Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, JANKEminderjarige vrijster Jannetje Nôyverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
, LOUIS Louis Nôyverkoper q.q. Nieuweburen 251784261175v
, SWAANTJEminderjarige Swaantje Nôyverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
, HARMEN Harmanus Nack, c.u.huurder (p.j.)Achterstraat1787262199v
, LOURENS Louwrens Nacknaastligger ten noorden Nieuwstraat 201784261145r
, MOSES Moyses Naftali, joodnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ16772411r
NAGEL, BEREND wijlen Beernd Nagelverkoper Vianen 41766256172r
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 101653236223r
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 101653236223r
NAK, LOURENS Lourens Nak, c.u. en c.s.huurder beneden Hoogstraat 401754253148r
NAK, LOURENS Lourens Nakslager (mr. varkens-)huurder Kleine Bredeplaats 201807267323v
NAK, LOURENS Lourens Nak, n.u.naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 171791263314v
NAK, LOURENS Louwrens Naknaastligger ten noorden Nieuwstraat 201784261257r
NAK, LOURENS Louwrens Nak, c.u.wever (mr. bont-)huurder beneden Hoogstraat 401754253132v
NAK, LOURENS Louwrens Naknaastligger ten noorden Nieuwstraat 20178526215r
, DIRK Dirk Nanningsschipper (beurt-)huurder (p.j.)Havenplein 12176525698v
, H.dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
, H.dr. H. Nanningsadvocaat Hof van Frieslandverkoper ten zuidoosten van Harlingen16942421ra
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Napbootsman voormalig Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 231806267193r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Napbootsman voormalig Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 231806267193r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Napbootsman voormalig Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 231806267193r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napbootsman Admiraliteit in Friesland (onder-)verkoper Zuiderhaven 71790263190v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napbootsman Admiraliteit in Friesland (onder-)verkoper Zuiderhaven 71790263190v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napbootsman Admiraliteit in Friesland (onder-)verkoper Zuiderhaven 71790263190v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napschipperkoper huis/winkelZuiderhaven 717882633v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napschipperkoper huis/winkelZuiderhaven 717882633v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napschipperkoper huis/winkelZuiderhaven 717882633v
, MOSES Moses Napthalihuurder Lanen 41167524024ra
, ALBERTwijlen Albert Nauooghverkoper Zuiderhaven 36o1697243307r
, ALBERT Albert Nauooghkoper huisZuiderhaven 36o1687242192v
, ALBERT Albert Nauooghnaastligger ten noorden Nieuweweg 191689242280r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts Nauooghgeniaarde koper Zuiderstraat ZZ1682241176v
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts Nauooghgeniaarde koper Zuiderstraat ZZ1682241176v
NAUTA, de ledige plaats van burgemeester Nautanaastligger ten oosten Zuiderhaven 161663238190v
NAUTA, de hof van oud burgemeester Nautanaastligger ten zuiden Vianen 61664238222r
NAUTA, ritmeester Nautaverkoper onbekend165623781r
NAUTA, wijlen Nautanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121711245162v
NAUTA, de weduwe van wijlen Nautanaastligger ten noorden Zuiderhaven 171784261146r
NAUTA, timmerhuis van burgemeester Nautanaastligger Grote Ossenmarkt 61663238171r
NAUTA, burgemeester Nautanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191695243143r
NAUTA, burgemeester Zierck Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 781695243160r
NAUTA, burgemeester Nautanaastligger ten noorden Rozengracht NZ1695243144r
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
NAUTA, AALTJE JANS Aeltje Jans Nautaverkoper Zoutsloot 30174525198v
NAUTA, AALTJE JANS Aeltje Jans Nautaverkoper Zoutsloot 30174525198v
NAUTA, ANTJE de weduwe Antje Nautanaastligger ten noorden Lanen 9oost1784261183v
NAUTA, BAUKJE Bauckien Nautakoper Noorderhaven 1041732248120r
NAUTA, BAUKJE Baukien Nautaverkoper Wortelstraat 5tuin1723246170r
NAUTA, Baukje Nautabetrokkene Noorderhaven 1041755253222r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautaverkoper Noorderhaven 951724246203v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautakoper Noorderhaven 951712245172ar
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautakoper Noorderhaven 44173124864r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautaverkoper Wasbleek WZ1755253226r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautanaastligger ten oosten Herenwaltje 71722246140v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautaverkoper Noorderhaven 1041755253227r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautaverkoper van 2/54 Noordermolen 11729247263v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautakoper Wortelstraat 5tuin1713245200r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautaverkoper Vismarkt 1173524976v
NAUTA, C. het pakhuis van wed. C. Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 281765256123v
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nautanaastligger ten oosten Hondenstraat 21784261191v
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nautanaastligger ten westen Voorstraat 321778259151v
NAUTA, KLAAS Claas Nautadistillateur en koopmankoper huisDrie Roemersteeg 7175225314r
NAUTA, KLAAS Claas Nautadistillateur en koopmangeniaarde koper Drie Roemersteeg 3175225315v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Drie Roemersteeg 71795264263r
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nautanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 161763255220av
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nautanaastligger ten noorden Voorstraat 30achterSevilla1780259238v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Voorstraat 221795264271v
NAUTA, KLAAS Claas Nautakoper door niaar pakhuis of stallingHondenstraat 41752252231v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoper provisioneel Sint Odolphisteeg 141763255266r
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nautadistillateursehuurder tot 1768 (p.j.)Voorstraat 41176425654r
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nautanaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5176825776v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoper Grote Bredeplaats 6west1782260275r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Hondenstraat 41790263275v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Voorstraat 30178526240r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautageniaarde koper Schritsen 581782260167r
NAUTA, KLAAS het huis genaamd Sevilien, van de weduwe van wijlen Claas Nautanaastligger ten noorden (kopers moeten zich houden aan een accoord tussen Dirk Winia en Sytske Popta en de Stad Harlingen.)Voorstraat 30achterSevilien1779259168v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas J. Nautakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten zuiden Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten zuiden Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 35175725495v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 35175725495v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verwandelaar Hoogstraat 271759254203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verwandelaar Hoogstraat 271759254203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
NAUTA, KLAAS Claes Nautadistillateur en koopmankoper huisVoorstraat 30Sevilien175325353v
NAUTA, KLAAS Claes Nauta, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 30achter175325356v
NAUTA, Ducko Nautaontvangernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 41675240180r
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten zuiden Spinstraat ZZ168524295v
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten noorden Spinstraat ZZ168524295v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 6 pm bouwland ([per pm])ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 3 pm land ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten, nieuw zomerhuis, vijver net stenen kanaal door de stadswalWasbleek1680241103v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 4 1/2 pm land ([per pm])ten noorden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen16782412ra
NAUTA, DOEKE pm genaamd de Valom Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper tichelwerk en 1/3 pm landten zuiden van Harlingen1680241104r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1686242118r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper percelen no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9Spinhuisstraat1681241163r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 2 1/2 pm bouwlandten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper 3 pm 8 eynsen 14 penningen 9 roeden en 9 voeten greidlandten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE ontvanger-generaal Duco Nautanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24170824557r
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nautaontvanger van de boelgoederenkoper 1/4 van 1 1/2 pm weilandten noorden van Harlingen1697243296r
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger van de boelgoederenkoper 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidlandten noorden van Harlingen167824118r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten westen ten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nautanaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen167824118r
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nautanaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen167824118r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaheeft vrije drift ten zuiden van Harlingen1681241164r
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangerkoper provisioneel 4 1/2 pm greidland (per pm)ten noorden van Harlingen16792416ra
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper 7 pm land en een huis ([per pm])ten noorden van Harlingen1681241164v
NAUTA, DOEKE Duco Nautanaastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1681241164v
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nautasecretaris van de boelgoederenkoper door niaar ca. 2 1/2 pm land, nu blekerijten noorden van Harlingen1696243189v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvangernaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1696243189v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger (oud -)verkoper Zuiderhaven 301691242344r
NAUTA, DOEKE het huis gekocht door Duco Nautaontvangernaastligger ten oosten Spinstraat1680241117r
NAUTA, DOEKE het huis gekocht door Duco Nautaontvangernaastligger ten zuiden Spinstraat1680241117r
NAUTA, DOEKE Duco Nautakoper door niaar ten noordoosten van Harlingen1677240264v
NAUTA, EDWER Eduarda Nautaverkoper Voorstraat 21721246122v
NAUTA, EDWER Eduarda Nautakoper zoutkeetGedempte Korte Zoutsloot 231778259113v
NAUTA, EDWER Eduarda Nautacrediteur Voorstraat 67172024672v
NAUTA, vrouw Eduarde Nautaverkoper Wortelstraat 5tuin1771257197v
NAUTA, FOEKJE Foeckjen Nauta, moeder van de verkopershuurder Voorstraat 13178826346r
NAUTA, doctore Gajo Nautasecretaris van Sneekverkoper Voorstraat 9161723096v
NAUTA, doctor Gajo Nautasecretaris van Sneekverkoper Noorderhaven 50161723097r
NAUTA, HARMEN SIENESde weduwe van wijlen burgemeester Harmen Sines Nautanaastligger ten westen Spinhuisstraat167924127r
NAUTA, HARMEN SIENESde weduwe van wijlen burgemeester Harmen Sines Nautanaastligger ten westen Spinhuisstraat167924127r
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautageniaarde koper Zuiderhaven 631662238141r
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautageniaarde koper Zuiderhaven 631662238141r
NAUTA, HARMEN SIENESwijlen Harmen Synes Nauta, vader van de verkoperseerflater Zuiderhaven ZZ170724527v
NAUTA, HARMEN SIENESwijlen Harmen Synes Nauta, vader van de verkoperseerflater Zuiderhaven ZZ170724527v
NAUTA, HARMEN SIENESvroedsman Harmen Synes Nautaequipagemeesterkoper door niaar timmerwerf of drie huisstedenZuiderhaven 18166123877v
NAUTA, HARMEN SIENESvroedsman Harmen Synes Nautaequipagemeesterkoper door niaar timmerwerf of drie huisstedenZuiderhaven 18166123877v
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven 18166123877v
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven 18166123877v
NAUTA, HARMEN SIENESde timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synes Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 191699243394r
NAUTA, HARMEN SIENESde timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synes Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 191699243394r
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nauta, c.u.verkoper Rozengracht 421667239102v
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nauta, c.u.verkoper Rozengracht 421667239102v
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautaraad Admiraliteitkoper huis en hofZuiderhaven 281675240174v
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautaraad Admiraliteitkoper huis en hofZuiderhaven 281675240174v
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautaverkoper Rozenstraat 1166723990r
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nautaverkoper Rozenstraat 1166723990r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaverkoper q.q. Schritsen 27166723991r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaverkoper q.q. Schritsen 27166723991r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaverkoper q.q. Lanen 36166723991r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nautaverkoper q.q. Lanen 36166723991r
NAUTA, HARMEN SIENESoud burgemeester Harmen Synes Nautakoper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4Weeshuisstraat 131663238163v
NAUTA, HARMEN SIENESoud burgemeester Harmen Synes Nautakoper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4Weeshuisstraat 131663238163v
NAUTA, HARMEN SIENESwijlen burgemeester Harmen Synes Nautanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242107r
NAUTA, HARMEN SIENESwijlen burgemeester Harmen Synes Nautanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242107r
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nauta, c.u.koper pakhuis met plaats en hofZuiderhaven 501668239140v
NAUTA, HARMEN SIENESburgemeester Harmen Synes Nauta, c.u.koper pakhuis met plaats en hofZuiderhaven 501668239140v
NAUTA, HARMEN SIENEShuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Harmen Synes Nautaraad Admiraliteit in Friesland (oud -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 281691242344v
NAUTA, HARMEN SIENEShuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Harmen Synes Nautaraad Admiraliteit in Friesland (oud -)naastligger ten oosten Zuiderhaven 281691242344v
NAUTA, HARMEN SIENESde timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synnes Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 191696243226v
NAUTA, HARMEN SIENESde timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synnes Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 191696243226v
NAUTA, HARMEN SIENESoud burgemeester Harmen Zynes Nautakoper kamerSpinhuisstraat1669239202r
NAUTA, HARMEN SIENESoud burgemeester Harmen Zynes Nautakoper kamerSpinhuisstraat1669239202r
NAUTA, HARMEN SIENESde hof van Harmen Zynes Nautanaastligger ten noorden Spinhuisstraat1669239202r
NAUTA, HARMEN SIENESde hof van Harmen Zynes Nautanaastligger ten noorden Spinhuisstraat1669239202r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nautakoper huisLanen 801688242229r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nautakoper huisLanen 801688242229r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nautakoper huisLanen 801688242229r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nautanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242107r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nautanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242107r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nautanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242107r
NAUTA, IEBELTJE HARMENSde verkoopster Ibeltje Harmens Nautanaastligger ten noorden Spinstraat 4tuin1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENSde verkoopster Ibeltje Harmens Nautanaastligger ten noorden Spinstraat 4tuin1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Spinstraat 4tuin1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Spinstraat 4tuin1722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Spinstraat 41722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m.verkoper Spinstraat 41722246134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nautaverkoper Lanen 80172024683r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nautaverkoper Lanen 80172024683r
NAUTA, IENTE Inte Nautabode Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper ten noorden van Harlingen1696243189v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatin- en loodgieterkoper door niaar woningHoogstraat 33oost173925079v
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Hoogstraat 33oost174425151v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 19173925056v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392503va
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392502va
NAUTA, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 351742250247v
NAUTA, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 371742250247v
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 251741250187v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)koper van 1/2 door niaar ratione vicinitatis Herenwaltje 9173124854r
NAUTA, JAN WIEBRENSde weduwe van wijlen Jan Wybrens Nautanaastligger ten westen Voorstraat 241732248151v
NAUTA, JAN WIEBRENSde weduwe van wijlen Jan Wybrens Nautanaastligger ten westen Voorstraat 241732248151v
NAUTA, JELLE Jelle Nautakoopmanverkoper Zoutsloot 1031790263214v
NAUTA, JELLE Jelle Nauta, minderjarig jongmankoper pan- en estrikwerkZoutsloot 103178626269r
NAUTA, JELTE RUURDSde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 91758254167r
NAUTA, JELTE RUURDSde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 91758254167r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nautakoper huisNoorderhaven 1091722246153r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nautakoper huisNoorderhaven 1091722246153r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
NAUTA, JELTE RUURDSde weduwe van wijlen Jelte Ruurds Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 461784261148r
NAUTA, JELTE RUURDSde weduwe van wijlen Jelte Ruurds Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 461784261148r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 9174425149v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 9174425149v
NAUTA, JETSE RUURDS Jetse Ruirds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1747251164av
NAUTA, JETSE RUURDS Jetse Ruirds Nautaverpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter1747251164av
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Klaas Nautanaastligger ten westen Voorstraat 24177325889v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, LIJSBET WIEBRENSde kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nautaverkoper Lanen 8117182465r
NAUTA, LIJSBET WIEBRENSde kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nautaverkoper Lanen 8117182465r
NAUTA, LIEUWE Livius Nautaapothekerverkoper Zuiderhaven 51686242128v
NAUTA, M. de weduwe van wijlen M. Nautastrandmeesternaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221788262280r
NAUTA, M. M. Nautaverkoper Zoutsloot 71177725963r
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nautastrandmeesterverkoper Ooievaarsteeg 6178326125v
NAUTA, MARTJEN Maartie Nautaverkoper Noorderhaven 70177725942v
NAUTA, MARTJEN Maartje Nautaverkoper Zuiderhaven 491774258192v
NAUTA, MARTJEN Maartje Nautakoper huis en tuinNoorderhaven 531784261258r
NAUTA, MARTJEN Martie Nautaverkoper van 1/2 Noorderhaven 53178526219r
NAUTA, MARTJEN J. Martie J. Nautaverkoper Noordijs 41782260254r
NAUTA, MARTJEN J. Martie J. Nautaverkoper Noordijs 41782260254r
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nautanaastligger ten noorden Noordijs 4175625427r
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nautanaastligger ten noorden Noordijs 4175625427r
NAUTA, MARTJEN Martje Nautaverkoper Rommelhaven 281784261143r
NAUTA, MARTJEN Martje Nautaverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 9178526220r
NAUTA, MARTJEN Martje Nautakoper huis, bakkerij en hofZoutsloot 791790263251v
NAUTA, MARTJEN JELTES Martje Jeltes Nautakoper huisNoorderhaven 1091781260130v
NAUTA, MARTJEN JELTES Martje Jeltes Nautakoper huisNoorderhaven 1091781260130v
NAUTA, MARTJEN Martjen Nautanaastligger ten westen Scheerstraat 6achter1782260289r
NAUTA, MARTJEN Martjen Nautaverkoper Scheerstraat 6achter1782260289r
NAUTA, MARTJEN JELTES Martjen Jeltes Nautakoper door niaar Noordijs 4175625427r
NAUTA, MARTJEN JELTES Martjen Jeltes Nautakoper door niaar Noordijs 4175625427r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Zuiderhaven 471780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Heiligeweg 61780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31780259307v
NAUTA, MICHIEL Michel Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 101781260161v
NAUTA, MICHIEL Michel Nautanaastligger ten oosten Zuiderstraat 101782260198r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michel Nautanaastligger ten noorden Zuiderstraat 101782260198r
NAUTA, MICHIEL Michel Nautaverkoper Zuiderstraat 101782260198r
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautaverkoper Zuiderstraat 121790263253v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 11782260227v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautastrandmeesterverkoper Zuiderstraat 10achter1789263141r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Lanen 501782260229r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Zuidergat 19178126099r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautastrandmeesterverkoper q.q. Zuiderstraat 14a1774258145v
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271782260234r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautanaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1781260134v
NAUTA, MICHIEL wijlen burgervaandrig Michiel Nautastrandmeesterverkoper Zuidersteeg 7178326113r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautastrandmeesterkoper door niaar huisZuidersteeg 71775258241r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautastrandmeesterkoper wagenhuisOoievaarsteeg 6177725985r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautakoper dwarshuisZuiderstraat 101781260161v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat 10178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat 6178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat 2178126057v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautaverkoper Kleine Bredeplaats 201807267323v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautaverkoper Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nautastrandmeesterverkoper Vijver 5178526217r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautastrandmeester Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 171778259122r
NAUTA, MICHIEL SIPKESwijlen Michiel Sipkes Nautaverkoper van 1/2 Rozengracht 41809268277r
NAUTA, MICHIEL SIPKESwijlen Michiel Sipkes Nautaverkoper van 1/2 Rozengracht 41809268277r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, c.u.strandmeesterhuurder (p.j.)Havenplein 18a1766256226r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeestergeniaarde koper Zuiderhaven 36west1766256170r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterkoper huis en hofZuiderstraat 121766256212v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmakerverkoper Vijver 1176525696v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, n.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181765256135v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, n.u.naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181765256135v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterkoper woningBargebuurtspoortje176825779ar
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterverkoper Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmaker (mr. -)koper Vijver 11763255213r
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nautaverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 11782260227v
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nautaverkoper q.q. Lanen 501782260229r
NAUTA, Peerkien Nautanaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1733248258v
NAUTA, Peerkien Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1733248258v
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1726246296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1726246297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautakoper Weverstraat1712245165r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper onbekend1736249121v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta, wegens een oude reversaalbriefverkoper van 1/3 Gedempte Korte Zoutsloot 3achter173925031r
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nautaverkoper van 2/54 Noordermolen 11729247263v
NAUTA, Pierkjien Nautaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31715245319r
NAUTA, R. de weduwe van wijlen R. Nautanaastligger ten westen Lanen 71vijf_achter1803266295v
NAUTA, R. R. Nautaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zoutsloot 56179226469v
NAUTA, R. wijlen R. Nautaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 461786262104v
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nautaschipperverkoper Gardenierstraat 12176125576r
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nautaschipperverkoper Gardenierstraat 12176125576r
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nautaschipperverkoper Gardenierstraat 12176125576r
NAUTA, ROBIJN Robijn Nautakoper Voorstraat 501800265248v
NAUTA, RUDOLF Rudolf Nauta, J.U.D.verkoper Zoutsloot 541796264343v
NAUTA, RUDOLF Rudolf Nautaverkoper Vijverstraat 201782260301r
NAUTA, RUDOLF Rudolf Nautaverkoper Vijverstraat 181782260301r
NAUTA, RUDOLF Rudolph Nautaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 10achter1774258154v
NAUTA, RUURD Ruird Nautanaastligger ten oosten Vijverstraat 51758254163r
NAUTA, RUURD JELLES Ruird Jelles Nautanaastligger ten westen Achterstraat 28177325896r
NAUTA, RUURD JELLES Ruird Jelles Nautanaastligger ten westen Achterstraat 28177325896r
NAUTA, RUURD JELTESwijlen Ruird Jeltes Nautakoper door niaar Voorstraat 481782260163v
NAUTA, RUURD JELTESwijlen Ruird Jeltes Nautakoper door niaar Voorstraat 481782260163v
NAUTA, RUURD JELTESwijlen Ruird Jeltes Nautakoopmanverkoper Rozengracht 27noord1774258131r
NAUTA, RUURD JELTESwijlen Ruird Jeltes Nautakoopmanverkoper Rozengracht 27noord1774258131r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nautakoopmanverkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nautakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 4817922642r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nautakoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 4817922642r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nautakoopmanverkoper Voorstraat 4817922642r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nautahuurder Voorstraat 501800265248v
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nautaverkoper Vijverstraat 717922643r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nautakoopmanverkoper van 1/2 Lanen 211785261292r
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten westen Zoutsloot 85177725976r
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten noorden Zoutsloot 85177725976r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nautaverkoper Zoutsloot 831790263216v
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nautakoopmankoper q.q. Zoutsloot 103178626269r
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 481782260163v
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten zuiden Voorstraat 481782260163v
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 46179726538r
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten westen Voorstraat 52west1790263279r
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten oosten Zoutsloot 791790263251v
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten westen Achterstraat 28178126067r
NAUTA, RUURD de weduwe van wijlen Ruurd Nautanaastligger ten westen Karremanstraat 61781260118r
NAUTA, RUURD JELLESde weduwe van wijlen Ruurd Jelles Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 48180226697v
NAUTA, RUURD JELLESde weduwe van wijlen Ruurd Jelles Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 48180226697v
NAUTA, RUURD JELLESde weduwe van wijlen Ruurd Jelles Nautanaastligger ten zuiden Voorstraat 48180226697v
NAUTA, RUURD JELLESde weduwe van wijlen Ruurd Jelles Nautanaastligger ten zuiden Voorstraat 48180226697v
NAUTA, RUURD JELTES Ruurd Jeltes Nautafabrikantkoper huis, blauwververij en tuinZoutsloot 83176825790r
NAUTA, RUURD JELTES Ruurd Jeltes Nautafabrikantkoper huis, blauwververij en tuinZoutsloot 83176825790r
NAUTA, RUURD JELTESwijlen Ruurd Jeltes Nautaverkoper Noorderhaven 1091781260130v
NAUTA, RUURD JELTESwijlen Ruurd Jeltes Nautaverkoper Noorderhaven 1091781260130v
NAUTA, SARA Sara Nautakoper Voorstraat 301809268321v
NAUTA, Seerkjen Nautakoper Voorstraat 801713245197v
NAUTA, SIERK Sierck Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 781681241155r
NAUTA, SIERK de erfgenamen van wijlen burgemeester Sierk Nautanaastligger ten westen Heiligeweg 231717245285v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nautanaastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 191697243311v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nautaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 191697243311v
NAUTA, SIEMEN JANShet huis van de erfgenamen van wijlen Simen Jansen Nauta, c.s.naastligger ten westen Hondenstraat 3172024679v
NAUTA, SIEMEN JANShet huis van de erfgenamen van wijlen Simen Jansen Nauta, c.s.naastligger ten westen Hondenstraat 3172024679v
NAUTA, SIEMEN KLASES Simon Claessen Nauta, c.s.verkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
NAUTA, SIEMEN KLASES Simon Claessen Nauta, c.s.verkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
NAUTA, SIEMEN KLASES Simon Claessen Nauta, c.s.verkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
NAUTA, SIPKE Sipke Nautastrandmeesterkoper huisVoorstraat 45oost174025089r
NAUTA, SIPKE Sipke Nautastrandmeesterverkoper van 3/8 Voorstraat 45oost174025089r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nautastrandmeesterverkoper Noorderhaven 90achter1755253245r
NAUTA, SIPKE wijlen burgerhopman Sipke Nautakoper Zuiderhaven 71178326199r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nautastrandmeesterverkoper Voorstraat 45west1755253245r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nautastrandmeesterverkoper Voorstraat 45oost1755253246r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nautakoper van 1/2 huisZuiderhaven 29175225333v
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nautaverkoper Zuiderhaven 29177225850v
NAUTA, SIPKJE Sipkje Nautageniaarde koper Voorstraat 751795264252r
NAUTA, SIERK oud burgemeester Siricus Nautakoper 2/3 pothuis, plaats en tuinGedempte Korte Zoutsloot 3169124221va
NAUTA, SJOUKE Sjouke Nautakoper huisZoutsloot 411760254261v
NAUTA, SJOUKE Sjouke Nautakoopmanverkoper Zoutsloot 411762255121r
NAUTA, SIERK oud burgemeester Syerck Nautakoper woningGrote Kerkstraat 19twee_achter1697243306v
NAUTA, SIERK de hof van Syerck Nautanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19twee_achter1697243306v
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 151681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 151681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 151681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Zoutsloot 1191702244166v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Herenwaltje 51702244157v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Herenwaltje 31702244158r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Wortelstraat 91702244158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Wortelstraat 111702244158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Wortelstraat 11702244141r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Zuiderhaven 301691242344r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven ZZ170724527v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven ZZ170724527v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautakoper Zoutsloot 82west1681241162r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautakoper Zoutsloot 82west1681241162r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven 501706244321r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven 501706244321r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zoutsloot 841706244331v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zoutsloot 841706244331v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven ZZ1706244332v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven ZZ1706244332v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven 121706244324ar
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nautaverkoper Zuiderhaven 121706244324ar
NAUTA, Ydteke Nauta, jongedochterverkoper Voorstraat 801713245197v
NAUTA, Yduarda Nautakoper Zoutsloot 841730247321r
NAUTA, Ydurverda Nautakoper Sint Jacobstraat 121733248200r
NAUTA, Ydvarda Nautakoper Wortelstraat 5tuin1723246170r
NAUTA, Ydverke Nauta, suae iuriskoper huisVoorstraat 2171924650r
NAUTA, Ydwarda Nautaverkoper van 2/54 Noordermolen 11729247263v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nautaverkoper Zoutsloot 121169324352v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nautaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 19169324352v
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nautaverkoper Sint Jacobstraat 12174325119r
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nautaverkoper Sint Jacobstraat 12174325119r
NAUTA, Ywerke Nautanaastligger ten zuiden Zoutsloot 801724246195r
NAUTA, Ywerke Nautaverkoper Zoutsloot 801724246195r
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
NAUTA, SIERK Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK de tuin van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1690242310r
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK oud burgemeester Zierk Nautaverkoper Rozengracht 24oost_achter1697243308r
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nautanaastligger ten westen Heiligeweg 25170024466r
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nautakoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de twee grondpachten in deze akte])Alemanssteeg1695243152v
NAUTA, SIERK de erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nautanaastligger ten oosten Voorstraat 78170924582r
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nautakoper twee eeuwige grondpachten ([voor de twee grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nautawijnhandelaarverkoper Voorstraat 82achter169924422r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten oosten Rozenstraat 2169324360v
NAUTA, oud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nautaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 151698243360r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautaverkoper Zuiderhaven 11689242299r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautakoper erf of ledige plek waarop voorheen kamer was gebouwdGrote Kerkstraat 191695243149r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburenkoper huisVoorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburennaastligger ten zuiden Voorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nautaapotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburennaastligger ten noorden Voorstraat 80167924156r
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u.apothekerkoper huisGrote Kerkstraat 19twee_achter167824111r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerverkoper q.q. Noordermolen 11686242151r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautakoper huis met potasbranderijGedempte Korte Zoutsloot 151692242374v
NAUTA, de keet van burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 151692242374v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper hofWeverstraat1681241145r
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nautaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31692242404v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper door niaar tuin en prieelKerkpoortstraat ZZ1687242174v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautawijnhandelaarkoper hof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oostelijke keuken achterin genoemd huis ([staat: 200 zilveren ducatons])Voorstraat 82achter1695243157v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Kerkstraat 191695243143r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta, c.u.wijnhandelaarnaastligger ten westen Voorstraat 82achter1695243157v
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuisRozengracht 131675240186r
NAUTA, Ziricus Nautakoper onder- en bovenkamerGrote Kerkstraat 19een_achter167824117r
NAUTA, Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
NAUTA, Ziricus Nautanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper provisioneel zoutkeet en steegGedempte Korte Zoutsloot 19168224156va
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q.apothekerverkoper Scheerstraat 1167924152v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nautakoper huis, plaatske en het eigendom van een vrije steeg ten oostenVoorstraat 821695243166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 821695243166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten westen Voorstraat 821695243166r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerverkoper Rozengracht 13167824119r
NAUTA, de ingang van de hof van de burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221695243120r
NAUTA, de hof van de burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221695243120r
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Voorstraat 821702244183v
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten westen Voorstraat 821702244183v
NEERKASSEL, WESSEL Wessel van Neercasselkoopmankoper pannenbakkerij en toebehorenRozengracht 221723246178r
NEERKASSEL, JOHANNA Johanna van Neercasselsverkoper Hondenstraat 41726246260r
NEERKASSEL, JOHANNA Johanna Neerkasselverkoper Rozengracht 221726246276v
NEERKASSEL, JOHANNA Johanna Neerkasselverkoper Rozengracht 221726246276v
, DOEIE Doye Neerweghnaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen164223513v
, WILHELMINA Wilhelmina Nelleewinkeliersegeniaarde koper Grote Kerkstraat 141758254149r
, JAN Jan Neurenberghuurder bovenvoorkamer (p.j.)Zuiderhaven 611790263379r
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolaicommies van de kamer van financienverkoper buiten Harlingen1654236264r
NICOLAI, NICOLAAS dr. Nicolaus Nicolaiadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Herenwaltje1630232154r
, HENDRIK Hendrick Niemannaastligger ten zuiden Heiligeweg 28163323327v
, HENDRIK Hendrick Niemankoper huisHeiligeweg 26162923289v
NIEMAND, HENDRIK Hendrick Niemandtnaastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
NIEMAND, HENDRIK Hendrick Niemandtbierdragerkoper kamerHeiligeweg 26achter163223360v
NIEMAND, HENDRIK Hendrick Niemandtnaastligger ten westen* Heiligeweg 26achter163223360v
NIJSING, HENDRIK Hendrik Niessinghuurder Hofstraat 13178326194r
JANS, EELKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuisverkoper van 1/2 buiten Harlingen1657237253r
JANS, EELKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuisverkoper van 1/2 buiten Harlingen1657237253r
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrik Nieumannaastligger ten zuiden Heiligeweg 28163723429v
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieumankoper Grote Kerkstraat 211770257179r
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieumankoper Grote Kerkstraat 211770257179r
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieumankoper Grote Kerkstraat 211770257179r
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieumankoper huis met plaats daarachterLiemendijk16242314v
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieumannaastligger ten noorden Karremanstraat 20162423118v
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieumanverkoper Achterstraat1624230387v
, ANTJE Anna van Nieustadtverkoper Zuiderhaven 541634233130r
, ANTJE Anne Nieustadtnaastligger ten noorden Spinstraat 7west1634233140v
, DAVIDsergeant Davidt d' Nieuvekoper kamerSpinhuisstraat168424237v
NIJBOER, JAKOB Jacob Nieuwboernaastligger ten zuiden Lanen 761776258255v
NIJBOER, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboernaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 9177225856v
NIJBOER, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 9177225856v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 511779259191r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 511779259191r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 451779259193v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 451779259193v
NIEUWBUUR, D. D. Nieuwbuurmedicinae doctorverkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
NIEUWBUUR, D. D. Nieuwbuurmedicinae doctorverkoper van 1/2 Vijverstraat 181803266303r
NIEUWBUUR, DIRK Dirk Nieuwbuurmedicinae doctorkoper Zoutsloot 1191808268108v
NIEUWENHUIS, de stal van de heer Nieuwenhuisnaastligger ten oosten Lanen 6176125581v
NIEUWENHUIS, AREND Aarnt Nieuwenhuisstrandmeesterkoper huisZuiderstraat 121698243389r
NIEUWENHUIS, AREND de weduwe van wijlen Aerent Nieuwenhuisnaastligger ten oosten Zuiderstraat 101724246204v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuiskoper door niaar tuin, hof met stenen zomerhuis, en huis en weefwinkelZuidergat 19178126099r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna van der Nieuwenhuiskoopmankoper door niaar timmerwerf, timmerboet, twee kamers en weefwinkelZuiderhaven 16177625917v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuiskoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven 301775258213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuisverkoper van 1/2 Liemendijk 3178126072v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuiskoper pakhuis ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven 301775258213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuiskoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven 301775258213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuiskoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven 301775258213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuisverkoper Zuiderhaven 91784261226r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuishuurder stalling Zuiderhaven 161778259110r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuisverkoper Zuiderhaven 161778259110r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuisgebruiker paardenstal Zuiderhaven 161784261206v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuiskoper door niaar ratione vicinitatis huisZuiderstraat 23west1780259287v
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
NIEUWENHUIS, ANTONIUS Anthon Nieuwenhuiswever (bont-)koper huisHofstraat 411807267308v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 7176825737v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper Zuiderhaven 36m178126021v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper Zuiderhaven 36n178126021v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper Grote Werf 2werf1775258216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper Nutstraat 1oost1775258216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper Nutstraat 1west1775258216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper Grote Werf 21775258216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper Grote Werf 21782260171v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachterGrote Werf 21755253212v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachterGrote Werf 21755253212v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachterGrote Werf 21755253212v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 lijnbaan, teerhuis en hennipzolder ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 lijnbaan, teerhuis en hennipzolder ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 lijnbaan, teerhuis en hennipzolder ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 knechtswoning waarin twee woonkamers, bij een lijnbaan ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 knechtswoning waarin twee woonkamers, bij een lijnbaan ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 knechtswoning waarin twee woonkamers, bij een lijnbaan ([voor de twee percelen in deze akte])Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, AREND Arend Nieuwenhuisopzichter Vijf Deelen Zeedijkenkoper oud huis met stalling en hofZuidersteeg 11702244164r
NIEUWENHUIS, AREND Arend Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Zuidersteeg 11702244164r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuisopzichter Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Zuidersteeg 11702244169r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuisopzichterverkoper Zuidersteeg 11702244169r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuis, linguarum studiosisverkoper Zuiderstraat 121736249156r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Zuiderstraat 10171924637v
NIEUWENHUIS, AREND de weduwe van wijlen Arent Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Zuiderstraat 10172124697r
NIEUWENHUIS, KLAAS Claas Nieuwenhuis, c.u.huurder boven Lanen 78179226459r
NIEUWENHUIS, E. de heer E. Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121763255247v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 7176825757r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, q.q.koopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 44174525182r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Liemendijk 31759254237v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuishuurder (p.j.)Noorderhaven 441741250175v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 16173925035v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuisnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2417602557v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven 36n176025541r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven 36l176025543ar
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)verkoper Vijverstraat 211763255225v
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuisnaastligger ten noorden Schritsen 5176425674r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s.naastligger ten noorden Schritsen 71762255159r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 61759254194v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)koper door niaar huis of wagenhuisVijverstraat 2117562545r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapiteinverkoper van 1/4 ten noorden van Harlingen1749251285v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper q.q. Zuiderhaven 36m176125553r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Hofstraat 71754253157r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Droogstraat 51754253157v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 261760254258v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
NIEUWENHUIS, EVERT Ewert Nieuwenhuisverkoper Romastraat 271738249227r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foeckje Nieuwenhuiskoper stalling, wagenhuis en tuinDroogstraat 9178926377v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foeckje Nieuwenhuiskoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Liemendijk 3176425631v
NIEUWENHUIS, FOEKJE juffrouw Foekje Nieuwenhuisnaastligger ten westen Noorderhaven 35179726563r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuisverkoper op eigen naam Noorderhaven 35179726563r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuisverkoper op eigen naam Droogstraat 7oost179726566v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuiskoper door niaar Noorderhaven 331787262168v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuisverkoper Noorderhaven 33179826573v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Juffrouw Foekjen Nieuwenhuisverkoper Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Juffrouw Foekjen Nieuwenhuisverkoper Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, GEERTJE Geertje Nieuwenhuiskoper huis met tuin en plaatskeHoogstraat 51758254166r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuiskoper huisKleine Bredeplaats 8noord1769257143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuiskoper huisKleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuisnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid1769257143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuisverkoper Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuisverkoper Liemendijk 31770257167r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuisverkoper Lanen 12178326118r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuiskoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Liemendijk 3176425631v
NIEUWENHUIS, GERRIT Gerryt Nieuwenhuis, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 271789263166r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
NIEUWENHUIS, AREND de erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhusnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 14173524932r
NIEUWENHUIS, de heer Nieuwenhuysnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 41766256203r
NIEUWENHUIS, AREND de erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhuysnaastligger ten noorden Zuiderstraat 10171924651r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskoopmankoper Romastraat 271737249158v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein van de Admiraliteit (oud -)koper wagenhuis met 2 kamers erbovenLanen 12het Oud Raadhuis1755253204v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)koper huis, bleekveldGrote Bredeplaats 261760254258v
NIJHOLT, Niholtnotariskoper provisioneel huisKerkpad 1168024127va
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Niholtnotariskoper dwarshuisKerkpoortstraat 12167924150r
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Niholtnotariskoper huisVoorstraat 40167124066v
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Niholtnotarisnaastligger ten noorden Voorstraat 40achter167124069v
NIJHOLT, MELLE Melle Niholt, c.u.verkoper Spekmarkt 61715245245r
NIJHOLT, MELLE Melle Niholtkoper provisioneel huisSpekmarkt 61712245315v
, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Nijnaastligger ten oosten Rapenburg 6oost1782260188v
, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Nijnaastligger ten westen Rapenburg 81778259147v
NIJBOER, J. J. P. Nijboernaastligger ten zuiden Lanen 761782260288r
NIJBOER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Nijboernaastligger ten zuiden Lanen 761790263268r
NIJBOER, JAKOB Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151780259243v
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s.naastligger ten westen Prinsenstraat 41778259119v
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper Zuiderhaven 11782260240r
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper Zuiderhaven 11782260240r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 241780259240r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 241780259240r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboernaastligger ten westen Schritsen 65b1774258157v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboernaastligger ten westen Schritsen 65b1774258157v
NIJKERK, burgemeester Nijckercknaastligger ten oosten Liemendijk OZ168024177v
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSburgemeester Folckert Lamberts Nijckerckcrediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 ten zuiden van Harlingen168024196r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSburgemeester Folckert Lamberts Nijckerckcrediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 ten zuiden van Harlingen168024196r
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391780259241v
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 121780259242v
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 171780259245r
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 211780259248r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 31774258133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 31774258133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 51774258133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 51774258133r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191780259246v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191780259246v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 141783261103v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 141783261103v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89een_achter1780259256r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89een_achter1780259256r
NIEUWENHUIS, SIEMEN Symen Nijenhuisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 9161523012r
JANS, GERRITwijlen Gerryt Janzen Nijeweererflater Rapenburg 81789263134r
JANS, GERRITwijlen Gerryt Janzen Nijeweererflater Rapenburg 81789263134r
NIJHOF, IEPE GERRITSwijlen Ype Gerrits Nijhoffverkoper Noorderhaven 651692242389r
NIJHOF, IEPE GERRITSwijlen Ype Gerrits Nijhoffverkoper Noorderhaven 651692242389r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholdeigenaar (door schuldbrieven) Rozengracht 51729247251v
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholdeigenaar (door schuldbrieven) Rozengracht 51729247251v
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholdeigenaar (door schuldbrieven) Rozengracht 51729247251v
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Nijholtnotarisverkoper Kerkpoortstraat 12168024195v
NIJHOLT, JOHANNES het huis van Joannes Nijholtnaastligger ten noorden Voorstraat 40achter1672240110r
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannes Nijholtverkoper Kerkpad 11683241239r
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Nijholtnotarisverkoper Noorderhaven 561681241172v
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Fejonis Nijholtnotariskoper huisFortuinsteeg 11672240102r
NIJHOLT, JOHANNES huis genaamd de Drie Rosijne Korven Joannes Nijholtnotariskoper huisNoorderhaven 56de Drie Rozijnekorven1681241153r
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Nijholtnotarisverkoper Voorstraat 401682241220v
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannis Nijholtverkoper Fortuinsteeg 11691242368r
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozenstraat 21743250296ar
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozenstraat 21743250296ar
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozengracht 51743250297av
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozengracht 51743250297av
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozengracht 31743250299r
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozengracht 31743250299r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholtvoermanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholtvoermanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholtvoermanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholtkoper huis met overdekte ledige plaats en een tuintjeRozengracht 51705244298r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholtkoper huis met overdekte ledige plaats en een tuintjeRozengracht 51705244298r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholtkoper huis met overdekte ledige plaats en een tuintjeRozengracht 51705244298r
NIJKERK, het huis van vroedsman Nijkercknaastligger ten westen Lanen 391674240158r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSde weduwe en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Folckert Lamberts Nijkerckverkoper Hoogstraat 401682241188r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSde weduwe en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Folckert Lamberts Nijkerckverkoper Hoogstraat 401682241188r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerckerflater Sint Odolphisteeg 21685242101r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerckerflater Sint Odolphisteeg 21685242101r
NIJKERK, SIEBRICHJE FOLKERTS Sybrigien Folckerts Nijkerckkoper Grote Bredeplaats 241681241134r
NIJKERK, SIEBRICHJE FOLKERTS Sybrigien Folckerts Nijkerckkoper Grote Bredeplaats 241681241134r
NIJKERK, SIEBRICHJE FOLKERTS Sybrigien Folckerts Nijkerckkoper Grote Bredeplaats 241681241134r
NIJKERK, WIEBREN Wibrandus Nijkerckpredikantverkoper Sint Odolphisteeg 21685242101r
NIJKERK, het huis van gemeensman Nijkerknaastligger ten westen Lanen 3916702401ra
NIJKERK, het huis van vroedsman Nijkerknaastligger ten westen Lanen 391675240209r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSburgemeester Folckert Lamberts Nijkerkverkoper ten zuiden van Harlingen167924149r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTSburgemeester Folckert Lamberts Nijkerkverkoper ten zuiden van Harlingen167924149r
NIJKERK, FOLKERT dr. Folkerus Nijkerkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Sint Odolphisteeg 21725246225r
NIJKERK, SIEBRICHJE Sybrichie Nijkerkkoper onbekend1686242112r
NIJKERK, WIEBREN wijlen dr. Wybrandus Nijkerkerflater Sint Odolphisteeg 21725246225r
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrick Nijmanverkoper Heiligeweg 26164923667r
NIEUWMAN, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Nijmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 281661238103v
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrick Nijmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 281635233169v
NIEUWMAN, THOMAS de keuken van Thomas Nijmannaastligger ten noorden Karremanstraat 20162923290r
NIJS, J. J. de Nijsnaastligger ten noorden Rozengracht 51778259146v
NIJSING, ANTJE Anna Elisabeth Nijsingwinkelierkoper Scheerstraat 11177325870v
NIJSING, JAN Jan H. Nijsingwever (bont-)koper huis met daarachter een woning onder een dakKarremanstraat 11177825995r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten oosten Karremanstraat 11177825995r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 11177825995r
NIJSING, JAN HARMENS Jan Harmens Nijsingbontwerkerkoper huisAchterstraat 181778259111r
NIJSING, JAN HARMENS Jan Harmens Nijsingbontwerkerkoper huisAchterstraat 181778259111r
NIJSING, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Nijssingnaastligger ten noorden Karremanstraat 151782260272r
, GERRIT Gerryt Nijwedwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Hofstraat 29177225837v
, GERRIT Gerrit Nijweertnaastligger ten westen Rapenburg 81774258149v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerck, c.u.verkoper Bargebuurt 61664238230v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerck, c.u.verkoper Bargebuurt 61664238230v
LAMMERTS, FOLKERTwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerkerflater Lanen 37168524280r
LAMMERTS, FOLKERTwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerkerflater Lanen 37168524280r
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerkkoper huis met een plaatskeLanen 371661238112v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerkkoper huis met een plaatskeLanen 371661238112v
, SIEBRICHJE Sibrichie Nikerkverkoper Lanen 37168524280r
, WIEBRENds. Wibrandus Nikerkpredikantverkoper Lanen 37168524280r
NIPPOLD, ANTONIA Antonetta Elisabeth Nippoldkoper 1/2 huis en tuinVoorstraat 241808268126r
NIPPOLD, ANTONIA Antonetta Elisabeth Nippoldbetrokkene Voorstraat 241808268126r
NIPPOLD, KAREL Carel Christiaan Nippold, c.p.verkoper Voorstraat 241808268126r
NIPPOLD, ANTONIA Antonetta Elisabeth Nippoldtkoper Voorstraat 241807267346r
NIPPOLD, KAREL Carel Christiaan Nippoldtkoper huis en tuinVoorstraat 241807267346r
NITZEN, jonkheer Nitsennaastligger ten oosten buiten Harlingen1614229222r
NITZEN, jonkheer Nitsennaastligger ten westen buiten Harlingen1614229222r
, MARIA Maria Nobelethuurder (p.j.)Zuiderhaven 231771257242v
, MARIAals bewoner Maria Nobeletnaastligger ten noorden Zuiderhaven 251771257245v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Noberhuiskoperslager (mr. -)huurder Heiligeweg 81784261214v
NOBLET, MARIA de erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Noblethuurder (p.j.)Zuiderhaven 231781260136v
NOLLIDES, oub burgemeester Nollidesnaastligger ten noorden Schritsen 471729247286v
NOLLIDES, wijlen burgemeester Nollidesverkoper Noorderhaven 971747251199r
NOLLIDES, de erfgenamen van wijlen burgemeester Nollidesnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1751252138v
NOLLIDES, de weduwe van wijlen burgemeester Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201747251205r
NOLLIDES, de weduwe van wijlen burgemeester Nollidesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 201747251205r
NOLLIDES, vroedsman Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22171924636v
NOLLIDES, vroedsman Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22171924636v
NOLLIDES, de weduwe van wijlen Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18180126627r
NOLLIDES, de weduwe van wijlen Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1817962651r
NOLLIDES, de erfgenamen van wijlen burgemeester Nollidesnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 231747251191v
NOLLIDES, het tuintie van de vroedsman Nollidesnaastligger ten oosten Hondenstraat 131716245266r
NOLLIDES, vroedsman Nollidesnaastligger ten noorden Hondenstraat 131716245266r
NOLLIDES, B. B. Nollidesverkoper Noorderhaven 831794264227r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Noorderhaven 761783261115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Noorderhaven 761783261115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Noorderhaven 781783261115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Noorderhaven 781783261115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Zoutsloot 611784261182r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Zoutsloot 611784261182r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Zoutsloot 61178826345r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollidesverkoper Zoutsloot 61178826345r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Noorderhaven 761782260200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Noorderhaven 761782260200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Noorderhaven 781782260200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollideskoper Noorderhaven 781782260200v
NOLLIDES, J. mejuffrouw de weduwe van wijlen J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 161803266180r
NOLLIDES, J. de weduwe van wijlen J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181807267301v
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201778259131r
NOLLIDES, J. de weduwe van wijlen J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22180226696v
NOLLIDES, J. de weduwe van wijlen J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22180226696v
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18177725979r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18177725979r
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 121763255247v
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221790263181r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221790263181r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 2017732584ra
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16178326119r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221808268173r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221808268173r
NOLLIDES, J. de weduwe van wijlen J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221791263372v
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16176125558v
NOLLIDES, J. de weduwe van wijlen J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221791263372v
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollides, c.u.koper kamer met een afdakjeGrote Bredeplaats 22achter170924594r
NOLLIDES, JAN Jan Nollides, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22achter170924594r
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollideskoper 4/9 huisHondenstraat 91734248334v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Hondenstraat 91734248334v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten noorden Hondenstraat 91734248334v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221729247247r
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollideskoper klein huis en tuinLanen 58172024660v
NOLLIDES, JAN wijlen oud burgemeester Jan Nollidesverkoper Lanen 581742250207v
NOLLIDES, JAN wijlen burgemeester Jan Nollideskoper Grote Bredeplaats 181747251204r
NOLLIDES, JAN burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Noorderhaven 931733248190v
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollideskoper vijf houtvoeten plaats ([staat: 7 zilveren ducatons])onbekend1712245176v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesverkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22173524991v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22173524991v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Hondenstraat 91734248322r
NOLLIDES, JAN burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 231740250118r
NOLLIDES, JAN burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12173124869r
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Lanen 56173124810v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten zuiden Lanen 56173124810v
NOLLIDES, JANKE juffrouw Janke Nollidesverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JANKE Juffrouw Janke Nollidesverkoper Voorstraat 461765256140v
NOLLIDES, JANKE Janke Nollideskoper kamer, weefwinkel en lootsLanen 65west_achter1774258155r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollidesnaastligger ten oosten Lanen 65west_achter1774258155r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollidesnaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1774258155r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollideskoper door niaar Voorstraat 41757254105r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollideskoper Voorstraat 44175325392r
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollideskoopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollideskoper door niaar huisHondenstraat 91759254210v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesnaastligger ten oosten Hondenstraat 91759254210v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesnaastligger ten noorden Hondenstraat 91759254210v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221762255154v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221762255154v
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollideskoper zoutkeetGedempte Korte Zoutsloot 231762255133r
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 231778259113v
NOLLIDES, NOLLE de erfgenamen van wijlen Nolle Nollidesnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1749251282v
, HARMEN Harmen Nolmankoper huisHeiligeweg 261811269143r
HARMENS, JAN Jan Harms Noodkampkoper tuin en zomerhuisKromme Elleboogsteeg1793264133v
HARMENS, JAN Jan Harms Noodkampkoper tuin en zomerhuisKromme Elleboogsteeg1793264133v
NORBERHUIS, Noordbruischerger (haven-)huurder (p.j.)Zuiderhaven 41762255116r
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Noordenbewoner Noordijs 1159722859v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Noordenbewoner Noordijs 1159722859v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Noordenbewoner Noordijs 1159722859v
JANS, PIETER Pieter Jansen Noordewintnaastligger ten westen Noorderhaven 761689242282v
JANS, PIETER Pieter Jansen Noordewintnaastligger ten westen Noorderhaven 761689242282v
JANS, PIETER Pieter Jansen Noordewintnaastligger ten westen Noorderhaven 781689242282v
JANS, PIETER Pieter Jansen Noordewintnaastligger ten westen Noorderhaven 781689242282v
, de weduwe Noordganaastligger ten westen Carl Visschersteeg 41788262270v
, de weduwe Noordganaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41788262270v
, A.de weduwe van wijlen A. Noordganaastligger ten westen Brouwersstraat 12noord177325868v
, wijlen burgervaandrig Alb. Noordganaastligger ten zuiden Heiligeweg 121774258193r
, ALBERT Albert Noordganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 117602554v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgakoopmankoper fraai huis en tuintjeGardenierstraat 1176525694r
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgakoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 571763255265r
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgaverkoper q.q. Heiligeweg 201759254239v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgaverkoper q.q. Noordijs 1176325615v
, ALBERT Albert Noordganaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1766256153v
, ALBERT Albert Noordgakoopmankoper huisGardenierstraat 191759254247v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantgeniaarde koper Gardenierstraat 3west176825750v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantnaastligger ten westen Gardenierstraat 3west176825750v
, ALBERT Albert Noordga, c.s.naastligger ten westen Both Apothekerstraat 2176125585v
JAKOBS, ALBERTburgervaandrig Albert Jacobs Noordgafabrikantkoper woningGardenierstraat 21755253203r
JAKOBS, ALBERTburgervaandrig Albert Jacobs Noordgafabrikantkoper woningGardenierstraat 21755253203r
, JAKOB Jacob Noordgakoopmankoper huisSchritsen 58176925798r
, JAKOB Jacob Noordgakoopmannaastligger ten oosten Schritsen 58176925798r
, JAKOB Jacob Noordgakoopmannaastligger ten zuiden Schritsen 58176925798r
, JAKOB Jacob Noordganaastligger ten oosten Schritsen 56oost177325869v
, JAKOB Jacob Noordgafabrikant van bontenkoper hofSchritsen ZZ176825742v
, JAKOB Jacob Noordgakoopman en fabrikeurverkoper Voorstraat 21175625436r
, JAKOB Jacob Noordgakoopman en fabrikeurverkoper Noorderhaven 64175625436r
, JAKOBwijlen Jacob Noordgakoopmanverkoper Schritsen 581782260167r
, JAKOBwijlen Jacob Noordgakoopmanverkoper Schritsen 361782260224r
, JAKOB Jacob Noordgakoper huisSchritsen ZZ176125559v
, RINSKE Rinske Noordgakoper Kerkpoortstraat 31achter177725954r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 1b1784261229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 1b1784261229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 1b1784261229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 12noord1784261231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 12noord1784261231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 12noord1784261231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 21784261232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 21784261232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 21784261232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 11784261233r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 11784261233r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 11784261233r
NOORDMANS, KARST Carst Noordmannaastligger ten oosten Achterstraat1644235115r
NOORMAN, KARST Carst Noormanverkoper Achterstraat1652236197r
, DOMINICUS Dominicus Noorthoffverkoper Scheerstraat 12twee_achter17062455r
, DOMINICUS Dominicus Noorthoffverkoper Noorderhaven 49170724510r
, DIRK Dirk Nootebroekverkoper van 1/10 Hofstraat 291752252209r
NOOI, JANKE Jannetje Nooy, minderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
NOOI, JANKE Jannetje Nooy, minderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Kruisstraat 3oost1784261171r
NOOI, JANKE Jannetje Nooyverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
NOOI, LOUIS Louys Nooyverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
NOOI, LOUIS Louys Nooyverkoper q.q. Kruisstraat 3oost1784261171r
NOOI, LOUIS Louys Nooyverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 141784261212v
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooy, minderjarigverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooy, minderjarigverkoper van 1/4 Kruisstraat 3oost1784261171r
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooyverkoper Ooievaarsteeg 141784261212v
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norberhuiskoperslager (mr. -)koper huisVoorstraat 5178326162r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunes Norberusnaastligger ten westen Rozengracht 201800265214r
NORBERHUIS, T. T. Norbruiskoopmannaastligger ten oosten Molenpad 6180226655v
NORBERHUIS, T. T. Norbruiskoopmanverkoper Lanen 451809268198v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s.naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norbruiskoperslager (mr. -)verkoper Rozengracht 181800265251r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1785261291r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper boomgaard en zomerhuisjeRozengracht 181788262290r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 221788262291v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper Lanen 371788262293r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten oosten Rozengracht 161788262295v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huis, tuintje en bleekveldLanen 451800265227r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruishuurder Voorstraat 72177625925r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruisnaastligger ten westen Rozengracht 201788262306v
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruiskoper huisMolenpad 81791263369r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper westelijke van drie huizenDijkswal 6178626279v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 31810269112v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruisnaastligger ten oosten Molenpad 61806267272r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huis alwaar het Blind Esel uithangtVoorstraat 72het Blind Esel1775258238r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper woningWasbleekstraat 11787262188v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis, c.u.huurder beneden (p.j.)Heiligeweg 121779259164r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Achterstraat1787262199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper van 1/2 Achterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten westen Achterstraat1787262201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoper van 1/2 Weverstraat1787262203v
NORBERHUIS, HENDRIK Hendrik Norbrus, c.u.cherger (haven-)huurder (p.j.)Noorderhaven 61759254194v
, MARCUS Marcus Nordemannaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 7164923660v
, JOSEF Joseph Nordenhuurder zolder boven voorkamer (p.j.)Heiligeweg 461730247367v
SIEMENS, JOSEF Joseph Symons Norden, c.u.huurder Voorstraat 721726246292v
SIEMENS, JOSEF Joseph Symons Norden, c.u.huurder Voorstraat 721726246292v
, Rijntgien van Norden, grootvader van de bruidconsenteert 1603228374v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Nordenkoper huisNoordees (gebied)159822894v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Nordenkoper huisNoordees (gebied)159822894v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Nordenkoper huisNoordees (gebied)159822894v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Nordman, c.u.koper huisZoutsloot 1164223521r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Nordman, c.u.koper huisZoutsloot 1164223521r
NOREL, vroedsman Norelnaastligger ten oosten Voorstraat 31179326486r
NOREL, vroedsman Norelnaastligger ten oosten Hoogstraat 531788262307v
NOREL, EELSE Aaltje Norelnaastligger ten zuiden Lanen 891789263146v
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 voorhuisHeiligeweg 31786262128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 achterhuisHeiligeweg 3achter1786262128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norelnaastligger ten oosten Lanen 861787262174v
NOREL, ANTJE Anna Norel, bejaarde vrijsterverkoper Lanen 89achter179326485v
NOREL, ANTJE meerderjarig vrijster Anna Norelverkoper Heiligeweg 3zuid1793264120r
NOREL, ANTJE Anna Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 Heiligeweg 31786262128r
NOREL, ANTJE Anna Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 Heiligeweg 3achter1786262128r
NOREL, ANTJE Anna Norel, c.s.naastligger ten zuiden Lanen 891793264127v
NOREL, ANTJE Anna Norel, vrijsterverkoper Spekmarkt 11800265232v
NOREL, ANTJE Anna Norelnaastligger ten oosten Lanen 861787262174v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
NOREL, KLAAS mr. Claas Norel, c.s.huurder Voorstraat 16176825738v
NOREL, KLAAS Claas Norel, c.s.huurder (p.j.)Voorstraat 161766256179r
NOREL, HENDRIK Hendrik Noreltimmerman (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 1a1733248188v
NOREL, HENDRIK Hendrik Norelhuurder Zuiderhaven 6173024711ra
NOREL, HENDRIK Hendrik Norelarchitecthuurder Franekereind 101733248197v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761783261115r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781783261115r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)betrokkene onbekend1757254112r
NOREL, JAKOB hun wijlen oom Jacob Norelerflater Voorstraat 331805267183v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761791263330v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781791263330v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten westen Voorstraat 351779259183r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)koper huisSpekmarkt 1177225844r
NOREL, JAKOB wijlen Jacob Norelloodgieterverkoper Spekmarkt 11800265232v
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter en tekenmeestergeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten westen Voorstraat 351769257107r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten oosten Voorstraat 311776258248r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Lanen 82a1779259220r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 331762255172r
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 761782260200v
NOREL, JAKOB Jacob Norelnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781782260200v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieterverkoper Heerensteeg 21793264102v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huisSchritsen 331802266117r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)huurder Lanen 25achter1803266258r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieterkoper Zoutsloot 771787262182r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper pakhuis en mouterijHoogstraat 9180426718v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)verkoper Zuiderstraat 191806267241v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)verkoper Brouwersstraat 181808268122r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelkoper huisLiemendijk 421787262190v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten westen Zuiderstraat 211803266235r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Spekmarkt 11806267284v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Schritsen 311802266105r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten zuiden Zoutsloot 941803266239r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huisZoutsloot 961803266240v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten zuiden Lanen 841807267348v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)verkoper Lanen 3518012663r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Wortelstraat 151803266242r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieterkoper huisHeerensteeg 2178826343v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelkoper woningBargebuurtspoortje WZ1787262172v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Wortelstraat 15180826834v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper 1/2 huisBargebuurtspoortje1805267169v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)verkoper Heiligeweg 1west1807267293v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huis en bakkerijVoorstraat 371800265268r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelverkoper Schritsen 331810268346r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper van 1/2 woningNieuwstraat 41795264290v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Heiligeweg 13181026956r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 151808268183v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huis en cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte])Lanen 9181026922v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Schritsen 311802266113v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huisLanen 351795264294r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel, c.u.loodgieterkoper huisHeiligeweg 15178826311v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel, c.s.naastligger ten zuiden Zoutsloot 791790263251v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte])Drie Roemersteeg 7181026922v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte])Drie Roemersteeg 9181026922v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper huisBrouwersstraat 181802266115v
NOREL, KLAAS Klaas Norelvarensgezelkoper huisLanen 501810268352v
NOTA, LIJSBET JANS Elizabeth Jans Notaverkoper Heiligeweg 61799265153r
NOTA, LIJSBET JANS Elizabeth Jans Notaverkoper Heiligeweg 61799265153r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkelierkoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 35177225819r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkelierkoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 35177225819r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkeliernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35177225819r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Notawinkeliernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35177225819r
NUIS, Nuisnaastligger ten westen Havenplein 121809268294v
JANS, BEREND Beerend Jans Nuisterkoper huis en tuintjeHavenplein 101808268134v
JANS, BEREND Beerend Jans Nuisterkoper huis en tuintjeHavenplein 101808268134v
NUMAN, JOHANNES Johannes Numannaastligger ten westen Bildtstraat 141809268256r
NIJBOER, JAKOB Jacob Nyeboernaastligger ten westen Prinsenstraat 4176125583v
NIJSTEN, PETRUS wijlen secretaris dr. Petro Nystensecretaris van Barradeel (oud -)verkoper Hofstraat1630232137v
NIJSTEN, PETRUS secretaris van Barradeel dr. Petrus Nystenkoper hof met ledige plaats en kamertje, ten noorden van de hof gelegenRozengracht 23162723226v
NIJSTEN, PETRUS secretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten, c.u.naastligger ten westen Rozengracht 23162723226v
, GERRIT Gerryt Nyters, voor zich en zijn twee zoonsverkoper Schritsen 62161222972r