Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
KLASES, KLAASbewoner Claes Claesen baantjernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerbewoner Zoutsloot 211784261158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerverkoper Zoutsloot 211784261158v
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjerkoper woningBargebuurtspoortje 21751252125v
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjerkoper huisPoortje 71747251166v
, FOPPE Foppe baantjerhuurder achterkamer Zuiderhaven ZZ1763255182v
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems baantjerkoper woningNoordergrachtswal1742250238r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes baantjerkoper woningBildtpoort (gebied)1803266216r
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Achterstraat ZZ1680241120v
, JAN Jan baantjernaastligger ten zuiden Karremanstraat1696243198r
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Achterstraat NZ170924585r
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Karremanstraat1710245120r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds , vrijgezelbaantjerkoper woning of kamerSint Odolphisteeg WZ1704244245r
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjerverkoper Karremanstraat 81778259155r
RINTJES, KLAAS Klaas Rintjes baantjerkoper plek ledige grondAchterstraat 11181026966r
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjerverkoper Bildtpoort (gebied)1794264199v
WIEBRENS, LUITJEN Luittje Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r
JANS, PIETERwijlen Pyter Jansen baantjerverkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs baantjerkoper huisZoutsloot 251798265104r
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens baantjerkoper (of 50 GG)Liemendijk168424256v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjerkoper Achterstraat 11177225816r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visserbaantjerverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknechtkoper huisKarremanstraat 191782260285r
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaillieu en rentmeester op de vrije heerlijkheyd Ameland (substituut -)verkoper Hofstraat 17west1770257168v
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 131790263211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 151790263211v
TEEDES, JOUKEwijlen Joucke Tades bakenmeesterverkoper Vijverstraat NZ162723229r
DROGENHAM, wijlen Drogenhambakenmeesterkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
DROGENHAM, EVERT wijlen Everhard Drogenhambakenmeesterverkoper Kerkpoortstraat 21733248250v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakernaastligger ten westen Zoutsloot 431686242158v
DOUWES, de erfgenamen van wijlen Douwes bakkernaastligger ten oosten Lanen 56164923676v
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29west161122962v
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29oost161122963r
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede bakkernaastligger ten oosten Lanen 561676240216r
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkerkoper huis en ledige plaats daarachter en de bakgereedschappenZuiderstraat ZZ1627231164v
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1645235168r
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakkerverkoper Lammert Warndersteeg161723068r
, AREND Aernt bakkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461641234138r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten oosten Weverstraat163323385v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west163623412v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost164923659v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts bakkernaastligger ten zuiden William Boothstraat 391644235102r
WARNERS, AREND Aernt Warners bakkerkoper huisHoogstraat 32164323546v
IETES, AGE Age Yttes bakkerkoper provisioneel kamerMolenpad 6168324168ra
IETES, AGE Age Yttes bakkernaastligger ten zuiden Molenpad 6168324168ra
, ALBERT Albert bakkernaastligger ten westen Lanen ZZ1635233167r
, ALBERTde kamer van Albert bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1692242405r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 241619230191r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231166r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231172r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 24162723216r
JANS, ALBERT Albert Janssen bakkernaastligger ten westen Lanen 281615229273r
WIEMERS, ALBERT Albert Wymers bakkerkoper van 1/3 huis genaamd de MorgensterLanen 85oostde Morgenster1800265214v
, ALLERT Allert , c.s.bakkernaastligger ten westen Vijverstraat 91699243398v
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakkerkoper Zuiderhaven ZZ169424386r
KLASES, ALLERT Allert Clasen , c.u.bakkerbewoner Brouwersstraat 281703244202r
KLASES, ALLERTandere kamers o.a. van Allert Clasens* bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1695243167r
SJOERDS, ALLERT Allert Sioerdts bakkerverkoper q.q. Zuiderstraat161723059r
SJOERDS, ALLERTde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Allert Siuerdts bakkerverkoper Noorderhaven ZZ162423134r
RUURDS, ANDRIES Anderys Ruerds bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35176425661v
SIPKES, ANNEhet huis en bakkerij van wijlen Anne Sipkes , c.u.bakkerverkoper Zuiderstraat NZ166923941ra
GERRITS, AREND Arent Gerrits bakkerafgewezen niaarnemer ratione proximitatis Grote Kerkstraat 31west163323399v
GERRITS, AREND Arent Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west163323399v
GERRITS, AREND Arent Gerryts bakkerkoper 3/4 huis ([staat: elk part voor 61-14-00 GG)Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
GERRITS, AREND Arent Gerryts , c.u.bakkereigenaar van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
GERRITS, AREND Arent Gerryts bakkerverkoper Zuiderstraat NZ1635233169v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens bakkerhuurder voor 8 jaren Voorstraat 681599228173r
KLASES, ARJEN Ariaen Claeses bakkerkoper huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats daarachterVoorstraat 67161623035r
KLASES, ARJEN Ariaen Claessen bakkerverkoper q.q. Noorderhaven NZ163323378v
, ARJEN Ariaen Corneliss bakkerkoper huisHeiligeweg 66161623037r
KLASES, ARJEN Arian Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat 41624230389r
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerkoper huisHeiligeweg 261652236191v
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerverkoper Heiligeweg 261653236223v
KLASES, ARJEN Arien Clasen bakkerverkoper Voorstraat 711630232157r
KLASES, ARJENde crediteuren van wijlen Arien Clases bakkerverkoper Voorstraat 671641234135v
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 641620230228v
WATSES, ARJEN Arien Watses bakkernaastligger ten oosten Hofstraat 161658237170ar
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Noorderhaven 1051657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Droogstraat 181657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Karremanstraat 301657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakkerverkoper Hofstraat 16166023829r
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64161723064r
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakkerkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411688242223r
JANS, AUKE Aucke Jansen bakkerverkoper Peterseliestraat ZZ170924585v
JANS, AUKE Auke Jansen bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 271698243354v
JANS, AUKEhet huis de Pelicaen van Auke Jansen bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 39de Pelikaan1706244324av
JANS, AUKEweduwe Auke Jansen bakkerte betalen rente (p.j.)Voorstraat 581729247276r
ROBIJNS, AUKEkoopman Auke Robijns , c.u.bakkerverpachter grond Voorstraat 56oost1721246105v
ALBERTS, Bartl Alberts bakkergeniaarde koper Voorstraat 11west163923477r
, BOUDEWIJN Boldewijn bakkernaastligger ten oosten Zuiderstraat1630232116v
, BOUDEWIJN Boldewijn bakkernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161630232144v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakkernaastligger onbekend ZZ164323558v
, BOTJE Botte bakkernaastligger ten zuiden Droogstraat 18171924637r
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakkerverkoper Scheerstraat 11806267266v
, BOUWEde weduwe van Bouwen bakkerverpachter grond Brouwersstraat159722825v
ABELS, BROERwijlen Broer Ables bakkerverkoper Kerkpoortstraat 5916652393va
, BROER Broer Aebelus , c.u.bakkerkoper huisKerkpoortstraat 591661238111r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1647235243r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes bakkerkoper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
, KLAAS Claes bakkerkoper kamerRapenburg ZZ166123892v
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakkerkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281703244202r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkerverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkerverpachter grond Voorstraat 731601228241r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkernaastligger ten westen Voorstraat 731601228241r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.bakkerkoper huisRommelhaven 28163723435r
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422354r
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten noorden Rozengracht 21164323557r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , vrijgezelbakkergeniaarde koper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLASES, KLAASde (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezelbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLASES, KLAASwijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerkoper huis daert Blauw Schaap uutsteecktLanen 91het Blauwe Schaap1614229187v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 911619230157r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerhuurder Voorstraat 17west161623021r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38162423113v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huis daer Bijllevelt uythanghtNoorderhaven 114Bijleveld16552372r
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huisVijver 21659237205v
SAPES, KLAAS Claes Saves bakkerverkoper Lanen ZZ161122940v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 161759254188v
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis bakkerverkoper q.q. Lanen 76161122966r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 341601228259v
TJEERDS, KLAAS Claes Tieerdts bakkerverkoper q.q. Voorstraat 591668239172v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Sint Jacobstraat 716362341v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper huis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachterRozengracht 231644235149r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper plaats ca. 15 voet langRozengracht NZ1645235163v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Rozenstraat1646235230v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverpachter grond Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Klaverbladstraat 21658237173v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 13167224092r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
, KORNELIS Cornelis bakkernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)164423599r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.bakkerverkoper Rozengracht 7west1650236110v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u.bakkerkoper 1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorendeNoorderhaven 107de Valck164323565r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431644235109r
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 56noordwest1601228272v
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 48162823259r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkerverkoper Heiligeweg 48162823259r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141641234161r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141646235206v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerverkoper Noorderhaven 57oost166123875v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerhuurder (p.j.)Franekereind 2716922432va
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 3516942434ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakkerhuurder ten zuiden van Harlingen16782412ra
SIKKES, wijlen Crijne Sickes bakkerverkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels* bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1646235236r
JANS, DIRK Dierck Jansen bakkernaastligger ten westen Herenwaltje1600228198r
, DIRK Dirck bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 191682241202v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakkerkoper huis en houtstekNoorderhaven 4164223530r
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis bakkerverkoper Noorderhaven 4165523754r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakkerverkoper Droogstraat167924148r
JAKOBS, DIRKals huurder Dirck Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JAKOBS, DIRKals bewoner Dirck Jacobs* bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
JANS, DIRK Dirck Jansen bakkernaastligger Rinnertspijp WZ159822883r
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts bakkerverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11162723218v
SIEMENS, DIRK Dirck Simens bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 1051620230221r
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakkerverkoper Noorderhaven 35168424227v
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van de weduwe van Dirk Dirxen bakkereigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 23180426732r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 25180426732r
SJOERDS, DIRK Dirks Sjoerdts , c.u.bakkerkoper kamer en zomerkeuken met een kelderRommelhaven 8een_achter166623939v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 CGFranekereind 131673240128v
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper dwarshuisVoorstraat 41619230151v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenFranekereind 241619230165v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Franekereind 241619230166v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDEde koper Doede Brants , c.u.bakkernaastligger ten westen Voorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61629232105v
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.bakkereigenaar van 3/4 Voorstraat 61629232105v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakkerverkoper Rapenburg ZZ167924149v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeRapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE(de proclamant?) Doede Hendriks bakkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks , c.s.bakkerkoper dwarshuis met een ledige plaats ten oosten en zuidenRapenburg ZZ1664238221v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsRapenburg1664238229v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten onbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden onbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalWeverstraat167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Weverstraat167024030r
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het pakhuis van Doede Hendrix bakkereigenaar perceel Heiligeweg1674240135r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240195r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 821695243166r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Voorstraat 86170024480v
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 27noord17072457v
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakkerverkoper Rapenburg1729247258r
, DOOITSE Doitsen bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 341706244320r
, DOOITSE Dooitse bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat1691242362r
ALBERTS, DOUWE Douue Alberts bakkernaastligger ten noorden 141621230267v
ALLERTS, DOUWE Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 221613229152r
ALLERTS, DOUWEwijlen Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 12163123320v
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 261631232174v
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisHeiligeweg 361631232174v
ALLERTS, DOUWEhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 1416362343r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts bakkerkoper huisBildtstraat 12161222972v
ALLERTS, DOUWEhet huis van Douwe Allerts bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 281626231133v
, DOOITSEhet huis van Doytze bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 341715245232r
, EEDEde weduwe van Ede bakkernaastligger ten noorden Schritsen 47165523713v
, EDGER Edsger bakkerhuurder Noorderhaven 101782260273r
, EDGER Edsger bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 101782260273r
, FEIKE Feicke bakkerverkoper Rommelhaven 61651236156v
KORNELIS, FOKKE Focke Cornelis bakkerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 61703244210r
OFFES, FOPPEgrondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftes bakkereigenaar perceel Lanen 26170824553r1
, FRANSals huurder Frans bakkernaastligger ten westen Hoogstraat1691242362r
DIRKS, FRANS Frans Dircx bakkerverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
, FREERK Freerck bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 101630232163r
, FREERK Freerck bakkernaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163323394r
FREERKS, FREERK Freerck Freecks bakkernaastligger ten oosten Brouwersstraat 101613229146r
, FREERK Freerck Freecrks bakkerverkoper Schoolsteeg WZ163123318v
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41618230129r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230345r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230348r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230356r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkerkoper huis met een vrije steeg ten zuiden daaraan langs gelegen ([staat: 100 dalers a 30 stuivers])Schoolsteeg WZ162523173v
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41629232103r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 501631232185r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakkernaastligger ten westen onbekend1641234133r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakkernaastligger ten westen Rommelhaven 281695243128v
, GEERT Geert bakkernaastligger ten noorden Harmen Honingmanssteeg1631232180r
, GEERT Geert bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat1653236242v
JANS, GEERT Geert Jans bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 321614229229v
JANS, GEERT Geert Jans bakkerkoper 2/14 huisGrote Kerkstraat 26161723098r
JANS, GEERT Geert Jans bakkerkoper Rozengracht 27162723210v
JANS, GEERTplaats van Geert Jans bakkernaastligger ten oosten Hofstraat1630232137v
JANS, GEERT Geert Jansen bakkerkoper ledige plaats recht achter zijn huisGrote Kerkstraat161723085r
JANS, GEERTde proclamant Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat161723085r
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Gardenierstraat1620230253r
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Gardenierstraat1621230264r
, GERBENkinderen van Gerben bakkernaastligger ten westen Rommelhaven 161766256191r
JANS, GERBEN Gerben Jansen , c.s.bakkernaastligger ten oosten Achterstraat 7175025294v
JANS, GERLOFde weduwe van Gerlof Jansen* bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 9617882635r
JANS, GERLOFde weduwe van Gerlof Jansen* bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 9617882635r
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakkernaastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1698243339r
, GERRIT Gerrit bakkernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Heiligeweg 11164323571r
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis bakkerkoper huis waar de Drie Weyten Bollen uithangenHoogstraat 28de Drie Weyten Bollen164323540r
HARMENS, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Harmens bakkererflater Noorderhaven 114173124855r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters bakkerbewoner Voorstraat 511602228300r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 971612229120r
KLASES, GERRIT Gerryt Clasen bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 121635233167r
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v
, GIJSBERTals huurder Gijsbert bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551692242380v
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
LAMMERTS, HANShet huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511676240230v
LAMMERTS, HANShet huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51167524025ra
, HARMEN Harmen bakkernaastligger ten noorden Zuiderplein 3161122936r
, HARMEN Harmen bakkernaastligger ten westen onbekend1622230323r
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens bakkerkoper huisBildtstraat 121680241111v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , n.u.bakkernaastligger ten oosten Bildtstraat 31695243122r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkeraanhandelaar kamer met ledige plaatsBoth Apothekerstraat OZ161122920v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverwandelaar Romastraat 31161122921r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Zuiderplein 11613229154r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 561615229241v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581615229241v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Zuiderplein 11615229254r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230203v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 81620230247v
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakkerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
JANS, HARMENde weduwe van Harmen Jansen bakkernaastligger ten westen Schritsen 41711245143r
, HENDRIK Hendrick Coenraerdts bakkerkoper huisKerkpoortstraat 291644235150v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerkoper kamerGardenierstraat16112298v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerverwandelaar Gardenierstraat161222975v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkeraanhandelaar huisKarremanstraat 23161222976r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerverkoper Lombardspijp1631232171r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakkerverkoper Karremanstraat1621230270v
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrens bakkerkoper huis met de 1/2 eigendom van de steeg ten westenHoogstraat 34162823265v
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrick Wigbolts bakkerverkoper q.q. Lanen 24162723216r
, HENDRIK Hendrik bakkerhuurder Karremanstraat 28zuid163823451r
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r
HENDRIKS, HENDRIKgrondpacht uit het huis van Hendrik Hendriks bakkereigenaar perceel Grote Kerkstraat 16162423128r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen bakkerkoper huisKleine Kerkstraat 11646235220r
, HINNEde weduwe van Henne bakkernaastligger ten zuiden Voorstraat 761703244211r
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u.bakkerkoper huisZoutsloot 1166723973v
, IEDEals bewoner Iede bakkernaastligger ten zuiden Rommelhaven 241651236163v
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 21687242187r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 20173124825r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx* bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 26achter1721246115r
FREERKS, JAKOB Jacob Freecks bakkerverkoper q.q. Vioolsteeg162523138r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 221620230205r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkerkoper huis met kleine plaats ten zuiden, en met twee verhuurde achterkamersNieuwstraat 501621230262v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181621230282r
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r
FREERKS, JAKOB Jacob Freericx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181618230133r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101722246141v
HETTES, JAKOBde weduwe van Jacob Hettes bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 351723246176r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101740250116v
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerkoper huis en plaatsjeHoogstraat 51162623198r
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerverkoper Hoogstraat 34162823265v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakkerverkoper q.q. Zoutsloot 105166823922ra
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters bakkerkoper hof met een zomerhuis of kamerMoriaanstraat 8166523917v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11686242159v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten westen Havenplein 101687242196v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkernaastligger ten westen Achterstraat 7174925240v
, JAN Jan bakkernaastligger ten oosten Franekereind 215972283v
, JAN Jan bakkernaastligger ten noorden Franekereind 2159822875r
, JAN Jan bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 121646235227r
, JAN Jan bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
ALLERTS, JAN Jan Allerts bakkerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 381601228264v
AUKES, JAN Jan Aukes bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241728247211v
KLASES, JAN Jan Clasen bakkerverkoper Nieuwstraat 54163123311v
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkerverkoper Hondenstraat 5west1736249155r
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va
FREERKS, JAN Jan Freerx bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41689242271v
GERBENS, JAN Jan Gerbens bakkernaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper Lanen 711711245158v
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper q.q. Lanen 711711245158v
JANS, JAN Jan Jansen bakkerkoper huis daer de Dom van Uuytrecht uuythanghtNoorderhaven 44de Dom van Utrecht1647235247v
JOCHEMS, JAN Jan Jochums bakkerbewoner Grote Bredeplaats 131621230261r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , voor zich en zijn kinderenbakkerverkoper Grote Bredeplaats 131621230261r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakkerverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v
PIETERS, JAN Jan Piters bakkerkoper huisFranekereind ZZ1645235192r
PIETERS, JAN Jan Pyters bakkerverkoper Franekereind ZZ165523728v
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65163923490r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221642234176v
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakkerverkoper Lanen 9west1681241133v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkerkoper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinerts, met de halve steegZoutsloot NZ162823259v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ162823259v
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakkerkoper huis met bestekte plaats daarachterKarremanstraat 20162923290r
TEUNIS, JAN Jan Toenis bakkerkoper schuurHoogstraat 17achter1644235147v
TEUNIS, JANde schuur van Jan Tonis bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 17165623769v
TEUNIS, JAN Jan Tuenis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221646235237v
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523153r
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings* bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523158v
TJALLINGS, JANde gezamenlijke crediteuren van Jan Tyallings bakkerverkoper Hoogstraat 221626231152r
TJALLINGS, JANgrondpacht uit het huis van wijlen Jan Tyallings bakkereigenaar perceel Hoogstraat 22162823249r
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakkernaastligger ten zuiden Franekereind 21714245223v
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 23180426732r
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 25180426732r
WIEBES, JAN Jan Wybes bakkerverkoper Romastraat 116312337v
ROMKES, JELLE Jelle Rompckes bakkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31midden1606228506r
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg161723094v
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg161723094v
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakkerkoper provisioneel 1/2 huis genaamd de Drie Romers, loods, plaats, put, bak en een kamer daarachterKleine Bredeplaats 19de Drie Romers167224012va
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 321635233164v
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 341635233164v
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens bakkerhuurder Sint Jacobstraat 8161623049v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 871758254156v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters bakkerverkoper Lanen 46161723095v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters bakkerkoper huisLanen 461612229119r
PIETERS, JOOST Joost Peters bakkerverpachter grond Zuiderhaven NZ1642234172r
PIETERS, JOOSTde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakkerverkoper Heiligeweg 4166623911va
PIETERS, JOOST Joost Pyters bakkernaastligger ten oosten Schritsen ZZ1644235122v
JANS, JURJEN Jurrien Jansen bakkerkoper huisNoorderhaven 61698243386v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakkeraanhandelaar 1/3 huisFranekereind 141606228472r
JANS, LAMMERT Lammert Jans* bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171759254243r
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171792264354r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakkernaastligger ten oosten Lanen 241755253195r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warnarts bakkerbruidegom 1604228419v
JILLERTS, LIEUWE[als huurder] Lieuwe Jilderts* bakkernaastligger ten oosten Lanen 441701244100r
JILLERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Jillerts bakkerverkoper Heiligeweg 61726246291v
LIEUWES, LIEUWE Liuue Liuues bakkerverkoper Sint Jacobstraat1634233128r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakkernaastligger ten westen Achterstraat 11681241151r
, huis op de hoek vd Droogstraat van Luile bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 11658237175av
, MARTEN Marten bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1602228318v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71599228184r
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat1600228190v
, MEINERT Meinert bakkernaastligger ten zuiden Voorstraat 321667239124v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakkerhuurder (p.j.)Vijver 11662238128v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes* bakkernaastligger ten westen Hondenstraat 13166623956r
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakkerkoper pan- en estrikwerk en een huisZoutsloot 33167224076v
, MEINERT Meynert bakkernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12167524028ra
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.bakkerverkoper Hondenstraat 91677240262r
JANS, MINNE Minne Jans , c.s.bakkerkoper nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de ZoutslootNoorderhaven 171667239122v
JANS, MINNEde verkoper Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151667239123r
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 191676240231r
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r
KORNELIS, MINSEwijlen Minse Cornelis bakkerkoper Grote Kerkstraat 321614229229v
KORNELIS, MINSEwijlen Mintze Cornelis bakkergeniaarde koper Gardenierstraat161723094r
MELIS, OENE Oene Melis bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15161122954v
MELIS, OENE Oene Melis bakkerverkoper Liemendijk161222995v
LUBBERTS, OTTE Otte Lubberts bakkerkoper huis en bakkerijVoorstraat 231803266256v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341599228183v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341600228197v
ATES, PIETER Peter Ates bakkerkoper Sint Jacobstraat 6164223536r
, PIER Pier bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1664238223r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 171759254243r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1782260170v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Werfpad ZZ1782260174v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Werfpad ZZ1782260175v
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1658237142v
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ164323580r
, PIETER Pieter bakkernaastligger ten oosten Zuiderplein 1161122949v
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter bakkernaastligger ten westen Havenplein 101734248303r
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Voorstraat 816652395ra
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Rapenburg NZ16652396ra
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 481624230377v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkerbewoner Voorstraat 31163323386r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 421654236251v
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 4616652394v
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4616652394v
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 4416652395r
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4416652395r
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis bakkererflater Lanen 4616652392va
KORNELIS, PIETERde meerderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis bakkerverkoper Lanen 4416652392va
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4162723231r
JAKOBS, PIETERde geabandonneerde goederen van Pieter Jacobs bakkerverkoper Sint Jacobstraat 6163123327r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 8163223342v
LUBBERTS, PIETER Pieter Lubberts bakkernaastligger ten oosten Zuiderplein 11615229254r
ATES, PIETER Piter Ates bakkerverkoper Lanen NZ164223528v
KORNELIS, PIETER Piter Cornelis* bakkernaastligger ten oosten Lanen 44163723447v
JANS, POPKE Popcke Jansen bakkerkoper huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachterScheerstraat 8oostde Gouden Wijzer1630232114v
, POPPE Poppe bakkerhuurder van 1/2 Voorstraat 86168424249v
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u.bakkerkoper huisKarremanstraat OZ165623784v
KORNELIS, PIETERhet huis van Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44achter16362342r
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 441646235210r
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg])Lanen 4816472365r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts bakkerkoper huis met bakkerij en de gereedschappenHeiligeweg 416112299r
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts* bakkernaastligger ten oosten Zuiderplein 11613229154r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakkerhuurder bovenste graanzolder (p.m.)Rommelhaven 1169424396v
, PIETERwijlen Pytter bakkerkoper Gardenierstraat 4166723982r
, PIETERhet huis van Pytter bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37168524263r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44achter1646235218r
DOUWES, PIETER Pytter Douues bakkerkoper huisKerkpoortstraat 391662238129v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper dwarskamerKerkpoortstraat NZ1657237122ar
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper huis met een kleine en een grote plaatsKerkpoortstraat NZ1657237122r
JAKOBS, PIETERde tuin van Pytter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121690242317v
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 171667239101v
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakkerverkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431682241209r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431681241124v
, RIENKde kamer van Rincke bakkernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg159722823r
, RIENK Rincke bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat1604228412v
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkerkoper van 1/2 Schritsen NZ167124038r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkereigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacops bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 301652236186r
JANS, RIPPERT Rippert Jansen bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 16170824542r
KORNELIS, ROMKEde keet van Romcke Cornelis bakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruird Symons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 41759254186v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruird Symons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 41759254186v
ULBES, RUURD Ruirdt Ulbes bakkernaastligger ten oosten Zuiderstraat1672240110v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruurd Simons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 4174425148v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruurd Simons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 4174425148v
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakkerkoper Noordijs 21618230135v
, SCHELTE Schelte bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41664238235r
, SCHELTE Schelte bakkerbewoner Sint Jacobstraat 616652392va
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lanen 66achter168524268r
SCHELTES, SCHELTEwijlen Schelte Scheltes bakkerkoper door niaar Rapenburg 41705244271r
HUBERTS, SINT Sent Huyberts bakkerkoper huisLanen 83161623030v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper lege molenaarsplaatsFranekerpoort (gebied)162923289r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v
HINNES, SIPKE Sipke Hennes bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 171733248263v
, SJOERDwijlen Siuerd bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71623230353v
, SJOERDde eigenaren van het huis van Siuerd bakkernaastligger ten westen Voorstraat 75achter162823272v
, SJOERDde weduwe van Sjoerd bakkernaastligger ten noorden Voorstraat 751612229111r
, SJOERDde weduwe van Sjoerd bakkernaastligger ten westen Voorstraat 75achter1612229111r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes , c.u.bakkerkoper hoekhuis met een plaats en een kamer ten zuidenHofstraat 16166723981v
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171695243141r
ARJENS, SIEBREN Sybren Arriens bakkerkoper huisZuiderstraat NZ1696243226v
WIEBES, SIEDSde crediteuren van wijlen oud burgervaandrig Syds Wybes bakkererflater Spekmarkt 41728247212v
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167224090v
JOCHEMS, SIETSE Sydtse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251641234160v
JOCHEMS, SIETSE Sydtse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 2516422355r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochems bakkerverwandelaar Spekmarkt 21613229145r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkeraanhandelaar nieuw getimmerd huis, met een ledige plaats van 15 houtvoeten te meten vanaf de zuidoost hoekBrouwersstraat 271613229163r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 25161623046v
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkerkoper ledige plaats van 20 x 60 houtvoetenonbekend1622230321r
JOCHEMS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Lanen 80162723211v
JOCHEMS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Lanen 80162823278v
JOCHEMS, SIETSE Sytze Jochums bakkerverkoper q.q. Voorstraat 73achter1614229218r
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakkerkoper provisioneel hoekhuisHoogstraat 3016662396va
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakkerkoper huis en ledige plaats en met het eigendom van de steeg ten westenNoorderhaven 105161523011r
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat162723229v
, TJALLING Tiallingh bakkerbewoner Zoutsloot 95164923679r
, TJALLING Tiallingh bakkerverkoper Anjelierstraat 4164923682v
LOLLES, TJEERD Tiard Lolles bakkerkoper q.q. Weverstraat1619230173r
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakkernaastligger ten westen Voorstraat 31658237153r
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc.bakkerverkoper Schritsen164923666r
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236181v
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakkernaastligger ten westen Karremanstraat 30164323586r
JANS, TEUNIS Tonys Janssen , voor zijn kindbakkerverkoper Grote Bredeplaats 331606228530v
, TJEERDde kamer van Tyaerd bakkernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1618230122r
, TIETE Tyte bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3716852426ra
KOENRAADS, W. W. Coenraads bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551789263170r
OEBELES, WATSE Watse Uubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 61619230200r
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 6162523176v
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkerkoper huis en plaatsRomastraat 116312337v
FREERKS, WORP Werp Freerx bakkernaastligger ten oosten Lanen 791664238205v
FREERKS, WORP Werp Freerx* bakkernaastligger ten zuiden Lanen 81achter167024010v
, WIGBOLD Wigbolt bakkernaastligger ten oosten Lanen 301614229204r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 301626231159r
, WILLEM Willem bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerverkoper Achterstraat ZZ1680241120v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65168024185v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 651687242215r
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerverkoper Lanen 711613229150v
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerkoper hof van 2 huissteden breedRozengracht 7oost1613229160v
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerkoper door niaar Voorstraat 11west163923477r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerverkoper Voorstraat 11west163923477r
KLASES, WILLEM Willem Clasen , broeder van de verkoperbakkerkoper 1/2 huisVoorstraat 711630232157r
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverpachter grond Voorstraat 73achter163123310v
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverkoper Voorstraat 73achter163123310v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 981803266212r
SIEMENS, WOUTER Woulter Semmes bakkerkoper huis daer die Pellicaen uutsteeckt en schuurGrote Kerkstraat 37161122947r
, WOUTER Wouter Semmens bakkerverkoper Grote Kerkstraat 371612229105v
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391613229135r
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391614229187r
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351631232181v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper q.q. Romastraat 3163123330r
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35164323546r
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper Kerkpoortstraat 271644235116v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1644235142v
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1650236106v
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1653236246v
SINTS, WOUTERhet voormalige huis van Wouter Sents bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35166023851v
, WIEBE Wybe bakkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1606228492r
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 191728247206v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 5169324361v
SIEBRENS, WIEBE Wybe Sybrants bakkernaastligger ten oosten Lanen 41736249139v
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14161122915v
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 11161222974r
BAKKER, PIER EELKESde weduwe van Pier Eelkes Bakkerbakkernaastligger ten oosten Schritsen 171792264354r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardbakkerkoper dubbele woningeWortelstraat 151780259243v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardbakkernaastligger ten noorden Wortelstraat 151780259243v
, SALOMON Salomon Builart*bakkernaastligger ten noorden Vijverstraat 19175325342v
, SALOMON Salomon Builart*bakkernaastligger ten noorden Vijverstraat 17175325343v
FABER, JAN Jan Waling Faberbakkerhuurder bakkerij (p.j.)Kerkpoortstraat 53179326498r
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u.bakkerkoper huisVijver 2165623780r
VALK, JURJEN de kamers van Jurrien Falckbakkernaastligger ten oosten Achterstraat 1166023820r
VALK, JURJEN Jurrien Falckbakkernaastligger ten westen Achterstraat 1166023820r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburchbakkerverkoper Hofstraat 351653236247r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkerkoper kamerGrote Kerkstraat 28een_achter1653236231v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1653236231v
GALEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Galama*bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 1170124490r
GALEMA, DOEKE Duco Galamabakkerkoper huisHoogstraat 1achter1664238236v
GONGGRIJP, RINIA bakkerij van Rinia Gonggrijpbakkernaastligger ten westen Zoutsloot 831790263216v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.bakkerkoper huisKleine Bredeplaats 8zuid166023846v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Hengeveltbakkerkoper 1/2 huisHofstraat 161661238100r
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 321800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 341800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 361800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Molenpad 111800265255v
, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hingeveltbakkerverkoper Hofstraat 16166723981v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Hingeveltbakkerkoper schuur met een tuin erachterAnjelierstraat 21662238139v
, GEERT Geurt van Kryckenbakkerverkoper Brouwersstraat 117602554v
KUIPER, KLAAS vrijgezel Klaas Kuiperbakkerkoper huisLanen 21759254231v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenbergbakkerverkoper Kerkpoortstraat 531805267148r
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371802266138r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371803266252r
PEISEL, van Peiselbakkernaastligger ten westen Noorderhaven 281806267282v
PEISEL, Peyselbakkernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 231808268147r
REES, van Rees, n.u.bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 9180426718v
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roordabakkerkoper Noorderhaven 61698243386v
JANS, JAN Jan Jansen Schonenbeeck, c.u.bakkerkoper grondpacht van 5-00-00 CGKerkpoort (gebied)1646235228r
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u.bakkerverkoper Vijver 21661238113v
, Steenveldbakkerhuurder boven Franekereind 38179326487r
TANIA, GERBEN Gerben Tanniabakkerverkoper Kerkpoortstraat 591658237170r
, JANvroedsman Jan Waxbakkerkoper huis en bakkerijNoorderhaven 401775258228v
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (banket-)koper huis, tuin en stallenVoorstraat 421809268287r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (banket-)koper huis, tuin en stallenLanen 631809268287r
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik Vettevogel, c.u.bakker (banket-)huurder (p.j.)Noorderhaven 87180226692v
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogelbakker (banket-)koper huisNieuwstraat 9181026948r
HENDRIKS, JANhet huis van wijlen Jan Hendricx bakker (bil-)naastligger ten oosten Hoogstraat 261634233142r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker (Emder -)huurder Voorstraat 17161623013v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v
, GOSLINGde erfgenamen van wijlen Goslyck bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Kruisstraat 61657237261r
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163323399v
, GOSLING Goslyk bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Kruisstraat ZZ1642234169r
FREERKS, GOSLING Goslyk Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163623412v
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs bakker (koek-)huurder Voorstraat 731618230150r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)koper huis alwaer de Witte Roos uithangtVoorstraat 64de Witte Roos176125591v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31762255132r
, KLAAS Claes bakker (koek-)naastligger ten noorden buiten Harlingen162823254r
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems bakker (koek-)verkoper Voorstraat 11west1631232173r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)koper huisLammert Warndersteeg 1noord1614229204v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten [staat: westen] Lanen 421602228279r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Lanen 461612229119r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter15972286v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen* bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter1603228340r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen bakker (koek-)naastligger ten westen Lanen 46161723095v
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/12 huis en verdere toebehorenNoordermolen 1de Noordermolen175325390v
HOITES, HOITEde schuur van Hoite Hoites , c.u.bakker (koek-)naastligger ten zuiden Scheerstraat 12166123872r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)verkoper Scheerstraat 12166123872r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)koper Grote Bredeplaats 151688242220r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)koper door niaar 1/4 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/4 huis bij het bolwerk op de hoek van de KarremanstraatNoordermolen 1de Noordermolen1753253103r
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)eigenaar van 3/4 Noordermolen 11753253103r
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes bakker (koek-)koper door niaar huisWilliam Boothstraat 31654236267r
, JAKOB Jacob bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 711602228309r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1602228319r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 58161122911r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122951v
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122952r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 751612229111r
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1657237110r
BOTES, JAN Jan Bootes bakker (koek-)verkoper Voorstraat 301809268321v
EVERTS, JAN Jan Eeverts bakker (koek-)koper ledige plaats of hof met bomen, kruiden en plantenWeverstraat ZZ163323398r
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenGrote Bredeplaats 291629232110r
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenNoorderhaven 321629232110r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 14170024457r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)koper huisVoorstraat 71achter1704244356r
JANS, JAN Jan Jans bakker (koek-)koper Voorstraat 731601228241r
JANS, JAN Jan Jans bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 161606228496v
JANS, JAN Jan Jansen bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 8noord159822898r
JANS, JAN Jan Jansen bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 101598228120r
FRANSES, JOOST Joost Fransen , c.u.bakker (koek-)koper huis met in- en uitgang in de steeg ten noordenNoordijs 5169124223ra
JANS, LAMMERT Lambert Jansen bakker (koek-)naastligger ten oosten Noorderhaven 341669239190r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen bakker (koek-)koper huisZuiderstraat16702403v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker (koek-)naastligger ten oosten Noorderhaven 3416662396va
JAKOBS, May Jacobs bakker (koek-)grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 711602228309r
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents bakker (koek-)koper huisVoorstraat 58166723984v
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents* bakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter166723985r
ROMKES, ROMKE Romke Romkes bakker (koek-)verkoper onbekend1642234180r
, TJALLING Tjalling , c.u.bakker (koek-)huurder Zuiderhaven ZZ169424386r
, WILLEM Willem bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 9161723096v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)koper nieuwe kamer getekend met C (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229245r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230203r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230210v
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijckbakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1682241192r
BRAAKSMA, TJALLING PIETERSburgervaandrig Tjalling Pytters Braaksmabakker (koek-)koper huisHerenwaltje 17het Vergulde Schepel1701244105r
, ABRAHAM Abraham Stockmansbakker (koek-)bewoner Voorstraat 731619230160v
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten oosten Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten westen Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)verkoper Vissersstraat 121773258107r
WIEBES, AGE Aege Wybes bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 371736249125v
DIRKS, AGEvroedsman Age Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 111729247284r
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131763255186r
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper huisLanen 85oostde Morgenster1770257147v
JANS, ALBERTvroedsman Albert Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 85oost1774258167v
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r
IEBES, ALBERT Albert Yebs bakker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 22175725485v
IEBES, ALBERT Albert Yeps bakker (mr. -)koper huis voormaals bakkerijHoogstraat 20het Schepel175225324v
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)koper huis en bakkerijSchritsen 1117832613ra
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 111787262171r
KLASES, ALLERT Allert Claessen bakker (mr. -)koper 1/2 huisBrouwersstraat 281676240245r
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 261703244194r
KLASES, ALLERTde geabandonneerde boedel van Allert Clasen , c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281703244202r
RUURDS, ANDRIES Anderies Ruurds bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 371766256155v
JOCHEMS, ANDRIES Andries Jochums bakker (mr. -)koper twee ledige plaatsen, nu houtwerfZuiderhaven 181727246311r
RUURDS, ANDRIES Andries Ruirds bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1753253128v
RUURDS, ANDRIES Andrys Ruirds bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 571751252174r
DIRKS, ANNE Anne Dirks , c.p.bakker (mr. -)koper door niaar huisNoordijs 11714245230v
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 531738249355v
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)aanhandelaar huis en tuintjeNoorderhaven 651741250152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verwandelaar Noorderhaven 181741250152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Lanen 621741250179v
ALLES, ANSKE Anske Alles bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131796264336r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 231765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Achterstraat 71765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 281765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 16177225830v
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16177225830v
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakker (mr. -)koper hoekhuis, loods en plaatsHofstraat 16165623779v
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)koper huis waarin een pruikmakerswinkelZuiderhaven 11de Nieuwe Pynas1742250260r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 111746251114r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes bakker (mr. -)koper Hoogstraat 161787262181r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts bakker (mr. -)koper huis en bakkerijKerkpoortstraat 531805267148r
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad 21806267272r
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper ledige plaatsFranekerpoort (gebied)1675240202r
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 40168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30oost168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30west168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 28168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra1
JANS, AUKE Auke Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1674240154v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijZuiderhaven 5de Vergulde Haringbuis1765256106v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131782260268r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131802266148r
ULBES, BEERT Beert Ulbes bakker (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelLiemendijk NZ166723987v
GERRITS, BINKE Bente Gerryts bakker (mr. -)verkoper Poortje 91756253262r
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerds bakker (mr. -)verkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-08-00 CGonbekend167924154v
TJEERDS, BINKEgrondpacht uit het huis van de koper Bente Tjeerdts bakker (mr. -)eigenaar perceel onbekend167924154v
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuisRozengracht 271774258131r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Rozengracht 271783261125r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat NZ1788262248r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1788262248r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper door niaar huisWeverstraat 151793264148r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Weverstraat 171794264226r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 18179826594r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huis en plekje grondMoriaanstraat NZ1802266146r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291803266185r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291803266185r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 49180426750r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40oost180426789r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper woningMolenpad1757254109r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1759254180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstalLiemendijk 41759254180v
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symens bakker (mr. -)koper Zoutsloot 871762255173v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Molenpad175725464r
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131763255186r
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 87176425679v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 621766256176r
IEKES, KLAAS Claas Ykes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Vijver 91793264162r
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r
JANS, KLAAS Claes Jansen bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 114165623759v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Vismarkt 11669239201r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. onbekend OZ1682241190v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 59168124139ra
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 37168524263r
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 3716852426ra
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. -)koper huis, nieuw betimmertHeiligeweg 341730247302r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes bakker (mr. -)hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes bakker (mr. -)koper huisScheerstraat 11733248271r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)koper paardenstalLombardstraat1673240118r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lombardstraat1673240118r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)naastligger ten westen Lombardstraat1673240118r
, KORNELIS Cornelis Taeuwes bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 51686242113v
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 391698243388r
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten noorden Hoogstraat 391698243388r
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)koper woning, tuintje en plaatsjeGrote Kerkstraat 341704244247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 41681241132r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)aanhandelaar huis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de DroogstraatHoogstraat 371690242335v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 34170024448r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 111711245139v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis bakker (mr. -)koper huis of kamerBildtpoort (gebied)1674240146v
, KORNELIS Cornelis Tavis , c.u.bakker (mr. -)verwandelaar Kleine Kerkstraat 21690242336r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper kamer of schuurtje met een mooi plaatskeSchoolsteeg WZ1667239104v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat WZ1696243247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten westen William Boothstraat WZ1696243247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis bakker (mr. -)koper huis de Acht Pelsen genaemtAchterstraat 5de Acht pelsen1673240116v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1051688242239v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 421688242256v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 121688242252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 121688242252r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v
, DIRK Dirk Dirkxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderstraat 81724246190r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 571697243306r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noordijs 23173124837r
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons bakker (mr. -)koper 2/3 huis en timmerhuis daarachterHeiligeweg 21173124865v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper huisHofstraat ZZ167224097r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 28167224097v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker (mr. -)koper provisioneel Hoogstraat 43167624031ra
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakker (mr. -)koper schuurKruisstraat 6167124072r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)koper huis al waar De Morgenstar in de gevel staatLanen 85oostde Morgenster1691242339v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 85oost1691242339v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 8168724211va
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons bakker (mr. -)koper 1/3 huis met timmerhuisHeiligeweg 2117342493r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 361682241210v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)bewoner ten oosten van Harlingen1685242104r
JANS, DOUWE Douwe Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 2172724749v
JANS, DOUWE Douwe Jansen , c.u.bakker (mr. -)koper huis en bakkerijVoorstraat 341717245297v
JANS, DOUWE Douwe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 21725246225r
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151717245284r
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)koper huis en gortmakerijBrouwersstraat 181726246266r
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)koper stallingOoievaarsteeg 61728247122r
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 201729247246r
TJALLINGS, DOOITSE Doytsen Tjallinghs bakker (mr. -)koper Moriaanstraat 121690242317v
SIEMENS, DOEKE Duco Simons bakker (mr. -)koper huisZuiderstraat 271728247120r
SIEMENS, DOEKE Duco Symons bakker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271729247280r
JANS, IEKE Eecke Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 831726246278v
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 221726246290r
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Schritsen 51733248217r
JANS, IEKE Eeke Jansen bakker (mr. -)koper keukenZuiderhaven 8317312486v
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 5173124856v
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 57174025092r
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 421737249217v
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 441737249217v
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot 11690242315v
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] William Boothstraat 351692242380r
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] Kerkpoortstraat 551692242380v
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 11698243337r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240222v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240229r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 40168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30oost168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30west168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 28168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten noorden William Boothstraat 391697243321r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 69170124489r
JANS, FEKKE Feke Jans bakker (mr. -)koper huis en boomgaardLiemendijk ZZ1729247266r
KORNELIS, FOKKEwijlen Focke Cornelis bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61726246291v
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 661787262180r
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121791263352v
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)huurder zomerhuis (p.j.)Liemendijk1793264115r
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper zomerwoning met tuin met daarin huisHofstraat 261793264156r
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)koper huis van boven naar beneden in 2en gedeeld en met het eigendom van een steeg en ledige plaatsVoorstraat 7a-oost1698243350r
GOVERTS, FRANSals bewoner Frans Goverts , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5170124497v
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 811706244312v
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 81achter17062454r
HARTS, FRANS Frans Heerts bakker (mr. -)verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)koper huis, bakkerij en pakhuisGrote Bredeplaats 251737249164r
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251741250143v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper van 1/2 Lanen 501694243118r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuisGardenierstraat ZZ1701244108v
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper Achterstraat 7174925240v
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper woningBargebuurt 281753253104v
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 181755253197v
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper huis met oliepakhuis onder 1 dakFranekereind 20175325371r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper bovenkamerRommelhaven1753253128r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 41755253202r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 41755253202r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmense bakker (mr. -)koper 3/8 huisNoorderhaven 1141701244107v
HARMENS, GERRITde kinderen van Gerrit Harmense bakker (mr. -)eigenaar van 5/8 Noorderhaven 1141701244107v
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sibrens bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 61722246146v
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sybrens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 41689242296r
SIEBRENS, GERRIT Gerryt Sybrens bakker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 61683241256r
SIEBRENS, GERRIT Gerryt Sybrens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 416852425ra
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakker (mr. -)naastligger ten noorden Molenpad 11691242355r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits , c.u.bakker (mr. -)huurder bakkerij (p.j.)Kerkpoortstraat 531697243266r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerryts bakker (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1686242124v
ARJENS, HANS Hans Arjens bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Zuiderstraat 31west1729247221v
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511730247300r
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51173224878r
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511734248295r
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)koper Molenpad175725464r
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Molenpad1757254109r
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat NZ1757254263r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1674240143r
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , voor zichbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks bakker (mr. -)koper huis en bakkerij met een pakhuis erachterGrote Bredeplaats 251741250143v
HENDRIKS, HARMENde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251780259259v
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakker (mr. -)koper [1/3] kamer, loods, plaats, put en bakBrouwersstraat 12zuid_achter1674240150r
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakker (mr. -)eigenaar van 1/3 Brouwersstraat 12zuid_achter1674240150r
PIETERS, HARRENT Harrent Pieters bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211798265118r
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges bakker (mr. -)verkoper Noordijs 117672571r
IEGES, HARTMAN Hartman Yges bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijNoordijs 11765256129v
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901752252211r
HARMENS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Harmens bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 901754253177r
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901754253177r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen bakker (mr. -)verkoper Hofstraat 47west171824633r
SANNES, HINNE Henne Sannes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41771257187r
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens bakker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 5168524290v
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5168524290v
GOSSES, HILLE Hille Gosses bakker (mr. -)verkoper Hofstraat ZZ1733248255v
SANNES, HINNE Hinne Sannes bakker (mr. -)verkoper Vijverstraat 20177725968v
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn minderjarige kinderenbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 1116782411ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23170824576r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zoutsloot 92172824763v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 181730247336v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 51730247369v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21723246185r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23172724726v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 71729247257v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Droogstraat 181730247307r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181734248298r
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981726246285v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1732248167r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 351742250247v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)koper door niaar groot huis met tuintje en achterhuisHoogstraat 35175725495v
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 701734248290r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5175025293r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 7175025294v
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)koper provisioneel huis geschikt als bakkerijBrouwersstraat 14168224162va
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)bewoner Brouwersstraat 14168224162va
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid168524267r
KOENRAADS, JAN Jan Coenis bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1689242272v
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis bakker (mr. -)koper Brouwersstraat 14achter1695243185r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg1686242113r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 56oost1698243388v
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)koper huis en erfGrote Kerkstraat 461704244240r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 111728247124r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot NZ1729247294r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper door niaar huisZuiderhaven 77west173224884r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 151732248124v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huis en hofZoutsloot 391732248148v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 30174525198v
GERRITS, JAN Jan Gerrits bakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 341723246154v
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBrouwersstraat 21803266304v
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huisCarl Visschersteeg 16181026911r
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 191728247206v
ROCHUS, JAN Jan Rochus bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 781681241155r
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v
SIEMENS, JAN Jan Symens bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 19176125551v
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 131734248326r
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 11173925068v
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 391753253120r
TIJSES, JAN Jan Thijssen bakker (mr. -)koper en huisLanen 9west168024186r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper 1/2 huisHofstraat 16169924420r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 41701244135v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisHofstraat 19west1702244178v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40west1706244336v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west170924599r
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Hofstraat 19west1714245211r
ULBES, JAN Jan Ulbus bakker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 681698243348r
DIRKS, JELTE Jelte Dirks bakker (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 31785261271v
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 191677240265r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakker (mr. -)koper huisLanen 9west1677240265v
IEPES, IEPEde verkopers Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)huurder Lanen 9west167824112r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Lanen 9west167824112r
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)koper huis met een hof erachter en een apart verhuurde kamerKerkpoortstraat 531697243266r
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad ZZ1706244333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad ZZ1706244333v
HANSES, JETSEwijlen Jetse Hanses bakker (mr. -)koper Grote Bredeplaats 131726246252r
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 151786262111r
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 221786262112r
SIPKES, JILLERT Jiellert Sipkes bakker (mr. -)koper provisioneel huisHeiligeweg 70168224159ra
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 181771257193v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)koper huisVoorstraat 891734248352r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4173524928v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 6173524931r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 911742250275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 8717412508ra
JANS, JOHANNES Johannes Jans bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 21180126642v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Lombardstraat 81773258124r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 11781260154v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 761783261115r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 781783261115r
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761791263330v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781791263330v
PIETERS, JOOST Joost Piters bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 55164323581v
JANS, JURJEN Jurien Jans , c.u.bakker (mr. -)koper huis waar de Brandaris uithangtZuiderhaven 17de Brandaris1698243357r
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoites bakker (mr. -)koper huis en tuinLanen 461729247259v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 441730247335v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 441730247335v
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoyttes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v
HOITES, KEIMPE Keympe Hoytes bakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441730247335v
JANS, KLAAS Klaas Jans , c.u.bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 241780259240r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)koper tuin, hof en zomerhuisKerkpoortstraat 31achter1784261230r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
HENDRIKS, KOENRAAD Koenraad Hendrix bakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderstraat1733248221r
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 241771257201r
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 341776258251r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19zuid176325610r
JOBS, LEENDERT Lenert Jops bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 23oost167924115ra
JILLERTS, LIEUWE Lieuwe Jilderts , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 461702244159r
JANS, Lioelle Jansen bakker (mr. -)koper hoekhuis, loods en plaatsHofstraat 16165623776r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 241683241265r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huisAchterstraat 1Salomons Tempel168324210r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 1168324210r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huis, brouwerij en mouterij genaamd het ZeepaerdtAnjelierstraat 2het Zeepaard1690242334v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Anjelierstraat 21690242334v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 1169324330v
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v
RUURDS, MEILE Meile Ruirds bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 26b17392505r
RUURDS, MEILE Meile Ruurds bakker (mr. -)verkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
UILKES, MEILEde kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 20167924138r
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker (mr. -)koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkendeZoutsloot 11674240160v
UILKES, MEILEhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 11674240160v
JANS, MINNE Minne Jansen bakker (mr. -)koper huisFranekereind 281686242114r
JANS, MINNEburgervaandrig Minne Jansen bakker (mr. -)verkoper Franekereind 281697243281r
EVERTS, OLFERT Olfert Everts bakker (mr. -)koper 2/3 huisHeiligeweg 4173925077v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41754253181r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 2/3 Schritsen 17175025299r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Lanen 2175625441r
JELTES, PIETER Pieter Jeltes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 35178326165v
WIEBES, PIETER Pieter Wybes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 51694243115r
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)koper huis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de steeg ten westenVoorstraat 86170024480v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 261726246294r
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 851702244147v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 211702244153v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 18170824556r
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper tuin en zomerhuisMolenpad 111722246135v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper huis en losse goederenBrouwersstraat 281725246223r
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131723246188r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakker (mr. -)koper pakhuisZuiderhaven 11689242299r
JANS, PIETER Pytter Jansen bakker (mr. -)verkoper William Boothstraat 3916662398va
JAKOBS, REINER Reinder Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Liemendijk 381688242254r
HUBERTS, REINER Reyner Huiberts bakker (mr. -)bewoner Noorderhaven 441674240164v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper provisioneel huisBildtstraat 1116782411ra
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper door niaar huisBildtstraat 91696243252v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs [staat: Jansen] bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 91696243252v
PIETERS, RINSE Rinse Pieters bakker (mr. -)koper door niaar 1/6 huisBrouwersstraat 141682241227r
ULBES, RUURD Ruierd Ulbes bakker (mr. -)koper schuurZuiderstraat1668239143v
SIEMENS, RUURD Ruird Simons [staat: Andris] bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41732248101r
SIEMENS, RUURD Ruird Symens bakker (mr. -)koper door niaar huis, gortmakerij en stallingBrouwersstraat 41732248101r
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 4173524935v
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 4173524935v
TIEMENS, SAKE Sake Tymens bakker (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg WZ1698243375r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 25172724711v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 27172724711v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 101736249152r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter174025094r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281683241238r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281687242181r
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 37168524263r
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes bakker (mr. -)koper huis en plaatsKerkpoortstraat 591686242123v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 3716852426ra
OFFES, SCHELTEde mouterij van Schelte Uiftes bakker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost171924634r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31oost171924634r
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelto Jacobs bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Bredeplaats 22167824115r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huis met een klein huisje ten westen, en plaatsFranekereind 23west168424213r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huisFranekereind 32168424245r
HINNES, SIPKE Sipke Hennes , c.u.bakker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 191717245304v
HINNES, SIPKE Sipke Hennes , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 71achter1726246262v
HINNES, SIPKEhypothecaire crediteuren van Sipke Hennes bakker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 191751252140r
HINNES, SIPKE Sipke Hennis bakker (mr. -)koper huis en tuinNieuwstraat 501723246185v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 181782260302v
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 641742250276v
DIRKS, SJOERD Sjoerdt Dircks , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 4169224225ra
PIETERS, SWIER Sweerus Pieters , c.u.bakker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 221788262280r
JELLES, SIEBE Sybe Jelles bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211788262241v
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22168424222r
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Zuiderstraat1699243394r
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191699243398v
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 321691242367v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 32170024437v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSE Sytze Doedes bakker (mr. -)koper door niaar ratione vicinitatis huis en tuin alwaer de Vergulden Son uithangtVoorstraat 32de Vergulde Zon170024437v
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants bakker (mr. -)koper huis en bakkerij erachterZuiderhaven 51667239106r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdts bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v
RIENKS, TJEPKE Tiepke Rienx , c.u.bakker (mr. -)koper huis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart verhuurd wordenNoorderhaven 105de Wegeeter1717245302r
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes bakker (mr. -)koper provisioneel huisLanen 731779259304v
BINKES, TJEERD Tjeerd Bentes bakker (mr. -)koper huis met kelder en bakhuisLanen 461702244159r
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes bakker (mr. -)koper huis, mouterijVoorstraat 831674240138v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 191695243143r
PIETERS, TIETE Tyte Pyters bakker (mr. -)bewoner Heiligeweg 4168124135ra
PIETERS, TIETE Tytte Pieters bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61686242125v
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 13173124825v
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 51736249153r
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper huisLiemendijk ZZ1737249171v
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper kamerLiemendijk1738249342r
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Liemendijk173925020v
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ173925031r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 701734248290r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 2173424916r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2173424916r
RINSES, OEPKE Upcke Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis c.o.a.Hoogstraat 37168424249r
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staatRommelhaven 15de Rode Leeuw1696243194r
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 31698243374r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)koper huisSchritsen 681690242309v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 681690242309v
ARJENS, WATSE Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Hofstraat 16170124496r
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 91696243252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)huurder Bildtstraat 91696243252v
ARJENS, WILLEM Willem Aaris bakker (mr. -)koper huis en loodsLiemendijk1691242353r
ARJENS, WILLEMde koper Willem Aaris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk1691242353r
ARENDS, WILLEM Willem Arents bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1701244124v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper ledige plaats en kamerAchterstraat NZ1675240197r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 29168524262r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Kruisstraat 4168524262r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 121803266212r
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens bakker (mr. -)koper huis, bakhuis en plaatsonbekend1644235139v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 811749251256v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 51681241171v
FRANSES, WIEBEals bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r
ALBERTS, WIEGERde boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 221782260290r
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens bakker (mr. -)koper provisioneel huis genaamd de MorgenstarLanen 85oostde Morgenstar167524029va
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60167924160r
ADEMA, JARICH Jarig Adamabakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248157v
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adamabakker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 5173524965r
ADEMA, PIETERSoud burgemeester Jarix Pytters Ademabakker (mr. -)verkoper William Boothstraat 391703244196r
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Ademabakker (mr. -)koper hof, tuin, zomerhuisOosterkeetstraat 517272478v
ASPEREN, JAN JANS Jan Jansen Asperenbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlasbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1818042678v
BAARDA, E. E. Baardabakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 91799265200r
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v
, HARMENburgerkolonel Harmen Backsmabakker (mr. -)koper huisjeAchterstraat ZZ172724730v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verwandelaar Rommelhaven 61773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksmabakker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 51730247328v
BAKSMA, HARMEN ARENDSburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v
BAKSMA, HARMEN ARENDSde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v
BALEN, FOLKERT Folkert van Balenbakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 5175325396r
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper 1/2 huisGrote Kerkstraat 37168524263r
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 3716852426ra
BAARDA, E. E. Bardabakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 91799265200r
WOUTERS, ARENDwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v
WOUTERS, AREND Arent Wouters Baxma, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 701767257252r
, HARMEN Harmen Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 261730247314r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 241729247285r
ARENDS, HARMENoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermabakker (mr. -)koper van door niaar Rozengracht 14173925015r
ARJENS, SIEBREN Sibren Arjens Bilckertbakker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 19168024190v
BINSONIDES, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 281717245303v
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281721246105r
BOK, HANS ARJENS Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 29172824773r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts Bonqbakker (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Lanen 731787262189v
BROUWER, REIN vroedsman Rein Brouwerbakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
BROUWER, REIN Rein Brouwerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41784261219v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaartbakker (mr. -)geniaarde koper Vijverstraat 2117562545r
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builardbakker (mr. -)koper huisZoutsloot 94176725731v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardbakker (mr. -)koper gedeelte tuinZoutsloot 94achter176825742r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardbakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 94achter176825742r
JANS, GERLOF Gerlof Janz Builardbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builardbakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 22176525695r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 22176525695r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Lanen 76a1780259257r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)koper door niaar twee kamersAchterstraat 111738249270r
GERLOFS, JANde schuur van Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)naastligger Bildtpoortsmolen 1174525187v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west1754253152v
, SALOMON Salomon Builartbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 761742250271r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 21747251175v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerloffs Bullaartbakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241736249134v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Bullartbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 111738249271v
BUMA, JAN SIPKESburgerhopman Jan Sipkes Bumabakker (mr. -)koper dwarshuisNoordijs 1173124836r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231729247247r
KUIPER, wijlen Claas Cuiperbakker (mr. -)verkoper Lanen 217852614va
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 23178526211r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper hof, tuin en zomerhuisRomastraat 271786262114r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211787262220v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper hof en tuinRomastraat 151789263106r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper huisHofstraat 291790263276v
DIJK, ROELOF wijlen Roelof van Dijkbakker (mr. -)erflater Heiligeweg 231791263307r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper Hofstraat 291798265105r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211799265197v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 141806267229v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 161806267229v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid180826852r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 8180826858r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 20achter180826859v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 37180826862r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 22180826863v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 18180826863v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 20180826863v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 9180826875r
DIJK, Roulof van Dijkbakker (mr. -)koper door niaar ratione sanguinis huisGrote Kerkstraat 23achter1778259112r
FABER, PABE Pabe Faberbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211798265118r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper van 1/3 huisVoorstraat 52west1754253191v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper 2/3 huisVoorstraat 52west175725496v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)eigenaar van 1/3 Voorstraat 52west175725496v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 23176125595r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 23176125595r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper provisioneel huis en bakkerijGrote Kerkstraat 231765256264r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, TJEERDde kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211770257179r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121771257205v
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231759254184r
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 12177225859r
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsmabakker (mr. -)koper huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voetNoorderhaven 26179826569r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts Forssenburghbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1168024176v
FRANK, JOHANNES Johannes Frankbakker (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 321778259151v
FRANK, JOHANNES Johannes Frankbakker (mr. -)koper van 1/2 Sint Odolphisteeg 21778259151v
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbrandabakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 191773258118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 191773258118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 191774258181r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 171778259126r
, REIN Rein Gerbrandebakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251773258122v
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131782260268r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178326130r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen178326189r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 131780259278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 251773258122v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 771787262182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 771787262182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 771787262182r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 131780259278r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rynjae Gongrijpbakker (mr. -)koper Ooievaarsteeg 61728247122r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
, SCHELTE Schelte Haeselaerbakker (mr. -)verkoper Lanen 261753253115v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper pakhuisAchterstraat 51776258244r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper Bildtstraat 18178526218r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131787262234r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131796264336r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181796264338v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5179726550v
HALMA, PIETER JANS Pieter Janzen Halmabakker (mr. -)huurder (p.j.)Achterstraat 51771257199v
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 41789263165r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41789263165r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper q.q. Poortje 71790263222r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 21793264153v
HEREMA, RUURD HESSELS Ruurd Hessels Heeremabakker (mr. -)verkoper Lanen 46179726542v
HEERMA, H. F. H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 241782260195r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 41792260292v
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)koper Lanen 461788262301r
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansbakker (mr. -)koper huis met winkel in het voorhuisKarremanstraat 221747251187v
, FRANKE Frank [staat: Frans] Helstrabakker (mr. -)koper hofKlaverbladstraat 141795264298r
, FRANKE Frank [staat: Frans] Helstrabakker (mr. -)koper hofKlaverbladstraat 161795264298r
, FRANKE Frank Helstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Klaverbladstraat 18179826594r
HEREMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heremabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen, en plantenMolenpad 9tuin1784261154v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdabakker (mr. -)koper q.q. door niaar Voorstraat 31179326486r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 41784261242v
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter1738249349r
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
HOGEBOOM, AGE vroedsman Age Hoogeboombakker (mr. -)koper tuinRozengracht 18achter1733248212v
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstrabakker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper 1/2 huis van de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen180826855v
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper woningDijkswal 101809268212r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 601809268262v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmabakker (mr. -)koper huisHoogstraat 181787262211v
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jansen IJsenbeekbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderstraat 25175725477r
, JOHANNES Johannes Klockbakker (mr. -)huurder Franekereind 19174925228r
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v
KUIK, JAN Jan Kuikbakker (mr. -)koper Noorderhaven 871737249207v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251737249164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 871747251168r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 851747251170r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Lansenbergbakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1790263213r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Jan Lansenbergbakker (mr. -)koper huis met bakkerijKerkpoortstraat 53180426766r
LENTS, JETSE Jetze Lensbakker (mr. -)koper huisVoorstraat 831781260132v
LENTS, JETSE Jetse Lentsbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 811795264255r
LENTS, JETSE Jetze Lentzbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 811806267218v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisLanen 43173925067v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Vissersstraat 121769257105v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)177725956r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat177725957r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Franekereind 40177725958r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Lanen 43177725959r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 57177725960r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)geniaarde koper Havenplein 101780259253r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker (mr. -)koper woningVissersstraat 12176725725r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 31736249116r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 70173925042v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)koper van 1/2 Hoogstraat 21740250127v
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menaldabakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Kerkstraat 11736249110v
JANS, IEKE Eke Jans Menoldabakker (mr. -)koper koolstekZuiderhaven 81173524948r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 81173524948r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 81173524948r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menoldabakker (mr. -)koper huisHoogstraat 11173925068v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 151781260116r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 25178326130r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)koper Brouwersstraat 22178326135r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringabakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 12176025535r
OFFRINGA, GERRIT Gerrit Offringabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 81774258193r
OFFRINGA, JAN GERRITS Jan Gerrits Offringabakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 32172724755v
OOSTERBAAN, ASSUERUS Ahasuerus Oosterbaanbakker (mr. -)koper huisTiepelsteeg OZ1790263189r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakker (mr. -)verkoper Lanen 46181026949v
, JOHANNES Johannes Ouwerkerkbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 81170724524r
, JOHANNES Johannes Ouwerkerk, c.u.bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 1051713245195v
JANS, JOHANNES Johannis Jansen Ouwerkerkbakker (mr. -)koper huis genaamd AlmenumRozenstraat 1Almenum170724514r
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
POORT, HENDRIK Hendrik Poortbakker (mr. -)koper huisRomastraat NZ1808268180v
GOVERTS, HENDRIK Hendrik Gowerts Potkastbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v
REES, H. H. van Reesbakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 51805267118v
REES, H. H. van Rees, n.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 5180826848v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsmabakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441763255204v
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsmabakker (mr. -)koper huis en jeneverstokerijBrouwersstraat 8180726814r
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoites Reidsmabakker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 58173524959v
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoites Reitsmabakker (mr. -)koper q.q. Brouwersstraat 141738249348r
REUS, LAMMERT Lammert Reusbakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 41771257187r
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuisbakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251783261111v
, IEPE Ype Roodenhuisbakker (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 81795264258v
, IEPE Ype Roodenhuisbakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 791795264260r
JETSES, IEPE Ype Jetzes Roodenhuisbakker (mr. -)geniaarde koper Liemendijk1785261308r
RUITER, IEDE Yede de Ruiterbakker (mr. -)eerdere bewoner Lanen 217852614va
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)koper huisSchritsen 22178326176v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)verkoper Schritsen 221796264308r
SYBESMA, SAKE Saeke Sibesmabakker (mr. -)koper huis met een bakkerij erachterZuiderhaven 51694243115r
SYBESMA, SAKE Saco Sibismabakker (mr. -)koper tuin met vruchtbomen en zomerhuisLiemendijk NZ1710245123v
SYBESMA, SAKE TIEMENS Sake Tijmens Sibismabakker (mr. -)koper woning met een plaats daarbijLiemendijk NZ1712245173v
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veenbakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541785261275r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veenbakker (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 351785261276r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veenbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 21761255111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 21761255111r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Veerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231774258186v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsenbakker (mr. -)verkoper Noordijs 1176325615v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178326186r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 341784261172r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 25178926365v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzenbakker (mr. -)koper huis en bakkerijNoordijs 11758254171v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5oost1732248129r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 121732248131r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5west1732248132v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 14173925015r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 161742250227r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v
VLIET, DIRK JANS Dirk Jans van der Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 18176425689v
VLIET, DIRK JANS Dirk Jansen Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vlietbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351787262224v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vlietbakker (mr. -)huurder Rommelhaven 281784261143r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 71750252100v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1766256155v
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
, JAN Jan Waxbakker (mr. -)koper Vismarkt 41758254145v
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. -)koper woningVissersstraat 121769257105v
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weidebakker (mr. -)koper huis en bakkerij Spitsbergen genaamdRommelhaven 28Spitsbergen1800265240r
WERF, DIRK JANSde boedel van wijlen Dirk Jans van der Werffbakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5318032672v
WERF, HIDDE Hidde van der Werffbakker (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
WESTENDORP, A. A. Westendorpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5178326162r
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 14173124863r
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijgabakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 221788262280r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v
WIJNGAARD, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerdenbakker (mr. -)koper huis en losse goederenZuiderstraat 271729247280r
WIJNGAARDEN, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerdenbakker (mr. -)koper huis en losse goederenZuiderstraat 271729247280r
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 91170724534r
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93achter170724535v
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Schoolsteeg170724536r
WYNIA, SIETSE DOEDESoud burgerhopman Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Hofstraat 16171824628v
BOTES, JAN Jan P. Bootes bakker (mr. banket-)koper huis en hofVoorstraat 301806267256v
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (mr. banket-)koper huisVoorstraat 51de Leren Emmer1802266110v
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogelbakker (mr. banket-)verkoper Brouwersstraat 21180826849v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. banket-)koper ondanks niaar huis, in gebruik als wolkammerij en -ververijVoorstraat 7het Paradijs175325387r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. banket-)verkoper Kleine Bredeplaats 161753253114v
HOUTSMA, SIPKE Sipke Houtsmabakker (mr. brood- en klein-)koper huis en bakkerijNoordijs 11808268164r
LENTS, JETSE de nalatenschap van wijlen Jetze Lentzbakker (mr. brood- en klein-)verkoper Schritsen 23180826885r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. brood-)koper huis en weefwinkelWortelstraat 101807267307r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. brood-)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 241808268140r
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faberbakker (mr. brood-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v
LENTS, JETSE Boedel en nalatenschap Jetze Lentzbakker (mr. brood-)verkoper van 5/6 Voorstraat 83180826886v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. klein-)koper huisNoorderhaven 461741250183r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (mr. klein-)koper huis en hofFranekereind 40175025283r
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (mr. koek- en banket-)koper huisSint Odolphisteeg 41809268186r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Grote Ossenmarkt 251722246152v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens bakker (mr. koek-)koper huisGrote Ossenmarkt 251696243230r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Zuiderstraat169924414r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. koek-)koper Rommelhaven 151729247241v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Rommelhaven 15173424911v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Molenpad 11173524941v
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Noordermolen 11759254180v
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Liemendijk 41759254180v
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)huurder voor 6 jaren Lanen 21691242370r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)koper huisLanen 21698243331r
HOITES, HOITE Hoite Hoites , c.s.bakker (mr. koek-)verkoper Heiligeweg 231717245285v
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)verkoper van 1/3 William Boothstraat 61723246171v
HOITES, HOITE Hoite Hoytes , c.u.bakker (mr. koek-)koper hoekhuisVijverstraat ZZ1705244272r
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325345v
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper Noordermolen 1175325352v
BOTES, JAN Jan Bootes , c.u.bakker (mr. koek-)huurder Voorstraat 641807267311r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 5016922431ra
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten westen Voorstraat 141701244118v
FRANSES, JOOSTde nagelaten weeskinderen van Joost Fransen bakker (mr. koek-)verkoper Noordijs 516972437va
PIETERS, wijlen Manne Pieters bakker (mr. koek-)verkoper Sint Jacobstraat 191717245304v
SIJES, SIEBE Sybe Sijes , c.u.bakker (mr. koek-)koper huis en woningNoorderhaven 22168424222r
SIJES, SIEBE Sybe Sijes bakker (mr. koek-)koper plaats met loods op afbraakGrote Bredeplaats 17achter168524279r
SIJES, SIEBE Sybe Syes , c.u.bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17achter168524279r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 4216992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 216992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 416992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 2816992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Hondenstraat 1216992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
, JURJEN Jurjen Bodendijckbakker (mr. koek-)naastligger ten westen Noorderhaven 501683241245r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips van Bodendijckbakker (mr. koek-)koper huisNoorderhaven 48168024173r
, JURJEN Jurjen Boedendijckbakker (mr. koek-)verkoper Noorderhaven 481683241249v
FONTEIN, B. B. Fonteinbakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31780259264v
POPTA, JAN Jan Poptabakker (mr. koek-)verkoper Grote Bredeplaats 19174425134v
REITSMA, JAN Jan C. Reidsma, voor zich en zijn broers en zustersbakker (mr. koek-)verkoper Kerkpoortstraat 311808268142r
REITSMA, JAN Jan C. Reitsma, voor zich en zijn broers en zustersbakker (mr. koek-)verkoper Grote Kerkstraat 241808268140r
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmabakker (mr. koek-)koper door niaar huis of kamerLanen 71drie_achter1692242404r
, PAULUS Paulus Stroobandbakker (mr. koek-)koper huis en bakkerijVoorstraat 371780259274r
, JAN Jan Waxbakker (mr. koek-)huurder onderste graanzolder Hoogstraat 10175325341r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. koek-)koper zomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachterZoutsloot 33176825764v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. koek-)koper huisKleine Bredeplaats 16174525177r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. koek-)koper huis en bakkerijVoorstraat 34178526248v
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaertbakker (mr. koek-)eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r
, ROELOF Roeloff van Duydenbakker (mr. pastei-)koper huis met een plaats en schuur of pakhuisVoorstraat 261699243401v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. suiker-)koper huis en tuinFranekereind 361776258263r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijpbakker (oud -)huurder Herenwaltje 31782260202r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 231765256264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Franekereind 201765256264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Achterstraat 71765256264r
VEEN, GERBEN JANSde door de hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veenbakker (oud -)verkoper Bargebuurt 281765256264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veenbakker (oud -)betrokkene onbekend176425644v
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 201748251228ar
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Gardenierstraat 81748251231r
HENDRIKS, DIRK Durk Hendriks bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 86176125588r
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (oud mr. -)koper van 1/3 drie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkelAchterstraat 7174425129v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 891765256119r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters bakker (oud mr. -)verkoper Schritsen 41734248329r
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (oud mr. -)naastligger ten oosten Noordergrachtswal1742250238r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 23176825774v
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystrabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 221748251229v
JANS, IEKE Eeke Jans Manoldabakker (oud mr. -)koper huisSchritsen 16175725490r
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker (oud mr. -)koper woningFranekerpoort (gebied)1770257175v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper woningKleine Kerkstraat 161766256193r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)geniaarde koper Franekereind 26174925233r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper 1/2 huisHoogstraat 21751252164v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)eigenaar van 1/2 Hoogstraat 21751252164v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menoldabakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 31746251122v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menoldabakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 51746251122v
REUS, LAMMERT Lammert de Reusbakker (oud mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11801265304v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)koper door niaar huisSint Odolphisteeg 21657237120v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 21657237120v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)koper kamerBargebuurt 61657237125r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.soc.bakker (pastei-)koper twee kamersRapenburg NZ1658237150v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.u.bakker (pastei-)koper van 1/2 huisonbekend1659237214r
, ROELOF Roeloff bakker (pastei-)huurder (p.j.)Voorstraat 26achter1696243231r
JANS, ISAAKwijlen Ysaac Jansen bakker (pastei-)verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r
JANS, ISAAK Ysack Jansen bakker (pastei-)koper huisLanen 44168524270v
JANS, ISAAKals bewoner Ysack Jansen bakker (pastei-)naastligger ten oosten Voorstraat 24168524277r
, BEREND Beerent Berckhuysbakker (pastei-)koper 1/2 huisVoorstraat 571668239171r
, BEREND Beerent Berckhuysbakker (pastei-)naastligger ten oosten Voorstraat 571668239171r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter161723058r
, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Virobakker (pastei-)verkoper Carl Visschersteeg OZ1654236260v
, HANSde erfgenamen van wijlen Hans bakker (poffen-)naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1603228351v
, N. N. bakker (suiker-)naastligger ten oosten Lanen 591759254232v
, GERRIT Gerryt Ringvoetbakker (suiker-)huurder (p.j.)Noorderhaven 48168024173r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijpbakker en boelgoedsroeper (mr. -)geniaarde koper Wortelstraat 101740250116v
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 85oost169224225va
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper Lanen 85west169224226ra
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts bakker en gezworen makelaarkoper huisNoorderhaven 441681241144r
RUURDS, TIETEwijlen Tyte Ruirds bakker en herbergier (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271752253271r
BAKKER, ANNE Anne Bakkerbakker en kalkbrander (mr. -)koper huis met paardenstalZoutsloot 301746251115r
BAKKER, ANNE Anne Bakkerbakker en kalkbrander (mr. -)verkoper Noorderhaven 651746251116r
HARMENS, JAN Jan Harmens bakker en koopmanverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopmanverkoper Kleine Ossenmarkt 2177225849r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopmankoper 2 1/2 pm bouwland, zijnde de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ([per pm])ten noorden van Harlingen162823236r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker en koopman (mr. -)koper zoutkeetWilliam Boothstraat 5zuid167824122v
, FREERK Frederick Jeppers bakker en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1171824622v
JAKOBS, TJERK Tjerk Jacobs bakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpbakker en koopman (mr. -)verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 321800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 341800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 361800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Molenpad 111800265255v
LENTS, JETSE Jetze Lentzbakker en koopman (mr. -)koper huisSchritsen 231803266289r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huis en weefwinkelWeverstraat 11771257240v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker en koopman (mr. -)verkoper onbekend178126033v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huisVissersstraat 121773258107r
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Noordermolen 11800265233v
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 41800265235r
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 21800265236r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetbakker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost174425131v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker en koopman (mr. -)koper tuin met zomerhuis, fornuis en secreetSchritsen 56zuidoost173925037v
, JAN Jan Waxbakker en koopman (mr. -)koper dubbel huis onder 1 dak met hofRapenburg 221766256204r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tjomme Jans Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 831724246210r
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker en koopman (oud mr. -)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat WZ1769257144r
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelte Jacobs bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
PIETERS, TIETE Tiete Pieters bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
PIETERS, TIETE Tyte Pytters bakker en makelaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderenbakker en ontvanger (mr. -)verkoper Heiligeweg 5816712408va
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerbakker en tichelaarkoper van 1/2 Lanen 451663238178r
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 30Sivilien170924597v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 30170924597v
JANS, HARMEN Harmen Jansen , c.u.bakker en trekschipperbewoner (p.j.)Schritsen 2167924117va
HENDRIKS, KLAASwijlen Claas Hendriks bakker en trekveerschipper (mr. -)verkoper Zoutsloot 571790263378v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Biermabakkersekoper mouterij met eest en zolderVoorstraat 30achter1730247312v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkersgezelkoper van 1/2 huis en bakkerijBildtstraat 181734248298r
SIEMENS, RUURD Ruird Simens , c.p.bakkersgezelkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 2172024686v
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstrabakkersgezelverkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veenbakkersgezelverkoper Lammert Warndersteeg ZZ1773258110v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig jongmanbakkersgezelverkoper Voorstraat ZZ1773258111r
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakkersknechtkoper huis en bakkerijNoordijs 117672571r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 301808268156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 281808268156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Bargebuurt 261808268174v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Hofstraat 21west1808268176r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Dijkswal 61808268177v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Lanen 371808268179r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechthuurder Romastraat NZ1808268180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Romastraat NZ1808268180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Schritsen 261808268182r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Kleine Bredeplaats 151808268183v
JELLES, SIEBE Sybe Jelles bakkersknechtkoper huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211779259172r
LIEUWES, SIEBE Sybe Lieuwes bakkersknechtverkoper Zuiderstraat 211774258169v
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakkersknechtkoper huis en bakkerijHeiligeweg 251773258122v
KROP, JAN Jan Krop, minderjarige jongmanbakkersknechtkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 21793264153v
LEIKER, ROBIJN Robijn Leykerbakkersknechtkoper huisHeiligeweg 191803266254r
LEIKER, ROBIJN HENDRIKS Robijn Hendriks Leykerbakkersknechtverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1798265100r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkersknechtkoper huis en bakkerijLanen 461798265107r
WERF, DIRK JANS Dirk Jans van der Werfbakkersknechtkoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 53179326498r
GALENKAMP, FRANS meerderjarige vrijgezel Frans Gallenkampbakkersknecht (koek-)koper huis en slagerijVoorstraat 741786262107v
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v
DOEDES, IEMKJE Imcke Doedes , voor haar kindbaksterverkoper Hofstraat 16166123812ra
, MAAIKE Maeycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid166023846v
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 616702404v
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 6167124058r
, MAAIKE Mayke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1663238201r
, PIETJE Pietrick baksterbewoner ([staat: Pietrick Jan Wybes])Grote Kerkstraat1604228424r
, PIETJE Pietrick baksterverkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat1604228424r
, TRIJNTJE Trijntie baksternaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121657237111v
ALBERDA, J. Alberdabaljuwverkoper William Boothstraat 51808268108v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Vijver 11808268116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
WESTRA, Westrabaljuwnaastligger ten westen Bildtstraat 12181026937v
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Dalpad 71808268135v
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Scheffersplein 71808268137r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e districtverkoper Herenwaltje 1180826892r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e districtverkoper Zoutsloot 841808268127r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e district Frieslandverkoper Hoogstraat 5180826848v
WESTRA, H. H. Westrabaljuw van Barradeelnaastligger ten oosten Noorderhaven 691808268158v
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaljuw van de heerlijkheid Ameland (substituut -)koper door niaar huis en hofHofstraat 17west176825752r
JANS, ALBERT Albert Jans balkvlotterkoper huisGrote Ossenmarkt 181803266263r
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r
JANS, HUBERT Hubert Jans balkvlotterkoper tuin en erfRozengracht 181800265251r
JANS, HUBERT Hubert Jans , c.u.balkvlotterhuurder voor 10 jaren (p.j.)Rozengracht 181800265251r
JANS, HUBERT Huibert Jans balkvlotterverkoper Grote Ossenmarkt 181803266269r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisHoogstraat 43178326175r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisAchterstraat 111783261122r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisKerkpoortstraat 651785261267v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterverkoper Droogstraat 59178626275r
HENDRIKS, WILLEMwijlen Willem Hendriks balkvlotterverkoper Achterstraat 111787262232v
HENDRIKS, WILLEMwijlen Willem Hendriks balkvlotterverkoper Hoogstraat 431787262237r
DJOERDS, WOPKJE Wopke Djoerds balkvlotterkoper Grote Ossenmarkt 181803266263r
DJOERDS, WOPKJE Wopke Joerds balkvlotterverkoper Grote Ossenmarkt 181803266269r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds balkvlotterverkoper Kleine Bredeplaats 101805267159v
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotterhuurder Hoogstraat 331801265307r
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u.balkvlotterhuurder Hoogstraat 3318012668r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningkoper q.q. Kerkpoortstraat 171751252125r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 171751252125r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Leningverkoper Zuiderhaven 231781260136v
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huisLanen 181782260287r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]naastligger ten westen Lanen 181782260287r
, MICHIEL Michael Dirk van Otterlobankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huis ([staat: of 204-00-00 GG])Kerkpoortstraat 551796264309v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisHerenknechtenkamerstraat 191782260248r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisKroonsteeg 31782260250r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper tuin en zomerhuisFabrieksstraat 28achter1782260296r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat 2317822612r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat17822612r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lanen 181783261104v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Kroonsteeg 31783261104v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
, M. M. D. van Otterlobankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper q.q. Hoogstraat 271794264220r
, DAVIDde klosbaan van David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: lombert]naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1629232104r
, Matheo del Cornebankhouder in de Bank van Lening [staat: taeffelhouder]verkoper Lombardstraat 21618230144r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder in de Bank van Lening [staat: taeffelhouder]koper grondpacht van 1-00-00 CGLombardstraat 21618230140r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder in de Bank van Lening [staat: taeffelhouder]koper huis waar de Bank van Lening werd gehouden ([koopprijs niet vermeld])Lombardstraat 21618230144r
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 4162523172r
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 2162523172r
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 2162523172v
, THOMASsr. Tomas Trucquetbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper grondpacht 6-00-00 CGLombardstraat 2162523172v
MOL, Anthonio de Mol, q.q.bankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]crediteur (triumphant) Carl Visschersteeg16152301v
, Oratio Prouuanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]koper huis, kamer ten oosten, hof met bomen, kruiden, planten met de vrije in- en uitgang van de Botte ApoteekershoffHofstraat NZ1599228172r
, DAVID David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 161630232144v
JANS, KRIJN Quirijn Jansen Salicethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)koper ledige plaatsLombardstraat1603228365r
JANS, KRIJNhet huis gebouwd door de koper Quirijn Jansen Salizethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)naastligger ten westen Lombardstraat1603228365r
MOL, Anthonio de Mollbankhouder [staat: bewaarder van de tafel van leningen]koper q.q. Hofstraat 171614229230v
MOL, ANTONIUS Anthonys de Mollbankhouder [staat: bewaarder van de tafel van leningen]koper q.q. Hofstraat 171614229228v
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder [staat: bewindhebber van de tafel van lening]koper kamerOosterkeetstraat 41618230113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder [staat: bewindhebber van de tafel van lening]koper huis of kamerOosterkeetstraat 61618230113v
JANS, SEEKELEmeester Saeckle Jansen barbierverkoper Lanen 61601228242r
JANS, SIKKE Sicke Jans barbierverkoper Sint Jacobstraat 41630232142v
, HESTER Hester bargemargmaaksternaastligger ten oosten Fortuinsteeg 21645235178r
, SJOUKJE Sjouk beddenmaaksterhuurder Romastraat 11706244334r
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsmabedienaar van het boelgoedsontvangkoper Grote Bredeplaats 131802266148r
LOUWS, ARJEN Arjen Lous beeldhouwernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
LOUWS, ARJEN Arjen Louws , c.u.beeldhouwergeniaarde koper Noorderhaven 101716245273v
LOUWS, ARJEN Arjen Louws beeldhouwerkoper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper Nieuweburen 2716922437r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
JANS, FEIKE Feike Jansen beeldhouwer (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 10achter1723246153v
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huis met nog een kamer erachterGrote Ossenmarkt 16169224310v
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huisVijverstraat 8de Vergulden Besem1697243309r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels beeldhouwer (mr. -)huurder Zoutsloot 871781260118r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u.beeldhouwer (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 61178826345r
HEMERT, FEIKE JANSpakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101751252113r
HEMERT, FEIKE JANSwijlen Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 101751252113r
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldhouwer (mr. -)koper huis de Drie KaarsenNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1779259167v
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 851780259284v
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer en gleibakkerverkoper Grote Ossenmarkt 161705244293v
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1657237130v
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zuiderhaven 2116592389v
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten noorden Zuiderhaven 21166023830r
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361766256159v
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderverkoper Franekereind 361776258263r
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderhuurder Franekereind 361778259102r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgildekoper huisBargebuurt 81791263305r
ELBERTS, HARMEN Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgildeverkoper van 1/2 Hofstraat 351779259200v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het wijdschippersgildekoper door niaar huisHeiligeweg 27zuid1791263306r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen beursknechtkoper van 1/12 1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 1b1674240162r
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmakerverkoper Romastraat 51614229214r
, KLAAS Claas bezemmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 30159722817r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg1600228199r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261618230119r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1620230253r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1621230264r
, KLAAShet huis van Claes bezemmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 28162923293r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger onbekend1635233164r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat ZZ162823239r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261631232174v
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v
, KORNELIS Cornelis bezemmakernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)163223346r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 43163223349v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 41163223365v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakernaastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks bezemmakernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
JANS, FOLKERT Folckert Jans bezemmakerverkoper Kerkpad 71670239217r
, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit bezemmakernaastligger ten noorden Noordees (gebied)159722836r
, HENDRIK Hendrick bezemmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581657237112v
JANS, JANde kamer van Jan Jans bezemmakernaastligger ten westen Droogstraat161222991r
SJOERDS, SJOERD Sioerd Sioerdsen , c.u.bezemmakerkoper huis en erfZoutsloot 116592385v
SJOERDS, SJOERD Sioerdt Sioerdts bezemmakernaastligger ten westen Zoutsloot 11674240160v
SJOERDS, SJOERD Sjoerdt Sjoerdtsen bezemmakerkoper huisBildtstraat 151689242276r
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner onbekend1620230215v
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner huis onbekend1620230220v
JANS, WOPKE Wopke Jansen bezemmakerkoper huis ([een lijfrente van 30-00-00 GG jaarlijks])Sint Jacobstraat 91620230250v
SJOERDS, SJOERD Sjoerd Sjoerds , de jongebezemmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 411677240260v
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerdts bezemmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 10168424228r
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerts , de oudebezemmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1168524273v
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franekerverkoper Zuiderhaven 651695243133v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs bierdragernaastligger ten zuiden Lanen 71vier_achter168024169v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.s.bierdragernaastligger ten noorden ([staat: Trijntje Hayes segh Botte Jacobs bierdrager c.s.])Lanen 71twee_achter1703244222v
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1663238178v
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1662238121v
LUITJENS, DOUWE Douwe Luyties bierdragerkoper huis Kleine Kerkstraat 51599228133r
FOEKES, FOPPEhet huis van Foppe Foeckes bierdragernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28162923293r
EILERTS, FREERKwijlen Freerck Ellerts bierdragernaastligger ten oosten Droogstraat 18168024179r
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u.bierdragerkoper huisVijverstraat 26171924635r
JANS, HARMEN Harmen Jansen bierdragerkoper huisLanen 381784261137r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Vijverstraat 241729247281v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 31753253125v
, HENDRIKhet tweede (achter)huis in deze akte, met Hendrick bierdragernaastligger ten noorden Noorderhaven 1051657237263v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.bierdragerverkoper Bildtstraat 171662238138r
HOBBES, HENDRIK Hendrick Hobbes bierdragerkoper twee huizenBoth Apothekerstraat 9167924126r
HOBBES, HENDRIKwijlen Hendrick Hobbes bierdragerverkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
RINSES, weduwe Imck Rintses bierdragernaastligger ten noorden Schritsen 52161222983v
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huis en winkelHeiligeweg 201759254239v
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huisBildtstraat 161763255261r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerverkoper Heiligeweg 20176425618v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerkoper huisHofstraat 21west176425653r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragernaastligger ten noorden Bildtstraat 18176425689v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerverkoper Hofstraat 21west1765256142v
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdragerhuurder Romastraat 4oost1697243305r
, KEIMPE Kempo bierdragerbewoner Vijverstraat1620230215v
, KEIMPE Kempo bierdragerbewoner huis Vijverstraat1620230220v
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks , c.u.bierdragerhuurder Rommelhaven 22175325344v
, PIETER Pieter Harrints bierdragerkoper Lombardstraat 81773258124r
, RINSE Rinse bierdragernaastligger ten westen Schritsen ZZ1599228152v
, RINSEde schuur van Rinse bierdragernaastligger ten zuiden* Schritsen 221606228506v
, RINSEde schuur van Rinse bierdragernaastligger ten zuiden Schritsen 22163223363r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huis naast het zgn. BlauwpanhuisHerenwaltje 5176825748r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisBildtstraat 211769257141r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerhuurder (p.j.)Lombardstraat 81773258124r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerverkoper Bildtstraat 211776258247r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisDroogstraat ZZ178126043v
, SIEMENde kamer nagelaten door wijlen Symon bierdragernaastligger ten zuiden* Voorstraat 361600228206r
, TABE Tabe bierdragerhuurder Lanen 611677240254v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisLombardstraat 81773258124r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huis en weefwinkelRapenburg NZ1786262132r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisHavenplein 201786262133r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerverkoper Lombardstraat 81790263226r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdragerkoper huisSchritsen 41613229173r
KLASES, WILLEMde weduwe van Willem Claeses bierdragernaastligger ten westen Schritsen 8162523168v
KLASES, WILLEM Willem Claessen bierdragernaastligger ten westen Schritsen 81619230173v
, WIEGER Wyger bierdragernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81784261142r
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragerkoper 1/2 huisBoth Apothekerstraat 11166723985v
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragereigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 11166723985v
MEYER, PIETER Pyter Meyerbierdragerkoper huisGrote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
, HENDRIK Hendrick Niemandtbierdragerkoper kamerHeiligeweg 26achter163223360v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdrager (gezworen -)verkoper Gardenierstraat 51755253244v
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks bierdrager (gezworen -)koper door niaar huisRommelhaven 22175325344v
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdrager (oud -)verkoper Voorstraat 941769257128v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdrager (oud -)verkoper Hoogstraat 21177225818r
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdrager (stads -)koper huisVoorstraat 94de Spijkerton1766256192r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager (stads -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 31780259255r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager (stads -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 31782260202r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager (stads -)koper huisKarremanstraat 201775258198v
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Hoogstraat 41794264183v
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Rapenburg 71794264185r
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Havenplein 201794264192v
FREERKS, WIEGER Wyger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
, JAN Jan Duicker, c.u.bierdrager (stads -)huurder van het huis (p.j.)Hofstraat 161697243326r
, JOHANNES Johannes Olinjusbierdrager (stads -)verkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
JANS, HARMEN Harmen Jansen bierdrager (substituut -)verkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks bierdrager (substituut -)verkoper van 1/5 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks bierdrager (substituut -)verkoper q.q. Liemendijk 2175725480r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks bierdrager (substituut -)verkoper q.q. Liemendijk 2175725480r
, JAKOB Jacob Blesmabierdrager (substituut -)koper huisSint Odolphisteeg 141782260282r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bierhalernaastligger ten oosten Hoogstraat 17166523930v
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooierverkoper Noorderhaven 761619230153r
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooierverkoper Noorderhaven 781619230153r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooierkoper huis en getimmerNoorderhaven 56161723084v
TEEKES, TEEKEde proclamant Taacke Taackes , c.u.bierschooiernaastligger ten westen Noorderhaven 56161723084v
JANS, WILLEM Willem Janssen bierschooierbewoner Voorstraat 31604228430r
JANS, WILLEMhet sterfhuis van wijlen Willem Janssen bierschooierverkoper Voorstraat 31604228430r
JANS, WILLEM Willem Janssen bierschooierverkoper Voorstraat 31605228439v
STOUT, JAKOB JANS Jacob Jansen Stoutbierschooierverkoper Noorderhaven 761629232102r
STOUT, JAKOB JANS Jacob Jansen Stoutbierschooierverkoper Noorderhaven 781629232102r
PIETERS, JAKOBhet kind van Jacob Pyters bierstekerverkoper Zuiderhaven NZ1633233126v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters bierstekernaastligger ten noorden* Grote Bredeplaats 13165523747v
ROELOFS, JANoud burgerhopman Jan Roeliffs , mede voor zichbierstekerverkoper q.q. Rozengracht 4216312332r
SIKKES, JELLE Jelle Sickes bierstekerprotesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 23159822888r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 7161623040v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte])ten oosten van Harlingen161623041r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekeraanhandelaar huisZoutsloot 61161623041v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierstekerverwandelaar Droogstraat 7161623042r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes bierstekerkoper huisGrote Ossenmarkt 11614229224r
TEEKES, TEEKE Take Takes bierstekerverkoper Grote Ossenmarkt 11619230194r
, DOMINICUS Dominicus Lantinghbierstekerkoper hof met bomen, planten, prieel en bellevidereZuiderstraat1675240179v
, DOMINICUS Dominicus Lantinghbierstekerverkoper Zuiderhaven ZZ1676240241r
RIJP, JAN JANS Jan Jansen van der Rijpbierstekerverkoper Noorderhaven 48168024173r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuisbierstekerverkoper Noorderhaven 1081698243382r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbierstekerbewoner Voorstraat 7168024124ra
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkbijker en hovenierverkoper van 1/3 Werfpad ZZ1762255157v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater Lanen 3516552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623762r
WIERDA, HIELKE Hylko Wierdabijzitter van Doniawerstal (oud -)verkoper Zuiderhaven 101726246265r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1779259219r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuisverkoper Prinsensteeg 31782260241v
MICHIELS, JAN Jan Michiels binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huis en weefwinkelAchterstraat 7174925240v
MICHIELS, JAN Jan Migchiels binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper woning met loods en plaatsSchritsen 14175625410v
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader Gereformeerd Armenhuisverkoper van 1/3 Schritsen 611771257196v
TEEDES, FOEKE Foeke Taedes binnenvader stadsweeshuisverkoper Gardenierstraat 41704244264r
TEEDES, FOEKE Foeke Teedes binnenvader stadsweeshuiskoper huisVoorstraat 571695243177v
HEINS, JAN Jan Heinsbinnenvader stadsweeshuiskoper deftige woningHerenknechtenkamerstraat 171759254190v
SIEBES, PIETER Pyter Sybes binnenvader van het weeshuiskoper ledige plaats of huisstede getekend met nr. 5 van 46 x 22 voet, en een plaats westwaarts van 20 x 18 voetWeeshuisstraat 111663238172r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwverfsternaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271758254141r
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builardblauwverfsterkoper Kleine Bredeplaats 22176525695r
, een gemeente woning blauwververnaastligger ten westen Droogstraat 47177225852v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwververgeniaarde koper Franekereind 131716245278v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwververkoper Grote Ossenmarkt 171748251247v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwververkoper Heiligeweg 401756253255v
RUURDS, ALBERT Albert Ruurds blauwverververkoper Zuiderhaven 77west1724246200r
JAKOBS, ARJEN Arian Jacobs blauwververbewoner Zoutsloot NZ161122918v
TEEDES, KLAAS Claes Tedes blauwververkoper huis, loods, plaatske met hof daarachterZoutsloot 611657237139r
JANS, KOERTde dochter van Coert Jans blauwververhuurder Bargebuurt 221752252235r
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwververhuurder Rommelhaven 281690242330v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters blauwververkoper huisLiemendijk 41759254217r
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwververnaastligger ten noorden Heiligeweg 291711245148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters , c.u.blauwververkoper huisZuiderhaven 77west1713245187v
SIETSES, HARKE Harke Sytses blauwverververkoper Sint Jacobstraat 14179726533r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.u.blauwververgeniaarde koper Brouwersstraat 116992444r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwververkoper huisKleine Kerkstraat 181702244160v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverververpachter grond Heiligeweg 281724246202r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwververnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2173224871r
DOUWES, HARMENwijlen Harmen Douwes blauwververhuurder Zoutsloot 951737249219r
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251733248239r
PIETERS, HAIEde weduwe van Haye Pieters blauwverververkoper q.q. Havenplein 101734248303r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdGrote Kerkstraat 241729247226r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdHeiligeweg 191729247226r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251732248100r
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwververnaastligger ten oosten Heiligeweg 21173124866v
MEILES, HERE Heere Meiles blauwververkoper huisLanen 20176725722v
MEILES, HERE Heere Meiles blauwververnaastligger ten westen Lanen 2217762597ar
MEILES, HERE Heere Meyles blauwververkoper huisRomastraat 6176725722r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits blauwververkoper huisRaamstraat 11794264163v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts blauwverververkoper Raamstraat 11807267300v
, JAN Jan blauwververhuurder Hofstraat 21midden1765256135r
EILERTS, JAN Jan Ellerts blauwververhuurder Kleine Bredeplaats 251687242175r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververkoper huisBrouwersstraat 21achter1747251181r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververnaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1747251181r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververkoper huis, tuin en ververijZoutsloot 361759254205v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwververnaastligger ten westen Droogstraat 47177225852v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis blauwververnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ162923286r
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis blauwververnaastligger ten noorden Noordees (gebied)162923280v
, LOLKE Lolke , e.a.blauwververhuurder Lanen 291766256151v
OEDSES, LOLKE Lolke Oedses blauwververgeniaarde koper Achterstraat 141759254209r
, LUITJENgrondpacht uit het huis van Luytjen blauwververeigenaar perceel Lanen 83163323381v
TEUNIS, MEINERT Meindert Theunis blauwverververkoper Rozengracht NZ1723246167r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds , c.u.blauwververkoper huisScheerstraat 3de Scheer1762255130r
RUURDS, MINNE Minne Ruurds blauwverververkoper Scheerstraat 31776258253v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u.blauwververkoper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21711245148v
ALBERTS, RUURDwijlen Ruird Alberts blauwverververkoper Zuiderhaven 77west173224884r
WILLEMS, RUURDwijlen Ruird Willems blauwververerflater Noorderhaven 98170024449r
JELLES, TEUNIS Teunis Jelles blauwververkoper huisRozemarijnstraat 31737249220r
GOVERTS, WILLEM Willem Goverts blauwververkoper ledige plaats en de gang ten westen vd plaats die loopt naar de Hofstraat [staat: Droogstraat]Rozengracht 29161122914v
GOVERTS, WILLEMde weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Goverts blauwverververkoper Rozengracht 291613229148v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jansen Faberblauwververkoper door niaar huis en plaatsBrouwersstraat 3172024659r
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberblauwverververkoper Brouwersstraat 31725246236v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowelblauwververkoper door niaar huisFranekereind 131716245278v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwververaanhandelaar huisWeverstraat 10173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra, c.u.blauwververbewoner Noordijs 8173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwverververwandelaar Noordijs 8173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwververkoper huisHoogstraat 321740250125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstrablauwververkoper huisNoordijs 81736249118r
VEEN, REINER Reinder van der Veenblauwververkoper huisLanen 641804267105v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisZuiderhaven 77west17182467r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper 3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkelsWasbleek 31742250229r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper Scheerstraat 31746251159r
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwverver (mr. -)koper huis genaamd de SpitsbergenRommelhaven 28de Spitsbergen1695243128v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes blauwverver (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 241729247232v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes blauwverver (mr. -)koper hof en zomerhuisRomastraat 6173224887v
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts blauwverver (mr. -)afgewezen niaarnemer Brouwersstraat 141749251279r
PIETERS, HAIE Haeye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastliggerHeiligeweg 17174425133r
PIETERS, HAIE Haie Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west17182467r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom169924429r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.s.blauwverver (mr. -)huurder Brouwersstraat 1169924429r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b170024436v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 1b1713245197r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1713245197r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1b1713245197r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.u.blauwverver (mr. -)verkoper Zoutsloot 321714245221v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)verkoper Rapenburg 10west1729247255v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 21173124866v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 311736249122v
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 171742250236r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 171742250236r
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huis met potkastHeiligeweg 31170024451r
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huisTiepelsteeg1746251161r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 191737249166r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 171737249188v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 21174525157r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.blauwverver (mr. -)huurder Brouwersstraat 19175025277v
HARMENS, JANde verlaten boedel van wijlen Jan Harmens blauwverver (mr. -)erflater Brouwersstraat 19175025277v
HARMENS, JANde verlaten boedel van wijlen Jan Harmens blauwverver (mr. -)erflater Brouwersstraat 21achter175025279r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 241742250209r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)koper huis en blauwververij, en daarbij een werk- en drooghuis ten oostenHeiligeweg 171742250236r
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)erflater Voorstraat 11731247375v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts blauwverver (mr. -)koper huisZuiderhaven 77west1724246200r
ALBERTS, RUURDwijlen Ruird Alberts blauwverver (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter1733248212v
WILLEMS, RUURDwijlen Ruird Willems blauwverver (mr. -)erflater Heiligeweg 31170024451r
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts blauwverver (mr. -)aanhandelaar tuin met zomerhuis en twee prieelenRozengracht 18achter172724718v
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts blauwverver (mr. -)verwandelaar Rozengracht 18achter172724718v
KASSEL, WILLEM Wilhelm van Casselblauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 11737249175v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselblauwverver (mr. -)geniaarde koper Nieuweburen 251748251225v
KASSEL, WILLEM Willem van Casselblauwverver (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 1173524977v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberblauwverver (mr. -)verkoper Zoutsloot 1111724246200v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberblauwverver (mr. -)verpachter grond weefwinkel Heiligeweg 261729247248v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper huis en een grote hofRozengracht 121754253173r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper door niaar pakhuisRozengracht 10177625913v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)verkoper van 1/2 Brouwersstraat 111779259228v
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusblauwverver (mr. -)koper provisioneel Havenplein 1173124712va
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusblauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 9173124819v
VEEN, REINER Reinder van der Veenblauwverver (mr. -)koper huis en tuinLanen 58179326478r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver (oud -)verkoper Romastraat 61775258218r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (oud mr. -)koper woningGrote Kerkstraat 341742250249r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver (oud mr. -)koper woningLanen 20achter1771257216v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberblauwverver (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 1173524977v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (oud mr. -)verkoper Rozengracht 101781260112r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans blauwverversegeniaarde koper Hoogstraat 191753253103v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververseverkoper Wasbleek1762255128v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververseverkoper Scheerstraat 31762255130r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververseverkoper Heiligeweg 401762255176r
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builardblauwververseverkoper Zoutsloot 33176825764v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwwerkernaastligger ten oosten Brouwersstraat 1b1716245274v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwwerkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1716245274v
TEETSES, ABRAHAMwijlen Abraham Teedzes blekererflater Franekertrekvaart 91784261226v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekergebruiker van de grond ten oosten van Harlingen1682241229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Clasen blekergebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen168224151va
SCHELTES, ALBERTwijlen Albert Scheltus blekerverkoper Kerkpoortstraat 591733248232r
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Wasbleekstraat 41806267208v
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Molenpad 1181026968r
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Moriaanstraat 12181026970v
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Molenpad 5181026973r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerkoper huis, stalling en koemelkerijLammert Warndersteeg 13178526229r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerverkoper Lammert Warndersteeg 131796264335r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 171800265237r
HENDRIKS, EINTE Ente Hendriks blekerhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 1718012666v
, FOKKEhet huis van de weduwe van Focke blekernaastligger ten oosten Achterstraat NZ163223364v
, FOKKEde schuur van Focke blekernaastligger ten westen Achterstraat NZ163723423r
, FOKKE Focke blekernaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1652236183v
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens blekerkoper Schritsen 66178326133r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts blekerverkoper Lombardstraat 4161222980r
, HANS Hans blekernaastligger ten westen Schoolsteeg WZ163223347r
JANS, HANS Hans Jansen blekernaastligger ten oosten Voorstraat 551624230382v
JANS, HANS Hans Janssen blekerkoper huisVoorstraat 231615229242r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper Werfpad1780259289v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerverkoper van 1/2 Werfpad ZZ178126031r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper huis en koemelkerijLammert Warndersteeg 131781260140r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekergeniaarde koper Schritsen 361782260224r
, JANde weduwe van Jan blekernaastligger ten westen Scheerstraat 8midden1751252146v
DIRKS, JAN Jan Dirksen blekernaastligger ten westen Molenpad 91706244330v
JANS, JAN Jan Jans blekerverkoper van 1/2 Romastraat 11600228188v
JANS, JAN Jan Jans blekerverkoper q.q. Romastraat 11600228188v
JANS, JANwijlen Jan Jans blekerverkoper Molenpad 11606228484v
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts blekergeniaarde koper ten noordoosten van Harlingen166023839r
, JOHANNES Johannes blekernaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter18072681r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens blekerkoper huisHofstraat 22178626254r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens blekerverkoper q.q. Rapenburg 81789263134r
ANNES, KLAASKE Klaaske Annes blekerkoper Zuiderhaven 331809268253r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks blekerkoper 7 pm bouwland als bleekten zuiden van Harlingen1809268224v
, MARTENde kamer van Marten blekernaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 9164223523r
, MARTENde weduwe van Marten blekernaastligger ten westen Rapenburg164823646r
JANS, MARTEN Marten Jansen blekerverkoper Kerkpoort (gebied)164323568r
JANS, MARTEN Marten Jansen blekernaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323595v
JANS, MARTEN Marten Jansen blekerverkoper Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u.blekerkoper hofKerkpoort (gebied)1645235172v
JANS, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen blekernaastligger ten westen Rozengracht 271651236147r
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten westen Hofstraat 351653236247r
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten westen Hofstraat 351667239115v
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten oosten Kerkpad 71670239217r
, N. N. blekerhuurder (p.j. [staat: 2 zilveren ducatons])ten noorden van Harlingen1697243296r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis blekerkoper schuur, koestal, grondNoordergrachtswalde Spijker1793264142r
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts blekerverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks blekerkoper 5/8 van 6 pm greidlandten noorden van Harlingen1806267270ar
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks blekerhuurder van 3/8 ten noorden van Harlingen1806267270ar
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams blekerkoper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerijten noordoosten van Harlingen1765256107v
, TJEERD Tiaerdt blekernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1618230111v
MEINTES, TJEERD Tiaerdt Meyntes* blekernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1620230220r
MEINTES, TJEERDde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Meintes blekerverkoper Nieuwstraat 401658237149r
, TJEERD Tierd blekerverkoper Kerkpad1646235192v
MEINTES, TJEERD Tierd Meyntes , c.u.blekerkoper huis, schuur, koestal en loodsNieuwstraat 401646235207r
FRANSES, WIEBREN Wybren Fransen blekerverkoper Heiligeweg 221683241264v
HUISINGA, WILLEM SIKKES Willem Sikkes Huisingablekerverkoper Hoogstraat 331801265307r
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mosblekerverkoper Simon Vestdijksingel 21789263115r
HARMENS, HILLEBRAND Hilbrandus Harmanni blikslagerafgewezen niaarnemer Romastraat ZZ164323566v
, HILLEBRAND Hilbrant blikslagernaastligger ten oosten Romastraat ZZ164323566v
KORNELIS, JAKOBwijlen Jacob Cornelis blikslagerverkoper Grote Kerkstraat 271758254141r
KORNELIS, JAKOBwijlen Jacob Cornelis blikslagerverkoper Grote Kerkstraat 271758254264r
, SIEBOUT Sibout blikslagerhuurder Noorderhaven 641698243358v
, TIJS Thijs blikslagerhuurder van de kamer Voorstraat 191659237196v
, de kamer van Wilbrant blikslagernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1650236104v
HARMENS, wijlen Wilbrant Harmens , c.u.blikslagererflater Romastraat ZZ1650236132v
, Batstrablikslagernaastligger ten westen Tiepelsteeg178526238r
BLOEM, SIEMEN Simon Blomblikslagernaastligger ten oosten Voorstraat 4317342491r
HOEK, GERRIT MEINERTS Gerryt Meinderts van Hoekblikslagerverkoper Kleine Bredeplaats 121754253150v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeerschblikslagernaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101726246294v
JANS, HARMEN Harmen Jansen blikslager (mr. -)huurder gedeelte (p.j.)Grote Bredeplaats 311728247141v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis blikslager (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 271748251207v
HARMENS, JASPER Jasper Harmens blikslager (mr. -)verkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, JASPER Jasper Harmens blikslager (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 831729247278r
SIEBOUTS, SIEBOUT Sibout Sibouts blikslager (mr. -)huurder westzijde voor 1 jaar Voorstraat 211690242316r
, JOHANNES Johannes Batstrablikslager (mr. -)koper huis en tuinHeiligeweg 201784261220v
, JOHANNESwijlen Johannes Batstrablikslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 20181026928r
BIJLSMA, ELIAS GERRITS Elias Gerrits Bijlsmablikslager (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 14179726533r
BLOEM, JAKOB Jacob Blomblikslager (mr. -)verkoper Voorstraat 451780259276r
BLOEM, SIEMEN Symon Blomblikslager (mr. -)koper huis in twee delen bewoond door een middelmuur van elkaar gescheidenVoorstraat 451733248240v
BLOEM, SIEMEN Symon Blomblikslager (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 43173524933v
BLOEM, SIEMEN Symon Blomblikslager (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 45oost174025089r
BRUG, JAN Jan van der Brugblikslager (mr. -)koper huisVoorstraat 121807267350r
HOEK, MEINERT Meinert van Hoekblikslager (mr. -)naastligger ten noorden [staat: zuiden] Kleine Bredeplaats 31737249184r
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 11747251162r
HOEK, MEINERT Meynert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
, JOHANNES Johan Georg Oswaldblikslager (mr. -)koper huisVoorstraat 451780259276r
, JOHANNES Johannes Oswaldblikslager (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
, JOHANNES Johannes Oswaldblikslager (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
, JOHANNES Johannes G. Oswaldblikslager (mr. -)verkoper Voorstraat 45178926389r
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeerschblikslager (mr. -)huurder Noorderhaven 8816992446v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschblikslager (mr. -)huurder voor 1 jaar (p.j.)Zuiderhaven 381711245145r
WALLER, JOHANNES Johannes Wallerblikslager (mr. -)huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 12176025522r
WALLER, JOHANNES Johannes Wallerblikslager (mr. -)koper huis (koper was huurder)Sint Jacobstraat 12177225838v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakerkoper van 1/2 huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1782260241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakergeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
KLASES, ALBERT Albert Claesen blokmakerverkoper Lanen NZ1606228517v
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101664238203r
, KLAAS Claes blokmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats1601228245r
MINNES, KLAASde zoon van Claes Minnes* blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101621230265v
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmakerkoper huis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achterNoorderhaven 161676240238r
MINNES, KLAAShet huis van Claes Minnes blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1677240252v
, KORNELISals bewoner de weduwe van Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181695243173r
, KORNELISgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis blokmakereigenaar perceel Noorderhaven 161758254180r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claeses blokmakerverkoper q.q. Noorderhaven 351682241234v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen blokmakerkoper Noorderhaven 161676240238r
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen blokmakerverkoper Zuiderhaven 61692242379r
, DOEKEwijlen Doecke blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61682241228r
JANS, DOEKE Doecke Jansen blokmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5oost166023822v
JOHANNES, DOEKE Doecke Joannis* blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61651236182v
JOHANNES, DOEKE Doeke Joannis blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 6163623416v
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 10163623411v
, HENDRIK Hendrick blokmakernaastligger ten zuiden Vijver WZ163123322v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291629232110r
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 321629232110r
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmakerkoper huis met tuintje en plaats daarachterVijver1620230229r
ATES, HENDRIK Hendrick Ates blokmakerkoper huis waar de Conincx Daeler uitsteektGrote Bredeplaats 27de Conicx Daeler16152306v
ATES, HENDRIKhet werkhuis van Hendrick Atis blokmakernaastligger ten zuiden Vijver OZ1620230215v
ATES, HENDRIKhet werkhuis van Hendrick Atis blokmakernaastligger ten zuiden Vijver OZ1620230220v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Prinsenstraat 41778259119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakereigenaar van 1/8 Prinsenstraat 41778259119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper houten schuur en werkhuis gebruikt als mastmakerij ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhoofd 11778259119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper door niaar lijnbaanNoorderhoofd 31778259121r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmakerverkoper Zeilmakersstraat1688242246v
DOEKES, JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Joannes Doeckes blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61682241228r
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmakerhuurder voor 3 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v
, MINNE Minne blokmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 261631232181r
KLASES, MINNE Minne Claesen blokmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 51694243115r
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 58163723440v
KLASES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Clasens blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1732248123r
AUKES, OTTE Otte Aukes blokmakerkoper huisNoorderhaven 161775258225r
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmakerverkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmakerverkoper Havenplein16272328v
TIEMENS, PIETERwijlen Pieter Tymens blokmakerverkoper Noorderhaven 181664238216v
TIEMENS, PIETERwijlen Pieter Tymens blokmakerverkoper Noorderhaven 18166423824va
, PIETERde erfgenamen van wijlen Piter blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 131642234166v
ARENDS, PIETER Pyter Aerns blokmakernaastligger ten westen Rommelhaven 241651236163v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmakernaastligger van de achteruitgang Grote Bredeplaats 5oost166023822v
ARENDS, PIETER Pytter Arents , c.u.blokmakerverkoper Rommelhaven 26165523751r
WORPS, REIN Rein Werps blokmakerverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WORPS, REIN Rein Werps blokmakerverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ170924599v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten noorden Werfpad ZZ1710245121v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen blokmakerverkoper Zuiderhaven 52west1717245283r
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmakerkoper huisSimon Stijlstraat 21706244325r
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmakernaastligger ten noorden Werfpad ZZ170724521r
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles blokmakerkoper huisNoorderhaven 41725246246v
KLASES, RUURD Ryuerd Claessen blokmakerverkoper Grote Bredeplaats 4163223353r
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 61759254194v
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 61763255228r
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KORNELIS, SIEMENals bewoner Simon Cornelis blokmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131726246252r
KORNELIS, SIEMENde weduwe van Symen Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181737249183r
KORNELIS, SIEMENde weduwe van Symon Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181741250152v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles* blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKEhet huis van Taeke Doeles blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 121688242252r
SIEMENS, TJALLING Tjalling Simons blokmakerverkoper Noorderhaven 161759254188v
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes blokmakerverkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmakerkoper door niaar Noorderhoofd 31778259121r
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokblokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 11784261196v
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokblokmakerverkoper Zuiderhaven 11784261196v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmakerkoper 1/2 huisPrinsensteeg 31784261180r
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis, loods plaats en steeg ten westenHavenplein 141659237211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmaker (mr. -)koper huisZuiderhaven 31676240228v
JOHANNES, DOEKE Doecke Johannis blokmaker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 101716245273v
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 61695243160v
MINNES, HENDRIK Hendrick Minnes blokmaker (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 21733248241v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhoofd 11782260211r
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 11782260240r
SIETSES, HESSEL Hessel Zytses blokmaker (mr. -)koper huis en plek grondLanen 601807267340v
DOEKES, JOHANNES Joannis Doeckes blokmaker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 10167224096v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)koper 1/2 kamerHavenplein 201717245307v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Havenplein 201717245307v
KLASES, MINKE Minne Claessen , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis en hofNutstraat 2171824614r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts blokmaker (mr. -)bewoner Noorderhaven 14164923677r
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmaker (mr. -)koper van 1/2 Sint Jacobstraat 131667239107r
ARENDS, PIETER Pytter Arents , c.u.blokmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 4165523754r
KLASES, RINTJEwijlen Rintje Clases blokmaker (mr. -)verkoper van 3/4 Simon Stijlstraat 2173925028v
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles blokmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 31736249147v
LIEKELES, RUURD Ruyrd Lyckles blokmaker (mr. -)koper door niaar huis genaamd het MoriaantjeNoorderhaven 2het Moriaantje1733248241v
FOLKERTS, SAKE Sake Folkerts blokmaker (mr. -)koper Zoutsloot 921762255141r
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis blokmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131716245256v
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis blokmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen blokmaker (mr. -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 41799265155r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Raamstraat 31801265292r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Schritsen 251801265293r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Noorderhoofd 11778259119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)verkoper Noorderhoofd 31778259121r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blockblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21784261222r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21787262184r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Westerstraat 431790263261r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 501803266219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 50achter1803266219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541803266226v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1803266236r
BLOK, HENDRIK WIEBESwijlen Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 1001803266250r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Prinsenstraat 41806267228v
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokblokmaker (mr. -)aanhandelaar groot werkhuisNoorderhoofd 11806267200r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokblokmaker (mr. -)verwandelaar Noorderhoofd 11806267200r
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Lanen 2218012669r
HOUT, SJOERD HANSES Sioerd Hansen van der Houtblokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 481738249345v
HOUT, SJOERD Sjoerd van der Hout, mede voor zichblokmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
HOUT, SJOERD Sjoerd van der Houtblokmaker (mr. -)verkoper Vijverstraat 4172724734r
HOUT, SJOERD Sjoerd van der Houtblokmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
LEEUW, J. J. de Leeuwblokmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)koper perk en looierijBargebuurt1789263173v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)verkoper Havenplein 261806267252r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 161809268218v
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopmanverkoper Schritsen 371802266138r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopman (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 7a1802266139r
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u.blokmaker en schipper op Franekerverkoper Havenplein 141659237211v
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknechtkoper 1/2 huisPoortje 131737249163r
, JAN Jan Haits blokmakersknechtverkoper Hofstraat 11809268267r
KLASES, PIETER Pieter Klases blokmakersknechtkoper zomerhuisWesterstraat 431785261270v
LASES, HAIE Haye Laes bodekoper huis daer de Morjaen plach uuyt te steekenHoogstraat 38de Moriaan1601228279r
HENDRIKS, PIETERde hof van Pyter Hendrickx bodenaastligger ten westen Rozengracht 271631232178r
, RUURDgrondpacht uit de kamer van Ruird bodeeigenaar perceel Romastraat 4oost1670239218v
BAKKER, Backerbodenaastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid1767256253r
BAKKER, W. W. C. Bakkerbodenaastligger ten westen Schritsen 71779259160r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkerbodenaastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Ossenmarkt 101791263303v
BOEKHOUT, Boekholtbodenaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151800265238r
BOER, JAN Jan de Boerbodenaastligger ten zuiden Bildtstraat 21805267109r
GEEST, van der Geestbodenaastligger ten westen Lanen 461729247259v
HEIDKAMP, Heidecampbodenaastligger ten zuiden Rozengracht 61738249351r
HEIDKAMP, Heidecampbodenaastligger ten westen Rozengracht 61738249351r
HEIDKAMP, Heidkampbodenaastligger ten zuiden Rozengracht 61748251215r
HEIDKAMP, Heidkampbodenaastligger ten westen Rozengracht 61748251215r
HEIDKAMP, Heidkampbodenaastligger ten oosten Rozengracht 21753253119r
HEMMINGA, Hemmingabodenaastligger ten zuiden Voorstraat 571714245213r
JELMERSMA, Jelmersma, c.u.bodehuurder (p.j.)Lanen 331721246108r
LONGERHOUW, TJALLING Tjalling Longerhou, c.u.bodehuurder Kleine Bredeplaats 23169924434v
METZLAR, Metzlarbodenaastligger ten westen Noorderhaven 33179826573v
METZLAR, Metzlarbodenaastligger ten westen Noorderhaven 331799265125r
METZLAR, J. J. C. Metzlarbodenaastligger ten westen Noorderhaven 33180126633v
OVERHART, Overhartbodenaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 11710245138r
RENGERS, HENDRIK Hendrik Ringersbodenaastligger ten noorden Zuiderhaven 631662238141r
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemabodeverkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburghbodehuurder huis en tuintje (p.j.)Hoogstraat 101697243275r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburghbodehuurder (p.j.)Hoogstraat 101697243300r
STEINFOORTE, Steinfortbodenaastligger ten westen Havenplein 241791263290v
ZEEMAN, stal en wagenhuis van Zeemanbodenaastligger ten noorden Hofstraat 2017562543v
ZEEMAN, J. J. Zeemanbodekoper provisioneel huisVijverstraat 617412507ra
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s.bodenaastligger ten noorden Achterstraat 5175025293r
LASES, HAIE Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Sint Christoffelsteeg161122923v
LASES, HAIE Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Achterstraat1612229115r
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Lanen NZ1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijverstraat1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijver OZ1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper onbekend1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Gardenierstraat1620230220v
LASES, HAIE Haye Laeses bode (gerechts-)koper hoekhuis, ledige plaats daarachter en wat los houtZuiderstraat161122955r
LASES, HAIE Haye Laeses bode (gerechts-)verkoper Kerkpoortstraat 411615229273v
LASES, HAIE Haye Laeses bode (gerechts-)verkoper Hondenstraat 6161623015v
DOUWES, JAN Jan Douwes bode (gerechts-)koper door niaar ratione sanguinis twee dwarskamers met het panwerk en het gereedschapZoutsloot 11604228392r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten westen Rapenburg ZZ1647235244v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper ca. 5 pm vergraven land (per pm)ten oosten van Harlingen1647235259r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten onbekend ZZ1647235267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper kamer, loods en plaatsVoorstraat 501652236209v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)verkoper Weverstraat NZ1652236217v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper kamerRapenburg NZ1654236258v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper 2/3 huis, erf, keuken, hof, loods en poortVoorstraat 5016552373v
HIDDES, NANNEnu Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten Voorstraat 48165523723r
HIDDES, NANNEnu Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten zuiden Voorstraat 48165523723r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten Rapenburg ZZ165523731r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten noorden* Voorstraat 44165523743v
HIDDES, NANNE Nanne Hyddes , c.u.bode (gerechts-)koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en plantenRapenburg ZZ1646235201v
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemenbode (gerechts-)geniaarde koper Voorstraat 30achter1780259238v
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemenbode (gerechts-)koper huisSint Jacobstraat 2178126093v
, HARMENwijlen Harmen van Bemenbode (gerechts-)verkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper huis en tuintjeSchritsen 5oost1762255159r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Schritsen 5oost176825757r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22176725715r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22achter176725715r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22177325877r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
BLINKSMA, TIETE Tytus Blinksmabode (gerechts-)verkoper Hoogstraat 301726246284v
BLINKSMA, TIETE Tiete Blinxmabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
BLINKSMA, TIETE Tyte Blinxmabode (gerechts-)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
, HIELKEwijlen Hylcke Colartbode (gerechts-)verkoper Lanen 85oost167524029va
KOOLHART, HIELKE PIETERS Hylcke Pytters Coolhartbode (gerechts-)koper huis genaamd de MorgensterLanen 85oostMorgenster1669239200v
EKEMA, ABE Abbas Ecomabode (gerechts-)koper 8/10 huisNoordijs 51683241244r
EKEMA, ABE Abbas Ecomabode (gerechts-)koper provisioneel 2/10 huisNoordijs 5168324166va
EKEMA, ABE wijlen Abbas Ecomabode (gerechts-)verkoper Noordijs 5169124223ra
ENS, AGE het huis voor d?t huis bewoond door Age Ensbode (gerechts-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19167024021v
ENS, AGE Agge Ens, c.u.bode (gerechts-)koper huisAchterstraat NZ1645235173v
ENS, AGE Agge Ensbode (gerechts-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191657237108r
GAUTIER, DANIEL Daniel Gautierbode (gerechts-)koper huis en tuinHoogstraat 31793264103v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23oost1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23west1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 29oost178126046r
HEMMINGA, REGNERUS Regnerus Hemmingabode (gerechts-)koper huisVoorstraat 57achter1705244272v
HOGENHUISEN, RUURD EVERTS Ruird Everts Hogenhuysbode (gerechts-)koper kamer met put en bakRomastraat 4oost1669239204r
JELMERSMA, ANDRIES Andris Jelmersmabode (gerechts-)geniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost1732248129r
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magemabode (gerechts-)verkoper Zuiderhaven ZZ168024176r
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magemabode (gerechts-)verkoper Schritsen 35168024198r
, LIEUWEwijlen Livius Maggamabode (gerechts-)verkoper Schritsen 36168024160v
MIDDACHTEN, KORNELIS Cornelis Middachtenbode (gerechts-)verkoper Brouwersstraat 211672240107r
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)koper huis waar de Groene Molen uithangtFranekereind 1de Groene Molen1758254152r
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)bewoner Lanen 801759254207r
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)verkoper Franekereind 1176125586v
, HENDRIK Hendrick Ringhersbode (gerechts-)bieder 1/5 huis, plaats en hofSchritsen 4016592382ra
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters Ringhersbode (gerechts-)koper 4/5 huis, plaats en een hofke erachter en een vrije steegSchritsen 40166023816v
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelbode (gerechts-)koper door niaar huis bestaande uit twee kamersKerkpoortstraat172024690v
ROVEL, ROBERT Robbert Rowel, c.u.bode (gerechts-)koper huisVoorstraat 57achter1722246139r
ROVEL, ROBERT Robbert Rowelbode (gerechts-)verkoper Voorstraat 57achter1724246206r
SCHELTEMA, PETRUS Petrus Scheltemabode (gerechts-)koper huisSchritsen 51733248217r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper van 1/2 Raamstraat 31728247210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper q.q. Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)geniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost1732248129r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierebode (gerechts-)koper van 1/2 Fabrieksstraat 2179726539r
SLOTEN, JEEN JANS Jaene Jans van Slootenbode (gerechts-)verkoper Schritsen ZZ176125559v
, ARNOLDUSwijlen Arnoldus Wiglinghuisenbode (gerechts-)erflater Noorderhaven 72180826845v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)koper huisNoorderhaven 72177325878v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)verkoper q.q. Lanen 301782260267r
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)verkoper q.q. Drie Roemersteeg 31789263113v
WIJNGAARDEN, FREERK Freerck Wijngaardenbode (gerechts-)koper huisRommelhaven 111687242197v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Zoutsloot 301746251115r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper Spinhuisstraat 41746251153r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Spinhuisstraat 41747251180r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper woningBargebuurtspoortje 101748251226v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper van 1/3 Noorderhaven 131748251232v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper woning en weefwinkelAnjelierstraat 2174925210v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Anjelierstraat 41754253193r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper van 1/3 Noorderhaven 131756253254v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper Zuiderhaven 31175725465r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper q.q. Noorderhaven 141759254218ar
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45176125557v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper huisLanen 51761255108v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131763255186r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper 1/2 huisZuiderhaven 311763255253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 311763255253v
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ177625910v
ZEEMAN, JOOST FRANSES Joost Fransen Zeemanbode (gerechts-)koper huis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaastZoutsloot 30174525198v
SIKKES, ATSE Atse Sickes bode (gezworen -)crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat OZ1603228363v
LASES, HAIE Haye Laeses bode (gezworen -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38159722855v
HESSELS, PIETERde tuin van Pyter Hessels bode (gilde-)naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1723246182v
HESSELS, PIETERde hof van Pytter Hessels , c.s.bode (gilde-)naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1701244108v
KUIK, STEFFEN de erfgenamen van wijlen Steven Kuikbode (kamer-)naastligger ten noorden Zuiderhaven 55174025091r
JURJENS, HANS Hans Jurjens , c.u.bode (koopmans-)huurder Grote Bredeplaats 191699243398v
DOUWES, HERE Heere Douwes bode (koopmans-)koper schuur met hooizolder, plaats voor 8 koeien en 6 paarden, en een ledige plaatsZuiderstraat 6achter1703244198v
GILLES, MARTEN Marten Gillis , c.u.bode (koopmans-)koper huisKroonsteeg 51712245172r
GILLES, MARTEN Marten Gillis bode (koopmans-)verkoper Kroonsteeg 51714245224r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks bode (koopmans-)verkoper Hofstraat164023493v
MARTENS, PIETERde hof van Pieter Martens bode (koopmans-)naastligger ten westen Zuiderhaven 14169324337v
MARTENS, PIETER Pieter Martens bode (koopmans-)verwandelaar Zuiderhaven ZZ169424388v
MARTENS, PIETER Pieter Martens bode (koopmans-)aanhandelaar hof met prieel en belvedereZuiderstraat169424389r
HENDRIKS, PIETER Piter Hendrix bode (koopmans-)geniaarde koper Zuiderhaven 711641234139v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx bode (koopmans-)koper hof met een kamer ten noorden staandeHofstraat1630232137v
MARTENS, PIETER Pyter Martens bode (koopmans-)koper tuin en zomerhuisZuiderhaven 61692242405v
RUURDS, ULBE Ulbe Ruyrdts bode (koopmans-)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
MARTENS, PIETERwijlen Pieter Martens Baerdebode (koopmans-)verkoper Zoutsloot NZ1696243234v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper zes kamers aan elkaarFabrieksstraat WZ165523753r
BREDA, THOMAS JANS Tomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper 1/2 kameronbekend166123881v
LAAN, HENDRIKS Mayke Hendrix van der Laenbode (koopmans-)koper door niaar twee ledige huisplaatsen aan elkaarZuiderhaven 711641234139v
, THOMAS Thomas Winkelaerbode (koopmans-)naastligger ten oosten Lanen 21690242309r
GAUTIER, Gautierbode (oud gerechts-)naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter1798265124r
WIJNGAARD, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)aanhandelaar huis en tuintjeHoogstraat 101704244242v
WIJNGAARDEN, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)aanhandelaar huis en tuintjeHoogstraat 101704244242v
WIJNGAARD, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)verwandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARDEN, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)verwandelaar Rommelhaven 111704244244r
ESTA, SIEMEN Simon Estabode (staats-)verkoper Hoogstraat 25176425630r
ESTA, SIEMEN Simon Estabode (staats-)verkoper Hoogstraat 17176425630r
LASES, HAIE Haeye Laes bode (stads -)koper provisioneel kameronbekend1606228497v
BEMEN, HARMEN Harmanus van Beemenbode (stads -)verkoper Voorstraat 451780259276r
BOER, JAKOB Jacob de Boerbode (stads -)koper huisLanen 701804267104r
BOER, JAN Jan de Boerbode (stads -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 2180426711v
BOER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks de Boerbode (stads -)koper huis met tuintje en bleekveldBildtstraat 4het Stekje1800265254v
BOER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks de Boer, c.u.bode (stads -)koper huisZoutsloot 491811269156r
JACOBI, JAKOB Jacob Jacobi, c.u.bode (stads -)huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 131811269137r
OENSTRA, A. A. Oenstrabode (stads -)verkoper Schritsen 50achter1790263213r
, de erfgenamen van wijlen Wiglinghuizenbode (stads -)naastligger ten westen Noorderhaven 7418072683r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (stads -)geniaarde koper van 1/2 Weverstraat ZZ1747251203r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (stads -)geniaarde koper Sint Odolphisteeg 81762255177v
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeemanbode (stads -)eigenaar Kleine Bredeplaats 211806267253v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumusbode Admiraliteitkoper hof met prieel en belvidere met twee verdiepingen en kelderZuiderstraat1702244173r
KLASES, FEIKE Feycke Claesen bode Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 1316592384v
BAKKER, WILLEM Willem Backerbode Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisZuiderplein 5noord176425685r
BAKKER, WILLEM Willem Backerbode Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar hof en zomerhuis of woonkamerZuiderplein 5zuid1767256253r
BAKKER, WILLEM Willem Backerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Zuiderplein 3178326174r
BAKKER, W. W. C. Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Schritsen 7achter1784261212r
BAKKER, WILLEM Willem C. Bakker [staat: Baker]bode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 391786262101r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisKerkpad 11786262113r
BAKKER, WILLEM Willem Coenraad Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisVoorstraat 531787262207r
BAKKER, WILLEM wijlen Willem C. Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Lanen 841807267348v
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraad Bakkerbode Admiraliteit in Frieslanderflater Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel erfZuiderhaven 431775258237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisRozengracht 51778259146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis, weefwinkel en kamerRozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 11787262166r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Bildtstraat 4178826355v
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper Kerkpoortstraat 5318032672v
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
GEEST, HARMEN Hermannus van der Geestbode Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huisSchritsen 351723246184v
GEEST, HARMEN Hermannus van der Geestbode Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis en tuinSchritsen 351724246192r
JORDAAN, ANDRIES Andrys Martin Jordanbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis, 2 woningen, tuin, en weefwinkelRozengracht 21769257124v
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckemabode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 26166723921ra
POSTHUMUS, RIENK Rienik Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 41705244289r
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 4169924433v
SPANNENBURG, JOHANNES Joannes Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Lanen 3168424252r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Lanen 31685242104r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannis Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 211690242330r
, GEERT Geert Steenveldbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis recht tegenover het huis genaamd AlmenumHofstraat 16Almenum1763255196r
, PIETER Pieter Steinfordtbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuintjeHavenplein 161774258183r
, PIETER Pieter Steinfurthbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisKerkpoortstraat 6517822613r
, Steinvortbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Havenplein 141780259266r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannis Spannenburg, mede als voogd van hun kinderenbode Admiraliteit in Friesland (ordinaris -)verkoper Lanen 5169324372r
, GEERT Geert Steenveldbode Admiraliteit in Friesland en winkelierkoper kamer aan de noordkant van het huisRozenstraat 4176425634v
DIRKS, JELLE Jelle Durks bode armenkamerkoper Zuiderhaven 36west1765256101v
BOER, JAN Jan de Boerbode bij Drost en gerechteverkoper Klaverbladstraat 141806267229v
BOER, JAN Jan de Boerbode bij Drost en gerechteverkoper Klaverbladstraat 161806267229v
ROVEL, ROBERT Robbert Rowelbode en koopman (oud gerechts-)verkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
NAUTA, IENTE Inte Nautabode Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper ten noorden van Harlingen1696243189v
WINSEMIUS, NICOLAAS Nicolaus Winshemiusbode Hof van Frieslandverkoper q.q. Sint Jacobstraat 4167124055r
HENDRIKS, PIETERde hof van Pieter Hendricks bode op Amsterdamnaastligger onbekend163123334v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrickx bode op Amsterdamkoper huis met 2 kamers daarachter staande en het medegebruik van de steeg ten westenGrote Bredeplaats 311630232153r
DIRKS, JAN Jan Diercx bode op Amsterdam (gecommitteerde koopmans-)verkoper Brouwersstraat 111618230130v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bode op Amsterdam (stads koopmans-)verkoper Zuiderstraat1680241110r
JANS, HANSde boedel en goederen van Hans Jansen , c.u.bode op Holland (oud -)verkoper Lanen 52161723058r
JANS, HANSde crediteuren van Hans Jansen , c.u.bode op Holland (oud -)verkoper Lanen 52161723064v
, SUFFRIDUS Suffridus Feltingbode provinciaal van Groningen en Ommelandenverkoper Bargebuurt 11740250140v
WIETSES, SIEMEN Simen Wytses bode van het smalschippersgilde (gilde-)koper huisLanen 71695243164r
MINNES, HESSELwijlen Hessel Minnes bode veerschippersgildegeniaarde koper Zuiderhaven 61692242379r
WIEBES, JANKE Jancke Wybes bodinne (kamer-)naastligger ten oosten Noorderhaven 104168124139va
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boek- en papierverkoperkoper groot huisGrote Bredeplaats 31179826598v
, DOUWE Douwe boekbindernaastligger ten oosten Voorstraat 21681241142r
, DOUWE Douwe boekbinderbewoner Kleine Bredeplaats 416852425ra
JELMERS, HARMENals bewoner Harmen Jelmers boekbindernaastligger ten westen Voorstraat 321669239208v
FEITSES, JELLEde crediteuren van Jelle Fetties boekbinderverkoper Heiligeweg 301635233156r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisHofstraat 4180226677v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisLanen 761806267227v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper huisTiepelsteeg WZ1807267330v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper woningBargebuurt 8180826858r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerboekbinderkoper huisSchritsen 371803266252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerboekbinderhuurder (p.j.)Schritsen 371803266252r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsmaboekbinderkoper huisSchritsen 531810269115r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabbeljaauwboekbinderverkoper Heiligeweg 251803266293r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauwboekbinderkoper huis en bakkerijHeiligeweg 251803266205r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauwboekbinderkoper huisLammert Warndersteeg 51803266206v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Kabbeljauwboekbinderkoper huisHoogstraat 281808268144r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 21806267272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper woningMolenpad 41806267272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderverkoper Kleine Kerkstraat 161809268217v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbinderkoper huisSchritsen 42181026948v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindernaastligger ten oosten Schritsen 42181026948v
, GERRIT Gerryt Spitskeboekbinderkoper huis, weefwinkel en hofZuiderstraat177625920v
STUURMAN, GERRIT Gerryt J. Stuurmanboekbinderkoper huisVoorstraat 15178326143v
JANS, FOLKERT Folkert Jansen boekbinder (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 571723246181v
JANS, GERRIT Gerryt Jans boekbinder (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 11west1781260109v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 11180826856v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 13180826856v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmaboekbinder (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 22173524991v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauwboekbinder (mr. -)koper dubbel huisScheerstraat 8midden1800265231v
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsboekbinder (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wildaboekbinder (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 811749251256v
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekbinder en -verkoperverkoper van 1/3 Lanen 451734248351r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljauwboekbinder en koopmankoper huisNoorderhaven 1001803266250r
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
RUITER, ABRAHAM Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtkoper huisHondenstraat 101802266168v
RUITER, ABRAHAM Abraham F. de Ruiterboekbindersknechtverkoper Hondenstraat 10180426771r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtkoper huisKleine Kerkstraat 161805267126v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtkoper huisTiepelplein WZ1807267331r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtverkoper q.q. Wasbleek 7180826880r
WILLEMS, KORNELISde hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems boekdrukkerverkoper Voorstraat 11west1705244270v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Bentemboekdrukkerkoper dubbel huis onder 1 dakVoorstraat 171799265193v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerverkoper van 1/2 Franekereind 29west180126618r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerverkoper Vijverstraat 221805267158r
SCHOTSMAN, FREERK Fredrik Schotsmanboekdrukkernaastligger ten westen Voorstraat 281738249221v
, GERRIT Gerryt Spitskeboekdrukkerverkoper Zuiderstraat NZ1782260284r
, JAN Jan Spitskeboekdrukkerkoper huisVijver 8180826866v
, JAN Jan Spitskeboekdrukkerverkoper Vijver 81810268336r
, JAN Jan de Vriboekdrukkerverkoper q.q. Zeepziederstraat OZ180426710v
, JAN Jan de Vriboekdrukkerverkoper Both Apothekerstraat 11805267111v
HESSELS, JAN Jan Hessels boekdrukker (geoctrooieerd -)koper huis waar Salomons Tempel uithangt, loods, 2 schuren en een plaatsAchterstraat 1Salomons Tempel166023820r
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerseel, c.u.boekdrukker (mr. -)koper tuinZuiderhaven ZZ1689242280r
SCHOTSMAN, FREERK Fredrick Schotsman, c.u.boekdrukker (mr. -)koper huisVoorstraat 261718245309r
IMMERZEEL, Huybertus van Immerzeelboekdrukker (mr. stads-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 521683241272r
IMMERZEEL, Huybertus van Immerzeelboekdrukker (mr. stads-)verkoper Noorderhaven 521683241272r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukker en koopmanverkoper q.q. Romastraat 271802266137r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukker en koopmanverkoper q.q. Romastraat 291802266141r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Herenwaltje 171791263364r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Lanen 711791263370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Lanen 711791263370ar
BIERMA, JAN Jan Biermaboekhouderverkoper Heiligeweg 27zuid1759254250v
, JAKOB Jacobus van Schaeckboekhouderverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411658237160v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerzeelboekhouder (mr. stads-)koper huisVoorstraat 11west1683241237v
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper huisHeiligeweg 71743250295r
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper tuin met waskeukentjeHeiligeweg 5achter1743250301v
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swart, c.u.boekhouder bij de suikerraffinaderijnaastligger ten oosten Heiligeweg 5achter1743250301v
SWART, FILIPPUS de verkoper Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijnaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1734248332r
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijverkoper Raamstraat 6zuid1734248332r
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijverkoper Schritsen 521734248354r
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijverkoper Poortje 11173424910v
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper 3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper 3/64 huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252115v
VRIES, SEERP Sjerp de Vriesboekhouder suikerraffinaderijkoper door niaar huisZoutsloot 24177325892v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerzeel, c.u.boekstadsdrukker (mr. -)koper huis met tuintje, loods, deftige graan- en turfzolders, bierkelder, plaatske met gemakZuiderhaven 77west168524275r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekverkoperkoper huisRozemarijnstraat 31806267251r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghveltboekverkoperkoper huis en loodsPoortje 3164823636r
MAIRE, JAN de heer Jan Maireboekverkoperkoper 1/2 huisVoorstraat 68163723434r
MAIRE, JAN Jan la Maireboekverkoperverkoper Voorstraat 68163723441r
, JAN Jan Mayreboekverkoperkoper Voorstraat 681629232101r
PLAATS, FOLKERT wijlen Folkert van der Plaatsboekverkopererflater Hondenstraat 41752252231v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Vijver 6tuin1752252234r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Romastraat NZ17522531r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Voorstraat 67180426796r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekverkoperverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekverkoperkoper Nieuwstraat 4018012661r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Vijver 121752252230v
SCHELLINGWOU, KLAAS SWIERSwijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoperbewoner achterhuis Zuiderhaven 91759254234v
VRIJ, JAN Jan de Vrijboekverkoperverkoper Kleine Bredeplaats 231800265254r
WIARDA, SIEMEN wijlen Simon Wiardaboekverkopererflater Heiligeweg 231791263307r
JANS, FOLKERT Folkert Jansen boekverkoper (mr. -)koper huis met vrije in- en uitgang door de RoeperssteegVoorstraat 671725246227v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochveltboekverkoper (oud -)verkoper Poortje 31659237218v
SIKKES, RIKSTJE Rixtie Sickes boekverkopersehuurder Kleine Kerkstraat 5168524290v
KINGMA, RINTJE KORNELIS Rintie Cornelis Kingmaboelgoedroeperverkoper Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
KINGMA, SIEBREN Sybren Kinghma, c.u.boelgoedroeper (oud -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 64achter169324365r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kinghmaboelgoedroeper (oud -)verkoper Noorderhaven 64achter169324365r
JANS, KLAAS Claes Jansen boelgoedschrijverkoper huisLanen 45achter164823650r
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.boelgoedschrijverkoper hoekhuisScheerstraat 11164923675v
JANS, KLAASde weduwe van Claes Jansen* boelgoedschrijvernaastligger ten oosten Scheerstraat 91653236239v
, BAUKJE Bauck boendermaaksterverpachter grond Grote Kerkstraat 161658237148r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx boendermaaksternaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21646235213r
, BALT Baltus boendermakernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 241604228392v
, BAUKE Baucke boendermakernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
JASPERS, HARMEN Harmen Jaspers boendermakerhuurder Voorstraat 71achter1704244356r
JASPERS, HARMEN Harmen Jaspers boendermakernaastligger ten westen Voorstraat 831724246210r
JASPERS, HARMEN Harmen Jaspers boendermakernaastligger ten oosten Voorstraat 81voor1725246244v
, HENDRIK Hendrick boendermakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19161122936v
, HENDRIK hendrick boendermakernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 241613229183v
, HENDRIK Hendrick boendermakernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 24161623052v
, HENDRIK Hendrick boendermakernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 241618230115v
, HENDRIK Hendrick boendermakerverpachter grond Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
, HENDRIK Hendrick boendermakernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
, HENDRIKhet huis van Hendrick boendermakernaastligger ten oosten Voorstraat 68162523170r
, HENDRIKwijlen Hendrick boendermakerverkoper Noorderhaven 1071645235162v
, HENDRIKde weduwe van Hendrick boendermakernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 24164823648v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , vrijgezelboendermakerkoper huisKerkpoortstraat ZZ161122938r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper twee kamersPeterseliestraat161723078v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Peterseliestraat161723079r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper huisGrote Kerkstraat 231619230156r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper twee ledige plaatsen aanelkaarKlaverbladstraat NZ1619230178v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakereigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 261631232174v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakereigenaar van 1/2 Heiligeweg 361631232174v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper 4/14 huisGrote Kerkstraat 151633233102r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper 4/14 huisKleine Kerkstraat 91633233102r
, HENDRIK Hendrik boendermakernaastligger Voorstraat 72achter166623940v
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrik Willems boendermakerverkoper Hoogstraat 211650236131r
, LOLKE Lolke boendermakerbewoner Voorstraat 731689242281r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermakernaastligger ten westen Lanen 43165923811r
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx boendermakernaastligger ten noorden Lanen 43165923811r
, WOUTER Wouter boendermakernaastligger ten oosten* Grote Kerkstraat 21161623014v
THOMAS, WOUTER Wouter Thomas boendermakerverkoper Grote Kerkstraat 231619230156r
COLLINGA, JOHANNES Johannes Collingaboendermakerverkoper Simon Stijlstraat 31762255132r
COLLINGA, PIETER Pyter Collingaboendermakerverkoper Simon Stijlstraat 31762255132r
HEI, WOUTER THOMAS Wolter Thomas Heyboendermakerkoper huisGrote Kerkstraat 23161222971v
HEI, WOUTER THOMAS Wouter Tomas Heyboendermakerkoper huisKerkpoortstraat1621230287v
JASPERS, HARMEN Harmen Jaspers boendermaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 811724246208r
ALLERTS, HENDRIK Hendrik Allerts boendermaker (mr. -)huurder Lanen 89176425684v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens boendermaker (mr. -)verkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens boendermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 831729247278r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs boendermaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 617722582v
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collingaboendermaker (mr. -)koper huisSimon Stijlstraat 31752252184r
ABES, HIELKE Hylke Abes boerverkoper Lanen 591759254232v
JOHANNES, SCHELTE Schelte Johannes boerenarbeiderverkoper Grote Kerkstraat 3318072682r
REINERS, JANKE Jantje Reynders boerinverkoper Lanen 591759254232v
, HENDRIK Hendrik bokkenverkoperhuurder oostzijde (p.j.)Heiligeweg 8170024467r
HENDRIKS, MELLE Melle Hendrix bombazijnmakerverkoper Heiligeweg 661686242157v
, GERRIT Gerryt bombazijnwerkernaastligger ten noorden Klaverbladstraat OZ163723434v
JANS, HANS Hans Jansen , c.u.bombazijnwerkerkoper huis, loods en plaatsHeiligeweg 23164923691v
HENDRIKS, MELLE Melle Hendrix bombazijnwerkerverwandelaar huis en hofKerkpoortstraat 11168424253r
BRINK, JAN Jan Brinck, c.u.bombazijnwerker (mr. -)huurder Weverstraat1675240169v
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens bontfabrikantverkoper Dalpad 9176425669r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts bontfabrikantgeniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8176125552r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts bontfabrikantkoper huisRozengracht 18176425668r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscherbontfabrikantkoper stalNieuwstraat 14176425663r
, HENDRIK Hendricus Lansonbontfabrikantgeniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8176125552r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikbontfabrikantkoper van 1/2 Achterstraat1766256219v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontfabrikant (oud -)geniaarde koper Achterstraat1765256102r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesbontfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 161765256143v
JANS, EVERT Evert Jansen bontredernaastligger ten oosten Rapenburg 6oost169424381r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontredernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221699243401r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks bontrederkoper achterhuisVoorstraat 471724246204r
DIRKS, SEERPde koper Seerp Dirks , c.u.bontredernaastligger ten zuiden Voorstraat 471724246204r
GELINDE, JAN meerderjarig vrijgezel Jan Gelindebontrederverkoper Hoogstraat 11754253174r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrens Hengstbontrederverkoper Voorstraat 93oost175225334v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrands Hengstbontrederverkoper Vijverstraat 19175325342v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrends Hengstbontrederkoper huis met een tuinNoordijs 2117522532v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollemabontrederverkoper Noorderhaven 681723246177r
SYVERDA, ANTJE TJEERDS Anna Tieerdts Syverdabontrederverkoper Noorderhaven 681723246177r
, TEUNIS Teunis Weslingsbontrederverkoper Heiligeweg 261741250159v
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaardenbontrederkoper huisVijverstraat 13172824776r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontredergeniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 291740250138v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontrederkoper huisGrote Kerkstraat 111741250178r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontredernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 111741250178r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontredernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 341742250249r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontrederverkoper Grote Kerkstraat 341742250249r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschutbontrederverkoper Franekereind 31738249223r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekbontreder en koopmankoper Zoutsloot 83achter1725246231v
SCHIERE, FREERK Freerk Schierebontreder en koopmankoper huisNoorderhaven 22173124868r
AUKES, SIPKE Sipke Auckes bontreder en winkelierverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41703244212r
, TEUNIS Teunis Weslinkbontreder en winkelierverkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlbontverkopergeniaarde koper Kerkpad 11691242341v
JANS, HARMEN Harmen Jansen bontververkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 671729247243v
JANS, HARMEN Harmen Jansen bontververgeniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 671729247243v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks bontwerkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west171924641v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks bontwerkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west171924641v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens bontwerkerkoper twee kamersWilliam Boothstraat 31701244100v
JANS, JAN Jan Jansen bontwerkerkoper huisKerkpoortstraat 21696243217r
HANSES, JURJEN Jurien Hans bontwerkergeniaarde koper Kleine Kerkstraat 161641234131v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerkerkoper huis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijverHavenplein 101691242357r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerkerhuurder voor 6 jaren (p.j.)Havenplein 101691242357r
, JAN Jan Brevinkbontwerkerkoper huisMoriaanstraat 12181026970v
NIJSING, JAN HARMENS Jan Harmens Nijsingbontwerkerkoper huisAchterstraat 181778259111r
PLAS, PIETER Pieter Plasbontwerkernaastligger ten oosten Gardenierstraat171824620ar
VELDE, JAN Jan Adriaan van der Veldebontwerkerkoper huisRapenburg 6west1689242297r
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Veldebontwerkerverkoper Rapenburg 6west1690242328v
REINERS, JILT Jilt Reinders bontwerker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 221778259105v
GERRITS, OTTE Otte Gerrits bontwerker (mr. -)koper kamer en plaatsWilliam Boothstraat 3171824621v
DIRKS, REINER Reyner Dirx , c.u.bontwerker (mr. -)koper dwarshuisSchritsen 221721246109r
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters bontwerker (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1778259115v
, SIEMEN Simon van Luykbontwerker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 12178926372v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiternaastligger ten noorden Nieuwstraat 641646235241r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen boomsluiter van de Franekerpijpenkoper 1/4 huisFranekereind 23west161122933r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , c.u.boomsluiter van de Franekerpijpeneigenaar van 3/4 Franekereind 23west161122933r
LAMMERTS, KORNELIS Cornelis Lammerts boormakerverkoper Zoutsloot 11689242286r
KLASES, LAMMERT Lambert Claessen boormakerkoper schuur, stal en wagenhuisLiemendijk167124037v
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claasen boormakererflater Zoutsloot 11689242286r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakernaastligger ten westen Zoutsloot 61682241218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakerverkoper Zoutsloot 61682241218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakernaastligger ten westen Zoutsloot 661682241223v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1])Zoutsloot 641681241161r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1])Droogstraat 771681241161r
KLASES, LAMMERTde verkoper Lammert Claessen boormakernaastligger ten westen Noorderhaven 4316792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noorderhaven 4316792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noorderhaven 4316792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper provisioneel huisNoorderhaven 4116792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noorderhaven 4116792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noorderhaven 4116792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Liemendijk NZ16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Liemendijk NZ16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claessen boormakererflater Franekerpoort (gebied)16792416ra
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claessen boormakererflater Noordijs 1516792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noordijs 1516792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noordijs 416792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noordijs 416792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claesses boormakerkoper huisZoutsloot 11681241137r
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormakerkoper 1/2 afgebrande pannenbakkerijZoutsloot 641685242102v
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormakerkoper 1/2 afgebrande pannenbakkerijDroogstraat 771685242102v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormakerverkoper Zoutsloot 641689242268v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormakerverkoper Droogstraat 771689242268v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemakerverkoper Herenwaltje 91691242373r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemakerverkoper Gardenierstraat1691242373v
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis bootsgezelkoper kamer (toe te betalen aan Jacob Hiddes en Trientie Harmens)Lanen 31685242104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezelverkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters bootsgezelhuurder Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
, HIDDE Hidde bootsgezelnaastligger ten westen Rommelhaven 261696243224v
ERNSTES, JAKOB Jacob Ernstes bootsgezelhuurder Spinhuisstraat NZ1695243169v
KRIJNS, JAN Jan Crijns bootsgezelkoper kamerZoutsloot 58168024177r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Kerkpoortstraat NZ169424395r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelkoper woningSint Christoffelsteeg1698243340v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Karremanstraat 8170124495v
GOVERTS, JAN Jan Goverts bootsgezelkoper 1/8 huisGrote Kerkstraat 21161623014v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pieters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
PIETERS, JAN Jan Pieters bootsgezelkoper kamer en woningNieuwstraat 38achter1698243332v
PIETERS, JAN Jan Piters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pytters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1691242354v
WILLEMS, JAN Jan Willems bootsgezelkoper kamerBargebuurt16842423ra
JANS, JOHANNES Joannes Jans bootsgezelkoper kamerSint Christoffelsteeg WZ167924126v
JANS, JOHANNES Joannis Jansen bootsgezelverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bootsgezelverkoper Sint Odolphisteeg 71681241136v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses bootsgezelgeniaarde koper Both Apothekerstraat 31701244121v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs bootsgezelnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
KLASES, SIEBEhet hierna verkochte perceel aan Sybe Clasen bootsgezelnaastligger ten oosten Zoutsloot 116992443r
KLASES, SIEBE Sybe Clasen , c.u.bootsgezelkoper kamer met zolderZoutsloot 916992443v
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes bootsgezelverkoper Scheerstraat 51694243110v
WESSELS, SIEMEN Symon Wessels bootsgezelverkoper Anjelierstraat 61703244216r
ANNES, WILLEM Willem Annes bootsgezelkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
ANNES, WILLEM Willem Annes* bootsgezelnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11twee_achter169324367v
ANNES, WILLEMeenzelfde aangrenzende kamer van Willem Annes* bootsgezelnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11twee_achter1695243155r
DIRKS, WILLEM Willem Dirx , c.u.bootsgezelverkoper Bargebuurt 18167024013v
DOEDES, ANDRIES Anderys Doedes bootsgezel op het admiraliteitsjachtgeniaarde koper Kleine Bredeplaats 111733248246r
ANDRIES, BEREND Berent Andries bootsmanverkoper Schritsen 631706244337v
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes bootsmanverkoper Zoutsloot 101701244137r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrants bootsmankoper woning en de eigendom van de halve steeg ten oostenLiemendijk NZ1675240181r
AGES, KLAASachter herberg de Pauw Klaas Ages bootsmankoper huis genaamd het PauwestaartjeZuiderhaven 13de Pauwenstaart1780259250r
ARJENS, TAMME Temme Arjens bootsmanverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsmannaastligger ten westen Hofstraat 17west1795264275v
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenrad Backerbootsmangeniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
BAKKER, KOENRAAD wijlen vroedsman Coenraad Bakkerbootsmankoper provisioneel Kleine Bredeplaats 161770257257r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakkerbootsmanverkoper Grote Kerkstraat 301795264236v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)naastligger ten westen Hofstraat 151807267291r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)verkoper Hofstraat 151807267291r
SCHELTES, TIETEwijlen Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)verkoper Schritsen 56oost1809268228v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman Admiraliteitverkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Backerbootsman Admiraliteitverkoper Kleine Bredeplaats 16178326198r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmusbootsman Admiraliteit (adjunct -)koper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231787262167r
FOEKES, HARMEN Harmen Foekes , c.u.bootsman Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 181722246148r
SCHELTES, TIETEoud burgemeester Tyte Scheltes bootsman Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar welbeklante timmerhellingNoorderkade 131767256247r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napbootsman Admiraliteit in Friesland (onder-)verkoper Zuiderhaven 71790263190v
FOEKES, HARMEN Harmen Foeckes , c.u.bootsman Admirarlieit in Frieslandkoper woning, bestaande in twee kamers, een lood, bleekvelt en plaatsSchritsen 181712245178v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Napbootsman voormalig Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 231806267193r
MINNEMA, JAN JOCHEMS Jan Jochums Minnemabosschieter (stads -)koper huisLanen 301614229204r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.botenmakerkoper 1) tuin met bomen en bloemen en 2) een kamertje met potkast ten zuiden ervanSchritsen 331694243105v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrikx botenmakernaastligger ten oosten Zuiderstraat1698243351v
DOUWES, EELKE Eelke Douwes boterkoperkoper gorthuis met 3 fraaie graanzoldersRinnertspijp 11702244185r
JOCHEMS, EELKEde goederen van Eelke Jocchums boterkoperverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
JANS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Jansen boterkoperverkoper Voorstraat 58166723984v
JANS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Jansen boterkoperverkoper Voorstraat 58een_achter166723985r
, HILLE Hille boterkopernaastligger ten westen Both Apothekerstraat 2169424385r
JANS, HILLE Hille Jans boterkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 651687242215r
JANS, HILLE Hille Jansen boterkoperkoper huisLombardstraat 61698243387r
JANS, HILLE Hille Jansen [staat: Jacobs] boterkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 65170824549r
KLASES, JELLE Jelle Claessen boterkoperkoper huisFranekereind 161651236151v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds boterkopernaastligger ten oosten Hoogstraat 11166023850v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes boterkoperverkoper q.q. Noorderhaven 44173124864r
HOUKES, LAMMERT Lammert Haukes boterkoperkoper huisNoorderhaven 38173224880r
DIRKS, SIEMEN Symen Dircxen boterkoperhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 241661238106v
SIDERIUS, SIKKE DOUWES Sikke Douwes Sideriusboterkoperkoper kamer of huisSint Odolphisteeg 181735249100r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks boterkoper (oud -)verkoper Noorderhaven 34174325122r
BUTTERKOPER, HILLE Hille Butterkoperboterkoper?naastligger ten westen Both Apothekerstraat 21703244213r
OLTHOF, GEERT Geert Olthofbottelier v.h. brouwerverkoper Grote Kerkstraat 41178126091r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten westen Schritsen 71717245305v
PIETERS, SCHELTEwijlen Schelte Pieters bouwmeestererflater Raamstraat 31728247210r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 31729247219v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 31729247237v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 3172024665r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters bouwmeesternaastligger ten westen Schritsen 71724246189v
BUMA, SCHELTE PIETERS Schelte Pieters Bumabouwmeesternaastligger ten zuiden Lanen 121729247265r
JOOSTES, GEERToud burgemeester Geert Joostes Cartoubouwmeesterverkoper Rapenburg ZZ1658237178v
GRETTINGA, het koolstek van Grettingabouwmeesternaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18169424384r
GRETTINGA, Grettingabouwmeesternaastligger ten zuiden Lanen 42170724533v
GRETTINGA, HARMEN een kamer en de hof van Harmanus Grettingabouwmeesternaastligger ten westen Lanen 251694243100v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettingabouwmeesterbewoner Noorderhaven 751668239135v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettingabouwmeesterverkoper Noorderhaven 751668239135v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobibouwmeesternaastligger ten noorden Voorstraat 49178326182r
JACOBI, JELLE Jelle Jacobibouwmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 981787262225v
JACOBI, J. J. Jacobybouwmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 98achter1801265308r
JACOBI, JELLE Jelle Jacobybouwmeesterverkoper Voorstraat 71achter1793264149v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobybouwmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 98achter180126631v
REEN, SIEBREN de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reenbouwmeesterverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
REEN, SIEBREN de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reenbouwmeesterverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstrabouwmeesterkoper provisioneel huisNoorderhaven 72173724917va
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstrabouwmeesterkoper finaal huisNoorderhaven 72173724918ra
KEIMPES, PIETERoud burgemeester Pieter Keimpes bouwmeester (oud -)koper huisVijverstraat 11173925074v
KOETS, JAN Jan Carolus Kutschbouwmeester (oud -)verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, JAN Jan Carolus Kutschbouwmeester (oud -)verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
JELLES, EELKE Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Zoutsloot 931770257175r
JELLES, EELKE Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Kleine Bredeplaats 23177225841v
JELLES, EELKE Eelke Jelles bouwmeester (stads -)verkoper Grote Ossenmarkt 21773258112v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs bouwmeester (stads -)koper huisNoorderhaven 961779259192r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs bouwmeester (stads -)verkoper Raamstraat 31780259296v
, N. N. bouwmeester (stads -)naastligger ten westen Noorderhaven 741741250157v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes bouwmeester (stads -)eigenaar van 2/3 Zuiderhaven 381778259149r
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettingabouwmeester (stads -)verkoper q.q. Lanen 44achter1702244139v
GRETTINGA, HARMEN Hermanus Grettingabouwmeester (stads -)koper kamer met tuintjeLanen 23een_achter168524288r
GRETTINGA, HARMEN Hermanus Grettingabouwmeester (stads -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 511695243132v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobibouwmeester (stads -)koper Spinstraat 11178626272v
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstrabouwmeester (stads -)huurder Noorderhaven 801737249217r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstrabouwmeester (stads -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat1762255147r
RIENSTRA, BOKKE SIKKES Bocke Sickes Rienstrabouwmeester (stads -)naastligger ten westen Noorderhaven 741741250172v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes bouwmeester en koopman (oud -)koper huis, tuin en weefwinkel erachterRozengracht 81778259158r
RIENSTRA, BOKKE wijlen Bokke Rienstrabouwmeester en koopman (stads -)verkoper Noorderhaven 72177325878v
GRETTINGA, HARMEN Hermannus Grettingabouwmeester en mederechter van Barradeelverkoper Lanen 231696243231v
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandsternaastligger ten zuiden Vijver 3161222979r
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandsterverkoper Schritsen 26161222981r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes breier [staat: breyder]naastligger ten westen Lanen ZZ161122940v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper huisVoorstraat 4817922642r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 1817922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2017922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2217922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Symons briefbestellerkoper huis, koek-en kleinbakkerijNoorderhaven 40179226447v
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes , c.u.briefbestellergeniaarde koper Schritsen 631705244268r
OEPKES, KLAAS Claes Upkes* briefbestellernaastligger ten zuiden Lanen 741712245164r
OEPKES, KLAAS Claes Upkes briefbestellernaastligger ten westen Schritsen 651714245203v
OEPKES, KLAAS Claes Upkes , c.u.briefbestellerverkoper Schritsen 6317182469v
GROOT, REINER Reinder de Grootbriefbestellerkoper van 1/2 Rommelhaven 20achter179226462r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons briefbesteller (oud -)koper huisVijverstraat 9180126613v
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes briefbesteller en winkelierkoper huisSchritsen 631706244337v
JELLES, HENDRIKwijlen Hendrik Jelles briefbesteller Leeuwarder veererflater Nieuwstraat 621809268234r
, LUITJEN Luytien briefdragerhuurder Sint Odolphisteeg 121633233108r
, WILLEM Willem briefdragerverpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Alemanssteeg165623786r
, DOEKE Doecke brilverkoper [staat: brillecramer]naastligger ten noorden WZ1652236218v
, JOHANNESde nagelaten boedel van wijlen Johannes Thomas Mentzebroekmaker (mr. -)erflater Anjelierstraat 161796264345r
, JOHANNESwijlen Johannes Thomas Mentzebroekmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 2517962652r
, JOHANNESwijlen Johannes Thomas Mentzebroekmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 3817962654r
THOMAS, JOHANNEShet sterfhuis en de boedel van wijlen Johannes Thomas Mentzebroekmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 25178326193r
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25178326193r
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)koper huisAnjelierstraat 161789263131v
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)erflater Anjelierstraat 161796264345r
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1793264360r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 18177725979r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisRomastraat 27179226432v
, ALLERTde erfgenamen van wijlen Allert brouwernaastligger ten oosten Noorderhaven 105161523011r
, ALLERTde erfgenamen van wijlen Allert brouwernaastligger ten oosten Droogstraat 16161623055v
, ALLERTde erfgenamen van wijlen Allert brouwernaastligger ten oosten Droogstraat 181636233181v
SIERKS, ANDRIESde weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwernaastligger ten oosten Lanen 451732248174v
SIERKS, ANDRIESde weduwe van Andrys Sjerks brouwernaastligger ten oosten Lanen 451734248351r
GIJSBERTS, ARJENde steeg van Arien Gisberts brouwernaastligger ten westen Lanen 85west166023817v
GIJSBERTS, ARJENhuis en brouwerij van Arien Gisberts brouwernaastligger ten noorden Lanen 85west166023817v
GIJSBERTS, ARJEN Arien Gisberts brouwerverkoper Lanen 85west166023817v
GIJSBERTS, ARJEN Arien Gisberts brouwerverkoper Simon Stijlstraat 6166123895r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pytters , c.u.brouwerkoper huis, brouwerij, grond waarop de nieuwe mouterij staat, een hof met bomen en planten en een kamer ten zuidenRozengracht 6166023843r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pieters brouwerverkoper Simon Stijlstraat 2166123883v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters , c.u.brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201662238140v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters , c.u.brouwerverkoper Grote Bredeplaats 201662238140v
PIETERS, AUGUSTINUSoud burgemeester Augustinus Pytters brouwernaastligger ten westen Vijverstraat 9168524290r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten oosten onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten noorden onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynus Pyters brouwernaastligger ten oosten Rozengracht 21687242163v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwernaastligger ten oosten Kruisstraat 6164323547v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwernaastligger ten zuiden Kruisstraat 6164323547v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwerverkoper Kruisstraat 6164323547v
, BAUKE Baucke brouwerontvangt jaarhuur Nieuwstraat 34achter1687242164r
HERES, BAUKEwijlen Baucke Heeres brouwerverkoper Rozengracht 41652236196r
HERES, BAUKEwijlen Baucke Heeres brouwerverkoper Rozengracht 61652236196r
HERES, BAUKEwijlen burgemeester Baucke Heeres brouwerverkoper Rozengracht ZZ1652236196r
TJERKS, BAUKE Baucke Tierx brouwerkoper huisScheffersplein OZ1686242122r
TJERKS, BAUKEwijlen Baucke Tierx brouwerkoper Nieuwstraat 381696243236r
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121670239216v
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx brouwernaastligger ten oosten Scheffersplein OZ1697243262r
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx brouwernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1697243262r
, BAUKJE Bauke brouwernaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ169124221va
TJERKS, BAUKE Bauke Tierx* brouwernaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1692242404v
TJERKS, BAUKEde weduwe van Bauke Tierx brouwernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1698243338r
DIRKS, BEERT Beert Dirks brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 221730247309r
DIRKS, BEERT Beert Dirks brouwerkoper hof en zomerhuisRomastraat 351731247390r
, BROER Broer brouwernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1619230183v
, BROERde kamer van Broer brouwernaastligger ten westen Hofstraat ZZ16272326v
JANS, BROERwijlen Broer Jans brouwerkoper Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROERwijlen Broer Jans brouwerbewoner Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROER Broer Jans brouwernaastligger ten westen Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROER Broer Jans brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROERde weduwe van wijlen Broer Jansen* brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 616362347r
JANS, BROERde weduwe van Broer Jansen* brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 6163623420r
JANS, BROER Broer Jansen brouwerkoper huis, keuken, loods en plaatsZuiderhaven ZZ169424386r
JANS, BROER Broer Jansen brouwernaastligger ten westen Werfpad 91695243176r
JANS, BROER Broer Jansen brouwerverkoper Zuiderhaven ZZ1698243389r
JANS, BROER Broer Jansen brouwernaastligger ten westen Zuiderhaven 9achter170024441v
JANS, BROER Broer Jansen brouwernaastligger ten westen Zuiderhaven 9170024443v
JANS, BROERde hof van Broer Jansen brouwernaastligger ten noorden Zuiderhaven 77oost1701244127r
JANS, BROER Broer Jansen brouwernaastligger ten westen Brouwersstraat 261703244194r
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwerkoper hofZuiderhaven 77tuin170924593v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwernaastligger ten oosten Zuiderhaven 77tuin170924593v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwernaastligger ten noorden Zuiderhaven 77tuin170924593v
JANS, BROERde tuin van Broer Jansen brouwernaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1724246200r
JANS, BROERde weduwe van Broer Janzen brouwernaastligger ten westen Zuiderhaven 9achter172724757v
, KLAAS Claes brouwernaastligger ten westen Achterstraat1644235115r
DOUWES, KLAASde prodigum verklaring van Claes Douwes brouwerbetrokkene Noorderhaven 691711245151v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.brouwerverkoper Lanen 21691242370r
JARICHS, KLAAS Claes Jarighs brouwerverkoper Voorstraat 781681241155r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwernaastligger ten zuiden Lombardstraat164923697r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwernaastligger ten noorden Lombardstraat164923697r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircx brouwernaastligger ten oosten Noordijs 51653236226r
DIRKS, KORNELISwijlen Cornelis Dircxsen brouwerkoper huisKleine Bredeplaats 11165523719v
DIRKS, KORNELIShet huis van Cornelis Dirx brouwernaastligger ten westen Scheerstraat 101651236159v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties brouwerhuurder Wortelstraat NZ1696243198v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens brouwerverkoper Herenwaltje WZ1646235229v
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens brouwerkoper huis daar het Groene Claverblad uytgehangen heeft, ledige plaats en kamerVoorstraat 60het Groene Claverblad163723436r
ARJENS, DIRK Dirck Aerjans brouwerkoper kamerSint Christoffelsteeg 3163723429r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Sint Christoffelsteeg 5163723438r
ARJENS, DIRKgrondpacht uit het huis nu van de koper Dirck Ariaens , c.u.brouwereigenaar perceel Sint Christoffelsteeg 5163723438r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerkoper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Lanen 83163723438r
ARJENS, DIRKde verkoper Dirck Ariaens , c.u.brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat 60163823458r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerverkoper Voorstraat 60163823458r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerverkoper Heerensteeg 2164823633r
ARJENS, DIRK Dirck Arians brouwerkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ162823268r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , c.u.brouwerkoper ledige plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straatZoutsloot 105164323559r
ARJENS, DIRKde ledige plaats van Dirck Ariens , c.u.brouwernaastligger ten westen Zoutsloot 105164323559r
ARJENS, DIRKde vijver van Dirck Ariens , c.u.brouwernaastligger ten noorden Zoutsloot 105164323559r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwernaastligger ten westen Noorderhaven 191644235151r
ARJENS, DIRKhet huis van Dirck Ariens brouwernaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61650236144r
ARJENS, DIRKeen kamer van de verkoper Dirck Ariens brouwernaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61650236144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwerverkoper Simon Stijlstraat 61650236144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwerverkoper Sint Christoffelsteeg 11650236144r
ARJENS, DIRK Dirck Arriens , c.soc.brouwerverkoper Hofstraat 47west1633233109r
ARJENS, DIRK Dirck Aryans brouwerkoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1634233133v
ARJENS, DIRK Dirck Aryans brouwerkoper 1/2 huisKerkpoortstraat1634233143v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwerkoper woningLiemendijk NZ1654236269v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.brouwerkoper twee kamers aan elkaar staandRozenstraat 41654236270v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwerkoper nieuw huis van 40 1/2 x 22 1/4 voet, en 1/2 schuur in de Raamstraat van 11 voetSchritsen 50achter165523721r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwernaastligger ten zuiden Schritsen 50165623770r
FRANSES, DIRKde kamers van Dirck Fransen brouwernaastligger ten zuiden Hofstraat 16165623776r
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwerprotesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen163923487v
BOTES, Djurrie Bottes , c.u.brouwerverkoper Simon Stijlstraat 6166623952v
, DOUWE Douue brouwernaastligger ten westen Lanen 381621230277r
MARKS, DOUWE Douue Mercks brouwerverkoper Kerkpoort (gebied)164323570v
, DOUWEwijlen Douwe [staat: Gerrit] brouweraanhandelaar Liemendijk NZ1698243342r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , c.u.brouwerkoper kamerLiemendijk1687242205v
DOUWES, DOUWEwijlen Douwe Douwes brouwerverkoper Liemendijk NZ1695243137r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits brouwernaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 21706244325r
MARKS, DOUWE Douwe Mercks brouwerkoper ledige plaatsRozenstraat1646235230v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwerkoper huis, plaats, brouwerij en mouterijRozengracht 2316362344v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwerkoper huis, plaats, brouwerij en mouterijRozenstraat 3zuid16362344v
MARKS, DOUWE Douwe Merx , c.u.brouwerkoper huisKlaverbladstraat OZ163723434v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwerverkoper Rozengracht 231644235149r
ABES, IEKEgemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofRapenburg1659237208v
ABES, IEKEde weduwe van Eke Abbes brouwernaastligger ten oosten Rapenburg1662238121r
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten westen Moriaanstraat ZZ166923936va
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 191683241257r
FEDDES, IEPE Epe Feddes brouwerverkoper Droogstraat 221621230274v
JANS, EVERT Everdt Janssen brouwerverkoper q.q. Voorstraat 721634233155r
JANS, EVERT Everdt Janssen brouwerverkoper q.q. Noordijs 81634233155r
JAKOBS, EVERT Evert Jacobs brouwerkoper 1/2 huis ([staat: Lb])Hondenstraat 131634233148r
JANS, EVERT Evert Jans brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 681629232101r
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 91629232111v
JANS, EVERTde loods van Evert Jans brouwernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 91629232111v
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper voor- en achterhuis genaamd het Blindt Esel met 11 houtvoeten ledige plaats erachterVoorstraat 72de Blinde Ezel1633233108v
JANS, EVERTde verkoper Evert Jansen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 661635233166v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten westen Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerkoper kameronbekend163923489r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten noorden onbekend163923489r
JANS, EVERTwijlen Evert Jansen brouwerverkoper Heiligeweg 111647235254r
JANS, EVERT Evert Janssen brouwerverkoper Voorstraat 661635233166v
JANS, EVERT Evert Janssen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 68163623411r
JANS, EVERT Evert Janssen brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat 68163623411r
JANS, EVERT Evert Janssen brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 68163723434r
, FEDDRIK Feddrick brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 19164923699r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes brouwerkoper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappenZoutsloot 301646235224r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u.brouwerverkoper Zoutsloot 301650236141r
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts brouwerverkoper Rozengracht 34167224090r
DIRKS, FRANS Frans Dircks brouwernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 21163823455r
SIEMENS, FRANSde turfschuur van Frans Symens brouwernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ164823637r
SIEMENS, FRANS Frans Symens brouwernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1652236197r
SIPKES, FREERK Frederick Sipkes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 131652236199v
JANS, GEERT Geert Jans brouwerverkoper Sint Jacobstraat 2178126093v
JANS, GEERTde tapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221793264136v
JANS, GEERT Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 261802266118v
JANS, GEERTtapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221802266118v
JANS, GEERT Geert Jans brouwernaastligger Scheffersplein 3181026944r
JANS, GEERT Geert Jansen brouwerkoper huis, kegelbaan, brouwerij, tapperij en mouterijScheffersplein 7178626284r
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels brouwerkoper huis met een uitgang in de DroogstraatHoogstraat 231697243270v
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels brouwergeniaarde koper Hoogstraat 7achter1702244188v
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels brouwerkoper mouterij de AckerHoogstraat 9de Akker1702244189r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 201759254239v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwerkoper huisSchritsen 171759254243r
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wolters brouwerkoper huisSchoolsteeg OZ1629232108v
, HANS Hans brouwernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 131659237213v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1161122967v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32161222981r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 321613229129v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 11620230242v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162523190r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 321626231106r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162723216v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162823252r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162823252r
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten westen Lanen 32162823262r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162823262r
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 33166823921va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 21166823921va
PIETERS, HARMENburgervaandrig Harmen Pyters brouwerkoper 1/2 huis, brouwerij en mouterijGrote Bredeplaats 141658237172ar
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters brouwernaastligger ten westen Hondenstraat 9166223814ra
JANS, HERE Heere Jansen brouwerkoper 1 pm landten zuiden van Harlingen159822887v
, Heertke brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat 93achter1605228463v
, HEIN Hein brouwernaastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1703244220r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwerverkoper van 1/8 Schritsen 641692242402v
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244106r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244117r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten westen Heiligeweg 181703244198r
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentes brouwernaastligger ten westen Hondenstraat 91613229164v
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentes brouwerkoper voor- en achterhuisVoorstraat 30161623020r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonys brouwerbruidegom 1604228407v
TEUNIS, HENDRIK Hendricx Thoenis brouwerkoper 1/5 huisDroogstraat1603228381v
, HEREde brouwerij van Here brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 26een_achter1621230266v
TEEKES, HETTE Hette Taeckes brouwerverkoper Kerkpoortstraat 531697243266r
, HEIN Heyn brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 181646235226r
SJOERDS, HEIN Heyn Sioerdts brouwerkoper huis, brouwerij met kamers en gereedschappenonbekend1647235269v
SJOERDS, HEINde hof van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten zuiden onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINbewoond huis van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten westen onbekend1647235269v
, HOTSEde brouwerij voormaals van Hotse brouwernaastligger ten oosten Lanen 671633233119r
PIETERS, HOTSE Hotse Pieters brouwernaastligger ten oosten Lanen 67159722810r
, HOTSEwijlen Hotze brouwerkoper ten noordoosten van Harlingen1600228221v
PIETERS, HOTSEwijlen Hotze Pieters brouwerkoper Voorstraat 201599228155v
IEPES, IEME Ime Yppes brouwerkoper huisZoutsloot 32166123889r
IEPES, IEME Ime Yppes brouwernaastligger ten westen Zoutsloot 32166123889r
FEDDES, IEPE Ipe Feddes brouwergebruiker Herenwaltje 101620230246v
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders brouwercrediteur (triumphant) Zuiderplein 1159722880r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens brouwerkoper huis en stallingHoogstraat 39178326140v
, JAN Jan brouwernaastligger ten noorden Hofstraat 9159722866r
, JAN Jan brouwernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1647235256v
, JAN Jan brouwernaastligger ten zuiden Zoutsloot 11651236173v
, JAN Jan brouwernaastligger ten zuiden Wortelstraat 61774258141v
, JAN Jan brouwernaastligger ten westen Wortelstraat 61774258141v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
BROERS, JANde hypothecaire crediteuren van Jan Broers brouwerverkoper Zuiderstraat1732248162r
BROERS, JANde hypothecaire crediteuren van Jan Broers brouwerverkoper Schritsen 501732248163r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerhuurder Voorstraat 9417342497v
KLASES, JAN Jan Claesen brouwernaastligger ten westen Hoogstraat 291633233111r
KLASES, JAN Jan Claesen brouwernaastligger ten noorden Hoogstraat 291633233111r
KLASES, JAN Jan Claess brouwerkoper huis en schuurLiemendijk ZZ163823466r
KLASES, JAN Jan Claessen brouwernaastligger ([dit is aan de andere kant van de straat])Hoogstraat 22162823249r
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwerkoper huisSchritsen 27162923297r
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwernaastligger ten oosten Schritsen 27162923297r
EVERTS, JAN Jan Everts brouwerbewoner Voorstraat 75161122951v
EVERTS, JAN Jan Everts brouwerbewoner Voorstraat 75161122952r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts brouwerkoper huis of kamerRapenburg NZ1675240203v
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 26166723916ra
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 26166723921ra
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 26167124035r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 2216702401va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, JANde kamer van Jan Hansens brouwernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1669239186r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181730247336v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwerkoper huisBrouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwerkoper huis, brouwerij, ketels, kuipen, eest, praam, putstoel etc.Brouwersstraat 22175725498r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwerkoper huisBildtstraat 181725246222v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181725246222v
HENDRIKS, JAN Jan Hendryx brouwernaastligger ten noorden Zuiderhaven 791733248235r
JANS, JAN Jan Jansen brouwerverkoper Voorstraat 52west159722814r
JANS, JANde weduwe van Jan Jansen brouwernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 17164223515r
JANS, JANwijlen Jan Jansen brouwerverkoper Zuiderhaven 19noord1657237118v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwergeniaarde koper Anjelierstraat 21690242334v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwernaastligger ten zuiden Franekereind 261715245246r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwernaastligger ten westen Franekereind 261715245246r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwerkoper huis daer het Vergulden Kalff uutsteeckt, behalve de twee borden die daar in de gevel vaststeken, waarin het vergulde kalf en het uitzicht geschilderd zijn met de stokken (In 3 jaarl termijnen)Noorderhaven 76het Vergulde Kalf1599228139r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwerverkoper Noorderhaven 761600228234v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwerverkoper Noorderhaven 781600228234v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 17oost1606228512r
BAARTES, JILLESoud burgerhopman Jelis Baerts brouwerkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen165623762r
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwerkoper huisKruisstraat 5west162923291v
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwerkoper huis en schuurHeiligeweg 44163123323v
BARTELDS, JILLESburgerhopman Jelis Bartouts brouwerverkoper Kruisstraat 5west1644235142v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers brouwernaastligger ten westen Droogstraat 451633233111v
RUTGERS, JENTJE Jentke Rutgers brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 171633233118r
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis brouwerverkoper Zeilmakersstraat 211614229228r
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwerbewoner Zoutsloot 301602228287v
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwerbewoner Droogstraat 371602228287v
LASES, LAAS Laes Laesen brouwerkoper huis en mouterijNoorderhaven 381630232155v
GERRITS, Luitgien Gerrits brouwerverkoper Brouwersstraat 231613229128r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten zuiden Rommelhaven 181652236187v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouweraanhandelaar 6 1/2 pm landten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwerverwandelaar ten zuidoosten van Harlingen166023857r
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Achterstraat 49168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater ten zuiden van Harlingen168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind NZ168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Rommelhaven 18een_achter168124130ra
JASPERS, Meinders Jaspers brouwernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1742250270r
HARMENS, MINK Minck Harmens* brouwernaastligger ten westen Lanen 3816472363v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwerkoper huisLanen 341653236247v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten oosten Lanen 341653236247v
HARMENS, MINK Minck Harmens brouwernaastligger ten westen Lanen 38165523747r
, N. N. brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat 681629232101r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwergeniaarde koper Grote Kerkstraat 411659237192r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwerkoper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsenten oosten van Harlingen166023866r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwernaastligger ten noorden Heiligeweg 38166123890v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwerkoper huis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachterNoorderhaven 66het Haentie1662238136v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwerverkoper Hofstraat 181662238137r
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwerkoper huis waar de Scheer uithangt en loodsScheerstraat 3de Scheer163723428v
HAIES, PIEBE Pibe Hayes brouwerkoper dwarshuis met een uitgaande steegNoorderhaven 112achter1640234113v
HAIES, PIEBE Pibe Hayes brouwernaastligger ten westen Noorderhaven 112achter1640234113v
JANS, PIER Pier Jansen , c.u.brouwerkoper twee kamers met een plaatsjeGardenierstraat ZZ1658237167r
JENTJES, PIER Pier Janties , c.u.brouwerkoper huisHeiligeweg 22166123894r
JENTJES, PIER Pier Janties brouwerkoper grondpacht van 2-10-00 CGHeiligeweg 16166723971v
JENTJES, PIERde brouwerij van Pier Janties brouwerverpachter grond Heiligeweg 16166723971v
JENTJES, PIERkamer naast de brouwerij van Pier Janties brouwergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 16166723971v
JENTJES, PIER Pier Janties brouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 14166723913va
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis brouwerverkoper Wasbleek16922434r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes brouwernaastligger ten noorden Lanen 85west16832421r
HENDRIKS, PIETER Piter Hendricx , als volle susterling van de verkopersbrouwerniaarnemer Noorderhaven 761644235101r
HENDRIKS, PIETER Piter Hendricx , als volle susterling van de verkopersbrouwerniaarnemer Noorderhaven 781644235101r
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes brouwerverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter brouwernaastligger ten westen Noordijs OZ169424375v
FEDDES, PIETERde [steeg naar de] brouwerij van Pyter Feddes brouwernaastligger ten westen Lanen 85oost168124135ra
FEDDES, PIETERwijlen Pyter Feddes brouwergeniaarde koper Voorstraat 471687242208v
FEDDES, PIETERwijlen Pyter Feddes brouwerverkoper van 1/2 Noorderhaven 91169324331v
KORNELIS, PIETERhet huis van Pytter Cornelis brouwernaastligger ten zuiden William Boothstraat 6zuid167224098v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis brouwerverkoper William Boothstraat 6zuid167224098v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis brouwernaastligger ten oosten Noordijs 71687242165r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis brouwernaastligger ten oosten Noordijs 716842422va
JENTJES, PIETER Pytter Janties brouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 14166723970r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201701244349r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181701244349r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds* brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181701244351v
HENDRIKS, REIN Rein Hendriks brouwerkoper huis en bakkerijVoorstraat 41775258233v
HENDRIKS, REINERhuis en plaats van Reiner Hendriks brouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 3163723428v
OEPKES, REIN Reyn Opckes brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 12159722867v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwerverkoper Voorstraat 141630232131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwerverkoper Voorstraat 14achter1630232131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendriks brouwernaastligger ten oosten Hoogstraat 16164023494r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix , c.u.brouwerverkoper Hoogstraat 181642234161v
ROMKES, SAKE Sake Romckes* brouwernaastligger ten noorden Karremanstraat 41658237161v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts brouwerverwandelaar Vijverstraat 24166023824v
TJERKS, SEERP Seerp Tiercks brouwerkoper huis, mouterij en brouwerijRozengracht 231619230177r
TJERKS, SEERP Seerp Tiercks , c.u.brouwerhuurder voor 5 jaren Rozengracht 231619230177r
TJERKS, SEERP Seerp Tyercks brouwerkoper huisKerkpoortstraat 391621230260r
JETSES, SIERD Sieert Jetses brouwerverkoper Lanen ZZ1606228501r
, SIERKde erfgenamen van wijlen Sierck brouwernaastligger ten westen Hofstraat1627231173v
JETSES, SIERK Sierck Jetses brouwerverkoper Bildtpoort (gebied)161222990r
JETSES, SIERK Sierck Jetses brouwerverkoper Nieuwstraat 641615229240r
ANDRIES, SIERK Sierk Andrys brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1738249263r
ANDRIES, SIERK Sierk Andrys* brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1759254250v
SIEMENS, SIPKE Sipke Symens , c.u.brouwergeniaarde koper Lanen 36164323585v
SIEMENS, SIPKE Sipke Symens , c.u.brouwergeniaarde koper Schritsen 27164323585v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwerkoper huis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westenLanen 361663238200v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwerkoper huis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westenSchritsen 271663238200v
GERBENS, SIETSEde boedel van wijlen Sytse Gerbens brouwerverkoper Lanen 36166723991r
GERBENS, SIETSEde boedel van wijlen Sytse Gerbens brouwerverkoper Schritsen 27166723991r
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwereerdere bewoner Schritsen 271668239154r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwercrediteur Grote Kerkstraat 37161122947r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwerverpachter grond Nieuwstraat 52161122964r
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerkoper huis met loods en ledige plaatsRozengracht ZZ1615229247r
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 20161623012v
JANS, THOMAS Thomas Janssen brouwerverkoper Hofstraat ZZ161623025r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230295r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121622230301r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes* brouwernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwerkoper 4 pm 7 einsen 7 penningen 2 voeten en 8 duimen terpland (per pm)ten oosten van Harlingen162823237r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwerkoper ro[od]pande schuurGrote Kerkstraat 37162823267r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper huisFranekereind 201618230121r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1620230239r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckis brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 101626231120r
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes brouwerkoper 1/2 huis, tuin en 2 halve kamers aanelkaarGardenierstraat NZ1635233169r
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwerkoper Scheffersplein 7178626284r
KORNELIS, TJEERD Tjaerd Cornelis brouwerverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ172024689r
KORNELIS, TJEERDvroedsman Tjeerd Cornelis brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31728247210r
JANS, TJEPKE Tjepcke Jans brouwernaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11600228201v
JANS, THOMAS Tomas Jans brouwernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 231606228516r
JANS, THOMAS Tomas Jansen brouwerverpachter grond ten noordoosten van Harlingen1613229164r
JANS, THOMAS Tomas Jansen brouwernaastligger ten oosten Lanen 31621230273r
, WIEGER Wiger brouwernaastligger ten westen Kruisstraat 3west1662238125r
, WILLEM Willem brouwerverkoper Zoutsloot NZ165523733r
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwerverkoper Noorderhaven 151667239123r
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwerverkoper Kerkpoortstraat 221668239160v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx brouwernaastligger ten westen Rozengracht 8165623794v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen , c.u.brouwerkoper huis, brouwerij en hof achter het huis en brouwerij en een kamer ten zuiden van de hof tegenover de lange lijnbaan en heeft de weduwe van Claes Dircxen ten westenRozengracht 61654236256v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen brouwernaastligger ten westen Rozengracht 81655237266r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks brouwerverkoper Simon Stijlstraat 61664238228r
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dirksen brouwerverkoper Noorderhaven 171667239122v
DIRKS, WILLEM Willem Dirx brouwerverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1657237125v
DIRKS, WILLEMde verkopers, de erfgenamen van wijlen Willem Dirx brouwernaastligger ten westen Noorderhaven 191667239122r
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dirx brouwerverkoper Noorderhaven 191667239122r
, WOUTER Wolter brouwernaastligger ten westen Achterstraat1601228265r
UILKES, WOUTER Wolter Uylckes brouwernaastligger ten oosten Liemendijk161222995v
, WOUTER Wouter brouwernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1606228507r
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes brouwernaastligger ten oosten onbekend1602228301r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 20176425618v
BRUININGA, SIEMEN Symon Bruyningabrouwerverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 131733248243v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Falckbrouwerkoper hof met bomen, planten en zomerhuisLange lijnbaan167024020r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Falkensbrouwerkoper door niaar 1/2 huisLanen 11728247115r
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 6173524981v
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 617352493va
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 617352498ra
KLASES, JAN Jan Clasen Leyenaerbrouwerkoper kamer met schuur en ledige plaats daarachterHoogstraat 29achter1630232140r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenerbrouwerverkoper Liemendijk ZZ1641234136r
KLASES, JANwijlen Jan Clasen Leyenerbrouwererflater Hoogstraat 291667239121av
JAKOBS, PIETERoud burgemeester Pyeter Jacobs Olican, c.u.brouwerkoper huis waar de Drie Blauwe Croonen uitstekenNoorderhaven 108de Drie Blauwe Kronen163923487r
OVERZEE, SIEMEN Simon Overzeebrouwerkoper Lanen 12175225312v
OVERZEE, SIEMEN Simon Overzeebrouwerverkoper Lanen 121754253190r
REINSMA, Reinsmabrouwernaastligger ten noorden Hoogstraat 311793264121r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnamabrouwernaastligger Bildtstraat 1166923940ra
SINNEMA, HARING PIEBESde brouwerij van Haringh Pybes Sinnemabrouwernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnemabrouwerverkoper Noorderhaven 1101673240115r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemabrouwernaastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen)Bildtstraat 11669239205v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes Swaentiebrouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 10163723425r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms, c.u.brouweraanhandelaar huis waar de Vergulden Besem uithangtVijverstraat 8de Vergulden Besem166023824r
, KLAASoud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Scheffersplein 27167924111ra
, KLAASoud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Noordergrachtswal167924111ra
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburghbrouwernaastligger ten noorden Hoogstraat 311683241259v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburghbrouwernaastligger ten westen Hoogstraat 311683241259v
VLASBLOEM, HENDRIK sr. Hendrick Vlasbloem, q.q.brouwerkoper huis daar de Stadt Bolsvert uithangt, stalling en plaats met put en gemakZuiderstraat ZZde Stad Bolsward1652236213v
, JAKOB Jaques Walliaenbrouwerverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
, DIRK Dirck Ysnoltbrouwerverkoper (brouwer in de Drie Klokken)Noorderhaven 651613229148r
BAUKES, BROER Broer Bauckes brouwer (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat OZ1723246169v
JANS, BROER Broer Jans brouwer (mr. -)verkoper Hofstraat 201690242326v
JANS, BROER Broer Jans brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11696243203r
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)koper stallingBoth Apothekerstraat 181691242351r
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 21achter1691242357v
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)eerdere eigenaar Brouwersstraat 21achter1692242385r
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)koper 1/2 kamerWerfpad 7169324362r
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 51694243115r
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwer (mr. -)koper kamerCarl Visschersteeg 141695243175v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 141695243175v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 141695243175v
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 21699243399v
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 116992444r
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 4169924427r
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 281703244202r
, KLAAS Claes Douwers brouwer (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u.brouwer (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 10achter1723246153v
KLASES, DOUWE Douwe Claasen brouwer (mr. -)koper huis met loods en plaatsHoogstraat 29170124491r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 29170124491r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Hoogstraat 29170124491r
GERRITS, DOUWEhet wagen- of pakhuis van Douwe Gerrits brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits brouwer (mr. -)koper huisLanen 85west1716245264r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits brouwer (mr. -)naastligger ten westen Lanen 85west1716245264r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 85west1716245264r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 831722246130r
REINERS, FOPPE Foppe Reinders brouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 31737249215v
HEINS, GERRIT Gerrit Heins brouwer (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels brouwer (mr. -)koper huis met mouterij en stokerijAchterstraat 1169324330v
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels brouwer (mr. -)verkoper Achterstraat 11698243387v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwer (mr. -)koper woningPeterseliestraat1754253176r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwer (mr. -)naastligger ten westen Peterseliestraat1754253176r
AGES, HARMEN Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
AGES, HARMEN Harmen Ages brouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 1131723246187r
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
AGES, HARMEN Harmen Agis brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1725246226v
GERRITS, HEIN Hein Gerrits brouwer (mr. -)geniaarde koper Rapenburg 10west1774258149v
ATES, HENDRIK Hendrick Ates brouwer (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 21689242277r
PIERS, HEINwijlen Heyn Piers brouwer (mr. -)koper Gardenierstraat 9172724747v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71728247123r
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 221729247245r
DOUWES, JANwijlen Jan Douwes brouwer (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1731247391r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)koper 1/2 kamerRommelhaven ZZ172824799r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper Bildtstraat 20173124825r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)koper woning en loodsRommelhaven 18een_achter173124840r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)koper huis en weefwinkelMoriaanstraat17342498v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ173524938v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper onbekend1737249202r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 20173624913va
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 20173724915va
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 241742250209r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 241742250209r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 241742250209r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 20achter1754253140v
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 22176125596r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 241729247297v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)geniaarde koper Carl Visschersteeg 161729247297v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)koper huis, brouwerij en praamBrouwersstraat 241730247309r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)koper huis en tuinBrouwersstraat 221730247309r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)verkoper Lanen 85west173124814v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)koper woningGardenierstraat 31753253125v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)koper kamerFranekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 261716245263r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 261716245263r
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes brouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 371741250163v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 85oost1733248248r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Lombardstraat 4176025515v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)koper huisKarremanstraat 121763255201v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Karremanstraat 121765256107r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 271765256122v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1734248335v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1734248335v
HEINS, PIER Pier Heins brouwer (mr. -)koper tuin en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1738249258r
HEINS, PIER Pier Heins brouwer (mr. -)naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1738249258r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 2168024163r
JAKOBS, PIETERwijlen Pyter Jacobs brouwer (mr. -)koper Rommelhaven 281690242330v
JAKOBS, PIETERwijlen Pyter Jacobs brouwer (mr. -)eigenaar van 1/2 Rommelhaven 281690242330v
JAKOBS, PIETERwijlen Pyter Jacobs brouwer (mr. -)koper Lanen 501690242330v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 10175025287v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 12175025287v
FEDDES, PIETER Pytter Feddes brouwer (mr. -)geniaarde koper Simon Stijlstraat 6167024022ar
FEDDES, PIETERgrondpacht uit huis en brouwerij bewoond door de kopers Pytter Feddes brouwer (mr. -)eigenaar perceel Simon Stijlstraat 6167024022ar
FEDDES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Feddes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1698243388v
FEDDES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Feddes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 56oost1698243388v
FEDDES, PIETERwijlen Pytter Feddes brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 61701244129r
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 101755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 121755253243v
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 481703244219v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemabrouwer (mr. -)koper woningZoutsloot 171729247293v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1731247391r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein OZ173224883r
AERNTSMA, MEINERT burgervaandrig Meindert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 261737249204r
AERNTSMA, MEINERT JASPERSburgervaandrig Meindert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)koper door niaar lege plek van 53 x 48 voet, voorheen potterijOoievaarsteeg OZ173925031r
AERNTSMA, MEINERT Meinert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 341740250129v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meinert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)koper door niaar huisScheffersplein OZ1734248335v
AERNTSMA, MEINERT Meyndert Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1746251118v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg1745251110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1745251110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baskebrouwer (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6170924597r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 291752252209r
BROUWER, HEIN Hein G. Brouwerbrouwer (mr. -)koper huisHoogstraat 361780259251r
BROUWER, HEIN wijlen Hein G. Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper Moriaanstraat 10178326127r
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 3617822615r
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper Achterstraat17822618v
BROUWER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Brouwerbrouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 221751252157v
BRUININGA, SIEMEN Symon Bruyningabrouwer (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
BRUININGA, SIEMEN Symon Bruyningabrouwer (mr. -)verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 111733248246r
KLASES, WOPKE Wopke Clasen Cnoopbrouwer (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 61704244236v
SIEBOUTS, JANde kinderen van wijlen Jan Sybouts Craemerbrouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 961749251276r
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer (mr. -)verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 191793264155r
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 161793264159r
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 181793264159r
, JAN Jan Elshofbrouwer (mr. -)koper q.q. Achterstraat 61775258212v
JANS, JAN Jan Jansen Elshofbrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 271775258236r
DOUWES, KLAASwijlen Claas Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper Voorstraat 201730247365v
DOUWES, KLAASwijlen Claes Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
GEERTSMA, BEREND Baarnt Geersma, c.u.brouwer (mr. -)huurder Noorderhaven 371741250163v
GEERTSMA, BEREND Beerend Geersmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuweburen 251741250187v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmabrouwer (mr. -)koper kamerRommelhaven 161737249183v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmabrouwer (mr. -)koper huis met een winkel in de voorkamerVoorstraat 63het Gouden Ketting173925055r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmabrouwer (mr. -)verkoper van 667/11450 Simon Stijlstraat 21740250119r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmabrouwer (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 111740250131v
GEERTSMA, BEREND Berent Geersmabrouwer (mr. -)verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
GUNTER, PIETER Pieter Gunterbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
GUNTER, PIETER Pieter Gunterbrouwer (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 141778259124r
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)koper door niaar kamerAchterstraat1725246219r
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Gardenierstraat 91733248280r
HYLKEMA, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Johannes Hylkamabrouwer (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 6175625447v
HYLKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Hylkamabrouwer (mr. -)koper kamerFranekerpoort (gebied)1729247262v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkamabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Lanen 85west173124814v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkamabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 85west173124814v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkamabrouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 18twee_achter1742250265r
HYLKEMA, JOHANNES oud burgervaandrig Johannis Hylkamabrouwer (mr. -)koper stalling voor twee paarden, wagen en chaiseLombardstraat 11733248276v
HYLKEMA, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)verkoper Zuiderhaven 29175225333v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat1729247265v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 101730247313v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 85oost1730247348r
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter173224871v
HYLKEMA, JOHANNES oud burgervaandrig Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)koper huisHofstraat 17westde Fontein1733248265r
HYLKEMA, JOHANNES oud burgervaandrig Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 161734248301v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)koper huis en walZuiderhaven 291741250196r
HYLKEMA, JOHANNES wijlen Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)verkoper Lombardstraat 1175025253v
HYLKEMA, JOHANNES oud burgervaandrig Johannis Hylkemabrouwer (mr. -)koper huisRommelhaven 18twee_achter1729247283r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper huis voorheen tapperijRommelhaven 18twee_achter1742250265r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 45175325376r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper hof met zomerhuisZoutsloot 83achter175725463v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper door niaar huisWortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper zoutkeetScheffersplein 251789263117v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper dwarshuisZoutsloot 831759254245v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper pan- en estrikwerk,knechtswoning etc. ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1774258178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikke Bentes IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper huis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningenHoogstraat 27de Lelie1788262273r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
KRAMER, JAN SIEBOUTSde kinderen van wijlen Jan Sybouts Kramerbrouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 941749251277v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6175625447v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybrouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 2217922648r
MOCKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Mockamabrouwer (mr. -)verkoper Voorstraat 291706244336r
MOCKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Mockamabrouwer (mr. -)koper huisRozengracht 201706244338v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verwandelaar Hoogstraat 271759254203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 251741250187v
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 33oost174425151v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Wortelstraat 61755253243r
, EILERT Eylert Oldhofbrouwer (mr. -)koper Kruisstraat ZZ1765256120r
OLTHOF, ALT Ayelt Olthofbrouwer (mr. -)verkoper Kruisstraat176825767v
OLTHOF, ALT Ayelt Olthofbrouwer (mr. -)verkoper Kruisstraat 8176825768r
OLTHOF, ALT Aylt Olthofbrouwer (mr. -)betrokkene onbekend176825760r
OLTHOF, ALT Aylt Olthofbrouwer (mr. -)koper 1/3 huis en tuinLammert Warndersteeg ZZ1773258110v
OLTHOF, ALT Aylt Olthofbrouwer (mr. -)verkoper Kruisstraat 81778259136r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthofbrouwer (mr. -)koper Lammert Warndersteeg1763255240v
OLTHOF, GEERT Geert Olthofbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Kruisstraat 81781260105r
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)geniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)geniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)geniaarde koper Scheffersplein OZ1770257153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)koper van 1/3 mouterij en turfhuisKruisstraat 81776258259v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoffbrouwer (mr. -)verkoper van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
JANS, GEERTwijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Zoutsloot 1071808268148v
JANS, GEERTwijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 201808268148v
JANS, GEERTwijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein 11808268148v
JANS, GEERTwijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 81808268148v
JANS, GEERTwijlen Geert Jans Oorthuisbrouwer (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 61808268148v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Oversebrouwer (mr. -)koper 5/9 huisHondenstraat 91734248322r
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Oversebrouwer (mr. -)naastligger ten westen Hondenstraat 91734248322r
OVERZEE, JAN wijlen vroedsman Jan Overzeebrouwer (mr. -)erflater Hondenstraat 91759254210v
OVERZEE, JAN wijlen vroedsman Jan Overzeebrouwer (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 141759254212r
PRINS, DOUWE GERRITSde kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 617292476va
PRINS, DOUWE GERRITSwijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)erflater Lanen 85west17292479ra
, NANNE Nanningh Stansenbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Bildtstraat 151715245240r
, Nanningus Stansenbrouwer (mr. -)verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
, NANNEoud burgervaandrig Nanning Stanzenbrouwer (mr. -)koper huis genaamd de Witte TrompetKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1714245220r
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensmabrouwer (mr. -)koper huis of stallingeLanen 85west1758254120v
STELLINGWERF, JAKOB Jacobus Stellingwerffbrouwer (mr. -)betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckbrouwer (mr. -)verkoper Spinhuisstraat1677240270v
JANS, KLAAS Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1677240269r
JANS, KLAASwijlen oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein 271690242325r
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valkenbrouwer (mr. -)koper kamer en plaatsNieuweburen 251724246194v
DOUWES, KLAASde hypothecaire crediteuren van oud burgervaandrig Claes Douwes Valkensbrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 271711245150v
DOUWES, KLAASoud burgervaandrig Claes Douwes Valkensbrouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 691711245152r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1617182469r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1617182469r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper Achterstraat NZ1727246302r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Noordijs 231727246302v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuisbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181727246302v
VELDHUIS, JAKOB de stalling van Jacobus Velthuisbrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1732248129r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161730247344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 161730247344r
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuysbrouwer (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 141732248145v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folckerts brouwer (oud -)verkoper Voorstraat 70167624035va
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeekbrouwer (oud -)koper huisGrote Bredeplaats 6oost_voorde Pauw1779259190r
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts brouwer (oud mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 371737249213r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)verkoper Droogstraat 371737249213r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 37173925045r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agamabrouwer en collecteur (mr. bier-)geniaarde koper Liemendijk 401728247204v
, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopmannaastligger ten oosten Lanen 451728247214v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks brouwer en koopmankoper kamerNieuwstraat 48170024452r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwerbrouwer en koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 201773258116v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopmankoper huis en weefwinkelHofstraat 1417762595v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeekbrouwer en koopmankoper huisPrinsenstraat 2Zeeburg1787262184r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopmanverkoper Noorderhaven 371779259206r
KLASES, DOUWE Douwe Clasen brouwer en koopman (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 251702244148v
AGES, JELTE Jelte Ages brouwer en koopman (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 61713245194r
FEDDES, PIETERwijlen Pytter Feddes brouwer en koopman (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg 51702244188r
KLASES, WOPKE Wopke Clasen brouwer en koopman (mr. -)koper stal met hooizolderSint Christoffelsteeg 51702244188r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 141766256196r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)geniaarde koper (p.w.)Karremanstraat 141769257136v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101775258207v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Hofstraat 141778259109r
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Heiligeweg 161782260208r
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Heiligeweg 181782260208r
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 171784261198v
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Karremanstraat 101794264165v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 831766256177v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)koper huisDroogstraat 11771257229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ177225834v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sicce Bentes IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Hoogstraat 271794264166v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybrouwer en koopman (mr. -)verkoper Lanen 5179226410r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valckbrouwer en koopman (mr. -)koper grondpacht van 25-00-00 CGten zuiden van Harlingen1668239165v
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzeebrouwer en makelaar (mr. -)verkoper Brouwersstraat 22175625412v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx brouwer en smid (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 171640234105r
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaarkoper 5 pm land (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes brouwer en tichelaaraanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsenten oosten van Harlingen1659237219v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaargeniaarde koper Heiligeweg 46een_achter1662238159r
FEDDES, PIETER Pytter Feddes brouwer en wijdschipper (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 56west1686242149v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 161701244110r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
ALLES, JAN Jan Alles brouwersgezelkoper huisSpinstraat 111702244181v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezelverkoper Rapenburg NZ1721246104r
HARMENS, JAN Jan Harmens brouwersknechtkoper huis voorste gedeelteRozengracht 321784261223r
HARMENS, JAN Jan Harmens brouwersknechtverkoper Rozengracht 28179726541r
HARMENS, KLAAS Klaas Harmens , c.u.brouwersknechthuurder Nieuwstraat 34179826586v
RINTJES, LIEUWE Lieuwe Rintjes brouwersknechtverkoper Kerkpoortstraat 121779259170r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwersknechtgeniaarde koper Hondenstraat 71705244291r
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknechtverkoper Fabrieksstraat OZ1676240227v
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes brouwersknechtkoper huisBildtstraat 31784261135r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknechtkoper huisKarremanstraat 61771257208r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknechtverkoper Karremanstraat 61784261153v
, BEREND Berend Oorthuisbrouwersknechtgeniaarde koper Brouwersstraat 1b1788262240v
, GEERTJE Geertie brouwsternaastligger ten zuiden Rommelhaven 28163723435r
, GEERTJEde brouwerij van Geertie brouwsternaastligger Schoolsteeg WZ1641234148r
, HINKE Hincke brouwsternaastligger ten oosten Noordijs OZ1659237190v
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerryts* brouwsternaastligger ten oosten Schritsen 62168424229v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts brouwsterkoper huisNoordijs OZ1683241245v
, JAKOB Jacob brugmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ1677240264r
DOEKELES, MICHIEL Michiel Doeckles brugmankoper huis met uitgang op de ZoutslootNoorderhaven 2716992445v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens brugmanverkoper Noorderhaven 71738249291r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjes brugmanverkoper Nieuwstraat 52173124858v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitzens brugmangeniaarde koper Gardenierstraat 101738249226v
BRUIN, PIETER JAKOBS Pytter Jacobs Bruinbrugmankoper door niaar huisGardenierstraat 101738249226v
LUITJENS, RINNERTwijlen Rinnert Luitjens brugman (oud -)verkoper Moriaanstraat 4176025543r
JANS, TJALLING Tjalling Jansen brugman (oud -)geniaarde koper Voorstraat 7a-west1762255149r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrugverkoper Noorderhaven 3180826883r
JANS, SIBBELE Sibble Jansen brugsluiterverkoper Noorderhaven 13168124134va