Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de verwerkte resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-29 13:17:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2420271v 20-01-1689 Jan Freerx bakker naastligger ten zuiden
2350088v 15-10-1643 Crijne Hansen mr. verkoper
2290226v 14-08-1614 Mathijs Matthyssen mr. naastligger ten oosten
2350137r 08-09-1644 Nanne Oenes mr. koper en huurder voor GG 331:00:00 huis en woning (Sint Odolphisteeg)
2350180r 13-04-1645 Wytse Pytters c.u. mr. naastligger ten zuiden
2350180r 13-04-1645 Wytse Pytters c.u. mr. verkoper
2380018va 18-01-1663 Jan Symons mr. huurder
2490035v 16-01-1735 Ruird Symons mr. bakker naastligger ten noorden
2290250v 05-02-1615 Jan Wilhelmi? mr. naastligger ten westen
2640362r 23-04-1796 wijlen Geert Cloppenburg mr. kleermaker
2380008va 20-01-1661 Hector Hoitsma mr. koper voor GG 116:05:00 1/2 hovinge (Liemendijk)
2640362r 23-04-1796 Seerp IJsbrandy koopman
2640360r 28-04-1793 wijlen Johannes van Pruisen mr. broekmaker
2460019v 28-05-1718 de hof van Scalee pruikmaker naastligger ten westen
2640360r 28-04-1793 wijlen Hendrik Smitt executeur
2620070r 29-01-1786 Johannes Spannenburg koopman naastligger ten noorden
2630115r 14-06-1789 Johannes Harmens ter Mos bleker
2470141v 31-10-1728 Johannes Fransen mr. slager naastligger ten westen
2290220r 05-06-1614 een kleine steeg van Dierck Claeses kleine steeg, ? naastligger ten westen
2350068v 23-04-1643 Gerbrich Tiommes burger ? niaarnemer
2290220r 05-06-1614 Hans Sipckes ? ? naastligger ten westen
2430392v 15-01-1699 oud burgemeester Jan Symons Bijlaan ? verkoper van 1/4
2460043v 19-03-1719 Sibrant Sibrandes Kannegieter c.u. ? koper voor CG 140:00:00 huis (Vianen ZZ [staat: Both Apothekerstraat])
2430354r 13-03-1698 Jan Hendrix Karlemeer ? koper voor CG 165:00:00 (Hofstraat NZ, waarschijnlijk Hofstraat 45)
2390088v 17-02-1667 Jan Jansen ? portier koper voor GG 26:14:00 kamer (stadsvesten)
2380093v 17-03-1661 Geert Albarts ?? c.u. ?? koper voor GG 67:00:00 kamer (Rapenburg NZ)
2300015r 14-01-1616 Jan Joostes ?? koopman wonende in Amsterdam
2350068v 23-04-1643 wijlen burgemeester Gerrit ?muller/molenaar
2340114v 08-11-1640 Sara Andriys* aandraagster naastligger ten oosten
2350092v 26-11-1643 de erven van Sara aandraaister naastligger ten noorden
2400031ra 16-01-1676 Jacobus Crol academiae secretaris binnen Franeker
2400171v 10-01-1675 dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper
2400172r 10-01-1675 dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper
2400170v 10-01-1675 de in de volgende akte genoemde kamer van dr. W. Knijff academiae secrets. naastligger ten westen
2400170v 10-01-1675 dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper
2400171r 10-01-1675 dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper
2400173v 10-01-1675 dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper
2400174r 10-01-1675 dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper
2400172v 10-01-1675 dr. Wilhelmus Knijff academiae secrets. verkoper
2400173r 10-01-1675 dr. Wilhelmus Knijff academiae secrets. verkoper
2490184r 02-06-1737 R. Backer actuarius en advocaat (te betalen aan R.Backer 1 stuiver voor ieder goudgulden)
2360270r 21-05-1654 Teunis Alberts adelborst onder de comp.van de capt.jonker Johan van Roorda, garnzoen verkoper
2580259v 12-05-1776 Jacob S. Kuiper administrateur mouterij en turfhuis
2550111r 06-12-1761 oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper voor GG 351:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug], waarschijnlijk Franekereind 2)
2640223r 21-09-1794 R. H. Altena advocaat wonende in Leeuwarden
2420096r 26-07-1685 dr. Georgius Atsma advocaat verkoper
2460153r 13-12-1722 dr. Franciscus Frisius advocaat verkoper van 1/3
2640189r 11-05-1794 S. Gratama advocaat
2640054r 11-11-1792 Seerp Gratama advocaat koper voor GG 15:00:00 huis (Beresteeg, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 17)
2630078v 25-01-1789 dr. Seerp Gratema advocaat koper voor CG 1647:09:00 pakhuis en achterhuis (Noorderhaven NZ tot de Droogstraat, waarschijnlijk Noorderhaven 93)
2640063v 02-12-1792 Seerp Gratema advocaat koper voor CG 478:16:00 (Grote Kerkstraat NZ hoek ten westen van de Beeresteeg, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 17)
2680040v 24-01-1808 Jacob Hanekuik advocaat verkoper
2680040v 24-01-1808 Jacob Hanekuik advocaat
2680042v 24-01-1808 Jacob Hanekuik advocaat curator
2670242v 11-05-1806 W. J. Hanekuik advocaat
2670244r 11-05-1806 W. J. Hanekuik advocaat
2680124r 04-09-1808 W. J. Hanekuik advocaat koper voor CG 150:00:00 huis (Lammert Warndersteeg WZ [staat: Kruisstraat NZ], waarschijnlijk Kruisstraat 3)
2680124r 04-09-1808 W. J. Hanekuik advocaat koper voor CG 150:00:00 huis (Lammert Warndersteeg WZ [staat: Kruisstraat NZ], waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 8)
2680158v 27-11-1808 W. J. Hanekuik advocaat verkoper
2680280r 03-09-1809 W. J. Hanekuik advocaat
2680283r 03-09-1809 W. J. Hanekuik advocaat verkoper
2640028v 29-04-1792 Wybe Hanekuik J.U.D. advocaat verkoper
2650139r 17-02-1799 dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper
2650140r 17-02-1799 dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper
2650145r 17-02-1799 dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper
2380183r 01-03-1663 wijlen dr. Gerardus Hardomans advocaat
2320155v 04-09-1630 erven van wijlen mr. Gerryt Hardomans advocaat verkoper (advocaat voor de hove van Friesland )
2390199r 21-03-1669 dr. Gerhardus Heslinga burger c.u. advocaat koper voor GG 91:00:00 1/2 woning of kamer (Kerkpad WZ [staat: westzuidwest van het groot kerkhof])
2440079v 06-10-1700 dr. Georgius Hiddema advocaat wonende in Leeuwarden verkoper
2470240r 06-03-1729 Georgius Huber advocaat
2640243v 01-03-1795 Johannes Munniks advocaat wonende in Heerenveen koper voor CG 1900:00:00 huis, pakhuis en tuin (Rozengracht NZ, waarschijnlijk Rozengracht 21)
2620159r 04-02-1787 de heer Ev. Oosterbaan advocaat
2620187r 04-03-1787 Evert Oosterbaan advocaat verkoper
2450306r 14-11-1717 dr. Titus Sloterdijk advocaat
2430199v 19-01-1696 wijlen dr. Theotardus van der Sluis advocaat
2420084v 15-02-1685 Theotardus van der Sluys advocaat wonende in Leeuwarden
2600130v 23-09-1781 Stambke advocaat huurder
2650079r 11-03-1798 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat verkoper (voor 4/5 deel voor verdere erfgenamen)
2650159r 21-04-1799 Henri Philip Stambke advocaat
2650160r 21-04-1799 Henri Philip Stambke advocaat
2650161v 21-04-1799 Henri Philip Stambke advocaat
2650166v 07-07-1799 Henri Philip Stambke advocaat
2640028v 29-04-1792 Phliip Stambke J.U.D. advocaat verkoper
2630144r 20-09-1789 Henricus Westra advocaat koper voor GG 120:00:00 huis (Droogstraat ZZ)
2650301r 15-03-1801 Henricus Westra advocaat koper voor CG 421:05:00 huis of pakhuis en lege ruimte gebruikt als smederij (Zuiderhaven ZZ tussen de Landswerf en drijfbrug, waarschijnlijk Zuiderhaven 28)
2630094v 01-03-1789 dr. Henricus Jans Westra advocaat koper voor GG 51:00:00 huis (Scheffersplein WZ [staat: Zoutsloot] bij de zeemtouwerij)
2680033v 17-01-1808 Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper
2680040v 24-01-1808 Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper
2680040v 24-01-1808 Sjoerd S. Wijma advocaat
2680042v 24-01-1808 Sjoerd S. Wijma advocaat curator
2680048v 24-01-1808 Sjoerd S. Wijma advocaat koper voor CG 1800:00:00 huis (Hoogstraat NZ wijk B-037, waarschijnlijk Hoogstraat 5)
2680088r 03-04-1808 Sjoerd S. Wijma advocaat
2680294v 12-11-1809 Sjoerd S. Wijma advocaat
2350092r 26-11-1643 dr. Johannes Gualtheri advocaat bij het hof van Friesland verkoper van 1/2
2350092r 26-11-1643 dr. Johannes Gualtheri advocaat bij het hof van Friesland verkoper van 1/2
2640179v 04-05-1794 curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris wonende in Leeuwarden verkoper
2640193v 18-05-1794 Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper
2640195r 18-05-1794 Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris
2680287r 01-10-1809 Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper
2680287r 01-10-1809 Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper
2550051r 18-01-1761 dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris verkoper
2560222r 16-11-1766 dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris koper voor CG 101:07:00 huis (Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort], waarschijnlijk Zuidersteeg 7)
2620159r 04-02-1787 de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper voor GG 1200:14:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 41)
2440024r 27-09-1699 Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Friesland verkoper
2440064v 07-04-1700 dr. Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Friesland wonende in Makkum verkoper
2420018v 13-01-1684 H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper
2420017r 13-01-1684 K. Nannings advocaat Hof van Friesland
2420018r 13-01-1684 K. Nannings advocaat Hof van Friesland
2640170v 19-01-1794 curator Willem Albarda advocaat Hof van Friesland wonende in Sint Annaparochie verkoper
2610248r 21-11-1784 vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper
2590221r 27-11-1779 Junius van Alema advocaat Hof van Friesland koper voor GG 153:00:00 huis (Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg], waarschijnlijk Ooievaarsteeg 23)
2610247v 21-11-1784 vroedsman Junius van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper
2640349r 02-10-1796 wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland
2410024ra 15-02-1680 dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland verkoper
2410024ra 15-02-1680 dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland
2470387r 04-02-1731 Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper
2420282v 07-04-1689 dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper voor GG 1200:00:00 huis op een dubbel erf (Noorderhaven ZZ 76/78 [staat: noorder nieuwe haven] bij de beurs, waarschijnlijk Noorderhaven 76)
2420282v 07-04-1689 dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper voor GG 1200:00:00 huis op een dubbel erf (Noorderhaven ZZ 76/78 [staat: noorder nieuwe haven] bij de beurs, waarschijnlijk Noorderhaven 78)
2420282v 07-04-1689 de koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden
2420282v 07-04-1689 de koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden
2400236r 18-06-1676 dr. Sybrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper voor GG 1105:08:00 1/2 huis (Voorstraat NZ tegenover de Suypmarkt, waarschijnlijk Voorstraat 81)
2430231r 10-05-1696 dr. Philippus Belida burger advocaat Hof van Friesland koper voor CG 130:00:00 hof (Duizenddeurensteeg OZ, waarschijnlijk Lanen 23)
2430231v 17-05-1696 dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper voor CG 185:00:00 tuintje of hof met bomen en prieel (Duizenddeurensteeg OZ, waarschijnlijk Lanen 23)
2430323v 28-11-1697 de gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper
2350221v 03-05-1646 dr. Arnoldus Bolten advocaat Hof van Friesland verkoper
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten zuiden
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten noorden
2530011r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530012v 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530014r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530014r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten zuiden
2530014r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530015v 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530015v 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2530017r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten oosten
2530017r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker naastligger ten noorden
2530017r 26-11-1752 Jacobus Braam J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker verkoper
2430001ra 18-12-1692 Taco Bruynsma J.U.D. advocaat Hof van Friesland curator
2480082v 16-03-1732 Johannes Clonckers advocaat Hof van Friesland
2480086r 20-04-1732 dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland
2480090r 04-05-1732 dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland
2430130r 20-01-1695 dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland wonende in Makkum verkoper van 1/2
2430130v 27-01-1695 dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland wonende in Makkum verkoper van 1/2
2430131r 27-01-1695 dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland wonende in Makkum verkoper van 1/2
2430131v 27-01-1695 dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland wonende in Makkum verkoper van 1/2
2430142r 10-02-1695 dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland wonende in Makkum verkoper
2430142v 10-02-1695 dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland wonende in Makkum verkoper van 1/2 (zie ook scan: 0243-0142r)
2410065va 21-01-1683 dr. Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2
2420122v 28-02-1686 Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden verkoper
2430001r 29-05-1692 Suffridus van Eelcoma J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8
2430352v 27-02-1698 dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland
2600223r 05-05-1782 Petrus Gosliga J.U.D. advocaat Hof van Friesland wonende in Sneek testamentaire administrator over de nagelaten goederen van
2620094v 25-06-1786 Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper voor CG 5500:00:00 huis, tuin en achterhuis (Voorstraat ZZ met achter naar de Lanen een vrije uitgang, waarschijnlijk Voorstraat 16)
2620231v 18-11-1787 dr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper voor GG 700:00:00 huis (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 79)
2640123v 01-09-1793 Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper voor GG 53:00:00 woning en weefwinkel (Liemendijk)
2630011v 22-06-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland
2630024r 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 voor GG 470:00:00 huis en hof (Kerkpad WZ 4/10 [staat: aan het groot kerkhof], waarschijnlijk Kerkpad 4)
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 voor GG 470:00:00 huis en hof (Kerkpad WZ 4/10 [staat: aan het groot kerkhof], waarschijnlijk Kerkpad 6)
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 voor GG 470:00:00 huis en hof (Kerkpad WZ 4/10 [staat: aan het groot kerkhof], waarschijnlijk Kerkpad 8)
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 voor GG 470:00:00 huis en hof (Kerkpad WZ 4/10 [staat: aan het groot kerkhof], waarschijnlijk Kerkpad 10)
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper
2630025v 31-08-1788 dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper
2340111v 23-08-1640 burgerhopman dr. Johannis Gualtery advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden
2340080v 10-02-1639 dr. Johannes Gualtheri c.u. advocaat Hof van Friesland koper voor GG 1100:21:00 1/2 huis met plaats en hof incl. bomen en plantage, alsmede het nieuwe gebouw me (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 44)
2340099r 16-02-1640 dr. Johannes Gualtherij burger advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden
2620242v 13-01-1788 dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper
2640125r 01-09-1793 W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper
2640268v 30-08-1795 W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper
2650143r 17-02-1799 W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland
2650141r 17-02-1799 dr. Wybo J. Hanekuik advocaat hof van Friesland
2640181r 04-05-1794 curator W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland verkoper
2680081r 20-03-1808 dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland
2680081r 20-03-1808 dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper
2650306r 19-04-1801 dr. Eylardus Folkardus Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper
2390178v 27-12-1668 dr. Hasius advocaat Hof van Friesland wonende in Dokkum
2430109v 09-09-1694 dr. Vincentius Heinsius advocaat Hof van Friesland
2450128v 16-11-1710 het huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden
2450128v 16-11-1710 dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland verkoper
2450187r 15-01-1713 dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden verkoper
2390128r 05-01-1668 dr. Wilhelmus Hillebrants advocaat Hof van Friesland koper voor GG 2040:00:00 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 13)
2600230r 02-06-1782 Nicolaus van Loon J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper
2640069v 16-12-1792 R. Nauta advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker
2580154v 01-05-1774 Rudolph Nauta advocaat Hof van Friesland wonende in Franeker
2320154r 26-06-1630 dr. Nicolaus Nicolai advocaat Hof van Friesland verkoper 1/2
2460225r 11-03-1725 dr. Folkerus Nijkerk advocaat Hof van Friesland wonende in Workum verkoper
2410002v 23-12-1677 Joannes Petreaus advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden verkoper
2430381v 06-11-1698 dr. Petrus Piersma J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper
2320141v 04-04-1630 dr. Piphron advocaat Hof van Friesland koper voor GG 326:00:00 1/2 huis met een plaatske daarachter tot aan de goten (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 12)
2320138r 14-02-1630 dr. Joanne Renio advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden
2590292v 12-11-1780 mr. Syds Schaaff J.U.D. advocaat Hof van Friesland
2430311v 05-09-1697 dr. Dominicus Slooterdiek advocaat Hof van Friesland koper voor CG 6300:00:00 zoutkeet met een steeg erbij (Scheffersplein OZ [staat: bij de Franekerpijpen]) (met op taxatie het zout, de pekel, de turf, t mot en de keetsgereedschappen)
2430360r 01-05-1698 dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland koper voor CG 200:00:00 huis met een potas branderij (William Boothstraat [niet vermeld])
2440146v 15-01-1702 Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland
2440180v 01-10-1702 dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkopers van 1/4
2440180v 01-10-1702 dr. Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland wonende in Sneek verkoper van 1/4
2420074r 25-01-1685 dr. Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden
2420083v 15-02-1685 Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden
2590150v 18-10-1778 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
2620066r 29-01-1786 Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten
2620066r 29-01-1786 Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland last- en procuratie hebbende (procuratie hebbende van dd 14-11-1785)
2620072v 05-02-1786 Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten
2620072v 05-02-1786 Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland (Procuratie hebbende van dd 14-11-1785)
2620074r 05-02-1786 Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden
2620074r 05-02-1786 Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland (Procuratie hebbende van dd 14-11-1785)
2630266v 14-11-1790 Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland koper voor CG 306:00:00 huis (Schritsen ZZ westelijke hoek van de Carl Visschersteeg , waarschijnlijk Schritsen 60)
2640103v 21-04-1793 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
2640345r 02-10-1796 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
2640347r 02-10-1796 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland redders van de boedel van
2640351v 02-10-1796 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
2650002r 06-11-1796 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
2650004r 06-11-1796 dr. Hendrik Philip Stambke advocaat Hof van Friesland
2580222r 03-09-1775 Henri Philip Stambke J.U.D. advocaat Hof van Friesland koper voor CG 90:00:00 hoving, zomerhuis, weefwinkel, bomen en planten (Achterstraat NZ [staat: bij de Karremanstraat])
2610179r 18-04-1784 Henrie Philip Stambke advocaat Hof van Friesland koper voor GG 1430:07:00 huis, tuin en achterwoning (Rozengracht ZZ [staat: op de hoek bij het Klein Vallaat], waarschijnlijk Rozengracht 2)
2640350r 02-10-1796 dr. Hendrik Philip Stamke advocaat Hof van Friesland
2510204r 10-12-1747 dr. Alexander Otto Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8
2510205r 10-12-1747 dr. Alexander Otto Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8
2430258r 06-12-1696 dr. Bernhardus Swalue advocaat Hof van Friesland wonende in Leeuwarden verkoper
2510204r 10-12-1747 dr. Bernhardus Johannes Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8
2510205r 10-12-1747 dr. Bernhardus Johannes Swalue advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8
2500221v 11-02-1742 dr. Cornelis Syvarda advocaat Hof van Friesland
2490207v 17-11-1737 Jacobus Tiallingii advocaat Hof van Friesland verkoper
2490074v 18-09-1735 Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden en
2490074v 18-09-1735 Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten en
2490074v 18-09-1735 Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper en
2560221v 16-11-1766 dr. Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper
2580241r 17-12-1775 Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper
2600047v 29-04-1781 Jacobus Tjallingii J.U.D. advocaat Hof van Friesland
2620235v 25-11-1787 dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 voor CG 5700:00:00 huis en tuintje (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 71)
2630139v 13-09-1789 dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper voor CG 1400:07:00 hegt gebouwde en florisante lijnbaan (Havenpoort, Geitjestek even buiten de)
2630265v 14-11-1790 Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper voor GG 979:00:00 huis en timmerwinkel (Noorderhaven NZ , waarschijnlijk Noorderhaven 73) (contract van 1784)
2620285v 30-03-1788 dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4
2620297r 06-04-1788 dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4
2630093r 01-03-1789 dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland
2460207v 03-12-1724 wijlen dr. Nicolaus Winsemius advocaat Hof van Friesland
2590139v 06-09-1778 Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland
2590140v 06-09-1778 Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland
2590141v 06-09-1778 Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper
2340043r 29-11-1637 wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en Assessor van het Krijgsgerecht van het F
2340043r 29-11-1637 wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en Assessor van het Krijgsgerecht van het F
2340043r 29-11-1637 wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en Assessor van het Krijgsgerecht van het F
2480352r 28-11-1734 Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester wonende in Leeuwarden hebbende approbatie van zijn vader
2480353r 28-11-1734 Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester wonende in Leeuwarden hebbende approbatie van zijn vader
2440303v 06-09-1705 Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneek wonende in Sneek verkoper
2440343r 05-09-1706 Alardus Scheltinga advocaat Hof van Friesland en secr. Van de delen binnen en buiten de d verkoper
2480299v 07-02-1734 Regneerus Braam advocaat Hof van Friesland en secretaris van Barradeel wonende in Sexbierum verkoper van 1/2
2360134v 10-11-1650 huis en brouwerij van dr. Andraeas Heemstra q.q. advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen naastligger ten zuiden
2360134v 10-11-1650 dr. Andraeas Heemstra q.q. advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingen verkoper
2470354r 03-12-1730 Romulus Backer Noorderhaven NZ, advocaat Hof van Friesland, oudsecretaris Barradeel (p.j.)
2450262v 08-03-1716 dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland, pensionaris van Leeuwarden verkoper
2380044r 15-04-1660 dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper voor GG 455:00:00 bouwland ca. 4 pm (Kerkpoort aan de Bolswardervaart bij Bejeterp, buiten de)
2450228v 25-11-1714 dr. Titus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland, vroedsman van Leeuwarden
2570222v 01-09-1771 Willem Cransen J.U.D. advocaat Hof van Groningen en Ommelanden
2580080r 14-03-1773 Sievert de Bok advocaat Hof van Holland wonende in Amsterdam verkoper
2600317r 23-11-1782 Ernst Willem van Wijdenbrug [niet van toepassing], advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit wonende in Groot Lankum onder Franeker betrokkene (akte van handelingsbevoegdheid)
2410074r 25-01-1680 Sibrandus Bechius advokaat Hof van Friesland koper voor GG 291:00:00 huis (Noorderhaven ZZ bij de Appelmarkt, waarschijnlijk Noorderhaven 90)
2410177v 01-01-1682 Philippus Belida advokaat Hof van Friesland koper voor GG 212:00:00 huis ([niet vermeld])
2410251r 25-02-1683 Philippus Belida burger, J.U.D. advokaat Hof van Friesland koper voor GG 1583:14:00 huis (Grote Bredeplaats NZ [staat: Rinnertspijp], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 31)
2410241v 14-01-1683 Claes Eelckes Eelcoma J.U.D. advokaat Hof van Friesland curator van het nagelaten weeskind van
2430260v 13-12-1696 Trijntie akkermaakster huurder
2350070v 28-05-1643 Yd Hayes alias viswijf naastligger ten oosten
2390117r 17-11-1667 Claes Douwes mr. ankersmid koper voor GG 2275:00:00 huis en ten zuiden hiervan een zoutstek, thans in gebruik als smederij, en nog e (Zuiderhaven ZZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 18)
2390127v 05-01-1668 Claes Douwes c.u. mr. ankersmid koper voor GG 1350:00:00 huis en hof (Zuiderhaven ZZ)
2390127v 05-01-1668 de smederij en hof van Claes Douwes c.u. mr. ankersmid naastligger ten westen
2400174v 10-01-1675 Claes Douwes mr. ankersmid naastligger ten oosten
2420019r 20-01-1684 Claes Douwes mr. ankersmid naastligger ten westen
2420107v 03-01-1686 wijlen Claes Douwes ankersmid voormalig eigenaar
2400167r 19-12-1674 Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper voor GG 875:00:00 nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter (Zuiderhaven ZZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 18)
2400174v 10-01-1675 het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen
2410235v 07-01-1683 de weduwe en de erven van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper
2420194v 03-04-1687 Dirck IJsbrandts mr. ankersmid
2420194v 03-04-1687 Pyter Jansen mr. ankersmid koper voor GG 350:00:00 huis met tuin (Zuiderhaven ZZ)
2500134r 20-11-1740 Pytter Lucas mr. ankersmid
2610146r 25-01-1784 Lucas Pieters mr. ankersmid verkoper
2380234v 16-10-1664 Foppe Sibrandts mr. ankersmid verkoper
2370187v 16-01-1659 Foppe Sibrants ankersmid naastligger ten oosten
2380218r 14-02-1664 Foppe Sybrand ankersmid verkoper
2360086r 26-05-1649 Foppe Sybrens c.u. mr. ankersmid koper voor GG 1800:00:00 huis, houtstek en hovinge (Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven])
2380129r 16-02-1662 Foppe Sybrens ankersmid naastligger ten westen
2430148v 31-03-1695 Pyter Jansen Ooy mr. ankersmid koper voor GG 500:00:00 (Noorderhavensbrug, op de hoek van de, waarschijnlijk Prinsenstraat 2) (huisnaam: de Hooge Tinne; korte beschrijving van het verkochte)
2430025r 18-12-1692 Pieter Jansen Oy mr. ankersmid koper voor GG 258:00:00 houten pakhuisje met een lege plaats erachter strekkend tot de stal van de erven (Zuiderhaven ZZ [niet vermeld], waarschijnlijk Zuiderhaven 6)
2360262v 19-03-1654 Aemilius Jacobi Banga apotecarius koper voor GG 267:00:00 hovinge met alle toebehoren (Liemendijk, bij de)
2360127v 31-08-1650 Nicolaus Bramius burger apotecarius koper voor GG 348:00:00 huis en lege plaats meet een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar (Nieuwstraat OZ [niet vermeld])
2360274v 08-10-1654 Cornelis Bonck apothecarius koper voor GG 285:00:00 hof met bomen en plantagie (Liemendijk (omtrent de))
2410192r 22-01-1682 steeg tussen Van der Uyl en Arjen Hansen van Hemert, apotheker naastligger ten westen
2300025r 25-02-1616 de hof van Both apotheker naastligger ten noorden
2350010v 24-04-1642 de hof van Gerryt apotheker naastligger ten westen
2420190r 20-02-1687 Sioerd Feddes apotheker huurder
2420187r 13-02-1687 Sjoerdt Feddes apotheker koper voor GG 550:00:00 huis (Voorstraat ZZ [staat: Vismarktspijp op de hoek van de Brede Plaats], waarschijnlijk Voorstraat 2)
2580162v 04-09-1774 burgervaandrig Feicke Feickens apotheker wonende in Sneek
2420211v 11-12-1687 Romkeyn Fijtses apotheker verkoper
2410029r 26-01-1679 Arjen Hansen apotheker verkoper en erfgenamen onder beneficie van inventaris van
2610213v 12-09-1784 gemeensman Claas Heins apotheker verkoper
2640278r 06-09-1795 wijlen Klaas Heins apotheker
2290205v 27-02-1614 Rintse Jeltes burger apotheker koper voor GG 130:10:00 tuin of kruidhof (Noorder nieuwe stad)
2290248r 29-01-1615 Rintse Jeltes apotheker
2300012v 14-01-1616 Rynse Jeltes burger apotheker crediteur (triumphant)
2320122r 17-01-1630 de plaats van Gerryt Pieters apotheker naastligger ten noorden
2320136r 14-02-1630 Gerryt Pieters apotheker naastligger ten oosten
2410229r 10-12-1682 Syts Pieters burger apotheker koper voor CG 750:00:00 1/4 huis, tuin, .schuur en kamers ([niet vermeld])
2410229r 10-12-1682 Syts Pieters burger apotheker reeds eigenaars van de overige 3/4 parten
2440312r 17-01-1706 Syds Pietters burger apotheker koper voor GG 350:00:00 huis (Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat aan de zuidwestkant van de Vismerktspiep], waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 2)
2350211r 01-03-1646 kleine huis van verkoper Abram Pyters c.u. apotheker naastligger ten noorden
2350211r 01-03-1646 Abram Pyters c.u. apotheker verkoper
2360030r 22-04-1648 Gerrit Pyters apotheker naastligger ten westen
2350112r 04-02-1644 de weduwe van Gerryt Pyters apotheker naastligger ten oosten
2350173r 16-03-1645 Abraham Pytters apotheker naastligger
2350215v 05-04-1646 Abraham Pytters burger apotheker geniaarde koper
2420097r 26-07-1685 Syds Pytters oud apotheker wonende in Wieuwert verkoper
2430392v 15-01-1699 Syds Pytters apotheker huurder
2390092v 03-03-1667 Sydts Pytters burger apotheker koper voor CG 210:00:00 hof (Rozengracht ZZ [staat: kleine sluis], waarschijnlijk Rozengracht 6)
2390018va 28-04-1667 Sydts Pytters c.u. apotheker koper voor CG 210:00:00 1/2 hof (Rozengracht ZZ [staat: zwart verlaat achter het huis van de verkoper], waarschijnlijk Rozengracht 10)
2420023r 27-01-1684 Sydts Pytters apotheker naastligger ten oosten
2430147v 03-03-1695 Zydts Pytters burger apotheker
2410171r 16-10-1681 Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden
2350097r 14-01-1644 Folckert Tietes apotheker wonende in Leeuwarden verkoper
2410152r 13-02-1681 wijlen Meyle Uylckes apotheker naastligger ten zuiden
2470215v 12-12-1728 Reyner Wybes burger apotheker koper voor GG 260:00:00 huis (Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats], waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 8)
2430004ra 25-02-1694 Rein Zytses apotheker
2500226v 04-03-1742 Johannes Acama burger apotheker koper voor CG 117:10:00 kamer (Carl Visschersteeg)
2500300r 21-04-1743 Johannes Acama apotheker koper voor GG 1074:00:00 huis (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 14) (korte beschrijving)
2530158r 01-09-1754 Johannes Acama apotheker verkoper
2530173r 06-10-1754 Johannes Acama apotheker
2530216r 07-09-1755 Johannes Acama apotheker
2660163r 21-11-1802 H. Addens apotheker
2440301v 21-06-1705 Simon Biddema apotheker koper voor GG 216:16:00 hof met zomerhuis (Bothapothequersstraat, waarschijnlijk Romastraat 6)
2600070v 20-05-1781 de heer Anthonius van Blankendaal apotheker wonende in Franeker
2370187r 16-01-1659 Cornelis Boncq burger c.u. apotheker koper voor GG 2080:08:05 4/7 huis (Voorstraat ZZ bij de Butterbrug, strekkende van voor van de straat naar achter tot de steeg, waarschijnlijk Voorstraat 49)
2400031va 06-02-1676 Cornelis Boncq apotheker
2400031va 06-02-1676 Cornelis Boncq apotheker
2450259r 09-02-1716 Gouke Braam burger apotheker verkoper
2460044r 16-04-1719 Gouke Braam apotheker
2410257r 25-03-1683 Goverius Braam apotheker gecommitteerden uit de crediteuren van
2410258v 25-03-1683 Goverius Braam burger apotheker koper voor GG 345:07:00 huis (Bildtstraat, waarschijnlijk Bildtstraat 25)
2410258v 25-03-1683 Goverius Braam burger apotheker naastligger ten oosten
2420255r 09-12-1688 Jouke Claasen Braam burger apotheker verkoper
2420202v 12-06-1687 Gouke Clases Braam burger apotheker verkoper
2420204r 12-06-1687 Gouke Clases Braam burger apotheker verkoper
2460038v 19-02-1719 Braem apotheker
2400238v 18-06-1676 Gaberius Braem apotheker naastligger ten westen
2400091v 25-02-1672 Gaverinus Braem apotheker naastligger ten westen
2410122v 02-01-1681 Gaverius Braem apotheker kopers
2420082r 08-02-1685 Gaverius Braem burger apotheker koper (veel bepalingen in akte o.a. over de deur aan het eind vd steeg)
2420082v 08-02-1685 Gaverius Braem apotheker naastligger ten noorden
2410047va 01-01-1682 Goucke Braem apotheker koper provisioneel voor GG 66:00:00 huis bestaande uit twee kamers (Nieuwstraat OZ [staat: Franekerpoortsdwinger aan het noordeinde van de Anjelierstraat])
2410255r 18-03-1683 Goverius Braem burger apotheker koper voor CG 590:00:00 hof, prieel en zomerhuis (Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven])
2420093r 03-05-1685 Goverius Braem burger apotheker koper voor GG 1860:00:00 zoutkeet (Lammert Warndersteeg OZ, waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 3) (heel veel bepalingen o.a. over de inventaris en turfhuis)
2430267r 10-01-1697 de hof van Goucke Claessen Braem apotheker naastligger ten oosten
2430269v 17-01-1697 Gouke Claessen Braem burger apotheker koper voor GG 800:00:00 huis (Noorderhaven NZ ?, waarschijnlijk Noorderhaven 91) (beknopte beschrijving van het verkochte; met een vrije uit- en ingang naar de Dr)
2420207r 25-07-1687 Gouke Clasen Braem burger apotheker
2350231v 04-10-1646 Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten westen
2370208r 10-04-1659 Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten
2370208r 10-04-1659 Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten
2370178v 15-12-1658 Claes Gerryts Braem apotheker naastligger ten westen
2400137r 15-02-1674 tuin en huis van Goucke Braems apotheker naastligger ten oosten
2400137r 15-02-1674 tuin en huis van Goucke Braems apotheker naastligger ten zuiden
2370192v 29-01-1659 Nicolaus Gerardi Bramius burger apotheker koper voor GG 93:00:00 huis (Lanen in de Bauck Koningssteeg, waarschijnlijk Lanen 71)
2370192v 29-01-1659 Nicolaus Gerardi Bramius burger apotheker naastligger ten oosten
2380174v 25-01-1663 Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper voor GG 2350:00:00 zoutkeet (Lammert Warndersteeg OZ, waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 3)
2500055r 11-10-1739 Johannes Conradi apotheker wonende in Leeuwarden
2500056v 11-10-1739 Johannes Conradi apotheker wonende in Leeuwarden
2500059v 11-10-1739 Johannes Conradi apotheker wonende in Leeuwarden
2500064r 18-10-1739 Johannes Conradi apotheker wonende in Leeuwarden
2540216v 02-09-1759 wijlen Johannes Conradi apotheker
2670215v 02-02-1806 Hilbrand Coster apotheker koper voor CG 400:00:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 74)
2520242r 02-10-1751 wijlen Gerardus Crab apotheker
2520244r 10-06-1752 wijlen Gerardus Crab apotheker
2450024v 13-03-1707 Gerhardus Crab apotheker wonende in Leeuwarden
2390190r 31-01-1669 Hendrik Faber apotheker huurder
2390206r 06-06-1669 Henricus Faber apotheker verkoper
2290230v 25-09-1614 Jan Faber burger apotheker wonende in Leeuwarden verkoper
2600157r 09-12-1781 T. Greidanus apotheker naastligger ten zuiden
2570208v 12-05-1771 Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4
2570208v 12-05-1771 Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4
2420230r 22-01-1688 Simon Grettinga apotheker bewoner
2420251v 16-09-1688 Simon Grettinga burger apotheker naastligger ten noorden
2420251v 16-09-1688 Simon Grettinga burger apotheker verkoper
2420277v 24-02-1689 Symen Grettinga apotheker naastligger ten oosten
2420277v 24-02-1689 Symen Grettinga apotheker naastligger ten zuiden
2410036va 23-01-1681 Symon Grettinga q.q. apotheker
2410036va 23-01-1681 Symon Grettinga q.q. apotheker verkoper van 1/2
2410036va 23-01-1681 Symon Grettinga q.q. apotheker verkoper van 1/2
2420077r 01-02-1685 Symon Grettinga apotheker huurder (p.j. (staat: 36 ducatons))
2550199v 15-05-1763 Tjeerd Greydanus apotheker koper voor CG 3350:00:00 huis (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 13)
2630089r 15-02-1789 Hannema apotheker naastligger ten oosten
2630089r 15-02-1789 Hannema apotheker naastligger ten noorden
2620212v 17-06-1787 Jacobus Hannema apotheker koper voor CG 4400:00:00 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 47) (korte beschrijving)
2640027v 22-04-1792 Jacobus Sjoerds Hannema apotheker koper voor GG 100:00:00 huis (Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen], waarschijnlijk Gardenierstraat 3)
2540163r 22-10-1758 Heins apotheker naastligger ten noorden
2640039v 02-09-1792 Heins apotheker naastligger ten oosten
2640039v 02-09-1792 Heins apotheker naastligger ten zuiden
2550191v 10-04-1763 Claas Heins apotheker koper voor GG 172:00:00 huis (Hoogstraat ZZ, waarschijnlijk Hoogstraat 6)
2550200v 15-05-1763 Claas Heins apotheker verkoper
2410227v 19-11-1682 Arjen van Hemert burger apotheker koper voor CG 100:00:00 2 kamers (Ooster stadsvesten bij de Moriaanstraat)
2410227v 19-11-1682 Arjen van Hemert burger apotheker naastligger ten zuiden
2410227v 19-11-1682 Arjen van Hemert burger apotheker naastligger ten westen
2410049ra 15-01-1682 Arjen van Hemert apotheker koper provisioneel voor GG 440:00:00 hof, 2 prieeltjes en woning (Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]) (in- en uitgang door de poort ten noorden van het huis genaamd de Zilverberg)
2420005v 18-11-1683 Arjen van Hemert burger apotheker koper voor CG 1000:00:00 huis en tuin (Kerkpoortstraat OZ [staat: niet genoemd], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 27)
2420005v 18-11-1683 Arjen van Hemert apotheker naastligger ten oosten
2420110v 10-01-1686 Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen
2420258r 16-12-1688 Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden
2420284r 07-04-1689 Arjen van Hemert burger apotheker koper voor GG 30:00:00 huis (Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk])
2420284r 07-04-1689 Arjen van Hemert burger apotheker koper voor GG 11:00:00 (Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk])
2430031v 15-01-1693 Arjen van Hemert apotheker koper voor GG 541:00:00 huis met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 91) (korte beschrijving)
2430095r 25-02-1694 Arjen van Hemert apotheker naastligger ten oosten
2430095r 25-02-1694 Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden
2430095r 25-02-1694 Arjen van Hemert apotheker naastligger ten noorden
2450234v 20-01-1715 Arjen van Hemert burger apotheker verkoper
2410185r 15-01-1682 Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper
2410192r 22-01-1682 Arjen Hansen van Hemert apotheker naastligger ten westen
2410249v 18-02-1683 Arjen Hansen van Hemert apotheker geniaarde koper
2410012ra 02-02-1679 Arjen Hansen van Hemert apotheker
2410012ra 02-02-1679 Arjen Hansen van Hemert apotheker
2410012ra 02-02-1679 Arjen Hansen van Hemert apotheker
2420095r 21-06-1685 Arjen Hansen van Hemert burger apotheker wonende in Amsterdam verkoper
2420188v 20-02-1687 Arjen Hansen van Hemert burger apotheker koper voor GG 400:00:00 tuin, prieel en zomerhuis (Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven], waarschijnlijk Zuiderhaven 6)
2420230r 22-01-1688 Arjen Hansen van Hemert burger apotheker koper voor GG 1000:00:00 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 23)
2430095r 25-02-1694 Arjen Hansen van Hemert apotheker koper door niaar voor GG 53:00:00 huis (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk])
2430227v 04-05-1696 het hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert burger c.u. apotheker naastligger (huisnaam: de Silverberg)
2410241r 07-01-1683 Arjen Hanses van Hemert burger apotheker koper voor GG 454:14:00 huis (Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Grote en Kleine Kerkstraat], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 15)
2410241v 14-01-1683 Arjen Hanses van Hemert burger apotheker koper voor CG 68:00:00 schuur of peerdestal ( Moriaanstraat NZ achter de grote kerk aan de)
2410241v 14-01-1683 Arjen Hanses van Hemert burger apotheker naastligger ten noorden
2410241v 14-01-1683 Arjen Hanses van Hemert burger apotheker naastligger ten oosten
2430186v 19-01-1696 Arrien Hanses van Hemert apotheker verkoper
2440308v 15-11-1705 curator Simon Hiddema apotheker verkoper
2440324r 07-02-1706 Simon Hiddema apotheker koper voor GG 150:00:00 hof (grote kerk, achter de)
2450156r 17-05-1711 het hoff van Simon Hiddema apotheker naastligger ten oosten
2660086v 28-03-1802 D. van der Hout apotheker naastligger ten westen
2660086v 28-03-1802 D. van der Hout apotheker naastligger ten westen
2660086v 28-03-1802 D. van der Hout apotheker naastligger ten noorden
2620023v 12-09-1785 Doede van der Hout apotheker koper voor GG 3670:21:00 huis, tuin en hovinge (Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt], waarschijnlijk Voorstraat 91)
2620031v 09-10-1785 Doede van der Hout apotheker huurder
2430057v 28-05-1693 Aemilius Jacobides burger apotheker wonende in Franeker
2380240v 04-12-1664 Vulthetus Jelgersma c.u. apotheker verkoper
2470056v 07-12-1727 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker geniaarde koper
2480051r 18-11-1731 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper
2490005r 28-11-1734 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker koper voor GG 900:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 92)
2490005r 28-11-1734 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker naastligger ten zuiden
2490207v 17-11-1737 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
2490003va 04-09-1735 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
2490003va 04-09-1735 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
2490003va 04-09-1735 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
2490008ra 25-09-1735 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
2490008ra 25-09-1735 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
2490008ra 25-09-1735 vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker
2500219v 11-02-1742 oud burgemeester Wiltetus Jelgersma apotheker curator
2370184r 15-01-1659 Wilthetus Jelgersma burger apotheker koper voor GG 1700:00:00 huis (Voorstraat NZ strekkende noordwaarts tot Timen Hayma , waarschijnlijk Voorstraat 47) (bepalingen over de paardenstal en de plaats)
2410052va 29-01-1682 Wilthetus Jelgersma apotheker koper provisioneel voor GG 226:14:00 huis (Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort, achter de de Karremanstraat uitlopende)
2370176ar 27-11-1658 Wulthetus Jelgersma c.soc. apotheker naastligger ten oosten
2390197v 14-03-1669 Wulthetus Jelgersma apotheker naastligger ten oosten
2380232v 09-10-1664 Simon Jorna apotheker koper voor GG 1525:00:00 1/2 huis genaamd het Engels huis (Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot aan de Baanstraat, waarschijnlijk Zuiderhaven 48) (huisnaam: het Engels Huis; beknopte beschrijving van het verkochte)
2410051ra 15-01-1682 gemeensman Symen Jorna apotheker bewoner
2390196v 21-02-1669 vroedsman Symon Jorna burger c.u. apotheker koper voor GG 500:00:00 huis (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk waar de Silverbergh uithangt], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 27) (huisnaam: de Silverbergh)
2420039r 20-04-1684 oud burgemeester Symon Jorna apotheker huurder
2450274r 29-11-1716 Gerhardus Krab apotheker wonende in Leeuwarden verkoper van 1/2
2400265r 25-03-1677 burgervaandrig Cleys Lantingh apotheker koper voor GG 1100:00:00 huis (Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] en kleine Suypmarkt, waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 19)
2410133v 16-01-1681 Cleys Lantingh apotheker naastligger ten noorden
2410133v 16-01-1681 Cleys Lantingh apotheker naastligger ten oosten
2670268v 23-11-1806 D. Lyklama apotheker huurder
2460207v 03-12-1724 Alexander van Marssum apotheker wonende in Leeuwarden
2460207v 03-12-1724 Martinus van Marssum apotheker wonende in Sneek verkoper
2570128v 03-09-1769 Johannes Mecima apotheker koper voor CG 2200:00:00 huis (Voorstraat ZZ hoek Turfhaven , waarschijnlijk Voorstraat 94) (huisnaam: de Spijkerton)
2580104v 05-09-1773 Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2
2580180r 06-11-1774 vroedsman Johannes Mecima apotheker verkopers
2590185r 27-06-1779 Johannes Mecima apotheker verkoper
2590188v 11-07-1779 Johannes Mecima apotheker koper voor CG 250:00:00 1/2 huis of zwavelraffinaderij (Harlingen, even buiten de Bildtpoort aan de dijksvoet onder de jurisdictie van) (en CG 550 voor de gereedschappen)
2590188v 11-07-1779 Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2
2370172av 25-09-1658 Jacobus Meilsma apotheker koper voor GG 515:00:00 kamer, hovinge met belvedere/zomerhuis (In het noorden van de stad Harlingen)
2370199r 19-02-1659 Jacobus Meilsma apotheker verkoper (kopers ontvangen 50 cg strijkgeld )
2580036v 30-08-1772 Alef van der Meulen apotheker naastligger ten oosten
2520138v 13-06-1751 oud burgerhopman Aleft van der Meulen apotheker koper voor GG 194:21:00 tuin met zomerhuis (Weverstraat ZZ, achter de Haantje Brouwerij en de grote kerk bij de)
2530060v 25-02-1753 Alef van der Meulen [staat: Muelen] apotheker koper voor GG 416:00:00 dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Grote Kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 31) (huisnaam: de Rode Deuren; korte beschrijving)
2370196v 19-02-1659 Jacobus Meylsma apotheker koper voor GG 2177:00:00 huis met daarachter een kamer (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 19)
2380083r 20-01-1661 Jacobus Meylsma apotheker verkoper
2330152v 11-10-1634 Gerryt Pyters Meylsma apotheker verkoper
2330157v 10-01-1635 Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper voor GG 75:00:00 grondpacht GG 4-00-00 (noorder nieuwestad)
2330158r 10-01-1635 Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper voor CG 110:00:00 huis en hovinge (noorder nieuwestad)
2330158r 10-01-1635 hovinge van Gerryt Pyters Meylsma apotheker naastligger ten oosten
2460153r 13-12-1722 Junius Munter n.u. apotheker naastligger ten zuiden
2420128v 25-04-1686 Livius Nauta burger apotheker
2400186r 24-01-1675 Ziricus Nauta apotheker koper voor GG 400:14:00 hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis (Rozengracht NZ tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort, waarschijnlijk Rozengracht 13)
2410011r 27-01-1678 Ziricus Nauta c.u. apotheker koper voor GG 101:00:00 huis (Alemans- of Tiberiussteeg, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 19)
2410019r 17-11-1678 Ziricus Nauta apotheker
2410052v 21-09-1679 Ziricus Nauta q.q. apotheker verkoper
2410145r 30-01-1681 Ziricus Nauta apotheker koper voor GG 247:00:00 hof (Kerkpoort, bij de)
2410056va 19-02-1682 Ziricus Nauta apotheker koper provisioneel voor GG 4000:00:00 zoutkeet en steeg (Scheffersplein OZ [staat: bij de Franekerpijp], waarschijnlijk Scheffersplein 19)
2420151r 13-06-1686 Ziricus Nauta burger apotheker gecommitteerden over de boedel van
2640166v 19-01-1794 Sicco P. Reynsma apotheker wonende in Franeker koper voor CG 2300:00:00 huis, tuin, brouwerij, stalling en mouterij (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 27) (huisnaam: de Lelie)
2430349r 13-02-1698 Livius Ripama apotheker curator
2430109v 09-09-1694 Livius Ripema apotheker
2430161v 01-09-1695 Livius Ripema apotheker naastligger ten oosten
2690045r 03-06-1810 Johannes Ruitinga apotheker koper voor CG 1000:00:00 1/3 terpentijnstokerij en huis (Bildtpoort wijk I-003, buiten de)
2690045r 03-06-1810 Johannes Ruitinga apotheker eigenaar van 1/3
2600040v 01-04-1781 W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen
2630182v 17-01-1790 Watse Ruitinga apotheker koper voor GG 1971:21:00 huis, bleekveld en agterhuis (Noorderhaven NZ nabij de groote Sluis, waarschijnlijk Noorderhaven 101)
2630182v 17-01-1790 Watse Ruitinga apotheker koper stal en wagenhuis (Droogstraat NZ)
2630185r 17-01-1790 Watse Ruitinga apotheker koper voor GG 25:00:00 dubbel pakhuis (Liemendijk)
2600204r 03-03-1782 Watze Ruitinga apotheker verkoper
2610154v 08-02-1784 Watze Ruitinga apotheker verkoper
2430103r 15-04-1694 Livius Rypema burger apotheker koper voor CG 150:00:00 huis en paardenstal (Drie Roemerssteeg WZ [staat: Dirck Lieuwes steeg], waarschijnlijk 't Poortje 3)
2440318r 24-01-1706 vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper
2440326v 21-02-1706 vroedsman Livius Rypema apotheker koper voor CG 100:00:00 woning met onder- en bovenkamer (Poortje OZ, het, waarschijnlijk 't Poortje 7)
2440329r 06-03-1706 vroedsman Livius Rypema apotheker
2450003v 28-11-1709 vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper
2430007r 04-09-1692 de tuin van Livius Rypma apotheker naastligger ten oosten
2470050v 30-11-1727 tuin van Schaef apotheker naastligger ten noorden
2470212v 05-12-1728 vroedsman Hendricus Schaef burger apotheker verkoper
2350245r 24-01-1647 Petrus Heronimus Sibersma burger apotheker koper voor GG 1061:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: recht achter de Grauwe Kat bij de twee bruggen], waarschijnlijk Heiligeweg 8)
2650092v 20-05-1798 Anne J. Tadema apotheker koper voor GG 1425:00:00 huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuis (Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt tussen Kleine Kerkstraat- en Katterugspijpen], waarschijnlijk Voorstraat 75) (het huis heeft ten oosten een steeg, waar ten oosten daarvan F. Callander een hu)
2660162r 14-11-1802 Anne Tadema apotheker verkoper van 1/4
2650027r 12-02-1797 Anne Jelles Tadema apotheker koper voor GG 868:21:00 huis (Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgragt], waarschijnlijk Brouwersstraat 3) (huisnaam: het Bolswarder Veer)
2540075v 19-06-1757 Tjalling Tallingii Pietersz apotheker koper voor GG 1500:00:00 deftig huis (Noordijs OZ, waarschijnlijk Noordijs 21) (kopers hebben een optie vd koop van een stukje tuin vd dhr. Gratama voor 600 cg)
2380048v 27-05-1660 Regnerus Templar apotheker verkoper
2390041r 04-03-1666 Regnerus Templar apotheker verkoper
2390208v 19-09-1669 Reiner Templar burger apotheker koper voor GG 2100:14:00 huis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 32)
2390207r 27-06-1669 Reyner Templer apotheker verkoper
2490207v 17-11-1737 Tialling Tiallingii apotheker verkopers van 7/12, broeders
2510078v 20-06-1745 keet van Tjallingii apotheker naastligger
2600047v 29-04-1781 Johannes Tjallingii apotheker wonende in Almenum verkoper
2490074v 18-09-1735 Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten noorden en
2490074v 18-09-1735 Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten oosten en
2490074v 18-09-1735 Tjalling Tjallingii apotheker verkoper en
2500073v 22-11-1739 Tjalling Tjallingii apotheker koper voor CG 7350:00:00 zoutkeet (Lammert Warndersteeg OZ, waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 3)
2540188v 14-01-1759 Tjalling Tjallingii apotheker verpachter grond
2550209v 05-06-1763 Tjalling Tjallingii c.u. apotheker huurder (p.j.)
2560004r 27-11-1763 Tjalling Tjallingii apotheker koper voor GG 56:14:00 woning (Lammert Warndersteeg WZ)
2540180r 10-12-1758 Tjalling Pieters Tjallingii apotheker koper voor CG 140:00:00 grondpacht (Noorderhaven ZZ tussen Vismarkt en Kettingbrug) (grondpacht bedraagt 7 cg en 10 strs)
2370180v 09-01-1659 Claes Fransen Visser apotheker koper voor CG 400:00:00 1/2 huis, loods en plaats (Rozengracht ZZ [staat: Zwart Vallaat], waarschijnlijk Rozengracht 40)
2390196v 21-02-1669 Rein Wijngaerden apotheker wonende in Amsterdam verkoper
2640164v 19-01-1794 Watze Ruitinga apotheker en chemist koper voor CG 500:00:00 stalling en wagenhuis (Droogstraat NZ)
2670075r 16-09-1804 W. Ruitinga apotheker en drogist naastligger ten oosten
2530211r 01-06-1755 Tjalling Pietrsz Tjallingii apotheker en koopman koper van 1/2
2440171r 30-04-1702 Arjen van Hemert apotheker en ontvanger wonende in Pingjum verkoper
2410056r 26-10-1679 Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen koper voor CG 250:00:00 huis ([niet vermeld], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 1)
2410056r 26-10-1679 Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten zuiden
2410056r 26-10-1679 Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten noorden
2650229r 20-04-1800 Jacobus Hannema apotheker en zoutbrander koper voor CG 207:00:00 huis (Zoutsloot WZ naast de zoutkeet van J. Alberda Med. dr.)
2550051r 18-01-1761 Tjalling Tjallingii apotheker en zoutbrander verkoper
2550119r 17-01-1762 Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander koper voor CG 180:00:00 woning (Kromme Elleboogsteeg op de hoek achter de zoutkeet van de koper)
2550119r 17-01-1762 Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander naastligger ten westen
2430269v 17-01-1697 Arjen van Hemert apotheker te Harlingen wonende in Pingjum verkoper
2680152v 20-11-1808 Wouter Burgershoff apothekersknecht
2680152v 20-11-1808 Wouter Burgershoff apothekersknecht
2590185r 27-06-1779 Watse Ruitinga apothekersknecht wonende in Leeuwarden koper voor CG 300:00:00 huis (Voorstraat ZZ hoek Turfhaven, waarschijnlijk Voorstraat 94) (huisnaam: de Spijkerton)
2670284v 14-12-1806 Adam Sterk apothekersknecht koper voor CG 600:00:00 huis (Spekmarkt OZ, waarschijnlijk Spekmarkt 1)
2680210v 29-01-1809 Adam Sterk apothekersknecht verkoper
2380003v 20-11-1659 Feyte Tieerts appelkoper naastligger ten oosten
2430017v 18-12-1692 kamer bewoond door Leentie appelverkoopster grondpacht verschuldigd aan dit huis
2430019v 18-12-1692 Leentie appelverkoopster huurder
2430069r 03-12-1693 Leentie appelverkoopster huurder
2610036v 23-03-1783 Pier Abes arbeider koper voor GG 105:00:00 weefwinkel en plaats (Karremanstraat, waarschijnlijk Karremanstraat 7)
2540050v 05-12-1756 Pyter Arjens arbeider verkoper
2580142v 20-02-1774 Wopke Bartles arbeider verkopers
2610151r 08-02-1784 Focke Carsten arbeider koper voor CG 100:00:00 huis (stadsvesten bij de Bildtpoortsmolen) (huisnaam: het Half Maakt Schip)
2560225r 07-12-1766 Hendrik Claases arbeider wonende in Kimswerd koper voor CG 400:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ op de hoek van de Kleine Kerkstraat, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 15)
2540255r 13-01-1760 Hendrik Daniels arbeider
2550201v 05-06-1763 Cornelis Dirks arbeider verkoper
2560056v 01-04-1764 Steffen Fransen arbeider verkoper
2570072r 18-09-1768 Steffen Fransen arbeider verkoper
2560064v 02-09-1764 Saake Gerbens arbeider wonende in Dronrijp
2660214r 13-02-1803 Jan Harmens arbeider verkoper
2560246r 22-02-1767 Gerben Hendriks arbeider
2670334r 31-05-1807 Wybe Hessels arbeider koper voor CG 70:00:00 huis (Pijpmakerssteeg wijk G-241, op het eind van de)
2530048v 21-01-1753 Albert Hiddes arbeider
2530197r 12-01-1755 Albert Hiddes arbeider
2600012r 21-01-1781 Jarig Jans arbeider wonende in Birdaard
2600012r 21-01-1781 Jarig Jans arbeider wonende in Birdaard
2610144r 25-01-1784 Jelle Jans arbeider verkoper
2620205v 13-05-1787 Sybe Jans arbeider verkoper
2630191v 17-01-1790 Sipke Jansen arbeider
2610157r 15-02-1784 Simon Jelles arbeider koper voor CG 600:00:00 huis en gedeelte van een hof (Rapenburg ZZ)
2620009r 29-05-1785 Simon Jelles arbeider verkoper
2590142v 13-09-1778 Murk Jetses arbeider wonende in Almenum verkoper van 1/5
2500221v 11-02-1742 de nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeider verkoper van 3/8
2610015r 19-01-1783 Jacobus Johannes arbeider verkoper
2650284v 18-01-1801 Pieter Johannes arbeider verkoper
2560064v 02-09-1764 Yep Mattheus arbeider
2560087v 09-12-1764 Keimpe Sakes arbeider verkoper
2540208r 20-05-1759 Hidde Sipkes burger arbeider
2630059r 30-11-1788 Tjerk Sjoerds arbeider verkoper
2550146r 05-09-1762 Willem Symens arbeider
2550142r 11-07-1762 Claas Tjerks arbeider wonende in Makkum verkoper
2550203r 05-06-1763 Claas Tjerks arbeider wonende in Makkum
2560094r 13-01-1765 Jentje Wieberens arbeider verkoper
2510108r 05-12-1745 Jan Ypes burger arbeider koper voor CG 360:00:00 huis (Grote Ossenmarkt ZZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 8)
2560145r 19-01-1766 Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2
2560146v 19-01-1766 Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2
2560148r 19-01-1766 Lucas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2
2560168r 16-03-1766 Luicas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2
2560180r 01-06-1766 Luicas Bos arbeider verkoper van 1/3 van 1/2
2560219r 09-11-1766 Luicas Bos arbeider verkoper
2610054v 22-06-1783 Arjen Pieters Dreyer arbeider wonende in Blija verkoper
2610054v 22-06-1783 Arjen Pieters Dreyer arbeider wonende in Blija verkoper
2620159r 04-02-1787 Johannes Kibbelaar arbeider
2620161r 04-02-1787 Johannes Kibbelaar arbeider
2620164r 11-02-1787 Johannes Kibbelaar arbeider
2660008r 07-06-1801 Jan Harmanus van Rooyen arbeider koper voor CG 141:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 33)
2580246v 21-01-1776 Wouter Gerbens van der Veen arbeider verkoper van 2/3
2590278r 28-05-1780 Heere Claasen arbeider in de zoutkeet koper voor GG 175:14:00 huis (Nieuwstraat)
2500270r 18-11-1742 Johan Pieters arbeider op het tigchelwerk koper voor CG 625:00:00 huis en weefwinkel (Zoutketen, bij de, tussen de Franekerpijpen en de Franekerpoort)
2480197v 08-02-1733 Hendrik Norel architect huurder
2380088v 17-02-1661 mr. Frids Pytters aritmaticus ende lieffhebber der mathematie consten ende zeevaert koper voor GG 480:00:00 huis (Schritsen NZ, aan de voorkant van de, waarschijnlijk Schritsen 55)
2410075v 25-01-1680 de gezamenlijke erven van Frids Pyters aritmethicus en schoolmeester verkoper
2560251r 15-03-1767 Douwe Annes assistent koper voor CG 596:00:00 huis (Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug, waarschijnlijk Schritsen 37)
2630271r 21-11-1790 wijlen Douwe Annes assistent
2630272v 21-11-1790 wijlen Douwe Annes assistent
2630274r 21-11-1790 wijlen Douwe Annes assistent
2460166r 17-01-1723 Jan Gerlofs assistent verkoper
2460166v 17-01-1723 Jan Gerlofs assistent verkoper
2630307r 13-02-1791 Age Heeres assistent koper voor GG 500:00:00 huis (Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ], waarschijnlijk Heiligeweg 23)
2650161v 21-04-1799 Jan Janzen oud assistent huurder (p.j.)
2490221v 19-01-1738 Bote Oebeles assistent huurder achterhuis
2530107r 21-10-1753 Jan Sybrands assistent koper voor GG 230:00:00 woning met tuintje en bleekveld (Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg], waarschijnlijk Sint Odolphisteeg 9) (beschrijving van de indeling, met fraaie wijnstok)
2530209r 01-06-1755 Jan Sybrands assistent verkoper
2560102v 24-03-1765 Jan Sybrens assistent huurder (p.j.)
2450226v 18-11-1714 wijlen Jacobus Wetsensius assistent
2450199r 20-08-1713 Dirck Doeckes assistent bij de Admiraliteit koper voor CG 759:00:00 huis (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 12)
2430135r 27-01-1695 Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper voor GG 113:00:00 huis (Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp], waarschijnlijk Brouwersstraat 15) (korte beschrijving van het verkochte)
2550072v 24-05-1761 Anne Oenes assistent bij de Admiraliteit koper voor GG 252:00:00 huis (Schritsen ZZ, waarschijnlijk Schritsen 4)
2640196v 18-05-1794 curator Thijs Saake Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper
2630274r 21-11-1790 Tijs Saakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit koper voor GG 305:00:00 huis (Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug, waarschijnlijk Schritsen 37)
2630379r 02-05-1790 Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper
2630379r 02-05-1790 Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper
2610158v 29-02-1784 Douwe Annes assistent bij het Gerecht der Stad
2520117v 07-03-1751 Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit
2520119r 07-03-1751 Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit
2450049v 22-01-1708 Dirk Doekes assistent gewaldige provoost bij de Admiraliteit geniaarde koper
2610073r 31-08-1783 Rein Annes assistent provoost bij de Admiraliteit verkoper
2530259r 07-03-1756 wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester
2530260v 07-03-1756 wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester
2380016ra 04-01-1663 Heere Clasen mr. baanknecht koper voor GG 530:22:00 dwarshuis (Zoutsloot NZ)
2550182v 16-01-1763 Foppe baantjer huurder achterkamer
2410120v 25-12-1680 Jan baantjer naastligger ten westen
2430198r 19-01-1696 Jan baantjer naastligger ten zuiden
2450120r 20-04-1710 Jan baantjer naastligger ten westen
2430099r 11-03-1694 bewoner Claes Claesen baantjer naastligger ten noorden
2430100r 25-03-1694 Claes Claessen c.u. baantjer huurder
2610158v 29-02-1784 Dirk Dirks baantjer bewoner
2610158v 29-02-1784 Dirk Dirks baantjer verkoper
2590155r 08-11-1778 Jelle Hendriks baantjer verkoper
2650104r 02-09-1798 Simon Jacobs baantjer koper voor CG 400:00:00 huis (Zoutsloot NZ [staat: op de hoek van de Bargeburen bij de pijp], waarschijnlijk Zoutsloot 25)
2470070r 18-01-1728 wijlen Pyter Jansen baantjer
2660216r 27-02-1803 Jacob Lieuwes baantjer wonende in onder Almenum koper voor CG 62:00:00 woning (Bildtpoort, bij de)
2520125v 28-03-1751 Faas Pieters baantjer wonende in jurisdictie van Harlingen koper voor GG 62:00:00 woning (Bargebuurt WZ op de hoek van het Poortje, waarschijnlijk Bargebuurtspoortje 2)
2510166v 29-01-1747 Faas Pyttes baantjer wonende in onder de juridictie Harlingen koper voor GG 291:07:00 huis (Poortje OZ, Kleine Bredeplaats in het, waarschijnlijk 't Poortje 7) (korte beschrijving)
2690066r 07-10-1810 Klaas Rintjes baantjer koper voor CG 8:00:00 plek ledige grond (Achterstraat NZ 11/13 [staat: Liemendijk] wijk A-181, waarschijnlijk Achterstraat 11)
2420056v 14-12-1684 Wessel Symens baantjer koper voor CG 70:00:00 (of 50 GG) (Liemendijk)
2500238r 10-06-1742 Haentie Willems burger baantjer koper voor CG 102:00:00 woning (Noordermolen, bij de)
2640199v 25-05-1794 Leutje Wybrens baantjer verkoper
2590121r 29-03-1778 Luittje Wybrens baantjer koper
2580016r 08-03-1772 Wybe Wybrens baantjer
2590121r 29-03-1778 Wybe Wybrens baantjer koper voor GG 117:07:00 lijnbaan (stadsvesten bij het Noorderhoofd, waarschijnlijk Noorderhoofd 1)
2600285r 06-10-1782 Ype Hessels baantjersknecht koper voor GG 175:21:00 huis (Karremanstraat op de hoek bij de pijp, waarschijnlijk Karremanstraat 19)
2320144v 10-04-1630 Boldewijn backer naastligger ten zuiden
2390143v 02-02-1668 Ruierd Ulbes mr. backer koper voor GG 180:00:00 schuur (Zuiderpoort, bij de)
2480023v 02-09-1731 wijlen Drogenham bakenmeester
2420158v 12-12-1686 Reyner Jacobs baker naastligger ten westen
2400216r 30-01-1676 de erven van Aede bakker naastligger ten oosten
2340138r 07-03-1641 Aernt bakker naastligger ten zuiden
2330167r 18-04-1635 Albert bakker naastligger ten westen
2430167r 29-09-1695 andere kamers o.a. van Allert bakker naastligger ten zuiden
2430398v 15-01-1699 Allert c.s. bakker naastligger ten westen
2320116v 03-01-1630 Boldewijn bakker naastligger ten oosten
2460037r 22-01-1719 Botte bakker naastligger ten zuiden
2380092v 10-03-1661 Claes bakker koper voor GG 90:00:00 kamer (Rapenburg ZZ)
2350099r 14-01-1644 Cornelis bakker naastligger ten zuiden
2440320r 24-01-1706 Doitsen bakker naastligger ten oosten
2450232r 06-01-1715 het huis van Doytze bakker naastligger ten oosten
2600273r 15-09-1782 Edsger bakker huurder
2600273r 15-09-1782 Edsger bakker naastligger ten oosten
2360156v 08-02-1651 Feicke bakker verkoper
2360242v 18-09-1653 Geert bakker naastligger ten noorden
2560191r 15-06-1766 kinderen van Gerben bakker naastligger ten westen
2350071r 28-05-1643 Gerrit bakker naastligger ten zuiden
2340051r 19-01-1638 Hendrik bakker huurder
2460115r 07-09-1721 Jacob bakker naastligger ten noorden
2310058v 19-02-1625 Jan bakker naastligger ten westen
2350227r 14-06-1646 Jan bakker naastligger ten westen
2390110r 30-06-1667 Jan bakker naastligger ten zuiden
2540156v 10-09-1758 Johannes bakker naastligger ten oosten
2440100r 13-02-1701 Lieuwe bakker naastligger ten oosten
2370175av 21-11-1658 huis op de hoek vd Droogstraat van Luile bakker naastligger ten noorden
2390056r 04-11-1666 Meinert bakker naastligger ten westen
2390124v 29-12-1667 Meinert bakker naastligger ten zuiden
2400028ra 07-03-1675 Meynert bakker naastligger ten westen
2380223r 06-03-1664 Pier bakker naastligger ten zuiden
2480303r 14-02-1734 de erven van Pieter bakker naastligger ten westen
2340047v 31-12-1637 Piter bakker naastligger ten oosten
2420049v 07-09-1684 Poppe bakker huurder van 1/2
2390082r 03-02-1667 wijlen Pytter bakker
2420063r 04-01-1685 het huis van Pytter bakker naastligger ten oosten
2380235r 16-10-1664 Schelte bakker naastligger ten zuiden
2390003ra 22-01-1665 Schelte bakker bewoner
2360079r 07-04-1649 Tiallingh bakker bewoner
2360082v 14-04-1649 Tiallingh bakker verkoper
2290204r 13-02-1614 Wigbolt bakker naastligger ten oosten
2400045r 09-04-1671 Willem bakker naastligger ten noorden
2430252v 08-11-1696 Willem Aarents burger mr. bakker geniaarde koper
2430252v 08-11-1696 Willem Aarents burger mr. bakker huurder
2390003va 05-02-1665 Broer Ables bakker
2380111r 10-11-1661 Broer Aebelus c.u. bakker koper voor GG 553:00:00 huis (Rapenburg ZZ bij de Kerkpoort)
2400038r 05-02-1671 Rinnert Aernts bakker koper van 1/2
2400038r 05-02-1671 Rinnert Aernts bakker
2340077r 16-01-1639 Bartl Alberts bakker geniaarde koper
2650081v 25-03-1798 Marten Alberts mr. bakker
2440096r 16-01-1701 Wieger Alberts mr. bakker huurder
2420051r 21-09-1684 Wyger Alberts burger mr. bakker koper voor GG 245:00:00 huis (Franekerpoortsdwinger, bij de)
2420151r 13-06-1686 Wyger Alberts burger c.u. mr. bakker verkoper
2420249v 02-09-1688 Wyger Alberts burger mr. bakker verkoper
2430394v 15-01-1699 Wyger Alberts mr. bakker
2440046r 28-01-1700 Wyger Alberts mr. bakker koper voor CG 400:08:08 huis (Hofstraat ZZ hoek nevens de Leertouwersbrug, met Almenum in de gevel, waarschijnlijk Rozenstraat 1) (huisnaam: Almenum)
2450014r 16-01-1707 Wyger Alberts mr. bakker verkoper (nu in oost-indie)
2610003ra 21-09-1783 Ale Ales Schritsen NZ, mr. bakker wonende in Minnertsga (p.j.)
2610003ra 21-09-1783 Ale Ales mr. bakker wonende in Minnertsga
2620171r 25-02-1787 Ale Ales mr. bakker wonende in Minnertsga verkoper
2610003ra 21-09-1783 wijlen Wouter Ales mr. bakker verkoper
2490164r 13-01-1737 Freerk Alkes mr. bakker wonende in Franeker koper voor CG 2400:00:00 huis, bakkerij en pakhuis (Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] bij de Blauwe Trappen, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 25)
2500143v 15-01-1741 Freerk Alkes mr. bakker verkoper
2340003r 21-02-1636 huis van de weduwe van Douwe Allardts bakker naastligger ten noorden
2640336r 04-09-1796 Anske Alles mr. bakker koper voor GG 1050:00:00 huis en bakkerij (Bildtstraat OZ, waarschijnlijk Bildtstraat 13)
2390005ra 26-02-1665 Pieter Andries bakker
2480101r 31-08-1732 Ruird Andris mr. bakker naastligger ten noorden
2590304v 14-03-1779 Tjeerd Annes mr. bakker koper provisioneel voor GG 500:00:00 huis (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 73)
2440124v 18-09-1701 Willem Arents mr. bakker naastligger ten zuiden
2340035r 09-06-1637 Claes Ariens c.u. bakker koper voor GG 1243:00:00 huis (Rommelhaven ZZ hoek Noordijs [staat: noorderhoek Oosterwal], waarschijnlijk Rommelhaven 26)
2400015r 05-06-1670 Willem Aris bakker koper voor CG 610:00:00 huis (Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat naar de Karremanstraat strekkende], waarschijnlijk Karremanstraat 20)
2400197r 21-03-1675 Willem Aris mr. bakker koper voor CG 25:04:00 lege plaats en kamer (Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat])
2410120v 25-12-1680 Willem Aris bakker verkoper
2420062r 04-01-1685 Willem Aris mr. bakker geniaarde koper
2420062r 04-01-1685 Willem Aris mr. bakker geniaarde koper
2420071v 25-01-1685 Willem Aris mr. bakker koper voor GG 80:00:00 2 kamers met een tuintje c.o.a. (Karremanstraat)
2620180r 25-02-1787 Frans Arjens mr. bakker koper voor GG 1000:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Turfdragersbrug, waarschijnlijk Heiligeweg 66)
2620181r 25-02-1787 Frans Arjens mr. bakker
2620181r 25-02-1787 Frans Arjens mr. bakker
2630319r 24-04-1791 Frans Arjens mr. bakker verkoper
2630352v 23-10-1791 Frans Arjens mr. bakker verkoper
2640115r 14-07-1793 Frans Arjens mr. bakker huurder (p.j.)
2640156r 01-12-1793 Frans Arjens mr. bakker koper voor GG 490:07:00 zomerwoning met tuin met daarin huis (Hofstraat ZZ uitgaande op de Rosegracht, waarschijnlijk Hofstraat 26)
2640177v 16-03-1794 Frans Arjens mr. bakker geniaarde koper van 1/2
2470221v 16-01-1729 Hans Arjens mr. bakker verkoper van 3/4
2420022r 20-01-1684 Sybren Arjens mr. bakker naastligger ten zuiden
2430141r 10-02-1695 Sybren Arjens bakker naastligger ten oosten
2430394r 15-01-1699 wijlen Sybren Arjens mr. bakker
2430398v 15-01-1699 wijlen Sybren Arjens mr. bakker
2430244v 20-09-1696 Watze Arjens mr. bakker wonende in Terschelling
2410085v 01-02-1680 Willem Arjens bakker naastligger ten noorden
2410032va 02-01-1681 Willem Arjens mr. bakker naastligger ten noorden
2420215r 24-12-1687 Willem Arjens bakker naastligger ten noorden
2430226v 03-05-1696 Sybren Arriens bakker koper voor CG 600:00:00 huis (Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort])
2350036r 04-12-1642 Peter Ates bakker koper
2350028v 09-10-1642 Piter Ates bakker
2470211v 05-12-1728 Jan Aukes bakker naastligger ten zuiden
2360110v 16-02-1650 Cornelis Bastiaens c.u. bakker verkoper
2360149v 18-01-1651 Cornelis Bastiaens burger bakker koper voor GG 2850:00:00 huis (Franeker Pijpen (bij de), waarschijnlijk Franekereind 19)
2360151v 26-01-1651 Cornelis Bastiaens bakker verkoper
2400029va 14-03-1675 Ysack Bastjaens mr. bakker koper provisioneel voor GG 486:00:00 huis genaamd de Morgenstar (Lanen NZ, hoek, waarschijnlijk Lanen 85) (huisnaam: de Morgenstar)
2350065r 09-04-1643 Cornelis Bauckes c.u. bakker koper voor GG 797:07:00 1/3 huis en van het kleine huis eraan toebehorende (Verlaten op de hoek van de nieuwe Sint Jacobistraat waar de Valck in de gevel staat, bij de, waarschijnlijk Noorderhaven 107) (huisnaam: de Valck)
2350109r 04-02-1644 Cornelis Bauckes bakker naastligger ten westen
2400097r 24-03-1672 Doede Bauckes burger mr. bakker koper voor GG 211:00:00 huis (Hofstraat ZZ)
2400097v 24-03-1672 Doede Bauckes mr. bakker koper voor GG 89:21:00 kamer (Peterselystraat of Heumingsmanssteeg, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 28)
2400128v 20-12-1673 Doede Bauckes c.u. bakker koper voor CG 21:00:00 grondpacht 1-10-00 CG (Franekereind [staat: Voorstraat bij de Franekerpijp], waarschijnlijk Franekereind 13)
2400128v 20-12-1673 grondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes c.u. bakker (huisnaam: de Fortuin)
2400222v 20-02-1676 Doede Bauckes bakker naastligger ten oosten
2610252r 28-11-1784 Claas Baukes mr. bakker koper voor GG 810:00:00 huis (Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven], waarschijnlijk Heiligeweg 4)
2620134r 26-11-1786 Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten
2660148r 17-10-1802 Thomas Baukes mr. bakker koper voor GG 1000:00:00 huis en bakkerij (Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat nevens de Grote Bredeplaats], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 13)
2370153r 30-01-1658 Tieerd Bentes bakker naastligger ten westen
2440159r 22-01-1702 Tjeerd Bentes mr. bakker koper voor GG 382:00:00 huis met kelder en backhuis (Lanen ZZ hoek Woudemanssteeg , waarschijnlijk Lanen 46)
2500260r 16-09-1742 Arjen Bottes mr. bakker koper voor GG 999:14:00 huis waarin een pruikmakerswinkel (Zuiderhaven noordeinde bij de Grote Bredeplaats, waarschijnlijk Zuiderhaven 11) (huisnaam: de Nieuwe Pynas)
2510114r 16-01-1746 Arjen Bottes mr. bakker verkoper
2570193v 03-02-1771 Johannes Bouwes mr. bakker koper voor CG 1325:00:00 huis en bakkerij (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 18)
2440063v 07-04-1700 Sybren Bouwes mr. bakker wonende in Pingjum
2350243r 17-01-1647 Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden
2350236r 29-11-1646 Crystiaen Christoffels* bakker naastligger ten zuiden
2350004r 13-03-1642 Claes Claesen bakker naastligger ten oosten
2350057r 26-02-1643 Claes Claesen bakker naastligger ten noorden
2340077r 16-01-1639 wijlen Willem Claeses bakker
2340077r 16-01-1639 wijlen Willem Claeses bakker
2400245r 26-11-1676 Allert Claessen mr. bakker koper voor CG 550:00:00 1/2 huis (Brouwersstraat WZ [staat: bij de Oude Kimswerderpijp])
2350102v 21-01-1644 Claes Claessen vrijgezel en burger bakker geniaarde koper
2350102v 21-01-1644 de (geniaarde) koper Claes Claessen vrijgezel en burger bakker naastligger ten zuiden
2390220r 16-01-1670 Claes Claessen bakker verkoper
2430086r 28-01-1694 Allert Clasen burger bakker koper
2440194r 14-01-1703 Allert Clasen mr. bakker
2320157r 04-09-1630 Arien Clasen burger bakker verkoper
2330167r 11-04-1635 Gerryt Clasen bakker koper voor GG 580:00:00 huis (Grote Kerkstraat)
2320157r 04-09-1630 Willem Clasen burger bakker koper voor GG 1237:14:00 1/2 huis (Voorstraat NZ hoek Sint Jacobstraat [staat: hoek Catterugh], waarschijnlijk Voorstraat 71)
2340135v 14-03-1641 de crediteuren van wijlen Arien Clases bakker verkoper
2400151v 03-05-1674 Jan Coenes bakker naastligger ten zuiden
2410062va 24-12-1682 Jan Coenes mr. bakker koper provisioneel voor GG 500:00:00 huis geschikt als bakkerij (Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp], waarschijnlijk Brouwersstraat 14)
2410062va 24-12-1682 Jan Coenes mr. bakker bewoner
2420067r 18-01-1685 Jan Coenes mr. bakker naastligger ten zuiden
2420272v 20-01-1689 Jan Coenis mr. bakker naastligger ten zuiden
2630170r 29-11-1789 W. Coenraads bakker naastligger ten noorden
2350150v 24-11-1644 Hendrick Coenraerdts burger bakker koper voor GG 156:00:00 huis (Kerkhof OZ en ten zuiden van de Silverberg, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 31) (huisnaam: de Silverberg)
2410015r 02-03-1678 Sicke Coerts mr. bakker geniaarde koper
2420013r 06-01-1684 Sicke Coerts burger mr. bakker koper voor GG 1100:00:00 huis met een klein huisje ten westen, en plaats (Franekereind NZ [staat: ten noorden van het diept bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 23)
2420045r 15-06-1684 Sicke Coerts mr. bakker koper voor GG 420:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp], waarschijnlijk Franekereind 34)
2380011r 18-12-1659 Claes Cornelis bakker verkoper
2410017va 18-01-1679 de erven can Claes Cornelis bakker naastligger ten oosten
2430120v 13-01-1695 de erven van Claes Cornelis bakker naastligger ten oosten
2430146v 03-03-1695 de erven van Claes Cornelis bakker naastligger ten oosten
2350030r 30-10-1642 Dirck Cornelis burger bakker koper voor GG 1100:21:00 huis en houtstek (Noorder nieuwe haven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 4)
2460291v 01-12-1726 Focke Cornelis mr. bakker
2350040r 15-01-1643 Gerrit Cornelis bakker koper voor GG 336:00:00 huis (Hoogstraat ZZ waar de Drie Weyten Bollen uithangen) (huisnaam: de Drie Weyten Bollen)
2430185r 22-12-1695 wijlen Jan Cornelis burger mr. bakker
2290229v 21-08-1614 wijlen Minse Cornelis bakker
2360251v 21-01-1654 Pieter Cornelis bakker naastligger ten oosten
2390004v 14-01-1665 de erven Pieter Cornelis bakker naastligger ten westen
2390004v 14-01-1665 de erven Pieter Cornelis c.u. bakker verkoper
2390005r 14-01-1665 de erven Pieter Cornelis bakker naastligger ten oosten
2390005r 14-01-1665 de erven Pieter Cornelis c.u. bakker verkoper
2390003ra 22-01-1665 Pieter Cornelis bakker
2390003ra 22-01-1665 de meerderjarige erven van Pieter Cornelis bakker verkoper
2340002r 14-02-1636 het huis van Pyter Cornelis bakker naastligger ten oosten
2350210r 01-03-1646 Pyter Cornelis bakker naastligger ten oosten
2360005r 05-12-1647 Pyter Cornelis bakker naastligger ten westen
2350218r 19-04-1646 Pytter Cornelis bakker naastligger ten oosten
2450087v 10-02-1709 de keet van Romcke Cornelis bakker naastligger ten zuiden
2450076r 16-12-1708 Jacob Dircks mr. bakker koper voor GG 430:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ hoek Kerkbrug, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 23)
2320105r 13-06-1629 Sipcke Dircks burger bakker koper voor CG 325:00:00 1/8 huis, bakhuis en ledige plaats (Franekereind NZ [staat: op het Noordijs], waarschijnlijk Franekereind 7)
2420252r 16-09-1688 Dirck Dircksen mr. bakker koper voor CG 1425:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 12)
2420252r 16-09-1688 Dirck Dircksen mr. bakker huurder (p.j.)
2330164v 21-02-1635 Jochum Dircx bakker eigenaar
2360181v 13-12-1651 Tiomme Dircx bakker naastligger ten zuiden
2450230v 23-12-1714 Anne Dirks c.p. mr. bakker koper door niaar voor CG 450:00:00 huis (Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van de Noordijs in de straat vandaar naar de Franekerpoort toe lopende], waarschijnlijk Scheerstraat 2)
2470063v 18-01-1728 Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4
2470064v 18-01-1728 Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4
2470336v 15-10-1730 Jacob Dirks mr. bakker koper voor CG 730:00:00 huis (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 18)
2470369v 17-12-1730 Jacob Dirks burger mr. bakker verkoper
2480025r 02-09-1731 Jacob Dirks bakker naastligger ten noorden
2490155r 16-12-1736 Jan Dirks bakker wonende in Tjerkwerd
2610271v 16-01-1785 Jelte Dirks mr. bakker huurder (p.j.)
2440080v 03-11-1700 Poppe Dirks mr. bakker koper voor GG 1000:00:00 huis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de s (Voorstraat ZZ nabij het oosteinde , waarschijnlijk Voorstraat 86) (pand heeft een vrije in- en uitgang in de steeg ten westen )
2460202v 01-10-1724 Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten oosten
2460202v 01-10-1724 Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden
2460294r 08-12-1726 Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden
2510256v 19-01-1749 Wybe Dirks mr. bakker
2540041r 14-11-1756 Wybe Dirks mr. bakker koper van 1/2 voor GG 340:00:00 huis (Lanen ZZ op de westelijkste hoek bij de Lange Pijp, waarschijnlijk Lanen 2) (onderhoud vh kanaal en de pijp komen ten laste van de kopers)
2470124v 05-09-1728 wijlen Dirk Dirksen mr. bakker
2460190v 16-01-1724 Dirk Dirkxen mr. bakker verkoper van 1/4
2470284r 27-11-1729 vroedsman Age Dirx mr. bakker
2380218v 14-02-1664 Hendrick Dirx c.u. bakker koper voor GG 700:00:00 huis en achterwoning (Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] naar de Karremanstraat toe lopend, waarschijnlijk Karremanstraat 20) (de achterkamer heeft een vrije uit- en ingang naar de Zoutsloot)
2400015r 05-06-1670 de gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakker verkoper
2460185r 05-12-1723 Jacob Dirx mr. bakker naastligger ten zuiden
2470026v 31-08-1727 Jacob Dirx burger mr. bakker verkoper
2470257v 19-06-1729 Jacob Dirx mr. bakker verkoper
2470307r 22-01-1730 Jacob Dirx mr. bakker naastligger ten zuiden
2480298r 07-02-1734 Jacob Dirx burger mr. bakker verkoper
2440147v 15-01-1702 Poppe Dirx mr. bakker verkoper van 5/6
2440153v 15-01-1702 Poppe Dirx mr. bakker verkoper van 2/6
2450056r 15-04-1708 Poppe Dirx burger mr. bakker verkoper
2460135v 01-03-1722 Poppe Dirx mr. bakker koper voor CG 185:00:00 tuin en zomerhuis (Molenpad achter de grote kerk) (beschrijving tuin)
2460223r 18-02-1725 Poppe Dirx mr. bakker koper voor CG 850:00:00 huis en losse goederen (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 28) (met de lasten die Broer Jansen in zijn leven en deze verkoper is afgesproken vlg)
2420027v 27-01-1684 Dirk Dirxen bakker verkoper
2460190r 16-01-1724 Dirk Dirxen mr. bakker verkoper van 1/4
2400008va 06-05-1671 Jan Dirxen bakker naastligger ten westen
2440037v 14-01-1700 Sytse Doedes mr. bakker naastligger ten westen
2440037v 14-01-1700 Sytze Doedes mr. bakker koper door niaar voor GG 607:00:00 huis en tuin (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 32) (huisnaam: de Vergulde Zon;toehaak: twee zilveren ducaten )
2320174v 09-01-1631 Douue Douues bakker koper voor GG 529:00:00 1/2 huis (Grote Kerkstraat ZZ op de hoek , waarschijnlijk Heiligeweg 36)
2380129v 16-02-1662 Pytter Douues burger bakker koper voor GG 275:00:00 huis (Kerkpoortstraat NZ hoek Moriaanstraat [staat: Moerjaensstraet] achter de grote kerk, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 39)
2360076v 10-03-1649 de de erven van Douwes bakker naastligger ten oosten
2410210v 17-04-1682 Douwe Douwes mr. bakker wonende in Grettingabuurt verkoper
2420104r 20-12-1685 Douwe Douwes mr. bakker wonende in Almenum bewoner
2370122ar 28-02-1657 Pytter Douwes burger bakker koper voor GG 100:00:00 dwarskamer (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de kerk])
2370122ar 28-02-1657 Pytter Douwes burger bakker naastligger ten noorden
2370122r 28-02-1657 Pytter Douwes burger bakker koper voor GG 250:00:00 huis met een kleine en een grote plaats (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de oude kerk ten oosten van het kerkhof]) (pand heeft een uitgang in de Moriaanstraat)
2420125v 11-04-1686 Jacob Eelckes burger mr. bakker koper voor GG 657:00:00 huis en bakkerij (Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van Pieter Molentjesteeg], waarschijnlijk Heiligeweg 6)
2490355v 31-08-1738 Anne Eelkes mr. bakker naastligger ten westen
2500131r 20-11-1740 Anne Eelkes mr. bakker verkoper
2500152v 19-02-1741 Anne Eelkes burger Noorderhaven NZ, mr. bakker aanhandelaar (toehaak)
2500152v 19-02-1741 Anne Eelkes burger mr. bakker verwandelaar
2500179v 24-09-1741 Anne Eelkes mr. bakker verkoper van 3/4
2500131r 20-11-1740 Pier Eelkes mr. bakker verkoper
2520099r 01-11-1750 Pier Eelkes mr. bakker
2540041r 14-11-1756 Pier Eelkes mr. bakker
2540243r 25-11-1759 Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten
2600170v 13-01-1782 Pier Eelkes bakker naastligger ten westen
2600174v 13-01-1782 Pier Eelkes c.s. bakker naastligger ten zuiden
2600175v 13-01-1782 Pier Eelkes bakker verkoper
2400138v 15-02-1674 Tjeerd Ennes mr. bakker koper voor GG 3600:00:00 huis, mouterij (Voorstraat NZ [staat: strekkende van de zuidkant van de Voorstraat tot aan de kamer van de vaandrager Dirck Sioerdts], waarschijnlijk Voorstraat 83)
2500077v 29-11-1739 Olfert Everts burger mr. bakker koper voor GG 410:18:10 2/3 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen, waarschijnlijk Heiligeweg 4) (korte beschrijving)
2510013r 20-10-1743 Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden
2510013r 20-10-1743 Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen
2510001ra 20-10-1743 Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden
2510001ra 20-10-1743 Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen
2520219v 09-04-1752 Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden
2520219v 09-04-1752 Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen
2530181r 20-10-1754 Olphert Everts mr. bakker verkoper
2420239v 11-03-1688 Daniel Eyberts mr. bakker verkoper
2420256v 09-12-1688 Daniel Eyberts burger mr. bakker koper door niaar voor CG 1000:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 42)
2670266v 16-11-1806 Bouwe Feddes bakker wonende in Franeker verkoper
2470206v 28-11-1728 Wybe Feddes bakker naastligger ten westen
2470302r 22-01-1730 Cornelis Fockes burger mr. bakker koper voor CG 315:00:00 huis, nieuw betimmert (Heiligeweg ZZ bij de Kerkbrug [staat: Turfhaven OZ], waarschijnlijk Heiligeweg 34)
2490265r 21-09-1738 wijlen Cornelis Fockes mr. bakker
2480271r 29-11-1733 Cornelis Fokkes burger mr. bakker koper voor GG 425:14:00 huis (Scheerstraat NZ [staat: op de hoek van het houten brugje], waarschijnlijk Scheerstraat 1)
2420113r 17-01-1686 Jan Foppes burger mr. bakker verkoper
2430388v 18-12-1698 Jan Foppes burger mr. bakker verkoper
2360066r 03-02-1649 Tiete Foppes c.soc. bakker verkoper
2390100r 31-03-1667 Wybe Fransen bakker naastligger ten noorden
2390003ra 22-01-1665 Wybe Fransen bakker koper voor GG 1200:11:10 1/8 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 46)
2400031ra 16-01-1676 Wybe Fransen mr. bakker koper provisioneel voor GG 275:00:00 huis met een geriefelijk schoenlappershuisje (Hoogstraat NZ [ staat: bij de Franekerpoort aan de oosterhoek van de Lombartspijp], waarschijnlijk Hoogstraat 45)
2400037va 14-01-1677 Wybe Fransen mr. bakker koper provisioneel voor GG 600:00:00 huis (Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug])
2410171v 23-10-1681 Wybe Fransen mr. bakker koper voor GG 110:07:00 ((voor de vier grondpachten in deze akte)) grondpacht 02-02-00 CG (Voorstraat NZ [staat: op de hoek van de Katterug], waarschijnlijk Voorstraat 71)
2410171v 23-10-1681 Wybe Fransen mr. bakker koper voor GG 110:07:00 ((voor de vier grondpachten in deze akte)) grondpacht 02-02-00 CG (Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug])
2410171v 23-10-1681 Wybe Fransen mr. bakker koper voor GG 110:07:00 ((voor de vier grondpachten in deze akte)) grondpacht 03-00-00 CG (Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 3)
2410171v 23-10-1681 Wybe Fransen mr. bakker koper voor GG 110:07:00 ((voor de vier grondpachten in deze akte)) grondpacht 01-16-00 CG (Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat])
2420070v 18-01-1685 als bewoner Wybe Fransen mr. bakker naastligger ten oosten
2420174v 30-01-1687 Wybe Fransen burger mr. bakker koper voor GG 166:02:00 tuin en prieel (Kerkpoortstraat [staat: bij de Kerkpoort])
2420185r 13-02-1687 Wybe Fransen burger mr. bakker geniaarde koper
2310038r 15-01-1625 Jacob Freecks bakker
2320185r 12-02-1631 Freerck Freercks bakker naastligger ten oosten
2380016ra 04-01-1663 Jan Freercx bakker koper voor GG 525:21:00 huis (Lombartspijp, op de oosterhoek van de strekkende tot aan de Zoutsloot) (beknopte beschrijving van het verkochte)
2340133r 14-02-1641 Freerck Freerx bakker naastligger ten westen
2400090v 25-02-1672 Sydts Freerx bakker naastligger ten oosten
2380205v 11-01-1664 Werp Freerx bakker naastligger ten oosten
2400010v 06-03-1670 Werp Freerx* bakker naastligger ten zuiden
2410111v 26-09-1680 Harmen Gerbens bakker koper voor GG 880:00:00 huis (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 12)
2410050ra 15-01-1682 Harmen Gerbens voor hemzelf mr. bakker verkoper van 1/3
2430122r 13-01-1695 Harmen Gerbens n.u. bakker naastligger ten oosten
2470365r 10-12-1730 Jan Gerbens bakker naastligger ten zuiden
2470124r 05-09-1728 Jan Gerlofs burger mr. bakker koper voor GG 333:00:00 huis (Zoutsloot NZ [staat: hoek noordkant Bilpoortspijp], waarschijnlijk Bildtstraat 11)
2470294r 18-12-1729 Jan Gerlofs mr. bakker koper voor GG 45:00:00 kamer (Zoutsloot NZ, op 't eylandje met poortje)
2480084r 20-04-1732 Jan Gerlofs mr. bakker koper door niaar voor CG 800:00:00 huis (Noorderhaven NZ) (tevens te betalen 700 cg voor 2 persen, staande in een binnenkamer)
2480124v 02-11-1732 Jan Gerlofs mr. bakker naastligger ten noorden
2480148v 30-11-1732 Jan Gerlofs mr. bakker koper voor GG 486:00:00 huis en hoving (Zoutsloot NZ en aan de WZ van de Bildtpoortspijp)
2510098v 14-11-1745 Jan Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen
2470011v 20-04-1727 Salomon Gerlofs mr. bakker
2470011v 20-04-1727 Salomon Gerlofs mr. bakker
2490152r 02-12-1736 Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen
2500094r 31-01-1740 Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen
2360059v 20-01-1649 Aernt Gerrits bakker naastligger ten westen
2430130r 20-01-1695 Gijsbert Gerrits bakker naastligger ten noorden
2430266r 10-01-1697 Gijsbert Gerrits c.u. mr. bakker huurder bakkerij (p.j.)
2460154v 17-01-1723 Jan Gerrits mr. bakker naastligger ten westen
2350168r 02-03-1645 Aern Gerryts bakker naastligger ten westen
2350102r 21-01-1644 Aernt Gerryts bakker naastligger ten zuiden
2330169v 02-05-1635 Arent Gerryts bakker verkoper
2530262r 14-03-1756 Bente Gerryts mr. bakker verkoper
2420124v 11-04-1686 Gijsbert Gerryts burger mr. bakker verkoper
2480255v 15-11-1733 Hille Gosses mr. bakker wonende in Heerenveen
2430350r 20-02-1698 Frans Goverts burger mr. bakker koper voor GG 700:07:08 huis van boven naar beneden in 2en gedeeld en met het eigendom van een steeg en (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 7)
2440097v 23-01-1701 Frans Goverts c.u. mr. bakker naastligger ten oosten
2440312v 17-01-1706 Frans Goverts mr. bakker
2450004r 28-11-1706 Frans Goverts burger mr. bakker
2430266r 10-01-1697 Jetse Hanses mr. bakker koper voor GG 376:07:00 huis met een hof erachter en een apart verhuurde kamer (grote kerk, op de tuinen achter de, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 53) (beknopte beschrijving van het verkochte)
2440333v 21-03-1706 Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten oosten
2440333v 21-03-1706 Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten zuiden
2460252r 13-01-1726 wijlen Jetse Hanses mr. bakker
2480055r 18-11-1731 wijlen burgemeester Gerrit Harmens bakker wonende in Vlieland
2290241v 08-01-1615 Harmen Harmens bakker naastligger ten zuiden
2290254r 19-02-1615 Harmen Harmens bakker verkoper
2520211r 19-03-1752 wijlen Hendrik Harmens mr. bakker
2530177r 20-10-1754 de weduwe van Hendrik Harmens mr. bakker naastligger ten westen
2530177r 20-10-1754 wijlen Hendrik Harmens mr. bakker
2450158v 07-06-1711 Jan Harmens bakker wonende in Nes, Ameland
2450158v 07-06-1711 Jan Harmens bakker wonende in Nes, Ameland
2440107v 17-04-1701 Gerrit Harmense mr. bakker wonende in oosteinde van Vlieland koper voor CG 340:00:00 3/8 huis (Noorderhaven bij het Groot Vallaat op de hoek vd Katterug, waarschijnlijk Noorderhaven 114) (pand heeft een vrije ingang door de steeg tussen erven Heyman Gijsberts en Andri)
2440107v 17-04-1701 de kinderen van Gerrit Harmense mr. bakker wonende in oosteinde van Vlieland eigenaar van 5/8
2410062va 24-12-1682 Frans Heerts mr. bakker wonende in Sexbierum verkoper van 1/6
2400031ra 16-01-1676 Doede Hendricks mr. bakker
2410049v 18-05-1679 Doede Hendricks bakker verkoper
2380221r 06-03-1664 Doede Hendriks bakker
2380221r 06-03-1664 (de proclamant?) Doede Hendriks bakker naastligger ten oosten
2380221v 06-03-1664 Doede Hendriks c.s. bakker koper voor GG 358:00:00 dwarshuis met een lege plaats ten oosten en zuiden (Rapenburg ZZ)
2380229v 10-07-1664 Doede Hendriks bakker koper (stadsvesten, bij de oostelijke, aan de Rapenburgh molen)
2500143v 15-01-1741 Harmen Hendriks mr. bakker wonende in Wijnaldum koper voor CG 2100:00:00 huis en bakkerij met een pakhuis erachter (Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe Trappen], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 25)
2590259v 05-03-1780 de gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks mr. bakker verkoper
2400018r 24-07-1670 de hof van Doede Hendrix bakker
2400018r 24-07-1670 de hof van Doede Hendrix bakker
2400030r 03-12-1670 Doede Hendrix bakker koper voor CG 350:00:00 1/2 hof, kamer en paardenstal (Molenstraat (bij de molen))
2400030r 03-12-1670 de hof van Doede Hendrix bakker naastligger ten oosten
2400072r 10-12-1671 Doede Hendrix burger mr. bakker koper voor GG 200:00:00 schuur (achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voorda, waarschijnlijk Kruisstraat 6)
2400135r 25-01-1674 grondpacht uit het pakhuis van Doede Hendrix bakker grondpacht
2400195r 07-03-1675 het hof van Doede Hendrix bakker naastligger ten noorden
2430166r 22-09-1695 wijlen Doede Hendrix bakker
2440080v 03-11-1700 wijlen Doede Hendrix bakker
2450007v 16-01-1707 de erven van Doede Hendrix bakker naastligger ten westen
2480221r 28-06-1733 Koenraad Hendrix mr. bakker
2450304v 24-10-1717 Sipke Hennes c.u. mr. bakker koper voor CG 400:00:00 huis (Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug], waarschijnlijk Sint Jacobstraat 19)
2460262v 03-03-1726 Sipke Hennes c.u. mr. bakker naastligger ten noorden
2480263v 29-11-1733 Sipke Hennes bakker naastligger ten zuiden
2520140r 20-06-1751 hypothecaire crediteuren van Sipke Hennes mr. bakker verkoper
2460185v 05-12-1723 Sipke Hennis mr. bakker koper voor GG 214:21:00 huis en tuin (Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Nieuwstraat 50) (De wip v d Zoutkeet v d weduwe en erven van wijlen koopman Seerp Doedes die over)
2460176r 05-09-1723 de weduwe van Jacob Hettes bakker naastligger ten oosten
2460285v 03-11-1726 Jacob Hettes mr. bakker naastligger ten zuiden
2480167r 07-12-1732 Jacob Hettes mr. bakker huurder (p.j.)
2500116v 04-09-1740 Jacob Hettes bakker naastligger ten zuiden
2500247v 03-09-1742 Jacob Hettes mr. bakker naastligger ten oosten
2540095v 09-10-1757 Jacob Hettes mr. bakker koper door niaar voor GG 790:14:00 groot huis met tuintje en achterhuis (Hoogstraat NZ strekkende tot de Droogstraat) (koopsom moet worden betaald aan de crediteuren van verkoper. Bij de koop is inge)
2470259v 04-09-1729 Keimpe Hoites burger mr. bakker koper voor CG 1000:00:00 huis en tuin (Lanen ZZ [staat: Woudemansteeg WZ], waarschijnlijk Lanen 46)
2460262v 03-03-1726 Keimpe Hoytes mr. bakker
2470335v 01-10-1730 Keimpe Hoytes mr. bakker naastligger ten oosten
2470335v 01-10-1730 Keimpe Hoytes mr. bakker naastligger ten zuiden
2470335v 01-10-1730 Keympe Hoytes burger mr. bakker koper door niaar voor CG 250:00:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 44)
2460261v 03-03-1726 Keimpe Hoyttes mr. bakker
2390026ra 12-01-1668 Reiner Huiberts bakker curator
2400164v 06-12-1674 Reyner Huiberts mr. bakker bewoner
2300011r 10-12-1615 Thonys Intes bakker koper voor GG 1250:00:00 huis en lege plaats en met het eigendom van de steeg ten westen (Noorderhaven NZ bij de verlaten, waarschijnlijk Noorderhaven 105)
2420223r 15-01-1688 Aucke Jacobs bakker naastligger ten westen
2300021r 11-02-1616 Claes Jacobs bakker huurder
2310013v 10-04-1624 Claes Jacobs bakker naastligger ten zuiden
2440154r 22-01-1702 wijlen Claes Jacobs mr. bakker
2410048r 13-04-1679 Dirck Jacobs bakker verkoper
2430005v 03-07-1692 als huurder Dirck Jacobs bakker
2430113v 18-11-1694 Dirck Jacobs mr. bakker huurder
2430306r 02-05-1697 Dirk Jacobs mr. bakker
2460190v 16-01-1724 Dirk Jacobs mr. bakker wonende in Koningsburen verkoper van 1/8
2480352r 28-11-1734 Johannes Jacobs mr. bakker koper voor GG 1100:14:00 huis (Voorstraat NZ tegenover de Kleine Kerkstraat, waarschijnlijk Voorstraat 89)
2490028v 16-01-1735 Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten zuiden
2490031r 16-01-1735 Johannes Jacobs burger mr. bakker verkoper
2500275v 02-12-1742 Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten westen
2500008ra 15-10-1741 Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten oosten
2440145v 15-01-1702 Pyter Jacobs bakker naastligger ten noorden
2420254r 02-12-1688 Reinder Jacobs burger mr. bakker
2410209r 17-04-1682 Reiner Jacobs bakker naastligger ten westen
2410001ra 20-01-1678 Reyner Jacobs mr. bakker koper provisioneel voor GG 1100:00:00 huis (Bildtpoortspijp, op de hoek van de)
2420278r 03-03-1689 Reyner Jacobs mr. bakker
2420279r 03-03-1689 Reyner Jacobs mr. bakker
2430252v 08-11-1696 Reyner Jacobs mr. bakker koper door niaar voor CG 321:00:00 huis (Bildtpoortspijp, bij de)
2410238r 07-01-1683 Schelte Jacobs mr. bakker naastligger ten westen
2420068r 25-01-1685 Schelte Jacobs bakker naastligger ten noorden
2420181r 13-02-1687 Schelte Jacobs mr. bakker naastligger ten westen
2420225r 15-01-1688 Schelto Jacobs mr. bakker
2560089v 16-12-1764 Teevis Jacobs bakker koper voor CG 900:14:00 huis en bakkerij (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 18)
2590004v 01-09-1776 Teevis Jacobs bakker naastligger ten zuiden
2590004v 01-09-1776 Teevis Jacobs bakker naastligger ten westen
2430060r 18-06-1693 bewoner Dirck Jacobs* bakker naastligger ten noorden
2360186r 11-01-1652 Rippert Jacops bakker naastligger ten westen
2550186r 20-02-1763 Albert Jans mr. bakker koper door niaar voor GG 1260:21:00 huis en bakkerij (Grote Bredeplaats NZ, Voorstraat nevens de, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 13) (met een vrij in- en uitgang langs de steeg naar de Noorderhaven)
2570147v 14-01-1770 Albert Jans mr. bakker koper voor GG 317:00:00 huis (Lanen NZ [staat: Wortelhaven WZ], waarschijnlijk Lanen 85) (huisnaam: de Morgenster)
2580167v 04-09-1774 vroedsman Albert Jans mr. bakker verkoper
2580131r 16-01-1774 Claas Jans mr. bakker koper voor GG 350:00:00 tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis (Kerkpoort, bij de, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 22)
2590047v 06-04-1777 Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden
2590047v 06-04-1777 Claas Jans mr. bakker verkoper
2610125r 14-12-1783 Claas Jans mr. bakker verkoper
2620248r 13-01-1788 Claas Jans mr. bakker koper voor CG 76:00:00 hof met zomerhuis en vruchtbomen (Moriaanstraat NZ [staat: Memoriaanstraat] aan de stadsvesten)
2620248r 13-01-1788 Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen
2640148r 10-11-1793 Claas Jans mr. bakker koper door niaar voor GG 14:21:00 huis (Franekerpijp en Weverstraat, stadsvesten tussen)
2640226r 05-10-1794 Claas Jans mr. bakker verkoper
2640233r 14-12-1794 Claas Jans mr. bakker koper voor GG 65:00:00 huis (Fabrieksstraat WZ [staat: stadsvesten tussen Moriaanstraat en Weverstraat])
2640327v 01-05-1796 Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden
2640332v 05-06-1796 tuin en zomerhuis van Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen
2640332v 05-06-1796 Claas Jans mr. bakker verkoper
2650094r 10-06-1798 Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden
2660146r 10-10-1802 Claas Jans mr. bakker koper voor CG 90:00:00 huis en plekje grond (Moriaanstraat NZ)
2660147r 10-10-1802 Claas Jans mr. bakker naastligger ten oosten
2660147r 10-10-1802 Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen
2660147r 10-10-1802 Claas Jans mr. bakker naastligger ten noorden
2660185r 16-01-1803 Claas Jans mr. bakker naastligger ten oosten
2660185r 16-01-1803 Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden
2670050r 03-06-1804 Claas Jans mr. bakker verkoper
2670089r 23-09-1804 Claas Jans mr. bakker verkoper
2470049v 30-11-1727 Douwe Jans mr. bakker naastligger ten noorden
2460278v 22-09-1726 Eecke Jans mr. bakker naastligger ten noorden
2460290r 24-11-1726 Eeke Jans mr. bakker verkoper
2480217r 07-06-1733 Eeke Jans mr. bakker verkoper
2480056v 25-11-1731 Eke Jans mr. bakker koper voor GG 701:07:00 huis en tuin (Schritsen NZ, waarschijnlijk Schritsen 5) (vrije achter uit- en ingang door steeg naar de Lanen)
2500092r 31-01-1740 Eke Jans mr. bakker koper voor GG 701:00:00 huis (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 57) (korte beschrijving)
2470266r 02-10-1729 Feke Jans mr. bakker koper voor CG 220:00:00 huis en boomgaard (Molenpad / Rapenburg ertussen) (met wijnstok en zomerhuis)
2290229v 21-08-1614 Geert Jans bakker naastligger ten noorden
2320137v 14-02-1630 plaats van Geert Jans bakker naastligger ten oosten
2520040v 30-11-1749 Gerben Jans mr. bakker koper
2530104v 14-10-1753 Gerben Jans mr. bakker koper voor GG 81:14:00 woning (Bargebuurt WZ [staat: bij de Bargebuurtsterpijp], waarschijnlijk Bargebuurt 28)
2530197v 12-01-1755 Gerben Jans mr. bakker naastligger ten oosten
2320171r 09-01-1631 Hendrick Jans bakker verkoper
2660042v 25-10-1801 Johannes Jans mr. bakker huurder (p.j.)
2430357r 01-05-1698 Jurien Jans c.u. mr. bakker koper voor CG 1200:00:00 huis waar de Brandaris uithangt (Zuiderhaven, waarschijnlijk Zuiderhaven 17) (huisnaam: de Brandaris; uitgebreide beschrijving van koopvoorwaarden)
2590240r 16-01-1780 Klaas Jans c.u. mr. bakker koper voor GG 653:00:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ aan de Kerkbrug, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 24)
2590269r 09-04-1780 Klaas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden
2590269r 09-04-1780 Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen
2590269r 09-04-1780 Klaas Jans mr. bakker naastligger ten noorden
2590269r 09-04-1780 Klaas Jans mr. bakker verkoper
2610230r 07-11-1784 Klaas Jans mr. bakker koper voor GG 320:00:00 tuin, hof en zomerhuis (nieuwe kerk, achter de, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 31) (bij de Rode Deuren achter de nieuwe kerk)
2630070v 18-01-1789 Klaas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden
2630070v 18-01-1789 Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen
2660159r 07-11-1802 Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen
2660159r 07-11-1802 Klaas Jans mr. bakker verkoper
2570201r 10-03-1771 Lammert Jans mr. bakker naastligger ten oosten
2580251r 24-03-1776 Lammert Jans mr. bakker
2640354r 29-01-1792 Lammert Jans bakker naastligger ten noorden
2390122v 22-12-1667 Minne Jans c.s. bakker koper voor GG 700:00:00 nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de Zoutsloot (Noorderhaven NZ [niet vermeld], waarschijnlijk Noorderhaven 17) (akte met bouwvoorwaarden)
2480025v 09-09-1731 Ulbe Jans mr. bakker wonende in Bolsward koper voor CG 1350:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 13)
2490153r 02-12-1736 Ulbe Jans mr. bakker naastligger ten noorden
2490171v 17-03-1737 Ulbe Jans burger mr. bakker koper voor CG 205:00:00 huis (Liemendijk ZZ)
2490342r 20-04-1738 Ulbe Jans mr. bakker koper voor GG 50:00:00 kamer (Liemendijk bij de baan van Oosterbaan, een kamer op de)
2500020v 01-03-1739 Ulbe Jans mr. bakker naastligger ten westen
2500031r 19-04-1739 Ulbe Jans burger mr. bakker geniaarde koper
2540243r 25-11-1759 Lammert Jans* bakker naastligger ten noorden
2400202r 06-06-1675 Aucke Jansen burger mr. bakker koper voor CG 18:00:00 lege plaats (achter het huis van de koper)
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekerpijpen aan de Vaart, buiten de)
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekerpijpen aan de Vaart, buiten de)
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 40)
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 32)
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410025ra 15-02-1680 Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel voor CG 407:07:00 grondpacht (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen])
2410027va 29-02-1680 Aucke Jansen bakker verkoper van 1/2
2440172r 14-05-1702 Aucke Jansen bakker naastligger ten westen
2450085v 03-02-1709 Aucke Jansen bakker verkoper
2400154v 30-08-1674 Auke Jansen mr. bakker naastligger ten westen
2430354v 13-03-1698 Auke Jansen bakker naastligger ten westen
2440324av 07-02-1706 het huis de Pelicaen van Auke Jansen bakker naastligger ten westen (huisnaam: de Pelikaan)
2470276r 30-10-1729 weduwe Auke Jansen bakker te betalen rente (p.j.)
2350058v 05-03-1643 Boldewijn Jansen bakker naastligger
2370205v 19-03-1659 Claes Jansen bakker koper voor GG 1005:00:00 huis (Vijver WZ [staat: Vijverstraat], waarschijnlijk Vijver 2)
2450297v 02-05-1717 Douwe Jansen c.u. mr. bakker koper voor GG 800:00:00 huis en bakkerij (Voorstraat ZZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olijffsteeg], waarschijnlijk Voorstraat 34)
2460225r 11-03-1725 Douwe Jansen mr. bakker naastligger ten noorden
2480006v 08-04-1731 Eeke Jansen mr. bakker koper voor CG 200:00:00 keuken (Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht] achter de kopers, naast de verkopers, waarschijnlijk Brouwersstraat 28) (beschrijving herverdeling rechten en plichten)
2490217v 15-12-1737 Eke Jansen mr. bakker geniaarde koper
2490217v 15-12-1737 Eke Jansen mr. bakker geniaarde koper
2530071r 06-05-1753 Gerben Jansen mr. bakker koper voor GG 451:14:00 huis met oliepakhuis onder 1 dak (Franekereind ZZ [staat: Franekerpijp] bij de Lammert Warnersbrug, waarschijnlijk Franekereind 20) (korte beschrijving)
2530128r 16-12-1753 Gerben Jansen mr. bakker koper voor CG 70:00:00 bovenkamer (Rommelhaven [staat: bij het Groot Verlaat])
2530202r 02-02-1755 Gerben Jansen mr. bakker naastligger ten oosten
2530202r 02-02-1755 Gerben Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden
2400150r 26-04-1674 Harmen Jansen burger mr. bakker koper voor CG 60:00:00 kamer, loods, plaats, put en bak (Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de westkant van 't diept, achter het huis en de kamer gekocht door Taecke Taeckes], waarschijnlijk Brouwersstraat 12) (koper bezat reeds 1/3 part)
2400151v 03-05-1674 Harmen Jansen bakker
2450143r 18-01-1711 de weduwe van Harmen Jansen bakker naastligger ten westen
2350220r 03-05-1646 Hendrik Jansen burger bakker koper voor GG 603:00:00 huis (Kleine Kerkstraat)
2460033r 11-12-1718 Hendrik Jansen mr. bakker verkoper
2350247v 24-01-1647 Jan Jansen burger bakker koper voor GG 2125:14:00 huis waar de Dom van Utrecht uithangt (Noorderhaven ZZ) (huisnaam: de Dom van Utrecht)
2430386v 04-12-1698 Jurrien Jansen bakker koper voor CG 1400:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 6)
2530195r 12-01-1755 Lammert Jansen bakker naastligger ten oosten
2560010r 27-11-1763 Lammert Jansen mr. bakker
2390123r 22-12-1667 de verkoper Minne Jansen bakker naastligger ten oosten
2400231r 02-04-1676 Minne Jansen bakker naastligger ten oosten
2420114r 17-01-1686 Minne Jansen burger mr. bakker koper voor GG 290:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 28)
2430281r 24-01-1697 burgervaandrig Minne Jansen mr. bakker verkoper
2450150r 22-02-1711 Minne Jansen bakker naastligger ten oosten
2320114v 03-01-1630 Popcke Jansen bakker koper voor GG 290:00:00 huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaa ([niet vermeld]) (huisnaam: de Gouden Wijzer)
2390008va 08-04-1666 Pytter Jansen mr. bakker verkoper
2430252v 08-11-1696 Reyner Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden
2450042r 15-01-1708 Rippert Jansen bakker naastligger ten noorden
2480290r 17-01-1734 Ulbe Jansen burger mr. bakker koper voor CG 1500:00:00 huis en bakkerij (Heiligeweg OZ [staat: Turfdragersbrug OZ], waarschijnlijk Heiligeweg 70)
2490016r 05-12-1734 Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden
2490016r 05-12-1734 Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten westen
2630005r 15-06-1788 de weduwe van Gerlof Jansen* bakker naastligger ten westen
2630005r 15-06-1788 de weduwe van Gerlof Jansen* bakker naastligger ten noorden
2290273r 30-04-1615 Albert Janssen bakker naastligger ten westen
2620241v 13-01-1788 Sybe Jelles mr. bakker verkoper
2660304v 27-11-1803 Jan Jeltes mr. bakker koper voor CG 1057:00:00 huis en bakkerij (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] hoek Schritsen, waarschijnlijk Brouwersstraat 2)
2690011r 25-02-1810 Jan Jeltes mr. bakker koper voor CG 255:00:00 huis (Carl Visschersteeg WZ wijk F-044, waarschijnlijk Carl Visschersteeg 16) (pand is gebruikt als blauwververij en heeft een vrije op-afslag, reed en drijft)
2610065v 31-08-1783 Pieter Jeltes mr. bakker naastligger ten oosten
2430337r 16-01-1698 Fedderik Jeppes mr. bakker naastligger ten zuiden
2400222v 20-02-1676 Feddrick Jeppes c.u. mr. bakker geniaarde koper
2400229r 12-03-1676 Feddrick Jeppes c.u. mr. bakker geniaarde koper
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2410025ra 15-02-1680 Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel
2430321r 07-11-1697 Feddrik Jeppes mr. bakker naastligger ten noorden
2440089r 16-01-1701 Feddrik Jeppes mr. bakker geniaarde koper
2400265r 25-03-1677 Jeppe Jeppes c.u. mr. bakker verkoper
2400265v 25-03-1677 Jeppe Jeppes mr. bakker koper voor CG 900:00:00 huis (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 9)
2400012va 14-01-1672 Jeppe Jeppes bakker koper provisioneel voor GG 625:00:00 1/2 huis genaamd de Drie Romers, loods, plaats, put, bak en een kamer daarachter (Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats], waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 19) (huisnaam: de Drie Romers)
2410012r 17-02-1678 de verkopers Jeppe Jeppes c.u. mr. bakker huurder
2410012r 17-02-1678 Jeppe Jeppes c.u. mr. bakker verkoper
2470300r 15-01-1730 Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden
2480078r 03-02-1732 Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden
2480295r 14-01-1734 Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden
2540064r 13-03-1757 wijlen Hans Jetses mr. bakker (p.j.)
2540109r 04-12-1757 wijlen Hans Jetses mr. bakker
2540263r 16-01-1757 wijlen Hans Jetses mr. bakker
2600290r 10-11-1782 Ype Jetzes mr. bakker
2600290r 10-11-1782 Ype Jetzes mr. bakker
2440159r 22-01-1702 Lieuwe Jilderts c.u. mr. bakker huurder (p.j.)
2460291v 01-12-1726 wijlen Lieuwe Jillerts bakker
2460311r 16-02-1727 Andries Jochums mr. bakker koper voor CG 45:00:00 2 lege plaatsen, nu houtwerf (Zuiderhaven ZZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 18) (per stuk)
2340160v 12-12-1641 Sydtse Jochums bakker naastligger ten zuiden
2350005r 13-03-1642 Sydtse Jochums bakker naastligger ten zuiden
2290218r 15-05-1614 Sytze Jochums bakker verkoper van 1/2
2410015ra 16-02-1679 Lenert Jops mr. bakker naastligger ten westen
2400143r 08-03-1674 Hans Lammerts mr. bakker verkoper
2400230v 02-04-1676 het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden
2400025ra 24-01-1675 het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden
2500276v 02-12-1742 Sjoerd Lammerts mr. bakker naastligger ten westen
2330128r 18-01-1634 Liuue Liuues bakker verkoper
2670148r 16-06-1805 Atze Lubberts mr. bakker wonende in Oosterzee koper voor CG 424:00:00 huis en bakkerij (Kerkpoortstraay OZ [staat: achter de nieuwe kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 53)
2670272r 30-11-1806 Atze Lubberts mr. bakker naastligger ten zuiden
2660256v 19-06-1803 Otte Lubberts bakker wonende in Leeuwarden koper voor CG 2700:00:00 huis en bakkerij (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 23)
2290254r 19-02-1615 Pieter Lubberts bakker naastligger ten oosten
2450107v 19-01-1710 Jan Minnes mr. bakker
2470206v 28-11-1728 Jan Minnes mr. bakker verkoper van 1/2
2340161r 12-12-1641 Cornelis Mintses bakker naastligger ten noorden
2350206v 01-02-1646 Cornelis Mintses bakker naastligger ten noorden
2320163r 21-11-1630 Freerck N. bakker naastligger ten noorden
2340172r 23-01-1642 Joost Peters bakker verpachter grond
2310045r 22-01-1625 de erven van Marten Piebes bakker
2650118r 11-11-1798 Harrent Pieters mr. bakker verkoper
2390022ra 01-02-1668 Jacob Pieters bakker
2400179r 17-01-1675 de hof van Jacob Pieters bakker naastligger ten oosten
2400025va 14-02-1675 het hof van Jacob Pieters bakker naastligger ten oosten
2370165v 07-03-1658 de erven van Jan Pieters bakker verkoper van 1/2
2390011va 25-11-1666 de nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakker verkoper
2410227r 12-11-1682 Rinse Pieters burger mr. bakker wonende in Wijnaldum koper door niaar voor CG 80:00:00 1/6 huis (Brouwersstraat [staat: aan de Kimswerderpijp], waarschijnlijk Brouwersstraat 14)
2620280r 30-03-1788 Sweerus Pieters c.u. mr. bakker huurder
2420125v 11-04-1686 Tytte Pieters burger mr. bakker verkoper
2660212r 13-02-1803 Willem Pieters bakker naastligger ten zuiden
2660212r 13-02-1803 Willem Pieters mr. bakker naastligger ten zuiden
2350192r 14-12-1645 Jan Piters bakker koper voor CG 1000:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de ZZ van het diept])
2350081v 17-09-1643 Joost Piters mr. bakker
2390017v 09-04-1665 Jacob Pyters burger bakker koper voor GG 385:00:00 hof met een zomerhuis of kamer (Moriaanstraat ZZ achter de grote kerk, waarschijnlijk Moriaanstraat 8)
2350122v 31-03-1644 Joost Pyters bakker naastligger ten oosten
2410035ra 16-01-1681 Tyte Pyters mr. bakker bewoner
2400118r 02-02-1673 Cornelis Pytters mr. bakker koper voor GG 73:00:00 paardenstal (Lombardstraat [staat: In de straat bij de lommert])
2400118r 02-02-1673 Cornelis Pytters mr. bakker naastligger ten zuiden
2400118r 02-02-1673 Cornelis Pytters mr. bakker naastligger ten westen
2420187r 13-02-1687 de erven van Jaccob Pytters bakker naastligger ten oosten
2420159v 20-12-1686 de erven van Jacob Pytters bakker naastligger ten oosten
2420196v 10-04-1687 de erven van Jacob Pytters bakker naastligger ten westen
2450284r 17-01-1717 Douwe Reins mr. bakker naastligger ten westen
2460266r 28-04-1726 Douwe Reins mr. bakker koper voor GG 1001:00:00 huis en gortmakerij (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 18) (vrije steeg aan Noordzijde huis)
2470025v 31-08-1727 Douwe Reyns burger mr. bakker verkoper
2470122r 05-09-1728 Douwe Reyns burger mr. bakker koper voor CG 120:00:00 stal (Ooievaarstraat WZ [staat: Nieuwe straat achter het huis van de kopers], waarschijnlijk Ooievaarstraat 6)
2470246r 13-03-1729 Douwe Reyns mr. bakker naastligger ten noorden
2450302r 12-09-1717 Tiepke Rienx c.u. mr. bakker koper voor CG 510:00:00 huis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart (Noorderhaven NZ bij het Groot Vallaat) (huisnaam: de Wegeeter)
2470122r 05-09-1728 Joost Rinia [staat: Rynga] burger mr. bakker
2620111r 03-09-1786 Jetze Rinses mr. bakker verkoper
2620112r 03-09-1786 Jetze Rinses mr. bakker verkoper
2430079v 14-01-1694 Upcke Rinses burger mr. bakker verkoper
2420049r 07-09-1684 Upke Rinses mr. bakker koper voor CG 525:00:00 huis c.o.a. (Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp, waarschijnlijk Hoogstraat 37)
2430194r 19-01-1696 Upke Rinses mr. bakker koper voor GG 701:15:00 huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat (Rommelhaven NZ [staat: bij het Noordijs op de hoek bij het houten brugje], waarschijnlijk Rommelhaven 15) (huisnaam: de Rode Leeuw; beknopte beschrijving van het verkochte)
2430374r 25-09-1698 Upke Rinses mr. bakker naastligger ten noorden
2410151r 13-02-1681 Louw Ripperts bakker naastligger ten westen
2410265r 22-04-1683 Louw Ripperts mr. bakker verkoper als man en voogd van zijn huisvrouw en met haar toestemming
2420010r 30-12-1683 Louw Ripperts mr. bakker koper door niaar voor GG 130:00:00 huis (Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]) (huisnaam: Salomons Tempel)
2420010r 30-12-1683 Louw Ripperts mr. bakker naastligger ten westen
2430030v 15-01-1693 Louw Ripperts mr. bakker verkoper
2460105v 16-03-1721 koopman Auke Robijns c.u. bakker verpachter grond
2410155r 27-02-1681 Jan Rochus mr. bakker wonende in Ternaard verkopers
2560061v 20-05-1764 Anderys Ruerds bakker naastligger ten oosten
2530128v 16-12-1753 Andries Ruirds mr. bakker koper voor CG 1150:00:00 huis en bakkerij (Grote Kerkstraat NZ bij het kerkhof, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 37) (huisnaam: de Pelikaan)
2520174r 21-11-1751 Andrys Ruirds mr. bakker geniaarde koper
2500005r 18-01-1739 Meile Ruirds mr. bakker naastligger ten oosten
2560155v 19-01-1766 Anderies Ruurds mr. bakker verkoper
2470263v 29-09-1729 Meile Ruurds mr. bakker verkoper van 1/54
2430339r 23-01-1698 Gerlof Salomons bakker naastligger ten noorden
2570187r 20-01-1771 Henne Sannes mr. bakker wonende in IJlst
2590068v 05-10-1777 Hinne Sannes mr. bakker wonende in IJlst
2380075v 13-01-1661 Cornelis Scheltes bakker verkoper
2430002va 05-03-1692 Cornelis Scheltes bakker huurder (p.j.)
2420063r 04-01-1685 Schelte Scheltes c.u. mr. bakker huurder
2420123v 14-03-1686 Schelte Scheltes burger mr. bakker koper voor CG 390:00:00 huis en plaats (Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 59)
2360106v 02-02-1650 de erven van Wouter Seems bakker naastligger ten oosten
2470258r 10-07-1729 Doede Seerps bakker verkoper
2430118r 23-12-1694 Gatse Seerps burger mr. bakker koper van 1/2
2430128v 20-01-1695 Gatse Seerps bakker naastligger ten westen
2430370v 18-09-1698 Gatse Seerps burger mr. bakker verkoper van 1/2
2440108v 17-04-1701 Gatse Seerps mr. bakker koper voor GG 300:00:00 hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis (Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen])
2320181v 30-01-1631 Wouter Sems bakker naastligger ten oosten
2350046r 15-01-1643 Wouter Sems bakker naastligger ten oosten
2350116v 10-03-1644 Wouter Sems bakker verkoper
2350142v 20-10-1644 Wouter Sems bakker naastligger ten oosten
2360246v 26-11-1653 de erven van Wouter Sems bakker naastligger ten oosten
2380051v 17-06-1660 het voormalige huis van Wouter Sents bakker naastligger ten oosten
2460146v 11-10-1722 Gerrit Sibrens mr. bakker verkoper
2370142v 16-01-1658 Pier Sibrens bakker naastligger ten noorden
2380128v 16-02-1662 Meinert Sickes bakker huurder (p.j.)
2400262r 18-02-1677 wijlen Meynert Sickes c.u. bakker verkoper (namens de gecommiteerde crediteuren: Oud vaandrig Harmen Pyters Falck en koopman)
2540109r 04-12-1757 Claas Simons mr. bakker koper voor GG 30:21:00 woning (Molenpad)
2540180v 14-01-1759 Claas Simons mr. bakker koper voor CG 2250:15:00 1/2 wind- en roggemolen (stadsvesten) (huisnaam: de Noordermolen)
2540180v 14-01-1759 Claas Simons mr. bakker koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstal (Hoek Karremanstraat bij 't bolwerk)
2470120r 05-09-1728 Duco Simons burger mr. bakker koper voor CG 600:00:00 huis (Zuiderstraat NZ [staat: Zuiderpoort], waarschijnlijk Zuiderstraat 25)
2510048v 22-11-1744 de weduwe van Ruurd Simons bakker naastligger ten westen
2510048v 22-11-1744 de weduwe van Ruurd Simons bakker naastligger ten noorden
2390041ra 06-06-1669 het huis en bakkerij van wijlen Anne Sipkes c.u. bakker verkoper
2670032r 15-04-1804 Dirk Sipkes bakker wonende in Kimswerd
2410058va 03-09-1682 Jiellert Sipkes burger mr. bakker koper provisioneel voor GG 625:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] naast de Turfdragersbrug, waarschijnlijk Heiligeweg 70)
2310034r 18-12-1624 de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Allert Siuerdts bakker verkoper
2580148v 20-03-1774 Jan Sjoerds mr. bakker wonende in Holwerd
2390039v 25-02-1666 Dirks Sjoerdts burger c.u. bakker koper voor GG 175:07:08 kamer en zomerkeuken met een kelder (Rommelhaven ZZ [niet vermeld] in een steeg, waarschijnlijk Rommelhaven 6)
2350139v 06-10-1644 Wouter Stevens mr. bakker koper voor GG 1300:00:00 (plus 2 rijksdaalders) huis, bakhuis en plaats ([niet vermeld]) (de koop is door partijen ongedaan gemaakt)
2390081v 03-02-1667 Sybe Sybes c.u. bakker wonende in Franeker koper voor GG 935:00:00 hoekhuis met een plaats en een kamer ten zuiden (Hofstraat ZZ tegenover het huis Almenum op de hoek van de, waarschijnlijk Hofstraat 16)
2490139v 18-11-1736 Wybe Sybrants bakker naastligger ten oosten
2420296r 03-11-1689 Gerrit Sybrens mr. bakker naastligger ten zuiden
2410256r 18-03-1683 Gerryt Sybrens burger mr. bakker koper voor GG 1025:00:00 huis (Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats], waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 6)
2550173v 05-12-1762 wijlen Claas Symens mr. bakker
2540188v 14-01-1759 Claes Symens bakker naastligger ten zuiden
2550051v 08-02-1761 Jan Symens mr. bakker koper voor CG 325:00:00 huis (Karremanstraat OZ op de hoek bij de pijp, waarschijnlijk Karremanstraat 19)
2480101r 31-08-1732 Ruird Symens mr. bakker koper door niaar voor CG 800:00:00 huis, gortmakerij en stalling (Brouwersstraat WZ bij de twee bruggen, waarschijnlijk Brouwersstraat 4)
2540064r 13-03-1757 Claas Symons mr. bakker
2550186r 20-02-1763 wijlen Claas Symons mr. bakker
2560079v 11-11-1764 wijlen Claas Symons mr. bakker
2480037r 28-10-1731 Doecke Symons c.u. mr. bakker huurder (p.j.)
2480065v 16-12-1731 Doecke Symons burger mr. bakker koper voor CG 749:00:00 huis en timmerhuis daarachter, ? deel (Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]) (beschrijving beperking rechten kopers)
2490003r 28-11-1734 Doeke Symons burger mr. bakker koper voor CG 374:10:00 1/3 huis met timmerhuis (Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven], waarschijnlijk Heiligeweg 21)
2470280r 13-11-1729 Duco Symons burger mr. bakker verkoper
2480326r 23-05-1734 Jan Symons burger mr. bakker koper voor CG 300:00:00 huis (Hoogstraat NZ)
2500068v 15-11-1739 Jan Symons mr. bakker naastligger ten oosten
2530120r 25-11-1753 Jan Symons mr. bakker koper voor GG 800:21:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 39) (De koop is gestuit)
2490035v 16-01-1735 Ruird Symons mr. bakker verkoper
2540186v 14-01-1759 de weduwe van Ruird Symons bakker naastligger ten westen
2540186v 14-01-1759 de weduwe van Ruird Symons bakker naastligger ten noorden
2560176r 27-04-1766 Claas Taekes mr. bakker naastligger ten oosten
2420113v 17-01-1686 Cornelis Taeuwes burger mr. bakker verkoper
2430388r 11-12-1698 Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten westen
2430388r 11-12-1698 Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten noorden
2410132r 16-01-1681 Cornelis Taevis mr. bakker naastligger ten noorden
2430004ra 25-02-1694 Cornelis Taevis bakker naastligger ten oosten
2440048r 28-01-1700 Cornelis Taevis mr. bakker verkoper
2450139v 18-01-1711 Cornelis Taevis c.u. mr. bakker koper voor GG 375:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 11)
2400146v 29-03-1674 Cornelis Taewis mr. bakker koper voor GG 25:00:00 huis of kamer (Bildtpoort (bij de))
2340090r 01-12-1639 Jan Teunis bakker naastligger ten noorden
2340176v 30-01-1642 Jan Teunis bakker naastligger ten noorden
2390104v 28-04-1667 Cornelis Tevis mr. bakker koper voor GG 160:00:00 kamer of schuurtje met een mooi plaatske (Gortmakerssteeg)
2410002ra 10-02-1678 Cornelis Tevis bakker huurder
2430247r 25-10-1696 Cornelis Tevis mr. bakker koper voor CG 150:00:00 huis (Zoutsloot WZ)
2430247r 25-10-1696 Cornelis Tevis c.u. mr. bakker naastligger ten westen
2400116v 02-02-1673 Cornelis Tewis mr. bakker koper voor GG 120:00:00 huis genaamd de Acht Pelsen (Bildtpoort, bij de) (huisnaam: de Acht pelsen)
2410086r 08-02-1680 Jan Thijssen mr. bakker koper en voor GG 300:00:00 huis (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 9)
2410133v 16-01-1681 Jan Thijsses bakker verkopers
2560106v 19-05-1765 Bauke Thomas mr. bakker koper voor CG 1000:00:00 huis en bakkerij (Havensbrug , waarschijnlijk Zuiderhaven 5) (huisnaam: de Vergulde Haringbuis)
2600268r 08-09-1782 Bauke Thomas mr. bakker koper voor CG 4500:00:00 huis en bakkerij (Voorstraat NZ nevens de Breedeplaats, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 13)
2660148r 17-10-1802 Bauke Thomas mr. bakker verkoper
2390172v 11-10-1668 Claes Tieerdts bakker curator
2450277v 19-12-1716 Tieerd Tieerdts mr. bakker verkoper
2420292v 06-10-1689 Bente Tjeerds mr. bakker verkoper
2460188r 12-12-1723 Poppe Tjeerds mr. bakker verkoper
2430120r 13-01-1695 Tjeerd Tjeerdsen burger mr. bakker verkoper van 1/2
2430143r 10-02-1695 Tjeerd Tjeerdsen burger mr. bakker koper voor GG 107:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 19) (heeft een in en uitgang in de Allemanssteeg)
2410054v 26-10-1679 Bente Tjeerdts mr. bakker koper voor CG 28:00:00 grondpacht 1-08-00 CG (Jaarlijkse grondpacht uitgaande van huizen en vastigheden binnen Harlingen)
2350147v 24-11-1644 Jan Toenis bakker koper voor GG 424:00:00 schuur (Droogstraat ZZ, waarschijnlijk Hoogstraat 25)
2350237v 28-11-1646 Jan Tuenis bakker naastligger ten noorden
2310053r 29-01-1625 Jan Tyallings bakker naastligger ten westen
2430375r 25-09-1698 Sake Tymens burger mr. bakker koper voor GG 105:00:00 kamer (Sint Odolphisteeg in het betreffende steegje in te gaen)
2330165r 07-03-1635 de erven van Watse Ubbes bakker naastligger ten noorden
2390062r 23-12-1666 Thijs Ubles burger bakker koper voor GG 900:00:00 huis met loods en plaats (Scheerstraat ZZ [staat: Noordijs om de hoek in de straat naar de Franekerpoort]) (met een vrije achter uitgang in de doorgaande steeg)
2390220r 16-01-1670 Thijs Ubles mr. bakker koper voor GG 166:18:08 2/3 huis (Droogstraat NZ)
2390007ra 28-01-1666 Thijs Ubles bakker koper voor GG 595:00:00 hoekhuis (Hoogstraat ZZ [staat: bij de Lommertspijp tegenover het pand gekocht door Albert Claasen Slott of aan de plaats waar de wagens staan, waarschijnlijk Hoogstraat 30)
2390012va 25-11-1666 Thijs Ubles c.u. bakker koper voor GG 900:00:00 huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg (Scheerstraat ZZ [staat: hoek Noordijs, de straat lopend naar de Franekerpoort]) (het huis is belast met 42 stv. floreen)
2460034r 15-01-1719 de mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker naastligger ten noorden
2460034r 15-01-1719 Schelte Uiftes mr. bakker verkoper
2410038r 24-02-1679 de kinderen en erven van Meyle Uilckes mr. bakker naastligger ten zuiden
2400076v 14-01-1672 Meyle Uilkes bakker koper voor GG 1046:00:00 pan- en estrikwerk en een huis (Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland bij de Bildtpoort], waarschijnlijk Zoutsloot 1)
2400160v 18-10-1674 Meyle Uilkes burger mr. bakker koper voor GG 697:00:00 huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkende (Bildtpoort (bij de) op 't Eiland aan de noordzijde van de Zoutsloot, waarschijnlijk Zoutsloot 1)
2400160v 18-10-1674 het huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes burger mr. bakker naastligger ten oosten
2390087v 17-02-1667 Beert Ulbes mr. bakker koper voor GG 150:00:00 hof met boemn, planten en prieel (Liemendijk NZ)
2440020r 18-06-1699 Jan Ulbes mr. bakker koper voor CG 200:00:00 1/2 huis (Hofstraat ZZ op de hoek recht tegenover Almenum, waarschijnlijk Rozenstraat 2)
2440135v 27-11-1701 Jan Ulbes mr. bakker naastligger ten zuiden
2440178v 10-09-1702 Jan Ulbes mr. bakker koper voor CG 90:00:00 huis (Hofstraat, waarschijnlijk Hofstraat 19)
2440336v 09-05-1706 Jan Ulbes mr. bakker koper voor GG 220:00:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ bij het groot kerkhoff, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 40)
2450099r 13-10-1709 Jan Ulbes mr. bakker verkoper
2450211r 11-03-1714 Jan Ulbes mr. bakker verkoper
2450223v 16-09-1714 Jan Ulbes bakker naastligger ten zuiden
2390101v 07-04-1667 Pytter Ulbes bakker naastligger ten oosten
2400110v 14-12-1672 Ruirdt Ulbes bakker naastligger ten oosten
2430348r 13-02-1698 Jan Ulbus mr. bakker naastligger ten noorden
2670032r 15-04-1804 Jan Walings bakker huurder (p.j.)
2350046v 15-01-1643 Aernt Warners burger bakker koper voor GG 1200:00:00 huis (Lombardspijp, bij en aan) (belast met 5 jaar huur aan Aernt Gerryts)
2360191v 24-01-1652 Arian Watses c.u. bakker koper voor GG 835:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven], waarschijnlijk Heiligeweg 34)
2360223v 22-01-1653 Arian Watses c.u. bakker verkoper
2370170ar 25-09-1658 Arien Watses bakker naastligger ten oosten
2380029r 05-02-1660 Arien Watses c.u. bakker verkoper
2340001v 14-02-1636 Claes Willems burger bakker verkoper
2350149r 24-11-1644 Claes Willems burger bakker koper voor GG 1005:00:00 huis, loods en een lege plaats erachter (Sint Jansstraat, op de hoek van de) (met een wip en putstoel voor het huis)
2350163v 19-01-1645 Claes Willems burger bakker koper voor CG 70:00:00 plaats ca. 15 voet lang (strekkende van de brouwerij van Douwe Merx tot aan de plaats ten noorden van Claes Willems)
2350230v 30-08-1646 Claes Willems burger bakker verkoper
2370173v 22-05-1658 Claes Willems burger bakker verpachter grond
2370173v 22-05-1658 Claes Willems burger bakker verkoper
2400092r 03-03-1672 Claes Willems burger bakker koper voor GG 220:00:00 grote koeschuur, paardenstal, 2 aparte kamers of woningen met meer onr.zaken (Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk NZ], waarschijnlijk Lammert Warndersteeg 13)
2410063va 14-01-1683 Dirck Willems mr. bakker wonende in Westeinde, Vlieland verkoper en curator
2390073v 20-01-1667 Huigh Willems c.u. bakker koper voor GG 875:00:00 huis (Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland], waarschijnlijk Zoutsloot 1)
2410001ra 20-01-1678 Huygh Willems mr. bakker verkoper van hem zelf en als vader en voorstander over zijn minderjarige kindere
2600213v 07-04-1782 Sipke Willems mr. bakker
2600213v 07-04-1782 Sipke Willems mr. bakker
2600302v 17-11-1782 Sipke Willems mr. bakker naastligger ten oosten
2390044r 25-03-1666 Claas Wopckes burger bakker koper
2390201r 18-04-1669 Claes Wopkes c.u. mr. bakker verkoper
2410177v 01-01-1682 Claes Wopkes bakker naastligger ten westen
2410189v 22-01-1682 Claes Wopkes mr. bakker verkoper van 1/2
2410190r 22-01-1682 Claes Wopkes bakker occuperende voor
2410190v 22-01-1682 Claes Wopkes mr. bakker occuperende voor
2410236r 07-01-1683 Claes Wopkes mr. bakker naastligger ten westen
2410039ra 06-02-1681 Claes Wopkes mr. bakker verkoper en curator van
2420063r 04-01-1685 wijlen Claes Wopkes mr. bakker
2580124r 14-11-1773 Johannes Wopkes mr. bakker wonende in Makkum verkoper
2590209v 14-11-1779 Johannes Wopkes mr. bakker
2600154v 02-12-1781 Johannes Wopkes mr. bakker geniaarde koper
2610115r 30-11-1783 Johannes Wopkes mr. bakker koper voor GG 950:00:00 huis en tuintje (Noorderhaven 76/78 ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 76)
2630330v 22-05-1791 Johannes Wopkes mr. bakker verkoper
2560264r 12-05-1765 Arent Wouters mr. bakker
2560264r 12-05-1765 Arent Wouters mr. bakker
2560264r 12-05-1765 Arent Wouters mr. bakker verkoper
2560264r 12-05-1765 Arent Wouters mr. bakker verkoper
2570102r 15-01-1769 Arent Wouters mr. bakker
2580030v 12-07-1772 Arent Wouters mr. bakker koper voor CG 230:14:00 1/2 huis (Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug], waarschijnlijk Sint Jacobstraat 16)
2580030v 12-07-1772 Arent Wouters mr. bakker eigenaar van 1/2
2390106r 28-04-1667 Teke Wybbrants burger mr. bakker koper voor GG 2000:00:00 huis en bakkerij erachter (Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug], waarschijnlijk Zuiderhaven 5)
2490125v 09-09-1736 Aege Wybes mr. bakker huurder (p.j.)
2430115r 25-11-1694 Pieter Wybes burger mr. bakker verkoper
2420299r 01-12-1689 Pyter Wybes mr. bakker koper voor GG 1000:00:00 pakhuis (Noorderhaven bij de heffingsbrugge tegenover de opslag met de Kais gereghtigheidt, waarschijnlijk Noorderhaven 1)
2430096v 25-02-1694 Pyter Wybes bakker huurder bovenste graanzolder (p.m.)
2470212v 05-12-1728 oud vaandrig Syds Wybes bakker erflater
2350080r 27-08-1643 Pier Wybrants bakker naastligger ten zuiden
2350170r 02-03-1645 Pytter Wybrants bakker naastligger ten zuiden
2420090v 29-03-1685 Henne Wybrens mr. bakker koper voor GG 160:14:00 huis (Kleine Kerkstraat OZ [staat: Kerkstraat], waarschijnlijk Kleine Kerkstraat 5)
2420090v 29-03-1685 Henne Wybrens c.u. mr. bakker naastligger ten noorden
2480290r 17-01-1734 Jacob Wybrens burger mr. bakker verkoper
2520093r 18-10-1750 Jacob Wybrens mr. bakker verkoper
2520094v 18-10-1750 Jacob Wybrens mr. bakker verkoper
2650214v 26-01-1800 Albert Wymers bakker koper van 1/3 voor CG 220:15:00 huis (Lanen NZ tegenover de Spekmarkt, waarschijnlijk Lanen 85) (huisnaam: de Morgenster)
2530175r 20-10-1754 Albert Ybs mr. bakker koper voor GG 450:00:00 huis met hof (bolwerk achter de grote kerk tussen het Molenpad en de Moriaanstraat)
2540085v 04-09-1757 Albert Yebs mr. bakker verkoper
2570001r 30-08-1767 Hartman Yeges mr. bakker verkoper
2530024v 03-12-1752 Albert Yeps mr. bakker koper voor GG 551:14:00 huis voormaals bakkerij (Hoogstraat ZZ hoek 't Oostend recht tegenover de Rode Ploeg, waarschijnlijk Hoogstraat 20) (huisnaam: het Schepel)
2560129v 10-11-1765 Hartman Yges mr. bakker koper door niaar voor GG 1850:00:00 huis en bakkerij (Noordijs OZ op hoek, waarschijnlijk Noordijs 1)
2640162r 15-12-1793 Claas Ykes mr. bakker naastligger ten oosten
2350086r 15-10-1643 Tonis Yntes bakker naastligger ten westen
2410068ra 28-01-1683 Age Yttes bakker koper provisioneel voor CG 28:00:00 kamer (Molenpad ZZ)
2410068ra 28-01-1683 Age Yttes bakker naastligger ten zuiden
2410060r 14-12-1679 Jacob Fransen de Adam mr. bakker verkopers
2480157v 30-11-1732 Jarig Adama mr. bakker naastligger ten westen
2490065r 04-09-1735 Jarig Pyters Adama mr. bakker verkoper
2470002ra 04-04-1728 Pieter Adema mr. bakker naastligger ten oosten
2470002ra 04-04-1728 Pieter Adema mr. bakker naastligger ten noorden
2470008v 30-03-1727 Pyter Jarigs Adema mr. bakker koper voor CG 88:00:00 hof, tuin, zomerhuis (Dubbele Regel achter de Lommert )
2440196r 14-01-1703 oud burgemeester Jarix Pytters Adema mr. bakker verkoper
2450198r 25-06-1713 Jan Jansen Asperen mr. bakker wonende in Oosterbierum
2670008v 15-01-1804 Lambertus Atlas mr. bakker koper voor CG 950:00:00 huis (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 18)
2650200r 10-11-1799 E. Baarda mr. bakker koper voor CG 1300:00:00 huis (Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug], waarschijnlijk Zuiderhaven 9)
2660150v 07-11-1802 Evert Pieters Baarda mr. bakker verkoper
2500108v 22-05-1740 Adriaan Watses Backer mr. bakker wonende in Terschelling verkoper
2470030v 21-09-1727 burgerkolonel Harmen Backsma mr. bakker koper voor CG 40:00:00 huisje (Karremanstraat ZZ)
2320180r 29-01-1631 Geert Bakker bakker naastligger ten noorden
2640354r 29-01-1792 de weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten
2570193v 03-02-1771 Thevis Jacobs Bakker mr. bakker verkoper
2470328v 03-09-1730 vroedsman Harmen Baksma mr. bakker koper voor CG 250:00:00 huis (groot kerkhof NZ)
2470036v 12-10-1727 burgerkolonel Harmen Arents Baksma mr. bakker koper voor CG 70:00:00 kamer (Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargebuyren])
2470336r 01-10-1730 de verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker naastligger ten zuiden
2470336r 01-10-1730 vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker verkoper
2490079v 16-10-1735 vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker verkoper
2570199r 17-02-1771 Arent Wouters Baksma mr. bakker koper voor GG 103:00:00 1/12 huis en tuin (Franekereind ZZ [staat op de hoek van de Lammert Warndersteeg WZ bij de brug], waarschijnlijk Franekereind 14)
2580109r 05-09-1773 Arent Wouters Baksma Franekereind ZZ hoek Lammert Warndersteeg, mr. bakker aanhandelaar
2580109r 05-09-1773 Arent Wouters Baksma mr. bakker verwandelaar
2580221r 03-09-1775 Arent Wouters Baksma mr. bakker verkoper van 1/3
2530096r 30-09-1753 Folkert van Balen mr. bakker huurder (p.j.)
2420063r 04-01-1685 burgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker koper voor GG 166:14:00 1/2 huis (Grote Kerkstraat NZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 37)
2650200r 10-11-1799 E. Barda mr. bakker naastligger ten oosten
2470314r 19-03-1730 Harmen Baxma mr. bakker verkoper
2470205v 28-11-1728 vroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker koper voor GG 600:00:00 1/2 huis (Voorstraat NZ nabij de Vismarkt, waarschijnlijk Voorstraat 5)
2470285r 27-11-1729 vroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper
2480099r 13-07-1732 oom Harmen Arents Baxma mr. bakker
2480164r 07-12-1732 vroedsman Harmen Arents Baxma burger mr. bakker koper voor CG 325:00:00 huis (Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Nieuwstraat 66)
2480207r 12-04-1733 vroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper
2490013r 05-12-1734 vroedsman Harmen Arents Baxma burger mr. bakker verkoper
2640105v 21-04-1793 wijlen Arend Wouters Baxma mr. bakker
2570252r 06-09-1767 Arent Wouters Baxma c.u. mr. bakker huurder (p.j.)
2500015r 25-01-1739 Aafke Bierma mr. bakker
2410090v 29-02-1680 Sibren Arjens Bilckert mr. bakker koper voor GG 600:00:00 huis (Blauwe Trappen, bij de, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 19)
2450303v 10-10-1717 burgervaandrig Theodorus Binsonides c.u. mr. bakker koper voor CG 860:00:00 huis (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp], waarschijnlijk Brouwersstraat 28)
2460105r 09-03-1721 Theodorus Binsonides c.u. mr. bakker verkoper
2470073r 18-01-1728 Hans Arjens de Bock mr. bakker naastligger ten noorden
2450236r 20-01-1715 Tieerd Bentes Boncq mr. bakker koper voor CG 40:00:00 woning (Lanen ZZ, steegje even bewesten de Woudemanssteeg op de, waarschijnlijk Lanen 44)
2450236r 20-01-1715 Tieerd Bentes Boncq mr. bakker naastligger ten oosten
2450292r 14-02-1717 Tieerd Bentes Bonk c.u. mr. bakker koper voor CG 50:00:00 woning (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 44)
2450292r 14-02-1717 Tieerd Bentes Bonk c.u. mr. bakker naastligger ten oosten
2450292r 14-02-1717 Tieerd Bentes Bonk c.u. mr. bakker naastligger ten zuiden
2420243r 18-03-1688 Bente Tjeerdts Bonq burger mr. bakker
2580232v 12-11-1775 Tjeerd Annes Bootsma mr. bakker koper voor CG 950:00:00 huis (Zoutsloot NZ, waarschijnlijk Zoutsloot 61)
2590171r 21-03-1779 Tjeerd Annes Bootsma mr. bakker verkoper
2610182r 25-04-1784 Tjeerd Annes Bootsma mr. bakker verkoper
2620189v 11-03-1787 Tjeerd Annes Bootsma mr. bakker verkoper
2320105v 13-06-1629 Doede Brants bakker koper voor GG 232:00:00 1/4 huis (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 6) (koper is reeds eigenaar van 3/4 huis)
2600312r 30-09-1781 vroedsman Rein Brouwer mr. bakker
2610219v 19-09-1784 Rein Brouwer mr. bakker verkoper
2540005r 25-04-1756 Poppe Salomons Builaart mr. bakker koper voor GG 150:00:00 huis of wagenhuis (Vijverstraat NZ bij de Bredeplaats bij de put, waarschijnlijk Vijverstraat 21)
2560095r 20-01-1765 Jan Gerlofs Builard mr. bakker koper voor CG 1380:14:00 huis en bakkerij (Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats] bij de Lange Pijp, waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 22)
2570031v 22-11-1767 Gerlof Jans Builard mr. bakker koper voor CG 500:00:00 huis (Zoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort], waarschijnlijk Zoutsloot 94)
2570042r 31-01-1768 Gerlof Jansen Builard mr. bakker koper voor CG 100:00:00 gedeelte tuin (Zoutsloot, achter een huis in eigendom van de koper, waarschijnlijk Zoutsloot 94) (omschrijving van de grootte en locatie)
2570042r 31-01-1768 Gerlof Jansen Builard mr. bakker naastligger ten oosten
2590243v 16-01-1780 Gerlof Jansen Builard bakker koper voor GG 97:00:00 dubbele woninge (Wortelstraat NZ 15/17, waarschijnlijk Wortelstraat 15)
2590243v 16-01-1780 Gerlof Jansen Builard bakker naastligger ten noorden
2540247v 25-11-1759 Gerlof Janz Builard mr. bakker
2560095r 20-01-1765 Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper
2590257r 13-02-1780 Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper
2500271r 25-11-1742 Salomon Builart mr. bakker naastligger ten oosten
2510087v 19-09-1745 schuur van Jan Gerlofs Builart mr. bakker naastligger (mag een paard in gestald worden)
2530152v 26-05-1754 Jan Gerlofs Builart mr. bakker
2530042v 14-01-1753 Salomon Builart* bakker naastligger ten noorden
2530043v 14-01-1753 Salomon Builart* bakker naastligger ten noorden
2500227r 11-03-1742 Jan Gerlofs Buillart mr. bakker
2500229r 11-03-1742 Jan Gerlofs Buillart mr. bakker
2510175v 09-04-1747 Jan Gerlofs Buillart burger mr. bakker koper voor CG 400:00:00 huis (Bildtstraat WZ [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort], waarschijnlijk Bildtstraat 2)
2490134v 18-11-1736 Salomon Gerloffs Bullaart mr. bakker naastligger ten noorden
2490271v 19-10-1738 Jan Gerlofs Bullart burger mr. bakker verkoper
2480036r 28-10-1731 burgerhopman Jan Sipkes Buma mr. bakker koper voor GG 1420:00:00 dwarshuis (Noordijs OZ hoek, waarschijnlijk Noordijs 1) (uitgebreide beschrijving indeling huis)
2470247r 13-03-1729 Jan Jacobs Cuik mr. bakker naastligger ten oosten
2610004va 16-01-1785 haar minderjarige kinderen bij wijlen Claas Cuiper mr. bakker
2620011r 05-06-1785 Roelof van Dijk mr. bakker koper voor CG 1100:00:00 huis en bakkerij (Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 23)
2620114r 17-09-1786 Roelof van Dijk mr. bakker koper voor GG 133:21:00 hoving, tuin en zomerhuis (Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij herberg Roma tussen Snakkerburen en, waarschijnlijk Romastraat 27)
2620220v 14-10-1787 Roelof van Dijk mr. bakker naastligger ten oosten
2630106r 26-04-1789 Roelof van Dijk mr. bakker koper voor GG 60:00:00 hof en tuin (Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat], waarschijnlijk Romastraat 15)
2630276v 28-11-1790 Roelof van Dijk mr. bakker koper voor GG 123:00:00 huis (Hofstraat NZ hoek van het kerkhof, waarschijnlijk Hofstraat 29) (Vrije waterlossing door de hof van de herberg Roma)
2630307r 13-02-1791 Roelof van Dijk mr. bakker
2650105r 02-09-1798 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2650197v 10-11-1799 Roelof van Dijk mr. bakker naastligger ten oosten
2670229v 16-03-1806 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680052r 07-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker
2680056v 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680056v 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680058r 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680059v 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680062r 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680063v 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680063v 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680063v 14-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2680075r 21-02-1808 Roelof van Dijk mr. bakker verkoper
2590112r 22-02-1778 Roulof van Dijk mr. bakker koper door niaar voor CG 200:00:00 huis (Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 23)
2640098r 03-02-1793 Jan Waling Faber bakker wonende in Alkmaar huurder bakkerij (p.j.)
2650118r 11-11-1798 Pabe Faber mr. bakker wonende in Sneek koper voor CG 500:00:00 huis en bakkerij (Grote Ossenmarkt NZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 21) (Vrije uit- en ingang, op- en afslag in de Pothondjesteeg)
2380020r 15-01-1660 de kamers van Jurrien Falck bakker naastligger ten oosten
2380020r 15-01-1660 Jurrien Falck bakker naastligger ten westen
2530191v 15-12-1754 Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper van 1/3 voor GG 602:00:00 huis (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 52)
2540096v 16-10-1757 Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper voor CG 506:18:00 2/3 huis (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 52)
2540096v 16-10-1757 Gerben Jansen Feenstra mr. bakker eigenaar van 1/3
2550095r 01-11-1761 Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper voor GG 650:07:00 huis en bakkerij (Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 23)
2550095r 01-11-1761 Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker huurder (p.j.)
2560264r 12-05-1765 Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper provisioneel voor CG 750:00:00 huis en bakkerij (Grote Kerkstraat NZ aan de Kerkbrug, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 23)
2570179r 09-12-1770 Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper voor GG 210:07:00 huis (Grote Kerkstraat NZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 21)
2570179r 09-12-1770 de kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk c.u. mr. bakker naastligger ten oosten
2570205v 21-04-1771 Tjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker koper voor GG 350:00:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ , waarschijnlijk Grote Kerkstraat 12)
2580059r 22-11-1772 Tjeerds Tjeerds Feerdijk mr. bakker verkoper
2540184r 14-01-1759 wijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijk mr. bakker verkoper
2650069r 14-01-1798 Cornelis Folkertsma mr. bakker koper voor CG 1100:00:00 huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voet (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 26)
2360247r 10-12-1653 Rippert Jacobs Forsenburch bakker verkoper
2360231v 20-02-1653 Rippert Jacobs Forsenburg c.u. bakker koper voor GG 149:00:00 kamer (Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] achter het huis van Rippert Jacobs Forsenburg, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 28)
2360231v 20-02-1653 Rippert Jacobs Forsenburg c.u. bakker naastligger ten oosten
2410076v 25-01-1680 Louwrens Ripperts Forssenburgh mr. bakker koper voor GG 300:00:00 huis (Bildtstraat OZ [staat: aan de Bildtpoort], waarschijnlijk Bildtstraat 1)
2590151v 25-10-1778 Johannes Frank mr. bakker koper van 1/2
2590151v 25-10-1778 Johannes Frank mr. bakker koper van 1/2
2380236v 13-11-1664 Duco Galama bakker koper voor GG 800:00:00 huis (Karremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] hoek Droogstraat, waarschijnlijk Hoogstraat 1)
2580118r 14-11-1773 de verkoper Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen
2580118r 14-11-1773 Rein Gerbranda mr. bakker verkoper
2580181r 06-11-1774 Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen
2590126r 26-04-1778 Rein Gerbranda mr. bakker verkoper
2580122v 14-11-1773 Rein Gerbrande mr. bakker verkoper
2600268r 08-09-1782 vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker verkoper
2610030r 23-02-1783 vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker koper voor CG 2700:00:00 huis en bakkerij (Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 25)
2610089r 26-10-1783 vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker koper voor CG 3500:00:00 1/2 wind rogge- en weitmolen (stadsvesten) (huisnaam: de Bildtpoortsmolen; toehaak: drie zilveren lepels t.w.v. 15 CG)
2600202r 24-02-1782 IJsbrand Gonggrijp oud bakker huurder
2580122v 14-11-1773 Rinia Gonggrijp mr. bakker huurder (p.j.)
2620182r 25-02-1787 Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten oosten
2620182r 25-02-1787 Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten westen
2620182r 25-02-1787 Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten noorden
2630216v 21-03-1790 bakkerij van Rinia Gonggrijp bakker naastligger ten westen
2590274r 23-04-1780 IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker
2590278r 28-05-1780 IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2
2590279r 28-05-1780 IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2
2590274r 23-04-1780 Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker
2590278r 28-05-1780 Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2
2590279r 28-05-1780 Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2
2560157v 19-01-1766 vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper
2560158v 19-01-1766 vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper
2560165v 16-02-1766 vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper
2560203r 05-10-1766 vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper
2640311r 14-02-1796 Govert Albartus de Haas mr. bakker verkoper van 1/3
2530115v 18-11-1753 Schelte Haeselaer mr. bakker verkoper
2580244r 14-01-1776 Pieter Halma mr. bakker koper voor CG 200:00:00 pakhuis (Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat])
2620018r 04-09-1785 Pieter Halma mr. bakker koper
2620234r 25-11-1787 Pieter Halma mr. bakker koper voor CG 1300:00:00 huis en bakkerij (Bildtstraat OZ, waarschijnlijk Bildtstraat 13)
2640336r 04-09-1796 Pieter Halma mr. bakker verkoper
2640338v 04-09-1796 Pieter Halma mr. bakker verkoper
2650050v 18-06-1797 Pieter Halma burger mr. bakker verkoper
2570199v 03-03-1771 Pieter Janzen Halma mr. bakker huurder (p.j.)
2630165r 15-11-1789 Hessel Heerema mr. bakker naastligger ten noorden
2630165r 15-11-1789 Hessel Heerema mr. bakker naastligger ten westen
2630222r 11-04-1790 Hessel Heerema mr. bakker verkoper
2640153v 17-11-1793 Hessel Heerema mr. bakker
2650042v 23-04-1797 Ruurd Hessels Heerema mr. bakker verkoper
2600297v 10-11-1782 H. F. Heerma mr. bakker geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschap
2600195r 03-02-1782 Hessel Foppes Heerma mr. bakker verkoper
2600285r 06-10-1782 Hessel Foppes Heerma mr. bakker
2600292v 10-11-1792 Hessel Foppes Heerma mr. bakker geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschap
2620301r 20-04-1788 Hessel Foppes Heerma mr. bakker
2510187v 17-09-1747 Hendrik Johannes Heermans burger mr. bakker koper voor CG 1150:00:00 huis met winkel in het voorhuis (Karremanstraat [staat: op de hoek van de straat bij de Karremanspijp], waarschijnlijk Karremanstraat 22) (de koper gaat een bakoven plaatsen)
2650094r 10-06-1798 Frank Helstra mr. bakker naastligger ten westen
2640298r 29-11-1795 Frans Helstra mr. bakker koper voor GG 23:00:00 hof (stadsvesten nabij de Weverstraat)
2380046v 23-04-1660 Hendrick Jansen Hengevelt c.u. bakker koper voor GG 680:00:00 huis (Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats])
2380100r 26-05-1661 Hendrik Jansen Hengevelt bakker koper voor GG 333:03:00 1/2 huis (Hofstraat ZZ [staat: op de hoek naast het kerkhof recht tegenover het huis waar Almenum uithangt, waarschijnlijk Rozenstraat 2)
2600312r 30-09-1781 Hessel Foppes Herema mr. bakker
2630072v 18-01-1789 Abe Jans Hilverda mr. bakker koper voor GG 44:00:00 huis (Moriaanstraat ZZ, waarschijnlijk Moriaanstraat 12)
2650255v 12-10-1800 Hilwerda bakker naastligger ten westen
2650255v 12-10-1800 Hilwerda bakker naastligger ten westen
2650255v 12-10-1800 Hilwerda bakker naastligger ten westen
2650255v 12-10-1800 Hilwerda bakker naastligger ten westen
2640086r 13-01-1793 Abe Hilwerda q.q. mr. bakker geauthoriseerd curator
2600196r 17-02-1782 Abe Jans Hilwerda mr. bakker koper (Voorstraat NZ tussen Raadhuistoren en Vismarkt, waarschijnlijk Voorstraat 23)
2660256v 19-06-1803 Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper
2660262r 19-06-1803 Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper
2610154v 08-02-1784 Abbe Jansen Hilwerda mr. bakker koper voor CG 90:00:00 hof met bomen, en planten (bolwerk achter de grote kerk tussen Molenpad en Moriaanstraat)
2390081v 03-02-1667 sterfhuis van wijlen Hendrick Hingevelt c.u. bakker eerdere eigenaar
2390081v 03-02-1667 de erven van Hendrick Hingevelt bakker verkoper
2380139v 13-04-1662 Hendrick Jansen Hingevelt burger bakker koper voor GG 200:00:00 schuur met een tuin erachter (Achterstraat [staat: Karremanstraat])
2610242v 21-11-1784 Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten oosten
2610242v 21-11-1784 Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten zuiden
2490349r 15-06-1738 vroedsman Age Hogeboom mr. bakker verkoper
2470304r 22-01-1730 Age Dirx Hogeboom mr. bakker verkoper
2480212v 26-04-1733 vroedsman Age Hoogeboom burger mr. bakker koper voor CG 130:00:00 tuin (Rozengracht ZZ en bij de Wasbleek, waarschijnlijk Rozengracht 16)
2500082r 17-01-1740 IJsbrand Sierks Hornstra mr. bakker verkoper van 1/4
2680055v 14-02-1808 Sipke W. Houtsma mr. bakker koper voor CG 70:00:00 1/2 huis (stadsvesten wijk A-244, de Bildtpoortsmolen) (medegebruik en -onderhoud regenwaterbak en put met de andere beide woningen)
2680212r 29-01-1809 Sipke W. Houtsma mr. bakker koper voor CG 52:00:00 woning (stadsvesten bij Bildtpoort wijk A-237, waarschijnlijk Dijkswal 10)
2680262v 04-06-1809 Sipke W. Houtsma mr. bakker koper voor CG 3300:00:00 huis en tuin (Schritsen ZZ wijk F-052, waarschijnlijk Schritsen 60)
2620211v 17-06-1787 Sipke Willems Houtsma mr. bakker koper voor CG 1000:00:00 huis (Hoogstraat ZZ tegenover de Roode Ploeg, waarschijnlijk Hoogstraat 18)
2490052r 19-06-1735 Tjerk Jansen IJsenbeek mr. bakker verkoper van 1/6
2540077r 03-07-1757 Tjeerd Tjeerds de Jong c.u. mr. bakker huurder (p.j.)
2520028r 16-11-1749 Johannes Klock mr. bakker huurder
2550004v 08-06-1760 Geurt van Krycken bakker wonende in Gorinchem
2490207v 17-11-1737 Jan Kuik mr. bakker
2490164r 13-01-1737 Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper
2490283r 16-11-1738 Jan Jacobs Kuik mr. bakker koper voor GG 960:00:00 huis (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 85) (huisnaam: de Drie Kaarsen;uitgebreide akte)
2490283r 16-11-1738 Jan Jacobs Kuik mr. bakker naastligger ten oosten
2510166v 29-01-1747 Jan Jacobs Kuik burger mr. bakker verkoper
2450090v 07-04-1709 Jacob Jansen Kuik mr. bakker koper voor GG 610:00:00 huis en pakhuis daaragter (Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] tussen Vismarkt en de Blauwe Trappen, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 25)
2540231v 14-10-1759 vrijgezel Klaas Kuiper bakker koper voor CG 650:00:00 huis (Lanen ZZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: op de westhoek van de Lange Pijp], waarschijnlijk Lanen 2)
2510168r 05-02-1747 Jan Jacobs Kuyk mr. bakker
2510170r 19-02-1747 Jan Jacobs Kuyk mr. bakker verkoper
2630213r 21-03-1790 Paulus Lansenberg mr. bakker wonende in Farmsum verkoper
2670066r 02-09-1804 Paulus Jan Lansenberg mr. bakker wonende in Farmsum in Groningerland koper voor CG 600:00:00 huis met bakkerij (Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 53)
2670148r 16-06-1805 Paulus Jans Lansenberg bakker wonende in Groningen verkoper
2600132v 23-09-1781 Jetze Lens mr. bakker koper voor CG 3700:00:00 huis (Voorstraat NZ op Appelmarkt, waarschijnlijk Voorstraat 83) (in de benedenachterkamer wordt een bakkersoven geplaatst)
2640255r 07-06-1795 Jetse Lents mr. bakker naastligger ten oosten
2670218v 02-02-1806 Jetze Lentz mr. bakker naastligger ten oosten
2570105v 26-02-1769 Poppe Menalda mr. bakker verkoper
2590056r 01-06-1777 Poppe Menalda mr. bakker verkoper
2590057r 01-06-1777 Poppe Menalda mr. bakker verkoper
2590058r 01-06-1777 Poppe Menalda mr. bakker verkoper
2590059r 01-06-1777 Poppe Menalda mr. bakker verkoper
2590060r 01-06-1777 Poppe Menalda mr. bakker verkoper
2590253r 23-01-1780 Poppe Menalda mr. bakker
2570025r 15-11-1767 Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper voor GG 70:00:00 woning (Bildtpoort, stadsvesten bij de)
2500067v 25-10-1739 Eke Jans Menalda mr. bakker koper voor GG 361:07:00 huis (Lanen NZ bij de Sint Odolphisteeg, waarschijnlijk Lanen 43)
2490116r 25-02-1736 Ulbe Jans Menalda burger mr. bakker koper voor CG 265:00:00 huis (Kleine Kerkstraat OZ, waarschijnlijk Kleine Kerkstraat 3)
2500042v 30-08-1739 Ulbe Jans Menalda burger mr. bakker verkoper
2500127v 13-11-1740 Ulbe Jans Menalda burger mr. bakker koper van 1/2
2490110v 15-01-1736 Ulbo Jansen Menalda mr. bakker geniaarde koper
2490048r 12-06-1735 Eke Jans Menolda burger mr. bakker koper voor CG 400:00:00 koolstek (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 79)
2490048r 12-06-1735 Eke Jans Menolda burger mr. bakker naastligger ten oosten
2490048r 12-06-1735 Eke Jans Menolda burger mr. bakker naastligger ten noorden
2500068v 15-11-1739 Ulbe Jans Menolda mr. bakker koper voor GG 703:00:00 huis (Hoogstraat, waarschijnlijk Hoogstraat 11)
2600116r 09-09-1781 Hendrik van der Mey mr. bakker
2610030r 23-02-1783 Hendrik van der Mey mr. bakker verkoper
2610035r 23-03-1783 Hendrik van der Mey mr. bakker
2390029r 26-11-1665 Claas Atzes Noppen bakker verkoper
2550035r 16-11-1760 Gerryt Offeringa mr. bakker koper voor GG 750:14:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen, waarschijnlijk Heiligeweg 12)
2580193r 11-12-1774 Gerrit Offringa mr. bakker verkoper
2470055v 07-12-1727 Jan Gerrits Offringa mr. bakker verkoper
2630189r 17-01-1790 Ahasuerus Oosterbaan mr. bakker koper voor GG 33:07:00 huis (Tiepelstegen)
2660138r 12-09-1802 Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden
2660252r 12-06-1803 Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden
2690049v 24-06-1810 Jacob Oosterbaan mr. bakker wonende in Franeker verkoper
2450024r 13-03-1707 Johannes Ouwerkerk mr. bakker verkoper
2450195v 23-04-1713 Johannes Ouwerkerk c.u. mr. bakker koper voor CG 615:00:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 97)
2450014r 16-01-1707 Johannis Jansen Ouwerkerk burger mr. bakker koper voor GG 250:00:00 huis genaamd Almenum (Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de kerk op de hoek van de Hoffstraat en responderende nevens 't Leertouwersbrugje], waarschijnlijk Rozenstraat 1) (huisnaam: Almenum)
2670282v 14-12-1806 van Peisel bakker naastligger ten westen
2680147r 06-11-1808 Peysel bakker naastligger ten noorden
2680298v 12-11-1809 Jacob Pieters Poelstra mr. bakker koper voor CG 2800:00:00 huis en bakkerij (Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij Zoutdragersbrug] D-069, waarschijnlijk Franekereind 19) (uitgebreide beschrijving)
2680180v 11-12-1808 Hendrik Poort mr. bakker koper voor CG 38:00:00 huis (Gardenierstraat [staat: Snakkerburen] wijk G-171)
2670018v 19-02-1804 van Rees n.u. bakker naastligger ten westen
2670118v 13-01-1805 H. van Rees mr. bakker naastligger ten oosten
2680048v 24-01-1808 H. van Rees n.u. mr. bakker naastligger ten oosten
2680014r 22-11-1807 Jan Claasen Reidsma mr. bakker koper voor CG 1536:00:00 huis en jeneverstokerij (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] wijk F-038, waarschijnlijk Brouwersstraat 8)
2510228ar 01-09-1748 burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma mr. bakker geniaarde koper
2490059v 04-09-1735 burgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsma mr. bakker verkoper
2550204v 05-06-1763 Hoite Keimpes Reidsma mr. bakker koper door niaar voor GG 391:00:00 huis (Lanen ZZ bij de Woudemansbrug, waarschijnlijk Lanen 44) (korte beschrijving)
2490348r 15-06-1738 burgervaandrig Keimpe Hoites Reitsma mr. bakker
2570187r 20-01-1771 Lammert Reus mr. bakker huurder (p.j.)
2610111v 30-11-1783 Ype Jetzes Rodenhuis mr. bakker verkoper
2640258v 07-06-1795 Ype Roodenhuis mr. bakker
2640260r 21-06-1795 Ype Roodenhuis mr. bakker
2610308r 06-03-1785 Ype Jetzes Roodenhuis mr. bakker koper voor GG 30:00:00 huis (Liemendijk)
2430386v 04-12-1698 Fettie Pieters Roorda bakker
2610004va 16-01-1785 Yede de Ruiter mr. bakker eerdere bewoner
2610076v 07-09-1783 Yede Reins de Ruiter mr. bakker koper voor GG 150:00:00 huis (Schritsen ZZ, waarschijnlijk Schritsen 22)
2640308r 14-02-1796 Yede Reins de Ruiter mr. bakker verkoper
2350228r 05-07-1646 Jan Jansen Schonenbeeck c.u. bakker koper voor CG 100:00:00 jaarlijkse grondpacht van 5 cg (woonplaats verkoper Wouter Stevens)
2430115r 25-11-1694 Saeke Sibesma burger mr. bakker koper voor GG 1385:00:00 huis met een bakkerij erachter (Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug], waarschijnlijk Zuiderhaven 5)
2450123v 13-07-1710 Saco Sibisma burger mr. bakker koper voor CG 45:00:00 tuin met vruchtbomen en zomerhuis (Liemendijk)
2450173v 13-03-1712 Sake Tijmens Sibisma mr. bakker koper voor CG 25:00:00 woning met een plaats daarbij (Liemendijk)
2380113v 24-11-1661 Claas Jansen Spits c.u. bakker verkoper
2640087r 13-01-1793 Steenveld bakker huurder boven
2370170r 18-04-1658 Gerben Tannia burger bakker verkoper
2610275r 16-01-1785 Lammert Jan van der Veen mr. bakker verkoper
2560264r 12-05-1765 Gerben Jans van der Veen door het hof prodigus verklaar oud bakker verkoper
2560264r 12-05-1765 Gerben Jans van der Veen oud bakker verkoper
2560264r 12-05-1765 Gerben Jans van der Veen oud bakker
2560264r 12-05-1765 de door het hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veen oud bakker
2610276r 16-01-1785 Lammert Jans van der Veen mr. bakker verkoper van 3/4
2630148r 25-10-1789 Lammert Jans van der Veen mr. bakker
2560044v 25-02-1764 Gerben Jansen van der Veen oud bakker (Zie proclamatie: 13-16-0256-0264r-D-12-05-1765)
2550111r 06-12-1761 Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten zuiden
2550111r 06-12-1761 Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten westen
2580186v 20-11-1774 Tjeerd Tjeerds Veerdijk mr. bakker verkoper
2560015v 11-12-1763 vroedsman Claas van Velsen mr. bakker verkoper
2610086r 19-10-1783 Cornelis van Velsen mr. bakker koper voor CG 2325:00:00 huis en bakkerij (Voorstraat NZ tussen de Vismarkt en de Grote Brede plaats, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 25)
2610172r 28-03-1784 Cornelis van Velsen mr. bakker
2610173v 18-04-1784 Cornelis van Velsen mr. bakker
2630065v 18-01-1789 Cornelis van Velsen mr. bakker verkoper
2540171v 29-10-1758 Claas van Velzen mr. bakker koper voor CG 1999:19:00 huis met bakkerij (Noordijs OZ hoek, waarschijnlijk Noordijs 1) (voor de overname vd bakkerij gereedschappen moet CG 201:04:08 worden betaald)
2480129r 16-11-1732 Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper namens de huiszittende armen
2480131r 16-11-1732 Douwe Reins de Vet armvoogdij der huiszittende armen, mr. bakker verkoper en samen met
2480132v 16-11-1732 Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper namens de huiszittende armen
2500015r 25-01-1739 Douwe Reins de Veth mr. bakker geniaarde koper van 1/2
2500227r 11-03-1742 Douwe Reins de Veth mr. bakker naastligger ten zuiden
2520137v 13-06-1751 Douwe Reins de Veth mr. bakker
2520055v 15-03-1750 Wybe Dirks Vliet burger mr. bakker koper voor GG 425:00:00 huis (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 20)
2520100v 15-11-1750 Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper (korte beschrijving)
2540193v 21-01-1759 Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper voor GG 170:00:00 1/2 huis (Lanen ZZ hoek Kleine Ossenmarkt [staat: op de hoek van de Lange Pijp], waarschijnlijk Lanen 2)
2540231v 14-10-1759 Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper
2550075r 14-06-1761 Wybe Dirks van der Vliet mr. bakker
2550122r 14-02-1762 Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper
2560155v 19-01-1766 Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper voor CG 950:00:00 huis en bakkerij (Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] aan het eind bij de grote kerk, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 37) (huisnaam: de Pelikaan)
2560089v 16-12-1764 Dirk Jans van der Vliet mr. bakker verkoper
2550093v 01-11-1761 Dirk Jansen Vliet mr. bakker verkoper van 1/2
2620224v 21-10-1787 Dirk Wybes Vliet mr. bakker naastligger ten oosten
2610143r 25-01-1784 Marten Wybes Vliet mr. bakker huurder
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2550238r 16-10-1763 Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker wonende in Franeker
2540145v 03-09-1758 Jan Wax mr. bakker
2570105v 26-02-1769 vroedsman Jan Wax mr. bakker koper voor CG 150:00:00 woning (Bildtpoort, aan de stadsvesten nabij de, waarschijnlijk Vissersstraat 12)
2580228v 15-10-1775 vroedsman Jan Wax bakker koper voor GG 1307:21:00 huis en bakkerij (Noorderhaven ZZ op de hoek van de Vismarkt, waarschijnlijk Noorderhaven 40)
2650240r 15-06-1800 Sjoerd van der Weide mr. bakker koper voor CG 538:00:00 huis en bakkerij (Rommelhaven hoek Noordijs [staat: op de hoek van het Noordijs], waarschijnlijk Rommelhaven 28) (huisnaam: Spitsbergen)
2580148v 20-03-1774 Hidde van der Werff mr. bakker wonende in Dokkum
2670002v 11-12-1803 wijlen Dirk Jans van der Werff mr. bakker
2610062r 22-06-1783 A. Westendorp mr. bakker naastligger ten oosten
2470285v 27-11-1729 Jacob Wiersma mr. bakker
2480063r 09-12-1731 Jacob Wiersma mr. bakker naastligger ten westen
2620280r 30-03-1788 Klaas Ykes Wijga mr. bakker koper voor CG 2500:00:00 huis en bakkerij (Kleine Bredeplaats WZ, waarschijnlijk Kleine Bredeplaats 22)
2460208r 03-12-1724 Tiomme Jans Wijngaarden mr. bakker wonende in Leeuwarden
2460209r 03-12-1724 Tiomme Jans Wijngaarden mr. bakker wonende in Leeuwarden
2460209r 03-12-1724 Tiomme Jans Wijngaarden mr. bakker wonende in Leeuwarden
2460209v 03-12-1724 Tiomme Jans Wijngaarden mr. bakker wonende in Leeuwarden
2470280r 13-11-1729 burgervaandrig Reiner Wijngaerden burger mr. bakker koper voor CG 150:00:00 huis en losse goederen (Zuiderpoort)
2520028r 16-11-1749 Minne Harmens Wilda mr. bakker koper voor GG 542:07:00 huis en bakkerij (Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen tussen de Lammert Warnders- en de Zoutdragersbruggen], waarschijnlijk Franekereind 19) (met een vrije steeg aan de Zoutsloot)
2540070v 08-05-1757 burger hopman Minne Harmens de Wilde mr. bakker
2450034r 13-11-1707 Sytse Doedes Winia mr. bakker
2450035v 13-11-1707 Sytse Doedes Winia mr. bakker
2450036r 13-11-1707 Sytse Doedes Winia mr. bakker
2460028v 27-11-1718 oud burgerhopman Sytse Doedes Winia mr. bakker verkoper
2300013v 21-01-1616 Claes Jacobs bakker (Embder-) huurder
2440096r 16-01-1701 Jan Hendrix c.u. bakker (koekman) koper voor GG 195:00:00 huis (Hofstraat ZZ recht tegenover het huis waar Almenum in de gevel staat , waarschijnlijk Rozenstraat 2)
2510228ar 01-09-1748 Arjen Bottes mr. bakker (oud -) verkoper
2510231r 01-09-1748 Arjen Bottes mr. bakker (oud -) verkoper
2550088r 11-10-1761 Durk Hendriks mr. bakker (oud -) verkoper
2560119r 08-09-1765 Johannes Jacobs mr. bakker (oud -) verkoper
2500238r 10-06-1742 Ulbe Jans mr. bakker (oud -) naastligger ten oosten
2480329r 23-05-1734 Keimpe Pieters burger mr. bakker (oud -) verkoper
2510029v 19-01-1744 Jacob Wybrens mr. bakker (oud -) koper van 1/3 voor CG 1000:00:00 3 woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkel (Liemendijk NZ)
2570074v 25-09-1768 Rein Gerbranda mr. bakker (oud -)
2510229v 01-09-1748 Arjen Bottes Leystra mr. bakker (oud -) verkoper
2540090r 02-10-1757 Eeke Jans Manolda mr. bakker (oud -) koper voor GG 111:07:00 huis (Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Schritsen ZZ aan het achtereinde van een wijde steeg ten westen bij de Ossemarkt], waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 16)
2570175v 21-10-1770 Eeke Menalda mr. bakker (oud -) koper voor GG 115:07:00 woning (Franekerpoort (bij de) aan de Zoutsteeg)
2560193r 15-06-1766 Eeke Jans Menalda mr. bakker (oud -) koper voor CG 201:07:00 woning (Kleine Kerkstraat WZ, waarschijnlijk Kleine Kerkstraat 16)
2520033r 23-11-1749 Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) geniaarde koper
2520164v 14-11-1751 Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) koper voor CG 200:00:00 1/2 huis (Rommelhaven NZ [staat: ten oosten van de Hoogstraat op de hoek achter de Drie Huizen bij de grote sluis], waarschijnlijk Hoogstraat 2)
2520164v 14-11-1751 Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) eigenaar van 1/2
2510122v 01-05-1746 Ulbe Jans Menolda mr. bakker (oud -) koper voor GG 33:07:00 woning (Karremanstraat bij de Lijnbaan aan de stadsvesten)
2650304v 12-04-1801 Lammert de Reus mr. bakker (oud -) verkoper
2570144r 10-12-1769 Eeke Menalda mr. bakker (oud -) en koopman koper voor GG 106:21:00 woning en weefwinkel (Fabrieksstraat WZ [staat: bolwerk tussen de Franekerpijp en Moriaanstraat])
2500116v 04-09-1740 Joost Rinia Gonggrijp mr. bakker en boelgoedsroeper koper voor GG 32:00:00 woning (Droogstraat bij de Lombartspijp)
2410144r 30-01-1681 Reyner Huyberts bakker en gezworen makelaar koper voor GG 760:00:00 huis (Noorderhaven ZZ bij de Vismarkt, waarschijnlijk Noorderhaven 44)
2530271r 10-12-1752 wijlen Tyte Ruirds mr. bakker en herbergier
2510115r 16-01-1746 Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander koper voor CG 412:10:00 huis met paardenstal (Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp, waarschijnlijk Zoutsloot 30)
2510116r 16-01-1746 Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander verkoper
2580049r 08-11-1772 Pier Eelkes bakker en koopman
2450081v 20-01-1709 Jan Harmens bakker en koopman wonende in Nes Ameland
2440063v 07-04-1700 Tjerk Jacobs mr. bakker en koopman wonende in Workum verkoper
2460022v 11-09-1718 Frederick Jeppers mr. bakker en koopman verkoper
2470324v 02-07-1730 Joost Gonggrijp burger mr. bakker en koopman
2660289r 23-10-1803 Jetze Lentz mr. bakker en koopman koper voor CG 355:00:00 huis (Schritsen NZ, waarschijnlijk Schritsen 23)
2580107r 05-09-1773 Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper voor GG 50:07:00 huis (stadsvesten bij de Bildtpoort)
2650233v 25-05-1800 Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman
2650235r 25-05-1800 Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman
2650236r 25-05-1800 Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman
2510031v 19-01-1744 Douwe Reins de Vet mr. bakker en koopman verkoper
2500037v 07-06-1739 Douwe Reins de Veth mr. bakker en koopman koper voor CG 150:00:00 tuin met zomerhuis, fornuis en secreet (Schritsen ZZ [niet vermeld], waarschijnlijk Schritsen 56)
2460211v 03-12-1724 Tiommes Jans Wijngaarden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden ?
2460210r 03-12-1724 Tjomme Jans Wijngaarden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper van 1/4
2460208r 03-12-1724 Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper
2460209r 03-12-1724 Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper
2460209r 03-12-1724 Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper
2460209v 03-12-1724 Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper
2460211r 03-12-1724 Jan Tiommes Wijngaarden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper (erfgenamen van Hettie Borkes Hoeckstede)
2460210v 03-12-1724 Tiomme Jans Wijngaerden mr. bakker en koopman verkoper
2460210v 03-12-1724 Jan Tiommes Wijngaerden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper
2460211v 03-12-1724 Jan Tiommes Wijngaerden mr. bakker en koopman wonende in Leeuwarden verkoper (erfgenaam van Fettie Bockes Hoekstede)
2420217v 26-12-1687 wijlen Schelte Jacobs burger mr. bakker en makelaar
2420217v 26-12-1687 Tiete Pieters burger mr. bakker en makelaar
2420225r 15-01-1688 Tyse Pytters mr. bakker en makelaar
2380178r 15-02-1663 Claas Willems Burger bakker en tichelaar koper van 1/2
2410017va 18-01-1679 Harmen Jansen c.u. bakker en trekschipper bewoner (p.j.)
2630378v 11-04-1790 wijlen Claas Hendriks mr. bakker en trekveerschipper
2470312v 12-03-1730 Janke Dirks Bierma bakkerse koper voor GG 339:00:00 mouterij met eest en zolder (Voorstraat ZZ achter het huis van Janke Dirks Bierma, waarschijnlijk Voorstraat 30)
2480298r 07-02-1734 Jan Dirks bakkersgezel koper van 1/2 voor CG 1500:00:00 huis en bakkerij (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 18)
2430280r 24-01-1697 Claas Jacobs burger bakkersgezel koper voor GG 143:00:00 huis of woning (Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat])
2460086v 17-11-1720 Ruird Simens c.p. bakkersgezel koper voor CG 1160:00:00 huis en bakkerij (Brouwersstraat WZ [staat: hoek Schritsen], waarschijnlijk Brouwersstraat 2)
2500082r 17-01-1740 Sybout Sierks Hornstra bakkersgezel verkoper van 1/4
2580110v 05-09-1773 Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper
2580111r 05-09-1773 Janke Gerbens van der Veen meerderjarig jongman bakkersgezel verkoper
2570001r 30-08-1767 Frans Arjens bakkersknecht wonende in Franeker koper voor GG 1745:00:00 huis en bakkerij (Noordijs OZ , waarschijnlijk Noordijs 1) (korte beschrijving)
2590172r 18-04-1779 Sybe Jelles bakkersknecht wonende in Franeker koper voor CG 1745:00:00 huis en bakkerij (Grote Ossenmarkt NZ , waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 21)
2580122v 14-11-1773 Ype Jetzes bakkersknecht koper voor GG 500:07:00 huis en bakkerij (Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ], waarschijnlijk Heiligeweg 25)
2580169v 11-09-1774 Sybe Lieuwes bakkersknecht verkoper
2680156r 13-11-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680156r 13-11-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680174v 11-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680176r 11-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680177v 11-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680179r 11-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680180v 11-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht huurder
2680180v 11-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680182r 18-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2680183v 18-12-1808 Rienk Ruurds bakkersknecht
2640153v 17-11-1793 Jan Krop bakkersknecht wonende in Leeuwarden minderjarige jongman koper voor GG 1490:00:00 huis en bakkerij (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] hoek Schritsen, waarschijnlijk Brouwersstraat 2)
2660254r 12-06-1803 Robijn Leyker bakkersknecht koper voor CG 200:00:00 huis (Heiligeweg NZ, waarschijnlijk Heiligeweg 19)
2650100r 02-09-1798 Robijn Hendriks Leyker bakkersknecht verkoper van 1/2
2650107r 07-10-1798 Jacob Oosterbaan bakkersknecht wonende in Sneek koper voor CG 1245:00:00 huis en bakkerij (Lanen ZZ op de hoek van de Woudemanssteeg, waarschijnlijk Lanen 46)
2640098r 03-02-1793 Dirk Jans van der Werf bakkersknecht wonende in Leeuwarden koper voor CG 1300:00:00 huis en bakkerij (nieuwe kerk, achter de, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 53)
2370206v 26-03-1659 Maeycke bakster naastligger ten zuiden
2380046v 23-04-1660 Maycke bakster naastligger ten zuiden
2400004v 30-01-1670 Maycke bakster naastligger ten westen
2400058r 03-09-1671 Maycke bakster naastligger ten westen
2380201r 06-12-1663 Mayke bakster naastligger ten zuiden
2370111v 24-01-1657 Trijntie bakster naastligger ten noorden
2680108v 19-06-1808 J. Alberda baljuw wonende in Bolsward
2680116v 04-09-1808 mr. Meinardus Siderius baljuw wonende in Heerenveen curator
2680116v 04-09-1808 mr. Meinardus Siderius baljuw wonende in Heerenveen curator
2680116v 04-09-1808 mr. Meinardus Siderius baljuw wonende in Heerenveen curator
2690037v 06-05-1810 Westra baljuw naastligger ten westen
2680135v 25-09-1808 H. J. Westra baljuw 8e district verkoper
2680137r 25-09-1808 H. J. Westra baljuw 8e district verkoper
2680092r 24-04-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district wonende in Bolsward verkoper
2680127r 11-09-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district wonende in Bolsward
2680048v 24-01-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district Friesland wonende in Bolsward verkoper
2680158v 27-11-1808 H. Westra baljuw van Barradeel naastligger ten oosten
2570052r 01-05-1768 Migchiel van Wetzens baljuw van de heerlijkheid Ameland (substituut -) koper door niaar voor GG 2088:00:00 huis en hof (Hofstraat NZ, waarschijnlijk Hofstraat 17) (Bij sententie van den 18e maart 1769 is M. van Wetzens dit geniaarde geadjudicee)
2660263r 19-06-1803 Wopke Djoerds balkvlotter
2610075r 31-08-1783 Willem Hendriks balkvlotter koper voor GG 205:00:00 huis (Franekerpoort bij de Lombartspijp)
2610122r 07-12-1783 Willem Hendriks balkvlotter koper voor GG 200:00:00 huis (Kleine Droogstraat)
2610267v 16-01-1785 Willem Hendriks balkvlotter koper voor GG 136:00:00 huis (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk nabij de Kerkpoort], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 65)
2620075r 19-02-1786 Willem Hendriks balkvlotter verkoper
2620232v 25-11-1787 wijlen Willem Hendriks balkvlotter
2620237r 25-11-1787 wijlen Willem Hendriks balkvlotter
2660263r 19-06-1803 Albert Jans balkvlotter koper voor CG 911:15:00 huis (Grote Ossenmarkt ZZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 18)
2650251r 07-09-1800 Hubert Jans balkvlotter koper voor CG 125:00:00 tuin en erf (Rozengracht ZZ, waarschijnlijk Rozengracht 18)
2660269r 03-07-1803 Huibert Jans balkvlotter verkoper
2660269r 03-07-1803 Wopke Joerds balkvlotter verkoper
2670159v 01-09-1805 Wopke Joerds balkvlotter verkoper
2630013r 29-06-1788 Dirk Wytzes c.u. balkvlotter huurder
2650307r 19-04-1801 Ynte Ypes balkvlotter huurder
2660008r 07-06-1801 Ynte Ypes c.u. balkvlotter huurder
2670256v 07-09-1806 Jan P. Bootes mr. banketbakker koper voor CG 2400:00:00 huis en hof (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 30)
2660110v 20-06-1802 Jan Luitjes Faber mr. banketbakker koper voor CG 2150:00:00 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 51) (huisnaam: de Leren Emmer)
2680287r 01-10-1809 Jan Luitjes Faber banketbakker koper voor CG 1802:00:00 huis, tuin en stallen (Voorstraat ZZ wijk E-031 en E-196, waarschijnlijk Voorstraat 42) (uitgebreide beschrijving plichten)
2680287r 01-10-1809 Jan Luitjes Faber banketbakker koper voor CG 1802:00:00 huis, tuin en stallen (Voorstraat ZZ wijk E-031 en E-196, waarschijnlijk Lanen 63) (uitgebreide beschrijving plichten)
2660092v 25-04-1802 Hendrik Vettevogel c.u. banketbakker huurder (p.j.)
2680049v 31-01-1808 Hendrik J. Vettevogel mr. banketbakker
2690048r 03-06-1810 Hendrik J. Vettevogel banketbakker koper voor CG 25:00:00 huis (Nieuwstraat OZ [staat: aan de stadsvesten] wijk D-168 [staat: D-134], waarschijnlijk Nieuwstraat 19)
2530087r 02-09-1753 Allardus Westendorp mr. banketbakker koper ondanks niaar voor CG 1950:00:00 huis, in gebruik als wolkammerij en -ververij (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 7) (huisnaam: het Paradijs)
2530114v 04-11-1753 Allardus Westendorp mr. banketbakker verkoper
2600287r 13-10-1782 Evert Beva bankhouder koper voor CG 371:07:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 18)
2600287r 13-10-1782 Evert Beva bankhouder naastligger ten westen
2520125r 28-03-1751 Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening wonende in Almenum
2520125r 28-03-1751 Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening wonende in Almenum naastligger ten zuiden
2600136v 21-10-1781 Evert Beva bankhouder in de Bank van Lening verkoper
2640309v 14-02-1796 Michael Dirk van Otterlo bankhouder onder Almenum koper voor CG 285:12:00 huis (Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 55) (of 204 gg vlg. de akte)
2550038r 23-11-1760 Johannes van Beemen bankier naastligger ten noorden
2560160v 19-01-1766 Johannes van Beemen bankier wonende in Franeker verkoper van 1/3
2600248r 01-09-1782 Evert Beva bankier koper voor GG 280:07:00 huis (Herenknechtenkamerstraat OZ in de Vijverstraat, op de hoek van de, waarschijnlijk Herenknechtenkamerstraat 19)
2600250r 01-09-1782 Evert Beva bankier koper voor GG 111:00:00 huis (Lanen ZZ in de steeg, waarschijnlijk Lanen 64)
2600296r 10-11-1782 Evert Beva burger bankier koper voor GG 780:07:00 tuin en zomerhuis (Moriaanstraat NZ aan de stadsvesten, bij de, waarschijnlijk Fabrieksstraat 28)
2610002r 01-12-1782 Evert Beva bankier verkoper
2610002r 01-12-1782 Evert Beva bankier verkoper
2610094r 09-11-1783 wijlen Evert Beva bankier
2610104v 23-11-1783 wijlen Evert Beva bankier
2610104v 23-11-1783 wijlen Evert Beva bankier
2610224r 26-09-1784 wijlen Evert Beva bankier
2620248r 13-01-1788 wijlen Evert Beva bankier
2640220r 14-09-1794 M. D. van Otterlô bankier wonende in onder Almenum koper
2320142v 04-04-1630 Sicke Jans barbier verkoper
2350178r 13-04-1645 Hester bargemargmaekster? naastligger ten oosten
2440334r 11-04-1706 Sjouk beddenmaakster huurder
2660148r 17-10-1802 Johannes Rinsma bedienaar van het boelgoedsontvang koper
2360201r 22-02-1652 Wesselus Acronius bedienaar van het goddelijk woord koper voor GG 300:00:00 huis of kamers (Rapenburg NZ)
2360264r 02-04-1654 Joannes Beckius bedienaar van het Goddelijke woord wonende in Oosthem verkoper
2600118r 09-09-1781 Johannes Daniels mr. beeldhouwer huurder
2630045r 16-11-1788 Johannes Daniels c.u. mr. beeldhouwer huurder (p.j.)
2460153v 17-01-1723 Feike Jansen mr. beeldhouwer koper door niaar voor CG 90:00:00 huis (Zuiderhaven ZZ in de Zeepaardsteeg OZ [niet vermeld], waarschijnlijk Noorderhaven 10)
2470005r 09-03-1727 wijlen Arjen Lous beeldhouwer naastligger ten westen
2450273v 22-11-1716 Arjen Louws c.u. beeldhouwer geniaarde koper
2460240r 11-11-1725 Arjen Louws beeldhouwer koper voor CG 500:00:00 huis (Grote Bredeplaats ZZ [staat: Bredeplaats] bij De Pauw, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 6) ( beschrijving verplichting en onderhoud)
2430007r 04-09-1692 Gerben Ritskes beeldhouwer
2430010v 06-11-1692 Gerben Ritskes mr. beeldhouwer koper voor CG 600:00:00 huis met nog een kamer erachter (Grote Ossenmarkt ZZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 16) (toehaak: een gouden ducaat voor de vrouw van der verkoper)
2430309r 11-07-1697 Gerben Ritskes burger mr. beeldhouwer koper voor CG 250:00:00 huis (Vijverstraat ZZ, waarschijnlijk Vijverstraat 8) (huisnaam: de Vergulden Besem; met een eigen uit- en ingang op de straat)
2520113r 31-01-1751 pakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer naastligger ten zuiden
2520113r 31-01-1751 wijlen Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer
2590167v 07-02-1779 Johan Georg Hempel mr. beeldhouwer koper voor CG 950:00:00 huis de Drie Kaarsen (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 85) (huisnaam: de Drie Kaarsen)
2590284v 09-07-1780 Johan Georg Hempel mr. beeldhouwer verkoper
2370130v 09-05-1657 Willem Jansen beeldsnijder naastligger ten zuiden
2380009v 18-12-1659 Willem Jansen beeldsnijder naastligger ten noorden [staat: zuiden]
2380030r 05-02-1660 Willem Jansen beeldsnijder naastligger ten noorden
2560159v 19-01-1766 Johan Georg Hempel beeldsnijder koper voor CG 671:00:00 huis en tuin met vruchtbomen (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 36)
2580263r 09-06-1776 Johan Georg Hempel beeldsnijder verkoper
2590102r 18-01-1778 Johan Georg Hempel beeldsnijder huurder
2430002va 05-03-1692 het huis van Douwe Bergervaarder naastligger ten oosten
2450295v 04-04-1717 de weduwe van Douwe Bergervaarder eigenaar van 1/2 (westelijke helft)
2450295v 04-04-1717 de weduwe van Douwe Bergervaarder naastligger ten westen
2490350r 22-06-1738 de weduwe van Douwe Bergervaarder eigenaar van 1/2
2490350r 22-06-1738 de weduwe van Douwe Bergervaarder naastligger ten westen
2500022v 08-03-1739 de weduwe van Douwe Bergervaarder naastligger ten westen
2440035r 14-01-1700 hof van Douwe Jansen bergervaarder naastligger ten noorden
2630305r 06-02-1791 Claas Simons besteller van het beurtschippersgilde koper voor GG 64:00:00 huis (Zeilmakersstraat [staat: Bargeburen], waarschijnlijk Bargebuurt 8)
2590200v 17-10-1779 Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgilde verkoper van 1/2
2630306r 13-02-1791 bejaarde vrijster Claas Simons besteller van het wijdschippersgilde koper door niaar voor CG 840:00:00 huis (Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ], waarschijnlijk Heiligeweg 27)
2510074v 02-05-1745 Grietje Jans betrokkene
2510074v 02-05-1745 Jelke Jans betrokkene
2510074v 02-05-1745 Tytje Jelkes betrokkene
2510074v 02-05-1745 Willem Reins betrokkene
2510074v 02-05-1745 Tjeerd Seerps [niet vermeld], betrokkene wonende in onder de jurisdictie Harlingen (betreft een koopbrief van 21 dec 1742)
2510074v 02-05-1745 Willem Reins Baard betrokkene wonende in Dokkum (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen)
2510074v 02-05-1745 Jacobus Groenewold betrokkene wonende in Sottrum en zijn zusters zoon (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen)
2400162r 14-11-1674 Neeltie Ariens beursknecht koper van 1/12 voor CG 130:00:00 ((voor de twee percelen in deze akte)) 1/4 kamer (Brouwersstraat OZ [staat: bij de Olde Kimswerderpijp] achter het huis van Symen Bouwes) (met meer onroerende zaken)
2400162r 14-11-1674 Sybrandt Oensen beursknecht koper van 1/12 voor CG 130:00:00 ((voor de twee percelen in deze akte)) 1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer (Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp aan de oostzijde van het diept) (met meer onroerende zaken)
2290230v 25-09-1614 Anthonio de Moll bewaarder der tafel van leningen curator
2290228v 14-08-1614 Anthonys de Moll bewaarder der tafel van leningen curator
2330164r 21-02-1635 Claes bezemmaker naastligger
2370112v 31-01-1657 Hendrick bezemmaker naastligger ten noorden
2320174v 09-01-1631 erven van wijlen Claes Alberts bezemmaker naastligger ten oosten
2330111v 16-06-1633 Cornelis Claesen bezemmaker naastligger ten zuiden
2350188v 16-11-1645 wijlen Cornelis Claessen bezemmaker
2350188v 16-11-1645 de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van Cornelis Claessen bezemmaker bewoner
2320121r 12-12-1629 wijlen Dirck Dircks bezemmaker
2390217r 09-01-1670 Folckert Jans bezemmaker verkoper
2290214r 01-05-1614 Cendt Rompkes bezemmaker verkoper
2380005v 04-12-1659 Sioerd Sioerdsen c.u. bezemmaker koper voor GG 458:00:00 huis en erf (Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland], waarschijnlijk Zoutsloot 1)
2400160v 18-10-1674 Sioerdt Sioerdts bezemmaker naastligger ten westen
2400260v 18-02-1677 Sjoerd Sjoerds de jonge mr. bezemmaker koper voor GG 590:10:00 huis (Zoutsloot NZ [staat: bij de Bildtpoort op de hoek van het zogenaamde Eiland], waarschijnlijk Zoutsloot 1) (huur doende 67 cg)
2420028r 27-01-1684 wijlen Sjoerdt Sjoerdts mr. bezemmaker
2420276r 17-02-1689 Sjoerdt Sjoerdtsen bezemmaker koper voor GG 331:12:00 huis (Bildtstraat)
2420073v 25-01-1685 wijlen Sjoerdt Sjoerts de oude mr. bezemmaker
2430133v 27-01-1695 Engel Cornelis van Engelen bibliothecaris van de Academie te Franeker wonende in Franeker verkoper
2470204v 28-11-1728 Harmen Ages Agama mr. bierbrouwer en collecteur geniaarde koper
2400254v 07-01-1677 Tabe bierdrager huurder
2610142r 18-01-1784 Wyger bierdrager naastligger ten noorden
2380178v 15-02-1663 Bouwe Clasen bierdrager naastligger ten noorden
2410079r 25-01-1680 wijlen Freerck Ellerts bierdrager naastligger ten oosten
2580124r 14-11-1773 Wieger Frederiks bierdrager koper voor GG 425:00:00 huis (Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoort)
2620132r 26-11-1786 Wieger Frederiks bierdrager koper voor GG 53:00:00 huis en weefwinkel (Rapenburg NZ)
2620133r 26-11-1786 Wieger Frederiks bierdrager koper voor GG 111:00:00 huis (Havenplein ZZ [staat: steeg ZZ tussen de havenbrug en -poort], waarschijnlijk Havenplein 20)
2630226r 16-05-1790 Wieger Frederiks bierdrager verkoper
2610041v 04-05-1783 Wieger Fredriks bierdrager verkoper
2430305r 25-04-1697 Keimpe Hajes bierdrager huurder
2580124r 14-11-1773 Pieter Harrints bierdrager kopers
2540080r 10-07-1757 Sipke Hendriks bierdrager mede verkoper
2540080r 10-07-1757 Sipke Hendriks bierdrager mede verkoper
2380138r 13-04-1662 Hendrick Hendrix c.u. bierdrager verkoper
2410026r 05-01-1679 Hendrick Hobbes burger bierdrager koper voor GG 66:07:00 2 huizen (Both Apothekerstraat OZ zuidwesterhoek van de Romastraat [staat: Both Apothekerstraat], waarschijnlijk Both Apothekerstraat 9)
2410204v 12-03-1682 wijlen Hendrick Hobbes bierdrager
2410069v 18-01-1680 Botte Jacobs bierdrager naastligger ten zuiden
2540239v 18-11-1759 Johannes Jans bierdrager koper voor GG 597:00:00 huis en winkel (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tussen de twee bruggen en Kerkbrug], waarschijnlijk Heiligeweg 20)
2550261r 20-11-1763 Johannes Jans bierdrager koper voor GG 551:07:00 huis (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 16)
2570128v 03-09-1769 Johannes Jans oud bierdrager verkoper
2610137r 18-01-1784 Harmen Jansen bierdrager koper voor CG 675:00:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 38) (jaartal staat: 1783)
2560018v 15-01-1764 Johannes Jansen bierdrager verkoper
2560053r 18-03-1764 Johannes Jansen bierdrager koper voor CG 107:00:00 huis (Hofstraat NZ, waarschijnlijk Hofstraat 21)
2560089v 16-12-1764 Johannes Jansen bierdrager naastligger ten noorden
2560142v 01-12-1765 Johannes Jansen bierdrager verkoper
2580018r 26-04-1772 Johannes Jansen oud bierdrager verkoper
2460035r 15-01-1719 Haie Keimpes c.u. bierdrager koper voor GG 125:00:00 huis (Vijverstraat ZZ, waarschijnlijk Vijverstraat 26)
2470281v 13-11-1729 Haye Keimpes bierdrager naastligger ten oosten
2530125v 16-12-1753 Haye Keimpes bierdrager naastligger ten oosten
2380121v 05-01-1662 Buwe Klases bierdrager naastligger ten noorden
2530044v 14-01-1753 Migchiel Rienks c.u. bierdrager huurder
2570048r 10-04-1768 Rinse Wopkes bierdrager koper voor GG 253:07:00 huis (Zoutsloot OZ naast het zgn. Blauwpanhuis)
2570141r 03-12-1769 Rinse Wopkes bierdrager koper voor GG 465:00:00 huis (Bildtstraat, waarschijnlijk Bildtstraat 21)
2580124r 14-11-1773 Rinse Wopkes bierdrager huurder (p.j.)
2580247r 28-01-1776 Rinse Wopkes bierdrager verkoper
2600043v 01-04-1781 Rinse Wopkes bierdrager koper voor GG 81:14:00 huis (Droogstraat ZZ)
2390085v 10-02-1667 Hendrick Hobbes Baarda burger bierdrager koper voor GG 180:00:00 1/2 huis (Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg])
2390085v 10-02-1667 Hendrick Hobbes Baarda burger bierdrager eigenaar van 1/2
2350206r 01-02-1646 Pyter Meyer bierdrager koper voor GG 420:00:00 huis (Harmen Huenemans steeg)
2530044v 14-01-1753 Migchiel Rienks bierdrager (gezworen -) koper door niaar voor GG 306:00:00 huis (Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis], waarschijnlijk Rommelhaven 22)
2580198v 15-01-1775 Wieger Frederiks bierdrager (stads-) koper voor GG 57:00:00 huis (Karremanstraat WZ, waarschijnlijk Karremanstraat 20)
2640192v 11-05-1794 wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads-)
2560078r 11-11-1764 Wyger Fredriks bierdrager (stads-) verkoper
2560192r 15-06-1766 Johannes Jans bierdrager (stads-) koper voor CG 1300:00:00 huis (Voorstraat ZZ op hoek van de Turfhaven, waarschijnlijk Voorstraat 94) (huisnaam: de Spijkerton)
2590255r 30-01-1780 Rinse Wopkes bierdrager (stads-) naastligger ten zuiden
2600202r 24-02-1782 Rinse Wopkes bierdrager (stads-) naastligger ten zuiden
2610086r 19-10-1783 Harmen Jansen bierdrager (substituut) verkoper
2390030v 03-12-1665 Douwe Douwes bierhaler naastligger ten oosten
2340063v 19-04-1638 Douwe Douwes burger bierschipper koper voor GG 819:00:00 huis en hof of plaats erachter (Hoogstraat NZ tot aan de Droogstraat, waarschijnlijk Hoogstraat 21)
2320102r 09-05-1629 Jacob Jansen Stout bierschoyer wonende in Amsterdam verkoper
2330126v 14-12-1633 het kind van Jacob Pyters biersteker verkoper
2290224r 26-06-1614 Taecke Taeckes burger biersteker koper voor GG 770:00:00 huis (Oude zuiderwal, omtrent de zuidwesterhaven op de)
2400179v 17-01-1675 Dominicus Lantingh biersteker koper voor CG 525:00:00 hof met bomen, planten, prieel en bellevidere (Zuiderpoortsmolen aan de stadsvesten)
2400241r 30-07-1676 Dominicus Lantingh biersteker verkoper
2410073r 25-01-1680 Jan Jansen van der Rijp biersteker wonende in Dokkum
2430382r 06-11-1698 oud burgemeester Jacob Yebels Velthuis biersteker verkoper
2410024ra 15-02-1680 Jacob Velthuys biersteker bewoner
2550157v 10-10-1762 Anthony Vink bijker en hovenier verkoper van 1/3
2460265r 28-04-1726 Hylko Wierda oud bijzitter van Doniawerstal wonende in Idsengenhuizen verkoper
2330142r 15-03-1634 het huis van wijlen Jan Hendricx bilbacker naastligger ten oosten
2540010v 20-06-1756 Jan Migchiels binnenvader Doopsgezind weeshuis koper voor CG 120:00:00 woning met loods en plaats (Schritsen ZZ in een steeg)
2600241v 16-06-1782 Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezinde Weeshuis verkoper
2560104v 28-04-1765 Abbe Jansen binnenvader in het Diaconiehuis koper voor CG 137:10:00 woning (Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargeburen], waarschijnlijk Bargebuurt 18)
2590219r 21-11-1779 Beernd Hendriks binnenvader in het Doopsgezinde weeshuis koper voor CG 350:00:00 koper (de straat agter de drie hoefijsers aan de haven, waarschijnlijk Prinsensteeg 3) (huisnaam: de Drie Hoefijzers)
2520040v 30-11-1749 Jan Michiels binnenvader in het Doopsgezinde weeshuis koper voor GG 174:07:00 huis en weefwinkel (Liemendijk NZ)
2570196v 17-02-1771 Rein Yedes binnenvader in het Gereformeerde Armenhuis verkoper van 1/3
2430177v 24-11-1695 Foeke Teedes Voorstraat in het zgn. poortje, binnenvader in het Stadsweeshuis (belast met 1 jaar huur)
2540190v 14-01-1759 Jan Heins binnenvader van het stadsweeshuis koper voor GG 77:00:00 deftige woning (Herenknechtenkamerstraat OZ)
2380172r 18-01-1663 Pyter Sybes binnenvader van het weeshuis koper voor GG 90:00:00 lege plaats of huisstede getekend met nr. 5 (Weeshuisstraat NZ [staat: bij het Weeshuis], waarschijnlijk Weeshuisstraat 11) (grootte: lang 46 en breed 22 voet en dan nog een plaats westwaarts, groot: 20 x )
2540240v 18-11-1759 Jan Jansen blauborger verkoper
2450274v 29-11-1716 Harmen Douwes blauwerker naastligger ten oosten
2450274v 29-11-1716 Harmen Douwes blauwerker naastligger ten noorden
2540141r 18-06-1758 Trijntje Jans blauwverfster naastligger ten noorden
2560095r 20-01-1765 Ymkjen Jans Builard blauwverfster koper
2560135r 17-11-1765 Jan blauwverver huurder
2560151v 19-01-1766 Lolke e.a. blauwverver huurder
2510279r 27-04-1749 Gerlof Alberts mr. blauwverver afgewezen niaarnemer
2460200r 25-06-1724 Ruird Alberts mr. blauwverver koper voor CG 700:00:00 huis (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 75) (450 direct de resterende 200 aan Haye Pieters)
2480084r 20-04-1732 wijlen Ruird Alberts blauwverver
2480212v 26-04-1733 wijlen Ruird Alberts mr. blauwverver
2470018v 15-06-1727 Ruyrd Alberts burger Rozengracht ZZ tegenover stadsvesten, achter de, mr. blauwverver aanhandelaar (uitgebreide beschrijving)
2470018v 15-06-1727 Ruyrd Alberts mr. blauwverver verwandelaar
2450148v 08-02-1771 Pieter Bockes c.u. blauwverver koper voor GG 140:00:00 hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis (Fabriekstraat WZ [staat: Weverstraat ZZ], waarschijnlijk Fabrieksstraat 2)
2470375v 14-01-1731 wijlen Pieter Bockes burger mr. blauwverver
2470376v 14-01-1731 wijlen Pieter Bockes mr. blauwverver
2430128v 20-01-1695 Dirck Claessen burger mr. blauwverver koper voor GG 520:00:00 huis (Rommelhaven hoek Noordijs [staat: Noorderhaven hoek Oosterwal], waarschijnlijk Rommelhaven 28) (huisnaam: de Spitsbergen; korte beschrijving van het vekochte)
2470232v 06-02-1729 Dirk Douwes burger mr. blauwverver geniaarde koper
2480087v 27-04-1732 Dirk Douwes burger mr. blauwverver koper voor GG 476:07:00 hovinge en zomerhuis (Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat], waarschijnlijk Romastraat 6) (beschrijving huis en mandeligheden, verwijzend naar koopbrief d.d. 17-11-1705)
2440004r 05-02-1699 Harmen Douwes c.u. blauwverver geniaarde koper
2440029r 19-11-1699 Harmen Douwes mr. blauwverver koper voor CG 850:00:00 huis (Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de 2 bruggen, waarschijnlijk Brouwersstraat 1) (huisnaam: de Vijgenboom)
2440029r 19-11-1699 Harmen Douwes c.s. mr. blauwverver huurder
2440036v 14-01-1700 Harmen Douwes c.u. mr. blauwverver koper voor GG 325:00:00 huis (Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 1)
2440160v 29-01-1702 Harmen Douwes blauwverver koper voor GG 270:00:00 huis (Kleine Kerkstraat hoek Grote Kerkstraat, waarschijnlijk Kleine Kerkstraat 18)
2450197r 18-06-1713 Harmen Douwes mr. blauwverver naastligger ten oosten
2450197r 18-06-1713 Harmen Douwes mr. blauwverver naastligger ten noorden
2450197r 18-06-1713 Harmen Douwes mr. blauwverver verkoper