Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

illustratie resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.gaasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611676240226r0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.gaasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611676240226r0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.gaasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611676240226r0
, ALLERT Allert gardeniernaastligger ten westen Rapenburg NZ1687242168r0
, ALLERT Allert gardeniernaastligger ten zuiden Hofstraat 121682241234r0
REINERS, ANDRIES Andries Reinderts gardenierverkoper Zuiderhaven 9181026932r0
REINERS, ANDRIES Andries Reinderts gardenierverkoper Zuiderhaven 9181026932r0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenierverkoper Kleine Bredeplaats 16achter1683241248r0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenierverkoper Kleine Bredeplaats 16achter1683241248r0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenierverkoper Kleine Bredeplaats 16achter1683241248r0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes gardenierkoper huis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaatsLanen 581703244233v0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes gardenierkoper huis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaatsLanen 581703244233v0
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v0
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v0
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v0
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v0
RINSES, EELKE Eeltje Rinses gardenierkoper door niaar huis met hofZoutsloot 441742250210v0
RINSES, EELKE Eeltje Rinses gardenierkoper door niaar huis met hofZoutsloot 441742250210v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenierkoper kamerNieuweburen 51672240112v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenierkoper kamerNieuweburen 51672240112v0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens gardenierbewoner Spekmarkt 2167924131r0
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens gardenierbewoner Spekmarkt 2167924131r0
, HANSde tuin van vroedsman Hans Yversen* gardeniernaastligger ten zuiden Nieuweburen 251741250187v0
, HARMEN Harmen gardeniernaastligger ten zuiden onbekend161122930v0
IEMKES, HARMENwijlen Harmen Imkes gardenierverkoper Kerkpad1614229207r0
IEMKES, HARMENwijlen Harmen Imkes gardenierverkoper Kerkpad1614229207r0
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus gardeniernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 361732248114r0
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus gardeniernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 361732248114r0
, IEDE Ide gardeniernaastligger ten oosten Zoutsloot 95164923661r0
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u.gardenierkoper ledige plaatsZoutsloot NZ1646235210v0
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u.gardenierkoper ledige plaatsZoutsloot NZ1646235210v0
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u.gardenierkoper ledige plaatsZoutsloot NZ1646235210v0
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenierverkoper Zoutsloot 1051663238170r0
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenierverkoper Zoutsloot 1051663238170r0
AUKES, IEDE Iede Auckes gardenierverkoper Zoutsloot 1051663238170r0
EVERTS, JANde kamer van Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v0
EVERTS, JANde kamer van Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v0
EVERTS, JANde kamer van Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v0
EVERTS, JAN Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v0
EVERTS, JAN Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v0
EVERTS, JAN Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks gardenierverkoper q.q. Grote Kerkstraat 251809268206r0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks gardenierverkoper q.q. Grote Kerkstraat 251809268206r0
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks gardenierverkoper q.q. Grote Kerkstraat 251809268206r0
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen Rozengracht 7west1726246251r0
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen Rozengracht 7west1726246251r0
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen Rozengracht 7west1726246251r0
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen* Rozengracht 71728247130r0
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen* Rozengracht 71728247130r0
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen* Rozengracht 71728247130r0
, OEPKE Oepke gardeniernaastligger ten oosten Molenpad 9west1729247273v0
, OEPKE Oepke gardeniernaastligger ten westen Molenpad 111722246135v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardeniernaastligger ten oosten Rozengracht 7west1650236110v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardeniernaastligger ten oosten Rozengracht 7west1650236110v0
TEUNIS, PIEBEwijlen Piebe Teunis gardenierverkoper Droogstraat NZ1714245203r0
TEUNIS, PIEBEwijlen Piebe Teunis gardenierverkoper Droogstraat NZ1714245203r0
MEINTES, RITSKE Ritscke Meyns gardenierverkoper Hofstraat 331619230174r0
MEINTES, RITSKE Ritscke Meyns gardenierverkoper Hofstraat 331619230174r0
MEINTES, RITSKE Ritscke Meyntes gardeniernaastligger ten westen Hofstraat 351618230122v0
MEINTES, RITSKE Ritscke Meyntes gardeniernaastligger ten westen Hofstraat 351618230122v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenierverkoper Gardenierstraat NZ1620230245v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenierverkoper Gardenierstraat NZ1620230245v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierverkoper ten noordoosten van Harlingen1613229126v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierverkoper ten noordoosten van Harlingen1613229126v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierkoper ledige plaatsGardenierstraat1606228531v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierkoper ledige plaatsGardenierstraat1606228531v0
MEINTES, RITSKEde koper Ritske Meyns , c.u.gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1606228531v0
MEINTES, RITSKEde koper Ritske Meyns , c.u.gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1606228531v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardeniergeniaarde koper Peterseliestraat1613229128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardeniergeniaarde koper Peterseliestraat1613229128v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenierkoper huis en ledige plaats erachterGardenierstraat1615229242v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenierkoper huis en ledige plaats erachterGardenierstraat1615229242v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1618230125r0
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1618230125r0
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes gardenierkoper huis, plaatsje en bleekveldjeNieuwstraat 31169424387r0
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes gardenierkoper huis, plaatsje en bleekveldjeNieuwstraat 31169424387r0
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Haniagardenierhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240264v0
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Haniagardenierhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240264v0
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Haniagardenierhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240264v0
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardgardenierverkoper Klaverbladstraat 1180426715r0
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardgardenierverkoper Weverstraat 10180426715r0
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Olgaardgardenierverkoper Grote Bredeplaats 101784261250r0
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonifacius Oolgaardgardenierkoper huis en erf, vroeger leerlooierijKlaverbladstraat 11799265185r0
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardgardenierkoper huisGrote Bredeplaats 101782260218r0
OOSTERHUIS, HENDRIK ANTONIUS Hendrik Antonis Oosterhuyzengardenierverkoper Hoogstraat 531725246238r0
OOSTERHUIS, HENDRIK ANTONIUS Hendrik Antonis Oosterhuyzengardenierverkoper Hoogstraat 531725246238r0
OOSTERHUIS, HENDRIK ANTONIUS Hendrik Antonis Oosterhuyzengardenierverkoper Hoogstraat 531725246238r0
SMID, LODEWIJK wijlen Lodewijk Smitgardenierverkoper Weverstraat ZZ1751252138v0
FINK, ANTONIUS Antoni Vinkgardeniergeniaarde koper Rozengracht 131746251138r0
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis gardenier (oud -)verkoper Lanen 341799265183v0
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis gardenier (oud -)verkoper Lanen 341799265183v0
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezelverkoper Lombardstraat1683241247v0
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezelverkoper Lombardstraat1683241247v0
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v0
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v0
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v0
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v0
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Sint Jacobstraat 121733248200r0
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Sint Jacobstraat 121733248200r0
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnderhuurder voor 3 jaren (p.j.)Drie Roemersteeg 1161122955v0
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnderhuurder voor 3 jaren (p.j.)Drie Roemersteeg 1161122955v0
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnderhuurder voor 3 jaren (p.j.)Drie Roemersteeg 1161122955v0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r0
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 781766256145r0
JANS, SIETSE Sytse Jans gasthuisvader (oud -)bruidegom 1606228504v0
JANS, SIETSE Sytse Jans gasthuisvader (oud -)bruidegom 1606228504v0
JANS, KLAAS Claes Jansen gebandeertwerkerkoper huis en stedeLanen 24170024459v0
JANS, KLAAS Claes Jansen gebandeertwerkerkoper huis en stedeLanen 24170024459v0
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s.gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamer met tuinonbekend ZZ1647235267r0
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarkoper Noorderhaven 341789263112v0
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarkoper Noorderhaven 341789263112v0
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarkoper Noorderhaven 341789263112v0
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarverkoper Noorderhaven 341791263343r0
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarverkoper Noorderhaven 341791263343r0
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarverkoper Noorderhaven 341791263343r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaarkoper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaatsDijkswal 101785261260r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaarkoper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaatsDijkswal 101785261260r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaarkoper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaatsDijkswal 101785261260r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalkoper huisGrote Kerkstraat 40west1751252142r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper Schritsen 35175325351r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalkoper 1/4 huisKleine Bredeplaats 121754253150v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaaleigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 121754253150v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper q.q. Achterstraat 11752252237r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalkoper hof met zomerhuisRomastraat 25achter17522531r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper q.q. Grote Kerkstraat 161752253270r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalkoper 1/4 huisKleine Bredeplaats 12175325391v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper q.q. Kerkpoortstraat 551754253184v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u.gerechtsfiscaalnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12175325391v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u.gerechtsfiscaalnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12175325391v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper q.q. Zuiderhaven 36west1755253232v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalkoper 1/2 huisKleine Bredeplaats 121754253140r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaaleigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 121754253140r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55een_achter1754253186r0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55twee_achter1754253186r0
, TETTEwijlen Tetje gestwijfnaastligger ten oosten Schritsen 471729247286v0
, TETJE Tettie gestwijfnaastligger ten zuiden Lanen 58172024660v0
BOOTSHAAK, JORIS Joris Bootshaeckgewaldigenaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r0
BRUIN, KASPER Caspar de Bruyngewaldigekoper door niaar huis met een tuintje en bleekveld erachterSchritsen 301697243276v0
BOOTSHAAK, JORIS FREERKS Joris Freercks Bootshaek, c.u.gewaldige Admiraliteitkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjesKerkpoortstraat 27tuin1667239124r0
BOOTSHAAK, JORIS FREERKS Joris Freercks Bootshaek, c.u.gewaldige Admiraliteitkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjesKerkpoortstraat 27tuin1667239124r0
HAIES, HAIE Haye Hayes gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 11657237121v0
HAIES, HAIE Haye Hayes gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 11657237121v0
BRUIN, KASPER Casparus de Bruingewaldige Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 301704244251v0
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmagewaldige provoostverkoper Noorderhaven 691808268158v0
BOOTSHAAK, JORIS Joris Bootshaeck, voor zich en zijn miinderjarige kinderengewaldige provoost Admiraliteitverkoper Kerkpoortstraat NZ168224149ra0
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper huisNoorderhaven 831785261311v0
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper pakhuisZoutsloot 26de Oude Vermaning1785261311v0
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper gebouw met kantoor en vulhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 791785261311v0
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper pakhuis met drie zolders en vliering ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 811785261311v0
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper huis vroeger genaamd het Bierhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Bildtstraat 241785261311v0
BRUIN, KASPER Caspar de Bruingewaldige provoost Admiraliteit in Friesland (oud -)requirant Schritsen 281704244252v0
, JAN Jan Christ. Paulwikygeweermakerkoper huisGrote Ossenmarkt 11179326481r0
, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Christoph Pawlowskigeweermakererflater Grote Ossenmarkt 1118042677r0
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts geweermaker [staat: roermaker]verkoper Vijverstraat 3159722821v0
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts geweermaker [staat: roermaker]verkoper Vijverstraat 3159722821v0
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts geweermaker [staat: roermaker]verkoper Vijverstraat 3159722821v0
, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrick geweermaker [staat: roermaker]naastligger ten westen Grote Kerkstraat 111620230207r0
, HENDRIK Hendrick geweermaker [staat: roermaker]naastligger ten westen Grote Kerkstraat 11161222974r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx geweermaker [staat: roermaker]verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 316152304r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx geweermaker [staat: roermaker]verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 316152304r0
, RIKSTJEhet nagelaten huis van Right gladsternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7167524024ra0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskopernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1682241210r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskopernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1682241210r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskoperverkoper Weverstraat ZZ1682241210r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskoperverkoper Weverstraat ZZ1682241210r0
JANS, HENDRIKde hof van Hendrik Jansen glaskopernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 171696243219v0
JANS, HENDRIKde hof van Hendrik Jansen glaskopernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 171696243219v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskopernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 171696243219v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskopernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 171696243219v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskoperverkoper Kerkpoortstraat 171696243219v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskoperverkoper Kerkpoortstraat 171696243219v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskoperkoper provisioneel klein hofkeKerkpoortstraat 23achter166823930va0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskoperkoper provisioneel klein hofkeKerkpoortstraat 23achter166823930va0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskopernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter166823930va0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskopernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter166823930va0
, HENDRIKhet huis van Hendrick glaskramernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskramernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2716832425v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskramernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2716832425v0
JANS, HENDRIKhet huis van Hendrik Jansen glaskramernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin16702406v0
JANS, HENDRIKhet huis van Hendrik Jansen glaskramernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin16702406v0
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmakerverkoper Noordijs 31604228390v0
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmakerverkoper Noordijs 31604228390v0
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmakerverkoper Noordijs 31604228390v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerbewoner onbekend1600228216v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerbewoner onbekend1600228216v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerbewoner onbekend1600228216v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228216v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228216v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228216v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakernaastligger Noordijs 11599228135v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakernaastligger Noordijs 11599228135v0
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakernaastligger Noordijs 11599228135v0
, ARJENde kamers van wijlen Arian glasmakernaastligger ten noorden Herenwaltje161122924v0
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper Hoogstraat 151612229110r0
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper Hoogstraat 151612229110r0
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper Hoogstraat 151612229110r0
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper van 1/4 Zoutsloot 761612229112r0
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper van 1/4 Zoutsloot 761612229112r0
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper van 1/4 Zoutsloot 761612229112r0
, BAUKE Baucke glasmakernaastligger ten oosten Lanen 48achter1646235234r0
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmakernaastligger ten westen Lanen 521633233127r0
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmakernaastligger ten westen Lanen 521633233127r0
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmakernaastligger ten westen Lanen 521633233127r0
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 48achter1650236113r0
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 48achter1650236113r0
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 48164323541r0
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 48164323541r0
, BERENDde kamer van Beern glasmakernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ16702402ra0
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1291676240222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1291676240222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1291676240222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmakerverkoper Zoutsloot 117167024010r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmakerverkoper Zoutsloot 117167024010r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmakerverkoper Zoutsloot 117167024010r0
FOKKES, BEREND Beern Fockis glasmakerkoper huis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept achter ten oostenZoutsloot 13116662398va0
FOKKES, BEREND Beern Fockis glasmakerkoper huis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept achter ten oostenZoutsloot 13116662398va0
FOKKES, BEREND Beern Fockis glasmakerkoper huis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept achter ten oostenZoutsloot 13116662398va0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakerverkoper Lammert Warndersteeg 91680241119v0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakerverkoper Lammert Warndersteeg 91680241119v0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakerverkoper Lammert Warndersteeg 91680241119v0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va0
FOKKES, BERENDhet tuintje van Beernt Fockes glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13167224092r0
FOKKES, BERENDhet tuintje van Beernt Fockes glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13167224092r0
FOKKES, BERENDhet tuintje van Beernt Fockes glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13167224092r0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes , c.u.glasmakerkoper huisZoutsloot 123achter1646235232r0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes , c.u.glasmakerkoper huisZoutsloot 123achter1646235232r0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes , c.u.glasmakerkoper huisZoutsloot 123achter1646235232r0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1291672240108r0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1291672240108r0
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 1291672240108r0
JANS, BOEKE Bucke Jansen glasmakernaastligger ten westen Noorderhaven 771598228123v0
JANS, BOEKE Bucke Jansen glasmakernaastligger ten westen Noorderhaven 771598228123v0
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmakernaastligger ten westen Karremanstraat1658237168av0
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u.glasmakerverkoper Karremanstraat1658237168av0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans glasmakergeniaarde koper Zuiderplein 1noord16112296v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans glasmakergeniaarde koper Zuiderplein 1noord16112296v0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakernaastligger ten westen Hoogstraat 19168224154va0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakernaastligger ten westen Hoogstraat 19168224154va0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakernaastligger ten westen Hoogstraat 19168224154va0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakerkoper huisHoogstraat 311683241259v0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakerkoper huisHoogstraat 311683241259v0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakerkoper huisHoogstraat 311683241259v0
LOUWS, FEDDEeerder in bezit van Fedde Louws , c.s.glasmakereerdere eigenaar Brouwersstraat 12zuid_achter1674240153r0
LOUWS, FEDDEeerder in bezit van Fedde Louws , c.s.glasmakereerdere eigenaar Brouwersstraat 12zuid_achter1674240153r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 161682241203v0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 161682241203v0
SIPKES, GERRIThet huis van Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 16168424240r0
SIPKES, GERRIThet huis van Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 16168424240r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakerverkoper Achterstraat 511681241166v0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakerverkoper Achterstraat 511681241166v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters glasmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 321627231173r0
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters glasmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 321627231173r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix glasmakerkoper provisioneel huisNoordijs 27166723918ra0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix glasmakerkoper provisioneel huisNoordijs 27166723918ra0
PIETERS, IENTE Inte Pytters* glasmakernaastligger ten noorden Schritsen 61166523928v0
PIETERS, IENTE Inte Pytters* glasmakernaastligger ten noorden Schritsen 61166523928v0
GERRITS, JAN Jan Gerryts* glasmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 481629232106r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts* glasmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 481629232106r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts* glasmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 481629232108r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts* glasmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 481629232108r0
JANS, JAN Jan Jansen glasmakernaastligger ten westen Lanen 451728247214v0
JANS, JAN Jan Jansen glasmakernaastligger ten westen Lanen 451728247214v0
JANS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmakernaastligger ten westen Lanen 451734248351r0
JANS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmakernaastligger ten westen Lanen 451734248351r0
JANS, JANde weduwe van wijlen Jan Jansen glasmakernaastligger ten oosten Lanen 411733248228r0
JANS, JANde weduwe van wijlen Jan Jansen glasmakernaastligger ten oosten Lanen 411733248228r0
JANS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmakernaastligger ten westen Lanen 451732248174v0
JANS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmakernaastligger ten westen Lanen 451732248174v0
JANS, JAN Jan Janzen glasmakerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r0
JANS, JAN Jan Janzen glasmakerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochoms glasmakernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 32164323563r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochoms glasmakernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 32164323563r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerverkoper Both Apothekerstraat163823469r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerverkoper Both Apothekerstraat163823469r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerverkoper Rozengracht 27163823461r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerverkoper Rozengracht 27163823461r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerkoper huisDrie Roemersteeg 1163823461v0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerkoper huisDrie Roemersteeg 1163823461v0
JOCHEMS, JANde koper Jan Jochums glasmakernaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1163823461v0
JOCHEMS, JANde koper Jan Jochums glasmakernaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1163823461v0
UILKES, JAN Jan Olckes glasmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 51695243162v0
UILKES, JAN Jan Olckes glasmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 51695243162v0
UILKES, JAN Jan Olkes glasmakernaastligger ten westen Voorstraat 79169124224va0
UILKES, JAN Jan Olkes glasmakernaastligger ten westen Voorstraat 79169124224va0
, JARICHde weduwe van wijlen Jarich glasmakernaastligger ten noorden Liemendijk166623946v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 171635233176r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 171635233176r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper kamerOoievaarsteeg WZ165523726v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper kamerOoievaarsteeg WZ165523726v0
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Frieses* glasmakernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ166723988v0
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Frieses* glasmakernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ166723988v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakernaastligger ten westen Steenhouwersstraat 61653236240v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakernaastligger ten westen Steenhouwersstraat 61653236240v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper twee kamers aanelkaarSpinstraat 7oost1635233161r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper twee kamers aanelkaarSpinstraat 7oost1635233161r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper twee kamers aanelkaarSpinstraat 91635233161r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper twee kamers aanelkaarSpinstraat 91635233161r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper hoekhuis waarin twee woningenWeverstraat163923486v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper hoekhuis waarin twee woningenWeverstraat163923486v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper huisVoorstraat 11west1631232173r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper huisVoorstraat 11west1631232173r0
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarigh Frieses* glasmakernaastligger ten noorden Lanen 861667239112v0
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarigh Frieses* glasmakernaastligger ten noorden Lanen 861667239112v0
, JILLESde weduwe van wijlen Jelis glasmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 111620230207r0
, JILLESde erfgenamen van wijlen Jelis glasmakernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161636233181r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmakernaastligger ten westen Heiligeweg 20achter169324346r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmakernaastligger ten westen Heiligeweg 20achter169324346r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmakernaastligger ten westen Rommelhaven 16169424374v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmakernaastligger ten westen Rommelhaven 16169424374v0
IEPES, JOCHEM Jochum Epes glasmakernaastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid161122912v0
IEPES, JOCHEM Jochum Epes glasmakernaastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid161122912v0
IEPES, JOCHEM Jochum Epes glasmakernaastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid161122912v0
IEPES, JOCHEM Jochum Iepes glasmakerverkoper Zuiderplein 1achter161122913v0
IEPES, JOCHEM Jochum Iepes glasmakerverkoper Zuiderplein 1achter161122913v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* glasmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 101698243381r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* glasmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 101698243381r0
, JOHANNESde moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmakernaastligger ten oosten Scheerstraat 5169424398v0
, de weduwe van wijlen Jylles glasmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11161222974r0
WIEBES, LOLKE Lolcke Wybes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 11603228355v0
WIEBES, LOLKE Lolcke Wybes glasmakernaastligger ten oosten Lanen 11603228355v0
FEDDES, LOUW Lou Feddes glasmakerhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 11642234167v0
FEDDES, LOUW Lou Feddes glasmakerhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 11642234167v0
FEDDES, LOUW Lou Feddes glasmakerhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 11642234167v0
GOSSES, PIEBE Pibe Goossens glasmakerkoper provisioneel huisSint Odolphisteeg 81603228343r0
GOSSES, PIEBE Pibe Goossens glasmakerkoper provisioneel huisSint Odolphisteeg 81603228343r0
MARTENS, RINSEwijlen Rinse Martens glasmakererflater Hoogstraat NZ1600228209v0
MARTENS, RINSEwijlen Rinse Martens glasmakererflater Hoogstraat NZ1600228209v0
HARMENS, ROELOFwijlen Roeloff Harmens glasmakerkoper Both Apothekerstraat 11169324356r0
HARMENS, ROELOFwijlen Roeloff Harmens glasmakerkoper Both Apothekerstraat 11169324356r0
JOHANNES, SIEMEN Symon Johannes glasmakerverkoper Hondenstraat 121700244347r0
JOHANNES, SIEMEN Symon Johannes glasmakerverkoper Hondenstraat 121700244347r0
, TJEPKE Tiepke glasmakernaastligger ten westen Franekereind 181644235130v0
DOUWES, TJEPKE Tiepke Douues glasmakerkoper van 1/2 Franekereind 281640234111v0
DOUWES, TJEPKE Tiepke Douues glasmakerkoper van 1/2 Franekereind 281640234111v0
DOUWES, TJEPKE Tiepke Douues glasmakerkoper van 1/2 Franekereind 281640234111v0
, IENTE Ynte glasmakernaastligger ten noorden Schritsen 611664238206r0
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71681241148v0
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71681241148v0
PIETERS, IENTEhet huis van Ynte Pyters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71689242276v0
PIETERS, IENTEhet huis van Ynte Pyters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71689242276v0
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstglasmakerkoper kameronbekend1644235135r0
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstglasmakerkoper kameronbekend1644235135r0
, HANS Hans Mardorffglasmakerniaarnemer Spekmarkt 61619230187r0
, HANS Hans Mardorff*glasmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 61619230187r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmakerverkoper Klaverbladstraat 271691242342v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmakerverkoper Klaverbladstraat 271691242342v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmakerverkoper Klaverbladstraat 271691242342v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper huis, loods met een kamer erachter en een ledige plaatsZoutsloot 117166123885r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper huis, loods met een kamer erachter en een ledige plaatsZoutsloot 117166123885r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper huis, loods met een kamer erachter en een ledige plaatsZoutsloot 117166123885r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7167824113v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7167824113v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7167824113v0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 71653236222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 71653236222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 71653236222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 91653236222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 91653236222r0
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 91653236222r0
FOKKES, BERENDde andere kamer van Beern Fokkes glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71663238187r0
FOKKES, BERENDde andere kamer van Beern Fokkes glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71663238187r0
FOKKES, BERENDde andere kamer van Beern Fokkes glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71663238187r0
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71663238187r0
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71663238187r0
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71663238187r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis glasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 31168524266r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis glasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 31168524266r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis glasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 31168524266r0
JANS, DIRK Dirk Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v0
JANS, DIRK Dirk Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v0
WIEBRENS, DOEKE Doecke Wybrens glasmaker (mr. -)koper 1/7 huisVoorstraat 571742250212r0
WIEBRENS, DOEKE Doecke Wybrens glasmaker (mr. -)koper 1/7 huisVoorstraat 571742250212r0
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v0
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)koper van 1/3 Achterstraat 7174425129v0
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 211746251152r0
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 211746251152r0
JANS, DOUWE Douwe Jans glasmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r0
JANS, DOUWE Douwe Jans glasmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r0
JANS, DOUWE Douwe Jansen glasmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 11737249182v0
JANS, DOUWE Douwe Jansen glasmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 11737249182v0
TJEPKES, DOUWE Douwe Tiepkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 1oost1651236167v0
TJEPKES, DOUWE Douwe Tiepkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 1oost1651236167v0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws glasmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240150r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws glasmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240150r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws glasmaker (mr. -)koper kamer, loods, plaats, put en bak en het medegebruik van de steegBrouwersstraat 12zuid_achter1668239163r0
LOUWS, FEDDE Fedde Louws glasmaker (mr. -)koper kamer, loods, plaats, put en bak en het medegebruik van de steegBrouwersstraat 12zuid_achter1668239163r0
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts glasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west1751252142r0
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts glasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west1751252142r0
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts glasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west1751252142r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 71686242155r0
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 71686242155r0
PIETERS, IENTE Inte Pytters glasmaker (mr. -)koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 72166023862r0
PIETERS, IENTE Inte Pytters glasmaker (mr. -)koper huis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 72166023862r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes glasmaker (mr. -)koper huisSchritsen 5176425674r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes glasmaker (mr. -)koper huisSchritsen 5176425674r0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 41171924635v0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 41171924635v0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)koper huisLanen 431701244104r0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)koper huisLanen 431701244104r0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 621730247342r0
JANS, JAN Jan Jansen glasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 621730247342r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 211633233107r0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 211633233107r0
JOOSTES, JANwijlen Jan Joosten glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 35oost1682241234v0
JOOSTES, JANwijlen Jan Joosten glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 35oost1682241234v0
JOOSTES, JAN Jan Joostes glasmaker (mr. -)koper 1/2 huis en twee houtstekkenNoorderhaven 35oost1652236216v0
JOOSTES, JAN Jan Joostes glasmaker (mr. -)koper 1/2 huis en twee houtstekkenNoorderhaven 35oost1652236216v0
UILKES, JAN Jan Olckes glasmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 31667239118r0
UILKES, JAN Jan Olckes glasmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 31667239118r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrants glasmaker (mr. -)koper 1/2 huis genaamd de Bonte OssVoorstraat 22de Bonte Os1683241264r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrants glasmaker (mr. -)koper 1/2 huis genaamd de Bonte OssVoorstraat 22de Bonte Os1683241264r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 241692242401r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 241692242401r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 3169124221va0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 3169124221va0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 24168524277r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 24168524277r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)koper provisioneel huis al eer het huis Bremen genaamdNoorderhaven 74Bremen1708245313r0
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens glasmaker (mr. -)koper provisioneel huis al eer het huis Bremen genaamdNoorderhaven 74Bremen1708245313r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)koper kamer en loods in de oude zoutkeetZoutsloot166023826v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)koper kamer en loods in de oude zoutkeetZoutsloot166023826v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot166023826v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot166023826v0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker (mr. -)koper kamerLiemendijk165623789r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker (mr. -)koper kamerLiemendijk165623789r0
FRIESES, JARICHde koper Jarich Frieses glasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk165623789r0
FRIESES, JARICHde koper Jarich Frieses glasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk165623789r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker (mr. -)koper 1/3 huisLanen 911651236150r0
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker (mr. -)koper 1/3 huisLanen 911651236150r0
JELLES, JETSE Jetse Jelles glasmaker (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 34174325122r0
JELLES, JETSE Jetse Jelles glasmaker (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 34174325122r0
JELLES, JETSE Jetse Jelles glasmaker (mr. -)koper huis, met 2 in- en uitgangen in de steeg ten oostenVoorstraat 11747251189v0
JELLES, JETSE Jetse Jelles glasmaker (mr. -)koper huis, met 2 in- en uitgangen in de steeg ten oostenVoorstraat 11747251189v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 181690242327v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 181690242327v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 1016992446r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 1016992446r0
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 20achter1696243222v0
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 20achter1696243222v0
JASPERS, PIETER Pieter Jaspers glasmaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 5161623045v0
JASPERS, PIETER Pieter Jaspers glasmaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 5161623045v0
ROELOFS, PIETER Pieter Roelofs glasmaker (mr. -)verkoper Spekmarkt 11737249182v0
ROELOFS, PIETER Pieter Roelofs glasmaker (mr. -)verkoper Spekmarkt 11737249182v0
HARMENS, ROELOF Roelff Harmens glasmaker (mr. -)koper hoekhuisSpekmarkt 1het Vergulde Paard met de gulden vijzel167124051v0
HARMENS, ROELOF Roelff Harmens glasmaker (mr. -)koper hoekhuisSpekmarkt 1het Vergulde Paard met de gulden vijzel167124051v0
WIETSES, ROMKE Romke Wytses glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 531736249107r0
WIETSES, ROMKE Romke Wytses glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Zoutsloot 531736249107r0
PIETERS, WIEBREN Wibrand Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 17west1664238239v0
PIETERS, WIEBREN Wibrand Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 17west1664238239v0
PIETERS, WIEBREN Wibrant Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Vijversteeg 81659237218r0
PIETERS, WIEBREN Wibrant Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Vijversteeg 81659237218r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper twee kamersBrouwersstraat 21achter1675240181v0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper twee kamersBrouwersstraat 21achter1675240181v0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper twee kamersBrouwersstraat 21achter1675240181v0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 301675240191r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 301675240191r0
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 301675240191r0
PIETERS, IENTE Ynte Pytters glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 721669239184r0
PIETERS, IENTE Ynte Pytters glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 721669239184r0
BLOK, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Blokglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v0
BLOK, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Blokglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v0
BLOK, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Blokglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Koenraads Bontekoeglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Koenraads Bontekoeglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v0
THOMAS, KORNELIS Cornelis Tomas Fiellglasmaker (mr. -)verkoper Lanen 911651236150r0
THOMAS, KORNELIS Cornelis Tomas Fiellglasmaker (mr. -)verkoper Lanen 911651236150r0
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 221683241264v0
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 221683241264v0
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 18170124499r0
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 18170124499r0
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 181703244198r0
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 181703244198r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg])Tiepelsteeg1688242245r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg])Tiepelsteeg1688242245r0
JAKOBS, JOHANNESde aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Tiepelsteeg1688242245r0
JAKOBS, JOHANNESde aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Tiepelsteeg1688242245r0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)verwandelaar Peterseliestraat OZ1688242245v0
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)verwandelaar Peterseliestraat OZ1688242245v0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mockglasmaker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 501694243118r0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mockglasmaker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 501694243118r0
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mockglasmaker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 501694243118r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Mocqglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Mocqglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Mocqglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v0
RIPPERTS, JAN Jan van Rippersglasmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r0
RIPPERTS, JAN JANS Jan Jansen van Rippertsglasmaker (mr. -)huurder Rommelhaven 26b17392505r0
RIPPERTS, JAN JANS Jan Jansen van Rippertsglasmaker (mr. -)huurder Rommelhaven 26b17392505r0
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschilt, c.u.glasmaker (mr. -)bewoner Rommelhaven 81691242347v0
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaglasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter17722585v0
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaglasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter17722585v0
VLIE, HARMEN JANSoud hopman Harmen Jansen van 't Vlieglasmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Lanen 91174025090r0
VLIE, HARMEN JANSoud hopman Harmen Jansen van 't Vlieglasmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Lanen 91174025090r0
WASSENAAR, ROMKE wijlen Romke Wassenaarglasmaker (mr. -)erflater Zoutsloot 53tuin1738249232v0
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper van 1/3 door niaar ratione communitatis Voorstraat 101738249345r0
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper van 1/3 door niaar ratione communitatis Voorstraat 101738249345r0
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper Noorderhaven 411736249142r0
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper Noorderhaven 411736249142r0
WIT, WILLEM wijlen Willem de Witglasmaker (mr. -)erflater Spinstraat 51705244294v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 181691242351r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 181691242351r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 181691242351r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)koper kamer of woningBrouwersstraat 21achter1674240139r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)koper kamer of woningBrouwersstraat 21achter1674240139r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)koper kamer of woningBrouwersstraat 21achter1674240139r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)koper kamerWeverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)koper kamerWeverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)koper kamerWeverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Weverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Weverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Weverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Weverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Weverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Weverstraat167924146r0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 301677240259v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 301677240259v0
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 301677240259v0
WIT, WILLEM Willem de Wittglasmaker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg WZ168524299v0
JASPERS, PIETER Pieter Jaspers glasmaker (stads mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 5162723227v0
JASPERS, PIETER Pieter Jaspers glasmaker (stads mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 5162723227v0
BLOK, KORNELIS Corneles Blokglasmaker en verver (mr. -)koper fraai huisBildtstraat 14175625432v0
HETTINGA, ROMKE Romke van Hettingaglasmaker en verver (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 2017672578v0
HETTINGA, ROMKE Romke van Hettingaglasmaker en verver (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 2017672578v0
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytzes Wassenaarglasmaker en verver (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 231782260196r0
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytzes Wassenaarglasmaker en verver (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 231782260196r0
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker en winkelier (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 57174425142v0
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker en winkelier (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 57174425142v0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters glasmaker [staat: glaesker]koper kamerWeverstraat 131618230132r0
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters glasmaker [staat: glaesker]koper kamerWeverstraat 131618230132r0
PIETERS, GOSSEhet huis van Gosse Pyters* glasmaker [staat: glaesker]naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023493v0
PIETERS, GOSSEhet huis van Gosse Pyters* glasmaker [staat: glaesker]naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023493v0
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildtglasschrijververkoper Grote Bredeplaats 311683241251r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glasverkoperverkoper Moriaanstraat 11696243240r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glasverkoperverkoper Moriaanstraat 11696243240r0
PIETERS, JURJEN Jurjen Pytters glasverkoperkoper doorgang uit verkopers hofKerkpoortstraat 55achter170824550v0
PIETERS, JURJEN Jurjen Pytters glasverkoperkoper doorgang uit verkopers hofKerkpoortstraat 55achter170824550v0
PIETERS, JURJENhet huis van Jurjen Pytters glasverkopernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55achter170824550v0
PIETERS, JURJENhet huis van Jurjen Pytters glasverkopernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55achter170824550v0
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakkerhuurder Schritsen 681690242309v0
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakkerhuurder Schritsen 681690242309v0
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakkerhuurder Schritsen 681690242309v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkerverkoper Spinstraat 91703244203v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkerverkoper Spinstraat 91703244203v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkerkoper kamerRapenburg NZ1702244187v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkerkoper kamerRapenburg NZ1702244187v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkerkoper kamerSpinstraat 91695243159r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkerkoper kamerSpinstraat 91695243159r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkernaastligger ten westen Spinstraat 111702244181v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkernaastligger ten westen Spinstraat 111702244181v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkernaastligger ten westen Spinstraat 11170024479r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkernaastligger ten westen Spinstraat 11170024479r0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerkoper huisLiemendijk 401682241191r0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerkoper huisLiemendijk 401682241191r0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerkoper huisLiemendijk 401682241191r0
KORNELIS, ARENDwijlen Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 531692242401v0
KORNELIS, ARENDwijlen Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 531692242401v0
KORNELIS, ARENDwijlen Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 531692242401v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 491687242168v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 491687242168v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 491687242168v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper q.q. Hoogstraat 491691242352r0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper q.q. Hoogstraat 491691242352r0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper q.q. Hoogstraat 491691242352r0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v0
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v0
, BASTIAANals bewoner Bastiaen gleibakkernaastligger ten oosten Schritsen 211676240233r0
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakkerkoper huisLammert Warndersteeg OZ176825745v0
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakkerkoper huisLammert Warndersteeg OZ176825745v0
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakkerverkoper van 1/8 Zuiderplein 3176425685r0
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakkerverkoper van 1/8 Zuiderplein 3176425685r0
JANS, BEREND Berent Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Heiligeweg 2417432519v0
JANS, BEREND Berent Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Heiligeweg 2417432519v0
HESSELS, KLAAS Claas Hessels gleibakkerverkoper van 1/2 Hoogstraat 151730247340r0
HESSELS, KLAAS Claas Hessels gleibakkerverkoper van 1/2 Hoogstraat 151730247340r0
JANS, KLAAS Claas Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat 461740250128v0
JANS, KLAAS Claas Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat 461740250128v0
ARENDS, KLAAS Claes Aernts gleibakkerverkoper Schritsen 501617230102v0
ARENDS, KLAAS Claes Aernts gleibakkerverkoper Schritsen 501617230102v0
ARENDS, KLAAS Claes Aernts gleibakkerverkoper Schritsen 501617230102v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerkoper huis, plaats en tuinHoogstraat 151725246239v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerkoper huis, plaats en tuinHoogstraat 151725246239v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerverkoper Hoogstraat 311728247138v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerverkoper Hoogstraat 311728247138v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerkoper 3/4 huisHoogstraat 31172824764v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkerkoper 3/4 huisHoogstraat 31172824764v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkereigenaar van 1/4 Hoogstraat 31172824764v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkereigenaar van 1/4 Hoogstraat 31172824764v0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisHeiligeweg 46173224879r0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisHeiligeweg 46173224879r0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisNieuwstraat 461714245225v0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisNieuwstraat 461714245225v0
JANS, KLAAShet huis van Claes Jansen* gleibakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461714245225v0
JANS, KLAAShet huis van Claes Jansen* gleibakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461714245225v0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper van 1/2 Nieuwstraat 48172724753r0
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper van 1/2 Nieuwstraat 48172724753r0
, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis , c.s.gleibakkernaastligger ten noorden Zuiderhaven 511724246201v0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Janzen gleibakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Noordijs 231727246302v0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Janzen gleibakkergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Noordijs 231727246302v0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Janzen gleibakkereigenaar perceel Grote Ossenmarkt 181727246302v0
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Janzen gleibakkereigenaar perceel Grote Ossenmarkt 181727246302v0
TOBIAS, KORNELIS Cornelis Tobias gleibakkerkoper huisKlaverbladstraat 19169924427v0
TOBIAS, KORNELIS Cornelis Tobias gleibakkerkoper huisKlaverbladstraat 19169924427v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen gleibakkerkoper kamerKerkpoortstraat NZ1683241257v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen gleibakkerkoper kamerKerkpoortstraat NZ1683241257v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen gleibakkerkoper kamerKerkpoortstraat NZ1683241257v0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakkerverkoper Gardenierstraat 101738249226v0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakkerverkoper Gardenierstraat 101738249226v0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakkerverkoper Gardenierstraat 101738249226v0
SIETSES, DIRK Dirk Sytses gleibakkerkoper huisSchritsen 62176425686v0
SIETSES, DIRK Dirk Sytses gleibakkerkoper huisSchritsen 62176425686v0
SJOERDS, IEKE Eeke Sjoerds gleibakkerkoper Heiligeweg 46173224879r0
SJOERDS, IEKE Eeke Sjoerds gleibakkerkoper Heiligeweg 46173224879r0
, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit gleibakkernaastligger ten noorden Bargebuurt 281753253104v0
JOHANNES, GERRIT Gerryt Johannes gleibakkerkoper huisKerkpoortstraat 151806267207v0
JOHANNES, GERRIT Gerryt Johannes gleibakkerkoper huisKerkpoortstraat 151806267207v0
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkergeniaarde koper Achterstraat 21729247267v0
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkergeniaarde koper Achterstraat 21729247267v0
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkerkoper woningBargebuurt 221729247285r0
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkerkoper woningBargebuurt 221729247285r0
EVERTS, HANS Hans Everts gleibakkerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r0
EVERTS, HANS Hans Everts gleibakkerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r0
EVERTS, HANS Hans Everts gleibakkerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r0
JANS, HANS Hans Jansen gleibakkerkoper kamer of huisSchritsen 13achter1738249269r0
JANS, HANS Hans Jansen gleibakkerkoper kamer of huisSchritsen 13achter1738249269r0
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus gleibakkerverkoper Anjelierstraat 318072685r0
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus gleibakkerverkoper Anjelierstraat 318072685r0
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts gleibakkerkoper twee kamersGrote Kerkstraat 11twee_achter1663238167v0
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts gleibakkerkoper twee kamersGrote Kerkstraat 11twee_achter1663238167v0
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts gleibakkerkoper twee kamersGrote Kerkstraat 11een_achter1663238167v0
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts gleibakkerkoper twee kamersGrote Kerkstraat 11een_achter1663238167v0
SIEBOUTS, HILLEBRANDde crediteuren van Hillebrandt Sybouts gleibakkerverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r0
SIEBOUTS, HILLEBRANDde crediteuren van Hillebrandt Sybouts gleibakkerverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r0
, HIELKE Hylcke , c.u.gleibakkerkoper kameronbekend1692242390r0
, JAKOB Jacob gleibakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 571656237265v0
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakkerkoper woning met een tuintje en een plaatske erachterAchterstraat NZ1661238102r0
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakkerkoper woning met een tuintje en een plaatske erachterAchterstraat NZ1661238102r0
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakkerkoper woning met een tuintje en een plaatske erachterAchterstraat NZ1661238102r0
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts gleibakkernaastligger ten oosten Liemendijk1687242205v0
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts gleibakkernaastligger ten oosten Liemendijk1687242205v0
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts gleibakkernaastligger ten oosten Liemendijk1687242205v0
AARTS, JANwijlen Jan Aerts gleibakkerverkoper Schritsen 50168424254v0
AARTS, JANwijlen Jan Aerts gleibakkerverkoper Schritsen 50168424254v0
AARTS, JANwijlen Jan Aerts gleibakkerverkoper Schritsen 50168424254v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 11736249110v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 11736249110v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 11736249110v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkerverkoper Kleine Kerkstraat 11736249110v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkerverkoper Kleine Kerkstraat 11736249110v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkerverkoper Kleine Kerkstraat 11736249110v0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkerverkoper Kleine Kerkstraat 31736249116r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkerverkoper Kleine Kerkstraat 31736249116r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis gleibakkerverkoper Kleine Kerkstraat 31736249116r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Zoutsloot 401763255216v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Zoutsloot 401763255216v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Zoutsloot 401763255216v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper door niaar huisHofstraat 351779259200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper door niaar huisHofstraat 351779259200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper door niaar huisHofstraat 351779259200v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper huisZoutsloot 40176025523r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper huisZoutsloot 40176025523r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper huisZoutsloot 40176025523r0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Nieuweweg 171782260173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Nieuweweg 171782260173v0
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Nieuweweg 171782260173v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gleibakkergeniaarde koper Scheerstraat 8achter170024445v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gleibakkergeniaarde koper Scheerstraat 8achter170024445v0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.gleibakkerhuurder Lanen 661750252100r0
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.gleibakkerhuurder Lanen 661750252100r0
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakkerverkoper Ooievaarsteeg 151728247145r0
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakkerverkoper Ooievaarsteeg 151728247145r0
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters gleibakkerkoper huis met een nieuwe loods en plaats met putKerkpoortstraat 671669239182r0
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters gleibakkerkoper huis met een nieuwe loods en plaats met putKerkpoortstraat 671669239182r0
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters , c.u.gleibakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 671669239182r0
PIETERS, JOHANNES Joannes Pytters , c.u.gleibakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 671669239182r0
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannes gleibakkerkoper huisZoutsloot 951763255257v0
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannes gleibakkerkoper huisZoutsloot 951763255257v0
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannis gleibakkerverkoper Zoutsloot 95177625921v0
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannis gleibakkerverkoper Zoutsloot 95177625921v0
ARENDS, JOHANNESwijlen Johannes Arents gleibakkerverkoper Schritsen 14175625410v0
ARENDS, JOHANNESwijlen Johannes Arents gleibakkerverkoper Schritsen 14175625410v0
ARENDS, JOHANNESwijlen Johannes Arents gleibakkerverkoper Schritsen 14175625410v0
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes gleibakkergeniaarde koper Liemendijk ZZ1714245214r0
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes gleibakkergeniaarde koper Liemendijk ZZ1714245214r0
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts gleibakkerkoper huis en tuinHoogstraat 351723246176r0
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts gleibakkerkoper huis en tuinHoogstraat 351723246176r0
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerverkoper Schritsen 121740250103v0
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerverkoper Schritsen 121740250103v0
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerverkoper Schritsen 121740250103v0
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerkoper huisSchritsen 141738249290r0
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerkoper huisSchritsen 141738249290r0
ARENDS, JOHANNES Johannis Arents gleibakkerkoper huisSchritsen 141738249290r0
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakkeraanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg])Peterseliestraat OZ1688242245v0
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakkeraanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is 45-00-00 cg])Peterseliestraat OZ1688242245v0
GERKES, Jurcke Gerkes gleibakkerkoper woningHofstraat 271690242303r0
GERKES, Jurcke Gerkes gleibakkerkoper woningHofstraat 271690242303r0
GERBENS, JURJEN Jurjen Gerbens gleibakkerkoper huisRomastraat 4west1702244164v0
GERBENS, JURJEN Jurjen Gerbens gleibakkerkoper huisRomastraat 4west1702244164v0
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakkerverkoper Peterseliestraat OZ1689242298r0
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakkerverkoper Peterseliestraat OZ1689242298r0
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r0
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r0
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r0
WILLEMS, JURJENwijlen Jurjen Willems gleibakkerverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r0
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakkerbewoner Zoutsloot 62167924156v0
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakkerbewoner Zoutsloot 62167924156v0
JOHANNES, MELIS Melis Johannes gleibakkerverkoper Gardenierstraat 81806267240v0
JOHANNES, MELIS Melis Johannes gleibakkerverkoper Gardenierstraat 81806267240v0
JANS, MINSEwijlen Minse Jansen gleibakkererflater Achterstraat NZ1733248211r0
JANS, MINSEwijlen Minse Jansen gleibakkererflater Achterstraat NZ1733248211r0
, PIETER Pieter gleibakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 51729247227r0
, PIETERde weduwe van wijlen Pieter gleibakkerhuurder achterkamer (p.j.)Lanen 401790263208v0
, PIETER Pyter gleibakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 51729247244r0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes gleibakkerkoper huisHofstraat 35175725478v0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes gleibakkerkoper huisHofstraat 35175725478v0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes gleibakkerkoper huisHofstraat 35175725478v0
JANS, PIETER Pyter Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Voorstraat 60172824772r0
JANS, PIETER Pyter Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Voorstraat 60172824772r0
JANS, PIETER Pyter Jansen gleibakkerverkoper Bildtstraat 241725246221r0
JANS, PIETER Pyter Jansen gleibakkerverkoper Bildtstraat 241725246221r0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs gleibakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 571657237105r0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs gleibakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 571657237105r0
JANS, PIETER Pytter Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r0
JANS, PIETER Pytter Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r0
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1663238198r0
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1663238198r0
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1663238198r0
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35166023851v0
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35166023851v0
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakkerverkoper Kruisstraat 5oost1663238189r0
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakkerverkoper Kruisstraat 5oost1663238189r0
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakkerverkoper Lammert Warndersteeg 121723246173r0
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakkerverkoper Lammert Warndersteeg 121723246173r0
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakkerverkoper Lammert Warndersteeg 121723246173r0
DOUWES, RINSE Rinse Douwes gleibakkerverkoper Sint Jacobstraat 7175725456r0
DOUWES, RINSE Rinse Douwes gleibakkerverkoper Sint Jacobstraat 7175725456r0
DOUWES, RINSE Rinse Douwes gleibakkerverkoper Sint Jacobstraat 7175725456r0
, RINTJE Rintie gleibakkernaastligger ten westen Liemendijk166023826r0
, RINTJE Rintie gleibakkernaastligger ten westen Liemendijk166623963r0
JOHANNES, RINTJE Rintie Joannis gleibakkerkoper dwarshuisKerkpoort (gebied)1690242310r0
JOHANNES, RINTJE Rintie Joannis gleibakkerkoper dwarshuisKerkpoort (gebied)1690242310r0
, RINTJE Rintje gleibakkernaastligger ten oosten Achterstraat NZ16652393r0
, SIPKE Sipke gleibakkerhuurder achterhuis achterboven (p.w.)Heiligeweg 9178326111v0
, SIPKE Sipke gleibakkerhuurder achterhuis achterboven (p.w.)Grote Kerkstraat 10178326111v0
JANS, SIPKE Sipke Jans gleibakkerkoper huisSint Christoffelsteeg 101728247144r0
JANS, SIPKE Sipke Jans gleibakkerkoper huisSint Christoffelsteeg 101728247144r0
, STAAS Staas , c.u.gleibakkerhuurder voorkamer (p.j.)Schoolstraat 116992448v0
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkerkoper woning of kamerKerkpad 281698243389v0
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkerkoper woning of kamerKerkpad 281698243389v0
GOSLINGS, SIEBE Sybe Goslings gleibakkerkoper kamerGardenierstraat167124057v0
GOSLINGS, SIEBE Sybe Goslings gleibakkerkoper kamerGardenierstraat167124057v0
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleibakkergebruiker tuin Leerlooierssteeg 21630232139v0
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleibakkergebruiker tuin Leerlooierssteeg 21630232139v0
, THOMAS Thomas gleibakkerhuurder Fabrieksstraat 34169224321v0
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakkerverkoper Oosterkeetstraat 61701244109v0
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakkerverkoper Oosterkeetstraat 61701244109v0
PIEKES, TJALLING Tjalling Pykes gleibakkerkoper woningOosterkeetstraat 61697243263r0
PIEKES, TJALLING Tjalling Pykes gleibakkerkoper woningOosterkeetstraat 61697243263r0
JANS, TJALLING Tjallingh Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat WZ1682241178r0
JANS, TJALLING Tjallingh Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat WZ1682241178r0
SIEMENS, TEUNISde schuur van Tuenis Simens gleibakkernaastligger ten noorden Leerlooierssteeg 21626231138v0
SIEMENS, TEUNISde schuur van Tuenis Simens gleibakkernaastligger ten noorden Leerlooierssteeg 21626231138v0
, WILLEM Willem gleibakkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ16922435r0
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakkerverkoper Both Apothekerstraat 111765256125v0
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakkerverkoper Both Apothekerstraat 111765256125v0
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakkerverkoper Both Apothekerstraat 111765256125v0
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adamgleibakkerkoper door niaar het huis van de zeven gevelsZuiderhaven 33de Zeven Gevels1653236234r0
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adamgleibakkerkoper door niaar het huis van de zeven gevelsZuiderhaven 33de Zeven Gevels1653236234r0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burghgleibakkerkoper van 1/2 Zuiderhaven 691686242110v0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burghgleibakkerkoper van 1/2 Zuiderhaven 691686242110v0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burghgleibakkerkoper van 1/2 Zuiderhaven 711686242110v0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burghgleibakkerkoper van 1/2 Zuiderhaven 711686242110v0
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramergleibakkernaastligger ten noorden Schritsen 50achter1715245247r0
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitemagleibakkerkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Roeperssteeg 21741250145v0
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitemagleibakkerkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Roeperssteeg 21741250145v0
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitemagleibakkergeniaarde koper Roeperssteeg 21741250145v0
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitemagleibakkergeniaarde koper Roeperssteeg 21741250145v0
, SIEBREN Sybrandus Feytemagleibakkerverkoper Sint Jacobstraat 41682241211r0
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Graudagleibakkerkoper huisSchritsen 50achter1699243394v0
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Graudagleibakkerkoper huisSchritsen 50achter1699243394v0
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Grauda, c.u.gleibakkernaastligger ten noorden Schritsen 50achter1699243394v0
GRAUDA, PIETER PIETERS Pytter Pytters Grauda, c.u.gleibakkernaastligger ten noorden Schritsen 50achter1699243394v0
GUNTER, STEFFEN wijlen Steffen Gunter, de oudegleibakkerverkoper Schritsen 501618230106r0
PIET, SIEMEN TEUNISburgersergeant Symon Tonis van der Pietgleibakkerkoper huis, loods en ledige plaats daarachterZuiderhaven 65163223362v0
PIET, SIEMEN TEUNISburgersergeant Symon Tonis van der Pietgleibakkerkoper huis, loods en ledige plaats daarachterZuiderhaven 65163223362v0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper huis met plaats daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 501621230259r0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper huis met plaats daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 501621230259r0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 52achter1621230259r0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 52achter1621230259r0
, REINvroedsman Rein Sybedagleibakkerkoper huis en stokerijBrouwersstraat 81743250289v0
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, voor zijn kinderengleibakkerkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis pakhuisRoeperssteeg 21741250145v0
VELD, GERARDUS Gerardus Veldtgleibakkerverkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v0
, ANTONIUS Anthoni Vuurpijlgleibakkerkoper huisHeiligeweg 38176125577r0
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)koper huisZoutsloot 1071686242154v0
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)koper huisZoutsloot 1071686242154v0
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 1071686242154v0
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 1071686242154v0
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 1071686242154v0
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 1071686242154v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u.gleibakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 16169224310v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u.gleibakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 16169224310v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen gleibakker (mr. -)koper huisLanen 67170024475r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen gleibakker (mr. -)koper huisLanen 67170024475r0
SIEMENS, FOKKE Focke Simons gleibakker (mr. -)koper 5/12 huis, weitwasserij terzijde noordwaartsZoutsloot 106noord1723246171v0
SIEMENS, FOKKE Focke Simons gleibakker (mr. -)koper 5/12 huis, weitwasserij terzijde noordwaartsZoutsloot 106noord1723246171v0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons gleibakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 106zuid172824760v0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons gleibakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 106zuid172824760v0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons gleibakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 106zuid172824760v0
SIEMENS, FOKKE Focke Symons gleibakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 106zuid172824760v0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burggleibakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 161705244293v0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burggleibakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 161705244293v0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van den Burghgleibakker (mr. -)verkoper Lanen 44achter1715245236r0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van den Burghgleibakker (mr. -)verkoper Lanen 44achter1715245236r0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burghgleibakker (mr. -)koper huis met de kamer erachterGrote Ossenmarkt 18169424384r0
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burghgleibakker (mr. -)koper huis met de kamer erachterGrote Ossenmarkt 18169424384r0
FEITEMA, PIETER Pieter Feitemagleibakker (mr. -)verkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v0
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries, c.u. en c.s.gleibakker (mr. -)verkoper Schritsen 50172124695v0
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vries, c.u. en c.s.gleibakker (mr. -)verkoper Schritsen 50172124695v0
, PIETERwijlen Pyter Feytemagleibakker en koopman (mr. -)koper Franekerpoortsmolen 11728247110v0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkersgezelkoper van 1/2 Hoogstraat 311723246166r0
HESSELS, KLAAS Claes Hessels gleibakkersgezelkoper van 1/2 Hoogstraat 311723246166r0
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes gleibakkersgezelkoper 1/2 kamerZoutsloot 921723246166v0
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes gleibakkersgezelkoper 1/2 kamerZoutsloot 921723246166v0
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes gleibakkersgezelkoper van 1/2 1/2 huis en plaatsHoogstraat 311723246166r0
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes gleibakkersgezelkoper van 1/2 1/2 huis en plaatsHoogstraat 311723246166r0
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkersgezelverkoper Kerkpoortstraat173124814r0
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkersgezelverkoper Kerkpoortstraat173124814r0
, WILLEM Willem Fransmangleibakkersgezelnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1698243344v0
FLORIS, ALBERT Albert Floris gleibakkersknechtkoper huisHofstraat 21oost17762592v0
FLORIS, ALBERT Albert Floris gleibakkersknechtkoper huisHofstraat 21oost17762592v0
FLORIS, ALBERT Albert Floris gleibakkersknechtkoper huisHofstraat 21oost17762592v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkersknechtnaastligger ten oosten Spinstraat 7oost1695243169v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkersknechtnaastligger ten oosten Spinstraat 7oost1695243169v0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechtkoper 1/2 huisRaamstraat 2168424246r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechtkoper 1/2 huisRaamstraat 2168424246r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechtkoper 1/2 huisRaamstraat 2168424246r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechteigenaar van 1/2 Raamstraat 2168424246r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechteigenaar van 1/2 Raamstraat 2168424246r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechteigenaar van 1/2 Raamstraat 2168424246r0
, SIEBREN Sybren gootmakernaastligger ten noorden Zuiderhaven 291676240227r0
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmakerverkoper Nieuwstraat 561619230152r0
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmakerverkoper Nieuwstraat 561619230152r0
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r0
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r0
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r0
WILLEMS, AART Aert Willems gortmakerkoper hoekhuisKarremanstraat 191682241202v0
WILLEMS, AART Aert Willems gortmakerkoper hoekhuisKarremanstraat 191682241202v0
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 611676240219r0
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 611676240219r0
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59167924137v0
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59167924137v0
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59167924137v0
WILLEMS, AART Aert Willems* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59167924137v0
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes , c.u.gortmakerverkoper Voorstraat 751676240215r0
WOBBES, ARJEN Arjen Wobbes , c.u.gortmakerverkoper Voorstraat 751676240215r0
RUURDS, BAUKE Baucke Ruyrdts gortmakerhuurder Heiligeweg 401692242386r0
RUURDS, BAUKE Baucke Ruyrdts gortmakerhuurder Heiligeweg 401692242386r0
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u.gortmakerkoper huisHeiligeweg 56166723995r0
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u.gortmakerkoper huisHeiligeweg 56166723995r0
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u.gortmakerkoper huisHeiligeweg 56166723995r0
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59166623953v0
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 59166623953v0
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59166623953v0
HEERKES, KLAAS Claas Herckes* gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 59166623953v0
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmakernaastligger ten oosten buiten Harlingen167224080r0
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmakernaastligger ten oosten buiten Harlingen167224080r0
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmakernaastligger ten oosten buiten Harlingen167224080r0
FEIKES, KLAAS Claes Fijckes gortmakerkoper 7/8 huis en de gortmakerijHeiligeweg 641670239218r0
FEIKES, KLAAS Claes Fijckes gortmakerkoper 7/8 huis en de gortmakerijHeiligeweg 641670239218r0
FEIKES, KLAAS Claes Fijckes gortmakerkoper 7/8 huis en de gortmakerijHeiligeweg 641670239218r0
HEERKES, KLAAS Claes Herckes gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 61167224011va0
HEERKES, KLAAS Claes Herckes gortmakernaastligger ten noorden Droogstraat 61167224011va0
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmakerverkoper Zoutsloot 11696243234av0
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmakerverkoper Zoutsloot 11696243234av0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r0
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r0
, DOEDE Doede gortmakernaastligger ten westen Weverstraat1644235107v0
, DOEDEde schuur van Doede gortmakernaastligger ten zuiden Franekereind 61641234130v0
, DOEDE Doede gortmakernaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164223519v0
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u.gortmakerverkoper Kruisstraat 5west1640234108v0
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u.gortmakerverkoper Kruisstraat 5west1640234108v0
PIETERS, DOEDE Doede Pieters gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541620230222r0
PIETERS, DOEDE Doede Pieters gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541620230222r0
, EEDE Ede gortmakernaastligger ten noorden Schritsen 52achter1633233119v0
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmakerkoper Lammert Warndersteeg 101682241177v0
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmakerkoper Lammert Warndersteeg 101682241177v0
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmakerkoper Lammert Warndersteeg 101682241177v0
KLASES, EVERT Evert Claesses gortmakerhuurder Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v0
KLASES, EVERT Evert Claesses gortmakerhuurder Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v0
KLASES, EVERT Evert Claesses gortmakerhuurder Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v0
GERLOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 7169924423v0
GERLOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 7169924423v0
GERLOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 7170824541v0
GERLOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 7170824541v0
GERLOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 71710245118r0
GERLOFS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Gerlofs* gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 71710245118r0
THOMAS, GIEKE Gycke Thomas gortmakerverkoper Voorstraat 821722246142v0
THOMAS, GIEKE Gycke Thomas gortmakerverkoper Voorstraat 821722246142v0
, HAIE Haye gortmakernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1683241249r0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191677240265r0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191677240265r0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakerkoper koeienschuurHofstraat 30168024184v0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakerkoper koeienschuurHofstraat 30168024184v0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakerverkoper Rapenburg NZ1683241267v0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakerverkoper Rapenburg NZ1683241267v0
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricks gortmakerhuurder Heiligeweg 27noord167624031va0
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricks gortmakerhuurder Heiligeweg 27noord167624031va0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrycx , c.u.gortmakerkoper 1/2 huisVoorstraat 95164323560r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrycx , c.u.gortmakerkoper 1/2 huisVoorstraat 95164323560r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmakernaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101722246143r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmakernaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101722246143r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101722246143r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101722246143r0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmakerverkoper Brouwersstraat 18170824549v0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmakerverkoper Brouwersstraat 18170824549v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmakernaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101728247144r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmakernaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 101728247144r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101728247144r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 101728247144r0
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmakerverkoper Vissersstraat 81669239194r0
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmakerverkoper Vissersstraat 81669239194r0
RIENKS, IEDEhet huis van Iede Riencx gortmakergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501657237254v0
RIENKS, IEDEhet huis van Iede Riencx gortmakergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501657237254v0
RIENKS, IEDE Iede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 501657237254v0
RIENKS, IEDE Iede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 501657237254v0
RIENKS, IEDEde erfgenamen van wijlen Iede Rienx gortmakerverkoper Schritsen 52166723973r0
RIENKS, IEDEde erfgenamen van wijlen Iede Rienx gortmakerverkoper Schritsen 52166723973r0
, JAN Jan gortmakernaastligger ten zuiden* Franekereind 401619230170r0
, JAN Jan gortmakernaastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ162523147r0
ARJENS, JAN Jan Arjens gortmakerkoper hof met zomerhuis, huis en nog een woningZuiderplein 5174925222v0
ARJENS, JAN Jan Arjens gortmakerkoper hof met zomerhuis, huis en nog een woningZuiderplein 5174925222v0
ARJENS, JAN Jan Arjens gortmakerkoper hof met zomerhuis, huis en nog een woningZuiderplein 5174925222v0
FOKKES, JAN Jan Fockes gortmakerverkoper Vissersstraat 81668239152r0
FOKKES, JAN Jan Fockes gortmakerverkoper Vissersstraat 81668239152r0
FOKKES, JAN Jan Fockes gortmakerverkoper Vissersstraat 81668239152r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61703244210r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61703244210r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61703244210r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61703244210r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61703244210r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61703244210r0
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14een_achter168424216r0
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14een_achter168424216r0
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14een_achter168424216r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1701244132v0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1701244132v0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1701244132v0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakerkoper 1/4 van twee separate woningenHeiligeweg 8169324371v0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakerkoper 1/4 van twee separate woningenHeiligeweg 8169324371v0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakerkoper 1/4 van twee separate woningenHeiligeweg 8169324371v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u.gortmakerverkoper Vissersstraat 8166723998r0
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u.gortmakerverkoper Vissersstraat 8166723998r0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gortmakerverkoper van 1/2 Kroonsteeg 51712245172r0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gortmakerverkoper van 1/2 Kroonsteeg 51712245172r0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gortmakerkoper huisAchterstraat 191664238203v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits gortmakerkoper huisAchterstraat 191664238203v0
GERRITS, JAN Jan Gerryts gortmakerverkoper Ooievaarsteeg WZ1668239161r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts gortmakerverkoper Ooievaarsteeg WZ1668239161r0
HILLEBRANDS, JAN Jan Hillebrants , c.u.gortmakerkoper voorhuis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 16165623798r0
HILLEBRANDS, JAN Jan Hillebrants , c.u.gortmakerkoper voorhuis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 16165623798r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1604228411r0
JAKOBS, JAN Jan Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1604228411r0
JANS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakerverkoper Franekereind 32168024182v0
JANS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakerverkoper Franekereind 32168024182v0
JANS, JAN Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 58166523928r0
JANS, JAN Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 58166523928r0
JANS, JAN Jan Jansen gortmakernaastligger ten westen Hoogstraat 20169324335r0
JANS, JAN Jan Jansen gortmakernaastligger ten westen Hoogstraat 20169324335r0
JANS, JANhet huis van Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 581661238113r0
JANS, JANhet huis van Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 581661238113r0
JANS, JAN Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 5816592382ra0
JANS, JAN Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 5816592382ra0
JANS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakerverkoper Nieuwstraat 561682241184r0
JANS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakerverkoper Nieuwstraat 561682241184r0
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakernaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1682241229v0
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakernaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1682241229v0
JANS, JAN Jan Jansen gortmakernaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen168224151va0
JANS, JAN Jan Jansen gortmakernaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen168224151va0
JANS, JANhet huis van Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 58166023823r0
JANS, JANhet huis van Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 58166023823r0
JANS, JAN Jan Janssen , c.u.gortmakerverkoper Nieuwstraat 56164423597v0
JANS, JAN Jan Janssen , c.u.gortmakerverkoper Nieuwstraat 56164423597v0
LIEUWES, JAN Jan Lieuues gortmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 31623230346v0
LIEUWES, JAN Jan Lieuues gortmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 31623230346v0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 651692242389r0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 651692242389r0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 411696243257r0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 411696243257r0
TJEBBES, JOHANNES1/2 huis bewoond door Joannis Tjebbes gortmakernaastligger ten oosten [overkant steeg] Voorstraat 931691242372r0
TJEBBES, JOHANNES1/2 huis bewoond door Joannis Tjebbes gortmakernaastligger ten oosten [overkant steeg] Voorstraat 931691242372r0
, JOCHEM Jochum gortmakernaastligger ten zuiden Noordijs WZ1612229117v0
, JOCHEM Jochum gortmakernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33161122945r0
, JOCHEM Jochum gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541615229278r0
SCHELTES, JOCHEM Jochum Scheltes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 60161222987r0
SCHELTES, JOCHEM Jochum Scheltes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 60161222987r0
SIETSES, JOCHEMhet nagelaten voorkind van wijlen Jochum Sydtses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229255v0
SIETSES, JOCHEMhet nagelaten voorkind van wijlen Jochum Sydtses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229255v0
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sydtses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229255v0
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sydtses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229255v0
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sydtses gortmakererflater Nieuwstraat 561615229255v0
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sydtses gortmakererflater Nieuwstraat 561615229255v0
SIETSES, JOCHEMdit is het sterfhuis van wijlen Jochum Sytses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229261v0
SIETSES, JOCHEMdit is het sterfhuis van wijlen Jochum Sytses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229261v0
TJEBBES, JOHANNESde stal van Johannes Tjebbes gortmakernaastligger ten westen Molenpad 61706244333v0
TJEBBES, JOHANNESde stal van Johannes Tjebbes gortmakernaastligger ten westen Molenpad 61706244333v0
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenard gortmakernaastligger ten westen Zoutsloot 471635233170v0
, LEENDERT Lenart gortmakernaastligger ten westen Zoutsloot 47162923282r0
, LEENDERT Lenart gortmakernaastligger ten westen Achterstraat 2162923282r0
SAPES, LIMME Lieme Sapis gortmakernaastligger ten noorden Brouwersstraat 20167024017r0
SAPES, LIMME Lieme Sapis gortmakernaastligger ten noorden Brouwersstraat 20167024017r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en gorthuisFranekereind 281657237136r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en gorthuisFranekereind 281657237136r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en schuur of gorthuisFranekereind 28165623769r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en schuur of gorthuisFranekereind 28165623769r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerverkoper Vijver WZ16592384r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerverkoper Vijver WZ16592384r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper kamerKlaverbladstraat 21658237173v0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper kamerKlaverbladstraat 21658237173v0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs , c.u.gortmakerkoper 3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachterFranekereind 28166023837v0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs , c.u.gortmakerkoper 3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachterFranekereind 28166023837v0
REINERS, LOURENS Lourens Reyners , c.u.gortmakerverkoper Vissersstraat 81677240257r0
REINERS, LOURENS Lourens Reyners , c.u.gortmakerverkoper Vissersstraat 81677240257r0
REINERS, LOURENS Lourens Reyners gortmakerverkoper Voorstraat 93oost168524261v0
REINERS, LOURENS Lourens Reyners gortmakerverkoper Voorstraat 93oost168524261v0
JAKOBS, LOURENS Louwerens Jacobs , c.u.gortmakerkoper plaats waarop een vervallen huisWeverstraat NZ1658237175v0
JAKOBS, LOURENS Louwerens Jacobs , c.u.gortmakerkoper plaats waarop een vervallen huisWeverstraat NZ1658237175v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 81717245282v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 81717245282v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 81717245282v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248252v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248252v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248252v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248235r0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248235r0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248235r0
, N. N. gortmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 117167024010r0
PIERS, PIER Pier Piers gortmakernaastligger ten noorden [a/d overkant] Hondenstraat 14162823269v0
PIERS, PIER Pier Piers gortmakernaastligger ten noorden [a/d overkant] Hondenstraat 14162823269v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakereigenaar van 5/16 Heiligeweg 251723246181r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakereigenaar van 5/16 Heiligeweg 251723246181r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakereigenaar van 5/16 Heiligeweg 251723246181r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmakerkoper stallingeZuiderhaven ZZ170924583v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmakerkoper stallingeZuiderhaven ZZ170924583v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmakerkoper stallingeZuiderhaven ZZ170924583v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61726246291v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61726246291v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61726246291v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61726246291v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61726246291v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61726246291v0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix gortmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101715245235r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix gortmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101715245235r0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Schritsen 681690242309v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Schritsen 681690242309v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Schritsen 681690242309v0
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakerkoper huisBrouwersstraat 41689242271v0
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakerkoper huisBrouwersstraat 41689242271v0
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakerkoper huisBrouwersstraat 41689242271v0
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakergeniaarde koper Molenpad 181691242340v0
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakergeniaarde koper Molenpad 181691242340v0
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakergeniaarde koper Molenpad 181691242340v0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmakerverkoper Hoogstraat 351723246176r0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmakerverkoper Hoogstraat 351723246176r0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmakereerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmakereerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v0
AGES, SIKKE Sicke Agges gortmakerbewoner Noorderhaven 781603228342r0
AGES, SIKKE Sicke Agges gortmakerbewoner Noorderhaven 781603228342r0
AGES, SIKKE Sicke Agges gortmakerbewoner Noorderhaven 781603228342r0
LIEUWES, SIKKEwijlen Sicke Lieuwes gortmakerverkoper Voorstraat 93oost168524261v0
LIEUWES, SIKKEwijlen Sicke Lieuwes gortmakerverkoper Voorstraat 93oost168524261v0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u.gortmakerkoper 1/2 huis (het oostelijke gedeelte)Voorstraat 93oost166723976r0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u.gortmakerkoper 1/2 huis (het oostelijke gedeelte)Voorstraat 93oost166723976r0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u.gortmakerkoper schuur met een gortmakerij en een mostermalerijVoorstraat 93166723976v0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u.gortmakerkoper schuur met een gortmakerij en een mostermalerijVoorstraat 93166723976v0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u.gortmakergeniaarde koper Voorstraat 95166723977r0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u.gortmakergeniaarde koper Voorstraat 95166723977r0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes gortmakerverkoper Lanen 79168524278v0
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes gortmakerverkoper Lanen 79168524278v0
, SIKKEop de Lanen Sicko gortmakernaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1167224094v0
REINS, SIPKE Sipke Reins gortmakernaastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 81695243156v0
REINS, SIPKE Sipke Reins gortmakernaastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 81695243156v0
REINS, SIPKE Sipke Reyns gortmakernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251691242364r0
REINS, SIPKE Sipke Reyns gortmakernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251691242364r0
AGES, SIEMEN Symen Agges gortmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 18achter1613229134r0
AGES, SIEMEN Symen Agges gortmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 18achter1613229134r0
AGES, SIEMEN Symen Agges gortmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 18achter1613229134r0
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendrix gortmakerverkoper Heiligeweg 641729247224v0
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendrix gortmakerverkoper Heiligeweg 641729247224v0
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v0
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v0
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v0
HARKES, TJEBBE Tiebbe Harckes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 621697243274r0
HARKES, TJEBBE Tiebbe Harckes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 621697243274r0
JOHANNES, TJEBBE Tiebbe Johannis gortmakernaastligger ten westen Voorstraat 97achter1737249187v0
JOHANNES, TJEBBE Tiebbe Johannis gortmakernaastligger ten westen Voorstraat 97achter1737249187v0
LOLLES, TJEERD Tjaert Lolles , c.u.gortmakerhuurder Lanen 79168524278v0
LOLLES, TJEERD Tjaert Lolles , c.u.gortmakerhuurder Lanen 79168524278v0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 561682241184r0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 561682241184r0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakerverkoper Carl Visschersteeg 1168024178v0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakerverkoper Carl Visschersteeg 1168024178v0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes gortmakerkoper huisNieuwstraat WZ1686242105r0
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes gortmakerkoper huisNieuwstraat WZ1686242105r0
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens gortmakerkoper schuurDroogstraat 20west1650236135r0
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens gortmakerkoper schuurDroogstraat 20west1650236135r0
THOMAS, WILLEM Willem Tomas gortmakerverkoper (tevens voogd v h doopsgezinde weeshuis en alimentator over Dirk en Douwe Pieters)Kerkpoortstraat 391725246234v0
THOMAS, WILLEM Willem Tomas gortmakerverkoper (tevens voogd v h doopsgezinde weeshuis en alimentator over Dirk en Douwe Pieters)Kerkpoortstraat 391725246234v0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakerkoper hoekhuis, schuur en ledige plaatsKarremanstraat 271633233124v0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakerkoper hoekhuis, schuur en ledige plaatsKarremanstraat 271633233124v0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236206v0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts* gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236206v0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236183r0
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakernaastligger ten westen Droogstraat 591652236183r0
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmakerkoper 1/3 stuk landten zuiden van Harlingen1676240239r0
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmakerkoper 1/3 stuk landten zuiden van Harlingen1676240239r0
JAKOBS, IEDE Yede Jacobs , c.u.gortmakerkoper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steegNieuwstraat 40167124035v0
JAKOBS, IEDE Yede Jacobs , c.u.gortmakerkoper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steegNieuwstraat 40167124035v0
RIENKS, IEDE Yede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 50164323562v0
RIENKS, IEDE Yede Riencx gortmakernaastligger ten oosten Schritsen 50164323562v0
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 351689242289r0
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 351689242289r0
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r0
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmakerverkoper Bildtstraat 15176125561r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmakerverkoper Bildtstraat 15176125561r0
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstgortmakerverkoper Klaverbladstraat 2166623961r0
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstgortmakerverkoper Klaverbladstraat 2166623961r0
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxtgortmakerkoper schuurKruisstraat 6oost16702407v0
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxtgortmakerkoper schuurKruisstraat 6oost16702407v0
MEULEN, WILT wijlen Wilt T. van der Meulengortmakerverkoper Lanen 451800265227r0
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmakerverkoper Vijver 1176525696v0
OLINGIUS, ALBERT HEINS Albert Heyns Olingiusgortmakerkoper huis, gortmakerij en stalVoorstraat 701771257210v0
OLINGIUS, ALBERT HEINS Albert Heyns Olingiusgortmakerkoper huis, gortmakerij en stalVoorstraat 701771257210v0
OLINGIUS, ALBERT HEINSde koper Albert Heyns Olingius, c.u.gortmakerhuurder (p.j.)Voorstraat 701771257210v0
OLINGIUS, ALBERT HEINSde koper Albert Heyns Olingius, c.u.gortmakerhuurder (p.j.)Voorstraat 701771257210v0
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyergortmakerkoper 2/3 huis of pottenbakkerijRommelhaven 131675240189v0
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyergortmakerkoper 2/3 huis of pottenbakkerijRommelhaven 131675240189v0
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, c.u.gortmakereigenaar van 1/3 Rommelhaven 131675240189v0
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, c.u.gortmakereigenaar van 1/3 Rommelhaven 131675240189v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmakerverkoper van 1/2 Rozengracht 22168424260r0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmakerverkoper van 1/2 Rozengracht 22168424260r0
, JAN Jan Jacob Vervaljegortmakerverkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r0
WILLEMS, AARTwijlen Aert Willems gortmaker (mr. -)erflater Karremanstraat 27168324163va0
WILLEMS, AARTwijlen Aert Willems gortmaker (mr. -)erflater Karremanstraat 27168324163va0
JANS, KLAAS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 57oost_voor173124843v0
JANS, KLAAS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 57oost_voor173124843v0
JANS, KLAAS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 6173124844v0
JANS, KLAAS Claas Jansen gortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 6173124844v0
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes gortmaker (mr. -)koper ledige plaatsKerkpoortstraat 191646235194r0
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes gortmaker (mr. -)koper ledige plaatsKerkpoortstraat 191646235194r0
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes gortmaker (mr. -)koper ledige plaatsKerkpoortstraat 191646235194r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen gortmaker (mr. -)koper voor- en achterhuisKleine Bredeplaats 17167124040v0
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen gortmaker (mr. -)koper voor- en achterhuisKleine Bredeplaats 17167124040v0
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 11695243182r0
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 11695243182r0
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses gortmaker (mr. -)koper door niaar 1/2 huisHeiligeweg 661698243385r0
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses gortmaker (mr. -)koper door niaar 1/2 huisHeiligeweg 661698243385r0
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Heiligeweg 661698243385r0
TJITSES, KORNELIS Cornelis Tiesses gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Heiligeweg 661698243385r0
KLASES, EVERT Ewert Clasen gortmaker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424234v0
KLASES, EVERT Ewert Clasen gortmaker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424234v0
KLASES, EVERT Ewert Clasen gortmaker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424234v0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251722246152v0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251722246152v0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallinghs gortmaker (mr. -)koper door niaar huis bestaande uit voorhuis, peykamer, gang of galderij, loods bakhuis en achter huurders boven en beneden kamerGrote Ossenmarkt 251722246152v0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallinghs gortmaker (mr. -)koper door niaar huis bestaande uit voorhuis, peykamer, gang of galderij, loods bakhuis en achter huurders boven en beneden kamerGrote Ossenmarkt 251722246152v0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)koper huisVijverstraat 221742250267r0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)koper huisVijverstraat 221742250267r0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251742250268r0
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251742250268r0
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs gortmaker (mr. -)koper huis met een kamer daarachter ([staat: 45 zilveren dukatons])Anjelierstraat 4de Drie Pelsen1686242113v0
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs gortmaker (mr. -)koper huis met een kamer daarachter ([staat: 45 zilveren dukatons])Anjelierstraat 4de Drie Pelsen1686242113v0
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs gortmaker (mr. -)koper huis met een kamer daarachter ([staat: 45 zilveren dukatons])Achterstraat 5de Drie Pelsen1686242113v0
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs gortmaker (mr. -)koper huis met een kamer daarachter ([staat: 45 zilveren dukatons])Achterstraat 5de Drie Pelsen1686242113v0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tiallings gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Vijverstraat 121736249150r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tiallings gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Vijverstraat 121736249150r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)huurder 2e graanzolder van boven (p.j.)Rommelhaven 15173424911v0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)huurder 2e graanzolder van boven (p.j.)Rommelhaven 15173424911v0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Droogstraat 181730247307r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)koper kamerVijversteeg 6172824769r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)koper kamerVijversteeg 6172824769r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 651755253205r0
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 651755253205r0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker (mr. -)koper provisioneel woningJan Ruurdstraat 1167924117va0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker (mr. -)koper provisioneel woningJan Ruurdstraat 1167924117va0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huis en tuintjeBrouwersstraat 117602554v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huis en tuintjeBrouwersstraat 117602554v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 131758254128v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 131758254128v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 181758254128v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 181758254128v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 2176125585v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 2176125585v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2176125585v0
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2176125585v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs , c.u.gortmaker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg 21714245220v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs , c.u.gortmaker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg 21714245220v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker (mr. -)koper pakhuisSint Christoffelsteeg 21713245196v0
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker (mr. -)koper pakhuisSint Christoffelsteeg 21713245196v0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmaker (mr. -)verkoper Rinnertspijp 11702244185r0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmaker (mr. -)verkoper Rinnertspijp 11702244185r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 61728247211r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 61728247211r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 61728247211r0
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 61728247211r0
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 491702244145v0
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 491702244145v0
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)koper schone wel ter nering staand huis en hofKerkpoortstraat 49170024443r0
HANSES, JAKOB Jacob Hansen gortmaker (mr. -)koper schone wel ter nering staand huis en hofKerkpoortstraat 49170024443r0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg 21761255100r0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg 21761255100r0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Heiligeweg 38174425137v0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Heiligeweg 38174425137v0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Bargebuurt 22174425137v0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Bargebuurt 22174425137v0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 22174425137v0
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 22174425137v0
IENSES, JAKOB Jacob Inses gortmaker (mr. -)verkoper Schritsen 53169324368r0
IENSES, JAKOB Jacob Inses gortmaker (mr. -)verkoper Schritsen 53169324368r0
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r0
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r0
DOEDES, JAN Jan Doedes gortmaker (mr. -)koper gorthuis met de molen en gereedschappenBorstelsteeg 10169324350av0
DOEDES, JAN Jan Doedes gortmaker (mr. -)koper gorthuis met de molen en gereedschappenBorstelsteeg 10169324350av0
DOEDES, JAN Jan Doedes gortmaker (mr. -)koper gorthuis met de molen en gereedschappenBorstelsteeg 10169324350av0
DOUWES, JAN Jan Douwes gortmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 271696243259r0
DOUWES, JAN Jan Douwes gortmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 271696243259r0
DOUWES, JAN Jan Douwes gortmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 271696243259r0
, JAN Jan Focke gortmaker (mr. -)koper schuurVissersstraat 8166723998r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper twee kamersKleine Bredeplaats 16achter1683241248r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper twee kamersKleine Bredeplaats 16achter1683241248r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper twee kamersKleine Bredeplaats 16achter1683241248r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14een_achter1703244227r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14een_achter1703244227r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14een_achter1703244227r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1169924429r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1169924429r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1169924429r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom16992444r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom16992444r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom16992444r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper 1/4 huis en loodsHeiligeweg 25169324371r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper 1/4 huis en loodsHeiligeweg 25169324371r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper 1/4 huis en loodsHeiligeweg 25169324371r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141689242294r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141689242294r0
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141689242294r0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 11696243234av0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 11696243234av0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 81699243397r0
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 81699243397r0
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes gortmaker (mr. -)koper twee kamersMolenpad 41695243132r0
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes gortmaker (mr. -)koper twee kamersMolenpad 41695243132r0
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes , c.u.gortmaker (mr. -)koper 1/2 huis en gorterijVoorstraat 951691242372v0
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tjebbes , c.u.gortmaker (mr. -)koper 1/2 huis en gorterijVoorstraat 951691242372v0
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes gortmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid1727246315v0
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes gortmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid1727246315v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 317602553v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 317602553v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 317602553v0
AARTS, JORISwijlen Joris Aarts gortmaker (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 31767256234v0
AARTS, JORISwijlen Joris Aarts gortmaker (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 31767256234v0
AARTS, JORISwijlen Joris Aarts gortmaker (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 31767256234v0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 641736249128v0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 641736249128v0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 641736249128v0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524967r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524967r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524967r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 621731247377r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 621731247377r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 621731247377r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 bakhuis nu gorterijKruisstraat 10west172824774v0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 bakhuis nu gorterijKruisstraat 10west172824774v0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 bakhuis nu gorterijKruisstraat 10west172824774v0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524911va0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524911va0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524911va0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3517352497ra0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3517352497ra0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3517352497ra0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 pakhuisKruisstraat 10west1728247105r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 pakhuisKruisstraat 10west1728247105r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 pakhuisKruisstraat 10west1728247105r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Kruisstraat 10west1728247105r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Kruisstraat 10west1728247105r0
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Kruisstraat 10west1728247105r0
SAPES, LIMMEwijlen Lieme Sapes gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 181705244279v0
SAPES, LIMMEwijlen Lieme Sapes gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 181705244279v0
SAPES, LIMMEwijlen Lieme Sapes gortmaker (mr. -)verkoper Spinstraat 7west1705244280v0
SAPES, LIMMEwijlen Lieme Sapes gortmaker (mr. -)verkoper Spinstraat 7west1705244280v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 9twee_achter173124854v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 9twee_achter173124854v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 9twee_achter173124854v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 681729247234v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 681729247234v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 681729247234v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6173524927v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6173524927v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6173524927v0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Voorstraat 72achter1723246154r0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Voorstraat 72achter1723246154r0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Voorstraat 72achter1723246154r0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 72achter1723246154r0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 72achter1723246154r0
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 72achter1723246154r0
, N. N. gortmaker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 71692242385v0
, N. N. gortmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 641692242385v0
AUKES, PIETER Pieter Aukes gortmaker (mr. -)koper voorste gedeelte huisRozengracht 19176525699v0
AUKES, PIETER Pieter Aukes gortmaker (mr. -)koper voorste gedeelte huisRozengracht 19176525699v0
AUKES, PIETER Pieter Aukes gortmaker (mr. -)koper voorste gedeelte huisRozengracht 19176525699v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)geniaarde koper Wasbleek16922434r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)geniaarde koper Wasbleek16922434r0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)geniaarde koper Wasbleek16922434r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 44173124864r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 44173124864r0
EELKES, PIETER Pyter Eelkes gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 44173124864r0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251732248100r0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251732248100r0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251732248100r0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper kamer die zijn uitgang heeft in de steeg tuseen Pyter Fransen en het huis van Jan Freerx op de BrouwersgrachtBrouwersstraat 61692242403v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper kamer die zijn uitgang heeft in de steeg tuseen Pyter Fransen en het huis van Jan Freerx op de BrouwersgrachtBrouwersstraat 61692242403v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper kamer die zijn uitgang heeft in de steeg tuseen Pyter Fransen en het huis van Jan Freerx op de BrouwersgrachtBrouwersstraat 61692242403v0
FRANSES, PIETERde koper Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 61692242403v0
FRANSES, PIETERde koper Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 61692242403v0
FRANSES, PIETERde koper Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 61692242403v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisBoth Apothekerstraat OZ1721246112v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisBoth Apothekerstraat OZ1721246112v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisBoth Apothekerstraat OZ1721246112v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/8 van de verkochte 3/4 Both Apothekerstraat OZ1721246112v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/8 van de verkochte 3/4 Both Apothekerstraat OZ1721246112v0
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/8 van de verkochte 3/4 Both Apothekerstraat OZ1721246112v0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix gortmaker (mr. -)koper woning met wagenhuis of paardestalling daaronderVijverstraat 21169924411r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix gortmaker (mr. -)koper woning met wagenhuis of paardestalling daaronderVijverstraat 21169924411r0
JANS, PIETER Pyter Jansen gortmaker (mr. -)koper huis en gorterijKleine Bredeplaats 161732248144r0
JANS, PIETER Pyter Jansen gortmaker (mr. -)koper huis en gorterijKleine Bredeplaats 161732248144r0
JANS, REINER Reiner Jans gortmaker (mr. -)verkoper Lanen 581702244154v0
JANS, REINER Reiner Jans gortmaker (mr. -)verkoper Lanen 581702244154v0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 81723246180v0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 81723246180v0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)koper gortmakerij en schuurVissersstraat 81699243397r0
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)koper gortmakerij en schuurVissersstraat 81699243397r0
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendrix gortmaker (mr. -)koper huis, gorterij en gereedschappenHeiligeweg 64170124494v0
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendrix gortmaker (mr. -)koper huis, gorterij en gereedschappenHeiligeweg 64170124494v0
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18173925024v0
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18173925024v0
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18173925024v0
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181741250166v0
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181741250166v0
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181741250166v0
GERRITS, SIPKE Sipke Gerrits gortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 171702244182r0
GERRITS, SIPKE Sipke Gerrits gortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 171702244182r0
REINS, SIPKEde gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reins gortmaker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 271716245257r0
REINS, SIPKEde gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reins gortmaker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 271716245257r0
GERRITS, SIPPE Sippe Gerrits , c.u.gortmaker (mr. -)koper Zuiderhaven 171698243357r0
GERRITS, SIPPE Sippe Gerrits , c.u.gortmaker (mr. -)koper Zuiderhaven 171698243357r0
BOUWES, SJOERD Sjoerd Bouwes gortmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 18174425138v0
BOUWES, SJOERD Sjoerd Bouwes gortmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 18174425138v0
BOUWES, SJOERD Sjoerd Bouwes gortmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 18174425138v0
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerdts gortmaker (mr. -)huurder Voorstraat 8168724211va0
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerdts gortmaker (mr. -)huurder Voorstraat 8168724211va0
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerts gortmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 651687242215r0
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerts gortmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 651687242215r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper stal en afdak en vrije putDroogstraat NZ1726246270v0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper stal en afdak en vrije putDroogstraat NZ1726246270v0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper stal en afdak en vrije putDroogstraat NZ1726246270v0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper tuintie en een somerhuisAchterstraat 71711245146r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper tuintie en een somerhuisAchterstraat 71711245146r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper tuintie en een somerhuisAchterstraat 71711245146r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts , c.u.gortmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 18171924637r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts , c.u.gortmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 18171924637r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts , c.u.gortmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 18171924637r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 161728247147r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 161728247147r0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 161728247147r0
JOHANNES, TJEBBE Tjebbe Johannes gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noordijs 81736249118r0
JOHANNES, TJEBBE Tjebbe Johannes gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noordijs 81736249118r0
JOHANNES, TJEBBE Tjebbe Johannis gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noordijs 8173524942v0
JOHANNES, TJEBBE Tjebbe Johannis gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noordijs 8173524942v0
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)koper schuurMolenpad 31706244330v0
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)koper schuurMolenpad 31706244330v0
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 101704244250r0
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 101704244250r0
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 121704244250r0
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 121704244250r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 511728247101r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 511728247101r0
IEPES, IEPE Ype Ypes gortmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 35170124492v0
IEPES, IEPE Ype Ypes gortmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 35170124492v0
ASPEREN, HESSEL LOURENSoud burgervaandrig Hessel Louwrens Asperen, c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 351682241217r0
ASPEREN, HESSEL LOURENSoud burgervaandrig Hessel Louwrens Asperen, c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 351682241217r0
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperengortmaker (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen1721246119v0
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperengortmaker (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen1721246119v0
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperengortmaker (mr. -)koper koestalWeverstraat 1169324328r0
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperengortmaker (mr. -)koper koestalWeverstraat 1169324328r0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Taewis Jacobs Bakkergortmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 3717802603v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Taewis Jacobs Bakkergortmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 3717802603v0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4176125598r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 4176125598r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Bargebuurt 22176125599r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Bargebuurt 22176125599r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Heiligeweg 38176125577r0
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Heiligeweg 38176125577r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)koper door niaar huis en tuinVijver 51746251150r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)koper door niaar huis en tuinVijver 51746251150r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)koper door niaar huis en tuinVijver 51746251150r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16174525177r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16174525177r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16174525177r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16174525177r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16174525177r0
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16174525177r0
BOSSCHA, TJALLING Tjalling Bosschagortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 181765256135v0
BOSTIJN, PIETER HENDRIKS Pytter Hendriks Bostijngortmaker (mr. -)verkoper van 1/12 Lanen 151738249224r0
BOSTIJN, PIETER HENDRIKS Pytter Hendriks Bostijngortmaker (mr. -)verkoper van 1/12 Lanen 151738249224r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs Clinkhamergortmaker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r0
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs Clinkhamergortmaker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r0
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 661698243385r0
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 661698243385r0
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 661698243385r0
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141698243384r0
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141698243384r0
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141698243384r0
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstragortmaker (mr. -)koper huis, tuin met achterwoningHoogstraat 23177225847r0
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstragortmaker (mr. -)koper huis, tuin met achterwoningDroogstraat 26177225847r0
GENT, PETRUS Petrus van Gentgortmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 701771257210v0
GENT, PETRUS Petrus van Gentgortmaker (mr. -)koper huis, gortmakerij en stalVoorstraat 701767256231r0
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES Pieter Tjepkes Hogstragortmaker (mr. -)koper leeg stuk grondRozengracht 211801265285r0
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES Pieter Tjepkes Hogstragortmaker (mr. -)koper leeg stuk grondRozengracht 211801265285r0
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Laurens Klinkhamergortmaker (mr. -)koper 1/28 oliepelgerstmolen en gereedschappenten zuiden van Harlingen1721246119v0
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuipergortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v0
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuipergortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v0
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemagortmaker (mr. -)verkoper q.q. Noordijs 11765256129v0
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemagortmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 111765256130v0
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmaker (mr. -)koper Vijver 11763255213r0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkastgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 57oost_voor173124843v0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkastgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 57oost_voor173124843v0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper hofZuiderhaven 38een_achter1731247388r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper hofZuiderhaven 38een_achter1731247388r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38173124859r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38173124859r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter173124859r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter173124859r0
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 49170724510r0
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 49170724510r0
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper tuinZuiderhaven 381726246251v0
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper tuinZuiderhaven 381726246251v0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 3173524996r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 3173524996r0
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reiersgortmaker (mr. -)verkoper Hofstraat 411714245212v0
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reiersgortmaker (mr. -)verkoper Hofstraat 411714245212v0
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u.gortmaker (mr. -)koper van 1/2 huis en gortmakerij of gorthuis daarachterRommelhaven 131710245103r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u.gortmaker (mr. -)koper van 1/2 huis en gortmakerij of gorthuis daarachterRommelhaven 131710245103r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u.gortmaker (mr. -)koper van 1/2 huis en gortmakerij of gorthuis daarachterHoogstraat 181710245103r0
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u.gortmaker (mr. -)koper van 1/2 huis en gortmakerij of gorthuis daarachterHoogstraat 181710245103r0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 251691242348v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 251691242348v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Vijverstraat 221691242349r0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Vijverstraat 221691242349r0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat 121691242349v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat 121691242349v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat 141691242349v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Achterstraat 141691242349v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 111687242197v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 111687242197v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 111687242197v0
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 111687242197v0
JANS, JANhuis genaamd de Zwarte Ruiter Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)koper van 1/3 1/3 huis alwaer de Swarte Ruyter uithanghtSint Jacobstraat 4de Zwarte Ruiter167924151ar0
JANS, JANhuis genaamd de Zwarte Ruiter Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)koper van 1/3 1/3 huis alwaer de Swarte Ruyter uithanghtSint Jacobstraat 4de Zwarte Ruiter167924151ar0
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 4170824563v0
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 4170824563v0
, JAKOB Jacob Verfaljegortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v0
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v0
WIJNGAARD, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerdengortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 161732248144r0
WIJNGAARD, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerdengortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 161732248144r0
WIJNGAARD, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerdengortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 161732248144r0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 621759254244v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 621759254244v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 621759254244v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Kruisstraat 10west1759254248v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Kruisstraat 10west1759254248v0
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Kruisstraat 10west1759254248v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248202v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248202v0
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248202v0
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyergortmaker (oud mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 241733248179v0
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyergortmaker (oud mr. -)verkoper van 1/2 Droogstraat 241733248179v0
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardengortmaker (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 41732248101r0
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardengortmaker (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 41732248101r0
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardengortmaker (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 41732248101r0
JANS, KLAAS Claas Jans gortmaker en koopmanverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r0
JANS, KLAAS Claas Jans gortmaker en koopmanverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r0
KLASES, EVERT Eewert Claesses gortmaker en koopman (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)168424251r0
KLASES, EVERT Eewert Claesses gortmaker en koopman (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)168424251r0
KLASES, EVERT Eewert Claesses gortmaker en koopman (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)168424251r0
GENT, PIETER Pieter van Gentgortmaker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 20b176425681r0
GENT, PIETER Pieter van Gentgortmaker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Rozenstraat 1176425681v0
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)koper huisZoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)koper huisZoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOBde gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOBde gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOBde gortmakerij van Jop Dirx gortmaker en makelaarnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 141675240201r0
DIRKS, JOBwijlen Job Dircks gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va0
DIRKS, JOBwijlen Job Dircks gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va0
DIRKS, JOBwijlen Job Dircks gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va0
DIRKS, JOBde voorkinderen van wijlen Job Dircks gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va0
DIRKS, JOBde voorkinderen van wijlen Job Dircks gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va0
DIRKS, JOBde voorkinderen van wijlen Job Dircks gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)koper huis met een gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 161674240157r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)koper huis met een gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 161674240157r0
DIRKS, JOB Jop Dirx gortmaker en stadsmakelaar (mr. -)koper huis met een gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 161674240157r0
, JAN Jan gortmaker [staat: gorter]naastligger ten oosten Franekereind 30oost165623765r0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 111662238130r0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 111662238130r0
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]verkoper Franekereind 23oost1677240273v0
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]verkoper Franekereind 23oost1677240273v0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 11166223813ra0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 11166223813ra0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 91668239129v0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 91668239129v0
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen* gortmaker [staat: gorter]naastligger ten oosten Franekereind 30oost167924151v0
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen* gortmaker [staat: gorter]naastligger ten oosten Franekereind 30oost167924151v0
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 25169324371r0
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 25169324371r0
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 8169324371v0
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 8169324371v0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gortier]koper kamerFabrieksstraat WZ166723988v0
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gortier]koper kamerFabrieksstraat WZ166723988v0
JANS, JANgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Jansen* gortmaker [staat: gortier]eigenaar perceel Franekereind 32168024125ra0
JANS, JANgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Jansen* gortmaker [staat: gortier]eigenaar perceel Franekereind 32168024125ra0
, JANhet gewesen huis van Jan gortmaker [staat: gortjer]naastligger ten oosten Achterstraat 151685242100r0
, JAN Jan gortmaker [staat: gortjer]naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ166623960r0
GERRITS, JANde crediteuren van wijlen Jan Gerryts gortmaker [staat: gortjer]verkoper Achterstraat 191683241238v0
GERRITS, JANde crediteuren van wijlen Jan Gerryts gortmaker [staat: gortjer]verkoper Achterstraat 191683241238v0
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts gortmakersknechtkoper voorste gedeelte van een huisRozengracht 28179726541r0
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts gortmakersknechtkoper voorste gedeelte van een huisRozengracht 28179726541r0
, HENDRIKwijlen Hendrick Moutsgoud- en zilversmid (mr. -)erflater Zuiderhaven 77oost168024122ra0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoud- en zilversmid (mr. -)koper 3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithanghtVoorstraat 28de Stadsroeper1682241186r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoud- en zilversmid (mr. -)koper 3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithanghtVoorstraat 28de Stadsroeper1682241186r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoud- en zilversmid (mr. -)koper 3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithanghtVoorstraat 28de Stadsroeper1682241186r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoud- en zilversmid (mr. -)eigenaar van 1/4 Voorstraat 281682241186r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoud- en zilversmid (mr. -)eigenaar van 1/4 Voorstraat 281682241186r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoud- en zilversmid (mr. -)eigenaar van 1/4 Voorstraat 281682241186r0
TJERKS, AUKE Aucke Tyercks goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 8163223342v0
TJERKS, AUKE Aucke Tyercks goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 8163223342v0
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmideerdere bewoner Kleine Bredeplaats 8noord1598228108v0
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmideerdere bewoner Kleine Bredeplaats 8noord1598228108v0
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmidbewoner Kleine Bredeplaats 8noord159822898r0
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmidbewoner Kleine Bredeplaats 8noord159822898r0
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 20161623012v0
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 20161623012v0
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 201618230147r0
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 201618230147r0
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 4016592382ra0
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 4016592382ra0
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 40166023816v0
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmidnaastligger ten oosten Schritsen 40166023816v0
JANS, DIRK Dirk Jansen goudsmidkoper twee kamersSchritsen167024015v0
JANS, DIRK Dirk Jansen goudsmidkoper twee kamersSchritsen167024015v0
JANS, DIRKde koper Dirk Jansen goudsmidnaastligger ten noorden* Schritsen167024015v0
JANS, DIRKde koper Dirk Jansen goudsmidnaastligger ten noorden* Schritsen167024015v0
STOFFELS, GERRIT Gerrit Stoffels goudsmidbruidegom 1601228267v0
STOFFELS, GERRIT Gerrit Stoffels goudsmidbruidegom 1601228267v0
EESGES, HARMEN Harmen Aesges goudsmidbewoner Voorstraat 201599228155v0
EESGES, HARMEN Harmen Aesges goudsmidbewoner Voorstraat 201599228155v0
EESGES, HARMEN Harmen Aesges goudsmidbewoner Voorstraat 201599228155v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Zoutsloot NZ1604228386r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Zoutsloot NZ1604228386r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Droogstraat 491604228386r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Droogstraat 491604228386r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Droogstraat 511604228386r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmidverkoper Droogstraat 511604228386r0
JANS, HENDRIKwijlen Hendrick Jansen goudsmidverkoper Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v0
JANS, HENDRIKwijlen Hendrick Jansen goudsmidverkoper Kleine Bredeplaats 8zuid1659237206v0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidkoper 1/2 huis daer den Smack uuythanghtNoorderhaven 108 de Smack1598228107r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidkoper 1/2 huis daer den Smack uuythanghtNoorderhaven 108 de Smack1598228107r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidkoper 1/2 huis daer den Smack uuythanghtNoorderhaven 108 de Smack1598228107r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidaanhandelaar huisLanen 871599228144r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidaanhandelaar huisLanen 871599228144r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidaanhandelaar huisLanen 871599228144r0
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hillebrants , veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtgoudsmidverkoper Noorderhaven 75169124222ra0
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hillebrants , veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtgoudsmidverkoper Noorderhaven 75169124222ra0
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmidverkoper Havenplein 121603228350r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmidverkoper Havenplein 121603228350r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmidverkoper Havenplein 121603228350r0
DIRKS, JAN Jan Dircksen goudsmidnaastligger ten westen Schritsen 41681241173v0
DIRKS, JAN Jan Dircksen goudsmidnaastligger ten westen Schritsen 41681241173v0
DIRKS, JAN Jan Dircksen goudsmidnaastligger ten westen Schritsen 41681241173v0
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmidkoper hof met prieel, bomen en plantenLiemendijk NZ167124037r0
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmidkoper hof met prieel, bomen en plantenLiemendijk NZ167124037r0
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmidkoper hof met prieel, bomen en plantenLiemendijk NZ167124037r0
DIRKS, JANde weduwe van wijlen Jan Dirxen goudsmidnaastligger ten oosten Liemendijk NZ168524286v0
DIRKS, JANde weduwe van wijlen Jan Dirxen goudsmidnaastligger ten oosten Liemendijk NZ168524286v0
DIRKS, JANde weduwe van wijlen Jan Dirxen goudsmidnaastligger ten oosten Liemendijk NZ168524286v0
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirxen goudsmidnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 316842424ra0
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirxen goudsmidnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 316842424ra0
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirxen goudsmidnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 316842424ra0
HARTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Heerts goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1216852426va0
HARTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Heerts goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1216852426va0
HARTS, JAN Jan Heerts [staat: Geerts] goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121661238119r0
HARTS, JAN Jan Heerts [staat: Geerts] goudsmidnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121661238119r0
GERLOFS, JOHANNES Johannes Gerleffs goudsmidkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ159722870v0
GERLOFS, JOHANNES Johannes Gerleffs goudsmidkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ159722870v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs goudsmidkoper huisZuiderhaven NZ168024195r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs goudsmidkoper huisZuiderhaven NZ168024195r0
, SIERKde erfgenamen van wijlen Sierck goudsmidnaastligger ten westen Heiligeweg 416112299r0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidkoper provisioneel huisVoorstraat ZZ161122919v0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidkoper provisioneel huisVoorstraat ZZ161122919v0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidbewoner Voorstraat ZZ161122919v0
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidbewoner Voorstraat ZZ161122919v0
SJOERDS, SIERK Syrck Syoerts goudsmidkoper provisioneel huisLanen 9west159722842v0
SJOERDS, SIERK Syrck Syoerts goudsmidkoper provisioneel huisLanen 9west159722842v0
TJEERDS, TJERK Tierck Tyaardts goudsmidnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1605228455v0
TJEERDS, TJERK Tierck Tyaardts goudsmidnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1605228455v0
, TJERKde weduwe van wijlen Tyerck goudsmidnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 71623230353v0
PIETERS, WILLEM Willem Piters goudsmidhuurder van 1/2 Sint Jacobstraat 101642234168v0
PIETERS, WILLEM Willem Piters goudsmidhuurder van 1/2 Sint Jacobstraat 101642234168v0
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Clinckhamergoudsmidkoper van 1/3 Klaverbladstraat 1168424238r0
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Clinckhamergoudsmidkoper van 1/3 Klaverbladstraat 1168424238r0
, HENDRIK Hendrick Mouts, c.u.goudsmidverkoper Zoutsloot 119166523921v0
, HENDRIK Hendrik Moutsgoudsmidkoper huis alwaar de Furst van Meklenburgh heeft uitgehangenZoutsloot 119de Furst van Meklenburgh1663238193v0
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.goudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 42167124046v0
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u.goudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 42167124046v0
, DIRK Dirk goudsmid (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 10166723989v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmid (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 8zuid161222970r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmid (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 8zuid161222970r0
DIRKS, JAN Jan Dircks goudsmid (mr. -)naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 31668239146v0
DIRKS, JAN Jan Dircks goudsmid (mr. -)naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 31668239146v0
DIRKS, JAN Jan Dircks goudsmid (mr. -)naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 31668239146v0
DIRKS, JAN Jan Dirks goudsmid (mr. -)koper 1/4 huis en tuin en 2 woningenVoorstraat 28166523913r0
DIRKS, JAN Jan Dirks goudsmid (mr. -)koper 1/4 huis en tuin en 2 woningenVoorstraat 28166523913r0
DIRKS, JAN Jan Dirks goudsmid (mr. -)koper 1/4 huis en tuin en 2 woningenVoorstraat 28166523913r0
DIRKS, JAN Jan Dirksen goudsmid (mr. -)koper huis waar Dantzigt uithangtVoorstraat 19Dantzigt166123883r0
DIRKS, JAN Jan Dirksen goudsmid (mr. -)koper huis waar Dantzigt uithangtVoorstraat 19Dantzigt166123883r0
DIRKS, JAN Jan Dirksen goudsmid (mr. -)koper huis waar Dantzigt uithangtVoorstraat 19Dantzigt166123883r0
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 17oost1675240183r0
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 17oost1675240183r0
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 17oost1675240183r0
HERES, JAN Jan Heeres goudsmid (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1216592382r0
HERES, JAN Jan Heeres goudsmid (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1216592382r0
HARTS, JAN Jan Heerts goudsmid (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 14165523742v0
HARTS, JAN Jan Heerts goudsmid (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 14165523742v0
, HANS Hansonius Haulamagoudsmid (mr. -)koper 1/2 hoekhuisVoorstraat 4167024011v0
, THEODORUS Theodorus Hugengoudsmid (mr. -)koper hof met zomerhuisHofstraat 12a1694243116r0
, HENDRIK Hendrick Moudtsgoudsmid (mr. -)verpachter grond Lanen 221661238110r0
, HENDRIK Hendrick Moudtsgoudsmid (mr. -)verkoper Lanen 221661238110r0
, HENDRIK Hendrick Moutsgoudsmid (mr. -)koper huisVoorstraat 63165523737r0
, HENDRIK Hendrick Moutsgoudsmid (mr. -)koper huis (ruim beschreven)Zuiderhaven 77oost1675240168v0
, HENDRIK Hendrick Moutsgoudsmid (mr. -)koper huisLanen 22165523716v0
ROORDA, JAN Jan Rodagoudsmid (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 30168024189r0
ROORDA, Roordagoudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 26achter167224085v0
ROORDA, JAN Jan Roordagoudsmid (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 30achter168024188v0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 2167924117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 2167924117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Schritsen 2167924117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Vijverstraat 21168024117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Vijverstraat 21168024117va0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Vijverstraat 21168024117va0
ROORDA, JAN DIRKSde hof van wijlen Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk NZ1694243102v0
ROORDA, JAN DIRKSde hof van wijlen Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk NZ1694243102v0
ROORDA, JAN DIRKSde hof van wijlen Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk NZ1694243102v0
ROORDA, JAN DIRKShaar wijlen vader Jan Dirks Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Voorstraat 28170024468v0
ROORDA, JAN DIRKShaar wijlen vader Jan Dirks Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Voorstraat 28170024468v0
ROORDA, JAN DIRKShaar wijlen vader Jan Dirks Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Voorstraat 28170024468v0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirksen Roordagoudsmid (mr. -)koper huis met mede gebruik van de steegSimon Stijlstraat 51663238179v0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirksen Roordagoudsmid (mr. -)koper huis met mede gebruik van de steegSimon Stijlstraat 51663238179v0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirksen Roordagoudsmid (mr. -)koper huis met mede gebruik van de steegSimon Stijlstraat 51663238179v0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirx Roordagoudsmid (mr. -)koper door niaar woningVoorstraat 58twee_achter1674240136v0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirx Roordagoudsmid (mr. -)koper door niaar woningVoorstraat 58twee_achter1674240136v0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirx Roordagoudsmid (mr. -)koper door niaar woningVoorstraat 58twee_achter1674240136v0
ROORDA, JAN DIRKSwijlen Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper door niaar Voorstraat 211690242316r0
ROORDA, JAN DIRKSwijlen Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper door niaar Voorstraat 211690242316r0
ROORDA, JAN DIRKSwijlen Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper door niaar Voorstraat 211690242316r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1675240183r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1675240183r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1675240183r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxes Roordagoudsmid (mr. -)koper kamerVoorstraat 58een_achter166723985r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxes Roordagoudsmid (mr. -)koper kamerVoorstraat 58een_achter166723985r0
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxes Roordagoudsmid (mr. -)koper kamerVoorstraat 58een_achter166723985r0
ROORDA, JOHANNES Joannes Tarquinii Roordagoudsmid (mr. -)koper huisNoorderhaven 441674240164v0
UIL, JOHANNES JANS Joannes Jansen van der Uyllgoudsmid (mr. -)koper van 1/2 huis waar Amstelredam uithangtVoorstraat 7a-oostAmstelredam1668239132v0
UIL, JOHANNES JANS Joannes Jansen van der Uyllgoudsmid (mr. -)koper van 1/2 huis waar Amstelredam uithangtVoorstraat 7a-oostAmstelredam1668239132v0
ROELOFS, ANDRIES Andries Roelofs graandragerkoper kamerKromme Elleboogsteeg 31696243206r0
ROELOFS, ANDRIES Andries Roelofs graandragerkoper kamerKromme Elleboogsteeg 31696243206r0
TJEERDS, BROER Broer Tieerds graandragerkoper huisNieuwstraat 461747251198r0
TJEERDS, BROER Broer Tieerds graandragerkoper huisNieuwstraat 461747251198r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerkoper woning en weefwinkelLiemendijk1747251164r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerkoper woning en weefwinkelLiemendijk1747251164r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerkoper 1/2 huisHoogstraat 28174925218v0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerkoper 1/2 huisHoogstraat 28174925218v0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Nieuwstraat 4617492529r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Nieuwstraat 4617492529r0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Anjelierstraat 2174925210v0
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Anjelierstraat 2174925210v0
SIETSES, KLAAS Claas Sytses graandragerhuurder Zoutsloot OZ1696243192r0
SIETSES, KLAAS Claas Sytses graandragerhuurder Zoutsloot OZ1696243192r0
JANS, JEENde weduwe van wijlen Jane Jansen graandragernaastligger ten westen Zoutsloot 56173524960v0
JANS, JEENde weduwe van wijlen Jane Jansen graandragernaastligger ten westen Zoutsloot 56173524960v0
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r0
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r0
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r0
HAIES, WILLEM Willem Hayes , c.u.graandragerhuurder Hoogstraat 29170124491r0
HAIES, WILLEM Willem Hayes , c.u.graandragerhuurder Hoogstraat 29170124491r0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen graandrager (gezworen -)koper huisHerenwaltje 171733248268r0
JANS, LAMMERT Lammert Jansen graandrager (gezworen -)koper huisHerenwaltje 171733248268r0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoperkoper huis en weefwinkelNieuwstraat 3177725950r0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoperkoper huis en weefwinkelNieuwstraat 3177725950r0
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes graanmeterkoper Nieuwstraat 461747251198r0
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes graanmeterkoper Nieuwstraat 461747251198r0
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes graanmeterkoper Nieuwstraat 461747251198r0
WILLEMS, JAKOBmr. Jacob Willems , c.u.graanrooierverkoper Hoogstraat 401659237214r0
WILLEMS, JAKOBmr. Jacob Willems , c.u.graanrooierverkoper Hoogstraat 401659237214r0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieterkoper huisHoogstraat 341775258204v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieterkoper huisHoogstraat 341775258204v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieternaastligger ten zuiden Hoogstraat 341775258204v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieternaastligger ten zuiden Hoogstraat 341775258204v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieternaastligger ten westen Hoogstraat 341775258204v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieternaastligger ten westen Hoogstraat 341775258204v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits graanverschieterverkoper Karremanstraat 51701244124v0
GERRITS, FRANS Frans Gerrits graanverschieterverkoper Karremanstraat 51701244124v0
JANS, JANde hof, gehuurd door Jan Jansen grafmakernaastligger ten westen Tiepelsteeg1676240231v0
JANS, JANde hof, gehuurd door Jan Jansen grafmakernaastligger ten westen Tiepelsteeg1676240231v0
JANS, JAN Jan Jansen grafmakerkoper huis daar het Glas uithangtGrote Kerkstraat 38het Glas1661238112r0
JANS, JAN Jan Jansen grafmakerkoper huis daar het Glas uithangtGrote Kerkstraat 38het Glas1661238112r0
JANS, JAN Jan Jansen grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 381664238238v0
JANS, JAN Jan Jansen grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 381664238238v0
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmakerverkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r0
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmakerverkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r0
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.grafmakerkoper huis met de plaats, zomerhuis en een kamer erachterGrote Kerkstraat 32164323563r0
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.grafmakerkoper huis met de plaats, zomerhuis en een kamer erachterGrote Kerkstraat 32164323563r0
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30164323596v0
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30164323596v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lyckles grafmakerverkoper onbekend1732248112r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lyckles grafmakerverkoper onbekend1732248112r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42oost1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42oost1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 42west1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 42west1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 42oost1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykeles grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 42oost1742250233r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Kerkpad 21737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Kerkpad 21737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42oost1737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42oost1737249217v0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 141737249195r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 141737249195r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 161737249195r0
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 161737249195r0
FOKELES, JORIS Joris Fookles , c.u.grafmakerhuurder Weverstraat 21696243200r0
FOKELES, JORIS Joris Fookles , c.u.grafmakerhuurder Weverstraat 21696243200r0
FOKELES, JORIS Joris Fookles , c.u.grafmakerhuurder Weverstraat 21696243200r0
ARJENS, PIETERde boedel van wijlen Pieter Arriens grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 351696243260r0
ARJENS, PIETERde boedel van wijlen Pieter Arriens grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 351696243260r0
ARJENS, PIETERde boedel van wijlen Pieter Arriens grafmakerverkoper Grote Kerkstraat 351696243260r0
ARJENS, PIETER Pyter Arjens , c.u.grafmakerkoper huis met een tuintje erachterGrote Kerkstraat 35169324369v0
ARJENS, PIETER Pyter Arjens , c.u.grafmakerkoper huis met een tuintje erachterGrote Kerkstraat 35169324369v0
ARJENS, PIETER Pyter Arjens , c.u.grafmakerkoper huis met een tuintje erachterGrote Kerkstraat 35169324369v0
HESSELS, PIETER Pieter Hessels grafmaker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 281736249151r0
HESSELS, PIETER Pieter Hessels grafmaker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 281736249151r0
ROTH, Roth, c.u.grenadier sergeanthuurder bovenkamer Lanen 331788262267r0
ROELOFS, HIPPOLITUS Hippolitus Roeliffs grietman van Aengwirdenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 21612229115v0
ROELOFS, HIPPOLITUS Hippolitus Roeliffs grietman van Aengwirdenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 21612229115v0
, ERNST Eernst Mockama van Haringsma toe Slooten, q.q.grietman van Baarderadeelkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v0
HAERSOLTE, AREND Arent van Haersolte, jonkergrietman van Barradeelnaastligger ten westen Voorstraat 4317342491r0
AERNTSMA, GIJSBERT jonkheer Gijsbert van Aernsmagrietman van Dantumadeelverkoper ten noorden van Harlingen1630232125r0
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccamagrietman van Gaasterlandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r0
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccamagrietman van Gaasterlandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r0
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altenagrietman van Tietjerksteradeelkoper door niaar Voorstraat 41176425654r0
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altenagrietman van Tietjerksteradeelkoper door niaar Voorstraat 41176425654r0
GONGGRIJP, Gonggrijpgriffiernaastligger ten oosten Zoutsloot 56179226469v0
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten noorden van Harlingen1627231161v0
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v0
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper Vijver 51627231161v0
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijckgriffierverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 15177725931v0
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten oosten (griffier van Ed.Mag Collegie ter Admiraliteit in Friesland)Heiligeweg 5817762591r0
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten noorden Heiligeweg 5817762591r0
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffierverkoper Franekereind 3177725930r0
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r0
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r0
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r0
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijpgriffier Admiraliteitkoper huisJan Ruurdstraat 31791263286v0
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijpgriffier Admiraliteitkoper huisJan Ruurdstraat 31791263286v0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten noorden Zuiderhaven 391786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 391786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitverkoper Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west1786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west1786262101r0
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitverkoper Grote Ossenmarkt 6west1786262101r0
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Heiligeweg 60noord1779259196v0
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Heiligeweg 60zuid1779259196v0
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Lammert Warndersteeg1779259196v0
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteitkoper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg ZZ1773258103v0
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper woningZoutsloot 601789263128v0
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisZoutsloot 56179226469v0
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gonggrijpgriffier Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisZoutsloot 56179226469v0
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit in Frieslanderflater Heiligeweg 60zuid1779259211r0
HAAR, HENDRIK mr. Hendrik van der Haargriffier Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 481782260279r0
HAAR, HENDRIK mr. Hendrik van der Haargriffier Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 481782260279r0
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Voorstraat 92180426775r0
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 9tuin180426779v0
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v0
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v0
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r0
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r0
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamagrootnegotiantkoper van 1/2 Voorstraat 161766256179r0
KORNELIS, EGBERT Egbert Cornelis grossierkoper kamerRomastraat 6162523177v0
KORNELIS, EGBERT Egbert Cornelis grossierkoper kamerRomastraat 6162523177v0
KORNELIS, EGBERT Egbert Cornelis grossierkoper kamerRomastraat 6162523177v0
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitingagruttemakerverkoper Voorstraat 701784261193r0
VEENSTRA, OEGE de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstragrutterverkoper Hoogstraat 231781260312r0
HOUTSMA, Houtsmagrutternaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 121787262156r0
MEULEN, TJEBBE JOHANNES Tjebbe Johannes van der Meulengrutterverkoper Voorstraat 951787262179r0
MEULEN, TJEBBE JOHANNES Tjebbe Johannes van der Meulengrutterverkoper Voorstraat 951787262179r0