Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
HAGEN, sergeant majoor van Haagen, c.u.huurder het andere deel Vijverstraat 201803266303r
HAAKMA, Haakmacommieshuurder Noorderhaven 761755253229v
HAAKMA, Haakmacommieshuurder Noorderhaven 781755253229v
HAAKMA, als bewoner Haakmacommiesnaastligger ten westen Noorderhaven 801737249217r
HAAN, de weduwe van de Haannaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1518032674r
HAAN, de weduwe van de Haankapiteinnaastligger ten zuiden Schritsen 10166723989v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haanschipper (trekveer-)koper huisVijver 4177225823v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haanschipper (trekveer-)naastligger ten westen Vijver 4177225823v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hyltjes de Haannaastligger ten oosten Hondenstraat 81765256112v
HAAN, CATHARINA Catharina Maria de Haankoper Voorstraat 60179226458r
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u.schipperhuurder Voorstraat 4817922642r
HAAN, EDGER de weduwe van wijlen Edsger de Haannaastligger ten oosten Vismarkt 11765256139v
HAAN, EDGER HIELKESde erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haannaastligger ten westen Noorderhaven 44177225814v
HAAN, EDGER HIELKESde erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haannaastligger ten westen Noorderhaven 44177225826v
HAAN, EDGER HIELKES Edsger Hyltjes de Haanschipperkoper huisNoorderhaven 421754253147r
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haankoper huisVijver 4178626291v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haannaastligger ten noorden Vijver 4178626291v
HAAN, HORATIUS Horatius de Haanpriester (Rooms -)verkoper Noorderhaven 441780259280r
HAAN, HIELKE Hyltje de Haannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11177225856v
HAAN, JAKOB Jacob de Haanhoeckelmakerverkoper Kleine Kerkstraat WZ161122928v
HAAN, JAKOB Jacob Marijns de Haankoper huis Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
HAAN, JAN Jan de Haannaastligger ten oosten Noorderhaven 641778259153r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haannaastligger ten noorden Voorstraat 231782260196r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haanprotesteert Noorderhaven 241784261200r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Symons de Haanschipper (kof-)koper huisNoorderhaven 66176725711r
HAAN, JAN TJITSES Jan Tjietzes de Haankoper huisVijverstraat 41806267206r
HAAN, JOHANNES de weduwe van Johannes H. de Haannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 111805267157r
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 111790263192v
HAAN, JOHANNES de weduwe van Johannes H. de Haannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1118042677r
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haannaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15175325364v
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11179326481r
HAAN, JOHANNES HIELKESwijlen Johannis Hyltjes de Haanverkoper Vijver 41802266166r
HAAN, JOHANNES HIELKESwijlen Johannis Hyltjes de Haanverkoper Hondenstraat 101802266168v
HAAN, NEELTJE HIELKES Neeltje Hylkes de Haan, bejaarde vrijsterverkoper Vijver 4177225823v
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haanschipper (smak-)verkoper Zeilmakersstraat 171733248216r
HAAN, PIETER Pytter Haannaastligger ten zuiden Bargebuurt1706244341r
HAAN, SIEMEN JANS Simon Jansen de Haanprotesteert Noorderhaven 241784261200r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haan, voor haar kinderenverkoper Moriaanstraat 10178326127r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haanverkoper Grote Ossenmarkt 131807267298r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper Hofstraat 4178626296v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haannaastligger ten noorden Schritsen 481805267115v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper Schritsen 481805267115v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper Schritsen 171784261198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper q.q. Schritsen 171784261198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 161782260208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 181782260208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar kinderenverkoper Hoogstraat 3617822615r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haankoper huis en tuintjeSchritsen 46178326166v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haanverkoper Achterstraat17822618v
HAAN, SUSANNA Susanne de Haanverkoper? Rapenburg 61807267296r
HAAN, SIEMEN JANS Symon Jans de Haannaastligger ten noorden Voorstraat 231803266256v
, HIELKEde erfgenamen van wijlen Hylke Haanekuikverpachter grond Moriaanstraat 121748251237r
, HIELKE Hylke Haanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 311807267337v
, HINKE Hinke Haanekuykverkoper Nieuwstraat 4018012661r
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 41775258233v
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstranaastligger ten westen Voorstraat 41775258233v
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstraverkoper van 1/3 Heiligeweg 361782260164v
HAANSTRA, de verkoopster Maartje Haanstrabewoner beneden Voorstraat 21800265246r
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstraverkoper Voorstraat 21800265246r
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper Brouwersstraat 4174425148v
HAANSTRA, Tammeerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstrakoper 3/4 huisHeiligeweg 361782260164v
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstra, c.u.eigenaar van 1/4 Heiligeweg 361782260164v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21758254147v
HAANSTRA, WATSE vroedsman Watse Haanstrakoper huisVoorstraat 21766256198v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21766256198v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 2175725494r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21759254230r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstrakoperslager (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 11747251162r
HAAR, van der Haar, c.u.commies-generaalhuurder Voorstraat 201731247386r
HAAR, B. B. van der Haarnaastligger ten westen Zuiderhaven 501758254142r
HAAR, BONIFATIUS de heer Bonnefaes van der Haarnaastligger ten westen Zuiderhaven 501747251171v
HAAR, BONIFATIUS de heer Bonnefaes van der Haarraad en advocaat fiscaal Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 48het Engels Huis1746251146v
HAAR, CATHARINA vrouwe Catharina Wilhelmina van der Haarverkoper Zuiderhaven 481782260279r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haar, c.u.raad en advocaat fiscaalhuurder (p.j.)Hofstraat 17west1733248265r
HAAR, HENDRIK mr. Hendrik van der Haargriffier Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 481782260279r
HAAR, HENDRIK mr. Hendrik van der Haargriffier Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 481782260279r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haarverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haarverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haarerflater Kruisstraat 3west1767256244r
HAAR, JAN wijlen de heer Jan Willem van der Haarverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
HAARLEM, JAN KLASESmr. Jan Claes van Haarlemkoper dwarshuisZuiderhaven ZZ161623048v
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlemwever (mr. bont-)verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
HAARSMA, oud kapitein Haarsmanaastligger ten noorden Lanen 21achter1734248319v
HAARSMA, Haarsmakapiteinnaastligger ten noorden Noorderkade 131737249157v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsmaverkoper Noordijs 71662238119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsmaverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71662238119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ighe Gerbens Haarsmaverkoper William Boothstraat 31663238193v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haarsmaverkoper Kerkpad 32170724532r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u.koper huisMoriaanstraat ZZ1669239201v
HAAS, de erfgenamen van wijlen burgermajoor de Haasnaastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter1755253218v
HAAS, kapitein Haas, c.u.huurder Noordijs 6179726530r
HAAS, de weduwe van de Haasnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 281788262262v
HAAS, A. majoor A. de Haasnaastligger ten oosten Droogstraat 651755253205r
HAAS, A. A. de Haasnaastligger ten noorden Droogstraat 651755253205r
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haashuurder Raamstraat 8178826322v
HAAS, AGE wijlen majoor Age de Haasgebruiker Droogstraat 671773258101r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper huis met een tuin erachterHoogstraat 11754253174r
HAAS, AGE Age de Haaswachtmeester en executeurverkoper Schritsen 601758254117r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Droogstraat 671773258101r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Zoutsloot 561773258101r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, AGE majoor Age de Haasverkoper q.q. Klaverbladstraat 191751252239r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, AGE Age de Haasverkoper q.q. Zuiderhaven 171751252241r
HAAS, AGE majoor Age de Haaskoper van 1/2 huisKleine Kerkstraat 12175225328v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper huisNoorderhaven 42174925232r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteur en wachtmeesterkoper huisSchritsen 60175625439v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper van 1/2 Grote Ossenmarkt 15175325364v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper van 1/2 Spinstraat17562548r
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurverkoper van 2/3 Noorderhaven 131756253254v
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10177225825v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurgeniaarde koper Voorstraat 321751252159r
HAAS, AGE majoor Age de Haaskoper woningZoutsloot 77176725729r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper van 1/3 Noorderhaven 131748251232v
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haasexecuteurgeniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ1751252159r
HAAS, AGE majoor Age de Haas, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 911766256187v
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Hoogstraat 31758254161v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper hof met een kamerZoutsloot ZZ1754253164v
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 12177225859r
HAAS, AGE Age de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 51765256106v
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haaskoper Anjelierstraat 2174925210v
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haaskoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 121771257212v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Nieuwstraat 251748251236r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Lanen 621754253190v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper 1/2 huis en bakkerij, kaaswinkelZuiderhaven 5de Vergulde Haringbuis175325396r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Grote Ossenmarkt 151754253190v
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper van 1/3 Voorstraat 52west1754253191v
HAAS, AGE Age de Haasverkoper Hoogstraat 1176425667r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper woningSpinstraat1751252167r
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten westen Zoutsloot 641758254140r
HAAS, AGE majoor Age de Haasnaastligger ten westen Droogstraat 771758254140r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Zuiderhaven 71759254192v
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurverkoper Noorderhaven 421754253147r
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurkoper woningZoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE Age de Haasnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ176325612r
HAAS, AGE de minderjarige kinderen van wijlen stadsmajoor Age de Haasverkoper Zoutsloot 77177325897r
HAAS, wijlen Alb. de Haasverkoper Heiligeweg 9178326111v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Droogstraat 671773258101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Zoutsloot 561773258101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
HAAS, ALBERT Albartus de Haas, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 91766256205v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas, c.s.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 617722582v
HAAS, ALBERT Albartus de Haasnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12177225859r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaskoper huisGrote Kerkstraat 101766256210r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaskoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaseigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Romastraat 4west1774258147v
HAAS, ALBERT Albartus de Haasnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Zoutsloot 77177325897r
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haasverkoper Voorstraat 26177725938r
HAAS, ALBERT wijlen Albertus de Haaserflater Zuiderhaven 831796264311r
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haasverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Simons de Haasverkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haasleerlooierkoper Rozengracht 141788262305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELShet onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haasleerlooiernaastligger ten oosten Rozengracht 141788262305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haasleerlooierkoper Rozengracht 161788262295v
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatisverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatisverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatisverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatisverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, ANTJE THOMAS Antie Thomas de Haasverkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haasverkoper Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, BERBER Berber de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, BERBER Berber de Haasverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, BERBER Berber de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, BERBER Berber de Haasverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, BERBER Berber de Haasverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, BERBER Berber de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, BERBER de minderjarige Berber de Haasverkoper Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, BERBER Berber de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, BERBER de minderjarige Berber de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, BERBER Berbera de Haaskoper Voorstraat 351769257107r
HAAS, BERBER Berbera de Haaskoper Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, KARELTJE Carolina de Haaskoper Zoutsloot 131787262226v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haasverkoper Bargebuurt1789263173v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haasverkoper Zoutsloot 181789263175v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haasverkoper Zoutsloot 311788262303v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haaskoper Zoutsloot 311782260181r
HAAS, KASPER Casper de Haaskoper huis en tapperijPrinsensteeg 11733248214r
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haaserflater Prinsensteeg 11762255152v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasleerlooierkoper leerlooierij en drogerijRozengracht 141788262305r
HAAS, CHRISTOFFEL het onlangs gekochte pand van Christoffel de Haasleerlooiernaastligger ten oosten Rozengracht 141788262305r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasnaastligger ten noorden Wasbleek1789263376r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haaskoper huisHofstraat 15de Fontein1808268151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haashuurder Hofstraat 151808268151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haaskoper huisHofstraat 131809268230r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haaskoopman en fabrikantverkoper q.q. Bargebuurt1789263173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasleerlooier en koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 181789263175v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasnaastligger ten westen Wasbleek 7180826880r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasleerlooierkoper huis en tuinRozengracht 161788262295v
HAAS, F. F. Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 11802266126r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haaskoper huis met woning terzijdeHeiligeweg 8177225840v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasslotmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 621805267187r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasslotmaker (mr. -)verkoper q.q. Sint Jacobstraat 15179726535r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas, c.s.naastligger ten noorden* Both Apothekerstraat 11805267111v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haaskoper huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 11809268264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11809268264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11809268264r
HAAS, FOLKERT de weduwe van Folkert de Haasnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1717722584r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasslotmaker (mr. -)koper door niaar huisLanen 82de Grauwe Kat173524993v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasnaastligger ten westen Heiligeweg 81774258193r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasslotmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 20181026928r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 821737249172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs* de* Haas*slotmakernaastligger ten westen Lanen 93174025090r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasslotmaker (mr. -)verkoper Lanen 821737249172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasslotmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 3de Oude Stokerij1784261216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31784261216r
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeelverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeelverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeelverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeelverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
HAAS, HARMEN Harmanus J. de Haasnaastligger ten oosten Lanen 82179726544r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haasnaastligger ten westen Lanen 861798265119r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haasnaastligger ten westen Lanen 861787262174v
HAAS, HARMEN wijlen Hermanus de Haasvoormalig eigenaar Lanen 841807267348v
HAAS, J. J. P. Haaskapitein in dienst van deze staat (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 33180126633v
HAAS, JAKOB Jacob Folkert de Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13177825997r
HAAS, JAKOB Jacobus de Haaskoper Heiligeweg 8177225840v
HAAS, JAKOB Jacobus de Haasverkoper Sint Jacobstraat 15179726535r
HAAS, JANKE Janke de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, JANKE Janke de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, JANKE de minderjarige Janke de Haasverkoper Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, JANKE Janke de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, JANKE de minderjarige Janke de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, JELTJE Jeltie de Haas, ongehuwde jongedogterkoper Heiligeweg 8177225840v
HAAS, JOHANNES Johannes de Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten noorden Tiepelsteeg178526238r
HAAS, JOHANNES Johannes P. Haas, c.u.kapitein (oud -)huurder Noorderhaven 771803266184r
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haasverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haasverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haasverkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haasverkoper Rommelhaven 26b1766256158v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haasverkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haasgeniaarde koper Voorstraat 171775258211v
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haasverkoper Kerkpad 11787262166r
HAAS, MAAIKE Maaike de Haaskoper Rozengracht 51778259146v
HAAS, MAAIKE FOLKERTSwijlen Maaike Folkerts de Haaserflater Schritsen 5oost1810269102r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haaskoper Voorstraat 531787262207r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haaskoper Kerkpad 11786262113r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haasverkoper Bildtstraat 4178826355v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haaskoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 5318032672v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper Lanen 841807267348v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Noorderkade 131767256247r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat 61767256252r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haaskoper huis en tuintjeSchritsen 5oost176825757r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haaskoper Zuiderhaven 431775258237r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 611767256254v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat NZ1767256257r
HAAS, S. S. de Haaskoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 641809268323v
HAAS, SAAKJE FOLKERTS Saakje Folkerts de Haaskoper Noorderhaven 1081801265299v
HAAS, SERVAAS wijlen Servaas de Haaskoper Sint Jacobstraat 16170924595r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, minderjarigverkoper Droogstraat 671773258101r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, minderjarigverkoper Zoutsloot 561773258101r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haaskoper huisRommelhaven 26bSpitsbergen17392505r
HAAS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen burgermajoor Simon de Haasnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17176425658v
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Simon de Haas, c.u.koper huisKerkpoortstraat 391725246234v
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, c.u.huurder Lanen 21787262209v
HAAS, SIEMEN Simon de Haasexecuteurgeniaarde koper Zuiderstraat1737249190v
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haasexecuteurgeniaarde koper Noorderhaven 801737249217r
HAAS, SIEMEN de minderjarige Simon de Haasverkoper Kleine Kerkstraat 12177325894r
HAAS, SIEMEN de minderjarige Simon de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haasexecuteurverkoper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
HAAS, wijlen Simons de Haasverkoper Zuiderhaven 831796264311r
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haaskoper Kleine Bredeplaats 41740250142v
HAAS, SIEMEN Symon de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haasexecuteurkoper van 1/2 huisMolenpad 9a1736249144v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haasexecuteurgeniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost1732248129r
HAAS, THOMAS Thomas de Haashuurder Rommelhaven 26b178626263r
HAAS, THOMAS Thomas de Haasverkoper Zuiderhaven 831796264311r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Zimon de Haasverkoper Kerkpoortstraat 391726246253v
, LAASde weduwe van oud burgemeester Laes Haaselaernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1728247121r
, LAASde weduwe van oud burgemeester Laes Haaselaernaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1728247121r
HAASKEN, MARIA Maria Haaskenverkoper Voorstraat 271807267351r
HAASKEN, MARIA Maria Geisina Haaskenkoper Voorstraat 271803266298r
, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Haayenaastligger ten westen Grote Kerkstraat 271779259218r
, Haboismajoornaastligger ten oosten Hoogstraat 17achter1683241243r
, het huis van Hackepaynaastligger ten noorden Bargebuurt 31676240220v
, ANTJE Antje Hackepaynaastligger ten noorden Bargebuurt 31689242269v
, JAN Jan Hackepay, c.soc.naastligger ten westen Bargebuurt 71657237140v
JANS, JANwijlen Jan Jansen Hackepay, c.u.erflater Bargebuurt 11705244295v
, ANTJE Antie Hacquepaisnaastligger ten noorden Bargebuurt 3168524283r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters Haegenkoper 2/5 huisHeiligeweg 71647235252r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Haegenkoper ledige plaats of huisstede groot 130 x 24 voet ([een zekere hoeveelheid rogge])in de zuider nieuwestad161623052r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegensverkoper Zuiderhaven ZZ161623026v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegensverkoper Zuiderhaven ZZ161623026v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegensverkoper Zuiderhaven ZZ161623026v
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemerkoper huis waar tegenwoordig de Jonge Prins uithangtMoriaanstraat 12de Jonge Prins1646235224v
, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Haemerseigenaar perceel Moriaanstraat 121657237255v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haennaastligger ten oosten Hondenstraat 81751252104v
HAAN, EDGER de weduwe van Edsger de Haennaastligger ten oosten Vismarkt 11759254222v
HAAN, JELLE IEPKESwijlen Jelle Ypkes de Haenverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hylkes de Haenkoper huisGrote Ossenmarkt 131751252119r
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haenschippernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151754253190v
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haenschippernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 151759254222r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haenschipperkoper huisVijver 21732248170v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u.bewoner Schritsen 1west1656237265v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haenkoper van 1/2 huis met kelder eronder en woningen erachterVoorstraat 31658237153r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haenkoper 1/2 huisSchritsen 1west1657237104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u.huurder Schritsen 1west1657237104r
, DOUWE Douwe Haenekuiknaastligger ten zuiden Vissersstraat 61753253117r
, HIELKEde erfgenamen van wijlen Hylke Haenekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11736249115r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Haenekuikkoopmanverkoper Schritsen 1west173524973v
HAANSTRA, vroedsman Haenstranaastligger ten westen Voorstraat 41771257187r
HAANSTRA, vroedsman Haenstranaastligger ten zuiden Voorstraat 41771257187r
HAANSTRA, WATSE Watze Haenstrakoperslager (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 61741250199v
HAAR, ANTJE jonkvrouw Anna van der Haer, meerderjarig en ongehuwdverkoper Zuiderhaven 481782260279r
HAAR, DANIEL schepen en raad der stad Zierikzee Daniel van der Haerverkoper Zuiderhaven 481782260279r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haerraad en advocaat fiscaalhuurder (p.j.)Hofstraat 17west1732248171v
HAAR, ULBE Ulbe van der Haerluitenant in dienst van de direkteuren van de kolonie Suriname (sous-)verkoper Zuiderhaven 481782260279r
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerdakoper huisBrouwersstraat WZ1621230290v
HARDA, BOUWE als huurders Buue Haentyes Haerda, c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ1621230290v
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerdakoper nieuwe kamerCarl Visschersteeg1621230291r
HARDA, WATSE wijlen vroedsman Watse Haerdaverkoper Kleine Bredeplaats 191727246310r
HARDA, WATSE DIRKSburgervaandrig Watse Dirx Haerdakaarsenmaker (mr. -)koper deftige nieuwe woningBoth Apothekerstraat 8168524277v
, KLAAS Claes Haeringgaverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
, JAN Jan van Haerlemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 281730247342v
HAARSMA, Haersmakapitein (oud -)naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1742250225r
HAARSMA, de heer kapitein Haersmanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ174325111r
HAARSMA, A. A. van Haersmavoormalig bewoner Voorstraat 4317342491r
HAARSMA, A. de heer A. Haersmakapitein (oud -)naastligger ten noorden Noorderkade 231742250213r
HAARSMA, ANNE Annius Haersmakapitein (oud -)naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1732248167r
HAARSMA, ANNE Annius van Haersmakapitein van een Compagnie Infanterie (oud -)koper huis en hofVoorstraat 241732248151v
HAARSMA, EERKE dr. Ericus Haersmakoper grondpacht van 7-10-00 CGWeeshuisstraat1681241165v
HAARSMA, EERKE oud burgemeester Ericus Haersmakoper door niaar houten pakhuisje met een ledige plaats erachter strekkend tot de stal van de erven van de heer CantersZuiderhaven 6169224325r
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haersmaverkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot166223815va
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersmakoopmankoper huis en mouterijNoordijs 7165623789v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersmakoopmankoper Noordijs 5achter165623789v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmakoper Kerkpad 321695243142r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmanaastligger ten noorden Hofstraat NZ1695243130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Hofstraat NZ1695243130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmanaastligger ten oosten Kerkpad 32achter1695243131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersmakoopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 411659237201v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersmakoper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangenWilliam Boothstraat 3de Hertog van Mecklenburgh1659237202r
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersmaverkoper Grote Kerkstraat 411659237198v
HAERSOLTE, AREND Arent van Haersolte, jonkergrietman van Barradeelnaastligger ten westen Voorstraat 4317342491r
HAERSOLTE, AREND jonker Arent van Haersoltenaastligger ten westen Voorstraat 43173524933v
HAERSOLTE, TJALLING hr. Tjalling Homme van Haersolteverkoper Voorstraat 41176425654r
HAERSOLTE, TJALLING hr. Tjalling Homme van Haersolteverkoper Voorstraat 39176425657r
HAAS, de erfgenamen van wijlen oud burgermajoor de Haesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17175325377v
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurkoper van 1/2 Lanen 621752252206v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 64175725458v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s.naastligger ten westen Droogstraat 77175725458v
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haesnaastligger ten westen Voorstraat 7175325387r
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurverkoper Voorstraat 52west175725496v
HAAS, AGE Age de Haesnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121771257205v
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurkoper huisRomastraat ZZ175325366r
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurkoper 1/3 huisNoorderhaven 131752252193v
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteureigenaar van 1/3 Noorderhaven 131752252193v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.u.executeurkoper kamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsjeVoorstraat 3achter1752252194r
HAAS, AGE Age de Haes, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 3achter1752252194r
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurverkoper Anjelierstraat 41754253193r
HAAS, ALBERT Albartus de Haeskoper huisHeiligeweg 91771257214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.u.huurder Heiligeweg 91771257214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 91771257214r
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, ANTJE SIEMENS Anna Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, ANTJE SIEMENS Anna Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, BERBER SIEMENS Berber Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, BERBER SIEMENS Berber Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, BERBER SIEMENS Berbera Symons de Haesgeniaarde koper Voorstraat 41757254105r
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, FOLKERT de weduwe van Folkert de Haesnaastligger ten westen Lanen 861771257222r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haesnaastligger ten oosten Lanen 82173524993v
HAAS, GOVERT SIEMENS Govert Symons de Haesverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, GOVERT SIEMENS Govert Symons de Haesverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, JAN Jan Haesmetselaarverkoper Carl Visschersteeg 1162923285v
HAAS, JAN Jan Haesnaastligger ten westen Brouwersstraat 141618230111r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 21770257159r
HAAS, SERVAAS wijlen Servaes de Haesslotmaker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 271692242399v
HAAS, SERVAAS Servaes de Haes, c.u.slotmaker (mr. -)koper tuin c, a,Klaverbladstraat 271691242342v
HAAS, SIEMEN wijlen majoor Symon de Haesexecuteurerflater Zuiderhaven 471751252117v
HAAS, SIEMEN wijlen majoor Symon de Haesexecuteurerflater Grote Ossenmarkt 131751252119r
HAAS, SIEMEN majoor en executeur Symon de Haeskoper woningHerenknechtenkamerstraat OZ1742250275r
HAAS, SIEMEN Symon de Haeswachtmeester (stads -)koper huis en koekenbakkerijGrote Bredeplaats 19174425134v
HASE, JAN de plaats van Jan Haesenaastligger ten westen* Brouwersstraat 14161723062r
, SCHELTE Schelte Haeselaerbakker (mr. -)verkoper Lanen 261753253115v
, ARJEN Adriaen van Haestrechtkoper Zuiderhaven 6164223521v
, DIRKde proclamants kamer naast Dirck Haevelanstnaastligger ten oosten Weverstraat 151650236136v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Haevelanst, c.u.koper kamerWeverstraat 151650236137v
, TIEMEN Tymen Haeyemanaastligger ten oosten Moriaanstraat 3165623767v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Haeyema, c.u.koper huis alwaer de Gecapte Raven uythanghtRommelhaven 26de Gekapte Raven165523751r
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Haeyema, c.u.koper woning met beneden- en opkamerAlemanssteeg165623760v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Haeymanaastligger ten oosten Moriaanstraat 31659237214v
HAGA, BAUKJE OENES Baukjen Oenes Hagakoper Schritsen 271748251224v
, HARMEN Harmen Hageman, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 84tuin175025273v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagenverkoper Franekereind 61641234130v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16422355v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1640234114v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagenverkoper Noorderhaven NZ163323378v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagennaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1633233105v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagenbetrokkene Noorderhaven 111162523167r
HAGEN, JAKOB Jacob [staat: Jacoob] Hagenkoper landten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581629232121v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581629232121v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagenverpachter grond Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERShet voormalige huis van Jacob Peters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagennaastligger ten westen Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huisNieuwstraat 56162623199r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 70163323377r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoopmanverkoper Heiligeweg 641620230228v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Zuiderhaven ZZ1619230187v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
HAGEN, JAKOB PIETERSde hof van Jacob Pieters Hagennaastligger ten westen* Vijver WZ162523146r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen, c.u.verkoper Schoolsteeg WZ163323394r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huis, loods, ledige plaats en apart bewoonde kamerWilliam Boothstraat163223356v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 16163223372r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 1616312335r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagenverkoper Nieuwstraat 56162823278r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyeters Hagenkoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen163923478r
HAGEN, JAKOB PIETERSlege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen, c.u.naastligger ten westen Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen, e.a.verkoper Schoolstraat 21614229222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1633233106v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper op redemptie Kerkpoortstraat1613229166r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenaanhandelaar drie ledige plaatsen en een geerZuiderhaven 181613229167r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper tuin en twee kamersVijver WZ1613229167r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HAGEN, JAKOB land van koper Jacoob Hagennaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB land van koper Jacoob Hagennaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB Jacoob Hagenverkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAKOB Jacoob Hagenverkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
HAGEN, JAN PIETERSnu de hof van Jan Pieters Hagennaastligger ten westen Vijver WZ161723058r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenkoper Noorderhaven 131642234166v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, PIETER JAKOBSde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagennaastligger Heiligeweg 561615229241v
HAGEN, PIETER JAKOBSde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagennaastligger Heiligeweg 581615229241v
HAGEN, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Hagenkoper provisioneel 8/9 huis, hof, loods en schuurFranekereind 61620230214v
HAGENAAR, GERLOF JANS Gerloff Jansen Hagenaargeniaarde koper Hoogstraat 471681241172r
, de erfgenamen van wijlen Claaske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1659237219r
, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen165623762r
, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v1
, JAKOB Jacob Hagensverkoper Heiligeweg 641621230284v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 561615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 581615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 GGFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el)Lammert Warndersteeg1618230123r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper huis met schuur en het ledige plaatsje ertusseninHeiligeweg 64161723064r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde kamers van Jacob Piters Hagensnaastligger ten zuiden Vijver WZ1641234146r
HAGER, ENGELTJE GERRITS Engel Gerryts Hagerkoper Lanen 80162723211v
HAGEMAN, TJEERD Tieert Hagesmanschuitmakernaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1677240263v
HAAN, JOHANNES Johan Wilhelm Hahnverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1795264284v
HAAN, JOHANNES Johan Wilhelm Hahnverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost1794264229r
HAIMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Haimaverkoper Wasbleek167124045v
HAIMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Haima, c.u.verkoper Rozenstraat WZ1661238109r
, HENDRIK Hendrik ter Hairverkoper Hofstraat ZZ1728247121r
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajemaverkoper Karremanstraat 2167124062v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajemakoper huis, schuur en tuinKarremanstraat 21664238220v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajemanaastligger Voorstraat 49166623940r
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajemaverkoper Voorstraat 26achter167124052v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajema, c.u.verkoper Romastraat1659237210r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajemaverkoper Weverstraat NZ1663238195r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Hakwever (bont-)koper huisHoogstraat 471771257218r
, BERENDwijlen Baarnd ter Halslager (mr. varkens-)verkoper Scheerstraat 11177325870v
, BEREND Beernd ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 91762255174v
, BERENDde weduwe van Beernd ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 10177225862r
, BERENDde weduwe van Beernd ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 101776258242v
, BERENDde weduwe van Beernt ter Halnaastligger ten oosten Scheerstraat 101778259142v
, H. H. van der Hal, c.u.koper provisioneel 1/2 van twee aparte huizenNoorderhaven 88Benthem17322484ra
, HENDRIK Hendrick van der Halbewoner Noorderhaven 8817332487ra
, HENDRIK Hendrick van der Halverkoper q.q. Noorderhaven 8817332487ra
, HENDRIK Hendrick van der Halverkoper van 1/2 Noorderhaven 8817332487ra
, HENDRIK Hendrik van der Halverkoper Noorderhaven 8817322484ra
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Halverkoper Noorderhaven 881754253275r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halmakoper Bildtstraat 131796264336r
HALMA, PIETER Pieter Halmanaastligger ten noorden Bildtstraat 201794264205v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131787262234r
HALMA, PIETER Pieter Halmahuurder (p.j.)Bildtstraat 131770257161r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131796264336r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper Bildtstraat 18178526218r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181796264338v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Achterstraat 5179726550v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper pakhuisAchterstraat 51776258244r
HALMA, PIETER JANS Pieter Janzen Halmabakker (mr. -)huurder (p.j.)Achterstraat 51771257199v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstraverkoper Franekereind 191809268298v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstraverkoper Klaverbladstraat 141806267229v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstraverkoper Klaverbladstraat 161806267229v
HAMAN, GODFRIED Godefridus Haman, c.u.koper kamerVoorstraat 8916702402r
HAMAN, GODFRIED Goedefridus Hamanverkoper Voorstraat 891676240239v
HAMEL, JULIUS Julius Hamelnaastligger ten westen Romastraat1623230358v
HAMER, DIRK Dirck Hamernaastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1653236239r
HAMER, DIRK Dirck Hamernaastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1654236277v
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamerkoper kamer met een tuintje erachterNieuwstraat 381645235177r
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381645235177r
HAMER, HENDRIK Hendrick Hamer, c.s.huurder Nieuwstraat 381726246254v
HAMER, JAN WILLEMS Jan Willems Hamertimmerman (huis-)verkoper Noorderhaven 191784261165v
HAMER, WILLEM Willem Hamerluitenantkoper door niaar Grote Kerkstraat 351697243325r
HAMMERSTEIN, de weduwe van Hamersteinhuurder Zuiderhaven 501731247378r
HAMMERSTEIN, wijlen Hamersteinkoper Zuiderhaven ZZ170924599v
HAMMERSTEIN, Juffer Hamersteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 52west1717245283r
HAMMERSTEIN, de erfgenamen van wijlen juffrouw Hamersteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 52west1722246138v
HAMMERSTEIN, JOHANNA juffrouw Joanna Hester Hamersteinkoper Liemendijk NZ1703244204r
HAMMERSTEIN, JOHANNA Johanna Hester Hamersteinkoper Zuiderhaven 501706244321r
HAMMERSTEIN, JOHANNA wijlen Johanna Hester Hamersteinverkoper Zuiderhaven 501731247378r
, JULIUS Julius Hammelnaastligger ten westen Romastraat ZZ1621230286r
, JULIUS Julius Hammelkoper kamerRomastraat ZZ1618230130r
, Dierx Hammernaastligger ten noorden Nieuwstraat 401646235207r
, JOHANNA Johanna Hester Hammersteinverkoper Liemendijk NZ1710245116r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Hammertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat 401658237149r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstrakoopmankoper huisRapenburg 6oost1799265177r
, Gabine Hanckemaverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
, Gabino Hanckemaontvanger jaarlijkse rente Voorstraat 56oost1626231155v
, HIELKEwijlen Hylke Haneckuikverkoper Noorderhaven 611734248315v
HIELKES, DOUWE Douwe Hylkes Hanecuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west173124811v
HIELKES, EVERT Evert Hylkes Hanecuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west173124811v
JOHANNES, HIELKEwijlen Hylcke Johannes Hanecuikverkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
JOHANNES, HIELKE Hylke Joannis Hanecuikkoper huisNoorderhaven 821664238236r
HIELKES, STIJNTJE Stijntie Hylkes Hanecuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west173124811v
, HIELKE Hylcke Joh. Hanecuiq, c.u.geniaarde koper Rozengracht 10172024666v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes Hanecuiqkoopmannaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg172024684v
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Hanecuiq, c.u.koopmankoper huisSchritsen 1west172024668r
JOHANNES, HIELKE Hilcke Johannes Hanecuyckkoper lege huisstede getekend met nr. 2Weeshuisstraat 171663238164r
JOHANNES, HIELKJE Hylke Joannes Hanecuyckkoper dwarshuis met een ledige plaats erachterNoorderhaven 151667239123r
JOHANNES, DOETJE Doedtie Joannis Hanekuickkoper Zuiderhaven ZZ1674240167r
, HIELKE Hylcke Hanekuickkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 80166723918va
, HIELKE Hylcke Hanekuickkoper provisioneel Rozengracht 12166823924ra
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes Hanekuickkoper van 1/2 Voorstraat 31658237153r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannis Hanekuickverkoper q.q. Hondenstraat 2167024025v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis Hanekuickverkoper q.q. Vijver 11659237239v
, HIELKEeen andere ledige plaats nu van Hylke Hanekuicknaastligger ten westen Zuiderhaven 61663238164v
JOHANNES, HIELKEwijlen Hylke Johannes Hanekuickverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
HIELKES, JOHANNESde weduwe van Joannes Hylckes Hanekuicknaastligger ten oosten Lanen 581681241142v
HANEKUIK, de weduwe van Hanekuiknaastligger ten oosten Lanen 581702244154v
HANEKUIK, Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 3417852624r
HANEKUIK, de erfgenamen van wijlen Hanekuik, e.a.koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 60noord1767256242r
HANEKUIK, de erfgenamen van wijlen Hanekuik, e.a.koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 60noord1767256242r
HANEKUIK, Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 61728247195v
HANEKUIK, Hanekuikprocureurnaastligger ten oosten Achterstraat NZ1799265180v
HANEKUIK, de hof van Hanekuiknaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1762255153v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal 57180826853v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikmedicinae doctorkoper huis en tuinSchritsen 35177725986r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikkoper Vismarkt 11788262249r
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Noorderkade 131767256247r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat 61767256252r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Zuiderhaven 611767256254v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat NZ1767256257r
HANEKUIK, AAGJE Aagtje Hanekuikverkoper van 2/3 Noordijs 5180426793v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antie Hylkes Hanekuikkoper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antie Hylkes Hanekuikkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Hanekuikkoper huisGrote Bredeplaats 161730247344r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ176025541r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmanverkoper Vissersstraat 21752252181r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 2517392501ra
HANEKUIK, DOUWE de weduwe van Douwe Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11765256124v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmankoper door niaar Droogstraat 151751252161v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmankoper huisWerfpad ZZ17632568r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten westen Werfpad ZZ17632568r
HANEKUIK, DOUWE wijlen Douwe Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 37176425688r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten noorden Werfpad ZZ17632568r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1763255182v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten zuiden Vissersstraat 41754253148v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoper huis en hofjeNoorderhaven 611734248315v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmanverkoper Noordijs 4175625427r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmanverkoper Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 met Schritsen 56noordoost1736249130v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikverkoper van 1/4 Voorstraat 3170024454v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Sint Odolphisteeg 131737249191v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Noorderhaven 106achter1737249193r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikzeepzieder en koopmankoper Noordijs 41741250155r
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Werfpad ZZ176525691v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuikkoopmanverkoper van 1/3 Voorstraat 8517392502v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5174425141r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuiknaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ174925246v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuiknaastligger ten westen Vissersstraat 41754253148v
HANEKUIK, EVERT de ververij van wijlen Evert Hanekuiknaastligger ten oosten Zoutsloot 25175725453v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Schritsen 56noordoost1736249130v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Lanen 151733248205r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuikfabrikeurverkoper q.q. Noorderhaven 331733248209v
HANEKUIK, EVERT Ewert Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11738249285r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmankoper wagenhuisZuiderstraat1737249165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat1737249165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 2/3 Sint Odolphisteeg 131737249191v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper van 2/3 Noorderhaven 106achter1737249193r
HANEKUIK, FILIPPUS Filippus Hanekuikkoopmankoper huisVijver 91758254143v
HANEKUIK, GEERTJE Geertie Hanekuikkoper Noorderhaven 611734248315v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertie Wybes Hanekuikverkoper Noordijs 4175625427r
HANEKUIK, GEERTJE Geertje Hanekuikkoper door niaar Droogstraat 151751252161v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikverkoper Zoutsloot 37176425688r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuikkoper huis en zeepziederijNoordijs 41741250155r
HANEKUIK, GRIETJE JOHANNES Grietie Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Voorstraat 3170024454v
HANEKUIK, H. H. Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 341799265164r
HANEKUIK, H. de heer H. Hanekuiknaastligger Klaverbladstraat 141810268334v
HANEKUIK, H. de zoutkeet van H. Hanekuiknaastligger Weverstraat 61802266135r
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9171824631v
HANEKUIK, H. H. Hanekuiknaastligger ten westen Weverstraat 31786262143v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 25171824632r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuikkoper Nieuwstraat 401759254204r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuikverkoper Zoutsloot 361759254205v
HANEKUIK, HINKE wijlen Hinke Hanekuikerflater Noordijs 5180426793v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikverkoper Scheffersplein 231754253159v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikkoper Zoutsloot 3217492526v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuikkoper Scheffersplein 231751252170r
HANEKUIK, HIELKE Hylcke Hanekuikverkoper William Boothstraat 31171924643r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuiknaastligger ten westen Lanen 811716245260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuiknaastligger ten noorden Lanen 811716245260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuikverkoper Lanen 811716245260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuikverkoper Lanen 791716245261r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik, c.u.koper woningTiepelsteeg1714245215r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannis Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Weeshuisstraat 15167024027r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Johannes Hanekuik, c.soc.eerdere eigenaar Hondenstraat 21704244247v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuikkoopmankoper Franekereind 81714245222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuikkoper Lammert Warndersteeg 21714245222v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Liemendijk1785261308r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 311788262303v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Achterstraat1785261282r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten zuiden Peterseliestraat1725246243v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1051785261283r
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuikverpachter grond Moriaanstraat 121751252121r
HANEKUIK, HIELKJE Hylke J. Hanekuiknaastligger ten oosten Schritsen 47171824627r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Vissersstraat 41779259166r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Borstelsteeg 121810269100v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten noorden Borstelsteeg 121810269100v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Schritsen 47170924586v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmankoper door niaar huis en weefwinkelWeverstraat 1178126087v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Weverstraat 3178926382v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1728247147v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Schritsen 31803266208r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Weverstraat 3180826836v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Karremanstraat 231803266210v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikzoutziederkoper huis en erfTiepelplein1807267329v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Zoutsloot 981803266212r
HANEKUIK, HIELKE het nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Havenplein 261728247196v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Tiepelsteeg WZ1807267330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1807267330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper William Boothstraat 311791263332v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Wortelstraat 121803266212r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikaanhandelaar zathe en landen, genaamd Ingabuurt met huis schuur, hof, bomen en plantenten oosten van HarlingenIngabuurt1791263332v
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuikverpachter grond Moriaanstraat 121754253163v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuiknaastligger ten zuiden Franekereind 12175025275v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoper Havenplein 281728247201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoper Zuiderhaven 21728247201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoper Zuiderhaven 41728247201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r
HANEKUIK, HIELKE de heer Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 341781260123v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 311782260181r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Noorderhaven 611785261273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 29177725975r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper van 1/4 Rozengracht 51729247251v
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Franekereind 41751252111r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Noorderhaven 591785261273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Zeilmakersstraat 201785261273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 371725246224v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoper van 1/2 Voorstraat 67180426796r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 10175025286r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Lanen 711791263370ar
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31742250256r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuikkoopmaneigenaar van het wagenhuis onder het zomerhuis Zuiderstraat1732248162r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuiknaastligger ten noorden Zuiderstraat1732248162r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuikerflater Schritsen 56noordoost1736249130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuikerflater Schritsen 56noordoost1736249130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESzeepziederij van wijlen Hylke Douwes Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_voor173124843v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuikerflater Schritsen 56noordoost1736249130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESweduwe Hylke Douwes Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat 6173124844v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Schritsen 56zuidoost1730247299r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuiknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 51741250150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuiknaastligger ten oosten Bargebuurt OZ1741250150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zuiderhaven 5017312487v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmankoper huis, tuintje en zeepziederij ter zijdenNoorderhaven 61173124830r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmankoper pakhuis, stalling en plaatsZoutsloot 37173124830r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde koper Hylke Douwes Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 37173124830r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuikkoopmanerflater Zuiderhaven 52west173124811v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuikkoopmanerflater Zuiderhaven 52west173124811v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Joannes Hanekuikkoper door niaar Lanen 811691242346v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Johannes Hanekuikkoopmankoper Heiligeweg 641736249128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Johannes Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 641736249128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Johannes Hanekuiknaastligger ten noorden Heiligeweg 641736249128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Voorstraat 3170024454v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 101733248197v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannis Hanekuikkoopmanverkoper Noorderhaven 151711245150r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Franekereind 101738249280r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESerfgenamen + weduwe van Hylke Johannis Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 641729247224v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe van Hylke Johannis Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 661737249169r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe van Hylke Johannis Hanekuiknaastligger ten zuiden Heiligeweg 661737249169r
HANEKUIK, J. de erfgenamen van wijlen J. Hanekuiknaastligger ten westen Zoutsloot 851807267302v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Voorstraat 421809268287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaat en notarisverkoper Lanen 631809268287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuiknotarisverkoper Westerstraat 11809268290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuiknotarisverkoper Zuiderhaven 161809268290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikkoper 2 1/2 pm landten noordoosten van Harlingen1808268103r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 35180826840v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuikkoper provisioneel huisNieuwstraat 1417722582ra
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 141775258230r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikverkoper Lanen 811716245260v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikverkoper Lanen 791716245261r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikkoper van 1/2 William Boothstraat 31171824624r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikverkoper Voorstraat 611741250197v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuiknaastligger ten oosten Voorstraat 57achter174025082r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik, mede voor haar kinderenverkoper Noorderhaven 61173124830r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik, mede voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 37173124830r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikkoper William Boothstraat 31171924643r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikkoper Noorderhaven 611725246224v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikkoper Zoutsloot 371725246224v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janske Douwes Hanekuikverkoper Brouwersstraat 221725246234r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKEShet pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuiknaastligger ten noorden Nutstraat 21669239214v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylckes Hanekuikverkoper Nutstraat 21669239214v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylkes Hanekuikverkoper Zuiderhaven 36oost1675240187v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannis Hylkes Hanekuikbewoner Noordijs 11675240187r
HANEKUIK, JOHANNES wijlen Johannes Hanekuikkoopmankoper door niaar Lanen 581702244154v
HANEKUIK, JOHANNES wijlen Johannes Hanekuiknaastligger ten oosten Lanen 581703244233v
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Noorderkade 131767256247r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat 61767256252r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Zuiderhaven 611767256254v
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Kruisstraat NZ1767256257r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKESwijlen Johannes Hylkes Hanekuiknaastligger ten oosten Lanen 581702244179v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKESwijlen Johannes Hylkes Hanekuikverkoper Lanen 581702244179v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Ph. Hanekuikkoopmankoper Schritsen 5oost176825757r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippes Hanekuikkoopmankoper 1/2 huis t Stekje genaamdBildtstraat 4het Stekje175625418v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Achterstraat 15176425671v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikhuurder Brouwersstraat 22176125596r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper huisZuiderhaven 231759254223v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoper van 1/5 Hoogstraat 25175225325v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoper van 1/5 Hoogstraat 17175225325v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper huisHeiligeweg 46een_achter1759254202v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 951763255257v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Noorderkade 131767256247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper huis en tuintjeBildtstraat 4het Stekje1756253253v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 46176025521r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1765256103v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikerflater Noorderkade 131767256247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Hoogstraat 25176425630r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Achterstraat 491765256103v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hofNoorderkade 131763255208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmaneigenaar van 1/2 Noorderkade 131763255208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Hoogstraat 17176425630r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 401756253255v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikeigenaar Kruisstraat 61767256252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Kruisstraat 61767256252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikerflater Kruisstraat 61767256252r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 401762255176r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Zuiderhaven 231763255215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper Noorderkade 131758254137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Vijver 91763255215v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 611767256254v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 951762255150v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikerflater Zuiderhaven 611767256254v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten westen Lammert Warndersteeg1763255240v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten westen Kruisstraat 11762255123r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikerflater Zoutsloot 571767256256r
HANEKUIK, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Zoutsloot 791754253170v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper huisZoutsloot 57176125593v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikkoopmanverkoper van 1/2 Kruisstraat NZ1767256257r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuikerflater Kruisstraat NZ1767256257r
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES Philippus Hylkes Hanekuik, vrijgezelkoper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKESvrijgezel Philippus Hylkes Hanekuikkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
HANEKUIK, Philliphus Hanekuikkoopmankoper provisioneel huis, tuin en bakkerijKerkpoortstraat NZ1757254263r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuikkoopmankoper huisZuiderhaven 61175725491r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuiknaastligger ten zuiden Molenpad1757254109r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuiknaastligger ten zuiden Bargebuurt1791263285r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikverkoper q.q. Heiligeweg 21786262134r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikkoopmanverkoper Zeilmakersstraat 61807267354r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikverkoper q.q. Brouwersstraat 11786262136r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikkoopmankoper stalling en wagenhuisZeepziederstraat 21785261293r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Droogstraat 151786262145r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuikkoper huis en pakhuis erachterNoorderhaven 63178126020v
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuikverkoper van 1/6 Noordijs 5180426793v
HANEKUIK, REINER HIELKES Reinier Hylckes Hanekuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west173124811v
HANEKUIK, STIJNTJE Stijntie H. Hanekuikverkoper Zoutsloot 29177725975r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuikkoper wagenhuis met een ledige plaats (verkoper behoudt het recht om de lege plaats terug te kopen voor 50 CG)Zoutsloot NZ1740250114v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuikverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuikverkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 131737249191v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKEShun zuster Stijntie Hylkes Hanekuikverkoper van 1/3 Noorderhaven 106achter1737249193r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikverkoper Noorderhaven 65173925041v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikkoopvrouwverkoper van 1/2 Schritsen 56noordoost1736249130v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikverkoper Werfpad ZZ1782260174v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u.verpachter grond Fabrieksstraat WZ178926370v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatkoper huisKruisstraat 5oost1808268124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatkoper huisLammert Warndersteeg 81808268124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 381809268280r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper Voorstraat 15178326143v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikgeniaarde koper Bildtstraat 24179326493v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Kruisstraat 5oost1808268124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 81808268124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191809268283r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuiknaastligger ten zuiden Heiligeweg 621805267187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Heiligeweg 621805267187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 17178626299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 441785261284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 441785261284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 15178626299r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Brouwersstraat 231799265143r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Hoogstraat 15achter178626299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 421785261285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Grote Kerkstraat 421785261285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Noorderhaven 23178626271r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Achterstraat 71785261288r
HANEKUIK, W. dr. W. Hanekuiknaastligger ten noorden Heiligeweg 521805267110v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Zoutsloot 6178526244r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikkoper huis, zeperij, pakhuis, asklopperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pak- en wagenhuisNoordijs 21178126092r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper Zeepziederstraat 21785261293r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper Gardenierstraat1788262242v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 241795264268v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Zuiderstraat 151781260122r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper Lanen 82a1800265253r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikkoper huisNoorderhaven 611785261273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikkoper zeepziederijNoorderhaven 591785261273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuiknaastligger ten noorden Heiligeweg 521809268191v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikkoper stalling en wagenhuisZeilmakersstraat 201785261273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u.naastligger ten oosten Heiligeweg 581803266299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 581803266299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Heiligeweg 581792264354r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noordijs 211793264125r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Noorderhaven 691808268158v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Schritsen 171792264354r
HANEKUIK, WIEBE wijlen Wybe Hanekuikkoopmanverkoper Heiligeweg 58173925065r
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuikverkoper van 1/2 Liemendijk1785261308r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 37173925045r
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuikverkoper Zoutsloot 1051785261283r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik, J.U.D.advocaatverkoper q.q. Hoogstraat 19179226428v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Noordijs 151738249352v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 57oost1776258252v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuikkoopmannaastligger ten noorden Droogstraat 371737249213r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuikverkoper van 1/6 Noordijs 5180426793v
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuikeerdere gebruiker Noorderhaven 611785261303r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten westen Lanen 811716245260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuiknaastligger ten noorden Lanen 811716245260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikverkoper Lanen 811716245260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikverkoper Lanen 791716245261r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoper van 1/2 William Boothstraat 31171824624r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikverkoper Achterstraat1785261282r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
HANEKUIK, WIEBE DOUWESwijlen Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Zoutsloot 32173925075v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoopmanvoormalig eigenaar Zeepziederstraat 21785261293r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik, c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 5817182462r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 611785261273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Noorderhaven 591785261273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikzeepzieder en distillateurverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 10178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 12178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuiknaastligger ten zuiden Noordijs 19178826329v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Noordijs 19178826329v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Lanen 60178826331v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ178826333r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik, curatoradvocaatverkoper q.q. Ooievaarsteeg 141799265139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Kerkpad 321799265140r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 141799265141r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
HANEKUIK, DOETJE JOHANNESwijlen Doetie Joannes Hanekuyckerflater Zuiderhaven ZZ1687242194v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyckkoopmanverkoper Lanen 15175725456v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyckkoopmannaastligger ten zuiden Vissersstraat 4175325394r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyckkoopmanverkoper Vissersstraat 4175325394r
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuycknaastligger ten westen Vissersstraat 4175325394r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuyckfabrikant en koopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31733248225v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannes Hanekuyckkoper Noorderhaven 191681241156v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannes Hanekuyckverkoper Voorstraat 271681241174r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannes Hanekuyckkoopmankoper Rozengracht 121668239136r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannes Hanekuycknaastligger ten oosten Noorderhaven 13166923937ra
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannes Hanekuyckverkoper Noorderhaven 191676240231r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannis Hanekuyckkoper Zuiderhaven 2416832426v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Joannes Hanekuyckkoopmankoper Kerkpoortstraat NZ1680241115v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Joannis Hanekuyckverkoper Rozengracht 12169324341v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKESwijlen Joannes Hylckes Hanekuyckkoper Sint Odolphisteeg 131681241162v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylckes Hanekuyck, c.u.koper huis, hof, loods, plaats en pakhuisZuiderhaven 361668239159v
HANEKUIK, dr. Hanekuyknaastligger ten oosten Droogstraat ZZ179326476v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyknaastligger ten westen Noorderhaven 491752252215v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyknaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31736249110r
HANEKUIK, EVERT de hof van Evert Hanekuyknaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ174325124v
HANEKUIK, H. de kinderen van wijlen H. D. Hanekuykkoopmannaastligger ten noorden Lanen 411733248228r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannes Hanekuyknaastligger ten noorden Voorstraat 371677240253v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannes Hanekuykkoper Lanen 79168524278v
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuyknaastligger ten noorden Voorstraat 611736249106r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 6173024711ra
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten westen Franekereind 101750252103r
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuykkoper Voorstraat 911733248237r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31731247385v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyknaastligger ten zuiden Franekereind 32179826597r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyknaastligger ten westen Franekereind 32179826597r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 251798265104r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuykkoopmankoper door niaar huis en hofZuiderhaven 501731247378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopmanverkoper Havenplein 281733248254r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopmanverkoper Zuiderhaven 21733248254r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopmanverkoper Zuiderhaven 41733248254r
HANEKUIK, HIELKE DOUWEShuis en ledig erf van Hylke Douwes Hanekuykkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 501731247378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk, c.u.koopmankoper huis, timmerwerf en plaatsZuiderhaven 52west1722246138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESbetalen aan Hylke Douwes Hanekuyk, c.u.koopmanhuurder voor 3 jaren Zuiderhaven 52west1722246138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk, c.u.koopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 52west1722246138v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Joannes Hanekuykverkoper Noorderhaven 82168424254r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hanekuyk, c.u.verkoper Hondenstraat 4166023859v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuykkoper huisVoorstraat 611736249106r
HANEKUIK, JOHANNES Joannes Hanekuykkoper kamerSpinhuisstraat ZZ1674240146r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylckes Hanekuyk, [gehuwd met Elbigien Sickes]verkoper q.q. Kruisstraat 10west1677240259r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuykkoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ17632564r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuyknaastligger ten oosten Achterstraat NZ1802266124v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noordijs 191794264181r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuykverkoper q.q. Grote Kerkstraat 32180226676r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykkoper huis en hofHeiligeweg 601793264151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykkoper huisHeiligeweg 601793264151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykkoper wagenhuis, stalling voor 4 paarden, kamerKruisstraat 5oost1793264151v
HANEKUIK, W. dr. W. S. Hanekuykkoper huisLanen 82a1800265217v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykkoper kamerLammert Warndersteeg WZ1793264151v
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyknaastligger ten oosten Kruisstraat 3west180426723v
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyknaastligger ten noorden Kruisstraat 3west180426723v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuykkoopmankoper huis en hofZoutsloot 321732248142v
HANENBURG, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis Hanenborchverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west16362346v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
KORNELIS, BOUWE Bouwe Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
HANENBURG, GIJSBERT KORNELIS Gijsbert Cornelis Hanenborghverkoper Grote Bredeplaats 26west163623415r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jelles Hanenburchverkoper ten zuiden van Harlingen1615229268r
HANENBURG, KORNELIS JELLESwijlen Cornelis Jelles Hanenburchverkoper Rozengracht 4216312332r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburchbewoner Grote Bredeplaats 26west1619230160v
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburchnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24161723063r
HANENBURG, JELLE KORNELISschrijver Jelle Cornelis Hanenburchschrijver van een compagnie soldatenkoper huis daar de Ruiter uitsteekt (met vrije uitgang naar de Roeperssteeg)Sint Jacobstraat 4de Ruiter1630232142v
HANENBURG, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Hanenburch, onmondig weeskindverkoper Rozengracht 4216312332r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburg, voor zich en zijn kinderenverkoper Grote Bredeplaats 26west1618230149v
HANENBURG, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Hanenburghverkoper Sint Jacobstraat 41634233130v
HIELKES, DOUWEwijlen Douwe Hylkes Hanenkuikkoopmanverkoper Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuikverkoper Werfpad ZZ176525691v
WIEBES, GEERTJEhet zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuiknaastligger ten westen Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJEhet zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuiknaastligger ten noorden Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuikverkoper Werfpad176525693r
HIELKES, STIJNTJE Stijntje Hylkes Hanenkuikkoper hof en zomerhuisWerfpad ZZ176525691v
HANIA, de weduwe van burgemeester Hanianaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31758254155v
HANIA, oud burgemeester Hanianaastligger ten westen Rozengracht 14173524945v
HANIA, de weduwe van oud burgemeester Hania, c.s.naastligger ten oosten Rozengracht 81746251148r
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Haniagardenierhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240264v
HANIA, LIEUWKJE Lieuck Haniaverkoper Zuiderplein 1161122949v
HANIA, RIJKJE BROERS Rickien Broers Haniaverkoper Kleine Bredeplaats 191646235209r
HANIA, OBBE vroedsman Ubbo Haniaverkoper Hoogstraat 451725246237r
HANIA, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Haniaverkoper van 1/2 Rozengracht 121754253173r
HANIA, ULBE burgerhopman Ulbe Haniahuurder voor 4 jaren Zuiderhaven 73oost172024677v
HANIA, ULBE vroedsman Ulbe Haniageniaarde koper Brouwersstraat 221725246234r
HANIA, ULBE wijlen Ulbe Haniaverkoper van 1/2 Rozengracht 101755253216r
HANIA, ULBE Ulbo Hanianaastligger ten westen Rozengracht 14173925015r
, BINKE Bente B. Hankes, c.u.huurder Rapenburg 418042676r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankeswever (bont-)koper huisMoriaanstraat 101758254173v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannamanaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ164823626v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannamaverkoper Zuiderhaven ZZ164823627r
HANNEMA, TJEERD JOHANNESde plaats van Tieerd* Johannes* Hannamanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164823628r
HANNEMA, Hannemaapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 45178926389r
HANNEMA, Hannemaapothekernaastligger ten noorden Voorstraat 45178926389r
HANNEMA, de heer Hannemanaastligger ten noorden Lanen 711791263370ar
HANNEMA, SJOERDS Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Lanen 60178826331v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS Eelke Jochems Hannemaverkoper Kerkpoortsmolen 1174425136v
HANNEMA, EELKE JOCHEMSwijlen Eelke Jochums Hannemaverkoper Nieuweburen 251748251225v
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannemaverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
HANNEMA, FETJE LASESde hof van Fetie Lases Hannemanaastligger ten noorden Rozengracht NZ1669239182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannemaverkoper Rozengracht NZ1669239182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannemaverkoper Hofstraat 12a1669239183r
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannemaverkoper Sint Jacobstraat 11669239191r
HANNEMA, FETJE LASES Fettie Laeses Hannemanaastligger ten oosten Noorderhaven 104168124139va
HANNEMA, FETJE LASESde verkochte hof van Fettie Lases Hannemanaastligger ten oosten Hofstraat 121669239191v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laesen Hannema*naastligger ten zuiden Noorderhaven 4016592382ra
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laesen Hannema*naastligger ten westen Noorderhaven 4016592382ra
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannemaverkoper Rinnertspijp 1167024013r
HANNEMA, FRANS LASEShet voorhuis van oud hopman Frans Laessen Hannemanaastligger ten zuiden Noorderhaven 3816702403r
HANNEMA, FRANS LASESde mouterij eerder van oud hopman Frans Laessen Hannemanaastligger ten westen Noorderhaven 3816702403r
HANNEMA, FRANS LASESoud hopman Frans Laessen Hannemaverkoper Noorderhaven 3816702403r
HANNEMA, FRANS LASESde brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannemanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351670239220v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannemaverkoper Grote Bredeplaats 351670239220v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannemanaastligger ten zuiden Noorderhaven 40166023818v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannemanaastligger ten westen Noorderhaven 40166023818v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannemanaastligger ten zuiden Noorderhaven 401659237197v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannemanaastligger ten westen Noorderhaven 401659237197v
HANNEMA, GRIETJE Grietie Hannemaverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
HANNEMA, GRIETJE wijlen Grietje Hannemaerflater Franekereind 1179726557v
HANNEMA, J. J. Hannemakoopmanverkoper Zuiderstraat 6178926390v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 25169224320r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat 6169324345v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat NZ169224320v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Tiepelsteeg169324346r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper onbekend169224321r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Lanen 51169224322r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 25169224314v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuidersteeg 2169224322v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 14169324337v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Vijverstraat 8169224316r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Schritsen 31169224316v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 6169224324r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 6169224325r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 17west169224317v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 15169224318v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 13169224319r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Hofstraat 21midden169224319v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemamedicinae doctorverkoper Vijver 6tuin1692242405r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 61692242405v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemaapothekerkoper huisVoorstraat 471787262212v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemanaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ179226446v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemaapotheker en zoutbranderkoper huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr.William Boothstraat 171800265229r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemanaastligger ten zuiden William Boothstraat 171800265229r
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannemaapothekerkoper huisGardenierstraat 3179226427v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Noorderhaven 35179726563r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateurkoper huisLanen 811782260304v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper timmerwinkel, voormaals stallingLanen 81achter1784261206r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten zuiden Lanen 81achter1784261206r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Liemendijk1785261308r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanontvanger huur Prinsensteeg 31784261180r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 71803266194v
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51795264288r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Voorstraat 541807267347r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51788262264r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Comediesteeg 11807267347r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten noorden Comediesteeg 11807267347r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateur en koopmanverkoper Zuiderstraat 61805267160v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Achterstraat1785261282r
HANNEMA, JAN Jan Hannema, curatorkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 41795264290v
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten zuiden Heiligeweg 701789263156r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 1051785261283r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 231795264292v
HANNEMA, JAN Jan Hannema, c.u.naastligger ten oosten Lanen 791787262231v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Noorderhaven 331787262168v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. ten noorden van Harlingen18012664r
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper huisSint Christoffelsteeg 61807267353r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 61807267353r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateurkoper pakhuis en mouterijKruisstraat 81782260286r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 41794264183v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Rapenburg 71794264185r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Kruisstraat 617882637r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 41806267228v
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten zuiden Kruisstraat 617882637r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten westen Simon Stijlstraat 61809268260r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten westen Simon Stijlstraat 81809268260r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten westen Simon Stijlstraat 21809268260r
HANNEMA, JAN huis genaamd de Prins, van Jan Hannemanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achterde Prins1776258254v
HANNEMA, JAN de heer Jan Hannemanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3318072682r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateur en koopmankoper huis of herberg genaamd het Swart Paard, en stallingZuiderstraat 6het Swart Paard178526246r
HANNEMA, JAN de heer Jan Hannemanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3318072682r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper huis en erf ([voor de zes percelen in deze akte])Voorstraat 581794264189r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper huisKerkpoortstraat 71776258257r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5179826590r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper stokerij ([voor de zes percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 21794264189r
HANNEMA, JAN de koper Jan Hannemakoopmannaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 21794264189r
HANNEMA, JAN de koper Jan Hannemanaastligger ten noorden [staat: zuiden] Sint Christoffelsteeg 21794264189r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51782260232r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper pakhuizen ([voor de zes percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 41794264189r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper huis en herberg BenthemNoorderhaven 881791263337v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper huisHeiligeweg 681786262108v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper Noorderhaven 881791263337v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper stalling, wagenhuis en turfschuur ([voor de zes percelen in deze akte])Lanen 831794264189r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper pakhuisComediesteeg 1de Komedie1795264270r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten oosten Lanen 791784261141r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmangeniaarde koper Voorstraat 861784261195v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmangeniaarde koper Lanen 81achter1794264189r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten zuiden Lanen 81achter1794264189r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper huisZuiderhaven 11784261196v
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Heiligeweg 401808268110v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper mouterij ([voor de zes percelen in deze akte])Hoogstraat 91794264189r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Lanen 791809268309v
HANNEMA, JAN Jan Hannema [staat: Hanema]naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema [staat: Hanema]naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Comediesteeg 31811269119r
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper Heiligeweg 68181026966v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Havenplein 201794264192v
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateur (mr. -)koper huis en herberg het Zwart Paard genaamtZuiderstraat 6het Zwarte Paard1801265284r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Lanen 791811269119r
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Noorderhaven 611785261273r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper Hoogstraat 9180426718v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Noorderhaven 591785261273r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateurkoper huisGrote Kerkstraat 31oost1782260270v
HANNEMA, JAN Jan Hannemaverkoper q.q. Zeilmakersstraat 201785261273r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateurgeniaarde koper Zuiderhaven 11782260240r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 40180826881r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateurgeniaarde koper Heiligeweg 34178826324r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper Kruisstraat1787262219v
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannemaverkoper buiten Harlingen167124054r
HANNEMA, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Hannemanaastligger ten zuiden [staat: westen] Kerkpoortstraat 7achter1799265176r
HANNEMA, JEEN Jane Hannemakoopmankoper huisNoorderhaven 1131782260271r
HANNEMA, JOHANNES Joannes Hannemaschrijverhuurder Herenwaltje 101695243127v
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannemanaastligger ten oosten buiten Harlingen167124054r
HANNEMA, JOHANNES wijlen Johannes Hannemakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 891805267134r
HANNEMA, JOHANNES de zoutkeet van Johannes Hannemanaastligger ten zuiden William Boothstraat 51808268108v
HANNEMA, LAAS LASESde erfgenamen van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema, de oudenaastligger ten oosten Noorderhaven 351682241234v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laas Laasses Hannemaverkoper Hoogstraat 15168324168va
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laas Laasses Hannemaverkoper Hoogstraat 15achter168324169va
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannemaverkoper Vijver 6tuin1692242405r
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannemaverkoper Zuiderhaven 61692242405v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Hofstraat 25169224320r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Romastraat 6169324345v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Romastraat NZ169224320v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Tiepelsteeg169324346r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Lanen 51169224322r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuiderhaven 25169224314v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuidersteeg 2169224322v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuiderhaven 14169324337v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuiderhaven 23achter169224315v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuiderhaven ZZ169224323r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Vijverstraat 8169224316r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuiderhaven ZZ169224323v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Schritsen 31169224316v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuiderhaven 6169224324r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Zuiderhaven 6169224325r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Hofstraat 17west169224317v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Hofstraat 15169224318v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Hofstraat 13169224319r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Hofstraat 21midden169224319v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Hofstraat 25169224320r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Romastraat 6169324345v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Romastraat NZ169224320v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Tiepelsteeg169324346r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Lanen 51169224322r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuiderhaven 25169224314v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuidersteeg 2169224322v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuiderhaven 14169324337v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Vijverstraat 8169224316r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Schritsen 31169224316v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuiderhaven 6169224324r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Zuiderhaven 6169224325r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Hofstraat 17west169224317v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Hofstraat 15169224318v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Hofstraat 13169224319r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Hofstraat 21midden169224319v
HANNEMA, P. P. Hannemanaastligger ten noorden Lanen 771790263281r
HANNEMA, P. P. S. Hannema, n.u.naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter180426737r
HANNEMA, P. P. Hannemanaastligger ten westen Droogstraat 9178926377v
HANNEMA, P. P. Hannemanaastligger ten noorden Lanen 77179226473r
HANNEMA, P. P. Hannemakoopmannaastligger ten noorden Lanen 791784261141r
HANNEMA, P. P. Hannemanaastligger ten noorden Lanen 29180426792v
HANNEMA, P. de weduwe van P. Hannemanaastligger ten noorden Lanen 711805267151v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoopmankoper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte])Comediesteeg 4177625922r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten noorden Comediesteeg 4177625922r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoopmankoper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte])Comediesteeg 6177625922r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten noorden Comediesteeg 6177625922r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter S. Hannemaverkoper Comediesteeg 61807267345r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannemaverkoper Voorstraat 541807267347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannemaverkoper Comediesteeg 11807267347r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten noorden Voorstraat 311776258248r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten zuiden Scheffersplein 251789263117v
HANNEMA, PIETER de mouterij van Pieter Hannemanaastligger ten noorden Lanen 79176725720v
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannemaverkoper Comediesteeg 21807267347r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten noorden Lanen 791787262231v
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannemaverkoper Noorderhaven 741806267192ar
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannemaverkoper Voorstraat 121807267350r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Jacobina Hannemaverkoper Lanen 71een_achter1807267292r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoopmanverkoper Sint Odolphisteeg 91765256102v
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannemaverkoper Sint Christoffelsteeg 61807267353r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemasteenbakker en koopmanverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten westen Noorderhaven 761782260200v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten westen Noorderhaven 781782260200v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 931780259232v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoopmankoper huis ten dienste van de schouwburgSint Christoffelsteeg 6178126096r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten westen Noorderhaven 761783261115r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten westen Noorderhaven 781783261115r
HANNEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Hannemanaastligger ten oosten Voorstraat 52oost1803266295v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten noorden Lanen 81achter1794264189r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoper door niaar pakhuisScheffersplein 29178526228r
HANNEMA, PIETER Pieter J. Hannemaverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemaverkoper q.q. Raamstraat 5178126053r
HANNEMA, PIETER JOHANNESwijlen Pieter Johannes Hannemaverkoper Voorstraat 301806267256v
HANNEMA, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Hannemakoopmanverkoper Comediesteeg 11795264270r
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannemakoopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 29178526228r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, minderjarig jongmankoper pan- en estrikwerk en knechtswoningDroogstraat 7west1773258128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper stal, wagenhuis, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en putDroogstraat 7oost179726566v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemanaastligger ten westen Droogstraat 7oost179726566v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 10178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 12178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Noordijs 19178826329v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 91802266164v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ178826333r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper 2 1/2 pm grondten oosten van Harlingen1803266281r
HANNEMA, PIETER SJOERDSwijlen Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71802266173r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper huisFranekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, c.p.koper zoutkeetScheffersplein 27178126047v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoper huisVoorstraat 401789263177r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 9achter178826317r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemanaastligger ten noorden Lanen 731802266122r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper Droogstraat 7west1806267273v
HANNEMA, PIETER Pyter Hannemakoopmankoper woning en tuintjeSint Odolphisteeg 91755253209r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemakoopmankoper Droogstraat 7west1773258128r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 791785261311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 811785261311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemakoopman en fabrikantverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Bildtstraat 241785261311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 831785261311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemakoopmanverkoper q.q. Lanen 201766256207r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Zoutsloot 261785261311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 6178126096r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemakoopmannaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 6178126096r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 511784261225r
HANNEMA, SJOERD PIETERSwijlen Sjoerd Pieters Hannemaverkoper Comediesteeg 41807267342v
HANNEMA, STIJNTJE JANS Stijntie Jans Hannemaverkoper Grote Bredeplaats 6west167124064v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Joannis Hannemaverkoper Zuiderplein 1164923656r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannemaprotesteert vanwege competentie van 5-00-00 GG jaarlijks Zuiderhaven ZZ165523723v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannematichelaarkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannemanaastligger ten noorden buiten Harlingen1657237128r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tjeerd Johannes Hannemakoper huisZoutsloot 94173224870v
HANNEMA, TJEERD JOHANNESde koper Tjeerd Johannes Hannemahuurder Zoutsloot 94173224870v
HANIA, BROER Broer Hanniaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hofstraat 91613229159r
HANIA, RIJKJE BROERS Ryckien Broers van Hanniakoper Kleine Bredeplaats 191642234171r
HANIA, SUFFRIDUS dr. Suffrido Hanniaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 481618230124r
, SUFFRIDUSdr. Suffrido ab Hannyaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Woudemansteeg 21629232100r
, ELIAShet huis van ds. Elias Hanonidesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 18167124042r
HANSMA, dr. Hansmasecretaris te Workumkoper q.q. Voorstraat 141642234175r
HANSMA, TJEPKE Tiepke Hansma, c.u.verkoper Zuiderstraat NZ1710245133r
HANSMA, TJEPKE WOPKES Tjepke Wopkes Hansmakoper huisZuiderstraat1699243394r
, KLAAS Claes Happeladelborst onder Julius van Eysingakoper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkendeGardenierstraat16272329r
, KLAAS Claes Happelnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ162823243r
, KLAASwijlen Claes Happelverkoper Gardenierstraat1634233144r
, FENTJE Fenne Harckemaekoper Voorstraat 73achter1614229218r
HARDA, vroedsman Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111712245184v
HARDA, de erfgenamen van wijlen vroedsman Hardanaastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
HARDA, de weduwe van Hardanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 31725246236v
HARDA, wijlen gemeensman Hardanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 3172024659r
HARDA, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Hardanaastligger ten oosten Gardenierstraat 71722246126r
HARDA, WATSE DIRKS Watse Dirx Hardanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21703244213r
HARDA, WATSE DIRKS Watse Dirx Hardakoopmanverkoper q.q. Spinhuisstraat NZ1695243169v
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watse Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111704244249r
HARDA, WATSE de weduwe van wijlen Watze Hardanaastligger ten oosten Brouwersstraat 111725246235v
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirks Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244117r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244106r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 11170024486r
HARDA, WATSE DIRKSburgervaandrig Watze Dirx Hardanaastligger ten oosten Brouwersstraat 111691242343r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111702244190r
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
GERRITS, JANKE Jan Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborghverkoper Rapenburg NZ1686242150v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgkoper Franekereind 8167024014v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgbewoner Franekereind 8167024014v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgkoper Lammert Warndersteeg WZ167024014v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerrit Everts Hardenburgkoper door niaar ledige plaats, breed 24 voet, lang 48 voetZuiderplein 5zuid1654236276r
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerryt Everts Hardenburgkoper 1/4 huisFranekereind 81657237126v
, de weduwe van Hardenburghverpachter grond Franekereind 616702402ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Hardenburghverkoper Nieuwstraat 421695243147v
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenburghkoper Grote Ossenmarkt 19167924147v
, GERRITde weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburghnaastligger ten oosten Franekereind 616702402ra
, JANde weduwe van Jan Hardenburgheigenaar van 1/3 Nieuwstraat 421695243147v
HARDERWIJK, AALTJE DIRKSwijlen Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 54167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Lanen 45167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Grote Kerkstraat 33167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper Voorstraat 31167524021va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijckverkoper van 2/3 Zuiderhaven 13167524021va
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomansadvocaatverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
HARDOMANS, GERRIT de erfgenamen van wijlen mr. Gerryt Hardomansadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 381630232155v
HARENBERG, ELSKE JOOSTES Elske Joostes Harenberggeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
, ADAM Adam Hargtoghslager (mr. -)huurder Noorderhaven 1081801265299v
HARINGA, RINTJE wijlen Rintje Haringahuurder Nieuweburen 191795264281r
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisxverkoper q.q. van 1/2 onbekend163723443v
, FEDDEhet kind van wijlen Fedde Haringsverkoper Voorstraat 811730247305v
HARKEMA, FENNE het nagelaten huis van Fenne Harkemanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 151657237110v
HARKEMA, JAN wijlen Jan Harkemaverkoper Zoutsloot 491811269156r
HARKEMA, JAN de weduwe van Jan Harkemanaastligger ten westen Zoutsloot 5118072684r
HARKEMA, JAN Jan Harkemaexecuteur van Barradeelverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2179826591r
HARKEMA, JAN Jan Harkemaexecuteur van Barradeel (oud -)koper huis en tuintjeZoutsloot 49180426750r
, MICHIEL Michiel Coenraad Harkenroodhuurder andere woning Noorderhaven 971775258195r
HARKEROTH, de heer Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25178326193r
HARKEROTH, ds. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25176725716r
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten oosten Franekereind 101733248197v
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten zuiden Franekereind 101733248197v
HARKEROTH, Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271779259218r
HARKEROTH, ds. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 251803266243v
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten oosten Franekereind 101738249280r
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten zuiden Franekereind 101738249280r
HARKEROTH, ds. Harkenrothnaastligger ten westen Kruisstraat 6176825789r
HARKEROTH, ds. Harkenrothnaastligger ten westen Kruisstraat 61767256252r
HARKEROTH, ds. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west176425640v
HARKEROTH, ds. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271763255181v
HARKEROTH, Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271784261203r
HARKEROTH, ANTJE Anna Adriana Harkenrothverkoper Heiligeweg 401808268110v
HARKEROTH, ANTJE de meerderjarige Anna Harkenrothkoper huisHeiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271790263187v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27180226671v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 2517962652r
HARKEROTH, E. ds. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 3817962654r
HARKEROTH, E. mr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 381807267327v
HARKEROTH, E. mr. E. Harkenrothnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 251807267327v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothnaastligger ten westen Kruisstraat 617882637r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothverkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west1775258241v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandkoper Heiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, EILE Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
HARKEROTH, J. ds. J. E. Harkenrothpredikantkoper huis met tuinHeiligeweg 401762255176r
HARKEROTH, MARIA Marike Harkenrothhuurder (p.j.)Schritsen 491796264318v
JANS, PIETJE Pytie Jans Harmanakoper Schritsen 50172124695v
, EELKEwijlen Eelcke Harmannigeniaarde koper Voorstraat 191613229131r
EELKES, ANNE Anne Eelckes Harmannuscrediteur (triumphant) Kleine Bredeplaats 101615229282v
, TRIJNTJE Trijn Harmannusverkoper (gesuccumbeerde) Kleine Bredeplaats 101615229282v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmenskoopmanverkoper Noorderhaven 621806267256r
HARMENS, WIEGER Wyger Harmenskoopmankoper Zuiderhaven 53180126647v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmenskoopmaneigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53180126647v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmenskoopmankoper pottenbakkerijVissersstraat 21807267337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmensverkoper q.q. Vissersstraat 21807267337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmenskoopmankoper droogschuur of pakhuisZoutsloot 311807267337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmensverkoper q.q. Zoutsloot 311807267337v
HARMSEN, JAN Jan Berend Harmsenverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
, de heer Harsholte, n.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 8817332487ra
, ARENDde heer Arent van Harsholte, n.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 8817322484ra
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Harsmaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend16602386va
, de weduwe Harstmeyerhuurder Grote Kerkstraat 31midden178326167v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartmanverkoper Achterstraat 151767256261r
HARTMAN, Debora Hartmankoper op redemptie Noordijs 211766256161v
HARTMAN, Juffrouw Debora Hartmankoper op redemptie Rozengracht 61766256161v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartmanverkoper Zuiderhaven 791766256164v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartmanverkoper Rozengracht 61769257137r
HARTMAN, GERRIT Gerrit Hartmankoper woningLanen 93180726817r
HARTMAN, GERRIT de koper Gerrit Hartman, c.u.huurder (p.j.)Lanen 93180726817r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochveltboekverkoper (oud -)verkoper Poortje 31659237218v
HERTOG, ADAM Adam Hartogslager (mr. -)huurder Voorstraat 301806267256v
HERTOG, ADOLF Adolph A. Hartoghuurder (p.j.)Schritsen 531810269115r
HERTOG, CHRISTIAAN Christiaan de Hartogsecretaris van Menaldumadeelverkoper q.q. Noordijs 716842422va
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghveltboekverkoperkoper huis en loodsPoortje 3164823636r
HASELAAR, oud burgemeester Haselaarnaastligger ten westen Voorstraat 56oost1721246105v
HASELAAR, oud burgemeester Haselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221710245115r
HASELAAR, burgemeester Haselaarnaastligger ten noorden Rozengracht NZ1723246167r
HASELAAR, de weduwe van burgemeester Haselaarnaastligger ten noorden Kerkpad 141730247325v
HASELAAR, de hof van oud burgemeester Haselaarnaastligger ten oosten Rozengracht 19oost1722246127v
HASELAAR, AUKJE JANS Aucke Jans Haselaarnaastligger ten zuiden Zuiderstraat166023821v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarhuurder Voorstraat 281738249221v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarverkoper van 1/3 Voorstraat 281738249221v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 421737249217v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 441737249217v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarnaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, Cataharina Haselaarkoper Noorderhaven 77173124846r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Voorstraat 281738249221v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 421737249217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 441737249217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarnaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaarkoper onbekend WZ173124817r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaarverkoper Werfpad1763255237r
HASELAAR, LAAS oud burgemr. Laas Haselaar, c.s.naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 41713245196v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaarchirurgijn (mr. -)koper huisVoorstraat 56west16992449v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaarnaastligger ten noorden Lanen 25170824548v
HASELAAR, LAAS Burgemeester Laas Haselaarverkoper Lanen 25170824548v
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar, c.u.koper tuin met vruchtbomen en zomerhuisVoorstraat 26achter1722246147r
HASELAAR, LAAS de koper burgemeester Laes Haselaar, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 26achter1722246147r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaarnaastligger ten oosten Hofstraat 161722246152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaarnaastligger ten zuiden Hofstraat 161722246152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaarverkoper Hofstraat 161722246152r
HASELAAR, SCHELTE Schelte Haselaarnaastligger ten noorden Schritsen 171751252166r
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaargeniaarde koper Zuiderstraat1727246307v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaarkoper Zuiderhaven 181727246311r
HASELAAR, burgemeester Haselaernaastligger ten westen Voorstraat 30170924597v
HASELAAR, burgemeester Haselaer, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 261718245309r
HASELAAR, burgemeester Haselaernaastligger ten oosten Wasbleekstraat 317272474r
HASELAAR, het panwerk van de erfgenamen van wijlen Haselaernaastligger ten westen Rozengracht 171672240111r
HASELAAR, oud burgemr. Haselaer, c.s.naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 41714245220v
HASELAAR, oud burgemeester Haselaerkoper door niaar woningHofstraat ZZ171924654v
HASELAAR, oud burgemeester Haselaernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ171924654v
HASELAAR, oud burgemeester Haselaernaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ171924654v
HASELAAR, wijlen oud burgemeester Haselaernaastligger ten oosten Werfpad ZZ172824779r
HASELAAR, oud burgemeester Haselaernaastligger ten westen Voorstraat 56oost1712245176r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jans Haselaer, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ166023832r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaernaastligger ten westen Voorstraat 671658237176v
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaer, c.u.verkoper Noorderhaven 12166023856v
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaernaastligger ten westen Voorstraat 671658237245r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaernaastligger ten westen Rozengracht 141659237238r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaernaastligger ten westen Rozengracht 14achter1659237238r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaerverkoper Zuiderstraat166123892r
HASELAAR, AUKE JANSwijlen gemeensman Aucke Jansen Haselaernaastligger ten oosten Noorderhaven 104168124139va
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3166123897v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaerverkoper van 1/2 Rozengracht 161733248193r
HASELAAR, AUKE Auke Haselaerverkoper van 1/2 Voorstraat 581729247276r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaerkoper Noorderhaven 961749251276r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerverkoper van 1/2 Rozengracht 161733248193r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerkoper huis alwaer het Swart Cruis in de gevel staetLanen 87het Zwarte Kruis1730247316r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerverwandelaar Hofstraat 161732248150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaeraanhandelaar van 1/2 Rozengracht 161732248150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaerkoper door niaar Noorderhaven 941749251277v
HASELAAR, CATHARINA Catrina Haselaerverkoper van 1/2 Voorstraat 581729247276r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaernaastligger ten westen Voorstraat 56oost1712245183r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaerverkoper Voorstraat 56oost1712245183r
HASELAAR, LAAS Laas Haselaerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid170824566r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester en gemeensman Laas Haselaerkoper door niaar huisVoorstraat 56oost1712245176r
HASELAAR, LAAS Laas Haselaerchirurgijnnaastligger ten oosten Rozengracht NZ169424390v
HASELAAR, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haselaerverkoper q.q. Rozengracht 161733248193r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester Laes Haselaerverkoper Voorstraat 581729247276r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaerverkoper Vismarkt 11729247277r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaernaastligger ten westen Rozengracht NZ1695243144r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaernaastligger ten zuiden Voorstraat 57achter1695243144v
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaerverwandelaar Hofstraat 161732248150r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaeraanhandelaar van 1/2 Rozengracht 161732248150r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaernaastligger ten oosten Noorderhaven 1041695243134r
HASELAAR, LAAS de hof van vroedsman Laes Haselaernaastligger ten westen Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaernaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1697243308r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaernaastligger ten oosten Rozengracht NZ1694243106v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaerchirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Rozengracht NZ1694243108r
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaerchirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 571695243177v
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaerchirurgijn (mr. -)koper hof met prieel, bierkelder en kamerHofstraat 16169324360v
HASELAAR, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Haselaereigenaar perceel onbekend16992449r1
HASELAAR, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Haselaereigenaar perceel Lanen 26168124141va2
, AUKEoud gemeensman Aucke Haselarnaastligger ten westen Rozengracht 14166623958v
JANS, AUKE Aucke Jans Haselar, c.u.koper hofRozengracht 101659237186r
JANS, AUKE Aucke Jans Haselar, c.u.koper hofRozengracht 121659237186r
JANS, AUKEwijlen gemeensman Aucke Jansen Haselerverkoper Rozengracht 121668239136r
JANS, AUKEvroedsman Aucke Jansen Haselernaastligger ten oosten Rozengracht 8achter166723918va
JANS, AUKEde weduwe van gemeensman Aucke Jansen Haselernaastligger ten noorden Voorstraat 571668239171r
JANS, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Jansen Haselernaastligger ten noorden Voorstraat 591668239172v
JANS, AUKEvroedsman Aucke Jansen Haselernaastligger ten oosten Rozengracht 8166723992v
JANS, AUKEwijlen vroedsman Aucke Jansen Haselerverkoper Rozengracht 10166823923va
JANS, AUKEwijlen gezworen gemeensman Aucke Jansen Haselerverkoper Rozengracht 101668239129r
JANS, AUKEwijlen vroedsman Aucke Jansen Haselerverkoper Rozengracht 12166823924ra
, AUKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Auke Haselernaastligger ten westen Rozengracht 171669239204v
, GERRIT Gerrit Haselerverkoper Rozengracht 171669239204v
, GERRIT Gerryt Haselernaastligger ten oosten Rozengracht NZ1669239182v
, GERRITerfgenaam van zijn ouders Gerryt Haselerverkoper Voorstraat 591668239172v
, JAKOB Jacob Haselereigenaar van 1/2 Voorstraat 591668239172v
, JAKOB Jacob Haselernaastligger ten westen Voorstraat 591668239172v
JANS, JAKOBde commissarissen over de boedel van Jacob Jansen Haselerverkoper Voorstraat 571668239171r
HASENHOEK, de weduwe van burgerhopman Hasenhoekbewoner Franekereind 141771257199r
HASENHOEK, burgerhopman Hasenhoek, c.u.huurder (p.j.)Franekereind 141767257252r
HASENHOEK, HANS wijlen burgerhopman Hanso Jonas van Hasenhoekkoper Voorstraat 741778259145v
, HENDRIK Hendrick Hashagenkoper kamerFabrieksstraat OZ1613229174r
, HENDRIK Hendrick Hashoovenaanhandelaar huis met ledige plaatsHofstraat NZ16152302v
, HENDRIK Hendrick Hashoovenverwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
HASIUS, dr. Hasiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 241668239178v
HASPELMAN, erf van Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1647235257r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huis met een steeg terzijdeZuiderhaven ZZ1659237209v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ169324333v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman, c.soc.verkoper Zuiderhaven ZZ1664238219v
HASPELMAN, FOKKE ledige plaats of timmerwerf van Focke Haspelmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1688242248v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168424259v
HASPELMAN, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1698243382v
HASPELMAN, FOKKE de weduwe van Focke Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ169924432r
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1667239108r
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1675240175v
HASPELMAN, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1696243253v
HASPELMAN, FOKKE de timmerwerf van Focke Haspelmannaastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1686242122v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSwijlen Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat1695243159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Werfpad ZZ1698243351r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmanteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord165623797r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1689242288r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmankoper huis en tuinZuiderhaven ZZ1687242190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSwijlen Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ1697243307r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1689242280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Zuiderhaven1687242198v
HASPELMAN, JAKOB de werf van Jacob Haspelmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ163123337r
HASPELMAN, JAKOB Jacob Haspelmannaastligger ten oosten Schritsen 141631232183r
HASPELMAN, JAKOB het huis van Jacob Haspelmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1674240139r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanverkoper Schritsen 22163223363r
HASPELMAN, JAKOB PIETERShuis of kamer van Jacob Pieters Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1626231111r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmankoper q.q. Schritsen 81619230173v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsenZuiderstraat1630232144r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Piters Haspelmanbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSde kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Piters Haspelmanverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSde verkochte timmerwerf van Jacob Pytters Haspelman, c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1630232134v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmaneerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ168124132va
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper huisKarremanstraat 22167124045r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde werf van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782416r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde ledige plaats met de boet van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde helling van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERSde helling op de wal eerder van Jacob Rogiers Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168424258r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper hoekhuis staande achter en naast de werfZuiderbolwerk168024182r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman, c.u.koper woningBrouwersstraat 19achter167124034r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanschipper (grootveer-)koper stalling met een tuin daarachterVijverstraat 141677240262v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanverkoper Vijverstraat 14167924136r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper grondpacht van 2-00-00 CGBrouwersstraat 19achter167224078v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper provisioneel 1/2 huis en erf met een ledige plaatsHeiligeweg 5816712408va
HASPELMAN, ROGIER mr. Rogier Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ1647235257r
HASPELMAN, ROGIER voorheen als timmerwerff gebruikt door Rogier Haspelman?huurder Zuiderhaven 391645235171v
HASPELMAN, ROGIER huis en hof van Rogier Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1646235204v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman, c.u.koper twee ledige plaatsen of timmerwerven aan elkaar samen 48 voet breed en zuidwaarts strekkend tot aan de kamers bij het BolwerkZuiderhaven ZZ1664238219v
HASPELMAN, ROGIER de kopers Rogier Haspelman, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1664238219v
HASPELMAN, ROGIER als huurder Rogier Haspelman, c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1664238219v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1658237149v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger ten noorden onbekend1658237149v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmanvoormalig gebruiker en eigenaar van de werf Zuiderbolwerk168024182r
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236117r
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236118r
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger Zuiderhaven ZZ1646235212r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ168124132va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Brouwersstraat 19achter168124132va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSwijlen Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ16782416r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSwijlen Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmankoper door niaar van 1/2 drie kamers aan elkaarZuiderhaven ZZ1646235204v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSde timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1650236131v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ168124138va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanniaarnemer van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235212r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1647235251v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Karremanstraat 22168124132va
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelmankoper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en putGardenierstraat 6167124058r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelmankoper huis en houtstek aan elkaarZuiderstraat 31164223533v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 4168024166v
, ROGIER Rogier Haspelmansnaastligger Zuiderhaven ZZ1647235253v
JAKOBS, ROGIERde werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmansnaastligger ten oosten Zuiderhaven 18167224099v
, JANde plaats van Jan Hassenaastligger ten westen* Brouwersstraat 14161723061r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Hasseburgerkoper huis en pakhuisHoogstraat 30181026964v
HASELAAR, SCHELTE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Schelto Jacobs Hasselaernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411688242223r
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Hasseltverkoper q.q. Karremanstraat1603228382v
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Janssen van Hasseltverkoper q.q. Droogstraat 531614229220v
HASSELT, JAN mr. Jan Hasseltnotaris en procureur postulantverkoper q.q. 1604228401r
HASSELT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan van Hasseltnaastligger ten zuiden Zoutsloot 4016242315r
HASSELT, JAN Jan van Hasseltcrediteur (triumphant) Heiligeweg 341599228183v
HASSELT, JAN mr. Jan Hasseltcrediteur (triumphant) Heiligeweg 341601228250r
HASSELT, JAN mr. Jan van Hasseltcrediteur (triumphant) Heiligeweg 341600228197v
HASSELT, JAN mr. Jan van Hasseltnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)159822880v
HASSELT, JAN de erfgenamen van wijlen mr. Jan van Hasseltnaastligger ten zuiden* Zoutsloot 401613229142r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de oudeerflater Zoutsloot NZ1604228386r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Droogstraat1604228386r
HASSELT, JAN JANSwijlen Jan Jans van Hasselt, de oudeerflater Droogstraat1604228386r
HASSELT, JAN JANShet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasseltverkoper Zoutsloot NZ1604228393r
HASSELT, JAN JANShet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasseltverkoper Droogstraat1604228393r
HASSELT, JAN JANShet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasseltverkoper Droogstraat1604228393r
HASSELT, JAN JANShet weeskind van wijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Karremanstraat1603228382v
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasseltnotaris en procureur postulantverkoper q.q. 1604228400v
HASSELT, JAN JANSmr. Jan Jansen van Hasseltnotarisverkoper Droogstraat1598228118av
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasseltverkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat OZ1603228363v
HASSELT, JARICH SIEBRENS Jarich Sybrants Hasseltprotesteert vanwege een vordering Noorderhaven 361600228200v
HASSELT, JOHANNES Johannys Hasseltcrediteur q.q. Brouwersstraat OZ1599228171r
HASSELT, TRIJNTJE JANS Trijn Jans van Hasselt, voor zich en haar zes kinderenverkoper Droogstraat 531614229220v
HOTSMA, de tuin van de vroedsman Hatsmanaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1695243139v
HOTSMA, JAKOB oud burgemeester Jacob Hatsmakoopmanverkoper Kleine Bredeplaats 171701244138r
HOTSMA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Hatsmaerflater Noorderhaven 1051702244180v
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsmakoper 1/4 mouterij, kamer en paardenstalHerenwaltje 1016992442r
HOTSMA, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Hatsmakoopmanerflater Herenwaltje 101703244207v
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsmaverkoper q.q. Zoutsloot 24169924417r
HOTSMA, JAKOB KLASESburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverpachter grond Brouwersstraat 111698243345v
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Claesen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191687242190r
HOTSMA, JAKOB KLASESburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverkoper Zuiderhaven 181697243314r
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Claeses Hatsmaverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
HOTSMA, JAKOB KLASESde vroedsman Jacob Claessen Hatsmakoper 1/2 pakhuis met een ledige plaats erachterZuiderhaven 181695243126v
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Clasen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191690242333v
HOTSMA, NANKE Nanke Hatsmaverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsmaverkoper Scheffersplein 231703244213v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsmaverkoper Hoogstraat 431702244146v
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsmaverkoper Rommelhaven 41722246137r
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsmakoper Scheffersplein 231697243311v
HOTSMA, TRIJNTJE Nienke Hatsmaverkoper Sint Jacobstraat 11722246136v
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattingeverkoper Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
, KOERT Coert van Hattingenkoper kamerFabrieksstraat 2159722842r
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattinghkoper kamerSint Christoffelsteeg OZ162423135v
HAUBOIS, oud majoor Hauboisnaastligger ten oosten Hoogstraat 171698243334v
HAUBOIS, majoor Hauboisnaastligger ten oosten Hoogstraat 17achter169324366v
HAUBOIS, ANTONIUS de kamer van oud majoor van de militie Antonius Hauboisnaastligger ten noorden Hoogstraat 19170924577v
HAUBOIS, ANTONIUS oud majoor van de militie Antonius Hauboisverkoper Hoogstraat 19170924577v
HAUBOIS, LIJSBET Lijsbeth Hauboisverkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
HAUBOIS, ANTONIUS Anthonius Hauboysmajoorkoper provisioneel huisHoogstraat 19168224154va
HOUKEMA, GRIETJE PIETERS Grietie Pyters Hauckemaverpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema, c.u.koopmannaastligger ten noorden Vismarkt 41758254145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckemakoopmanverkoper Vismarkt 41758254145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckemagebruiker van een kamer Noorderhaven 401775258228v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckemanaastligger ten westen Noorderhaven 401775258228v
, KORNELIS Cornelis Haucx, c.u.koper huis en plaatsLiemendijk1654236254v
, KORNELIS Cornelis Haucxverkoper van 1/2 Liemendijk1657237135v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haucxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201658237173r
, KORNELIS Cornelis Haucxnaastligger ten zuiden Karremanstraat 161654236250v
HOUKEMA, vroedsman Haukemanaastligger ten westen Noorderhaven 40173524925r
HOUKEMA, vroedsman Haukemanaastligger ten zuiden Noorderhaven 40173524925r
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukemaverkoper Kleine Bredeplaats 41740250142v
HOUKEMA, KLAAS burgerhopman Claas Haukemakoper huis en hofNoorderhaven 651746251116r
HOUKEMA, KLAAS wijlen Claes Haukemaverkoper Noorderhaven 651752252214v
HOUKEMA, KLAAS burgervaandrig Claes Haukemawinkelierkoper huisKleine Bredeplaats 4173524928v
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukemakoopmankoper huisVismarkt 4173524926r
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukemanaastligger ten noorden Vismarkt 4173524926r
, HANS Hansonius Haulamagoudsmid (mr. -)koper 1/2 hoekhuisVoorstraat 4167024011v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201664238218v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 20167024015r
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Havelanstnaastligger ten oosten Weverstraat 131668239129v
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Havestad*ledezetternaastligger ten zuiden Lanen 23achter170824543r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Havestad*ledezetter (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 23een_achter1698243379r
, JOOSTmr. Joost Havestadkoper tuin met prieel, bomen en plantenRomastraat NZ166723918ra
, JOOSTde huisinge en zekere woninge daaragter nagelaten door mr. Joost Havestadnaastligger ten westen Lanen 25170824548v
, BRUIN Bruin Havestadtverkoper Lanen 231713245194v
, DAVID David Havestadtverkoper Lanen 231713245194v
JOOSTES, JOHANNES Joannes Joosten Havestadteigenaar van 1/2 Lanen 231690242324r
JOOSTES, JOHANNES Joannes Joosten Havestadtverkoper Lanen 231690242324r
JOOSTES, JOHANNES Johannes Joosten Havestadteigenaar van 1/2 Romastraat1690242325v
, JOOSTmr. Joost Havestadt, c.u.koper huis met een vrije uit- en ingang in de steegLanen 231669239202v
, JOOSTmr. Joost Havestadtnaastligger ten oosten Romastraat 13168024168r
, JOOSTwijlen Joost Havestadtnaastligger ten westen Lanen 251694243100v
, JOOSTde hof van mr. Joost Havestadtnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1669239206v
, JOOSTmr. Joost Havestadt, c.soc.eigenaar van 1/2 Romastraat1690242325v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens van den Hawenverkoper Bildtstraat 121705244302v
, JOOSTde hof van Joost Hawestadtnaastligger ten noorden Romastraat 251675240194v
HAYEMA, TIEMEN Timen Hayemakoper drie kamersRozengracht16652392v
HAYEMA, TIEMEN de kamers van de erfgenamen van wijlen Tymen Hayemanaastligger ten noorden Rozengracht 171674240144v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemageniaarde koper Achterstraat ZZ166623934r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemakoper van 1/3 huisBildtstraat 17165923810r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemanaastligger ten oosten Karremanstraat16552374v1
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemakoper provisioneel 1/3 weefwinkel, kamer en tuinWeverstraat166323820ra
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayema, c.u.koper kamer met weefwinkel (moet een wijnstok toestaan)Weverstraat165523751v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemanaastligger ten westen Moriaanstraat 7166023831r
HAYEMA, TIEMEN de kamers van Tymen Hayemanaastligger ten noorden Rozengracht 171669239204v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemanaastligger ten westen Moriaanstraat 716592381r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemakoper 2/3 kamer, weefwinkel en huisWeverstraat NZ1663238181r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBSde kamers van Tymen Jacobs Hayemanaastligger ten noorden Rozengracht 17166123887r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemaverkoper Rozengracht 17166123887r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Romastraat NZ165623775r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Kerkpad WZ165523746r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper kamerKerkpoortstraat1653236222v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper kamer met een paardenstalHeerensteeg 21654236271r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper huisVoorstraat 261654236271r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemageniaarde koper Kerkpoortstraat 251654236257r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemanaastligger ten westen Weverstraat NZ1654236271v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemaverkoper Weverstraat NZ1654236271v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemalakendrapierkoper huisMoriaanstraat 5165523753v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.lakendrapierkoper kamer, weefwinkel en plaatsWeverstraat NZ1652236217v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Heerensteeg 2165523712r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.lakendrapierkoper kamer, weefwinkel en plaats met het medegebruik en eigendom van de 1/2 van de gang, tussen deze en de westerkamer gelegenWeverstraat NZ1653236236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.naastligger ten westen Weverstraat NZ1653236236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaaanhandelaar kamer, loods, hof, bomen en plantagieVianen NZ1652236194v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayema, c.u.lakendrapierkoper huis en twee bezondere kamers daar aanRozengracht 191652236188v
HAIMA, TIEMEN het erf van Timen Haymanaastligger ten noorden Voorstraat 471659237184r
, SCHELTE Schelte Hazelaarnaastligger ten noorden Schritsen 17175025299r
JANS, AUKE Auke Jans* Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
JANS, GERRIT Gerrit Jans* Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
JANS, JAKOB Jacob Jans* Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hechtumannusverkoper Brouwersstraat 211672240107r
HEDDEMA, SINTJE JORIShuur aan Sijntie Joris Heddemahuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
HEDDEMA, SINTJE JORIS Sijntie Joris Heddemaverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
, JAN Jan van Heeverkoper Romastraat1598228100r
JANS, JANKE Janneken Jans van Heekoper Schritsen 191619230168v
, JOOSTwijlen Joost van der Heeleverkoper Rommelhaven1602228331v
HEMERT, ARJEN DIRKSwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]naastligger ten oosten Droogstraat 81647235265v
HEMERT, ARJEN DIRKSwijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert]verkoper Droogstraat 81647235265v
HEMERT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arjen van Heemertnaastligger ten westen Zuiderhaven 691725246243r
HEMERT, ARJEN Arjen van Heemertnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1690242320v
HEMERT, DIRK PIETERSwijlen Dirck Pytters van Heemertkoper Noorderhaven 651692242389r
HEMERT, FEIKE JANSpakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101751252113r
HEMERT, FEIKE JANSwijlen Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 101751252113r
HEMERT, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens van Heemertverkoper (creditrice van wijlen haar ouders)Zuiderhaven 671738249257r
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Zoutsloot 2316602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 2416602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 2216602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 2016602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1816602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1616602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1416602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1216602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1016602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 816602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Zoutsloot 21noord16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 816602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 616602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 616602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Heemertscheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 34oost1704244260r
HEMERT, GERRIT JANSwijlen Gerrit Jansen van Heemertverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1746251157r
HEMERT, GERRIT JANSwijlen Gerryt Jansen van Heemertverkoper Zuiderhaven 36west1748251217r
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Heemert [staat: Hemeert]verkoper Havenplein 51647235245v
HEEMSTRA, Heemstrasecretarisverpachter grond Moriaanstraat 121641234144v
HEEMSTRA, de hof van Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236206r
HEEMSTRA, Heemstracommiesnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1673240126r
HEEMSTRA, Heemstrasecretarisverpachter grond Moriaanstraat 121633233106r
HEEMSTRA, de stalling van Heemstranaastligger ten oosten Nieuweburen 51672240112v
HEEMSTRA, de ingang van Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 571644235145v
HEEMSTRA, dr. Heemstranaastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter1702244142v
HEEMSTRA, Heemstracommiesnaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen17282412ra
HEEMSTRA, de heer Heemstra, c.soc.naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16782412ra
HEEMSTRA, secretaris Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 341631232172v
HEEMSTRA, AGATHA Agata van Heemstraverkoper Voorstraat 87169424374v
HEEMSTRA, AGATHA Agatha van Heemstraverkoper Voorstraat 87169424373r
HEEMSTRA, AGATHA Agatha Heemstraverkoper Voorstraat 89een_achter1695243154r
HEEMSTRA, AGATHA Agatha van Heemstranaastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter169424399r
HEEMSTRA, dr. Andraea Heemstrasecretarisverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4164323582r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretarisnaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4164323582r
HEEMSTRA, ANDRIES huis en brouwerij van dr. Andraeas Heemstra, q.q.advocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingennaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1650236134v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstraadvocaat Hof van Friesland en secretaris van Harlingenverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1650236134v
HEEMSTRA, ANDRIES Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Voorstraat 341644235101v
HEEMSTRA, ANDRIES Andraeas Heemstrasecretariskoper door niaar huisVoorstraat 341631232172v
HEEMSTRA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingenverpachter grond Klaverbladstraat 191657237254v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingennaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 21644235137r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andraeas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Sint Odolphisteeg 21644235137r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenkoper 1/2 ledige plaats of hofVoorstraat 55achter1654236268v
HEEMSTRA, ANDRIES langs en langs van Andreas Heemstrasecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Voorstraat 55achter1654236268v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Kerkpad 22163923472r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretarisnaastligger ten oosten Voorstraat 55164323581v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Vioolsteeg163923486r
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Voorstraat 61165623795r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Kerkpad WZ163923486r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Weverstraat163923486v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.u.secretaris van Harlingenverkoper Voorstraat 321640234100r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.soc.verkoper Moriaanstraat 121633233106r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.soc.en q.q.verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1633233107v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstra, c.soc.en q.q.secretaris van Harlingenverkoper Sint Odolphisteeg 121633233108r
HEEMSTRA, ANDRIES Andreas Heemstrasecretaris (stads -)verkoper q.q. Romastraat 816552371v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris (stads -)koper huis, loods, plaats, schuur en plaats achter de schuur, alles zuidwaarts aan en achter voorschreven huis gelegen, met de vrije uitgang in de OlifssteegVoorstraat 321627231173r
HEEMSTRA, ANDRIES het huis van de erfgenamen van wijlen dr. Andreas Heemstra*naastligger ten oosten Noorderhaven 102164923669v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Voorstraat 591657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen secretaris Andreas Heemstranaastligger ten westen Weverstraat1659237199r
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Klaverbladstraat 191657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenkoper dwarshuis, hof, plaats, poort en poortwoningNoorderhaven 1041641234142r
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper onbekend1657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Zoutsloot NZ1657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper Moriaanstraat 121657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreus Heemstra, c.soc.secretarisverkoper Sint Odolphisteeg 101633233108r
HEEMSTRA, EELKJE Eelckien Heemstraverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Wortelstraat 171659237243r
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstranaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen16602384va
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen16602384va
HEEMSTRA, FOKKE het huis van Focco Heemstragrondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 85165623777r
HEEMSTRA, FOKKE het huis ten oosten, van de heer Focco Heemstranaastligger ten oosten Voorstraat 85165623777r
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1663238201v
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1663238201v
HEEMSTRA, FOKKE de stal van de oud burgemeester Focco Heemstranaastligger ten noorden Vioolsteeg16652399v
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Voorstraat 641659237243r
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1667239125v
HEEMSTRA, FOKKE de erfgenamen van wijlen de heer Focco Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1667239125v
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat 49164223514r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1659237243r
HEEMSTRA, FOKKE Focco Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat NZ164223514r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1659237243r
HEEMSTRA, FOKKE wijlen Focco Heemstraprotesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Zeilmakersstraat 151659237243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Voorstraat 491659237243r
HEEMSTRA, FOEKE de heer Foecke Heemstranaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
HEEMSTRA, FOEKE de landen van Foecke Heemstranaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen168124136va
HEEMSTRA, FOEKE de landen van Foecke Heemstranaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen168124136va
HEEMSTRA, FOEKE de erfgenamen van wijlen Foecke Heemstraverpachter grond paardenstal Voorstraat 70167624035va
HEEMSTRA, FOEKE PIERSwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 89166623936r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten noorden Voorstraat 89166623936r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstrahuidige eigenaar van de vijver Achterstraat ZZ1631232182r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstrakoper ledige plaats of huisstedeonbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra, c.u.naastligger ten westen Herenwaltje1631232184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstraverkoper Herenwaltje1631232184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSoud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 891657237115v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstraniaarnemer ratione proximitatis Zoutsloot 911630232158v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten Zoutsloot 911630232158v
HEEMSTRA, FOEKE oud burgemeester Foeke Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 57163623418v
HEEMSTRA, FOEKE de erfgenamen van wijlen Foeke Heemstranaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1680241104r
HEEMSTRA, FOEKE de erfgenamen van wijlen Foeke Heemstraverpachter grond Voorstraat 70achter1663238194r
HEEMSTRA, FOEKE oud burgemeester Foeke Heemstraverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
HEEMSTRA, FOEKE burgemeester Foeke Heemstranaastligger ten oosten Voorstraat 81163623415v
HEEMSTRA, JOHANNES Joannes Heemstraverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
HEEMSTRA, JOHANNES Johan van Heemstraverkoper buiten Harlingen1668239169v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper Voorstraat 591657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper Klaverbladstraat 191657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper onbekend1657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper Zoutsloot NZ1657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper Moriaanstraat 121657237255v
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstraverkoper Weeshuisstraat169324340r
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstraprotesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
HEEMSTRA, PIER FOEKESwijlen burgemeester Pier Foeckes Heemstraprotesteert vanwege iets eerdere koop van een naastligger Zuiderhaven 6164323550r
HEEMSTRA, PIER FOEKESde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra, c.u.verkoper Zuiderhaven 61658237157r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstrastudent [staat: philosophia studiosus]koper kamerRomastraat 81654236270r
HEEMSTRA, PIER de heer Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis met plaats, bleekveld en hof en een vrije uit- en ingang in de straat van de Lange LijnbaanZuiderhaven 461668239150v
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 46168024120va
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar 6 pm landbuiten Harlingen1668239169v
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper aan Thijs Jansen en Jan Reyers ten zuiden van Harlingen1680241104r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstrastudent [staat: philosophia studiosus]verkoper Romastraat 816552371v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper provisioneel huis met plaats, hof en paardestal en een vrije uitgang in de straat aan de Lange LijnbaanZuiderhaven 46het Engels huis166923933va
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra, c.f.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 871663238167r
HEEMSTRA, TJITSKE het huis bewoond door wijlen Tietscke Heemstranaastligger ten oosten Voorstraat 86166723964v
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietscke Heemstraverkoper Voorstraat 86166723964v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Kromme Elleboogsteeg 1166723965v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstranaastligger ten noorden buiten Harlingen166023842r
HEEMSTRA, TJITSKE de hof van Tietske Heemstranaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1661238114v
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstraverkoper Weverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstraverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstranaastligger ten westen Weverstraat165523714r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Voorstraat 90166723984r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjetske H. Heemstranaastligger Weverstraat1681241149r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Havenplein 281733248254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Zuiderhaven 21733248254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Zuiderhaven 41733248254r
HEREMA, HESSEL Hessel Heerema, n.u.naastligger ten oosten Schritsen 661786262124v
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremanaastligger ten zuiden Schritsen 661786262124v
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 41789263165r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41789263165r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 21793264153v
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper q.q. Poortje 71790263222r
HEREMA, IEPE Ippe van Heeremakoper Jekelsteeg 11605228470r
HEREMA, JETSKE juffrouw Jetske Sophia van Heerema, bejaarde dochterkoper door niaar Rozengracht 7oost1721246117r
HEREMA, NANNE KORNELIS Nanne Cornelis Heeremaprotesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
HEREMA, RUURD HESSELS Ruurd Hessels Heeremabakker (mr. -)verkoper Lanen 46179726542v
HEREMA, SOFIA juffrouw Sophia Jetske van Heeremakoper door niaar hof met bomen, planten en zomerhuisRozengracht 7oost1721246117r
, GRIETJE Gryttie Heeremytverkoper Nieuweburen 251748251225v
HERES, ALBERT Albert Heeresnaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13177825997r
HERES, TRIJNTJE Trijntje Heereshuurder pakhuis/smederij (p.j.)Zuiderhaven 281759254198r
HERINGA, A. dr. A. Heeringakoper door niaar twee woningenWerfpad1763255237r
HERINGA, ARJEN Adrianus van Heeringamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 381778259149r
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heeringakoper van 1/3 Zuiderhaven 38176425685v
HEERMA, juffer Heermanaastligger ten oosten Zuiderplein 11710245132r
HEERMA, de tuin van juffrouw Heermanaastligger ten westen Hofstraat ZZ1701244114r
HEERMA, de hof van juffer Heermanaastligger ten westen Rozengracht 7oost170824570v
HEERMA, de erfgenamen van wijlen de juffers van Heermanaastligger ten oosten Zuiderplein 5noord1721246125r
HEERMA, de tuin van de juffers Heermanaastligger ten westen Hofstraat ZZ1702244167ar
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Havenplein 281728247201v
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Zuiderhaven 21728247201v
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Zuiderhaven 41728247201v
HEERMA, H. F. H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)koper Lanen 461788262301r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 241782260195r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 41792260292v
HEERMA, JETSKE Jetske Sophia van Heermaverkoper van 1/2 Rozengracht 7west1726246251r
HEERMA, JOHANNA Johanna van Heermakoper huis en hofRozengracht 7west170024470r
HEERMA, MARIA Maria van Heermaverkoper Rozengracht 7west170024470r
HEERMA, RUURD Ruurd Heermanaastligger ten oosten* Lanen 441790263227r
HEERMA, RUURD Ruurd Heermanaastligger ten noorden Schritsen 371790263274r
HEERMA, RUURD HESSELS Ruurd Hessels Heermakoper huis en bakkerij en naastgelegen tuinLanen 461788262301r
HEERMA, SOFIA Sophia Jetske van Heermaverkoper van 1/2 Rozengracht 7west1726246251r
HEERMA, WISKJE juffrouw Wisck Heerma [eigen naam: van Aylva]koper huisJekelsteeg 11605228470r
HEERMAN, HENDRIK kind van Hendrik Heermannaastligger ten westen Franekereind 11758254152r
HERMANS, HENDRIK Hendrik Heermanskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
HERMANS, HENDRIK Hendrik Heermansverkoper Hoogstraat 35175725495v
HERMANS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Heermansnaastligger ten oosten Zoutsloot 65177725932v
HERMANS, HENDRIK kind van Hendrik Heermansnaastligger ten westen Franekereind 1176125586v
HERMANS, HENDRIK Hendrik Heermans, et matrenaastligger ten oosten Wortelstraat 61755253243r
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansnaastligger ten oosten Zoutsloot 651748251249v
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansbakker (mr. -)koper huis met winkel in het voorhuisKarremanstraat 221747251187v
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansnaastligger ten zuiden Karremanstraat 201751252136v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters Heertskoper Zuiderstraat NZ1635233169v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaakoper kamerPeterseliestraat1669239192v
HEES, HENDRIK Hendrik van Hees, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleek1762255128v
HEES, HENDRIK Hendrik van Hees, thans uitlandigsoldaatverkoper Romastraat 29175025271r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Droogstraat 37177225812r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Rommelhaven 18drie_achter177225813r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesbontfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 161765256143v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabriceur (oud -)verkoper Achterstraat 7177225849v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikant (oud -)koper huisAnjelierstraat 61765256134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Liemendijk ZZ177225835v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Grote Kerkstraat 25177225810r
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 111771257248v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 131771257249v
HEIDE, GERRIT wijlen Gerryt ter Heideerflater Heiligeweg 251803266293r
HEIDE, HENDRIK Hendrik ter Heidekoopmanverkoper Grote Kerkstraat 251803266243v
HEIDE, HENDRIK Hendrik ter Heidekoopmankoper huisHeiligeweg 251803266293r
HEIDE, JAN Jan van der Heideverver (mr. -)koper huis en bleekveld ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Odolphisteeg 81808268104v
HEIDE, JAN Jan van der Heidekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Odolphisteeg 101808268104v
HEIDE, JAN Jan van der Heidenaastligger ten zuiden Voorstraat 321809268189v
HEIDE, JOHANNES Johannes van der Heide [staat: Werf]naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 53180426766r
HEIDE, JOHANNES Johannes van der Heidenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5318032672v
HEIDKAMP, Heidecampbodenaastligger ten zuiden Rozengracht 61738249351r
HEIDKAMP, Heidecampbodenaastligger ten westen Rozengracht 61738249351r
HEIDKAMP, TJITSKE Tjietske Heidecampkoper Zoutsloot 611769257139r
, TJITSKE Tjietske Heidekampverkoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
HEIDKAMP, Heidkampbodenaastligger ten zuiden Rozengracht 61748251215r
HEIDKAMP, Heidkampbodenaastligger ten westen Rozengracht 61748251215r
HEIDKAMP, Heidkampbodenaastligger ten oosten Rozengracht 21753253119r
HEIDKAMP, EGBERT Egbert Heidkampnaastligger ten westen Rozengracht 81746251148r
HEIDKAMP, FOKKE ds. Focco Heidkamppredikantverkoper Voorstraat 351769257107r
HEIDKAMP, FOKKE vijf gouden Rijders aan de kinderen van ds. Fokke Heidkamptoehaak Rozengracht 41769257106r
HEIDKAMP, FOKKE ds. Fokke Heidkamppredikantverkoper Rozengracht 41769257106r
HEIDKAMP, HILTJE Hiltje Heidkampgebruikerse Noorderhaven 801783261102v
HEIDKAMP, TJITSKE Tjetske Heidkamp, meerderjarige vrijsterverkoper Rozengracht 41769257106r
HEIDKAMP, TJITSKE Tjietske Heidkampverkoper Zoutsloot 611775258232v
, GERRIT Gerryt Heidmanswever (bont-)koper huis en plaatsjeBoth Apothekerstraat 15noord1805267179r
HEILIGER, PIETER Piet Heiligerhuurder Werfpad ZZ1782260175v
HEIMANS, vroedsman Heimans, n.u.naastligger ten westen Wortelstraat 101741250194r
HEIMANS, vroedsman Heimans, n.u.naastligger ten westen Wortelstraat 101740250116v
HEIMANS, vroedsman Heimansnaastligger ten westen Voorstraat 311740250108v
HEIMANS, vroedsman Heimansnaastligger ten zuiden onbekend1762255125v
HEIMANS, H. H. Heimansnaastligger ten westen Voorstraat 311776258248r
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimansverkoper Wortelstraat 817762594v
HEIMANS, HEIMAN de geabandonneerde boedel van Heiman Heimansverkoper Voorstraat 2917762597r
HEIMANS, HEIMAN Heiman* Heimansschildernaastligger ten zuiden Noorderhaven 72173724917va
HEIMANS, HEIMAN Heiman* Heimansschildernaastligger ten zuiden Noorderhaven 72173724918ra
HEIMANS, RINNERT Rinnert Heimansmedicinae doctorverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
HEIMANS, RINNERT Rinnert Heimansmedicinae doctorverkoper Voorstraat 401789263177r
HEINEMAN, ANTJE Anke Heinemanverkoper Heiligeweg 81784261214v
HEINEMAN, ANTJE Anke Heinemanverkoper Both Apothekerstraat 31784261216r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Nieuwstraat 221793264136v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Anjelierstraat 51793264138r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk ZZ1794264188r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk NZ1793264112r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264113v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264115r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 21793264117v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 111793264118v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Hoogstraat 311793264121r
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Liemendijk1793264123v
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wibrandus Heinemanhuurder Sint Jacobstraat 16175025259v
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wybrandus Heinemanpredikant (gereformeerd -)verkoper ten zuiden van Harlingen1752252221r
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wybrandus Heineman, voor zijn minderjarige kinderenpredikantverkoper ten zuiden van Harlingen175325349v
HEINS, Heinskoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1706244324r
HEINS, de heren Heinsnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 71725246230v
HEINS, burgemeester Heins, c.f.naastligger ten oosten Franekereind 23west1714245218r
HEINS, de erfgenamen van wijlen Heinskoopliedennaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
HEINS, de tuin van Heins, c.s.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 321691242339r
HEINS, de stal van Heins, c.s.koopmannaastligger ten westen Molenpad1691242340v
HEINS, oud burgemeester Heins, c.f.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 9171924656r
HEINS, de weduwe van Heinsnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
HEINS, de stal van Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271706244315r
HEINS, de weduwe en de erfgenamen van wijlen de oud hopman Heinsnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
HEINS, de weduwe en de erfgenamen van wijlen de oud hopman Heinsnaastligger ten oosten Lanen 371788262293r
HEINS, Heinskoopmannaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11169324358v
HEINS, AALTJE Aleida Heinskoper Rozengracht 7west181026925v
HEINS, AALTJE Aleida Heinsnaastligger ten oosten Rozengracht 7west181026925v
HEINS, AALTJE Aleida Heinsnaastligger ten noorden Rozengracht 7west181026925v
HEINS, AALTJE Alida Heinskoper Rozengracht 7oost1809268274v
HEINS, AALTJE SIEMENS Alida Simons Heinskoper Hofstraat 21west1774258194r
HEINS, ANTJE Anna Heins, ongehuwdverkoper Lanen 3918042679v
HEINS, ANTJE Antie Heinsverkoper Hoogstraat 381621230265r
HEINS, BERBER Berber Heinskoper door niaar huisBrouwersstraat 191781260160r
HEINS, C. vroedsman C. Heinsnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden178326167v
HEINS, KLAAS Claas Heinskoper provisioneel timmerhelling, grote schuur en huisZoutsloot 11779259305v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 51785261278r
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
HEINS, KLAAS Claas Heinsverkoper Kerkpoortstraat 61179226417r
HEINS, KLAAS Claas Heinsapothekerkoper huisHoogstraat 61763255191v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper q.q. Hofstraat 21west1780259282v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
HEINS, KLAAS Claas Heinsapothekerverkoper Hoogstraat 61763255200v
HEINS, KLAAS de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 41808268133r
HEINS, KLAAS gemeensman Claas Heinsapothekerverkoper Zoutsloot 11784261213v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper Vijver 3178326122v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 291781260114v
HEINS, KLAAS vroedman Claas Heinskoper door niaar huisHerenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 8180826866v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81790263205v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 10180826867v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 391809268266r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Anjelierstraat 411809268266r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 717922643r
HEINS, KLAAS wijlen Claas Heinsverkoper Grote Kerkstraat 31west1809268271r
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 121782260183r
HEINS, KLAAS gecommitteerde vroedschap Claas Heinsverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81765256112v
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 4178626291v
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heinsnaastligger ten westen Vijver 4178626291v
HEINS, KLAAS Claes Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 12het Oud Raadhuis1722246127r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heins, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisLanen 391715245233r
HEINS, KLAAS JANS Claes Jansen Heinskleermaker (mr. -)verkoper Lanen 12172824777r
HEINS, KORNELIS Cornelis Heinskoopmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 32168024162r
HEINS, KORNELIS JOOSTES Cornelis Joosten Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 2716832425v
HEINS, KORNELIS JOOSTES Cornelis Joosten Heinswijnhandelaarkoper 1/2 paardenstal en huisLanen 59167924157r
HEINS, KORNELIS JOOSTES Cornelis Joosten Heinsnaastligger ten noorden Lanen 59167924157r
HEINS, KORNELIS JOOSTESdr. Cornelis Joostes Heinskoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Lanen NZ165923813r
HEINS, KORNELIS JOOSTES Cornelis Joostes Heinskoper huis en hof met bomen en planten, schuur en prieeltje en een vrije uit- en ingang zuidwaarts naar de Lanen ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 38achter165923813r
HEINS, DANIEL hr. Daniel Heinskoopmankoper Rommelhaven 10176425672v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins, jr.koper huis en tuinZuiderhaven 791763255192v
HEINS, DANIEL Daniel Heinsverkoper Achterstraat 151767256261r
HEINS, DANIEL Daniel Heinsnaastligger ten westen Achterstraat 491765256103v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heinsnaastligger ten westen Brouwersstraat 261766256152v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heinskoper twee aparte woningen en weefwinkels, tuin en zomerhuisAchterstraat 15176425671v
HEINS, GERRIT Gerryt Heinsnaastligger ten westen onbekend ZZ176325617v
HEINS, GERRIT Gerryt Heinsnaastligger ten westen onbekend ZZ1761255100r
HEINS, GERRIT Gerryt Heinskoopmanverkoper Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, HELENA Helena Heinsverkoper Grote Kerkstraat 18173524919r
HEINS, HELENA KLASES Helena Clasen Heinswinkelierkoper Grote Kerkstraat 181726246279v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 2716832425v
HEINS, IJSBRAND JOOSTESdr. IJsbrand Joosten Heinswijnkoperkoper door niaar kamerLanen 51169224322r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heinswijnhandelaarkoper Lanen 59167924157r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Heinsnaastligger ten noorden Lanen 59167924157r
HEINS, IJSBRAND IJsbrandt Heinsnaastligger ten noorden Lanen 631712245168v
HEINS, IJSBRAND JOOSTESde schuur van IJsbrandt Joosten Heinskoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271669239196v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heinskoper Lanen NZ165923813r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES IJsbrant Joostes Heinskoper Voorstraat 38achter165923813r
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 1176525696v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HEINS, JAN Jan Heinskoper huis waarin twee aparte woningen, met tuin en nieuw zomerhuisAchterstraat 151767256261r
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten westen Achterstraat 491774258178v
HEINS, JAN de hof van Jan Heinsnaastligger ten westen Vijver 61754253274r
HEINS, JAN Jan Heinsschipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 251669239184v
HEINS, JAN Jan Heinsschipper (wijd-)koper huisKruisstraat ZZ1669239185r
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 6173524981v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Bargebuurt 31689242269v
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)koper door niaar woningHerenknechtenkamerstraat 11755253203v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 617352493va
HEINS, JAN Jan Heinsverkoper q.q. Hofstraat NZ1620230253v
HEINS, JAN de weduwe van Jan Heinsnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1794264217r
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)koper woningVijver 61755253206v
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)naastligger ten westen Vijver 61755253206v
HEINS, JAN de weduwe van Jan Heinsnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1794264224r
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 617352498ra
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 11763255213r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper Lanen 9175625445v
HEINS, JAN Jan Heins, c.u.schipper (wijd-)koper provisioneel 1/2 huis met een kamer of woning en loods daarachterZoutsloot 1166623911ra
HEINS, JAN Jan Heins, c.u.schipper (wijd-)huurder Zoutsloot 1166623911ra
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper kamerHerenknechtenkamerstraat1752252230r
HEINS, JAN de hof van Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuisnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat1752252230r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester Diaconie Weeshuis en winkelierkoper huis en tuintjeKleine Bredeplaats 131733248243v
HEINS, JAN Jan Heinsbinnenvader stadsweeshuiskoper deftige woningHerenknechtenkamerstraat 171759254190v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 171759254190v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 171759254190v
HEINS, JAN Jan Heinsweesvader van gereformeerd weeshuiskoper huis en bleekveldGrote Kerkstraat 31west176425640v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 91758254167r
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
HEINS, JAN het pas gekochte huis van Jan Heinsnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 111733248246r
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper huisVijver 31754253149r
HEINS, JAN Jan Heinsverkoper Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper hof met zomerhuisVijver 6tuin1752252234r
HEINS, JETSE Jetse Heinsnaastligger ten westen Zoutsloot 491712245164v
HEINS, JETSE Jetse Heinsverkoper Zoutsloot 87170024468r
HEINS, JETSE Jetse Heinskoper huisZoutsloot 87170024437r
HEINS, JETSE Jetze Heins, c.u.verkoper Nieuwstraat 31169424387r
HEINS, JETSE Jetze Heinskoper huis met loods en schuur en kamer daarachter strekkende tot aan de LiemendijkZoutsloot 471701244103r
HEINS, JUDITH Judith Catharina Heinskoper Zuiderhaven 261788262246v
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten westen Vijver 81810268336r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten noorden Vijver 81810268336r
HEINS, KLAAS vroedsman Klaas Heinsverkoper q.q. Voorstraat 24177325889v
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 9180826875r
HEINS, KLAAS de weduwe van vroedsman Klaas Heinsnaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
HEINS, LOURENS Lourens Heinsnaastligger ten westen Achterstraat ZZ165523715v
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)koper door niaar kamerAchterstraat1725246219r
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, PIER Pier Heinsverkoper Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, PIETER wijlen Pieter Heinserflater Lanen 3918042679v
HEINS, PIETER Pieter Heinsnaastligger ten oosten Lanen 37178526222r
HEINS, PIETER Pyter Heins, c.u. en c.s.huurder Voorstraat 30175325353v
HEINS, PIETER Pyter Heinskleermaker (mr. -)koper huisLanen 3917522535v
HEINS, SIEMEN vroedsman Symon Heinsverkoper Lanen 39174425132r
HEINS, WELMOED Welmoed Heinskoper Hofstraat 21west167924158v
KOENRAADS, JOHANNES Johan Coenraad Heinserkoper huisSimon Stijlstraat 1180826854v
KOENRAADS, JOHANNESde koper Johan Coenraad Heinserhuurder Simon Stijlstraat 1180826854v
, KOENRAAD Koenraad Heinserkoper huisVoorstraat 621810268348r
, KOENRAAD Koenraad Heinsernaastligger ten zuiden Voorstraat 621810268348r
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten zuiden Lanen 531733248222r
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten westen Lanen 531733248222r
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten noorden Lanen 531733248222r
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten zuiden Heiligeweg 32172024691v
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten zuiden Lanen 531733248176v
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten westen Lanen 531733248176v
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 10172124696v
HEINSIUS, burgemeester Heinsius, c.f.naastligger ten zuiden Heiligeweg 321727246305v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusnaastligger ten oosten Rozengracht 41769257106r
HEINSIUS, DANIEL Heer Daniel Heinsiuskoper op redemptie huis, hof, zomerhuis, stal en zeepziederijNoordijs 211766256161v
HEINSIUS, DANIEL de heer Daniel Heinsiuskoper op redemptie pakhuisRozengracht 6de Hamer1766256161v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusverkoper Zuiderhaven 791766256164v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiuskoopmanverkoper Rozengracht 61769257137r
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopmanverkoper Voorstraat 24177325889v
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopmanverkoper Rommelhaven 10177325891v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius [staat: Hensius]naastligger ten noorden Lanen 21achter1766256174r
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusgeniaarde koper Franekereind 201769257126v
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruda Heinsiusverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruida Heinsiuskoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
HEINSIUS, JUSTUS Justus Heinsiusverkoper Voorstraat 401742250258v
HEINSIUS, JUSTUS Justus Heinsiusverkoper Zuiderhaven 111742250260r
HEINSIUS, JUSTUS de boedel van wijlen Justus Heinsiusverkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
HEINSIUS, JUSTUS Justus Heinsiusverkoper Rozengracht NZ1716245267r
HEINSIUS, JUSTUS de nagelaten boedel van oud burgemeester Justus Heinsiusverkoper Voorstraat 421742250244v
HEINSIUS, JUSTUS Justus Heinsiusverkoper Kerkpoortstraat 291733248189v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiusverkoper Voorstraat 241807267346r
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiuskoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiuskoper huis en tuinVoorstraat 261807267341v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiusnaastligger ten westen Voorstraat 261807267341v
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Franekereind 23oost173925018r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Voorstraat 401742250258v
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsius, c.f.naastligger ten noorden Lanen 451734248351r
HEINSIUS, VINCENT de boedel van oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Zuiderhaven 111742250260r
HEINSIUS, VINCENT Vincent Heinsius, c.fratreeerdere eigenaar Kerkpoortstraat 291734248320v
HEINSIUS, VINCENT de boedel van wijlen oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Heiligeweg 301721246122r
HEINSIUS, VINCENT burgemeester Vincent Heinsiusnaastligger ten noorden Lanen 451732248174v
HEINSIUS, VINCENT huis en tuintje door de heer Vincent Heinsiusnaastligger ten zuiden Voorstraat 421742250244v
HEINSIUS, VINCENT de nagelaten boedel van oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Voorstraat 421742250244v
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester Vincent Heinsiusverkoper van 2000/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
HEINSIUS, burgemeester Vincenth Heinsiusverkoper Kerkpoortstraat 291733248189v
HEINSIUS, VINCENT dr. Vincentius Heinsiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
HEINSIUS, VINCENT Vincentius Heinsiusverkoper Rozengracht NZ1716245267r
HEINSIUS, DANIEL de nagelaten kinderen van wijlen Daniel Heinziuskoopmanverkoper Noordijs 211774258146r
, REBEKKA Rebecca Heisingsverkoper Rozengracht 19176525699v
, REBEKKA Rebecca Heislingskoper Rozengracht 19175725495r
HEITMAN, JAN Jan Hendrik Heitmanwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 91787262210v
HEITMAN, JAN Jan Hendrik Heitmanwever (mr. bont-)huurder Kerkpoortstraat 91787262210v
HEK, monsieur Hek, c.u.huurder Grote Ossenmarkt 111790263192v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbachluitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakellkoper Zuiderhaven 251794264170v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbachluitenant in dienst van de staat (oud -)verkoper Zuiderhaven 25180126644r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Helderopnaastligger ten oosten Rapenburg1729247258r
MARTENS, JAN Jan Martens Helderopkoper huis, bomen, bloemen, zomerhuisRapenburg NZ1723246176v
HELD, J. J. A. Heldtkoper huis en herbergRommelhaven 18de Aardappelbeurs1805267177r
HELD, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Heldtkoper pakhuis en erfRozengracht 101715245253r
, CLEMENSmr. Clemens Heliaekoper huis Brouwersstraat1599228138r
, PIETER Pyeter van der Helleverkoper Schritsen ZZ1599228152v
PIETERS, JAN Jan Pitters van Hellemont, c.u.koper huis met daarachter een aparte woningNieuwstraat OZ1658237175ar
PIETERS, JAN Jan Pyters van Hellemontverkoper Weverstraat 61663238191v
, PIETER Pyter van der Hellerverkoper Schritsen 221606228506v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Hellmondtkoper Kerkpoortstraat 39166523913v
HELM, PABE Pabe Jielders van der Helmverkoper Schritsen 661786262124v
HELM, PABE JILLERTS Pabe Jillerts van der Helmtimmerman (huis-)koper huisSchritsen 66178326133r
HELMER, H. H. Helmerdrogistverkoper q.q. Grote Kerkstraat 251809268206r
HELMER, H. H. Helmerkoopmannaastligger ten noorden Hofstraat 31811269122v
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerdrogist en koopmanverkoper q.q. Lanen 2818102696r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerdrogist en koopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 46achter181026912r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerverkoper q.q. Plantsoen 4181026913v
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerdrogistkoper huisBrouwersstraat 21achter18072681r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerdrogistnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter18072681r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerkoper Tiepelsteeg ZZ179826589r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmertimmerknechtgeniaarde koper Hofstraat 51796264349r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmernaastligger ten oosten Brouwersstraat 21180826849v
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21180826849v
, HENDRIK Hendrik Helmerstimmermankoper huisBrouwersstraat 231799265143r
, HENDRIK Hendrik Helmerstimmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 231799265143r
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmondbieder 1/3 van een kamer en weefwinkelWeverstraat 6166323820ra
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmond, c.u.koper 2/3 kamer en weefwinkelWeverstraat 61663238181v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Helmondtverkoper Nieuwstraat OZ1662238121v
HELMONT, JAN PIETERS Jan Pytters van Helmontverkoper Kerkpoortstraat 39166723981r
, MATTEUS Mathijs Helsinghe, van Straatsburgaanhandelaar huis alwaer het Swarte Schaep uuythangetGrote Bredeplaats NZ het Zwarte schaap1598228101r
, FRANKE Frank Helstranaastligger ten oosten Franekereind 171805267108r
, FRANKE Frank [staat: Frans] Helstrabakker (mr. -)koper hofKlaverbladstraat 141795264298r
, FRANKE Frank [staat: Frans] Helstrabakker (mr. -)koper hofKlaverbladstraat 161795264298r
, FRANKE Frank Helstranaastligger ten noorden Franekereind 171805267108r
, FRANKE Frank Helstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Klaverbladstraat 18179826594r
HELD, PIETER wijlen Pyter Heltverkoper Rozengracht 10172024666v
, HARMEN Harmen Hemberbewoner Karremanstraat 131771257249v
JANS, AALTJE Aeltie Jans van Hemeertverkoper Voorstraat 101645235190r
KORNELIS, JANgrondpacht uit de hof van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Jan Cornelis van Hemerdteigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])Liemendijk NZ1635233157v
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemertverpachter grond Liemendijk WZ163223358r
HEMERT, AALTJE Aeltie van Hemertkoper Voorstraat 101644235151v
HEMERT, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
HEMERT, ARJAANTJE zijn kind bij wijlen Ariaentie van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4167524020va
HEMERT, ARJAANTJE wijlen Ariaentie van Hemerterfgenaam Molenpad 141675240170v
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten westen onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten noorden onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertverkoper onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertkoper door niaar Rapenburg164823654r
HEMERT, ARJEN DIRKS Arian Dircks van Hemertbetrokkene Noorderhaven 111162523167r
HEMERT, ARJEN DIRKS Arie Dircks Hemertnaastligger ten oosten William Boothstraat WZ163723426v
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemertkoper q.q. Sint Jacobstraat 8163223342v
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemertkoper q.q. Schoolsteeg163223343r
HEMERT, ARJEN HANSES Arien Hansen van Hemertkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1697243328v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huis met een vrije uit- en ingang naar de DroogstraatNoorderhaven 91169324331v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huis en tuinKerkpoortstraat 2716832425v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 2716832425v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper twee kamersFabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Voorstraat 211690242316r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 691691242364v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1702244173v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 711691242365r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven 691702244176r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Zuiderhaven 65169924425v
HEMERT, ARJEN de weduwe van Arjen Hemertnaastligger ten zuiden Noorderhaven 461722246133v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huisKerkpoortstraat NZ1689242284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huisKerkpoortstraat NZ1689242284r
HEMERT, ARJEN de weduwe van Arjen van Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven 69172024666r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerverkoper Voorstraat 71715245234v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper provisioneel hof, 2 prieeltjes en woningKerkpoortstraat NZ168224149ra
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 691686242110v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 711686242110v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1717245300v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger Zuiderstraat 31oost168024183v
HEMERT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arjen van Hemertnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 311724246198v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651695243133v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertkoper huisZuiderstraat 31west168024184r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapotheker te Harlingenverkoper Noorderhaven 911697243269v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten zuiden Noorderhaven 461702244144v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Voorstraat 3170024454v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Voorstraat 5170124497v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertgeniaarde koper Hoogstraat 101697243275r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Zuiderhaven 711691242358v
HEMERT, ARJEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen van Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven 69achter172024672r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, c.u.verkoper Grote Kerkstraat 151706244314v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert, c.u.verkoper Kerkpoortstraat 271706244315r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 171705244296r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1688242258r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten zuiden Noorderhaven 4617062452v
HEMERT, ARJEN de hof van Arjen van Hemertnaastligger ten zuiden Noorderhaven 441717245291r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1701244126v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapotheker en ontvangerverkoper kamerNoorderhaven 461702244171r
HEMERT, ARJEN tuin en stal van Arjen van Hemertnaastligger ten westen Nieuwstraat1692242395v
HEMERT, ARJEN tuin en stal van Arjen van Hemertnaastligger ten noorden Nieuwstraat1692242395v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertgeniaarde koper onbekend1676240234r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper door niaar huisKerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertkoper hofWeverstraat1676240235r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekernaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1682241192r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertontvanger tot Pingjumverkoper Kerkpoortstraat 291706244322v
HEMERT, ARJAANTJE HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekergeniaarde koper Noorderhaven 481683241249v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper huisVoorstraat 231688242230r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekergeniaarde koper Zuiderhaven 401687242188v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertverkoper Havenplein 5169424382r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper Noorderhaven 42168524295r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 69167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertkoper provisioneel houthuisZuiderhaven 67167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSESwijlen Arjen Hansen van Hemertverkoper Zuiderhaven 671738249257r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper van 3/10 Zuiderhaven 67167924112ra
HEMERT, ARJEN HANSESde erfgenamen van wijlen Arjen Hansen van Hemertnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651729247229r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerverkoper Zuiderhaven 71a1682241185r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper tuinWeverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Weverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 516842424va
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper huisGrote Kerkstraat 151683241241r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper schuur of peerdestalMoriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1683241241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertontvangerverkoper Kleine Kerkstraat 917062451v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper kamerWeverstraat1692242395r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertkoper hof en zomerhuisFabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSESde hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert, c.u.apothekernaastligger Kerkpoortstraat 27tuinde Silverberg1696243227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hansen van Hemertverkoper Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemertapothekerverkoper Voorstraat 231696243186v
HEMERT, BARTHOLOMEUS KORNELIS Bartholomeus Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
HEMERT, DIRK KORNELIS Dierck Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMERT, DIRK KORNELIS Dirck Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
HEMERT, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters van Hemerterflater Noorderhaven 611709245100r
HEMERT, FEIKE JANS Feike Jansen Hemert, c.u.koper dwarshuisNoorderhaven 101721246112r
HEMERT, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens van Hemertaanhandelaar huisDroogstraat 18173524978v
HEMERT, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens van Hemertverwandelaar Zuiderhaven 67173524978v
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemertverkoper q.q. Hoogstraat 171630232115v
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemertverkoper q.q. Droogstraat ZZ1630232116r
HEMERT, FRANS DIRKSwijlen Frans Dircx van Hemertverkoper Hoogstraat 171640234106r
HEMERT, FRANS DIRKSwijlen Frans Dirx van Hemertverkoper Hoogstraat 17achter164023497v
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx van Hemertverkoper Bargebuurt 28164923658r
HEMERT, FREERK DIRKShet huis van Freerck Dirckx van Hemertnaastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Noorderhaven 631652236210r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemertnaastligger ten noorden Zoutsloot 211650236104r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemertverkoper Zoutsloot 211650236104r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ170824564v
HEMERT, GERRIT JANSde verkoper Gerrit Jansen van Hemertscheepstimmermannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1730247317r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemertnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1717245296v
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemertscheepstimmermanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1730247317r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ173124821v
HEMERT, GERRIT JANShelling van Gerrit Jansen van Hemertnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ173124821v
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemertnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34west1705244287r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemert, c.u.eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ1698243382v
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemertscheepstimmerman (mr. -)koper door niaar Zuiderhaven ZZ1716245269r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven 36west171824619v
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen van Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven 181727246311r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemertnaastligger ten westen Zuiderhaven 161728247110r
HEMERT, GERRIT JANS Gerrit Jansen Hemertkoper 1/2 kanthelling en 1/2 werf die daarbij hoortZuiderhaven ZZ1696243256v
HEMERT, GERRIT JANS Gerryt Jansen van Hemertnaastligger ten noorden Zuiderhaven 34tuin173524949r
HEMERT, GRIETJE kind van Grietie van Hemertnaastligger ten westen Karremanstraat WZ1690242322v
HEMERT, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Grytie van Hemerteigenaar van 1/4 Zuiderhaven 67173524978v
HEMERT, JAN Jan Hemertnaastligger ten oosten Havenplein 18west1702244156v
HEMERT, JAN Jan Hemerthavenchergerverkoper van 1/4 Klaverbladstraat 51703244200v
HEMERT, JAN de weduwe en kinderen van Jan Hemertverkoper Vijver 91717245286r
HEMERT, JAN Jan Hemertkoper huisAchterstraat NZ1683241238v
HEMERT, JAN Jan Hemertverkoper Zuiderstraat1680241109v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis Hemertnaastligger ten oosten Liemendijk NZ1630232133v
HEMERT, JAN KORNELISde ingang van de hof van Jan Cornelis Hemertnaastligger ten oosten Liemendijk NZ1630232133v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden Achterstraat16362346r
HEMERT, JAN KORNELISburgervaandrig Jan Cornelis van Hemertkoper hof met bomen, planten en zomerhuisLiemendijk1614229199r
HEMERT, JAN KORNELIS Jan Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162523163r
HEMERT, JAN KORNELIS Jan Cornelis van Hemertprotesteert vanwege een vordering Voorstraat 381621230291v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162423129v
HEMERT, JAN KORNELIS Jan Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend1627231170r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten oosten Liemendijk163723425v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten noorden Liemendijk163723425v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1623230371r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten westen Liemendijk163223372av
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemerthavenchergerkoper huis met vrij gebruik vd steegHavenplein 18oost1702244155v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemertkoper huisVijver 91712245167v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemerthavenchergerkoper Klaverbladstraat 51697243302v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemertnaastligger ten zuiden Vijver 71715245254r
HEMERT, JAN GERRITSde weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemertverkoper Havenplein 18oost1716245271v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits van Hemert, c.u.havenchergerverkoper van 1/2 Achterstraat NZ1692242393v
HEMERT, LEENTJE KORNELIS Leentie Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
HEMERT, LEENTJE KORNELIS Leyntje Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Hemertverkoper Scheerstraat 11164923675v
, ARJENde stal van Arjen van Hemertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat169924425r
, ARJENde stal van Arjen van Hemertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat1705244308v
HEMMERT, KORNELIS BARTHOLOMEUS Cornelis Bartholomeus van Hemmertverkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMMINGA, Hemmingabodenaastligger ten zuiden Voorstraat 571714245213r
HEMMINGA, REGNERUS de erfgenamen van wijlen Regnerus Hemmingaverkoper Voorstraat 57achter1722246139r
HEMMINGA, REGNERUS Regnerus Hemmingabode (gerechts-)koper huisVoorstraat 57achter1705244272v
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempelhuurder Grote Bredeplaats 71742250261r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 34achter17392503va
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u.huurder Grote Bredeplaats 71762255143v
, JURJEN Georg Johan Hempel, c.u.huurder Hoogstraat 261787262173v
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361766256159v
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 851780259284v
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldhouwer (mr. -)koper huis de Drie KaarsenNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1779259167v
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderverkoper Franekereind 361776258263r
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderhuurder Franekereind 361778259102r
HEEMSTRA, HENDRIK Hendrik Hemstrakasteleinhuurder (p.j.)Noorderhaven 24180126630r
HEEMSTRA, HENDRIK Hendrik Hemstrahuurder (p.j.)Noorderhaven 241794264186r
, ANTJE Anna Hendrixkoper Lanen 251741250168v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Hengeveldt, c.u.verkoper Noorderhaven 4416652395v
HENGEVELD, HENDRIK Hendrick Hengeveltkoper provisioneel 1/2 hoekhuisHofstraat 16166123812ra
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.bakkerkoper huisKleine Bredeplaats 8zuid166023846v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.verkoper Voorstraat 4166023847v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengeveltverkoper Kleine Kerkstraat 11652236209r
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.koper kamerDroogstraat 591650236133v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengeveltverkoper Droogstraat 591652236183r
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengeveltverkoper Karremanstraat OZ165623784v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Hengevelt, c.u.verkoper Achterstraat 51664238237r
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Hengeveltbakkerkoper 1/2 huisHofstraat 161661238100r
HENGEVELD, JOHANNES JANS Johannes Jansen Hengevelt, c.u.koper huis en schuur met brandewijnstokerijAchterstraat 1Salomons Tempel16542371r
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengeveltnaastligger ten oosten onbekend1696243201r
HENGEVELD, TRIJNTJE Trijntie Hengeveltnaastligger ten zuiden Noorderhaven 64169124224ra
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengeveltnaastligger ten westen Voorstraat 231696243186v
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengeveltnaastligger ten zuiden Noorderhaven 641698243358v
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengeveltnaastligger ten westen Voorstraat 231714245227v
HENGEVELD, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendrix Hengeveltkoper 1/2 huisVoorstraat 17oost16832423v
HENGEVELD, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendrix Hengevelteigenaar van 1/2 Voorstraat 17oost16832423v
HENGEVELD, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendrix Hengeveltnaastligger ten oosten Voorstraat 17oost16832423v
, Hengstkapiteinnaastligger ten oosten Voorstraat 581794264189r
SIEBRENS, GAUKE Gauke Sybrands Hengstkoopmankoper huis, weefwinkel met drie weefgetouwen, en bleekveldVianen ZZ1766256172r
, GAUKE Gouke Hengstnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 391771257195v
, GAUKE Gouke Hengstkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 53178526219r
, GAUKE Gouke Hengstkoopmanverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 9178526220r
, GAUKE Gouke Hengstnaastligger ten zuiden Voorstraat 93achter175025282r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrens Hengstbontrederverkoper Voorstraat 93oost175225334v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrands Hengstbontrederverkoper Vijverstraat 19175325342v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrands Hengstkoper huisVijverstraat 17175325343v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrends Hengstbontrederkoper huis met een tuinNoordijs 2117522532v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens Hengstnaastligger ten oosten Vijverstraat 13176825740r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens Hengstverkoper van 1/12 Noorderhaven 19174525199v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens Hengstkoopmanverkoper Lanen 2175625441r
, HESSEL Hessel Hengst, c.u.huurder Vijverstraat 19175325342v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrands Hengstwever (bont-)verkoper Vijverstraat 17175325343v
SIEBRENS, HESSELmeerderjarige vrijgezel Hessel Sybrens Hengstverkoper van 1/12 Noorderhaven 19174525199v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens Hengstkoper huisZoutsloot 521752252216v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens Hengstnaastligger ten oosten Karremanstraat 211752252217v
, FREERK Freerk Hengst van Schierefabrikantverkoper van 2/9 Rommelhaven 241729247232v
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claes Heremahuurder Havenplein 26173524989v
HEREMA, HESSEL Hessel Herema, n.u.naastligger ten oosten Schritsen 66178326133r
HEREMA, HESSEL Hessel Herema, n.u.naastligger ten zuiden Schritsen 66178326133r
HEREMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heremabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
HEREMIET, AUKJE Aukje Heremietkoper Voorstraat 93180226686v
HEREMIET, AUKJE Aukje Heremietkoper Voorstraat 93achter180226686v
REINS, AUKJE Aukje Reins Heremitkoper Kleine Bredeplaats 9178526220r
HEREMIET, MARIA Maria Heremytverkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
HEREMIET, MARIA HIDDES Maria Hiddes Heremytverkoper Brouwersstraat 4174425148v
HERFST, Herfst, c.s.koopmanhuurder Voorstraat 811806267218v
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heringakoper Werfpad ZZ1762255157v
HERINGA, ARJEN wijlen dr. Adrianus Heringamedicinae doctorverkoper Zuiderhaven ZZ178126021v
, G. G. A. Herklotskoopmankoper pakhuis, was timmerwinkelRommelhaven 31809268296r
HARMANI, HARMEN Harmen Hermanniverkoper q.q. onbekend1622230329v
, GERARDUSdr. Gerardus Hermanusadvocaat Hof van Frieslandeerdere eigenaar Havenplein 161604228389v
, JAN Jan Hertsverkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
HESSELING, AREND Arent Heslingbewoner (p.j.)Scheffersplein OZ1774258170v
HESSELING, TEUNIS Theunis Heslingwever (mr. bont-)bewoner (p.j.)Hofstraat 411773258111v
HESLINGA, dr. Heslinganaastligger ten westen buiten Harlingen1668239169v
HESLINGA, de stalling van dr. Heslinganaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
HESLINGA, wijlen Heslinganaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter167924135r
HESLINGA, het huis ten oosten, van dr. Heslinga, c.u.grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 851667239114r
HESLINGA, dr. Heslinga, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 851667239114r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7180126615r
HESLINGA, D. D. Heslinganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7180426788r
HESLINGA, D. D. Heslinganaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7180426788r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
HESLINGA, DIRK Dirk Breevo Heslingakoopmannaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmankoper huis, bestaande uit 2 woningenLammert Warndersteeg 13180226665v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13180226665v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmankoper grondKromme Elleboogsteeg179826578v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslinganaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg179826578v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoper huis, stal en koemelkerijLammert Warndersteeg 131796264335r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoper huis, tuin en stokerijSimon Stijlstraat 71789263135v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 131805267149r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 66180426722r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 91805267150r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingakoopmankoper huisSimon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingakoopmannaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, FOPPE Foppe Heslinga, c.u.huurder Zoutsloot 851807267302v
HESLINGA, FOPPE wijlen Foppe Heslingaerflater Voorstraat 12168824215ra
HESLINGA, FOPPE KORNELIS Foppe Cornelis Heslinga, uitlandigkoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerardus Heslingaprotesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerhardus Heslinga, c.u.advocaatkoper 1/2 woning of kamerKerkpad WZ1669239199r
HESLINGA, GERARDUS wijlen dr. Gerhardus Heslingaverkoper Weeshuisstraat169324340r
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslingaverkoper q.q. Brouwersstraat 261703244194r
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslingakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 281703244202r
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslingakoopmanverkoper q.q. Vijverstraat NZ1703244190v
HESLINGA, JANKE GERRITS Janke Gerryts Heslingakoper Simon Stijlstraat 71779259163r
HESLINGA, JANKE GERRITSwijlen Janke Gerryts Heslingaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 71789263135v
HESSELING, JAKOB Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Noorderhaven 531784261258r
HESSELING, JAKOB Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
HETTEMA, HIELKJE WALLES Hike Walles Hettemakoper Zuiderstraat 201787262193r
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettingaverkoper Kleine Bredeplaats 11686242159v
HETTINGA, AAFKE Aefke Hettingaverkoper Hofstraat ZZ1686242150r
HETTINGA, AAFKE Aefke van Hettingaverkoper Lanen 311687242195v
HETTINGA, AALTJE Aeltie van Hettingaverkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
HETTINGA, ANTONIUS Anthonius van Hettingakoper 2/3 huisLanen1668239149r
HETTINGA, ANTONIUS Anthonius van Hettingaeigenaar van 1/6 Lanen1668239149r
HETTINGA, ANTONIUS Anthonius van Hettingaverkoper van 1/3 Lanen1668239149r
HETTINGA, IEFKE Eefke van Hettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 21687242187r
HETTINGA, IDSERT verkoper Idsaert van Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235249r
HETTINGA, IDSERT Idsaert van Hettingaverkoper Lanen 331647235249r
HETTINGA, IDSERT gedeputeerde Idsaert Hettinganaastligger ten oosten Lanen 331647235267v
HETTINGA, IDSERT Idsard van Hettingakoper huisLanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettingaverpachter grond Lanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT de kopers Idsard van Hettinga, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33164423599v
HETTINGA, IDSERT Idsardt van Hettingakoper 4 1/2 pm greidland genaamd Fetse Fenneten zuiden van Harlingen162623196v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingakoper 1/2 tichelwerk, huis, loods, tuin, schuur, oude half vervallen kalkovenFranekertrekvaart ZZ164023494v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingatichelaarverkoper Oosterkeetstraat 5164823640r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten oosten buiten Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinganiaarnemer ratione proximitatis (toegewezen maar gedesisteerd) ten zuiden van Harlingen1640234114r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1640234114r
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsart Hettinganaastligger ten noorden Lanen 69164023499r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingakoper kamerZoutsloot 1162523178v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinganaastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingaverpachter grond Zoutsloot 111164323543r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164023492r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinganaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen164023492r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingaverpachter grond Zoutsloot 107164323547r
HETTINGA, IDSERT de tuin van Idsart Hettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 44164323592r
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s.gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamer met tuinonbekend ZZ1647235267r
HETTINGA, Idserdt van Hettingakoper land met huis, hooiberg en hiembuiten Harlingen1633233102v
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hettinga*naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523734v
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettinganaastligger ten noorden Lanen 33achter1669239188v
HETTINGA, IDSERT het land van Idsert Hettinganaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166723919va
HETTINGA, IDSERT de hof van Idsert Hettinganaastligger ten westen Lanen NZ1644235136r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettingaverpachter grond Oosterkeetstraat 111661238118r
HETTINGA, IDSERT Idzart Hettinganaastligger ten westen Zoutsloot 17162823272r
HETTINGA, JARICH het voormalige huis van Jarich Hettinganaastligger ten westen Lanen 301641234146v
HETTINGA, JARICH Jarich Hettingaprocureur postulantverkoper q.q. Kerkpoortstraat1601228238r
HETTINGA, JARICH het nagelaten huis en plaats van Jarigh van Hettinganaastligger ten noorden Lanen 28achter1652236205r
HETTINGA, ROMKE Romke Hettinganaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 181776258248v
HETTINGA, ROMKE de weduwe van Romke van Hettingavoormalig bewoner beneden Grote Kerkstraat 201799265170v
HETTINGA, ROMKE wijlen Romke van Hettingaverkoper Grote Kerkstraat 201799265170v
HETTINGA, ROMKE Romke van Hettingaglasmaker en verver (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 2017672578v
HETTINGA, ROMKE Romke van Hettingaglasmaker en verver (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 2017672578v
HETTINGA, ROMKE Romke Hettinganaastligger ten noorden Heiligeweg 171780259245r
HETTINGA, STIJNTJE Stijntie Hettingakoper Nieuwstraat 321725246218r
HETTINGA, SIEBREN Sybrandt van Hettingaverkoper van 1/3 Lanen1668239149r
HETTINGA, SIETSE Sytse Hettinga, c.u.huurder Grote Kerkstraat 27180226671v
HETTINGA, SIETSE Sytze van Hettinga, c.u.huurder Grote Kerkstraat 271811269121r
HETTINGA, TEUNIS Thoenis van Hettingaverkoper Voorstraat 30161623020r
HETTINGA, TEUNIS Toenis Hettinganaastligger ten zuiden Lanen1623230357v
, ALBERTwijlen Albert Heurinkkoper Hoogstraat 281767256245v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heuseaanhandelaar kamerBargebuurt166123898v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten westen Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten westen Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenaanhandelaar kamerBargebuurt166123898r
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
, ALBERTwijlen Albert Heuvinkverkoper Hoogstraat 281769257113v
HIXENIUS, SJOERDJE Vrouwe Sjoerdje Hexeniusverkoper Zuiderhaven 391786262101r
HIXENIUS, SJOERDJE Vrouwe Sjoerdje Hexeniusverkoper Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r
HIXENIUS, SJOERDJE Vrouwe Sjoerdje Hexeniusverkoper Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
HIXENIUS, SJOERDJE Sjoerdje Hexeniusverkoper Heiligeweg 60zuid17722585r
HEI, WOUTER THOMAS Wolter Thomas Heyboendermakerkoper huisGrote Kerkstraat 23161222971v
HEI, WOUTER THOMAS Wolter Tomas van Heyverkoper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
HEI, WOUTER THOMAS Wouter Tomas Heyboendermakerkoper huisKerkpoortstraat1621230287v
HEIDE, GERRIT Gerrit ter Heydekoopmanverkoper Heiligeweg 261811269143r
HEIDE, HENDRIK Hendrik ter Heydekoopmankoper huis in tweeën bewoondGrote Kerkstraat 251802266127r
HEIDE, JAN Jan van der Heydeverver en glasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 90181026930r
HEIDKAMP, de weduwe van Heydkampnaastligger ten zuiden Rozengracht 61766256161v
HEIDKAMP, de weduwe van Heydkampnaastligger ten westen Rozengracht 61766256161v
HEIDKAMP, TJITSKE Tjietske Heydkampkoper door niaar Hofstraat 13178326194r
, PIETER Pyter Heylsantverkoper Herenwaltje1634233136v
HEIMANS, Heymanshuurder (p.w.)Kerkpoortstraat1805267171v
HEIMANS, vroedsman Heymansnaastligger ten westen Wortelstraat 101759254240v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Heynemanverkoper Nieuwstraat 641809268323v
, ANNE Anke Heynemanverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
, de schuur van de kooplieden Heynsnaastligger ten zuiden onbekend1676240234r
, Heyns, c.s.koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1690242320v
, de verkochte schuur van Heynskoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166823930va
, de ingang en stal van de kooplieden Heynsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271677240249v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Heynsverkoper Lanen1657237124v
, BERBER Berber Heynsverkoper onbekend176125564v
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 8180126632v
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten zuiden Vijver 41802266166r
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten noorden Vijverstraat 9180126613v
, KORNELIShuis genaamd de oyevaar Cornelis Heynswijnhandelaarkoper 1/2 huis en stallingFranekereind 23oostde Ooievaar1683241269r
, KORNELIShuis genaamd de Oyevaer van Cornelis Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23westde Ooievaar1687242167r
, KORNELIS Cornelis Heynsnaastligger ten noorden Schritsen166123811va
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmankoper 1/2 stalLanen 571677240254r
JOOSTES, KORNELISde uitgang van de hof van Cornelis Joosten Heynskoopmannaastligger ten westen Lanen 571677240254r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar hof met royaal zomerhuisonbekend1676240234r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmankoper huisLanen 611677240254v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101687242162r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmanprotesteert vanwege gelijktijdig niaar op een naastligger Weverstraat1676240235r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoper kamerVoorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten oosten Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23west168424213r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper achterhuis, keuken, plaats en zomerhuis, 1/2 eigendom van een plaats ten noorden, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan de erven van mr. Jacob Tjebbes PoptaVoorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper twee kamersLanen167224093r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 104168124139va
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten noorden Lanen167224093r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper leeg erf, woning door de verkopers afgebrokenLanen 45achter1682241219r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmankoper door niaar huisVoorstraat 401682241220v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmankoper twee kamersSint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 611669239212r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joostes Heynskoopmankoper huisHeiligeweg 30168024187v
, wijlen Does Heynsverkoper Both Apothekerstraat161723072r
, HENDRIKJE Hendrikje Heynskoper Nieuwstraat 371759254235v
, IJSBRANDhet huis van IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6de Nieuwe Pinas1695243160v
, IJSBRAND IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 61695243160v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Lanen 571677240254r
JOOSTES, IJSBRANDde uitgang van de hof van IJsbrand Joosten Heynskoopmannaastligger ten westen Lanen 571677240254r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Lanen 611677240254v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23west168424213r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynskoopmankoper Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg1681241167v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joostes Heynskoopmankoper Heiligeweg 30168024187v
, IJSBRAND IJsbrandt Heynswijnhandelaarkoper Franekereind 23oost1683241269r
, IJSBRAND IJsbrandt Heynskoper nieuwe schuur en stalKerkpoortstraat166823922ra
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmankoper door niaar Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 401682241220v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrandt Joosten Heynskoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 611669239212r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101687242162r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen 45achter1682241219r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynskoper Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten oosten Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Voorstraat 40achter1672240110r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, IJSBRANDzijn broeder Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Voorstraat 40achter167124069v
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkoperkoper Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynswijnkopernaastligger ten oosten Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrandt Joosten Heynsnaastligger ten noorden Lanen167224093r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar onbekend1676240234r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynskoopmanprotesteert vanwege gelijktijdig niaar op een naastligger Weverstraat1676240235r
, JAN Jan Heynsnaastligger ten westen Zuiderplein OZ1606228513r
, JAN Jan Heynsnaastligger ten zuiden Bargebuurt 31676240220v
, JAN Jan Heynsschipper (wijd-)koper kamerZoutsloot 11674240136r
, JAN Jan Heynsnaastligger ten zuiden Bargebuurt 3168524283r
, JETSE Jetse Heynshuurder Zoutsloot 531696243244v
JILLES, JOOSTde ledige plaats van Joost Jelis Heynsnaastligger ten oosten Rozengracht 301629232107r
, RIPPERThet nagelaten weeskind van wijlen Rippert Heynsprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 110achter167124075v
, S..? Heynsverkoper q.q. Both Apothekerstraat161723072r
, SIJKE Sijke Heynskoper twee kamers onder 1 dakFranekerpoort (gebied)1619230182v
, SIEMEN Symon Heynsprotesteert q.q. Noorderhaven 110achter167124075v
, TJAMKE Tyam Heynsnaastligger ten noorden Brouwersstraat1600228206v
, IETJE Ydtie Heynskoper Noorderhaven 2716992445v
, BIEKE Beeke Heysinkgeniaarde koper Lanen 811756253251r
HIBMA, de heer Hibmanaastligger ten oosten Kruisstraat 3west1784261234r
HIBMA, de heer Hibmanaastligger ten noorden Kruisstraat 3west1784261234r
HIBMA, de heer Hibmanaastligger ten oosten Kruisstraat 3west1788262276av
HIBMA, de heer Hibmanaastligger ten noorden Kruisstraat 3west1788262276av
HIBMA, AAFKE Aafke Hibmakoper huisNoordijs 5180426793v
HIBMA, ANTJE Anna Jacob Hibmaverkoper Noorderhaven 351795264301r
HIBMA, ANTJE Anna Hibmakoper Noorderhaven 351786262140v
HIBMA, BOUDEWINA Boudewina Hibmaverkoper Gardenierstraat180426717v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoper door niaar huisHeiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB het panwerk van Jacob Hibmanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ174325111r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmaverkoper q.q. Heiligeweg 21786262134r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmaverkoper q.q. Brouwersstraat 11786262136r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131763255208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper huis en hof met fruitbomen ([voor de drie percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1779259196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131763255208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper wagenhuis, stalling voor vier paarden en kamer ([voor de drie percelen in deze akte])onbekend1779259196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper kamer als berging ([voor de drie percelen in deze akte])Lammert Warndersteeg1779259196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Kruisstraat 5oost1793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131757254103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131757254103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Lammert Warndersteeg WZ1793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper huis ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52oost1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper stalling en wagenhuis ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Noorderkade 131758254137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 52178526225v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Noorderkade 131758254137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 52178526225v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Voorstraat 52achter1803266295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 581792264354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 581792264354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8179226411v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8179226411v
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmaverkoper Noorderkade 23176425683r
HIBMA, JAKOB Jacobus Hibmakoper pan- en estrikwerk, knechtswoning, hof, paardenstal en wagenhuisNoorderkade 231742250213r
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibmaverkoper Zoutsloot 991741250201v
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibmaverkoper Achterstraat 491741250201v
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 111174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 99174025099r
HIBMA, NEELTJE Neeltje Hibmawinkelierkoper Kleine Kerkstraat 31755253208r
HIBMA, WIEPKJE KLASES Wypkjen Claeses Hibmakoper Brouwersstraat 117602554v
HIBMA, WIEPKJE LASES Wypkjen Lases Hibmageniaarde koper Hoogstraat 181758254128v
HIBMA, WIEPKJE LASES Wypkjen Lases Hibmageniaarde koper Rommelhaven 131758254128v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Joannis Hichtumannusverkoper Hoogstraat 37167124041v
HIDDEMA, oud burgemeester Hiddemanaastligger ten westen Noorderhaven 991733248256v
HIDDEMA, het huis bewoond door vroedsman Hiddemanaastligger ten oosten Noorderhaven 951712245172ar
HIDDEMA, ANDRIES Andryes van Hiddemaverkoper Zoutsloot ZZ159722857r
HIDDEMA, ANDRIES Andryes van Hiddemaverkoper Zoutsloot ZZ159722857v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland en pensionaris van Leeuwardenverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaatverkoper Bildtpoort (gebied)170024479v
HIDDEMA, JURJEN het huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HIDDEMA, GOSLING Goslick Hiddemanaastligger ten westen Achterstraat1601228253v
HIDDEMA, GOSLING de plaats van Goslick Hiddemanaastligger ten westen Droogstraat1598228118av
HIDDEMA, JAN JANS Jan Jansen Hiddemakoper huisHoogstraat 451805267146r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Jooris Symens Hiddemaverkoper Romastraat NZ1669239192r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 65west1698243371r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 65west1703244233r
HIDDEMA, JORIS de kamer van Joris Hiddema, sr. ?naastligger ten westen Achterstraat 31669239181v
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten oosten Werfpad1699243396r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Werfpad1699243396r
HIDDEMA, JORIS de hof van de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Werfpad ZZ169324364r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten westen Lanen 671713245201v
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten westen Lanen 67170024475r
HIDDEMA, JORIS de hof van de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Werfpad169324368v
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten westen Lanen 16169424385v
HIDDEMA, JORIS Joris Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 231686242116v
HIDDEMA, JORIS de hof van Joris Hiddemanaastligger ten noorden Zuiderhaven16832421v
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Simons Hiddemaverkoper q.q. Voorstraat 371677240253v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde ingang en de hof van Joris Symens Hiddemanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242122v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Joris Symens Hiddemanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169924410v
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Joris Symens Hiddemanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169924410v
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde weduwe van Joris Symens Hiddemanaastligger ten noorden Schritsen 51689242293v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemaverkoper Lombardstraat1688242218r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemakoper 1/4 huisLanen 121675240199r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemaeigenaar van 3/4 Lanen 121675240199r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemanaastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemakoper kamerLombardstraat1685242102r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper Voorstraat 371677240269v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper q.q. Zuiderhaven 1oud1677240252v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16782416r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ16782416r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper q.q. Lanen 571677240254r
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde hof van Joris Symons Hiddemanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16782417v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper q.q. Lanen 611677240254v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper Romastraat 61669239199v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 916782418v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168424258r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ168424258r
HIDDEMA, JORIS SIEMENSde hof van Joris Symons Hiddemanaastligger ten noorden Rozengracht NZ167624034va
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper van 1/2 Rozengracht NZ167624034va
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper Lanen167224093r
HIDDEMA, JORIS SIEMENSwijlen Joris Symons Hiddemaerflater Zuiderhaven ZZ1702244186r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper Kromme Elleboogsteeg1674240154v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper Lanen 59167924157r
HIDDEMA, MAAIKE Maike Hiddemanaastligger ten oosten Lanen 6171924645r
HIDDEMA, MAAIKE Mayke Hiddemaverkoper Lanen 121722246127r
HIDDEMA, MAAIKE Mayke Hiddemaverkoper van 41/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
HIDDEMA, SINTJE Sijntie Hiddemakoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HIDDEMA, SINTJE JORIS Sijntie Joris Hiddemahuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
HIDDEMA, SIEMEN burgemeester Simon Hiddemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 291740250138v
HIDDEMA, SIEMEN oud burgemeester Simon Hiddemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 291734248320v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerkoper hof met zomerhuisRomastraat 61705244301v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerkoper hofKerkpoortstraat NZ1706244324r
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemanaastligger ten westen Kerkpoortstraat1711245154r
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerverkoper Nieuwstraat1705244308v
HIDDEMA, SIEMEN het hoff van Simon Hiddemaapothekernaastligger ten oosten Weverstraat1711245156r
HIDDEMA, SIEMEN burgemeester Simon Hiddemanaastligger ten oosten Noorderhaven 951724246203v
HIDDEMA, SIEMEN wijlen burgemeester Simon Hiddemaverkoper Weverstraat1749251281r
HIDDEMA, SIEMEN wijlen burgemeester Simon Hiddemaverkoper Weverstraat ZZ1749251282v
HIDDEMA, SIEMEN oud burgemeester Symon Hiddemakoper door niaar grote stalling de Roode Deuren genaamd, met tuintje, bleekveld en royale hooizolderKerkpoortstraat 29de Rode Deuren1740250138v
HIDDEMA, SIEMEN oud burgemeester Symon Hiddemanaastligger ten oosten Voorstraat 13173925067av
HIDDEMA, SIEMEN burgemeester Symon Hiddemanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 231747251191v
HIDDEMA, SIEMEN burgemeester Symon Hiddemanaastligger ten oosten Noorderhaven 971747251199r
HIDDEMA, SINTJE Syntie Hiddemaverkoper Lanen 65oost1714245219v
HIDDEMA, JORIS Syntien Joris Hiddemaverkoper Zuiderhaven ZZ1702244186r
HIDDEMA, JORIS Syntien Joris Hiddemaverkoper Zuiderhaven ZZ1702244186r
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andeles Hiddingaverkoper Schritsen 291763255245r
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andelis Hiddingaverkoper Schritsen 31729247219v
HIEMSTRA, JURJEN Jr. Georg Sigesmond van Hiemstraverkoper Voorstraat 41176425654r
HIEMSTRA, JURJEN Jr. Georg Sigesmond van Hiemstraverkoper Voorstraat 39176425657r
HIEMSTRA, vrouwe Tjids van Hiemstraverkoper Voorstraat 41176425654r
HIEMSTRA, vrouwe Tjids van Hiemstraverkoper Voorstraat 39176425657r
HIEMSTRA, WILLEM Jr. Willem Hendrik van Hiemstraverkoper Voorstraat 41176425654r
HIEMSTRA, WILLEM Jr. Willem Hendrik van Hiemstraverkoper Voorstraat 39176425657r
, GRIETJE Grietie Hieronimikoper Hofstraat 51620230232r
, GRIETJE Grietie Hieronimikoper Hofstraat 31620230232r
, JARICH Jarich Hieronimitimmermanverkoper Droogstraat NZ1619230176v
HILAARDA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Hilaardakoper huisGrote Ossenmarkt 19171824626v
HILAARDA, SIERK DIRKSde tuin van de gemeensman Sierk Dirx Hilaardanaastligger ten westen Achterstraat NZ1695243186r
SIERKS, ANTJE Antie Sierks Hilaerdanaastligger ten noorden Voorstraat 1011741250195r
SIERKS, ANTJEvrouw Antie Sierks Hilaerdanaastligger ten zuiden onbekend1741250179r
, MAAIKEhof in gebruik bij Mayke Hilaerdanaastligger ten westen Droogstraat NZ1696243245v
, SIERKde tuin van gemeensman Zierck Hilaerdanaastligger ten westen Achterstraat NZ1692242393v
, SIERKwijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s.erflater Weeshuisstraat 11169324363r
HILARIDES, TEIE Teye Hilarideskoperslager (mr. -)verkoper q.q. Anjelierstraat 181791263351r
HILARIDES, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pyters Hilarideskoper Simon Stijlstraat 6175625447v
HILARIUS, burgemeester Hilariusnaastligger ten noorden Lanen 531733248176v
HILARIUS, GATSKE Gatske Hilariusverkoper Grote Bredeplaats 141732248145v
HILARIUS, HELENA Helina Hilariusverkoper Kleine Bredeplaats 11795264286v
HILARIUS, MAGDALENA Magdalena Hilariusverkoper van 3/4 Heiligeweg 361793264108v
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 61809268260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Zytses Hilariusverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 21809268260r
HILARIUS, TEIE Teye Hilarius, c.u.huurder Kleine Bredeplaats 11795264286v
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)koper Heiligeweg 361782260164v
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 361793264108v
HILARIUS, WATSE Watse Hilariuseigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 11795264286v
HILARIUS, WATSE Watze Hilariuskoperslagerkoper huisKleine Bredeplaats 11803266280r
HILARIUS, WATSE Watze Hilariuskoperslagerhuurder Kleine Bredeplaats 11803266280r
HILARIUS, WATSE Watze Hilariusnaastligger ten zuiden Voorstraat 21800265246r
HILARIUS, WATSE Watze Hilariusverkoper van 1/4 Heiligeweg 361793264108v
HILARIUS, WATSE Watze Hilariusnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 31807267335v
OTTES, JANwijlen Jan Ottes Hilberswever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 651773258114v
OTTES, JANde nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilberswever (bont-)verkoper Gardenierstraat NZ1773258116r
, JANKE Janke Hilbrandkoper Rozengracht 271809268236v
, JANKE Janke Hilbrandkoper Kerkpoortstraat 241809268236v
, DIRKde erfgenamen van wijlen de edele heer Dirck Hilbrandtsnaastligger ten westen Noorderhaven 90161623019r
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Hilbrandtsnaastligger ten westen Voorstraat 451617230101r
HILLEBRANDS, de hof van de heer Hilbrantsnaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)164323570v
HILLEBRANDS, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrantsnaastligger ten westen Noorderhaven 90162523192r
HILLEBRANDS, AUKJE MINNES Auckien Minnes Hilbrantsverkoper Zuiderhaven 731653236236v
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen mijnheer Dirck Hilbrantsnaastligger ten westen Noorderhaven 901626231106r
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen de heer Dirck Hilbrantsnaastligger ten westen Noorderhaven 90162523139v
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester dr. Jacobis Hilbrantsnaastligger ten zuiden Hofstraat164023493v
, SIJKE Sijke van Hilkamakoper Lanen 351635233174v
HILLEMA, HERE ARENDS Heere Arent van Hillamaverkoper Zuiderhaven1646235230r
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrandverkoper Drie Roemersteeg OZ171924644v
HILLEBRANDS, de kinderen van burgemeester Hillebrandsnaastligger ten noorden Lanen 9west1698243342v
HILLEBRANDS, MENELAUS de kinderen van burgemeester Menelaus Hillebrandsnaastligger ten noorden Lanen 9oost1698243366v
HILLEBRANDS, de hof van de oude Hillebrandtnaastligger ten oosten Kerkpad167224089r
HILLEBRANDS, de heer Hillebrandtsnaastligger ten zuiden Hofstraat 20166023827v
HILLEBRANDS, AALTJE de nazaten van Aeltie Hillebrandtsnaastligger ten westen Noorderhaven 90168024174r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSde erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandtssecretaris van de boelgoederenverkoper Lanen NZ165923813r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSde erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandtssecretaris van de boelgoederenverkoper Voorstraat 38achter165923813r
HILLEBRANDS, JAKOB de heer dr. Jacobus Hillebrandtskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, MENELAUS burgemeester Menelaus Hillebrandtsnaastligger ten westen Voorstraat 25168524283v
, JAKOBdr. Jacobus Hillebransnaastligger ten oosten Voorstraat 211652236186v
, WILLEMhet huis en hof van burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrant, c.f.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ167224097r
, WILLEMhet huis en hof van burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrant, c.f.naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ167224097r
HILLEBRANDS, de heer Hillebrants, c.s.naastligger ten westen buiten Harlingen166023842r
HILLEBRANDS, de heer Hillebrantsnaastligger ten zuiden* Noorderhaven 661662238136v
HILLEBRANDS, de heer Hillebrantsnaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1645235172v
HILLEBRANDS, burgemeester Hillebrantsnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1647235262v
HILLEBRANDS, Hillebrantsrentmeesternaastligger ten westen Kerkpoortstraat168024186v
HILLEBRANDS, de heer Hillebrantsnaastligger ten zuiden Noorderhaven 6616652391v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantskoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Hillebrantsnaastligger ten westen Voorstraat 451634233146r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrantsverkoper Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, FETJE Fettie Hillebrantsverkoper Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, GRIETJE Grietie Hillebrantsverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSde heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u.koper 4 einsen 14 penningen 2 roeden en 9 1/2 voeten bouwlandten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKSoud burgemeester en secretaris der boelgoederen de heer Hillebrant Dirx Hillebrantsverkoper Grote Kerkstraat 381650236142v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IENTE wijlen Incke Hillebrantserflater Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/8 van 2 pm ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper 1/14 van 2 pm bouw- of kooltjersland genaamd het Hoogland ([voor de twee percelen in deze akte])Midlumerlaan166123888r
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester Jacobus Hillebrantskoper door niaar ratione proximitatis hof met 2 priëlenHofstraat 20166023827v
HILLEBRANDS, JAKOB de heer oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants, e.a.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, JAKOB burgemeester dr. Jacobus Hillebrantskoper door niaar woning, paardenstal en wagenhuis aan elkaarHofstraat ZZ1663238176r
HILLEBRANDS, JAKOB oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 1/3 van 2 pm land genaamd het Hoogland ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsaanhandelaar 3/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dircks Hillebrantsverkoper Hofstraat ZZ1647235248r
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsaanhandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsverwandelaar Midlumerlaan166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, MENELAUS vroedsman Menelaus Hillebrantsnaastligger ten oosten Voorstraat 211682241214r
HILLEBRANDS, MENELAUS Menelaus Hillebrantsrentmeesternaastligger ten oosten Rozengracht NZ167624034va
HILLEBRANDS, MENELAUS burgemeester Menelaus Hillebrantsverkoper Voorstraat 231688242230r
HILLEBRANDS, MENELAUS Menelaus Hillebrantsrentmeesternaastligger ten oosten Rozengracht NZ167624035ra
HILLEBRANDS, MENELAUS burgerhopman Menelaus Hillebrantsverkoper Zuiderhaven 18167224099v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrantsverkoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
HILLEBRANDS, WILLEM dr. Wilhelmus Hillebrantsadvocaat Hof van Frieslandkoper huisVoorstraat NZ1668239128r
HILLEMA, de weduwe van Hillemanaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter176425673r
HILLEMA, de weduwe van Hillemanaastligger ten westen Noorderhaven 98achter176425673r
HILLEMA, de plaats of tuin van mijnheer Hillemanaastligger ten oosten onbekend1626231121v
HILLEMA, juffrouw Hillemahuurder Grote Bredeplaats 6west1755253208v
HILLEMA, HILTJE TJEPKES Hiltie Tiepckes Hillemaverkoper Bildtstraat 171633233118r
HILLEMA, HILTJE TJEPKES Hiltien Tyepkes Hillemakoper Noorderhaven 113162423112v
HILLEMA, HILTJE TJEPKES Hiltien Tyepkes Hillemakoper Noorderhaven 111162423112v
HILLEMA, HOUKJE Houckie Hillemaverkoper van 1/2 Herenwaltje1630232154r
HILLEMA, T. de weduwe van T. Hillemanaastligger ten oosten Noorderhaven 921765256100v
HILLEMA, TJEPKE vroedsman Tiepke Hillemanaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter1749251284r
HILLEMA, TJEPKE vroedsman Tiepke Hillemanaastligger ten westen Noorderhaven 98achter1749251284r
HILLEMA, TJEPKE wijlen burgemeester Tjepke Hillemaverkoper Werfpad1763255237r
HILLEMA, TJEPKE vroedsman te Franeker? Tjepke Hillemakoper huisNoorderhaven 961749251276r
HILLEMA, TJEPKE vroedsman te Franeker Tjepke Hillemakoopmankoper door niaar woningNoorderhaven 941749251277v
, BEREND Beernt Hillenschrijnwerker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 41178326142v
, BERNARDUS Bernardus Hillimschrijnwerker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 411787262157r
, vroedsman Hilmanaastligger ten westen Noorderhaven 981754253166v
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwdverkoper Kerkpad 161749251259v
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilmahuurder Lanen 3917522535v
, CATHARINA Catrina Hilmakoper huis, hof, tuinhuis en bleekveldKerkpad 161737249195r
SIJES, SIEBEGecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma, c.u.verkoper ten noorden van Harlingen1702244179r
SIJES, SIEBEde gecommiteerde crediteuren van burgemeester Sybe Seyes Hilma, c.u.verkoper Noordijs 151702244182v
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Seyes Hilmakoopmanverkoper Noorderhaven 22170024483r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sies Hilmakoopmankoper zoutkeet met de panLammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmakoper door niaar Noordijs 15170024464v
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmaverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
SIJES, SIEBE Sybe Sijes Hilmaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351696243260r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmanaastligger ten noorden Noorderhaven 22achter1698243390r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmaverkoper Noorderhaven 22achter1698243390r
, RUDOLF Rudolph Hiltermanverkoper van 13/16 Lombardstraat 2174025094v
, RUDOLF Rudolph Hiltermanverkoper van 13/16 Hoogstraat 32174025096ar
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Drie Roemersteeg 91795264263r
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 221795264271v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 321800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 341800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 361800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Molenpad 111800265255v
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerdabakker (mr. -)koper hof met bomen, en plantenMolenpad 9tuin1784261154v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten westen Noorderhaven 681790263224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten westen Voorstraat 251790263224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdanaastligger ten oosten Moriaanstraat 817882636r
HILVERDA, ABE Abe Hilwerdabakker (mr. -)koper q.q. door niaar Voorstraat 31179326486r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdahuurder (p.j.)Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r
HILVERDA, JANKE Janke Hilwerdakoper Zuiderhaven 791806267191r
, de weduwe van Hindeloopenkoopmannaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1730247358r
, KLAAS Claes Hindeloopenkoopmankoper pakhuisZuiderhaven 371727246303v
, KLAAS Claes Hindeloopenkoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven 371727246303v
, KLAASwijlen Claes Hindeloopenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 421743250280r
GOOITSENS, KLAASwijlen Claes Goikes Hindeloopenkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 361734248299v
GOOITSENS, KLAAS Claes Goikes Hindeloopennaastligger ten zuiden Voorstraat 361734248299v
, KLAASde weduwe van Claas Hindelopennaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1737249171v
, KLAASwijlen Claes Hindelopenkoopmanverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
, KLAAS Claes Hindelopenkoopmankoper Sint Odolphisteeg 71725246230v
, KLAASwijlen Claes Hindelopenkoopmankoper door niaar Havenplein 261728247196v
, KLAASwijlen Claes Hindelopenverkoper Havenplein 26173524989v
HENDRIKS, TRIJNTJEburgerhopman Trijntie Hendrix Hingeleveltkoper door niaar huis in 2 gedeelten bewoondVoorstraat 211690242316r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix Hingeveltverkoper Zoutsloot 701697243303r
, HENDRIK Hendrick Hingeveltnaastligger ten oosten Achterstraat 11662238157v
, HENDRIK Hendrick Hingeveltnaastligger ten oosten Achterstraat 11663238166v
, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Hingeveltbakkerverkoper Hofstraat 16166723981v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Hingeveltbakkerkoper schuur met een tuin erachterAnjelierstraat 21662238139v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Hingevelt, c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid1663238201r
, JOHANNES Joannis Hingeveltverkoper Achterstraat 1166023820r
, EVERT Eevert Hinghstkoopmankoper tuin met bomen, struiken, etc.met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzicht zeewaarts en eldersZuiderhaven ZZ169324333v
, EVERTde uitgang van de tuin van Evert Hinghstnaastligger ten westen Werfpad 7169324362r
, EVERTde uitgang van de tuin van Evert Hinghstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad 7169324362r
FREERKS, EVERT Ewert Freerx Hinghstkoopmankoper huisNoorderhaven 471695243172r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinghstverkoper Schoolsteeg WZ1667239104v
HINGST, AUKJE SIETSES Aukjen Sytses Hingstkoper Bargebuurt WZ173524953r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingstfabrikantverkoper q.q. Vissersstraat 11740250114r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingstnaastligger ten oosten Noorderhaven 911766256187v
HINGST, KLAAS HAANTJES Claes Haenties Hingstkoper stallingNieuwstraat WZ1732248175v
HINGST, KLAAS HAANTJESde koper Claes Haenties Hingstnaastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248175v
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstkoopmanverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstkoopmanverkoper van 1/6 Voorstraat 61172724712v
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingstfabrikeurverkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1733248203r
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingstluitenant ter zee Admiraliteitkoper Vijver 4178626291v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 7169324343v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad 7169324343v
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 371714245213v
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten oosten Bargebuurt OZ170924583r
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 431715245231r
HINGST, EVERT Evert Hingst, c.u.koopmanverkoper Herenwaltje 101716245264v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmankoper ledig plaatske met dak overdektWerfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT het somerhuis van Evert Hingstkoopmannaastligger ten westen Werfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmankoper huisNoorderhaven 651714245216r
HINGST, EVERT wijlen Evert Hingstkoopmanverkoper Noorderhaven 14173124863r
HINGST, EVERT pakhuis van de weduwe van wijlen Evert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 61172724712v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 52west1717245283r
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1697243307r
HINGST, EVERT de weduwe van Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 43172024688r
HINGST, EVERT wijlen Evert Hingstkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 52west173124811v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Werfpad ZZ1716245275v
HINGST, EVERT de mouterij van Evert Hingstnaastligger ten oosten Zoutsloot 701711245145v
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe Evert Hingstnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1730247333r
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad1706244317v
HINGST, EVERT de tuin van de weduwe van Evert Hingstnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1730247333r
HINGST, EVERT Ewert Hingstverkoper van 1/2 Zuiderhaven 9achter170024441v
HINGST, EVERT weduwe v Ewert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111722246132r
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper Gardenierstraat ZZ1701244108v
HINGST, EVERT de hof van Ewert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad ZZ170024487v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 49170724510r
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmankoper pakhuisNoorderhaven 106achter1705244283v
HINGST, EVERT de koper Ewert Hingstkoopmanhuurder zolder Noorderhaven 106achter1705244283v
HINGST, EVERT de hof van Ewert Hingstnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169924432r
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper Voorstraat 6116992444v
HINGST, EVERT Ewert Hingst, c.u.koopmankoper mouterijHerenwaltje 101703244207v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 11702244152r
HINGST, EVERT Ewert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 91695243176r
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingstkoper provisioneel 1/2 hofGardenierstraat166923940va
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u.koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in het geheel voor 600 GG ?)Gardenierstraat ZZ1669239206v
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1781260108r
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten westen Droogstraat 471782260259r
HINGST, G. G. S. Hingstnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 391780259241v
HINGST, G. G. S. Hingstkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 391775258197r
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ1782260212r
HINGST, G. G. Hingstnaastligger ten westen Droogstraat 47178626290v
HINGST, GAAIKE SIEBRENS Gaike Sybrands Hingst, e.a.naastligger Romastraat1781260138r
HINGST, GAUKE Gauke Hingstnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 391776258244v
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingstnaastligger ten oosten Zoutsloot 341776258251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingstnaastligger ten zuiden Zoutsloot 341776258251r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingstkoopmankoper woning of kamerRomastraat1767256234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingstnaastligger ten zuiden Romastraat1767256234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrens Hingstkoopmankoper woningMoriaanstraat 4176025543r
HINGST, GAUKE Gouke S. Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 38178326114r
HINGST, GAUKE de weduwe van Gouke Hingstnaastligger ten zuiden Noordijs 191794264181r
HINGST, GAUKE Gouke Hingstkoopmannaastligger ten oosten Noordijs 231786262138r
HINGST, GAUKE Gouke Hingstkoopmannaastligger ten noorden Noordijs 231786262138r
HINGST, GAUKE Gouke Hingstnaastligger ten noorden Noordijs 21zuid175725475v
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingstkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 51782260309r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Syberens Hingstkoopmankoper huisWerfpad176525693r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper huis, tuin en blauwververijZoutsloot 361774258140v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Moriaanstraat 41784261242v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstverkoper Werfpad ZZ1782260175v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Vijverstraat 191785261294v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Romastraat ZZ1784261254r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Romastraat ZZ1785261306r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrens Hingst, c.u.koopmanhuurder (p.j.)Voorstraat 901752252211r
HINGST, HESSEL de personele en hypothecaire crediteuren van Hessel Hingstkoopmanverkoper Noorderhaven 931705244274v
HINGST, HESSEL grondpacht uit het huis van Hessel Hingsteigenaar perceel Noordijs16652396r
HINGST, HESSEL Hessel Hingsthuurder Kruisstraat 61668239168v
HINGST, HESSEL Hessel Hingstverkoper Voorstraat 93oost166723976r
HINGST, HESSEL Hessel Hingstverkoper Voorstraat 93166723976v
HINGST, HESSEL grondpacht uit het huis van Hessel Hingsteigenaar perceel Noordijs165623761r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s.verkoper Zeilmakersstraat WZ1663238198v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingsthuurder (p.j.)Voorstraat 751676240215r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.u.verkoper Bargebuurt 161662238158r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstnaastligger ten westen Noordijs 6166123810va
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper huisVoorstraat 89164923665r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper huis met paardestal en een plaatsje ten zuiden daarachterNoordijs 6achter1644235146v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstverkoper Voorstraat 93west166723975r
HINGST, HESSEL JAKOBSde schuur van Hessel Jacobs Hingstnaastligger ten westen Noordijs 61644235147r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstverkoper Voorstraat 95166723977r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper finaal kamer nr. 7 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 616602387ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs* Hingstkoper finaal kamer nr. 8 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper kamerVijver WZ16592384r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstgortmakerverkoper Klaverbladstraat 2166623961r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstnaastligger ten westen Noordijs 6165523743r
HINGST, HESSEL SIEBRENS Hessel Sybrens Hingstwever (mr. bont-)verkoper Voorstraat 901752252211r
HINGST, J. J. G. Hingstnaastligger ten westen Zoutsloot 381810269107r
HINGST, JAKOB HESSELS Jacob Hessels Hingst, c.u.verkoper Nieuwstraat 421642234174v
HINGST, JAKOB HESSELS Jacob Hessels Hingstnaastligger ten oosten Lanen 70164923672r
HINGST, JAKOB HESSELS Jacob Hessels Hingstnaastligger ten oosten Lanen 701650236141v
HINGST, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Hingstverkoper Schritsen 611664238206r
HINGST, MAAIKE sterfhuis van Maike Hingsteerdere bewoner Schritsen 611664238206r
HINGST, MAAIKE Maycke Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 721669239184r
HINGST, MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 72166023862r
HINGST, PIETJE KLASES Pietje Clases Hingst, minderjarigeverkoper van 1/2 Vissersstraat 11740250114r
HINGST, PIETJE KLASES Pyttje Clazes Hingstkoper op redemptie Grote Bredeplaats 6west1771257225r
HINGST, PIETJE KLASES Pyttje Clazes Hingstverkoper Noorderhaven 931771257216r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 91802266164v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Voorstraat 92180426775r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71802266173r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstverkoper Franekereind 1179726557v
HINGST, SIJKE Sijke Hingstverkoper Rozengracht 171808268106r
HINGST, SIJKE Sijke Hingstverkoper Rozengracht 211808268106r
HINGST, SIJKE Sijke Hingstverkoper Rozenstraat 21808268106r
HINGST, SIJKE Sijke Hingstverkoper Hofstraat 101808268106r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstverkoper q.q. ten noorden van Harlingen18012664r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstkoper huisNoordijs 23179726556v
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstnaastligger ten zuiden Noordijs 23179726556v
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1179726557v
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstfabrikeur en koopmanverkoper q.q. Schritsen 551799265157r
HINGST, SIEBREN GAUKES Sybrand Goukes Hingstfabrikeur in bonten en koopmankoper Zoutsloot 361774258140v
HINGST, SIEBREN Sybren Hingsthuurder Vijverstraat 20177725968v
HINGST, SIEBREN GAUKES Sybren Goukes Hingstkoopmankoper huisVoorstraat 90172024677r
HINGST, SIETSKE FREERKS Sydske Freerx Hingstkoper Scheffersplein 231703244213v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper van 1/2 Lanen 71172724710r
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper van 1/2 Voorstraat 61172724712v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper q.q. Voorstraat 61172724712v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerx Hingstverkoper Noorderhaven 1121705244273v
HINGST, SIETSKE FREERKSde erfgenamen van wijlen Sytske Freerx Hingsthuurder voor 1 jaar Voorstraat 651732248140r
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerx Hingstkoper Noorderhaven 1121704244265v
HARMENS, JAN Jan Harmens Hinken, minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
HINLOPEN, KLAAS wijlen Claes Hinloopenverkoper Zuiderhaven 371729247295v
HINLOPEN, DIRK Dirk Hinloopennaastligger ten zuiden Anjelierstraat 161796264345r
, JAN Jan Hinloopernaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1784261171r
HINLOPEN, KLAAS wijlen Klaes Hinlopenkoopmankoper Achterstraat NZ17272473r
, ANTJEwijlen ongehuwde jongedochter Anne Hinxterflater Vijver 41802266166r
, ANTJEwijlen Anne Hinxterflater Hondenstraat 101802266168v
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxtluitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteitkoper huis en erfVoorstraat 60179226458r
, EVERThet huis van Ewert Hinxtnaastligger ten oosten Zoutsloot 251696243191v
JAKOBS, FREERKde weduwe van Freerck Jacobs Hinxtnaastligger ten westen Zuiderhaven 111674240140r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxthuurder (p.j.)Voorstraat 70167624035va
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxtverkoper Kruisstraat 6167124072r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt, c.u.koper kamerVoorstraat 951645235167v
, MEINTals bewoner Meynte Hinxtnaastligger ten westen Noorderhaven 1101673240115r
, MEINThet achterhuis bewoond Meynte Hinxtnaastligger ten westen Noorderhaven 110achter167124075v
JAKOBS, MEINT Meynte Jacobs Hinxtbewoner Noorderhaven 108167124047v
JAKOBS, MEINTals bewoner Meynte Jacobs Hinxtnaastligger ten oosten Noorderhaven 72168524282r
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsingkoper huis, weefwinkel en hofRomastraat ZZ1736249124v
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper Lanen 3516552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper Lanen 3516552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittingaverkoper buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, KLAAS Claes van Hittingaluitenant (oud -)verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
HETTINGA, IDSERT Idsardt Hittingaverpachter grond Rommelhaven 10164223533r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hittingaverkoper ten zuiden van Harlingen1630232150v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1642234173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinga, c.u.verkoper Voorstraat 50achter164323583r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hittinganaastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idsert van Hittingaverkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater Lanen 3516552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten zuiden van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523736v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten oosten van Harlingen16552374v1
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater ten noordoosten van Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT het sterfhuis van wijlen bijzitter Idsert van Hittingaverkoper ten oosten van Harlingen165523725v
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittingabijzittererflater buiten Harlingen16552374v2
HETTINGA, IDSERT Idsert van Hittingakoper huis, loods en plaatsLanen 351635233174v
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Noordijs165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Franekereind 13165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Herenwaltje165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 1165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Oosterkeetstraat 11165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Lombardstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Wortelstraat 17165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Droogstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Zuiderhaven165623761r1
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623761v
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idzart van Hittingabijzitterverkoper ten zuiden van Harlingen165623762r
HETTINGA, IDSERT de nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Lanen 35165523749r
HETTINGA, IDSERT de landen verkocht door Idzart Hittinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen165523736r
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittingakoper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopersKerkpad 31631232175v
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinganaastligger ten westen Kerkpad 31631232175v
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Sint Odolphisteeg 13165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Sint Odolphisteeg 7165623761r
, IDSERT Edzardt van Hittinghakoper graf met steen eropKerkpad 3163223366v
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat 41784261242v
, ABE Abe Hiverdabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Moriaanstraat 41784261242v
HIXENIUS, SJOERDJE Sjoerdtje Hixeniuskoper Grote Ossenmarkt 6west17722586r
HIXENIUS, SJOERDJE Sjoerdtje Hixeniusnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west17722586r
HIXENIUS, SJOERDJE Sjoerdtje Hixeniusnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west17722586r
HIXENIUS, SJOERDJE vrouw Sjoerdtje Hixeniuskoper Zuiderhaven 391771257192v
HIXENIUS, SJOERDJE vrouw Sjoerdtje Hixeniuskoper Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
HIXENIUS, SJOERDJE vrouw Sjoerdtje Hixeniuskoper Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
, de weduwe van Hobbekeesnaastligger ten noorden Achterstraat1662238147r
, B. B. Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend170024473v
, BRECHTJE Brecht Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend1703244215v
, BRECHTJE Brecht Hobbekeesnaastligger ten oosten Zoutsloot 916992443v
, BRECHTJE Brecht Hobbekeesnaastligger ten oosten Zoutsloot 11695243151v
JANS, BRUCHTde erfgenamen van wijlen Brecht Jans Hobbekeesverkoper Bargebuurt 181723246175v
JANS, BRECHTJE Brecht Jansen Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend1701244111r
JANS, de verdere erfgenamen van wijlen Breght Jans Hobbekeesverkoper Zoutsloot 11724246193r
, BRECHTJE Bregt Hobbekeesnaastligger ten oosten Bargebuurt1706244341r
, GEERT Geert Hobbekeesnaastligger ten westen Achterstraat ZZ170924592r
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekeeskoper Karremanstraat OZ1669239205r
JANS, GEERTde woning van Geert Jansen Hobbekeesnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1711245153r
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesnaastligger ten westen Karremanstraat WZ170824569v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesverkoper Karremanstraat WZ170824569v
, IEKE Ike Hobbekeesnaastligger ten noorden Droogstraat 211688242255r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Hobbekeesnaastligger ten noorden Zoutsloot 251669239184v
, JAN Jan Hobbekeesnaastligger ten noorden Zoutsloot 11705244266v
, JANde dochters van Jan Hobbekeesnaastligger ten oosten Achterstraat 51673240116v
HARMENS, JAN Jan Harmens Hobbekeesnaastligger ten zuiden Zoutsloot 1166323821va
PAULUS, IEKE Ycke Pouwels Hobbekeesnaastligger ten westen Zoutsloot 22169424391v
HOBBEMA, MEINT DOUWES Meinte Douwes Hobbema, c.u.verkoper Heiligeweg 56166723995r
HOBBEMA, MEINT DOUWES Meynte Douwes Hobbemanaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1668239148v
HOBBEMA, MEINT DOUWES Meynte Douwes Hobbemakoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1675240168v
HOBBEMA, MEINT DOUWESwijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbemaverkoper (requireerde) Zuiderhaven 791676240242v
HOBBEMA, MEINT DOUWESwijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbemakoper Heiligeweg 561676240242v
JOHANNES, BERBER Berbertje Johannes Hobbes, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
JOHANNES, BERBERmeerderjarige vrijster Berbertje Johannes Hobbesverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 91763255241v
JOHANNES, TRIJNTJE Trijntje Johannes Hobbesverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 91763255241v
JOHANNES, TRIJNTJE Trijntje Johannes Hobbesverkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
, HANS Hans Hockverkoper Franekereind159722826r
, TJERK Tierck Hockschippernaastligger ten westen Zoutsloot 301696243238v
, TJERK Tjerck Hockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 15168424215v
HOEK, MEINERT JANS Meinert Jansen Hoecknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291698243390v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 2168424236v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 2168424235r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424236r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Voorstraat 811724246208r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Noorderhaven 761724246209r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Noorderhaven 781724246209r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Voorstraat 331724246209v
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Noorderhaven 901724246210v
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Hofstraat 51724246211v
, TEUNISwijlen Tonis Hoeckxverkoper Moriaanstraat 121641234144v
HOED, WILLEM Willem Hoederflater Noordees (gebied)1601228241r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Hoedtieschipperhuurder onbekend1673240128r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtjetimmermanverkoper Kleine Bredeplaats 251763255187v
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS Claas Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)koper door niaar huisKleine Bredeplaats 251758254165r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENS Hendrik Sybrands Hoedtjetimmerman (mr. huis-)koper woningHerenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 211766256178r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENS Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 221766256146v
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 21achter1766256174r
HOEDJE, HENDRIK SIEBRENSde geabandonneerde boedel van Hendrik Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 221766256175r
HOEDJE, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Hoedtjetimmerman (mr. -)koper door niaar huisLanen 211766256178r
HOEDJE, SEERP SIEBRENS Seerp Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)koper door niaar huisKleine Bredeplaats 251763255187v
HOEDJE, SEERP SIEBRENS Seerp Sybrens Hoedtjetimmerman (huis-)verkoper Kleine Bredeplaats 251765256127v
HOEDJE, SIEBREN Sybren Hoedtjenaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 171791263314v
HOEDJE, SIEBREN Sybren H. Hoedtje, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 5west175325382v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 131748251232v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lombardstraat 41748251233v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Lanen 121754253190r
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis175225312v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKSde weduwe van Sybren Hendriks Hoedtjehuurder Lanen 21achter1766256174r
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Lanen 64175225322r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u.timmerman (huis-)koper huisNieuwstraat 20178526215r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtjenaastligger ten noorden Nieuwstraat 221802266118v
HOEF, de weduwe van commissaris Hoeffnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 191695243136r
HOEF, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Hoeffverkoper Brouwersstraat 211723246168v
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Wasbleek168424217r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper 1168424218v
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, ELSKE JANS Elske Jans Hoeffverkoper Brouwersstraat 21174525157r
HOEF, ELSKE JANS Elske Jansen Hoeffkoper Brouwersstraat 211723246168v
HOEF, HARMEN Harmen Hoeffequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper 2/3 huisVoorstraat 48165523723r
HOEF, HARMEN wijlen Harmen Hoeffeigenaar van 1/2 Voorstraat 481664238241v
HOEF, HARMEN de curatoren over de boedel van wijlen Harmen Hoeffequipagemeesterverkoper Voorstraat 481664238241v
HOEF, JAN wijlen Jan Hoeffverkoper Grote Kerkstraat 16169024220ra
HOEF, JAN wijlen Jan Hoeffcommissarisnaastligger ten westen Both Apothekerstraat 181691242351r
HOEF, JAN het huis genaamd het Vergulde Rad, van de weduwe van Jan Hoeffcommissarisnaastligger ten westen Brouwersstraat 21achterhet Vergulde Rad1692242385r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissariskoper provisioneel huisGrote Kerkstraat 16168224150ra
HOEF, JAN huis genaamd het Vergulden Rad Jan Hoeffcommissaris en politiemeesterkoper huisBrouwersstraat 21het Vergulde Rad1682241199v
HOEF, JAN wijlen Jan Hoeffcommissarisnaastligger ten westen Brouwersstraat 21achter1691242357v
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Wasbleek168424217r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1168424218r
HOEF, JAN de weduwe van Jan Hoeffnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 181690242327v
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris convooien en licenten Admiraliteitverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. 1168424218v
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris convooien en licenten Admiraliteitverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
HOEF, LIJSBET Lijsbeth Hoeffhuurder achter (p.j.)Zuiderhaven 571695243140r
HOEF, LIJSBET lege plaats en woning van Lijsbeth Hoeff, nom. lib.naastligger ten oosten Rozengracht 141687242215v
HOEF, WIEBREN mr. Wibrant van der Hoeffchirurgijnbewoner Grote Bredeplaats 181604228431v
HOEF, WIEBREN mr. Wibrant van der Hoeffbewoner Grote Bredeplaats 181605228439v
, Jaynes Hoeffnagelverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
JOCHEMS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marthen Joachims Hoeffnagelverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
, DIRK Dirck Hoefijserverkoper q.q. onbekend1621230272v
, BAARTJE Bartha Hoefijsersverkoper onbekend1621230272v
, JAN Jan Cortten Hoefijsersverkoper onbekend1621230272v
, JANde boedel van Jan Cortten Hoefijsers, althans absent sijndeverkoper onbekend1621230272v
HOEK, ANDRIES Andries van der Hoekschoolmeester stadsweeshuisverkoper Herenwaltje 151809268199v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 71a1805267138v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoeknaastligger ten zuiden Schritsen 481805267115v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoeknaastligger ten westen Schritsen 481805267115v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoeknaastligger ten oosten Schritsen 441807267299v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoekverkoper Raamstraat 61807267305v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoek, c.u.schoolmeesterkoper huisKleine Bredeplaats 10180826878v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoekschoolmeesterverkoper Schritsen 44180726813r
HOEK, ANDRIES Andries van Hoeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 71a180426795r
HOEK, ANDRIES ANSKES Andries Anskes van der Hoekschoolmeesterkoper huis en tuinSchritsen 441795264282r
HOEK, ANTJE MEINERTS Antie Meinderts van Hoekverkoper Kleine Bredeplaats 121754253140r
HOEK, GERRIT Gerryt van Hoekhuurder Kleine Bredeplaats 12175325391v
HOEK, GERRIT MEINERTS Gerryt Meinderts van Hoekblikslagerverkoper Kleine Bredeplaats 121754253150v
HOEK, JANKE MEINERTS Janke Meinderts van Hoekhuurder (p.w.)Voorstraat 89een_achter176425656v
HOEK, JOHANNES Joannes Hoekkoper Heiligeweg 481696243187v
HOEK, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke van Hoekeerdere eigenaar Rozenstraat 3179826583r
HOEK, MEINERT wijlen Meindert van Hoekerflater Kleine Bredeplaats 121754253140r
HOEK, MEINERT Meindert Hoekkoper huisKleine Bredeplaats 1172824778r
HOEK, MEINERT Meinert van Hoekblikslager (mr. -)naastligger ten noorden [staat: zuiden] Kleine Bredeplaats 31737249184r
HOEK, MEINERT de weduwe van Meinert van Hoeknaastligger ten noorden Lanen 411773258121v
HOEK, MEINERT JANS Meinert Jansen Hoekkoper huisGrote Bredeplaats 311697243323v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 11747251162r
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
HOEK, MEINERT wijlen Meynert van Hoekkoper Sint Odolphisteeg 13176125570v
HOEK, MEINERT Meynert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoekbewoner Grote Bredeplaats 216842423ra
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoek, c.u.huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424229r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoek, c.u.huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424233v
HOEK, TIJS MINNEShet onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoekkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1725246231v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
HOEK, TIJS MINNES Tijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
HOEK, TRIJNTJE MEINERTS Trijntie Meinderts van Hoekverkoper Kleine Bredeplaats 121754253140r
HOEK, Yda Hoekverkoper Heiligeweg 481710245133v
HOEK, IETJE ongetrouwde dochter Yda Hoekkoper 1/2 huisHeiligeweg 481696243187v
HOEK, IEDE TJEERDS Yede Tjeerdsz van der Hoekkoopmankoper huisHeiligeweg 171778259126r
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)koper huisLanen 331809268244v
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 121807267350r
, WIJNAND Wijnand Hoekershuurder (p.j.)Lanen 25achter1809268291v
, WIJNAND Wijnand Hoekershuurder (p.j.)Bildtstraat 241803266176v
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)koper wagenhuisLanen 29180426792v
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 29180426792v
, WIJNAND Wijnand Hoekesnaastligger ten zuiden Voorstraat 301809268321v
HOEN, FOKELTJE Fokeltje t Hoengeniaarde koper Voorstraat 581729247276r
HOENDRIKS, ANTJE Anna Hoendrixeigenaar van 1/4 Lanen 251741250168v
, HARMENhet huis van Harmen Hoenichmannaastligger ten noorden Heiligeweg 34161122923r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanerflater Grote Kerkstraat 261618230119r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanverkoper Grote Kerkstraat 26161723080v
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanerflater Grote Kerkstraat 151618230119r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanerflater Kleine Kerkstraat 91618230119r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanverkoper Grote Kerkstraat 15161723080v
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendricks Hoenichmanverkoper Kleine Kerkstraat 9161723080v
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ([dit is aan de overkant van de straat])Heiligeweg 381615229266v
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ten westen* Grote Kerkstraat 28een_achter161623049r
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ten westen* Grote Kerkstraat 28een_achter1613229139v
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Heiligeweg 381615229257v
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger Heiligeweg 341601228250r
HENDRIKS, HARMENdit is het sterfhuis van Harmen Hendricks Hoenighmaneerdere eigenaar Grote Kerkstraat 26161723098r
, MARIA Mary Hoestenverkoper Grote Ossenmarkt 1a1662238144v
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix Hoetjekoper huisLanen 211730247368v
HENDRIKS, SIEBREN Sybren Hendrix Hoetjehuurder beneden Lanen 211730247368v
HOEVE, JAN Jan van Hoevehuurder achterhuis voorboven (p.w.)Heiligeweg 9178326111v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoevenaastligger ten westen Rapenburg 221809268259r
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoevekoper huisNoorderhaven 1081801265299v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeventimmerman (mr. -)koper pakhuisRommelhaven 18een_achter1806267237r
, WILLEM Willem de Hoeven, c.u.soldaathuurder (p.w.)Borstelsteeg 31771257212r
, Hoffiusverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
, ANTJE Antje Hoffiusverkoper Hoogstraat 261791263327v
, ANTJE Antje Hoffiusverkoper Gardenierstraat 121791263329r
, ANTJE Antje Hoffiusverkoper Noorderhaven 731790263265v
, ANTJE Antje Hoffiusverkoper Bargebuurt 81791263305r
, KLAAS Claas Hoffiushoedenmakerverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
, JOCHEM Jochem Hoffiusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 441780259280r
ZACHARIAS, JOCHEMwijlen Jochem Zacharias Hoffiusverkoper van 5/8 Voorstraat 31810269112v
, JOHANNES Johannes Hoffius, c.u.huurder voor 2 jaren (p.j.)Hoogstraat 241804267100v
HOFMAN, AREND HENDRIKS Arnt Hendricx Hoffmanverkoper Sint Odolphisteeg 101661238108v
HOFMAN, JAKOB Jacob Hoffman, c.u.huurder Brouwersstraat 191793264155r
HOFMA, JAN Jan Hofmanaastligger ten oosten Rozenstraat 1170924591v
HOFMA, JOHANNES Johannis Hofma, e.a.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
HOFMAN, BARTELD WILLEMS Bartel Willems Hofmannaastligger ten oosten Noorderhaven 112achter168024127ra
HOFMAN, JAKOB de weduwe van Jacob Hofmanhuurder Lanen 861798265119r
HOFMAN, MICHIEL Migchiel Hofmanhuurder Noorderhaven 34176725727r
HOFMAN, ULDRIK Ulrich Hofmanhuurder (p.j.)Voorstraat 841778259134v
HOFSTEE, HENDRIK kinderen van wijlen Hendrik ter Hofsteverkoper Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
, HENDRIK Hendrik ter Hofsteede, c.u.huurder (p.j.)Hoogstraat 531753253113v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkamphuurder Kleine Bredeplaats 10180826878v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkampverkoper Grote Bredeplaats 221805267180v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkampkoper huisGrote Bredeplaats 22180226696v
HOGENBOOM, burgemeester Hogeboomnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 31755253219v
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboomnaastligger ten noorden Brouwersstraat 9173124819v
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter1738249349r
HOGENBOOM, AGE oud burgemeester Age Hogeboomkoper door niaar kamer en tuintjeBoth Apothekerstraat 3175325385r
HOGENBOOM, AGE burgemeester Age Hogeboomhuurder (p.j.)Both Apothekerstraat 3175325385r
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboomkoper van 1/2 Rozengracht 171746251135v
HOGENBOOM, AGE vroedsman Age Hogeboom, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 131746251138r
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
HOGENBRUG, WILLEM JANS Willem Jans Hogenbrugkorfmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 11170824555r
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrughkorfmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r
, JOHANNES Johannes Hogenhuisslotmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hogenhuisverkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1784261240v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
, RUURDmr. Ruird Hogenhuisverkoper Romastraat 4oost167024023r
EVERTS, RUURDhet huis van Ruird Everts Hogenhuisnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1672240102r
EVERTS, RUURD Ruird Everts Hogenhuisverkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1672240102r
EVERTS, RUURD Ruird Ewerts Hogenhuiskoper kamerWeverstraat167224089v
EVERTS, RUURDmr. Ruirdt Everts Hogenhuisverkoper Kerkpoortstraat NZ167224095v
EVERTS, RUURDmr. Ruirdt Everts Hogenhuisverkoper Hofstraat ZZ167224097r
EVERTS, RUURDhet vierde perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 28167224097v
EVERTS, RUURDhet eerste perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuisnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28167224097v
EVERTS, RUURDmr. Ruirdt Everts Hogenhuisverkoper Grote Kerkstraat 28167224097v
EVERTS, RUURD Ruirdt Ewerts Hogenhuischirurgijn (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 30achter167124053v
HOGENHUISEN, RUURD EVERTS Ruird Everts Hogenhuysbode (gerechts-)koper kamer met put en bakRomastraat 4oost1669239204r
HOGENHUISEN, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruyrd Hogenhuysnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
HOGERHUIS, de weduwe Hogerhuisnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11801265304v
HOGERHUIS, de weduwe Hogerhuisnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11801265304v
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 281805267167r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 241805267180r
HOGERHUIS, JOHANNES de weduwe van Johannes Hogerhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1801265289r
HOGERHUIS, JOHANNES de weduwe van Johannes Hogerhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1803266233r
HOGERHUIS, JOHANNES wijlen Johannes Hogerhuisverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
HOGERHUIS, JOHANNES Johannes Hogerhuiskoper huisHeiligeweg 241780259233v
HOGERHUIS, JOHANNES wijlen Johannes Hogerhuisverkoper q.q. Zuiderhaven 281801265301r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hogerhuiskoper Grote Bredeplaats 31799265156r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Hogerhuisnaastligger ten zuiden Heiligeweg 261791263319r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Hogerhuisnaastligger ten noorden Heiligeweg 261791263319r
HOGERHUIS, WILLEM JANS Willem Jansen Hogerhuisverkoper Voorstraat 73achter170724531r
HOOGSTRA, P. de weduwe van P. Hogstranaastligger ten oosten Rozengracht 191805267184v
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hogstraverkoper Rozengracht 211808268172r
HOOGSTRA, PIETER Pieter Hogstranaastligger ten westen Rozengracht 211799265207r
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES Pieter Tjepkes Hogstragortmaker (mr. -)koper leeg stuk grondRozengracht 211801265285r
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES Pieter Tjepkes Hogstranaastligger ten westen Rozengracht 211801265285r
HOITEMA, de erfgenamen van wijlen Hoitemanaastligger ten westen onbekend1696243201r
HOITEMA, HECTOR de weduwe van mr. Hector Hoitemanaastligger ten zuiden Liemendijk NZ168524286v
HOITEMA, HECTOR Hector van Hoitemachirurgijn (mr. -)koper Havenplein 101664238203r
HOITEMA, HECTOR Hector Hoitemanaastligger ten zuiden Voorstraat 4166023847v
HOITEMA, HECTOR de weduwe van Hector Hoitemanaastligger ten zuiden Voorstraat 21681241142r
HOITEMA, HECTOR de weduwe van Hector Hoitemanaastligger ten zuiden Hofstraat 18168524276v
HOITEMA, HECTOR Hector Hoitemachirurgijn (mr. -)koper 1/2 hofAchterstraat166123880r
HOITEMA, HECTOR de hof van Hector Hoitemanaastligger ten oosten Noordergrachtswal167924111ra
HOITEMA, HECTOR mr. Hector Hoitemanaastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ16772411r
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitemanaastligger ten oosten Raamstraat 11692242398r
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitemanaastligger ten zuiden Raamstraat 11692242398r
HOITINGA, oud burgemeester Hoitinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 241661238106v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Franciscus Hoitingaverkoper Noorderhaven 1041659237220v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Franciscus Hoitingaverkoper Noorderhaven 1041659237220v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Franciscus Hoitingaverkoper Noorderhaven 1041659237220v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Franciscus Hoitingaverkoper Noorderhaven 1041659237220v
HOITINGA, FRANS burgemeester Franciscus Hoitingaverkoper Bargebuurt 71657237140v
HOITINGA, FRANS Frans van Hoitingasecretaris van de heren directeurenverkoper Ooievaarsteeg165623782v
HOITINGA, FRANS de weduwe van oud burgemeester Fransiscus Hoitinganaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201662238140v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Fransiscus Hoitingaverkoper Rapenburg1659237208v
HOITINGA, FRANS Fransiscus Hoitingaprocureur postulantkoper huisGrote Bredeplaats 221650236140v
HOITINGA, TETJE Tettie Hoitinga, jongedochterkoper huisSchritsen 331680241102v
HOITSMA, HECTOR mr. Hector Hoitsmakoper provisioneel 1/2 hofLiemendijk16612388va
HOITSMA, HECTOR de voormalige hof van de weduwe van Hector Hoitsmanaastligger ten zuiden Hofstraat 18169324339r
JANS, ANDRIES Andries Jansen Holcamaverkoper Schritsen 681674240166r
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcamaverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners Holcamaverkoper William Boothstraat OZ168224153va
ANDRIES, SIETSKE Sytske Andries Holcamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
, WARNERde kinderen van Warner Holcamaverkoper Franekereind 14166823926ra
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen168224151va
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper William Boothstraat OZ168224153va
JANS, WARNER Warner Jansen Holcamaverkoper Rozengracht 7west166023829v
HOLDER, DOUWE Douwe Holder, n.u.dorpsrechtereigenaar van 1/2 Rozenstraat 3179826583r
JANS, ANDRIES Andries Jansen Holkamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, JAN Jan Andries Holkamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
HOLTKAMP, korporaal Holkamphuurder Drie Roemersteeg 31789263113v
HOLTKAMP, HENDRIK Hendrik Holkamphuurder (p.j.)Molenpad 141785261305r
HOLKEMA, ANDRIES JANS Andries Jansen Holkema, c.u.koper kamerSchritsen 681673240123v
HOLLANDER, GERRIT IEPESwijlen Gerryt Yppes Hollanderverkoper van 1/2 Kerkpad 34173124867r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKSals huurder Hendrick Hendricks Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 1169424396v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Hollanderverkoper Rommelhaven 1169424396v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Hollanderkoopmanverkoper Hoogstraat 101697243275r
HOLLANDER, HENDRIK Hendrik Hollandernaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 11696243203r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollanderkoopmankoper 1 pm land oost van Harlingen aan de singelFranekertrekvaart1692242383r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKSde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendriks Hollandernaastligger ten westen Noorderkade 1170024447r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollanderverkoper Noorderkade 1170024447r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollandernaastligger ten westen Noorderkade 131697243329v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollandernaastligger ten noorden Rommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollanderverkoper Rommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HILLE HARMENS Hille Harmens Hollanderwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 16177225814r
HOLLANDER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hollandernaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3168224148ra
HOLLANDER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hollandernaastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3168224148ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollandernaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen16782412ra
HOLLANDER, JAKOB lege plaats en houtstek nu van Jacob Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 101641234157v
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollanderkoper 5 pm greidlandbuiten Harlingen167224080r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollandernaastligger ten westen Noorderhaven 13166923937ra
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollandernaastligger ten westen Hofstraat1647235243v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollanderkoper huisNoorderhaven 111668239173r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollanderverkoper ten noorden van Harlingen167824118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 71646235216r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrickx Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 121646235214r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollandernaastligger ten westen Hoogstraat 12164323549r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 7164323549r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollanderkoper door niaar huisRommelhaven 71646235216r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollanderkoper door niaar huis en houtstekHoogstraat 101641234157v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks Hollanderkoper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoopmannaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1686242118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderhoutkoperkoper 3/4 van 1 pm 5 einsen 2 penningen 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167224084v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoper van 1/2 huis genaamd de Roo Leiuw en de wal ervoorRommelhaven 15de Roo Leiuw1662238127r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 91662238127r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Noorderhaven 916702405r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoper 1/2 huisRommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandereigenaar van 1/2 Rommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKSwijlen Jacob Hendrix Hollander, de oudekoopmanhad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander, de jongehad vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKSoud burgervaandrig Jacob Hendrix Hollanderkoopmanhuurder voor 25 jaren (p.j.)ten oosten van Harlingen1686242118r
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollanderverkoper Hoogstraat 271779259160v
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollander, meerderjarige vrijgezelkoper huis, brouwerij en tapperijHoogstraat 271775258236r
HOLLANDER, PIETER DIRKShuisman Pieter Dirks Hollanderkoper huisHeiligeweg 27zuid180826852r
HOLLANDER, SIKKE HENDRIKS Sicke Hendriks Hollanderverkoper Noorderkade 11712245317r
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 191690242333v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 181694243112v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 97achter1697243292v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 73achter1690242320r
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollandernaastligger ten oosten Lanen 31697243264v
HOLLANDER, ULBE KORNELIShet huis van wijlen Ulbe Cornelis Hollandernaastligger ten oosten Lanen 31703244225r
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollanderverkoper Schritsen 601630232148r
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander, c.u.koper huis en plaatsSchritsen 601619230170v
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollanderverkoper Carl Visschersteeg WZ162523183v
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans Holmanskoper Zuiderhaven 1oud177725988r
, SWAANTJE Swaantje Holmansverkoper Zuiderhaven 23178526242r
, SWAANTJE Swaantje Holmanskoper Zoutsloot 431771257186r
, SWAANTJE Swaantje Holmanskoper Rommelhaven 18178826352v
, SWAANTJE Swaantje Holmansverkoper Rommelhaven 181801265287r
, SWAANTJEwijlen Zwaantje Holmanserflater Zoutsloot 431784261131r
JANS, MARIA Marijke Jans Holmantverkoper Nieuweburen 251809268257v
HOLSTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dircksen van Holsteynnaastligger ten noorden Achterstraat 51673240116v
, HANS Hans van der Holtgeniaarde koper Voorstraat 26achter167124052v
, DAVIDburgervaandrig David Holtingniaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen164223527v
, DAVIDoud vaandrig Davidt Holtingverkoper Noorderhaven 581646235203r
, TEUNISwijlen Theunis Holtingekoper Rapenburg1658237170v
GERRITS, JURJEN Jurien Gerrits Holtsichvastverkoper Schritsen 15achter1659237186v
HOMAN, BEREND JANS Beernd Jans Homanverkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
HOMAN, BERNARDUS Bernardus Homannaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid170824566r
HOMAN, BERNARDUS Bernardus Homancommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 19noord1703244231v
HOMAN, wijlen Homansbetrokkene onbekend1737249175r
HOMAN, de weduwe en erfgenamen van wijlen de commijs Homansnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid1715245251r
HOMAN, Homanscontrarolleurverkoper Grote Ossenmarkt 1172024687v
HOMAN, burgervaandrig Homansverkoper Lanen 87171824633v
HOMAN, burgervaandrig Homansverkoper Lanen171824633v
HOMAN, burgervaandrig Homansverkoper Jan Ruurdstraat 3171824633v
HOMAN, HENDRIK de woning gekocht door Hendrik Homansnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 45170824568v
HOMAN, HENDRIK de [steeg naar de] woning gekocht door Hendrik Homansnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 45170824568v
HOMAN, HENDRIK Hendrik Homansweverkoper woningKerkpoortstraat NZ170824547v
HOMAN, HENDRIK Hendrik Homansnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 45171924634r
HOMAN, HENDRIK [de steeg naar] Hendrik Homansnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 45171924634r
HOMAN, HENDRIK Hendrik Homansnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 451724246191r
HOMAN, HENDRIK [de steeg naar] Hendrik Homansnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 451724246191r
HOMAN, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Homansverkoper Kerkpoortstraat 471738249266v
HOMAN, MEINERT Meinardus Homanscontrarolleurverkoper van 2/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord1724246213r
, de weduwe Hombergnaastligger ten oosten Voorstraat 501800265248v
, de weduwe van Hombergnaastligger ten westen Voorstraat 52oost1803266295v
, BEREND Beernd Hombergwever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 71754253153v
, BEREND Beernd Hombergwever (mr. bont-)verkoper q.q. Molenpad 11754253154v
, J.de weduwe van J. Hombergnaastligger ten noorden Bildtstraat 41811269125r
, J. J. Homberg, c.u.huurder Voorstraat 101179326488r
, JAN Jan Hombergkoopmankoper huisVoorstraat 52west1790263279r
, JOHANNES Johannes Hombergkoper huisBildtstraat 21805267109r
, JOHANNES Johannes Homberg, c.u.huurder achter (p.j.)Voorstraat 841778259134v
, J.wijlen J. Homburgkoper Grote Kerkstraat 191809268283r
, HARMEN Harmen Homeulewever (mr. bont-)naastligger ten westen Lanen 351795264294r
, H. H. Homeulennaastligger ten oosten Lanen 38180826844v
, H. H. Homeulennaastligger ten westen Lanen 351808268113r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 40180126626r
, HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten oosten Lanen 40180126626r
, HARMEN Harmen Homeulenkoper huisKerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Lanen 331809268244v
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Kerkpoortstraat 51788262264r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 331788262267r
, HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten westen Lanen 3518012663r
, HARMEN Harmen Homeulen*naastligger ten oosten Lanen 381805267140r
, HARMEN Harmen Homeulenwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLiemendijk ZZ1794264188r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Liemendijk ZZ1798265120r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisHofstraat 41180226683v
, HARMEN Harmen Homeulennaastligger ten noorden Schritsen 331802266117r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmankoper huisLanen 421799265158r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Hofstraat 41180226691v
, HARMEN Harmen Honichmaneerdere eigenaar Grote Kerkstraat 15162523182v
, HARMEN Harmen Honichmaneerdere eigenaar Kleine Kerkstraat 9162523182v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks Honichmanerflater Grote Kerkstraat 261620230231v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks Honichmanerflater Heiligeweg 361620230231v
, HARMENde straat achter het huis van Harmen Honichmansnaastligger ten oosten Peterseliestraat1614229212r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harman Honighmansnaastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ162823239r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Honighmansnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 19162823247r
, HARMEN Harmen Honingmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 281634233141r
, HARMEN Harmen Honingmannaastligger Peterseliestraat163223341v
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretprotesteert q.q. Voorstraat 511601228270r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1633233107v
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretverkoper q.q. Scheerstraat 2161222973r
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooftkoper huis of hofPoortje 1164823635v
, HENDRIK Hendrik Hoog, c.u.huurder Kleine Kerkstraat 12177325894r
HOGEBOOM, vroedsman Hoogeboom, c.s.naastligger ten oosten Hofstraat 121748251211r
HOGEBOOM, AGE de weduwe van burgemeester Age Hoogeboomnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 51765256114v
HOGEBOOM, AGE burgemeester Age Hoogeboomverkoper van 1/2 Rozengracht 171754253135v
HOGEBOOM, AGE vroedsman Age Hoogeboombakker (mr. -)koper tuinRozengracht 18achter1733248212v
, AGEburgemeester Age Hoogenboomhuurder zolder Zuiderhaven 77west1754253152v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Rozengracht 271784261235r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hoogenhuisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
HOGENHUISEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hoogenhuisenverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters Hooghstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1689242288v
HOOGLAND, F. vroedsman F. Hooglandnaastligger ten oosten Voorstraat 24177325889v
HOOGLAND, JAN de weduwe van Jan Hoogland, en zoonnaastligger ten westen Voorstraat 281765256123v
HOOGLAND, TRIJNTJE Trijntje Hooglandkoper Voorstraat 1011803266306v
HOOGLAND, TRIJNTJE Trijntje Hooglandhuurder Voorstraat 1011803266306v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstraverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstrakoper grondpacht van 0-10-00 CG op een stallingKruisstraat 5oost167924125v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstrakoper grondpacht van 01-08-00 CGonbekend1681241169v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstrakoper kamerKruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Kruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat NZ168024194r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstrakoper door niaar huis tegenover de Witte GeevelKruisstraat 5west169324372v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar drie kamers aan elkaarLanen 44achter1690242337v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstrakoper door niaar huisLammert Warndersteeg WZ1691242363r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Noorderhaven 651714245216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Noordijs 10172024692r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstraverpachter grond Carl Visschersteeg 161729247297v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstrakoper door niaar ratione vicinitatis huisLammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost172724723v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost172724723v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 15achter1726246268r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost1703244217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1703244217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstraeigenaar van 1/2 Rozengracht NZ16922432v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstranaastligger ten westen Droogstraat 151703244230v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstranaastligger ten zuiden Franekereind 81714245222v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost171824620v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost171824620v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Piters Hoogstrakoper grondpacht van 1-10-00 CGHeiligeweg 60167924160r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuwke Pyters Hoogstraverkoper William Boothstraat 31728247104r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Hoogstraverkoper Rozengracht NZ16922433r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581699243403r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581699243403r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg 9167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg NZ167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstraverkoper q.q. William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pyters Hoogstrakoper door niaar Grote Kerkstraat 12167924127v
HOOGSTRA, PIETER de weduwe van Pieter Hoogstranaastligger ten oosten Rozenstraat 31806267226r
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hoogstraverkoper van 1/2 Rozengracht 191805267143v
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hoogstraverkoper van 1/2 Rozengracht NZ1805267143v
HOOGSTRA, PIETER wijlen Pieter Hoogstraverkoper van 1/2 Rozenstraat OZ1805267143v
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstraverkoper van 1/2 Rozengracht 191805267143v
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstraverkoper van 1/2 Rozengracht NZ1805267143v
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstraverkoper van 1/2 Rozenstraat OZ1805267143v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Pytters Hoogstraverkoper Rozengracht NZ16922433r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Yebeltie Pieters Hoogstrakoper Zuiderhaven 73west16782415r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraatenkoopmankoper Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases Hoogstraatenverkoper Noorderhaven 1091781260130v
KLASES, SJOUKJE Sjoukjen Clases Hoogstraatenverkoper Rozengracht 271774258131r
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases Hoogstraatenkoper door niaar huisVoorstraat 481782260163v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west1758254118r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetennaastligger ten westen Voorstraat 52west175725496v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetenkoopmanverkoper Hoogstraat 12173524940v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Hoogstraetenkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 52west1754253191v
HOOGSTRATEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 271763255203r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMSde tuin van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 2717602555v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMSde weduwe van Claas Willems Hoogstratennaastligger ten zuiden Hofstraat 301763255226r
HOOGSTRATEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Hoogstratennaastligger ten noorden Rozengracht 271770257165r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratenverkoper q.q. Moriaanstraat 4176025543r
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratencrediteur q.q. Rapenburg 10west1759254189v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Klaas Willems Hoogstratenkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1176025529v
HOOGSTRATEN, SJOUKJE Sjoukje Hoogstratenverkoper van 1/2 Zuiderhaven 441786262104v
HOOGSTRATEN, SJOUKJE Sjoukjen Hoogstratenkoper q.q. Zoutsloot 99178626269r
HOOGSTRATEN, SJOUKJE Sjouwkje Cl. Hoogstratenhuurder (p.j.)Voorstraat 501800265248v
HOOGSTRATEN, SJOUKJE Sjouwkje Cl. Hoogstratenverkoper Voorstraat 501800265248v
HOOGSTRATEN, SJOUKJE Sjouwkje Hoogstratenverkoper Zoutsloot 831790263216v
HOOGSTRATEN, SJOUKJE Sjouwkjen Hoogstratenverkoper Vijverstraat 717922643r
HOOGSTRATEN, SJOUKJE KLASES Sjouwkjen Clasen Hoogstratennaastligger ten oosten Voorstraat 4817922642r
HOOGSTRATEN, SJOUKJE KLASES Sjouwkjen Clasen Hoogstratennaastligger ten zuiden Voorstraat 4817922642r
HOOGSTRATEN, SJOUKJE KLASES Sjouwkjen Clasen Hoogstratenverkoper Voorstraat 4817922642r
, EVERTwijlen Evert Hoogzandverkoper Lanen 85oost1800265214v
, KASPERde weduwe van Casper Hoojbergenhuurder Wortelstraat 817762594v
HOMAN, ANSKJE Ansckien Hoomanskoper Sint Odolphisteeg WZ1698243375r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopverkoper Heiligeweg 81779259164r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopkoper huisHeiligeweg 81774258193r
HOOP, JAKLE Jakle de Hoopverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOOP, TJEPKE Tiepke de Hoopverkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOOP, TJEPKE Tjepke de Hoopeerdere gebruiker ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOOP, TJEPKE Tjepke de Hoopkoopmankoper huisHeiligeweg 81779259164r
HOOP, TJEPKE Tjepke de Hoopnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31780259307v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31624230375r
HOORN, ISABELLA Isabella van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 31620230217r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241723246172v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 241619230191r
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabella van Hoornverpachter grond Lanen 24170024459v
HOORN, ISABELLA de erfgenamen van wijlen Isabelle van Hoornverpachter grond Lanen 24162723216r
HOORN, ISABELLA Isabelle van Hoornbewoner Noorderhaven 481598228128v
HOORN, Ysebele van Hoornnaastligger ten westen Schritsen 51606228491v
HOORNSTRA, vroedsman Hoornstranaastligger ten noorden Zuiderhaven 51177725966v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEBRENS Andrieske Wybers Hoornstraverkoper Franekereind 23west1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 29oost178126046r
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 23oost1778259156v
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstraverkoper Voorstraat 46179726538r
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstrakoper Voorstraat 461784261148r
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 261770257152v
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 101770257153r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Zoutsloot 961770257155r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 161770257156v
HOORNSTRA, JENKE SIERKS Jenneke Sierks Hoornstrarequireerde Noorderhaven 261770257146r
HOORNSTRA, RINSKE Rinske Hoornstrakoper Nieuwstraat 621809268234r
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstranaastligger ten westen Liemendijk1785261308r
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 571790263378v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. S. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 591793264143v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstraverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten westen Zoutsloot 57180226678v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 57180226678v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 59180226680v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstranaastligger ten noorden Zoutsloot 59180226690v
HOORNSTRA, SIEBOUT Sibout Hoornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 1417762593v
HOORNSTRA, SIEBOUT Sibout Hoornstra, c.s.naastligger ten oosten Rommelhaven 717722586v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSvroedsman Sibout Sierks Hoornstranaastligger ten zuiden Achterstraat 61775258212v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstrakoopmanaanhandelaar huis (p.j.)Voorstraat 3516992447v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstraverkoper buiten Harlingen16992447v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Zuiderstraat178126099r
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSvroedsman Sybolt Sierks Hoornstrakoper huisVoorstraat 57achterde Witte Arend1724246206r
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstrakoper door niaar huisLiemendijk1785261308r
HOORNSTRA, SIEBOUT vroedsman Sybout Hoornstraverkoper q.q. Zuiderhaven 471780259307v
HOORNSTRA, SIEBOUT vroedsman Sybout Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 61780259307v
HOORNSTRA, SIEBOUT vroedsman Sybout Hoornstraverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391780259307v
HOORNSTRA, SIEBOUT vroedsman Sybout Hoornstraverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31780259307v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybout Hoornstraverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybout Hoornstraverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstraverkoper Hoogstraat 261791263327v
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstraverkoper Gardenierstraat 121791263329r
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybout Hoornstraverkoper q.q. Lanen 501782260229r
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybout Hoornstraverkoper q.q. Lanen 501782260229r
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstraverkoper q.q. Noorderhaven 731790263265v
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstraverkoper q.q. Bargebuurt 81791263305r
HOORNSTRA, SIEBOUT Sybout Hoornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 141787262183r
HOORNSTRA, SIEBOUT Sybout Hoornstraverkoper q.q. Grote Bredeplaats 5west17722581ra
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hoornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 121764256263r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Grote Bredeplaats 121789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Hondenstraat 5west1789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Wasbleek1789263376r
HOORNSTRA, WIEGER Wiegerus Hoornstratimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 23oost173925018r
HOORNSTRA, Y. Y. Hoornstranaastligger ten noorden Zuiderhaven 531802266101r
HOORNSTRA, Y. Y. Hoornstranaastligger ten noorden Zuiderhaven 53180126647v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstranaastligger ten zuiden Liemendijk1806267246r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoopmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181794264204r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstraverkoper Rommelhaven 718032671r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 32178126040v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 34178126040v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 36178126040v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte])Molenpad 11178126040v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 321800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 341800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 361800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Molenpad 111800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoopmannaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181803266263r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstrakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 991779259212v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstranaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181803266269r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstrakoopmannaastligger ten oosten Molenpad 9tuin1784261154v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstrakoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstraverkoper q.q. Noorderhaven 101778259143v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstrakoopmannaastligger ten oosten Molenpad 9tuin178126042v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstranaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121784261147r
HOP, HANS als bewoner Hans Hopnaastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter1668239162r
HOP, JAN wijlen Jan Hopverkoper van 1/3 Wortelstraat 111769257104v
HOP, JAN Jan Hopwinkelierverkoper Bildtpoort (gebied)1754253133r
HOP, JAN WIEBES Jan Wybes Hopnaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ175025269v
HOPMAN, HINNE de voormalige koeschuur van Hinne Hopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
HOPPINGA, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Hoppingakoper Noorderhaven 57oost180226656v
, Hoptillakapiteinverpachter grond Spinstraat 9oost164323587r
, Hoptillakapiteinnaastligger ten oosten Spinstraat 9oost164323587r
, Hoptillakapiteinnaastligger ten westen Spinstraat 9oost164323587r
, Hoptillakapiteinnaastligger ten noorden Spinstraat 9oost164323587r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla, c.u.kapiteinkoper kamerSpinstraat 9164023496v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapiteinverpachter grond Spinstraat 9164023496v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapitein (oud -)verkoper Zuiderhaven 541647235261r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapitein (oud -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 521646235208v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillahopman van een compagnie soldatenkoper huis met schuur ten westen en een hof daarachterZuiderhaven 541634233130r
GERKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Gerckes Hoptillaverpachter grond Spinstraat 11165523722v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillahopmankoper onbekend163223343v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapiteinverpachter grond Spinstraat 11163723442r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillakapiteinnaastligger ten noorden Spinstraat 11163723442r
GERKES, JANkapitein Jan Gerkes Hoptillakapiteinkoper kamerSpinstraat 9oost164323552v
GERKES, JANde hof van Jan Gerkes Hoptilla, c.u.naastligger ten noorden Spinstraat 9oost164323552v
, JULIANA Juliana van Horionverkoper Kerkpad 3163223344r
HORNSTRA, Hornstra, c.u.koopmanhuurder Hoogstraat 11708245312r
HORNSTRA, IJSBRAND IJsbrand Hornstraschippernaastligger ten westen Noorderhaven 441741250175v
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKSwijlen IJsbrand Sierks Hornstraverkoper Noorderhaven 42174925232r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstrabakker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrageniaarde koper Havenplein 161741250144v
HORNSTRA, JANKE SIERKSmeerderjarige ongehuwde dochter Janneke Sierks Hornstraverkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrauitdraagsterkoper Noorderhaven 161759254188v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrawinkelierkoper Karremanstraat 201747251177r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstraverkoper Karremanstraat 201751252136v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sjerks Hornstrakoper Noorderhaven 101751252113r
HORNSTRA, LIJSBET SIEBOUTS Lijsbert Sybouts Hornstraverkoper Schritsen 211753253108r
HORNSTRA, LIJSBET SIEBOUTS Lijsbeth Sybolts Hornstrakoper Schritsen 211725246237v
HORNSTRA, RINSKE ROMKES Rinske Romkes Hornstraverkoper Noordijs 2117522532v
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKSgemeensman Sybolt Zierks Hornstraverkoper Voorstraat 351724246201r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKSvroedsman Sybout Sierks Hornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 12176825777v
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 12176425677r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstrabakkersgezelverkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
HORNSTRA, WIEGER DIRKSwijlen Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper Nieuwstraat 561741250162v
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergiergeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
HORNSTRA, IEDE Yede Hornstrakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 151769257120v
HORREUS, BERBER Berber Horreuskoper Rozengracht 201800265214r
HORREUS, BERBER Berbera Horreuskoper Rozengracht 21799265159r
HORREUS, GERARDUS ds. Gerardus Horreuspredikantverkoper Brouwersstraat 151762255160r
HORREUS, GERARDUS Gerardus Horreuspredikantverkoper Jan Ruurdstraat 31791263286v
HORREUS, JAN JELLES Jan Jelles Horreuskoper huis en grofsmederijNoorderhaven 11809268308r
HORREUS, JELLE Jelle P. Horriusnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3180126644v
HORST, BEREND Berend Horstmilitairhuurder Fabrieksstraat WZ178926370v
HORST, HENDRIK Hendrik ter Horst, c.s.huurder (p.j.)Gardenierstraat NZ1800265275v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochoms van der Horst, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 101644235151v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochoms van der Horstverkoper Voorstraat 101644235151v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstverkoper Drie Roemersteeg 11644235142r
HORST, JAN JOCHEMSmanhaften kapitein Jan Jochums van der Horst, c.u.verkoper Grote Kerkstraat 30164323596v
HORST, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Horst, c.u.verkoper Gardenierstraat 21646235223v
HORST, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Horstverkoper onbekend1644235160r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstkoper hof met bomen en plantagie, tevens de woning en opkamertje met een bleekveld aan de voorzijdeonbekend ZZ164323558v
HORST, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Horst, c.u.koopmangeniaarde koper Voorstraat 8164323589r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horst, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 8164323589r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstglasmakerkoper kameronbekend1644235135r
HORST, JAN JOCHEMSoud burgerhopman Jan Jochums van der Horst, c.u.verkoper Lanen 65achter1653236220r
, WIEPKJE Webina Hossekampkoper Noordijs 61794264193v
, WIEPKJE Wibina Hossekampverkoper Noordijs 6179726530r
HOTTINGA, het huis nagelaten door wijlen dr. Hottinganaastligger ten noorden Lanen 28achter1644235103r
HOTTINGA, dr. Hottingaprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 381619230193r
HOTTINGA, HERE dr. Hero Hottingaprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 381620230213v
HOTTINGA, HERE dr. Hero van Hottingaverkoper Voorstraat 381619230193r
HOTTINGA, JARICH Jarich Hottinganaastligger ten noorden* Lanen 121606228512v
HOTTINGA, JARICH het huis van Jarich Hottinganaastligger ten zuiden Schritsen 51606228491v
HOTTINGA, JARICH Jarich Hottinganaastligger ten noorden* Schritsen 31620230217r
HOTTINGA, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Hottinganaastligger ten oosten Lanen 121630232141v
HOTTINGA, JARICH Jarich Hottinganaastligger ten noorden* Schritsen1620230221v
HOTTINGA, JELTJE Jeltje Hottingaverkoper Lanen 28163223371r
, JARICHhet huis van wijlen Jarich Hottinghanaastligger ten westen Lanen 30161723073v
, HENDRIK Hendrick Houcx?naastligger ten noorden onbekend159722847v
GERRITS, ANTJEde verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdtnaastligger ten noorden Havenplein 221606228510v
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Gerryts van Houdtverkoper Havenplein 221606228510v
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Gerryts van Houdtverkoper Havenplein 241606228511r
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtkoper huis en plaatsBildtstraat 161601228252v
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtaanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steegHavenplein 201601228253r
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtaanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steegHavenplein 221601228253r
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtaanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steegHavenplein 241601228253r
HOUT, ANTJE Anna van Houtnaastligger ten noorden Bildtstraat 181618230133r
HOUT, ANTJE juffrouw Anna ten Houtnaastligger ten noorden Bildtstraat 181621230282r
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271722246147v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtschipperkoper huisGrote Kerkstraat 2917182468v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 461722246133v
HOUT, KORNELIS pakhuis van Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 461702244144v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1172024687v
HOUT, KORNELIS pakhuis van Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 4617062452v
HOUT, KORNELIS Cornelis van der Houtnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271721246103r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtschipper (boeier-)koper pakhuis gebruikt als wijnhuisNoorderhaven 481701244134r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtschipper (galjoot-)koper huisVijverstraat 41696243233v
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11702244151r
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten westen Voorstraat 93180226686v
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten westen Voorstraat 93achter180226686v
HOUT, D. D. van der Houtapothekernaastligger ten noorden Voorstraat 93achter180226686v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtnaastligger ten westen Voorstraat 93178526230r
HOUT, DOEDE Doede van der Houtnaastligger ten westen Voorstraat 93achter178526230r
HOUT, DOEDE Doede van der Houtnaastligger ten noorden Voorstraat 93achter178526230r
HOUT, DOEDE Doede van der Houtapothekerhuurder Voorstraat 89178526231v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtapothekerkoper huis, tuin en hofVoorstraat 91178526223v
HOUT, DOEDE Doede van der Houtkoper kamerVoorstraat 93achter178526223v
HOUT, LIJSBET Elisabeth van der Houtverkoper en Voorstraat 181774258153v
HOUT, F. F. van der Houtkoopmanverkoper Zoutsloot NZ177725940v
HOUT, FREERK de tuin van Freerik van der Houtnaastligger ten noorden Moriaanstraat 11766256215r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 2717602556v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271763255188v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 401742250258v
HOUT, FREERK Freerk J. van der Houtnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291746251120r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter1763255249r
HOUT, FREERK Freerk J. van der Houtnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291746251120r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 111742250260r
HOUT, FREERK het huis genaamd de Zilverbergn vroeger van Freerk van der Houtnaastligger Kerkpoortstraat 31achter177725954r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten westen Noorderhaven 371741250163v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71742250261r
HOUT, FREERK de tuin van Freerk van der Houtnaastligger ten noorden Moriaanstraat 11766256180r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 311771257226r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ177325881r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter1762255167v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Zoutsloot 11755253233v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmanverkoper Noorderhaven 31177725934v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Droogstraat 11771257229r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmanverkoper Noorderhaven 33177725934v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtverkoper Noorderhaven 35177725934v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtverkoper Kerkpoortstraat 31achter177725939r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtverkoper q.q. Voorstraat 421742250244v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Zoutsloot 11746251112v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Noorderhaven 31twee_achter175025281r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ177225834v
HOUT, FREERK Freerk van der Houthuurder van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen1747251178r
HOUT, FREERK Freerk van der Houthuurder van 4 1/2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen1747251178r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmanverkoper q.q.