Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits , c.u.schaafmakerkoper 1/2 stalBrouwersstraat 21achter1692242385r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits schaafmaker (mr. -)koper Brouwersstraat 21achter1691242357v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes schaarmaker (mr. -)verkoper Romastraat 271698243349r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.schaarslijperkoper woningKerkpoortstraat1710245122ar
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen schaarslijperverkoper Anjelierstraat 161789263131v
, JANwijlen Jan schaarslijpernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, JANwijlen Jan schaarslijpernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, JAN Jan schaarslijperhuurder Hofstraat 25169224320r
, JAN Jan schaarslijperhuurder Hofstraat 25169324349r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperbewoner Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperverkoper Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
, N. N. schaarslijpernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239161r
, N. N. schaarslijpernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239161r
, N. N. schaarslijpernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1676240230r
, N. N. schaarslijpernaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1676240230r
, HEERKE Heercke schedemakernaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ162823262v
, HENDRIK Hendrick schedemakerbetrokkene 1601228262r
, Hendrick schedemakergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 711602228309r
, HENDRIK Hendrick schedemakernaastligger ten westen* Voorstraat 73achter1602228319r
, HENDRIK Hendrick schedemakernaastligger ten westen Voorstraat 73achter1614229218r
FINK, ANTONIUS Antoni Vinkscheepsbewaarderkoper twee hoven met huizen of woningen aan de eindenRozengracht 91740250141r
FINK, ANTONIUS Antoni Vinkscheepsbewaardernaastligger ten noorden Rozengracht 91740250141r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems scheepsbouwer (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems scheepsbouwer (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmusscheepskapiteinverkoper Schritsen 54179726540r
ASMUS, PIETER Pieter Asmus, uitlandig in 1782scheepskapitein op het hoekerschip Jonge Jacobkoper Brouwersstraat 10178626270r
FINK, ANTONIUS Antoni Vinkscheepssleper en hovenierkoper huis, tuin en 2 zomerhuisjesHofstraat 161734248353r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerbaasnaastligger ten westen Tiepelsteeg178526238r
SIETSES, ANNE Anne Sytses scheepstimmerbaaskoper door niaar timmerhuis met een dwarshellingZuiderhaven 43174325126r
SIETSES, ANNE Anne Sytses scheepstimmerbaaskoper door niaar huisZuiderhaven 45174325128r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 21799265181v
JANS, BARTELD Bartel Jansen scheepstimmerbaaskoper huisZoutsloot 1179326489r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasnaastligger ten zuiden Lanen 21achter1799265168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaasverkoper Lanen 21achter1799265168v
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens scheepstimmerbaaskoper 1/6 timmerhelling en 1/4 van de leverantiesNoorderhoofd 11782260211r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 5178626276r
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerbaasverkoper Zuiderhaven 35178626297v
SWIERS, JAN Jan Swerus scheepstimmerbaasnaastligger ten noorden Zuiderstraat 201787262193r
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaasverkoper Nieuweburen 25178526210r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 5178626251r
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerbaaskoper middelste van drie huizenBildtpoort (gebied)178626257r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmerbaasverkoper q.q. Zuiderhaven 61786262109v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerbaaskoper huisNoorderhaven 581781260157r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerbaasnaastligger ten noorden Voorstraat 15178326143v
GOSSES, REIER Reyer Gosses scheepstimmerbaaskoper huisLanen 51799265166r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaasverkoper Havenplein 161774258183r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaasverkoper Zoutsloot 671774258184r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11774258185v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendriks scheepstimmerbaasverkoper Lanen 36176025512v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids , voor zijn twee minderjarige kinderenscheepstimmerbaaskoper huisLanen 21achter1799265168v
KLASES, WIEBE Wybe Clases scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11782260211r
JANS, IEME Yeme Jansen scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11755253247r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootscheepstimmerbaaskoper huisLanen 5417922644r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootscheepstimmerbaasverkoper Zuiderhaven 161800265222r
JONG, ABEL Abel M. de Jongscheepstimmerbaasverkoper van 2/4 Zuiderhaven 16180226688r
MULDER, HARMEN Harm Mulder, c.u.scheepstimmerbaashuurder Zuiderhaven 53180126647v
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulderscheepstimmerbaaskoper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaastZuiderhaven 531802266101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u.scheepstimmerbaashuurder (p.j.)Zuiderhaven 531802266101r
SCHUIT, PIETER Pieter Schuitscheepstimmerbaas Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 77west1795264284v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerbaas en boekhouder van de Noorderhellinggeniaarde koper Noorderhoofd 11774258185v
THOMAS, JANvrijgezel Jan Thomas scheepstimmerknechtkoper 2/6 gedeelteNoorderhoofd 1179726524r
IEMES, GERLOF Gerloff Emes scheepstimmerliedennaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1696243235r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix , c.s.scheepstimmerliedennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1696243235r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven ZZ169924419r
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
KLASES, AREND Aene Clasen scheepstimmermankoper woningHofstraat 16172724759v
MINNES, EESGE Aesge Minnes scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 481689242284v
ROELOFS, ALBERT Albart Roelandts scheepstimmermanverkoper onbekend161623054r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 771751252157r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper woningHofstraat 311756253256v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermanverkoper Kerkpoortstraat 59176125556r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper huisTiepelsteeg178526238r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper woningGardenierstraat NZ179226446v
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits scheepstimmermankoper kamerZoutsloot 11688242232r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 11668239158r
HESSELS, ALBERT Albert Hessels scheepstimmermanverkoper Lanen 24161723084r
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermannaastligger ten oosten Zoutsloot 71615229275r
ROELOFS, ALBERT Albert Rolandts scheepstimmermanverwandelaar Zoutsloot 71615229275r
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerds scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 2616592381v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts scheepstimmermankoper oude kamerGrote Kerkstraat 281682241214v
HILLES, ALLE Ale Hilles scheepstimmermanverkoper Rozenstraat 2179326497r
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys scheepstimmermanverkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
KLASES, AREND Ane Clazen scheepstimmermanverkoper onbekend1755253197r
SIETSES, ANNE Anne Sytses scheepstimmermannaastligger ten westen Zuiderhaven 471751252117v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmermankoper huisDrie Roemersteeg166123874r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes scheepstimmermankoper huis en weefwinkelNieuwstraat 38176125566v
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmermankoper huisRomastraat 21782260300r
JANS, AUKE Auke Jans scheepstimmermankoper huisZuiderstraat 221782260269r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes scheepstimmermankoper huisSchritsen 31170924580r
JANS, BENJAMIN Benjamin Jansen scheepstimmermanverkoper van 1/3 Zuiderstraat 29172824773r
HENDRIKS, BOELE Boele Hendriks scheepstimmermankoper Zuidersteeg 7178326113r
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmermankoper twee kamers, boet, werf en timmerhuisZuiderhaven 121732248131r
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmermanverkoper Voorstraat 51747251206v
JANS, BROER Broer Jans scheepstimmermankoper huisKleine Bredeplaats 41805267175r
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmermankoper huisSchritsen 21809268251v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisLanen 50178326122r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisHerenwaltje 11795264240r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermanverkoper Herenwaltje 11801265283v
JOHANNES, KEIMPE Ceympe Johannes scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 77176725729r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmermankoper huisSchritsen 23180826885r
HARINGS, KLAAS Claas Haarings scheepstimmermangeniaarde koper Zuiderplein 5zuid1767256253r
JOHANNES, KLAAS Claas Joannes scheepstimmermannaastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ1674240146r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannis , c.u.scheepstimmermankoper huis met een klein tuintje erachterBoth Apothekerstraat 3169324370r
JANS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Jansen scheepstimmermannaastligger ten westen Schritsen 651729247230v
JETSES, KLAASde weeskinderen van wijlen Claes Jetses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven NZ1618230146v
JETSES, KLAAShet sterfhuis van wijlen Claes Jetses scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven NZ1619230155r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes , c.u.scheepstimmermankoper huisHondenstraat 81653236226v
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermankoper huis met de steed (huisstede?) en plaats met het eigendom van de halve steeg ( uitkomend in de Vijverstraat?)Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Hondenstraat 1162523193r
TIETES, KLAAS Claes Tyttes scheepstimmermankoper huisonbekend168024167v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabes , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Vijverstraat 141790263210r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters scheepstimmermankoper huis en tuintje met een wijnstokZuiderstraat1695243138v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper huisNoorderhaven 171782260299r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Noorderhaven 17179226426v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper woningeLanen 21achter1795264249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermannaastligger ten zuiden Lanen 21achter1795264249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper huisHoogstraat 22het Holderhuis1798265108v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Hoogstraat 221801265281r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 21180126619r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Lanen 351808268113r
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmermankoper huis het Spijckerboor genaemtZuiderhaven ZZhet Spijkerboor1686242122v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , c.u.scheepstimmermankoper huisRomastraat 4oost1661238110v
JANS, DIRK Dirck Janses scheepstimmermanverkoper Lombardstraat16832429v
SIEMENS, DIRK Dirck Symons scheepstimmermannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
TJEERDS, DIRK Dirck Tiaerdts scheepstimmermankoper kamer met een ledige plaats strekkende tot an de loods van Trijn EgbertsGrote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
WIEGERS, DIRK Dirck Wiegers scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot 211626231109v
ALLES, DOUWE Douue Alles scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 541620230222r
ALLES, DOUWE Douwe Aeles scheepstimmermanverkoper Droogstraat NZ162923281r
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens scheepstimmermanverkoper van 1/4 Hondenstraat 3west1734248296r
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmermankoper huisHofstraat 21west176725734v
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmermanverkoper Hofstraat 21west1774258194r
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmermankoper huisZoutsloot 251785261280r
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmermanverkoper Rapenburg 1179226464v
JANS, DOUWE Douwe Jans , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Karremanstraat 301795264247v
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmermanverkoper Hofstraat 251801265288r
HENDRIKS, EGBERT Eibert Hendriks scheepstimmermankoper woningBargebuurtspoortje WZ1771257224r
, EVERT Ewert Morgens scheepstimmermanverkoper Hoogstraat 23168424255v
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds scheepstimmermankoper huisZuidersteeg 7178326113r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds scheepstimmermankoper woningHofstraat 151755253250r
KLASES, FOEKE Foecke Clazes scheepstimmermankoper door niaar huisHofstraat 21oost176025516r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten scheepstimmermankoper huisHondenstraat 81765256112v
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmermankoper huisOoievaarsteeg ZZ177225855v
BAUKES, FREERK Freerk Baukes scheepstimmermankoper huisLanen 3178326147v
DIRKS, FREERK Freerk Dirks scheepstimmermankoper huisSchritsen 221796264308r
PIETERS, FREERK Freerk Pyters scheepstimmermankoper huis met weefwinkelHofstraat 19west175625446v
PIETERS, GEELE Gaele Pytters scheepstimmermanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1730247317r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1687242194v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmermannaastligger ten oosten Zuidersteeg 11702244169r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmermannaastligger ten westen Zuidersteeg 11702244169r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1691242344v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermankoper huisje en ledige plaats van 45 x 28 voetZuiderhaven ZZ169224323r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169224323r
IEMES, GERLOFhet perceel in de vorige akte, gekocht door Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169224323v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmermankoper lege plek van 54 x 54 voetZuiderhaven 6169224324r
IEMES, GERLOFhet perceel in de vorige akte Gerloff Yemes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 6169224325r
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 221748251229v
JANS, GERRIT Gerrit Jans scheepstimmermanbewoner Grote Kerkstraat 331676240241v
PIETERS, GERRITde verkoper Gerrit Pytters scheepstimmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1730247317r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts scheepstimmermanverkoper Heiligeweg 22175225330v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts scheepstimmermankoper huis en tuinZoutsloot 481754253147v
GEERTS, GERRITwijlen Gerryt Geerts scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 48177225854v
WILLEMS, GERRITwijlen Gerryt Willems scheepstimmermanverkoper Spekmarkt 6175325348v
JORRITS, HAITSE Haitze Jorrits scheepstimmermankoper huisLanen 30180826861r
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r
, HARING Haringh Joannissen scheepstimmermankoper kamer met schuurtje en loodsSint Odolphisteeg 11169324358v
JANS, HARMEN Harmen Jans scheepstimmermankoper huis, 1/2 helling, timmerschuur en gereedschappenFranekertrekvaart 13170024439r
JANS, HARMEN Harmen Jans scheepstimmermankoper 37 pm landNoorderkade 1170024447r
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmermanverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen168324164va
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannis scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 211661238118v
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens scheepstimmermankoper huisZuiderhaven 19noord1789263148r
REINS, HERE Heero Reyns scheepstimmermanaanhandelaar twee kamers en timmerhuis met de hellingZoutsloot 71615229275r
ATSES, HENDRIK Hendrik Adses scheepstimmermankoper van 1/2 huis of herberg, en weefwinkel genaamd de Oude HilbrandKerkpoortstraat 23de Oude Hilbrand1795264292v
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arriaans scheepstimmermanhuurder grootste huis Vijverstraat 201782260301r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs scheepstimmermankoper huisBildtstraat 171732248155r
STOFFELS, HIDDE Hidde Stoffels scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 20176725719r
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmermannaastligger ten westen Werfpad ZZ1734248328r
OUTGERS, HUBERT Hubert Outgers scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 25175725453v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 16180226688r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermanhuurder Zuiderhaven 16180226688r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenWesterstraat 11809268290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenZuiderhaven 161809268290r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 431775258237r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermankoper huis en tuinZuiderstraat 221776258251v
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 201787262193r
ANSKES, JAKOB Jacob Ansches scheepstimmermankoper kamerBargebuurt1681241137v
BARTELDS, JAKOB Jacob Bartels scheepstimmermankoper huisZuiderhaven 151803266229v
HAITSES, JAKOBwijlen Jacob Haytses scheepstimmermanverkoper Schritsen 301697243276v
JANS, JAKOB Jacob Jans scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart 13170024439r
JANS, JAKOB Jacob Jansen scheepstimmermanverkoper Werfpad ZZ1698243351r
JOUKES, JAKOB Jacob Joukes scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmermankoper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuisZoutsloot 1175725487r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmermankoper 1/2 huisSchritsen 231724246198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmermanverkoper Schritsen 23173124820v
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmermankoper huisRomastraat 5178626251r
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmermankoper kamer of woningNieuwstraat 52168424239v
DIRKS, JAN Jan Dirxen scheepstimmermankoper door niaar huis met een kamer, loods, plaatsje en tuintjeSpinhuisstraat16832427r
DJOERDS, JAN Jan Djoerts scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 52168524276r
DOUWES, JAN Jan Douwes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ168424257r
FEIKES, JAN Jan Feikes scheepstimmermankoper huisHofstraat 271778259149v
HARMENS, JAN Jan Harmens scheepstimmermankoper kamerLanen ZZ1606228501r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks scheepstimmermankoper huisonbekend1754253189v
HENDRIKS, JANde koper Jan Hendriks scheepstimmermannaastligger ten westen onbekend1754253189v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1755253198r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks scheepstimmermanhuurder Zoutsloot NZ1757254107v
ARJENS, JAN Jan Janes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ169324340v
JANS, JANwijlen Jan Jansen scheepstimmermankoper Lammert Warndersteeg 121682241179r
LIEUWES, JAN Jan Lieuues scheepstimmermannaastligger ten westen Zoutsloot 11620230200v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmermangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 251763255187v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmermankoper huis en stallingZuiderhaven 351763255250v
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u.scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 221669239198r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 241683241265r
SJOERDS, JAN Jan Sjoerdts scheepstimmermanverkoper Schritsen 61166523928v
SIEMENS, JAN Jan Symens scheepstimmermankoper provisioneel hellingZuiderhaven ZZ168124132va
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stallingZuiderhaven 16180226688r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 16180226688r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Westerstraat 11809268290r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 161809268290r
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 1161723057r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter1725246224r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161733248192r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermankoper kamer met potkastZoutsloot 58175325380v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermanverkoper van 1/4 Noorderhoofd 11754253167r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermankoper huisGrote Kerkstraat 271763255181v
WIEGERS, JAN Jan Wygers scheepstimmermankoper dwarshuis of twee kamersRomastraat NZ1646235195r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmermankoper Scheerstraat 8west1765256103r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmermanverkoper Scheerstraat 8west1773258102v
OKKES, JARICH Jarich Ockes scheepstimmermangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1702244186r
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Vijver 91793264162r
JANS, JELLE Jelle Jans scheepstimmermankoper huisDalpad 71782260241r
RIENKS, JELLE Jelle Riencx scheepstimmermankoper kamer zijnde zw kamer van de nieuwe kamersZoutsloot 21166023857v
IJSBRANDS, JETSEde kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 91677240268r
IJSBRANDS, JETSEde kinderen en erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrants scheepstimmermanverkoper Brouwersstraat 111688242226v
JOHANNES, JETSE Jetse Joannis scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 22167124045r
JOHANNES, JETSE Jetse Joannis scheepstimmermankoper huis met een 1/2 helling en de gereedschappenNoorderkade 131673240125r
JOHANNES, JETSE2 nagelaten kinderen van wijlen Jetse Johannes scheepstimmermanverkoper ten noordoosten van Harlingen168324164va
OTTES, JETSE Jetse Ottes scheepstimmermankoper huisHofstraat 11738249289r
OTTES, JETSEwijlen Jetze Ottes scheepstimmermanerflater Hofstraat 11774258148v
, JOHANNES Joannes Joannissen scheepstimmermankoper Sint Odolphisteeg 11169324358v
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes scheepstimmermankoper huisKerkpoortstraat 55179826588r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermankoper woningWerfpad ZZ1748251244v
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermanverkoper van 1/2 Werfpad178126028r
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes scheepstimmermanaanhandelaar 2/3 huis daer den Vergulden Besem uutsteeckt, met een ledige plaats daarachterVijverstraat 8de Vergulde Bezem1618230136v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes scheepstimmermanverwandelaar Lanen 361618230137r
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes scheepstimmermanverwandelaar Schritsen 271618230137r
HIELKES, JOHANNESde verkopers Johannes Hylckes scheepstimmermanverpachter grond Grote Ossenmarkt 191620230204v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes scheepstimmermanverkoper van 2/3 Grote Ossenmarkt 191620230204v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters scheepstimmermangeniaarde koper Romastraat 13176125575r
TJERKS, JOHANNES Johannes Tjerks scheepstimmermankoper kamerBargebuurtspoortje WZ1706244320v
PIETERS, JOHANNES Johannis Pyters scheepstimmermankoper huisGardenierstraat 81763255194r
JANS, JOOST Joost Jans scheepstimmermanverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
JANS, JOOST Joost Jans scheepstimmermankoper huisFranekereind 27de Stad Groningen1784261251r
JANS, JOOST Joost Jansen scheepstimmermanverkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
SIEBRENS, JOUKE Joucke Sibrens scheepstimmermankoper huis met de plaats en stakettinge van dien daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de sloot van de bleek van Jan WybesFranekertrekvaart NZ162423114v
KORNELIS, JOUKE Jouke Corneelis scheepstimmermanverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 11175225326v
JOHANNES, KEIMPE Keimpe Johannis scheepstimmermankoper huisZoutsloot 771755253225r
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes scheepstimmermanverkoper Grote Ossenmarkt 25achter1676240247r
, LIEUWE Lieuue scheepstimmermannaastligger ten zuiden Karremanstraat1658237168av
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmermankoper huisRomastraat 5176325613r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmermanverkoper Ooievaarsteeg1769257142r
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Bargebuurt 81787262197v
BROERS, MARTEN Marten Broers , c.u.scheepstimmermankoper kamerHondenstraat 14164323593v
BROERS, MARTEN Marten Broers scheepstimmermankoper huis met een plaats daarachterSchritsen 41681241173v
BROERS, MARTENwijlen Marten Broers scheepstimmermanerflater Schritsen 41703244234v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmermankoper ledige plaats of huisstede, met houtstek of gebouw daar opZuiderhaven 491623230348v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx scheepstimmermangrondpacht verschuldigd aan dit perceel Vijverstraat 6161623020v
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmermanverkoper Dalpad 9178326164v
PIETERS, MELLEwijlen Melle Pyters scheepstimmermanverkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles scheepstimmermankoper Lanen 411773258121v
JANS, MINNE Minne Jans scheepstimmermankoper voor- en achterhuis met ledige plaatsonbekend161122960v
JANS, MINNEde verkopers Minne Jans , c.u.scheepstimmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 651619230152v
JANS, MINNE Minne Jans scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 651619230152v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmermankoper huisZeilmakersstraat 151747251202r
JETSES, OTTE Otte Jetses scheepstimmermanverkoper Noordijs OZ1683241245v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmermankoper huisRaamstraat 81783261108v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmermanverkoper Raamstraat 8178826322v
DIRKS, PIETER Pieter Dircksen scheepstimmermankoper kamer, de noordelijkste van twee aan elkaar gebouwde kamers, de andere (ten zuiden gelegen) is eigendom van Willem, bootsgezelGrote Kerkstraat 11twee_achter169324367v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmermanverkoper Lanen 361794264212r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 3617822617v
MINKS, PIEBE Pybe Minckes , c.u.scheepstimmermankoper huis, waarachter loods en plaatsjeZuiderstraat163223369v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpers scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 52west1722246138v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmermannaastligger ten oosten Schritsen 271732248138r
TIJSES, PIETER Pyter Tijssen scheepstimmermankoper huis en tuintjeNutstraat 21761255107v
KLASES, PIETER Pytter Clasen scheepstimmermankoper huisVijver 101699243393v
DIRKS, PIETER Pytter Dircks scheepstimmermangeniaarde koper Spinhuisstraat16832427r
GEELES, PIETER Pytter Gaales scheepstimmermanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1746251157r
HERES, PIETER Pytter Heeres scheepstimmermankoper kamerZoutsloot 11698243337r
IEDES, REIN Rein Yedes scheepstimmermankoper huisBrouwersstraat 151762255160r
ARJENS, REINER Reyner Ariens scheepstimmermanverkoper Liemendijk1630232145v
GERRITS, RIENK Rienck Gerryts scheepstimmermankoper 1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappenZoutsloot 11630232156r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels scheepstimmermanverkoper Spinhuisstraat169424377v
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmermankoper huis en pakhuisNoorderhaven 101770257153r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermangeniaarde koper Rommelhaven 22175325344v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermangeniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper woningLanen 521755253230v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper huisZoutsloot 671755253238v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermanverkoper Lanen 52175725462v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper huisHavenplein 16176525698v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper woningKarremanstraat 151766256229r
PIETERS, RINSE Rinse Pieters scheepstimmermanverkoper (scheepstimmerman varende op het admiraliteitsjacht)Zuiderstraat 221759254185v
KORNELIS, ROELOF Roelant Cornelis scheepstimmermankoper houtstek van 22 houtvoeten 5 duim x 78 houtvoeten, met grond en ledige plaatsZuiderhaven NZ1618230139v
KORNELIS, ROELOF Roelant Cornelis scheepstimmermankoper huis met voorkamertje en ledige plaatsZuiderhaven NZ1619230174v
KORNELIS, ROELOF Roelant Cornelis scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven NZ1622230298v
DIRKS, ROELOF Roeloff Dirx scheepstimmermanverkoper Havenplein 221703244206v
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 41624230390v
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrandts scheepstimmermankoper huis en 1/2 helling of braubankFranekertrekvaart NZ161723082v
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrants scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 11613229126r
PIEBES, RUURD Ruierd Pybes scheepstimmermanverkoper Brouwersstraat 111669239185v
STOFFELS, SAKE Saeke Stoffels scheepstimmermankoper huis met een hof erachterZuiderhaven ZZ169224312r
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
RIENKS, SEERP Seerp Riencx scheepstimmermankoper provisioneel Hoogstraat 51168124142va
SAPES, SIERKwijlen Sierk Sapes scheepstimmermanverkoper Lanen 41736249139v
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks scheepstimmermankoper huis en tuintjeSchritsen 1oost178126026v
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks scheepstimmermankoper door niaar huisLanen 4178326153v
FEIKES, SJOERD Sioerd Feykes scheepstimmermanverkoper van 1/6 Hofstraat 151784261255r
GIJSBERTS, SIPKE Sipke Gisberts scheepstimmermanverkoper Lanen 48achter1658237179r
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper Wortelstraat 61774258141v
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper van 5/8 Anjelierstraat 91774258160v
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 101774258161v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes scheepstimmermankoper huisHofstraat ZZ1770257177r
JOHANNES, SJOERD Sjoerd Johannes scheepstimmermankoper huisSchritsen 521780259301v
JOHANNES, SJOERDwijlen Sjoerd Johannis scheepstimmermanverkoper Schritsen 521781260135v
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts scheepstimmermankoper huis en hofZuiderhaven 36west1755253232v
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmermanhuurder nieuw (p.j.)Vijverstraat 241787262204v
ALLES, SIEMEN Symon Alles scheepstimmermankoper huisSchritsen 221703244209v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 36west1766256170r
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds scheepstimmermankoper door niaar huisSchritsen 641766256223v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds scheepstimmermanverkoper Schritsen 641780259258v
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerdts scheepstimmermaneigenaar van 1/2 Lanen 36161623053r
TJEERDS, SIERK Syrck Tyaerdts scheepstimmermaneigenaar van 1/2 Schritsen 27161623053r
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmermangeniaarde koper Havenplein 261728247196v
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 9174425149v
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u.scheepstimmermankoper huis, loods en plaatsJekelsteeg 11654236259r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs scheepstimmermanverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1691242354v
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 81658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 101658237248r
, TIJS Thijs scheepstimmermanbewoner Zuiderhaven NZ1634233129r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendriks scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmermankoper huisLanen 53178126024v
JANS, TJALKE Tjalke Jans scheepstimmermankoper huisGrote Kerkstraat 131798265122r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermankoper huisVijverstraat 241759254199r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermangeniaarde koper van 1/4 Noorderkade 131767256247r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 241767256262r
ANDRIES, TJEERD Tjeerd Andries scheepstimmermangeniaarde koper Hondenstraat 5west177725928v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claezes scheepstimmermankoper huisZuiderstraat 201770257168r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 221782260269r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clases scheepstimmermankoper keuken schietende agter het huis door de koper bewoondZuiderstraat 121789263141r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clazes scheepstimmermanverkoper q.q. Zuiderstraat 181774258145v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hanses scheepstimmermankoper woningHofstraat 2517062451r
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmermanverkoper Prinsensteeg 11733248214r
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmermankoper huis en tapperijPrinsensteeg 11729247254v
GABES, ULBE Ulbe Gabes scheepstimmermanverkoper Werfpad 91695243176r
ATES, FOLKERT Volkert Ates scheepstimmermankoper huisSchritsen ZZ178626286r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens scheepstimmermankoper 1/2 huisSchritsen 521781260135v
, WILLEM Willem scheepstimmermanhuurder Grote Bredeplaats 101784261250r
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmermankoper huis en tuintjeZoutsloot 711787262238v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts scheepstimmermankoper woningSchritsen 8170924581r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits scheepstimmermannaastligger ten noorden Rozengracht 171697243310r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts scheepstimmermankoper huisRozenstraat WZ1682241206v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts scheepstimmermankoper door niaar huisHofstraat 16170124496r
KLASES, WIEBEwijlen Wybe Claasen scheepstimmermanerflater Herenwaltje 7180426758v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36oost1765256111r
KLASES, WIEBE Wybe Claeses scheepstimmermankoper 1/6 timmerhellingNoorderhoofd 11755253247r
KLASES, WIEBE Wybe Clases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36west1766256170r
MINKS, WIEBE Wybe Minkes scheepstimmermankoper huis met keuken en plaatskeZuiderstraat NZ1630232143v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx , c.u.scheepstimmermankoper nieuw huisZuiderstraat164823621r
HEINS, WIETSE Wytse Heins scheepstimmermankoper huisDroogstraat 23173424914r
HENDRIKS, WIETSE Wytse Hendriks scheepstimmermanverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmermankoper huisJekelsteeg 21809268248r
TIJSES, IEDEwijlen Yede Tijssen scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 281763255190v
, IEME Yeme scheepstimmermanhuurder (p.j.)Schritsen 53176825744v
BROERS, IEME Yeme Broers scheepstimmermankoper huisLammert Warndersteeg 121770257172r
, IEGE Yge , c.u.scheepstimmermanhuurder Grote Kerkstraat 31oost1782260270v
JANS, IEME Yme Jansen scheepstimmermankoper huisGrote Ossenmarkt 121732248127v
JANS, IEME Yme Jansen scheepstimmermankoper Noorderhoofd 11754253167r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 251809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 25achter1809268291v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sjoerds Biermascheepstimmermankoper door niaar huis met hofZuiderhaven ZZ1702244186r
BLAUW, FOLKERT JANS Folkert Jansen Blauwscheepstimmermanverkoper van 1/5 Hondenstraat 141738249220v
BOER, RINSE PIETERSwijlen Rinse Pieters de Boerscheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 27176825786r
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmermanverkoper Schritsen 2178326160r
FABER, DOUWE JANSwijlen Douwe Jansz Faberscheepstimmermanverkoper Zoutsloot 11779259305v
FABER, DOUWE JANSwijlen Douwe Jansz Faberscheepstimmermanverkoper Zoutsloot NZ1779259305v
GRAAF, WATSE DIRKS Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovienscheepstimmermanverkoper Romastraat 4oost1711245161r
GROOT, JAN IEMES Jan Ymes de Grootscheepstimmermankoper huisGrote Ossenmarkt 161789263152v
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Grootscheepstimmermankoper huisSpekmarkt 41789263154r
GROOT, IEME JANSwijlen Yeme Jans de Grootscheepstimmermanverkoper van 1/2 Schritsen 49181026991r
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Grootscheepstimmermanverkoper van 1/2 Lanen 541810269110r
GROOT, IEME JANS Yme Jans de Grootscheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 161800265241r
HEMERT, GERRIT JANSde verkoper Gerrit Jansen van Hemertscheepstimmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1730247317r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemertscheepstimmermanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1730247317r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265241r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens Munckedamscheepstimmermankoper huis, 2 loodsen, ledige plaats en hof daarachterZuiderstraat NZ1635233169v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmermankoper huisZuiderhaven 34oost1687242193r
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierescheepstimmermanverkoper Achterstraat 2168424221v
, SIEMEN Simon Spiegelbergscheepstimmermanverkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
TROMP, WIETSE HENDRIKS Wytse Hendriks Trompscheepstimmermankoper huisSchritsen 661786262124v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vriesscheepstimmermanverkoper q.q. Noorderkade 131757254103v
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ1691242344r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Werfpad1699243396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1716245277r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 22177725951r
SJOERDS, ALBERTwijlen Albert Sjoerdts scheepstimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
EILES, ANDRIES Andries Elles scheepstimmerman (mr. -)verkoper Vijverstraat 131809268305v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis , mede voor zichscheepstimmerman (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis , mede voor zichscheepstimmerman (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisNieuweburen 25Pasveer1784261175v
JANS, KLAAS Claas Jansen scheepstimmerman (mr. -)koper door niaar huis en plaatsSchritsen 6317182469v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huis, plaats en paardenstalZuiderstraat 12171924637v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18166123877v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 3518012663r
IEPES, DIRK Dirk Jeppes scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 89173925036r
IEPES, DIRK Dirk Yppes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat170924576v
JANS, DOEKE Doecke Jansen , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper twee kamers aanelkaar met een boet (voorheen ook een kamer) en een ledige plaats, in gebruik als werf, oostwaarts naar de ZuiderhavenZuiderhaven 181699243398r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 271681241140r
BROERS, FONGER Fonger Broers scheepstimmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 5oost1732248129r
BROERS, FONGER Fonger Broers scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 121732248131r
BROERS, FONGER Fonger Broers scheepstimmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 5west1732248132v
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1166523917r
PIETERS, GEELE Gaele Pieters scheepstimmerman (mr. -)koper door niaar ledige plaats of huis geapproprieert tot een schipstimmerwerfZuiderhaven ZZ1716245269r
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper huisWesterstraat 121670239219v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven ZZ1682241222v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper huis en hofZuiderhaven ZZ1686242107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1686242107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper pakhuisZuiderhaven ZZ1686242107v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat168424232r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat1698243351v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper ledige plaats groot 106 a 108 x 24 a 25 voetZuiderhaven ZZ1664238240r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16168224150ra
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsen of wervenZuiderhaven ZZ1674240134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1674240134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper kamer, loods en plaatsGrote Ossenmarkt 25achter1676240247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter1676240247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat168424232v
IEMES, GERLOFde kamer van Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderstraat168424232v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper twee kamersZuidersteeg 2169224322v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 261703244191r
DIRKS, HANS Hans Dirckx scheepstimmerman (mr. -)koper provisioneel vervallen peerdenstalLiemendijk ZZ168124143ra
ARJENS, HARMEN Harmen Arjens scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat ZZ1695243121r
SIENES, HARMEN Harmen Synes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper ledige plaatsZuiderhaven 391645235171v
SIENES, HARMEN Harmen Synes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 391645235171v
SIENES, HARMEN Harmen Synes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 391645235171v
SIENES, HARMENhet huis van de verkoper Harmen Synes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ1652236216r
SIENES, HARMENde timmerwerf van de verkoper Harmen Synes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ1652236216r
SIENES, HARMENhet timmerhuis van de verkoper Harmen Synes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ1652236216r
SIENES, HARMEN Harmen Synes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt ZZ1652236216r
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 43179226418v
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens scheepstimmerman (mr. -)verkoper Lanen 43179826596v
REINS, HERE Hero Reins scheepstimmerman (mr. -)koper huis met tuin daarachterZuiderhaven 47163723428r
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Lombardstraat NZ1742250255r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels scheepstimmerman (mr. -)koper huis en tuin ([staat: gulden])Zuiderhaven ZZ172024684r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237202v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1176925796v
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 211725246237v
DOEKES, JAN Jan Doekes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 16174325120r
DOEKES, JAN Jan Doekes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 161754253145r
DOEKES, JAN Jan Doekes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Bildtstraat 14175625432v
HARMENS, JAN Jan Harmens scheepstimmerman (mr. -)koper achterhuis/camer en loodsLanen 751620230223r
HARMENS, JANhet voorhuis aldaer het Rood Hart uytsteect, van de koper Jan Harmens scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden* Lanen 75het Rode Hert1620230223r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrants , c.u.scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18166123877v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1659237241r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman (mr. -)verkoper Hofstraat 161730247334v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 141730247349r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 451765256106r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper Voorstraat 15177325880r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 41784261219v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541785261275r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 351785261276r
OKKES, JARICHde verkopers Jarig Ockes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)bewoner Zuiderstraat 271727246299r
OKKES, JARICH Jarig Ockes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271727246299r
JANS, JELKE Jelke Jans scheepstimmerman (mr. -)koper 33 roeden landNoorderkade 131737249157v
JANS, JELKE Jelke Jans scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten en Noorderkade 131737249157v
JANS, JELKE Jelke Jans scheepstimmerman (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen NZ174325111r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , voor zijn kinderenscheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
BERENDS, JOOST Joost Beernts scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 hellingZuiderhaven ZZ1696243253v
BERENDS, JOOST Joost Beernts scheepstimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 171697243278r
PIETERS, JOOST Joost Pieters scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 timmerhelling en huisZoutsloot 11675240192v
PIETERS, JOOSTwijlen Joost Pyters scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1169424396r
PIETERS, JOOST Joost Pytters scheepstimmerman (mr. -)eerdere eigenaar Zoutsloot 116992443r
ANNES, KLAAS Klaas Anjus , c.u.scheepstimmerman (mr. -)huurder Vijverstraat 20177725968v
JENTJES, LIEUWE Lieuwe Jentjes scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderstraat 121781260161v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds scheepstimmerman (mr. -)huurder Zuiderhaven ZZ1698243389r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat1702244161v
MARTENS, MARTEN Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 helling en het gehele huisNoorderkade 131687242200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)huurder Noorderkade 131687242200v
OKKES, MARTEN Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -)koper timmerwerfZuiderhaven 18167224099v
OKKES, MARTENvroedschap Marten Ockes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper hof met bomen en plantenZuiderstraat1674240167v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
JETSES, OTTE Otte Jetses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Werfpad ZZ169324364r
JETSES, OTTE Otto Jetses scheepstimmerman (mr. -)koper kamer met loodsZuiderhaven16832421v
JANS, PIER Pier Jans scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 131808268138v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36west169424387v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper pakhuis en smitte met erf erachterZuiderhaven 511695243132v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huis met nog een dwarshuis erachter, dat een vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen toeSchritsen 311695243145v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 311695243145v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1716245269r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 531718245310r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 531718245310r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven ZZ1733248183v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)koper huis, weefwinkel en hofZuiderstraat ZZ173424915r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ173424915r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 16173524932r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven 43174325126r
KEIMPES, PIETERhet timmerhuis van Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 45174325128r
REINERS, PIETERwijlen Pieter Reiners scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 43174325126r
REINERS, PIETERwijlen Pieter Reiners scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 45174325128r
SIEBES, PIETERwijlen Pieter Sybes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Noorderkade 131673240125r
DIRKS, PIETER Pyter Dirksen scheepstimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 11twee_achter1695243155r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169924419r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 291721246123v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 291721246123v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 511724246201v
TJEPKES, PIETER Pyter Tiepkes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 121724246197v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 291726246286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 221726246290r
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 36oost1742250223r
ANNES, REIN Rein Annes scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 131775258205v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Werfpad169324368v
HESSELS, RIENK Rienck Hessels scheepstimmerman (mr. -)koper woningWerfpad1699243396r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 551754253184v
TEUNIS, REMMERTde gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 551754253184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
TEUNIS, REMMERTde gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
JORIS, RIENKwijlen Rinck Joris scheepstimmerman (mr. -)erflater Zuiderstraat1733248221r
STOFFELS, SAKEwijlen Sake Stoffels scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 34west1705244287r
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 651729247230v
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 3/4 Noorderhoofd 11754253167r
ANNES, SIETSEwijlen Sytse Annes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 651758254133r
ANNES, SIETSE Sytse Annis scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 huis of woningVijverstraat ZZ1709245101v
ANNES, SIETSE Sytse Annis scheepstimmerman (mr. -)eigenaar van 1/2 Vijverstraat ZZ1709245101v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendriks scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 361732248169v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases scheepstimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 16177625917v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 121782260198r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses scheepstimmerman (mr. -)huurder timmerwerf Zuiderhaven 161778259110r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps scheepstimmerman (mr. -)koper ten oosten van Harlingen NZ174325111r
, WATSE Watze , c.s.scheepstimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 251740250131r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huisKerkpad 71721246108v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper dwarshuisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis1783261128v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendricx scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost16992442v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 huis, hof en paardenstal erachterZuiderhaven 36west169424387v
HENDRIKS, WIEBEde hypothecaire crediteuren van wijlen Wybe Hendrix scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36west171824619v
JANS, IEME Yeme Jansen scheepstimmerman (mr. -)verkoper Franekereind 101733248197v
JANS, IEME Yeme Jansen scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10173925066r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 45170724532v
HENDRIKS, WIEBEhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 45170724532v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 10177225862r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 101776258242v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101779259215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 21west1780259282v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisZoutsloot 11770257181r
GRAAF, PIETER DIRKSde crediteuren van Pyter Dirks Graaffscheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 41711245143r
GRAAF, PIETER DIRKSburgervaandrig Pytter Dirxen Graaffscheepstimmerman (mr. -)koper huis en plaatsjeSchritsen 41703244234v
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Grootscheepstimmerman (mr. -)koper 2/3 helling, dwarshelling en 2 huizenten zuiden van Harlingen1802266136r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Grootscheepstimmerman (mr. -)huurder van 2/3 (p.j.)ten zuiden van Harlingen1802266136r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS Simon Hendriks de Grootscheepstimmerman (mr. -)eigenaar van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
GROOT, SIEMEN wijlen Symon H. de Grootscheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 131808268138v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huis met een steeg terzijdeZuiderhaven ZZ1659237209v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1675240175v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168424259v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSwijlen Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat1695243159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSwijlen Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ1697243307r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsenZuiderstraat1630232144r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1647235251v
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Heemertscheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 34oost1704244260r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemertscheepstimmerman (mr. -)koper door niaar Zuiderhaven ZZ1716245269r
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievitscheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 kanthelling en werfZuiderhaven ZZ1689242288r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1689242288r
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1696243253v
HENDRIKS, BALT Baltus Hendriks scheepstimmerman (oud -)verkoper Grote Ossenmarkt 101791263303v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman (oud -)verkoper Lanen 2217762597ar
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis scheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Droogstraat 181755253221r
SCHENK, JAKOB Jacob Schenkscheepstimmerman (oud -)koper huisHoogstraat 231755253215r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Schritsen 371767256251r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Hoogstraat 23177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Droogstraat 26177225847r
SCHENK, JAN PIETERS Jan Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25176725716r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters scheepstimmerman (oud mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes , sr.scheepstimmerman (oud mr. -)verkoper Lanen 22173524970v
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmerman en koopmankoper door niaar huis met potkastHondenstraat 5oost1732248129r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelierkoper huisLanen 22173524970v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelierverkoper q.q. Droogstraat 181755253221r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix [staat: Fedrix] scheepstimmerman [staat: botiemaker] (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1701244125v
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaaskoper huis, timmerhuis en timmerhellingZoutsloot 11785261298r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaasnaastligger ten oosten Zoutsloot 11785261298r
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Grootscheeptimmermanverkoper Spekmarkt 417962658v
, EMILIUSdr. Aemilius Valerischepenverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstraschepen van de Stadkoper Schritsen 54180826865v
FEDDER, Hermennus Fedderschermmeesterverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilderverkoper Steenhouwersstraat 21690242306r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen schilderverkoper Hofstraat 251698243347v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schildergeniaarde koper Lanen 44achter1690242337v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schildernaastligger ten westen Lanen 44achter1690242337v
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendrickx schilderbewoner Lanen 851630232164r
HENDRIKS, ANDRIESde weeskinderen van wijlen Andries Hendrickx , c.u.schilderverkoper Lanen 851630232164r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilderkoper huisScheerstraat 1175725492r
KORNELIS, FLORIS Floris Cornelis schildernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1601228276v
, HETTE Hette schildernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 191659237239r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schilderverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u.schilderhuurder Voorstraat 52west1790263279r
, MELLE Melle schildernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1916472366r
ALBERTS, MICHIEL Michiel Alberts* schildergeniaarde koper Hondenstraat 141619230178r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes schilderverkoper Zuiderplein 1161122949v
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Noorderhaven 411787262159r
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Claessen Braemschilderkoper door niaar Lanen 44achter1690242337v
HEIMANS, HEIMAN Heiman* Heimansschildernaastligger ten zuiden Noorderhaven 72173724917va
HEIMANS, HEIMAN Heiman* Heimansschildernaastligger ten zuiden Noorderhaven 72173724918ra
, ANTONIUSwijlen Anthony Vuurpijlschilderverkoper Karremanstraat 13177825994r
, ANDRIES Andries Grondelschilder (fijn-)verkoper Hondenstraat 8180126632v
JELGERSMA, TEEKE Taeke Jelgersmaschilder (fijn-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 831759254245v
, Bauer, c.u.schilder (kunst-)huurder Kleine Bredeplaats 9178526220r
LANTING, BARTELD wijlen Bartel Lantingschilder (kunst-)verkoper Lanen 211791263346v
POST, PIETER Pieter Postschilder (kunst-)huurder Voorstraat 57178326180v
HENDRIKS, AART Aart Hendricks , c.u.schilder (mr. -)koper huisBrouwersstraat 141712245180r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilder (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1713245199r
HENDRIKS, AART Aert Hendrix , c.u.schilder (mr. -)geniaarde en huurder Steenhouwersstraat 31696243220v
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilder (mr. -)huurder Heiligeweg 541791263308v
DOEDES, KLAAS Claes Doedes schilder (mr. -)koper huis (bij decreet verkregen)Lanen 11644235143r
PIETERS, EGBERT Egbert Pytters , c.u.schilder (mr. -)koper huis genaamd de Vergulde EngelVoorstraat 29de Vergulde Engel1716245274r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts schilder (mr. -)huurder Noorderhaven 88oost1734248347v
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses schilder (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41754253148v
ALBERTS, MICHIEL Michiel Alberts schilder (mr. -)geniaarde koper Hondenstraat 141619230177v
WIETSES, PIETERwijlen Pieter Wytzes schilder (mr. -)verkoper Voorstraat 231782260196r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Noorderhaven 411787262159r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 61787262161r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 351787262164r
BOERMAN, JOHANNES Johan Christoffel Burmanschilder (mr. -)koper huisBildtstraat 91780259254r
BOERMAN, JOHANNES wijlen Johan Christoffel Burmanschilder (mr. -)erflater Bildtstraat 917832612ra
GELDERSMA, HESSEL Hessel Geldersmaschilder (mr. -)verkoper van 1/2 Rozengracht 201729247250v
GELDERSMA, HESSEL Hessel Geldersmaschilder (mr. -)verkoper van 1/16 Noorderhoofd 11729247253v
POST, PIETER Pieter Postschilder (mr. -)koper huisVoorstraat 19179726521v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaschilder (mr. -)verkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
, ANDRIES Andreas Grendlerschilder (mr. fijn-)verkoper Hondenstraat 81790263205v
LANTING, BAARTE Bart Lantingschilder (mr. kunst-)koper 1/2 huisLanen 211785261292r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaschilder en glasmaker (mr. -)geniaarde koper Kruisstraat 3west1784261234r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytses Blokschilder en koopman (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschilder en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201794264233r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danserschilder en winkelier (plateel-)verkoper Franekereind 11805267155r
, HANS Hans , c.u.schilder van gleibakkerssteentjeshuurder Lanen 6617392506r
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes schilder [staat: schilderaar]verkoper Scheerstraat 11771257186v
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters schilder [staat: schilderaar]naastligger ten westen Wortelstraat 101722246141v
REITSES, PIER Pier Reitzes schilder [staat: schilderaar]koper huisScheerstraat 11771257186v
, PIETER Pieter schilder [staat: schilderaar]naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)159722845v
WIETSES, PIETER Pieter Wytses schilder [staat: schilderaar]koper heerlijk huisGrote Bredeplaats 351758254139r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstokAchterstraat NZ170924585r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Blokschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 617722582v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reitses Blombergschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41771257234r
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlschilder [staat: schilderaar] op de gleibakkerijkoper huisKarremanstraat 111771257248v
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlschilder [staat: schilderaar] op de gleibakkerijkoper huis en weefwinkelKarremanstraat 131771257249v
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorpschildersbaaskoper huisLanen 21180126619r
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Gochschildersgezelkoper huisVoorstraat 91795264283v
VRIES, JAN Jan de Vriesschildersknechtverkoper Anjelierstraat 91794264213r
HOITES, JAN Jan Hoites schillerverkoper van 1/2 van 1/2 Hofstraat 141766256196r
, EESGE Aesge schippernaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter164323567r
JOUKES, ALBERT Albert Jouckes , thans uitlandigschipperkoper door niaar Havenplein 161741250144v
WIEGERS, ALBERT Albert Wygers schipperkoper loodsSchritsen 121740250103v
JANS, ALLERT Allert Janssen schippercrediteur (triumphant) Romastraat1603228348r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs schipperkoper huis met alle gereedschappen vandienGrote Bredeplaats 25west1605228486v
DIRKS, ANNE Anne Dirx schipperverkoper Noorderhaven 88168424226v
KLASES, ARJEN Arien Clasen schipperverkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
EINTES, ARJEN Arjen Entes schipperhuurder achterhuis Kleine Bredeplaats 141807267314r
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes schipperkoper door niaar huis, tuin en bleekLanen 451779259193v
HENDRIKS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beern Hendrix schippernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11702244151r
, BINNERT Bender schippernaastligger ten noorden Lanen 9west159722827v
GOSSES, BINKE Bente Gosses schippernaastligger ten westen Noorderhaven 661691242347r
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schipperkoper hofZoutsloot 53tuin1738249232v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schippernaastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1738249232v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 51173925012v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u.schipperhuurder Brouwersstraat 21175625442v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis schipperkoper huisSchritsen 451761255105v
TEUNIS, BONNE Bonne Theunis schipperverkoper Grote Kerkstraat 351762255157r
HAIES, BROER Broer Haayes schipperkoper huis en erfZoutsloot 5118072684r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons , c.s.schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 33178326185r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Schritsen 301624230380r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipperverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 101624230383r
PIETERS, KLAAShet huis van Claes Pyters schippernaastligger ten westen [staat: zuidwesten] Heiligeweg 71647235252r
PIETERS, KLAAS Claes Pytters schipperverkoper Schritsen 221703244209v
SJOERDS, KLAAS Claes Sjoerds schippernaastligger ten oosten Lanen 121722246127r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelisen schipperkoper huisZoutsloot 531696243244v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipperkoper huisKarremanstraat 121740250109v
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipperkoper woningHerenknechtenkamerstraat 171741250200v
DOUWES, DIRK Dirck Douwes schipperkoper huis, hof, plaats en loodsNoorderhaven 551651236163r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts schipperkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111765256125v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses schipperkoper huis en tuinZoutsloot 871730247338v
JANS, DOEKE Doecke Jansen schipperkoper huisHeiligeweg 5170024471v
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries schippernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 151703244199v
LUITJENS, DOUWEwijlen Douwe Luitjens schipperverkoper Zoutsloot 91175025296r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters schippernaastligger ten westen Vijverstraat 17175325343v
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u.schippernaastligger ten zuiden Droogstraat 18164323578r
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u.schipperverkoper Droogstraat 18164323578r
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u.schipperverkoper Zeilmakersstraat 13171824617v
SJOERDS, ENOCH Enog Sioerds , n.u.schippernaastligger ten oosten Voorstraat 99173925069v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipperverkoper q.q. Molenpad 1181026968r
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipperverkoper Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipperverkoper Molenpad 5181026973r
LASES, FOEKE Foeke Laeses schipperverkoper Karremanstraat 201747251177r
AUKES, FOLKERT Folckert Auckes schipperkoper kamer1602228305v
, FOPPE Foppe schippernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391691242361v
, FOPPE Foppe schippernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391691242361v
KLASES, FOPPE Foppe Claessen schippernaastligger ten oosten Heiligeweg 381697243316v
KLASES, FOPPE Foppe Clasen schippernaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1701244132v
JOHANNES, FREERK Freerk Johannes schipperkoper huisKruisstraat 1175325380r
JOHANNES, FREERK Freerk Johannes , thans uitlandigschipperverkoper Kruisstraat 11762255123r
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schipperverkoper Bildtstraat 41756253253v
SIEBRENS, GERBENwijlen Gerbrand Sibrands schipperverkoper Droogstraat ZZ1789263144r
JANS, GERRIT Gerrit Jans schippernaastligger ten noorden Bildtstraat 191810268351r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes schipperverkoper Scheffersplein 151692242374v
ATES, GERRIT Gerryt Attes schipperkoper huisHeiligeweg 1oost159722865v
HAANTJES, GERRIT Gerryt Haenties schipperverkoper Lanen 23een_achter1698243379r
ABES, GOSSE Gosse Abes schipperkoper huisKerkpad 221809268245v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten oosten Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten noorden Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper kameronbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper ledige plaatsonbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u.schippernaastligger ten zuiden onbekend1740250110v
HANSES, HANS Hans Hansen schipperkoper huis en plaatsBildtstraat 1416362343r
FEIES, HARTMAN Hartman Fejes schipperkoper Rommelhaven 111713245193r
DIRKS, HEREwijlen Heere Dirks schippergeniaarde koper Voorstraat 69175025268r
JOUKES, HEIN Hein Joukes schipperkoper huisNoorderhaven 131756253254v
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes schipperverkoper Noorderhaven 151765256109r
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes schipperverkoper Zeilmakersstraat 111774258178r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181659237243r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181658237250v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipperverkoper Grote Kerkstraat 151618230123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipperverkoper Kleine Kerkstraat 91618230123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipperverkoper Grote Kerkstraat 261618230123v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricks schipperverkoper Kerkpoortstraat 2216242314r
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes schippergeniaarde koper Zuiderhaven 49163923477v
MINNES, HENDRIKwijlen Hendrik Minnes schipperverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 5173124856v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 51733248217r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters schippernaastligger ten westen Schritsen 11173524966r
, HENDRIK Hendrik Rychers , c.s.schipperverkoper Rozenstraat 1170024446r
HENDRIKS, HENDRIK Henricus Hendriks , c.u.schipperhuurder Heiligeweg 31786262128r
HENDRIKS, HENDRIK Henricus Hendriks , c.u.schipperhuurder Heiligeweg 3achter1786262128r
DOEKELES, HESSEL Hessel Doekles schippernaastligger ten westen Schritsen 471729247286v
RIENKS, HEIN Heyn Riencx schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181659237190r
IEGES, HIDDE Hidde Yges schippernaastligger ten westen Voorstraat 291691242371v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipperkoper finaal pan- en estrikwerk met twee ovens etc.Zoutsloot 7016952436ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipperkoper provisioneel Zoutsloot 7016952436ra
ROMKES, HOTSE Hotse Romkes schipperverkoper Hoogstraat 291765256138r
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes schipperverkoper Nieuweburen 271759254233v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipperverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipperverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
JARICHS, HIELKE Hylke Jarigs schipperkoper huisNoorderhaven 71799265128r
JORIS, HIELKE Hylke Joris schippernaastligger ten noorden Vijver 41725246244r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipperkoper huisBildtstraat 211742250216v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipperverkoper van 1/4 en Droogstraat NZ1738249229r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipperkoper huisBargebuurtspoortje WZ1784261152r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schippernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 71787262186r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes schipperkoper huisZoutsloot 951762255150v
SIPKES, JAKOBwijlen Jacob Sipkes schipperverkoper Zoutsloot 951763255257v
JANS, JEEN Jaene Jansen schippernaastligger ten zuiden Schritsen 60173524990v
JANS, JEEN Jaene Jansen schippernaastligger ten westen Schritsen 60173524990v
, JAN Jan schippernaastligger ten oosten Wortelstraat 91767256239r
ABES, JAN Jan Abes schipperkoper Bildtstraat 181800265249v
GEERTS, JAN Jan Geerts schipperverkoper Bargebuurt 181723246175v
HAIES, JAN Jan Haayes schippernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191809268283r
HAIES, JAN Jan Haayes schipperverkoper Grote Kerkstraat 211811269141r
HAIES, JAN Jan Hayes schipperkoper huisGrote Kerkstraat 211803266255v
HESSELS, JAN Jan Hessels schipperverkoper van 1/3 Noorderhaven 601730247322r
HUBERTS, JANwijlen Jan Huiberts schipperverkoper Herenknechtenkamerstraat 19166323822va
ARJENS, JAN Jan Janes schipperkoper tuin met zomerhuisZuiderhaven 61691242360v
ARJENS, JAN Jan Janes schipperkoper drie kamers aaneenstaandZuiderhaven ZZ169224323v
ARJENS, JANde hof van Jan Janes schippernaastligger ten westen Zuiderhaven 40169324350ar
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u. en c.s.schipperhuurder (p.j.)Lanen 761806267227v
LIEKELES, JAN Jan Lyckles schipperhuurder (p.w.)Havenplein 241803266193r
POPPES, JAN Jan Poppes schipperkoper woningKleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
POPPES, JAN Jan Poppes schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
POPPES, JAN Jan Poppes schipperkoper woning of kamerKleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
POPPES, JAN Jan Poppes schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
POPPES, JAN Jan Poppes schipperkoper huis, gorterij met paardengortmolen en gereedschappenKleine Bredeplaats 181765256135v
REINS, JAN Jan Reyns schipperkoper kamerLanen 65achter1653236220r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schippernaastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ1690242338r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schippernaastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter180426735v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schippernaastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter180426773v
SIPKES, JAN Jan Sipkes schipperbewoner Zoutsloot NZ1675240184r
TJERKS, JAN Jan Tjerks schipperverkoper Voorstraat 57174025098r
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u.schipperkoper huisLanen 6171924645r
WOUTERS, JETSE Jetse Wouters schipperhuurder Zuiderhaven 6175325347v
WOUTERS, JETSEwijlen Jetse Wouters schipperkoper Zeilmakersstraat 131767256234v
WOUTERS, JETSE Jetze Wouters schipperhuurder Zuiderstraat 2517492528r
JANS, JOHANNES Johan Jans schippernaastligger ten noorden Voorstraat 131763255199v
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts schippernaastligger ten westen Lanen 19180826850v
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenerts schipperhuurder Brouwersstraat 1b1784261229r
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u.schipperverkoper Lanen 621670239220r
JELLES, JOUKE Jouke Jelles schippernaastligger ten westen Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
JANS, JOEKE Jucke Jansen schipperkoper hoekhuisHerenknechtenkamerstraat 191677240255v
HENDRIKS, DJURREwijlen Jurre Hendriks schippererflater Grote Ossenmarkt 181769254267r
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipperkoper huisWeeshuisstraat 11178626253r
IEKES, LAAS Laes Ekes schipperkoper huisKleine Bredeplaats 10171924639v
IEKES, LAAS Laes Ekes , c.u.schipperbewoner Kleine Bredeplaats 10171924639v
REINS, LAMMERT Lambart Reyns schippernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191642234171r
TJEERDS, LAMMERT Lambert Tieerds schipperverkoper Zoutsloot 77171824613v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schippernaastligger ten westen Zoutsloot 49173224878v
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Esges schipperverkoper Voorstraat 11715245236v
JAKOBS, LOLKE Lolke Jacobs schipperkoper huisSchritsen 171751252166r
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u.schipperverkoper Sint Jacobstraat 3166123897v
JANS, MARTEN Marten Jansen schipperverkoper van 1/3 Liemendijk ZZ1729247266r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperkoper huisZoutsloot 51173925012v
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipperverkoper Zoutsloot 251740250110r
SAKES, MEIE Meye Saekes schipperkoper kamerHerenwaltje 51702244187r
SAKES, MEIEde koper Meye Saekes , c.u.schippernaastligger ten zuiden Herenwaltje 51702244187r
HILLES, MINK Mink Hilles schipperkoper huis exclusief het werkhuis of lijnbaan van 36x10 voet aan de voet van stadsvestenAchterstraat 151809268293v
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schipperkoper Karremanstraat OZ1687242192r
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper door niaar huisKarremanstraat 251742250268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper huisZoutsloot 96175025297r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schippernaastligger ten noorden Zuiderstraat169924414r
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u.schippernaastligger ten zuiden Raamstraat 31728247210r
, PIETER Pieter schippernaastligger ten noorden Heiligeweg 461630232152v
JAKOBS, PIETERde kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs schipperverkoper Moriaanstraat 81710245118v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes schipperverkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes schipperverkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 221729247271v
MINNES, POPKE Popke Minnes schipperkoper huisNoorderhaven 87180226692v
MINNES, POPKE Popke Minnes schipperverkoper Noorderhaven 13180226694v
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15een_achter1742250277v
JANS, POTTE Potte Jans schipperverkoper Lammert Warndersteeg 181779259176r
AUKES, PIEBE Pybe Auckes schippernaastligger ten westen Zoutsloot 301696243238v
RIENKS, PIEBE Pybe Rinckes schipperkoper huis, plaats en schuur met uitzondering van de gortmolen en gereedschappenDroogstraat NZ162923281r
HOITES, PIETER Pyter Hoytes schipperkoper van 1/3 huis en kamerBrouwersstraat 1417312485v
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipperverkoper Schritsen 171751252166r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipperkoper huisVijverstraat 51758254163r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Zoutsloot 421695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings schippergeniaarde koper Zoutsloot NZ163123315v
KLASES, RINTJE Rintje Clasen schippernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1715245252r
IEDES, SAKE Saeke Yedes , thans buitenlands zijndeschipperverkoper van 1/3 Schritsen 611771257196v
JOCHEMS, SAPE Sape Jogchems , c.u.schipperhuurder Liemendijk1755253219r
SIEMENS, SIEBREN Sibren Simons schippernaastligger ten westen Zoutsloot 611723246163r
FEIKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Feykes schippernaastligger ten oosten Scheerstraat 51738249279r
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u.schipperkoper huis, loods en plaatsVijverstraat NZ1653236229r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schippernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipperverkoper Lanen 65oost1714245219v
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schippernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
SJOUKES, SJOUKEwijlen Siouke Sioukes schipperkoper Bildtstraat 5174925239r
FEITES, SIPKE Sipke Feytes schipperverkoper Noorderhaven 88168424226v
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schippernaastligger ten oosten Noorderhaven 461741250183r
SJOUKES, SJOUKEwijlen Sjouke Sjoukes schipperkoper Noorderhaven 501756253257r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes schippernaastligger ten westen Noorderhaven 501756253257r
JETSES, STITTERT Stittert Jetses schippernaastligger ten westen Schritsen 5173124856v
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks schipperverkoper Zeilmakersstraat 191755253235r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs , c.u.schippernaastligger ten zuiden Noorderhaven 341723246154v
GERRITS, SIEMEN Symen Gerryts schipperkoper huis en hofSchritsen 28164223537r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipperverkoper onbekend1599228146r
GERRITS, TJEBBEwijlen Tiebbe Gerrits schippererflater Karremanstraat 11174925230v
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes , c.u.schipperkoper huis, loods en kamer daarachterOoievaarsteeg 61650236109r
, TJEBBE Tiebbe Zyerx schipperkoper huisNoorderhaven 201723246162r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/6 Heerensteeg 617352498ra
DIRKS, TJEERD Tjeerd Durks schipperkoper huisSpekmarkt 11800265232v
JOUKES, TJEERDwijlen Tjeerd Joukes schippererflater Zeilmakersstraat 111765256267v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipperkoper 1/2 huisSchritsen 71697243304v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schippereigenaar van 1/2 Schritsen 71697243304v
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipperverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
KLASES, TJEPKE Tjepke Clazes , c.s.schipperhuurder Zuiderhaven 61175725491r
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipperkoper huisZuiderstraat 131752252208r
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipperhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 151754253190v
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u.schipperhuurder kelder Franekereind 23west1778259156v
JELLES, WABE Wabbe Jelles schippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361659237215r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schippernaastligger ten westen Hoogstraat 12176825777v
JANS, WATSE Watse Jansen schipperverkoper Rommelhaven ZZ1602228331r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u.schippernaastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1702244149v
DIRKS, WIEPKEwijlen Wepke Dirx schipperverkoper Hoogstraat 151725246239v
EILERTS, WIEGERde dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r
HAIES, WIEGER Wieger Hayes , thans uitlandigschipperkoper Bildtstraat 41811269125r
TJALLINGS, WIGLE Wiggle Tjallings schipperkoper provisioneel huisZuiderhaven 36oost168024170v
DOEKELES, WILLEM Willem Doekeles , c.u.schipperhuurder beneden (p.j.)Zuiderhaven 331759254200r
JELLES, WILLEMwijlen Willem Jelles schipperverkoper van 1/4 Lanen 151738249224r
REMKES, WOPKE Wobke Remkes schipperverkoper Grote Ossenmarkt 111810268353v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses schippernaastligger ten westen Havenplein 18west173524946v
JETSES, WOUTER Wouter Jetsis schippernaastligger ten oosten Havenplein 141726246275v
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons schipperkoper huisGrote Kerkstraat 341810268341r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans schipperkoper huis en tuinHeiligeweg 521809268191v
EILERTS, WIEGERhet huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Zoutsloot162923282r
ALEFS, WIENSEN Wyntien Alefs schipperkoper huisNoorderhaven 471650236145v
PIETERS, IEDE Yde Pieters schippernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181734248346r
JANS, IEDE Yede Jans schipperverkoper Grote Ossenmarkt 121810268349v
JANS, IEDE Yede Jans schipperkoper huisHofstraat 31811269122v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschippergeniaarde koper Zoutsloot 391787262196r
, Barrebasschippernaastligger ten noorden Nieuwstraat 641809268323v
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipperhuurder Noorderhaven 13179326499v
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Bergschipperhuurder (p.j.)Schritsen 251801265293r
JANS, JAN Jan Jansen Blaeuwschipperverkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, JAN Jan Janzen Blaeuwschipperverkoper van 3/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Blauwschipperkoper 1/2 huisHondenstraat 121700244347r
, RINTJE Rintie Blockmakerschippernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1697243307r
BOER, BETTING Betting A. de Boerschippernaastligger ten oosten Schritsen 44180726813r
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boerschipperkoper plek grond of tuintje met huisjesRaamstraat 61807267305v
, GERRITin de wandeling genaamd Gerrit Bonken, c.sociaschipperhuurder Zuidersteeg 11176125550v
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert Jetses Bontekoeschipperkoper huis en tuintjeSchritsen 1oost1736249135v
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert Jetses Bontekoeschippernaastligger ten oosten Schritsen 1oost1736249135v
, EVERT Evert Bouwknegtschippernaastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 31791263286v
BULT, LUBBERT PIETERS Lubbert Pieters Bultschipperverkoper Franekereind 3417852624r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colmschipperverkoper Vijverstraat 51793264157v
JANS, PIETER Pieter Jansen Damesschipperverkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
JANS, PIETER Pytter Jansen Damesschippernaastligger ten westen Vijverstraat 617412507ra
EKE, ALBERT Albert van Eekenschipperkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter180426735v
EKE, ALBERT Albert van Eekenschipperverkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter180426773v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersmaschipperkoper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9173124854r
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersmaschipperkoper van 1/2 woningRomastraat ZZ173124856r
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersmaschipperverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
ELIAS, STEFFEN wijlen Steffen Eliasschipperverkoper Herenknechtenkamerstraat 171759254190v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensschippernaastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Grootschipperkoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u.schipperhuurder Voorstraat 4817922642r
HAAN, EDGER HIELKES Edsger Hyltjes de Haanschipperkoper huisNoorderhaven 421754253147r
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haenschippernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151754253190v
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haenschippernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151759254222r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haenschipperkoper huisVijver 21732248170v
, TJERK Tierck Hockschippernaastligger ten westen Zoutsloot 301696243238v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Hoedtieschipperhuurder onbekend1673240128r
HORNSTRA, IJSBRAND IJsbrand Hornstraschippernaastligger ten westen Noorderhaven 441741250175v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtschipperkoper huisGrote Kerkstraat 2917182468v
JONG, JOHANNES Johan Willem de Jongschipperkoper huisVijverstraat 41803266266r
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1691242349v
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jongeschippernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ169924431r
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongma, thans ter zee uitlandigschipperverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
KALF, ALBERT WIEBES Albert Wybes Kalfschippernaastligger ten westen Lanen 79168524278v
KALF, WIEBE wijlen Wybe Kalffschipperkoper Schritsen 17171824617r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven, c.u.schipperhuurder Lanen 21180126619r
KLEIN, ANDRIES KORNELISwijlen Andries Cornelis Kleinschipperverkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipperverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
KUIPER, SIEMEN Symen Kuiperschippernaastligger ten westen Noorderhaven 911716245259r
, DOUWE Douwe W. Kwestschipperhuurder (p.j.)Schritsen 331802266117r
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperhuurder Hoogstraat 211808268168r
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBrouwersstraat 111809268204v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBoth Apothekerstraat 81809268204v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBoth Apothekerstraat 101809268204v
PIETERS, LOURENS Lourens Pieterse Louwschipperhuurder (p.j.)Lanen 13178326173r
DOUWES, PIETER Pieter Douwes Meetieschipperkoper door niaar Zuiderstraat 12174925224v
DOUWES, PIETER Pyter Douwes Meetieschipperhuurder Grote Ossenmarkt 121732248127v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moymanschipperkoper huis met erachter een loods en ten oosten daarvan een plaatsRozengracht 231646235196r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napschipperkoper huis/winkelZuiderhaven 717882633v
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nautaschipperverkoper Gardenierstraat 12176125576r
OEVER, ARJEN Ary van den Oeverschipperhuurder Zuiderhaven 19zuid1810268347r
OVERZEE, JAN Jan Overzeeschippernaastligger ten westen Noorderhaven 681723246177r
OVERZEE, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Overzeeschipperkoper Achterstraat1725246219r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwschippernaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ167124032r
PET, JAN Jan Pet, c.u.schipperhuurder Zoutsloot 59176025520r
PET, JAN Jan van der Petschippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321788262265r
, JAN Jan Portenschippernaastligger ten westen Noorderhaven 591785261273r
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten oosten Lanen 431701244104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten noorden Lanen 431701244104r
KWAST, DOUWE Douwe Quest, c.u.schipperhuurder achterwoning (p.j.)Kleine Bredeplaats 141800265270r
KWAST, DOUWE WIEBES Douwe Wybes Questschipperkoper huisGrote Ossenmarkt 121810268349v
FEIKES, THOMAS Tomas Feikes Rotschipperkoper huisZuiderstraat 131760254257r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sandstraschipperhuurder Hoogstraat 21751252164v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstraschipperverkoper Havenplein 16176525698v
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiereschippernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west167124064v
SCHOL, TJEERD Tieerd Schollschipperkoper huis daar de Vergulde Lelie uithangt, met tuin, 2 zomerkeukens daarachter, plaats, put en bakLanen 72de Vergulde Lelie1651236158r
GERRITS, JANwijlen Jan Gerryts Schooneschipperverkoper Lanen 361782260191v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikschipperverkoper Lanen 171746251158r
SLOTEN, JEEN Jaene van Slootenschipperkoper lijnbaanHavenpoort 11752252224v
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slootenschipperkoper hoekhuis en loodsHavenplein 51752252223v
SLOTEN, RINNERT HERES Rinnert Heeres van Slootenschipperkoper door niaar huisSchritsen 60173524990v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipperverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, JAN ARJENSwijlen Jan Janes van Slotenschipperverkoper Schritsen 60175625439v
SLOTEN, JEEN JANSde weduwe van Jane Jans van Slotenschippernaastligger ten zuiden Schritsen 601754253162r
SLOTEN, JEEN JANSde weduwe van Jane Jans van Slotenschippernaastligger ten westen Schritsen 601754253162r
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smidschipperkoper huisNoorderhaven 90176125573v
SMID, THOMAS Thomas J. Smithschipperhuurder Schritsen 261808268182r
SPELTJE, JAN Jan Speltieschippernaastligger ten westen Noorderhaven 901738249292r
TOLSMA, LAMMERT DIRKS Lammert Dirks Tolsmaschipperkoper huis, koeystal enzSimon Vestdijksingel 21789263115r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1317352491ra
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1317352492va
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperkoper heerlijk huisNoorderhaven 151765256109r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetterschipperkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost176025539r
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vinkschippernaastligger ten oosten Scheerstraat 3170724525r
, KORNELISde weduwe van Cornelis Vinkelbosschippernaastligger ten westen Noorderhaven 331733248209v
, KORNELISwijlen Cornelis Vinkelboschschipperverkoper Noorderhaven 311736249129v
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelsangschipperkoper huisGrote Ossenmarkt 19180426721r
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelsangschipperverkoper Kleine Bredeplaats 4180426740r
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelzangschipperkoper huisKleine Bredeplaats 41799265154r
VONK, MARTEN Marten Vonkschipperkoper Zuiderhaven 77west1801265302r
WATERMAN, P. wijlen P. Watermanschippereerdere bewoner Zeilmakersstraat 191781260144r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschipperverkoper Voorstraat 6180226654v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschippernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101805267159v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschippernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101806267254v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar1778259156v
WOLDE, HEIN Hein van der Woldeschippernaastligger ten oosten Havenplein 101734248303r
WOLDE, HEIN Hein van der Woldeschippernaastligger ten westen Havenplein 161741250144v
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeemanschipperkoper Zuiderhaven 34tuin173524949r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeemanschippernaastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin173524949r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervanschipperkoper huis en herbergRommelhaven 181803266307r
SWART, REINER Reinder Zwartschippernaastligger ten oosten Zoutsloot 311807267337v
KORNELIS, ANDRIES Andries Cornelis schipper (beurt-)koper door niaar huis nieuw geboud in 1756Grote Bredeplaats 191766256165v
JANS, Diriks Jansen schipper (beurt-)verkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper (beurt-)verkoper Bildtstraat 171755253235v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (beurt-)koper door niaar huisNoorderhaven 71738249291r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisBildtstraat 201794264205v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisNieuwstraat 34179826586v
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (beurt-)koper Grote Bredeplaats 27174425139v
JANS, SIEBREN Syberen Jansen schipper (beurt-)koper huisKleine Bredeplaats 17173925045v
SIEMENS, SIEBREN Sybren Symens schipper (beurt-)verkoper Zoutsloot 95173124824r
, EVERT Evert Bouwkneghtschipper (beurt-)koper huisZuiderhaven 57177725960r
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Grootschipper (beurt-)koper Noorderhaven 901738249292r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper (beurt-)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
HYLKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Hylkamaschipper (beurt-)koper van 1/2 Rommelhaven 101729247235v
, DIRK Dirk Nanningsschipper (beurt-)huurder (p.j.)Havenplein 16176525698v
SCHRIK, KLAAS SJOERDSwijlen Claas Sioerds Schrikschipper (beurt-)erflater Lanen 161737249210r
SMID, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Smitschipper (beurt-)verkoper Zoutsloot 201800265252r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (beurt-)koper door niaar huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen175325358v
SWART, SAKE Sake Swartschipper (beurt-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 291803266271r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes schipper (bier- en veer-)koper huisZeilmakersstraat 13167124032v
DOUWES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Douwes schipper (bier- en veer-)verkoper Zeilmakersstraat 131686242110r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes schipper (bier-)koper huis en hof of plaats erachterHoogstraat 19163823463v
DOUWES, DOUWEhet huis van Douwe Douwes schipper (bier-)naastligger ten oosten* Hoogstraat 17164823611v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters , althans ter zee absentschipper (boeier-)verkoper Schritsen 41703244234v
LUITJENS, DOUWE Douwe Luitjens schipper (boeier-)koper huisZoutsloot 91173925044v
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtschipper (boeier-)koper pakhuis gebruikt als wijnhuisNoorderhaven 481701244134r
ERASMUS, PIETER Pieter Asmus schipper (buiten-)verkoper Rinnertspijp 81782260239r
DIRKS, RIENK Rienk Dirks schipper (buiten-)koper dwarshuis met groot hof en een tuinZoutsloot 201794264209r
SIDERIUS, TJEERD DOUWES Tjeerd Douwes Sideriusschipper (buiten-)koper huisZoutsloot 851807267302v
FOPPES, DIRK Dirk Foppes schipper (galjoot-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
ALBERTS, HAIE Haye Alberts schipper (galjoot-)koper huis en tuin erachterZoutsloot 871725246220v
PIETERS, JAN Jan Pytters schipper (galjoot-)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen schipper (galjoot-)koper door niaar huis en halve schuurZuiderhaven 61692242379r
REINS, SIEMENde minderjarige kinderen van wijlen Symen Reyns schipper (galjoot-)verkoper Lanen 33169124221ra
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-)naastligger ten oosten Havenplein 101687242196v
KLASES, RINTJE Rintie Clasen Blokmakerschipper (galjoot-)koper huisZuiderhaven 36oost1701244125v
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtschipper (galjoot-)koper huisVijverstraat 41696243233v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 16170924594v
SJOERDS, ENOCH Enog Sjoerds van Rippertsschipper (galjoot-)verkoper Voorstraat 1011741250195r
ROOS, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Roos, c.u.schipper (galjoot-)koper huisSchritsen 47171824627r
FRANSES, PIETERwijlen Pytter Fransen schipper (groot- en wijd-)erflater Zoutsloot 38166623937v
IEGES, AGE Agge Yges schipper (groot-)koper kamerSchritsen 141669239194v
JOUKES, ALBERT Albert Joukes schipper (groot-)verkoper Zoutsloot 191734248288v
JOUKES, ALBERTwijlen Albert Joukes schipper (groot-)erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
SIEMENS, ALBERT Albert Symens schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 16165623758r
SIEMENS, ALBERT Albert Symons , c.u.schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 16166123887v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes schipper (groot-)koper 4/6 huisLanen 771663238168v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes schipper (groot-)koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekochtComediesteeg 61663238169r
DOUWES, ANDRIES Andries Douues schipper (groot-)koper plaats van 4 houtvoeten grootSchritsen 51achter1633233128r
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (groot-)verkoper Jan Ruurdstraat 51696243212v
ALLES, ANSKEwijlen Anske Alles schipper (groot-)verkoper Zuiderstraat161623018r
HIDDES, BEREND Baernt Hiddes schipper (groot-)koper huisZeilmakersstraat 131658237143v
TJEPKES, BARTELD Bartout Tiepckes schipper (groot-)koper huisNoordijs 6165523743r
HIDDES, BEREND Beernt Hiddes schipper (groot-)naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 151659237188v
JELLES, BINKE Bente Jellis schipper (groot-)verkoper Vijver1619230156v
JELLES, BINKE Bente Jellis schipper (groot-)verkoper Vijver1620230229r
GOOITSENS, BOKKE Bokke Gooykes schipper (groot-)koper huis en tuintjeLanen 13178326173r
GOOITSENS, BOKKEwijlen Bokke Gooykes schipper (groot-)koper Noorderhaven 90179226451r
ANNES, BOUWE Buue Annes schipper (groot-)koper huisHondenstraat 131657237103v
REINERS, SINT Cent Reyners schipper (groot-)naastligger ten westen Lanen 76161122966r
REINERS, SINT Cent Reyners schipper (groot-)naastligger ten westen Lanen 76161222977v
PIETERS, KLAAS Claes Peters schipper (groot-)koper kamer met een plaatsje erachterZuiderhaven ZZ164323538v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schipper (groot-)geniaarde koper Grote Kerkstraat 6163223339r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters , c.u.schipper (groot-)verkoper Droogstraat 9163323396v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters , c.u.schipper (groot-)verkoper Hoogstraat NZ1644235131v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jonge, c.u.schipper (groot-)geniaarde koper Lanen 621669239190v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jonge, c.u.schipper (groot-)koper 1/2 huis betreft het achterste gedeelte tot de SchritsenLanen 621670239220r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jonge, c.u.schipper (groot-)verkoper Zoutsloot 611676240226r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis schipper (groot-)verkoper Vijverstraat 17168524264v
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis schipper (groot-)verkoper Kleine Bredeplaats 211690242330r
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezelschipper (groot-)koper kamersSchritsen 681674240166r
REINERS, DIRK Dirk Reyners schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 23168424255v
HILLES, DOUWE Douwe Hilles schipper (groot-)koper huisSchritsen 61166523928v
HILLES, DOUWE Douwe Hilles , c.u.schipper (groot-)koper huisBrouwersstraat 26167124035r
JELLES, DOUWE Douwe Jelles schipper (groot-)verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper grondpacht 0-01-06 CGLanen 38164323541v
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u.schipper (groot-)koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes DircxLanen 38164323559v
DOUWES, EDGER Edger Douues schipper (groot-)verkoper Karremanstraat 27165523748r
DOUWES, EDGERop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Lanen 361663238200v
DOUWES, EDGERop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)naastligger ten oosten Schritsen 271663238200v
DOUWES, EDGERde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes schipper (groot-)verkoper Schritsen 291681241135r
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u.schipper (groot-)koper huisComediesteeg 61646235225r
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen schipper (groot-)koper huis, loods ten noorden daaraanLanen 69164023499r
DOUWES, ELING Eling Douwes schipper (groot-)koper huisSchritsen 231681241127r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters schipper (groot-)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes schipper (groot-)koper huisVoorstraat 6516592388r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u.schipper (groot-)verkoper Voorstraat 651668239128v
DIRKS, FOKKE Focke Dirx schipper (groot-)koper huisHeiligeweg 51674240149r
OFFES, FOPPE Foppe Uftes schipper (groot-)verwandelaar Heiligeweg 64161623029r
, FOPPE Foppe Uftis schipper (groot-)aanhandelaar huis en ledige plaatsNoorderhaven 31161623028v
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-)koper huis met plaatsHoogstraat 11166023850v
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-)koper hof met bomen, planten en een priëelZuiderstraat166123892r
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-)naastligger ten zuiden Zuiderstraat166123892r
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-)koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningenWeeshuisstraat 13167024027r
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-)koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningenWeeshuisstraat 15167024027r
JANS, GOSSE Gosse Jansen schipper (groot-)verkoper (verkregen door vererving van zijn vader)Kleine Bredeplaats 51644235132v
KEIMPES, HANS Hans Keimpers schipper (groot-)koper huis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizenHoogstraat 231658237173av
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Voorstraat 4716712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1316712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
HARINGS, HARMEN Harmen Haringhs schipper (groot-)koper huis met ledige plaats daar achterZuiderhaven 231620230248r
HARINGS, HARMEN Harmen Harings schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 2316242312r
SIETSES, HAIE Haye Sytses schipper (groot-)naastligger ten oosten Havenplein 261658237166r
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes schipper (groot-)koper Bildtstraat 191769257138r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schipper (groot-)koper van 1/2 1/3 huis en een woning erachter met schuur en loodsRommelhaven 201664238205r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schipper (groot-)eigenaar van 1/3 Rommelhaven 201664238205r
JOUKES, HEIN Heine Joukes , mede voor zichschipper (groot-)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx schipper (groot-)verkoper Noordijs OZ1669239189v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx schipper (groot-)koper huis, loods en ledige plaats met de eigendom van de steeg ten zuidenBrouwersstraat 251674240132r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , c.u.schipper (groot-)verkoper Spinstraat 111659237180r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis schipper (groot-)koper provisioneel huis genaamd het Wapen van FrieslandNoorderhaven 2het Wapen van Friesland167924115ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u.schipper (groot-)koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 131676240221r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u.schipper (groot-)naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 131676240221r
JANS, HESSEL Hessel Janssen schipper (groot-)koper kamerSint Christoffelsteeg161723067r
RIENKS, HEIN Heyn Riencx schipper (groot-)koper nieuw gebouwd huis en 1/2 plaatsVijver 516552372v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsVoorstraat 271681241174r
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper (groot-)naastligger ten oosten Voorstraat 25168524283v
LIEUWES, HUBERT Hubert Lieuwes schipper (groot-)koper huis en tuintjeZoutsloot 87176425679v
SINTS, HUBERT Huybert Sents , c.u.schipper (groot-)koper huis met een visloods en schuur ten westen met een zoldering daarboven en een vrije plaatsGrote Bredeplaats164223517v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes schipper (groot-)verkoper Vijverstraat 1165523719r
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-)koper Droogstraat 431657237137v
, wijlen Iisbrant Iisbrants schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 16165623758r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 171614229239r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 161647235246r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts schipper (groot-)koper huis of woningLanen 3165523718r
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 761615229253r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 781615229253r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)verkoper Lombardstraat 21618230140r
, JAKOB Jacob Alckerts schipper (groot-)koper twee huissteden of ledige plaatsen aan elkaar, getekend in de kaart E met nr. 5 en 6Zuiderhaven ZZ1613229180v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven NZ1619230174v
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (groot-)koper kamer en plaatsjeZoutsloot 10165523717r
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot 451658237164r
ANDRIES, JAN Jan Drieses schipper (groot-)verkoper van 1/10 Hoogstraat 19168224154va
, JAN Jan Eercx , c.u.schipper (groot-)koper huisLanen 61654236250r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix schipper (groot-)koper huis, tuin en verfhuisZoutsloot 611681241130v
ARJENS, JAN Jan Janis schipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 62168424229v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.schipper (groot-)koper huisZuiderhaven 19noord163923479r
JELLES, JANde weduwe van Jan Jellis schipper (groot-)huurder Zoutsloot NZ1642234177r
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Zoutsloot 2316602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 2416602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 2216602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 2016602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1816602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1616602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1416602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1216602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1016602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 816602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Zoutsloot 21noord16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 816602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jolles schipper (groot-)verkoper Rapenburg NZ16712404ra
MEKKES, JAN Jan Meckes schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 57oost_achter16702402v
REINS, JAN Jan Reins , c.u.schipper (groot-)verkoper Gardenierstraat ZZ1651236164v
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)verkoper onbekend16112298r
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)koper ledige plaats of huisstedeZuiderhaven ZZ1613229147v
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)koper nieuw huis met het oude huis erachter en strekkende noordwaarts tot de steeg en het huis van Wybe JorrytsSchritsen 5161723066r
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)verkoper Schritsen1618230134r
REINS, JAN Jan Reyns schipper (groot-)koper huis met voorplaats en een voorkamerGrote Bredeplaats 9het Paradijs1618230131v
SIPKES, JAN Jan Sipkes schipper (groot-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 70168224159ra
SIPKES, JAN Jan Sipkes schipper (groot-)naastligger ten noorden Heiligeweg 661686242157v
SIPKES, JANhet huis van wijlen Jan Sipkes schipper (groot-)naastligger ten noorden Heiligeweg 661698243385r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schipper (groot-)naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1668239174r
AUKES, JELLE Jelle Auckes schipper (groot-)huurder Voorstraat 31658237153r
AUKES, JELLE Jelle Auckes , c.u.schipper (groot-)verkoper Grote Ossenmarkt 19167024025r
DIRKS, JELLE Jelle Diercx schipper (groot-)koper huis met tuin of plaats erachterZuiderstraat ZZ161723089v
HANSES, JELTE Jelte Hanssen schipper (groot-)koper huis, houtstek met twee achterkamers en een ledige plaats en een vrije uitgang achter aan het bolwerkZuiderhaven 12161723095r
HANSES, JELTE Jelte Hanssen schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 211618230119v
JOHANNES, JELTE Jelto Johannes schipper (groot-)verkoper Noorderhaven 11416552372r
JANS, JOHANNES Joannes Jans schipper (groot-)koper nieuw huis en plaats daer het Gulden Booth uuthanghtVoorstraat 531614229190v
JANS, JOHANNES Johannes Jans schipper (groot-)verkoper Grote Kerkstraat 391614229187r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts schipper (groot-)koper huisLanen 171788262268r
SIKKES, JOHANNES Johannes Sickes schipper (groot-)koper hoekhuisZuiderstraat NZ1630232124v
SIKKES, JOHANNES Johannis Sickes schipper (groot-)verkoper Zuiderstraat NZ1630232143v
TJEBBES, JOHANNEShet huis van wijlen Johannis Tjebbes schipper (groot-)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2168424214r
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u.schipper (groot-)koper door niaar ratione proximitatis 1/3 huis met loods en plaats erachter met een op- en afslag op de Schritsen; totale verkoopbedragLanen 621669239190v
DIRKS, JOEKEwijlen Jucke Dircks schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven NZ161623054v
HIDDES, JURJEN Jurien Hiddes schipper (groot-)koper huis of twee kamersPoortje 131612229122v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges schipper (groot-)koper huis (ruim omschreven)Schritsen 111675240188v
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Esges schipper (groot-)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen schipper (groot-)koper van 1/2 1/2 huisVijverstraat 181653236237v
POPPES, LIEUWE Liuwe Poppes schipper (groot-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
SIETSES, LOLKE Lolcke Sytses schipper (groot-)naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1645235189v
SIETSES, LOLKEen eerder bewoond door Lolke Zytses schipper (groot-)bewoner Zuiderhaven 351674240165r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks schipper (groot-)verkoper William Boothstraat WZ176425629r
, OBBE Obbe Geerties schipper (groot-)koper huis met zomerkeuken en een ledige plaats erachterZuiderhaven 91161623033r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 10163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 12163123321v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (groot-)koper drie ledige plaatsen of huisstedenRozengracht 14163123321v
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses , c.u.schipper (groot-)koper huis en hofNoorderhaven 891653236231r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)verkoper Rozengracht 271631232178r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper hoekhuis met kelder en plaatsjeBildtstraat 23163223342r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper schuurZoutsloot 38163223351v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper hof of tuin ([staat: 106 rijksdaalders van 50 stuivers])Liemendijk163223352r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs schipper (groot-)verkoper Noorderhaven 27162823258v
IEGES, PIETER Pieter Yges schipper (groot-)naastligger ten noorden Raamstraat 11692242398r
IEGES, PIETER Pieter Yghes , c.u.schipper (groot-)koper huisSchritsen 50achter16702404r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses schipper (groot-)verkoper Franekerpoort (gebied)1654236262v
FRANSES, PIETER Pyter Franssen schipper (groot-)verkoper Voorstraat 8164323589r
IEGES, PIETER Pytter Yges schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 13166723995v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-)koper huisZeilmakersstraat 131667239107v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u.schipper (groot-)verkoper Zeilmakersstraat 13167124032v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper (groot-)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenLiemendijk1696243229r
PIETERS, RINSE Rinse Pyters schipper (groot-)koper huis, loods en ledige plaatsZoutsloot NZ1635233163v
PIETERS, RITSKE Ritske Pieters schipper (groot-)koper huis met apart verhuurde achterkamerGrote Ossenmarkt 31681241148r
PIETERS, RITSKE Ritske Pieters schipper (groot-)koper grondpacht van 2-00-00 CGGrote Ossenmarkt 31681241168r
PIETERS, RITSKEgrondpacht uit het huis van de koper Ritske Pieters schipper (groot-)eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 31681241168r
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes schipper (groot-)verwandelaar Zuiderhaven NZ1614229217v
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes schipper (groot-)aanhandelaar huisVijverstraat1615229284v
JANS, SALOMON Salomon Jansen schipper (groot-)koper door niaar huis met bakhuis en achterkamerKleine Bredeplaats 22167824115r
JANS, SALOMON Salomon Jansen schipper (groot-)koper door niaar huisVijverstraat 17168524264v
HEINS, SALVES Salvus Heyns schipper (groot-)verkoper q.q. Romastraat 1161723062v
ARJENS, SIEK Sick Aris schipper (groot-)bewoner Havenplein 261603228342v
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen schipper (groot-)naastligger ten zuiden Vijver 11659237239v
LIEUWES, SJOERD Sioerd Lieuwes schipper (groot-)verkoper Zuiderstraat1733248221r
REINS, SIPKE Sipke Reyns schipper (groot-)verkoper q.q. Noorderhaven 401640234116r
SIETSES, SIPKEwijlen Sipke Sytjes schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 16166223812va
HARMENS, SIEBRENde minderjarige kinderen van wijlen Sybren Harmens schipper (groot-)verkoper Schritsen 50achter173624912va
SIEMENS, SIEBREN Sybren Symons schipper (groot-)koper huis en plaatsZoutsloot 951729247288r
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 261770257152v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)geniaarde koper Zoutsloot NZ166123877r
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen schipper (groot-)koper huis met voorhuis, loods en plaatsSchritsen 71661238108r
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes schipper (groot-)koper 1/2 dwarshuis met een ledige plaats ten oostenSint Jacobstraat 9166023838v
TJEERDS, TJEERD Tjaerdt Tjaerdts schipper (groot-)koper oude dwarskamer of huis met de ledige plaats erachterLanen 851599228150r
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes , c.u.schipper (groot-)koper 5/6 huisZeilmakersstraat 11175225326v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-)koper van 1/5 Droogstraat 631699243402v
LOLKES, TJEERD Tjeerd Lolckes schipper (groot-)naastligger ten noorden Droogstraat 631699243402v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix schipper (groot-)koper huis alwaer de Jol uytgehangen heeftNoorderhaven 47de Jol168524272v
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels schipper (groot-)koper woning of kamerHondenstraat 10163123325v
STOFFELS, IEGEwijlen Yge Stoffels schipper (groot-)verkoper Hondenstraat 101668239147r
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmusschipper (groot-)verkoper Brouwersstraat 101790263228r
BAKKER, WIEBE SIEBRENSwijlen Wybe Sybrands Backerschipper (groot-)verkoper onbekend175725467r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauschipper (groot-)verkoper Voorstraat 31658237153r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (groot-)koper huisVijver 4167924133r
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Sioerdts Bonckschipper (groot-)verkoper Zuiderhaven NZ1618230139v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Syourdts Bonckschipper (groot-)koper 1/5 huis en erfGrote Bredeplaats 5oost1615229266r
BONTEKOE, JETSESwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, JETSESwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, wijlen Stiddert Jetsus Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, wijlen Stiddert Jetsus Bontekoeschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (groot-)verkoper Zuidersteeg 91737249160r
PIETERS, JILLES Jilles Pytters Boshackschipper (groot-)koper huis c.o.a.Schritsen 27168524268v
PIETERS, JILLESwijlen Jillis Pyters Boshackschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 2716872429va
PIETERS, JILLESde twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jillis Pyters Boshackschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 2716872429va
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruysschipper (groot-)koper huis met ledige plaatsSchritsen 5161122935r
, PIETERwijlen Pieter I. Damesschipper (groot-)verkoper Vijverstraat 41774258188v
KLASES, HARMEN Harmen Clasen Groeyerschipper (groot-)verkoper Schoolsteeg OZ1631232185v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrandts Longerhouschipper (groot-)koper huisBildtstraat 141646235206v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u.schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 14164823615r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes Meetjeschipper (groot-)koper huis en hofZuiderstraat 141748251210r
OEVER, ARJEN Ary van den Oeverschipper (groot-)koper huis, tuin, bleekveldHavenplein 161809268294v
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes Olinjusschipper (groot-)verkoper Bildtstraat 191780259236v
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrants Pauwschipper (groot-)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 25achter1676240247r
ROOS, FOEKE PIETERS Foecke Pytersen Roosschipper (groot-)koper huis, loods en plaatsHofstraat1647235243v
ZANDSTRA, TJEERD Tieerd Sanstra, c.u.schipper (groot-)koper huisBildtstraat 161716245267v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claessen Schiereschipper (groot-)verkoper Hoogstraat 47167924139r
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiereschipper (groot-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424229r
KLASES, SJOERD Sjoerdt Clasen Schyereschipper (groot-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424233v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
SLOTEN, JAN ARJENSwijlen Jan Janes van Slootenschipper (groot-)koper Kerkpoortstraat 181751252107r
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Starschipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot ZZ165623778r
TROMPETTER, PIETER JANS Pieter Jansen Trompetterschipper (groot-)koper huisSchritsen 521734248354r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visserschipper (groot-)verkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
WATERMAN, PIETER Pyter Watermanschipper (groot-)koper Zeilmakersstraat 191758254153r
WATERMAN, SIEMEN PIETERS Simon Pieters Watermanschipper (groot-)koper huisVijverstraat 41774258188v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (grootveer-)koper 3/4 huisZuiderhaven 571695243140r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix , c.u.schipper (grootveer-)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1691242351v
HESSELS, FEKKE Fecke Hessels schipper (grootveer-)verkoper van 1/2 Schoolsteeg OZ162923286v
HEMKES, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (grootveer-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623912ra
ARENDS, Iisbrandt Aerns , c.u.schipper (grootveer-)koper huisNoorderhaven 501656237101v
FEDDES, JEEN Jaan Feddes schipper (grootveer-)verkoper q.q. Nieuwstraat OZ16652391ra
HARINGS, JAN Jan Harings , c.u.schipper (grootveer-)koper huis en tuintieZoutsloot 491712245164v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u.schipper (grootveer-)koper huis loods plaats kelderNoorderhaven 66172024682r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes schipper (grootveer-)koper huisGrote Bredeplaats 11690242307r
TIEGES, JURJEN Jurien Tuyges schipper (grootveer-)koper kamerSchritsen 121669239195r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens schipper (grootveer-)verkoper Schritsen 47171824627r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (grootveer-)koper huis, hof en loodsZoutsloot 47171924649r
KLASES, MEINERTwijlen Meyndert Claeses schipper (grootveer-)verkoper Vijver 61691242368v
JANS, POPPE Poppe Jansen schipper (grootveer-)koper huis en zomerkeuken met mede-eigendom en medegebruik van de ledige plaats tussen dit huis en het achterhuisNoorderhaven 57oost_voor1673240126v
JANS, POPPEwijlen Poppe Jansen schipper (grootveer-)verkoper Noorderhaven 57oost_voor170724512v
PIETERS, PIETERde hypothecaire crediteuren van Pyter Pyters , c.u.schipper (grootveer-)verkoper Zoutsloot 421716245258v
EEBES, SIEBE Sybe Aebes , c.u.schipper (grootveer-)koper huisRommelhaven 181652236187v
JANS, TIJS Tijs Jansen schipper (grootveer-)naastligger ten oosten Rozengracht NZ1696243223r
JANS, TIJS Tijs Jansen schipper (grootveer-)naastligger ten noorden Rozengracht NZ1696243223r
FRANSES, WARNER Warner Fransen schipper (grootveer-)geniaarde koper Havenplein 51647235245v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bockschipper (grootveer-)verkoper van 1/2 Lanen 741697243265r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Cuiperschipper (grootveer-)verkoper Rommelhaven 201722246139v
GROENEWOUD, ISAAK JANS Ysaac Jansen Groenewoltschipper (grootveer-)koper 1/2 huis en hof met en plantenRozengracht 7west166623934v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanschipper (grootveer-)koper stalling met een tuin daarachterVijverstraat 141677240262v
KUIPER, WOUTER SIPKESwijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f.schipper (grootveer-)verkoper Zeilmakersstraat 131711245142r
ZANDSTRA, DIRK TJERKS Dirk Tjerx Sanstraschipper (grootveer-)koper huisZoutsloot NZ1697243286v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraschipper (grootveer-)verkoper Zuiderstraat1675240179v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter, n.u.schipper (grootveer-)koper door niaar huisZoutsloot 611723246163r
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (kaag-)koper kamerHerenknechtenkamerstraat 3168524298v
TJEERDS, FEITE Feyte Tieerdts schipper (kaag-)koper kamer, loods en ledige plaatsMoriaanstraat 3165623767v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts schipper (kaag-)koper huis, loods en ledige plaatsSint Jacobstraat 21682241195v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts schipper (kaag-)verkoper Sint Jacobstraat 21682241226v
FEDDES, JAN Jan Feddes schipper (kaag-)naastligger ten oosten Schritsen 581653236228r
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper (kaag-)eerdere eigenaar Nieuwstraat 381696243236r
PIETERS, SJOERD Sjoerdt Pyters schipper (kaag-)verkoper Karremanstraat 23169424380v
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings schipper (kaag-)koper huisVijverstraat ZZ167124032r
SIEBES, WIEGER Wyger Sybes schipper (kaag-)koper huis, loods, plaats en tuin van 18 x 42 voetZoutsloot 1051663238170r
SIJES, IEPEwijlen Ype Sijes schipper (kaag-)verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (kapitein wijd-)verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper huis en steedeNieuwstraat1778259113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper door niaar dwarshuis en bleekveldVijverstraat 61779259178r
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen schipper (kof-)verkoper Vijverstraat 41782260210r
SIEBRENS, GERBEN Gerbrand Sybrands schipper (kof-)koper huisDroogstraat 18176825792v
GEERTS, JAN Jan Geerts schipper (kof-)verkoper Zoutsloot 11724246193r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix schipper (kof-)verkoper Rozengracht 201706244338v
JANS, JAN Jan Jansen schipper (kof-)koper huisHerenwaltje 7169424395v
HANSES, KLAAS Klaas Hansen schipper (kof-)koper Lanen 2217762597ar
JANS, REINER Reyner Jansen schipper (kof-)verkoper van 1/3 Heiligeweg 581699243403r
ARJENS, SCHELTE Schelte Arjens schipper (kof-)koper huisRommelhaven 15de Rode Leeuw173424911v
SIEBRENS, SIEMEN Symon Sybrens schipper (kof-)koper huisZoutsloot 791729247217v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoe, c.u.schipper (kof-)koper kamerZoutsloot 101711245153v
HAAN, JAN SIEMENS Jan Symons de Haanschipper (kof-)koper huisNoorderhaven 66176725711r
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelmatschipper (kof-)koper huisZeilmakersstraat 131787262172r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschipper (kof-)koper huisVoorstraat 61794264168v
, EESGE Aesge schipper (lichter-)naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1647235241v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens schipper (oud -)verkoper Schritsen 261738249266r
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons schipper (oud -)verkoper Vijver 10180826867v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts schipper (oud -)koper huisZuiderhaven 71790263190v
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis schipper (oud -)koper door niaar huisHavenplein 161806267288v
DOEKES, HANS Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels schipper (oud -)verkoper Grote Ossenmarkt 19180426721r
PIERS, LAAS Laes Piers schipper (oud -)verkoper van 1/4 Lanen 621741250179v
PIERS, LAAS Laes Piers schipper (oud -)verkoper Kleine Ossenmarkt 2174525191v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (oud -)koper huisZoutsloot 91175025296r
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (oud -)koper blauwpand dwarshuisScheerstraat 51763255233v
JANS, OTTE Otte Jans schipper (oud -)koper huisLammert Warndersteeg 181769257100r
JANS, POTTE Potte Jans schipper (oud -)verkoper Ooievaarsteeg 7179226419v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs schipper (oud -)koper 1/2 huisHoogstraat 22het Holderhuis1741250154v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs schipper (oud -)eigenaar van 1/2 Hoogstraat 221741250154v
EEDES, TJEERD Tjaard Aedes schipper (oud -)aanhandelaar huisHondenstraat 21807267343v
PIETERS, IEDE Yde Pytters schipper (oud -)verkoper Zuiderstraat 141748251210r
, JOHANNES Johan Adam Abrahamsschipper (oud -)koper huisScheerstraat 9178626256r
BUMA, GERLOF JANSwijlen Gerloff Jansen Bumaschipper (oud -)erflater Zeilmakersstraat 13173524996r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)naastligger ten oosten Zoutsloot 431771257186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)verkoper Zoutsloot 431771257186r
ZANDSTRA, DIRK TJEERDS Dirk Tjeerds Sanstraschipper (oud -)verkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (oud -)koper door niaar zomerhuis en kamerRozengracht 91730247300v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (oud -)verkoper Rozengracht 91730247317v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks van der Stevenschipper (oud -)verkoper Nieuwstraat 661732248164r
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vriesschipper (oud -)verkoper Schritsen 361803266282r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons schipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 401807267315r
JANS, JOHANNES Johan Jansen schipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 581781260157r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (oud beurt-)verkoper Zoutsloot 471748251243r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)koper Zoutsloot 791802266145r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)verkoper Zoutsloot 791810268362r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)verkoper Bildtstraat 20181026926v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)cessionaris Bildtstraat 22181026957v
JANS, PIETER Pieter Jansen schipper (oud beurt-)verkoper van 1/2 Bargebuurt WZ179726534r
, JOHANNES Johan Adam Abrahamschipper (oud beurt-)verkoper Lanen 85oost17852627v
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boerschipper (oud beurt-)koper huis en tuintjeZoutsloot 711781260107r
JANS, PIETER Pieter Jansen Kiewytschipper (oud beurt-)verkoper Heiligeweg 141791263353v
FREERKS, JAN Jan Freerks Portenschipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 57oost180226656v
BOUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Boumaschipper (oud boeier-)verkoper van 1/2 Schritsen 271723246186r
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper (oud groot-)verkoper q.q. Schritsen 50achter1699243394v
IEGES, HIDDE Hidde Yghes schipper (oud groot-)verkoper Hondenstraat 816772412r
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes , voor zijn minderjarige kinderenschipper (oud groot-)verkoper Kleine Bredeplaats 416852425ra
BOER, DIRK NANNESwijlen Dirk Nannings de Boerschipper (oud grootveer-)verkoper Zoutsloot 711787262238v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens schipper (oud schuit-)verkoper van 1/4 Hondenstraat 3west1734248296r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis schipper (oud schuit-)koper huisHavenplein 20180226669v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (oud schuit-)verkoper Karremanstraat 161778259108r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (oud schuit-)verkoper Bargebuurtspoortje1791263309v
BERENDS, JAN Jan Beerns schipper (oud schuit-)verkoper Noorderhaven 90172724722r
BROUWERS, HIELKE Hylke Brouwersschipper (oud schuit-)verkoper Zuiderhaven 17176825755r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visserschipper (oud schuit-)verkoper Noorderhaven 241794264186r
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jans Kathschipper (oud smak-)verkoper Noorderhaven 58168524287v
SIEBES, JAN Jan Sybes schipper (oud trek-)koper door niaar huisZoutsloot 59176025520r
, RUURD Ruurd Builart [staat: Boelard]schipper (oud trek-)verkoper Hofstraat 21oost180726818v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyerschipper (oud trek-)verkoper Hoogstraat 181758254128v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyerschipper (oud trek-)verkoper Rommelhaven 131758254128v
JANS, JOHANNESwijlen Johan Jansen schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurtspoortje 121785261289r
JANS, JOHANNESwijlen Johan Jansen schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
JANS, JOHANNESwijlen Johan Jansen schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
SIEMENS, KLAASwijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Heiligeweg 27zuid180826852r
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 11180826856v
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 13180826856v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurt 8180826858r
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Rommelhaven 20achter180826859v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Zoutsloot 37180826862r
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Rapenburg 22180826863v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Rapenburg 18180826863v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Rapenburg 20180826863v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)erflater Vijverstraat 9180826875r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud wijd-)verkoper Kerkpoortstraat 61181026921v
TJEPKES, SAKE Saeke Tjebkes , c.soc.schipper (oud wijd-)koper hoekhuisVijverstraat 201691242354r
PIETERS, IEDE Yde Pieters schipper (oud wijd-)koper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
PIETERS, IEDE Yede Pytters schipper (oud wijd-)koper huis met extra grote tuinZoutsloot 531759254214v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipper (oud wijd-)verkoper van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)koper 1/12 mouterij en turfhuisKruisstraat 8176825768r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)eigenaar van 1/4 Kruisstraat 8176825768r
POT, JAN KLASES Jan Claesen Potschipper (oud wijd-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (oud wijd-)verkoper Herenwaltje 5176825748r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (oud wijd-)verkoper Noorderhaven 69176825790v
JANS, DIRK Dirck Jansen schipper (pot-)naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ169324344v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts schipper (pot-)koper huisVijver 10168024180r
STITTERTS, ADAM Adam Stitters schipper (schuit-)koper kamerLiemendijk ZZ1705244279r
STITTERTS, ADAMde koper Adam Stitters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1705244279r
SEERPS, AGE Age Seerps schipper (schuit-)verkoper Heiligeweg 501705244275v
SIEBES, AGE Age Sybes schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 781771257200v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 911737249206v
DOEDES, ANNE Anne Doedes schipper (schuit-)verkoper van 1/3 Noordijs 8173524942v
DOEDES, ANNE Anne Doedes schipper (schuit-)verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
JETSES, ANNE Anne Jetses schipper (schuit-)verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
TJEERDS, ATEwijlen Ate Tjeerds schipper (schuit-)koper Zoutsloot 931729247261v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u.schipper (schuit-)koper huisSchritsen 261713245191v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens schipper (schuit-)koper huisHoogstraat 531714245204v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 101734248308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schipper (schuit-)naastligger ten westen Heiligeweg 101734248308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schipper (schuit-)verkoper Heiligeweg 101734248308v
GERBENS, BOTE Bote Gerbens schipper (schuit-)koper door niaar twee huizen en een weefwinkelHeiligeweg 81733248261v
TJERKS, BOTE Bote Tjerx , c.u.schipper (schuit-)koper huisJan Ruurdstraat 1172024675v
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat1703244236r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-)verkoper Voorstraat 91170724534r
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-)verkoper Voorstraat 93achter170724535v
WILLEMS, BOUWE Bouwe Willems schipper (schuit-)verkoper Schoolsteeg170724536r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 81697243309r
JANS, KLAAS Claas Jansen schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 1071774258179v
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-)koper huisPrinsenstraat 61806267255v
, KLAAS Claes schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 8169224316r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-)koper door niaar Sint Jacobstraat 11698243341r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1699243403r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schipper (schuit-)koper huis en tuintjeOoievaarsteeg 7179226419v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schipper (schuit-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Rozenstraat 1Almenum1793264131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schipper (schuit-)koper grond van de voormalige suikerraffinaderij ([voor de twee percelen in deze akte])Hofstraat 201793264131v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts , c.u.schipper (schuit-)huurder Zoutsloot 95170824569r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts schipper (schuit-)verkoper Zuiderstraat 151714245227r
JOBS, KORNELIS Cornelis Jobs schipper (schuit-)huurder Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
JANS, DOEDE Doede Jansen schipper (schuit-)koper herbouwd dwarshuisZoutsloot 24169924417r
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes schipper (schuit-)koper door niaar huis met hofHeiligeweg 201748251228ar
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schipper (schuit-)verkoper Scheerstraat 11170824540v
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u.schipper (schuit-)geniaarde koper Weeshuisstraat 111713245192r
EELKES, FEIE Feye Eelkes schipper (schuit-)koper huisHondenstraat 21704244247v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons schipper (schuit-)naastligger ten oosten Franekereind 26achter1702244172v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons schipper (schuit-)verkoper Franekereind 26achter1702244172v
LIEKELES, FREERK Freerk Lyckeles schipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
RINSES, GEERT Geert Rinses schipper (schuit-)koper 1/3 huisNieuwstraat 301738249335v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs schipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 57oost180226656v
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schipper (schuit-)verkoper Nieuwstraat 351703244224r
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schipper (schuit-)koper huisHavenplein 16180426741r
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schipper (schuit-)verkoper Havenplein 161806267288v
ISAAKS, HANS Hans Isaax* schipper (schuit-)naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131711245142r
, HANS Hans Ysax schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 181697243284r
MEIES, HARMEN Harmen Meyes schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 951703244216v
MEILES, HARMEN Harmen Meyles schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 95170824569r
DEDDES, HERE Heere Deddes schipper (schuit-)koper huisZuiderhaven 6176825766v
DIRKS, HERE Heere Dirx schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 45170724532v
JANS, HEERKE Heerke Jans schipper (schuit-)koper huisFranekereind 11805267155r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schipper (schuit-)verkoper Both Apothekerstraat 3168524265r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-)verkoper Vijver 61755253206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-)koper provisioneel woningVijver 61754253274r
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schipper (schuit-)koper huisWeeshuisstraat 111803266193r
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schipper (schuit-)koper huisHavenplein 241803266193r
JANS, HESSEL Hessel Jansen schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 71730247346r
FEITES, HOITE Hoyte Feytes , c.u.schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 101721246112r
JORIS, HIELKE Hylcke Joris schipper (schuit-)koper huisVijver 21716245261v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipper (schuit-)koper huisZuiderhaven 17de Brandaris174525164r
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipper (schuit-)koper huisHondenstraat 81747251176v
BOUWES, HIELKEhypothecaire crediteur van Hylke Bouwes schipper (schuit-)verkoper Hondenstraat 81751252104v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u.schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 131711245142r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-)huurder Noorderhaven 871737249207v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 211746251152r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 911737249206v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 91173925044v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 85177725976r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (schuit-)koper huisSint Jacobstraat 5178126052r
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (schuit-)koper kamer en keuken daaragterWeverstraat ZZ1711245155v
ARJENS, JAN Jan Arjens schipper (schuit-)verkoper van 1/4 Hondenstraat 3west1734248296r
BERENDS, JAN Jan Beerns schipper (schuit-)koper q.q. Noorderhaven 1001710245106v
DIRKS, JANhet testament van wijlen Jan Dirxen schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 141695243121v
DOUWES, JAN Jan Douwes schipper (schuit-)geniaarde koper Noordijs 8177725972r
DOUWES, JAN Jan Douwes schipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 341784261172r
DOUWES, JAN Jan Douwes schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 341789263112v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts schipper (schuit-)verkoper Grote Kerkstraat 271748251207v
FREERKS, JAN Jan Freerks schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 23180726816r
GERRITS, JAN Jan Gerrits schipper (schuit-)verkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
GERRITS, JAN Jan Gerrits schipper (schuit-)verkoper q.q. Hondenstraat 141738249220v
, JAN Jan Krijnis schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 11698243337r
MICHIELS, JANwijlen Jan Michiels schipper (schuit-)erflater Sint Odolphisteeg 221733248259r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)verkoper Franekereind 211775258214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)koper huisZoutsloot NZ1798265100r
TOBIAS, JAN Jan Tobias schipper (schuit-)koper huis en herbergNoorderhaven 241784261200r
WOLFERTS, JAN Jan Wolferts schipper (schuit-)verkoper Zuiderhaven 61786262109v
JAKOBS, JAN Jans Jacobs schipper (schuit-)verkoper Grote Kerkstraat 34170024448r
JETSES, JELLE Jelle Jetses schipper (schuit-)geniaarde koper Noorderhaven 34174325122r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schipper (schuit-)koper door niaar huisDroogstraat NZ1738249229r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schipper (schuit-)koper woningZoutsloot 211740250111v
OTTES, JELLEwijlen Jelle Ottes schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 211751252144r
PIETERS, JELLE Jelle Pyters schipper (schuit-)koper huis met stal en wagenhuisSint Jacobstraat 1176725717r
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes schipper (schuit-)verkoper Zeilmakersstraat 21178526239r
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis schipper (schuit-)naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131711245142r
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis schipper (schuit-)koper huis bestaande uit twee aparte woningenZeilmakersstraat 11170824555r
JOCHEMS, KOENRAAD Koene Jochums schipper (schuit-)verkoper Ooievaarsteeg1784261159r
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper dubbel huisWeeshuisstraat 131791263342r
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper dubbel huisWeeshuisstraat 151791263342r
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper Brouwersstraat 19179726511v
DOUWES, LUITJEN Luytien Douwes schipper (schuit-)koper huisAchterstraat NZ1695243186r
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 191734248288v
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 16174325120r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)aanhandelaar huisNoorderhaven 66176125580v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)verkoper Lanen 6176125581v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)geniaarde koper Rommelhaven 22176325614r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 66176425688v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper (schuit-)koper huis en tuintjeZoutsloot 891748251239v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 891749251252r
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u.schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 171710245123r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens schipper (schuit-)koper 1/2 huisZuiderhaven ZZ1716245277r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens , c.u.schipper (schuit-)eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ1716245277r
GOSSES, PIETER Pieter Gosses , c.u.schipper (schuit-)koper huisHavenplein 18oost1716245271v
JANS, PIETER Pieter Janzen schipper (schuit-)koper Bargebuurt 181775258227v
JETSES, PIETER Pieter Jetses , n.u.schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5172724756v
OEDSES, PIETER Pieter Oedses schipper (schuit-)koper woningSchritsen 471697243277r
MINNES, POPKE Popke Minnes schipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 131795264296v
HENDRIKS, POPPE Poppe Hendriks schipper (schuit-)koper huis en tuintjeNoorderhaven 65173925041v
HENDRIKS, POPPEde weduwe van Poppe Hendriks schipper (schuit-)huurder Noorderhaven 181751252171v
HENDRIKS, POPPEde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Poppe Hendriks schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 181751252171v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper (schuit-)koper huisKleine Bredeplaats 151710245107v
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens schipper (schuit-)koper 1/2 huis en hofZuiderhaven ZZ169924419r
JANS, PIETER Pytter Jansen schipper (schuit-)koper woning met hok er tegenoverBargebuurt 11705244295v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (schuit-)koper kamerAchterstraat ZZ1699243400r
SIEMENS, RINSE Rinse Symens schipper (schuit-)verkoper Franekereind 261716245263r
MATTEUS, ROMKE Romke Mattheus schipper (schuit-)koper door niaar Lombardstraat 81715245248r
JOCHEMS, SAPE Sape Jogchems schipper (schuit-)verkoper Liemendijk ZZ1766256167v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 45170724532v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 89170724539r
OENES, SIEMEN Simon Oenes schipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
ADAMS, STITTERT Stittert Adams schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes schipper (schuit-)koper kamerSint Odolphisteeg 7170024454r
FEDDES, SIEBEde koper Sybe Feddes , c.u.schipper (schuit-)naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 7170024454r
FEDDES, SIEBEde koper Sybe Feddes , c.u.schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7170024454r
JARICHS, SIEBREN Sybren Jarigs schipper (schuit-)koper huis en tuinKleine Bredeplaats 171779259195r
JARICHS, SIEBRENwijlen Sybren Jarigs schipper (schuit-)verkoper Kleine Bredeplaats 17178326137v
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u.schipper (schuit-)geniaarde koper Scheerstraat 5169424398v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schipper (schuit-)koper huisScheerstraat 71695243118v
OENES, SIEMEN Symon Oenes schipper (schuit-)koper huisHeiligeweg 561779259187v
OENES, SIEMEN Symon Oenes , c.u.schipper (schuit-)huurder Heiligeweg 561779259187v
POPPES, TEEKE Taecke Poppes schipper (schuit-)koper huisHerenwaltje 71703244218r
ARJENS, TEUNIS Theunis Arjens schipper (schuit-)koper twee dwarskamersZoutsloot 82170024448v
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits schipper (schuit-)koper huisZeilmakersstraat 131738249347r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claesen schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 65173925047r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipper (schuit-)verkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
HARMENS, WARNER Warner Harmens schipper (schuit-)koper huisRommelhaven 111765256130v
FOKELES, WILLEM Willem Fookles schipper (schuit-)koper huis met tuintjeKerkpoortstraat 691702244160r
JANS, WILLEM Willem Jansen , c.u.schipper (schuit-)koper woningNieuwstraat 381711245149v
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendrix , c.u.schipper (schuit-)huurder Karremanstraat 141695243121v
PIERS, WOUTER Wouter Piers schipper (schuit-)verkoper Raamstraat 5178126053r
BOUWES, WIEBRENwijlen Wybren Bouwes schipper (schuit-)verkoper Lanen 481689242277v
PIETERS, WIEBREN Wybren Pyters schipper (schuit-)naastligger ten westen Zoutsloot 11724246193r
JANS, IEGE Yege Jans schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 21172724755r
JANS, IEGE Yge Jans schipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 21173124860v
BAKKER, BEREND JANS Beerend Jans Backerschipper (schuit-)koper huis (in de vorm van een lijfrente)Noorderhaven 90176425669v
BIERMA, SJOERD DIRKSwijlen Sjoerd Dirkx Biermaschipper (schuit-)koper Scheerstraat 11170824540v
BOER, LOLKE JANS Lolke Jansen de Boerschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 221784261136r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Cuiper, c.u.schipper (schuit-)koper pakhuis en drie woningen daarachterNoorderhaven 891711245140r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost, c.u.schipper (schuit-)koper huisHoogstraat 271677240270r
KLASES, KLAASde nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 24169924417r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonkerschipper (schuit-)koper huisKleine Bredeplaats 2178326159r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonkerschipper (schuit-)verkoper Kleine Bredeplaats 21785261279r
KAMERLING, JAN Jan Kamerlingschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 631807267318v
KAMERLING, JAN de koper Jan Kamerlingschipper (schuit-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 631807267318v
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)koper huis en bleekveldBildtstraat 231800265220v
MEY, MARTEN JANSwijlen Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 23180726816r
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes Polscherschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 931780259232v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipper (schuit-)betrokkene onbekend17762586va
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
SMID, GERRIT Gerryt Smitschipper (schuit-)koper huisRommelhaven 18178826352v
, KLAAS Claas Tobiasschipper (schuit-)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1796264331r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visserschipper (schuit-)koper huisZuiderhaven 4178326188r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visserschipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visserschipper (schuit-)verkoper Zuiderhaven 4179326479v
JANS, JAN Jan Jansen Weidemanschipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 1071751252108v
JANS, JAN Jan Jansen Wiedemanschipper (schuit-)verkoper Droogstraat 611755253200v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervanschipper (schuit-)verkoper Rommelhaven 181805267161v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervanschipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 721808268109v
FREERKS, BINKE Bente Freerks schipper (smak-)verkoper van 1/3 Noordijs 8173524942v
FREERKS, BINKEwijlen Bente Freerks schipper (smak-)koper Zoutsloot 56173524960v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schipper (smak-)koper huis, tuintje, loodsje en plaatsjeZoutsloot 531736249107r
ALBERTS, BIEUWEwijlen Bieuwe Alberts schipper (smak-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipper (smak-)koper huisSchritsen 8173925013v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u.schipper (smak-)koper huisHondenstraat 101712245177v
JANS, FREERK Freerck Jansen schipper (smak-)koper huisVijver 10168424247v
JANS, GOSSE Gosse Jansen schipper (smak-)koper huisRaamstraat 11732248103v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper (smak-)koper huisLanen 451734248351r
TJERKS, HENDRIK Hendrik Tjerx schipper (smak-)koper huisLanen 191701244139r
JORIS, HIELKEwijlen Hyltje Joris schipper (smak-)koper door niaar Hondenstraat 101747251201r
RUURDS, JAKOB Jacob Ruirds , mede namens de overige eigenarenschipper (smak-)verkoper Liemendijk ZZ171824615r
PIETERS, JAN Jan Pieters schipper (smak-)verkoper Noorderhaven 2817562546r
POPPES, JAN Jan Poppes schipper (smak-)geniaarde koper Zuiderhaven 211741250190r
HENDRIKS, DJURRE Jurre Hendriks schipper (smak-)koper huisGrote Ossenmarkt 18174025096r
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes schipper (smak-)verkoper q.q. Zoutsloot 49173224878v
PAULUS, IEKE Ycke Poulus schipper (smak-)koper kamerZoutsloot 201681241176r
HENDRIKS, IEPEwijlen Ype Hendriks schipper (smak-)koper Zoutsloot 49173224878v
DAM, HENDRIK HESSELS Hendrik Hessels van Damschipper (smak-)koper huisGrote Bredeplaats 161803266180r
, SIERK Sierk Geitiebaenschipper (smak-)koper huisNoorderhaven 661733248178v
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haanschipper (smak-)verkoper Zeilmakersstraat 171733248216r
, ROELOF Roelof Meintsschipper (smak-)koper huisGrote Bredeplaats 4177725946r
SLEESWIJK, GILLES Gilles Sleeswijkschipper (smak-)verkoper Schritsen 65b1723246168r
TEUNIS, ARJENwijlen Arjen Teunis schipper (smal-)verkoper Franekereind 71715245318r
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)naastligger ten zuiden Voorstraat 8169424389v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)verkoper Voorstraat 8169424389v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)verkoper Poortje 31694243103r
DOUWES, BAUKE Bauke Douwes schipper (smal-)koper huis o.a. gortmakerij met een vrij eigen steegVoorstraat 8168724211va
MARTENS, BIRDE Birde Martens schipper (smal-)koper 2/3 huisHofstraat 161694243104r
SIETSES, BROER Broer Sytzes , c.u.schipper (smal-)verkoper Schritsen 32een_achter166523920v
SIETSES, BROER Broer Sytzes schipper (smal-)naastligger ten noorden Schritsen 34166523920v
MARTENS, BIRDE Burde Martens schipper (smal-)verkoper Hofstraat 16169924420r
SIETSES, KLAAS Claas Sytses schipper (smal-)koper huis met plaats en loodsRommelhaven 241663238169v
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper Zoutsloot 24169424378r
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper 1/2 dwarshuisZoutsloot 241696243221r
FEITES, KLAAS Claes Feites schipper (smal-)verkoper Sint Jacobstraat 11698243341r
FEIES, KLAAS Claes Fejes schipper (smal-)verkoper Schritsen 47170924586v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes schipper (smal-)naastligger ten westen Hoogstraat 211650236131r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes schipper (smal-)koper van 1/2 huis met plaatsLanen 39166123878r
DOEIES, DOUWE Douwe Doyes schipper (smal-)koper kamerHondenstraat 141662238154v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles schipper (smal-)verkoper Nieuweburen 251687242210r
JOHANNES, GERLOF Gerlof Johannis , c.u.schipper (smal-)koper 7/8 huis waarin twee woningenNoorderhaven 601658237159r
JOHANNES, GERLOFde koper Gerlof Johannis , c.u.schipper (smal-)huurder woning 1 Noorderhaven 601658237159r
DOUWES, GERRIT Gerrit Douwes , c.u.schipper (smal-)koper van een deel huisKarremanstraat 251713245191r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems schipper (smal-)koper 1/2 huis en asloods daarachterVoorstraat 86168424249v
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u.schipper (smal-)koper huisJan Ruurdstraat 5166623961v
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper van 2/4 Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper q.q. Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper q.q. Franekereind 29oost168924217ra
BOELES, GAUKE Gouke Boelis schipper (smal-)verkoper Liemendijk1696243229r
JANS, HARINGwijlen Haringh Jansen schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters schipper (smal-)koper huisSchritsen 71724246189v
PIETERS, HIELKE Hylcke Pyeters , c.u.schipper (smal-)koper kamerSint Christoffelsteeg163923484v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-)koper 13/16 huis waarvan hij eerder 3/16 erfdeGrote Ossenmarkt 101688242236r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ARJENS, JAN Jan Arjens , c.u.schipper (smal-)koper kamerRapenburg 12169424379r
BERENDS, JAN Jan Beernts , c.u.schipper (smal-)koper huisHoogstraat 21717245280r
BERENDS, JANwijlen Jan Berents schipper (smal-)verkoper Hoogstraat 21740250127v
KLASES, JAN Jan Claessen schipper (smal-)koper huisZeilmakersstraat 191692242387v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.schipper (smal-)koper huis en plaatsSchritsen 301641234134r
JANS, JANgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jan Jansen schipper (smal-)eigenaar perceel onbekend NZ166123882r
JANS, JANhet huis van de weduwe van Jan Jansen schipper (smal-)eigenaar Kerkpoortstraat16612388va1
JANS, JAN Jan Jansen schipper (smal-)verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 101688242236r
JANS, JAN Jan Jansen schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
JANS, JAN Jan Jansen schipper (smal-)koper 3/5 huis genaamd de Blauwe PothLanen 45de Blauw Poth1688242247r
JANS, JAN Jan Jansen schipper (smal-)eigenaar van 2/5 Lanen 451688242247r
IEMES, JAN Jan Ymes schipper (smal-)verkoper van 1/2 Rozengracht 221715245241r
KORNELIS, JELLE Jelle Cornelis , c.u.schipper (smal-)verkoper Zoutsloot 611676240226r
POPPES, JETSE Jetse Poppes schipper (smal-)koper huisZoutsloot 431686242158v
HIDDES, JILLERTde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes schipper (smal-)verkoper Scheerstraat 4166623962r
HIDDES, JILLERTde erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes schipper (smal-)verkoper Scheerstraat 4166623912va
DIRKS, JORRIT Jorrit Dirks , c.u.schipper (smal-)koper woningHerenwaltje 3170824572r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens schipper (smal-)koper huis off woningSchritsen 47170924586v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs schipper (smal-)verkoper Voorstraat 571644235145v
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-)naastligger ten zuiden Herenwaltje 3170824572r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-)verkoper Herenwaltje 3170824572r
SAKES, MEIEde verkopers Meye Saeckes , c.u.schipper (smal-)naastligger ten noorden Herenwaltje 71703244218r
SAKES, MEIE Meye Saeckes schipper (smal-)verkoper Herenwaltje 71703244218r
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper (smal-)koper huisHerenwaltje 71698243369v
SAKES, MEIE Meye Sakes schipper (smal-)koper door niaar woningHerenwaltje 3170824559r
HEINS, MINNE Minne Heins , c.u.schipper (smal-)koper nieuw huisZuiderstraat164923689v
TJEERDS, OTTE Otte Tjeerdts schipper (smal-)naastligger ten zuiden Schritsen 81688242241v
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes schipper (smal-)verkoper Schritsen 47170924586v
JANS, RUURD Ruird Jansen schipper (smal-)koper huis met een hofje met bomen en planten erachterZoutsloot 611667239101r
FEITES, SIPKE Sipke Feytes schipper (smal-)koper grondpacht van 2-10-00 CGNoorderhaven 112achter1685242103r
FEITES, SIPKEgrondpacht uit het pakhuis van de koper Sipke Feytes schipper (smal-)eigenaar perceel Noorderhaven 112achter1685242103r
AUKES, SIEBE Sybe Aukes schipper (smal-)verkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerdts schipper (smal-)verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (smal-)verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen1667239125v
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongmaschipper (smal-)verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
SNEL, ARJEN IESESwijlen Arjen Ieses Snelschipper (smal-)verkoper Noorderhaven 501683241245r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wildeschipper (smal-)koper huis met de Rode Leeuw aan de gevelRommelhaven 15de Roode Leeuw169324331r
DOEDES, KORNELIS Cornelis Doedes schipper (snik-)verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen Brouwersstraat 14168224162va
TEEKES, KORNELISde hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes schipper (snik-)verkoper Brouwersstraat 221729247245r
TEEKES, KORNELISde hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes schipper (snik-)verkoper Brouwersstraat 201729247246r
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyerschipper (snik-)verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyerschipper (snik-)verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
JAKOBS, ATEwijlen Ate Jacobs schipper (trek-)verkoper Franekereind 281686242114r
, KLAAS Claes schipper (trek-)naastligger ten noorden Scheffersplein WZ1716245256r
JANS, GABE Gabe Jans schipper (trek-)koper kamer met een loods erachterWeverstraat 6166723966r
JANS, GABE Gabe Jansen schipper (trek-)verkoper en erfgenaam Weverstraat 6167924157v
HIELKES, GREULT Greolt Hylckes schipper (trek-)verkoper Bargebuurt1692242392r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper (trek-)huurder van 1/2 huis Franekereind 3417852624r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper (trek-)eigenaar van 1/2 Franekereind 341796264306v
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens schipper (trek-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
SIEMENS, JANals bewoner Jan Symens schipper (trek-)naastligger ten oosten Franekereind 32168024182v
HEERKES, JELLEwijlen Jelle Herckes schipper (trek-)erflater Franekereind 6168424223r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trek-)naastligger ten oosten Lombardstraat 21759254191v
KORNELIS, PIETERwijlen Pyeter Cornelis schipper (trek-)verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huisFranekereind 26168424231v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huis en tuinWasbleek1687242169r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huis en tuinNieuweburen 251687242210r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper lege plekNoordijs 5achter16922431v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)naastligger ten oosten Noordijs 5achter16922431v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)naastligger ten zuiden Noordijs 5achter16922431v
GERKES, ROMKE Romke Gerx schipper (trek-)verkoper Franekereind 1170824563r
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen schipper (trek-)verkoper Moriaanstraat ZZ1710245104r
HESSELS, IEPE Ype Hessels schipper (trek-)koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1717245299v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschipper (trek-)koper huisFranekereind 211775258214r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (trek-)koper huisHoogstraat 181758254131r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (trek-)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 121758254164r
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borgerschipper (trek-)verkoper Peterseliestraat ZZ1725246225v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claverschipper (trek-)koper huisNieuwstraat 21175625443v
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercqschipper (trek-)verkoper Nieuwstraat 64178626260v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, plantenPeterseliestraat ZZ1725246225v
HENDRIKS, JANbetalen Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)huurder voor 5 jaren (p.j.)Peterseliestraat ZZ1725246225v
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
SCHOL, TJEERD het huis van Tjeerdt Scholschipper (trek-)naastligger ten oosten Lanen 121675240199r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildaschipper (trek-)koper door niaar woning en weefwinkelAchterstraat1765256102r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmanus Hessels de Wildeschipper (trek-)verkoper Hoogstraat 311774258175r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes schipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 591762255151v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes schipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 591762255156r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes schipper (trekveer-)verkoper Schritsen 5west176425674r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 171733248268r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 191733248269v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)bewoner Scheerstraat 11733248271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 11733248271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)naastligger ten oosten Hoogstraat 221733248272v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 221733248272v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 321733248275r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Lombardstraat 11733248276v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 151733248278v
KORNELIS, BAUKEwijlen Bauke Cornelis schipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 921762255141r
JOHANNES, BAUKE Bauke Johannes schipper (trekveer-)naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1741250174r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons schipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 48180226697v
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper q.q. Anjelierstraat 71742250269r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper q.q. Anjelierstraat 71742250269r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 9173524986r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)koper huis en tuintjeLombardstraat 2174025094v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)koper 1/2 huisVoorstraat 621740250107v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper Karremanstraat 121740250109v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)naastligger ten zuiden Scheffersplein 2916922436r
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)koper hof met kamers en een paardenstalNieuweburen 2716922437r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 9180426725v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 11180426725v
SIEMENS, HENDRIK Hendrik Symons schipper (trekveer-)koper huisHofstraat 161730247334v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts schipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 91752252199v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems schipper (trekveer-)koper 3/4 huisVoorstraat 741752252183r
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper (trekveer-)verkoper Franekereind 341796264306v
FEIES, JAN Jan Feyes schipper (trekveer-)koper huis genaamd de PauwesteertZuiderhaven 13de Pauwestaart1741250149r
SIEBES, JAN Jan Sybes schipper (trekveer-)verpachter grond Sint Jacobstraat 41754253143r
TJERKS, JAN Jan Tjerks schipper (trekveer-)koper huisSint Jacobstraat 41800265265r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens schipper (trekveer-)koper huisDroogstraat 18175325370r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-)koper huisHeiligeweg 261791263319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-)naastligger ten oosten Lanen 82a1800265217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-)verkoper Lanen 82a1800265217v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)aanhandelaar huis, brouwerij, tapperij met gereedschappenHoogstraat 271759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)naastligger ten noorden Hoogstraat 271759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
FREERKS, PIETER Pieter Freerks schipper (trekveer-)koper door niaar drogerij en kamerBrouwersstraat 21achter175025279r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems schipper (trekveer-)koper huisSchritsen 49181026991r
JANS, PAULUS Poulus Jansen schipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 621740250107v
ULBES, PIETER Pyter Ulbes schipper (trekveer-)koper woning en weefwinkelNieuwstraat 31767256238r
HARMENS, REINERwijlen Reiner Harmens schipper (trekveer-)verkoper Scheerstraat 101730247341v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)verkoper Vijver 61755253206v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 771755253225r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)koper provisioneel Vijver 61754253274r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)koper huis en tuinZoutsloot 871759254236v
FREERKS, SALOMON Salomon Frederiks schipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 82170024448v
JANS, TABEwijlen Tabe Janzen schipper (trekveer-)verkoper Rommelhaven 22175325344v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries schipper (trekveer-)huurder Hoogstraat 221787262152r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes schipper (trekveer-)koper Hoogstraat 311793264121r
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes schipper (trekveer-)koper huisKerkpoortstraat 21737249186v
, JAN Jan Adam Abrahamschipper (trekveer-)verkoper Scheerstraat 91803266203r
, GERARDUS Gerardus Barrebasschipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 621809268234r
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot NZ1771257221r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 37176825763r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 33176825764v
JANS, GERLOF Gerlof Jansz Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 391771257220v
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Vissersstraat 101770257158r
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 21770257159r
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 131770257161r
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Achterstraat 51771257199v
JANS, RUURD Ruurd Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 37176825763r
JANS, RUURD Ruurd Jansen Builardschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 33176825764v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten oosten Zoutsloot 37176825763r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten westen Zoutsloot 37176825763r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten westen Zoutsloot 33176825764v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builartschipper (trekveer-)naastligger ten noorden Zoutsloot 33176825764v
JANS, GERLOF Gerlof Jansz Builartschipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 311771257219v
JANS, SALOMON Salomon Jansz Builartschipper (trekveer-)verkoper Noorderhaven 31achter1802266171v
SIKKES, JAN Jan Sickes Bullartschipper (trekveer-)koper dwarshuisLanen 161737249210r
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercqschipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 64178326197r
GELINDE, JARICH Jarig Gelindeschipper (trekveer-)verkoper Both Apothekerstraat 15zuid181026924v
GELINDE, JARICH Jarig Gelindeschipper (trekveer-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Comediesteeg 31811269119r
GELINDE, JARICH Jarig Gelindeschipper (trekveer-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Lanen 791811269119r
GELINDE, PIETER Pieter Gelindeschipper (trekveer-)koper huis en logementFranekereind 27de Stad Groningen1808268129r
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haanschipper (trekveer-)koper huisVijver 4177225823v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haanschipper (trekveer-)naastligger ten westen Vijver 4177225823v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (trekveer-)verkoper Bildtpoort (gebied)176025524v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 101755253243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 121755253243v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldaschipper (trekveer-)geniaarde koper Brouwersstraat 21achter175025279r
, KORNELIS Cornelis Oudemanschipper (trekveer-)verkoper Schritsen 62176425686v
SCHOONHOVEN, WIEBE Wybe E. Schoonhovenschipper (trekveer-)koper huisLanen 751809268193r
SCHOONHOVEN, WIEBE Wybe E. Schoonhovenschipper (trekveer-)huurder Lanen 751809268193r
VEER, DOEDE Doede van der Veerschipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 9180426725v
VEER, DOEDE Doede van der Veerschipper (trekveer-)verkoper van 1/2 Herenwaltje 11180426725v
WILDE, HARMEN Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper tuin met stenen zomerhuis en aparte loods ([voor de drie percelen in deze akte])Achterstraat NZ1766256217r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper grote tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1766256217r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper huis tussen twee tuinen ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1766256217r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wildaschipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 901771257213r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipper (trekveer-)koper huisFranekereind 29oost178126046r
, ANDRIES Andries van Zeegenschipper (trekveer-)verkoper Schritsen 291763255245r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes schipper (turf-)koper huis en tuinSchritsen 151784261217v
MOES, WILLEM Willem Moesschipper (turf-)koper huisVianen 22181026915v
HESSELS, AUKJE Akke Hessels schipper (turf-) [staat: turfvoeder]koper Noorderhaven 21800265228r
PIETERS, MICHIEL Mychiel Pytters Romermanschipper (turf-) [staat: turfvoeder]koper huis genaamd het MoriaantjeNoorderhaven 2het Moriaantje1800265228r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisonbekend164223525r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisWilliam Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)naastligger ten noorden William Boothstraat OZ164223525v
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (veer-)verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants schipper (veer-)naastligger ten westen Vijverstraat 41624230390v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels schipper (veer-)koper oud huis (afgebroken en herbouwd)Lanen 9west161723093v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels schipper (veer-)koper twee ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 50 voeten breedZuiderhaven 57163223367v
, GERBENde weduwe van wijlen Gerben schipper (veer-)naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat NZ1615229248r
, GERBENde weduwe van wijlen Gerbrant schipper (veer-)naastligger ten westen Vijverstraat NZ1620230245r
JANS, HANS Hans Janssen schipper (veer-)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23159822895v
JANS, HANS Hans Janssen schipper (veer-)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23159822896r
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)aanhandelaar karveelschip ([staat: in leven veerschipper])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)verwandelaar ([staat: in leven veerschipper])Karremanstraat 24zuid1598228129r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents schipper (veer-)koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voetenZuiderhaven 6163123329r
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (veer-)verkoper Rapenburg NZ166123893v
LIEUWES, JAN Jan Lieuues schipper (veer-)koper huisGrote Ossenmarkt ZZ1613229141v
REINS, JAN Jan Reins schipper (veer-)koper huisGrote Bredeplaats 4163823469v
REINS, JAN Jan Reyns schipper (veer-)koper hof met prieel, bomen en plantagieRomastraat 33164323556v
FRANSES, PIETER Pyter Franssen , c.u.schipper (veer-)verkoper Achterstraat NZ1644235108r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen , c.u.schipper (veer-)verkoper Liemendijk1644235160v
PAULUS, REIN Reyn Paals schipper (veer-)koper nieuw huis en ledige plaatsVijver 3161222979r
TJALLINGS, RIENK Rincke Tyallings , c.u.schipper (veer-)verkoper Lanen 481624230377v
FREERKS, RITSKE Ritscke Freercks schipper (veer-)koper huisKerkpoortstraat 391614229197r
WIEBES, ROMKEsterfhuis van Romcke Wybes schipper (veer-)eerdere bewoner Grote Ossenmarkt 16161623021r
WIEBES, ROMKEde weduwe van Romcke Wybes schipper (veer-)verkoper Grote Ossenmarkt 16161623021r
JANS, SIBBELE Sibbele Jans , voor zichschipper (veer-)verkoper Spinhuisstraat1602228328r
JANS, SIBBELE Sibbele Jans , voor zichschipper (veer-)verkoper q.q. Spinhuisstraat1602228328r
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks , voor zich en voor zijn kinderenschipper (veer-)verkoper Zeilmakersstraat 19162623195v
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks schipper (veer-)verkoper Zeilmakersstraat 191630232138v
, SIPKEde weduwe van Sipcke schipper (veer-)naastligger ten westen Vijverstraat1618230107r
JANS, SIETSE Sydtse Jans schipper (veer-)verkoper Noorderhaven 40162523181r
JANS, TJEPKE Tziepcke Jansen schipper (veer-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
JANS, WILLEM Willem Jans schipper (veer-)verkoper Karremanstraat WZ162423125v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt 21646235202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsZuiderhaven 351646235202r
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Noordijs 51697243318v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper q.q. Noordijs 516972437va
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 18170924596r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
FEITES, ABEde minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderenschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1699243403r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 4917272477v
JANS, EEBE Aebe Jansen schipper (wijd-)huurder Vijver 2168524273r
IEGES, AGEde erfgenamen van wijlen Age Yges schipper (wijd-)verkoper Schritsen 211676240233r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)koper door niaar huisRomastraat 13176125575r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)verkoper Romastraat 13176125584v
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 611681241130v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)koper huis en hofZuiderhaven ZZ168424219r
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)koper door niaar huis en hofZuiderhaven 281686242108v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 281686242108v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)koper huisLanen 81achter1687242191v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34oost1687242193r
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)naastligger ten westen Zuiderhaven 34oost1687242193r
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 34oost1687242193r
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Zuiderhaven 55168924217va
JAKOBS, ANDRIESwijlen Andries Jacobs schipper (wijd-)verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
SIEMENS, ANDRIES Andries Symons schipper (wijd-)verkoper van 7/14 (1/2) Lanen 35170824551v
DOUWES, ANDRIES Andrys Douwes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Zuiderhaven 551694243108v
HANSES, ARENDwijlen Ane Hansen schipper (wijd-)koper Romastraat 131705244307v
JAKOBS, ANSKEwijlen Ansche Jacobs schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Schritsen 54167924155v
DOUWES, AUKE Aucke Douwes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Hoogstraat NZ16662396va
JANS, AUKE Aucke Jansen , c.u.schipper (wijd-)koper woningZoutsloot 6169324343r
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311697243323v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 291698243390v
SAPES, BAUKE Bauke Sapes schipper (wijd-)koper huisKleine Bredeplaats 211690242330r
GERRITS, BEERT Beert Gerryts schipper (wijd-)koper huisGrote Ossenmarkt 1416842422ra
GOSSES, BINKE Bente Gosses schipper (wijd-)huurder Noorderhaven 87168524282v
GOSSES, BINKE Bente Gosses schipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 64de Wijnberg1687242172r
GOSSES, BINKE Bente Gosses schipper (wijd-)naastligger ten noorden Voorstraat 211690242316r
GOSSES, BINKEwijlen Bente Gosses schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 64169124224ra
ROMKES, KLAAS Claas Romckes schipper (wijd-)koper huisVijver 21686242127v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs schipper (wijd-)verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
TJEBBES, KLAAS Claes Tjebbes schipper (wijd-)bewoner Zoutsloot 11681241137r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes schipper (wijd-)koper huis of wagenhuisVijverstraat 211763255225v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten oosten Vijverstraat 211763255225v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)koper kamerGrote Ossenmarkt 19167924147v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)verkoper Rozengracht 81686242149r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)verkoper Franekereind 816852427ra
WOUTERS, KORNELIS Cornelis Wouters schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 171695243177r
HARMENS, DIRK Dirk Harmens schipper (wijd-)koper huisHofstraat 1317072459r
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u.schipper (wijd-)huurder Jan Ruurdstraat OZ16862428va
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries schipper (wijd-)koper dubbelhuis met een vrije in- en uitgang in de steeg ten westenZuiderhaven 55168924217va
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries , c.u.schipper (wijd-)koper huisGrote Ossenmarkt 17169424380r
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571695243140r
DOUWES, DOUWEwijlen Douwe Douwes , de oudeschipper (wijd-)erflater Hoogstraat 19168224154va
JANS, ANDRIES Dries Jansen schipper (wijd-)naastligger ten westen Noorderhaven 471677240271v
JANS, ANDRIESde weduwe van Dries Jansen schipper (wijd-)naastligger ten westen Noorderhaven 47168524272v
SIEBRENS, EELKEwijlen Eelke Sybrandts schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 71687242200r
HEMKES, FOLKERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (wijd-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623961v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper q.q. Kruisstraat 5west1653236246v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Noordijs 7165623789v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Rozengracht 34165623798v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Wasbleek NZ165623799v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Noordijs 71662238119v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Noordijs 71664238213v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper Schritsen 45166723987r
FOPPES, FOPPEwijlen Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper van 5/10 Noordijs 51683241244r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tieerts schipper (wijd-)verkoper Schritsen 71697243304v
BOELES, GERLOF Gerloff Boeles schipper (wijd-)geniaarde koper Voorstraat 57achter1695243144v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen schipper (wijd-)naastligger ten westen Schritsen 311695243145v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schipper (wijd-)koper hof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erinFortuinsteeg 21645235178r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gorrits schipper (wijd-)naastligger ten westen Schritsen 28166523919v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts schipper (wijd-)koper 1/3 huis daer de Drie Schelvissen uuthangen hebbenZuiderhaven 21de Drie Schelvissen1644235133v
JELLES, GOVERT Govert Jelles , c.u.schipper (wijd-)koper 1/2 huis waar de Valck in de gevel staat, met een klein huis erachter ten westenNoorderhaven 107de Valck1668239133r
HENDRIKS, GOVERT Gowert Hendrix , c.u.schipper (wijd-)koper huis, keuken en plaatsZuiderhaven 19noord1675240211v
SIETSES, HAIE Haeye Sytses , c.u.schipper (wijd-)koper huisLanen 181651236161r
JANS, HARING Haring Jansen schipper (wijd-)verkoper Kleine Bredeplaats 51686242105v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 301675240191r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124132va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter168124132va
OENES, HEIN Hein Oenes schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 32166123889r
RIENKS, HEIN Hein Rienks schipper (wijd-)verkoper Gardenierstraat 71726246268v
HINNES, HENDRIKals bewoner Hendrick Hinnes , c.s.schipper (wijd-)naastligger ten westen Havenplein 18oost167524024ra
TJERKS, HENDRIK Hendrick Tierx schipper (wijd-)koper Lanen 17170924577r
TJERKS, HENDRIK Hendrick Tierx schipper (wijd-)naastligger ten oosten Lanen 17170924577r
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 171662238138r
GREULTS, HIELKE Hylke Greolts schipper (wijd-)koper huis alwaer de Gloyende Owen uithanghtBildtstraat 12de Gloeiende Oven1705244302v
JORIS, HIELKE Hylke Joris schipper (wijd-)koper door niaar huisVijver 41725246244r
JANS, JAKOBde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Jacob Jansen schipper (wijd-)verkoper Zuiderstraat 101743250291v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons schipper (wijd-)koper Rozengracht 81746251148r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons schipper (wijd-)eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 231722246134v
AUKES, JAN Jan Auckes schipper (wijd-)koper huis genaamd het Groot Wanschapen en bestaand uit verscheidene woningen en plaatsen (direct bij het tekenen te voldoen en een resterend bedrag later)Noorderhaven 19het Groot Wanschapen1669239180r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1683241237r
KLASES, JAN Jan Claessen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171710245123r
KLASES, JAN Jan Classen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171695243177r
FEDDES, JAN Jan Feddes schipper (wijd-)verkoper Schritsen 30164323576v
FRANSES, JAN Jan Fransen schipper (wijd-)bewoner Grote Ossenmarkt 10167924130r
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-)koper huisSchritsen 54167924155v
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-)verkoper Kerkpad 201682241213v
NUTTERTS, JAN Jan Netters schipper (wijd-)huurder Noorderhaven 35168424227v
NUTTERTS, JAN Jan Netters schipper (wijd-)koper Zoutsloot 521687242178v
SIEMENS, JAN Jan Simons schipper (wijd-)koper Grote Bredeplaats 291673240129v
SIETSES, JAN Jan Sytses schipper (wijd-)verkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
TEUNIS, JAN Jan Teunis , c.s.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 421716245258v
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs schipper (wijd-)koper huis met schone kamers, estrikken en graanzoldersZuiderhaven 71a1702244177v
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Raamstraat 81703244230r
SIEBES, JELKE Jelke Sybes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 21698243331r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 21690242309r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 21691242370r
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendricks schipper (wijd-)koper huisBargebuurt 31689242269v
JANS, JOHANNES Johan Jansen schipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 581760254260r
JANS, JOHANNES Johan Jansen schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 951762255150v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (wijd-)verkoper Heiligeweg 13177625914v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 92172824763v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes schipper (wijd-)verkoper van 1/4 Hoogstraat 31172824764v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes schipper (wijd-)verkoper Heiligeweg 701729247252r
, JOHANNES Johannis Nettis , c.u.schipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt ZZ1652236216r
JARICHS, KEIMPE Keimpe Jarigs schipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 2716992445v
SIEMENS, KLAASwijlen Klaas Symons schipper (wijd-)verkoper Vijver 8180826866v
TJEERDS, LAMMERT Lammert Tjeerds schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 541731247389v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes schipper (wijd-)geniaarde koper Schritsen 45166723987r
OBBES, LOLKEhet huis van Lolcke Obbes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1516702401v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes schipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 1516702401v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes schipper (wijd-)naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19167924147v
OBBES, LOLKEwijlen Lolcke Obbes schipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 17169424380r
HAIES, MARTEN Marten Hayes schipper (wijd-)koper hoekhuisonbekend1664238204r
SALVES, MARTEN Marten Salvus schipper (wijd-)koper huisKerkpoortstraat1663238191r
, MARTEN Marten Salwus schipper (wijd-)koper huis, tuin en plaatsZoutsloot NZ1675240184r
KLASES, MEINERT Meinert Claessen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 4167924133r
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (wijd-)koper provisioneel huisFranekereind 1717282472ra
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 211782260187v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 131782260193v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 131787262172r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)koper huis met in- en uitgang in de DroogstraatNoorderhaven 651692242389r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)naastligger ten westen Noorderhaven 67achter1697243304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen schipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 67achter1697243304r
TIJSES, MINNE Minne Thijsses schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 651698243362r
TIJSES, MINNE Minne Tijssen schipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsZoutsloot 87170024468r
HANSES, OBBEhuurder Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 2168524273r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 21686242127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1692242405r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1695243167r
HANSES, OBBE Obbe Hanses schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 13168024180v
HANSES, OBBEhet huis genaamd de Valck Obbe Hanses schipper (wijd-)koper huisZuiderstraatde Valk1683241235v
PIETERS, OENE Oene Pytters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 1169924429r
AUKES, OTTE Otte Auckes schipper (wijd-)verkoper q.q. Noorderhoofd 31733248225v
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper q.q. Lanen 151733248205r
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper q.q. Noorderhaven 331733248209v
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Droogstraat NZ1738249229r
AUKES, OTTE Otto Aukes schipper (wijd-)koper huisZoutsloot 431705244288r
AUKES, OTTE Otto Aukes schipper (wijd-)koper door niaar huisZoutsloot 45173124851r
HOMMES, PIEKEwijlen Pieke Hommes schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 11173925068v
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts schipper (wijd-)erflater Grote Ossenmarkt 101688242236r
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts schipper (wijd-)erflater Grote Bredeplaats 91688242237v
LASES, PIER Pier Laessen , c.s.schipper (wijd-)huurder Schritsen 7achter1695243129v
JORRITS, PIETER Pieter Jurrits schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1016652397r
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerdts schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571695243140r
TJEERDS, PIEKE Pycke Tjeerdts schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 9167124049v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts schipper (wijd-)koper 1/3 kamer, loods en plaatsCarl Visschersteeg 1168024178v
, PIETER Pyter IJsbrandus schipper (wijd-)naastligger ten westen Klaverbladstraat 271698243335v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten oosten Voorstraat 4169224225ra
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Voorstraat 8169424389v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Zoutsloot 421695243138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
IEGES, PIETER Pyter Yges schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 311696243202r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendrix schipper (wijd-)naastligger ten noorden Heiligeweg 11168424233r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendrix schipper (wijd-)koper huisGrote Ossenmarkt 201699243396r
IJSBRANDS, PIETERwijlen Pytter IJsbrands schipper (wijd-)koper Havenplein 221703244206v
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts schipper (wijd-)koper huisSchritsen 451682241178v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Havenplein 101691242357r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Moriaanstraat 11704244250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 11704244250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1705244286r
JAKOBS, PIETERde hof van Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ170824547v
JURJENS, PIETER Pytter Jurjens schipper (wijd-)verkoper Brouwersstraat 161683241272v
PIETERS, PIETER Pytter Pytters schipper (wijd-)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
HEINS, RIENK Rienck Heins schipper (wijd-)koper woningVijver 5169424375r
WILLEMS, RIENK Rienk Willems schipper (wijd-)koper door niaar stal of schuurHoogstraat 7achter1702244188v
BOUWES, RINSE Rinse Bouwes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Liemendijk OZ1714245214v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 251696243230r
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)naastligger ten noorden Poortje 71706244326v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)verkoper q.q. Poortje 71706244326v
JANS, RUURD Ruyrd Jansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191692242387v
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerds schipper (wijd-)koper door niaar huisGrote Ossenmarkt 251691242364r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerdts schipper (wijd-)verkoper van 1/8 en namens zijn zusters dochterVijver 5169424375r
JANS, RUURD Ruyrdt Jansen schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 21168524274v
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts schipper (wijd-)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 101688242236r
TJEERDS, RUURDhet huis van Ruyrdt Tjeerdts schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 121688242252r
GATSES, SEERP Seerp Gattjes schipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsHoogstraat 17166523930v
ANDRIES, SIEBOUT Sibolt Andries schipper (wijd-)koper nieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje BauckesNoorderhaven 54Enchuisen166523926v
ANDRIES, SIEBOUT Sibolt Andries schipper (wijd-)koper nieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje BauckesNoorderhaven 54Enchuisen166523926v
ANDRIES, SIEBOUT Sibout Andries schipper (wijd-)koper huis bestaande uit 2 gebouwen met een plaatsje ertussen en een eigen steeg ten zuidenKleine Bredeplaats 201663238165v
ANDRIES, SIERK Sierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten oosten Lanen 45167524021va
ANDRIES, SIERK Sierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten oosten Lanen 451688242247r
IEPES, SIJE Sije Yppes schipper (wijd-)huurder Noorderhaven 67169324332v
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds schipper (wijd-)verkoper Voorstraat 91170724534r
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds schipper (wijd-)verkoper Voorstraat 93achter170724535v
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds schipper (wijd-)verkoper Schoolsteeg170724536r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
JAKOBS, SJOUKE Sioucke Jacobs schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 311696243202r
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes schipper (wijd-)geniaarde koper Havenplein 18oost168024168v
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes schipper (wijd-)koper huis genaamd de Witte TroffelZoutsloot NZde Witte Troffel1683241237r
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 1011728247146r
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 991729247227v
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schipper (wijd-)geniaarde koper Zoutsloot 18174525168v
THOMAS, SWIER Sweerd Thomas schipper (wijd-)naastligger ten oosten Liemendijk1661238117r
HARMENS, SIEBREN Sybren Harmens , c.u.schipper (wijd-)koper huisSchritsen 50achter1715245247r
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendricx schipper (wijd-)verkoper van 1/10 Noordijs 51683241244r
BOUWES, SIEDS Sydts Buwes schipper (wijd-)naastligger ten westen Vijverstraat 17168524264v
KLASES, SIETSE Sytse Claesen schipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 21725246233r
HEINS, SIETSE Sytse Heins schipper (wijd-)huurder (p.j.)Scheerstraat 5168024123ra
PIETERS, TEIE Teye Pyters , c.soc.schipper (wijd-)huurder Lanen 85oost169224225va
PIETERS, TEIE Teye Pytters , c.soc.schipper (wijd-)huurder voor 1 jaar (p.j.)Lanen 85oost1691242339v
PIETERS, TEIE Teye Pytters schipper (wijd-)verkoper Scheffersplein OZ169124221va
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u.schipper (wijd-)koper ten zuiden van Harlingen1663238201v
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)koper pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolenRozengracht 22168424260r
JANS, TIJS Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101688242236r
JANS, TIJSde erfgenamen van wijlen Thijs Jansen schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 101703244201r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)koper tuinZoutsloot 83achter1724246203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1724246203r
AUKES, THOMAS Thomas Auckes , c.u.schipper (wijd-)koper huis met een ledige plaats daarachterNoorderhaven 19het Groot Wanschapen1676240231r
AUKES, THOMASvroedsman Thomas Auckes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties schipper (wijd-)verkoper Sint Jacobstraat 9166023838v
HOITES, TIETE Tiete Hoytes , c.u.schipper (wijd-)koper ledige plaatsVijverstraat ZZ1645235189v
RINTJES, TJALLING Tjallingh Rintjes schipper (wijd-)verkoper Vijver 8166623933v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Schritsen 7achter1695243129v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571695243140r
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes schipper (wijd-)huurder Lanen 85west169224226ra
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes schipper (wijd-)verkoper van 4/12 Lanen 85west169224226ra
, TJEPKE Tjepke schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Gardenierstraat 61682241194r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ166623938r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u.schipper (wijd-)verkoper Rapenburg ZZ166623938r
KLASES, TJEPKE Tjepke Clases schipper (wijd-)verkoper Romastraat 51682241232v
PIETERS, TJERKhet hok van Tjerck Pyters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 151689242276r
AUKES, UILKE Uilcke Auckes , c.u.schipper (wijd-)verkoper Nieuwstraat WZ1716245266v
AUKES, UILKE Uilke Auckes schipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeNieuwstraat 351703244224r
AUKES, UILKE Uilke Aukes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, UILKE Uiltje Aukes schipper (wijd-)verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx schipper (wijd-)koper woning met stoep en leuyff (luifel) daar voorHoogstraat 15achter170124496v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter170124496v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter1701244101r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 15achter1701244101r
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes schipper (wijd-)koper huisGrote Ossenmarkt 151703244199v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
PIETERS, IEDE Yde Pytters schipper (wijd-)koper huis en tuintjeZuiderstraat 141736249156r
ANDRIES, SIERK Zierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 51169224322r
BAKKER, AUKE Aucke Backerschipper (wijd-)naastligger ten westen Noorderhaven 251691242348v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerschipper (wijd-)koper dwarshuisNoorderhaven 151711245150r
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 211762255123v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 61691242368v
BONTEKOE, KLAAS SIEBES Claes Sybes Bontekoeschipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven16832421v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeschipper (wijd-)koper door niaar woningKerkpoortstraat 55achter1695243130r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmaschipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 431771257186r
, EVERT Evert Bouwknegtschipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571791263336r
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duytsschipper (wijd-)verkoper Rapenburg NZ1686242150v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Grootschipper (wijd-)verkoper Lanen 6172824774r
HEINS, JAN Jan Heinsschipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 251669239184v
HEINS, JAN Jan Heinsschipper (wijd-)koper huisKruisstraat ZZ1669239185r
HEINS, JAN Jan Heins, c.u.schipper (wijd-)koper provisioneel 1/2 huis met een kamer of woning en loods daarachterZoutsloot 1166623911ra
HEINS, JAN Jan Heins, c.u.schipper (wijd-)huurder Zoutsloot 1166623911ra
, JAN Jan Heynsschipper (wijd-)koper kamerZoutsloot 11674240136r
, TJERK Tjerck Hockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 15168424215v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoperschipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 57oost1776258252v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoperschipper (wijd-)koper huis en tuintjeLanen 351751252109v
, SIEBRENwijlen Sybren Jonasschipper (wijd-)verkoper van 1/5 Hoogstraat 19168224154va
KLIP, PIETER JURJENS Pieter Jurjens Klipschipper (wijd-)naastligger ten oosten Schritsen 81688242241v
HIELKES, PIETERvroedsman Pytter Hylckes Koolhertschipper (wijd-)koper hof met bomen en planten en een zomerhuisRomastraat 4oost1668239164r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiper, c.u.schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 71726246255v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeZoutsloot 45176125557v
OVERZEE, JAN Jan Overseeschipper (wijd-)geniaarde koper Droogstraat 161728247147r
OVERZEE, JAN Jan Overseeschipper (wijd-)koper Lanen 291728247199r
FOPPES, JAN Jan Foppes Portenschipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 57oost1776258252v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot, c.u.schipper (wijd-)koper huisVoorstraat 821722246142v
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiterschipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsZeilmakersstraat 19167024021v
SALVERDA, LAMMERT THOMASwijlen Lammert Thomas Salverdaschipper (wijd-)verkoper Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
, KLAASwijlen Claas Schoegsterschipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 171695243177r
SLOTEN, JAN JANS Jan Jansen van Slootenschipper (wijd-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 181699243398r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)aanhandelaar huis 1Grote Bredeplaats 221729247247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)verwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
SWART, JAN HESSELS Jan Hessels Swartschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
SWART, JAN HESSELS Jan Hessels Swartschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
SWART, JAN HESSELS Jan Hessels Swartschipper (wijd-)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 251730247364v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterschipper (wijd-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 311696243202r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterschipper (wijd-)naastligger ten westen Vijverstraat 41696243233v
VLIET, ANNE JAKOBS Anne Jacobs Vlietschipper (wijd-)verkoper van 1/5 Hoogstraat 19168224154va
VLIET, ANNE JAKOBSwijlen Anne Jacobs Vlietschipper (wijd-)verkoper Havenplein 18west168424256r
JAKOBS, EGBERT Eybert Jacobs [staat: Jansen] Vlyetschipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 19167924147v
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)koper kamerZuiderhaven ZZ16922432r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)verkoper Werfpad ZZ1695243139r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)koper nieuw gebouwd huisSchritsen 261699243393r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)naastligger ten westen Schritsen 301704244251v
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwartschipper (wijd-)koper huis en tuintjeZoutsloot 33178326185r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessens Ensschipper Admiraliteitsjacht in Frieslandkoper huis en klein tuintjeHeiligeweg 27midden168024161v
HANSES, JARICH Jarig Hansen schipper binnenjacht van Hare Hoogheid de prinsesse van Friesland te Leeuwardenverkoper Vijverstraat 26170724521v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis schipper en koopmankoper huis en kamerNoorderhaven 96171924648r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.schipper en koopmankoper huis en PlaatsNoorderhaven 921721246104v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.schipper en koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 921721246104v
PIEBES, JAN Jan Pybes schipper en koopmankoper kamerSpinstraat163223359v
JANS, SIEBREN Sybrand Jansen schipper en koopmanhuurder Zoutsloot 491734248339v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx schipper en koopmankoper door niaar kamer of woning met stoep en loyff (luifel)Hoogstraat 15achter1704244239r
SCHUURMAN, SIEMEN Symon Schuurmanschipper en koopmangeniaarde koper Nieuwstraat 661805267186r
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slootenschipper en koopmankoper huisNoorderhaven 441780259280r
WILLEMS, RIENK Rienck Willems schipper en koopman (groot-)koper huisHoogstraat 71686242106r
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baarsschipper en koopman (groot-)verkoper q.q. Rozenstraat 1170724514r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper en koopman (grootveer-)verkoper Zuidersteeg 11702244164r
JORIS, LAMMERT Lammert Joris schipper en koopman (oud -)koper tuin met planten, eerder houtstek van de ouders van de verkopersRozengracht 14173524945v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs schipper en koopman (oud -)koper Achterstraat 7173925010r
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels schipper en pannenbakker (groot-)koper tuinRozengracht 18achter165623764v
MINKS, PIEBEde verkoper Pybe Minckes , c.u.schipper en scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat1635233164r
MINKS, PIEBE Pybe Minckes schipper en scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat1635233164r
JELTES, WATSE Watse Jeltis schipper en timmermanverkoper Heiligeweg 401692242386r
SIETSES, LOLKE Lolke Sytzes schipper en winkelier (oud trek-)verkoper Lanen 411773258121v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts schipper en winkelier (trek-)verkoper van 1/3 en Lanen NZ1738249278r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Grote Kerkstraat 13175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Kleine Kerkstraat 14175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Franekereind 32175625416r
JANS, LAMMERT Lammert Jans schipper en winkelier (trekveer-)koper Voorstraat 591762255151v
JANS, LAMMERT Lammert Jansz schipper en winkelier (trekveer-)koper Voorstraat 591762255156r
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwschipper en winkelier (trekveer-)koper huisGrote Kerkstraat 18de Haan173524919r
ROELOFS, ARJEN Arjen Roelofs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huis en plek grondHeiligeweg 461806267270r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZeilmakersstraat 13181026931r
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZoutsloot 181789263175v
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZeilmakersstraat 21177725948v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huis en tuintjeHoogstraat 211776258262r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Hoogstraat 211776258262r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hofstraat 2717762597av
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisKerkpoortstraat 61179226417r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper Zoutsloot 791795264260r
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper op Amsterdam (beurt-)geniaarde koper Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
TJEERDS, POPPE Poppe Tieerds schipper op Amsterdam (beurt-)naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
SJOUKES, SJOUKE Siouke Sioukes schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisNoorderhaven 481738249345v
BLOEM, WIETSE Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)koper huisNoorderhaven 111809268203r
BLOEM, WIETSE Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Noorderhaven 111809268203r
BUISMAN, LEENDERT Leendert Buismanschipper op Amsterdam (beurt-)koper huis, tuin, stalling en wagenhuisNoorderhaven 691808268158v
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijkschipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Heiligeweg 601793264151v
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijkschipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZoutsloot 541796264343v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersmaschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersmaschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper van 1/2 Romastraat ZZ1734248350r
ELGERSMA, JOHANNES de nagelaten kinderen van Johannes Elgersmaschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Noorderhaven 691752253272r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Nieuweburen 271781260138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 171781260141r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 251782260236r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltieschipper op Amsterdam (beurt-)koper Zoutsloot 191734248288v
SWART, REINER Reinder Swartschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Rommelhaven 111799265129r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes schipper op Amsterdam (grootveer-)koper huisKleine Bredeplaats 2417602557v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (grootveer-)koper Zoutsloot 791790263251v
JAKOBS, MICHIEL Miggiel Jacobs schipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Nieuwstraat 341809268188v
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
SPELTJE, JAN Jan Speltieschipper op Amsterdam (veer-)koper huisNoorderhaven 88oost1734248347v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Vinckelbosschipper op Amsterdam (veer-)verkoper Zoutsloot 611723246163r
BERENDS, WILLEM Willem Barends schipper op Amsterdam en koopman (veer-)koper huisGrote Bredeplaats 17175325377v
JANS, DOUWE Douwe Jansen , c.u.schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]koper 4/5 huis daer de Vergulden Engel uithanghtVoorstraat 29de Vergulde Engel1691242371v
JANS, DOUWEhet huis van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten oosten Franekereind 2716922432va
JANS, DOUWEde hof van Douwe Jansen schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 8170024435r
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost1717245295v
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten westen Franekereind 29oost1717245295v
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost1738249350r
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten westen Franekereind 29oost1738249350r
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten westen Franekereind 29oost173925022v
TJERKS, EVERT Evert Tiercx schipper op Bolswardkoper kamerBrouwersstraat 81605228474r
TJERKS, EVERTde verkoper Evert Tierx , c.u.schipper op Bolswardnaastligger ten oosten Zuiderplein OZ1606228513r
TJERKS, EVERT Evert Tierx schipper op Bolswardverkoper Zuiderplein OZ1606228513r
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Bolswardkoper huisHeiligeweg 241752252195r
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Bolswardgeniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8176125552r
HARTS, JAKOB Jacob Heerts schipper op Bolswardhuurder Heiligeweg 8177225840v
, JOUKE Joucke Duytses , c.u.schipper op Bolswardkoper huis, plaats, put en bakRozengracht 1416482369v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes schipper op Bolswardkoper kamer met een ledige plaats ten noorden erachterRozengracht 51644235152v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Bolsward (oud -)koper huisHeiligeweg 131775258240r
ABES, PIER Pier Abes schipper op Bolsward (snik-)verkoper Hoogstraat 19179226428v
ARJENS, SCHELTE Schelte Arjens schipper op Bremenverkoper Rommelhaven 151754253182r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismanschipper op de schuit Admiraliteit in Frieslandkoper huisVijverstraat 51793264157v
, GERRITwijlen Gerrit uit de Bootertonschipper op de wadlegger te Medemblikverkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
ABES, JAN Jan Abes schipper op Deventerverkoper Bildtstraat 181802266142r
TJERKS, JAN Jan Tierx schipper op Deventerverkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
TJERKS, JAN Jan Tjerx schipper op Deventerverkoper van 1/8 Zuiderstraat 81724246190r
HOTSES, ROMKE Romke Hotses , c.u.schipper op Deventernaastligger ten oosten Noorderhaven 981754253166v
HOTSES, ROMKE Romke Hotses schipper op Deventerverkoper Noorderhaven 981754253166v
HOTSES, ROMKE Romke Hotzes schipper op Deventerkoper door niaar huisNoorderhaven 981741250191v
HOTSES, ROMKE Romke Hotzes schipper op Deventernaastligger ten oosten Noorderhaven 981741250191v
SWIERS, SIEBE Sybe Sweris schipper op Deventerhuurder Noorderhaven 98170024449r
, JAN Jan Tobiasschipper op Deventergeniaarde koper Noorderhaven 85177725991v
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters schipper op Dokkumhuurder Nieuwstraat 5178926375r
KLASES, ROMKE Romke Clasen , c.s.schipper op Dokkumkoper huisNieuwstraat 48166523915v
FEIKES, SJOERD Sioerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten westen Voorstraat 231688242230r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes , c.u.schipper op Dokkumkoper huisSchritsen 5167824113r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper huisonbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten zuiden onbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper van 1/2 Hoogstraat 47167924139r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper provisioneel huis waar deDrie Blauwe Croonen uithanghtNoorderhaven 108de Drie Blauwe Kronen167924115ra
PIETERS, WILLEM Willem Pyters schipper op Dokkumkoper huisNieuwstraat 461650236142r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (deurjager) (trekveer-)huurder (p.j.)Franekereind 29oost173925022v
SIEBRENS, JANde geabandonneerde boedel van wijlen Jan Sybrens schipper op Dokkum (oud -)verkoper Scheffersplein 271690242322r
NANNES, KLAAS Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-)koper woningOoievaarsteeg WZ1714245205r
JANS, JOHANNES Joannes Jansen schipper op Dokkum (trek-)verkoper van 1/8 Schritsen 641692242402v
FEIKES, SJOERDwijlen Sioerd Feykes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Voorstraat 211690242316r
FEIKES, SJOERDmolen genaamd de Nieuwe Molen Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 windmolen genaamde de Nieuwe Molen, molenaarshuis en hofRapenburg ZZde Nieuwe Molen167924149v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 471681241172r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper twee kamersRapenburg ZZ1682241200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 huisVoorstraat 211682241214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)eigenaar van 1/2 huis Voorstraat 211682241214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Schritsen 51689242293v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 windmolen genaamd de Nieuwe Molen, met molenaarshuis en tuinRapenburgermolen 1de Nieuwe Molen1688242250v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Scheffersplein 271690242303v
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Sint Odolphisteeg 81704244251r
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-)koper huisNieuwstraat 381796264322r
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-)koper 1/4 woning en weefwinkelKerkpoortstraat 101796264323v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Voorstraat 62174525159v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 9174525161r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Franekereind 29oost174525162v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Oosterkeetstraat 41769257101r
KLASES, LOUWwijlen Louw Clases schipper op Dokkum (trekveer-)koper Nieuwstraat WZ1761255109v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Rapenburg 18169424376r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Rapenburg 20169424376r
MEINTES, HENDRIK Hendrick Meyntes schipper op Dokkum (veer-)koper huis daer het Doccumer Veerschip uytsteecktNieuwstraat 54het Dokkumer Veerschip163123311v
DIRKS, ROMKE Romke Derx schipper op Dokkum-Stroobos (trek-)verkoper Voorstraat 921696243232v
GERKES, ROMKE Romke Gerx schipper op Dokkum-Stroobos (trekveer-)verkoper Raamstraat 3170024458v
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zuiderplein 1163123331r
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zoutsloot 8163123331r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Franekerkoper van 1/4 Franekereind 30west1640234111v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schipper op Franekerverkoper Franekereind 30west1622230306v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds schipper op Franekerkoper huis en hof met een hof daarachterWeverstraat 151650236136v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds schipper op Franekernaastligger ten oosten Weverstraat 151650236137v
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds schipper op Franekerverkoper Weverstraat 151662238130r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds schipper op Franekerverkoper Weverstraat 15166223813ra
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.schipper op Franekerkoper kamerNieuwstraat 361641234154r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johannis schipper op Franekerkoper door niaar huis of kamerNieuwstraat 36164323570r
JOHANNES, JOHANNESde niaarnemers Johannis Johannis , c.u.schipper op Franekernaastligger ten westen Nieuwstraat 36164323570r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters schipper op Franekergeniaarde koper Nieuwstraat 621618230116v
, Pyerke schipper op Franekerhuurder Franekereind 181646235197v
KLASES, RUURDwijlen Ruyrdt Claessen schipper op Franekerkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
JANS, TJERK Tierck Janssen schipper op Franekernaastligger ten westen Franekereind 401619230170r
PIETERS, AGE Agge Pytters schipper op Franeker (trek-)verkoper Achterstraat1726246291r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)koper huisNieuwstraat 34achter1687242164r
SCHELTES, JANde koper Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1687242164r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trek-)huurder (p.j.)Heiligeweg 1west1807267293v
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes , c.u.schipper op Franeker (trek-)geniaarde koper William Boothstraat 371676240222r
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendriks schipper op Franeker (trekveer-)koper huisZoutsloot 571767256256r
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 111771257231r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Nieuwstraat1789263124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper q.q. Rommelhaven 20achter179226462r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)koper 1/4 huisGrote Kerkstraat 461796264329r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Heiligeweg 261799265196r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Grote Kerkstraat 211799265197v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Weeshuisstraat 171800265225v
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postmaschipper op Franeker (trekveer-)koper Lombardstraat 81790263226r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r
BERNARDUS, JANwijlen Jan Bernardus Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildeschipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Havenplein 101780259253r
JANS, JAN Jan Jansen Blaeuwschipper op Franeker (veer-)koper huis of woningNieuwstraat 62de Boomsluyter1697243274r
EVERTS, JAN Jan Everts Bouwknegtschipper op Haarlemkoper huisRommelhaven 111799265129r
, PIETER Pieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagtkoper huisSchritsen 71717245305v
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipper op het Prinsenbuitenjachtverkoper Zeilmakersstraat 21177725948v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezelschipper op het schip Mauricius (groot-)koper huisHoogstraat 231674240165v
BALTES, PIETER Pyter Boltjes schipper op het transportjacht Frisianaastligger ten oosten Zuiderhaven 511724246201v
JETSES, ANNE Anne Jetses schipper op het Vliet (beurt-)verkoper van 1/3 Noordijs 8173524942v
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper op het West (kaag-)verkoper Nieuwstraat 381686242156v
HERES, REINER Reyner Heeres schipper op Hoorn [staat: hoornsvaarder]naastligger ten oosten Zoutsloot 611652236215r
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwardennaastligger ten oosten Franekereind 26166923936ra
, EESGEde kamer van Aesge schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden William Boothstraat162523148r
, EESGEde kamer van Aesge schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden William Boothstraat162523156v
, AGE Age schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481654236249v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwardenkoper door niaar kamer met loodsOoievaarsteeg OZ1658237165v
RIDSERTS, AGE Age* Ritsers* schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ1658237165v
, AGE Agge Ritdsers schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481658237176r
RIDSERTS, AGE Agge Ritserts schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 501646235239v
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes , c.u.schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Alemanssteeg1600228214r
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes schipper op Leeuwardenverkoper Alemanssteeg1600228214r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Leeuwardengeniaarde Franekereind 261650236129r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u.schipper op Leeuwardenverkoper van 1/4 Franekereind 30166023837v
, DIRK Dirck schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Kruisstraat NZ165523752v
, DIRK Dirck schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Kruisstraat 11658237171r
, DIRK Dirk schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Kruisstraat 11664238213r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwardenkoper huisSchritsen 261690242314v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirckx schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 481654236249v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx schipper op Leeuwardenverkoper Nieuwstraat 481658237176r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen schipper op Leeuwardenkoper huisFranekereind 20165523729r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ167024022v
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461650236142r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper op Leeuwarden (beurt-)koper huisHerenwaltje 9178926386r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper op Leeuwarden (beurt-)koper huisHerenwaltje 11178926386r
HESSELS, IEPE Ype Hessels schipper op Leeuwarden (oud trek-)verkoper Rozemarijnstraat 1173224897r
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries schipper op Leeuwarden (oud trekveer-)koper Havenplein 241791263290v
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 251691242364r
EILERTS, DIRK Dirk Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisFranekereind 261703244191r
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23west1689242262v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Kerkpoortstraat 201689242282r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper 1/2 schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een putSchritsen 56zuidoost1689242293r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper schoenmakersperkSchritsen 561690242317r
RUURDS, Hillebrandts Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten westen Franekereind 34168224161ra
RUURDS, HILLEBRAND Hillebrant Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisFranekereind 32168024182v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis bestaand uit 2 aparte woningenNieuwstraat OZ1668239175v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1674240135v
SIEMENS, JAN Jan Symens schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Brouwersstraat 251674240132r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Lombardstraat 21759254191v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)koper brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat 6noord1682241228v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord1682241228v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisJan Ruurdstraat OZ16862428va
TJALLINGS, RINTJEals bewoner Rintie Tjallinghs schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten noorden William Boothstraat 31682241196r
BOUWES, SIEBRENde kinderen en erfgenamen van wijlen Sybren Buwes schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Vijverstraat 201691242354r
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-)koper woning met een zomerhuisMoriaanstraat ZZ170724523v
JANS, RUURD Ruurd Jans Builardschipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Brouwersstraat 181802266115v
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225845v
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225859v
SCHIERE, BOUWE GERRITS Bouwe Gerrits Schiereschipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Grote Bredeplaats 101715245235r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pytters Schaaffschipper op Leeuwarden (trekschuit-)koper tuintje ([staat: 10 zilveren ducatons])Achterstraat 7170824541v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Voorstraat 62174525159v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 9174525161r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Lombardstraat 2174525169v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 141734248344r
TJALLINGS, HENDRIK Hendrik Tjallings schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper William Boothstraat 371782260242v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper 1/5 huis en tuinSimon Stijlstraat 71749251267v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 241752252195r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper vier kamersNoordijs OZ16922431r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 8170024466r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 8170024467r
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper door niaar pakhuisRozenstraat OZ1712245177r
LUBBERTS, ROELOF Roeloff Lubberts Brinkhuisschipper op Leeuwarden (trekveer-)koper huisVoorstraat 3516992441r
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Schritsen 311802266105r
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Schritsen 291802266105r
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
JANS, RUURD Ruurd Jans Builartschipper op Leeuwarden (trekveer-)koper Hofstraat 21oost1802266109r
VEER, DOEDE Doede van der Veerschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 191803266254r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses schipper op Leeuwarden (veer-)koper provisioneel kameronbekend1606228497v
BOTES, JASPER Jasper Bootes schipper op Leeuwarden (veer-)koper kamerLammert Warndersteeg WZ1605228485v
WIEBES, ROMKEwijlen Romcke Wybes schipper op Leeuwarden (veer-)verkoper Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens Groyerschipper op Leeuwarden (veer-)koper huis en steegSint Jacobstraat 1162823257r
ATES, ATE Aete Aetes schipper op Leeuwarden en winkelier (trek-)koper nieuw gebouwd huisSint Jacobstraat 51695243162v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs schipper op Makkum (veer-)verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands schipper op Medemblikverkoper Noorderhaven 56achter1800265211v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sybrandus schipper op Medemblikkoper huisNoorderhaven 581799265189r
SIEBRENS, RINSE Rinse Sybrandus schipper op Medemblikkoper kamerNoorderhaven 58achter1799265189r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschipper op Medemblikkoper huisNieuwstraat 35179226445v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschipper op Medemblik (beurt-)koper tuin en zomerhuis 3e kwartier no. 185Kromme Elleboogsteeg1793264107v
, JAN Jan schipper op Oostindie [staat: Oostindivaerder]naastligger ten westen Liemendijk1687242205v
, KORNELIS Cornelis , c.u.schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31722246126v
, KORNELIS Cornelis schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31727246306v
DOEDES, KORNELIS Cornelis Doedes schipper op Sneekverkoper Zuiderhaven 291676240227r
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneekverkoper Ooievaarsteeg 331690242331v
, DOUWE Douwe schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 50169324347r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes schipper op Sneekkoper huisHeiligeweg 32172024691v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.schipper op Sneekkoper kamerNieuwstraat 341661238109v
WOUTERS, JAN Jan Wouters schipper op Sneekverkoper Franekereind 201652236214v
IEKES, SJOERD Sioerd Ekes schipper op Sneekverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneekverkoper Heiligeweg 401692242386r
, SIEBOUT Sybout schipper op Sneeknaastligger ten oosten Franekereind 181646235197v
, TIJSde weduwe van Thijs schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 42169924421r
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Schritsen 7achter1695243129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Molenpad ZZ1695243132r
KLASES, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 421695243147v
JANS, WIEBREN Wybren Jansen schipper op Sneekverkoper Franekereind 30oost165623765r
DOEDES, KORNELIS Cornelis Doedes schipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 301683241240v
FOLKERTS, DIRKwijlen Dirk Folkerts schipper op Sneek (veer-)verkoper William Boothstraat 391697243321r
REINERS, HEIN Hein Reyners schipper op Sneek (veer-)verkoper Franekereind 401728247129r
IEKES, SJOERD Sjoerd Eekes schipper op Sneek (veer-)koper 1/4 huisHeiligeweg 501705244275v
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-)naastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-)verkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JANS, WIEBREN Wibrant Jansen schipper op Sneek (veer-)verkoper Kerkpoortstraat 411620230256v
KRAMER, DOEKE Doeke Kramerschipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 54180826846v
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschellingverkoper q.q. Grote Bredeplaats 1516592383raa
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschellingverkoper q.q. Lanen 4016592383raa
, PIETER Pieter Bolties, c.u.schipper transportjacht Admiraliteit in Frieslandtkoper huisZuiderhaven 531718245310r
, PIETER Pyter Bolties schipper transportjacht Amiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Zuiderhaven 531725246247v
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants schipper [staat: Groenlandisch vader]huurder voor 1 jaar (p.j.)Peterseliestraat OZ1657237254v
FEIKES, PIETER Pieter Feikes schippersknechtverkoper Zuiderhaven 331809268253r
AGES, JAN Jan Ages Beustschippersknechtkoper huisKerkpad 201809268241v
LAMMERTS, DIRK Dirk Lammerts schippersknecht (beurt-)verkoper Tiepelsteeg ZZ177325872v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs schippersknecht (beurt-)verkoper Schritsen 22178326176v
FEIKES, PIETER Pieter Feykes schippersknecht (beurt-)koper huisZuiderhaven 33178526236r
JANS, PIETER Pieter Jans , c.u.schippersknecht (beurt-)huurder Zoutsloot 9617882635r
WILDE, POPPE JANS Poppe Jansen de Wildeschippersknecht (beurt-)huurder kamer 1 Droogstraat 371737249213r
JANS, SJOERD Sioerd Jans schippersknecht (schuit-)verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteitkoper huisSchritsen 51west1752252189r
, ABRAHAMhet huis van Abraham schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost167224082r
, ABRAHAMhet huis van Abraham schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost167224094r
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenlapperkoper Hoogstraat 261791263327v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schoenlapperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
, KORNELIS Cornelis schoenlappernaastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ168524299v
, DIRK Dirk schoenlappernaastligger ten westen onbekend166123881v
, DIRKals bewoner Dirk schoenlappernaastligger ten westen Fabrieksstraat16612388va
, DOUWE Douwe schoenlappereerdere eigenaar onbekend1598228105v
TJEBBES, DOUWE Douwe Tiebbes* schoenlappernaastligger ten westen Hoogstraat NZ1602228327r
ANDRIES, FRANS Frans Andries , c.u.schoenlapperhuurder (p.j.)Kruisstraat 5oost1703244217v
, GEERT Geert schoenlappernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 431613229144r
HILLEBRANDS, GERRIT Gerrit Hilbrands schoenlapperverkoper Gardenierstraat 31727246306v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands schoenlapperkoper huisKarremanstraat 191728247106v
FILIPPUS, GERRIT Gerryt Philips schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1622230325r
PIETERS, GERRIThet hoekhuis van Gerryt Piters schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1626231120v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Droogstraat NZ1644235105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs* schoenlappergeniaarde koper Achterstraat1644235121v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs* schoenlappernaastligger ten westen Achterstraat164923680r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 141657237119r
LUCAS, HANS Hans Lucas schoenlappernaastligger ten oosten Schritsen 35162923290v
, HARMEN Harmen schoenlappernaastligger ten noorden Liemendijk1619230197v
, HARMEN Harmen schoenlappernaastligger ten noorden Liemendijk1630232116v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters schoenlapperverkoper Hoogstraat 1achter162423121v
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arens schoenlappernaastligger ten westen Zoutsloot 1162523178v
, JAKOB Jacob schoenlappernaastligger ten noorden Hofstraat 47oost1682241193v
, JAN Jan schoenlappernaastligger ten zuiden Voorstraat 10een_achter1646235229r
, JAN Jan schoenlappernaastligger ten westen Weverstraat1664238215v
, JAN Jan , c.u.schoenlapperhuurder Scheerstraat 9173224899r
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u.schoenlapperkoper kamerFabrieksstraat1645235182r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlappernaastligger ten noorden* Voorstraat 101645235191r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapperverkoper Voorstraat 101645235191r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs schoenlappernaastligger ten oosten Hofstraat 19oost170724540r
HENDRIKS, Leenerdt Hendricx schoenlapperkoper huisKerkpad1633233101v
, LUCAS Lucas schoenlappernaastligger ten noorden Schritsen 371641234124r
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers schoenlapperkoper woning of kamerKerkpoortstraat 21697243264r
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers , c.u.schoenlappernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 21697243264r
, MARTEN Marten schoenlappernaastligger ten noorden Fabrieksstraat1602228279v
GERRITS, MELISwijlen Melis Gerryts* schoenlappernaastligger ten westen Liemendijk NZ163123324r
, OEDSde kamer bewoond door Oeds schoenlappernaastligger ten oosten Scheffersplein 2516652396v
, OEDSde kamer van Oeds schoenlappernaastligger ten oosten Nieuwstraat OZ16652391ra
KLASES, PIETER Pieter Claessen schoenlapperkoper huisSint Christoffelsteeg WZ1681241129r
, PAULUS Pouwel schoenlapperbewoner Schritsen 621636233181v
, PIETER Pyter schoenlappernaastligger ten westen Zoutsloot NZ1613229127r
, PIETER Pyter schoenlappernaastligger ten noorden Zoutsloot 11613229168v
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens , c.u.schoenlapperkoper huis c.o.a.Zoutsloot 1168524266v
, SIEGER Seger schoenlappernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg164923668v
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis schoenlapperkoper kamerZoutsloot 201713245192v
, SIPKEde voormalige kamers van Sipke schoenlappernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ166623942v
, SIPKE Sipke schoenlappernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ166623956v
, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipke schoenlappernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ167924150r
, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipke schoenlappernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ168024195v
, SIEBREN Sybrand , c.u.schoenlapperhuurder boven Vijverstraat 17175325343v
KLASES, SIEMEN Symen Claessen schoenlapperverkoper ten zuiden van Harlingen1654236263r
, de kamer van Tijle schoenlappernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
, de kamer van Tijlle schoenlappernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
, ULBE Ulbe schoenlappernaastligger ten noorden Schritsen 37162423116r
TJEPKES, WILLEM Willem Tiepkes schoenlapperkoper kamerLombardstraat164323585r
WOBBES, WOBBE Wobbe Wobbes schoenlapperkoper huisBildtstraat 51741250189r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campenschoenlapperverkoper Voorstraat 89twee_achter1780259230r
DIRKS, ABELwijlen Abel Dirks schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
, ANDRIESwijlen Andries schoenmakerverkoper Heiligeweg159722820r
JANS, ANNE Anne Jans schoenmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 51686242105v
TEEKES, ATEhet perk van Atte Taekes* schoenmakernaastligger ten westen Zoutsloot 881650236128r
GERRITS, AUKE Aucke Gerrits schoenmakerverkoper Zoutsloot 82oost169424391r
JOOSTES, AUKE Aucke Joostes schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 461704244240r
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmakernaastligger ten oosten Hofstraat 21west176425653r
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmakernaastligger ten oosten Hofstraat 21west1765256142v
, BARTELDde erfgenamen van wijlen Bartel schoenmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17167124040v
DOUWES, BARTELDgrondpacht uit de kamer van Bartel Douwes schoenmakereigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15twee_achter165623761r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmakerkoper huisLanen 41736249139v
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrens schoenmakernaastligger ten noorden Zuiderstraat 17163723447v
DOUWES, BONNE Bonne Douwes schoenmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271758254141r
DOUWES, BONNE Bonne Douwes schoenmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271758254264r
JOOSTES, BOUWE Bouwe Joostes schoenmakerkoper huisGrote Kerkstraat 391688242225r
SIEBES, BOUWE Bouwe Sybes schoenmakerhuurder Rapenburg NZ1787262222v
WIEBES, KLAAS Claas Wybes schoenmakerverkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens schoenmakernaastligger ten oosten onbekend165623766v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks schoenmakerverkoper Romastraat ZZ1613229134v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 26175025296ar
PIETERS, KORNELISmeerderjarig vrijgezel Cornelis Pytters schoenmakerkoper huisGrote Kerkstraat 26174525171v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schoenmakerkoper kamerSint Odolphisteeg 131654236255v
, DIRK Dirck schoenmakernaastligger ten oosten Lanen 821605228464v
CHRISTIAANS, DIRKhuis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmakernaastligger ten westen Brouwersstraat 19achterhet Gouden Rad168124132va
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , zoon van de verkoperschoenmakerkoper door niaar schoenmakersperk met 4 kuipen, 2 kalkdobben, eek- en kalkhuisjeonbekend165623766v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmakernaastligger ten westen Romastraat166123811ra
CHRISTIAANS, DIRKhet huis genaamd het Vergulde Rad, gehuurd door Dirk Christiaans schoenmakernaastligger ten westen Brouwersstraat 19achterhet Vergulde Rad168524291r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u.schoenmakerverkoper Raamstraat 51663238175r
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit de kamer van Dirk Jacobs schoenmakereigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Rommelhaven 1116702403ra
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Franekerpoort (gebied)16702403ra
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmakerbewoner Simon Stijlstraat 316712408va
STEFFENS, DOEDEhet huis van de erfgenamen van wijlen Doede Steffens schoenmakernaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 316712408va
PIETERS, DOUWEde verkopers Douue Pieters , c.u.schoenmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581618230133v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schoenmakerverkoper Heiligeweg 581618230133v
JANS, DOUWE Douwe Jans , meerderjarige vrijgezelschoenmakerverkoper van 1/4 Lanen 79176725720v
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , c.u.schoenmakerkoper huisVoorstraat ZZ1640234103v
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmakereigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuiden Voorstraat 56oost1651236172r
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmakernaastligger ten zuiden [staat: westen] Voorstraat 56oost1651236172r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters schoenmakernaastligger ten westen Franekereind 29oost1650236128v
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sybrants , c.u.schoenmakerverkoper Zoutsloot 82oost1642234179r
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sybrants schoenmakernaastligger ten westen Zoutsloot 881644235104r
JANS, FEIKE Feyke Jansen schoenmakerkoper huisSint Jacobstraat 10zuid1687242171r
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v
, GEERThet huis van Geert schoenmakernaastligger ten zuiden William Boothstraat 391600228204r
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schoenmakerkoper huisVoorstraat 99161723088r
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schoenmakernaastligger ten westen Franekereind162523152r
, GERBENwijlen Gerben Souues schoenmakerverkoper Rozengracht 27165523717v
DOUWES, GERBEN Gerbrant Douues schoenmakerverkoper Lanen 841623230344r
, GERRIT Gerrit schoenmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 261791263327v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , c.u.schoenmakerhuurder Bildtstraat 51741250189r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters schoenmakereigenaar perceel Lanen ZZ1602228298v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmakerkoper huisKleine Kerkstraat 101766256202r
, GREULT Greolt schoenmakernaastligger ten oosten Bildtstraat 11640234105v
, GREULT Greolt schoenmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481644235119r
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 191659237196v
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 19166123883r
HANSES, HARING Haring Hansen* schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 641600228210v
HANSES, HARING Haring Hansen schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 64161122949r
HANSES, HARING Haringh Hansen , onder 1 dakschoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 681599228173r
, HENDRIK Hendrick schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 73achter1657237110r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricx schoenmakerverkoper Lanen 321599228157v
ROMMERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Rommerts schoenmakereerdere eigenaar Sint Jacobstraat 151613229171v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits schoenmakerhuurder Voorstraat 4317182464v
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmakerverkoper Lanen 841623230344r
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmakerkoper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt HarmensFranekereind162523152r
GIJSBERTS, HEIMAN Heyman Gijsberts schoenmakerbruidegom 1606228508r
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81807267333r
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u.schoenmakerhuurder Scheerstraat 8midden1751252146v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 18170924596r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmakernaastligger ten zuiden Schritsen 181712245178v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmakernaastligger ten oosten Schritsen 681673240123v
JANS, ENNE Inne Jansen schoenmakernaastligger ten oosten Schritsen 681674240166r
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns schoenmakerverkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmakernaastligger ten westen Lanen NZ1630232133r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirksen schoenmakerkoper schoenmakersperk met daarop husje en kalkdobben, voorste (zuidelijkste) helftZoutsloot 1163623413v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmakernaastligger ten noorden Zoutsloot 9017272476v
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakerkoper kamerWoudemansteeg 21613229162r
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21613229162r
LOLLES, JAKOB Jacob Lolles schoenmakernaastligger ten westen Schritsen 56noordoost1736249130v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmakerverkoper q.q. onbekend1604228396r
, JAN Jan schoenmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 50162523191v
KLASES, JAN Jan Claesen schoenmakerkoper 2/4 schoenmakersperkZoutsloot 11674240152v
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmakerkoper 1/2 schuur of pakhuisSpinhuisstraat173925071v
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 61710245132v
FREERKS, JAN Jan Freerks schoenmakerkoper schoenmakersperkZoutsloot 11663238196r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenmakerkoper huisDrie Roemersteeg 1164223529r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 12achter1662238152v
MELLES, JAN Jan Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u.schoenmakerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 351793264122v
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochem Sytses schoenmakernaastligger ten oosten Brouwersstraat 27163123332r
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sytses schoenmakerverkoper Brouwersstraat 27163123332r
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sytses schoenmakerverkoper Hofstraat 1163123332r
TJEBBES, JOHANNES Johannis Tiebes , c.u.schoenmakerkoper woningZoutsloot 841658237176av
, JOOST Joost schoenmakernaastligger ten noorden Kerkpad 11691242341v
JANS, JOOST Joost Jansen* schoenmakernaastligger ten noorden Kerkpad 11687242204r
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits schoenmakernaastligger ten oosten Schritsen 68164923684v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerbruidegom 1600228222v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerkoper huisGrote Bredeplaats 241615229247r
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerkoper huis (oostelijke helft) waar de Olde Liew uithangtVoorstraat 17oostde Olde Liew161623021r
GERRITS, LUBBERT Lubbert Gerryts schoenmakernaastligger ten noorden Schritsen 35162923290v
HARINGS, LIEKELE Lyckele Harings schoenmakerverkoper Gardenierstraat1606228531v
LASES, MARTEN Marten Laessen* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51635233161r
SIETSES, MELLE Melle Sytses schoenmakerverpachter grond Zoutsloot 1161723074v
SIETSES, MELLE Melle Sytzes schoenmakerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41615229276r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakernaastligger ten zuiden Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakernaastligger ten westen Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakerverkoper Liemendijk 401682241191r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zuiderplein 1163123331r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
, PIETER Pieter Briffo schoenmakerkoper door niaar 1/14 van twee huizen ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 261618230119r
, PIETER Pieter Briffo schoenmakerkoper door niaar 1/14 van 2 huizen ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 151618230119r
, PIETER Pieter Briffo schoenmakerkoper door niaar 1/14 van 2 huizen ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Kerkstraat 91618230119r
JANS, PIETER Pieter Jansen , c.u.schoenmakerkoper huisGrote Kerkstraat 261710245134r
JANS, PIETERhet huis onlangs gekocht door Pieter Jansen , c.u.schoenmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 361710245134v
PIETERS, PIETERhuurder van de naastligger ten oosten Pieter Pieters schoenmakernaastligger ten oosten Lanen 76166823928va
PIEBES, PIETJE Pietke Piebes schoenmakerkoper Schritsen ZZ1626231138v
MARTENS, PIEBE Pybe Marthens schoenmakerverkoper Franekereind 3161723098v
, PIETERhet huis van Pyter schoenmakernaastligger ten oosten Vijverstraat 5achter1646235223r
BERENDS, PIETER Pyter Beerns schoenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 2oost164923686v
JANS, PIETER Pyter Janssen schoenmakerkoper huisKleine Bredeplaats 181635233166r
KLASES, PIETER Pytter Clasen schoenmakerverkoper Voorstraat 91170724534r
KLASES, PIETER Pytter Clasen schoenmakerverkoper Voorstraat 93achter170724535v
KLASES, PIETER Pytter Clasen schoenmakerverkoper Schoolsteeg170724536r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen schoenmakerverkoper Spinhuisstraat1630232126r
JANS, PIETER Pytter Jansen schoenmakernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16165623798r
PIETERS, REINER Reiner Pieters schoenmakerverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerverpachter grond Schritsen159722838v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerkoper huis, schuur en een tuin daarachterten noordoosten van Harlingen1606228505v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerverkoper Schritsen 38161222997v
, Reyns schoenmakerverpachter grond Rommelhaven1602228331v
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen , c.u.schoenmakerhuurder Noorderhaven 981787262225v
FRANSES, SIKKEwijlen Sicke Fransen schoenmakerverkoper Zoutsloot 11677240255r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Piters schoenmakerverkoper Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Piters schoenmakerverkoper Liemendijk OZ168024177v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs schoenmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 48168024173r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs schoenmakerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
, TIJS Tijs schoenmakernaastligger ten westen Lanen 80162723211v
, TIJS Tijs schoenmakernaastligger ten westen Lanen 80162823278v
, WILLEM Willem schoenmakerhuurder zuidelijke woning tot mei (p.j.)Scheffersplein OZ1770257153v
JANS, WILLEM Willem Jans schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat NZ1603228349v
JANS, WILLEM Willem Janssen schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 11601228258v
LUBBERTS, WOPKEhet sterfhuis van Wopke Lubberts schoenmakerverkoper Sint Jacobstraat1626231106r
SJOERDS, WOPKE Wopke Sioerds , voor zich en q.q.schoenmakerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
HANSES, WIEBE Wybe Hansen schoenmakerkoper schoenmakersperkSchritsen ZZ1626231138v
HANSES, WIEBE Wybe Hanses schoenmakerkoper huis, met het gebruik van de steeg ten westenVoorstraat 95162823258r
REINS, WIEBREN Wybrant Reyns schoenmakerkoper huis daer den Witten Scheer uuytsteecktKleine Bredeplaats 8zuidde Witte Schaar161122960r
REINS, WIEBREN Wybrant Reyns schoenmakerverkoper Kleine Bredeplaats 8zuid161222970r
DUMAN, C. C. Dumanschoenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221808268173r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmakerverkoper Hofstraat 25169324349r
, JURJEN Georg Carel Krampschoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 17179226463v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits van Langerackschoenmakerverkoper Rinnertspijp 8170924584v
, Ziegmaschoenmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 9180426718v
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 38176125577r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bargebuurt 24176125599r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 31175725465r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 16176725723r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 46176825735v
TJALLINGS, ABRAHAMde geabandonneerde boedel van Abraham Tjallings schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 161770257173r
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 261749251263v
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 261760254258v
ALBERTS, AGEde geabandonneerde boedel van Age Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 53176425651r
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder gedeelte van het huis (p.j.)Grote Bredeplaats 2017732584ra
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 201778259131r
JOHANNES, AGE Age Johannes schoenmaker (mr. -)huurder Rozenstraat 31783261127v
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1685242104v
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Liemendijk 381688242254r
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56noordwest1690242312v
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk bekwaam tot leerlooierijZoutsloot 11690242313r
JANS, ANNE Anne Jansen schoenmaker (mr. -)koper schoenmakerperk met o.a. 8 kuipen, ledige plaats en twee huisjesZoutsloot NZ1689242295v
KLASES, ARJEN Arjen Clasen schoenmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg WZ172824797v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 88oost1734248347v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 90173524985r
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters schoenmaker (mr. -)koper door niaar achterkamerZoutsloot 631783261101v
TEEKES, ATE Atte Taeckes schoenmaker (mr. -)koper perk met een hof erachterZoutsloot 82oost1642234179r
TEEKES, ATE Atte Takes schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 13165523747v
GERRITS, AUKE Aucke Gerryts schoenmaker (mr. -)koper provisioneel van 1/2 Zoutsloot 82oost168224146va
GERRITS, AUKE Aucke Gerryts schoenmaker (mr. -)bewoner Heiligeweg 661686242157v
JOCHEMS, AUKE Aucke Jochums schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/32 Grote Bredeplaats 91688242237v
JOOSTES, AUKE Aucke Joostes schoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 3169324348r
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmaker (mr. -)koper huisHofstraat 21midden176125579v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Hofstraat 21midden1765256135r
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind ZZ1769257131v
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Baucke Sierx schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost167324017ra
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmaker (mr. -)verkoper Lanen 41751252122r
JANS, BEREND Beernd Jans schoenmaker (mr. -)koper huisHofstraat 35178826354r
WIEBRENS, BEREND Bene Wybrens schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191647235254v
DOUWES, BONNE Bonne Douwes schoenmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 111737249216r
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)koper huisHofstraat 21midden1738249272v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 29174925221v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 321757254115v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Hondenstraat 91759254210v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper Hofstraat 21midden176125579v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)koper huis met 2 weefwinkelsKerkpoortstraat 71762255135v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 71762255168v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)koper huisDalpad 71771257241v
JOOSTES, BOUWEals huurder Bouwe Joostes schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101690242305v
MEINERTS, KARST Carst Meinerts schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 82oost1667239120r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes schoenmaker (mr. -)koper huis met nog een kamer erachter in de Carel VisschersteegBrouwersstraat 14174925217v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes schoenmaker (mr. -)koper door niaar paardenstal met woonkamer en div.Weverstraat 8176125552r
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 131775258240r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases schoenmaker (mr. -)koper finaal huisZoutsloot ZZ168324170ra
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits , c.u.schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk geschikt als looierijZoutsloot 1166723974v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits schoenmaker (mr. -)huurder beneden (p.j.)Schritsen 41169424393v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Franekereind 6168424223r
GERRITS, KORNELIS Cornels Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11676240228r
JANS, DAAM Daam Jans schoenmaker (mr. -)koper woning met weefwinkelKerkpoortstraat 101803266197r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)koper woning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaatsSchritsen 181781260102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
, DIRK Dirck Christaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot OZ1673240129r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens schoenmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240153r
CHRISTIAANS, DIRKde crediteuren van Dirck Christiaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Rapenburg NZ1675240195r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisZoutsloot 131667239109r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperk met hofZoutsloot 82oost1667239120r
HESSELS, DIRKde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 101168224146va
HESSELS, DIRKde gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 82oost168224146va
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/4 huisFranekereind 131659237216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper 3/4 huisFranekereind 13166123897r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk en looierij met toebehoren, hoekhuis en loods ten oosten, vrije uit- en ingang door een steeg naar de straatonbekend1667239105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacops schoenmaker (mr. -)koper perk en gereedschappenSchritsen 52achter1650236126r
ANNES, DIRK Dirk Annes schoenmaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 7170824541r
ANNES, DIRK Dirk Annes schoenmaker (mr. -)verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens schoenmaker (mr. -)verkoper Wasbleekstraat 3163923489v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 151706244314v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendriks schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171715245254v
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendrix schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Kleine Kerkstraat 141705244269r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11668239159r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot 82oost1668239159r
PIETERS, Djoeke Pieters schoenmaker (mr. -)koper 5/8 huisLanen 151738249224r
HOBBES, DOEDE Doede Hobbes schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14168224162va
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmaker (mr. -)koper 2/4 schoenmakersperk met 4 kuipen, kalkdobbe en huisZoutsloot 11667239110v
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmaker (mr. -)koper Simon Stijlstraat 31668239146v
STEFFENS, DOEDEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Doede Steffens schoenmaker (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat OZ16842424ra
PIETERS, DOEKE Doeke Pieters , c.soc.schoenmaker (mr. -)huurder Lanen 151733248205r
ARJENS, DOUWE Douwe Arjaans schoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 241780259252r
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens schoenmaker (mr. -)koper huis genaamd de Leeren EmmerVoorstraat 51de Leeren Emmer1775258226r
JANS, DOUWE Douwe Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 341774258174r
JANS, DOUWE Douwe Jansen schoenmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 34176725727r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 1517312483r
GERBENS, DIRK Durck Gerbrens schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 571644235145v
FREERKS, EISE Eise Freerks* schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 361793264108v
FREERKS, EISE Eyse Freerks schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 36179826570v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 52achter163723437v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Schritsen 52achter163723437v
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee kalkdobben en een eekhuisZoutsloot 82oost169424391r
JANS, FEIKE Feicke Jansen , c.u.schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot 82oost169424391r
JANS, FEIKE Feicke Jansen , nom. lib.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 82oost1694243107r
JANS, FEIKE Feike Jans schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
JANS, FEIKE Feike Jans , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 7a-oost1698243350r
JANS, FEIKE Feycke Jans schoenmaker (mr. -)koper provisioneel van 1/2 schoenmakersperk met o.a. zeven kuipen, twee bakken en een eekhuisZoutsloot 82oost168224146va
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Schoolsteeg WZ168424248v
SIEMENS, FOLKERT Folkert Symens schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperkZoutsloot 11668239159r
DOUWES, FOPPEhet huis van Foppe Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 271674240137r
DOUWES, FOPPE Foppe Douwes schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ167924145r
DOUWES, FOPPEde erfgenamen van wijlen Foppe Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 251683241258v
JANS, FOPPE Foppe Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b173124840v
JANS, FOPPE Foppe Jans schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r
JANS, FOPPE Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)koper tuin met vruchtbomen, wijnstokken, planten en zomerhuisGardenierstraat ZZ1723246182v
JANS, FOPPE Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1172824778r
JANS, FOPPEde tuin van Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1728247203v
JANS, FOPPEde hof van Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1731247387v
JANS, FOPPE Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Romastraat 27173224872v
JANS, FREERK Freerck Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Scheffersplein OZ169124221va
JANS, Geppe Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 40176025523r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)koper huisLanen 23173524944r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/16 Grote Ossenmarkt 101735249103v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 411736249142r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Voorstraat 281738249221v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Zoutsloot 53tuin1738249232v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 53tuin1738249232v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 101738249345r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Achterstraat 61738249260v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Achterstraat 61738249260v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Noorderhaven 851738249283r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 851738249283r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 491741250167v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 251741250168v
JOHANNES, GERBENvinder van het schoenmakersgilde Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
ATES, GERLOF Gerleff Aetes schoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 3163923488r
ATES, GERLOFwijlen burgemeester Gerlof Atis schoenmaker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 31651236155r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Bildtstraat 5174925239r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles schoenmaker (mr. -)koper huis en tuintjeVijver 41802266166r
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Karremanstraat 111782260310r
GERRITS, GERRITouderman van het schoenmakersgilde Gerryt Gerryts schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 24176825793v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts schoenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 151775258215v
JANS, GIJSBERT Gijsbert Jans schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met drie kuipen, een kalkdobbe en eekhuis, geschikt tot een looierijZoutsloot 11677240255r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm)ten noordoosten van Harlingen1645235176v
SJOERDS, HARMEN Harmen Sjoerds schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 60172824772r
SIEBRENS, HARMEN Harmen Sybrens schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 William Boothstraat OZ1701244115r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een putSchritsen 56zuidoost1673240120v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 251803266243v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 251803266243v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 381807267327v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 251807267327v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansz schoenmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 381802266128v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks schoenmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 331722246151v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35173524967r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3517352497ra
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35173524911va
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks schoenmaker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 45174325128r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx , koster van de kleine kerkschoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Schritsen 111729247284r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx , koster van de kleine kerkschoenmaker (mr. -)eigenaar van 7/12 Schritsen 111729247284r
FEDDES, HUBERTals huurder Huybert Feddes schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 4169224225ra
GERRITS, IEME Imme Gerryts schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 23een_achter168524288r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot16922439v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper Spinhuisstraat 71695243174v
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met daarbij een ledige plaatsZoutsloot 11667239116r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 216832429r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)aanhandelaar kamerVoorstraat ZZ1687242209r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehorenZoutsloot 11676240228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker (mr. -)koper tuinSchritsen ZZ1630232139v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper perckDroogstraat 15achter1689242288v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 131694243113r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper kamerWerfpad ZZ1698243351r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper Droogstraat 57169924411v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Werfpad ZZ170724521r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rozengracht1713245195r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rozengracht1713245195r
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen ZZ1630232139v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)koper kamerSchritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOBde proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOBde proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56noordwest1622230303v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 57173524954v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix schoenmaker (mr. -)koper huis, plaatsje en tuinKerkpoortstraat 57172724758v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters schoenmaker (mr. -)koper huisFranekereind 10170724529r
HENDRIKS, JAKOB Jaecob Hendriks schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 591733248232r
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 11173524966r
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 31695243161v
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 51710245130r
FREERKS, JAN Jan Freercx schoenmaker (mr. -)koper [schoenmakers]perk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuisjeZoutsloot 1165523745r
FREERKS, JAN Jan Freerx schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
GOSSES, JAN Jan Gosses schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 84tuin1698243347r
IEDES, JAN Jan Ides schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zuiderstraat 191675240195v
JANS, JAN Jan Jans schoenmaker (mr. -)crediteur (triumphant) Herenwaltje16272329v
JANS, JAN Jan Jansen schoenmaker (mr. -)koper 1/4 huisSint Jacobstraat 11175625429v
JANS, JAN Jan Jansen schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 11175625429v
JANS, JANwijlen Jan Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper van 3/4 Sint Jacobstraat 11176725733r
PIETERS, JAN Jan Peters schoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 351652236216v
SAKES, JAN Jan Sakes schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56noordwest1667239119r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)koper huisNoordijs 81749251262v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 91763255229v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)verkoper Noordijs 8176425619v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 91769257134r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 171780259245r
IEDES, JAN Jan Yedes schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat 19168524294v
GERRITS, JEEN Jane Gerryts , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter167824111r
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Vijver 51746251150r
JANS, JELLE Jelle Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruierdts schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
RUURDS, JELMER Jelmer Ruyrdts , c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 151657237110v
PIETERS, JILLERT Jilderen Pyters , c.soc.schoenmaker (mr. -)huurder Noorderhaven 651692242389r
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters schoenmaker (mr. -)huurder Noorderhaven 91169324331v
JANS, JOHANNES Johannes Jans , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind 2178326149r
JANS, JOOST Joost Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 1168024127va
JANS, JOOSTwijlen Joost Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 1169424383v
JANS, JOOSTwijlen Joost Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 461704244240r
LAMMERTS, LAMMERTwijlen Lammert Lammerts schoenmaker (mr. -)koper Heiligeweg 32168024162r
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits schoenmaker (mr. -)verpachter grond Schritsen 66166123886r
EELSES, LOLKE Lolke Aelties schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
JAKOBS, LOLLE Lolle Jacobs schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 55168024175v
JAKOBS, LOLLEvroedsman Lolle Jacobs schoenmaker (mr. -)koper tuintje met zomerhuisjeGardenierstraat ZZ169324350v
LASES, MARTEN Marten Laessen schoenmaker (mr. -)koper voor- en achterhuisVoorstraat 31633233124v
WABES, MARTEN Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
, N. N. , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Bildtstraat 241803266176v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11664238227v
DOEKES, PIETER Pieter Doekes schoenmaker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1715245246v
JURJENS, PIETER Pieter Jurjens schoenmaker (mr. -)verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
JURJENS, PIETER Pieter Jurjens schoenmaker (mr. -)verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
TJALKES, PIETER Pieter Tjalkes , c.u.schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een putSchritsen 56zuidoost166623938v
GERRITS, PIETER Pyter Gerrits schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
GERRITS, PIETER Pyter Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
JANS, PIETER Pyter Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 361730247308v
JANS, PIETER Pyter Jansen schoenmaker (mr. -)koper Grote Kerkstraat 26174525171v
JANS, PIETER Pytter Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 26174525171v
HEINS, RIENK Riens Heins schoenmaker (mr. -)koper kamer met portaalVioolsteeg1735249101r
GEERTS, RUURD Ruird Geerts schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 741729247289r
FRANSES, SIKKE Sicke Fransen schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
KORNELIS, SIERK Sierk Cornelis schoenmaker (mr. -)koper woningKroonsteeg 3176025511r
KORNELIS, SIERKwijlen Sierk Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper Kroonsteeg 31782260250r
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 501683241245r
JOHANNES, SJOERD Sjoerd Johannes schoenmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderhaven 311723246172r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperkZoutsloot 1163923478v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)verkoper Achterstraat ZZ1657237114v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost166623938v
JANS, SIEBREN Sybren Jans , c.s.schoenmaker (mr. -)huurder Heiligeweg 171788262261r
KORNELIS, SIEMEN Symen Cornelis schoenmaker (mr. -)verwandelaar Sint Jacobstraat 91682241216r
KORNELIS, SIEMEN Symen Cornelis schoenmaker (mr. -)aanhandelaar schoenmakersperk met drie kuipen, 1 1/4 kalkdobben, plaats met twee kalkdobben, eekhuisjeZoutsloot 11682241216r
KORNELIS, SIEMENde aanhandelaar Symen Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 11682241216r
KORNELIS, SIEMENde aanhandelaar Symen Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 11682241216r
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost16832423v
SIKKES, SIETSE Sytse Sickes schoenmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101736249152r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ1690242321r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Lanen 71drie_achter1692242404r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 47de Oliphant1695243119r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 171695243141r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 17168424257v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 17achter168524279r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151686242120v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ1683241247r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Romastraat NZ168524269v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 7west1686242124r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 191687242190r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 731689242281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Sint Jacobstraat 151689242281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortsmolen 11689242292v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1690242321r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 211690242330r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 4216852425va
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)koper huisLanen 5169324372r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 71695243164r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 26achter1696243231r
KORNELIS, ULBEwijlen Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)erflater Voorstraat 71achter1704244356r
, WILLEMde weduwe van Willem Ghijses schoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 6167924141v
GIJSBERTS, WILLEMwijlen Willem Gieses schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19167724037va
GIJSBERTS, WILLEMwijlen Willem Gieses schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 19167724037va
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Rommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Arens , c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 3171924634v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51733248207r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 51733248207r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 51734248314r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1voor1734248345r
ARENDS, WOUTERsubstituut burger en stadstamboer Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 4een_achter173524952r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 16173925035v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 70173925042v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 21748251227v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 21748251227v
PIEBES, WIETSE Wytse Pybes schoenmaker (mr. -)koper hoekhuisRozengracht 17Enkhuizen1674240144v
JOHANNES, WIETSE Wytze Johannis schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 211766256227r
BAKKER, PIEBE Piebo Backerschoenmaker (mr. -)huurder Zuiderhaven 71783261125v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven 51177725966v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 51177725966v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)koper pakhuis en tuinZoutsloot 29177725975r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s.schoenmaker (mr. -)huurder Nieuweburen 251779259159r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41779259166r
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakkerschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 311782260181r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claesen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ1683241247r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ167924145r
KAMPEN, LIJSBET Elisabeth Campenschoenmaker (mr. -)koper door niaar pakhuisZuiderhaven 51177725966v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Cockschoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 711691242365r
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Cockschoenmaker (mr. -)koper door niaar woning betsaande uit kamer en loodsKerkpad 11691242341v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockschoenmaker (mr. -)koper kamerLanen 70achter1683241270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockschoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 70achter1683241270v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cocqschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
KOK, LOLLE JAKOBSvroedsman Lolle Jacobs Cokschoenmaker (mr. -)aanhandelaar tuinGardenierstraat 111704244249r
DUMAN, C. C. Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221805267180v
DUMAN, KOERT Coert Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1817962651r
DUMAN, KOERT Coert Dumanschoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 1817962651r
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 201778259131r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijpschoenmaker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 42169924421r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijpschoenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 23169924434v
GROOT, SJOERD Sjoerd J. de Groot, c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Grote Ossenmarkt 11796264312v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 73achter1690242320r
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 191690242333v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 181694243112v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 97achter1697243292v
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jongschoenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 211776258247r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 31766256200v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 641766256223v
KAMP, JAN HARMENS Jan Harmens Kampschoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 131811269137r
KEIZER, PIETER Pieter Keizerschoenmaker (mr. -)koper huisHofstraat 4181026996r
, JAKOB Jacobus van Kempenschoenmaker (mr. -)huurder Heiligeweg 3817962654r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper huis met plaats en tuinZuiderhaven 77west1690242329r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerijZuiderhaven 711691242358v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 3169324348r
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391691242361v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kock, c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjesZuiderhaven 691691242364v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper woningHofstraat 25169224320r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1721246100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest1721246100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok, c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 57173925034v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kokschoenmaker (mr. -)koper 1/2 perkRozenstraat1740250113v
KOK, WIETSE JOHANNESvinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kokschoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
LAUTENBACH, Lautenbachschoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Noordijs 271796265312r
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 771809268311v
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 82181026933r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 821781260149v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Lanen 801803266190r
LAUTENBACH, DIRK wijlen Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 82181026933r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid180826852r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 8180826858r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 20achter180826859v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 37180826862r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 22180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 18180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 20180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 9180826875r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomschoenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 14176325611r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lintschoenmaker (mr. -)koper huis en tuintjeGardenierstraat 11784261233r
LOON, WILLEM Willem van Loonschoenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 29172724732v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijkschoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 1achter1809268273v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Clases Overdijkschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 1achter1798265124r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Clases Overdijkschoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Hoogstraat 1achter1798265124r
PERFECT, REINER PIETERS Reynert Pytters Perfectschoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 561690242317r
, GOSLING Gosling Piekingaschoenmaker (mr. -)koper huisRomastraat 4oost1780259290v
POORT, JAN Jan van der Poortschoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 62168424229v
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS Gerrit Gerryts Posthumusschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 281773258119v
POSTMA, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts Postmaschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 191781260160r
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Stikkelschoenmaker (mr. -)koper huisSimon Stijlstraat 91763255241v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckelschoenmaker (mr. -)koper provisioneel 4e woningBargebuurt 281765256264r
, JAN Jan W. van Vals, c.u.schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 801803266190r
, WILLEM Willem van Valsschoenmaker (mr. -)koper huisSimon Stijlstraat 91779259181r
, WILLEM Willem van Valsschoenmaker (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 9179726523r
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Wassenaerschoenmaker (mr. -)koper huisHondenstraat 10167924134r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1690242312v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11690242313r
, JOHANNES Johan D. Zichmanschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 111793264118v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)aanhandelaar 1/2 schuur of pakhuisonbekend1738249339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen1738249339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)verwandelaar buiten Harlingen1738249339v
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens schoenmaker en dorpsrechter (mr. -)verkoper Noorderhaven 211758254157v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker en koopman (mr. -)verkoper Bildtstraat 161716245267v
GERRITS, AUKE Aucke Gerrits schoenmaker en korenmeter (mr. -)koper huisHofstraat 21west1692242381v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx schoenmaker en koster van de kleine kerk (mr. -)verkoper van 7/24 Rapenburg 121729247274v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks schoenmaker en koster van de Wester kerk (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 351742250215v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrant Dirks schoenmaker en koster van de Westerkerk (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 51736249153r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cockschoenmaker en leerlooier (mr. -)koper leerlooiersperkSchritsen 56zuidwest17312489v
KOK, JAKOB LOLLESde koper Jacob Lolles Cock, c.u.schoenmaker en leerlooier (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest17312489v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.schoenmaker en trekschipper (mr. -)geniaarde koper William Boothstraat 291687242212v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.schoenmaker en trekschipper (mr. -)naastligger ten zuiden William Boothstraat 271687242214r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes schoenmaker en winkelier (mr. -)verkoper Spinstraat NZ175725457v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperk bestaande uit drie huizen, kalkdobbe en eekhuisjeZoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1695243151r
JOCHEMS, AUKE Aucke Jochums schoenmaker op het Franeker Vliet (mr. -)verkoper van 1/64 Grote Ossenmarkt 101688242236r
WATSES, AGE Age Watzes schoenmakersbaashuurder beneden Grote Kerkstraat 421785261285r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbrandaschoenmakersknechtverkoper Nieuwstraat 481805267184r
SWYNSTRA, TJERK FREERKS Tjerk Freerx Swijnstraschooldecaanverkoper q.q. Voorstraat 30170924597v
DOUWES, JAN Jan Douwes , c.u.schooldienaar (mr. -)geniaarde koper Kerkpad WZ1717245282r
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocquevilleschoolhouder (Franse -)koper huisZuiderhaven 3918072687v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocquevilleschoolhouder (Franse -)koper huisGrote Ossenmarkt 6oost18072687v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocquevilleschoolhouder (Franse -)koper huisGrote Ossenmarkt 6west18072687v
, JAN Jan van Randwijkschoolhouder (Franse -)verkoper Voorstraat 421809268287r
, JAN Jan van Randwijkschoolhouder (Franse -)verkoper Lanen 631809268287r
, ADAM Adam Terwogtschoolhouder (Franse -)koper huisVoorstraat 321809268189v
JANS, BOTE Botte Jans schoolmeesterkoper kamerLiemendijk OZ1614229232r
JOHANNES, KLAAS Claas Johannes schoolmeestergeniaarde koper Heiligeweg 27zuid1759254250v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers schoolmeesterkoper huisHondenstraat 81751252104v
EDGERS, KORNELISwijlen Cornelis Edsgers schoolmeesterverkoper Hondenstraat 81765256112v
PIETERS, FRIDSde school van Fridts Pieters schoolmeesternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg1681241167v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeesterkoper panwerk met huis of woningZeilmakersstraat 2169324365v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 571695243140r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeesterverkoper Zeilmakersstraat 21696243242r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeesternaastligger ten zuiden Schritsen 14170924584r
GERRITS, GERRITwijlen Gerrit Gerrits schoolmeesterverkoper Schritsen 141710245119r
, Grippert Gripperts schoolmeesterhuurder oostzijde voor 1 jaar Voorstraat 211690242316r
, HENDRIKmr. Hendrick schoolmeestergebruiker Noordijs 4163123321r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeesterkoper dwarshuisKerkpad WZ1705244303v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.schoolmeesternaastligger ten noorden Kerkpad 16170824559v
DOUWES, JAN Jan Douwes schoolmeesterkoper kamerWortelstraat NZ1697243328r
DOUWES, JAN Jan Douwes schoolmeesterverkoper Wortelstraat NZ170024475v
DOUWES, JAN Jan Douwes schoolmeesterkoper huisHoogstraat 431706244316r
DOUWES, JAN Jan Douwes schoolmeesterverkoper Hofstraat 21midden1725246228v
DOUWES, JANoud burgervaandrig Jan Douwes schoolmeesterkoper door niaar woningNieuwstraat1729247265v
HARMENS, JAN Jan Harmens schoolmeesterkoper huisLanen 541736249134r
HARMENS, JAN Jan Harmens schoolmeesterhuurder Schritsen 1oost1736249135v
HARMENS, JANwijlen Jan Harmens schoolmeesterverkoper Lanen 54176525697v
JANS, JURJEN Jurien Jans schoolmeesterverkoper Heiligeweg163223373r
JANS, JURJEN Jurien Jans schoolmeesterverkoper q.q. Heiligeweg163223373r
, NANNEmr. Nanning Iskens schoolmeesterprotesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
SJOERDS, OFFE Offke Sjoerds schoolmeestergeniaarde koper Lanen 44achter1702244139v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeesterkoper huisFranekereind 211682241183v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeestergeniaarde koper Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeesternaastligger ten zuiden Lanen 41710245129v
KORNELIS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis schoolmeesternaastligger ten zuiden Lanen 41736249139v
DIRKS, PIETER Pieter Durks schoolmeesterkoper huisKerkpad 2217922646v
, PIETER Pyter schoolmeesternaastligger ten oosten Vijverstraat 21169924411r
KLASES, PIETER Pytter Clasen , c.s.schoolmeesterbewoner Scheerstraat 8west168524270r
RUURDS, SWIER Sweerd Ruerds schoolmeesterverkoper van 1/12 Noorderhaven 931733248190v
, SWIERde weduwe van Sweerus schoolmeesterhuurder Zoutsloot 80176825782v
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeesterverkoper Jan Ruurdstraat 51710245128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeestergeniaarde koper Schritsen 41711245143r
, TEEKE Taeke schoolmeesternaastligger ten oosten Vijverstraat 181692242375r
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeesterkoper huisJan Ruurdstraat 51696243212v
, TEEKE Teke schoolmeesternaastligger ten zuiden Vijverstraat 201691242349r
OBBES, TIEMEN Thymannus Obbonis schoolmeesterkoper huis met ledige plaatsHoogstraat 2916112294v
ULBES, WIEBE Wybe Ulbes schoolmeesterkoper huisHoogstraat1691242362r
BONTEKOE, SWIER RUURDS Sweerd Ruirds Bontekoeschoolmeesterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper weefwinkelNieuwstraat 141775258230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 141775258230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper huisNieuwstraat 161775258230v
EKEMA, DIRK de weefwinkel gekocht door Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten noorden Nieuwstraat 161775258230v
FEDDEMA, DIRK de boedel van wijlen Dirk Feddemaschoolmeesterverkoper Noorderhaven 1141795264238r
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddema, c.u.schoolmeesterhuurder (p.j.)Brouwersstraat 231799265143r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekensschoolmeesterkoper Lanen 711791263370ar
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpschoolmeesterkoper huisOosterkeetstraat 11181026920v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoekschoolmeesterverkoper Schritsen 44180726813r
HOEK, ANDRIES Andries van Hoek, c.u.schoolmeesterkoper huisKleine Bredeplaats 10180826878v
HOEK, ANDRIES ANSKES Andries Anskes van der Hoekschoolmeesterkoper huis en tuinSchritsen 441795264282r
HUISING, JURJEN Georg Fredrik Huisingschoolmeesterkoper dwarshuisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis180426758v
OLIVIER, JAN Jan Olivierschoolmeesterkoper huisSint Odolphisteeg 201740250121v
OLIVIER, JAN Jan Olivierschoolmeesternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 201740250121v
OOSTERBAAN, PIETER REINS Pieter Reins Oosterbaanschoolmeesterkoper huisLanen 51747251185r
STEENSMA, KORNELIS Cornelis Steensmaschoolmeesterverkoper Rommelhaven 31775258210v
, JAN Jan van Swittenschoolmeesterkoper woning met een in en uitgang in de Odolphisteeg door een steegje ten zuiden van het huis van Claesje CampSint Odolphisteeg 101694243117r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)koper huisGrote Ossenmarkt 19achter1689242269r
PIETERS, TEEKE Taeke Pyters schoolmeester (Duits -)huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
PIEKES, KLAAS Claes Pyekes schoolmeester (mr. -)koper huis, hofje en prieelRomastraat ZZ1687242180v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u.schoolmeester (mr. -)huurder voor 1 jaar (p.j.)Voorstraat 571695243177v
EKEMA, KORNELIS Cornelis Ekamaschoolmeester (stads -)koper huis, nieuw vertimmerdWilliam Boothstraat 25173224896r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester Diaconie Weeshuis en winkelierkoper huis en tuintjeKleine Bredeplaats 131733248243v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs schoolmeester en koopmankoper huisHeiligeweg 13177625914v
FEDDEMA, JAN wijlen Jan Feddemaschoolmeester en organist (stads -)verkoper Grote Ossenmarkt 181794264204r
FERF, ANNE Anne Ferffschoolmeester in de Diaconie Schoolverkoper Nieuwstraat 54180826846v
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper kamerHerenknechtenkamerstraat1752252230r
HEINS, JAN de hof van Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuisnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat1752252230r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper hof met zomerhuisVijver 6tuin1752252234r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper huisVijver 31754253149r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper Lanen 9175625445v
HOEK, ANDRIES Andries van der Hoekschoolmeester stadsweeshuisverkoper Herenwaltje 151809268199v
, JAN Jan van Swietenschoolmeester van het weeshuisverkoper Sint Odolphisteeg 10170724529v
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jansen schoolmeester van Vlielandbewoner Noorderhaven 101653236223r
JANS, HERE Heere Jans schoolmeester [staat: bovenmeester]naastligger ten oosten Havenplein 161602228306v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u.schoolmeester [staat: schooldienaar]geniaarde koper onbekend1741250179r
STOFFELS, GERRITde nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gerryt Stoffels schoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Both Apothekerstraat OZ161523011v
DOUWES, JANmr. Jan Douwes , c.u.schoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Hoogstraat 431717245306v
MATTEUS, MATTEUSmr. Matthijs Matthijs schoolmeester [staat: schooldienaar]koper twee kamers met de eigendom van een halve gevel aan beide zijdenRomastraat ZZ1613229134v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161122966v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes* schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161222977v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Kerkpad 181738249273v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisKerkpad WZ1734248304v
JELLEMA, ALBERT Albert Jellemaschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisSchritsen 571726246248v
OLIVIER, JAN Jan Olivierschoolmeester [staat: schooldienaar]koper Tiepelsteeg174025087r
SWYNSTRA, TJERK Tjerk Swijnstraschoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper q.q. Zoutsloot 41170924593r
TEYEMA, SJOERD Sjoerd Teyemaschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVoorstraat 811806267218v
TEYEMA, SJOERD Sjoerd Teyemaschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVoorstraat 81achter1806267218v
HENDRIKS, SIBBELE Sible Hendrix schoolmeester [staat: schooldienaar] en dorpsrechterverkoper q.q. Havenplein 101734248303r
FOKKENS, ANNE Anne S. Fockensschoolmeester [staat: schoolonderwijzer]koper huisLanen 711805267151v
BELIDA, OLFERT gemeensman Olphardus Belidaschoolrectorverkoper Franekereind 251663238175v
, JAKOBde weduwe van Jacob schoorsteenvegernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 301795264236v
, JAN Jan schoorsteenvegernaastligger ten westen onbekend ZZ1604228417v
TJEERDS, JANde nagelaten kinderen van wijlen Jan Tjeerds schoorsteenvegerverkoper Lammert Warndersteeg 161741250185r
JANS, JOCHEM Jochem Jans schoorsteenvegernaastligger ten oosten Molenpad 11782260231r
JANS, JOCHEM Jochum Jans schoorsteenvegernaastligger ten oosten Molenpad 11783261123r
, MELCHERT Melcher , c.u.schoorsteenvegerhuurder (p.j.)Hofstraat 19oost1791263289v
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u.schoorsteenvegerhuurder Grote Kerkstraat 461800265273v
BOUWES, DIRK Dirck Buwes schout bij nachtnaastligger ten noorden Brouwersstraat 71668239154v
BRUINSVELD, HENDRIK Hendrik Bruinsveld, c.u.schout bij nachtkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjesKerkpoortstraat 27tuin166523918v
, het huis van de weduwe van Bruinsveldtschout bij nachtnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111688242226v
, HENDRIK Hendrik Brunsveldtschout bij nachtkoper huis met een kamer erachterBrouwersstraat 7166623935v
, de heer Bruynsveldschout bij nachtnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111669239185v
, HENDRIKde heer Hendrick Bruynsveld, voor zijn kinderenschout bij nachtverkoper Kerkpoortstraat 27tuin1667239124r
BRUINSVELD, wijlen Bruynsveltschout bij nachtverkoper Brouwersstraat 91677240268r
BRUINSVELD, wijlen Bruynsveltschout bij nachtnaastligger ten oosten Zuiderhaven 46168024120va
BRUINSVELD, de weduwe van Bruynsveltschout bij nachtnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111691242343r
BRUINSVELD, HENDRIK de heer Hendrick Bruynsveltschout bij nachtnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 71668239154v
BRUINSVELD, HENDRIK wijlen Hendrick Bruynsveltschout bij nachtkoper Brouwersstraat 91677240268r
, wijlen Bruynveltschout bij nachtnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8168524277v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghtenschout bij nachtverkoper q.q. Zuiderhaven 611721246102v
, Middagtenschout bij nachtverkoper Zuiderhaven 75west171824620av
, huis en hof gebruikt door Middagtenschout bij nachtnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ171924634v
, de achteruitgang van huid en hof gebruikt door Middagtenschout bij nachtnaastligger ten westen Hofstraat ZZ171924634v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middagtenschout bij nachtverkoper Noorderhaven 651714245216r
VRIES, HIDDE wijlen de heer Hidde de Vriesschout bij nacht Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 181695243126v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghtenschout bij nacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Rozengracht 7oost1721246117r
, STOFFEL Stoffel Middagtenschout bij nacht Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten en zomerhuisRozengracht 7oost170824570v
, STOFFEL Stoffel Middagtenschout bij nacht Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Schritsen 101710245108v
VRIES, HIDDE Hiddo de Vriesschout bij nacht en kapitein ter zeekoper pakhuis met een ledige plaats erachterZuiderhaven 14169324337v
EKEMA, DIRK Derk Ekamaschrijf- en rekenmeesterverkoper William Boothstraat 25178126019r
FEDDEMA, DIRK Dirk Feddemaschrijf- en rekenmeesterverkoper Heiligeweg 21793264135v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 761755253229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 781755253229v
FEDDEMA, JAN Jan Feddemaschrijf- en rekenmeester (stads -)koper huisGrote Ossenmarkt 181763255260r
FEDDEMA, WIETSE Wytze Feddemaschrijf- en rekenmeester (stads -)koper huis genaamd het Blaauw SchaapLanen 91het Blauwe Schaap1799265205r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen schrijnwerkerhuurder (p.j.)Voorstraat 321705244281v
BOUWES, HANSwijlen Hans Bouwes schrijnwerker (mr. -)koper Sint Odolphisteeg WZ16772411r
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemenschrijnwerker (mr. -)koper woningRommelhaven 20achter180826859v
, BEREND Beernt Hillenschrijnwerker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 41178326142v
, BERNARDUS Bernardus Hillimschrijnwerker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 411787262157r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaverschrijnwerker (mr. -)verkoper Heiligeweg 681785261265v
SMID, JAN wijlen Jan Smithschrijnwerker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 221790263181r
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijverhuurder Scheerstraat 3178326192r
AMELANDER, Amelanderschrijverhuurder Vijver 41802266166r
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijververkoper buiten Harlingen162823254r
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijververkoper buiten Harlingen162823254r
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijververkoper buiten Harlingen162823256v
DUMAN, ANDRIES Andries Dumanschrijververkoper ten noorden van Harlingen162823248v
HANNEMA, JOHANNES Joannes Hannemaschrijverhuurder Herenwaltje 101695243127v
ROORDA, JETSE Jetse Roorda, n.u.schrijver (oud -)naastligger ten westen Voorstraat 86176125588r
, PIETER Pieter Embdenaarschrijver aan het comptoir van de losrenten te Leeuwardenverkoper Bildtstraat 17180426767v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruirdts schrijver in de waagverkoper Franekereind 32168424245r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantorenverkoper van 1/12 Lanen 151738249224r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantorenverkoper van 1/8 Lanen 151738249224r
REEN, HARMEN Harmanus Reenschrijver van een compagie soldatenkoper Achterstraat162923298r
OFFRINGA, EELKE Eelco Offringaschrijver van een compagnieverkoper Voorstraat 761703244211r
ROORDA, JETSE Jetse Roordaschrijver van een compagniekoper huis, hof met vruchtbomen en ledige plaatsNoorderhaven 991733248256v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adiusschrijver van een compagnie infanterieaanhandelaar huisBrouwersstraat 91703244220v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adiusschrijver van een compagnie infanterieverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
ROORDA, JETSE JAKOBS Jetze Jacobs Roordaschrijver van een compagnie infanteriegeniaarde koper Zoutsloot 221742250210v
DOMAN, ANDRIES Andries Domanschrijver van een compagnie soldatenverkoper buiten Harlingen162823266v
HANENBURG, JELLE KORNELISschrijver Jelle Cornelis Hanenburchschrijver van een compagnie soldatenkoper huis daar de Ruiter uitsteekt (met vrije uitgang naar de Roeperssteeg)Sint Jacobstraat 4de Ruiter1630232142v
REEN, HARMEN Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatenkoper onbekend1640234110r
REEN, HARMEN de koper Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatennaastligger ten noorden onbekend1640234110r
REEN, HARMEN Harmannus Rheenschrijver van een compagnie soldatenverkoper Liemendijk163223352r
SIKKES, JAN Jan Sickes schrijver van een compagnie soldaten residerende binnen Leeuwardenverkoper Rommelhaven 18162723228r
ADAMS, ROMKE Romcke Adams schrijver van een compagnie soldaten te voetverkoper Sint Odolphisteeg 51658237177r
GRETTINGA, HARMEN burgerhopman Harmanus Grettingaschrijver van een compagnie soldaten te voetkoper huis en achterhuis strekkende vd haven tot in de DroogstraatNoorderhaven 751658237177v
DOUWES, ALLEde erfgenamen van wijlen Ale Douwes* schuitmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 641615229240r
, ALLE Alle schuitmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 661600228213v
DOUWES, ALLEhet sterfhuis van wijlen Alle Douues , c.u.schuitmakerverkoper Nieuwstraat 621614229200v
DOUWES, ALLEnagelaten door wijlen Alle Douues , c.u.schuitmakerverkoper Franekereind1614229200v
DOUWES, ALLE Alle Douwes schuitmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 60161222987r
DOUWES, ALLEwijlen Alle Douwes schuitmakerbewoner Nieuwstraat 621614229188v
DOUWES, ALLEde erfgenamen van wijlen Alle Douwes schuitmakerverkoper Nieuwstraat 621614229188v
PIETERS, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Pyters schuitmakerverkoper Noorderhaven 65161222978v
ARJENS, FREERK Freerck Arjens schuitmakerverkoper Droogstraat 571690242321v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix schuitmakerkoper woningZoutsloot NZ1751252115r
WILLEMS, JAN Jan Willems schuitmakerverkoper Lanen ZZ1602228293v
, MINSE Mentse schuitmakernaastligger ten noorden Zoutsloot 1001614229213v
MINNES, MINSE Minse Minnes schuitmakerverkoper Zoutsloot 98161122944v
HAGEMAN, TJEERD Tieert Hagesmanschuitmakernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1677240263v
, KARST Carst schuitvaardernaastligger ten oosten Achterstraat166623942r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitvaarderverkoper Hondenstraat 14168424216r
BARTELDS, KLAASde weduwe van Claes Bartels schuitvaarderbewoner Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
JAKOBS, DOEDEhet huis van Doede Jacobs schuitvaardernaastligger ten oosten* Kleine Kerkstraat 71599228184r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs schuitvaarderverkoper Kleine Kerkstraat 7achter1603228370v
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schuitvaarderhuurder Nieuwstraat 31169424387r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks schuitvaarderkoper huis en tuintje met bomenBoth Apothekerstraat 3168424216v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes schuitvaarderverkoper Scheerstraat 41605228446v
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannis schuitvaardernaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251740250131r
JANS, JAN Jan Jansen schuitvaarderbewoner Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
JANS, JAN Jan Jansen schuitvaarderverkoper q.q. Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvaarderkoper kamer of woningNieuwstraat 52168424230v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs schuitvaarderhuurder (p.j.)Zoutsloot 11702244152r
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarderverkoper Karremanstraat 71688242260v
LIEKELES, PIETER Pytter Lyckles schuitvaarderverkoper Vijverstraat 9168524290r
SIERKS, SIERK Sierck Siercks schuitvaarderverkoper Lanen 44achter1646235218r
, TJERK Tierck schuitvaardernaastligger ten westen Franekereind 401603228354v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitvaarderverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
HENDRIKS, WIETSE Wytse Hendrix , c.u.schuitvaarderverkoper Rapenburg NZ16922435r
, AARTde kamers van Aert schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1692242405r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes schuitvoerderkoper kamer met een tuintje en oosten daarvanAchterstraat1651236146v
GERBENS, BOTE Bothe Gerbens schuitvoerderkoper Heiligeweg 81734248323r
, KLAASde kamer van Claas schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
, KLAAS Claes schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1692242405r
, DIRK Dirck schuitvoerdernaastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 241618230115v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes schuitvoerderkoper huisDroogstraat 18168024179r
SIEMENS, FEIKE Feike Symens , c.u.schuitvoerderverkoper Nieuwstraat 31169324352r
, FEIKE Feyke schuitvoerdernaastligger ten oosten Weverstraat1681241149r
, GERBEN Gerben schuitvoerdernaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1613229149r
WOPKES, GERRIT Gerryt Wopkes schuitvoerdernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331697243273r
HOITES, HERE Heere Hoites schuitvoerderverkoper Hoogstraat 21751252164v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks schuitvoerdergeniaarde koper Rozengracht 51681241173r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schuitvoerderkoper huisScheerstraat 3de Vergulde Scheer1681241175v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.schuitvoerderkoper huisScheerstraat 8west168524270r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendrix schuitvoerderverkoper Scheerstraat 8west1694243117v
GATSES, HOMME Homme Gatses* schuitvoerdernaastligger ten noorden Lanen 86161623027r
GATSES, HOMME Homme Gatses* schuitvoerdernaastligger ten noorden Lanen 861618230105v
EVERTS, JAKOB Jacob Everts schuitvoerderverkoper Schoolsteeg WZ162523173v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schuitvoerdernaastligger ten westen Lanen 3174025086r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes schuitvoerdernaastligger ten oosten Hoogstraat 321762255139r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes schuitvoerderverkoper Hoogstraat 321762255139r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks schuitvoerderkoper 1/3 huis en plaatskeHoogstraat 291696243248r
JANS, JAN Jan Jansen schuitvoerderverkoper Lanen 481696243209r
JANS, JAN Jan Jansen schuitvoerderverkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 101742250232r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvoerderverkoper Nieuwstraat 52168424239v
HENDRIKS, JOHANNES Johannis Hendrix schuitvoerderkoper huis met erfNieuwstraat 13169924414v
AGES, KLAAS Klaas Ages schuitvoerderhuurder Hondenstraat 10180426771r
, LAMMERT Lammert schuitvoerdernaastligger ten zuiden Karremanstraat 19165623772r
PIETERS, LIEUWE Lieuwe Pyters , c.u.schuitvoerderkoper huisZoutsloot 11676240221v
KLASES, PIETER Pyter Claessen , c.u.schuitvoerderkoper huisSchritsen 211676240233r
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerderkoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71686242155r
LIEKELES, PIETER Pytter Lyckles schuitvoerderverkoper Lanen 66achter168524268r
WOUTERS, PIETER Pytter Wouters schuitvoerderverkoper Zoutsloot 94165923813v
HERES, RINNERTde weeskinderen van wijlen Rinnert Heris schuitvoerderverkoper in de noorder nieuwestad1619230154r
, SIPKE Sipke schuitvoerdernaastligger ten zuiden William Boothstraat 31618230112v
, SIPKE Sipke schuitvoerdernaastligger ten zuiden Lombardstraat 2162523172r
HESSELS, SIEBREN Sybren Hessels schuitvoerderverkoper Schritsen 15164923681v
WIEBES, WIGLEde crediteuren van wijlen Wighle Wybes schuitvoerderverkoper Brouwersstraat OZ161623014r
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerderverkoper Hoogstraat 191753253103v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerderverkoper Bargebuurt 281753253104v
PIETERS, WOUTER Wouter Pytters Besemakerschuitvoerderverkoper van 1/2 Scheerstraat 8west168524270r
, HENDRIK Hendrick Fransmanschuitvoerdernaastligger ten westen Kruisstraat 1166023847r
, SIEMEN Symon Smachtschuitvoerdernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1016782414ra
PIERS, ANNEde kamer van Anne Piers secretarisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27165523711v
PIERS, ANNEenige kamers van Anne Piers secretarisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271658237247v
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannes secretarisgeniaarde koper Schritsen164223526r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannis secretariskoper twee ledige plaatsen of huissteden naast elkaarZuiderhaven 63164323574r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannis , c.u.secretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 63164323574r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannis , c.u.secretarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 63164323574r
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretarisverkoper ten noordoosten van Harlingen1661238114r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen161623048r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Liemendijk16242314v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten zuiden Voorstraat ZZ162523137r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverkoper Liemendijk NZ162623197v
LOUWS, TJEERDde erentvhesten Tiaard Lous secretarisverkoper Zuiderstraat1626231100v
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231112r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisverpachter grond Zoutsloot NZ162723215r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 401626231103r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Lous secretarisprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 90161623019r
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretarisverpachter grond Schritsen 32een_achter166523920v
LOUWS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretarisverpachter grond Schritsen 34166523920v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater Zuiderstraat 121630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater Zuiderstraat1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater William Boothstraat1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater Hofstraat 411630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater Hofstraat ZZ1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater William Boothstraat OZ1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater Liemendijk1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater Zoutsloot NZ1630232116v
ADIUS, Adiussecretarisnaastligger ten westen Spinstraat 11166023860r
ADIUS, de heer Adiussecretarisnaastligger ten noorden Spinhuisstraat166623947r
ADIUS, de heer Adiussecretariskoper kamerSteenhouwersstraat 41675240174r
ADIUS, de heer Adiussecretarisnaastligger ten westen Steenhouwersstraat 41675240174r
AYSMA, de weduwe van Aitsemasecretarisnaastligger ten westen Spinstraat 11165523722v
AYSMA, de weduwe van Aitsemasecretarisnaastligger ten noorden Spinstraat 11165523722v
BAKKER, Backersecretarisnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 281717245303v
BAKKER, het huis van Backersecretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 791721246114r
BAKKER, de erfgenamen van wijlen Backersecretarisverpachter grond Spinstraat175325379r
BAKKER, de erfgenamen van wijlen Backersecretarisverpachter grond Hofstraat 71754253157r
BAKKER, ROMMERT Romulus Backersecretarisnaastligger ten noorden Noordijs 23173124837r
BEIMA, als bewoner Beimasecretarisnaastligger ten zuiden Voorstraat 501723246156r
BEIMA, als bewoner Beimasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 501723246156r
BOKSMA, Boksmasecretarisnaastligger ten noorden Voorstraat 691796264326r
BRAAM, Braamsecretarisgebruiker graanzolders Havenplein 281733248254r
BRAAM, Braamsecretarisgebruiker graanzolders Zuiderhaven 21733248254r
BRAAM, Braamsecretarisgebruiker graanzolders Zuiderhaven 41733248254r
BRAAM, Braamsecretarisverpachter grond Carl Visschersteeg WZ1742250221v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braamsecretarisverkoper q.q. Noordijs 151738249352v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braamsecretarisverkoper q.q. Rommelhaven 11738249354r
BRAAM, Braemsecretarisnaastligger ten westen Droogstraat 471728247143r
BRAAM, Braemsecretarisnaastligger ten noorden Droogstraat 471728247143r
BRAAM, REGNERUS de heer Regnerus Braemsecretarisnaastligger ten westen Zoutsloot 38173224890r
BRAAM, REINER Reiner Braemsecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 241732248151v
CONRADI, de heer Conradisecretarishuurder tuin, kamer en galerij (p.j.)Kerkpoortstraat 131791263380r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuisZuiderhaven 441786262104v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisverkoper Noorderhaven 411787262187r
CONRADI, A. J. Conradisecretariskoper gedeelte van een huisGrote Ossenmarkt 101791263303v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper door niaar huisZuiderhaven 5017922641r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisnaastligger ten westen Zuiderhaven 5017922641r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis en weefwinkelRapenburg 5180426756r
CONRADI, Alb. Jac. Conradisecretarisverkoper ten noorden van Harlingen1806267270ar
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper tuin en zomerhuisFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper woonhuisje of weefwinkelFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 141809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 141809268242v
DUIF, JOHANNES Johannis Duyff, n.u.secretarisnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 13168424214v
FEDDEMA, Feddemasecretarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 53180126647v
FEDDEMA, Feddemasecretarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 531802266101r
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenichsecretarisnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ1682241233v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenichsecretarisnaastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ1682241233v
GEMMENICH, Ghemmenichsecretarisnaastligger ten noorden Spinstraat1680241117r
, de heer Ghemmenigsecretarisnaastligger ten noorden Spinstraat ZZ168524295v
HEEMSTRA, Heemstrasecretarisverpachter grond Moriaanstraat 121633233106r
HEEMSTRA, Heemstrasecretarisverpachter grond Moriaanstraat 121641234144v
HEEMSTRA, de ingang van Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 571644235145v
HEEMSTRA, de hof van Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236206r
HEEMSTRA, dr. Andraea Heemstrasecretarisverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
HEEMSTRA, ANDRIES Andraeas Heemstrasecretariskoper door niaar huisVoorstraat 341631232172v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4164323582r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretarisnaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4164323582r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 55164323581v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 61165623795r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreus Heemstra, c.soc.secretarisverkoper Sint Odolphisteeg 101633233108r
IDSINGA, als bewoner Idsingasecretarisnaastligger ten westen* ([waarschijnlijk Noorderhaven 113])Rozemarijnstraat 3168224148ra
IDSINGA, de schuur van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Achterstraat 2168424221v
IDSINGA, Idsingasecretarisnaastligger ten westen Spinstraat 41766256222v
IDSINGA, Idsingasecretarisnaastligger ten zuiden Spinstraat 2176725730v
IDSINGA, A. A. van Idsingasecretarishuurder Zuiderhaven 73oost1699243397v
IDSINGA, M. M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Rapenburg 41705244271r
IDSINGA, M. de heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Spinstraat NZ1705244280v
IDSINGA, M. de heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden176025544v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretarisnaastligger ten noorden Noorderhaven 88achter1702244142v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretariskoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 31west174925214v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretarisverkoper Spinstraat 21767256253v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretariskoper timmerwerfZuiderhaven 161746251132r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretariskoper kamers en weefwinkel, naast elkaar gelegen, en een timmerboetZuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idzingasecretariskoper 1/2 pakhuis van beneden tot de 2e zolder, met spinnerijSpinhuisstraat 41747251180r
YTSMA, de heer Itsmasecretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 501650236119v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven ZZ1675240174v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven ZZ1675240175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Voorstraat 651675240177r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Kerkpad 161675240178r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven ZZ1675240175v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretarisverkoper Schritsen 31675240176v
LAURENTIUS, Laurentiussecretarisprotesteert vanwege een hypotheek onbekend1621230284r
LAURENTIUS, T. Laurentiussecretarisprotesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 21622230328v
MEILSMA, kamer en hof van Meilsmasecretarisnaastligger ten oosten Achterstraat166123880r
MEILSMA, de hof van Meilsmasecretarisnaastligger ten westen Liemendijk1661238117r
MEILSMA, de kamer en hof van Meilsmasecretarisnaastligger ten oosten Liemendijk16612388va
MEILSMA, de kamer en hof van Meilsmasecretarisnaastligger ten noorden Liemendijk16612388va
MEILSMA, de hof van Meilsmasecretarisnaastligger ten oosten Liemendijk16612388va
MEILSMA, het huis van Meilsmasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 40167124066v
MEILSMA, JAKOB grondpacht uit de hof van Jacobus Meilsmasecretariseigenaar perceel Liemendijk NZ167924130r
MEILSMA, JAKOB de weduwe van Jacobus Meilsmasecretarisverkoper Liemendijk ZZ1689242301v
MEILSMA, Meylsmasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 37168424223v
MEILSMA, de hof van Meylsmasecretarisnaastligger ten noorden Liemendijk NZ1687242171v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsmasecretarisnaastligger ten oosten Liemendijk166123879v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsmasecretarisnaastligger ten noorden Liemendijk166123879v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsmasecretarisverkoper Liemendijk NZ168524286v
OFFINGA, GEERT de weduwe van Geert Offingasecretarisnaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen172724737v
REENSTRA, de kamers van de erfgenamen van wijlen Reenstrasecretarisnaastligger ten noorden Weverstraat166023861v
REENSTRA, ANNE PIERShet verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstrasecretarisvoormalig bewoner Zoutsloot16612388va
REENSTRA, ANNE Annius Reenstrasecretarisnaastligger ten westen Liemendijk NZ165623777v
REENSTRA, ANNE Annius Reenstrasecretarisnaastligger ten westen Liemendijk NZ1658237172av
REENSTRA, ANNE Annius Reenstrasecretarisverkoper van 1/2 Noorderhaven 751658237177v
REENSTRA, ANNE de kamers van Annius Rheenstrasecretarisnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1653236248r
, KLAAS Claes van Ruyven, c.u.secretariskoper 1/4 huis met plaatsVoorstraat 211633233107r
, KLAAS Claes van Ruyvensecretariseigenaar van 3/4 Voorstraat 211633233107r
SLOTERDIJK, WILLEM de heer Wilhelmus* Sloterdijcksecretarisnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1683241268r
SMID, REIN Rein Smithsecretarisnaastligger ten zuiden Droogstraat 9achter178826317r
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 7 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 14 pm vergraven land ([voor de vier percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar grondpacht van 28-00-00 CG ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
, JOHANNES Johannes Vetsenssecretarisnaastligger ten noorden Voorstraat 11731247375v
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersensecretarisverkoper Hofstraat 20166023827v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretarisnaastligger ten westen Hofstraat166023848v
WETSENS, Wetsenssecretarisnaastligger ten oosten Romastraat 4oost176425621r
WETSENS, Wetsenssecretarisnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost176425621r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsenssecretarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 42173224881v
WETSENS, JOHANNES heer Johannes Wetsenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 42173224881v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetsenssecretarishuurder Noorderhaven 44174525182r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetsenssecretarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 1021734248341r
WETSENS, Wetzenssecretarisbewoner Voorstraat 241732248151v
WETSENS, Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 106achter1737249193r
WETSENS, Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 106achter1741250145v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21oostde Fontein176025516r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein1765256142v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein176725734v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 461741250183r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannis Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 46173925051r
WITTERT, Wittertsecretarisnaastligger ten westen Lanen 231686242116v
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertsecretarisverkoper Kleine Bredeplaats 41669239197r
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretariskoper provisioneel 1/2 huis en plaatsNoorderhaven 7716612388va
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretariskoper Voorstraat 31167024020v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretarisverkoper Voorstraat 26achter167224085v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.soc.secretarisprotesteert vanwege onrechtmatig gemaakte pisstenen Noorderhaven 741674240133r
WRINGER, DOMINICUS grondpacht uit het huis van wijlen dr. Dominicus Wringersecretariseigenaar perceel Voorstraat 241692242401r
, de hof van dr. Wringerssecretarisnaastligger ten noorden Lanen 21achter168424212v
ALBERDA, H. J. Albardasecretaris (oud -)koper huis en herberg met kolfbaan, stal en zomerhuisRozengracht 27de hof van Friesland1800265247r
BAKKER, R. Backersecretaris (oud -)verpachter grond Schoolstraat 11726246254r
BAKKER, R. R. Bakkersecretaris (oud -)verpachter grond Schoolstraat 1172724742r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretaris (oud -)koper huisWeeshuisstraat 17180226650v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Zuiderstraat178126099r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Lanen 501782260229r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris (oud -)verkoper Noorderhaven 33179826573v
, SIEMEN Simon de Weinsecretaris (oud -)huurder huis buiten Harlingen16992447v
GONGGRIJP, H. Gonggrijpsecretaris (stads -)naastligger ten zuiden Rozengracht 181800265251r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris (stads -)koper huis, loods, plaats, schuur en plaats achter de schuur, alles zuidwaarts aan en achter voorschreven huis gelegen, met de vrije uitgang in de OlifssteegVoorstraat 321627231173r
HEEMSTRA, ANDRIES Andreas Heemstrasecretaris (stads -)verkoper q.q. Romastraat 816552371v
BEIMA, JULIUS de weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beimasecretaris Admiraliteitnaastligger ten oosten Havenplein 101780259253r
, JULIUSweledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingmasecretaris Admiraliteitkoper dwarshuisHavenplein 141780259266r
ADIUS, EDGER dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuidenZuiderhaven 541658237174r
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adiussecretaris Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 52166523910r
AYSMA, SCHELTE Schelte van Aitsmasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper groot huis van vier plaatsen breed, met schuur ten westen en hof daarachterZuiderhaven 541647235261r
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof met belvedere of zomerhuisSchoolstraat 21712245165v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar woningZuiderhaven ZZ1712245166r
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Schoolstraat 21728247108v
, JULIUS Julius Matthijs van Beyma toe Kingmasecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 521785261259r
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenichsecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper woning van de lands lijnbaan, met aparte gevelsRozengracht 401680241116r
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenichsecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper woning van de lands lijnbaanRozengracht 401680241116r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenewoltsecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 52166523910r
BEIMA, KOERT de heer Coert van Beymasecretaris Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Spinhuisstraat 41746251153r
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gongrijpsecretaris bij de Marine (substituut -)naastligger ten oosten Zoutsloot 541796264343v
SMID, REIN Rein Smitsecretaris en boelontvanger van Barradeelkoper huisNoorderhaven 351795264301r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris en boelontvanger van Barradeelnaastligger ten westen Noorderhaven 351795264301r
IDSINGA, ARNOLDUS dr. Arnold van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederenverkoper Nieuwstraat169924425r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederenverkoper Grote Kerkstraat 31west176025515r
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper Zuiderhaven 81793264129v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper van 1/2 Rozenstraat 11793264131v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper van 1/2 Hofstraat 201793264131v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braemsecretaris en ontvanger van de boelgoederen van Barnadeel tot Sexbierumverkoper van 1/16 Droogstraat 471728247143r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughsecretaris Franekeradeelkoper door niaar ratione vicinitatis huis, stalling en hofZuiderhaven 541698243352v
VIERSEN, ASSUERUS Assuerus van Viersensecretaris Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper 2/9 van de grote lijnbaanRozengracht 421659237203v
VIERSEN, de heer Ghijsbartus van Viersensecretaris Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Rozengracht 421667239102v
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffrido Johannes secretaris op Amelandverkoper Schritsen 28164223537r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffrido Johannes secretaris op Amelandverkoper Schritsen 50164323562v
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannis secretaris op Amelandverkoper Raamstraat 11645235184r
JOHANNES, Suuffrido Johannes secretaris op Amelandverkoper Voorstraat 95164323560r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthias ab Idsingasecretaris over Barradeelkoper hof of tuin met jonge vruchtbomen en wijnstokkenLiemendijk NZ1694243102v
IDSINGA, MATTEUS Matthias ab Idsingasecretaris over Barradeelnaastligger ten noorden Liemendijk NZ1694243102v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Franekereind 251659237194v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Grote Bredeplaats 3116592387r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Hofstraat16592387v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 38166023850r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten oosten van Harlingen166023866r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper Noorderhaven 74166023868r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u.secretaris provinciale rekenkamerverkoper ten noordoosten van Harlingen166123894v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten oosten Noorderhaven 661662238136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamernaastligger ten westen Noorderhaven 661662238136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 251662238150r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxorissecretaris provinciale rekenkamerverkoper Hofstraat ZZ1663238176r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Noorderhaven 641664238209v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen]secretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 191659237196v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Rozengracht 421659237204r
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus van Bruinsveltsecretaris provinciale rekenkamer Stadt en Landeverkoper Zuiderhaven 481698243356v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper Vijver 51627231161v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenverwandelaar Brouwersstraat 91703244220v
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenaanhandelaar 1/2 van 14 pm greidlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris Stad Franekerverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
HANSMA, dr. Hansmasecretaris te Workumkoper q.q. Voorstraat 141642234175r
KROL, JAKOB Jacobus Crolsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Hoogstraat 43167624031ra
KNIJFF, W. het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekernaastligger ten westen Molenpad 141675240170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 141675240170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 121675240171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Steenhouwersstraat 41675240174r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240172r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240173r
WIARDA, Ab. Wiardasecretaris van Baarderadeelgeniaarde koper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
LOUWS, Tiaert Lous , c.u.secretaris van Barradeelcrediteur (triumphant) Zoutsloot NZ1602228299r
LOUWS, TJEERD Tiaert Lous secretaris van Barradeelverkoper buiten Harlingen1602228329v
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louws secretaris van Barradeelverpachter grond Simon Stijlstraat 31598228118ar
BAKKER, ROMMERT de heer Romulus Backer, J.U.D.secretaris van Barradeelkoper door niaar huisVoorstraat 90172024670r
BAKKER, ROMMERT Romulus Backersecretaris van Barradeelverkoper Voorstraat 90172024677r
BAKKER, ROMMERT dr. Romulus Backersecretaris van Barradeelverkoper Lammert Warndersteeg 31721246107r
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braamsecretaris van Barradeelkoper van 1/2 Voorstraat 361730247339r
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braamsecretaris van Barradeelverkoper Zoutsloot 321732248142v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam, J.U.D.secretaris van Barradeelkoper q.q. huisHeiligeweg 7173524923ar
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braemsecretaris van Barradeelverkoper van 1/12 Zuiderhaven ZZ1728247147v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braem, J.U.D.secretaris van Barradeelverkoper Zoutsloot 381731247383v
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braemsecretaris van Barradeelverkoper van 1/2 Zoutsloot 391732248148v
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braemsecretaris van Barradeelverkoper Voorstraat 911742250275v
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsingasecretaris van Barradeelkoper 1/2 huisZoutsloot 51achter166123879r
IDSINGA, MATTEUS de heer Mathijs Idsingasecretaris van Barradeelkoper huis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en tuinVoorstraat 24168524277r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Idsingasecretaris van Barradeelgebruiker Droogstraat 671687242193v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris van Barradeelverkoper Kerkpoortstraat 91698243345r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris van Barradeelkoper huis lopende tot huis BentumNoorderhaven 8816992446v
IDSINGA, de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelkoper hofonbekend1696243201r
IDSINGA, de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten zuiden onbekend1696243201r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeeleigenaar huis Voorstraat 241692242401r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelkoper tuin met een zomerhuis met een uitgang in de DroogstraatDroogstraat NZ1696243245v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten oosten Droogstraat NZ1696243245v
, JOHANNES Johannis Klinckebijlsecretaris van Barradeelkoper grondpacht van 2-05-00 CGonbekend1641234128v
SMID, REIN Rein Smidtsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper onbekend1770257167r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper onbekend1770257167r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelcrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Noorderhaven 881782260246r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelkoper Droogstraat 9178926377v
SMID, REIN Rein Smithsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
SMID, REIN Rein Smithsecretaris van Barradeelverkoper Scheerstraat 21789263101r
SMID, R. R. Smittsecretaris van Barradeelverkoper Noordijs 11noord1787262191v
SMID, R. R. Smittsecretaris van Barradeelverkoper Noordijs 11zuid1787262191v
SMID, REIN Rein Smittsecretaris van Barradeelkoper huis met de Vergulde Scheer in de gevelScheerstraat 3de Vergulde Scheer178326110v
SMID, REIN Rein Smittsecretaris van Barradeelverkoper Scheerstraat 3178326192r
BAKKER, ROMMERT vrijgezel Romulus Backersecretaris van Barradeel (oud -)koper huisNoordijs 21zuid173124815v
NIJSTEN, PETRUS wijlen secretaris dr. Petro Nystensecretaris van Barradeel (oud -)verkoper Hofstraat1630232137v
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smitsecretaris van Barradeel (oud -)verkoper Noorderhaven 35179726563r
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smitsecretaris van Barradeel (oud -)verkoper Droogstraat 7oost179726566v
WRINGER, HESSEL burgerhopman Hessel Wringersecretaris van Barradeel (oud -)koper schuurHoogstraat 17achter164023497v
BAKKER, ROMMERT Romulus de Backer, J.U.D.secretaris van Barradeel en Franeker (oud -)verkoper Zuiderhaven 831726246278v
KEMPENAER, DANKERT de heer Danckert de Kempenaarsecretaris van de Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 48het Engels Huis1698243356v
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSde erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandtssecretaris van de boelgoederenverkoper Lanen NZ165923813r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSde erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandtssecretaris van de boelgoederenverkoper Voorstraat 38achter165923813r
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nautasecretaris van de boelgoederenkoper door niaar ca. 2 1/2 pm land, nu blekerijten noorden van Harlingen1696243189v
HOITINGA, FRANS Frans van Hoitingasecretaris van de heren directeurenverkoper Ooievaarsteeg165623782v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stantiussecretaris van de stad Harlingenverkoper Noorderhaven 951683241239v
ALBERDA, HENDRIK Henricus Julius van Alberdasecretaris van Ferwerderadeel (oud -)verkoper en reversaalhouder Rozengracht 271799265150r
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 511784261225r
, SIEMEN Symon de Weinsecretaris van Franekerverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
VOGELSANG, DIRK dr. Dirk Fogelsangsecretaris van Franekeradeelcrediteur Noorderhaven 54163623414v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper Franekereind 9164823616r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Voorstraat 591657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Klaverbladstraat 191657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. onbekend1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Zoutsloot NZ1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. Moriaanstraat 121657237255v
KET, GOVERT de erfgenamen van wijlen Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeelverkoper Schritsen 5817882638r
KET, GOVERT de erfgenamen van wijlen Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeelverkoper Schritsen ZZ17882638r
KET, GOVERT Govert de Kethsecretaris van Franekeradeelkoper door niaar van 1/2 huis en tuinSchritsen 581782260167r
KET, GOVERT Govert de Kethsecretaris van Franekeradeelkoper door niaar van 1/2 huisSchritsen 361782260224r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughsecretaris van Franekeradeelverkoper Rozengracht NZ16922433r
, ALEXANDER Alexander Widenburgh, c.u.secretaris van Franekeradeelhuurder Noorderhaven 75169124222ra
WYBENGA, S. Wybengasecretaris van Franekeradeelverkoper Voorstraat 421808268118r
REGNERI, PIEBE wijlen Pibo Regnerisecretaris van Gaasterlanderflater Schritsen 31636233178r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretaris van Harlingenprotesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 131621230261r
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretaris van Harlingenerflater Schritsen 321630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretaris van Harlingenerflater Schritsen 361630232116v1
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis genaamd het Engelsch HuisZuiderhaven 48het Engels Huis1782260279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisZuiderhaven 21799265187r
FEDDEMA, IEPE de boedel van Ype Feddemasecretaris van Harlingenverkoper Grote Ossenmarkt 181803266263r
, de curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Onnia Geldorpiosecretaris van Harlingenprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 311614229198v
HEEMSTRA, ANDRIES Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Voorstraat 341644235101v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingennaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 21644235137r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Sint Odolphisteeg 21644235137r
HEEMSTRA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingenverpachter grond Klaverbladstraat 191657237254v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.soc.en q.q.secretaris van Harlingenverkoper Sint Odolphisteeg 121633233108r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Kerkpad 22163923472r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Vioolsteeg163923486r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Kerkpad WZ163923486r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Weverstraat163923486v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.u.secretaris van Harlingenverkoper Voorstraat 321640234100r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenkoper dwarshuis, hof, plaats, poort en poortwoningNoorderhaven 1041641234142r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenkoper 1/2 ledige plaats of hofVoorstraat 55achter1654236268v
HEEMSTRA, ANDRIES langs en langs van Andreas Heemstrasecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Voorstraat 55achter1654236268v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Voorstraat 591657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Klaverbladstraat 191657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper onbekend1657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Zoutsloot NZ1657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Moriaanstraat 121657237255v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingengeniaarde koper Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingennaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ176125582v
LAURENTIUS, T. T. Laurentiussecretaris van Harlingenprotesteert vanwege een hypotheek Vijverstraat NZ162523148v
STANSIUS, THEODORUS oud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansiussecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Noorderhaven 88168424226v
WRINGER, Dominico Wringersecretaris van Harlingenverkoper Noorderhaven 771662238124r
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretaris van Harlingenkoper 1/2 huis met plaatsNoorderhaven 77166123876v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.f.secretaris van Harlingenkoper door niaar vervallen huisVoorstraat 26achter167124052v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 van 1/2 huis ([koopsom niet vermeld])Noorderhaven 64159722863v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 1-10-00 CG ([koopsom niet vermeld])onbekend159722863v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 0-06-00 CG ([koopsom niet vermeld])Lanen 3159722863v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 2-08-00 CG ([koopsom niet vermeld])Voorstraat 21de Gouden Helm159722863v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 van 1/2 huis ([koopsom niet vermeld])Kleine Bredeplaats 22159722863v
SLUIS, FEDDE dr. Fedde van der Sluissecretaris van Hennaarderadeelverpachter grond Voorstraat 721726246292v
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Albarda, J.U.D.secretaris van Het Bildtverkoper q.q. Voorstraat 241732248151v
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Alberdasecretaris van Het Bildtverkoper q.q. Anjelierstraat 8174025085r
ANDRINGA, WATSE Watze Sybius van Andringasecretaris van het dorp Schijndelverkoper Zuiderhaven 251794264170v
GUALTERI, dr. Henrico Gualterisecretaris van Leeuwardencrediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1606228500r
GUALTERI, dr. Henrico Gualterisecretaris van Leeuwardenverkoper Grote Bredeplaats 22161122922v
GUALTERI, HENDRIK dr. Hendricus Gualterysecretaris van Leeuwardenkoper huisGrote Bredeplaats 221606228530r
GUALTERI, HENDRIK dr. Hendricus Gualterysecretaris van Leeuwardenverpachter grond ([staat: 16-02-08 GG])Grote Bredeplaats 221606228530r
GUALTERI, HENDRIK dr. Hendricus Gualterysecretaris van Leeuwardencrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 221606228530r
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Blocksecretaris van Leeuwarderadeelverkoper ten zuiden van Harlingen159822887v
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkopersecretaris van Leeuwarderadeelkoper door niaar ca. 5 pm land (per pm)buiten Harlingen1606228504r
HERTOG, CHRISTIAAN Christiaan de Hartogsecretaris van Menaldumadeelverkoper q.q. Noordijs 716842422va
DUIF, JOHANNES Joannes Duyffsecretaris van Smallingerlandverkoper Brouwersstraat 151695243135r
DUIF, JOHANNES Joannes Duyffsecretaris van Smallingerlandverkoper Brouwersstraat 171695243135v
DUIF, JOHANNES Joannes Duyffsecretaris van Smallingerlandverkoper Brouwersstraat 191695243136r
NAUTA, doctore Gajo Nautasecretaris van Sneekverkoper Voorstraat 9161723096v
NAUTA, doctor Gajo Nautasecretaris van Sneekverkoper Noorderhaven 50161723097r
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Noorderhaven 431789263110r
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Scheffersplein 251789263117v
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Ooievaarsteeg 23a1789263120v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen binnen- en buitendijksverkoper Liemendijk163223352r
WETSENS, JOHANNES het huis de Witte Arend Johannes Wetsenssecretaris Vijf Deelen dijken in Westergokoper huis, hof, plaats en steegNoorderhaven 104de Witte Arend1732248120r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamerWeverstraat164323561r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Weverstraat164323561r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacob secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Noorderhaven 721687242207r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Noordermolen 11686242151r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijkenafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ1687242162v
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Herenwaltje168524292r
JANS, HILTJE Hill Jans secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
, N. N. N. secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper provisioneel hof ([koper is mogelijk Dominicus Meylema])onbekend1606228497v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u.secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstalonbekend1669239200r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Liemendijk NZ167924139v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Liemendijk NZ167924139v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Liemendijk NZ167924139v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten westen Voorstraat 371677240253v
REENSTRA, ANNE Annius Reenstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper door niaar huis, hof en loodsZoutsloot NZ163123315v
REENSTRA, ANNE hopman kolonel Annius Reenstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper huisDroogstraat 81647235265v
REENSTRA, ANNE Annius Reenstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/2 Noorderhaven 751658237177v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper huisNoorderhaven 751635233159v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper huis met een vrije steeg ten zuidenonbekend1640234110r
RIENSTRA, ANNE de koper Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden onbekend1640234110r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenaanhandelaar twee kamers aan elkaars erfDroogstraat 771646235217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenaanhandelaar twee kamers aan elkaars erfZoutsloot 641646235217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverwandelaar Droogstraat 771646235217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverwandelaar Zoutsloot 641646235217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper schuurLiemendijk164823647r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Liemendijk164823647r
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetsenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 2/54 Noordermolen 11729247263v
, JOHANNES Johannis van Wetzensecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Voorstraat 281738249221v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Vismarkt 1173524976v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Noorderhaven 441741250175v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Wasbleek WZ1755253226r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Noorderhaven 1041755253227r
WETSENS, JOHANNES de boedel van wijlen de heer Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Hofstraat 17west176825752r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 421737249217v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 441737249217v
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Rozengracht 26173925046v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Rozengracht 26173925046v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsmasecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijksverkoper Voorstraat 35168524285v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijkskoper ledige plaatsAchterstraat162923298r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsenssecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijkskoper huisNoorderhaven 44173124864r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen sergant en mr. kuipernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151683241241r
GIJSBERTS, Gijsen , c.s.sergeanthuurder (p.w.)Sint Odolphisteeg 91753253107r
JANS, DIRKde hof van Dirck Jansen sergeantnaastligger ten westen Vijver164923678v
OKKES, JAN Jan Ockes sergeantkoper huisWeverstraat 101692242400r
JANS, MINNE Minne Jansen sergeantkoper kamer met een loods en backLammert Warndersteeg WZ167024026v
, WIJNAND Wijnolt sergeantnaastligger ten westen Rozengracht 18achter165623764v
, wijlen Bangmansergeantverkoper Grote Kerkstraat 21688242231r
, GERRIT Gerrit van Danswijksergeantverkoper Noorderhaven 90179226451r
, FRANS Frans Jongbloedt, c.u.sergeantaanhandelaar huis (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende)Karremanstraat 14165523716r
, FRANSzijn daarnaast staande woning van Frans Jongbloedt, c.u.sergeantverwandelaar (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende)Karremanstraat 16165523716r
, Rutmansergeanthuurder Zuiderhaven ZZ178826333r
, CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u.sergeanthuurder Zoutsloot 591793264143v
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Storksergeantkoper huisKerkpoortstraat 91682241182v
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloetsergeant compagnie kapitein Poppe van Burmaniakoper huisKarremanstraat 161654236250v
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant in de compagnie van kapt. Jhr. Johan van Roordaverkoper Zuiderhaven ZZ1658237169ar
SCHOOT, JOHANNES Johannes Schootsergeant in dienst van het voormalig Bataafsche gemenebest (oud -)verkoper Schritsen 71811269139r
STOFFELS, HENDRIK Hendrik Stoffels sergeant infanteriekoper huis met plaats en tuintjeKerkpad WZ170024484v
MUNNIK, JAN Jan Munnincksergeant onder de manhafte kapiteinnaastligger ten westen Achterstraat ZZ1644235120v
MUNNIK, JAN Jan Munnincksergeant onder de manhafte kapitein Ovinskykoper dwarskamerAchterstraat ZZ1644235120v
MUNNIK, JAN Jan Munnicksergeant onder kapitein Johan Gerckes Hoptillakoper kamerAchterstraat NZ163723423r
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant onder kapitein Johan van Roordakoper Rozengracht 16165523727v
ARJENS, SJOERD Sioerd Ariens Aerdenburghsergeant onder kapitein Johan van Roordageniaarde koper Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
STELMA, DIEDERIK Didert Stellemasergeant van de comp. te voetverkoper Kerkpoort (gebied)1690242310r
JAKOBS, ROMKJEde kamer van Romkjen Jacobs sergeantskenaastligger ten oosten Kerkpad WZ170924586r
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sioerdts sigarenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 11714245208v
DOEKES, PIETER Pieter Doekes sigarenmaker (mr. -)koper huis met een hof daaragterNoorderhaven 55170924579v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen sjouwerkoper door niaar 1/2 woningLiemendijk1740250115v
JANS, HENDRIKde verkoper Hendrik Jansen sjouwerhuurder beneden (p.j.)Noorderhaven 321742250241r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen sjouwerverkoper Noorderhaven 321742250241r
JANS, ROELOF Roelof Jans , c.u.sjouwerhuurder (p.j.)Tiepelsteeg177625916v
, KORNELIS Cornelis Duinkersjouwerkoper huisKerkpoortstraat 11784261239v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer Admiraliteitkoper huis en tuintjeGardenierstraat 1176125569v
ANTONIUS, JAN Jan Anthony sjouwermankoper huisGrote Ossenmarkt 111810268353v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs sjouwermankoper huisHoogstraat 221787262152r
ABES, PIER Pier Abes sjouwermanverkoper Karremanstraat 71784261194v
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornatsjouwermankoper huisGrote Ossenmarkt 1a180126628r
, KLAAS Claes slagernaastligger ten oosten Lombardstraat1683241247v
TJEERDS, DOUWEde koeschuur van Douue Tyaerts slagernaastligger ten oosten Droogstraat 411613229178v
TJEERDS, DOUWE Douue Tziaerts slagerverkoper Lanen 66achter1612229113v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tyaerdts slagerverkoper q.q. Gardenierstraat1605228452r
, FEDDRIK Feddrick slagernaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slagernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13167224092r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u.slagerverkoper Kerkpoortstraat NZ1675240190v
FEITSES, FEIKE Feycke Fetses slagernaastligger ten zuiden Noorderhaven 14164923677v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slagerverkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slagerverkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
EVERTS, FRANS Frans Everts slagerkoper schuur om koebeesten, schapen sampt paerden te stallen ende logerenVissersstraat 11672240100v
EVERTS, FRANS Frans Everts slagernaastligger ten westen Voorstraat 11west1683241237v
EVERTS, FRANS Frans Everts slagerkoper provisioneel 4 pm land (per pm)ten zuiden van Harlingen168124130ra
EVERTS, FRANSde weduwe en erfgenamen van wijlen Frans Everts slagernaastligger ten westen Hondenstraat 5oost1698243339r
EVERTS, FRANSde weduwe van Frans Everts slagernaastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost1698243350r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 20164823620v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters slagerverkoper Franekereind 181653236238v
GERRITS, GERRITde crediteuren van Gerryt Gerryts slagerverkoper Voorstraat 171599228154r
GERRITS, GERRIThet sterfhuis van wijlen Gerryt Gerryts slagerverkoper Voorstraat 171599228166r
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 201652236214v
SIEBES, HERE Heere Sybes slagerkoper kamerKerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slagerkoper huis daer den Roede Os uutsteeckt, en 2 kamerkes daarachter staande met een vrij, ledige en doorgaande steeg van de haven tot aan de Voorstraat toeNoorderhaven 28de Rode Os1600228197v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slagerverkoper ten noordoosten van Harlinge