Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op





A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, JAN Jan Waegmanshaarkoperverkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter1725246224r
GERRITS, ARJEN Adriaan Gerryts haarsnijdergeniaarde koper Spinstraat ZZ168524295v
IEPES, SINT Sent Yppes haarweververkoper Rozengracht 191753253127r
SINTS, IEPE Yppe Zents , c.u.haarweverkoper huisRozengracht NZ1705244300r
, FEIE Feye Rychers haarwever (mr. -)verkoper Rozenstraat 1170024446r
, ULBE Ulbe Rychers haarwever (mr. -)verkoper Rozenstraat 1170024446r
SINTS, IEPEwijlen Ype Zents haarwever (mr. -)verkoper Wasbleek1736249112v
IEPES, SINT Zent Ypes haarwever (mr. -)koper huisWasbleek1736249112v
, IEPE Ype Sentshaarwever (mr. -)verkoper Rozenstraat 1170024446r
SJOERDS, WIEBRENwijlen Wybren Sjoerdts handelaar [staat: soetelaar]erflater Rapenburg ZZ1682241200r
GREULTS, GERRITde kinderen van wijlen Gerryt Greolts handelaar [staat: suitelaar]verkoper Nieuwstraat 60161723057v
JOHANNES, KLAAS Claes Johannis handelaar [staat: suytelaar]verkoper Spinhuisstraat16832427r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Greolts handelaar [staat: suytelaar]verkoper Nieuwstraat 60161222992r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Greolts handelaar [staat: suytelaar]verkoper Nieuwstraat 60161222987r
JARICHS, JAKOB Jacob Jaerigs hanekoperverkoper Hofstraat 21west176425653r
TJEPKES, EVERTwijlen Evert Tjepkes hardhouwerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost168024122ra
TJEPKES, EVERTwijlen Evert Tjepkes hardhouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 63167924116va
RIPPERTS, LOUWhet hoekhuis van Lou Ripperts hardhouwer (mr. -)naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Rommelhaven 2west162823245r
FRANSES, GILLES Gilles Fransen Ruysharingkoperverkoper Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters harpoenierkoper provisioneel huisZoutsloot NZ168024121va
GERARDUS, ANTONIUS Anthony Gerardi havenchergerkoper door niaar huis en tuinHoogstraat 101729247268r
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi havenchergernaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1173224897r
GERRITS, ANTONIUS Antoni Gerrits , c.u.havenchergerkoper huisSchritsen 41716245272r
GERRITS, BARTELD Bartele Gerrits havenchergerkoper tuin en zomerhuisZuiderstraat1733248215r
JANS, DIRKde hof van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Dirck Jansen havenchergernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61713245194r
JANS, DIRK Dirk Jansen havenchergernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10170724529v
JANS, DIRK Dirk Jansen havenchergerverkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
JANS, DIRK Dirk Jansen havenchergerkoper Klaverbladstraat 51697243302v
KLASES, GERLOF Gerloff Clasen havenchergerverkoper Zuiderstraat 16173524932r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havenchergerkoper huis met een tuintje erachterKlaverbladstraat 51697243302v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havenchergerverkoper Prinsenstraat 21695243148v
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes havenchergerkoper hof met bomen, planten, zomerhuis en vijver, gedeelte lijnbaan en baanpad met kamers, keuken, stalling, twee wagenhuizen en een haverzolderWasbleek17432517r
TIJSES, JAN Jan Tijsen havenchergerhuurder Zoutsloot 58173524959v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen havenchergerkoper huisZuiderstraat1683241263v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen , c.u.havenchergerverkoper van 1/2 Achterstraat NZ1692242393v
AGES, WILLEM Willem Ages havenchergerkoper huisVoorstraat 1011741250195r
BROUWER, TJERK ANDRIES Tjerk Andrys Brouwerhavenchergerverkoper en Zeilmakersstraat 13173524996r
HEMERT, JAN Jan Hemerthavenchergerverkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemerthavenchergerkoper huis met vrij gebruik vd steegHavenplein 18oost1702244155v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemerthavenchergerkoper Klaverbladstraat 51697243302v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits van Hemert, c.u.havenchergerverkoper van 1/2 Achterstraat NZ1692242393v
, Noordbruishavenchergerhuurder (p.j.)Zuiderhaven 41762255116r
, HENDRIK Hendrik Norbrus, c.u.havenchergerhuurder (p.j.)Noorderhaven 61759254194v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorsthavenchergergeniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 45174325128r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters havenmeestererflater Noorderhaven 13168124134va
PIETERS, JANde kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Pieters havenmeesterverkoper Schritsen 451682241178v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pieters havenmeesternaastligger ten westen Prinsenstraat 41675240193v
PIETERS, JAN Jan Pieters havenmeesterbieder overig gedeelte van het pakhuis genaamd het Cuipershuis groot 47 x 26 voetZuiderhaven 1het Cuipershuis166223814va
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters havenmeesternaastligger ten westen Zuiderhaven 11689242299r
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten westen Havenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten noorden Havenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesterkoper provisioneel huis alwaer de Zeeton uithanghtNoorderhaven 13de Zeeton166923937ra
, N. N. havenmeesternaastligger ten noorden Schritsen 7achter1695243129v
, N. N. havenmeesternaastligger ten oosten ([staat slechts: de havenmeester])Havenplein 26173524989v
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeesterverkoper buiten Harlingen163723434r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeesternaastligger ten westen Havenplein 18oost1702244155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeesterkoper huis met plaatskeHavenplein 18west1702244156v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salemons havenmeesterkoper huisLanen 33169124221ra
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons , c.u.havenmeesterkoper hof met bomen en zomerhuisLiemendijk1710245122r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeesternaastligger ten westen Lanen 35170824551v
SALOMONS, SIKKEwijlen Sicco Salomons havenmeesterverkoper Schritsen 61173124853r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeesternaastligger ten westen Schritsen 631706244337v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterkoper hoekhuis met grote loods en plaats erachterHavenplein 5169424382r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesternaastligger ten westen Schritsen 631705244268r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterverkoper Lanen 16169424385v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 161703244205v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterverkoper Nieuwstraat 64169424386v
STEFFENS, WIETSE Wytse Stevens havenmeesternaastligger ten zuiden onbekend OZ1682241190v
STEFFENS, WIETSE Wytso Stevens , c.u.havenmeesterhuurder achterhuis Zuiderhaven 1oud1677240252v
SALOMONS, SIKKEwijlen Sicco Salomons Builharthavenmeesterverkoper Liemendijk1715245245v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builharthavenmeesterverkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builharthavenmeesterverkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
DRONRIJP, J. J. Dronrijphavenmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 61758254144v
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Havenplein 281733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 21733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 41733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Havenplein 281733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Zuiderhaven 21733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Zuiderhaven 41733248254r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 41771257201v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesterkoper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzoldersHavenplein 281752252187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesterkoper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 21752252187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesterkoper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 41752252187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesternaastligger ten zuiden Havenplein 26177225858r
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 41762255116r
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeesterverkoper Zuiderhaven 41762255116r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 6175325347v
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeesterverkoper Havenplein 281762255124v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Sijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 261774258138r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesternaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241163v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesterverkoper ten noorden van Harlingen1681241164v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werfhavenmeesternaastligger Zuiderhaven 71180426745r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 26178626293v
ZIJLSTRA, C. Zijlstrahavenmeesternaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 9178526220r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstrahavenmeesterhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterkoper huisSint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis* Zijlstrahavenmeesternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13179226415r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis* Zijlstrahavenmeesternaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41792264355v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstrahavenmeesterverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 161774258183r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterkoper huisSint Odolphisteeg 111782260205r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterkoper pakhuis en plaatsHavenplein 18west1774258166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 18west1774258166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra*havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 16180126616r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterverkoper Sint Jacobstraat 61791263287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Zuiderhaven 21752252187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Zuiderhaven 41752252187v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeester (oud -)verkoper Sint Odolphisteeg 11179726562r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfhavenmeester en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
BROUWER, KLAAS JANS Claes Jansen Brouwerhavenmeester en koopman (oud -)koper huisLanen 21690242309r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks havenpachtschergerkoper huis genaamd de Hooge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1690242336v
, JAN Jan Spillenaarheemraad in de Tielerwaardverkoper van 13/16 Hoogstraat 32174025096ar
, JAN Jan Spillenaerheemraad in de Tielerwaardverkoper van 13/16 Lombardstraat 2174025094v
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergierverkoper Kerkpoortstraat NZ1601228257v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergierverkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergierverkoper van 1/6 Molenpad 9a1736249144v
SJOERDS, ANTJE Antje Sioerds herbergierverkoper Zuiderstraat 6178526246r
HENDRIKS, ARJEN Arjen Hendrix herbergierverkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
HENDRIKS, ARJEN Arrien Hendrix herbergierkoper Klaverbladstraat 51697243302v
MINNES, ATEde geabandonneerde boedel van Ate Minnes herbergierverkoper Zuiderstraat 6178526246r
MINNES, ATE Ate Minnes herbergierkoper huis, koe-en paardenstalling, schuur en wagenhuisZuiderstraat 61782260206r
, BARTELD Bartel Cleisen herbergierkoper huis en herberg genaamd de Fontein met o.a. truktafel en klosbaanHofstraat 17westde Fontein1704244245v
, BARTELD Bartel Cleisen , c.u.herbergierhuurder Hofstraat 17west169224317v
FREERKS, BINNE Benno Freercks herbergierverkoper Sint Odolphisteeg OZ161122929v
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergierhuurder Noorderhaven 741664238226r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergierkoper tuin en hof ([staat: 21 zilveren ducatons])Franekereind 38achter168424230r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergiernaastligger ten westen Franekereind 38achter168424230r
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes herbergierkoper Hoogstraat 91738249230r
TJEERDS, GEERTJE Geertje Tjeerds herbergierkoper Hofstraat 17west1704244245v
DOUWES, HART Heert Douwes herbergierbewoner onbekend1605228439v
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roelofs herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
BOUWES, HINKE Henke Bouwes herbergierkoper Noorderhaven 88176025537r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierkoper 1/2 huisHerenknechtenkamerstraat 191763255197v
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierkoper huisHofstraat 251766256184r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierkoper verscheidene woningen met hof bijelkaarWasbleek1766256148r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierverkoper Klaverbladstraat 191762255171v
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierverkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierkoper van 1/2 huisHerenknechtenkamerstraat 19175625422v
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierverkoper Havenplein 81782260184r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierverkoper Havenplein 101782260184r
JELLES, IEPKE Ipke Jelles , c.u.herbergierkoper huis op een verwulfde kelderNoorderhaven 7816552374r
DIRKS, JAKOBherberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergierbetrokkene onbekendde Ooievaar16602386va
TJERKS, JAKOBhet huis de Fontein Jacob Tierks herbergierkoper huisHofstraat 17westde Fontein1732248171v
TJERKS, JAKOB Jacob Tierks herbergierkoper mouterij genaamd de AckerHoogstraat 9de Acker1738249230r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 9174525192v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 9174525192v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierverkoper van 1/2 Romastraat ZZ1734248350r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergiererflater Hoogstraat 7174525195v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks herbergierverkoper van 4/8 Hoogstraat 7174525195v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper huisHofstraat 71735249104v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper 1/3 huis en tuinHoogstraat 7174025084r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper van 1/2 Romastraat ZZ173124856r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerx herbergierverkoper Hofstraat 17west1733248265r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergiereigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen167924149r
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergierkoper twee huizenBildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergiernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergiernaastligger ten westen Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
PIETERS, JAN Jan Pytters herbergiernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1691242362v
ULDRIKS, JURJEN Jurriaen Ulrichs herbergierbewoner Grote Bredeplaats 211603228345v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes herbergierverkoper Grote Ossenmarkt 11630232140v
, MICHIELmr. Michiel herbergierhuurder voor 2 jaren Voorstraat 50164323592r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters herbergierverkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt1621230274r
MICHIELS, PIER Pier Michiels herbergierverkoper q.q. Zuiderhaven 1oud1774258176r
JOOSTES, PIETER Piter Joostes herbergierkoper huis en plaats met een vrije uitgang naar achterenZuiderhaven 17164223515r
PIETERS, REINER Reyner Pytters herbergierkoper huisKerkpoortstraat NZ1686242121v
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallinghs herbergiernaastligger ten noorden Voorstraat 57achter1695243144v
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings herbergierkoper door niaar woningVoorstraat 57achter1695243144v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels herbergierbewoner Noorderhaven 381630232155v
LIEPPES, Tjacko Luppes , c.u.herbergierhuurder voorhuis Zuiderhaven 1oud1677240252v
REINS, WILLEM Willem Reins herbergierverkoper Noordermolen 1174525185v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergierverkoper Zuiderhaven 1oud1748251214r
FREERKS, IEPKE Ypke Freercks herbergierkoper schuur of stalLombardstraat168524272r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaherbergierverkoper Noorderhaven 241784261200r
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardherbergierverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 151747251202r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmaherbergierkoper door niaar huisZuiderhaven 231781260136v
BOOMSMA, JAN JOHANNESwijlen Jan Johannes Boomsmaherbergiererflater Zoutsloot 431784261131r
BRUINSMA, JAN MINSEShet huis of herberg de Drie Hoefijzers Jan Minses Bruinsmaherbergierkoper huis of herberg genaamd de Drie HoefijzersZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1732248123r
, WILLEMde minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castelherbergierverkoper Raamstraat 31761255264r
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarmanherbergierkoper huisHeiligeweg 32166123899v
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goierherbergiernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat164323538r
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goierherbergierverkoper Kerkpoortstraat164323538r
HORNSTRA, WIEGER DIRKSwijlen Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper Nieuwstraat 561741250162v
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergiergeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Houtenhuisherbergierhuurder (p.j.)Zuiderhaven 11168224144va
, WILLEM Wilhelmus van Kastelherbergierkoper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintjeRaamstraat 31751252173r
KEIZER, JAN Jan Keyser, c.u.herbergierhuurder Noorderhaven 1081691242350r
, JAKOB Jacob Klingenspoorherbergierverkoper Zoutsloot 1051736249148v
KREEFT, JAN Jan Kreeft, c.u.herbergierkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ168424244r
KREEFT, JAN Jan Kreeftherbergierverkoper Gardenierstraat ZZ168424248r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomherbergierkoper door niaar huisHavenplein 8het Lands Welvaren1784261253r
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphenherbergierbewoner en gebruiker Bildtpoort (gebied)1782260162v
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphenherbergierverkoper Bildtpoort (gebied)1782260162v
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postmaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartherbergierkoper huisFranekereind 29oost1799265152r
REITSMA, JAKOB HANSES Jacobus Hansen Reitsmaherbergierverkoper Klaverbladstraat 19169924427v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar ratione sanguinis huis, woning ten zuiden, en brouwerij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar mouterij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar kegelbaan ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierkoper 1/2 huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1762255164r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Rozengracht 131763255218v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Rommelhaven 20achter1765256110v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Bildtstraat 4175625418v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierkoper huisRommelhaven 20achter1763255221v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Rozengracht 151763255184r
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemaherbergierkoper Bildtstraat 41756253253v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemaherbergierkoper 1/2 huis en herbergNoorderhaven 88Benthem176025537r
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltemaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
, Caio Slaapcoolherbergierkoper huis en herbergVoorstraat 36de hof van Friesland1734248299v
, KAJE Caye Slaapkoolherbergierkoper van 1/2 10783/11450 huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse kerk173925039v
FEIKES, IEPE Ype Feikes herbergier (oud -)verkoper Vissersstraat 41754253148v
FEIKES, IEPEhet pakhuis van Ype Feykes herbergier (oud -)naastligger ten westen Vissersstraat 61753253117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier (oud -)verkoper Vissersstraat 61753253117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier (oud -)koper stal en naastgelegen pakhuisVissersstraat 4175325394r
JANS, SIEMEN Simme Jans herbergier en koopmanverkoper Schritsen 611802266133v
, JAN Jan de Jaegerherbergier en stadstrompetterkoper huis genaamd de Witte Aernt, en het nieuwe achterhuisNoorderhaven 104de Witte Arend1672240103v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 271782260234r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen hun vader Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen hun vader Cornelis Janssen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Hoogstraat 251782260236r
TJALLINGS, RINTJE Rintie Tjallings herbergier en wijnhandelaarkoper voortreffelijk huis met graanzolder en kelderNoorderhaven 461702244144v
SMID, GERRIT HENDRIKS Gerryt Hendriks Smitherbergier in De Drie Hoefijzersverkoper Zuiderhaven 23de Drie Hoefijzers178526242r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaargeniaarde koper Scheffersplein 29178526228r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaarnaastligger ten oosten Scheffersplein 29178526228r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in De Ojevaarnaastligger ten zuiden Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaargeniaarde koper Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaarnaastligger ten oosten Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaarnaastligger ten zuiden Scheffersplein 29178526228r
OOSTERHOUT, KOOP Coop Oosterhoutherbergier in Het Wapen van Barradeelkoper huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1784261244v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergier [staat: hosper]verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
EESGES, TIETE Tytte Eesges , c.u.herbergiershuurder (p.j.)Noorderhaven 741674240133r
SIETSES, KLAASKE Claaske Sytses herbergierseverkoper Zoutsloot 1051736249148v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergiersenaastligger ten westen Prinsensteeg 3176125571v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierseverkoper Prinsensteeg 3176125571v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper van 4/8 Hoogstraat 9174525192v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper q.q. Hoogstraat 9174525192v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper van 4/8 Hoogstraat 7174525195v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper q.q. Hoogstraat 7174525195v
JAKOBS, HETTE Hette Jacobs herbergiersebewoner Noorderhaven 108167924115ra
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergiersekoper Noorderhaven 881762255164r
KORNELIS, JANKE Janneke Cornelis herbergiersekoper Zuiderhaven 1oud1732248123r
HESSELS, Jymck Hessels herbergierseverkoper Noorderhaven 11416552372r
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 25175225325v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 17175225325v
SIERDS, MARIA Marytien Siers herbergiersekoper Noorderhaven 1041672240103v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes herbergiersekoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergiersekoper huisFranekereind 211808268154r
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes herbergiersekoper huis, schuur en ledige plaats waar de Gulden Pauw uitsteektGrote Bredeplaats 2de Gulden Pauw1612229115v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans herbergiersebewoner Franekereind 23oost167924115ra
VICTORS, TRIJNTJE Trijntie Victoors herbergierseaanhandelaar huis, loods en plaats genaamd de Witte TrompetKerkpoortstraat 11de Witte Trompet168424253r
UILKES, IEMKJE Ympck Uilckes herbergiersehuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 7167924115ra
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roelofs Offringaherbergiersegeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
, ANTJE Anna Ransenherbergiersekoper Voorstraat 361734248299v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergierse in De Benthemkoper huisNieuwstraat 22178126088v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis herbergierse in Het Wapen van Barradeelkoper Noorderhaven 881784261244v
BLOEM, MARIA Marike Bloemherbergierse [staat: hospita] in de Pauwhuurder (p.j.)Hondenstraat 41726246260r
HAAN, JAKOB Jacob de Haanhoeckelmakerverkoper Kleine Kerkstraat WZ161122928v
, FREERK Fredrik Calanderhoedenkoopmankoper huisHavenplein 141798265103r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanghtVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteecktVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314v
, ABE Abbe Elbrichs , c.u.hoedenmakerhuurder Voorstraat 341631232172v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerbewoner Voorstraat 131602228338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerverkoper q.q. Voorstraat 131602228338v
, GOSSEwijlen Gosse hoedenmakernaastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen hoedenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 5164823631v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen hoedenmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 71641234156v
GOSSES, JAN Jan Gosses hoedenmakerkoper ledige plaats van 60 x 43 houtvoetenin de zuider nieuwestad1612229104v
GOSSES, JAN Jan Gosses hoedenmakerverkoper q.q. Noorderhaven 181618230118v
GOSSES, JAN Jan Gosses hoedenmakerkoper huisKleine Bredeplaats 161606228496v
ROELOFS, JAN Jan Roleffs hoedenmakerkoper huisGrote Kerkstraat 38159722855v
, Jennes hoedenmakernaastligger ten westen Noorderhaven 111657237119v
ZACHARIAS, JOCHEM Jochem Zacharias* hoedenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51782260309r
ZACHARIAS, JOCHEMde weduwe van Jochem Zacharias hoedenmakerhuurder Voorstraat 31810269112v
ZACHARIAS, JOCHEM Jochem Zacharias* hoedenmakernaastligger ten westen Voorstraat 5178326162r
, JOCHEM Jogchum hoedenmakerhuurder Voorstraat 3achter1752252194r
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 11728247115r
IEPES, OBBE Obbe Ypes* hoedenmakernaastligger ten noorden Lanen 1173124831v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 23175625451v
ARJENS, SIEMEN Symen Ariens hoedenmakerhuurder Voorstraat 31658237153r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens hoedenmakerkoper westelijke helft van een huisVoorstraat 17west1664238239v
, MARTEN Martijn Dawijnhoedenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 20161623012v
, KLAAS Claas Hoffiushoedenmakerverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levihoedenmakergeniaarde koper Sint Jacobstraat 7175725456r
LUDINGA, KORNELIS ds. Cornelius Ludingahoedenmakerkoper door niaar 1/2 huisSint Jacobstraat 7175725456r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi hoedenmaker (mr. -)huurder beneden (p.j.)Grote Kerkstraat 40west1775258241v
WOUTERS, BOUWE Bouwen Wouters hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes hoedenmaker (mr. -)koper huis met een hof erachterVoorstraat 91de Grauwe Gans170724534r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 91171824632r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes hoedenmaker (mr. -)huurder Noordijs 271738249290v
ZACHARIAS, JOCHEM Jogchum Zacharias hoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 31766256200v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 23171924635r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 251740250131r
IEPES, OBBE Obbe Ypes [staat: Hendriks] hoedenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 3174025086r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 23175625451v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1727246314v
IEPES, OBBE Obbe Yppes hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Zuiderhaven 23173124865r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 781695243160r
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Brettonhoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 11747251189v
, KLAAS Claes Brettonhoedenmaker (mr. -)koper provisioneel huis en tuintjeLanen 1617452513ra
, KLAAS Claas Brittonhoedenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Vismarkt 1173925043v
JARICHS, KLAAS Claas Jarighs Brittonhoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 11731247375v
MUNTER, MICHIEL Michiel Munterhoedenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 47171924636r
MUNTER, MICHIEL EGBERTS Michiel Eiberts Munter, c.u.hoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 4517182461r
, MATTEUS Matthijs Ouwendaghoedenmaker (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje 2noord180226651v
WEILAND, SIPKE Sipke Weilandhoedenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 51765256114v
KROESE, HENDRIK Hendrik Croese*hofmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 471751252117v
, J. J. Christiaan Metzelaarhofmeesterhuurder Noorderhaven 23178626271r
, J. J. C. Metzlerhofmeesternaastligger ten westen Noorderhaven 331787262168v
, AREND Arent van Urkhofmeesternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 191766256165v
, OTTE Otto Titiehofmeester (oud -)koper huisZuiderhaven 241795264268v
VOS, SIETSE Sytse Voshofmeester (oud -)naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ173524938v
KROESE, HENDRIK Hendrik Croesehofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Ossenmarkt 14174525158v
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks van Urkhofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Bredeplaats 17176425658v
, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huis en tuintjeSchritsen 35175325351r
, ADAM Adam Veelinkhofmeester op het Admiraliteitsjachtverkoper Schritsen 35176125547v
, KOENRAAD Coenraad Oswaldhofmeester op het Prinsenjachtkoper huisGrote Bredeplaats 111759254218r
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaarhofmeester op het Prinsenjachtverkoper Grote Ossenmarkt 231737249209r
, JOHANNES Johan Metzelaar, c.u.hofmeester op het Statenjachtbewoner Grote Bredeplaats 151781260116r
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen de edelgestrenge heer Willem Augustijn van Sloterdijkhoofdbaljuw en opperschout van Hulst en Hulster ambachtverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsingahoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningenverkoper Prinsenstraat 21755253220r
SCHELTES, TIETEwijlen Tiete Scheltes hoogbootsmanverkoper Hofstraat 131809268230r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsmankoper door niaar huisHofstraat 151784261255r
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes hoogbootsman Admiraliteitverkoper Havenpoort 11701244136v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman Admiraliteitkoper door niaar tuin en timmerhuisSchritsen 56oost177325869v
BRUIN, een tuin in gebruik bij kapitein de Bruynhoogbootsman Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Schritsen 261724246199r
CAMPER, PETRUS Petrus Camperhoogleraar in de geneeskundeverkoper Hofstraat 35175725478v
, ALBERTregent van het Staten College Albertus Schultenhoogleraar in oosterse talenverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
GRATEMA, S. S. Gratamahoogleraar natuur- en volkerenrechtverkoper Voorstraat 161805267132ar
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)koper huis en schuurMolenpad 11691242355r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)huurder voor 8 jaren Molenpad 11691242355r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters hopkoperkoper halve kamer, maar tot pakhuis gemaakt door de koperSint Christoffelsteeg1686242113r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters , en zijn dochtershopkopereigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg1686242113r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillahopmankoper onbekend163223343v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillahopman van een compagnie soldatenkoper huis met schuur ten westen en een hof daarachterZuiderhaven 541634233130r
, ENGEL Engel hopsternaastligger ten oosten Hofstraat 11687242164v
, ENGELTJE Engel hopsternaastligger ten oosten Hofstraat 11692242388r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens , c.u.horloge- en slotmaker (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg WZ171824627v
OEPKES, HAIE Haye Upkes horlogemakerkoper huisRommelhaven 10166623950v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits horlogemakerverkoper Franekereind 2817312482r
, JAKOB Jacobus Barrytii, c.u.horlogemakerhuurder Voorstraat 12168824215ra
, JAKOB Jacobus Barrytiushorlogemakerkoper huis c.a.Kleine Bredeplaats 15168724214ra
RADSMA, HARMEN Harm Radsmahorlogemakerkoper huis met tuinVoorstraat 26177725938r
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsmahorlogemakernaastligger ten zuiden Voorstraat 61741250199v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks horlogemaker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 481782260163v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits horlogemaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CGCarl Visschersteeg WZ1710245121r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper tuin of hof met zomerhuisRozengracht 18achter1763255206r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper huisTiepelsteeg1771257206v
BEMEN, JOHANNES Johannis van Beemen, e.a.horlogemaker (mr. -)huurder Noorderhaven 114173124855r
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 19179226428v
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 291781260114v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsmahorlogemaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 10175625419v
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 40181026946r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 241808268131r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 31807267335v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 44177225814v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 311771257226r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 21achter1771257227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 211771257227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 231771257227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Droogstraat 11771257229r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsmahorlogemaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 211771257230r
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 61741250199v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper Voorstraat 741778259145v
RADSMA, JAKOB TJEERDSoud burgerkolonel Jacob Tjeerds Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisSint Odolphisteeg 81762255177v
, JAN Jan Adam Straushorlogemaker (mr. -)koper huisVoorstraat 291806267279v
, JAN Jan Adam Straushorlogemaker (mr. -)koper tuin en zomerhuisRapenburg 12tuin180726811v
VEEN, JAN Jan van der Veenhorlogemaker (mr. -)koper huisVoorstraat 6180226654v
VEEN, JAN Jan van der Veenhorlogemaker (mr. -)verkoper Voorstraat 61805267128r
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielenhorlogemaker (mr. -)koper huisBargebuurt OZ1806267211r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademakerhorlogemaker en ijzerkramer (mr. -)koper door niaar huis en tuinVoorstraat 321751252159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKSburgermajoor Obbe Hendriks Rademakerhorlogemaker en ijzerkramer (mr. -)koper door niaar huis, tuin, wagenhuis en stalSint Odolphisteeg WZ1751252159r
POORT, JAN ARJENS Jan Arjens Poorthoutarbeiderverkoper Zuiderplein 5zuid1767256253r
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks houtdragerverkoper Weverstraat 10173925025v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkappernaastligger ten oosten Hoogstraat 121646235214r
JANS, ANNE Anna Jans houtkopernaastligger ten oosten Droogstraat164223527r
JANS, ANNE Anne Jans houtkoperkoper huis, schuur en plaatsDroogstraat164223527r
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.houtkoperkoper Droogstraat 131642234180v
DIRKS, ARJEN Ariaen Diercx houtkoperkoper dwarskamer en ledige plaatsBildtstraat 15161723076r
DIRKS, ARJENde proclamanten Ariaen Dircx , c.u.houtkopernaastligger ten zuiden Bildtstraat 15161723076r
DIRKS, ARJEN Arien Dircks houtkoperkoper huis met ledige plaats daar achterDroogstraat 221621230274v
DIRKS, ARJENhet huis van Arien Dircks houtkopernaastligger ten oosten Droogstraat NZ162923281r
PIETERS, KAREL Caerle Pyters houtkoperverkoper Achterstraat ZZ161122916r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u.houtkopernaastligger ten zuiden Droogstraat 6173124844v
FREERKS, KLAASde ledige plaats van Claes Freercx houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ164323560v
TJEERDS, ENNE Enne Tierds houtkopernaastligger ten oosten Hofstraat1647235243v
TJEERDS, ENNE Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Hoogstraat 141630232115r
TJEERDS, ENNE Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Rommelhaven 91630232115r
PIETERS, EVERT Evert Pyters houtkoperkoper huisZoutsloot 281606228499v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoperverkoper q.q. Heiligeweg 381615229257v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoperkoper ledige plaats met een huis daarachterZuiderhaven ZZ1613229133r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoperverkoper Hoogstraat 211619230153v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters houtkopergeniaarde koper Nieuwstraat 62174325125v
FORMERS, FORMER Former Formers houtkoperkoper huis, achterkamer en hof of ledige plaatsHoogstraat 211618230119v
FORMERS, FORMER Former Formers houtkoperverkoper Zuiderhaven 12161723095r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoperkoper Noorderhaven 391618230120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoperkoper Zoutsloot NZ1618230120r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoperkoper 3/4 van twee huisstedenZoutsloot 211626231109v
DIRKS, FREERKde koper Freerck Dircks houtkopereigenaar van 1/4 Zoutsloot 211626231109v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoperverkoper onbekend1621230278r
DIRKS, GERRITwijlen Gerrit Dircx houtkoperverkoper Zoutsloot ZZ163223376r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks houtkoperverkoper Heiligeweg 46twee_achter162523145v
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoperverkoper Havenplein 10163623411v
JANS, HAIE Haye Jansen houtkoperkoper huis met een plaatske oost ervanZoutsloot 1166523917r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkopernaastligger ten westen Hoogstraat 16164023494r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen houtkopergeniaarde koper Droogstraat 2216362349r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Hoogstraat 12164323549r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Rommelhaven 7164323549r
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoperverkoper Zeilmakersstraat 111629232114r
AUKES, JAN Jan Auckes houtkoperkoper erf met loodske en keukenZoutsloot 20achter170724516r
AUKES, JAN Jan Auckes houtkopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 20achter170724516r
AUKES, JAN Jan Auckes houtkoperverkoper Noorderhaven 391702244167v
AUKES, JAN Jan Aukes houtkoperkoper twee kamers met hof daarachterDroogstraat1705244300v
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoperverkoper Zuiderhaven NZ1642234173r
EVERTS, JAN Jan Everts , zwager van de verkoperhoutkoperkoper huis, loods en ledige plaatsZeilmakersstraat 11164223536v
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoperkoper huis met houtstek ten oosten, plaats of hof achter beideZuiderhaven163223366r
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoperverkoper Zuiderhaven 251634233130v
EVERTS, JANburgervaandrig Jan Everts houtkoperkoper huis met een kelder, 2 bakovens, put en bakBrouwersstraat 271642234170r
EVERTS, JAN Jan Everts , c.u.houtkoperverkoper Zuiderhaven 24163823470r
EVERTS, JAN Jan Ewerts houtkoperkoper 1/3 huis alwaer den Besem uuthanght, plaats, steeg en achteruitgangVijverstraat 8de Bezem1623230368r
EVERTS, JAN Jan Ewerts houtkoperkoper ledige plaats of hoekhuisstede, wijd 29 en lang 91 houtvoetenZuiderhaven 24163623413r
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 16169324361r
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 18169324361r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper onbekend1605228442v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperprotesteert vanwege een vordering Zoutsloot 801601228267v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverpachter grond Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten onbekend1598228128r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten noorden Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper q.q. Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JANachter de hof van Jan Pieters houtkopernaastligger Wortelstraat NZ1603228358r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot 801598228129v
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts houtkopernaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51635233161v
SJOERDS, JAN Jan Sioerts houtkoperkoper kamerRapenburg NZ1654236267v
TJEPKES, JAN Jan Tyepkes houtkoperverkoper onbekend159722811r
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkopernaastligger ten zuiden Rommelhaven 131688242229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoperverkoper Rommelhaven 131688242229v
HAIES, JOOST Joost Hayes houtkoperkoper huisNoorderhaven 351682241234v
SAKES, JOUW Jouw Sackes houtkoperverkoper Noordijs 2159722859v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes houtkoperverkoper Noorderhaven 27162823258v
WIEBES, MELIS Melis Wybes houtkopergeniaarde koper Schoolsteeg OZ162923287v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkopergeniaarde koper Kerkpoortstraat 2717602556v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkoperkoper huis waarin twee kamers, met bleekveldZuidersteeg 11176125550v
GERRITS, PIETERde kamer van Pieter Gerryts houtkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , gebruiker v.d. steeghoutkopernaastligger Bildtstraat 161601228252v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopereigenaar 2/3 Noorderhaven 771598228123v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 771598228123v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopernaastligger ten noorden Noorderhaven 771598228123v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopereigenaar van 2/3 Noorderhaven 77159722870r
PIETERS, PIETERplaats of houtstek van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 77159722870r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Franekerpoort (gebied)159722845v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.houtkoperverpachter grond Herenwaltje NZ1606228515v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverkoper Herenwaltje NZ1606228515v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters* houtkoperverpachter grond Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.houtkoperverpachter grond Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETERde verkoper Pieter Pieters , c.u.houtkopernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverkoper Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Liemendijk1619230172v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Zoutsloot 11604228392r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopereerdere eigenaar Achterstraat NZ1602228334r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond (of eenmalige aflossing: 2 GG)Liemendijk1615229271v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperkoper provisioneel huis ([bedrag onzeker])Herenwaltje1602228305r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Karremanstraat 231619230179r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181603228336r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts houtkoperkoper ledige plaats van 24 x 25 houtvoetenZuiderstraat ZZ1630232134v
GERRITS, PIETER Piter Gerryts houtkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 27162823258v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat 231606228501v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat 231606228501v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkoperverpachter grond Liemendijk161122950v
SJOERDS, PIETER Pyter Sioerdts houtkoperkoper ledige plaats van 24 x 91 voetZuiderhaven 241630232122v
GERRITS, PIETER Pytter Gerrits houtkopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 10165523717r
GERRITS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Gerrits , c.u.houtkoperverkoper Zoutsloot 10165523717r
GERRITS, PIETER Pytter Gerryts houtkoperverkoper van 1/2 Noorderhaven 29165523714v
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoperkoper huis genaempt de Drie Parochiekercken, met zomerkeuken en ledige plaats erachter ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 39de Drie Parochiekercken1618230120r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoperkoper 1/2 ledige, tot nu toe nooit verkochte, plaats ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1618230120r
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs , c.u.houtkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CGZuiderhaven 35de Zeven Gevels1674240165r
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes houtkoperprotesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 801602228298r
LAMMERTS, SEERPburgerhopman Seerp Lammerts houtkoperkoper Schritsen 291689242264v
AUKES, SJOERD Sjoerd Auckes houtkoperverkoper q.q. Hondenstraat 121700244347r
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes houtkoperverkoper Zuiderhaven ZZ164923686r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor 23 voet, achter 23 voet 11 duim, lang 74 voet ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 571630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 22 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 591630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 24 houtvoeten, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 611630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 23 houtvoeten 3 duimen, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ1630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor 24 en achter 25 houtvoeten breed ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 631630232123r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases houtkoperverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
OEDSES, TJOMMEde verkoper Tyomme Oedses houtkopernaastligger ten westen Zuiderhaven 57163223367v
OEDSES, TJOMME Tyomme Oedses houtkoperverkoper Zuiderhaven 57163223367v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoperkoper huisNieuweburen 13178826359r
, WIEBE Wybe Oedtsses houtkoperkoper huis met mouterij, schuur, turfhuis en een ledige plaats met eest- en wasbakNoorderhaven 102161623036v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braem, c.u.houtkoperkoper hofZuiderhaven ZZ165623792r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemhoutkoperkoper huis met loods en plaats en een hof met kruidentuin erachterZuiderhaven ZZ1662238129r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemhoutkoperkoper 1/2 huis met mouterij en een ledige plaatsZuiderhaven ZZ1657237103r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Bramius, c.u.houtkoperkoper hof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangenDroogstraat 131642234180v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Pytters Drijerhoutkoperkoper 1/12 houtmolen, huis, land, pramen en verdere gereedschappen tot de houtzagelij behorendeten zuiden van Harlingen1654236263r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eeckholthoutkoperkoper huisGrote Kerkstraat 21702244140v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKSde crediteuren van wijlen Hendrik Hendriks Eekholthoutkoperverkoper Hoogstraat 111711245139v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderhoutkoperkoper 3/4 van 1 pm 5 einsen 2 penningen 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167224084v
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiuhoutkopernaastligger ten westen Noorderhaven 411690242323r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahuihoutkoperkoper huisRozengracht 21687242163v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstrahoutkoperkoper houtstek en huis daarachterZuiderhaven 591676240212v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermshoutkoperkoper kamerRomastraat ZZ1675240206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermshoutkopernaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1675240206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermshoutkopernaastligger ten westen Romastraat ZZ1675240206v
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds houtkoper en kalkbranderverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds houtkoper en kalkbranderverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
, JANhet huis van Jan houtmeternaastligger ten noorden Zuiderhaven 511695243132v
WILLEMS, JAN Jan Willems houtmeternaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237122r
TEUNIS, ARJENkoopman Arjen Theunis , c.u.houtrederkoper huis met leeg erfZuiderhaven 791721246114r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricks houtstapelaarverkoper Droogstraat 71613229140v
, ENGEL Engel houtstapelaarhuurder kelder (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
JETSES, HANS Hans Jetzes houtstapelaarkoper huis met loods en plaatskeGrote Kerkstraat 27169424384v
, HARMEN Harmen houtstapelaarhuurder Rommelhaven 1816652394ra
, HARMEN Harmen houtstapelaarbewoner Voorstraat 891677240266v
, HARMEN Harmen houtstapelaarhuurder Voorstraat 89166523916r
HARINGS, HEIN Hein Harings houtstapelaarkoper huis en erveZuiderstraat 181770257162r
LASES, JAKOBwijlen Jacob Laeses houtstapelaarverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
KLASES, JAN Jan Clasen houtstapelaarverkoper Bildtpoort (gebied)1630232134r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters houtstapelaarverkoper Karremanstraat 231606228501v
, MARCUSde dochter van Marcus houtstapelaarnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 3165623780v
, MARCUS Marcus houtstapelaarnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 151651236157v
MARTENS, PIETER Pytter Martens houtstapelaarverkoper Schritsen 41703244234v
HIELKES, SJOERD Sioerdt Hylckes* houtstapelaarnaastligger ten noorden Rommelhaven 121658237174av
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopmankoper huisKerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten westen Kerkpad WZ1733248249v
JANS, HUBERT Hubert Jans houtverkoperverkoper Grote Bredeplaats 221808268173r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds houtverkoperverkoper Grote Bredeplaats 221808268173r
JANS, HUBERT Hubert Jans houtvlotterkoper van 1/2 huisKleine Bredeplaats 101801265276v
JANS, HUBERT Huibert Jans houtvlotterverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 101803266175r
DJOERDS, WOPKJE Wopke Djoerds houtvlotterverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 101803266175r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds houtvlotterkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 101801265276v
, Caarle houtzagernaastligger ten westen onbekend1605228442v
, KAREL Caerle houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1606228491r
, KOERT Coert houtzagerbewoner kamer Zuiderhaven ZZ165523739v
, KORNELIS Cornelis houtzagernaastligger ten oosten Lanen ZZ161122940v
, KORNELIS Cornelis houtzagergeniaarde koper Achterstraat ZZ163823468r
, KORNELIS Cornelis houtzagerverkoper q.q. Achterstraat ZZ163823468r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen houtzagernaastligger ten westen Zoutsloot 521641234132v
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen houtzagernaastligger ten oosten Liemendijk163723432v
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen houtzagernaastligger ten westen Liemendijk163723425v
, DIRK Dirck houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1644235121v
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u.houtzagerkoper kamer, loods en plaatsAnjelierstraat NZ1646235214v
JANS, DIRK Dirck Jansen houtzagerkoper kamer, loods en plaatsAnjelierstraat NZ1646235211v
, FEDDRIKde kamer van Feddrick houtzagernaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
, FEDDRIKde kamer van de weduwe van Feddrick houtzagernaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
, HARMENde plaats van Harmen houtzagernaastligger ten westen Liemendijk ZZ1641234136r
, HARMEN Harmen houtzagernaastligger ten westen Achterstraat1646235213v
HARMENS, HARMENgrondpacht uit de plaats of tuin van Harmen Harmens houtzagereigenaar perceel Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens houtzagernaastligger ten westen Achterstraat163723443r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.houtzagerkoper kamerAchterstraat NZ1646235193r
JANS, HARMEN Harmen Jans houtzagerverkoper Heiligeweg 30161222990v
JANS, JAKOB Jacob Jansen houtzagerkoper woning met loodske en plaatskeSpinhuisstraat168524294r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper Romastraat 51606228497r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper (gesuccumbeerde) Romastraat1603228348r
, JAN Jan houtzagernaastligger ten oosten Peterseliestraat16482368v
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Diercx houtzagerverkoper Schritsen 51606228491v
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dircx houtzagerverkoper Lanen 121606228512v
GERRITS, JURJEN Jurien Gerryts , c.u.houtzagerkoper kamerSchritsen 15achter1641234155r
MARTENS, LUCAS Lucas Martens houtzagerkoper hoekkamerGardenierstraat164323548r
LAMMERTS, LUITJEN Luyttien Lamberts , c.u.houtzagerverkoper Zoutsloot 107164323547r
, MEINERT Meynert houtzagernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat164823624r
LAMMERTS, SIEBREN Sibrant Lamberts houtzagernaastligger ten westen Schritsen 421614229225r
, SJOERD Sioerd houtzagernaastligger ten noorden Droogstraat 591652236183r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts houtzagerverkoper Spinhuisstraat1605228469v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagernaastligger ten zuiden Liemendijk166023826r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagerverkoper Liemendijk166023826r
HARMENS, WILLEMgrondpacht uit de kamer van Willem Harmens houtzagereigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
JANS, IEME Yeme Jans houtzagerkoper kamerZoutsloot 651619230152v
, JAN Jan Arman, c.u.houtzagerkoper hoekhuis of twee kamersPeterseliestraat NZ1644235114r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenierkoper grote hofAnjelierstraat 81748251220r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hoveniernaastligger ten oosten Achterstraat1765256102r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u.hovenierkoper huis en tuinZuiderhaven ZZ1721246113v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenierverkoper Klaverbladstraat 141795264298r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenierverkoper Klaverbladstraat 161795264298r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , oud in het 45ste jaarhovenierkoper huis en tuinKlaverbladstraat 141782260203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , oud in het 45ste jaarhovenierkoper huis en tuinKlaverbladstraat 161782260203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenierhuurder (p.j.)Klaverbladstraat 141782260203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenierhuurder (p.j.)Klaverbladstraat 161782260203r
, EELKEde erfgenamen van wijlen Eeltje hoveniernaastligger ten westen Droogstraat 231783261109v
JELLES, EELKEwijlen Eeltje Jelles hoveniererflater Spinhuisstraat 131787262195r
JELLES, EELKE Eeltje Jelles hovenierkoper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuisSpinhuisstraat NZ178626249v
RINSES, EELKEde weduwe van Eeltje Rinses hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 48177225854v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper stuk grond, afgebroken huisNieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten westen Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper huisNieuwstraat 131802266169v
, HANSwijlen Hans Yversen hovenierverkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
, HANS Hans Yversen* hoveniernaastligger ten westen Nieuweburen 27173925014v
BARTELDS, JAN Jan Bartels hoveniernaastligger ten oosten Weverstraat 101769257127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierverkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 1317822611r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper hof, stenen zomerhuis en galerijWeverstraat 14176825788r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper tuin, kamer en galerij ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 13achter17822611r
BASTIAANS, JOCHEM Jochum Bastiaans hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 221784261136r
EWOUTS, JOHANNES Johannes Ewouts hoveniergeniaarde koper Spinstraat 41766256222v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 111730247303v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 11173524941v
, OEPKEde erfgenamen van wijlen Oepke hoveniernaastligger ten westen Molenpad 111733248277v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierverkoper Kerkpoortstraat 21737249186v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierverkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierkoper huisKerkpoortstraat 21733248250v
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks hovenierkoper kamer, tuin en hofRapenburg ZZ17852629r
DOUWES, WIEBE Wiebe Douwes hovenierkoper hof met daar bij staande huizen of zomerhuisKlaverbladstraat 18179826594r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels hovenierverkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
, HANS Hans Boeselachhovenierkoper huis, hof en belvedereWasbleek ZZ1730247333v
BOS, P. P. Bos, c.u.hovenierhuurder voorste gedeelte (p.j.)Weverstraat 141806267285v
, FREERK Frederick Dobbarthovenierkoper Lanen 54173224881r
, FREERKwijlen Frederik Dobberthovenierverkoper Bargebuurt 91737249168r
, FREERKwijlen Fredrik Dobberthovenierverkoper Lanen 541736249134r
FRANK, JOHANNES Johannes Evouds Frankhovenierkoper huis, tuin en zomerhuisRapenburg 18176725718r
FRANK, JOHANNES Johannes Evouds Frankhovenierkoper huis, tuin en zomerhuisRapenburg 20176725718r
, ALLERT Allert Kirchmanhovenierkoper huis, groot priëel en hofRozengracht 131680241112r
, ALLERT Allert Kirghmanhovenierverkoper Rozengracht 13169324325v
, ALLERT Allert Kirghmanhovenierverkoper Scheffersplein 2916922436r
MULDER, JURJEN Jurjen Mulderhovenierkoper huisRomastraat 4west1789263160v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulderhoveniernaastligger ten zuiden Romastraat 4west1789263160v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulderhoveniernaastligger ten westen Romastraat 4west1789263160v
OOLGAARD, B. B. Ohlgardhovenierverkoper Kerkpoortstraat NZ1806267210v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonefacius Ohlgardhovenierverkoper Heiligeweg 521805267110v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardhoveniernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 151806267207v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardhovenierverkoper Kerkpoortstraat 151806267207v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardhoveniernaastligger ten westen Kruisstraat 3west180426723v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardhovenierverkoper Kruisstraat 3west180426723v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgardhoveniernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5180426798r
, FILIPPUS Philippus Olgardhovenierkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 71765256105r
, FILIPPUS Philip Oligarthovenierkoper door niaar huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 31774258133r
, FILIPPUS Philip Oligarthovenierkoper door niaar huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 51774258133r
, B. B. Oohlgardhovenierhuurder Kromme Elleboogsteeg180426779v
OOLGAARD, FILIPPUS Phylip Oolgaard [staat: Ulygard]hovenierkoper huisVijverstraat 8176825770v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaarthoveniernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5177325899r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaarthovenierkoper huisKleine Bredeplaats 5177325899r
OOLGAARD, Oolgardhoveniernaastligger ten oosten Vijverstraat 61779259178r
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Oolgardhovenierkoper tuin en zomerhuisKruisstraat 3west1788262276av
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgardhovenierkoper huis en tuinHeiligeweg 52178526225v
OYEN, JAN Jan van Oyenhovenierrequireerde onbekend174525184r
, JOHANNESwijlen Johannes van Seisthovenierkoper Molenpad1807267295v
, JOHANNES Johannes van Seisthovenierkoper zomerhuis en tuinRapenburg1785261300r
SMIDS, LODEWIJK Lodewijk Smidshovenierkoper hof met zomerhuisWeverstraat ZZ1749251282v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinckhovenierkoper woning met een weefwinkelAchterstraat 7175025294v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinck, c.u.hoveniernaastligger ten westen Achterstraat 7175025294v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinckhovenierkoper woningAchterstraat 5175025293r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinck, c.u.hoveniernaastligger ten oosten Achterstraat 5175025293r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper Kerkpoortstraat 271763255188v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper woningBargebuurt 9176525697r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierverkoper Anjelierstraat 181766256197r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper woning en bleekveldAnjelierstraat 181763255255v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierverkoper Voorstraat 91763255229v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper 1/2 huisKleine Bredeplaats 41766256203r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper huisZeilmakersstraat 11765256124v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhoveniergeniaarde koper Werfpad1763255237r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper huisZuidersteeg 91762255170v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper huisScheerstraat 91762255174v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper huisNoorderhaven 66176425688v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierverkoper Noorderhaven 66176725711r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper hof en zomerhuisHofstraat 121748251211r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhoveniernaastligger ten westen Hofstraat 121748251211r
FINK, ANTONIUS Anthonie Vinkhovenierkoper huisZuiderhaven 331759254200r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper 1/2 huisRozengracht 191751252150v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper huis met weefwinkel voor drie getouwenLammert Warndersteeg 51747251193v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper huis met plaatske en bleekveldWerfpad1758254125v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierverkoper Rozenstraat 31762255165r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper huis en tuintjeSchritsen 1oost176125563r
FINK, ANTONIUS Antoni Vinkhovenierkoper Zuiderhaven ZZ176125553r
FINK, ANTONIUS Antoni Vinkhovenierkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111753253102r
FINK, ANTONIUS Antony Vinkhovenierverkoper Romastraat 4oost1752252213r
FINK, ANTONIUS Antony Vinkhovenierkoper woningOosterkeetstraat 11752252186v
FINK, ANTONIUS Antony Vinkhovenierkoper Romastraat 4oost1752252191r
, JOHANNESwijlen Johannes van Zeysthovenierverkoper Molenpad ZZ1806267281v
BARTELDS, JANde tuin van Jan Bartels hovenier (mr. -)naastligger ten oosten Klaverbladstraat 51775258200v
BARTELDS, JANde kinderen van wijlen Jan Bartels hovenier (mr. -)verkoper Weverstraat 141789263375r
BARTELDS, JANde kinderen van wijlen Jan Bartels hovenier (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 131791263380r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier (mr. -)eerdere onderhandse koper Sint Jacobstraat 141781260148r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier (mr. -)geniaarde koper Sint Jacobstraat 14178126071v
GERRITS, WARNERwijlen Warner Gerryts hovenier (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)177725974r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgaardhovenier (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 131791263380r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardhovenier (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat 141789263375r
VEENSTRA, ROELOF Roelof Veenstrahovenier (mr. -)koper huis en tuinRozengracht 7oost1809268274v
ANTONIUS, HENDRIK Hendrik Antoni Oosterhuyshovenier en koemelkerkoper huis, plaats en tuinHoogstraat 531725246222r
OOLGAARD, B. B. Oolgaardhovenier en kooltjerverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
KORNELIS, SIEMENde tuin van oud burgemeester Simon Cornelis huidenkopernaastligger ten zuiden Schritsen 56zuidwest1721246118v
JANS, ANNE Anne Jansen huidenkoper en koopmankoper schuir off wagenhuisBargebuurt 111712245179v
JANS, ANNE Anne Jansen huidenkoper en koopmanverkoper Zoutsloot 861716245263v
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Maria van Steenwijkhuishoudsterkoper huisHoogstraat 101807267316v
DROST, ROMMERT Rombartus Drosthypodidascalusnaastligger ten oosten Rozengracht 181681241156r
DROST, ROMMERT wijlen Rombartus Drost [staat: Dorst]hypodidascalus van de Latijnse scholenkoper Grote Kerkstraat 11twee_achter1695243155r