Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingeleconomusverkoper Noorderhaven 771696243258r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaeerste chirurgijn op 's Lands fregat van oorlog De Pallas van de Admiraliteitverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaeerste chirurgijn op Lands schip van oorlog De Pallasverkoper Noorderhaven 881782260246r
BARON, ANTJE Anna de Baron, zustereigenaar van de Bank van Lening te Sneekkoper Lombardstraat 21683241266r
BARON, ANTJE Anna de Baroneigenaar van de Bank van Lening te Sneekeigenaar van 1/2 Lombardstraat 21683241266r
BARON, JOHANNES Johan de Baron, broedereigenaar van de Bank van Lening te Sneekkoper 1/2 huis nu in gebruik als bank van lening, en klein huisje ten zuiden ervanLombardstraat 21683241266r
BARON, JOHANNES Johan de Baroneigenaar van de Bank van Lening te Sneekeigenaar van 1/2 Lombardstraat 21683241266r
, Allexandrina de Serreriseigenaar van de Bank van Lening te Sneekkoper Lombardstraat 21683241266r
, Allexandrina de Serreriseigenaar van de Bank van Lening te Sneekeigenaar van 1/2 Lombardstraat 21683241266r
SIENES, HARMEN Harmen Sines equipagemeesternaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 81657237117r
SIENES, HARMEN Harmen Sinnes equipagemeesterkoper drie ledige plaatsen, nrs. 1, 2 en 3Zuiderhaven ZZ1658237151v
SIENES, HARMEN Harmen Synes equipagemeesternaastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1659237203r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmusequipagemeesterverkoper Noorderhaven 231806267193r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten oosten Noorderhaven 731709245101r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 791713245186r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 771708245313r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 771724246194r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 791725246227r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 77173124846r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampequipagemeesterverkoper Zuiderhaven 6172724718r
DOYS, J. J. Doysequipagemeesterhuurder Grote Bredeplaats 8oost176025539r
HOEF, HARMEN de curatoren over de boedel van wijlen Harmen Hoeffequipagemeesterverkoper Voorstraat 481664238241v
MIDDACHTEN, Middachtenequipagemeesterbieder 1/5 [staat: 3/5 van 1/3] huis en hofLanen 4016592383raa
MIDDACHTEN, Middachtenequipagemeesternaastligger ten oosten Lanen 38166523927v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pieter Gerrits Middachtenequipagemeesterkoper 4/5 [staat: 2/3 en 2/5 van 1/3] huis en hofLanen 4016592382v
MIDDACHTEN, PIETER Pytter Middachten, c.u.equipagemeesterverkoper Zuiderhaven ZZ1667239117r
MIDDACHTEN, PIETER de smederij en hof van de eerdere eigenaar Pytter Middachtenequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1668239127v
NAUTA, HARMEN SIENESvroedsman Harmen Synes Nautaequipagemeesterkoper door niaar timmerwerf of drie huisstedenZuiderhaven 18166123877v
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven 18166123877v
ROOK, A. A. de Roock, nom. liberorumequipagemeesternaastligger ten noorden Voorstraat 57achter180426730v
ZANDSTRA, de erfgenamen van wijlen Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Schritsen 141710245119r
ZANDSTRA, J. de hof van J. Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168424259v
ZANDSTRA, JAKOB Jaccob Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1687242190v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1687242192v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven NZ1687242209r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51688242218v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
STANSIUS, Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169324333v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesterkoper woning of kamerWerfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten noorden Werfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, Theodorous Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad 91695243176r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169924432r
TENKINK, H. wijlen H. Tenckinkequipagemeestererflater Zuiderhaven 501758254142r
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper ten zuiden van Harlingen1681241160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168224144va
ZANDSTRA, JAKOB het houtstek van Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra, voor zichequipagemeester Admiraliteitverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper Zuiderhaven ZZ1689242280r
TENKINK, HENDRIK de heer Hendrik Tenckinckequipagemeester Admiraliteitkoper huis met hofZuiderhaven 501747251171v
SIENES, HARMENvroedsman Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Vijver 11659237239v
SIENES, HARMEN Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 151657237261r
SIENES, HARMEN Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Hondenstraat 41657237261r
SIENES, HARMEN Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kruisstraat 61657237261r
SIENES, HARMEN Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Hofstraat 13tuin1657237261r
SIENES, HARMEN Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 91achter1657237261r
HOEF, HARMEN Harmen Hoeffequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper 2/3 huisVoorstraat 48165523723r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITSburgerhopman Pieter Gerrits Middachtenequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis met een houtstek ten oosten en een hof en tuin ten zuidenZuiderhaven ZZ1664238234v
MUNTZ, de heer Muntzequipagemeester Admiraliteit in Frieslandhuurder Grote Werf 21782260171v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Vijver 71687242200r
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 55168924217va
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 59168924219ra
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hof met een belvédère boven het huis ten zuidenZuiderhaven ZZ16922434v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper woningZuiderhaven ZZ16922439r
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper paardenstallingZuiderhaven ZZ169924410r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmusequipagemeester Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoetsluis.verkoper Noorderhaven 231791263358r
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u.estrikbakkerverwandelaar Zoutsloot ZZ1688242224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakkeraanhandelaar kamerAchterstraat ZZ1688242224v
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper kameronbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten oosten onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten zuiden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten westen onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten noorden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper door niaar kamerLiemendijk ZZ1702244150v
KLASES, JAN Jan Claessen estrikbakkerkoper kamerLiemendijk ZZ1696243192v
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakkerverkoper Liemendijk ZZ1702244150v
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakkerverkoper Rapenburg 41705244271r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkerkoper leeg plaatske of tuinAchterstraat166023867r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkernaastligger ten zuiden Achterstraat166023867r
PIERS, PIERrecht van waterlossing onder de hof van Pier Piersen estrikbakkernaastligger Achterstraat 49168124130ra
PIERS, PIERhet erf van Pier Piersen estrikbakkernaastligger Liemendijk1696243229r
JANS, TJEERD Tieerd Jansen , c.u.estrikbakkerkoper kamerHofstraat166023848v
JANS, TJEERD Tieerd Jansen estrikbakkerkoper door niaar kamerHofstraat ZZ166123890r
GERRITS, TJEERD Tieerdt Gerryts estrikbakkerkoper huisRommelhaven 121736249146v
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen estrikbakkerkoper kamerZoutsloot ZZ1681241166r
GLADSMA, ANDRIES PIERSoud burgerhopman Andries Piers Gladsmaestrikbakkerverkoper q.q. Noorderhaven 971704244240v
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaestrikbakkerkoper huisAchterstraat1726246263r
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakkererflater Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, PIETER ANDRIESwijlen Pieter Andrys Gladsmaestrikbakkererflater Zoutsloot 10117352498ra
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glasemaestrikbakkerkoper Zoutsloot 58173524959v
ANDRIES, PIERwijlen Pier Andries Glatsmaestrikbakkerverkoper Zoutsloot 58175325380v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaestrikbakkerkoper tuin met woning en hoog zomerhuisRozengracht 151741250169v
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakker (mr. -)naastligger ten westen Liemendijk ZZ1696243192v
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes estrikbakker (mr. -)koper huisBargebuurt 201732248141r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmaestrikbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmaestrikbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmaestrikbakker (mr. -)koper grondSchritsen 641728247208r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons estrikbakker (oud -)verkoper Zoutsloot 70175725460v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons estrikbakker (oud -)verkoper Herenwaltje 10175725460v
KLASES, SIETSE Sytse Clasen estrikbakker en koopmankoper Noorderhaven 931705244274v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaestrikbakker en koopmankoper van 1/2 Zuiderhaven 36oost1741250206v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix executeurkoper door niaar ratione vicinitatis huisLanen 741697243265r
HENDRIKS, HANShet achterhuis van Hans Hendrix executeurnaastligger ten zuiden Lanen 741697243265r
HENDRIKS, HANSwijlen Hans Hendrix executeurverkoper Schritsen 631705244268r
FRANSES, MARTEN Marten Frans executeurverkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
, NATHANAELsubstituutmajoor Nathaniel Cromhuisenexecuteurkoper huis met stallingeVoorstraat 571714245213r
, NATHANAEL Nathaniel Cromhuisenexecuteurverkoper q.q. Scheffersplein OZ1715245319r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper van 1/3 Noorderhaven 131748251232v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Nieuwstraat 251748251236r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper huisNoorderhaven 42174925232r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurgeniaarde koper Voorstraat 321751252159r
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haasexecuteurgeniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ1751252159r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper woningSpinstraat1751252167r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper van 1/2 Grote Ossenmarkt 15175325364v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper 1/2 huis en bakkerij, kaaswinkelZuiderhaven 5de Vergulde Haringbuis175325396r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurverkoper Noorderhaven 421754253147r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper hof met een kamerZoutsloot ZZ1754253164v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper huis met een tuin erachterHoogstraat 11754253174r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Lanen 621754253190v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Grote Ossenmarkt 151754253190v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper van 1/3 Voorstraat 52west1754253191v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurverkoper van 2/3 Noorderhaven 131756253254v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/2 Spinstraat17562548r
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurkoper woningZoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
HAAS, SIEMEN Simon de Haasexecuteurgeniaarde koper Zuiderstraat1737249190v
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haasexecuteurverkoper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haasexecuteurgeniaarde koper Noorderhaven 801737249217r
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haasexecuteurgeniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost1732248129r
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haasexecuteurkoper van 1/2 huisMolenpad 9a1736249144v
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurkoper 1/3 huisNoorderhaven 131752252193v
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteureigenaar van 1/3 Noorderhaven 131752252193v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.u.executeurkoper kamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsjeVoorstraat 3achter1752252194r
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurkoper van 1/2 Lanen 621752252206v
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurkoper huisRomastraat ZZ175325366r
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurverkoper Anjelierstraat 41754253193r
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurverkoper Voorstraat 52west175725496v
HAAS, SIEMEN wijlen majoor Symon de Haesexecuteurerflater Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, SIEMEN wijlen majoor Symon de Haesexecuteurerflater Grote Ossenmarkt 131751252119r
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
LANTING, B. B. Lantingexecuteurhuurder Voorstraat 151775258220r
SMID, HENDRIK Hendrik J. Smithexecuteurkoper Hoogstraat 21793264117v
SMID, HENDRIK wijlen Hendrik Smithexecuteurverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1793264360r
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jans Smithexecuteurkoper huis en tuintjeSchritsen 351795264246r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpexecuteur (adjunct -)koper Spinstraat 11178626272v
LANTING, B. mede-eigenaar B. Lantingexecuteur (stads -)huurder (p.j.)Lanen 211785261310r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteur en wachtmeesterkoper huisSchritsen 60175625439v
JONG, IESK Yske de Jongexecuteur van Baarderadeelverkoper q.q. Voorstraat 651784261256r
HARKEMA, JAN Jan Harkemaexecuteur van Barradeelverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2179826591r
HARKEMA, JAN Jan Harkemaexecuteur van Barradeel (oud -)koper huis en tuintjeZoutsloot 49180426750r
BOOMSMA, SIPKE Sipke J. Boomsmaexecuteur van Barradeel (substituut -)koper huis en bleekZoutsloot 18180826888r
STOFFELS, GERRIT Gerryt Stoffels Middagtenexecuteur van de stad Harlingenverkoper ten profijte van Grote Bredeplaats 1016782414ra
METZLAR, J. C. Metslarexploicteur convooien en licentenprotesteert omdat deze koop al voltrokken is Voorstraat 241808268126r