Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, JOOSTJE Josina Laakwartverkoper Noorderhaven 56174925216v
, JOOSTJE Josina Laakwartverkoper Noorderhaven 58174925216v
LAAN, JELLE Jelle van der Laankoper huisZoutsloot 71181026916r
LAAN, JELLE Jelle van der Laan, c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 71181026916r
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laankoper Zuiderhaven 63164323574r
LAAN, SIKKE Sicco van der Laan, c.m.verkoper Heiligeweg 261791263319r
LAAN, SIKKE Sicco van Laanverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
LAAN, SIKKE Sicco van Laanverkoper q.q. Zuiderhaven 281801265301r
LAAN, SIKKE Sikke van Laannaastligger ten westen Voorstraat 91795264283v
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laanverkoper van 1/2 Hoogstraat 161803266264r
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laanverkoper van 1/2 Hoogstraat 241804267100v
LAAN, SIKKE de weduwe van Sikke van der Laannaastligger ten westen Hoogstraat 261804267107r
LAAN, SIKKE Sikke van Laannaastligger ten westen Voorstraat 9177725962v
LAAN, SIKKE Sikke van Laannaastligger ten westen Voorstraat 9178926387v
LAAN, SIKKE wijlen Sikke van Laanverkoper Schritsen 371803266252r
LAAN, SIKKE THOMASwijlen Sikke Thomas van Laanverkoper Fabrieksstraat 2180426753r
LAAN, SIKKE Sikko van Laankoopmankoper van 1/2 hof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuisFabrieksstraat 2179726539r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laankoopmankoper Schritsen 371802266138r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laankoopmanverkoper Voorstraat 7a1802266139r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko Thomas van der Laankoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 511802266110v
LAAN, SIKKE Sikko van Laankoper Voorstraat 7a1775258199v
LAAN, SIKKE Sikko van Laanbewoner halve huis ten oosten Voorstraat 7a1775258199v
GERBENS, JAN Jan Gerbens Laansmaverkoper Bildtstraat 111714245205v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarkoper dwarshuisNoorderhaven 17176425678v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarnaastligger ten westen Noorderhaven 191776258249v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarnaastligger ten oosten Noorderhaven 151765256109r
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarverkoper Noorderhaven 171782260299r
LAAR, TRIJNTJE JANShet huis van Trijntie Jans van der Laarnaastligger ten oosten Voorstraat 501677240250v
, P.wijlen P. Lacquarterflater Heiligeweg 251803266293r
, S. S. Lacquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251803266293r
, P. P. Lacquertnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 211803266255v
, S. S. Lacquertnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 211803266255v
, PAULINA Paulina Ladderverkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v
, PIETER Pieter Ladder Schotverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ1614229199v
LAUDER, Paulyna Laderkoper Fabrieksstraat1613229155r
, PIETER Pyter Lader Schothtavenierkoper hoekhuisFabrieksstraat1613229155r
LAAN, MAAIKE Maicke van der Laenkoper huis, plaats en het huisje erachterSchritsen 2816422356v
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ167024023v
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Schritsen164923693r
LAAN, MAAIKE de kamer van Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1652236197r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1675240168r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 1164923689r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 3164923689r
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laenverkoper Raamstraat 11645235184r
LAAN, MAAIKE de plaats van de verkoperse Maycke van der Laennaastligger ten zuiden Schritsen 50164323562v
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laenverkoper Schritsen 50164323562v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laenkoper twee kamers aan elkaarSchritsen 18164323573v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laennaastligger ten oosten Schritsen 18164323573v
LAAN, MAAIKE JANS Maycke Jans van der Laenverkoper Voorstraat 95164323560r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laenverkoper Schritsen 28164223537r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laengeniaarde koper Schritsen164223526r
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laennaastligger ten westen Zuiderhaven 711641234139v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laennaastligger ten noorden Zuiderhaven 711641234139v
LAAN, MAAIKE Mayke van der Laenkoper ledige plaats of huisSchritsen ZZ1641234126v
LAAN, MAAIKE het molenhuis van Mayke van der Laennaastligger ten zuiden Schritsen ZZ1641234126v
LAAN, HENDRIKS Mayke Hendrix van der Laenbode (koopmans-)koper door niaar twee ledige huisplaatsen aan elkaarZuiderhaven 711641234139v
, JAKOBdiaconiekamer bewoond door Jacobus Laernaastligger ten oosten Peterseliestraat171824629r
, JAN Jan van Laernaastligger ten zuiden Zuiderstraat1654236251r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laernaastligger ten oosten Zuiderhaven 2416832426v
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u.koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 341653236244r
EILERTS, JANgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Ellerts van Laereigenaar perceel Voorstraat 56oost1694243105r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerkoper huis en hofZuiderstraat164823621v
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerverkoper Nieuwstraat 341654236265r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerkleermaker (mr. -)koper huis, loods, plaats en 1/2 kamer ten zuiden daarvanVoorstraat 56oost1651236172r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laerkoper Voorstraat 52west1659237208r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laerkoper Voorstraat 52west1659237208r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laernaastligger ten noorden Lanen 71vijf_achter168024170r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans van Laernaastligger ten oosten Voorstraat 501682241180v
, J. J. Lagérenaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11795264286v
JANS, DIRKwijlen Dirk Jans Lahouwever (mr. bont-)verkoper Lombardstraat 41791263295v
JANS, DIRK Dirk Jans Lahouwwever (mr. bont-)koper huisLombardstraat 4177225833v
, GERARDUS Gerardus Wilhelmus van Lakenknoopmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211811269141r
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lamverkoper Zuiderhaven 717882633v
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lamkoper Voorstraat 13178826346r
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lamkoper Zuiderhaven 7178626283r
LAM, AATJE DOUWES Attje Douwes Lamverkoper Voorstraat 131795264280r
LAMBERGEN, de heer Lambergennaastligger ten oosten Raamstraat 31801265292r
LAMBERGEN, Lambergennaastligger ten oosten Raamstraat 11784261161r
LAMBERGEN, S. wijlen Jur.mr.dr. S. Lambergenerflater Zuiderhaven 73179326491r
LAMBERGEN, de heer Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel huis en tuinZuiderhaven 73oost1773258100r
LAMBERGEN, Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper twee kamersRaamstraat 3achter1774258132r
LAMBERGEN, Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Raamstraat 3achter1774258132r
LAMBERGEN, SIEBREN Sibrandus Lambergennaastligger ten oosten Raamstraat 3177725965r
LAMBERGEN, TIBERIUS Tiberius Anthonius Lambergenmedicinae doctorverkoper Zuiderhaven 73179326491r
LAMBERGEN, TIBERIUS dr. Tiberius Anthonius Lambergenmedicinae doctorverkoper Leerlooierssteeg WZ180126621r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechtsverkoper Bildtstraat 31809268213r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregtskoper huisBildtstraat 31805267145r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lambsmakoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 11738249354r
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lambsmakoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 44173524955v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsmakoopmankoper mouterijCarl Visschersteeg 16173124816v
LAMBSMA, SIEMEN KLASESerfgezetene Symon Clasen Lambsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks (oud -)verkoper Carl Visschersteeg 16176525698r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 791763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 811763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Zoutsloot 261763255238r
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper van 8/64 Noorderhaven 831763255238r
JANS, HAANTJE Haantie Jans Lamckemaverkoper Voorstraat 951645235167v
, HAANTJE Haentie Lamckemanaastligger ten zuiden Lanen NZ1644235136r
HAANTJES, JANoud vaandrig Jan Hanties Lamckemaverkoper ten zuiden van Harlingen164223519v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lamkamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235259r
HAANTJES, JAN Jan Haentjes Lamkamaverkoper Noorderhaven 54163623414v
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen163723444v
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemaverkoper ten zuiden van Harlingen163723444v
LAMKEMA, JAN HAANTJESde verkoper, oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemanaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen163723445r
LAMKEMA, JAN HAANTJESoud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkemaverkoper ten zuiden van Harlingen163723445r
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamkenverkoper ten oosten van Harlingen164823619v
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammeringverkoper Scheerstraat 91762255174v
, BERNARDUSwijlen Bernardus Lamonscommiesverkoper van 8/16 en 1/32 Zuiderhaven 19noord1724246213r
LAMBSMA, SIEMEN Simon Lamsmakoopmanverkoper q.q. Noordijs 151738249352v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lamsmakoper huis, hof en wagenhuisZuiderhaven 461728247200r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmankoper wagenhuisSpinstraat 51729247253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmannaastligger ten oosten Spinstraat 51729247253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmannaastligger ten westen Spinstraat 51729247253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmannaastligger ten noorden Spinstraat 51729247253r
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lamsmaverkoper (bij wederkoop of redemptie verkocht)Zuiderhaven 481740250120v
LAMBSMA, SIEMEN Symon Lamsmanaastligger ten oosten Zuiderhaven 441728247197v
JANS, HAANTJEhet tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1647235262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancamaverkoper ten oosten van Harlingen1647235262v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaernaastligger ten westen Moriaanstraat 121657237129v
LANGHAAR, HENDRIK Hendrick Lanckhaernaastligger ten westen Moriaanstraat 121646235224v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u.verkoper onbekend16472362v
LANDEN, JAN Jan van alle Landennaastligger ten westen Hofstraat 51794264223r
, ANTJE Anna Landrebenverkoper Werfpad170824548r
, ARNOLDUS Arnoldus Landrebenpredikantverkoper Zuiderhaven ZZ170824546v
, ARNOLDUS Arnoldus Landrebenpredikantverkoper Werfpad170824548r
LANDSMAN, HELENA Helena Landsmanhuurder Zuiderhaven 791721246114r
LANDSMAN, HELENA Helena Landsmanrequireerde Schritsen 281704244252v
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstradistillateur en koopmanverkoper Droogstraat 471791263297r
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstrakoopmankoper huis genaamd de Witte Leest, en tuinDroogstraat 47de Witte Leest178626290v
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Langehuurder (p.j.)Fabrieksstraat 32178126040v
LANGE, GRIETJE JAKOBS Grytie Jacobs de Langekoper door niaar kamerRapenburg 10oost1687242182r
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ16652391ra
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Lanen 93168024119va
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Lanen 84167224016va
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1687242187v
LANGE, JAKOB JURJENSvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1677240264r
LANGE, JAKOB JURJENSvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1677240264r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Lanen 861692242376r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg 10west1688242261r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg 10west1688242261r
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurriens de Langekoper 1/2 huis, plaats en tuintjeLanen 84167224082v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Langenaastligger ten westen Lanen 84167224082v
LANGE, JAKOB JURJENSgemeensman Jacob Jurriens de Langekoper provisioneel 1/2 huis, plaats en tuinLanen 84167224016va
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Langeverpachter grond Spekmarkt 1167124051v
LANGE, JAKOB JURJENS Jacob Jurriens de Langenaastligger ten noorden Spekmarkt 1167124051v
LANGE, JOHANNES DIRKS Johannes Dirks de Langesmid (mr. grof-)koper huisHoogstraat 381809268280r
LANGE, JURJEN de weduwe van Jurrien Langenaastligger ten zuiden Spekmarkt 4163623420v
LANGE, JURJEN wijlen Jurrien Langegeniaarde koper Hofstraat 71642234178r
LANGE, TIEMEN Timen de Langeeerdere eigenaar Lanen 861714245216v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 821712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 841712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 861712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Lanen 82a1712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Spekmarkt 61712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Rapenburg 10oost1712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Rapenburg 121712245315v
LANGE, TIEMEN vroedsman Timeus di Lange, s.s.minist. candidatusmedicinae doctorkoper door niaar huis naast het huis van wijlen de vroedsman Jacob Jurjens de LangeLanen 861692242376r
LANGE, TIEMEN Tymen de Langenaastligger ten zuiden Lanen 931695243148r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits van Langerackschoenmakerverkoper Rinnertspijp 8170924584v
, GERRIT Gerryt Langezaalhuurder Nieuwstraat 16175325363v
, JURJENwijlen Jurien Langhe*verkoper Grote Kerkstraat 61641234137v
, JURJEN Jurrien Langhekoper huis waar Sodoma uithangt, loods, ledige plaats en hof achter twee huizenGrote Kerkstraat 6Sodoma16362347r
, ARJAANTJEjuffrouw Adriana Langrietverkoper Voorstraat 58167224081r
, ARJAANTJE Adriana Langrietnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1675240206r
, ARJAANTJE Adriana Langrietverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1675240207r
, ARJAANTJEjuffrouw Adriana Langrietverkoper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankemaverkoper buiten Harlingen163923485v
LANSENBERG, BAUKJE JANS Baukje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Zuiderhaven 471780259307v
LANSENBERG, BAUKJE JANS Baukje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, BAUKJE JANS Baukje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Grote Kerkstraat 391780259307v
LANSENBERG, JAN wijlen Jan Paulus Lansenbergkoopmanerflater Schritsen 50achter1790263213r
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Zuiderhaven 471780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Grote Kerkstraat 391780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSde nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenbergverkoper Both Apothekerstraat 31780259307v
LANSENBERG, PAULUS Paulus Jan Lansenbergbakker (mr. -)koper huis met bakkerijKerkpoortstraat 53180426766r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Lansenbergbakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1790263213r
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenbergbakkerverkoper Kerkpoortstraat 531805267148r
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Zuiderhaven 471780259307v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Grote Kerkstraat 391780259307v
LANSENBERG, SIERK JANS Sierk Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Zuiderhaven 471780259307v
LANSENBERG, SIERK JANS Sierk Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, SIERK JANS Sierk Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Grote Kerkstraat 391780259307v
LANSENBERG, TRIJNTJE Trijntje Lansenbergverkoper Schritsen 50achter1790263213r
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Lansenbergverkoper van 1/2 Hofstraat 291790263276v
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Zuiderhaven 471780259307v
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Grote Kerkstraat 391780259307v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansing, c.u.huurder Heiligeweg 41758254151r
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 61759254220v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 81759254220v
LANSING, HENDRIK Henricus Lansingkoopmanverkoper Ooievaarsteeg 61761255101r
LANSING, HENDRIK Henricus Lansingkoopmanverkoper Ooievaarsteeg 81761255101r
, HENDRIK Hendricus Lansonbontfabrikantgeniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8176125552r
LANTING, Lantingrentmeesternaastligger ten noorden Noordijs 21zuid173124815v
LANTING, het huis van oud burgemeester Lantingnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ167024026v
LANTING, de heer Lantingnaastligger ten oosten Kruisstraat 10west1664238216r
LANTING, rentmeester Lantingnaastligger ten oosten Zoutsloot 931740250139v
LANTING, burgemeester Lantingnaastligger ten westen Heiligeweg 9167024027v
LANTING, rentmeester Lantingnaastligger ten noorden Zoutsloot 931740250139v
LANTING, burgemeester Lantingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1663238170v
LANTING, panwerk van de rentmeester Lantingnaastligger ten zuiden Liemendijk1740250115v
LANTING, de heer burgemeester Lantingkoper provisioneel 1/2 grondpacht van 3-00-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 2916612388va
LANTING, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingverpachter grond Grote Ossenmarkt 18172724741r
LANTING, oud burgemeester Lantingnaastligger tegenover Heiligeweg 20166523920r
LANTING, de heer burgemeester Lantingkoper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat16612388va1
LANTING, de heer burgemeester Lantingkoper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat16612388va1
LANTING, de heer burgemeester Lantingkoper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat16612388va1
LANTING, procureur Lantingnaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1175725472r
LANTING, AAFKE KLEISES Aefke Cleyses Lantingkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
LANTING, ANTJE Antie Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, AUKJE Aukjen Lantingkoper Kleine Bredeplaats 161760254253r
LANTING, AUKJE Aukjen Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, AUKJE Aukjen Lantingkoper Grote Bredeplaats 24170824557r
LANTING, B. B. Lantingexecuteurhuurder Voorstraat 151775258220r
LANTING, B. mede-eigenaar B. Lantingexecuteur (stads -)huurder (p.j.)Lanen 211785261310r
LANTING, BAARTE Bart Lantingschilder (mr. kunst-)koper 1/2 huisLanen 211785261292r
LANTING, BARTELD de heer burgemeester Bartel Lantinghuurder Noorderhaven 100166723915va
LANTING, BARTELD Bartel Lantingchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, BARTELD de erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Lantingverkoper Noordijs 2117522532v
LANTING, BARTELD de ledige plaats van burgerhopman Bartel Lantingnaastligger ten westen Kruisstraat 5west1653236246v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lantingnaastligger Heiligeweg 15166623941v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lantingverkoper Kruisstraat NZ166023836v
LANTING, BARTELD wijlen Bartel Lantingschilder (kunst-)verkoper Lanen 211791263346v
LANTING, BARTELD de erfgenamen van wijlen Bartel Cleisen Lantingverpachter grond Grote Ossenmarkt 181734248346r
LANTING, BARTELD KLEISESoud burgemeester Bartel Kleisen Lantingverkoper Rozengracht 381662238127v
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 grondpacht van 3-14-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 31166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat NZ166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Schritsen 7166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper ledige plaatsKruisstraat 8166023836r
LANTING, BARTELD KLEISESde koeschuur van Bartel Kleisen Lantingnaastligger ten westen Kruisstraat 8166023836r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend NZ166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleysen Lantingkoper grondpacht van 2-05-00 CGMoriaanstraat 121670239215r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleysen Lantingkoper grondpacht van 0-05-00 CGKlaverbladstraat 19het Dorstige Hondje1670239215r
LANTING, BARTELD KLEISESoud burgemeester Bartel Kleysen Lanting, c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 18165623793v
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lantingverpachter grond Kruisstraat 616702407v
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lantingverkoper van 1/2 Kruisstraat 616702407v
LANTING, BARTELD KLEISESde heer Bartle Cleyssen Lantingverpachter grond Liemendijk NZ165623777v
LANTING, BARTELD burgervaandrig Bartold Lantingrentmeesterkoper huis en tuinNoordijs 191721246110r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lantingnaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 51782260260r
LANTING, C. de erfgenamen van wijlen burgemeester C. Lantingnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 51782260260r
LANTING, KLAAS de weduwe van burgemeester Claas Lantingnaastligger ten oosten Voorstraat 761780259286av
LANTING, KLEIS het panwerk van Cleis Lantingnaastligger ten zuiden Liemendijk1755253219r
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lantingverkoper q.q. Hoogstraat 101768257253v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lantingnaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5177225853v
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lantingnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1765256103v
LANTING, KLEIS burgemeester Cleis Lantingnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5177225853v
LANTING, KLEIS vroedsman Cleis Lantingkoopmankoper huisAchterstraat17632563r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 111174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 99174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleys Bartels Lantingnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 161653236225v
LANTING, DOMINICUS wijlen vroedsman Dominicus Lantingkoper Noorderhaven 58168524287v
LANTING, DOMINICUS de weduwe van vroedsman Dominicus Lantingnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37de Drie Schelvissen168524263r
LANTING, JAN meerderjarig vrijgezel Jan Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, K. het pan- en estrikwerk, knechtswoning enz. van burgemeester K. Lantingnaastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1774258178v
LANTING, K. burgemeester K. Lantingnaastligger ten oosten Voorstraat 761775258235v
LANTING, K. de weduwe van wijlen burgemeester K. Lantingnaastligger ten oosten Liemendijk 3178126072v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingrentmeesternaastligger ten oosten Zoutsloot 991741250201v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingrentmeesterverkoper Zoutsloot 991741250201v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingrentmeesterverkoper Achterstraat 491741250201v
LANTING, KLEIS Kleis Lantingwinkelierkoper woningKleine Kerkstraat 31755253208r
LANTING, P. P. Lantingverkoper Zoutsloot 99178626269r
LANTING, P. P. Lantingnaastligger ten zuiden Achterstraat1793264102v
LANTING, P. P. Lantingnaastligger ten zuiden Achterstraat178826343v
LANTING, P. P. Lantingnaastligger ten oosten Voorstraat 76178326139v
LANTING, PIETER Pieter Lantingkoopman (oud -)verkoper Zoutsloot 1051805267156r
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s.huurder Noordijs 11808268164r
LANTING, PIETER Pieter Lantingverkoper van 1/2 Liemendijk1785261308r
LANTING, PIETER Pieter Lantingkoper huis en weefwinkelAchterstraat1785261282r
LANTING, PIETER Pieter Lantingnaastligger ten zuiden Achterstraat1785261282r
LANTING, PIETER Pieter Lantingkoper 1/2 huisZoutsloot 1051785261283r
LANTING, PIETER Pieter Lantingeigenaar van 1/2 Zoutsloot 1051785261283r
LANTING, PIETER Pieter K. Lantingkoopmanverkoper Voorstraat 781789263167v
LANTING, PIETER Pieter Lanting, c.s.huurder (p.j.)Noordijs 141795264266v
LANTING, PIETER Pieter Lantingnaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 1178926393r
LANTING, PIETER Pieter Lantingnaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1178926393r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 4178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 6178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 8178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 10178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper van 1/2 Liemendijk1785261308r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Achterstraat1785261282r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Zoutsloot 1051785261283r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingkoper Heiligeweg 151776258249r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Heiligeweg 15178826311v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Noorderhaven 611785261273r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Noorderhaven 591785261273r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Zeilmakersstraat 201785261273r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingeerdere gebruiker Noorderhaven 611785261303r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Heiligeweg 34178826324r
LANTING, ROMKE procureur Romke Lantingverkoper q.q. Zoutsloot 1175725487r
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lantingnaastligger ten oosten Hoogstraat 61763255191v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lantingnaastligger ten zuiden Hoogstraat 61763255191v
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lantingprocureurnaastligger ten westen Hoogstraat 121764256263r
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lantingnaastligger ten westen Hoogstraat 12176425677r
LANTING, ROMKE de weduwe van Romke Lantingnaastligger ten oosten Hoogstraat 61763255200v
LANTING, ROMKE Romke Lantingnaastligger ten zuiden Hoogstraat 61763255200v
LANTING, ROMKE Romke Lantingprocureur postulantkoper huis en een pakhuis erachterHoogstraat 10175325341r
LANTING, ROMKE procureur Romke Lantingverkoper Zoutsloot NZ1757254107v
LANTING, ROMKE procureur Romke Lantingverkoper q.q. Zoutsloot NZ1757254107v
LANTING, T. T. Lantingnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167124073v
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lantingcommiesnaastligger ten oosten Heiligeweg 5170024471v
LANTING, TJITSKE Tiedske Lantingverkoper van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, de absente Ybelte Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTINGA, ROMKE de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Romke Lantingaverkoper Hoogstraat 101768257253v
LANTINGA, Tilia Lantingaverkoper Noordijs 191721246110r
, de kamer van commies Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 18169424376r
, de kamer van commies Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 20169424376r
, de heer Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 111662238123r
, burgemeester Lantinghverpachter grond Kruisstraat 81668239168r
, burgemeester Lantinghverpachter grond Kruisstraat 61668239168v
, burgerkolonel Lantinghnaastligger Heiligeweg NZ1688242247v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantinghnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101682241177v
, oud burgemeester Lantinghverpachter grond Kruisstraat 6167124072r
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantinghnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181683241236r
, de plaats van burgerhopman Lantinghnaastligger ten westen Kruisstraat 5west1650236106v
, Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 221687242177r
, ANTJE Anna Lantinghkoper Zuiderhaven ZZ16922439r
, ANTJE Anna Lantinghkoper Zuiderhaven ZZ16922434v
, AUKJE Auckjen Lantinghkoper Weverstraat1711245156r
, AUKJE Aukjen Lantinghverkoper Nieuwstraat 421715245234r
, BARTELDoud burgemeester Bartel Lantinghverkoper Kruisstraat 6166523932r
, BARTELDburgemeester Bartel Lantinghverpachter grond Liemendijk NZ1658237172av
, BARTELDde erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Cleisen Lantinghverpachter grond Grote Ossenmarkt 18169424384r
, BARTELDde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantinghverkoper Zoutsloot 38167924147r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghkoper huis of koeschuurZoutsloot 38166623937v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u.geniaarde koper ten oosten van Harlingen1647235262v
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghaanhandelaar grondpacht van 12-00-00 CGten oosten van Harlingen1674240135r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghverwandelaar Heiligeweg 91674240135r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghverwandelaar Heiligeweg1674240135r
KLEISES, BARTELDburgervaandrig Bartel Cleysen Lantinghnaastligger ten oosten [staat: noordoosten] Heiligeweg 71647235252r
KLEISES, BARTELDHopman Bartel Cleysen Lantinghverkoper van 1/6 Zuiderhaven 18164923688v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 111647235254r
KLEISES, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleissen Lantinghverkoper Kruisstraat 5oost167924125v
KLEISES, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleysen Lantinghverkoper Heiligeweg 9166523931v
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Kleysen Lantinghverkoper Grote Kerkstraat 31668239150r
KLEISES, BARTELDde heer burgemeester Bartel Kleysen Lantinghverpachter grond Schritsen 71661238108r
KLEISES, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleysen Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 9166523931v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghkoper 7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie HoefijssersZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1677240252v
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Liemendijk NZ167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Kerkpoortstraat 11167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Franekerpoort (gebied)167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Moriaanstraat167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Kerkpoortstraat 29167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Grote Ossenmarkt 10167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Klaverbladstraat 19167924130r
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghkoper huisLanen 9west167824112r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Moriaanstraat 12167924130r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west167824112r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west167824112r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Kruisstraat167924130r
, BARTELDhet huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Kruisstraat 10westde Drie Schelvissen1677240259r
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Lanen 9west1677240265v
, BARTELDburgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper q.q. Bildtstraat 191676240229v
, BARTELD Bartoldus Lantingh, q.q.rentmeesterverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221725246240v
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u.rentenierkoper hof en zomerhuisRozengracht 18achter172024679r
, BARTELD Bartoldus Lantinghrentmeesterverkoper Zuiderhaven 131724246197r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u.rentmeesterverkoper Wasbleek1721246114v
, KLEIShet pakhuis van oud burgervaandrig Cleis Lantinghnaastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
, KLEISoud burgervaandrig Cleis Lantinghverkoper Kleine Bredeplaats 191687242190r
, KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west168024186r
, KLEIS Cleis Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west168024186r
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten noorden Lanen 9west1681241133v
, KLEIS Cleys Lantinghapothekernaastligger ten oosten Lanen 9west1681241133v
, KLEISburgervaandrig Cleys Lantinghapothekerkoper huisKleine Bredeplaats 191677240265r
, KLEIS Cleys Lantinghwijnhandelaarverkoper Lanen 9oost1683241261v
, DOMINICUS Dominicus Lantinghbierstekerkoper hof met bomen, planten, prieel en bellevidereZuiderstraat1675240179v
, DOMINICUSvroedsman Dominicus Lantinghkoper huisNoorderhaven 56de Drie Rozijnekorven1681241172v
, DOMINICUShet huis genaamd de Drie Schelvissen, van de weduwe van vroedsman Dominicus Lantinghnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37de Drie Schelvissen16852426ra
, DOMINICUS Dominicus Lantinghbierstekerverkoper Zuiderhaven ZZ1676240241r
, DOMINICUS Dominicus Lantinghhuurder Brouwersstraat 13167224077r
, DOMINICUSvroedsman Dominicus Lantinghnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 1168224155va
, DOUWEvroedsman Douwe Lantinghbewoner Grote Bredeplaats 35168224158ra
, DOUWEvroedsman Douwe Lantinghverkoper Lanen 9west168024186r
, T.de kamer van T. Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 121687242202v
, T.de ingang van de hof en de kamer van T. Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 12169424379r
, THEOTARDUSingang van de hof en kamer van Teotardus Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 121696243193r
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167224015ra
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnotariskoper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noordenRapenburg ZZ1676240238v
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 51674240149r
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1687242187v
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 9167924152r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg NZ167924152r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghverkoper q.q. Grote Kerkstraat 16168224150ra
, THEOTARDUSwijlen Theotardus Lantinghcommiesverkoper Rapenburg 161701244117v
, THEOTARDUSde tuin van burgerkolonel Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1690242327r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Rapenburg ZZ1682241200r
, TIETJE Titia Lantinghverkoper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
, Titzia Lantinghprotesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 10171924639v
, TJEERDburgerhopman Tjeerd Lantingh, q.q.verkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
, TJEERDburgerhopman Tjeerd Lantingh, q.q.verkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
, TJITSKE Tjitske Lantinghverkoper Nieuweburen 271681241143v
, P. P. J. Lanzenbergnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55180426778r
LAQUART, P. P. Laquaartnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 211799265197v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaartnaastligger ten westen Voorstraat 841779259202v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaartverkoper Voorstraat 841779259202v
LAQUART, PIETER Pieter Laquaartnaastligger ten zuiden Voorstraat 821771257217v
LAQUART, PIETER Pieter Laquaartnaastligger ten westen Voorstraat 821771257217v
LAQUART, S. S. Laquaartnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 211799265197v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaartnaastligger ten westen Voorstraat 841779259202v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaartverkoper Voorstraat 841779259202v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaartnaastligger ten zuiden Voorstraat 821771257217v
LAQUART, SIERK Sierk Laquaartnaastligger ten westen Voorstraat 821771257217v
LAQUART, SIERK Sierk Laquardkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 98achter176425673r
LAQUART, SIERK Sjerk Laquardverkoper q.q. Achterstraat 15176425671v
LAQUART, SIERK Sjerk Laquardkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 10176425672v
LAQUART, FONGER oud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardtstaat op het tegenwoordige Landschapverkoper Grote Kerkstraat 151633233102r
LAQUART, FONGER oud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardtstaat op het tegenwoordige Landschapverkoper Kleine Kerkstraat 91633233102r
LAQUART, SIERK Sierk Laquardtkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 53176425670v
LAQUART, juffrouw Laquartnaastligger ten noorden Voorstraat 13173925067av
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1715245247v
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1715245250v
LAQUART, de heeren Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251803266205r
LAQUART, Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251783261111v
LAQUART, de vroedsman Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251717245287r
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 2517182461v
LAQUART, oud burgemeester Laquartnaastligger ten oosten Weverstraat ZZ172724725v
LAQUART, oud burgemeester Laquartnaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ172724725v
LAQUART, burgemeester Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 821722246142v
LAQUART, burgemeester Laquart, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 821722246142v
LAQUART, de heren Laquartnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 171788262250r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allarts Laquartnaastligger ten westen Noorderhaven 601716245268v
LAQUART, AALTJE ALLERTSde erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquartverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
LAQUART, AALTJE ALLERTSde hof van Aeltie Allerts Laquartnaastligger ten westen Zoutsloot 87achter1704244256v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts Laquartverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
LAQUART, ALLERT de weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquartnaastligger ten zuiden Voorstraat 821752252204v
LAQUART, ALLERT de weduwe van de heer burgemeester Allardus Laquartnaastligger ten westen Voorstraat 821752252204v
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquartverkoper q.q. Rapenburgermolen 11728247114r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u.naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquartkoopmankoper tuin, zomerhuis en zeven kamersWeverstraat1712245165r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquartverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquartnaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1733248258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1733248258v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquartkoper huis, hof en pakhuisVoorstraat 801713245197v
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquartverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.koper kamerNieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquartverkoper van 2/54 Noordermolen 11729247263v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquartverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ173925031r
LAQUART, ALLERT vroedsman Allardus Laquartverkoper Scheffersplein OZ1715245319r
LAQUART, ALLERT wijlen burgemeester Allardus Laquartverkoper onbekend1736249121v
LAQUART, FONGER Fonger Laquartkoper 2/14 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 151618230123v
LAQUART, FONGER Fonger Laquartkoper 2/14 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Kerkstraat 91618230123v
LAQUART, FONGER Fonger Laquartkoper 2/14 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 261618230123v
LAQUART, JOOSTJE Josina Laquartverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
LAQUART, P. P. Laquartnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter179226454r
LAQUART, P. P. Laquartnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19177825999v
LAQUART, P. P. Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid180826852r
LAQUART, PETRUS Petrus Laquartkoper door niaar van 1/2 Voorstraat 841778259134v
LAQUART, PIETER Pieter Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 23176825774v
LAQUART, PIETER Pieter Laquartnaastligger ten oosten Voorstraat 78180826827r
LAQUART, PIETER Pieter Laquartkoper Grote Kerkstraat 191782260257v
LAQUART, PIETER Pieter Laquartnaastligger ten oosten Voorstraat 781789263167v
LAQUART, PIETER Pieter Laquartnaastligger ten zuiden Voorstraat 841807267334v
LAQUART, PIETER Pieter Laquartnaastligger ten zuiden Voorstraat 82177625918v
LAQUART, PIETER Pieter Laquartnaastligger ten westen Voorstraat 82177625918v
LAQUART, S. S. Laquartnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter179226454r
LAQUART, S. S. Laquartnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19177825999v
LAQUART, S. S. Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid180826852r
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 23176825774v
LAQUART, SIERK wijlen Sierk Laquartverkoper Grote Kerkstraat 191809268283r
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten oosten Voorstraat 78180826827r
LAQUART, SIERK Sierk Laquartkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 921765256100v
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten zuiden Voorstraat 841807267334v
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251773258122v
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten zuiden Voorstraat 82177625918v
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten westen Voorstraat 82177625918v
LAQUART, SIERK Sierk Laquartkoper door niaar van 1/2 huis met daarnaast een woning onder een dakVoorstraat 841778259134v
LAQUART, SIERK Sjerk Laquartnaastligger ten oosten Voorstraat 781789263167v
LAQUART, SIERK Sjierk Laquartkoper huisGrote Kerkstraat 191782260257v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquertverkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareaukoper Lanen 211785261310r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lareaukoper Zuiderhaven 35178626297v
, GERLANDJElanden van verkoper Gerlant van Lauckamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen163723437r
, J.de weduwe van J. Lauernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 221810268337v
, FONGER Fonger Lauquartkoper Grote Kerkstraat 15162523182v
, FONGER Fonger Lauquartkoper Kleine Kerkstraat 9162523182v
LAURENTIUS, T. T. Laurentiussecretaris van Harlingenprotesteert vanwege een hypotheek Vijverstraat NZ162523148v
LAUTA, de landen van wijlen burgemeester Lautanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1663238183v
LAUTA, de weduwe van wijlen burgemeester Lautanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ165623768r
LAUTA, burgemeester Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211652236186v
LAUTA, wijlen burgemeester Lautanaastligger ten oosten Noorderhaven 601658237159r
LAUTA, AALTJE Aeltie van Lautaverkoper Rozengracht 421659237204r
LAUTA, AALTJE Aeltie Lautaverkoper Franekereind 251659237194v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Grote Bredeplaats 3116592387r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Hofstraat16592387v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautanaastligger ten noorden Hofstraat 20166023827v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Hofstraat 20166023827v
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Voorstraat 38166023850r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Noorderhaven 74166023868r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Voorstraat 251662238150r
LAUTA, Alethea Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 641664238209v
LAUTA, Alethea Lautaverkoper Noorderhaven 641664238209v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Taco Lautakoper door niaar ten oosten van Harlingen165523736v
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lautaeigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen165523725v
LAUTA, TEEKE de weduwe van wijlen burgemeester Taco Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 7816552374r
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taco Lautaverpachter grond Zoutsloot 61166323816ra
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lautanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21646235202r
LAUTA, TEEKE het huis van Taecke Lautanaastligger ten westen Zuiderhaven 351646235202r
LAUTA, TEEKE de hof van wijlen Taecke Lautanaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 61653236240v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten graslandbuiten Harlingen163923485v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautaeigenaar van 1/2 buiten Harlingen163923485v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper huisGrote Bredeplaats 311647235242r
LAUTA, TEEKE Taecke Lautanaastligger ten zuiden Franekertrekvaart ZZ1647235264v
LAUTA, TEEKE TEEKESburgervaandrig Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 31163323386r
LAUTA, TEEKE TEEKESoud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oudekoper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopersNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd162823277v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211633233107r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautaverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Zoutsloot NZ163123315v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten zuiden buiten Harlingen1630232159r
LAUTA, TEEKE TEEKESoud hopman Taecke Taeckes Lautakoper 1/2 huisVoorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKESwijlen Taecke Taeckes Lauta, de oudeverkoper Voorstraat 38163823470v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lautakoper huisFranekereind 251641234145v
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Lautanaastligger ten oosten Noorderhaven 601697243291v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lautanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen163923487v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lautakoper huis daer het Vergulden Hooft uytsteecktNoorderhaven 40het Vergulden Hooft1640234116r
LAUTA, TEEKE Take Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 761644235112r
LAUTA, TEEKE Take Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 781644235112r
LAUTA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Take Lautanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166723919va
LAUTA, TEEKE de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Tako Lautaeigenaar van 3/4 ten oosten van Harlingen165623792v
LAUTA, TEEKE wijlen burgemeester Tako Lautaontvangerverkoper Zuiderhaven 331653236234r
LAUTA, TEEKE Teake Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 761644235101r
LAUTA, TEEKE Teake Lautanaastligger ten westen Noorderhaven 781644235101r
LAUTA, TEEKE Tecke Lautanaastligger ten westen Zuiderhaven 351647235248v
LAUTENBACH, Lautenbachschoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Noordijs 271796265312r
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbachdoodgraverkoper huisNoordijs 251791263356v
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 771809268311v
LAUTENBACH, KORNELIS Cornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 82181026933r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachnaastligger ten oosten Noorderhaven 801783261102v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachnaastligger ten noorden Voorstraat 371800265268r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 821781260149v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Lanen 801803266190r
LAUTENBACH, DIRK wijlen Dirk Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 82181026933r
LAUTENBACH, HARMEN Harmen Lautenbachverkoper Noorderhaven 82181026933r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid180826852r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 8180826858r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 20achter180826859v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 37180826862r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 22180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 18180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 20180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 9180826875r
LAUTENBACH, WIETSKE Wytske Lautenbachkoper Havenplein 261774258138r
, JOHANNES Johannes Lauwerkoper huisGrote Kerkstraat 201799265170v
, BERENDgrondpacht uit de huisstede van wijlen Beernt Leckerbiereigenaar perceel Lanen 451613229182v
JANS, KLAAS Claes Jansen Leckerbierkoper huis of kamer met ledig plaatsje ten zuidenRomastraat1621230268v
, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernt Leckkerbiernaastligger ten zuiden Lanen 45achter1613229182v
, DOUWE Douwe B. Leefsmakoopmankoper Gardenierstraat NZ178926371v
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsmakoper door niaar huisSchritsen 43178926373v
LEEGSMA, GERRIT Gerryt Leeksmahuurder oostelijke kamer en tuin (p.j.)Zoutsloot 201794264209r
, HENDRIK Hendrik Gerardus Leemanswever (mr. bont-)geniaarde koper Tiepelsteeg OZ177725944v
, CATHARINAwijlen Kaatje Leemanshuurder van 1/2 Weeshuisstraat 131791263342r
, CATHARINAwijlen Kaatje Leemanshuurder van 1/2 Weeshuisstraat 151791263342r
, CATHARINAde boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemansverkoper Weeshuisstraat 131791263342r
, CATHARINAde boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemansverkoper Weeshuisstraat 151791263342r
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten westen Hoogstraat 161803266264r
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten oosten Heiligeweg 141803266267r
, FRANS Frans Leemkoolkoopmanverkoper Heiligeweg 261811269143r
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten oosten Hoogstraat 101807267316v
, FRANS Frans Leemkoolverkoper q.q. Brouwersstraat 171798265314r
, FRANS Frans Leemkool*naastligger ten westen Hoogstraat 1417762593v
, FRANS Frans Leemkoolverkoper q.q. Weeshuisstraat 131798265314r
, FRANS Frans Leemkoolverkoper q.q. Weeshuisstraat 151798265314r
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten oosten Hoogstraat 10180826898r
, FRANS Frans Leemkoolkoopmannaastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ179826589r
, FRANS Frans Leemkoolkoopmanverkoper Tiepelsteeg ZZ179826589r
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten westen Hoogstraat 141807267333v
, FRANS Frans Leemkoolverkoper Hoogstraat 141807267333v
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten westen Heiligeweg 20181026928r
, FRANS Frans W. Leemkoolkoopmanverkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmanverkoper q.q. Franekereind 271808268129r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoper 6 pm greidlandten zuidoosten van Harlingen1805267178r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmankoper door niaar huis geschikt als wagenmakerijHoogstraat 141787262183r
WILLEMS, Frans Willems Leemkoolkoper door niaar Heiligeweg 161793264159r
WILLEMS, Frans Willems Leemkoolkoper door niaar Heiligeweg 181793264159r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoper huis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamerVoorstraat 68180426719v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolhuurder (p.j.)Voorstraat 68180426719v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 66180426722r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmankoper 1/2 huisKarremanstraat 101794264165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmaneigenaar van 1/2 Karremanstraat 101794264165v
, PIETER Pieter Leermannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen166823929va
, PIETER Pieter Leermannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166823929va
, JAN Jan Leermanssmidnaastligger ten noorden Nieuwstraat1682241226r
LEERS, KOENRAAD Coenraad Leers, ongehuwdkoopmankoper huis, tuin, zomerhuis en pakhuizenVoorstraat 78180826827r
LEEUW, BERBER de erfgenamen van wijlen Berbara Anna de Leeuwnaastligger ten westen Spinhuisstraat 51694243101v
LEEUW, J. J. de Leeuwblokmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Schritsen 43178926373v
LEEUW, JAN Jan de Leeuw, c.u.huurder (p.j.)Vijver 91793264162r
LEEUW, SIEMEN JANS Symon Jansen de Leeuwkoopmankoper huis met winkel in het voorhuis, met plaatske en schuurVoorstraat 821702244183v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems* Leeuwardernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166123892v
LEEUWEN, van Leeuwenkapiteinnaastligger ten oosten Herenwaltje 3170824572r
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikje van Leeuwenverkoper Liemendijk NZ1730247343v
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikjen van Leeuwenverwandelaar Zuiderhaven ZZ1729247291v
LEEUWEN, HENDRIKJE Hendrikjen van Leeuwenaanhandelaar huisLiemendijk NZ1729247291v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 36oost16992442v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwenkapiteinhuurder Voorstraat 3516992447v
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwennaastligger ten oosten buiten Harlingen166023842r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinkoper huisVoorstraat 711710245113v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten westen Wortelstraat 9170724539v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten noorden Wortelstraat 9170724539v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapitein ter zeeverkoper Hoogstraat 11713245199v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinverkoper Wortelstraat 5tuin1713245200r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinverkoper Grote Kerkstraat 33169924433r
LEEUWEN, JAN de hof van Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten oosten Herenwaltje 3170824559r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinverkoper Zuiderhaven 36oost1701244125v
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper hofWortelstraat 5tuin1706244322r
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwenkapiteinverkoper Voorstraat 71171924652v
LIEUWMA, HOITE JANS Hoite Jans Leeuwmazilversmid (mr. -)koper huisVoorstraat 45178926389r
, JOHANNESwijlen Johannes Legeenbewoner beneden Voorstraat 21800265246r
, JOHANNESwijlen Johannes Legeerverkoper Voorstraat 21800265246r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Leidenaarnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8178826358r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 351762255157r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 131760254252v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper Gardenierstraat 81763255194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamerFranekereind 201765256264r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125575r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoopmankoper Franekereind 21761255111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper q.q. Heiligeweg 201759254239v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125584v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoopmankoper huisNieuwstraat 4617492529r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten westen Franekereind 271740250134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Franekereind 271740250134r
LEISTRA, KLAAS gezworen gemeensman Claas Leistraverkoper Brouwersstraat 14174925217v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper Franekereind 201769257126v
LEISTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Leistranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35177225819r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistrakoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 621770257145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistrakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621770257145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistranaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101770257151v
LEISTRA, PIETER Pieter Leistranaastligger ten oosten Zuiderstraat 2317822612r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistraverkoper Nieuwstraat 46180426786r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistraverkoper Kruisstraat 10west1783261116r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistraverkoper Carl Visschersteeg 101783261117r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistraverkoper q.q. Gardenierstraat NZ179226446v
LELIE, TJEERD Tjeerd Lelyverkoper q.q. Zuiderhaven 77oost168024122ra
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 61790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 41790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 21790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkekoper Nutstraat 2achter1790263194r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 61791263382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 41791263382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 21791263382r
, DOROTHEA Dorothea Ernestina Lembkeverkoper Nutstraat 2achter1791263382r
LEMKE, G. de weduwe van ds. G. Lemkehuurder Grote Bredeplaats 221808268173r
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsmakoper hof met zomerhuisFranekereind NZ1778259127v
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennepverkoper Noordijs 21zuid173124815v
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennepverkoper onbekend WZ173124817r
LENNEP, ANTJE juffrouw Anna Elisabeth van Lennepverkoper Weverstraat ZZ1747251203r
, JAN Jan Lennichnaastligger ten oosten Franekereind 36173824919va
, JAN Jan Lenningkoopmankoper 18/72 huis en tuinFranekereind 361738249258v
, JAN Jan Lenningkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 361738249258v
, JANwijlen Jan Lenningkoopmanverkoper Franekereind 40175025283r
, P. P. Lenriuschirurgijn (oud -)eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
LENTS, ADAM Adam Lensnaastligger ten noorden Lanen 391805267141v
LENTS, JETSE Jetze Lensbakker (mr. -)koper huisVoorstraat 831781260132v
, HENDRIKwijlen Hendrick Lens?ijzerkramerverkoper Noorderhaven 211614229238r
, ABE Abe Lensesverkoper Zoutsloot 94176725731v
, P. P. Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Havenplein 31782260256v
, PIETER Pieter Lensiuslands schrijverhuurder (p.j.)Zuiderhaven 77west1804267101v
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 361782260164v
, PIETER Pieter Lensius, jr.huurder Noorderhaven 231787262167r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 231787262167r
, PIETER Pieter Lensiuskoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 331787262168v
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)koper door niaar van 1/2 1/2 huisNoorderhaven 23178626271r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)geniaarde koper van 1/4 Noorderhaven 23178626271r
, PIETER Pieter Lensiusverkoper Noorderhaven 351795264301r
, PIETER Pieter Lensiuskoper huis met twee daarachter staande houtschurenNoorderhaven 351786262140v
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5178126052r
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisHavenplein 31780259279r
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 85175325358v
, PIETER Pyter Lensiusnaastligger ten noorden Hoogstraat 271759254203r
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Schritsen 451761255105v
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 94176725731v
, PIETER Pyter Lensiusnaastligger ten oosten Hoogstraat 51758254166r
, PIETER Pyter Lensiusnaastligger ten oosten Schritsen 43176025536r
LENTS, ADAM Adam Lentsnaastligger ten noorden Lanen 3518012663r
LENTS, JAKOB Jacob Lentsnaastligger ten noorden Brouwersstraat 51782260223r
LENTS, JAKOB Jacob Lentsverkoper Zuiderhaven 611717245298v
LENTS, JETSE Jetse Lentsbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 811795264255r
LENTS, JETSE wijlen Jetze Lentshuurder Kleine Kerkstraat 6181026940v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 181808268128r
LENTS, ADAM Adam Lentzverver (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 351795264294r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 3918042679v
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u.verver en glasmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 37178526222r
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 391808268112r
LENTS, ADAM Adam Lentzverver en glasmaker (mr. -)koper huis en tuinSint Odolphisteeg 221788262291v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten oosten Lanen 29180426792v
LENTS, ADAM Adam Lentznaastligger ten noorden Lanen 371788262293r
LENTS, GEERTJE Geertje Lentzverkoper van 1/6 Voorstraat 83180826886v
LENTS, H. H. Lentznaastligger ten noorden Lanen 371808268179r
LENTS, H. H. Lentznaastligger ten noorden Lanen 351808268113r
LENTS, JETSE de nalatenschap van wijlen Jetze Lentzbakker (mr. brood- en klein-)verkoper Schritsen 23180826885r
LENTS, JETSE Boedel en nalatenschap Jetze Lentzbakker (mr. brood-)verkoper van 5/6 Voorstraat 83180826886v
LENTS, JETSE Jetze Lentzbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 811806267218v
LENTS, JETSE Jetze Lentzbakker en koopman (mr. -)koper huisSchritsen 231803266289r
, PETRUS Petrus Lenziuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Lanen 131775258205v
, PIETER Pieter Lenziusnaastligger ten westen Hoogstraat 271788262273r
, PIETER Pieter Lenziuskoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 261791263327v
, PIETER Pieter Lenziusverkoper Herenwaltje 9178926386r
, PIETER Pieter Lenziusverkoper Herenwaltje 11178926386r
, PIETER Pieter Lenziuschirurgijn (mr. -)verkoper Herenwaltje 9178926386r
, PIETER Pieter Lenziuschirurgijn (mr. -)verkoper Herenwaltje 11178926386r
, PIETER Pieter Lenziuskoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 121791263329r
, PIETER Pieter Lenziuskoopmanverkoper Hoogstraat 71788262278r
, PIETERwijlen Pieter Lenziuschirurgijn (mr. -)erflater Hoogstraat 71788262278r
, PIETER Pieter Lenziuskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 731790263265v
, PIETER Pieter Lenziuskoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 81791263305r
, PIETER Pieter Lenzuischirurgijn (mr. -)koper huis en tuinHoogstraat 71754253168r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisverkoper Rommelhaven ZZ16312339r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper ten oosten van Harlingen162723231r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper q.q. ten oosten van Harlingen162723231r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonis, q.q.procureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper q.q. Sint Jacobstraat 4162723231r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonis, q.q.procureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper Noorderhaven 112162723231r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisprocureur postulant voor het gerecht van Harlingenverkoper q.q. Noorderhaven 112162723231r
LESPIERRE, STEFFEN ds. Stephanus de Lespierepredikantverkoper Lombardstraat 21704244257v
LESPIERRE, JOOSTJE wijlen juffrouw Josine de Lespierreerflater Grote Bredeplaats 181747251204r
LESPIERRE, JOOSTJE wijlen juffrouw Josine de Lespierreerflater Grote Bredeplaats 201747251205r
, CATHARINA Catharina Leusingkoper paardenstallen, koets, huis en wagenhuisHofstraat ZZ175625420v
, CATHARINA Catharina Leusing, c.u.naastligger ten westen Hofstraat ZZ175625420v
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Leuvennaastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen16792416ra
, JAN Jan van Leuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 3516992441r
LEVERLAND, EELKJE Eelkje Leverlandkoper door niaar Hoogstraat 11781260154v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverlandverkoper Nieuwstraat 101780259261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverlandverkoper Nieuwstraat 121780259261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverlandverkoper Herenwaltje 191780259263r
LEVERLAND, IETJE Ytje Leverlandverkoper Rommelhaven 21767256240r
LEVERLAND, IETJE Yttie Leverlandkoper Hoogstraat 1176425667r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverlandverkoper Oosterkeetstraat 51780259283v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverlandkoper Rommelhaven 21760254257v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverlandverkoper Rommelhaven 31781260153r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverlandverkoper Hoogstraat 11781260154v
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi, c.u.huurder Droogstraat 37177225812r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levihoedenmakergeniaarde koper Sint Jacobstraat 7175725456r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levikoopman (joods -)huurder beneden Lammert Warndersteeg 181779259176r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoper huis en herbergRommelhaven 18de Aardappelbeurs1805267161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoopmanverkoper Rommelhaven 181805267177r
, Ahron Levykoopman (joods -)verkoper Hoogstraat 45178926397r
, BENJAMIN Benjamin Levyhuurder Sint Odolphisteeg 8178126035v
, Elikan Isaack Levyverkoper Voorstraat 361807267336r
, ELKAN Elkan Levynaastligger ten westen Grote Kerkstraat 171809268327v
, ELKAN Elkan Isack Levykoopman (joods -)koper huisGrote Kerkstraat 151795264289r
, ELKAN Elkan Levykoopmankoper van 1/2 Voorstraat 361805267113v
, ELKAN Elkan Ysaack Levynaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 91809268187v
, ELKAN Elkan Ysaak Levykoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 36de Hof van Holland1805267113v
, JAKOB Jacob Levykoopman (joods -)huurder (p.j.)Heiligeweg 251803266293r
, JAKOB Jacob Levyverkoper q.q. Brouwersstraat 181810268356v
, NATHANAEL Nathan Levynaastligger ten zuiden Noorderhaven 901755253245r
, NATHANAEL Nathan Levynaastligger ten zuiden Voorstraat 45oost1755253245r
, NATHANAEL Nathan Levykoopman (joods -)koper huisVoorstraat 451755253246r
, NATHANAEL Nathan Levykoopmankoper deftig huisGrote Kerkstraat 40175625430v
, NATHANAEL Nathan Levy, c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 40175625430v
, AREND Arend Lewykoopman (joods -)koper huisHoogstraat 45de Klok1787262229r
LEX, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Lexnaastligger ten noorden Schritsen 121740250103v
LEX, HESSEL Hessel Lexnaastligger ten oosten Schritsen 81717245304r
LEX, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Lexnaastligger ten oosten Schritsen 8173925013v
LEX, HESSEL Hessel Lexnaastligger ten zuiden Schritsen 101710245108v
LEX, HILTJE de verkoperse Hiltje Lexnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17178326126r
LEX, HILTJE Hiltje Lexverkoper Grote Kerkstraat 17178326126r
LEX, HILTJE Hiltje Lexnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 171788262250r
LEX, HILTJE JANSwijlen Hiltje Jans Lexerflater Grote Kerkstraat 40west179226452r
LEX, HILTJE JANSwijlen Hiltje Jans Lexerflater Grote Kerkstraat 17achter179226454r
LEX, HILTJE JANS Hiltje Jans Lexkoper Grote Kerkstraat 40west1776258258r
LEX, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrikx Lexhuurder Hofstraat 251698243347v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401798265106r
LEX, MARIA Maria Lexnaastligger ten oosten Schritsen 81755253225v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401808268145r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 221796264308r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 41800265218v
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Schritsen 2218102692r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 12178326168v
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten zuiden Vianen1787262228r
LEX, MARIA Marijke Lexkoper Gardenierstraat ZZ1762255162r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341782260252r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten noorden Schritsen 121784261165r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Weverstraat 71791263360r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341781260123v
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten westen Romastraat ZZ1784261254r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten westen Franekereind 38179326487r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Franekereind 38179326487r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1785261306r
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexkoper Heiligeweg 2417432519v
LEX, JANS Marijke Jans Lexgeniaarde koper Wortelstraat 5tuin1771257197v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdragerkoper Schritsen 53176825744v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdragerkoper Voorstraat 741757254106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexeigenaar van 3/4 Voorstraat 741757254106v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexverkoper Gardenierstraat ZZ1778259129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexuitdraagsterverkoper Schritsen 531781260129r
LEX, SJOUKJE JAKOBSwijlen Sioukjen Jacobs Lexerflater Klaverbladstraat 191738249357r
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lexkoper huisVijverstraat 717922643r
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lexnaastligger ten oosten Vijverstraat 51793264157v
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lexkoper huisZuiderhaven178626255r
, HESSEL Hessel Lexsnaastligger ten westen Schritsen 22173124839r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Leyverkoper Schritsen 31803266208r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Karremanstraat 231803266210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Zoutsloot 981803266212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Wortelstraat 121803266212r
LEI, ANNE huisman Anna van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Leyverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, ANNE huisman Anna van der Leyverkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
LEI, ARJAANTJE JARICHS Ariaantje Jarigs van der Leykoper Zoutsloot 98178126013r
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1771257221v
LEI, B. B. van der Leykoopmankoper huis waarin een weefwinkel voor 4 getouwen, met plaats en bleekveldFranekerpoort (gebied)177725956r
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)177725956r
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden Noordijs 211774258146r
LEI, B. B. van der Leykoper door niaar Scheffersplein OZ1774258170v
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1774258170v
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden William Boothstraat 25178126019r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper groot huisRommelhaven 26b1766256158v
LEI, BINKE Bente van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1770257153v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper 1/2 huisOoievaarsteeg1782260280v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmaneigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg1782260280v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper door niaar huis en tuinFranekerpoort (gebied)1766256160v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 791778259118v
LEI, BINKE Bente van der Leynaastligger ten noorden Noordijs 211766256161v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper pakhuis met tuinZuiderhaven ZZ1778259144v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper wagenhuisNieuwstraat 101780259261v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper wagenhuisNieuwstraat 121780259261v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper van 1/3 Voorstraat 871771257184r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper van 1/3 Rommelhaven 161771257184r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper Rommelhaven 141771257185v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmannaastligger ten noorden Noordijs 21178126092r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmanverkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmanverkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmanverkoper van 1/2 Noordijs 21178126092r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmanverkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmanverkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper Noorderhaven 931771257216r
LEI, BINKE Bente van der Leykoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
LEI, BINKE JARICHSmeerderjarige jongeman Bente Jarigs van der Leydistillateur en koopmankoper huis met pakhuisNoordijs 131751252178v
LEI, BINKE JARICHS Bente Jarigs van der Leyhuurder (p.j.)Voorstraat 39176425657r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarigverkoper Nutstraat 61791263382r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarigverkoper Nutstraat 41791263382r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarigverkoper Nutstraat 21791263382r
LEI, GRIETJE haar dochtertje Grietje van der Ley, minderjarigverkoper Nutstraat 2achter1791263382r
LEI, HOUKJE Holkje van der Leykoper plek grondZuiderhaven 71180426745r
LEI, HOUKJE Holkje van der Leykoper anker- of grofsmederijNutstraat 61803266260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Leykoper huisNutstraat 41803266260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Leykoper woningNutstraat 21803266260r
LEI, HOUKJE Holkje van der Leykoper plek grond geschikt als timmerwerfNutstraat 2achter1803266260r
LEI, J. de erfgenamen van wijlen J. van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 181803266307r
LEI, J. de weduwe van J. van der Leyhuurderse Zoutsloot 371809268216r
LEI, J. J. van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 181801265287r
LEI, J. J. J. van der Leykoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12178326139r
LEI, JAKOB Jacob van der Leykoopmannaastligger ten oosten Raamstraat 11732248103v
LEI, JAKOB Jacob van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 11732248103v
LEI, JAKOB Jacob J. van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 801737249217r
LEI, JAKOB Jacob van der Leynaastligger ten westen Rozengracht 81746251148r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Rozengracht 61748251215r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Kerkpoortstraat1748251216r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leyverkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmankoper Simon Stijlstraat 21738249225v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmankoper van een niet gespecificeerd deel Simon Stijlstraat 2173925028v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 71a1747251200r
LEI, JAKOB JARICHSde weduwe van Jacob Jarigs van der Leyhuurder benedenhuis (p.j.)Grote Ossenmarkt 317672573v
LEI, JAKOB JARICHSde weduwe van Jacob Jarigs van der Leyhuurder benedenhuis (p.j.)Grote Ossenmarkt 517672573v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoper huisZuiderhaven 731726246263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leynaastligger ten oosten Zuiderhaven 731726246263v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Raamstraat 3173925033v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leynaastligger ten oosten Zuiderhaven 69173925058r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmaneigenaar van 1/2 Rozengracht 22173124833r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoper huis genaamd de SteurRaamstraat 3de Steur1728247210r
LEI, JARICH Jaerich van der Leykoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 16177625917v
LEI, JARICH Jaerig van der Leykoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
LEI, JAN Jan van der Leykoper huis voor enige jaren nieuw gebouwd, eerder anker- en grofsmederij ([voor de vier percelen in deze akte])Nutstraat 61790263194r
LEI, JAN Jan van der Leykoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Nutstraat 41790263194r
LEI, JAN Jan van der Leykoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Nutstraat 21790263194r
LEI, JAN Jan van der Leykoper plek grond eerder gebruikt als timmerwerf ([voor de vier percelen in deze akte])Nutstraat 2achter1790263194r
LEI, JAN Jan van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 791751252154r
LEI, JAN Jan van der Leykoper van 1/4 Droogstraat 271751252154r
LEI, JAN Jan van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 831751252154r
LEI, JAN Jan van der Leykoopmangebruiker Nutstraat 61791263382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Leyerflater Nutstraat 61791263382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Leyerflater Nutstraat 41791263382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Leyerflater Nutstraat 21791263382r
LEI, JAN haar vader wijlen Jan van der Leyerflater Nutstraat 2achter1791263382r
LEI, JAN Jan Jarig van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 18178826352v
LEI, JAN Jan van der Leykoopmanhuurder (p.j.)Voorstraat 61178626288r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmanverkoper Raamstraat 31751252173r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 791751252129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 831751252129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarighs van der Leykoopmankoper William Boothstraat 29174525180v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper Rozengracht 61748251215r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmanverkoper q.q. Lanen 411733248228r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper Rozengracht 61738249351r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 791745251105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 831745251105v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper William Boothstraat 41753253117v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, meerderjarig vrijgezelkoper door niaar stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintjeRaamstraat 3173925033v
LEI, JAN SIEBRENS Jan Sybrens op de Leytimmerman (mr. -)koper huisFranekereind 23west1714245218r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten oosten Rommelhaven 61782260274r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 8178326169v
LEI, JARICH de heer Jarig van der Leynaastligger ten oosten Zuiderhaven 71178326199r
LEI, JARICH Jarig van der Leyverkoper q.q. Bargebuurt 161796264325r
LEI, JARICH Jarig J. van der Leykoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 791785261311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Leyverkoper q.q. Voorstraat 691796264326r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper huisVoorstraat 89een_achter1780259256r
LEI, JARICH Jarig J. van der Leykoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 811785261311v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 791778259118v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 8517802602r
LEI, JARICH wijlen Jarig van der Leykoopmanhuurder Hofstraat 151807267291r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 8517802602r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper Zuiderhaven ZZ1778259144v
LEI, JARICH Jarig J. van der Leykoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Leykoopmanverkoper Bildtstraat 241785261311v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper stal, wagenhuis en bleekveldWilliam Boothstraat 3178126038r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten zuiden Raamstraat 81783261108v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper van 1/3 Voorstraat 871771257184r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper woningVoorstraat 89twee_achter1780259230r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper van 1/3 Rommelhaven 161771257184r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten oosten Westerstraat 43179726545v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten noorden Westerstraat 43179726545v
LEI, JARICH Jarig J. van der Leykoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 831785261311v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper Rommelhaven 141771257185v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
LEI, JARICH Jarig J. van der Leynaastligger ten oosten Westerstraat 431790263261r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmanverkoper van 1/2 Noordijs 21178126092r
LEI, JARICH Jarig J. van der Leynaastligger ten westen Westerstraat 431790263261r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 131798265122r
LEI, JARICH Jarig J. van der Leykoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Leykoopmanverkoper Zoutsloot 261785261311v
LEI, JARICH Jarig van der Leyverkoper Rommelhaven 18178826352v
LEI, JARICH de heer Jarig van der Leynaastligger ten noorden Zuiderstraat 2317822612r
LEI, JARICH Jarig van der Leyverkoper q.q. Zuiderstraat 151781260122r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten westen Westerstraat 431785261270v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper huisRommelhaven 121781260125r
LEI, JARICH Jarig A. van der Leynaastligger ten noorden Scheffersplein 7178626284r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 121781260125r
LEI, JARICH Jarig van der Ley, c.s.naastligger ten westen Lanen 62178826315r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper huisRommelhaven 18voor1781260127r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper koolstekZuiderhaven 36oost1778259154r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 191780259300v
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1778259154r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper Noorderhaven 931771257216r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper huis en tuinZuiderhaven 3617822617v
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten westen Zuiderstraat 271781260156r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 3617822617v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper huisHofstraat 351785261276r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 10178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 12178826328r
LEI, JARICH ANNESde verlaten boedel van hopman Jarig Annes van der Leyverkoper Noordijs 19178826329v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leykoopmanverkoper Rommelhaven 26b178326171v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper van 1/2 Lanen 60178826331v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ178826333r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat WZ178826337r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leykoopmanverkoper Hoogstraat 361784261245v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leykoopmanverkoper Scheffersplein 7178926394v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper van 1/2 William Boothstraat WZ178826362r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leynaastligger ten zuiden Raamstraat 8178826322v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Romastraat 151789263106r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Grote Kerkstraat 141789263107r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89178526231v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Zoutsloot 26172824762r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderstraat 23180426732r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderstraat 25180426732r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 87180426733v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 61790263194r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Rommelhaven 18een_achter180426735v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 41790263194r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leynaastligger ten westen Rommelhaven 18een_achter180426737r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoper huisVoorstraat 91769257134r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Rommelhaven 18een_achter180426737r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 21790263194r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 89180426738v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 2achter1790263194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 83172724715r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Kleine Kerkstraat 14180426743v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 71180426745r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Noorderhaven 93178826347v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
LEI, JARICH JAKOBSde verkoper Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 71a178826349v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 71a178826349v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoper Zuiderhaven 731726246263v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper dubbel huisZuiderhaven 361785261269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper William Boothstraat 3178826351r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten westen Voorstraat 89een_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leynaastligger ten noorden Zuiderhaven 361785261269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 89twee_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 89een_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Hofstraat 35178826354r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 11796264312v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 61803266260r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 42172824780r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 41803266260r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 1172824781v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 21803266260r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 91774258171v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 2achter1803266260r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 48172824782v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Heiligeweg 111789263104v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper q.q. Voorstraat 76178326139v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leykoopmanverkoper van 1/2 Lanen 60178826331v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leynaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ178826333r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leykoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ178826333r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leykoopmanverkoper van 1/2 William Boothstraat WZ178826362r
LEI, JARICH JAKOBS Jarigh Jacobs van der Leykoopmankoper 3/4 huis en pakhuisNoorderhaven 791725246227r
LEI, JOHANNES BAUKESburgerhopman Joannes Bauckes van der Leykoper huis en hofNoorderhaven 531675240201v
LEI, JOHANNES BAUKESburgerhopman Joannes Bauckes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 51167924135v
LEI, SIERK Sierk van der Leykoopmankoper kamerNoorderhaven 22achter1755253218v
LEI, SIERK Sierk van der Ley, c.u.koopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 22achter1755253218v
LEI, SIERK de geabandonneerde boedel van Sierk van der Leyverkoper Noorderhaven 22176725715r
LEI, SIERK de geabandonneerde boedel van Sierk van der Leyverkoper Noorderhaven 22achter176725715r
LEI, SIERK Sierk van der Leynaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17175325377v
LEI, SIERK Sierk van der Leynaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 191766256165v
LEI, SIERK Sierk van der Leykoopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tiebbes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 181737249183r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 201741250176v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 201741250176v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 181741250152v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmankoper Noorderhaven 221740250135r
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmankoper huisVoorstraat 51782260309r
LEI, SIEMEN Simon van der Leyhuurder herberg (p.j.)Rozengracht 271784261235r
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 9177725962v
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmangeniaarde koper Zuiderhaven 491774258192v
LEI, SIEMEN Simon van der Leyhuurder (p.j.)Rozengracht 10177625913v
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 5178326162r
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmankoper huisVoorstraat 91774258171v
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmanhuurder (p.j.)Voorstraat 91774258171v
LEI, SIEMEN Simon van der Leynaastligger ten oosten Voorstraat 7a1775258199v
LEI, SIERK Sjerk van der Leynaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17176425658v
LEI, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs van der Leyhuurder beneden (p.j.)Noorderhaven 44177225826v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten westen Lanen 621752252206v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leyhuurder Zoutsloot 70175725460v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leyhuurder Herenwaltje 10175725460v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 81766256221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 791751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Noordijs 211766256161v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 621769257136r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Droogstraat 271751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmanverkoper Rozengracht 61766256161v
LEI, TEUNIS Heer Teunis van der Leykoopmankoper op redemptie heerlijk huis en tuinZuiderhaven 791766256164v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoper van 1/4 Noorderhaven 831751252154r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper van 1/3 huis, tuin, pakhuis en stal (de koper is verplicht tot leverantie van het ijzer tot het oorlogschip alhier thans gemaakt wordende)Voorstraat 871771257184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper van 1/3 woningRommelhaven 161771257184r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper woningRommelhaven 141771257185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten noorden Schritsen 51west1752252189r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leynaastligger ten westen Lanen 621754253190v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper huis en schuureNoorderhaven 931771257216r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 791751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 831751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper 2/3 pakhuisRozengracht 61738249351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisWilliam Boothstraat 41753253117v
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmanverkoper van 1/3 Lanen 7317432513r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leynaastligger ten zuiden Noordijs 131751252178v
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 711774258143r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 791763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 811763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Zoutsloot 261763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoopmanverkoper van 9/128 Noorderhaven 831763255238r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoper huisRommelhaven 18twee_achter177625919v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Leykoopmankoper huisWilliam Boothstraat 29174525180v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper 1/3 pakhuisRozengracht 61748251215r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisLanen 601746251125r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 791745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis en tuin, met stal en wagenhuisZuiderhaven 71a1747251200r
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper van 1/64 Noorderhaven 831745251105v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarigs van der Leykoopmankoper huis, zeperij, pakhuis, klopperij, paardenstal, bleekveld en tuinNoordijs 211774258146r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydegemansverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1176725717r
, CATHARINAwijlen Catharina Elysabeth Leydegemanserflater Sint Jacobstraat 1176725717r
, CATHARINA Catharina Elysabeth Leydemanskoper Sint Jacobstraat 11763255179v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Jekelsteeg 21809268248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Schritsen 191809268249v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarcommandeur aan het lands magazijnkoper huisSchritsen 17180826872r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten zuiden Vissersstraat 21807267337v
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaarverkoper Achterstraat 31804267106v
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaarkoper huisAchterstraat 31799265133r
LEIENAAR, HAANTJE JANSde erfgenamen van wijlen Haantie Jans Leyenaarnaastligger ten westen Hoogstraat 311696243241r
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik J. Leyenaarmetselaarkoper huisBargebuurt 261808268174v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik Leyenaarmetselaar (mr. -)huurder Voorstraat 301806267256v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik Leyenaarmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 181811269132v
LEIENAAR, JAN KLASESvoormalig gebruiker Jan Claessen Leyenaarhuurder ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
LEIENAAR, JAN KLASES Jan Claessen Leyenaarverkoper q.q. Molenpad 1163823452r
LEIENAAR, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pytters Leyenaarnaastligger ten zuiden Noordijs 51653236226r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111809268204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81809268204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 101809268204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten westen Zoutsloot 991794264217r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111808268101v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarmetselaar (mr. -)koper huisHofstraat 291806267198r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten westen Zoutsloot 991794264224r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarmetselaar (mr. -)koper huis en tuinVianen 61806267199r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 291803266185r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes J. Leyenaarmetselaar (mr. -)huurder (p.j.)Romastraat 151789263106r
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaarverkoper Zoutsloot 97179726531v
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaarmetselaar (mr. -)koper huis genaamd de ZilverbergKerkpoortstraat 27de Zilverberg1789263166r
LEIENAAR, JOHANNES JANS Johannes Jans Leyenaarmetselaar (mr. -)koper huisBrouwersstraat 91786262115r
LEIENAAR, MARIA JANS Marijke Jans Leyenaarkoper Zoutsloot 541796264343v
LEIENAAR, MARIA JANSwijlen Marijke Jans Leyenaarverkoper Zoutsloot 541806267238r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaarkoper Heiligeweg 11802266126r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaerkoper hofonbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaernaastligger ten westen onbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Clasen Leyenaerbrouwerkoper kamer met schuur en ledige plaats daarachterHoogstraat 29achter1630232140r
KLASES, JAN Jan Clasen Leyenaernaastligger ten westen Hoogstraat 29achter1630232140r
PIETERS, JAN Jan Pieters Leyenaerverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenaernaastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin164223531v
PIETERS, JAN Jan Pytters Leyenaer, c.u.koper huis genaamd De Blauwe BijlRommelhaven 13de Blauwe Bijl1688242229v
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Clasen Leyenaerverkoper Noordijs 151668239140r
JANS, HAANTJEde erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leyenaersnaastligger ten westen Hoogstraat 31168524266r
JANS, HANSKE Haentie Jans Leyenerkoper door niaar Hoogstraat 291667239121av
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenerbrouwerverkoper Liemendijk ZZ1641234136r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenerkoper kamerZoutsloot1642234179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenernaastligger ten oosten Zoutsloot1642234179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenernaastligger ten zuiden Zoutsloot1642234179v
KLASES, JANwijlen Jan Clasen Leyenerbrouwererflater Hoogstraat 291667239121av
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Leyenernaastligger ten westen Zoutsloot 53tuin164923655v
JANS, HENDRIKde geabandonneerde boedel van Hendrik Jansen Leykeverkoper Heiligeweg 201773258116v
LEIKER, HENDRIKS Hendriks Leykerverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1798265100r
LEIKER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Leykerdoodgraverhuurder Heiligeweg 201784261220v
LEIKER, ROBIJN Robijn Leykernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 241808268140r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leykerbakkersknechtkoper huisHeiligeweg 191803266254r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leykerhuurder Heiligeweg 191803266254r
LEIKER, ROBIJN HENDRIKS Robijn Hendriks Leykerbakkersknechtverkoper van 1/2 Zoutsloot NZ1798265100r
JANS, HAANTJEde erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leynenaersnaastligger ten westen Hoogstraat 311683241259v
LEISTRA, vroedsman Leystranaastligger ten noorden Romastraat 13175025291v
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystrabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 221748251229v
LEISTRA, KLAAS Claas Leystra, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 701767257252r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystraverkoper Nieuwstraat 341758254124r
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystraerflater Franekereind 2178326149r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystrakoopmanverkoper Kerkpad 341766256224r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystranaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35176425661v
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystrakoper Nieuwstraat 621774258144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystranaastligger ten westen Nieuwstraat 621774258144r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystrakoopmankoper pakhuis of gortmakerijKruisstraat 10west1759254248v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper huisHofstraat 291752252209r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper huisGrote Bredeplaats 311752252218v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper woningCarl Visschersteeg WZ174325121v
LEISTRA, KLAAS Claes Leystranaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29175325367r
LEISTRA, KLAAS PIETERSgemeensman Claes Pieters Leystrakoper huis met nog een kamer erachter in de Carel VisschersteegBrouwersstraat 141749251279r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Klaas Leystrakoper huisGardenierstraat 8175025258v
LEISTRA, PIETER Pieter C. Leystra, thans uitlandigverkoper Nieuwstraat 621804267103r
LEISTRA, PIETER Pieter Leystranaastligger ten oosten Ooievaarsteeg1784261159r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leystraverkoper Grote Bredeplaats 311783261119r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarigverkoper van 1/2 Franekereind 2178326149r
, SARA Sara Liasarkoper Voorstraat 451755253246r
, SARA Sara Liasarkoper Voorstraat 451755253246r
, GERLANDJEjuffrouw Gerlant van Liaucamaverkoper ten oosten van Harlingen163723437r
, de landen van overste Liaukmanaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
BROERS, HOITE Hoite Broers Libariuskoopmanverkoper van 1/2 Noordermolen 1176125549v
BROERS, HOITE Hoyte Broers Libariuskoopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1176125562r
, BARTELD Bartel Liddeleerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ161723089v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lidelverkoper Zuiderstraat ZZ1614229223v
, Fobby Lierssoldaatkoper kamerSpinhuisstraat1657237138v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuma, c.u.zilversmidkoper door niaar huisSint Odolphisteeg 8178126035v
LIEUWEN, JAN Jan van Lieuwennotariskoper huis en ledige plaatsVoorstraat 681629232101r
LIEUWMA, ANTJE meerderjarige vrijster Anna Lieuwmaverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 81808268104v
LIEUWMA, ANTJE meerderjarige vrijster Anna Lieuwmaverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 101808268104v
LIEUWMA, FOKKE meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwmaverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 81808268104v
LIEUWMA, FOKKE meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwmaverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 101808268104v
LIEUWMA, H. H. Lieuwmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 901791263298r
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwmanaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8178126035v
LIEUWMA, HOITE wijlen Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 81808268104v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 43179226471r
LIEUWMA, HOITE wijlen Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 101808268104v
LIEUWMA, HOITE Hoyte Lieuwmazilversmid (mr. -)geniaarde koper Sint Odolphisteeg 141788262288v
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina Lieuwmabewoner Voorstraat 78180826827r
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina H. Lieuwmaverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 81808268104v
LIEUWMA, JAKOMINA Jacomina H. Lieuwmaverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 101808268104v
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendaelnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
LIEVENDAAL, MATTEUS Matijs van Lievendaelnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1620230202v
, JAKOB Jaques Lijbart, c.u.koper 6/7 voor- en achterhuisVoorstraat 8164823618r
JAKOBS, THOMAS Thomes Jaques Lijbartnaastligger ten oosten Voorstraat 891657237115v
, JAKOB Jaques Lijbarts, c.u.verkoper Voorstraat 81661238115v
JAKOBS, THOMAS Tomas Jaques Lijbartsnaastligger ten oosten Voorstraat 89166623936r
, JAKOB Jaques Lijbertnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11165523719v
, FRANS Frans W. Lijmkoolverkoper Hoogstraat 30178126032v
LIMBURG STIRUM, FREERK Fredrik Theodoor Ernst graaf van Limburg Stirumkapitein 1e Battaillon van Gen.Majoor Baron van Nostitzverkoper Zuiderhaven 481782260279r
LINDE, JAKOB Jacob van de Lindekoper huisNieuwstraat 381803266279r
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s.huurder Nieuwstraat 221802266118v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboomkoper huisGrote Kerkstraat 461800265273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboomnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 461800265273v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jans Lindeboomverkoper Kerkpoortstraat 371787262217v
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jansen Lindeboomkoper huisKerkpad 11787262166r
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomnaastligger ten oosten Havenplein 81791263321r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomkasteleinkoper huisLiemendijk ZZ1784261136v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomwever (mr. bont-)verkoper Karremanstraat 141769257136v
LINDEBOOM, JAN Jan Evert Lindeboomhuurder Kerkpoortstraat 71762255168v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomverkoper Havenplein 81791263299r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomwever (mr. bont-)verkoper Havenplein 101790263262v
LINDEBOOM, JAN Jan E. Lindeboomkasteleinkoper huis en weefwinkelMoriaanstraat1784261249r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomkoper huisHavenplein 101782260237v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomschoenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 14176325611r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomherbergierkoper door niaar huisHavenplein 8het Lands Welvaren1784261253r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomnaastligger ten oosten Havenplein 81784261253r
LINDEBOOM, JAN EVERTS Jan Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
, ARNOLDUS Arnoldus Lindringakoper huis en hofZuidersteeg WZ1669239207v
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van wijlen Catie van Lindtverkoper Schritsen 621798265121r
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Gardenierstraat 11798265123r
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Lanen 21799265131r
, MARGARETAop het graf de naam van Margaretha van Lindtnaastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
LINGEN, PIETER Pyter Lingenaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)16112297r
LINGEN, PIETER WIEBRENS Pyter Wybrants Lingeverkoper Franekerpoort (gebied)161122948v
LINGEN, ANTJE Anna van Lingenkoper Hoogstraat 2180426799v
, JOHANNES Johannes Lingenhouwerhuurder huis (p.j.)Moriaanstraat 121803266262r
, JANde weduwe van Jan Linnichkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 36175025284r
, JANwijlen Jan Linnichkoopmanverkoper Franekereind 36175025284r
, JAN Jean Linnichkoopmankoper huis en hofFranekereind 401728247129r
LINT, CATHARINA HENDRIKSwijlen Caatje Hendriks van Lintkoper Zoutsloot 211790263272v
LINT, CATHARINA Catharina van Lintkoper Lanen 21787262209v
LINT, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lintverkoper Zoutsloot 211799265204r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lintschoenmaker (mr. -)koper huis en tuintjeGardenierstraat 11784261233r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint, c.u.huurder Kleine Bredeplaats 4177725926v
LINT, HENDRIK Hendrik van Linthuurder Kleine Bredeplaats 41774258180r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lintbewoner Grote Kerkstraat 181776258248v
LINT, HENDRIK Hendrik van Linthuurder Kleine Bredeplaats 41773258104v
LINT, HENDRIK [als bewoner] Hendrik van Lintnaastligger ten noorden Heiligeweg 151776258249r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint, c.u.huurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 41766256203r
LINT, HENDRIK officier van het schoenmakersgilde Hendrik van Lintverkoper Schritsen 241789263103r
LENTS, FRANSKE Francijntje Lintshuurder (p.j.)Hofstraat 161763255196r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Lioeskekoper huis, loods en plaatskeZoutsloot 491657237127r
FREERKS, FREERK Freerk Freerks Liouchterkoper 1/2 van 2 kamersWeverstraat166123882v
, TEUNISwijlen Teunis van Lobbessonverkoper Rapenburg ZZ166123892v
, wijlen Loeeverkoper Rozengracht 7west1728247126v
, wijlen Loeekapiteinkoper door niaar Rozengracht 7west1726246251r
LOENEN, Loenenkoopmanverkoper ([Alle Friezen: Pieter Minnes Loenen])Kruisstraat 5oost1664238217r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenennaastligger ten oosten Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenennaastligger ten westen Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenverkoper q.q. Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1659237187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenverkoper q.q. Voorstraat 491659237189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoopmankoper 4/7 kamerWortelstraat 171659237189v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoper ledige plaatsKruisstraat NZ1663238189r
LOENEN, PIETER MINNESde kopers Pieter Minnes Loenen, c.u.naastligger ten westen Kruisstraat NZ1663238189r
LOENEN, PIETER MINNESde kopers Pieter Minnes Loenen, c.u.naastligger ten noorden Kruisstraat NZ1663238189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoper Kruisstraat 8zuid_achter1663238190r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoopmankoper Kruisstraat 5oost1663238193r
LOENEN, PIETER MINNES Pitter Minnes Loenennaastligger ten oosten Voorstraat 641659237243r
LOENEN, PIETER MINNES Pitter Minnes Loenennaastligger ten westen Voorstraat 641659237243r
LOENEN, PIETER MINNES Pyter Minnes Loenenkoper Kruisstraat NZ1663238188v
LOENEN, PIETER MINNESwijlen Pytter Minnes Loenenkoper Heiligeweg 9167024027v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenennaastligger ten westen Voorstraat 681658237145v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenenverkoper Sint Jacobstraat 7166023828v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenenverkoper Lanen 9116592385r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen, c.soc.naastligger ten oosten Voorstraat 471659237184r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenennaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31668239146v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenennaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31668239146v
, GEERTRUIDA Geertrui Loisingkoper Voorstraat 92180426775r
, GEERTRUIDA Geertruy Loisingkoper Franekereind NZ1801265279v
LOLKEMA, WIEBE Wybe Lolcamaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 61809268260r
LOLKEMA, WIEBE Wybe Lolcamaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 81809268260r
LOLKEMA, WIEBE Wybe Lolcamaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 21809268260r
, REGNERUSds. Regnerus Lollidesverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16712407ra
, REGNERUSds. Regnerus Lollidesverkoper q.q. Westerkerklaan16712407ra
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Lomanwever (bont-)verkoper Werfpad ZZ1765256116r
LOHMAN, PIETER Pieter Loman, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 81achter1766256190r
LOHMAN, PIETER [als huurder] Pyter Loman, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 83achter1766256189r
LOHMAN, BEREND wijlen Beernd Lomanswever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 6oost1763255226v
LOHMAN, BEREND Beernd Lomansnaastligger ten westen Werfpad ZZ1754253187r
LOHMAN, BEREND wijlen Beernt Lomanswever (mr. bont-)verkoper Anjelierstraat ZZ1754253129r
LOHMAN, BEREND Beernt Lomansnaastligger ten westen Werfpad ZZ1749251265v
LOHMAN, BEREND Beint Lomansnaastligger ten oosten Rapenburg 6west174325115v
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomanswever (bont-)verkoper Hofstraat 1417762595v
LOHMAN, HENDRIK Hendrik Lomansfabrikantkoper 1/2 huisHofstraat 14176825764r
LOHMAN, JOHANNES Johannes Lomanswever (bont-)verkoper Hofstraat 14176825764r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder bovenkamer (p.w.)Hoogstraat 311793264121r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter1770257171r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomanswever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat1758254134r
LON, DIRK Dirk van Lonkoper 1/3 huisSimon Stijlstraat 51759254216v
LON, DIRK Dirk van Lonkoopmanverkoper van 2/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
LON, DIRK Dirk van Lonkoopmanverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
LON, JAKOB Jacobus van Lonverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
LON, S. S. Louisa van Lonkoper Zuiderhaven 71a180426795r
LON, TOBIA de weduwe van Tobia de Lonnaastligger ten zuiden Lanen 41808268166v
LON, TOBIA Tobia de Lonverkoper Lanen 41808268166v
LON, TOBIA Tobia de Lonverkoper Schritsen 131808268138v
LON, TOBIA Tobia de Lonverkoper Schritsen 1oost1809268220r
LONGERHOUW, DIRK Dirck Longerhounaastligger ten noorden Bildtstraat 161647235246r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhou, c.u.naastligger ten westen Schritsen 71661238108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhouverkoper Schritsen 71661238108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrandts Longerhouschipper (groot-)koper huisBildtstraat 141646235206v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u.schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 14164823615r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u.koper 1/2 huis en loodsjeSchritsen 7165523728r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sybren Longerhoukoper huis met tuinSchritsen 51658237144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sybren Longerhounaastligger ten oosten Schritsen 51658237144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSgemeensman Dirck Sybrens Longerhounaastligger ten westen Lanen ZZ1663238177r
LONGERHOUW, SIEBREN JANS Sybrant Jans Longerhouverkoper q.q. Vijverstraat1604228398r
LONGERHOUW, TJALLING Tjalling Longerhou, c.u.bodehuurder Kleine Bredeplaats 23169924434v
LONGERHOUW, de weduwe van de gemeensman Longerhouwnaastligger ten westen Lanen ZZ166523930r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirk Sibrants Longerhouweigenaar Kerkpoortstraat16612388va1
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSgrondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouweigenaar perceel Schritsen 7166123882r
LONGERHOUW, MINK SIEBRENS Mynck Sybrens Longerhouwverkoper Lanen 44achter16362342r
LONGERHOUW, REINER het huis van gemeensman Reiner Longerhouwnaastligger ten oosten Schritsen 31675240176v
LONGERHOUW, REINER vroedsman Reinier Longerhouwverkoper Schritsen 5167824113r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouwhuurder ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
LONGERHOUW, SIEBREN Sibren Longerhouwmolenaar (hout-)koper ten zuiden van Harlingen168024196r
LONGERHOUW, SIEBREN wijlen Sibren Longerhouwverkoper Kleine Bredeplaats 23170024434v
LONGERHOUW, SIEBREN Sybren Longerhouwmolenaar (hout-)naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1686242118r
LONGERHOUW, SIEBREN grondpacht uit 3 pm en 4 einsen land met daarop het huis bewoond door Sybren Longerhouweigenaar perceel ([voor 1/1])ten zuiden van Harlingen1681241153v
LONGERHOUW, SIEBREN JANS Sybren Jansen Longerhouwverkoper Kleine Bredeplaats 151598228100v
LOO, de weeskinderen van wijlen dr. van Looverkoper Hoogstraat NZ1600228235v
LOO, de weeskinderen van wijlen dr. van Looverkoper Droogstraat NZ1600228235v
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Karremanstraat 4163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Achterstraat163723443r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus van Looverkoper ten zuidoosten van Harlingen1652236203r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus Looverkoper ten noordoosten van Harlingen1652236204r
LOO, ALBERT Albert van Lookoopmanverkoper q.q. Voorstraat 12173824921va
LOO, ALBERT Albert van Lookoopmanverkoper q.q. Voorstraat 1217392503ra
LOO, AREND Arent van Loonaastligger ten oosten buiten Harlingen1651236161v
LOO, AREND Arent van Loonaastligger ten noorden buiten Harlingen1651236161v
LOO, ARJAANTJE JAKOBS Ariaenthie Jacobs van Lookoper Hoogstraat 151612229110r
LOO, ARJAANTJE Ariaentie van Looverkoper Hoogstraat 151627231165v
LOO, ARJAANTJE Ariaentie van Looverkoper van 1/2 Herenwaltje 101620230246v
LOO, BOUDEWIJN de erfgenamen van wijlen Boudewijn van Looprotesteert q.q. Lanen 801598228109r
LOO, JAKOB Jacob van Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1601228246r
LOO, JAKOB het huis van Jacob van Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1600228235v
LOO, JAKOB Jacob van Loodeurwaarder kantoor van Frieslandverkoper Noorderhaven 831603228379r
LOO, JAKOB Jacob van Loodeurwaarder kantoor van Frieslandverkoper Noorderhaven 851603228379r
LOO, JAKOB Jacob van Loonaastligger ten oosten Karremanstraat OZ159722853r
LOO, JAN de hof van dr. Jan Loonaastligger ten westen Droogstraat NZ1600228226v
LOO, JAN de erfgenamen van wijlen dr. Jan Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1602228327r
LOO, JAN de kinderen van wijlen dr. Jan Looverkoper Hoogstraat NZ1601228246r
LOO, JAN de kinderen van wijlen dr. Jan Looverkoper Droogstraat NZ1601228246r
LOO, JAN de tuin van dr. Jan Loonaastligger ten westen Zoutsloot 641599228175r
LOO, JAN de nagelaten weeskinderen van wijlen dr. Jan Looverkoper Hoogstraat NZ1604228397v
LOO, JAN erfgenamen van dr. Jan Loonaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1600228225r
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Looverkoper Nieuweburen 251809268257v
, BEREND Berent Loogmansnaastligger ten westen Werfpad1758254125v
, HENDRIK Hendrik Loomanswever (mr. bont-)koper Hofstraat 141766256196r
, JAN Jan Loomanswever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelHofstraat 141766256196r
LOON, dr. van Loon, c.u.huurder Zuiderhaven 301775258213v
LOON, dr. van Loonhuurder huis, houtstek en hof Zuiderhaven ZZ178126021v
LOON, ANTJE Anna van Loonafgewezen niaarnemer Zuiderstraat 121809268207v
LOON, ANTJE Anna van Loonkoper Zuiderstraat 141806267192r
LOON, ANTJE Anna van Loonhuurder Zuiderstraat 141806267192r
LOON, ARJAANTJE Ariaenthie van Loonverkoper van 1/2 Zoutsloot 761612229112r
LOON, ARNOLDUS Arnoldus van Loonverkoper Zuiderhaven 401801265281v
LOON, FOLKERT Folkert van Loonkoper door niaar huisNieuweburen 13178126032r
LOON, FOLKERT Folkert van Loonkoopmanverkoper Zuiderhaven 401801265281v
LOON, WILLEMS Maeyk Willems van Loonverkoper Grote Kerkstraat 29174925221v
LOON, N. dr. N. van Loonkoper door niaar Nieuweburen 13178126032r
LOON, N. dr. N. van Loonhuurder Zuiderhaven ZZ1782260169v
LOON, N. de erfgenamen van wijlen dr. N. van Loonnaastligger ten westen Zuiderhaven 441786262104v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loonkoper van 1/2 Zuiderhaven 161778259110r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loonverkoper Zuiderhaven 161784261206v
LOON, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaas Loonerflater Zuiderhaven 401801265281v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loonkoper Zuiderhaven 381779259189v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Looneigenaar van 1/3 Zuiderhaven 381779259189v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Nieuweburen 131782260230r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoper Zuiderhaven 381778259149r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmankoper 1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoningZuiderhaven 38178126068v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmaneigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38178126068v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmankoper 1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstalZuiderhaven 38178126069v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loonkoopmaneigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38178126069v
LOON, WILLEM de dochter van Willem Loonnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west1734248331r
LOON, WILLEM Willem Loonnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361721246116r
LOON, WILLEM Willem van Loonschoenmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 29172724732v
LOON, WILLEM Willem van Loonnaastligger ten oosten Brouwersstraat 151801265287v
LOON, WILLEM Willem van Loonnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 151801265287v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21646235202v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21646235202v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21645235182v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21645235182v
, HANS Hans Loopsennaastligger ten noorden Anjelierstraat 91658237145r
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBrouwersstraat 111809268204v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBoth Apothekerstraat 81809268204v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBoth Apothekerstraat 101809268204v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperhuurder Hoogstraat 211808268168r
LOOTS, JAN Jan Lootsnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg1803266200v
, KORNELIS Cornelis Lordewagennaastligger ten oosten Kruisstraat NZ1663238188v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes Lorreaukoper door niaar Zuiderhaven 4179326479v
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s.verkoper van 1/2 Voorstraat 811724246208r
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s.verkoper van 1/2 Noorderhaven 761724246209r
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s.verkoper van 1/2 Noorderhaven 781724246209r
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s.verkoper van 1/2 Voorstraat 331724246209v
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s.verkoper van 1/2 Noorderhaven 901724246210v
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s.verkoper van 1/2 Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
, ANTJE Anna Christina Losecaet, c.s.verkoper van 1/2 Hofstraat 51724246211v
PIETERS, LOURENS Lourens Pieterse Louwschipperhuurder (p.j.)Lanen 13178326173r
, LOUWwijlen Louw P. Louwhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
, LOUW Louw P. Louw, c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 201794264203r
PIETERS, LOUW Louw Pieters Louw, c.u.huurder Rozengracht 27179226421v
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubbertiverkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubbertiverkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
LUBBERTUS, S. S. Lubbertiafgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 901630232163v
LUBBERTUS, SIKKE Sicco Lubbertiwijnkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 1041672240103v
LUBBERTUS, SIXTUS wijlen Sixtus Lubbertierflater Voorstraat 611681241121r
LUBBERTUS, SUFFRIDUS wijlen Suffridus Lubbertinotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 881647235265r
LUBBERTUS, SUFFRIDUS burgerhopman Suffridus Lubbertikoper 1/4 huisVoorstraat 43163223370r
LUBBERTUS, SUFFRIDUS de proclamant Suffridus Lubberti, c.u.bewoner voorste gedeelte Voorstraat 43163223370r
LUBBERTUS, SUFFRIDUS Suffridus Lubbertinaastligger ten westen Rozengracht NZ162723226v
LUBBERTUS, SUFFRIDUS wijlen Suffridus Lubbertynotarisverkoper Voorstraat 431659237182v
, SIXTUS Sixtus Lubertinaastligger ten oosten Noorderhaven 1041659237220v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Luddelleerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ161623026r
, JAN Jan Luderkoper huisZuiderhaven 23180426712v
, JAN Jan Luderhuurder Zuiderhaven 23180426712v
, JOHANNAwijlen Johanna Ludingverkoper Lanen 211791263346v
LUDINGA, oud burgemeester Ludinganaastligger ten oosten Voorstraat 321691242367v
LUDINGA, de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinganaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 181691242351r
LUDINGA, de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1692242385r
LUDINGA, oud burgemeester Ludingaverkoper Noorderkade 23169324339v
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 151695243135r
LUDINGA, de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter1691242357v
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinganaastligger ten oosten Brouwersstraat 171695243135v
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 171695243135v
LUDINGA, de weduwe van dr. Ludinganaastligger ten oosten Brouwersstraat 191695243136r
LUDINGA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ludinganaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5171924656v
LUDINGA, wijlen dr. Ludingaerflater Gardenierstraat 141695243149v
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludingapredikantverkoper Gardenierstraat 141695243149v
LUDINGA, KOENRAAD Coenradus Ludingamedicus (stads -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 111688242226v
LUDINGA, KOENRAAD de weduwe van Conradus Ludinganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111698243345v
LUDINGA, KOENRAAD wijlen Conradus Ludingamedicinae doctornaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111691242343r
LUDINGA, KORNELIS ds. Cornelius Ludingahoedenmakerkoper door niaar 1/2 huisSint Jacobstraat 7175725456r
LUDINGA, KORNELIS ds. Cornelius Ludinga, c.s.naastligger ten noorden Brouwersstraat 15174525172v
LUDINGA, GERRIT IEPKES Gerryt Epkes Ludingaverkoper Kleine Bredeplaats 10180826878v
LUDINGA, GERRIT IEKES Gerryt Ykes Ludingakoper huisKleine Bredeplaats 101806267254v
LUDINGA, HELENA Helena Ludinga, bejaarde dochterkoper door niaar Sint Jacobstraat 7175725456r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSoud burgemeester Hendrick Coenraads Ludingatuin grenst aan het perceel van Jetse Joannes Noorderkade 13168024179v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde hof van oud burgemeester Hendrick Coenraadts Ludinganaastligger ten oosten Noorderkade 13168024198v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludingaverkoper Sint Christoffelsteeg OZ1694243110r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludingaverkoper Sint Odolphisteeg 201694243110r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSburgemeester Hendrick Coenraedts Ludingaverkoper ten zuiden van Harlingen16922433v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSwijlen Hendrick Coenraedts Ludingaerflater Gardenierstraat 141695243149v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen burgemeester Hendrik Coenraads Ludinganaastligger ten oosten Voorstraat 321705244281v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraeds Ludinganaastligger ten oosten Voorstraat 32170024437v
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludingaverkoper Voorstraat 341717245297v
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludingaverkoper Bildtstraat 20171924641r
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludingaverkoper Droogstraat 35171924641r
, CATHARINA Catharina Ludsingkoper Rozenstraat 11730247340v
KLASES, GERBENinclusief 10 jaar klei uit het land van Gerben Claessen Ludumbetrokkene Rozengracht 34165623798v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. Zuiderpoort (gebied)1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. Zuiderpoort (gebied)1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper Rapenburg1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1650236107r
LUDINGA, ds. Luidinganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11173925021v
LUDINGA, de erfgenamen van wijlen ds. Luidinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 151762255160r
LUDINGA, Luidingapredikanteigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 7173524930r
LUDINGA, de weduwe van dr. Luidinganaastligger ten oosten Brouwersstraat 191696243213v
LUDINGA, KOENRAAD dr. Conradus Luidingamedicus (stads -)koper huisBrouwersstraat 13168424214v
LUDINGA, KORNELIS ds. Cornelis Luidinganaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 817402505va
LUDINGA, KORNELIS Cornelis Luidingapredikantnaastligger ten oosten Brouwersstraat 171737249188v
LUDINGA, KORNELIS Cornelis Luidingapredikantnaastligger ten noorden Brouwersstraat 171737249188v
LUDINGA, HELENA wijlen juffrouw Helena Luidingaerflater (overleden op 30 maart 1765)Voorstraat 161766256179r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSoud burgemeester Hendrick Coenraedts Luidinganaastligger ten westen* Sint Jacobstraat 91682241211v
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumverkoper Franekereind 29oost1645235189r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum, c.u.koper 1/2 huisFranekereind 18164323584r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumkoper 1/2 huisFranekereind 181644235130v
LUIDUM, KLAAS GERBENSde mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Franekereind 181644235130v
, AREND Arent Luisbroekverkoper Lanen 69176725720r
ARENDS, HARMEN Harmen Arent Luisbroekwever (bont-)koper huisLanen 69176725720r
, JAN Jan Arent Luisbroekwever (mr. bont-)verkoper Lanen 69177725970v
ARENDS, JANwijlen Jan Arends Luisbroekverkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
ARENDS, JANwijlen Jan Arends Luisbroekerflater Zoutsloot 98178126013r
, HENDRIK Hendrick Luishaernaastligger ten westen Moriaanstraat 121633233106r
, GEERTRUIDA Geertruid Luisingkoper huisRomastraat 21799265181v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks Luiterskoper huisLanen 641765256134v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks Luitersnaastligger ten noorden Schritsen 531781260129r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks Luiterswever (bont-)verkoper Lanen 641782260253r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks Luiterskoper Lanen 641782260253r
LUITING, DOETJE SIPKES Doedtie Sipkes Luitingaverkoper Zuiderhaven 48164323579r
, BERENDwijlen Beernd Luizinkverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 691765256114r
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppescommiesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost176425659v
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppescommiesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1769257110r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppesverkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
LUPPUS, G. G. Luppuscommiesnaastligger ten westen Hondenstraat 3oost1769257115v
LUPPUS, G. G. Luppuscommiesnaastligger ten westen Hondenstraat 3oost176825756v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppuscommies convooien en licentenkoper huisGrote Bredeplaats 6westde Pauw1761255102r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerard Luppuscommies (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 6west1771257225r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Havenplein 281752252187v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Zuiderhaven 21752252187v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Zuiderhaven 41752252187v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Schritsen 51west1752252189r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Zoutsloot 171752252190r
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppusnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6west1755253208v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Romastraat 4oost1752252191r
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus, n.u.naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9175225319v
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Both Apothekerstraat 111753253102r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppuscommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper Hondenstraat 117672578r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u.naastligger ten oosten Hondenstraat 117672578r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u.naastligger ten westen Hondenstraat 117672578r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u.naastligger ten noorden Hondenstraat 117672578r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppusverkoper Vijverstraat 11806267205r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Noorderhaven 64175325399r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Voorstraat 21175325399r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Romastraat ZZ1753253100r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusnaastligger ten oosten Vijverstraat 11753253101r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Vijverstraat 11753253101r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppuscommies convooien en licenten Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommies (oud -)reversaalhouder Grote Bredeplaats 6west1782260275r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommieskoper huisVijverstraat 11763255256v
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommiesnaastligger ten noorden Vijverstraat 11763255256v
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus, n.u.naastligger ten zuiden Romastraat ZZ175325366r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus, n.u.naastligger ten westen Romastraat ZZ175325366r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppusnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6west1752252229r
LUPPUS, GERARDUS Gerrardus Luppuscommies convooien en licentenkoper huis en tuintje, stal en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor176425635v
LUPPUS, GERARDUS Gerrardus Luppusnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
, HENDRIKde weduwe van Hendrik Lutternaastligger ten westen Vianen WZ1746251140v
JANS, HOITE Huite Jans Luwmakoper huizen en tuinSint Odolphisteeg 101780259235v
, HENDRIK Hendrik Luxemburgkoper huis en bleekZeilmakersstraat 61807267354r
, HENDRIK Hendrik Luxemburgnaastligger ten oosten Zoutsloot 20180426797r
GERBENS, KLAASde mouterij van Claes Gerbens Luydennaastligger ten zuiden Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens Luydenverkoper Franekereind 181646235197v
, C.dr. C. Luydinganaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8168524277v
, KOENRAADdr. Conradus Luydinga, c.u.koper twee kamersBrouwersstraat 19achter168524291r
, KOENRAADtuin en achterhuis van dr. Conradus Luydinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter168524291r
KOENRAADS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinganaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 51695243162v
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1657237253r
, SIEMEN Simon van Luykbontwerker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 12178926372v
LUIKEN, FRANSKE Francijntie van Luykenkoper Droogstraat168524292v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrik Luyternaastligger ten noorden Schritsen 53176825744v
, GERLANDJEjuffrouw Gerlant van Lyauckamanaastligger ten westen ten oosten van Harlingen1622230305v
, GERLANDJEjuffrouw Gerlant van Lyauckamanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1622230305v
, JARICHde landen van Jarich Lyauckamanaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
LIAUKAMA, Lyauckemanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1598228119r
LIAUKAMA, Lyauckemanaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1598228119r
LIAUKAMA, de landen van Lyauckemanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1626231131v
LYKLEMA, LEEL dr. Laelius Lycklamaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Simon Stijlstraat1657237251v
LYKLEMA, NIESKE Nieske Lycklamaverkoper van 1/3 van 1/5 Simon Stijlstraat1657237251v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydelkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydelverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
LYKLEMA, D. D. Lyklamaapothekerhuurder Brouwersstraat 101806267268v
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamanaastligger ten westen Noorderhaven 112achter167224083r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamaverkoper Noorderhaven 112achter167224083r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamanaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamaverkoper Noorderhaven 1101673240115r