Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-18 19:51:45.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2430356v 01-05-1698 Reyner Claassen Fontein sr.? naastligger ten westen
2320100r 18-04-1629 dr. Suffrido ab Hannya raad ordinaris Hof van Friesland verkoper 1/2
2590089v 07-12-1777 Barent ? stokersknecht huurder
2630103r 26-04-1789 de weduwe van Frans ? huurder benedenachter voor CG 24:00:00 (p.j.)
2290220r 05-06-1614 Hans Sipckes ? ? naastligger ten westen
2310050r 29-01-1625 Jan van ? naastligger ten zuiden
2420197v 10-04-1687 Joannes Willems ? burger koopman gecommitteerde crediteuren van de geabandonneerde boedel van
2630069v 18-01-1789 Lieuwe ? huurder
2630092r 01-03-1789 Lieuwe ? huurder voor CG 14:00:00 (p.j.)
2630227r 16-05-1790 Liskje ? huurder voorkamer boven voor CG 20:00:00 (p.j.)
2480137r 23-11-1732 Rutger Jansen ? kopers
2590076r 09-11-1777 Trijntie ?
2290274v 07-05-1615 mr. Wolter Gerryts ? not.pub. verkoper
2380093v 17-03-1661 Geert Albarts ?? c.u. ?? koper voor GG 67:00:00 kamer (Rapenburg NZ)
2450280v 17-01-1717 Pieter Claessen ?? naastligger ten westen
2330118v 16-11-1633 Leentie Christiaens van der A koper voor CG 870:00:00 huis met steeg en een ledige plaats (Schritsen )
2420258r 16-12-1688 de erven van Emo Luytjens Aaldricks rector der Latijnse school naastligger ten westen
2660289r 23-10-1803 Aardenberg naastligger ten noorden
2560081r 11-11-1764 C. Aardenburg naastligger ten westen
2570043r 21-02-1768 vroedsman C. Aardenburg i.c. naastligger ten westen
2590146v 27-09-1778 oud burgemeester C. Aardenburg c.u. naastligger ten oosten
2600267r 08-09-1782 C. Aardenburg naastligger ten oosten
2610265v 16-01-1785 C. Aardenburg naastligger ten zuiden
2620096v 25-06-1786 oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten oosten
2620096v 25-06-1786 oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten zuiden
2620096v 25-06-1786 oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten westen
2650285r 25-01-1801 het voormalige huis van burgemeester C. Aardenburg
2550210v 05-06-1763 vroedsman Cornelis Aardenburg koopman
2560080r 11-11-1764 Cornelis Aardenburg lid van de gemeente koper voor CG 350:00:00 hof (Hofstraat ZZ)
2560080r 11-11-1764 Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden
2560080r 11-11-1764 Cornelis Aardenburg naastligger ten westen
2560080r 11-11-1764 Cornelis Aardenburg naastligger ten noorden
2560081v 11-11-1764 Cornelis Aardenburg lid van de gemeente koper voor CG 1029:00:00 huis (Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat] achter de grote kerk, waarschijnlijk Rozenstraat 1) (huisnaam: Almenum; uitgebreide beschrijving)
2560081v 11-11-1764 Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden
2560124r 13-10-1765 vroedsman Cornelis Aardenburg koopman koper voor CG 175:00:00 lege grond (Hofstraat ZZ, waarschijnlijk Hofstraat 16) (waar voorheen een bakkerij van onze arme staat stond en is afgebrand)
2560124r 13-10-1765 Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden
2560124r 13-10-1765 Cornelis Aardenburg naastligger ten westen
2590146v 27-09-1778 Cornelis Aardenburg verkoper
2590276r 23-04-1780 oud burgemeester Cornelis Aardenburg verkoper
2600251r 01-09-1782 oud burgemeester Cornelis Aardenburg koper voor GG 43:21:00 huis (Hofstraat ZZ, waarschijnlijk Hofstraat 22)
2600251r 01-09-1782 oud burgemeester Cornelis Aardenburg naastligger ten westen
2610263r 16-01-1785 Oud burgemeester Cornelis Aardenburg
2620052r 15-01-1786 gezworen gemeensman Cornelis Aardenburg verkoper
2620052r 15-01-1786 gezworen gemeensman Cornelis Aardenburg verkoper
2620054r 15-01-1786 oud burgemeester Cornelis Aardenburg naastligger ten westen
2620054r 15-01-1786 oud burgemeester Cornelis Aardenburg verkoper
2620180r 25-02-1787 Hiske Aardenburg wonende in Wijnaldum verkoper
2620052r 15-01-1786 Itske Aardenburg wonende in Wijnaldum koper voor CG 1550:00:00 huis (Heiligeweg OZ [staat: bij de Turfdragersbrug], waarschijnlijk Heiligeweg 66)
2620052r 15-01-1786 Itske Aardenburg wonende in Wijnaldum koper 1/2 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 32)
2620052r 15-01-1786 Itske Aardenburg wonende in Wijnaldum eigenaar van 1/2
2590146v 27-09-1778 S. Aardenburg naastligger ten noorden
2500148v 22-01-1741 Sioerd Pytters Aardenburg burger c.u. mr. molenaar geniaarde koper
2610263r 16-01-1785 Sioerd Aardenburg ingenieur in dienst van de Staat wonende in Bergen op Zoom verkoper
2530253r 18-01-1756 Sjoerd Pieters Aardenburg winkelier
2360269v 21-05-1654 Cornelis Cornelis Aarnts naastligger ten westen
2640278r 06-09-1795 Anna van Aarsen verkoper
2680266r 04-06-1809 Anna van Aarsen verkoper
2680266r 04-06-1809 Anna van Aarsen verkoper
2680271r 04-06-1809 Anna van Aarsen verkoper
2590305v 14-11-1779 Geertruida van Aarsen verkoper
2590305v 14-11-1779 Geertruida van Aarsen verkoper
2540210v 17-06-1759 vroedsman Magnus van Aarsen
2540212r 17-06-1759 vroedsman Magnus van Aarsen
2550086v 11-10-1761 vroedsman Magnus van Aarsen geniaarde koper
2600129r 09-09-1781 de weduwe van Magnus van Aarsen naastligger ten oosten
2620147r 17-12-1786 wijlen vroedsman Magnus van Aarsen
2640278r 06-09-1795 de verkoper Anna van Aasen naastligger ten westen
2390121ar 05-05-1667 Symon Abagae gedaagde
2430057v 28-05-1693 Antie Rinties Abbema verwandelaar van 1/3
2650255v 12-10-1800 D. Abel huurder voor CG 0:00:09 (p.w.)
2460184v 28-11-1723 Catharina Aberkromme
2460192r 30-01-1724 Catharina Aberkromme
2600100v 17-06-1781 de scheiding en deling voor Adriaantje Abitsch en haar kinderen verkoper
2600106r 08-07-1781 Adriaantje Abitsch verkoper
2600109v 02-09-1781 Adriaantje Abitsch
2600109v 02-09-1781 Adriaantje Abitsch
2600109v 02-09-1781 Adriaantje Abitsch
2600229r 02-06-1782 Adriaantje Abitsch verkoper
2600057v 13-05-1781 Adriaantje Abitschz
2600057v 13-05-1781 Adriaantje Abitschz (volgens DTB-boek: Abitzch)
2600057v 13-05-1781 Adriaantje Abitschz
2600057v 13-05-1781 Adriaantje Abitschz
2600057v 13-05-1781 Adriaantje Abitschz
2600097v 17-06-1781 Adriaantje Abitschz
2600099r 17-06-1781 Adriaantje Abitschz
2600227v 12-05-1782 Adriaantje Abitschz verkopers
2690112v 02-12-1810 Hylke Abma thans uitlandig verkoper van 1/16
2690112v 02-12-1810 Jochem Abma wonende in Hallum verkoper van 1/16
2660203r 23-01-1803 Jan Adam Abraham schipper (trekveer-) verkoper
2620007v 12-05-1785 Johan Adam Abraham oud schipper (beurt-) verkoper
2620056r 15-01-1786 Johan Adam Abrahams oud schipper koper voor CG 400:00:00 huis (Scheerstraat NZ, waarschijnlijk Scheerstraat 9)
2640200v 22-06-1794 Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden
2500226v 04-03-1742 Johannes Acama burger apotheker koper voor CG 117:10:00 kamer (Carl Visschersteeg)
2500300r 21-04-1743 Johannes Acama apotheker koper voor GG 1074:00:00 huis (Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], waarschijnlijk Brouwersstraat 14) (korte beschrijving)
2500300r 21-04-1743 Johannes Acama c.u. naastligger ten westen
2510279r 27-04-1749 Johannes Acama naastligger ten noorden
2520017v 14-09-1749 Johannes Acama naastligger ten noorden
2530158r 01-09-1754 Johannes Acama apotheker verkoper
2530173r 06-10-1754 Johannes Acama apotheker
2530216r 07-09-1755 Johannes Acama apotheker
2430134r 27-01-1695 Meynardus Ackenbold verkoper
2410014r 02-03-1678 de zoutkeet van gemeensman Acker naastligger ten zuiden van de keet
2430016v 18-12-1692 de tuin van Acker naastligger ten oosten
2430091v 11-02-1694 de hof van dr. Acker naastligger ten zuiden
2450296r 11-04-1717 de dochters van notaris Acker huurder voorste kamer voor GG 10:00:00 (p.j.)
2390170r 31-08-1668 Albert Jansen Acker c.u. koper voor GG 607:02:00 hof met een vrije in- en uitgang op het noorden op Rapenburg (Rapenburg)
2390018va 28-04-1667 Albert Jans Acker c.u. wonende in Klaipeda [staat: Termemel] koper voor GG 1500:00:00 1/3 huis (Noorderhaven ZZ [staat: oude haven bij de buerse], waarschijnlijk Noorderhaven 80)
2400091v 25-02-1672 de hof van Albert Acker koopman naastligger ten oosten
2400238v 18-06-1676 de hof van Albert Acker naastligger ten oosten
2410122v 02-01-1681 Albert Jansen Acker koper voor GG 1710:00:00 pakhuis met een walling (Noorderhaven ZZ op de hoek van de Roeperssteeg, waarschijnlijk Noorderhaven 106)
2410011ra 26-01-1679 Albert Acker koopman koper provisioneel voor GG 40:00:00 twee kamers onder een dak (Noorder stadsvesten)
2410068va 04-02-1683 Hopman Albert Jansen Acker koper provisioneel voor GG 625:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 15)
2420054r 02-11-1684 hopman Albert Jansen Acker naastligger ten westen
2420082r 08-02-1685 hopman Albert Jansen Acker burger koper voor GG 400:00:00 huis achter het huis vd verkopers (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 72) (kelder is jarenlang gebruikt als scholkelder, huur 24 cg, kan ook weer worden ve)
2420085v 22-02-1685 hopman Albert Jansen Acker naastligger ten noorden
2420169v 30-01-1687 de crediteuren van Albert Acker verkoper
2420171r 30-01-1687 de crediteuren van Albert Acker verkoper
2420176v 06-02-1687 de crediteuren van Albert Acker verkoper
2420207r 25-07-1687 Albert Hanses Acker gehuwd met verkoper
2410049v 18-05-1679 Albertie Acker koopman naastligger ten westen
2420255r 09-12-1688 Claas Acker mr. chirurgijn koper voor CG 12:00:00 1/6 van 2 kamers (Droogstraat NZ 21/23, waarschijnlijk Droogstraat 21)
2420256v 09-12-1688 Claas Acker mr. chirurgijn geniaarde koper
2420243r 18-03-1688 Claes Acker koper voor CG 450:00:00 1/4 van 62 GG eeuwige jaarlijkse grondpacht (Kerkpoort aan de Bolswarder vaert groot 3 pondematen, buiten de)
2430078r 14-01-1694 de tuin van dr. Claes Acker naastligger ten zuiden
2430221r 19-04-1696 de tuin van dr. Claes Acker naastligger ten zuiden
2490335v 23-02-1738 Dieuke Gerrits Acker verkoper
2420176r 06-02-1687 Elbert Acker koopman bewoner
2420176r 06-02-1687 de crediteuren van Elbert Acker verkoper
2420177r 06-02-1687 de crediteuren van Eldert Acker verkoper
2470056v 07-12-1727 Fokeltie Acker
2420202v 12-06-1687 Gerardus Acker koper voor GG 60:00:00 kamer (Rapenburg ZZ)
2420204r 12-06-1687 Gerardus Acker notarius publicus koper voor GG 120:00:00 huis (Kerkpad OZ [staat: bij het kerkhof], waarschijnlijk Kerkpad 1)
2410068va 04-02-1683 Gerhardus Acker notaris
2410069va 04-02-1683 Gerhardus Acker notaris
2420042r 04-05-1684 Gerhardus Acker notaris koper voor GG 530:14:00 huis (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 40)
2420255v 09-12-1688 Gerhardus Acker notaris koper voor CG 700:00:00 huis en tuin (Schritsen NZ)
2420264v 13-01-1689 plaats en scheidsmuur van Gerhardus Acker notaris naastligger ten noorden
2430045v 19-02-1693 Gerhardus Acker burger publiek notaris koper voor GG 86:00:00 kamer (Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat], waarschijnlijk Romastraat 6) (met wijnstok op het dak van de kamer)
2430237v 31-08-1696 Gerhardus Acker burger notaris koper voor GG 300:00:00 hof met vruchtbomen en afdak (Nieuwe sluis, bij en ten oosten van de, waarschijnlijk Rozengracht 7)
2430258r 06-12-1696 Gerhardus Acker c.u. notaris koper voor GG 1150:00:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 77) (uitgebreide beschrijving van het verkochte)
2460218r 14-01-1725 Gerrit Acker naastligger ten noorden
2490018va 19-01-1738 de weduwe van Gerrit Acker voormalig eigenaarse
2490019ra 19-01-1738 de weduwe van Gerrit Acker voormalig eigenaarse
2470312v 12-03-1730 de uitgang van het huis van Janneke Alberts Acker naastligger ten oosten
2490138v 18-11-1735 de erven van Janneke Acker naastligger ten westen
2590012v 10-11-1776 Jelmer Egberts Acker winkelier koper voor CG 800:00:00 1/4 huis (Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven] hoek aan de Katterugspijp, waarschijnlijk Voorstraat 62)
2620014r 26-06-1785 medehuurder Jelmer Egberts Acker verkoper
2420093r 03-05-1685 Joannes Acker burger med. Doctor koper
2420160v 02-01-1687 dr. Joannes Acker verkoper van 1/2
2430118r 23-12-1694 dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden
2430242r 20-09-1696 dr. Nicolaus Acker burger medicinae doctor koper voor CG 1975:00:00 pan- en estrikwerk (Zoutsloot ZZ [staat: bij de Bargeburenspijp], waarschijnlijk Zeilmakersstraat 16) (uitgebreide beschrijving van het verkochte en de roerende zaken, rechten en plic)
2440017r 11-06-1699 de tuin van dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden
2540009v 23-05-1756 Trijntje Gerryts Acker (Schootelbank in de achterkamer is niet in de koop begrepen.)
2560101v 10-03-1765 Trijntje Gerryts Acker verkoper
2380106r 15-09-1661 Wopcke Jansen Acker c.u. koper voor GG 340:00:00 hof met bomen, planten en prieel (Franekerpoortsmolen, bij de)
2380106v 15-09-1661 Wopcke Jansen Acker c.u. koper voor GG 2103:00:00 huis met een achterhuis en een plaatske er tussenin (Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat] bij de Rinnertspijp, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 24)
2390065v 13-01-1667 de zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker naastligger ten westen
2390065v 13-01-1667 de zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker naastligger ten noorden
2390089r 17-02-1667 gezworen gemeensman Wopcke Jansen Acker koper voor GG 185:00:00 kamer met een loods erachter (Weverstraat [staat: achter de Brouwerij 't Haantie])
2390183r 10-01-1669 gezworen gemeensman Wopke Jansen Acker c.u. koper voor GG 300:22:02 hof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuis (Hofstraat ZZ, waarschijnlijk Hofstraat 16)
2400160r 11-10-1674 vroedsman Wopke Acker naastligger ten oosten
2400247v 31-12-1676 Wopke Jansen Acker mede gezworden gemeensman verkoper
2400262r 18-02-1677 gemeensman Wopke Acker naastligger ten noorden
2410134r 16-01-1681 Gemeensman Wopke Jansen Acker verkoper
2410149r 06-02-1681 Gemeensman Wopke Acker verkoper
2410062va 24-12-1682 als bewoner oud gemeensman Wopke Acker naastligger ten noorden
2420093r 03-05-1685 wijlen Wopke Jansen Acker
2420275v 10-02-1689 de keet eerder van gemeensman Wopke Acker naastligger ten westen
2420275v 10-02-1689 de keet eerder van gemeensman Wopke Acker naastligger ten noorden
2490207v 17-11-1737 Yefke Acker koper voor CG 1800:00:00 huis (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 87)
2510168r 05-02-1747 Yefke Acker verkoper
2510170r 19-02-1747 Yffke Acker
2450070v 21-10-1708 Neeltie Ackers
2450070v 21-10-1708 dr. Vobiscus Ackers
2400260r 18-02-1677 het huis van de gemeensman Wopke Jansen Ackers naastligger ten oosten
2450070v 21-10-1708 Yfke Ackers
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2410060r 14-12-1679 de kinderen van wijlen Antie Pieters Ackersloot wonende in Hoorn verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper
2410060r 14-12-1679 Cornelis Pieters Ackersloot wonende in Berlijn (thans te Harlingen) verkoper
2410263v 15-04-1683 Cornelis Gerryts van Ackersloot gelastigde van zijn broeder
2400233v 21-05-1676 Gillis Gerryts van Ackersloot koper voor CG 490:00:00 1/6 huis en erf (Noorderhaven NZ, strekkende tussen Vismarkt en de Raadhuisbruggen en lopende achter tot aan de Droogstraat, waarschijnlijk Noorderhaven 47)
2400271v 23-09-1677 Gillis Gerryts van Ackersloot koper 1/6 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 47) (koopsom: 100 zilveren ducatons; het betreft het huis waar in burgervaandrig Hend)
2400272r 30-09-1677 Gillis Gerryts Ackersloot koopman koper voor CG 189:00:00 1/10 huis en erf (Noorderhaven NZ, tussen de Vismarkt en de Raadhuisbruggen,lopende van de Noorderhaven tot de Droogstraat, alwaar de Gol uithangt, waarschijnlijk Noorderhaven 47) (het betreft het huis waar in Hendrick Feyckes de Wit, burgervaandrig, verstorven)
2420097v 26-07-1685 Jielles Gerryts van Ackersloot verkoper
2400023v 23-10-1670 Jillis Gerrits van Ackersloot koper voor CG 500:00:00 kamer en ledige plaats (Carl Visschersteeg OZ)
2410017v 14-04-1678 Jillis Gerryts van Ackersloot koper voor CG 235:09:12 1/2 huis (Rinnertspijp WZ, waarschijnlijk Rinnertspijp 10)
2410017v 14-04-1678 Jillis Gerryts van Ackersloot eigenaar van 1/2
2410103r 20-06-1680 Jillis Gerryts van Ackersloot koper voor CG 250:00:00 huis (Zuiderpoort, bij de)
2410109v 05-09-1680 Jillis Gerryts Ackersloot naastligger ten zuiden
2410263v 15-04-1683 Jillis Gerryts van Ackersloot verkoper
2410005ra 14-07-1678 Jillis Gerryts van Ackersloot koper provisioneel voor GG 793:00:00 huis en erf (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 47)
2410005ra 14-07-1678 Jillis Gerryts van Ackersloot eigenaar van 13/30
2410006ra 26-01-1679 Jillis Ackersloot naastligger ten oosten
2440090r 16-01-1701 P. Ackersloot koopman naastligger ten oosten
2360182v 21-12-1651 lege plaats en put toebehorende aan Peter Ackersloot naastligger ten zuiden
2350126r 28-04-1644 Pieter Pieters Ackersloot burger c.u. koper voor GG 800:00:00 (plus 1 oude rozenobel en 4 gevalueerde rijksdaalders) dwarshuis met hovinge en prieel (Zuiderhaven ZZ)
2410060r 14-12-1679 Pieter Pieters Ackersloot burger verkoper
2410210r 17-04-1682 Pieter Pieters Ackersloot koper voor CG 12:12:00 achter uit- en ingang (achter uit- en ingang, strekkende noordwaarts tot aan de Weverstraat toe)
2410210r 17-04-1682 Pieter Pieters Ackersloot naastligger ten westen
2410257v 25-03-1683 Pieter Ackersloot naastligger ten noorden
2410257v 25-03-1683 Pieter Ackersloot naastligger ten westen
2430031r 15-01-1693 Pieter Ackersloot c.s. naastligger ten noorden
2430035r 15-01-1693 de erven van Pieter Pieters Ackersloot eigenaar van 1/2
2430194r 19-01-1696 Pieter Ackersloot c.s. naastligger ten noorden
2450198r 25-06-1713 de erven van Pieter Ackersloot naastligger ten noorden
2450199v 03-09-1713 de erven van Pieter Ackersloot naastligger ten oosten
2340173v 06-02-1642 het tichelwerk van Piter Ackersloot naastligger ten zuiden
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2370175av 21-11-1658 Pyter Ackersloot naastligger ten oosten
2410054v 26-10-1679 Pyter Ackersloot koper voor CG 20:00:00 grondpacht 1-00-00 CG (Jaarlijkse grondpacht uitgaande van huizen en vastigheden binnen Harlingen)
2460111v 11-05-1721 de erven van wijlen Pyter Ackersloot verpachter grond voor CG 1:00:00
2380022v 15-01-1660 Pytter Pytters Ackersloot c.s. verkoper
2400089r 11-02-1672 Pytter Ackersloot koper voor GG 492:00:08 hof met vruchtbomen, planten en zomerhuisje (Kerkpad [staat: bij het groot kerkhof])
2400095v 17-03-1672 de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten westen
2400095v 17-03-1672 de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten noorden
2400127v 07-12-1673 de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten westen
2400127v 07-12-1673 de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten noorden
2400204r 05-09-1675 Pytter Ackersloot c.u. koper voor GG 9:00:00 lege plaats (Weverstraat ten noordoosten van kopers hof)
2400204r 05-09-1675 de koper Pytter Ackersloot c.u. naastligger ten zuiden
2400204r 05-09-1675 de koper Pytter Ackersloot c.u. naastligger ten westen
2410228r 04-12-1682 Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten zuiden
2410051ra 15-01-1682 Pytter Ackersloot koper provisioneel voor GG 339:00:00 (Voorstraat ZZ bij de Butterbrug, waarschijnlijk Voorstraat 64) (huisnaam: de Witte Roos)
2420039r 20-04-1684 Pytter Pyttersen Ackersloot koper voor CG 242:02:00 1/8 huis (Voorstraat ZZ bij de Butterbrug, waarschijnlijk Voorstraat 64) (huisnaam: de Witte Roos)
2420064r 04-01-1685 de weduwe en erven van Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten westen
2440102r 27-02-1701 Pytter Pytters Ackersloot mr. tichelaar en koopman koper voor GG 50:00:00 kamer (Droogstraat ZZ)
2440102r 27-02-1701 Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten oosten
2440102r 27-02-1701 Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten zuiden
2420064r 04-01-1685 Yddtie Pytters Ackersloot koper door niaar voor GG 500:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 5)
2440018r 11-06-1699 Ydtie Pieters Ackersloot koper voor CG 120:00:00 hof met bomen en planten (grote kerk achter het huis vd verkoper, ten noorden van)
2440018r 11-06-1699 Ydtie Pieters Ackersloot c.u. naastligger ten oosten
2440018r 11-06-1699 Ydtie Pieters Ackersloot c.u. naastligger ten noorden
2430219v 15-03-1696 Yetie Pieters Ackersloot koper voor CG 20:00:00 perceel/plaats (achter het huis genaamd de Olde Hillebrandt) (huisnaam: de Olde Hillebrandt)
2430219v 15-03-1696 Yetie Pieters Ackersloot c.m. naastligger ten westen
2430219v 15-03-1696 Yetie Pieters Ackersloot c.m. naastligger ten noorden
2430172v 10-11-1695 Ytie Pieters Ackersloot koper voor GG 156:00:00 huis met een hofke erachter (grote kerk, bij de, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 13) (beknopte beschrijving van het verkochte; met een vrije uit- en ingang aan de oos)
2430172v 10-11-1695 Ytie Pieters Ackersloot c.m. naastligger ten noorden
2460098v 26-01-1721 aan erven van Pyter Ackerslooth verpachter grond voor CG 1:00:00
2660170v 05-12-1802 de erven van de weduwe van E. Ackringa naastligger ten noorden
2630222r 11-04-1790 J. Ackringa naastligger ten zuiden
2630360r 27-11-1791 Jan Rutgers Ackringa naastligger ten oosten
2570244v 17-11-1771 Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper
2630067r 18-01-1789 wijlen Pier Rutgers Ackringa
2610047v 25-05-1783 Ruurd Ackringa verkoper
2610161r 14-03-1784 Ruurd Ackringa koper voor GG 385:00:00 huis (Raamstraat OZ, waarschijnlijk Raamstraat 1)
2630213r 21-03-1790 Ruurd Ackringa naastligger ten zuiden
2610161r 14-03-1784 Tettje Piers Acringa verkoper
2340150v 30-05-1641 ds. Benedictus Acronis predikant wonende in Kubaard verkoper van 3/4
2600277r 22-09-1782 F. Acronius naastligger ten westen
2610256r 05-12-1784 F. Acronius naastligger ten westen
2530004r 19-11-1752 Fedde Acronius mr. zilversmid koper voor GG 1600:00:00 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 63) (korte beschrijving)
2660022v 06-09-1801 Fedde Acronius
2360201r 22-02-1652 Wesselus Acronius bedienaar van het goddelijk woord koper voor GG 300:00:00 huis of kamers (Rapenburg NZ)
2460185v 05-12-1723 de erven van Aeltie Pyters de Adam verpachter grond voor CG 2:17:08
2400270v 21-07-1677 Attie Pieters de Adam
2410040v 02-03-1679 Attie Pieters de Adam kopers
2410041v 02-03-1679 Attie Pieters Adam kopers
2410272v 22-07-1683 Attie Pytters de Adam kopers
2420056r 09-12-1684 Attie Pytters de Adam
2430168v 29-09-1695 Attie Pieters de Adam koper door niaar voor CG 1100:00:00 1/2 huis met een tuintje erachter (Franekereind ZZ bij de Lammert Warndersbrug [staat: Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 12)
2440327v 28-02-1706 Attje Pytters de Adam
2440327v 28-02-1706 Attje Pytters de Adam
2480332r 05-09-1734 Fongerke Arjens de Adam
2480336v 26-09-1734 Fongerke Arjens de Adam naastligger ten westen
2480336v 26-09-1734 Fongerke Arjens de Adam verkoper
2490050r 19-06-1735 Fongerke Arjens de Adam eigenaar van 1/3
2360154r 25-01-1651 Frans Jacops de Adam burger c.f. koper voor GG 3500:00:00 huis zijnde een gleibakkerswinkel en lege plaats en houtschuur ten oosten daarva (Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven], waarschijnlijk Zuiderhaven 71) (er is protest aangetekend)
2360170r 24-05-1651 Frans Jacobs de Adam c.f. koper voor GG 670:00:00 lege plaats (Ten westen van de gleibakkerij van de kopers, waarschijnlijk Zuiderhaven 33) (van de vorige verkoper, Jarigh Claesen, zullen de kopers nog 120 gg ontvangen we)
2380064v 25-11-1660 Frans Jacobs de Adam verkoper
2380200r 15-11-1663 hout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten
2390119r 24-11-1667 de erven van Frans Jacobs de Adam eerdere eigenaar
2390119v 01-12-1667 de erven van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten
2390020va 03-11-1667 de weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adam verkoper
2490050r 19-06-1735 Hans Arjens de Adam wonende in onder de klokslag va Holwerd verkoper
2410012ra 02-02-1679 Heiltie Fransen de Adam
2430227v 04-05-1696 Heiltie Fransen de Adam
2430275r 17-01-1697 Heiltie Fransen de Adam wonende in Pingjum
2450234v 20-01-1715 Heiltie Fransen de Adam
2490257r 31-08-1738 wijlen Heiltie Fransen de Adam
2400234r 28-05-1676 Heyltie Fransen de Adam
2400235r 28-05-1676 Heyltie Fransen de Adam
2410249v 18-02-1683 Heyltie Fransen de Adam
2410185r 15-01-1682 Hiltie Fransen de Adam verkopers
2450001v 21-11-1706 Hiltie Fransen de Adam wonende in Pingjum
2440322v 31-01-1706 Hiltje Fransen de Adam
2410060r 14-12-1679 Jacob Fransen de Adam mr. bakker verkopers
2410012ra 02-02-1679 het huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam naastligger ten westen
2410012ra 02-02-1679 de boedel van Jacob Fransen de Adam burger verkoper van 4/10
2410012ra 02-02-1679 het verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam naastligger ten oosten
2410012ra 02-02-1679 de boedel van Jacob Fransen de Adam burger verkoper van 4/10
2410012ra 02-02-1679 Jacob Fransen de Adam burger gebruiker
2410012ra 02-02-1679 de boedel van Jacob Fransen de Adam burger verkoper van 4/10
2380064v 25-11-1660 Jan Jacobs de Adam verkoper
2390119r 24-11-1667 Jan Jacobs de Adam koper voor CG 600:00:00 1/2 schoenmakersperk (Schritsen ZZ, waarschijnlijk Schritsen 56)
2390119r 24-11-1667 de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden
2390020va 03-11-1667 de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden
2490050r 19-06-1735 Petrus Adriani de Adam wonende in onder de klokslag va Holwerd verkoper
2390026ra 12-01-1668 wijlen Pieter Jacobs de Adam
2470205v 28-11-1728 Pieter Arjens de Adam naastligger ten oosten
2470205v 28-11-1728 Pieter Arjens de Adam naastligger ten noorden
2480207r 12-04-1733 Pieter Arjens de Adam naastligger ten oosten
2480207r 12-04-1733 Pieter Arjens de Adam naastligger ten noorden
2480314r 14-03-1734 Pieter Ariens de Adam naastligger ten oosten
2480314r 14-03-1734 Pieter Ariens de Adam naastligger ten noorden
2480332r 05-09-1734 Pieter de Adam naastligger ten westen
2480336v 26-09-1734 Pieter de Adam naastligger
2510206v 17-12-1747 Pieter de Adam naastligger ten oosten
2510206v 17-12-1747 Pieter de Adam naastligger ten noorden
2360204r 13-03-1652 Pyter Jacobs de Adam c.u. geniaarde koper
2360234r 12-03-1653 Pyter Jacobs de Adam burger gleibakker koper door niaar voor GG 578:00:00 het huis van de zeven gevels (Zuiderpoortsbrug, bij de, waarschijnlijk Zuiderhaven 33) (huisnaam: de Zeven Gevels)
2480064r 09-12-1731 Pyter Arjens de Adam naastligger ten zuiden
2400159r 11-10-1674 grondpacht uit houtschuur, hof en ledige plaats van wijlen Pytter Jacobs de Adam
2360243r 25-09-1653 de lege plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adam naastligger ten oosten
2390040r 25-02-1666 burgemeester Adama eigenaar van 1/2
2400007ra 12-02-1671 vroedsman Adama naastligger ten westen
2420115r 17-01-1686 burgemeester Adama naastligger ten oosten
2490093v 20-11-1735 Aeltie Pyters Adama verkoper
2380204r 11-01-1664 Gosse Joannis Adama naastligger ten oosten
2390071r 20-01-1667 het koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adama naastligger ten zuiden
2390013va 20-01-1667 oud burgemeester Gosse Joannis Adama naastligger ten zuiden
2350125r 28-04-1644 het huis van wijlen Jan Franssen Adama naastligger ten zuiden
2480157v 30-11-1732 Jarig Adama mr. bakker naastligger ten westen
2490065r 04-09-1735 Jarig Pyters Adama mr. bakker verkoper
2390113v 05-10-1667 Jarigh Pytters Adama koper voor GG 1600:00:00 huis (Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp], waarschijnlijk Franekereind 19)
2620199v 15-04-1787 Johannes Adama naastligger ten zuiden
2620201r 15-04-1787 Johannes Adama naastligger ten zuiden
2620202v 15-04-1787 Johannes Adama naastligger ten zuiden
2640203r 22-06-1794 Johannes Adama
2450239r 03-03-1715 Pieter Jarigs Adama c.u. koper voor CG 900:00:00 huis waarin twee aparte woningen (Lanen ZZ [staat: aan het eind van de Wortelhaven op de hoek van de Spekmarkt], waarschijnlijk Lanen 82) (huisnaam: de Grauwe Kat)
2450294r 21-03-1717 het huis de Grauwe kat van Pieter Adama naastligger ten noorden
2460255r 20-01-1726 Pieter Adama naastligger ten westen
2460255r 20-01-1726 Pieter Adama naastligger ten noorden
2350075r 18-06-1643 Jan Fransen Adamer verkoper
2660163r 21-11-1802 H. Addens apotheker
2690045r 03-06-1810 H. Addens eigenaar van 1/3
2660288r 16-10-1803 Harmanus Addens
2350097r 14-01-1644 luitenant Adelaar huurder
2410006ra 26-01-1679 de erven van Adelaar kapitein naastligger ten noorden
2340039v 09-09-1637 Jeroen Jansen Adelaar kapitein koper door niaar voor GG 301:00:00 ((per pm)) 1/4 deel van een stuk land met huis en bomen (Harlingen, ten noorden van) (veldnaam: de Noten)
2340039v 09-09-1637 Jeroen Jansen Adelaar kapitein eigenaar van 3/4
2340041v 24-09-1637 Jeroen Janssen Adelaar c.u. kapitein koper voor GG 275:00:00 1/4 van ca. 1 pm land (Harlingen, buiten)
2340041v 24-09-1637 Jeroen Janssen Adelaar c.u. kapitein eigenaar van 3/4
2340087v 25-08-1639 Jeroen Jansen Adelaer c.u. kapitein koper voor GG 600:00:00 huis en hof (Harlingen, op de Spijcker buiten) (huisnaam: Henste Hoff)
2380183v 01-03-1663 Jeroen Jansen Adelaer wonende in Amsterdam verkoper
2340081v 17-02-1639 Jeroen Jansen Adeler kapitein koper voor GG 2000:00:00 bouwland, groot 3 pondemaat,8 eins, 4 penning en 1 voet ([niet vermeld])
2340081v 17-02-1639 de proclamant Jeroen Jansen Adeler naastligger ten noorden
2420166r 16-01-1687 burgemeester Adema naastligger ten zuiden
2430003va 25-02-1694 oud burgemeester Adema naastligger ten oosten
2450052v 05-02-1708 burgemeester Adema naastligger ten oosten
2510092v 14-11-1745 vroedsman Adema c.s. naastligger ten westen
2510095v 14-11-1745 vroedsman Adema c.s. eigenaar van 2/3
2520028r 16-11-1749 Aeltie Pieters Adema wonende in Sneek verkoper
2470263v 29-09-1729 Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18
2560128v 10-11-1765 Antje Harmens Adema verkoper
2600070v 20-05-1781 Dieuwke Adema wonende in Franeker verkoper van 1/3
2670193r 19-01-1806 Dirkje Adema
2670336r 31-05-1807 Dirkje Adema
2520002v 06-07-1749 vroedsman Eelco Adema wonende in Leeuwarden
2520002v 06-07-1749 Fokeltie Eelkes Adema verkoper
2400161r 25-10-1674 een gedeelte van de lege plaats of koolstek van de erven van burgemeester Gosse Adema
2410183v 15-01-1682 burgemeester Jarig Pieters Adema naastligger ten westen
2410041va 06-03-1681 het huis van vroedsman Jarig Adema
2440009r 26-03-1699 Jarig Adema eigenaar voor CG 1:09:00 (p.j.)
2520028r 16-11-1749 Jarig Adema constapel en werkmeester
2530259r 07-03-1756 wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester
2530259r 07-03-1756 wijlen Jarig Sybouts Adema
2530260v 07-03-1756 wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester
2530260v 07-03-1756 wijlen Jarig Sybouts Adema
2430321r 07-11-1697 oud burgemeester Jarigh Adema koper voor GG 250:07:00 huis met loodske en plaats (William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpijp of de Lammert Warndersbrug], waarschijnlijk William Boothstraat 39)
2430321r 07-11-1697 oud burgemeester Jarigh Adema naastligger ten zuiden
2510160r 18-12-1746 Jarigh Adema naastligger ten westen
2510160r 18-12-1746 Jarigh Adema naastligger ten noorden
2440196r 14-01-1703 Jarix Pytters Adema naastligger ten zuiden
2440196r 14-01-1703 oud burgemeester Jarix Pytters Adema mr. bakker verkoper
2680207v 29-01-1809 Jilles Johannes Adema koper door niaar voor CG 900:00:00 huis en bleekveld (Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183], waarschijnlijk Zuiderstraat 10)
2390041ra 06-06-1669 burgemeester Joannis Adema commissaris
2600244r 30-06-1782 Johannes Adema uitdrager koper voor CG 1900:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 24)
2600314v 03-03-1782 Johannes Adema naastligger ten westen
2610200r 05-09-1784 Johannes Adema herbergier verkoper
2620196r 15-04-1787 Johannes Adema schipper geniaarde koper
2630146v 25-10-1789 Johannes Adema koper voor GG 400:21:00 huis (Lanen NZ oosteinde aan zuidzijde Wortelhaven , waarschijnlijk Lanen 91) (huisnaam: het Blauwe Lam)
2640025r 15-04-1792 Johannes Adema koopman koper van 1/2 voor CG 2100:00:00 dubbel huis (Vijverstraat ZZ 18/20, waarschijnlijk Vijverstraat 20)
2640045v 09-09-1792 Johannes Adema schipper op Medemblik koper voor CG 20:00:00 huis (Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat], waarschijnlijk Nieuwstraat 35) (jaarlijkse rente i.p.v. koopsom)
2640085v 13-01-1793 Johannes Adema koopman koper voor CG 100:00:00 gedeelte timmerwinkel (Heiligeweg NZ [staat: onder de groene bomen], waarschijnlijk Heiligeweg 3)
2640085v 13-01-1793 Johannes Adema huurder
2640107v 09-06-1793 Johannes Adema Kromelleboogsteeg, schipper op Medemblik (beurt-)
2640110v 30-06-1793 Johannes Adema naastligger ten zuiden
2640120r 14-07-1793 Johannes Adema naastligger ten noorden
2640127v 01-09-1793 Johannes Adema c.u. huurder voor CG 25:00:00 (p.j.)
2640127v 01-09-1793 wijlen Johannes Adema
2640250r 03-05-1795 Johannes Adema naastligger ten zuiden
2680201r 15-01-1809 Johannes Adema thans afwezig
2660122v 05-09-1802 Lubbert Adema huurder boven voor CG 0:06:00 (p.w.)
2470338r 22-10-1730 de erven van Pieter Adema naastligger ten zuiden
2470002ra 04-04-1728 Pieter Adema mr. bakker naastligger ten oosten
2470002ra 04-04-1728 Pieter Adema mr. bakker naastligger ten noorden
2470008v 30-03-1727 Pyter Jarigs Adema mr. bakker koper voor CG 88:00:00 hof, tuin, zomerhuis (Dubbele Regel achter de Lommert )
2480099r 13-07-1732 Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar verkoper van 3/9
2490210r 24-11-1737 wijlen Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar
2480099r 13-07-1732 Bregtie Pyters Adenburg ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9
2480099r 13-07-1732 Janneke Pyters Adenburg ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9
2470269v 23-10-1729 Sjoerd Pieters Adenburg molenaar koper van 1/8
2470270v 30-10-1729 Sjoerd Pieters Adenburg molenaar koper van 1/8
2380060r 07-10-1660 Adius secretaris naastligger ten westen
2390047r 01-04-1666 de heer Adius secretaris naastligger ten noorden
2400174r 10-01-1675 de heer Adius secretaris koper voor GG 20:17:00 kamer (Steenhouwersstraat WZ [staat: bij des Lands Lijnbaan, achter de koper], waarschijnlijk Steenhouwersstraat 4)
2400174r 10-01-1675 de heer Adius secretaris naastligger ten westen
2450186r 08-01-1713 Adius convooimeester naastligger ten westen
2450313r 16-12-1708 Adius convooimeester koper provisioneel voor GG 805:00:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 77)
2370180r 02-01-1659 secretaris A. Adius verpachter grond voor CG 1:10:00
2370180r 02-01-1659 secretaris A. Adius naastligger ten noorden
2370174r 06-06-1658 dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit koper voor CG 5000:00:00 huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuiden (Zuiderhaven ZZ [staat: niet vermeld], waarschijnlijk Zuiderhaven 54) (veel bepalingen, o.a. uit een akte van 5 april 1647)
2390010r 28-01-1665 de heer dr. Adigerus Adius secretaris van het college der Admiraliteit naastligger ten oosten
2430258r 06-12-1696 de heer Adigerus Adius convooimeester huurder
2430352v 27-02-1698 wijlen de heer Adigerus Adius verkoper
2410006ra 26-01-1679 Antie Adius koper provisioneel voor GG 2200:00:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 43)
2420284v 07-04-1689 Hendrick Adius naastligger ten zuiden
2400268r 27-05-1677 juffrouw Joanna Adius koper voor CG 800:00:00 1/2 huis (Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de oostkant van het diept], waarschijnlijk Brouwersstraat 9) (andere 1/2 was reeds van de koper)
2420077v 01-02-1685 Joanna Adius naastligger ten noorden
2410020va 25-01-1680 de weduwe Johanna Adius naastligger ten oosten
2430356v 01-05-1698 vrou Johanna van Adius verkoper
2460149v 15-11-1722 wijlen Lambertus Adius convooimeester verkoper
2460194r 13-02-1724 wijlen Lambertus Adius wonende in Oenkerk
2490342r 20-04-1738 Pieter Admiraal naastligger ten westen
2550048v 18-01-1761 Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper
2530233v 16-11-1755 Pyter Lases Admiraal wolspinner verkoper
2470317r 16-04-1730 de Admiraliteit koper voor CG 180:00:00 grond van timmerbedrijf (Zuiderhaven ZZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 18) (126/24 voet)
2440188v 17-12-1702 s.s.minist.candidatus Dominicus Aebinga verkoper van 1/2
2440189r 17-12-1702 s.s.m.candidatus Dominicus Aebinga verkoper van 1/2
2320142v 04-04-1630 wezen van Ibelcke Sybrands Aedis verpachter grond voor CG 3:02:12
2480194r 01-02-1733 burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper
2420088v 08-03-1685 dr. Aeldrichs rector naastligger ten oosten
2480285v 17-01-1734 oud hopman Junius van Aelema naastligger ten westen
2480285v 17-01-1734 oud hopman Junius van Aelema naastligger ten noorden
2500234r 10-06-1742 Sjoerd Pyters Aerdenburg burger koper van 1/8
2510036v 26-04-1744 Sjoerd Pytters Aerdenburg molenaar koper voor GG 102:21:00 1/15 wind-, rogge- en weitmolen met huis, schuur en paardenstal (Wasbleek en Wasbleekbrug, tussen [staat: stadsvesten]) (huisnaam: de Kerkpoortsmolen)
2540003v 04-04-1756 Sjoerd Pyters Aerdenburg naastligger ten zuiden
2470350r 26-11-1730 Sjoerd Pieters Aerdenburgh molenaar verkoper van 1/8
2490112v 15-01-1736 Sjoerd Pieters Aerdenburgh naastligger ten oosten
2510174r 19-03-1747 Sjoerd Pieters Aerdenburgh molenaar en winkelier verkoper van 1/2
2310031v 20-11-1624 de erven van Aernsma hopman naastligger ten westen
2320125r 17-01-1630 jonkheer Gysbert van Aernsma wonende in Rinsumageest verkoper (grietman in Dantumadeel )
2360203r 20-03-1652 Vrouwe Machteld van Aernsma
2350176v 30-03-1645 juffrouw Margreta van Aernsma verkoper
2350176r 30-03-1645 juffrouw Margrieta van Aernsma verkoper
2320150v 23-05-1630 erven van hopman Arent Aerntsma naastligger ten noorden
2290223v 26-06-1614 Dirck van Aersen protest tegen verkoping m.b.t. zijn hypotheek protesteerder (fictieve datum)
2350130v 26-05-1644 Idtie Lous Aesgema wonende in Achlum
2380188r 03-05-1663 Geert Aetsman koper voor GG 60:00:00 kamer (Bargeburen nr. 3)
2470125v 19-09-1728 burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper voor GG 300:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: hoek Turfdragersbrug], waarschijnlijk Franekereind 2)
2470204v 28-11-1728 Harmen Ages Agama mr. bierbrouwer en collecteur geniaarde koper
2480290r 17-01-1734 oud hopman Harmen Agama naastligger ten noorden
2490022r 09-01-1735 oud burgerhopman Harmen Agama koper voor GG 1795:14:00 huis (Heiligeweg NZ of Turfhaven, waarschijnlijk Heiligeweg 9) (huisnaam: het Zwaantje;uitgebreide akte)
2490022r 09-01-1735 Harmen Agama koper pakhuis (Grote Kerkstraat ZZ [staat: Heiligeweg of Turfhaven], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 10)
2490023ar 09-01-1735 Harmen Agama naastligger ten oosten
2480102v 31-08-1732 burgemeester Joost Agama verkoper
2500004r 18-01-1739 de weduwe van oud burgerhopman Agema naastligger ten zuiden
2500004r 18-01-1739 de weduwe van oud burgerhopman Agema naastligger ten westen
2500289v 17-02-1743 de weduwe Agema naastligger ten zuiden
2510272v 13-04-1749 oud burgerhopman Agema naastligger ten zuiden
2510272v 13-04-1749 oud burgerhopman Agema naastligger ten westen
2580116v 24-10-1773 de weduwe van Agema naastligger ten oosten
2590126v 03-05-1778 wijlen Agema mr. steenhouwer
2590126v 03-05-1778 wijlen Agema mr. steenhouwer
2610285r 23-01-1785 Agema naastligger ten zuiden
2560018v 15-01-1764 Aege Agema naastligger ten noorden
2520117v 07-03-1751 Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12
2520119r 07-03-1751 Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12
2530030v 17-12-1752 Age Dirks Agema mr. steenhouwer en doodgraver koper voor CG 750:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ], waarschijnlijk Heiligeweg 22)
2540093r 02-10-1757 Age Dirks Agema burger koper voor GG 213:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfkade OZ] bij de Kerkbrug, waarschijnlijk Heiligeweg 34)
2540239v 18-11-1759 Age Agema naastligger ten noorden
2560205v 05-10-1766 Age Agema mr. steenhouwer verkoper
2560210r 12-10-1766 Age Agema q.q. mr. steenhouwer
2570183v 13-01-1771 Age Agema mr. steenhouwer koper voor GG 185:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug], waarschijnlijk Heiligeweg 32)
2570183v 13-01-1771 Age Agema naastligger ten oosten
2580241v 17-12-1775 wijlen Age Agema
2580258r 05-05-1776 de weduwe van Age Agema naastligger ten zuiden
2590044v 23-02-1777 wijlen Age Agema naastligger ten oosten
2590049r 27-04-1777 wijlen Age Agema mr. steenhouwer
2590050r 27-04-1777 wijlen Age Agema mr. steenhouwer
2590051r 27-04-1777 wijlen Age Agema mr. steenhouwer
2590148r 11-10-1778 wijlen Age Agema mr. steenhouwer
2680185r 15-01-1809 Age Jelles Agema c.u. koper voor CG 191:00:00 huis (Hoogstraat ZZ wijk B-029, waarschijnlijk Hoogstraat 6)
2680185r 15-01-1809 Age Jelles Agema c.u. huurder
2590049r 27-04-1777 Antje Agema
2660010r 07-06-1801 Antje Agema verkoper
2620070r 29-01-1786 Baatje Dirks Agema voormalig bewoner
2520117v 07-03-1751 meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12
2520119r 07-03-1751 meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12
2620070r 29-01-1786 Batje Dirks Agema
2490217r 15-12-1737 Beatrix Agema
2500005r 18-01-1739 Beatrix Agema
2520117v 07-03-1751 Beatrix Agema
2520119r 07-03-1751 Beatrix Agema
2510034v 12-04-1744 Biatrix Ages Agema
2470331r 10-09-1730 Dirk Agema burger mr. chirurgijn koper voor CG 1200:00:00 huis en tuin (Schritsen NZ, waarschijnlijk Schritsen 5)
2480056v 25-11-1731 wijlen Dirk Agema chirurgijn
2470293v 18-12-1729 Harmen Agema burger mr. brouwer koper voor GG 51:00:00 woning (Zoutsloot NZ, op 't eylandje met poortje)
2470333v 17-09-1730 burger hopman Harmen Ages Agema mr. brouwer voogd burgerweeshuis
2470357r 03-12-1730 Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden
2470391r 18-02-1731 burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer
2480083r 20-04-1732 burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper
2480330r 27-06-1734 oud burgerhopman Harmen Agema huurder
2490016r 05-12-1734 oud burgerhopman Harmen Agema verkoper
2490099r 27-11-1735 Harmen Agema naastligger ten westen
2490100r 27-11-1735 Harmen Agema naastligger ten westen
2490154r 09-12-1736 Harmen Agema naastligger ten zuiden
2490154r 09-12-1736 Harmen Agema naastligger ten westen
2500042v 30-08-1739 oud hopman Harmen Agema naastligger ten noorden
2500121v 16-10-1740 Harmen Agema naastligger ten westen
2500124v 13-11-1740 Harmen Ages Agema koper voor GG 750:14:00 huis en hof (Hoogstraat, waarschijnlijk Hoogstraat 15)
2500295r 10-03-1743 Harmen Agema naastligger ten oosten
2520090r 18-10-1750 Harmen Agema naastligger ten noorden
2520109v 17-01-1751 Harmen Agema naastligger ten noorden
2520117v 07-03-1751 oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12
2520117v 07-03-1751 oud burgerhopman Harmen Agema curator
2520119r 07-03-1751 oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12
2520119r 07-03-1751 oud burgerhopman Harmen Agema curator
2530056v 25-02-1753 Harmen Agema naastligger ten zuiden
2530109r 28-10-1753 oud burgerhopman Harmen Agema koper voor GG 155:00:00 woning en weefwinkel (Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] bij de herberg Roma, waarschijnlijk Romastraat 25)
2530133v 13-01-1754 Harmen Agema naastligger ten westen
2530203v 16-03-1755 Harmen Agema naastligger ten zuiden
2540246v 25-11-1759 Harmen Agema naastligger ten westen
2550220av 04-09-1763 Harmen Agema naastligger ten westen
2560030r 22-01-1764 Harmen Agema naastligger ten oosten
2560030r 22-01-1764 Harmen Agema naastligger ten oosten
2560149v 19-01-1766 oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper
2560150v 19-01-1766 oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper
2560151v 19-01-1766 oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper
2560205v 05-10-1766 wijlen oud burgerhopman Harmen Agema bewoner
2560205v 05-10-1766 wijlen oud burgerhopman Harmen Agema
2560210r 12-10-1766 wijlen oud burgerhopman Harmen Agema verkoper
2630024r 31-08-1788 J. Agema steenhouwer huurder
2680014r 22-11-1807 J. Agema c.u. naastligger ten zuiden
2580248v 03-03-1776 Jelle Agema naastligger ten zuiden
2580249r 03-03-1776 Jelle Agema mr. steenhouwer koper voor GG 300:00:00 huis (Heiligeweg NZ bij de Kerkstraat, waarschijnlijk Heiligeweg 15)
2590126r 26-04-1778 Jelle Agema naastligger ten westen
2590126v 03-05-1778 Jelle Agema naastligger ten zuiden
2590126v 03-05-1778 Jelle Agema naastligger ten zuiden
2590148r 11-10-1778 Jelle Agema koper voor CG 160:00:00 huis (Turfhaven OZ bij de Kerkbrug, waarschijnlijk Heiligeweg 34) (benedenhuis wordt door de koper als steenhouwerij gebruikt)
2590245r 16-01-1780 Jelle Agema naastligger ten westen
2610138r 18-01-1784 Jelle Agema naastligger ten zuiden
2620070r 29-01-1786 Jelle Agema steenhouwer verkopers van 1/4
2620261r 27-01-1788 Jelle Agema naastligger ten westen
2630011v 22-06-1788 Jelle Agema mr. steenhouwer verkoper
2630024r 31-08-1788 Jelle Agema steenhouwer
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema c.u. huurder
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema c.u. huurder
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema c.u. huurder
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema c.u. huurder
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema
2630025v 31-08-1788 Jelle Agema
2630346v 11-09-1791 stadswachtmeester Jelle Agema
2650278r 18-01-1801 Jelle Agema huurder
2660050v 17-01-1802 oud majoor Jelle Agema huurder voor CG 36:00:00 (p.j.)
2670268v 23-11-1806 Johannes Agema chirurgijn en vroedmeester koper voor CG 1600:00:00 huis en tuin (Brouwersstraat WZ, waarschijnlijk Brouwersstraat 10)
2470067r 18-01-1728 burgemeester Joost Agema burger koper voor GG 375:00:00 huis (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 47)
2470281r 13-11-1729 oud burgemeester Joost Agema burger koper voor GG 94:00:00 huis (Vijverstraat NZ)
2500186v 15-10-1741 burgemeester Joost Agema koper voor GG 217:07:00 huis (Gardenierstraat ZZ [staat: Snakkerburen], waarschijnlijk Gardenierstraat 4) (korte beschrijving)
2510028r 08-12-1743 de erven van burgemeester Joost Agema naastligger ten oosten
2510058v 17-01-1745 oud burgemeester Joost Agema naastligger ten zuiden
2520117v 07-03-1751 wijlen burgemeester Joost Agema
2520119r 07-03-1751 burgemeester Joost Agema
2580237r 03-12-1775 de erven van Joost Agema naastligger ten oosten
2510279r 27-04-1749 Rinske Dirks Agema
2520117v 07-03-1751 Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12
2520119r 07-03-1751 Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12
2530158r 01-09-1754 Rinske Dirks Agema
2520117v 07-03-1751 Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12
2520119r 07-03-1751 Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12
2520189r 16-01-1752 Roelofke Agema
2430111r 09-09-1694 Dieuke Piebes Agginga verkoper
2440092v 16-01-1701 Baucke Fockes Agricola
2440093v 16-01-1701 Baucke Fockes Agricola c.s. verkoper
2450171r 07-02-1712 Baucke Fockes Agricola burger verkoper
2450258v 02-02-1716 Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen
2440045r 28-01-1700 Bauke Fockes Agricola burger verkoper
2440148v 15-01-1702 Bauke Fockes Agricola koopman
2440167ar 12-03-1702 Bauke Fockes Agricola koper voor CG 500:00:00 tuin met zomerhuis (Hofstraat ZZ) (koper moet met o.a. hopman Tjaard Sloterdijk de afvoeren onder de straat en het )
2460064v 21-01-1720 Bauke Fockes Agricola c.u. verkoper
2460124v 30-11-1721 Bauke Fockes Agricola naastligger ten noorden
2460149v 15-11-1722 Bauke Fockes Agricola n.u. naastligger ten zuiden
2470080r 01-02-1728 de erven van Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen
2370199r 19-02-1659 Jan Jansen Agricola koper voor CG 795:00:00 hovinge met prieel (Weverstraat, bij de) (hovinge heeft een in- en uitgang in de weverstraat)
2370210v 29-04-1659 Jan Fransen Agricola c.u. koper voor GG 550:00:00 11/16 huis waar de Witte Duif uithangt (Zoutsloot) (huisnaam: de Witte Duif)
2390057v 11-11-1666 de hof van Jan Jansen Agricola naastligger ten oosten
2390066r 13-01-1667 de hof van Jan Jansen Agricola naastligger ten oosten
2390099av 31-03-1667 wijlen Jan Jansen Agricola
2390019va 06-07-1667 wijlen Jan Agricola
2380181v 22-02-1663 de hof van Joannis Agricola naastligger ten zuiden (mag een wijnstok op de kamer van de koper laten groeien)
2460016v 20-03-1718 Cornelis Aitema wonende in Oudega verkoper
2460016v 20-03-1718 Pytter Aitema wonende in Leeuwarden verkoper
2460016v 20-03-1718 Ritske Aitema student wonende in Franeker verkoper
2370174r 06-06-1658 wijlen burgemeester Schelto van Aitsema
2360015v 22-01-1648 Aitsma naastligger ten noorden
2350261r 18-04-1647 Schelte van Aitsma burger secretaris Admiraliteit koper voor GG 5632:00:00 groot huis met schuur ten westen en hovinge daarachter (Zuiderhaven ZZ bij het Swart Verlaet, waarschijnlijk Zuiderhaven 54) (beschrijving in- en uitgang en gerechtigheden)
2450312r 09-12-1708 Pieter Akersloot koopman naastligger ten oosten
2470241v 06-03-1729 de erven van Pieter Akersloot naastligger ten noorden
2430365v 29-05-1698 Akker notaris naastligger ten zuiden
2440070r 05-05-1700 Akker notaris naastligger ten zuiden
2410197r 05-02-1682 Hopman Albert Jansen Akker verkoper
2410200r 19-02-1682 Hopman Albert Akker naastligger ten zuiden
2490001r 28-11-1734 Fokeltie Akker
2490033v 16-01-1735 Fokeltie Akker
2430079r 14-01-1694 G. Akker c.u. notaris
2430098r 04-03-1694 Gerhardus Akker burger notaris koper voor GG 107:00:00 huis (Blindemanssteeg OZ)
2430105v 28-05-1694 Gerhardus Akker burger notaris verkoper
2430133r 27-01-1695 Gerhardus Akker notaris verkoper
2430133v 27-01-1695 Gerhardus Akker burger notaris koper voor GG 133:07:00 1/8 huis (Zuiderhaven NZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 65)
2430358v 01-05-1698 Gerhardus Akker notaris verkoper
2440114r 24-04-1701 Gerhardus Akker notaris koper voor GG 245:00:00 hof met zomerhuis (Hofstraat ZZ) (kopers moeten samen met hopman Sloterdijk het riool onderhouden )
2440114r 24-04-1701 tuin van Gerhardus Akker naastligger ten zuiden
2440143v 15-01-1702 Gerhardus Akker c.u. notaris koper voor GG 500:00:00 heerlijk huis met plaats en put (Noorderhaven ZZ waar Bremen uithangt, waarschijnlijk Noorderhaven 74) (huisnaam: Bremen;Uitgebreide beschrijving van het pand. Bepaling bij de steeg.)
2440167ar 12-03-1702 tuin van Gerhardus Akker c.u. notaris naastligger ten zuiden
2440167ar 12-03-1702 Gerhardus Akker notaris verkoper
2440169v 23-04-1702 Gerhardus Akker notaris naastligger ten oosten
2450313r 16-12-1708 Gerhardus Akker notarius publicus wonende in Leeuwarden verkoper
2450313r 16-12-1708 Gerhardus Akker notarius publicus wonende in Leeuwarden verkoper
2450081v 20-01-1709 de hof van Janneke Akker naastligger ten westen
2430093v 25-02-1694 dr. Nicolaus Akker burger medicinae doctor koper voor GG 636:00:00 huis met een tuintje erachter (Schritsen NZ, waarschijnlijk Schritsen 41)
2430209r 02-02-1696 Nicolaus Akker medicinae doctor naastligger ten zuiden
2430370v 18-09-1698 Nicolaus Akker burger medicinae doctor koper voor GG 150:00:00 (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 50)
2430370v 18-09-1698 Nicolaus Akker c.u. naastligger ten zuiden
2440167v 05-03-1702 dr. Nicolaus Akker medicus
2440300v 21-06-1705 Nicolaus Akker medicinae doctor
2380235v 16-10-1664 vroedsman Wopke Akker c.u. verkoper
2410153v 20-02-1681 Gemeensman Wopke Akker verkoper
2490283r 16-11-1738 Yefke Akker
2490283r 16-11-1738 Yefke Akker naastligger ten oosten
2670335v 31-05-1807 Antje Reins Akkerboom
2670335v 31-05-1807 Antje Reins Akkerboom naastligger ten zuiden
2640258v 07-06-1795 Grietje Reyns Akkerboom
2610259v 16-01-1785 de erven van Pier Rutgers Akkeringa naastligger ten westen
2670229v 16-03-1806 Pieter Akkerman koper voor CG 330:00:00 hof en 2 woonkamers (Nieuwstraat WZ [staat: dicht bij de stadsvesten])
2680142r 02-10-1808 Pieter Akkerman naastligger ten noorden
2680344v 14-01-1810 Pieter Akkerman koper voor CG 600:00:00 tuin, pakhuis en zomerhuis (Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk nabij De Zilverberg en De Roode Deuren] wijk G-248, waarschijnlijk Kerkpoortstraat 31) (huisnaam: de Zilverberg en de Rode Deuren)
2680344v 14-01-1810 Pieter Akkerman naastligger ten noorden
2450070v 21-10-1708 Gerardus Akkers notarius publicus wonende in Leeuwarden verkoper
2440112r 24-04-1701 Gerhardus Akkers c.u. notaris naastligger ten oosten
2390206r 06-06-1669 Jillis Gerrits van Akkersloot koper voor CG 448:00:00 1/2 kamer of woning (Rinnertspijp WZ, op de, waarschijnlijk Rinnertspijp 2)
2380100v 02-06-1661 Pieter Akkersloot naastligger ten oosten
2380034r 18-02-1660 Pyter Pyters Akkersloot burger koopman koper voor CG 40:00:00 loods en plaats (achter het huis van Keimpe Jacobs onlangs verkocht aan Harmen Luyrs)
2430379v 23-10-1698 Pytter Akkersloot c.s. naastligger ten noorden
2380174v 25-01-1663 mede vroedschap Wopke Jansen Akkersloot koper
2370219r 10-09-1659 Pieter Akkerslooth burger Harlingen, ten zuiden van, koopman aanhandelaar
2370219v 10-09-1659 Pieter Akkerslooth
2370219v 10-09-1659 Pieter Akkerslooth verwandelaar
2380033v 18-02-1660 de vrouw van Pieter Akkerslooth naastligger ten zuiden
2380236v 13-11-1664 Pieter Akkerslooth naastligger ten oosten
2640087r 13-01-1793 Jan* Akkinga naastligger ten oosten
2650249v 07-09-1800 E. Akkringa naastligger ten zuiden
2660142r 19-09-1802 als gebruiker E. Akkringa naastligger ten zuiden
2570244v 17-11-1771 de weduwe van Evert Akkringa naastligger ten noorden
2690026v 01-04-1810 Evert Akkringa koper voor CG 650:00:00 huis en wagenmakerij (Bildtstraat WZ hoek Droogstraat wijk A-116, waarschijnlijk Bildtstraat 20)
2690026v 01-04-1810 Evert Akkringa huurder
2680098r 22-05-1808 G. Akkringa koopman koper voor CG 2000:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 10)
2680147r 06-11-1808 G. Akkringa koopman bewoner
2680185r 15-01-1809 G. Akkringa naastligger ten oosten
2680185r 15-01-1809 G. Akkringa naastligger ten zuiden
2650200r 10-11-1799 Gosling Akkringa
2680296r 12-11-1809 Gosling Akkringa naastligger ten oosten
2680296r 12-11-1809 Gosling Akkringa naastligger ten noorden
2680186r 15-01-1809 J. Akkringa naastligger ten zuiden
2630063v 14-12-1788 burgerbevelhebber Jan Rutgers Akkringa verkoper
2630360r 27-11-1791 Jan Rutgers Akkringa naastligger ten noorden
2630360r 27-11-1791 Jan Rutgers Akkringa naastligger ten oosten
2650106r 23-09-1798 Jan Rutgers Akkringa
2680104v 19-06-1808 Jan E. Akkringa naastligger ten noorden
2680104v 19-06-1808 Jan E. Akkringa naastligger ten noorden
2590087r 30-11-1777 Pier Rutgers Akkringa c.u. koper voor CG 1050:00:00 huis (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 87)
2590091v 11-12-1777 Pier Akkringa naastligger ten oosten
2590096r 18-01-1778 Pier Akkringa mr. metselaar huurder
2590167v 07-02-1779 Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten
2590284v 09-07-1780 Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar geniaarde koper
2590284v 09-07-1780 Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar naastligger ten oosten
2590296v 12-11-1780 Pier Akkringa naastligger ten noorden
2590303r 14-03-1779 Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar
2590303r 14-03-1779 Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar
2610311v 10-04-1785 de weduwe van Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten
2590303r 14-03-1779 wijlen Sydske Rutgers Akkringa
2590303r 14-03-1779 wijlen Sydske Rutgers Akkringa
2430296r 14-02-1697 juffrouw Foeckjen van Alama
2480200r 22-02-1733 oud burgerhopman Junius van Alama koper voor GG 400:14:00 huis (Sint Jacobstraat WZ of zogenaamde Katterug], waarschijnlijk Sint Jacobstraat 12) (beknopte indeling)
2480310r 21-02-1734 oud burgerhopman Junius van Alama naastligger ten noorden
2590198r 19-09-1779 Willem Alama huurder
2590198r 19-09-1779 Willem Alama huurder
2670118v 13-01-1805 Johannes Albada wonende in Bolsward koper voor CG 1391:00:00 huis (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 5)
2670037r 15-04-1804 Lammert Albada koper voor CG 175:15:00 wagenhuis (Rommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg], waarschijnlijk Rommelhaven 18)
2650109v 14-10-1798 de weduwe van Albarda huurder voor CG 140:00:00 (p.j.)
2670220v 23-02-1806 de heer Albarda n.u. naastligger ten westen
2670264r 16-11-1806 Albarda naastligger ten westen
2480151v 30-11-1732 Cornelis Albarda J.U.D. secretaris van Het Bildt wonende in Sint Annaparochie curatoren over
2650247r 07-09-1800 H. J. Albarda oud secretaris wonende in Ferwerd koper voor CG 1091:00:00 huis en herberg, stal en zomerhuis (Rozengracht NZ bij de Kerkpoort, waarschijnlijk Rozengracht 27) (huisnaam: het Hof van Friesland;met kolfbaan)
2670235v 13-04-1806 oud secretaris Ferwerderadeel Henricus Julius Albarda wonende in Leeuwarden verkoper
2620101r 03-09-1786 Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper voor GG 2960:07:00 huis (Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrug, waarschijnlijk Zuiderhaven 39)
2620101r 03-09-1786 Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper voor GG 2960:07:00 huis (Grote Ossenmarkt ZZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 6)
2620101r 03-09-1786 Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper voor GG 2960:07:00 huis (Grote Ossenmarkt ZZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 8)
2630311v 27-03-1791 Johannes Albarda medicinae doctor koper voor GG 147:21:00 huis (Nieuwstraat OZ, waarschijnlijk Nieuwstraat 25)
2650283v 18-01-1801 dr. Johannes Albarda koper voor CG 120:00:00 huis (Zoutsloot ZZ bij het brugje van de oliemolen van Johannes Albarda, waarschijnlijk Zoutsloot 78)
2650283v 18-01-1801 de oliemolen van dr. Johannes Albarda naastligger ten oosten
2660163r 21-11-1802 dr. Johannes Albarda medicinae doctor koper voor CG 1640:00:00 2/3 terpentijnstokerij en huis (Bildtpoort, buiten de)
2660288r 16-10-1803 Johannes Albarda medicinae doctor verkoper van 1/3
2680048v 24-01-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district Friesland wonende in Bolsward verkoper
2680092r 24-04-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district wonende in Bolsward verkoper
2680127r 11-09-1808 Johannes Albarda baljuw 9e district wonende in Bolsward
2640170v 19-01-1794 curator Willem Albarda advocaat Hof van Friesland wonende in Sint Annaparochie verkoper
2360037r 18-06-1648 de kamer van W. Albart zakkendrager naastligger ten noorden
2650192r 10-11-1799 vroedsman L. Albeda
2610069v 31-08-1783 Lammert Albeda mr. verver koper voor CG 1150:00:00 huis (Rommelhaven ZZ [staat: Groot Vallaat], waarschijnlijk Rommelhaven 8)
2500085r 17-01-1740 Cornelis Alberda Secretaris van het Bildt curator
2650150r 24-02-1799 Henricus Julius van Alberda oud secretaris Ferwerderadeel wonende in Ferwerd verkoper
2630127r 30-08-1789 dr. J. Alberda verkoper
2630138r 13-09-1789 dr. J. Alberda verkoper
2650229r 20-04-1800 J. Alberda n.u. medicinae doctor naastligger ten noorden
2650284v 18-01-1801 dr. J. Alberda naastligger ten oosten
2680108v 19-06-1808 J. Alberda baljuw wonende in Bolsward
2630127r 30-08-1789 dr. Johannes Alberda koper voor GG 1600:00:00 huis (Zuiderhaven, waarschijnlijk Zuiderhaven 25)
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten noorden
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward verkoper
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten oosten
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten zuiden
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward naastligger ten westen
2670069v 02-09-1804 Johannes Alberda drost van het 7e drostampt verkoper
2670069v 02-09-1804 dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt wonende in Bolsward verkoper
2670259v 28-09-1806 Johannes Alberda drost van Wonseradeel en Hennaarderadeel wonende in Bolsward verkoper
2650164r 28-04-1799 Lammert Alberda mr. verver en schilder verkoper
2680246v 07-04-1809 Lammert Alberda mr. verver curator
2680246v 07-04-1809 Lammert Alberda mr. verver curator
2680246v 07-04-1809 Lammert Alberda mr. verver curator
2640125r 01-09-1793 Titia Johanna Alberda
2640181r 04-05-1794 Titia Johanna Alberda
2450122r 11-05-1710 de erven van Rienk Willems Aleblas koopman verkoper
2480076r 27-01-1732 hof en zomerhuis van de heer Alema naastligger ten westen
2480076r 27-01-1732 hof en zomerhuis van de heer Alema naastligger ten noorden
2530173r 06-10-1754 de heer van Alema c.u. huurder
2460083r 20-10-1720 Abraham Alema zilversmid koper voor GG 500:00:00 huis de Kartouw (Lanen ZZ, waarschijnlijk Lanen 80)
2460096r 19-01-1721 Abraham Alema naastligger ten noorden
2460117r 21-09-1721 Abraham Alema koper voor CG 220:00:00 huis bomen planten zomerhuis (Rozengracht NZ, waarschijnlijk Rozengracht 7)
2460128r 18-01-1722 Abraham Alema naastligger ten oosten
2470010ra 26-11-1730 Abraham van Alema verkoper
2630110r 24-05-1789 Catharina van Alema verkoper
2630117v 21-06-1789 Catharina van Alema verkoper
2630120v 21-06-1789 Catharina van Alema verkoper
2410103v 27-06-1680 Foeckien Alema kopers
2410164r 08-05-1681 Foeckien Alema kopers
2410164r 08-05-1681 Foeckien Alema naastligger ten oosten
2410164r 08-05-1681 Foeckien Alema naastligger ten zuiden
2450162v 22-09-1711 juffr. Foekjen van Alema naastligger ten noorden
2500175v 03-09-1741 Foekjen van Alema
2510082r 27-06-1745 Foekjen Alema verkoper
2530183r 17-11-1754 de heer Fredericus van Alema J.U.D. koper voor GG 1593:00:00 dubbel huis (Zuiderhaven NZ op de hoek van de Jan Ruirdstraat, waarschijnlijk Zuiderhaven 55) (korte beschrijving)
2540154v 10-09-1758 Fredericus van Alema klerk wonende in Leeuwarden verkoper (klerk bij de gedeputeerde staten van Friesland )
2400264v 18-03-1677 burgemeester Fredrick Alema mederaad ter Admirlt in Amsterdam wonende in Bolsward
2540266v 15-07-1758 de tuin van J. Alema naastligger ten oosten
2540266v 15-07-1758 J. Alema naastligger ten oosten
2570104v 26-02-1769 J. Alema naastligger ten noorden
2600047v 29-04-1781 de keet van dr. J. Alema naastligger ten noorden
2610121r 07-12-1783 dr. J. van Alema naastligger ten westen
2610248r 21-11-1784 vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper
2610261r 16-01-1785 J. Alema naastligger ten zuiden
2620159r 04-02-1787 burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten
2620187r 04-03-1787 burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten
2470069r 18-01-1728 Jan Alema
2470010ra 26-11-1730 Jan Alema burger mr. damastwever
2530092r 23-09-1753 als bewoner Jan van Alema c.s. naastligger ten oosten
2370140v 12-12-1657 medegedeputeerde Junius Alema koper voor GG 304:00:00 schuur (Zoutsloot NZ [staat: op het Eiland], waarschijnlijk Zoutsloot 1)
2400028ra 07-03-1675 de erven van de heer Junius Alema naastligger ten noorden
2460088r 24-11-1720 Junius van Alema koper voor CG 3325:00:00 huis, tuin, paardestal, schuur en een ander vertrek achter het huis van de erven (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 43) (uitgebreide akte)
2460122v 07-12-1721 Junius Alema
2460170r 30-05-1723 Junius Alema koper voor CG 806:00:00 tuin, zomerhuis met voorhuis, galerij en keuken (bij de Franekerpoort)
2460195r 12-03-1724 de tuin van Junius van Alema naastligger ten zuiden
2460195r 12-03-1724 Junius van Alema verkoper
2470039r 12-10-1727 oud burgerhopman Junius Alema naastligger ten zuiden
2470263v 29-09-1729 oud burger hopman Junius van Alema
2470290v 11-12-1729 burger hopman Junius van Alema naastligger ten westen
2470292v 18-12-1729 oud burgemeester Junius Alema naastligger ten oosten
2470321r 11-06-1730 oud burgerhopman Junius van Alema koper voor GG 10:00:00 loods en erf (Franekerpoort ZZ va Zoutsloot naar zuiden naar kopers huis)
2470321r 11-06-1730 Junius van Alema naastligger ten westen
2470346r 26-11-1730 tuin van Junius Alema naastligger ten oosten
2470351r 26-11-1730 oud burgerhopman Junius van Alema voogd stadsweeshuis
2470010ra 26-11-1730 Junius van Alema koper provisioneel voor GG 700:00:00 huis (Lanen ZZ hoek Spekmarkt, waarschijnlijk Lanen 80)
2480076r 27-01-1732 heer Junius van Alema naastligger ten oosten
2480105v 31-08-1732 Junius van Alema naastligger ten zuiden
2480333v 05-09-1734 Junius van Alema naastligger ten zuiden
2490017r 11-12-1734 oud burgerhopman Junius Alema naastligger ten noorden
2490142r 18-11-1736 oud hopman Junius Alema naastligger ten oosten
2490142r 18-11-1736 oud hopman Junius Alema naastligger ten noorden
2490181v 12-05-1737 Junius Alema naastligger ten westen
2490198r 20-10-1737 Junius Alema naastligger ten oosten
2490198r 20-10-1737 Junius Alema naastligger ten noorden
2490204v 17-11-1737 Junius van Alema naastligger ten westen
2490338r 09-03-1738 Junius Alema naastligger ten oosten
2520073v 06-09-1750 het zomerhuis van de heer Junius van Alema naastligger ten oosten
2520073v 06-09-1750 de hof van de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden
2520073v 06-09-1750 de hof van de heer Junius van Alema naastligger ten westen
2520073v 06-09-1750 het zomerhuis van de heer Junius van Alema naastligger ten noorden
2530134v 13-01-1754 de heer Junius van Alema naastligger ten noorden
2530179r 20-10-1754 de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden
2540207r 13-05-1759 burgerhopman Junius van Alema verkoper
2540265r 04-03-1758 tuin van Junius Alema naastligger ten oosten
2540265r 04-03-1758 Junius Alema naastligger ten oosten
2560024r 15-01-1764 Junius Alema naastligger ten zuiden
2560239r 08-02-1767 tuin van de Heer Junius van Alema naastligger ten westen
2560239r 08-02-1767 tuin van de Heer Junius van Alema naastligger ten noorden
2570041r 24-01-1768 de heer Junius Alema naastligger ten oosten (betreft de tuin)
2570042r 31-01-1768 Junius Alema naastligger ten westen
2570048r 10-04-1768 de tuin van Junius Alema naastligger ten oosten
2570082v 09-10-1768 Junius Alema naastligger ten zuiden
2570085r 16-10-1768 hof van de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden
2570087r 06-11-1768 de heer Junius van Alema naastligger ten oosten
2570087r 06-11-1768 de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden
2570197v 17-02-1771 wijlen Junius van Alema
2590113v 15-03-1778 wijlen Junius Alema
2590214r 14-11-1779 Junius van Alema naastligger ten westen
2590221r 27-11-1779 Junius van Alema advocaat Hof van Friesland koper voor GG 153:00:00 huis (Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg], waarschijnlijk Ooievaarsteeg 23)
2610247v 21-11-1784 vroedsman Junius van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper
2620048v 18-12-1785 Junius van Alema
2620087r 23-04-1786 burgemeester Junius van Alema naastligger ten zuiden
2620087r 23-04-1786 burgemeester Junius van Alema verkoper
2630110r 24-05-1789 wijlen oud burgemeester Junius van Alema
2630117v 21-06-1789 wijlen oud burgemeester Junius van Alema
2630120v 21-06-1789 wijlen oud burgemeester Junius van Alema
2510019r 24-11-1743 oud burgemeester Junyus van Alema koopman verkoper
2360092r 08-09-1649 Ypke Ypkes Algara c.u. koper voor GG 600:00:00 huis (Zuiderpoort, bij de)
2390049r 08-04-1666 Aafke Algera
2410061va 24-12-1682 Aafke Algera verkoper van haar zelf, en als moeder en wettige voorstander over haar kinderen
2360014v 22-01-1648 Gerrit Symens Algera mr. koordemaker koper voor GG 909:21:00 huis ([niet vermeld])
2360211v 19-09-1652 Ipcke Ipckes Algera verkoper
2380103v 30-06-1661 Gerryt Symens Algra verkoper
2520058v 05-04-1750 Haye Algra wonende in Leeuwarden
2570192v 03-02-1771 Namkjen Algra van Fontein wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Namkjen Algra van Fontein wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Namkjen Algra van Fontein wonende in Bolsward verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Ybeltje Algra van Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Ybeltje Algra van Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2570192v 03-02-1771 Ybeltje Algra van Fontein wonende in Franeker verkoper van 1/4
2580006r 26-01-1772 Namkjen Algra van Fonteyn
2580006r 26-01-1772 Ybeltje Algra van Fonteyn verkoper van 3/4
2540216v 02-09-1759 Johannes Allee huurder
2380047r 06-05-1660 Gerryt Symens Allega verkoper
2540105r 27-11-1757 Jan van Allema c.u. huurder voor CG 75:00:00 (p.j.)
2370117r 07-02-1657 Yde Dirx Alma c.u. koper voor GG 637:00:00 huis (Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt])
2370203r 05-03-1659 olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper
2470225v 23-01-1729 Beern Alphen burger verkoper
2460192v 06-02-1724 Beern Beerns Alphers koper voor CG 140:00:00 huis (Kromme Elleboogsteeg) (en losse planken, haardijzers en borden)
2460192v 06-02-1724 Beern Beerns Alphers naastligger ten oosten
2460192v 06-02-1724 Beern Beerns Alphers naastligger ten zuiden
2520112r 24-01-1751 de erven van Beernd Alpherts mr. bontwever verkoper
2460242r 25-11-1725 Barent Barentsen Alphes verkoper
2460179v 26-09-1723 Beern Beernsen Alphes koper voor CG 170:00:00 huis (Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 7) (en een zilveren lepel van 6 CG)
2540127r 15-01-1758 Jacob Alsbach c.s. huurder voor CG 0:12:00 (p.w.)
2680287r 01-10-1809 de erven van J. Alta naastligger ten oosten
2680287r 01-10-1809 de erven van J. Alta naastligger ten oosten
2340051v 19-01-1638 de curator van het weeskind van wijlen Simen Sipkes Altelaar c.u. verkoper
2320170r 09-01-1631 wijlen Sicke Altelaet
2470015r 18-05-1727 Henderik Altema koopman wonende in Franeker koper van 1/8
2390086r 10-02-1667 Tialling van Alten c.u. huurder
2460100v 26-01-1721 vroedsman Altena naastligger ten oosten
2460100v 26-01-1721 vroedsman Altena naastligger ten zuiden
2470046v 23-11-1727 als bewoner vroedsman Altena naastligger ten westen
2470226r 23-01-1729 vroedsman Altena naastligger ten zuiden
2480055v 18-11-1731 oud burgervaandrig Altena naastligger ten oosten
2520180r 16-01-1752 [als huurder] vroedsman Altena naastligger ten westen
2540089v 02-10-1757 vroedsman Altena naastligger ten westen
2540089v 02-10-1757 vroedsman Altena naastligger ten noorden
2560161r 26-01-1766 de heer van Altena naastligger ten oosten
2560161r 26-01-1766 de heer van Altena naastligger ten noorden
2610223r 19-09-1784 Altena koopman naastligger ten zuiden
2680222r 05-03-1809 Aafke J. Altena koper van 1/3 voor CG 1050:00:00 huis (Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg wijk E-173, waarschijnlijk Lanen 39)
2440049r 04-02-1700 Aefke Arjens Altena
2410036va 23-01-1681 vaandrig Arjen Altena naastligger ten zuiden
2420038r 13-04-1684 burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper van 1/3 voor CG 150:00:00 hof met bomen en planten (Weverstraat)
2420065v 04-01-1685 vaandrager Arjen Arjens Altena c.s. naastligger ten zuiden
2420065v 04-01-1685 vaandrager Arjen Arjens Altena c.s. naastligger ten westen
2420229r 22-01-1688 burgervaandrig Arjen Altena huurder
2430050v 19-03-1693 vaandrig Arjen Arjens Altena verkoper
2430395r 15-01-1699 vroedsman Arjen Altena naastligger ten oosten
2430395r 15-01-1699 vroedsman Arjen Altena naastligger ten zuiden
2430399r 15-01-1699 vroedsman Arjen Altena c.s. naastligger ten zuiden
2430001ra 18-12-1692 vaandrig Arjen Altena koper finaal voor GG 1200:07:00 huis met een hof of tuin erachter (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 50) (uitgebreide beschrijving van het verkochte)
2430004va 25-02-1694 oud vaandrig Arjen Altena c.s. naastligger ten zuiden
2440153v 15-01-1702 vroedsman Arjen Altena lakenkoper verkoper van 1/2
2460154v 17-01-1723 Arjen Arjans Altena verkoper van 1/2
2460156r 17-01-1723 vroedsman Arjen Arjens Altena verkoper
2480056v 25-11-1731 oud burgervaandrig Arjen Altena huurder
2480066v 16-12-1731 Arjen Arjens Altena oud burger vaandrig mr. pannebakker verkoper
2520115v 07-03-1751 Gijsbert Altena koopman wonende in Franeker verkoper
2520115v 07-03-1751 Gijsbert Altena koopman wonende in Franeker verkoper
2520115v 07-03-1751 Gijsbert Altena koopman wonende in Franeker verkoper
2560054r 18-03-1764 Hendricus Wiardus van Altena grietman van Tietjerksteradeel
2560197v 15-06-1766 grietman Hendricus Wiardus van Altena wonende in Tietjerksteradeel
2560199v 31-08-1766 grietman Hendricus Wiardus van Altena wonende in Tietjerksteradeel
2470062r 18-01-1728 Hendrik Altena koopman wonende in Franeker koper van 1/8
2650272v 14-12-1800 de erven van J. Altena naastligger ten zuiden
2650272v 14-12-1800 de erven van J. Altena naastligger ten westen
2590070v 19-10-1777 Jan Altena koopman koper voor CG 225:00:00 huis met beneden een weefwinkel (Lanen NZ in de Blauw Koningsteeg, waarschijnlijk Lanen 69) (weefwinkel moet worden ontruimd op 1-2-1778)
2600190r 27-01-1782 de heer Jan Altena bewoner
2610001r 01-12-1782 Jan Altena naastligger ten oosten
2610148r 25-01-1784 Jan Altena naastligger ten zuiden
2610148r 25-01-1784 Jan Altena naastligger ten westen
2610168r 21-03-1784 Jan Altena koopman koper voor GG 425:07:00 huis (Lanen NZ)
2610168r 21-03-1784 Jan Altena koopman naastligger ten westen
2630355r 13-11-1791 Jan Altena koopman
2630380r 23-01-1791 de heer Jan Altena naastligger ten oosten
2640214r 31-08-1794 wijlen Jan Altena koopman
2640214r 31-08-1794 wijlen Jan Altena koopman
2640217r 31-08-1794 wijlen Jan Altena koopman
2640217r 31-08-1794 wijlen Jan Altena koopman
2640224r 05-10-1794 wijlen Jan Altena koopman
2640298r 29-11-1795 de weduwe van Jan Altena naastligger ten westen
2650038r 02-04-1797 de weduwe van Jan Altena naastligger ten zuiden
2650038r 02-04-1797 de weduwe van Jan Altena naastligger ten westen
2670210v 26-01-1806 de erven van Jan Altena naastligger ten oosten
2670229v 16-03-1806 de erven van Jan Altena naastligger ten westen
2590123r 05-04-1778 Jan J. Altena koopman koper voor CG 4500:00:00 pan- en estrikwerk (Rozengracht ZZ bij de Kerkpoort aan de stadsvesten, waarschijnlijk Rozengracht 30) (met bloks, oven, kleiton en spil, ovenhuis, turfschuur, knechtswoning, paardenst)
2590123r 05-04-1778 Jan J. Altena koopman koper voor CG 4500:00:00 wagenhuis (Wasbleekstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort aan de stadsvesten]) (behorende bij het pan- en estrikwerk)
2680222r 05-03-1809 de ongehuwde Janke J. Altena koper van 1/3
2520154r 05-09-1751 Luirdske Hendriks Altena wonende in Groningen verkoper
2520154r 05-09-1751 Luirdske Hendriks Altena wonende in Groningen verkoper
2520154r 05-09-1751 Luirdske Hendriks Altena wonende in Groningen verkoper
2560054r 18-03-1764 Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen koper door niaar voor CG 1241:00:00 huis (Voorstraat NZ bij Raadhuis, waarschijnlijk Voorstraat 41)
2560197v 15-06-1766 Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen wonende in Dokkum verkoper
2560199v 31-08-1766 Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen wonende in Dokkum verkoper
2540169v 29-10-1758 Pyrs Altena naastligger ten oosten
2640223r 21-09-1794 R. H. Altena advocaat wonende in Leeuwarden
2640349r 02-10-1796 wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland
2640179v 04-05-1794 curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris wonende in Leeuwarden verkoper
2640193v 18-05-1794 Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper
2640195r 18-05-1794 Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris
2530099r 07-10-1753 vroedsman S. Altena c.u. huurder voor CG 135:00:00 (p.j.)
2540105r 27-11-1757 vroedsman S. Altena naastligger ten zuiden
2540105r 27-11-1757 vroedsman S. Altena naastligger ten westen
2570020r 25-10-1767 S. Altena naastligger ten westen
2570020r 25-10-1767 S. Altena naastligger ten noorden
2590070v 19-10-1777 de weduwe van S. Altena naastligger ten westen
2590070v 19-10-1777 de weduwe van S. Altena naastligger ten noorden
2680222r 05-03-1809 de ongehuwde Sybregje Altena koper van 1/3
2530092r 23-09-1753 vroedsman Syds Altena burger koper voor GG 3710:00:00 huis en tuin (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 44)
2540105r 27-11-1757 vroedsman Syds Altena koper door niaar voor GG 788:00:00 huis (Voorstraat ZZ, waarschijnlijk Voorstraat 4)
2560140v 24-11-1765 de heer Syds Altena naastligger ten zuiden
2560140v 24-11-1765 de heer Syds Altena naastligger ten westen
2560140v 24-11-1765 burgemeester Syds Altena verkoper
2570032r 22-11-1767 oud burgemeester de heer Syds Altena
2580155r 15-05-1774 wijlen burgemeester Syds Altena
2580155r 15-05-1774 wijlen burgemeester Syds Altena
2580155r 15-05-1774 wijlen burgemeester Syds Altena
2550238r 16-10-1763 Titia Altena
2550238r 16-10-1763 Titia Altena
2550238r 16-10-1763 Titia Altena
2550238r 16-10-1763 Titia Altena
2520129r 02-05-1751 Trijntie Altena wonende in Franeker verkoper
2520129r 02-05-1751 Trijntie Altena wonende in Franeker verkoper
2520129r 02-05-1751 Trijntie Altena wonende in Franeker verkoper
2530065v 29-04-1753 Trijntje Altena huurder
2520126v 18-04-1751 Tyttie Pieters Altena wonende in Sexbierum verkoper
2520126v 18-04-1751 Tyttie Pieters Altena wonende in Sexbierum verkoper
2520126v 18-04-1751 Tyttie Pieters Altena wonende in Sexbierum verkoper
2430278r 24-01-1697 oud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenae lakenkoper koper voor CG 90:00:00 1/2 huis (Kerkbrug, bij de, waarschijnlijk Heiligeweg 19)
2640311r 14-02-1796 Althuisius naastligger ten westen
2640311r 14-02-1796 Althuisius naastligger ten noorden
2630297r 23-01-1791 Lijsbeth Althuisius
2630057r 23-11-1788 Gerarus Althuizius naastligger ten noorden
2670057r 08-07-1804 Taeke Althusius wonende in Gaastmeer Wymbritseradeel koper voor CG 190:00:00 huis (Zeepziedersstraat OZ, waarschijnlijk Zeepziedersstraat 3)
2670334v 31-05-1807 Taeke Althusius wonende in Gaastmeer verkoper
2410242v 14-01-1683 Jacob Louwrens Amack koper voor CG 190:00:00 achter en voorkamer met de plaats daartussen (Peterselystraat ZZ)
2380197r 11-10-1663 de hovinge van Amama convooimeester naastligger ten westen
2390091v 03-03-1667 de hof van de heer Amama naastligger ten westen
2400047v 14-05-1671 grondpacht uit het huis van de heer Amama grondpacht voor CG 10:04:12 ((staat: 7-08-12 GG))
2410073r 25-01-1680 de erven van Amama naastligger ten westen
2390150v 16-02-1668 juffrouw Anna Amama
2410020va 25-01-1680 Anna Amama verkoper van haar zelf en als moeder en voorstander over haar minderjaeige kinde
2320147v 01-05-1630 Harnius Amama verkoper
2390005v 15-01-1665 Jan Amama naastligger ten oosten
2390132v 12-01-1668 de heer Jan Amama naastligger ten westen
2400020r 04-09-1670 de heer Joan Amama oud gedeputeerde staat van Friesland verkoper
2390102v 07-04-1667 de heer Joannes Amama mede verkoper van het 1/2 deel
2380144r 24-08-1662 Johan Amama burger convooimeester der licentien koper voor CG 2000:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 108)
2320185v 12-02-1631 Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden
2420218v 15-01-1688 Wytske Ambrosius verkoper van 1/2
2360172v 22-06-1651 Gerryt Amelam naastligger ten noorden
2660166r 05-12-1802 Amelander schrijver huurder
2390007ra 28-01-1666 Claas Sipkes Amelander naastligger ten westen
2390121av 15-12-1667 Claes Sipkes Amelander naastligger ten oosten
2390131v 12-01-1668 Claes Sipkes Amelander naastligger ten westen
2380147v 21-09-1662 wijlen Jacob Martens Amelander
2470319v 16-04-1730 Jan Jansen Amelander burger verkoper
2510243r 01-12-1748 Jan Jansen Amelander koper voor GG 550:00:00 huis en tuin of hof (Zoutsloot NZ, waarschijnlijk Zoutsloot 47)
2680145r 23-10-1808 de vrouw van P. Amelander huurder
2680277r 03-09-1809 Petrus Anneus Amelander koper voor CG 1327:00:00 huis en tuin (Rozengracht ZZ wijk H-071, waarschijnlijk Rozengracht 4)
2470250v 20-03-1729 Theunis Jansen Amelander mr. wolkammer wonende in Makkum
2470253v 24-04-1729 Theunis Jansen Amelander wonende in Makkum
2350037r 25-12-1642 Jacob Amelander? wonende in Ameland? huurder
2360080r 07-04-1649 Jan Sipkes Amelandt burger koper voor GG 140:00:00 huis (Karremanstraat)
2350041v 15-01-1643 Douue Amelant naastligger ten oosten
2350059v 05-03-1643 Douue Douues Amelant naastligger ten oosten
2350106v 28-01-1644 Douue Douues Amelant c.u. verkoper
2400075v 31-12-1671 het achterhuis van de heer Ammama naastligger ten westen
2400115r 19-01-1673 de heer Ammama naastligger ten westen
2410015ra 16-02-1679 Agatha van Ammama verkoper en nagelaten kind
2410015ra 16-02-1679 Agatha van Ammama verkoper en nagelaten kind
2410015ra 16-02-1679 Agatha van Ammama verkoper en nagelaten kind
2410015ra 16-02-1679 Agatha van Ammama verkoper en nagelaten kind
2400086v 11-02-1672 commandeur-kolonel in de fortresse Boertange Gerrit van Ammama kapitein over een compagnie te voet verkoper
2380183r 01-03-1663 Jan Ammama convooimeester naastligger ten westen
2410036r 09-02-1679 Gedeputeerde Staat Jan van der Ammama
2410015ra 16-02-1679 Jeltie van Ammama verkoper en nagelaten kind
2410015ra 16-02-1679 Jeltie van Ammama verkoper en nagelaten kind
2410015ra 16-02-1679 Jeltie van Ammama verkoper en nagelaten kind
2410015ra 16-02-1679 Jeltie van der Ammama verkoper en nagelaten kind
2390146r 02-02-1668 mede gedeputeerde de heer Joan Ammama naastligger ten noorden
2390146r 02-02-1668 mede gedeputeerde de heer Joan Ammama verkoper
2390155v 08-03-1668 de heer Joan Ammama verkoper
2400016ra 10-03-1672 de heer Joan Ammama oud gedeputeerde staat van Friesland verkoper
2400026va 28-02-1675 de heer Joan Ammama oud gedeputeerde staat van Friesland verkoper
2400026va 28-02-1675 de heer Joan Ammama oud gedeputeerde staat van Friesland verkoper
2400026va 28-02-1675 de heer Joan Ammama oud gedeputeerde staat van Friesland verkoper
2410015ra 16-02-1679 wijlen Joan van Ammama Gedeputeerde Staat van Friesland
2410015ra 16-02-1679 wijlen Joan van Ammama gedeputeerde staat van Friesland
2410015ra 16-02-1679 wijlen Joan van Ammama Gedeputeerde Staat van Friesland
2410015ra 16-02-1679 wijlen Joan van Ammama Gedeputeerde Staat van Friesland
2410024ra 15-02-1680 de kinderen van wijlen Joan van Ammama Gedeputeerde Staat der provincie
2410024ra 15-02-1680 de kinderen van wijlen Joan van Ammama Gedeputeerde Staat der provincie verkoper
2410015ra 16-02-1679 Jochum van Ammama kapitein verkoper en nagelaten kinderen van
2410015ra 16-02-1679 Jochum van Ammama kapitein verkoper en nagelaten kinderen van
2410015ra 16-02-1679 Jochum van Ammama kapitein verkoper en nagelaten kinderen van
2410015ra 16-02-1679 Jochum van Ammama kapitein verkoper en nagelaten kinderen van
2380028r 05-02-1660 Johan van Ammama ontvanger der licenten en convooien koper voor GG 2000:00:00 huis (Wester nieuwe haven, waarschijnlijk Zuiderhaven 23)
2390032ra 10-05-1668 mede gedeputeerde van de Staten va Friesland Johan Ammama verkoper
2390032va 10-05-1668 mede gedeputeerde van de Staten van Friesland Johan Ammama verkoper
2420096r 26-07-1685 Johan van Ammama
2350140r 06-10-1644 Sytse Oeges Ammama c.u. verkoper
2370140v 12-12-1657 convooimeester Jan Ammema koper
2400164v 06-12-1674 het achterhuis van Joan Ammema naastligger ten oosten
2370198r 19-02-1659 Johan van Ammema c.soc. convooimeester verkoper
2330159v 10-01-1635 de compagnie van baron van Amout
2380043r 07-04-1660 Bucke Feddricx Andla naastligger ten westen
2360256v 11-02-1654 Buke Feddrix Andla naastligger ten westen
2660029r 20-09-1801 de erven van dr. Andrae naastligger ten zuiden
2660029r 20-09-1801 de erven van dr. Andrae naastligger ten westen
2690026v 01-04-1810 Elisabeth Andrae
2690026v 01-04-1810 Elisabeth Andrae huurder
2660200v 16-01-1803 wijlen G. Andrae
2670210v 26-01-1806 de weduwe van dr. G. Andrae naastligger ten noorden
2670320r 05-04-1807 de weduwe van G. Andrae naastligger ten oosten
2680334v 14-01-1810 de weduwe van G. Andrae naastligger ten oosten
2680098r 22-05-1808 de weduwe van Gajus Andrae huurder voor CG 175:00:00 (inwonend)
2590030r 19-01-1777 dr. Gayus Andrae
2620138r 03-12-1786 dr. G. Andrea naastligger ten oosten
2620138r 03-12-1786 dr. G. Andrea naastligger ten zuiden
2660135r 05-09-1802 de erven van ds. G. Andrea naastligger ten zuiden
2660135r 05-09-1802 de erven van ds. G. Andrea naastligger ten westen
2610001r 01-12-1782 dr. G. Andreae n.u. naastligger ten noorden
2630356v 13-11-1791 dr. G. Andreae n.u. naastligger ten noorden
2630380r 23-01-1791 dr. G. Andreae n.u. naastligger ten noorden
2650057v 03-09-1797 G. Andreae naastligger ten noorden
2650279v 18-01-1801 wijlen Gajus Andreae medicinae doctor
2550133r 09-05-1762 juffrouw Tamara Margarethe Andreae
2590113v 15-03-1778 Thamara Margareta Andree verkoper
2590155v 15-11-1778 de erven van Andringa naastligger ten zuiden
2590287v 08-10-1780 de erven van Andringa naastligger ten zuiden
2600156r 09-12-1781 de erven van Andringa naastligger ten noorden
2600248r 01-09-1782 Andringa predikant
2660104r 16-05-1802 de juffers Andringa naastligger ten zuiden
2580169v 11-09-1774 Adriana van Andringa koper voor CG 525:00:00 huis (Zuiderpoort, bij de, waarschijnlijk Zuiderstraat 25) (redemptie of wederkoop uit de hand)
2590178r 09-05-1779 Adriana van Andringa geniaarde koper
2660235r 17-04-1803 Adriana van Andringa wonende in Dokkum verkoper
2630127r 30-08-1789 Geertruida van Andringa
2610176v 18-04-1784 Geertruida Johanna C. van der Andringa koper voor CG 1980:00:00 huis (Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ] hoek Vijverstraat, waarschijnlijk Zuiderhaven 25)
2610177v 18-04-1784 Geertruida Johanna C. van Andringa koper voor CG 570:00:00 huis (Herenknechtenkamerstraat hoek Vijverstraat, waarschijnlijk Vijverstraat 19)
2630127r 30-08-1789 juffrouw J. C. van Andringa naastligger ten noorden
2640170v 19-01-1794 J. C. van Andringa naastligger ten noorden
2580169v 11-09-1774 Johanna Clara van Andringa kopers
2590178r 09-05-1779 Johanna Clara van Andringa geniaarde koper
2600136v 21-10-1781 Johanna Clara van Andringa geniaarde koper
2600136v 21-10-1781 Johanna Clara van Andringa naastligger ten oosten
2610176v 18-04-1784 Johanna Clara van Andringa negotiante verkoper van 1/3
2610177v 18-04-1784 Johanna Clara van Andringa negotiante verkoper
2620042r 04-12-1785 Johanna Clara van Andringa ongehuwde meerderjarige koper voor CG 3000:00:00 huis genaamd de Drie Hoefijzers (Zuiderhaven NZ [staat: OZ], waarschijnlijk Zuiderhaven 23) (huisnaam: de Drie Hoefijzers)
2670012v 22-01-1804 Johanna Clara van Andringa wonende in Dokkum verkoper
2430356v 01-05-1698 mevrouw Romelia van Andringa
2510146v 13-11-1746 vrouw Romelia van Andringa
2570247r 01-12-1771 ds. Sibius Andringa predikant wonende in Sint Jacobiparochie koper voor GG 800:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 96)
2590192r 05-09-1779 ds. Sibius van Andringa predikant wonende in Sint Jacobiparochie verkoper
2630127r 30-08-1789 W. S. van Andringa
2630138r 13-09-1789 W. S. van Andringa wonende in Sint Annaparochie
2630127r 30-08-1789 Walzo S. van Andringa n.p.
2570245v 24-11-1771 oud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa koper voor GG 1321:00:00 huis (Zuiderhaven NZ [staat: hoek Vijverstraat aan de oostkant van de Nieuwe haven], waarschijnlijk Zuiderhaven 25) (uitgebreide beschijving)
2610176v 18-04-1784 wijlen Watze van Andringa
2620081r 12-03-1786 de weledel gestrenge heer Watze van Andringa oudste luitenant der geoctroyeerde V.O.C. In deze landen wonende in Sint Jacobiparochie koper voor CG 4200:00:00 huis, pakhuis en tuin (Zuiderhaven WZ bij de Havenbrug, waarschijnlijk Zuiderhaven 2)
2620299v 13-04-1788 luitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa verkoper
2640170v 19-01-1794 Watze Sybius van Andringa secretaris van het dorp Schijndel wonende in Schijndel
2560122r 06-10-1765 wijlen Aniëdes
2310003r 21-02-1624 Fecke Allerts Anskema burger wonende in Leeuwarden
2340044v 31-12-1637 dr. Ansta protestant wegens hypotheek
2340097v 02-02-1640 Tiaeke Ansta
2350048v 29-01-1643 Tiaka Ansta burger
2350147v 24-11-1644 Tjaecktien Ansta
2570229r 01-09-1771 Harmanus Anthoni huurder voor CG 24:00:00 (p.j.)
2590175v 09-05-1779 Ytie Anthoni verkoper
2590289v 12-11-1780 de weduwe van Antones huurder
2440106v 17-04-1701 wijlen Wijnant Antoni
2410186v 15-01-1682 Feyte Appelman naastligger ten westen
2360018v 30-01-1648 Harmen Gerrits Appelman naastligger ten westen
2410126r 16-01-1681 de erven van Joucke Tjeerdts Appelman naastligger ten westen
2470094v 29-02-1728 Foppe Appeltaets naastligger ten zuiden
2390100v 31-03-1667 Frans Appeltati c.u. huurder
2450218v 01-07-1714 de hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahams verkoper
2390070r 20-01-1667 doc.? Nicolaus Arckenbout koper voor GG 950:05:12 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomen (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven], waarschijnlijk Heiligeweg 14) (de andere helft per decreet)
2390013va 20-01-1667 dr. Nicolaus Arckenbout koper voor GG 950:05:12 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomen (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven], waarschijnlijk Heiligeweg 14) (de andere helft niet per decreet)
2360071r 04-02-1649 Antoni Arenburgh naastligger ten oosten
2680210v 29-01-1809 de weduwe van J. W. Arend naastligger ten oosten
2670293v 18-01-1807 Johan Willem Arend koper voor CG 450:00:00 huis (Heiligeweg NZ, waarschijnlijk Heiligeweg 1)
2510119r 27-02-1746 Meinert J. Arendsma verkoper
2510119r 27-02-1746 Meinert J. Arendsma verkoper
2510119r 27-02-1746 minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma
2510119r 27-02-1746 minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma
2480335v 26-09-1734 Jasper Meinerts Arentsma
2490204r 17-11-1737 burgervaandrig Meindert Arentsma mr. brouwer naastligger ten westen
2500031r 19-04-1739 burgervaandrig Meindert Jaspers Arentsma mr. brouwer koper door niaar voor CG 60:00:00 lege plek van 53 x 48 voet, voorheen potterij (Ooievaarsteeg [staat: bij de Franekerpoort aan de Zoutsteeg])
2480335v 26-09-1734 Meinert Jaspers Arentsma mr. brouwer koper door niaar voor CG 160:00:00 huis (Scheffersplein OZ [staat: streek bij het Zoutdragershuisje achter de keet van Zuiringa])
2500129v 13-11-1740 Meinert Arentsma mr. brouwer naastligger ten westen
2510110r 12-12-1745 Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer naastligger ten zuiden
2510110r 12-12-1745 Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer verkoper
2510111r 12-12-1745 Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer verkoper
2510118v 27-02-1746 Meyndert Arentsma mr. brouwer verkoper
2670333v 31-05-1807 Beerend Arink mr. timmerman koper voor CG 550:00:00 huis (Hoogstraat ZZ wijk B-027, waarschijnlijk Hoogstraat 14)
2460251r 13-01-1726 juffrouw Martha Arkels
2400033v 08-01-1671 het huis van de weduwe van dr. Arkenbout naastligger ten oosten
2400117r 02-02-1673 de hof van de weduwe van dr. Arkenbout naastligger ten noorden
2430144v 10-02-1695 Meinardus Arkenbout verkoper
2450129r 16-11-1710 Meinert Arkenbout wonende in Noordwijk verkoper
2380006va 27-05-1660 Sixtus Petri Arnoldinus deurwaarder Hof van Friesland curator
2380015va 29-06-1662 Sixtus Petri Arnolinus deurwaarder Hof van Friesland
2380040v 25-03-1660 eigenaars van het huis van wijlen Claes Arquens naastligger
2320140r 27-02-1630 Josiad van Arsen wonende in Arum verkoper
2570165r 17-06-1770 Aurelia van Arssen
2570170r 02-09-1770 wijlen vroedsman Magnus van Arssen
2440148v 15-01-1702 Jan Rintjes van Arum koper voor GG 481:00:00 huis met hof, loods en plaats (Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp], waarschijnlijk Brouwersstraat 25) (vrije in- en uitgang in de Pieter Molentiesteeg )
2620045r 11-12-1785 P. van Arum naastligger ten westen
2620106r 03-09-1786 P. van Arum koopman eigenaar van 1/2
2620168v 25-02-1787 P. van Arum naastligger ten westen
2620269r 10-02-1788 P. van Arum koopman naastligger ten zuiden
2630169r 22-11-1789 P. van Arum koopman naastligger ten zuiden
2550108v 06-12-1761 Pieter van Arum koopman verkoper
2570226r 01-09-1771 Pieter van Arum koopman koper van 1/2
2580173r 18-09-1775 Pieter van Arum koopman koper voor GG 1460:00:00 huis en tuin (Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats bij de Blauwe Trappen], waarschijnlijk Grote Bredeplaats 9)
2590119v 29-03-1778 Pieter van Arum koopman verkoper
2590119v 29-03-1778 Pieter van Arum koopman verkoper
2590121r 29-03-1778 Pieter van Arum koopman verkoper
2620259v 27-01-1788 Pieter van Arum verkoper
2640084r 13-01-1793 Pieter van Arum koopman verkoper
2640177v 16-03-1794 Pieter van Arum koopman koper door niaar voor GG 306:00:00 huis en herberg (Grote Bredeplaats NZ, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 7) (huisnaam: het Zeepaard)
2640177v 16-03-1794 Pieter van Arum naastligger ten oosten
2660164v 28-11-1802 minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman
2660173r 12-12-1802 de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman
2540051v 12-12-1756 Pyter van Arum naastligger ten oosten
2440326v 21-02-1706 Antje Asmus wonende in Franeker verkoper van 1/4
2630358r 13-11-1791 Asmus Pieters Asmus kapitein koper voor CG 2550:00:00 huis, tuintje en houtschuur (Noorderhaven NZ tussen Vismarkt- en kettingsbruggen tot aan de Zoutsloot, waarschijnlijk Noorderhaven 23) (zo lang Pieter Lenzius Junior in de houtnegotie is, mag Asmus Pieters Asmus geen)
2670193r 19-01-1806 Asmus Pieters Asmus equipagemeester wonende in Hellevoetsluis verkoper
2630358r 13-11-1791 Jochem Pieters Asmus equipagemeester bij de Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoet
2620167r 11-02-1787 Jochum Pieters Asmus bootsman bij de Admiraliteit (adjunct -) koper voor CG 3047:10:00 huis, tuintje en houtschuur (Noorderhaven NZ tussen de Vismarkt en Kettingbruggen en vandaar lopende tot aan de Zoutsloot, waarschijnlijk Noorderhaven 23)
2620276v 09-03-1788 de weduwe van P. Asmus naastligger ten noorden
2570151v 21-01-1770 Pieter Asmus naastligger ten noorden
2580067v 17-01-1773 Pieter Asmus c.u. huurder
2630228r 06-06-1790 wijlen Pieter Asmus schipper (groot-)
2640169v 19-01-1794 wijlen Pieter Asmus
2650040r 02-04-1797 wijlen Pieter Asmus scheepscapitein
2410081v 01-02-1680 oud burgemeester Asperen naastligger ten westen
2410025ra 15-02-1680 oud burgemeester Asperen voor CG 1:00:00 (p.j.)
2420114r 17-01-1686 oud burgemeester Asperen naastligger ten oosten
2420167v 17-01-1687 Burgemeester Asperen koper
2420290v 22-09-1689 burgemeester Asperen naastligger ten westen
2430010r 30-10-1692 de erven van burgemeester Asperen naastligger ten westen
2460015v 13-03-1718 oud vaandrig Asperen c.s. naastligger ten zuiden
2460015v 13-03-1718 oud vaandrig Asperen naastligger ten westen
2460133r 01-02-1722 oud vaandrig Asperen gebruikt door
2420289r 15-09-1689 burgervaandrig Hessel Lourens Asperen gortmaker verkoper
2420289r 15-09-1689 burgervaandrig Hessel Lourens Asperen gortmaker verkoper
2430028r 15-01-1693 Jacob Lourens Asperen mr. gortmaker koper voor GG 148:00:00 koestal (Weverstraat NZ [staat: niet genoemd], waarschijnlijk Weverstraat 1)
2460119v 09-11-1721 Jacob Laurens Asperen mr. gortmaker verkoper
2350120v 24-03-1644 Jan van Asperen wonende in Groningen
2450198r 25-06-1713 Jan Jansen Asperen mr. bakker wonende in Oosterbierum
2470375v 14-01-1731 Jiskjen Hessels Asperen
2380099r 19-05-1661 Lourens Jacobs Asperen c.u. koper voor GG 160:00:00 1/10 huis, plaats met hof en schuur (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen], waarschijnlijk Franekereind 30)
2390061r 23-12-1666 vroedsman Lourens Jacobs Asperen koper voor GG 30:00:00 kamer (Weverstraat)
2390094r 10-03-1667 vroedsman Lourens Jacobs Asperen huurder voor GG 100:00:00 (p.j.)
2400205r 05-09-1675 burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper
2410081v 01-02-1680 oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen koper voor GG 275:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp], waarschijnlijk Franekereind 30)
2410043va 27-11-1681 burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper en curator van
2430028r 15-01-1693 het gorthuis van de erven van de oud burgemeester Lourens Asperen naastligger ten westen
2430028r 15-01-1693 de erven van oud burgemeester Lourens Asperen verkoper
2430281r 24-01-1697 de erven van oud burgemeester Lourens Asperen naastligger ten oosten
2450011v 16-01-1707 de erven van d'oud burgemeester Louwrens Asperen naastligger ten oosten
2430318v 24-10-1697 Mayke Lourens Asperen
2410249r 11-02-1683 Burgemeester Aspers laatste gebruiker
2620119r 22-10-1786 ds. van Assen predikant naastligger ten oosten
2660056v 24-01-1802 ds. van Assen naastligger ten westen
2660056v 24-01-1802 ds. van Assen naastligger ten noorden
2660163r 21-11-1802 Ernst van Assen koper
2660288r 16-10-1803 Ernst van Assen eigenaar van 1/3
2690045r 03-06-1810 Ernst van Assen verkoper
2620003r 10-04-1785 Johannes van Assen predikant koper voor CG 2401:00:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 57)
2660163r 21-11-1802 Johannes van Assen predikant
2600317r 23-11-1782 vrouwe Louisa Assenberg betrokkene (akte van handelingsbevoegdheid)
2330165r 07-03-1635 weduwe en de erven van mr. Anne Astrophorus naastligger ten noorden
2680120v 04-09-1808 L. Atlas koper voor CG 115:10:00 huis (Karremanstraat OZ, wijk B-167 bij de voet van de stadsvesten dicht bij de, waarschijnlijk Karremanstraat 3)
2670008v 15-01-1804 Lambertus Atlas mr. bakker koper voor CG 950:00:00 huis (Bildtstraat WZ, waarschijnlijk Bildtstraat 18)
2690026v 01-04-1810 Lammert Atlas naastligger ten noorden
2670116v 13-01-1805 Lammert Atlas* naastligger ten zuiden
2640189r 11-05-1794 Beernt Atsma huurder voor CG 20:00:00 (p.j.)
2410015ra 16-02-1679 dr. Georgius Atsma
2410015ra 16-02-1679 dr. Georgius Atsma
2410015ra 16-02-1679 dr. Georgius Atsma
2410015ra 16-02-1679 dr. Georgius Atsma
2410024ra 15-02-1680 dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland verkoper
2410024ra 15-02-1680 dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland
2420096r 26-07-1685 dr. Georgius Atsma advocaat verkoper
2680334v 14-01-1810 Aafke Attema verkoper
2680118r 11-09-1808 de erven van J. Attema naastligger ten oosten
2620188v 11-03-1787 Jan Attema naastligger ten oosten
2620188v 11-03-1787 Jan Attema naastligger ten noorden
2320106r 20-06-1629 Aeltie Augustini burgerse
2320108r 29-08-1629 Aeltie Augustini
2320138r 14-02-1630 Aeltie Augustini
2320138r 14-02-1630 Diucke Augustini wonende in Leeuwarden verkoper
2320138r 14-02-1630 Trijntie Augustini wonende in Leeuwarden verkoper
2520206v 12-03-1752 Uilke Poulus Aukema zilversmid
2530081v 01-07-1753 wijlen Uilke Aukema zilversmidsknecht
2560157v 19-01-1766 Uilke Aukema mr. zilversmid
2560158v 19-01-1766 Uilke Aukema mr. zilversmid
2560165v 16-02-1766 Uilke Aukema c.u. huurder voor CG 70:00:00 (p.j.)
2560165v 16-02-1766 Uilke Aukema mr. zilversmid
2560203r 05-10-1766 Uilke Aukema mr. zilversmid
2290254r 19-02-1615 Annius Petry Austrophorus notaris koper voor GG 535:00:00 huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopend (Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen], waarschijnlijk Heiligeweg 2)
2340142r 28-03-1641 Jvr. Jische van Aylva [staat: Aleva] wonende in Jelsum bij Leeuwarden
2450085r 03-02-1709 Jan Baanties naastligger ten westen
2560137r 24-11-1765 Jacob Lieuwes Baantjer burger koper voor CG 160:00:00 huis (Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargeburen op de hoek bij de Pijp], waarschijnlijk Zoutsloot 23)
2570016r 11-10-1767 Schelte Oedses Baantjer c.u. huurder voor GG 0:10:00 (p.w.)
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Aaltje Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2510105v 28-11-1745 Jan Reyns Baard wonende in Franeker koper van 1/32 voor GG 1060:00:00 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 79)
2510105v 28-11-1745 Jan Reyns Baard wonende in Franeker koper van 1/32 voor GG 1060:00:00 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (Droogstraat NZ, achter suikerraffinaderij, waarschijnlijk Droogstraat 35)
2510105v 28-11-1745 Jan Reyns Baard wonende in Franeker koper van 1/32 voor GG 1060:00:00 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij (Noorderhaven NZ [staat: Bildtstraat op de hoek tegenover de suikerraffinaderij], waarschijnlijk Noorderhaven 83)
2380159v 21-12-1662 Sibrandt Baard c.u. huurder
2550238r 16-10-1763 Taetske Reins Baard wonende in Oosterbierum verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Taetske Reins Baard wonende in Oosterbierum verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Taetske Reins Baard wonende in Oosterbierum verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Taetske Reins Baard wonende in Oosterbierum verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2550238r 16-10-1763 Tjitske Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/64
2560081v 11-11-1764 de weduwe van vroedsman W. Baard naastligger ten oosten
2560081r 11-11-1764 de weduwe van Wiilem Baard naastligger ten oosten
2500067av 15-11-1739 Willem Reins Baard wonende in Franeker verkoper van 1/2
2510074v 02-05-1745 Willem Reins Baard betrokkene wonende in Dokkum (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen)
2510080v 20-06-1745 Willem Reins Baard wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2510202r 26-11-1747 Willem Reins Baard herbergier wonende in Dokkum verkoper van 1/2
2560080r 11-11-1764 wijlen vroedsman Willem Ages Baard
2560081r 11-11-1764 de weduwe van Willem Baard naastligger ten zuiden
2590212v 14-11-1779 de weduwe en de erven van Willem Baard naastligger ten oosten
2650200r 10-11-1799 E. Baarda mr. bakker koper voor CG 1300:00:00 huis (Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug], waarschijnlijk Zuiderhaven 9)
2660150v 07-11-1802 Evert Pieters Baarda mr. bakker verkoper
2600246r 14-07-1782 Feike Jans Baarda wonende in Bolsward koper voor CG 6000:00:00 huis en herberg genaamd Benthem (Noorderhavn ZZ hoek Kleine Raadhuisssteeg [staat: tegenover het stadshuis], waarschijnlijk Noorderhaven 88) (huisnaam: Benthem)
2390085v 10-02-1667 Hendrick Hobbes Baarda burger bierdrager koper voor GG 180:00:00 1/2 huis (Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg])
2390085v 10-02-1667 Hendrick Hobbes Baarda burger bierdrager eigenaar van 1/2
2340011v 22-05-1636 Itie Rense Baarda wonende in Parrega
2460221r 04-02-1725 Jan Reins Baarda koopman wonende in Franeker koper 1/4
2460227r 15-04-1725 Jan Reins Baarda koopman wonende in Franeker koper
2610244v 21-11-1784 Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper (huisnaam: Benthem)
2380063v 25-11-1660 de heer Sibrandus Baardt ontvanger verkoper
2450014r 16-01-1707 Hidde Yges Baars schipper en koopman (groot-) gelastigde
2460246r 16-12-1725 Lijsbeth Hiddes de Baars
2490187v 01-09-1737 Lijsbeth Hiddes Baars verkoper van 1/2
2340165r 09-01-1642 de mouterij van Jelis Baart naastligger ten noordoosten
2390087v 17-02-1667 Evert Ariens Baas naastligger ten noorden
2650069r 14-01-1798 Elisabeth van Bacchum
2470254v 24-04-1729 oud burgerluitenant Beern Bacherach wonende in Franeker
2610135r 18-01-1784 de weduwe van Bachum huurder
2670301v 15-02-1807 Agnietje Bachum
2680216r 05-02-1809 Aukje van Bachum
2660041r 25-10-1801 Elisabeth van Bachum naastligger ten zuiden
2660041r 25-10-1801 Elisabeth van Bachum verkoper
2450303v 10-10-1717 Backer secretaris naastligger ten zuiden
2460114r 07-09-1721 het huis van Backer secretaris naastligger ten oosten
2460223r 18-02-1725 oud secretaris Backer naastligger ten zuiden
2530079r 27-05-1753 de erven van Backer secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2530157r 14-07-1754 de erven van Backer secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2560253r 26-04-1767 Backer bode naastligger ten noorden
2610293r 20-02-1785 de erven van de weduwe Backer naastligger ten westen
2500108v 22-05-1740 Adriaan Watses Backer mr. bakker wonende in Terschelling verkoper
2610193r 13-06-1784 vroedsman Albert Wijmers Backer naastligger ten oosten
2500225r 04-03-1742 Anne Eelkes Backer burger verkoper
2500225r 04-03-1742 Anne Eelkes Backer burger Franekervaart onder Almenum aanhandelaar voor CG 0:00:00
2530032r 17-12-1752 wijlen Anne Eelkes Backer
2610166v 14-03-1784 Antje Jansen Backer
2610292r 30-01-1785 Antje Jans Backer
2390082v 03-02-1667 Aucke Jansen Backer koper huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuiden (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ], waarschijnlijk Heiligeweg 52)
2440076r 15-09-1700 Aucke Jansen Backer koper voor CG 1201:12:04 land 2 pm, 6 einsen en 6 roeden (Harlingen, ten zuiden van) (Land is gemeten door landmeter L. de Gavere.)
2440192r 14-01-1703 land van Aucke Backer koopman naastligger ten zuiden
2440313r 17-01-1706 Aucke Jansen Backer koopman koper voor CG 300:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ], waarschijnlijk Heiligeweg 52)
2440337r 09-05-1706 Aucke Jansen Backer koopman koper voor CG 60:00:00 tuintje met zomerhuis (Peterceliestraat ZZ)
2450125v 21-09-1710 Aucke Jansen Backer burger koopman verkoper
2450133v 13-12-1710 Aucke Backer koopman naastligger ten noorden
2450176r 03-04-1712 Aucke Jansen Backer c.u. verpachter grond voor CG 6:06:00
2450176r 03-04-1712 Aucke Jansen Backer verkoper
2450183r 20-11-1712 Aucke Backer koopman verpachter grond voor CG 6:06:00
2450185r 27-11-1712 Aucke Jansen Backer burger verkoper
2450217r 03-06-1714 Aucke Jansen Backer koopman koper voor CG 175:00:00 1/2 sloot (Zeedijk bij Steven Swerms houtmolen) (de magistraat deser stadt heeft geprotesteerd)
2450258r 26-01-1716 Aucke Jansen Backer naastligger ten noorden
2470117v 05-09-1728 de weduwe van Aucke Backer koopman naastligger ten noorden
2530083r 02-09-1753 Aucke Backer naastligger ten zuiden
2440343r 05-09-1706 Auke Jansen Backer n.u. koopman naastligger ten zuiden
2470070r 18-01-1728 de weduwe van Auke Backer koopman naastligger ten zuiden
2470102v 14-03-1728 de weduwe van Auke Backer koopman naastligger ten zuiden
2470257r 22-05-1729 de weduwe van Auke Backer verpachter grond voor CG 1:18:00
2470362v 10-12-1730 de weduwe van Auke Jans Backer naastligger ten westen
2470363v 10-12-1730 de weduwe van Auke Jans Backer naastligger ten westen
2480173v 14-12-1732 de weduwe van Auke Backer naastligger ten westen
2500239v 17-06-1742 de weduwe van Auke Backer naastligger ten westen
2510046v 22-11-1744 Auke Jans Backer koopman verkoper
2520161v 24-10-1751 Auke Jans Backer koopman naastligger ten westen
2520221r 09-04-1752 Auke Backer naastligger ten zuiden
2530180r 20-10-1754 Auke Jans Backer koopman
2540051v 12-12-1756 Auke Jansen Backer koopman verkoper
2540056v 30-01-1757 Auke Jans Backer koopman verkoper van 11/16
2560069v 02-09-1764 Beerend Jans Backer schipper (schuit-) koper voor CG 52:00:00 huis (Noorderhaven ZZ, waarschijnlijk Noorderhaven 90)
2500244v 03-09-1742 Berber Jans Backer
2500280r 13-01-1743 Berber Jans Backer
2620023v 12-09-1785 wijlen Berber Jans Backer
2620023v 18-09-1785 wijlen Berber Jans Backer
2620025v 18-09-1785 zijn moeder Berber Jans Backer
2620027r 18-09-1785 wijlen Berber Jans Backer
2620028r 18-09-1785 wijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer
2620030r 09-10-1785 wijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer
2620030r 09-10-1785 wijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer
2620031v 09-10-1785 wijlen Berber Jans Backer
2610098r 09-11-1783 wijlen Coenraad Backer bootsman bij de admiraliteit
2580118r 14-11-1773 wijlen Coenrad Backer bootsman
2490274v 19-10-1738 Cornelis Jacobs Backer Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht], distillateur aanhandelaar voor CG 0:00:00 (uitgebreide beschrijving van de ligging)
2490274v 19-10-1738 Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar
2500041r 12-07-1739 Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarverzoeker
2500219v 11-02-1742 Cornelis Backer naastligger ten zuiden
2500289v 17-02-1743 Cornelis Jacobs Backer distillateur verkoper
2650134v 10-02-1799 Cornelis Backer koper voor CG 836:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg WZ op de hoek], waarschijnlijk Grote Kerkstraat 41)
2560257r 17-05-1767 Dodoneus Backer koopman naastligger ten noorden
2600047v 29-04-1781 pakhuis van de heer Dodoneus Backer naastligger ten zuiden
2440022r 10-09-1699 Doede Hendriks Backer
2470361r 10-12-1730 de tuin van Doede Backer naastligger ten noorden
2490202r 03-11-1737 Doede Backer naastligger ten westen
2490218v 15-12-1737 Doede Backer naastligger ten oosten
2490218v 15-12-1737 Doede Backer naastligger ten noorden
2490337v 09-03-1738 Doede Backer naastligger ten oosten
2490337v 09-03-1738 Doede Backer naastligger ten noorden
2500018r 01-02-1739 Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden
2500076v 29-11-1739 Doede Backer naastligger ten noorden
2500275v 02-12-1742 Doede Seerps Backer koopman koper voor CG 8000:00:00 huis en tuintje (Voorstraat NZ) (uitgebreide beschrijving)
2500280r 13-01-1743 Doede Seerps Backer burger koopman verkoper
2510054v 13-12-1744 tuin van Doede Backer koopman naastligger ten westen
2530138r 27-01-1754 Doede Backer koopman naastligger ten noorden
2530163v 08-09-1754 Doede Seerps Backer naastligger ten noorden
2540259v 02-03-1760 Doede Backer naastligger ten zuiden
2550123r 07-03-1762 Doede Backer naastligger ten noorden
2550125v 18-04-1762 Doede Backer naastligger ten westen
2550167v 31-10-1762 Doede Backer koopman verkoper
2560119r 08-09-1765 Doede Seerps Backer koper door niaar voor CG 2000:00:00 huis (Voorstraat NZ naast de middelste pijp, waarschijnlijk Voorstraat 89)
2570164r 27-05-1770 Doede Seerps Backer koopman verkoper
2580148v 20-03-1774 Doede Seerps Backer koopman
2580148v 20-03-1774 Doede Seerps Backer koopman
2580148v 20-03-1774 Doede Seerps Backer koopman
2620023v 12-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620023v 12-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620023v 18-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620023v 18-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620025v 18-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer verkoper van 1/2
2620027r 18-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper
2620027r 18-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620028r 18-09-1785 wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
2620028r 18-09-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620030r 09-10-1785 wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
2620030r 09-10-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620030r 09-10-1785 wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer oom van de verkoper
2620030r 09-10-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2620031v 09-10-1785 wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper
2620031v 09-10-1785 wijlen Doede Seerps Backer
2440090r 16-01-1701 de erven van Doeke Backer naastligger ten noorden
2530048v 21-01-1753 wijlen Douwe Clases Backer
2540178r 26-11-1758 Folkerdt Backer huurder 1 zolder
2610173v 18-04-1784 wijlen Gerlof Wiegers Backer koopman
2610311v 10-04-1785 de weduwe van Gerlof Wygers Backer naastligger ten noorden
2630087v 08-02-1789 de weduwe van Gerlof Wiegers Backer naastligger ten noorden
2510003r 16-06-1743 Grietje Seerps Backer verkoper van 1/12
2490232v 23-02-1738 Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5
2490260v 07-09-1738 Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 (met approbatie van haar vader)
2490283r 16-11-1738 Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5
2410115v 14-11-1680 Jacob Pieters Backer naastligger ten oosten
2520040v 30-11-1749 Jacob Wybrens Backer naastligger ten westen
2520040v 30-11-1749 Jacob Wybrens Backer verkoper
2560200v 31-08-1766 Jacob Wygers Backer naastligger ten oosten
2390189r 24-01-1669 Jan Freercks Backer verkoper van 1/4
2450239v 03-03-1715 Jan Harmens Backer c.u. koopman wonende in Nes op Amelandt verkoper
2450251v 20-10-1715 Jan Auckes Backer koopman
2460132v 25-01-1722 Jan Auckes Backer koopman koper voor CG 130:00:00 huis (Zoutsloot ZZ)
2460148v 15-11-1722 Jan Aukes Backer koper voor GG 100:15:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 31)
2460201v 03-09-1724 Jan Auckes Backer koper voor CG 225:00:00 pak- of timmerhuis (Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven], waarschijnlijk Zuiderhaven 51)
2460263v 31-03-1726 burgemeester Jan Harmens Backer wonende in Ameland verkoper
2460265r 28-04-1726 Jan Aukes Backer koopman koper voor CG 240:00:00 grond en ledige stede (Zuiderhaven WZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 6) (beschrijvende akte over o.a Niaar)
2460268r 05-05-1726 Jan Auckes Backer koopman koper voor CG 75:00:00 looierij of perk (Zoutsloot ZZ)
2470011v 20-04-1727 Jan Aukes Backer koopman koper voor CG 2025:00:00 huis (Noorderhaven NZ 25/27, waarschijnlijk Noorderhaven 25)
2470011v 20-04-1727 Jan Aukes Backer koopman koper voor CG 2025:00:00 huis (Noorderhaven NZ 25/27, waarschijnlijk Noorderhaven 27)
2470011v 20-04-1727 Jan Aukes Backer naastligger ten westen
2470011v 20-04-1727 Jan Aukes Backer naastligger ten westen
2470011v 20-04-1727 Jan Aukes Backer naastligger ten noorden
2470011v 20-04-1727 Jan Aukes Backer naastligger ten noorden
2470041r 26-10-1727 Jan Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden
2470089v 15-02-1728 Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen
2480113r 21-09-1732 Jan Aukes Backer burger Karremanstraat OZ, koopman curator van voor CG 90:00:00 (p.j.)
2480231r 06-09-1733 Jan Auckes Backer koopman koper voor CG 265:00:00 tuin en zomerhuis (Droogstraat NZ, waarschijnlijk Droogstraat 21)
2480231r 06-09-1733 Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten
2490125v 09-09-1736 Jan Aukes Backer koopman verkoper van 1/2
2490129v 07-10-1736 Jan Aukes Backer koopman naastligger ten noorden
2500078v 13-12-1739 Jan Aukes Backer naastligger ten westen
2500096r 07-02-1740 Jan Aukes Backer naastligger ten zuiden
2500181r 01-10-1741 Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen
2520152r 05-09-1751 wijlen Jan Menso Backer
2530053v 25-02-1753 Jan Sytses Backer
2530056v 25-02-1753 Jan Sytses Backer
2530058v 25-02-1753 Jan Sytses Backer
2530060v 25-02-1753 Jan Sytses Backer
2550240v 06-11-1763 Jan Simons Backer koopman koper voor GG 375:00:00 pakhuis (Lammert Warndersteeg of Kruisstraat bij de Kerkbrug)
2560120r 15-09-1765 Jan Symons Backer koopman en distillateur koper voor CG 77:00:00 kamer (Kruisstraat ZZ)
2560149v 19-01-1766 Jan Symons Backer koopman en distelateur koper voor CG 600:07:00 huis en hof (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 15)
2560149v 19-01-1766 Jan Symons Backer naastligger ten westen
2560213r 26-10-1766 Jan Symons Backer koopman en distelateur verkoper
2570051r 24-04-1768 Jan Symens Backer koopman en distillateur verkoper
2570060r 19-06-1768 Scheiding van handel tussen Jan Symons Backer [niet vermeld], koopman
2570165v 17-06-1770 Jan Aukes Backer naastligger ten westen
2580067v 17-01-1773 Jan Simons Backer koopman en distillateur koper voor GG 736:00:00 huis (Zuiderhaven WZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 4)
2610292r 30-01-1785 Jan Aukes Backer verkoper van 1/2
2620023v 12-09-1785 Jan Aukes Backer
2620023v 18-09-1785 Jan Aukes Backer
2620027r 18-09-1785 Jan Aukes Backer
2620028r 18-09-1785 Jan Aukes Backer
2620030r 09-10-1785 Jan Aukes Backer
2620030r 09-10-1785 Jan Aukes Backer
2620031v 09-10-1785 Jan Aukes Backer
2620044r 04-12-1785 Jan A. Backer naastligger
2620044r 04-12-1785 Jan A. Backer verkoper
2620071r 05-02-1786 Jan A. Backer wonende in Amsterdam naastligger ten noorden
2620071r 05-02-1786 Jan A. Backer wonende in Amsterdam
2620099r 03-09-1786 Jan A. Backer verkoper van 1/3
2620099r 03-09-1786 Jan A. Backer verkoper van 1/3
2620099r 03-09-1786 Jan A. Backer verkoper van 1/3
2600047v 29-04-1781 Jan A. Backer koopman
2610166v 14-03-1784 Jan A. Backer koopman verkoper van 1/2
2610258r 12-12-1784 Jan A. Backer naastligger ten oosten
2620003r 10-04-1785 Jan A. Backer koopman naastligger ten westen
2620019r 11-09-1785 Jan A. Backer naastligger ten oosten
2620119r 22-10-1786 Jan A. Backer koopman verkoper
2620025v 18-09-1785 Jan Auke Backer verkoper van 1/2
2500272v 25-11-1742 de heer Jan Minso Backer en zijn zoon wonende in Amsterdam koper voor GG 400:00:00 huis en ankersmederij (Noorderhaven, op de hoek aan de Kettingsbrug, waarschijnlijk Prinsenstraat 2) (huisnaam: de Hoge Tinne)
2450165r 10-01-1712 Job Auckes Backer naastligger ten westen
2470025v 31-08-1727 Job Aukes Backer koopman koper voor CG 65:00:00 kamer (Weverstraat ZZ [staat: bij stadsvesten achter Haentje Brouwerij])
2470025v 31-08-1727 Job Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden
2470025v 31-08-1727 Job Aukes Backer koopman naastligger ten westen
2470387r 04-02-1731 Job Aukes Backer koopman koper voor CG 1464:00:00 huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 55)
2480320v 11-04-1734 Job Backer koopman naastligger ten oosten
2490121v 29-04-1736 Job A. Backer koopman naastligger ten westen
2600038r 18-03-1781 Lammert Jans Backer koopman verkoper
2610198v 04-07-1784 Lammert Backer naastligger ten noorden
2530130r 13-01-1754 Lieuwe Backer wonende in Amsterdam
2610125v 14-12-1783 Piebo Backer mr. schoenmaker huurder
2500225r 04-03-1742 Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2
2570136r 08-10-1769 Pieter Backer huurder
2590012v 10-11-1776 Pieter Backer huurder 1e gedeelte voor CG 55:00:00 (p.j.)
2610266v 16-01-1785 Pieter Backer huurder voor CG 100:00:00 (p.j.)
2630284r 05-12-1790 Pieter Backer uitdragers koper voor GG 176:21:00 huis met bleekveld ([niet vermeld])
2490184r 02-06-1737 R. Backer actuarius en advocaat (te betalen aan R.Backer 1 stuiver voor ieder goudgulden)
2410124v 02-01-1681 Reyer Jacobs Backer naastligger ten westen
2600032v 04-03-1781 Rinke Cornelis Backer naastligger ten zuiden
2610109v 30-11-1783 Rinke Backer koopman
2610110v 30-11-1783 Rinke Backer koopman
2610113r 30-11-1783 Rinke Backer koopman
2620005r 17-04-1785 Rinke Cornelis Backer koopman in bonten verkoper
2470387r 04-02-1731 Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper
2500287v 03-02-1743 de erven van Romke Backer verpachter grond voor CG 1:00:00
2460077r 16-06-1720 Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper
2460107r 06-04-1721 dr. Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper
2460278v 22-09-1726 Romulus de Backer J.U.D. oud secretaris Barradeel en Franeker verkoper
2470354r 03-12-1730 Romulus Backer Noorderhaven NZ, advocaat Hof van Friesland, oudsecretaris Barradeel voor GG 1050:00:00 (p.j.)
2480015v 27-05-1731 vrijgezel Romulus Backer oud secretaris Barradeel koper voor GG 2250:07:00 huis (Noordijs OZ [staat: Oosterwal], waarschijnlijk Noordijs 21) (precario: de tinkas in de keuken voor soo verre over de helft van de wand hene s)
2480037r 28-10-1731 Romulus Backer secretaris naastligger ten noorden
2560210r 12-10-1766 S. Backer naastligger ten westen
2440120v 29-05-1701 Seerp Doedes Backer verkoper van 2/3
2440162v 19-02-1702 Seerp Doedes de Backer koopman verkoper van 2/3 (Veel bepalingen in deze akte vastgelegd in testament van Bauckje Zeerps. Zij was)
2440183v 22-10-1702 Seerp Doedes Backer koopman naastligger ten oosten
2450197v 18-06-1713 Seerp Doedes Backer naastligger ten oosten
2450250v 13-10-1715 wijlen Seerp Doedes Backer
2450250v 13-10-1715 wijlen Seerp Doedes Backer
2630087v 08-02-1789 Simke Pieters Backer
2530124r 16-12-1753 Simon Fokkes Backer mr. koperslager koper voor GG 317:00:00 huis en een 2e huis erachter (Sint Jacobstraat of Katterug, waarschijnlijk Sint Jacobstraat 17)
2530124r 16-12-1753 Simon Fokkes Backer mr. koperslager naastligger ten zuiden
2530234r 16-11-1755 Simon Fockes Backer mr. koperslager
2570209v 12-05-1771 Simon Fockes Backer koopman verkoper
2500062r 11-10-1739 wijlen Sybe Gerrits Backer koopman
2500301v 21-04-1743 Symon Fockes Backer burger mr. koperslager naastligger ten westen
2500301v 21-04-1743 Symon Fockes Backer burger mr. koperslager verkoper
2610059r 22-06-1783 Sympke Pieters Backer koper
2530124r 16-12-1753 Teewis Jacobs Backer
2610065v 31-08-1783 wijlen Teewis Jacobs Backer
2610086r 19-10-1783 Tjietske Claasen Backer verkoper
2620116r 08-10-1786 Tjietske Claasen Backer
2560085r 25-11-1764 Willem Backer bode bij de Admiraliteit koper door niaar voor CG 501:07:00 huis (Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht])
2560117r 01-09-1765 Willem Backer naastligger ten noorden
2560253r 26-04-1767 Willem Backer bode (admiraliteits-) koper door niaar voor CG 307:00:00 hof en zomerhuis of woonkamer (Zuiderplein OZ [staat: kleine sluis bij de Kimswerderpijp])
2560266v 09-06-1765 Willem Backer naastligger ten westen
2570157r 04-03-1770 Willem Backer n.u. naastligger ten noorden
2600296r 10-11-1782 Willem Backer naastligger ten westen
2610057r 22-06-1783 Willem Backer naastligger ten noorden
2610058r 22-06-1783 Willem Backer naastligger ten noorden
2610074r 31-08-1783 Willem Backer bode bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden
2610249r 21-11-1784 Willem Backer naastligger ten oosten
2610249r 21-11-1784 Willem Backer naastligger ten noorden
2610300r 20-02-1785 Willem Coenraads Backer naastligger ten westen
2610263r 16-01-1785 Willem C. Backer naastligger ten westen
2450150r 22-02-1711 Wybe Feddes Backer burger schipper (wijd-) koper voor CG 900:00:00 dwars-huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 17)
2460241v 11-11-1725 Wybe Gerrits Backer zoutzieder koper voor CG 495:00:00 huis (Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warnersbruggen])
2460274v 01-09-1726 Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten
2470088r 01-02-1728 Wybe Gerryts Backer burger koopman verkoper
2470088r 01-02-1728 Wybe Gerryts Backer burger koopman verkoper
2480231r 06-09-1733 Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten
2490232v 23-02-1738 Wybe Feddes Backer
2490260v 07-09-1738 Wybe Feddes Backer
2490283r 16-11-1738 Wybe Feddes Backer
2490019va 08-06-1738 Wybe Gerryts Backer pan- en estrikbakker
2500035v 31-05-1739 Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten
2520122r 21-03-1751 de weduwe van Wybe Sybrands Backer naastligger ten oosten
2540067r 17-04-1757 Wybe Sybrands Backer schipper (groot-)
2440120r 29-05-1701 Seerp Doedes Backker verkoper van 2/3
2470030v 21-09-1727 burgerkolonel Harmen Backsma mr. bakker koper voor CG 40:00:00 huisje (Karremanstraat ZZ)
2680337v 14-01-1810 Johannes Bader koopman koper voor CG 250:00:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ bij de Kerkbrug, wijk F-169, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 22)
2630302r 23-01-1791 Johannes Badstra naastligger ten oosten
2630302r 23-01-1791 Johannes Badstra naastligger ten oosten
2630315v 03-04-1791 Johannes Badstra naastligger ten oosten
2630315v 03-04-1791 Johannes Badstra naastligger ten oosten
2470314v 26-03-1730 Lijsbet Baelen
2420100r 13-09-1685 Jan Baenties naastligger ten westen
2400014r 15-05-1670 Hendrik Baer naastligger ten zuiden
2290270r 22-04-1615 wijlen Ida Doedes Baerd
2510003va 12-09-1745 Jan Reins Baerd koper provisioneel voor GG 1050:00:00 (p.j.) 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 79)
2510003va 12-09-1745 Jan Reins Baerd koper provisioneel voor GG 1050:00:00 (p.j.) 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 81)
2510003va 12-09-1745 Jan Reins Baerd koper provisioneel voor GG 1050:00:00 (p.j.) 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij, waarschijnlijk Droogstraat 27)
2510003va 12-09-1745 Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 voor GG 1050:00:00 (p.j.) huis behorend bij de suikerraffinaderij (Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij, waarschijnlijk Noorderhaven 83)
2510005ra 17-10-1745 Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 voor GG 1060:00:00 (p.j.) dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (Noorderhaven NZ bij de Raadhuisbrug, waarschijnlijk Noorderhaven 79)
2510005ra 17-10-1745 Jan Reins Baerd koper provisioneel voor GG 1060:00:00 (p.j.) 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij, waarschijnlijk Droogstraat 27)
2510005ra 17-10-1745 Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 voor GG 1060:00:00 (p.j.) huis behorend bij de suikerraffinaderij (Bildtstraat OZ op de hoek tegenover de suikerraffinaderij, waarschijnlijk Noorderhaven 83)
2540003v 04-04-1756 vroedsman Willem Baerd koopman koper voor GG 200:00:00 hof met galerij ([niet vermeld]) (in de hof o.a. aspergebedden )
2540020v 11-07-1756 de ingang van de hof van vroedsman Willem Baerd naastligger ten oosten
2540020v 11-07-1756 hof van Willem Baerd naastligger ten zuiden
2470062r 18-01-1728 Jan Reins Baerda koopman wonende in Franeker koper van 1/8
2360260v 04-03-1654 Frans Symens Baerde hopman koper voor GG 117:00:00 schuur of genaamd wordende de estrikbakkerij van Tijmen, pottenbakker (Carel Visserssteeg OZ)
2360260v 04-03-1654 Frans Symens Baerde hopman naastligger ten zuiden
2430234v 28-06-1696 wijlen Pieter Martens Baerde koopmansbode
2360264r 02-04-1654 Idtie Baerdt
2360275r 15-10-1654 de heer ontvanger Sybrandus Baerdt ontvanger generaal der convoijen en licenten van het College ter Admir koper voor GG 2257:00:00 huis en loods, met een plaats er tussenin, onlangs nieuw gebouwd door Ieme Dircx (Zuider Nieuwe Stad)
2370138r 21-11-1657 Sybrandus Baerdt burger ontvanger generaal bij het collegie der admiraliteit koper voor GG 2890:00:00 huis (Voorstraat NZ bij het Raadhuis, waarschijnlijk Voorstraat 35) (pand heeft een vrije uitgang in de steeg naar de Noorderhaven en is belast met h)
2470314v 26-03-1730 Albertje Hiddes Baers verkoper van 1/3
2460309r 09-02-1727 weduwe Ariaentie Baers verkoper
2470314v 26-03-1730 Dieuwerke Hiddes Baers verkoper van 1/3
2470314v 26-03-1730 Elysabeth Hiddes Baers verkoper van 1/3
2470065v 18-01-1728 Liesbeth Hiddes de Baers koper voor CG 1850:00:00 huis, tuin en woning (Noordijs OZ naast de Jufferbrug, tot de Zoutsloot, waarschijnlijk Noordijs 9) (uitgebreide akte)
2300013v 21-01-1616 wijlen Ida Baert
2300013v 21-01-1616 wijlen Ida Baert
2360029v 15-04-1648 het huis, daar het Haarlemmer wapen uithangt, in Lammert Warndersteeg van hopman Jillert Baert naastligger ten oosten (huisnaam: het Haarlemmer Wapen)
2460077v 16-06-1720 Albertie Hiddes Baes
2560167r 23-02-1766 Jan Baggelaar naastligger ten oosten
2560167r 23-02-1766 Jan Baggelaar naastligger ten zuiden
2580140v 20-02-1774 Jan Harmens Baggelaar burger verkoper
2370210r 29-04-1659 Tymen Jacobs Bajema c.u. verkoper
2610273r 16-01-1785 de erven van de weduwe Bakker naastligger ten westen
2660076r 14-03-1802 de weduwe van Bakker naastligger ten westen
2680114r 26-06-1808 de weduwe van Bakker naastligger ten oosten
2680274v 18-06-1809 de weduwe van Bakker naastligger ten westen
2690025v 01-04-1810 de erven Bakker naastligger ten westen
2590201v 24-10-1779 A. W. Bakker naastligger ten westen
2590025r 15-12-1776 Albert Wymers Bakker koopman koper voor GG 1517:00:00 huis (Voorstraat ZZ op de Botermarkt, waarschijnlijk Voorstraat 72) (huisnaam: de Blinde Ezel;bepalingen bij o.a. een ros- of oliemolen van 21-01-163)
2610121r 07-12-1783 vroedsman Albert Wijmers Bakker
2620161r 04-02-1787 vroedsman Albert Wymes Bakker koopman koper voor GG 550:21:00 huis (Grote Kerkstraat ZZ, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 6)
2630057r 23-11-1788 vroedsman Albert Wymers Bakker koper voor CG 537:00:00 huis (Kleine Kerkstraat WZ, waarschijnlijk Kleine Kerkstraat 4)
2630057r 23-11-1788 Albert Wymers Bakker c.u. naastligger ten westen
2630093r 01-03-1789 vroedsman Albert Wiemers Bakker huurder
2630376r 27-09-1789 mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker
2630376r 27-09-1789 mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker
2630376r 27-09-1789 mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper
2630376r 27-09-1789 vroedschap Albert Wymers Bakker
2630376r 27-09-1789 mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper
2640266v 30-08-1795 Albert Wijmers Bakker koopman
2640311r 14-02-1796 Albert Wimes Bakker koopman
2640311r 14-02-1796 Albert Wimes Bakker koopman
2650238r 15-06-1800 Albert Wijmers Bakker koopman verkoper
2650239r 15-06-1800 Albert Wijmers Bakker koopman verkoper
2650240r 15-06-1800 Albert Wijmers Bakker
2670122r 20-01-1805 oud burgemeester Albert Wijmers Bakker koper voor CG 40:00:00 1/3 huis (Lanen NZ, waarschijnlijk Lanen 85) (huisnaam: de Morgenster)
2600050r 29-04-1781 Albert W. Bakker koopman verkoper en curator van
2620107v 03-09-1786 Albert W. Bakker naastligger ten westen
2650297v 01-03-1801 Albert W. Bakker koopman verkoper
2510115r 16-01-1746 Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander koper voor CG 412:10:00 huis met paardenstal (Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijp, waarschijnlijk Zoutsloot 30)
2510116r 16-01-1746 Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander verkoper
2540234v 21-10-1759 Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2
2680272r 04-06-1809 Anskje Jetses Bakker
2490082v 30-10-1735 Antie Jans Bakker
2510066v 17-01-1745 Antje Jans Bakker
2510071v 31-01-1745 Antje Jans Bakker reversaalhouder
2510099v 14-11-1745 Antje Jans Bakker verkoper van 1/6
2600203r 24-02-1782 Antje Jans Bakker verkoper
2630060r 07-12-1788 Antje Gerlofs Bakker
2660150v 07-11-1802 Arjen Bakker huurder
2450112r 23-02-1710 het land van Aucke Bakker naastligger ten zuiden
2470094v 29-02-1728 de weduwe van Auke Bakker naastligger ten westen
2510099v 14-11-1745 Auke Bakker
2510182r 02-07-1747 Auke Jans Bakker koopman verkoper
2530049v 04-02-1753 Auke Bakker naastligger ten zuiden
2540202v 11-03-1759 Auke Jansz Bakker
2540267r 09-09-1769 Auke Bakker naastligger ten zuiden
2600123v 09-09-1781 wijlen Auke Bakker koopman
2520081r 20-09-1750 Auke J. Bakker naastligger ten zuiden
2570232v 01-09-1771 de boedel van Barend Jans Bakker verkoper
2500210v 14-01-1742 Bauckjen Seerps Bakker
2590134v 17-07-1778 wijlen Baukje J. Bakker verkoper
2660190r 16-01-1803 Baukje P. Bakker
2510099v 14-11-1745 Berber Jans Bakker verkoper van 1/6
2660110v 20-06-1802 C. Bakker naastligger ten oosten
2660250r 22-05-1803 C. Bakker naastligger ten zuiden
2670029r 15-04-1804 de weduwe van C. Bakker naastligger ten westen
2680349v 04-02-1810 de weduwe van C. Bakker naastligger ten zuiden
2690108r 02-12-1810 wijlen C. Bakker
2660031v 20-09-1801 C. W. Bakker c.s. naastligger ten zuiden
2630299r 23-01-1791 Christoffel Bakker militair huurder achterboven voor CG 0:08:00 (p.w.)
2540001r 28-03-1756 wijlen Coenraad Bakker
2570257r 14-10-1770 wijlen vroedsman Coenraad Bakker bootsman
2640064v 09-12-1792 de weduwe van Coenraad Bakker naastligger ten noorden
2640236v 18-01-1795 wijlen Coenraad Bakker bootsman
2650019v 12-02-1797 Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper
2650035r 19-03-1797 Coenraad Bakker ijzerkramer
2650208r 19-01-1800 Coenraad Willems Bakker koopman koper voor CG 9500:00:00 zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers (Harlingen, trekvaart hoek Sexbierumervaart buiten) (uitgebreide beschrijving toegang, mandeligheden, overname goederen en keetknegt)
2670069v 02-09-1804 de weduwe van Coenraad Bakker naastligger ten oosten
2690089r 25-11-1810 Coenraad Willems Bakker koopman verkoper
2690102r 02-12-1810 Coenraad Willems Bakker koopman verkoper
2680033v 17-01-1808 Coenraad P. Bakker mr. kompasmaker koper voor CG 26:00:00 huis (Ooievaarsteeg OZ wijk D-116, waarschijnlijk Scheffersplein 7)
2650308r 19-04-1801 Coenraad W. Bakker naastligger ten zuiden
2670183v 01-12-1805 Coenraad W. Bakker c.u. huurder
2500004r 18-01-1739 Cornelis Jacobs Bakker distillateur
2650136r 10-02-1799 Cornelis Bakker naastligger ten zuiden
2670152v 30-06-1805 wijlen Cornelis Bakker koopman
2670152v 30-06-1805 wijlen Cornelis Bakker koopman
2650297v 01-03-1801 Cornelis P. Bakker koper voor CG 96:00:00 huis (Grote Kerkstraat NZ eind bij de Lammert Warndersteeg, waarschijnlijk Grote Kerkstraat 39)
2650297v 01-03-1801 Cornelis P. Bakker naastligger ten oosten
2650297v 01-03-1801 Cornelis P. Bakker naastligger ten noorden
2410202v 05-03-1682 Dirck Bakker naastligger ten zuiden
2620154r 21-01-1787 Dirk Lieuwes Bakker zoutdrager koper voor CG 145:00:00 woning (Tiepelsteeg WZ, waarschijnlijk Heiligeweg 16)
2680278v 03-09-1809 Dirk Ruurds Bakker verkoper
2680212r 29-01-1809 Dirk R. Bakker
2580238r 10-12-1775 Dirkje Claases Bakker kopers
2610062r 22-06-1783 Dirkje Clases Bakker koper
2490008v 28-11-1734 Doede Bakker koopman naastligger ten westen
2490045r 24-04-1735 Doede Bakker naastligger ten oosten
2490045r 24-04-1735 Doede Bakker naastligger ten noorden
2490105v 11-12-1735 Doede Bakker naastligger ten noorden
2500244v 03-09-1742 Doede Seerps Bakker koopman koper voor GG 1900:00:00 huis en erf (Voorstraat ZZ bij het Raadhuis, waarschijnlijk Voorstraat 42) (korte beschrijving)
2500258v 16-09-1742 Doede Bakker c.u. koopman naastligger ten oosten
2500258v 16-09-1742 Doede Bakker c.u. koopman naastligger ten zuiden
2510003r 16-06-1743 Doede Seerps Bakker koopman en zoutzieder verkoper van 1/12
2510099v 14-11-1745 Doede Seerps Bakker
2520082r 27-09-1750 Doede Seerps Bakker koopman koper voor CG 500:00:00 huis of woning (Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg], waarschijnlijk Voorstraat 93)
2520082r 27-09-1750 Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten westen
2520082r 27-09-1750 Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten noorden
2540202v 11-03-1759 Doede Bakker naastligger ten noorden
2590256r 13-02-1780 Doede Bakker naastligger ten zuiden
2600192v 03-02-1782 Doede Seerps Bakker naastligger ten noorden
2610234r 14-11-1784 Doede Bakker naastligger ten westen
2530034v 17-12-1752 Doede S. Bakker
2590134v 17-07-1778 Doede S. Bakker
2670137v 10-03-1805 Elisabeth Bakker uitdraagster koper voor CG 250:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug], waarschijnlijk Heiligeweg 36)
2680189v 15-01-1809 Elisabeth Bakker
2680207v 29-01-1809 Elisabeth T. Bakker verkoper
2600309r 17-11-1782 Fokje Cornelis Bakker verkoper
2620185r 04-03-1787 ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper
2320180r 29-01-1631 Geert Bakker bakker naastligger ten noorden
2630037r 19-10-1788 Geert Bakker naastligger ten zuiden
2520094v 18-10-1750 Gerben Jansen Bakker c.s. naastligger ten oosten
2560190r 15-06-1766 Gerben Bakker naastligger ten westen
2590062v 01-06-1777 Gerlof Wiegers Bakker naastligger ten noorden
2650019v 12-02-1797 Grietje Willems Bakker
2670141v 02-05-1805 Haitze P. Bakker wonende in Leeuwarden koper voor CG 408:00:00 dwarshuis (Lanen NZ [staat: zuidzijde] hoek Sint Odolphisteeg [staat: Adolphisteeg], waarschijnlijk Lanen 39)
2470137r 10-10-1728 Haye Aukes Bakker burger koopman verkoper
2680112r 26-06-1808 Haytze P. Bakker koopman wonende in Leeuwarden verkoper
2600125r 09-09-1781 Hiltie Douwes Bakker verkoper
2600127r 09-09-1781 Hiltie Douwes Bakker verkoper
2600127r 09-09-1781 Hiltje Douwes Bakker bewoner
2600309r 17-11-1782 de weduwe van Jacob C. Bakker huurder
2600309r 17-11-1782 wijlen Jacob Wygers Bakker mr. koperslager
2480346r 14-11-1734 Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden
2490095r 27-11-1735 Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten
2490108r 15-01-1736 Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden
2500124v 13-11-1740 Jan Symons Bakker naastligger ten westen
2510105v 28-11-1745 de erven van Jan Aukes Bakker e.a. naastligger ten westen
2510003va 12-09-1745 de erven van Jan Aukes Bakker e.a. koopman naastligger ten westen
2510005ra 17-10-1745 de erven van Jan Aukes Bakker e.a. koopman naastligger ten westen
2570226r 01-09-1771 Jan Aukes Bakker koopman koper van 1/2 voor GG 1820:00:00 koopmanshuis (Noorderhaven ZZ tusschen de Vismerkt en kettingbruggen, waarschijnlijk Noorderhaven 31)
2570226r 01-09-1771 Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten noorden
2570229r 01-09-1771 het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden
2580034v 30-08-1772 pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden
2580169v 11-09-1774 Jan Simons Bakker naastligger ten noorden
2580208v 23-04-1775 Jan Simons Bakker distillateur en koopman naastligger ten oosten
2580208v 23-04-1775 Jan Simons Bakker distillateur en koopman (moet jeneverstoken leren aan)
2580208v 23-04-1775 Jan Simons Bakker distillateur en koopman verkoper
2590034v 26-01-1777 Jan Auckes Bakker koopman koper voor GG 5285:00:00 ((voor de drie percelen in deze akte)) huis, tuin en houtschuur (Noorderhaven NZ t.o. de Rinnertspijp, waarschijnlijk Noorderhaven 31) (intersessante beschrijving)
2590034v 26-01-1777 Jan Auckes Bakker koopman koper voor GG 5285:00:00 ((voor de drie percelen in deze akte)) huis (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 33)
2590034v 26-01-1777 Jan Auckes Bakker koopman koper voor GG 5285:00:00 ((voor de drie percelen in deze akte)) pakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek (Noorderhaven NZ, waarschijnlijk Noorderhaven 35)
2590155v 15-11-1778 Jan Symons Bakker koopman wonende in Pingjum verkoper
2590206r 07-11-1779 Jan Aukes Bakker naastligger ten westen
2590228v 12-12-1779 Jan Simons Bakker wonende in Pingjum verkoper van 1/2
2600141r 11-11-1781 Jan Aukes Bakker koopman koper voor GG 800:00:00 wagenhuis en stal (Hoogstraat NZ, waarschijnlijk Hoogstraat 17)
2600285r 06-10-1782 wijlen Jan Simons Bakker wonende in Pingjum verkoper
2600292v 10-11-1782 wijlen Jan Symons Bakker wonende in Pingjum verkoper (gequalificeerd tot verkoop bij testament van 07-06-1781)
2600297v 10-11-1782 Jan Aukes Bakker koopman koper
2600297v 10-11-1782 Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten
2600297v 10-11-1782 wijlen Jan Simons Bakker wonende in Pingjum verkoper (gequalificeerd tot verkoop bij testament van 07-06-1781)
2610209r 05-09-1784 Jan Aukes Bakker naastligger ten zuiden
2620095v 25-06-1786 Jan A. Bakker verkoper
2620140v 17-12-1786 Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten westen
2620140v 17-12-1786 Jan Aukes Bakker koopman verkoper
2620145r 17-12-1786 Jan Aukes Bakker naastligger ten westen
2620145r 17-12-1786 Jan Aukes Bakker koopman verkoper
2620159r 04-02-1787 Jan Cornelis Bakker
2620161r 04-02-1787 Jan Cornelis Bakker oud schipper
2620164r 11-02-1787 Jan Cornelis Bakker koper voor GG 1805:21:00 huis (Voorstraat NZ bij de Vismarkt, waarschijnlijk Grote Bredeplaats 35) (uitvoerige beschrijving van het verkochte)
2620164r 11-02-1787 Jan Cornelis Bakker
2620168v 25-02-1787 Jan Aukes Bakker verkoper
2670173r 29-09-1805 Jan Cornelis Bakker commissaris van de trekschepen verkoper
2580192v 27-11-1774 Jan A. Bakker naastligger ten oosten
2590055r 01-06-1777 Jan A. Bakker koopman naastligger ten oosten
2590055r 01-06-1777 Jan A. Bakker koopman naastligger ten westen
2590055r 01-06-1777 Jan A. Bakker koopman naastligger ten noorden
2590055r 01-06-1777 Jan A. Bakker koopman verkoper
2590066v 31-08-1777 Jan A. Bakker koopman verkoper
2620013r 26-06-1785 Jan A. Bakker naastligger ten oosten
2620104v 03-09-1786 Jan A. Bakker verkoper van 1/2
2620106r 03-09-1786 de heer Jan A. Bakker naastligger ten oosten
2620106r 03-09-1786 de heer Jan A. Bakker naastligger ten noorden
2620106r 03-09-1786 de heer Jan A. Bakker verkoper
2630039r 26-10-1788 Jan A. Bakker wonende in Amsterdam
2680020r 17-01-1808 Jan A. Bakker koopman koper voor CG 100:00:00 huis (Molenpad ZZ wijk G-281 hoek achter de nieuwe kerk, waarschijnlijk Rapenburg 5)
2680085r 27-03-1808 Jan A. Bakker koopman
2680086v 03-04-1808 Jan A. Bakker koopman
2690040v 06-05-1810 Jan A. Bakker koopman koper voor CG 421:15:00 huis (Kleine Kerkstraat WZ wijk E-235, waarschijnlijk Kleine Kerkstraat 6)
2690040v 06-05-1810 Jan A. Bakker koopman naastligger ten noorden
2690108r 02-12-1810 Jan A. Bakker koper voor CG 200:00:00 huis (Heiligeweg ZZ [staat: nabij de Kerkbrug] wijk G-037, waarschijnlijk Heiligeweg 36)
2690108r 02-12-1810 Jan A. Bakker koopman verkoper
2690145r 17-02-1811 Jan A. Bakker koopman
2640047v 23-09-1792 Jan C. Bakker naastligger ten zuiden
2510266v 02-03-1749 wijlen Jan Minso Bakker koopman
2530041r 14-01-1753 Jielles Bakker c.u. militair huurder keuken
2500138v 04-12-1740 de erven van Job Bakker koopman naastligger ten oosten
2640329r 01-05-1796 Johannes Bakker c.u. huurder voor CG 0:08:00 (p.w.)
2650002r 06-11-1796 Johannes Bakker huurder
2620217v 02-09-1787 Klaas Bakker naastligger ten oosten
2620217v 02-09-1787 Klaas Bakker naastligger ten noorden
2600050r 29-04-1781 wijlen Lammert Jans Bakker
2600207r 17-03-1782 Lammert Jans Bakker koopman verkopers
2610217v 19-09-1784 Lammert Bakker naastligger ten oosten
2630102r 19-04-1789 Lammert Jans Bakker naastligger ten noorden
2680072r 21-02-1808 Lammert J. Bakker naastligger ten noorden
2650077v 11-02-1798 Lijsbeth Bakker naastligger ten westen
2650077v 11-02-1798 Lijsbeth Bakker naastligger ten noorden
2600186v 20-01-1782 Lodewijk Claasen Bakker c.u. huurder 2e woning
2610207v 05-09-1784 M. C. Bakker naastligger ten noorden
2650262r 19-10-1800 Margareta Bakker
2670005r 18-12-1803 Margareta Bakker
2690089r 25-11-1810 Margaretha W. Bakker verkoper
2690102r 02-12-1810 Margaretha W. Bakker verkoper
2680305v 26-11-1809 Neeltje Reinders Bakker koper voor CG 300:00:00 huis (Vijverstraat wijk E-107, waarschijnlijk Vijverstraat 13)
2680360v 18-02-1810 de weduwe van P. C. Bakker naastligger ten westen
2510099v 14-11-1745 Philippus Bakker verkoper van 1/6
2590066v 31-08-1777 Piebo Bakker mr. schoenmaker geniaarde koper
2590066v 31-08-1777 Piebo Bakker mr. schoenmaker huurder voor CG 16:00:00 (p.j.)
2590075r 09-11-1777 Piebo Bakker mr. schoenmaker koper voor CG 525:00:00 pakhuis en tuin (Zoutsloot NZ, waarschijnlijk Zoutsloot 29) (pand is bezwaard met huurcontract van 10/15 jaar van 19 cg.)
2590159r 17-01-1779 Piebo Bakker c.s. mr. schoenmaker huurder
2590166r 31-01-1779 Piebo Bakker mr. schoenmaker koper voor CG 100:00:00 pakhuis (Bargeburen, stadsvesten bij de, waarschijnlijk Vissersstraat 4)
2590166r 31-01-1779 Piebo Bakker naastligger ten oosten
2600181r 13-01-1782 Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper
2540234v 21-10-1759 Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2
2590212v 14-11-1779 Pier Eelkes Bakker koopman verkoper
2590221r 27-11-1779 Pier Eelkes Bakker koopman verkoper
2600138r 11-11-1781 Pier Eelkes Bakker naastligger
2600309r 17-11-1782 Pier Eelkes Bakker koopman
2640354r 29-01-1792 de weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten
2620125v 19-11-1786 Pier E. Bakker naastligger ten oosten
2650169v 01-09-1799 Pieter Bakker timmermansknecht koper voor CG 406:00:00 huis (Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg])
2670014r 29-01-1804 wijlen Pieter Bakker uitdrager
2680054v 14-02-1808 de weduwe van Pieter Bakker naastligger ten zuiden
2680128r 11-09-1808 Pieter Bakker naastligger ten noorden
2670297r 25-01-1807 Pietje Jansz Bakker wonende in Almenum
2470042r 26-10-1727 R. Bakker oud secretaris wonende in Franeker verpachter grond voor CG 1:00:00
2590022r 15-12-1776 Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper
2590096r 18-01-1778 Rinke Bakker
2590097r 18-01-1778 Rinke Bakker
2610092r 09-11-1783 Rinke Cornelis Bakker koopman koper voor GG 339:00:00 huis (Scheerstraat NZ, waarschijnlijk Scheerstraat 3) (huisnaam: de Scheer)
2610114r 30-11-1783 Rinke Bakker koopman
2630060r 07-12-1788 Rinke Cornelis Bakker koopman naastligger ten zuiden
2630060r 07-12-1788 Rinke Cornelis Bakker verkoper
2630364r 27-11-1791 Rinke Bakker naastligger ten oosten
2640014r 05-02-1792 Rinke Bakker naastligger ten oosten
2650015r 22-01-1797 Rinke Cornelis Bakker koopman wonende in Dronrijp verkoper
2640211r 31-08-1794 Rinke C. Bakker koopman naastligger ten oosten
2670174v 06-10-1805 Rinke J. Bakker koopman wonende in Dronrijp verkoper
2440064v 07-04-1700 Seerp Doedes Bakker geniaarde koper
2640283v 25-10-1795 Simke Pieters Bakker koopvrouw
2650038r 02-04-1797 Simkje Pieters Bakker
2660187v 16-01-1803 Simkje Pieters Bakker
2660187v 16-01-1803 Simkje Pieters Bakker
2660188v 16-01-1803 Simkje Pieters Bakker
2660190r 16-01-1803 Simkje P. Bakker
2510059v 17-01-1745 Simon Fokkes Bakker mr. koperslager
2510061r 17-01-1745 Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4
2510062v 17-01-1745 Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4
2510069v 31-01-1745 Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4
2530252v 18-01-1756 Simon Fockes Bakker mr. koperslager
2580001r 19-01-1772 Simon Fokkes Bakker mr. koperslager (oud -) verkoper
2580002v 19-01-1772 Simon Fokkes Bakker mr. koperslager (oud -) verkoper
2580004r 19-01-1772 Simon Fokkes Bakker mr. koperslager (oud -) verkoper
2650272v 14-12-1800 Simpje Pieters Bakker
2640299v 29-11-1795 Sioukje Pieters Bakker
2530240v 30-11-1755 Symen Fockes Bakker naastligger ten westen
2650183v 29-09-1799 Symke Pieters Bakker kopers
2480339v 17-10-1734 Symon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper
2660187v 16-01-1803 Sytske Pieters Bakker
2680133r 25-09-1808 de weduwe van T. Bakker huurder
2650241r 15-06-1800 T. C. Bakker eigenaar van 1/4
2600003v 03-12-1780 wijlen Taewis Jacobs Bakker mr. gortmaker wonende in Leeuwarden
2520059v 05-04-1750 Tevis Jacobs Bakker
2570193v 03-02-1771 Thevis Jacobs Bakker mr. bakker verkoper
2630293v 23-01-1791 Tjeerd Claases Bakker koper van 1/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling (Zuiderhaven WZ, waarschijnlijk Zuiderhaven 18)
2640016r 05-02-1792 burgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker koper voor CG 500:00:00 huis (Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort], waarschijnlijk Zuiderstraat 18)
2640060v 02-12-1792 Tjeerd Claasen Bakker koper van 1/4 voor CG 550:00:00 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling (Zuiderhaven WZ , waarschijnlijk Zuiderhaven 18)
2660088r 28-03-1802 Tjeerd Claases Bakker verkoper van 1/4
2670227r 02-03-1806 oud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker verkoper
2600185v 20-01-1782 Tjietske Clases Bakker
2620136r 26-11-1786 Tjietske Claases Bakker
2650078v 11-03-1798 Tjietske Claasen Bakker verkoper
2650233v 25-05-1800 Tjietske Klaasen Bakker verkoper van 1/4
2660055v 24-01-1802 Tjietske Claases Bakker verkoper
2660065v 07-02-1802 Tjietske Claases Bakker verkoper
2660084v 21-03-1802 Tjietske Claases Bakker verkoper
2600226r 05-05-1782 Tjitske Claases Bakker verkoper
2650255v 12-10-1800 Trijntje Albers Bakker
2650255v 12-10-1800 Trijntje Albert Bakker
2650255v 12-10-1800 Trijntje Albert Bakker
2650255v 12-10-1800 Trijntje Albert Bakker
2670033v 15-04-1804 Trijntje Alberts Bakker
2590160r 17-01-1779 W. C. Bakker bode naastligger ten westen
2590307v 12-11-1780 W. C. Bakker naastligger ten westen
2610212r 12-09-1784 W. C. Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten westen
2640095v 20-01-1793 de weduwe van W. C. Bakker naastligger ten westen
2580237r 03-12-1775 Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper voor GG 988:07:00 dubbel erf [43/45] (Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrug, waarschijnlijk Zuiderhaven 45)
2590054r 01-06-1777 burgervaandrig Willem Bakker koper voor CG 500:00:00 hof met fruitbomen en zomerhuis (Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Rode Deuren achter de nieuwe kerk], waarschijnlijk Kerkpoortstraat 31) (huisnaam: de Rode Deuren)
2590084r 16-11-1777 Willem Bakker naastligger ten zuiden
2590146v 27-09-1778 Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper voor GG 350:00:00 huis (Rozengracht NZ, waarschijnlijk Rozengracht 5)
2590181v 06-06-1779 burgervaandrig Willem Douwes Bakker verkoper van 1/2
2590227v 12-12-1779 Willem Douwes Bakker c.s. naastligger
2590267v 02-04-1780 Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper voor GG 100:00:00 huis, weefwinkel en kamer (Rozengracht NZ, waarschijnlijk Rozengracht 3)
2590267v 02-04-1780 Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten oosten
2590267v 02-04-1780 Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten noorden
2600113r 02-09-1781 Willem Bakker naastligger ten noorden
2600113r 02-09-1781 Willem Bakker naastligger ten noorden
2600203r 24-02-1782 Willem Bakker naastligger ten zuiden
2600234r 02-06-1782 Willem Douwes Bakker naastligger ten oosten
2600265r 01-09-1782 Willem C. Bakker naastligger ten zuiden
2610018r 19-01-1783 Willem Bakker naastligger ten zuiden
2610229r 07-11-1784 Willem Douwes Bakker verkoper
2610230r 07-11-1784 Willem Douwes Bakker voormalig eigenaar (stakettingen naast het huis De Zilverberg)
2610230r 07-11-1784 Willem Douwes Bakker verkoper
2610231r 07-11-1784 Willem Douwes Bakker verkoper
2610232r 07-11-1784 Willem Douwes Bakker verkoper
2610233r 07-11-1784 Willem Douwes Bakker verkoper
2620092v 25-06-1786 Willem C. Bakker naastligger ten noorden
2620113r 17-09-1786 Willem Bakker bode bij de Admiraliteit koper voor GG 250:00:00 huis (Kerkpad OZ [staat: aan het groot kerkhof], waarschijnlijk Kerkpad 1)
2620166r 11-02-1787 Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit verkoper
2630055v 23-11-1788 Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit
2630303v 30-01-1791 Willem Bakker bode naastligger ten zuiden [staat: noorden]
2640098r 03-02-1793 wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit
2650216r 26-01-1800 de weduwe van Willem Bakker naastligger ten oosten
2670002v 11-12-1803 wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit
2670066r 02-09-1804 wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit
2690102r 02-12-1810 wijlen Willem Coenraad Bakker bode bij de Admiraliteit
2660130r 05-09-1802 de weduwe van Willem C. Bakker naastligger ten westen
2670348v 28-06-1807 wijlen Willem C. Bakker bode bij de Admiraliteit
2620207r 13-05-1787 Willem Coenraad Bakker bode bij de Admiraliteit koper voor GG 2835:00:00 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 53)
2660252r 12-06-1803 Yde P. Bakker boekbinder koper voor CG 600:00:00 huis (Schritsen NZ bij de Leertouwersbrug, waarschijnlijk Schritsen 37)
2660252r 12-06-1803 Yde P. Bakker boekbinder huurder voor CG 40:00:00 (p.j.)
2680286r 03-09-1809 Yde P. Bakker verkoper
2670014r 29-01-1804 Yede Bakker huurder
2620101r 03-09-1786 Willem C. Bakker [staat: Baker] bode bij de Admiraliteit naastligger ten oosten
2600052r 06-05-1781 Arend Wouters Baksma naastligger ten oosten
2600052r 06-05-1781 Arend Wouters Baksma naastligger ten noorden
2610021r 19-01-1783 Arend Baksma naastligger ten noorden
2600178v 13-01-1782 Arend W. Baksma naastligger ten zuiden
2570199r 17-02-1771 Arent Wouters Baksma mr. bakker koper voor GG 103:00:00 1/12 huis en tuin (Franekereind ZZ [staat op de hoek van de Lammert Warndersteeg WZ bij de brug], waarschijnlijk Franekereind 14)
2580109r 05-09-1773 Arent Wouters Baksma Franekereind ZZ hoek Lammert Warndersteeg, mr. bakker aanhandelaar voor CG 0:00:00
2580109r 05-09-1773 Arent Wouters Baksma mr. bakker verwandelaar
2580110v 05-09-1773 Arent Baksma eigenaar van 1/3
2580111r 05-09-1773 Arent Wouters Baksma bewoner
2580221r 03-09-1775 Arent Baksma naastligger ten zuiden
2580221r 03-09-1775 Arent Wouters Baksma mr. bakker verkoper van 1/3
2590306v 21-11-1779 Arent W. Baksma c.s. naastligger ten zuiden
2460271v 23-06-1726 Harmen Arents Baksma koper voor CG 1300:00:00 huis en bakkerij (Lammert Warndersteeg, hoek, waarschijnlijk Franekereind 14)
2460271v 23-06-1726 Harmen Arents Baksma huurder voor CG 60:10:00 (p.j.)
2470036v 12-10-1727 burgerkolonel Harmen Arents Baksma mr. bakker koper voor CG 70:00:00 kamer (Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargebuyren])
2470328v 03-09-1730 vroedsman Harmen Baksma mr. bakker koper voor CG 250:00:00 huis (groot kerkhof NZ)
2470336r 01-10-1730 de verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker naastligger ten zuiden
2470336r 01-10-1730 vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker verkoper
2490079v 16-10-1735 vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker verkoper
2500035v 31-05-1739 vroedsman Harmen Arents Baksma geniaarde koper
2500128v 13-11-1740 vroedsman Harmen Arends Baksma koper voor GG 291:07:00 huis (Nieuwstraat WZ [staat: bij de paardenstallen], waarschijnlijk Nieuwstraat 46) (korte beschrijving)
2500128v 13-11-1740 Harmen Arends Baksma c.s. naastligger ten zuiden
2510191v 29-10-1747 vroedsman Harmen Arents Baksma verkoper
2510198r 19-11-1747 vroedsman Harmen Arents Baksma c.s. naastligger ten zuiden
2510198r 19-11-1747 vroedsman Harmen Arents Baksma verkoper
2510245v 01-12-1748 vroedsman Harmen Baksma e.a. naastligger ten noorden
2520075v 06-09-1750 vroedsman Harmen Baksma naastligger ten oosten
2660044v 06-12-1801 Jeltje Arends Baksma verkoper
2530096r 30-09-1753 Folkert van Balen mr. bakker huurder voor CG 80:00:00 (p.j.)
2310044r 22-01-1625 het huis van Jan Balling naastligger ten zuiden
2630360r 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2630360r 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2630360r 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2630360r 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2630360r 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2630366v 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2630369r 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2630370ar 27-11-1791 wijlen Albert Ballings
2360192r 01-02-1652 Jan Ballings wonende in Vlieland verkoper
2630360r 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2630360r 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2630360r 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2630360r 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2630360r 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2630366v 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2630369r 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2630370ar 27-11-1791 Sibbeltje Ballings
2670029r 15-04-1804 Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9
2670030v 15-04-1804 Sibbeltje Ballings
2600114v 09-09-1781 Johannis Balstra c.u. huurder
2480008v 08-04-1731 Aerse Balthove wonende in Rotterdam
2450022r 13-02-1707 wijlen Hendrik Baltus
2360008r 09-01-1648 Hendrick Bamman koper voor CG 95:00:00 lege plaats (Petserseliestraat ZZ)
2400068r 05-11-1671 Sergeant Hendrick Bamman verkoper
2660267r 26-06-1803 Harm Bandsma c.u. huurder voor CG 50:00:00 (p.j.)
2640082v 13-01-1793 Harmen Hendriks Bandsma koper voor GG 680:00:00 huis (Voorstraat NZ, waarschijnlijk Voorstraat 99) (huisnaam: de Bonte Bok)
2660149v 24-10-1802 Harmen Bandsma naastligger ten oosten
2660306v 04-12-1803 Harmen Bandsma naastligger ten westen
2690115r 16-12-1810 Harmen Bandsma boekbinder koper voor CG 1000:00:00 huis (Schritsen NZ [staat: ZZ] op de Vleesmarkt wijk F-149, waarschijnlijk Schritsen 53)
2690127r 13-01-1811 Harmen Bandsma c.u. huurder voor CG 66:00:00 (p.j.)
2690003r 25-02-1810 Harmen H. Bandsma verkoper
2650155r 31-03-1799 Baukje Thijssen Bandstra
2660138r 12-09-1802 Baukje T. Bandstra verkoper
2660139r 12-09-1802 Baukje T. Bandstra
2660290r 16-10-1803 Baukje T. Bandstra
2660290r 16-10-1803 Baukje T. Bandstra huurder
2630379r 02-05-1790 Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper
2630379r 02-05-1790 Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper
2640196v 18-05-1794 curator Thijs Saake Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper
2630274r 21-11-1790 Tijs Saakes Bandstra