Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

illustratie resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
KLASES, KLAASbewoner Claes Claesen baantjernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r0
KLASES, KLAASbewoner Claes Claesen baantjernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r0
KLASES, KLAASbewoner Claes Claesen baantjernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r0
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r0
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r0
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r0
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerbewoner Zoutsloot 211784261158v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerbewoner Zoutsloot 211784261158v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerbewoner Zoutsloot 211784261158v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerverkoper Zoutsloot 211784261158v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerverkoper Zoutsloot 211784261158v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjerverkoper Zoutsloot 211784261158v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjerkoper woningBargebuurtspoortje 21751252125v0
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjerkoper woningBargebuurtspoortje 21751252125v0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjerkoper huisPoortje 71747251166v0
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjerkoper huisPoortje 71747251166v0
, FOPPE Foppe baantjerhuurder achterkamer Schoolstraat 21763255182v0
, FOPPE Foppe baantjerhuurder achterkamer Schoolstraat 2zuidoost1763255182v0
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems baantjerkoper woningNoordergrachtswal1742250238r0
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems baantjerkoper woningNoordergrachtswal1742250238r0
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes baantjerkoper woningBildtpoort (gebied)1803266216r0
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes baantjerkoper woningBildtpoort (gebied)1803266216r0
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Achterstraat ZZ1680241120v0
, JAN Jan baantjernaastligger ten zuiden Karremanstraat1696243198r0
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Achterstraat 151685242100r0
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Achterstraat 15170924585r0
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Karremanstraat1710245120r0
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds , vrijgezelbaantjerkoper woning of kamerSint Odolphisteeg 161704244245r0
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds , vrijgezelbaantjerkoper woning of kamerSint Odolphisteeg 161704244245r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjerverkoper Karremanstraat 81778259155r0
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjerverkoper Karremanstraat 81778259155r0
RINTJES, KLAAS Klaas Rintjes baantjerkoper plek ledige grondAchterstraat 11181026966r0
RINTJES, KLAAS Klaas Rintjes baantjerkoper plek ledige grondAchterstraat 11181026966r0
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjerverkoper Bildtpoort (gebied)1794264199v0
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjerverkoper Bildtpoort (gebied)1794264199v0
WIEBRENS, LUITJEN Luittje Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r0
WIEBRENS, LUITJEN Luittje Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r0
JANS, PIETERwijlen Pyter Jansen baantjerverkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r0
JANS, PIETERwijlen Pyter Jansen baantjerverkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r0
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs baantjerkoper huisZoutsloot 251798265104r0
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs baantjerkoper huisZoutsloot 251798265104r0
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens baantjerkoper (of 50 gg)Liemendijk168424256v0
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens baantjerkoper (of 50 gg)Liemendijk168424256v0
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjerkoper Achterstraat 11177225816r0
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjerkoper Achterstraat 11177225816r0
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r0
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens baantjergeniaarde koper Noorderhoofd 31778259121r0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visserbaantjerverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visserbaantjerverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknechtkoper huisKarremanstraat 191782260285r0
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknechtkoper huisKarremanstraat 191782260285r0
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaillieu en rentmeester op de vrije heerlijkheyd Ameland (substituut -)verkoper Hofstraat 17west1770257168v0
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 131790263211v0
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 151790263211v0
TEEDES, JOUKEwijlen Joucke Tades bakenmeesterverkoper Vijverstraat NZ162723229r0
TEEDES, JOUKEwijlen Joucke Tades bakenmeesterverkoper Vijverstraat NZ162723229r0
DROGENHAM, wijlen Drogenhambakenmeesterkoper Kerkpoortstraat 2173124823v0
DROGENHAM, EVERT wijlen Everhard Drogenhambakenmeesterverkoper Kerkpoortstraat 21733248250v0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakernaastligger ten westen Zoutsloot 431686242158v0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakernaastligger ten westen Zoutsloot 431686242158v0
DOUWES, de erfgenamen van wijlen Douwes bakkernaastligger ten oosten Lanen 56164923676v0
DOUWES, de erfgenamen van wijlen Douwes bakkernaastligger ten oosten Lanen 56164923676v0
DOUWES, de erfgenamen van wijlen Douwes bakkernaastligger ten oosten Lanen 56164923676v0
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29west161122962v0
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29west161122962v0
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29oost161122963r0
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29oost161122963r0
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v0
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v0
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v0
, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede bakkernaastligger ten oosten Lanen 561676240216r0
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkerkoper huis en ledige plaats daarachter en de bakgereedschappenZuiderstraat ZZ1627231164v0
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkerkoper huis en ledige plaats daarachter en de bakgereedschappenZuiderstraat ZZ1627231164v0
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1645235168r0
GERRITS, AREND Aern Gerryts bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1645235168r0
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakkerverkoper Lammert Warndersteeg161723068r0
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakkerverkoper Lammert Warndersteeg161723068r0
, AREND Aernt bakkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 441641234138r0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten oosten Weverstraat NZ163323385v0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten oosten Weverstraat NZ163323385v0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost164923659v0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost164923659v0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west163623412v0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west163623412v0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 6west163623412v0
GERRITS, AREND Aernt Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 6west163623412v0
GERRITS, AREND Aernt Gerryts bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1311644235102r0
GERRITS, AREND Aernt Gerryts bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1311644235102r0
WARNERS, AREND Aernt Warners bakkerkoper huisHoogstraat 32164323546v0
WARNERS, AREND Aernt Warners bakkerkoper huisHoogstraat 32164323546v0
IETES, AGE Age Yttes bakkerkoper provisioneel kamerMolenpad 6168324168ra0
IETES, AGE Age Yttes bakkerkoper provisioneel kamerMolenpad 6168324168ra0
IETES, AGE Age Yttes bakkernaastligger ten zuiden Molenpad 6168324168ra0
IETES, AGE Age Yttes bakkernaastligger ten zuiden Molenpad 6168324168ra0
, ALBERTde kamer van Albert bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1692242405r0
, ALBERT Albert bakkernaastligger ten westen Lanen 281635233167r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 24162723216r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 24162723216r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231166r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231166r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231172r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231172r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 241619230191r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 241619230191r0
JANS, ALBERT Albert Janssen bakkernaastligger ten westen Lanen 281615229273r0
JANS, ALBERT Albert Janssen bakkernaastligger ten westen Lanen 281615229273r0
JANS, ALBERT Albert Janssen bakkernaastligger ten westen Schritsen 191615229273r0
JANS, ALBERT Albert Janssen bakkernaastligger ten westen Schritsen 191615229273r0
WIEMERS, ALBERT Albert Wymers bakkerkoper van 1/3 huis genaamd de MorgensterLanen 83oostde Morgenster1800265214v0
WIEMERS, ALBERT Albert Wymers bakkerkoper van 1/3 huis genaamd de MorgensterLanen 83oostde Morgenster1800265214v0
, ALLERT Allert , c.s.bakkernaastligger ten westen Vijverstraat 91699243398v0
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakkerkoper Zuiderhaven ZZ169424386r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakkerkoper Zuiderhaven ZZ169424386r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakkerkoper Zuiderhaven ZZ169424386r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen , c.u.bakkerbewoner Brouwersstraat 281703244202r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen , c.u.bakkerbewoner Brouwersstraat 281703244202r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen , c.u.bakkerbewoner Brouwersstraat 281703244202r0
KLASES, ALLERTandere kamers o.a. van Allert Clasens* bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1695243167r0
KLASES, ALLERTandere kamers o.a. van Allert Clasens* bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1695243167r0
KLASES, ALLERTandere kamers o.a. van Allert Clasens* bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1695243167r0
SJOERDS, ALLERT Allert Sioerdts bakkerverkoper q.q. Zuiderstraat161723059r0
SJOERDS, ALLERT Allert Sioerdts bakkerverkoper q.q. Zuiderstraat161723059r0
SJOERDS, ALLERTde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Allert Siuerdts bakkerverkoper Noorderhaven ZZ162423134r0
SJOERDS, ALLERTde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Allert Siuerdts bakkerverkoper Noorderhaven ZZ162423134r0
RUURDS, ANDRIES Anderys Ruerds bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35176425661v0
RUURDS, ANDRIES Anderys Ruerds bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35176425661v0
SIPKES, ANNEhet sterfhuis van wijlen Anne Sipkes , c.u.bakkerverkoper Zuiderstraat 19166923941ra0
SIPKES, ANNEhet sterfhuis van wijlen Anne Sipkes , c.u.bakkerverkoper Zuiderstraat 19166923941ra0
GERRITS, AREND Arent Gerrits bakkerafgewezen niaarnemer ratione proximitatis Grote Kerkstraat 31west163323399v0
GERRITS, AREND Arent Gerrits bakkerafgewezen niaarnemer ratione proximitatis Grote Kerkstraat 31west163323399v0
GERRITS, AREND Arent Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west163323399v0
GERRITS, AREND Arent Gerrits* bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west163323399v0
GERRITS, AREND Arent Gerryts bakkerkoper 3/4 huis ([staat: elk part voor 61-14-00 GG)Grote Kerkstraat 31midden1623230362v0
GERRITS, AREND Arent Gerryts bakkerkoper 3/4 huis ([staat: elk part voor 61-14-00 GG)Grote Kerkstraat 31midden1623230362v0
GERRITS, AREND Arent Gerryts , c.u.bakkereigenaar van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1623230362v0
GERRITS, AREND Arent Gerryts , c.u.bakkereigenaar van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1623230362v0
GERRITS, AREND Arent Gerryts bakkerverkoper Zuiderstraat NZ1635233169v0
GERRITS, AREND Arent Gerryts bakkerverkoper Zuiderstraat NZ1635233169v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens bakkerhuurder voor 8 jaren Voorstraat 681599228173r0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens bakkerhuurder voor 8 jaren Voorstraat 681599228173r0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens bakkerhuurder voor 8 jaren Voorstraat 681599228173r0
KLASES, ARJEN Ariaen Claeses bakkerkoper huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats daarachterVoorstraat 67161623035r0
KLASES, ARJEN Ariaen Claeses bakkerkoper huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats daarachterVoorstraat 67161623035r0
KLASES, ARJEN Ariaen Claeses bakkerkoper huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats daarachterVoorstraat 67161623035r0
KLASES, ARJEN Ariaen Claessen bakkerverkoper q.q. Noorderhaven 49163323378v0
KLASES, ARJEN Ariaen Claessen bakkerverkoper q.q. Noorderhaven 49163323378v0
KLASES, ARJEN Ariaen Claessen bakkerverkoper q.q. Noorderhaven 49163323378v0
, ARJEN Ariaen Corneliss bakkerkoper huisHeiligeweg 66161623037r0
KLASES, ARJEN Arian Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat 41624230389r0
KLASES, ARJEN Arian Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat 41624230389r0
KLASES, ARJEN Arian Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat 41624230389r0
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v0
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v0
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v0
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerkoper huisHeiligeweg 261652236191v0
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerkoper huisHeiligeweg 261652236191v0
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerverkoper Heiligeweg 261653236223v0
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerverkoper Heiligeweg 261653236223v0
KLASES, ARJEN Arien Clasen bakkerverkoper Voorstraat 711630232157r0
KLASES, ARJEN Arien Clasen bakkerverkoper Voorstraat 711630232157r0
KLASES, ARJEN Arien Clasen bakkerverkoper Voorstraat 711630232157r0
KLASES, ARJENde crediteuren van wijlen Arien Clases bakkerverkoper Voorstraat 671641234135v0
KLASES, ARJENde crediteuren van wijlen Arien Clases bakkerverkoper Voorstraat 671641234135v0
KLASES, ARJENde crediteuren van wijlen Arien Clases bakkerverkoper Voorstraat 671641234135v0
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 641620230228v0
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 641620230228v0
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 641620230228v0
WATSES, ARJEN Arien Watses bakkernaastligger ten oosten Hofstraat 161658237170ar0
WATSES, ARJEN Arien Watses bakkernaastligger ten oosten Hofstraat 161658237170ar0
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakkerverkoper Rozenstraat 2166023829r0
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakkerverkoper Rozenstraat 2166023829r0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Noorderhaven 1051657237263v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Noorderhaven 1051657237263v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Droogstraat 181657237263v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Droogstraat 181657237263v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Karremanstraat 301657237263v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Karremanstraat 301657237263v0
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v0
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v0
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v0
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64161723064r0
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64161723064r0
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64161723064r0
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakkerkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v0
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakkerkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411688242223r0
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411688242223r0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakkerverkoper Peterseliestraat ZZ170924585v0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakkerverkoper Peterseliestraat ZZ170924585v0
JANS, AUKEde weduwe van wijlen Auke Jansen bakkerverpachter grond Voorstraat 581729247276r0
JANS, AUKEde weduwe van wijlen Auke Jansen bakkerverpachter grond Voorstraat 581729247276r0
JANS, AUKEhet huis de Pelicaen van Auke Jansen bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 39de Pelikaan1706244324av0
JANS, AUKEhet huis de Pelicaen van Auke Jansen bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 39de Pelikaan1706244324av0
ROBIJNS, AUKEkoopman Auke Robijns , c.u.bakkerverpachter grond Voorstraat 56oost1721246105v0
ROBIJNS, AUKEkoopman Auke Robijns , c.u.bakkerverpachter grond Voorstraat 56oost1721246105v0
ALBERTS, Bartl Alberts bakkergeniaarde koper Voorstraat 11west163923477r0
ALBERTS, Bartl Alberts bakkergeniaarde koper Voorstraat 11west163923477r0
ALBERTS, Bartl Alberts bakkergeniaarde koper Voorstraat 11west163923477r0
, BOUDEWIJN Boldewijn bakkernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161630232144v0
, BOUDEWIJN Boldewijn bakkernaastligger ten oosten Zuiderstraat1629232116v0
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakkernaastligger onbekend ZZ164323558v0
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakkernaastligger onbekend ZZ164323558v0
, BOTJE Botte bakkernaastligger ten zuiden Droogstraat 18171924637r0
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakkerverkoper Scheerstraat 11806267266v0
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakkerverkoper Scheerstraat 11806267266v0
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakkerverkoper Scheerstraat 11806267266v0
, BOUWEde weduwe van wijlen Bouwen bakkerverpachter grond Brouwersstraat159722825v0
ABELS, BROERwijlen Broer Ables bakkerverkoper Kerkpoortstraat 5916652393va0
ABELS, BROERwijlen Broer Ables bakkerverkoper Kerkpoortstraat 5916652393va0
ABELS, BROERwijlen Broer Ables bakkerverkoper Kerkpoortstraat 5916652393va0
, BROER Broer Aebelus , c.u.bakkerkoper huisKerkpoortstraat 591661238111r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1647235243r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1647235243r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1647235243r0
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes bakkerkoper van 1/2 Vismarkt 1166623944r0
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes bakkerkoper van 1/2 Vismarkt 1166623944r0
, KLAAS Claes bakkerkoper kamerKerkpoortstraat NZ166123892v0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakkerkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281703244202r0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakkerkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281703244202r0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakkerkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281703244202r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Noordees (gebied)1600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkercrediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 11600228191r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkerverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkerverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakkerverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1599228183r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkerverpachter grond Voorstraat 731601228241r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkerverpachter grond Voorstraat 731601228241r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkerverpachter grond Voorstraat 731601228241r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkernaastligger ten westen Voorstraat 731601228241r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkernaastligger ten westen Voorstraat 731601228241r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens , c.socbakkernaastligger ten westen Voorstraat 731601228241r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.bakkerkoper huisRommelhaven 28163723435r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.bakkerkoper huisRommelhaven 28163723435r0
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.bakkerkoper huisRommelhaven 28163723435r0
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten noorden Rozengracht 17164323557r0
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten noorden Rozengracht 17164323557r0
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten noorden Rozengracht 17164323557r0
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422354r0
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422354r0
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422354r0
KLASES, KLAAS Claes Claessen , vrijgezelbakkergeniaarde koper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v0
KLASES, KLAAS Claes Claessen , vrijgezelbakkergeniaarde koper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v0
KLASES, KLAAS Claes Claessen , vrijgezelbakkergeniaarde koper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v0
KLASES, KLAASde (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezelbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v0
KLASES, KLAASde (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezelbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v0
KLASES, KLAASde (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezelbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v0
KLASES, KLAASwijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r0
KLASES, KLAASwijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r0
KLASES, KLAASwijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 891619230157r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 891619230157r0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 891619230157r0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerkoper huis daert Blauw Schaap uutsteecktLanen 89het Blauwe Schaap1614229187v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerkoper huis daert Blauw Schaap uutsteecktLanen 89het Blauwe Schaap1614229187v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerkoper huis daert Blauw Schaap uutsteecktLanen 89het Blauwe Schaap1614229187v0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v0
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38162423113v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38162423113v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerhuurder Voorstraat 17west161623021r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerhuurder Voorstraat 17west161623021r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huisVijver 21659237205v0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huisVijver 21659237205v0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huis daer Bijllevelt uythanghtNoorderhaven 114Bijleveld16552372r0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huis daer Bijllevelt uythanghtNoorderhaven 114Bijleveld16552372r0
SAPES, KLAAS Claes Saves bakkerverkoper Lanen ZZ161122940v0
SAPES, KLAAS Claes Saves bakkerverkoper Lanen ZZ161122940v0
SIEMENS, KLAAS Claes Symens bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 161759254188v0
SIEMENS, KLAAS Claes Symens bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 161759254188v0
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis bakkerverkoper q.q. Lanen 76161122966r0
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis bakkerverkoper q.q. Lanen 76161122966r0
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 341601228259v0
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 341601228259v0
TJEERDS, KLAAS Claes Tieerdts bakkerverkoper q.q. Voorstraat 591668239172v0
TJEERDS, KLAAS Claes Tieerdts bakkerverkoper q.q. Voorstraat 591668239172v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper plaats ca. 15 voet langRozengracht NZ1645235163v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper plaats ca. 15 voet langRozengracht NZ1645235163v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Rozenstraat1646235230v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Rozenstraat1646235230v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Sint Jacobstraat 716362341v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Sint Jacobstraat 716362341v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper huis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachterRozengracht 231644235149r0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerkoper huis met wip en putstoel er voor, loods en een ledige plaats erachterRozengracht 231644235149r0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 13167224092r0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 13167224092r0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverpachter grond Klaverbladstraat 21658237173v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverpachter grond Klaverbladstraat 21658237173v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Klaverbladstraat 21658237173v0
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakkerverkoper Klaverbladstraat 21658237173v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v0
, KORNELIS Cornelis bakkernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)164423599r0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.bakkerverkoper Rozengracht 7west1650236110v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.bakkerverkoper Rozengracht 7west1650236110v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.bakkerverkoper Rozengracht 7west1650236110v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v0
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v0
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u.bakkerkoper 1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorendeNoorderhaven 107de Valck164323565r0
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u.bakkerkoper 1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorendeNoorderhaven 107de Valck164323565r0
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u.bakkerkoper 1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorendeNoorderhaven 107de Valck164323565r0
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431644235109r0
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431644235109r0
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431644235109r0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 56west_voor1601228272v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 56west_voor1601228272v0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 48162823259r0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 48162823259r0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkerverkoper Heiligeweg 48162823259r0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkerverkoper Heiligeweg 48162823259r0
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141641234161r0
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141641234161r0
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141646235206v0
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141646235206v0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerverkoper Noorderhaven 57oost166123875v0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerverkoper Noorderhaven 57oost166123875v0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerhuurder (p.j.)Franekereind 2716922432va0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerhuurder (p.j.)Franekereind 2716922432va0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 3516942434ra0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 3516942434ra0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakkerhuurder ten zuiden van Harlingen16782412ra0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakkerhuurder ten zuiden van Harlingen16782412ra0
SIKKES, wijlen Crijne Sickes bakkerverkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r0
SIKKES, wijlen Crijne Sickes bakkerverkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels* bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1646235236r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels* bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1646235236r0
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels* bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1646235236r0
JANS, DIRK Dierck Jansen bakkernaastligger ten westen Herenwaltje1600228198r0
JANS, DIRK Dierck Jansen bakkernaastligger ten westen Herenwaltje1600228198r0
, DIRK Dirck bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 191682241202v0
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis bakkerverkoper Noorderhaven 4165523754r0
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis bakkerverkoper Noorderhaven 4165523754r0
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis bakkerverkoper Noorderhaven 4165523754r0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakkerkoper huis en houtstekNoorderhaven 4164223530r0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakkerkoper huis en houtstekNoorderhaven 4164223530r0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakkerkoper huis en houtstekNoorderhaven 4164223530r0
JAKOBS, DIRKals bewoner Dirck Jacobs* bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r0
JAKOBS, DIRKals bewoner Dirck Jacobs* bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r0
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakkerverkoper Droogstraat167924148r0
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakkerverkoper Droogstraat167924148r0
JAKOBS, DIRKals huurder Dirck Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v0
JAKOBS, DIRKals huurder Dirck Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v0
JANS, DIRK Dirck Jansen bakkernaastligger Noorderhaven 34159822883r0
JANS, DIRK Dirck Jansen bakkernaastligger Noorderhaven 34159822883r0
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts bakkerverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11162723218v0
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts bakkerverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11162723218v0
SIEMENS, DIRK Dirck Simens bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 1051620230221r0
SIEMENS, DIRK Dirck Simens bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 1051620230221r0
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakkerverkoper Noorderhaven 35west168424227v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakkerverkoper Noorderhaven 35west168424227v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakkerverkoper Noorderhaven 35west168424227v0
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Dirk Dirxen bakkereigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Dirk Dirxen bakkereigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Dirk Dirxen bakkereigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 15180426732r0
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 15180426732r0
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 17180426732r0
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 17180426732r0
SJOERDS, DIRK Dirks Sjoerdts , c.u.bakkerkoper kamer en zomerkeuken met een kelderRommelhaven 8een_achter166623939v0
SJOERDS, DIRK Dirks Sjoerdts , c.u.bakkerkoper kamer en zomerkeuken met een kelderRommelhaven 8een_achter166623939v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 cgFranekereind 131673240128v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 cgFranekereind 131673240128v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 cgFranekereind 131673240128v0
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v0
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v0
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenFranekereind 241619230165v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenFranekereind 241619230165v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenFranekereind 241619230165v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenZoutstraat 31619230165v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenZoutstraat 31619230165v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenZoutstraat 31619230165v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Franekereind 241619230166v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Franekereind 241619230166v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Franekereind 241619230166v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Zoutstraat 31619230166v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Zoutstraat 31619230166v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Zoutstraat 31619230166v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61620230239v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61620230239v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61620230239v0
BRANDS, DOEDEde koper Doede Brants , c.u.bakkernaastligger ten westen Voorstraat 61620230239v0
BRANDS, DOEDEde koper Doede Brants , c.u.bakkernaastligger ten westen Voorstraat 61620230239v0
BRANDS, DOEDEde koper Doede Brants , c.u.bakkernaastligger ten westen Voorstraat 61620230239v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61629232105v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61629232105v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61629232105v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.bakkereigenaar van 3/4 Voorstraat 61629232105v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.bakkereigenaar van 3/4 Voorstraat 61629232105v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.bakkereigenaar van 3/4 Voorstraat 61629232105v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper dwarshuisVoorstraat 41619230151v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper dwarshuisVoorstraat 41619230151v0
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper dwarshuisVoorstraat 41619230151v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakkerverkoper Rapenburgermolen 1167924149v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakkerverkoper Rapenburgermolen 1167924149v0
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendriks bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 82achter169924422r0
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendriks bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 82achter169924422r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks , c.s.bakkerkoper dwarshuis met een ledige plaats ten oosten en zuidenRapenburgermolen 11664238221v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks , c.s.bakkerkoper dwarshuis met een ledige plaats ten oosten en zuidenRapenburgermolen 11664238221v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsOosterbolwerk 21664238229v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsOosterbolwerk 21664238229v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeOosterbolwerk 2tuin1664238221r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeOosterbolwerk 2tuin1664238221r0
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 27noord17072457v0
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 27noord17072457v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalOosterbolwerk 2tuin167024030r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalOosterbolwerk 2tuin167024030r0
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024030r0
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024030r0
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024018r0
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin167024018r0
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024018r0
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden Oosterbolwerk 2tuin167024018r0
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten noorden Rapenburg 151675240195r0
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten noorden Rapenburg 151675240195r0
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het pakhuis van Doede Hendrix bakkereigenaar perceel Kruisstraat 6oost1674240135r0
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het pakhuis van Doede Hendrix bakkereigenaar perceel Kruisstraat 6oost1674240135r0
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 821695243166r0
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 821695243166r0
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Voorstraat 86170024480v0
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Voorstraat 86170024480v0
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakkerverkoper Rapenburg1729247258r0
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakkerverkoper Rapenburg1729247258r0
, DOOITSE Doitsen bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 341706244320r0
, DOOITSE Dooitse bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat1691242362r0
ALBERTS, DOUWE Douue Alberts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141621230267v0
ALBERTS, DOUWE Douue Alberts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141621230267v0
ALBERTS, DOUWE Douue Alberts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141621230267v0
ALLERTS, DOUWEwijlen Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 12163123320v0
ALLERTS, DOUWEwijlen Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 12163123320v0
ALLERTS, DOUWEwijlen Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 12163123320v0
ALLERTS, DOUWE Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 221613229152r0
ALLERTS, DOUWE Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 221613229152r0
ALLERTS, DOUWE Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 221613229152r0
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 261631232174v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 261631232174v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 261631232174v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisHeiligeweg 361631232174v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisHeiligeweg 361631232174v0
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisHeiligeweg 361631232174v0
ALLERTS, DOUWEhet huis van de weduwe van wijlen Douwe Allardts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 1416362343r0
ALLERTS, DOUWEhet huis van de weduwe van wijlen Douwe Allardts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 1416362343r0
ALLERTS, DOUWEhet huis van de weduwe van wijlen Douwe Allardts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 1416362343r0
ALLERTS, DOUWEhet huis van Douwe Allerts bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 281626231133v0
ALLERTS, DOUWEhet huis van Douwe Allerts bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 281626231133v0
ALLERTS, DOUWEhet huis van Douwe Allerts bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 281626231133v0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts bakkerkoper huisBildtstraat 12161222972v0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts bakkerkoper huisBildtstraat 12161222972v0
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts bakkerkoper huisBildtstraat 12161222972v0
, DOOITSEhet huis van Doytze bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 341715245232r0
, EEDEde weduwe van wijlen Ede bakkernaastligger ten noorden Schritsen 47165523713v0
, EDGER Edsger bakkerhuurder Noorderhaven 101782260273r0
, EDGER Edsger bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 101782260273r0
, FEIKE Feicke bakkerverkoper Rommelhaven 61651236156v0
KORNELIS, FOKKE Focke Cornelis bakkerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 61703244210r0
KORNELIS, FOKKE Focke Cornelis bakkerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 61703244210r0
KORNELIS, FOKKE Focke Cornelis bakkerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 61703244210r0
OFFES, FOPPEgrondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftes bakkereigenaar perceel Lanen 26170824553r1
OFFES, FOPPEgrondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftes bakkereigenaar perceel Lanen 26170824553r1
, FRANSals huurder Frans bakkernaastligger ten westen Hoogstraat1691242362r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx bakkerverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx bakkerverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r0
DIRKS, FRANS Frans Dircx bakkerverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r0
, FREERK Freerck bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 101630232163r0
, FREERK Freerck bakkernaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163323394r0
FREERKS, FREERK Freerck Freecks bakkernaastligger ten oosten Brouwersstraat 8achter1613229146r0
FREERKS, FREERK Freerck Freecks bakkernaastligger ten oosten Brouwersstraat 8achter1613229146r0
, FREERK Freerck Freecrks bakkerverkoper Schoolsteeg WZ163123318v0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41618230129r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41618230129r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkerkoper huis met een vrije steeg ten zuiden daaraan langs gelegen ([staat: 100 dalers a 30 stuivers])Schoolsteeg WZ162523173v0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkerkoper huis met een vrije steeg ten zuiden daaraan langs gelegen ([staat: 100 dalers a 30 stuivers])Schoolsteeg WZ162523173v0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230348r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230348r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41629232103r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41629232103r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230356r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230356r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 501631232185r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 501631232185r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230345r0
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230345r0
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakkernaastligger ten westen onbekend1641234133r0
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakkernaastligger ten westen onbekend1641234133r0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakkernaastligger ten westen Rommelhaven 281695243128v0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakkernaastligger ten westen Rommelhaven 281695243128v0
, GEERT Geert bakkernaastligger ten noorden Harmen Honingmanssteeg1631232180r0
, GEERT Geert bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat1653236242v0
JANS, GEERTplaats van Geert Jans bakkernaastligger ten oosten Hofstraat1630232137v0
JANS, GEERTplaats van Geert Jans bakkernaastligger ten oosten Hofstraat1630232137v0
JANS, GEERT Geert Jans bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 321614229229v0
JANS, GEERT Geert Jans bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 321614229229v0
JANS, GEERT Geert Jans bakkerkoper Rozengracht 27162723210v0
JANS, GEERT Geert Jans bakkerkoper Rozengracht 27162723210v0
JANS, GEERT Geert Jans bakkerkoper 2/14 huisGrote Kerkstraat 26161723098r0
JANS, GEERT Geert Jans bakkerkoper 2/14 huisGrote Kerkstraat 26161723098r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1621230264r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1621230264r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11621230264r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11621230264r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1620230253r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1620230253r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11620230253r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11620230253r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkerkoper ledige plaats recht achter zijn huisGrote Kerkstraat161723085r0
JANS, GEERT Geert Jansen bakkerkoper ledige plaats recht achter zijn huisGrote Kerkstraat161723085r0
JANS, GEERTde proclamant Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat161723085r0
JANS, GEERTde proclamant Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat161723085r0
, GERBENkinderen van Gerben bakkernaastligger ten westen Rommelhaven 161766256191r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen , c.s.bakkernaastligger ten oosten Achterstraat 7175025294v0
JANS, GERBEN Gerben Jansen , c.s.bakkernaastligger ten oosten Achterstraat 7175025294v0
JANS, GERLOFde weduwe van wijlen Gerlof Jansen* bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 9617882635r0
JANS, GERLOFde weduwe van wijlen Gerlof Jansen* bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 9617882635r0
JANS, GERLOFde weduwe van wijlen Gerlof Jansen* bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 9617882635r0
JANS, GERLOFde weduwe van wijlen Gerlof Jansen* bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 9617882635r0
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakkernaastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1698243339r0
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakkernaastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1698243339r0
, GERRIT Gerrit bakkernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Heiligeweg 11164323571r0
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis bakkerkoper huis waar de Drie Weyten Bollen uithangenHoogstraat 28de Drie Weyten Bollen164323540r0
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis bakkerkoper huis waar de Drie Weyten Bollen uithangenHoogstraat 28de Drie Weyten Bollen164323540r0
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis bakkerkoper huis waar de Drie Weyten Bollen uithangenHoogstraat 28de Drie Weyten Bollen164323540r0
HARMENS, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Harmens bakkererflater Noorderhaven 114173124855r0
HARMENS, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Harmens bakkererflater Noorderhaven 114173124855r0
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters bakkerbewoner Voorstraat 511602228300r0
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters bakkerbewoner Voorstraat 511602228300r0
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 971612229120r0
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 971612229120r0
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 971612229120r0
KLASES, GERRIT Gerryt Clasen bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 141635233167r0
KLASES, GERRIT Gerryt Clasen bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 141635233167r0
KLASES, GERRIT Gerryt Clasen bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 141635233167r0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v0
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v0
, GIJSBERTals huurder Gijsbert bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551692242380v0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter1695243130r0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter1695243130r0
LAMMERTS, HANShet huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51167524025ra0
LAMMERTS, HANShet huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51167524025ra0
LAMMERTS, HANShet huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511676240230v0
LAMMERTS, HANShet huis van Hans Lammerts bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511676240230v0
, HARMEN Harmen bakkernaastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid161122936r0
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , n.u.bakkernaastligger ten oosten Bildtstraat 31695243122r0
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , n.u.bakkernaastligger ten oosten Bildtstraat 31695243122r0
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens bakkerkoper huisBildtstraat 121680241111v0
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens bakkerkoper huisBildtstraat 121680241111v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverwandelaar Romastraat 31161122921r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverwandelaar Romastraat 31161122921r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230203v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230203v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ1622230323r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ1622230323r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230247v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230247v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 561615229241v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 561615229241v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581615229241v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581615229241v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Heiligeweg 21615229254r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Heiligeweg 21615229254r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkeraanhandelaar kamer met ledige plaatsBoth Apothekerstraat OZ161122920v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkeraanhandelaar kamer met ledige plaatsBoth Apothekerstraat OZ161122920v0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Heiligeweg 21613229154r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverkoper Heiligeweg 21613229154r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakkerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakkerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v0
JANS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Jansen bakkernaastligger ten westen Schritsen 41711245143r0
JANS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Jansen bakkernaastligger ten westen Schritsen 41711245143r0
, HENDRIK Hendrick Coenraerdts bakkerkoper huisKerkpoortstraat 291644235150v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerkoper kamerGardenierstraat16112298v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerkoper kamerGardenierstraat16112298v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerverkoper Lombardspijp1631232171r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerverkoper Lombardspijp1631232171r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerverwandelaar Gardenierstraat161222975v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerverwandelaar Gardenierstraat161222975v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkeraanhandelaar huisKarremanstraat 23161222976r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkeraanhandelaar huisKarremanstraat 23161222976r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakkerverkoper Karremanstraat 251621230270v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakkerverkoper Karremanstraat 251621230270v0
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrens bakkerkoper huis met de halve eigendom van de steeg ten westenHoogstraat 34162823265v0
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wibrens bakkerkoper huis met de halve eigendom van de steeg ten westenHoogstraat 34162823265v0
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrick Wigbolts bakkerverkoper q.q. Lanen 24162723216r0
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrick Wigbolts bakkerverkoper q.q. Lanen 24162723216r0
, HENDRIK Hendrik bakkerhuurder Karremanstraat 28zuid163823451r0
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r0
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r0
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r0
HENDRIKS, HENDRIKgrondpacht uit het huis van Hendrik Hendriks bakkereigenaar perceel Grote Kerkstraat 16162423128r0
HENDRIKS, HENDRIKgrondpacht uit het huis van Hendrik Hendriks bakkereigenaar perceel Grote Kerkstraat 16162423128r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen bakkerkoper huisKleine Kerkstraat 11646235220r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen bakkerkoper huisKleine Kerkstraat 11646235220r0
, HINNEde weduwe van wijlen Henne bakkernaastligger ten zuiden Voorstraat 761703244211r0
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u.bakkerkoper huisZoutsloot 41166723973v0
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u.bakkerkoper huisZoutsloot 41166723973v0
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u.bakkerkoper huisBildtstraat 10166723973v0
WILLEMS, HUGO Huigh Willems , c.u.bakkerkoper huisBildtstraat 10166723973v0
, IEDEals bewoner Iede bakkernaastligger ten zuiden Rommelhaven 241651236163v0
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v0
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v0
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 21687242187r0
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 21687242187r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 20173124825r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 20173124825r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 20173124825r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Droogstraat 35173124825r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Droogstraat 35173124825r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Droogstraat 35173124825r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx* bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 26achter1721246115r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx* bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 26achter1721246115r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx* bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 26achter1721246115r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freecks bakkerverkoper q.q. Rommelhaven ZZ162523138r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freecks bakkerverkoper q.q. Rommelhaven ZZ162523138r0
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r0
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkerkoper huis met kleine plaats ten zuiden, en met twee verhuurde achterkamersNieuwstraat 501621230262v0
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkerkoper huis met kleine plaats ten zuiden, en met twee verhuurde achterkamersNieuwstraat 501621230262v0
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 221620230205r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 221620230205r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181621230282r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181621230282r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freericx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181618230133r0
FREERKS, JAKOB Jacob Freericx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181618230133r0
HETTES, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Hettes bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 351723246176r0
HETTES, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Hettes bakkernaastligger ten oosten Hoogstraat 351723246176r0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101740250116v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101740250116v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101722246141v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101722246141v0
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerkoper huis en plaatsjeHoogstraat 51162623198r0
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerkoper huis en plaatsjeHoogstraat 51162623198r0
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerverkoper Hoogstraat 34162823265v0
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerverkoper Hoogstraat 34162823265v0
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r0
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakkerverkoper q.q. Zoutsloot 105166823922ra0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakkerverkoper q.q. Zoutsloot 105166823922ra0
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va0
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters bakkerkoper hof met een zomerhuis of kamerMoriaanstraat 8166523917v0
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters bakkerkoper hof met een zomerhuis of kamerMoriaanstraat 8166523917v0
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten westen Havenplein 61687242196v0
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten westen Havenplein 61687242196v0
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11686242159v0
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11686242159v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkernaastligger ten westen Achterstraat 7174925240v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkernaastligger ten westen Achterstraat 7174925240v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkerverkoper Achterstraat 7174925240v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakkerverkoper Achterstraat 7174925240v0
, JAN Jan bakkernaastligger ten oosten Franekereind 215972283v0
, JAN Jan bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r0
, JAN Jan bakkernaastligger ten oosten [staat: noorden] Franekereind 2159822875r0
, JAN Jan bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 121646235227r0
ALLERTS, JAN Jan Allerts bakkerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 381601228264v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts bakkerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 381601228264v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts bakkerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 381601228264v0
AUKES, JAN Jan Aukes bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241728247211v0
AUKES, JAN Jan Aukes bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241728247211v0
AUKES, JAN Jan Aukes bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 241728247211v0
KLASES, JAN Jan Clasen bakkerverkoper Nieuwstraat 54163123311v0
KLASES, JAN Jan Clasen bakkerverkoper Nieuwstraat 54163123311v0
KLASES, JAN Jan Clasen bakkerverkoper Nieuwstraat 54163123311v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v0
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkerverkoper Hondenstraat 5west1736249155r0
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkerverkoper Hondenstraat 5west1736249155r0
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkerverkoper Hondenstraat 5west1736249155r0
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va0
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va0
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va0
FREERKS, JAN Jan Freerx bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41689242271v0
FREERKS, JAN Jan Freerx bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41689242271v0
GERBENS, JAN Jan Gerbens bakkernaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1730247365r0
GERBENS, JAN Jan Gerbens bakkernaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1730247365r0
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper Lanen 711711245158v0
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper Lanen 711711245158v0
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper q.q. Lanen 711711245158v0
HARMENS, JAN Jan Harmens bakkerverkoper q.q. Lanen 711711245158v0
JANS, JAN Jan Jansen bakkerkoper huis daer de Dom van Uuytrecht uuythanghtNoorderhaven 44de Dom van Utrecht1647235247v0
JANS, JAN Jan Jansen bakkerkoper huis daer de Dom van Uuytrecht uuythanghtNoorderhaven 44de Dom van Utrecht1647235247v0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums bakkerbewoner Grote Bredeplaats 131621230261r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums bakkerbewoner Grote Bredeplaats 131621230261r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , voor zich en zijn kinderenbakkerverkoper Grote Bredeplaats 131621230261r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , voor zich en zijn kinderenbakkerverkoper Grote Bredeplaats 131621230261r0
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakkerverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v0
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakkerverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v0
PIETERS, JAN Jan Piters bakkerkoper huisFranekereind 341645235192r0
PIETERS, JAN Jan Piters bakkerkoper huisFranekereind 341645235192r0
PIETERS, JAN Jan Pyters bakkerverkoper Franekereind 34165523728v0
PIETERS, JAN Jan Pyters bakkerverkoper Franekereind 34165523728v0
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65163923490r0
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65163923490r0
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221642234176v0
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221642234176v0
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakkerverkoper Lanen 9west1681241133v0
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakkerverkoper Lanen 9west1681241133v0
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkerkoper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinerts, met de halve steegZoutsloot NZ162823259v0
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkerkoper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinerts, met de halve steegZoutsloot NZ162823259v0
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ162823259v0
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ162823259v0
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakkerkoper huis met bestekte plaats daarachterKarremanstraat 20162923290r0
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakkerkoper huis met bestekte plaats daarachterKarremanstraat 20162923290r0
TEUNIS, JAN Jan Toenis bakkerkoper schuurHoogstraat 17achter1644235147v0
TEUNIS, JAN Jan Toenis bakkerkoper schuurHoogstraat 17achter1644235147v0
TEUNIS, JANde schuur van Jan Tonis bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 17165623769v0
TEUNIS, JANde schuur van Jan Tonis bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 17165623769v0
TEUNIS, JAN Jan Tuenis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221646235237v0
TEUNIS, JAN Jan Tuenis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221646235237v0
TJALLINGS, JANde gezamenlijke crediteuren van Jan Tyallings bakkerverkoper Hoogstraat 221626231152r0
TJALLINGS, JANde gezamenlijke crediteuren van Jan Tyallings bakkerverkoper Hoogstraat 221626231152r0
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings* bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523158v0
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings* bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523158v0
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523153r0
TJALLINGS, JAN Jan Tyallings bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 24162523153r0
TJALLINGS, JANgrondpacht uit het huis van wijlen Jan Tyallings bakkereigenaar perceel Hoogstraat 22162823249r0
TJALLINGS, JANgrondpacht uit het huis van wijlen Jan Tyallings bakkereigenaar perceel Hoogstraat 22162823249r0
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v0
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v0
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v0
ULBES, JANde kamer van Jan Ulbes bakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakkernaastligger ten zuiden Franekereind 21714245223v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakkernaastligger ten zuiden Franekereind 21714245223v0
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 15180426732r0
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 15180426732r0
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 17180426732r0
WALINGS, JAN Jan Walings bakkerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 17180426732r0
WIEBES, JAN Jan Wybes bakkerverkoper Romastraat 116312337v0
WIEBES, JAN Jan Wybes bakkerverkoper Romastraat 116312337v0
ROMKES, JELLE Jelle Rompckes bakkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31midden1606228506r0
ROMKES, JELLE Jelle Rompckes bakkernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31midden1606228506r0
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg 8161723094v0
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg 8161723094v0
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg 10161723094v0
ROELOFS, wijlen Jepp Roeloffs bakkerverkoper Sint Odolphisteeg 10161723094v0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakkerkoper provisioneel 1/2 huis genaamd de Drie Romers, loods, plaats, put, bak en een kamer daarachterKleine Bredeplaats 19de Drie Romers167224012va0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakkerkoper provisioneel 1/2 huis genaamd de Drie Romers, loods, plaats, put, bak en een kamer daarachterKleine Bredeplaats 19de Drie Romers167224012va0
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 321635233164v0
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 321635233164v0
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 321635233164v0
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 341635233164v0
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 341635233164v0
DIRKS, JOCHEMgrondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakkereigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 341635233164v0
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens bakkerhuurder Sint Jacobstraat 8161623049v0
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens bakkerhuurder Sint Jacobstraat 8161623049v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 871758254156v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 871758254156v0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters bakkerverkoper Lanen 46161723095v0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters bakkerverkoper Lanen 46161723095v0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters bakkerkoper huisLanen 461612229119r0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters bakkerkoper huisLanen 461612229119r0
PIETERS, JOOST Joost Peters bakkerverpachter grond Zuiderhaven NZ1642234172r0
PIETERS, JOOST Joost Peters bakkerverpachter grond Zuiderhaven NZ1642234172r0
PIETERS, JOOSTde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakkerverkoper Heiligeweg 4166623911va0
PIETERS, JOOSTde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakkerverkoper Heiligeweg 4166623911va0
PIETERS, JOOST Joost Pyters bakkernaastligger ten oosten Heiligeweg 21644235122v0
PIETERS, JOOST Joost Pyters bakkernaastligger ten oosten Heiligeweg 21644235122v0
JANS, JURJEN Jurrien Jansen bakkerkoper huisNoorderhaven 61698243386v0
JANS, JURJEN Jurrien Jansen bakkerkoper huisNoorderhaven 61698243386v0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakkeraanhandelaar 1/3 huisFranekereind 141606228472r0
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakkeraanhandelaar 1/3 huisFranekereind 141606228472r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans* bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171759254243r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans* bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171759254243r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171792264354r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171792264354r0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakkernaastligger ten oosten Lanen 241755253195r0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakkernaastligger ten oosten Lanen 241755253195r0
WARNERS, LAMMERT Lammert Warnarts bakkerbruidegom 1604228419v0
WARNERS, LAMMERT Lammert Warnarts bakkerbruidegom 1604228419v0
JILLERTS, LIEUWE[als huurder] Lieuwe Jilderts* bakkernaastligger ten oosten Lanen 441701244100r0
JILLERTS, LIEUWE[als huurder] Lieuwe Jilderts* bakkernaastligger ten oosten Lanen 441701244100r0
JILLERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Jillerts bakkerverkoper Heiligeweg 61726246291v0
JILLERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Jillerts bakkerverkoper Heiligeweg 61726246291v0
LIEUWES, LIEUWE Liuue Liuues bakkerverkoper Sint Jacobstraat1634233128r0
LIEUWES, LIEUWE Liuue Liuues bakkerverkoper Sint Jacobstraat1634233128r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakkernaastligger ten westen Achterstraat 11681241151r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakkernaastligger ten westen Achterstraat 11681241151r0
, huis op de hoek vd Droogstraat van Luile bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 11658237175av0
, MARTEN Marten bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1602228318v0
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r0
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71600228190v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71600228190v0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71599228184r0
PIEBES, MARTEN Marten Pybes bakkerverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71599228184r0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakkerhuurder (p.j.)Vijver 11662238128v0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakkerhuurder (p.j.)Vijver 11662238128v0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes* bakkernaastligger ten westen Hondenstraat 13166623956r0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes* bakkernaastligger ten westen Hondenstraat 13166623956r0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes* bakkernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181667239124v0
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes* bakkernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181667239124v0
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakkerkoper pan- en estrikwerk en een huisZoutsloot 39167224076v0
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakkerkoper pan- en estrikwerk en een huisZoutsloot 39167224076v0
, MEINERT Meynert bakkernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12167524028ra0
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.bakkerverkoper Hondenstraat 91677240262r0
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.bakkerverkoper Hondenstraat 91677240262r0
JANS, MINNE Minne Jans , c.s.bakkerkoper nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de ZoutslootNoorderhaven 171667239122v0
JANS, MINNE Minne Jans , c.s.bakkerkoper nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de ZoutslootNoorderhaven 171667239122v0
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r0
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r0
JANS, MINNEhet huis het Groot Wanschapen van Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 15het Groot Wanschapen1676240231r0
JANS, MINNEhet huis het Groot Wanschapen van Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 15het Groot Wanschapen1676240231r0
KORNELIS, MINSEwijlen Minse Cornelis bakkerkoper Grote Kerkstraat 321614229229v0
KORNELIS, MINSEwijlen Minse Cornelis bakkerkoper Grote Kerkstraat 321614229229v0
KORNELIS, MINSEwijlen Minse Cornelis bakkerkoper Grote Kerkstraat 321614229229v0
KORNELIS, MINSEwijlen Mintze Cornelis bakkergeniaarde koper Gardenierstraat161723094r0
KORNELIS, MINSEwijlen Mintze Cornelis bakkergeniaarde koper Gardenierstraat161723094r0
KORNELIS, MINSEwijlen Mintze Cornelis bakkergeniaarde koper Gardenierstraat161723094r0
LUBBERTS, OTTE Otte Lubberts bakkerkoper huis en bakkerijVoorstraat 231803266256v0
LUBBERTS, OTTE Otte Lubberts bakkerkoper huis en bakkerijVoorstraat 231803266256v0
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341599228183v0
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341599228183v0
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341600228197v0
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341600228197v0
ATES, PIETER Peter Ates bakkerkoper Sint Jacobstraat 6164223536r0
ATES, PIETER Peter Ates bakkerkoper Sint Jacobstraat 6164223536r0
ATES, PIETER Peter Ates bakkerkoper Sint Jacobstraat 6164223536r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Nieuweweg 211782260175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Nieuweweg 211782260175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Nieuweweg 211782260175v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 171759254243r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 171759254243r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 171759254243r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Schoolstraat 21782260170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Schoolstraat 21782260170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Schoolstraat 21782260170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Schoolstraat 2zuidoost1782260170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Schoolstraat 2zuidoost1782260170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Schoolstraat 2zuidoost1782260170v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Nieuweweg 191782260174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Nieuweweg 191782260174v0
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Nieuweweg 191782260174v0
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1658237142v0
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1658237142v0
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants* bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1664238223r0
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants* bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1664238223r0
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ164323580r0
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ164323580r0
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter bakkernaastligger ten westen Havenplein 61734248303r0
, PIETER Pieter bakkernaastligger ten oosten Zuiderplein 1noord161122949v0
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Voorstraat 816652395ra0
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Voorstraat 816652395ra0
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Voorstraat 816652395ra0
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Molenpad 20tuin16652396ra0
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Molenpad 20tuin16652396ra0
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Molenpad 20tuin16652396ra0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkerbewoner Voorstraat 31163323386r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkerbewoner Voorstraat 31163323386r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkerbewoner Voorstraat 31163323386r0
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis bakkererflater Lanen 4616652392va0
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis bakkererflater Lanen 4616652392va0
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis bakkererflater Lanen 4616652392va0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 421654236251v0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 421654236251v0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 421654236251v0
KORNELIS, PIETERde meerderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis bakkerverkoper Lanen 4416652392va0
KORNELIS, PIETERde meerderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis bakkerverkoper Lanen 4416652392va0
KORNELIS, PIETERde meerderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis bakkerverkoper Lanen 4416652392va0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 481624230377v0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 481624230377v0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 481624230377v0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 4616652394v0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 4616652394v0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten westen Lanen 4616652394v0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4616652394v0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4616652394v0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4616652394v0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 4416652395r0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 4416652395r0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 4416652395r0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4416652395r0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4416652395r0
KORNELIS, PIETERde erfgenamen Pieter Cornelis , c.u.bakkerverkoper Lanen 4416652395r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 8163223342v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 8163223342v0
JAKOBS, PIETERde geabandonneerde goederen van Pieter Jacobs bakkerverkoper Sint Jacobstraat 6163123327r0
JAKOBS, PIETERde geabandonneerde goederen van Pieter Jacobs bakkerverkoper Sint Jacobstraat 6163123327r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4162723231r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4162723231r0
LUBBERTS, PIETER Pieter Lubberts bakkernaastligger ten oosten Heiligeweg 21615229254r0
LUBBERTS, PIETER Pieter Lubberts bakkernaastligger ten oosten Heiligeweg 21615229254r0
ATES, PIETER Piter Ates bakkerverkoper Lanen NZ164223528v0
ATES, PIETER Piter Ates bakkerverkoper Lanen NZ164223528v0
ATES, PIETER Piter Ates bakkerverkoper Lanen NZ164223528v0
KORNELIS, PIETER Piter Cornelis* bakkernaastligger ten oosten Lanen 44163723447v0
KORNELIS, PIETER Piter Cornelis* bakkernaastligger ten oosten Lanen 44163723447v0
KORNELIS, PIETER Piter Cornelis* bakkernaastligger ten oosten Lanen 44163723447v0
JANS, POPKE Popcke Jansen bakkerkoper huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachterScheerstraat 8oostde Gouden Wijzer1630232114v0
JANS, POPKE Popcke Jansen bakkerkoper huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachterScheerstraat 8oostde Gouden Wijzer1630232114v0
, POPPE Poppe bakkerhuurder van 1/2 Voorstraat 86168424249v0
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u.bakkerkoper huisKarremanstraat OZ165623784v0
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u.bakkerkoper huisKarremanstraat OZ165623784v0
KORNELIS, PIETERhet huis van Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44een_achter16362342r0
KORNELIS, PIETERhet huis van Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44een_achter16362342r0
KORNELIS, PIETERhet huis van Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44een_achter16362342r0
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten westen [overkant steeg] Lanen 4816472365r0
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten westen [overkant steeg] Lanen 4816472365r0
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten westen [overkant steeg] Lanen 4816472365r0
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44twee_achter1646235210r0
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44twee_achter1646235210r0
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44twee_achter1646235210r0
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v0
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v0
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts bakkerkoper huis met bakkerij en de gereedschappenHeiligeweg 416112299r0
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts bakkerkoper huis met bakkerij en de gereedschappenHeiligeweg 416112299r0
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts* bakkernaastligger ten oosten Heiligeweg 21613229154r0
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts* bakkernaastligger ten oosten Heiligeweg 21613229154r0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakkerhuurder bovenste graanzolder (p.m.)Rommelhaven 1169424396v0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakkerhuurder bovenste graanzolder (p.m.)Rommelhaven 1169424396v0
, PIETERwijlen Pytter bakkerkoper Gardenierstraat 4166723982r0
, PIETERhet huis van Pytter bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37168524263r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44een_achter1646235218r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44een_achter1646235218r0
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis bakkernaastligger ten oosten Lanen 44een_achter1646235218r0
DOUWES, PIETER Pytter Douues bakkerkoper huisKerkpoortstraat 391662238129v0
DOUWES, PIETER Pytter Douues bakkerkoper huisKerkpoortstraat 391662238129v0
DOUWES, PIETER Pytter Douues bakkerkoper huisKerkpoortstraat 391662238129v0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper dwarskamerKerkpoortstraat NZ1657237122ar0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper dwarskamerKerkpoortstraat NZ1657237122ar0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper dwarskamerKerkpoortstraat NZ1657237122ar0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper huis met een kleine en een grote plaatsKerkpoortstraat NZ1657237122r0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper huis met een kleine en een grote plaatsKerkpoortstraat NZ1657237122r0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper huis met een kleine en een grote plaatsKerkpoortstraat NZ1657237122r0
JAKOBS, PIETERde tuin van Pytter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121690242317v0
JAKOBS, PIETERde tuin van Pytter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121690242317v0
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 171667239101v0
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 171667239101v0
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r0
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r0
JAKOBS, REIER Reier Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431681241124v0
JAKOBS, REIER Reier Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431681241124v0
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakkerverkoper q.q. Franekereind 14166823926ra0
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakkerverkoper q.q. Franekereind 14166823926ra0
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs , c.soc.bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431682241209r0
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs , c.soc.bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431682241209r0
, RIENKde kamer van Rincke bakkernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg159722823r0
, RIENK Rincke bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 81604228412v0
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts , c.u.bakkerkoper van 1/2 Schritsen NZ167124038r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts , c.u.bakkerkoper van 1/2 Schritsen NZ167124038r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts , c.u.bakkerkoper van 1/2 Schritsen NZ167124038r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkereigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkereigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkereigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r0
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacops bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 301652236186r0
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacops bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 301652236186r0
JANS, RIPPERT Rippert Jansen bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 16170824542r0
JANS, RIPPERT Rippert Jansen bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 16170824542r0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruird Symons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 41759254186v0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruird Symons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 41759254186v0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruird Symons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 41759254186v0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruird Symons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 41759254186v0
ULBES, RUURD Ruirdt Ulbes bakkernaastligger ten oosten Zuiderstraat1672240110v0
ULBES, RUURD Ruirdt Ulbes bakkernaastligger ten oosten Zuiderstraat1672240110v0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruurd Simons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 4174425148v0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruurd Simons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 4174425148v0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruurd Simons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 4174425148v0
SIEMENS, RUURDde weduwe van wijlen Ruurd Simons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 4174425148v0
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakkerkoper Noordijs 21618230135v0
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakkerkoper Noordijs 21618230135v0
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakkerkoper Noordijs 21618230135v0
, SCHELTE Schelte bakkerbewoner Sint Jacobstraat 616652392va0
, SCHELTE Schelte bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41664238235r0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lanen 66achter168524268r0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lanen 66achter168524268r0
SCHELTES, SCHELTEwijlen Schelte Scheltes bakkerkoper door niaar Rapenburg 41705244271r0
SCHELTES, SCHELTEwijlen Schelte Scheltes bakkerkoper door niaar Rapenburg 41705244271r0
HUBERTS, SINT Sent Huyberts bakkerkoper huisLanen 81161623030v0
HUBERTS, SINT Sent Huyberts bakkerkoper huisLanen 81161623030v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkernaastligger ten oosten Noordijs 21619230179v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkernaastligger ten oosten Noordijs 21619230179v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkernaastligger ten oosten Noordijs 21619230179v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper lege molenaarsplaatsFranekerpoort (gebied)162923289r0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper lege molenaarsplaatsFranekerpoort (gebied)162923289r0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper lege molenaarsplaatsFranekerpoort (gebied)162923289r0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v0
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v0
HINNES, SIPKE Sipke Hennes bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 171733248263v0
HINNES, SIPKE Sipke Hennes bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 171733248263v0
, SJOERDde eigenaren van het huis van Siuerd bakkernaastligger ten westen Voorstraat 75achter162823272v0
, SJOERDwijlen Siuerd bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71623230353v0
, SJOERDde weduwe van wijlen Sjoerd bakkernaastligger ten noorden Voorstraat 751612229111r0
, SJOERDde weduwe van wijlen Sjoerd bakkernaastligger ten westen Voorstraat 75achter1612229111r0
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes , c.u.bakkerkoper hoekhuis met een plaats en een kamer ten zuidenRozenstraat 2166723981v0
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes , c.u.bakkerkoper hoekhuis met een plaats en een kamer ten zuidenRozenstraat 2166723981v0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171695243141r0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171695243141r0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171695243141r0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arriens bakkerkoper huisZuiderstraat 191696243226v0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arriens bakkerkoper huisZuiderstraat 191696243226v0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arriens bakkerkoper huisZuiderstraat 191696243226v0
WIEBES, SIEDSde crediteuren van wijlen oud burgervaandrig Syds Wybes bakkererflater Spekmarkt 41728247212v0
WIEBES, SIEDSde crediteuren van wijlen oud burgervaandrig Syds Wybes bakkererflater Spekmarkt 41728247212v0
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167224090v0
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167224090v0
JOCHEMS, SIETSE Sydtse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 2516422355r0
JOCHEMS, SIETSE Sydtse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 2516422355r0
JOCHEMS, SIETSE Sydtse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251641234160v0
JOCHEMS, SIETSE Sydtse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251641234160v0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochems bakkerverwandelaar Spekmarkt 21613229145r0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochems bakkerverwandelaar Spekmarkt 21613229145r0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 25161623046v0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 25161623046v0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkeraanhandelaar nieuw getimmerd huis, met een ledige plaats van 15 houtvoeten te meten vanaf de zuidoost hoekBrouwersstraat 271613229163r0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkeraanhandelaar nieuw getimmerd huis, met een ledige plaats van 15 houtvoeten te meten vanaf de zuidoost hoekBrouwersstraat 271613229163r0
JOCHEMS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Lanen 80162823278v0
JOCHEMS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Lanen 80162823278v0
JOCHEMS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Lanen 80162723211v0
JOCHEMS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakkernaastligger ten zuiden Lanen 80162723211v0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkerkoper ledige plaats van 20 x 60 houtvoetenonbekend1622230321r0
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkerkoper ledige plaats van 20 x 60 houtvoetenonbekend1622230321r0
JOCHEMS, SIETSE Sytze Jochums bakkerverkoper q.q. Voorstraat 73achter1614229218r0
JOCHEMS, SIETSE Sytze Jochums bakkerverkoper q.q. Voorstraat 73achter1614229218r0
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v0
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v0
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v0
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v0
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v0
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u.bakkerkoper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steegScheerstraat 4166623912va0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakkerkoper provisioneel hoekhuisHoogstraat 3016662396va0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakkerkoper provisioneel hoekhuisHoogstraat 3016662396va0
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r0
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakkerkoper huis met loods en plaatsScheerstraat 4166623962r0
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakkerkoper huis en ledige plaatsNoorderhaven 105161523011r0
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakkerkoper huis en ledige plaatsNoorderhaven 105161523011r0
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Rommelhaven 2west162723229v0
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Rommelhaven 2west162723229v0
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Rommelhaven 2west162723229v0
, TJALLING Tiallingh bakkerbewoner Zoutsloot 95164923679r0
, TJALLING Tiallingh bakkerverkoper Anjelierstraat 4164923682v0
LOLLES, TJEERD Tiard Lolles bakkerkoper q.q. Weverstraat1619230173r0
LOLLES, TJEERD Tiard Lolles bakkerkoper q.q. Weverstraat1619230173r0
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakkernaastligger ten westen Voorstraat 31658237153r0
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakkernaastligger ten westen Voorstraat 31658237153r0
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakkernaastligger ten westen Voorstraat 31658237153r0
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc.bakkerverkoper Schritsen NZ164923666r0
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc.bakkerverkoper Schritsen NZ164923666r0
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc.bakkerverkoper Schritsen NZ164923666r0
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236181v0
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236181v0
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236181v0
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakkernaastligger ten westen Karremanstraat 30164323586r0
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakkernaastligger ten westen Karremanstraat 30164323586r0
JANS, TEUNIS Tonys Janssen , voor zijn kindbakkerverkoper Grote Bredeplaats 331606228530v0
JANS, TEUNIS Tonys Janssen , voor zijn kindbakkerverkoper Grote Bredeplaats 331606228530v0
, TJEERDde kamer van Tyaerd bakkernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1618230122r0
, TIETE Tyte bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3716852426ra0
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r0
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r0
OEBELES, WATSE Watse Uubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 61619230200r0
OEBELES, WATSE Watse Uubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 61619230200r0
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkerkoper huis en plaatsRomastraat 116312337v0
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkerkoper huis en plaatsRomastraat 116312337v0
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 6162523176v0
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 6162523176v0
FREERKS, WORP Werp Freerx bakkernaastligger ten oosten Lanen 791664238205v0
FREERKS, WORP Werp Freerx bakkernaastligger ten oosten Lanen 791664238205v0
FREERKS, WORP Werp Freerx* bakkernaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 8167024010v0
FREERKS, WORP Werp Freerx* bakkernaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 8167024010v0
, WIGBOLD Wigbolt bakkernaastligger ten oosten Lanen 301614229204r0
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 301626231159r0
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 301626231159r0
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r0
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerverkoper Achterstraat ZZ1680241120v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerverkoper Achterstraat ZZ1680241120v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerverkoper Achterstraat ZZ1680241120v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris* bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris* bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris* bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65168024185v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65168024185v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 65168024185v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 651687242215r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 651687242215r0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakkernaastligger ten noorden Zoutsloot 651687242215r0
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerkoper hof van twee huissteden breedRozengracht 7oost1613229160v0
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerkoper hof van twee huissteden breedRozengracht 7oost1613229160v0
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerkoper hof van twee huissteden breedRozengracht 7oost1613229160v0
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerverkoper Lanen 711613229150v0
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerverkoper Lanen 711613229150v0
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerverkoper Lanen 711613229150v0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerkoper door niaar Voorstraat 11west163923477r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerkoper door niaar Voorstraat 11west163923477r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerkoper door niaar Voorstraat 11west163923477r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerverkoper Voorstraat 11west163923477r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerverkoper Voorstraat 11west163923477r0
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerverkoper Voorstraat 11west163923477r0
KLASES, WILLEM Willem Clasen , broeder van de verkoperbakkerkoper 1/2 huisVoorstraat 711630232157r0
KLASES, WILLEM Willem Clasen , broeder van de verkoperbakkerkoper 1/2 huisVoorstraat 711630232157r0
KLASES, WILLEM Willem Clasen , broeder van de verkoperbakkerkoper 1/2 huisVoorstraat 711630232157r0
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverpachter grond Voorstraat 73achter163123310v0
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverpachter grond Voorstraat 73achter163123310v0
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverpachter grond Voorstraat 73achter163123310v0
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverkoper Voorstraat 73achter163123310v0
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverkoper Voorstraat 73achter163123310v0
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverkoper Voorstraat 73achter163123310v0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 981803266212r0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 981803266212r0
SIEMENS, WOUTER Woulter Semmes bakkerkoper huis daer die Pellicaen uutsteeckt en schuurGrote Kerkstraat 37161122947r0
SIEMENS, WOUTER Woulter Semmes bakkerkoper huis daer die Pellicaen uutsteeckt en schuurGrote Kerkstraat 37161122947r0
, WOUTER Wouter Semmens bakkerverkoper Grote Kerkstraat 371612229105v0
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391614229187r0
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391614229187r0
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391613229135r0
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391613229135r0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper Kerkpoortstraat 271644235116v0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper Kerkpoortstraat 271644235116v0
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1653236246v0
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1653236246v0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35164323546r0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35164323546r0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper q.q. Romastraat 3163123330r0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper q.q. Romastraat 3163123330r0
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1650236106v0
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1650236106v0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351631232181v0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351631232181v0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 3west1644235142v0
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 3west1644235142v0
SINTS, WOUTERhet voormalige huis van Wouter Sents bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35166023851v0
SINTS, WOUTERhet voormalige huis van Wouter Sents bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35166023851v0
, WIEBE Wybe bakkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1606228492r0
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 171728247206v0
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 171728247206v0
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 171728247206v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 7169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 7169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 7169324361v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r0
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14161122915v0
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14161122915v0
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 11161222974r0
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 11161222974r0
BAKKER, PIER EELKESde weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakkerbakkernaastligger ten oosten Schritsen 171792264354r0
BAKKER, PIER EELKESde weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakkerbakkernaastligger ten oosten Schritsen 171792264354r0
BAKKER, PIER EELKESde weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakkerbakkernaastligger ten oosten Schritsen 171792264354r0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakkerkoper dubbele woningeWortelstraat 151780259243v0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakkerkoper dubbele woningeWortelstraat 151780259243v0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakkernaastligger ten noorden Wortelstraat 151780259243v0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakkernaastligger ten noorden Wortelstraat 151780259243v0
BUILART, SALOMON Salomon Builart*bakkernaastligger ten noorden Vijverstraat 19175325342v0
BUILART, SALOMON Salomon Builart*bakkernaastligger ten noorden Vijverstraat 17175325343v0
FABER, JAN Jan Waling Faberbakkerhuurder bakkerij (p.j.)Kerkpoortstraat 53179326498r0
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u.bakkerkoper huisVijver 2165623780r0
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u.bakkerkoper huisVijver 2165623780r0
VALK, JURJEN de kamers van Jurrien Falckbakkernaastligger ten oosten Achterstraat 1166023820r0
VALK, JURJEN Jurrien Falckbakkernaastligger ten westen Achterstraat 1166023820r0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburchbakkerverkoper Hofstraat 351653236247r0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburchbakkerverkoper Hofstraat 351653236247r0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkerkoper kamerGrote Kerkstraat 28een_achter1653236231v0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkerkoper kamerGrote Kerkstraat 28een_achter1653236231v0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1653236231v0
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1653236231v0
GALEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Galama*bakkernaastligger ten noorden Hoogstraat 1170124490r0
GALEMA, DOEKE Duco Galamabakkerkoper huisHoogstraat 1twee_achter1664238236v0
GONGGRIJP, RINIA bakkerij van Rinia Gonggrijpbakkernaastligger ten westen Zoutsloot 831790263216v0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.bakkerkoper huisKleine Bredeplaats 8zuid166023846v0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.bakkerkoper huisKleine Bredeplaats 8zuid166023846v0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Hengeveltbakkerkoper 1/2 huisRozenstraat 21661238100r0
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Hengeveltbakkerkoper 1/2 huisRozenstraat 21661238100r0
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 321800265255v0
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 341800265255v0
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 361800265255v0
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Molenpad 111800265255v0
, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hingeveltbakkerverkoper Rozenstraat 2166723981v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Hingeveltbakkerkoper schuur met een tuin erachterAnjelierstraat 21662238139v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Hingeveltbakkerkoper schuur met een tuin erachterAnjelierstraat 21662238139v0
, GEERT Geurt van Kryckenbakkerverkoper Brouwersstraat 117602554v0
KUIPER, KLAAS vrijgezel Klaas Kuiperbakkerkoper huisLanen 21759254231v0
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenbergbakkerverkoper Kerkpoortstraat 531805267148r0
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenbergbakkerverkoper Kerkpoortstraat 531805267148r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r0
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r0
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371802266138r0
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkernaastligger ten noorden Schritsen 371803266252r0
PEISEL, van Peiselbakkernaastligger ten westen Noorderhaven 281806267282v0
PEISEL, Peyselbakkernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 231808268147r0
REES, van Rees, n.u.bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 9180426718v0
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roordabakkerkoper Noorderhaven 61698243386v0
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roordabakkerkoper Noorderhaven 61698243386v0
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonenbeeck, c.u.bakkerkoper grondpacht van 5-00-00 cgKerkpoort (gebied)1646235228r0
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonenbeeck, c.u.bakkerkoper grondpacht van 5-00-00 cgKerkpoort (gebied)1646235228r0
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u.bakkerverkoper Vijver 21661238113v0
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u.bakkerverkoper Vijver 21661238113v0
STENEVELD, Steenveldbakkerhuurder boven Franekereind 38179326487r0
TANIA, GERBEN Gerben Tanniabakkerverkoper Kerkpoortstraat 591658237170r0
, JANvroedsman Jan Waxbakkerkoper huis en bakkerijNoorderhaven 401775258228v0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (banket-)koper huis, tuin en stallenVoorstraat 421809268287r0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (banket-)koper huis, tuin en stallenVoorstraat 421809268287r0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (banket-)koper huis, tuin en stallenLanen 631809268287r0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (banket-)koper huis, tuin en stallenLanen 631809268287r0
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik Vettevogel, c.u.bakker (banket-)huurder (p.j.)Noorderhaven 87180226692v0
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogelbakker (banket-)koper huisNieuwstraat 7181026948r0
HENDRIKS, JANhet huis van wijlen Jan Hendricx bakker (bil-)naastligger ten oosten Hoogstraat 261634233142r0
HENDRIKS, JANhet huis van wijlen Jan Hendricx bakker (bil-)naastligger ten oosten Hoogstraat 261634233142r0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker (Emder -)huurder Voorstraat 17161623013v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker (Emder -)huurder Voorstraat 17161623013v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v0
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v0
, GOSLINGde erfgenamen van wijlen Goslyck bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Kruisstraat 6west1657237261r0
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163323399v0
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163323399v0
, GOSLING Goslyk bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Kruisstraat 6west1642234169r0
FREERKS, GOSLING Goslyk Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163623412v0
FREERKS, GOSLING Goslyk Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163623412v0
FREERKS, GOSLING Goslyk Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Kruisstraat 6west163623412v0
FREERKS, GOSLING Goslyk Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Kruisstraat 6west163623412v0
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs bakker (koek-)huurder Voorstraat 731618230150r0
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs bakker (koek-)huurder Voorstraat 731618230150r0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)koper huis alwaer de Witte Roos uithangtVoorstraat 64de Witte Roos176125591v0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)koper huis alwaer de Witte Roos uithangtVoorstraat 64de Witte Roos176125591v0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31762255132r0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31762255132r0
, KLAAS Claes bakker (koek-)naastligger ten noorden buiten Harlingen162823254r0
ARENDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Arents bakker (koek-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v0
ARENDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Arents bakker (koek-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v0
ARENDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Arents bakker (koek-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v0
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems bakker (koek-)verkoper Voorstraat 11west1631232173r0
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems bakker (koek-)verkoper Voorstraat 11west1631232173r0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)koper huisLammert Warndersteeg 1noord1614229204v0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)koper huisLammert Warndersteeg 1noord1614229204v0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v0
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten [staat: westen] Lanen 421602228279r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten [staat: westen] Lanen 421602228279r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Lanen 461612229119r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Lanen 461612229119r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen* bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter1603228340r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen* bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter1603228340r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter15972286v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakker (koek-)naastligger ten noorden Lanen 44achter15972286v0
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen bakker (koek-)naastligger ten westen Lanen 46161723095v0
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen bakker (koek-)naastligger ten westen Lanen 46161723095v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/12 huis en verdere toebehorenNoordermolen 1de Noordermolen175325390v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/12 huis en verdere toebehorenNoordermolen 1de Noordermolen175325390v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/12 huis en verdere toebehorenNoordermolen 1de Noordermolen175325390v0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)koper Grote Bredeplaats 151688242220r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)koper Grote Bredeplaats 151688242220r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r0
HOITES, HOITEde schuur van Hoite Hoites , c.u.bakker (koek-)naastligger ten zuiden Scheerstraat 12166123872r0
HOITES, HOITEde schuur van Hoite Hoites , c.u.bakker (koek-)naastligger ten zuiden Scheerstraat 12166123872r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)verkoper Scheerstraat 12166123872r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)verkoper Scheerstraat 12166123872r0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)koper door niaar 1/4 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/4 huis bij het bolwerk op de hoek van de KarremanstraatNoordermolen 1de Noordermolen1753253103r0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)koper door niaar 1/4 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/4 huis bij het bolwerk op de hoek van de KarremanstraatNoordermolen 1de Noordermolen1753253103r0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)koper door niaar 1/4 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/4 huis bij het bolwerk op de hoek van de KarremanstraatNoordermolen 1de Noordermolen1753253103r0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)eigenaar van 3/4 Noordermolen 11753253103r0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)eigenaar van 3/4 Noordermolen 11753253103r0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)eigenaar van 3/4 Noordermolen 11753253103r0
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes bakker (koek-)koper door niaar huisZoutsloot 1171654236267r0
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes bakker (koek-)koper door niaar huisZoutsloot 1171654236267r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1657237110r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1657237110r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1602228319r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1602228319r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 58161122911r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 58161122911r0
JANS, JAKOB Jacob Jans* bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 711602228309r0
JANS, JAKOB Jacob Jans* bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 711602228309r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 751612229111r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 751612229111r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122951v0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122951v0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122952r0
JANS, JAKOB Jacob Jans bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 75161122952r0
EVERTS, JAN Jan Eeverts bakker (koek-)koper ledige plaats of hof met bomen, kruiden en plantenWeverstraat 10163323398r0
EVERTS, JAN Jan Eeverts bakker (koek-)koper ledige plaats of hof met bomen, kruiden en plantenWeverstraat 10163323398r0
EVERTS, JAN Jan Eeverts bakker (koek-)koper ledige plaats of hof met bomen, kruiden en plantenWeverstraat 10163323398r0
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenGrote Bredeplaats 291629232110r0
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenGrote Bredeplaats 291629232110r0
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenGrote Bredeplaats 291629232110r0
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenNoorderhaven 321629232110r0
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenNoorderhaven 321629232110r0
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenNoorderhaven 321629232110r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)koper huisVoorstraat 71achter1704244356r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)koper huisVoorstraat 71achter1704244356r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)koper huisVoorstraat 71achter1704244356r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 14170024457r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 14170024457r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 14170024457r0
JANS, JAN Jan Jans bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 161606228496v0
JANS, JAN Jan Jans bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 161606228496v0
JANS, JAN Jan Jans bakker (koek-)koper huisVoorstraat 731601228241r0
JANS, JAN Jan Jans bakker (koek-)koper huisVoorstraat 731601228241r0
JANS, JAN Jan Jansen bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 8noord159822898r0
JANS, JAN Jan Jansen bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 8noord159822898r0
JANS, JAN Jan Jansen bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 101598228120r0
JANS, JAN Jan Jansen bakker (koek-)verkoper Kleine Bredeplaats 101598228120r0
FRANSES, JOOST Joost Fransen , c.u.bakker (koek-)koper huis met in- en uitgang in de steeg ten noordenNoordijs 3169124223ra0
FRANSES, JOOST Joost Fransen , c.u.bakker (koek-)koper huis met in- en uitgang in de steeg ten noordenNoordijs 3169124223ra0
FRANSES, JOOST Joost Fransen , c.u.bakker (koek-)koper huis met in- en uitgang in de steeg ten noordenNoordijs 3169124223ra0
JANS, LAMMERT Lambert Jansen bakker (koek-)koper huisZuiderstraat 1716702403v0
JANS, LAMMERT Lambert Jansen bakker (koek-)koper huisZuiderstraat 1716702403v0
JANS, LAMMERT Lambert Jansen bakker (koek-)naastligger ten oosten Noorderhaven 341669239190r0
JANS, LAMMERT Lambert Jansen bakker (koek-)naastligger ten oosten Noorderhaven 341669239190r0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker (koek-)naastligger ten oosten Noorderhaven 3416662396va0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker (koek-)naastligger ten oosten Noorderhaven 3416662396va0
JAKOBS, May Jacobs bakker (koek-)grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 711602228309r0
JAKOBS, May Jacobs bakker (koek-)grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 711602228309r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents bakker (koek-)koper huisVoorstraat 58166723984v0
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents bakker (koek-)koper huisVoorstraat 58166723984v0
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents bakker (koek-)koper huisVoorstraat 58166723984v0
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents* bakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter166723985r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents* bakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter166723985r0
ARENDS, RINNERT Rinnert Arents* bakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter166723985r0
ROMKES, ROMKE Romke Romkes bakker (koek-)verkoper onbekend1642234180r0
ROMKES, ROMKE Romke Romkes bakker (koek-)verkoper onbekend1642234180r0
JANS, TEUNIS Thonis Jansen bakker (koek-)koper huisGrote Bredeplaats 331598228123r0
JANS, TEUNIS Thonis Jansen bakker (koek-)koper huisGrote Bredeplaats 331598228123r0
, TJALLING Tjalling , c.u.bakker (koek-)huurder Zuiderhaven ZZ169424386r0
, WILLEM Willem bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 9161723096v0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230210v0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230210v0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230210v0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)koper nieuwe kamer getekend met C (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat 101615229244v0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)koper nieuwe kamer getekend met C (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat 101615229244v0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)koper nieuwe kamer getekend met C (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat 101615229244v0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121615229245r0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121615229245r0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121615229245r0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230203r0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230203r0
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230203r0
BODENDIJK, JURJEN FILIPPUS Jurjen Philips Bodendijckbakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1682241192r0
BODENDIJK, JURJEN FILIPPUS Jurjen Philips Bodendijckbakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1682241192r0
, JAN Jan Bootesbakker (koek-)verkoper Voorstraat 301809268321v0
BRAAKSMA, TJALLING PIETERSburgervaandrig Tjalling Pytters Braaksmabakker (koek-)koper huisHerenwaltje 17het Vergulde Schepel1701244105r0
BRAAKSMA, TJALLING PIETERSburgervaandrig Tjalling Pytters Braaksmabakker (koek-)koper huisHerenwaltje 17het Vergulde Schepel1701244105r0
STOKMAN, ABRAHAM Abraham Stockmansbakker (koek-)bewoner Voorstraat 731619230160v0
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten oosten Vissersstraat 81773258107r0
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten westen Vissersstraat 81773258107r0
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)verkoper Vissersstraat 81773258107r0
WIEBES, AGE Aege Wybes bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 371736249125v0
WIEBES, AGE Aege Wybes bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 371736249125v0
DIRKS, AGEvroedsman Age Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 111729247284r0
DIRKS, AGEvroedsman Age Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 111729247284r0
DIRKS, AGEvroedsman Age Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 111729247284r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131763255186r0
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131763255186r0
JANS, ALBERTvroedsman Albert Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 83oost1774258167v0
JANS, ALBERTvroedsman Albert Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 83oost1774258167v0
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper huisLanen 83oostde Morgenster1770257147v0
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper huisLanen 83oostde Morgenster1770257147v0
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r0
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r0
IEBES, ALBERT Albert Yebs bakker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 22175725485v0
IEBES, ALBERT Albert Yebs bakker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 22175725485v0
IEBES, ALBERT Albert Yeps bakker (mr. -)koper huis voormaals bakkerijHoogstraat 20het Schepel175225324v0
IEBES, ALBERT Albert Yeps bakker (mr. -)koper huis voormaals bakkerijHoogstraat 20het Schepel175225324v0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 111787262171r0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 111787262171r0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 111787262171r0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)koper huis en bakkerijSchritsen 1117832613ra0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)koper huis en bakkerijSchritsen 1117832613ra0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)koper huis en bakkerijSchritsen 1117832613ra0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra0
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra0
KLASES, ALLERT Allert Claessen bakker (mr. -)koper 1/2 huisBrouwersstraat 281676240245r0
KLASES, ALLERT Allert Claessen bakker (mr. -)koper 1/2 huisBrouwersstraat 281676240245r0
KLASES, ALLERT Allert Claessen bakker (mr. -)koper 1/2 huisBrouwersstraat 281676240245r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 261703244194r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 261703244194r0
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 261703244194r0
KLASES, ALLERTde geabandonneerde boedel van Allert Clasen , c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281703244202r0
KLASES, ALLERTde geabandonneerde boedel van Allert Clasen , c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281703244202r0
KLASES, ALLERTde geabandonneerde boedel van Allert Clasen , c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281703244202r0
RUURDS, ANDRIES Anderies Ruurds bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 371766256155v0
RUURDS, ANDRIES Anderies Ruurds bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 371766256155v0
JOCHEMS, ANDRIES Andries Jochums bakker (mr. -)koper twee ledige plaatsen, nu houtwerfZuiderhaven 181727246311r0
JOCHEMS, ANDRIES Andries Jochums bakker (mr. -)koper twee ledige plaatsen, nu houtwerfZuiderhaven 181727246311r0
RUURDS, ANDRIES Andries Ruirds bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1753253128v0
RUURDS, ANDRIES Andries Ruirds bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1753253128v0
RUURDS, ANDRIES Andrys Ruirds bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 571751252174r0
RUURDS, ANDRIES Andrys Ruirds bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 571751252174r0
DIRKS, ANNE Anne Dirks , c.p.bakker (mr. -)koper door niaar huisNoordijs 11714245230v0
DIRKS, ANNE Anne Dirks , c.p.bakker (mr. -)koper door niaar huisNoordijs 11714245230v0
DIRKS, ANNE Anne Dirks , c.p.bakker (mr. -)koper door niaar huisNoordijs 11714245230v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)aanhandelaar huis en tuintjeNoorderhaven 651741250152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)aanhandelaar huis en tuintjeNoorderhaven 651741250152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)aanhandelaar huis en tuintjeNoorderhaven 651741250152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verwandelaar Noorderhaven 181741250152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verwandelaar Noorderhaven 181741250152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verwandelaar Noorderhaven 181741250152v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Lanen 621741250179v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Lanen 621741250179v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Lanen 621741250179v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 531738249355v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 531738249355v0
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 531738249355v0
ALLES, ANSKE Anske Alles bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131796264336r0
ALLES, ANSKE Anske Alles bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131796264336r0
ALLES, ANSKE Anske Alles bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131796264336r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 281765256264r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 281765256264r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 16177225830v0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 16177225830v0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16177225830v0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16177225830v0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 231765256264r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 231765256264r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 201765256264r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 201765256264r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Achterstraat 71765256264r0
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Achterstraat 71765256264r0
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakker (mr. -)koper hoekhuis, loods en plaatsRozenstraat 2165623779v0
WATSES, ARJEN Arien Watses , c.u.bakker (mr. -)koper hoekhuis, loods en plaatsRozenstraat 2165623779v0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 111746251114r0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 111746251114r0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 111746251114r0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)koper huis waarin een pruikmakerswinkelZuiderhaven 11de Nieuwe Pynas1742250260r0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)koper huis waarin een pruikmakerswinkelZuiderhaven 11de Nieuwe Pynas1742250260r0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)koper huis waarin een pruikmakerswinkelZuiderhaven 11de Nieuwe Pynas1742250260r0
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts bakker (mr. -)koper huis en bakkerijKerkpoortstraat 531805267148r0
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts bakker (mr. -)koper huis en bakkerijKerkpoortstraat 531805267148r0
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad 41806267272r0
LUBBERTS, ATSE Atze Lubberts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad 41806267272r0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30west168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30west168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 28168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 28168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 26168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 26168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 40168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 40168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 36168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 36168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 34168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 34168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper ledige plaatsFranekerpoort (gebied)1675240202r0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper ledige plaatsFranekerpoort (gebied)1675240202r0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 32168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 32168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30oost168024125ra0
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30oost168024125ra0
JANS, AUKE Auke Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1674240154v0
JANS, AUKE Auke Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1674240154v0
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijZuiderhaven 5de Vergulde Haringbuis1765256106v0
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijZuiderhaven 5de Vergulde Haringbuis1765256106v0
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131802266148r0
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131802266148r0
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131782260268r0
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131782260268r0
ULBES, BEERT Beert Ulbes bakker (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelLiemendijk NZ166723987v0
ULBES, BEERT Beert Ulbes bakker (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelLiemendijk NZ166723987v0
GERRITS, BINKE Bente Gerryts bakker (mr. -)verkoper Poortje 91756253262r0
GERRITS, BINKE Bente Gerryts bakker (mr. -)verkoper Poortje 91756253262r0
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerds bakker (mr. -)verkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v0
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerds bakker (mr. -)verkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v0
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-08-00 cgonbekend167924154v0
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-08-00 cgonbekend167924154v0
TJEERDS, BINKEgrondpacht uit het huis van de koper Bente Tjeerdts bakker (mr. -)eigenaar perceel onbekend167924154v0
TJEERDS, BINKEgrondpacht uit het huis van de koper Bente Tjeerdts bakker (mr. -)eigenaar perceel onbekend167924154v0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r0
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huis en plekje grondMoriaanstraat NZ1802266146r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huis en plekje grondMoriaanstraat NZ1802266146r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266147r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266147r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266147r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266147r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266147r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266147r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40oost180426789r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40oost180426789r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291803266185r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291803266185r0
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v0
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291803266185r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291803266185r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat NZ1788262248r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat NZ1788262248r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper door niaar huisWeverstraat 111793264148r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper door niaar huisWeverstraat 111793264148r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1788262248r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1788262248r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22177725947v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22177725947v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 18179826594r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 18179826594r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 22177725947v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 22177725947v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Weverstraat 131794264226r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Weverstraat 131794264226r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Rozengracht 27noord1783261125r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Rozengracht 27noord1783261125r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper tuin met twee zomerhuizen, stal en wagenhuisRozengracht 27noord1774258131r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper tuin met twee zomerhuizen, stal en wagenhuisRozengracht 27noord1774258131r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 49180426750r0
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 49180426750r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper woningMolenpad 61757254109r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper woningMolenpad 61757254109r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1759254180v0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1759254180v0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstalLiemendijk 41759254180v0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstalLiemendijk 41759254180v0
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symens bakker (mr. -)koper Zoutsloot 871762255173v0
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symens bakker (mr. -)koper Zoutsloot 871762255173v0
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131763255186r0
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131763255186r0
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 87176425679v0
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 87176425679v0
SIEMENS, KLAAS Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Molenpad 6175725464r0
SIEMENS, KLAAS Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Molenpad 6175725464r0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 621766256176r0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 621766256176r0
IEKES, KLAAS Claas Ykes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Vijver 91793264162r0
IEKES, KLAAS Claas Ykes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Vijver 91793264162r0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 121703244205v0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 121703244205v0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 121703244205v0
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r0
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 114165623759v0
JANS, KLAAS Claes Jansen bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 114165623759v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Vianen OZ1682241190v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Vianen OZ1682241190v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 59168124139ra0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 59168124139ra0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Vismarkt 11669239201r0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Vismarkt 11669239201r0
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 3716852426ra0
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 3716852426ra0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v0
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v0
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 37168524263r0
WOPKES, KLAASwijlen Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 37168524263r0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes bakker (mr. -)hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes bakker (mr. -)hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes bakker (mr. -)hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. -)koper huis, nieuw betimmertHeiligeweg 341730247302r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. -)koper huis, nieuw betimmertHeiligeweg 341730247302r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. -)koper huis, nieuw betimmertHeiligeweg 341730247302r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes bakker (mr. -)koper huisScheerstraat 11733248271r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes bakker (mr. -)koper huisScheerstraat 11733248271r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes bakker (mr. -)koper huisScheerstraat 11733248271r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)koper paardenstalLombardstraat1673240118r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)koper paardenstalLombardstraat1673240118r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lombardstraat1673240118r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lombardstraat1673240118r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)naastligger ten westen Lombardstraat1673240118r0
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters bakker (mr. -)naastligger ten westen Lombardstraat1673240118r0
, KORNELIS Cornelis Taeuwes bakker (mr. -)verkoper Anjelierstraat 41686242113v0
, KORNELIS Cornelis Taeuwes bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 51686242113v0
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)koper woning, tuintje en plaatsjeGrote Kerkstraat 36achter1704244247r0
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 391698243388r0
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 1021698243388r0
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten noorden Hoogstraat 391698243388r0
, KORNELIS Cornelis Taeves bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 1021698243388r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 36achter170024448r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 36achter170024448r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)aanhandelaar huis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de DroogstraatHoogstraat 371690242335v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)aanhandelaar huis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de DroogstraatHoogstraat 371690242335v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 41681241132r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 41681241132r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 111711245139v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u.bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 111711245139v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis bakker (mr. -)koper huis of kamerAnjelierstraat 41674240146v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis bakker (mr. -)koper huis of kamerAnjelierstraat 41674240146v0
, KORNELIS Cornelis Tavis , c.u.bakker (mr. -)verwandelaar Kleine Kerkstraat 21690242336r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper huisZoutsloot 1001696243247r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper huisZoutsloot 1001696243247r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 1001696243247r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 1001696243247r0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper kamer of schuurtje met een mooi plaatskeSchoolsteeg WZ1667239104v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper kamer of schuurtje met een mooi plaatskeSchoolsteeg WZ1667239104v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis bakker (mr. -)koper huis de Acht Pelsen genaemtAchterstraat 5de Acht pelsen1673240116v0
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis bakker (mr. -)koper huis de Acht Pelsen genaemtAchterstraat 5de Acht pelsen1673240116v0
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 421688242256v0
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 421688242256v0
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 421688242256v0
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1051688242239v0
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1051688242239v0
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1051688242239v0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 121688242252r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 121688242252r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 121688242252r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 121688242252r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 121688242252r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 121688242252r0
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v0
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v0
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va0
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v0
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v0
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v0
, DIRK Dirk Dirkxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderstraat 61724246190r0
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderstraat 61724246190r0
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderstraat 61724246190r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 571697243306r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 571697243306r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v0
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noordijs 23173124837r0
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noordijs 23173124837r0
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons bakker (mr. -)koper 2/3 huis en timmerhuis daarachterHeiligeweg 21173124865v0
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons bakker (mr. -)koper 2/3 huis en timmerhuis daarachterHeiligeweg 21173124865v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper huisHofstraat ZZ167224097r0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper huisHofstraat ZZ167224097r0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper huisHofstraat ZZ167224097r0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 28167224097v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 28167224097v0
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 28167224097v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker (mr. -)koper provisioneel Hoogstraat 43167624031ra0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker (mr. -)koper provisioneel Hoogstraat 43167624031ra0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakker (mr. -)koper schuurKruisstraat 6oost167124072r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakker (mr. -)koper schuurKruisstraat 6oost167124072r0
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 8168724211va0
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 8168724211va0
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)koper huis al waar De Morgenstar in de gevel staatLanen 83oostde Morgenster1691242339v0
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)koper huis al waar De Morgenstar in de gevel staatLanen 83oostde Morgenster1691242339v0
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 83oost1691242339v0
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 83oost1691242339v0
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons bakker (mr. -)koper 1/3 huis met timmerhuisHeiligeweg 2117342493r0
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons bakker (mr. -)koper 1/3 huis met timmerhuisHeiligeweg 2117342493r0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 361682241210v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 361682241210v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 361682241210v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)bewoner ten oosten van Harlingen1685242104r0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)bewoner ten oosten van Harlingen1685242104r0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)bewoner ten oosten van Harlingen1685242104r0
JANS, DOUWE Douwe Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 2172724749v0
JANS, DOUWE Douwe Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 2172724749v0
JANS, DOUWE Douwe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 21725246225r0
JANS, DOUWE Douwe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 21725246225r0
JANS, DOUWE Douwe Jansen , c.u.bakker (mr. -)koper huis en bakkerijVoorstraat 341717245297v0
JANS, DOUWE Douwe Jansen , c.u.bakker (mr. -)koper huis en bakkerijVoorstraat 341717245297v0
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151717245284r0
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151717245284r0
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)koper huis en gortmakerijBrouwersstraat 181726246266r0
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)koper huis en gortmakerijBrouwersstraat 181726246266r0
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 201729247246r0
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 201729247246r0
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)koper stallingOoievaarsteeg 61728247122r0
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)koper stallingOoievaarsteeg 61728247122r0
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v0
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v0
TJALLINGS, DOOITSE Doytsen Tjallinghs bakker (mr. -)koper Moriaanstraat 121690242317v0
TJALLINGS, DOOITSE Doytsen Tjallinghs bakker (mr. -)koper Moriaanstraat 121690242317v0
SIEMENS, DOEKE Duco Simons bakker (mr. -)koper huisZuiderstraat 191728247120r0
SIEMENS, DOEKE Duco Simons bakker (mr. -)koper huisZuiderstraat 191728247120r0
SIEMENS, DOEKE Duco Symons bakker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191729247280r0
SIEMENS, DOEKE Duco Symons bakker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191729247280r0
JANS, IEKE Eecke Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 831726246278v0
JANS, IEKE Eecke Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 831726246278v0
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Schritsen 51733248217r0
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Schritsen 51733248217r0
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 221726246290r0
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 221726246290r0
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)koper huis en boomgaardRapenburg 11tuin1729247266r0
JANS, IEKE Eeke Jans bakker (mr. -)koper huis en boomgaardRapenburg 11tuin1729247266r0
JANS, IEKE Eeke Jansen bakker (mr. -)koper keukenZuiderhaven 8317312486v0
JANS, IEKE Eeke Jansen bakker (mr. -)koper keukenZuiderhaven 8317312486v0
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 5173124856v0
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 5173124856v0
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 57174025092r0
JANS, IEKE Eke Jans bakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 57174025092r0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpad 21737249217v0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpad 21737249217v0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 42west1737249217v0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 42west1737249217v0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 42oost1737249217v0
JANS, IEKE Eke Jansen bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 42oost1737249217v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot 11690242315v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot 11690242315v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] Zoutsloot 1271692242380r0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] Zoutsloot 1271692242380r0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] Kerkpoortstraat 551692242380v0
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] Kerkpoortstraat 551692242380v0
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 11698243337r0
IEPES, FEDDRIK Fedderik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 11698243337r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30west168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30west168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 28168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 28168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 26168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 26168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240222v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240222v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 40168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 40168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 36168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 36168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240229r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240229r0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 34168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 34168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 32168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 32168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30oost168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30oost168024125ra0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 69170124489r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 69170124489r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 1311697243321r0
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 1311697243321r0
KORNELIS, FOKKEwijlen Focke Cornelis bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61726246291v0
KORNELIS, FOKKEwijlen Focke Cornelis bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61726246291v0
KORNELIS, FOKKEwijlen Focke Cornelis bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61726246291v0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)huurder zomerhuis (p.j.)Liemendijk1793264115r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)huurder zomerhuis (p.j.)Liemendijk1793264115r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)huurder zomerhuis (p.j.)Liemendijk1793264115r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper zomerwoning met tuin met daarin huisHofstraat 261793264156r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper zomerwoning met tuin met daarin huisHofstraat 261793264156r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper zomerwoning met tuin met daarin huisHofstraat 261793264156r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121791263352v0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121791263352v0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 121791263352v0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 661787262180r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 661787262180r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 661787262180r0
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771706244312v0
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771706244312v0
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)koper huis van boven naar beneden in 2en gedeeld en met het eigendom van een steeg en ledige plaatsVoorstraat 7a-oost1698243350r0
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)koper huis van boven naar beneden in 2en gedeeld en met het eigendom van een steeg en ledige plaatsVoorstraat 7a-oost1698243350r0
GOVERTS, FRANSals bewoner Frans Goverts , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5170124497v0
GOVERTS, FRANSals bewoner Frans Goverts , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5170124497v0
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 77een_achter17062454r0
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 77een_achter17062454r0
HARTS, FRANS Frans Heerts bakker (mr. -)verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va0
HARTS, FRANS Frans Heerts bakker (mr. -)verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va0
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)koper huis, bakkerij en pakhuisGrote Bredeplaats 251737249164r0
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)koper huis, bakkerij en pakhuisGrote Bredeplaats 251737249164r0
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)koper huis, bakkerij en pakhuisGrote Bredeplaats 251737249164r0
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251741250143v0
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251741250143v0
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251741250143v0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuisGardenierstraat ZZ1701244108v0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuisGardenierstraat ZZ1701244108v0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper van 1/2 Lanen 501694243118r0
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper van 1/2 Lanen 501694243118r0
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 181755253197v0
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 181755253197v0
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper woningBargebuurt 281753253104v0
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper woningBargebuurt 281753253104v0
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper Achterstraat 7174925240v0
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper Achterstraat 7174925240v0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper huis met oliepakhuis onder 1 dakFranekereind 20175325371r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper huis met oliepakhuis onder 1 dakFranekereind 20175325371r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper bovenkamerRommelhaven1753253128r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper bovenkamerRommelhaven1753253128r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 41755253202r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 41755253202r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 41755253202r0
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 41755253202r0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmense bakker (mr. -)koper 3/8 huisNoorderhaven 1141701244107v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmense bakker (mr. -)koper 3/8 huisNoorderhaven 1141701244107v0
HARMENS, GERRITde kinderen van Gerrit Harmense bakker (mr. -)eigenaar van 5/8 Noorderhaven 1141701244107v0
HARMENS, GERRITde kinderen van Gerrit Harmense bakker (mr. -)eigenaar van 5/8 Noorderhaven 1141701244107v0
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sibrens bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 61722246146v0
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sibrens bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 61722246146v0
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sybrens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 41689242296r0
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sybrens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 41689242296r0
SIEBRENS, GERRIT Gerryt Sybrens bakker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 61683241256r0
SIEBRENS, GERRIT Gerryt Sybrens bakker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 61683241256r0
SIEBRENS, GERRIT Gerryt Sybrens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 416852425ra0
SIEBRENS, GERRIT Gerryt Sybrens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 416852425ra0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakker (mr. -)naastligger ten noorden Molenpad 11691242355r0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakker (mr. -)naastligger ten noorden Molenpad 11691242355r0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits , c.u.bakker (mr. -)huurder bakkerij (p.j.)Kerkpoortstraat 531697243266r0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits , c.u.bakker (mr. -)huurder bakkerij (p.j.)Kerkpoortstraat 531697243266r0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerryts bakker (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1686242124v0
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerryts bakker (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1686242124v0
ARJENS, HANS Hans Arjens bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Zuiderstraat 23west1729247221v0
ARJENS, HANS Hans Arjens bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Zuiderstraat 23west1729247221v0
ARJENS, HANS Hans Arjens bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Zuiderstraat 23west1729247221v0
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Molenpad 61757254109r0
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Molenpad 61757254109r0
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat 531757254263r0
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat 531757254263r0
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51173224878r0
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51173224878r0
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511734248295r0
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511734248295r0
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)koper Molenpad 6175725464r0
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)koper Molenpad 6175725464r0
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511730247300r0
JETSES, HANS Hans Jetses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 511730247300r0
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 531674240143r0
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 531674240143r0
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , voor zichbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra0
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , voor zichbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks bakker (mr. -)koper huis en bakkerij met een pakhuis erachterGrote Bredeplaats 251741250143v0
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks bakker (mr. -)koper huis en bakkerij met een pakhuis erachterGrote Bredeplaats 251741250143v0
HENDRIKS, HARMENde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251780259259v0
HENDRIKS, HARMENde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251780259259v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakker (mr. -)koper [1/3] kamer, loods, plaats, put en bakBrouwersstraat 12zuid_achter1674240150r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakker (mr. -)koper [1/3] kamer, loods, plaats, put en bakBrouwersstraat 12zuid_achter1674240150r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakker (mr. -)eigenaar van 1/3 Brouwersstraat 12zuid_achter1674240150r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bakker (mr. -)eigenaar van 1/3 Brouwersstraat 12zuid_achter1674240150r0
PIETERS, HARRENT Harrent Pieters bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211798265118r0
PIETERS, HARRENT Harrent Pieters bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211798265118r0
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges bakker (mr. -)verkoper Noordijs 117672571r0
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges bakker (mr. -)verkoper Noordijs 117672571r0
IEGES, HARTMAN Hartman Yges bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijNoordijs 11765256129v0
IEGES, HARTMAN Hartman Yges bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijNoordijs 11765256129v0
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901752252211r0
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901752252211r0
HARMENS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 901754253177r0
HARMENS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 901754253177r0
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901754253177r0
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens bakker (mr. -)erflater Voorstraat 901754253177r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen bakker (mr. -)verkoper Hofstraat 47west171824633r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen bakker (mr. -)verkoper Hofstraat 47west171824633r0
SANNES, HINNE Henne Sannes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41771257187r0
SANNES, HINNE Henne Sannes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41771257187r0
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens bakker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 5168524290v0
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens bakker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 5168524290v0
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5168524290v0
WIEBRENS, HINNE Henne Wybrens , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5168524290v0
GOSSES, HILLE Hille Gosses bakker (mr. -)verkoper Hofstraat ZZ1733248255v0
GOSSES, HILLE Hille Gosses bakker (mr. -)verkoper Hofstraat ZZ1733248255v0
SANNES, HINNE Hinne Sannes bakker (mr. -)verkoper Vijverstraat 20177725968v0
SANNES, HINNE Hinne Sannes bakker (mr. -)verkoper Vijverstraat 20177725968v0
SANNES, HINNE Hinne Sannes bakker (mr. -)verkoper Vijverstraat 18177725968v0
SANNES, HINNE Hinne Sannes bakker (mr. -)verkoper Vijverstraat 18177725968v0
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn minderjarige kinderenbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 1116782411ra0
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn minderjarige kinderenbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 1116782411ra0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23170824576r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23170824576r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23170824576r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 51730247369v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 51730247369v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 51730247369v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zoutsloot 92172824763v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zoutsloot 92172824763v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Zoutsloot 92172824763v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 181730247336v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 181730247336v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 181730247336v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181734248298r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181734248298r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181734248298r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Droogstraat 181730247307r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Droogstraat 181730247307r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Droogstraat 181730247307r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 71729247257v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 71729247257v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 71729247257v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21723246185r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21723246185r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21723246185r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23172724726v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23172724726v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23172724726v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v0
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 351742250247v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 351742250247v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 371742250247v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 371742250247v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1732248167r0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)huurder (p.j.)ten oosten van Harlingen1732248167r0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)koper door niaar groot huis met tuintje en achterhuisHoogstraat 35175725495v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)koper door niaar groot huis met tuintje en achterhuisHoogstraat 35175725495v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981726246285v0
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981726246285v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5175025293r0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5175025293r0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 7175025294v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 7175025294v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 701734248290r0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 701734248290r0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid168524267r0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid168524267r0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid168524267r0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)koper provisioneel huis geschikt als bakkerijBrouwersstraat 14168224162va0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)koper provisioneel huis geschikt als bakkerijBrouwersstraat 14168224162va0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)koper provisioneel huis geschikt als bakkerijBrouwersstraat 14168224162va0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)bewoner Brouwersstraat 14168224162va0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)bewoner Brouwersstraat 14168224162va0
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)bewoner Brouwersstraat 14168224162va0
KOENRAADS, JAN Jan Coenis bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1689242272v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenis bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1689242272v0
KOENRAADS, JAN Jan Coenis bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1689242272v0
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis bakker (mr. -)koper Brouwersstraat 14achter1695243185r0
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis bakker (mr. -)koper Brouwersstraat 14achter1695243185r0
KORNELIS, JANwijlen Jan Cornelis bakker (mr. -)koper Brouwersstraat 14achter1695243185r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg1686242113r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg1686242113r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg1686242113r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 56oost1698243388v0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 56oost1698243388v0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 56oost1698243388v0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)koper huis en erfGrote Kerkstraat 441704244240r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)koper huis en erfGrote Kerkstraat 441704244240r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)koper huis en erfGrote Kerkstraat 441704244240r0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 151732248124v0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 151732248124v0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot NZ1729247294r0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper kamerZoutsloot NZ1729247294r0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper door niaar huisZuiderhaven 77west173224884r0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper door niaar huisZuiderhaven 77west173224884r0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 111728247124r0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 111728247124r0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 30174525198v0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 30174525198v0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huis en hofZoutsloot 391732248148v0
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huis en hofZoutsloot 391732248148v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits bakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 341723246154v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits bakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 341723246154v0
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBrouwersstraat 21803266304v0
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBrouwersstraat 21803266304v0
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huisCarl Visschersteeg 16181026911r0
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huisCarl Visschersteeg 16181026911r0
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 171728247206v0
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 171728247206v0
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v0
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v0
ROCHUS, JAN Jan Rochus bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 781681241155r0
ROCHUS, JAN Jan Rochus bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 781681241155r0
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v0
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v0
SIEMENS, JAN Jan Symens bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 19176125551v0
SIEMENS, JAN Jan Symens bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 19176125551v0
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 391753253120r0
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 391753253120r0
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 11173925068v0
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 11173925068v0
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 131734248326r0
SIEMENS, JAN Jan Symons bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 131734248326r0
TIJSES, JAN Jan Thijssen bakker (mr. -)koper en huisLanen 9west168024186r0
TIJSES, JAN Jan Thijssen bakker (mr. -)koper en huisLanen 9west168024186r0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west170924599r0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west170924599r0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40west1706244336v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40west1706244336v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Hofstraat 19west1714245211r0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)verkoper Hofstraat 19west1714245211r0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 41701244135v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 41701244135v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisHofstraat 19west1702244178v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper huisHofstraat 19west1702244178v0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper 1/2 huisRozenstraat 2169924420r0
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)koper 1/2 huisRozenstraat 2169924420r0
ULBES, JAN Jan Ulbus bakker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 681698243348r0
ULBES, JAN Jan Ulbus bakker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 681698243348r0
DIRKS, JELTE Jelte Dirks bakker (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 31785261271v0
DIRKS, JELTE Jelte Dirks bakker (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 31785261271v0
DIRKS, JELTE Jelte Dirks bakker (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 31785261271v0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 191677240265r0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 191677240265r0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakker (mr. -)koper huisLanen 9west1677240265v0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes bakker (mr. -)koper huisLanen 9west1677240265v0
IEPES, IEPEde verkopers Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)huurder Lanen 9west167824112r0
IEPES, IEPEde verkopers Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)huurder Lanen 9west167824112r0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Lanen 9west167824112r0
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Lanen 9west167824112r0
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad 61706244333v0
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad 61706244333v0
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad 61706244333v0
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Molenpad 61706244333v0
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)koper huis met een hof erachter en een apart verhuurde kamerKerkpoortstraat 531697243266r0
HANSES, JETSE Jetse Hanses bakker (mr. -)koper huis met een hof erachter en een apart verhuurde kamerKerkpoortstraat 531697243266r0
HANSES, JETSEwijlen Jetse Hanses bakker (mr. -)koper Grote Bredeplaats 131726246252r0
HANSES, JETSEwijlen Jetse Hanses bakker (mr. -)koper Grote Bredeplaats 131726246252r0
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 151786262111r0
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 151786262111r0
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 221786262112r0
RINSES, JETSE Jetze Rinses bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 221786262112r0
SIPKES, JILLERT Jiellert Sipkes bakker (mr. -)koper provisioneel huisHeiligeweg 70168224159ra0
SIPKES, JILLERT Jiellert Sipkes bakker (mr. -)koper provisioneel huisHeiligeweg 70168224159ra0
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 181771257193v0
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 181771257193v0
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 181771257193v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 911742250275v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 911742250275v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 8717412508ra0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 8717412508ra0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)koper huisVoorstraat 891734248352r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)koper huisVoorstraat 891734248352r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4173524928v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4173524928v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 6173524931r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 6173524931r0
JANS, JOHANNES Johannes Jans bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 21180126642v0
JANS, JOHANNES Johannes Jans bakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 21180126642v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 761783261115r0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 761783261115r0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 781783261115r0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)koper huis en tuintjeNoorderhaven 781783261115r0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 11781260154v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 11781260154v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Lombardstraat 81773258124r0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Lombardstraat 81773258124r0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761791263330v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761791263330v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781791263330v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781791263330v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v0
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v0
PIETERS, JOOST Joost Piters bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 55164323581v0
PIETERS, JOOST Joost Piters bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 55164323581v0
JANS, JURJEN Jurien Jans , c.u.bakker (mr. -)koper huis waar de Brandaris uithangtZuiderhaven 17de Brandaris1698243357r0
JANS, JURJEN Jurien Jans , c.u.bakker (mr. -)koper huis waar de Brandaris uithangtZuiderhaven 17de Brandaris1698243357r0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoites bakker (mr. -)koper huis en tuinLanen 461729247259v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoites bakker (mr. -)koper huis en tuinLanen 461729247259v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 441730247335v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 441730247335v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 441730247335v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 441730247335v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 71achter1726246262v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoytes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 71achter1726246262v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoyttes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v0
HOITES, KEIMPE Keimpe Hoyttes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v0
HOITES, KEIMPE Keympe Hoytes bakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441730247335v0
HOITES, KEIMPE Keympe Hoytes bakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441730247335v0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat ZZ1780259269r0
JANS, KLAAS Klaas Jans , c.u.bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 241780259240r0
JANS, KLAAS Klaas Jans , c.u.bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 241780259240r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ178926370v0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ178926370v0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ178926370v0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ178926370v0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 281802266159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 281802266159r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)koper tuin, hof en zomerhuisKerkpoortstraat 31achter1784261230r0
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)koper tuin, hof en zomerhuisKerkpoortstraat 31achter1784261230r0
HENDRIKS, KOENRAAD Koenraad Hendrix bakker (mr. -)verkoper q.q. Zuidergat 211733248221r0
HENDRIKS, KOENRAAD Koenraad Hendrix bakker (mr. -)verkoper q.q. Zuidergat 211733248221r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 241771257201r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 241771257201r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 341776258251r0
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 341776258251r0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19zuid176325610r0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19zuid176325610r0
JOBS, LEENDERT Lenert Jops bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 23oost167924115ra0
JOBS, LEENDERT Lenert Jops bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 23oost167924115ra0
JILLERTS, LIEUWE Lieuwe Jilderts , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 461702244159r0
JILLERTS, LIEUWE Lieuwe Jilderts , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 461702244159r0
JANS, Lioelle Jansen bakker (mr. -)koper hoekhuis, loods en plaatsRozenstraat 2165623776r0
JANS, Lioelle Jansen bakker (mr. -)koper hoekhuis, loods en plaatsRozenstraat 2165623776r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huisAchterstraat 1Salomons Tempel168324210r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huisAchterstraat 1Salomons Tempel168324210r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 1168324210r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 1168324210r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 241683241265r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 241683241265r0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huis, brouwerij en mouterij genaamd het ZeepaerdtAchterstraat 1het Zeepaard1690242334v0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)koper door niaar huis, brouwerij en mouterij genaamd het ZeepaerdtAchterstraat 1het Zeepaard1690242334v0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 11690242334v0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat 11690242334v0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 1169324330v0
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Achterstraat 1169324330v0
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v0
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v0
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v0
RUURDS, MEILE Meile Ruirds bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 26b17392505r0
RUURDS, MEILE Meile Ruirds bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 26b17392505r0
RUURDS, MEILE Meile Ruurds bakker (mr. -)verkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v0
RUURDS, MEILE Meile Ruurds bakker (mr. -)verkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v0
UILKES, MEILEde kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 20167924138r0
UILKES, MEILEde kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 20167924138r0
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker (mr. -)koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkendeZoutsloot 371674240160v0
UILKES, MEILE Meyle Uilkes bakker (mr. -)koper huis, plaats, tuin en een nieuwe kamer daarachter aan de Kalverstraat strekkendeZoutsloot 371674240160v0
UILKES, MEILEhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 371674240160v0
UILKES, MEILEhet huis en nieuw panwerk van Meyle Uilkes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 371674240160v0
JANS, MINNE Minne Jansen bakker (mr. -)koper huisFranekereind 281686242114r0
JANS, MINNE Minne Jansen bakker (mr. -)koper huisFranekereind 281686242114r0
JANS, MINNEburgervaandrig Minne Jansen bakker (mr. -)verkoper Franekereind 281697243281r0
JANS, MINNEburgervaandrig Minne Jansen bakker (mr. -)verkoper Franekereind 281697243281r0
EVERTS, OLFERT Olfert Everts bakker (mr. -)koper 2/3 huisHeiligeweg 4173925077v0
EVERTS, OLFERT Olfert Everts bakker (mr. -)koper 2/3 huisHeiligeweg 4173925077v0
EVERTS, OLFERT Olfert Everts bakker (mr. -)koper 2/3 huisHeiligeweg 4173925077v0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 617432511ra0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 617432511ra0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 617432511ra0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 617432511ra0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 617432511ra0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 617432511ra0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 6174325113r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 6174325113r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 6174325113r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 6174325113r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 6174325113r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 6174325113r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41754253181r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41754253181r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41754253181r0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 61752252219v0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 61752252219v0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 61752252219v0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 61752252219v0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 61752252219v0
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 61752252219v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 2/3 Schritsen 17175025299r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 2/3 Schritsen 17175025299r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 2/3 Schritsen 17175025299r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Lanen 2175625441r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Lanen 2175625441r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Lanen 2175625441r0
JELTES, PIETER Pieter Jeltes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 35178326165v0
JELTES, PIETER Pieter Jeltes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 35178326165v0
WIEBES, PIETER Pieter Wybes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 51694243115r0
WIEBES, PIETER Pieter Wybes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 51694243115r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 261726246294r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 261726246294r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 261726246294r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)koper huis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de steeg ten westenVoorstraat 86170024480v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)koper huis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de steeg ten westenVoorstraat 86170024480v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)koper huis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de steeg ten westenVoorstraat 86170024480v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 851702244147v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 851702244147v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 851702244147v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 211702244153v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 211702244153v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 211702244153v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper tuin en zomerhuisMolenpad 111722246135v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper tuin en zomerhuisMolenpad 111722246135v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper tuin en zomerhuisMolenpad 111722246135v0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 18170824556r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 18170824556r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 18170824556r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper huis en losse goederenBrouwersstraat 281725246223r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper huis en losse goederenBrouwersstraat 281725246223r0
DIRKS, POPPE Poppe Dirx bakker (mr. -)koper huis en losse goederenBrouwersstraat 281725246223r0
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131723246188r0
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131723246188r0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakker (mr. -)koper pakhuisZuiderhaven 11689242299r0
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakker (mr. -)koper pakhuisZuiderhaven 11689242299r0
JANS, PIETER Pytter Jansen bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 13116662398va0
JANS, PIETER Pytter Jansen bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 13116662398va0
JAKOBS, REINER Reinder Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Liemendijk 381688242254r0
JAKOBS, REINER Reinder Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Liemendijk 381688242254r0
HUBERTS, REINER Reyner Huiberts bakker (mr. -)bewoner Noorderhaven 441674240164v0
HUBERTS, REINER Reyner Huiberts bakker (mr. -)bewoner Noorderhaven 441674240164v0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper door niaar huisBildtstraat 91696243252v0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper door niaar huisBildtstraat 91696243252v0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs [staat: Jansen] bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 91696243252v0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs [staat: Jansen] bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 91696243252v0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper provisioneel huisBildtstraat 1116782411ra0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper provisioneel huisBildtstraat 1116782411ra0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 61689242278r0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 61689242278r0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r0
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r0
PIETERS, RINSE Rinse Pieters bakker (mr. -)koper door niaar 1/6 huisBrouwersstraat 141682241227r0
PIETERS, RINSE Rinse Pieters bakker (mr. -)koper door niaar 1/6 huisBrouwersstraat 141682241227r0
ULBES, RUURD Ruierd Ulbes bakker (mr. -)koper schuurZuiderstraat1668239143v0
ULBES, RUURD Ruierd Ulbes bakker (mr. -)koper schuurZuiderstraat1668239143v0
SIEMENS, RUURD Ruird Simons [staat: Andris] bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41732248101r0
SIEMENS, RUURD Ruird Simons [staat: Andris] bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41732248101r0
SIEMENS, RUURD Ruird Symens bakker (mr. -)koper door niaar huis, gortmakerij en stallingBrouwersstraat 41732248101r0
SIEMENS, RUURD Ruird Symens bakker (mr. -)koper door niaar huis, gortmakerij en stallingBrouwersstraat 41732248101r0
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 4173524935v0
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 4173524935v0
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 4173524935v0
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 4173524935v0
TIEMENS, SAKE Sake Tymens bakker (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg WZ1698243375r0
TIEMENS, SAKE Sake Tymens bakker (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg WZ1698243375r0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 101736249152r0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 101736249152r0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 25172724711v0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 25172724711v0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 27172724711v0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 27172724711v0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter174025094r0
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter174025094r0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281683241238r0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281683241238r0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281687242181r0
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281687242181r0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 3716852426ra0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 3716852426ra0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes bakker (mr. -)koper huis en plaatsKerkpoortstraat 591686242123v0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes bakker (mr. -)koper huis en plaatsKerkpoortstraat 591686242123v0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 37168524263r0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 37168524263r0
OFFES, SCHELTEde mouterij van Schelte Uiftes bakker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost171924634r0
OFFES, SCHELTEde mouterij van Schelte Uiftes bakker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost171924634r0
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31oost171924634r0
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31oost171924634r0
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelto Jacobs bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r0
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelto Jacobs bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huis met een klein huisje ten westen, en plaatsFranekereind 23west168424213r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huis met een klein huisje ten westen, en plaatsFranekereind 23west168424213r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huis met een klein huisje ten westen, en plaatsFranekereind 23west168424213r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Vijver 9167824115r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Vijver 9167824115r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Vijver 9167824115r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Bredeplaats 22167824115r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Bredeplaats 22167824115r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Bredeplaats 22167824115r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huisFranekereind 32168424245r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huisFranekereind 32168424245r0
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huisFranekereind 32168424245r0
HINNES, SIPKEhypothecaire crediteuren van Sipke Hennes bakker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 191751252140r0
HINNES, SIPKEhypothecaire crediteuren van Sipke Hennes bakker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 191751252140r0
HINNES, SIPKE Sipke Hennes , c.u.bakker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 191717245304v0
HINNES, SIPKE Sipke Hennes , c.u.bakker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 191717245304v0
HINNES, SIPKE Sipke Hennes , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 71achter1726246262v0
HINNES, SIPKE Sipke Hennes , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 71achter1726246262v0
HINNES, SIPKE Sipke Hennis bakker (mr. -)koper huis en tuinNieuwstraat 501723246185v0
HINNES, SIPKE Sipke Hennis bakker (mr. -)koper huis en tuinNieuwstraat 501723246185v0
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v0
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v0
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 81782260213v0
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 81782260213v0
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 181782260302v0
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 181782260302v0
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 641742250276v0
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 641742250276v0
DIRKS, SJOERD Sjoerdt Dircks , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 4169224225ra0
DIRKS, SJOERD Sjoerdt Dircks , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 4169224225ra0
DIRKS, SJOERD Sjoerdt Dircks , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 4169224225ra0
PIETERS, SWIER Sweerus Pieters , c.u.bakker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 221788262280r0
PIETERS, SWIER Sweerus Pieters , c.u.bakker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 221788262280r0
JELLES, SIEBE Sybe Jelles bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211788262241v0
JELLES, SIEBE Sybe Jelles bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211788262241v0
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191699243394r0
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191699243394r0
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191699243394r0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22168424222r0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22168424222r0
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22168424222r0
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191699243398v0
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191699243398v0
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191699243398v0
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v0
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v0
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 321691242367v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 321691242367v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 321691242367v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 32170024437v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 32170024437v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 32170024437v0
DOEDES, SIETSE Sytze Doedes bakker (mr. -)koper door niaar ratione vicinitatis huis en tuin alwaer de Vergulden Son uithangtVoorstraat 32de Vergulde Zon170024437v0
DOEDES, SIETSE Sytze Doedes bakker (mr. -)koper door niaar ratione vicinitatis huis en tuin alwaer de Vergulden Son uithangtVoorstraat 32de Vergulde Zon170024437v0
DOEDES, SIETSE Sytze Doedes bakker (mr. -)koper door niaar ratione vicinitatis huis en tuin alwaer de Vergulden Son uithangtVoorstraat 32de Vergulde Zon170024437v0
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants bakker (mr. -)koper huis en bakkerij erachterZuiderhaven 51667239106r0
WIEBRENS, TEEKE Teke Wybbrants bakker (mr. -)koper huis en bakkerij erachterZuiderhaven 51667239106r0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r0
OEBELES, TIJS Thijs Ubles bakker (mr. -)koper 2/3 huisDroogstraat 55west1670239220r0
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r0
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r0
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r0
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdts bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v0
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdts bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191716245277v0
RIENKS, TJEPKE Tiepke Rienx , c.u.bakker (mr. -)koper huis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart verhuurd wordenNoorderhaven 105de Wegeeter1717245302r0
RIENKS, TJEPKE Tiepke Rienx , c.u.bakker (mr. -)koper huis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart verhuurd wordenNoorderhaven 105de Wegeeter1717245302r0
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes bakker (mr. -)koper provisioneel huisLanen 731779259304v0
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes bakker (mr. -)koper provisioneel huisLanen 731779259304v0
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes bakker (mr. -)koper provisioneel huisLanen 731779259304v0
BINKES, TJEERD Tjeerd Bentes bakker (mr. -)koper huis met kelder en bakhuisLanen 461702244159r0
BINKES, TJEERD Tjeerd Bentes bakker (mr. -)koper huis met kelder en bakhuisLanen 461702244159r0
BINKES, TJEERD Tjeerd Bentes bakker (mr. -)koper huis met kelder en bakhuisLanen 461702244159r0
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes bakker (mr. -)koper huis, mouterijVoorstraat 831674240138v0
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes bakker (mr. -)koper huis, mouterijVoorstraat 831674240138v0
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes bakker (mr. -)koper huis, mouterijVoorstraat 831674240138v0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 191695243143r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 191695243143r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r0
PIETERS, TIETE Tyte Pyters bakker (mr. -)bewoner Heiligeweg 4168124135ra0
PIETERS, TIETE Tyte Pyters bakker (mr. -)bewoner Heiligeweg 4168124135ra0
PIETERS, TIETE Tytte Pieters bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61686242125v0
PIETERS, TIETE Tytte Pieters bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61686242125v0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)geniaarde koper Gedempte Korte Zoutsloot 3achter173925031r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)geniaarde koper Gedempte Korte Zoutsloot 3achter173925031r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper huisLiemendijk 121737249171v0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper huisLiemendijk 121737249171v0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper kamerLiemendijk1738249342r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper kamerLiemendijk1738249342r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 51736249153r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 51736249153r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Liemendijk 14173925020v0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Liemendijk 14173925020v0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 13173124825v0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (mr. -)koper huisHoogstraat 13173124825v0
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 2173424916r0
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 2173424916r0
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2173424916r0
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2173424916r0
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 701734248290r0
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 701734248290r0
RINSES, OEPKE Upcke Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v0
RINSES, OEPKE Upcke Rinses bakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v0
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staatRommelhaven 15de Rode Leeuw1696243194r0
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staatRommelhaven 15de Rode Leeuw1696243194r0
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 31698243374r0
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 31698243374r0
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis c.o.a.Hoogstraat 37168424249r0
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis c.o.a.Hoogstraat 37168424249r0
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)koper huisSchritsen 681690242309v0
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)koper huisSchritsen 681690242309v0
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)koper huisSchritsen 681690242309v0
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 681690242309v0
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 681690242309v0
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 681690242309v0
ARJENS, WATSE Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v0
ARJENS, WATSE Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v0
ARJENS, WATSE Watze Arjens bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 531696243244v0
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Rozenstraat 2170124496r0
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Rozenstraat 2170124496r0
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Rozenstraat 2170124496r0
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 91696243252v0
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 91696243252v0
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 91696243252v0
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)huurder Bildtstraat 91696243252v0
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)huurder Bildtstraat 91696243252v0
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)huurder Bildtstraat 91696243252v0
ARJENS, WILLEMde koper Willem Aaris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk1691242353r0
ARJENS, WILLEMde koper Willem Aaris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk1691242353r0
ARJENS, WILLEMde koper Willem Aaris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk1691242353r0
AARTS, WILLEM Willem Aarts bakker (mr. -)koper huis en loodsLiemendijk1691242353r0
AARTS, WILLEM Willem Aarts bakker (mr. -)koper huis en loodsLiemendijk1691242353r0
AARTS, WILLEM Willem Aarts bakker (mr. -)koper huis en loodsLiemendijk1691242353r0
ARENDS, WILLEM Willem Arents bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 51701244124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 51701244124v0
ARENDS, WILLEM Willem Arents bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 51701244124v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper ledige plaats en kamerAchterstraat 151675240197r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper ledige plaats en kamerAchterstraat 151675240197r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper ledige plaats en kamerAchterstraat 151675240197r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 29168524262r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 29168524262r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 29168524262r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Kruisstraat 6west168524262r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Kruisstraat 6west168524262r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)geniaarde koper Kruisstraat 6west168524262r0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va0
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 121803266212r0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 121803266212r0
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra0
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra0
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra0
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra0
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra0
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra0
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens bakker (mr. -)koper huis, bakhuis en plaatsKerkpoortstraat 571644235139v0
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens bakker (mr. -)koper huis, bakhuis en plaatsKerkpoortstraat 571644235139v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 2175625441r0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771749251256v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771749251256v0
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771749251256v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 71681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 71681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 71681241171v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va0
FRANSES, WIEBEals bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v0
FRANSES, WIEBEals bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v0
FRANSES, WIEBEals bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r0
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r0
ALBERTS, WIEGERde boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r0
ALBERTS, WIEGERde boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r0
ALBERTS, WIEGERde boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v0
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v0
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r0
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r0
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 221782260290r0
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 221782260290r0
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens bakker (mr. -)koper provisioneel huis genaamd de MorgenstarLanen 83oostde Morgenstar167524029va0
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens bakker (mr. -)koper provisioneel huis genaamd de MorgenstarLanen 83oostde Morgenstar167524029va0
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens bakker (mr. -)koper provisioneel huis genaamd de MorgenstarLanen 83oostde Morgenstar167524029va0
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v0
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v0
DOEDES, SIETSE Zytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 321705244281v0
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60noord167924160r0
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60noord167924160r0
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60noord167924160r0
ADEMA, JARICH Jarig Adamabakker (mr. -)naastligger ten westen Ooievaarsteeg 81732248157v0
ADEMA, JARICH Jarig Adamabakker (mr. -)naastligger ten westen Ooievaarsteeg 101732248157v0
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adamabakker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 5173524965r0
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adamabakker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 5173524965r0
ADEMA, PIETERSoud burgemeester Jarix Pytters Ademabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1311703244196r0
ADEMA, PIETERSoud burgemeester Jarix Pytters Ademabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1311703244196r0
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 1717282472ra0
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1717282472ra0
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Ademabakker (mr. -)koper hof, tuin, zomerhuisOosterkeetstraat 517272478v0
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Ademabakker (mr. -)koper hof, tuin, zomerhuisOosterkeetstraat 517272478v0
ASPEREN, JAN JANS Jan Jansen Asperenbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r0
ASPEREN, JAN JANS Jan Jansen Asperenbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r0
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlasbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1818042678v0
BAARDA, E. E. Baardabakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 91799265200r0
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v0
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v0
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v0
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v0
BAKSMA, HARMEN burgerkolonel Harmen Backsmabakker (mr. -)koper huisjeAchterstraat 2172724730v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verwandelaar Rommelhaven 61773258109r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verwandelaar Rommelhaven 61773258109r0
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksmabakker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 51730247328v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1730247336r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1730247336r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1730247336r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1730247336r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1730247336r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1730247336r0
BALEN, FOLKERT Folkert van Balenbakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 5175325396r0
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 3716852426ra0
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 3716852426ra0
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper 1/2 huisGrote Kerkstraat 37168524263r0
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper 1/2 huisGrote Kerkstraat 37168524263r0
BAARDA, E. E. Bardabakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 91799265200r0
BAKSMA, AREND WOUTERSwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v0
BAKSMA, AREND WOUTERSwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baxma, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 701767257252r0
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baxma, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 701767257252r0
BAKSMA, HARMEN Harmen Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 241730247314r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v0
BAKSMA, HARMEN ARENDSoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 221729247285r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 221729247285r0
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 221729247285r0
BIERMA, AAFKE Aafke Biermabakker (mr. -)koper door niaar ratione vicinitatis Rozengracht 14173925015r0
BILKER, SIEBREN ARJENS Sibren Arjens Bilckertbakker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 19168024190v0
BILKER, SIEBREN ARJENS Sibren Arjens Bilckertbakker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 19168024190v0
BILKER, SIEBREN ARJENS Sibren Arjens Bilckertbakker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 19168024190v0
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281721246105r0
BINSONIDES, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 281717245303v0
BOK, HANS ARJENS Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 21172824773r0
BOK, HANS ARJENS Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 21172824773r0
BOK, HANS ARJENS Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 21172824773r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r0
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r0
BONKE, BINKE TJEERDS Bente Tjeerdts Bonqbakker (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r0
BONKE, BINKE TJEERDS Bente Tjeerdts Bonqbakker (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Lanen 731787262189v0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Lanen 731787262189v0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Lanen 731787262189v0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r0
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r0
BROUWER, REIN Rein Brouwerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41784261219v0
BROUWER, REIN vroedsman Rein Brouwerbakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaartbakker (mr. -)geniaarde koper Vijverstraat 2117562545r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaartbakker (mr. -)geniaarde koper Vijverstraat 2117562545r0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jans Builardbakker (mr. -)koper huisZoutsloot 94176725731v0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jans Builardbakker (mr. -)koper huisZoutsloot 94176725731v0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakker (mr. -)koper gedeelte tuinZoutsloot 94achter176825742r0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakker (mr. -)koper gedeelte tuinZoutsloot 94achter176825742r0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 94achter176825742r0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Jansen Builardbakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 94achter176825742r0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Janz Builardbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Gardenierstraat 191759254247v0
BUILART, GERLOF JANS Gerlof Janz Builardbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Gardenierstraat 191759254247v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Builardbakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 22176525695r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Builardbakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 22176525695r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 22176525695r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 22176525695r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Lanen 76a1780259257r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Lanen 76a1780259257r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gelofs Builartbakker (mr. -)gelastigde Bildtstraat 41756253253v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gelofs Builartbakker (mr. -)gelastigde Bildtstraat 41756253253v0
BUILART, JAN GERLOFSde schuur van Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)naastligger Bildtpoortsmolen 1174525187v0
BUILART, JAN GERLOFSde schuur van Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)naastligger Bildtpoortsmolen 1174525187v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)koper door niaar twee kamersAchterstraat 111738249270r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)koper door niaar twee kamersAchterstraat 111738249270r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west1754253152v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west1754253152v0
BUILART, SALOMON Salomon Builartbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 761742250271r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 21747251175v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 21747251175v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Brouwersstraat 161742250227r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r0
BUILART, SALOMON GERLOFS Salomon Gerloffs Bullaartbakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241736249134v0
BUILART, SALOMON GERLOFS Salomon Gerloffs Bullaartbakker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241736249134v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Bullartbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 111738249271v0
BUILART, JAN GERLOFS Jan Gerlofs Bullartbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 111738249271v0
BUMA, JAN SIPKESburgerhopman Jan Sipkes Bumabakker (mr. -)koper dwarshuisNoordijs 1173124836r0
BUMA, JAN SIPKESburgerhopman Jan Sipkes Bumabakker (mr. -)koper dwarshuisNoordijs 1173124836r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231729247247r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231729247247r0
KUIPER, wijlen Claas Cuiperbakker (mr. -)verkoper Lanen 217852614va0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper hof, tuin en zomerhuisRomastraat 25achter1786262114r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 9180826875r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper hof en tuinRomastraat 151789263106r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211787262220v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid180826852r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 23178526211r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 8180826858r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper Hofstraat 291798265105r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 20achter180826859v0
DIJK, ROELOF wijlen Roelof van Dijkbakker (mr. -)erflater Heiligeweg 231791263307r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211799265197v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 37180826862r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper huisHofstraat 291790263276v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 22180826863v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 18180826863v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 20180826863v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 141806267229v0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 161806267229v0
DIJK, Roulof van Dijkbakker (mr. -)koper door niaar ratione sanguinis huisGrote Kerkstraat 23achter1778259112r0
FABER, PABE Pabe Faberbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211798265118r0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 23176125595r0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 23176125595r0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper van 1/3 huisVoorstraat 52west1754253191v0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper van 1/3 huisVoorstraat 52west1754253191v0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper 2/3 huisVoorstraat 52west175725496v0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)koper 2/3 huisVoorstraat 52west175725496v0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)eigenaar van 1/3 Voorstraat 52west175725496v0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstrabakker (mr. -)eigenaar van 1/3 Voorstraat 52west175725496v0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121771257205v0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121771257205v0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 23176125595r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 23176125595r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211770257179r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211770257179r0
TJEERDS, TJEERDde kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211770257179r0
TJEERDS, TJEERDde kopers Tjeerd Tjeerds Feerdijk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 211770257179r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper provisioneel huis en bakkerijGrote Kerkstraat 231765256264r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)koper provisioneel huis en bakkerijGrote Kerkstraat 231765256264r0
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231759254184r0
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231759254184r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 12177225859r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerds Tjeerds Feerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 12177225859r0
FOLKERTSMA, KORNELIS Cornelis Folkertsmabakker (mr. -)koper huis met zomerwoning met plaats en bleek hierachter en stuk grond van zes voetNoorderhaven 26179826569r0
VOSSENBERG, LOUW RIPPERTS Louw Ripperts Forssenburghbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1168024176v0
VOSSENBERG, LOUW RIPPERTS Louw Ripperts Forssenburghbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1168024176v0
FRANK, JOHANNES Johannes Frankbakker (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 321778259151v0
FRANK, JOHANNES Johannes Frankbakker (mr. -)koper van 1/2 Sint Odolphisteeg 21778259151v0
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbrandabakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 191773258118r0
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 191773258118r0
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 191774258181r0
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 171778259126r0
, REIN Rein Gerbrandebakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251773258122v0
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen178326189r0
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131782260268r0
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178326130r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 771787262182r0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 771787262182r0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 771787262182r0
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 251773258122v0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 371780259274r0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 111780259278r0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r0
GONGGRIJP, JOOST Joost Rynjae Gongrijpbakker (mr. -)koper Ooievaarsteeg 61728247122r0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v0
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r0
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r0
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r0
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r0
, SCHELTE Schelte Haeselaerbakker (mr. -)verkoper Lanen 261753253115v0
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131796264336r0
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181796264338v0
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper pakhuisAchterstraat 51776258244r0
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131787262234r0
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper Bildtstraat 18178526218r0
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5179726550v0
HALMA, PIETER JANS Pieter Janzen Halmabakker (mr. -)huurder (p.j.)Achterstraat 51771257199v0
HALMA, PIETER JANS Pieter Janzen Halmabakker (mr. -)huurder (p.j.)Achterstraat 51771257199v0
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 41789263165r0
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41789263165r0
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 21793264153v0
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper q.q. Poortje 71790263222r0
HEREMA, RUURD HESSELS Ruurd Hessels Heeremabakker (mr. -)verkoper Lanen 46179726542v0
HEREMA, RUURD HESSELS Ruurd Hessels Heeremabakker (mr. -)verkoper Lanen 46179726542v0
HEERMA, H. F. H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v0
HEERMA, H. F. H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v0
HEERMA, H. F. H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 41782260292v0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 41782260292v0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 41782260292v0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)koper Lanen 461788262301r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)koper Lanen 461788262301r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)koper Lanen 461788262301r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 261782260195r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 261782260195r0
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 261782260195r0
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansbakker (mr. -)koper huis met winkel in het voorhuisKarremanstraat 221747251187v0
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansbakker (mr. -)koper huis met winkel in het voorhuisKarremanstraat 221747251187v0
, FRANKE Frank [staat: Frans] Helstrabakker (mr. -)koper hofKlaverbladstraat 141795264298r0
, FRANKE Frank [staat: Frans] Helstrabakker (mr. -)koper hofKlaverbladstraat 161795264298r0
, FRANKE Frank Helstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Klaverbladstraat 18179826594r0
HEREMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heremabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r0
HEREMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heremabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r0
HEREMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heremabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v0
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen en plantenMoriaanstraat 10achter1784261154v0
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen en plantenMoriaanstraat 10achter1784261154v0
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdabakker (mr. -)koper q.q. door niaar Voorstraat 31179326486r0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r0
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r0
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat 41784261242v0
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 41784261242v0
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter1738249349r0
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 4twee_achter1730247304r0
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 4twee_achter1730247304r0
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 4twee_achter1730247304r0
HOGEBOOM, AGE vroedsman Age Hoogeboombakker (mr. -)koper tuinRozengracht 18achter1733248212v0
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstrabakker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57een_achter174025082r0
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstrabakker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57een_achter174025082r0
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper huis en tuinSchritsen 601809268262v0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper 1/2 huis van de BildtpoortsmolenDijkswal 10180826855v0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper 1/2 huis van de BildtpoortsmolenDijkswal 10180826855v0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper woningDijkswal 81809268212r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper woningDijkswal 81809268212r0
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmabakker (mr. -)koper huisHoogstraat 181787262211v0
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmabakker (mr. -)koper huisHoogstraat 181787262211v0
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jansen IJsenbeekbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r0
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jansen IJsenbeekbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r0
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderstraat 17175725477r0
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderstraat 17175725477r0
, JOHANNES Johannes Klockbakker (mr. -)huurder Franekereind 19174925228r0
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v0
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v0
KUIK, JAN Jan Kuikbakker (mr. -)koper Noorderhaven 871737249207v0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251737249164r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251737249164r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1738249283r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1738249283r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851738249283r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851738249283r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 871747251168r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 871747251168r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 851747251170r0
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 851747251170r0
LANSENBERG, PAULUS Paulus Lansenbergbakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1790263213r0
LANSENBERG, PAULUS Paulus Jan Lansenbergbakker (mr. -)koper huis en bakkerijKerkpoortstraat 53180426766r0
LENTS, JETSE Jetze Lensbakker (mr. -)koper huisVoorstraat 831781260132v0
LENTS, JETSE Jetse Lentsbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 771795264255r0
LENTS, JETSE Jetze Lentzbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 771806267218v0
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisLanen 43173925067v0
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisLanen 43173925067v0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)177725956r0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat WZ177725957r0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Franekereind 40177725958r0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Vissersstraat 81769257105v0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Lanen 43177725959r0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 57177725960r0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)geniaarde koper Havenplein 61780259253r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker (mr. -)koper woningVissersstraat 8176725725r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker (mr. -)koper woningVissersstraat 8176725725r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker (mr. -)koper woningVissersstraat 8176725725r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)koper van 1/2 Hoogstraat 21740250127v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)koper van 1/2 Hoogstraat 21740250127v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 31736249116r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 31736249116r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 70173925042v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 70173925042v0
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menaldabakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Kerkstraat 11736249110v0
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menaldabakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Kerkstraat 11736249110v0
JANS, IEKE Eke Jans Menoldabakker (mr. -)koper koolstekZuiderhaven 81west173524948r0
JANS, IEKE Eke Jans Menoldabakker (mr. -)koper koolstekZuiderhaven 81west173524948r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 81west173524948r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 81west173524948r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 81west173524948r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 81west173524948r0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menoldabakker (mr. -)koper huisHoogstraat 11173925068v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menoldabakker (mr. -)koper huisHoogstraat 11173925068v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)koper Brouwersstraat 22178326135r0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 151781260116r0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 25178326130r0
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringabakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 12176025535r0
OFFRINGA, GERRIT Gerrit Offringabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 121774258193r0
OFFRINGA, JAN GERRITS Jan Gerrits Offringabakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 32172724755v0
OFFRINGA, JAN GERRITS Jan Gerrits Offringabakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 32172724755v0
OOSTERBAAN, ASSUERUS Ahasuerus Oosterbaanbakker (mr. -)koper huisBorstelsteeg 11790263189r0
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakker (mr. -)verkoper Lanen 46181026949v0
OUDERKERKEN, JOHANNES Johannes Ouwerkerk, c.u.bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 1051713245195v0
OUDERKERKEN, JOHANNES Johannes Ouwerkerkbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 77170724524r0
OUDERKERKEN, JOHANNES JANS Johannis Jansen Ouwerkerkbakker (mr. -)koper huis genaamd AlmenumRozenstraat 1Almenum170724514r0
OUDERKERKEN, JOHANNES JANS Johannis Jansen Ouwerkerkbakker (mr. -)koper huis genaamd AlmenumRozenstraat 1Almenum170724514r0
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v0
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v0
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v0
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v0
POORT, HENDRIK Hendrik Poortbakker (mr. -)koper huisRomastraat NZ1808268180v0
GOVERTS, HENDRIK Hendrik Gowerts Potkastbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v0
GOVERTS, HENDRIK Hendrik Gowerts Potkastbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v0
REES, H. H. van Rees, n.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 5180826848v0
REES, H. H. van Reesbakker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 51805267118v0
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsmabakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441763255204v0
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsmabakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441763255204v0
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsmabakker (mr. -)koper huis en jeneverstokerijBrouwersstraat 8180726814r0
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsmabakker (mr. -)koper huis en jeneverstokerijBrouwersstraat 8180726814r0
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsmabakker (mr. -)koper huis en jeneverstokerijBrouwersstraat 8180726814r0
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoites Reidsmabakker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar0
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoites Reidsmabakker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar0
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 58173524959v0
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 58173524959v0
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoites Reitsmabakker (mr. -)koper q.q. Brouwersstraat 141738249348r0
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoites Reitsmabakker (mr. -)koper q.q. Brouwersstraat 141738249348r0
REUS, LAMMERT Lammert Reusbakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 41771257187r0
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuisbakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251783261111v0
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuisbakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251783261111v0
, IEPE Ype Roodenhuisbakker (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 81795264258v0
, IEPE Ype Roodenhuisbakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 791795264260r0
JETSES, IEPE Ype Jetzes Roodenhuisbakker (mr. -)geniaarde koper Liemendijk1785261308r0
JETSES, IEPE Ype Jetzes Roodenhuisbakker (mr. -)geniaarde koper Liemendijk1785261308r0
RUITER, IEDE Yede de Ruiterbakker (mr. -)eerdere bewoner Lanen 217852614va0
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)verkoper Schritsen 221796264308r0
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)verkoper Schritsen 221796264308r0
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)koper huisSchritsen 22178326176v0
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiterbakker (mr. -)koper huisSchritsen 22178326176v0
SYBESMA, SAKE Saeke Sibesmabakker (mr. -)koper huis met een bakkerij erachterZuiderhaven 51694243115r0
SYBESMA, SAKE Saco Sibismabakker (mr. -)koper tuin met vruchtbomen en zomerhuisLiemendijk NZ1710245123v0
SYBESMA, SAKE TIEMENS Sake Tijmens Sibismabakker (mr. -)koper woning met een plaats daarbijLiemendijk NZ1712245173v0
SYBESMA, SAKE TIEMENS Sake Tijmens Sibismabakker (mr. -)koper woning met een plaats daarbijLiemendijk NZ1712245173v0
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veenbakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541785261275r0
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veenbakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541785261275r0
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veenbakker (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 351785261276r0
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veenbakker (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 351785261276r0
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veenbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r0
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veenbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 21761255111r0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 21761255111r0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 21761255111r0
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 21761255111r0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Veerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231774258186v0
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Veerdijkbakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 231774258186v0
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsenbakker (mr. -)verkoper Noordijs 1176325615v0
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178326186r0
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 341784261172r0
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 25178926365v0
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v0
VELSEN, KLAAS Claas van Velzenbakker (mr. -)koper huis en bakkerijNoordijs 11758254171v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 14173925015r0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 14173925015r0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 61751252137v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5oost1732248129r0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5oost1732248129r0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 121732248131r0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 121732248131r0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5west1732248132v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 5west1732248132v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 161742250227r0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 161742250227r0
VLIET, DIRK JANS Dirk Jans van der Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 18176425689v0
VLIET, DIRK JANS Dirk Jans van der Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 18176425689v0
VLIET, DIRK JANS Dirk Jansen Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v0
VLIET, DIRK JANS Dirk Jansen Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 57176125593v0
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vlietbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351787262224v0
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vlietbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351787262224v0
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vlietbakker (mr. -)huurder Rommelhaven 281784261143r0
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vlietbakker (mr. -)huurder Rommelhaven 281784261143r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper 1/2 huisLanen 21759254193v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1766256155v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1766256155v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 37de Pelikaan1766256155v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 71750252100v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 71750252100v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 71750252100v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v0
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Lanen 21759254231v0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r0
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r0
, JAN Jan Waxbakker (mr. -)koper Vismarkt 41758254145v0
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. -)koper woningVissersstraat 81769257105v0
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weidebakker (mr. -)koper huis en bakkerij Spitsbergen genaamdRommelhaven 28Spitsbergen1800265240r0
WERF, DIRK JANSde boedel van wijlen Dirk Jans van der Werffbakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5318032672v0
WERF, DIRK JANSde boedel van wijlen Dirk Jans van der Werffbakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5318032672v0
WERF, HIDDE Hidde van der Werffbakker (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v0
WESTENDORP, A. A. Westendorpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5178326162r0
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v0
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 14173124863r0
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijgabakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 221788262280r0
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijgabakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 221788262280r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771724246208r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 771724246208r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter1724246211r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter1724246211r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v0
WIJNGAARD, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerdenbakker (mr. -)koper huis en losse goederenZuiderstraat 191729247280r0
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r0
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r0
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v0
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v0
WYNIA, SIETSE DOEDESoud burgerhopman Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Rozenstraat 2171824628v0
WYNIA, SIETSE DOEDESoud burgerhopman Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Rozenstraat 2171824628v0
WYNIA, SIETSE DOEDESoud burgerhopman Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Rozenstraat 2171824628v0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 91170724534r0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 91170724534r0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 91170724534r0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93een_achter170724535v0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93een_achter170724535v0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93een_achter170724535v0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93twee_achter170724536r0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93twee_achter170724536r0
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93twee_achter170724536r0
, JAN Jan P. Bootesbakker (mr. banket-)koper huis en hofVoorstraat 301806267256v0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (mr. banket-)koper huisVoorstraat 51de Leren Emmer1802266110v0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (mr. banket-)koper huisVoorstraat 51de Leren Emmer1802266110v0
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogelbakker (mr. banket-)verkoper Brouwersstraat 21180826849v0
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. banket-)koper ondanks niaar huis, in gebruik als wolkammerij en -ververijVoorstraat 7het Paradijs175325387r0
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. banket-)verkoper Kleine Bredeplaats 161753253114v0
HOUTSMA, SIPKE Sipke Houtsmabakker (mr. brood- en klein-)koper huis en bakkerijNoordijs 11808268164r0
LENTS, JETSE de nalatenschap van wijlen Jetze Lentzbakker (mr. brood- en klein-)verkoper Schritsen 23180826885r0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. brood-)koper huis en weefwinkelWortelstraat 101807267307r0
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. brood-)koper huis en weefwinkelWortelstraat 101807267307r0
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. brood-)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 241808268140r0
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faberbakker (mr. brood-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v0
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faberbakker (mr. brood-)verkoper q.q. Tuinsteeg 41809268195v0
LENTS, JETSE Boedel en nalatenschap Jetze Lentzbakker (mr. brood-)verkoper van 5/6 Voorstraat 83180826886v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. klein-)koper huisNoorderhaven 461741250183r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. klein-)koper huisNoorderhaven 461741250183r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. klein-)koper huisNoorderhaven 461741250183r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (mr. klein-)koper huis en hofFranekereind 40175025283r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (mr. klein-)koper huis en hofFranekereind 40175025283r0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (mr. koek- en banket-)koper huisSint Odolphisteeg 41809268186r0
FABER, JAN LUITJENS Jan Luitjes Faberbakker (mr. koek- en banket-)koper huisSint Odolphisteeg 41809268186r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Scheerstraat 8achter1689242270r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Scheerstraat 8achter1689242270r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Scheerstraat 8achter1689242270r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Grote Ossenmarkt 251722246152v0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Grote Ossenmarkt 251722246152v0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Grote Ossenmarkt 251722246152v0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens bakker (mr. koek-)koper huisGrote Ossenmarkt 251696243230r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens bakker (mr. koek-)koper huisGrote Ossenmarkt 251696243230r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens bakker (mr. koek-)koper huisGrote Ossenmarkt 251696243230r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Zuidergat 19169924414r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Zuidergat 19169924414r0
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Zuidergat 19169924414r0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. koek-)koper Rommelhaven 151729247241v0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. koek-)koper Rommelhaven 151729247241v0
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. koek-)koper Rommelhaven 151729247241v0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Rommelhaven 15173424911v0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Rommelhaven 15173424911v0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Rommelhaven 15173424911v0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Molenpad 11173524941v0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Molenpad 11173524941v0
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Molenpad 11173524941v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Liemendijk 41759254180v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Liemendijk 41759254180v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Liemendijk 41759254180v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Noordermolen 11759254180v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Noordermolen 11759254180v0
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Noordermolen 11759254180v0
HOITES, HOITE Hoite Hoites , c.s.bakker (mr. koek-)verkoper Heiligeweg 231717245285v0
HOITES, HOITE Hoite Hoites , c.s.bakker (mr. koek-)verkoper Heiligeweg 231717245285v0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)huurder voor 6 jaren Lanen 21691242370r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)huurder voor 6 jaren Lanen 21691242370r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 106noord1723246171v0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 106noord1723246171v0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)koper huisLanen 21698243331r0
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)koper huisLanen 21698243331r0
HOITES, HOITE Hoite Hoytes , c.u.bakker (mr. koek-)koper hoekhuisKleine Ossenmarkt 41705244272r0
HOITES, HOITE Hoite Hoytes , c.u.bakker (mr. koek-)koper hoekhuisKleine Ossenmarkt 41705244272r0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325345v0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325345v0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325345v0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper Noordermolen 1175325352v0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper Noordermolen 1175325352v0
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper Noordermolen 1175325352v0
BOTES, JAN Jan Bootes , c.u.bakker (mr. koek-)huurder Voorstraat 641807267311r0
BOTES, JAN Jan Bootes , c.u.bakker (mr. koek-)huurder Voorstraat 641807267311r0
BOTES, JAN Jan Bootes , c.u.bakker (mr. koek-)huurder Voorstraat 641807267311r0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 5016922431ra0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 5016922431ra0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 5016922431ra0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten westen Voorstraat 141701244118v0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten westen Voorstraat 141701244118v0
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten westen Voorstraat 141701244118v0
FRANSES, JOOSTde nagelaten weeskinderen van Joost Fransen bakker (mr. koek-)verkoper Noordijs 316972437va0
FRANSES, JOOSTde nagelaten weeskinderen van Joost Fransen bakker (mr. koek-)verkoper Noordijs 316972437va0
FRANSES, JOOSTde nagelaten weeskinderen van Joost Fransen bakker (mr. koek-)verkoper Noordijs 316972437va0
PIETERS, wijlen Manne Pieters bakker (mr. koek-)verkoper Sint Jacobstraat 191717245304v0
PIETERS, wijlen Manne Pieters bakker (mr. koek-)verkoper Sint Jacobstraat 191717245304v0
SIJES, SIEBE Sybe Sijes bakker (mr. koek-)koper plaats met het achterste van ons huis alwaer de Drie Krakelingen uythangenGrote Bredeplaats 17achter168524279r0
SIJES, SIEBE Sybe Sijes bakker (mr. koek-)koper plaats met het achterste van ons huis alwaer de Drie Krakelingen uythangenGrote Bredeplaats 17achter168524279r0
SIJES, SIEBE Sybe Sijes , c.u.bakker (mr. koek-)koper huis en woningNoorderhaven 22168424222r0
SIJES, SIEBE Sybe Sijes , c.u.bakker (mr. koek-)koper huis en woningNoorderhaven 22168424222r0
SIJES, SIEBE Sybe Syes , c.u.bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17achter168524279r0
SIJES, SIEBE Sybe Syes , c.u.bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17achter168524279r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Hondenstraat 1216992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Hondenstraat 1216992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 2116992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 2116992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Hondenstraat 916992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Hondenstraat 916992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 2316992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 2316992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-7-0 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 00-04-00 cg ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 00-04-00 cg ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 4216992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 4216992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 216992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 216992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 416992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 416992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 2616992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 2616992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 616992449r0
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 616992449r0
BODENDIJK, JURJEN Jurjen Bodendijckbakker (mr. koek-)naastligger ten westen Noorderhaven 501683241245r0
BODENDIJK, JURJEN FILIPPUS Jurjen Philips van Bodendijckbakker (mr. koek-)koper huisNoorderhaven 48168024173r0
BODENDIJK, JURJEN FILIPPUS Jurjen Philips van Bodendijckbakker (mr. koek-)koper huisNoorderhaven 48168024173r0
BODENDIJK, JURJEN Jurjen Boedendijckbakker (mr. koek-)verkoper Noorderhaven 481683241249v0
FONTEIN, B. B. Fonteinbakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31780259264v0
POPTA, JAN Jan Poptabakker (mr. koek-)verkoper Grote Bredeplaats 19174425134v0
REITSMA, JAN Jan C. Reidsma, voor zich en zijn broers en zustersbakker (mr. koek-)verkoper Kerkpoortstraat 311808268142r0
REITSMA, JAN Jan C. Reitsma, voor zich en zijn broers en zustersbakker (mr. koek-)verkoper Grote Kerkstraat 241808268140r0
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmabakker (mr. koek-)koper door niaar huis of kamerLanen 71vijf_achter1692242404r0
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmabakker (mr. koek-)koper door niaar huis of kamerLanen 71vijf_achter1692242404r0
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmabakker (mr. koek-)koper door niaar huis of kamerLanen 71vijf_achter1692242404r0
STROBAND, PAULUS Paulus Stroobandbakker (mr. koek-)koper huis en bakkerijVoorstraat 371780259274r0
, JAN Jan Waxbakker (mr. koek-)huurder onderste graanzolder Hoogstraat 10175325341r0
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. koek-)koper zomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachterZoutsloot 33176825764v0
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. koek-)koper huis en bakkerijVoorstraat 34178526248v0
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. koek-)koper huisKleine Bredeplaats 16174525177r0
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaertbakker (mr. koek-)eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r0
, ROELOF Roeloff van Duydenbakker (mr. pastei-)koper huis met een plaats en schuur of pakhuisVoorstraat 261699243401v0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. suiker-)koper huis en tuinFranekereind 361776258263r0
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. suiker-)koper huis en tuinFranekereind 361776258263r0
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijpbakker (oud -)huurder Herenwaltje 31782260202r0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Achterstraat 71765256264r0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Achterstraat 71765256264r0
VEEN, GERBEN JANSde door de hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veenbakker (oud -)verkoper Bargebuurt 281765256264r0
VEEN, GERBEN JANSde door de hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veenbakker (oud -)verkoper Bargebuurt 281765256264r0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 231765256264r0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 231765256264r0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Franekereind 201765256264r0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Franekereind 201765256264r0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veenbakker (oud -)betrokkene onbekend176425644v0
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veenbakker (oud -)betrokkene onbekend176425644v0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 201748251228ar0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 201748251228ar0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 201748251228ar0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Gardenierstraat 81748251231r0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Gardenierstraat 81748251231r0
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Gardenierstraat 81748251231r0
HENDRIKS, DIRK Durk Hendriks bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 86176125588r0
HENDRIKS, DIRK Durk Hendriks bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 86176125588r0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (oud mr. -)koper van 1/3 drie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkelAchterstraat 7174425129v0
WIEBRENS, JAKOB Jacob Wybrens bakker (oud mr. -)koper van 1/3 drie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkelAchterstraat 7174425129v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 891765256119r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 891765256119r0
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters bakker (oud mr. -)verkoper Schritsen 41734248329r0
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters bakker (oud mr. -)verkoper Schritsen 41734248329r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (oud mr. -)naastligger ten oosten Noordergrachtswal1742250238r0
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (oud mr. -)naastligger ten oosten Noordergrachtswal1742250238r0
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 23176825774v0
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystrabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 221748251229v0
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystrabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 221748251229v0
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystrabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 221748251229v0
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker (oud mr. -)koper woningFranekerpoort (gebied)1770257175v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper woningKleine Kerkstraat 141766256193r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper woningKleine Kerkstraat 141766256193r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper 1/2 huisHoogstraat 21751252164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)koper 1/2 huisHoogstraat 21751252164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)eigenaar van 1/2 Hoogstraat 21751252164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)eigenaar van 1/2 Hoogstraat 21751252164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)geniaarde koper Franekereind 26174925233r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)geniaarde koper Franekereind 26174925233r0
JANS, IEKE Eeke Jans Menalda [staat: Manolda]bakker (oud mr. -)koper huisSchritsen 16175725490r0
JANS, IEKE Eeke Jans Menalda [staat: Manolda]bakker (oud mr. -)koper huisSchritsen 16175725490r0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda]bakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 31746251122v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda]bakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 31746251122v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda]bakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 51746251122v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda]bakker (oud mr. -)koper woningAnjelierstraat 51746251122v0
REUS, LAMMERT Lammert de Reusbakker (oud mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11801265304v0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)koper door niaar huisSint Odolphisteeg 2zuid1657237120v0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)koper door niaar huisSint Odolphisteeg 2zuid1657237120v0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 2zuid1657237120v0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 2zuid1657237120v0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.soc.bakker (pastei-)koper twee kamersRapenburg 55achter1658237150v0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.soc.bakker (pastei-)koper twee kamersRapenburg 55achter1658237150v0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)koper kamerBargebuurt 61657237125r0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)koper kamerBargebuurt 61657237125r0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.u.bakker (pastei-)koper van 1/2 huisHoogstraat 401659237214r0
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.u.bakker (pastei-)koper van 1/2 huisHoogstraat 401659237214r0
, ROELOF Roeloff bakker (pastei-)huurder (p.j.)Voorstraat 26achter1696243231r0
JANS, ISAAKwijlen Ysaac Jansen bakker (pastei-)verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r0
JANS, ISAAKwijlen Ysaac Jansen bakker (pastei-)verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r0
JANS, ISAAK Ysack Jansen bakker (pastei-)koper huisLanen 44168524270v0
JANS, ISAAK Ysack Jansen bakker (pastei-)koper huisLanen 44168524270v0
JANS, ISAAKals bewoner Ysack Jansen bakker (pastei-)naastligger ten oosten Voorstraat 24168524277r0
JANS, ISAAKals bewoner Ysack Jansen bakker (pastei-)naastligger ten oosten Voorstraat 24168524277r0
, JAN Jan Batsoonbakker (pastei-)bewoner Vijver 1167124010va0
BERKHUIS, BEREND Beerent Berckhuysbakker (pastei-)koper 1/2 huisVoorstraat 571668239171r0
BERKHUIS, BEREND Beerent Berckhuysbakker (pastei-)naastligger ten oosten Voorstraat 571668239171r0
BERKHUIS, BEREND Beernt Berckhuysbakker (pastei-)koper 1/2 huisVoorstraat 591668239172v0
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r0
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r0
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter161723058r0
, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Virobakker (pastei-)verkoper Carl Visschersteeg OZ1654236260v0
, HANSde erfgenamen van wijlen Hans bakker (poffen-)naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1603228351v0
, N. N. bakker (suiker-)naastligger ten oosten Lanen 591759254232v0
RINGVOET, GERRIT Gerryt Ringvoetbakker (suiker-)huurder (p.j.)Noorderhaven 48168024173r0
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijpbakker en boelgoedsroeper (mr. -)geniaarde koper Wortelstraat 101740250116v0
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra0
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra0
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 83oost169224225va0
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 83oost169224225va0
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper Lanen 83west169224226ra0
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper Lanen 83west169224226ra0
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts bakker en gezworen makelaarkoper huisNoorderhaven 441681241144r0
HUBERTS, REINER Reyner Huyberts bakker en gezworen makelaarkoper huisNoorderhaven 441681241144r0
RUURDS, TIETEwijlen Tyte Ruirds bakker en herbergier (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191752253271r0
RUURDS, TIETEwijlen Tyte Ruirds bakker en herbergier (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191752253271r0
BAKKER, ANNE Anne Bakkerbakker en kalkbrander (mr. -)koper huis met paardenstal ernaastZoutsloot 301746251115r0
BAKKER, ANNE Anne Bakkerbakker en kalkbrander (mr. -)verkoper Noorderhaven 651746251116r0
HARMENS, JAN Jan Harmens bakker en koopmanverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v0
HARMENS, JAN Jan Harmens bakker en koopmanverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopmanverkoper Kleine Ossenmarkt 2177225849r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopmanverkoper Kleine Ossenmarkt 2177225849r0
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopmanverkoper Kleine Ossenmarkt 2177225849r0
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopmankoper 2 1/2 pm bouwland, zijnde de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ([per pm])ten noorden van Harlingen162823236r0
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopmankoper 2 1/2 pm bouwland, zijnde de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ([per pm])ten noorden van Harlingen162823236r0
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopmankoper 2 1/2 pm bouwland, zijnde de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ([per pm])ten noorden van Harlingen162823236r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker en koopman (mr. -)koper zoutkeetZoutsloot 119zuid167824122v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker en koopman (mr. -)koper zoutkeetZoutsloot 119zuid167824122v0
, FREERK Frederick Jeppers bakker en koopman (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje 6zuid171824622v0
JAKOBS, TJERK Tjerk Jacobs bakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v0
JAKOBS, TJERK Tjerk Jacobs bakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v0
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpbakker en koopman (mr. -)verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 321800265255v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 341800265255v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 361800265255v0
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Molenpad 111800265255v0
LENTS, JETSE Jetze Lentzbakker en koopman (mr. -)koper huisSchritsen 231803266289r0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huis en weefwinkelWeverstraat 11771257240v0
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker en koopman (mr. -)verkoper onbekend178126033v0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huisVissersstraat 81773258107r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huisVissersstraat 81773258107r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huisVissersstraat 81773258107r0
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Noordermolen 11800265233v0
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 41800265235r0
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 21800265236r0
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetbakker en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 75achter174425131v0
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetbakker en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 75achter174425131v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker en koopman (mr. -)koper tuin met zomerhuis, fornuis en secreetZuiderhaven 75achter173925037v0
REINS, DOUWE Douwe Reins de Vethbakker en koopman (mr. -)koper tuin met zomerhuis, fornuis en secreetZuiderhaven 75achter173925037v0
, JAN Jan Waxbakker en koopman (mr. -)koper dubbel huis onder 1 dak met hofRapenburg 181766256204r0
, JAN Jan Waxbakker en koopman (mr. -)koper dubbel huis onder 1 dak met hofRapenburg 201766256204r0
, JAN Jan Waxbakker en koopman (mr. -)koper dubbel huis onder 1 dak met hofRapenburg 221766256204r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 771724246208r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 771724246208r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter1724246211r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter1724246211r0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v0
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tjomme Jans Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 831724246210r0
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tjomme Jans Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 831724246210r0
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker en koopman (oud mr. -)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat WZ1769257144r0
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelte Jacobs bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v0
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelte Jacobs bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v0
PIETERS, TIETE Tiete Pieters bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v0
PIETERS, TIETE Tiete Pieters bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v0
PIETERS, TIETE Tyte Pytters bakker en makelaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r0
PIETERS, TIETE Tyte Pytters bakker en makelaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r0
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderenbakker en ontvanger (mr. -)verkoper Heiligeweg 5816712408va0
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderenbakker en ontvanger (mr. -)verkoper Heiligeweg 5816712408va0
BURGER, KLAAS WILLEMS Claas Willems Burgerbakker en tichelaarkoper van 1/2 Lanen 451663238178r0
BURGER, KLAAS WILLEMS Claas Willems Burgerbakker en tichelaarkoper van 1/2 Lanen 451663238178r0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 30Sivilien170924597v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 30Sivilien170924597v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 30Sivilien170924597v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 30170924597v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 30170924597v0
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker en tichelaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 30170924597v0
JANS, HARMEN Harmen Jansen , c.u.bakker en trekschipperbewoner (p.j.)Schritsen 2167924117va0
JANS, HARMEN Harmen Jansen , c.u.bakker en trekschipperbewoner (p.j.)Schritsen 2167924117va0
HENDRIKS, KLAASwijlen Claas Hendriks bakker en trekveerschipper (mr. -)verkoper Zoutsloot 571790263378v0
HENDRIKS, KLAASwijlen Claas Hendriks bakker en trekveerschipper (mr. -)verkoper Zoutsloot 571790263378v0
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Biermabakkersekoper mouterij met eest en zolderVoorstraat 30achter1730247312v0
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Biermabakkersekoper mouterij met eest en zolderVoorstraat 30achter1730247312v0
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Biermabakkersekoper mouterij met eest en zolderVoorstraat 30achter1730247312v0
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r0
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r0
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkersgezelkoper van 1/2 huis en bakkerijBildtstraat 181734248298r0
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkersgezelkoper van 1/2 huis en bakkerijBildtstraat 181734248298r0
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkersgezelkoper van 1/2 huis en bakkerijBildtstraat 181734248298r0
SIEMENS, RUURD Ruird Simens , c.p.bakkersgezelkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 2172024686v0
SIEMENS, RUURD Ruird Simens , c.p.bakkersgezelkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 2172024686v0
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstrabakkersgezelverkoper van 1/4 Voorstraat 57een_achter174025082r0
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstrabakkersgezelverkoper van 1/4 Voorstraat 57een_achter174025082r0
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veenbakkersgezelverkoper Lammert Warndersteeg ZZ1773258110v0
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veenbakkersgezelverkoper Lammert Warndersteeg ZZ1773258110v0
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig jongmanbakkersgezelverkoper Heiligeweg 701773258111r0
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig jongmanbakkersgezelverkoper Heiligeweg 701773258111r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakkersknechtkoper huis en bakkerijNoordijs 117672571r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakkersknechtkoper huis en bakkerijNoordijs 117672571r0
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakkersknechtkoper huis en bakkerijNoordijs 117672571r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 281808268156r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 281808268156r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 301808268156r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 301808268156r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Bargebuurt WZ1808268174v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Bargebuurt WZ1808268174v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Hofstraat 21west1808268176r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Hofstraat 21west1808268176r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Dijkswal 61808268177v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Dijkswal 61808268177v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Lanen 371808268179r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Lanen 371808268179r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechthuurder Romastraat NZ1808268180v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechthuurder Romastraat NZ1808268180v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Romastraat NZ1808268180v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Romastraat NZ1808268180v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Schritsen 261808268182r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Schritsen 261808268182r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Kleine Bredeplaats 151808268183v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Kleine Bredeplaats 151808268183v0
JELLES, SIEBE Sybe Jelles bakkersknechtkoper huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211779259172r0
JELLES, SIEBE Sybe Jelles bakkersknechtkoper huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211779259172r0
LIEUWES, SIEBE Sybe Lieuwes bakkersknechtverkoper Zuiderstraat 211774258169v0
LIEUWES, SIEBE Sybe Lieuwes bakkersknechtverkoper Zuiderstraat 211774258169v0
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakkersknechtkoper huis en bakkerijHeiligeweg 251773258122v0
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakkersknechtkoper huis en bakkerijHeiligeweg 251773258122v0
KROP, JAN Jan Krop, minderjarige jongmanbakkersknechtkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 21793264153v0
LEIKER, ROBIJN Robijn Leykerbakkersknechtkoper huisHeiligeweg 191803266254r0
LEIKER, ROBIJN HENDRIKS Robijn Hendriks Leykerbakkersknechtverkoper van 1/2 Zoutsloot 851798265100r0
LEIKER, ROBIJN HENDRIKS Robijn Hendriks Leykerbakkersknechtverkoper van 1/2 Zoutsloot 851798265100r0
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaanbakkersknechtkoper huis en bakkerijLanen 461798265107r0
WERF, DIRK JANS Dirk Jans van der Werfbakkersknechtkoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 53179326498r0
WERF, DIRK JANS Dirk Jans van der Werfbakkersknechtkoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 53179326498r0
GALENKAMP, FRANS meerderjarige vrijgezel Frans Gallenkampbakkersknecht (koek-)koper huis en slagerijVoorstraat 741786262107v0
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v0
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v0
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx baksterprotesteert vanwege een vordering Achterstraat1601228253v0
DOEDES, IEMKJE Imcke Doedes , voor haar kindbaksterverkoper Rozenstraat 2166123812ra0
DOEDES, IEMKJE Imcke Doedes , voor haar kindbaksterverkoper Rozenstraat 2166123812ra0
DOEDES, IEMKJE Imcke Doedes , voor haar kindbaksterverkoper Rozenstraat 2166123812ra0
, MAAIKE Maeycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v0
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 6167124058r0
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid166023846v0
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 616702404v0
, MAAIKE Mayke baksternaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1663238201r0
, PIETJE Pietrick baksterbewoner ([staat: Pietrick Jan Wybes])Grote Kerkstraat1604228424r0
, PIETJE Pietrick baksterverkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat1604228424r0
, TRIJNTJE Trijntie baksternaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121657237111v0
ALBERDA, J. Alberdabaljuwverkoper Zoutsloot 1191808268108v0
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v0
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Hondenstraat 141808268116v0
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Hondenstraat 121808268116v0
WESTRA, Westrabaljuwnaastligger ten westen Bildtstraat 12181026937v0
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Dalpad 71808268135v0
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 51808268137r0
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e districtverkoper Zoutsloot 841808268127r0
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e districtverkoper Herenwaltje 1180826892r0
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardabaljuw 9e district Frieslandverkoper Hoogstraat 5180826848v0
WESTRA, H. H. Westrabaljuw van Barradeelnaastligger ten oosten Noorderhaven 691808268158v0
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaljuw van de heerlijkheid Ameland (substituut -)koper door niaar huis en hofHofstraat 17west176825752r0
JANS, ALBERT Albert Jans balkvlotterkoper huisGrote Ossenmarkt 181803266263r0
JANS, ALBERT Albert Jans balkvlotterkoper huisGrote Ossenmarkt 181803266263r0
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r0
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r0
JANS, HUBERT Hubert Jans balkvlotterkoper tuin en erfRozengracht 181800265251r0
JANS, HUBERT Hubert Jans balkvlotterkoper tuin en erfRozengracht 181800265251r0
JANS, HUBERT Hubert Jans , c.u.balkvlotterhuurder voor 10 jaren (p.j.)Rozengracht 181800265251r0
JANS, HUBERT Hubert Jans , c.u.balkvlotterhuurder voor 10 jaren (p.j.)Rozengracht 181800265251r0
JANS, HUBERT Huibert Jans balkvlotterverkoper Grote Ossenmarkt 181803266269r0
JANS, HUBERT Huibert Jans balkvlotterverkoper Grote Ossenmarkt 181803266269r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisKerkpoortstraat 651785261267v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisKerkpoortstraat 651785261267v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisAchterstraat 131783261122r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisAchterstraat 131783261122r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisHoogstraat 43178326175r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterkoper huisHoogstraat 43178326175r0
HENDRIKS, WILLEMwijlen Willem Hendriks balkvlotterverkoper Achterstraat 111787262232v0
HENDRIKS, WILLEMwijlen Willem Hendriks balkvlotterverkoper Achterstraat 111787262232v0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterverkoper Droogstraat 59178626275r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotterverkoper Droogstraat 59178626275r0
HENDRIKS, WILLEMwijlen Willem Hendriks balkvlotterverkoper Hoogstraat 431787262237r0
HENDRIKS, WILLEMwijlen Willem Hendriks balkvlotterverkoper Hoogstraat 431787262237r0
DJOERDS, WOPKJE Wopke Djoerds balkvlotterkoper Grote Ossenmarkt 181803266263r0
DJOERDS, WOPKJE Wopke Djoerds balkvlotterkoper Grote Ossenmarkt 181803266263r0
DJOERDS, WOPKJE Wopke Djoerds balkvlotterkoper Grote Ossenmarkt 181803266263r0
DJOERDS, WOPKJE Wopke Joerds balkvlotterverkoper Grote Ossenmarkt 181803266269r0
DJOERDS, WOPKJE Wopke Joerds balkvlotterverkoper Grote Ossenmarkt 181803266269r0
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds balkvlotterverkoper Kleine Bredeplaats 101805267159v0
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds balkvlotterverkoper Kleine Bredeplaats 101805267159v0
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotterhuurder Hoogstraat 331801265307r0
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotterhuurder Hoogstraat 331801265307r0
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u.balkvlotterhuurder Hoogstraat 3318012668r0
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u.balkvlotterhuurder Hoogstraat 3318012668r0
, IEBELE Eble ballasterverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v0
, TEEKE Taecke ballasternaastligger ten oosten Vijversteeg 41619230197r0
, TEEKE Taecke ballasternaastligger ten oosten Vijversteeg 41620230210v0
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningkoper q.q. Kerkpoortstraat 171751252125r0
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 171751252125r0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Leningverkoper Zuiderhaven 231781260136v0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huisLanen 181782260287r0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]naastligger ten westen Lanen 181782260287r0
OTTERLO, MICHIEL Michael Dirk van Otterlobankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huis ([staat: of 204-00-00 GG])Kerkpoortstraat 551796264309v0
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r0
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v0
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Moriaanstraat NZ1788262248r0
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper tuin en zomerhuisFabrieksstraat 28tuin1782260296r0
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r0
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lanen 181783261104v0
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Kroonsteeg 31783261104v0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisHerenknechtenkamerstraat 191782260248r0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisKroonsteeg 31782260250r0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat 1517822612r0
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Westerstraat 317822612r0
OTTERLO, M. M. D. van Otterlobankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper q.q. Hoogstraat 271794264220r0
, DAVIDde klosbaan van David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: lombert]naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1629232104r0
, Matheo del Cornebankhouder in de Bank van Lening [staat: taeffelhouder]verkoper Lombardstraat 21618230144r0
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder in de Bank van Lening [staat: taeffelhouder]koper grondpacht van 1-00-00 cgLombardstraat 21618230140r0
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder in de Bank van Lening [staat: taeffelhouder]koper huis waar de Bank van Lening werd gehouden ([koopprijs niet vermeld])Lombardstraat 21618230144r0
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 4162523172r0
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 2162523172r0
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 2162523172v0
, THOMASsr. Tomas Trucquetbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper grondpacht 6-00-00 cgLombardstraat 2162523172v0
MOL, Anthonio de Mol, q.q.bankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]crediteur (triumphant) Carl Visschersteeg16152301v0
, Oratio Prouvanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]koper huis, kamer ten oosten, hof met bomen, kruiden, planten met de vrije in- en uitgang van de Botte ApoteekershoffHofstraat 17west1599228172r0
, DAVID David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 161630232144v0
SALICETH, KRIJN JANS Quirijn Jansen Salicethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)koper ledige plaatsLombardstraat1603228365r0
SALICETH, KRIJN JANS Quirijn Jansen Salicethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)koper ledige plaatsLombardstraat1603228365r0
SALICETH, KRIJN JANShet huis gebouwd door de koper Quirijn Jansen Salizethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)naastligger ten westen Lombardstraat1603228365r0
SALICETH, KRIJN JANShet huis gebouwd door de koper Quirijn Jansen Salizethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)naastligger ten westen Lombardstraat1603228365r0
MOL, Anthonio de Mollbankhouder [staat: bewaarder van de tafel van leningen]koper q.q. Hofstraat 171614229230v0
MOL, ANTONIUS Anthonys de Mollbankhouder [staat: bewaarder van de tafel van leningen]koper q.q. Hofstraat 171614229228v0
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder [staat: bewindhebber van de tafel van lening]koper huis of kamerOosterkeetstraat 61618230113v0
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molbankhouder [staat: bewindhebber van de tafel van lening]koper kamerOosterkeetstraat 41618230113r0
, KLAASmr. Claas barbierbewoner onbekend1598228126r0
, KLAASmr. Claas barbierafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend1598228126r0
JANS, SEEKELEmr. Saeckle Jansen barbierverkoper Lanen 61601228242r0
JANS, SEEKELEmr. Saeckle Jansen barbierverkoper Lanen 61601228242r0
JANS, SIKKE Sicke Jans barbierverkoper Sint Jacobstraat 41630232142v0
JANS, SIKKE Sicke Jans barbierverkoper Sint Jacobstraat 41630232142v0
, HESTER Hester bargemargmaaksternaastligger ten oosten Fortuinsteeg 21645235178r0
, SJOUKJE Sjouk beddenmaaksterhuurder Romastraat 11706244334r0
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsmabedienaar van het boelgoedsontvangkoper Grote Bredeplaats 131802266148r0
LOUWS, ARJEN Arjen Lous beeldhouwernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r0
LOUWS, ARJEN Arjen Lous beeldhouwernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r0
LOUWS, ARJEN Arjen Louws beeldhouwerkoper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r0
LOUWS, ARJEN Arjen Louws beeldhouwerkoper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r0
LOUWS, ARJEN Arjen Louws , c.u.beeldhouwergeniaarde koper Noorderhaven 101716245273v0
LOUWS, ARJEN Arjen Louws , c.u.beeldhouwergeniaarde koper Noorderhaven 101716245273v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper Nieuweburen 2716922437r0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper Nieuweburen 2716922437r0
JANS, FEIKE Feike Jansen beeldhouwer (mr. -)koper door niaar huisZeepaardsteeg 11723246153v0
JANS, FEIKE Feike Jansen beeldhouwer (mr. -)koper door niaar huisZeepaardsteeg 11723246153v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huis met nog een kamer erachterGrote Ossenmarkt 16169224310v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huis met nog een kamer erachterGrote Ossenmarkt 16169224310v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huisVijverstraat 8de Vergulden Besem1697243309r0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huisVijverstraat 8de Vergulden Besem1697243309r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u.beeldhouwer (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 61178826345r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u.beeldhouwer (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 61178826345r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u.beeldhouwer (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 61178826345r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels beeldhouwer (mr. -)huurder Zoutsloot 871781260118r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels beeldhouwer (mr. -)huurder Zoutsloot 871781260118r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels beeldhouwer (mr. -)huurder Zoutsloot 871781260118r0
HEMERT, FEIKE JANShet pakhuis van de weduwe van wijlen Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101751252113r0
HEMERT, FEIKE JANShet pakhuis van de weduwe van wijlen Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101751252113r0
HEMERT, FEIKE JANSwijlen Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 101751252113r0
HEMERT, FEIKE JANSwijlen Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 101751252113r0
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldhouwer (mr. -)koper huis de Drie KaarsenNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1779259167v0
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 851780259284v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer en gleibakkerverkoper Grote Ossenmarkt 161705244293v0
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer en gleibakkerverkoper Grote Ossenmarkt 161705244293v0
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten noorden Zuiderhaven 21166023830r0
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten noorden Zuiderhaven 21166023830r0
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1657237130v0
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1657237130v0
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zuiderhaven 2116592389v0
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijdernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zuiderhaven 2116592389v0
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderhuurder Franekereind 361778259102r0
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderverkoper Franekereind 361776258263r0
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361766256159v0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgildekoper huisBargebuurt 81791263305r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgildekoper huisBargebuurt 81791263305r0
ELBERTS, HARMEN Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgildeverkoper van 1/2 Hofstraat 351779259200v0
ELBERTS, HARMEN Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgildeverkoper van 1/2 Hofstraat 351779259200v0
ELBERTS, HARMEN Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgildeverkoper van 1/2 Hofstraat 351779259200v0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het wijdschippersgildekoper door niaar huisHeiligeweg 27zuid1791263306r0
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het wijdschippersgildekoper door niaar huisHeiligeweg 27zuid1791263306r0
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r0
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r0
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r0
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen beursknechtkoper van 1/12 1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 1b1674240162r0
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen beursknechtkoper van 1/12 1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 1b1674240162r0
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmakerverkoper Romastraat 51614229214r0
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmakerverkoper Romastraat 51614229214r0
, KLAAS Claas bezemmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1600228199r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger Fortuinsteeg 11635233164r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 30159722817r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter1621230264r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11621230264r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261618230119r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361618230119r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28een_achter1620230253r0
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11620230253r0
, KLAAShet huis van Claes bezemmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 36162923293r0
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261631232174v0
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261631232174v0
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261631232174v0
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v0
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v0
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat 28162823239r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat 28162823239r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat 28162823239r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat 28een_achter162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat 28een_achter162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat 28een_achter162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r0
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r0
, KORNELIS Cornelis bezemmakernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)163223346r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakernaastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakernaastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakernaastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 43163223349v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 43163223349v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 43163223349v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 41163223365v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 41163223365v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 41163223365v0
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v0
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v0
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v0
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v0
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v0
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van wijlen Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v0
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks bezemmakernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191629232121r0
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks bezemmakernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191629232121r0
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks bezemmakernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191629232121r0
JANS, FOLKERT Folckert Jans bezemmakerverkoper Kerkpad 71670239217r0
JANS, FOLKERT Folckert Jans bezemmakerverkoper Kerkpad 71670239217r0
, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit bezemmakernaastligger ten noorden Noordees (gebied)159722836r0
, HENDRIK Hendrick bezemmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581657237112v0
JANS, JANde kamer van Jan Jans bezemmakernaastligger ten westen Droogstraat161222991r0
JANS, JANde kamer van Jan Jans bezemmakernaastligger ten westen Droogstraat161222991r0
SJOERDS, SJOERD Sioerd Sioerdsen , c.u.bezemmakerkoper huis en erfZoutsloot 3316592385v0
SJOERDS, SJOERD Sioerd Sioerdsen , c.u.bezemmakerkoper huis en erfZoutsloot 3316592385v0
SJOERDS, SJOERD Sioerdt Sioerdts bezemmakernaastligger ten westen Zoutsloot 371674240160v0
SJOERDS, SJOERD Sioerdt Sioerdts bezemmakernaastligger ten westen Zoutsloot 371674240160v0
SJOERDS, SJOERD Sjoerdt Sjoerdtsen bezemmakerkoper huisBildtstraat 151689242276r0
SJOERDS, SJOERD Sjoerdt Sjoerdtsen bezemmakerkoper huisBildtstraat 151689242276r0
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner onbekend1620230215v0
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner huis onbekend1620230220v0
JANS, WOPKE Wopke Jansen bezemmakerkoper huis ([een lijfrente van 30-00-00 GG jaarlijks])Sint Jacobstraat 91620230250v0
JANS, WOPKE Wopke Jansen bezemmakerkoper huis ([een lijfrente van 30-00-00 GG jaarlijks])Sint Jacobstraat 91620230250v0
SJOERDS, SJOERD Sjoerd Sjoerds , de jongebezemmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 411677240260v0
SJOERDS, SJOERD Sjoerd Sjoerds , de jongebezemmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 411677240260v0
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerdts bezemmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 10168424228r0
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerdts bezemmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 10168424228r0
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerts , de oudebezemmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1168524273v0
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerts , de oudebezemmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1168524273v0
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franekerverkoper Zuiderhaven 651695243133v0
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franekerverkoper Zuiderhaven 651695243133v0
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franekerverkoper Zuiderhaven 651695243133v0
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs bierdragernaastligger ten zuiden Lanen 71vier_achter168024169v0
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs bierdragernaastligger ten zuiden Lanen 71vier_achter168024169v0
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.s.bierdragernaastligger ten noorden ([staat: Trijntje Hayes segh Botte Jacobs bierdrager c.s.])Lanen 71twee_achter1703244222v0
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.s.bierdragernaastligger ten noorden ([staat: Trijntje Hayes segh Botte Jacobs bierdrager c.s.])Lanen 71twee_achter1703244222v0
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131663238178v0
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131663238178v0
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131663238178v0
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131662238121v0
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 131662238121v0
LUITJENS, DOUWE Douwe Luyties bierdragerkoper huis Kleine Kerkstraat 51599228133r0
LUITJENS, DOUWE Douwe Luyties bierdragerkoper huis Kleine Kerkstraat 51599228133r0
FOEKES, FOPPEhet huis van Foppe Foeckes bierdragernaastligger ten oosten Heiligeweg 36162923293r0
FOEKES, FOPPEhet huis van Foppe Foeckes bierdragernaastligger ten oosten Heiligeweg 36162923293r0
FOEKES, FOPPEhet huis van Foppe Foeckes bierdragernaastligger ten oosten Heiligeweg 36162923293r0
EILERTS, FREERKwijlen Freerck Ellerts bierdragernaastligger ten oosten Droogstraat 18168024179r0
EILERTS, FREERKwijlen Freerck Ellerts bierdragernaastligger ten oosten Droogstraat 18168024179r0
EILERTS, FREERKwijlen Freerck Ellerts bierdragernaastligger ten oosten Droogstraat 18168024179r0
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u.bierdragerkoper huisVijverstraat 26171924635r0
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u.bierdragerkoper huisVijverstraat 26171924635r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bierdragerkoper huisLanen 381784261137r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen bierdragerkoper huisLanen 381784261137r0
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 3west1753253125v0
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 3west1753253125v0
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Vijverstraat 241729247281v0
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Vijverstraat 241729247281v0
, HENDRIKhet tweede (achter)huis in deze akte, met Hendrick bierdragernaastligger ten noorden Noorderhaven 1051657237263v0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.bierdragerverkoper Bildtstraat 171662238138r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.bierdragerverkoper Bildtstraat 171662238138r0
HOBBES, HENDRIK Hendrick Hobbes bierdragerkoper twee huizenBoth Apothekerstraat 9167924126r0
HOBBES, HENDRIK Hendrick Hobbes bierdragerkoper twee huizenBoth Apothekerstraat 9167924126r0
HOBBES, HENDRIKwijlen Hendrick Hobbes bierdragerverkoper Both Apothekerstraat 91682241204v0
HOBBES, HENDRIKwijlen Hendrick Hobbes bierdragerverkoper Both Apothekerstraat 91682241204v0
RINSES, de weduwe van wijlen Imck Rintses bierdragernaastligger ten noorden Schritsen 56west_achter161222983v0
RINSES, de weduwe van wijlen Imck Rintses bierdragernaastligger ten noorden Schritsen 56west_achter161222983v0
RINSES, de weduwe van wijlen Imck Rintses bierdragernaastligger ten noorden Schritsen 56oost_achter161222983v0
RINSES, de weduwe van wijlen Imck Rintses bierdragernaastligger ten noorden Schritsen 56oost_achter161222983v0
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huis en winkelHeiligeweg 201759254239v0
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huis en winkelHeiligeweg 201759254239v0
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huisBildtstraat 161763255261r0
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huisBildtstraat 161763255261r0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragernaastligger ten noorden Bildtstraat 18176425689v0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragernaastligger ten noorden Bildtstraat 18176425689v0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerverkoper Heiligeweg 20176425618v0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerverkoper Heiligeweg 20176425618v0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerkoper huisHofstraat 21west176425653r0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerkoper huisHofstraat 21west176425653r0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerverkoper Hofstraat 21west1765256142v0
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerverkoper Hofstraat 21west1765256142v0
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdragerhuurder Romastraat 4oost1697243305r0
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdragerhuurder Romastraat 4oost1697243305r0
, KEIMPE Kempo bierdragerbewoner Vijverstraat1620230215v0
, KEIMPE Kempo bierdragerbewoner huis Vijverstraat1620230220v0
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks , c.u.bierdragerhuurder Rommelhaven 22175325344v0
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks , c.u.bierdragerhuurder Rommelhaven 22175325344v0
, PIETER Pieter Harrints bierdragerkoper Lombardstraat 81773258124r0
, RINSE Rinse bierdragernaastligger ten westen Schritsen 181599228152v0
, RINSEde schuur van Rinse bierdragernaastligger ten zuiden Schritsen 22163223363r0
, RINSEde schuur van Rinse bierdragernaastligger ten zuiden* Schritsen 221606228506v0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisBildtstraat 211769257141r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisBildtstraat 211769257141r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerhuurder (p.j.)Lombardstraat 81773258124r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerhuurder (p.j.)Lombardstraat 81773258124r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huis naast het zgn. BlauwpanhuisHerenwaltje 5176825748r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huis naast het zgn. BlauwpanhuisHerenwaltje 5176825748r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerverkoper Bildtstraat 211776258247r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerverkoper Bildtstraat 211776258247r0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisDroogstraat 22178126043v0
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisDroogstraat 22178126043v0
, SIEMENde kamer nagelaten door wijlen Symon bierdragernaastligger ten zuiden* Voorstraat 361600228206r0
, TABE Tabe bierdragerhuurder Lanen 611677240254v0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisLombardstraat 81773258124r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisLombardstraat 81773258124r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huis en weefwinkelRapenburg NZ1786262132r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huis en weefwinkelRapenburg NZ1786262132r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisHavenplein 161786262133r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisHavenplein 161786262133r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerverkoper Lombardstraat 81790263226r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerverkoper Lombardstraat 81790263226r0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v0
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdragerkoper huisSchritsen 41613229173r0
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdragerkoper huisSchritsen 41613229173r0
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdragerkoper huisSchritsen 41613229173r0
KLASES, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Claeses bierdragernaastligger ten westen Schritsen 8162523168v0
KLASES, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Claeses bierdragernaastligger ten westen Schritsen 8162523168v0
KLASES, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Claeses bierdragernaastligger ten westen Schritsen 8162523168v0
KLASES, WILLEM Willem Claessen bierdragernaastligger ten westen Schritsen 81619230173v0
KLASES, WILLEM Willem Claessen bierdragernaastligger ten westen Schritsen 81619230173v0
KLASES, WILLEM Willem Claessen bierdragernaastligger ten westen Schritsen 81619230173v0
, WIEGER Wyger bierdragernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 81784261142r0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragerkoper 1/2 huisBoth Apothekerstraat 11166723985v0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragerkoper 1/2 huisBoth Apothekerstraat 11166723985v0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragereigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 11166723985v0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragereigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 11166723985v0
MEYER, PIETER Pyter Meyerbierdragerkoper huisFortuinsteeg 11646235206r0
NIEMAND, HENDRIK Hendrick Niemandtbierdragerkoper kamer