Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
PIERS, JARICH Jarig Piers tamboerbewoner Weverstraat NZ1681241147r
VISSER, JAN Jan Vissertamboer (stads -)naastligger ten oosten Havenplein 241791263290v
ULBES, KORNELISwijlen Cornelis Ulbes tamboer (substituut -)verkoper Sint Odolphisteeg 18174325112v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes tamboer (substituut stads -)koper huisSint Odolphisteeg 14173524997r
LIEKELES, JAKOB Jacob Lyckles , c.u.tamboer onder kaptitein Burmaniakoper huis met halve eigendom van de steegKerkpoortstraat NZ1659237193r
, DIRK Dirck tanerhuurder 1 kamer Zuiderhaven ZZ169224323v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis tapijtmaker [staat: tapeetwercker]koper huisHeiligeweg 461659237212v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis tapijtwerkerkoper kamerKruisstraat 1166023847r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis tapijtwerkerkoper door niaar kamerHeiligeweg 46een_achter1662238159r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis tapijtwerkerverkoper Heiligeweg 46166623946r
JANS, GEERT Geert Jans tapperijhoudernaastligger ten westen Nieuwstraat 221784261241v
, PIETER Pyter Lader Schothtavenierkoper hoekhuisFabrieksstraat1613229155r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks tegelbakkerkoper huisHofstraat 2717762597av
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks tegelbakkerverkoper Hofstraat 271778259149v
KLASES, REINER Reyner Claeses tegelerverkoper Nieuwstraat 4015972287r
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries tentzetterkoper huisVijverstraat 11753253101r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsentheologiae candidatusverkoper van 1/12 Noorderhaven 1091722246153r
JOHANNES, AGE Age Johannes tichelaarkoper door niaar huisZoutsloot 59176825781r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks tichelaarnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1619230183v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks tichelaarverkoper Rozengracht 231619230177r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercx tichelaarnaastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de straat])Rozengracht 19161122915r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems , c.u. en c.s.tichelaarhuurder Herenwaltje 71698243369v
SIERKS, DOUWEgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken Douue Siercks tichelaarkoper tichelwerk, huis, steenoven, twee kalkovens, lasckhuis en 1 pm acht einsen 10 penningen landten oosten van Harlingen1622230305v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks tichelaarverkoper q.q. in de noorder nieuwestad1619230154r
SIERKS, DOUWE Douue Siercx tichelaarkoper 4 pm 7 einsen 15 penningen en 3 roeden greidland ([282-07-00 GG per pm])ten noorden van Harlingen1630232125r
SIERKS, DOUWE Douwe Siercks tichelaarkoper huis, panwerk en de plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrandt Symons panwerkFranekertrekvaart NZ1617230100v
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaareigenaar perceel onbekend168124141va
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelaarverkoper Nieuwstraat 37165523724v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes tichelaarkoper huis en tuinBoth Apothekerstraat 3168524265r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaarkoper 12 pm 5 einsen 11 peningen en 8 roeden grasland (per pm)buiten Harlingen1651236161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaarkoper ten zuiden van Harlingen165523734v
PIETERS, JAN Jan Pieters tichelaarverkoper ten oosten van Harlingen1600228228r
PIETERS, JAN Jan Pieters tichelaarprotesteert vanwege een vordering Lanen 801598228109r
SIEBRENS, JANde kamer van Jan Sibrants tichelaarnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg162523166r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarverkoper Zoutsloot 94achter176825742r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper 11/16 van 2 woningen en weefwinkelsWasbleek1762255128v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelHofstraat 12a1765256128v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper woningKerkpad 34175625415r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huisLanen 21achter1766256174r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelWerfpad1763255222v
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems tichelaarkoper Noorderhaven 101778259143v
LUITJENS, JOUW Juw Luyties tichelaarhuurder ten oosten van Harlingen1613229144v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes tichelaarverkoper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarverkoper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper 1/4 tichelwerkten oosten van Harlingen165623792v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper 1 pm 8 einsen 12 penningen en 7 roeden landten zuiden van Harlingen165623761v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen165623762r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarverkoper Kruisstraat 8zuid_achter1663238190r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes tichelaarkoper van 1/2 huis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noordenRommelhaven 13164023492v
BAUKES, Palse Bauckes tichelaarverkoper Noorderhaven 6616652391v
KLASES, PIETER Pieter Claesen tichelaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 38159722830r
JANS, REMMERT Remmert Jans tichelaarkoper provisioneel Noorderhaven 1081613229186v
JANS, REMMERT Remmert Janssen tichelaarverkoper Noorderhaven 102161623036v
GERKES, RITSKE Ritscke Gerckes tichelaarverkoper Zuiderstraat1613229178r
DOUWES, ROMKE Romke Douwes tichelaarkoper ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
IEDES, SASKER Sasker Ides tichelaarkoper huisWeverstraat NZ1606228509r
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes tichelaarkoper hof met bomen en planten, 2 kamers met een weefwinkel ten westenRapenburg166123874v
TJEPKES, SEERPandere kamers van Seerp Tiepkes tichelaarnaastligger ten zuiden Rapenburg166123874v
TJEPKES, SEERPandere kamers van Seerp Tiepkes tichelaarnaastligger ten noorden Rapenburg166123874v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaarnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1650236118v
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrts tichelaarverkoper ten zuiden van Harlingen1602228292r
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrts tichelaarverkoper ten zuiden van Harlingen1602228289v
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaarkoper land, huis en tichelwerkbuiten Harlingen1600228205r
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaargebruiker buiten Harlingen1600228205r
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaarnaastligger ten westen Vijverstraat 6161623020v
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters tichelaarverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes tichelaarkoper huis en bleekveld of tuinKerkpoortstraat 41176825775v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes tichelaarkoper door niaar Zoutsloot 59176825781r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donkertichelaarverkoper van 1/3 Voorstraat 281738249221v
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettingatichelaarkoper Moriaanstraat 716592381r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannematichelaarkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingatichelaarverkoper Oosterkeetstraat 5164823640r
TEEKES, JAN Jan Teekes Tichelaertichelaarverkoper Sint Christoffelsteeg1698243340v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes tichelaar (mr. -)verkoper Rommelhaven 4een_achter1724246193v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en bierstekerkoper 1/4 huisNoorderhaven 40161122916v
HAIES, KLAAS Claes Hayes tichelaar en koopmanverkoper Rommelhaven 101698243381r
, HARMEN Harmen Uyfkes tichelaar en koopmanverkoper q.q. Rapenburgermolen 11728247114r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloottichelaar en koopman (mr. -)koper kamerHoogstraat 3achter1701244102r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jagertichelaar op Grettingabuurtkoper huisGrote Kerkstraat 21787262205v
JELTES, GERBEN Gerben Jeltes tichelaarsknechtkoper huisHoogstraat 261804267107r
JELTES, GERBEN Gerben Jeltes tichelaarsknechthuurder (p.j.)Hoogstraat 261804267107r
TABES, ANNE Anneus Tabestichelbaasnaastligger ten noorden Droogstraat 9178926377v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers tichelbaas (mr. -)koper woningZuiderhaven 9achter172724757v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts tichelbaas en koopmankoper huisSint Jacobstraat 141734248310r
LIEUWES, HERE Heere Lieuwes tichelbaas en koopmankoper huisNoorderhaven 181737249183r
LIEUWES, HERE Here Lieuwes tichelbaas en koopmangeniaarde koper Zuiderhaven 19zuid173524982v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers tichelbaas en koopman (mr. -)koper 4 pm greidlandten oosten van Harlingen1732248167r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands tichelbakker en koopmanverkoper Sint Jacobstraat 14173424917r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelerkoper van 1/2 huis, plaats, loods bank en gemakFranekereind 181653236238v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelereigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen , c.u.tichelerkoper hof met bomen en plantagie, prieelen een huis ten zuiden daarvanWeverstraat1654236261v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts tichelerkoper 1/2 van 9 pm greidland ([99-00-00 GG per pm])buiten Harlingen1654236264r
, JOUW Jouw Luytgies tichelerverkoper onbekend161122960v
TEEKES, SJOERDde verkoper Sioerd Takes tichelernaastligger ten oosten buiten Harlingen1650236112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes tichelerverkoper buiten Harlingen1650236112r
JELTES, GERBEN Gerben Jeltes tichelwerkerverkoper van 1/4 Hofstraat 21oost1802266109r
BEIMA, HESSEL Hessel Beimatigchelbaas onder Midlum (oud -)verkoper van 1/2 Noordergrachtswal1762255127v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tigchelerverkoper Rommelhaven 11658237151r
IEPES, JAN Jan Ypes timmerbaasverkoper Zoutsloot 40176025523r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerbaas (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41754253143r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (mr. stads-)koper door niaar huisRinnertspijp 101726246294v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huisFranekerpoort (gebied)1733248198v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter1736249109r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Noorderhaven 34achter1736249109r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huisLanen 561728247100r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1733248183v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Zuiderhaven ZZ1733248183v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huis, tuin, paardenstalZuiderhaven ZZ172724751v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Lanen 56173124810v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huis en tuinMolenpad 9a1730247310v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Zuiderstraat ZZ173424915r
TEETSES, TEEDE Taede Teedses timmerbaas (stads -)verkoper q.q. Hofstraat 21oost17762592v
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknechtkoper Noorderhaven 191776258249v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u.timmerknechtkoper twee huizen naast elkaarKerkpoortstraat 14179226465v
DIRKS, JAN Jan Dirks timmerknechtkoper huis de Roode Leeuw genaamdRommelhaven 15de Roode Leeuw179626510r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerknechtkoper 1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erfNoorderhaven 19het Groot Wanschapen1776258249v
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerknechtkoper huis en tuinHeiligeweg 141791263353v
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersmatimmerknechtkoper huisGrote Bredeplaats 18180126627r
FREERKS, PIER Pier Freerks Freerkstimmerknechtverkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmertimmerknechtgeniaarde koper Hofstraat 51796264349r
JANS, DAAM Daam Jans Reidmakertimmerknechthuurder (p.j.)Voorstraat 52achter1803266295v
SIEBRENS, LOLKE Lolke Sybrens timmerknecht (huis-)verkoper Lanen 66achter181026929r
KLASES, PIETER Pieter Klaasen timmerknecht (huis-)verkoper Kruisstraat 11809268276r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks timmerknecht (huis-)koper huisKruisstraat 11809268276r
HARINGS, WIEGER Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Droogstraat 221809268254v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Bildtstraat 141809268256r
BROUWER, IJSBRAND WILLEMS IJsbrand Willems Brouwertimmerknecht (huis-)verkoper Hofstraat 11809268267r
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424239v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424239v
, ALBERThuis of kamers van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
, ALBERThuis of kamers van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
, ALBERThet huis van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter162923292r
, ALBERThuis of kamer van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251604228384v
, ALBERThuis of kamer van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 271604228384v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermankoper tuin, kamer en kelderGardenierstraat 91759254225v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermankoper door niaar woningGardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermannaastligger ten oosten Gardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermannaastligger ten noorden Gardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Dirks* timmermannaastligger ten westen Rommelhaven 121781260125r
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts timmermannaastligger ten noorden Heiligeweg 241683241265r
, ANDRIESde weduwe van Andries timmermannaastligger ten oosten Franekereind 181644235130v
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmermanverkoper Nieuwstraat 32174425144r
, ANDRIES Andries Uulckjes timmermankoper huisFranekereind 20163323381r
, ANDRIESde weduwe van Andryes timmermannaastligger ten oosten Franekereind 18164323584r
, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andrys timmermannaastligger ten oosten Franekereind 181636233180v
JANS, AREND Ane Jans timmermanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 321801265290v
JANS, AREND Ane Jans timmermanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west1801265290v
JANS, AREND Ane Jans timmermanverkoper Zuiderhaven 32achter1801265294v
JANS, AREND Ane Jans timmermankoper van 1/3 Zuiderhaven 321800265257v
WILLEMS, ANTONIUS Anthony Willems , c.u.timmermanhuurder Zuiderhaven 3617822617v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper Gardenierstraat 4175225329v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper Lanen 811756253251r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermankoper huisLanen 81175225318r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmermannaastligger ten westen Lanen 581681241142v
JAKOBS, BEREND Bern Jacobs timmermannaastligger ten zuiden* Zoutsloot 801602228298r
JAKOBS, BEREND Bernt Jacobs timmermanverkoper Lanen 44achter15972286v
BERENDS, BOKKE Bocke Beernts timmermannaastligger ten zuiden onbekend1600228214v
BERENDS, BOKKE Bocko Barents , c.u.timmermannaastligger ten zuiden Lanen NZ1612229108r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents timmermanverkoper Lanen NZ1612229108r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmermankoper huisHofstraat 7174325118r
, KLAAS Claes timmermanverwandelaar Noordees (gebied)1600228215r
, KLAAS Claes timmermannaastligger ten noorden onbekend164923660v
KARELS, KLAAS Claes Caerls timmermanverkoper q.q. Weverstraat163323385v
KARELS, KLAAS Claes Carels timmermanbewoner Lanen 831656237265v
KARELS, KLAAS Claes Carels timmermanhuurder Lanen 831656237102r
GABES, KLAAS Claes Gabes timmermankoper huisAchterstraat 7177225849v
JANS, KLAAS Claes Jans timmermanverkoper Voorstraat 951605228456v
TIETES, KLAAS Claes Tyttes timmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1692242390v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ169324350v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1705244309v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1690242326r
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1704244249v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendrix timmermannaastligger ten noorden Rommelhaven 11730247355r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes timmermannaastligger ten oosten Noorderhaven 80175325395r
, DJURREwijlen Diorre timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163723427v
, DJURRE Diorre timmermannaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1631232177v
KLASES, DIRK Dirck Claessen timmermanverkoper q.q. Lanen 691658237244r
DOEDES, DIRK Dirck Doedes timmermannaastligger ten noorden Zuiderhaven1687242198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes timmermanverkoper Zuiderhaven1687242198v
ROMKES, DIRK Dirck Romckes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11682241194v
, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 10175325341r
, DIRK Dirk timmermannaastligger ten westen Achterstraat ZZ1669239211r
KLASES, DIRKhet sterfhuis van wijlen Dirk Clasen timmermanverkoper Hoogstraat 40166623911ra
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermankoper huisGrote Kerkstraat 26175025296ar
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermannaastligger ten westen Voorstraat 171775258211v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermankoper Grote Ossenmarkt 1617672575v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermankoper Gardenierstraat 4175225329v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermaneigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts* timmermannaastligger ten westen Romastraat 5175725473r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts* timmermannaastligger ten westen Romastraat 5176325613r
PIETERS, DIRK Dirk Pyters timmermangeniaarde koper Herenwaltje 9173124854r
JANS, DOEDE Doede Jansen timmermankoper huisNoorderhaven 57oost_voor167124056r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmermankoper huisScheerstraat 121741250165r
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks , mede voor zijn kinderentimmermanverkoper Hoogstraat 29162823273v
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks* timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 27162523146v
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks* timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 27162523156v
REINS, DJURRE Dyorre Reins timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ162523173v
REINS, DJURRE Dyorre Reyns timmermankoper huis met ledige plaats daar achterVoorstraat 93achter1622230309v
REINS, DJURRE Dyorre Reyns timmermannaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163123318v
RIENKS, Eecker Riencx timmermannaastligger ten westen Lanen 31613229127v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes , c.u.timmermankoper huisWoudemansteeg 2168024187r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u.timmermankoper door niaar 1/2 huisZuiderhaven ZZ1659237181v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes timmermannaastligger ten oosten Schritsen 371688242251v
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 521683241273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 521683241273r
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmermankoper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaatsPeterseliestraat1614229196r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmermannaastligger ten noorden Zuiderstraat1652236211v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmermanverkoper Zuiderstraat1654236251r
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424230v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424230v
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmermankoper huisJekelsteeg 11654236261r
JANS, FOKKE Fokke Jans timmermanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 321801265290v
JANS, FOKKE Fokke Jans timmermanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west1801265290v
JANS, FOKKE Fokke Jans timmermanverkoper Zuiderhaven 32achter1801265294v
JANS, FOKKE Fokke Jans timmermankoper van 1/3 huisZuiderhaven 321800265257v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens* timmermannaastligger ten oosten Lanen 621669239190v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens timmermannaastligger ten oosten Lanen 621670239220r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens* timmermannaastligger ten oosten Lanen 62166923935ra
TIEDES, FOLKERT Folkert Tiedes timmermanverkoper Herenwaltje168524292r
, FOLKERT Folkert Tredes timmermannaastligger ten zuiden Herenwaltje168524292r
JANS, FREERK Freeck Jansen timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
HEINS, FREERK Freerck Heyns* timmermannaastligger ten westen Lanen 361682241219v
JANS, FREERK Freerck Jansen , c.u.timmermankoper huisBrouwersstraat 12noord165623797r
JANS, FREERK Freerck Jansen* timmermannaastligger ten oosten Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
JANS, FREERK Freerck Jansen timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1668239147v
JANS, FREERK Freerk Jans timmermankoper huisNoorderhaven 341800265213r
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.u.timmermanverkoper Kruisstraat 5west1650236106v
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts timmermannaastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1663238184v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmermannaastligger ten westen onbekend1690242332v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmermankoper vier kamers met put, bak en loodsRommelhaven 61669239203v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmermanverkoper onbekend WZ162423117v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts timmermannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 491659237240v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts timmermannaastligger ten zuiden Molenpad 61662238143r
, GIJSBERThuis gebouwd door Gijsbert timmermannaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1657237114v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts timmermannaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)164823610r
, GIJSBERThet huis van Gisbert timmermannaastligger ten zuiden Achterstraat 491661238116v
DOUWES, HANSwijlen Hans Douwes timmermanverkoper Voorstraat 73achter1696243221v
SIEMENS, HANS Hans Symens timmermanverkoper Schritsen 41681241173v
, HARMEN Harmen timmermannaastligger ten noorden Harmen Honingmanssteeg1598228113v
KORNELIS, HARMENwijlen Harmen Cornelis timmermanverkoper Franekerpoort (gebied)1599228147v
JANS, HARMEN Harmen Jans timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 341599228183v
, HART Heert timmermannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1710245115v
, HART Heert timmermannaastligger ten oosten* Grote Kerkstraat 31west1701244120v
, HEIN Hein , c.s.timmermannaastligger ten noorden Schritsen 351724246192r
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts timmermanhuurder (p.j.)Heiligeweg 151692242376v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmermannaastligger ten noorden Zuiderhaven 29177225850v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen* timmermannaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11752252186v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens timmermankoper huisLammert Warndersteeg 141682241179v
, HOUKEde erfgenamen van wijlen Holke timmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven1734248349r
, HOUKE Holke timmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1725246218v
, HOUKE Holke timmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1729247221r
, HOUKEde erfgenamen van wijlen Holke timmermannaastligger ten oosten Werfpad ZZ17392507r
, HOUKEde erfgenamen van wijlen Holke timmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven1732248147v
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes timmermannaastligger ten zuiden Hoogstraat 21699243399v
PIETERS, HIELKEwijlen Hylke Pieters timmermankoper Karremanstraat OZ1726246258r
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters , c.u.timmermankoper huisAchterstraat ZZ1722246135r
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmermangeniaarde koper Karremanstraat 101721246126r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u.timmermanverkoper Rommelhaven 26165523751r
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u.timmermanverkoper Weverstraat165523751v
, IJSBRAND IJsbrand timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 631807267318v
, IJSBRAND IJsbrand timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 65180226682r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmermankoper Vijver 101725246232r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmermangeniaarde koper Schritsen 141721246125v
WIENSENS, IJSBRANDhet huis van IJsbrandt Wyntjes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9163723445v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ165523733v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 1164923689r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 3164923689r
MEINERTS, IEPEde verkoper Ipe Meynerts timmermannaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanverkoper Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanniaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied)164323568r
TIJSES, IEPE Ipe Tijssen timmermankoper dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes BonnemaRozengracht 51644235137v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmermankoper huis, weefwinkel en ledige plaatsRapenburg ZZ1650236114v
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmermankoper herenhuis met tuin, koetshuis, stallingZuiderhaven 521791263292r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter166023869r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 191647235254v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 311686242121r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u.timmermannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1758254134r
, JAN Jan timmermannaastligger ten zuiden Hoogstraat 361606228498r
, JAN Jan timmermannaastligger ten oosten Achterstraat 14174525175v
, JAN Jan timmermannaastligger ten westen Spinstraat 9oost1644235122r
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmermanverkoper Lanen 85oost1770257147v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmermankoper huisLanen 85oostde Morgenster1751252114r
BROERS, JAN Jan Broers timmermankoper huisGrote Kerkstraat 271790263187v
BROERS, JAN Jan Broers timmermanverkoper Hofstraat 451800265271v
BROERS, JAN Jan Broers timmermankoper huisBrouwersstraat 111779259228v
BROERS, JAN Jan Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
KLASES, JAN Jan Claesen timmermanverkoper Scheffersplein OZ1615229262v
KLASES, JAN Jan Claessen timmermangeniaarde koper Spekmarkt 41642234166r
DIRKS, JAN Jan Dirks timmermanverkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
DOEDES, JAN Jan Doedes timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 531675240201v
DOEDES, JAN Jan Doedes timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 531667239117v
EGBERTS, JAN Jan Eiberts timmermannaastligger ten westen Zuiderhaven 36west1692242377r
GERRITS, JAN Jan Gerryts timmermanverkoper Droogstraat 23173424914r
GERRITS, JAN Jan Gerryts timmermankoper huisGrote Ossenmarkt 181734248346r
HERES, JAN Jan Heeres timmermankoper huisKerkpoortstraat 21786262123v
HESSELS, JAN Jan Hessels timmermanverkoper Noorderhaven 112achter1675240197v
JAKOBS, JANhet pas gekochte huis van Jan Jacobs timmermannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 261710245134r
JANS, JAN Jan Jansen timmermankoper huisVoorstraat 52west1758254118r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.timmermankoper huisVijverstraat 201691242349r
JANS, JAN Jan Jansen timmermanverkoper Kerkpad 321758254121v
JANS, JAN Jan Jansen timmermanverkoper Franekereind 341758254122v
JANS, JANde kamer van wijlen Jan Jansen timmermannaastligger ten zuiden Lanen167224093r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes timmermankoper huisNieuwstraat 461605228454r
MINSES, JAN Jan Minses timmermanbewoner Nieuwstraat WZ1682241178r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermanverkoper Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 361687242206r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 381696243236r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huisFranekerpoort (gebied)1599228156v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, JAN Jan Pyters timmermannaastligger ten oosten Klaverbladstraat 31690242331r
PIETERS, JAN Jan Pyters timmermankoper woning verhuurd in twee percelenWeverstraat 101689242290v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermanverkoper Romastraat ZZ1690242302v
PIETERS, JAN Jan Pytters , c.u.timmermanverkoper Weverstraat 101692242400r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1687242164r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermanverkoper Romastraat 11168424211r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten oosten Romastraat 51682241232v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten oosten Romastraat 5166623943r
SIEMENS, JANde crediteuren van Jan Symons timmermanverkoper 1604228400v
SIEMENS, JANde crediteuren van Jan Symons timmermanverkoper 1604228401r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermanverpachter grond 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermannaastligger ten zuiden 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermannaastligger ten noorden 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermanverkoper 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermannaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)159722867r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten oosten Achterstraat 141759254209r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161747251167v
IEMES, JAN Jan Yemes timmermangeniaarde koper Havenplein 26177225858r
, JARICH Jarig timmermannaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1681241129r
JETSES, JELLE Jelle Jetses timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 22170724533r
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums timmermanverkoper van 1/2 Tiepelsteeg174025087r
MINNES, JENNE Jenne Minnes timmermankoper kamerHeiligeweg 46een_achter161623034v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmermankoper huisRomastraat 251766256150v
, JOCHEMde kamer van Jochum timmermannaastligger ten oosten Achterstraat166023867r
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmermanverkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
, JOHANNES Johannes timmermannaastligger ten westen Zuiderhaven 5616312339v
PAULUS, JOHANNES Johannes Paulus timmermankoper Both Apothekerstraat 31770257180r
, JOOST Joost timmermanhuurder kamer 1 achter dit huis Voorstraat 28170024468v
, KEIMPE Keimpe timmermannaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1688242226r
, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe timmermannaastligger ten westen Heiligeweg 5170024471v
, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe timmermannaastligger ten oosten Lanen 861692242376r
ANDRIES, KEIMPEhet nagelaten huis van Keimpe Andries* timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 61640234103r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmermannaastligger ten zuiden Hoogstraat NZ168424220r
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens timmermankoper kamerZoutsloot 60167924159v
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmermankoper huisBrouwersstraat 41618230129r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers , c.u.timmermannaastligger ten zuiden Hofstraat1618230126r
SASKERS, LAMMERTwijlen Lambert Saskers timmermanverkoper Brouwersstraat 41623230345r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmermanverkoper Hofstraat1618230126r
SASKERS, LAMMERTwijlen Lambert Saskers timmermanverkoper Brouwersstraat 41623230345r
, LEENDERT Lenert timmermannaastligger Romastraat1667239105v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels* timmermannaastligger ten westen Hondenstraat 101641234133v
, LIEUWE Lieuwe timmermannaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1416652398r
JANS, LOLKE Lolke Jans timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 461690242305r
JANS, LOLKE Lolke Jansen timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 461725246245v
LOUWS, LOUWwijlen Lou Lous timmermankoper Franekereind 23oost1603228360r
LOUWS, LOUW Louw Louws timmermankoper provisioneel huis daer het Witte Hart uutsteecktHeiligeweg 34het Witte Hert1600228197v
, LUITJEN Luitien timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341661238109v
, LUITJENhet huis voorheen van Luitjen timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341668239177v
LIEUWES, LUITJENhet huis voormaals van Luitjen Lieuwes* timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341664238229r
, LUITJEN Luytien timmermanverkoper Zuiderhaven 541641234130r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmermangeniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35175725495v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmermankoper huisWortelstraat 101759254240v
FOKKES, MARTENmeerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
IEPES, MEINERTde weduwe van Meynert Ypes , e.a.timmermanhuurder Rozengracht 171674240144v
LIEUWES, MINK Minck Lieuwes timmermankoper 3/4 huis met een hof erachterHoogstraat 35166523911v
PIETERS, OEDS Oeds Pyters timmermangeniaarde koper Hofstraat ZZ1663238176r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmermannaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 141758254168v
, PIEBE Piebe timmermannaastligger ten westen Droogstraat 221622230313v
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmermankoper kamerCarl Visschersteeg1622230308r
ANDRIES, PIER Pier Andries timmermankoper huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 71615229256v
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter timmermannaastligger ten westen Hofstraat 16169324360v
, PIETERhet huis van Pieter timmermannaastligger ten zuiden onbekend1600228216v
, PIETERhet huis van Pieter timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 40167124035v
, PIETER Pieter timmermannaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1620230233v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks timmermankoper huisZoutsloot 771787262182r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks timmermankoper huisLanen 62178826315r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermankoper woningAlemanssteeg ZZ1654236254r
JAKOBS, PIETERhet timmermanshuis en stalling daarachter van Pieter Jacobs timmermannaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1668239151r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs , c.s.timmermangeniaarde koper Kerkpad WZ166623937r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermankoper huis genaamd de BoomsluiterNieuwstraat 62de Boomsluiter166523926r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermannaastligger ten westen Romastraat 31658237158v
PIETERS, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pieter Pieters timmermankoper huis en weefwinkelNieuwstraat 561769257145r
REINERS, PIETER Pieter Reinders timmermankoper huisBoth Apothekerstraat 31770257180r
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses timmermanverkoper Brouwersstraat WZ1614229236r
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses timmermankoper huisKarremanstraat 271620230241v
, PIEBE Pybe timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 21603228354r
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmermanverwandelaar Droogstraat 7161623040v
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmermanaanhandelaar huis met daarachter een hof alsmede een zomerhuis en prieeltjesten oosten van Harlingen161623041r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyeter timmermanverpachter grond Franekereind159722826r
, PIETER Pyeter IJsbrandt timmermankoper huis of woning met plaatsGardenierstraat1599228152r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter timmermannaastligger ten westen Hofstraat 161690242304r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants timmermannaastligger ten oosten Hoogstraat 34161122910r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs* timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166723998v
, PIETER Pytter timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ166723964r
FRIDSES, PIETER Pytter Fridses , c.s.timmermanhuurder (p.j.)Bildtstraat 15168424215v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermanverkoper Brouwersstraat 21achter166023856r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723967v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermannaastligger ten westen Romastraat 61669239199v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huis met 2 kamers erachterHeiligeweg 46166723970v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper Both Apothekerstraat WZ165523752r
JAKOBS, PIETERgrondpacht uit de kamer van Pytter Jacobs timmermaneigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermanverkoper Vijver 11662238128v
JAKOBS, PIETERhet huis van Pytter Jacobs timmermannaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1673240117r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723913va
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper Vijver 7167024024v
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs timmermaneigenaar van 1/2 Vijver 71682241224v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.timmermanverkoper Alemanssteeg165623760v
JANS, PIETER Pytter Jansen timmermankoper huisNieuwstraat 32174425144r
SEERPS, PIETERnu Pytter Seerps timmermannaastligger ten westen Franekereind 361686242114v
SIEMENS, PIETER Pytter Symons timmermankoper huisGardenierstraat 51755253244v
, RINSE Rinse , gebruiker v.d. steegtimmermannaastligger Bildtstraat 161601228252v
, RINSE Rinse timmermannaastligger ten zuiden Bildtstraat 161601228252v
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermanverkoper Zeilmakersstraat 131599228134r
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermanverkoper Zeilmakersstraat 151599228134v
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermancrediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1600228198v
GJALTS, RINSEwijlen Rinse Jolts timmermanverkoper Romastraat1682241183r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters timmermanverkoper Anjelierstraat 181791263351r
JAKOBS, RINSE Rintse Jacobs timmermanverkoper Bildtstraat 181603228336r
, RINSE Rintze timmermannaastligger ten zuiden Bildtstraat 161599228173v
JAKOBS, RINSEde verkoper Rintze Jacobs , c.u.timmermannaastligger ten noorden in de noorder nieuwestad159722864v
JAKOBS, RINSE Rintze Jacobs timmermanverkoper in de noorder nieuwestad159722864v
, ROELOFde erfgenamen van wijlen Roeleff timmermannaastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ1654236268r
, ROELOF Roeleff timmermannaastligger ten westen Spinstraat 9164023496v
JANS, ROELOFhet huis van Roeleff Jans* timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 211664238219r
JANS, ROELOF Roeleff Jans* timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 211664238223v
KLASES, ROELOFhet huis van Roelff Claessen* timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 211675240182r
KLASES, ROELOF Roeliff Claessen timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 131635233177v
KLASES, ROELOF Roeliff Claessen timmermannaastligger ten oosten Rozengracht 18164323544r
KLASES, ROELOFde erfgenamen van wijlen Roeliff Claessens timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 211657237252v
, ROELOFde erfgenamen van wijlen Roelof timmermanverkoper Rozengracht 20166723972r
, ROELOFde erfgenamen van wijlen Roelof timmermannaastligger ten westen Spinstraat165523735v
KLASES, ROELOF Roeloff Claesen timmermannaastligger ten oosten Rozengracht 18164223520v
JANS, ROELOFhet huis van Roeloff Jans* timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 21167024024r
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels* timmermannaastligger ten westen Hofstraat 311696243199r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 110180126637v
PIETERS, SCHELTEals huurder Schelte Pyters timmermannaastligger ten noorden Schritsen 23167824111v
PIETERS, SCHELTEbouwmeester Schelte Pyters* timmermannaastligger ten zuiden Lanen 121722246127r
PIETERS, SCHELTEbouwmeester Schelte Pyters* timmermannaastligger ten zuiden Lanen 12172824777r
, SEERP Seerp timmermannaastligger ten noorden Zoutsloot 1167024029r
RIENKS, SEERP Seerp Rienks timmermannaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1416652398r
PIETERS, SIEBEwijlen Sibe Pieters timmermanverkoper Weverstraat 6174925234r
, SIEBRENde weduwe van Sibren timmermannaastligger ten westen onbekend164223528r
TJEERDS, SIERK Sierck Tiaerdts timmermanverkoper van 1/2 Lanen 36161723057v
TJEERDS, SIERK Sierck Tiaerdts timmermanverkoper van 1/2 Schritsen 27161723057v
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u.timmermankoper twee kamers met een loodsRozenstraat WZ1661238109r
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u.timmermangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1659237181v
GERRITS, SIPKEde weduwe van Sipke Gerrits* timmermannaastligger ten oosten Schritsen 531717245308v
GIJSBERTS, SIPKEwijlen Sipke Giesberts timmermanbewoner Rommelhaven 18twee_achter167924135r
GEERTS, SJOERD Sjoerd Geertsen timmermannaastligger ten oosten Lombardstraat 61681241151v
, SJOERD Sjoerdt timmermannaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1167124057r
, SIEBEde weduwe van Sybe timmermannaastligger ten noorden Vianen1737249174r
, SIEBEde weduwe van Sybe , c.s.timmermanhuurder Franekereind 341758254122v
, SIEBE Sybe timmermannaastligger ten noorden Bargebuurt WZ169124224va
, SIEBEde weduwe van Sybe timmermannaastligger ten oosten Weverstraat ZZ1747251203r
PIETERS, SIEBE Sybe Pieters , c.u.timmermankoper huisFranekereind 18172024661r
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pieters timmermanverkoper Franekereind 26174925233r
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermankoper provisioneel huisWeverstraat 1317282475ra
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermanverkoper Franekereind 181725246241v
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters timmermanerflater Kerkpad 321758254121v
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters timmermanerflater Franekereind 341758254122v
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters* timmermannaastligger ten noorden Kerkpad 34175325369v
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters* timmermannaastligger ten noorden Kerkpad 34175625415r
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermannaastligger ten oosten Franekereind 32172724727v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps , c.u.timmermankoper pakhuis de Drie Claverbladen genaemtSchritsen 27de Drie Klaverbladen1668239154r
, SIEBOUTde weduwe van Sybout timmermannaastligger ten oosten Franekereind 32175625416r
, SIEBREN Sybren timmermannaastligger ten westen Hofstraat1614229226r
, SIEBRENde weduwe van Sybrens timmermannaastligger ten westen of naastligger ten oosten Schritsen ZZ1647235250v
, SIEDSde weduwe en erfgenamen van wijlen Syds timmermanverpachter grond Droogstraat 31615229241r
FLORIS, SIEDSde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris timmermanverkoper Noorderhaven 103162523155r
FLORIS, SIEDSde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris timmermanverkoper Droogstraat 16162523155r
FLORIS, SIEDSde weduwe van Syds Floris* timmermannaastligger ten westen Droogstraat 181636233181v
FLORIS, SIEDSde weduwe van Sydts Floris* timmermannaastligger ten westen Droogstraat 16161623055v
FLORIS, SIEDSde weduwe van Sydts Floris* timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 105161523011r
, SIETSEde plaats van Sydtse timmermannaastligger ten oosten Zoutsloot 48163323386v
, SIEDS Syts timmermannaastligger ten westen Karremanstraat 24noord1602228339r
BERNARDUS, SIETSE Sytse Bernardus timmermankoper door niaar huisLanen 251803266224r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes timmermanverkoper Zoutsloot 801602228298r
, TIJS Thijs timmermannaastligger ten oosten Scheerstraat 5168024123ra
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 31681241175v
, TEUNIS Thoenys timmermannaastligger ten noorden Bildtstraat 161599228173v
JANS, TEUNIS Thonys Jansen timmermankoper huis met steegHeiligeweg1601228252r
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmermanverkoper Hofstraat 451800265271v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts timmermannaastligger ten westen onbekend164823612r
IEPES, WILLEM Willem Jeppes timmermannaastligger ten oosten Schritsen 231680241114r
KLASES, WIEBE Wybbe Claessen timmermankoper kamerBargebuurt 18167024013v
, WIEBE Wybe timmermannaastligger ten oosten Romastraat 1216702409r
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmermankoper huis en plaatsFranekereind 30oost165623765r
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmermannaastligger ten noorden Weverstraat1658237175v
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191702244154r
MEEUWIS, WIEBE Wybe Meus timmermanverkoper Sint Christoffelsteeg1614229192v
PIEBES, WIEBREN Wybrandt Pybes timmermankoper ledige plaetse zijnde de negende plaetse in de darde lottingeAchterstraat1606228491r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpoortstraat 121805267129r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpad 221805267131r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermankoper huisSchritsen 7achter1784261212r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermankoper woningHerenwaltje 31780259255r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermannaastligger ten zuiden Schritsen 7achter1784261212r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Herenwaltje 31782260202r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 671775258235r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
BROERS, WIEBREN Wybrens Broers timmermankoper Grote Kerkstraat 271790263187v
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191716245277v
PIETERS, IEDE Yde Pyters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191695243143r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter168424234r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter168424234r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 30164923694v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ype Meynerts , c.u.timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 281651236147v
KLASES, IESK Yske Claases timmermankoper huis of kamerKleine Bredeplaats 15twee_achter1747251164av
BOT, JAN KLASES Jan Clasen Bot, c.u.timmermankoper 1/2 huisKleine Bredeplaats 5164823631v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jans Fabertimmermankoper huis, scheepstimmerhelling en timmerhuisZoutsloot 1176925796v
VEERSMA, AREND Arend Feersmatimmermankoper huisNieuwstraat 501806267242v
, HENDRIK Hendrik Helmerstimmermankoper huisBrouwersstraat 231799265143r
, HENDRIK Hendrik Helmerstimmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 231799265143r
, JARICH Jarich Hieronimitimmermanverkoper Droogstraat NZ1619230176v
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtjetimmermanverkoper Kleine Bredeplaats 251763255187v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
JANS, BERNARDUS Bernardus Jans Proosterbeektimmermanverkoper Schritsen 171789263102r
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper Schritsen 171784261198v
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper huisSchritsen 171789263102r
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schieretimmermannaastligger ten zuiden Zoutsloot 981673240114r
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibranditimmermankoper huisBrouwersstraat 41623230356r
VOS, ROELOF KLASES Roeloff Claessen Vos, c.u.timmermanverkoper Rozengracht 20164323594v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werftimmermankoper huisKerkpoortstraat 57176825769v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx timmerman (huis-)koper twee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijfZuiderhaven 161713245189v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx timmerman (huis-)koper twee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijfZuiderhaven 181713245189v
ARJENS, ARJEN Arjen Arjens timmerman (huis-)verkoper van 1/4 Zuiderhaven 131780259250r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 191737249166r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs timmerman (huis-)koper huis of kamer, met loodsjeBildtstraat WZ172724729r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks timmerman (huis-)naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1173224897r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (huis-)koper huis, loods en plaatsRomastraat 111688242221r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (huis-)verkoper Sint Odolphisteeg 71681241136v
WILLEMS, DAVID David Willems timmerman (huis-)verkoper Lanen 21achter181026935r
WILLEMS, DAVID David Willems timmerman (huis-)verkoper Zoutsloot 71181026916r
EVERTS, DIRK Dirk Everts timmerman (huis-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
JANS, DIRK Dirk Jansen timmerman (huis-)koper huisZeilmakersstraat 151774258159v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters timmerman (huis-)koper huisHoogstraat 12173524940v
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 931740250139v
FREERKS, ELBERT Elbert Freercx timmerman (huis-)huurder (p.j.)Herenwaltje 151687242177v
JANS, EILERT Ellert Jansen timmerman (huis-)verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons timmerman (huis-)geniaarde koper William Boothstraat 61722246150r
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries timmerman (huis-)koper Romastraat 13169224313v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (huis-)verkoper Sint Odolphisteeg 81682241184v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 3168424220v
DOUWES, HANS Hans Douwes timmerman (huis-)koper kamerVoorstraat 73achterde Spiegel1690242320r
DIRKS, HERE Heere Dirx timmerman (huis-)koper 12/14 huis (1/2 en 5/7 van 1/2)Lanen 35170824551v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)geniaarde koper Lanen 441730247335v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)naastligger ten westen Lanen 441730247335v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)koper huisLanen 30174325114v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warnders timmerman (huis-)koper huisHeiligeweg 541791263308v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens timmerman (huis-)koper 1/2 huis genaamd Bruine BeerdKerkpad 34de Bruine Baard170724530v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens , c.u.timmerman (huis-)eigenaar van 1/2 Kerkpad 34170724530v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds timmerman (huis-)verkoper Vijver 4178626291v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)bewoner Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)verkoper Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)koper huisVijver 41722246136r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen timmerman (huis-)koper 1/2 huis en tuinKleine Bredeplaats 17178326137v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen timmerman (huis-)eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 17178326137v
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman (huis-)naastligger ten noorden Heiligeweg 321727246305v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (huis-)koper woningLiemendijk 2175725480r
ANDRIES, JAN Jan Anderies timmerman (huis-)koper 7/10 en 1/20 huisZuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, JAN Jan Andrys timmerman (huis-)koper Rozemarijnstraat 1173224897r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 201784261257r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Hofstraat 4178626296v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 20180226669v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Zoutsloot 591793264143v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Rozengracht 24oost180226674v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Hofstraat 4180226677v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kruisstraat17822614r
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (huis-)koper huisKerkpad 141762255161r
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (huis-)koper huisKerkpoortstraat 371787262217v
JANS, JAN Jan Jansen timmerman (huis-)koper Hofstraat 29177225837v
JANS, JAN Jan Janzen timmerman (huis-)koper hof en zomerhuisRomastraat 351769257140r
LIEUWES, JAN Jan Lieuues timmerman (huis-)koper kamerSint Christoffelsteeg1614229192v
MINSES, JAN Jan Minses timmerman (huis-)koper kamerNieuweburen 11672240111v
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)koper Both Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)koper huisHofstraat 29177225837v
PIETERS, JAN Jan Pyters timmerman (huis-)verkoper Heiligeweg 461690242305r
PIETERS, JAN Jan Pyters timmerman (huis-)verkoper Kleine Kerkstraat 101690242305v
BROERS, JENTJE Janke Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums timmerman (huis-)koper woningDroogstraat 22174025087v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruurds timmerman (huis-)verkoper Vijver 4178626291v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (huis-)koper Bargebuurt 101787262198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (huis-)naastligger ten noorden Bargebuurt 101787262198v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 9181026948r
SIEBRENS, LOLKE Lolke Sybrens timmerman (huis-)koper huisLanen 2218012669r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes timmerman (huis-)verkoper Ooievaarsteeg WZ178326115r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)koper woningBargebuurt 101787262198v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)naastligger ten noorden Bargebuurt 101787262198v
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes timmerman (huis-)verkoper Weverstraat 141806267285v
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Raamstraat 31801265292r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Schritsen 251801265293r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Lanen 2218012669r
KLASES, PIETER Pieter Claazen timmerman (huis-)koper door niaar huisKruisstraat17822614r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (huis-)verkoper Zoutsloot 241696243221r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks timmerman (huis-)geniaarde koper Hofstraat 351779259200v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (huis-)verkoper Hoogstraat 101807267316v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (huis-)verkoper Lanen 2218012669r
HIELKES, PIETER Pyter Hylkes timmerman (huis-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 90176125573v
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reinders timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 34177225860r
SEERPS, PIETER Pyter Seerps timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 371697243322v
SIEMENS, PIETER Pyter Simons timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 931770257175r
EELKES, PIETER Pytter Eelkes timmerman (huis-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59176125556r
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (huis-)geniaarde koper Tiepelsteeg ZZ177225828v
PIETERS, REINER Reinder Pyters timmerman (huis-)verkoper Both Apothekerstraat 3177225824r
PIETERS, RINTJE Rintje Pyters timmerman (huis-)koper Anjelierstraat 181766256197r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (huis-)verkoper Rozengracht 151741250169v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 391774258189v
PIETERS, SIEMEN Simon Pieters , mede voor zijn kinderentimmerman (huis-)verkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)koper 1/2 huisLanen 401762255126v
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)koper huis, de Kartouw genaamtLanen 80de Kartouw1759254207r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)verkoper Lanen 401762255145r
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmerman (huis-)naastligger ten oosten Franekereind 321726246258v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts timmerman (huis-)verkoper Schritsen 491790263218r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (huis-)koper huisDroogstraat NZ177725977v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 401763255216v
JOCHEMS, TJALLING Tjalling Jochems timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 191696243213v
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes timmerman (huis-)koper huisLanen 601791263304r
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmerman (huis-)verkoper Hofstraat 4180226677v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 591793264143v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (huis-)koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkelRozengracht 24oost180226674v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper huisHofstraat 4178626296v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers , c.u.timmerman (huis-)koper huisLanen 381802266104ar
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 20180226669v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 101803266177v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101803266177v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kruisstraat17822614r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirx timmerman (huis-)verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
PIETERS, IEDEwijlen Yde Pieters timmerman (huis-)erflater Heiligeweg 21173124865v
DIRKS, HANS Hans Dirx Boordertimmerman (huis-)verkoper Achterstraat NZ168424221r
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, TIETE DOEKES Tietje Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Anjelierstraat 91774258160v
HAMER, JAN WILLEMS Jan Willems Hamertimmerman (huis-)verkoper Noorderhaven 191784261165v
HELM, PABE JILLERTS Pabe Jillerts van der Helmtimmerman (huis-)koper huisSchritsen 66178326133r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)koper door niaar huisKleine Bredeplaats 251758254165r
HOEDJE, SEERP SIEBRENS Seerp Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)koper door niaar huisKleine Bredeplaats 251763255187v
HOEDJE, SEERP SIEBRENS Seerp Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)verkoper Kleine Bredeplaats 251765256127v
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u.timmerman (huis-)koper huisNieuwstraat 20178526215r
, KLAAS Claes IJsenbeecktimmerman (huis-)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1691242344v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (huis-)koper pakhuis laatst bootjesmakerijZuiderhaven 371726246260v
KERKHOVEN, TJEERD Tjeerd Kerkhoventimmerman (huis-)koper huisGrote Kerkstraat 271811269121r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyertimmerman (huis-)verkoper Lanen 411809268202r
RUITER, KORNELIS KLASES Cornelis Claassen de Ruitertimmerman (huis-)verkoper van 1/2 Schritsen 1oost1736249135v
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadematimmerman (huis-)koper huisDroogstraat 59180826821r
FINK, MINNE Minne Vinktimmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 81767256237r
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks timmerman (mr. -)verkoper Rommelhaven 8178326169v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. -)verkoper Gardenierstraat1767256230r
HERES, ALBERT Albert Heeres timmerman (mr. -)koper Voorstraat 81achter1766256190r
WIETSES, ANDRIES Anderies Wytses timmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 121729247249v
TJERKS, ANDRIES Andrys Tjerx timmerman (mr. -)koper huisVijverstraat 4172724734r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes timmerman (mr. -)koper 1/2 huisVijver 1166523929r
ATES, ARJEN[als bewoner*] Arjen Ates timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 171784261146r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmerman (mr. -)koper huisLanen 561676240216r
JANS, BEREND Beernt Janses timmerman (mr. -)koper huisRapenburg 10west1688242261r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelHofstraat 45176525696r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper woningKerkpad 201770257176v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huisRomastraat 21782260283r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)naastligger ten westen Romastraat 21782260283r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat OZ178126090r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts , c.u.timmerman (mr. -)koper huisRommelhaven 31698243374r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31701244121v
STINNERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Romastraat 2717092453v
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendrix timmerman (mr. -)verkoper Rozemarijnstraat 31733248224r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 71769257116v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper woningBargebuurt 1176425687v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 7176825795v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper Kerkpoortstraat 111766256214r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/16 Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 34achter176725714r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
PIETERS, DIRK Dirk Pyters timmerman (mr. -)koper Droogstraat 241733248179v
PIETERS, DIRK Dirk Pytters timmerman (mr. -)koper Sint Odolphisteeg 131737249191v
JANS, DOEDE Doede Jansen , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 57oost_voor1673240126v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes timmerman (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35175725495v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes timmerman (mr. -)koper huisVoorstraat 99de Bonte Bok1751252163r
GABES, DOUWE Douwe Gabes timmerman (mr. -)verkoper William Boothstraat 41753253117v
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 1117382501r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Spinhuisstraat1657237138v
KORNELIS, DIRK Durk Cornelis timmerman (mr. -)koper wagenhuis en paardenstalKruisstraat 61767256252r
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. -)koper Nutstraat 21747251192v
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. -)koper deftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriekKleine Bredeplaats 23175625451v
JANS, EILERT Ellert Jansen timmerman (mr. -)verkoper q.q. Lanen 5217342494r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmerman (mr. -)koper huis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151653236245r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Vijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Vijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg 21647235269r
TIJSES, IEPE Epe Tijssen timmerman (mr. -)verkoper Rozengracht 51644235152v
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman (mr. -)koper huis, plaats en halve tuinZuiderstraat ZZ1650236146r
MARTENS, FOKKEwijlen Focke Martens timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 471688242219r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman (mr. -)koper huisZoutsloot WZ1688242233v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman (mr. -)verkoper William Boothstraat WZ1696243247r
JANS, FREERK Freerck Jansen timmerman (mr. -)koper door niaar huis en loods met een bleekveldBrouwersstraat 12noord_achter1667239110r
PIETERS, GERBEN Gerbren Pytters timmerman (mr. -)koper huisKruisstraat 5west1644235142v
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes timmerman (mr. -)koper 6 voet lengte van de plaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burgemeester Pytter Wijbrandts en het huis vd erven van Jacob AnskesGrote Ossenmarkt 25achter1659237201r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ168424257r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gisberts timmerman (mr. -)koper door niaar kamer met een achteruitonbekend1646235196v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. -)verkoper onbekend1691242356v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (mr. -)koper provisioneel huisVoorstraat 12168824215ra
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts timmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 2916112294v
SJOERDS, GOSLING Gosling Sjoerds , c.u.timmerman (mr. -)huurder Nieuweburen 251780259298v
RIENKS, GOSSE Gosse Rienks timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 1051765256120v
KEIMPES, HANS Hans Keimpes [staat: Kimpes] , c.u.timmerman (mr. -)verkoper onbekend1647235270r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)koper huisLanen 93174025090r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)verkoper Rozemarijnstraat 11746251155v
FREERKS, HEINburgersergeant Hein Freerks timmerman (mr. -)koper huisRozemarijnstraat 11737249211r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)verkoper Lanen 421740250123v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)koper door niaar huis met een uitgang naar het noorden in de steegTiepelsteeg1746251145r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 45175325376r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)geniaarde koper Gardenierstraat 161743250294r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper door niaar woningWortelstraat 101740250116v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)geniaarde koper Franekerpoort (gebied)1766256160v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Hofstraat 21midden1738249272v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huis en hofKerkpad 181738249273v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huis met beneden- en bovenkamerZoutsloot 321759254204v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisLanen 531733248176v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 321766256167r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 301762255146r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 45175025251v
KORNELIS, HENDRIKwijlen Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Vijverstraat 61779259178r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1740250136v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 31730247338r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40173925026v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper hof, planten en zomerhuisOosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5173524965r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans timmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 151740250124v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 131734248326r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen* timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 13173124825v
JAKOBS, HIBBE Hibbe Jacobs timmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23achter1776258245v
JAKOBS, HIBBEwijlen Hibbe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
JAKOBS, HIBBEwijlen Hibbe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 241780259233v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)koper Zuiderhaven 691650236130v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verpachter grond Zuiderhaven 651653236243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 651653236243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts , c.u.timmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ165623768r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper onbekend1644235139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg1644235150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsNieuwstraat 281650236127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Vijver 516552372v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsZuiderstraat ZZ1647235268r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)koper ledige plaatsRaamstraat 11645235184r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsLanen 331647235249r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 111644235161r
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes timmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 171651236165v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 621697243274r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters timmerman (mr. -)koper provisioneel hof met bomen, planten en deftig prieelRozengracht NZ167624034va
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes timmerman (mr. -)koper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 31west176025515r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 21766256198v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisVoorstraat 2175725494r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verwandelaar Karremanstraat 101759254230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)aanhandelaar hoekhuisVoorstraat 21759254230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Anjelierstraat 7176825749v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper 1/2 huisAnjelierstraat 71767256246r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper pakhuis met erachter een huisNoorderhaven 10117522531v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)bieder 1/2 huisAnjelierstraat 71767256268v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper 1/3 huis en tuintjeHoogstraat 71747251173r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 71754253168r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 101758254168r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper woningWortelstraat 61755253243r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 521799265133v
ANDRIES, JAN Jan Andries timmerman (mr. -)verkoper Zuidersteeg 11176125550v
ANDRIES, JAN Jan Andries timmerman (mr. -)koper woning waarin twee kamers, met bleekveldZuidersteeg 1117562548v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Bargebuurt 22180226662r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper van 1/2 huisBargebuurt 221789263163v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper Havenplein 201794264192v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper huis en plaatsBoth Apothekerstraat 8178826358r
DIRKS, JAN Jan Dircks timmerman (mr. -)koper huis met een ledige plaats en kamer daar achterBrouwersstraat 131615229272r
DOEKES, JAN Jan Doeckes timmerman (mr. -)koper huisBildtstraat 14173124842r
EILERTS, JAN Jan Elderts timmerman (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 231787262230v
EILERTS, JAN Jan Elderts timmerman (mr. -)koper huis met graanzolders en een pakhuis erachterNoorderhaven 631753253121r
GERRITS, JAN Jan Gerrits timmerman (mr. -)koper huisDroogstraat 231729247287v
GERRITS, JAN Jan Gerryts timmerman (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 18174025096r
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 13179326499v
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 131795264296v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks timmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven ZZ179226413r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ179226413r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ179226413r
HESSELS, JAN Jan Hessels , c.u.timmerman (mr. -)koper door niaar eeuwige jaarlijkse rente waar de Vijf Ringen uithangenVoorstraat 47de Vijf Ringen1687242208v
HESSELS, JAN Jan Hessels , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 471687242209v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)huurder Rommelhaven 8178326169v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 361710245134v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)koper woning gebruikt als steenhouwerswinkelHeiligeweg 341710245135r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 3217182464r
JANS, JAN Jan Jansen timmerman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 24169924417r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman (mr. -)koper woningRinnertspijp 10173925037r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 381686242156v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmerman (mr. -)verkoper Rinnertspijp 101740250111r
SIEBRENS, JAN Jan Syberens timmerman (mr. -)koper Zuiderhaven 181652236188r
SIEDSES, JAN Jan Sydses timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91161623033r
SIEDSES, JAN Jan Sydses timmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 601612229121v
TEEDES, JANhet huis van Jan Taedes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden William Boothstraat 291687242212v
TEEDES, JAN Jan Taedes timmerman (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat 271687242214r
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerman (mr. -)koper 1/4 timmerhellingNoorderhoofd 11729247253v
JANS, JELKE Jelke Jans timmerman (mr. -)naastligger ten westen Noorderkade 231742250213r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs timmerman (mr. -)koper huis en wagenhuisRaamstraat 3177725965r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs timmerman (mr. -)huurder (p.j.)Raamstraat 3177725965r
ARJENS, JELMER Jelmer Ariens timmerman (mr. -)koper ledige plaats of timmerwerf bestaande uit drie huisplaatsenZuiderhaven 181652236188r
JOHANNES, JETSE Jetse Joannes timmerman (mr. -)eigenaar andere helft der molen, samen met Noorderkade 13168024179v
JOHANNES, JETSEkopers broeder Jetse Joannes timmerman (mr. -)eigenaar andere huis en 1/2 helling Noorderkade 13168024198v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)verkoper Werfpad ZZ1754253187r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)koper woningVijver 121752252230v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. -)koper woningWerfpad ZZ1749251265v
TIJSES, JETSE Jitse Tijssen timmerman (mr. -)verkoper onbekend16472364r
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 201726246285r
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 221738249341r
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Molenpad 9a1736249144v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 481782260192v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs timmerman (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 121780259237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (mr. -)koper Grote Kerkstraat 421785261285r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 50178526227r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)koper 1/2 huisHoogstraat 261791263327v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)koper huisMolenpad ZZ1790263269r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 CGHeiligeweg NZ1688242247v
ARJENS, KEIMPEgrondpacht uit het huis van Keimpe Arjens timmerman (mr. -)eigenaar perceel Heiligeweg NZ1688242247v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman (mr. -)koper door niaar huisHoogstraat NZ168424220r
ARJENS, KEIMPE Keympe Arjens , c.u.timmerman (mr. -)koper huisLombardstraat 61681241151v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 73178826342v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)huurder Noorderhaven 73178826342v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)koper woningGardenierstraat1788262242v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Heiligeweg 16achter1787262154r
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)verkoper Hofstraat 31738249270v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)koper door niaar huisHofstraat 31738249356v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)naastligger ten westen Hofstraat 31738249356v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses timmerman (mr. -)verkoper Hofstraat 11738249289r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses timmerman (mr. -)koper huisHofstraat 1173524980v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses timmerman (mr. -)koper huisSchritsen 1west173524973v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 371753253128v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman (mr. -)koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintjeRaamstraat 31763255252r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 61752252219v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman (mr. -)koper huis, houtstek, tuin en zomerhuisRozengracht 141765256126v
ALEFS, PIETER Pieter Alefs timmerman (mr. -)naastligger ten westen Droogstraat 37173925045r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes timmerman (mr. -)koper huisLanen 6617392506r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes timmerman (mr. -)verkoper Lanen 661750252100r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes timmerman (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 15178526235r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes timmerman (mr. -)koper dubbelhuisVijverstraat 20177725968v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 10166723978r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper huisLanen 42179826572r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 421785261285r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 73178826342v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 751784261247v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper huis en hofNoorderhaven 731784261248r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper Lammert Warndersteeg 121780259237v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper Lanen 421799265158r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1784261149r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps timmerman (mr. -)koper provisioneel huisFranekereind 34168224161ra
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks timmerman (mr. -)koper provisioneel 3/4 huisSchritsen 50achter173624912va
EELKES, PIETER Pyter Eelkes timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 641742250276v
HIELKES, PIETER Pyter Hylkes timmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1754253164v
HIELKES, PIETER Pyter Hylkes timmerman (mr. -)verzekerde van een lijfrente Noorderhaven 90176425669v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs timmerman (mr. -)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 23achter1650236100r
ALEFS, PIETER Pytter Alefs timmerman (mr. -)verkoper Bildtstraat 211742250216v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 1167124044r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisonbekend165923812v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper schuur en plaatsGrote Kerkstraat 191658237169r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1664238223r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisNieuwstraat 60166723992r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60166723992r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huis, put, bak en een tuintjeNieuwstraat OZ167024022v
SIEMENS, PIETER Pytter Symons timmerman (mr. -)verkoper Gardenierstraat 5176725710r
PIETERS, REINER Reinder Pieters , mede namens zijn kinderentimmerman (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 231787262230v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. -)koper pothuis, loodsSchritsen 56zuidoost1730247299r
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. -)huurder Nieuwstraat 35179226445v
PIETERS, REINER Reiner Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 721726246292v
PIETERS, RINSE Rinse Pieters timmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat ZZ17342496v
KLASES, ROELOF Roeliff Claessen timmerman (mr. -)koper kamer ([staat: gl])Brouwersstraat 15163723437v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper van 1/2 pakhuis, nu spinzolderRommelhaven 18een_achter180426735v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter180426773v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper van 1/2 huisHofstraat 17oost1805267168r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper huisMolenpad 41808268153r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters timmerman (mr. -)koper Raamstraat 3170024458v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters , c.u.timmerman (mr. -)koper huis en steeg met in- en uitgangSchritsen 51689242293v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pytters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 71697243304v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper huisLanen 22178526234r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper huisSchritsen 25175325336r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper timmerwinkelRaamstraat 31780259296v
SIPKES, SCHELTEde erfgenamen van wijlen Schelte Sipkes timmerman (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 491796264318v
SIPKES, SCHELTEwijlen Schelte Sipkes timmerman (mr. -)erflater Schritsen 491796264318v
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sibe Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 36173824919va
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sibe Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 361738249258v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 58166023823r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisBargebuurt179326490r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje 121785261289r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisDroogstraat 51180126611r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper Molenpad ZZ1790263269r
JOHANNES, SJOERD Sioerd Johannis* timmerman (mr. -)naastligger ten westen Lanen 361732248169v
JOHANNES, SJOERD Sioerd Johannis timmerman (mr. -)koper huisLanen 341732248122r
HERES, SIPKE Sipcke Heeres , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 231658237173av
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 121754253188r
JOHANNES, SJOERD Sjoerd Johannes timmerman (mr. -)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ1749251254v
JOHANNES, SJOERD Sjoerd Johannes timmerman (mr. -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1752252198v
ANNES, SIEBE Sybe Annes timmerman (mr. -)eigenaar van 3/4 Noorderhoofd 11729247253v
SIEBES, SIEBEhet testament van wijlen Sybe Sybes timmerman (mr. -)verkoper Bildtstraat 181725246222v
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes timmerman (mr. -)koper huisBildtstraat 181687242173r
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix timmerman (mr. -)koper huisLanen 21achter1734248319v
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 21achter1734248319v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u.timmerman (mr. -)koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 101699243398r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22170024483r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes timmerman (mr. -)geniaarde koper Bargebuurt 281794264207v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 47178626290v
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes timmerman (mr. -)koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintjeDroogstraat 47de Witte Leest1782260259r
TEEDES, TEEDE Teede Teedes timmerman (mr. -)koper huis, voormalige stokerijZoutsloot 131774258152v
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Herenwaltje 171696243249v
IEPES, TIJS Thijs Yppes timmerman (mr. -)koper huisHoogstraat 241690242310v
GOSSES, TJEBBE Tjebbe Gosses timmerman (mr. -)verkoper Zuiderplein 31765256117r
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 321758254121v
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Franekereind 341758254122v
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 71750252100v
ANDRIES, TJERK Tjerk Anderies timmerman (mr. -)verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
GOSSES, TJEBBE Tjibbe Gosses timmerman (mr. -)koper huisZuiderplein 3173524974v
BROERS, WIEBRENde verkoper Wiebren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 2217922646v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 2217922646v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts , c.u.timmerman (mr. -)koper huis met een schuur en plaatsScheerstraat 101651236159v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts timmerman (mr. -)koper huis, loods en ledige plaatsBrouwersstraat 3de Zwarte Arend163823457r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts , c.u.timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 1west164323550v
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 91658237178r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 121802266100r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper woningBargebuurtspoortje1803266236r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Schritsen 7achter1805267135r
BROERS, WIEBRENde verkoper Wybren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad 201796264305v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisHavenplein 201794264192v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg 161778259101r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 16178326134r
JANS, WIEBREN Wybren Jans timmerman (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 21west170724525v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts timmerman (mr. -)koper huis met plaatsLanen 371622230305r
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. -)verkoper Vijver 71715245254r
PIETERS, IEDEde hof van Yde Pytters timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1686242150r
PIETERS, IEDEgrondpacht uit de kamer van Yede Pytters timmerman (mr. -)eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat164823638v
MEINERTS, IEPEhet andere nieuwgebouwd huis van Ype Meynerts timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat1651236148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat1651236148v
KLASES, IESK Yske Klaases timmerman (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
ARINK, BEREND Beerend Arinktimmerman (mr. -)koper huisHoogstraat 141807267333v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boertimmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 281758254137r
BROERSMA, BROER JANS Broer Jans Broersmatimmerman (mr. -)koper huisLanen 20180826894r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211799265197v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 211803266255v
, RITSKE Ritske Croonenburgtimmerman (mr. -)koper van 1/3 Lanen 85oost1800265214v
, RITSKE Ritske Croonenburgtimmerman (mr. -)verkoper Lanen 271809268304v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425639v
DEKKER, JAKOB SIEBESde hypothecaire en personele crediteuren van Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 31west176425640v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425642r
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 36176425643r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 211766256178r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENS Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 221766256146v
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 21achter1766256174r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 221766256175r
HOEDJE, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)koper door niaar huisLanen 211766256178r
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 131748251232v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lombardstraat 41748251233v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 121754253190r
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis175225312v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Lanen 64175225322r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeventimmerman (mr. -)koper pakhuisRommelhaven 18een_achter1806267237r
HOORNSTRA, WIEGER Wiegerus Hoornstratimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 23oost173925018r
, KLAAS Claas IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17169424380r
, KLAASals bewoner Claes IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17169424380r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJsenbeektimmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)geniaarde koper Lanen 581702244154v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4een_achter1724246193v
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jans IJzenbeektimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 56noordoostde Drie Spaarpotten1736249130v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooventimmerman (mr. -)verkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoventimmerman (mr. -)huurder Zuiderhaven 321801265290v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoventimmerman (mr. -)huurder Zuiderhaven 34west1801265290v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. -)koper wagenhuis en grondScheffersplein 3178926384v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)koper Rozengracht 211799265207r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 611795264279r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. -)koper twee woonkamersRomastraat 271802266137r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 25achter1803266258r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. -)koper Lanen 85oost1805267122r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 321800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 341800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 361800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelMolenpad 111800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Molenpad 5181026973r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kroonenburgtimmerman (mr. -)koper huis, tuin, plaats en stallingVoorstraat 87180426733v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kroonenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter180426737r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburgtimmerman (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 181805267161v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburgtimmerman (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 7180126615r
LEI, JAN SIEBRENS Jan Sybrens op de Leytimmerman (mr. -)koper huisFranekereind 23west1714245218r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyertimmerman (mr. -)koper huisLanen 56179726516v
NOREL, HENDRIK Hendrik Noreltimmerman (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 1a1733248188v
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)naastligger ten westen Lanen 81achter1784261206r
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)verkoper Lanen 81achter1784261206r
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)verkoper Lanen 791787262231v
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441785261284r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421785261285r
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 441784261139r
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441784261139r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 421784261140r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421784261140r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421784261140r
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)koper huisLanen 791784261141r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 31786262128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 3achter1786262128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Tiepelsteeg WZ1786262130r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. -)koper van 1/2 Heiligeweg 16achter178626261v
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schieretimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981675240189r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluistimmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 27180426742r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluistimmerman (mr. -)koper van 1/3 huis, brouwerij, ledige grond en twee woningen erachterHoogstraat 271801265278r
VLIET, PIETER ALEFS Pieter Alephs Vliettimmerman (mr. -)koper huisBildtstraat 211737249215r
WIERSMA, JAN JANSde kinderen van wijlen Jan Jansen Wiersmatimmerman (mr. -)verkoper Lanen 741712245164r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersmatimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 631705244268r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 151775258220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)koper van 1/2 huisSpekmarkt 4177225832v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)koper 1/3 huisRommelhaven 81776258261r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Rommelhaven 81776258261r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)koper door niaar 2/3 huis en tuinRommelhaven 61774258150v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerks , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisZuiderstraat170024482v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx timmerman (mr. huis-)verkoper Heiligeweg 22170724533r
DIRKS, AUKE Aucke Dircks , c.u.timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 281690242324v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)koper huisBoth Apothekerstraat 91779259216v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)koper woningBargebuurt 141780259242v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Romastraat 21782260300r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)verkoper Romastraat 21782260300r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claassen timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 241736249134v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Gardenierstraat NZ1711245159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/3 onbekend1705244269v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 811722246143r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobsz , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 811716245260v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Voorstraat 12169424394v
ARENDS, DIRK Dirk Aenties timmerman (mr. huis-)koper huisGrote Kerkstraat 40west1697243282r
ARENDS, DIRK Dirk Aernts timmerman (mr. huis-)verkoper Sint Jacobstraat 51695243162v
ARENDS, DIRK Dirk Arents timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91703244220v
ARENDS, DIRK Dirk Arents , c.u.timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 40west1706244336v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 381767256240v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper stal voor 6 koeien en 3 paardenZoutsloot 38176425655v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisVoorstraat 15177325880r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Kruisstraat 6176825789r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisMoriaanstraat 11766256215r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. huis-)verkoper Gardenierstraat 41778259133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Gardenierstraat 41778259133r
GABES, DOUWE Douwe Gabbes timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 991779259212v
GABES, DOUWE Douwe Gabes timmerman (mr. huis-)verkoper Ooievaarsteeg 231779259221r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Lammert Warndersteeg 101733248229v
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Lombardstraat NZ1742250255r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Zuiderstraat 1618032675r
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. huis-)verkoper Nutstraat 21761255107v
JELLES, EELKE Eelke Jelles timmerman (mr. huis-)koper pakhuisGrote Ossenmarkt 21761255114r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 37178526222r
HEINS, FREERK Freerck Heyns timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 301674240153V
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 12169424394v
SJOERDS, GOSSEde verlaten boedel van Gosse Sjoerds timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 341778259150v
FREERKS, HEIN Hein Freerx timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 42170724533v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)koper woningKerkpad 181741250193r
KORNELIS, HENDRIKde koper Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Kerkpad 181741250193r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 531733248222r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Kerkpad 181741250193r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Wortelstraat 101741250194r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Vijver 61754253274r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 30177225851v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Vianen WZ1746251140v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisZuiderhaven 271738249285v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinHoogstraat 151730247340r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Syberens timmerman (mr. huis-)koper Hofstraat NZ1695243130v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens , c.u.timmerman (mr. huis-)koper woning (schone)Kerkpoortstraat 45170824568v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens timmerman (mr. huis-)verkoper Kerkpad 34170724531v
TJEBBES, HOMME Homme Tiebbes timmerman (mr. huis-)koper Rozemarijnstraat 11696243203r
PIETERS, IEDE Iede Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 38168424258v
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/4 Vijver 81726246272v
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper Raamstraat 51697243279r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169324352r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)koper huis met een vrije in- en uitgang in de BlindemansteegGrote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds timmerman (mr. huis-)koper land met huis en hofNoorderkade 11811269129v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Wortelstraat 61758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Liemendijk 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)koper 2/3 huis en tuintjeHoogstraat 717492522v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 1011779259199r
ANDRIES, JAN Jan Andries timmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderhaven 241766256171r
ANDRIES, JAN Jan Andrys timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Rozemarijnstraat 11737249211r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)koper Rozengracht 16achter178526237r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 27180226671v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Brouwersstraat 111808268101v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226680v
HESSELS, JANwijlen Jan Hessels timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 471695243119r
HESSELS, JAN Jan Hessels timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 351687242216v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Hoogstraat 171698243334v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Bildtstraat 141780259270v
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (mr. huis-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 12177325866r
EELKES, JELLEverkopers zoon Jelle Eelkes , c.u.timmerman (mr. huis-)bewoner Kleine Bredeplaats 23177225841v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruirds timmerman (mr. huis-)koper woningBargebuurtspoortje 10176125548v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruerds timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinHeiligeweg 201773258116v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds timmerman (mr. huis-)verkoper Heiligeweg 201784261220v
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Rinnertspijp 10173925037r
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Rinnertspijp 10173925037r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (mr. huis-)koper huisKruisstraat 10west1783261116r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 321805267181v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKarremanstraat 151782260272r
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (mr. huis-)koper huis en schuurRommelhaven 718032671r
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 91805267139v
ARJENS, KEIMPE Keympe Ariens timmerman (mr. huis-)koper huisZuiderhaven ZZ1674240150v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 3176025517r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. huis-)koper Hoogstraat 261787262173v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman (mr. huis-)koper 1/4 huisSchritsen 50achter1736249120r
ALEFS, PIETER Pieter Alefs timmerman (mr. huis-)huurder Noorderhaven 9217342495r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes timmerman (mr. huis-)verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (mr. huis-)koper huisZoutsloot NZ1697243328v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (mr. huis-)aanhandelaar Liemendijk NZ1698243342r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper Raamstraat 31801265292r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Schritsen 251801265293r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Hofstraat 131779259226r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)koper huisRommelhaven 31781260153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Schritsen 491796264318v
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Lanen 391712245182r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sybrens , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 371694243116v
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks timmerman (mr. huis-)koper huisZuiderhaven 471751252117v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes timmerman (mr. huis-)koper huis met weefwinkelKerkpoortstraat 571751252174r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs timmerman (mr. huis-)koper twee kamers achter elkaar staande en met het mede gebruik van de steeg ten zuidenNieuwstraat 381662238155v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs timmerman (mr. huis-)koper kamerGrote Kerkstraat 191675240207v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacops timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19een_achter1652236190r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacops timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter1652236190r
MINNES, PIETER Pyter Minnes timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinRommelhaven 717722586v
FRIDSES, PIETER Pytter Fridses timmerman (mr. huis-)koper dwarshuisZoutsloot 24169424378r
SEERPS, PIETER Pytter Seerps timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 161775258225r
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKleine Bredeplaats 231775258239r
PIETERS, REINER Reinder Pietersz timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 56oost177325869v
PIETERS, REINER Reinder Pyters timmerman (mr. huis-)koper huisNoorderhaven 161773258108r
PIETERS, REINER Reinder Pyters timmerman (mr. huis-)verkoper Kleine Kerkstraat 21773258115v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinRapenburg 161809268235v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 71698243340r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ1695243169v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Schritsen 56oost177325869v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Raamstraat 31763255252r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 471774258190v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 491790263218r
, SIEMEN Simon Fokckes timmerman (mr. huis-)koper van 1/2 huis en pakhuisZoutsloot 171715245237v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)koper door niaar huis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hofZoutsloot 391787262196r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)verkoper Zeilmakersstraat 191781260144r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Zoutsloot 181811269132v
ANDRIES, SJOERD Sioerd Anderies timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes timmerman (mr. huis-)verkoper Bargebuurt 261692242387r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes timmerman (mr. huis-)koper Bargebuurt 26168424253v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191699243398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 191699243398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)koper kamerNoorderhaven 22achter1698243390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Noorderhaven 22achter1698243390r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Sint Odolphisteeg 11705244274r
TEETSES, TEEDEwijlen Taede Taedses timmerman (mr. huis-)bewoner Zoutsloot 401795264241v
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes timmerman (mr. huis-)koper jeneverstokerijDroogstraat 47de Witte Leest1791263297r
IEPES, TEUNIS Teunis Jeppes , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 631712245168v
IEPES, TIJS Thijs Ipes timmerman (mr. huis-)koper door niaar Hoogstraat 321712245185v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Rozengracht 24oost180226695v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226690v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 71779259160r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 361803266277r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 311802266105r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisRozengracht 16achter178526237r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 291802266105r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 27180226671v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 381805267140r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 381805267140r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper 1/2 huisZoutsloot 59180226680v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 231717245285v
PIETERS, IEDE Yde Pyters timmerman (mr. huis-)verkoper Rozengracht NZ169424390v
PIETERS, IEDE Yede Pyters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter1697243306v
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)koper ledige plaats waar voorheen een kamer op gebouwd wasGrote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
PIETERS, IEDEde koper Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191695243149r
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 191695243149r
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boertimmerman (mr. huis-)verkoper Grote Ossenmarkt 15175325364v
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoetimmerman (mr. huis-)koper huisRomastraat 35178326146v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburgtimmerman (mr. huis-)koper huisLanen 271803266195v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburgtimmerman (mr. huis-)koper huisVoorstraat 891805267134r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 14achter1803266278r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 14achter1803266278r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENS Hendrik Sybrands Hoedtjetimmerman (mr. huis-)koper woningHerenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
JANS, DIRK Dirk Jansen IJsenbeecqtimmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 731748251213r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)koper pakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragterNoorderhaven 73de Zevenster1709245101r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderhaven 371727246303v
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderstraat 141806267192r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Scheffersplein 31791263288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Zuiderstraat 141790263253v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Heiligeweg 401808268110v
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburgtimmerman (mr. huis-)koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente])Nieuwstraat 351782260221r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Heiligeweg 21805267182v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Noorderhaven 1141805267182v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper achterhuisLanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Lanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper door niaar huisHeiligeweg 16achter178626261v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 31782260222r
WIERDSMA, JAN JANS Jan Jansen Wierdsma, met zijn moedertimmerman (mr. huis-)huurder Lanen 741697243265r
JANS, JAN Jan Jansen Wiertsmatimmerman (mr. huis-)koper woningZoutsloot 22169424391v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. huis-)koper Havenplein 18oost177325898r
STINNERTS, KLAAS Claes Stennerts timmerman (mr. stads-)koper huis met plaatsGardenierstraat 4168024166v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinderts timmerman (mr. stads-)koper huis recht tegenover de Witte GevelKruisstraat 5west167024031r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten oosten Romastraat 271698243349r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper huisRomastraat 31680241102r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Romastraat 31680241102r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper twee kamersRomastraat NZ168524269v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (mr. stads-)koper woningRommelhaven 121728247116r
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman (mr. stads-)verkoper Voorstraat 681623230363r
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman (mr. stads-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman (mr. stads-)verkoper Rommelhaven 18161122951r
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman (mr. stads-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman (mr. stads-)verkoper Zuiderhaven 55162423124r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts timmerman (mr. stads-)koper huisSchritsen 22163223363r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gijsberts , c.u.timmerman (mr. stads-)koper hoekplaatsHerenwaltje WZ1646235229v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper onbekend164223528r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huisZeilmakersstraat 19164323544v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 916592388v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huis met kamer er achterBrouwersstraat 7165623782r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper Zuiderstraat 171650236135v
JETSES, JELLE Jelle Jetzes timmerman (mr. stads-)koper huis met schuurHeiligeweg 181703244198r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens timmerman (oud mr. -)naastligger ten oosten Zuiderstraat1674240167v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Bildtstraat 141680241116v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Gardenierstraat 61682241194r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Romastraat 51682241232v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)verkoper Kruisstraat 5west169324372v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (stads -)koper 3/4 huisSint Jacobstraat 617312488v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (stads -)koper huisNoorderhaven 34achter1725246224r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (stads -)koper schuurMolenpad 91729247273v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman (stads -)verkoper Zuiderhaven ZZ1613229169r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten oosten Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten westen Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)verkoper Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)verkoper Brouwersstraat 7166623935v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 9166323822va
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237240r
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman en portier van de Kerkpoort (mr. -)verkoper Heiligeweg 361730247308v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman en puistermaker (mr. huis-)verkoper Hoogstraat 311696243241r
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman en trekveerschipper (mr. -)verkoper Nieuwstraat 341740250129v
WIETSES, ANDRIES Anderies Wytses timmerman en winkelier (huis-)koper huisVoorstraat 99de Bonte Bok173925069v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks timmerman op 's Lands fregat van oorlog De Pallas (tweede -)koper huisBildtstraat 21782260265r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmermansbaas (huis-)koper woningRinnertspijp 101795264244v
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgeselverkoper Scheerstraat 61736249114r
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes , c.u.timmermansknechthuurder (p.w.)Kerkpoortstraat 6517822613r
, GERRIT Gerryt Zweerus timmermansknechtkoper huisLanen 331784261186r
KLASES, PIETER Pieter Klaazen timmermansknechtnaastligger ten westen Kruisstraat 3west1788262276av
KLASES, PIETER Pieter Klasen timmermansknechtnaastligger ten westen Kruisstraat 3west1784261234r
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u.timmermansknechthuurder beneden (p.j.)Poortje 71790263222r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks timmermansknechtgeniaarde koper Sint Jacobstraat 9178326121r
BAKKER, PIETER Pieter Bakkertimmermansknechtkoper huisSint Odolphisteeg 141799265169v
BOOM, DIRK Dirk Boomstimmermansknechtkoper huisNieuwstraat 5178926375r
GAAIKEMA, PIETER Pieter Gaikematimmermansknechtverkoper Nieuwstraat 321788262265r
POL, JAN Jan van der Polltimmermansknechtverkoper Lanen 811782260304v
JANS, BERNARDUS Bernardus Janzen Proosterbeektimmermansknechtkoper huisSchritsen 171784261198v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper huisNieuweburen 271781260138ar
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper woningLammert Warndersteeg 71781260139r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Hoogstraat 171781260141r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Hoogstraat 251782260236r
HARTMANS, JOHANNES Johannes Hartmans timmermansknecht (huis-)huurder Achterstraat 111783261122r
GABES, KLAAS Klaas Gabes timmermansknecht (huis-)verkoper Achterstraat 71785261288r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes timmermansknecht (huis-)koper huisHoogstraat 361784261245v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases timmermansknecht (huis-)koper huisVijver 91793264162r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyertimmermansknecht (huis-)koper huisLanen 41178526243r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks timmermansknecht en winkelierkoper huis en neringSchritsen 531781260129r
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatin- en loodgieterkoper door niaar woningHoogstraat 33oost173925079v
JANS, AUKE Aucke Jans tingieterkoper 1/2 huis met achterhuis en uitgang, door henzelf bewoondVoorstraat 591654236277r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 571603228335v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 591603228335v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieterverkoper q.q. Brouwersstraat 101630232163r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten westen Voorstraat 61162823271r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten oosten Noorderhaven 1041659237220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten zuiden Noorderhaven 1041659237220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten westen Voorstraat 61165623795r
JAKOBS, JANde andere plaats van Jan Jacobs tingieternaastligger ten zuiden Hofstraat164823625v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieterverkoper Hofstraat164823625v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.tingieterkoper huis met een ledige plaats, loods en woning erachter ten noorden en een vrije uit- en ingang ten noordenVoorstraat 651644235135v
JAKOBS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs tingieternaastligger ten westen Rozengracht 17166123887r
IJSBRANDS, REINER Reyner IJsbrands* tingieternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 21728247213v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1687242180v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1695243131v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten westen Kerkpad WZ1695243131v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten noorden Kerkpad WZ1695243131v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieternaastligger ten westen Noorderhaven 104168124139va
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten westen Noorderhaven 1041695243134r
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen tingieterkoper 1/2 huis waar de Olifant in de gevel staatVoorstraat 47de Olifant167124050v
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen , c.u.tingieterkoper brouwhuisNoorderhaven 110achter167124075v
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen tingieterkoper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 47de Oliphant167124010ra
, KORNELIS Cornelis van Raam, c.u.tingieterhuurder Voorstraat 64176125591v
STELLINGWERF, PIER Pier Stellingwerftingieterverkoper Franekereind 19174925228r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings tingieter (mr. -)verkoper Lanen 451728247214v
JANS, AUKE Aucke Jans tingieter (mr. -)geniaarde koper Rozengracht 7oost165523731v
TJERKS, HERE Here Tiercx tingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 55164323581v
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes tingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 10168424228r
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes tingieter (mr. -)verkoper Voorstraat 101685242101v
IJSBRANDS, REINERwijlen Reinder IJsbrands tingieter (mr. -)erflater Lanen 871730247316r
IJSBRANDS, REINERwijlen Reinder IJsbrands tingieter (mr. -)erflater Lanen 871730247316r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u.tingieter (mr. -)verkoper van 5/16 Voorstraat 52achter171824632v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts tingieter (mr. -)bewoner Lanen 821712245315v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens tingieter (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 571695243177v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 55achter1687242204v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 53169324334r
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieter (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 32achter1695243131r
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter (mr. -)koper door niaar Kerkpad WZ168524296v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter (mr. -)koper vierkant plaatsjeVoorstraat 55achter1686242155v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter (mr. -)naastligger ten zuiden Voorstraat 55achter1686242155v
HARINGS, ANDRIES Andries Harings Bothtingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 23de Arke Noach171824628r
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer, c.u.tingieter (mr. -)huurder 1e pand Voorstraat 761755253211v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijptingieter (mr. -)verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 481701244134r
GONGGRIJP, JOOST HARMENS Joost Harmens Gongrijptingieter (mr. -)koper huis alwaar de Coornbeurs uithanghtNoorderhaven 82de Coornbeurs1703244205r
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392503va
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 19173925056v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)koper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9173124854r
POST, JAN JANSde nalatenschap van wijlen Jan Jansen Posttingieter (mr. -)verkoper Lanen 451728247214v
SIKKEMA, H. H. Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 101738249345r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)geniaarde koper Achterstraat 111738249270r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)koper Rozengracht 18achter1738249349r
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccamatingieter (mr. -)koper Voorstraat 10173925010v
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccamatingieter (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter174425130v
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburgtingieter (mr. -)verkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburgtingieter (mr. -)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
SPANNENBURG, TJEBBE vroedsman Tjebbe Spannenburghtingieter (mr. -)koper huis met winkelBrouwersstraat 12zuid1754253158r
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburghtingieter (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 141749251279r
STELLINGWERF, PIER Pierius Stellingwerftingieter (mr. -)verkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerfftingieter (mr. -)verkoper Lanen 82173524993v
, JAN Jan tingieter(?)naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11601228249r
, TJERKde erfgenamen van wijlen Tjerck tollenaarnaastligger ten westen Lanen ZZ1606228503v
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 91704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 111704244265r
JAGER, JAN wijlen Jan de Jagertorenblazererflater Noorderhaven 104168124139va
, Syckmanstorenblazernaastligger ten noorden Rozemarijnstraat 31766256208r
HARNES, LAMMERT Lammert Haerns , c.u.torenblazer (stads -)koper tuinKlaverbladstraat 271692242399v
BERENDS, WILLEM Willem Beens torenblazer (stads -)koper huisGrote Kerkstraat 391706244324av
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.torenblazer (stads -)verkoper Lanen 861714245216v
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyktorenblazer (stads -)geniaarde koper Rommelhaven 101698243381r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuiktorenblazer (stads -)geniaarde koper Sint Jacobstraat 11698243341r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuyktorenblazer (stads -)koper q.q. Rommelhaven 2west1699243403r
, JOHANNES Johannes van Seisttorenblazer (stads -)verkoper van 1/2 Zuiderstraat 12174425141v
SIEGMAN, JOHANNES Johan H. Siegman, c.u.torenblazer (stads -)verkoper Rozemarijnstraat 1177725953r
, JAN Jan Hendrik Siekmantorenblazer (stads -)koper huisRozemarijnstraat 1175725472r
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachterverkoper Hoogstraat 25169324366v
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachterverkoper Hoogstraat 17achter169324366v
HARNES, LAMMERT Lammert Harns torenwachter (stads -)verkoper Klaverbladstraat 271698243335v
HARRENTS, LAMMERT Lammert Harnts torenwachter (stads -)koper huisHoogstraat 17achter1683241243r
HARRENTS, LAMMERThuis genaamd de Rode Ploeg Lammert Harnts torenwachter (stads -)koper huisHoogstraat 25de Rode Ploeg1683241243r
KUIK, LAMMERT HARMENS Lammert Harmens Kuycktorenwachter (stads -)naastligger ten oosten Hoogstraat 23168424255v
BERENDS, DAVIDmeerjarige jongeman David Beernds touwslagerkoper huisWilliam Boothstraat 25178126019r
SIETSES, MINNERT Minnert Zytzes touwslagerkoper huis en lijnbaanAchterstraat 151806267222v
WIEBRENS, LUITJEN Luitje Wybrens touwslager (mr. -)verkoper Achterstraat 151806267222v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems trekbaas ad Trekwegkoper woningBargebuurt 261730247314r
, KAREL Carel van Deynsetrekwerkerkoper huisKerkpoortstraat 291706244322v
FILIPPUS, TEUNIS Thoenis Philips tromneterkoper huisLanen 85oost1619230161v
, BEREND Beernt trompetternaastligger ten oosten onbekend1606228520r
, BEREND Beernt Garmers trompetterkoper Bildtpoort (gebied)1613229175r
, BINKE Bent Germerts trompetterverkoper Lanen 44achter1603228340r
, JOHANNES Johannes Damen, c.u.trompetterhuurder Schritsen 451761255105v
, JOHANNES Johannes van Seisttrompetternaastligger ten oosten Zuiderstraat 101743250291v
DOOITSES, GERBEN Gerben Doytses trompetter (stads -)verkoper Brouwersstraat 15163723437v
JAGER, JAN Jan de Jagertrompetter (stads -)naastligger ten westen Noorderhaven 106achter168024164v
JAGER, JAN Jan de Jager, de jongetrompetter onderverkoper Noorderhaven 104168124139va
, JOHANNES Johannes Damantrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huisZuiderstraat 27176825786r
, CHRISTIAAN Christiaan Reusertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huis en achterkamer of weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1787262176v
, KAREL Carel Hendrik Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 361794264212r
, CHRISTIAAN Christiaan Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1789263121v
, N. N. trompetter op het Prinsenjachtnaastligger ten zuiden Raamstraat 6noord168524274r
, WILLEM Wilhelm Damentrompetter op het Prinsenjachtkoper huisSchritsen 521767256260v
, BALTHASAR Balthazar Rantsouwtrompetter op het Prinsenjachtverkoper Kleine Bredeplaats 191727246310r
, JOHANNESwijlen Johannes Dametrompetter van het Admiraliteitsjacht (oud -)verkoper Zuiderstraat 271781260156r
, N. N. trompetter vh Furstelijke Jachtnaastligger ten zuiden* Raamstraat 6noord168524278r
TROMPETTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Trompettertrompetter?naastligger ten zuiden Vijver 101699243393v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes tromslagerkoper door niaar woningSint Odolphisteeg 1817392507v
JILLES, HANS Hans Jelis tromslagerverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 221606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslagerverkoper Fabrieksstraat1606228530r
FREERKS, ROELOF Roeloff Freercx tromslagernaastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1663238180v
, IEDE Yde tuider [staat: tuintjer]huurder Liemendijk16612388va
, IEDE Yde tuider [staat: tuintjer]huurder Achterstraat166123880r
AUKES, IEDE Yde Auckes* tuider [staat: tuintjer]naastligger ten oosten Zoutsloot 95164923679r
RINSES, MEINERT Meinert Rinses tuijer (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71689242276v
AUKES, EEDE Ede Auckes tuinder [staat: tuinker]koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?)Zoutsloot NZ1644235154r
LIEUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Lieuwes tuinder [staat: tvijnter]verkoper Heiligeweg 3416152302r
JANS, ABE Abbe Jans turfdragerkoper huisSint Jacobstraat 14173424917r
JANS, ABE Abbe Jansen turfdragerverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
, ARENDkamer bewoond door Aernt turfdragergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
FEIKES, EMILIUS Ameel Feykes turfdragerverkoper van 2/6 Hofstraat 151784261255r
MARTENS, ANDRIES Andries Martens , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Voorstraat 52achter1803266295v
, ARJEN Arien turfdragernaastligger ten oosten Franekereind164323564v
KLASES, ARJENwijlen Arjen Claases turfdragerverkoper Heiligeweg 41784261252r
, BAUKE Bauke turfdragerverkoper van 1/4 Droogstraat NZ1738249229r
, BAUKE Bauke turfdragernaastligger ten zuiden Zoutsloot WZ1729247290v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdragerkoper kamerZoutsloot 92172824763v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis* turfdragernaastligger ten noorden Zoutsloot 941730247359r
KORNELIS, BAUKEde verkoper Bauke Cornelis , c.u.turfdragernaastligger ten noorden Zoutsloot 94173224870v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdragerverkoper Zoutsloot 94173224870v
JANS, BAUKE Bauke Jans turfdragerhuurders vierde huis (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
JOHANNES, BAUKE Bauke Johannis turfdragernaastligger ten zuiden Zoutsloot 881731247382v
WILLEMS, BERENDde verkoper Beern Willems , c.u.turfdragernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 21701244133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdragerverkoper Gardenierstraat 21701244133v
PIETERS, BEREND Beernd Pyters turfdragerkoper huisHerenwaltje 191759254187v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus turfdragerverkoper Franekereind 211746251160r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes turfdragergeniaarde koper Rommelhaven 4een_achter173524952r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdragerkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragernaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kerkpoortstraat 21696243217r
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kerkpoortstraat 131695243172v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes turfdragerkoper Heiligeweg 46176025521r
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes turfdragernaastligger ten oosten Heiligeweg 461789263142v
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes turfdragerverkoper Heiligeweg 461789263142v
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper Karremanstraat 131729247234r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerkoper huisKarremanstraat 131728247140r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragernaastligger ten zuiden Karremanstraat 131729247234r
PAULUS, DIRK Dirk Paulus turfdragerverkoper Lanen 72177225863r
THOMAS, DIRK Dirk Tomas , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat ZZ166623942v
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u.turfdragerkoper kamerLammert Warndersteeg 7167824113v
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u.turfdragerkoper kamerFabrieksstraat WZ1675240209v
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdragerkoper twee huisjes of kamersZoutsloot 961668239167v
EELKES, DOEIEwijlen Doye Eelckes turfdragerverkoper Lammert Warndersteeg 7167824113v
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u.turfdragerverkoper Zoutsloot 961674240166v
DOUWES, DIRK Durk Douwes turfdragerverkoper van 5/8 Zuiderplein 5noord176425685r
HARRITS, EGBERTde boedel van wijlen Eibert Harrits turfdragerverkoper Rozengracht 16achter1782260281r
HARRITS, EGBERT Eibert Harrits turfdragerverkoper van 1/2 Gardenierstraat 617802601r
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts turfdragerverkoper Both Apothekerstraat 91770257155v
GERKES, GERKE Gerke Gerkes turfdragerkoper woningVoorstraat 81achter17062454r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts turfdragerverkoper Sint Odolphisteeg 13176125570v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts turfdragerverkoper Hoogstraat 121764256263r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts , c.s.turfdragerhuurder Hoogstraat 12176425677r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts turfdragerhuurder Hoogstraat 45176725733v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis176825741r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs , met toestemming van zijn kinderen en de Armevoogdenturfdragerverkoper Herenwaltje 71783261128v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisTiepelsteeg ZZ177325872v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisGardenierstraat 101770257183r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs turfdragergeniaarde koper Hoogstraat 141787262183r
, HANSde kamer van de erfgenamen van wijlen Hans turfdragernaastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
, HANSde weduwe van Hans turfdragernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)162923289r
EVERTS, HARING Haring Everts turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 351715245239v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdragerkoper huisDroogstraat 221787262175v
WIEGERS, HARING Haring Wygers turfdragerverkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 491805267153v
, HARINGde woning van Haringh turfdragernaastligger ten oosten Tiepelsteeg1714245215r
SIEDSES, HARKE Harke Sydses turfdragerverkoper q.q. Hoogstraat 161787262181r
, HARMEN Harmen turfdragernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1633233110v
AUKES, HARMEN Harmen Auckes turfdragerkoper nieuw huisWeverstraat 101695243124v
HERES, HARMEN Harmen Heeres* turfdragernaastligger ten zuiden Karremanstraat 231803266210v
HERES, HARMEN Harmen Heeres turfdragerkoper huisKarremanstraat 25178826313r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes* turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 5175725473r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdragerkoper woningGardenierstraat 161756253258r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdragerkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdragerverkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdragerkoper woningBargebuurtspoortje 12176425662v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdragerverkoper Grote Kerkstraat 271784261203r
GEERTS, HENDRIKzijnde minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Geerts turfdragererflater Tiepelsteeg OZ1787262313r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdragerverkoper Gardenierstraat 12176125576r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdragerkoper woningTiepelsteeg OZ1767256249r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdragerkoper huisKarremanstraat 161747251167v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Poulus turfdragerkoper deftige woningSchritsen 5917632561r
HANSES, Henni Hans , voor zich en zijn kinderenturfdragerverkoper Gardenierstraat1620230222v
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes turfdragerkoper huisTiepelsteeg177625916v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdragerkoper woningHofstraat 411714245212v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.turfdragerverkoper Kerkpad 321709245102r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerkoper dwarshuisKerkpad 32170724532r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.turfdragerkoper huis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappenHofstraat 47west171824633r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Hofstraat 2517062451r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Kerkpad 11714245208v
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerkoper woningZeilmakersstraat 31767256259v
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerverkoper Bargebuurt 221758254119v
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes turfdragerkoper woningHofstraat 251698243347v
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes turfdragerverkoper Oosterkeetstraat 61697243263r
, Iisbrandt turfdragernaastligger ten noorden Voorstraat 911657237259r
, IJSBRAND IJsbrant turfdragernaastligger ten noorden Schritsen ZZ1631232177v
, ISAAKde weduwe van wijlen Isack turfdragerbewoner Drie Roemersteeg 91619230181v
, JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11697243317v
, JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten zuiden Heiligeweg 8170024467r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerverkoper en Bildtstraat 41737249205v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerkoper huisBildtstraat 1117522538r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragernaastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1754253140v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen turfdragerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111766256212r
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.turfdragergeniaarde koper Noordijs 10172024692r
JANS, JAKOB Jacob Jansen turfdragerkoper kamerSpinhuisstraat 11722246133r
JURJENS, JAKOB Jacob Jurjens turfdragerverkoper Liemendijk1692242393r
JURJENS, JAKOB Jacob Jurjens , c.u.turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1692242393v
JURJENS, JAKOB Jacob Jurriens turfdragerverkoper Achterstraat NZ1695243186r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes turfdragerkoper huisAchterstraat NZ1727246302r
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes turfdragererflater Anjelierstraat 71742250269r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems turfdragerkoper huis en tuintjeHeiligeweg 2417432519v
GERRITS, JAN Jan Gerrits turfdragernaastligger ten westen Brouwersstraat 12noord1647235243r
GERRITS, JAN Jan Gerrits turfdragerverkoper Weverstraat164823632r
GERRITS, JAN Jan Gerrits turfdragerverkoper Weverstraat NZ164823617v
GERRITS, JAN Jan Gerryts turfdragernaastligger ten westen Brouwersstraat 12noord1646235236r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx turfdragerverkoper Herenwaltje1650236108r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdragerkoper huisOosterkeetstraat 81793264140v
JANS, JAN Jan Jansen turfdragerkoper woningSint Odolphisteeg 181808268128r
JANS, JOCHEM Jochem Jansz turfdragerkoper woningKerkpoortstraat 121781260143r
JANS, JOCHEM Jogchem Jans turfdragerkoper woningeGardenierstraat 1617722589v
JANS, JURJEN Jurjen Jansen turfdragerverkoper van 1/3 Heiligeweg 2417432519v
HUBERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Huiberts turfdragerverkoper van 1/3 Noorderhaven 81759254196v
HUBERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Huiberts turfdragerverkoper van 1/3 Noorderhaven 61759254194v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdragerhuurder Tiepelsteeg1696243214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdragernaastligger ten westen Tiepelsteeg1696243214v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes turfdragerkoper huisLanen 301755253234v
SIEBES, MEINERTdeze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdragereerdere bewoner Gardenierstraat ZZ16662396va
SIEBES, MEINERT Meinert Sybes , c.u.turfdragerkoper kamerGardenierstraat ZZ165623787v
, MEINERT Meynert turfdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 111646235198r
, OTTEde weeskinderen van Otte turfdragernaastligger ten westen Herenwaltje1630232142r
, OTTEde weduwe van Otto turfdragernaastligger ten westen Zoutsloot161122946v
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdragerverkoper Romastraat 13168024168r
TJEERDS, PIEBE Piebe Tjeerds turfdragerkoper door niaar huisSint Jacobstraat 14178126071v
TJEERDS, PIEBE Piebo Tjeerds turfdragerverkoper Sint Jacobstraat 141781260148r
, PIETER Pieter turfdragernaastligger ten westen Hofstraat NZ1695243130v
KLASES, PIETER Pieter Claesen turfdragerkoper door niaar huisNieuwstraat 71751252105v
DIRKS, PIETER Pieter Durks turfdragerhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 17achter179226454r
JANS, PIETER Pieter Jans turfdragerkoper huis met een plaats darachterGardenierstraat1620230222v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters turfdragerkoper huisKruisstraat 5west1653236246v
ALEFS, PELGRIM Pilgrum Alefs turfdragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1689242284r
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdragerverkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Clasen turfdragerkoper Zeilmakersstraat 31767256259v
DIRKS, PIETER Pyter Dirk turfdragerkoper huisLanen 91het Blauw Lam173124848r
DIRKS, PIETERde koper Pyter Dirk turfdragernaastligger ten noorden Lanen 91173124848r
DIRKS, PIETER Pyter Dirx turfdragerkoper huisGrote Kerkstraat 21728247213v
JOOSTES, PIETER Pyter Joosten turfdragerkoper huisNieuwstraat 301752252233v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdragergeniaarde koper Kerkpad 321758254121v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdragerkoper huis en tuinKerkpad 321762255142r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u.turfdragergeniaarde koper Lammert Warndersteeg 14172124694v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u.turfdragerkoper dwarshuisVianen 21721246102r
ROMMERTS, REMMERT Remmert Rommerts , c.u.turfdragereerdere huurder Noordijs OZ169424375v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes turfdragerkoper huisZoutsloot 771751252157r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks turfdragercrediteur (deducent) Herenwaltje 71758254265r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks turfdragercrediteur (deducent) Wortelstraat 11758254265r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks turfdragerkoper huisHoogstraat 211754253194v
, RUURD Ruurd turfdragernaastligger ten zuiden Zeepziederstraat 3180426757r
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes turfdragerkoper huisZeilmakersstraat 191781260144r
JOHANNES, RUURD Ruurd Johannes turfdragerverkoper Anjelierstraat 91788262282r
, SIPKE Sipke turfdragernaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1728247203v
HENDRIKS, SIPKJE Sipke Hendriks turfdragerverkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
, TEEKE Taeke turfdragernaastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1754253140v
, TJALLINGhet huis van Tialling turfdragernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30164323596v
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.turfdragerverkoper Peterseliestraat NZ1644235114r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen* turfdragernaastligger ten westen Lombardstraat 1175025253v
JANS, THOMAS Tomas Jansen turfdragerkoper huis daer het Avontuir uythanghtHeiligeweg 6het Avontuur1619230200r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis turfdragerverkoper Sint Odolphisteeg 181759254246v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes turfdragerverkoper van 1/4 Vijver 81726246272v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes turfdragerkoper door niaar huis met gebruik putLiemendijk 401728247204v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannis turfdragerkoper huisHerenknechtenkamerstraat 31727246306r
HESSELS, WIEBREN Wybren Hessels turfdragerverkoper Hofstraat 271731247380r
HESSELS, WIEBREN Wybren Hessels turfdragerkoper woningFranekerpoort (gebied)1731247391r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdragerkoper twee kamer aan elkanderenScheffersplein OZ1686242152r
RINSES, IEDE Yde Rinses , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 31midden176025544v
DIRKS, IEPE Ype Dirks turfdragerkoper kamerZoutsloot 78172724739r
HERES, IEPE Ype Herres turfdragerkoper huisLanen 661750252100r
JARICHS, JAN Jan Jarigs Claeverturfdragerverkoper Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
, HENDRIK Hendrik Craamerturfdragerkoper deftige kamerBoth Apothekerstraat 15zuid1765256108r
, HENDRIK Hendrik Craemerturfdragergeniaarde koper Lanen 811756253251r
KRAMER, HENDRIK Hendrik Cramerturfdragerverkoper Rozengracht 19176525699v
KRAMER, HENDRIK Hendrik Kramerturfdragerkoper huisRozengracht 19175725495r
RUITER, JAN Jan Ruiterturfdragernaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1692242404v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraturfdragerkoper woningWerfpad ZZ1754253187r
TROMP, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendriks Trompturfdragerverkoper Lanen 671784261168r
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuiningaturfdragerverkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragerkoper kamerKruisstraat 10oost1754253150r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragergeniaarde koper Rozengracht 51743250297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragerkoper kamer en weefwinkelRozengracht 31743250299r
HARRITS, EGBERT Eybert Harryts , c.u.turfdrager (mr. -)koper twee kamers, weefwinkel en portaalRozengracht 16achter178126095r
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters turfdrager (oud -)verkoper Rommelhaven 111799265129r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs turfdrager (oud -)verkoper Heiligeweg 50181026987r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sandstraturfdrager (oud -)verkoper Hoogstraat 321757254115v
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS Nicolaas Hendriks Vulsmaturfdrager (oud -)koper huisHeiligeweg 50181026987r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes turfdrager (stads -)koper Kleine Kerkstraat 161766256193r
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels turfdrager en mr. metselaarkoper huisZeilmakersstraat 11736249115r
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelierverkoper Bargebuurt 181775258227v
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkelierkoper huisMoriaanstraat 3178326157r
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkelierkoper huisMoriaanstraat 5178326158r
JANS, JOCHEM Jochum Jansen turfdrager en winkeliernaastligger ten westen Moriaanstraat 5178326158r
PIETERS, BEREND Beern Pytters turfmakerkoper huisVoorstraat 481699243395r
KORNELIS, AUKJEwijlen Aukjen Cornelis turfmeesterverkoper van 1/2 Tiepelsteeg1759254247v
ANNES, Doetie Annes turfmeestergeniaarde koper Noorderhaven 1121723246182r
, GRIETSEN Griet Beuis turfmeesternaastligger ten westen Gardenierstraat1620230222v
, AALTJE Aaltje turfmeetsterhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirkjen Pytters* turfmeetsternaastligger ten zuiden Brouwersstraat 18166623935r
TJEERDS, Dyuk Tiaerdts turfmeetsternaastligger ten westen Gardenierstraat164323548r
, EELKJEhetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, EELKJEhetsterfhuis van Eelck turfmeetsternaastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1668239139r
, GRIETJE Grietie turfmeetsterkoper provisioneel kameronbekend168324170va
, HILTJE Hiltje turfmeetsterhuurder Droogstraat NZ1738249229r
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat1621230270v
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat 23161222976r
, SAAKJE Saeck turfmeetsternaastligger ten zuiden Vioolsteeg162523138r
KLASES, IETJE Yttie Claeses turfmeetsterkoper Grote Ossenmarkt 81745251108r
, BEREND Beernt turfmeternaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1602228318v
, GERRIT Gerryt turfmeternaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1613229175v
ALBERTS, JANde kamer van Jan Alberts turfmeternaastligger ten oosten Peterseliestraat165623765v
ALBERTS, JANhet huis van Jan Alberts turfmeternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 28162923293r
, ROELOFde weduwe van Roelof turfopzichternaastligger ten zuiden Voorstraat 3achter1752252194r
, ROELOFwijlen Roelof turfopzichterverkoper Voorstraat 3achter1752252194r
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra