Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
DOEKES, SIJE Sije Doekes zeepziedersknechtkoper huisZeepziederstraat OZ180426710v
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u.huurder Zeepziederstraat OZ180426710v
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ180426710v
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ180426710v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeepziederstraat OZ180426710v
, JAN Jan de Vriboekdrukkerverkoper q.q. Zeepziederstraat OZ180426710v
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytses verkoper Zeepziederstraat OZ180426710v
JANS, DIRKwijlen Dirk Jansen verkoper Zeepziederstraat OZ180426710v
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeekkoper achterhuis als stallingZeepziederstraat 1180726810r
BOS, M. de weduwe van M. Bosnaastligger ten oosten Zeepziederstraat 1180726810r
, L. L. E. Mutzenbeckernaastligger ten zuiden Zeepziederstraat 1180726810r
, L. L. E. Mutzenbeckerverkoper Zeepziederstraat 1180726810r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikkoopmankoper stalling en wagenhuisZeepziederstraat 21785261293r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoopmanvoormalig eigenaar Zeepziederstraat 21785261293r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper Zeepziederstraat 21785261293r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusiuskoper huisZeepziederstraat 3180426757r
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Zeepziederstraat 3180426757r
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat 3180426757r
, RUURD Ruurd turfdragernaastligger ten zuiden Zeepziederstraat 3180426757r
DOOITSES, SIEBE Sybe Doikes naastligger ten noorden Zeepziederstraat 3180426757r
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
PIETERS, DOUWEwijlen Douwe Pieters verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
TJAMMES, TIJS Tijs Tiammes , c.u.koper kamersZeilmakersstraat164823624r
, MEINERT Meynert houtzagernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat164823624r
, JANburgemeester Jan Beyemverkoper Zeilmakersstraat164823624r
, GEERT Geert Aetsmankoper kamerZeilmakersstraat1663238188r
JANS, FENNE Fenne Jans verkoper Zeilmakersstraat1663238188r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix , q.q.koper kamerZeilmakersstraat WZ1663238198v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s.verkoper Zeilmakersstraat WZ1663238198v
LOURENS, Mary Lourens koper kamerZeilmakersstraat WZ167024013ar
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ167024013ar
, KLAAS Claes Gerrtis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ167024013ar
, GEERT Geert Oostmanverkoper Zeilmakersstraat WZ167024013ar
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , c.u.koper kamerZeilmakersstraat1688242246v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmakerverkoper Zeilmakersstraat1688242246v
HESSELS, JAN Jan Hessels koper kamerZeilmakersstraat WZ169324330r
PAULUS, GRIETJE Gritie Poulus koper Zeilmakersstraat WZ169324330r
, IEPE Ype pannenbakkernaastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ169324330r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ169324330r
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Zeilmakersstraat WZ169324330r
HANSES, ANTJE Antie Hanses verkoper Zeilmakersstraat WZ169324330r
BAKSMA, HARMEN ARENDSburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ172724736v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ172724736v
FOLKERTS, LUITJENde weduwe van Luitjen Folkerts bewoner Zeilmakersstraat WZ172724736v
JELTES, MURKJE Murkjen Jeltes koper huisZeilmakersstraat OZ1749251255v
PIETERS, IEDE Yde Pieters schipper (oud wijd-)koper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde tuin van Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ1749251255v
, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruurd Boetemansnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ1749251255v
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers verkoper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
JANS, HENDRIK Hendrik Janzen metselaarkoper door niaar woningZeilmakersstraat WZ1755253217r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)geniaarde koper Zeilmakersstraat WZ1755253217r
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ1755253217r
LAMMERTS, WILLEMde weduwe van Willem Lammerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ1755253217r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ1755253217r
PIETERS, GERRITwijlen Gerryt Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ1755253217r
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels turfdrager en mr. metselaarkoper huisZeilmakersstraat 11736249115r
ANDRIES, HOTSKE Hotske Andrys huurder Zeilmakersstraat 11736249115r
, HIELKEde erfgenamen van wijlen Hylke Haenekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11736249115r
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pyters de Boerverkoper Zeilmakersstraat 11736249115r
WIEBRENS, HERE Heere Wyberens koper huisZeilmakersstraat 11738249285r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zeilmakersstraat 11738249285r
HANEKUIK, EVERT Ewert Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11738249285r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11738249285r
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11738249285r
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten pannenbakker (oud -)verkoper Zeilmakersstraat 11738249285r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper huisZeilmakersstraat 11765256124v
HANEKUIK, DOUWE de weduwe van Douwe Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11765256124v
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels metselaarverkoper Zeilmakersstraat 11765256124v
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes , c.u.koper huis en panwerkZeilmakersstraat 21669239189r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmanaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21669239189r
WILLEMS, WILLEMde pottenbakkershof van Willem Willems naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21669239189r
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backerverkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 21669239189r
ANDRIES, SIERK Sierck Andrys verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 21669239189r
SCHIERE, SJOERD Sioerd Schiereverkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles verkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
JOHANNES, RINTJE Rintie Joannes verkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes Tallumverkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
JANS, SIBBELE Sible Jansen verkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
KLASES, RINSKE Rinske Claessen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 21669239189r
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 21669239189r
FRANSES, Symmon Fransen koopmankoper pan- en estrikwerk met een huisZeilmakersstraat 2167124041r
TJEPKES, LIJSBET Lijsbeth Tjepkes koopvrouwkoper Zeilmakersstraat 2167124041r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmanaastligger ten westen Zeilmakersstraat 2167124041r
JENTJES, SIPKJE Sipk Jenties verkoper Zeilmakersstraat 2167124041r
RITSKES, HIDDEwijlen Hidde Ritskes pannenbakkerverkoper Zeilmakersstraat 2167124041r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeesterkoper panwerk met huis of woningZeilmakersstraat 2169324365v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2169324365v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma, c.s.naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2169324365v
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen koopmanverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersmaverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Ackermedicinae doctorkoper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21696243242r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Zeilmakersstraat 21696243242r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.s.naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21696243242r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeesterverkoper Zeilmakersstraat 21696243242r
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 21696243242r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopmankoper pan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huisZeilmakersstraat 21703244226r
JANS, JANKE Jancke Jans koper Zeilmakersstraat 21703244226r
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersmanaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21703244226r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akkermedicinae doctorverkoper Zeilmakersstraat 21703244226r
REIERS, GRIETJE Grietie Rejers verkoper Zeilmakersstraat 21703244226r
PIETERS, HAIE Haye Pieters koper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21725246233r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21725246233r
KLASES, SIETSE Sytse Claesen schipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 21725246233r
BROUWER, MEINT ANDRIESoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwerkoper pan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehorenZeilmakersstraat 21741250181r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21741250181r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverdaverkoper Zeilmakersstraat 21741250181r
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverdaverkoper Zeilmakersstraat 21741250181r
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendriks wever (bont-)koper woningZeilmakersstraat 31731247385v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31731247385v
, Jets Koppeltjenaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31731247385v
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31731247385v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huisZeilmakersstraat 31734248306v
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 31734248306v
DOUWES, HIELKE Hylke Douwes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31734248306v
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31734248306v
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31734248306v
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix wever (mr. bont-)verkoper Zeilmakersstraat 31734248306v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits pannenbakkerkoper huisZeilmakersstraat 31736249110r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Zeilmakersstraat 31736249110r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31736249110r
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendriks naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31736249110r
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31736249110r
HANSES, JAN Jan Hansen kooldragerverkoper Zeilmakersstraat 31736249110r
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 31736249110r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper Zeilmakersstraat 31742250256r
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31742250256r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zeilmakersstraat 31742250256r
, HERE Herre metselaarnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zeilmakersstraat 31742250256r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 31742250256r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Zeilmakersstraat 31742250256r
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerkoper woningZeilmakersstraat 31767256259v
KLASES, PIETER Pyter Clasen turfdragerkoper Zeilmakersstraat 31767256259v
WILDE, KLAAS wijlen Claas de Wildehuurder Zeilmakersstraat 31767256259v
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31767256259v
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31767256259v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinknaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 31767256259v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisZeilmakersstraat 51741250150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Zeilmakersstraat 51741250150v
JANS, JAN Jan Jansen bewoner Zeilmakersstraat 51741250150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 51741250150v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 51741250150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 51741250150v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis zeepziedersknechtkoper woningZeilmakersstraat 5174425141r
WIEBRENS, PIETJE Pyttje Wybrens koper Zeilmakersstraat 5174425141r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5174425141r
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5174425141r
TALMA, SJOERD Sjoerd* Talma [staat: Tolsma]koopmannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5174425141r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens matroosverkoper Zeilmakersstraat 5174425141r
TJERKS, ETJE Ettje Tjerxks verkoper Zeilmakersstraat 5174425141r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 51763255231v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.)Zeilmakersstraat 51763255231v
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 51763255231v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 51763255231v
TALMA, SIEBREN de weduwe van Sybrand Talmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 51763255231v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (bont-)verkoper Zeilmakersstraat 51763255231v
, HENDRIK Hendrik Luxemburgkoper huis en bleekZeilmakersstraat 61807267354r
STEFANUS, TIETJE Tietje Stephanykoper Zeilmakersstraat 61807267354r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 61807267354r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 61807267354r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikkoopmanverkoper Zeilmakersstraat 61807267354r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks , c.u.koper woningZeilmakersstraat 9171824631v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9171824631v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9171824631v
JANS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Jans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9171824631v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiperverkoper q.q. Zeilmakersstraat 9171824631v
JAKOBS, DIRKde kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 9171824631v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis, plaats en loodsZeilmakersstraat 111629232114r
, TETJE Teth Gerwarts koper Zeilmakersstraat 111629232114r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111629232114r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111629232114r
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoperverkoper Zeilmakersstraat 111629232114r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 111629232114r
EVERTS, JAN Jan Everts , zwager van de verkoperhoutkoperkoper huis, loods en ledige plaatsZeilmakersstraat 11164223536v
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11164223536v
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11164223536v
JANS, JANhet panwerk van wijlen Jan Jansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Zeilmakersstraat 11164223536v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouues Wingaerden, c.u.verkoper Zeilmakersstraat 11164223536v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huisZeilmakersstraat 111657237109v
HUISMAN, JAN Jan Huysmannaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111657237109v
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Zeilmakersstraat 111657237109v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerds koper huis, loods en plaatsZeilmakersstraat 111662238120r
JANS, HISKE Hiske Jans koper Zeilmakersstraat 111662238120r
HIDDES, BEREND Beern Hiddes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111662238120r
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zeilmakersstraat 111662238120r
BINKES, JAN Jan Bentes verkoper Zeilmakersstraat 111662238120r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffrogstorterkoper huisZeilmakersstraat 111681241175r
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda, c.u.huurder Zeilmakersstraat 111681241175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111681241175r
DOUWES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111681241175r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 111681241175r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 111681241175r
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingma, q.q.verkoper Zeilmakersstraat 111681241175r
TIETES, Thytte Tyttes , q.q.verkoper Zeilmakersstraat 111681241175r
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis schipper (schuit-)koper huis bestaande uit twee aparte woningenZeilmakersstraat 11170824555r
ALBERTS, TRIJNTJE Trintie Alberts koper Zeilmakersstraat 11170824555r
WILLEMS, TJALLING Tjalling Willems , c.u.huurder voorste woning Zeilmakersstraat 11170824555r
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u.huurder achterste woning Zeilmakersstraat 11170824555r
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11170824555r
SIPKES, AATJE Atje Sipkes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11170824555r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11170824555r
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 11170824555r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 11170824555r
HOGENBRUG, WILLEM JANS Willem Jans Hogenbrugkorfmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 11170824555r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 11170824555r
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes , c.u.schipper (groot-)koper 5/6 huisZeilmakersstraat 11175225326v
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannes , c.u.koper Zeilmakersstraat 11175225326v
, ANNE Anne huurder voorkamer Zeilmakersstraat 11175225326v
WARNERS, HARMENhet huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11175225326v
GERRITS, TJEBBE Tjebbe Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11175225326v
JOUKES, HEIN Heine Joukes , mede voor zichschipper (groot-)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
JOUKES, HISKEde goederen van de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
RINTJES, SIEDS Syts Reinties verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
JOUKES, SIETSKEwijlen Sytske Joukes erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
ANNES, RINTJEwijlen Rintie Annes erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaffverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
JANS, ABE Abbe Jansen turfdragerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
JOUKES, ALBERTwijlen Albert Joukes schipper (groot-)erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKSwijlen Sytske Dirks Sanstraerflater Zeilmakersstraat 11175225326v
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezelverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 11175225326v
KORNELIS, JOUKE Jouke Corneelis scheepstimmermanverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 11175225326v
JOHANNES, JOUKEwijlen Jouke Johannes erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
ALBERTS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Alberts erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper provisioneel huis met twee aparte woningenZeilmakersstraat 111765256267v
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 111765256267v
JANS, RIENKde weduwe van Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111765256267v
AARTS, JORISde weduwe van Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111765256267v
OSINGA, ALBERT burgemeester Albert Osingaverkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat 111765256267v
TJEERDS, GRIETJE Grietje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat 111765256267v
JOUKES, TJEERDwijlen Tjeerd Joukes schippererflater Zeilmakersstraat 111765256267v
KORNELIS, ANTJEwijlen Antje Cornelis erflater Zeilmakersstraat 111765256267v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmakerkoper 1/2 huisZeilmakersstraat 111774258178r
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds , e.a.huurder Zeilmakersstraat 111774258178r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u.naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111774258178r
WOUTERS, JETSEde weduwe van Jetze Wouters [staat: Ottes] naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111774258178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 111774258178r
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes schipperverkoper Zeilmakersstraat 111774258178r
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts koper nieuw huis Zeilmakersstraat 131599228134r
JANS, ANTJE Anna Jansen koper Zeilmakersstraat 131599228134r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131599228134r
ARENDS, JAN Jan Aerns naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131599228134r
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermanverkoper Zeilmakersstraat 131599228134r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 131599228134r
RINTJES, ANDRIES Andries Rintjes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13163123331r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13163123331r
JILLERTS, JAN Jan Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 13163123331r
JILLERTS, JARICH Jarig Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
JILLERTS, SJOUKJEwijlen Sjouck Jilderts verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
JANS, FREERK Freerck Jansen verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
HIDDES, BEREND Baernt Hiddes schipper (groot-)koper huisZeilmakersstraat 131658237143v
, HARMEN Harmen Sopingusnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131658237143v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131658237143v
HUISMAN, JAN JANS Jan Jansen Huisman, c.u.verkoper Zeilmakersstraat 131658237143v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-)koper huisZeilmakersstraat 131667239107v
JANS, GEESKE Geesie Jans koper Zeilmakersstraat 131667239107v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaarnaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131667239107v
KINGMA, SIEBREN Sybbren Kingmanaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131667239107v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tierdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131667239107v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Frieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zeilmakersstraat 131667239107v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes schipper (bier- en veer-)koper huisZeilmakersstraat 13167124032v
DOEIES, SIMKJE Simcke Doyes koper Zeilmakersstraat 13167124032v
GERBENS, GERBENhet huis van Gerben Gerbens metselaarnaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13167124032v
KINGMA, SIEBREN het huis van Sybren Kingmanaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13167124032v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tjeerds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13167124032v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u.schipper (groot-)verkoper Zeilmakersstraat 13167124032v
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u.koper huisZeilmakersstraat 131686242110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaarnaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131686242110r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131686242110r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhofrogstorternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131686242110r
DOUWES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Douwes schipper (bier- en veer-)verkoper Zeilmakersstraat 131686242110r
DOEIES, SIMKJEwijlen Simpk Doyes verkoper Zeilmakersstraat 131686242110r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u.schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 131711245142r
ISAAKS, HANS Hans Isaax* schipper (schuit-)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131711245142r
IEPES, FEDDRIKhet huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131711245142r
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis schipper (schuit-)naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131711245142r
JELGERS, GEERTJE Geertie Jelgers verkoper Zeilmakersstraat 131711245142r
KUIPER, WOUTER SIPKESwijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f.schipper (grootveer-)verkoper Zeilmakersstraat 131711245142r
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters verkoper Zeilmakersstraat 131711245142r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u.lijnslager (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 13171824617v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13171824617v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13171824617v
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13171824617v
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u.schipperverkoper Zeilmakersstraat 13171824617v
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Janzen Bumakoopmankoper huisZeilmakersstraat 131728247111v
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131728247111v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131728247111v
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131728247111v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 131728247111v
GERBENS, TJEERDwijlen Tjeerd Gerbens verkoper Zeilmakersstraat 131728247111v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 13173524996r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 13173524996r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koopmannaastligger Zeilmakersstraat 13173524996r
ISAAKS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13173524996r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13173524996r
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13173524996r
BROUWER, TJERK ANDRIES Tjerk Andrys Brouwerhavenchergerverkoper en Zeilmakersstraat 13173524996r
BROUWER, MEINT ANDRIESburgervaandrig Meinte Andrys Brouwerverkoper en Zeilmakersstraat 13173524996r
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talmakoopmanverkoper Zeilmakersstraat 13173524996r
BUMA, GERLOF JANSwijlen Gerloff Jansen Bumaschipper (oud -)erflater Zeilmakersstraat 13173524996r
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 131738249347r
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wyberens koper Zeilmakersstraat 131738249347r
BOUWES, SIEMEN Simon Bouwes voormalig huurder (p.j.)Zeilmakersstraat 131738249347r
ISAAKS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131738249347r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131738249347r
JOHANNES, JOUKEde weduwe van Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131738249347r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastlijnslager en koopman (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 131738249347r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 131738249347r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperkoopmankoper huisZeilmakersstraat 131741250160r
DOUWES, TETJEmedeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 131741250160r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131741250160r
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131741250160r
REINERS, SIETSKE Sytske Reinders verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131741250160r
ZEILMAKER, JAN DOUWESwijlen Jan Douwes Zeilmakerverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131741250160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijsterverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131741250160r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huisZeilmakersstraat 131756253258v
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaarkoper Zeilmakersstraat 131756253258v
JANS, RIENKde weduwe van Rients Janz naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131756253258v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131756253258v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131756253258v
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wybrens verkoper Zeilmakersstraat 131756253258v
GERRITS, TJEBBEwijlen Tjebbe Gerryts verkoper Zeilmakersstraat 131756253258v
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 1317602553v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Zeilmakersstraat 1317602553v
JANS, RIENKde weduwe van Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1317602553v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1317602553v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1317602553v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 1317602553v
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaarverkoper Zeilmakersstraat 1317602553v
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huisZeilmakersstraat 131767256234v
WOUTERS, JETSEwijlen Jetse Wouters schipperkoper Zeilmakersstraat 131767256234v
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131767256234v
JARICHS, OKKE Okke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131767256234v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131767256234v
ANNES, Trijntje Annes verkoper Zeilmakersstraat 131767256234v
AARTS, JORISwijlen Joris Aarts gortmaker (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 131767256234v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Giezes matroos op het Admiraliteitsjacht te Harlingenkoper huisZeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, JETSEwijlen weduwe van Jetze Wouters voormalig bewoner Zeilmakersstraat 131775258197v
PIERS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131775258197v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131775258197v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131775258197v
JANS, SIEBRENwijlen Sybren Jansen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper Zeilmakersstraat 131775258197v
WOUTERS, JETSEwijlen Jetze Wouters erflater Zeilmakersstraat 131775258197v
BLOK, MARIA KLASESwijlen Marijke Claazes Blokerflater Zeilmakersstraat 131775258197v
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blokverkoper Zeilmakersstraat 131775258197v
MEINERTS, TJITSEwijlen Tjietse Meinderts verkoper Zeilmakersstraat 131775258197v
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blokverkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 131775258197v
VRIES, WIGLE wijlen Wiggele de Vriesstrandmeesterverkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 131775258197v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 131782260193v
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhoutkoper Zeilmakersstraat 131782260193v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses eigenaar en bewoner Zeilmakersstraat 131782260193v
PIERS, TJITSEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131782260193v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131782260193v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131782260193v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses verkoper Zeilmakersstraat 131782260193v
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelmatschipper (kof-)koper huisZeilmakersstraat 131787262172r
STEFFENS, BERBER Berber Steffens koper Zeilmakersstraat 131787262172r
PIERS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131787262172r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131787262172r
SCHIERE, KORNELIS BOUWESde erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131787262172r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 131787262172r
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhoutverkoper Zeilmakersstraat 131787262172r
TJITSES, JALKE Jalke Tjietzes leerlooierkoper huisZeilmakersstraat 131794264231v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc.naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131794264231v
JANS, DIRKde weduwe van Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131794264231v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131794264231v
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelematverkoper Zeilmakersstraat 131794264231v
STEFFENS, BERBER Berber Steffens verkoper Zeilmakersstraat 131794264231v
WYBENGA, SCHELTE de boedel van Schelte Wybengaverkoper Zeilmakersstraat 131794264231v
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Zeilmakersstraat 131807267293r
JANS, WOPKJE Wopkjen Jansz koper Zeilmakersstraat 131807267293r
SMID, JAN Jan Smithuurder Zeilmakersstraat 131807267293r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131807267293r
DOEKES, SIEBE Sybe Doekes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131807267293r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131807267293r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses koemelkerverkoper Zeilmakersstraat 131807267293r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZeilmakersstraat 13181026931r
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13181026931r
, TJEBBE Tjebbe naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13181026931r
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 13181026931r
JANS, WOPKJE Wopkje Jans verkoper Zeilmakersstraat 13181026931r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper nieuw huis Zeilmakersstraat 151599228134v
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 151599228134v
SINTS, JANKEde ledige plaats van Jantyen Sents naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151599228134v
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151599228134v
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151599228134v
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermanverkoper Zeilmakersstraat 151599228134v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 151599228134v
RINTJES, ANDRIESwijlen Andries Rinties bewoner Zeilmakersstraat 15163923471v
JANS, JANhet panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Zeilmakersstraat 15163923471v
RINTJES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Zeilmakersstraat 15163923471v
JOHANNES, GOSSEoud gemeensman Gosse Joannes koper 4/7 huis, hof met bomen en planten, en wagenhuisZeilmakersstraat 151659237188v
LOLKES, LIEUWEhof en kamer van de erfgenamen van wijlen Lieuwe Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151659237188v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151659237188v
HIDDES, BEREND Beernt Hiddes schipper (groot-)naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151659237188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
, ANNEdr. Aeneas Minnelaidesverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscherverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
JOHANNES, GOSSE Gosse Johannes koper finaal 3/7 huis, hof en wagenhuisZeilmakersstraat 151659237243r
LOLKES, LIEUWEhof en kamers van de erfgenamen van wijlen Leuue Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151659237243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Zeilmakersstraat 151659237243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zeilmakersstraat 151659237243r
JOHANNES, GOSSE Gosse Joannes verkoper q.q. Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannis verkoper q.q. Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 151659237243r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmermankoper huisZeilmakersstraat 151747251202r
PIETERS, GERRITJE Gerritie Pyters koper Zeilmakersstraat 151747251202r
JILLES, HARMEN Harmen Jilles , c.u.huurder Zeilmakersstraat 151747251202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTSde tuin van Claas Everts Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151747251202r
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151747251202r
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151747251202r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 151747251202r
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardherbergierverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 151747251202r
JANS, DIRK Dirk Jansen timmerman (huis-)koper huisZeilmakersstraat 151774258159v
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytzes koper Zeilmakersstraat 151774258159v
WOUTERS, JETSEde weduwe van Jetze Wouters naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151774258159v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151774258159v
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151774258159v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs verkoper Zeilmakersstraat 151774258159v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u.koper panwerk ([voor de twee percelen in deze akte])Zeilmakersstraat 16163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Zeilmakersstraat 16163923490v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.pannenbakkerverkoper Zeilmakersstraat 16163923490v
EVERTS, JENKE Jenneke Everts koper huis, plaats en loodsZeilmakersstraat 17163223348r
JAKOBS, JORISwijlen Joris Jacobs koper Zeilmakersstraat 17163223348r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17163223348r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17163223348r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Zeilmakersstraat 17163223348r
JETSES, FEIKE Feycke Jetses verkoper Zeilmakersstraat 17163223348r
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatskeZeilmakersstraat 171634233137r
JANS, JANKE Jantien Jans koper Zeilmakersstraat 171634233137r
JANS, GOSSE Gosse Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171634233137r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171634233137r
EVERTS, JENKE Jenneke Everts verkoper Zeilmakersstraat 171634233137r
HERES, SJOERD Sioerd Heeres koper door niaar huisZeilmakersstraat 17164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 17164823637v
KLASES, SIEBREN Sybren Claessen , c.u.geniaarde koper Zeilmakersstraat 17164823637v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17164823637v
HERES, SJOERD Sioerd Heeres naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17164823637v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17164823637v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17164823637v
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 17164823637v
JANS, JANKE Jantien Jans verkoper Zeilmakersstraat 17164823637v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopmankoper huisZeilmakersstraat 171652236201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 171652236201v
ZWOLLE, JAN Jan van Swolnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171652236201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171652236201v
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u.verkoper Zeilmakersstraat 171652236201v
WOUTERS, KORNELIS Cornelis Wouters schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 171695243177r
PIETERS, RINSKE Rinske Pyters koper Zeilmakersstraat 171695243177r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 171695243177r
KLASES, JAN Jan Classen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171695243177r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171695243177r
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Zeilmakersstraat 171695243177r
, KLAASwijlen Claas Schoegsterschipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 171695243177r
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u.schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 171710245123r
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 171710245123r
KLASES, JAN Jan Claessen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171710245123r
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171710245123r
PIETERS, Ruiske Pieters verkoper Zeilmakersstraat 171710245123r
WOUTERS, KORNELISwijlen Cornelis Wouters verkoper Zeilmakersstraat 171710245123r
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes koper huisZeilmakersstraat 171733248216r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper Zeilmakersstraat 171733248216r
KINGMA, ANTJE Antie Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 171733248216r
POT, KLAAS Claas Pothnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171733248216r
KINGMA, ANTJE Antie Kingmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 171733248216r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haanschipper (smak-)verkoper Zeilmakersstraat 171733248216r
DIRKS, JETSKE Ydske Dirx verkoper Zeilmakersstraat 171733248216r
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricx koper Zeilmakersstraat 19161723071r
EELSES, BAUKJE Bauck Elses koper Zeilmakersstraat 19161723071r
LUITJENS, MAAIKE May Luytzes verpachter grond Zeilmakersstraat 19161723071r
SIEBRENS, PIETERde hof van Pieter Sybrandus naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19161723071r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19161723071r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19161723071r
MINNES, HEMME Hemme Minnes verkoper Zeilmakersstraat 19161723071r
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 19161723071r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19162623195v
JANS, JANhet panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19162623195v
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19162623195v
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks , voor zich en voor zijn kinderenschipper (veer-)verkoper Zeilmakersstraat 19162623195v
ELTES, BAUKJEwijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 19162623195v
SIEBRENS, PIETERde hof van Pieter Sibrandi naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191626231107v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191626231107v
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts , q.q.naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191626231107v
JANS, GOSSE Gosse Jansen koper huis met loodske en ledige plaatsZeilmakersstraat 191630232138v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Zeilmakersstraat 191630232138v
GOSSES, FRIDS Fridts Gosses verpachter grond Zeilmakersstraat 191630232138v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simmens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191630232138v
JETSES, FEIKE Feycke Jetses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191630232138v
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks schipper (veer-)verkoper Zeilmakersstraat 191630232138v
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 191630232138v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huisZeilmakersstraat 19164323544v
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19164323544v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Zeilmakersstraat 19164323544v
ARJENS, REINER Reyner Arjaens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19164323544v
JANS, GOSSE Gosse Jansen verkoper Zeilmakersstraat 19164323544v
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Zeilmakersstraat 19164323544v
ZWOLLE, JOHANNES Johannes van Swolnotariskoper huisZeilmakersstraat 191650236111r
ENS, AGE Agge Ensnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191650236111r
IENSES, IDShet huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191650236111r
HERES, SJOERD Sioerd Heeres , c.u.verkoper Zeilmakersstraat 191650236111r
TJEERDS, MEINERT Meynert Tiaerdts , c.u.koper huis, loods en plaatskeZeilmakersstraat 191657237108r
ENS, AGE Agge Ensbode (gerechts-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191657237108r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191657237108r
, JAN Jan van Zwoll, c.u.notarisverkoper Zeilmakersstraat 191657237108r
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiterschipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsZeilmakersstraat 19167024021v
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 19167024021v
ENS, AGE het huis voor d?t huis bewoond door Age Ensbode (gerechts-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19167024021v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19167024021v
GERRITS, GEELTJE Giltie Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 19167024021v
TJEERDS, MEINERTwijlen Meinert Tjeerdts verkoper Zeilmakersstraat 19167024021v
KLASES, JAN Jan Claessen schipper (smal-)koper huisZeilmakersstraat 191692242387v
OTTES, SIETSKE Sytske Ottes koper Zeilmakersstraat 191692242387v
KINGMA, SIEBREN de tuin van Sybren Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191692242387v
JANS, RUURD Ruyrd Jansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191692242387v
SCHOESTER, KLAAS de weduwe van Claes Schoesternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191692242387v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braemverkoper q.q. Zeilmakersstraat 191692242387v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderenverkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
REINS, IEDEwijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hansen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
REINS, MARTJEN Martje Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendriks wever (bont-)koper huisZeilmakersstraat 191755253235r
TABES, LEENTJE Leentje Tabeskoper Zeilmakersstraat 191755253235r
ANNES, JANde weduwe van Jan Annes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191755253235r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191755253235r
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes* rogverschieternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191755253235r
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks schipperverkoper Zeilmakersstraat 191755253235r
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 191755253235r
WATERMAN, PIETER Pyter Watermanschipper (groot-)koper Zeilmakersstraat 191758254153r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 191758254153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191758254153r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191758254153r
WIEBES, DOUWEde weduwe van Douwe Wybes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191758254153r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes, voor zichverkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendriks verkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes turfdragerkoper huisZeilmakersstraat 191781260144r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrikje Hendriks koper Zeilmakersstraat 191781260144r
WATERMAN, P. wijlen P. Watermanschippereerdere bewoner Zeilmakersstraat 191781260144r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191781260144r
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191781260144r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u.naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191781260144r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)verkoper Zeilmakersstraat 191781260144r
WATERMAN, P. wijlen P. Watermanerflater Zeilmakersstraat 191781260144r
WOPKES, NEELTJEwijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 191781260144r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikkoper stalling en wagenhuisZeilmakersstraat 201785261273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemaverkoper q.q. Zeilmakersstraat 201785261273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Zeilmakersstraat 201785261273r
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Zeilmakersstraat 201785261273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symons koper huis met de ledige plaats erachterZeilmakersstraat 211614229228r
TJERKS, ROOITSKE Royts Tiercks koper Zeilmakersstraat 211614229228r
SIEBRENS, ROMKE Romcke Sybrens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 211614229228r
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis brouwerverkoper Zeilmakersstraat 211614229228r
FEDDES, Syverke Feddes verkoper Zeilmakersstraat 211614229228r
JANS, RUURD Ruyrdt Jansen schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 21168524274v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Zeilmakersstraat 21168524274v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirx bewoner Zeilmakersstraat 21168524274v
JANS, DIRK Dirk Jansen bewoner Zeilmakersstraat 21168524274v
SJOERDS, Dedie Sjoerts bewoner Zeilmakersstraat 21168524274v
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybren Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21168524274v
RUITER, REIN de weduwe van Reyn Ruyternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21168524274v
MARTENS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjetske Martens* verkoper Zeilmakersstraat 21168524274v
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 21168524274v
ALLERTS, JAN Jan Allerts wever (mr. -)koper 1/2 huisZeilmakersstraat 21174325121r
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Zeilmakersstraat 21174325121r
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a.huurder Zeilmakersstraat 21174325121r
OOSTERBAAN, EVERT stal van Evert Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21174325121r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21174325121r
BROERS, SIJKE Sijke Broers verkoper Zeilmakersstraat 21174325121r
ALLERTS, BINNEwijlen Benne Allerts verkoper Zeilmakersstraat 21174325121r
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 211762255123v
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 211762255123v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 211762255123v
WATERMAN, PIETER Pyter Watermannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 211762255123v
ALBERTS, JAN Jan Alberts zeemanverkoper Zeilmakersstraat 211762255123v
HENDRIKS, BERBERwijlen Berber Hendriks verkoper Zeilmakersstraat 211762255123v
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZeilmakersstraat 21177725948v
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u.huurder Zeilmakersstraat 21177725948v
WATERMAN, PIETER Pieter Watermannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21177725948v
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipper op het Prinsenbuitenjachtverkoper Zeilmakersstraat 21177725948v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21177725948v
, ANDRIES Andries van Siegenkoopmankoper huisZeilmakersstraat 21178526239r
HILLES, IDSKE Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 21178526239r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21178526239r
HENDRIKS, RUURD Ruurd Hendriks naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21178526239r
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes schipper (schuit-)verkoper Zeilmakersstraat 21178526239r
HOTSES, REIN Reyn Hoties koper ledige achterplaats ([marge zegt echter 98-00-00 GG])Zoutsloot ZZ159722857r
ANNES, PIETJEde dochter van Pieter Annes koper Zoutsloot ZZ159722857r
HOTSES, REINde koper Reyn Hoties , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ159722857r
OKKES, KORNELISde erfgenamen van Cornelis Ockes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ159722857r
HIDDEMA, ANDRIES Andryes van Hiddemaverkoper Zoutsloot ZZ159722857r
ARJENS, JAKOBJE Jacob Arys , e.a.koper ledige achterplaats ([marge zegt echter 98-00-00 GG])Zoutsloot ZZ159722857v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes koper Zoutsloot ZZ159722857v
HOTSES, REINhet nieuw gekochte plaatsje van Reyn Hoties naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ159722857v
REINERS, KLAASde erfgenamen van Claes Reyners naastligger ten westen Zoutsloot ZZ159722857v
HIDDEMA, ANDRIES Andryes van Hiddemaverkoper Zoutsloot ZZ159722857v
SOEST, ANDRIES HENDRIKS Andries Hendricx Soestverkoper q.q. Zoutsloot NZ159822879v
HENDRIKS, JANde weeskinderen van zijn wijlen broer Jan Hendricx verkoper Zoutsloot NZ159822879v
FRANSES, HARMEN Harmen Fransen apothekerkoper tuin of kruidhof, met eigendom van straat en wal tot aan het diept]Zoutsloot NZ1598228116v
JAKOBS, GEERTJE Geertke Jacobs koper Zoutsloot NZ1598228116v
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1598228116v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1598228116v
MICHIELS, EVERT Ewert Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ1598228116v
, LOURENS Louwrens de Rinckverkoper Zoutsloot NZ1598228116v
PIETERS, HIELKJE Hilke Pieters verkoper Zoutsloot NZ1598228116v
FREERKS, RINTJE Reyntien Freercx aanhandelaar nieuw huisZoutsloot NZ1598228117r
PIEBES, TRIJNTJE Trynke Pybes aanhandelaar Zoutsloot NZ1598228117r
, LOUWde tuin eerder van Louw naastligger Zoutsloot NZ1598228117r
FRANSES, HARMENde tuin nu van Harmen Fransen apothekernaastligger Zoutsloot NZ1598228117r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles verwandelaar Zoutsloot NZ1598228117r
HARMENS, SIEMENde hof van Symon Hermans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1602228299r
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ1602228299r
JANS, GERRIT Gerrit Janssen verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot NZ1602228299r
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrants verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot NZ1602228299r
, UILKEde weduwe van Uulcke van Gaestnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1604228386r
, JANwijlen Jan van postulanteerdere eigenaar Zoutsloot NZ1604228386r
HENDRIKS, wijlen Pietertgien Hendricx eerdere eigenaar Zoutsloot NZ1604228386r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
JANS, Baertgien Jans verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
LUITJENS, BOUWE Bouwe Luyties verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
JANS, RIKSTJE Ricxt Jans verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
JANS, JETSEde weeskinderen van wijlen Jetse Jans verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
, HESTERwijlen Hester Mathens verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de oudeerflater Zoutsloot NZ1604228386r
HENDRIKS, PIETJEwijlen Pieterthien Hendricx erflater Zoutsloot NZ1604228386r
HASSELT, JAN JANShet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasseltverkoper Zoutsloot NZ1604228393r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huisZoutsloot NZ1606228495r
JANS, GRIETJE Griet Jansen aanhandelaar Zoutsloot NZ1606228495r
TJEBBES, HEIN Hein Tiebbes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1606228495r
JAKOBS, ARJEN Ariaen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ1606228495r
WATSES, JANhuis of erf van Jan Waatses naastligger ten noorden* Zoutsloot NZ1606228495r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts verwandelaar Zoutsloot NZ1606228495r
WIEBRENS, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Wybrandts koper 1/6 huisZoutsloot NZ1606228507r
ARENDS, Amele Aernts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1606228507r
, WOUTER Wouter brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1606228507r
KLASES, JAKOB Jacob Claese naastligger ten westen Zoutsloot NZ1606228507r
POPKES, JETSKE Jets Popkes verkoper Zoutsloot NZ1606228507r
JELTES, JELTEwijlen Jelte Jeltes verkoper Zoutsloot NZ1606228507r
JAKOBS, ARJEN Arian Jacobs blauwververbewoner Zoutsloot NZ161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Zoutsloot NZ161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot NZ161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Zoutsloot NZ161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot NZ161122922r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lamberts koper huis en ledige plaatsZoutsloot NZ161122925v
SIERKS, ROMKJE Rompck Siercx koper Zoutsloot NZ161122925v
HANSES, AREND Aene Hanses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ161122925v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ161122925v
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper Zoutsloot NZ161122925v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes verkoper Zoutsloot NZ161122925v
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper Zoutsloot NZ161122925v
PIETERS, BOTE Bote Pyters verkoper Zoutsloot NZ161122925v
SIEMENS, BOTE Botte Symens koper kamer met ledige plaatsZoutsloot161122946v
JANS, JETSKE Jets Jans koper Zoutsloot161122946v
, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel smidnaastligger ten oosten Zoutsloot161122946v
, OTTEde weduwe van Otto turfdragernaastligger ten westen Zoutsloot161122946v
GATSES, HESSEL Hessel Gatzes , c.soc.verkoper q.q. Zoutsloot161122946v
JANS, JAN Jan Jans koper huis met ledige plaats erachterZoutsloot OZ161122959v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts koper Zoutsloot OZ161122959v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ161122959v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden Zoutsloot OZ161122959v
WILLEMS, ARJEN Arian Willems van Sijlverkoper Zoutsloot OZ161122959v
PIETERS, BERBER Barbara Pyters verkoper Zoutsloot OZ161122959v
PIETERS, SIETSE Sytse Pyters koper 1/2 ledige plaatsZoutsloot NZ1612229101v
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ1612229101v
HENDRIKS, SAPEde vijver van Saeff Hendricks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1612229101v
KLASES, SIPKE Sipke Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ1612229101v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
UILKES, WOUTERwijlen Wolter Uuilkes verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Zoutsloot NZ1612229101v
ALBERTS, SIPKE Sipcke Alberts koper huis of kamer, rondom op zijn vrije muren staendeZoutsloot NZ1613229127r
BAUKES, Tziaedts Bauckes koper Zoutsloot NZ1613229127r
LIEUWES, EGBERTde ledige plaats van Egbert Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1613229127r
, PIETER Pyter schoenlappernaastligger ten westen Zoutsloot NZ1613229127r
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Zoutsloot NZ1613229127r
KORNELIS, SIETSKE Sydts Cornelis verkoper Zoutsloot NZ1613229127r
HANSES, AREND Ane Hans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1613229184v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1613229184v
OENES, HILLE Hille Oenes verkoper q.q. Zoutsloot NZ1613229184v
LAMMERTS, BAUKEde weeskinderen van wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot NZ1613229184v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis, schuur en ledige plaatsZoutsloot NZ1615229253v
ULBES, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Uulbes bewoner Zoutsloot NZ1615229253v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte])Zoutsloot ZZ1615229277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koperverkoper Zoutsloot ZZ1615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ1615229277v
GOOITSENS, FOPKE Fopcke Goyckes koper huisZoutsloot NZ161623036r
BERENDS, ANTJE Anne Bernts koper Zoutsloot NZ161623036r
JANS, JAN Jan Janssen pottenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ161623036r
LOLLES, SAKE Saecke Lolles naastligger ten westen Zoutsloot NZ161623036r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper Zoutsloot NZ161623036r
HESSELS, FOEKJE Foeck Hessels verkoper Zoutsloot NZ161623036r
GERBENS, MARIA Mary Gerbrandts , vrijsterkoper kamerZoutsloot ZZ161623038r
JANS, BINNERTde kamer bewoond door Binnert Janssen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ161623038r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ161623038r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ161623038r
WIETSES, IETJE Ied Wytses verkoper Zoutsloot ZZ161623038r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs verkoper Zoutsloot ZZ161623038r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoperkoper 1/2 ledige, tot nu toe nooit verkochte, plaats ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1618230120r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Zoutsloot NZ1618230120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoperkoper Zoutsloot NZ1618230120r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Zoutsloot NZ1618230120r
HENDRIKS, SAPElege plaats en vijver van burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1618230120r
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen koemelkernaastligger ten westen Zoutsloot NZ1618230120r
DUINEN, SJOERD MEINERTS Syoerd Meynerts van Duynenverkoper Zoutsloot NZ1618230120r
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Veldeverkoper Zoutsloot NZ1618230120r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot NZ1622230292r
SIKKES, MARIA Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes , c.u.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1622230292r
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1622230292r
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1622230292r
GIEKES, HERE Hero Gieckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1622230292r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts verwandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koopmankoper huis en plaatsZoutsloot ZZ1623230338r
WIETSES, AATJE Atke Wytses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1623230338r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1623230338r
JANS, FOKELTJE Foockel Jansen naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1623230338r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
PIETERS, MICHIELwijlen Michiel Pyters verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes* verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1623230338r
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1623230338r
MICHIELS, PIETER Pieter Michiels verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters aanhandelaar huis, hof met bogelbaen en schiefbaen, en loodsZoutsloot NZ1623230365r
EESGES, ANTJE Antie Aesges aanhandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ1623230365r
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ1623230365r
JANS, SIEMEN Simon Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1623230365r
GIEKES, HERE Heere Gieckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1623230365r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
SIKKES, MARIA Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
FREERKS, SIETSE Sytze Freercks eiser en winnaar Zoutsloot NZ162423111r
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums bewoner en verliezer Zoutsloot NZ162423111r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings aanhandelaar huis en plaats daarachterZoutsloot NZ162423118v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Zoutsloot NZ162423118v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten westen Zoutsloot NZ162423118v
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieumannaastligger ten noorden Zoutsloot NZ162423118v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarverwandelaar Zoutsloot NZ162423118v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Zoutsloot NZ162423118v
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huisZoutsloot NZ162523169r
, JANKE Janneke Embrichs koper Zoutsloot NZ162523169r
, FOPPE Foppe Goytyes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ162523169r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ162523169r
LAMMERTS, Ludu Lamberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ162523169r
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper Zoutsloot NZ162523169r
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper Zoutsloot NZ162523169r
TJEERDS, ENNE Enne Tiaardts koper huis met plaats en loods daarachterZoutsloot ZZ162523176r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ162523176r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ162523176r
JANS, JANhet panwerk van Jan Jansen naastligger tegenover Zoutsloot ZZ162523176r
ALLERTS, JAN Jan Allerts verkoper Zoutsloot ZZ162523176r
TEUNIS, ANTJE Antie Toenis verkoper Zoutsloot ZZ162523176r
PIETERS, PIETERde kamer van Pieter Pieters naastligger ten westen Zoutsloot162523186v
JANS, de kamer bewoond door Binnerts Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1626231154r
JAKOBS, GOOITSEN Goytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1626231154r
GERBENS, MARIAde gezamenlijke crediteuren van Mary Gerbens verkoper Zoutsloot ZZ1626231154r
JANS, BINNERTde kamer van Binnert Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1627231167v
JAKOBS, Grytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1627231167v
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcks koper kamer met loodsZoutsloot NZ16272321r
WIETSES, PIETJE Piet Wytses koper Zoutsloot NZ16272321r
WIERDS, ARJENde hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272321r
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamer met loodsZoutsloot NZ16272322r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Zoutsloot NZ16272322r
WIERDS, ARJENde hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ16272322r
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huis met plaats en schuur daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ162723215r
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Zoutsloot NZ162723215r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Zoutsloot NZ162723215r
EESGES, ANTJEhuis en hof van Antie Aesges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ162723215r
, DIRKde weduwe van Dirck metselaarnaastligger ten westen Zoutsloot NZ162723215r
GIEKES, HERE Here Gieckes verkoper Zoutsloot NZ162723215r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Zoutsloot NZ162723215r
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkerkoper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinerts, met de halve steegZoutsloot NZ162823259v
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes koper Zoutsloot NZ162823259v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ162823259v
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ162823259v
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ162823259v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaardts verkoper Zoutsloot NZ162823259v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freercks koper huis met de loods, put, bak alsmede schuur daarachter, ten noorden strekkende tot aan de straat toe enZoutsloot162923282r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters koper zekere plaats recht achter de voors. schuur tot aan het Lijnbaanspad of Stadswal toe, waarvan het noordelijkste deel is verhuurd aan schoenlapper HayeZoutsloot162923282r
, DIRKde weduwe van Dirck metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot162923282r
, LEENDERT Lenart gortmakernaastligger ten westen Zoutsloot162923282r
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Zoutsloot162923282r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes koper huisZoutsloot NZ162923282v
JANS, LUTSKE Luitien Jans koper Zoutsloot NZ162923282v
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ162923282v
PIETERS, SIETSKE Syts Pieters koper Zoutsloot NZ162923282v
JELLES, SIEBREN Sybren Jelles verkoper Zoutsloot NZ162923282v
SIPKES, SIEMENgrondpacht uit het huis van Symon Sipckes eigenaar perceel Zoutsloot NZ1630232116v
HARTS, GRIETJE Griet Heerts eigenaar perceel Zoutsloot NZ1630232116v
AGES, ARENDhuis en hof van Aentie Aeges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1630232116v
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1630232116v
DIRKS, HILLEBRANDburgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1630232116v
BUWALDA, JANKE Jancke Buwalda, voor haar kindverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater Zoutsloot NZ1630232116v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot1630232130v
BAUKES, KORNELISde schuur van Cornelis Bouckes naastligger ten westen Zoutsloot1630232130v
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zichverkoper Zoutsloot1630232130v
TEUNIS, GELSKE Gerls Teunis verkoper Zoutsloot1630232130v
TEUNIS, DIRK Dirck Teunis verkoper Zoutsloot1630232130v
NANNES, JAKOB Jacob Nannings koper huisZoutsloot NZ16312336r
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ16312336r
JANS, JAN Jan Jansen pottenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ16312336r
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ16312336r
BERENDS, ANTJE Anna Beerns , mede voor zichverkoper Zoutsloot NZ16312336r
GOOITSENS, FOPKE Fopcke Goyckes , uitlandigverkoper Zoutsloot NZ16312336r
REENSTRA, ANNE Annius Reenstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper door niaar huis, hof en loodsZoutsloot NZ163123315v
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings schippergeniaarde koper Zoutsloot NZ163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ163123315v
, SIEMEN Symon naastligger ten oosten Zoutsloot NZ163123315v
, SIEMENhet huis van Symen Altelaetsnaastligger ten westen Zoutsloot NZ163123315v
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Zoutsloot NZ163123315v
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot NZ163123315v
JOCHEMS, JANKE Jantien Jochums Wijnsverkoper Zoutsloot NZ163123315v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ163123333v
, KLAAShet huis van Claes Taanmansnaastligger ten westen Zoutsloot NZ163123333v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Moddermanverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ163123333v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ163123333v
KLASES, wijlen Jurie Claesses verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ163123333v
WIETSES, AATJEde kamers van Attie Wytzes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ163223376r
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytses verkoper Zoutsloot ZZ163223376r
DIRKS, GERRITwijlen Gerrit Dircx houtkoperverkoper Zoutsloot ZZ163223376r
WIETSES, AATJEde kamers van Attie Wytses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ163323383v
ARJENS, PIETER Pieter Ariaens koper hof of tuinZoutsloot1633233117r
JANS, KLAASKE Claesie Jans koper Zoutsloot1633233117r
DIRKS, WILLEM Willem Dirckx verkoper Zoutsloot1633233117r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirckx verkoper Zoutsloot1633233117r
ALBERTS, ULBE Uulbe Alberts metselaar (mr. -)koper kamerZoutsloot ZZ1634233150r
JANS, MARIA Mary Jans koper Zoutsloot ZZ1634233150r
ALBERTS, ULBEde koper Uulbe Alberts , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1634233150r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ1634233150r
DOEDES, HARMEN Harmen Doedes verkoper Zoutsloot ZZ1634233150r
OENES, ANTJE Antke Oenes verkoper Zoutsloot ZZ1634233150r
PIETERS, RINSE Rinse Pyters schipper (groot-)koper huis, loods en ledige plaatsZoutsloot NZ1635233163v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwer Sioerdts koper Zoutsloot NZ1635233163v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1635233163v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters naastligger ten westen Zoutsloot NZ1635233163v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper Zoutsloot NZ1635233163v
BOUWES, Bente Buwes verkoper Zoutsloot NZ1635233163v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps koper huisZoutsloot NZ1635233170v
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Zoutsloot NZ1635233170v
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1635233170v
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenard gortmakernaastligger ten westen Zoutsloot NZ1635233170v
FREERKS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Freerckx verkoper Zoutsloot NZ1635233170v
, PIETER Pyter Leonardts koper woning (twee kamers)Zoutsloot ZZ16362347v
, ULBE Ulbe metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ16362347v
SIEMENS, JAN Jan Symens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ16362347v
LUITJENS, JOUW Ju Luytiens verkoper Zoutsloot ZZ16362347v
THOMAS, JANKE Jantie Thomas verkoper Zoutsloot ZZ16362347v
JANS, JAN Jan Janssen pannenbakkerkoper hof met bomen en plantenZoutsloot ZZ163723431r
JANS, JANde koper Jan Janssen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKEde verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ163723431r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
STOFFELS, MAAIKE Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
REEN, PIER ANNESde hof van Pier Annes Rheennaastligger ten oosten Zoutsloot NZ163823451v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot NZ163823451v
SIPKES, SIEMENde curator over het weeskind van wijlen Simen Sipkes Altelaat, c.u.verkoper Zoutsloot NZ163823451v
NANNES, OEGEde erfgenamen van wijlen Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ163923474v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laeses verkoper q.q. Zoutsloot NZ163923474v
ROELOFS, JAN Jan Roeleffs verkoper Zoutsloot NZ163923474v
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roeleff Hendrix erflater Zoutsloot NZ163923474v
BANGA, TJEERD Tierdt Bangaverkoper q.q. Zoutsloot NZ163923474v
HENDRIKS, ROELOF Roeleff Hendrix verkoper Zoutsloot NZ163923474v
ROELOFS, HENDRIKwijlen Hendrick Roeleffs erflater Zoutsloot NZ163923474v
LOURENS, MAAIKEwijlen Maycke Lourens erflater Zoutsloot NZ163923474v
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roeleff Hendrix erflater Zoutsloot NZ163923474v
PIETERS, SAAPKE Saep Pyters koper kamerZoutsloot NZ1641234141v
, SIETSE Sietse kleermaker [staat: schroor]naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1641234141v
GOOITSENS, TJALKE Tialcke Goytties naastligger ten westen Zoutsloot NZ1641234141v
JANS, NANNEburgerhopman Nanne Jans verkoper Zoutsloot NZ1641234141v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.koper huis, loods en een ledige plaats daarachterZoutsloot NZ1642234167r
GERRITS, ALEFburgerhopman Aleff Gerryts , c.u.koper Zoutsloot NZ1642234167r
DIRKS, ARJENhet onlangs verkochte huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1642234167r
FOEKES, HERE Here Foukes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1642234167r
LAMMERTS, Liduw Lambarts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1642234167r
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u.keurmeester van het seildoekverkoper Zoutsloot NZ1642234167r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.koper huis en schuurZoutsloot NZ1642234177r
JELLES, JANde weduwe van Jan Jellis schipper (groot-)huurder Zoutsloot NZ1642234177r
REEN, PIER ANNESde zonen van Pier Annes Reennaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1642234177r
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis Crodebosnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1642234177r
JANS, HANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot NZ1642234177r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenerkoper kamerZoutsloot1642234179v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Zoutsloot1642234179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenernaastligger ten oosten Zoutsloot1642234179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenernaastligger ten zuiden Zoutsloot1642234179v
JELTES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Jelties naastligger ten noorden Zoutsloot1642234179v
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes verkoper Zoutsloot1642234179v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot1642234179v
ARJENS, DIRKJE Dirckie Ariens koper kamerZoutsloot NZ164323551r
GERRITS, JANwijlen Jan Gerrits koper Zoutsloot NZ164323551r
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ164323551r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Zoutsloot NZ164323551r
JELTES, BAUKJEde hof van de weduwe Bauckien Jeltes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ164323551r
HIELKES, JOUKE Jouke Hylckes verkoper q.q. Zoutsloot NZ164323551r
POPPES, MIENT Mient Poppes verkoper q.q. Zoutsloot NZ164323551r
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u.smid (mr. -)koper schuur en hofZoutsloot ZZ164323560v
, ARJEN Adriaen Schameydtnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164323560v
FREERKS, KLAASde ledige plaats van Claes Freercx houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ164323560v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ164323560v
BONKE, KORNELIS SJOERDSwijlen burgemeester Cornelis Sioerdts Bonckverkoper Zoutsloot ZZ164323560v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmankoper dwarskamer met een loods erachterZoutsloot NZ164323587v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ164323587v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ164323587v
HARMENS, FENTJE Fenne Harmens verkoper Zoutsloot NZ164323587v
ALBERTS, JAKOBwijlen Jacob Alberts verkoper Zoutsloot NZ164323587v
TJEERDS, FRANS Frans Tieerdts koper huisZoutsloot NZ1644235152r
SIPKES, AAFKE Aeff Sipckes koper Zoutsloot NZ1644235152r
ANNES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1644235152r
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels verkoper Zoutsloot NZ1644235152r
JOHANNES, RINSKE Reinsck Joannes verkoper Zoutsloot NZ1644235152r
AUKES, EEDE Ede Auckes tuinder [staat: tuinker]koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?)Zoutsloot NZ1644235154r
LOLKES, MOETSKE Moo Lolckes koper Zoutsloot NZ1644235154r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1644235154r
PIETERS, JELLE Jelle Pytters naastligger ten westen Zoutsloot NZ1644235154r
GERRITS, FOPPEde uitgang van de hof van Foppe Gerryts rentmeesternaastligger ten westen Zoutsloot NZ1644235154r
GERRITS, FOPPEde hof van Foppe Gerryts rentmeesternaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1644235154r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijx verkoper Zoutsloot NZ1644235154r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Zoutsloot NZ1644235154r
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u.gardenierkoper ledige plaatsZoutsloot NZ1646235210v
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1646235210v
FOEKES, TJALLINGhuis en schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1646235210v
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1646235210v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens , c.u.verkoper Zoutsloot NZ1646235210v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper kamer en loodsZoutsloot NZ164823613r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters koper Zoutsloot NZ164823613r
GERRITS, FOPPEde hof van Foppe Gerrits rentmeester (oud -)naastligger ten noorden Zoutsloot NZ164823613r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx , c.u.verkoper Zoutsloot NZ164823613r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen koopmankoper pan- en estrikwerk met twee ovens, twee kleimolens en gereedschappenZoutsloot164823622r
JOHANNES, AART Aet Johannes koopmankoper Zoutsloot164823622r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten westen Zoutsloot164823622r
REEN, ANNE Annius Rheenverkoper Zoutsloot164823622r
REEN, HARMEN Harmanus Rheenverkoper Zoutsloot164823622r
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper estrik- of panwerkZoutsloot ZZ164823629r
JANS, ANNEhet huis van Anne Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164823629r
LOLKES, LIEUWEde plaats van Lieuwe Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ164823629r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidverkoper Zoutsloot ZZ164823629r
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelZoutsloot ZZ164823647v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164823647v
JANS, JAN Jan Jansen Slechtnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ164823647v
MEILSMA, PETRUS Petrus Meylsmaverkoper Zoutsloot ZZ164823647v
FOPPES, SIETSEburgerhopman Sytse Foppes , c.soc.koper huis, loods en plaatsZoutsloot NZ164923685v
HARINGS, PIETJE Pytie Haringhs naastligger ten oosten Zoutsloot NZ164923685v
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts naastligger ten westen Zoutsloot NZ164923685v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses , c.soc.verkoper Zoutsloot NZ164923685v
DOUWES, HARING Haringh Douwes , c.u.koper huis met loods/plaatsZoutsloot NZ1651236153v
ANNES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1651236153v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1651236153v
ANNES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1651236153v
SIPKES, AAFKE Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot NZ1651236153v
TJEERDS, FRANSwijlen burgemeester Frans Tieerds verkoper Zoutsloot NZ1651236153v
ALBERTS, ULBE Ulbe Alberts metselaarverkoper Zoutsloot ZZ1652236197r1
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groenkoper huisZoutsloot NZ165523728v
ARJENS, ARJAANTJE Aeriaentie Ariens koper Zoutsloot NZ165523728v
TJERKS, SIPKE Sipcke Tiercx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ165523728v
, de erfgenamen van wijlen Hillemoei naastligger ten westen Zoutsloot NZ165523728v
KLASES, HERE Here Claessen verkoper Zoutsloot NZ165523728v
KLASES, BERBER Berber Claesses verkoper Zoutsloot NZ165523728v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper door niaar 1/2 kamerZoutsloot NZ165523733r
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts geniaarde koper Zoutsloot NZ165523733r
LOLKES, JAN Jan Lolckes , c.soc.naastligger ten oosten Zoutsloot NZ165523733r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten westen Zoutsloot NZ165523733r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Zoutsloot NZ165523733r
, WILLEM Willem brouwerverkoper Zoutsloot NZ165523733r
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u.mr. zeilmakerkoper kamerZoutsloot ZZ165623778r
REINERS, JANde kopers Jan Reyners , c.u.mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ165623778r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Starschipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot ZZ165623778r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts verkoper Zoutsloot ZZ165623778r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arians koper hof, plaatsje, zomerhuis of huisZoutsloot ZZ1657237126r
FREERKS, KLAAS Claes Freerx naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1657237126r
TJERKS, SIETSE Sytse Tierckx verkoper Zoutsloot ZZ1657237126r
WIEBRENS, GRIETJE Griettie Wybrants verkoper Zoutsloot ZZ1657237126r
DOUWES, BARTELD Bartle Douwes koper schoenmakersperkZoutsloot NZ1658237165r
FOPPES, ARENDJE Arintie Foppes koper Zoutsloot NZ1658237165r
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens , c.u.verkoper Zoutsloot NZ1658237165r
JURJENS, JAKOB Jacob Jurriens verkoper q.q. Zoutsloot1659237241v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens verkoper Zoutsloot1659237241v
JANS, SIEBRENwijlen Sibren Jansen verkoper Zoutsloot1659237241v
SIPKES, SIEMENgrondpacht uit het huis van Symen Sipkes Altelaeteigenaar perceel Zoutsloot NZ1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Zoutsloot NZ1657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper Zoutsloot NZ1657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Zoutsloot NZ1657237255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Domaverkoper Zoutsloot NZ1657237255v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1657237259v
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groennaastligger ten westen Zoutsloot NZ1657237259v
SIPKES, GRIETJEwijlen Grietie Sipckes verkoper Zoutsloot NZ1657237259v
TJERKS, SIPPEwijlen Sippe Tiercx koemelkerverkoper Zoutsloot NZ1657237259v
, wijlen Hillemoey bewoner Zoutsloot1655237266v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)koper kamer en loods in de oude zoutkeetZoutsloot166023826v
JANS, DOUWE Douue Jansen kleinredernaastligger ten oosten Zoutsloot166023826v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot166023826v
JANS, PIETERde testamentaire erfgenamen van wijlen Pytter Jansen verkoper Zoutsloot166023826v
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper door niaar 1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]Zoutsloot NZ166123877r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)geniaarde koper Zoutsloot NZ166123877r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsoneigenaar van 1/2 ([blijkens een niaar])Zoutsloot NZ166123877r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Zoutsloot NZ166123877r
DOUWES, HARINGde erfgenamen van wijlen Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot NZ166123877r
BARTELDS, SJOERDde kamers van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot NZ166123877r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Zoutsloot NZ166123877r
REEN, MARIA Maria Rheenverkoper Zoutsloot NZ166123877r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipsonkoper provisioneel 1/2 huis en hofZoutsloot16612388va
REENSTRA, ANNE PIERShet verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstrasecretarisvoormalig bewoner Zoutsloot16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Zoutsloot16612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Zoutsloot16612388va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , wonende in de Oievaerplaats van veiling Zoutslootde Ooievaar166223815va
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinusdeurwaarder Hof van Frieslandcrediteur (triumphant) q.q. Zoutsloot166223815va
, HENDRIK Hendrick Moutscrediteur (triumphant) Zoutsloot166223815va
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haersmaverkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot166223815va
JANS, MINNE Minne Jansen , c.u.koper huis, schuur, nieuwe loods en tuintje, geschikt voor een koemelkerijZoutsloot ZZ166523915r
FEIKES, TJALLING Tjallingh Feykes , e.a.huurder Zoutsloot ZZ166523915r
MEINERTS, WIETSE Wytse Meynerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ166523915r
PIETERS, LAASde hof van Laes Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ166523915r
NANNES, GRIETJEde weduwe Grietje Nannings naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ166523915r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ166523915r
MARTENS, TEUNIS Tuenis Martens , c.u.molenaarverkoper Zoutsloot ZZ166523915r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylkes , c.u.koper kamerZoutsloot ZZ166523927r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ166523927r
FONTEIN, GIJSBERT de hof van Gijsbert Fonteinnaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ166523927r
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarich Frieses naastligger ten westen Zoutsloot ZZ166523927r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Zoutsloot ZZ166523927r
SJOERDS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts verkoper Zoutsloot ZZ166523927r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koper kamerZoutsloot OZ1673240129r
EGBERTS, LUTSKE Lucke Eygberts koper Zoutsloot OZ1673240129r
WIEBRENS, TJEERD Tjeert Wybrens huurder Zoutsloot OZ1673240129r
REINERS, JANKEde hof van Jancke Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot OZ1673240129r
KOER, SIEMEN Simen Koernaastligger ten zuiden Zoutsloot OZ1673240129r
, KOENRAAD Koene metselaarnaastligger ten noorden Zoutsloot OZ1673240129r
, DIRK Dirck Christaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot OZ1673240129r
, MARTEN Marten Salwus schipper (wijd-)koper huis, tuin en plaatsZoutsloot NZ1675240184r
SIPKES, JAN Jan Sipkes schipperbewoner Zoutsloot NZ1675240184r
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstrachirurgijnnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1675240184r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot NZ1675240184r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u.verkoper Zoutsloot NZ1675240184r
GOSSES, JAN Jan Gosses koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot OZ1676240218v
SIPKES, MARTJEN Maartie Sipkes koper Zoutsloot OZ1676240218v
WOUTERS, PIETER Pyter Wouters naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ1676240218v
MEINERTS, KARSThet gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ1676240218v
SIEMENS, FOLKERT Folckert Symens naastligger ten westen Zoutsloot OZ1676240218v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.verkoper Zoutsloot OZ1676240218v
DOUWES, FOPPE Foppe Douwes schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ167924145r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ167924145r
KLASES, JAN Jan Claessens verkoper Zoutsloot ZZ167924145r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteynkoper huis ([staat: tachtentich])Zoutsloot1681241129v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckbewoner Zoutsloot1681241129v
JEDEMA, JANKE REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddemanaastligger ten oosten Zoutsloot1681241129v
, DIRK Dirk Oppermannaastligger ten zuiden Zoutsloot1681241129v
IEPKES, KOENRAADhet sterfhuis van Coene Epkes verkoper Zoutsloot1681241129v
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens koper kamerZoutsloot ZZ1681241130r
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns koper Zoutsloot ZZ1681241130r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper Zoutsloot ZZ1681241130r
BOKKES, EELKE Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot ZZ1681241130r
FRIESES, JARICHde kamer van de weduwe van Jarig Frieses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1681241130r
REINERS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1681241130r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSwijlen burgemeester Jan Everts Bijenkorff Reiner Gijsberts Fonteynkoper kamerZoutsloot ZZ1681241162r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautakoper Zoutsloot ZZ1681241162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteynnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1681241162r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteynnaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1681241162r
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarigh Frieses naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1681241162r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1681241162r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1681241162r
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Zoutsloot ZZ1681241162r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen estrikbakkerkoper kamerZoutsloot ZZ1681241166r
FONTEIN, Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1681241166r
FONTEIN, Fonteinnaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1681241166r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1681241166r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ1681241166r
TETMANS, KRIJNwijlen Krijn Tetmans verkoper Zoutsloot ZZ1681241166r
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes schipper (wijd-)koper huis genaamd de Witte TroffelZoutsloot NZde Witte Troffel1683241237r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1683241237r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners naastligger ten westen Zoutsloot NZ1683241237r
RINNERTS, KORNELIS Cornelis Rinnerts verkoper Zoutsloot NZ1683241237r
RINNERTS, KORNELIS Cornelis Rinnerts verkoper q.q. Zoutsloot NZ1683241237r
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts , absent ter zeezeevarensgezelverkoper Zoutsloot NZ1683241237r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ1683241247r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claesen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ1683241247r
DOUWES, FOPPEde kinderen en erfgenamen van wijlen Foppe Douwes verkoper Zoutsloot ZZ1683241247r
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakkerkoper huis en estrikwerkZoutsloot1683241270r
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper Zoutsloot1683241270r
DOEKES, DOEKE Doecke Doeckes naastligger ten westen Zoutsloot1683241270r
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts verkoper Zoutsloot1683241270r
PIERS, PIERwijlen Pier Piersen pottenbakkerverkoper Zoutsloot1683241270r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters harpoenierkoper provisioneel huisZoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstranaastligger ten oosten Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ168024121va
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstranaastligger ten noorden Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstraverkoper q.q. Zoutsloot NZ168024121va
GOSLINGS, JANKE Jancke Goslings , minderjarigverkoper Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts verkoper Zoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, KLAASKE GOSLINGS Claeske Goslings Stienstra [staat: Steenstra]verkoper Zoutsloot NZ168024121va
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases schoenmaker (mr. -)koper finaal huisZoutsloot ZZ168324170ra
PIERS, ANDRIES Andries Piersen pannenbakkerkoper provisioneel ([staat: twintig zilveren ducatons])Zoutsloot ZZ168324170ra
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper provisioneel Zoutsloot ZZ168324170ra
, JAN Jan Oppermannaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ168324170ra
, MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper q.q. Zoutsloot ZZ168324170ra
, JANwijlen Jan Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra
, JOHANNES Joannes Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra
, BOUWE Bouwe Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra
, JAN Jan oppermannaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1688242224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u.estrikbakkerverwandelaar Zoutsloot ZZ1688242224r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman (mr. -)koper huisZoutsloot WZ1688242233v
, HENDRIK Hendrick smidnaastligger ten zuiden Zoutsloot WZ1688242233v
, JAN Jan Moscknaastligger ten noorden Zoutsloot WZ1688242233v
HENDRIKS, JARICH Jaerich Hendricks verkoper Zoutsloot WZ1688242233v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkoper Zoutsloot WZ1688242233v
JANS, ANNE Anne Jansen schoenmaker (mr. -)koper schoenmakerperk met o.a. 8 kuipen, ledige plaats en twee huisjesZoutsloot NZ1689242295v
GERRITS, ENNEhet perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1689242295v
JANS, POPPEde gorterij van Poppe Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1689242295v
JANS, ANNE Anne Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ1689242295v
KORNELIS, SIEMENgezworen gemeensman Symen Cornelis koopmanverkoper Zoutsloot NZ1689242295v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ1690242321r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonckeigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ1690242321r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Boncknaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1690242321r
, gemeensman Hylaerdanaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1690242321r
, gemeensman Hylaerdanaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1690242321r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1690242321r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperk bestaande uit drie huizen, kalkdobbe en eekhuisjeZoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ16922438v
MIDDACHTEN, GERRIT de hof van Gerrit Middachtennaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot ZZ16922438v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen verkoper Zoutsloot ZZ16922438v
JANS, ANNE Anne Jansen leerkoper en mr. schoenmakerkoper vier kuipen en 2 kalkdobbenZoutsloot16922439v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot16922439v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper schoenmakersperkZoutsloot ZZ1695243151r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pyters Dreyerkoper Zoutsloot ZZ1695243151r
, GERRITde hof van Gerrit Middagtennaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1695243151r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaardanaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1695243151r
HILAARDA, SIERK de vroedsman Zierk Hylaardanaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1695243151r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1695243151r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gaverewijnrooier en landmeterkoper hof met bomen, prieel en belvedereZoutsloot NZ1696243234v
JANS, SIEBRICHJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Sibrigjen Jans verkoper Zoutsloot NZ1696243234v
SIEBES, TJEPKEwijlen Tiepke Sybes verkoper Zoutsloot NZ1696243234v
MARTENS, PIETERwijlen Pieter Martens Baerdebode (koopmans-)verkoper Zoutsloot NZ1696243234v
ZANDSTRA, DIRK TJERKS Dirk Tjerx Sanstraschipper (grootveer-)koper huisZoutsloot NZ1697243286v
, JAN Jan Kockjenhuurder Zoutsloot NZ1697243286v
ARJENS, REINERde crediteuren van wijlen? Reyner Arjens verkoper Zoutsloot NZ1697243286v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot NZ1697243286v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (mr. huis-)koper huisZoutsloot NZ1697243328v
JANS, ANNE Anne Jansen leerlooiernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1697243328v
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstranaastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1697243328v
HEMERT, ARJEN HANSES Arien Hansen van Hemertkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1697243328v
PIETERS, HEILTJEwijlen Heiltie Pieters erflater Zoutsloot NZ1697243328v
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta, vrijgezelmajoor?verkoper Zoutsloot NZ1697243328v
ANDRIES, EELKJEwijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot NZ1697243328v
JANS, HANS Hans Jansen , c.u.koopmankoper huis, plaats en tuin ([staat: 100 zilveren ducatons])Zoutsloot ZZ1703244224v
JANS, HANSde koper Hans Jansen , c.u.koopmannaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1703244224v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Zoutsloot ZZ1703244224v
JANS, ANNE Anne Jans koopmankoper schoenmakersperk, kalkdobben, hof plantenZoutsloot ZZ1706244331v
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijpnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1706244331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof verkocht door Reinier Gijsberts Fonteinnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1706244331v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fonteinverkoper Zoutsloot ZZ1706244331v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zoutsloot ZZ1706244331v
DOUWES, GERRIT Gerrit Douwes , c.u.koper twee kamersZoutsloot ZZ1712245167r
BRAAM, HUBERT het houtstek van Hubert Braam, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1712245167r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Takeles naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1712245167r
ROELOFS, DAVID David Roeloffs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1712245167r
ZEILMAKER, HIELKJE Hylckjen Zeilmakerverkoper Zoutsloot ZZ1712245167r
GONGGRIJP, RINIA oud burgemeester en hopman Rinia Gongrijp, c.u.koper tuin en zomerhuisZoutsloot NZ1722246137v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1722246137v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1722246137v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijpverkoper Zoutsloot NZ1722246137v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus koper kamerZoutsloot NZ172824798v
JANS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Jans naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ172824798v
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Zoutsloot NZ172824798v
LIEUWES, FEIKEhuisman Feyke Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
LIEUWES, DOEDEhuisman Doede Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
JAKOBS, UILKE Uiltie Jacobs verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
SIERKS, OTTEhuisman Otto Sierks verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutfabrikant en koopmankoper woningZoutsloot WZ1729247290v
, BAUKE Bauke turfdragernaastligger ten zuiden Zoutsloot WZ1729247290v
ALEMA, JUNIUS burgerhopman Junius van Alemanaastligger ten westen Zoutsloot WZ1729247290v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijpnaastligger ten noorden Zoutsloot WZ1729247290v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems werkbaas aan de Trekwegverkoper Zoutsloot WZ1729247290v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Zoutsloot WZ1729247290v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot NZ1729247294r
WIEBES, FONGER Fonger Wybes naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, JAN Jan Huidekoperleerlooier en koopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1729247294r
HERES, SIETSKE Sytske Heeres naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1729247294r
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoperleerlooier en koopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds houtkoper en kalkbranderverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoper, ongehuwde vrijsterverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, PIETER ANNESwijlen Pyter Annes Huidekopererflater Zoutsloot NZ1729247294r
SCHUT, JAN Jan Schutkoopmankoper stalling, wagenhuis en tuinZoutsloot ZZ1737249181v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens huurder Zoutsloot ZZ1737249181v
DIRKS, KORNELISde zoon van Cornelis Dirks zeefmakernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1737249181v
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1737249181v
HESSELS, Wout Hessels naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1737249181v
GONGGRIJP, JOOST oud burgemeester Joost Gongrijpverkoper Zoutsloot ZZ1737249181v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuikkoper wagenhuis met een ledige plaats (verkoper behoudt het recht om de lege plaats terug te kopen voor 50 CG)Zoutsloot NZ1740250114v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekeles Tolsmakoopmankoper Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmanverkoper Zoutsloot NZ1740250114v
JELLES, ALLERT Allert Jelles , bejaarde vrijgezelkoper huisZoutsloot NZ1747251165r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1747251165r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix schuitmakerkoper woningZoutsloot NZ1751252115r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntie Barts koper Zoutsloot NZ1751252115r
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s.wever (mr. -)huurder Zoutsloot NZ1751252115r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1751252115r
KLASES, FOLKERT Folkert Claases metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1751252115r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper hof met een kamerZoutsloot ZZ1754253164v
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiuskoper Zoutsloot ZZ1754253164v
JANS, MEINERT Meindert Jansen huurder kamer Zoutsloot ZZ1754253164v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemaverkoper Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemaverkoper Zoutsloot ZZ1754253164v
HIELKES, PIETER Pyter Hylkes timmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1754253164v
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weymakoper leerlooiersperk of gedeelte grondZoutsloot1755253196v
PIETERS, FOKJE Fockjen Pieters verkoper Zoutsloot1755253196v
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot1755253196v
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters wever (mr. bont-)koper huisZoutsloot NZ1755253198r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts koper Zoutsloot NZ1755253198r
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s.huurder Zoutsloot NZ1755253198r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1755253198r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1755253198r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1755253198r
SPELTJE, PIETER ANDRIES Pieter Andrys Speltiekoopmanverkoper Zoutsloot NZ1755253198r
, EELKE Eeltje Travailjekoopmankoper woningZoutsloot NZ1757254107v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks koper Zoutsloot NZ1757254107v
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks scheepstimmermanhuurder Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ1757254107v
, HARMEN Harmen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1757254107v
IEPES, JAKOBhuis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1757254107v
LANTING, ROMKE procureur Romke Lantingverkoper Zoutsloot NZ1757254107v
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyerverkoper q.q. Zoutsloot NZ1757254107v
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
LANTING, ROMKE procureur Romke Lantingverkoper q.q. Zoutsloot NZ1757254107v
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyerverkoper q.q. Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurkoper woningZoutsloot ZZ176325612r
RUURDS, KLAAS Claas Ruurds , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ176325612r
IEPKES, Trijntje Yepkes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ176325612r
STRATEN, SAPE Sape van Stratenmetselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ176325612r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ176325612r
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Zoutsloot ZZ176325612r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper woningZoutsloot ZZ176425622r
HAIES, ROMMERTde weduwe van Rommert Hayes huurder Zoutsloot ZZ176425622r
FOLKERTS, SAKEde weduwe van Sake Folkerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ176425622r
FOLKERTS, SAKEde weduwe van Sake Folkerts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ176425622r
, HARMENde weduwe van Harmen naastligger ten westen Zoutsloot ZZ176425622r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 pan- en estrikwerk met kleimolen en knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1765256103v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmankoper van 1/4 Zoutsloot NZ1765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Zoutsloot NZ1765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Zoutsloot NZ1765256103v
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lantingnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1765256103v
SWERMS, SEERP burgemeester Seerp Swermsverkoper Zoutsloot NZ1765256103v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1765256103v
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builardkoper kamerZoutsloot NZ1771257221r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Zoutsloot NZ1771257221r
, IDSKE Itske huurder (p.w.)Zoutsloot NZ1771257221r
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot NZ1771257221r
JANS, SALOMON Salomon Janzen Buillaertvarende op het Prinsenjachtkoper huisZoutsloot ZZ177225834v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses koper Zoutsloot ZZ177225834v
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthoni , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ177225834v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ177225834v
BAKKER, JAN AUKEShet pakhuis van Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ177225834v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ177225834v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. huis en tuintjeZoutsloot ZZ177325896r
BAUKES, BROERde goederen nagelaten bij wijlen Broer Baukes koper Zoutsloot ZZ177325896r
JOHANNES, SIEBOUT Sybolt Johannis naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ177325896r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ177325896r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robberti van Dalsenverkoper q.q. Zoutsloot ZZ177325896r
LIEUWES, HUBERTwijlen Huibert Lieuwes verkoper Zoutsloot ZZ177325896r
SIEBRENS, DETJEwijlen Dettie Sybrands verkoper Zoutsloot ZZ177325896r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper pan- en estrikwerk,knechtswoning etc. ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1774258178v
JANS, JANKE Janke Jans Builardkoper Zoutsloot NZ1774258178v
LANTING, K. het pan- en estrikwerk, knechtswoning enz. van burgemeester K. Lantingnaastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1774258178v
SIEMENS, PIETER Pieter Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ1774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Zoutsloot NZ1774258178v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1774258178v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper huisZoutsloot ZZ1776258265v
DIRKS, IETJE Yetie Dirks koper Zoutsloot ZZ1776258265v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ1776258265v
MEULEN, B. B. van der Meulennaastligger Zoutsloot ZZ1776258265v
DOUWES, BINTJE Bents Douwes verkoper Zoutsloot ZZ1776258265v
JANS, MEINERTwijlen Meinert Jans verkoper Zoutsloot ZZ1776258265v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimakoper door niaar huis met weefwinkel voor vier getouwenZoutsloot NZ177725940v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)geniaarde koper Zoutsloot NZ177725940v
KOK, MICHIEL Migchiel Kok, c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot NZ177725940v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimanaastligger ([blijkens een niaar])Zoutsloot NZ177725940v
HOUT, F. F. van der Houtkoopmanverkoper Zoutsloot NZ177725940v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koper van 1/2 huisZoutsloot NZ1778259115v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks koper van 1/2 Zoutsloot NZ1778259115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1778259115v
JANS, DOUWE Douwe Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ1778259115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u.naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1778259115v
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlverkoper q.q. Zoutsloot NZ1778259115v
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters bontwerker (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1778259115v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koper 1/2 huisZoutsloot NZ1778259157v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ1778259157v
REINS, JILT Jielt Reins wever (bont-)protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ1778259157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1778259157v
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten westen Zoutsloot NZ1778259157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1778259157v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Zoutsloot NZ1778259157v
FABER, ABRAHAM Abraham Faberkoper provisioneel woning en weefwinkel voor zes getouwenZoutsloot NZ1779259305v
MINNES, PIETER Pieter Minnes koper provisioneel Zoutsloot NZ1779259305v
KOK, MICHIEL Michiel Kok, c.u.bewoner Zoutsloot NZ1779259305v
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderenverkoper Zoutsloot NZ1779259305v
FABER, DOUWE JANSwijlen Douwe Jansz Faberscheepstimmermanverkoper Zoutsloot NZ1779259305v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huisZoutsloot NZhet Halfgemaakte Schip178326164r
, ALLERT Allert , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot NZ178326164r
WIEGERS, GERLOFde weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ178326164r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininganaastligger ten westen Zoutsloot NZ178326164r
, JOUKEoud burgemeester Jouke Olinjusverkoper Zoutsloot NZ178326164r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Koolaanhandelaar stal en wagenhuisZoutsloot NZ1794264217r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanaanhandelaar Zoutsloot NZ1794264217r
HEINS, JAN de weduwe van Jan Heinsnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1794264217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekverwandelaar wagenhuisZoutsloot NZ1794264217r
BOER, JAN Jan de Boerpannenbakker en koopmankoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1794264224r
BOER, PAULUS Paulus de Boerpannenbakker en koopmankoper Zoutsloot NZ1794264224r
HEINS, JAN de weduwe van Jan Heinsnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1794264224r
KOOL, SIEBRICHJE Sybregje Koolverkoper Zoutsloot NZ1794264224r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverkoper Zoutsloot NZ1794264224r
BOLMAN, A. A. Bolmankoper woningZoutsloot NZ179726514r
STOK, H. H. van der Stokkoper Zoutsloot NZ179726514r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Zoutsloot NZ179726514r
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Wilhelmus huurder (p.w.)Zoutsloot NZ179726514r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten oosten Zoutsloot NZ179726514r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ179726514r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten noorden Zoutsloot NZ179726514r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)koper huisZoutsloot NZ1798265100r
ROBIJNS, TRIJNTJEdoor overlijden van Trijntje Robijns koper Zoutsloot NZ1798265100r
, MARTENwijlen Martinus van Houtwijkkoper Zoutsloot NZ1798265100r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1798265100r
BOOMSMA, Boomsmanaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1798265100r
BROUWERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwersnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1798265100r
BROUWERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwersnaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1798265100r
LEIKER, ROBIJN HENDRIKS Robijn Hendriks Leykerbakkersknechtverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1798265100r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot NZ1798265100r
LEIKER, HENDRIKS Hendriks Leykerverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1798265100r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooierkoper koestalZoutsloot ZZ1799265137v
, TIJS Thijs huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooierkoper wagenhuisZoutsloot ZZ1799265137v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses leerlooiernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
BOER, PAULUS raadslid Paulus de Boerkoper huisZoutsloot WZ1800265269r
, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietje Bulardnaastligger ten zuiden Zoutsloot WZ1800265269r
MEILES, JANKE Janke Meyles naastligger ten noorden Zoutsloot WZ1800265269r
HERES, TEETSE Taedse Heeres koemelkerverkoper Zoutsloot WZ1800265269r
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel huisZoutsloot 1159822887r
SOEST, JAN wijlen Jan Soestverkoper Zoutsloot 1159822887r
JANS, LUITJEN Luytien Jansen koper ledige plaatsZoutsloot 11600228217v
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lieuwes koper Zoutsloot 11600228217v
FEDDES, HESSEL Hessel Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 11600228217v
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmannaastligger ten westen Zoutsloot 11600228217v
MEINERTS, WIETSE Wytze Meynerts verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
JAKOBS, AUKJE Akke Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
JELTES, KEIMPE Keympe Jeltes verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
JETSES, FOKELE Foockele Jetses pottenbakkerkoper panwerk en huisZoutsloot 11603228382r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Zoutsloot 11603228382r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Hermans naastligger ten oosten Zoutsloot 11603228382r
, HESSEL Hessel leertouwernaastligger ten westen Zoutsloot 11603228382r
GERRITS, HARMEN Herman Geryts eerdere eigenaar Zoutsloot 11603228382r
HARMENS, GERRIT Gerrit Hermans verkoper Zoutsloot 11603228382r
JANS, IETJE Ida Jans verkoper Zoutsloot 11603228382r
DOUWES, JAN Jan Douwes bode (gerechts-)koper door niaar ratione sanguinis twee dwarskamers met het panwerk en het gereedschapZoutsloot 11604228392r
JANS, HARMEN Harmen Jans lijndraaiergeniaarde koper Zoutsloot 11604228392r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Zoutsloot 11604228392r
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens naastligger ten oosten Zoutsloot 11604228392r
, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel leertouwernaastligger ten westen Zoutsloot 11604228392r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* verkoper Zoutsloot 11604228392r
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuues koper huis en ledige plaatsZoutsloot 11613229126r
BOTES, ENGELTJE Engel Botes koper Zoutsloot 11613229126r
PIETERS, PIETERde ledige plaats van Pyter Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 11613229126r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrants scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 11613229126r
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues verkoper Zoutsloot 11613229126r
JANS, SJOERD Sjoerd Jans koper kamer ([staat: 100 gouden daalders])Zoutsloot 11613229168v
JOHANNES, TRIJNTJE Trijn Johannes koper Zoutsloot 11613229168v
TJEERDS, TJALKE Tjialke Tjaerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 11613229168v
ROELOFS, ALBERT Albert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 11613229168v
, PIETER Pyter schoenlappernaastligger ten noorden Zoutsloot 11613229168v
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pyters verkoper Zoutsloot 11613229168v
, ANDRIESwijlen Andries Soest verkoper Zoutsloot 11613229168v
ALBERTS, ENNE Inne Alberts verkoper Zoutsloot 11613229168v
WIEGERS, SIERK Sierck Wiggers koper huis met de ledige plaats eracherZoutsloot 1161623043v
JELLES, ANTJE Antie Jelles koper Zoutsloot 1161623043v
PIETERS, PIETERde ledige plaats van wijlen Pieter Pyeters naastligger ten oosten Zoutsloot 1161623043v
SIETSES, MELLEhet schoenmakersperk van Melle Sytzes , c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 1161623043v
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuwes verkoper Zoutsloot 1161623043v
BALTES, ENGELTJE Engel Balts verkoper Zoutsloot 1161623043v
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts koper huis met ledige plaats erachter en het eigendom van een halve steeg ten oostenZoutsloot 1161723057r
KLASES, HISKE His Clases koper Zoutsloot 1161723057r
JANS, JAN Jan Jansen pannenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 1161723057r
JANS, Luytgien Jans naastligger ten westen Zoutsloot 1161723057r
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 1161723057r
JOOSTES, IETJE Yd Joosten verkoper Zoutsloot 1161723057r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamerZoutsloot 1161723074v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes koper Zoutsloot 1161723074v
SIETSES, MELLE Melle Sytses schoenmakerverpachter grond Zoutsloot 1161723074v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters steenvoerdernaastligger ten oosten Zoutsloot 1161723074v
HARMENS, PIETERhet schoenlappershuis van Pieter Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 1161723074v
ALBERTS, SIPKE Sipcke Alberts verkoper Zoutsloot 1161723074v
BAUKES, Tjaerdts Bauckes verkoper Zoutsloot 1161723074v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts koper huis of getimmer met ledige plaats en en vrije uitgangZoutsloot 1161723092r
LASES, HAIE Haye Laesen protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 1161723092r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1161723092r
ROELOFS, ALBERTde loods van Albert Roelandts naastligger ten noorden Zoutsloot 1161723092r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants verkoper Zoutsloot 1161723092r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaarkoper provisioneel kamerZoutsloot 11618230106r
, JANwijlen Jan Tinnemanverkoper Zoutsloot 11618230106r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs , van Franekerkoper huisZoutsloot 11620230200v
TIETES, LOLKJE Lolck Tytes koper Zoutsloot 11620230200v
LIEUWES, JAN Jan Lieuues scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot 11620230200v
FREERKS, GABE Gabbe Freercks verkoper Zoutsloot 11620230200v
SOEST, IESKJE ANDRIES Jesck Andries van Soestverkoper Zoutsloot 11620230200v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts koper kamerZoutsloot 11620230246r
AGES, TJALTJE Tial Agges koper Zoutsloot 11620230246r
, naastligger ten westen Zoutsloot 11620230246r
ROELOFS, ALBERT Albert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 11620230246r
GERRITS, REINERde lijnbaan van Reiner Gerryts naastligger ten noorden Zoutsloot 11620230246r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper Zoutsloot 11620230246r
PAULUS, HILTJE Hiltie Pouuels verkoper Zoutsloot 11620230246r
JANS, SIEMEN Simon Jans rogverschieterkoper kamer of woning met de loods en plaats aan de zuidzijde van en aan deze kamer langs strekkendeZoutsloot 1162423110v
TIJSES, EETSKE Eets Tijssen koper Zoutsloot 1162423110v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs wever (linnen-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 1162423110v
ROELOFS, de erfgenamen van wijlen Aebert Roelants naastligger ten westen Zoutsloot 1162423110v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aarnts naastligger ten noorden Zoutsloot 1162423110v
JANS, SJOERD Siuerd Jans stuurmanverkoper Zoutsloot 1162423110v
JOHANNES, TRIJNTJE Trijn Johannes verkoper Zoutsloot 1162423110v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingakoper kamerZoutsloot 1162523178v
, PIETER Piter naastligger ten oosten Zoutsloot 1162523178v
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arens schoenlappernaastligger ten westen Zoutsloot 1162523178v
FOKKES, JORRIT Jurryt Fockis verkoper Zoutsloot 1162523178v
OEGES, IETJE Yd Oegis verkoper Zoutsloot 1162523178v
SIEBRENS, AUKE Aucke Sybrants koper kamer met loods en plaats ten zuiden daaraan gelegenZoutsloot 1162923299r
ARENDS, ROELOFKE Roelifke Arents koper Zoutsloot 1162923299r
JANS, SIEMEN Symen Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 1162923299r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 1162923299r
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten westen Zoutsloot 1162923299r
PIETERS, HANSmr. Hans Pieters verkoper Zoutsloot 1162923299r
ALBERTS, AATJE Attie Alberts verkoper Zoutsloot 1162923299r
GERRITS, RIENK Rienck Gerryts scheepstimmermankoper 1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappenZoutsloot 11630232156r
JELLES, IENSKE Insk Jelles koper Zoutsloot 11630232156r
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Zoutsloot 11630232156r
LIEUWES, JAN Jan Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot 11630232156r
REINS, HERE Heere Reyns verkoper Zoutsloot 11630232156r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156r
KLASES, WILLEM Willem Clasen koper 1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappenZoutsloot 11630232156v
ALLES, FETJE Fed Alles koper Zoutsloot 11630232156v
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Zoutsloot 11630232156v
LIEUWES, JAN Jan Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot 11630232156v
REINS, HERE Heere Reyns verkoper Zoutsloot 11630232156v
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156v
, AUKE Aucke wevernaastligger ten westen Zoutsloot 11634233128v
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jansen verkoper Zoutsloot 11634233128v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirksen schoenmakerkoper schoenmakersperk met daarop husje en kalkdobben, voorste (zuidelijkste) helftZoutsloot 1163623413v
WIEGERS, DIRK Derk Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot 1163623413v
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 1163623413v
DOUWES, GERBENschoenmakersperk van Gerben Douwes naastligger ten noorden Zoutsloot 1163623413v
BANGA, TJEERD SIKKES Tjaard Sikkes Bangaouderman van schoenmakersgilde Crispiniverkoper Zoutsloot 1163623413v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperkZoutsloot 1163923478v
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1163923478v
JANS, PIETER Pyeter Jansen verkoper Zoutsloot 1163923478v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Nordman, c.u.koper huisZoutsloot 1164223521r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1164223521r
DIRKS, JAN Jan Dirxen naastligger ten noorden Zoutsloot 1164223521r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix verkoper Zoutsloot 1164223521r
IESES, TJEERD Tierd Ieses koper kamerZoutsloot 11646235199v
BROERS, JAKOBJE Japke Broers koper Zoutsloot 11646235199v
LUITJENS, JAN Jan Luytiens naastligger ten oosten Zoutsloot 11646235199v
GERRITS, RIENK Rinck Gerryts naastligger ten westen Zoutsloot 11646235199v
AUKES, SIEBREN Syberen Auckes verkoper Zoutsloot 11646235199v
PIETERS, JAN Jan Pyters , c.u.koper huisZoutsloot 11650236105v
, JAN Jan Bruuernaastligger ten oosten Zoutsloot 11650236105v
LOLKES, PIETER Pyter Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 11650236105v
JORRITS, RIENK Rienck Jorrits naastligger ten westen Zoutsloot 11650236105v
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u.verkoper Zoutsloot 11650236105v
JANS, TEUNIS Tonis Jansen , c.u.koper kamer en loodsZoutsloot 11651236173v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 11651236173v
, JAN Jan brouwernaastligger ten zuiden Zoutsloot 11651236173v
GOSSES, JAN Jan Gosses , c.u.koper huis, hoven en dwarshuis daarachter strekkendeZoutsloot 11653236234v
, NEELTJEhet huis van Neeltie Luitien naastligger ten oosten Zoutsloot 11653236234v
ZOETE, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Soetenaastligger ten westen Zoutsloot 11653236234v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jans verkoper Zoutsloot 11653236234v
LOLKES, LIEUWE Liuwe Lolckes koopmankoper van 1/4 kamerZoutsloot 11654236263v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper van 1/4 Zoutsloot 11654236263v
, BERBERde weduwe Berber naastligger ten zuiden Zoutsloot 11654236263v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot 11654236263v
DIRKS, JANwijlen Jan Dircksen stuurmanverkoper Zoutsloot 11654236263v
FREERKS, JAN Jan Freercx schoenmaker (mr. -)koper [schoenmakers]perk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuisjeZoutsloot 1165523745r
ANNES, ROMKJE Romckien Annes koper Zoutsloot 1165523745r
LASES, MARTEN Marten Lases Joch?verkoper Zoutsloot 1165523745r
REINERS, OUTGER Outger Reyners koper huisZoutsloot 11658237154v
PIETERS, SWAANTJE Swaentie Pytters koper Zoutsloot 11658237154v
, JAN Jan Brouuernaastligger ten oosten Zoutsloot 11658237154v
LOLKES, PIETER Pytter Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 11658237154v
JORRITS, RIENK Rienck Jorryts naastligger ten westen Zoutsloot 11658237154v
JANS, PIETER Pytter Jansen pannenbakkerverkoper Zoutsloot 11658237154v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 perk met 2 kuipen en de halve dobbeZoutsloot 11659237211r
JANS, TRIJNTJE Trintie Jans koper Zoutsloot 11659237211r
TJEERDS, FEDDEde hof van Fedde Tieerds naastligger ten oosten Zoutsloot 11659237211r
WIETSES, WOPKEhet panwerk van de weduwe van Wopcke Wytses naastligger ten zuiden Zoutsloot 11659237211r
WIETSES, WOPKEhet panwerk van de weduwe van Wopcke Wytses naastligger ten westen Zoutsloot 11659237211r
TJEBBES, JOHANNES Johannis Tiebbes verkoper Zoutsloot 11659237211r
WOUTERS, WIKJE Wickien Wouters verkoper Zoutsloot 11659237211r
ARJENS, REINER Reiner Ariens koper provisioneel 2/3 huisZoutsloot 11658237245v
PIETERS, JAKOBde plaats van Jacob Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot 11658237245v
ARJENS, REINERhet huis van Reiner Ariens naastligger ten zuiden Zoutsloot 11658237245v
ARJENS, REINER Reiner Ariens naastligger ten westen Zoutsloot 11658237245v
SIEBES, AUKEhet huis van Aucke Sybens naastligger ten noorden Zoutsloot 11658237245v
JAKOBS, SIPKJE Sepck Jacobs , voor haar twee kinderen bij haar wijlen eerste manverkoper Zoutsloot 11658237245v
JOCHEMS, JAN Jan Jochums verkoper Zoutsloot 11658237245v
SJOERDS, SJOERD Sioerd Sioerdsen , c.u.bezemmakerkoper huis en erfZoutsloot 116592385v
JANS, SJOERD Sioerd Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 116592385v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircxen naastligger ten westen Zoutsloot 116592385v
JAKOBS, TRIJNTJE Trintie Jacobs verkoper Zoutsloot 116592385v
WIETSES, PIEBEwijlen Pybe Wytses verkoper Zoutsloot 116592385v
KORNELIS, DOMINICUS Dominicus Cornelis notarisverkoper Zoutsloot 116592385v
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes verkoper Zoutsloot 116592385v
ABRAHAMS, Mosis Abrams koper kamerZoutsloot 11663238177v
, KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11663238177v
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts verkoper q.q. Zoutsloot 11663238177v
WIEBES, THOMAS Tomas Wybes verkoper q.q. Zoutsloot 11663238177v
SIEBRENS, JOCHEM Jochum Sibrens verkoper Zoutsloot 11663238177v
FREERKS, JAN Jan Freerks schoenmakerkoper schoenmakersperkZoutsloot 11663238196r
SIEBES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Sybes verkoper Zoutsloot 11663238196r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u.koper 1/4 schoenmakersperkZoutsloot 11664238227v
GEERTS, FEDDE Fedde Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 11664238227v
HANSES, JANhet panwerk van Jan Hansens naastligger ten westen Zoutsloot 11664238227v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11664238227v
ARJENS, REINER Reiner Ariens koper provisioneel en finaal kamerZoutsloot 1166323821va
HARMENS, JAN Jan Harmens Hobbekeesnaastligger ten zuiden Zoutsloot 1166323821va
DIRKS, JAN Jan Dircx stuurmannaastligger ten noorden Zoutsloot 1166323821va
JANS, HAIE Haye Jansen houtkoperkoper huis met een plaatske oost ervanZoutsloot 1166523917r
FONGERS, ANTJE Antje Fongers naastligger ten oosten Zoutsloot 1166523917r
LUITJENS, JANde weduwe van Jan Luitjens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1166523917r
JANS, TEUNIS Tonis Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 1166523917r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1166523917r
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u.bakkerkoper huisZoutsloot 1166723973v
JANS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Jansen* pannenbakkernaastligger ten westen Zoutsloot 1166723973v
, JAN Jan Schougsternaastligger ten noorden Zoutsloot 1166723973v
KLASES, WILLEM Willem Clases verkoper Zoutsloot 1166723973v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits , c.u.schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk geschikt als looierijZoutsloot 1166723974v
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes verkoper Zoutsloot 1166723974v
DOUWES, BARTELDwijlen Bartel Douwes verkoper Zoutsloot 1166723974v
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmaker (mr. -)koper 2/4 schoenmakersperk met 4 kuipen, kalkdobbe en huisZoutsloot 11667239110v
HARMENS, JANKE Jancke Harmens koper Zoutsloot 11667239110v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tieerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 11667239110v
JANS, JANhet panwerk van Jan Jansens naastligger ten westen Zoutsloot 11667239110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot 11667239110v
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweer, c.u.koper 1/3 huisZoutsloot 11667239111v
ARJENS, REINER Reiner Ariens naastligger ten zuiden Zoutsloot 11667239111v
ARJENS, REINER Reiner Arjens eigenaar van 2/3 Zoutsloot 11667239111v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u.verkoper Zoutsloot 11667239111v
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met daarbij een ledige plaatsZoutsloot 11667239116r
LIEUWES, FROUKJE Frouckjen Lieuwes koper Zoutsloot 11667239116r
GERRITS, KORNELIShet perk van Cornelis Gerryts naastligger ten zuiden Zoutsloot 11667239116r
FRANSES, SIKKEhet perk van Sicke Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 11667239116r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Zoutsloot 11667239116r
RUURDS, JELMERwijlen Jelmer Ruierdts verkoper Zoutsloot 11667239116r
SIEMENS, FOLKERT Folckert Symens , c.s.koper 1/2 huisZoutsloot 11668239158r
SIEMENS, FOLKERT Folckert Symens , c.s.eigenaar van 1/2 Zoutsloot 11668239158r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 11668239158r
SIEMENS, FOLKERT Folkert Symens schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperkZoutsloot 11668239159r
FRANSES, SIKKE Sikke Fransen naastligger ten oosten Zoutsloot 11668239159r
FREERKS, JAN Jan Freerx naastligger ten zuiden Zoutsloot 11668239159r
FREERKS, JAN Jan Freerx naastligger ten noorden Zoutsloot 11668239159r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11668239159r
HEINS, JAN Jan Heins, c.u.schipper (wijd-)koper provisioneel 1/2 huis met een kamer of woning en loods daarachterZoutsloot 1166623911ra
HEINS, JAN Jan Heins, c.u.schipper (wijd-)huurder Zoutsloot 1166623911ra
SALOMONS, ANTJE Antje Salomons , voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 1166623911ra
ANDRIES, ANDRIESwijlen Andries Andries verkoper Zoutsloot 1166623911ra
SIEBRENS, IETJE Jettie Sybrens koper kamerZoutsloot 1167024029r
JOHANNES, SIEBRENwijlen Sybren Joannis koper Zoutsloot 1167024029r
, SEERP Seerp timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 1167024029r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendrix , c.u.verkoper Zoutsloot 1167024029r
EELKES, GERRIT Gerrit Eelkes koper huisZoutsloot 1167124063r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1167124063r
DIRKS, JAN Jan Dirx stuurmannaastligger ten noorden Zoutsloot 1167124063r
ARJENS, REINER Reyner Ariens verkoper Zoutsloot 1167124063r
, JAN Jan Heynsschipper (wijd-)koper kamerZoutsloot 11674240136r
, KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11674240136r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams verkoper Zoutsloot 11674240136r
DOUWES, GRIETJE Gryttie Douwes verkoper Zoutsloot 11674240136r
KLASES, JAN Jan Claesen schoenmakerkoper 2/4 schoenmakersperkZoutsloot 11674240152v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerdts naastligger ten oosten Zoutsloot 11674240152v
JANS, JANhet panwerk van Jan Jans naastligger ten westen Zoutsloot 11674240152v
STEFFENS, DOEDEde kinderen van wijlen Doede Steffens verkoper Zoutsloot 11674240152v
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker (mr. -)koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkendeZoutsloot 11674240160v
UILKES, MEILEhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 11674240160v
SJOERDS, SJOERD Sioerdt Sioerdts bezemmakernaastligger ten westen Zoutsloot 11674240160v
MICHIELS, W.de erfgenamen van wijlen burgemeester W. Michiels verkoper Zoutsloot 11674240160v
PIETERS, JOOST Joost Pieters scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 timmerhelling en huisZoutsloot 11675240192v
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems koper Zoutsloot 11675240192v
REINERS, OUTGER Outger Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
REINERS, KORNELISde verkoper Cornelis Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
EVERTS, ARJENde lijnbaan van Arien Ewerts koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 11675240192v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses verkoper Zoutsloot 11675240192v
PIETERS, LIEUWE Lieuwe Pyters , c.u.schuitvoerderkoper huisZoutsloot 11676240221v
OEGES, SIEMEN Symen Oeges naastligger ten oosten Zoutsloot 11676240221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten zuiden Zoutsloot 11676240221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten westen Zoutsloot 11676240221v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers verkoper Zoutsloot 11676240221v
REINERS, OUTGERwijlen Outger Reyners verkoper Zoutsloot 11676240221v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehorenZoutsloot 11676240228r
GERRITS, KORNELIS Cornels Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11676240228r
JANS, GIJSBERT Gijsbert Jans schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met drie kuipen, een kalkdobbe en eekhuis, geschikt tot een looierijZoutsloot 11677240255r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Zoutsloot 11677240255r
GIJSBERTS, ARJAANTJE Arjaentie Gieses verkoper Zoutsloot 11677240255r
FRANSES, SIKKEwijlen Sicke Fransen schoenmakerverkoper Zoutsloot 11677240255r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huisZoutsloot 11680241111r
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters koper Zoutsloot 11680241111r
JANS, HAIE Haye Jans naastligger ten westen Zoutsloot 11680241111r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten oosten Zoutsloot 11680241111r
FONGERS, ANTJEwijlen Antie Fongers erflater Zoutsloot 11680241111r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper van 1/2 Zoutsloot 11680241111r
BOIENS, GRIETJE Grietie Boyes verkoper van 1/2 Zoutsloot 11680241111r
FONGERS, AATJE Attie Fongers verkoper van 1/2 Zoutsloot 11680241111r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesses boormakerkoper huisZoutsloot 11681241137r
TJEBBES, KLAAS Claes Tjebbes schipper (wijd-)bewoner Zoutsloot 11681241137r
LIEUWES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot 11681241137r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs verkoper Zoutsloot 11681241137r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Zoutsloot 11681241137r
KORNELIS, SIEMEN Symen Cornelis schoenmaker (mr. -)aanhandelaar schoenmakersperk met drie kuipen, 1 1/4 kalkdobben, plaats met twee kalkdobben, eekhuisjeZoutsloot 11682241216r
KORNELIS, SIEMENde aanhandelaar Symen Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 11682241216r
GERRITS, ENNEhet perk van Inne Gerryts naastligger ten zuiden Zoutsloot 11682241216r
KORNELIS, SIEMENde aanhandelaar Symen Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 11682241216r
JANS, GIJSBERT Gijsbert Jansen zeemtouwerverwandelaar Zoutsloot 11682241216r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens , c.u.schoenlapperkoper huis c.o.a.Zoutsloot 1168524266v
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1168524266v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 1168524266v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemakoopmankoper door niaar huis, hof en schuurZoutsloot 1168524273v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts geniaarde koper Zoutsloot 1168524273v
MEILES, JAKOB Jacob Meyles naastligger ten oosten Zoutsloot 1168524273v
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymkenaastligger ten westen Zoutsloot 1168524273v
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroosverkoper Zoutsloot 1168524273v
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerts , de oudebezemmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1168524273v
JANS, POPPEgildebroeder van het grootveersgilde Poppe Jansen koper huis, loods en plaatskeZoutsloot 1168524279v
JANS, FOKELTJE Fokel Jans koper Zoutsloot 1168524279v
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans huurder van 1/2 Zoutsloot 1168524279v
OEPKES, REINwijlen Reyn Upkes huurder van 1/2 Zoutsloot 1168524279v
PIETERS, HERE Here Pytters huurder van 1/2 Zoutsloot 1168524279v
HAIES, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjetske Hayes verkoper Zoutsloot 1168524279v
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zoutsloot 1168524279v
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits scheepstimmermankoper kamerZoutsloot 11688242232r
, KORNELIShet huis van Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11688242232r
OEPKES, REINER Reyner Oepkes kapitein van de schuitevaarderskoper huisZoutsloot 11689242286r
IEDES, SJOUKJE Sjoucke Yedes koper Zoutsloot 11689242286r
LIEUWES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot 11689242286r
LAMMERTS, KORNELIS Cornelis Lammerts boormakerverkoper Zoutsloot 11689242286r
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claasen boormakererflater Zoutsloot 11689242286r
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk bekwaam tot leerlooierijZoutsloot 11690242313r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11690242313r
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot 11690242315v
GERRITS, JANde weduwe van Jan Gerrits bewoner Zoutsloot 11690242315v
FONGERS, AATJE Attie Fongers naastligger ten zuiden Zoutsloot 11690242315v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 11690242315v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 11690242315v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper kamer, loods en plaatsZoutsloot 11690242318v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 11690242318v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 11690242318v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses , c.u.verkoper van 1/2 Zoutsloot 11690242318v
HAIES, FOEKE Foeke Hayes , ter zee uitlandigverkoper q.q. Zoutsloot 11690242318v
OEGES, JAN Jan Oeges verkoper van 1/4 Zoutsloot 11690242318v
OEGES, SIBBELTJE Sibbel Oeges verkoper van 1/4 Zoutsloot 11690242318v
DOEDES, HOITE Hoyte Doedes koper kamer of woningZoutsloot 11691242356r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps koper Zoutsloot 11691242356r
DOEDES, HOITE Hoyte Doedes huurder voor 8 jaren Zoutsloot 11691242356r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps huurder voor 8 jaren Zoutsloot 11691242356r
DOEDES, HOITE Hoyte Doedes naastligger ten zuiden Zoutsloot 11691242356r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps naastligger ten zuiden Zoutsloot 11691242356r
WILLEMS, MARIA Mary Willems naastligger ten noorden Zoutsloot 11691242356r
KOERTS, GEERTJE Geertie Coerts verkoper Zoutsloot 11691242356r
PIETERS, IEGE Yge Pytters verkoper Zoutsloot 11691242356r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Eevert Arjens Oosterbaenkoper 1/2 timmerhelling en huisZoutsloot 1169424396r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Zoutsloot 1169424396r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaennaastligger ten noorden Zoutsloot 1169424396r
WILLEMS, BRECHTJE Brecht Willems , mede voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 1169424396r
PIETERS, JOOSTwijlen Joost Pyters scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1169424396r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjens Oosterbaankoper 1/2 timmerhelling en 1/2 huisZoutsloot 11695243151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjens Oosterbaaneigenaar van 1/2 Zoutsloot 11695243151v
, BRECHTJE Brecht Hobbekeesnaastligger ten oosten Zoutsloot 11695243151v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van vroedsman Evert Arjens Oosterbaannaastligger ten noorden Zoutsloot 11695243151v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 11695243151v
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 11695243182r
JANS, FOKELTJE Fokeltie Jans verkoper Zoutsloot 11695243182r
JANS, POPPEwijlen Poppe Jansen verkoper Zoutsloot 11695243182r
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 11696243234av
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten westen Zoutsloot 11696243234av
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten noorden Zoutsloot 11696243234av
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmakerverkoper Zoutsloot 11696243234av
HERES, PIETER Pytter Heeres scheepstimmermankoper kamerZoutsloot 11698243337r
JANS, SIETSKE Sytske Jans koper Zoutsloot 11698243337r
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 11698243337r
JANS, ANNE Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 11698243337r
JOCHEMS, LIJSBET Bettie Jochums naastligger ten noorden Zoutsloot 11698243337r
MINNES, BEITSKE Beitske Minnes verkoper Zoutsloot 11698243337r
, JAN Jan Krijnis schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 11698243337r
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u.smid (mr. -)koper huis met ledige plaats gebruikt als hellingZoutsloot 116992443r
SIETSES, HILTJE Hiltie Zytses huurder Zoutsloot 116992443r
KLASES, SIEBEhet hierna verkochte perceel aan Sybe Clasen bootsgezelnaastligger ten oosten Zoutsloot 116992443r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 116992443r
PIETERS, JOOST Joost Pytters scheepstimmerman (mr. -)eerdere eigenaar Zoutsloot 116992443r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 116992443r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Zoutsloot 116992443r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmankoper van 1/2 pan- en estrikwerk, 2 woningen, stalling en wagenhuisZoutsloot 11702244152r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis koper van 1/2 Zoutsloot 11702244152r
OLDAANS, PIETER JANS Pytter Jans Oldaenskoopmankoper van 1/2 Zoutsloot 11702244152r
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS Ryckjen Jacobs Tjesmakoper van 1/2 Zoutsloot 11702244152r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs schuitvaarderhuurder (p.j.)Zoutsloot 11702244152r
WOUTERS, PIETER Pytter Wouters , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 11702244152r
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 11702244152r
TAMMES, JAN Jan Tammes koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 11702244152r
MEIERTS, JAKOB Jacob Meyers koopmanverkoper Zoutsloot 11702244152r
SIEMENS, SIEBREN Siberen Symens , c.u.koper kamerZoutsloot 11705244266v
DOEDES, HOITE Hoite Doedes naastligger ten zuiden Zoutsloot 11705244266v
, JAN Jan Hobbekeesnaastligger ten noorden Zoutsloot 11705244266v
SEERPS, JELLE Jelle Seerps verkoper Zoutsloot 11705244266v
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.koopmankoper huisZoutsloot 11705244283r
JANS, ANNEde koper Anne Jansen , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 11705244283r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pytters verkoper Zoutsloot 11705244283r
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woningZoutsloot 11716245272v
JANS, ANNE Anne Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 11716245272v
HAIES, JANde weduwe van Jan Haies naastligger ten westen Zoutsloot 11716245272v
PIETERS, SIPKE Sipke Pyters stuurman op het Prinsenjachtverkoper Zoutsloot 11716245272v
SIEMENS, DOETJE Doedtie Simens verkoper Zoutsloot 11716245272v
HUIDEKOPER, ANNE JANS Anne Jansen Huidekoperkoopmankoper kamerZoutsloot 1171824622v
WIEBES, de kamer van Jongers? Wybes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1171824622v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 1171824622v
, LIJSBET Lijske naastligger ten noorden Zoutsloot 1171824622v
, FREERK Frederick Jeppers bakker en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1171824622v
JARICHS, GRIETJE Grytie Jarighs koper door niaar huisZoutsloot 11724246193r
BERENDS, DOUWE Douwe Berents koper door niaar Zoutsloot 11724246193r
HUBERTS, LIEUWE Lieve Huiberts , c.u.geniaarde koper Zoutsloot 11724246193r
FRIDSES, PIETERde weduwe van Pyter Fridses naastligger ten oosten Zoutsloot 11724246193r
PIETERS, WIEBREN Wybren Pyters schipper (schuit-)naastligger ten westen Zoutsloot 11724246193r
GEERTS, JAN Jan Geerts schipper (kof-)verkoper Zoutsloot 11724246193r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beernts verkoper Zoutsloot 11724246193r
LIEUWES, KLAASwijlen Claes Lieuwes verkoper Zoutsloot 11724246193r
JANS, ERASMUS Asmus Jansen verkoper Zoutsloot 11724246193r
JANS, de verdere erfgenamen van wijlen Breght Jans Hobbekeesverkoper Zoutsloot 11724246193r
KLASES, FOLKERT Folckert Clasen metselaarkoper woning, en ledige plaats dienstig als helling of mastmakerijZoutsloot 11726246267r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Zoutsloot 11726246267r
PIETERS, WIEBREN Wybren Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 11726246267r
GERBENS, TJEERDde lijnbaan van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Zoutsloot 11726246267r
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Zoutsloot 11726246267r
RUURDS, SIETSE Sytze Ruirds koper woningZoutsloot 1172824781v
, SIETSKE Sytske koper Zoutsloot 1172824781v
RUURDS, SIETSE Sytze Ruirds naastligger ten westen Zoutsloot 1172824781v
, SIETSKE Sytske naastligger ten westen Zoutsloot 1172824781v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1172824781v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, ANNE JANShet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
DREYER, HINKE PIETERSwijlen Henke Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, ROMKJE ANNES Romkjen Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, PIETER ANNES Pyter Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
ALBERTS, AALTJE Aeltje Alberts koper van 7/8 kamerZoutsloot 1172824795v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems naastligger ten oosten Zoutsloot 1172824795v
FRIDSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Fridses naastligger ten noorden Zoutsloot 1172824795v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwke Sjoerds verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ALBERTS, JANKE Janke Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
LASES, PIETER Pytter Laeses koper woningZoutsloot 11746251112v
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes huurder Zoutsloot 11746251112v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Zoutsloot 11746251112v
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 11746251112v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 11746251112v
BERENDS, DOUWE Douwe Beerns verkoper Zoutsloot 11746251112v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts wever (mr. bont-)koper woningZoutsloot 11755253233v
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 11755253233v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Zoutsloot 11755253233v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde erfgenamen van wijlen Jan Annes Huidekopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 11755253233v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 11755253233v
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraalwolspinnerverkoper Zoutsloot 11755253233v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmermankoper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuisZoutsloot 1175725487r
HIDDES, WIEPKJE Wypkjen Hiddes koper Zoutsloot 1175725487r
, EELKEhuis gekocht door Eeltje Travailje, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 1175725487r
LANTING, ROMKE procureur Romke Lantingverkoper q.q. Zoutsloot 1175725487r
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyerverkoper q.q. Zoutsloot 1175725487r
HENDRIKS, JANde crediteuren van wijlen Jan Hendriks verkoper Zoutsloot 1175725487r
KLASES, EELSEwijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1175725487r
OLINGIUS, JOUKE HEINS Jouke Heins Olingiuskoopmankoper huisZoutsloot 1het Halfgemaakte Schip1767256258r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 11767256258r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 11767256258r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 11767256258r
FRANSES, NEELTJE Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 11767256258r
ESTA, FOKKE TJEERDSwijlen Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Zoutsloot 11767256258r
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Fabertimmermankoper huis, scheepstimmerhelling en timmerhuisZoutsloot 1176925796v
, PIER Pier Oliniusnaastligger ten oosten Zoutsloot 1176925796v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1176925796v
HIDDES, WIEPKJE Wypkjen Hiddes verkoper Zoutsloot 1176925796v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisZoutsloot 11770257181r
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Zoutsloot 11770257181r
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten oosten Zoutsloot 11770257181r
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters naastligger ten zuiden Zoutsloot 11770257181r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper Zoutsloot 11770257181r
OLDAANS, FOKJE PIETERSwijlen Fokjen Pieters Oldaenserflater Zoutsloot 11770257181r
HEINS, KLAAS Claas Heinskoper provisioneel timmerhelling, grote schuur en huisZoutsloot 11779259305v
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 11779259305v
FABER, DOUWE JANSwijlen Douwe Jansz Faberscheepstimmermanverkoper Zoutsloot 11779259305v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper helling, timmerhuis en huisZoutsloot 11784261213v
JANS, BAARTE Bart Jans huurder (p.j.)Zoutsloot 11784261213v
HEINS, KLAAS gemeensman Claas Heinsapothekerverkoper Zoutsloot 11784261213v
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaaskoper huis, timmerhuis en timmerhellingZoutsloot 11785261298r
JANS, FOEKJE Foekje Jans koper Zoutsloot 11785261298r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaasnaastligger ten oosten Zoutsloot 11785261298r
JANS, FOEKJE Foekje Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 11785261298r
TUININGA, B. B. Tuiningaverkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Zoutsloot 11785261298r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Zoutsloot 11785261298r
JANS, BARTELD Bartel Jansen scheepstimmerbaaskoper huisZoutsloot 1179326489r
JANS, BARTELD Bartel Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 1179326489r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts verkoper Zoutsloot 1179326489r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker en koopman (mr. -)koper huisplaats met hout en getimmerZoutsloot 61682241218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 61682241218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot 61682241218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakernaastligger ten westen Zoutsloot 61682241218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakerverkoper Zoutsloot 61682241218r
JANS, AUKE Aucke Jansen , c.u.schipper (wijd-)koper woningZoutsloot 6169324343r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen , c.u.huurder Zoutsloot 6169324343r
, POPPE Poppe zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 6169324343r
JANS, AUKEhet houtstek van Aucke Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 6169324343r
JANS, JAN Jan Jansen Reyersverkoper van 1/2 Zoutsloot 6169324343r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper van 1/2 Zoutsloot 6169324343r
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmakerverkoper van 1/2 Zoutsloot 6169324343r
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmakersknechtkoper stalling en wagenhuisZoutsloot 6178526244r
BAKKER, JAN Jan A. Backernaastligger ten zuiden* Zoutsloot 6178526244r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingiikoopmanhuurder naastgelegen houtschuur Zoutsloot 6178526244r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoperverkoper q.q. Zoutsloot 6178526244r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Zoutsloot 6178526244r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Zoutsloot 6178526244r
BAKKER, JAN Jan A. Backerverkoper Zoutsloot 6178526244r
REINS, HERE Heero Reyns scheepstimmermanaanhandelaar twee kamers en timmerhuis met de hellingZoutsloot 71615229275r
SJOERDS, MARIA Mary Syourdts aanhandelaar Zoutsloot 71615229275r
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermannaastligger ten oosten Zoutsloot 71615229275r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes naastligger ten oosten Zoutsloot 71615229275r
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermanverwandelaar Zoutsloot 71615229275r
JANS, ANTJE Antie Jans verwandelaar Zoutsloot 71615229275r
GERRITS, PIETERde kamer van Pieter Gerryts houtkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 8163123331r
JILLERTS, JAN Jan Jilderts verkoper q.q. Zoutsloot 8163123331r
JILLERTS, JARICH Jarig Jilderts verkoper q.q. Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zoutsloot 8163123331r
JILLERTS, SJOUKJEwijlen Sjouck Jilderts verkoper van 3/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
JANS, FREERK Freerck Jansen verkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
SIERKS, DOUWE Douue Siercx koper kamerZoutsloot 81634233149v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Zoutsloot 81634233149v
GERRITS, PIETER Pyter Gerryts naastligger ten oosten Zoutsloot 81634233149v
JANS, ANTJE Anna Jans naastligger ten westen Zoutsloot 81634233149v
AMBROSIUS, DOETJE Doetke Ambrosius verkoper Zoutsloot 81634233149v
PIETERS, JOCHEMwijlen Jochem Pyters verkoper Zoutsloot 81634233149v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens koper kamerZoutsloot 81697243285r
ANSKES, FOEKE Foeke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 81697243285r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 81697243285r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 81697243285r
JARICHS, TRIJNTJE Trijntje Jarigs naastligger ten zuiden Zoutsloot 81697243285r
JANS, REINERde crediteuren van Reiner Jansen zeilmakerverkoper Zoutsloot 81697243285r
ANNES, AATJE Attie Annes koper door niaar huisZoutsloot 81721246119v
KORNELIS, HESSELwijlen Hessel Cornelis koper door niaar Zoutsloot 81721246119v
SIEBES, ANSKE Anske Sybes , c.u.metselaar (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 81721246119v
MARTENS, PIETER Pyter Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 81721246119v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 81721246119v
AUKES, POPPEde tuin van de weduwe van Poppe Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 81721246119v
HESSELS, JETSKE Jetske Hessels verkoper Zoutsloot 81721246119v
MARTENS, BASTIAANwijlen Bastiaen Martens verkoper Zoutsloot 81721246119v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper huisZoutsloot 81722246132v
MARTENS, PIETJE Pytie Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 81722246132v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 81722246132v
AUKES, POPPEde tuin van de weduwe van Poppe Auckes naastligger ten westen Zoutsloot 81722246132v
ANNES, AATJE Attie Annes verkoper Zoutsloot 81722246132v
KORNELIS, HESSELwijlen Hessel Cornelis verkoper Zoutsloot 81722246132v
KLASES, SIEBE Sybe Clasen , c.u.bootsgezelkoper kamer met zolderZoutsloot 916992443v
JANS, STIJNTJE Stijntie Jans , c.s.huurder Zoutsloot 916992443v
, BRECHTJE Brecht Hobbekeesnaastligger ten oosten Zoutsloot 916992443v
ABES, JAKOBhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes smid (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 916992443v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaanlijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 916992443v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Ewert Arjens Oosterbaan, c.u.lijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 916992443v
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters koper kamer met een ledige plaats ten zuiden en met een vrye uitgang in de steeg ten oostenZoutsloot 101614229224v
JILLERTS, SJOUKJE Sjouck Jillerts koper Zoutsloot 101614229224v
SIEBOUTS, JETSE Jetze Sybolts smidnaastligger ten oosten Zoutsloot 101614229224v
PIETERS, JOCHEMde weduwe en erfgenamen van wijlen Jochim Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 101614229224v
SIEBOUTS, JOCHEM Jochim Sybolts smidverkoper Zoutsloot 101614229224v
GERRITS, DOETJE Doed Gerryts verkoper Zoutsloot 101614229224v
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (groot-)koper kamer en plaatsjeZoutsloot 10165523717r
REINERS, JANde kamer van Jan Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 10165523717r
GERRITS, PIETER Pytter Gerrits houtkopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 10165523717r
REINERS, JANnu gekocht door Jan Reyners naastligger ten zuiden Zoutsloot 10165523717r
GERRITS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Gerrits , c.u.houtkoperverkoper Zoutsloot 10165523717r
ANSKES, FOEKE Foeke Anskes koper van 1/2 kamerZoutsloot 101697243290r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs koper van 1/2 Zoutsloot 101697243290r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds , c.u.mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101697243290r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101697243290r
JANS, REINERde crediteuren van Reiner Jansen zeilmakerverkoper Zoutsloot 101697243290r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagerkoper 1/2 kamerZoutsloot 101701244137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagereigenaar van 1/2 Zoutsloot 101701244137r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten zuiden Zoutsloot 101701244137r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101701244137r
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes bootsmanverkoper Zoutsloot 101701244137r
MARTENS, JAN Jan Martens winkelierkoper kamerZoutsloot 101702244165r
FREERKS, JANKE Janke Freerx koper Zoutsloot 101702244165r
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101702244165r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101702244165r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 101702244165r
KLASES, JAN Jan Clasen koper kamerZoutsloot 101703244214v
, RIKSTJE Rigstje Olivier koper Zoutsloot 101703244214v
MARTENS, BASTIAANde kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101703244214v
TJEERDS, REINER Reiner Tjaards mr. zeilmakernaastligger ten noorden Zoutsloot 101703244214v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Zoutsloot 101703244214v
, PIETER Pytter Keesen koper kamerZoutsloot 101704244261v
, NEELTJE Neeltje Gaedonis koper Zoutsloot 101704244261v
TJEERDS, REINER Reiner Tjaards mr. zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101704244261v
MARTENS, BASTIAANde kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101704244261v
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Zoutsloot 101704244261v
OLIVIERS, RIKSTJE Rigstje Oliviers verkoper Zoutsloot 101704244261v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoe, c.u.schipper (kof-)koper kamerZoutsloot 101711245153v
TJEERDS, REINER Reiner Tieerdts zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101711245153v
MARTENS, BASTIAANde kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101711245153v
, NEELTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Neeltie Geurdens verkoper Zoutsloot 101711245153v
ROELOFS, DAVIDwijlen David Roeloffs verkoper Zoutsloot 101711245153v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmakerkoopmankoper huisZoutsloot 101770257165v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder Zoutsloot 101770257165v
DOUWES, JANde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jan Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 101770257165v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen Zoutsloot 101770257165v
LAMMERTS, IETJE Yttje Lammerts verkoper Zoutsloot 101770257165v
FOKKES, GERRITwijlen Gerryt Fockes verkoper Zoutsloot 101770257165v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems koper door niaar hofZoutsloot 12166623951r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruirdts geniaarde koper Zoutsloot 12166623951r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens geniaarde koper Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKE1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts naastligger ten oosten Zoutsloot 12166623951r
TEEKES, WILKE Wilcke Teeckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 12166623951r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten westen Zoutsloot 12166623951r
LIEUWES, RINSE Rinse Lieuwes zeilmakerverkoper van 1/10 Zoutsloot 12166623951r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot 12166623951r
GRAVIUS, OENE Oene Graviusverkoper van 1/10 Zoutsloot 12166623951r
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot 12166623951r
LIEUWES, HIELKJE Hylckien Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot 12166623951r
LIEUWES, SIBBELTJEwijlen Sibbeltie Lieuwes erflater Zoutsloot 12166623951r
LIEUWES, AAFKEwijlen Aefcke Lieuwes erflater Zoutsloot 12166623951r
FREERKS, JAN Jan Freerx verkoper van 2/10 Zoutsloot 12166623951r
FLORIS, ANTJE Antie Floris verkoper van 2/10 Zoutsloot 12166623951r
FLORIS, RIKSTJEwijlen Rixt Floris erflater Zoutsloot 12166623951r
TIJSES, PIETER Pytter Tijssen verkoper van 2/10 Zoutsloot 12166623951r
PIETERS, TIJSwijlen Tijs Pytters erflater Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKEwijlen Taecke Albarts erflater Zoutsloot 12166623951r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases koper hof of tuintje met bomen en plantenZoutsloot 1216702401r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Zoutsloot 1216702401r
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes pannenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 1216702401r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmanaastligger ten zuiden Zoutsloot 1216702401r
BRAAM, KLAAS Claes Braemnaastligger ten westen Zoutsloot 1216702401r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems verkoper Zoutsloot 1216702401r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pytters verkoper Zoutsloot 1216702401r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisZoutsloot 131667239109r
FREERKS, JAN Jan Freerx schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruierdts schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
FRANSES, SIKKE Sicke Fransen schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
RIENKS, SEERP Sierp Riencks naastligger ten oosten Zoutsloot 131667239109r
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts verkoper Zoutsloot 131667239109r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Zoutsloot 131667239109r
WIEPKES, REIN Rein Wypkes koper huisZoutsloot 13167124066r
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Zoutsloot 13167124066r
PIETERS, HERE Heere Pytters koper Zoutsloot 13167124066r
DIRKS, EELKJE Eelck Dirx koper Zoutsloot 13167124066r
RIENKS, SEERP Seerp Rienx naastligger ten oosten Zoutsloot 13167124066r
FREERKS, JAN Jan Freerx verkoper Zoutsloot 13167124066r
TEEDES, TEEDE Teede Teedes timmerman (mr. -)koper huis, voormalige stokerijZoutsloot 131774258152v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Zoutsloot 131774258152v
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westranaastligger ten noorden Zoutsloot 131774258152v
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westranaastligger ten westen Zoutsloot 131774258152v
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsmaverkoper Zoutsloot 131774258152v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephaniverkoper Zoutsloot 131774258152v
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsmaverkoper q.q. Zoutsloot 131774258152v
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Teeke Stephaniverkoper Zoutsloot 131774258152v
, JOHANNES Johannes Kresnerleerlooierkoper perk en leerlooierij met 23 looikuipen, 7 kalkhuizen, werkhuis met 8 laafkuipen etc.Zoutsloot 131787262226v
HAAS, KARELTJE Carolina de Haaskoper Zoutsloot 131787262226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 131787262226v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 131787262226v
HERES, KLAASde weefwinkel van de weduwe van Claas Herres , c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 131787262226v
FABER, MEILE Meile Fabernaastligger ten noorden Zoutsloot 131787262226v
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesmaverkoper Zoutsloot 131787262226v
DALFSEN, Augustius Robbertus van Dalsennotarisverkoper Zoutsloot 131787262226v
KLASES, MEINERT Meinert Claesen koper huis met ledige plaats ten noorden daaraan gelegenZoutsloot 17162823272r
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis koper Zoutsloot 17162823272r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 17162823272r
HETTINGA, IDSERT Idzart Hettinganaastligger ten westen Zoutsloot 17162823272r
PIETERS, PIETERde last- en procuratiehebbende van Piter Piters van der Biltverkoper Zoutsloot 17162823272r
, SIEMEN Simon Fokckes timmerman (mr. huis-)koper van 1/2 huis en pakhuisZoutsloot 171715245237v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 171715245237v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, IETJE Ydtie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
WIEBES, AUKE Aucke Wybes verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
RINTJES, TJITSEmeerderjarig vrijgezel Tjietze Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 171715245237v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stallingen en kamersZoutsloot 17172024678v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 17172024678v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 17172024678v
FOKKES, SIEMEN Simon Fokkes koopmanverkoper Zoutsloot 17172024678v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemabrouwer (mr. -)koper woningZoutsloot 171729247293v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten zuiden Zoutsloot 171729247293v
FOKKES, SIEMENpakhuis Symon Fockes naastligger ten westen Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, JAN Jan Huidekoperleerlooier en koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 171729247293v
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoperleerlooier en koopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds houtkoper en kalkbranderverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, PIETER ANNESwijlen Pyter Annes Huidekopererflater Zoutsloot 171729247293v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huisZoutsloot 171752252190r
SIEBES, ANSKE Anske Sybes naastligger ten oosten Zoutsloot 171752252190r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Zoutsloot 171752252190r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten noorden Zoutsloot 171752252190r
PRIGGE, vrouw Tytzia Priggeverkoper Zoutsloot 171752252190r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Zoutsloot 171752252190r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 181681241126r
PIETERS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 181681241126r
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybrand Kingmanaastligger ten zuiden Zoutsloot 181681241126r
APPELMAN, JOUKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Joucke Tjeerdts Appelmannaastligger ten westen Zoutsloot 181681241126r
GERBENS, GERBENde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerben Gerbens metselaarverkoper Zoutsloot 181681241126r
, HANS Hans Ysax schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 181697243284r
FOPPES, JANKE Jancke Foppes koper Zoutsloot 181697243284r
PAULUS, IEKE Ycke Poulus naastligger ten oosten Zoutsloot 181697243284r
KINGMA, SIEBREN Sibren Kingma, c.s.naastligger ten zuiden Zoutsloot 181697243284r
JANS, GEERTde weduwe van Geert Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 181697243284r
TJERKS, ANTJE Antie Tjerx verkoper Zoutsloot 181697243284r
GERBENS, SIERKwijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Zoutsloot 181697243284r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper 1/2 woningZoutsloot 181741250151v
KORNELIS, HUBERTde weduwe van Huibert Cornelis naastligger ten oosten Zoutsloot 181741250151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181741250151v
JOHANNES, JOUKEde weduwe van Jouke Johannis naastligger ten westen Zoutsloot 181741250151v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners , c.u.eigenaar van 1/2 Zoutsloot 181741250151v
JOHANNES, JOHANNA Johanna Johannes verkoper van 1/3 Zoutsloot 181741250151v
PIETERS, PIETERwijlen Pytter Pytters Farijnverkoper van 1/3 Zoutsloot 181741250151v
JANS, LEENTJE Leentje Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
GERBENS, JANwijlen Jan Gerbens verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Anderys verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
JOOSTES, JELTJE Jeltje Joosten verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaarverkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
JOOSTES, TRIJNTJE Trijntje Joosten verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
LUCAS, PIETER Pytter Lucas Oysmid (mr. ijzer-)verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
JOOSTES, ANTJE Antje Joosten verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
ARENDS, JAN Jan Arends wever (bont-)verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Klaas Everts Oosterbaankoopmankoper door niaar 1/2 huisZoutsloot 18174525168v
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pytje Jacobs Roordakoper door niaar Zoutsloot 18174525168v
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schipper (wijd-)geniaarde koper Zoutsloot 18174525168v
KORNELIS, HUBERTde weduwe van Hubert Cornelis naastligger ten oosten Zoutsloot 18174525168v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas E. Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 18174525168v
JOHANNES, JOUKEde weduwe van Jouke Johannes naastligger ten westen Zoutsloot 18174525168v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders eigenaar van 1/2 Zoutsloot 18174525168v
HUIGS, MARIA Marijke Huigens , met toestemming van haar kinderenverkoper Zoutsloot 18174525168v
JANS, ROELOF Roelof Jansen verkoper Zoutsloot 18174525168v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper huisZoutsloot 181752252232v
JANS, RIENKwijlen Rients Jans koper Zoutsloot 181752252232v
WARNERS, HARMEN Harmen Warnders huurder Zoutsloot 181752252232v
, JAN Jan Potenbergnaastligger ten oosten Zoutsloot 181752252232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181752252232v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten westen Zoutsloot 181752252232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
WARNERS, HARMENde crediteuren van de verlaten boedel van Harmen Warnders wever (bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
HARMENS, MARTJENwijlen Martje Harmens verkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
, JOHANNES Johannes Chretsnerleerlooiersknechtkoper huisZoutsloot 181774258187v
STELLINGWERF, JOCHEM de weduwe van Jochem Stellingwerfbewoner Zoutsloot 181774258187v
SANNES, SIETSKE Sytske Sannes naastligger ten oosten Zoutsloot 181774258187v
OOSTERBAAN, E. de weduwe van E. Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181774258187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
BLOK, MARIA KLASESde erfgenamen van wijlen Marijke Clases Bloknaastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, voor zijn kinderenkoopmanverkoper Zoutsloot 181774258187v
RIENKS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Rients verkoper Zoutsloot 181774258187v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZoutsloot 181789263175v
JANS, GEESKE Gieske Jans koper Zoutsloot 181789263175v
, JAN Jan smidnaastligger ten oosten Zoutsloot 181789263175v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan, c.sororenaastligger ten zuiden Zoutsloot 181789263175v
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 181789263175v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schierenaastligger ten westen Zoutsloot 181789263175v
BINKSMA, HOTSE ROMKESburgemeester Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Zoutsloot 181789263175v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasleerlooier en koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 181789263175v
, JOHANNESde nalatenschap van wijlen Johannes Kresnerverkoper Zoutsloot 181789263175v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haasverkoper Zoutsloot 181789263175v
BOOMSMA, SIPKE Sipke J. Boomsmaexecuteur van Barradeel (substituut -)koper huis en bleekZoutsloot 18180826888r
DIJKSTRA, MARIA Marijke Dijkstrakoper Zoutsloot 18180826888r
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Zoutsloot 18180826888r
DOEKES, JETSE Jetse Doekes verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
DOEKES, MEINT Meinte Doekes verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
DOEKES, JAN Jan Doekes verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
DOEKES, SIEBE Sybe Doekes verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
DOEKES, ANTJE Antje Doekes verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
MEINTES, DOEKEwijlen Doeke Meintes erflater Zoutsloot 18180826888r
JANS, GEESKEwijlen Geeske Jans erflater Zoutsloot 18180826888r
, MINNE Minne Houttuinkoopmankoper huisZoutsloot 181811269132v
REMKES, WOPKE Wopke Remkes naastligger ten oosten Zoutsloot 181811269132v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 181811269132v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Zoutsloot 181811269132v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Zoutsloot 181811269132v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik Leyenaarmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 181811269132v
BOOMSMA, SIPKE JOHANNESwijlen substituut-executeur van Barradeel Sipke Johannes Boomsmaverkoper Zoutsloot 181811269132v
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 191734248288v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper Zoutsloot 191734248288v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltieschipper op Amsterdam (beurt-)koper Zoutsloot 191734248288v
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannis Mockamakoper Zoutsloot 191734248288v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten oosten Zoutsloot 191734248288v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstraverkoper Zoutsloot 191734248288v
JOUKES, ALBERT Albert Joukes schipper (groot-)verkoper Zoutsloot 191734248288v
PAULUS, IEKE Ycke Poulus schipper (smak-)koper kamerZoutsloot 201681241176r
PIETERS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Attie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 201681241176r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens metselaarnaastligger ten westen Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters verkoper Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Attie Pieters verkoper Zoutsloot 201681241176r
AUKES, JAN Jan Auckes houtkoperkoper erf met loodske en keukenZoutsloot 20achter170724516r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jans Wiersmanaastligger ten oosten Zoutsloot 20achter170724516r
AUKES, JAN Jan Auckes houtkopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 20achter170724516r
, HANS Hans Ysaax naastligger ten westen Zoutsloot 20achter170724516r
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter170724516r
PAULUS, IEKEwijlen Ycke Poulus naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter170724516r
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes verkoper Zoutsloot 20achter170724516r
PAULUS, IEKEwijlen Ycke Poulus verkoper Zoutsloot 20achter170724516r
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis schoenlapperkoper kamerZoutsloot 201713245192v
SIERKS, TRIJNTJE Trijntie Sierks koper Zoutsloot 201713245192v
JANS, JANhet huis van Jan Jans Wiertsmanaastligger ten oosten Zoutsloot 201713245192v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 201713245192v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes koopmanverkoper Zoutsloot 201713245192v
, JAN Jan van Rippertsverkoper Zoutsloot 201713245192v
KORNELIS, HUBERT Huibert Cornelis , c.u.koper huisZoutsloot 2017182462v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jans Wiertsmanaastligger ten oosten Zoutsloot 2017182462v
AUKES, JANde hof van Jan Auckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 2017182462v
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 2017182462v
HUIDEKOPER, ANNE JANS Anne Jansen Huidekoperkoopmanverkoper Zoutsloot 2017182462v
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. -)koper huisZoutsloot 201740250132r
HENDRIKS, HIELKJE Hycke Hendriks koper Zoutsloot 201740250132r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot 201740250132r
KLAVER, JAN de weduwe van Jan Clavernaastligger ten oosten Zoutsloot 201740250132r
FONTEIN, KLAAS Claas Fonteinnaastligger ten zuiden Zoutsloot 201740250132r
SIJES, IEPE Ype Sijes naastligger ten westen Zoutsloot 201740250132r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Zoutsloot 201740250132r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 201740250132r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmaprocureur postulantverkoper q.q. Zoutsloot 201740250132r
IEMES, GERLOFde verlaten boedel van Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 201740250132r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks koper huisZoutsloot 201756253252r
ANNES, SANDERwijlen Sander Annes koper Zoutsloot 201756253252r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Clavernaastligger ten oosten Zoutsloot 201756253252r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten zuiden Zoutsloot 201756253252r
JANS, RIENKde weduwe van Rients Jans naastligger ten westen Zoutsloot 201756253252r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot 201756253252r
, JAN Jan Christiaan Pootenbergkapitein op het transportjacht van de Admiraliteitverkoper Zoutsloot 201756253252r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koper huis waarin winkelZoutsloot 20177725941v
OOSTERBAAN, EVERT de erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 20177725941v
, JOHANNES Johannes Kretsnernaastligger ten westen Zoutsloot 20177725941v
SANDERS, SIETSKE Sytske Sanders verkoper Zoutsloot 20177725941v
JANS, JANwijlen Jan Jansen verkoper Zoutsloot 20177725941v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberkoper dwarshuis, hof en tuinZoutsloot 201787262177v
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes koper Zoutsloot 201787262177v
KARSTES, HENDRIK Hendrik Carst huurder westelijke kamer (p.j.)Zoutsloot 201787262177v
BOER, LOLKE Lolke de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 201787262177v
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joostes naastligger ten westen Zoutsloot 201787262177v
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verververkoper Zoutsloot 201787262177v
DIRKS, RIENK Rienk Dirks schipper (buiten-)koper dwarshuis met groot hof en een tuinZoutsloot 201794264209r
LEEGSMA, GERRIT Gerryt Leeksmahuurder oostelijke kamer en tuin (p.j.)Zoutsloot 201794264209r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder westelijke kamer (p.j.)Zoutsloot 201794264209r
BOER, LOLKE Lolke de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 201794264209r
RUITINGA, W. W. Ruitinganaastligger ten zuiden Zoutsloot 201794264209r
JOOSTES, HENDRIK Hendrik Joosten naastligger ten westen Zoutsloot 201794264209r
FABER, REIN vroedsman Rein Faberverkoper Zoutsloot 201794264209r
UILKES, BONTJE Bontje Uilkes verkoper Zoutsloot 201794264209r
FRIESEMAN, SIEMEN Oud burgemeester Simon Friesemankoopmankoper huis, hof en tuinZoutsloot 201798265101v
ROELOFS, Gart Roelofs huurder oostelijke kamer en tuin (p.j.)Zoutsloot 201798265101v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder westelijke kamer (p.j.)Zoutsloot 201798265101v
BOER, LOLKE de weduwe van Lolke de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 201798265101v
JOOSTES, HENDRIKde weduwe van Hendrik Joosten naastligger ten westen Zoutsloot 201798265101v
DIRKS, RIENKhuisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 201798265101v
MEY, HEERKE JANS Herke Jans van der Meykoper huisZoutsloot 201800265252r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Zoutsloot 201800265252r
STEFFENS, BERBER Berber Steffens* huurder (p.j.)Zoutsloot 201800265252r
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jans Stoelmathuurder Zoutsloot 201800265252r
KLASES, JARICHde weduwe van Jaarig Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 201800265252r
OOSTERBAAN, EVERT de erfgenamen van wijlen Evert Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 201800265252r
MEINTES, DOEKE Doeke Meintes naastligger ten westen Zoutsloot 201800265252r
SMID, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Smitschipper (beurt-)verkoper Zoutsloot 201800265252r
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmakerkoper huisZoutsloot 20180426797r
JOHANNES, GEERTRUIDA Geertruida Johannes koper Zoutsloot 20180426797r
, HENDRIK Hendrik Luxemburgnaastligger ten oosten Zoutsloot 20180426797r
DOUWES, JANde weduwe van Jan Douwes Zeilmaakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 20180426797r
MEY, HEERKE Herke J. van der Meynaastligger ten westen Zoutsloot 20180426797r
KLAVER, JAN JARICHSde weduwe van Jan Jarigs Claververkoper Zoutsloot 20180426797r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoperkoper 3/4 van twee huisstedenZoutsloot 211626231109v
DIRKS, FREERKde koper Freerck Dircks houtkopereigenaar van 1/4 Zoutsloot 211626231109v
WIEGERS, DIRK Dirck Wiegers scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper q.q. Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, PIETERde nagelaten weeskinderen van hr. Pieter Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper q.q. Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
GERLOFS, GAUKEMr. Goucke Gerliffs verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, GRIETJE Griet Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
HENDRIKS, REINER Reiner Hendricks verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 211626231109v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.koper kamerZoutsloot 211650236104r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 211650236104r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemertnaastligger ten noorden Zoutsloot 211650236104r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemertverkoper Zoutsloot 211650236104r
RIENKS, JELLE Jelle Riencx scheepstimmermankoper kamer zijnde zw kamer van de nieuwe kamersZoutsloot 21166023857v
JANS, LIEUWE Lieuue Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 21166023857v
DIRKS, FREERKde kamer van wijlen Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 21166023857v
FOLKERTS, SIEMEN Symen Folckerts , c.u.verkoper Zoutsloot 21166023857v
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes koper kamerZoutsloot 211661238118v
FOPPES, ROMKJE Romck Foppes koper Zoutsloot 211661238118v
JANS, LIEUWE Lieuue Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 211661238118v
DIRKS, FREERKde kamers van wijlen Freerck Dircx naastligger ten noorden Zoutsloot 211661238118v
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannis scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 211661238118v
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper finaal kamer nr. 2 van de westerse kamers (op 1 na de voorste)Zoutsloot 21noord16602387ra1
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper provisioneel Zoutsloot 21noord16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Zoutsloot 21noord16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 21noord16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Zoutsloot 21noord16602387ra1
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarkoper kamerZoutsloot 211730247356v
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper Zoutsloot 211730247356v
IEPKES, DIRKmedeverkoper Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211730247356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes verkoper van 1/2 Zoutsloot 211730247356v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verkoper van 1/2 Zoutsloot 211730247356v
OTTES, JELLE Jelle Ottes schipper (schuit-)koper woningZoutsloot 211740250111v
JANS, AAFKE Aafke Jans koper Zoutsloot 211740250111v
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211740250111v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211740250111v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarverkoper Zoutsloot 211740250111v
JANS, GRIETJE Grytje Jans verkoper Zoutsloot 211740250111v
SIEBES, ANSKE Anske Sybes koper huisZoutsloot 211751252144r
JOOSTES, HIELKJE Hylkien Joosten koper Zoutsloot 211751252144r
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211751252144r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 211751252144r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Zoutsloot 211751252144r
OTTES, JELLEwijlen Jelle Ottes schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 211751252144r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanikoper woningZoutsloot 211763255254v
OTTES, JELLEde weduwe van Jelle Ottes huurder Zoutsloot 211763255254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211763255254v
JANS, PAULUSde weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Zoutsloot 211763255254v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzenverkoper Zoutsloot 211763255254v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper huisZoutsloot 211771257230r
ANDRIES, WIETSE Wytze Andries huurder (p.j.)Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE de verkopers, de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211771257230r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211771257230r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschencommiesverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Zoutsloot 211771257230r
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Zoutsloot 211771257230r
DIRKS, DIRK Durk Durks lijnslagersknechtkoper huisZoutsloot 211775258196r
DIRKS, JELTE Jelte Durks huurder Zoutsloot 211775258196r
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 211775258196r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211775258196r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211775258196r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Zoutsloot 211775258196r
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaalkoper huisZoutsloot 211784261158v
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistent bij het Gerecht van Harlingenkoper Zoutsloot 211784261158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerbewoner Zoutsloot 211784261158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 211784261158v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211784261158v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211784261158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerverkoper Zoutsloot 211784261158v
JANS, BEREND Beernd Jans koper huisZoutsloot 211790263272v
LINT, CATHARINA HENDRIKSwijlen Caatje Hendriks van Lintkoper Zoutsloot 211790263272v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses huurder Zoutsloot 211790263272v
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 211790263272v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211790263272v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211790263272v
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalverkoper Zoutsloot 211790263272v
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Zoutsloot 211790263272v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisZoutsloot 211799265204r
TUIMELAAR, MARTEN Martinus Tuimelaar, c.u.huurder Zoutsloot 211799265204r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Zoutsloot 211799265204r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Zoutsloot 211799265204r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Zoutsloot 211799265204r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaarverkoper q.q. Zoutsloot 211799265204r
LINT, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lintverkoper Zoutsloot 211799265204r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jans verkoper Zoutsloot 211799265204r
JANS, JAN Jan Jansen Wiertsmatimmerman (mr. huis-)koper woningZoutsloot 22169424391v
ABES, JAKOB Jacob Abbes smid (ijzer-)naastligger ten oosten Zoutsloot 22169424391v
AKKER, de hof van dr. Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 22169424391v
PAULUS, IEKE Ycke Pouwels Hobbekeesnaastligger ten westen Zoutsloot 22169424391v
SIETSES, WIEBE Wybe Sytses zeevarend persoonverkoper van 1/2 Zoutsloot 22169424391v
JOCHEMS, DOUWE Douwe Jochums zeevarend persoonverkoper van 1/2 Zoutsloot 22169424391v
JARICHS, HENDRIK Hendrik Jaerigs koper huisZoutsloot 221725246242v
AARTS, LIEPKJE Lupkien Aerts koper Zoutsloot 221725246242v
ANDRIES, MAAIKE Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 221725246242v
AUKES, JANde tuin van Jan Aukes koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 221725246242v
KORNELIS, HUBERT Huibert Cornelis* naastligger ten westen Zoutsloot 221725246242v
RIJKART, PIETER Pytter Rijkartverkoper q.q. Zoutsloot 221725246242v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
JANS, ELIAS Elias Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
JARICHS, JAN Jan Jarigs Clavigerkoper huis bestaande uit twee woningen, en hofZoutsloot 22173224877r
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses koper Zoutsloot 22173224877r
JARICHS, JANde koper Jan Jarigs Claviger, c.s.huurder (p.j.)Zoutsloot 22173224877r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters naastligger ten oosten [staat: noorden] Zoutsloot 22173224877r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 22173224877r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds verkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
, ISAAK Isaak Roosenverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNESwijlen Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
RINSES, EELKE Eeltje Rinses gardenierkoper door niaar huis met hofZoutsloot 221742250210v
PIETERS, RINSKE Rinske Pytters koper door niaar Zoutsloot 221742250210v
ROORDA, JETSE JAKOBS Jetze Jacobs Roordaschrijver van een compagnie infanteriegeniaarde koper Zoutsloot 221742250210v
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakkergeniaarde koper Zoutsloot 221742250210v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 221742250210v
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (bont-)naastligger ten westen Zoutsloot 221742250210v
WASSENAAR, HENDRIK vroedsman Hendrik Wassenaerverkoper q.q. Zoutsloot 221742250210v
JANS, HENDRIKJEde meerderjarige, doch met stom- en doofheid besogte Hendrikjen Jans Clavigerverkoper Zoutsloot 221742250210v
JANS, HANS Hans Jansen Clavigerwolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 221742250210v
SIPKES, DIEUWKE Dieuke Sipkes verkoper Zoutsloot 221742250210v
JANS, JARICH Jarig Jansen Clavigerverkoper Zoutsloot 221742250210v
JARICHS, JANwijlen Jan Jarigs Clavigererflater Zoutsloot 221742250210v
HANSES, GRIETJEwijlen Grietje Hanses erflater Zoutsloot 221742250210v
BOER, LOLKE JANS Lolke Jansen de Boerschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 221784261136r
GERBENS, Sybrigje Gerbrands koper Zoutsloot 221784261136r
JANS, SIEMEN Simon Jans metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 221784261136r
BASTIAANS, JOCHEM Jochum Bastiaans hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 221784261136r
SCHONE, ROELOF TJERKSoud burger Roelof Tjerks Schoneverkoper Zoutsloot 221784261136r
ANDRIES, SIERK Sierk Andries koper finaal kamer nr. 1, de zuidooster hoekkamerZoutsloot 2316602387ra
ANDRIES, SIERK Sierk Andries koper provisioneel Zoutsloot 2316602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Zoutsloot 2316602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 2316602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Zoutsloot 2316602387ra
KLASES, FOLKERT Folkert Clasen metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 23173524958v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Zoutsloot 23173524958v
HENDRIKS, de weduwe van Jyllis Hendriks huurder Zoutsloot 23173524958v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23173524958v
JANS, TJERK Tjerk Jans koper huisZoutsloot 231736249131v
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters koper Zoutsloot 231736249131v
JANS, JOUKJE Joukjen Jans huurder Zoutsloot 231736249131v
FRANSES, AALTJE Aeltje Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 231736249131v
KLASES, FOLKERT Folkert Clases metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 231736249131v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Zoutsloot 231736249131v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes Baantjerkoper huisZoutsloot 231765256137r
SIEMENS, HILTJE Hiltje Symens koper Zoutsloot 231765256137r
JANS, AUKE Auke Jansen huurder Zoutsloot 231765256137r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 231765256137r
JANS, TJERK Tjerk Jans verkoper Zoutsloot 231765256137r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pytters verkoper Zoutsloot 231765256137r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes koper huisZoutsloot 23180826830v
MEY, ANTJE JANS Antje Jans van der Meykoper Zoutsloot 23180826830v
ZEILMAKER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmakernaastligger ten oosten Zoutsloot 23180826830v
HENDRIKS, RUURD Ruurd Hendriks naastligger ten noorden Zoutsloot 23180826830v
HILLES, IDSKE Itske Hilles verkoper Zoutsloot 23180826830v
, ANDRIESwijlen Andries van Ziegenverkoper Zoutsloot 23180826830v
PIEBES, GERRIT Gerryt Pybes koper kamer of woningZoutsloot 24161122958v
JANS, ELBRICHJE Elbrich Jans koper Zoutsloot 24161122958v
SIEBRENS, PETRUShet huis van Petro Sibrandi naastligger ten westen Zoutsloot 24161122958v
LIEUWES, PIETJE Pytrick Lieuues verkoper Zoutsloot 24161122958v
JANS, wijlen Luytgien Jansen , mede voor haar onmondige dochterverkoper Zoutsloot 24161122958v
TIJSES, WIEBE Wybe Thijsen verkoper Zoutsloot 24161122958v
JELLES, WOPKE Wopke Jelles koper kamerZoutsloot 241613229151v
LIEUWES, Limpk Lieuwes koper Zoutsloot 241613229151v
SIEBRENS, PIETER Piter Sibrandi naastligger ten westen Zoutsloot 241613229151v
PIEBES, GERRIT Gerrit Pybes verkoper Zoutsloot 241613229151v
JANS, ELBRICHJE Elbrich Jans verkoper Zoutsloot 241613229151v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koopmankoper kamerZoutsloot 241627231163r
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans koopmankoper Zoutsloot 241627231163r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrandi naastligger ten westen Zoutsloot 241627231163r
JELLES, WOPKE Wopke Jellis verkoper Zoutsloot 241627231163r
LIEUWES, LIEPKJE Lupck Lieuwes verkoper Zoutsloot 241627231163r
SIEBRENS, PIETER Piter Sibrands naastligger ten westen Zoutsloot 24163623422v
WOPKES, JELLE Jelle Wopkes , c.s.verkoper Zoutsloot 24163623422v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps , c.u.kooltjerkoper woning met plaatskeZoutsloot 24168524275v
SIETSES, WIEBE Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24168524275v
JANS, JANKE Janke Jans , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Zoutsloot 24168524275v
EEBES, JAKOB Jacob Aebes , c.u.smid (mr. -)koper Zoutsloot 241687242179r
KLASES, FRANS Frans Claessen huurder Zoutsloot 241687242179r
SIETSES, WIEBE Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 241687242179r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper Zoutsloot 241687242179r
FRIDSES, PIETER Pytter Fridses timmerman (mr. huis-)koper dwarshuisZoutsloot 24169424378r
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper Zoutsloot 24169424378r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 24169424378r
SIETSES, WIEBEals bewoner Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 24169424378r
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. -)verkoper Zoutsloot 24169424378r
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper 1/2 dwarshuisZoutsloot 241696243221r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241696243221r
SIETSES, WIEBEhet huis bewoond door Wybe Sytses naastligger ten westen Zoutsloot 241696243221r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (huis-)verkoper Zoutsloot 241696243221r
JANS, DOEDE Doede Jansen schipper (schuit-)koper herbouwd dwarshuisZoutsloot 24169924417r
ANDRIES, MAAIKE Mayke Andries koper Zoutsloot 24169924417r
GERRITS, TEETSKE Taetske Gerrits huurder (p.j.)Zoutsloot 24169924417r
HESSELS, ANTJE Antie Hessels huurder (p.j.)Zoutsloot 24169924417r
AKKER, NICOLAAS de tuin van dr. Nicolaus Ackernaastligger ten zuiden Zoutsloot 24169924417r
JANS, JAN Jan Jansen timmerman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 24169924417r
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsmaverkoper q.q. Zoutsloot 24169924417r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahuikoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 24169924417r
KLASES, KLAASde nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 24169924417r
JOOSTES, GERRIT Gerryt Joosten metselaarkoper dwarshuisZoutsloot 241728247211v
AUKES, JAN Jan Aukes bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241728247211v
JARICHS, HENDRIK Hendrik Jarigs naastligger ten westen Zoutsloot 241728247211v
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper van 1/3 Zoutsloot 241728247211v
DOEDES, WOPKE Wopke Doedes verkoper van 1/3 Zoutsloot 241728247211v
DOEDES, BAUKJE Baukjen Doedes verkoper van 1/3 Zoutsloot 241728247211v
ANDRIES, MAAIKEwijlen Mayke Andries erflater Zoutsloot 241728247211v
JANS, DOEDEwijlen Doede Jansen erflater Zoutsloot 241728247211v
VRIES, SEERP Sjerp de Vriesboekhouder suikerraffinaderijkoper door niaar huisZoutsloot 24177325892v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopman wegens de eigenaren van de oude suikerraffinaderijgeniaarde koper Zoutsloot 24177325892v
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetternaastligger ten westen Zoutsloot 24177325892v
, ISAAKwijlen Isack Roozenerflater Zoutsloot 24177325892v
JONGEMA, DOEKELTJE DOEKESwijlen Doekjen Doekes Jongmaerflater Zoutsloot 24177325892v
HOITES, HILTJE Hiltie Hoytes koper 1/2 hoekhuisZoutsloot 251669239184v
JANS, DOEDEwijlen Doede Jansen koper Zoutsloot 251669239184v
GOSSES, JANde weduwe van Jan Gosses naastligger ten oosten Zoutsloot 251669239184v
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Hobbekeesnaastligger ten noorden Zoutsloot 251669239184v
HEINS, JAN Jan Heinsschipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 251669239184v
HARMENS, RIKSTJE Richtie Harmens winkeliersekoper hoekhuisZoutsloot 251696243191v
, EVERThet huis van Ewert Hinxtnaastligger ten oosten Zoutsloot 251696243191v
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 251696243191v
HOITES, HILTJEde gecommiteerden inzake de verlaten boedel van wijlen Hiltie Hoites verkoper Zoutsloot 251696243191v
GERBENS, ARJENwijlen Arjen Gerbens verkoper Zoutsloot 251696243191v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (mr. -)koper huisZoutsloot 25171824632r
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 25171824632r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25171824632r
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs verkoper q.q. Zoutsloot 25171824632r
JAKOBS, DIRKde kinderen van zijn wijlen broer Dirk Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 25171824632r
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes verkoper van 1/2 Zoutsloot 25171824632r
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys koopmankoper door niaar huisZoutsloot 251740250110r
HARMENS, GRIETJE Grytje Harmens koper door niaar Zoutsloot 251740250110r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 251740250110r
KLASES, FOLKERT Folkert Clases metselaar (mr. -)naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Zoutsloot 251740250110r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperverkoper Zoutsloot 251740250110r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Zoutsloot 251740250110r
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks koper provisioneel huisZoutsloot 2517392501ra
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 2517392501ra
DIRKS, WIEBREN Wyberen Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 2517392501ra
KLASES, WILLEM Willem Clasen wever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
ALBERTS, BEREND Berent Alberts wever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
BLOEM, JAN Jan Blomwever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
JANS, PIETER Pieter Jans verkoper Zoutsloot 2517392501ra
JANS, ALBERT Albert Jans verkoper Zoutsloot 2517392501ra
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks erflater Zoutsloot 2517392501ra
PIETERS, ENGELTJEwijlen Engeltie Pieters erflater Zoutsloot 2517392501ra
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 25175725453v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zoutsloot 25175725453v
JARICHS, HENDRIK Hendrik Jarigs , c.u.huurder Zoutsloot 25175725453v
HANEKUIK, EVERT de ververij van wijlen Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zoutsloot 25175725453v
TALMA, S. S. Talmakoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 25175725453v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmancrediteur Zoutsloot 25175725453v
OTTES, NAMKE Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 25175725453v
OUTGERS, HUBERT Hubert Outgers scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 25175725453v
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmermankoper huisZoutsloot 251785261280r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntje Tjeerds koper Zoutsloot 251785261280r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes huurder Zoutsloot 251785261280r
JOHANNES, HAANTJE Haantje Johannes naastligger ten oosten Zoutsloot 251785261280r
HARMENS, JANde weduwe van Jan Harmens naastligger ten noorden Zoutsloot 251785261280r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
FABER, MEILE Meile D. Faberverkoper Zoutsloot 251785261280r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Zoutsloot 251785261280r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs baantjerkoper huisZoutsloot 251798265104r
RINTJES, BEITSKE Beitske Rintjes koper Zoutsloot 251798265104r
LIEUWES, GERRIT Gerrit Lieuwes huurder (p.j.)Zoutsloot 251798265104r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 251798265104r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 251798265104r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 251798265104r
WIEBRENS, HEREwijlen Heere Wybrens metselaar (mr. -)erflater Zoutsloot 251798265104r
ALBERTS, LIJSBETwijlen Lijsbet Alberts erflater Zoutsloot 251798265104r
SIEBES, TJEERD Tiaard Sybes koper huis, loods en plaatsZoutsloot 26163723444r
WATSES, IEMKJE Ymck Watses koper Zoutsloot 26163723444r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten oosten Zoutsloot 26163723444r
JANS, JANde plaats van Jan Janssen naastligger ten zuiden Zoutsloot 26163723444r
JARICHS, GRIETJE Griet Jarichs verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
JURJENS, Aerie Jurriens verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
EVERTS, PIETER Piter Everts verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaenskoopmankoper van 1/4 huis verdeeld in woningenZoutsloot 26172824762r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Zoutsloot 26172824762r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Zoutsloot 26172824762r
ALTENA, HENDRIK Hendrik Altenakoopmankoper van 1/8 Zoutsloot 26172824762r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerdakoopmankoper van 1/8 Zoutsloot 26172824762r
ANDRIES, MAAIKE Mayke Andrys naastligger ten westen Zoutsloot 26172824762r
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
GERRITS, PIETER Pyter Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Jansen Oldaenskoper huisZoutsloot 26172824789v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 26172824789v
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Jansen Oldaensnaastligger ten noorden Zoutsloot 26172824789v
PIERS, WABE Wapke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
GERRITS, PIETER Pyter Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
, verkoper Zoutsloot 26172824789v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper van 8/64 29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderijZoutsloot 261763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooperkoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooperkoopmankoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
SWART, FILIPPUS Philippus Swartkoopmankoper van 5/64 Zoutsloot 261763255238r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 261763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Zoutsloot 261763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Zoutsloot 261763255238r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmanverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Leyverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
KLOOSTERMAN, GOSSE erfgezeten Gosse Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Zoutsloot 261763255238r
ALTENA, TIETJE wijlen Titia Altenaerflater Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
GOSSES, PIETERwijlen Pieter Gosses verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
SIEMENS, HESSELhuisman Hessel Simons verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper pakhuisZoutsloot 26de Oude Vermaning1785261311v
ZEILMAKER, Zeilmakerkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 261785261311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademakerverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swartverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
HUIDEKOPER, HINKE Hinke Huidekoperverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperverkoper Zoutsloot 261785261311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoperverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Leykoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Leykoopmanverkoper Zoutsloot 261785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoperverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoperverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Zoutsloot 261785261311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Zoutsloot 261785261311v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Zoutsloot 261785261311v
PIETERS, EVERT Evert Pyters houtkoperkoper huisZoutsloot 281606228499v
ABES, HARMEN Harmen Abbes naastligger ten oosten Zoutsloot 281606228499v
ABES, HARMENhet gewezen huis van Harmen Abbes naastligger ten zuiden Zoutsloot 281606228499v
, REINERwijlen Reyner Ollferts kuipernaastligger ten westen Zoutsloot 281606228499v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen , c.u.naastligger Zoutsloot 281606228499v
, HARMEN Harmen pannenbakkernaastligger Zoutsloot 281606228499v
OLFERTS, REINERhet sterfhuis van wijlen Reyner Olfferts kuiperverkoper Zoutsloot 281606228499v
EVERTS, PIETER Pieter Ewerts koper 1/4 part van een huis met het beheinde plaatsje daarachterZoutsloot 281626231133v
JURJENS, ARJEN Arian Jurians koper q.q. Zoutsloot 281626231133v
ALLERTS, DOUWEhet huis van Douwe Allerts bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 281626231133v
HARMENS, TEEKE Taecke Harmens lakenkoperverkoper Zoutsloot 281626231133v
TEEKES, HILTJE Hil Takes verkoper Zoutsloot 281626231133v
SIEBRENS, HERE Here Sibrants verkoper Zoutsloot 281626231133v
TEEKES, SIEUWKE Syou Taeckes , maior annisverkoper Zoutsloot 281626231133v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper huisZoutsloot 281635233168r
RINSES, ANTJE Antie Rinses koper Zoutsloot 281635233168r
ALLERTS, DOUWEhet hoekhuis van Douue Allerts naastligger ten oosten Zoutsloot 281635233168r
JURJENS, ARJEN Aryen Jurgiens verkoper Zoutsloot 281635233168r
EVERTS, PIETER Pyter Everdts verkoper Zoutsloot 281635233168r
KLASES, STINNERT Stinnert Claessen , c.u.koper huis, loods en plaatskeZoutsloot 281642234177v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten oosten Zoutsloot 281642234177v
WATSES, IEMKJE Impk Watses verkoper Zoutsloot 281642234177v
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Dansermetselaarkoper huisZoutsloot 281734248284r
, LIJSBET Lijsbert Dyksmakoper Zoutsloot 281734248284r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis kuiper (mr. -)huurder Zoutsloot 281734248284r
HIELKES, HARMENde weduwe van Harmen Hylkes naastligger ten oosten Zoutsloot 281734248284r
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstranaastligger ten zuiden Zoutsloot 281734248284r
PIETERS, PIETJE Pytie Pyters verkoper Zoutsloot 281734248284r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 281734248284r
PIETERS, REINER Reynder Pytters koopman en winkelierkoper huisZoutsloot 281762255119v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zoutsloot 281762255119v
DANSER, KLAAS Claas Dansermetselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 281762255119v
DIJKSMA, LIJSBET Lijsbeth Dijksmaverkoper Zoutsloot 281762255119v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westrakoper huisZoutsloot 281802266162r
SIEBES, UILKE Uilke Sybes , c.u.huurder Zoutsloot 281802266162r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 281802266162r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westranaastligger ten westen Zoutsloot 281802266162r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogelkoopmanverkoper van 3/4 Zoutsloot 281802266162r
TADEMA, ANNE Anne Tademaapothekerverkoper van 1/4 Zoutsloot 281802266162r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)koper pakhuis en tuinZoutsloot 29177725975r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpwachtmeester (stads -)koper Zoutsloot 29177725975r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 29177725975r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 29177725975r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blombergnaastligger ten noorden Zoutsloot 29177725975r
HANEKUIK, STIJNTJE Stijntie H. Hanekuikverkoper Zoutsloot 29177725975r
TOLSMA, SIERK wijlen Sierk Tolsmakoopmanverkoper Zoutsloot 29177725975r
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Zoutsloot 301602228287v
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwerbewoner Zoutsloot 301602228287v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 301602228287v
, HENDRIKhet huis de Zon, van Hendrick naastligger ten westen Zoutsloot 301602228287v
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Zoutsloot 301602228287v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper Zoutsloot 301602228287v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers koper huis, brouwerij, droogzolder en gereedschappen, van de Soutsloot strekkende tot aan de DroogstraatZoutsloot 30162723219v
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircks koper Zoutsloot 30162723219v
AMAMA, HARNE de hof van Harne Ammamanaastligger ten oosten Zoutsloot 30162723219v
KORNELIS, JANde kamer van wijlen Jan Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 30162723219v
BONNEMA, FEDDE FEDDESburgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zoutsloot 30162723219v
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, c.u.koper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301641234132r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx naastligger ten oosten Zoutsloot 301641234132r
PIETERS, TJEBBEde hof van Tiebbe Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 301641234132r
FREERKS, GABE Gabbe Freerx , e.a.naastligger ten westen Zoutsloot 301641234132r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers , c.u.verkoper Zoutsloot 301641234132r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes brouwerkoper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappenZoutsloot 301646235224r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Zoutsloot 301646235224r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 301646235224r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 301646235224r
, HANSwijlen Hans Ieme de Rinckverkoper Zoutsloot 301646235224r
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staandZoutsloot 301650236141r
JETSES, RINSKE Rinske Jetses koper Zoutsloot 301650236141r
DRAAIER, TJEBBE Tiebbe Drayerverpachter grond bierkamer Zoutsloot 301650236141r
DRAAIER, TJEBBE Tiebbe Drayernaastligger ten oosten Zoutsloot 301650236141r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirxen naastligger ten oosten Zoutsloot 301650236141r
FREERKS, GABE Gabbe Freerx naastligger ten westen Zoutsloot 301650236141r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u.brouwerverkoper Zoutsloot 301650236141r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot 301652236197r
STELLINGWERF, JAKOB Jacobus Stellingwerff, vrijgezelkoper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301696243238v
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels huurder (p.j.)Zoutsloot 301696243238v
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 301696243238v
, TJERK Tierck Hockschippernaastligger ten westen Zoutsloot 301696243238v
AUKES, PIEBE Pybe Auckes schippernaastligger ten westen Zoutsloot 301696243238v
JETSES, RINSKE Rinske Jetses verkoper Zoutsloot 301696243238v
IEPES, IEMEwijlen Eme Epes verkoper Zoutsloot 301696243238v
ZEEMAN, JOOST FRANSES Joost Fransen Zeemanbode (gerechts-)koper huis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaastZoutsloot 30174525198v
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecqkoper Zoutsloot 30174525198v
BRAAM, JAKOB ROMKESde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond ([voor de steeg])Zoutsloot 30174525198v
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersmaverpachter grond stal ([voor de stal])Zoutsloot 30174525198v
HERES, HERE Herre Herres metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 30174525198v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 30174525198v
NAUTA, AALTJE JANS Aeltje Jans Nautaverkoper Zoutsloot 30174525198v
STELLINGWERF, JOCHEM wijlen Jochum Stellingwerfverkoper Zoutsloot 30174525198v
STELLINGWERF, TRIJNTJE JOCHEMShun dochters Trijntie Jochums Stellingwerfverkoper Zoutsloot 30174525198v
STELLINGWERF, BAUKJE JOCHEMS Baukjen Jochums Stellingwerfverkoper Zoutsloot 30174525198v
BAKKER, ANNE Anne Bakkerbakker en kalkbrander (mr. -)koper huis met paardenstalZoutsloot 301746251115r
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pybma?koper Zoutsloot 301746251115r
BRAAM, JAKOB ROMKESde erfgenamen van wijlen Jacob Romkes Braemverpachter grond Zoutsloot 301746251115r
JELGERSMA, W. burgemeester W. Jelgersmaverpachter grond Zoutsloot 301746251115r
STELLINGWERF, JOCHEM de weduwe van Jochum Stellingwerfhuurder Zoutsloot 301746251115r
HERES, HERE Heere Heeres naastligger ten oosten Zoutsloot 301746251115r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten westen Zoutsloot 301746251115r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Zoutsloot 301746251115r
THOMAS, GRIETJE Grytie Tomas IJsenbeecqverkoper Zoutsloot 301746251115r
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyerkoper huis en paardenstal met ernaast een steegjeZoutsloot 30175225332r
BRAAM, ANTJE Anna Braamverpachter grond steegje Zoutsloot 30175225332r
JELGERSMA, WILT de weduwe van burgemeester Wiltetus Jelgersmaverpachter grond paardenstal Zoutsloot 30175225332r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 30175225332r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Zoutsloot 30175225332r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten westen Zoutsloot 30175225332r
FOPPES, SETSKE Setske Foppes verkoper Zoutsloot 30175225332r
BAKKER, ANNE EELKESwijlen Anne Eelkes Backerverkoper Zoutsloot 30175225332r
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builardkoper huisZoutsloot 311771257219v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Zoutsloot 311771257219v
, DIRK Dirk Raevenhuurder (p.j.)Zoutsloot 311771257219v
, JAN Jan Wax, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 311771257219v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmanaastligger ten westen Zoutsloot 311771257219v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 311771257219v
JANS, GERLOF Gerlof Jansz Builartschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 311771257219v
, JOHANNES Johannes Cresnerkoper leerlooierij en nieuwe drogerijZoutsloot 311782260181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haaskoper Zoutsloot 311782260181r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 311782260181r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 311782260181r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 311782260181r
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakkerschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 311782260181r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijpverkoper Zoutsloot 311782260181r
MEULEN, JAN JANS Jan Jansen van der Meulenkoper leerlooierij en -drogerijZoutsloot 311788262303v
WIEGERS, DOETJE Dutje Wiegers koper Zoutsloot 311788262303v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 311788262303v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 311788262303v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 311788262303v
, JOHANNES Johannes Kresnerleerlooierverkoper Zoutsloot 311788262303v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haasverkoper Zoutsloot 311788262303v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmenskoopmankoper droogschuur of pakhuisZoutsloot 311807267337v
SWART, REINER Reinder Zwartschippernaastligger ten oosten Zoutsloot 311807267337v
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten oosten Zoutsloot 311807267337v
, HIELKE Hylke Haanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 311807267337v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 311807267337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmensverkoper q.q. Zoutsloot 311807267337v
MOLEN, JAN JANSde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molenverkoper Zoutsloot 311807267337v
GERLOFS, GAUKEmr. Gaucke Gerloffs chirurgijnkoper grondpacht van 4-00-00 GGZoutsloot 321635233164v
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 321635233164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 321635233164v
IEPES, IEME Ime Yppes brouwerkoper huisZoutsloot 32166123889r
JETSES, RINSKE Rinske Jetses koper Zoutsloot 32166123889r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braamverpachter grond Zoutsloot 32166123889r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 32166123889r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyernaastligger ten zuiden Zoutsloot 32166123889r
IEPES, IEME Ime Yppes brouwernaastligger ten westen Zoutsloot 32166123889r
OENES, HEIN Hein Oenes schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 32166123889r
RUURDS, HESSEL Hessel Ruirds koper huisZoutsloot 321714245221v
ALEFS, ANTJE Antie Aleffs koper Zoutsloot 321714245221v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten oosten Zoutsloot 321714245221v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamnaastligger ten zuiden Zoutsloot 321714245221v
STELLINGWERF, JAKOB de kinderen van Jacobus Stellingwerffnaastligger ten westen Zoutsloot 321714245221v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.u.blauwverver (mr. -)verkoper Zoutsloot 321714245221v
IEMES, TJITSKE Tietske Ymes , c.s.verkoper Zoutsloot 321714245221v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuykkoopmankoper huis en hofZoutsloot 321732248142v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Jancke Jacobs Ollemakoper Zoutsloot 321732248142v
HERES, HERE Heere Heeres* metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 321732248142v
, een stalling naastligger ten oosten Zoutsloot 321732248142v
STELLINGWERF, JOCHEM de brouwerij of turfgang van Jocchum Stellingwerfnaastligger ten westen Zoutsloot 321732248142v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braamsecretaris van Barradeelverkoper Zoutsloot 321732248142v
HERES, HERE Here Heres metselaar (mr. -)koper door niaar woning en hofZoutsloot 32173925075v
RINNERTS, IETJE Ytje Rinnerts koper door niaar Zoutsloot 32173925075v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 32173925075v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems geniaarde koper Zoutsloot 32173925075v
, HERE Heere metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 32173925075v
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfnaastligger ten westen Zoutsloot 32173925075v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Zoutsloot 32173925075v
HANEKUIK, WIEBE DOUWESwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 32173925075v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmankoper huis en grote hofZoutsloot 3217492526v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikkoper Zoutsloot 3217492526v
HERES, HEREde weduwe van Heere Heeres metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 3217492526v
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 3217492526v
RINNERTS, IETJE Yttie Rinnerts verkoper Zoutsloot 3217492526v
HERES, HEREwijlen Heere Heeres metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 3217492526v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huis met beneden- en bovenkamerZoutsloot 321759254204v
HESSELS, JELGERde weduwe van Jelger Hessels huurder bovenkamer (p.w.)Zoutsloot 321759254204v
BROUWER, KORNELIS de ververij en tuin van Cornelis Brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 321759254204v
BROUWER, KORNELIS de ververij en tuin van Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Zoutsloot 321759254204v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 321759254204v
HESSELS, RUURD Ruurd Hessels verkoper Zoutsloot 321759254204v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmankoper huisZoutsloot 321766256167r
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 321766256167r
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaarnaastligger ten zuiden Zoutsloot 321766256167r
HARMENS, MEIEde weduwe van Meye Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 321766256167r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 321766256167r
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakkerkoper pan- en estrikwerk en een huisZoutsloot 33167224076v
, HEILTJE Heyltie verpachter grond Zoutsloot 33167224076v
DIRKS, ARJENwijlen Arien Dirx verpachter grond Zoutsloot 33167224076v
, JANhet huis van Jan Schoegsternaastligger ten oosten Zoutsloot 33167224076v
WILLEMS, HUGOhet huis van Huige Willems naastligger ten oosten Zoutsloot 33167224076v
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 33167224076v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u.verkoper Zoutsloot 33167224076v
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. koek-)koper zomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachterZoutsloot 33176825764v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten westen Zoutsloot 33176825764v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten noorden Zoutsloot 33176825764v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builardblauwververseverkoper Zoutsloot 33176825764v
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts verkoper Zoutsloot 33176825764v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 33176825764v
JANS, RUURD Ruurd Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 33176825764v
FOLKERTS, KLAAS Claas Volkerts metselaar (mr. -)koper tuinZoutsloot 33achter1775258231r
MUUR, DIRK Dirk van der Muurnaastligger ten oosten Zoutsloot 33achter1775258231r
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten zuiden Zoutsloot 33achter1775258231r
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 33achter1775258231r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 33achter1775258231r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robberti van Dalsennotarisverkoper q.q. Zoutsloot 33achter1775258231r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollemakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 33achter1775258231r
, FOLKERTde geabandonneerde boedel van Folkert Waxverkoper Zoutsloot 33achter1775258231r
JANS, Enna Jans verkoper Zoutsloot 33achter1775258231r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwartschipper (wijd-)koper huis en tuintjeZoutsloot 33178326185r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zoutsloot 33178326185r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwarthuurder (p.j.)Zoutsloot 33178326185r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons , c.s.schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 33178326185r
, JOHANNES Johannes Chresnernaastligger ten westen Zoutsloot 33178326185r
DIRKS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Dirks slepernaastligger ten noorden Zoutsloot 33178326185r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper Zoutsloot 33178326185r
GERLOFS, GAUKEmr. Gaucke Gerloffs chirurgijnkoper grondpacht van 4-00-00 GGZoutsloot 341635233164v
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 341635233164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 341635233164v
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vrieskoper huisZoutsloot 341776258251r
SIETSES, SIPKE Sipke Sytses huurder Zoutsloot 341776258251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingstnaastligger ten oosten Zoutsloot 341776258251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingstnaastligger ten zuiden Zoutsloot 341776258251r
SPELTJE, JAN Jan H. Speltjenaastligger ten westen Zoutsloot 341776258251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 341776258251r
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 341776258251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 341776258251r
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zoutsloot 341776258251r
JONG, PIETER KEIMPESwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopmanerflater Zoutsloot 341776258251r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper schuur en hofZoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Zoutsloot 361614229191r
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 361614229191r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.u.protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 361614229191r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerts protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 361614229191r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivierprotesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 361614229191r
PIEBES, WIETSEde weduwe van wijlen Wytze Pybes naastligger ten oosten Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAASdrie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes naastligger ten zuiden Zoutsloot 361614229191r
KLASES, DIRKde brouwerij van Dirck Claes naastligger ten westen Zoutsloot 361614229191r
KLASES, FEDDEde brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 361614229191r
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerdts verkoper Zoutsloot 361614229191r
HUISMANS, JAN JANS Jan Jansens Huismansnaastligger ten oosten Zoutsloot 361652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot 361652236197r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververkoper huis, tuin en ververijZoutsloot 361759254205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles koper Zoutsloot 361759254205v
MEYER, MEIE HARMENSvroedsman Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 361759254205v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper Zoutsloot 361759254205v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuikverkoper Zoutsloot 361759254205v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper huis, tuin en blauwververijZoutsloot 361774258140v
HINGST, SIEBREN GAUKES Sybrand Goukes Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper Zoutsloot 361774258140v
BERENDS, BAUKE Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot 361774258140v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 361774258140v
BAGGELAAR, JAN HARMENS Jan Harmens Baggelaarverkoper Zoutsloot 361774258140v
JILLES, AALTJE Aaltje Jiellis verkoper Zoutsloot 361774258140v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyerkoper erf of huisstedeZoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 371714245213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 371714245213v
OLDAANS, JAN Jan Oldaenskoopmanverkoper Zoutsloot 371714245213v
OLDAANS, PIETER Pieter Oldaenskoopmanverkoper Zoutsloot 371714245213v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyerkoopmankoper pakhuis, stalling en gezamelijke ledige plaatsZoutsloot 371725246224v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikkoper Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fonteinnaastligger ten oosten Zoutsloot 371725246224v
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 371725246224v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 371725246224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochterverkoper Zoutsloot 371725246224v
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 371725246224v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmankoper pakhuis, stalling en plaatsZoutsloot 37173124830r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 37173124830r
DREYER, FEDDE PIETERSweduwe Fedde Pyters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 37173124830r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde koper Hylke Douwes Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 37173124830r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik, mede voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 37173124830r
DREYER, PIETER TJEBBESwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Zoutsloot 37173124830r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaartkoper pakhuis en tuintjeZoutsloot 37176425688r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaartnaastligger ten oosten Zoutsloot 37176425688r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmanaastligger ten westen Zoutsloot 37176425688r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 37176425688r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikverkoper Zoutsloot 37176425688r
HANEKUIK, DOUWE wijlen Douwe Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 37176425688r
SIEMENS, KLAAS Claas Symens zeemankoper huisZoutsloot 37176825763r
IEMKES, TJITSKE Tzietzke Ymkes koper Zoutsloot 37176825763r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten oosten Zoutsloot 37176825763r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten westen Zoutsloot 37176825763r
, JAN Jan Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 37176825763r
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builardverkoper Zoutsloot 37176825763r
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts verkoper Zoutsloot 37176825763r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 37176825763r
JANS, RUURD Ruurd Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 37176825763r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollemakoopmankoper huisZoutsloot 37180826862r
FREERKS, JAN Jan Freerks huurder (p.j.)Zoutsloot 37180826862r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 37180826862r
SWART, REINER Reinder A. Zwartnaastligger ten westen Zoutsloot 37180826862r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 37180826862r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 37180826862r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 37180826862r
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Zoutsloot 37180826862r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Zoutsloot 37180826862r
PERK, REINER JANS Reinder Jans Parkvarensgezelkoper huisZoutsloot 371809268216r
BACHUM, AUKJE Aukje van Bachumkoper Zoutsloot 371809268216r
LEI, J. de weduwe van J. van der Leyhuurderse Zoutsloot 371809268216r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 371809268216r
SWART, REINER Reinder A. Zwartnaastligger ten westen Zoutsloot 371809268216r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 371809268216r
MOLLEMA, KORNELIS Kornelis Mollemakoopmanverkoper Zoutsloot 371809268216r
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts koper huisZoutsloot 381603228339v
JELTES, BERBER Barber Jeltes koper Zoutsloot 381603228339v
JELTES, KEIMPEde ledige plaats van Keympe Jeltes naastligger ten oosten Zoutsloot 381603228339v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 381603228339v
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 381603228339v
BALTES, ANTJE Anna Baltes verkoper Zoutsloot 381603228339v
JOUKES, OKKE Ocke Joukes koper huis met een plaats daarachterZoutsloot 38162423113v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38162423113v
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)naastligger ten westen Zoutsloot 38162423113v
BALTES, ANTJE Anna Baltis verkoper Zoutsloot 38162423113v
PIEBES, WIETSEwijlen Wytze Piebes verkoper Zoutsloot 38162423113v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper schuurZoutsloot 38163223351v
DOEKES, LEENTJE Leentie Duckes koper Zoutsloot 38163223351v
IEDES, REINde schuur van Reyn Yedes naastligger ten westen Zoutsloot 38163223351v
PIEBES, WIETSEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Wytse Pybes verkoper Zoutsloot 38163223351v
, ANTJEwijlen Antie Baltges verkoper Zoutsloot 38163223351v
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghkoper huis of koeschuurZoutsloot 38166623937v
GALEMA, HERE Hero Galama, namens de erfgenamenverkoper Zoutsloot 38166623937v
DOEKES, MAGDALENAwijlen Magdalena Doeckes erflater Zoutsloot 38166623937v
FRANSES, PIETERwijlen Pytter Fransen schipper (groot- en wijd-)erflater Zoutsloot 38166623937v
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper schuur bij brouwerij genaamd De Roode LeeuwZoutsloot 38de Rode Leeuw167924147r
KLASES, JAN Jan Claessen voermankoper Zoutsloot 38167924147r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 38167924147r
MARTENS, FOKKEde weduwe van Focke Martens* puistermakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38167924147r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes naastligger ten westen Zoutsloot 38167924147r
, BARTELDde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantinghverkoper Zoutsloot 38167924147r
HERES, HERE Heere Heeres metselaar (mr. -)koper tuintjeZoutsloot 381731247383v
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts koper Zoutsloot 381731247383v
HERES, HERE Heere Heeres naastligger ten zuiden Zoutsloot 381731247383v
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 381731247383v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braemnaastligger ten westen Zoutsloot 381731247383v
KLASES, JANKEstal van weduwe Jan Clazens naastligger ten noorden Zoutsloot 381731247383v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem, J.U.D.secretaris van Barradeelverkoper Zoutsloot 381731247383v
GABES, TJERK Tierk Gabes koemelkerkoper stalZoutsloot 38173224890r
HERES, HERE Heere Heeres metselaarnaastligger ten zuiden Zoutsloot 38173224890r
BRAAM, REGNERUS de heer Regnerus Braemsecretarisnaastligger ten westen Zoutsloot 38173224890r
JOHANNES, JANKEde kindskinderen van wijlen Janke Johannes verkoper van 2/3 Zoutsloot 38173224890r
KLASES, JANwijlen Jan Clasen erflater Zoutsloot 38173224890r
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkersadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zoutsloot 38173224890r
STELLINGWERF, RIENK de boedel van Rinco Stellingwerfverkoper van 1/3 Zoutsloot 38173224890r
JOHANNES, JANKEwijlen Janke Johannes erflater Zoutsloot 38173224890r
REINERS, GOVERT Govert Reynders koper stallingZoutsloot 381733248251v
PIETERS, Dirkien Pieters koper Zoutsloot 381733248251v
HERES, HERE Heere Heeres metselaarnaastligger ten zuiden Zoutsloot 381733248251v
GABES, TJERK Tjerck Gabes koemelkerverkoper Zoutsloot 381733248251v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper stal voor 6 koeien en 3 paardenZoutsloot 38176425655v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Zoutsloot 38176425655v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot 38176425655v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 38176425655v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters verkoper Zoutsloot 38176425655v
REINERS, GOVERTwijlen Govert Reinders koemelkerverkoper Zoutsloot 38176425655v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karremankoper stalZoutsloot 381767256240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karremanhuurder (p.j.)Zoutsloot 381767256240v
, TEEDE Taede naastligger ten oosten Zoutsloot 381767256240v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 381767256240v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 381767256240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Zoutsloot 381767256240v
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vrieskoper stalZoutsloot 381769257116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot 381769257116r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 381769257116r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings verkoper Zoutsloot 381769257116r
FONTEIN, BOUWE burgerhopman Bouwe Fonteinkoper wagenhuisZoutsloot 38178326114r
HINGST, GAUKE Gouke S. Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 38178326114r
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschenverkoper Zoutsloot 38178326114r
VRIES, SIEBE wijlen vroedsman Sybe de Vriesverkoper Zoutsloot 38178326114r
KIEL, JAN Jan Kielkasteleinkoper pak- of wagenhuisZoutsloot 381810269107r
RUDOLFS, CATHARINA Caatje Rudolf koper Zoutsloot 381810269107r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffnaastligger ten zuiden Zoutsloot 381810269107r
HINGST, J. J. G. Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 381810269107r
FONTEIN, BOUWE Bouwe Fonteinverkoper Zoutsloot 381810269107r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , de jongekoper panwerk met een huis ervoor ten zuidenZoutsloot 39166723977v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper Zoutsloot 39166723977v
, HEILTJE Heiltje verpachter grond Zoutsloot 39166723977v
DIRKS, ARJENwijlen Arrjen Dirks verpachter grond Zoutsloot 39166723977v
KLASES, WILLEM Willem Clasen naastligger ten oosten Zoutsloot 39166723977v
JAKOBS, JANde olderman Jan Jacobs Schoegsternaastligger ten oosten Zoutsloot 39166723977v
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723977v
JANS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jansen pannenbakkerverkoper van 1/2 Zoutsloot 39166723977v
SIEBES, AATJE Attje Sybes verkoper van 1/2 Zoutsloot 39166723977v
REEN, JOHANNES ARENDSwijlen Joannes Arents Reenverkoper van 1/2 Zoutsloot 39166723977v
HETTES, TRIJNTJE Trijntje Hettes pannenbakstererflater Zoutsloot 39166723977v
KLASES, WILLEM Willem Clases Truitiennaastligger ten oosten Zoutsloot 39166723916ra
MICHIELS, WIETSE Wytsse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723916ra
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreierkoopmankoper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestalZoutsloot 391714245210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fonteinkoper Zoutsloot 391714245210r
HESSELS, JAN Jan Hessels , c.u.huurder Zoutsloot 391714245210r
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 391714245210r
JAKOBS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 391714245210r
JANS, RUURDde weduwe van Ruird Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 391714245210r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 391714245210r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaenskoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 391714245210r
WIEBRENS, SCHELTEde gorterie van Schelte Wybrens naastligger ten noorden Zoutsloot 391714245210r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmanverkoper Zoutsloot 391714245210r
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaenskoopmanverkoper Zoutsloot 391714245210r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huis en hofZoutsloot 391732248148v
HARMENS, PIETER Pyter Harmens kuiper (mr. -)huurder gedeelte van het huis (p.j.)Zoutsloot 391732248148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteinverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
DREYER, IEBELTJE Ybeltie Dreyerverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braemsecretaris van Barradeelverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builardkoper huisZoutsloot 391771257220v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Zoutsloot 391771257220v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m.huurder (p.j.)Zoutsloot 391771257220v
WIETSES, JAN Jan Wytzes Vettevoogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 391771257220v
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten westen Zoutsloot 391771257220v
, JAN Jan Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 391771257220v
JANS, GERLOF Gerlof Jansz Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 391771257220v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 391774258189v
UILKES, LOLKJE Lolkjen Uilkes koper Zoutsloot 391774258189v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses huurder Zoutsloot 391774258189v
WIETSES, JAN Jan Wytzes Vettevoogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 391774258189v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot 391774258189v
, FOLKERT Folkert Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 391774258189v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builardverkoper Zoutsloot 391774258189v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper Zoutsloot 391774258189v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)koper door niaar huis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hofZoutsloot 391787262196r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschippergeniaarde koper Zoutsloot 391787262196r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsengeniaarde koper Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)bewoner Zoutsloot 391787262196r
VETTEVOGEL, D. vroedsman D. W. Vettevogel, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 391787262196r
SWART, REINER Reinder Swartnaastligger ten westen Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 391787262196r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Zoutsloot 391787262196r
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Zoutsloot 391787262196r
TJOMMES, FOEKE Foecke Tziommes koper dwarskamer met een ledige plaats daarachterZoutsloot 401612229107v
HEMKES, TRIJNTJE Trijn Hemckes koper Zoutsloot 401612229107v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 401612229107v
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytze Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401612229107v
JOHANNES, PIETER Pyter Johannes metselaarverkoper Zoutsloot 401612229107v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters verkoper Zoutsloot 401612229107v
THOMAS, JAN Jan Thomas koper huis en ledige plaatsZoutsloot 401613229142r
SIEBRENS, FOKELTJE Foockel Sibrants koper Zoutsloot 401613229142r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 401613229142r
HASSELT, JAN de erfgenamen van wijlen mr. Jan van Hasseltnaastligger ten zuiden* Zoutsloot 401613229142r
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 401613229142r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper Zoutsloot 401613229142r
WOPKES, AATJE Aat Wopckes verkoper Zoutsloot 401613229142r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeusprocureur postulantkoper huis en achterplaatsZoutsloot 401620230238r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 401620230238r
PIEBES, WIETSEde weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 401620230238r
JELLES, KORNELIS Cornelis Jellis notarisverkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
JILLERTS, WABE Wabbe Jelderts verkoper Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, FREERK Freerck Tiommes verkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
JAKOBS, JETSE Jetse Jacobs verkoper Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, LOLKEwijlen Lolcke Tiommes erflater Zoutsloot 401620230238r
TJOMMES, TJOMMEwijlen Tiomme Tiommes erflater Zoutsloot 401620230238r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 4016242315r
HASSELT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan van Hasseltnaastligger ten zuiden Zoutsloot 4016242315r
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242315r
SIEBRENS, FOKELTJE Foockel Sibrants , voor haar en haar kinderenverkoper Zoutsloot 4016242315r
THOMAS, JANwijlen Jan Tomas verkoper Zoutsloot 4016242315r
THOMAS, ARJEN Arian Tomas verkoper Zoutsloot 4016242315r
THOMAS, WOUTER Wolter Tomas verkoper Zoutsloot 4016242315r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 4016242319v
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242319v
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 40162523143r
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40162523143r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper huisZoutsloot 401644235128v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper Zoutsloot 401644235128v
FRANSES, PIETERde schuur van Pytter Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 401644235128v
RIENKS, MEINERT Meinnert Rienx , voor zich en zijn kleinkinderenverkoper van 2/3 Zoutsloot 401644235128v
OENES, SIKKE Sicke Oenes verkoper van 1/3 Zoutsloot 401644235128v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper huisZoutsloot 40176025523r
RITSKES, TJEERDJE Tjeertje Ritskes koper Zoutsloot 40176025523r
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 40176025523r
HENDRIKS, JOOSTde weduwe van Joost Hendriks naastligger ten oosten Zoutsloot 40176025523r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 40176025523r
IEPES, JAN Jan Ypes timmerbaasverkoper Zoutsloot 40176025523r
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Zoutsloot 40176025523r
JANS, Geppe Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 40176025523r
TEETSES, TEEDE Taede Taedses timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 401763255216v
DOEDES, EELKE Eeltje Doedes , c.u.huurder Zoutsloot 401763255216v
HENDRIKS, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Hendriks naastligger ten oosten Zoutsloot 401763255216v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 401763255216v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Zoutsloot 401763255216v
RITSKES, TJEERDJE Tjeerdtje Ritskes verkoper Zoutsloot 401763255216v
VEENSTRA, S. S. Feenstrakoopmankoper huis en gebouw gebruikt als jeneverstokerijZoutsloot 401795264241v
TEETSES, TEEDEwijlen Taede Taedses timmerman (mr. huis-)bewoner Zoutsloot 401795264241v
, H.de weduwe van H. J. Proustnaastligger ten oosten Zoutsloot 401795264241v
FONTEIN, B. stokerij van B. Fonteinnaastligger ten westen Zoutsloot 401795264241v
RINTJES, GRIETJEmeerderjarige vrijster Grietje Rintjes verkoper Zoutsloot 401795264241v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper huisZoutsloot 401801265305v
JELLES, HARING Haring Jelles huurder (p.j.)Zoutsloot 401801265305v
, H.de weduwe van H. J. Roustkoopmannaastligger ten oosten [staat: westen] Zoutsloot 401801265305v
WERF, van der Werfkoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 401801265305v
WERF, van der Werfkoopmannaastligger ten westen [staat: oosten] Zoutsloot 401801265305v
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstradistillateur en koopmanverkoper Zoutsloot 401801265305v
SJOERDS, SJOERD Sjoerd Sjoerds , de jongebezemmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 411677240260v
SCHOESTER, JAN de straat naar Jan Schoesternaastligger ten oosten Zoutsloot 411677240260v
, PIETERhet huis van de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakkernaastligger ten westen Zoutsloot 411677240260v
SCHOESTER, JAN het huis van Jan Schoesternaastligger ten noorden Zoutsloot 411677240260v
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn kinderenverkoper Zoutsloot 411677240260v
PIETERS, PIETJEwijlen Pietie Pieters verkoper Zoutsloot 411677240260v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts koper huisZoutsloot 41168524291v
LOLKES, TRIJNTJE Trijntie Lolkes koper Zoutsloot 41168524291v
SCHOESTER, JAN de straat naar Jan Schoesternaastligger ten oosten Zoutsloot 41168524291v
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakkernaastligger ten westen Zoutsloot 41168524291v
SCHOESTER, JAN Jan Schoesternaastligger ten noorden Zoutsloot 41168524291v
SJOERDS, SJOERD Sjoert Sjoerdts verkoper Zoutsloot 41168524291v
EVERTS, ANTJE Antie Ewerts verkoper Zoutsloot 41168524291v
BLAUW, RUURD RUURDS Ruird Ruirds Blauw, c.u.koper huisZoutsloot 41170924593r
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes , c.u.koper Zoutsloot 41170924593r
OLDAANS, PIETER JANShet panwerk van Pieter Jansen Oldaensnaastligger ten westen Zoutsloot 41170924593r
, JANhet huis van Jan Schoeghsternaastligger ten noorden Zoutsloot 41170924593r
SWYNSTRA, TJERK Tjerk Swijnstraschoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper q.q. Zoutsloot 41170924593r
LOLLES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Lolles verkoper Zoutsloot 41170924593r
WOUTERS, PIETERwijlen Pieter Wouters verkoper Zoutsloot 41170924593r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertkoper 2/3 huisZoutsloot 411742250242v
HENDRIKS, GRIETJE Grietje Hendriks koper Zoutsloot 411742250242v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builardtnaastligger ten westen Zoutsloot 411742250242v
AGES, FOEKEde weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 411742250242v
KLASES, SIEBREN Sybren Claesen verkoper Zoutsloot 411742250242v
KLASES, BRECHTJE Bregtje Claesen verkoper Zoutsloot 411742250242v
KLINKERT, ENGEL LAMMERTS Engel Lambertus Klinkertkoper 1/3 huisZoutsloot 411742250243v
HENDRIKS, GRIETJE Grytje Hendriks koper Zoutsloot 411742250243v
KLASES, JAN Jan Claesen , c.u.sleefmaker (mr. -)huurder Zoutsloot 411742250243v
AGES, FOEKEde weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 411742250243v
NAUTA, SJOUKE Sjouke Nautakoper huisZoutsloot 411760254261v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten westen Zoutsloot 411760254261v
KORNELIS, TEEKE Take Cornelis naastligger ten noorden Zoutsloot 411760254261v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
GRATEMA, TJEPKE de heer Tjepke Gratemakoopmankoper huis en stokerijZoutsloot 411762255121r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaardnaastligger ten westen Zoutsloot 411762255121r
NAUTA, SJOUKE Sjouke Nautakoopmanverkoper Zoutsloot 411762255121r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper door niaar huisZoutsloot 411767256236r
MUUR, DIRK JANS Durk Jans van der Muurgeniaarde koper Zoutsloot 411767256236r
, CATHARINA Catharyna Sopyniusgeniaarde koper Zoutsloot 411767256236r
WIETSES, JAN Jan Wytses huurder (p.j.)Zoutsloot 411767256236r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builardnaastligger ten westen Zoutsloot 411767256236r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper Zoutsloot 411767256236r
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper huis en hof erachter en terzijdeZoutsloot 42161122950r
TJEPKES, Tzisck Tziepkes koper Zoutsloot 42161122950r
SIEBES, JELLEde hof van wijlen Jelle Sybes naastligger ten oosten Zoutsloot 42161122950r
JELLES, KEIMPEde ledige plaats van Kempo Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 42161122950r
JOCHEMS, WIEBE Wybe Jochums verkoper Zoutsloot 42161122950r
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels , voor zich en zijn kinderenpaardenvanger [staat: hinxtevanger]verkoper Zoutsloot 42161122950r
WIEBES, SIETSKEwijlen Sytske Wybes verkoper Zoutsloot 42161122950r
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 huisZoutsloot 421695243138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Zoutsloot 421695243138r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Zoutsloot 421695243138r
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennemaverkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Zoutsloot 421695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Zoutsloot 421695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Zoutsloot 421695243138r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 42170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Zoutsloot 42170824573v
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstraverkoper Zoutsloot 42170824573v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstraverkoper Zoutsloot 42170824573v
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstraverkoper Zoutsloot 42170824573v
HUIDEKOPER, ANNE JANS Anne Jans Huidekoperkoper door niaar huisZoutsloot 421716245258v
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , c.p.geniaarde koper Zoutsloot 421716245258v
JANS, ANNE Anne Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 421716245258v
TEUNIS, JAN Jan Teunis , c.s.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 421716245258v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolanaastligger ten westen Zoutsloot 421716245258v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper q.q. Zoutsloot 421716245258v
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 421716245258v
PIETERS, PIETERde hypothecaire crediteuren van Pyter Pyters , c.u.schipper (grootveer-)verkoper Zoutsloot 421716245258v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper huisZoutsloot 42172824780r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Griet Freerks Scheltingakoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, ANNE JANSde erfgenamen van wijlen Anne Jansen Huidekopernaastligger ten oosten Zoutsloot 42172824780r
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pyters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 42172824780r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten zuiden Zoutsloot 42172824780r
AGRICOLA, BAUKE FOKKESde erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricolanaastligger ten westen Zoutsloot 42172824780r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 42172824780r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, ANNE JANShet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
DREYER, HINKE PIETERSwijlen Henke Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, ROMKJE ANNES Romkjen Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, PIETER ANNES Pyter Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
JANS, KOENRAAD Coene Jans koper huisZoutsloot 421806267247r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper Zoutsloot 421806267247r
DIJKSTRA, ANSKE Anske Dijkstra, c.u. et c.soc.huurder Zoutsloot 421806267247r
FRIESEMAN, SIEMEN Symon Friesemannaastligger ten oosten Zoutsloot 421806267247r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot 421806267247r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 421806267247r
BEER, BAUKE Bauke de Beerverkoper q.q. Zoutsloot 421806267247r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Zoutsloot 421806267247r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r
, HENDRIKwijlen Hendrik Prauserflater Zoutsloot 421806267247r
, JOHANNAwijlen Johanna Rausenerflater Zoutsloot 421806267247r
, W. W. Brugmeyerverkoper Zoutsloot 421806267247r
PAULUS, SIEBE Sybe Paulus koper huisZoutsloot 42180826839v
MARTENS, FOEKJE Foekje Martens koper Zoutsloot 42180826839v
FRIESEMAN, SIEMEN de weduwe van Symon Friesemannaastligger ten oosten Zoutsloot 42180826839v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot 42180826839v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 42180826839v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper Zoutsloot 42180826839v
JANS, KOENRAADwijlen Coene Jans verkoper Zoutsloot 42180826839v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koper huis en plaatsZoutsloot 431644235109r
KLASES, JETSKE Jetske Claeses koper Zoutsloot 431644235109r
KUIK, LEENDERT de schuur van Lenert Kuycknaastligger ten oosten Zoutsloot 431644235109r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431644235109r
GERBENS, GATSE Gatze Gerbens verkoper Zoutsloot 431644235109r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 431681241124v
TJALLINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Tjallings naastligger ten oosten Zoutsloot 431681241124v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431681241124v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners zeilmakerverkoper van 1/2 Zoutsloot 431681241124v
REINERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Reyners verkoper van 1/2 Zoutsloot 431681241124v
BOUWES, GERRIT Gerryt Buwes kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisZoutsloot 431682241209r
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerryts koper Zoutsloot 431682241209r
TJALLINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Tiallings naastligger ten oosten Zoutsloot 431682241209r
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431682241209r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 431682241209r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Zoutsloot 431682241209r
POPPES, JETSE Jetse Poppes schipper (smal-)koper huisZoutsloot 431686242158v
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Zoutsloot 431686242158v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersmanaastligger ten oosten Zoutsloot 431686242158v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakernaastligger ten westen Zoutsloot 431686242158v
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerryt Bouwes Schiereverkoper Zoutsloot 431686242158v
AUKES, OTTE Otto Aukes schipper (wijd-)koper huisZoutsloot 431705244288r
FOLKERTS, AREND Aene Folckerts huurder (p.j.)Zoutsloot 431705244288r
JELGERSMA, WILT de erfgenamen van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersmanaastligger ten oosten Zoutsloot 431705244288r
GERBENS, JAN Jan Gerbens ontvangernaastligger ten westen Zoutsloot 431705244288r
JETSES, DIEUWKE Dieuke Jetses verkoper Zoutsloot 431705244288r
REINERS, LOURENS Louwrens Reiners landmeter en wijnrooierverkoper Zoutsloot 431705244288r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmaschipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 431771257186r
, SWAANTJE Swaantje Holmanskoper Zoutsloot 431771257186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)naastligger ten oosten Zoutsloot 431771257186r
, DIRK Dirk van der Muirnaastligger ten westen Zoutsloot 431771257186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)verkoper Zoutsloot 431771257186r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedemakoper huis en tuintjeZoutsloot 431784261131r
WIJNGAARDEN, JANKE GERBENS Janke Gerbrands Wijngaardenkoper Zoutsloot 431784261131r
, DIRK Dirk Krusemanhuurder Zoutsloot 431784261131r
OVERDIJK, KLAAS OTTESde weduwe van Claas Ottes Overdijknaastligger ten oosten Zoutsloot 431784261131r
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muurnaastligger ten westen Zoutsloot 431784261131r
BOOMSMA, JAN JOHANNESwijlen Jan Johannes Boomsmaherbergiererflater Zoutsloot 431784261131r
, SWAANTJEwijlen Zwaantje Holmanserflater Zoutsloot 431784261131r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper huis bestaande uit twee woningenZoutsloot 44169924415v
PIETERS, HINKE Hinke Pyters koper Zoutsloot 44169924415v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 44169924415v
JANS, ANNE Anne Jansen naastligger ten zuiden Zoutsloot 44169924415v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten westen Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, MAAIKE Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cokverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoonverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, AATJE Attie Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WORPS, REIN Rein Werps blokmakerverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
ANNES, RINSE Rintse Annes koper 1/2 huis, schuur en ledige plaatsZoutsloot 451644235129r
KORNELIS, JANKE Jancke Cornelis koper Zoutsloot 451644235129r
LIEUWES, UILKJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Uulck Leuwes eigenaar van 1/2 Zoutsloot 451644235129r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 451644235129r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot 451644235129r
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis Cuickverkoper Zoutsloot 451644235129r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 4516552374v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Zoutsloot 4516552374v
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Zoutsloot 4516552374v
KORNELIS, BAARTE Baert Cornelis verkoper q.q. Zoutsloot 4516552374v
ANNES, RINSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinse Annes verkoper Zoutsloot 4516552374v
KORNELIS, JANKEwijlen Jancke Cornelis verkoper Zoutsloot 4516552374v
TJALLINGS, PIETER Pieter Tiallings , broeder van de verkoperkoper door niaar huis met schuurZoutsloot 451658237164r
JANS, MINNE Minne Jans geniaarde koper Zoutsloot 451658237164r
SEERPS, GATSE Gattie Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 451658237164r
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot 451658237164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voermanverkoper Zoutsloot 451658237164r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmaapothekerkoper provisioneel huisZoutsloot 45168224152va
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 45168224152va
TJALLINGS, PIETERwijlen Pytter Tjallings voermaneerdere eigenaar Zoutsloot 45168224152va
FOLKERTS, HOTSKEwijlen Hotsche Folckerts eerdere eigenaar Zoutsloot 45168224152va
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen verkoper q.q. Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, TJALLING Tjalling Pieters verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
JANS, JAN Jan Jansen Schonebeeckchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, LIENTJE Lijntie Pieters verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
AUKES, OTTE Otto Aukes schipper (wijd-)koper door niaar huisZoutsloot 45173124851r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)geniaarde koper Zoutsloot 45173124851r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx geniaarde koper Zoutsloot 45173124851r
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers huurder Zoutsloot 45173124851r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 45173124851r
AUKES, OTTE Otto Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 45173124851r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper Zoutsloot 45173124851r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltingakoper Zoutsloot 451755253199r
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters huurder (p.j.)Zoutsloot 451755253199r
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten oosten Zoutsloot 451755253199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 451755253199r
HARMENS, MEIEvroedsman Meye Harmens verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes verkoper van 1/16 Zoutsloot 451755253199r
LIEUWES, MEIE Meye Lieuwes verkoper van 1/16 Zoutsloot 451755253199r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes erflater Zoutsloot 451755253199r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
JELLES, GRIETJE Gryttje Jelles verkoper van 1/8 Zoutsloot 451755253199r
JELLES, OTJE Otte Jelles verkoper van 1/8 Zoutsloot 451755253199r
AUKES, OTTEwijlen Otte Aukes , c.u.erflater Zoutsloot 451755253199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 451755253199r
OTTES, AUKE Auke Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 451755253199r
KLASES, PIETER Pytter Clazes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
KLASES, PIETER Pytter Clazes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pytters verkoper van 1/16 Zoutsloot 451755253199r
PIETERS, TJITSKE Tjetske Pytters verkoper van 1/16 Zoutsloot 451755253199r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeZoutsloot 45176125557v
ANNES, DOUWE Douwe Annes wachtmeestergeniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
SIEMENS, MAAIKE Mayke Simons geniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Gryttje Thomas IJzenbeekafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45176125557v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pyters huurder (p.j.)Zoutsloot 45176125557v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 45176125557v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltingaverkoper Zoutsloot 45176125557v
BEER, BAUKE Bauke de Beerkoper huisZoutsloot 4517962656r
TEUNIS, SJOERDJE Sjoerdtje Teunis koper Zoutsloot 4517962656r
JELTES, PIETER Pieter Jeltes , n.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 4517962656r
GONGGRIJP, JAN Jan Gonggrijppruikenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 4517962656r
OVERDIJK, GRIETJE KLASES Grietje Claasen Overdijkverkoper Zoutsloot 4517962656r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijkverkoper Zoutsloot 4517962656r
OVERDIJK, JELLE KLASES Jelle Claases Overdijkverkoper Zoutsloot 4517962656r
OVERDIJK, KLAAS OTTESwijlen Claas Ottes Overdijk, c.u.erflater Zoutsloot 4517962656r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper huis bestaande uit twee woningenZoutsloot 46169924415v
PIETERS, HINKE Hinke Pyters koper Zoutsloot 46169924415v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemnaastligger ten oosten Zoutsloot 46169924415v
JANS, ANNE Anne Jansen naastligger ten zuiden Zoutsloot 46169924415v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten westen Zoutsloot 46169924415v
WIETSES, MAAIKE Mayke Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cokverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoonverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
WIETSES, AATJE Attie Wytses verkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
WORPS, REIN Rein Werps blokmakerverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
HEINS, JETSE Jetze Heinskoper huis met loods en schuur en kamer daarachter strekkende tot aan de LiemendijkZoutsloot 471701244103r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs koper Zoutsloot 471701244103r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 471701244103r
JELGERSMA, oud burgemeester Jelgersmanaastligger ten westen Zoutsloot 471701244103r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners koopmanverkoper van 1/2 Zoutsloot 471701244103r
SEERPS, Hinckie Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 471701244103r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaanverkoper van 1/4 Zoutsloot 471701244103r
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sibouts verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
GRAUDA, PIETER Pytter Graudaverkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
ANDRIES, SIEBOUT Sibout Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (grootveer-)koper huis, hof en loodsZoutsloot 47171924649r
DOEIES, MARTEN Marten Dooyes huurder Zoutsloot 47171924649r
JANS, SIEMEN Symon Jansen huurder Zoutsloot 47171924649r
BOT, JAN HARINGS Jan Haerings Botnaastligger ten oosten Zoutsloot 47171924649r
EVERTS, HENDRIKburgemeester Hendrick Eeverts , n.u.naastligger ten westen Zoutsloot 47171924649r
JETSES, AALTJE Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47171924649r
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes verkoper Zoutsloot 47171924649r
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelanderkoper huis en tuin of hofZoutsloot 471748251243r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses koper Zoutsloot 471748251243r
VRIES, WIGLE Wiegle de Vriesstrandmeesternaastligger ten oosten Zoutsloot 471748251243r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 471748251243r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (oud beurt-)verkoper Zoutsloot 471748251243r
, JAKOB Jacob P. Kerkhoovenkoper huis en tuinZoutsloot 471803266307v
EEUWES, JANKE Janke Eeuwes koper Zoutsloot 471803266307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters bewoner (p.j.)Zoutsloot 471803266307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiardabewoner Zoutsloot 471803266307v
BEVA, de weduwe Bevanaastligger ten oosten Zoutsloot 471803266307v
BEER, BAUKE Bauke de Beernaastligger ten westen Zoutsloot 471803266307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 471803266307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiardaverkoper Zoutsloot 471803266307v
JANS, JAN Jan Jansen koper huisZoutsloot 48163323386v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts koper Zoutsloot 48163323386v
ARJENS, PIETER Pieter Arys , c.u.verpachter grond Zoutsloot 48163323386v
, SIETSEde plaats van Sydtse timmermannaastligger ten oosten Zoutsloot 48163323386v
GERLOFS, DOUWEde plaats van Douwe Gerlofs naastligger ten zuiden Zoutsloot 48163323386v
MEINERTS, WIETSEde hof van Wietse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48163323386v
ALBERTS, ULBE Uulbe Alberts metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 48163323386v
SIEBES, SAKE Sake Sybes koper huisZoutsloot 481651236152r
SAKES, SJOUKJE Sjouk Sakes koper Zoutsloot 481651236152r
ARJENS, PIETER Pyter Aris verpachter grond Zoutsloot 481651236152r
WIETSES, AALTJEde kamer van Aeltje Wytses naastligger ten westen Zoutsloot 481651236152r
JURJENS, SCHELTEde hof van Schelte Jurjens naastligger ten westen Zoutsloot 481651236152r
JANS, JANhuisman Jan Jansen verkoper Zoutsloot 481651236152r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper Zoutsloot 481651236152r
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs koper huis, plaats en tuin met een vrije uitgang in de steegZoutsloot 48166723986v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen koper Zoutsloot 48166723986v
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 48166723986v
PIETERS, LAAS Laas Pytters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 48166723986v
BOER, SAKE SIEBES Sake Sybes de Boerverkoper Zoutsloot 48166723986v
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes koper finaal huis, plaats en tuinZoutsloot 48168224148va
ARENDS, KORNELIS Cornelis Arents koper provisioneel Zoutsloot 48168224148va
AGES, OLIVIERde weduwe van Olivier Ages , c.s.bewoner Zoutsloot 48168224148va
MEINERTS, WIETSEde erfgenamen van wijlen Wytse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48168224148va
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 48168224148va
FRANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen verkoper van 1/2 Zoutsloot 48168224148va
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs verkoper van 1/2 Zoutsloot 48168224148va
KLASES, JOHANNES Joannes Claessen pannenbakkerverkoper q.q. Zoutsloot 48168224148va
JAKOBS, JARICHde twee oudste kinderen van wijlen Jarig Jacobs steenvoerderverkoper Zoutsloot 48168224148va
JAKOBS, JARICHde drie jongste kinderen van wijlen Jarig Jacobs steenvoerderverkoper Zoutsloot 48168224148va
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters leertouwerkoper huisZoutsloot 48172824782v
GIJSBERTS, JANKE Janneke Gijsberts koper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, ANNE JANSwijlen Anne Jansen Huidekoper, c.u.naastligger ten westen Zoutsloot 48172824782v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 48172824782v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, ANNE JANShet testament van wijlen Anne Jansen Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
DREYER, HINKE PIETERSwijlen Henke Pyters Dreyerverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, ROMKJE ANNES Romkjen Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, PIETER ANNES Pyter Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts scheepstimmermankoper huis en tuinZoutsloot 481754253147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rookoper Zoutsloot 481754253147v
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten zuiden Zoutsloot 481754253147v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 481754253147v
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannis leerbereiderverkoper Zoutsloot 481754253147v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)koper huis en tuinZoutsloot 48177225854v
SIEMENS, JAN Jan Symons metselaarnaastligger ten zuiden Zoutsloot 48177225854v
RINSES, EELKEde weduwe van Eeltje Rinses hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 48177225854v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rooverkoper Zoutsloot 48177225854v
GEERTS, GERRITwijlen Gerryt Geerts scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 48177225854v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Lioeskekoper huis, loods en plaatskeZoutsloot 491657237127r
KUIK, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Cuycknaastligger ten oosten Zoutsloot 491657237127r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes naastligger ten westen Zoutsloot 491657237127r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , c.u.verkoper Zoutsloot 491657237127r
HARINGS, JAN Jan Harings , c.u.schipper (grootveer-)koper huis en tuintieZoutsloot 491712245164v
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 491712245164v
HEINS, JETSE Jetse Heinsnaastligger ten westen Zoutsloot 491712245164v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerlofs verkoper q.q. Zoutsloot 491712245164v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zoutsloot 491712245164v
HENDRIKS, AAGJE Aeghjen Hendrix koper huis en tuintje erachterZoutsloot 491721246119r
OFFES, FOPPEwijlen Foppe Uiftes koper Zoutsloot 491721246119r
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 491721246119r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 491721246119r
BINKES, DIEUWKE Dieuwke Bentes verkoper Zoutsloot 491721246119r
HARINGS, JANwijlen Jan Harings verkoper Zoutsloot 491721246119r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 4917272477v
ROGIERS, JANKE Janke Rogiers koper Zoutsloot 4917272477v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 4917272477v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 4917272477v
JOCHEMS, ANDRIES Andrys Jochums pottenbakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 4917272477v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Zoutsloot 4917272477v
RICHARDS, JANKE Janke Reigers koper huisZoutsloot 49173224878v
HENDRIKS, IEPEwijlen Ype Hendriks schipper (smak-)koper Zoutsloot 49173224878v
RICHARDS, JANKEde koper Janke Reigers huurder Zoutsloot 49173224878v
FOLKERTS, SIERK Sjerk Folkerts naastligger ten oosten Zoutsloot 49173224878v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schippernaastligger ten westen Zoutsloot 49173224878v
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
BROERS, FIEKE Fijke Broers , voor haar nagelaten kinderenverkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
ALBERTS, BIEUWEwijlen Bieuwe Alberts schipper (smak-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes schipper (smak-)verkoper q.q. Zoutsloot 49173224878v
HUBERTS, kleindochter Huiberts verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
ALBERTS, HUBERTwijlen Huibert Alberts erflater Zoutsloot 49173224878v
VRIES, WIGLE Wigle de Vriesstrandmeesterkoper huisZoutsloot 491734248339v
BLOK, GRIETJE KLASES Grytie Clases Blokkoper Zoutsloot 491734248339v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperbewoner Zoutsloot 491734248339v
, SIERK Sjerk Stekkjenaastligger ten oosten Zoutsloot 491734248339v
MARTENS, LAMMERT Lammerts Martens naastligger ten westen Zoutsloot 491734248339v
JANS, SIEBREN Sybrand Jansen schipper en koopmanhuurder Zoutsloot 491734248339v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 491734248339v
, JANKE Janke Reyiers verkoper Zoutsloot 491734248339v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisZoutsloot 491771257189v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Zoutsloot 491771257189v
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten westen Zoutsloot 491771257189v
BLOK, GRIETJE KLASES Gryttje Clazes Blokverkoper Zoutsloot 491771257189v
VRIES, WIGLE wijlen Wigle de Vriesstrandmeesterverkoper Zoutsloot 491771257189v
HARKEMA, JAN Jan Harkemaexecuteur van Barradeel (oud -)koper huis en tuintjeZoutsloot 49180426750r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Zoutsloot 49180426750r
SLOTEN, THOMAS Thomas J. van Slootenhuurder Zoutsloot 49180426750r
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Zoutsloot 49180426750r
, JAKOB Jacob Kerkhoovennaastligger ten westen Zoutsloot 49180426750r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 49180426750r
VEER, CHRISTINA wijlen Christina J. de Veerverkoper Zoutsloot 49180426750r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 49180426750r
BOER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks de Boer, c.u.bode (stads -)koper huisZoutsloot 491811269156r
HAIES, JELLE Jelle Hayes naastligger ten oosten Zoutsloot 491811269156r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhovennaastligger ten westen Zoutsloot 491811269156r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper Zoutsloot 491811269156r
HARKEMA, JAN wijlen Jan Harkemaverkoper Zoutsloot 491811269156r
EVERTS, IESKJE Yesck Everts koper twee ledige plaatsenZoutsloot 511599228135r
GARDIEN, FILIPPUS wijlen Philips Gardijnkoper Zoutsloot 511599228135r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 511599228135r
EVERTS, IESKJE Yesck Everts naastligger ten westen Zoutsloot 511599228135r
HENDRIKS, JURJEN Jurien Hendricx verkoper Zoutsloot 511599228135r
LOURENS, GEERT Geert Lourens koper huis met ledige plaats daarachterZoutsloot 511604228389r
DOUWES, SCHELTJE Schelte Douwes koper Zoutsloot 511604228389r
WIERDS, ARJENde tuin van Adriaen Wyerts naastligger ten oosten Zoutsloot 511604228389r
, HARMENde plaats van de weduwe van Harmen apothekernaastligger ten westen Zoutsloot 511604228389r
PIEBES, WIETSEhet huisje van de moeder van Wytse Pybes naastligger ten westen Zoutsloot 511604228389r
EVERTS, IESKJE Jisck Everts verkoper Zoutsloot 511604228389r
SIEMENS, WILLEMwijlen Willem Siemens verkoper Zoutsloot 511604228389r
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsingasecretaris van Barradeelkoper 1/2 huisZoutsloot 51achter166123879r
SCHELLINGER, JELMER de verkoper Jelmer Schellinger, c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter166123879r
TJEERDS, FRANS Frans Tieerts naastligger Zoutsloot 51achter166123879r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Zoutsloot 51achter166123879r
REEN, Maria Rheenverkoper Zoutsloot 51achter166123879r
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsingakoper provisioneel 1/2 schuurZoutsloot 51achter16612388va
REEN, PIER Pierke Rheennaastligger ten oosten Zoutsloot 51achter16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Zoutsloot 51achter16612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Zoutsloot 51achter16612388va
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopmankoper Zoutsloot 51achter170024471r
JANS, PIETER Pytter Jansen koper Zoutsloot 51achter170024471r
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeles naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter170024471r
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten zuiden Zoutsloot 51achter170024471r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingaverkoper Zoutsloot 51achter170024471r
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts metselaarkoper huisZoutsloot 511730247335r
MINNES, JARICHde weduwe van Jarigh Minnes naastligger ten oosten Zoutsloot 511730247335r
HENDRIKS, IEPE Ype Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 511730247335r
OLDAANS, PIETER JANSde schuur van Pieter Jansz Oldaansnaastligger ten noorden Zoutsloot 511730247335r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Zoutsloot 511730247335r
FEDDES, KLAASwijlen Claas Feddes verkoper Zoutsloot 511730247335r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaenmetselaar (mr. -)koper schuur of tanerijZoutsloot 51achter173524969r
HARINGS, JANde tuin van de erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter173524969r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaenmetselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 51achter173524969r
VRIES, WIGLE Wigle de Vriesstrandlopernaastligger ten westen Zoutsloot 51achter173524969r
OLDAANS, LIJSBET PIETERS Lijsbert Pyters Oldaensverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
FREERKS, IEME Yeme Freerks koopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaensverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoperkoopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaenskoopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperkoper huisZoutsloot 51173925012v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper Zoutsloot 51173925012v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 51173925012v
VRIES, WIGLE Wigle de Friesstrandmeesternaastligger ten westen Zoutsloot 51173925012v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts winkelierverkoper Zoutsloot 51173925012v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beerns winkelierverkoper Zoutsloot 51173925012v
HAIES, BROER Broer Haayes schipperkoper huis en erfZoutsloot 5118072684r
JELLES, CATHARINA Catharina Jelles koper Zoutsloot 5118072684r
BOOMSMA, SIPKE Sipke Boomsma, c.u.huurder Zoutsloot 5118072684r
HARKEMA, JAN de weduwe van Jan Harkemanaastligger ten westen Zoutsloot 5118072684r
, GRIETJE Grietje Oswaldverkoper Zoutsloot 5118072684r
EKE, ALBERT Albert van Eekenverkoper Zoutsloot 5118072684r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (mr. dopjes-)koper huis, loods en plaatsZoutsloot 521641234132v
HENDRIKS, MAAIKE Mayke Hendricx koper Zoutsloot 521641234132v
MARTENS, Gosselyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 521641234132v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 521641234132v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen houtzagernaastligger ten westen Zoutsloot 521641234132v
HANSES, KRIJN Quirijn Hansen verkoper Zoutsloot 521641234132v
LOLKES, SIEUWKE Siou Lolkes verkoper Zoutsloot 521641234132v
GOSSES, TEEDE Tede Gosses , c.u.koper 1/2 huis alwaer het Vergulden Tafellaken uithangt, met een vrije gebruik van de steeg ten oostenZoutsloot 52het Vergulde Tafellaken1663238171v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 521663238171v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirck Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 521663238171v
, RINSKEweduwe Reynsk naastligger ten westen Zoutsloot 521663238171v
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.verkoper Zoutsloot 521663238171v
GOSSES, TEEDE Tede Gosses bieder 1/2 huisZoutsloot 52het Vergulden Tafellaken166323817va
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 52166323817va
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 52166323817va
, RINSKEeen weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot 52166323817va
NUTTERTS, JOHANNES Joannes Nettes verkoper Zoutsloot 52166323817va
HARMENS, GEERTJEwijlen Geertie Harmens verkoper Zoutsloot 52166323817va
JOHANNES, HARMEN Harmen Joannes verkoper Zoutsloot 52166323817va
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u.koper huis, keuken en plaatsjeZoutsloot 52het Vergulde Tafellaken16652393v
MARTENS, Goslyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 5216652393v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 5216652393v
, RINSKEeen weduwe Reinsk naastligger ten westen Zoutsloot 5216652393v
GOSSES, TEEDE Tade Gosses , c.u.verkoper Zoutsloot 5216652393v
NUTTERTS, JAN Jan Netters schipper (wijd-)koper Zoutsloot 521687242178v
SCHELTES, DOEKEde weduwe van Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot 521687242178v
, IEMKE Imke meedbrengernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521687242178v
DIRKS, IEBELTJE Yebeltie Dirx naastligger ten westen Zoutsloot 521687242178v
HENDRIKS, HENDRIKde crediteuren van Hendrick Hendrix verkoper Zoutsloot 521687242178v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)koper huisZoutsloot 521733248281r
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen naastligger ten oosten Zoutsloot 521733248281r
AUKES, JAN Jan Aukes koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 521733248281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 521733248281r
JANS, TEUNTJE Tuentie Jans verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
LOLKES, JAKOBwijlen Jacob Lolkes verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans , in eigen zaken agerendeverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
JELLES, JOUKE Jouke Jelles verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Poptaverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
JANS, NEELTJEwijlen Neeltie Jans verkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens Hengstkoper huisZoutsloot 521752252216v
WATERMAN, PIETER Pieter Waterman, c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 521752252216v
GROOT, JAN IEDESde weduwe van Jan Yedes de Groot, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 521752252216v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521752252216v
JAKOBS, GERRITde weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 521752252216v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Zoutsloot 521752252216v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 521752252216v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmakerkoper huisZoutsloot 521762255134v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tjepkes naastligger ten zuiden Zoutsloot 521762255134v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Zoutsloot 521762255134v
SIEMENS, JAN Jan Symons naastligger ten westen Zoutsloot 521762255134v
SIEMENS, AALTJE Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 521762255134v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes wever (mr. bont-)verkoper Zoutsloot 521762255134v
HARMENS, JAN Jan Harmens koper huisZoutsloot 521796264340v
KLASES, HARMEN Harmen Claasen , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 521796264340v
HERES, HARMEN Harmen Heeres naastligger ten zuiden Zoutsloot 521796264340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Zoutsloot 521796264340v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 521796264340v
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs koper huisZoutsloot 521803266214r
TJEERDS, FROUKJE Vrouwkje Tjeerds koper Zoutsloot 521803266214r
FOKKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen [staat: zuiden] Zoutsloot 521803266214r
FINK, MINNE Minno Vinknaastligger ten westen Zoutsloot 521803266214r
HARMENS, JAN Jan Harmens arbeiderverkoper Zoutsloot 521803266214r
WIERDS, ARJEN Adriaen Wyerdts lakenkoperkoper tuin met plantenZoutsloot 53tuin1602228310v
ROGIERS, MAAIKE Maycke Rogiers koper Zoutsloot 53tuin1602228310v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1602228310v
EVERTS, IESKJEhuis en plaats van de verkoopster Jesck Everts naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1602228310v
EVERTS, IESKJE Jesck Everts verkoper Zoutsloot 53tuin1602228310v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper Zoutsloot 53tuin1602228310v
JELLES, FEITSE Fetse Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin161122918v
GABES, JOHANNES Johan Gabbes naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Zoutsloot 53tuin161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot 53tuin161122918v
HARMENS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Zoutsloot 53tuin161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot 53tuin161122922r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koper hof met bomen en plantagieZoutsloot 53tuin1626231150v
DIRKS, BAUKJE Bauck Dircks koper Zoutsloot 53tuin1626231150v
WIERDS, ARJENde kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor zichverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, JAN WIERDS Jan Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, LUTSKE WIERDSwijlen Lutske Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
IEMES, WIERD Wierd Emis verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
PIETERS, JAN Jan Pieters Leyenaerverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
IEMES, LEENTJE Leyntie Emis verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
IEMES, JAN Jan Emes , thans uitlandigverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
HUBERTS, SINT Sent Huyberts koper hof met prieelZoutsloot 53tuin1634233133v
WARNERS, MAAIKE Maycke Warnaers koper Zoutsloot 53tuin1634233133v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1634233133v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps verkoper Zoutsloot 53tuin1634233133v
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerrardi rentmeesterkoper hof met prieelZoutsloot 53tuin164223531v
EEDES, GRIETJE Griettie Eedes koper Zoutsloot 53tuin164223531v
PIETERS, RINSEde weduwe en erfgenamen van wijlen Rintse Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin164223531v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenaernaastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin164223531v
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin164223531v
VETTEVOGEL, JELLE PIETERS Jelle Pyters Vettevogelnaastligger ten westen Zoutsloot 53tuin164223531v
HUBERTS, SINTburgemeester Sent Huyberts verkoper Zoutsloot 53tuin164223531v
WARNERS, MAAIKE Mayke Warners verkoper Zoutsloot 53tuin164223531v
PIETERS, JELKE Jelke Pyters Buttercooper, c.u.koper hofZoutsloot 53tuin164923655v
PIETERS, RINSEde weduwe en erfgenamen van wijlen Rinse Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin164923655v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenernaastligger ten westen Zoutsloot 53tuin164923655v
IEDES, GRIETJE Griettie Ides verkoper Zoutsloot 53tuin164923655v
GERRITS, FOPPEwijlen Foppe Gerrits verkoper Zoutsloot 53tuin164923655v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u.koper hof met bomen en plantagieZoutsloot 53tuin1652236199r
LOLKES, JAN Jan Lolckes naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1652236199r
VETTEVOGEL, JELLE Jelle Vettevogelnaastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1652236199r
PIETERS, JELLEde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters Buttercooperverkoper Zoutsloot 53tuin1652236199r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelisen schipperkoper huisZoutsloot 531696243244v
PAULUS, METJE Mettie Pouwels koper Zoutsloot 531696243244v
BERENDS, JAN Jan Beernts huurder Zoutsloot 531696243244v
, JETSE Jetse Heynshuurder Zoutsloot 531696243244v
HERES, TRIJNTJE Trijntie Heeres naastligger ten oosten Zoutsloot 531696243244v
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 531696243244v
, JANde tuin van Jan naastligger ten noorden Zoutsloot 531696243244v
RINTJES, RIKSTJE Rixtie Rintjes verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
LASES, JELLE Jelle Laessen mr. zeilmakerverkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
RINTJES, RIKSTJE Rixtie Rintjes verkoper q.q. Zoutsloot 531696243244v
RINTJES, HIELKJE Hylckjen Rintjes verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
ARJENS, WATSE Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
MINNES, JARICH Jarigh Minnes koper huis, plaats, tuin en loodsjeZoutsloot 53171924651v
KLASES, LUTSKE Ludtske Claeses koper Zoutsloot 53171924651v
HERES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Heeres naastligger ten oosten Zoutsloot 53171924651v
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs naastligger ten oosten Zoutsloot 53171924651v
BASTIAANS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 53171924651v
ROELOFS, BINKEde erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs naastligger ten noorden Zoutsloot 53171924651v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Zoutsloot 53171924651v
PAULUS, METJE Mettie Poulus verkoper Zoutsloot 53171924651v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schipper (smak-)koper huis, tuintje, loodsje en plaatsjeZoutsloot 531736249107r
JANS, FRANSKE Franske Jans koper Zoutsloot 531736249107r
WIETSES, ROMKE Romke Wytses glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 531736249107r
AUKES, AUKE Auke Aukes naastligger ten oosten Zoutsloot 531736249107r
HARINGS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten oosten Zoutsloot 531736249107r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts metselaarnaastligger ten westen Zoutsloot 531736249107r
HARINGS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot 531736249107r
KLASES, LUTSKE Lutske Clases winkelierseverkoper Zoutsloot 531736249107r
MINNES, JARICHwijlen Jarig Minnes verkoper Zoutsloot 531736249107r
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schipperkoper hofZoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, FRANSKE Franske Jans koper Zoutsloot 53tuin1738249232v
JOOSTES, GERRIT Gerryt Joostes huurder Zoutsloot 53tuin1738249232v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)eigenaar van 2 kamers ten noorden Zoutsloot 53tuin1738249232v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1738249232v
SIEMENS, SIEBREN Sibren Simons naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1738249232v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schippernaastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, FRANSKE Franske Jans naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1738249232v
TJEPKES, ARJEN Arjen Tiepkes naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1738249232v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 53tuin1738249232v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
WALINGS, BINKEhuisman Bente Walings verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper Zoutsloot 53tuin1738249232v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Zoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans erflater Zoutsloot 53tuin1738249232v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, BERBER Berbera Jans verkoper van 1/10 Zoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Zoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, JANKE Janke Jans verkoper van 1/20 Zoutsloot 53tuin1738249232v
WASSENAAR, ROMKE wijlen Romke Wassenaarglasmaker (mr. -)erflater Zoutsloot 53tuin1738249232v
ALLERTS, IDS Idse Allerts predikant (doopsgezind)koper huis met extra grote tuinZoutsloot 531755253236r
, BASTIAAN Bastiaan Bickernaastligger ten oosten Zoutsloot 531755253236r
MEYER, MEIE vroedsman Meye H. Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 531755253236r
JANS, SIKKE Sicke Janz , c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 531755253236r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 531755253236r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 531755253236r
BEITSES, KORNELIS Cornelis Betses verkoper Zoutsloot 531755253236r
BEITSES, LIJSBETmeerderjarige vrijster Elisabeth Betses verkoper Zoutsloot 531755253236r
KORNELIS, BEITSEwijlen Betse Cornelis erflater Zoutsloot 531755253236r
PIETERS, IEDE Yede Pytters schipper (oud wijd-)koper huis met extra grote tuinZoutsloot 531759254214v
JELTES, MURKJE Murkjen Jeltes koper Zoutsloot 531759254214v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps huurder Zoutsloot 531759254214v
BIKKER, BASTIAAN Bastian Bikkernaastligger ten oosten Zoutsloot 531759254214v
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyernaastligger ten westen Zoutsloot 531759254214v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschapverkoper Zoutsloot 531759254214v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens , c.u.koper kamerZoutsloot 541644235156r
JELMERS, PIETER Piter Jelmers naastligger ten oosten Zoutsloot 541644235156r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wevernaastligger ten westen Zoutsloot 541644235156r
JELLES, KORNELIS Cornelis Jellis verkoper Zoutsloot 541644235156r
SCHELTES, DOEKE Duco Scheltes koper huisZoutsloot 54166623963v
JANS, GRIETJE Grietie Jans koper Zoutsloot 54166623963v
, WILLEM Willem Pakes naastligger ten zuiden Zoutsloot 54166623963v
, HENDRIK Hendrick wevernaastligger ten westen Zoutsloot 54166623963v
MARTENS, GOSLING Goslick Martens , c.u.verkoper Zoutsloot 54166623963v
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen , ongehuwde dochterkoper huisZoutsloot 541731247389v
FRANSES, SJOUKJE Sjoukjen Fransen , ongehuwde dochterkoper Zoutsloot 541731247389v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zoutsloot 541731247389v
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaanskoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 541731247389v
TJEERDS, LAMMERT Lammert Tjeerds schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 541731247389v
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijkschipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZoutsloot 541796264343v
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaarkoper Zoutsloot 541796264343v
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 541796264343v
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gongrijpsecretaris bij de Marine (substituut -)naastligger ten oosten Zoutsloot 541796264343v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Zoutsloot 541796264343v
NAUTA, RUDOLF Rudolf Nauta, J.U.D.verkoper Zoutsloot 541796264343v
JANS, LIEKELE Lykle Jans loodskoper huis en erfZoutsloot 541806267238r
OEVER, ARJEN Aris van den Oeverkapiteinhuurder Zoutsloot 541806267238r
SCHOUWENBURG, HENDRIK Henricus van Schouwenburgkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 541806267238r
DIJK, RUURD wijlen Ruurd van Dijkkastelein in herberg Benthemverkoper Zoutsloot 54Benthem1806267238r
LEIENAAR, MARIA JANSwijlen Marijke Jans Leyenaarverkoper Zoutsloot 541806267238r
HERES, JANKE Jancke Heeres koper 1/6 huisZoutsloot 551716245265r
HERES, TRIJNTJE Trijntie Heeres koper Zoutsloot 551716245265r
JANS, LIEFKE Lyffke Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 551716245265r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 551716245265r
HARINGS, JANde hof van Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot 551716245265r
IEPES, ANTJE Antie Ypes , meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 551716245265r
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woningZoutsloot 55172724743v
, JANwijlen Jan Gelemuyenkoper Zoutsloot 55172724743v
GONGGRIJP, HANS ingang van de tuin van Hans Gongrijpnaastligger ten westen Zoutsloot 55172724743v
GONGGRIJP, HANS de tuin van Hans Gongrijpnaastligger ten noorden Zoutsloot 55172724743v
RUURDS, TRIJNTJE Trijntje Ruirds verkoper Zoutsloot 55172724743v
PIETERS, SJOERDwijlen Sjoerd Pyters verkoper Zoutsloot 55172724743v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 56167924159r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes koper Zoutsloot 56167924159r
ULBES, JANhuis was genaamd de Klimmer Jan Ulbes metselaar (mr. stads-)bewoner Zoutsloot 56de Klimmer167924159r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuynnaastligger ten oosten Zoutsloot 56167924159r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuynnaastligger ten zuiden Zoutsloot 56167924159r
SCHELTES, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 56167924159r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuynverkoper Zoutsloot 56167924159r
GERBENS, Sjierck Gerbens metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 561681241125v
SOLKEMA, ANTJE TJERKS Antie Tjerx Solcamakoper Zoutsloot 561681241125v
ULBES, JAN Jan Ulbes metselaar (mr. stads-)huurder Zoutsloot 561681241125v
FORTUIN, GERARDUS Gerhard Fortuyneerdere eigenaar Zoutsloot 561681241125v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 561681241125v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper huisZoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 561694243112r
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolkes naastligger ten westen Zoutsloot 561694243112r
TJERKS, ANTJE Antie Tjerx Solkemaverkoper Zoutsloot 561694243112r
GERBENS, SIERKwijlen Sierck Gerbens makelaar (stads -)verkoper Zoutsloot 561694243112r
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks ligtermankoper 7/9 woningZoutsloot 56173524960v
BINKES, MAAIKE Maayke* Bentes koper Zoutsloot 56173524960v
FREERKS, BINKEwijlen Bente Freerks schipper (smak-)koper Zoutsloot 56173524960v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks ligtermaneigenaar van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
FOKKES, SIEMEN Symen Fokkes naastligger ten oosten Zoutsloot 56173524960v
JANS, JEENde weduwe van Jane Jansen graandragernaastligger ten westen Zoutsloot 56173524960v
HOEK, TIJS MINNES Tijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
KLASES, LUTSKE Lutske Clases verkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
MINNES, JARICHwijlen Jarig Minnes verkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
JETSES, ANNE Anne Jetses schipper (schuit-)verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
ALLERTS, GATSKE Gadske Allerts verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
DOEDES, ANNE Anne Doedes schipper (schuit-)verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijpklerk ter secretarie Admiraliteit in Frieslandkoper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 561773258101r
GONGGRIJP, HENDRIK Hendrik Gongrijpluitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat van de Verenigde Nederlandenkoper Zoutsloot 561773258101r
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens huurder (p.j.)Zoutsloot 561773258101r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes , n.u.naastligger ten westen Zoutsloot 561773258101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Zoutsloot 561773258101r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 561773258101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, BERBER Berber de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, JANKE Janke de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Zoutsloot 561773258101r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkjen Sopingiuserflater Zoutsloot 561773258101r
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisZoutsloot 56179226469v
, JOCHEM Jochem Willembarggeniaarde koper Zoutsloot 56179226469v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes geniaarde koper Zoutsloot 56179226469v
, JOCHEM Jochem Willembarghuurder (p.j.)Zoutsloot 56179226469v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes huurder Zoutsloot 56179226469v
GONGGRIJP, Gonggrijpgriffiernaastligger ten oosten Zoutsloot 56179226469v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemanaastligger ten westen Zoutsloot 56179226469v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordanaastligger ten zuiden Zoutsloot 56179226469v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Zoutsloot 56179226469v
NAUTA, R. R. Nautaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zoutsloot 56179226469v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper huisZoutsloot 57176125593v
HENDRIKS, WILT Wiltetus Hendriks , c.s.huurder (p.j.)Zoutsloot 57176125593v
SIEBRENS, SIEMEN Symon Sybrens naastligger ten oosten Zoutsloot 57176125593v
, BASTIAANde weduwe van Bastiaan Bickersnaastligger ten westen Zoutsloot 57176125593v
PIETERS, IEDEde tuin van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 57176125593v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks winkelierseverkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v
JANS, DOUWEwijlen Douwe Jansen verkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v
VLIET, DIRK JANS Dirk Jansen Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks schipper op Franeker (trekveer-)koper huisZoutsloot 571767256256r
SIPKES, ARJEN Arjen Sipkes , c.u.huurder beneden (p.j.)Zoutsloot 571767256256r
KAMPEN, TRIJNTJE Trijntje van Campenhuurder boven (p.j.)Zoutsloot 571767256256r
SIEMENS, SIEMEN Symon Symons naastligger ten oosten Zoutsloot 571767256256r
BIKKER, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bikkernaastligger ten westen Zoutsloot 571767256256r
PIETERS, IEDEde weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 571767256256r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
STIJL, dr. Stijlverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeekverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikerflater Zoutsloot 571767256256r
HERES, JETSKE Jetske Heeres , c.s.eigenaar Zoutsloot 571790263378v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten oosten Zoutsloot 571790263378v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten westen Zoutsloot 571790263378v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 571790263378v
HERES, JETSKE Jetske Heeres verkoper Zoutsloot 571790263378v
HENDRIKS, KLAASwijlen Claas Hendriks bakker en trekveerschipper (mr. -)verkoper Zoutsloot 571790263378v
KLASES, HERE Heere Claasen verkoper Zoutsloot 571790263378v
HERES, WIEBREN Wybren Heeres metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 57180226678v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs , c.u.huurder Zoutsloot 57180226678v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten oosten Zoutsloot 57180226678v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten westen Zoutsloot 57180226678v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 57180226678v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs koper huisZoutsloot 571808268155r
AUKES, HINKE Hinke Aukes koper Zoutsloot 571808268155r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs huurder Zoutsloot 571808268155r
AUKES, HINKE Hinke Aukes huurder Zoutsloot 571808268155r
YPEY, AISE Aizo Ypeynaastligger ten oosten Zoutsloot 571808268155r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres metselaarverkoper Zoutsloot 571808268155r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens , c.u.metselaarkoper van 1/2 kamerZoutsloot 58168024161r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buys, c.u.koper van 1/2 Zoutsloot 58168024161r
OLIVIER, LIJSBET Lijsbeth Olivierbewoner Zoutsloot 58168024161r
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 58168024161r
FORTUIN, GERARDUS de hof van de verkoper Gerrard Fortuynnaastligger ten zuiden Zoutsloot 58168024161r
BRUINS, PIETER Pyter Bruyns naastligger ten westen Zoutsloot 58168024161r
FORTUIN, GERARDUS de uitgang van de hof van Gerrard Fortuynnaastligger ten westen Zoutsloot 58168024161r
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuyndijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwardenverkoper Zoutsloot 58168024161r
KRIJNS, JAN Jan Crijns bootsgezelkoper kamerZoutsloot 58168024177r
FORTUIN, GERARDUS de hof van Gerrard Fortuynnaastligger ten zuiden Zoutsloot 58168024177r
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns naastligger ten westen Zoutsloot 58168024177r
GERBENS, SIERK Zierk Gerbens metselaarverkoper Zoutsloot 58168024177r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysverkoper Zoutsloot 58168024177r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper kamer met potkastZoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen koper Zoutsloot 581706244335v
WILLEMS, BAUKJE Bauk Willems huurder Zoutsloot 581706244335v
ARJENS, KEIMPEde kamer van Keimpe Arjens naastligger ten oosten Zoutsloot 581706244335v
BRUINS, PIETERhet huis van wijlen Pytter Bruins naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
POPTA, JAKOB de uitgang van de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper kamerZoutsloot 58173524959v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glasemaestrikbakkerkoper Zoutsloot 58173524959v
TIJSES, JAN Jan Tijsen havenchergerhuurder Zoutsloot 58173524959v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 58173524959v
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 58173524959v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermankoper kamer met potkastZoutsloot 58175325380v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemanaastligger ten oosten Zoutsloot 58175325380v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 58175325380v
DIRKS, IEPKEde erfgenamen van wijlen Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 58175325380v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper Zoutsloot 58175325380v
ANDRIES, PIERwijlen Pier Andries Glatsmaestrikbakkerverkoper Zoutsloot 58175325380v
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes koper woning met een potkast en bakZoutsloot 59166523925r
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper Zoutsloot 59166523925r
VETTEVOGEL, JELLE PIETERSde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters Vettevogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 59166523925r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 59166523925r
LAMMERTS, FOLKERTde tuin van Folkert Lamberts naastligger ten noorden Zoutsloot 59166523925r
SWART, EVERT JANS Evert Jansen Swart, c.u.chergerverkoper Zoutsloot 59166523925r
SIEMENS, SIEBREN Sybren Symens koper kamer met opkamer, met mandelige gevel en loiffel onder een dak met de kamer van Liefke JansZoutsloot 59171824623r
ARJENS, AALTJE Aeltie Arjens koper Zoutsloot 59171824623r
, KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten oosten Zoutsloot 59171824623r
JANS, LIEFKE Liefke Jans naastligger ten westen Zoutsloot 59171824623r
EELKES, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes verkoper Zoutsloot 59171824623r
TJEBBES, JOUKEwijlen Jouke Tiebbes verkoper Zoutsloot 59171824623r
SIEBES, JAN Jan Sybes schipper (oud trek-)koper door niaar huisZoutsloot 59176025520r
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltemaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postmaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
PET, JAN Jan Pet, c.u.schipperhuurder Zoutsloot 59176025520r
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis naastligger ten oosten Zoutsloot 59176025520r
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 59176025520r
PIETERS, IEDE Yede Pytters naastligger ten noorden Zoutsloot 59176025520r
SIEBRENS, SIEMENhuisman Symen Sybrands verkoper Zoutsloot 59176025520r
JOHANNES, AGE Age Johannes tichelaarkoper door niaar huisZoutsloot 59176825781r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes tichelaarkoper door niaar Zoutsloot 59176825781r
STOMP, HENDRIK Hendrik Stompleerlooiergeniaarde koper Zoutsloot 59176825781r
PIETERS, HOITE Hoite Pieters , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 59176825781r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 59176825781r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 59176825781r
PIETERS, IEDEde tuin van de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 59176825781r
SIEBRENS, SIEMEN Symon Sybrens loods (oud -)verkoper Zoutsloot 59176825781r
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 591793264143v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Zoutsloot 591793264143v
, CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u.sergeanthuurder Zoutsloot 591793264143v
, ALBERT Albert Bettings naastligger ten oosten Zoutsloot 591793264143v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 591793264143v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Zoutsloot 591793264143v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Zoutsloot 591793264143v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes koopmanverkoper Zoutsloot 591793264143v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper 1/2 huisZoutsloot 59180226680v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226680v
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59180226680v
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten westen Zoutsloot 59180226680v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 59180226680v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226680v
YPEY, EISE Eyse Ypeykoper huisZoutsloot 59180226690v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs koper Zoutsloot 59180226690v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226690v
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59180226690v
HERES, WIEBREN Wiebren Heres naastligger ten westen Zoutsloot 59180226690v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 59180226690v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226690v
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens timmermankoper kamerZoutsloot 60167924159v
HOITES, Ansche Hoites koper Zoutsloot 60167924159v
JANS, SIEBE Sybe Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 60167924159v
FORTUIN, GERARDUS de hof van de verkoper Gerrard Fortuynnaastligger ten zuiden Zoutsloot 60167924159v
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot 60167924159v
FORTUIN, GERARDUS Gerrard Fortuynverkoper Zoutsloot 60167924159v
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper woningZoutsloot 601789263128v
JANS, PIETER Pieter Jansen huurder (p.j.)Zoutsloot 601789263128v
GRATEMA, S. dr. S. Gratamanaastligger ten oosten Zoutsloot 601789263128v
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 601789263128v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huisZoutsloot 61161623041v
, JAN Jan Haentyes aanhandelaar Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 61161623041v
LUITJENS, JOUW Juw Luyties naastligger ten oosten Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKEhuis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 61161623041v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx verwandelaar Zoutsloot 61161623041v
TEUNIS, SIETSKE Sydts Tonys verwandelaar Zoutsloot 61161623041v
JANS, SIEMEN Simon Jansen koper huis of dwarskamerZoutsloot 611621230282v
TJALLINGS, BEITSKE Beyts Tyallinghs koper Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEde verkoper Taecke Taeckes verpachter grond Zoutsloot 611621230282v
, JAN Jan Haentyes verpachter grond Zoutsloot 611621230282v
, JOUW Ju Luytyes naastligger ten oosten Zoutsloot 611621230282v
, KLAAS Claes Pudeusnaastligger ten westen* Zoutsloot 611621230282v
TEEKES, TEEKEburgerhopman Taecke Taeckes verkoper Zoutsloot 611621230282v
, JAN Jan Haentyes verkoper Zoutsloot 611621230282v
RUURDS, JAKLE Jackle Ruyrdts koper huis met ledige plaatsZoutsloot 611634233132v
HARINGS, PIETJE Pytke Haringhs koper Zoutsloot 611634233132v
KORNELIS, ARJEN Aryan Cornelis Cunstnaastligger ten oosten Zoutsloot 611634233132v
PIETERS, RINSE Rinse Pyters naastligger ten westen Zoutsloot 611634233132v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters verkoper Zoutsloot 611634233132v
TEUNIS, SIMKJE Simpck Tuenis verkoper Zoutsloot 611634233132v
BOUDEWIJNS, PIETER Pyter Boldewijns , c.u.kleermaker (mr. -)koper dwarshuisZoutsloot 611652236215r
HERES, REINER Reyner Heeres schipper op Hoorn [staat: hoornsvaarder]naastligger ten oosten Zoutsloot 611652236215r
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 611652236215r
JANS, SIEMEN Symen Jansen stuurman en slagerverkoper Zoutsloot 611652236215r
JOUKES, JAKOBJE Jaepien Jouckes koper huis en ledige plaatsZoutsloot 61165523740v
IETES, OBBEwijlen Obbe Eties koper Zoutsloot 61165523740v
, ARJENhet huis nagelaten door wijlen Arien Constnaastligger ten oosten Zoutsloot 61165523740v
PIETERS, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Pyters naastligger ten westen Zoutsloot 61165523740v
RUURDS, JAKLEde erfgenamen van wijlen Jackle Ruirdts verkoper Zoutsloot 61165523740v
TEEDES, KLAAS Claes Tedes blauwververkoper huis, loods, plaatske met hof daarachterZoutsloot 611657237139r
KORNELIS, ARJENhet huis van wijlen Arien Cornelis Cunstnaastligger ten oosten Zoutsloot 611657237139r
TAMMES, PIETERde hof van Pytter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 611657237139r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper Zoutsloot 611657237139r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gisbert Juriens Fonteynverkoper Zoutsloot 611657237139r
KLASES, HERE Heere Clasen mr. baanknechtkoper dwarshuisZoutsloot 61166323816ra
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taco Lautaverpachter grond Zoutsloot 61166323816ra
HERES, REINER Reiner Heeres naastligger ten oosten Zoutsloot 61166323816ra
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten westen Zoutsloot 61166323816ra
GIPSON, ADAM JANShuis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipsonnaastligger ten noorden Zoutsloot 61166323816ra
KLASES, DIRK Dirk Clasen verkoper q.q. Zoutsloot 61166323816ra
PIEBES, ROELOF Roeloff Pybes verkoper q.q. Zoutsloot 61166323816ra
BOUDEWIJNS, PIETERhet nagelaten weeskind van wijlen Pieter Boudewijns verkoper Zoutsloot 61166323816ra
TJAMMES, NEELTJEwijlen Neeltje Tjamkes verkoper Zoutsloot 61166323816ra
JANS, RUURD Ruird Jansen schipper (smal-)koper huis met een hofje met bomen en planten erachterZoutsloot 611667239101r
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Zoutsloot 611667239101r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten oosten Zoutsloot 611667239101r
TAMMES, PIETERde hof van Pytter Tames naastligger ten oosten Zoutsloot 611667239101r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 611667239101r
LAMMERTS, FOLKERTde tuin van Folckert Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot 611667239101r
REINERS, PIETER Pytter Reiners Zeiltie, c.u.verkoper Zoutsloot 611667239101r
PIETERS, JAN Jan Pieters Vinkelbosch, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 3/4 huisZoutsloot 611676240226r
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten oosten Zoutsloot 611676240226r
TJEBBES, JOUKE Joucke Tjebbes naastligger ten westen Zoutsloot 611676240226r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jonge, c.u.schipper (groot-)verkoper Zoutsloot 611676240226r
KORNELIS, JELLE Jelle Cornelis , c.u.schipper (smal-)verkoper Zoutsloot 611676240226r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.gaasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611676240226r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix schipper (groot-)koper huis, tuin en verfhuisZoutsloot 611681241130v
REINERS, IETJE Yttie Reyners koper Zoutsloot 611681241130v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 611681241130v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten oosten Zoutsloot 611681241130v
TAMMES, PIETER Pyter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 611681241130v
SEERPS, AATJEals gebruiker Attie Seerps naastligger ten westen Zoutsloot 611681241130v
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 611681241130v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter, n.u.schipper (grootveer-)koper door niaar huisZoutsloot 611723246163r
SIEBES, ANSKE Anske Sybes metselaar (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 611723246163r
JOOSTES, HIELKJE Hylkien Joostes geniaarde koper Zoutsloot 611723246163r
POPPES, BROERde weduwe van Broer Poppes naastligger ten oosten Zoutsloot 611723246163r
SIEMENS, SIEBREN Sibren Simons schippernaastligger ten westen Zoutsloot 611723246163r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Vinckelbosschipper op Amsterdam (veer-)verkoper Zoutsloot 611723246163r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 611755253239v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Zoutsloot 611755253239v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , n.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 611755253239v
SIEBRENS, SIEMEN Symen Sybrens naastligger ten westen Zoutsloot 611755253239v
TROMPETTER, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetterverkoper Zoutsloot 611755253239v
JANS, ANTJE Antje Jans Vinkelbosverkoper Zoutsloot 611755253239v
DIRKS, HAIE Haeye Dirks molenaarkoper huisZoutsloot 611769257139r
HEIDKAMP, TJITSKE Tjietske Heidecampkoper Zoutsloot 611769257139r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 611769257139r
HARMENS, JOHANNESde weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 611769257139r
WIEGERSMA, GERLOF Gerlof Wiegersmanaastligger ten noorden Zoutsloot 611769257139r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks sleefmakerverkoper Zoutsloot 611769257139r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 611775258232v
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder Zoutsloot 611775258232v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 611775258232v
HARMENS, JOHANNESde weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 611775258232v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 611775258232v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar (mr. rog-)verkoper Zoutsloot 611775258232v
HEIDKAMP, TJITSKE Tjietske Heidkampverkoper Zoutsloot 611775258232v
DIRKS, HAIEwijlen Haye Durks verkoper Zoutsloot 611775258232v
MOLEN, KORNELIS Cornelis van der Moolen, minderjarige vrijgezelkoper huis en bakkerijZoutsloot 611779259171r
MOLEN, JAN Jan van der Moolenkoper Zoutsloot 611779259171r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 611779259171r
HARMENS, JOHANNESde weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 611779259171r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 611779259171r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Fabersmid (mr. grof-)koper huis en bakkerijZoutsloot 611784261182r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Zoutsloot 611784261182r
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blombergjeneverstoker (jenever-)huurder (p.j.)Zoutsloot 611784261182r
JANS, BOUWE Bouwe Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 611784261182r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten westen Zoutsloot 611784261182r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 611784261182r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumusloodgieter (mr. -)koper huisZoutsloot 61178826345r
ANNES, ANTJE Antje Annes koper Zoutsloot 61178826345r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u.beeldhouwer (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 61178826345r
JANS, BOUWE Bouwe Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 61178826345r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten westen Zoutsloot 61178826345r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Zoutsloot 61178826345r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper Zoutsloot 61178826345r
NOLLIDES, BAUKJE UILKES Boutje Uilkes Nollidesverkoper Zoutsloot 61178826345r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaarkoper kamer met o.a. zomerhuisZoutsloot 62167924156v
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakkerbewoner Zoutsloot 62167924156v
KLASES, JORIS Joris Claesses naastligger ten oosten Zoutsloot 62167924156v
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuynnaastligger ten zuiden Zoutsloot 62167924156v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten westen Zoutsloot 62167924156v
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuynverkoper Zoutsloot 62167924156v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper kamerZoutsloot 62168024197r
RUURDS, NIESKE Nieske Ruyrdts koper Zoutsloot 62168024197r
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens bewoner Zoutsloot 62168024197r
KLASES, JORIShet estrikwerk van Joris Claessens naastligger ten oosten Zoutsloot 62168024197r
FORTUIN, Fortuynnaastligger ten zuiden Zoutsloot 62168024197r
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens naastligger ten westen Zoutsloot 62168024197r
JANS, SIEBE Sybe Jansen metselaarverkoper Zoutsloot 62168024197r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamerZoutsloot 621705244303r
JAKOBS, WELMOEDde erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 621705244303r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden Zoutsloot 621705244303r
ULBES, BERBER Berber Ulbes naastligger ten westen Zoutsloot 621705244303r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper keuken of achterkamerZoutsloot 631759254208r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes arbeiderkoper Zoutsloot 631759254208r
, BARTELD Bartle , in de Karremanstraatwever (mr. bont-)verpachter grond ([staat: jaarlijkse rente])Zoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJEde koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJEde koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 631759254208r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis* sleefmakernaastligger ten westen Zoutsloot 631759254208r
JENTJES, KORNELISKE Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Zoutsloot 631759254208r
BROERS, FIEKE Fijke Broers verkoper Zoutsloot 631759254208r
BIEUWES, ALBERTwijlen Albert Beuwes verkoper Zoutsloot 631759254208r
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters schoenmaker (mr. -)koper door niaar achterkamerZoutsloot 631783261101v
HIDDES, ATSE Atze Hiddes metselaarsknechtgeniaarde koper Zoutsloot 631783261101v
KLOPPENBURG, Cloppenburgkleermakernaastligger ten oosten Zoutsloot 631783261101v
HIELKES, BOUWE Bouwe Hylkes stuurman admiraliteitsjachtnaastligger ten zuiden Zoutsloot 631783261101v
BOOTSMA, TJEERD Tjeerd Anness Bootsmanaastligger ten westen Zoutsloot 631783261101v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 631783261101v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes verkoper Zoutsloot 631783261101v
KAMERLING, JAN Jan Kamerlingschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 631807267318v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 631807267318v
KAMERLING, JAN de koper Jan Kamerlingschipper (schuit-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 631807267318v
EVERTS, JAN Jan Eeverts naastligger ten westen Zoutsloot 631807267318v
, IJSBRAND IJsbrand timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 631807267318v
HIDDES, ATSE Adze Hiddes metselaarverkoper Zoutsloot 631807267318v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.naastligger ten oosten Zoutsloot 641599228175r
LOO, JAN de tuin van dr. Jan Loonaastligger ten westen Zoutsloot 641599228175r
, AAFKE Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
, IEPEwijlen Ippe pottenbakkerverkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
, AAFKEde kinderen van Aeff verkoper van 1/2 Zoutsloot 641599228175r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenkoper panwerkZoutsloot 64161723092v
HARMENS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Harmens verpachter grond Zoutsloot 64161723092v
FEDDES, IEPEde brouwerij gebruikt door Eepe Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 64161723092v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten zuiden Zoutsloot 64161723092v
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels naastligger ten westen Zoutsloot 64161723092v
IDSES, FOPKE Fopke Idses pannenbakkerverkoper Zoutsloot 64161723092v
SJOUKES, SIEUWKE Syuw Sjouckes verkoper Zoutsloot 64161723092v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkerkoper huis, pothuis terzijde en plaatsZoutsloot 641635233172r
REMMERTS, FOLKJE Folcku Remmerts koper Zoutsloot 641635233172r
IDSES, FOPKEhet panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Zoutsloot 641635233172r
REEN, PIER ANNEShet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 641635233172r
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers naastligger ten westen Zoutsloot 641635233172r
JELMERS, PIETERde hof van Pieter Jelmers naastligger ten westen Zoutsloot 641635233172r
TJEERDS, SIEBREN Sibrant Tiaerdts verkoper Zoutsloot 641635233172r
, Luycke Haentis verkoper Zoutsloot 641635233172r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenaanhandelaar twee kamers aan elkaars erfZoutsloot 641646235217v
REEN, HARMEN Harmannis Reenaanhandelaar Zoutsloot 641646235217v
RIENSTRA, ANNE proclamant Annius Rienstranaastligger ten oosten Zoutsloot 641646235217v
JELMERS, PIETERde hof van Pytter Jelmers naastligger ten westen Zoutsloot 641646235217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkerverwandelaar Zoutsloot 641646235217v
WILLEMS, WILLEM Willim Willims pottenbakkeraanhandelaar gerechtigheden m.b.t. panwerk van Willim WillimsZoutsloot 641646235217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverwandelaar Zoutsloot 641646235217v
REEN, HARMEN Harmannis Reenverwandelaar Zoutsloot 641646235217v
KLASES, JORIS Joris Claesen koper estrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraanZoutsloot 641674240130v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles koper Zoutsloot 641674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 641674240130v
JASPERS, JELLEde hof van wijlen burgemeester Jelle Jaspers naastligger ten westen Zoutsloot 641674240130v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakkerverkoper Zoutsloot 641674240130v
HUBERTS, IEFKE Yffke Huiberts verkoper Zoutsloot 641674240130v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1])Zoutsloot 641681241161r
WIEBES, AUKJE Auckien Wybes , jongedochterkoper van 1/2 Zoutsloot 641681241161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641681241161r
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers naastligger ten westen Zoutsloot 641681241161r
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot 641681241161r
KLASES, JORISwijlen Joris Claessens verkoper Zoutsloot 641681241161r
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormakerkoper 1/2 afgebrande pannenbakkerijZoutsloot 641685242102v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koper van een houten loods Zoutsloot 641685242102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot 641685242102v
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen burgemeester Jelle Jaspers naastligger ten westen Zoutsloot 641685242102v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles eerdere eigenaar Zoutsloot 641685242102v
KLASES, JORISwijlen Joris Clasen eerdere eigenaar Zoutsloot 641685242102v
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes verkoper Zoutsloot 641685242102v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters koper kamerZoutsloot 641689242268v
GERBENS, JELTJE Jeltje Gerbens koper Zoutsloot 641689242268v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 641689242268v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641689242268v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormakerverkoper Zoutsloot 641689242268v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatZoutsloot 641692242385v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Zoutsloot 641692242385v
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641692242385v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641692242385v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 641692242385v
GERBENS, JELTJE Jeltie Gerbens verkoper Zoutsloot 641692242385v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Zoutsloot 641692242385v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes koper kamer en tuinZoutsloot 64171924638r
DOEKES, SJOUKJE Sjoukjen Doeckes koper Zoutsloot 64171924638r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 64171924638r
DOEKES, SJOUKJE Sjoukjen Doeckes naastligger ten oosten Zoutsloot 64171924638r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 64171924638r
JOUKES, ANTJE Antie Jouckes verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
MINKS, PIETER Pieter Minx verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
JOUKES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Jouckes verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
JOUKES, GEERTJE Gertie Joukes verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
DIRKS, JANwijlen Jan Dirks verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
WILLEMS, JETSKE Jetske Willems verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
HOMMES, JOHANNES Johannes Hommes verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems , meerderjarige dochterverkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
JOUKES, WILLEMwijlen Willem Jouckes erflater Zoutsloot 64171924638r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman Bernhardus Jelgersmamedicinae doctor en koopmankoper van 1/2 deftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuisZoutsloot 64175725458v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper van 1/2 Zoutsloot 64175725458v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons gebruiker vh panwerk Zoutsloot 64175725458v
SIEMENS, FOKKEhet verkochte estrikwerk van Focke Symons naastligger ten oosten Zoutsloot 64175725458v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 64175725458v
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Symons verkoper Zoutsloot 64175725458v
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Zoutsloot 64175725458v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper 1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuisZoutsloot 641758254140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 641758254140r
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten westen Zoutsloot 641758254140r
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Simons medicinae doctor en koopmaneerdere eigenaar Zoutsloot 641758254140r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersmamedicinae doctor en koopmanverkoper Zoutsloot 641758254140r
, GERRIT Gerrit van Danswijkkoper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte])Zoutsloot 6418102694v
GONGGRIJP, Gonggrijpnaastligger ten westen Zoutsloot 6418102694v
GRATEMA, S. S. Gratemaverkoper Zoutsloot 6418102694v
LUBBERTS, JANKE Jantien Lubberts koper huis of kamerZoutsloot 65161723066v
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes koper Zoutsloot 65161723066v
, FOKKE Focke Tialliffs naastligger ten oosten Zoutsloot 65161723066v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 65161723066v
JANS, MINNE Minne Jansen , c.u.naastligger ten noorden Zoutsloot 65161723066v
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Zoutsloot 65161723066v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaerdts verkoper Zoutsloot 65161723066v
JANS, IEME Yeme Jans houtzagerkoper kamerZoutsloot 651619230152v
RINSES, FROUKJE Frouck Rinses koper Zoutsloot 651619230152v
, FOKKE Focke Tyalliffs naastligger ten oosten Zoutsloot 651619230152v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 651619230152v
JANS, MINNEde verkopers Minne Jans , c.u.scheepstimmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 651619230152v
JANS, MINNE Minne Jans scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 651619230152v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaardts verkoper Zoutsloot 651619230152v
MEINERTS, TIEDE Tiede Meinerts koper kamerZoutsloot 651620230241r
ARENDS, SJOUKJE Siouck Arents koper Zoutsloot 651620230241r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot 651620230241r
JANS, IEME Eme Jansen verkoper Zoutsloot 651620230241r
RINSES, FROUKJE Frouck Rinses verkoper Zoutsloot 651620230241r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot 651633233120v
ARENDS, AUKE Aucke Arents verkoper q.q. Zoutsloot 651633233120v
MEINERTS, ALLERT Allart Meynerts verkoper q.q. Zoutsloot 651633233120v
MEINERTS, TIEDEde weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts verkoper Zoutsloot 651633233120v
ARENDS, SJOUKJEwijlen Siouck Arents verkoper Zoutsloot 651633233120v
HANSES, JOOST Joost Hansen koper kamerZoutsloot 65163923490r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Zoutsloot 65163923490r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 65163923490r
ALBERTS, FOLKERTde verkoper Volkert Alberts metselaar (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 65163923490r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65163923490r
ALBERTS, FOLKERT Volkert Alberts verkoper Zoutsloot 65163923490r
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Zoutsloot 65163923490r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostkoper dwarshuisZoutsloot 65168024185v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Zoutsloot 65168024185v
, de weduwe van Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 65168024185v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65168024185v
KEULEN, ANTJE JANS Antie Jans van Keulenverkoper Zoutsloot 65168024185v
HANSES, JOOSTwijlen Joost Hanses verkoper Zoutsloot 65168024185v
JANS, POPPE Poppe Jansen koopmankoper dwarshuisZoutsloot 651687242215r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Zoutsloot 651687242215r
JANS, HILLE Hille Jans boterkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 651687242215r
, de erfgenamen van wijlen de weduwe van Vinckelboskapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 651687242215r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 651687242215r
PIETERS, JANKEwijlen Jancke Pytters erflater Zoutsloot 651687242215r
DROST, KLAAS LAMMERTSwijlen Claes Lammerts Drosterflater Zoutsloot 651687242215r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters koemelkerverkoper Zoutsloot 651687242215r
SASKERS, FROUKJE Frouckjen Saskers verkoper Zoutsloot 651687242215r
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerts gortmaker (mr. -)verkoper