Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, SARAde erfgenamen van wijlen Sara aandraaisternaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164323592v
, SARAde erfgenamen van wijlen Sara aandraaisternaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164323592v
, SARA Sara Andriys* aandraaisternaastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1640234114v
, SARA Sara Andriys* aandraaisternaastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1640234114v
JORKS, ROMMERT Rommert Jurcx adelborstkoper huis (adelborst onder de manhafte hopman Johan Saegman)Rinnertspijp WZ159822883r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roordaverkoper q.q. Romastraat 81654236270r
JAKOBS, PAULUS Paulus Jacobs adelborst onder Julius van Eysingakoper drie kamers aanelkaarBildtpoort (gebied)161222990r
JAKOBS, PAULUS Pouuels Jacobs adelborst onder Julius van Eysinganaastligger ten oosten Achterstraat1612229115r
JAKOBS, PAULUS Pouwels Jacobs adelborst onder Julius van Eysingakoper huisje of kleine woningAnjelierstraat ZZ1614229220r
, DIRK Dirck Tyts van Cloppenbuchadelborst onder Julius van Eysingakoper kamerOosterkeetstraat1612229123v
, KLAAS Claes Happeladelborst onder Julius van Eysingakoper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkendeGardenierstraat16272329r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaadministrator van 's lands Impositien (oud -)koper huisFranekereind 21761255111r
ALTENA, R. R. H. Altenaadvocaatkoper Hofstraat 51794264223r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaatverkoper q.q. onbekend168524296r
FRISIUS, FRANS dr. Franciscus Frisiusadvocaatverkoper van 1/3 Noorderhaven 1091722246153r
GRATEMA, S. S. Gratamaadvocaatkoper door niaar Lanen 81achter1794264189r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamaadvocaatkoper huisGrote Kerkstraat 17achter179226454r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaatkoper pakhuis en achterhuisNoorderhaven 93178926378v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratemaadvocaatkoper huisGrote Kerkstraat 17179226463v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 35180826840v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatkoper huisKruisstraat 5oost1808268124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatkoper huisLammert Warndersteeg 81808268124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 381809268280r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191809268283r
HANEKUIK, W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Nieuwstraat 501806267242v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Noorderhaven 691808268158v
HANEKUIK, W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Nieuwstraat 481806267244r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik, J.U.D.advocaatverkoper q.q. Hoogstraat 19179226428v
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik, curatoradvocaatverkoper q.q. Ooievaarsteeg 141799265139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Kerkpad 321799265140r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomansadvocaatverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerhardus Heslinga, c.u.advocaatkoper 1/2 woning of kamerKerkpad WZ1669239199r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaatverkoper Bildtpoort (gebied)170024479v
HUBER, JURJEN Georgius Huberadvocaatverkoper q.q. Hondenstraat 3west1729247240r
MUNNIK, JOHANNES Johannes Munniksadvocaatkoper huis, pakhuis en tuinRozengracht 211795264243v
OOSTERBAAN, de heer Ev. Oosterbaanadvocaatkoper Noorderhaven 411787262159r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanadvocaatverkoper Noorderhaven 411787262187r
SLOTERDIJK, TIETE dr. Titus Sloterdijkadvocaatverkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluisadvocaatverkoper Hofstraat 331696243199v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaatverkoper van 1/2 Noorderhaven 68168524284v
STAMBKE, Stambkeadvocaathuurder Noorderhaven 1091781260130v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke, namens de overige erfgenamenadvocaatverkoper van 4/5 Rozenstraat 2179826579r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaatverkoper q.q. Rozenstraat 2179826579r
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Liemendijk ZZ1799265161v
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Schritsen 601799265166v
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Rozengracht 21799265159r
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Steenhouwersstraat 41799265160r
STAMBKE, Phliip Stambke, J.U.D.advocaatverkoper q.q. Hoogstraat 19179226428v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westraadvocaatkoper huis of pakhuis en ledige ruimte gebruikt als smederijZuiderhaven 281801265301r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westraadvocaatkoper huisDroogstraat ZZ1789263144r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaatkoper huisScheffersplein 7178926394v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Zoutsloot 18180826888r
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Havenplein 161809268294v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 35180826840v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatkoper huisHoogstraat 5180826848v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1794264179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. Noordijs 61794264193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81794264195r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Voorstraat 421809268287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Lanen 631809268287r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notariskoper huisZuidersteeg 71766256222r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notarisverkoper Kruisstraat 10oost176125551r
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphronadvocaat en practizijnverkoper Nieuwstraat 461613229130r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradiadvocaat en secretariskoper huisNoorderhaven 411787262159r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrugadvocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandbetrokkene onbekend NZ1782260317r
FEIKES, FOKKEdr. Focco Feykes advocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 drie huizen aan elkaarDrie Roemersteeg OZ161122932r
FEIKES, FOKKEdr. Focke Feyckes advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg OZ1620230228r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens advocaat Hof van Frieslandverkoper Havenplein 161602228306v
HARMENS, GERRITmr. Gerrit Hermans advocaat Hof van Frieslandkoper grondpacht van 7-00-00 GGonbekendhet Heilige Land1602228314v
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Wasbleek168424217r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper 1168424218v
HILLEBRANDS, JAKOBdr. Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 15170024464v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrands advocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 46169924424r
ALBERDA, WILLEM Willem Albardaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 251794264170v
ALEMA, J. vroedsman J. van Alemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 731784261248r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemaadvocaat Hof van Frieslandkoper huisOoievaarsteeg 231779259221r
ALEMA, JUNIUS vroedsman Junius van Alemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 751784261247v
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altenaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hofstraat 51796264349r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 7168024124ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 46168024124ra
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backeradvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 551731247387r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper huis op een dubbel erfNoorderhaven 761689242282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper huis op een dubbel erfNoorderhaven 781689242282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761689242282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781689242282v
BECHIUS, SIEBREN Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper huisNoorderhaven 90168024174r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper 1/2 huisVoorstraat 811676240236r
BECHIUS, SIEBREN de hof van Sybrandus Bechius, n.u.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 61691242360v
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper hofVoorstraat 26achter1696243231r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper tuintje of hof met bomen en prieelLanen 231696243231v
BELIDA, FILIPPUS vroedsman Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Lammert Warndersteeg 101692242382r
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper huisLammert Warndersteeg 101682241177v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 311683241251r
, FILIPPUSde gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 311697243323v
BOELEMA, MARTEN dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hoogstraat 151627231165v
BOLTEN, ARNOLDUS dr. Arnoldus Boltenadvocaat Hof van Frieslandverkoper Rommelhaven 18twee_achter1646235221v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg OZ175225311r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Lanen 12175225312v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 9175225314r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5175225315v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 5175225315v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7175225317r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7175225317r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 7175225317r
BRUINSMA, TEEKE Taco Bruynsma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 5016922431ra
BUCQUOY, SUFFRIDUS Suffrides de Bucquoyadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 651692242389r
KLONKERTS, JOHANNES Johannes Clonckersadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2173224882v
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkersadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2173224886r
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkersadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zoutsloot 38173224890r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 321695243142r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Hofstraat NZ1695243130v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Moriaanstraat NZ1683241241v
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, c.soc.advocaat Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ1686242122v
EELKEMA, SUFFRIDUS dr. Suffridus van Eelcomaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 97achter168324165va
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Noordijs OZ16922431r
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 9161723096v
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 50161723097r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenichadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 541698243352v
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Brouwersstraat 51782260223r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamaadvocaat Hof van Frieslandkoper huis, tuin en achterhuisVoorstraat 16178626294v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratamaadvocaat Hof van Frieslandkoper huisLanen 791787262231v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamaadvocaat Hof van Frieslandgeniaarde koper Liemendijk1793264123v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 4178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 6178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 8178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 10178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Heiligeweg 15178826311v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Heiligeweg 34178826324r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 4178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 6178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 8178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 10178826325v
GUALTERI, JOHANNES burgerhopman dr. Johannis Gualteryadvocaat Hof van Frieslandverkoper Franekereind 30west1640234111v
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualtheri, c.u.advocaat Hof van Frieslandkoper 1/2 huis met plaats en hof incl. bomen en plantage, alsmede het nieuwe gebouw met tuin en loods ten zuidwesten daaraan, incl. de poort daartoeVoorstraat 50163923480v
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualtheriadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Voorstraat 50164323592r
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualtheriadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Voorstraat 44164323592r
GUALTERI, JOHANNES dr. Johannes Gualtheryadvocaat Hof van Frieslandverkoper Lanen 69164023499r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Brouwersstraat 231799265143r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper Gardenierstraat1788262242v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 241795264268v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 211793264125r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 141799265141r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noordijs 191794264181r
HANIA, BROER Broer Hanniaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hofstraat 91613229159r
HARDOMANS, GERRIT de erfgenamen van wijlen mr. Gerryt Hardomansadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 381630232155v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandkoper Heiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
HASIUS, dr. Hasiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 241668239178v
HEINSIUS, VINCENT dr. Vincentius Heinsiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
, GERARDUSdr. Gerardus Hermanusadvocaat Hof van Frieslandeerdere eigenaar Havenplein 161604228389v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
HIDDEMA, JURJEN het huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HILLEBRANDS, WILLEM dr. Wilhelmus Hillebrantsadvocaat Hof van Frieslandkoper huisVoorstraat NZ1668239128r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Nieuweburen 131782260230r
LYKLEMA, LEEL dr. Laelius Lycklamaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Simon Stijlstraat1657237251v
, H.dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, H.dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
NAUTA, R. R. Nautaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zoutsloot 56179226469v
NAUTA, RUDOLF Rudolph Nautaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg 11774258154v
NICOLAI, NICOLAAS dr. Nicolaus Nicolaiadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Herenwaltje1630232154r
NIJKERK, FOLKERT dr. Folkerus Nijkerkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Sint Odolphisteeg 21725246225r
, JOHANNES Joannes Petreausadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 6716772412v
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 621698243381v
PIPHRON, dr. Piphronadvocaat Hof van Frieslandkoper 1/2 huis met een plaatsje daarachterLanen 121630232141v
, dr. Joanne Renioadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 651630232138r
SCHAAF, SIEDS wijlen mr. Syds Schaaff, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Slooterdiekadvocaat Hof van Frieslandkoper zoutkeet met een steeg erbijScheffersplein 231697243311v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Scheffersplein 231703244213v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/8 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandkoper huis met een potas branderijScheffersplein 151698243360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hoogstraat 431702244146v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Herenwaltje 101703244207v
SLOTERDIJK, FREERK Frederik Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, TIETE vroedsman van Leeuwarden dr. Titus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 881714245228v
SLOTERDIJK, TIETE Titus Sloterdijk, mede voor zichadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/4 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk, mede namens mede erfgenamenadvocaat Hof van Frieslandverkoper Liemendijk NZ1703244204r
SLUIS, dr. van der Sluys, n.u.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Kerkpad 71690242312r
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Voorstraat 25168524283v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 54178626266r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 54178626266r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Kerkstraat 2517962652r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Heiligeweg 3817962654r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Spinstraat 11178626272v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Spinstraat 11178626272v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hoogstraat 31793264103v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2178626274r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2178626274r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Lanen 341778259150v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Anjelierstraat 161796264345r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandkoper huisSchritsen 601790263266v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Romastraat 271796264351v
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper hof, zomerhuis, weefwinkel, bomen en plantenAchterstraat 311775258222r
STAMBKE, HENDRIK Henrie Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandkoper huis, tuin en achterwoningRozengracht 21784261179r
, HENDRIKdr. Hendrik Philip Stamkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 181796264350r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 181747251204r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 201747251205r
SWALUE, BERNARDUS dr. Bernhardus Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 771696243258r
SWALUE, BERNARDUS JOHANNESdr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 181747251204r
SWALUE, BERNARDUS JOHANNESdr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 201747251205r
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Syvardaadvocaat Hof van Frieslandkoper q.q. door niaar Carl Visschersteeg WZ1742250221v
, JAKOB Jacobus Tiallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Raamstraat 81766256221v
TJALLINGII, JAKOB wijlen Jacobus Tjallingii, J.U.D.advocaat Hof van Frieslanderflater Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zuidersteeg 71775258241r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westraadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en tuintjeNoorderhaven 711787262235v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westraadvocaat Hof van Frieslandkoper huis en timmerwinkelNoorderhaven 731790263265v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westraadvocaat Hof van Frieslandgeniaarde koper Havenpoort 11789263139v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/4 Voorstraat 661788262297r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kleine Kerkstraat 1178926393r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/4 Rozengracht 261788262285v
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaardenadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24170824557r
WINSEMIUS, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaus Winsemiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 71724246207v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 51778259139v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 171778259140v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurt 261778259141v
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Karremanstraat 4163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reenadvocaat Hof van Friesland en bouwmeesterhebbende approbatie van zijn vader Voorstraat 891734248352r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reenadvocaat Hof van Friesland en bouwmeesterverkoper Hofstraat 161734248353r
BAKKER, ROMMERT Romulus Backeradvocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Barradeelkoper huisNoorderhaven 551730247354r
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneekverkoper Kerkpad WZ1705244303v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland en pensionaris van Leeuwardenverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersenadvocaat Hof van Friesland en secretaris provinciale rekenkamerkoper ca. 4 pm bouwlandten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
BRAAM, Regneerus Braamadvocaat Hof van Friesland en secretaris van Barradeelverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
HEEMSTRA, ANDRIES huis en brouwerij van dr. Andraeas Heemstra, q.q.advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingennaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1650236134v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstraadvocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingenverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1650236134v
SCHELTINGA, ALLERT Alardus Scheltingaadvocaat Hof van Friesland en secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijksverkoper Kruisstraat 10oost1706244343r
, WILLEM Willem Cransen, J.U.D.advocaat Hof van Groningen en Ommelandenverkoper Noorderhaven 621771257222v
BOK, SJOERD Sievert de Bokadvocaat Hof van Hollandverkoper Voorstraat 15177325880r
, TRIJNTJE Trijntie akkermaaksterhuurder Vijver 81696243260v
SIKKES, ROMKE Romcke Sickes Gayckmaammunitiemeester van Frieslandverkoper q.q. Simon Stijlstraat1657237251v
, apothekernaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1682241192r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekernaastligger ten oosten* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PIETERS, ABRAHAMhet kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u.apothekernaastligger ten noorden Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u.apothekerverkoper Bildtstraat 211646235211r
HANSES, ARJEN Arjen Hansen apothekerverkoper Noordijs 15167924129r
, de hof van Both apothekernaastligger ten noorden Hofstraat ZZ161623025r
, BOTEde kamers van Botte apothekernaastligger ten noorden Zuiderplein 1achter161122913v
, BOTEde hof van Botte apothekernaastligger ten oosten Hofstraat NZ1599228172r
BROERS, BOTEde weduwe van wijlen Botte Broers apothekerbewoner Romastraat 101600228190v
BROERS, BOTEde kinderen van wijlen Botte Broers apothekerverkoper Romastraat 101600228190v
BROERS, BOTEde kinderen van wijlen Botte Broers apothekerverkoper Simon Stijlstraat 31600228190v
KORNELIS, ENGEL Engel Cornelis , c.u.apothekerhuurder Zuiderhaven 77west1690242329r
FEIKES, FEIKEburgervaandrig Feicke Feickens apothekerverkoper Voorstraat 81voor1774258162v
TIETES, FOLKERT Folckert Tietes apothekerverkoper Voorstraat 24164423597r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters apothekernaastligger ten westen Liemendijk NZ164823630r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 331630232136r
PIETERS, GERRITde hof van Gerryt Pieters* apothekernaastligger ten westen Achterstraat 47164223510v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 331622230331r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekerkoper tuinin de noorder nieuwestad1622230320r
PIETERS, GERRITde plaats van Gerryt Pieters apothekernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1630232122r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters apothekerverkoper Achterstraat ZZ162823270v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters apothekernaastligger ten oosten Noorderhaven 761644235112r
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters apothekernaastligger ten oosten Noorderhaven 781644235112r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters apothekerkoper huis met plaats en loods daar achterVoorstraat 251622230297v
PIETERS, GERRITwijlen Gerryt Pytters apothekerverkoper Liemendijk NZ165623777v
, HARMENde plaats van de weduwe van Harmen apothekernaastligger ten westen Zoutsloot 511604228389r
FRANSES, HARMEN Harmen Fransen apothekerkoper tuin of kruidhof, met eigendom van straat en wal tot aan het diept]Zoutsloot NZ1598228116v
FRANSES, HARMENde tuin nu van Harmen Fransen apothekernaastligger Zoutsloot NZ1598228117r
GOVERTS, JAN Jan Goverts apothekernaastligger ten westen Voorstraat 471622230302r
GOVERTS, JAN Jan Goverts apothekerverkoper Gardenierstraat1620230253r
GOVERTS, JAN Jan Goverts apothekerkoper huis en kamersVoorstraat 451617230101r
JANS, JANde verkopers Jan Jans , c.soc.apothekernaastligger ten noorden Romastraat 11600228188v
HEINS, KLAASwijlen Klaas Heins apothekerverkoper Achterstraat NZ1795264278r
SIETSES, REIN Rein Zytses apothekerverkoper q.q. Hoogstraat 3516942434ra
SIETSES, REIN Reyn Sytses apothekerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 691687242211v
SIETSES, REIN Reyn Sytses apothekerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 691687242211v
SIETSES, REIN Reyn Sytses apothekernaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1681241171r
WIEBES, REINER Reyner Wybes apothekerkoper huisKleine Bredeplaats 8zuid1728247215v
JELTES, RINSE Rinse Jeltes apothekerverkoper van 1/2 Voorstraat 121622230330r
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apothekerverkoper Herenknechtenkamerstraat NZ1615229248r
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 101619230157v
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apothekerverkoper van 1/4 Schritsen 601619230170v
JELTES, RINSEdiaken Rintse Jeltes apothekerkoper q.q. onbekend WZ162423117v
JELTES, RINSEdiaken Rintse Jeltes apothekerverkoper q.q. Romastraat NZ16242317v
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apothekerkoper tuin of kruidhofDroogstraat1614229205v
JELTES, RINSE Rynse Jeltes apothekercrediteur (triumphant) Voorstraat 20161623012v
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes apothekerhuurder Kleine Bredeplaats 191687242190r
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes apothekerkoper huisVoorstraat 21687242187r
PIETERS, SIEDS Syds Pietters apothekerkoper huisKleine Bredeplaats 21706244312r
PIETERS, SIEDS Syds Pytters apothekerhuurder Lanen 131699243392v
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekernaastligger ten oosten Franekereind 6168424223r
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters , c.u.apothekerkoper 1/2 hofRozengracht 8achter166723918va
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerbewoner Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerverkoper Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerkoper hofRozengracht 8166723992v
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekerkoper 1/4 huis, tuin, schuur en kamersonbekend1682241229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekereigenaar van 3/4 onbekend1682241229r
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters apothekergeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerverkoper van 1/2 Rozengracht 121754253173r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerkoper kamerBrouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerkoper huisBrouwersstraat 12zuid1743250300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerverkoper Brouwersstraat 12zuid1754253158r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acamaapothekerverkoper van 1/2 Rozengracht 101755253216r
ADDENS, H. H. Addensapothekerverkoper ten noorden van Harlingen1802266163r
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Bangaapothekerkoper hof met alle toebehorenFranekerpoort (gebied)1654236262v
, ANTONIUSde heer Anthonius van Blankendaalapothekerverkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonckapothekerkoper hof met bomen en plantagieFranekerpoort (gebied)1654236274v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncq, c.u.apothekerkoper 4/7 huisVoorstraat 641659237187r
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Heiligeweg 27noord167624031va
BRAAM, GAUKE Gouke Braamapothekerverkoper Nieuwstraat171924644r
BRAAM, GAUKE Gouke Braamapothekerverkoper Noorderhaven 911716245259r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claasen Braamapothekerverkoper Droogstraat 211688242255r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Rapenburg 121687242202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Kerkpad 11687242204r
BRAAM, Goverius Braamapothekerverkoper q.q. Bildtstraat 191683241257r
BRAAM, Goverius Braamapothekerkoper huisBildtstraat 251683241258v
BRAAM, Goverius Braamapothekernaastligger ten oosten Bildtstraat 251683241258v
BRAAM, Braemapothekerbewoner Noorderhaven 83171924638v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 52west1659237208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 52west1659237208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg1646235231v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1658237178v
BRAAM, Gaberius Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1676240238v
BRAAM, Gaverinus Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ167224091v
BRAAM, Gaverius Braemapothekerkoper Noorderhaven 1061681241122v
BRAAM, Gaverius Braemapothekerkoper Noorderhaven 72168524282r
BRAAM, Gaverius Braemapothekernaastligger ten noorden Noorderhaven 87168524282v
BRAAM, GAUKE Goucke Braemapothekerkoper provisioneel huis bestaande uit twee kamersNieuwstraat OZ168224147va
BRAAM, GAUKE KLASESde hof van Goucke Claessen Braemapothekernaastligger ten oosten Bildtstraat 231697243267r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemapothekerkoper huisNoorderhaven 911697243269v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clasen Braemapothekerverkoper van 1/2 Noorderhaven 721687242207r
BRAAM, Goverius Braemapothekerkoper huisSint Jacobstraat 10zuid16852426va
BRAAM, Goverius Braemapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 3168524293r
BRAAM, Goverius Braemapothekerkoper hof, prieel en zomerhuisZuiderhaven ZZ1683241255r
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braemsapothekernaastligger ten oosten Bildtstraat 271674240137r
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braemsapothekernaastligger ten zuiden Bildtstraat 271674240137r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramiusapothekerkoper huis en ledige plaats met een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar het BolwerkNieuwstraat OZ1650236127v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramiusapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 31663238174v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramiusapothekerkoper huis of woningLanen 71een_achter1659237192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUSde koper Nicolaus Gerardi Bramiusapothekernaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1659237192v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Voorstraat 63173925055r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Voorstraat 19173925056v
CONRADI, JOHANNES wijlen Johannes Conradiapothekerverkoper Simon Stijlstraat 51759254216v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Schritsen 2173925059v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper onbekend173925064r
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Costerapothekerkoper huisLanen 741806267215v
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crabapothekercrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151751252242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crabapothekercrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crabapothekerverkoper Voorstraat 29170724524v
FABER, HENDRIK Hendrik Faberapothekerhuurder Noorderhaven 341669239190r
FABER, HENDRIK Henricus Faberapothekerverkoper Noorderhaven 34achter1669239206r
FABER, JAN Jan Faberapothekerverkoper Hofstraat 171614229230v
GREIDANUS, T. T. Greidanusapothekernaastligger ten zuiden Noorderhaven 581781260157r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
GRETTINGA, SIEMEN burgemeester Simon Grettingaapothekerverkoper Lanen 44achter1690242337v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekernaastligger ten noorden Schritsen 371688242251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekerverkoper Schritsen 371688242251v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekerbewoner Voorstraat 231688242230r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekerverkoper Rommelhaven 281690242330v
GRETTINGA, SIEMEN de verkoper Simon Grettingaapothekernaastligger ten zuiden Lanen 501690242330v
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekerverkoper Lanen 501690242330v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettingaapothekernaastligger ten oosten Lanen 481689242277v
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettingaapothekernaastligger ten zuiden Lanen 481689242277v
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Grote Kerkstraat 24168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Grote Kerkstraat 24168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Heiligeweg 19168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Heiligeweg 19168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Molenpad 1168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Molenpad 1168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerhuurder (p.j. [staat: 36 ducatons])Voorstraat 24168524277r
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greydanusapothekerkoper huisVoorstraat 131763255199v
HANNEMA, Hannemaapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 45178926389r
HANNEMA, Hannemaapothekernaastligger ten noorden Voorstraat 45178926389r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemaapothekerkoper huisVoorstraat 471787262212v
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannemaapothekerkoper huisGardenierstraat 3179226427v
HEINS, Heinsapothekernaastligger ten oosten Achterstraat179226439v
HEINS, Heinsapothekernaastligger ten zuiden Achterstraat179226439v
HEINS, Heinsapothekernaastligger ten noorden Vijverstraat 51758254163r
HEINS, KLAAS Claas Heinsapothekerkoper huisHoogstraat 61763255191v
HEINS, KLAAS Claas Heinsapothekerverkoper Hoogstraat 61763255200v
HEINS, KLAAS gemeensman Claas Heinsapothekerverkoper Zoutsloot 11784261213v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huis met een vrije uit- en ingang naar de DroogstraatNoorderhaven 91169324331v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huis en tuinKerkpoortstraat 2716832425v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 2716832425v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper twee kamersFabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 691691242364v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 711691242365r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huisKerkpoortstraat NZ1689242284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huisKerkpoortstraat NZ1689242284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerverkoper Voorstraat 71715245234v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper provisioneel hof, 2 prieeltjes en woningKerkpoortstraat NZ168224149ra
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 691686242110v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 711686242110v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 711691242358v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1688242258r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper door niaar huisKerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekernaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1682241192r
HEMERT, ARJAANTJE HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekergeniaarde koper Noorderhaven 481683241249v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper huisVoorstraat 231688242230r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekergeniaarde koper Zuiderhaven 401687242188v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper Noorderhaven 42168524295r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 69167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 67167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper Zuiderhaven 71a1682241185r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper tuinWeverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Weverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 516842424va
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper huisGrote Kerkstraat 151683241241r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper schuur of peerdestalMoriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper kamerWeverstraat1692242395r
HEMERT, ARJEN HANSESde hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert, c.u.apothekernaastligger Kerkpoortstraat 27tuinde Silverberg1696243227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemertapothekerverkoper Voorstraat 231696243186v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerkoper hof met zomerhuisRomastraat 61705244301v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerkoper hofKerkpoortstraat NZ1706244324r
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerverkoper Nieuwstraat1705244308v
HIDDEMA, SIEMEN het hoff van Simon Hiddemaapothekernaastligger ten oosten Weverstraat1711245156r
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten westen Voorstraat 93180226686v
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten westen Voorstraat 93achter180226686v
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten noorden Voorstraat 93achter180226686v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtapothekerhuurder Voorstraat 89178526231v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtapothekerkoper huis, tuin en hofVoorstraat 91178526223v
JACOBIDES, EMILIUS Aemilius Jacobides, q.q.apothekerverwandelaar Noorderhaven 111169324357v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u.apothekerverkoper Gardenierstraat 21664238240v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Zoutsloot 10117352493va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Zoutsloot 10517352493va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Heerensteeg 617352493va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Zoutsloot 10117352498ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Zoutsloot 10517352498ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerkoper huisNoorderhaven 9217342495r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekernaastligger ten zuiden Noorderhaven 9217342495r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper Zoutsloot 45173124851r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Heerensteeg 617352498ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekergeniaarde koper Drie Roemersteeg 5172724756v
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Schritsen 641742250219v
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmaapothekerkoper provisioneel huisZoutsloot 45168224152va
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmaapothekerkoper huisVoorstraat 471659237184r
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersmaapothekernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1669239197v
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma, c.soc.apothekernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1658237176ar
JORNA, SIEMEN Simon Jornaapothekerkoper 1/2 huis genaamd het Engels huisZuiderhaven 48het Engels Huis1664238232v
JORNA, SIEMEN gemeensman Symen Jornaapothekerbewoner Voorstraat 64168224151ra
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u.apothekerkoper huis alwaer de Silverbergh uithanghtKerkpoortstraat 27de Silverbergh1669239196v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Symon Jornaapothekerhuurder Voorstraat 64168424239r
KRAB, GERARDUS Gerhardus Krabapothekerverkoper van 1/2 Voorstraat 291716245274r
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten noorden Lanen 9west1681241133v
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten oosten Lanen 9west1681241133v
, KLEISburgervaandrig Cleys Lantinghapothekerkoper huisKleine Bredeplaats 191677240265r
LYKLEMA, D. D. Lyklamaapothekerhuurder Brouwersstraat 101806267268v
MARSUM, ALEXANDER Alexander van Marssumapothekerverkoper Heiligeweg 71724246207v
MARSUM, MARTEN Martinus van Marssumapothekerverkoper Heiligeweg 71724246207v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaapothekerkoper huisVoorstraat 94de Spijkerton1769257128v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaapothekerverkoper Voorstraat 941779259185r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaapothekerkoper 1/2 huis of zwavelraffinaderijBildtpoort (gebied)1779259188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaapothekereigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied)1779259188v
MECIMA, JOHANNES vroedsman Johannes Mecimaapothekerverkoper Kleine Bredeplaats 41774258180r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaapothekereigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 41773258104v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmaapothekerkoper kamer, hof met belvedere of zomerhuisLiemendijk NZ1658237172av
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmaapothekergeniaarde koper Voorstraat 62165623788r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmaapothekerverkoper Weverstraat1659237199r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u.apothekerkoper hof met prieelWeverstraat165523714r
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen [staat: Muelen]apothekerkoper dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintjeKerkpoortstraat 29de Rode Deuren175325360v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulenapothekernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 23177225836v
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleff van der Meulenapothekerkoper tuin met zomerhuisWeverstraat ZZ1751252138v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsmaapothekerkoper grondpacht van 4-00-00 GGLiemendijk NZ1635233157v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsmaapothekerkoper huis en hofLiemendijk NZ1635233158r
MEILSMA, GERRIT PIETERSde hof van Gerryt Pyters Meylsmaapothekernaastligger ten oosten Liemendijk NZ1635233158r
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsmaapothekerverkoper Noorderhaven 1101634233152v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmaapothekerkoper huis met daarachter een kamerVoorstraat 191659237196v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmaapothekerverkoper Voorstraat 19166123883r
MUNTER, JUNIUS Junius Munter, n.u.apothekernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1091722246153r
NAUTA, LIEUWE Livius Nautaapothekerverkoper Zuiderhaven 51686242128v
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u.apothekerkoper huisGrote Kerkstraat 19twee_achter167824111r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuisRozengracht 131675240186r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper hofWeverstraat1681241145r
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q.apothekerverkoper Scheerstraat 1167924152v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerverkoper q.q. Noordermolen 11686242151r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerverkoper Rozengracht 13167824119r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper door niaar tuin en prieelKerkpoortstraat ZZ1687242174v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper provisioneel zoutkeet en steegScheffersplein 23168224156va
, SIKKE Sicco P. Reynsmaapothekerkoper huis, tuin, brouwerij, stalling, mouterijen woningenHoogstraat 27de Lelie1794264166v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripamaapothekerkoper Romastraat 271698243349r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripemaapothekerverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripemaapothekernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 31695243161v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripemaapothekerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271690242313v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitingaapothekerkoper 1/3 terpentijnstokerij en huisten noorden van Harlingen181026945r
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitingaapothekereigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen181026945r
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 32178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 34178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 36178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Molenpad 11178126040v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitingaapothekerkoper huis, bleekveld en agterhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 1011790263182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitingaapothekerkoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 551790263182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitingaapothekerkoper dubbel pakhuisLiemendijk1790263185r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingaapothekerverkoper Molenpad 9tuin1784261154v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingaapothekerverkoper Hoogstraat 11782260204r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerverkoper Nieuweburen 271706244318r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerkoper woning met onder- en bovenkamerPoortje 71706244326v
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerverkoper q.q. Bargebuurt 221706244329r
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypemaapothekerkoper huis en paardenstalPoortje 31694243103r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerverkoper Romastraat 2717092453v
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rypmaapothekernaastligger ten oosten Nieuweburen 2716922437r
, de tuin van Schaefapothekernaastligger ten noorden Zuiderstraat172724750v
, HENDRIKvroedsman Hendricus Schaefapothekerverkoper Spekmarkt 41728247212v
SYBESMA, PETRUS JEROENS Petrus Heronimus Sibersmaapothekerkoper huisHeiligeweg 81647235245r
TADEMA, ANNE Anne Tademaapothekerverkoper van 1/4 Zoutsloot 281802266162r
TADEMA, ANNE Anne J. Tademaapothekerkoper huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuisVoorstraat 75179826592v
TADEMA, ANNE JELLES Anne Jelles Tademaapothekerkoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer179726527r
, REGNERUS Regnerus Templarapothekerverkoper Hofstraat166023848v
, REGNERUS Regnerus Templarapothekerverkoper Schritsen 48166623941r
, REINER Reiner Templarapothekerkoper huis met een vrije in- en uitgang in de St. OdolphisteegVoorstraat 321669239208v
, REINER Reyner Templerapothekerverkoper Voorstraat 801669239207r
, TJALLING Tialling Tiallingiiapothekerverkoper van 1/2 van 7/12 Noorderhaven 871737249207v
TJALLINGII, keet van Tjallingiiapothekernaastligger Lammert Warndersteeg WZ174525178v
TJALLINGII, JOHANNES Johannes Tjallingiiapothekerverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 3173925073v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii, c.u.apothekerhuurder (p.j.)Voorstraat 531763255209v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper woningLammert Warndersteeg WZ17632564r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerverpachter grond Noorderhaven 161759254188v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekernaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekernaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper grondpacht van 7-10-00 CGNoorderhaven 161758254180r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper deftig huisNoordijs 21zuid175725475v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visserapothekerkoper 1/2 huis, loods en plaatsRozengracht 201659237180v
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerdenapothekerverkoper Kerkpoortstraat 271669239196v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaerdenapothekerverkoper Kerkpoortstraat 271669239196v
PIETERS, SIEDS Syds Pytters apotheker (oud -)verkoper Rozengracht 8168524297r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingaapotheker en chemistkoper stalling en wagenhuisDroogstraat 491794264164v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapotheker en drogistnaastligger ten oosten Voorstraat 92180426775r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Pietrsz Tjallingiiapotheker en koopmankoper van 1/2 Kruisstraat 10oost1755253211r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapotheker en ontvangerverkoper kamerNoorderhaven 461702244171r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburenkoper huisVoorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburennaastligger ten zuiden Voorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburennaastligger ten noorden Voorstraat 80167924156r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemaapotheker en zoutbranderkoper huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr.William Boothstraat 171800265229r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapotheker en zoutbranderverkoper Kruisstraat 10oost176125551r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingiiapotheker en zoutbranderkoper woningKromme Elleboogsteeg1762255119r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingiiapotheker en zoutbrandernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1762255119r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapotheker te Harlingenverkoper Noorderhaven 911697243269v
, WOUTER Wouter Burgershoffapothekersknechtnaastligger ten oosten Gardenierstraat 41808268152v
, WOUTER Wouter Burgershoffapothekersknechtverkoper Gardenierstraat 41808268152v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitingaapothekersknechtkoper huisVoorstraat 94de Spijkerton1779259185r
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtkoper huisSpekmarkt 11806267284v
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtverkoper Spekmarkt 11809268210v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerts appelkopernaastligger ten oosten Moriaanstraat 116592383v
, LEENTJEkamer bewoond door Leentie appelverkoopstergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
, LEENTJE Leentie appelverkoopsterhuurder Hofstraat 21midden169324369r
, LEENTJE Leentie appelverkoopsterhuurder Hofstraat 21midden169224319v
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeiderverkoper Spekmarkt 6175325348v
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeiderkoper onbekend1755253197r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeiderverkoper van 1/2 Rozengracht 271763255203r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeiderverkoper Kerkpad 321762255142r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeiderverkoper Karremanstraat 121763255201v
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeiderkoper huisBildtpoort (gebied) NZhet Halfmaakt Schip1784261151r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks arbeiderverkoper Anjelierstraat 71767256246r
KLASES, HENDRIK Hendrik Claases arbeiderkoper huisGrote Kerkstraat 151766256225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeiderverkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes arbeiderkoper Zoutsloot 631759254208r
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeiderverkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
HARMENS, JAN Jan Harmens arbeiderverkoper Zoutsloot 521803266214r
IEPES, JAN Jan Ypes arbeiderkoper huisGrote Ossenmarkt 81745251108r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
JANS, JELLE Jelle Jans arbeiderverkoper Dalpad 71784261144r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeiderverkoper Gardenierstraat 1176525694r
JOCHEMS, JOCHEMde nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeiderverkoper van 3/8 Carl Visschersteeg WZ1742250221v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeiderverkoper Bargebuurt 1176425687v
JETSES, MURK Murk Jetses arbeiderverkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
ABES, PIER Pier Abes arbeiderkoper weefwinkel en plaatsKarremanstraat 7178326136v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes arbeiderverkoper Herenwaltje 31801265284v
ARJENS, PIETER Pyter Arjens arbeiderkoper door niaar schuur en wagenhuisZuiderstraat 6achter175625435r
ARJENS, PIETER Pyter Arjens arbeiderverkoper Zuiderstraat 6achter175625450v
GERBENS, SAKE Saake Gerbens arbeiderverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeiderkoper huis en gedeelte van een hofRapenburg ZZ1784261157r
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeiderverkoper Rapenburg ZZ17852629r
JANS, SIPKE Sipke Jansen arbeiderkoper Carl Visschersteeg 61790263191v
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeiderverkoper Droogstraat 59176825772r
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeiderverkoper Voorstraat 89een_achter176425656v
JANS, SIEBE Sybe Jans arbeiderverkoper Grote Kerkstraat 21787262205v
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeiderverkoper Nieuweburen 13178826359r
SIEMENS, WILLEM Willem Symens arbeiderverkoper Karremanstraat 301762255146r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeiderverkoper Bargebuurt 201774258142v
HESSELS, WIEBE Wybe Hessels arbeiderkoper huisKerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeiderverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 781766256145r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BOS, LUCAS Luicas Bosarbeiderverkoper Hofstraat 231766256219r
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyerarbeiderverkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyerarbeiderverkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Noorderhaven 411787262159r
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
ROYEN, JAN HARMENS Jan Harmanus van Rooyenarbeiderkoper huisHoogstraat 3318012668r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenarbeiderverkoper van 2/3 Rommelhaven 6een_achter1776258246v
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks arbeider (stads -)koper huisKarremanstraat 11181026997v
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeetkoper huisNieuwstraat 131780259278r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters arbeider op het tigchelwerkkoper huis en weefwinkelOoievaarsteeg WZ1742250270r
NOREL, HENDRIK Hendrik Norelarchitecthuurder Franekereind 101733248197v
PIETERS, FRIDSmr. Frids Pytters aritmaticus ende lieffhebber van de mathematie consten ende zeevaertkoper huisSchritsen 55166123888v
PIETERS, FRIDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Frids Pyters aritmethicus en schoolmeesterverkoper Schritsen 55168024175v
HERES, AGE Age Heeres assistentkoper huisHeiligeweg 231791263307r
OEBELES, BOTE Bote Oebeles assistenthuurder achterhuis Voorstraat 281738249221v
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistentkoper huisSchritsen 371767256251r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Zoutsloot 211790263272v
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Schritsen 371790263274r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistentverkoper Hoogstraat 311723246166r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistentverkoper Zoutsloot 921723246166v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrands assistentkoper woning met tuintje en bleekveldSint Odolphisteeg 91753253107r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrands assistentverkoper Sint Odolphisteeg 91755253209r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens assistenthuurder (p.j.)Sint Odolphisteeg 91765256102v
, JAKOBwijlen Jacobus Wetsensiusassistentkoper Karremanstraat 181714245226v
JANS, JAN Jan Janzen assistent (oud -)huurder (p.j.)Liemendijk ZZ1799265161v
OENES, ANNE Anne Oenes assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 4176125572v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisBrouwersstraat 12zuid1713245199r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisBrouwersstraat 151695243135r
BANDSTRA, TIJS Thijs Saake Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Bildtstraat 211794264196v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 611790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 371790263274r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Campassistent Admiraliteit in Frieslandkoper kamer, tuintje en loodsVoorstraat 321691242339r
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistent bij het Gerecht van Harlingenkoper Zoutsloot 211784261158v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Campassistent gewaldige Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Schritsen 281690242319r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes assistent gewaldige provoost Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Brouwersstraat 18170824549v
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost Admiraliteit in Frieslandverkoper Lanen 13178326173r
ADEMA, JARICH SIEBOUTSwijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeesterverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 201756253259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTSwijlen Jarig Sybouts Ademaassistent wachtmeesterverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 20achter1756253260v