritsen 31636233178r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccamagrietman van Gaasterlandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
PIEBES, GRIETJE Grietie Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, HISKE His Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, SIBBELTJE Sibbel Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, HIELKJE Hylckien Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
REGNERI, PIEBE wijlen Pibo Regnerisecretaris van Gaasterlanderflater Schritsen 31636233178r
REGNERI, GOOITSKE PIEBES Goyckien Pibes Regneri, pro severkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
REINERS, AGEwijlen Agge Reyners verkoper van 1/3 Schritsen 31636233178r
KASPERS, OTTE Otte Caspers metselaar (mr. -)koper huis en plaatsSchritsen 31675240176v
LONGERHOUW, REINER het huis van gemeensman Reiner Longerhouwnaastligger ten oosten Schritsen 31675240176v
JANS, WIEBREN Wybren Jansen naastligger ten westen Schritsen 31675240176v
EERKES, JANde weduwe van Jan Eerx naastligger ten noorden Schritsen 31675240176v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretarisverkoper Schritsen 31675240176v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems , c.u.makelaarkoper huisSchritsen 3172024665r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 3172024665r
KORNELIS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis naastligger ten westen Schritsen 3172024665r
OFFES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerd Offkes [staat: Ockes] naastligger ten noorden Schritsen 3172024665r
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jansen de Reusverkoper Schritsen 3172024665r
SIEBRENS, WIEBE Wybe Sybrens constapel op het Admiraliteitsjachtkoper door niaar huis met achterwoning of kamerSchritsen 31729247219v
KORNELIS, HENDRIKJEwijlen Hendrikje Cornelis geniaarde koper Schritsen 31729247219v
HILAARDA, SIERK DIRKSwijlen oud burgemeester Sjierk Dirx Hylaardageniaarde koper Schritsen 31729247219v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 31729247219v
KORNELIS, PIETERde erfgenamen van wijlen mr. Pieter Cornelis naastligger ten westen Schritsen 31729247219v
SIEBRENS, WIEBE Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 31729247219v
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andelis Hiddingaverkoper Schritsen 31729247219v
WILLEMS, BOUWEwijlen Bouwe Willems makelaarverkoper Schritsen 31729247219v
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert [staat: Sittert] Jetses Bontekoekoper huisSchritsen 31729247237v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses koper Schritsen 31729247237v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 31729247237v
KORNELIS, PIETERde erfgenamen van wijlen mr. Pieter Cornelis naastligger ten westen Schritsen 31729247237v
SIEBRENS, WIEBEde verkoper Wybe Sybrens naastligger ten noorden Schritsen 31729247237v
SIEBRENS, WIEBE Wybe Sybrens verkoper Schritsen 31729247237v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 3176025517r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten oosten Schritsen 3176025517r
FINK, ANTONIUS de woning gekocht door Antony Vinknaastligger ten westen Schritsen 3176025517r
MINNES, ANTJE Antie Minnes naastligger ten noorden Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, JETSESwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 3176025517r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper q.q. Schritsen 3176025517r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Houtkooperverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, JETSESwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 3176025517r
SCHIERE, BERBER Berber Schierekoper huisSchritsen 31803266208r
SCHIERE, BERBER Berber Schiere, c.sororehuurder (p.j.)Schritsen 31803266208r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten oosten Schritsen 31803266208r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten westen Schritsen 31803266208r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooperverkoper q.q. Schritsen 31803266208r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Schritsen 31803266208r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 31803266208r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Leyverkoper Schritsen 31803266208r
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdragerkoper huisSchritsen 41613229173r
SIPKES, IETJE Yd Sipkes koper Schritsen 41613229173r
GOVERTS, WILLEMwijlen Willem Goverts erflater Schritsen 41613229173r
EELKES, WESSELwijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 41613229173r
JELLES, PIEKE Piecke Jelles naastligger ten oosten Schritsen 41613229173r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaarnaastligger ten westen Schritsen 41613229173r
HILLEBRANDS, LUBBERT Lubbert Hilbrants verkoper Schritsen 41613229173r
JANS, GEERTJE Geert Jans verkoper Schritsen 41613229173r
JURJENS, HANS Hans Jurians koper kamerSchritsen 41626231117r
GERRITS, BEITSKE Beits Gerryts koper Schritsen 41626231117r
PIETERS, OKKE Ocke Piters naastligger ten zuiden Schritsen 41626231117r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten westen Schritsen 41626231117r
SIPKES, IETJE Yd Sipkes , voor haar en haar kinderenverkoper Schritsen 41626231117r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claas verkoper Schritsen 41626231117r
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huis metledige plaats daarachterSchritsen 4163623410r
BOUWES, AUKJE Auckien Buues koper Schritsen 4163623410r
PIETERS, OKKE Ocke Pytters naastligger ten zuiden Schritsen 4163623410r
DIRKS, JAN Jan Dircksen naastligger ten westen Schritsen 4163623410r
KROL, FREERK Fredrick Krollverkoper q.q. Schritsen 4163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Schritsen 4163623410r
BROERS, MARTEN Marten Broers scheepstimmermankoper huis met een plaats daarachterSchritsen 41681241173v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Sybrens koper Schritsen 41681241173v
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moymannaastligger ten zuiden Schritsen 41681241173v
DIRKS, JAN Jan Dircksen goudsmidnaastligger ten westen Schritsen 41681241173v
SIEMENS, HANS Hans Symens timmermanverkoper Schritsen 41681241173v
ALBERTS, GRIETJE Grietje Alberts verkoper Schritsen 41681241173v
GRAAF, PIETER DIRKSburgervaandrig Pytter Dirxen Graaffscheepstimmerman (mr. -)koper huis en plaatsjeSchritsen 41703244234v
JOEKES, ANTJE Antje Joekes koper Schritsen 41703244234v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingmanaastligger ten zuiden Schritsen 41703244234v
ROORDA, JAN DIRKSde erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roordanaastligger ten westen Schritsen 41703244234v
MARTENS, PIETER Pytter Martens houtstapelaarverkoper Schritsen 41703244234v
HANSES, JAN Jan Hansen zeevarendeverkoper Schritsen 41703244234v
FOLKERTS, JANKE Janke Folkerts verkoper Schritsen 41703244234v
MARTENS, BROERwijlen Broer Martens verkoper Schritsen 41703244234v
BROERS, FOLKERThun zoon Folkert Broers verkoper Schritsen 41703244234v
, JAKOBJE Jaapjen Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters , althans ter zee absentschipper (boeier-)verkoper Schritsen 41703244234v
, NEELTJE Neeltje Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles portier van de Franekerpoortverkoper Schritsen 41703244234v
, AAFKE Aefke Ysaax verkoper Schritsen 41703244234v
HESSELS, RIENK Rienck Hessels , nae oostindien uitlandighverkoper Schritsen 41703244234v
KLASES, GRIETJE Grietje Clases verkoper Schritsen 41703244234v
, JAN Jan Costenzeevarendeverkoper Schritsen 41703244234v
KLASES, AALTJEhaar zuster Aeltje Clases verkoper Schritsen 41703244234v
LIEUWES, AATJE Attje Lieuwes verkoper Schritsen 41703244234v
KORNELIS, ANTONIUS Antoni Cornelis , nae oostindien absentverkoper Schritsen 41703244234v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs verkoper Schritsen 41703244234v
SINTS, JAN Jan Zents , nae oostindien uitlandighverkoper Schritsen 41703244234v
SINTS, TRIJNTJE Trijntje Zents verkoper Schritsen 41703244234v
DIRKS, LEENDERT Leenert Dirx zeevarendeverkoper Schritsen 41703244234v
SIEBRENS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Sybrens erflater Schritsen 41703244234v
BROERS, MARTENwijlen Marten Broers scheepstimmermanerflater Schritsen 41703244234v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters* koper door niaar 1/2 huisSchritsen 41711245143r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters* koper door niaar Schritsen 41711245143r
GRAAF, PIETER DIRKSde verkoper Pieter Dirx Graaffkoper door niaar Schritsen 41711245143r
JOEKES, ANTJEwijlen Antie Joekes koper door niaar Schritsen 41711245143r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeestergeniaarde koper Schritsen 41711245143r
WESTRA, TIJS LUITJENS Tijs Luitiens Westranaastligger ten oosten Schritsen 41711245143r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glaesema, c.u.naastligger ten zuiden Schritsen 41711245143r
JANS, HARMENde weduwe van Harmen Jansen bakkernaastligger ten westen Schritsen 41711245143r
GRAAF, PIETER DIRKSde crediteuren van Pyter Dirks Graaffscheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 41711245143r
GERRITS, ANTONIUS Antoni Gerrits , c.u.havenchergerkoper huisSchritsen 41716245272r
LOUWS, WILLEM Willem Louws naastligger ten zuiden Schritsen 41716245272r
WINTER, dr. Winternaastligger ten westen Schritsen 41716245272r
GRAAF, PIETER Pieter Graeffverkoper q.q. Schritsen 41716245272r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters verkoper Schritsen 41716245272r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters verkoper Schritsen 41716245272r
HAIES, BARTELD Bartel Hajes verkoper Schritsen 41716245272r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pyters aanhandelaar huisSchritsen 41734248286v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendriks , c.u.huurder Schritsen 41734248286v
STELLINGWERF, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Stellingwerfnaastligger ten zuiden Schritsen 41734248286v
WINTER, de erfgenamen van wijlen dr. Winternaastligger ten westen Schritsen 41734248286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerdenverwandelaar Schritsen 41734248286v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerdenverwandelaar Schritsen 41734248286v
HERES, JELTJE Jeltie Heres verwandelaar Schritsen 41734248286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerdenwinkelierkoper huisSchritsen 41734248329r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerdenwinkelierkoper huisSchritsen 41734248329r
HERES, JELTJE Jeltie Heres winkelierkoper Schritsen 41734248329r
STELLINGWERF, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerfnaastligger ten zuiden Schritsen 41734248329r
WINTER, de erfgenamen van wijlen dr. Winternaastligger ten westen Schritsen 41734248329r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters bakker (oud mr. -)verkoper Schritsen 41734248329r
WIJNGAARD, TJITSKE PIETERS Tietske Pyeters Wijngaerdenverkoper Schritsen 41734248329r
WIJNGAARDEN, TJITSKE PIETERS Tietske Pyeters Wijngaerdenverkoper Schritsen 41734248329r
PIETERS, HERE Heere Pytters sleefmaker (mr. -)koper huisSchritsen 41738249288r
DOEKES, TRIJNTJE Trijntie Doekes huurder (p.j.)Schritsen 41738249288r
STELLINGWERF, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerfnaastligger ten zuiden Schritsen 41738249288r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaardenwinkelierverkoper Schritsen 41738249288r
HERES, JELTJE Jeltie Heeres winkelierverkoper Schritsen 41738249288r
OENES, ANNE Anne Oenes assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 4176125572v
REINS, TRIJNTJE Trijntje Reins koper Schritsen 4176125572v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4176125572v
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks naastligger ten westen Schritsen 4176125572v
PIETERS, HERE Heere Pyters sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 4176125572v
DOEKES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Doekes verkoper van 1/2 Schritsen 4176125572v
HERES, MARIAminderjarige dochter Marijke Heeres verkoper van 1/4 Schritsen 4176125572v
HERES, DOEKE Doeke Heeres sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Schritsen 4176125572v
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstrakoper huisSchritsen 41800265218v
ALBERTS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 41800265218v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 41800265218v
OENSES, FROUKJE Froukjen Oenses verkoper Schritsen 41800265218v
ANNES, REINwijlen Reyn Annes verkoper Schritsen 41800265218v
FRANSES, JAN Jan Fransen koper twee dwarskamers met 1/2 ledige plaats ten zuidenSchritsen 51606228491v
WIERDS, JAN Jan Wyerdts koper Schritsen 51606228491v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen koper Schritsen 51606228491v
HOORN, Ysebele van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 51606228491v
JORRITS, WIEBEhet hooghuis gekocht door Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 51606228491v
HOTTINGA, JARICH het huis van Jarich Hottinganaastligger ten zuiden Schritsen 51606228491v
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Diercx houtzagerverkoper Schritsen 51606228491v
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruysschipper (groot-)koper huis met ledige plaatsSchritsen 5161122935r
DIRKS, ANTJE Anna Dircx koper Schritsen 5161122935r
HARMENS, JAN Jan Harmens wagenernaastligger ten oosten Schritsen 5161122935r
, SAAPKEde erfgenamen van wijlen Saep naastligger ten westen ([staat: Saep Claes Pyters])Schritsen 5161122935r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pyters naastligger ten westen Schritsen 5161122935r
WILLEMS, JOHANNES Joannes Wilhelms naastligger ten noorden Schritsen 5161122935r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
ALEFS, BRECHTJE Brecht Alephs verkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
FELTEN, ANTJE GERRITS Antgie Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
DIRKS, FRANS Frans Dircx bakkerverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)koper nieuw huis met het oude huis erachter en strekkende noordwaarts tot de steeg en het huis van Wybe JorrytsSchritsen 5161723066r
RIENKS, AALTJE Aelcke Riencks koper Schritsen 5161723066r
JORRITS, WIEBE Wybe Jorryts naastligger ten noorden Schritsen 5161723066r
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Schritsen 5161723066r
IENTES, KORNELISwijlen Cornelis Intes verkoper Schritsen 5161723066r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Schritsen 5161723066r
TIETES, HOITE Hoyte Tietes koper huis en de westelijke kamer daarachterSchritsen 51635233169r
OBBES, SIETSKE Syts Obbes koper Schritsen 51635233169r
IELES, HANS Hans Eles koper Schritsen 51635233169r
OBBES, LIEUWKJE Leeucke Obbes koper Schritsen 51635233169r
SIEMENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Symens naastligger ten oosten Schritsen 51635233169r
ROELOFS, JAN Jan Roeleffs naastligger ten westen Schritsen 51635233169r
REINERS, JAN Jan Reyners verkoper Schritsen 51635233169r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sybren Longerhoukoper huis met tuinSchritsen 51658237144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sybren Longerhounaastligger ten oosten Schritsen 51658237144r
KNIJFF, burgemeester Knijfnaastligger ten westen Schritsen 51658237144r
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemaverkoper Schritsen 51658237144r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes , c.u.schipper op Dokkumkoper huisSchritsen 5167824113r
TJEERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsen naastligger ten oosten Schritsen 5167824113r
KASPERS, OTTE Otto Kaspers metselaar (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 5167824113r
SIEMENS, JORIS Joris Symons naastligger ten noorden Schritsen 5167824113r
LONGERHOUW, REINER vroedsman Reinier Longerhouwverkoper Schritsen 5167824113r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters , c.u.timmerman (mr. -)koper huis en steeg met in- en uitgangSchritsen 51689242293v
, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsens naastligger ten oosten Schritsen 51689242293v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , n.u.slager [staat: vleeshouwer]naastligger ten westen Schritsen 51689242293v
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde weduwe van Joris Symens Hiddemanaastligger ten noorden Schritsen 51689242293v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Schritsen 51689242293v
AGEMA, DIRK Dirk Agemachirurgijn (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 51730247331r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks koper Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemahuurder Schritsen 51730247331r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten oosten Schritsen 51730247331r
JETSES, STITTERT Stittert Jetses naastligger ten westen Schritsen 51730247331r
BRAAM, KLAAS Claas Braamontvangernaastligger ten noorden Schritsen 51730247331r
BUMA, WOPKE gemeensman Wopke Bumaverkoper q.q. Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper q.q. Schritsen 51730247331r
SCHELTES, AUKJEde kinderen van wijlen Aukjen Scheltes verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 5173124856v
POPPES, ANTJE Antje Poppes koper Schritsen 5173124856v
ALTENA, ARJEN oud burgervaandrig Arjen Altenahuurder Schritsen 5173124856v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 5173124856v
JETSES, STITTERT Stittert Jetses schippernaastligger ten westen Schritsen 5173124856v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 5173124856v
DIRKS, ANTJE Antie Dirx winkelierverkoper Schritsen 5173124856v
AGEMA, DIRK wijlen Dirk Agemachirurgijnverkoper Schritsen 5173124856v
SCHELTEMA, PETRUS Petrus Scheltemabode (gerechts-)koper huisSchritsen 51733248217r
SWERMS, TRIJNTJE HOTSES Trijntie Hotses Swermskoper Schritsen 51733248217r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 51733248217r
JETSES, STITTERT Stittert Jetses naastligger ten westen Schritsen 51733248217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51733248217r
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Schritsen 51733248217r
POPPES, ANTJE Antie Poppes verkoper Schritsen 51733248217r
DOEDES, ANDRIES Andrys Doedes winkelierkoper van 1/2 huis en tuintjeSchritsen 51746251133r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
EVERTS, JAN Jan Everts winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
DOEKES, JELTJE Jeltje Doekes winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
PIETERS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Pytters , e.a.naastligger ten oosten Schritsen 51746251133r
BONTEKOE, S. vroedsman S. Bontekoenaastligger ten westen Schritsen 51746251133r
BRAAM, KLAAS Claes Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51746251133r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaverkoper Schritsen 51746251133r
SWERMS, TRIJNTJE HOTSES Trijntje Hotses Swermsverkoper Schritsen 51746251133r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes koopmankoper 1/2 huis en tuintjeSchritsen 5west175325382v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper Schritsen 5west175325382v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes koopmaneigenaar van 1/2 Schritsen 5west175325382v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen eigenaar van 1/2 Schritsen 5west175325382v
PIETERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Pyters , e.a.naastligger ten oosten Schritsen 5west175325382v
BONTEKOE, STITTERT de weduwe van Stittert Bontekoenaastligger ten westen Schritsen 5west175325382v
HOEDJE, SIEBREN Sybren H. Hoedtje, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5west175325382v
EVERTS, JAN Jan Everts koopmanverkoper Schritsen 5west175325382v
DOEKES, JELTJE Jeltje Doekes verkoper Schritsen 5west175325382v
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper huis en tuintjeSchritsen 5oost1762255159r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs koper Schritsen 5oost1762255159r
, de weduwe van Jongejanshuurder Schritsen 5oost1762255159r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart, n.u.naastligger ten oosten Schritsen 5oost1762255159r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes , c.u.naastligger ten westen Schritsen 5oost1762255159r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5oost1762255159r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes verkoper Schritsen 5oost1762255159r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Schritsen 5oost1762255159r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes glasmaker (mr. -)koper huisSchritsen 5west176425674r
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds koper Schritsen 5west176425674r
SIEBRENS, LOLKE Lolke Sybrens huurder Schritsen 5west176425674r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijbertus Bentfortnaastligger ten oosten Schritsen 5west176425674r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5west176425674r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Schritsen 5west176425674r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes schipper (trekveer-)verkoper Schritsen 5west176425674r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Schritsen 5west176425674r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haaskoper huis en tuintjeSchritsen 5oost176825757r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Ph. Hanekuikkoopmankoper Schritsen 5oost176825757r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swartnaastligger ten oosten Schritsen 5oost176825757r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 5oost176825757r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5oost176825757r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Schritsen 5oost176825757r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Schritsen 5oost176825757r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres verver (mr. -)koper huisSchritsen 5west1800265216r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases koper Schritsen 5west1800265216r
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem Bakkernaastligger ten oosten Schritsen 5west1800265216r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 5west1800265216r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Schritsen 5west1800265216r
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds verkoper Schritsen 5west1800265216r
BEMEN, KORNELIS Kornelis J. van Beemenmetselaarkoper huisSchritsen 5oost1810269102r
FINK, AUKJE Aukje Vinkkoper Schritsen 5oost1810269102r
STOK, JURJEN Jurjen van der Stokhuurder (p.j.)Schritsen 5oost1810269102r
SCHOOT, J. J. Schootnaastligger ten oosten Schritsen 5oost1810269102r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres naastligger ten westen Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakkerverkoper Schritsen 5oost1810269102r
MIEDEMA, REIN Rein Miedemakoopmanverkoper Schritsen 5oost1810269102r
HAAS, MAAIKE FOLKERTSwijlen Maaike Folkerts de Haaserflater Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraad Bakkerbode Admiraliteit in Frieslanderflater Schritsen 5oost1810269102r
MARTENS, TEUNIS Tonys Martens koper kamerSchritsen 61614229227r
LUITJENS, NEELTJE Neel Luyties koper Schritsen 61614229227r
, KLAAS Claes Heylties naastligger ten zuiden Schritsen 61614229227r
JELKES, PIEKE Piecke Jelkes naastligger ten westen Schritsen 61614229227r
JURJENS, Tuge Juriens naastligger ten noorden Schritsen 61614229227r
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaar (mr. -)verkoper Schritsen 61614229227r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verkoper Schritsen 61614229227r
, REINde weduwe van Rein Reinsens naastligger ten oosten Schritsen 716552374v
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers naastligger ten westen Schritsen 716552374v
HENDRIKS, GRIETJE Grietie Hendricx , voor haar kinderenverkoper Schritsen 716552374v
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendrickx verkoper Schritsen 716552374v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u.koper 1/2 huis en loodsjeSchritsen 7165523728r
, REINde weduwe van Rein Reinsens naastligger ten oosten Schritsen 7165523728r
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers naastligger ten westen Schritsen 7165523728r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten noorden Schritsen 7165523728r
JAKOBS, RIKSTJE Rigstie Jacobs verkoper Schritsen 7165523728r
MARTENS, FEIKEwijlen Feycke Martens verkoper Schritsen 7165523728r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Schritsen 7166123882r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSgrondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouweigenaar perceel Schritsen 7166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Schritsen 7166123882r
REEN, Maria Rheenverkoper Schritsen 7166123882r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)koper huis met voorhuis, loods en plaatsSchritsen 71661238108r
FOLKERTS, JETSKE Ydtske Folckerts koper Schritsen 71661238108r
KLEISES, BARTELDde heer burgemeester Bartel Kleysen Lantinghverpachter grond Schritsen 71661238108r
REINS, REINERde weduwe van Reyner Reynsens naastligger ten oosten Schritsen 71661238108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhou, c.u.naastligger ten westen Schritsen 71661238108r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten noorden Schritsen 71661238108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhouverkoper Schritsen 71661238108r
REINS, TJITSKE Tietske Reynsens verkoper Schritsen 71661238108r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeckkoper vier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers)Schritsen 7achter1695243129v
LASES, PIER Pier Laessen , c.s.schipper (wijd-)huurder Schritsen 7achter1695243129v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Schritsen 7achter1695243129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Schritsen 7achter1695243129v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Schritsen 7achter1695243129v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipperkoper 1/2 huisSchritsen 71697243304v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schippereigenaar van 1/2 Schritsen 71697243304v
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 71697243304v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pytters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 71697243304v
JANS, ARENDde erfgenamen van wijlen Antie Janssen naastligger ten noorden Schritsen 71697243304v
TJEERDS, FOPPE Foppe Tieerts schipper (wijd-)verkoper Schritsen 71697243304v
JANS, JILLES Jillis Jansen koper huisSchritsen 71698243340r
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 71698243340r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 71698243340r
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans naastligger ten noorden Schritsen 71698243340r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen verkoper Schritsen 71698243340r
, PIETER Pieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagtkoper huisSchritsen 71717245305v
LIEUWES, DOETJEde erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 71717245305v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten westen Schritsen 71717245305v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten noorden Schritsen 71717245305v
JANS, JILLESvroedsman Jilles Jansen Wiertsmalijnslager (mr. -)verkoper Schritsen 71717245305v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters schipper (smal-)koper huisSchritsen 71724246189v
OBBES, GRIETJE Grytie Obbes koper Schritsen 71724246189v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses naastligger ten oosten Schritsen 71724246189v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters bouwmeesternaastligger ten westen Schritsen 71724246189v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten noorden Schritsen 71724246189v
, PIETER Pyter Bolties kapitein transportjacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 71724246189v
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Schritsen 71724246189v
DOEDES, ANDRIES Anderies Doedes matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huis of woningSchritsen 7achter173925054v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 7achter173925054v
SCHELTES, PIETER Pieter Scheltes naastligger ten westen Schritsen 7achter173925054v
SIKKES, JAN Jan Sickes naastligger ten noorden Schritsen 7achter173925054v
HOITES, TRIJNTJE Trijntie Hoites , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Schritsen 7achter173925054v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 71779259160r
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendriks Reidhorstkoper Schritsen 71779259160r
BAKKER, W. W. C. Bakkerbodenaastligger ten westen Schritsen 71779259160r
FRANSES, AUKEde weduwe van Auke Fransen naastligger ten noorden Schritsen 71779259160r
HENDRIKS, RINSKE Rinske Hendriks verkoper Schritsen 71779259160r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swartverkoper Schritsen 71779259160r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermankoper huisSchritsen 7achter1784261212r
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntje Hendriks Reidhorstkoper Schritsen 7achter1784261212r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermannaastligger ten zuiden Schritsen 7achter1784261212r
BAKKER, W. W. C. Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Schritsen 7achter1784261212r
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntje Hendriks Reidhorstnaastligger ten westen Schritsen 7achter1784261212r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Schritsen 7achter1784261212r
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes verkoper Schritsen 7achter1784261212r
MARTENS, JAN Jan Martens koper huisSchritsen 7achter1805267135r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Schritsen 7achter1805267135r
JURJENS, SIEMEN Symon Jurjens , c.u.huurder Schritsen 7achter1805267135r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks , c.u.huurder Schritsen 7achter1805267135r
SCHOOT, JOHANNES Johannes Schootnaastligger ten zuiden Schritsen 7achter1805267135r
WESTRA, H. dr. H. J. Westranaastligger ten westen Schritsen 7achter1805267135r
GONGGRIJP, de weduwe van Gongrijpnaastligger ten noorden Schritsen 7achter1805267135r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Schritsen 7achter1805267135r
SCHOOT, JOHANNES oud tamboermajoor Johannes Wilhelmus Schootkoper huisSchritsen 71811269139r
GONGGRIJP, de weduwe Gonggrijpnaastligger ten westen Schritsen 71811269139r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Schritsen 71811269139r
SCHOOT, JOHANNES Johannes Schootsergeant in dienst van het voormalig Bataafsche gemenebest (oud -)verkoper Schritsen 71811269139r
JANS, PAULUS Pouwels Janssen koper huis of kamer met loodsSchritsen 8161623017r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Schritsen 8161623017r
JURJENS, TIEGE Tuyge Juriens naastligger ten oosten Schritsen 8161623017r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten westen Schritsen 8161623017r
JELKES, PIEKE Pyecke Jelckes verkoper Schritsen 8161623017r
MINNES, WIEBRICHJE Wybrich Minnes verkoper Schritsen 8161623017r
JURJENS, HANS Hans Juriens koper kamerSchritsen 8161723087v
GERRITS, BEITSKE Beyts Gerryts koper Schritsen 8161723087v
HENDRIKS, REIN Reyn Hendricx naastligger ten noorden Schritsen 8161723087v
TJEERDS, WOPKE Wopcke Tyaerdts verkoper Schritsen 8161723087v
FOKKES, ANTJE Anna Fockes koper kamerSchritsen 81619230173v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmankoper q.q. Schritsen 81619230173v
JURJENS, TIEGE Tuyge Jurians naastligger ten oosten Schritsen 81619230173v
KLASES, WILLEM Willem Claessen bierdragernaastligger ten westen Schritsen 81619230173v
JANS, PAULUS Pouwel Jans zeilmakerverkoper Schritsen 81619230173v
JURJENS, HANS Hans Jurians koper kamerSchritsen 81622230302v
GERRITS, BEITSKE Beyts Gerryts koper Schritsen 81622230302v
JURJENS, TIEGE Tuyge Jurrians naastligger ten oosten Schritsen 81622230302v
, IETJE Yd naastligger ten westen Schritsen 81622230302v
KRAMER, WILLEM wijlen Willem Cramernaastligger ten westen Schritsen 81622230302v
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Schritsen 81622230302v
FOKKES, ANTJE Anna Fockes verkoper Schritsen 81622230302v
GERRITS, GERRIT Gorryt Gorryts koper kamerSchritsen 8162523168v
NANNES, Bettye Nannes koper Schritsen 8162523168v
JURJENS, Tuge Jurians naastligger ten oosten Schritsen 8162523168v
ROGIERS, IEMEde kamer van Yme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen 8162523168v
KLASES, WILLEMde weduwe van Willem Claeses bierdragernaastligger ten westen Schritsen 8162523168v
JURJENS, HANS Hans Jurians metselaarverkoper Schritsen 8162523168v
GERRITS, BEITSKE Beyts Gorryts verkoper Schritsen 8162523168v
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u.kooltjerkoper huisSchritsen 81688242241v
KLIP, PIETER JURJENS Pieter Jurjens Klipschipper (wijd-)naastligger ten oosten Schritsen 81688242241v
TJEERDS, OTTE Otte Tjeerdts schipper (smal-)naastligger ten zuiden Schritsen 81688242241v
JELLES, JETSE Jetse Jelles Stijll, q.q.verkoper van 1/6 Schritsen 81688242241v
JANS, TIJS Thijs Jansen , q.q.verkoper van 1/6 Schritsen 81688242241v
MINNES, BAUKJE Bauckjen Minnes , jongedochterverkoper van 5/6 Schritsen 81688242241v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claeses Fonteinkoopmanverkoper q.q. Schritsen 81688242241v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts scheepstimmermankoper woningSchritsen 8170924581r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Schritsen 8170924581r
FEITES, ABEde weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8170924581r
TJEERDS, OTTE Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8170924581r
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmanverkoper Schritsen 8170924581r
, ALEXANDER Alexander Widenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 81710245108r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters naastligger ten oosten Schritsen 81710245108r
TJEERDS, OTTEde weduwe van Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 81710245108r
DIRKS, PIETER Pieter Dirx naastligger ten westen Schritsen 81710245108r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts verkoper Schritsen 81710245108r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes verkoper Schritsen 81710245108r
HERES, SIJKE Sijke Heeres , bejaarde dochterkoper huisSchritsen 81717245304r
HERES, SIJKE Sijke Heeres , bejaarde dochterbewoner Schritsen 81717245304r
LEX, HESSEL Hessel Lexnaastligger ten oosten Schritsen 81717245304r
GERRITS, ANTONIUS Antoni Gerrits naastligger ten westen Schritsen 81717245304r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 81717245304r
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipper (smak-)koper huisSchritsen 8173925013v
STOFFELS, ANTJE Antie Stoffels koper Schritsen 8173925013v
LEX, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Lexnaastligger ten oosten Schritsen 8173925013v
PIETERS, HERE Heere Pytters sleefmaker (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 8173925013v
HERES, JELTJE Jeltie Heeres verkoper van 1/2 Schritsen 8173925013v
GERARDUS, ANTONIUS Antonius Gerardi winkelierverkoper van 1/2 Schritsen 8173925013v
PIETERS, HERE Heere Pytters sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
PIETERS, ANTJE Antie Pytters , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
PIETERS, GRIETJE Grytie Pytters verkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs varensgezelverkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
KORNELIS, ROMKJE Romkje Cornelis koper 1/2 huisSchritsen 81755253225v
KORNELIS, ROMKJE Romkje Cornelis eigenaar van 1/2 Schritsen 81755253225v
GEERTS, KORNELIS Corneles Geerts , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 81755253225v
LEX, MARIA Maria Lexnaastligger ten oosten Schritsen 81755253225v
, HERE Heere sleefmakernaastligger ten westen Schritsen 81755253225v
HIDDES, HINKE Hinke Hiddes verkoper Schritsen 81755253225v
KORNELIS, EMMERIKwijlen Emmerik Cornelis erflater Schritsen 81755253225v
STEFFENS, ANTJE Antje Steffens koper huisSchritsen 81773258103r
KLEIN, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Kleinkoper Schritsen 81773258103r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Schritsen 81773258103r
OENES, ANNE Anne Oenes naastligger ten westen Schritsen 81773258103r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , met consent van de Gereformeerde Gemeenteverkoper Schritsen 81773258103r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendriks verkoper Schritsen 81773258103r
SIEMENS, HANS Hans Symens koper huisSchritsen 10166723989v
HAAN, de weduwe van de Haankapiteinnaastligger ten zuiden Schritsen 10166723989v
, DIRK Dirk goudsmid (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 10166723989v
JAKOBS, FENTJEde erfgenamen van wijlen Fenne Jacobs verkoper Schritsen 10166723989v
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix , vrijgezelkoper door niaar huis off woningSchritsen 101710245108v
, STOFFEL Stoffel Middagtenschout bij nacht Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Schritsen 101710245108v
LEX, HESSEL Hessel Lexnaastligger ten zuiden Schritsen 101710245108v
, de woning gekocht door Widenbrugnaastligger ten westen Schritsen 101710245108v
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Schritsen 101710245108v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 101710245108v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges schipper (groot-)koper huis (ruim omschreven)Schritsen 111675240188v
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes koper Schritsen 111675240188v
REINERS, GRIETJE Griet Reyners naastligger ten oosten Schritsen 111675240188v
TJEERDS, TJEERDhet huis van wijlen Tjeerd Tjeerds naastligger ten westen Schritsen 111675240188v
JANS, JOBhet achterhuis van wijlen Jop Jansen naastligger ten noorden Schritsen 111675240188v
REINS, REINde erfgenamen van wijlen Reyn Reyns verkoper Schritsen 111675240188v
SJOERDS, SJOERDJE Sjoerdtie Sjoerds verkoper Schritsen 111675240188v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u.koper huisSchritsen 11172024660r
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens naastligger ten oosten Schritsen 11172024660r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11172024660r
SALOMONS, JANwijlen Jan Salomons verkoper Schritsen 11172024660r
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s.verkoper Schritsen 11172024660r
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen verkoper Schritsen 11172024660r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)koper van 1/2 5/12 huisSchritsen 111729247284r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx , koster van de kleine kerkschoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Schritsen 111729247284r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)eigenaar van 7/12 Schritsen 111729247284r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx , koster van de kleine kerkschoenmaker (mr. -)eigenaar van 7/12 Schritsen 111729247284r
, naastligger ten oosten Schritsen 111729247284r
, SIPKE Sipke naastligger ten oosten Schritsen 111729247284r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten westen Schritsen 111729247284r
DIRKS, AGEvroedsman Age Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 111729247284r
POPTA, OTJE JOOSTES Ottje Joostes Poptaverkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r
BLEKER, LOUW TEUNIS Louw Theunis Blekerverkoper q.q. Schritsen 111729247284r
HARMENS, HARMENkinderen van wijlen Harmen Harmens verkoper van 1/6 Schritsen 111729247284r
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirx verkoper van 1/6 Schritsen 111729247284r
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes verkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r
JENTJES, JELLEwijlen Jelle Jentjes verkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r
SIETSES, DIRKwijlen Dirk Sytses erflater Schritsen 111729247284r
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 11173524966r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Schritsen 11173524966r
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens huurder Schritsen 11173524966r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmannaastligger ten oosten Schritsen 11173524966r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters schippernaastligger ten westen Schritsen 11173524966r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koster van de Westerkerkverkoper Schritsen 11173524966r
WIEBES, IEKE Ykke Wybes verkoper Schritsen 11173524966r
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnaldahuurder Schritsen 111782260315v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 111782260315v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111782260315v
LEENDERTS, EVERThuis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Schritsen 111782260315v
LEENDERTS, GERRIThuisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Schritsen 111782260315v
DOEKES, JELTJEwijlen Jeltje Doekes erflater Schritsen 111782260315v
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)koper huis en bakkerijSchritsen 1117832613ra
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 1117832613ra
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 1117832613ra
SIPKES, KLAAShuisman Klaas Sipkes verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
REINERS, JAKOBhuisman Jacob Reinders verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters , minderjarig kind van eerste vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
WOUTERS, SAAKJE Saakje Wouters , minderjarig kind van derde vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
WOUTERS, GRIETJE Grietje Wouters , minderjarig kind van derde vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra
GERRITS, ANTJEwijlen Antje Gerryts , eerste vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra
REINERS, ANTJEwijlen Antje Reinders , derde vrouwverkoper Schritsen 1117832613ra
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huis en bakkerijSchritsen 111787262171r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 111787262171r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111787262171r
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 111787262171r
FEIKES, SIEBREN Sibrant Feyckes koper kamerSchritsen 121615229261r
TJEERDS, WIEPKJE Wypke Tyaerts naastligger ten zuiden Schritsen 121615229261r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 121615229261r
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes verkoper Schritsen 121615229261r
SIPKES, JOUKJE Jouck Sipkes verkoper Schritsen 121615229261r
SEERPS, FETJE Fed Seerps koper kamerSchritsen 121623230362r
HENDRIKS, ALBERTwijlen Albert Hendricks koper Schritsen 121623230362r
HENDRIKS, REIN Rein Hendricks naastligger ten oosten Schritsen 121623230362r
PIETERS, JANde verkoper Jan Pyters , c.u.naastligger ten zuiden Schritsen 121623230362r
ROGIERS, IEME Ieme Rogiers naastligger ten noorden Schritsen 121623230362r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Schritsen 121623230362r
ARJENS, Yttyen Arians verkoper Schritsen 121623230362r
KLASES, KLAASKE Claaske Clases koper huis en kamerSchritsen 121651236175v
HENDRIKS, SIEMENwijlen burgemeester Symen Hendrix koper Schritsen 121651236175v
ZANDSTRA, het huis van burgemr. Sanstranaastligger ten zuiden Schritsen 121651236175v
TIEGES, JURJEN Jurjen Tuyges , c.u.koper huis en loodsSchritsen 121668239157r
SINTS, WARNER Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 121668239157r
ZANDSTRA, JAN de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstranaastligger ten westen Schritsen 121668239157r
SIEMENS, HANS Hans Symens naastligger ten noorden Schritsen 121668239157r
EEBES, BAUKE Baucke Aebes , c.u.verkoper Schritsen 121668239157r
TIEGES, JURJEN Jurien Tuyges schipper (grootveer-)koper kamerSchritsen 121669239195r
IEGES, AGEde gekochte kamer van Age Yges naastligger ten zuiden Schritsen 121669239195r
RIJKS, JAN Jan Rijckes naastligger ten noorden Schritsen 121669239195r
KLASES, KLAASKE Claeske Clases verkoper Schritsen 121669239195r
HENDRIKS, SIEMENwijlen Symon Hendricks verkoper Schritsen 121669239195r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix koper kamer en 1/2 van een loodtske, plaats, put en bakSchritsen 12170924598v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten oosten Schritsen 12170924598v
HENDRIKS, HESSELde koper Hessel Hendrix naastligger ten zuiden Schritsen 12170924598v
TJEERDS, OTTEde kamer van Otte Tieerds naastligger ten westen Schritsen 12170924598v
PIETERS, PIETJEde verkoper Pytie Pyters naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
PIETERS, PIETJE Pytie Pyters verkoper Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 12170924598v
WIEGERS, ALBERT Albert Wygers schipperkoper loodsSchritsen 121740250103v
WOPKENS, ds. Wopkensnaastligger ten zuiden Schritsen 121740250103v
LEX, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Lexnaastligger ten noorden Schritsen 121740250103v
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerverkoper Schritsen 121740250103v
MICHIELS, EVERTJE Evertie Michiels verkoper Schritsen 121740250103v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper huisSchritsen 12178326168v
KORNELIS, FRANSde weduwe van Frans Cornelis huurder (p.j.)Schritsen 12178326168v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 12178326168v
MENALDA, P. P. Menaldanaastligger ten zuiden Schritsen 12178326168v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12178326168v
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 12178326168v
MICHIELS, EVERTJE Evertje Michiels verkoper Schritsen 12178326168v
ARENDS, JOHANNESwijlen Johannes Arents verkoper Schritsen 12178326168v
OKKES, BAUKJE Baukje Ockes koper kamer of woningSchritsen 121784261165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker (mr. -)koper Schritsen 121784261165r
KORNELIS, FRANSde weduwe van Frans Cornelis huurder Schritsen 121784261165r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 121784261165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 121784261165r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 121784261165r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten zuiden Schritsen 121784261165r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaarverkoper Schritsen 121784261165r
JURJENS, OKKE Okke Jurjens molenaar (cement-)verkoper Schritsen 121784261165r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (mr. ijzer-)koper door niaar kamer of woningSchritsen 13achter173224898r
DIRKS, SIETSE Sytske Dircks koper door niaar Schritsen 13achter173224898r
JURJENS, AAKJE Ake Jurjens , meerderjarige vrijstergeniaarde koper Schritsen 13achter173224898r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 13achter173224898r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmannaastligger ten zuiden Schritsen 13achter173224898r
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten noorden Schritsen 13achter173224898r
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pyters verkoper Schritsen 13achter173224898r
GEELES, KLAASwijlen Claes Gaeles verkoper Schritsen 13achter173224898r
JANS, HANS Hans Jansen gleibakkerkoper kamer of huisSchritsen 13achter1738249269r
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Schritsen 13achter1738249269r
FEIKES, THOMAS Toomas Feykes huurder Schritsen 13achter1738249269r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Schritsen 13achter1738249269r
JANS, ALLERT Allert Jansen naastligger ten zuiden Schritsen 13achter1738249269r
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doornsmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Schritsen 13achter1738249269r
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doornsmid (mr. ijzer-)verkoper Schritsen 13achter1738249269r
LOURENS, JAN Jan Lourens varenspersoonkoper huisSchritsen 131757254109v
LUCAS, JOHANNA Johanniske Lucas koper Schritsen 131757254109v
JETSES, PIETER Pyter Jetses naastligger ten oosten Schritsen 131757254109v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Schritsen 131757254109v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden Schritsen 131757254109v
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Schritsen 131757254109v
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen verkoper Schritsen 131757254109v
SIEMENS, ALLE Alle Simons koper huisSchritsen 13176425649r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Schritsen 13176425649r
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 13176425649r
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten oosten Schritsen 13176425649r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Schritsen 13176425649r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden (heeft vrije in- en uitgang langs de steeg ten oosten)Schritsen 13176425649r
LOURENS, JAN Jan Lourens varenspersoonverkoper Schritsen 13176425649r
LUCAS, JOHANNA Johanneske Lucas verkoper Schritsen 13176425649r
JANS, PIER Pier Jans scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 131808268138v
ATES, TRIJNTJE Trijntje Ates koper Schritsen 131808268138v
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stoknaastligger ten noorden Schritsen 131808268138v
LON, TOBIA Tobia de Lonverkoper Schritsen 131808268138v
GROOT, SIEMEN wijlen Symon H. de Grootscheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 131808268138v
JURJENS, HANS Hans Juriens koper kamerSchritsen 141620230230r
GERRITS, BEITSKE Beyts Gerryts koper Schritsen 141620230230r
JURJENS, HANS Hans Juriens , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 141620230230r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten zuiden Schritsen 141620230230r
SEERPS, FEDDE Fed Seerps naastligger ten noorden Schritsen 141620230230r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Schritsen 141620230230r
ARJENS, IETJE Ydtgie Arians verkoper Schritsen 141620230230r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendricx , volle broeder van de verkoperkoper door niaar kamerSchritsen 141631232183r
DOUWES, RIENKJE Rinck Douues geniaarde koper Schritsen 141631232183r
KLASES, DOEIEwijlen Doye Clasen geniaarde koper Schritsen 141631232183r
HASPELMAN, JAKOB Jacob Haspelmannaastligger ten oosten Schritsen 141631232183r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Schritsen 141631232183r
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx verkoper Schritsen 141631232183r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts verkoper Schritsen 141631232183r
IEGES, AGE Agge Yges schipper (groot-)koper kamerSchritsen 141669239194v
KLASES, KLAASKEde kleine kamer van Claeske Clases naastligger ten westen Schritsen 141669239194v
TIEGES, JURJENde gekochte kamer van Jurgen Tuyges naastligger ten noorden Schritsen 141669239194v
KLASES, KLAASKE Claeske Clases verkoper Schritsen 141669239194v
HENDRIKS, SIEMENwijlen Symon Hendricks verkoper Schritsen 141669239194v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerryts koper 5/6 afdack huisSchritsen 141676240244v
AGES, SIETSKE Sytske Ages koper Schritsen 141676240244v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstranaastligger ten zuiden Schritsen 141676240244v
TIEGES, JURJEN Jurjen Tuyges naastligger ten noorden Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, ANTJE Antie IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, DIRK Dirck IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, JAN Jan IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages verkoper Schritsen 141676240244v
AGES, JANKE Jancke Ages verkoper Schritsen 141676240244v
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix koper twee kamers met een mandelige putSchritsen 14170924584r
ALLES, SIEMEN Symon Alles naastligger ten oosten Schritsen 14170924584r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeesternaastligger ten zuiden Schritsen 14170924584r
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters naastligger ten westen Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14170924584r
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters naastligger ten noorden Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14170924584r
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters verkoper Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14170924584r
BROERS, JANKE Janke Broers , meerderjarige ongehuwde dogterkoper woningSchritsen 141710245119r
ZANDSTRA, de erfgenamen van wijlen Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Schritsen 141710245119r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 141710245119r
AGES, SIETSKE Sytske Ages verkoper Schritsen 141710245119r
GERRITS, GERRITwijlen Gerrit Gerrits schoolmeesterverkoper Schritsen 141710245119r
BROERS, JANKE Janke Broers , bejaarde dochterkoper door niaar huisSchritsen 141721246125v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmermangeniaarde koper Schritsen 141721246125v
KLASES, AUKJE Aukjen Claeses geniaarde koper Schritsen 141721246125v
ANDRIES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Andries naastligger ten westen Schritsen 141721246125v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten noorden Schritsen 141721246125v
ZANDSTRA, MARIA ongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra, c.s.verkoper Schritsen 141721246125v
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerkoper huisSchritsen 141738249290r
MICHIELS, EVERTJE Ewertie Michiels koper Schritsen 141738249290r
KRIJTENBURG, THEODORUS de erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 141738249290r
HENDRIKS, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 141738249290r
BROERS, JANKE Janke Broers , bejaarde vrijsterverkoper Schritsen 141738249290r
MICHIELS, JAN Jan Migchiels binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper woning met loods en plaatsSchritsen 14175625410v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten zuiden Schritsen 14175625410v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Schritsen 14175625410v
MICHIELS, EVERTJE Evertje Migchiels verkoper Schritsen 14175625410v
ARENDS, JOHANNESwijlen Johannes Arents gleibakkerverkoper Schritsen 14175625410v
DJURRES, PIER Pier Dyorris metselaar (mr. stads-)koper 1/5 huisSchritsen 15achter1626231104r
FRANSES, AUKJE Auck Franses koper Schritsen 15achter1626231104r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter1626231104r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter1626231104r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1626231104r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1626231104r
JANS, TETJE Tette Jans verkoper Schritsen 15achter1626231104r
DJURRES, PIER Pier Dyorris metselaar (mr. stads-)koper 1/5 huisSchritsen 15achter1627231170v
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter1627231170v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter1627231170v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1627231170v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1627231170v
TJERKS, EVERT Evert Tyercks verkoper Schritsen 15achter1627231170v
DJURRES, PIER Pier Dyurres metselaar (mr. stads-)koper 1/5 huisSchritsen 15achter162823242r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter162823242r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter162823242r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter162823242r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Schritsen 15achter162823242r
ALBERTS, MARTJEN Martijntie Alberts verkoper Schritsen 15achter162823242r
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar (mr. -)koper 2/20 huisSchritsen 15achter1630232154v
IEMES, MAAIKE Maycke Ymes koper Schritsen 15achter1630232154v
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten oosten Schritsen 15achter1630232154v
DIRKS, JAN Jan Dirckx naastligger ten westen Schritsen 15achter1630232154v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
GOSSES, DOEKE Doecke Gosses koper kamerSchritsen 15achter1640234115r
WILLEMS, NANNEde weduwe van Nanne Willems verpachter grond Schritsen 15achter1640234115r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter1640234115r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts wevernaastligger ten westen Schritsen 15achter1640234115r
JAKOBS, JAKOBde weesvoogden als de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs metselaarverkoper Schritsen 15achter1640234115r
GERRITS, JURJEN Jurien Gerryts , c.u.houtzagerkoper kamerSchritsen 15achter1641234155r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter1641234155r
, MAAIKEde kamer van Maycke naastligger ten zuiden ([staat: Maycke Pier Dyorres])Schritsen 15achter1641234155r
DJURRES, PIERwijlen Pier Dyorres naastligger ten zuiden Schritsen 15achter1641234155r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten westen Schritsen 15achter1641234155r
GOSSES, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Gosses verkoper Schritsen 15achter1641234155r
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes koper 1/4 huisSchritsen 15164923681v
DJURRES, PIERwijlen Pier Dieurres koper Schritsen 15164923681v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15164923681v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Schritsen 15164923681v
HESSELS, SIEBREN Sybren Hessels schuitvoerderverkoper Schritsen 15164923681v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper woningSchritsen 15achter1659237186v
KLASES, DIRK Dirck Clases Huyckhuurder Schritsen 15achter1659237186v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter1659237186v
, HENDRIK Hendrick Moutsnaastligger ten westen Schritsen 15achter1659237186v
SAMUELS, FREERKde proclamant Frederick Samuels naastligger ten noorden* Schritsen 15achter1659237186v
GERRITS, JURJEN Jurien Gerrits Holtsichvastverkoper Schritsen 15achter1659237186v
DOEDES, KLAASde weeskinderen van Claas Doedes koper 1/5 huis en 2 kamers erachterSchritsen 151661238104v
RITSKES, ABE Abe Ritskes koper q.q. Schritsen 151661238104v
JANS, HANS Hans Janzen koper q.q. Schritsen 151661238104v
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkemanotarisverkoper Schritsen 151661238104v
IEMES, MAAIKEwijlen Maike Imes erflater Schritsen 151661238104v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis met twee woningen er achterSchritsen 151683241246r
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 151683241246r
REINERS, GRIETJE Grytje Reyners naastligger ten westen Schritsen 151683241246r
SAMUELS, FREERKde erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 151683241246r
JANS, AMALIA Amelyke Jans verkoper Schritsen 151683241246r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huis met twee woningen er achterSchritsen 151683241246v
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 151683241246v
REINERS, GRIETJE Grytie Reyners naastligger ten westen Schritsen 151683241246v
SAMUELS, FREERKde erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 151683241246v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts verkoper Schritsen 151683241246v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper kamer of woningSchritsen 15achter16832422v
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter16832422v
HARMENS, HENDRIKde koper Hendrick Harmens rogmeternaastligger ten zuiden Schritsen 15achter16832422v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners naastligger ten westen Schritsen 15achter16832422v
FREERKS, SALOMONde andere kamer of woning van de verkoper Salamon Fredrix , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 15achter16832422v
FREERKS, SALOMON Salamon Fredrix verkoper Schritsen 15achter16832422v
FREERKS, WIEPKJE Wypkjen Fredrix verkoper Schritsen 15achter16832422v
SAMUELS, FREERKwijlen Fredrick Samuels koopmanerflater Schritsen 15achter16832422v
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis en tuinSchritsen 15171824630v
WALRICH, PIEBE dr. Pibo Walrich, c.u.huurder Schritsen 15171824630v
SIERKS, TJEBBEals huurders Tiebbe Sirks , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 15171824630v
REINERS, JANde weduwe van Jan Reiners kalkmannaastligger ten westen Schritsen 15171824630v
JANS, KLAAS Claes Jansen wevernaastligger ten noorden Schritsen 15171824630v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper Schritsen 15171824630v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamerkoperslager (mr. -)verkoper Schritsen 15171824630v
JETSES, PIETER Pieter Jetses koper huisSchritsen 15173224873v
BOUWES, SASKER Saske Bouwes koper Schritsen 15173224873v
ARJENS, JANKEhuurder Janke Arjens naastligger ten oosten Schritsen 15173224873v
PIETERS, SIPKEhuurder Sipke Pieters naastligger ten westen Schritsen 15173224873v
SIEBES, REIN Rein Sybes verkoper Schritsen 15173224873v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Schritsen 15173224873v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckelkoopmankoper huis en tuintjeSchritsen 15achter1769257132v
HALBES, ANTJE Anna Halbes koper Schritsen 15achter1769257132v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins naastligger ten oosten Schritsen 15achter1769257132v
SIEMENS, ALLEde weduwe van Alle Simons naastligger ten westen Schritsen 15achter1769257132v
, HARMEN Harmen naastligger ten noorden Schritsen 15achter1769257132v
IDSES, PIETER Pieter Idses verkoper Schritsen 15achter1769257132v
BOUWES, SASKE Saske Bouwes verkoper Schritsen 15achter1769257132v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes schipper (turf-)koper huis en tuinSchritsen 151784261217v
WADMAN, GEPKE FOLKERTS Gepke Folkerts Wadmankoper Schritsen 151784261217v
BROUWER, GERRIT HEINSde erfgenamen van wijlen Gerrit Heins Brouwernaastligger ten oosten Schritsen 151784261217v
BAKKER, LAMMERT Lammert Bakkernaastligger ten oosten Schritsen 151784261217v
ALLES, TJEBBE Tiebbe Alles naastligger ten westen Schritsen 151784261217v
BESSELING, HARMEN Harmen Beslingnaastligger ten noorden Schritsen 151784261217v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckelkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 151784261217v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckelkoopmanverkoper Schritsen 151784261217v
SJOERDS, GRIETJE Grytje Sjoerdts Klempenhoff, ongetrouwde dochterkoper huis met eigen steegSchritsen 161689242279v
SINTS, WARNERde erfgenamen van wijlen Warner Senths naastligger ten oosten Schritsen 161689242279v
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Tjeerdts naastligger ten westen Schritsen 161689242279v
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB het houtstek van Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra, voor zichequipagemeester Admiraliteitverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegontje Sanstraverkoper Schritsen 161689242279v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Schritsen 161689242279v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes koper door niaar woningSchritsen 16173925070v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes koper door niaar Schritsen 16173925070v
HOITES, BROERwijlen Broer Hoytes koper door niaar Schritsen 16173925070v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmakergeniaarde koper Schritsen 16173925070v
GERRITS, GEERTJE Geertie* Gerrits geniaarde koper Schritsen 16173925070v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerkgeniaarde koper Schritsen 16173925070v
, ANSKJE Anskjen melkwijfhuurder Schritsen 16173925070v
, de erfgenamen van wijlen dr. Krytenburgnaastligger ten westen Schritsen 16173925070v
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents naastligger ten noorden Schritsen 16173925070v
HOITES, TRIJNTJE Trijntie Hoites meerderjarige vrijsterverkoper Schritsen 16173925070v
JANS, IEKE Eeke Jans Manoldabakker (oud mr. -)koper huisSchritsen 16175725490r
GERRITS, ANSKJE Anskje Gerryts huurder Schritsen 16175725490r
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u.naastligger ten westen Schritsen 16175725490r
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Migchiels naastligger ten noorden Schritsen 16175725490r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Schritsen 16175725490r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Schritsen 16175725490r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Schritsen 16175725490r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Schritsen 16175725490r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Schritsen 16175725490r
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Franssens naastligger ten oosten Schritsen 17163723446v
, PIERde weduwe van Pier metselaarnaastligger ten westen Schritsen 17163723446v
JANS, de crediteuren van Agnie Jans verkoper Schritsen 17163723446v
LIEKELES, KLAAS Claes Lyckles , c.u.koper huis, loods en plaatsSchritsen 17164323588v
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Franssen naastligger ten oosten Schritsen 17164323588v
DJURRES, PIERde weduwe van Pier Diorres naastligger ten westen Schritsen 17164323588v
HANSES, mr. Crijne Hansen verkoper Schritsen 17164323588v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)koper huisSchritsen 17169324329v
, ANTJE Antie IJsenbeecknaastligger ten oosten Schritsen 17169324329v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogstorter (stads -)naastligger ten westen Schritsen 17169324329v
JAKOBS, SCHELTEde weduwe van Schelte Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 17169324329v
PIETERS, TIETE Tiete Pytters verkoper Schritsen 17169324329v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schierekoper huisSchritsen 17171824617r
KALF, WIEBE wijlen Wybe Kalffschipperkoper Schritsen 17171824617r
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten oosten Schritsen 17171824617r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendrix naastligger ten westen Schritsen 17171824617r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamernaastligger ten westen Schritsen 17171824617r
HENDRIKS, AAGJE Aegjen Hendricks naastligger ten noorden Schritsen 17171824617r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendrix verkoper Schritsen 17171824617r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamerverkoper Schritsen 17171824617r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijsen koper huisSchritsen 17175025299r
KLASES, SJOUKJE Sioukien Claases koper Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers naastligger ten oosten Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers naastligger ten oosten Schritsen 17175025299r
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten westen Schritsen 17175025299r
, SCHELTE Schelte Hazelaarnaastligger ten noorden Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper van 1/3 Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper van 1/3 Schritsen 17175025299r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 2/3 Schritsen 17175025299r
HOITES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hoites erflater Schritsen 17175025299r
JAKOBS, LOLKE Lolke Jacobs schipperkoper huisSchritsen 171751252166r
FEIKES, SJOUKJE Sjoukjen Feikes koper Schritsen 171751252166r
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u.naastligger ten oosten Schritsen 171751252166r
JETSES, PIETER Pyter Jetses naastligger ten westen Schritsen 171751252166r
HASELAAR, SCHELTE Schelte Haselaarnaastligger ten noorden Schritsen 171751252166r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipperverkoper Schritsen 171751252166r
KLASES, SJOUKJE Sjoukjen Clases verkoper Schritsen 171751252166r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwerkoper huisSchritsen 171759254243r
REGNERI, JANKE REINS Janke Reins Regnerikoper Schritsen 171759254243r
JANS, LAMMERT Lammert Jans* bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171759254243r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 171759254243r
JETSES, PIETER Pyter Jetses naastligger ten westen Schritsen 171759254243r
FEIKES, SJOUKJE Sjoukje Feikes verkoper Schritsen 171759254243r
JAKOBS, LOLKEwijlen Lolke Jacobs verkoper Schritsen 171759254243r
JANS, BERNARDUS Bernardus Janzen Proosterbeektimmermansknechtkoper huisSchritsen 171784261198v
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper Schritsen 171784261198v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 171784261198v
JETSES, PIETER Pieter Jetzes naastligger ten westen Schritsen 171784261198v
BAKKER, LAMMERT Lammert Backernaastligger ten noorden Schritsen 171784261198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper Schritsen 171784261198v
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 171784261198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper q.q. Schritsen 171784261198v
BROUWER, JANKE HEINS Janke Heins Brouwerverkoper Schritsen 171784261198v
BROUWER, CATHARINA HEINS Catharina Heins Brouwerverkoper Schritsen 171784261198v
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper huisSchritsen 171789263102r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Schritsen 171789263102r
EELKES, PIERde weduwe van Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 171789263102r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 171789263102r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171789263102r
JANS, BERNARDUS Bernardus Jans Proosterbeektimmermanverkoper Schritsen 171789263102r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromphuurder (p.j.)Schritsen 171792264354r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekhuurder Schritsen 171792264354r
BAKKER, PIER EELKESde weduwe van Pier Eelkes Bakkerbakkernaastligger ten oosten Schritsen 171792264354r
BAUKES, WIEBE Wybe Boukes naastligger ten westen Schritsen 171792264354r
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171792264354r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Schritsen 171792264354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
VRIES, JAN JANS Jan Janzen de Vriesverververkoper Schritsen 171792264354r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Schritsen 171792264354r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarcommandeur aan het lands magazijnkoper huisSchritsen 17180826872r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses koper Schritsen 17180826872r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmanaastligger ten oosten Schritsen 17180826872r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17180826872r
BAKKER, LAMMERT Lammert J. Bakkernaastligger ten noorden Schritsen 17180826872r
WIARDA, IDSKE Itske Wiardaverkoper Schritsen 17180826872r
FRIESEMAN, SIEMEN wijlen oud burgemeester Symon Friesemanverkoper Schritsen 17180826872r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Duciskoper tuin of ledige plaats met afbakeningSchritsen 18de Arend161222987v
JILLES, JANKE Janneke Jylles koper Schritsen 18161222987v
AARTS, HENDRIKde koper Hendrick Aerts Ducisnaastligger ten zuiden Schritsen 18161222987v
AARTS, HENDRIKde koper Hendrick Aerts Ducisnaastligger ten noorden Schritsen 18161222987v
JILLES, JORIS Joris Jilles de Coockerkruidenierverkoper q.q. Schritsen 18161222987v
JANS, AUGUSTINUShet weeskind van wijlen Augustijn Jans verkoper Schritsen 18161222987v
JILLES, MAAIKEwijlen Maycke Jylles verkoper Schritsen 18161222987v
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysingakoper twee kamers, aan elkaar staandeSchritsen 181626231141v
FREERKS, AALTJE Aeltyen Freercks koper Schritsen 181626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 181626231141v
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 181626231141v
HENDRIKS, REIN Rein Hendrics naastligger ten noorden Schritsen 181626231141v
JURJENS, HANS Hans Jurians verkoper Schritsen 181626231141v
GERRITS, BEITSKE Beyts Gerryts verkoper Schritsen 181626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 181631232166v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 181631232166v
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx naastligger ten noorden Schritsen 181631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 181631232166v
REMMERTS, DIRKwijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 181631232166v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laenkoper twee kamers aan elkaarSchritsen 18164323573v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laennaastligger ten oosten Schritsen 18164323573v
BARTELDS, KLEISlege plaatsen van Cleys Bartels naastligger ten zuiden Schritsen 18164323573v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten westen Schritsen 18164323573v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels , c.u.verkoper Schritsen 18164323573v
THOMAS, FRANS Frans Tomas koper woning, plaats en bleekveltieSchritsen 18170924596r
EVERTS, ANTJE Antie Eberts koper Schritsen 18170924596r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 18170924596r
ALLES, SIEMEN Simen Alles naastligger ten noorden Schritsen 18170924596r
PIETERS, PIETJE Pyttie Pytters verkoper Schritsen 18170924596r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 18170924596r
FOEKES, HARMEN Harmen Foeckes , c.u.bootsman Admirarlieit in Frieslandkoper woning, bestaande in twee kamers, een lood, bleekvelt en plaatsSchritsen 181712245178v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 181712245178v
ALLES, SIEMEN Simen Alles naastligger ten noorden Schritsen 181712245178v
THOMAS, FRANSde hypothecaire crediteuren van Frans Tomas verkoper Schritsen 181712245178v
WIEBRENS, ANTJEwijlen Antie Wibrens verkoper Schritsen 181712245178v
PIETERS, BERBER Berber Pytters koper huis plaats put en bakSchritsen 181722246148r
, WIENSEN Wyntien Wijns naastligger ten zuiden Schritsen 181722246148r
DIRKS, REINER Reinier Dirxen naastligger ten noorden Schritsen 181722246148r
FOEKES, HARMEN Harmen Foekes , c.u.bootsman Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 181722246148r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendriks papierverkoperkoper woning, met loods en bleekveldSchritsen 181746251129r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochemke Teunis koper Schritsen 181746251129r
FOKKES, KORNELISde weduwe van Cornelis Fokkes naastligger ten zuiden Schritsen 181746251129r
PIETERS, BERBER Berber Pytters verkoper Schritsen 181746251129r
JAKOBS, AGE Age Jacobs pannenbakkerverkoper Schritsen 181746251129r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisSchritsen 181776258264v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaens naastligger ten zuiden Schritsen 181776258264v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaekerverkoper Schritsen 181776258264v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)koper woning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaatsSchritsen 181781260102r
GIJSBERTS, AAFKE Aafke Gieses koper Schritsen 181781260102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks huurder (p.j.)Schritsen 181781260102r
, ANNEde weduwe van Anne Stefanihuurder (p.j.)Schritsen 181781260102r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Schritsen 181781260102r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koopmanverkoper Schritsen 181781260102r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Schritsen 181781260102r
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks koper huisSchritsen 181810268358v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Schritsen 181810268358v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts koper huis met loods en ledige plaatsSchritsen 191619230168v
JANS, JANKE Janneken Jans van Heekoper Schritsen 191619230168v
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verpachter grond Schritsen 191619230168v
, JANde verkopers Jan Rutten, c.u.verpachter grond Schritsen 191619230168v
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten oosten Schritsen 191619230168v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten westen Schritsen 191619230168v
, JAN Jan Ruttenverkoper Schritsen 191619230168v
JAKOBS, SINTJE Syntie Jacobs Cloribusverkoper Schritsen 191619230168v
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veerkoper huisSchritsen 191809268249v
, ANTJE Antje WiglingHuizenkoper Schritsen 191809268249v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Schritsen 191809268249v
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 191809268249v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Schritsen 191809268249v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper Schritsen 191809268249v
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysingakoper twee kamers, aan elkaar staandeSchritsen 201626231141v
FREERKS, AALTJE Aeltyen Freercks koper Schritsen 201626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaard Douwes naastligger ten zuiden Schritsen 201626231141v
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 201626231141v
HENDRIKS, REIN Rein Hendrics naastligger ten noorden Schritsen 201626231141v
JURJENS, HANS Hans Jurians verkoper Schritsen 201626231141v
GERRITS, BEITSKE Beyts Gerryts verkoper Schritsen 201626231141v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douues naastligger ten zuiden Schritsen 201631232166v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 201631232166v
HENDRIKS, REIN Reyn Hendrickx naastligger ten noorden Schritsen 201631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 201631232166v
REMMERTS, DIRKwijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 201631232166v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenSchritsen 211624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Schritsen 211624230381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Schritsen 211624230381v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Schritsen 211624230381v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Schritsen 211624230381v
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinckes verkoper Schritsen 211624230381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Schritsen 211624230381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Schritsen 211624230381v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Schritsen 211624230381v
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Schritsen 211624230381v
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Schritsen 211624230381v
, RIENK Rincke Tyalliffs verkoper Schritsen 211624230381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Schritsen 211624230381v
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Schritsen 211624230381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Schritsen 211624230381v
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Schritsen 211624230381v
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der Akoper huis met steeg en een ledige plaatsSchritsen 211633233118v
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 211633233118v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts naastligger ten westen Schritsen 211633233118v
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kookerverkoper Schritsen 211633233118v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBSwijlen Christiaen Jacob van der Voordaverkoper Schritsen 211633233118v
KLASES, PIETER Pyter Claessen , c.u.schuitvoerderkoper huisSchritsen 211676240233r
, BASTIAANals bewoner Bastiaen gleibakkernaastligger ten oosten Schritsen 211676240233r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten westen Schritsen 211676240233r
KLASES, HIELKE Hylck Claesen naastligger ten noorden Schritsen 211676240233r
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges schipper (wijd-)verkoper Schritsen 211676240233r
AUKES, GERBEN Gerben Aukes koper huisSchritsen 211725246237v
HORNSTRA, LIJSBET SIEBOUTS Lijsbeth Sybolts Hornstrakoper Schritsen 211725246237v
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 211725246237v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper Schritsen 211725246237v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens verkoper Schritsen 211725246237v
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Clasen Metieverkoper Schritsen 211725246237v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakoper door niaar huisSchritsen 211753253108r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges geniaarde koper Schritsen 211753253108r
DOEDES, WIEPKEwijlen Wepke Doedes geniaarde koper Schritsen 211753253108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten oosten Schritsen 211753253108r
HORNSTRA, LIJSBET SIEBOUTS Lijsbert Sybouts Hornstraverkoper Schritsen 211753253108r
AUKES, GERBENwijlen Gerben Aukes verkoper Schritsen 211753253108r
DIJKSMA, JANKE JANSmeerderjarige ongehuwde jonge dogter Janke Jans Dijxmakoper huisSchritsen 211770257166r
DIJKSMA, JANKE JANS Janke Jans Dijxmagebruiker Schritsen 211770257166r
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u.gebruiker Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys verkoper Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys verkoper Schritsen 211770257166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 211770257166r
HENDRIKS, BURGERT Burgert Hendriks leerlooierkoper huisSchritsen 2117822616r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems koper Schritsen 2117822616r
HENDRIKS, BURGERT Burgert Hendriks , c.u.leerlooiernaastligger ten oosten Schritsen 2117822616r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Schritsen 2117822616r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Schritsen 2117822616r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeko Dijxmaverkoper Schritsen 2117822616r
BERG, ROGIER Rogier van den Berchkoper huis en tuinSchritsen 221606228506v
FOKKES, STIJNTJE Stijne Fockes koper Schritsen 221606228506v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts naastligger ten oosten Schritsen 221606228506v
, RINSEde schuur van Rinse bierdragernaastligger ten zuiden* Schritsen 221606228506v
JANS, Saeckel Jans naastligger ten westen Schritsen 221606228506v
, PIETER Pyter van der Hellerverkoper Schritsen 221606228506v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts timmerman (mr. stads-)koper huisSchritsen 22163223363r
DOUWES, BAUKJE Bauck Douues koper Schritsen 22163223363r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen naastligger ten oosten Schritsen 22163223363r
, RINSEde schuur van Rinse bierdragernaastligger ten zuiden Schritsen 22163223363r
JANS, Saeckel Jans naastligger ten westen Schritsen 22163223363r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanverkoper Schritsen 22163223363r
FOKKES, STIJNTJE Stijntie Fockes verkoper Schritsen 22163223363r
ALLES, SIEMEN Symon Alles scheepstimmermankoper huisSchritsen 221703244209v
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts naastligger ten westen Schritsen 221703244209v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters schipperverkoper Schritsen 221703244209v
, JAKOBJE Jaepjen Ysaex verkoper Schritsen 221703244209v
SIEBRENS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Sybrens erflater Schritsen 221703244209v
DIRKS, REINER Reyner Dirx , c.u.bontwerker (mr. -)koper dwarshuisSchritsen 221721246109r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix naastligger ten westen Schritsen 221721246109r
SIEMENS, HEEBELTJE Hebbeltie Symens verkoper Schritsen 221721246109r
MOCKEMA, vroedsman Mockamaverkoper q.q. Schritsen 221721246109r
SIEMENS, ALLE Alle Symens verkoper Schritsen 221721246109r
JURJENS, OTTE Otto Jurjens koper dwarshuisSchritsen 22173124839r
RUITENSCHILD, SUSANNA JAKOBS Susanna Jacobs Ruitenschiltkoper Schritsen 22173124839r
PIETERS, Berber Pytters* naastligger ten zuiden Schritsen 22173124839r
, HESSEL Hessel Lexsnaastligger ten westen Schritsen 22173124839r
WOPKES, GRIETJE Grytje Wopkes verkoper Schritsen 22173124839r
DIRKS, REINERwijlen Reyner Dirks verkoper Schritsen 22173124839r
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)koper huisSchritsen 22178326176v
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 22178326176v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22178326176v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Schritsen 22178326176v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs schippersknecht (beurt-)verkoper Schritsen 22178326176v
DIRKS, FREERK Freerk Dirks scheepstimmermankoper huisSchritsen 221796264308r
, GEESKE Geeske Sijskes koper Schritsen 221796264308r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 221796264308r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 221796264308r
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)verkoper Schritsen 221796264308r
DROST, HENDRIK HEINS Hendrik Heins Drostkoper huisSchritsen 2218102692r
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 2218102692r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 2218102692r
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopmanverkoper Schritsen 2218102692r
AGES, FEIKJE Feyckien Ages koper huisSchritsen 23167824111v
, RINTJEwijlen Rintie Groeyerkoper Schritsen 23167824111v
IEPES, WILLEM Willem Jeppes naastligger ten oosten Schritsen 23167824111v
, PIETER Pyter Meetienaastligger ten westen Schritsen 23167824111v
PIETERS, SCHELTEals huurder Schelte Pyters timmermannaastligger ten noorden Schritsen 23167824111v
JANS, DIRKburgervaandrig Dirck Jansen steenhouwerverkoper Schritsen 23167824111v
JANS, ANTJE Antie Jans koper huis ([staat: 200 ducatons])Schritsen 231680241114r
TJEERDS, PIEKEwijlen Pyke Tierdts koper Schritsen 231680241114r
IEPES, WILLEM Willem Jeppes timmermannaastligger ten oosten Schritsen 231680241114r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetienaastligger ten westen Schritsen 231680241114r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters naastligger ten noorden Schritsen 231680241114r
AGES, FEIKJE Feyckien Aghes verkoper Schritsen 231680241114r
, RINTJEwijlen Rintie Groeyerverkoper Schritsen 231680241114r
DOUWES, ELING Eling Douwes schipper (groot-)koper huisSchritsen 231681241127r
TJEPKES, RIKSTJE Rixtie Tjepkes koper Schritsen 231681241127r
IEPES, WILLEMde weduwe van Willem Jeppes naastligger ten oosten Schritsen 231681241127r
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtienaastligger ten westen Schritsen 231681241127r
KLASES, PIETER Pyter Claeses naastligger ten noorden Schritsen 231681241127r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Schritsen 231681241127r
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts verkoper Schritsen 231681241127r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmermankoper 1/2 huisSchritsen 231724246198r
PIETERS, JANKE Janke Pyters koper Schritsen 231724246198r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt, c.sororenaastligger ten oosten Schritsen 231724246198r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetjenaastligger ten westen Schritsen 231724246198r
BUMA, WOPKE burgerhopman Wopke Buma [staat: Bouma]naastligger ten noorden Schritsen 231724246198r
GERRITS, AUKJE Auckien Gerrits verkoper Schritsen 231724246198r
TJEPKES, GERBENwijlen Gerben Tiepkes verkoper Schritsen 231724246198r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper huisSchritsen 23173124820v
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antje Wybrens Wijngaardkoper Schritsen 23173124820v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt, c.u.naastligger ten oosten Schritsen 23173124820v
AUKES, GERBENweduwe Gerben Aukes naastligger ten westen Schritsen 23173124820v
BUMA, vroedsman Bumanaastligger ten noorden Schritsen 23173124820v
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmermanverkoper Schritsen 23173124820v
LENTS, JETSE Jetze Lentzbakker en koopman (mr. -)koper huisSchritsen 231803266289r
POSTHUMUS, JAN KORNELIS Jan Cornelis Posthumus, c.u.huurder Schritsen 231803266289r
ALLES, PAULUS Paulus Alles naastligger ten oosten Schritsen 231803266289r
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 231803266289r
AARDENBURG, Aardenbergnaastligger ten noorden Schritsen 231803266289r
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmermankoper huisSchritsen 23180826885r
IENTES, EELKJE Eeke Yntes koper Schritsen 23180826885r
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumus, c.u.huurder Schritsen 23180826885r
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards naastligger ten oosten Schritsen 23180826885r
ABES, PIERde weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23180826885r
FLORISON, ds. Florisonnaastligger ten noorden Schritsen 23180826885r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters koopmanverkoper q.q. Schritsen 23180826885r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Schritsen 23180826885r
LENTS, JETSE de nalatenschap van wijlen Jetze Lentzbakker (mr. brood- en klein-)verkoper Schritsen 23180826885r
JANS, JOHANNES Johannes Jans koper huis den Bonten Aernt genaempt met het erf daarachterSchritsen 24de Bonte Arend1613229186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Schritsen 241613229186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Schritsen 241613229186r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Schritsen 241613229186r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaarnaastligger ten oosten Schritsen 241613229186r
BERG, ROGIER de weduwe van Rogier van den Berghnaastligger ten westen Schritsen 241613229186r
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts verkoper Schritsen 241613229186r
JILLES, Ducis Jylles verkoper Schritsen 241613229186r
JILLES, JANKE Janneke Jylles verkoper Schritsen 241613229186r
GERRITS, GERRITouderman van het schoenmakersgilde Gerryt Gerryts schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 24176825793v
JOHANNES, GERBENvinder van het schoenmakersgilde Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
KOK, WIETSE JOHANNESvinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kokschoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
JETSES, TIEMEN Tymon Jetses , c.s.huurder Schritsen 24176825793v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten oosten Schritsen 24176825793v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs naastligger ten westen Schritsen 24176825793v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisSchritsen 241789263103r
VORM, TJEERD de weduwe van Tjeerd van der Formhuurder benedenvoor (p.j.)Schritsen 241789263103r
, FRANSde weduwe van Frans ?huurder benedenachter (p.j.)Schritsen 241789263103r
WIT, JOSEF Joseph de Withuurder bovenvoor (p.j.)Schritsen 241789263103r
STOK, HARKE JURJENSde koper Harke Jurjens van der Stoknaastligger ten oosten Schritsen 241789263103r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 241789263103r
LINT, HENDRIK officier van het schoenmakersgilde Hendrik van Lintverkoper Schritsen 241789263103r
HENDRIKS, WILLEMofficier van het schoenmakersgilde Willem Hendriks verkoper Schritsen 241789263103r
, WILLEMofficier van het schoenmakersgilde Willem van Valsverkoper Schritsen 241789263103r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Oolgarddistillateurkoper 1/2 huisSchritsen 241796264319v
REINS, ANTJE Antje Reins koper Schritsen 241796264319v
KORNELIS, FRANSde weduwe van Frans Cornelis , c.s.huurder Schritsen 241796264319v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 241796264319v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 241796264319v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Schritsen 241796264319v
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgarddistillateurkoper 1/2 huis met jeneverstokerijSchritsen 24180426792r
REINS, ANTJE Antje Reins koper Schritsen 24180426792r
STOK, HARMEN JURJENS Harmen Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 24180426792r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24180426792r
DIRKS, FREERK Freerk Dirks* naastligger ten westen Schritsen 24180426792r
STOK, HARMEN JURJENS Harmen Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Schritsen 24180426792r
IEPES, WILLEM Willem Jeppes koper huisSchritsen 251676240246r
, SAAPKE Saepke Ysaecks koper Schritsen 251676240246r
JELLES, LAMMERThet gekochte huis door Lammert Jelles naastligger ten oosten Schritsen 251676240246r
SIEMENS, SIEBOUT Sibout Symens naastligger ten westen Schritsen 251676240246r
SIERKS, HARKE Harcke Sjerks naastligger ten noorden Schritsen 251676240246r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans naastligger ten noorden Schritsen 251676240246r
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Schritsen 251676240246r
SEERPS, SIEBEwijlen Sybe Seerps verkoper Schritsen 251676240246r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper huisSchritsen 25175325336r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 25175325336r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten westen Schritsen 25175325336r
JOHANNES, SJOERDde weduwe van Sjoerd Johannes naastligger ten noorden Schritsen 25175325336r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamaverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
GROENEWOUD, KLAAS Claes Groenewold, meerderjarig vrijgezelverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburgverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
, DAVID David Griffenverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
GROENEWOUD, JAKOB wijlen Jacobus Groenewolderflater Schritsen 25175325336r
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards koper huisSchritsen 251801265293r
BAUKES, TIETJE Tietje Baukes koper Schritsen 251801265293r
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Bergschipperhuurder (p.j.)Schritsen 251801265293r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 251801265293r
DIJKSMA, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Dijksmanaastligger ten westen Schritsen 251801265293r
DIJKSMA, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Dijksmanaastligger ten westen Schritsen 251801265293r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkernaastligger ten noorden Schritsen 251801265293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varenspersoonverkoper Schritsen 251801265293r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Schritsen 251801265293r
, MINNE Minne verkoper Schritsen 251801265293r
, HILTJE Hiltje verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, AUKJE Aukje Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faberkuiper (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 251801265293r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
ANDRIES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Mr. Sybrant Andries organistnaastligger ten oosten Schritsen 26161122968r
AARTS, HENDRIKhuis daar de Bonte Aarnt uitsteekt van Hendrick Aerts naastligger ten westen Schritsen 26de Bonte Arend161122968r
BROERS, JANburgerhopman Jan Broers verkoper q.q. Schritsen 26161122968r
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens verkoper Schritsen 26161122968r
ANDRIES, SIEBRENhet huis van wijlen mr. Sybrant Andries* organistnaastligger ten oosten Schritsen 26161222981r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducisnaastligger ten westen Schritsen 26161222981r
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandsterverkoper Schritsen 26161222981r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwardenkoper huisSchritsen 261690242314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.soc.naastligger ten oosten Schritsen 261690242314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.soc.naastligger ten zuiden Schritsen 261690242314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Donckerverkoper q.q. Schritsen 261690242314v
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens verkoper q.q. Schritsen 261690242314v
LISKES, WIEBEde geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes karremanverkoper Schritsen 261690242314v
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)koper nieuw gebouwd huisSchritsen 261699243393r
DOEDES, AUKJE Aukien Doedes koper Schritsen 261699243393r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes huurder Schritsen 261699243393r
BRUIN, KASPER het zomerhuis van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Schritsen 261699243393r
BRUIN, KASPER de hof van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Schritsen 261699243393r
AUKES, TEETSKE Teedtske Auckes verkoper Schritsen 261699243393r
KORNELIS, SIEMENburgemeester Symon Cornelis koopmanverkoper Schritsen 261699243393r
HENDRIKS, IETJE Yttie Hendrix verkoper Schritsen 261699243393r
EILERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Eilerts erflater Schritsen 261699243393r
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u.schipper (schuit-)koper huisSchritsen 261713245191v
DOEDES, AUKJE Auckjen Doedes verkoper Schritsen 261713245191v
JANS, HESSELwijlen Hessel Jansen Wiertsmaverkoper Schritsen 261713245191v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmankoper tuinSchritsen 261724246199r
BRUIN, een tuin in gebruik bij kapitein de Bruynhoogbootsman Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Schritsen 261724246199r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Adtie Pyters naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
PIERS, WIENSENwijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten noorden Schritsen 261724246199r
KLASES, HOMME Homme Clases sleefmaker (mr. -)koper huis met tuin daarachterSchritsen 261738249266r
DOUWES, AALTJE Aaltie Douwes koper Schritsen 261738249266r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens schipper (oud -)verkoper Schritsen 261738249266r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper huis met tuintjeSchritsen 261758254150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 261758254150r
KLASES, ARJEN Arjen Clazes , c.u.huurder Schritsen 261758254150r
KLASES, HOMME Homme Clazes zeefmaker (oud mr. -)verkoper Schritsen 261758254150r
STOK, ANTJE Antje H. van der Stokkoper huisSchritsen 261808268182r
SMID, THOMAS Thomas J. Smithschipperhuurder Schritsen 261808268182r
OOLGAARD, D. D. Ohlgardkoopmannaastligger ten westen Schritsen 261808268182r
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stokmetselaarverkoper Schritsen 261808268182r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Schritsen 261808268182r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Schritsen 261808268182r
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stokverkoper Schritsen 261808268182r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper Schritsen 261808268182r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Schritsen 261808268182r
SIEMENS, TEUNIS Tonys Symons bewoner Schritsen 271600228233r
, JAN Jan ververbewoner Schritsen 271600228233r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Schritsen 271600228233r
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten westen Schritsen 271600228233r
, Joanne Vincentiocrediteur (triumphant) Schritsen 271600228233r
, TETJE Teth Wilcke crediteur (triumphant) Schritsen 271600228233r
SJOERDS, WILKE Wilcke Syourdts crediteur (triumphant) Schritsen 271600228233r
SIEMENS, TEUNIS Tonys Symons verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 271600228233r
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 271600228233r
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempelnaastligger ten oosten Schritsen 271601228273v
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten westen Schritsen 271601228273v
BUITEN, PIETER Pieter van Buytencrediteur q.q. Schritsen 271601228273v
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provanacrediteur (triumphant) Schritsen 271601228273v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Symens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 271601228273v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerts koper huis daer den Gulden Draeck uuythangende isSchritsen 27de Gouden Draak1602228281v
WIEBES, FEIKJE Feycke Wybes koper Schritsen 271602228281v
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes koper Schritsen 271602228281v
TJEERDS, MARIA Mary Tyaerts koper Schritsen 271602228281v
, GATSKE Gaats protesteert vanwege een vordering Schritsen 271602228281v
FOPPES, BINNERTwijlen Binnert Foppens protesteert vanwege een vordering Schritsen 271602228281v
TEUNIS, SIEMEN Symon Thonis niaarnemer ratione sanguinis Schritsen 271602228281v
SIEMENS, TEUNISde verkoper Thonys Symons niaarnemer ratione sanguinis Schritsen 271602228281v
PIETERS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Pieters naastligger ten oosten Schritsen 271602228281v
FRANSES, REINERhet huis van Reynder Franssen naastligger ten westen Schritsen 271602228281v
SIEMENS, TEUNIS Thonys Symons verkoper Schritsen 271602228281v
, ANTJE Anne Aede verkoper Schritsen 271602228281v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerdts scheepstimmermaneigenaar van 1/2 Schritsen 27161623053r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs kuipernaastligger ten oosten Schritsen 27161623053r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 27161623053r
WIEBRENS, JAKOBhet huis de Brandaris van Jacob Wibrants betrokkene ([locatie van de veiling])Schritsen 27de Brandaris161623053r
WATSES, HETTE Hette Watzes , bij de Zuiderpoortbetrokkene ([doorgehaalde locatie van de veiling])Schritsen 27161623053r
BUMA, SIEBOUT BIRDES Sibolt Birdes Bumamederechter van Wymbritseradeelverkoper q.q. Schritsen 27161623053r
BENEDICTUS, ALEF Aleff Benedicti verkoper q.q. Schritsen 27161623053r
BENEDICTUS, SIEBOUT Sibolt Benedicti verkoper q.q. Schritsen 27161623053r
BENEDICTUS, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Benedicti verkoper Schritsen 27161623053r
TJEERDS, SIERK Sierck Tiaerdts timmermanverkoper van 1/2 Schritsen 27161723057v
BENEDICTUS, PIETERde curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti verkoper van 1/2 Schritsen 27161723057v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckaanhandelaar huis met een ledige plaats daarachterSchritsen 27de Vergulde Draak1618230137r
JOCHEMS, ANTJE Antie Jochums aanhandelaar Schritsen 271618230137r
JANS, FRANS Frans Janssen kuipernaastligger ten oosten Schritsen 271618230137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 271618230137r
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes scheepstimmermanverwandelaar Schritsen 271618230137r
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes verwandelaar Schritsen 271618230137r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis met een ledige plaats daarachterSchritsen 271618230137v
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes koper Schritsen 271618230137v
JANS, FREERK Freerk Jansen kuipernaastligger ten oosten Schritsen 271618230137v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 271618230137v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverkoper Schritsen 271618230137v
JOCHEMS, ANTJE Antie Jochums verkoper Schritsen 271618230137v
DIRKS, JAN Jan Dircxs koper huis, brouwerij, mouterij en gereedschappenSchritsen 271626231125v
RIJKS, ANTJE Antie Rijks koper Schritsen 271626231125v
JOBS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Jops verpachter grond Schritsen 271626231125v
DIRKS, LAAS Laas Dirx naastligger ten oosten Schritsen 271626231125v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templairnaastligger ten westen* Schritsen 271626231125v
DIRKS, MAAIKE Maicke Dirx verkoper Schritsen 271626231125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Schritsen 271626231125v
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwerkoper huisSchritsen 27162923297r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijckerts koper Schritsen 27162923297r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmanverpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Schritsen 27162923297r
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwernaastligger ten oosten Schritsen 27162923297r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijckerts naastligger ten oosten Schritsen 27162923297r
FREERKS, WIGBOLDde weduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Schritsen 27162923297r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 27162923297r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmanverkoper Schritsen 27162923297r
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterijSchritsen 27163223347v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Schritsen 27163223347v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaarnaastligger ten oosten Schritsen 27163223347v
FREERKS, WIGBOLDweduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Schritsen 27163223347v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Schritsen 27163223347v
RIJKS, ANTJE Antie Rijcks verkoper Schritsen 27163223347v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoper door niaar huis met mouterij en brouwerijSchritsen 27164323585v
SIEMENS, SIPKE Sipke Symens , c.u.brouwergeniaarde koper Schritsen 27164323585v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Schritsen 27164323585v
REINERS, FRANS Frans Reyners naastligger ten westen Schritsen 27164323585v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircx verkoper Schritsen 27164323585v
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Schritsen 27164323585v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Schritsen 27164323585v
HARMENS, MINK Minck Harmens , c.u.koper huis met brouwerij en mouterijSchritsen 271647235249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Schritsen 271647235249v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Schritsen 271647235249v
, FRANSde verkoper Frans Templaernaastligger ten westen Schritsen 271647235249v
, FRANS Frans Templaerverkoper Schritsen 271647235249v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwerkoper huis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westenSchritsen 271663238200v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens , c.u.huurder Schritsen 271663238200v
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten oosten Schritsen 271663238200v
DOUWES, EDGERop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Schritsen 271663238200v
HARMENS, MINKop de Lanen van het huis van Mink Harmens , c.u.naastligger ten westen Schritsen 271663238200v
WIGBOLDS, HENDRIKop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts naastligger ten westen Schritsen 271663238200v
HARMENS, MINK Mink Harmens , c.u.verkoper Schritsen 271663238200v
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisSchritsen 27166723991r
DOUWES, EDGERop de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27166723991r
, B. B. Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Schritsen 27166723991r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Schritsen 27166723991r
, HENDRIKop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt naastligger ten westen Schritsen 27166723991r
STEENSMA, EWOUT burgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Schritsen 27166723991r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaverkoper q.q. Schritsen 27166723991r
GERBENS, SIETSEde boedel van wijlen Sytse Gerbens brouwerverkoper Schritsen 27166723991r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps , c.u.timmermankoper pakhuis de Drie Claverbladen genaemtSchritsen 27de Drie Klaverbladen1668239154r
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwereerdere bewoner Schritsen 271668239154r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 271668239154r
WIGBOLDS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Wigbolts naastligger ten westen Schritsen 271668239154r
VIERSEN, WIKJE juffrouw Wickjen van Viersenverkoper Schritsen 271668239154r
KET, wijlen de heer Kethverkoper Schritsen 271668239154r
JELLES, LAMMERT Lammert Jelles , c.u.koper huisSchritsen 271676240219v
JANS, LOLLE Lolle Jansen bewoner Schritsen 271676240219v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 271676240219v
IEPES, WILLEMhet huis gekocht door Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen 271676240219v
SIERKS, HARKE Harcke Sjerx naastligger ten noorden Schritsen 271676240219v
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Schritsen 271676240219v
SEERPS, SIEBEwijlen Sybe Seerps verkoper Schritsen 271676240219v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 271681241140r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes koper Schritsen 271681241140r
MIDDACHTEN, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerryt Middachtennaastligger ten oosten Schritsen 271681241140r
DOUWES, EDGERde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen 271681241140r
PIETERS, JILLES Jilles Pytters Boshackschipper (groot-)koper huis c.o.a.Schritsen 27168524268v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27168524268v
IEPES, WILLEMwijlen Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen 27168524268v
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendragernaastligger ten noorden Schritsen 27168524268v
JILLES, LAMMERT Lammert Jilles koopman (oud -)verkoper Schritsen 27168524268v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens rogmeterkoper huisSchritsen 2716872429va
DOUWES, IDSERTde kamer van wijlen Idser Douwes naastligger ten oosten Schritsen 2716872429va
IEPES, WILLEMwijlen Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen 2716872429va
SIERKS, HARKEde weduwe van Harke Sierx Cussendragernaastligger ten noorden Schritsen 2716872429va
GERRITS, BEITSKE Betske Gerryts verkoper van 1/2 Schritsen 2716872429va
PIETERS, JILLESwijlen Jillis Pyters Boshackschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 2716872429va
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens verkoper q.q. Schritsen 2716872429va
PIETERS, JILLESde twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jillis Pyters Boshackschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 2716872429va
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopmankoper huisSchritsen 271723246186r
FOKKES, BAUKEde weduwe van Baucke Fockes naastligger ten oosten Schritsen 271723246186r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 271723246186r
IEPES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen 271723246186r
JANS, DIRK Dirk Jansen smid (ijzer-)naastligger ten noorden Schritsen 271723246186r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmakerverkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 271723246186r
TJEERDS, AALTJE Aeltie Tjeerds verkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 271723246186r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen zeilmakerverkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 271723246186r
BINKES, EELKJE Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
JANS, THOMAS Thomas Jansen koopmanverkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
, Sytkse Bente verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
TJEERDS, WIKJEerfgenamen en gesterkt door hun zus en ? Wickjen Tieerds erflater Schritsen 271723246186r
BOUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Boumaschipper (oud boeier-)verkoper van 1/2 Schritsen 271723246186r
WOPKENS, THOMAS Tomas Wopkensleraar van de Doopsgezindenkoper huisSchritsen 271732248138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bewoner Schritsen 271732248138r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schierenaastligger ten oosten Schritsen 271732248138r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmermannaastligger ten oosten Schritsen 271732248138r
JANS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Jansen naastligger ten westen Schritsen 271732248138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes verkoper Schritsen 271732248138r
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
HAGA, BAUKJE OENES Baukjen Oenes Hagakoper Schritsen 271748251224v
ANDELES, ANSKJE Anskjen Andles naastligger ten oosten Schritsen 271748251224v
JETSES, JELLE Jelle Jetses naastligger ten oosten Schritsen 271748251224v
, JAKOB Jacobus Groenewoldtnaastligger ten westen Schritsen 271748251224v
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrix naastligger ten noorden Schritsen 271748251224v
WOPKES, THOMASds. Thomas Wopkens leraar van de Doopsgezindenverkoper Schritsen 271748251224v
HOITES, PIER Pier Hoytes koper huis, plaats en tuinSchritsen 28163123319v
JANS, LISKJE Lisck Jansen koper Schritsen 28163123319v
HEINS, SALVES Salvis Heins naastligger ten oosten Schritsen 28163123319v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 28163123319v
DIRKS, JAN Jan Dirckx naastligger ten westen Schritsen 28163123319v
HIDDES, ALBERTJE Albertie Hiddes verkoper Schritsen 28163123319v
HESSELS, ANDRIES Andries Hessels verkoper Schritsen 28163123319v
JANS, JANKE Jantien Jansen verkoper Schritsen 28163123319v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen verkoper Schritsen 28163123319v
JANS, JANKE Jantien Jansen verkoper q.q. Schritsen 28163123319v
WILLEMS, GOMPERT Gommert Willems , uitlandig, soe hij noch in leven isverkoper Schritsen 28163123319v
LAAN, MAAIKE Maicke van der Laenkoper huis, plaats en het huisje erachterSchritsen 2816422356v
PIERS, FROUKJE Frouk Piers huurder Schritsen 2816422356v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers huurder Schritsen 2816422356v
HEINS, SALVESeerder Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 2816422356v
FEDDES, JANnu Jan Feddes naastligger ten oosten Schritsen 2816422356v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten zuiden Schritsen 2816422356v
DIRKS, JAN Jan Dirxen naastligger ten westen Schritsen 2816422356v
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper van 1/2 Schritsen 2816422356v
JANS, LISKE Liske Jans verkoper van 1/2 Schritsen 2816422356v
GERRITS, SIEMEN Symen Gerryts schipperkoper huis en hofSchritsen 28164223537r
MEILES, ANTJE Antie Meyles koper Schritsen 28164223537r
AMELANDER, JAKOB Jacob Amelanderhuurder Schritsen 28164223537r
FEDDES, IEPE Epe Feddes naastligger ten oosten Schritsen 28164223537r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten westen Schritsen 28164223537r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laenverkoper Schritsen 28164223537r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffrido Johannes secretaris op Amelandverkoper Schritsen 28164223537r
LISKES, WIEBE Wybe Liskes , c.u.koper huis en plaatsSchritsen 28166523919v
HENDRIKS, ORSELTJEde erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 28166523919v
HENDRIKS, ORSELTJEde erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix naastligger ten zuiden Schritsen 28166523919v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gorrits schipper (wijd-)naastligger ten westen Schritsen 28166523919v
HENDRIKS, ORSELTJEde erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix verkoper Schritsen 28166523919v
DIRKS, AUKE Aucke Dirx kistmaker (mr. -)koper door niaar huis, schuur en koestalSchritsen 281690242319r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Campassistent gewaldige Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Schritsen 281690242319r
BOUDEWIJNS, JAKOMINA Jacomijntie Boudewijns geniaarde koper Schritsen 281690242319r
LISKES, WIEBEde weduwe van Wybe Liskes huurder Schritsen 281690242319r
RIPPERTS, HINKE Hincke Ripperts naastligger ten oosten Schritsen 281690242319r
FONTEIN, REINER KLASES Reynert Claessen Fonteinnaastligger ten zuiden Schritsen 281690242319r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 281690242319r
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Donkerverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
PIETERS, JAAIKE Jayke Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeffverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikje Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
HAAN, JELLE IEPKESwijlen Jelle Ypkes de Haenverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
DONKER, JAN PIETERS Jan Pytters Donkerverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
DONKER, PIETER PIETERS Pieter Pytters Donker, de jongeverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
JANS, IETJE Yttie Jansen verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
AUKES, DIRKwijlen Dirck Auckes verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
BRUIN, KASPER Casparus de Bruyn, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisreed of erf met benevens de schuur daarachterSchritsen 281690242324v
LISKES, WIEBEde weduwe van Wybe Liskes huurder Schritsen 281690242324v
RIPPERTS, HINKE Hincke Ripperts naastligger ten oosten Schritsen 281690242324v
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fonteinnaastligger ten zuiden Schritsen 281690242324v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 281690242324v
DIRKS, AUKE Aucke Dircks , c.u.timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 281690242324v
BRUIN, KASPER Caspar de Bruingewaldige provoost Admiraliteit in Friesland (oud -)requirant Schritsen 281704244252v
LANDSMAN, HELENA Helena Landsmanrequireerde Schritsen 281704244252v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts koper huisSchritsen 291681241135r
LASES, GEERTJE Geertie Laases koper Schritsen 291681241135r
, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Middagtennaastligger ten oosten Schritsen 291681241135r
JELLES, LAMMERT Lammert Jelles naastligger ten westen Schritsen 291681241135r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnaastligger ten noorden Schritsen 291681241135r
DOUWES, EDGERde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes schipper (groot-)verkoper Schritsen 291681241135r
BOUWES, FOKELTJE Fookeltje Bouwes koper dwarshuis met uitgang op de SchritsenSchritsen 291689242264v
LAMMERTS, SEERPburgerhopman Seerp Lammerts houtkoperkoper Schritsen 291689242264v
MIDDACHTEN, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Middachtennaastligger ten oosten Schritsen 291689242264v
JANS, GERLOFde oosterzijmuur van Gerloff Jansen naastligger ten westen Schritsen 291689242264v
AKKER, GERARDUS plaats en scheidsmuur van Gerhardus Ackernotarisnaastligger ten noorden Schritsen 291689242264v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts verkoper Schritsen 291689242264v
LASES, GEERTJE Geertje Lases verkoper Schritsen 291689242264v
JANS, BENJAMIN Benjamin Jansen , c.u.koper huisSchritsen 291711245147r
JANS, BENJAMINde koper Benjamin Jansen , c.u.bewoner Schritsen 291711245147r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 291711245147r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , c.u.naastligger ten westen Schritsen 291711245147r
FOKKES, BAUKEde huisinge van Baucke Fockes , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 291711245147r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.verkoper Schritsen 291711245147r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 291721246123v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 291721246123v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u.naastligger ten westen Schritsen 291721246123v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 291721246123v
JANS, BENJAMIN Benjamin Jansen verkoper Schritsen 291721246123v
DIRKS, AAGJE Aeghje Dirx verkoper Schritsen 291721246123v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antje Sjoerds Schiere, meerderjarige dochterkoper huis met onder- en bovenkamerSchritsen 291726246286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 291726246286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes naastligger ten zuiden Schritsen 291726246286v
, SCHELTE Schelte Uyftes naastligger ten westen Schritsen 291726246286v
ROMMERTS, JANde weduwe van Jan Rommerts naastligger ten noorden Schritsen 291726246286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 291726246286v
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper Schritsen 291726246286v
WATSES, WIETSKE Wytske Watses verkoper Schritsen 291726246286v
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsmawinkelier en mr. glasmakerkoper huisSchritsen 291763255245r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsmawinkelier en mr. glasmakernaastligger ten oosten Schritsen 291763255245r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291763255245r
JANS, ROMKE Romke Jans kleermakernaastligger ten noorden Schritsen 291763255245r
, ANDRIES Andries van Zeegenschipper (trekveer-)verkoper Schritsen 291763255245r
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andeles Hiddingaverkoper Schritsen 291763255245r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 291802266105r
, ANDRIES Andries Onsman, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 291802266105r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles naastligger ten oosten Schritsen 291802266105r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291802266105r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten noorden Schritsen 291802266105r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Schritsen 291802266105r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Schritsen 291802266105r
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Schritsen 291802266105r
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Schritsen 291802266105r
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Schritsen 291802266105r
, SIEBRENmr. Sybrant organistnaastligger ten westen Schritsen 301604228393r
JELMERS, HENDRIKhet sterfhuis van wijlen Hendrick Jelmers verkoper Schritsen 301604228393r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huisSchritsen 301604228404r
, SIEBREN Sybrant organistnaastligger ten westen* Schritsen 301604228404r
HAIES, AGE Agge Hayes , commissarisverkoper q.q. Schritsen 301604228404r
FOPPES, GERROLTde twee onmondige weeskinderen van wijlen Gerolt Foppes verkoper Schritsen 301604228404r
HENDRIKS, WELMOED Welmoet Hendricks , [staat: Hendrick Welmoets dr.]verkoper Schritsen 301604228404r
MEINERTS, TEUNIShet huis van Thonis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301606228523v
ANDRIES, SIEBRENmr. Sybrandt Andries naastligger ten westen Schritsen 301606228523v
ANDRIES, HILLE Hille Andries crediteur (triumphant) Schritsen 301606228523v
BOTES, JAKOB Jacob Botes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 301606228523v
SCHELTES, TIETJE Tiet Scheltes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 301606228523v
MEINERTS, TEUNIS Thoenis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301612229120v
ANDRIES, SIEBRENde weduwe van Sibrant Andries* naastligger ten westen Schritsen 301612229120v
JANS, FOLKERT Folckert Jans verkoper Schritsen 301612229120v
SIEBRENS, DOEIE Doye Sybrants verkoper q.q. Schritsen 301612229120v
THOMAS, FRANSde weeskinderen van wijlen Frans Thomas verkoper Schritsen 301612229120v
JANS, LIJSBETwijlen Betke Jans verkoper Schritsen 301612229120v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper provisioneel huis en hofSchritsen 301613229130v
MEINES, TEUNIS Theunis Meynes naastligger ten oosten Schritsen 301613229130v
ANDRIES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Andries naastligger ten westen Schritsen 301613229130v
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 301624230380r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaarnaastligger ten westen Schritsen 301624230380r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Schritsen 301624230380r
JANS, DIEUWKEde crediteuren van Dieucke Jansen verkoper Schritsen 301624230380r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper Schritsen 301624230380r
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 301624230386v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaarnaastligger ten westen Schritsen 301624230386v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.schipper (smal-)koper huis en plaatsSchritsen 301641234134r
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 301641234134r
HOITES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Hoytes naastligger ten westen Schritsen 301641234134r
HEINS, SALVES Salvus Heyns verkoper Schritsen 301641234134r
PAULUS, JISSELTJE Jesel Pouwels verkoper Schritsen 301641234134r
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 30164323576v
HOITES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Hoytes naastligger ten westen Schritsen 30164323576v
FEDDES, JAN Jan Feddes schipper (wijd-)verkoper Schritsen 30164323576v
GERRITS, SIEMENde weduwe van Symen Gerrits Wijnkannaastligger ten westen Schritsen 301662238134r
MELIS, ANTJE Antie Melis , voor haar kinderenverkoper Schritsen 301662238134r
GERRITS, SIEMENwijlen Symen Gerrits Wijnkanverkoper Schritsen 301662238134r
HAITSES, JAKOB Jacob Haytzes , c.u.koper huisSchritsen 3016702405v
LISKES, WIEBE Wybe Liskes naastligger ten westen Schritsen 3016702405v
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings verkoper Schritsen 3016702405v
BRUIN, KASPER Caspar de Bruyngewaldigekoper door niaar huis met een tuintje en bleekveld erachterSchritsen 301697243276v
UTRECHT, JAN Jan van Uitrechtgeniaarde koper Schritsen 301697243276v
JANS, GRIETJE Grietie Jans geniaarde koper Schritsen 301697243276v
BRUIN, KASPER Casper de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Schritsen 301697243276v
RIPPERTS, RINSKE Rinske Ripperts Vossenbergeverkoper Schritsen 301697243276v
HAITSES, JAKOBwijlen Jacob Haytses scheepstimmermanverkoper Schritsen 301697243276v
FONTEIN, JURJEN KLASESsr. Jurjen Clasen Fonteinnaastligger ten zuiden Schritsen 301704244251v
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes naastligger ten zuiden Schritsen 301704244251v
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)naastligger ten westen Schritsen 301704244251v
BRUIN, KASPER Casparus de Bruingewaldige Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 301704244251v
DOUWES, EDGER Edger Douues koper twee kamersSchritsen 31165623773v
LASES, DIRK Dirck Laeses verkoper Schritsen 31165623773v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper woningSchritsen 31169224316v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen naastligger ten westen Schritsen 31169224316v
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts naastligger ten noorden Schritsen 31169224316v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Schritsen 31169224316v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Schritsen 31169224316v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Schritsen 31169224316v
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Schritsen 31169224316v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Schritsen 31169224316v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huis met nog een dwarshuis erachter, dat een vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen toeSchritsen 311695243145v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners koper Schritsen 311695243145v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 311695243145v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen schipper (wijd-)naastligger ten westen Schritsen 311695243145v
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts naastligger ten noorden Schritsen 311695243145v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , c.u.verkoper Schritsen 311695243145v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes scheepstimmermankoper huisSchritsen 31170924580r
WATSES, WIETSKE Wytske Watses koper Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 31170924580r
JANS, GERLOF Gerloff Jansen , c.u.naastligger ten westen Schritsen 31170924580r
ROMMERTS, JAN Jan Rommerts , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 31170924580r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 311802266105r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266105r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Schritsen 311802266105r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles naastligger ten westen Schritsen 311802266105r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles naastligger ten noorden Schritsen 311802266105r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Schritsen 311802266105r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Schritsen 311802266105r
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Schritsen 311802266105r
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Schritsen 311802266105r
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Schritsen 311802266105r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks wever (bont-)koper huisSchritsen 311802266113v
JANS, IEBELTJE Ybeltje Jans koper Schritsen 311802266113v
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 311802266113v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 311802266113v
, ANDRIES Andries Onsmankoper huisSchritsen 311805267132r
BROUWER, GRIETJE ARJENS Grietje Arjens Brouwerkoper Schritsen 311805267132r
WIEBES, RIENK Rienk Wybes huurder Schritsen 311805267132r
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends naastligger ten oosten Schritsen 311805267132r
WIJNGAARDEN, de erfgenamen Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 311805267132r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten noorden Schritsen 311805267132r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Schritsen 311805267132r
, JAKOB Jacob molenaar [staat: mollener]naastligger ten oosten Schritsen 321604228387r
BOTES, JAKOB Jacob Boetes naastligger ten westen Schritsen 321604228387r
EVERTS, WILLEM Willem Everts eerdere eigenaar Schritsen 321604228387r
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper Schritsen 321604228387r
FOPPES, GERROLTde nagelaten weeskinderen van wijlen Gerrolt Foppes verkoper Schritsen 321604228387r
WELMERS, HENDRIKJEwijlen Hendrick Welmers verkoper Schritsen 321604228387r
TEUNIS, JAN Jan Toenis koper de noordelijke van twee kamers aan elkaar, met loodsSchritsen 32161623028r
JANS, ARJAANTJE Arian Jans koper Schritsen 32161623028r
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten westen Schritsen 32161623028r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarnaastligger ten noorden Schritsen 32161623028r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 32161623028r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper kamer, met een vrije uitgang door de steeg naar de Schritsen strekkendeSchritsen 32een_achter162723214r
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wiegers koper Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous verpachter grond Schritsen 32een_achter162723214r
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiaard Lous naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter162723214r
SIEMENS, TEUNIS Toenis Simons naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter162723214r
HEINS, SALVES Salvus Heins naastligger ten westen Schritsen 32een_achter162723214r
MEINERTS, TEUNIS Toenis Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter162723214r
TEUNIS, JAN Jan Toenis verkoper Schritsen 32een_achter162723214r
JANS, ARJAANTJE Arian Jans verkoper Schritsen 32een_achter162723214r
HEINS, SALVES Salvis Heyns naastligger ten westen Schritsen 321630232116v
DIRKS, HILLEBRANDburgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 321630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 321630232116v
BUWALDA, JANKE Jancke Buwalda, voor haar kindverkoper van 1/2 Schritsen 321630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 321630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretaris van Harlingenerflater Schritsen 321630232116v
KLASES, SIETSE Sytse Claesen koper kamerSchritsen 32163123328r
BROERS, AATJE Attie Broers koper Schritsen 32163123328r
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen secretaris Tiaerd Lous verpachter grond Schritsen 32163123328r
PIETERS, HANSmr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32163123328r
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten zuiden Schritsen 32163123328r
HEINS, SALVES Salvis Heyns naastligger ten westen Schritsen 32163123328r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Schritsen 32163123328r
WIEGERS, DOETJE Doedtie Wygers verkoper Schritsen 32163123328r
PIEBES, RUURD Ruird Pybes koper huisSchritsen 321662238142v
, JURJEN Jurrien naastligger ten oosten Schritsen 321662238142v
JURJENS, ALBERT Albert Juriens , c.u.verkoper Schritsen 321662238142v
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretarisverpachter grond Schritsen 32een_achter166523920v
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
DOEKES, GERKE Gerke Doekes naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens* naastligger ten noorden ([staat: Trijntje Pibes])Schritsen 32een_achter166523920v
ALEWIJNS, PIEBICHJE Pibe Alewijns* naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter166523920v
SIETSES, BROER Broer Sytzes , c.u.schipper (smal-)verkoper Schritsen 32een_achter166523920v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen mr. Jan Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter166523920v
ALEWIJNS, PIEBEwijlen Pibe Alewijns naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter166523920v
PIERS, RUURD Ruierdt Piers , vrijgezelverkoper Schritsen 32een_achter166523920v
HOITINGA, TETJE Tettie Hoitinga, jongedochterkoper huisSchritsen 331680241102v
WIEBES, HERE Heere Wybes bewoner Schritsen 331680241102v
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 331680241102v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesses naastligger ten westen Schritsen 331680241102v
, GERRIT Gerryt Middagtennaastligger ten noorden Schritsen 331680241102v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Schritsen 331680241102v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huis en tuinSchritsen 331688242255v
DIRKS, JAN Jan Dircksen metselaar (mr. -)koper Schritsen 331688242255v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claasen naastligger ten oosten Schritsen 331688242255v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen naastligger ten oosten Schritsen 331688242255v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u.naastligger ten westen Schritsen 331688242255v
DOUWES, EDGERde erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 331688242255v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghtenkoopmanverkoper Schritsen 331688242255v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.botenmakerkoper 1) tuin met bomen en bloemen en 2) een kamertje met potkast ten zuiden ervanSchritsen 331694243105v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen , nom. liberorumnaastligger ten oosten Schritsen 331694243105v
ALBERTS, TJEPKE Tjebke Alberts naastligger ten westen Schritsen 331694243105v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen 331694243105v
DIRKS, JAN Jan Dirxen metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 331694243105v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Schritsen 331694243105v
GEELES, SJOUKJE Sjouckjen Gelles verkoper Schritsen 331694243105v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huisSchritsen 331802266117r
, DOUWE Douwe W. Kwestschipperhuurder (p.j.)Schritsen 331802266117r
HENDRIKS, EINTEals huurder Ente Hendriks , c.u.naastligger ten westen Schritsen 331802266117r
, HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten noorden Schritsen 331802266117r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Schritsen 331802266117r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Schritsen 331802266117r
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Schritsen 331802266117r
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Schritsen 331802266117r
WIEPKES, BEITSKE Beitske Wypkes koper huis en tuintjeSchritsen 331810268346r
SIEMENS, JAKOBwijlen Jacob Symons koper Schritsen 331810268346r
, DOUWE Douwe W. Kwest, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 331810268346r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten westen Schritsen 331810268346r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelverkoper Schritsen 331810268346r
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretarisverpachter grond Schritsen 34166523920v
SIETSES, BROER Broer Sytzes schipper (smal-)naastligger ten noorden Schritsen 34166523920v
DOEKES, GERKE Gerke Doekes , c.u.verkoper Schritsen 34166523920v
KLASES, JAKOBburgerhopman Jacob Claes van der Foordekoper huis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de muur af zuidwaarts tot aan het diept van de SchritsenSchritsen 35162923290v
LUCAS, HANS Hans Lucas schoenlappernaastligger ten oosten Schritsen 35162923290v
, RIENKJE Rinck naastligger ten oosten Schritsen 35162923290v
KLASES, wijlen Doyes Claes naastligger ten oosten Schritsen 35162923290v
WIARDA, HERE hof, loods of zomerhuis van doctor Hero Wiaerdanaastligger ten westen Schritsen 35162923290v
GERRITS, LUBBERT Lubbert Gerryts schoenmakernaastligger ten noorden Schritsen 35162923290v
KORNELIS, WILLEMKE Willemcke Cornelis verkoper Schritsen 35162923290v
ELINGS, PIETERwijlen Pieter Elings verkoper Schritsen 35162923290v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen kistmakerbewoner Schritsen 351633233127v
, HANS Hans Luycas naastligger ten oosten Schritsen 351633233127v
WIARDA, HERE de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiardanaastligger ten westen Schritsen 351633233127v
GERRITS, LUBBERT Lubbert Gerryts naastligger ten noorden Schritsen 351633233127v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voordaverkoper van 3/8 Schritsen 351633233127v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voordaverkoper q.q. Schritsen 351633233127v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBSde weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voordaverkoper van 1/8 Schritsen 351633233127v
CHRISTIAANS, LEENTJE Leentie Christiaens verkoper van 1/2 Schritsen 351633233127v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huisSchritsen 35168024198r
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 35168024198r
MIDDACHTEN, GERRIT Gerryt Middachtennaastligger ten westen Schritsen 35168024198r
ZWAGER, PIETER EVERTS Pytter Ewerts Swagernaastligger ten noorden Schritsen 35168024198r
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Schritsen 35168024198r
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magemabode (gerechts-)verkoper Schritsen 35168024198r
GEEST, HARMEN Hermannus van der Geestbode Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huisSchritsen 351723246184v
, CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351723246184v
, CHRISTOFFELde heer Christoffel Middaghtenverkoper q.q. Schritsen 351723246184v
, HESSEL Hessel van der Brughkoperslager (mr. -)verkoper Schritsen 351723246184v
GEEST, HARMEN Hermannus van der Geestbode Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis en tuinSchritsen 351724246192r
, CATHARINA Catharina Aberkrommekoper Schritsen 351724246192r
SWART, JAN Jan Swart, c.u.naastligger ten oosten Schritsen 351724246192r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten westen Schritsen 351724246192r
, HEIN Hein , c.s.timmermannaastligger ten noorden Schritsen 351724246192r
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries van der Brughverkoper Schritsen 351724246192r
, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huis en tuintjeSchritsen 35175325351r
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmanskoper Schritsen 35175325351r
SWART, JAN HESSELS Jan Hessels Swartnaastligger ten oosten Schritsen 35175325351r
JETSES, JELLE Jelle Jetses naastligger ten westen Schritsen 35175325351r
BUMA, SIEBOUT de hopman Sybout Bumanaastligger ten noorden Schritsen 35175325351r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Schritsen 35175325351r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper Schritsen 35175325351r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
RIPPERTS, BAUKJE Baukje Ripperts koper Schritsen 35176125547v
SWART, JAN HESSELSde weduwe van Jan Hessels Swartnaastligger ten oosten Schritsen 35176125547v
, naastligger ten oosten Schritsen 35176125547v
JETSES, JELLEde weduwe van Jelle Jetses naastligger ten westen Schritsen 35176125547v
BUMA, SIEBOUT Sybout Bumanaastligger ten noorden Schritsen 35176125547v
, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtverkoper Schritsen 35176125547v
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmansverkoper Schritsen 35176125547v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikmedicinae doctorkoper huis en tuinSchritsen 35177725986r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlmedicinae doctorkoper q.q. Schritsen 35177725986r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoper q.q. Schritsen 35177725986r
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Schritsen 35177725986r
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten westen Schritsen 35177725986r
BUMA, SIEBOUT de erfgenamen van wijlen Sibout Bumanaastligger ten noorden Schritsen 35177725986r
WIJNGAARDEN, JAN oud burgerhopman Jan Y. Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 35177725986r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaklerk ter secretariekoper huis en tuintjeSchritsen 351784261160r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alida Zeylstrakoper Schritsen 351784261160r
FEDDEMA, IEDE de koper Yde Feddema, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 351784261160r
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Schritsen 351784261160r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten westen Schritsen 351784261160r
BUMA, SIEBOUT de erfgenamen van wijlen Sybout Bumanaastligger ten noorden Schritsen 351784261160r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlmedicinae doctorverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeekverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jans Smithexecuteurkoper huis en tuintjeSchritsen 351795264246r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes koper Schritsen 351795264246r
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 351795264246r
JELLES, JETSKE Jetse Jelles naastligger ten westen Schritsen 351795264246r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaprocureur postulant en gemeente klerkverkoper Schritsen 351795264246r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alyda Zeilstraverkoper Schritsen 351795264246r
, JILLESmr. Jelis Fortunakoper huis met ledige plaats daarchterSchritsen 361599228164r
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes koper Schritsen 361599228164r
, PIETJE Pietrick , moeder van de verkopereerdere eigenaar Schritsen 361599228164r
, JANwijlen mr. Jan eerdere eigenaar Schritsen 361599228164r
THOMAS, OEPKE Upcke Tomas naastligger ten oosten Schritsen 361599228164r
FOPPES, GERROLT Gerolt Foppes naastligger ten westen Schritsen 361599228164r
STELLINGWERF, MARTEN JOHANNESmr. Marten Johannes Stellingwerffverkoper Schritsen 361599228164r
ARJENS, AATJE Attke Ariaens verkoper Schritsen 361599228164r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper huis met een plaats daarachter en het gebruik van de 1/2 steegSchritsen 361601228256r
PIETERS, PIETJE Pyet Pieters koper Schritsen 361601228256r
FORTUIN, JILLES de hof van de verkoper mr. Jelys Fortuin, c.u.grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 361601228256r
RITSKES, ANTJE Anna Ritsckes naastligger ten oosten Schritsen 361601228256r
, HANS Hans van Aurycknaastligger ten westen Schritsen 361601228256r
FORTUIN, JILLES mr. Jelys Fortuinverkoper Schritsen 361601228256r
JOHANNES, AAFKE Aeffke Johannes verkoper Schritsen 361601228256r
TEUNIS, JANde kamer daarachter van Jan Toenis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 361620230202r
SIEMENS, TEUNISde kamer daarachter van Toenis Simons grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 361620230202r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten oosten Schritsen 361620230202r
MEINERTS, TEEUWIS Taevis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 361620230202r
JAKOBS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 361620230202r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaan Jurrians naastligger ten oosten Schritsen 361620230210v
MEINERTS, TEUNIS Toenis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 361620230210v
TEUNIS, JAN Jan Toenis naastligger ten westen Schritsen 361620230210v
SIEMENS, TEUNIS Toenis Simons naastligger ten westen Schritsen 361620230210v
, JAKOBwijlen Jacob molenaarverkoper Schritsen 361620230210v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurjens naastligger ten oosten Schritsen 361630232116v1
MEINERTS, TEUNIS Tonis Meynerts naastligger ten westen Schritsen 361630232116v1
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten westen Schritsen 361630232116v1
SIEMENS, TEUNIS Teunis Symons naastligger ten westen Schritsen 361630232116v1
DIRKS, HILLEBRANDburgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 361630232116v1
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 361630232116v1
BUWALDA, JANKE Jancke Buwalda, voor haar kindverkoper van 1/2 Schritsen 361630232116v1
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Schritsen 361630232116v1
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretaris van Harlingenerflater Schritsen 361630232116v1
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36166523920v
SIETSES, BROER Broer Sytzes naastligger ten zuiden Schritsen 36166523920v
PIEBES, RUURD Ruierd Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens verkoper Schritsen 36166523920v
ALEWIJNS, PIEBEwijlen Pibe Alewijns verkoper Schritsen 36166523920v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens koper huis genaamd de Rode MeulenSchritsen 36de Rode Molen168024160v
DOUWES, SIKKEde weduwe van Sicke Douwes naastligger ten oosten Schritsen 36168024160v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersmaverkoper Schritsen 36168024160v
, LIEUWEwijlen Livius Maggamabode (gerechts-)verkoper Schritsen 36168024160v
KET, GOVERT Govert de Kethsecretaris van Franekeradeelkoper door niaar van 1/2 huisSchritsen 361782260224r
KET, EVERT Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper door niaar van 1/2 Schritsen 361782260224r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekergeniaarde koper Schritsen 361782260224r
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannis geniaarde koper Schritsen 361782260224r
SIEMENS, FREERK Freerk Symons huurder Schritsen 361782260224r
KET, GOVERT Goverd de Keth, c.s.naastligger ten oosten Schritsen 361782260224r
KET, GOVERT Goverd de Keth, c.s.naastligger ten zuiden Schritsen 361782260224r
, BAUKJE Baukje Codercqverkoper Schritsen 361782260224r
, JAKOBwijlen Jacob Noordgakoopmanverkoper Schritsen 361782260224r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis, erf en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 361784261190r
ONEIDES, MARTEN vroedsman Martinus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
ONEIDES, JAKOB burgerhopman Jacobus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 361784261190r
STAPERT, JURJEN wijlen Jurjen Stapertverkoper Schritsen 361784261190r
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vrieskoper dwarshuisSchritsen 36178626277r
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 36178626277r
TEEKES, DIRK Dirk Taekes lands chergerhuurder Schritsen 36178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten oosten Schritsen 36178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 36178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Schritsen 36178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitverkoper Schritsen 36178626277r
JANS, HUBERT Hubert Jans koopmankoper huisSchritsen 361803266282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Schritsen 361803266282r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.u.huurder Schritsen 361803266282r
KET, de heer de Keth [staat: Deketh]naastligger ten oosten Schritsen 361803266282r
KET, de heer de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 361803266282r
KET, de heer de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 361803266282r
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vriesschipper (oud -)verkoper Schritsen 361803266282r
FEDDES, AUKJE Akke Feddes verkoper Schritsen 361803266282r
KLASES, DOEIE Doeye Clasen koper huisSchritsen 37162423116r
BERENDS, GRIETJE Grietie Berents verpachter grond Schritsen 37162423116r
, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Conincksnaastligger ten oosten Schritsen 37162423116r
ELINGS, PIETER Pieter Elings naastligger ten westen Schritsen 37162423116r
, ULBE Ulbe schoenlappernaastligger ten noorden Schritsen 37162423116r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper Schritsen 37162423116r
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes verkoper Schritsen 37162423116r
, BOTE Botte leertouwernaastligger ten oosten Schritsen 371635233160v
DOEDES, HARMEN Harmen Doedens naastligger ten westen Schritsen 371635233160v
KLASES, SIETSE Sytse Claesen verkoper q.q. Schritsen 371635233160v
DOEIES, EEBE Aebe Doeyes verkoper Schritsen 371635233160v
LUBBERTS, ROELOF Roeleff Lubberts koper huisSchritsen 371641234124r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper Schritsen 371641234124r
, BOTE Botte leertouwernaastligger ten oosten Schritsen 371641234124r
DOEDES, HARMEN Harmen Doedes naastligger ten westen Schritsen 371641234124r
, LUCAS Lucas schoenlappernaastligger ten noorden Schritsen 371641234124r
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper Schritsen 371641234124r
GERRITS, TRIJNTJE Trijn Gerryts verkoper Schritsen 371641234124r
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandkoper Schritsen 371688242251v
ROMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Rombouts van der Parrekoper Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes , c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandhuurder Schritsen 371688242251v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes timmermannaastligger ten oosten Schritsen 371688242251v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses ververnaastligger ten westen Schritsen 371688242251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekernaastligger ten noorden Schritsen 371688242251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekerverkoper Schritsen 371688242251v
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotariskoper grondpacht van 1-08-00 CGSchritsen 371694243109v
, JOHANNES Joannes Schutteniusverpachter grond Schritsen 371694243109v
ENS, KLAAS FOPPESgrondpacht uit het huis van Claes Foppes Ens, c.u.eigenaar perceel Schritsen 371694243109v
ABES, SJOUKJE Sjouckjen Abes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
HEINSIUS, VINCENT dr. Vincentius Heinsiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripemaapothekerverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
GRETTINGA, SIEMEN de crediteuren van wijlen Simon Grettingaverkoper Schritsen 371694243109v
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistentkoper huisSchritsen 371767256251r
SIEMENS, MAAIKE Mayke Symons koper Schritsen 371767256251r
WIJNGAARDEN, JAN burgervaandrig Jan Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 371767256251r
KEIMPES, HOITE Hoyte Ceimpes naastligger ten noorden Schritsen 371767256251r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Schritsen 371767256251r
PESMA, mr. Pesmaverkoper q.q. Schritsen 371767256251r
KLASES, ETJEhet testament van wijlen Ettje Claases verkoper Schritsen 371767256251r
SWART, JAN HESSELSwijlen Jan Hessels Swartverkoper Schritsen 371767256251r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 371790263274r
TJEBBES, GRIETJE Grietje Tjebbes koper Schritsen 371790263274r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u.huurder Schritsen 371790263274r
FEDDEMA, Y. Y. Feddemaprocureurnaastligger ten westen Schritsen 371790263274r
HEERMA, RUURD Ruurd Heermanaastligger ten noorden Schritsen 371790263274r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalverkoper Schritsen 371790263274r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Schritsen 371790263274r
ARJENS, TIETJE Titie Arjens koper huisSchritsen 371802266138r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laankoopmankoper Schritsen 371802266138r
SMID, H. H. Smitprocureurnaastligger ten westen Schritsen 371802266138r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371802266138r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstraverkoper Schritsen 371802266138r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopmanverkoper Schritsen 371802266138r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerboekbinderkoper huisSchritsen 371803266252r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokkoper Schritsen 371803266252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerboekbinderhuurder (p.j.)Schritsen 371803266252r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokhuurder Schritsen 371803266252r
SMID, H. H. Smithprocureurnaastligger ten westen Schritsen 371803266252r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371803266252r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Schritsen 371803266252r
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laanverkoper Schritsen 371803266252r
JANS, HUBERT Hubert Jans koopmankoper huisSchritsen 371809268286r
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopmankoper Schritsen 371809268286r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaannaastligger ten noorden Schritsen 371809268286r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerverkoper Schritsen 371809268286r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokverkoper Schritsen 371809268286r
MEYERS, JAN Jan Meyerscommies ten kantore van de beschrevene middelenkoper huisSchritsen 371811269127r
GJALTS, AALTJE Aaltie Gjalts koper Schritsen 371811269127r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 371811269127r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten noorden Schritsen 371811269127r
JANS, HUBERT Hubert Jans verkoper Schritsen 371811269127r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds verkoper Schritsen 371811269127r
SIEBRENS, LAMMERT Lambert Sybrens koper schuur en ledige plaats ten zuiden daarvanSchritsen 38161222997v
HIELKES, GERBRICHJE Gerbrich Hylckes koper Schritsen 38161222997v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lamberts naastligger ten oosten Schritsen 38161222997v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38161222997v
, JAKOB Jacob molenaarnaastligger ten westen Schritsen 38161222997v
, LAMMERT Lambert Gatien naastligger ten noorden Schritsen 38161222997v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerverkoper Schritsen 38161222997v
HESSELS, TEETSKE Tets Hessels verkoper Schritsen 38161222997v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians , Zwitserkoper huisSchritsen 381618230142r
ALBERTS, Wolter Alberts koper Schritsen 381618230142r
LAMMERTS, SIEBREN Sibrant Lamberts naastligger ten oosten Schritsen 381618230142r
SIEBRENS, LAMMERT Lambert Sibrants naastligger ten zuiden Schritsen 381618230142r
, JAKOB Jacob molenaar [staat: muller]naastligger ten westen Schritsen 381618230142r
LIEUWES, IEMKJE Emma Lieuues verkoper Schritsen 381618230142r
GATSES, LAMMERTwijlen Lambert Gatses verkoper Schritsen 381618230142r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters koper tuinSchritsen 38162823243v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts koper Schritsen 38162823243v
LAMMERTS, SIEBREN Sibrant Lamberts naastligger ten oosten Schritsen 38162823243v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38162823243v
HIELKES, GERBRICHJEde verkoper Gerbrich Hylckes naastligger ten noorden Schritsen 38162823243v
HIELKES, GERBRICHJE Gerbrich Hylckes verkoper Schritsen 38162823243v
SIEBRENS, LAMMERTwijlen Lambert Sibrants verkoper Schritsen 38162823243v
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens koper huisSchritsen 38achter168024181r
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses naastligger ten oosten Schritsen 38achter168024181r
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses naastligger ten zuiden Schritsen 38achter168024181r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten westen Schritsen 38achter168024181r
CHRISTIAANS, WEMELTJE Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter168024181r
BROERS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Broers verkoper Schritsen 38achter168024181r
LAMMERTS, LAMMERT Lammert Lammerts verkoper Schritsen 38achter168024181r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens koper huisSchritsen 38168024190r
KLASES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Claessens naastligger ten oosten Schritsen 38168024190r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten zuiden Schritsen 38168024190r
HARMENS, JURJENmr. Jurjen Harmens naastligger ten westen Schritsen 38168024190r
CHRISTIAANS, de erfgenamen van wijlen Wimmeltie Christiaens verkoper Schritsen 38168024190r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 381784261190r
ONEIDES, MARTEN vroedsman Martinus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
ONEIDES, JAKOB burgerhopman Jacobus Oneidesverkoper q.q. Schritsen 381784261190r
STAPERT, JURJEN wijlen Jurjen Stapertverkoper Schritsen 381784261190r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses koper huis en bijbehorende kamersSchritsen 391605228464r
BREDA, JAN Jan Bredakoper Schritsen 391605228464r
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 391605228464r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten westen Schritsen 391605228464r
WOLTMAN, JAN Jan Woltmaneerdere eigenaar Schritsen 391605228464r
SIEBES, FEDDE Fedde Sybes verkoper Schritsen 391605228464r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents verkoper Schritsen 391605228464r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huisSchritsen 391662238147v
PIEBES, ANTJE Antje Pybes koper Schritsen 391662238147v
IEPES, MINKE Mintje Ypes naastligger ten westen Schritsen 391662238147v
BOTES, JANKEweduwe Jancke Bottes naastligger ten noorden Schritsen 391662238147v
BOTES, JANKE Jancke Bottes verkoper Schritsen 391662238147v
AMELANDER, JAKOB MARTENSwijlen Jacob Martens Amelanderverkoper Schritsen 391662238147v
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkelchirurgijnkoper huis en ledige plaats daarachterSchritsen 40162823234r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaarnaastligger ten oosten Schritsen 40162823234r
, OBBEde kamer van Obbe Geertyes naastligger ten zuiden* Schritsen 40162823234r
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Jurians naastligger ten westen Schritsen 40162823234r
SIEBRENS, LAMMERTde weduwe van Lambert Sibrants naastligger ten westen Schritsen 40162823234r
LAMMERTS, SIEBREN Sibren Lamberts verkoper Schritsen 40162823234r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters Ringhersbode (gerechts-)koper 4/5 huis, plaats en een hofke erachter en een vrije steegSchritsen 40166023816v
, STIJNTJE Stijntie Vytus Enemakoper Schritsen 40166023816v
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 40166023816v
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 40166023816v
, HENDRIKde erfgenamen van wijlen mr. Hendrick Schenckelverkoper Schritsen 40166023816v
, HENDRIK Hendrick Ringhersbode (gerechts-)bieder 1/5 huis, plaats en hofSchritsen 4016592382ra
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 4016592382ra
JURJENS, CHRISTIAAN Christiaen Juriens naastligger ten westen Schritsen 4016592382ra
, JOOSToud raadsman van Bolsward mr. Joost Schenckelverkoper q.q. Schritsen 4016592382ra
, BANIERhet nagelaten weeskind van wijlen mr. Banier Schenckelverkoper Schritsen 4016592382ra
HERES, MARIA Mary Heeres koper kamerSchritsen 41achter1599228158v
FOPPES, SIPKEwijlen Sipke Foppes koper Schritsen 41achter1599228158v
HAIES, ANTJE Antie Haayes naastligger ten zuiden Schritsen 41achter1599228158v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 41achter1599228158v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syoerdts verkoper Schritsen 41achter1599228158v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts verkoper Schritsen 41achter1599228158v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses koper 1/2 huis of twee kamersSchritsen 411621230259v
MARTENS, BAUKJE Bauck Martens koper Schritsen 411621230259v
, BOTE Botte leertouwernaastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Schritsen 411621230259v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 411621230259v
MARTENS, PIETER Pieter Martens verkoper Schritsen 411621230259v
IEMES, JANKE Jantyen Emes verkoper Schritsen 411621230259v
REINS, JETSKE Jetske Reins koper huisSchritsen 41162523185v
HERES, MARTENwijlen Marten Heeres koper Schritsen 41162523185v
WIETSES, JAKOB Jacob Wytses , zwager van de koperverkoper Schritsen 41162523185v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters koper huisSchritsen 41162723223v
MEINERTS, AATJE Atke Meinerts koper Schritsen 41162723223v
, JAKOMINA Jacomijntie naastligger ten oosten Schritsen 41162723223v
MESDAG, JILLES wijlen Jelis Mesdaghnaastligger ten oosten Schritsen 41162723223v
, BOTEhet huis bewoond door Botte leertouwernaastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Schritsen 41162723223v
HERES, MARIAde kamer van Mary Heris naastligger ten noorden Schritsen 41162723223v
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts slotmakerverkoper Schritsen 41162723223v
MARTENS, ANTJE Anke Martens verkoper Schritsen 41162723223v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinnerts koper kamerSchritsen 41achter1645235174v
LUBBERTS, ROELOFwijlen Roeleff Lubberts koper Schritsen 41achter1645235174v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Schritsen 41achter1645235174v
MEINERTS, AALTJEweduwe Aeltie Meinnerts naastligger ten zuiden Schritsen 41achter1645235174v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden Schritsen 41achter1645235174v
DIRKS, JAN Jan Dirxen , c.u.verkoper van 1/2 Schritsen 41achter1645235174v
SIEBRENS, BERBER Berber Sybrens verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
MELLES, WIEBEwijlen Wybe Melles verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sybrens verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
LOLKES, REIN Rein Lolckes verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipckes verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akkermedicinae doctorkoper huis met een tuintje erachterSchritsen 41169424393v
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Schritsen 41169424393v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits schoenmaker (mr. -)huurder beneden (p.j.)Schritsen 41169424393v
JANS, WIEBREN Wybren Jansen kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 41169424393v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Schritsen 41169424393v
EEBES, SJOUKJEmeerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes verkoper Schritsen 41169424393v
SASKERS, FOLKERT Folckert Saskers koper huis met een achteruit van 30 x 19 1/2 voetSchritsen 421599228172v
BOTES, SIETSKE Syts Bottes koper Schritsen 421599228172v
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten oosten Schritsen 421599228172v
SYTSMA, DOUWE Douwe Sytsmanaastligger ten westen Schritsen 421599228172v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts verkoper Schritsen 421599228172v
BOTES, HILTJE Hil Bottes verkoper Schritsen 421599228172v
JANS, JAN Jan Jansen pottenbakkerkoper huis en steegSchritsen 421600228231r
SIETSES, SIETSKE Syts Sytses koper Schritsen 421600228231r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten oosten Schritsen 421600228231r
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes naastligger ten westen Schritsen 421600228231r
SASKERS, FOLKERT Folckert Sasckers verkoper Schritsen 421600228231r
BOTES, SIETSKE Syts Bottes verkoper Schritsen 421600228231r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaarkoper huis met een ledige plaats en pothuis daer de Groene Pot uuthanghtSchritsen 421614229225r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricx koper Schritsen 421614229225r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten oosten Schritsen 421614229225r
LAMMERTS, SIEBREN Sibrant Lamberts houtzagernaastligger ten westen Schritsen 421614229225r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Schritsen 421614229225r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper Schritsen 421614229225r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper huisSchritsen 42181026948v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindernaastligger ten oosten Schritsen 42181026948v
KET, P. P. de Kethnaastligger ten zuiden Schritsen 42181026948v
KET, P. P. de Kethnaastligger ten westen Schritsen 42181026948v
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Schritsen 42181026948v
, JAN Jan Ruttennaastligger ten oosten Schritsen 431623230334v
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pieters naastligger ten westen Schritsen 431623230334v
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Schritsen 431623230334v
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdachverkoper Schritsen 431623230334v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.verkoper q.q. Schritsen 431623230334v
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdachverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdacherflater Schritsen 431623230334v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes , c.u.koper huisSchritsen 431646235226v
JANS, ROGIER Rogier Jansen de Coocqnaastligger ten oosten Schritsen 431646235226v
LUBBERTS, ROELOF Roelyff Lubberts naastligger ten westen Schritsen 431646235226v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten noorden Schritsen 431646235226v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh, c.u.verkoper Schritsen 431646235226v
GERBENS, FOKKEhuisman Focke Gerbens koper huis en tuintjeSchritsen 43176025536r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
, PIETER Pyter Lensiusnaastligger ten oosten Schritsen 43176025536r
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma, c.s.naastligger ten westen Schritsen 43176025536r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Schritsen 43176025536r
, TRIJNTJE Trijntie Wijngaerdverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
, JOHANNES Johannes Wijngaerdverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstraverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
, WIEBRENwijlen vroedsman Wybrand Wijngaerdverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsmakoper door niaar huisSchritsen 43178926373v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmanskoper door niaar Schritsen 43178926373v
, BEREND Berend Oorthuisgeniaarde koper Schritsen 43178926373v
JANS, BEITSKE Beitske Jans geniaarde koper Schritsen 43178926373v
, F. F. van der Brugh, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 43178926373v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Schritsen 43178926373v
SCHELWALD, P. P. Schelwald, c.u.naastligger ten westen Schritsen 43178926373v
BOLTA, AUKJE Aukje Boltaverkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
RING, ANTONIUS Antonius van Ringhmedicinae doctorverkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
BOLTA, HIELKJE Hyke Boltaverkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
LEEUW, J. J. de Leeuwblokmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u.pottenbakkerkoper huis, plaats, put en bak met 2 kamersSchritsen 44167124046v
REINERS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Reiners naastligger ten oosten Schritsen 44167124046v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Schritsen 44167124046v
KLASES, PIETERburgemeester Pytter Claesen naastligger ten westen Schritsen 44167124046v
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.goudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 44167124046v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis met pottenbakkerij erachterSchritsen 441730247322v
JANS, HINKE Hinke Jans koper Schritsen 441730247322v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten oosten Schritsen 441730247322v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten westen Schritsen 441730247322v
KORNELIS, WIETSE Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts verkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
WIEBRENS, DIRK Dirk Wybrens verkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahuiverkoper q.q. Schritsen 441730247322v
BRAAM, FOPPE GOOITSENS Foppe Goitjens Braamverkoper q.q. Schritsen 441730247322v
ALBERTS, Lijsbeth Alberts verkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
WIJNALDA, EVERT Evert Wijnaldakoper provisioneel huis en pottenbakkerijSchritsen 441770257256r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldahuurder (p.j.)Schritsen 441770257256r
SWART, FILIPPUS de weduwe van wijlen Philippus Swartnaastligger ten oosten Schritsen 441770257256r
KOEN, G. de weduwe van wijlen G. Koennaastligger ten zuiden Schritsen 441770257256r
STAPERT, JURJEN Jurjen Stapertnaastligger ten westen Schritsen 441770257256r
WESTRA, BRECHTJE TJEERDS Bregtje Tjeerds Westra, mede voor haar minderjarige kindverkoper Schritsen 441770257256r
JANS, PIETERwijlen Pyter Janzen pottenbakkerverkoper Schritsen 441770257256r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper huis met achter ruimte/pottenbakkerijSchritsen 44177725964r
STAPERT, dr. Stapertnaastligger ten oosten Schritsen 44177725964r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 44177725964r
KET, de Keth [staat: Deketh]ledezetternaastligger ten westen Schritsen 44177725964r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoperverkoper Schritsen 44177725964r
WIJNALDA, EVERT JANSwijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Schritsen 44177725964r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters koper huis en tuintjeSchritsen 44178326184r
JANS, IETJE Ytje Jans koper Schritsen 44178326184r
JOCHEMS, SAKE Saake Jochums , c.u.huurder Schritsen 44178326184r
SWART, FILIPPUS de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwartkoopmannaastligger ten oosten Schritsen 44178326184r
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten zuiden Schritsen 44178326184r
KET, E. de heer E. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 44178326184r
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademakerverkoper Schritsen 44178326184r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Zwartkoopmanverkoper Schritsen 44178326184r
HOEK, ANDRIES ANSKES Andries Anskes van der Hoekschoolmeesterkoper huis en tuinSchritsen 441795264282r
MEULEN, AATJE Attje van der Meulenkoper Schritsen 441795264282r
BROUWER, HEIN de weduwe van Hein G. Brouwernaastligger ten oosten Schritsen 441795264282r
, JAN Jan Rootjevoermanverkoper q.q. Schritsen 441795264282r
BOER, JAN Jan G. de Boerkoopmanverkoper q.q. Schritsen 441795264282r
JANS, IETJEde boedel van wijlen Yttje Jans verkoper Schritsen 441795264282r
PIETERS, RUURDwijlen Ruurd Pieters verkoper Schritsen 441795264282r
STOK, HARKE Harke van der Stokkoper huisSchritsen 441807267299v
JANS, MARTEN Marten Jansz , c.u.huurder (p.j.)Schritsen 441807267299v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoeknaastligger ten oosten Schritsen 441807267299v
KET, PETRUS Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 441807267299v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huis en tuintjeSchritsen 44180726813r
BOER, BETTING Betting A. de Boerschippernaastligger ten oosten Schritsen 44180726813r
KET, P. de Heer P. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 44180726813r
KET, P. de Heer P. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 44180726813r
HOEK, ANDRIES Andries van Hoekschoolmeesterverkoper Schritsen 44180726813r
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters , volle susterling van de verkoperwaagmeesterkoper door niaar huisSchritsen 45166723987r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes schipper (wijd-)geniaarde koper Schritsen 45166723987r
JETSES, PIETER Pytter Jetses naastligger ten oosten Schritsen 45166723987r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten westen Schritsen 45166723987r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper Schritsen 45166723987r
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts schipper (wijd-)koper huisSchritsen 451682241178v
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symens koper Schritsen 451682241178v
JETSES, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Jetses naastligger ten oosten Schritsen 451682241178v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrandts naastligger ten westen Schritsen 451682241178v
PIETERS, JANde kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Pieters havenmeesterverkoper Schritsen 451682241178v
WIJNANDS, TETJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Tettie Wynnes verkoper Schritsen 451682241178v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis schipperkoper huisSchritsen 451761255105v
HENDRIKS, ETJE Ettje Hendriks koper Schritsen 451761255105v
, JOHANNES Johannes Damen, c.u.trompetterhuurder Schritsen 451761255105v
SIPKES, TRIJNTJEde kinderen van Trijntje Sipkes naastligger ten oosten Schritsen 451761255105v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens naastligger ten westen Schritsen 451761255105v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten noorden Schritsen 451761255105v
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Schritsen 451761255105v
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntje Symons Persijnverkoper Schritsen 451761255105v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 451765256106r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper Schritsen 451765256106r
JANS, EESGE Esger Jans , n.u.