Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsmavaandrig van de edele manhaften hopman Groustinsverkoper Rozengracht 2163823459r
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsmavaandrig van de edele manhaften hopman Groustinsverkoper Rozengracht 2163823459r
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsmavaandrig van de edele manhaften hopman Groustinsverkoper Rozengracht 2163823459r
JOEKES, KLAAS Claes Juckes vaandrig van de manhafte kapitein Ate van Hettingakoper q.q. huis met kamers en plaats daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de het erf van Meinert DoytsesRozengracht 17162423127r
JOEKES, KLAAS Claes Juckes vaandrig van de manhafte kapitein Ate van Hettingakoper q.q. huis met kamers en plaats daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de het erf van Meinert DoytsesRozengracht 17162423127r
, PIEBE Pybo Grootiusvaandrig van kapitein Burumverkoper Hoogstraat 17165623769v
ANDRIES, SIETSEwijlen Sytze Andries vader algemeen armhuiskoper Anjelierstraat 141783261114r
ANDRIES, SIETSEwijlen Sytze Andries vader algemeen armhuiskoper Anjelierstraat 141783261114r
ANDRIES, SIETSEwijlen Sytze Andries vader algemeen armhuiskoper Anjelierstraat 141783261114r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters vader Doospgezind weeshuisverkoper Vijverstraat 17176825740r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters vader Doospgezind weeshuisverkoper Vijverstraat 17176825740r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varend persoonkoper huisKruisstraat 3oost1731247374v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varend persoonkoper huisKruisstraat 3oost1731247374v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varend persoonkoper huisKruisstraat 3oost1731247374v
JANS, EERKE Eerk Jansen varend persoonverkoper Zoutsloot 891730247302v
JANS, EERKE Eerk Jansen varend persoonverkoper Zoutsloot 891730247302v
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend persoonverkoper van 1/3 Klaverbladstraat 11730247351r
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend persoonverkoper van 1/3 Klaverbladstraat 11730247351r
REINS, GEERT Geert Riniae varend persoonkoper door niaar Zuiderhaven 151730247326v
REINS, GEERT Geert Riniae varend persoonkoper door niaar Zuiderhaven 151730247326v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 271731247380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 271731247380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 271731247380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 291731247380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 291731247380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 291731247380r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters varend persoonverkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters varend persoonverkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoongeniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 151730247326v
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoongeniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 151730247326v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks varend persoonverkoper q.q. Zuiderhaven 6173024711ra
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks varend persoonverkoper q.q. Zuiderhaven 6173024711ra
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes varend persoonverkoper Kerkpoortstraat 511730247300r
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes varend persoonverkoper Kerkpoortstraat 511730247300r
GERRITS, SIEBREN Sybrant Gerrits varend persoonverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1604228425r
GERRITS, SIEBREN Sybrant Gerrits varend persoonverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1604228425r
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandkoper Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandkoper Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandkoper Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes , c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandhuurder Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes , c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandhuurder Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes , c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandhuurder Schritsen 371688242251v
HANSES, JAN Jan Hansen varende op het Prinsenjachtkoper huisZuiderhaven 29177225850v
HANSES, JAN Jan Hansen varende op het Prinsenjachtkoper huisZuiderhaven 29177225850v
BUILART, SALOMON JANS Salomon Janzen Buillaertvarende op het Prinsenjachtkoper huisZoutsloot 1177225834v
BUILART, SALOMON JANS Salomon Janzen Buillaertvarende op het Prinsenjachtkoper huisZoutsloot 1177225834v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjachtkoper Achterstraat1794264173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjachtkoper Achterstraat1794264173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjachtkoper Achterstraat1794264173v
SIEBRENS, AGE Age Sybrens varensgezelverkoper Bildtpoort (gebied)1803266216r
SIEBRENS, AGE Age Sybrens varensgezelverkoper Bildtpoort (gebied)1803266216r
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezelverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1175225326v
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezelverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1175225326v
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezelverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1175225326v
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezelkoper huisFranekereind 2180826895v
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezelkoper huisFranekereind 2180826895v
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezelkoper woningLiemendijk ZZ1755253219r
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezelkoper woningLiemendijk ZZ1755253219r
JANS, BAUKE Bauke Jans varensgezelkoper huisHerenwaltje 9de Lelie180426725v
JANS, BAUKE Bauke Jans varensgezelkoper huisHerenwaltje 9de Lelie180426725v
JANS, BAUKE Bauke Jans varensgezelkoper huisHerenwaltje 11de Lelie180426725v
JANS, BAUKE Bauke Jans varensgezelkoper huisHerenwaltje 11de Lelie180426725v
HEMMES, BERENDwijlen Beernd Hemmes varensgezelverkoper Vijver 61754253274r
HEMMES, BERENDwijlen Beernd Hemmes varensgezelverkoper Vijver 61754253274r
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezelkoper huisZoutsloot 97180226670v
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezelkoper huisZoutsloot 97180226670v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezelkoper huisLanen 43179826596v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezelkoper huisLanen 43179826596v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezelkoper huisLanen 43179826596v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezelkoper huisScheerstraat 91784261204r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezelkoper huisScheerstraat 91784261204r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezelkoper huisScheerstraat 91784261204r
ARENDS, DOOITSE Doitse Anes varensgezelkoper woningZuidersteeg 1173925023v
ARENDS, DOOITSE Doitse Anes varensgezelkoper woningZuidersteeg 1173925023v
ARENDS, DOOITSE Doitse Anes varensgezelkoper woningZuidersteeg 1173925023v
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters varensgezelkoper huisVijverstraat 151742250214av
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters varensgezelkoper huisVijverstraat 151742250214av
JANS, FOLKERT Folkert Jans varensgezelkoper huisSchritsen 571805267119v
JANS, FOLKERT Folkert Jans varensgezelkoper huisSchritsen 571805267119v
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters varensgezelverkoper Sint Odolphisteeg 13179226415r
WOUTERS, FREERK Freerk Wouters varensgezelverkoper Sint Odolphisteeg 13179226415r
JANS, GERRIT Gerrit Jans varensgezelkoper huisBildtstraat 17180426767v
JANS, GERRIT Gerrit Jans varensgezelkoper huisBildtstraat 17180426767v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezelgeniaarde koper Franekereind 23west173925076v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezelgeniaarde koper Franekereind 23west173925076v
KLASES, HANS Hans Claases varensgezelkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
KLASES, HANS Hans Claases varensgezelkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
KLASES, HANS Hans Claases varensgezelkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelverkoper Gardenierstraat 161756253258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelverkoper Gardenierstraat 161756253258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelverkoper Gardenierstraat 161756253258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 10173925066r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 10173925066r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 10173925066r
JAKOBS, HENDRIKwijlen Hendrik Jacobs varensgezelverkoper Vijver 91731247384v
JAKOBS, HENDRIKwijlen Hendrik Jacobs varensgezelverkoper Vijver 91731247384v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters varensgezelverkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters varensgezelverkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
PIETERS, HIELKE Hylke Pytters varensgezelverkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
PIETERS, HIELKE Hylke Pytters varensgezelverkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens varensgezelgeniaarde koper Vijver 10174925212v
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens varensgezelgeniaarde koper Vijver 10174925212v
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezelkoper woningCarl Visschersteeg 2175725455v
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezelkoper woningCarl Visschersteeg 2175725455v
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezelkoper woningCarl Visschersteeg 2175725455v
GERRITS, JAN Jan Gerrits varensgezelhuurder achterkamer (p.j.)Scheerstraat 417072456v
GERRITS, JAN Jan Gerrits varensgezelhuurder achterkamer (p.j.)Scheerstraat 417072456v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks varensgezelgeniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1742250221v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks varensgezelgeniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1742250221v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs varensgezelverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1742250277v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs varensgezelverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1742250277v
JANS, JAN Jan Jansen , c.s.varensgezelnaastligger ten oosten Anjelierstraat 41754253193r
JANS, JAN Jan Jansen , c.s.varensgezelnaastligger ten oosten Anjelierstraat 41754253193r
MARTENS, JAN Jan Martinus varensgezelkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1802266173r
MARTENS, JAN Jan Martinus varensgezelkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1802266173r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens varensgezelkoper huisVijverstraat 9174425149v
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens varensgezelkoper huisVijverstraat 9174425149v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisZeilmakersstraat 51741250150v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisZeilmakersstraat 51741250150v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisBargebuurt OZ1741250150v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisBargebuurt OZ1741250150v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens varensgezelverkoper Vijverstraat 91758254167r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens varensgezelverkoper Vijverstraat 91758254167r
RUURDS, JETSE Jetse Ruirds varensgezelkoper huis en tuintjeRaamstraat 2175025276v
RUURDS, JETSE Jetse Ruirds varensgezelkoper huis en tuintjeRaamstraat 2175025276v
STEFFENS, JOHANNES Johannes Steffens varensgezelverkoper Zoutsloot 96175025297r
STEFFENS, JOHANNES Johannes Steffens varensgezelverkoper Zoutsloot 96175025297r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
HENDRIKS, LOUW Louw Hendriks varensgezelverkoper Nieuwstraat 21175625443v
HENDRIKS, LOUW Louw Hendriks varensgezelverkoper Nieuwstraat 21175625443v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 161806267195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 161806267195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 161806267195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelhuurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelhuurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezelhuurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
HENDRIKS, MEINERT Meynerd Hendrix varensgezelverkoper van 1/2 Hondenstraat 817322485ra
HENDRIKS, MEINERT Meynerd Hendrix varensgezelverkoper van 1/2 Hondenstraat 817322485ra
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs varensgezelverkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs varensgezelverkoper van 1/6 Schritsen 8173925013v
GIJSBERTS, OEDS Oedds Gijsberts varensgezelverkoper Hoogstraat 41756253268r
GIJSBERTS, OEDS Oedds Gijsberts varensgezelverkoper Hoogstraat 41756253268r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelkoper Poortje 91756253262r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelkoper Poortje 91756253262r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelaanhandelaar huisHoogstraat 41755253249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelaanhandelaar huisHoogstraat 41755253249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelverkoper Lanen 401755253249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelverkoper Lanen 401755253249r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendricks varensgezelverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendricks varensgezelverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezelverkoper Kerkpoortstraat 4517432515r
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezelverkoper Kerkpoortstraat 4517432515r
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezelverkoper Kerkpoortstraat 4517432515r
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandigvarensgezelverkoper Vijverstraat 221742250267r
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandigvarensgezelverkoper Vijverstraat 221742250267r
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandigvarensgezelverkoper Vijverstraat 221742250267r
BERNARDUS, REMMERTde boedel van wijlen Rimmert Bernardus varensgezelverkoper Zuiderhaven 241795264268v
BERNARDUS, REMMERTde boedel van wijlen Rimmert Bernardus varensgezelverkoper Zuiderhaven 241795264268v
BERNARDUS, REMMERTde boedel van wijlen Rimmert Bernardus varensgezelverkoper Zuiderhaven 241795264268v
PIETERS, SJOERD Sioerd Pieters varensgezelkoper woningZoutsloot 77171824613v
PIETERS, SJOERD Sioerd Pieters varensgezelkoper woningZoutsloot 77171824613v
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tjebbes varensgezelverkoper van 1/6 Anjelierstraat 71742250269r
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tjebbes varensgezelverkoper van 1/6 Anjelierstraat 71742250269r
JAKOBS, SJOUKE Sjouke Jacobs varensgezelverkoper Franekerpoort (gebied)1729247262v
JAKOBS, SJOUKE Sjouke Jacobs varensgezelverkoper Franekerpoort (gebied)1729247262v
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varensgezelverkoper Lanen 2218012669r
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varensgezelverkoper Lanen 2218012669r
KLASES, SIETSE Sytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101803266175r
KLASES, SIETSE Sytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101803266175r
KLASES, SIETSE Sytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101803266175r
JANS, TABE Tabe Jansen varensgezelverkoper Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, TABE Tabe Jansen varensgezelverkoper Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses , c.u.varensgezelhuurder Lombardstraat 11802266156r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses , c.u.varensgezelhuurder Lombardstraat 11802266156r
JANS, TJERK Tjerk Jans varensgezelverkoper van 1/7 Voorstraat 57174425142v
JANS, TJERK Tjerk Jans varensgezelverkoper van 1/7 Voorstraat 57174425142v
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits varensgezelverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1742250275r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits varensgezelverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1742250275r
WILLEMS, WIEBE Wiebe Willems varensgezelkoper huisZuiderstraat 16176725719r
WILLEMS, WIEBE Wiebe Willems varensgezelkoper huisZuiderstraat 16176725719r
REMKES, WOPKE Wobke Remkes varensgezelnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 131807267298r
REMKES, WOPKE Wobke Remkes varensgezelnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 131807267298r
REMKES, WOPKE Wopke Rimkes varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 111805267157r
REMKES, WOPKE Wopke Rimkes varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 111805267157r
TEEKES, WIEBEweduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderenvarensgezelkoper door niaar huis of woningVijver 10174925212v
TEEKES, WIEBEweduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderenvarensgezelkoper door niaar huis of woningVijver 10174925212v
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems varensgezelverkoper Zuiderstraat 161770257168r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems varensgezelverkoper Zuiderstraat 161770257168r
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschopvarensgezelkoper huisHofstraat 141809268301r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschopvarensgezelkoper huisHofstraat 141809268301r
JANS, WILLEM Willem Jansen Bissiunvarensgezelverkoper Kerkpoortstraat 231740250118r
JANS, WILLEM Willem Jansen Bissiunvarensgezelverkoper Kerkpoortstraat 231740250118r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Finkelbosvarensgezelkoper Noorderhaven 31170724515r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Finkelbosvarensgezelkoper Noorderhaven 31170724515r
NOREL, KLAAS Klaas Norelvarensgezelkoper huisLanen 501810268352v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Orisandvarensgezelkoper huisVianen 221809268232v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Orisandvarensgezelkoper huisVianen 221809268232v
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelkoper huisSpekmarkt 11809268210v
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelkoper huisSpekmarkt 11809268210v
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelhuurder (p.j.)Spekmarkt 11809268210v
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelhuurder (p.j.)Spekmarkt 11809268210v
PERK, REINER JANS Reinder Jans Parkvarensgezelkoper huisZoutsloot 371809268216r
PERK, REINER JANS Reinder Jans Parkvarensgezelkoper huisZoutsloot 371809268216r
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewindvarensgezelverkoper Scheerstraat 9178626256r
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewindvarensgezelverkoper Scheerstraat 9178626256r
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewindvarensgezelverkoper Scheerstraat 9178626256r
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwartvarensgezelkoper huisLanen 351808268113r
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwartvarensgezelkoper huisLanen 351808268113r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoonverkoper Lanen 43179226418v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoonverkoper Lanen 43179226418v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoonverkoper Lanen 43179226418v
HANSES, KLAAS Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
HANSES, KLAAS Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
HANSES, KLAASwijlen Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
HANSES, KLAASwijlen Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varenspersoonverkoper Kleine Bredeplaats 14twee_achter1724246213v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varenspersoonverkoper Kleine Bredeplaats 14twee_achter1724246213v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varenspersoonverkoper Kleine Bredeplaats 14twee_achter1724246213v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters varenspersoonverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 241736249134v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters varenspersoonverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 241736249134v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters varenspersoonverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters varenspersoonverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssen varenspersoonverkoper Vijverstraat 261749251271v
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssen varenspersoonverkoper Vijverstraat 261749251271v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoonkoper huisBorstelsteeg 11732248125v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoonkoper huisBorstelsteeg 11732248125v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoonkoper huisBildtstraat 14178126011r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoonkoper huisBildtstraat 14178126011r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes varenspersoonkoper kamerBoth Apothekerstraat 15zuid173524998r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes varenspersoonkoper kamerBoth Apothekerstraat 15zuid173524998r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes varenspersoonkoper kamerBoth Apothekerstraat 15zuid173524998r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonverkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonverkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonverkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonkoper huisGardenierstraat 161735249103r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonkoper huisGardenierstraat 161735249103r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonkoper huisGardenierstraat 161735249103r
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens varenspersoonkoper door niaar Zuidergat 211737249190v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens varenspersoonkoper door niaar Zuidergat 211737249190v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 21751252125v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 21751252125v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 21751252125v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoonkoper woningGardenierstraat NZ1749251261v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoonkoper woningGardenierstraat NZ1749251261v
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonkoper huis en kamerMoriaanstraat 11704244250v
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonkoper huis en kamerMoriaanstraat 11704244250v
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonverkoper Moriaanstraat ZZ1705244286r
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonverkoper Moriaanstraat ZZ1705244286r
JANS, JAN Jan Jansen varenspersoonkoper woningLanen 52175725462v
JANS, JAN Jan Jansen varenspersoonkoper woningLanen 52175725462v
JANS, JAN Jan Janzen varenspersoonkoper door niaar ratione vicinitatis huisAnjelierstraat 41754253193r
JANS, JAN Jan Janzen varenspersoonkoper door niaar ratione vicinitatis huisAnjelierstraat 41754253193r
LOURENS, JAN Jan Lourens varenspersoonkoper huisSchritsen 131757254109v
LOURENS, JAN Jan Lourens varenspersoonkoper huisSchritsen 131757254109v
LOURENS, JAN Jan Lourens varenspersoonverkoper Schritsen 13176425649r
LOURENS, JAN Jan Lourens varenspersoonverkoper Schritsen 13176425649r
BERENDS, JORIS Joris Beerns , thans uitlandigvarenspersoonverkoper Rozemarijnstraat 31737249220r
BERENDS, JORIS Joris Beerns , thans uitlandigvarenspersoonverkoper Rozemarijnstraat 31737249220r
BERENDS, JORIS Joris Beerns , thans uitlandigvarenspersoonverkoper Rozemarijnstraat 31737249220r
HANSES, KARST Karst Hansen varenspersoonkoper huisZuiderhaven 34oost1748251217r
HANSES, KARST Karst Hansen varenspersoonkoper huisZuiderhaven 34oost1748251217r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes varenspersoonkoper woningAchterstraat1748251238v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes varenspersoonkoper woningAchterstraat1748251238v
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendriks varenspersoonverkoper van 1/2 Hondenstraat 81733248182v
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendriks varenspersoonverkoper van 1/2 Hondenstraat 81733248182v
GIJSBERTS, OEDSwijlen Oeds Gijsberts varenspersoonverkoper Poortje 91757254114v
GIJSBERTS, OEDSwijlen Oeds Gijsberts varenspersoonverkoper Poortje 91757254114v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes varenspersoonverkoper Hoogstraat 331801265307r
ULBES, PIETER Pieter Ulbes varenspersoonverkoper Hoogstraat 331801265307r
MINSES, PIETER Pyter Minses varenspersoongeniaarde koper Lanen 11728247115r
MINSES, PIETER Pyter Minses varenspersoongeniaarde koper Lanen 11728247115r
HERES, RUURD Ruird Heeres varenspersoonverkoper Romastraat 4oost1697243305r
HERES, RUURD Ruird Heeres varenspersoonverkoper Romastraat 4oost1697243305r
HERES, RUURD Ruird Heres varenspersoonkoper huis waarin kamer, kelder en keuken, met plaatsRomastraat 4oost1705244271v
HERES, RUURD Ruird Heres varenspersoonkoper huis waarin kamer, kelder en keuken, met plaatsRomastraat 4oost1705244271v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs varenspersoonverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs varenspersoonverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
OLFERTS, SJOERD Sioerd Olferts varenspersoonkoper Grote Kerkstraat 31west1734248331r
OLFERTS, SJOERD Sioerd Olferts varenspersoonkoper Grote Kerkstraat 31west1734248331r
JANS, SIEBE Sybe Jansen varenspersoonverkoper Zuidersteeg 71766256222r
JANS, SIEBE Sybe Jansen varenspersoonverkoper Zuidersteeg 71766256222r
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes , nu ter zee uitlandigvarenspersoonkoper door niaar Scheerstraat 5169424398v
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes , nu ter zee uitlandigvarenspersoonkoper door niaar Scheerstraat 5169424398v
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varenspersoonverkoper Raamstraat 31801265292r
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varenspersoonverkoper Raamstraat 31801265292r
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varenspersoonverkoper Schritsen 251801265293r
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varenspersoonverkoper Schritsen 251801265293r
HIDDES, THOMAS Tomas Hiddes varenspersoonkoper huisGardenierstraat ZZ1732248136r
HIDDES, THOMAS Tomas Hiddes varenspersoonkoper huisGardenierstraat ZZ1732248136r
JANS, WOPKE Wopke Jans varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 6zuid1748251226v
JANS, WOPKE Wopke Jans varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 6zuid1748251226v
PIETERS, WIEBREN Wybren Pytters varenspersoonkoper huisBargebuurt1706244341r
PIETERS, WIEBREN Wybren Pytters varenspersoonkoper huisBargebuurt1706244341r
JANS, WIEPKE Wypke Jans varenspersoonkoper Zuidersteeg 91737249160r
JANS, WIEPKE Wypke Jans varenspersoonkoper Zuidersteeg 91737249160r
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalfvarenspersoonkoper tuin met een woning daarin gelegenAnjelierstraat 61749251275r
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalfvarenspersoonkoper tuin met een woning daarin gelegenAnjelierstraat 61749251275r
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Katvarenspersoonkoper huis en wallingZuiderhaven 291736249111v
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Katvarenspersoonkoper huis en wallingZuiderhaven 291736249111v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstravarenspersoonverkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstravarenspersoonverkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstravarenspersoonverkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
ZWAAL, SIETSE RUURDS Sytse Ruerds Swaelvarenspersoonverkoperse Bargebuurtspoortje 6zuid1733248180v
ZWAAL, SIETSE RUURDS Sytse Ruerds Swaelvarenspersoonverkoperse Bargebuurtspoortje 6zuid1733248180v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuiningavarenspersoonverkoper van 1/3 Gardenierstraat 3west179226446v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuiningavarenspersoonverkoper van 1/3 Gardenierstraat 3west179226446v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuiningavarenspersoonverkoper van 1/3 Gardenierstraat 3west179226446v
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs varenspersoon (oud -)verkoper Borstelsteeg 11759254227v
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs varenspersoon (oud -)verkoper Borstelsteeg 11759254227v
SEERPS, HARKE Harke Seerps varenspersoon (oud -)verkoper Noorderhaven 501756253257r
SEERPS, HARKE Harke Seerps varenspersoon (oud -)verkoper Noorderhaven 501756253257r
GREVELING, TJ. Tj. J. Grevelingveenbaasverkoper Rozengracht 211795264243v
GREVELING, TJERK Tjerk Grevelingveenbaasverkoper Lanen 42179826572r
SIEBES, HESSEL Hessel Sybes veerman vd Scheltingverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41730247332v
SIEBES, HESSEL Hessel Sybes veerman vd Scheltingverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41730247332v
KET, EVERT Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Voorstraat 24177325889v
KET, EVERT Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Noordijs 211774258146r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Zuiderhaven 671774258134r
KET, EVERT de tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven 671774258134r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper huis met achterruimte, eerder pottenbakkerijSchritsen 42177725964r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten oosten Schritsen 38178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 38178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Schritsen 38178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitverkoper Schritsen 38178626277r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen 5817882638r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis, erf en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 361784261190r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 381784261190r
KET, EVERT Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Schritsen 581782260167r
KET, EVERT Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Schritsen 361782260224r
, AAFKE Aeff verfsternaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1613229163v
, ALBERTeenen Albert verververpachter grond Kruisstraat 10west1601228268v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses ververnaastligger ten westen Schritsen 371688242251v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses ververnaastligger ten westen Schritsen 371688242251v
ANNES, BOUWE Buwe Annes ververnaastligger ten noorden* Voorstraat 11601228258v
ANNES, BOUWE Buwe Annes ververnaastligger ten noorden* Voorstraat 11601228258v
ANNES, BOUWE Buwe Annes ververnaastligger ten noorden* Voorstraat 11601228258v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291673240129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291673240129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 891681241130v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 891681241130v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 891704244255v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververeerdere bewoner Zoutsloot 891704244255v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verververkoper Jan Ruurdstraat 5162423115r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verververkoper Jan Ruurdstraat 5162423115r
JANS, EERKE Eerk Jansen ververkoper huis en achtertuinZoutsloot 891723246160v
JANS, EERKE Eerk Jansen ververkoper huis en achtertuinZoutsloot 891723246160v
, FRANS Frans ververnaastligger ten oosten Gardenierstraat1653236235r
, JAN Jan ververbewoner Lanen 361600228233r
TAMMES, JAN Jan Thammes ververbewoner Lanen 73161122962r
TAMMES, JAN Jan Thammes ververbewoner Lanen 73161122962r
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verververkoper Zoutsloot 201787262177v
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verververkoper Zoutsloot 201787262177v
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verververkoper Zoutsloot 201787262177v
, DJURREde steeg naast Jurre ververnaastligger Kroonsteeg 31782260250r
, LUITJEN Luytien ververnaastligger ten westen Lanen 831599228150r
ALBERTS, RUURDde weduwe van wijlen Ruerd Alberts ververnaastligger ten zuiden Rozengracht 18voor1732248150r
ALBERTS, RUURDde weduwe van wijlen Ruerd Alberts ververnaastligger ten zuiden Rozengracht 18voor1732248150r
ALBERTS, RUURDde weduwe van wijlen Ruerd Alberts ververnaastligger ten zuiden Rozengracht 18voor1732248150r
, RUURDde weduwe van wijlen Ruurd ververnaastligger ten westen* Carl Visschersteeg 161729247297v
, RUURDde weduwe van wijlen Ruurd ververnaastligger ten westen* Carl Visschersteeg 141729247297v
, WILLEM Willem ververnaastligger ten noorden Zuiderhaven 231606228516r
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u.ververhuurder (p.j.)Lanen 861692242376r
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u.ververhuurder (p.j.)Lanen 861692242376r
VRIES, JAN Jan de Vriesververkoper door niaar huis en weefwinkelAnjelierstraat 91793264134v
VRIES, JAN JANS Jan Janzen de Vriesverververkoper Heiligeweg 581792264354r
VRIES, JAN JANS Jan Janzen de Vriesverververkoper Heiligeweg 581792264354r
VRIES, JAN JANS Jan Janzen de Vriesverververkoper Schritsen 171792264354r
VRIES, JAN JANS Jan Janzen de Vriesverververkoper Schritsen 171792264354r
HANSES, ANDRIESde nagelaten kinderen van wijlen Andries Hansen verver (mr. -)erflater Lanen 44achter1702244139v
HANSES, ANDRIESde nagelaten kinderen van wijlen Andries Hansen verver (mr. -)erflater Lanen 44achter1702244139v
DJURRES, KLAAS Claas Jurres verver (mr. -)koper huisSchritsen 51800265216r
DJURRES, KLAAS Claas Jurres verver (mr. -)koper huisSchritsen 51800265216r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cgonbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 12170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 12170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 12170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 9170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 9170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-18-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 9170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 13170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 13170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Hondenstraat 13170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 6170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 6170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 6170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 28170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-07-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lanen 26170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-12-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 23170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 23170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 23170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-04-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-04-00 cgZoutsloot 67170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-04-00 cgZoutsloot 67170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-04-00 cgZoutsloot 67170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 2170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 2170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 2170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 4170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 4170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-02-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Lombardstraat 4170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 8170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 8170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Kleine Kerkstraat 8170824553r
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u.verver (mr. -)huurder Brouwersstraat 111779259228v
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u.verver (mr. -)huurder Brouwersstraat 111779259228v
REITSES, LIEKELE Lyckle Reidses verver (mr. -)koper 1/2 huisLanen 401762255145r
REITSES, LIEKELE Lyckle Reidses verver (mr. -)koper 1/2 huisLanen 401762255145r
HESSELS, PIETER Pieter Hessels verver (mr. -)huurder Heiligeweg 461806267270r
HESSELS, PIETER Pieter Hessels verver (mr. -)huurder Heiligeweg 461806267270r
PIETERS, PAULUShet huis van Poulus Pieters* verver (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 3816702403r
PIETERS, PAULUShet huis van Poulus Pieters* verver (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 3816702403r
JAKOBS, ROMKEgelastige voor medeparticipanten Romke Jacobs verver (mr. -)verkoper Zoutsloot 851807267302v
JAKOBS, ROMKEgelastige voor medeparticipanten Romke Jacobs verver (mr. -)verkoper Zoutsloot 851807267302v
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts verver (mr. -)koper huis met bleekveld en grote stokerijBrouwersstraat 16170824542r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts verver (mr. -)koper huis met bleekveld en grote stokerijBrouwersstraat 16170824542r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts verver (mr. -)koper huis met bleekveld en grote stokerijBrouwersstraat 16170824542r
HEINS, WIETSE Wytze Heins verver (mr. -)koper huisSchritsen 551799265167v
HEINS, WIETSE Wytze Heins verver (mr. -)koper huisSchritsen 551799265167v
ALBADA, LAMMERT Lammert Albedaverver (mr. -)koper huisRommelhaven 8178326169v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Borstelsteeg 41809268246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Borstelsteeg 61809268246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 291809268246v
BERG, JOHANNES Johannes van den Bergverver (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 22180226696v
BERG, JOHANNES Johannes van den Bergverver (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 221791263372v
BLOEM, PIETER stadstamboer Pieter Blomverver (mr. -)verkoper Voorstraat 451780259276r
BLOEM, PIETER Pyter Blomverver (mr. -)koper huisHeiligeweg 621759254244v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisHeiligeweg 111789263104v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisWeverstraat 3178926382v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaverver (mr. -)koper door niaar tuin en zomerhuisKromme Elleboogsteeg1784261240v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Fenemaverver (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 57178326180v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Fenemaverver (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 57178326180v
GELINDE, JAN Jan Gelindeverver (mr. -)huurder Zuiderhaven 77west1795264284v
HEIDE, JAN Jan van der Heideverver (mr. -)koper huis en bleekveld ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Odolphisteeg 81808268104v
JONG, ANDRIES JOHANNES Andries Johannis de Jongverver (mr. -)verkoper Vijverstraat 241787262204v
JONG, ANDRIES JOHANNES Andries Johannis de Jongverver (mr. -)verkoper Vijverstraat 241787262204v
LENTS, ADAM Adam Lentzverver (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 351795264294r
POST, PIETER Pieter Postverver (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 171799265193v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburgverver (mr. -)verkoper van 3/4 Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburgverver (mr. -)verkoper van 3/4 Franekereind 12175025275v
, POPPE Poppe Valderpoortverver (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 391794264174v
GEERTS, POPPE Poppe Geerts Valderpoortverver (mr. -)koper huisHoogstraat 411791263313r
GEERTS, POPPE Poppe Geerts Valderpoortverver (mr. -)koper huisHoogstraat 411791263313r
VEEN, MINNE Minne van der Veenverver (mr. -)koper huisPoortje 131805267112v
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veenverver (mr. -)koper huisLanen 5180226652v
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veenverver (mr. -)koper huisLanen 5180226652v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 441789263162r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van 't Seepaertkoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5het Zeepaard161723069v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van 't Seepaertkoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5het Zeepaard161723069v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmakerverkoper van 1/2 Havenplein 22177225858r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmakerverkoper van 1/2 Havenplein 22177225858r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmakerverkoper van 1/2 Havenplein 22177225858r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoeverver en glasmakerkoper huis en tuinHavenplein 221774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoeverver en glasmakerkoper huis en tuinHavenplein 221774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoeverver en glasmakerkoper huis en tuinHavenplein 221774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u.verver en glasmakerhuurder Havenplein 221774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u.verver en glasmakerhuurder Havenplein 221774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u.verver en glasmakerhuurder Havenplein 221774258138r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmakerkoper Kerkpoortstraat 81782260233r
VLIE, JAN wijlen Jan van 't Vlieverver en glasmakerverkoper Bildtstraat 221801265298v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts verver en glasmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ179226413r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts verver en glasmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ179226413r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts verver en glasmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ179226413r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Schritsen 51800265216r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Schritsen 51800265216r
EEUWES, JAN Jan Euwes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 131795264299v
EEUWES, JAN Jan Euwes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 131795264299v
EEUWES, JAN Jan Euwes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 131795264299v
BLOK, KORNELIS Cornelis Blokverver en glasmaker (mr. -)verkoper Havenplein 141774258166r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1793264107v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Rozengracht 27179226421v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)koper huisSpinstraat 11178626272v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman, c.soc.verver en glasmaker (mr. -)verkoper Westerstraat 43179726545v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Romastraat 27179226432v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat178926392r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaverver en glasmaker (mr. -)koper van 1/3 Grote Kerkstraat 441782260235r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaverver en glasmaker (mr. -)koper huis en weefwinkelVianen 2178126034v
GELINDE, JAN Jan Gelindeverver en glasmaker (mr. -)koper huis en achterkamer of weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1789263121v
HEIDE, JAN Jan van der Heydeverver en glasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 90181026930r
LENTS, ADAM Adam Lentzverver en glasmaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 221788262291v
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u.verver en glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 37178526222r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmaker (mr. -)koper Kerkpoortstraat 271782260234r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 51778259139v
VLIE, JAN Jan van 't Vlieverver en glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Bildtstraat 241800265219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlieverver en glasmaker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 241800265219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlieverver en glasmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 241800265219v
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS Michiel Harmens Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)koper huisLanen 761782260288r
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS Michiel Harmens Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)koper huisLanen 761782260288r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 761790263268r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad 181790263269r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad 161790263270r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Noorderhaven 851738249283r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)koper Noorderhaven 411737249198r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Achterstraat 81738249260v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Achterstraat 101738249260v
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems verver en koopman (mr. -)verkoper Lanen 431701244104r
WILLEMS, WIEBE Wybe Willems verver en koopman (mr. -)verkoper Lanen 431701244104r
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver en schilder (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 341799265164r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknechtkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1802266114v
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknechtkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1802266114v
PIETERS, EGBERTals bewoner Egbert Pieters vetermakernaastligger ten oosten Heiligeweg 4168124135ra
PIETERS, EGBERTals bewoner Egbert Pieters vetermakernaastligger ten oosten Heiligeweg 4168124135ra
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61686242125v
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61686242125v
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten westen Heiligeweg 61686242125v
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten westen Heiligeweg 61686242125v
JANS, REINER Reiner Jansen vetermakerkoper huisZuiderhaven 34oost1681241141v
JANS, REINER Reiner Jansen vetermakerkoper huisZuiderhaven 34oost1681241141v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerverkoper Spinstraat ZZ168524295v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerverkoper Spinstraat ZZ168524295v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271689242280v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271689242280v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerverkoper Spinhuisstraat168424255r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerverkoper Spinhuisstraat168424255r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerverkoper Zuiderhaven 34oost168424219r
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerverkoper Zuiderhaven 34oost168424219r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters vetermakerkoper huis daer het Blauue Schaap uuthanghtLanen 89het Blauwe Schaap1619230157r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters vetermakerkoper huis daer het Blauue Schaap uuthanghtLanen 89het Blauwe Schaap1619230157r
PIETERS, THOMAS Thomas Piters vetermakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12163723447r
PIETERS, THOMAS Thomas Piters vetermakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12163723447r
GABES, STEFFENwijlen Steven Gabbes visafslagerverkoper Zuiderhaven ZZ165623793r
GABES, STEFFENwijlen Steven Gabbes visafslagerverkoper Zuiderhaven ZZ165623793r
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesmavisafslagerkoper huisKleine Bredeplaats 12173124869r
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesmavisafslagerkoper huisKleine Bredeplaats 12173124869r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesmavisafslagerverkoper Zuiderhaven 5175325396r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesmavisafslagerkoper Bildtstraat 171755253235v
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesmavisafslagerverkoper Bildtstraat 171756253267r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesmavisafslagerverkoper Kleine Bredeplaats 121751252175v
, KORNELIShet huis van Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Bargebuurt 71688242232r
, KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11674240136r
, KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11663238177v
, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe visjagernaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
, PIETER Pyter visjagerkoper huis en halve plaatsVijver 5achter1646235223r
JANS, PIETER Pytter Jansen visjagernaastligger ten oosten Vijver 516552372v
JANS, PIETER Pytter Jansen visjagernaastligger ten oosten Vijver 516552372v
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs visjagerhuurder Grote Bredeplaats 23achter161723058r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs visjagerhuurder Grote Bredeplaats 23achter161723058r
JANS, PIETER Pieter Jansen viskoperkoper huis daer Maccum althans uytsteecktVijver WZMakkum163123322v
JANS, PIETER Pieter Jansen viskoperkoper huis daer Maccum althans uytsteecktVijver WZMakkum163123322v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens vissernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 21788262299v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens vissernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 21788262299v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens vissernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 21788262299v
GERRITS, SIETSE Zytse Gerrits visserkoper Hofstraat 21west1808268176r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerrits visserkoper Hofstraat 21west1808268176r
, GRIETJE Grietje viswijfhuurder bovenkamer (p.w.)Heiligeweg 111789263104v
HAIES, IETJE Yd Hayes , alias viswijfviswijfnaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323570v
HAIES, IETJE Yd Hayes , alias viswijfviswijfnaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323570v
TJALKES, BIENSE Bientse Tialckes vlaskoperkoper door niaar huisZuiderhaven ZZ1647235253v
TJALKES, BIENSE Bientse Tialckes vlaskoperkoper door niaar huisZuiderhaven ZZ1647235253v
, SIETSE Sytske vlasster [staat: vlachster]huurder Voorstraat 90166723984r
, DOUWTJE Doutie vlasterhuurder Lanen 381633233115v
, LEENTJE Leen vlasternaastligger ten oosten Weverstraat1644235107v
KLASES, MARIA Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
KLASES, MARIA Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
KLASES, MARIA Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
, MAAIKE Maycke vlasternaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
, MAAIKE Maycke vlasternaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1634233133v
, JANKE Jantien vlechternaastligger ten oosten Vijverstraat 8163323382r
, BEITSKEwijlen Beyts vlechtstereerdere bewoner Sint Christoffelsteeg WZ1681241129r
, BEITSKE Beyts vlechtsternaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 8167024010v
, JANKE Jantyen vlechtsternaastligger ten oosten Vijverstraat 8162523186r
, JANKE Jantyen vlechtsternaastligger ten oosten Vijverstraat 8162523191r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voermanverkoper Zoutsloot 451658237164r
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs voermanverkoper Zoutsloot 451658237164r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 61775258207r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 61775258207r
JAKOBS, DOEDEals bewoner Doede Jacobs voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 11169324338v
JAKOBS, DOEDEals bewoner Doede Jacobs voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 11169324338v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voermankoper huis, erf en stallingDroogstraat 20west168524292v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voermankoper huis, erf en stallingDroogstraat 20west168524292v
LOLKES, DOUWE Douwe Lolckes voermanverkoper Schoolsteeg WZ1645235174r
LOLKES, DOUWE Douwe Lolckes voermanverkoper Schoolsteeg WZ1645235174r
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voermankoper kamerLiemendijk NZ167924139v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voermankoper kamerLiemendijk NZ167924139v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voermannaastligger ten westen Liemendijk NZ167924139v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes voermannaastligger ten westen Liemendijk NZ167924139v
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voermankoper 1/2 kamerAchterstraat 23166123879v
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voermankoper 1/2 kamerAchterstraat 23166123879v
IEPES, FEITE Feyte Jeppes voermangeniaarde koper Liemendijk NZ1687242171v
IEPES, FEITE Feyte Jeppes voermangeniaarde koper Liemendijk NZ1687242171v
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen voermankoper kamerHeerensteeg 21652236194r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen voermankoper kamerHeerensteeg 21652236194r
JOHANNES, HARMENde stal van Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1517312482v
JOHANNES, HARMENde stal van Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1517312482v
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151732248114r
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannes voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151732248114r
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannis voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151728247145r
JOHANNES, HARMENde stal van wijlen Harmen Johannis voermannaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151728247145r
JOHANNES, HARMEN Harmen Johans voermanverkoper Nieuwstraat 91725246229v
JOHANNES, HARMEN Harmen Johans voermanverkoper Nieuwstraat 91725246229v
SIEDSES, HINNE Henne Sydses voermangeniaarde koper Nieuwstraat 221793264136v
SIEDSES, HINNE Henne Sydses voermangeniaarde koper Nieuwstraat 221793264136v
SIETSES, HINNE Henne Sytzes voermankoper huisRozemarijnstraat 11787262239v
SIETSES, HINNE Henne Sytzes voermankoper huisRozemarijnstraat 11787262239v
GERBENS, HERE Here Gerbens voermanverkoper Nieuwstraat 51740250107r
GERBENS, HERE Here Gerbens voermanverkoper Nieuwstraat 51740250107r
TEEKES, JAKOBwijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
TEEKES, JAKOBwijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
KLASES, JAN Jan Claessen voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 111714245204r
KLASES, JAN Jan Claessen voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 111714245204r
KLASES, JAN Jan Claessen voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 111714245204r
KLASES, JAN Jan Claessen voermankoper Zoutsloot 38167924147r
KLASES, JAN Jan Claessen voermankoper Zoutsloot 38167924147r
KLASES, JAN Jan Claessen voermankoper Zoutsloot 38167924147r
KLASES, JAN Jan Clasen voermankoper huisHoogstraat 311793264121r
KLASES, JAN Jan Clasen voermankoper huisHoogstraat 311793264121r
KLASES, JAN Jan Clasen voermankoper huisHoogstraat 311793264121r
GERBENS, JAN Jan Gerbens voermankoper huisHoogstraat 12176425677r
GERBENS, JAN Jan Gerbens voermankoper huisHoogstraat 12176425677r
KLASES, JAN Jan Klaases voermankoper paarden- en koestallingWasbleek 231784261237v
KLASES, JAN Jan Klaases voermankoper paarden- en koestallingWasbleek 231784261237v
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper schuur bij brouwerij genaamd De Roode LeeuwZoutsloot 38de Rode Leeuw167924147r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper schuur bij brouwerij genaamd De Roode LeeuwZoutsloot 38de Rode Leeuw167924147r
WILLEMS, JELLEde schuur van Jelle Willems* voermannaastligger ten noorden Droogstraat 471688242219r
WILLEMS, JELLEde schuur van Jelle Willems* voermannaastligger ten noorden Droogstraat 471688242219r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper huisBildtstraat 231687242181v
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper huisBildtstraat 231687242181v
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermanverkoper Bildtstraat 231697243267r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermanverkoper Bildtstraat 231697243267r
PIETERS, JELTE Jelte Pytters voermangeniaarde koper Zoutsloot 104168024185r
PIETERS, JELTE Jelte Pytters voermangeniaarde koper Zoutsloot 104168024185r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper huisNieuwstraat 91691242371r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper huisNieuwstraat 91691242371r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper huisNieuwstraat 91691242371r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper stal begrepen in een huis genaamd De StelpWestersteeg 4de Stelp1689242297v
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper stal begrepen in een huis genaamd De StelpWestersteeg 4de Stelp1689242297v
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper stal begrepen in een huis genaamd De StelpWestersteeg 4de Stelp1689242297v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes voermankoper dwarskamer en loodsVijverstraat 41624230390v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes voermankoper dwarskamer en loodsVijverstraat 41624230390v
OENES, LIEUWE Lieuwe Oenes voermannaastligger ten westen Vijverstraat 6162723230v
OENES, LIEUWE Lieuwe Oenes voermannaastligger ten westen Vijverstraat 6162723230v
JANS, MELLE Melle Jansen voermanverkoper q.q. Romastraat ZZ1675240206v
JANS, MELLE Melle Jansen voermanverkoper q.q. Romastraat ZZ1675240206v
JANS, MELLE Melle Jansen , c.u.voermankoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat 20west167224081v
JANS, MELLE Melle Jansen , c.u.voermankoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat 20west167224081v
DOUWES, OENE Oene Douwes voermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west168024177v
DOUWES, OENE Oene Douwes voermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west168024177v
DOUWES, OENE Oene Douwes voermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west168024177v
JOOSTES, PIETER Pieter Joostes voermannaastligger ten noorden Liemendijk ZZ162723210r
JOOSTES, PIETER Pieter Joostes voermannaastligger ten noorden Liemendijk ZZ162723210r
TJALLINGS, PIETERwijlen Pytter Tjallings voermaneerdere eigenaar Zoutsloot 45168224152va
TJALLINGS, PIETERwijlen Pytter Tjallings voermaneerdere eigenaar Zoutsloot 45168224152va
SIERKS, REIN Rein Sjerks , c.u.voermankoper provisioneel Voorstraat 79169124224va
SIERKS, REIN Rein Sjerks , c.u.voermankoper provisioneel Voorstraat 79169124224va
PIETERS, REIN Reyn Pieters voermanverkoper Zuiderstraat 4achter168024128va
PIETERS, REIN Reyn Pieters voermanverkoper Zuiderstraat 4achter168024128va
SIERKS, REINER Reyner Sierx voermanhuurder Hoogstraat 401687242166v
SIERKS, REINER Reyner Sierx voermanhuurder Hoogstraat 401687242166v
SJOUKES, RINTJE Rintje Sjoukes voermanbewoner Hofstraat 371689242274r
SJOUKES, RINTJE Rintje Sjoukes voermanbewoner Hofstraat 371689242274r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voermankoper huis en losse en vaste goederenZuiderstraat 91723246175r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voermankoper huis en losse en vaste goederenZuiderstraat 91723246175r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voermannaastligger ten noorden Zuiderstraat 91723246175r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voermannaastligger ten noorden Zuiderstraat 91723246175r
PIETERS, SIEMEN Symen Pytters voermanverkoper Lombardstraat168424252v
PIETERS, SIEMEN Symen Pytters voermanverkoper Lombardstraat168424252v
PIETERS, SIEMEN Symon Pieters voermankoper schuurLombardstraat1683241247v
PIETERS, SIEMEN Symon Pieters voermankoper schuurLombardstraat1683241247v
, WILLEMals bewoner Willem voermannaastligger ten westen Zuiderstraat 121698243389r
TJERKS, WILLEM Willem Tjerks voermanverkoper Romastraat1690242325v
TJERKS, WILLEM Willem Tjerks voermanverkoper Romastraat1690242325v
TJERKS, WILLEMde testamentaire erfgenamen van Willem Tjerx voermanverkoper Lanen 231711245161v
TJERKS, WILLEMde testamentaire erfgenamen van Willem Tjerx voermanverkoper Lanen 231711245161v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatvoermankoper huis of jeneverstokerijRommelhaven 26b178626263r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatvoermankoper huis of jeneverstokerijRommelhaven 26b178626263r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatvoermankoper huis of jeneverstokerijRommelhaven 26b178626263r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegatvoermankoper huisVijverstraat 17176825740r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Beitsegatvoermankoper huisVijverstraat 17176825740r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beydschatvoermankoper huisHofstraat 221781260103v
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholtvoermanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholtvoermanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholtvoermanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtjevoermankoper huisMoriaanstraat 101805267126r
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtjevoermankoper huisMoriaanstraat 101805267126r
ROODJE, JAN Jan Rootjevoermanverkoper q.q. Schritsen 441795264282r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes voerman (oud -)verkoper q.q. Sint Jacobstraat 217732583ra
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes voerman (oud -)verkoper q.q. Sint Jacobstraat 217732583ra
PIETERS, ALBERT Albert Pyters voerman en koemelkerverkoper Zuiderstraat 41782260206r
PIETERS, ALBERT Albert Pyters voerman en koemelkerverkoper Zuiderstraat 41782260206r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.u.voorganger in de Westerkerkverkoper Grote Kerkstraat 32achter1716245270r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.u.voorganger in de Westerkerkverkoper Grote Kerkstraat 32achter1716245270r
HERES, JELLEde hypothecaire crediteuren van Jelle Heeres voormanverkoper Werfpad 71712245170v
HERES, JELLEde hypothecaire crediteuren van Jelle Heeres voormanverkoper Werfpad 71712245170v
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gortervoormankoper wagenhuis en stallingScheerstraat 21789263101r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gortervoormankoper wagenhuis en stallingScheerstraat 21789263101r
SWART, FILIPPUS Philippus Swartvoorzangernaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1734248336v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerkgeniaarde koper Schritsen 16173925070v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerkgeniaarde koper Schritsen 16173925070v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerkgeniaarde koper Schritsen 16173925070v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerkkoper van 1/2 Zuiderhaven 29175225333v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerkkoper van 1/2 Zuiderhaven 29175225333v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerkkoper van 1/2 Zuiderhaven 29175225333v
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwverkoper Grote Kerkstraat 221699243399r
RITSKES, ANTJE Antie Ritskes vroedvrouwverkoper Grote Kerkstraat 221699243399r
, MARTJEN Martjen vroedvrouwhuurder Lanen 71763255217v
FOKKES, SWAANTJE Swaantje Fockes vroedvrouw (stads -)koper huisRomastraat 131760254252v
FOKKES, SWAANTJE Swaantje Fockes vroedvrouw (stads -)koper huisRomastraat 131760254252v
FOKKES, SWAANTJE Swaantje Fockes vroedvrouw (stads -)koper huisRomastraat 131760254252v
, MARTJEN Martjen vroedvrouw [staat: goedvrouw]huurder Lanen 51761255108v
, TRIJNTJE Trijntie vroedvrouw [staat: goedvrouw]naastligger ten westen Schritsen 66166123886r
, TRIJNTJE Trijntie vroedvrouw [staat: goedvrouw]naastligger ten westen Schritsen 66166123812ra
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]koper kamer en ledige plaatsBrouwersstraat 6166023859r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]koper kamer en ledige plaatsBrouwersstraat 6166023859r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]koper kamer en ledige plaatsBrouwersstraat 6166023859r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]naastligger ten noorden Brouwersstraat 6166023859r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]naastligger ten noorden Brouwersstraat 6166023859r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]naastligger ten noorden Brouwersstraat 6166023859r
, BARTELD Bartel vuurblokmakernaastligger ten westen Hondenstraat 101603228377r