Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BONTIUS, SUFFRIDUS Suffridus Bontiuspredikantkoper huis en getimmerTuinpad 41618230109r
KINGMA, Meynscke Kinghmakoper Tuinpad 41618230109r
HOMMES, HETTEde weduwe van Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 41618230109r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Tuinpad 41618230109r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 41618230109r
LIEUWES, RINSKE Rintscke Lieuues koper huis met kamer en ledige plaatsTuinpad 41618230139r
MARTENS, ANTJE Antie Marthens koper Tuinpad 41618230139r
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 41618230139r
HOMMES, de erfgenamen van wijlen Hettye Hommes naastligger ten westen Tuinpad 41618230139r
, SUFFRIDUS Suffrido Bontiopredikantverkoper Tuinpad 41618230139r
KINGMA, Meyntscke Kingmaverkoper Tuinpad 41618230139r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues koper huis met kamer, galerij en ledige plaatsTuinpad 41633233103v
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts koper Tuinpad 41633233103v
HOMMES, HETTEde erfgenamen van wijlen Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 41633233103v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Tuinpad 41633233103v
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes verkoper Tuinpad 41633233103v
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens metselaar (mr. -)koper huisTuinsteeg 41809268195v
JANS, JAKOBJE Jacoba Jans huurder Tuinsteeg 41809268195v
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 41809268195v
HETTES, GERRIT Gerrit Hettes naastligger ten noorden Tuinsteeg 41809268195v
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faberbakker (mr. brood-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds smid (mr. grof-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v
VULSMA, CHRISTINA minderjarige Christina Fulsmaverkoper Tuinsteeg 41809268195v
VULSMA, HENDRIK wijlen Hendrik Fulsmaerflater Tuinsteeg 41809268195v
WALINGS, ANTJEwijlen Antje Walings erflater Tuinsteeg 41809268195v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikzoutziederkoper huis en erfTiepelplein1807267329v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten zuiden Tiepelplein1807267329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten westen Tiepelplein1807267329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten noorden Tiepelplein1807267329v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager (oud -)verkoper Tiepelplein1807267329v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtkoper huisTiepelplein WZ1807267331r
SIEMENS, JAN Jan Symons huurder Tiepelplein WZ1807267331r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Tiepelplein WZ1807267331r
BARTLING, AREND Arend Bartlingnaastligger ten westen Tiepelplein WZ1807267331r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerverkoper Tiepelplein WZ1807267331r
WIEBRENS, PIETERoud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en plantenTiepelsteeg166523916v
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooymankoopmanverkoper Tiepelsteeg166523916v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopmankoper ledige plaatsTiepelsteeg1676240231v
JANS, JANde hof, gehuurd door Jan Jansen grafmakernaastligger ten westen Tiepelsteeg1676240231v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopmannaastligger ten noorden Tiepelsteeg1676240231v
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg168124141va2
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg168124141va2
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg168124141va2
RIPPERTS, LOUWgrondpacht uit het huis van Louw Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg168124141va2
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg168124141va2
BASTIAANS, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel Tiepelsteeg168124141va2
, JORK Jorcke Derckes koper twee kamersTiepelsteeg WZ168424241r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ168424241r
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ168424241r
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopmanverkoper Tiepelsteeg WZ168424241r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00])Tiepelsteeg1688242245r
BOUWES, FOKELTJE Fokeltje Buwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg1688242245r
JAKOBS, JOHANNESde aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Tiepelsteeg1688242245r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten noorden Tiepelsteeg1688242245r
GERKES, Jurcke Gerckes verwandelaar Tiepelsteeg1688242245r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermskoper kamerTiepelsteeg169324346r
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg169324346r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmakernaastligger ten westen Tiepelsteeg169324346r
SJOERDS, FRANS Frans Sioerdts* smidnaastligger ten noorden Tiepelsteeg169324346r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Tiepelsteeg169324346r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Tiepelsteeg169324346r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Tiepelsteeg169324346r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Tiepelsteeg169324346r
DOEDES, JAN Jan Doedes gortmaker (mr. -)koper gorthuis met de molen en gereedschappenTiepelsteeg169324350av
HESSELS, OKKE Ocker Hessels naastligger ten zuiden Tiepelsteeg169324350av
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Tiepelsteeg169324350av
TEEDES, JAN Jan Taedes verkoper Tiepelsteeg169324350av
JOCHEMS, NIESKE Nieske Jochums verkoper Tiepelsteeg169324350av
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper woningTiepelsteeg1696243214v
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens koper Tiepelsteeg1696243214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdragerhuurder Tiepelsteeg1696243214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdragernaastligger ten westen Tiepelsteeg1696243214v
DOEDES, JAN Jan Doedes naastligger ten noorden Tiepelsteeg1696243214v
SJOERDS, FRANS Frans Sioerds smid (mr. grof-)koper woning of kamerTiepelsteeg1696243222v
OTTES, SJOERDJE Sjoerdtje Ottes koper Tiepelsteeg1696243222v
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Tiepelsteeg1696243222v
SJOERDS, FRANS Frans Sioerds , c.u.smid (mr. grof-)naastligger ten noorden Tiepelsteeg1696243222v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steeven Seerps Swermsmakelaarverkoper Tiepelsteeg1696243222v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Tiepelsteeg16992449r2
RIPPERTS, LOUWgrondpacht uit het huis van Lou Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Tiepelsteeg16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Tiepelsteeg16992449r2
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmankoper kamerTiepelsteeg1703244204v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerroldsmakoper Tiepelsteeg1703244204v
FEIKES, TJOMME Tjomme Feikes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1703244204v
JANS, GERBEN Gerben Jansen koper woningTiepelsteeg WZ1703244220r
BERENDS, WIETSKE Wytske Berents koper Tiepelsteeg WZ1703244220r
, HEIN Hein brouwernaastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1703244220r
GERRITS, WOUTER Wouter Gerrits , c.s.naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ1703244220r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSburgemeester Jacob Alberts Wijnaldanaastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1703244220r
JELLES, JOCHEM Jochum Jelles koper kamer off woningTiepelsteeg17062455v
TJERKS, ANDRIEShet huis van Andries Tjerx naastligger ten westen Tiepelsteeg17062455v
SJOERDS, FRANShet huis van wijlen Frans Sioerds* smidnaastligger ten noorden Tiepelsteeg17062455v
SJOERDS, FRANSde kinderen van wijlen Frans Sjoerds verkoper Tiepelsteeg17062455v
OTTES, SJOERDJEwijlen Sjoerdtje Ottes verkoper Tiepelsteeg17062455v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r1
EVERTS, HARINGgrondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r1
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van de weduwe van Dirk Dirxen bakkereigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r2
ALBERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r2
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r2
SJOERDS, FRANSgrondpacht uit het huis nagelaten door Frans Sioerds* smideigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Tiepelsteeg170824553r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Tiepelsteeg170824553r2
PIERS, HEINmr. brouwer Hein Piers , c.u.koper woningTiepelsteeg170824561v
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg170824561v
, LOLLE Lolle Coksnaastligger ten zuiden Tiepelsteeg170824561v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.naastligger ten westen Tiepelsteeg170824561v
HARINGS, Erbert Harings verkoper q.q. Tiepelsteeg170824561v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg170824561v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik, c.u.koper woningTiepelsteeg1714245215r
, HARINGde woning van Haringh turfdragernaastligger ten oosten Tiepelsteeg1714245215r
JAKOBS, JELLEde weduwe van Jelle Jacobs naastligger ten noorden Tiepelsteeg1714245215r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldakoper door niaar woning met een tuintje erachterTiepelsteeg1715245235v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u.geniaarde koper Tiepelsteeg1715245235v
FRANSES, FRANSals huurder Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg1715245235v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoft, c.u.koper huisTiepelsteeg OZ1716245270r
FOKKES, IDSde hof van Ids Fockes , c.s.naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1716245270r
JANS, MICHIEL Michiel Jansen naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1716245270r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.u.voorganger in de Westerkerkverkoper Tiepelsteeg OZ1716245270r
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitkerkoper huisTiepelsteeg OZ171924645v
, de tuin van Jos Forkes naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ171924645v
JANS, MICHIEL Migiel Jansen naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ171924645v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoff, c.u.verkoper Tiepelsteeg OZ171924645v
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u.wever (bont-)koper huis en tuinTiepelsteeg172124693r
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u.wever (bont-)bewoner Tiepelsteeg172124693r
HENDRIKS, GERRITde woning gekocht door Gerrit Hendrix naastligger ten zuiden Tiepelsteeg172124693r
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquartverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124693r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koper huis cum annexisTiepelsteeg172124699r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx koper Tiepelsteeg172124699r
FRANSES, FRANShuis en hof van Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699r
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg172124699r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Tiepelsteeg172124699r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamerTiepelsteeg172124699v
JAKOBS, DOOITSEde kamer van Doetje Jacobs naastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699v
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg172124699v
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u.matrooskoper door niaar huisTiepelsteeg172124699v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u.geniaarde koper Tiepelsteeg172124699v
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschopnaastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699v
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschopnaastligger ten zuiden Tiepelsteeg172124699v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg172124699v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124699v
GERRITS, BEREND Berent Gerrits wever (bont-)koper twee kamers en loodsTiepelsteeg1721246115v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg1721246115v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg1721246115v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u.verkoper Tiepelsteeg1721246115v
JELLES, GERRITJE Gerrit Jelles koper woningTiepelsteeg WZ1728247103v
SJOERDS, Mayke Zjoerds koper Tiepelsteeg WZ1728247103v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens koper q.q. Tiepelsteeg WZ1728247103v
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems koper q.q. Tiepelsteeg WZ1728247103v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1728247103v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1728247103v
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Tiepelsteeg WZ1728247103v
KORNELIS, MINSEwijlen Minse Cornelis verkoper Tiepelsteeg WZ1728247103v
TEEKES, LOUW Louw Teekes koper woningTiepelsteeg OZ1729247267r
JANS, ELSKE Elske Jans koper Tiepelsteeg OZ1729247267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1729247267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1729247267r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ1729247267r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
FRANSES, FRANS Frans Fransen wever (mr. bont-)koper door niaar woningTiepelsteeg OZ1730247337v
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters koper door niaar Tiepelsteeg OZ1730247337v
, HARMEN Harmen Borchertswever (bont-)geniaarde koper Tiepelsteeg OZ1730247337v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1730247337v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ1730247337v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
BERENDS, FRANS Frans Berens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
GERRITS, BERENDwijlen Beern Gerrits Graberflater Tiepelsteeg OZ1730247337v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoonkoper huisTiepelsteeg1732248125v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Tiepelsteeg1732248125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg1732248125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1732248125v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg1732248125v
TEEKES, LOUW Louw Taekes verkoper Tiepelsteeg1732248125v
JANS, ELSKE Elske Jans verkoper Tiepelsteeg1732248125v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper door niaar woningTiepelsteeg173925063r
HESSELS, PIETERwijlen Pieter Hessels doodgraverkoper door niaar Tiepelsteeg173925063r
, TEUNIS Teunis Weslings geniaarde koper Tiepelsteeg173925063r
KLASES, WILLEM Willem Claeses geniaarde koper Tiepelsteeg173925063r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u.wever (mr. -)huurder Tiepelsteeg173925063r
JELLES, GERRIT Gerrit Jelles naastligger ten zuiden Tiepelsteeg173925063r
HESSELS, PIETERde weduwe van Pieter Hessels naastligger ten westen Tiepelsteeg173925063r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Tiepelsteeg173925063r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuwke Sioerds Biermaverkoper Tiepelsteeg173925063r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)koper woningTiepelsteeg174025087r
OLIVIER, JAN Jan Olivierschoolmeester [staat: schooldienaar]koper Tiepelsteeg174025087r
, BOTEde erfgenamen van wijlen Botte sleefmakernaastligger ten westen Tiepelsteeg174025087r
JURJENS, JAN Jan Jurjens wevernaastligger ten noorden Tiepelsteeg174025087r
JELLES, JOCHEM Jochum Jelles verkoper van 1/2 Tiepelsteeg174025087r
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums timmermanverkoper van 1/2 Tiepelsteeg174025087r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)koper door niaar huis met een uitgang naar het noorden in de steegTiepelsteeg1746251145r
RIJKS, JAN Jan Rijks sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Tiepelsteeg1746251145r
JELLES, AALTJE Aeltje Jelles geniaarde koper Tiepelsteeg1746251145r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg1746251145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijknaastligger ten zuiden Tiepelsteeg1746251145r
FREERKS, HEIN Hein Freerks naastligger ten westen Tiepelsteeg1746251145r
KLAVER, PIETER Pytter Clavernaastligger ten noorden Tiepelsteeg1746251145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijksleefmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg1746251145r
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huisTiepelsteeg1746251161r
JELLES, GERRIT Gerrit Jelles naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1746251161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkeliersenaastligger ten westen Tiepelsteeg1746251161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierseverkoper Tiepelsteeg1746251161r
JANS, REIERwijlen Reyer Jansen verkoper Tiepelsteeg1746251161r
AUKES, AUKE Aucke Auckes koper woningTiepelsteeg1749251260v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1749251260v
PIETERS, HAIEde erfgenamen van wijlen Haye Pyters naastligger ten noorden Tiepelsteeg1749251260v
GERRITS, JELLE Jelle Gerrits wever (bont-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1749251260v
GERRITS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1749251260v
FREERKS, JAN Jan Freerks molenaar (hout-)koper woning en weefwinkelTiepelsteeg1751252105r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks molenaar (hout-)koper Tiepelsteeg1751252105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u.naastligger ten oosten Tiepelsteeg1751252105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u.naastligger ten noorden Tiepelsteeg1751252105r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Tiepelsteeg1751252105r
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg1751252105r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds metselaar (mr. -)koper Tiepelsteeg1758254132r
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes koper Tiepelsteeg1758254132r
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes huurder Tiepelsteeg1758254132r
WIEBES, DOEKELEde weduwe van Doekle Wybes naastligger ten westen Tiepelsteeg1758254132r
HILLES, HOUKEde weduwe van Hauk Hilles naastligger ten noorden Tiepelsteeg1758254132r
OLIVIER, JAN gezworen gemeensman Jan Olivierverkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254132r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254132r
JETSES, PIETER Pytter Jetzes wever (mr. bont-)koper woning, twee weefwinkels, tuin en ledig perceel grondTiepelsteeg1758254172v
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blaukoper Tiepelsteeg1758254172v
KLASES, JAN Jan Claasen metselaar (mr. -)schuldeiser Tiepelsteeg1758254172v
DOUWES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg1758254172v
FREERKS, KLAAS Claes Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1758254172v
FREERKS, JAN Jan Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1758254172v
BOELES, HAIE Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
BOELES, HAIE Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper q.q. Tiepelsteeg1758254172v
HAIES, JELTJE Jeltje Hayes verkoper van 2/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
FRANSES, PIETJEwijlen Pyttje Fransen erflater Tiepelsteeg1758254172v
HAIES, ANTJEwijlen Antje Hayes erflater Tiepelsteeg1758254172v
HAIES, BOELEwijlen Boele Hayes erflater Tiepelsteeg1758254172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (sarjes du booy-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
FRANSES, JELTJEwijlen Jeltje Fransen erflater Tiepelsteeg1758254172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
FRANSES, FRANSwijlen Frans Fransen erflater Tiepelsteeg1758254172v
PIETERS, wijlen Trijntje Pyters erflater Tiepelsteeg1758254172v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper woningTiepelsteeg1759254227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg1759254227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1759254227v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg1759254227v
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs varenspersoon (oud -)verkoper Tiepelsteeg1759254227v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Tiepelsteeg1759254227v
, ALBERT Albert Noordgakoopmankoper huisTiepelsteeg1759254247v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Tiepelsteeg1759254247v
KORNELIS, AUKJEwijlen Aukjen Cornelis turfmeesterverkoper van 1/2 Tiepelsteeg1759254247v
STOFFELS, GRIETJE Gryttje Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
JANS, GERLOF Gerlof Janz Builardbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks pannenbakkerverkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemakoopmankoper woningTiepelsteeg1761255106r
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u.huurder (p.j.)Tiepelsteeg1761255106r
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten oosten Tiepelsteeg1761255106r
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten noorden Tiepelsteeg1761255106r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1761255106r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1761255106r
GERBENS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1761255106r
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Tiepelsteeg1761255106r
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Tiepelsteeg1761255106r
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Tiepelsteeg1761255106r
BURGERTS, BEREND Beernd Borcherts wever (mr. bont-)koper huisTiepelsteeg1762255136v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u.huurder (p.j.)Tiepelsteeg1762255136v
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten oosten Tiepelsteeg1762255136v
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten noorden Tiepelsteeg1762255136v
FREERKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelkerverkoper van 1/2 Tiepelsteeg1762255136v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks molenaar (hout-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1762255136v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdragerkoper woningTiepelsteeg OZ1767256249r
WARNERS, RINSKE Rinske Warners koper Tiepelsteeg OZ1767256249r
OBBES, [niet ingevuld] Obbes , c.u.huurder Tiepelsteeg OZ1767256249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts uitkering (p.j.)Tiepelsteeg OZ1767256249r
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1767256249r
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1767256249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ1767256249r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Tiepelsteeg OZ1767256249r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsenswinkelierkoper woningTiepelsteeg176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Tiepelsteeg176725713r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Tiepelsteeg176725713r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijknaastligger ten oosten Tiepelsteeg176725713r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamanaastligger ten zuiden Tiepelsteeg176725713r
VENEMA, DOEKE Doeke Feenemanaastligger ten noorden Tiepelsteeg176725713r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijkverkoper Tiepelsteeg176725713r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandaverkoper Tiepelsteeg176725713r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper huisTiepelsteeg1771257206v
KLASES, JAN Jan Clazes huurder (p.j.)Tiepelsteeg1771257206v
AUKES, AUKEde weduwe van Auke Aukes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1771257206v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwernaastligger ten westen Tiepelsteeg1771257206v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandakoopmanverkoper Tiepelsteeg1771257206v
KLOK, WIEBREN Wybren Klokuurwerkmaker (mr. -)koper door niaar huisTiepelsteeg ZZ177225828v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (huis-)geniaarde koper Tiepelsteeg ZZ177225828v
GERRITS, HILTJE Hiltje Gerryts geniaarde koper Tiepelsteeg ZZ177225828v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder (p.w.)Tiepelsteeg ZZ177225828v
KLOK, WIEBREN Wybren Kloknaastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ177225828v
GERRITS, HEIN Hein Gerryts naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ177225828v
BERENDS, JAN Jan Beernds wever (bont-)verkoper Tiepelsteeg ZZ177225828v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisTiepelsteeg ZZ177325872v
JOCHEMS, SIETSKE Sydske Jochums koper Tiepelsteeg ZZ177325872v
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u.huurder Tiepelsteeg ZZ177325872v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ177325872v
JOCHEMS, SIETSKE Sydske Jochums naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ177325872v
KLOK, WIEBREN Wybrand Kloknaastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ177325872v
KLOK, WIEBREN Wybrand Kloknaastligger ten noorden Tiepelsteeg ZZ177325872v
KORNELIS, JOUWERTJE Jouwerke Cornelis verkoper Tiepelsteeg ZZ177325872v
LAMMERTS, DIRK Dirk Lammerts schippersknecht (beurt-)verkoper Tiepelsteeg ZZ177325872v
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes turfdragerkoper huisTiepelsteeg177625916v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Tiepelsteeg177625916v
DOUWES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg177625916v
JELLES, STIJNTJE Stijntie Jelles huurder kamers (p.w.)Tiepelsteeg177625916v
JANS, ROELOF Roelof Jans , c.u.sjouwerhuurder (p.j.)Tiepelsteeg177625916v
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg177625916v
JETSES, PIETERwijlen Pieter Jetses verkoper Tiepelsteeg177625916v
PIETERS, Yemie Pieters molenaarsknecht (glei-)verkoper Tiepelsteeg177625916v
JETSES, PIETERwijlen Pieter Jetses erflater Tiepelsteeg177625916v
, HENDRIK Hendrik Gerardus Leemanswever (mr. bont-)geniaarde koper Tiepelsteeg OZ177725944v
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippersgeniaarde koper Tiepelsteeg OZ177725944v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ177725944v
AGEMA, AGE wijlen Age Agemanaastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ177725944v
GEERTS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ177725944v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ177725944v
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ177725944v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitkerwever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg OZ177725944v
, JAN Jan Bertelskoopmankoper huisTiepelsteeg178126085r
BERENDS, JANde weduwe van Jan Beernds huurder (p.w.)Tiepelsteeg178126085r
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg178126085r
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten noorden Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Tiepelsteeg178126085r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Tiepelsteeg178126085r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Tiepelsteeg178126085r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Tiepelsteeg178126085r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Tiepelsteeg178126085r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Tiepelsteeg178126085r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper huisTiepelsteeg178526238r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lamerts huurder (p.j.)Tiepelsteeg178526238r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmaneigenaar brouwerij bij de Tiepelsteeg Tiepelsteeg178526238r
, Batstrablikslagernaastligger ten westen Tiepelsteeg178526238r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerbaasnaastligger ten westen Tiepelsteeg178526238r
HAAS, JOHANNES Johannes de Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten noorden Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostizverkoper van 1/2 Tiepelsteeg178526238r
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper van 1/2 huisTiepelsteeg WZ1786262130r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokkoper van 1/2 Tiepelsteeg WZ1786262130r
REINERS, BAUKEde weduwe van Bauke Reiniers huurder (p.j.)Tiepelsteeg WZ1786262130r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1786262130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffnaastligger ten westen Tiepelsteeg WZ1786262130r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Tiepelsteeg WZ1786262130r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1787262313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1787262313r
JANS, EGBERT Egbert Jansz verkoper q.q. Tiepelsteeg OZ1787262313r
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks , minderjarigeverkoper Tiepelsteeg OZ1787262313r
HENDRIKS, ARJAANTJE Ariaantje Hendriks , minderjarigeverkoper Tiepelsteeg OZ1787262313r
HENDRIKS, WARNER Warner Hendriks , minderjarigeverkoper Tiepelsteeg OZ1787262313r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , minderjarigeverkoper Tiepelsteeg OZ1787262313r
GEERTS, HENDRIKzijnde minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Geerts turfdragererflater Tiepelsteeg OZ1787262313r
WARNERS, RINSKEwijlen Rinske Warners erflater Tiepelsteeg OZ1787262313r
OOSTERBAAN, ASSUERUS Ahasuerus Oosterbaanbakker (mr. -)koper huisTiepelsteeg OZ1790263189r
DOUWES, ATSE Atze Douwes , c.u.huurder Tiepelsteeg OZ1790263189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1790263189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1790263189r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claverkastmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg OZ1790263189r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopmankoper huisTiepelsteeg179726519v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vrieskoper Tiepelsteeg179726519v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u.huurder (p.j.)Tiepelsteeg179726519v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten oosten Tiepelsteeg179726519v
JAKOBS, FRANSde koper Frans Jacobs , c.u.koopmannaastligger ten noorden Tiepelsteeg179726519v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopman in ijzerverkoper Tiepelsteeg179726519v
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakkerverkoper Tiepelsteeg179726519v
MIEDEMA, REIN Rein Miedemastrandmeesterverkoper Tiepelsteeg179726519v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovenkoper huis, voorheen biertapperijTiepelsteeg ZZ179826589r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerkoper Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ179826589r
, FRANS Frans Leemkoolkoopmannaastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ179826589r
, FRANS Frans Leemkoolkoopmanverkoper Tiepelsteeg ZZ179826589r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerkoper huisTiepelsteeg WZ180226679v
OENES, JANde weduwe van Jan Oenes huurder Tiepelsteeg WZ180226679v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragernaastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ180226679v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerryts verkoper Tiepelsteeg WZ180226679v
WIND, JOHANNES HENDRIKSwijlen Johannes Hendriks de Windverkoper Tiepelsteeg WZ180226679v
GERRITS, SAAKJE Saakje Gerryts verkoper Tiepelsteeg WZ180226679v
OENES, JANwijlen Jan Oenes verkoper Tiepelsteeg WZ180226679v
, JAN Jan Steenbrinkkoopmankoper huisTiepelsteeg1806267232v
KOEL, WILLEM de weduwe van Willem Koelhuurder Tiepelsteeg1806267232v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder Tiepelsteeg1806267232v
, JAN Jan Steenbrinknaastligger ten oosten Tiepelsteeg1806267232v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -)verkoper q.q. Tiepelsteeg1806267232v
, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomonsverkoper Tiepelsteeg1806267232v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisTiepelsteeg WZ1807267330v
WILKES, LAMMERT Lammert Wiltjes huurder (p.w.)Tiepelsteeg WZ1807267330v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1807267330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Tiepelsteeg WZ1807267330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1807267330v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerverkoper Tiepelsteeg WZ1807267330v