Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
WILLEMS, MARTEN Marten Willems zadel- en schoenmaker (mr. -)koper woning en ledige plaats daarvoorVoorstraat 73achter170724531r
WILLEMS, MARTEN Marten Willems zadel- en schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter170724531r
JANS, KOENRAAD Coenraad Jansen zadelmakerhuurder Sint Jacobstraat 51695243162v
, JOHANNES Johannes zadelmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1789263124v
, JOHANNES Johannis zadelmakernaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11181026920v
JANS, PIETER Pieter Jansen zadelmakerverkoper Voorstraat 7a-west1682241192r
JANS, PIETER Pieter Jansen zadelmakernaastligger ten oosten Voorstraat 7168024124ra
, REIN Rein Dhamanzadelmakernaastligger ten oosten Scheerstraat 11806267266v
GEIS, JURJEN Georg Willem Geiszadelmakerkoper huisBildtstraat 191780259236v
GEIS, WILLEM Willem Geiszadelmakernaastligger ten zuiden Bildtstraat 17180426767v
PIETERS, ALBERTburgervaandrig Albert Pytters Hultscampzadelmakerkoper hoekhuis met fraaie keldersHoogstraat 1de Vergulde Sleutel170124490r
MEULEN, J. J. van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 511799265148r
MEULEN, J. J. van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 531799265148r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 51181026942v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmakernaastligger ten westen Hoogstraat 53181026942v
JANS, KOENRAAD Coenraedt Jans zadelmaker (mr. -)bewoner Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
KLASES, JOHANNES Johannes Claezen zadelmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
JANS, PIETER Pieter Jansen zadelmaker (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 7a-oost1668239132v
, REIN Rein Dhamanzadelmaker (mr. -)koper huisScheerstraat 3de Scheer1805267174v
GEIS, ANDRIES Andries Geiszadelmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bildtstraat 191810268351r
GRAAF, JAN AUGUSTINUS Jan Augustinus de Graafzadelmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 81749251280r
, PIETER Pieter Hulstcampzadelmaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 11708245312r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 471775258203r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 451787262229r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper huis met plaats en bleekHoogstraat 491782260199v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)verkoper Oosterkeetstraat 3180426746r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 191810268351r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper wagenhuis, stalling en bleekveldWilliam Boothstraat 3178826351r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 31782260177v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 45178926397r
RUITINGA, DOUWE Douw Ruitingazadelmaker (mr. -)koper door niaar huis en tuintjeHoogstraat 11781260154v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitingazadelmaker (mr. -)koper huis, pakhuis en wagenmakerijRommelhaven 21760254257v
RUITINGA, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Ruitingazadelmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 31781260153r
RUITINGA, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Ruitingazadelmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 11781260154v
WIJNSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Wijnsmazadelmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 11781260154v
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes Ynsmazadelmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 11782260204r
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulenzadelmakersknechtkoper huisScheffersplein OZ1769257140v
, AREND Aernt zakkendragernaastligger ten westen Romastraat NZ1599228174r
, ALBERTde kamer van wijlen Albart zakkendragernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ164823637r
, ALBERTde weduwe van Albert zakkendragernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
ROELOFS, ANDRIESde weduwe van Andries Roelofs* zakkendragernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
JANS, BEREND Beernd Jansen zakkendragerverkoper Achterstraat 14174525175v
FONGERS, BROER Broer Fongers zakkendragerverkoper Grote Kerkstraat 201680241120r
FONGERS, BROER Broer Fongers zakkendragerkoper kamer, noordelijksteGrote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
TJEERDS, BROER Broer Tieerds zakkendragergeniaarde koper Hondenstraat 101747251201r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragergeniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerkoper van 1/2 Hoogstraat 261749251251r
TJEERDS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds zakkendragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 91752252185r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerverkoper Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragergeniaarde koper Vijverstraat 261749251271v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerkoper woning en tuintjeLammert Warndersteeg WZ174525178v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerverkoper Franekerpoort (gebied)174525181r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerkoper 1/2 huisVoorstraat 62174525159v
, KLAAS Claes zakkendragernaastligger ten westen Weverstraat 21692242382v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx zakkendragerkoper kamerWeverstraat 6het Haantje167924157v
JANS, KLAASwijlen Claes Jans zakkendragerverkoper Romastraat NZ163223350v
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendragerbewoner Schoolsteeg OZ1629232108v
IJSBRANDS, FREERK Freerck IJsbrandts zakkendragerverkoper van 1/4 Herenwaltje 7169324355v
, GEERTde weduwe van Geert zakkendragernaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1705244279r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragernaastligger ten westen Franekereind 131673240128v
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragerkoper provisioneel huisDroogstraat 55west167724038ra
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragerverkoper Franekereind 91676240229r
JANS, GEERT Geertie Jansen zakkendragernaastligger ten noorden Liemendijk OZ168024177v
JANS, GERLOF Gerlof Jans zakkendragerverkoper Kruisstraat 5west175325364r
JANS, GERLOF Gerlof Janzen zakkendragerverkoper Kruisstraat 10oost1754253150r
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u.zakkendragergeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes zakkendragernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus zakkendragerkoper huisHofstraat 221782260219v
JANS, IEDEde weduwe van Iede Jansen zakkendragernaastligger ten zuiden Peterseliestraat1651236150v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis zakkendragerbewoner Franekereind1605228467v
DIRKS, JAN Jan Dirx , tot profijt van hun kinderenzakkendragerkoper twee kamersRomastraat ZZ1651236170v
HANSES, JAN Jan Hansen zakkendragerverkoper Kruisstraat 5oost172724723v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx zakkendragerkoper huisKerkpoortstraat 39161723096r
JANS, JAN Jan Jans zakkendragerkoper huisKerkpoortstraat161122914r
ROBIJNS, JANwijlen Jan Robijns zakkendragerverkoper Blindemanssteeg OZ169424398r
, JOHANNES Johannes zakkendragernaastligger ten zuiden Lombardstraat168524272r
, JOHANNES Johannes zakkendragernaastligger ten zuiden Lombardstraat1683241247v
, JOHANNESwijlen Johannis zakkendragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat1689242297v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen zakkendragerverkoper Herenwaltje 17174925236r
, LUITJEN Luytien zakkendragernaastligger ten oosten Achterstraat ZZ162723215r
, LUITJEN Luytien zakkendragernaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161623038v
, het huis van Luytyen zakkendragernaastligger ten oosten Achterstraat NZ162823265r
, MEINERTde weduwe van Meynert zakkendragernaastligger ten westen Romastraat1614229196v
FOEKES, MINSE Minse Foeckes zakkendragerkoper kamerCarl Visschersteeg1615229284r
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendragerverkoper van 1/3 Lanen 63174525197v
, PIEBEde weduwe van Pybe zakkendragernaastligger ten westen Achterstraat NZ1646235193r
, SIPKEeen ledige plaats van Sipke , c.soc.zakkendragernaastligger ten oosten Voorstraat 891677240266v
TJERKS, SIPKEwijlen Sipke Tjerx zakkendragerverkoper onbekend1682241192v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huisNieuwstraat WZ1682241178r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huis met plaats en tuinScheerstraat 8west1694243117v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis* zakkendragernaastligger ten oosten Scheerstraat 6170024452v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis , c.u.zakkendragerverkoper Nieuwstraat 251695243123v
PIETERS, SIEDS Sydts Pieters zakkendragerverkoper Kromme Elleboogsteeg1606228503r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendragernaastligger ten oosten Hofstraat 351667239115v
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendragernaastligger ten oosten Hofstraat 351653236247r
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes zakkendragerkoper twee dwarskamers aan elkaarHofstraat 371651236159r
, TIJShet huis van Tijs zakkendragernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1631232178v
KORNELIS, TOBIASwijlen Tobias Cornelis zakkendragerverkoper Lammert Warndersteeg 161698243377v
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis zakkendragerkoper huisLammert Warndersteeg 161682241180r
JANS, WILLEM Willem Jansen zakkendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1641234137r
JANS, WILLEMhet huis van Willim Jansen zakkendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1646235201r
KUIPER, JAN JANS Jan Jansen Cuiperzakkendragerkoper huisRomastraat ZZ1803266302r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffzakkendragerkoper huis met plaats en putVoorstraat 73achter1677240258r
JANS, JANwijlen Jan Jansen zakkendrager (gezworen -)verkoper Kerkpoortstraat 1176025529v
DIRKS, KORNELISde zoon van Cornelis Dirks zeefmakernaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1737249181v
, MARTEN Martinus zeefmakernaastligger ten noordoosten Heiligeweg 171697243278r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 221699243399r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 101698243381r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 101698243381r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u.zeefmaker (mr. -)koper huis met benedenkamer en opkamer en turfzolderSint Jacobstraat 18170124491v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u.zeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 1016992446r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 1016992446r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 691701244123v
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81691242347v
, MARTEN Marten Roseyzeefmaker (mr. -)koper van 1/2 schoenmakersperkLiemendijk 381688242254r
KLASES, HOMME Homme Clazes zeefmaker (oud mr. -)verkoper Schritsen 261758254150r
, C. C. Nippoldzeehandelaarbetrokkene Voorstraat 241808268126r
, J. W. Nippoldzeehandelaarbetrokkene Voorstraat 241808268126r
SIEMENS, KLAAS Claas Symens zeemankoper huisZoutsloot 37176825763r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs zeemanverkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JOHANNES, HAANTJE Haantje Johannis zeemanverkoper van 1/6 Noordijs 251763255236r
OENES, HEIN Hein Oenes zeemankoper huisLanen 20166923934va
OENES, HEIN Heyn Oenes zeemannaastligger ten westen Scheerstraat 71669239209r
ALBERTS, JAN Jan Alberts zeemanverkoper Zeilmakersstraat 211762255123v
WIEPKES, JAN Jan Wypkes zeemanverkoper van 1/3 Zuidersteeg 91762255170v
JANS, MARTEN Marten Jans zeemanverkoper Noorderhaven 581760254260r
JAKOBS, SJOUKE Siouke Jacobs zeemanverkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
WIEGERS, SIPKE Sipke Wygers , thans uitstedigzeemankoper Zuiderhaven 41762255116r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs zeemanverkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indiezeemanverkoper Scheerstraat 8west1763255262v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u.zeemleertouwerkoper huisGrote Kerkstraat 24164823648v
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendricks , c.u.zeemleertouwerkoper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 191653236232v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tuenis Willems van Dalenzeemleertouwerkoper huisKleine Kerkstraat 181636233181r
JANS, GIJSBERT Gijsbert Jansen zeemtouweraanhandelaar dwarshuisSint Jacobstraat 91682241216r
JANS, GIJSBERT Gijsbert Jansen zeemtouwerverwandelaar Zoutsloot 11682241216r
JANS, HUBERT Huibert Jansen , c.u.zeemtouwerkoper woning of kamerKerkpad 20171924640r
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341661238109v
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341664238229r
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341668239177v
JORIS, JAN Jan Joris zeemtouwerverkoper q.q. Voorstraat 891676240239v
JORIS, JAN Jan Joris zeemtouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 15166623941v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix zeemtouwerverkoper Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendricks zeemtouwernaastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24168124136va
HENDRIKS, PIETERde crediteuren van wijlen Pyter Hendricks zeemtouwerverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 24168124136va
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendricks zeemtouwerverkoper van 1/2 Heiligeweg 19168124136va
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendricks zeemtouwerverkoper van 1/2 Molenpad 1168124136va
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendricks zeemtouwerverkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u.zeemtouwergeniaarde koper Raamstraat 1164923689r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u.zeemtouwergeniaarde koper Raamstraat 3164923689r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendrix zeemtouwerverkoper Heiligeweg 321670239219r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
JORIS, JAN Jan Joris zeemtouwer (mr. -)huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 19167724037va
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendrix zeemtouwer (mr. -)koper kamerKlaverbladstraat 21675240205r
SIETSES, BROER Broer Sytses zeepmaker of houtwinkelier en koopmankoper huisNoorderhaven 97achter1697243292v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 611785261273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 591785261273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmanverkoper Noordijs 4175625427r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmanverkoper Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmankoper Noordijs 41741250155r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts zeepziedersknechtverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis zeepziedersknechtkoper woningZeilmakersstraat 5174425141r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts zeepziedersknechtkoper huisKerkpoortstraat 571785261268v
DOEKES, SIJE Sije Doekes zeepziedersknechtkoper huisZeepziederstraat OZ180426710v
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezelverwandelaar Voorstraat ZZ1687242209r
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezelaanhandelaar 1/4 huisZuiderhaven NZ1687242209r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaenzeevarend gezelkoper woning met kamer en loodsHofstraat 451704244259v
JOCHEMS, DOUWE Douwe Jochums zeevarend persoonverkoper van 1/2 Zoutsloot 22169424391v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoonverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
WIETSES, FEDDE Fedde Wytses zeevarend persoonverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonnaastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
TJEERDS, JAN Jan Tieerds zeevarend persoonverkoper Sint Odolphisteeg WZ171824627v
JANS, JOHANNES Johan Jansen zeevarend persoonkoper huisZoutsloot 951737249219r
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoonverkoper Anjelierstraat 71767256268v
JAKOBS, MEINERT Meynert Jacobs zeevarend persoonkoper van 1/2 huis en tuinBildtstraat 41689242278r
JELLES, PIETER Pytter Jelles zeevarend persoonverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes zeevarend persoonverkoper Heiligeweg 2117342493r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonnaastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
HIDDES, WIEBE Wybe Hiddes zeevarend persoonkoper huis, kamer en plaatsjeSchoolstraat 116992448v
SIETSES, WIEBE Wybe Sytses zeevarend persoonverkoper van 1/2 Zoutsloot 22169424391v
AUKES, ALLERT Allert Aukes zeevarendeverkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
ROELOFS, ANDRIES Andries Roelofs zeevarendekoper kamerRomastraat ZZ1698243376r
ANDRIES, BEREND Beernt Andries zeevarendekoper door niaar Schritsen 631705244268r
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarendeverkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
AUKES, KLAAS Claes Aukes zeevarendeverkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
FRIDSES, KLAAS Claes Fridzes , c.u.zeevarendekoper kamerBargebuurt WZ1712245182v
JETSES, EELKE Eelcke Jetses zeevarendeverkoper Bildtpoort (gebied)1717245280v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs zeevarendeverkoper van 1/3 onbekend1705244269v
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters zeevarendekoper huis met tuintjeLiemendijk ZZ1701244124v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix zeevarendekoper huis of woningLammert Warndersteeg 161698243377v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens zeevarendeverkoper Hoogstraat 15achter1702244168r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen zeevarendeverkoper Zoutsloot 891704244255v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters zeevarendekoper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en plantenKlaverbladstraat 271698243335v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts zeevarendekoper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voorHoogstraat 15achter1702244168r
FREERKS, JAN Jan Freercx zeevarendeverkoper Vijver 101699243393v
GEERTS, JAN Jan Geerts zeevarendeverkoper Liemendijk 41715245251v
GEERTS, JAN Jan Geerts zeevarendeverkoper Liemendijk 41715245251v
HANSES, JAN Jan Hansen zeevarendeverkoper Schritsen 41703244234v
JELLES, JAN Jan Jelles zeevarendekoper huisGardenierstraat 31727246306v
LOURENS, JAN Jan Louwrens zeevarendekoper woningWerfpad ZZ170724521r
PIETERS, JAN Jan Pieters zeevarendeverkoper en voor hun zuster Schritsen 471697243277r
POPPES, JAN Jan Poppes , meerderjarige vrijgezelzeevarendeverkoper Noorderhaven 41725246246v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters zeevarendeverkoper Schritsen 471697243277r
ALBERTS, JOEKE Joecke Alberts , c.u.zeevarendekoper huis met een tuin daaragterGrote Kerkstraat 35170924587r
DIRKS, LEENDERT Leenert Dirx zeevarendeverkoper Schritsen 41703244234v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses zeevarendekoper kamerGardenierstraat 21701244133v
JAKOBS, REINER Reinout Jacobs zeevarendeverkoper Kerkpoortstraat 18170924596v
PIETERS, RITSKE Ritske Pytters , absent wegens op zeezeevarendekoper onbekend1687242179v
JANS, TEEKE Taeke Jansen zeevarendeverkoper Liemendijk NZ1712245173v
UILKES, UILKEmeerderjarige vrijgezel Uilke Uilkes zeevarendeverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 11702244151r
JANS, IEDE Yde Jansen zeevarendeverkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
WILLEMS, IEDE Yede Willems zeevarendeverkoper Bargebuurt WZ168424251v
BRANDER, JAN KLASES Jan Clasen Branderzeevarendegeniaarde koper Liemendijk ZZ1702244150v
, JAN Jan Costenzeevarendeverkoper Schritsen 41703244234v
GRAAF, PIETER LEENDERTS Pytter Lenerts Graaffzeevarendekoper door niaar woning en 1/2 schuurDalpad 71705244290v
KLEIN, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Kleinzeevarendekoper huisHondenstraat 91705244278r
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts , absent ter zeezeevarensgezelverkoper Zoutsloot NZ1683241237r
HERES, IEPE Ype Heeres zeevarensgezelkoper hoekkamerBargebuurt 81680241118r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues zeilmakerkoper huisNoorderhaven NZ1620230250r
JOHANNES, ANDRIES Andries Johannes zeilmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 91759254234v
JOHANNES, ANDRIES Andries Johannes zeilmakerkoper lijnbaanNoorderhoofd 3176125555r
JANS, BROER Broer Jans , vrijgezelzeilmakerverkoper Droogstraat 7west1686242124r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Lanen 21690242309r
, KLAAS Claes zeilmakernaastligger ten westen onbekend1599228159v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes zeilmakerkoper pakhuisNoorderhaven 141759254218ar
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen zeilmakererflater Prinsenstraat 41725246246r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen zeilmakerverkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 271723246186r
LIEUWES, EESGEde weduwe en de curatoren van de weeskinderen van wijlen Esge Lieuues zeilmakerverkoper Noorderhaven NZ163223371v
JAKOBS, EWOUTde moeder van Evout Jacobs zeilmakereigenaar van 1/2 Noorderhaven 671640234104r
JAKOBS, EWOUT Evout Jacobs zeilmakerhuurder Noorderhaven 671640234104r
JANS, FREERK Freerck Jans zeilmakernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11658237249r
JANS, FREERK Freerck Jansen zeilmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 21653236241v
JANS, FREERK Freerck Jansen zeilmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5164823631v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries zeilmakernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 141695243171r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen zeilmakerverkoper Schritsen15972288r
TIEMENS, HENDRIK Hendrik Tymons , mede voor zichzeilmakerverkoper van 1/2 Rinnertspijp 101770257151v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruirds zeilmakerkoper Bargebuurtspoortje 10176125548v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerverkoper Heiligeweg 201784261220v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerkoper Romastraat 251766256150v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
KORNELIS, IDS Idts Cornelis zeilmakerkoper voor- en achterhuis met de ledige plaats en loods er tussenZuiderhaven 9161523012r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverpachter grond onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverkoper onbekend1599228176r
JANS, JANwijlen Jan Jansen zeilmakerverkoper van 2/3 Heiligeweg 361782260164v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Lanen 21656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Schritsen 1west1656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 281656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Lanen 831656237265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmakerverkoper q.q. Zuiderhaven 571656237265v
REINERS, JAN Jan Reyners zeilmakerkoper 1/2 huisZuiderhaven 571657237105r
REINERS, JAN Jan Reyners zeilmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161606228496v
SIEMENS, JAN Jan Simons zeilmakerverkoper Grote Kerkstraat 271619230193v
SIEMENS, JAN Jan Symens zeilmakerverkoper q.q. Lanen 52161723058r
JANS, JOB Job Jans zeilmakernaastligger ten oosten Lanen ZZ166523930r
JANS, JOBde erfgenamen van wijlen Job Jansen , c.u.zeilmakerverkoper Lanen 20166923934va
SIEBRENS, JOOST Joest Sybrandts zeilmakerverkoper q.q. Voorstraat 231601228258r
, JOOST Joost zeilmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor161122917v
SIEBRENS, JOOSTde schuur van Joost Sibrants zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
SIEBRENS, JOOSTde schuur van Joost Sibrants zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrandts zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrants zeilmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrens zeilmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
SIEBRENS, JOOSTwijlen Joost Sybrens zeilmakerverkoper Noorderhaven 25achter163823462v
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten oosten Lanen 181651236161r
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten westen Lanen 22165523716v
JANS, JOBde weduwe van Jop Jansen zeilmakernaastligger ten oosten Lanen 20167124053r
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten oosten Lanen ZZ1663238177r
JANS, JOB Jop Jansen zeilmakernaastligger ten westen Lanen 22166223813va
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmakerverkoper Franekereind 61641234130v
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmakerkoper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ161122932r
JANS, PAULUS Paulus Jansen zeilmakerverkoper Herenknechtenkamerstraat 31727246306r
WIJNANDS, PIETER Pieter Wynerts zeilmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 9161523012r
, POPPE Poppe zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 6169324343r
JANS, PAULUS Pouwel Jans zeilmakerverkoper Schritsen 81619230173v
LOURENS, PIETERde weduwe van Pytter Lourens zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 111668239173r
LOURENS, PIETER Pytter Lourens zeilmakerkoper 1/4 huisNoorderhaven 13165623790r
LOURENS, PIETERde koper Pytter Lourens , c.u.zeilmakereigenaar van 1/4 Noorderhaven 13165623790r
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmakerhuurder Franekerpoort (gebied)176425631v
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmakerhuurder onbekend1770257167r
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmakerhuurder onbekend1770257167r
JANS, REINERde crediteuren van Reiner Jansen zeilmakerverkoper Zoutsloot 81697243285r
JANS, REINERde crediteuren van Reiner Jansen zeilmakerverkoper Noorderhaven 291697243287v
JANS, REINERde crediteuren van Reiner Jansen zeilmakerverkoper Zoutsloot 101697243290r
JANS, REINER Reiner Jansen zeilmakerverkoper Zuiderhaven ZZ1696243235r
JANS, REINER Reiner Jansen zeilmakernaastligger ten oosten Zuiderstraat169424389r
TJEERDS, REINER Reiner Tieerdts zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 101711245153v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds zeilmakernaastligger ten westen Noorderhaven 31170724515r
JANS, REINER Reyner Jansen zeilmakerverkoper q.q. Lanen 91692242402r
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerds zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 81697243285r
LIEUWES, RINSE Rinse Lieuwes zeilmakerverkoper van 1/10 Zoutsloot 12166623951r
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns , mede voor zichzeilmakerverkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
JOOSTES, SIEBREN Sybrant Joostes zeilmakerbruidegom 1603228341v
REINERS, TJEERD Tieerdt Reiners zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10166023866v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners zeilmakerverkoper van 1/2 Zoutsloot 431681241124v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 581620230233r
HAIES, WILLEM Willem Hayes zeilmakerhuurder Hoogstraat 301736249143r
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerbewoner Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerkoper provisioneel huisGrote Bredeplaats ZZ1600228191v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 391618230120r
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerkoper q.q. dwarskamerHeiligeweg 581618230133v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581618230133v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakerkoper drie onderkamers met drie opkamers daarbovenNoordijs 21618230135v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 39161122918v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakerkoper huis met ledige plaatsNoordijs 41619230179v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v
, JOHANNES Johannes Benzonideszeilmakerkoper huisFranekereind 41784261202r
, JAN Jan Cammeronszeilmakerkoper huisNieuwstraat 91805267139v
JONG, ELTE Eltje P. de Jongzeilmakerverkoper Havenplein 16180126616r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstrazeilmakerverkoper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
KORNELIS, JAN Jan Cornelisz zeilmaker en koopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r
JANS, IEMKE Emke Jans zeilmakersknechtverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 221733248259r
KLASES, HERE Heere Claasen zeilmakersknechtverkoper Voorstraat 62179726553v
KLASES, HERE Heere Claases zeilmakersknechtkoper 1/4 huisVoorstraat 62178526214r
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmakersknechtkoper stalling en wagenhuisZoutsloot 6178526244r
HANSES, HANS Hans Hansen zijdekaarderhuurder Karremanstraat 22168124132va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , mede voor zijn kinderenzijdekramerverkoper Voorstraat 401619230160r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters zijdekramerbewoner Voorstraat 401619230164v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters zijdekramerverkoper Voorstraat 401619230164v
UILKES, HIDDE Hidde Ulckes zijdekramerkoper huis waar de Witte Gekroonde Lelie uithangt, mouterij en achterhuisVoorstraat 75de Witte Gekroonde Lelie1630232160r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramerkoper huisVoorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramernaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes zilversmidverkoper Schritsen 551770257170r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alemazilversmidkoper huis, de Kartouw genaemtLanen 80de Kartouw172024683r
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukemazilversmidverkoper Lanen 621752252206v
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Bumazilversmidgeniaarde koper Voorstraat 97173925049v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuma, c.u.zilversmidkoper door niaar huisSint Odolphisteeg 8178126035v
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmidnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1658237171ar
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmidkoper huisLanen 661654236259v
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmidverpachter grond Lanen 22166223813va
, HENDRIK Hendrick Mouts, voor zijn kinderenzilversmidverkoper Lanen 22166223813va
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmidnaastligger ten westen Voorstraat 651668239128v
SWERMS, JAKOB Jacob Swermszilversmidverkoper van 1/6 Zuiderhaven 23173124865r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmidverkoper q.q. Noordijs 1176325615v
, JANwijlen Jan Dirkxen zilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk NZ1687242171v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts zilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 91695243136v
ACRONIUS, FEDDE Fedde Acroniuszilversmid (mr. -)koper huisVoorstraat 6317522534r
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen, q.q.zilversmid (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg ZZ1731247391v
BOUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Boumazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
BOUMA, SIEBOUT Sybout Boumazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat 81730247351r
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sibout Bumazilversmid (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 85173124818v
BUMA, SIEBOUT oud burgerhopman Sybout Bumazilversmid (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 18174425138v
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Bumazilversmid (mr. -)koper huisLanen 421740250123v
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Buma, weesvoogdzilversmid (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat OZ1728247127v
EPPINGA, GERARDUS wijlen Gerardus Eppingazilversmid (mr. -)verkoper Voorstraat 46179726538r
EPPINGA, GERARDUS Gerardus Eppingazilversmid (mr. -)koper huisVoorstraat 461784261148r
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 151686242120v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17168424257v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17achter168524279r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 281805267167r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 241805267180r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper huis alwaer de Vergulden Engel uithanght, met plaats en loodsVoorstraat 29de Vergulde Engel1698243372v
, THEODORUS Theodorus Hugen, c.u.zilversmid (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 291698243372v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uitgangtVoorstraat 29de Vergulde Engel1706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 291706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 291706244336r
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)koper 1/6 huis alwaar de Vergulden Engel uithangtVoorstraat 29de Vergulde Engel170724524v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)eigenaar van 4/6 Voorstraat 29170724524v
, THEODORUS Theodorus Hugenzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 29170724524v
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)koper van 1/6 1/6 huis daar de Vergulden Engel uithangtVoorstraat 29de vergulde Engel1711245160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)eigenaar van 5/6 Voorstraat 291711245160r
HUIGENS, THEODORUS Theodorus Hugenszilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 291711245160r
KLINKHAMER, PIETER Pieter Klinckhamerzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 851681241170v
LIEUWMA, HOITE JANS Hoite Jans Leeuwmazilversmid (mr. -)koper huisVoorstraat 45178926389r
LIEUWMA, HOITE wijlen Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 81808268104v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 43179226471r
LIEUWMA, HOITE wijlen Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 101808268104v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)geniaarde koper Sint Odolphisteeg 141788262288v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockemazilversmid (mr. -)verkoper Voorstraat 58een_achter1711245152v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockemazilversmid (mr. -)verkoper Voorstraat 291711245160r
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockemazilversmid (mr. -)koper door niaar twee kamersVoorstraat 58een_achter1711245146v
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmid (mr. -)koper kamer, zomerkeukentje en plaatsjeHeiligeweg 46een_achter1647235241v
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmid (mr. -)koper huis daar de Hartogh van Mecklenburg uithangt (ingeval de koper decreet begeert te hebben over de 8e part van de NN Bartels kinderen, zal men zulks op zijn kosten leveren)William Boothstraat 3de Hertog van Mecklenburg1654236260r
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmid (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 651675240188r
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmid (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 651675240177r
, HENDRIKwijlen Hendrick Moutszilversmid (mr. -)erflater Voorstraat 63167924116va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordazilversmid (mr. -)koper provisioneel huisVoorstraat 63167924116va
ROORDA, JAN DIRKSde weduwe van wijlen Jan Dirxen Roorda [staat: Rooda]zilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk NZ1682241232r
ROS, KARST oud burgemeester Carst Roszilversmid (mr. -)verkoper Zuiderstraat 2517492528r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Roszilversmid (mr. -)verkoper Zuiderhaven 251716245257v
SONNEMA, SIEBREN PIETERS Sibrand Pieters Sonnema, c.u.zilversmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat NZ173925029v
SPANNENBURG, GOSSE toekomstig huurder Gosse Spannenburg, c.u.zilversmid (mr. -)huurder voorste gedeelte (p.j.)Voorstraat 231696243186v
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 1216952437ra
SWERMS, HOTSE gemeensman Hotse Swermszilversmid (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 44173124864r
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms, c.s. en q.q.zilversmid (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 11706244334r
SWERMS, HOTSE burgerhopman Hotze Swermszilversmid (mr. -)verkoper Achterstraat 317182463r
SWERMS, SEERP gezworen gemeensman Seerp Swermszilversmid (mr. -)naastligger ten zuiden Anjelierstraat 101740250117r
SWERMS, SEERP gezworen gemeensman Seerp Swermszilversmid (mr. -)verkoper Anjelierstraat 101740250117r
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swermszilversmid (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 23173124865r
SWERMS, SEERP Seerp Swermszilversmid (mr. -)verkoper Hofstraat 12a1729247287r
VETTEVOGEL, JAKOB Jacobus Vettevogelzilversmid (mr. -)huurder Voorstraat 631807267331v
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videliuszilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper Wasbleek168424217r
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper 1168424218v
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
VOS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus di Voszilversmid (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 141734248310r
VOS, JOHANNES Joannes Voszilversmid (mr. -)verkoper Noorderhaven 651692242389r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 171775258211v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)koper huisLanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)protesteert vanwege een hypotheek Kerkpad WZ1734248304v
WIJNGAARD, BAUKE Bauke Wijngaerdenzilversmid (mr. -)verkoper Lanen 23173524944r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaerdenzilversmid (mr. -)verkoper Lanen 23173524944r
WIT, TAMME Tamme de Witt, c.u.zilversmid (mr. -)huurder Voorstraat 711803266286r
DIRKS, ANNE Anne Dirks Yepeyzilversmid (mr. -)koper koopmanshuisVoorstraat 66het Engels Laken1788262297r
, IEDE Yede Yepeyzilversmid (mr. -)koper van 1/3 Lanen 391809268222r
YPEY, DIRK Dirk A. Ypeizilversmid (mr. -)koper Franekereind 401798265106r
YPEY, ANNE DIRKS Anne Dirks Ypeyzilversmid (mr. -)verkoper Voorstraat 66180426722r
YPEY, DIRK Dirk Ypeyzilversmid (mr. -)naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 191802266121r
YPEY, DIRK Dirk Ypeyzilversmid (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 19achter180226661r
, WILLEMburgerhopman Wilhelmus Zeestrazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Rozengracht 51705244298r
, HOTSEvroedsman Hotze Zwermszilversmid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1727246314v
AUKEMA, UILKE wijlen Uilke Aukemazilversmidsknechtverkoper Nieuwstraat 58175325381v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes zoetvisserbewoner Romastraat 4oost1687242178r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerzoutbranderverkoper Zuiderhaven 73oost1773258100r
DREYER, HIELKE Hylke Dreyerzoutbrandergeniaarde koper Franekerpoort (gebied)176425631v
DREYER, HIELKE de kinderen van wijlen Hylke Dreyerzoutbranderkoper huisWilliam Boothstraat 271769257125v
DREYER, TJEBBE Tjibbe Dreyerzoutbranderkoper q.q. William Boothstraat 271769257125v
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fonteinzoutbranderkoper huisKruisstraat 10oostde Drie Schelvissen176125551r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstrazoutbrandernaastligger ten zuiden Noorderkade 251783261106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstrazoutbrandernaastligger ten westen Noorderkade 251783261106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstrazoutbranderverkoper Noorderkade 251783261106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstrazoutbranderverkoper Noorderkade 231800265208r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstrazoutbrandernaastligger ten zuiden Noorderkade 2517762598v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstrazoutbrandernaastligger ten westen Noorderkade 2517762598v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstrazoutbranderverkoper Noorderkade 2517762598v
ROSEN, ISAAK Ysak Rosenzoutbranderkoper huisHoogstraat 231738249336r
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS Gerard Sybren Suringarzoutbrander (mr. -)koper huisZuiderstraat 29172824773r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinzoutbrander en koopmanverkoper Kruisstraat 10oost1775258245r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper hof of tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 21achter1771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 211771257227v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaanzoutbrander en koopmankoper nieuwe woning ([voor de drie percelen in deze akte])Droogstraat 231771257227v
MEEUWIS, LIEUWE Lieuwe Meviszoutbrandersknechtkoper huis, tuin, erfHeiligeweg 401809268302v
UILKES, ALBERT Albert Ulckes zoutdragernaastligger ten noorden William Boothstraat 37163123326r
, ANDRIESde weduwe van Andries zoutdragerhuurder (p.w.)Molenpad 161790263270r
, ANDRIESde weduwe van Andries zoutdragerhuurder bovenkamer Heiligeweg 111789263104v
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdragerkoper huisNieuwstraat 25177725946v
TJEBBES, KORNELIS Cornelis Tjibbes zoutdragerkoper huisSint Odolphisteeg 141769257135r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerkoper huisTiepelsteeg WZ180226679v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragernaastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ180226679v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerverkoper Tiepelsteeg WZ1807267330v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdragerverkoper Tiepelplein WZ1807267331r
FEIKES, DOEDE Doede Feykes zoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 50169324347r
PIETERS, GERBEN Gerbrandt Pytters zoutdragerhuurder Heiligeweg 46een_achter164323567r
, HANS Hans zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1621230287v
, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen Hans zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ163723426v
, HANSde weduwe van Hans zoutdragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1634233143v
ARENDS, HANS Hans Aerents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121612229116ar
ARENDS, HANS Hans Aerns zoutdragerkoper door niaar kamerNieuwstraat 621618230116v
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper Nieuwstraat 641615229240r
ARENDS, HANS Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641615229240r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANSde proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023495v
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg1603228343r
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121633233108r
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg1603228336v
JURJENS, HANS Hans Jurgiens zoutdragerkoper kamer en weefwinkelWeverstraat161222993v
JURJENS, HANS Hans Jurians zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes zoutdragernaastligger ten zuiden Noordijs 141795264266v
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes zoutdragernaastligger ten westen Noordijs 141795264266v
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes zoutdragerkoper huisVoorstraat 101179326488r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerkoper door niaar huis met tuinKerkpad 321758254121v
TJERKS, JAKOBwijlen Jacob Tjerks zoutdragererflater Rozengracht 271763255203r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerverkoper Kerkpad 321762255142r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerkoper huis en smederijRozengracht 2717602555v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdragerverkoper Heiligeweg 321727246305v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerverkoper Nieuwstraat 341758254124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341740250129v
DIRKS, JANhet huis van Jan Dircksen zoutdragernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1629232104r
DIRKS, JANhet huis van Jan Dircx zoutdragernaastligger ten zuiden Weverstraat163123334r
DIRKS, JAN Jan Dircx zoutdragernaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3161122911v
DIRKS, JAN Jan Dirx zoutdragernaastligger ten noorden Weverstraat163923486v
PIETERS, JANde nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters , c.u.zoutdragerverkoper Klaverbladstraat WZ163123338r
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs zoutdragerkoper huis met loods en plaatsNieuwstraat 341668239177v
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks zoutdrageraanhandelaar huisNoordijs 8173925025v
DIRKS, JOHANNES Johannis Dirks zoutdragerhypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r
, JOOST Joost zoutdragerhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 31west1701244120v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts zoutdragergeniaarde koper Kruisstraat 10oost1705244267v
GERRITS, PIETER Pieter Gerrits zoutdragerkoper woningWeverstraat 21696243200r
GEERTS, PIETER Pytter Geerts zoutdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg1705244306v
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdragerhuurder achterhuisKerkpoortsmolen 11782260190r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdragerkoper huisNieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdragerhuurder achterhuisRozengracht 321782260190r
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutdragerverkoper Gardenierstraat 1176125569v
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341758254124r
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper Franekereind 1717282472ra
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter1728247216v
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens zoutdragernaastligger ten zuiden Liemendijk166623963r
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakkerzoutdragerkoper woningHeiligeweg 16achter1787262154r
DUIKER, JAN wijlen Jan Duikerzoutdragerhuurder Nieuwstraat 48169324347v
, JAN Jan Duykerzoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 561682241184r
FEIKES, DOEDE Doede Feikes Moschzoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 481689242284v
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper hof, tuin en zomerhuisWeverstraat 8180426715r
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper huisWeverstraat 10180426715r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager (oud -)verkoper Tiepelplein1807267329v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutdrager (oud -)verkoper Franekerpoort (gebied)163223346r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes zoutkoperkoper huisVoorstraat 851696243207r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Estazoutkopergeniaarde koper Spinstraat ZZ173925019v
PIETERS, ANNE Anne Pieters zoutmeterkoper huis in gebruik als paardenstalVoorstraat 72achterde Blinde Ezel1661238111v
PIETERS, ANNEhet erf van Anne Pieters , c.u.zoutmeternaastligger ten zuiden Voorstraat 72achter1661238111v
PIETERS, ANNE Anne Pyters zoutmeternaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11achter1663238167v
PIETERS, GOOITSENde weduwe van wijlen Goytien Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1620230242r
PIETERS, de weduwe van Grytgie Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1613229165v
, weduwe van Grytgien zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat161222975v
, de weduwe van Grytgien zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat16112298v
DOUWES, HESSELwijlen Hessel Douwes zoutmeterverkoper Voorstraat 1011803266306v
ALLERTS, JAN Jan Allerts zoutmeterverpachter grond Gardenierstraat1613229165v
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeterverkoper Rinnertspijp 1161623016v
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeterkoper kamerWeverstraat1614229219r
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeternaastligger ten noorden Weverstraat1614229219r
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeterverkoper Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterverwandelaar Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeteraanhandelaar kamerWeverstraat 151613229157r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterverkoper Klaverbladstraat WZ1621230275v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeternaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 31619230184v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterkoper huisKerkpoortstraat ZZ1613229166v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeternaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1620230233v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterverkoper Klaverbladstraat 51618230124v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterverkoper Weverstraat 151618230140v
DIRKS, JAN Jan Dircx zoutmeternaastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ1618230128v
DIRKS, JAN Jan Dircx zoutmeterverkoper Klaverbladstraat WZ1618230128v
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeterkoper kamerWeverstraat1682241205r
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeternaastligger ten oosten Weverstraat1682241205r
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat NZ1695243125r
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 151695243125v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 171695243125v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 131695243126r
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 101695243124v
DOUWES, LUITJEN Luytien Douuis zoutmeterkoper kamerNieuwstraat 62163323398v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis zoutmeterkoper huis en ledige plaatsKlaverbladstraat 31619230184v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggerszoutmeterkoper HuisGrote Kerkstraat 351810268343r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter (oud -)koper huisZoutsloot 96163223357r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziederverkoper van 1/2 Noorderhaven 28161723069r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziederkoper kamerKruisstraat162823270r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziedernaastligger ten westen Kruisstraat162823270r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutziederkoper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg 8167824114r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix zoutziederkoper 1/14 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1687242191r
WIEBES, GERRITwijlen Gerrit Wybes zoutziederverkoper Ooievaarsteeg 211702244153v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes zoutziederverkoper Weverstraat NZ169924426v
WIEBES, GERRITwijlen Gerrit Wybes zoutziederverkoper q.q. Voorstraat 851702244147v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes zoutziedergeniaarde koper Voorstraat 9516782414v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes zoutziedernaastligger ten oosten Voorstraat 9516782414v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes zoutziedernaastligger ten noorden Voorstraat 9516782414v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs zoutziederverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziederkoper 1/4 zoutkeetNieuwstraat 40161222999v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziedereigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters zoutziederverkoper van 1/2 Noorderhaven 601658237159r
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten oosten Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziederkoper zoutkeetNieuwstraat 421645235166r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyters zoutziederverkoper Noorderhaven 601658237247v
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziedernaastligger ten oosten Franekereind 61644235112v
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziederkoper hof met bepoting en beplantingWasbleekstraat 3163923489v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutziederverkoper Lammert Warndersteeg1618230123r
WALINGS, PIETER Piter Walings , c.u.zoutziederkoper door niaar ratione proximitatis zoutkeet met gereedschappenScheffersplein 271646235204r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u.zoutziederverkoper William Boothstraat 271646235232r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes zoutziederverkoper van 1/6 Voorstraat 851702244147v
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerdts , c.u.zoutziederkoper huisVoorstraat 51635233161r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits zoutziederkoper oude vervallen kamer (de kamer is laatst gebruikt als stalling der paarden van de trekschippers van Franeker)Scheffersplein WZ1716245256r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits zoutziedernaastligger ten westen Scheffersplein WZ1716245256r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backerzoutziederkoper huisFranekereind 181725246241v
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziederkoper provisioneel 1/4 huisGrote Bredeplaats ZZde Stokvis168024128ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziedereigenaar van 3/4 Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziederkoper provisioneel 1/4 huisBildtstraat 21168024128ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziedereigenaar van 3/4 Bildtstraat 21168024128ra
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinzoutziederkoper huisFranekereind 181755253197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, vrijgezelzoutziederkoper door niaar pakhuisFranekereind 16173925035v
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fonteinzoutziederkoper Heiligeweg 7173524923ar
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziederkoper kameronbekend1691242356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziedernaastligger ten oosten onbekend1691242356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziedernaastligger ten westen onbekend1691242356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziedernaastligger ten noorden onbekend1691242356v
VORM, TJEERDSburgerhopman Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederverkoper Noorderkade 131706244341v
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederverkoper Noorderkade 131706244342v
VORM, TJEERD TJEERDSburgervaandrig Tjeerd Tjeerdsen van der Formzoutziederkoper door niaar drie hellingen, houthelling, timmerhuis, 2 huizen, hof en stukje landNoorderkade 131705244292r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerdt Tjeerdsen van der Formzoutziederkoper tuin met mandelige putNieuwstraat WZ1705244281r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikzoutziederkoper huis en erfTiepelplein1807267329v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.zoutziederkoper huisFranekereind 161726246274v
SURINGAR, EELKE burgerhopman dr. Elco Ignatius Suringarzoutziederverkoper van 1/2 Noordijs OZ1716245276r
SURINGAR, GERARDUS Gerard Sybren Suringarzoutziederkoper huis, stalling en plaatsHoogstraat 531732248160v
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS Gerard Sybrand Suringarzoutziedergeniaarde koper Noordijs 91726246273v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutzieder (gezworen -)koper stalNieuwstraat 14175025266v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerzoutzieder en koopmanverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fonteinzoutzieder en koopmanverkoper Heiligeweg 71743250295r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinzoutzieder en koopmankoper door niaar huisWilliam Boothstraat 291687242212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutzieder en koopmankoper door niaar kamerWilliam Boothstraat OZ1692242391v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 5west1731247375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 5west1731247375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Zuiderhaven 81173524948r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmankoper huisKruisstraat 5oost172724723v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1731247374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 5oost1731247374v
, GERARDUSde verkoper Gerard Sybren Suiringar, c.soc.zoutzieder en koopmannaastligger ten noorden 11728247110v
, GERARDUS Gerard Sybren Suiringarzoutzieder en koopmanverkoper 11728247110v
SURINGAR, GAUKE Gouke Surigarzoutzieder en koopmanverkoper Rapenburg NZ1702244187v
SURINGAR, GERARDUS Gerard Sybren Suringarzoutzieder en koopmankoper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 371736249125v
, HEERKE Heercke zwaardmakernaastligger Zuiderhaven ZZ162823262v
, HEERKE Heercke zwaardmakernaastligger ten noorden Havenplein16272328v
, grondpacht uit het huis van N. N. zwaardmaker [staat: zwaardveger]eigenaar perceel Grote Kerkstraat 3169324361v
, N. N. zwaardmaker [staat: zwaardveger]naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 5169324361v
MEINES, TEUNIS Tonys Meynes zwaardmaker [staat: zwaardveger]naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u.zwaardmaker [staat: zwaardveger]koper huisGrote Kerkstraat 31668239150r
BRUGMAN, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardmaker [staat: zwaardveger]eigenaar perceel Grote Kerkstraat 31681241171v
, JAKOB Jacob Brughmanzwaardveger (mr. -)verkoper Rapenburg 81689242291v