Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
FONTEIN, de heer Fonteinnegotiantkoper Noorderhaven 7418072683r
, GERARDUS Gerard Gijzenegotiantverkoper Noorderhaven 7418072683r
, JAN Jan Krusenegotiantkoper huisNoorderhaven 33180126633v
ZIJLSTRA, de heer Zijlstranegotiantkoper pakhuisNoorderhaven 74Bremen18072683r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringanegotianteverkoper van 1/3 Zuiderhaven 251784261176v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringanegotianteverkoper Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
, notarisnaastligger ten zuiden Droogstraat 15178826339r
FOPPES, AREND Aernt Foppes notarisverkoper q.q. Zuiderstraat1605228455v
FOPPES, AART Aert Foppes notarisverkoper Noorderhaven 821615229264r
JELLES, KORNELIS Cornelis Jellis notarisverkoper q.q. Zoutsloot 401620230238r
KORNELIS, DOMINICUS Dominicus Cornelis notarisverkoper Zoutsloot 116592385v
GOSLINGS, JAKOBoud burgemeester Jacobus Goslings notarisverkoper van 1/2 Voorstraat 32170024437v
GOSLINGS, JAKOBoud burgemeester Jacobus Goslings notarisverkoper Simon Stijlstraat 21706244325r
LUBBERTS, SJOERD Sioerd Lubberts notarisverkoper q.q. in de noorder nieuwestad1619230154r
LUBBERTS, SJOERD Sioerdt Lubberts notarisnaastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
, SUFFRIDUS Suffridus Lubberti notariskoper huisVoorstraat 401615229272v
LUBBERTS, SUFFRIDUSwijlen Suffridus Lubberts notarisverkoper Hofstraat ZZ1647235248r
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notarisgeniaarde koper Kerkpoortstraat 67166723994v
PIETERS, THEODORUSde erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notariskoper huisVijver 61691242368v
TEEKES, WILLEM Willem Taeckes notarisbetrokkene Kerkpoortstraat1601228238r
AKKER, Ackernotarisprotesteert vanwege een hypotheek Rapenburg 121696243193r
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotariskoper huisKerkpad 11687242204r
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotarisverkoper Kerkpad 11691242341v
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotariskoper grondpacht van 1-06-00 CGFranekereindde Oliemolen1691242370v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotarisverkoper Hoogstraat 15168324168va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotarisverkoper Hoogstraat 15achter168324169va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huisLanen 38168424242r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huis en tuinSchritsen 331688242255v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper huis en tuinLanen 401688242255v
AKKER, GERARDUS plaats en scheidsmuur van Gerhardus Ackernotarisnaastligger ten noorden Schritsen 291689242264v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotarisgeniaarde koper Romastraat 6169324345v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotariskoper hof met vruchtbomen en afdakRozengracht 7oost1696243237v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker, c.u.notariskoper huisNoorderhaven 771696243258r
AKKER, Akker, c.u.notariskoper provisioneel huis met kelderNoorderhaven 64169124224ra
AKKER, Akkernotarisnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1698243365v
AKKER, Akkernotarisnaastligger ten oosten Rozengracht 7west170024470r
AKKER, G. G. Akker, c.u.notarisverkoper Rapenburg 12169424379r
AKKER, GERARDUS Gerardus Akkernotarisnaastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1690242327r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotariskoper huisBlindemanssteeg OZ169424398r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Schritsen 331694243105v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Blindemanssteeg OZ1695243133r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisgeniaarde koper Zuiderhaven 651695243133v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Noorderhaven 641698243358v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotariskoper hof met zomerhuisHofstraat ZZ1701244114r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, c.u.notariskoper heerlijk huis met plaats en putNoorderhaven 74Bremen1702244143v
AKKER, GERARDUS de tuin van Gerhardus Akker, c.u.notarisnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1702244167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Hofstraat ZZ1702244167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 721702244169v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zijn drie minderjarige kinderennotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 771708245313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 771708245313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zichnotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 741708245313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zijn drie minderjarige kinderennotarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 741708245313r
, GERARDUS Gerardus Akkers, mede voor zichnotarisverkoper Rozengracht 7oost170824570v
, GERARDUS Gerhardus Akkers, c.u.notarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 751701244112r
AUSTROPHORUS, ANNE PETRUS Annius Petry Austrophorusnotariskoper huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopendZuiderplein 11615229254r
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Voorstraat 101619230157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Sint Jacobstraat 81619230157v
BONGA, het testament van wijlen Horatio Bonganotarisverkoper Hoogstraat 201646235214v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotarisverkoper q.q. Voorstraat 60176025518v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotarisverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91766256156v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotarisverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 111766256181v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotarisverkoper van 1/2 Havenplein 18oost1766256226r
BOERUM, WOUTER GERRITSmr. Wolter Gerryts Burumnotarisverkoper Noorderhaven 601615229274v
, JOSEF Joseph Fernandes de Cosgayanotarisverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymansnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
DALFSEN, van Dalsennotariskoper q.q. Vismarkt 11765256139v
DALFSEN, van Dalsennotarisnaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
DALFSEN, van Dalsennotarisnaastligger ten oosten Droogstraat 7oost179726566v
DALFSEN, van Dalsennotarisnaastligger ten noorden Droogstraat 7oost179726566v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisnaastligger ten westen Noorderhaven 441780259280r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Hofstraat 41178326117r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisnaastligger ten oosten Droogstraat 9178926377v
DALFSEN, Aug. Rob. van Dalsennotariskoper huisOoievaarsteeg1785261299r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalsennotarisverkoper Lanen 331784261186r
DALFSEN, Augustius Robbertus van Dalsennotarisverkoper Zoutsloot 131787262226v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robberti van Dalsennotarisverkoper q.q. Noorderhaven 401775258228v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robberti van Dalsennotarisverkoper q.q. Zoutsloot 33achter1775258231r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Scheerstraat 31776258253v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Wortelstraat 817762594v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 2617762596r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Voorstraat 2917762597r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Noorderhaven 34177725969v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Lanen 511779259191r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Lanen 451779259193v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 4178326188r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotariskoper hof van 104 x 35 voet, prieelDroogstraat 13178526213r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotariskoper tuin met zomerhuisDroogstraat 9achter178826317r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisgeniaarde koper Zuiderhaven 4179326479v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotariskoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippers Gezelschap1794264186r
, A. A. R. van Dalzennotarisnaastligger ten westen Noorderhaven 511784261225r
, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalzennotarisverkoper q.q. Prinsenstraat 217802605v
DOKKUM, KORNELIS ARJENS Cornelis Arriens van Dokkumnotariskoper hof of tuin met bomen en planten met een nieuw zomerhuis en een visrijke vijverSpinhuisstraat1663238197r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotarisverkoper q.q. Voorstraat 60176025518v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotariskoper huis genaamd de Seeven Gewels, gedeelte van hetZuiderhaven 35de Zeven Gevels176025525v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotarisverkoper q.q. Voorstraat 621767256250r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotariskoper huisHavenplein 18oost176825758v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotarisverkoper q.q. Kerkpad 201770257176v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotarisverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 121771257212v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotarisverkoper q.q. Voorstraat 821771257217v
ELGERSMA, FRANS burgemeester Franciscus Elgersmanotarisverkoper q.q. Noorderhaven 691752253272r
ELGERSMA, NICOLAAS Nicolaus Elgersmanotarisverkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
VENEMA, ANNE Annius Fenemanotarisvoormalig bewoner Hoogstraat 7167924143v
GOSLINGS, oud burgemeester Goslingsnotarisnaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61704244236v
GOSLINGS, JAKOB Jacobus Goslingsnotariskoper huis met het eigendom van de steeg ten westenNoorderhaven 52166723983r
GOSLINGS, JAKOB Burgervaandrig Jacobus Goslings, c.u.notariskoper huisGrote Bredeplaats 221677240260r
GOSLINGS, JAKOB Mede-regerend burgemeester Jacobus Goslingsnotariskoper huisSimon Stijlstraat 2168024163r
GOSLINGS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslingsnotarisverkoper Grote Bredeplaats 22171924636v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwoltnotarisverkoper Heiligeweg 70168224159ra
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuiknotarisverkoper Westerstraat 11809268290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuiknotarisverkoper Zuiderhaven 161809268290r
HASSELT, JAN JANSmr. Jan Jansen van Hasseltnotarisverkoper Droogstraat1598228118av
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkemanotarisverkoper Schritsen 151661238104v
, Jacobaeonotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1615229260r
KIESTRA, IEPE Epaeus Kiestranotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. Lanen 3516552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen16552374v1
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper Zuiderhaven 1316592384v
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnotariskoper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noordenRapenburg ZZ1676240238v
LIEUWEN, JAN Jan van Lieuwennotariskoper huis en ledige plaatsVoorstraat 681629232101r
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendaelnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendaelnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
LUBBERTUS, SUFFRIDUS wijlen Suffridus Lubbertinotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 881647235265r
LUBBERTUS, SUFFRIDUS wijlen Suffridus Lubbertynotarisverkoper Voorstraat 431659237182v
MARNSTRA, de weduwe van Marnstranotarisverhuurder voor 1 jaar Voorstraat 14170024457r
MARNSTRA, ANNE Anne Marnstranotarisverkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
MARNSTRA, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Marnstranotariskoper door niaar kamerVoorstraat 9516782414v
MARNSTRA, DOMINICUS Dominicus Marnstranotarisverkoper Schoolsteeg167924145v
MARNSTRA, DOMINICUS oud burgemeester Dominicus Marnstranotarisverkoper van 1/3 Droogstraat 18175325370r
NIJHOLT, Niholtnotariskoper provisioneel huisKerkpad 1168024127va
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Niholtnotariskoper dwarshuisKerkpoortstraat ZZ167924150r
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Niholtnotariskoper huisVoorstraat 40167124066v
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Niholtnotarisnaastligger ten noorden Voorstraat 40achter167124069v
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Fejonis Nijholtnotariskoper huisGrote Kerkstraat 28twee_achter1672240102r
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Nijholtnotarisverkoper Kerkpoortstraat ZZ168024195v
NIJHOLT, JOHANNES huis genaamd de Drie Rosijne Korven Joannes Nijholtnotariskoper huisNoorderhaven 56de Drie Rozijnekorven1681241153r
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Nijholtnotarisverkoper Noorderhaven 561681241172v
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Nijholtnotarisverkoper Voorstraat 401682241220v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat1749251281r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat ZZ1749251282v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Noorderhaven 651752252214v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper huisNoorderhaven 491752252215v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1752252237r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Lanen 761755253237v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisontvanger tbv schuldsanering van Zuiderhaven 231759254223v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vijver 71759254224v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Noorderhoofd 3176125555r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Schritsen ZZ176125559v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 23176125595r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Hoogstraat 53176425651r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Hoogstraat 12176425677r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Voorstraat 871765256113r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 781766256145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 781766256145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 21achter1766256174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256175r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 211766256178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper woning en weefwinkelFabrieksstraat 181766256216r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper provisioneel huisHoogstraat 121764256263r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 25176725716r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Schritsen 661770257163r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma, nomine proprionotariskoper huisLanen 331770257174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 331770257174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Franekereind 141771257199r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper pakhuisNoorderhaven 44177225814v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Noorderhaven 44177225826v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 4177325867v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper door niaar huisHofstraat 411773258111v
REIDEMA, PIETER Pieter Reidemanotariskoper huisGardenierstraat 81748251231r
, C. Chr. Rexnotarisbewoner Noorderhaven 88167524026va
, Schutteniusnotarisnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 141710245109r
, Schutteniusnotarisverpachter grond zuidelijkste kamer Voorstraat 58een_achter1711245146v
, Schutteniusnotarisverpachter grond Voorstraat 58een_achter1711245152v
, Schutteniusnotarishuurder (p.j.)Sint Odolphisteeg 61713245194r
, de erfgenamen van wijlen Schutteniusnotarisverpachter grond Sint Odolphisteeg 201740250121v
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotariskoper grondpacht van 1-08-00 CGSchritsen 371694243109v
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotariskoper grondpacht van 2-10-00 CGSint Christoffelsteeg OZ1694243110r
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotarisverpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ1694243110r
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotariskoper grondpacht van 2-16-00 CGSint Odolphisteeg 201694243110r
, JOHANNES Johannes Schutteniusnotariskoper Hondenstraat 141703244227r
, JOHANNES Johannis Schutteniusnotarishuurder Voorstraat 87169424373r
, J. J. A. Schuttenusnotarisverkoper Hondenstraat 141710245114v
, BAVIUSoud gemeensman Bavius Siricusnotarisverkoper Hofstraat 121682241234r
, BAVIUSvroedsman em oud gemeensman Bavius Siricusnotariskoper huis op een kelder, met loods en plaatsjeLanen 37168524280r
ZWOLLE, JAN Jan van Swolnotariskoper Bildtstraat 171662238138r
ZWOLLE, JAN Jan van Swolnotarisverkoper Wasbleekstraat 31662238138v
ZWOLLE, JOHANNES Johannes van Swolnotariskoper huisZeilmakersstraat 191650236111r
, JAN Jan van Swollnotariskoper hof, prieeltje, bomen en plantenWasbleekstraat 3166023858r
, JOHANNES Johannes van Swollnotariskoper huis genaamd het huis LieuwenburghMoriaanstraat 7Lieuwenburgh16592381r
, JOHANNES Johannes van Swollnotarisverkoper Kerkpoortstraat 39166023845r
, T. T. Theodorinotarishuurder onbekend166523913r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnotariskoper Voorstraat 261807267341v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnotarisnaastligger ten westen Voorstraat 261807267341v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnotarisverkoper Voorstraat 241807267346r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnotariskoper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkelMolenpad 161809268242v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnotariskoper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkelMolenpad 141809268242v
VISSER, SIEBE Sybe Vissernotarisverkoper Noordijs 6179726530r
VISSER, SIEBE Sybe Vissernotarisverkoper q.q. Bildtstraat 231800265220v
VISSER, SIEBE Sybe Vissernotarisverkoper q.q. Droogstraat 371800265223r
VISSER, SIEBE Sybe Vissernotarisverkoper q.q. Noorderhaven 761800265224r
VISSER, SIEBE Sybe Vissernotarisverkoper q.q. Noorderhaven 781800265224r
VISSER, SIEBE wijlen Sybe Vissernotariskoper Grote Bredeplaats 22180226696v
VOORDA, Voordanotarisnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a1712245166v
VOORDA, Voordanotarisnaastligger ten zuiden Voorstraat 661713245188r
VOORDA, Voordanotarisverkoper van 1/2 Voorstraat 97172024690r
VOORDA, Voordanotarisverkoper van 1/2 Noordijs 10172024692r
VOORDA, Voordanotarisverkoper Voorstraat 97achter172124694r
VOORDA, Voordanotariskoper door niaar huisKleine Kerkstraat 161729247230r
, Voordenotarisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 71729247257r
, JAN Jan Voordennotarisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 71729247291r
WALRICH, Walrichnotarisnaastligger ten oosten Rozengracht 161725246215r
WALRICH, DOMINICUS Dominicus Walrichnotariskoper door niaar van 1/2 huisRozengracht 181711245140v
WALRICH, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Walrichnotariskoper door niaar koolstekplaats off oud huisstedeRozengracht 221715245241r
, Walricknotarisnaastligger ten noorden Rozengracht 18achter172024679r
, DOMINICUS Dominicus Walrignotarisbewoner Rozengracht 181726246264r
, DOMINICUS Dominicus Walrignotarisverkoper Rozengracht 181726246264r
, DOMINICUSburgervaandrig Dominicus Walrighnotariskoper van 1/2 huis en tuinRozengracht 181717245293v
, DOMINICUSburgervaandrig Dominicus Walrighnotariseigenaar van 1/2 Rozengracht 181717245293v
, de hof van Walrighsnotarisnaastligger ten noorden Rozengracht 221722246144r
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweernotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 741674240133r
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweernotariskoper huis en ledige plaatsNoorderhaven 76167024019v
WALSWEER, KORNELIS het huis van Cornelius Walsweernotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 76167024019v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweernotariskoper twee kamersKerkpoortstraat NZ167124071r
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweernotarisverkoper q.q. Liemendijk NZ167224078r
WASSENAAR, J. J. Wassenaarnotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 31achter1802266171v
WASSENAAR, J. J. Wassenaarnotarisnaastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter1802266171v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 551796264309v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31179826598v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1798265109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper huisCarl Visschersteeg 61798265114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61798265114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Rozengracht 201800265214r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Zuiderhaven 281801265301r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper huisNoorderhaven 311803266248r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper looiersperk of leertouwerijSchritsen 56zuidwest1803266283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 311806267188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 331806267188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper pakhuisNoorderhaven 201806267230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarishuurder (p.j.)Noorderhaven 201806267230v
, B. B. Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Lanen 36166723991r
, B. B. Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Schritsen 27166723991r
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.notarisverkoper Lanen 371661238112v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.notariskoper huisSint Odolphisteeg 61662238149v
, BAVIUS Bavius Ziricusnotarisverpachter grond Klaverbladstraat 191662238160v
, BAVIUS Bavius Ziricusnotariskoper huis met een nieuwe loods en plaats met putLanen 38166523927v
, BAVIUS Bavius Ziricusnotarisverpachter grond Klaverbladstraat 191667239114v
, BAVIUSvroedsman Bavius Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Lanen 361668239153v
, BAVIUSgezworen gemeensman Bavius Ziricus, c.u.notariskoper hof of tuin en prieeltjeBrouwersstraat 23achter1669239183v
, BAVIUSvroedsman Bavius Ziricusnotariskoper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieelHofstraat 121674240160r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnotariskoper huisSpekmarkt 2167924131r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnotarisverkoper Sint Odolphisteeg 61681241127v
, BAVIUS Bavius Ziricusnotarisverkoper Lanen 38168424242r
, JAN Jan van Zwoll, c.u.notarisverkoper Zeilmakersstraat 191657237108r
, JANwijlen Jan van Zwollnotariskoper Noorderhaven 4416652395v
, JAN Jan van Zwollnotariskoper provisioneel huisBildtstraat 14166623910va
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v
VENEMA, ANNE Anius Fenemanotaris en fiscaalverkoper Zuiderstraat ZZ1682241215r
VENEMA, ANNE Annius Fenemanotaris en fiscaalkoper huisZuiderstraat ZZ1682241212v
VOORDA, J. J. Voordanotaris en fiscaalverkoper Schritsen 651714245203v
VOORDA, JUSTUS Justus Voordanotaris en fiscaalverkoper Lanen 76achter1714245202v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotaris en fiscaal van het Bildverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 71765256105r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141698243384r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper Heiligeweg 661698243385r
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper 1/2 huisVoorstraat 481664238241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaalkoper koeschuurHofstraat ZZ166623955v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 21761255114r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalverkoper Grote Ossenmarkt 21761255114r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalverkoper Gardenierstraat ZZ1762255162r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalkoper Fabrieksstraat 28achter1762255167v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalverkoper q.q. Hoogstraat 161770257173r
DREYER, BERNARDUS wijlen Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalverkoper Havenplein 18oost177325898r
GREVE, ANNE Annius van Grevennotaris en procureur fiscaalverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 11705244274r
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotaris en procureur fiscaal van Het Bildtverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
BOERUM, WOUTER GERRITSmr. Wouter Gerryts Burumnotaris en procureur postulantkoper huis en houtstekNoorderhaven 601612229121v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotaris en procureur postulantverkoper Vismarkt 11788262249r
HASSELT, JAN mr. Jan Hasseltnotaris en procureur postulantverkoper q.q. 1604228401r
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasseltnotaris en procureur postulantverkoper q.q. 1604228400v
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretariekoper van 1/2 Heiligeweg 661686242157v