Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabriceur (oud -)verkoper Achterstraat 7177225849v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabriceur (oud -)verkoper Achterstraat 7177225849v
RIENKS, HERE Here Rinkes fabrikantkoper pakhuisScheerstraat 12een_achter1738249264v
RIENKS, HERE Here Rinkes fabrikantkoper pakhuisScheerstraat 12een_achter1738249264v
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikantverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikantverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
TEUNIS, JAN Jan Tuenis fabrikantkoper huisAchterstraat NZ1733248211r
TEUNIS, JAN Jan Tuenis fabrikantkoper huisAchterstraat NZ1733248211r
, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Clamstrafabrikantkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
, FREERK Freerk Hengst van Schierefabrikantverkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingstfabrikantverkoper q.q. Bargebuurt WZ1740250114r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingstfabrikantverkoper q.q. Bargebuurt WZ1740250114r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscherfabrikantverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomansfabrikantkoper 1/2 huisHofstraat 14176825764r
NAUTA, RUURD JELTES Ruurd Jeltes Nautafabrikantkoper huis, blauwververij en tuinZoutsloot 83176825790r
NAUTA, RUURD JELTES Ruurd Jeltes Nautafabrikantkoper huis, blauwververij en tuinZoutsloot 83176825790r
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantgeniaarde koper Gardenierstraat 3west176825750v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantnaastligger ten westen Gardenierstraat 3west176825750v
JAKOBS, ALBERTburgervaandrig Albert Jacobs Noordgafabrikantkoper woningGardenierstraat 21755253203r
JAKOBS, ALBERTburgervaandrig Albert Jacobs Noordgafabrikantkoper woningGardenierstraat 21755253203r
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltamafabrikantverkoper Noordijs 9172824765v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltamafabrikantverkoper Noordijs 9172824765v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaardfabrikantverkoper van 1/6 Zoutsloot 831759254245v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutfabrikantkoper woningGrote Kerkstraat 71729247257r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wiltschutfabrikantnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31733248206r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)verkoper van 1/3 Lanen 201767256232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikant (oud -)verkoper van 1/3 Lanen 201767256232r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 61765256134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 61765256134r
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmanverkoper Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmanverkoper Voorstraat 52west1730247353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopmanverkoper Voorstraat 52west1730247353r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokfabrikant en koopmanverkoper Noorderhaven 741741250172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokfabrikant en koopmanverkoper Noorderhaven 741741250172v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuyckfabrikant en koopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31733248225v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuyckfabrikant en koopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31733248225v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 61759254220v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 81759254220v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutfabrikant en koopmankoper woningZoutsloot WZ1729247290v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutfabrikant en koopmankoper woningGrote Kerkstraat 71729247291r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutfabrikant en koopmankoper van 1/2 Noorderhaven 741741250172v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutfabrikant en koopmankoper van 1/2 pakhuisNoorderhaven 74Bremen1741250172v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutfabrikant en koopmankoper van 1/2 pakhuisNoorderhaven 74Bremen1741250172v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutfabrikant en koopmankoper van 1/2 pakhuisNoorderhaven 74Bremen1741250172v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts fabrikant en koopman (oud -)koper woningVoorstraat 89drie_achter1766256218v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts fabrikant en koopman (oud -)koper woningVoorstraat 89drie_achter1766256218v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerfabrikant van bontenverkoper Rozenstraat 2176125568v
, GERRIT Gerryt Hulskerfabrikant van bontenverkoper q.q. Kerkpoortstraat 2717602556v
, JAKOB Jacob Noordgafabrikant van bontenkoper hofSchritsen ZZ176825742v
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstrafabrikant van bontenkoper huisHofstraat 19oost1755253248r
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstrafabrikant van bontenkoper huisHofstraat 19oost1755253248r
WIT, HENDRIK Hendrik de Witfabrikant van bontenverkoper q.q. Kerkpoortstraat 2717602556v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens fabrikeurverkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens fabrikeurverkoper Voorstraat 71achter1726246262v
BRUG, KLAAS PIETERS Claes Pyters van der Brugfabrikeurverkoper Franekereind 141726246271v
BRUG, KLAAS PIETERS Claes Pyters van der Brugfabrikeurverkoper Franekereind 141726246271v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Noorderhaven 331733248209v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Noorderhaven 331733248209v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Lanen 151733248205r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Lanen 151733248205r
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstfabrikeurverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 191733248203r
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstfabrikeurverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 191733248203r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wiltschutfabrikeurkoper huisGrote Kerkstraat 31733248206r
WILDSCHUT, GIJSBERT de edele Gijsbertus Wiltschutfabrikeurgeniaarde koper Zuiderhaven 77west173224884r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikeur (oud -)koper huisGrote Kerkstraat 25176725716r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts fabrikeur (oud -)koper huisGrote Kerkstraat 25176725716r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, REINER JANSwijlen Reiner Jansen Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
KROON, REINER JANSwijlen Reiner Jansen Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
KROON, REINER JANSwijlen Reiner Jansen Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, REINER JANSwijlen Reiner Jansen Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 25177225810r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 25177225810r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Droogstraat 37177225812r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Droogstraat 37177225812r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Liemendijk ZZ177225835v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Liemendijk ZZ177225835v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Voorstraat 89drie_achter177225813r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Voorstraat 89drie_achter177225813r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstfabrikeur en koopmanverkoper q.q. Schritsen 551799265157r
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens ten Finfabrikeur in bontenverkoper Kerkpoortstraat 55178626292v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens ten Finfabrikeur in bontenverkoper Kerkpoortstraat 55178626292v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens ten Finfabrikeur in bontenverkoper Kerkpoortstraat 55een_achter178626292v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens ten Finfabrikeur in bontenverkoper Kerkpoortstraat 55een_achter178626292v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlfabrikeur in bontenkoper door niaar huisKarremanstraat ZZ1774258130r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts fabrikeur in bonten (oud -)verkoper Liemendijk ZZ1771257235r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts fabrikeur in bonten (oud -)verkoper Liemendijk ZZ1771257235r
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 111771257248v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 111771257248v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 131771257249v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 131771257249v
WITTE, HENDRIK JANSde verlaten boedel van Hendrik Janzen de Wittefabrikeur in bonten (oud -)verkoper Lanen 331770257174r
WITTE, HENDRIK JANSde verlaten boedel van Hendrik Janzen de Wittefabrikeur in bonten (oud -)verkoper Lanen 331770257174r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper huis, tuin en blauwververijZoutsloot 361774258140v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper huis, tuin en blauwververijZoutsloot 361774258140v
HINGST, SIEBREN GAUKES Sybrand Goukes Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper Zoutsloot 361774258140v
HINGST, SIEBREN GAUKES Sybrand Goukes Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper Zoutsloot 361774258140v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoorkoper door niaar huisNoorderhaven 1001710245106v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoorkoper door niaar huisNoorderhaven 1001710245106v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoorkoper door niaar huisNoorderhaven 1001710245106v
, JURJEN Jurien fijlernaastligger ten westen Peterseliestraat16482368v
DREYER, Dreyerfiscaalnaastligger ten zuiden Hoogstraat 41751252134v
DREYER, de tuin van Dreyerfiscaalnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 161756253258r
DREYER, Dreyerfiscaalnaastligger ten noorden Rozemarijnstraat 31753253126v
DREYER, Dreyerfiscaalnaastligger ten zuiden Hoogstraat 41756253268r
DREYER, Dreyerfiscaalnaastligger ten westen Moriaanstraat 121751252121r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerfiscaalgeniaarde koper Droogstraat NZ174925215v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerfiscaalverkoper q.q. Liemendijk 41759254217r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerfiscaalnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 21756253263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerfiscaalnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21756253263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerfiscaalverkoper Grote Ossenmarkt 21756253263r
VERRUCI, JAN Jan Willem Verrucifiscaalverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
WIJDENBRUG, van Wijdenbrughfiscaalnaastligger ten oosten Zuiderhaven 521785261259r
ZIRICUS, BAVIUS Bavius Ziricusfiscaalbewoner Voorstraat 57een_achter1657237255v
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderhaven 391808268114r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6oost1808268114r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6west1808268114r
BEIMA, KOERT mr. Koert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal des koningskoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Ossenmarkt 41810268339v
BEIMA, KOERT Koert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal des koningskoper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Ossenmarkt 61810268339v
DREYER, BERNARDUS de verkoper Bernardus Dreyerfiscaal procureurnaastligger ten oosten Zuiderhaven 331759254200r
DREYER, BERNARDUS de verkoper Bernardus Dreyerfiscaal procureurverkoper Zuiderhaven 331759254200r
BEIMA THOE KINGMA, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 43181026989r
BEIMA THOE KINGMA, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 45181026989r
BEIMA THOE KINGMA, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Zuiderhaven 43181026989r
BEIMA THOE KINGMA, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Zuiderhaven 45181026989r
BEIMA THOE KINGMA, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderhaven 43181026989r
BEIMA THOE KINGMA, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderhaven 45181026989r
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 91702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 91702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 111702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 111702244158v