Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
JANS, HOBBE Hobbe Jans olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 731642234175v
JANS, HOBBE Hobbe Jans olieslagernaastligger ten westen Voorstraat 81163623415v
JANS, HOBBE Hobbe Jansen olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 7316422357v
JANS, HOBBE Hobbe Jansen olieslagerverkoper Voorstraat 75164223526v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , c.u.olieslagergeniaarde koper Sint Christoffelsteeg OZ163623412r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen olieslagergeniaarde koper Voorstraat 601635233160r
SIEMENS, JAN Jan Symons olieslagerkoper van 1/2 huis en zeepziederijNoordijs 41729247238v
SIEMENS, JAN Jan Symons olieslagernaastligger ten noorden Voorstraat 351729247258v
WIEBES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Wybes olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 75achter162823272v
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u.olieslagerkoper huis en plaats erachterZoutsloot 88164323554r
WIEBES, JAN Jan Wybes , c.u.olieslagerverkoper Zoutsloot 881644235104r
WIEBES, JAN Jan Wybes olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 75161122951v
WIEBES, JAN Jan Wybes olieslagernaastligger ten oosten Voorstraat 75161122952r
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters olieslagerkoper grondpacht van 0-12-00 CGFranekereind ZZ161122930r
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis van Meynert Pyters olieslagereigenaar perceel Franekereind ZZ161122930r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6161723083v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks* olieslagernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 61618230113v
JANS, SIPKEde weduwe van Sipke Jansen olieslagernaastligger ten zuiden Heiligeweg 70167424018va
JANS, SIPKEde weduwe van Sipke Jansen olieslagernaastligger ten zuiden Heiligeweg 70167024012r
SIEMENS, JAN Jan Symons olieslager en koopmanverkoper Lanen 451728247214v
PIETERS, BRUIN Bruin Pyters olieslagersknechtverkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
PIETERS, BRUIN Bruin Pyters olieslagersknechtverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 91763255241v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs , c.u.olieslagersknechthuurder achterkamer (p.j.)Hoogstraat 161770257173r
JANS, JAN Jan Jansen olieslagersknechtverkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 91763255241v
JANS, JAN Jan Jansen olieslagersknechtverkoper van 1/4 Kerkpad 201763255243v
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: roeper]koper dwarshuis en plaatsLanen 28163223371r
, JAKOBwijlen Jacob omroeper [staat: roeper]koper Kerkpoortstraat 33159722829r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen omroeper [staat: roeper]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923697v
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)naastligger ten westen Zoutsloot 38162423113v
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)koper provisioneel huis waar het Gulden Hooft uitsteektNoorderhaven 40het Gulden Hooft1614229200v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)koper kamerAlemanssteeg1650236136r
KLASES, JAKOBhet weeskind van wijlen Jacob Claessen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Kerkpoortstraat 491659237240v
KLASES, JAKOB Jacop Clasen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Kleine Bredeplaats 6164923696r
BERENDS, MARTEN Marten Beernts omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Karremanstraat 19164023495r
ROORDA, PIETER JAKOBS Pytter Jacobs Roordaomroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Zuiderhaven 611669239212r
HENDRIKS, WILT Wiltetus Hendriks omroeper [staat: stadsuytroeper] (stads -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat1768257255r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomaonderwijzer van de Latijnse schoolkoper huisLanen 54176525697v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomaonderwijzer van de Latijnse schoolverkoper q.q. Rommelhaven 111765256130v
, JARICH Jarichius Eelkomaonderwijzer van de Latijnse schoolkoper huisHeiligeweg 91766256205v
TJALLINGS, DOOITSE Dooytsen Tjalles ontvangerverkoper Scheerstraat 12170724526v
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124132va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Brouwersstraat 19achter168124132va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs ontvangernaastligger ten noorden Lanen 17achter1705244299r
GERBENS, JAN Jan Gerbens ontvangernaastligger ten westen Zoutsloot 431705244288r
BAERDT, SIEBREN de heer Sibrandus Baardtontvangerverkoper Voorstraat 35166023863v
BAERDT, Baerdontvangergeniaarde koper ten oosten van Harlingen165523736v
BAERDT, huis, hof en poort van Baertontvangernaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ165523723v
BAERDT, huis, hof en poort van Baertontvangernaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ165523723v
BRAAM, KLAAS Claas Braamontvangernaastligger ten noorden Schritsen 51730247331r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenwolt, c.u.ontvangerkoper huis en hof daarachterZuiderhaven 501650236119v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertontvangerverkoper Kleine Kerkstraat 917062451v
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 16 pm land in vier stukken, gelegen tussen het land van Idsinga en het land gebruikt door Allert Allerts en Joost Thomasten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 3 pm bouwlandten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel stuk land, gelegen aan Huiberts Oostrums Terp, genaamd Costers Campten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 8 pm landten zuidoosten van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel twee stukken land resp. 3 en 4 pm grootten zuiden van Harlingen167524028va
JARDINGA, JOOST JANS Joost Jans Jaringaontvangerkoper huisVoorstraat 61172724712v
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]ontvangerkoper 2/3 huis, en tuin daarachterZuiderhaven 67173524950r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]ontvangernaastligger ten westen Zuiderhaven 67173524950r
KET, JAN Jan de Ketontvangereigenaar van 2/4 Zuiderhaven 67173524978v
KET, JAN Jan de Ketontvangernaastligger ten westen Zuiderhaven 67173524978v
KET, JAN Jan de Keth [staat: Deketh]ontvangernaastligger ten westen Zuiderhaven 671738249257r
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvangerkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvangerkoper q.q. Vijver 11808268116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvangerkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Tako Lautaontvangerverkoper Zuiderhaven 331653236234r
NAUTA, Ducko Nautaontvangernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 41675240180r
NAUTA, DOEKE het huis gekocht door Duco Nautaontvangernaastligger ten oosten Spinstraat1680241117r
NAUTA, DOEKE het huis gekocht door Duco Nautaontvangernaastligger ten zuiden Spinstraat1680241117r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 2 1/2 pm bouwlandten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten westen ten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 4 1/2 pm greidland (per pm)ten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1696243189v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 6 pm bouwland ([per pm])ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 3 pm land ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 4 1/2 pm land ([per pm])ten noorden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen16782412ra
QUADER, JAKOB Jacob Quaderontvangerkoper huis, plaats en tuintjeNoorderhaven 104de Witte Arend1714245218v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvangernaastligger ten oosten Zuiderhaven 331751252176v
ROORDA, JAN Jan Roorda, c.f.ontvangernaastligger ten noorden Hoogstraat 11173925068v
ROORDA, JAN de tuin van Jan Roordaontvangernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1751252149v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvangernaastligger ten westen Hoogstraat 131734248326r
ROORDA, JAN Jan Roordaontvangernaastligger ten westen Hoogstraat 13173124825v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvangerverkoper q.q. Rozenstraat 41746251134v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvangerverkoper q.q. Rozengracht 171746251135v
RUNIA, de erfgenamen van wijlen Runiaontvangerverpachter grond Fabrieksstraat1664238211v
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluisontvangerverkoper Voorstraat 201731247386r
STELLINGWERF, RIENK Rinke Stellingwerfontvangerkoper 1/3 huis (1/4 en 1/12)Steenhouwersstraat 217272472r
STELLINGWERF, RIENK Rincke Stellingwerffontvangerverkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
TOLSMA, TEEKELE SIERKSwijlen Taekle Zierx Tolsmaontvangerkoper Kleine Bredeplaats 91729247296v
HESSELS, WIETSE Wytse Hessels Wasenaarontvangerverkoper Rozengracht 221723246178r
WIJDENBRUG, A. de hof van A. Widenbrughontvangernaastligger ten noorden Spinstraat 11170024479r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger (oud -)verkoper Zuiderhaven ZZ1691242344r
QUADER, JAKOB Jacob Quaderontvanger (oud -)verkoper Noorderhaven 1041726246282r
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsmaontvanger (oud -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 271721246103r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 27tuin166523918v
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper grondpacht van 1-00-00 CGonbekend1673240118v
RUNIA, JAN Jan Ruiniaontvanger Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ164823653r
WIJDENBRUG, P. P. B. van Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12)Steenhouwersstraat 2173224882v
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Heiligeweg 58173925065r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Heiligeweg 58173925065r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoederenkoper 1/2 huis en hofNoordijs 17165523750r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoedereneigenaar van 1/2 Noordijs 17165523750r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijkontvanger convooien en licentenverkoper Schritsen 62175325337v
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammamaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 23166023828r
, BEREND Beerent Cransenontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Noorderhaven 621771257222v
KET, PETRUS Petrus de Kethontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuinZuiderhaven 71a1805267138v
KET, PETRUS Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 441807267299v
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltingaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisHeiligeweg 60zuid176725712r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 60zuid17722585r
STRATEN, P. P. van der Stratenontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel huis bestaande uit drie apart aangekochte percelenGrote Bredeplaats 81780259231r
SLOTERDIJK, WIEBREN wijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopmanverkoper Voorstraat 81voor1774258162v
SLOTERDIJK, WIEBREN wijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopmanverkoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger en collecteur-generaal Barradeelverkoper Voorstraat 651732248140r
, JAN Jan Finkis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochiekoper 1/2 huis en paardenstallingonbekend167024018r
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Binsonidesontvanger en dorpregterverkoper q.q. Kerkpoortstraat 291706244322v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Binsonidesontvanger en dorpsregter etc.verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 917062451v
BRAAM, KLAAS de heer Claas Braamontvanger en koopmankoper 5/6 van 1/2 huisVoorstraat 12173925038v
BRAAM, KLAAS Claas Braamontvanger en koopmaneigenaar van 1/6 Voorstraat 12173925038v
STAPERT, BROER JELLES Broer Jelles Stapertontvanger en schoolmeesterverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger generaalgeniaarde koper Droogstraat ZZ1725246229r
BRAAM, ROMKE Romke Braemontvanger generaal Vijffeelen buitendijkenkoper huis, tuin en alle losse en vaste goederenNoorderhaven 711726246281r
BRAAM, KLAAS Claes Braemontvanger te Midlum en koopmanverkoper Voorstraat 911742250275v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertontvanger tot Pingjumverkoper Kerkpoortstraat 291706244322v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederenverkoper Rozengracht 13178926381v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederenverkoper Zuiderhaven 16177625917v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper huis voorheen in gebruik als ankersmederijPrinsenstraat 21749251266v
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsingaontvanger van de boelgoederennaastligger ten oosten Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsingaontvanger van de boelgoederennaastligger ten noorden Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, SAKE Saco Harm. van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper Zuiderhaven 161746251132r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisLanen 36166723991r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisSchritsen 27166723991r
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nautaontvanger van de boelgoederenkoper 1/4 van 1 1/2 pm weilandten noorden van Harlingen1697243296r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger van de boelgoederenkoper 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167824118r
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelontvanger van de boelgoederen en koopman (substituut -)verkoper Kerkpad 32achter1733248227r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederen en oud secretariskoper huisKleine Ossenmarkt 2177225849r
IDSINGA, ARNOLDUS Arnold van Idsingaontvanger van de boelgoederen en servituten van de stede Harlingenverkoper Nieuwstraat1705244308v
BOOMSMA, DOUWE Douwe Boomsmaontvanger van de onbeschrevene middelenkoper huis en tuinZuiderhaven 77oost1810268355r
SJOUKES, JAN Jan Sjouckes ontvanger van Deinumgebruiker Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
KET, JAN Jan de Keth [staat: Deketh]ontvanger van Franekeradeelnaastligger ten westen Zuiderhaven 671738249343v
KET, JAN Jan de Keth [staat: Deketh]ontvanger van Franekeradeelverkoper Zuiderhaven 671738249343v
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]ontvanger van Franekeradeel (substituut -)geniaarde koper Raamstraat 6zuid1734248332r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper huisDrie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
JOOSTES, JANwijlen Jan Joostes ontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Carl Visschersteeg 16173124816v
JOOSTES, JANwijlen Jan Joostes Jaeringaontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Voorstraat 611736249106r
JANS, JOOSTwijlen Joost Jans Jaeringaontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijkserflater Voorstraat 611736249106r
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluisontvanger van Sexbierumkoper huis, hof, stal en wagenhuisVoorstraat 201730247365v
LAMBSMA, SIEMEN KLASESerfgezetene Symon Clasen Lambsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks (oud -)verkoper Carl Visschersteeg 16176525698r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Liemendijk NZ16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noordijs 416792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Rozengracht 7west1683241260r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noorderhaven 4316792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noorderhaven 4116792416ra
BRAAM, ROMKE Romke Braemontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
TOLSMA, FOKELE wijlen Fokle Sjerk Tolsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Kleine Bredeplaats 9173124862r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks en koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 791676240242v
BRAAM, ROMKE wijlen Romke Braemontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks en koopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 1011728247146r
, de weduwe van N. N. ontvanger-generaalnaastligger ten westen Zuiderhaven 43171824622r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s.ontvanger-generaalverkoper ten noordoosten van Harlingen166023848r
, Widenburg, n.u.ontvanger-generaalnaastligger ten oosten Heiligeweg 7170824543v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Kruisstraat 5west172824785v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10172824786v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg 10172824786v
BAERDT, SIEBREN Sybrandus Baerdtontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisVoorstraat 351657237138r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper provisioneel schuur geschikt voor stalling van 4 paardenFranekerpoort (gebied)16792416ra
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper kamerSpinhuisstraat167924127r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper drie haringhangen en het recht op gebruik van een halve steegZuiderhaven166623950r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven166623950r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Zuiderhaven166623950r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hof, spaanderhuis, 2 kamers en een belved?reZuiderhaven 52166523910r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjes met een vrije uit- en ingang door de poort ten noorden van de SilverberghKerkpoortstraat1662238145r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper ca. 8 pm weiland (per pm)ten zuiden van Harlingen166723994r
IDSINGA, SAKE Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekerpoort (gebied)167924146v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper kamerSpinhuisstraat1668239169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Spinhuisstraat1668239169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Spinhuisstraat1668239169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinhuisstraat1668239169r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1686242118r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper percelen no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9Spinhuisstraat1681241163r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten, nieuw zomerhuis, vijver net stenen kanaal door de stadswalWasbleek1680241103v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper 3 pm 8 eynsen 14 penningen 9 roeden en 9 voeten greidlandten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE pm genaamd de Valom Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper tichelwerk en 1/3 pm landten zuiden van Harlingen1680241104r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper 7 pm land en een huis ([per pm])ten noorden van Harlingen1681241164v
SCHELTINGA, Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
SCHELTINGA, MARTEN weledelgestrenge heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8oost1769257110r
SCHELTINGA, MARTEN de heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar dwarshuisHondenstraat 3oost1769257115v
SCHELTINGA, MARTEN Grietman van Schoterland Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 81780259231r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
, ALEXANDERde heer Alexander Widenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar schuurSpinstraat NZ1705244280v
, ALEXANDER Alexander Widenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 81710245108r
WIJDENBRUG, de heer Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Spinstraat NZ1705244280v
WIJDENBRUG, de heer Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinstraat NZ1705244280v
WIJDENBRUG, ALEXANDER dr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisSpinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Spinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ169924410r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper oude kamer ([staat: vier zilveren ducatons])Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper kamerSpinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Spinhuisstraat1741250205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinhuisstraat1741250205r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 9173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Kerkstraat 10173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 7173524923ar
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Spinhuisstraat173925071v
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Kerkstraat 121736249154r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Heiligeweg 541736249108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 541736249108r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen de heer Pyter Beerent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond ([voor 1/1])onbekend1738249339v
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden onbekend1738249339v
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 81717245304r
JETSES, FRANS Frans Jetses ontvanger-generaal Barradeelverkoper q.q. Voorstraat 651705244297r
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger-generaal Barradeelkoper pakhuis voor graan, met zoldersZuiderhaven 371729247295v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger-generaal Barradeelverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger-generaal Barradeelkoper huisNoorderhaven 113173124829r
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger-generaal Barradeelverkoper van 1/5 Zuiderhaven 69173925058r
BAERDT, SIEBREN de heer ontvanger Sybrandus Baerdtontvanger-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis en loods, met een plaats er tussenin, onlangs nieuw gebouwd door Ieme Dircx c.u. Met een hof met bomen en planten, en een ledige plaats of huisstede ten westenZuiderhaven ZZ1654236275r
KET, JAN Jan de Ketontvanger-generaal Franekeradeelkoper huisZuiderhaven 651729247229r
KET, JAN Jan de Kethontvanger-generaal Franekeradeelverkoper q.q. Zuiderstraat 141736249156r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s.ontvanger-generaal Frieslandverkoper buiten Harlingen166023842r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger-generaal van de Admiraliteit en ontvanger van de boelgoederennaastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 791763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 811763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 831763255238r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs ontvanger-generaal Westdongeradeelverkoper q.q. Zuiderhaven 791676240242v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeeoppasser aan de voorpoort van de lands werfverkoper Zuiderhaven 36west1806267239v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeeoppasser aan de voorpoort van het lands magazijnkoper huisGardenierstraat 81806267240v
JANS, WILLEM Willem Jansen opperbaas stadswerkhuiskoper twee kamersKerkpad WZ1695243131v
JANS, WILLEM Willem Jansen opperbaas van het werkhuisgeniaarde koper Kruisstraat 5west169324372v
, JAN Jan oppermannaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1688242224r
DIRKS, JAN Jan Diercx oppermannaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JAN Jan Dircks oppermannaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 31602228333r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks oppermankoper huisWilliam Boothstraat OZ168424238v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix oppermannaastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1686242122r
HENDRIKS, ROBERT Robbert Hendricks , c.u.oppermankoper kamerScheerstraat 91669239186v
, PIETER Pytter Farrijnoppermangeniaarde koper Hoogstraat NZ168424220r
KINGMA, RINTJE Rintie Kingmaoproeper van de boelgoederenverkoper Lanen 85oost1691242339v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingmaoproeper van de boelgoederenverkoper Zuiderhaven ZZ1691242340r
KINGMA, RINTJE Rintie Kingmaoproeper van de boelgoederenverkoper Molenpad1691242340v
SIETSES, ALBERT Albert Sytses , c.u.opzichterhuurder Noorderhaven 921747251196v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrens opzichterverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 11702244151r
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichterverkoper Zoutsloot 85177725976r
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichterverkoper Droogstraat NZ177725977v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Cristoffels opzichterkoper huisSchritsen 65b1740250122v
HARKES, DOEKE Doeke Harkes , c.u. e.a.opzichterhuurder (p.j.)Zoutsloot 671788262258r
REINERS, HEINde kinderen van Hein Reinders opzichterverkoper Kerkpoortstraat 551754253184v
REINERS, HEINde kinderen van Hein Reinders opzichterverkoper Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
DOEDES, SCHELTE Schelte Doedes opzichterkoper huisHerenwaltje 10181026985r
KROP, JAN ROELOFS Jan Roelofs Cropopzichterverkoper Brouwersstraat 21803266304v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltopzichterverkoper Noordermolen 1174525185v
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuisopzichterverkoper Zuidersteeg 11702244169r
, JOHANNES Johannes A. Vikermanopzichterhuurder (p.j.)Lanen 42179826572r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Voorstraat 30175325353v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Voorstraat 30achter175325356v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Noorderhaven 85175325358v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Kerkpoortstraat 29175325360v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters opzichter en turfmeterkoper kamer en loodsKromme Elleboogsteeg WZ169224311r
BROUWER, WOUTER GERRITS Wouter Gerryts Brouweropzichter op de Landschaps Impositienverkoper van 1/2 Voorstraat 97achter168324165va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters opzichter van de turfkoper kamerKromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pytters opzichter van de turfverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , c.u.opzichter van de turfmetingverkoper Kromme Elleboogsteeg 11691242361r
NIEUWENHUIS, AREND Arend Nieuwenhuisopzichter Vijf Deelen Zeedijkenkoper oud huis met stalling en hofZuidersteeg 11702244164r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuisopzichter Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Zuidersteeg 11702244169r
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksniaarnemer ratione sanguinis Schoolsteeg OZ162923286v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper door niaar twee kamers aan elkaar met de plaats ten oosten daaraan gelegenSchoolsteeg OZ162923287v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper Rommelhaven 24achter1630232141r
GERKES, HERE Hero Gerckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper huis strekkende van het 't diept achter tot aan de schuur vd verkopersBildtpoort (gebied)1613229181v
JANS, AART Aert Jans opzichter Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Hondenstraat 91613229164v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kayverkoper Havenplein 161807267313r
KEMPENAER, JAN Jan de Kempenaerordinaris Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 481746251146v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.organisthuurder Hofstraat 351686242157r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper hof, stal, kamer, zomerhuis enzRapenburg NZ1706244319v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper tuintjeKerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERTde huisinge van Lambert Hansen organistnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 63170724526r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lambert Hansen organistnaastligger ten oosten Nieuweburen 271725246216r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistverkoper Liemendijk ZZ1723246180r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 571717245288r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistverkoper Rapenburg 41712245174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper door niaar huis en hofRapenburg 41705244271r
HANSES, LAMMERTmr. Lambertus Hansen* organistkoper huis met bomen, planten en prieelNieuweburen 271714245208r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organistnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 651710245131v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organistverkoper Rapenburg NZ1723246176v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organistnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57172724758v
, SIEBREN Sybrant organistnaastligger ten westen* Schritsen 301604228404r
, SIEBRENmr. Sybrant organistnaastligger ten westen Schritsen 301604228393r
ANDRIES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Mr. Sybrant Andries organistnaastligger ten oosten Schritsen 26161122968r
ANDRIES, SIEBRENhet huis van wijlen mr. Sybrant Andries* organistnaastligger ten oosten Schritsen 26161222981r
BENTING, JAN APKES Jan Apckes Bentinghorganistverkoper Zuiderhaven 731653236236v
HANSES, LAMMERTde tuin van Lammert Hansen organist (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 271724246207r
, JAKOB Jacobus Kolderorganist en dorpsrechterverkoper van 1/2 Hondenstraat 21784261191v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist [staat: orgelist]naastligger Kerkpad WZ1683241268r
BANGA, TJEERD SIKKES Tjaard Sikkes Bangaouderman van schoenmakersgilde Crispiniverkoper Zoutsloot 1163623413v
KINGMA, Kingmaoverste over een compagnie te peertbetrokkene Noorderhaven 104168124139va
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonkeroverste van een regiment Infanteriekoper Schritsen 501732248163r
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonkeroverste van een regiment Infanterienaastligger ten westen Schritsen 501732248163r