Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes Baantjerkoper huisZoutsloot 231765256137r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses Baantjer, c.u.huurder (p.w.)Grote Kerkstraat 25176725716r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baardkoper van 1/32 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791745251105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baardkoper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271745251105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baardkoper van 1/32 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831745251105v
BAERDT, SIEBREN Sibrandt Baard, c.u.huurder Zuiderhaven 461662238159v
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baardverkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
BAERDT, W. de weduwe van vroedsman W. Baardnaastligger ten oosten Rozenstraat 1176425681v
BAERDT, WILLEM de weduwe van Willem Baardnaastligger ten oosten Hofstraat 20176425681r
BAERDT, WILLEM de weduwe van Willem Baardnaastligger ten zuiden Hofstraat 20176425681r
BAERDT, WILLEM de weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Baardnaastligger ten oosten Voorstraat 991779259212v
BAERDT, WILLEM AGESwijlen vroedsman Willem Ages Baardverkoper Hofstraat ZZ176425680r
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardverkoper van 1/2 Voorstraat 13173925067av
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardbetrokkene (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardverkoper van 1/2 William Boothstraat 29174525180v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardherbergierverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 151747251202r
BAARDA, E. E. Baardabakker (mr. -)koper huisZuiderhaven 91799265200r
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v
BAARDA, FEIKE JANS Feike Jans Baardakoper huis en herberg genaamd BenthemNoorderhaven 88Benthem1782260246r
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragerkoper 1/2 huisBoth Apothekerstraat 11166723985v
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragereigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 11166723985v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baardakoper Havenplein 10163623411v
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baardakoopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baardakoopmankoper Noorderhaven 791725246227r
JANS, FEIKE Feike Jans Baardekastelein in herberg Benthemverkoper Noorderhaven 88Benthem1784261244v
BAERDT, SIEBREN de heer Sibrandus Baardtontvangerverkoper Voorstraat 35166023863v
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baarsschipper en koopman (groot-)verkoper q.q. Rozenstraat 1170724514r
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baarskoper Prinsenstraat 41725246246r
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes Baarsverkoper van 1/2 Voorstraat 97achter1737249187v
BAERDT, JILLES de mouterij van Jelis Baartnaastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 271642234165r
, JILLESvoormalige brouwerij van Jilles Baartsnaastligger Kruisstraat 6166523932r
, TJEPKEwijlen Tiepke Baartskoper onbekend164823645v
BAAS, EVERT ARJENS Evert Ariens Baasnaastligger ten noorden Liemendijk NZ166723987v
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bacchumkoper Noorderhaven 26179826569r
, BERENDoud burgerluitenant Beern Bacherachverkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
BACHUM, AGNIETJE Agnietje Bachumkoper Grote Bredeplaats 181807267301v
BACHUM, AUKJE Aukje van Bachumkoper Zoutsloot 371809268216r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachumnaastligger ten zuiden Noorderhaven 26180126641r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachumverkoper Noorderhaven 26180126641r
BAKKER, het huis van Backersecretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 791721246114r
BAKKER, oud secretaris Backernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 281725246223r
BAKKER, de erfgenamen van wijlen Backersecretarisverpachter grond Spinstraat175325379r
BAKKER, de erfgenamen van wijlen Backersecretarisverpachter grond Hofstraat 71754253157r
BAKKER, Backerbodenaastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid1767256253r
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 311740250108v
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wijmes Backernaastligger ten oosten Voorstraat 701784261193r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backerverkoper ten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backeraanhandelaar 3 pm weilandten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, ANNE EELKESwijlen Anne Eelkes Backerverkoper Zoutsloot 30175225332r
BAKKER, ANTJE JANSwijlen Antje Jans Backererflater Lanen 211785261292r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jansen Backererflater Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
BAKKER, AUKE Aucke Backerschipper (wijd-)naastligger ten westen Noorderhaven 251691242348v
BAKKER, AUKE land van Aucke Backerkoopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1703244192r
BAKKER, AUKE Aucke Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 481710245133v
BAKKER, AUKE Aucke Backerkoopmanverpachter grond Voorstraat 56oost1712245183r
BAKKER, AUKE de weduwe van Aucke Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 481728247117v
BAKKER, AUKE Aucke Backernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen175325383r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoper huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuidenHeiligeweg 52166723982v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerverkoper q.q. Kerkpad 1168024127va
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoper provisioneel Heiligeweg 4168124135ra
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoper 2 pm 6 einsen 13 penningen en 6 roeden landten zuiden van Harlingen170024476r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, n.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 391702244172r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerprotesteert vanwege ontbrekende gerechtigheden ten zuiden van Harlingen1703244192r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, n.u.naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost1705244267v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper huisHeiligeweg 501706244313r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper tuintje met zomerhuisPeterseliestraat ZZ1706244337r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen van der Backerkoper door niaar houtmolenten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1710245125v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, c.u.verpachter grond Voorstraat 56oost1712245176r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerverkoper Voorstraat 56oost1712245176r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerverkoper q.q. Zuiderstraat1712245185r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper 1/2 slootten zuiden van Harlingen1714245217r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backernaastligger ten noorden Heiligeweg 481716245258r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backerkoopmannaastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost172824770r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backerkoopmannaastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost1728247102v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backerverpachter grond Grote Kerkstraat 71729247257r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161732248173v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161742250239v
BAKKER, AUKE Auke Backerkoopmankoper door niaar pan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstalDroogstraat 151751252161v
BAKKER, AUKE Auke Backernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1752252221r
BAKKER, AUKE JANSde weduwe van Auke Jans Backernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411730247362v
BAKKER, AUKE JANSde weduwe van Auke Jans Backernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181730247363v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 9174425146v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 151751252161v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 71754253180r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper van 11/16 Lanen 15175725456v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 501705244275v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 501705244275v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost1706244343r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23175625451v
BAKKER, BEREND JANS Beerend Jans Backerschipper (schuit-)koper huis (in de vorm van een lijfrente)Noorderhaven 90176425669v
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backerkoper Voorstraat 421742250244v
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backerverkoper Voorstraat 421743250280r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Backerbootsman Admiraliteitverkoper Kleine Bredeplaats 16178326198r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenrad Backerbootsmangeniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backernaastligger ten zuiden Schritsen 641742250219v
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backerkoper huisGrote Kerkstraat 411799265134v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateuraanhandelaar tuintje naast het huis vanBrouwersstraat 81738249274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurverwandelaar Brouwersstraat 101738249274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurniaarnemer Droogstraat NZ173925041r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurverkoper Brouwersstraat 81743250289v
BAKKER, DOEDE Dodoneus Backerkoopmannaastligger ten noorden Kruisstraat NZ1767256257r
BAKKER, DOEDE pakhuis van de heer Dodoneus Backernaastligger ten zuiden Scheffersplein 27178126047v
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1730247361r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen onbekend1737249202r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat 51737249218v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 51737249218v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat 31738249337v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 31738249337v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Franekereind 23west173925076v
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backerkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 26174425154v
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmannaastligger ten noorden Moriaanstraat 31754253138r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter1760254259v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Kruisstraat 11762255123r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen onbekend1762255125v
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 28achter1762255167v
BAKKER, DOEDE HENDRIKS Doede Hendriks Backernaastligger ten oosten Voorstraat 82169924422r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23oost173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 911742250275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper Voorstraat 421743250280r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 121754253163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoper door niaar huisVoorstraat 891765256119r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 11770257164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, DOUWE KLASESwijlen Douwe Clases Backerverkoper Spekmarkt 6175325348v
BAKKER, FOLKERT Folkerdt Backerhuurder 1 zolder Zuiderhaven 11758254178r
BAKKER, GERLOF WIEGERSwijlen Gerlof Wiegers Backerkoopmankoper Rinnertspijp 81784261173v
BAKKER, GERLOF WIEGERSde weduwe van Gerlof Wiegers Backernaastligger ten noorden Voorstraat 9178926387v
BAKKER, GERLOF WIEGERSde weduwe van Gerlof Wygers Backernaastligger ten noorden Noorderhaven 831785261311v
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backerverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backerverkoper van 1/5 Noorderhaven 851738249283r
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1680241115v
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backerverkoper Achterstraat 7174925240v
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backernaastligger ten oosten Voorstraat 31766256200v
BAKKER, JAN de heer Jan Minso Backer, en zijn zoonkoper huis en ankersmederij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1742250272v
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmanverkoper Scheffersplein 27178126047v
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmanverkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
BAKKER, JAN Jan A. Backernaastligger ten oosten Noorderhaven 531784261258r
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 57west17852623r
BAKKER, JAN Jan A. Backernaastligger ten oosten Noorderhaven 53178526219r
BAKKER, JAN Jan A. Backernaastligger ten zuiden* Zoutsloot 6178526244r
BAKKER, JAN Jan A. Backerverkoper Zoutsloot 6178526244r
BAKKER, JAN Jan A. Backerkoopmanverkoper Noorderhaven 551786262119r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backernaastligger ten noorden Noorderhaven 23178626271r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper Noorderhaven 23178626271r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper van 1/3 Hoogstraat 17178626299r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper van 1/3 Hoogstraat 15178626299r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter178626299r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmanverkoper Liemendijk 41715245251v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper huisZoutsloot 81722246132v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoper pak- of timmerhuisZuiderhaven 511724246201v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper looierij of perkDroogstraat 15achter1726246268r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmankoper tuin en zomerhuisDroogstraat NZ1733248231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backerkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat NZ1733248231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoper huisNoorderhaven 31een_achter1722246148v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 101726246265r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper huisNoorderhaven 25172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper huisNoorderhaven 27172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen Noorderhaven 25172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen Noorderhaven 27172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten noorden Noorderhaven 25172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten noorden Noorderhaven 27172724711v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18172724741r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 26172824789v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper q.q. 1/2 huis (p.j.)Karremanstraat 251732248113r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmanverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 311736249129v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen onbekend173925078v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18174025096r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21741250181r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen Zoutsloot 101770257165v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Lanen 211785261292r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Voorstraat 91178526223v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Voorstraat 93178526230r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Voorstraat 89178526231v
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backerverkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 21669239189r
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercx Backerkoper huisHoogstraat 43166323816ra
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u.koopmanverkoper Romastraat 351715245239v
BAKKER, JAN HARMENSburgemeester Jan Harmens Backerverkoper Zuiderhaven 731726246263v
BAKKER, JAN wijlen Jan Menso Backerverkoper Grote Ossenmarkt 11751252152r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backerkoopmankoper pakhuisLammert Warndersteeg1763255240v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backerdistillateur en koopmankoper huisZuiderhaven 4177325867v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symens Backerdistillateur en koopmanverkoper Noorderhaven 39176825751r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerdistillateur en koopmankoper kamerKruisstraat ZZ1765256120r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerdistillateur en koopmankoper huis en hofHoogstraat 151766256149v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backernaastligger ten westen Hoogstraat 151766256149v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerdistillateur en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 71766256213r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerkoopmanbetrokkene verzoekt scheiding van handel vanonbekend176825760r
BAKKER, JAN SIETSESwijlen Jan Sytses Backererflater Voorstraat 30175325353v
BAKKER, JAN SIETSESwijlen Jan Sytses Backererflater Voorstraat 30achter175325356v
BAKKER, JAN SIETSESwijlen Jan Sytses Backererflater Noorderhaven 85175325358v
BAKKER, JAN SIETSESwijlen Jan Sytses Backererflater Kerkpoortstraat 29175325360v
BAKKER, JOB Job Backerkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291734248320v
BAKKER, JOB Job A. Backerkoopmannaastligger ten westen onbekend1736249121v
BAKKER, JOB AUKES Job Auckes Backernaastligger ten westen Weverstraat1712245165r
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmankoper kamerWeverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmannaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Weverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmankoper huisNoorderhaven 551731247387r
BAKKER, LAMMERT Lammert Backernaastligger ten noorden Schritsen 171784261198v
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backerkoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
BAKKER, LIEUWE Lieuwe Backerverkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
BAKKER, OENE Oene Backersmidnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 191603228340v
BAKKER, PIEBE Piebo Backerschoenmaker (mr. -)huurder Zuiderhaven 71783261125v
BAKKER, PIETER Pieter Backerhuurder Voorstraat 621769257136r
BAKKER, PIETER Pieter Backerhuurder 1e gedeelte (p.j.)Voorstraat 62177625912v
BAKKER, PIETER Pieter Backerhuurder (p.j.)Simon Stijlstraat 31785261266v
BAKKER, PIETER Pieter Backeruitdragerkoper huis met bleekveldGrote Kerkstraat 331790263284r
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backereigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 231783261109v
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1783261110v
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 81783261113r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backernaastligger ten zuiden Hoogstraat 30178126032v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backerkoopman in bontenverkoper William Boothstraat WZ17852625r
BAKKER, ROMKE de erfgenamen van wijlen Romke Backerverpachter grond Zuiderhaven 381743250287v
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backeradvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 551731247387r
BAKKER, ROMMERT de heer Romulus Backer, J.U.D.secretaris van Barradeelkoper door niaar huisVoorstraat 90172024670r
BAKKER, ROMMERT Romulus Backersecretaris van Barradeelverkoper Voorstraat 90172024677r
BAKKER, ROMMERT dr. Romulus Backersecretaris van Barradeelverkoper Lammert Warndersteeg 31721246107r
BAKKER, ROMMERT Romulus de Backer, J.U.D.secretaris van Barradeel en Franeker (oud -)verkoper Zuiderhaven 831726246278v
BAKKER, ROMMERT Romulus Backeradvocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Barradeelkoper huisNoorderhaven 551730247354r
BAKKER, ROMMERT vrijgezel Romulus Backersecretaris van Barradeel (oud -)koper huisNoordijs 21zuid173124815v
BAKKER, ROMMERT Romulus Backersecretarisnaastligger ten noorden Noordijs 23173124837r
BAKKER, S. S. Backernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 101766256210r
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backerverkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 31west1701244120v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backerkoopmanverkoper van 1/3 Scheffersplein 251702244162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer, mede voor zich zelfkoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 251702244162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backerkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 821702244183v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backernaastligger ten oosten Voorstraat 801713245197v
BAKKER, SEERP DOEDESwijlen Seerp Doedes Backerkoper Moriaanstraat NZ1715245250v
BAKKER, SEERP DOEDESwijlen Seerp Doedes Backernaastligger ten westen Moriaanstraat NZ1715245250v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Backerkoper Voorstraat 9178926387v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backerkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 73achter1755253234r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backerkoopmanverkoper Voorstraat 731771257209v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)koper huis en een 2e huis erachterSint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, SIEBE GERRITSwijlen Sybe Gerrits Backerkoopmanerflater Franekereind 18173925062r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backerkoperslager (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 5achter1743250301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backerkoperslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 5achter1743250301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Sympke Pieters Backerkoper Kleine Bredeplaats 2178326159r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Teewis Jacobs Backerverkoper Hoogstraat 35178326165v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backerverkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backerkoper Zuiderpoortsmolen 11786262116r
BAKKER, WILLEM Willem Backerbode Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisZuiderplein 5noord176425685r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten zuiden [staat: noorden] Zuiderplein 31765256117r
BAKKER, WILLEM Willem Backerbode Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar hof en zomerhuis of woonkamerZuiderplein 5zuid1767256253r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten zuiden Zuiderplein 31765256266v
BAKKER, WILLEM Willem Backer, n.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 61770257157r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter1782260296r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 3178326157r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 5178326158r
BAKKER, WILLEM Willem Backerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Zuiderplein 3178326174r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten oosten Moriaanstraat1784261249r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat1784261249r
BAKKER, WILLEM Willem C. Backernaastligger ten westen Rozengracht 71785261263r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backernaastligger ten westen Rapenburg1785261300r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerschipper (wijd-)koper dwarshuisNoorderhaven 151711245150r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper Zoutsloot 53tuin1738249232v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 61738249260v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Noorderhaven 851738249283r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backerzoutziederkoper huisFranekereind 181725246241v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 161726246274v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 16173925035v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper William Boothstraat 5172824788r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper Scheffersplein OZ172824788r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backernaastligger ten oosten Droogstraat NZ1733248231r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerpan- en estrikbakkerverkoper q.q. Franekereind 36173824919va
BAKKER, WIEBE SIEBRENSde weduwe van Wybe Sybrands Backernaastligger ten oosten Lanen 41751252122r
BAKKER, WIEBE SIEBRENSwijlen Wybe Sybrands Backerschipper (groot-)verkoper onbekend175725467r
BAKKER, DOEDESde keet van Zeerp Doedes de Backernaastligger ten zuiden Scheffersplein 251702244162v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes Backkerverkoper van 2/3 Kruisstraat ZZ1701244120r
, HARMENburgerkolonel Harmen Backsmabakker (mr. -)koper huisjeAchterstraat ZZ172724730v
, JOHANNES Johannes Baderkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 221810268337v
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 161791263302r
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 181791263302r
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 161791263315v
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 181791263315v
, JAN Jan Baentiesnaastligger ten westen Achterstraat1685242100r
BAAR, HENDRIK Hendrik Baernaastligger ten zuiden Romastraat 2167024014r
BAERDT, IETJE DOEDESwijlen Ida Doedes Baerdverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 7917452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 8117452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 2717452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 8317452513va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel van 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 7917452515ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 2717452515ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerdkoper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 8317452515ra
BAERDT, WILLEM vroedsman Willem Baerdkoopmankoper hof met galerijHofstraat 2017562543v
BAERDT, WILLEM de ingang van de hof van vroedsman Willem Baerdnaastligger ten oosten Hofstraat ZZ175625420v
BAERDT, WILLEM de hof van Willem Baerdnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ175625420v
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerdaverkoper Voorstraat 101619230157v
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerdaverkoper Sint Jacobstraat 81619230157v
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerdakoopmankoper van 1/8 Zoutsloot 26172824762r
SIEMENS, FRANSburgerhopman Frans Symens Baerdekoper schuur of genaamd wordende estrikbakkerij van Tymen, pottenbakkerCarl Visschersteeg OZ1654236260v
SIEMENS, FRANSburgerhopman Frans Symens Baerdenaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ1654236260v
MARTENS, PIETERwijlen Pieter Martens Baerdebode (koopmans-)verkoper Zoutsloot NZ1696243234v
BAERDT, IETJE Ida Baerdtverkoper Lanen 461612229119r
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdterflater buiten Harlingen1654236264r
BAERDT, SIEBREN de heer ontvanger Sybrandus Baerdtontvanger-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis en loods, met een plaats er tussenin, onlangs nieuw gebouwd door Ieme Dircx c.u. Met een hof met bomen en planten, en een ledige plaats of huisstede ten westenZuiderhaven ZZ1654236275r
BAERDT, SIEBREN Sybrandus Baerdtontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisVoorstraat 351657237138r
, Ghillis Baerdtskoper huisGrote Kerkstraat163223357v
BAARS, ALBERTJE HIDDES Albertje Hiddes Baersverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
BAARS, ARJAANTJE Ariaentie Baersverkoper Prinsenstraat 21727246309r
BAARS, DIEUWKE HIDDES Dieuwerke Hiddes Baersverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
BAARS, LIJSBET HIDDES Elijsabeth Hiddes Baersverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
BAARS, LIJSBET HIDDES Liesbeth Hiddes de Baerskoper huis, tuin en woningNoordijs 9172824765v
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baertverkoper Carl Visschersteeg159722858v
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert, broeder van de verkoperkoper door niaar ratione sanguinis ledige plaatsZuiderhaven 211602228293r
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baertverkoper Voorstraat 17161623013v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baertverkoper Sint Jacobstraat 8161623013v
BAERDT, JILLERT het huis, daar het Haarlemmer Wapen uithangt, in Lammert Warndersteeg van hopman Jillert Baertnaastligger ten oosten Kruisstraathet Haarlemmer Wapen164823629v
BAERDT, SJOERD HOBBES Syourt Hobbes Baertverkoper Zuiderhaven 211602228293r
BAERDT, SJOERD HOBBES Syourt Hobbes Baertverkoper Zuiderhaven 211602228333v
, KLAAShet huis van Claes Baertsnaastligger ten oosten Voorstraat NZ1603228349v
, KORNELIShaar zoon Cornelis Baertsverkoper Lammert Warndersteeg 2161222994v
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertskoper Voorstraat 17oost1606228512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertsnaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertsnaastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
, JETSKE Jedts Baertskoper Voorstraat 17west1602228316r
, JILLES Jelis Baertscrediteur (triumphant) Kruisstraat NZ162723217r
, JILLES Jelis Baertsgeniaarde koper Heiligeweg 441630232146r
, JILLEShuis en brouwerij van de kopers Jelis Baerts, c.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 441630232146r
, JILLESburgerhopman Jillis Baertsnaastligger ten noorden Kruisstraat 5west1653236246v
, PIETJE Pytie Baertsverkoper onbekend1646235196v
BAAS, ALBERTJE HIDDES Albertie Hiddes Baeskoper Zuiderhaven 73oost172024677v
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 321766256167r
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaarnaastligger ten zuiden Zoutsloot 321766256167r
BAGGELAAR, JAN HARMENS Jan Harmens Baggelaarverkoper Zoutsloot 361774258140v
BAKKER, de weduwe van Bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 32180226676r
BAKKER, de weduwe van Bakkernaastligger ten westen Rozengracht 7oost1809268274v
BAKKER, A. A. W. Bakkernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 61779259201v
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 57178126050r
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 741786262107v
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wiemers Bakkerhuurder Kleine Kerkstraat 1178926393r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wijmers Bakkerverkoper q.q. Nieuwstraat 381783261121r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Noordijs 141795264266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 151800265238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakkerkoopmankoper nieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangtVoorstraat 72de Blinde Ezel177625925r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wymers Bakkerkoper huisKleine Kerkstraat 4178826357r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker, c.u.naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4178826357r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 121789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Hondenstraat 5west1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Wasbleek1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Rommelhaven 281800265240r
BAKKER, ALBERT WIEMERSoud burgemeester Albert Wymers Bakkerkoper 1/3 huisLanen 85oostde Morgenster1805267122r
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wymes Bakkerkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 61787262161r
BAKKER, ANNE Anne Bakkerbakker en kalkbrander (mr. -)koper huis met paardenstalZoutsloot 301746251115r
BAKKER, ANNE Anne Bakkerbakker en kalkbrander (mr. -)verkoper Noorderhaven 651746251116r
BAKKER, ANNE EELKESwijlen Anne Eelkes Bakkererflater van 1/2 Zuiderhaven 91759254234v
BAKKER, ANSKJE JETSES Anskje Jetses Bakkerkoper Lanen 631809268272r
BAKKER, ANTJE JANS Antie Jans Bakkergeniaarde koper Zuiderhaven 19zuid173524982v
BAKKER, ANTJE GERLOFS Antje Gerlofs Bakkerkoper William Boothstraat 6noord178826360r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerkoper Zuiderhaven 46174525166v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerreversaalhouder Grote Kerkstraat 26174525171v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerverkoper Klaverbladstraat 141782260203r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerverkoper Klaverbladstraat 161782260203r
BAKKER, ARJEN Arjen Bakkerhuurder Zuiderhaven 91802266150v
BAKKER, AUKE het land van Aucke Bakkernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Bakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16172824794v
BAKKER, AUKE Auke Bakkerverkoper q.q. Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, AUKE Auke J. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 31twee_achter175025281r
BAKKER, AUKE Auke Bakkernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen175325349v
BAKKER, AUKE Auke Bakkernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 181769254267r
BAKKER, AUKE wijlen Auke Bakkerkoopmanverkoper Franekereind 341781260123v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker, q.q.koopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44174525182r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 211747251182r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansz Bakkerverkoper q.q. Heiligeweg 46een_achter1759254202v
BAKKER, BEREND JANSde boedel van Barend Jans Bakkerverkoper Noorderhaven 901771257232v
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakkergeniaarde koper Zoutsloot 221742250210v
BAKKER, BAUKJE wijlen Baukje J. Bakkerverkoper Voorstraat 841778259134v
BAKKER, BAUKJE Baukje P. Bakkerkoper van 1/2 Lanen 801803266190r
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, C. C. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1001803266250r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 55180426729r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakkernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 121810268349v
BAKKER, C. wijlen C. Bakkerverkoper Heiligeweg 361810269108r
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakkermilitairhuurder achterboven (p.w.)Havenplein 81791263299r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakkerkoper Grote Kerkstraat 3017562541r
BAKKER, KOENRAAD wijlen vroedsman Coenraad Bakkerbootsmankoper provisioneel Kleine Bredeplaats 161770257257r
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakkernaastligger ten noorden Rapenburg 1179226464v
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakkerbootsmanverkoper Grote Kerkstraat 301795264236v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad Bakkerijzerkramerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 15179726535r
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter1801265308r
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 39180426769v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakker, c.u.huurder Voorstraat 331805267183v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad P. Bakkerkompasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter180826833v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopman in ijzerverkoper Tiepelsteeg179726519v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmankoper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje landNoorderkade 231800265208r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Zuiderhaven 43181026989r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopmanverkoper Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, KORNELIS Cornelis Bakkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181799265136r
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391801265297v
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 411805267152v
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 391805267152v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakkerdistillateurkoper Brouwersstraat 817392504r
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakkerverkoper van 1/4 Dijkswal 101809268212r
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakkerzoutdragerkoper woningHeiligeweg 16achter1787262154r
BAKKER, DIRK RUURDS Dirk Ruurds Bakkerverkoper Romastraat 41809268278v
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakkerkoper Voorstraat 721775258238r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakkerkoper Voorstraat 5178326162r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkerkoopmannaastligger ten westen Moriaanstraat17342498v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ173524945r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ173524945r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Moriaanstraat 31735249105v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 401742250258v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 401742250258v
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakkerkoper Voorstraat 93oost175225334v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1759254202v
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakkerverkoper q.q. Voorstraat 841778259134v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter1780259256r
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten westen Kruisstraat 3west1784261234r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis en erfVoorstraat 421742250244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerzoutzieder en koopmanverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis of woningVoorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 481782260192v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakkeruitdraagsterkoper huisHeiligeweg 361805267137v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakkerkoper Voorstraat 321809268189v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth T. Bakkerverkoper Zuiderstraat 121809268207v
BAKKER, FOKJE KORNELISde goederen van Fokje Cornelis Bakkerverkoper Voorstraat 51782260309r
BAKKER, GATSKE WILLEMSongehuwde dochter Gatske Willems Bakkerverkoper Gardenierstraat NZ1787262185r
BAKKER, GEERT Geert Bakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ178826337r
BAKKER, GERBEN Gerben Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 81achter1766256190r
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakkernaastligger ten noorden Voorstraat 9177725962v
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakkerverkoper Tiepelsteeg179726519v
BAKKER, HAITSE Haitze P. Bakkerkoper dwarshuisLanen 391805267141v
BAKKER, HAIE AUKES Haye Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151728247137r
BAKKER, HAITSE Haytze P. Bakkerkoopmanverkoper Lanen 391808268112r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakkerverkoper Rommelhaven 121781260125r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakkerverkoper Rommelhaven 18voor1781260127r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltje Douwes Bakkerbewoner voorste gedeelteRommelhaven 18voor1781260127r
BAKKER, JAKOB C.de weduwe van Jacob C. Bakkerhuurder Voorstraat 51782260309r
BAKKER, JAKOB WIEGERSwijlen Jacob Wygers Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 51782260309r
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakkerkoopmanverkoper Prinsenstraat 21749251266v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 491774258192v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper Noorderhaven 25177725955r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper Zuiderhaven 51177725966v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkernaastligger ten oosten Droogstraat 13178526213r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 441786262104v
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 311786262106r
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakkernaastligger ten noorden Noorderhaven 311786262106r
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakkerverkoper Noorderhaven 311786262106r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerverkoper Droogstraat 15178826339r
BAKKER, JAN Jan C. Bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 40179226447v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmankoper huisKerkpoortstraat 51180826820r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Schritsen 23180826885r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 83180826886v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmankoper huisKleine Kerkstraat 6181026940v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 6181026940v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoper huisHeiligeweg 361810269108r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 361810269108r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181811269145r
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakkerverkoper Noorderhaven 27178626295v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakkerkoopmankoper huis, tuin en houtschuur ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 31177725934v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakkerkoopmankoper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 33177725934v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakkerkoopmankoper pakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 35177725934v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 181734248346r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 13173524995r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 541736249108r
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271745251105v
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.koopmannaastligger ten westen Droogstraat 2717452513va
BAKKER, JAN AUKESde erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a.koopmannaastligger ten westen Droogstraat 2717452515ra
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmankoper van 1/2 koopmanshuisNoorderhaven 311771257226r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 311771257226r
BAKKER, JAN AUKEShet pakhuis van Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Droogstraat 11771257229r
BAKKER, JAN AUKEShet pakhuis van Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ177225834v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 371779259206r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmankoper wagenhuis en stalHoogstraat 171781260141r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmankoper Hoogstraat 151782260297v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 151782260297v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1784261209r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 351786262140v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmanverkoper Noorderhaven 351786262140v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkernaastligger ten westen Droogstraat 151786262145r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 151786262145r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerverkoper Noorderhaven 331787262168v
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkerverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkerverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkerkoper huisGrote Bredeplaats 351787262164r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkerverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkercommissaris van de trekschepenverkoper Grote Bredeplaats 351805267173r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkernaastligger ten noorden Zuiderstraat 211774258169v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerdistillateur en koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 131775258208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerdistillateur en koopmanbetrokkene Hoogstraat 131775258208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerdistillateur en koopmanverkoper Hoogstraat 131775258208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerverkoper van 1/2 Brouwersstraat 111779259228v
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakkerverkoper Karremanstraat 191782260285r
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakkerverkoper Hoogstraat 151782260297v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakkernaastligger ten westen Hoogstraat 151740250124v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakkerkoopmanverkoper Zuiderstraat 31west1778259155v
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Symons Bakkerverkoper Zuiderhaven 41782260292v
BAKKER, JILLES Jielles Bakker, c.u.militairhuurder keuken Hoogstraat 10175325341r
BAKKER, JOB de erfgenamen van wijlen Job Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291740250138v
BAKKER, JOHANNES Johannes Bakker, c.u.huurder (p.w.)Grote Kerkstraat 461796264329r
BAKKER, JOHANNES Johannes Bakkerhuurder Grote Kerkstraat 2517962652r
BAKKER, KLAAS Klaas Bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 371787262217v
BAKKER, KLAAS Klaas Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 371787262217v
BAKKER, LAMMERT Lammert Bakkernaastligger ten oosten Schritsen 151784261217v
BAKKER, LAMMERT Lammert J. Bakkernaastligger ten noorden Schritsen 17180826872r
BAKKER, LAMMERT JANSwijlen Lammert Jans Bakkerverkoper Voorstraat 57178126050r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat ZZ1782260207r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakkernaastligger ten noorden Schritsen 171789263102r
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35179826577v
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35179826577v
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u.huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 151782260186v
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakkerkoper Zuiderstraat 141800265262r
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakkerverkoper Zuiderstraat 1618032675r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakkerverkoper Zuiderhaven 43181026989r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakkerverkoper Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakkerkoper huisVijverstraat 131809268305v
BAKKER, P. de weduwe van P. C. Bakkernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1810268360v
BAKKER, FILIPPUS Philippus Bakkerverkoper q.q. Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven 51177725966v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 51177725966v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)koper pakhuis en tuinZoutsloot 29177725975r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s.schoenmaker (mr. -)huurder Nieuweburen 251779259159r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41779259166r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkernaastligger ten oosten Vissersstraat 41779259166r
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakkerschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 311782260181r
BAKKER, PIER Pier E. Bakkernaastligger ten oosten Vianen 141786262125v
BAKKER, PIER EELKESwijlen Pier Eelkes Bakkerkoopmanerflater van 1/2 Zuiderhaven 91759254234v
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkernaastligger Romastraat1781260138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 51782260309r
BAKKER, PIER EELKESde weduwe van Pier Eelkes Bakkerbakkernaastligger ten oosten Schritsen 171792264354r
BAKKER, PIETER Pieter Bakkertimmermansknechtkoper huisSint Odolphisteeg 141799265169v
BAKKER, PIETER wijlen Pieter Bakkeruitdragerverkoper Grote Kerkstraat 33180426714r
BAKKER, PIETER de weduwe van Pieter Bakkernaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 1180826854v
BAKKER, PIETER Pieter Bakkernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 181808268128r
BAKKER, PIETJE JANS Pietje Jansz Bakkerkoper Kerkpoortstraat 491807267297r
BAKKER, R. R. Bakkersecretaris (oud -)verpachter grond Schoolstraat 1172724742r
BAKKER, R. de weduwe van R. Bakkerhuurder Vijver 41808268133r
BAKKER, RIENK Rinke Bakkerverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
BAKKER, RIENK Rinke Bakkerverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
BAKKER, RIENK Rinke Bakkerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 141783261114r
BAKKER, RIENK Rinke Bakkernaastligger ten oosten Herenwaltje 171791263364r
BAKKER, RIENK Rinke Bakkernaastligger ten oosten Noordijs 7179226414r
BAKKER, RIENK Rinke C. Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Noordijs 71794264211r
BAKKER, RIENK Rinke J. Bakkerkoopmanverkoper Scheerstraat 31805267174v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Comediesteeg 4177625922r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Comediesteeg 6177625922r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmankoper huisScheerstraat 3de Scheer178326192r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord178826360r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerverkoper William Boothstraat 6noord178826360r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper William Boothstraat 6zuid179726515r
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Bakkergeniaarde koper Noordijs 15170024464v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Bakkerkoopvrouwverkoper Voorstraat 91795264283v
BAKKER, SIMKJE Simkje P. Bakkerkoper van 1/2 Lanen 801803266190r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerkoper Voorstraat 46179726538r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerkoper Romastraat 131803266187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerhuurder Romastraat 131803266187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerkoper Hofstraat 19oost1803266188v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakkerkoperslager (mr. -)koper Voorstraat 73achter1756253252v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 62174525159v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 9174525161r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 29oost174525162v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker [staat: Baker]koperslager (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 2174525169v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 2717722581r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (oud mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 617722582v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (oud mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 1717722584r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simpje Pieters Bakkerverkoper Voorstraat 461800265272v
BAKKER, SJOUKJE PIETERS Sioukje Pieters Bakkergeniaarde koper Lanen 131795264299v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 751755253240v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Symke Pieters Bakkerkoper Lanen 341799265183v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 491734248339v
BAKKER, SIETSKE PIETERS Sytske Pieters Bakkerverkoper Romastraat 131803266187v
BAKKER, T. T. C. Bakkereigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265241r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Taewis Jacobs Bakkergortmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 3717802603v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakkerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakkerkoper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stallingZuiderhaven 16179226460v
BAKKER, TJEERD KLASESoud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakkerverkoper Zuiderstraat 221806267227r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakkerkoper 4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stallingZuiderhaven 161791263293v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakkerverkoper van 1/4 Zuiderhaven 16180226688r
BAKKER, TJEERD KLASESburgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakkerkoper huisZuiderstraat 22179226416r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakkerverkoper Kromme Elleboogsteeg179826578v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkergeniaarde koper Brouwersstraat 11786262136r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Molenpad 4180226655v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Lammert Warndersteeg 13180226665v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Zuiderpoortsmolen 1180226684v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Clases Bakkerkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Klaasen Bakkerverkoper van 1/4 Noordermolen 11800265233v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakkerverkoper Noordermolen 11782260226r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakkerkoper Fabrieksstraat 321800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 341800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 361800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Molenpad 111800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Alberts Bakkerkoper Voorstraat 87180426733v
BAKKER, W. W. C. Bakkerbodenaastligger ten westen Schritsen 71779259160r
BAKKER, W. W. C. Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Schritsen 7achter1784261212r
BAKKER, W. de weduwe van W. C. Bakkernaastligger ten westen Zuiderhaven 49179326495v
BAKKER, WILLEM burgervaandrig Willem Bakkerkoper hof met fruitbomen en zomerhuisKerkpoortstraat 31achterde Rode Deuren177725954r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10177725984r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551781260113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkernaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 141782260203r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkernaastligger ten zuiden Klaverbladstraat 161782260203r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkernaastligger ten zuiden Lanen 12178326118r
BAKKER, WILLEM Willem C. Bakker [staat: Baker]bode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 391786262101r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisKerkpad 11786262113r
BAKKER, WILLEM Willem Coenraad Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisVoorstraat 531787262207r
BAKKER, WILLEM Willem Bakkerbodenaastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Ossenmarkt 101791263303v
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem Bakkernaastligger ten oosten Schritsen 5west1800265216r
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem C. Bakkernaastligger ten westen Rozengracht 71802266130r
BAKKER, WILLEM wijlen Willem C. Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Lanen 841807267348v
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 21782260265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55178626292v
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraad Bakkerbode Admiraliteit in Frieslanderflater Schritsen 5oost1810269102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel erfZuiderhaven 431775258237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisRozengracht 51778259146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis, weefwinkel en kamerRozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 11787262166r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Bildtstraat 4178826355v
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper Kerkpoortstraat 5318032672v
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
BAKKER, WILLEM DOUWESburgervaandrig Willem Douwes Bakkerverkoper q.q. Anjelierstraat 71779259181v
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker, c.s.naastligger Kerkpoortstraat 291779259227v
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271782260234r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Brouwersstraat 1b1784261229r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Brouwersstraat 12noord1784261231r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Gardenierstraat 21784261232r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Gardenierstraat 11784261233r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerboekbinderkoper huisSchritsen 371803266252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerboekbinderhuurder (p.j.)Schritsen 371803266252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakkerverkoper Schritsen 371809268286r
BAKKER, IEDE Yede Bakkerhuurder Grote Kerkstraat 33180426714r
BAKSMA, AREND Arend W. Baksmanaastligger ten zuiden Rommelhaven 61782260178v
BAKSMA, AREND Arend Baksmanaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 9178326121r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksmanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5178126052r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksmanaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 5178126052r
BAKSMA, AREND Arent Baksmaeigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ1773258110v
BAKSMA, AREND Arent Baksmanaastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter1775258221r
BAKSMA, AREND Arent W. Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 61779259306v
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verwandelaar Rommelhaven 61773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma, oom van de kopereigenaar van 1/3 Voorstraat ZZ1773258111r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksmabakker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 51730247328v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma, e.a.naastligger ten noorden Nieuwstraat 501748251245v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksmanaastligger ten oosten Franekereind 12175025275v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arends Baksmakoper huisNieuwstraat 461740250128v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arends Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461740250128v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDSburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v
BAKSMA, HARMEN ARENDSde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461747251198r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Nieuwstraat 461747251198r
BAKSMA, JELTJE ARENDS Jeltje Arends Baksmaverkoper Sint Jacobstraat 3180126644v
BALK, JOHANNES wijlen dr. Joannes Balckmedicusverkoper Noorderhaven 651692242389r
BALEN, FOLKERT Folkert van Balenbakker (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 5175325396r
BALSTRA, JOHANNES Johannis Balstra, c.u.huurder Grote Kerkstraat 291781260114v
, Aerse Balthoveverkoper q.q. Sint Jacobstraat 617312488v
BAMMAN, HENDRIK Hendrick Bammankoper ledige plaatsPeterseliestraat ZZ16482368r
BAMMAN, HENDRIK sergeant Hendrick Bammanverkoper Peterseliestraat167124068r
, SIEBRENde weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Banchanaastligger ten zuiden Zuiderhaven 15162523193r
BANDSMA, HARMEN Harm Bandsma, c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 141803266267r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsmanaastligger ten oosten Voorstraat 971802266149v
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsmanaastligger ten westen Voorstraat 1011803266306v
BANDSMA, HARMEN Harmen H. Bandsmaverkoper Voorstraat 9918102693r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsmaboekbinderkoper huisSchritsen 531810269115r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 371811269127r
BANDSMA, HARMEN HENDRIKS Harmen Hendriks Bandsmakoper huisVoorstraat 99de Bonte Bok179326482v
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstraverkoper Schritsen 371802266138r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstrageniaarde koper Voorstraat 7a1802266139r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstrakoper Voorstraat 7a1803266290r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstrahuurder Voorstraat 7a1803266290r
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstrakoper van 1/2 Noorderhaven 41799265155r
BANDSTRA, TIJS Thijs Saake Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Bildtstraat 211794264196v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 611790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 371790263274r
BANGA, burgerhopman Banganaastligger ten oosten Romastraat 131651236182r
BANGA, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ16662396va
BANGA, huis genaamd de Pelicaan van burgervaandrig Banganaastligger ten westen Grote Kerkstraat 39de Pelikaan1688242225r
BANGA, het huis genaamd de Pellicaen van burgervaandrig Banganaastligger ten westen Grote Kerkstraat 39de Pelikaan1691242361v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Bangaapothekerkoper hof met alle toebehorenFranekerpoort (gebied)1654236262v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Banga, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1654236274v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacob Bangacrediteur (triumphant) Voorstraat 52oost1614229195r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangalakenkoperkoper 1/6 hoekhuisFranekereind 15161222999r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangageniaarde koper ([staat: Anna Jacob Banga dr.])Voorstraat 191613229131r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangaverkoper Lammert Warndersteeg162523166r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangakoper huis of woningDroogstraat 571635233167v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangaverkoper Droogstraat 57164223524v
BANGA, ANTJE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anne Jacobs Bangakoper kamer met het eigendom van de oisdrup en de halve muurLammert Warndersteeg161723097v
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jans Bangaverpachter grond Voorstraat 56oost1694243105r
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jans Bangakoper grondpacht van 9-14-00 GG ([staat: tiendehalve GG])Voorstraat 56west1694243105r
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jans Bangaverpachter grond Voorstraat 56west1694243105r
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper 1/2 huisGrote Kerkstraat 37168524263r
BANGA, AUKE JANS Aucke Jansen Banganaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181689242266r
BANGA, AUKE JANSburgervaandrig Aucke Jansen Bangabakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 3716852426ra
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jansen Bangakoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 71169324361v
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jansen Bangakoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 21achterhet Rad169324361v
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jansen Bangakoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 3169324361v
BANGA, AUKE JANS Aucke Jansen Bangakoper grondpacht van 1-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 5169324361v
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jansen Bangakoper gronodpacht 9-14-00 GG [staat: tiendehalve GG]Voorstraat 56oost1694243105r
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Auke Jansen Banganaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161698243377v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangakoper Brouwersstraat 231613229128r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper Grote Kerkstraat 351630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper Kruisstraat NZ1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper buiten Harlingen1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper onbekend1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Bangaverkoper Kruisstraat 3oost1641234157r
BANGA, EDGER de weduwe van Edger Banganaastligger ten zuiden Noordijs 25166123891v
BANGA, EDGER FEDDEShet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banganaastligger ten oosten Noordijs 27de Groene Molen166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Noordijs 27166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat 25166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat NZ166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Bangakoper Herenknechtenkamerstraat NZ1615229248r
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Bangaverkoper Vijverstraat1618230107r
BANGA, JAKOB Jacob Bangakoper door niaar kamerGardenierstraat ZZ1642234181r
BANGA, JAKOB Jacob Banganaastligger ten westen Romastraat 33164323556v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165523733v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165623787v
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 5 pm landten oosten van Harlingen159722843r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 1 1/2 pm landbuiten Harlingen1600228211v
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangaprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 73achter1602228316v
BANGA, JAKOB SIPKESwijlen Jacob Sipckes Bangaerflater Voorstraat 52oost1614229195r
BANGA, JOUW ARENDS Juw Anes Bangakoper huisFranekerpoort (gebied)1600228197r
BANGA, RIENKJE JAKOBS Rinck Jacobs Bangaverkoper Grote Kerkstraat 23161222971v
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Rins Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
BANGA, RINSKE JAKOBS Rints Jacob Bangaverkoper Heiligeweg 38161122959r
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Ryns Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
BANGA, SIEBREN Sibrant Bangachirurgijn veltscheerder (mr. -)verkoper Zuiderhaven 17164223515r
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Siouck Jacob Bangacrediteur (triumphant) Voorstraat 52oost1614229195r
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Sjouck Jacobs Bangaverkoper Franekereind 15161222999r
BANGA, SIEBE de weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Sybe Banganaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151626231106r
BANGA, SIEBE TJERKSmr. Sybe Tyercks Bangachirurgijnkoper huis met loods en plaats daar achterZuiderhaven 171621230289v
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Voorstraat 22163923476v
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Lanen OZ163923476v
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r
BANGA, TJEERD Tierdt Bangaverkoper q.q. Zoutsloot NZ163923474v
BANGA, TJEERD Tierdt Bangaverkoper q.q. Liemendijk163923474v
BANGA, TJEERD SIKKES Tjaard Sikkes Bangaouderman van schoenmakersgilde Crispiniverkoper Zoutsloot 1163623413v
BANGA, TRIJNTJE de hof van Trijntie Banganaastligger ten westen Gardenierstraat1662238143v
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Bangakoper door niaar 1/8 van ca. 7 pm landten zuidoosten van Harlingen1650236103r
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Bangakoper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukkenten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Bangakoper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukkenten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, WILLEMKE JAKOBSwijlen Willemke Jacobs Bangaverkoper Hoogstraat 45166323818va
BANGA, IEME JAKOBSwijlen Yme Jacobs Bangaverkoper Hoogstraat 43166323816ra
BANGA, IEME JAKOBShet huis van het weeskind van Yme Jacobs Banganaastligger ten westen Hoogstraat 45166323818va
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banggaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
HESSELS, SIEBRENwijlen Sibrant Hessels Banghanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1653236248r
HESSELS, SIEBRENwijlen Sibrant Hessels Banghanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1653236248r
HESSELS, SIEBRENwijlen Sibrant Hessels Banghaverkoper Kerkpoortstraat1653236248r
, wijlen Bangmansergeantverkoper Grote Kerkstraat 21688242231r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendricks Bantemanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1717245296v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendriks Bantemaverkoper Zuiderhaven 43171824622r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1704244260r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 45170724532v
HENDRIKS, WIEBEhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiemascheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 45170724532v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantiemanaastligger ten zuiden Nutstraat 2170724537v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantiemanaastligger ten westen Nutstraat 2170724537v
BANTS, RUURDS Tydse Ryeurts Bantsverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1604228406r
BANTS, RUURDS Tydse Ryeurts Bantsverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1604228406r
, KLAASmr. Claas Barbidebewoner onbekend1598228126r
, KLAASmr. Claas Barbideafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend1598228126r
BAARDA, E. E. Bardabakker (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 91799265200r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhofwever (mr. bont-)verkoper Schoolstraat 1172724742r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhoff, c.u.koper huisSchoolstraat 11726246254r
, TEUNTJE Teuntje Barmandkoper Vijverstraat 8176825770v
, TEUNTJE Teuntje Barmondkoper Kleine Bredeplaats 71765256105r
, TEUNTJE Theuntje Barmondkoper Kleine Bredeplaats 5177325899r
, TEUNTJE Theuntje Barmondnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5177325899r
, de weduwe van sergeant Barnevelthuurder Noorderhaven 1051702244180v
BARON, ANTJE Anna de Baron, zustereigenaar van de Bank van Lening te Sneekkoper Lombardstraat 21683241266r
BARON, ANTJE Anna de Baroneigenaar van de Bank van Lening te Sneekeigenaar van 1/2 Lombardstraat 21683241266r
BARON, BEATRIX Beatrix de Baronkoper huisLombardstraat 21650236106r
BARON, KASPER Gaspar de Baronverkoper Lombardstraat 4162823249v
BARON, GRIETJE OBBES Grietje Obbes Baronverkoper Zuiderhaven 36oost1741250206v
BARON, HOUKE OBBES Holcke Obbes Baronnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west173124811v
BARON, JAN Jan Baronhuurder weefwinkel Rozengracht 81778259158r
BARON, JAKOB Jaques Baronkoper Lombardstraat 21621230279r
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 4162523172r
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 2162523172r
BARON, JASPER Jasper Baronbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper Lombardstraat 2162523172v
BARON, JASPER grondpacht uit het huis van Jasper Baroneigenaar perceel Lombardstraat 2162523172v
BARON, JOHANNES Johan de Baron, broedereigenaar van de Bank van Lening te Sneekkoper 1/2 huis nu in gebruik als bank van lening, en klein huisje ten zuiden ervanLombardstraat 21683241266r
BARON, JOHANNES Johan de Baroneigenaar van de Bank van Lening te Sneekeigenaar van 1/2 Lombardstraat 21683241266r
, CATHARINAjuffrouw Catharina Beatrix Baronikoper van 1/8 Lombardstraat 21704244257v
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Baronikoper van 1/8 huis met de Bank van Lening, tuintje en woning daarachterLombardstraat 2Bank van Lening1704244257v
, Barrebasschippernaastligger ten noorden Nieuwstraat 641809268323v
, GERARDUS Gerard Barrebas, c.u.huurder Nieuwstraat 54180826846v
, GERARDUS Gerardus Barrebasschipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 621809268234r
, JAKOB Jacobus Barritynaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 171701244138r
, JAKOB Jacobus Barrytii, c.u.horlogemakerhuurder Voorstraat 12168824215ra
, JAKOB Jacobus Barrytiushorlogemakerkoper huis c.a.Kleine Bredeplaats 15168724214ra
BART, JAN Jan Bartkoopmankoper houtzaagmolen genaamd de Hoop, huis, 3 knechtsvoorzieningen, 2 houtschurenZuiderpoort (gebied)de Hoop180226663r
BART, JAN Jan Bartkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen180426754r
BART, SIEDS Sieds Bartkoopmankoper Zuiderpoort (gebied)180226663r
BART, SIERD Sierds Bartkoopmanverkoper ten zuiden van Harlingen180426754r
BARTLING, AREND Arend Bartelingwever (mr. bont-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
BARTLING, AREND Arend Bartelingwever (mr. bont-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
BARTELS, JURJEN JANS Jurjen Jansen Bartelswever (bont-)koper huisNieuwstraat 261737249204r
, JAN Jan Bartholdhuurder (p.j.)Nieuwstraat 31767256238r
BARTLING, Ahrend Bartlingkoper woningGardenierstraat NZ1806267202r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Brouwersstraat 17178126065v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Hofstraat ZZ178126077r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Hofstraat 221781260103v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Brouwersstraat 191781260160r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Brouwersstraat 17178126065v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Hofstraat ZZ178126077r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Hofstraat 221781260103v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Brouwersstraat 191781260160r
BARTLING, ANTJE de goederen van Anna Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)koper huisAnjelierstraat 161796264345r
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 31midden1796264347r
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)geniaarde koper Romastraat 271796264351v
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 381799265199r
BARTLING, AREND Arend Bartlingnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341806267231r
BARTLING, AREND Arend Bartlingkoper huisGrote Kerkstraat 361806267234r
BARTLING, AREND Arend Bartlingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361806267234r
BARTLING, AREND Arend Bartlingnaastligger ten westen Tiepelplein WZ1807267331r
BARTLING, AREND Arend Bartling [staat: Bertling]naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 3318072682r
BARTLING, AREND Arend Bartlingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west1809268271r
BARTLING, AREND Arend Bartlingverkoper Grote Kerkstraat 351810268343r
BARTLING, AREND Arendt Bartlingkoper huisGrote Kerkstraat 35179826577v
BARTLING, AREND Arent Bartlingnaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1801265309r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Brouwersstraat 17178126065v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Hofstraat ZZ178126077r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Hofstraat 221781260103v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Brouwersstraat 191781260160r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (mr. -)koper huisBrouwersstraat 171737249188v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten oosten Brouwersstraat 15174525172v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 15174525172v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 19175025277v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten noorden Brouwersstraat 19175025277v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten oosten Brouwersstraat 151762255160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 151762255160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (varkens-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 47176425682v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 4917732584ra
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (spek-)verkoper q.q. Lanen 821779259186v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (mr. varkens-)verkoper Simon Stijlstraat 31780259264v
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (spek-)verkoper q.q. Romastraat 291780259286r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingslager (mr. spek-)erflater Brouwersstraat 17178126065v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Ooievaarsteeg 12178126074v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Hofstraat ZZ178126077r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Romastraat 29178126083v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Tiepelsteeg178126085r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Hofstraat 221781260103v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Moriaanstraat ZZ1781260108r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Brouwersstraat 191781260160r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartlingkoper Grote Kerkstraat 40oost1805267141r
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartlingkoper Voorstraat 641807267311r
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartlingwever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 19179226428v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingskoper Kerkpoortstraat 57176825769v
BAS, HANS Hans Baskoper woningHeiligeweg 381697243316v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder Both Apothekerstraat 3168424216v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderenchirurgijnverkoper Rapenburg 6west1689242297r
BAS, JANKE Janneke Basverkoper Lammert Warndersteeg 101646235219v
BAS, PIETER Pieter Basprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
, AGEde erfgenamen van wijlen Age Basconaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4170924581v
BASKE, AGE de erfgenamen van wijlen Age Baskenaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 81704244251r
BASKE, AGE Agge Baskenaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 81682241184v
BASKE, AGE JELTES Agge Jeltes Baskekoper huisSint Odolphisteeg 61681241127v
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baskebrouwer (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6170924597r
, JAN Jan Bathornbewoner Vijver 1167124065v
, JORISsoldaat Joris Batousoldaatverkoper (soldaat in de comganie van Jan Everts te Groningen)Fabrieksstraat WZ1614229199v
, Batstrablikslagernaastligger ten westen Tiepelsteeg178526238r
, JOHANNES Johannes Batstrablikslager (mr. -)koper huis en tuinHeiligeweg 201784261220v
, JOHANNES Johannes Batstra, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 161793264159r
, JOHANNES Johannes Batstra, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 181793264159r
, JOHANNESwijlen Johannes Batstrablikslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 20181026928r
, PIETERluitenant bij de Infanterie Pieter Franciscus Battaverkoper van 1/4 Noorderhaven 15180426763v
, FRANSluitenant Franciscus Battaardkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
, FRANSluitenant Franciscus Battaardverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1804267101v
, P. P. F. Battaardtluitenant (eerste -)verkoper Noorderhaven 281806267282v
, P.luitenant P. F. Battardverkoper Zuiderhaven 77west1809268240v
, vroedsman Baxmanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 4617492529r
WOUTERS, ARENDwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v
WOUTERS, AREND Arent Wouters Baxma, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 701767257252r
, HARMENvroedsman Harmen Baxmakoper kamerBargebuurt 261729247231v
, HARMEN Harmen Baxmanaastligger ten zuiden Bargebuurt 261729247231v
, HARMEN Harmen Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 261730247314r
, HARMENvroedsman Harmen Baxmakoper huisHoogstraat 32174025096ar
, HARMEN Harmen Baxmanaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1759254202v
, HARMENgemeensman Harmen Baxmaverkoper Heiligeweg 46176025521r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxmageniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Achterstraat ZZ1729247267v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmanaastligger ten noorden Bargebuurt 241729247285r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 241729247285r
ARENDS, HARMENoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxmageniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
ARENDS, HARMENGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmakoper huis en weefwinkel genaamd de olde HillebrandtKerkpoortstraat 23de Oude Hillebrand1740250118r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Hoogstraat 321740250125v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
, JELTJE Jeltje Baxmabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
, JELTJE Jeltje Baxmaverkoper Franekereind 141793264105v
, HARMENburgerkolonel Harmen Baxsmakoper van 1/2 woningNieuwstraat 48172724753r
, Willebort Baysbewoner onbekend159022938v
BECHIUS, dr. Bechiusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 76167024019v
BECHIUS, dr. Bechiusverkoper Noorderhaven 76167024019v
BECHIUS, dr. Bechiusnaastligger ten oosten Voorstraat 31167524021va
BECHIUS, dr. Bechius, c.s.naastligger ten westen Voorstraat 3516992441r
BECHIUS, dr. Bechius, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 3516992447v
BECHIUS, de erfgenamen van wijlen dr. Bechiusnaastligger ten zuiden Voorstraat 81achter17062454r
BECHIUS, de erfgenamen van wijlen dr. Bechius, c.sorianaastligger ten westen Voorstraat 81170724524r
BECHIUS, de erfgenamen van wijlen dr. Bechius, c.sorianaastligger ten noorden Voorstraat 81170724524r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusverkoper q.q. Voorstraat 371677240253v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusverkoper q.q. Lanen 571677240254r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusverkoper q.q. Lanen 611677240254v
BECHIUS, SIEBREN Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper huisNoorderhaven 90168024174r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusnaastligger ten westen Voorstraat 35168524285v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper huis op een dubbel erfNoorderhaven 761689242282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper huis op een dubbel erfNoorderhaven 781689242282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761689242282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781689242282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Bechiusadvocaat Hof van Frieslandkoper 1/2 huisVoorstraat 811676240236r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Bechiusverkoper q.q. Zuiderhaven 1oud1677240252v
BECHIUS, SIEBREN de hof van Sybrandus Bechius, n.u.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 61691242360v
BECHIUS, T. de erfgenamen van wijlen burgemeester dr. Th. Bechiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 741702244143v
, de erfgenamen van wijlen dr. Bechjusnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 381714245221r
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Bechjusnaastligger ten oosten Noorderhaven 741708245313r
, S.de hof van dr. S. Bechjus, n.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 40169324350ar
BEKKER, JURJEN Jurjen Beckerwever (bont-)koper huisHavenplein 10de Bontekoe1790263262v
BEKIUS, JOHANNES Joannes Beckiuspredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
BEKIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Beckiusnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1683241255r
, SIEBRENdr. Sibrandus Beckjusnaastligger ten westen Zuiderhaven 401687242188v
BEEK, JAN de kamer van Jan Beecknaastligger ten zuiden Voorstraat 401614229209v
BEEK, JAN Jan Beeckkoper provisioneel 2/3 huis daer de Gulden Besem uytsteecktVijverstraat 8de Gouden Bezem161723064v
BEEK, JAN de kamer van Jan Beecknaastligger ten zuiden Voorstraat 40161723067v
BEEK, JAN Jan Beecknaastligger ten westen Voorstraat 91163123314r
BEEK, JAN Jan Beecknaastligger ten westen Voorstraat 91163123314v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverwandelaar Vijverstraat 81618230136v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckaanhandelaar huis met een ledige plaats daarachterLanen 36de Vergulde Draak1618230137r
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckaanhandelaar huis met een ledige plaats daarachterSchritsen 27de Vergulde Draak1618230137r
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverkoper Lanen 361618230137v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverkoper Schritsen 271618230137v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckeigenaar van 1/2 Voorstraat 91163123314r
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckeigenaar van 1/2 Voorstraat 91163123314v
BEEK, JAN ANNES Jan Annis Beeckverkoper Sint Odolphisteeg OZ161723099r
, JANgrondpacht uit de kamer en weefwinkel van Jan Beeckseigenaar perceel Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
ANNES, JAN Jan Annes Beecksmakoper kamer en weefwinkelSint Odolphisteeg OZ161122929v
, JAN Jan Beecsmanaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163223347r
BEEK, CHRISTINA Christina W. Beekkoper Voorstraat 371780259274r
BEEK, GERRIT Gerryt van Beekhuurder Grote Kerkstraat 34176725713r
BEEK, GERRIT Gerryt van Beekhuurder Zoutsloot 65177725932v
BEEK, HARMEN Harmen Beekhuurder Moriaanstraat 101775258207v
BEEK, JAN Jan van Beek, c.u.huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 21754253130r
BEKENS, DOETJE Doedtje Beekenskoper Kerkpoortstraat 51180826820r
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beekerwever (bont-)koper huisNieuwstraat 19174325116v
BEEKKERK, GEERTRUIDA zijn dochter Geertruida Beekkerkverkoper van 1/18 Voorstraat 55180426729r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Lanen 711791263370ar
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkverkoper van 1/18 Voorstraat 57achter180426730v
BEEKKERK, HAIE Hayo Beekkerkverkoper van 1/18 Voorstraat 55180426729r
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekmanaastligger ten oosten Peterseliestraat1754253176r
BEKEMA, JAKOB HARMENSvroedsman Jacob Harmens Beekmaverkoper q.q. Peterseliestraat1754253176r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171756253267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171756253267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17176025533r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17176025533r
BEEKMAN, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Beekmanverkoper Heiligeweg 25166623962v
BEEKMAN, HARMEN de onmondige kinderen van Harmen Beekmanverkoper Heiligeweg 25166623913ra
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmakerverkoper Bildtstraat 15176125561r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Heiligeweg 38176125577r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Bargebuurt 24176125599r
BEELSMA, de tuin van Beelsmaconrectornaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1698243365v
BEELSMA, Beelsmaconrectornaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1698243378v
BEELSMA, SIEMEN Symon Beelsmaverkoper Hofstraat 161701244110r
BEELSMA, SIEMEN Symon Syboldi Beelsmakoper huisLanen 361682241219v
, SIEMEN Simon Beeltsmaconrectornaastligger ten noorden Rozengracht 13169324325v
, SIEMENde hof van de conrector Simon Beeltsmanaastligger ten noorden Rozengracht 9169424399v
SIEBOUTS, SIEMEN Simon Siboldi Beeltsmaconrector scholariumkoper hof met prieelHofstraat 121682241234r
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beemcommies convooien en licentenkoper huisHavenplein 18oost1742250263v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beemcommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Havenplein 18oost174525179v
BEMEN, de weduwe van van Beemenhuurder (p.j.)Lanen 93179826568r
BEMEN, ANTJE Anneke van Beemenverkoper Lanen 72172024659v
BEMEN, BEREND Barend van Beemenmarktmeesterkoper huisBrouwersstraat 51791263348v
BEMEN, BEREND Beernd van der Beemennaastligger ten zuiden Brouwersstraat 3179726527r
BEMEN, FRANS wijlen Francois van Beemenverkoper Rozengracht 61654236256v
BEMEN, FRANS Frans van Beemenverkoper Lanen 72172024659v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 171775258211v
BEMEN, HARMEN Harmanus van Beemenbode (stads -)verkoper Voorstraat 451780259276r
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemenbode (gerechts-)geniaarde koper Voorstraat 30achter1780259238v
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemenbode (gerechts-)koper huisSint Jacobstraat 2178126093v
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemenpruikenmaker (mr. -)koper door niaar huis met tuintje erachterRommelhaven 22176325614r
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemenkoffieschenkerverkoper q.q. Lanen 731779259304v
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemenschrijnwerker (mr. -)koper woningRommelhaven 20achter180826859v
BEMEN, HENDRIKJE Hendrina van Beemenkoper Kleine Ossenmarkt 2174525191v
BEMEN, J. de weduwe J. van Beemennaastligger ten westen Noorderhaven 1041755253227r
BEMEN, J. wijlen J. van Beemenverkoper Noorderhaven 1021758254153v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenverkoper Lanen 72172024659v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningkoper q.q. Kerkpoortstraat 171751252125r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 171751252125r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemennaastligger ten noorden Hoogstraat 11754253174r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemennaastligger ten noorden Hoogstraat 1176425667r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenmetselaar (mr. -)koper Spinstraat 11178626272v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemennaastligger ten oosten Rommelhaven 201786262309r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenpruikenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 20achter179226462r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenmetselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 1141795264238r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenmetselaar (mr. -)koper van 1/3 Hoogstraat 271801265278r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenmetselaar (mr. -)verkoper Hoogstraat 27180426742r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenmetselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 1141809268214r
BEMEN, JOHANNES Johannis van Beemen, e.a.horlogemaker (mr. -)huurder Noorderhaven 114173124855r
BEMEN, JOHANNES Johannis van Beemenhuurder Lombardstraat 2174025094v
BEMEN, KORNELIS Kornelis J. van Beemenmetselaarkoper huisSchritsen 5oost1810269102r
BEMEN, SERVAAS de weduwe van Servaas van Beemennaastligger ten westen Lanen 741712245164r
BEMEN, SERVAAS de weduwe en erfgenamen van wijlen Servaas van Beemennaastligger ten westen Schritsen 6317182469v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen, q.q.zilversmid (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg ZZ1731247391v
BEMEN, SERVAAS de erfgenamen van wijlen Servaas van Beemennaastligger ten westen Voorstraat 19173925056v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemenkoster van de grote kerkkoper huisVoorstraat 101178126070v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemenkoster van de nieuwe kerkverkoper Voorstraat 1011787262215r
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemenkoster van de nieuwe kerkkoper huisNoordijs 101789263123r
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemennaastligger ten westen Voorstraat 191789263125v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemennaastligger ten westen Voorstraat 19179726521v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemenkosterverkoper Voorstraat 171799265193v
BEMEN, SERVAAS de weduwe van Servaas van Beemenbewoner Noordijs 101801265303r
BEMEN, SERVAAS de gerepudieerde boedel van wijlen Servaas van Beemenkoster van de nieuwe kerkverkoper Noordijs 101801265303r
BEMEN, SERVAAS Servaas Beemenkosterhuurder (p.j.)Grote Kerkstraat 351810268343r
BEMEN, SERVAAS Serwaes van Beemennaastligger ten zuiden Noorderhaven 601730247322r
BEMEN, SERVAAS de hof van de erfgenamen van wijlen Serwaes van Beemennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg1745251110r
BEMEN, SERVAAS de erfgenamen van wijlen Serwaes van Beemennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg1746251118v
BEMEN, T. T. van Beemennaastligger ten oosten Voorstraat 151775258220r
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)koper door niaar 2/3 van een dubbel huis onder 1 dakVoorstraat 171775258211v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenhuurder gedeelte van het huis Voorstraat 171775258211v
BEMEN, TJITSKE Tjietske Corn. van Beemenkoper Hoogstraat 31793264103v
BEMEN, TRIJNTJE Trijntie van Beemenverkoper Lanen 72172024659v
BEER, BAUKE Bauke de Beerkoper huisZoutsloot 4517962656r
BEER, BAUKE Bauke de Beerverkoper q.q. Hoogstraat 511799265148r
BEER, BAUKE Bauke de Beerverkoper q.q. Hoogstraat 531799265148r
BEER, BAUKE Bauke de Beer, curatorverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61799265151r
BEER, BAUKE Bauke de Beernaastligger ten westen Zoutsloot 471803266307v
BEER, BAUKE Bauke de Beerkoopmanverkoper Noorderhaven 3180426751v
BEER, BAUKE Bauke de Beerverkoper q.q. Liemendijk1806267246r
BEER, BAUKE Bauke de Beerverkoper q.q. Zoutsloot 421806267247r
BEER, BAUKE Bauke de Beerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
BEER, KLAAS Claas de Beer, c.u.huurder voorste gedeelte (p.j.)Zuiderhaven 61786262109v
BEER, GEERT Geert R. de Beernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 261788262246v
BEER, GEERT Geert de Beernaastligger ten oosten Zuiderstraat 141800265262r
BEER, GEERT Geert de Beernaastligger ten westen Zuiderstraat 20180126625r
BEER, GEERT Geert de Beernaastligger ten oosten Zuiderstraat 1618032675r
BEER, GEERT Geert de Beerkoopmanverkoper Noorderhaven 3180426751v
BEER, GEERT Geert de Beernaastligger ten oosten Zuiderstraat 141805267134v
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer, c.u.koper huisZuiderstraat 201787262193r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beerhuurder (p.j.)Zuiderstraat 201787262193r
BEER, GRIETJE RINNERTS Grietje Rinnerts de Beer, ongehuwde jongedochterkoper Hoogstraat 511785261281r
BEER, GRIETJE Grietje Rinnes de Beerkoper Hoogstraat 531788262307v
BEER, HENDRIK Hendrick de Beernaastligger ten zuiden Romastraat 2166623958r
BEER, RINNERT wijlen Rindert de Beererflater Noorderhaven 3180426751v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer, c.u.huurder Grote Bredeplaats 351758254139r
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 211762255123v
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipper op het Prinsenbuitenjachtverkoper Zeilmakersstraat 21177725948v
BEER, RINNERT Rinnert de Beerpannenbakkerkoper huisLammert Warndersteeg 141784261224r
BEER, RINNERT Rinnert de Beerkoper Hoogstraat 511785261281r
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipperhuurder Noorderhaven 13179326499v
BEER, RINNERT Rinnert de Beernaastligger ten oosten Noorderhaven 1179726559r
BEER, RINNERT KLASES Rinnert Clases de Beerverkoper Lammert Warndersteeg 141787262155r
BEER, RINNERT GEERTS Rinnert Geerts de Beerkapitein op het Statenjachtkoper huisNoorderhaven 3179326484r
BEER, SJOERD SIPKES Sjoerd Sipkes de Beerkoper huis nr. 10 in het zgn. KloosterDroogstraat 81het Klooster1809268314r
BEER, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claasen de Beerkoper Grote Ossenmarkt 111805267157r
, ELSKE Elske Beerninckkoper Hoogstraat 451725246237r
, HENDRIKwijlen Hendrik Beerninghverkoper Hoogstraat 471731247380v
BEETS, van der Beetskapiteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 41782260292v
BEETS, WILLEM weledele Willem van der Beetskapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, pakhuis en tuinZuiderhaven 21779259207v
BEETS, WILLEM de heer Willem van der Beetskapiteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 4178326188r
BEETS, WILLEM Willem van der Beetskolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 2178626281r
, J. J. Beetzelnaastligger ten oosten Voorstraat 271803266298r
, JAKOB Jacob van Beetzelkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
, JAKOBwijlen haar eerste man Jacobus van Beetzelerflater Voorstraat 291806267279v
, JAN Jan van Beetzelwolkammer (mr. -)koper huis met o.a. toonbank, winkelkasjes en borden [=planken] etc.Voorstraat 2917762597r
, NEELTJE Neeltje Beevakoper Moriaanstraat 101751252123v
, BERNARDUS Bernardus van Beeverencathechiseermeesterverkoper Hondenstraat 81790263205v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Hofstraat 221782260219v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter17752585va
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251779259159r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251780259298v
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMSwijlen Cornelis Abrahams Beidschatverkoper ten noorden van Harlingen1790263207r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 271782260234r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen hun vader Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Janssen Beidschaterflater Hofstraat 221782260219v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen hun vader Cornelis Janssen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Beidschatnaastligger ten zuiden Voorstraat 30achter1779259168v
BEIDSCHAT, JAN de weduwe van Jan Beidschatbewoner achterkamerKerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschatwagenaar en koemelkerverkoper Lammert Warndersteeg 131784261150r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschathuurder overige (p.j.)Lammert Warndersteeg 13178526229r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarige vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenaarkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenaarverkoper Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenaarverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezelwagenmakerverkoper Hofstraat 221782260219v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezelwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezelwagenaarverkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezelwagenaarverkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschateigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 13178326156v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatvoermankoper huis of jeneverstokerijRommelhaven 26b178626263r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschatverkoper Rommelhaven 26b1793264161r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje Beidschatkoper Zoutsloot 791810268362r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje C. Beidschatverkoper Karremanstraat 2218102691r
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschatverkoper ten noorden van Harlingen1790263207r
BEIDSCHAT, PIETJE KORNELIS Pietje Cornelis Beidschat, dochter van de koperkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, SIETSE Sytse Beidschatkastelein bij de Zuiderpoortkoper huisRozemarijnstraat 3181026999r
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELISwijlen Sytze Cornelis Beidschat, zoon van de koperkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Sytze Cornelis Beidschathuurder Zuiderstraat 61805267160v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatverkoper Hofstraat 221782260219v
BEIDSCHAT, TEETSKE Teedske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat, zoon van de koperkoper Hoogstraat 251782260236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 13180426749r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschathuurder Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschatverkoper Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TRIJNTJE KORNELIS Trijntje Cornelis Beidschatkoper Noordijs 251791263356v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beidschatkoper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitteZuiderstraat 311806267223v
, KORNELIS Cornelis Beidtsgatkoper huisKerkpoortstraat 1179726552r
, JAN Jan Beidzegatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5179826590r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegaterflater Lanen 171779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunis Beidzegaterflater Lanen 291779259303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 171779259303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegatverkoper Lanen 291779259303r
HARMENS, JAN Jan Harmens Beiem, hoofddiaken der gereformeerde kerkverkoper Brouwersstraat 5achter164323577v
BEILANUS, ENTJE juffrouw Ena van Beilanusgeniaarde koper Zuiderhaven 541698243352v
BEIMA, Beimakapiteinnaastligger ten oosten Weverstraat NZ1681241147r
BEIMA, het erff gekogt door de heer Beimanaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1712245166r
BEIMA, de heer Beimanaastligger ten noorden Werfpad ZZ1712245169v
BEIMA, de weduwe van burgerhopman Beimanaastligger ten oosten Noorderhaven 201721246121r
BEIMA, de weduwe van burgerhopman Beimanaastligger ten zuiden Noorderhaven 201721246121r
BEIMA, als bewoner Beimasecretarisnaastligger ten zuiden Voorstraat 501723246156r
BEIMA, als bewoner Beimasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 501723246156r
BEIMA, Beimanaastligger ten oosten Havenplein 101782260237v
BEIMA, C. de heer C. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 501747251171v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof met belvedere of zomerhuisSchoolstraat 21712245165v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar woningZuiderhaven ZZ1712245166r
BEIMA, KOERT de heer Coert van Beimakoper woningWerfpad ZZ1712245169v
BEIMA, KOERT Coert van Beimasecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Schoolstraat 21728247108v
BEIMA, E. E. M. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 501790263223v
BEIMA, E. E. M. van Beimanaastligger ten oosten Zuiderhaven 5017922641r
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beimagebruiker onbekend168224144va
BEIMA, HESSEL Hessel Beimatigchelbaas onder Midlum (oud -)verkoper van 1/2 Noordergrachtswal1762255127v
BEIMA, HILLEBRAND wijlen oud burgerkolonel Hilbrand Beimaverkoper Noorderhaven 22173124868r
BEIMA, HILLEBRAND burgerkolonel Hilbrandt Beimachirurgijn (mr. -)huurder (totaal p.j.)Voorstraat 28170024468v
BEIMA, J. J. M. Beimanaastligger ten oosten Havenplein 101790263262v
BEIMA, JOHANNES Johannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 46169924424r
BEIMA, JOHANNES Johannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Noordijs 15170024464v
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoites Beimanaastligger ten zuiden onbekend1680241107r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoites Beimanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421680241108r
BEIMA, JULIUS de weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beimasecretaris Admiraliteitnaastligger ten oosten Havenplein 101780259253r
BEIMA, TETJE Tettie Beimaverkoper Rommelhaven NZ1737249177v
BEIMA, TETJE Tettie Beimaverkoper Noorderkade 231742250213r
BEIMA, WIETSE Wytse Beima, c.u.verkoper Zuiderhaven 521654236252v
BEIMA, WIETSE Wytse Beima, c.u.koper kamerWeverstraat 17166023861r
BEIMA, WIETSE Wytse Beimanaastligger ten noorden Weverstraat 17166023861r
BEIMA, WIETSE Wytse Beimakapitein ter zeekoper hoekhuis met een hof erachterZuiderhaven ZZ166723988r
BEIMA, WIETSE Wytse Beimanaastligger ten zuiden Spinhuisstraat166723997v
BEIMA, WIETSE Wytse Beimanaastligger ten westen Spinhuisstraat166723997v
BEIMA, WIETSE Wytse Beimanaastligger ten noorden Spinhuisstraat166723997v
BEIMA, WIETSE Wytse Beimakapiteinmede-eigenaar van de grote put Franekereind 36168024125ra
BEIMA, WIETSE huis, haringhang en hof van Wytse* Beimakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 36168024125ra
BEIMA, WIETSE grondpacht uit het huis van Wytse* Beimakapiteineigenaar perceel Franekereind 40168024125ra
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beimaverkoper Kerkpoortstraat 11663238161r
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beimaverkoper Zuiderhaven 501664238207r
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beima, namens zijn drie kinderenverkoper Kerkpoortstraat 1166323817va
BEIMA, WIETSE Wytso Beimakapitein ter zeekoper huisVoorstraat 90166723984r
BEIMA, WIETSE Wytso Beima, c.u.verkoper Voorstraat 901668239174v
BEIMA, WIETSE Wytze Beimanaastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ16652392ra
BEIMA, WIETSE Wytze Beimanaastligger ten westen Oude Turfkade WZ16652392ra
BEIMA, WIETSE huis en hof van Wytze Beimanaastligger ten noorden* Oude Turfkade WZ16652392ra
BEIMA, Wytzo Beimakapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisSpinstraat 11167024017v
BEIMA, de hof van Wytzo Beimakapitein Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinstraat 11167024017v
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 43181026989r
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Zuiderhaven 43181026989r
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingmafiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderhaven 43181026989r
, JULIUSweledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingmasecretaris Admiraliteitkoper dwarshuisHavenplein 141780259266r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beitschatkoper herberg en stal ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 25de Rode Ploeg176425630r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beitschatkoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Hoogstraat 17176425630r
BEIDSCHAT, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Beitschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 51782260232r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschatkoemelkerkoper koestalling met plaatsNieuweburen 271758254135r
BEIDSCHAT, HENDRIKJE JANS Hendrikje Jans Beitschatkoper Brouwersstraat 51791263348v
BEIDSCHAT, JAN Jan Beitschatnaastligger deelt put Voorstraat 181774258153v
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u.huurder Poortje 111771257244v
, KORNELIS Cornelis Beitsegatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
, KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelker en wagenaarkoper huisGrote Kerkstraat 46176825735v
, KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelkerkoper huisNieuwstraat 621770257145ar
, KORNELIS Cornelis Beitsegatnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178126043v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatvoermankoper huisVijverstraat 13176825740r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ176825745v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatkoemelker en voermanverkoper Lammert Warndersteeg OZ176825745v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Beitsegatkoper huisLanen 31177225839v
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis Beitsegatkoper 7/8 huis en tuinRapenburg ZZ1730247350r
, KORNELIS Corneelis Beitsgatkoemelkerkoper woningKromme Elleboogsteeg 2175325363r
, KORNELIS Corneelis Beitsgatnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 2175325363r
, KORNELIS Cornelis Beitsgatkoemelkerverkoper Nieuwstraat 621774258144r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatkoemelkerkoper woningKromme Elleboogsteeg WZ175725453r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatnaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis Beitsgatkoper huis en schuurKerkpoortstraat 221729247271v
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)koper huisRomastraat 4oost176425621r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, ABRAHAMwijlen Abraham Cornelis Beitzegatverkoper Romastraat 4oost176925799r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
, KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerkoper schuur of pakhuis met zolderRozengracht 151763255184r
, KORNELIS Cornelis Beitzegatkoemelkerverkoper Rozengracht 151763255210v
, KORNELISschuur of pakhuis van Cornelis Beitzegatnaastligger ten oosten Rozengracht 131763255218v
, KORNELIS Cornelis Beitzegatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitzegatkoemelkerkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 27de Zilverberg1763255188v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoper Zuidersteeg 91762255170v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatnaastligger ten oosten Hoogstraat 151766256149v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JANS, KORNELIS Cornelis Janzen Beitzegatnaastligger ten zuiden Dalpad 71771257241v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Lanen 781766256145r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Grote Kerkstraat 221766256146v
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Wasbleek1766256148r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
RUDMERS, HITJEwijlen Hidtje Rodmers Beketerflater Hondenstraat 8180126632v
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beketverkoper Hondenstraat 8180126632v
BEKKER, GERRIT Gerryt Bekkerverkoper Hofstraat 47oost1790263204r
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekkernaastligger ten oosten Havenplein 81794264176v
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekkerwever (mr. bont-)verkoper Havenplein 101803266273v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekkerkoper Noorderhaven 62177225820v
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Belnaastligger ten oosten Rapenburg 3166123896v
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Belnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240203v
BEL, WILLEM KLASESde kamer van Willem Claessen Belnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1669239213v
BELIDA, de woninge van burgemr. Belidanaastligger ten noorden Lanen 23achter170824543r
BELIDA, de hof van de erfgenamen van wijlen burgemeester Belidanaastligger ten noorden Lanen 23achter1711245157r
BELIDA, de hof van de weduwe van burgemeester Belidanaastligger ten zuiden Voorstraat 261718245309r
BELIDA, BORRE Bouricius Belidaconrector van de Scholae Harlingaekoper huisSimon Stijlstraat 31668239146v
BELIDA, BORRE wijlen Bouritius Belidaconrectorverkoper Simon Stijlstraat 316712408va
BELIDA, ETJE JANS Ettie Jans Belidakoper Zuiderhaven ZZ1658237169ar
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgemeester Hendrick Olfarts Belidaverkoper q.q. Voorstraat 91163123314r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belidakoper huisVoorstraat 481618230124r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belidaverkoper q.q. Liemendijk1619230162v
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgervaandrig Hendrick Olpherts Belidakoper huis met een achterkamer en schuurLanen 17162523140v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u.crediteur (triumphant) onbekend162523163r
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgervaandrig Hendrick Olpherts Belidaverkoper Romastraat 6162523177v
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgemeester Hendrick Olpherts Belidaverkoper q.q. Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgemeester Hendrick Olpherts Belidaverkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
BELIDA, HENDRIK OLFERTShet sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belidaverkoper Voorstraat 48163623417v
BELIDA, HENDRIK OLFERTShet sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belidaverkoper Lanen 17163623418r
BELIDA, IEMKJE Imcke Belidaverkoper van 1/2 Brouwersstraat 26166723921ra
BELIDA, JAKOB Jacobus Belidaverkoper Voorstraat 46170724537r
BELIDA, JAKOB wijlen dr. Jacobus Belidaverkoper Voorstraat 26achter1722246147r
BELIDA, JAKOB wijlen dr. Jacobus Belidakoper Noorderhaven 771724246194r
BELIDA, JAN OLFERTSmr. Jan Olfarts Belidakoper huisSint Christoffelsteeg WZ163123310r
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpharts Belida, c.u.verkoper Sint Christoffelsteeg WZ164223535v
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpherts Belidaverkoper Lanen 17162523140v
BELIDA, O. het huis waar Almenum uithangt van O. Belidarectornaastligger ten noorden Rozengracht 19Almenum166423823va
BELIDA, Olphardius Belidarectorkoper huisNoorderhaven 74166023868r
BELIDA, OLFERT het huis gehuurd door Olphardus Belidarectornaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1644235122v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237147r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371658237174ar
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belidakoper huisFranekereind 251659237194v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belidakoper huis waar het Haentje op de Stock staatNoorderhaven 66het Haantje1659237195r
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belidanaastligger ten oosten Voorstraat 29166023854v
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belidanaastligger ten oosten Noorderhaven 72166023854v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida, c.u.verkoper Lanen 39166123878r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectornaastligger ten oosten Lanen 371661238112v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belidaverkoper Noorderhaven 661662238136v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida, c.u.koper huisHofstraat 181662238137r
BELIDA, OLFERT gemeensman Olphardus Belidaschoolrectorverkoper Franekereind 251663238175v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectorverkoper Noorderhaven 741664238226r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarectorkoper door niaar huis met tuin met bloemen en wijnstokRozengracht 161668239138r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belidarector van de Latijnse schoolverkoper q.q. Brouwersstraat 26166723921ra
BELIDA, P. burgemeester P. Belidanaastligger ten westen Voorstraat 28170024468v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper huisLammert Warndersteeg 101682241177v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 311683241251r
BELIDA, FILIPPUS vroedsman Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Lammert Warndersteeg 101692242382r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper hofVoorstraat 26achter1696243231r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belidaadvocaat Hof van Frieslandkoper tuintje of hof met bomen en prieelLanen 231696243231v
BELIDA, FILIPPUS de hof van dr. Philippus Belidanaastligger ten noorden Lanen 23een_achter1698243379r
BELIDA, FILIPPUS de hof van burgemeester Philippus Belidanaastligger ten zuiden Voorstraat 261699243401v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belida, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 56west16992449v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belidakoper huisVoorstraat 46169924424r
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 46169924424r
BELIDA, FILIPPUS burgemeester dr. Philippus Belidaprotesteert vanwege precario Voorstraat 28170024468v
BELIDA, FILIPPUS wijlen burgemeester Philippus Belidaverkoper Voorstraat 46170724537r
BELIDA, IETJE JANS Ytie Jans Belidaverkoper Rozengracht 161669239214r
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bellnaastligger ten oosten Rapenburg1658237170v
, JAN Jan Bellemannaastligger ten zuiden Noordees (gebied)159722836r
JANS, JOOST Joost Jans Bellemansverkoper Noordees (gebied)1614229194r
JANS, JORIS Joris Jans Bellemansverkoper Noordees (gebied)1614229194r
BELT, AUKE wijlen Aucke ten Beltverkoper Lanen 89166023865v
BELT, WILLEM de kamer van Willem Beltnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166123892v
, FILIPPUSde gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 311697243323v
, GRIETJE Grietie van Bemennaastligger ten noorden Franekereind NZ168124130ra
, HARMENwijlen Harmen van Bemenbode (gerechts-)verkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
KORNELIS, JOHANNES Johannis Cornelis van Bemenmetselaar (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 21787262158r
, SERVAASde weduwe van Servaas van Bemennaastligger ten westen Lanen 74171824614v
, SERVAAS Servaes van Bemen, c.u.kleermaker (mr. -)koper huis met zomerkeuken, loods en plaats met een vrije uitgang naar de SchritsenLanen 721669239184r
, SERVAAS Servaes van Bemennaastligger ten westen Lanen 741697243265r
, T. T. van Bemenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 15178326143v
, T. T. van Bemenverkoper Voorstraat 15178326143v
, JAN Jan van Bemmelenhuurder voor 2 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v
, Bendfortnaastligger ten oosten Voorstraat 41784261219v
, DANIEL Daniel Benecee, c.u.huurder Zuiderhaven 111746251114r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Benedakoper huisHeiligeweg 29161623051v
, TIETJE Tyte Benedictonaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1599228170r
, TIETJE Tyte Benedictoverkoper Franekerpoort (gebied)1599228170r
BENEDICTUS, ROMKE wijlen Romke Benedictuserflater Heiligeweg 401692242386r
, Rudolphina Benforthuurder Lanen 131795264299v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Bennamanaastligger ten westen Pothondjessteeg 81635233166v
JASPERS, JELLEde weeskinderen van wijlen burgemeester Jelle Jaspars Bennamakoper huis en plaatsBrouwersstraat 231635233166r
JASPERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Jaspars Bennamanaastligger ten oosten Zuiderhaven 47163723428r
JASPERS, JELLEburgemeester Jelle Jaspers Bennamaverkoper q.q. Voorstraat 9163123313r
SEERPS, ARJEN Ariaen Seerps Bennedixnaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
BENNEMA, sr Bennemaverkoper Anjelierstraat 91658237145r
BENNEMA, JELLE burgemeester Jelle Bennemanaastligger ten oosten Schritsen 31636233178r
BENNEMA, JELLE burgerhopman Jelle Jasparis Bennemanaastligger ten oosten Hoogstraat 51630232125v
BENNEMA, JELLE JASPERSburgemeester Jelle Jaspars Bennemakoper door niaar schuur met ten noorden een kamer, nu schapenhokKleine Ossenmarkt 816312333v
BENNEMA, JELLE JASPERS Jelle Jaspers Bennemakoper door niaar kamer met loods en een ledige plaats daarachterDroogstraat 651631232171v
BENNEMA, JELLE JASPERSde kinderen van wijlen de burgermr. Jelle Jaspers Bennemanaastligger ten zuiden Pothondjessteeg 81653236227v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemaverkoper Schritsen 51658237144r
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemaverkoper Brouwersstraat 231658237144v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 251658237168v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemaverkoper Grote Ossenmarkt 251658237168v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191659237196r
BENNEMA, JELMER de erfgenamen van wijlen Jelmer Bennemanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291673240129v
, DANIEL Daniel Bennezepruikenmaker (mr. -)koper huis annex weefwinkelHofstraat 16176125568v
, DANIEL Daniel Bennezepruikenmaker (mr. -)verkoper Rozenstraat 41763255195r
, DANIEL Daniel Bennezepruikenmaker (mr. -)verkoper Hofstraat 161763255196r
, DANIEL Daniel Bennezeebewoner (eigenaar bedsteedeuren)Zuiderhaven 231759254223v
, JAN Jan Bennickeverkoper q.q. Noordijs 71601228267r
BENNINK, HENDRIK Hendrik Benningkoper woning nr. 11 (wijk B-074) in het zgn. KloosterDroogstraat 79het Klooster1809268319r
BENNINGA, JOHANNA Johanna Jacoba Benningakoper Voorstraat 6180226654v
, MEINERT Meinert Bensprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
BINSMA, PIETER TEIES Pytter Teyes Bensmaverkoper van 1/2 Bildtstraat 71658237168r
BINSONIDES, ANTJE Antie Bensonidesverkoper Lanen 23173524944r
BINSONIDES, THEODORUS Doris Bensonidesnaastligger ten noorden Kerkpad 32achter1733248227r
BINSONIDES, FRANS Frans Bensonides, venia aetatismolenaarverkoper Voorstraat 741757254106v
BINSONIDES, FRANS Frans Bensonides, venia aetatismolenaarverkoper (akte dd 15-06-1735)Voorstraat 741757254106v
BINSONIDES, FRANS JOHANNES Frans Johannes Bensonidesmolenaarkoper 1/2 molen genaamd de Kerkpoortsmolen incl. zeilen, paard en karKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1758254159r
BINSONIDES, FRANS JOHANNES Frans Johannes Bensonidesmolenaarkoper 1/2 huis, schuur en paardenstallingRozengracht ZZ1758254159r
BINSONIDES, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Bensonideserflater Voorstraat 741757254106v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonidesmr. zeilmakerkoper huis en erf, met tuinsieraden en bloemstokkenNoorderhaven 971790263259v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonidesmr. zeilmakerkoper huisGardenierstraat 121791263329r
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonidesmr. zeilmakerverkoper Franekereind 4179226449v
BINSONIDES, JOHANNES Johannis Bensonidesnaastligger ten oosten Noorderhaven 951800265230r
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonidesverkoper Kerkpad WZ1734248304v
, JOHANNESwijlen Johannes Bensonidusverkoper Gardenierstraat ZZ180426752v
, JAN Jan Bentelverkoper Noorderhaven 641778259153r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Bentemboekdrukkerkoper dubbel huis onder 1 dakVoorstraat 171799265193v
JANS, PIETER Pytter Jansen Bentesverkoper van 1/2 Noorderhaven 351682241234v
BENTFORD, AALTJE Aletta Petronella Bentfort, bejaarde jufferverkoper Voorstraat 61794264168v
BENTFORD, AALTJE Alletta Petronella Bentfort, bejaarde jufferkoper door niaar huisVoorstraat 6178826321r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper huis en tuintjeSchritsen 5oost1762255159r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Schritsen 5oost176825757r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijbertus Bentfortnaastligger ten oosten Schritsen 5west176425674r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22176725715r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22achter176725715r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22177325877r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfortkoper huisVoorstraat 6177825998r
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort, bejaarde jufferverkoper Voorstraat 6178826321r
BENTFORD, SOFIA Sophia Bentfort, e.a.naastligger ten westen Voorstraat 8178126015v
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
BENTHEM, T. T. van Benthem, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 581799265189r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 281803266191v
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten noorden Droogstraat 59180826821r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten zuiden Herenwaltje 1180826892r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 301808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 281808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthemverkoper Kleine Ossenmarkt 41810268339v
BENTHEM, T. T. van Benthemverkoper Kleine Ossenmarkt 61810268339v
BENTHEM, T. T. van Benthem, q.q.naastligger ten noorden Schritsen 631811269157v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten westen Droogstraat 59178326145v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 59178326145v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemnaastligger ten westen Droogstraat 59178626275r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemnaastligger ten noorden Droogstraat 59178626275r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 241787262204v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 241787262204v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 611787262208v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 611795264251r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemnaastligger ten westen Franekereind 29oost1799265152r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 231799265202r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemkoper huisHerenwaltje 3het Blauw Panhuis1801265284v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerverkoper van 1/2 Franekereind 29west180126618r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukker en koopmanverkoper q.q. Romastraat 271802266137r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukker en koopmanverkoper q.q. Romastraat 291802266141r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerverkoper Vijverstraat 221805267158r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemkoopmankoper huis en timmerwinkelLanen 601805267172r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemverkoper Lanen 601805267172r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemnaastligger ten westen Noorderhaven 621806267256r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemverkoper Lanen 601807267340v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten noorden Droogstraat 61181026962v
BENTING, JAN APKES Jan Apckes Bentinghorganistverkoper Zuiderhaven 731653236236v
, FRANS Frans Benzonidesmolenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11770257164r
, JOHANNES Johannes Benzonideshuurder (p.j.)Schritsen 671783261100r
, JOHANNES Johannes Benzonideszeilmakerkoper huisFranekereind 41784261202r
, JOHANNES Johannes Benzonidesnaastligger ten oosten Heiligeweg 701789263156r
BERG, HOUKE Holcke Berchnaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1615229260r
BERG, ROGIER Rogier van den Berchkoper huis en tuinSchritsen 221606228506v
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs Berchuysverkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat 3716152303v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens van Berckel, c.u.verkoper Heiligeweg 66165523732r
ARJENS, KORNELISwijlen Cornelis Ariens Berckelverkoper ten oosten van Harlingen1657237112r
, BERENDwijlen Beern Berckhuisnaastligger ten oosten Noorderhaven 104168124139va
, BERENDde weduwe van Beern Berckhuisnaastligger ten oosten Noorderhaven 1041695243134r
, BEREND Beerent Berckhuysbakker (pastei-)koper 1/2 huisVoorstraat 571668239171r
, BEREND Beerent Berckhuysbakker (pastei-)naastligger ten oosten Voorstraat 571668239171r
, BEREND Beernt Berckhuyskoper Voorstraat 591668239172v
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Bergschipperhuurder (p.j.)Schritsen 251801265293r
BERG, KASPER Casparus van den Berghuurder Zuiderhaven 27178126017v
BERG, KASPER Casparus van der Berghuurder (p.j.)Schritsen 2178326160r
BERG, H. H. van der Bergnaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11181026920v
BERG, HARMEN Harmen van den Bergnaastligger ten oosten Nieuwstraat1789263124v
BERG, JOHANNES Johannes van den Bergverver (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 221791263372v
BERG, JOHANNES Johannes ten Bergwever (bont-)koper huisKarremanstraat 301795264247v
BERG, JOHANNES Johannes van den Bergverver (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 22180226696v
BERG, JOHANNES Johannes ten Bergnaastligger ten noorden Karremanstraat 321805267181v
BERG, AALTJE Aaltie van de Berghverkoper Brouwersstraat 12noord172024686r
BERG, KLAAS THOMASde weeskinderen van wijlen Claes Thomas Berghverkoper Voorstraat 57163623418v
BERG, MARIA Maria van der Berghkoper huis met een hof daarachterZuiderhaven ZZ170924599v
BERG, ROGIER de weduwe van Rogier van den Berghnaastligger ten westen Schritsen 241613229186r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 41170724538v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 411711245163r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaannaastligger ten oosten Hofstraat 411714245212v
, ZACHARIAS Sacharius Berghaennaastligger ten westen Hofstraat 47west1722246141r
, ZACHARIAS Zacharias Berghaenzeevarend gezelkoper woning met kamer en loodsHofstraat 451704244259v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaennaastligger ten oosten Hofstraat 411715245255v
, ZACHARIAS Zacharias Berghaennaastligger ten westen Hofstraat 47west171824633r
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghenkastelein in Romakoper huisNieuwstraat 21Rome1784261132r
BERGSMA, WIETSE Wytze Bergsma, c.u.huurder Noorderhaven 91achter178926398v
BERGSMA, WIETSE achterhuis gehuurd door Wytze Bergsma, c.u.naastligger ten noorden Noorderhaven 891790263198r
BERGUM, de weduwe van van Bergumnaastligger ten noorden Brouwersstraat 81799265186r
BERGUM, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse van Bergumnaastligger ten zuiden Schritsen 661802266172v
BERGUM, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse van Bergumnaastligger ten noorden Brouwersstraat 8180726814r
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumkoper huisBrouwersstraat 41789263165r
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten noorden Nieuwstraat 251791263311v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21793264153v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten noorden Nieuwstraat 251806267259v
, NICOLAAS Nicolaas de Berisnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1601228261v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
, JAN Jan Bertelskoopmankoper huisTiepelsteeg178126085r
, JAN Jan Bertelsnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Bertelskoopmankoper door niaar huis en wagenhuisNieuwstraat 221793264136v
, JAN Jan Bertelsnaastligger ten noorden Lanen 82a1800265253r
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper q.q. Lanen 5180226652v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper q.q. Dalpad 7180226653v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten westen Lanen 841807267348v
, AREND Arend Bertlingnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341810268341r
, DIRK Dirk Bertlingnaastligger ten noorden Brouwersstraat 21175625442v
PIETERS, WOUTER Wouter Pytters Besemakerschuitvoerderverkoper van 1/2 Scheerstraat 8west168524270r
BESSELING, EVA Eva Beslingverkoper Lanen 24181026917r
BESSELING, HARMEN Harmen Beslingnaastligger ten noorden Schritsen 151784261217v
BESSELING, HARMEN Harmen Beslingnaastligger ten oosten Lanen 2218012669r
BESSELING, HARMEN wijlen Harmen Beslingwever (bont-)huurder Lanen 24181026917r
BESSELING, JAN Jan Beslingverkoper Lanen 24181026917r
TEUNIS, JAN Jan Theunis Beslingh, c.u.wever (bont-)huurder Hofstraat 23175725454v
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
, SJOUKE Sjoucke van Bessenchirurgijn (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 91682241189r
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 21761255111r
, HARMEN Harmen Bessingwever (bont-)koper huisLanen 241771257201r
BETH, JANKE Jannetje Bethverkoper Rozengracht 51778259146v
BETH, JOHANNA Johanna Bethkoper Rozengracht 91730247317v
BETH, JOHANNA Johanna Bethnaastligger ten westen Rozengracht 91730247317v
BETH, JOHANNA Johanna Bethverkoper Rozengracht 91740250141r
BETH, JOHANNA Johanna Bethkoper door niaar huisHofstraat 217632569r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 121788262251r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301788262253v
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 101788262255r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 181788262256v
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 671788262258r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat17882631r
, JAN Jan Bettelskoper huisLanen 82de Grauwe Kat179726544r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Lanen 82179726544r
JARICHS, PIERburgemeester Pier Jaarigs Bettonverkoper q.q. Hondenstraat 817322485ra
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeZoutsloot 1071808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOoievaarsteeg 201808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeScheffersplein 11808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 81808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintjeOosterkeetstraat 61808268148v
, MARTEN Marten Betzauwkoper huisScheffersplein 71810268338v
, MARTEN Marten Betzauwnaastligger ten oosten Scheffersplein 71810268338v
, MARTEN Marten Betzauwnaastligger ten zuiden Scheffersplein 71810268338v
, HARMEN Harmanus Betzouhuurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
BETZOUW, HARMEN Harmanus Betzouw, c.u.huurder Noorderhaven 241782260244r
BEUKENS, IEBELTJE JANS Ybeltje Jans Beuckenskoper Hofstraat 411799265165r
BEUKENS, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonis Beuckenskoper Lanen 69175725489v
BEUKER, Beucker, c.u.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder (p.j.)Heiligeweg 401756253255v
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beucker, c.u.koper huisVijverstraat NZ1657237113r
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beuckernaastligger ten oosten Vijverstraat NZ1657237113r
BEUKER, GERARDUS Gerardus Beucker, n.u.kapitein van een compagnie te voet (oud -)koper grondpacht van 7-00-00 CGVoorstraat 241725246226r
BEUKER, JOHANNA Johanna Geertruid van Beuckerkoper Noorderhaven 1021758254153v
BEUKER, JOHANNES de heer Johannes A. van Beuckercommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis met tuin erachterNoorderhaven 1041755253227r
BEUKER, JOHANNES Johannes Arnold van Beuckercommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis (commies genraal vd Convooien en Licenten Admiraliteit)Noorderhaven 1021758254153v
BEUKER, JOHANNES Johannes Arnold van Beucker, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 1021758254153v
BEUKER, de erfgenamen van wijlen de heer Beukerkapiteinnaastligger ten oosten Liemendijk173925020v
BEUKER, ANTONIUS wijlen Anthony Beukererflater Lanen 69175325370v
BEUKER, GEERTRUIDA juffrouw Geertruid Johanna Beukernaastligger ten westen onbekend173925064r
BEUKER, GERARDUS Gerardus van Beukerkapiteinverkoper Rozengracht 161725246215r
BEUKER, GERARDUS wijlen Gerardus van Beukererflater Voorstraat 241732248151v
BEUKER, GRIETJE ANTONIUS Gryttje Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, HARMEN ANTONIUS Harmen Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, JAKOB Jacobus Beukerhuurder Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
BEUKER, JAN ANTONIUS Jan Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, JOHANNA Johanna Geertruit van Beukerverkoper Voorstraat 241732248151v
BEUKER, JOHANNA juffrouw Johanna Geertruid Beukerverkoper Anjelierstraat 8174025085r
BEUKER, JOHANNA vrouw Johanna Geertruid van Beukerkoper Noorderhaven 1041755253227r
BEUKER, JOHANNES Johannes Beukerkoper huisBargebuurt WZ179726534r
BEUKER, JOHANNES Johannes Beukernaastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
BEUKER, JOHANNES JANS Johannes Jans Beukerkoper 3 pm grondten zuiden van Harlingen1803266305v
BEUKER, JOHANNES Johannis van Beukerprocureur generaalverkoper q.q. Voorstraat 241732248151v
BEUKER, JOHANNES Johannis Beukerprocureur generaal Frieslandverkoper q.q. Anjelierstraat 8174025085r
BEUKER, Titya Wendelina van Beukerverkoper Voorstraat 241732248151v
BEUKER, WILLEM ANTONIUS Willem Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, ANTONIUS Antony Beukerskoper huisLanen 69172724723r
JANS, IEBELTJE Ybeltje Jans Beukeursverkoper Hofstraat 41180226683v
, FROUKJE Froukje Sebrans Beursmaverkoper Heiligeweg 34179826580v
AGES, JAN Jan Ages Beustschippersknechtkoper huisKerkpad 201809268241v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuvingkoper door niaar huis en brouwerijHeiligeweg 16het Springend Paard1793264159r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuvingkoper door niaar huis en brouwerijHeiligeweg 18het Springend Paard1793264159r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends Beuvingkoper ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
, WILLEM Willem Beuzinknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
BEVA, de weduwe Bevanaastligger ten oosten Zoutsloot 471803266307v
BEVA, DANIEL Daniel P. Bevakoper huis en hof mitsgaders weefwinkelNieuwstraat 51769257130v
BEVA, DANIEL Daniel Bevanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12178126074v
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141771257190v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevapannenboeterverkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevaerflater Ooievaarsteeg 7179226419v
BEVA, E. wijlen E. Bevakoper Westerstraat 431790263261r
BEVA, E. de weduwe van E. Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west179226452r
BEVA, EVERT Evert Beva, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 401751252142r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper woningTiepelsteeg1759254227v
BEVA, EVERT Evert Bevakoper huis genaamd de KlokHoogstraat 45de Klok1759254241v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten noorden Karremanstraat 231760254255r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 181769254267r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)geniaarde koper Hofstraat 21oost176025516r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper 1/2 huisSint Jacobstraat 12176025522r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis of woningBildtpoort (gebied)176025524v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 19176125551v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmakerkoper Zuiderhaven ZZ176125553r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmakerkoper huisZoutsloot 521762255134v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Zoutsloot 521762255134v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1762255140r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 191763255197v
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 181763255260r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis, tuin, paardenstal en wagenhuisVoorstraat 871765256113r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1765256144v
BEVA, EVERT Evert Bevakoper Voorstraat 83achter1766256189r
BEVA, EVERT de woning gekocht door Evert Bevanaastligger ten noorden Voorstraat 83achter1766256189r
BEVA, EVERT het pakhuis van Evert Bevanaastligger ten oosten Voorstraat 81achter1766256190r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper woningRommelhaven 161766256191r
BEVA, EVERT Evert Beva, c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 161766256191r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Tiepelsteeg OZ1767256249r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 45176725733v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderstraat 27176825786r
BEVA, EVERT Evert Bevaijzerkoperverkoper Voorstraat 871771257184r
BEVA, EVERT Evert Bevaijzerkoperverkoper Rommelhaven 161771257184r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisZoutsloot 491771257189v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisLammert Warndersteeg 141771257190v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51771257199v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisZuiderhaven 231771257242v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Sint Jacobstraat 12177225838v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Achterstraat 51776258244r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Zoutsloot 85177725976r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 421778259126v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 441778259126v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1778259144v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121780259237v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisHeiligeweg 171780259245r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper Hoogstraat 41178126036v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Leningverkoper Zuiderhaven 231781260136v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Zuiderstraat 271781260156r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper als erfgenamen Droogstraat ZZ1782260207r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisHerenknechtenkamerstraat 191782260248r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper huisKroonsteeg 31782260250r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1782260266r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Karremanstraat 191782260285r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191782260285r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]koper huisLanen 181782260287r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankhouder]naastligger ten westen Lanen 181782260287r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper tuin en zomerhuisFabrieksstraat 28achter1782260296r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat 2317822612r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Zuiderstraat17822612r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Moriaanstraat 5178326158r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lanen 181783261104v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Kroonsteeg 31783261104v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Lammert Warndersteeg 141784261224r
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 201786262122v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Havenplein 201786262133r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Karremanstraat 211787262223v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper Moriaanstraat NZ1788262248r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Heiligeweg 171788262261r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Achterstraat 31796264337v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 521796264340v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Westerstraat 431796264342r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Zoutsloot 49180426750r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Grote Kerkstraat 40oost180426789r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevakoper huis en bakkerijZuiderstraat 25175725477r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderstraat 23175725479r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1776258258r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Pauwlus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40175625430v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Poulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1775258241v
BEVA, JOHANNES Johannes Bevaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
BEVA, JOHANNES Johannes Bevawinkelierkoper huis en paardenstalFranekereind 251729247223v
BEVA, JOHANNES Johannes Bevaverkoper Franekereind 2517312481r
BEVA, PAULUS Paulus Bevapruikenmaker (mr. -)koper 1/2 huis en smederijOoievaarsteeg 81784261142r
BEVA, TEUNIS Theunis Bevahuurder Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Bevaverkoper Westerstraat 431790263261r
, JOHANNES Johannes Bevanverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
, JOHANNES Johannes Bevanverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 1176025529v
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1176025529v
, KORNELIS Cornelis Beydschatvoermankoper huisHofstraat 221781260103v
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Beydschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131805267149r
, JANwijlen Jan Beydschatkoper Lammert Warndersteeg 13181026954v
, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101806267250r
, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121806267250r
, DOUWEburgemeester Douue van Beyemprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 401619230160r
, JAN Jan Beyemverkoper q.q. onbekend1646235235r
, JANburgemeester Jan Beyemverkoper Zeilmakersstraat164823624r
, JAN Jan Beyemverkoper Weverstraat NZ164823632v
, JANburgerhopman Jan Beyemverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
, JANoud hopman Jan Beyemhuurder Lanen 771663238168v
HARMENS, JAN Jan Harmens Beyemnaastligger ten westen Noorderhaven 671640234104r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Both Apothekerstraat 15noord164823625r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Kruisstraat164823629v
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Carl Visschersteeg WZ164823637r
HARMENS, JAN Jan Harmens Beyemverkoper q.q. Liemendijk164823646v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens Beyemkoper 2/3 huis en plaatsNoorderhaven 651630232138r
, de uitgaande steeg van de weduwe en erfgenamen van wijlen de heer Beyenkorffnaastligger ten westen Noorderhaven 34achter1668239162r
, JAN Jan Beykenaastligger ten westen Karremanstraat 2167124062v
BEIMA, burgerhopman Beyma, c.u.eigenaar van een gedeelte Lanen NZ165923813r
BEIMA, burgerhopman Beyma, c.u.huurder Voorstraat 38achter165923813r
BEIMA, Beymakapiteinnaastligger ten oosten Weverstraat1681241157v
BEIMA, de weduwe van hopman Beymanaastligger ten oosten Noorderhaven 201723246162r
BEIMA, de weduwe van hopman Beymanaastligger ten zuiden Noorderhaven 201723246162r
BEIMA, de heer Beymanaastligger ten oosten Havenplein 101782260184r
BEIMA, KOERT de heer Coert van Beymasecretaris Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Spinhuisstraat 41746251153r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beymakoper huis en tuinKleine Bredeplaats 141807267314r
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Kleine Bredeplaats 141808268116v
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Vijver 11808268116v
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Kleine Bredeplaats 141808268116v
BEIMA, E. M. E. M. van Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 54178626266r
BEIMA, E. M. E. M. van Beymanaastligger ten westen Spinstraat 11178626272v
BEIMA, EDWARD vroedsman Eduard van Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 54178526233r
BEIMA, EDWARD oud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beymaverkoper Zuiderhaven 521791263292r
BEIMA, EDWARD Eduart Marius van Beymarekenmeester van de provinciekoper huisZuiderhaven 521785261259r
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beymaverkoper Zuiderhaven ZZ168224144va
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beymaverkoper onbekend168224144va
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beymaverkoper Zuiderhaven 11168224144va
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beymaverkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, FROUKJE Frouckjen Beymanaastligger ten westen onbekend1692242390r
BEIMA, HILLEBRAND burgerkolonel Hilbrandt Beymachirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 22170024483r
BEIMA, J. J. M. van Beyma, c.s.naastligger ten oosten Zuiderhaven 501758254142r
BEIMA, JAN Jan Beymaverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
BEIMA, JAN Jan Beymaverkoper van 1/6 Lanen 91162823249r
BEIMA, JAN Jan Beymaverkoper van 1/6 Hoogstraat 22162823249r
BEIMA, JAN burgerhopman Jan Beymaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 361631232186r
BEIMA, JAN de heer directeur Jan Beymaverkoper Grote Bredeplaats 4163823469v
BEIMA, JAN gezworen gemeensman Jan Beymakoper ca. 1 1/2 pm land met drie kalkovens, een lasthuis etc.strekkende tot aan de westkant van de gevel van het huis van naastliggend tichelwerkbuiten Harlingen164223527v
BEIMA, JAN burgemeester Jan Beymanaastligger ten westen Noorderhaven 671645235186v
BEIMA, JAN wijlen Jan Beymaerflater Noorderhaven 651692242389r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper huis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achterNoorderhaven 16167124049r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 2-00-00 CGBrouwersstraat 211672240107r
BEIMA, JOUKE HOITESgrondpacht uit de kamer achter het huis genaamd het Radt van Joucke Hoytes Beymaeigenaar perceel Brouwersstraat 21het Rad1672240107r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymaverpachter grond Brouwersstraat 21achter1674240139r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymaverkoper Brouwersstraat 21achter1674240139r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 4-00-00 CGZuiderhaven 651674240147r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 1-10-00 CGZuiderstraat1674240147r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 1-10-00 CGZuiderstraat1674240147r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 1-10-00 CGZuiderstraat1674240147r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 1-08-00 CGRapenburg1674240147r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost1674240147v
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 1-00-00 CGBrouwersstraat 12zuid_achter1674240153r
BEIMA, JOUKE HOITEShet huis van Joucke Hoytes Beymanaastligger ten zuiden Kerkpad 161675240178r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymaverkoper Brouwersstraat 21achter1675240181v
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymaverkoper Brouwersstraat 211675240182r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymaverkoper Noorderhaven 161676240238r
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper onbekend168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper Zuiderhaven 11168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, TRIJNTJE Trijntie Beyma, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ168224144va
BEIMA, TRIJNTJE Trijntie Beyma, c.u.verkoper onbekend168224144va
BEIMA, TRIJNTJE Trijntie Beyma, c.u.verkoper Zuiderhaven 11168224144va
BEIMA, TRIJNTJE Trijntie Beyma, c.u.verkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, WIETSE de haringhang en spaanderloods van Wytse Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 501650236119v
BEIMA, WIETSE Wytse Beymakoper kamerRozengracht1651236162v
BEIMA, WIETSE Wytse Beymakoper 1/2 hoekhuis bestaande uit verscheidene huizen, en hofFranekereind 40165523730v
BEIMA, WIETSE Wytse Beymakoper dwarshuis, loods, tuin en plaatskeKerkpoortstraat 11658237148v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.verkoper Spinstraat 11166023860r
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.koper 1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvestenWeverstraat 151662238130r
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten oosten Weverstraat 151662238130r
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten noorden Weverstraat 151662238130r
BEIMA, WIETSE Wytse Beymakoper provisioneel 1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvestenWeverstraat 15166223813ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten oosten Weverstraat 15166223813ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten noorden Weverstraat 15166223813ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten westen Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinverkoper Oude Turfkade WZ1668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinkoper kamerWeverstraat 131668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 131668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis de Vergulden Valk genaamtZuiderhaven 11de Vergulden Valk1674240140r
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper onbekend168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 11168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beyma, c.u.koper dwarshuis en haringhang gereedschappenZuiderhaven 48164823653v
BEIMA, WIETSE het huis van de verkoper Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1675240202v
BEIMA, WIETSE Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ1675240202v
BEIMA, WIETSE het achterhuis en hof van Wytso Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1676240245v
BEIMA, WIETSE Wytso Beyma, c.u.kapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ1676240245v
BEIMA, WIETSE voormalig huis en haringhang van Wytze Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 52166523910r
BEIMA, WIETSE Wytze Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar twee ledige huis plaatsen of houtstek met een hof etc.Zuiderhaven ZZ1675240175v
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderhaven 391808268114r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6oost1808268114r
BEIMA, KOERT Coert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal (substituut -)koper huis ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6west1808268114r
BEIMA, JULIUS oud secretaris Julius Mathijs van Beyma thoe Kingmaverkoper Havenplein 141798265103r
BEIMA, KOERT mr. Koert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal des koningskoper huisKleine Ossenmarkt 41810268339v
BEIMA, KOERT Koert Lambertus van Beyma thoe Kingmafiscaal des koningskoper woningKleine Ossenmarkt 61810268339v
BEIMA, KOERT Koert Lambertus van Beyma thoe Kingmanaastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 61810268339v
, JULIUS Julius Matthijs van Beyma toe Kingmasecretaris Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 521785261259r
, het huis en hof van Wytzo Beymaekapiteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1675240175v
, JAN Jan Beytschat, c.u.huurder Lammert Warndersteeg 131796264335r
KORNELIS, SIETSE Zytse Cornelis Beytschathuurder Zuiderstraat 61801265284r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkerkoper huisLammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkernaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegatkoemelkernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71762255131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytzegatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 12176025534r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
, BASTIAAN Bastiaan Bickerkoopmanverkoper q.q. Simon Stijlstraat 2173925039v
, BASTIAAN Bastiaan Bickernaastligger ten oosten Zoutsloot 531755253236r
, BASTIAAN Bastiaan Bickerverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 121758254164r
, BASTIAAN Bastiaen Bickerkoopmankoper Lanen 71743250296v
, Bastyaan Bickernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33175325365v
, Bastyaan Bickernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33175325365v
, Bastyaan Bicker, n.u.naastligger ten oosten Lanen 261753253115v
, BASTIAANde weduwe van Bastiaan Bickersnaastligger ten westen Zoutsloot 57176125593v
, BASTIAANwijlen Bastiaan Bickersverkoper Lanen 71763255217v
, SIKKE Sicco Bienstraprocureur postulantverkoper q.q. Voorstraat 751795264252r
REINS, BAUKJEde verkoopster Bauckien Reins Bientiemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 151663238197v
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiemaverkoper Kerkpoortstraat 151663238197v
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiemaverkoper Weverstraat166423826ra
REINS, BAUKJEwijlen Bauckjen Reins Bientjemaverkoper Lanen 21achter1664238222v
BIERMA, burgemeester Biermanaastligger ten westen Franekereind 1170724519v
BIERMA, vroedsman Biermanaastligger ten oosten Voorstraat 231714245227v
BIERMA, vroedsman Biermanaastligger ten noorden Voorstraat 231714245227v
BIERMA, burgemeester Biermanaastligger ten zuiden Noorderhaven 66172024682r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermageniaarde koper Voorstraat 101738249345r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermabakker (mr. -)koper van door niaar Rozengracht 14173925015r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermageniaarde koper Sint Odolphisteeg 2174525165v
BIERMA, AAFKE Aafke Biermaafgewezen niaarnemer Voorstraat 9717562542r
BIERMA, AAFKE vrouw Aafke Biermaverkoper Rozengracht 141765256126v
BIERMA, AALTJE Aaltje Biermakoper Voorstraat 141759254219r
BIERMA, AAFKE Aefke Biermakoper Voorstraat 951756253265r
BIERMA, AAFKE SJOERDS Aefke Sjoerds Biermaverkoper Voorstraat 93achter175025282r
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
BIERMA, AALTJE Alida Biermaverkoper Brouwersstraat 141802266151v
BIERMA, ANTONIUS vroedsman Anthoni Biermakleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 141775258215r
BIERMA, KLAASKE Claaske Biermaverkoper Zuiderhaven 91799265200r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuwke Sioerds Biermaverkoper Tiepelsteeg173925063r
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Kerkpoortsmolen 11687242191r
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sioerdts Biermanaastligger ten noorden Lanen 311687242195v
BIERMA, DIRK SJOERDSoud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Bildtpoortsmolen 11687242199v
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerts Biermaverkoper Voorstraat 301687242185r
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van Dirck Sioerts Biermaverkoper Voorstraat 30achter1687242186r
BIERMA, DIRK SJOERDSgemeensman Dirck Sjoerdts Biermakoper door niaar huisVoorstraat 30168024189r
BIERMA, DIRK SJOERDSgemeensman Dirck Sjoerdts Biermakoper door niaar kameronbekend168024191v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sjoerdts Biermakoper 1/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortswindmolenKerkpoortsmolen 1Kerkpoortswindmolen168424218r
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)168424251r
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van wijlen burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1688242249v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirk Sjoerds Biermanaastligger ten zuiden Noorderhaven 42168524295r
BIERMA, FROUKJE DIRKS Froukjen Dirx Biermaverkoper Voorstraat 91170724534r
BIERMA, FROUKJE DIRKS Froukjen Dirx Biermaverkoper Voorstraat 93achter170724535v
BIERMA, FROUKJE DIRKS Froukjen Dirx Biermaverkoper Schoolsteeg170724536r
BIERMA, GRIETJE Grietje Biermaverkoper Zuiderhaven 91799265200r
BIERMA, J. J. Biermamakelaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 7178626283r
BIERMA, JAN Jan Biermakoper huisHeiligeweg 27zuid1738249263r
BIERMA, JAN Jan Biermaboekhouderverkoper Heiligeweg 27zuid1759254250v
BIERMA, JAN Jan Biermahuurder gedeelte Franekereind 401798265106r
BIERMA, JAN Jan Biermaverkoper Zuiderhaven 91799265200r
BIERMA, JAN SIPKESburgerhopman Jan Sipkes Bierma, c.s.huurder Hoogstraat 13173124825v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma, c.m.verkoper van 1/4 Voorstraat 3170024454v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Biermakoper Voorstraat 30170924597v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Biermaeigenaar van 1/2 Voorstraat 30170924597v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Biermakoper door niaar ratione vicinitatis Voorstraat 32170024437v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Biermabakkersekoper mouterij met eest en zolderVoorstraat 30achter1730247312v
BIERMA, JANKE DIRKSde koperse Janke Dirks Biermanaastligger ten noorden Voorstraat 30achter1730247312v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Biermakoper door niaar Voorstraat 301687242185r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Biermaverkoper Voorstraat 91170724534r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Biermaverkoper Voorstraat 93achter170724535v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Biermaverkoper Schoolsteeg170724536r
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirx Biermaverkoper Schritsen 1west172024668r
BIERMA, JOEKE Joeke Biermamakelaar (gezworen -)koper huis en tuintjeZuiderhaven 91784261226r
BIERMA, JOEKE Joeke Biermanaastligger ten oosten Zuiderhaven 717882633v
BIERMA, JOEKE Joeke Biermanaastligger ten oosten Zuiderhaven 71790263190v
BIERMA, JOEKE wijlen Joeke Biermamakelaarverkoper Zuiderhaven 91799265200r
BIERMA, LISKJE Liskje Biermahuurder (p.j.)Brouwersstraat 1b1788262240v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermaprotesteert met sententie HvF 23 maart 1697 Rozengracht 9169424399v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermakoopmankoper kamer of woningRommelhaven 18twee_achter1696243226r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermanaastligger ten oosten Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
BIERMA, PIETER SJOERDSkoopman Pieter Sioerds Biermaverkoper Vioolsteeg OZ170824561r
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pieter Sioerds Biermakoopmanverkoper Schoolsteeg170824571v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pieter Sioerds Biermakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ170824575v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermakaarsenmaker en koopmankoper huisSchoolsteeg WZ1686242112v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermanaastligger ten westen Schoolsteeg WZ1686242112v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermanaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1686242112v
BIERMA, PIETER SJOERDSwoning Pieter Sjoerds Biermanaastligger ten westen Werfpad173224873r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sioerdts Biermakoopmankoper twee ledige huisplaatsen met de boet erop voorheen in gebruik als timmerwerf, breed 48 voetZuiderhaven ZZ169324356v
BIERMA, PIETER SJOERDSde kamers aan de stadsvesten van Pyter Sioerdts Biermanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169324356v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sjoerds van Biermakoopmankoper door niaar kamerVoorstraat 89twee_achter169424399r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sjoerds Biermanaastligger ten oosten Voorstraat 89twee_achter169424399r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoper door niaar huisVoorstraat 93achter1688242241r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmankoper twee kamers met een vrije in- en uitgang naar ?t BolwerkZuiderhaven ZZ1692242390v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmankoper woning of kamer met een steegjeRommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmannaastligger ten westen Rommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sjoerds Biermascheepstimmermankoper door niaar huis met hofZuiderhaven ZZ1702244186r
BIERMA, PIETER SJOERDSde werf van Pytter Sjoerds Biermakoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1702244186r
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Voorstraat 91170724534r
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Voorstraat 93achter170724535v
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Schoolsteeg170724536r
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Werfpad ZZ170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ170824564v
BIERMA, RINSKE Rinske Biermaverkoper Zuiderhaven 91799265200r
BIERMA, SJOERD oud burgemeester Sioerd Biermakoper door niaar huis met tuin erachterRozengracht 161725246215r
BIERMA, SJOERD PIETERSvroedsman Sioerd Pieters Biermanaastligger ten oosten Voorstraat 23171824628r
BIERMA, SJOERD PIETERSvroedsman Sioerd Pieters Biermanaastligger ten noorden Voorstraat 23171824628r
BIERMA, SJOERD PIETERSde erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pieters Biermanaastligger ten westen Rozengracht 161733248193r
BIERMA, SJOERD PIETERSde weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Biermanaastligger ten oosten Rozengracht 14173925015r
BIERMA, SJOERD PIETERSwijlen oud burgemeester Sioerd Pyters Biermaverkoper Bildtstraat 151732248124v
BIERMA, SJOERD PIETERSde erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pyters Biermanaastligger ten westen Rozengracht 161732248150r
BIERMA, SJOERD PIETERSburgemeester Sioerd Pytters Biermakoper pakhuis met trappen en plankenNoorderhaven 681723246177r
BIERMA, SJOERD PIETERSde koper burgemeester Sioerd Pytters Bierma, c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 681723246177r
BIERMA, SJOERD vroedsman Sjoerd Pyter Bierma, q.q.naastligger ten zuiden Bildtstraat 13171924655r
BIERMA, SJOERD Sjoerd Biermanaastligger ten zuiden Bildtstraat 131723246188r
BIERMA, SJOERD DIRKSwijlen Sjoerd Dirkx Biermaschipper (schuit-)koper Scheerstraat 11170824540v
BIERMA, SJOERD PIETERSde weduwe van Sjoerd Pieters Biermanaastligger ten westen Voorstraat 271730247314v
BIERMA, SJOERD PIETERSde erfgenamen van wijlen burgemeester Sjoerd Pieters Biermanaastligger ten westen Rozengracht 181733248262v
BIERMA, SJOERD PIETERSde weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Biermanaastligger ten oosten Rozengracht 14173524945v
BIERMA, SJOERD PIETERSoud burgemeester Sjoerd Pyters Biermanaastligger ten westen Rozengracht 181726246264r
BIERMA, SJOERD PIETERSoud burgemeester Sjoerd Pyters Biermanaastligger ten westen Rozengracht 18achter172724718v
BIERSMA, SJOERD DIRKS Sjoerd Dirks Biersmaverkoper van 1/4 Voorstraat 3170024454v
BIERUMA, SJOERD PIETERSvroedsman Sioerd Pieters Bieruma, c.u.koper huisBildtstraat 151715245240r
, JOHANNES Johannes Bigteldhuurder noord beneden (p.j.)Hoogstraat 53176425670v
, JAN Jan Bijcknaastligger ten westen Karremanstraat 21664238220v
EVERTS, JANhet panwerk van Jan Ewerts Bijencorfnaastligger Achterstraat166623945v
, burgemeester Bijencorffnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ166123878v
, ANTJE Antie Bijencorffverkoper Grote Bredeplaats 291673240129v
, JANnu van burgemeester Jan Bijencorffeigenaar perceel Herenwaltje165623761r
, JANnu van burgemeester Jan Bijencorffeigenaar perceel Oosterkeetstraat165623761r
EVERTS, JANburgemeester Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311647235242r
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijencorffmonstercommissarisnaastligger ten oosten Heerensteeg 11652236193v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffverkoper q.q. Hoogstraat 341659237194r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 491659237240v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffverkoper q.q. Kerkpoortstraat 491659237240v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffverkoper q.q. Zuiderstraat ZZ1659237241r
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 3116592387r
, WILLEMKEwijlen Willemke Bijencorffverkoper Noorderhaven 3216712407ra
EVERTS, JAN Jan Ewerts Bijenkorfnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
, burgemeester Bijenkorffnaastligger ten oosten Noorderhaven 28achter1659237207v
, de heer Bijenkorffnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 271662238125v
, de heer Bijenkorffnaastligger ten westen Molenpad 61662238143r
, de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Bijenkorffraad Admiraliteit in Frieslandverkoper Zoutsloot 1111664238210r
, de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Bijenkorffraad Admiraliteit in Frieslandverkoper Zoutsloot 1071664238210r
, de weduwe van de heer Bijenkorffnaastligger ten westen Noorderhaven 3416662396va
, ANTJE Antie Bijenkorffverkoper Noorderhaven 531675240201v
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijenkorff, q.q.naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1663238184v
SIEMENS, JANde verkoper oud burgemeester Jan Simons Bijlaanlakenkopernaastligger ten westen Hofstraat 151703244227v
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Simons Bijlaanlakenkoperverkoper Hofstraat 151703244227v
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symons Bijlaanlakenkoperverkoper van 1/4 Lanen 131699243392v
, MARTJEN Maertje Bijlaankoper door niaar Rozengracht 221726246276v
, MARTJEN Maertje Bijlaankoper door niaar Rozengracht 221726246276v
, MARTJEN Maertje Bijlaankoper huisRozengracht 201729247250v
, MARTJEN Maertje Bijlaannaastligger ten oosten Rozengracht 201729247250v
, MARTJEN Maertje Bijlaannaastligger ten zuiden Rozengracht 201729247250v
, burgemeester Bijlaennaastligger ten westen Hofstraat 13169224319r
SIEMENS, JAN Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 19168024190v
SIEMENS, JAN Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024195r
SIEMENS, JANburgemeester Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Wasbleek1680241103v
SIEMENS, JANBurgemeester Jan Symens Bijlaengecommitteerde crediteuren van ten zuiden van Harlingen1680241104r
SIEMENS, JANburgemeester Jan Symens Bijlaengeniaarde koper Voorstraat 611681241121r
SIEMENS, JANburgemeester Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symens Bijlaenlakenkopernaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg WZ1698243375r
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symens Bijlaenlakenkopernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ1698243375r
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symens Bijlaenlakenkoperverkoper Sint Odolphisteeg WZ1698243375r
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symons Bijlaennaastligger ten westen Hofstraat 1317072459r
JANS, MARTJEN Maertje Jans Bijlaenverwandelaar Rozengracht 18achter172724718v
JANS, MARTJEN Maertje Jans Bijlaenaanhandelaar Rozengracht 18achter172724718v
BIJLAND, BEREND Beernt Bijland, c.u.huurder Both Apothekerstraat 3179226444v
BIJLSMA, Bijlsmakoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 261806267258r
BIJLSMA, Bijlsmakoopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat 261806267258r
BIJLSMA, ELIAS GERRITS Elias Gerrits Bijlsmablikslager (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 14179726533r
BIJLSMA, HENDRIKJE Hendrina Bijlsmaverkoper Sint Odolphisteeg 8178126035v
BIJLSMA, HINKE JANS Hinke Jans Bijlsmakoper Sint Odolphisteeg 10175625419v
BIJLSMA, T. T. J. Bijlsmakoopmankoper 7 pm greidlandten zuiden van Harlingen1809268223r
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsmaverkoper Rozengracht 271809268236v
BIJLSMA, THOMAS Thomas Bijlsmaverkoper Kerkpoortstraat 241809268236v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, houtstek, tuin en zomerhuisten zuidoosten van Harlingen1803266217r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, herberg en overdekte kolfbaanRozengracht 27het hof van Friesland1807267289v
BIJMA, DOUWE HOMMESwijlen burgemeester Douwe Hommes Bijmaeerdere eigenaar Noorderhaven 481629232106v
BIJMA, GEERT Geert Bijmacontrarolleur convooien en licentenverkoper q.q. Lanen 24162723216r
BIJMA, JAN Jan Bijmakoper 1/6 huis ([een obligatie ten laste van Douwe Douwes])Noorderhaven 481629232106v
BIJMA, JAN HARMENS Jan Harmens Bijmakoper 1/6 huisNoorderhaven 481629232106r
BIJMA, JAN HARMENS Jan Harmens Bijmaverkoper Noorderhaven 481629232108r
, JAKOB Jacob Bijmhoelt, c.u.huurder Grote Bredeplaats 251811269149v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikkerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 321740250112v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker, n.u.koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 261741250158v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikkerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
BIKKER, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bikkernaastligger ten westen Zoutsloot 571767256256r
BIKKER, BASTIAAN Bastiaen Bikkerkoopmankoper fraai huisNoorderhaven 2817562546r
BIKKER, BASTIAAN Bastian Bikkernaastligger ten oosten Zoutsloot 531759254214v
BIKKER, JOCHEM Jogchum Bastyaans Bikkerkoper Noorderhaven 2817562546r
BIKKER, MARTJEN Maartje Bikkerverkoper Noorderhaven 621780259269v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikkerverkoper Lanen 281774258168v
, BASTIAANde weduwe van Bastiaan Bikkersnaastligger ten oosten Noorderhaven 261770257152v
BIL, HARKE KORNELIS Harcke Cornelis Bilgebruiker ten zuiden van Harlingen1602228292r
BIL, JAN Jan Bilnaastligger ten westen Droogstraat1599228165r
BIL, JAN de weduwe van Jan Bilnaastligger ten westen Droogstraat1601228278r
, MARTJEN Maartie Bilaankoper Voorstraat 661713245188r
JANS, PIETER Pieter Jansen Bilckertverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg1601228269r
JANS, PIETER Pieter Janssen Bilckertnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1601228261v
ARJENS, SIEBREN Sibren Arjens Bilckertbakker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 19168024190v
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilkerverkoper q.q. Zuiderhaven166623950r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx Bilkertnaastligger ten zuiden Havenplein 201686242127r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper huisHeiligeweg 5167124073v
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper provisioneel huisHeiligeweg 5167224015ra
FRANSES, JAN Jan Fransen Bilkertkoper kamerWortelstraat NZ1696243198v
PIETERS, JANde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters Bilkertverkoper van 1/6 Bildtstraat 13163123336r
, JANwijlen Jan Billenbergverkoper van 5/9 Hondenstraat 131734248334v
, GERRIThet sterfhuis van Gerrit Bilootennaastligger ten noorden Noorderhaven 81167224087v
PIETERS, PIETERde last- en procuratiehebbende van Piter Piters van der Biltverkoper Zoutsloot 17162823272r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmangeniaarde koper Voorstraat 751795264252r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksma, erfgenaamkoopmanverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma, erfgenaamverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
BINKSMA, H. vroedsman H. Binksmakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 31785261271v
BINKSMA, H. burgemeester H. Binksmanaastligger ten noorden Voorstraat 531787262207r
BINKSMA, H. oud burgemeester H. Binksmanaastligger ten noorden Schritsen 50achter1790263213r
BINKSMA, H. H. Binksmanaastligger ten zuiden Leerlooierssteeg WZ180126621r
BINKSMA, HARMEN Harman R. Binksmanaastligger ten noorden Raamstraat 11794264163v
BINKSMA, HOTSE ROMKESburgemeester Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Bargebuurt1789263173v
BINKSMA, HOTSE ROMKESburgemeester Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Zoutsloot 181789263175v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Lanen 56179726516v
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotse Romkes Binksmakoper woningOoievaarsteeg 11179726518r
BINKSMA, HOTSE vroedsman Hotze R. Binksmakoper huis, plateelbakkerij, kamer en achterhuisSchritsen 50178326161r
BINKSMA, HOTSE vroedsman Hotze R. Binksmakoper huis, plateelbakkerij, kamer en achterhuisSchritsen 50achter178326161r
BINKSMA, HOTSE burgemeester Hotze R. Binksmaverkoper q.q. Hoogstraat 31793264103v
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmakoper door niaar huisSchritsen 50achter1790263213r
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmaverkoper q.q. Lanen 911793264127v
BINKSMA, HOTSE ROMKESvroedsman en oud burgemeester Hotze Romkes Binksmanaastligger ten zuiden Schritsen 541794264169v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmaverkoper Schritsen 541794264169v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 831796264311r
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 19179726521v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Lanen 47179726528v
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmaverkoper van 8/32 Zuiderhaven 53180126647v
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen Hotze Romkes Binksmanaastligger ten zuiden Schritsen 501803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Schritsen 501803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen Hotze Romkes Binksmanaastligger ten noorden Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Schritsen 50achter1803266219r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Schritsen 541803266226v
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Ooievaarsteeg 111803266228r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, HOTSE ROMKESoud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Noorderhaven 1001803266250r
BINKSMA, ROMKE HOTSESburgemeester Romke Hotzes Binksmanaastligger ten oosten Schritsen ZZ178626286r
BINKSMA, ROMKE HOTSESburgemeester Romke Hotzes Binksmanaastligger ten zuiden Schritsen ZZ178626286r
BINKSMA, ROMKE HOTSESburgemeester Romke Hotzes Binksmanaastligger ten westen Schritsen ZZ178626286r
BINSONIDES, ANTJE THEODORUS Antie Theodorus Binsonideskoper Lanen 231733248223r
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Binsonidesontvanger en dorpregterverkoper q.q. Kerkpoortstraat 291706244322v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Binsonidesontvanger en dorpsregter etc.verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 917062451v
BINSONIDES, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 281717245303v
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonides, c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281721246105r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonideskoper Vianen ZZ172824792r
, H.oud burgemeester H. R. Binxmakoper huisSchritsen 54179726540r
, H.de gleibakkerij van H. R. Binxmanaastligger ten zuiden Schritsen 54179726540r
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Binxmaverkoper q.q. Hoogstraat 41781260150v
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Binxmageniaarde koper Noordijs 41782260254r
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Binxmakoper door niaar huis en tuintjeSchritsen 541785261275r
BIRDEMA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Birdemanaastligger ten oosten onbekend163223345v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdemakoper huis, de overige partenScheerstraat1618230134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdemaeigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat1618230134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Ryeme Fockes Birdemakoper Hoogstraat1605228447r
BISSCHOP, KLAAS Claes de Bischopprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
BISSCHOP, Bisschop, c.u.luitenanthuurder Kerkpad 161753253111r
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lamberts Bisschopwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 7achter170724510v
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Bisschopverkoper Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschopnaastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699v
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschopnaastligger ten zuiden Tiepelsteeg172124699v
BISSCHOP, HENDRIK Hendrik Bisschopsoldaatverkoper Noordijs 101801265303r
BISSCHOP, JOHANNA Johanna Bisschopkoper Kerkpoortstraat 5179826590r
BISSCHOP, MARIA Maria Bisschopkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopkoper Anjelierstraat 161796264345r
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopgeniaarde koper Romastraat 271796264351v
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopkoper Grote Kerkstraat 381799265199r
BISSCHOP, MAAIKE Mayke Bisschopkoper Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschopvarensgezelkoper huisHofstraat 141809268301r
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschopwever (bont-)koper huis en weefwinkelGardenierstraat NZ1773258116r
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop [staat: Bosschop]naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ178126056r
JANS, WILLEM Willem Jansen Bissiunvarensgezelverkoper Kerkpoortstraat 231740250118r
, WILLEM Willem Jan Bissuinverkoper Schritsen 50achter1736249120r
JANS, JAN Jan Jansen Blaeuwschipper op Franeker (veer-)koper huis of woningNieuwstraat 62de Boomsluyter1697243274r
JANS, JAN Jan Jansen Blaeuwschipperverkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, JAN Jan Janzen Blaeuwschipperverkoper van 3/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
, ANTONIUSde heer Anthonius van Blankendaalapothekerverkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauverkoper Wortelstraat 101759254240v
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauschipper (groot-)verkoper Voorstraat 31658237153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauverkoper Rozengracht 81659237200v
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blaukoper Tiepelsteeg1758254172v
BLAUW, WILLEM JANSwijlen Willem Jansen Blauverkoper van 1/5 Hondenstraat 141738249220v
BLAUW, ANTJE HENDRIKS Antie Hendriks Blauwverkoper van 1/5 Hondenstraat 141738249220v
BLAUW, FOLKERT JANS Folkert Jansen Blauwscheepstimmermanverkoper van 1/5 Hondenstraat 141738249220v
BLAUW, HANS JANS Hans Jansen de Blauwcrediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 121599228169v
BLAUW, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jansen Blauwverkoper van 1/5 Hondenstraat 141738249220v
BLAUW, JAN wijlen mr. Jan de Blauwverpachter grond Noorderhaven 741601228236v
BLAUW, JAN wijlen mr. Jan de Blauwnaastligger ten zuiden Noorderhaven 741601228236v
BLAUW, JAN Jan Blauwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 641705244306r
BLAUW, JAN Jan Blauwnaastligger ten noorden Kerkpad WZ174525189r
BLAUW, JAN Jan Blauwnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 71749251267v
BLAUW, JAN Jan Blauwnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 717492517va
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Blauwschipperkoper 1/2 huisHondenstraat 121700244347r
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Blauwhuurder achterkamer (p.j.)Hondenstraat 121700244347r
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendrix Blauwnaastligger ten noorden Vijver 1171924654r
BLAUW, JAN JANS Jan Jans Blauwnaastligger ten zuiden Vianen WZ1746251140v
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauwkoper Kerkpad 20172124698r
BLAUW, JAN JANSde weduwe van Jan Jansen Blauwnaastligger ten westen Hondenstraat 141725246221v
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauwkoper woningRomastraat NZ1730247311v
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauwverkoper van 1/2 Romastraat 291738249232r
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauwnaastligger ten westen Zoutsloot 981759254242v
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauwaanhandelaar Brouwersstraat 91703244220v
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauwverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
BLAUW, MARIA Maria de Blauwverkoper Brouwersstraat 91722246149v
BLAUW, MARIA Maria de Blauwverkoper Noorderhaven 771724246194r
BLAUW, RUURD JANSwijlen Ruird Jansen Blauwverkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v
BLAUW, RUURD RUURDS Ruird Ruirds Blauw, c.u.koper huisZoutsloot 41170924593r
BLAUW, RUURD RUURDSwijlen Ruyrd Ruyrdsen Blauwverkoper Bildtstraat WZ172724729r
BLAUW, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Blauwnaastligger ten zuiden Kerkpad 181741250193r
BLAUW, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Blauw, bejaarde vrijsterkoper woningWortelstraat 101741250194r
BLAUW, IEFKE Yfke Blauwverkoper Anjelierstraat 31746251122v
BLAUW, IEFKE Yfke Blauwverkoper Anjelierstraat 51746251122v
HANSES, ANTJE Antke Hansen de Blauwerverkoper Lanen ZZ161122940v
JANS, HANS Hans Jans de Blauwerbruidegom 1598228112r
JANS, ISAAK Isack Jans de Blauwer, voor zijn vier kinderenverkoper Lanen ZZ161122940v
HANSES, JOOST Joost Hansen de Blauwer, mede voor zichverkoper q.q. Lanen ZZ161122940v
HANSES, Lijsbetgie Hansen de Blauwerverkoper Lanen ZZ161122940v
, JANwijlen Jan de Blauwersnaastligger ten westen Noorderhaven 761599228139r
, JANde weduwe van wijlen Jan de Blauwersnaastligger ten westen Voorstraat 331601228237r
BLEKER, TEUNIS burgervaandrig Theunis Bleekerverkoper en administrator van Rapenburg 121729247274v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Blekernaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1659237215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Blekernaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1659237215v
BLEKER, LOUW TEUNISburgervaandrig Louw Theunis Blekerkoper dwarshuisRapenburg 121729247274v
BLEKER, LOUW TEUNIS Louw Theunis Blekerverkoper q.q. Schritsen 111729247284r
, JOCHEM Jochum van Blesendorpsoldaat onder Julius van Eysingakoper kamerHofstraat 351618230122v
, JOCHEM Jochum van Blesendorpnaastligger ten oosten Hofstraat 311619230174r
HANSES, JOCHEM Jochum Hanses van Blesendorpsoldaat onder Julius van Eysingakoper Hofstraat 371618230117v
HANSES, JOCHEM Jochum Hanses van Blesendorp, c.u.soldaat onder Julius van Eysinganaastligger ten westen Hofstraat 371618230117v
, JAKOB Jacob Blesma, c.u.bewoner Grote Kerkstraat 341769257123v
, JAKOB Jacob Blesmabierdrager (substituut -)koper huisSint Odolphisteeg 141782260282r
, JAKOB Jacob Blesmanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 16178326134r
, JAKOB Jacob Blesmaverkoper Sint Odolphisteeg 141788262288v
, JAKOB Jacob Blesma, c.u.huurder Grote Kerkstraat 271790263187v
, JAKOB Jacob Blesmahuurder gedeelte 1 vanaf mei 1791 (p.j.)Kerkpad WZ1791263381r
, JAKOB Jacob Blesmahuurder Kerkpad 2217922646v
, GRIETJE Grietje van Blessumhuurder (p.w.)Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
, GRIETJE Grietje van Blessumnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
, JAN Jan van Blessum, c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 61752252219v
, JAN Jan van Blessumbewoner Grote Ossenmarkt 151759254222r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 4177625922r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 6177625922r
PIETERS, IENSE Jens Pieters Blindeman?verkoper Ooievaarsteeg1615229283v
BLINKSMA, TIETE Tytus Blinksmabode (gerechts-)verkoper Hoogstraat 301726246284v
BLINKSMA, HETTE de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxmanaastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11170924582v
BLINKSMA, HETTE de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxmanaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11170924582v
BLINKSMA, HETTE de tuin van de erfgenamen van wijlen Hette Blinxmanaastligger ten westen Nieuwstraat 361721246116r
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.koper 1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen ([voor de twee kamers in deze akte])Nieuwstraat 361698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 361698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.koper 1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen ([voor de twee kamers in deze akte])Nieuwstraat 381698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 381698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESde weduwe van Hette Tietes Blinxmanaastligger ten oosten Hoogstraat 28171924653v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tytes Blinxmaverkoper Scheerstraat 10169924428r
BLINKSMA, HETTE TIETESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxmanaastligger ten noorden Scheerstraat 11170824540v
BLINKSMA, SIBBELTJE Sibbeltie Blinxmaverkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
BLINKSMA, TIETE Tiete Blinxmabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
BLINKSMA, TIETE Tyte Blinxmabode (gerechts-)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
, HETTEburgervaandrig Hette Blinxsma, c.u.smid (mr. -)koper tuintje met een woning tot een afbreuk daaraan ten noordenOosterkeetstraat 11169324346v
TIETES, HETTEburgervaandrig Hette Tyttes Blinxsmasmid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Noordijs OZ169424375v
TIETES, HETTEburgervaandrig Hette Tyttes Blinxsmakoper huis met potkastHoogstraat 301695243124r
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
BLOK, AREND HENDRIKS Aernt hendricks Blocksoldaatverkoper Romastraat1614229196v
BLOK, ALLERT KLASESde erfgenamen van wijlen Allert Claesen Blockverkoper Zuiderhaven 911640234119v
BLOK, ALLERT TEUNISburgerhopman Allert Teunis Blockkoper huis met plaats en een eigen steegVoorstraat 7a-oost1663238183r
BLOK, ALLERT burgerhopman Allert Tony Blocknaastligger ten westen Zuiderhaven 51667239106r
BLOK, ANTJE Anna de Blockkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, ANTJE Anna de Blockkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, ANTJE Anna de Blockkoper Vijver 51627231161v
BLOK, ANTJE Anna de Blockverpachter grond ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, ANTJE Anna de Blockverpachter grond ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, ANTJE Anna de Blockverpachter grond ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocklijnslager en koopman (mr. -)koper van 2/3 lijnbaan en paardenstallingNoorderhoofd 31733248225v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockkoper huis en tuin erachterRozengracht 181726246264r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockwever en koopman (bont-)verkoper Havenplein 141726246275v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocknaastligger ten westen Zuiderhaven 831726246278v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocklijnslager en koopman (mr. -)koper huisNoorderhaven 74Bremen1731247371v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockaanhandelaar hof, met kamer of wagenhuisHofstraat 161732248150r
BLOK, ARJEN TEUNISde verwandelaar Arjen Teunis Blocknaastligger ten oosten Rozengracht 161732248150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockverwandelaar Rozengracht 161732248150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 18achter1733248212v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Blocklijnslager en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven1732248147v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blocknaastligger ten oosten Noorderhaven 721733248177v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1733248187v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmankoper hofRozengracht 161733248193r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blockkoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 161733248193r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arrien Teunis Blockkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 22173124868r
BLOK, BOUDEWIJN Boudewijn de Blockverkoper buiten Harlingen1606228504r
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Blocksecretaris van Leeuwarderadeelverkoper ten zuiden van Harlingen159822887v
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkopersecretaris van Leeuwarderadeelkoper door niaar ca. 5 pm land (per pm)buiten Harlingen1606228504r
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, EERKJE Eerckien de Blockverpachter grond ten zuiden van Harlingen16422355v
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Clazes Blockkoper Bildtstraat 71759254209v
BLOK, GRIETJE Grytien de Blockkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Blockkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Blockkoper Vijver 51627231161v
BLOK, HARMEN JANS Harmen Jansen Blockkoopmankoper 1/12 huisVoorstraat 721714245224v
BLOK, HENDRIK Hendrick Blocknaastligger ten westen Romastraat159722837v
BLOK, HENDRIK Hendrick Blockgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat1604228410v
BLOK, HENDRIK Hendrick Blocknaastligger ten zuiden Gardenierstraat1604228410v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blockblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21784261222r
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper 14-00-00 GG eeuwige rente uit Heerma Fenne ([voor de drie percelen in deze akte])ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit Binyeterp ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght ([voor de drie percelen in deze akte])Vijver 5het Vergulde Hart1627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper Vijver 51627231161v
BLOK, PIETER wijlen Pieter Blockverkoper van 1/2 Voorstraat 451617230101r
BLOK, RUURD KLASESwijlen Ruierd Claessen Blockverkoper Noorderhaven 33165623785r
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 21752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Zuiderhaven 41752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Blocknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21175325368r
, dr. Blocklant, q.q.verkoper q.q. Voorstraat 601635233160r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Voorstraat 601634233131r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
, MARTENde verkoper dr. Martinus Blocklant, c.u.naastligger ten zuiden Rozengracht 21635233171r
, MARTENdr. Martinus Blocklantverkoper Rozengracht 21635233171r
, RINTJE Rintie Blockmakerschippernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1697243307r
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocqkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 451617230101r
BLOK, ALBERT TEUNISoud hopman Albert Tonis Blocq, c.u.verkoper Zuiderhaven 31676240228v
BLOK, ALLERT TEUNISburgerhopman Allard Thonis Blocqverkoper Voorstraat 7a-oost1668239132v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor zich en zijn kinderenlijnslager en koopmanaanhandelaar huis met een tuinHoogstraat 11733248235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor zich en zijn kinderenlijnslager en koopmanverwandelaar Zuiderhaven 791733248235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocqkoopmanverkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 181733248262v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocqkoper huis De SpijkerboorZuiderhaven ZZde Spijkerboor1729247221r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocqkoopmanverkoper Voorstraat 361730247339r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blocqkoopmanverkoper Hoogstraat 11733248252v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blocqverkoper Both Apothekerstraat WZ173124824v
, DANIELburgemeester van IJlst Daniel de Blocq van Scheltingaverkoper Zuiderhaven ZZ174925246v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocquevilleschoolhouder (Franse -)koper huisZuiderhaven 3918072687v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocquevilleschoolhouder (Franse -)koper huisGrote Ossenmarkt 6oost18072687v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocquevilleschoolhouder (Franse -)koper huisGrote Ossenmarkt 6west18072687v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloemkoopmanverkoper Voorstraat 9161723096v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloemkoopmanverkoper Noorderhaven 50161723097r
BLOEM, MARIA hospita in de Pauw Marike Bloemhuurder (p.j.)Hondenstraat 41725246243r
BLOEM, MARIA Marike Bloemherbergierse [staat: hospita] in de Pauwhuurder (p.j.)Hondenstraat 41726246260r
, PETRONELLA Petronella Bloeminkwinkelierkoper Voorstraat 271746251126r
BLOEMSMA, GERRIT JANS Gerrit Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 24181026951r
BLOEMSMA, GERRIT JANS Gerrit Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 28181026952r
BLOEMSMA, JAN Jan H. Bloemsmasmid (mr. grof-)koper huisHeiligeweg 241805267180r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKSwijlen Jan Hendriks Bloemsmaverkoper Heiligeweg 24181026951r
BLOEMSMA, WILLEM JANS Willem Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 24181026951r
BLOEMSMA, WILLEM JANS Willem Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 28181026952r
BLOK, Bloknaastligger ten zuiden Noordijs 61794264193v
BLOK, A. de heer A. Bloknaastligger ten westen Voorstraat 971780259297v
BLOK, A. de heer A. Bloknaastligger ten noorden Voorstraat 971780259297v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Heiligeweg 31782260222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Lanen 91achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten oosten Lanen 91achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Lanen 91achter1782260306r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blokkoopmangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 9173124862r
BLOK, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Blokkoper Prinsenstraat 4176125583v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunes Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 221740250135r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokgeniaarde koper Zuiderstraat172724750v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 201729247250v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 271738249342v
BLOK, ARJEN TEUNIShet pakhuis van Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 72173724917va
BLOK, ARJEN TEUNIShet pakhuis van Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 72173724918ra
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Bloknaastligger ten noorden Voorstraat 311740250108v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Rozengracht NZ1741250146v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok, mede voor zijn twee zonenkoopmanverkoper Noorderhaven 741741250157v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Noorderhaven 261741250158v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten noorden Rozengracht 18achter172724718v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blokkoper drie kamersNoorderhaven 261730247329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten oosten Noorderhaven 261730247329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten westen Noorderhaven 261730247329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Bloknaastligger ten noorden Noorderhaven 261730247329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Bloklijnslager (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
BLOK, C. burgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 251809268291v
BLOK, C. burgemeester C. Blokkoper q.q. Lanen 25achter1809268291v
BLOK, als bewoner Claas Bloknaastligger ten noorden Noordijs 101801265303r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmankoper huisNoorderhaven 74Bremen1741250157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokfabrikant en koopmanverkoper Noorderhaven 741741250172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1748251214r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Bloknaastligger ten westen Zuiderhaven 51765256106v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blokkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 5175325396r
BLOK, KORNELIS Corneles Blokglasmaker en verver (mr. -)koper fraai huisBildtstraat 14175625432v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden [staat: zuiden] Zoutsloot 281762255119v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 161763255261r
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 16177225827v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Bildtstraat 12177325886r
BLOK, KORNELIS Cornelis Blokverver en glasmaker (mr. -)verkoper Havenplein 18west1774258166r
BLOK, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Blokglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, EELKJE KORNELISmeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blokverkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 131775258197v
BLOK, GRIETJE KLASES Grytie Clases Blokkoper Zoutsloot 491734248339v
BLOK, GRIETJE KLASES Gryttje Clazes Blokverkoper Zoutsloot 491771257189v
BLOK, H. H. W. Bloknaastligger ten noorden Prinsenstraat 6180426772v
BLOK, HARMEN JANS Harmen Jansen Blok, e.a.naastligger ten oosten Voorstraat 701715245238v
BLOK, HARMEN JANS Harmen Jansen Blok, e.a.naastligger ten oosten Voorstraat 701715245242r
BLOK, HARMEN JANSde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen Bloknaastligger ten westen Voorstraat 741716245270v
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokkoper door niaar huis genaamd Saayen en BaayenZuiderhaven 1Saayen en Baayen1782260240r
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokblokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 11784261196v
BLOK, HENDRIK WIEBES Henderik Wybes Blokblokmakerverkoper Zuiderhaven 11784261196v
BLOK, HENDRIK Hendrik W. Blokmastmaker (mr. -)verkoper Noorderhoofd 11806267194r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakerkoper van 1/2 huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1782260241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakergeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmakerkoper 1/2 huisPrinsensteeg 31784261180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Bloknaastligger ten oosten Prinsensteeg 31784261180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21787262184r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Westerstraat 431790263261r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 501803266219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 50achter1803266219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541803266226v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Ooievaarsteeg 111803266228r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1803266236r
BLOK, HENDRIK WIEBESwijlen Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 1001803266250r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Prinsenstraat 41806267228v
BLOK, K. burgemeester K. Bloknaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 131811269137r
BLOK, LIJSBET MINNES Lijsbet Minnes Blokkoper Noorderhaven 211753253122r
BLOK, M. M. Blok, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
BLOK, M. M. Blok, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
BLOK, MARIA KLASESwijlen Marijke Claazes Blokerflater Zeilmakersstraat 131775258197v
BLOK, MARIA KLASESde erfgenamen van wijlen Marijke Clases Bloknaastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 6175325347v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30175325353v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30achter175325356v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 85175325358v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 29175325360v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper huisScheerstraat 8oost176825736v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper door niaar huisNoordijs 8177725972r
BLOK, MINNE Minne Bloknaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud177725988r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 91779259216v
BLOK, MINNE Minne Cl. Blokkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat178126099r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 501782260229r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmannaastligger ten noorden Scheerstraat 6achter1782260289r
BLOK, MINNE Minne Blok, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241784261200r
BLOK, MINNE Minne Blok, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241784261200r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmankoper huisSint Jacobstraat 15179726535r
BLOK, MINNE Minne C. Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 131798265122r
BLOK, MINNE Minne Bloknaastligger ten oosten Scheerstraat 8midden1800265231v
BLOK, MINNE de erfgenamen van wijlen Minne Bloknaastligger ten westen Voorstraat 971802266149v
BLOK, MINNE wijlen Minne Blokkoper Zuiderhaven 791803266230v
BLOK, MINNE wijlen Minne Blokkoopmanverkoper Zuiderhaven 791806267191r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 401762255126v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmankoper huisNoordijs 6179726530r
BLOK, MINNE KLASESde stalling van de kopers Minne Claases Blok, c.u.naastligger ten zuiden Noordijs 6179726530r
BLOK, MINNE KLASESwijlen Minne Claases Blokverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1774258176r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Bloknaastligger ten westen Scheerstraat 101776258242v
BLOK, MINNE KLASES Minne Clasen Blokkoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 711787262235v
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Blok, c.s.koper stuk grondVoorstraat 951787262179r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Bloknaastligger ten oosten Voorstraat 951787262179r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Blok, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 951787262179r
BLOK, MINNE KLASES Minne Klaazes Blokverkoper Grote Ossenmarkt 151784261187r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytses Blokschilder en koopman (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytses Bloknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 10177325895r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Noorderhaven 411787262159r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 61787262161r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 351787262164r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Blokschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 617722582v
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 401775258228v
BLOK, R. R. Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 261782260314v
BLOK, REINER Reinier Blokverkoper Kerkpad 161737249195r
BLOK, REINER Reinier Blokkoopmanverkoper Zuiderhaven 55174025091r
BLOK, REINER Reinier Blokkoopmanverkoper Zuiderhaven 57174025092r
BLOK, REINOU MINNES Reinouke Minnes Blokkoper huisDroogstraat 241765256144r
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouke Minnes Blokerflater Droogstraat ZZ1782260207r
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouwke Minnes Blokerflater Hoogstraat 41178126036v
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouwke Minnes Blokerflater William Boothstraat 3178126038r
BLOK, REINOU MINNESde erfgenamen van wijlen Reinouwke Minnes Bloknaastligger ten oosten Droogstraat ZZ178126043v
BLOK, S. S. J. Blok, c.u.huurder Brouwersstraat 181810268356v
BLOK, SAKE TJEPKES Saake Tjepkes Blok, c.u.bewoner Voorstraat 7a1803266284r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopmanverkoper Schritsen 371802266138r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopman (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 7a1802266139r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokkoopmankoper huisVoorstraat 7a1803266290r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokhuurder (p.j.)Voorstraat 7a1803266290r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokkoper van 1/2 huis Noorderhaven ZZ en timmerhuis Noorderhaven NZNoorderhaven 41799265155r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokblokmaker (mr. -)aanhandelaar groot werkhuisNoorderhoofd 11806267200r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokblokmaker (mr. -)verwandelaar Noorderhoofd 11806267200r
BLOK, SIPKE TJEPKES Sipke Tjepkes Blokkoper kamerLanen 66achter181026929r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmakerverkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 251760254256r
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoper pakhuisHavenplein 18west1763255227r
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Havenplein 16176525698v
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost1766256226r
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost176825758v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatiskoper door niaar huis met touwwinkel, en hofNoorderhaven 241741250148v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten zuiden Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Bloknaastligger ten westen Noorderhaven 261741250158v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 881754253275r
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u.huurder (p.j.)Havenplein 281762255124v
BLOK, TEUNIS Theunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost177325898r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blokkoopmanerflater Havenplein 18west1774258166r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 9617882635r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 25178826313r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker en verver (mr. -)verkoper Noorderhaven 21800265228r
BLOK, TJEPKE de weduwe van Tjepke Bloknaastligger ten westen Schritsen 49181026991r
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Bloknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31799265156r
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Lanen 2218012669r
BLOK, TJEPKE SJOERDS Tjepke Sjoerds Blokverkoper Prinsenstraat 6180426772v
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blokverkoper Zeilmakersstraat 131775258197v
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokkoper Schritsen 371803266252r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokhuurder Schritsen 371803266252r
BLOK, TRIJNTJE TJEPKES Trijntje Tjepkes Blokverkoper Schritsen 371809268286r
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokkoper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokgeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
, ANTJE Antje Blokmakernaastligger ten oosten Vissersstraat 121787262202v
, RINTJEhet houtstek van Rintie Blokmakernaastligger ten noorden Rozengracht 18achter1717245289r
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerverkoper Zuiderhaven ZZ1716245269r
KLASES, RINTJEde hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Zuiderhaven 36oost1717245290r
KLASES, RINTJE Rintie Clasen Blokmakerschipper (galjoot-)koper huisZuiderhaven 36oost1701244125v
KLASES, RINTJE Rintie Clasen Blokmakernaastligger ten noorden Nutstraat 2170724537v
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks Blokmakerverkoper Noorderhaven 3179326484r
BLOKZIJL, GERRIT Gerrit Blokzijlverkoper Bildtpoort (gebied)1712245182av
BLOEM, ANTJE Anna Blomgeniaarde koper Voorstraat 30achter1780259238v
BLOEM, ANTJE Anna Blomverkoper Voorstraat 451780259276r
BLOEM, ANTJE Anna Blomverkoper Voorstraat 451780259276r
BLOEM, ANTJE Anna Blomkoper Sint Jacobstraat 2178126093v
BLOEM, ANTJE Anna Blomverkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
BLOEM, ANTJE Antje Blomverkoper van 1/2 Hofstraat 29177225837v
BLOEM, ANTJE wijlen Antje Blomerflater Rapenburg 81789263134r
BLOEM, FOKJE Fokje Blomverkoper Voorstraat 451780259276r
BLOEM, JAKOB Jacob Blomblikslager (mr. -)verkoper Voorstraat 451780259276r
BLOEM, JAN Jan Blomwever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
BLOEM, JAN Jan Blomwever (mr. bont-)verkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
BLOEM, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Blomnaastligger ten westen Rapenburg 10west1759254189v
BLOEM, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Blomnaastligger ten westen Rapenburg 10west176825784v
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blomwever (mr. bont-)koper huis en tuinRapenburg 81740250126v
BLOEM, JAN MARTENS Jan Martens Blom, gildebroeder van het groot veerschippersgildekoper huisBargebuurtspoortje WZ1782260225r
BLOEM, PIETER stadstamboer Pieter Blomverver (mr. -)verkoper Voorstraat 451780259276r
BLOEM, PIETER Pyter Blomverver (mr. -)koper huisHeiligeweg 621759254244v
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomkoper Droogstraat 221786262112r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomverkoper Droogstraat 221787262175v
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomverkoper Heiligeweg 621805267187r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11809268264r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11809268264r
BLOEM, S. vroedsman S. Blomnaastligger ten zuiden Noorderhaven 901771257232v
BLOEM, SIEMEN Simon Blomblikslagernaastligger ten oosten Voorstraat 4317342491r
BLOEM, SIEMEN vroedsman Simon Blomnaastligger ten westen Voorstraat 451755253246r
BLOEM, SIEMEN wijlen vroedsman Simon Blomerflater Voorstraat 451780259276r
BLOEM, SIEMEN Symon Blomblikslager (mr. -)koper huis in twee delen bewoond door een middelmuur van elkaar gescheidenVoorstraat 451733248240v
BLOEM, SIEMEN Symon Blomblikslager (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 43173524933v
BLOEM, SIEMEN Symon Blomblikslager (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 45oost174025089r
BLOEM, SIEMEN Symon Blomkoopmangeniaarde koper Noorderhaven 901755253245r
BLOEM, SIEMEN vroedsman Symon Blomkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 901755253245r
BLOEM, SIEMEN Symon Blomkoopmangeniaarde koper Voorstraat 45oost1755253245r
BLOEM, SIEMEN vroedsman Symon Blomkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 45oost1755253245r
BLOEM, SIEMEN Symon Blomnaastligger ten zuiden Noorderhaven 90176125573v
BLOEM, SIEMEN Symon Blomnaastligger ten zuiden Noorderhaven 90176425669v
BLOEM, WIETSE Wytse Blom, c.u.bewoner Schoolstraat 218072686r
BLOEM, WIETSE Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)koper huisNoorderhaven 111809268203r
BLOEM, WIETSE Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Noorderhaven 111809268203r
BLOEM, WIETSE stadsmajoor Wytze Blomkoper huis, tuin, bleekveldSchritsen 54181026963v
BLOEM, WIETSE stadsmajoor Wytze Blomhuurder Schritsen 54181026963v
BLOEM, WIETSE DIRKSstadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Hofstraat 291806267198r
BLOEM, WIETSE DIRKSstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Vianen 61806267199r
BLOEM, WIETSE DIRKSstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper Gardenierstraat NZ1806267202r
BLOEMBERG, ANTJE TJAMMES Antje Tjamkes Blombergverkoper Gardenierstraat ZZ1801265310r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blombergnaastligger ten noorden Zoutsloot 29177725975r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blombergverkoper Vissersstraat 41779259166r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reitses Blombergschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41771257234r
BLOEMBERG, ENNE ds. Enne Blombergnaastligger ten zuiden Hoogstraat 341802266154v
BLOEMBERG, ENNE ds. Enne Blombergkoper huisHoogstraat 321802266160v
BLOEMBERG, LIEKELE Lykle Blombergnaastligger ten oosten Heiligeweg 211765256132v
BLOEMBERG, LIEKELE REITSESwijlen Lykle Reytses Blombergverkoper Vissersstraat 41771257234r
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blombergpredikantverkoper Zoutsloot 100180826831v
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blombergpredikantverkoper Scheerstraat 4180826832r
BLOEMBERG, R. R. Blombergkoopmaneerdere bewoner Zoutsloot 100180826831v
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blomberggeniaarde koper Voorstraat 36177325873v
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blombergwinkelierkoper huisNoorderhaven 341774258174r
BLOEMBERG, TJAMME de geabandonneerde boedel van Tjamke Blombergverkoper Noorderhaven 34177725969v
BLOEMBERG, TJAMME Tjamke Blombergjeneverstoker (jenever-)huurder (p.j.)Zoutsloot 611784261182r
BLOEMBERGEN, ds. Blombergennaastligger ten zuiden Lombardstraat 11802266156r
BLOEMBERGEN, ds. Blombergennaastligger ten noorden Lombardstraat 11803266223v
BLOEMBERGEN, Blombergennaastligger ten noorden Lombardstraat 11803266301v
BLOEMBERGEN, FEIKJE Feikje Blombergen, meerderjarige ongehuwde dochterkoper huisBildtstraat 31809268213r
BLOEMBERGEN, RONES Ronus H. Blombergenkoopmankoper huisScheerstraat 4180226660r
, JAN Jan Blomburghnaastligger ten oosten Karremanstraat1658237168av
, JAN Jan Blommasmid (mr. grof-)koper huis en smederijHeiligeweg 281805267167r
, DIRK Dirk Blommerswever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelHofstraat 301763255226r
, JANde weduwe van Jan Blommersnaastligger ten oosten Rapenburg 6oost1763255226v
BLOEMSMA, JAN wijlen Jan H. Blomsmaverkoper Heiligeweg 28181026952r
, DIRK Dirk Blummerts, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Hofstraat ZZ178126077r
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bockkoper Bargebuurt176025530v
BOK, HANS ARJENS Hans Arjens de Bockbakker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 29172824773r
BOK, JORIS Joris de Bock, n.u. en c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 58175625424r
BOK, JORIS Joris de Bocknaastligger ten zuiden Noorderhaven 581760254260r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (groot-)koper huisVijver 4167924133r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 61691242368v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bocknaastligger ten noorden Zuiderstraat169424389r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bockschipper (grootveer-)verkoper van 1/2 Lanen 741697243265r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper en koopman (grootveer-)verkoper Zuidersteeg 11702244164r
JANS, WILLEM Willem Jansen Bockebloedverkoper Noordijs 7165623789v
JANS, WILLEM Willem Jansen Bockebloedverkoper Noordijs 5achter165623789v
, MEINOU Meinouw Bockeskoper Liemendijk NZ1730247343v
BODE, WILLEM HENDRIKSwijlen Willem Hendricks de Bodeverkoper Voorstraat 84achter161523010r
BODE, WILLEM HENDRIKSde weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Hendricks de Bodeverkoper Voorstraat 84achter161623013r
, JURJEN Jurjen Bodendijckbakker (mr. koek-)naastligger ten westen Noorderhaven 501683241245r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips van Bodendijckbakker (mr. koek-)koper huisNoorderhaven 48168024173r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijckbakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1682241192r
, LAMMERT Lammert Boechorstverkoper Scheerstraat 91669239186v
BOEKHORST, ANDRIES Andrys Boeckhorst, c.u.kapiteinkoper 1/6 huisLanen 70164923672r
BOEKHORST, LAMMERT de erfgenamen en crediteuren van wijlen Lambart van der Boeckhorstverkoper Noorderhaven 1041672240103v
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boeckhorstnaastligger ten oosten Voorstraat 5516712407ra
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boeckhorstnaastligger ten noorden Voorstraat 5516712407ra
, JURJEN Jurjen Boedendijckbakker (mr. koek-)verkoper Noorderhaven 481683241249v
BOEF, MARIA vrouw Maria Boefkoper Voorstraat 14175325397v
BOEF, MARIA Maria Boefverkoper Voorstraat 141759254219r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 16175325363v
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 16177225814r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 161775258230v
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Boekholdwever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181746251129v
BOEKHOUT, Boekholtbodenaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151800265238r
BOEKHOUT, FRANS Frans Boekholt, c.u.huurder beneden Lanen 78179226459r
BOEKHOUT, FRANS Frans Boekholt, c.s.bewoner Lanen 731796264304v
BOEKHOUT, FREERK wijlen Fredricus Boekholtverkoper Kleine Bredeplaats 12173124869r
BOEKHOUT, H. als bewoner ds. H. Boekholtnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1705244303v
BOEKHOUT, H. wijlen H. Boekholtverkoper Bargebuurt179326490r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholtnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17175625444v
BOEKHOUT, HENDRIK Henricus Boekholt, c.u.huurder (p.j.)Kerkpad 16170824559v
BOEKHOUT, HENDRIK ds. Henricus Boekholtpredikantkoper [niet vermeld]Kleine Bredeplaats 121711245162v
BOEKHOUT, HENDRIK dr. Henricus Boekholtnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10171924639v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholtwever (bont-)geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ178126075v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholtnaastligger ten westen Nieuwstraat 22178126088v
BOEKHORST, ANDRIES Andries van der Boekhorstkapiteinverkoper Noordijs 61650236130r
BOEKHORST, ANDRIES Andries Boekhorst, c.u.verkoper Lanen 701650236141v
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorstnaastligger ten oosten Scheerstraat 71669239209r
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorstverkoper Scheerstraat 71669239209r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekhoudnaastligger ten noorden Nieuwstraat 20176825756r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekhoudnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201775258211r
BOELEMA, MARTEN dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hoogstraat 151627231165v
BOELEMA, MARTEN wijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Karremanstraat 4163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen Martinus Boelemaverpachter grond ([voor 1/1])Achterstraat163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Achterstraat163723443r
BOELENS, LIJSBET Elisabeth Boelenverkoper Voorstraat 271746251126r
BOELENS, LIJSBET Lijsbet Boelenkoper Voorstraat 271730247314v
BOELENS, wijlen Boelensnaastligger ten noorden Noorderkade 11712245317r
BOELENS, juffrouw Boelensnaastligger ten westen Voorstraat 4317182464v
BOELENS, wijlen Boelensnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1721246117r
BOELENS, de weduwe Boelensnaastligger ten zuiden Noorderhaven 901724246210v
BOELENS, de hof nagelaten door de weduwe van Boelensnaastligger ten oosten* Rozengracht 71728247130r
BOELENS, GAUKE wijlen Gauke Boelenscessionaris Kerkpad 34173124867r
, JOOST Joest Boenscrediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 121601228278v
, JOOST Joest Boensprotesteert q.q. Noordees (gebied)1605228444v
, JOOSTde kamer van de erfgenamen van wijlen Joost Boensnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg159722870v
, JOOST Joost Boensprotesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 121602228317r
, JOOSTwijlen Joost Boensnaastligger ten oosten Voorstraat 581618230150r
BOER, de Boerkoopmannaastligger ten westen Liemendijk 3179226467r
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41600228205v
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boerkoper Zuiderhaven 241766256171r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boerkoper Zuiderhaven ZZ1733248183v
BOER, AUKJE ANDRIES Akke Andries de Boerkoper Zuiderstraat 221759254185v
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zuiderhaven 261775258234r
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zuiderstraat 221775258234r
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zoutsloot 341776258251r
BOER, ANDRIES burgemeester Anderys de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 1717412506ra
BOER, ANDRIES burgemeester Andries de Boernaastligger ten noorden Zuiderhaven 211741250190r
BOER, ANDRIES burgemeester Andries de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 17174525164r
BOER, ANDRIES de erfgenamen van wijlen burgemeester Andries de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 17176825755r
BOER, ANDRIES PIETERSwijlen burgemeester Andries Pieters de Boererflater Zuiderhaven 19noord1789263148r
BOER, ANDRIES PIETERS Andries Pyters de Boerkoper 22/32 huis en tuinZuiderhaven 19noord1724246213r
BOER, ANDRIES PIETERS Andries Pyters de Boergeniaarde koper Rozengracht 221726246276v
BOER, ANDRIES PIETERSburgemeester Andries Pyters de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171751252241r
BOER, ANDRIES PIETERSburgemeester Andries Pyters de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171751252243r
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pieters de Boerkoper door niaar huisZuiderhaven 19zuid173524982v
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pyters de Boernaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid173524982v
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pyters de Boerverkoper Zeilmakersstraat 11736249115r
BOER, ANTONIUS Anthony de Boerkoper huisGrote Ossenmarkt 171800265237r
BOER, ANTONIUS Anthony de Boerkoper huisGrote Ossenmarkt 151800265238r
BOER, ANTONIUS Anthony de Boernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1718012666v
BOER, ANTONIUS Anthony de Boerverkoper Grote Ossenmarkt 1718012666v
BOER, ANTONIUS [foutief] Anthony de Boernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 19achter180226661r
BOER, ANTONIUS Anthony de Boerverkoper Grote Ossenmarkt 1518032674r
BOER, ATE LUITJENS Ate Luitjes de Boerkoper huis en tuinNieuwstraat 131809268194r
BOER, AUKJE ANDRIES Aukje Andrys de Boerkoper Zuiderstraat ZZ173424915r
BOER, AUKJE ANDRIES Aukje Andrys de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ173424915r
BOER, BEREND Beernd Boernaastligger ten oosten Moriaanstraat 101775258207v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 32178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 36178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Molenpad 11178126040v
BOER, BEREND Berend Boerwever (bont-)koper huisMoriaanstraat 121773258120v
BOER, BEREND Berend de Boernaastligger ten oosten Moriaanstraat 10178326127r
BOER, BEREND Berend de Boerwever (bont-)verkoper Moriaanstraat 121784261147r
BOER, BETTING Betting A. de Boerschippernaastligger ten oosten Schritsen 44180726813r
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boerkoper huisSchritsen 481805267115v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boerschipperkoper plek grond of tuintje met huisjesRaamstraat 61807267305v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boernaastligger ten noorden Raamstraat 61807267305v
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boertimmerman (mr. huis-)verkoper Grote Ossenmarkt 15175325364v
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171651236177r
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boerkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 6west1654236253r
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boer, c.u.verkoper Wasbleekstraat 3165623760r
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boerkoper finaal huis, plaatsje en loodsRozengracht 141659237238r
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boerkoper provisioneel Rozengracht 141659237238r
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boernaastligger (heeft een vrije uit- en ingang in de genoemde steeg)Zuiderhaven 1316592384v
BOER, KORNELIS DOUWEShet huis van Cornelis Douwes de Boernaastligger ten oosten (heeft vrij in- en uitgang in de genoemde steeg)Hondenstraat 11657237121v
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Douwes de Boerverkoper Rozengracht 14166623958v
BOER, KORNELIS DOUWESwijlen Cornelis Douwes de Boererflater Rozengracht 141687242215v
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boerschipper (oud beurt-)koper huis en tuintjeZoutsloot 711781260107r
BOER, DIRK NANNESwijlen Dirk Nannings de Boerschipper (oud grootveer-)verkoper Zoutsloot 711787262238v
BOER, JURJEN Georg Boer, e.a.huurder Rozengracht 27176725728r
BOER, GERRIT SIETSES Gerrit Sytses de Boerkoper Zoutsloot 991790263214v
BOER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems de Boerverkoper Nieuwstraat 54180826846v
BOER, HENDRIK Hendrik de Boernaastligger ten noorden Romastraat NZ166023845v
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boerkoper huisDijkswal 61810268333v
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boerkoper huisDijkswal 10181026910r
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boernaastligger ten westen Dijkswal 10181026910r
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Voorstraat 30175325353v
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Voorstraat 30achter175325356v
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Noorderhaven 85175325358v
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Kerkpoortstraat 29175325360v
BOER, JAKOB Jacob de Boerbode (stads -)koper huisLanen 701804267104r
BOER, JAKOB Jacob M. de Boernaastligger ten westen Lanen 721806267216v
BOER, JAKOB Jacob de Boernaastligger ten oosten Lanen 66achter181026929r
BOER, JAKOB Jacob de Boernaastligger ten zuiden Lanen 66achter181026929r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 171779259180r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 211779259180r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 21779259180r
BOER, JAN erf of plaats van Jan de Boernaastligger ten noorden Voorstraat 17west1620230205v
BOER, JAN het erf van Jan de Boernaastligger ten noorden Voorstraat 17west1658237147v
BOER, JAN de hof van Jan de Boernaastligger ten zuiden (met wijnstok)Weverstraat 61663238191v
BOER, JAN de hof van Jan de Boernaastligger ten zuiden (met wijnstok)Weverstraat 6166323820ra
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten oosten Weverstraat 6167924157v
BOER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Boernaastligger ten oosten William Boothstraat OZ1683241251v
BOER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Boernaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1683241251v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten noorden Tiepelsteeg1688242245r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 261737249204r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid176725712r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid17722585r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten westen Kerkpad 34178826330v
BOER, JAN Jan de Boerkoper pan en estrikwerk, stallingZoutsloot 991790263214v
BOER, JAN Jan de Boerkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 991794264217r
BOER, JAN Jan de Boerpannenbakker en koopmankoper pan- en estrikwerk met bloks, oven, ovenhuis etc. ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 991794264224r
BOER, JAN de knechtenwoning van Jan de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 991794264224r
BOER, JAN Jan de Boerpannenbakker en koopmankoper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1794264224r
BOER, JAN Jan G. de Boernaastligger ten oosten Achterstraat NZ1795264278r
BOER, JAN Jan G. de Boerkoopmanverkoper q.q. Schritsen 441795264282r
BOER, JAN Jan de Boerkoopmankoper huisZoutsloot 8917962657r
BOER, JAN Jan de Boerkoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 8917962657r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 97179726531v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten noorden Zoutsloot 97179726531v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1798265100r
BOER, JAN Jan de Boerkoper hof, zomerhuis en weefwinkelLiemendijk ZZ1799265161v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 97180226670v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten noorden Zoutsloot 97180226670v
BOER, JAN Jan de Boerbode (stads -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 2180426711v
BOER, JAN Jan de Boerbodenaastligger ten zuiden Bildtstraat 21805267109r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten westen Zoutsloot 1051805267156r
BOER, JAN Jan de Boerbode bij Drost en gerechteverkoper Klaverbladstraat 141806267229v
BOER, JAN Jan de Boerbode bij Drost en gerechteverkoper Klaverbladstraat 161806267229v
BOER, JAN Jan G. de Boerkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, JAN Jan G. de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, JAN Jan de Boerkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 281808268144r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten westen Anjelierstraat 34181026919v
BOER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks de Boerbode (stads -)koper huis met tuintje en bleekveldBildtstraat 4het Stekje1800265254v
BOER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks de Boer, c.u.bode (stads -)koper huisZoutsloot 491811269156r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerkoper huis en houtstekNoorderhaven 601619230196r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerverkoper 141621230267v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 281730247342v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boertimmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 281758254137r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerverkoper Romastraat 35178326146v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerverkoper van 1/2 Hofstraat 291790263276v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerverkoper Voorstraat 52west1790263279r
BOER, JAN JANS Jan Janssen de Boerverkoper q.q. Bildtstraat 151614229233v
BOER, JOHANNES Johannes de Boerkoper van 1/12 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, JOHANNES Johannes de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, JOUKE Jouke de Boernaastligger ten westen Hoogstraat 451805267146r
BOER, JOUKE BAUKES Jouke Baukes de Boerverkoper Hoogstraat 431808268157v
BOER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Klaas de Boernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 191809268238v
BOER, KLAAS ARENDS Klaas Anes de Boerkoper huisVoorstraat 71achter1793264149v
BOER, LOLKE Lolke J. de Boerkoper Nieuweburen 251784261175v
BOER, LOLKE Lolke de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 201787262177v
BOER, LOLKE Lolke de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 201794264209r
BOER, LOLKE de weduwe van Lolke de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 201798265101v
BOER, LOLKJE JANS Lolke Jans de Boerkoper huis en tuinNieuweburen 25178526210r
BOER, LOLKE JANS Lolke Jansen de Boerschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 221784261136r
BOER, MARTEN Marten de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat 151781260122r
BOER, MARTEN Marten de Boer, c.u.huurder Hofstraat 4180226677v
BOER, MARTEN [als huurder] Marten de Boernaastligger ten noorden Rozengracht 71802266130r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper huis of herberg genaamd het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 17het Posthuis1779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 211779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 21779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 17178326187r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 21178326187r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 2178326187r
BOER, Mebius de Boerkoper van 1/12 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, Mebius de Boerkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
BOER, P. P. de Boernaastligger ten noorden Anjelierstraat 391809268266r
BOER, P. P. de Boernaastligger ten noorden Anjelierstraat 411809268266r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boerkoper wagen en zomerhuis en woningenZoutsloot 991790263214v
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmankoper huisAchterstraat1793264102v
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 991794264217r
BOER, PAULUS Paulus de Boerpannenbakker en koopmankoper Zoutsloot 991794264224r
BOER, PAULUS Paulus de Boernaastligger ten oosten Zoutsloot 991794264224r
BOER, PAULUS Paulus de Boerpannenbakker en koopmankoper Zoutsloot NZ1794264224r
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoopmankoper tuinAchterstraat NZ1795264278r
BOER, PAULUS Paulus de Boerkoper Liemendijk ZZ1799265161v
BOER, PAULUS raadslid Paulus de Boerkoper huisZoutsloot WZ1800265269r
BOER, PAULUS Paulus de Boernaastligger ten noorden Zoutsloot 941803266239r
BOER, PAULUS lid van het Gemeentebestuur Paulus de Boerkoper twee huizen aan en naast elkaarZoutsloot 1051805267156r
BOER, PAULUS Paulus de Boernaastligger ten noorden Zoutsloot 1051805267156r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boerkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
BOER, PAULUS Paulus G. de Boerkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 7west1807267303v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boerkoopmankoper huisHerenwaltje 1180826892r
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boerkoopmankoper gebouw als oliemolen gebruiktZoutsloot 841808268127r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boernaastligger ten westen Zoutsloot 841808268127r
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerkoper woning nr. 8 (wijk B-094) in het zgn. KloosterHerenwaltje 10het Klooster1809268316v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerkoper woning nr. 9 (wijk B-076) in het zgn. KloosterDroogstraat 83het Klooster1809268316v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boerverkoper Droogstraat 8318102697v
BOER, PAULUS mede-wethouder Paulus G. de Boerverkoper Zoutsloot 9218102699r
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerverkoper q.q. Franekereind 23oost181026959v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerverkoper q.q. Weverstraat 14181026975v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerverkoper Herenwaltje 10181026985r
BOER, POPPE KORNELIS Poppe Cornelis de Boer, c.u.koper huis en bakkerijHeiligeweg 418072689r
BOER, POPPE KORNELISde geabandonneerde boedel van Poppe Cornelis de Boer, c.u.verkoper Heiligeweg 4180826874r
BOER, PIETER FRANSES Pytter Fransen de Boerkoper huis met 3 kamers aanelkaar staandRapenburg 41644235157r
BOER, RINSE PIETERSwijlen Rinse Pieters de Boerscheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 27176825786r
BOER, RINSE PIETERS Rinse Pyters de Boerkoper provisioneel huis en voormalige bakkerijZuiderstraat 271752253271r
BOER, SAKE SIEBES Sake Sybes de Boerverkoper Zoutsloot 48166723986v
BOER, SIEBE ANDRIES Sybe Andrys de Boer, c.u.huurder Voorstraat 41176425654r
BOER, SIEBREN TEEKES Sybrand Taekes de Boernaastligger ten oosten Zuiderhaven 151769257120v
BOER, TJERK Tjerk de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 28178326170v
BOER, TJERK Tjerk de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 281784261133r
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 281753253104v
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 281765256264r
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boerverkoper Scheffersplein OZ1769257140v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper huisVoorstraat 901771257213r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper huisZuiderstraat 81775258207r
BOER, WILLEM Willem de Boernaastligger ten noorden Zuidersteeg 21778259130v
BOER, WILLEM Willem de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat 61782260206r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper door niaar huis en bakkerijVoorstraat 861784261195v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 861784261195v
BOER, WILLEM Willem de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat 6178526246r
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper Bildtstraat 91787262216r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmankoper Brouwersstraat 12noord1788262276v
BOER, WILLEM Willem de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat 6178926390v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 701789263156r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Romastraat 4west1789263160v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 461789263162r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 221789263163v
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 271789263166r
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 271789263166r
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 221790263181r
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Noorderhaven 1011790263182v
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Droogstraat 551790263182v
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Liemendijk1790263185r
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanniaarnemer ratione societatis et vicinitatis Brouwersstraat 101790263228r
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boerkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 901798265112v
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boerkoopmanverkoper Voorstraat 901798265112v
BOER, WILLEM Willem de Boernaastligger ten noorden Nieuwstraat 561800265244r
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boerverkoper Brouwersstraat 121806267267v
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boernaastligger ten oosten Voorstraat 841807267334v
, JANwijlen Jan Boerckegeniaarde koper Lanen 70164923684r
, PIETERde weeskinderen van wijlen Pieter Boerckeverkoper Liemendijk1619230162v
BOERKE, KLAAS JANSwijlen Claes Jansen Boerkeverkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
BOERKE, JAN de weduwe van Jan Boerkenaastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1644235124r
BOERKE, JAN de weduwe van Jan Boerkenaastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1644235125v
BOERKE, JAN de weduwe van Jan Boerkenaastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1650236146r
BOERKE, JAN JAKOBSwijlen Jan Jacobs Boerkekoper Zuiderhaven ZZ1650236131v
BOERMAN, KOERT Coert Boermanverkoper Heiligeweg 111732248115v
, HANS Hans Boeselachhovenierkoper huis, hof en belvedereWasbleek ZZ1730247333v
, vroedsman Boetemanaastligger ten westen Voorstraat 67172024672v
RUURDS, JANvroedsman Jan Ruirds Boetemaverkoper Voorstraat 47171924636r
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r
RUURDS, JAN Jan Ruirds Boetemankoper huisVoorstraat 47de Oliphant1715245241v
, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruurd Boetemansnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ1749251255v
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaarkoper Bildtstraat 91787262216r
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaarverkoper Bildtstraat 9179826581v
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaarverkoper Bildtstraat 9179826581v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Voorstraat 101619230157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Sint Jacobstraat 81619230157v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuvingkoper Voorstraat 68180426719v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuvinghuurder Voorstraat 68180426719v
, DOROTHEAmeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevingsverkoper Franekereind 1176125586v
PAULUS, KORNELIS Cornelis Pouwels Bogaerdanaastligger ten westen Noorderhaven 72168524282r
BOGARDA, KORNELIS PAULUShet huis van Cornelis Pouwels Bogardanaastligger ten westen Noorderhaven 721687242207r
BOGARDA, TIETJE Titia van Bogardaverkoper Schritsen 561702244171v
BOGARDA, TJITSKE Tjiedtske Bogardaverkoper van 1/3 Noorderhaven 87168524282v
BOGERMAN, de hof van ds. Bogermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 381633233122r
BOIS, ANTJE Antie Boiskoper van 1/2 Hoogstraat 11658237175av
BOIS, ANTJE Antie Boiskoper Hoogstraat 11661238100v
BOIS, CATHARINA Catalina de Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51667239106r
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1668239174r
BOIS, CATHARINA Catalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ16702409v
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina de Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51686242128v
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat ZZ1686242150r
BOIS, CATHARINA de kamers van de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ1686242150r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Catalina du Boisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 51687242172v
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1669239186r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1682241212v
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1682241215r
BOIS, CATHARINA de erfgenamen van wijlen Cathalina du Bois [staat: Dubois]naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1682241222v
BOIS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob de Boiseigenaar perceel Brouwersstraat 11675240211r1
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boisverkoper Zuiderhaven 71642234167v
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Bois [staat: Dubois]verkoper Lombardstraat164923697r
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boiskoopmankoper huisHoogstraat 21657237134v
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boisnaastligger ten zuiden Heiligeweg 2166623952r
BOIS, JAN wijlen Jan du Boiserflater Heiligeweg 661737249169r
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 2316602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2416602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2216602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2016602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1816602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1616602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1416602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1216602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1016602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 816602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 21noord16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 816602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
BOK, JORIS de heer Joris de Boknaastligger ten oosten Voorstraat 131763255199v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Boknaastligger ten zuiden Hondenstraat 101712245177v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten zuiden Vijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten westen Vijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bokverkoper Vijver 41722246128v
BOK, SJOERD Sievert de Bokadvocaat Hof van Hollandverkoper Voorstraat 15177325880r
BOK, SIEMEN Simon de Bokkoopmanverkoper Voorstraat 15177325880r
BOK, SJOERD OBBEShuur aan Sjoerd Obbes de Bokhuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
BOK, SJOERD OBBES Sjoerd Obbes de Bokverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis, curatorenverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61799265151r
, ABEL Abel Bolhuysverkoper q.q. Hoogstraat 511799265148r
, ABEL Abel Bolhuysverkoper q.q. Hoogstraat 531799265148r
BOLMAN, ALBERT Albert Bollemankoper door niaar huisFabrieksstraat 20178926369v
BOLMAN, KORNELIS Cornelis Bollemannaastligger ten westen onbekend164923675r
BOLMAN, KORNELIS de kamer van Cornelis Bollemannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1651236151r
BOLMAN, de weduwe van Bolmannaastligger ten noorden Fabrieksstraat 201786262122v
BOLMAN, de weduwe van Bolmannaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23a1789263120v
BOLMAN, A. de weduwe van A. Bolmanhuurder Prinsensteeg 31784261180r
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 54178826363v
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten oosten Lanen 78179226459r
BOLMAN, A. A. Bolmankoper woningZoutsloot NZ179726514r
BOLMAN, A. A. Bolmannaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71799265192r
BOLMAN, A. A. Bolmanverkoper Lanen 271803266195v
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5318032672v
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53180426766r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 531805267148r
BOLMAN, A. A. Bolmankoopmannaastligger ten westen Molenpad 21806267272r
BOLMAN, Alb. Bolman, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 81een_achter1795264257r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschipper (trek-)koper huisFranekereind 211775258214r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper Lanen 401784261246v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Ooievaarsteeg 231785261261r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 54178626266r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Steenhouwersstraat 4178626268r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)koper huisSpinstraat 11178626272v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Droogstraat 611787262208v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper zeemtouwerij, onlangs nieuw gebouwdNieuwstraat WZ178826337r
BOLMAN, ALBERT burgersergeant Albert Bolmankoper Lanen 80178926380v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisWeverstraat 3178926382v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Scheffersplein 3178926384v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat178926392r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisHeiligeweg 111789263104v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 141789263107r
BOLMAN, ALBERT burgersergeant Albert Bolmanverkoper van 3/4 Lanen 401790263208v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Hofstraat 19oost1791263289v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Noorderhaven 341791263343r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 51791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 71791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 91791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Noordijs 7179226414r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Rozengracht 27179226421v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Romastraat 27179226432v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 38179326487r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanhuurder beneden Franekereind 38179326487r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmangeniaarde koper Zuiderhaven 49179326495v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmangeniaarde koper Grote Ossenmarkt 14179326495v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1793264107v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper q.q. Hoogstraat 391794264174v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61794264200v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Noordijs 71794264211r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschilder en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201794264233r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 611795264251r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huisBildtpoort (gebied)1795264254r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten noorden Spekmarkt 21795264274v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11796264312v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 181796264327v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/2 Lanen 231796264333v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper zomerhuisWesterstraat 431796264342r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten oosten Tiepelsteeg179726519v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman, c.soc.verver en glasmaker (mr. -)verkoper Westerstraat 43179726545v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Noorderhaven 33179826573v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 32179826597r
BOLMAN, ALBERT de koper Albert Bolmankoopmanhuurder voor 10 jaren (p.j.)Franekereind 32179826597r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Noorderhaven 331799265125r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 111799265163r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper Rozengracht 211799265207r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Noorderhaven 341800265213r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Grote Kerkstraat 461800265273v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper woningGardenierstraat NZ1800265275v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/3 Rozengracht 211801265285r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7180126615r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Franekereind 21180126649r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ180226673r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huisMoriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT de kopers Albert Bolman, c.s.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huis en weefwinkelMoriaanstraat NZ1802266120r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Kerkpoortstraat 101803266177v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Franekereind 21803266178v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vianen ZZ1803266186r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Hofstraat 19oost1803266188v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Lanen 801803266190r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten westen Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 251803266205r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Lammert Warndersteeg 51803266206v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper huisVoorstraat 57achter180426730v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter180426730v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper Molenpad ZZ1806267281v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Kerkpoortstraat 51180826820r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Droogstraat 59180826821r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Spinstraat 11180826829v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Grote Kerkstraat 32achter180826835v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Weverstraat 3180826836v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Karremanstraat 5180826869v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huis en hofHeiligeweg 401808268110v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Franekereind 401808268145r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 41809268186r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Kleine Kerkstraat 91809268187v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper q.q. Voorstraat 321809268189v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten zuiden Herenwaltje 151809268199v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621809268234r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 401809268302v
BOLMAN, ALLERT Aldert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Nieuwstraat 381796264322r
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1789263108v
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolmannaastligger ten noorden Heiligeweg 701789263156r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 3171924634v
BOLMAN, JAN Jan Bolman, vader van de koperkoper Franekereind 211775258214r
BOLMAN, JAN Jan Bolman, c.u.huurder Franekereind 23oost1778259156v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisVijverstraat 2817812607r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 2817812607r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisVijverstraat 3017812608r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Vijverstraat 3017812608r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisFabrieksstraat 1817812609r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisRomastraat 2717812609r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Romastraat 29178126083v
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten oosten Romastraat 251782260182r
BOLMAN, JAN Jan Bolmangeniaarde koper Droogstraat ZZ1782260207r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisGrote Ossenmarkt 1a1782260227v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 101782260233r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper 1/2 huis de Zilverberg genaamdKerkpoortstraat 27de Zilverberg1782260234r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper van 1/3 huisGrote Kerkstraat 461782260235r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Romastraat 291782260307v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoper van 1/3 Droogstraat 59178326145v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoper huisFranekereind 2178326149r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huis en bakkerijHeiligeweg 251783261111v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisNieuwstraat 381783261121r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Franekereind 41784261202r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisLanen 401784261246v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoper Droogstraat 59178626275r
BOLMAN, JAN de weduwe Jan Bolmannaastligger ten oosten Romastraat 251788262243v
BOLMAN, JAN de weduwe van Jan Bolmannaastligger ten westen Romastraat 291789263145r
BOLMAN, JAN de weduwe van Jan Bolmankoper van 1/2 1/3 huisGrote Kerkstraat 461789263162r
BOLMAN, JAN de weduwe van Jan Bolmanverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 271789263166r
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanverkoper van 1/4 Lanen 401790263208v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanverkoper van 1/2 Romastraat 27179226432v
BOLMAN, JAN de weduwe van Jan Bolmannaastligger ten westen Franekereind 4179226449v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Nieuwstraat 381796264322r
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Kerkpoortstraat 101796264323v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Fabrieksstraat 181796264327v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Grote Kerkstraat 461796264329r
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanverkoper van 1/2 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
BOLMAN, JAN de weduwe van wijlen Jan Bolmanerflater Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Lanen 231796264333v
BOLMAN, JAN de weduwe van wijlen Jan Bolmanerflater Lanen 231796264333v
BOLT, NICOLAAS Nicolaas Boltdrogisthuurder Franekereind NZ1801265279v
BOLTA, AUKJE Akke G. Boltakoper Zuiderhaven 521799265133v
BOLTA, AUKJE Aukje Boltaverkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Boltakoper huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingangHoogstraat 53166023868v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u.verkoper Hoogstraat 53167124074v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u.koper huisten noorden van Harlingen167124074v
BOLTA, DIRK DOUWES Dirk Douwes Bolta, e.a.huurder Achterstraat 7177225849v
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta, c.u.koper huis en bakkerijBildtstraat 111714245205v
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Boltaverkoper Bildtstraat 111728247124r
BOLTA, HANS Hans Boltakasteleinverkoper Klaverbladstraat 18179826594r
BOLTA, HIELKJE Hyke Boltaverkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
BOLTA, JOHANNES Johannes Boltanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 27180226671v
BOLTA, JOHANNES Johannes Boltanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 271811269121r
BOLTA, RIENK KLASES Rienck Claessen Boltaverkoper q.q. Molenpad 1163823452r
BOLTEN, ANTJE Antie Bolteverkoper Bargebuurt OZ170924583r
BOLTEN, ARNOLDUS dr. Arnoldus Boltenadvocaat Hof van Frieslandverkoper Rommelhaven 18twee_achter1646235221v
, PIETER Pieter Bolties, c.u.schipper transportjacht Admiraliteit in Frieslandtkoper huisZuiderhaven 531718245310r
, JULIUSde ledige plaats van Julius Boltinganaastligger ten oosten Vijverstraat1605228481r
GAUKES, FEDDEmr. Fedde Gouckes Bomgaerdenchirurgijn (mr. -)koper putonbekend1646235215r
BOMMEL, HENDRIK kamers hierachter verkocht aan Hendrick Bommel, c.u.eerdere eigenaar (verkocht op 28 mrt 1603)Grote Bredeplaats 2716152306v
BOMMEL, HENDRIK wijlen Hendrick Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231621230285r
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommelkoper kamerPoortje 115972286r
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommelbewoner Grote Bredeplaats 191603228340v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23159822888r
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelverkoper Poortje 11599228137v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231599228138v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommeleigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommeleigenaar Grote Bredeplaats 211603228340v
BOMMEL, HENDRIK JANShet sterfhuis van wijlen Hendrick Jansen Bommelverkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
BOMMEL, HENDRIK JANShet laatst gestorven kind van wijlen Hendrick Jansen Bommel, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Janssen Bommelbewoner Grote Bredeplaats 191603228345v
BOMMEL, HENDRIK het huis van wijlen Henrick Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2316112292v
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten oosten Noorderhaven 731709245101r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 791713245186r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 771708245313r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 791725246227r
BONKAMP, Boncampequipagemeesternaastligger ten westen Noorderhaven 77173124846r
BONKAMP, LIJSBET wijlen Elizabeth Boncamperflater Noorderhaven 751784261247v
BONKAMP, MARIA Maria Boncampverkoper Zuiderhaven 6172724718r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaes Boncampkoper huis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamerVoorstraat 14170024457r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampgeniaarde koper William Boothstraat 31169924416r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampkoopmankoper huis, plaats en tuintjeNoorderhaven 751701244112r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampverkoper Voorstraat 141701244118v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampequipagemeesterverkoper Zuiderhaven 6172724718r
BONKE, het perk van vroedsman Boncknaastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1721246100r
BONKE, BINKE TJEERDSnaast de uitgang van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Bente Tiaerds Boncknaastligger ten zuiden Heiligeweg 311653236243v
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten oosten Voorstraat 901668239174v
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten zuiden Voorstraat 901668239174v
BONKE, BINKE TJEERDShuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten oosten Voorstraat 901668239178r
BONKE, BINKE TJEERDShuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Boncknaastligger ten zuiden Voorstraat 901668239178r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ16152309v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ1619230174v
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonckprotesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ162523174v
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonckapothekerkoper hof met bomen en plantagieFranekerpoort (gebied)1654236274v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten westen Achterstraat 45oost165523721v
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten oosten Liemendijk NZ1658237172av
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten zuiden Heiligeweg 29166023854r
BONKE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Bonckverkoper Liemendijk1661238117r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claesen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ1683241247r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ167924145r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonckeigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ1690242321r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Boncknaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1690242321r
BONKE, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Bonckkoper 4/5 huis en houtstekGrote Bredeplaats 5oost1633233115r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Bonckkoopmankoper hof met zomerhuis en plaatskeLiemendijk NZ168524286v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckverkoper Franekereind 161689242300r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckkoopmanverkoper Franekereind 201689242300v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckkoopmanverkoper Liemendijk ZZ1689242301v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pytters Bonckverkoper Hofstraat 11687242164v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pytters Bonckkoopmanverkoper Franekereind1691242370v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Sioerdts Bonckschipper (groot-)verkoper Zuiderhaven NZ1618230139v
BONKE, KORNELIS SJOERDSde hof en schuur van Cornelis Sioerdts Boncknaastligger ten westen Droogstraat NZ162923281r
BONKE, KORNELIS SJOERDShuis en schuur van Cornelis Sioerdts Boncknaastligger ten westen Droogstraat 9163323396v
BONKE, KORNELIS SJOERDSwijlen burgemeester Cornelis Sioerdts Bonckverkoper Zoutsloot ZZ164323560v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckkoper schuur en hof daar achterDroogstraat 51622230293r
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckgeniaarde koper ten oosten van Harlingen1622230296v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckprotesteert vanwege grondheerschap Rozengracht 21622230328v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, KORNELIS SJOERDSde verkoper Cornelis Sjoerd Bonckverpachter grond andere kamer Schritsen 52161222983v
BONKE, KORNELIS SJOERDSde plaats van verkoper Cornelis Sjoerd Boncknaastligger ten zuiden Schritsen 52161222983v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Sjoerd Bonckverkoper Schritsen 52161222983v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Syourdts Bonckschipper (groot-)koper 1/5 huis en erfGrote Bredeplaats 5oost1615229266r
BONKE, KORNELIS TJEERDSde erfgenamen van wijlen Cornelis Tieerdsen Bonckverkoper Noorderhaven 70166123873r
BONKE, GRIETJE huis en hof van Griet Boncknaastligger ten westen Droogstraat164223527r
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietie Cornelis Bonckkoper Voorstraat 27166123872v
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonckverkoper van 1/2 Voorstraat 97172024690r
BONKE, JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis Bonckverkoper Schritsen 56zuidwest1721246118v
BONKE, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Bonck, c.soc.koopmannaastligger ten westen Rozengracht 141689242270v
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonck, c.u.koopmankoper hoekhuis met apart bewoonde woning daaraan en nieuw aangebouwd achterhuisZuiderplein 1165523724r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonckkoper huis, schuur en hofZuiderplein 31658237146r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Boncknaastligger ten noorden Zuiderplein 31658237146r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Boncknaastligger ten westen Voorstraat 29166023854v
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Boncknaastligger ten westen Noorderhaven 72166023854v
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonckkoper 1/2 moutmakerij met een huisLammert Warndersteeg 11668239131r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonckkoopmankoper ledige plaats of houttuinRozengracht 121668239136r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonck, c.s.naastligger ten westen Rozengracht 14achter1668239158v
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonckkoper provisioneel houttuin of ledige plaats met een vrije uit- en ingang in de BaanstraatRozengracht 12166823924ra
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symen Pieters Bonckverkoper onbekend1696243201r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Bonck, c.u.koper huisFranekereind 161689242300r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Bonckkoper hof net vruchtbomen, planten en zomerhuisLiemendijk ZZ1689242301v
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieterse Bonckverkoper Lammert Warndersteeg OZ16922435v
BONKE, SIEMEN PIETERS Symon Pytters Bonckkoper huisHofstraat 11687242164v
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1621230291r
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523174v
BONKE, TJEERD SJOERDSwijlen Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerd Sjoerds Boncknaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1613229160v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerdt Sioerdts Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven 91161623033r
BONKE, TJEERD BINKESde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Bentes Bonckverkoper Hofstraat 121669239191v
BONKE, TJEERD BINKES Tjeerd Bentes Bonckkoopmankoper door niaar huisNoordijs 10172024692r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tyaerd Sioerdts Bonckverkoper Heiligeweg 29161623051v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tziaerd Syourdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ1614229209r
BONKE, TJEERD SJOERDSde andere plaats van Tziaert Sioerts Boncknaastligger ten westen Brouwersstraat WZ1614229236r
BONKE, TJEERD SJOERDSde ledige plaats van Tziaert Sioerts Boncknaastligger ten noorden Brouwersstraat WZ1614229236r
BONKE, vroedsman Boncqnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131733248218v
BONKE, BINKE Bente Boncqkoper door niaar huis en loodsFranekereind 2163123380v
BONKE, BINKE TJEERDS Bente Tiards Boncqkoper huis met ledige plaats erachterHeiligeweg 70163323377r
BONKE, BINKE TJEERDS Bente Tjeerds Boncqkoopman (Schots -)verkoper van 1/2 Voorstraat 11698243391v
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncqverkoper Voorstraat 92167024012v
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncqverkoper Heiligeweg 70167424018va
BONKE, BINKE TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncqverkoper Voorstraat 92167424018va
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncq, c.u.apothekerkoper 4/7 huisVoorstraat 641659237187r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncqkoper finaal 3/7 huisVoorstraat 641659237243r
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqnaastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Heiligeweg 27noord167624031va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqerflater Heiligeweg 27midden167624033ra
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Sioerdts Boncqverkoper van 1/3 Rozengracht 2161723075r
BONKE, KORNELIS TJEERDSde andere de erfgenamen van wijlen Cornelis Tieerdsen Boncqverkoper Voorstraat 27166123872v
BONKE, GEERTJE BINKES Geertie Bentes Boncqkoper Rozengracht 81659237200v
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietie Cornelis Boncqnaastligger ten westen Voorstraat 531711245157v
BONKE, JAKOB de hof van Jacob Boncq, n.u.naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
BONKE, JAKOB Jacob Boncq, n.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
BONKE, JAKOB de tuin van Jacob Boncqnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1729247241r
BONKE, JAKOB KORNELISde hof van Jacobus Cornelis Boncqkoopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1705244306v
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncqverkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncqverkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncqverkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Boncqnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
BONKE, PIETER het houtstek van de erfgenamen van wijlen Pyeter Boncq, c.soc.naastligger ten westen Rozengracht 141687242215v
BONKE, PIETER Pytter Boncqnaastligger ten westen Voorstraat 291654236276v
BONKE, PIETER het houtstek van Pytter Boncq, c.soc.naastligger ten westen Rozengracht 14167024022r
BONKE, PIETER het houtstek van Pytter Boncq, c.soc.naastligger ten westen Rozengracht 141674240139v
BONKE, PIETER Pytter Boncqnaastligger ten noorden Rozengracht 7west1674240161r
BONKE, PIETER Pytter Boncqkoper kamerRapenburg NZ1675240195r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Boncqnaastligger ten noorden Zuiderplein 5noord166723971r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Boncqnaastligger ten noorden Zuiderplein 5noord166723913va
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Boncqkoper huis, loods en plaatsHofstraat 1166723917va
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Boncqnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1673240119r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Boncq, c.u.koper huisFranekereind 201689242300v
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKESwijlen Tjeerd Bentes Boncqverkoper Lanen 461729247259v
BONKE, WILLEM KORNELISde erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncqverkoper Lanen 4016592382v
BONKE, WILLEM KORNELISde erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq, c.u.verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 1516592382v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncqgeniaarde koper Rommelhaven 241729247232v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncqkoper Brouwersstraat 9173124819v
KORNELIS, Toontie Cornelis Bondverkoper buiten Harlingen1650236107r
BONER, majoor Boner, c.u.huurder Noorderhaven 1001659237197r
BONER, EVERT Sergeant-majoor Evert Boner, c.u.koper huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met bomen en planten en een kamer daarachterBrouwersstraat 9de Blauwe Troffel16592388v
BONER, EVERT majoor Evert Bonernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81661238115r
BONER, EVERT de weduwe en de dochter van majoor Evert Bonerverkoper Brouwersstraat 91662238152r
BONER, KLAASKE wijlen Claaske Bonersverkoper Brouwersstraat 9166323822va
, WILLEM Gilliam Bonetaverkoper Wortelstraat 10172024658r
, WILLEM Guliam Bonetasoldaathuurder Wortelstraat 81702244158v
, WILLEM Guliam Bonetasoldaathuurder Wortelstraat 111702244158v
BONGA, het testament van wijlen Horatio Bonganotarisverkoper Hoogstraat 201646235214v
BONGA, HORATIUS Horatius Bongaprotesteert vanwege een hypotheek Rommelhaven 15162723230r
BONGA, HORATIUS Horatius Bonganaastligger ten oosten Hoogstraat 181642234161v
BONGA, HORATIUS Horatius Bonganaastligger ten zuiden buiten Harlingen164223513v
BONGA, HOITE Hoyte Bonganaastligger ten noorden Rommelhaven 151644235108v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1617230102v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper provisioneel huis en houtstekonbekend1618230114r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper hoekhuis met zomerhuis daarachterHoogstraat 201620230201v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1622230332r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper achterhuisRoeperssteeg 71627231171r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper huis daer den Rosenobel uutsteecktVoorstraat 63de Rosenobel1627231172v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonganaastligger ten noorden Rommelhaven 15162723230r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Heiligeweg1630232165r
BONGA, SIEBREN jonker Sibrant van Bongaverkoper Franekereind 9162523182r
BONGA, SIEBREN jonker Sibrant van Bongaverkoper Noordijs 11noord162523182r
BONKE, vroedsman Bonknaastligger ten westen onbekend WZ173124817r
BONKE, BINKE TJEERDSwijlen Bente Tjeerds Bonkverkoper Voorstraat 14170024457r
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonkverkoper Franekereind 2167024012r
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonkverkoper Heiligeweg 70167024012r
BONKE, KORNELIS KORNELISwijlen Cornelis Cornelis Bonkverkoper Noorderhaven 6163623416v
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietje Cornelis Bonknaastligger ten zuiden Nieuwstraat171924644r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylckjen Jacobs Bonkkoper Noorderhaven 81721246111v
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonkverkoper van 1/2 Noordijs 10172024692r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonkverkoper Voorstraat 97achter172124694r
BONKE, JAKOB Jacob Bonk, n.u.naastligger ten zuiden Weverstraat 4170724516v
BONKE, JAKOB de tuin Jacob Bonknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1725246242r
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Bonk, c.u.koper provisioneel Franekereind 16166923936va
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r
BONKE, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Bonkverkoper Rommelhaven 13164023492v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Bonkverkoper Noordijs 10173524987r
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Bonkampkoper huis en hofNoorderhaven 731748251213r
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Bonkampnaastligger ten oosten Noorderhaven 731748251213r
, LIJSBETwijlen Elisabeth Bonkamperflater Noorderhaven 731784261248r
, GERRITin de wandeling genaamd Gerrit Bonken, c.sociaschipperhuurder Zuidersteeg 11176125550v
, PIETER Pieter Bonneekoopmanverkoper q.q. Voorstraat 421742250244v
BONNEMA, burgemeester Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 5zuid162823276v
BONNEMA, de heer Bonnemanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ163923471v
BONNEMA, de heer Bonnemanaastligger ten oosten Brouwersstraat 271642234170r
BONNEMA, de heer Bonnemanaastligger ten noorden Rozengracht 51644235152v
BONNEMA, de kamer en hof van de heer Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 11645235177v
BONNEMA, de hof van de heer Bonnemanaastligger ten noorden Rozengracht 51646235234v
BONNEMA, E. E. Bonnemanaastligger ten zuiden Noordijs 5180426793v
BONNEMA, EELKE Eeltje Bonnemakoopmankoper pakhuisNoordijs 71794264211r
BONNEMA, EELKE Eeltje H. Bonnemakoopmankoper huisBildtstraat 161805267116v
BONNEMA, ELSKE ARENDS Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1021725246219v
BONNEMA, ELSKE ARENDS Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1001725246220r
BONNEMA, FEDDE heer Fedde Bonnema, en overigennaastligger ten oosten Zuiderplein 1164923656r
BONNEMA, FEDDE hof en kamers van de heer Fedde Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 1165523724r
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten westen Rozengracht 7west162523157v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper q.q. Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper q.q. Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESburgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zoutsloot 30162723219v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 31629232109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Zuiderplein 31629232109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 31631232179v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Zuiderplein 31631232179v
BONNEMA, FEDDE FEDDESde heer Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 3163223356r
BONNEMA, FEDDE FEDDESde heer Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Zuiderplein 3163223356r
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten westen Rozengracht 51644235137v
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Rozengracht 51644235137v
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Rozengracht 51644235137v
BONNEMA, FEDDE FEDDESde hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 11644235148r
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zuiderplein 11644235148r
BONNEMA, FEDDE FEDDESde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Hofstraat 11644235149v
BONNEMA, FEDDE FEDDESde heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Rozengracht NZ1644235153r
BONNEMA, FEDDE FEDDESburgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Rozengracht 7west1647235242v
BONNEMA, FEDDE mijnheer Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Rozengracht NZ162523169v
BONNEMA, FOPPE Foppe Bonnemaverkoper Noorderhaven 1021725246219v
BONNEMA, FOPPE Foppe Bonnemaverkoper Noorderhaven 1001725246220r
BONNEMA, H. H. Bonnemanaastligger ten zuiden Bildtstraat 141809268256r
BONNEMA, HAITSE Haytze Bonnemahuurder pakhuis (p.j.)Hoogstraat 151782260297v
BONNEMA, HERE de brouwerij van Here Bonnemanaastligger ten westen Droogstraat 45162723213v
BONNEMA, IEPE Ipe Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 31658237146r
BONNEMA, O. O. Bonnemakoopmannaastligger ten westen William Boothstraat 6zuid179726515r
BONNEMA, OEPKE HAITSES Upcke Haytses Bonnemakoper 1/2 huis, brouwerij en mouterijVoorstraat 2616362345r
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts Bonqbakker (mr. -)verkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis Bonqnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)172024670v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis Bonqverkoper q.q. Noorderhaven 4016592382ra
PIETERS, SIEMEN Symen Pieters Bonqverkoper Hofstraat 11692242388r
PIETERS, SIEMEN Symen Pieters Bonqverkoper Rozengracht 121692242388v
PIETERS, SIEMENhet verkochte huis van Symen Pieters Bonqnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1692242394r
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters Bonqverkoper Zuiderplein 11692242391r
PIETERS, SIEMEN Symen Pytters Bonqverkoper Franekereind 161692242374r
PIETERS, SIEMEN Symen Pytters Bonqverkoper Hofstraat ZZ1692242394r
PIETERS, SIEMENhet verkochte huis van Symen Pytters Bonqnaastligger ten noorden Zuiderplein 31692242394v
PIETERS, SIEMEN Symen Pytters Bonqverkoper Zuiderplein 31692242394v
BONTEKOE, wijlen burgemeester Bontekoeverkoper Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, burgemeester Bontekoenaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9166023838v
BONTEKOE, huis en schuur van de erfgenamen van wijlen burgemeester Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter16602385va
BONTEKOE, huis en schuur van wijlen burgemeester Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter166623939v
BONTEKOE, de weduwe van vroedsman Bontekoenaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
BONTEKOE, de weduwe van vroedsman Bontekoenaastligger ten zuiden Lanen 41751252122r
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 61789263149v
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoenaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61789263149v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoenaastligger ten westen Sint Jacobstraat 61791263287v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoenaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61791263287v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitters Bontekoekoper door niaar huisHoogstraat 181782260302v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181787262211v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 16165523727v
BONTEKOE, ABRAHAM de andere hof van Abraham Bontekoenaastligger ten westen Rozengracht 16165523727v
BONTEKOE, ABRAHAM vroedsman Abraham Bontekoemede directeurverkoper Vijver 6tuin165623763r
BONTEKOE, ABRAHAM Abraham Bontekoeniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 18achter165623764v
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1658237169ar
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1658237169ar
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 101659237186r
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten oosten Rozengracht 121659237186r
BONTEKOE, ABRAHAM de nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoeverkoper Rommelhaven 8een_achter16602385va
BONTEKOE, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen burgemeester Abraham Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 851667239114r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten westen Voorstraat 85165623777r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe, c.u.koper hof met prieelZuiderhaven ZZ1657237132r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoekoper [1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuisRommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoeverkoper Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderplein 5noord1650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoeverkoper Zuiderplein 5noord1650236113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoekoper door niaar hof met bomen en plantagieVijver 6tuin1651236179v
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoekoper huis en cementmakerijSint Jacobstraat 41786262103r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoekoper 1/4 huisSint Jacobstraat 61786262103r
BONTEKOE, ADAM STITTERTSwijlen Adam Stitters Bontekoeerflater Sint Jacobstraat 41792264355v
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoetimmerman (mr. huis-)koper huisRomastraat 35178326146v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper Lanen 641742250276v
BONTEKOE, AAFKE JETSES Aefke Jetses Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, AAFKE Aefke Jetsus Bontekoeverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, AATJE RUURDSwijlen Attie Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Kerkpoortstraat 551754253184v
BONTEKOE, AATJE RUURDSwijlen Attie Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
BONTEKOE, AATJE RUURDSde nagelaten boedel van Attje Ruirds Bontekoeverkoper Zuiderhaven 36west1755253232v
BONTEKOE, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Bontekoeeigenaar perceel Kleine Bredeplaats170824553r2
BONTEKOE, KLAAS AUKES Claes Aukes Bontekoekoper kamer of woningCarl Visschersteeg WZ1704244262r
BONTEKOE, KLAAS SIEBES Claes Sybes Bontekoeschipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven16832421v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmakerverkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoeverver en glasmakerkoper huis en tuinHavenplein 261774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u.verver en glasmakerhuurder Havenplein 261774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Koenraads Bontekoeglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Coenes Bontekoeverkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Koenraads Bontekoeverkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
BONTEKOE, JAN KOENRAADS Jan Coenes Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 21779259207v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitters Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitterts Bontekoekoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer1785261271v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181782260302v
BONTEKOE, PAULUS dr. Paulus Bontekoeconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Bildtstraat 271674240137r
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van dr. Paulus Bontekoeverkoper Voorstraat 831674240138v
BONTEKOE, PAULUS de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoeverkoper Zuiderhaven 111674240140r
BONTEKOE, PAULUS de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoeverkoper Prinsenstraat 61674240141r
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van Paulus Bontekoeverkoper Spinhuisstraat ZZ1674240141v
BONTEKOE, PIER de weduwe van Pier Bontekoehuurder 1e bovenkamer (p.w.)Rommelhaven 18voor1781260127r
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 531697243266r
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoenaastligger ten westen Rapenburg170824550v
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoenaastligger ten westen Rapenburg 11710245103v
BONTEKOE, RUURD de kinderen en erfgenamen van wijlen Ruird Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven 34tuin173524949r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoenaastligger ten westen Noorderhaven 151711245150r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoe, c.u.schipper (kof-)koper kamerZoutsloot 101711245153v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoeverkoper van 1/8 Noorderhaven 51721246121v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1722246131r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruirdt Sybes Bontekoe, c.u.koper huis en hofZuiderhaven 36west171824619v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruurd Sybes Bontekoenaastligger ten westen Rapenburg 1172024685r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoebewoner Noorderhaven 4116792416ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Achterstraat 49168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Franekereind NZ168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoekoper provisioneel huis alwaer de Zeeton in de gevel staetNoorderhaven 13de Zeeton168124134va
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoenaastligger ten oosten Noorderhaven 111685242103v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoe, c.u.geniaarde koper William Boothstraat 351692242380r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoekoper 2/3 huisKerkpoortstraat 551692242380v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeeigenaar van 1/3 Kerkpoortstraat 551692242380v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeschipper (wijd-)koper door niaar woningKerkpoortstraat 55achter1695243130r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoenaastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
BONTEKOE, RUURD SIEBESde erfgenamen van wijlen Ruyrd Sybes Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderstraat1733248221r
BONTEKOE, S. vroedsman S. Bontekoenaastligger ten westen Schritsen 51746251133r
BONTEKOE, JETSESvroedsman Stiddert Jetses Bontekoekoper woningKleine Bredeplaats 15een_achter1742250277v
BONTEKOE, JETSESwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeverkoper van 1/2 Rozengracht 171754253135v
BONTEKOE, JETSESwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, JETSESwijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 3176025517r
BONTEKOE, wijlen Stiddert Jetsus Bontekoeschipper (groot-)erflater Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, wijlen Stiddert Jetsus Bontekoeschipper (groot-)verkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
BONTEKOE, STITTERT vroedsman Stittert Bontekoenaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15twee_achter1747251164av
BONTEKOE, STITTERT wijlen vroedsman Stittert Bontekoeverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
BONTEKOE, STITTERT de weduwe van Stittert Bontekoenaastligger ten westen Schritsen 5west175325382v
BONTEKOE, STITTERT wijlen Stittert Bontekoeverkoper onbekend175725467r
BONTEKOE, STITTERT Stittert Bontekoenaastligger ten oosten Hoogstraat 161770257173r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (groot-)verkoper Zuidersteeg 91737249160r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (trek-)koper huisHoogstraat 181758254131r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (trek-)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 121758254164r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoenaastligger ten oosten Hoogstraat 16176725723r
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert [staat: Sittert] Jetses Bontekoekoper huisSchritsen 31729247237v
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert Jetses Bontekoeschipperkoper huis en tuintjeSchritsen 1oost1736249135v
BONTEKOE, STITTERT JETSES Stittert Jetses Bontekoeschippernaastligger ten oosten Schritsen 1oost1736249135v
BONTEKOE, STITTERT JETSESvroedsman Stittert Jetses Bontekoekoper van 1/2 pan- en estrikwerk met bloks, cementmakerij, ovens, ovenhuis, turfschuur, kleinmolen, huis, knechtswoning, paardenstal, znad- en estrikhokken op de wal, woonhuis en tuinRozengracht 171746251135v
BONTEKOE, het pan- en estrikwerk van vroedsman Stitterts Bontekoe, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 131746251138r
BONTEKOE, SWIER SIEBESde weduwe van Sweer Sybes Bontekoenaastligger ten westen Noorderhaven 111685242103v
BONTEKOE, SWIER SIEBES Sweer Zybes Bontekoekoper huisNoorderhaven 916702405r
BONTEKOE, SWIER RUURDS Sweerd Ruirds Bontekoeschoolmeesterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Sweerd Ruyrds Bontekoekoper provisioneel huis met weefwinkelBoth Apothekerstraat 15noord17332486ra
BONTEKOE, SWIER SIEBESwijlen Sweerd Sybes Bontekoeverkoper van 1/2 Noorderhaven 91695243136v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Kerkpad 181738249273v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoehuurder Nieuwstraat 371759254235v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruyrds Bontekoeverkoper Schritsen 481734248312v
BONTEKOE, SIEBE RUURDS Sybe Ruerds Bontekoe, c.u.koper huisNoorderhaven 5164923687r
BONTEKOE, TEETSKE Taetske Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174525169v
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoeverkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoekoper Brouwersstraat 181726246266r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten oosten Lombardstraat 2174025094v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1741250206v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1742250223r
BONTEKOE, TEETSKE RUURDSwijlen Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Noorderhaven 131748251232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Lombardstraat 41748251233v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDS Taetske Ruurds Bontekoenaastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1748251217r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoeverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
BONTEKOE, TRIJNTJE ADAMS Trijntje Adams Bontekoe, minderjarigverkoper Sint Jacobstraat 41792264355v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisKerkpad WZ1734248304v
, GRIETJE Grietgien Bontemansverkoper Noorderhaven 781603228342r
PIETERS, Grietke Pieters Bontemanskoper Noorderhaven 761599228139r
PIETERS, Grietke Pieters Bontemansverkoper Noorderhaven 761600228234v
PIETERS, Grietke Pieters Bontemansverkoper Noorderhaven 781600228234v
, SUFFRIDUS Suffrido Bontiopredikantverkoper Tuinpad 41618230139r
BONTIUS, Suffridius Bontiuspredikantverkoper Voorstraat 721618230120v
BONTIUS, SUFFRIDUS Suffridus Bontiuskoper provisioneel huis waar 't Blinde Esel uitsteektVoorstraat 72't blinde Esel161723060v
BONTIUS, SUFFRIDUS Suffridus Bontiuspredikantkoper huis en getimmerTuinpad 41618230109r
BONTJEMA, BEREND Barend Bontjemanaastligger ten westen Zoutsloot 841806267220v
BONTJEMA, BEREND Barend Bontjemanaastligger ten westen Zoutsloot 841806267264r
BOOM, D. D. Boomnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16181026911r
GAUKES, FEDDE Fedde Gouckes Boomgaardengeniaarde koper Rapenburg164823654r
, FEDDE Feddo Gaveri Boomgaerdenchirurgijn (mr. -)koper drie kamersNoorderhaven 28achter1645235186r
, FEDDEde koper Feddo Gaveri Boomgaerden, c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1645235186r
BOOM, DIRK Dirk Boomstimmermansknechtkoper huisNieuwstraat 5178926375r
BOOMSMA, Boomsmanaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1798265100r
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmabetrokkene onbekend17852615va
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Schritsen 311802266105r
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Schritsen 291802266105r
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Brouwersstraat 181802266115v
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Schritsen 331802266117r
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 13179326499v
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 13180226694v
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 961803266240v
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten westen Zoutsloot 961803266240v
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten noorden Wortelstraat 151803266242r
BOOMSMA, B. B. Boomsmakoopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west1806267239v
BOOMSMA, B. wijlen B. Boomsmaverkoper Noorderhaven 111809268203r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 1141795264238r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmanaastligger ten westen Zoutsloot 8917962657r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsma, c.u.koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 71799265128r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Schritsen 311802266105r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Schritsen 291802266105r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Brouwersstraat 181802266115v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Schritsen 331802266117r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmankoper huisZoutsloot 941803266239r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 941803266239r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 961803266240v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151803266242r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 261804267107r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Franekereind 171805267108r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmankoper groot werkhuisNoorderhoofd 11806267194r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmanverwandelaar Noorderhoofd 11806267200r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmakoopmanaanhandelaar timmerhuisNoorderhoofd 11806267200r
BOOMSMA, BOUWE wijlen Bouwe Boomsmaverkoper Noorderhaven 9180826884r
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetses Boomsmakoper huisGrote Bredeplaats 191780259300v
BOOMSMA, BOUWE JETSESde kopers Bouwe Jetses Boomsma, c.u.naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 191780259300v
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 171778259122r
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 241779259222v
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151781260116r
BOOMSMA, BOUWE JETSEShet pakhuis van Bouwe Jetzes Boomsmakoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 241782260244r
BOOMSMA, BOUWE JETSEShet pakuis van Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 241794264186r
BOOMSMA, DOUWE Douwe Boomsmaontvanger van de onbeschrevene middelenkoper huis en tuinZuiderhaven 77oost1810268355r
BOOMSMA, FRANS OEPKES Frans Oepkes Boomsma, c.u.huurder? Kleine Kerkstraat 61779259201v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
BOOMSMA, J. J. Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 901791263298r
BOOMSMA, J. J. Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491807267297r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsma, c.u.huurder Bildtstraat 161763255261r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmaschipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 431771257186r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmakoper herberg waar de Drie Hoefijzers uithangenZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers177725988r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmanaastligger ten oosten Bildtstraat 91780259254r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmaherbergierkoper door niaar huisZuiderhaven 231781260136v
BOOMSMA, JAN de weduwe van Jan J. Boomsmanaastligger ten noorden Zuiderhaven 251784261176v
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmanaastligger ten oosten Bildtstraat 917832612ra
BOOMSMA, JAN JOHANNESwijlen Jan Johannes Boomsmaherbergiererflater Zoutsloot 431784261131r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmakoper huisMoriaanstraat 41784261242v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmankoper huisFabrieksstraat WZ1791263317v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1791263317v
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 411793264145r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 391793264146v
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41179726546v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411799265134v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181799265136r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Schritsen 311802266105r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Schritsen 291802266105r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Brouwersstraat 181802266115v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Schritsen 331802266117r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma, c.s.naastligger ten westen Moriaanstraat 121803266262r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmanaastligger ten westen Moriaanstraat 101805267126r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491805267153v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39180826868v
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmanaastligger ten oosten Schritsen 17180826872r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper Jekelsteeg 21809268248r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper Schritsen 191809268249v
BOOMSMA, JELLE Jelle T. Boomsmaverkoper q.q. Schritsen 21809268251v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 77oost1810268355r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmaverkoper Carl Visschersteeg 16181026911r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten noorden Molenpad 5181026973r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten westen Voorstraat 31810269112v
BOOMSMA, JELLE JETSES Jelle Jetzes Boomsmakoper tuin en hofMoriaanstraat 817882636r
BOOMSMA, JETSE Jetse Boomsmahuurder graanzolders Zuiderhaven 21779259207v
BOOMSMA, JETSE Jetse Boomsmanaastligger ten noorden Voorstraat 371780259274r
BOOMSMA, JETSE Jetse Boomsmanaastligger ten westen Voorstraat 451780259276r
BOOMSMA, JETSE Jetse Boomsmakoopmanverkoper Noorderhaven 821781260149v
BOOMSMA, JETSE Jetse Boomsmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181788262266r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetse Jelles Boomsmakoper van 1/2 helling en 1/4 negotieNoorderhoofd 11795264265v
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetse Jelles Boomsmakoopmanverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41800265265r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetse Jelles Boomsmakoopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 31801265296r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmakoopmanverkoper Karremanstraat 181771257202v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121779259170r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmakoopmannaastligger ten westen Liemendijk 3178126072v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121781260143r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma, n.u.naastligger ten westen Voorstraat 45178926389r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 261791263327v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmanaastligger ten oosten [staat: noorden] Noorderhaven 881791263337v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma, c.u.verkoper Kerkpoortstraat 14179226465v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmanaastligger ten oosten Liemendijk 3179226467r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma, c.u.huurder Voorstraat 43179226471r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma, c.u.verkoper Voorstraat 43179226471r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1793264101r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsmawinkelier en mr. glasmakerkoper huisSchritsen 291763255245r
BOOMSMA, JETSE JELLES Jetze Jelles Boomsmawinkelier en mr. glasmakernaastligger ten oosten Schritsen 291763255245r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, SIPKE Sipke Boomsma, c.u.huurder Zoutsloot 5118072684r
BOOMSMA, SIPKE Sipke J. Boomsmaexecuteur van Barradeel (substituut -)koper huis en bleekZoutsloot 18180826888r
BOOMSMA, SIPKE JOHANNESwijlen substituut-executeur van Barradeel Sipke Johannes Boomsmaverkoper Zoutsloot 181811269132v
BOON, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerk Boonnaastligger ten zuiden Vijver 81696243260v
, JOHANNES Johannes Boondgeestverkoper q.q. Noorderhaven 1071796264320v
, TRIJNTJE Trijntje Boonteshuurder (p.j.)Hoogstraat 41751252134v
, LIJSBETwijlen Lijsbeth Boontienaastligger ten zuiden* Lanen 45achter1682241197v
, LIJSBET Lijsbeth Boontienaastligger ten zuiden* Lanen 45achter1682241219r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits Boontie, c.u.koper huisLanen 43166123884r
GERRITS, WILLEMde weduwe van Willem Gerrits Boontienaastligger ten westen Lanen 45167524021va
BOONTJE, WILLEM de weduwe van Willem Boontjenaastligger ten oosten Lanen 41167524024ra
BOONTJE, WILLEM GERRITS Willem Gerrits Boontjenaastligger ten westen Lanen 451663238178r
BOONTJE, WILLEM GERRITSde weduwe van Willem Gerrits Boontjenaastligger ten westen Lanen 451688242247r
, EELKJE Eke Boontjeshuurder Lanen 431701244104r
, EELKJE Eke Boontjesverkoper Lanen 431701244104r
DIRKS, HANS Hans Dircks Boorderkoper provisioneel huis met 1/2 timmerhellingten noordoosten van Harlingen168324164va
DIRKS, HANS Hans Dirx Boordertimmerman (huis-)verkoper Achterstraat NZ168424221r
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v
DIRKS, HANS Hans Dirxen Boorderverkoper Liemendijk1687242205v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen Boormaker, pro se ac sociiskoopmanverkoper q.q. Lanen 70achter1683241270v
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeesterhuurder Grote Kerkstraat 421784261140r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwerkoper door niaar huis gebruikt als steenhouwerswinkelHeiligeweg 34178826324r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)koper Heiligeweg 361793264108v
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 36179826570v
, JOHANNESde weduwe van Joannes Boosiongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341659237239r
, JOHANNESde weduwe van Johannes Boosjongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34165623778v
, JOHANNESde weduwe van Johannes Boosjongenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381662238155v
, GERRITwijlen Gerrit uit de Bootertonschipper op de wadlegger te Medemblikverkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
, JORISde gewaldige Joris Bootshaakkoper kamer genaamd het MoskevidtFabrieksstraathet Moskevidt1674240142r
, de doorgang van Bootshaecknaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
, de ingang van de tuin gekocht van Bootshaeckkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 2716832425v
, JORISde Gewaldige Joris Bootshaecknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
, JORIS Joris Bootshaeck, voor zich en zijn miinderjarige kinderengewaldige provoost Admiraliteitverkoper Kerkpoortstraat NZ168224149ra
, JORIS Joris Bootshaeknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
FREERKS, JORIS Joris Freercks Bootshaek, c.u.gewaldige Admiraliteitkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjesKerkpoortstraat 27tuin1667239124r
BOOTSMA, ARJEN Arjen Bootsmakoper huis en tuintieVoorstraat 71715245234v
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS Arjen Simons Bootsmaverkoper Voorstraat 531711245157v
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS Arjen Symens Bootsmaverkoper q.q. Zoutsloot 7016952436ra
BOOTSMA, FRANS Frans Bootsmakoper Voorstraat 71715245234v
BOOTSMA, FRANS SIEMENS Frans Simons Bootsmaverkoper Voorstraat 531711245157v
BOOTSMA, FRANS SIEMENS Frans Symens Bootsmaverkoper q.q. Zoutsloot 7016952436ra
BOOTSMA, JETSKE juffrouw Jeets Bootsmaprotesteert vanwege een vordering Vijverstraat159722821v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Bootsmaverkoper q.q. Zoutsloot 7016952436ra
BOOTSMA, SIEMEN Simon Bootsmaverkoper Hoogstraat 20169324335r
BOOTSMA, SIEMEN Simon Bootsmaverkoper Droogstraat NZ169324335v
BOOTSMA, SIEMEN de weduwe van Simon Bootsmanaastligger ten oosten Liemendijk1738249342r
BOOTSMA, SIEMEN de weduwe van Simon Bootsmanaastligger ten zuiden Liemendijk1738249342r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Bootsma, voor zich en zijn kinderenkoopmanverkoper Noordijs 15167924129r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Bootsmaverkoper Voorstraat 53169324334r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Bootsmakoper provisioneel huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.Zuiderhaven 69176924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Bootsmakoper provisioneel huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.Zuiderhaven 71176924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBSburgemeester Symen Jacobs Bootsmaverkoper Lanen 251694243100v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmagleibakkernaastligger ten westen Zuiderhaven 71a1682241185r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1683241255r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 71a167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 69167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 71167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 69167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 67167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 67167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn twee minderjarige kinderenverkoper q.q. Zuiderhaven 691686242110v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn twee minderjarige kinderenverkoper q.q. Zuiderhaven 711686242110v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Lanen 731787262189v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmahuurder boven (p.w.)Schritsen 50achter1790263213r
BOOTSMA, TJEERD Tjeerd Anness Bootsmanaastligger ten westen Zoutsloot 631783261101v
BOOTSMA, WALLE GERRITS Walle Gerrits Bootsmaverkoper Schritsen ZZ178626286r
, ANDRIES Andries Borchartcrediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ1605228446r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 tuin en kameronbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 grondpachtonbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van 3 pm landonbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van 2 pm land te Pingjumonbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse renteonbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse renteonbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 grondpacht van 10-00-00 GGonbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartcrediteur Kerkpoortstraat NZ1605228455r
, HARMEN Harmen Borchertswever (bont-)geniaarde koper Tiepelsteeg OZ1730247337v
, HARMEN Harmen Borchertswever (mr. bont-)koper huis en tuinRozenstraat 1Almenum1730247340v
, EGBERT Engbert Borcheswever (bont-)verkoper Lanen 201766256207r
LAMMERTS, KORNELIS Cornelis Lammerts Boremakerkoopmanverkoper Noorderhaven 411690242323r
BORGER, AUKE GERBENS Aucke Gerbens Borgerkoopmanverkoper Hoogstraat 531725246222r
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borgerschipper (trek-)verkoper Peterseliestraat ZZ1725246225v
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Borgersnaastligger ten zuiden Voorstraat 71achter1704244356r
, EGBERTde geabandonneerde inboedel van Egbert Borgerskoopmanverkoper Hofstraat 20176425681r
, EGBERT Engbert Borgers, n.u.naastligger ten oosten William Boothstraat 317632567r
BERENDS, GEERTRUIDAwijlen Geertruid Beernts Borgerserflater Nieuwstraat 25177725946v
BORKELO, GERRITJE GERRITS Gerrytie Gerryts Borkeloverkoper Kerkpoortstraat 271677240249v
BORKELO, GERRITJE GERRITS Gerrytie Gerryts Borkeloverkoper Voorstraat 501677240250v
GERRITS, GERRITJE Gerritie Gerryts Borkulokoper Kleine Bredeplaats 11686242159v
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Nieuwstraat 4216992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Lombardstraat 216992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Lombardstraat 416992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Franekereind 1916992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Franekereind 2816992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Hondenstraat 1216992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Tiepelsteeg16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Nieuwstraat 4216992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Lombardstraat 216992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Lombardstraat 416992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 1916992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 2816992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Hondenstraat 1216992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Tiepelsteeg16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterhuurder Heiligeweg 34179826580v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterverkoper Heiligeweg 34179826580v
BOS, ANTJE ARENDS Antie Arents Bosverkoper Nieuwstraat173524963r
BOS, BEREND JANS Beernd Jansen Bosverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 781766256145r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BOS, FILIPPUS Filippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 8174325123v
BOS, GERRIT JANSwijlen Gerryt Jansen Boswever (mr. bont-)erflater Kerkpoortstraat 7176425664v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAN JANS Jan Jansen Bosverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
BOS, JAN WILLEMS Jan Willems Bosnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1662238151r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 781766256145r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BOS, JOHANNES Johannes Bos, c.u.huurder Nieuwstraat 46achter181026912r
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Boskoper huisJekelsteeg 11742250238v
BOS, LUCAS Lucas Bosstokersknechtkoper woningHofstraat 311730247311r
BOS, LUCAS Lucas Bosverkoper van 1/2 Hofstraat 311741250147v
BOS, LUCAS Lucas Bosnaastligger ten zuiden Lanen 301755253234v
BOS, LUCAS Lucas Boskoper huisHofstraat 23175725454v
BOS, LUCAS Lucas Bosnaastligger ten oosten Hofstraat 21oost176025516r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Lanen 781766256145r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BOS, LUCAS Lucas Bosnaastligger ten westen Hofstraat 251766256184r
BOS, LUCAS Luicas Boskoper Jekelsteeg 11742250238v
BOS, LUCAS Luicas Bosarbeiderverkoper Hofstraat 231766256219r
BOS, M. de weduwe van M. Bosnaastligger ten oosten Zeepziederstraat 1180726810r
BOS, MARTEN Marten B. Bosnaastligger ten westen Noorderhaven 431789263110r
BOS, MARTEN Marten Boskuiper (mr. -)koper Havenplein 261806267252r
BOS, MARTEN Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Havenplein 261806267252r
BOS, MARTEN de weduwe van Marten Bosnaastligger ten oosten Noorderhaven 39180826825r
BOS, MARTEN wijlen Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Noorderhaven 181808268115v
BOS, MARTEN Marten Bosnaastligger ten oosten Noorderhaven 391808268161v
BOS, P. P. Bos, c.u.hovenierhuurder voorste gedeelte (p.j.)Weverstraat 141806267285v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper stalMoriaanstraat NZ1730247361r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten westen Lanen 80173024710ra
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten noorden Heiligeweg 21173124866v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateuraanhandelaar huisBoth Apothekerstraat 11733248194v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurverwandelaar Kerkpoortstraat1733248194v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurgeniaarde koper Heiligeweg 81733248202v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 81733248261v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 81734248323r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper kamerKerkpoortstraat 151734248338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 151734248338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 151734248338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper hofWasbleek173524954r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11736249123r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper hof met vruchtbomen, bloemen en plantenNieuweburen 27173925014v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten noorden Heiligeweg 171742250236r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten noorden Heiligeweg 17174425133r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten westen Moriaanstraat 31754253138r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten westen Heiligeweg 12176025535r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 8176125565r
BOS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philippus Bosnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 21765256137v
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Lanen 781766256145r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Lanen 781766256145r
BOS, FILIPPUS