Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, GERLOF Gerlof kaarsenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 1016782414ra
, GERLOF Gerloff kaarsenmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
, GERLOF Gerloff kaarsenmakerhuurder Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
, GERLOF Gerloff kaarsenmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kaarsenmakernaastligger ten westen Voorstraat 89164923665r
JAKOBS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jacobs kaarsenmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 91achter167124071v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.kaarsenmakerkoper kamerVoorstraat 891677240266v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.kaarsenmakernaastligger ten noorden Voorstraat 891677240266v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerd kaarsenmakerkoper kamerVoorstraat 891676240242r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerd kaarsenmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 891676240242r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts kaarsenmakerbewoner Franekereind 116712408va
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes kaarsenmakereerdere eigenaar Gardenierstraat1620230215v
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes kaarsenmakereerdere eigenaar Gardenierstraat1620230220v
JANS, SIEMEN Simon Jansen kaarsenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost170724536v
JANS, SIEMEN Symen Jansen kaarsenmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jansen kaarsenmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
, PIETER Pyter Sommers, c.u.kaarsenmakerkoper huisDrie Roemersteeg 7176825776v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens kaarsenmaker (mr. -)koper 1/2 huis met een tuintje erachteronbekend166723969v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerdts kaarsenmaker (mr. -)koper kamerVoorstraat 891676240239v
JANS, SIEMEN Symen Jansen kaarsenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
JANS, SIEMEN Symen Jansen kaarsenmaker (mr. -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
JANS, SIEMEN Symon Jansen kaarsenmaker (mr. -)koper huis en stalVoorstraat 91701244352v
JANS, SIEMEN Symon Jansen kaarsenmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Voorstraat 91702244352v
HARDA, WATSE DIRKSburgervaandrig Watse Dirx Haerdakaarsenmaker (mr. -)koper deftige nieuwe woningBoth Apothekerstraat 8168524277v
LOLKES, MEIE Meye Lolkes kaarsenmaker en koopmankoper huisBrouwersstraat 261703244194r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermakaarsenmaker en koopmankoper huisSchoolsteeg WZ1686242112v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoperkoper kamer, weefwinkel en lootsLiemendijk ZZ1774258144v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds kaaskoperkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 391776258244v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningZoutsloot 80176425624r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperverkoper Zoutsloot 80176825782v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper huisKleine Kerkstraat 181769257108r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningBargebuurt 141769257121v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningWortelstraat 151769257129v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper door niaar woningWortelstraat 171769257133v
JANS, ALBERT Albert Jansen kalk- en steenkoperkoper 1/2 molen, urnmolen en huisRapenburgermolen 1de Rapenburgermolen1728247114r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkkoperkoper huisKarremanstraat 191729247223r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks kalkkroderverkoper Weverstraat 81779259165r
, SAKE Sake kalkkrodernaastligger ten oosten Noorderhoofd 11782260211r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmannaastligger ten zuiden Schritsen 13achter173224898r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmannaastligger ten oosten Schritsen 11173524966r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmanbieder 21/72 huisFranekereind 3017392501va
REINERS, JANde weduwe van Jan Reiners kalkmannaastligger ten westen Schritsen 15171824630v
, JAN Jan Zudermankalkmankoper huisNoorderhaven 110180126637v
, JAN Jan Zudermankalkmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 110180126637v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts kalkmeterverkoper Brouwersstraat 101634233150v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts kalkmeterverkoper Hoogstraat 41163123316r
IEPES, IEPEhet sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeterverkoper Franekerpoort (gebied)1600228197r
, TJERK Tyerck kalkmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163123330v
, JOHANNES Joannes kalkmorternaastligger ten noorden Voorstraat 321691242339r
WIEBES, JANKE Jancke Wybes kamerbediendenaastligger ten zuiden Voorstraat 571695243177v
KUIK, STEFFEN Steven Cuyckkamerbewaardernaastligger ten noorden Zuiderhaven 55172024681r
JORDAAN, ANDRIES wijlen Andries Martin Jordankamerbewaarder Admiraliteiterflater Rozengracht 21784261179r
KUIK, STEFFEN Steven Kuikkamerbewaarder Admiraliteit in Frieslandverkoper Vianen ZZ172824792r
METZLAR, J. J. C. Metzlarkamerbewaarder bij de Marineverkoper Noorderhaven 311803266248r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Zuiderhaven 251600228191v
HERES, IEME Eme Heeres , c.u.kangieterkoper hof met prieel en kamerAchterstraat1659237217v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kangieternaastligger ten oosten Voorstraat 571644235145v
PIETERS, MARTENhet nagelaten weeskind van wijlen Marten Pieters kangieterverkoper ten zuiden van Harlingen162423133v
SIEBRENS, SIEBRENwijlen Sibren Sibrens kangieterverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen kangieterkoper schuurFranekerpoort (gebied)16702407r
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen kangieterverkoper Liemendijk167124037v
FABER, MARTEN PIETERS Marten Pieters Faberkangieternaastligger ten zuiden Noorderhaven 102161623036v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kangieter (mr. -)koper hof met bomen, planten, prieel en kamersHofstraat 1416472364v
, N. N. kanonnierhuurder (p.w.)Kerkpoortstraat 121802266100r
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Noorderhaven 851738249283r
HIDDES, BERENDde hof van Baernt Hiddes kapiteinnaastligger ten zuiden Rozengracht 141687242215v
HIDDES, BERENDde tuin van Baernt Hiddes kapiteinnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1688242232v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
WABES, JAKOBwijlen Jacob Wabbes kapiteinverkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
JANS, JOCHEM Jochum Jansen kapiteinverkoper q.q. Liemendijk ZZ168124143ra
JANS, JOCHEM Jochum Jansen kapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1692242377r
JANS, JOCHEM Jochum Jansens kapiteinnaastligger Zuiderhaven ZZ1691242340r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels kapiteinkoper 1/2 nieuw huis, hof en houtstekRozengracht 101668239129r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u.kapiteinkoper 1/2 huis met een vrije uit- en ingang in de BaanstraatRozengracht 10166823923va
MICHIELS, JOOSTwijlen Joost Michiels kapiteinnaastligger ten oosten Rozengracht 8168524297r
MICHIELS, JOOSTde weduwe van Joost Michielsen kapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 12169324341v
JENTJES, MEINERT Meinert Jenties , c.u.kapiteinkoper huisSpinhuisstraat166723997v
TJALLINGS, RINTJEwijlen Rintie Tiallings kapiteinkoper Vijver WZ1641234146r
FOEKES, SIEMENwijlen Symen Foeckes kapiteinkoper Rozengracht 14167024022r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapiteinnaastligger ten oosten Raamstraat 11652236213r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapiteinnaastligger ten zuiden Raamstraat 11652236213r
ADELAAR, de erfgenamen van wijlen Adelaarkapiteinnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen16792416ra
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaarkapiteinkoper door niaar 1/4 stuk land met huis en bomen (per pm)ten noorden van Harlingen163723439v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaarkapiteineigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen163723439v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u.kapiteinkoper 1/4 van ca. 1 pm land genaamd de Notenten noorden van Harlingen163723441v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u.kapiteineigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen163723441v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u.kapiteinkoper huis en hof genaamd Henste Hofften noordoosten van HarlingenHenste Hoff163923487v
JANS, JEROEN Jeroen Jansen Adelerkapiteinkoper 3 pm 8 einsen 4 penningen en 1 voet bouwlandbuiten Harlingen163923481v
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper en nagelaten kinderen van Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper en nagelaten kinderen van Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper Noorderhaven 108167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper Franekereind 23oost167924115ra
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmuskapiteinkoper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231791263358r
BEETS, van der Beetskapiteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 41782260292v
BEETS, WILLEM de heer Willem van der Beetskapiteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 4178326188r
BEIMA, Beimakapiteinnaastligger ten oosten Weverstraat NZ1681241147r
BEIMA, WIETSE Wytse Beimakapiteinmede-eigenaar van de grote put Franekereind 36168024125ra
BEIMA, WIETSE huis, haringhang en hof van Wytse* Beimakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 36168024125ra
BEIMA, WIETSE grondpacht uit het huis van Wytse* Beimakapiteineigenaar perceel Franekereind 40168024125ra
BEUKER, de erfgenamen van wijlen de heer Beukerkapiteinnaastligger ten oosten Liemendijk173925020v
BEUKER, GERARDUS Gerardus van Beukerkapiteinverkoper Rozengracht 161725246215r
BEIMA, Beymakapiteinnaastligger ten oosten Weverstraat1681241157v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten westen Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinverkoper Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinkoper kamerWeverstraat 131668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 131668239129v
BEIMA, WIETSE het huis van de verkoper Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1675240202v
BEIMA, WIETSE Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ1675240202v
BEIMA, WIETSE het achterhuis en hof van Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1676240245v
BEIMA, WIETSE Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ1676240245v
, het huis en hof van Wytzo Beymaekapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1675240175v
BOEKHORST, ANDRIES Andrys Boeckhorst, c.u.kapiteinkoper 1/6 huisLanen 70164923672r
BOEKHORST, ANDRIES Andries van der Boekhorstkapiteinverkoper Noordijs 61650236130r
, ANDRIESwijlen Andries van der Bouckhorstkapiteinkoper door niaar Scheerstraat 91653236239v
, ANDRIESwijlen Andries van der Bouckhorstkapiteinnaastligger ten westen Scheerstraat 91653236239v
BROUWER, Brouwerkapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven 73west1728247148v
BROUWER, TJEERD KORNELIS Tjeerd Cornelis Brouwerkapiteinverkoper Hondenstraat 3oost172024679v
, Brunsveldtkapiteinnaastligger ten noorden Brouwersstraat 11166523931r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruynkapiteinhuurder bloks, kleimolen en gereedschap (p.j.)Rozengracht 221723246178r
, grondpacht uit het huis van Bruynsweltkapiteineigenaar perceel Brouwersstraat 91675240211r
JANS, JANwijlen Jan Jansen Capiteinkapiteinverkoper Vijverstraat 617412507ra
, Clanderkapiteinnaastligger ten westen Havenplein 16180126616r
CODDE, Coddekapiteinkoper huis en hofKerkpad WZde Bruine Baard1657237122v
CODDE, de kamer van de weduwe van Coddekapiteinnaastligger ten westen Rapenburg NZ1675240173v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167524025va
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1681241152v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241152v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten westen Rapenburg NZ1683241267v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1686242121v
CODDE, wijlen Isaeck Coddekapiteinkoper Kerkpoortstraat NZ167224090v
KOOLHART, EEDE HIELKESde weduwe van Edo Hylckes Coolhartkapiteinbewoner Zuiderhaven 6167924140v
KROON, JOCHEM JANSde erfgenamen van wijlen Jochum Jans Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost16992442v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1675240187v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost168024170v
KROON, JOCHEM JANShet huis van Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten noorden Brouwersstraat 13168424214v
KROON, JOCHEM JANSde erfgenamen van wijlen Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1701244125v
JANS, JAN Jan Jansen Fijselaerkapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1662238129r
, de weduwe van Flackkapiteinverkoper Havenplein 161809268294v
, WILLEM Willem Flacqkapiteinnaastligger ten oosten Havenplein 141808268134v
, WILLEM William Flacqkapiteinkoper huisHavenplein 161807267313r
VRIES, BEREND het hoff van Barent de Frieskapiteinnaastligger ten zuiden Rozengracht 14167024022r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries, c.u.kapiteinkoper huis met plaats en tuin met wijnstokZuiderhaven 651667239119v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries, c.u.kapiteinkoper hof met bomen en plantenRozengracht 14achter1668239158v
VRIES, BEREND HIDDESde weduwe van wijlen Barent Hiddes de Frieskapiteinnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
GROENEWOUD, de erfgenamen van wijlen Groenewoldkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141725246217v
GROENEWOUD, de weduwe van Groenewoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141692242375v
GROENEWOUD, de erfgenamen van wijlen Groenewoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141736249150r
GROENEWOUD, JURJEN Jurien Groenewoltkapiteinkoper kamer met er voor een vuurboetje (dient als zomerkeuken) in de stadswalZuiderhaven ZZ1662238122r
GROENEWOUD, JURJEN wijlen Jurjen Groenewoltkapiteinverkoper onbekend1687242179v
GROENEWOUD, JURJEN de weduwe van Jurjen Groenewoltkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 191699243398v
GROENEWOUD, JURJEN JANS Jurjen Jansen Groenewolt, c.u.kapiteinkoper huisGrote Ossenmarkt 516592383r
GROENEWOUD, JURJEN JANSde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewoltkapiteinverkoper Grote Ossenmarkt 111692242397r
GROENEWOUD, JURJEN JANSde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewoltkapiteinverkoper Grote Ossenmarkt 161692242397v
GROENEWOUD, JURJEN JANSde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewoltkapiteinverkoper Raamstraat 11692242398r
GROENEWOUD, JURJEN JANSde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewoltkapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ1692242398v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewoutkapiteingeniaarde koper onbekend1669239193r
, JURJENhet huis van Jurrien Groenwoldtkapiteinnaastligger ten noorden Raamstraat 3167224093v
GROENEWOUD, Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141677240262v
GROENEWOUD, de erfgenamen van wijlen Groenwoltkapiteinnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 3171824616v
GROENEWOUD, ISAAK Isaac Groenwoltkapiteinverkoper q.q. Zuiderhaven 46166923933va
GROENEWOUD, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Groenwoltkapiteinkoper provisioneel huisZuiderhaven 77oost168024122ra
GROENEWOUD, JURJEN Jurien Groenwolt, c.u.kapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ164923690r
GROENEWOUD, JURJEN Jurien Groenwolt, c.u.kapiteinkoper huisRaamstraat 11652236213r
GROENEWOUD, JURJEN JANS Jurien Jansen Groenwolt, c.u.kapiteinkoper huis en hofZuiderhaven ZZ164823653r
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141668239155v
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinverkoper q.q. Zuiderhaven 46166923933va
GROENEWOUD, JURJEN het huis van mr. Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Schritsen 50achter16702404r
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 14167924136r
GROENEWOUD, JURJEN de weduwe van wijlen Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 19168024190v
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 31681241148r
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinkoper huisGrote Ossenmarkt 161683241254v
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten westen onbekend168224144va
GROENEWOUD, JURJEN Jurrien Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 14167224016ra
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Groenwoltkapiteinverkoper Romastraat ZZ169424377r
GROOT, TJEERD Tiaerd de Groot, c.u.kapiteinkoper huis daar Brandaris uithangtZuiderhaven 17de Brandaris1644235124v
GROOT, TJEERD de weduwe van Tiaerd de Grootkapiteinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter165623758v
GROOT, TJEERD wijlen Tieerd de Groot [staat: Groodt]kapiteinverkoper Hoogstraat 17165623769v
, Guitertskapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven 161728247110r
GUITET, Guitet, c.u.kapiteinhuurder voor 4 jaren (p.j.)Noorderhaven 931705244274v
GUITET, Maturijn Guitet [staat: Chuitet]kapiteinkoper hof met bomen, planten en zomerhuisLiemendijk NZ1703244204r
GUITET, Maturin Guitetkapiteinverkoper Liemendijk NZ1710245116r
, de tuin van Guitethkapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven 181727246311r
HAAN, de weduwe van de Haankapiteinnaastligger ten zuiden Schritsen 10166723989v
HAARSMA, Haarsmakapiteinnaastligger ten noorden Noorderkade 131737249157v
, Hengstkapiteinnaastligger ten oosten Voorstraat 581794264189r
, Hoptillakapiteinverpachter grond Spinstraat 9oost164323587r
, Hoptillakapiteinnaastligger ten oosten Spinstraat 9oost164323587r
, Hoptillakapiteinnaastligger ten westen Spinstraat 9oost164323587r
, Hoptillakapiteinnaastligger ten noorden Spinstraat 9oost164323587r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapiteinverpachter grond Spinstraat 11163723442r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapiteinnaastligger ten noorden Spinstraat 11163723442r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla, c.u.kapiteinkoper kamerSpinstraat 9164023496v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapiteinverpachter grond Spinstraat 9164023496v
GERKES, JANkapitein Jan Gerkes Hoptillakapiteinkoper kamerSpinstraat 9oost164323552v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiemakapiteingeniaarde koper Grote Kerkstraat 12167924127v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiemakapiteinbewoner Zuiderhaven 71a1682241185r
JENTJEMA, TJOMME Tjomme Jentjemakapiteinhuurder Zuiderhaven ZZ1675240174v
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinnaastligger ten oosten Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinverkoper Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELS Joost Michiels Kuyckkapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 121668239136r
LEEUWEN, van Leeuwenkapiteinnaastligger ten oosten Herenwaltje 3170824572r
LEEUWEN, J. J. van Leeuwenkapiteinhuurder Voorstraat 3516992447v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinverkoper Grote Kerkstraat 33169924433r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinverkoper Zuiderhaven 36oost1701244125v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten westen Wortelstraat 9170724539v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten noorden Wortelstraat 9170724539v
LEEUWEN, JAN de hof van Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten oosten Herenwaltje 3170824559r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinkoper huisVoorstraat 711710245113v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinverkoper Wortelstraat 5tuin1713245200r
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwenkapiteinverkoper Voorstraat 71171924652v
, wijlen Loeekapiteinkoper door niaar Rozengracht 7west1726246251r
, de tuin van Martynikapiteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 631754253151v
MONSMA, SIEMEN FOEKESwijlen Symon Foeckes Monsmakapiteinkoper Zuiderhaven 77oost1668239148v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapiteinverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
OEVER, ARJEN Aris van den Oeverkapiteinhuurder Zoutsloot 541806267238r
, Potenbergkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41759254228r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ171824630r
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 2171824631r
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 2171824631r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91725246230r
PRIGGE, de hof van Priggekapiteingrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211730247356v
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9173124816r
PRIGGE, Priggekapiteingrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211740250111v
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211751252144r
PRIGGE, L. L. Priggekapiteinafgewezen niaarnemer Rozengracht 221722246144r
PRIGGE, L. L. V. Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
PRIGGE, L. L. Priggekapiteinnaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 101742250232r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 17west1732248171v
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 17west1733248265r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Hondenstraat 3west1734248296r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge, n.f.kapiteinnaastligger ten westen Lanen 621741250179v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Lanen 601746251125r
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
RADEMAKER, Ramaker, e.a.kapiteinhuurder Zuiderhaven 71a178826349v
REEN, Reenkapiteinnaastligger ten oosten [staat: noorden] Heiligeweg 5171824610r
ROS, Roskapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23169324363v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper huisZuiderhaven 25169224314v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Roskapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169224315v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper woningZuiderhaven 23achter169424383r
ROS, KARST KARSTESde koper Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169424383r
ZANDSTRA, Sanstrakapiteinnaastligger ten zuiden Noorderhaven 3216712407ra
ZANDSTRA, RUURD Ruierd Sanstra, c.u.kapiteinverkoper Rapenburg1668239170r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u.kapiteinkoper huis en hofNoorderhaven 531667239117v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u.kapiteinkoper hof met bomen, planten en prieel met een vrije in- en uitgang in het noorden op RapenburgRapenburg1668239156v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jans Sanstrakapiteinkoper huisKarremanstraat 251698243376v
ZANDSTRA, RUURD Ruirdt Sanstrakapiteinverkoper Grote Bredeplaats 291673240129v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruyrd Jansen Sanstrakapiteinverkoper Noorderhaven 531675240201v
, JAN Jan Spenserkapiteinprotesteert vanwege confuys omdat hij heeft willen betalen Zuiderstraat NZ1614229211v
, JAN Jan Spenserkapiteinverkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat NZ1614229211v
SPREE, Spree, c.u.kapiteinhuurder Noordijs 61794264193v
SPROTTINGA, Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 401710245136v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 17170724522r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 38170924588v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 38170924588v
STAPERT, de erfgenamen van wijlen Stapertkapiteinnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121751252175v
STAPERT, F. wijlen F. Stapertkapiteinhuurder Hoogstraat 51758254166r
STAPERT, FOKKE wijlen Fokke Stapertkapiteinkoper Noorderhaven 441741250175v
STAPERT, FOKKE wijlen Fokke Stapertkapiteinverkoper Noorderhaven 44174525182r
STAPERT, FOKKE de erfgenamen van wijlen Fokko Stapertkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 261749251263v
STAPERT, FREERK wijlen Frederik Stapertkapiteinafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Simon Stijlstraat 51762255120r
STAPERT, FREERK wijlen Freerk Stapertkapiteinverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
JOHANNES, TIJS Thijs Johannes Stoeffkapiteinhuurder Noorderhaven 891785261259v
, REIN Rein Swaelkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west1752252229r
, REIN Reyn Swaelkapiteinkoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 6oostde Pauw17442512ra
, het huis en hof van Tellinkhuiskapiteinnaastligger ten oosten Werfpad170824548r
, het huis en hof van Tellinkhuiskapiteinnaastligger ten noorden Werfpad170824548r
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuiskapiteinverkoper Schoolstraat 21712245165v
, Tellinkhuisenkapiteinkoper door niaar woning of kamerWerfpad170824548r
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuisenkapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ1712245166r
, Vijselaar, c.s.kapiteinnaastligger ten zuiden Noorderhaven 341669239190r
, de hof van Vijselaarkapiteinnaastligger ten westen Kerkpoortstraat1675240196r
, Vijselaerkapiteinnaastligger ten zuiden Hofstraat 181681241126v
, Vijselaerkapiteinnaastligger ten oosten Rozengracht 191681241133r
, Vijselaerkapiteinnaastligger ten noorden Rozengracht 191681241133r
, Vijselaerkapiteinverkoper Rozengracht 191681241133r
, Vijselarkapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 401664238227r
, de hof van Vijselarkapiteinnaastligger ten zuiden Rozengracht 34166823926ra
JANS, Jansen Vijseler, c.u.kapiteinkoper hof of tuin en prieeltjeZuiderhaven ZZ1668239164v
, JAN Jan Vijselerkapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1668239127v
, JANhuis en mouterij van Jan Vijselerkapiteinnaastligger ten zuiden Rozenstraat 11669239187v
, de erfgenamen van wijlen de weduwe van Vinckelboskapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 651687242215r
, JANde weduwe van Jan Vinckelboskapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 27167824121r
, JANde weduwe van Jan Vinckelboskapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 27167824121r
, de weduwe van Vinckelboschkapiteinnaastligger ten zuiden Liemendijk OZ168024177v
, de weduwe van Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 65168024185v
, de erfgenamen van wijlen Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 161682241203v
, de erfgenamen van wijlen Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311683241251r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 16168424240r
, JAN Jan Viselaerkapiteinverkoper Kerkpoortstraat1682241233r
JANS, JAN Jan Jansen Viselaerkapiteinnaastligger ten westen Rozengracht NZ167624035ra
JANS, JAN Jan Jansen Viselaerkapiteinverkoper Noorderhaven 34achter167824117v
JANS, JAN Jan Jansen Viselaerkapiteinverkoper Kerkpoortstraat168324167va
JANS, JAN Jan Jansen Viselaerkapiteinverkoper Kerkpoortstraat168324167va
, Viselerkapiteinnaastligger ten zuiden Rozenstraat 1166723990r
VRIES, de erfgenamen van wijlen de Vrieskapiteinnaastligger ten westen Voorstraat 261699243401v
VRIES, BEREND HIDDES Baerent Hiddes de Vrieskapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 16achter168824216ra
VRIES, BEREND HIDDESde hof van Baernt Hiddes de Vrieskapiteinnaastligger ten zuiden Rozengracht 141674240139v
VRIES, BEREND HIDDES Barendt Hiddes de Vrieskapiteinverkoper Sint Jacobstraat 91682241211v
VRIES, BEREND HIDDESgrondpacht uit het huis van Barent Hiddes de Vrieskapiteineigenaar perceel Zuiderhaven 651674240147r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapiteinnaastligger ten oosten Hofstraat 121682241234r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapiteinkoper provisioneel Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
VRIES, BEREND HIDDESwijlen Barent Hiddes de Vrieskapiteinverkoper van 1/4 Hofstraat 12a1694243116r
VRIES, BEREND HIDDESwijlen Barent Hiddes de Vrieskapiteinhuurder Zuiderhaven 651695243133v
VRIES, BEREND HIDDES Beern Hiddes de Vrieskapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 161669239214r
VRIES, BEREND HIDDESwijlen Beernt Hiddes de Vrieskapiteinerflater Zuiderhaven 651729247229r
VRIES, TJERK de weduwe van Tierk de Vrieskapiteinnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
WIJNGAARDEN, de weduwe van Wijngaardenkapiteinnaastligger ten noorden Hondenstraat 3oost172024679v
WIJNGAARDEN, HUBERT Hubert Wijngaardenkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 101715245235r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkapiteinnaastligger ten oosten Romastraat NZ1741250175r
, van der Woldtkapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 19west1714245211r
, van der Woldtkapiteinnaastligger ten noorden Hofstraat 19west1714245211r
, van der Woldtkapiteinnaastligger ten westen Romastraat ZZ171824630r
, van der Woldtkapiteinverpachter grond Hofstraat 271731247380r
, HIELKE Hylcke van der Woldtkapiteinkoper provisioneel huis en hofHofstraat 17west1709245314v
, van den Woltkapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 4oost1711245161r
, van den Woltkapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1711245161r
, van der Woltkapiteinhuurder Noorderhaven 771708245313r
, huis en hof van van der Woltkapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 19west17182468r
, huis en hof van van der Woltkapiteinnaastligger ten noorden Hofstraat 19west17182468r
, van der Woltkapiteinverpachter grond Hofstraat 271725246216v
, van der Woltkapiteinverpachter grond Hofstraat 21midden1725246228v
, de erfgenamen van wijlen van der Wolt, als eigenaren van het huis de Fonteinkapiteinverpachter grond Hofstraat 21middende Fontein1731247389r
, JOHANNES Johan Spenserkapitein (Engels -)koper huis met tuin of plaats erachter (garnizoen houdend in Sneek)Zuiderstraat ZZ161623026r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismankapitein (oud -)verkoper q.q. Bildtstraat 231800265220v
KUIK, JAN Jan Cuyckkapitein (oud -)naastligger ten oosten Rozengracht 10172024666v
KUIK, JAN Jan Cuyckkapitein (oud -)naastligger ten zuiden Rozengracht 10172024666v
HAAS, JOHANNES Johannes P. Haas, c.u.kapitein (oud -)huurder Noorderhaven 771803266184r
HAARSMA, Haersmakapitein (oud -)naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1742250225r
HAARSMA, A. de heer A. Haersmakapitein (oud -)naastligger ten noorden Noorderkade 231742250213r
HAARSMA, ANNE Annius Haersmakapitein (oud -)naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1732248167r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapitein (oud -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 521646235208v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapitein (oud -)verkoper Zuiderhaven 541647235261r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)koper door niaar huis of wagenhuisVijverstraat 2117562545r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)verkoper Vijverstraat 211763255225v
REEN, LIEUWE wijlen Livius Reenkapitein (oud -)erflater Heiligeweg 71724246207v
LIMBURG STIRUM, FREERK Fredrik Theodoor Ernst graaf van Limburg Stirumkapitein 1e Battaillon van Gen.Majoor Baron van Nostitzverkoper Zuiderhaven 481782260279r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapitein Admiraliteit (ordinaris -)verkoper Rozengracht 141689242270v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismankapitein Admiraliteit (oud -)verkoper q.q. Droogstraat 371800265223r
JANS, JOCHEM Jochum Jansen kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hofNutstraat 21669239214v
BEETS, WILLEM weledele Willem van der Beetskapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, pakhuis en tuinZuiderhaven 21779259207v
BEIMA, Wytzo Beimakapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisSpinstraat 11167024017v
BEIMA, de hof van Wytzo Beimakapitein Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinstraat 11167024017v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis de Vergulden Valk genaamtZuiderhaven 11de Vergulden Valk1674240140r
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper onbekend168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 11168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, WIETSE Wytze Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar twee ledige huis plaatsen of houtstek met een hof etc.Zuiderhaven ZZ1675240175v
BRUINSVELD, H. wijlen schout bij nacht de heer H. Bruinsveltkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 481698243356v
BRUIN, KASPER Casparus de Bruyn, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisreed of erf met benevens de schuur daarachterSchritsen 281690242324v
, HENDRIKschout bij nacht de heer Hendrik Bruynsveld, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 48het Engels huis1667239123v
BRUINSVELD, HENDRIK Hendrik Bruynsveltkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 3/4 huisBrouwersstraat 91662238152r
KROON, JOCHEM JANS Jochem Jansen Croonkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Both Apothekerstraat OZ169324340v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croonkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper kamerBoth Apothekerstraat OZ168424257r
, JAN Jan Fijselaerkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven ZZ166023864r
, JAN Jan Finkelboschkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 291673240129v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Frieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zeilmakersstraat 131667239107v
GUITET, Maturijn Guitetkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 501731247378r
GUITET, Maturin Guitetkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hofZuiderhaven 501706244321r
LEEUWEN, J. J. van Leeuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 36oost16992442v
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper hofWortelstraat 5tuin1706244322r
, JAN Jan van Leuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 3516992441r
MIDDACHTEN, STOFFEL Stoffel Middachtenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisNoorderhaven 651698243362r
PRIGGE, LIEUWE Lievius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisGrote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar kamer of woningRomastraat ZZ1716245260r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stallingen en kamersZoutsloot 17172024678v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost1723246165r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8west_voor17272475r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper Voorstraat 811730247305v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 811730247305v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 811730247305v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper wagenhuis onder het zomerhuisZuiderstraat1732248162r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersHavenplein 281733248254r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 21733248254r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 41733248254r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderstraat1737249165r
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat NZ173925029v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis/ winkelHondenstraat 3west1729247240r
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuiskapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof, belvedere, stallinge en aparte woningZuiderhaven ZZ170824546v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaarkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 1/30 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1675240205v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisRozengracht 191676240214v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rozengracht 191676240214v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rozengracht 191676240214v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaerkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ1681241141v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselerkapitein Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rozengracht 191668239173v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselerkapitein Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rozengracht 191668239173v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselerkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Rozengracht 191668239173v
PIETERS, JAN Jan Pieters Vinkelbosch, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 3/4 huisZoutsloot 611676240226r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten en zomerhuisHofstraat 12a1676240247v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 71a167924112ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 69167924112ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 71167924112ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 67167924112ra
VRIES, BEREND HIDDESwijlen Barent Hiddes de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandkoper Zuiderhaven 65169924425v
VRIES, TJERK wijlen Tierk de Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 571717245288r
, JAN Jean Spenserkapitein ener engelse compagnie garnizoen houdend te Duisburgverkoper Zuiderstraat ZZ161723089v
, JAKOB Jacob van Beetzelkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
, de ingang van de tuin gekocht van Bootshaeckkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 2716832425v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper pakhuis (achterste gedeelte)Zuiderhaven 69achter172024672r
BRUIN, KASPER het zomerhuis van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Schritsen 261699243393r
BRUIN, KASPER de hof van Casparus de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Schritsen 261699243393r
BRUIN, KASPER Casper de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Schritsen 301697243276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper pakhuis (voorste deel of helft)Zuiderhaven 69172024666r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Rozengracht 221722246144r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuinNieuweburen 271725246216r
HAAS, J. J. P. Haaskapitein in dienst van deze staat (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 33180126633v
SPREE, J. J. Spreekapitein infanterie (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 141800265270r
SPREE, J. Spreekapitein infanterie (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 101801265276v
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roestkapitein lands infanterie (oud -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
, PIETERwijlen Pieter Matackkapitein onder de artilleristen in dienst van de staatkoper Noorderhaven 431789263110r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis kapitein op 's lands snauw de Meeuwkoper huisBrouwersstraat 51782260223r
FREERKS, JAKOB Jacob Fredericks kapitein op een fregatkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismankapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Bildtstraat 191769257138r
CHRISTIAANS, JANwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
, JAN Jan Christiaan Potenbergkapitein op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Bredeplaats 6westde Pauw1755253208v
BEER, RINNERT GEERTS Rinnert Geerts de Beerkapitein op het Statenjachtkoper huisNoorderhaven 3179326484r
, JAN Jan Christiaan Pootenbergkapitein op het transportjacht van de Admiraliteitverkoper Zoutsloot 201756253252r
BROUWER, TJEERD KORNELIS Tjaerd Cornelis Brouwerkapitein op Z.H. transportjachtkoper huis, tuin en plaatsZuiderhaven 73oost172024677v
AMAMA, GERRIT commandeur-kolonel in de fortresse Boertange Gerrit van Ammamakapitein over een compagnie te voetverkoper Noordijs 19167224086v
ROORDA, JOHANNES jr. Johan van Roordakapitein over een compagnie te voetkoper nieuwe schuur en paardestal, met kamer of woning ten oosten (garnizoen houdende binnen Harlingen)Zuiderhaven ZZ165523723v
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersenkapitein te voetverkoper Noorderhaven 621710245102v
, ANDRIES Andrys Buckhorstkapitein te waterkoper huis, plaats en waterbakNoordijs 61644235147r
CODDE, SIEMEN JANSwijlen Symen Janssen Coddekapitein te waterverkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Grootekapitein te waterkoper hof en huis met bomen en plantagie genaamdbuiten HarlingenAylva hof164323556r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Hofstraat 71754253157r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Droogstraat 51754253157v
SPROTTINGA, JAKOB het pakhuis en hof van Jacobus Sprottingakapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 36170924578v
SPROTTINGA, JAKOB Jacobus Sprottinga, voor zich en zijn drie kinderenkapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 36170924578v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkekapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper koetshuis, stalling en kamerSteenhouwersstraat 4178626268r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 61759254194v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025541r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025543ar
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176125553r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)koper huis, bleekveldGrote Bredeplaats 261760254258v
REEN, LIEUWE Livius Reenkapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)koper Heiligeweg 7170824543v
JANS, JANde hof en ingang van Jan Jansen kapitein ter zeenaastligger ten oosten Wasbleek167124045v
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zeenaastligger ten westen Wasbleek167124045v
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zeenaastligger ten noorden Wasbleek167124045v
BEIMA, WIETSE Wytse Beimakapitein ter zeekoper hoekhuis met een hof erachterZuiderhaven ZZ166723988r
BEIMA, WIETSE Wytso Beimakapitein ter zeekoper huisVoorstraat 90166723984r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u.kapitein ter zeekoper huisKerkpoortstraat1664238212r
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u.kapitein ter zeekoper hof met bomen, planten en prieelRozengracht 271664238212v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapitein ter zeeverkoper Hoogstraat 11713245199v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u.kapitein ter zeekoper huis, brouwerij, mouterij, loods en een ledige plaatsRozengracht 19166623955v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselerkapitein ter zeekoper drie kamersWasbleek167124045v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Frieskapitein ter zee (ordinaris -)verkoper Romastraat 291667239119r
STEFFENS, de heer Steffenskapitein ter zee Admiraliteithuurder geheel (p.j.)Noorderhaven 1141795264238r
, PIETER Pyter Bolties kapitein transportjacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 71724246189v
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woudekapitein transportjacht Admiraliteit in Frieslandkoper huisHavenplein 141726246275v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein van de Admiraliteit (oud -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis1755253204v
DOUWES, ANDRIES Andries Douues Pascaert, c.u.kapitein van de heeren directeursverkoper Lanen 71een_achter1644235125r
OEPKES, REINER Reyner Oepkes kapitein van de schuitevaarderskoper huisZoutsloot 11689242286r
, JAKOB Jacob Rietkapitein van de turfdragerskoper huisKleine Kerkstraat 81803266215r
VIERSEN, BRUIN de heer Bruno van Viersen, voor zichkapitein van een compagnie infanterieverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141675240201r
HAARSMA, ANNE Annius van Haersmakapitein van een Compagnie Infanterie (oud -)koper huis en hofVoorstraat 241732248151v
BEUKER, GERARDUS Gerardus Beucker, n.u.kapitein van een compagnie te voet (oud -)koper grondpacht van 7-00-00 CGVoorstraat 241725246226r
GROOT, TJEERD Tiaard de Grootkapitein van oorlog te waterkoper huisHoogstraat 17164823611v
BRUIN, JAKOB Jacobus de Bruinkapitein-gewaldige Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Hondenstraat 41726246260r
STRATEN, JAKOB Jacob Adriaan van der Straatenkapitein-luitenant ter zeeverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
ZWAAL, Zwaalkapiteinsenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
SALVES, ARENDhet kind van Aene Salvis karremanverkoper Droogstraat 571600228236r
, ANNEde laan bij Anne karremannaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen166723919va
PIETERS, ANNEwijlen Anne Pyeters karremankoper Lammert Warndersteeg1602228318v
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karremanverkoper Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELD Bartle Seerps , c.u.karremankoper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard ClaesAchterstraat ZZ163823468r
KLASES, KASPER Casper Claasen karremankoper huisKerkpoortstraat 651695243176v
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts karremangebruiker Lombardstraat 11733248276v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karremanverkoper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karremanverkoper Lammert Warndersteeg 101746251117v
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karremanhuurder (p.j.)Moriaanstraat NZ1730247361r
PIERS, JAN Jan Piers karremankoper huisOosterkeetstraat 8170024435r
JOOSTES, PIETERgrondpacht uit het huis van wijlen Pieter Joostes karremaneerdere eigenaar Karremanstraat16652396r
JOOSTES, PIETER Pytter Joostes karremannaastligger ten westen Liemendijk1657237135v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds karremannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
TJEERDS, RUURD Ruirdt Tjeerds* karremannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167124071r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerds karremannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karremankoper stalZoutsloot 381767256240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karremanhuurder (p.j.)Zoutsloot 381767256240v
, Tessingh karremannaastligger ten noorden Karremanstraat WZ1690242322v
KLASES, TJEERDnagelaten door wijlen Tiaard Claessen karremanbewoner Achterstraat ZZ163823468r
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karremanverkoper Achterstraat163723426r
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters karremannaastligger ten noorden Liemendijk1619230162v
PIETERS, TJERK Tierck Pytters karremannaastligger ten noorden Liemendijk1620230208r
, TJERK Tyerck karremannaastligger ten oosten Anjelierstraat ZZ162423116v
, WIEBE Wybe karremannaastligger ten westen Anjelierstraat 9162423118r
, WIEBE Wybe karremannaastligger ten westen Liemendijk 2162423118r
LISKES, WIEBEgrondpacht uit de koestal van Wybe Liskes karremaneigenaar perceel Moriaanstraat 121683241271r
LISKES, WIEBEde geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes karremanverkoper Schritsen 261690242314v
SIERKS, WIEBEhuis en plaats van Wybe Siercks karremannaastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ162423116v
SIERKS, WIEBE Wybe Syrx karremankoper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruiden ([staat: seventiendehalve])onbekend1606228520r
SIERKS, WIEBEde koper Wybe Syrx , c.u.karremannaastligger ten zuiden onbekend1606228520r
JANS, GERLOF Gerloff Janzen karreman (oud -)verkoper Nieuwstraat 14175025266v
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts karreman (oud -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2716832425v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman (stads -)koper stallingNieuwstraat 141737249212v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman (stads -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ174525178v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltie, c.u.karreman (stads -)koper huis en schuurLiemendijk ZZ1641234136r
, JAKOBwijlen Jacobus van Schaeckkassier bij de Bank van Lening (oud -)verkoper Liemendijk NZ1658237172av
, KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Voorstraat 811724246208r
, KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Noorderhaven 761724246209r
, KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Noorderhaven 781724246209r
, KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Voorstraat 331724246209v
, KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Noorderhaven 901724246210v
, KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
, KORNELIS Cornelis de Marrekassier in de Bank van Leningverkoper q.q. Hofstraat 51724246211v
, MICHIEL Michel Dirk van Otterlookassier in de Bank van Leningverkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
WATSES, KORNELISwijlen Cornelis Watzes kasteleinkoper Zoutsloot 791790263251v
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124712va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124713va
, FREERK Freerck kasteleinnaastligger ten oosten Peterseliestraat WZ1623230339v
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes kasteleinkoper door niaar huisHavenplein 101780259253r
BOLTA, HANS Hans Boltakasteleinverkoper Klaverbladstraat 18179826594r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burmankasteleinverkoper q.q. Bildtstraat 917832612ra
KALSBEEK, WILLEM Willem van Calsbeekkasteleinkoper huis en logement de Gouden Leeuw genaamtVoorstraat 27de Gouden Leeuw1803266298r
KAMMINGA, J. J. H. Cammingakasteleinverkoper Grote Bredeplaats 5west1810268360v
DANE, HENDRIK wijlen Hendrik Danekasteleineigenaar Rozengracht 271809268236v
DANE, HENDRIK wijlen Hendrik Danekasteleineigenaar Kerkpoortstraat 241809268236v
DIJK, RUURD Ruurd van Dijkkasteleinverkoper Grote Bredeplaats 221805267180v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopmakasteleinprotesteert omdat hij geen consent geeft Rozengracht 271799265150r
GELINDE, PIETER Pieter Gelindekasteleinkoper 1/2 huisBoth Apothekerstraat 15zuid181026924v
HEEMSTRA, HENDRIK Hendrik Hemstrakasteleinhuurder (p.j.)Noorderhaven 24180126630r
KIEL, JAN Jan Kielkasteleinkoper pak- of wagenhuisZoutsloot 381810269107r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomkasteleinkoper huisLiemendijk ZZ1784261136v
LINDEBOOM, JAN Jan E. Lindeboomkasteleinkoper huis en weefwinkelMoriaanstraat1784261249r
POST, EELKE Eelke van der Postkasteleinkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61794264200v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Postkasteleinkoper huisHoogstraat 531788262307v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u.kasteleinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 531788262307v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhardkasteleinkoper door niaar huisNieuwstraat 661805267186r
REINHART, J. J. Reinhartkasteleinnaastligger ten westen Franekereind 271808268129r
REINHART, J. J. Reinhartkasteleinnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641809268323v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper huisVoorstraat 21800265246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11801265304v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11803266265r
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Franekereind 23oost181026959v
REINHART, JAKOB de boedel van wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Weverstraat 14181026975v
, ADAM Adam Roerichkasteleinkoper huis met achtererfNoorderhaven 641778259153r
SCHREUDER, Schreuderkasteleinnaastligger ten oosten Noorderhaven 681790263224v
SCHREUDER, Schreuderkasteleinnaastligger ten oosten Voorstraat 251790263224v
, GERRIT Kaye Slaapkoolkasteleinkoper q.q. ([kastelein in het Hof van Friesland])Simon Stijlstraat 2het hof van Holland1740250119r
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckelkasteleinverkoper Bargebuurt 28178326170v
TUINEMA, KOENRAAD Coenraad Tuinemakasteleinverkoper Hoogstraat 261787262173v
VISSER, IEGE Yge Visserkasteleinverkoper Hoogstraat 51181026942v
VISSER, IEGE Yge Visserkasteleinverkoper Hoogstraat 53181026942v
VISSER, Yger Visserkasteleinhuurder ten noorden van Harlingen1808268169v
WINTER, H. H. Winterkasteleinnaastligger ten zuiden Noorderhaven 881791263337v
WINTER, H. H. Winterkasteleinnaastligger ten westen Voorstraat 43179226471r
KIEL, JAN JOHANNES Jan Johannes Kielkastelein bij de Bildtpoortnaastligger ten oosten Achterstraat 71785261288r
BEIDSCHAT, SIETSE Sytse Beidschatkastelein bij de Zuiderpoortkoper huisRozemarijnstraat 3181026999r
, SAMUEL Samuel Roerichkastelein en kokkoper 1/2 huisRommelhaven 1het Blauw Panhuis177325875v
, JAN Jan Kylkastelein en stalmankoper huis, koe- en paardenstalBildtpoort (gebied)1782260266r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burmankastelein in de Gouden Leeuwkoper paardestalling en wagenhuisVissersstraat 1de Gouden Leeuw17762594r
BOERMAN, CHRISTIAAN Cristian Burmankastelein in de Gouden Leeuwverkoper Voorstraat 271785261286r
DANE, HENDRIK Hendrik Danekastelein in de Hopzakgeniaarde koper Schritsen 50achter180826822v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein in de Oyevaarkoper huis met grote tuinWeverstraat 14de Ooievaar1806267285v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veenkastelein in de Valkkoper Brouwersstraat 21793264153v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veenkastelein in de Valknaastligger ten noorden Brouwersstraat 21793264153v
JANS, FEIKE Feike Jans Baardekastelein in herberg Benthemverkoper Noorderhaven 88Benthem1784261244v
DIJK, RUURD wijlen Ruurd van Dijkkastelein in herberg Benthemverkoper Zoutsloot 54Benthem1806267238r
, ADAM Adam Roerichkastelein in het Herenlogementkoper huisRozemarijnstraat 1het Herenlogement177725953r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Anjelierstraat 161796264345r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31middenhet Herenlogement1796264347r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper Grote Bredeplaats 18het Herenlogement1796264350r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper Romastraat 27het Herenlogement1796264351v
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Grote Kerkstraat 25het Herenlogement17962652r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Heiligeweg 38het Herenlogement17962654r
VRIES, SJOERD Sjoerd de Vrieskastelein in het Swart Paardkoper huis en herberg het Posthuis genaamd ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 17het Posthuis1799265178r
VRIES, SJOERD Sjoerd de Vrieskastelein in het Swart Paardkoper stalling en wagenhuis naast het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 211799265178r
VRIES, SJOERD Sjoerd de Vrieskastelein in het Swart Paardkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 21799265178r
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghenkastelein in Romakoper huisNieuwstraat 21Rome1784261132r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein [staat: ordinarishouder]koper huis en herberg de Ojevaar genaamdtFranekereind 23oostde Ooievaar1796264313v
WILLEMS, MARIA Marike Willems kasteleinse in herberg De Pauwkoper huisZuiderhaven 131729247222v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.kastmakerhuurder Voorstraat 331762255172r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.kastmakerhuurder (p.j.)Simon Stijlstraat 91763255241v
SMID, JAKOB Jacob Smit, c.u.kastmakerhuurder Voorstraat 461800265272v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1755253205v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ176325612r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Achterstraat1766256219v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 71766256220r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claverkastmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 271790263187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claverkastmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg OZ1790263189r
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laes Gosses Spannenburgkastmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker en winkelier (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 641742250219v
, GEERTJE Geertje keetmeid van wln J. van Alemagebruikster kamerOoievaarsteeg 23a1789263120v
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Bouwes ketelaarnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 191677240265r
, SIEMEN Symen ketellappernaastligger ten noorden Klaverbladstraat 271692242399v
, SIEMEN Symon ketellappernaastligger ten noorden Klaverbladstraat 271691242342v
, TEUNISde kamer van Teunis ketellappernaastligger ten westen Weverstraat NZ1650236117v
, SIEMEN Simen ketelslagernaastligger ten noorden Klaverbladstraat 271698243335v
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u.keurmeester van het seildoekverkoper Zoutsloot NZ1642234167r
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germanskeurslijfmakerkoper huisBrouwersstraat 81799265186r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermanskeurslijfmaker (mr. -)koper huisLanen 91het Blauwe Schaap1793264127v
, AGEburgervaandrig Age kistmakernaastligger ten zuiden Schritsen 641692242402v
, AUKE Aucke kistmakernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 121704244258r
DIRKS, AUKE Auke Dirx kistmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 45170724532v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerverkoper q.q. Hoogstraat 331612229119v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper kamerOoievaarsteeg 231613229133v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper huis, loods en plaatsjeKerkpoortstraat NZ1613229146v
BOUWES, BOUWE Bouuen Bouuens kistmakerverkoper Kerkpoortstraat 39161723096r
BOUWES, BOUWE Bouuen Bouuens , vader van de koperkistmakerverkoper Noordijs 1162823277r
BOUWES, BOUWE Bouwe* Bouwes kistmakernaastligger ten noorden Noordijs 5162423131r
BOUWES, BOUWE Bouwen Bouwens kistmakerverkoper Voorstraat 91achter162923288v
ALBERTS, BRONGER Bronger Alberts kistmakerverkoper Scheerstraat 3159722844v
HENDRIKS, KOERT Coert Hendricks kistmakerkoper twee kamers aanelkaarSchritsen 52161222983v
TJERKS, KORNELISwijlen Cornelis Tiercx kistmakerverkoper Vijver 1163223373v
, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck kistmakereigenaar perceel Voorstraat 68164923690v
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Lanen 36166723991r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Schritsen 27166723991r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmakernaastligger ten westen Lanen 361668239153v
AUKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmakernaastligger ten oosten Lanen 361682241219v
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmakerkoper huisLiemendijk1634233145r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21644235107r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21645235182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21650236107v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmakerkoper huisKarremanstraat 41634233134r
DIRKS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmakernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191658237155v
DIRKS, DIRKhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmakernaastligger ten noorden Alemanssteeg OZ1658237250v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx kistmakernaastligger ten oosten Voorstraat 66163823471r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx , c.u.kistmakerkoper door niaar huis en hof met bomen en plantenAchterstraat1644235121v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens kistmakernaastligger Kleine Kerkstraat 181681241128r
, HANSde weduwe van Hans kistmakernaastligger ten noorden Lanen 391674240158r
, HANSde weduwe van Hans kistmakernaastligger ten noorden Lanen 391675240209r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans kistmakerverkoper Voorstraat 91achter1613229154v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen kistmakerbewoner Schritsen 351633233127v
JANS, HENDRIKals bewoner Hendrik Jansen* kistmakernaastligger ten westen Lanen 44achter1702244139v
JANS, HENDRIKwijlen Hendrik Jansen kistmakerverkoper Lanen 7617342499v
KLASES, JAKOBmeerderjarig vrijgezel Jacob Clasen kistmakerkoper huisVoorstraat 46170724537r
HERES, JAKOBhuis en hof van Jacob Heeres kistmakernaastligger ten oosten (achter) Heiligeweg 1west164323550v
HERES, JAKOB Jacob Heeres , c.soc.kistmakerkoper huis alwaer het Vergulden Spinwiell uithanghtGrote Kerkstraat 19het Vergulde Spinnewiel1658237150r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres kistmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 251674240132r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 8162523141r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten noorden Zuiderhaven 8162523141r
KLASES, JAN Jan Claesen kistmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 21613229145r
KLASES, JAN Jan Claesen kistmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 21613229145v
KLASES, JAN Jan Clasen kistmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 216312333r
GEERTS, JAN Jan Geerts kistmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt1604228404r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerkoper door niaar ratione sanguinis onbekend1598228126r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix kistmakerkoper huisNoorderhaven 81721246111v
MEEUWIS, JANde crediteuren van Jan Meus kistmakerverkoper Zuiderhaven NZ1623230367r
MEEUWIS, JAN Jan Meves kistmakernaastligger ten westen Vijverstraat 81618230136v
MARTENS, JARICH Jarich Martens kistmakerbewoner Grote Kerkstraat 121601228278v
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmakernaastligger ten oosten onbekend159722817v
JELLES, LIEUWE Lieuwe Jellis kistmakernaastligger ten westen Hoogstraat 371626231156r
JELTES, LIEUWE Lieuwe Jeltis kistmakernaastligger ten westen Hoogstraat 371627231166v
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters kistmakerverkoper Vijverstraat 81623230368r
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakerprotesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakertrekt zijn protest in Grote Bredeplaats 231599228138v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakerbewoner Voorstraat 60163723436r
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 13165523747v
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmakercrediteur (triumphant) Fabrieksstraat161623022r
FOLKERTS, PIETER Pyter Folckerts kistmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 461651236173r
FOLKERTS, PIETER Pytter Folckerts , c.u.kistmakerverkoper Heiligeweg 481654236274r
FOLKERTS, PIETER Pytter Folckerts kistmakerhuurder (p.j.)Sint Jacobstraat 3166123897v
, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner kistmakerverkoper Schritsen ZZ1650236112V
, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner kistmakernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236131v
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmakerkoper Sint Jacobstraat 151613229171r
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmakerverkoper Sint Jacobstraat 151613229171v
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmakerkoper huisGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort1618230115v
GERKES, RITSKE Ritscke Gerckes kistmakernaastligger ten zuiden Noorderhaven 109163723424v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmakerkoper huis met een steeg en loodsjeSint Jacobstraat 131614229235v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmakerkoper ledige plaats met de beheiningNoorderhaven 111162523167r
KLASES, SAKEwijlen Saecke Claesen kistmakerverkoper Voorstraat 671658237176v
KLASES, SAKEwijlen Saecke Claessen kistmakerverkoper Voorstraat 671658237245r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks kistmakerverkoper Lanen 31612229103r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks kistmakeraanhandelaar huisSpekmarkt 21613229145r
RIENKS, SIEGER Seger Riencks kistmakerverkoper Spekmarkt 21613229145v
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Grootkistmakerkoper huis met de ledige plaats daar achterVoorstraat 68163723441r
KLASES, AGE Age Claessen kistmaker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord168724213ra
DIRKS, AUKE Aucke Dirx kistmaker (mr. -)koper door niaar huis, schuur en koestalSchritsen 281690242319r
DIRKS, AUKE Auke Dirks kistmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 47172824767r
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes kistmaker (mr. -)koper huis met achterhuisVoorstraat 101688242221v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 101714245229r
HERES, DIRK Dirck Heeres , c.soc.kistmaker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 111676240226v
DIRKS, DIRK Durck Durcksen kistmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 31644235127v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen kistmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen , c.u.kistmaker (mr. -)koper huisLanen 76171824618r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper huis daar eertijt het verlooren arbeyt uuytgehangen heeftBrouwersstraat 27het Verloren Arbeid1646235205v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)geniaarde koper Romastraat NZ1664238232r
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uyt te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1668239141v
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)koper 1/2 huis waar de Vette Oss placht uit te hangen, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang in de doorgaande steegLanen 21de Vette Oss166823921va
KLASES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Claessen kistmaker (mr. -)verkoper Spekmarkt 4163623420v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix kistmaker (mr. -)koper provisioneel huis en tuintjeHeiligeweg 27zuid1727246315v
MEEUWIS, JAN Jan Meus kistmaker (mr. -)verkoper Vijverstraat 61621230272r
JANS, MICHIEL Michiel Jansen kistmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 721704244263r
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11167124060v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)koper 1/6 huisNoorderhaven 14164923677r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 14164923677v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes kistmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 111651236176r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker (mr. -)naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 28zuid1642234163v
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 30164323586r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens kleermakerverkoper Grote Kerkstraat 35176425661v
TEEKES, BOUWE Buwe Taeckes , c.u.kleermakerverkoper Rommelhaven 10164223533r
PIETERS, KLAAS Claes Pytters kleermakerverkoper Voorstraat 721704244263r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems kleermakerkoper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel164223532r
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes kleermakerkoper huis, loods en achterplaatsHeiligeweg 2216362345v
, DIRK Dirck kleermakerhuurder Kleine Kerkstraat 11646235220r
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks kleermakernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
JANS, IEKE Eecke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen ZZ168024123ra
JANS, IEKE Eke Jansen kleermakerbieder huisLanen 22166223813va
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons kleermakerkoper huisLanen 9175625445v
IEDES, JANmr. Jan Ydes kleermakernaastligger ten oosten Lanen 231711245161v
IEDES, JANmr. Jan Ydes kleermakernaastligger ten noorden Lanen 231711245161v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.kleermakerverkoper Grote Kerkstraat 40west171924641v
IEDES, JANKE Jan Ydes kleermakerverkoper q.q. Heiligeweg 121724246212v
JANS, JOB Job Jans kleermakerkoper huisVoorstraat 64161122949r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johannes , c.u.kleermakerkoper huis met een ledige plaatsLanen 61642234181v
JANS, JORIS Jooris Jans kleermakerverkoper Sint Odolphisteeg WZ176825794v
LOLKES, MEIE Meye Lolckes kleermakerhuurder (p.j.)Brouwersstraat 26166723921ra
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses kleermakerkoper huisGrote Bredeplaats 22161122922v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytzes kleermakerkoper 2/3 kamer of woningHondenstraat 9achter1615229256r
HARMENS, OTTE Otte Harmens kleermakerkoper huisSint Jacobstraat 61620230238v
SIERDS, PIETER Pyter Sierds , c.u.kleermakerkoper huis en loodsWeverstraat NZ1651236172v
, REINER Reyner kleermakernaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg163923484v
JANS, ROMKE Romke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen 36176025512v
JANS, ROMKE Romke Jans kleermakernaastligger ten noorden Schritsen 291763255245r
JANS, ROMKE Romke Jans kleermakernaastligger ten oosten Lanen 361782260191v
LOUWS, SIETSE Sytse Lous kleermakerkoper provisioneel hoekhuisBildtstraat 22164923657r
WABES, WABE Wabbe Wabbes kleermakergeniaarde koper Voorstraat 621614229230r
KLOPPENBURG, Cloppenburgkleermakernaastligger ten oosten Zoutsloot 631783261101v
, P. P. J. Coulbaudkleermakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 71180426745r
SCHWEITZER, de weduwe van Schweitzerkleermakerhuurder (p.j.)Kleine Kerkstraat 14180426743v
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tademakleermakerkoper huisZuiderhaven ZZ166023832r
WIJGA, ENNE Enne H. Wijgakleermakerkoper Kleine Kerkstraat 71809268226r
WIJNGAARDEN, JORIS JANSmeerderjarige vrijgezel Joris Jansen Wijngaardenkleermakerverkoper van 1/4 Lanen 761742250271r
ROMKES, ALLE Alle Romkes kleermaker (mr. -)koper kamer of woningSint Odolphisteeg 16178326134r
ROMKES, ALLE Alle Romkes kleermaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
DIRKS, ANNE Anne Dirks kleermaker (mr. -)koper huisLanen 741729247289r
DIRKS, ANNE Anne Dirks kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 741746251113r
ANTONIUS, ANTONIUSwijlen Anthonius Anthonii kleermaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 15168724214ra
ANTONIUS, ANTONIUS Anthony Anthony kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid168524267r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens kleermaker (mr. -)koper Grote Kerkstraat 351762255157r
JANS, BALTHASAR Balster Jans , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Brouwersstraat 151762255160r
SIEBRENS, BEREND Beent Sybrandts kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11686242159v
SIEBRENS, Beerntie Sybrens kleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 21687242187r
JANS, CHRISTIAAN Christiaan Jansen kleermaker (mr. -)huurder Bildtstraat 171756253267r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Voorstraat 21766256198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Lanen 79176725720v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9178326121r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Zoutsloot 651687242215r
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 28zuid1642234163v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 56164923676v
JOHANNES, KORNELIS Cornelis Johannes kleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 79176725720v
JOHANNES, KORNELIS Cornelis Johannes kleermaker (mr. -)koper huisLanen 741770257162v
JOHANNES, KORNELIS Cornelis Johannes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 741788262284r
JANS, IEKE Eeke Jansen , c.u.kleermaker (mr. -)koper huis met een ledige plaats erachter een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 221661238110r
ANNES, HAIE Haye Annes kleermaker (mr. -)huurder voorhuis (p.j.)Sint Jacobstraat 141734248310r
DOUWES, HART Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg NZ1682241188v
DOUWES, HARThet tuintje van de verkopers Heert Douwes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad 11691242355r
DOUWES, HART Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Molenpad 11691242355r
DOUWES, HARTwijlen Heert Douwes kleermaker (mr. -)verkoper Molenpad 9a1717245288v
DIRKS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Dirks kleermaker (mr. -)koper Lanen 48174425129r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 301710245117r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts kleermaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 321710245135v
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten , c.u. en c.s.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 761742250271r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 72177225863r
IEKES, JAN Jan Eekes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 451688242247r
IEKES, JAN Jan Eekes kleermaker (mr. -)koper 3/4 huisLanen 221696243211v
IEKES, JAN Jan Eekes , c.u.kleermaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Lanen 221696243211v
GERRITS, JAN Jan Gerrits kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21725246225r
GERRITS, JAN Jan Gerrits kleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Romastraat 351731247390r
GERRITS, JAN Jan Gerrits kleermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
GERRITS, JAN Jan Gerrits kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 41736249138v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 2172724749v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kleermaker (mr. -)koper huisLanen 7617342499v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 531738249355v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kleermaker (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg WZ176825794v
JANS, JAN Jan Jansen kleermaker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 4166723979v
JANS, JAN Jan Jansen , c.s.kleermaker (mr. -)crediteur Rommelhaven 41692242403r
WIEBRENS, JAN Jan Wyberens kleermaker (mr. -)koper kamer met een tuintje erachterGardenierstraat 1166623957r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11697243317v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper huisLanen 25170824548v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40west170924599r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381710245136r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper woningLanen 23achter1711245157r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 23achter1711245157r
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisLanen 231711245161v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)koper 1/4 huisLanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.kleermaker (mr. -)eigenaar van 3/4 Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 231713245194v
IEDES, JAN Jan Ydes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 82a1717245294r
OEGES, JELLE Jelle Oeges kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 121700244347r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters kleermaker (mr. -)koper woningLanen 31697243264v
RUURDS, JOCHEMwijlen Jochum Ruyrdts kleermaker (mr. -)koper Heiligeweg 25168524289r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 31703244225r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , e.a.kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)koper huis met loods, plaats en tuintjeLanen 541698243364v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 23achter1711245157r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 56173124810v
REINERS, PIETER Pieter Reinders kleermaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 85177725976r
REINERS, PIETER Pieter Reinders kleermaker (mr. -)verkoper Droogstraat NZ177725977v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.kleermaker (mr. -)bewoner Sint Jacobstraat 141781260148r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 62178526214r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems kleermaker (mr. -)koper 3/4 huis waarin 3 woningenVoorstraat 621787262149v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 621787262149v
WILLEMS, PIETER Pieter Willems kleermaker (mr. -)huurder achtererf als pakhuis (p.j.)Schritsen 5817882638r
BOUDEWIJNS, PIETER Pyter Boldewijns , c.u.kleermaker (mr. -)koper dwarshuisZoutsloot 611652236215r
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis kleermaker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 561728247100r
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 54173224881r
OFFES, SIERDwijlen Sierd Offkes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 6171924645r
OFFES, SJOERDals huurder Sioerdt Ofkes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251687242175r
JELLES, STEFFEN Steffen Jelles kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 81717245305r
JAKOBS, TJOMME Tjomme Jacobs kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40oost1674240147v
JAKOBS, TJOMMEde weduwe van Tjomme Jacobs kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 861692242376r
JANS, WIEBREN Wybren Jansen kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 41169424393v
, ANTONIUSwijlen Anthonius Anthoniikleermaker (mr. -)erflater Brouwersstraat 12noord168724213ra
, ANTONIUS Anthony Anthonii*kleermaker (mr. -)onder hem berust een reversaalbrief van 4 februari 16.. Brouwersstraat 141682241227r
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)koper door niaar 2/3 van een dubbel huis onder 1 dakVoorstraat 171775258211v
, SERVAAS Servaes van Bemen, c.u.kleermaker (mr. -)koper huis met zomerkeuken, loods en plaats met een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 721669239184r
, T. T. van Bemenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 15178326143v
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 21761255111r
BIERMA, ANTONIUS vroedsman Anthoni Biermakleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 141775258215r
, JAN Jan Bostijn [staat: Bastijn]kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Hondenstraat 121700244347r
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 641692242385v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Droogstraat 71692242385v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)koper woningRomastraat NZ169224320v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijn, c.u.kleermaker (mr. -)geniaarde koper Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Gardenierstraat 1617032456r
JANS, JAN Jan Janses Bostijnkleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 31706244323v
, FREERK Frederick Bourmankleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 11168424233r
JANS, JAN Jan Jansen Boustijnkleermaker (mr. -)koper huisSimon Stijlstraat 91682241189r
JANS, JAN Jan Jansen Boustijnkleermaker (mr. -)bewoner Grote Kerkstraat 16168224150ra
, JOHANNES Johannes Broodkorfkleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 141803266267r
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburgkleermaker (mr. -)erflater Karremanstraat 221796264362r
, PIETER Pieter Joseph Coulbautkleermaker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 6178826321r
, PIETER Pieter Joseph Coulbautkleermaker (mr. -)koper huisZuiderhaven 71a178826349v
DEKKER, AUGUSTINUS Augustinus Dekkerkleermaker (mr. -)koper huisLanen 841807267348v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 1175025287r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 341754253175r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper huisSchritsen 23173124820v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper Vijverstraat 131740250112r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)verkoper Zuidersteeg 1117562548v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 211770257166r
, BEREND Beern Ekelkleermaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 21686242125r
SIEBRENS, BEREND Beernt Sibrens Ekelkleermaker (mr. -)eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2168424214r
HEINS, KLAAS Claes Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 12het Oud Raadhuis1722246127r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 391715245233r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heinskleermaker (mr. -)verkoper Lanen 12172824777r
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)koper door niaar woningHerenknechtenkamerstraat 11755253203v
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)koper woningVijver 61755253206v
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)naastligger ten westen Vijver 61755253206v
HEINS, PIETER Pyter Heinskleermaker (mr. -)koper huisLanen 3917522535v
JANS, JAN Jan Jansen Huyselaar, de jongekleermaker (mr. -)verkoper Vijverstraat 8176825770v
JANS, Fock Jansen Jongblomkleermaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 341659237194r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerkleermaker (mr. -)koper huis, loods, plaats en 1/2 kamer ten zuiden daarvanVoorstraat 56oost1651236172r
, ANTONIUS Anthoni Oesterskleermaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 151672240109v
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u.kleermaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1b1716245274v
POPTA, JOOST Joost Poptakleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 341730247302r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b1713245197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Poptakleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 321727246305v
, PIETER Pieter Rausenkleermaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 16178326198r
, PIETER Pieter Raussen, c.u.kleermaker (mr. -)eerdere huurder Grote Kerkstraat 221778259105v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldakleermaker (mr. -)koper (betaalt 525-00-00 CG van de koopsom)Lanen 251779259173r
REINALDA, JAKOB Jacobus Reinalda [staat: Rienalda]kleermaker (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 191788262244v
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheekleermaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 28168024129va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheenkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 6168324168ra
, PIETER Pyter Roesenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 1176725717r
, PIETER Pieter Roosenkleermaker (mr. -)koper huis en stalSint Jacobstraat 11763255179v
ROSENDAL, LEENDERT Leendert Rosendalkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Sint Jacobstraat 1176725717r
SAS, JOHANNES Johannes Saskleermaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat178926392r
SAS, JOHANNES wijlen Johannes Saskleermaker (mr. -)bewoner Fabrieksstraat 201794264233r
SCHOENMAKER, JOHANNES Johan Hendrik Schoenmakerkleermaker (mr. -)verkoper van 3/4 Heiligeweg 361793264108v
, BEREND Barent Stintkleermaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 45achter1682241219r
, BEREND Beernt Stintkleermaker (mr. -)koper provisioneel Lanen 54167524021va
, BEREND Beernt Stintkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 691687242211v
, BEREND Beernt Stintkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 691687242211v
STUUL, TAMME Tamme Stuelkleermaker (mr. -)koper huisScheerstraat 91803266203r
SWART, JAN Jan Swartkleermaker (mr. -)huurder Kerkpoortstraat 181788262266r
, JAN Jan Sweitzerkleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 151795264289r
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tademakleermaker (mr. -)huurder Lanen 89166023865v
VELDE, B. B. ten Veldekleermaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 81766256194r
, JAN Jan van der Vleugelkleermaker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 111807267307v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Voskleermaker (mr. -)koper huis met een vrije steeg ten westenHeiligeweg 1west166023862v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Voskleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 1west166023862v
VOS, RINTJE ROMKESwijlen Reintjen Romkes de Voskleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost1689242293r
VOS, RINTJE Rintie de Voskleermaker (mr. -)koper Heiligeweg 8168524289v
, HEERKE Heerke Wiglinghuisenkleermaker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 81803266215r
WIJNGAARDEN, GERRIT JANS Gerrit Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 201740250121v
WIJNGAARDEN, JAN Jan Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231741250205r
WIJNGAARDEN, JAN Jan Y. Wijngaarden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Lanen 601746251125r
WIJNGAARDEN, JAN oud burgerhopman Jan Y. Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 35177725986r
WIJNGAARDEN, JAN Jan van Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Lanen 38180826844v
WIJNGAARDEN, JAN GERRITS Jan Gerrits Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper van 3/4 Lanen 761742250271r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wyberens Wijngaardenkleermaker (mr. -)koper huisSchritsen 531738249355v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardenkleermaker (mr. -)koper kamer of woningLanen 5217342494r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 5217342494r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Lanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, IEDE Yde Wijngaardenkleermaker (mr. -)bewoner westzijde Voorstraat 451733248240v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)huurder Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIEBRENS, JANontvanger van de voogden v d huiszittende armen Jan Wybrens Wijngaerdkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerdenkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerdenkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaertkleermaker (mr. -)koper achterkamer, loods en plaatsLanen 52achter1726246269v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENSde koper Jan Wybrens Wijngaertkleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 52achter1726246269v
WIJNGAARD, WIEBREN JANS Wybren Jansen Wijngaertkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 311686242121r
, JANwijlen Jan Wybeeckkleermaker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 141734248310r
, N. N. N. kleermaker van het weeshuishuurder Zuiderhaven ZZ169224323r
, N. N. kleermaker van het weeshuisnaastligger ten westen Lanen 51700244348r
DOUWES, HERE Heere Douwes kleermaker [staat: schroer]naastligger ten oosten Voorstraat 681599228173r
, SIPKE Sipcke kleermaker [staat: schroer]naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1599228170r
, SIEBE Sybe kleermaker [staat: schroer]naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1599228165v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis kleermaker [staat: schroer]koper twee onder- en bovenwoningenHeiligeweg 31600228199v
, OUTGERde weduwe van wijlen Alger kleermaker [staat: schroor]verpachter grond Lanen 31613229127v
, Cempe kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat ZZ162823270v
JANS, KLAAS Claes Jansen kleermaker [staat: schroor]koper Rozengracht 19161122915r
, KORNELIS Cornelis kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Hoogstraat 171630232115v
SIETES, DIRKhet huis bewoond door Dirck Sytes , c.u.kleermaker [staat: schroor]naastligger ten oosten Zuiderhaven 33162523155v
, DJOERD Duyrt kleermaker [staat: schroor]bewoner Lanen 31603228356r
, HANS Hans kleermaker [staat: schroor]bewoner Brouwersstraat1622230333r
WIEBRENS, HANShet huis van Hans Wibrants kleermaker [staat: schroor]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
, KEIMPEledige plaats van Keimpe kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat ZZ161222969r
, KEIMPE Kempo kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat ZZ162523188v
, KEIMPE Kempo kleermaker [staat: schroor]naastligger ten westen Achterstraat NZ1626231101r
, SIETSE Sietse kleermaker [staat: schroor]naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1641234141v
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys kleermaker [staat: scroer]naastligger ten westen Voorstraat 3161623053r
PIETERS, DIRK Dirck Piters kleermaker [staat: snider]huurder Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
JELTES, KORNELIShet huis van Cornelis Jeltes kleermaker [staat: snider] (mr. -)naastligger ten westen* Hoogstraat 17164823611v
JANS, IEKE Eeke Jans kleermaker [staat: snijder]naastligger ten oosten Lanen 20166923934va
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts kleermaker [staat: snijder]aanhandelaar huis daar Dronrijp uithangtKerkpad 7Dronrijp162823235r
JANS, EVERThet nagelaten weeskind van wijlen Ewert Jansen kleermaker [staat: snijder]verkoper van 2/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
, HANS Hans kleermaker [staat: snijder]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1621230287v
WIEBRENS, HANS Hans Wibrants kleermaker [staat: snijder]geniaarde koper Nieuwstraat 541620230222r
TEEKES, BOUWEgrondpacht uit het huis van Buue Takes kleermaker [staat: snijder] (mr. -)eigenaar perceel Rommelhaven 10164223530v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kleermakersbaasverkoper van 1/3 Weverstraat 81779259165r
JANS, DOUWE Douue Jans kleinredernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163723446r
JANS, DOUWE Douue Jansen kleinredernaastligger ten oosten Zoutsloot166023826v
JANS, DOUWE Douwe Jans kleinredernaastligger ten westen Ooievaarsteeg 61650236109r
JANS, DOUWEwijlen Douwe Jansen kleinredereerdere eigenaar Hoogstraat 291667239121av
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx kleinredernaastligger ten oosten Karremanstraat 191682241202v
PIETERS, GOVERT Govert Pytters klerkkoper huisWeverstraat 171667239109v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerkkoper kamerFabrieksstraat WZ163223354v
ALEMA, FREERK Fredericus van Alemaklerkverkoper (klerk bij de gedeputeerde staten van Friesland)Zuiderhaven 551758254154v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaklerkkoper huisGrote Ossenmarkt 181794264204r
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschenklerkkoper huisHoogstraat 1achter1809268273v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerkverkoper q.q. Voorstraat 11west1759254249v
WALRICH, Walrichklerkbewoner Hoogstraat 11733248235r
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Voorstraat 9176025531v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 121763255247v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1763255249r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Zuiderhaven 351763255250v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Raamstraat 31763255252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Zuiderhaven 311763255253v
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanusklerk Admiraliteitverkoper q.q. Rozengracht 21784261179r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)geniaarde koper Vismarkt 11765256139v
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huis en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1767256242r
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper koets- en wagenhuis en stal voor 4 paarden ([voor de twee percelen in deze akte])Kruisstraat 5oost1767256242r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huisHeiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid17722585r
TJALLINGII, PETRUS Petrus Tjallingiiklerk Admiraliteit Amsterdam (eerste -)verkoper Scheffersplein 27178126047v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Hofstraat NZ1695243130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Hofstraat NZ1695243130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Kerkpad 32achter1695243131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis of woningKerkpad 321695243142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandeigenaar van 1/2 Kerkpad 321695243142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 141689242294r
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141689242294r
, DOMINICUSburgerhopman Dominicus Cornelyklerk Admiraliteit in Friesland (eerste -)koper huisKleine Bredeplaats 141675240201r
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingaklerk Admiraliteit in Friesland (eerste -)koper huisSchoolstraat 21728247108v
, DOMINICUSwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyklerk Admiraliteit in Friesland (eerste gezworen -)erflater Kleine Bredeplaats 141689242294r
, DOMINICUSwijlen burgerhopman Dominicus Cornelyklerk Admiraliteit in Friesland (gezworen -)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141689242294r
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Scheerstraat1618230134v
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyterklerk Gedeputeerde Staten van Frieslandeigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat1618230134v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaklerk ter secretariekoper huis en tuintjeSchritsen 351784261160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaklerk ter secretarieverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181794264204r
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gonggrijpklerk ter secretarieverkoper Voorstraat 501682241180v
VENEMA, ANNE Annius Fenemaklerk ter secretarie (gezworen -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 67166723994v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Schritsen 501803266219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Schritsen 50achter1803266219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Schritsen 541803266226v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1803266236r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Noorderhaven 1001803266250r
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)koper huis en erfHoogstraat 11806267262v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Voorstraat 60176025518v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk ter secretarie (gezworen -)koper Fabrieksstraat1762255147r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijpklerk ter secretarie Admiraliteit in Frieslandkoper hof en tuin met vruchtbomen, bloemen, planten en prieel ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 671773258101r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijpklerk ter secretarie Admiraliteit in Frieslandkoper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 561773258101r
WIJMA, SIEMEN Symon Wijmaklerk ter secretarie van Barradeel (gezworen -)koper huisScheerstraat 41771257243v
FOEKENS, PIETER Pieter Foekensklerk ter secretarie van Westdongeradeelkoper huis, stal en wagenhuisLanen 711791263370ar
, DOMINICUS Dominicus Corneliklerk van de Admiraliteitverkoper Noorderhaven 531667239117v
EIK, W. W. Eyckklerk van Menaldumadeel (gezworen -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 551796264309v
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]klerk van ontvanger Widenbrughverkoper Nutstraat 2171824614r
HENDRIKS, KLAAS Klaas Hendriks klokmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 20181026928r
KLASES, DOUWE Douue Claessen klokslagerkoper huis CaNoordijs 1163223351r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuuis klokstellerbewoner Lanen 61613229147r
EILERTS, PIETERmr. Pieter Eylerts klokstellernaastligger ten westen* Hondenstraat 141619230177v
EILERTS, PIETERmr. Pieter Eylerts kloksteller (stads -)koper huis en plaats ([een aantal protesten mbt de verkoop volgen op deze akte])Hondenstraat 12161723086r
JANS, JAN Jan Jansen klompmakerverkoper Bargebuurt 9176525697r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens , c.u.klompmakerverkoper Zuiderhaven ZZ172024678r
DOUWES, REIN Reyn Douwes klompmakerkoper huisLanen 281687242181r
VOGELSANG, JAN JANS Jan Jansen Vogelzangklompmakerkoper huisBargebuurt 91760254251v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zichknoopmaaksterverkoper Scheerstraat 31681241175v
KLASES, HIELKJE[als bewoner] Hylck Claeses* knoopmaaksternaastligger ten westen Scheerstraat 5168024123ra
KLASES, HIELKJE Hylk Claeses knoopmaaksterverkoper Kerkpoortstraat NZ167224090v
WARNERS, ATE Ate Warners knoopmakernaastligger ten oosten Lanen 54165523741r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u.knoopmakerverkoper Romastraat 61653236240r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmakergeniaarde koper Schritsen 16173925070v
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1690242318r
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244106r
, JANde schuur van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244117r
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111702244190r
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111704244249r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan knoopmakernaastligger ten noorden Lanen 76achter1714245202v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks knoopmakerkoper provisioneel huis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westenLanen 76de Drie Wrongen166823928va
HENDRIKS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hendriks knoopmakernaastligger ten oosten Lanen 741729247289r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u.knoopmakerkoper kamerBargebuurt 26166723974r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmakernaastligger ten oosten Lanen 741697243265r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmakerverkoper Lanen 65west_achter1705244305v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmakernaastligger ten oosten Lanen 741712245164r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams knoopmakerkoper kamerRomastraat 251675240194v
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moyses Abrahams knoopmakernaastligger ten oosten Romastraat 13169224313v
, N. N. knoopmakernaastligger ten noorden Brouwersstraat 101634233150v
, PIETER Pieter knoopmakernaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6166623952v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis* knoopmakernaastligger ten westen Franekereind 281697243281r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis* knoopmakernaastligger ten westen Franekereind 281686242114r
BERENDS, WARNER Warner Beerns , c.u.knoopmakerkoper huisLanen 56164923676v
BERENDS, WARNERde erfgenamen van wijlen Warner Beerns knoopmakerverkoper Lanen 561676240216r
, WILLEMhet andere huis van Willem knoopmakernaastligger ten zuiden Schritsen ZZ163823465v
, WILLEMhet hoekhuis van Willem knoopmakernaastligger ten noorden Schritsen ZZ163823465v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmakerverkoper Sint Jacobstraat 4167924151ar
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmakernaastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter1685242103r
DOUWES, WILLEM Willem Douues knoopmakerkoper hoekhuisBrouwersstraat 21635233171r
, P. P. Hulzenbeek, c.u.knoopmakerhuurder (p.j.)Noordijs 271796265312r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenknoopmakerverkoper Kleine Bredeplaats 161760254253r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 191738249357r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper 5/16 huisHeiligeweg 251723246181r
DIRKS, JAKOBde koper Jacob Dirks , c.u.knoopmaker (mr. -)eigenaar van 6/16 Heiligeweg 251723246181r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg 1517312482v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341742250249r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx knoopmaker (mr. -)naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1691242352v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)koper tuintje met bomen en plantenPeterseliestraat167124068r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper Lanen 71twee_achter1703244222v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams knoopmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21685242101r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams knoopmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 67170024475r
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)koper huis waaraan de valk in de gevel staatKarremanstraat 30de Valk1689242279r
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)huurders Karremanstraat 301689242279r
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis knoopmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 417072456v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker (mr. -)koper pakhuis, dat het brouwhuis is geweest van Haringh SinnamaNoorderhaven 112achter1675240197v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 4167524020va
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes knoopmaker (mr. -)verkoper q.q. Liemendijk 381688242254r
, GERARDUS Gerardus Wilhelmus van Lakenknoopmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211811269141r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardenknoopmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 161753253114v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes knoopmaker en koopmanverkoper Steenhouwersstraat WZ1696243217v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker en koopman (mr. -)koper huisplaats met hout en getimmerZoutsloot 61682241218r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 661682241223v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker en koopman (mr. -)koper huisSteenhouwersstraat WZ1682241233v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker en trekschipperverkoper Bargebuurt 26168424253v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)verkoper van 7/24 Rapenburg 121729247274v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)koper van 1/2 5/12 huisSchritsen 111729247284r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)eigenaar van 7/12 Schritsen 111729247284r
AUKES, GERRIT Gerrit Aukes knoopmaker [staat: knopmaker]koper huis, hof met zomerhuis en een kamer daarachterVoorstraat 781695243160r
, HIELKJE Hylcke koekbaksternaastligger ten westen Woudemansteeg 21629232100r
JOHANNES, AGE Age Johannes koemelkerkoper huis met weefwinkelHofstraat 141778259109r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 33180426714r
WIEBRENS, KLAAS Claes Wybrens koemelkerverkoper Grote Kerkstraat 3017562541r
JANS, KORNELISminderjarig vrijgezel Cornelis Jansen koemelkerkoper huis en schuurLammert Warndersteeg 9174925245r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters koemelkerverkoper Zoutsloot 651687242215r
JANS, DIRK Dirk Jansen , alias Parkkoemelkerverkoper Nieuwstraat 201710245109v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters koemelkerkoper Droogstraat 611755253200v
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelkerkoper schuur, koestalling en grondten noorden van Harlingen1790263207r
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelkerverkoper Noordergrachtswal1793264142r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koemelkerverkoper Molenpad 41808268153r
EILES, EILE Eile Eiles koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 331722246151v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkerkoper schuur of pakhuisSpinstraat NZ1733248202r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkerverwandelaar onbekend1738249339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkeraanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpadbuiten Harlingen1738249339v
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelkerkoper huisLanen 201807267312r
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelkerkoper woningLanen 20achter1807267312r
REINERS, GOVERTwijlen Govert Reinders koemelkerverkoper Zoutsloot 38176425655v
REINERS, GOVERT Govert Reiners koemelkerkoper woningDroogstraat 611755253200v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.koemelkerverkoper Hoogstraat 17achter165623758v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelkerverkoper Karremanstraat 191659237196r
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelkerkoper huis en koemelkerijKerkpoortstraat 20180826877v
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelkerhuurder Kerkpoortstraat 20180826877v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks koemelkerkoper door niaar woningKromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix koemelkernaastligger ten noorden Droogstraat 531657237118r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u.koemelkerkoper schuur of koestal met een plaats en tuintjeLammert Warndersteeg OZ170824567r
SIETSES, HINNE Henne Zytzes koemelkergeniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
SIETSES, HINNE Hinne Zytses koemelkerverkoper Rozemarijnstraat 11802266164r
SIETSES, HINNE Hinne Zytses koemelkerverkoper Lanen 29180426792v
SIEBRENS, HOITE Hoyte Syberens koemelkerkoper huis en stalBildtpoort (gebied)1765256144v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 17175625437v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 21175625437v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper dubbele stallenZuiderstraat 2175625449v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkergeniaarde koper Zuiderstraat 6achter175625450v
ENNES, JAKOB Jacob Ennes koemelkerkoper huis en stalKerkpoortstraat 221762255163r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens koemelkerkoper q.q. Bildtstraat 21782260265r
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkergeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkerkoper huisLanen 87175025250v
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkerkoper van 1/2 Zuiderstraat 2175625438v
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkerverkoper van 1/2 Zuiderstraat 2175625449v
FREERKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelkerverkoper Lanen 871761255104v
FREERKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelkerverkoper van 1/2 Tiepelsteeg1762255136v
FREERKS, JAN Jan Freerx koemelkergeniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 17175625437v
FREERKS, JAN Jan Freerx koemelkergeniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 21175625437v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koemelkerkoper huis, wagenhuis en grondScheffersplein 31791263288v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koemelkerverkoper Scheffersplein 3181026944r
HINNES, JAN Jan Hennes koemelkerkoper door niaar ratione vicinitatis huisKerkpoortstraat 7achter173524924v
HINNES, JAN Jan Hinnes koemelkerkoper huisRommelhaven ZZ173524938v
HINNES, JAN Jan Hinnes koemelkerkoper gedeelte van een tuin gelegen achter het huis van de verkoperKromme Elleboogsteeg WZ173925027v
JAKOBS, JANde schuur van Jan Jacobs koemelkernaastligger ten zuidwesten Zuiderstraat ZZ163123319r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters koemelkerverkoper Molenpad 1166323819va
RIENKS, JAN Jan Rients koemelkerverkoper Kerkpoortstraat 221762255163r
SIEDSES, JAN Jan Sydses koemelkerhuurder Kerkpoortstraat 26177725947v
HESSELS, JELGER Jelger Hessels koemelkergeniaarde koper Zuiderstraat 6achter175625435r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels koemelkerkoper door niaar schuur, koestallen en wagenhuisZuiderstraat 6achter175625450v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses koemelkerverkoper Zeilmakersstraat 131807267293r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes koemelkerkoper 1/2 stallingBargebuurt1806267207r
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelkerverkoper Hoogstraat 311775258232r
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelkerkoper q.q. Scheerstraat 101776258242v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelkerverkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelkerkoper terrein van ca. 20 voetGrote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u.koemelkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1752252235v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koemelkerhuurder Nieuweburen 271758254135r
JANS, REINER Reiner Jansen koemelkernaastligger ten zuiden Zuiderplein 1165523724r
JANS, REINER Reyner Jansen koemelkerverkoper Zuiderplein 31658237146r
JANS, SALVES Salvus Jansen koemelkernaastligger ten zuiden Zuiderplein 11645235177v
JANS, SALVES Salvus Jansen koemelkernaastligger ten zuiden Zuiderplein 1164923656r
HENDRIKS, SIKKE Sikke Hendrix koemelkerverkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg 71729247218v
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen koemelkernaastligger ten westen Zoutsloot NZ1618230120r
, SIPKE Sipke koemelkernaastligger ten westen Zoutsloot 95164923679r
TJERKS, SIPPEwijlen Sippe Tiercx koemelkerverkoper Zoutsloot NZ1657237259v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelkerverkoper Bildtpoort (gebied)1765256144v
HERES, Tadze Heeres koemelkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
HERES, TEETSE Taedse Heeres koemelkerverkoper Zoutsloot WZ1800265269r
HERES, TEETSE Taedze Heeres koemelkerkoper huis, hof en tuinMoriaanstraat 121803266262r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koemelkerverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper huis en hofNieuweburen 271745251104r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper door niaar huisNieuweburen 25het Pasveer1748251225v
GABES, TJERK Tierk Gabes koemelkerkoper stalZoutsloot 38173224890r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koemelkerkoper huis en grondRozengracht 191805267184v
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koemelkerkoper tuinRozengracht 211808268172r
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koemelkerverkoper Kerkpad 221809268245v
GABES, TJERK Tjerck Gabes koemelkerverkoper Zoutsloot 381733248251v
, TJALKEde ledige plaats van Tyalcke koemelkernaastligger ten noorden Klaverbladstraat 31619230184v
HARINGS, TIETE Tytte Haringhs koemelkerhuurder Nieuwstraat 40169324336r
, de ledige plaats van Tzialcke koemelkernaastligger ten noorden Klaverbladstraat 3161122911v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks koemelkernaastligger ten noorden Vijver 91717245286r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelkergeniaarde koper Vijverstraat 171712245168r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelkereigenaar van 1/2 Rapenburgermolen 11728247114r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes , c.u.koemelkerkoper schuur waarin twee woningen, dongplaats, wagenhuis en loodsLammert Warndersteeg 131653236221r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschatkoemelkerkoper koestalling met plaatsNieuweburen 271758254135r
, KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelkerkoper huisNieuwstraat 621770257145ar
, KORNELIS Corneelis Beitsgatkoemelkerkoper woningKromme Elleboogsteeg 2175325363r
, KORNELIS Cornelis Beitsgatkoemelkerverkoper Nieuwstraat 621774258144r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatkoemelkerkoper woningKromme Elleboogsteeg WZ175725453r
, KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerkoper schuur of pakhuis met zolderRozengracht 151763255184r
, KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerverkoper Rozengracht 151763255210v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitzegatkoemelkerkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 27de Zilverberg1763255188v
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 1176025529v
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1176025529v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkerkoper huisLammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytzegatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 12176025534r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Breidzegatkoemelkerkoper woningNieuweburen 271759254233v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Moskoemelkerkoper huisHeiligeweg 381807267327v
, KLAAS Claas Roodtjekoemelkerkoper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuidenScheffersplein 3181026944r
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtjekoemelkerkoper stallingLammert Warndersteeg 131805267149r
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtjekoemelkerverkoper Lammert Warndersteeg 13181026954v
VOET, MARIA Marijke Voetskoemelkerkoper Heiligeweg 381807267327v
SIEMENS, HOITE Hoyte Simons koemelker en voermanverkoper Bildtpoort (gebied)1782260266r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermanverkoper Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
, KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelker en wagenaarkoper huisGrote Kerkstraat 46176825735v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoemelker en wagenaarkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61787262151r
HANSES, GEERT Geert Hanses koetsierverkoper Voorstraat 62177625912v
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemenkoffieschenkerverkoper q.q. Lanen 731779259304v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerdakoffieschenkerverkoper van 5/12 Droogstraat NZ174925215v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerdakoffieschenkerverkoper Voorstraat 321751252159r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerdakoffieschenkerverkoper Sint Odolphisteeg WZ1751252159r
JONG, GERRIT Gerrit de Jongkoffieschenkernaastligger ten oosten Noorderhaven 901771257232v
JONG, GERRIT Gerryt de Jongkoffieschenkernaastligger ten westen Noorderhaven 961771257247r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerkoper deftig huis of koffiehuisNoorderhaven 921765256100v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper Voorstraat 31766256200v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 641766256223v
, monsieur Scharleekoffieschenkernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west17322482va
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenkerkoper hofLiemendijk NZ1755253205v
SCHUT, JAN vroedsman Jan Schutkoffieschenkerkoper door niaar woning (noordelijke gedeelte)Noorderhaven 901755253245r
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenkerkoper door niaar twee woningen en weefwinkels onder 1 dakAchterstraat 151762255117v
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenkerkoper van 1/2 nieuw gebouwd huis met bleekveldHoogstraat 53176425651r
, monsieur Sjarleekoffieschenkernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west17322481ra
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenker en koopmangeniaarde koper Noorderhaven 941749251277v
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Hoogstraat 53176425670v
SCHUT, JAN de boedel van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Achterstraat 15176425671v
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Rommelhaven 10176425672v
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Noorderhaven 98achter176425673r
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Noorderhaven 921765256100v
JAKOBS, LOLLEde erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs koknaastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
JAKOBS, LOLLEde weduwe van Lolle Jacobs koknaastligger ten zuiden Lanen 701804267104r
, ADAM Adam Roerichkokgeniaarde koper Hondenstraat 3oost1769257115v
WAARD, PIETER burgersergeant Pieter de Waardkokkoper loods en plaatsVoorstraat 271730247314v
, JOHANNES Johan Adam Fausmakok op de Admiraliteits wadleggerkoper huisKleine Kerkstraat 10177225825v
, ADAM Adam Roerich, c.u.kok op het Admiraliteitsjachtgeniaarde koper Voorstraat 41176425654r
, ADAM Adam Roerichkok op het Admiraliteitsjachtkoper huisVoorstraat 411766256197v
, ADAM Adam Roerichkok op het Admiraliteitsjachtkoper huisVoorstraat 411766256199v
SMID, TJITSE Tjietze Smitkok op het Admiraliteitsjachtkoper huis en hofNoorderhaven 751784261247v
KORNELIS, REINERals alimentators van de weeskinderen van wijlen Reinder Cornelis kok op het Prinsenjachtverkoper Grote Ossenmarkt 121727246301v
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis kok op het Prinsenjachtkoper huisGrote Ossenmarkt 121724246197v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huisVijverstraat 241787262204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huis, tuin en bleekveldVijverstraat 141790263210r
, SAMUEL Samuel Roerichkok op het Statenjachtgeniaarde koper Voorstraat 41176425654r
, SAMUEL Samuel Roerichkok op het Statenjachtkoper Voorstraat 411766256197v
, SAMUEL Samuel Roerichkok op het Statenjachtkoper Voorstraat 411766256199v
, JOHANNES Joannis Buningsveldtkok van het noordelijke jachthuurder Jan Ruurdstraat 51688242218v
, JANwijlen Jan kolfmakerverkoper Spekmarkt 61619230187r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kolfmakerkoper huisonbekend1599228144v
GERRITS, JANde proclamant Jan Gerryts , c.u.kolfmakernaastligger ten zuiden onbekend1599228144v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kolfmakernaastligger ten noorden Schritsen 67161222977r
, T.de kamer van T. Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 121687242202v
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1687242187v
BEETS, WILLEM Willem van der Beetskolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 2178626281r
, Rhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlandenverkoper Zuiderhaven 54178626266r
, Rhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlandenverkoper Steenhouwersstraat 4178626268r
, Rhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlandenverkoper Spinstraat 11178626272v
, Rhijngrave van Salmkolonel in dienst van de Verenigde Nederlandenverkoper Steenhouwersstraat 2178626274r
BOUT, ABRAHAM Abraham Boutkolvemaker en koopmanverkoper Spekmarkt 1177225844r
JANS, HARING Haringh Jansen kompasmakerverkoper Noorderhaven 81721246111v
KORNELIS, JANhet huis van de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis kompasmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 11689242299r
HARINGS, JANwijlen Jan Harings kompasmakerkoper Vijver 71731247384v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmakerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v
, PIETER Pyter kompasmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 10176125574v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters kompasmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 141771257185v
TJEPKES, SJOERD Sjoerd Tjepkes kompasmakerkoper door niaar woningZoutsloot 961770257155r
, TJEPKE Tjepke kompasmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1754253131r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmakerverkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r
SIEBES, ABE Abe Sybes kompasmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers kompasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
SIEBES, EEBE Ebbe Sybes kompasmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 201722246139v
JANS, HARING Haringh Jansen , c.u.kompasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 8172124698v
JANS, HARINGwijlen Haringh Jansen kompasmaker (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 271721246113r
JANS, KEIMPE Keimpe Jansen kompasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 5176125567v
SIEBES, OBBE Obe Sybes kompasmaker (mr. -)verpachter grond Heiligeweg 261729247248v
KLASES, PIETER Pieter Clases kompasmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 20173624913va
KLASES, PIETER Pyter Clases kompasmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 20173724915va
PIETERS, PIETER Pyter Pytters kompasmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 12175025262v
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykles kompasmaker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 111742250260r
BAKKER, KOENRAAD Coenraad P. Bakkerkompasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter180826833v
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 251760254256r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 9617882635r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 25178826313r
VISSER, PIETER wijlen Pieter Visserkompasmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 121781260125r
VISSER, PIETER wijlen Pieter Visserkompasmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 18voor1781260127r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker en verver (mr. -)verkoper Noorderhaven 21800265228r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers kompasmaker [staat: compasseur] (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191695243143r
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrageraanhandelaar huisZuiderhaven ZZ1729247291v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldragerverwandelaar Liemendijk NZ1729247291v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldragerverkoper Zeilmakersstraat 31736249110r
HANSES, JANwijlen Jan Hansen kooldragerverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ174325124v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.koolkoperkoper huis met twee kamers eraan vastHeiligeweg 46166623946r
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 14166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 46166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Zuiderplein 5noord166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 16166723915va
WOPKES, EEDE Ede Wopckes* koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ1619230196v
, EEDE Eede koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ161723060r
WOPKES, IEDE Ide Wopckes koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ161122928v
WOPKES, IEDE Yde Wopckes koolmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u.koolmeterkoper dwarshuisVianen 21705244310r
IENTES, JOOST Joost Yntjes koolmetergeniaarde koper Hoogstraat 15achter1704244239r
, MARTJEN Maertyen koolsternaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid159722835v
, Maritgien koolsternaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1602228288r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u.kooltjerkoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat ZZ16832428r
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper door niaar twee kamersLiemendijk NZ1687242171v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper huis genaamd de Drie Weyten BollenHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen1690242328r
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjernaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1689242301v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjerkoper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de havenVoorstraat 516842424va
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u.kooltjerkoper huisSchritsen 81688242241v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses kooltjerkoper huisSint Jacobstraat 16175025259v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westenLanen 281668239139v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper huisPrinsenstraat 61674240141r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper van 1/2 Lanen 281683241238r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerhuurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen16792416ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjergebruiker ten noorden van Harlingen16792416ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper provisioneel huisVoorstraat 101168224146va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjernaastligger ten zuiden Voorstraat 97achter168324165va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Noorderhaven 1081691242350r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjerhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240273r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjerverkoper Prinsenstraat 61695243160v
, KLAAS Claes kooltjernaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1682241178r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjerverkoper Ooievaarsteeg WZ1676240230r
GABES, KORNELISals bewoner Cornelis Gabbes kooltjernaastligger ten zuiden Heiligeweg 501705244275v
TEUNIS, DOOITSE Doeitse Teunis kooltjerverkoper Rozengracht 18176425668r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis kooltjerkoper huisKromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huis en weefwinkelRozengracht 18176125589r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerverkoper Bargebuurt 24176825747v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huisNoorderhaven 161770257156v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huisLanen 771790263281r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Theunis kooltjerverkoper Noorderhaven 161773258108r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerkoper 1/3 huisBoth Apothekerstraat 3177225824r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjereigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Lanen 281778259125r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerverkoper Molenpad 11782260231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisMolenpad 11774258191v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisLanen 341778259150v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper tuin, hof, zomerhuis en wagenhuisDroogstraat 151786262145r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Carl Visschersteeg 61788262270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerkoper huisKerkpoortstraat 651790263278r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Kerkpoortstraat 651791263294v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Zoutsloot ZZ1799265137v
TEUNIS, Dooitzen Teunis kooltjerkoper Both Apothekerstraat 31770257180r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjerkoper door niaar 3/8 huisVoorstraat 621766256176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Voorstraat 621766256176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis* kooltjernaastligger ten westen Lanen 361782260191v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Fabrieksstraat 4178326116r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjerverkoper Lanen 77179226473r
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjerverkoper onbekend ZZ176325617v
TEUNIS, DOOITSE Doytze Theunis kooltjerkoper huisLanen 281774258168v
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u.kooltjerkoper huisGrote Bredeplaats 101715245235r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u.kooltjerverkoper Grote Kerkstraat 17achter171824631v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis kooltjerhuurder Anjelierstraat 8174025085r
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjerkoper door niaar Grote Bredeplaats 10177625911v
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjerverkoper Grote Bredeplaats 101782260218r
HANSES, GEERT Geert Hanzes kooltjerkoper 1/4 huisVoorstraat 621769257136r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerryt Cristiaens kooltjerkoper huisKarremanstraat 191732248165r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 241729247237av
FOKKES, HANS Hans Fockes kooltjerverkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
MINSES, HANS Hans Menses kooltjerverkoper Kerkpad 32achter175025263v
MINSES, HANS Hans Minses kooltjerverkoper Kerkpad 34175325369v
, HARMEN Harmen kooltjerhuurder poltje land (p.j.)ten oosten van Harlingen1769257103r
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid176725712r
ALBERTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid17722585r
ABES, HIELKE Hyltje Abes kooltjerkoper huisLanen 63174525197v
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjerkoper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de ZoutslootHoogstraat 391668239136v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kooltjerverkoper Noordijs OZ1784261130r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerkoper provisioneel huis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamdHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen168024129va
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 26168424240v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps , c.u.kooltjerkoper woning met plaatskeZoutsloot 24168524275v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerkoper fraai huis met meerdere verhuurde kamersVijverstraat 9168524290r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten zuiden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten noorden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper Zoutsloot 241687242179r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper Hoogstraat 281690242328r
SEERPS, JAKOB Jacob Serps kooltjerverkoper Noordergrachtswal1686242153v
SEERPS, JAKOB Jacob Zeerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 261698243333v
DIRKS, JAN Jan Dirks kooltjerkoper huisRozemarijnstraat 31766256208r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 111754253133v
WILLEMS, JANals gebruiker Jan Willems kooltjernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
REINERS, JANKE Jantje Reinders kooltjerkoper Lanen 63174525197v
, JOCHEMgrondpacht uit het huis van Jochum kooltjereigenaar perceel Lanen 28170824553r1
PIERS, JOUKE Joucke Piers kooltjernaastligger ten westen Zoutsloot 87166523919r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjergeniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21688242231r
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Zoutsloot 641692242385v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Droogstraat 71692242385v
DIRKS, JURJEN Jurjen Dirx kooltjerverkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
ARENDS, PIETER Pyter Arends kooltjerhuurder kooltjerij (p.j.)ten oosten van Harlingen1747251178r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes , c.u.kooltjerkoper woning met loods en plaatsKleine Bredeplaats 16achter1658237166v
JAKOBS, Seep Jacobs kooltjerverkoper onbekend1677240269r
, SEERP Seerp kooltjernaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1677240273r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u.kooltjerkoper huis, plaats en schuurHoogstraat 53167124074v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u.kooltjerverkoper ten noorden van Harlingen167124074v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs kooltjerverkoper Hoogstraat 531677240256r
, SIERKde erfgenamen van wijlen Sierk kooltjernaastligger ten noorden Scheerstraat 11806267266v
PIETERS, SIERK Sierk Pieters kooltjerkoper huisHerenwaltje 191780259263r
PIETERS, SIERK Sierk Pieters kooltjerverkoper Lanen 89179726520v
PIETERS, SIERK Sierk Pieters kooltjervoormalig eigenaar Herenwaltje 191807267310r
PIETERS, SIERK Sierk Pyters kooltjerkoper huisLanen 89176425684v
JETSES, SIEMEN Simon Jetses kooltjerverkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts kooltjerverkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
DOOITSES, IEDEwijlen Yde Doitses kooltjerkoper Both Apothekerstraat 21703244213r
DOOITSES, IEDEwijlen Yde Dooytses kooltjerverkoper Lanen 65west1703244233r
DOOITSES, IEDE Yde Doytses kooltjerkoper huisLanen 65west1698243371r
, ANTONIUS Anthoon Determeyer, en comp.koopliedenkoper huisNoorderhaven 114Bijleveld1809268214r
, ANTONIUS Anthoon Determeyer, en comp.koopliedenhuurder Noorderhaven 1141809268214r
HEINS, de erfgenamen van wijlen Heinskoopliedennaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
, koopmankoper door niaar kamerWortelstraat 3163323388r
, koopmannaastligger ten westen Voorstraat 86168424249v
, koopmankoper schuur met taanketelZoutsloot 51achter170024471r
, koopmannaastligger ten westen Noordijs OZ1701244116r
, koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 371779259206r
, het derde perceel in deze akte koopmannaastligger ten zuiden [staat: noorden] Sint Christoffelsteeg 21794264189r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets koopmankoper 1/2 ovenhuis, ledige plaats met daarachter het panwerk en loodsRozengracht 301629232107r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Liemendijk NZ1694243102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Hoogstraat 91676240224r
DOUWES, ABEburgervaandrig Abe Douwes koopmankoper Droogstraat 651676240225r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Wasbleek 921782260216r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
JANS, ABE Abe Janssen koopmanniaarnemer Nieuwstraat 38164323596r
PIETERS, ABEde stal van Abe Pieters koopmannaastligger ten oosten Molenpad 141675240170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 104168124139va
PIETERS, ABEde erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 4169324354r
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425639v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31west176425640v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425642r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen , c.u.koopmankoper huisRommelhaven 3b1696243204r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
DOUWES, EEBEwijlen vroedsman Aebe Douwes koopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1686242118r
PIETERS, EEBE Aebe Pytters koopmankoper Noordijs 41652236190v
JOHANNES, AART Aert Johannes koopmankoper van 1/2 Vijverstraat 181653236237v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopmankoper 1/2 houtstekRozengracht 12169324341v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopmanverkoper q.q. Voorstraat 11698243391v
JOHANNES, AART Aet Johannes koopmankoper Zoutsloot164823622r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmankoper huisKerkpoortstraat 391780259241v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391780259241v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Werfpad ZZ178126030r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Droogstraat 55178326125r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Hofstraat 14178526247v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55178626292v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Kerkpoortstraat 551789263170r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Lanen 631793264139r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Zoutsloot 591793264143v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Kerkpoortstraat 411793264145r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Kerkpoortstraat 391793264146v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Weverstraat 151793264148r
FRANSES, AGE Agge Fransen koopmankoper huis, 2 loodsen en plaats, behalve de luifel en smederijZuiderstraat ZZ163323392r
TEEKES, ALBERT Albart Teeckes koopmanverkoper Kerkpad167224089r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmankoper woningNieuwstraat WZ1766256224v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ178826333r
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmankoper door niaar Voorstraat 81voor1774258162v
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmankoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmangeniaarde koper Voorstraat 8517802602r
HERES, ALBERT Albert Heeres koopmannaastligger ten westen Voorstraat 8517802602r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1173524977v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 11737249175v
JANS, ALBERT Albert Jansen koopmankoper 51/72 huisFranekereind 30173925032r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Hoogstraat 321765256118r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmankoper huis en jeneverstokerijHoogstraat 1317852626r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Hoogstraat 13178626264r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 15178626299r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 411787262159r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Prinsenstraat 21787262184r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 411787262187r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Noorderhaven 391791263324r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes koopmankoper schuur en stallingVijverstraat 14167924136r
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerds koopmankoper huis en paardenstalVoorstraat 871663238167r
TJEERDS, ALLERT Allert Tieerdts koopmankoper hofZuiderhaven ZZ165623785v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes koopmankoper 1/2 huis en tuintjeSchritsen 5west175325382v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes koopmaneigenaar van 1/2 Schritsen 5west175325382v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 3017562541r
DOEDES, ANDRIES Andrys Doedes koopmankoper Noorderhaven 1071751252108v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendriks koopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 391702244162r
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrix koopmanbewoner Scheerstraat 51694243110v
JANS, ANNE Anne Jans koopmankoper Herenwaltje 101695243127v
JANS, ANNE Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 11698243337r
JANS, ANNE Anne Jans koopmanverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 61701244129r
JANS, ANNE Anne Jans , q.q.koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101704244242v
JANS, ANNE Anne Jans koopmankoper schoenmakersperk, kalkdobben, hof plantenZoutsloot ZZ1706244331v
JANS, ANNEde tuin van Anne Jans koopmannaastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1713245200r
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 171715245237v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 171715245237v
JANS, ANNE Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Noordijs OZ1716245276r
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 17172024678v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 17172024678v
JANS, ANNEtuiningang weduwe van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Droogstraat 231729247287v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper kamer, loods en plaatsZoutsloot 11690242318v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 11690242318v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 11690242318v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmanhuurder Voorstraat 291691242371v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper hof met prieel met ook een ingang aan de ZoutslootDroogstraat 131694243113r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101695243127v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmanverkoper q.q. Herenwaltje 101695243127v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper schoenmakersperkZoutsloot ZZ1695243151r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper huisVoorstraat 231696243186v
JANS, ANNE Anne Jansen , q.q.koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101697243275r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101697243300r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper 1/2 woningDroogstraat 571697243306r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmanverkoper Herenwaltje 1016992442r
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.koopmankoper 1/2 huisDroogstraat 57169924411v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper huis bestaande uit twee woningenZoutsloot 44169924415v
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper huis bestaande uit twee woningenZoutsloot 46169924415v
JANS, ANNE Anne Jansen , c.u.koopmankoper huisZoutsloot 11705244283r
JANS, ANNEde koper Anne Jansen , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 11705244283r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koopmankoper huis met een schuur erachterNoorderhaven 110161623027v
DIRKS, ARJEN Arien Dercx koopmanverkoper Liemendijk1615229271v
EVERTS, ARJEN Arien Everts koopmankoper huis of 2 kamers onder 1 dak met het mede gebruik van de steeg ten westenLiemendijk166623963r
EVERTS, ARJENde lijnbaan van Arien Ewerts koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 11675240192v
ROBIJNS, ARJENde tuin van Arjan Robijns koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221722246129r
ROBIJNS, ARJEN Arjan Robijns koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221722246129r
TEUNIS, ARJENde tuin van Arjan Teunis koopmannaastligger ten noorden Rozengracht 221726246276v
EVERTS, ARJEN Arjen Ewerts koopmannaastligger ten westen Achterstraat NZ1681241169r
ROBIJNS, ARJENde huisinge van Arjen Robijns koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 55170924579v
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns koopmankoper huis en hofVoorstraat 91de Grauwe Gans171824632r
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns , c.u.koopmanverkoper Voorstraat 56oost1721246105v
ROBIJNS, ARJENde tuin van Arjen Robijns koopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 551730247354r
ROBIJNS, ARJENerfgenamen wijlen Arjen Robijns koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor173124843v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis koopmannaastligger ten westen Brouwersstraat 281725246223r
DIRKS, ARJENde hof van Arrien Dircx koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 9163323396v
JANS, AUKE Aucke Jansen koopmanverkoper Vissersstraat 21752252181r
DIRKS, AUKE Auke Dirx koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 191641234147v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmankoper tuinSchritsen 261724246199r
GERBENS, AUKEhet gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopmannaastligger ten westen Anjelierstraat 6173224885r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmanverkoper Anjelierstraat 6173224885r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmanverkoper Achterstraat 7173524920r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmanverkoper William Boothstraat 21738249264v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes koopmanverkoper Lanen 45179226443r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopmankoper dubbel huis en bakkerijZuiderstraat 231809268284v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopmankoper huis en bakkerijLanen 46181026949v
GERRITS, BARTELD Bartel Gerrits koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 72173724918ra
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 72173724917va
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts koopmanverkoper Grote Kerkstraat 281644235138v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts koopmankoper huisHerenwaltje 71686242109v
JANS, BAUKE Bauke Jansen koopmankoper door niaar ratione sanguinis timmerhuisNoorderhoofd 11774258185v
KORNELIS, BEERT Beert Cornelis koopmankoper kamerGrote Kerkstraat 19165523744v
JARICHS, BINKE Bente Jarigs koopmankoper huisHoogstraat 3617822615r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 87168524282v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmankoper tuinAchterstraat ZZ1689242286v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs , voor zich en voor zijn drie kinderenkoopmanverkoper Droogstraat 91689242287r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmangeniaarde koper William Boothstraat OZ1692242391v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmankoper door niaar twee kamers aan elkaarAchterstraat ZZ1692242392v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans koopmankoper Zoutsloot 241627231163r
BAUKES, BROER Broer Baukes koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 25173224896r
FONGERS, BROER Broer Fongers koopmanverkoper Hondenstraat 5oost1737249162r
JANS, BROER Broer Jans koopmankoper woningCarl Visschersteeg 1616832425r
SIETSES, BROER Broer Sytzes , c.f.koopmannaastligger ten westen Voorstraat 69170124489r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsses koopmankoper huis met houtstek en ledige plaats daar achter ten westenNoorderhaven NZ1601228263r
ANDRIES, KLAAS Claas Andries koopmankoper huis en bakkerijZuiderhaven 51686242128v
DOEDES, KLAASwijlen Claas Doedes koopmanverkoper Weverstraat 81766256183r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
RINTJES, KLAAS Claas Rinties koopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
SIETSES, KLAAS Claas Sytses , voor zijn minderjarige kindkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmankoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmoolen1771257215r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Franekereind 361778259102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 641778259137v
TEEKES, KLAASde boedel van wijlen Claas Taekes koopmanverkoper Voorstraat 30achter1780259238v
TEEKES, KLAAS Claas Teekes koopmankoper huisKleine Kerkstraat 21773258115v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1726246261v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems koopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1730247353r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.koopmankoper huisScheffersplein 23165623755v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211721246118r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopmankoper Zuiderhaven 161706244324ar
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopmannaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251722246152v
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanverkoper Grote Ossenmarkt 231723246183v
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat 311724246198v
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat 121724246204v
GERLOFS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderhaven 161724246205r
GERLOFS, KLAASwijlen Claes Gerlofs koopmanerflater Zuiderstraat1724246205v
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts koopmanverkoper Liemendijk NZ1658237174v
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts , c.u.koopmankoper huis, tuin met bomen en planten, paardestal en loods met een vrije achteruitgang en op- en afslag reed en driste naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 5oost166023822v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopmankoper Carl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopmannaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAASde koper Claes Huyberts koopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1651236168r
JURJENS, KLAASde erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 13167024027r
JURJENS, KLAASde erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 15167024027r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koopmankoper ledige plaatsKarremanstraat 24zuid1615229252r
REIERS, KLAAS Claes Reiers koopmankoper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1721246116v
RINTJES, KLAAS Claes Rinties koopmangebruiker Zuiderhaven168424245v
RINTJES, KLAAS Claes Rinties koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 416852425ra
RINTJES, KLAAS Claes Rintjes koopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41689242296r
ROBIJNS, KLAAS Claes Robijns koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 14172024667r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.u.koopmankoper 1/3 huisNoorderhaven ZZ172024674v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151721246101v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 151725246239v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmanverkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101729247268r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens koopmanprotesteert vanwege een hypotheek Hoogstraat 201620230201v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aerts koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 91799265200r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 491696243218r
DIRKS, KORNELISde kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks koopmanverkoper van 10/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts koopmanverkoper Noorderhaven 47168524272v
HEINS, KORNELIS Cornelis Heyns koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 40167124066v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties koopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 161733248192r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper Karremanstraat 181729247283v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmanverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper woningKerkpoortstraat ZZ1730247360r
JENTJES, KORNELISde pas gekochte woning van Cornelis Jentjes koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1730247360r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper woningKerkpoortstraat ZZ1730247360v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmanverkoper Nieuwstraat 19173124839v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181738249267v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 901738249292r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 901738249292r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 881754253275r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper door niaar Lammert Warndersteeg 31687242160v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper hof en kamerHofstraat 161690242304r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmangeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper huis c.o.a.Franekereind 161692242374r
MINSES, KORNELISde mouterij van Cornelis Minses koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper mouterijLammert Warndersteeg OZ16922435v
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses koopmanaanhandelaar Lammert Warndersteeg 1169324359r
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses koopmanerflater Hofstraat 16169324360v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Takeles koopmanverkoper van 1/4 Lanen 741697243265r
WIJNANDS, KORNELIS Cornelis Wynerts koopmankoper huis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt (met de belasting van de praem en wipstoel naar ouder gewoonte. Er mag een bakkerij in worden gedreven zolang bakker Cornelis Bastiaens daartegenover woont)Franekereind 16de Muizenvreugde1653236227r
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u.koopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1646235233r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes koopmanverkoper q.q. Rozengracht 10172024666v
, DIRK Dirck Huegens koopmankoper woningDroogstraat ZZ171924642v
, DIRKde achter in- en uitgang van Dirck Huegens koopmannaastligger ten oosten Droogstraat ZZ171924642v
, DIRKhuis en tuintje van de koper Dirck Huegens koopmannaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ171924642v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopmankoper huisSint Odolphisteeg 61713245194r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopmannaastligger ten noorden Karremanstraat 221715245233v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopmannaastligger ten oosten Bildtstraat 25172024674r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 25172024674r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u.koopmankoper huisNoorderhaven 52172024675r
, DIRK Dirck Huygens koopmankoper huis met een gedeelte van de zolderRommelhaven 161734248301v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 401715245240v
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopmanverkoper Hoogstraat 181710245103r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopmanverkoper Rommelhaven 131710245103r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmanverkoper Lanen 23achter1711245157r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 8171824612r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 401729247232r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper provisioneel huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Oude Pinas17322481ra
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper finaal huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Oude Pinas17322482va
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west17322482va
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper door niaar woningLanen 23achter170824543r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Voorstraat 351729247258v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper Voorstraat 351729247258v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper huisVoorstraat 52west1730247353r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper huisGrote Kerkstraat 411730247362v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper pakhuisVoorstraat 83achter1731247372v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper hof met kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21731247376v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Voorstraat 85173124818v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 23173124837r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper Noorderhaven 38173224880r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 1021734248341r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 8173524927v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten noorden Weverstraat NZ173524951r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmanverkoper Kleine Kerkstraat 181736249122r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 161737249183v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4173925072v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper 1/2 woningZoutsloot 181741250151v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141742250279v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten westen Voorstraat 8717412508ra
HUIGS, DIRK Dirk Huiges , c.u.koopmankoper huisNoorderhaven 261717245306r
, DIRK Dirk Huygens koopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 761724246209r
, DIRK Dirk Huygens koopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 781724246209r
, DIRK Dirk Huygens koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 401729247232r
, DIRK Dirk Huygens koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 401729247232r
, DIRK Dirk Huygens koopmanverkoper Lanen 121729247265r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmannaastligger ten westen Voorstraat 731729247285v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper huisHoogstraat 717312484r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Sint Jacobstraat 617312488v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper Both Apothekerstraat 2173224871r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
IJSBRANDS, DIRKhet huis de Rode deuren Dirk IJsbrands koopmankoper grote stalling de Roode Deuren genaemtKerkpoortstraat 29de Rode Deuren1733248189v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper huisGrote Kerkstraat 40173925026v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper van 1/3 Hoogstraat 7174025084r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmankoper hof met zomerhuisAnjelierstraat 8174025085r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Wasbleek 31742250229r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirk IJsbrands koopmanverkoper Anjelierstraat 81748251220r
IJSBRANDS, DIRKwijlen Dirk IJsbrands koopmanerflater Grote Kerkstraat 401751252142r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopmanverkoper Kerkpoortstraat 291734248320v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopmankoper zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid170924587v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmankoper door niaar Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 131699243392v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170024463r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170724528v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 731709245101r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 691711245152r
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5172724756v
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes koopmanverpachter grond ([staat: sijnde in 30 a 40 jaren niet betaelt])Lanen 151733248205r
SIKKES, DIRK Dirk Sikkes koopmanverkoper Lanen 9oost1698243366v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 12173925038v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 12173925038v
HENDRIKS, DJURREwijlen de weduwe van Djurre Hendriks koopmanbewoner Zuiderhaven 521799265133v
JANS, DOEKEwijlen Doecke Jansen koopmanverkoper Heiligeweg 5171824610r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopmankoper huisZeilmakersstraat 171652236201v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper grondpacht van 6-00-00 GGten oosten van Harlingen ZZde Kleine Spijker1689242287v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper 8/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1689242292v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper twee huizenScheffersplein 271690242303v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper kamerScheffersplein 271690242325r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 401692242386r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendriks koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 821695243157v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Voorstraat 86168424249v
HENDRIKS, DOEDEhet achterhuis van Doede Hendrix koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 86168424249v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Rapenburg NZ1686242150v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 31687242160v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper door niaar huisGrote Kerkstraat 31west1688242228r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper 2/15 van een halve windmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, en molenaarshuisKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1688242228v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper kamerScheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDEde koper Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 271690242322r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper stalOoievaarsteeg 331691242341r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper kamer en loodsKromme Elleboogsteeg 11691242361r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27noord1692242378v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper vier aan elkaar staande huizen, woningen en ervenScheffersplein 2916922436r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 2916922436r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix koopmanerflater Kruisstraat ZZ1701244120r
HENDRIKS, DOEDEwijlen Doede Hendrix koopmanerflaterse Grote Kerkstraat 31west1701244120v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters , c.u.koopmankoper huis met een ledige plaatsFranekereind 61644235112v
PIETERS, DOEDE Doede Pytters koopmankoper huisKlaverbladstraat 191644235155v
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmankoper huis met eigen steeg uitkomend in de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]; huur 80 CG p.jr.Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmanverkoper q.q. Hoogstraat 1170124490r
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmankoper zoutkeetScheffersplein 251702244162v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmankoper kamerTiepelsteeg1703244204v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmanverkoper Scheffersplein 25170724522v
ARJENS, DOUWEde verkoper Douwe Arjens koopmanverzoekt voortgang van de derde proclamatie en inwijzing Grote Bredeplaats 8oost170724536v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8oost170724536v
ARJENS, DOUWEwijlen Douwe Arjens koopmanverkoper van 1/3 Zuiderstraat172724750v
BONSES, DOUWE Douwe Bontes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
BOTES, DOUWE Douwe Botes koopmanverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41730247332v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen koopmankoper door niaar huis met een plaats en tuintje erachterNoorderhaven 671696243254v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmankoper huisDijkswal 61808268177v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Brouwersstraat 111809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Both Apothekerstraat 81809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Both Apothekerstraat 101809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmankoper huis genaamd de Drie SpaarpottenSchritsen 56oostde Drie Spaarpotten1809268228v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper q.q. Zuiderstraat 231809268284v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Dijkswal 61810268333v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs koopmanverkoper Grote Kerkstraat 411658237160v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmanverkoper Voorstraat 56west1686242149v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 721696243248v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmankoper 1/7 huisNoorderhaven 601697243291v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmankoper door niaar 1/7 huisNoorderhaven 601698243360v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmaneigenaar van een niet gespecificeerd gedeelte Noorderhaven 601698243360v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmanverkoper van 4/5 Voorstraat 291698243372v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmankoper 1/7 huisNoorderhaven 60170024463v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmaneigenaar van een niet gespecificeerd gedeelte Noorderhaven 60170024463v
JANS, DOUWE Douwe Jansen koopmanhuurder Noorderhaven 60170024469v
JANS, DOUWE Douwe Janssen koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 601698243360v
MEINTES, DOUWE Douwe Meintes koopmankoper tichelwerk, steenoven met loodsen en huis met 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen163723430v
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmankoper [1/2 van] 2 pm bouwland (per pm)ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmaneigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmannaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1651236165r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228527r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228527r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Simon Stijlstraat 31606228527r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])onbekend1606228527r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 0-06-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Voorstraat 671606228527r
DOUWES, EEBEburgervaandrig Ebe Douwes koopmanprotesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter167124075v
REINS, EEDE Ede Reyns koopmanverkoper Franekereind 4161122931v
PIETERS, EEBE Eebe Pyters koopmannaastligger ten noorden Noordijs 6165523743r
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u.koopmankoper woningVoorstraat 52achter171824632v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52achter171824632v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52achter171824632v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes koopmanverkoper Zoutsloot 201713245192v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes , c.u.koopmankoper 1/8 huisKleine Bredeplaats 21171824623v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopmannaastligger ten westen onbekend1652236191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Noordijs 231653236230v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper finaal 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper provisioneel Zuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmaneigenaar van 1/2 door niaar Zuiderhaven ZZ1659237239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper 1/2 hof met bomen en plantenWeverstraat ZZ166723999av
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Voorstraat NZ1668239128r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper ledige plaatsWeverstraat 61676240213v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 15167924129r
RINNERTS, EELKEde hof van Eelco Rinnerts koopmannaastligger ten westen Weverstraat167224012va
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopmankoper 1/3 huisNoordijs 11723246161v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopmaneigenaar van 1/3 Noordijs 11723246161v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmangeniaarde koper Voorstraat 52west1726246261v
DIRKS, EELKEde [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1726246261v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmankoper huisKarremanstraat 181729247283v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmanverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
DIRKS, EELKE Eelke Dirx koopmannaastligger ten westen Voorstraat 541729247279r
DOUWES, EELKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 60172824772r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Rapenburg ZZ166923935ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten westen Klaverbladstraat 21675240205r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten noorden Klaverbladstraat 21675240205r
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 8west1694243117v
RINNERTS, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1694243117v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes koopmankoper huisGrote Kerkstraat 40west1775258241v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koopmankoper mouterijHerenwaltje 101695243127v
LIEUWES, EESGE Eesger Lieuwes koopmankoper hofRozengracht 8168524297r
KLASES, EVERT Eevert Claassen koopmankoper tuinRapenburg 12tuin1690242327r
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopmanverkoper Weeshuisstraat 111713245192r
HARINGS, EGBERT Eibert Harings koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 51726246252v
ROGIERS, IEME Eme Rogiers koopmanverkoper in de noorder nieuwestad1618230151r
HIDDES, ENNE Enne Hiddes koopmankoper van 1/2 Noorderhaven 1021725246219v
, ENOCH Enoch Hotzen koopmanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41703244212r
LIEUWES, Esge Lieuues koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 131696243195v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmankoper kamer met een weefwinkel erachterSpinhuisstraat 31695243174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten oosten Spinhuisstraat 31695243174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat 31695243174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmankoper kamer met een weefwinkel erachterSpinhuisstraat 71695243174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten westen Spinhuisstraat 71695243174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u.koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat 71695243174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.s.koopmaneigenaar van 3/4 Herenwaltje 1016992442r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 10170024439v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
ARJENS, EVERTvroedsman Evert Arjens koopmanverkoper Vijverstraat 41696243233v
KLASES, EVERT[de geniaarde] Evert Claessen koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1695243154r
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten oosten Rapenburg 121712245315v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 121712245315v
KLASES, EVERT Evert Clases koopmanverkoper Noorderhaven 181695243173r
JANS, EVERT Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1654236265v
JANS, EVERTde hof van Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Lanen 71vier_achter1704244256r
JANS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Jansen koopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1710245123v
RUURDS, EVERT Evert Ruerds koopmanverkoper Grote Kerkstraat 40west1644235127r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts koopmankoper huis, loods en plaatsRapenburg164823622v
RUURDS, EVERT Evert Ruirds koopmankoper huisKerkpoortstraat164923659r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koopmankoper huisHofstraat ZZ1657237139v
RUURDS, EVERT Evert Ruirts koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 31oost164923659v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmankoper huisNoorderhaven 181751252171v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmanverkoper Noorderhaven 181755253214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmankoper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 231759254184r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 23176125595r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters koopmankoper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachterNoorderhaven 611709245100r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 31171824624r
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopmanverkoper Schritsen 2218102692r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties koopmanverkoper Lanen 13170724528v
OENES, FEIKE Feycke Oenis koopmanverkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts koopmankoper huis en plaatsHofstraat 471659237220r
LUCAS, Filypus Luicas koopmanverkoper Noorderhaven 1111696243208v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten noorden onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten westen onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17175325377v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmanverkoper Grote Bredeplaats 17175325377v
SIEMENS, FOEKJE Foeckjen Symens koopmankoper 1/2 houtstekRozengracht 121692242388v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmankoper door niaar Zuiderhaven ZZ1733248187v
PIETERS, FOLKERToud burgervaandrig Folkert Pieters koopmankoper door niaar huisZuiderstraat 16173524932r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 101743250291v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat 221775258234r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmanhuurder koolstek en tuin (p.j.)Zuiderhaven 631754253151v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmankoper Grote Werf 21755253212v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 34west1758254179r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten noorden Zuidersteeg 91762255170v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 261766256152v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten oosten Zuidersteeg 71766256222r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pyters koopmannaastligger ten noorden Zuidersteeg 71766256222r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pyters koopmankoper Nieuwstraat 20176825756r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytersz koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ176125582v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytersz koopmanverkoper Zuiderhaven ZZ176125582v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters koopmankoper door niaar huis en hofZuiderhaven 34west1758254179r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters koopmankoper huisZuiderhaven 91759254234v
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks koopmanverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes koopmanteruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis Noordijs 7163323391v
HIELKES, FOPPEde verkoper Foppe Hylckes koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 55achter1654236268v
HIELKES, FOPPE Foppe Hylckes koopmanverkoper Voorstraat 55achter1654236268v
ARJENS, FRANS Frans Arjens koopmanverkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopmankoper huisTiepelsteeg179726519v
JAKOBS, FRANSde koper Frans Jacobs , c.u.koopmannaastligger ten noorden Tiepelsteeg179726519v
PIETERS, FRANS Frans Pyters koopmankoper 3/4 huisVoorstraat 371677240253v
PIETERS, FRANS Frans Pytters koopmanverkoper Voorstraat 37168424223v
PIETERS, FRANS Frans Pytters koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 82168424254r
PIETERS, FRANS Frans Pytters koopmankoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat WZ1701244116r
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmankoper huis met een klein huis erachterNoorderhaven 1091645235162r
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1051657237263v
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmanverkoper q.q. Droogstraat 181657237263v
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v
SIEMENS, FRANSwijlen Frans Symens koopmankoper Weverstraat166023861v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koopmankoper 1/4 kamerHofstraat 161658237170ar
SAMUELS, FREERKwijlen Fredrick Samuels koopmanerflater Schritsen 15achter16832422v
JAKOBS, FREERKhet huis van Freerck Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 19167224086v
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks koopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 391702244162r
FREERKS, GATSE Gatse Freerx koopmanverkoper q.q. Voorstraat 651705244297r
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes koopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 73180126646r
LOLKES, GERLOF Gerliff Lolckes koopmangeniaarde koper Rommelhaven 71646235216r
PIETERS, GERLOF Gerlof Pieters koopmankoper door niaar huis en tuinZuiderhaven ZZ1733248187v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. 1172824796v
PIETERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Pyters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 121729247249v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. Voorstraat 611741250197v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pytters koopmanverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen172724737v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 42172824780r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1172824781v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 48172824782v
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmankoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pyters koopmankoper door niaar ledige plaats of timmerwerfZuiderstraat1727246307v
PIETERS, GERLOF Gerloff Pyters koopmankoper hof, tweeZuiderhaven 40173124859r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pyters koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 44173524955v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 22173224877r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts koopmanverkoper Heiligeweg 541791263308v
AUKES, GERRIT Gerrit Auckes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 761703244211r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , c.u.koopmankoper huisZuiderstraat166523933r
GAUKES, GERRITde hof van Gerrit Gouckes koopmannaastligger ten zuiden Weverstraat 4166723980r
GAUKES, GERRITde hof van Gerrit Gouckes koopmannaastligger ten westen Kerkpad167224089r
GAUKES, GERRIT Gerrit Gouckes koopmanverkoper van 1/4 Voorstraat 516842424va
GAUKES, GERRITde hof van de erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes koopmannaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
GAUKES, GERRITde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes koopmannaastligger ten zuiden Weverstraat 21696243200r
GAUKES, GERRITde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes koopmanverkoper Weverstraat 21696243200r
GAUKES, GERRITde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes koopmanverkoper Rozemarijnstraat 11696243203r
GAUKES, GERRITde hof van de kinderen en de erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes , c.u.koopmannaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 31696243206r
GAUKES, GERRITde uitgang van de hof van de kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes , c.u.koopmannaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 31696243206r
GAUKES, GERRITde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes koopmanverkoper Kromme Elleboogsteeg 31696243206r
GAUKES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes koopmannaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
GAUKES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes koopmannaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koopmankoper huis, tuin, zomerhuisWasbleekstraat 317272474r
JAKOBS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobs koopmankoper noord-ent hofKerkpoortstraat1653236248r
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts koopmanverkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v
TEUNIS, GERRIThet huis van Gerrit Teunis koopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 141712245180r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koopmankoper huis en plaatsZoutsloot ZZ1623230338r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmankoper kamerKromme Elleboogsteeg1677240272v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmannaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg1677240272v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmannaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1677240272v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes , q.q.koopmanverkoper Scheerstraat 1167924152v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmannaastligger ten zuiden Weverstraat 6167924157v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmankoper door niaar kamer met stoep en luifelWeverstraat1681241149r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmankoper door niaar ratione vicinitatis huis, nu in twee delen verhuurdWilliam Boothstraat 31682241196r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 31682241196r
GAUKES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Goukes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 471695243119r
JANS, GERRIT Gerryt Jans koopmankoper 1/2 huisGardenierstraat 61779259179v
SWIERS, GERRIT Gerryt Sweerus koopmanverkoper Lanen 331788262267r
, GILLES Gillis Sweersen koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopmangeniaarde koper Franekereind 3177725930r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes koopmankoper Romastraat 4west1774258147v
EEDES, GOSSE Gosse Aedes koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 917832612ra
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrands koopmanverkoper q.q. Lanen 17achter1705244299r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 91170724534r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopmankoper hof met zomerhuisKerkpad 32achter1695243131r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopmankoper 1/3 zoutkeetNieuwstraat 42169924421r
KORNELIS, HANSzoutkeet van Hans Cornelis , c.s.koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 46170024435v
HARMENS, HANS Hans Harmens koopmankoper huis en stalling alwaer het Widt Paerdt uyt steecktVijverstraat 18het Witte Paard163323390v
JANS, HANS Hans Jansen , c.u.koopmanverkoper Lanen 71167024016r
JANS, HANS Hans Jansen koopmankoper q.q. Schritsen NZ167124038r
JANS, HANS Hans Jansen , c.u.koopmankoper huis, plaats en tuin ([staat: 100 zilveren ducatons])Zoutsloot ZZ1703244224v
JANS, HANSde koper Hans Jansen , c.u.koopmannaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1703244224v
JOUKES, HANS Hans Jouckes koopmankoper erf met pakhuis en kamer daarachterVoorstraat 82169924422r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts koopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
AGES, HARMEN Harmen Ages koopmannaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 221733248259r
ARENDS, HARMENwijlen Harmen Arendts koopmankoper Romastraat 21799265181v
DIRKS, HARMENwijlen Harmen Dirks koopmanerflater Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes koopmanverpachter grond Heiligeweg 281736249151r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koopmanverkoper Grote Bredeplaats 2168424236v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koopmankoper huis genaamd de SilverbergKerkpoortstraat 27de Zilverberg1706244315r
JANS, HARMEN Harmen Jansen koopmankoper q.q. dubbelhuis of twee halve huizenGrote Kerkstraat 111701244349r
JANS, HARMEN Harmen Jansen koopmanverpachter grond Grote Kerkstraat 131710245120v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes , c.soc.koopmanverkoper Voorstraat 721726246292v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmankoper grondpacht van 1-02-00 CGonbekend1725246232v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. 1172824796v
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopmankoper huisZuiderstraat 291803266235r
JANS, HAIEde erfgenamen van wijlen Haye Jansen koopmaneigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
KLASES, HERE Heere Claases koopmanverkoper Nieuwstraat 131802266169v
DOUWES, HERE Heere Douwes koopmanverkoper Zuiderstraat 6achter1706244314r
HOMMES, HERE Heere Hommes koopmankoper huisKleine Kerkstraat 71791263344r
HOMMES, HERE Heere Hommes koopmanverkoper Kleine Kerkstraat 7179726554v
RIENKS, HERE Heere Renkes koopmankoper William Boothstraat 6zuid172824760v
RIENKS, HERE Heere Renkes koopmanverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)174425145r
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopmankoper huisHoogstraat 33oost174425151v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopmannaastligger ten noorden Hoogstraat 33oost174425151v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1174525187v
LIEUWES, HEREde weduwe van Heerre Lieuwes koopmanhuurder Noorderhaven 181741250152v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopmanverkoper Karremanstraat 41630232155r
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes koopmankoper huis en ledige plaatsVijverstraat 61621230272r
IENTES, HENDRIKwijlen Hendrick Inties koopmanerflater Vijverstraat 6162723230v
MEINERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Meinerts koopmanverkoper Zuiderplein 1165523724r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper huisNoorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper plaats achter kopers nieuwe huisNoorderhaven 121661238105v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper grondpacht van 3-14-00 GGNoorderhaven 12de Witte Boterton166523924r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper hof met bomen, planten en 2 priëlenDroogstraat NZ1668239142v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx koopmannaastligger ten noorden Hofstraat 11687242164v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopmanverkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopmanverkoper Scheffersplein OZ1734248335v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopmangeniaarde koper Liemendijk1740250115v
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts koopmankoper Droogstraat 241765256144r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koopmankoper provisioneel huis met steegGrote Bredeplaats 201701244349r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koopmankoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 201701244351v
HEINS, HENDRIK Hendrik Heins koopmankoper huisGrote Bredeplaats 251811269149v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans koopmankoper huisNoorderhaven 32het Wit Hart180126624r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koopmannaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1727246298v
SIEMENS, HENDRIK Hendrik Simons koopmangeniaarde koper Hofstraat 31738249356v
GILLES, HERBERT Herbert Gelis koopmankoper 1/2 huisKleine Bredeplaats 211623230359v
JILLES, HERBERT Herbert Jelis koopmanverkoper Kleine Bredeplaats 21163123323r
, HERE Here Gattyes koopmankoper twee benedenkamers met een opkamer aan elkaarHerenknechtenkamerstraat 19162723212v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmannaastligger ten oosten onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmanverkoper onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes , c.s.koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 311734248338v
RIENKS, HERE Herre Rinkes koopmankoper door niaar rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen, schuur of stal en drie woningenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1742250234r
RIENKS, HEREwijlen Herre Rinkes koopmangeniaarde koper Noorderhaven 80175325395r
, HESSEL Hessel Celis koopmanverkoper Sint Jacobstraat 12165523742v
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopmanverkoper Grote Kerkstraat 261631232174v
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopmanverkoper Heiligeweg 361631232174v
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten westen Voorstraat 291698243372v
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 251703244195r
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten westen Voorstraat 291706244336r
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopmannaastligger ten westen Voorstraat 291711245160r
JANS, HILLE Hille Jansen koopmanverkoper Karremanstraat 221715245233v
JANS, HILLE Hille Jansen koopmanverkoper Lombardstraat 61715245237r
HOITES, HOITE Hoite Hoites koopmankoper kamerGrote Bredeplaats 21achter166523914v
HOITES, HOITE Hoite Hoites koopmannaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 21achter166523914v
PIETERS, HOITE Hoite Pieters koopmankoper huis met loods, plaats en hof met bomen en plantenNoordijs 151668239140r
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes koopmanverkoper q.q. Vijverstraat 201794264203r
JANS, HUBERT Hubert Jans koopmankoper huisSchritsen 361803266282r
JANS, HUBERT Hubert Jans koopmankoper huis, herberg, hof, overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuisRozengracht 27de hof van Friesland1806267235v
JANS, HUBERT Hubert Jans koopmankoper huisSchritsen 371809268286r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits koopmankoper Spinstraat1751252167r
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmankoper huisVoorstraat 821752252204v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmankoper huis met een woning ernaastHeiligeweg 8176125565r
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmannaastligger ten zuiden Lanen 871761255104v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmankoper woningKerkpad 201763255243v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmanverkoper Lanen 89176425684v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmanverkoper Gardenierstraat 21765256137v
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopmankoper hof en tuin met bomen, planten en staketting en steeg naar de Schritsen ([voor de drie percelen in deze akte])Schritsen 58achter1626231147r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopmankoper dwarskamer en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte])Schritsen 58achter1626231147r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopmankoper ledige plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de haven aldaar ([voor de drie percelen in deze akte])Schritsen 58achter1626231147r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes , c.u.koopmankoper nieuw huisVijver 21653236224r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 151657237261r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes koopmanverkoper q.q. Hondenstraat 41657237261r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes koopmanverkoper q.q. Kruisstraat 61657237261r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes koopmanverkoper q.q. Hofstraat 13tuin1657237261r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes koopmanverkoper q.q. Voorstraat 91achter1657237261r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 361810269108r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes koopmanverkoper Hoogstraat 25176425630r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes koopmanverkoper Hoogstraat 17176425630r
FOKKES, IDS Idts Fockes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 31oost164323549v
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 191774258181r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper huisNieuwstraat 341654236265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper kamerAlemanssteeg NZ1654236265v
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopmankoper 1/6 huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 411658237160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopmankoper 1/4 huis, loods en plaatsGrote Kerkstraat 411658237160v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopmanverkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
HOITES, IJSBRAND IJsbrand Hoytes koopmanverkoper Hondenstraat 3oost172024679v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopmankoper door niaar huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1733248273v
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopmankoper 1/2 huisVoorstraat 811724246208r
HIDDES, ENNE Inne Hiddes koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 81voor1725246244v
HEINS, IJSBRAND Isbrandt Heyns koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 40167124066v
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts koopmankoper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappenFranekereind 23oost16362341r
JANS, JAKLE Jackle Jansen koopmankoper huisVoorstraat 56oost1698243388v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 641689242268v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 771689242268v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmankoper twee kamers onder 1 dakAchterstraat NZ1682241197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Lanen 21690242309r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Noorderhaven 331690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Lanen 71een_achter1690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Grote Ossenmarkt 41690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Noordijs1690242311r
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Aerts koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1041695243134r
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aerts koopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1698243392r
AARTS, JAKOBde desolate boedel van wijlen Jacob Aerts koopmanverkoper Zoutsloot 7016952436ra
AUKES, JAKOB Jacob Aukes koopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291733248189v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 251675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 231675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 211675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 191675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 131675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 111675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 91675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 71675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 51675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 31675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 1b1675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 11675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat OZ1675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-00-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 41675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-05-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 61675240211r1
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopmankoper huisNoorderhaven 341738249281v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 321740250112v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopmangeniaarde koper Liemendijk1740250115v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper huisBildtstraat 161715245255r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper huis en chyrurgijnswinkelBildtstraat 25172024674r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmanverkoper Droogstraat 15achter1726246268r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 191728247206v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koopmankoper zoutkeet met de gereedschappenNieuwstraat 421627231162v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopmankoper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen)Jan Ruurdstraat1614229231v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopmankoper 1/6 huisNoorderhaven 20161623055r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuurten zuiden van Harlingen1662238132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper 1/2 huisNoorderhaven 101668239144v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper door niaar nieuw gebouwd dwarshuisKerkpoortstraat1675240185v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopmankoper ledige plaatsHofstraat NZ1657237122av
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koopmankoper huis en hofRozengracht 27165523717v
LOLLES, JAKOBwijlen Jacob Lolles koopmankoper Kerkpoortstraat1748251216r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens koopmankoper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1747251170r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens koopmanverkoper Noorderhaven 8517492521r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , nom. lib.koopmannaastligger ten noorden Noordijs 15170024464v
MEILES, JAKOBpakhuis van Jacob Meiles koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 251703244195r
MEIERTS, JAKOB Jacob Meyers koopmanverkoper Zoutsloot 11702244152r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper Noordermolen 11686242153r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71688242260v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters , c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 681652236198v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koopmangeniaarde koper Wortelstraat 171769257133v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat WZ1650236122v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper Franekereind1646235238v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmanverkoper Spinhuisstraat164923670r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huisGrote Ossenmarkt 141758254168v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper groot huis genaamd Sayen en BaeyenZuiderhaven 1Zaaien en Baaien1758254178r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 317672573v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper huis en weefwinkelGrote Ossenmarkt 517672573v
PIETERS, JAKOBde hof van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Jacob Pytters koopmannaastligger ten oosten Noordijs 231669239179r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Noordijs 231669239179r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pytters koopmanverkoper Heiligeweg 681669239179v
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 301696243238v
ROMKES, JAKOB Jacob Romkes koopmankoper kamer en toebehorenDroogstraat 55oost1723246170v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrandus koopmannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151786262111r
STEFFENS, JAKOBde kamer van Jacob Stevens koopmannaastligger ten noorden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBhuis, brouwerij en mouterij van de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 7167924143v
FEDDES, JAKOB Jacoob Feddes koopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen1640234106v
PIETERS, JAKOBde hof van Jacop Pyters koopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat164923698v
PIETERS, JAKOB Jacop Pyters koopmanverkoper Spinhuisstraat164923698v
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopmanverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1796264361r
JANS, JAKLE Jakle Jans koopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181702244160v
ADAMS, JAN Jan Adams koopmankoper huisVijverstraat 301808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopmankoper huisVijverstraat 281808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopmannaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 21809268233r
ANDRIES, JAN Jan Andries koopmankoper huis met een tuintje erachterWilliam Boothstraat 271696243197r
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmankoper huisZuiderhaven 291645235181v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmankoper houtstek met een kamer daarachterNoorderhaven 98164823630v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmankoper twee kamersRomastraat ZZ1650236132v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmanverkoper Grote Kerkstraat1653236242v
AUKES, JANde tuin van Jan Aukes koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 221725246242v
AUKES, JAN Jan Aukes koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 531725246247v
AUKES, JAN Jan Aukes koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 531725246247v
AUKES, JAN Jan Aukes koopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 521733248281r
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Borstelsteeg 41809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Borstelsteeg 61809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 291809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Borstelsteeg 41809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Borstelsteeg 61809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 291809268246v
KLASES, JAN Jan Claessen koopmanverkoper q.q. Heerensteeg 21658237246v
EVERTS, JAN Jan Everts koopmanverkoper van 1/7 Voorstraat 57174425142v
EVERTS, JAN Jan Everts koopmankoper 3/4 huisNoorderhaven 107de Valk1751252108v
EVERTS, JAN Jan Everts koopmanverkoper Schritsen 5west175325382v
EVERTS, JAN Jan Everts koopmankoper huisKroonsteeg 51765256141v
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopmankoper huis, stal, hofke met bomen en plantenKarremanstraat 21676240232v
FEKKES, JAN Jan Fekkes koopmankoper huis en bleekveldGrote Kerkstraat 3318072682r
FOPPES, JAN Jan Foppes koopmankoper huis, hof, paardenstalling en huis aan de zijkant aangebouwd met de eigendom van de steegNoordijs 19167224086v
FOPPES, JAN Jan Foppes koopmangeniaarde koper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 24168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 19168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Molenpad 1168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 15168424215v
GOSSES, JAN Jan Gosses koopmanverkoper Noorderhaven 391806267245r
GOSSES, JAN Jan Gosses koopmanverkoper Noorderhaven 391806267245r
HAIES, JANwijlen Jan Haies koopmanverkoper Franekereind 151717245293r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.koopmankoper twee dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussenZuiderhaven 711702244174v
HAIES, JAN Jan Hayes koopmanverkoper q.q. Lanen 17achter1705244299r
HAIES, JANde weduwe van Jan Hayes koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 331730247367r
HERES, JAN Jan Heeres koopmankoper door niaar huis ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 81voor1774258162v
HERES, JAN Jan Heeres koopmankoper door niaar huis ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 81een_achter1774258162v
HERES, JAN Jan Heeres koopmangeniaarde koper Voorstraat 8517802602r
HERES, JAN Jan Heeres koopmannaastligger ten westen Voorstraat 8517802602r
HERES, JAN Jan Heeres koopmanverkoper Lanen 771790263281r
HERES, JANde boedel van wijlen Jan Heeres koopmanverkoper Voorstraat 751795264252r
HERES, JANde boedel van wijlen Jan Heeres koopmanverkoper Voorstraat 811795264255r
HERES, JANwijlen Jan Heeres koopmanverkoper Voorstraat 81een_achter1795264257r
HERES, JANwijlen Jan Heeres koopmanverkoper Voorstraat 81twee_achter1795264261v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 391702244162r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks koopmanerflater Lanen 79176725720v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopmankoper ledige plaatsTiepelsteeg1676240231v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopmannaastligger ten noorden Tiepelsteeg1676240231v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 131675240189v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopmanprotesteert vanwege een hypotheek Hoogstraat 201620230201v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopmankoper Kleine Kerkstraat 71791263344r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopmanverkoper Kleine Kerkstraat 7179726554v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.koopmankoper huis, plaats en loodsBildtstraat 16163323387r
JANS, JAN Jan Jansen koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 141641234161r
JANS, JAN Jan Jansen koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 141646235206v
JANS, JAN Jan Jansen koopmanhuurder Zuiderhaven 77oost1701244127r
JANS, JAN Jan Janssen koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 1416362343r
JANS, JAN Jan Janssen , e.a.koopmanhuurder Voorstraat 8164323589r
JELLES, JAN Jan Jelles koopmankoper kamerCarl Visschersteeg WZ1651236168r
JELLES, JANde koper Jan Jelles koopmannaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
JELLES, JANde koper Jan Jelles koopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1651236168r
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts koopmankoper huisRomastraat ZZ164823645r
MELCHERTS, JAN Jan Melchers koopmanverkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
MINSES, JAN Jan Minses koopmanverkoper Noorderhaven 106achter1705244283v
PAULUS, JANwijlen Jan Palses koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmannaastligger ten westen Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmanverkoper Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 141774258151v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmanverkoper Rozengracht 141774258151v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmankoper door niaar huisHondenstraat 5west177725928v
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 791713245186r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 391714245210r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmanverkoper Zoutsloot 391714245210r
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmanverkoper Raamstraat 3177725965r
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 421778259126v
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 441778259126v
PIETERS, JAN Jan Pyters koopmanverkoper Wasbleekstraat 3164923676r
REINERS, JAN Jan Reiners koopmanverkoper Zuiderhaven 171698243357r
REINS, JAN Jan Reyns koopmankoper van 1/8 Noorderhaven 83172724715r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koopmankoper ledige plaats of huisstede van 170 x 24 houtvoetenRozengracht ZZ1613229136v
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 761724246209r
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 781724246209r
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Franekereind 181725246241v
SIEMENS, JAN Jan Simons koopmanhypothecaire crediteur Noorderhaven 31een_achter1722246148v
SIEMENS, JAN Jan Simons koopmankoper huisPrinsensteeg 11762255152v
SJOERDS, JAN Jan Sioerds koopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 26165523751r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 261652236218r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 571695243177v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopmankoper Molenpad 111715245243r
SIEBOUTS, JAN Jan Sybouts koopmanverkoper Rozengracht 261748251218r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts koopmankoper huis en getimmert en de ledige plaats tot aan de verkopers loods alsmede een vrije uitgangonbekend161623054r
TAMMES, JAN Jan Tammes koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 11702244152r
TAMMES, JANwijlen Jan Tammes koopmanerflater Noorderhaven 431715245231r
TJERKS, JAN Jan Tjerx koopmankoper door niaar huis en tuintjeKleine Bredeplaats 111733248246r
IEMES, JAN Jan Yemes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ178826333r
KLASES, JANKE Jancke Clases koopmankoper van 1/2 1/10 huis met kamers erachterSchritsen NZ167124038r
ANNES, JARICH Jarig Annes koopmankoper Hoogstraat 3617822615r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 12zuid1713245199r
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers koopmannaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61701244129r
WIEGERS, JARICH Jarig Wiegers , voor zijn kindjekoopmanverkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
RINSES, JARICH Jarigh Rinses koopmankoper kamerLammert Warndersteeg162523154v
GERRITS, JASPER Jasper Gerryts koopmanverkoper Kleine Bredeplaats 18173925024v
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.koopmanverkoper Franekereind 161653236227r
KLASES, JELLE Jelle Claessen koopmankoper oud pothuis of schuurNieuwstraat 361653236230r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmankoper dwarskamer met een loods erachterZoutsloot NZ164323587v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ164323587v
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerdts koopmankoper huis, plaats en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 50164323592r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerdts koopmankoper twee kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 44164323592r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds koopmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 11646235220r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds , c.u.koopmankoper huisKleine Kerkstraat 11652236209r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds koopmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 11652236209r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts koopmankoper [voorhuis van] huis bestaande uit verscheidene woningen, en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 13165523730r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts koopmankoper [achterhuis van] huis bestaande uit verscheidene woningen, en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 20oost165523730r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerts koopmankoper huisFranekereind 171667239101v
IENSES, JELTE Jelte Ynses koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 111687242197v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 7170824541r
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmanverkoper Schritsen 8170924581r
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmanverkoper Wasbleek176925797v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 24177725933v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Rozengracht 26178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleek 13178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmannaastligger ten noorden Vijverstraat 191785261294v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmanverkoper Kleine Bredeplaats 221788262280r
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 311788262303v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 9180126613v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper 1/2 huis, pakhuis, mouterije en turfschuurFranekertrekvaart1771257188r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Zoutsloot 311771257219v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Zoutsloot 391771257220v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Zoutsloot NZ1771257221r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (voorlopig verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225845v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (definitief verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225859v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper q.q. Noorderhaven 22achter177325877r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper ten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmaneigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper Zoutsloot 391774258189v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper Bildtstraat 151775258215v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmangeniaarde koper Lanen 451779259193v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper q.q. Voorstraat 30achter1780259238v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmangeniaarde koper Zuiderstraat178126099r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Vijver 121782260183r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper huis, weefwinkel en hofZuiderstraat NZ1782260284r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmannaastligger ten westen Zuiderstraat NZ1782260284r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper Zoutsloot 33178326185r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper huis, voorheen als koestal gebruiktZuiderstraat NZ1787262194r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1787262194r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper huisBrouwersstraat 181789263157v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 181789263157v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1793264101r
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Schritsen 311802266105r
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Schritsen 291802266105r
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koopmanhypothecaire crediteur Hofstraat 21oost1802266109r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koopmannaastligger ten westen Brouwersstraat 181802266115v
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 181802266115v
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Brouwersstraat 181802266115v
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Schritsen 331802266117r
JELLES, Jetzes Jelles koopmankoper q.q. Noorderhaven 22177325877r
GERRITS, JILLES Jilles Gerryts koopmanverkoper Noorderhaven 47168524272v
GERLOFS, JOHANNES Joannes Gerlofs koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 7016952436ra
SIEMENS, JOHANNES Joannes Symens koopmanverkoper q.q. Peterseliestraat ZZ1690242318r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverpachter grond Weverstraat 151650236136v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverkoper Weverstraat 151650236136v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverkoper Franekereind 191651236149v
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricks koopmanverkoper Voorstraat 52west162423121r
HENDRIKS, JOHANNESburgervaandrig Johannes Hendriks koopmankoper huisGardenierstraat 21784261232r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks koopmankoper huisVoorstraat 61178626288r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen koopmankoper pan- en estrikwerk met twee ovens, twee kleimolens en gereedschappenZoutsloot164823622r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen koopmankoper huisNoorderhaven 761644235101r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen koopmankoper huisNoorderhaven 781644235101r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen koopmankoper hof met bomen, planten en zomerhuisDroogstraat NZ1644235105r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen koopmangeniaarde koper Noorderhaven 761644235112r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen koopmangeniaarde koper Noorderhaven 781644235112r
JANS, JOHANNES Johannes Janzen koopmanverkoper Zuiderhaven 41771257201v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters koopmanverkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
SIEMENS, JOHANNES Johannes Symens koopmanverkoper Noorderhaven 601697243291v
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8817332487ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1021734248341r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopmanverkoper Vismarkt 4173524926r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teeckes koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 23173124837r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopmanverkoper Voorstraat 451733248240v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopmanverkoper Noorderhaven 100173524988v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopmanverkoper Heiligeweg 641736249128v
ABES, JOOSTwijlen Joost Abbes koopmanverkoper Noordijs 4169324354r
ABES, JOOSTwijlen Joost Abbes koopmanerflater Noordijs 4169324354r
HAIES, JOOST Joost Hayes koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 35168424227v
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper Noorderhaven 791725246227r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Noorderhaven 83172724715r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Zoutsloot 26172824762r
SIEMENS, JOUKE Joucke Symens koopmanverkoper Voorstraat 841653236219v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koopmanverkoper Schritsen 181781260102r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koopmankoper huisGrote Kerkstraat 31midden178326167v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huisNoorderhaven 241779259222v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huisHofstraat 21west1780259282v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huis en tuinNieuweburen 25Pasveer1780259298v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huisLanen 501782260229r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmanverkoper Lanen 50178326122r
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopmankoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg 141780259281v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters koopmankoper huisBildtstraat 15180826842v
TEEKES, KLAAS Klaas Takes koopmankoper huis en hof achter het huis genaamd SevilienVoorstraat 30achter1779259168v
PIETERS, LAAS Laas Pytters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 48166723986v
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopmankoper mouterij en achterhuisHoogstraat 91676240224r
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 48168224148va
PIETERS, LAAS Laes Pyters koopmankoper paardenstalDroogstraat 651676240225r
PIETERS, LAASde hof van Laes Pyters koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 55west167724038ra
PIETERS, LAASde hof van Laes Pyters koopmannaastligger ten noorden Droogstraat 55west167724038ra
PIETERS, LAAS Laes Pytters koopmanprotesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter167124075v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes koopmankoper 3 pm en 4 einsen venland, zijnde een besloten stuk (per pm)ten zuiden van Harlingen162823238v
KLASES, LAMMERTde hof van Lammert Claesen koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 19167224086v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen koopmankoper huis met tuin waarin een vrije in- en uitgangRozengracht 16achter168824216ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claeses koopmankoper huisRozengracht 161688242234v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 56174925216v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 58174925216v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmanverkoper Noorderhaven 561755253231v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmankoper huisHoogstraat 41756253268r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmanverkoper Noorderhaven 58175625424r
JANS, LAMMERT Lammert Jans koopmanverkoper Hoogstraat 41178126036v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1317352491ra
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1817352491va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1317352492va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1817352492va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverpachter grond Rozengracht 14173925015r
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper Rozengracht 14173925015r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmankoper twee kamersDroogstraat 371737249213r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmanverkoper Droogstraat 37173925045r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmankoper huisBildtstraat 171756253267r
JAKOBS, LEVI Levie Jacobs koopmanverkoper Heiligeweg 13181026956r
PIERS, LIEUWE Lieuue Piers koopmanverkoper Kleine Bredeplaats 251705244267r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen koopmanverpachter grond Vijverstraat 18166823932ra
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23171924635r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 11728247115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 1173124831v
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers koopmankoper Kleine Bredeplaats 251740250131r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sioerds koopmanverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmankoper hof met vruchtbomeb, prieeltje en stenen zomerhuisGardenierstraat 71726246268v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmankoper stal tegenover de Leeuwarder PeerdestalNieuwstraat 401727246300r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmanverkoper q.q. 1172824796v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmannaastligger ten westen Noordijs 121735249102r
LOLKES, LIEUWE Liuwe Lolckes koopmankoper van 1/4 kamerZoutsloot 11654236263v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelkes koopmanverkoper Brouwersstraat 251646235220v
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters koopmanverkoper q.q. Rapenburg 81789263134r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koopmankoper huis en weefwinkel voor drie getouwenZoutsloot 98178126013r
JANS, MARTEN Marten Jans koopmankoper huisSteenhouwersstraat 41811269147r
FOKKES, MARTEN Martin Fokkes koopmanverkoper Noorderhaven 531799265132r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters koopmanverkoper Vijverstraat 51785261278r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.s.koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 17180226689v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters koopmanverkoper Zuiderhaven 17180226689v
DOUWES, MEINT Meinte Douues koopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16602384va
KORNELIS, MINSE Menso Cornelis koopmankoper mouterijNoorderhaven 106achter168024164v
JANS, MINNE Minne Jansen koopmannaastligger ten noorden Bildtstraat 181687242173r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 91167024019r
KORNELIS, MINSEpakhuis van Minse Cornelis koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 611681241121r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmankoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271681241143v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 86168424249v
KORNELIS, MINSEhet huis waar de Bril uithangt van Minse Cornelis koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 93achterde Bril1688242241r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Nieuweburen 271689242280v
KORNELIS, MINSEhet pakhuis van Minse Cornelis koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 611691242369r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Voorstraat 611691242369r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Voorstraat 931691242372r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Voorstraat 951691242372v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241692242396v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar 8 voeten van een turfhuisLammert Warndersteeg 1169324359r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar kamer gebruikt als denLammert Warndersteeg169324359r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanaanhandelaar kamerKromme Elleboogsteeg 1169324359r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Hofstraat 16169324360v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Noorderhaven 106achter1705244283v
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopmanhuurder huis en hof (p.j.)Schritsen 5817882638r
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopmankoper huis (winkel)Voorstraat 61178826340v
SALOMONS, MOSES Mozes Salomons koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter1795264234v
, N. N. koopmankoper provisioneel dubbelhuisGrote Kerkstraat 111701244351v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmangeniaarde koper Gardenierstraat 71759254226v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmannaastligger ten oosten Zuidersteeg 91762255170v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmankoper provisioneel huis en herberg, vroeger de Oude Pynas, nu de ValkGrote Bredeplaats 5westde Valk17722581ra
OEDSES, OENE Oene Oedses koopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koopmankoper huis met een tuintje terzijdeHoogstraat 101697243300r
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopmanverkoper Havenplein 81794264176v
JURJENS, OTTE Otte Jurjens koopmankoper door niaar huisHoogstraat 301726246284v
EEBES, PIETER Peter Aebes koopmanverkoper Brouwersstraat 251646235220v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , voor zijn drie kinderenkoopmankoper door niaar 2/3 huisWilliam Boothstraat 351692242380r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Weverstraat 21692242382v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Franekereind 816852427ra
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanaanhandelaar huis, is het middelste van drieNoorderhaven 111169324357v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmankoper huis en het onderhoud en gebruik van de steeg ten noordenWilliam Boothstraat 351694243111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmankoper Herenwaltje 101695243127v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten noorden William Boothstraat 31169924416r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , voor zijn kinderenkoopmanverkoper William Boothstraat 31169924416r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 64170124494v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Lanen 42170724533v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten westen Franekereind 81714245222v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 681725246236r
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koopmanverkoper Achterstraat ZZ162823270v
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses koopmanverkoper Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
EEBES, PIETERde schuur van Pieter Aebes koopmannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west1640234102v
EEBES, PIETER Pieter Aebes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 31west1640234102v
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies koopmankoper huisVoorstraat 19173925056v
ANDRIES, PIETER Pieter Andries koopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1763255182v
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmankoper wagenhuis en paardenstalKruisstraat 6176825789r
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmanverkoper Jan Ruurdstraat 11780259290r
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmannaastligger ten oosten Rozenstraat 31783261127v
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmannaastligger ten zuiden Rozenstraat 31783261127v
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmannaastligger ten noorden Rozenstraat 31783261127v
AUKES, PIETERwijlen Pieter Aukes koopmanerflater Brouwersstraat 31785261271v
, PIETER Pieter Bonne koopmanverkoper q.q. Voorstraat 401742250258v
, PIETER Pieter Bonne koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 111742250260r
, PIETER Pieter Bonne koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71742250261r
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopmankoper woning met kamer, gang, weefwinkel en genoegzame zolderHoogstraat 331801265307r
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopmanverkoper Hoogstraat 3318012668r
KLASES, PIETERhet zomerhuis van Pieter Clases koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 361785261269v
DIRKS, PIETER Pieter Dirx koopmanverkoper Kruisstraat 10west1728247105r
DIRKS, PIETER Pieter Dirxen koopmanverkoper Noorderhaven 181695243173r
FEDDES, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1712245183r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat1712245185r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopmanverkoper Ooievaarsteeg WZ1714245205r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1716245277r
GERLOFS, PIETERde weduwe van Pieter Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat 16173524932r
GERLOFS, PIETERweduwe en zonen v wijlen Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 181727246311r
GERLOFS, PIETERde weduwe en zonen van wijlen Pieter Gerlofs koopmanverkoper Zuiderhaven 181727246311r
GERLOFS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 161729247243r
GERLOFS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 161729247243r
GERLOFS, PIETERde weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat 31west1730247370r
GERLOFS, PIETERde weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 121732248131r
GERLOFS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1733248187v
GERLOFS, PIETERwijlen Pieter Gerlofs koopmankoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1734248307r
GERLOFS, PIETERde weduwe van Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten westen Werfpad ZZ1748251244v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koopmanverkoper Noordijs 8161623023r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 14166623910va
JELMERS, PIETER Pieter Jelmers koopmankoper tuin met kruiden, bepotingen, beplantingen en beheiningenRozengracht 7west162523157v
JELMERS, PIETER Pieter Jelmers koopmannaastligger ten oosten Rozengracht 7west162523157v
MINNES, PIETER Pieter Minnes koopmankoper 4/7 houtstek en hof strekkende zuidwaarts tot de hof van Claes SymensZuiderhaven ZZ1659237188r
MINKS, PIETER Pieter Minx koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 83achter1725246231v
SIENES, PIETER Pieter Sines koopmanverkoper Lanen 52164023496r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmankoper kamerSchoolsteeg WZ1682241222r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmannaastligger ten westen Schoolsteeg WZ1682241222r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmannaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1682241222r
TAMMES, PIETER Pieter Tames koopmanverkoper Liemendijk NZ1658237174v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 28181026952r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems koopmankoper 1/4 huisVoorstraat 62179726553v
WILLEMS, PIETERde verkoper Pieter Willems koopmannaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 1180826854v
EEBES, PIETER Piter Aebes koopmankoper huis, kamer en mouterijGrote Kerkstraat 31west163623412v
JANS, POPPE Poppe Jansen koopmankoper dwarshuisZoutsloot 651687242215r
KLASES, PAULUS Poulus Claessen , nom. liberorumkoopmanverkoper Lanen 501694243118r
KLASES, PAULUS Poulus Claessen , nom. liberorumkoopmanverkoper Rommelhaven 281695243128v
WIETSES, PIEBE Pybe Wytzes koopmankoper tuin met bomen en planten en zomerhuisten noorden van Harlingen170024485v
ANDRIES, PIETER Pyter Anderys koopmankoper huis met een hof erachterVoorstraat 30achter175325356v
AUKES, PIETER Pyter Aukes koopmanverkoper Rozenstraat 4176425634v
AUKES, PIETER Pyter Aukes , c.u.koopmanhuurder Noordijs 51774258137v
BOKKES, PIETER Pyter Bockes koopmankoper door niaar huisVoorstraat 52west1726246261v
BOKKES, PIETERde hof van Pyter Bockes koopmannaastligger ten oosten Weverstraat 141730247324v
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes koopmangeniaarde koper van 1/4 Noorderkade 131767256247r
DIRKS, PIETER Pyter Dirks koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248175v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ172024678r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ172024684r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1721246113v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat 12172124697r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopmannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 121724246204v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopmannaastligger ten zuiden Zuiderstraat1724246205v
GERLOFS, PIETERweduwe en zonen van Pyter Gerlofs koopmannaastligger ten zuiden Zuiderstraat1727246307v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix koopmanverkoper Grote Kerkstraat 14172824771r
HOITES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Hoites koopmaneigenaar perceel onbekend1725246232v
HOITES, PIETER Pyter Hoites koopmanverkoper onbekend1725246232v
HOITES, PIETER Pyter Hoytes koopmannaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18173124841v
JELMERS, PIETER Pyter Jelmers koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat WZ1650236122v
TJALLINGS, PIETER Pyter Tiallings koopmanverkoper q.q. Zuiderplein 5noord1721246125r
EEBES, PIETER Pytter Aebes koopmankoper huisNoordijs 41652236190v
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys koopmankoper door niaar huisZoutsloot 251740250110r
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopmankoper huisDrie Roemersteeg OZ1727246298v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191664238231r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191667239113v
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopmankoper hof met vruchtbomenZuidersteeg 11702244169r
GERLOFS, PIETERhet pakhuis van Pytter Gerlofs koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 34west1705244287r
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopmankoper timmerwerfZuiderhaven 161706244324ar
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 161706244324ar
GERLOFS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat 141736249156r
GERLOFS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat 141736249156r
GERLOFS, PIETERde weduwe en zonen van Pytter Gerlofs koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 181737249176v
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendricks koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen165523736r
HUBERTS, PIETERwijlen Pytter Huyberts koopmanerflater Sint Christoffelsteeg 1167224094v
IEPES, PIETER Pytter Ipes koopmankoper Klaverbladstraat 191644235155v
SJOERDS, PIETER Pytter Sioerts koopmannaastligger ten westen Voorstraat 93achter1688242241r
SJOERDS, PIETER Pytter Sioerts koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 93achter1688242241r
, RAFAEL Raphael Ghoer , Engelsmankoopmanprotesteert q.q. Voorstraat 54161222984v
SIKKES, REIN Rein Sickes koopmankoper van 1/2 Bildtstraat 31695243122r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopmanhuurder (p.j.)Noordijs 516972437va
SIKKES, REIN Rein Sikkes koopmankoper 1/2 huisNoordijs 5170024472v
SIKKES, REINde koper Rein Sikkes koopmaneigenaar van 1/2 Noordijs 5170024472v
SIEBES, REIN Rein Sybes koopmanverkoper van 1/3 Heiligeweg 121724246212v
PIETERS, REINER Reinder Pieters koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat 191738249357r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmankoper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildpoortsmolen1753253105v
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11757254110r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmankoper door niaar 1/4 molen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstallingKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1758254136r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11759254201v
JANS, REINER Reiner Jansen koopmankoper voorste eind van 's lands lijnbaan, van 85 voetSpinstraat1680241117r
JELLES, REINER Reiner Jellis koopmankoper mouterij en brouwerij daerden Witten Gecroonde Lelye uuthanght ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 75de Witte Gekroonde Lelie162823272v
JELLES, REINER Reiner Jellis koopmankoper achterhuis met twee kelders, strekkende van de zuider middelmuur tot achter aan de hof van wijlen Piter Wibrants ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 75achter162823272v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmankoper dwarshuisRomastraat 271737249158v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmangeniaarde koper Noordermolen 1175325390v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmaneigenaar van 3/4 Noordermolen 11753253103r
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmangeniaarde koper Noordermolen 11753253103r
PIETERS, REINER Reiner Pyters koopmankoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met toebehoren, huis, schuur en stalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1755253210r
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopmangeniaarde koper Noorderhaven 34174325122r
PIETERS, REINER Reiner Pytters koopmankoper huisSint Odolphisteeg 141746251154r
JANS, REINER Reinner Jansen koopmanverkoper Schritsen 641644235133r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 61702244166r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopmanverkoper q.q. Rommelhaven ZZ172824799r
JELLES, REINER Reyner Jelles koopmanverkoper Voorstraat 751630232160r
HENDRIKS, RIEMER Riemer Hendriks koopmanverkoper Lombardstraat 11803266223v
TEUNIS, RIEMER Riemer Thonis koopmanverkoper Hoogstraat 17achter1674240152r
WILLEMS, RIENK Rienk Willems koopmannaastligger ten zuiden Hoogstraat 7achter1702244188v
HERES, RIENK Rinke Heeres , c.u.koopmankoper huis waar de Rode Leeuw in de gevel staatRommelhaven 15de Rode Leeuw1713245198r
HERES, RIENK Rinke Heeres koopmankoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171733248263v
HERES, RIENK Rinke Heeres , q.q.koopmannaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 171733248263v
HEIMANS, RINNERT Rinnert Heymans koopmanverkoper Noorderhaven 1121704244265v
WIEBRENS, RINNERT Rinnert Wybrens koopmankoper huisKruisstraat 10oostde Witte Gevel1728247102v
JETSES, RINSE Rinse Jetses , c.u.koopmankoper huis met een plaats erachter en een houtstek of schuur aan de oostkant en een hof met bomen en plantenZuiderhaven 241668239178v
JETSES, RINSEwijlen Rinse Jetses koopmankoper Brouwersstraat 12zuid168524267r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen koopmankoper q.q. Roeperssteeg 71672240113r
KLASES, RINTJE Rintie Claessen koopmanprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 731653236236v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen koopmangeniaarde koper Rozengracht 221715245241r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmankoper huis en hof, paardenstal, wagenhuis en kamerZuiderhaven 46174525166v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
ARJENS, ROBIJNde heer Robijn Arjens koopmankoper huis en tuinZuiderhaven 79174925229r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Lanen 351751252109v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper Zuiderhaven 79175325338v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 531755253236r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Hoogstraat 31758254161v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Hoogstraat 51758254166r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1176025529v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmankoper woningHerenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Lanen 21achter1766256174r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256175r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Lanen 211766256178r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmankoper ten zuiden van Harlingen1662238132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
JAKOBS, Rocke Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 51658237250v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Noorderhaven 851738249283r
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks koopmankoper huis en tuinVoorstraat 841779259202v
LIEUWES, ROELOF Roelof Lieuwes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 86170024480v
LIEUWES, ROELOF Roelof Lieuwes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 86170024480v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopmankoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Hondenstraat 2de Pauw1802266144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopmankoper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Hondenstraat 4de Pauw1802266144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopmankoper ruime plek grond met de gerechtigheid van de kolkten zuiden van Harlingen180426754r
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 5achter1657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Romastraat 11657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Romastraat ZZ1657237257v
JAKOBS, ROMKEwijlen Romcke Jacobs koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1683241255r
JAKOBS, ROMKEwijlen Romke Jacobs koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 401687242188v
PIETERS, RUURD Ruiert Pytters koopmankoper door niaar 1/2 huisVijverstraat NZ1703244190v
PIETERS, RUURD Ruiert Pytters koopmaneigenaar van 1/2 Vijverstraat NZ1703244190v
PIETERS, RUURDde kinderen van Ruird Pieters koopmanverkoper Franekereind 81714245222v
, RUURD Ruirdt koopmannaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 101703244201r
JANS, RUURD Ruurd Jansen koopmankoper woningBargebuurtspoortje WZ1710245122av
JANS, RUURDhet perk van Ruurd Jansen koopmannaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1710245122av
PIETERS, RUURDsteeg tussen de huizen van Ruurd Pytters koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 64170124494v
PIETERS, RUURD Ruyrd Pytters koopmankoper grondpacht van 1-00-00 GGRozengracht 81686242149r
WIERDS, RUURD Ruyrd Wirdes koopmankoper vooreind huisDroogstraat 611662238135r
PIETERS, RUURD Ruyrdt Pytters koopmankoper 1/12 van 1/2 molen genaamd de NoorderwindmolenNoordermolen 1de Noorderwindmolen1686242153r
PIETERS, RUURD Ruyrdt Pytters koopmannaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 101688242236r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopmankoper huisSchritsen 271723246186r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopmankoper huisLanen 451732248174v
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopmanvoormalig bewoner Lanen 451734248351r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopmankoper huis en loodsVoorstraat 47de Olifant171924636r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopmannaastligger ten oosten Brouwersstraat 211724246195v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1701244132v
DOEDES, SEERPde weduwe van Seerp Doedes koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1727246315v
DOEDES, SEERPde weduwe van Seerp Doedes koopmannaastligger ten westen Liemendijk ZZ1729247266r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koopmankoper door niaar kamerMolenpad 141675240170v
, SIKKE Sicco Lubberti koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 108167924115ra
, SIKKE Sicco Lubberti koopmannaastligger ten westen Voorstraat 63167924116va
LUBBERTS, SIKKE Sicco Luberti koopmanverkoper Noorderhaven 106achter168024164v
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts koopmankoper van 1/3 Weverstraat168424238r
HETTES, SIKKE Sicke Hettes , voor zijn kinderenkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 2168424233v
HETTES, SIKKE Sicke Hettes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 35168524285v
HETTES, SIKKE Sicke Hettes koopmanverkoper Liemendijk NZ1687242163r
HETTES, SIKKE Sicke Hettes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 37achter169324341r
HETTES, SIKKE Sicke Hettes koopmanverkoper Voorstraat 37achter169324341r
HETTES, SIKKE Sicke Hettes koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 821703244205r
JOHANNES, SIKKE Sicke Joannes koopmankoper drie kamers aan elkaar staandRommelhaven 4een_achter1644235132r
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts koopmankoper huisNoordijs 61650236130r
LUBBERTS, SIKKE Sicke Lubberts koopmankoper huis, mouterij en ledige plaats daar achterVoorstraat 61165623795r
REINS, SIKKE Sicke Reins koopmankoper provisioneel nieuw huis en mouterijNoordijs 716842422va
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopmanverkoper Tiepelsteeg WZ168424241r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopmankoper door niaar huisGrote Kerkstraat 31oost164923659v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopmannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 331688242235v
SIETSES, SIERDde kamer van Sierd Sytzes koopmannaastligger ten westen Voorstraat 72achter1661238111v
SIETSES, SIERDde tuin van Sierd Sytzes koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 72achter1661238111v
SIETSES, SIERD Sierd Sytzes koopmanverkoper Voorstraat 72achter1661238111v
SIETSES, SJOERD Sieuwert Sytses koopmanverkoper Voorstraat 70achter_oost1663238194r
SIETSES, SJOERD Sieuwert Sytses koopmanverkoper Voorstraat 70achter1663238194r
HETTES, SIKKE Sikke Hettes koopmanverkoper Rapenburg 12tuin1690242327r
DIRKS, SIEMEN Simen Dirx koopmanverkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v
FOKKES, SIEMEN Simon Fokkes koopmanverkoper Zoutsloot 17172024678v
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen koopmanverkoper q.q. William Boothstraat OZ168424238v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 821703244205r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 45170724532v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 141738249348r
BERENDS, SJOERD Sioerd Beernts koopmanverkoper Noordijs 5achter16922431v
LIEUWES, SJOERD Sioerd Lieuwes koopmanverkoper van 1/6 Brouwersstraat 14achter1695243185r
LIEUWES, SJOERDwijlen Sioerd Lieuwes koopmanerflater Voorstraat 11715245236v
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes , c.u.koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 30164323596v
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes , c.u.koopmanverkoper Spinstraat 1116472367r
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopmankoper huis met de Rode Leeuw in de gevelRommelhaven 15de Rode Leeuw1698243379v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks koopmankoper huis, twee kamers aanelkaar met een plaatsRommelhaven 24achter1630232141r
HERES, SIPKE Sipke Heeres koopmankoper door niaar Voorstraat 81voor1774258162v
HERES, SIPKE Sipke Heeres koopmankoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
IJSBRANDS, SIPKE Sipke Dirk IJsbrands koopmankoper Noorderhaven 1071751252108v
DIRKS, Siple Dirckx koopmankoper ca. 4 pm greidlandten zuidoosten van Harlingen1652236203r
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes koopmankoper 1/2 huis de Rode Molen genaemptScheerstraat 10de Rode Molen162523183r
BERENDS, SJOERD Sjoerd Beerns koopmankoper huis en mouterijNoordijs 71687242165r
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Vijver 121752252230v
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Hondenstraat 41752252231v
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Vijver 6tuin1752252234r
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes , voor zichkoopmanverkoper van 1/6 van 1/6 Brouwersstraat 16170824542r
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes , voor zijn kinderenkoopmanverkoper van 1/6 en (1/6 van 1/6) Brouwersstraat 16170824542r
TJEERDS, SJOERD Sjoerd Tjeerds koopmangeniaarde koper Droogstraat 15178826339r
BERENDS, SJOERDplaats en mouterij van Sjoerdt Beernts koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 5169124223ra
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , oor zijn kinderenkoopmanverkoper Rozengracht ZZ164223513r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers koopmanverkoper Rozengracht ZZ164223513r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopmankoper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisjeten noordoosten van Harlingen1716245268r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopmanhuurder Voorstraat 851728247131v
HESSELS, SIEBREN Syberen Hessels koopmankoper huisNoorderhaven 931663238173r
GAUKES, SIEBREN Sybrand Goukes koopmanverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes koopmankoper woningWortelstraat 151803266242r
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters koopmankoper huisRozenstraat 31783261127v
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters koopmanverkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens koopmangeniaarde koper Noorderhaven 761724246209r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens koopmangeniaarde koper Noorderhaven 781724246209r
HOMMES, SIEDS Syds Hommes koopmanverkoper Lammert Warndersteeg 181790263186v
KLASES, SIETSE Sydse Clasen , c.u.koopmankoper hof met zomerhuisje en vruchtbomenDroogstraat 151703244230v
KLASES, SIETSEde koper Sydse Clasen , c.u.koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 151703244230v
KORNELIS, SIEMENgezworen gemeensman Symen Cornelis koopmanverkoper Zoutsloot NZ1689242295v
KORNELIS, SIEMENburgemeester Symen Cornelys koopmanverkoper Vijver 81696243260v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper estrik- en panwerk met een hofje, belvedere en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 1111664238210r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper huis waar de 4 Heemskinderen uithangen ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 107de Vier Heemskinderen1664238210r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper q.q. Franekereind 6168424223r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper vier kamers in elkaar beklemdFabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransen koopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde kamer van Symen Fransen koopmannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmannaastligger Rozemarijnstraat 11696243203r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper huisNoorderhaven 1111696243208v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen , c.u. en c.s.koopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 1111696243208v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koopmankoper 1/2 huisjeBlindemanssteeg OZ1695243133r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koopmankoper van 1/2 huisGrote Ossenmarkt 101703244201r
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopmannaastligger ten oosten Franekereind 18172024661r
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes koopmankoper 1/4 huis en plaatsLanen 12165623771r
FRANSES, Symmon Fransen koopmankoper pan- en estrikwerk met een huisZeilmakersstraat 2167124041r
KORNELIS, SIEMENburgemeester Symon Cornelis koopmanverkoper Schritsen 261699243393r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmankoper door niaar van 5/12 Zuiderhaven 161729247243r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmankoper huisGrote Bredeplaats 91731247384r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 22173124868r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmankoper van 1/2 1/3 huisSint Jacobstraat 171733248263v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes , q.q.koopmannaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 171733248263v
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen koopmanverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v
GERRITS, SIEMEN Symon Gerryts koopmanverkoper Ooievaarsteeg 91805267143r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 221729247245r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 201729247246r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper Bildtstraat 51730247369v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper huisBargebuurt WZ173124852r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper van 1/2 huisHoogstraat 22het Holdershuis1733248272v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmangeniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmanverkoper Bargebuurtspoortje173524921r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopmankoper pan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huisZeilmakersstraat 21703244226r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 911716245259r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopmanreversaalhouder Rommelhaven 281717245287v
SIETSES, SJOERD Sywert Sytses koopmanverkoper Grote Kerkstraat 11achter1663238167v
JORIS, TEEDE Tede Joris koopmankoper huisRommelhaven 241651236163v
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes koopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopmankoper Noordijs 19167224086v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg ZZ1736249132v
JANS, THOMAS Thomas Jansen koopmanverkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopmankoper provisioneel 3e huis en weefwinkelAchterstraat 71765256264r
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmanverkoper Voorstraat 471715245241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmankoper huisZuiderhaven 251716245257v
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmankoper 1/2 huis, schuur en plaatsVoorstraat 47de Olifant163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaard Lolles koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 47de Vijf Ringen163623422r
LOLLES, TJEERD Tiaerd Lolles koopmankoper voor- en achterhuis met plaatsHoogstraat 131636233179v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Sioerdts koopmanverkoper q.q. onbekend16362342v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmanverkoper Achterstraat NZ170924585r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmankoper pakhuis beqwaam tot een houtstek en boven tot graansoldersHerenknechtenkamerstraat 191716245265v
FOKKES, TJEERDhet huis van Tieerd Fockes koopmannaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmangeniaarde koper Hondenstraat 131716245266r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmanverkoper Lanen 641717245285r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmankoper huis, plaatsen schuurHoogstraat NZ165623790v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 5achter1657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Romastraat 11657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Romastraat ZZ1657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper Voorstraat 901668239178r
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 20west1650236135r
LOLLES, TJEERD Tieerd Lolles koopmanverkoper Droogstraat 20west1650236135r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pyters koopmanverkoper Bildtstraat 51732248135r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pyters koopmankoper van 1/2 Hoogstraat 221733248272v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmanverkoper Scheerstraat 121717245279v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmankoper huisGrote Bredeplaats 1617182469r
HIELKES, TJEERD Tierdt Hylckes koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 51658237250v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix koopmangeniaarde koper Voorstraat 56oost1712245176r
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gijses koopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621809268234r
HOMMES, TIJS Tijs Hommes koopmankoper huisLammert Warndersteeg 181784261134r
TEEKELES, TJOMME Tiomme Takeles koopmanverkoper van 1/4 Lanen 741697243265r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koopmankoper kamerBildtpoort (gebied)170024479v
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners koopmanverkoper onbekend169324349v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper huis en pakhuisScheerstraat 12170724526v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper schoenmakersperkSchritsen 56zuidwest1721246118v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pottenbakkerijNieuwstraat 181723246157r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper huisHoogstraat 531725246238r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven 371726246260v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pakhuisNieuwstraat WZ1728247106r
FOKKES, TJEERDher perk van Tjeerd Fockes koopmannaastligger ten zuiden Liemendijk 401728247204v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven 501731247378r
FOEKES, TJEERD Tjeerd Foekes koopmankoper provisioneel Zuiderhaven ZZ1727246314v
KLASES, TJEERD Tjeerd Klases koopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ178826333r
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmankoper huis, thans ledigGrote Bredeplaats 161806267224v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181807267301v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmankoper huisBildtstraat 51730247369v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 4een_achter173524952r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners koopmanverkoper van 1/2 Zoutsloot 471701244103r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopmankoper huisSchritsen 53169324368r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koopmankoper huis en weefwinkelRapenburg 1180226699r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopmangeniaarde koper Romastraat ZZ169424377r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopmankoper huisVoorstraat 491696243218r
FOKKES, TJEERDde proclamanten Tjeerdt Fockes , c.u.koopmannaastligger ten westen Voorstraat 491696243218r
PIETERS, TJEERD Tjeerdt Pieters koopmankoper Sint Jacobstraat 1517312483r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddricks koopmanverkoper q.q. Herenwaltje168524292r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koopmanverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjerd Bouwens koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 34west1705244287r
WIEBES, THOMAS Tomas Wibes koopmankoper 1/24 huisKleine Bredeplaats 71641234156v
EVERTS, TJEERDburgemeester Tziaert Ewerts koopmanverkoper Noorderhaven 40161122916v
RINSES, OEPKE Upke Rinses koopmanverkoper Rommelhaven 151698243379v
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmankoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
DIRKS, WATSE Waetse Dirx koopmannaastligger ten oosten Brouwersstraat 111698243345v
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopmanverkoper Peterseliestraat1644235155r
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 2-04-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 0-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
PIERS, WABE Wapke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koopmankoper kamerZoutsloot 241627231163r
SEERPS, WIEBRENburgerhopman Wibrant Seerps koopmankoper door niaar 1/7 huis en plaatsVoorstraat 8164323589r
WIEBES, WIEBE Wiebe Wiebes koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1081691242350r
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 201706244338v
POPPES, Wijnert Poppes koopmankoper hof met bomen en plantenWeverstraat16592386r
KLASES, WILLEM Willem Claases koopmangeniaarde koper van 1/2 Hofstraat 20176425681r
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
KLASES, WILLEM Willem Claeses koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 131688242229v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koopmankoper woningSpinhuisstraat168424255r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koopmanverkoper Spinhuisstraat168524294r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmanverkoper Zuiderhaven 381779259189v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmangeniaarde koper Rozengracht 181780259271v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmangeniaarde koper Rozengracht 161780259271v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmankoper huis en bakkerijHoogstraat 20het Schepel178126054v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmankoper woning no. 6Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmannaastligger ten westen Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmankoper huis, hof en pakhuisRozengracht 101781260112r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 141788262305r
JANS, WILLEM Willem Jansen koopmancrediteur q.q. Noorderhaven 1101621230283v
JANS, WILLEM Willem Jansen koopmancrediteur q.q. onbekend1621230284r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters koopmanverkoper q.q. Schritsen 23180826885r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters koopmanverkoper q.q. Voorstraat 83180826886v
RUDOLFS, WILLEM Willem Rudolf koopmankoper huis en achterwoningKleine Bredeplaats 141800265270r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts koopmankoper 2/3 van 1/2 huis, mouterij en woning daarachter ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 711641234159r
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerts koopmankoper 2/3 van 1/2 huis ten oosten van het eerste in deze akte ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 731641234159r
TJEERDS, WOBBEhet huis bij de mouterij gekocht door Wobbe Tiaerts koopmannaastligger ten westen Voorstraat 731641234159r
KLASES, WOPKE Wopke Clasen koopmankoper huis waar het Hart in de gevel staat, brouwerij en mouterij en wagenhuis daarachterSimon Stijlstraat 6het Hert1701244129r
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopmankoper Rozengracht 271806267235v
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopmankoper huisLanen 411809268202r
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopmankoper Schritsen 371809268286r
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopmankoper huisLanen 791809268309v
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopmankoper huisZuiderhaven 19zuid1810268347r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds koopmankoper huisSpinstraat 11180826829v
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds koopmankoper Schritsen 56oost1811269117r
FEDDRIKS, WIEBEzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koopmankoper huis, fabriek dakpannnen enzDroogstraat 151728247137r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koopmannaastligger Zeilmakersstraat 13173524996r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes koopmanverkoper Lanen 631793264139r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes koopmanverkoper Oosterkeetstraat 81793264140v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes koopmanverkoper Zoutsloot 591793264143v
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Ooievaarsteeg 141799265139r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Kerkpad 321799265140r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Bargebuurtspoortje 141799265141r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Brouwersstraat 231799265143r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes koopmankoper kamerKerkpoortstraat1682241203r
RUURDS, WIEBREN Wybrandt Riuerts koopmankoper huis de Vergulden Boterton genaemptVoorstraat 76de Vergulde Boterton1703244211r
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopmanverkoper Zuiderhaven 531802266101r
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopmankoper huisVoorstraat 161805267132ar
POPPES, wijlen Wynnert Poppes koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1675240168v
POPPES, Wynnert Poppes koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost168024122ra
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels koopmankoper huis met tuin daarachter met een steeg aan de oostzijde daartoe behorendeRozengracht 181653236221v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
PIEBES, WIETSEde crediteuren van Wytse Piebes koopmanverkoper Noorderhaven 891711245140r
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 20169424378v
SJOERDS, WIETSE Wytse Sjoerdts koopmanbewoner Rommelhaven 111687242197v
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes koopmanverkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
GOVERTS, IEDE Yde Goverds koopmanverkoper q.q. 1172824796v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopmankoper woningVoorstraat 89een_achter176425656v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopmangeniaarde koper Karremanstraat ZZ1774258130r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper huisHeiligeweg 211770257148v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper huisGrote Kerkstraat 241771257207r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper door niaar huisHeiligeweg 191773258118r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Bargebuurt 141780259242v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Wortelstraat 151780259243v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 171780259245r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Grote Kerkstraat 191780259246v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 211780259248r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Voorstraat 89een_achter1780259256r
FREERKS, IEME Yeme Freerks koopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
GOVERTS, IEKE Yke Goverds koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
, IENSE Ynse Ieetes koopmanverkoper q.q. Lanen ZZ168024123ra
, IENSE Ynse Ieetes koopmanverkoper q.q. Scheerstraat 5168024123ra
WILLEMS, JOHANNES Joannes Willems ?koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper Rozengracht 151763255210v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg, c.s.koopmankoper door niaar woningHofstraat 20176425681r
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburgkoopmankoper lege grondHofstraat 161765256124r
AKKER, ALBERT de hof van Albert Ackerkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg ZZ167224091v
AKKER, ALBERT Albert Ackerkoopmankoper provisioneel twee kamers onder een dakNoordergrachtswal167924111ra
AKKER, Albertie Ackerkoopmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ167924149v
AKKER, ELBERT Elbert Ackerkoopmanbewoner Noorderhaven 801687242176r
AKKERSLOOT, GILLES GERRITS Gillis Gerryts Ackerslootkoopmankoper 1/10 huis en erfNoorderhaven 47de Jol1677240272r
AKKERSLOOT, P. P. Ackerslootkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 1170124490r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademakoopmankoper van 1/2 dubbel huisVijverstraat 20179226425r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademakoopmankoper gedeelte timmerwinkelLanen 91achter179326485v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 251702244148v
, PIETER Pieter Akerslootkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 11708245312r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pyter Pyters Akkerslootkoopmankoper loods en plaatsonbekend166023834r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloothkoopmanaanhandelaar 1/2 huis en schuur en 1/2 van 6 pm landten zuiden van Harlingen1659237219r
AKKRINGA, G. Akkringakoopmankoper huisHoogstraat 10180826898r
AKKRINGA, G. G. Akkringakoopmanbewoner Grote Bredeplaats 231808268147r
WILLEMS, RIENKde erfgenamen van wijlen Rienk Willems Aleblaskoopmanverkoper Liemendijk1710245122r
ALEMA, oud burgemeester Junyus van Alemakoopmanverkoper Sint Jacobstraat 12174325119r
ALTENA, Altenakoopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 321784261223r
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altenakoopmanverkoper Noorderhaven 791751252115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altenakoopmanverkoper Droogstraat 271751252115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altenakoopmanverkoper Noorderhaven 831751252115v
ALTENA, HENDRIK Henderik Altenakoopmankoper van 1/8 Noorderhaven 83172724715r
ALTENA, HENDRIK Hendrik Altenakoopmankoper van 1/8 Zoutsloot 26172824762r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmankoper huis met beneden een weefwinkelLanen 69177725970v
ALTENA, JAN Jan J. Altenakoopmankoper pan- en estrikwerkRozengracht 341778259123r
ALTENA, JAN Jan J. Altenakoopmankoper wagenhuisWasbleekstraat WZ1778259123r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmankoper huisLanen 671784261168r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmannaastligger ten westen Lanen 671784261168r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmanbetrokkene Gardenierstraat 41791263355r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverwandelaar Rozengracht 341794264214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverwandelaar Wasbleekstraat WZ1794264214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanaanhandelaar Zoutsloot 991794264217r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanaanhandelaar Zoutsloot NZ1794264217r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverkoper Zoutsloot 991794264224r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverkoper Zoutsloot NZ1794264224r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesses Anslokoopmanverkoper Hoogstraat 41163223340r
ARUM, P. P. van Arumkoopmaneigenaar van 1/2 Noorderhaven 311786262106r
ARUM, P. P. van Arumkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 121788262269r
ARUM, P. P. van Arumkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 121789263169r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper Lanen 51761255108v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 311771257226r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper huis en tuinGrote Bredeplaats 91775258173r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Prinsenstraat 41778259119v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 11778259119v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31778259121r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 3179326484r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper door niaar huis en herbergGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1794264177v
ARUM, PIETER de minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 91802266164v
ARUM, PIETER de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 71802266173r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baardakoopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baardakoopmankoper Noorderhaven 791725246227r
BAKKER, AUKE land van Aucke Backerkoopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1703244192r
BAKKER, AUKE Aucke Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 481710245133v
BAKKER, AUKE Aucke Backerkoopmanverpachter grond Voorstraat 56oost1712245183r
BAKKER, AUKE de weduwe van Aucke Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 481728247117v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper huisHeiligeweg 501706244313r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper tuintje met zomerhuisPeterseliestraat ZZ1706244337r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1710245125v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper 1/2 slootten zuiden van Harlingen1714245217r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backerkoopmannaastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost172824770r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backerkoopmannaastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost1728247102v
BAKKER, AUKE Auke Backerkoopmankoper door niaar pan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstalDroogstraat 151751252161v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 9174425146v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 151751252161v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 71754253180r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper van 11/16 Lanen 15175725456v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 501705244275v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 501705244275v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost1706244343r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23175625451v
BAKKER, DOEDE Dodoneus Backerkoopmannaastligger ten noorden Kruisstraat NZ1767256257r
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backerkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 26174425154v
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmannaastligger ten noorden Moriaanstraat 31754253138r
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 28achter1762255167v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23oost173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 911742250275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper Voorstraat 421743250280r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 11770257164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
BAKKER, GERLOF WIEGERSwijlen Gerlof Wiegers Backerkoopmankoper Rinnertspijp 81784261173v
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmanverkoper Scheffersplein 27178126047v
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmanverkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 57west17852623r
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmanverkoper Noorderhaven 551786262119r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmanverkoper Liemendijk 41715245251v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper huisZoutsloot 81722246132v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper looierij of perkDroogstraat 15achter1726246268r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper tuin en zomerhuisDroogstraat NZ1733248231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat NZ1733248231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 101726246265r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper huisNoorderhaven 25172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper huisNoorderhaven 27172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18172724741r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 26172824789v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper q.q. 1/2 huis (p.j.)Karremanstraat 251732248113r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmanverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 311736249129v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21741250181r
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u.koopmanverkoper Romastraat 351715245239v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backerkoopmankoper pakhuisLammert Warndersteeg1763255240v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerkoopmanbetrokkene verzoekt scheiding van handel vanonbekend176825760r
BAKKER, JOB Job Backerkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291734248320v
BAKKER, JOB Job A. Backerkoopmannaastligger ten westen onbekend1736249121v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmankoper kamerWeverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmannaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Weverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmankoper huisNoorderhaven 551731247387r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backerkoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 231783261109v
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1783261110v
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 81783261113r
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backerkoopmanverkoper van 1/3 Scheffersplein 251702244162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer, mede voor zich zelfkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 251702244162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backerkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 821702244183v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backerkoopmanverkoper Voorstraat 731771257209v
BAKKER, SIEBE GERRITSwijlen Sybe Gerrits Backerkoopmanerflater Franekereind 18173925062r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper William Boothstraat 5172824788r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper Scheffersplein OZ172824788r
, JOHANNES Johannes Baderkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 221810268337v
BAERDT, WILLEM vroedsman Willem Baerdkoopmankoper hof met galerijHofstraat 2017562543v
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerdakoopmankoper van 1/8 Zoutsloot 26172824762r
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 57178126050r
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Noordijs 141795264266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 151800265238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakkerkoopmankoper nieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangtVoorstraat 72de Blinde Ezel177625925r
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wymes Bakkerkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 61787262161r
BAKKER, AUKE wijlen Auke Bakkerkoopmanverkoper Franekereind 341781260123v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker, q.q.koopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44174525182r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 211747251182r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmankoper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje landNoorderkade 231800265208r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Zuiderhaven 43181026989r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 411805267152v
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 391805267152v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkerkoopmannaastligger ten westen Moriaanstraat17342498v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 401742250258v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 401742250258v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis en erfVoorstraat 421742250244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis of woningVoorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, HAIE AUKES Haye Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151728247137r
BAKKER, HAITSE Haytze P. Bakkerkoopmanverkoper Lanen 391808268112r
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakkerkoopmanverkoper Prinsenstraat 21749251266v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper Zuiderhaven 51177725966v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmankoper huisKerkpoortstraat 51180826820r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Schritsen 23180826885r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 83180826886v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmankoper huisKleine Kerkstraat 6181026940v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 6181026940v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 361810269108r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181811269145r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakkerkoopmankoper huis, tuin en houtschuur ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 31177725934v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakkerkoopmankoper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 33177725934v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakkerkoopmankoper pakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 35177725934v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 181734248346r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 13173524995r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 541736249108r
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.koopmannaastligger ten westen Droogstraat 2717452513va
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.koopmannaastligger ten westen Droogstraat 2717452515ra
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmankoper van 1/2 koopmanshuisNoorderhaven 311771257226r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 311771257226r
BAKKER, JAN AUKEShet pakhuis van Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Droogstraat 11771257229r
BAKKER, JAN AUKEShet pakhuis van Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ177225834v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmankoper wagenhuis en stalHoogstraat 171781260141r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmankoper Hoogstraat 151782260297v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 151782260297v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 351786262140v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmanverkoper Noorderhaven 351786262140v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151786262145r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakkerkoopmanverkoper Zuiderstraat 31west1778259155v
BAKKER, JOB de erfgenamen van wijlen Job Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291740250138v
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat ZZ1782260207r
BAKKER, PIER EELKESwijlen Pier Eelkes Bakkerkoopmanerflater van 1/2 Zuiderhaven 91759254234v
BAKKER, EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 991779259212v
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 51782260309r
BAKKER, RIENK Rinke Bakkerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 141783261114r
BAKKER, RIENK Rinke C. Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Noordijs 71794264211r
BAKKER, RIENK Rinke J. Bakkerkoopmanverkoper Scheerstraat 31805267174v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Comediesteeg 4177625922r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Comediesteeg 6177625922r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmankoper huisScheerstraat 3de Scheer178326192r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord178826360r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper William Boothstraat 6zuid179726515r
BART, JAN Jan Bartkoopmankoper houtzaagmolen genaamd de Hoop, huis, 3 knechtsvoorzieningen, 2 houtschurenZuiderpoort (gebied)de Hoop180226663r
BART, JAN Jan Bartkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen180426754r
BART, SIEDS Sieds Bartkoopmankoper Zuiderpoort (gebied)180226663r
BART, SIERD Sierds Bartkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen180426754r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Lanen 711791263370ar
BEER, BAUKE Bauke de Beerkoopmanverkoper Noorderhaven 3180426751v
BEER, GEERT Geert de Beerkoopmanverkoper Noorderhaven 3180426751v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemkoopmankoper huis en timmerwinkelLanen 601805267172r
, JAN Jan Bertelskoopmankoper huisTiepelsteeg178126085r
, JAN Jan Bertelskoopmankoper door niaar huis en wagenhuisNieuwstraat 221793264136v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper q.q. Lanen 5180226652v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper q.q. Dalpad 7180226653v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten westen Lanen 841807267348v
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 121788262251r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301788262253v
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 101788262255r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 181788262256v
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 671788262258r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat17882631r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Lanen 82179726544r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1762255140r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper woningRommelhaven 161766256191r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Tiepelsteeg OZ1767256249r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 45176725733v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisZoutsloot 491771257189v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisLammert Warndersteeg 141771257190v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisZuiderhaven 231771257242v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Sint Jacobstraat 12177225838v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Zoutsloot 85177725976r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisHeiligeweg 171780259245r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 41178126036v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper als erfgenamen Droogstraat ZZ1782260207r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Havenplein 201786262133r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Karremanstraat 211787262223v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Heiligeweg 171788262261r
, BASTIAAN Bastiaan Bickerkoopmanverkoper q.q. Simon Stijlstraat 2173925039v
, BASTIAAN Bastiaen Bickerkoopmankoper Lanen 71743250296v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermakoopmankoper kamer of woningRommelhaven 18twee_achter1696243226r
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pieter Sioerds Biermakoopmanverkoper Schoolsteeg170824571v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pieter Sioerds Biermakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ170824575v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sioerdts Biermakoopmankoper twee ledige huisplaatsen met de boet erop voorheen in gebruik als timmerwerf, breed 48 voetZuiderhaven ZZ169324356v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sjoerds van Biermakoopmankoper door niaar kamerVoorstraat 89twee_achter169424399r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmankoper twee kamers met een vrije in- en uitgang naar ?t BolwerkZuiderhaven ZZ1692242390v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmankoper woning of kamer met een steegjeRommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmannaastligger ten westen Rommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDSde werf van Pytter Sjoerds Biermakoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1702244186r
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Voorstraat 91170724534r
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Voorstraat 93achter170724535v
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Schoolsteeg170724536r
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Werfpad ZZ170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ170824564v
BIJLSMA, Bijlsmakoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 261806267258r
BIJLSMA, Bijlsmakoopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat 261806267258r
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsmakoopmankoper 7 pm greidlandten zuiden van Harlingen1809268223r
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikkerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 321740250112v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker, n.u.koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 261741250158v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaen Bikkerkoopmankoper fraai huisNoorderhaven 2817562546r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmangeniaarde koper Voorstraat 751795264252r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksma, erfgenaamkoopmanverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
BINKSMA, H. vroedsman H. Binksmakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 31785261271v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 19179726521v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Lanen 47179726528v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 18achter1733248212v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1733248187v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmankoper hofRozengracht 161733248193r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 161733248193r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arrien Teunis Blockkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 22173124868r
BLOK, HARMEN JANS Harmen Jansen Blockkoopmankoper 1/12 huisVoorstraat 721714245224v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 21752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 41752252187v
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocqkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 451617230101r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocqkoopmanverkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 181733248262v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocqkoopmanverkoper Voorstraat 361730247339r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blocqkoopmanverkoper Hoogstraat 11733248252v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloemkoopmanverkoper Voorstraat 9161723096v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloemkoopmanverkoper Noorderhaven 50161723097r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blokkoopmangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 9173124862r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunes Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 221740250135r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 201729247250v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 271738249342v
BLOK, ARJEN TEUNIShet pakhuis van Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 72173724917va
BLOK, ARJEN TEUNIShet pakhuis van Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 72173724918ra
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Rozengracht NZ1741250146v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok, mede voor zijn twee zonenkoopmanverkoper Noorderhaven 741741250157v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Noorderhaven 261741250158v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmankoper huisNoorderhaven 74Bremen1741250157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1748251214r
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blokkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 5175325396r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30175325353v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30achter175325356v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 85175325358v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 29175325360v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper huisScheerstraat 8oost176825736v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper door niaar huisNoordijs 8177725972r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 91779259216v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat178126099r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 501782260229r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmannaastligger ten noorden Scheerstraat 6achter1782260289r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper huisSint Jacobstraat 15179726535r
BLOK, MINNE Minne C. Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 131798265122r
BLOK, MINNE wijlen Minne Blokkoopmanverkoper Zuiderhaven 791806267191r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 401762255126v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmankoper huisNoordijs 6179726530r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1774258176r
BLOK, MINNE KLASES Minne Clasen Blokkoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 711787262235v
BLOK, REINER Reinier Blokkoopmanverkoper Zuiderhaven 55174025091r
BLOK, REINER Reinier Blokkoopmanverkoper Zuiderhaven 57174025092r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokkoopmankoper huisVoorstraat 7a1803266290r
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Havenplein 16176525698v
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 881754253275r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blokkoopmanerflater Havenplein 18west1774258166r
KLASES, RINTJEde hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Zuiderhaven 36oost1717245290r
BLOEM, SIEMEN Symon Blomkoopmangeniaarde koper Noorderhaven 901755253245r
BLOEM, SIEMEN vroedsman Symon Blomkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 901755253245r
BLOEM, SIEMEN Symon Blomkoopmangeniaarde koper Voorstraat 45oost1755253245r
BLOEM, SIEMEN vroedsman Symon Blomkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 45oost1755253245r
BLOEMBERG, R. R. Blombergkoopmaneerdere bewoner Zoutsloot 100180826831v
BLOEMBERGEN, RONES Ronus H. Blombergenkoopmankoper huisScheerstraat 4180226660r
BOER, de Boerkoopmannaastligger ten westen Liemendijk 3179226467r
BOER, JAN Jan de Boerkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 991794264217r
BOER, JAN Jan G. de Boerkoopmanverkoper q.q. Schritsen 441795264282r
BOER, JAN Jan de Boerkoopmankoper huisZoutsloot 8917962657r
BOER, JAN Jan de Boerkoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 8917962657r
BOER, JAN Jan G. de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, JAN Jan de Boerkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 281808268144r
BOER, JOHANNES Johannes de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, Mebius de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmankoper huisAchterstraat1793264102v
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 991794264217r
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmankoper tuinAchterstraat NZ1795264278r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boerkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 7west1807267303v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boerkoopmankoper huisHerenwaltje 1180826892r
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boerkoopmankoper gebouw als oliemolen gebruiktZoutsloot 841808268127r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper huisVoorstraat 901771257213r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper huisZuiderstraat 81775258207r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper door niaar huis en bakkerijVoorstraat 861784261195v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 861784261195v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper Brouwersstraat 12noord1788262276v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 701789263156r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Romastraat 4west1789263160v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 461789263162r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 221789263163v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanniaarnemer ratione societatis et vicinitatis Brouwersstraat 101790263228r
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boerkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 901798265112v
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boerkoopmanverkoper Voorstraat 901798265112v
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boiskoopmankoper huisHoogstraat 21657237134v
BOK, SIEMEN Simon de Bokkoopmanverkoper Voorstraat 15177325880r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5318032672v
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53180426766r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531805267148r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten westen Molenpad 21806267272r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper Lanen 401784261246v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper zeemtouwerij, onlangs nieuw gebouwdNieuwstraat WZ178826337r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 38179326487r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 611795264251r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huisBildtpoort (gebied)1795264254r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 32179826597r
BOLMAN, ALBERT de koper Albert Bolmankoopmanhuurder voor 10 jaren (p.j.)Franekereind 32179826597r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 111799265163r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper Rozengracht 211799265207r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Noorderhaven 341800265213r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Grote Kerkstraat 461800265273v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Franekereind 21180126649r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Kerkpoortstraat 101803266177v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vianen ZZ1803266186r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Hofstraat 19oost1803266188v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Lanen 801803266190r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten westen Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 251803266205r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 59180826821r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Grote Kerkstraat 32achter180826835v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Weverstraat 3180826836v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Karremanstraat 5180826869v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huis en hofHeiligeweg 401808268110v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper q.q. Voorstraat 321809268189v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621809268234r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 401809268302v
BOLMAN, ALLERT Aldert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Nieuwstraat 381796264322r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisVijverstraat 2817812607r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 2817812607r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisVijverstraat 3017812608r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisFabrieksstraat 1817812609r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisRomastraat 2717812609r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisGrote Ossenmarkt 1a1782260227v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 101782260233r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper 1/2 huis de Zilverberg genaamdKerkpoortstraat 27de Zilverberg1782260234r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper van 1/3 huisGrote Kerkstraat 461782260235r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huis en bakkerijHeiligeweg 251783261111v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisNieuwstraat 381783261121r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisLanen 401784261246v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampkoopmankoper huis, plaats en tuintjeNoorderhaven 751701244112r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Bonckkoopmankoper hof met zomerhuis en plaatskeLiemendijk NZ168524286v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckkoopmanverkoper Franekereind 201689242300v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckkoopmanverkoper Liemendijk ZZ1689242301v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pytters Bonckkoopmanverkoper Franekereind1691242370v
BONKE, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Bonck, c.soc.koopmannaastligger ten westen Rozengracht 141689242270v
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonck, c.u.koopmankoper hoekhuis met apart bewoonde woning daaraan en nieuw aangebouwd achterhuisZuiderplein 1165523724r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonckkoopmankoper ledige plaats of houttuinRozengracht 121668239136r
BONKE, TJEERD BINKES Tjeerd Bentes Bonckkoopmankoper door niaar huisNoordijs 10172024692r
BONKE, JAKOB KORNELISde hof van Jacobus Cornelis Boncqkoopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1705244306v
, PIETER Pieter Bonneekoopmanverkoper q.q. Voorstraat 421742250244v
BONNEMA, EELKE Eeltje Bonnemakoopmankoper pakhuisNoordijs 71794264211r
BONNEMA, EELKE Eeltje H. Bonnemakoopmankoper huisBildtstraat 161805267116v
BONNEMA, O. O. Bonnemakoopmannaastligger ten westen William Boothstraat 6zuid179726515r
BOOMSMA, B. B. Boomsmakoopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west1806267239v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1141795264238r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsma, c.u.koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 71799265128r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmankoper huisZoutsloot 941803266239r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 941803266239r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 961803266240v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151803266242r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmankoper groot werkhuisNoorderhoofd 11806267194r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmanverwandelaar Noorderhoofd 11806267200r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmanaanhandelaar timmerhuisNoorderhoofd 11806267200r
BOOMSMA, BOUWE JETSEShet pakhuis van Bouwe Jetzes Boomsmakoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 241782260244r
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
BOOMSMA, J. J. Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491807267297r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmankoper huisFabrieksstraat WZ1791263317v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1791263317v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411799265134v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181799265136r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper Jekelsteeg 21809268248r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper Schritsen 191809268249v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 77oost1810268355r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Molenpad 5181026973r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten westen Voorstraat 31810269112v
BOOMSMA, JETSE Jetse Boomsmakoopmanverkoper Noorderhaven 821781260149v
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetse Jelles Boomsmakoopmanverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41800265265r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetse Jelles Boomsmakoopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 31801265296r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmakoopmanverkoper Karremanstraat 181771257202v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmakoopmannaastligger ten westen Liemendijk 3178126072v
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen Boormaker, pro se ac sociiskoopmanverkoper q.q. Lanen 70achter1683241270v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Bootsma, voor zich en zijn kinderenkoopmanverkoper Noordijs 15167924129r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1683241255r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 71a167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 69167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 71167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 67167924112ra
LAMMERTS, KORNELIS Cornelis Lammerts Boremakerkoopmanverkoper Noorderhaven 411690242323r
BORGER, AUKE GERBENS Aucke Gerbens Borgerkoopmanverkoper Hoogstraat 531725246222r
, EGBERTde geabandonneerde inboedel van Egbert Borgerskoopmanverkoper Hofstraat 20176425681r
BOSMA, pakhuis en keuken van Bosmakoopmannaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161705244293v
BOSSCHA, SJOERD burgemeester Sjoerd Bosschakoopmankoper door niaar huisKleine Bredeplaats 201756253259r
BOSSCHA, SJOERD burgemeester Sjoerd Bosschakoopmankoper huisKleine Bredeplaats 20achter1756253260v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnkoopmankoper 1/8 huisLanen 151733248205r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnkoopmaneigenaar van 7/8 Lanen 151733248205r
KLASES, JAN Jan Claesen Bothkoopmankoper dwarshuis en ledige plaatsHeiligeweg 1west1651236167v
KLASES, JANmede koper Jan Claesen Bothkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 1west1651236167v
KLASES, RINTJE Rintie Claesen Bothkoopmankoper Heiligeweg 1west1651236167v
BOTSMA, Botsmakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 141701244118v
BOTSMA, Botsmakoopmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23170824576r
BOTSMA, Botsmakoopmannaastligger ten noorden Lanen 711711245158v
BOTSMA, Botsmakoopmannaastligger ten westen Lanen 791716245261r
BOTSMA, de mouterie van Botsmakoopmannaastligger ten noorden Lanen 791716245261r
BOTSMA, de erfgenamen van wijlen Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10171924639v
BOTSMA, de erfgenamen van wijlen Botsmakoopmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23172724726v
BOTSMA, de erfgenamen van wijlen Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid1728247215v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsmakoopmankoper huis of woningSint Christoffelsteeg WZ1686242116r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1686242116r
BOTSMA, KLAAS Claes Botsmakoopmangebruiker ten noorden van Harlingen16792416ra
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 Bildtpoorts NoordermolenBildtpoortsmolen 1167824118v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 van 1/2 molen 1de Blokhuizermolen168424218v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21686242125r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper door niaar huisSint Christoffelsteeg WZ169324344r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21706244312r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2168424214r
BRAAM, Braamkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291706244322v
BRAAM, Braamkoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291706244322v
BRAAM, KLAAS Claas Braamkoopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7173224873v
BRAAM, KLAAS Claas Braam, voor zich en zijn kindkoopmankoper huisDrie Roemersteeg OZ1738249225r
BRAAM, KLAAS Claas Braamkoopmankoper q.q. door niaar William Boothstraat 29174525180v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braamkoopmangeniaarde koper Rozengracht 17166123887r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 5173124856v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51733248217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 91737249159v
BRAAM, KLAAS Claes Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51746251133r
BRAAM, KLAAS GOOITSENS Claes Goitiens Braam, c.u.koopmankoper huisnge met een tuin en paardestal daaragter, ruime keuken en een ander vertrekNoorderhaven 431715245231r
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braamkoopmankoper huis, mouterij, eest [staat: yst] en pakhuisNoorderhaven 81167224087v
BRAAM, FOPPE GOOITSENS Foppe Goitjens Braamkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 1achter1730247354v
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claassen Braamkoopmankoper huis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappenNoordijs 81677240248r
BRAAM, GOOITSEN Goitien Braamkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111717245295r
BRAAM, GOOITSEN Goitien Braamkoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111717245295r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam, c.s.koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 35168424227v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braamkoopmankoper Kerkpoortstraat 131695243172v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claessen Braamkoopmankoper Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
BRAAM, GAUKE Gouke Braamkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 931705244274v
BRAAM, GOOITSEN Goytien Braamkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1081698243382r
BRAAM, GOOITSEN Goytjen Braamkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 106achter1705244283v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytjen Clasen Braamkoopmankoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 81705244299v
BRAAM, GOOITSEN Goytyen Braam, c.s.koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 31170724515r
BRAAM, H. H. Braamkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271706244315r
BRAAM, HUBERT Hubert Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 771696243258r
BRAAM, HUBERT Hubert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg NZ1697243307v
BRAAM, HUBERT Hubert Braamkoopmannaastligger ten westen Rapenburg NZ1697243307v
BRAAM, HUBERT de tuin van Hubert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Weverstraat1712245165r
BRAAM, HUBERT het hoff van Hubert Braamkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291712245170r
BRAAM, HUBERT het hoff van Hubert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291712245170r
BRAAM, HUBERT het hoff van Hubert Braamkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291712245171v
BRAAM, HUBERT het hoff van Hubert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291712245171v
BRAAM, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 221714245207v
BRAAM, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Braamkoopmannaastligger ten westen Bildtstraat 221714245207v
BRAAM, HUBERT Huibert Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 771708245313r
BRAAM, HUBERT Huibert Braamkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 771708245313r
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braamkoopmankoper hof met bomen, planten en een zomerhuis met een kamerKerkpoortstraat 27tuin1696243227v
BRAAM, HUBERT KLASESwijlen Huibert Claessen Braamkoopmanverkoper Noorderhaven 331714245212r
BRAAM, JAKOB Jacob Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 971704244240v
BRAAM, JAKOB Jacob R. Braamkoopmannaastligger ten westen Schritsen 481711245155r
BRAAM, JAKOB Jacob Romke Braamkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 181725246222v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 571697243306r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braamkoopmanverkoper Zuiderhaven 19zuid1715245251r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 971697243271v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmankoper huisSint Odolphisteeg 5169924412r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181702244160v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Zoutsloot ZZ1703244224v
BRAAM, JAKOB ROMKESsr. Jacob Romkes Braamkoopmankoper door niaar Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmannaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11705244274r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, q.q.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 661713245188r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Voorstraat 701715245238v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huis en houtstekNoorderhaven 1011717245281r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam, voor zijn kinderenkoopmankoper huisNoorderhaven 1031717245281v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanreversaalhouder Rommelhaven 281717245287v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braamkoopmanverkoper Schritsen 461717245300r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braamkoopmanverkoper q.q. ten noorden van Harlingen1790263207r
BRAAMS, de hof van Braamskoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1706244334v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 8-00-00 CGZuiderplein 1het Nieuw Kasteel1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 0-10-08 CGSimon Stijlstraat 31675240193r
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmannaastligger ten noorden Lanen 151733248205r
BRAAM, KLAAS Claes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 611741250197v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmankoper hof met bomen en plantenDroogstraat NZ1669239197v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1669239197v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braemkoopmankoper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons])ten noordoosten van Harlingen1677240273r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemkoopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freex Braemkoopmankoper 2/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167024030v
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braemkoopmankoper huis (waaruit Gerrit Biloots is versturven)Bildtstraat 24167224088v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemkoopmankoper huisLanen 12het Oud Raadhuis1729247265r
BRAAM, FOPPE GOOITSENS Foppe Goitjens Braemkoopmanverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41726246283r
BRAAM, FREERK wijlen Freerck Braemkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
BRAAM, FREERK KLASESde weduwe van Freerck Claesen Braemkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 651692242389r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Claessen Braemkoopmanverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claessen Braemkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 19168224154va
BRAAM, GOOITSEN KLASEShuurder van de woning Goitien Claessen Braemkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
BRAAM, GOOITSEN KLASESde kinderen van Goitien Claessen Braemkoopmanverkoper Kleine Kerkstraat 8171824612r
BRAAM, de erfgenamen van wijlen Gooytien Braemkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11171924650v
BRAAM, de erfgenamen van wijlen Gooytien Braemkoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11171924650v
BRAAM, Goverius Braemkoopmankoper huisLanen 281683241238r
BRAAM, Goverius Braemkoopmankoper huisKerkpad 11683241239r
BRAAM, GOOITSEN Goytien Braemkoopmankoper 1/2 hoekhuis genaamd het SchepelHoogstraat 20het Schepel169324335r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem, voor zijn twee kinderenkoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braemkoopmankoper pakhuisNoorderhaven 1061687242169v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmankoper kamerRapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmannaastligger ten westen Rapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT Huybert Braemkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 221689242298v
BRAAM, HUBERT Huybert Braemkoopmannaastligger ten westen Bildtstraat 221689242298v
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braemkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 75168224160ra
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braemkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 75169124222ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 4169224225ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85oost169224225va
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Lanen 85west169224226ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmankoper door niaar huis met twee kamersDroogstraat 471688242219r
BRAAM, JAKOB ROMKESde hof van Jacob Romkes Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 471688242219r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 271690242322r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 21692242382v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89twee_achter169424399r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
BRAAM, ROMKE JAKOBSwijlen Romke Jacobs Braemkoopmanverkoper Voorstraat 541729247279r
BRAAM, GOOITSEN het pakhuis van Goitien Braemskoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1081691242350r
BRETEL, JAN wijlen Jan Bretelkoopmankoper Bargebuurt 161774258172r
, KASPER Casparus Brinckmankoopmankoper huisWilliam Boothstraat 251723246174v
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmankoper huisOoievaarsteeg 231791263350r
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 34179826586v
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 341809268188v
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkmankoopmankoper huisVismarkt 1173524976v
BRINKMAN, KASPER wijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
BRINKMAN, KASPER de nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
BROUWER, ANDRIES SIERKS Andries Sierks Brouwerkoopmanverkoper Franekereind 151715245252v
BROUWER, BEE Bae Brouwerkoopmanverkoper Sint Jacobstraat 9178326121r
BROUWER, BEERT Beert Brouwerkoopmankoper pakhuisRozengracht 101755253216r
BROUWER, BEERT Beert Brouwerkoopmankoper huis en smederijRozengracht 271763255203r
BROUWER, BEERT Beert Brouwerkoopmanverkoper Rozengracht 271770257165r
BROUWER, BEERT DIRKSburgervaandrig Beert Dirks Brouwerkoopmanverkoper Bildtstraat 211737249215r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwerkoopmanverkoper Romastraat 351769257140r
BROUWER, KORNELIS Corneelis Brouwerkoopmankoper zoutkeetScheffersplein 231751252170r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmankoper huis en grote hofZoutsloot 3217492526v
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
BROUWER, KORNELISKE Cornelis Brouwerkoopmankoper zoutkeet, paardenstal en wagenhuisNieuwstraat 401759254204r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper Zoutsloot 361759254205v
BROUWER, HEIN wijlen Hein G. Brouwerkoopmangeniaarde koper Rapenburg 10west1778259147v
BROUWER, HEIN Hein Brouwerkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 10west1778259147v
BROUWER, HEIN wijlen Hein Brouwerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 131807267298r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwerkoopmannaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1773258116r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerryts Brouwerkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 441780259280r
BROUWER, HIDDE Hidde Brouwerkoopmankoper huis en tuinZuiderhaven 79175325338v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 181784261134r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 441784261139r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmankoper Nieuwstraat WZ178826337r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 13178326156v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Kerkpad 21784261138r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 421784261140r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Rommelhaven 26b178626263r
BROUWERS, BEERT de hof van Beert Brouwerskoopmannaastligger ten westen Kerkpad 16173124859v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brugkoopmanverkoper Franekereind 12175025275v
BRUG, FEDDE Feddo van der Brugkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 8oost176425659v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoopmanverkoper Rozengracht 221726246276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoopmanverkoper Rozengracht 221726246276v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1738249258r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat1732248162r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper q.q. Schritsen 501732248163r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmankoper huis met tuinGardenierstraat 91733248280r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1728247202v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 99173124832r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruinkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 8817322484ra
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwes Sioerds de Bruinkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 91733248280r
BRUIN, LIEUWE Lieve de Bruinkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 11747251189v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruinkoopmanverkoper Zuiderhaven 231759254223v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruinkoopmanverkoper Gardenierstraat 91759254225v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruinkoopmanverkoper Gardenierstraat 71759254226v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin, mede voor zichkoopmanverkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
BRUIN, LIEUWE SJOERDSde eerstgeregistreerde crediteuren van Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Vismarkt 11759254222v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Vijver 71759254224v
BRUIN, PIETER Pyter de Bruinkoopmankoper door niaar 1/2 huis met hof en stenen galerijNoorderhaven 64175625436r
BRUIN, PIETER Pyter de Bruinkoopmankoper door niaar 1/2 huis met hof en stenen galerijVoorstraat 21175625436r
BRUIN, PIETER Pyter de Bruin, veniam aetatiskoopmankoper door niaar woningGardenierstraat 71759254226v
BRUIN, JAKOB Jacobus de Bruyn, c.u.koopmanaanhandelaar pakhuis geschat op 300-00-00 CGHondenstraat 41725246243r
BRUIN, KLAAS Klaas de Bruynkoopmanverkoper Wasbleek1727246300V
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sjoerds de Bruynkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 9172724747v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE Livius Bruynkoopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 211741250190r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostkoopmanverkoper q.q. Liemendijk1738249342r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1738249262r
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Buma [staat: Bouma]koopmanverkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ1728247209r
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Janzen Bumakoopmankoper huisZeilmakersstraat 131728247111v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumakoopmankoper hofGardenierstraat ZZ171824625r
BUMA, WOPKE burgemeester Wopke Bumakoopmannaastligger ten westen Rozenstraat WZ173925016r
, ALLERT Allardus Buyttenpostkoopmanverkoper ten noorden van Harlingen1697243296r
, FREERK Fredrik Calanderkoopmankoper huisVoorstraat 811795264255r
, FREERK Fredrik Calanderkoopmanhuurder (p.j.)Voorstraat 811795264255r
, FREERK Fredrik Calanderkoopmankoper huisVoorstraat 81een_achter1795264257r
, FREERK Fredrik Calanderkoopmanverkoper Voorstraat 811806267218v
, FREERK Fredrik Calanderkoopmanverkoper Voorstraat 81achter1806267218v
, FREERK Fredrik Calanderkoopmanverkoper Havenplein 141806267219v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathkoopmankoper 1/2 huisFranekereind 10175025286r
, DIRK Dirk Claemerkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 19west175625446v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstrakoopmankoper fraaie woningGardenierstraat NZ1766256153v
, PIETER Pytter Clamstrakoopmankoper Noorderhaven 98achter176425673r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Noorderhaven 791763255238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Noorderhaven 811763255238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Noorderhaven 831763255238r
KLOOSTERMAN, GOSSE erfgezeten Gosse Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Zoutsloot 261763255238r
, JAKOB?? Jaques Coedercqkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen166723994r
, BERNARDUS Bernardus Coelmanskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
, BERNARDUS Bernardus Coelmeniskoopmanverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
, Cohenkoopmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter179226454r
, B. B. Cohen, c.s.koopmanhuurder Heiligeweg 211770257148v
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Columkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 301635233156r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Zoutsloot 671802266153r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Hoogstraat 341802266154v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Lombardstraat 11802266156r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 281786262121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 201786262122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huis en weefwinkelWeverstraat 31786262143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ178926370v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Hondenstraat 5west1802266157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Hoogstraat 321802266160v
, DIRK Dirk Craamerkoopmanverkoper Hofstraat 23175725454v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybouts Craemerkoopmanverkoper Noorderhaven 98achter174425153r
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten westen Wasbleek NZ1738249287r
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmankoper hof met een zomerhuisRozengracht 26173925046v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 26173925046v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 26173925046v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten oosten Rozenstraat1740250113v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten noorden Rozenstraat1740250113v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 981741250191v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 981741250191v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, c.u.koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 491741250167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramerkoopmanverkoper Voorstraat 491741250167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozengracht 15173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozengracht 17173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozenstraat WZ173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramerkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 901738249292r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramerkoopmanverkoper Noorderhaven 921747251196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmankoper huis met hof, paardenstal en wagenhuis (en 4 ducaten)Zuiderhaven 481740250120v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 26174425154v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper Sint Odolphisteeg 2174525165v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 46174525166v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 46174525166v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmankoper gleibakkerijSchritsen 501712245169r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Schritsen 50171824621r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Hofstraat 221781260103v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Brouwersstraat 191781260160r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1782260188v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoopmankoper wagenhuis, stal en zomerhuisFabrieksstraat1706244334v
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramerkoopmankoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramerkoopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
KROON, JAKOB Jacob Croonkoopmanverkoper Vijverstraat 4172724734r
, Rembolt Cruwelkoopmankoper huisRozengracht 19168524288v
, Rombolt Cruwelkoopmanverkoper van 8/9 Rozengracht NZ1696243223r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghkoopmankoper huis met vrije uitgang in de Jan RuurdstraatZuiderhaven 55172024681r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiperkoopmanverkoper Bildtstraat 51732248135r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Cuyckkoopmangeniaarde koper Romastraat1690242325v
, GERRIT Gerrit van Danswijkkoopmankoper huisHerenwaltje 61809268329v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumkoopmankoper provisioneel 1/2 huis en tuintjeFranekereind 1216952437ra
, A. A. Detelmeyerkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1141795264238r
, ANTONIUS Anthon Determeyerkoopmankoper huisSint Jacobstraat 111807267307v
, ANTONIUS Anthony Determeyerkoopmangeniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 161791263315v
, ANTONIUS Anthony Determeyerkoopmangeniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 181791263315v
, ANTONIUS Anthoon Determeyerkoopmanverkoper Sint Jacobstraat 111809268243v
, ANTONIUScompagnon van Anthoon Determeyerkoopmanverkoper Sint Jacobstraat 111809268243v
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES Andries Ales Dijkstrakoopmankoper huisNoorderhaven 39de Drie Parochië1791263324r
, JANburgemeester Jan Donckerkoopmankoper woningNieuwstraat 31742250252r
PIETERS, JANvroedsman Jan Pieters Donckerkoopmankoper Lanen 871730247316r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donkerkoopmanverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 421737249217v
DONKER, JAN vroedsman Jan Donkerkoopmanverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 441737249217v
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper q.q. Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper q.q. Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper van 1/16 Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedsman Jan Pieters Donkerkoopmankoper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuisonbekend WZ173124817r
DONKER, JAN PIETERS Jan Pyters Donker, mede vroedschapkoopmanverkoper Noorderhaven 42173224881v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreierkoopmankoper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestalZoutsloot 391714245210r
PIETERS, MICHIEL Migchiel Pieters Dresokoopmankoper huisNoorderhaven 891791263345r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyerkoopmanverkoper Voorstraat 661713245188r
DREYER, FEDDE PIETERSde weduwe van Fedde Pyters Dreyerkoopmannaastligger ten westen Bildtstraat WZ172724729r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerkoopmankoper Voorstraat 201731247386r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyerkoopmannaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1723246180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyerkoopmannaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1723246180v
DREYER, HIELKE hr. Hylke Dreyerkoopmankoper huis 2 jaar oudRommelhaven 10176425672v
DREYER, HIELKE de minderjarige kinderen van wijlen Hylke Dreyerkoopmankoper 1/2 huisRommelhaven 10177325891v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyerkoopmankoper huis, tuin en zeepziederij met bakken, ketel en gereedschappenNoorderhaven 611725246224v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyerkoopmankoper pakhuis, stalling en gezamelijke ledige plaatsZoutsloot 371725246224v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 42172824780r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1172824781v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 48172824782v
DREYER, PIETER TJEBBESwijlen Pieter Tjebbes Dreyerkoopmankoper Voorstraat 611736249106r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyer, c.u.koopmangeniaarde koper Noordijs 191721246110r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Brouwersstraat 221725246234r
DREYER, PIETER TJEBBESwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Noorderhaven 61173124830r
DREYER, PIETER TJEBBESwijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Zoutsloot 37173124830r
DREYER, PIETER TJEBBESde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanhuurder Voorstraat 611741250197v
DREYER, PIETER TJEBBESover de nagelaten kinderen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyerkoopmanverkoper Voorstraat 611741250197v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyerkoopmankoper paardenstalDroogstraat 55west1663238185r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmanverkoper Franekereind 341781260123v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmannaastligger ten noorden William Boothstraat 371782260242v
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pieters Dreyerskoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 81voor1774258162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhoutkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 81een_achter1774258162v
DROST, HEIN Hein Drostkoopmankoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 16het Springend Paard1791263315v
DROST, HEIN Hein Drostkoopmankoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 18het Springend Paard1791263315v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duiningakoopmankoper huis of stalRozenstraat 31810268357v
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 1b1784261229r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord1784261231r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 21784261232r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11784261233r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcomakoopmangeniaarde koper q.q. Voorstraat 401682241220v
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcomakoopmanverkoper q.q. Franekereind 36168024126va
EELKEMA, EELKE RINNERTSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmankoper lands kruithuis of magazijn van buspulverten oosten van Harlingen1681241171r
EELKEMA, EELKE RINNERTSwijlen Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanverkoper ten oosten van Harlingen1681241171r
EELKEMA, EELKE RINNERTSeerder Eelcke Rinnerts Eelcomakoopmanhuurder ten oosten van Harlingen1686242118r
EELKEMA, RINNERT EELKEShet nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcomakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 97achter168324165va
, ALBERT Albert van Ekenkoopmankoper Voorstraat 421809268287r
, ALBERT Albert van Ekenkoopmankoper Lanen 631809268287r
JANS, JAN Jan Jansen Elshofkoopmankoper huis, brouwerij, tapperij, hof, koe- en paardenstalHoogstraat 271765256122v
ESTA, van Estakoopmannaastligger ten westen Rozengracht 321784261223r
ESTA, Estakoopmannaastligger ten westen Rozengracht 28179726541r
ESTA, F. F. van Estakoopmanverkoper Scheffersplein 27178126047v
ESTA, F. F. F. van Estakoopmankoper huis gebruikt als timmerwinkelRozengracht 24oost180226695v
ESTA, F. F. F. van Estakoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 24oost180226695v
ESTA, F. F. F. van Estakoopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 24oost180226695v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmankoper huisSpinstraat175325379r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Spinstraat175325379r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Hofstraat 71754253157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Hofstraat 71754253157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmankoper huisBargebuurthet Halfgemaakte Schip1766256228r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 481740250120v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 381743250287v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 961749251276r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 961749251276r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 941749251277v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 941749251277v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Zuiderhaven 25176425666r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper van 3/4 Zuiderhaven 38176425685v
ESTA, FOKKE TJEERDSwijlen Fokke Tjeerds van Estakoopmanverkoper Zoutsloot 11767256258r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmankoper huisWasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten oosten Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten noorden Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmankoper huisWasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten westen Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten noorden Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmanverkoper q.q. Droogstraat 7west1807267303v
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper pan- en estrikwerk ([voor de vijf percelen in deze akte])Rozengracht 281781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper twee woningen naast elkaar ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleek ZZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper pakhuis en woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FREERK TJEERDS Freerck Tjeerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
ESTA, SIEMEN FOKKESvrijgezel Symon Fockes van Estakoopmanverkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmankoper huisVijver 71729247272v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmannaastligger ten westen Schritsen 56zuidoost1730247299r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmanverkoper q.q. Simon Stijlstraat 617292476va
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmanverkoper Lanen 85west17292479ra
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ173124827v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 16173124859v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Estakoopmankoper huis en smederijZuiderhaven ZZ173124820r
FABER, AUKE JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Auke Jans Faberkoopmanverkoper Rommelhaven 1177325875v
FABER, AUKE JANSwijlen Auke Janz Faberkoopmanverkoper Brouwersstraat 12noord177325868v
FABER, EILE Eile Faberkoopmankoper huisKleine Kerkstraat 7179726554v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberkoopmangeniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
FABER, RUURD DIRKS Ruurd Dirks Faberkoopmanverkoper Sint Jacobstraat 7173524930r
, KAREL Carel le Febrekoopmanverkoper Zuiderhaven 361668239159v
, FILIPPUS Filippus Fedderenkoopmanverkoper Hofstraat 19west175625446v
VEENSTRA, S. S. Feenstrakoopmankoper huis en gebouw gebruikt als jeneverstokerijZoutsloot 401795264241v
VEENSTRA, S. S. Feenstrakoopmankoper huis bestaande uit 2 kamersSpinhuisstraat 131806267214v
VEENSTRA, S. S. Feenstrakoopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat 131806267214v
VEENSTRA, S. Feenstrakoopmankoper tuin, pakhuis en zomerhuisKerkpoortstraat 311808268142r
VEENSTRA, SJOERD Sjoerd Feenstrakoopmankoper pakhuisRozengracht 201800265214r
FEITEMA, de weduwe van Feitamakoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 47172824767r
FEITEMA, S. S. Feitamakoopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 111765256130v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitamakoopmankoper door niaar huis en pakhuis, voormalige zeepziederijNoordijs 4175625427r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitamakoopmanverkoper (behoudt het recht om hout op de wal op te slaan)Noordijs 11758254171v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitamakoopmannaastligger ten oosten Lanen 861771257222r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand P. Feitamakoopmannaastligger ten zuiden Lanen 861771257222r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitamakoopmanverkoper Grote Kerkstraat 211770257179r
FEITEMA, Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs OZ1701244116r
FEITEMA, Feitemakoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 911737249206v
FEITEMA, Feitemakoopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 41741250148r
FEITEMA, PIETER wijlen Pieter Feitemakoopmangeniaarde koper 1172824796v
FEITEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Feitemakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4173524928v
FEITEMA, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 9172824765v
FEITEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Feitemakoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41740250142v
FEITEMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 11noord1787262191v
FEITEMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 11zuid1787262191v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitemakoopmanverkoper Noordijs 15167924129r
FEITEMA, SIEBREN het estrikwerk van Sibrand Feitemakoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 91173925044v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden1751252146v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmanniaarnemer ratione vicinitatis Scheerstraat 41741250148r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23176125595r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 41763255214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 8west1773258102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemakoopmannaastligger ten westen Scheerstraat 8west1773258102v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitemakoopmanverkoper Zuiderhaven 491774258192v
FEITEMA, SIEBREN wijlen Sybrand Feitemakoopmanverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 9178526220r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Hoogstraat 181758254131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitemakoopmanverkoper Hoogstraat 181758254131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitemakoopmankoper door niaar ratione sanguinis huis, pakhuis met plaats en tuintjeHoogstraat 181758254128v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitemakoopmankoper door niaar ratione sanguinis huis, pakhuis met plaats en tuintjeRommelhaven 131758254128v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitemakoopmanverkoper Zuiderhaven 91759254234v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitemakoopmankoper Zoutsloot 1051736249148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitemakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 1051736249148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrant Pytters Feitemakoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 1051736249148v
, W. W. Fettevogelkoopmankoper 5/8 van 6 pm greidlandten noorden van Harlingen179726548r
, SIEBREN Sybrand Feytaemakoopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 41771257243v
, SIEBREN Sybrand Feytaemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 41771257243v
, SIEBRENwijlen Sybrand Feytamakoopmannaastligger ten westen Scheerstraat 6achter1782260289r
, SIEBRENwijlen Sybrand Feytamakoopmanverkoper Scheerstraat 6achter1782260289r
, Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 181627231162r
, PIETERde weduwe van Pieter Feytemakoopmannaastligger ten noorden Lanen 71172724710r
, PIETERwijlen Pieter Feytemakoopmankoper gedeelte woningVoorstraat 541729247279r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Feytemakoopmannaastligger ten noorden Lanen 7317432513r
, PIETERwijlen Pyter Feytemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 91726246273v
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 56west162523162v
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmankoper Heerensteeg 6173524981v
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmaneigenaar van 1/4 Heerensteeg 6173524981v
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmannaastligger ten westen Heerensteeg 6173524981v
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 61736249114r
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmankoper provisioneel Zoutsloot 10117352498ra
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmankoper provisioneel Heerensteeg 617352498ra
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 271746251126r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekenskoopmankoper woning, weefwinkel en plaatsje ?Gardenierstraat NZ1787262185r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekeskoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 87178926367r
FOKKE, SALOMON Salomon Fokkekoopmanverkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokkekoopmanverkoper Vijverstraat 4172724734r
FONTEIN, FILIPPUS Philips Fontaine, de jongekoopmankoper 1/2 huisLanen ZZ1661238101v
FONTEIN, Fonteinkoopmannaastligger ten noorden Lanen 35170824551v
FONTEIN, Fonteinkoopmankoper huis en erfGrote Bredeplaats 351805267173r
FONTEIN, B. B. Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 62179726553v
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fonteinkoopmanverkoper Droogstraat NZ1733248231r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1782260296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 791785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 811785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Bildtstraat 241785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 831785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Zoutsloot 261785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmankoper wagenhuis en paardestallenKruisstraat 617882637r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmankoper tuin en zomerhuisKruisstraat 3west180426723v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmankoper wagenhuisDroogstraat 651807267356r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 40180826881r
FONTEIN, FREERK Freek Fonteinkoopmanverkoper Nieuwstraat 401759254204r
FONTEIN, FREERK de stalling van Freerk Fonteinkoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381738249234r