Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, GERRIT Gerryt Paardekamper, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleek1762255128v
PAUW, SIEBREN Sibrand Paauwkoper huisVoorstraat 89166623936r
, BOUWE Bouwe Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra
, BOUWE Bouwe Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va
, JANwijlen Jan Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra
, JANwijlen Jan Paepverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
, JANkopers broeder Jan Paepeigenaar van 1/4 Schritsen 641687242201v
JANS, JANwijlen Jan Jansen Paep, de jongeverkoper Grote Kerkstraat 281682241214v
, JOHANNES Joannes Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra
, JOHANNES Joannes Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va
PALUDANUS, DIRK Dirck Paludanusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter168124132va
PALUDANUS, J. wijlen J. Theodorus Paludanuspredikanterflater Brouwersstraat 13168424214v
PALUDANUS, PETRUS Petrus Paludanusverkoper van 1/2 Brouwersstraat 13168424214v
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanuspredikantkoper huisBrouwersstraat 13167224077r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanusklerk Admiraliteitverkoper q.q. Rozengracht 21784261179r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanuscommies ter secretariekoper huisZuiderhaven 571791263336r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus, c.u.huurder Voorstraat 291806267279v
, SIEBE Sybe Pannebackerverkoper Brouwersstraat 191737249166r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
, JANKE Jancke Paradijskoper Noorderhaven 76167024019v
, JANKE Jancke Paradijsnaastligger ten oosten Noorderhaven 76167024019v
, JANKE Jancke Paradijskoper Kerkpoortstraat NZ167124071r
JANS, JANKEde verkoperse Jancke Jans Paradijsbewoner Noorderhaven 761689242282v
JANS, JANKEde verkoperse Jancke Jans Paradijsbewoner Noorderhaven 781689242282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijsverkoper Noorderhaven 761689242282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijsverkoper Noorderhaven 781689242282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelkoper huisSpekmarkt 11809268210v
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelhuurder (p.j.)Spekmarkt 11809268210v
PERK, REINER JANS Reinder Jans Parkvarensgezelkoper huisZoutsloot 371809268216r
, LIJSBET Lijsbet Parre, nom. lib.verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden1717245279r
ROMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Rombouts van der Parrekoper Schritsen 371688242251v
PARS, de weduwe van Parsnaastligger ten zuiden Droogstraat 241765256144r
PARS, AREND wijlen Arent Parskoper Hoogstraat 211763255258v
PARS, AREND wijlen Arent Parsverkoper Hoogstraat 211770257177v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters Parsijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246277v
PAS, Bois Pashuurder Havenplein 161633233119r
PAS, PIETER de weduwe van Pieter Pashuurder zuidelijke benedenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r
PAS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Pashuurder zuid beneden (p.j.)Hoogstraat 53176425670v
DOUWES, ANDRIES Andries Douues Pascaert, c.u.kapitein van de heeren directeursverkoper Lanen 71een_achter1644235125r
, de erfgenamen van wijlen Ago Pasconaastligger ten oosten Klaverbladstraat 271698243335v
PIETERS, ANTJE Antie Pyters Paterborusverkoper Achterstraat ZZ1662238151r
PAUW, ANNE Anne Paunaastligger ten westen Franekereind 29oost1645235189r
, JAN Jan Christ. Paulwikygeweermakerkoper huisGrote Ossenmarkt 11179326481r
PAUW, oud burgemeester Pauwnaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1702244167ar
PAUW, oud burgemeester Pauwnaastligger ten westen Voorstraat 91170724534r
PAUW, Pauwnaastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ170824561r
PAUW, de hof van oud burgemeester Pauwnaastligger ten noorden Rozengracht 7oost170824570v
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauwverkoper van 1/5 Werfpad1706244317v
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwschipper en winkelier (trekveer-)koper huisGrote Kerkstraat 18de Haan173524919r
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161752253270r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrants Pauwschipper (groot-)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 25achter1676240247r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1668239164v
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwschippernaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ167124032r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwnaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1675240187v
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost168024170v
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024170v
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1681241141v
PAUW, S. oud burgemeester S. Pauwnaastligger ten westen Hofstraat 161701244110r
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Schritsen 2168024117va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Jan Ruurdstraat 1168024117va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Vijverstraat 21168024117va
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauwgeniaarde koper Kerkpad WZ168524296v
PAUW, SIEBREN burgemeester Sibrandus Pauwverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauwkoper grondpacht van 4-00-00 CGRozengracht NZ1694243106v
PAUW, SIEBREN de hof van oud burgemeester Sibrandus Pauweigenaar perceel Rozengracht NZ1694243106v
PAUW, SIEBREN vroedsman en oud burgemeester Sibrandus Pauwgeniaarde koper Hofstraat 161697243326r
PAUW, SIEBREN de [geniaarde] koper Sibrandus Pauw, c.u.naastligger ten zuiden Hofstraat 161697243326r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauwkoper kamer, loodske en een gedeelte van het erf en grond met bomen en planten, groot: 29 voeten i.h.vierkantHofstraat 161698243363r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauwkoper grond en erf met bomen en plantenHofstraat ZZ1698243365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauwnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1698243365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauwnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ1698243365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw, c.u.koper grondpacht van 4-00-00 CGHofstraat ZZ1698243378v
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauwkoper provisioneel 5 1/2 pm bouwlandten noordoosten van Harlingen16792416ra
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauwkoper klein kamertjeVoorstraat 89een_achter1695243154r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauwnaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter1695243154r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauwkoper 1/2 van 6 pm land bestaande in 2 strukken waarvan de ene een bleek isten noordoosten van Harlingen168724210va
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauwnaastligger ten oosten Voorstraat 87169424373r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauwkoper hof met prieelRozengracht NZ169424390v
PAUW, SIEBREN Sybrandus Pauwverkoper Rozengracht NZ1694243108r
PAUW, SIEBREN Sybren Pauwkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 91167024019r
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauwverkoper Zuiderhaven 36west1692242377r
PAUW, TJEERD de tuin van Tjeerd Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1692242378r
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauwverkoper Zuiderhaven ZZ1692242378r
PAUW, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Pauwkoper door niaar tuin en prieelZuiderhaven ZZ1691242340r
PAUW, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1691242340r
PAUW, TJEERD JANSde hof van Tjeerdt Janses Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168424219r
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Scheerstraat 8midden1751252146v
, CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 161751252168v
, CATHARINAmevrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper William Boothstraat 5175325373v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Voorstraat 44175325392r
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Grote Kerkstraat 371753253128v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Zuidoostersingel 11755253198v
, ANTJE Anna Elisabeth Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r
, Gotliebe Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r
, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Christoph Pawlowskigeweermakererflater Grote Ossenmarkt 1118042677r
, MARIA Maria Dorothea Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r
, JOHANNES Johannes Peausnaastligger ten oosten Zuiderhaven 91759254234v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 51805267117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51805267117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxkoopmankoper huisVoorstraat 651806267277v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxverkoper q.q. Zuiderhaven 8181026935v
PEAUX, HARMEN Hermanus Peauxkoopmankoper wagenhuis en stallingDroogstraat 631806267271r
PEAUX, HARMEN Hermanus Peauxkoopmanverkoper q.q. Schritsen 49181026991r
PEAUX, HARMEN Hermanus Peauxkoopmanverkoper q.q. Lanen 541810269110r
PEAUX, JOHANNES Johannes Peauxpruikenmaker (mr. -)koper huis en erfZuiderhaven 11de Nieuwe Pinas1746251114r
PEAUX, P. vroedsman P. Peauxhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoonnaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6180426772v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoonnaastligger ten westen Prinsenstraat 6180426772v
PEAUX, P. P. Peauxkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 631807267331v
PEAUX, P. P. Peauxkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 631807267331v
PEAUX, P. P. Peauxnaastligger ten westen Droogstraat 651807267356r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 11774258154v
PEAUX, PIER Pierre Peauxnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11774258154v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 51782260168v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Noorderhaven 881782260246r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper Nieuwstraat 221782260290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxnaastligger ten oosten Zuiderhaven 91784261226r
PEAUX, PIER Pierre Peauxverkoper q.q. Scheffersplein 7178626284r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Lanen 80178926380v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 31789263113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 31789263113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31789263113v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Zuiderhaven 77oost1794264229r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Zuiderhaven 77west1795264284v
PEAUX, PIER Pierre Peauxkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 151800265238r
PEAUX, PIER Pierre Peauxkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r
PEAUX, PIER Pierre Peauxverkoper q.q. Rommelhaven 281800265240r
JOHANNES, JANKE Janke Johannes Pectolkoopvrouwkoper huisKleine Kerkstraat 91809268187v
JOHANNES, JANKE Janke Johannes Pectolhuurder Kleine Kerkstraat 91809268187v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peenverkoper Kleine Bredeplaats 171785261296r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
PEREBOOM, MARIA Maria Peereboomkoper Rozemarijnstraat 1175725472r
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)koper huis waar de Groene Molen uithangtFranekereind 1de Groene Molen1758254152r
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)bewoner Lanen 801759254207r
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)verkoper Franekereind 1176125586v
PEISEL, ROELOF vrijgezel Roelof Peiselkoper huis en bakkerijNoorderhaven 26180126641r
, HENDRIKde weduwe van Hendrick Pels?naastligger ten westen onbekend1601228255r
, NANNE Nanne van Pelsennaastligger ten zuiden Rapenburg1657237135r
, BEREND Beernd Pelsterwever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1763255226v
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfectnaastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost1689242293r
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfectnaastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost1689242293r
PERFECT, REINER PIETERS Reynert Pytters Perfectschoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 561690242317r
PERSIJN, de weduwe van Persijnnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141808268116v
PERSIJN, de weduwe van Persijnnaastligger ten zuiden Vijver 11808268116v
PERSIJN, de weduwe van Persijnnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141808268116v
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Nieuwstraat 131780259278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Havenplein 31780259279r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijnkoper Voorstraat 371726246253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Persijnerflater Voorstraat 371780259274r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnkoper huisSchritsen 1oost1809268220r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnhuurderse Schritsen 1oost1809268220r
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijnnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13176125570v
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 511779259191r
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 451779259193v
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 41800265274v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1800265275v
PERSIJN, POPPE Poppe J. Persijnkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 181802266115v
PERSIJN, POPPE Poppe J. Persijnkoopmankoper pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuinRozengracht 211803266275r
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmankoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
PERSIJN, SASKE Saske Persijnkoper Noordijs 231786262138r
PERSIJN, SASKE Saske Persijnkoper door niaar Voorstraat 751795264252r
PERSIJN, SASKE Saske Persijnverkoper Voorstraat 75179826592v
PERSIJN, SASKE Saske J. Persijnverkoper Rozengracht 211803266275r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnkoper huis en reede ?Kleine Bredeplaats 15177825996r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnkoper huis en reede ?Sint Jacobstraat 13177825997r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnverkoper Voorstraat 711803266286r
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Persijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246255v
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124712va
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124713va
PERSIJN, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]verkoper Zuiderhaven 351674240165r
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntie Symons Persijngeniaarde koper Noorderhaven 85175325358v
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntje Symons Persijnverkoper Schritsen 451761255105v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Perzijnverkoper Voorstraat 511775258226r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16178326198r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten oosten Vijver 31785261262r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten oosten Vijver 5178526217r
PERSIJN, POPPE de weduwe van Poppe Perzijnnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 201807267323v
PERSIJN, SASKE Saske Perzijnverkoper Kleine Bredeplaats 1517822617r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Perzijnverkoper van 1/2 Noordijs 271806267261r
PERSIJN, TRIJNTJE Trijntje Perzijnkoper Herenwaltje 91755253242v
PESMA, mr. Pesmaverkoper q.q. Schritsen 371767256251r
PESMA, DIEUWKE Dieuke Pesmaverkoper Schritsen ZZ176125559v
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesmaverkoper Zoutsloot 131787262226v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Hofstraat 41178326117r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 331784261186r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 211785261310r
PESMA, H. H. Pesmaprocureurnaastligger ten oosten Lanen 741746251113r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmaprocureur postulantverkoper q.q. Zoutsloot 201740250132r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmaprocureur postulantverkoper q.q. Noordijs 41741250155r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmaprocureur postulantkoper huisLanen 761742250271r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat1749251281r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat ZZ1749251282v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Noorderhaven 651752252214v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper huisNoorderhaven 491752252215v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1752252237r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Lanen 761755253237v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisontvanger tbv schuldsanering van Zuiderhaven 231759254223v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vijver 71759254224v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Noorderhoofd 3176125555r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Schritsen ZZ176125559v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 23176125595r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Hoogstraat 53176425651r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Hoogstraat 12176425677r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Voorstraat 871765256113r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 781766256145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 781766256145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 21achter1766256174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256175r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmageniaarde koper van 1/2 Lanen 211766256178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 211766256178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper woning en weefwinkelFabrieksstraat 181766256216r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper provisioneel huisHoogstraat 121764256263r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 25176725716r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Schritsen 661770257163r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma, nomine proprionotariskoper huisLanen 331770257174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 331770257174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Franekereind 141771257199r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper pakhuisNoorderhaven 44177225814v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Noorderhaven 44177225826v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 4177325867v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper door niaar huisHofstraat 411773258111v
PET, JAN Jan Petnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ170924592r
PET, JAN Jan Pet, c.u.schipperhuurder Zoutsloot 59176025520r
PET, JAN Jan van der Petschippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321788262265r
PET, JOHANNES Johannes van der Petkoopmanverkoper Nieuwstraat 34179826586v
, JOHANNES Joannes Petreausadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 6716772412v
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petripredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
PETTEN, REINER Reyner van Pettenkoper nieuw huisNoorderhaven 109163723424v
PETTINGA, G. G. Pettingakoopmankoper huisGardenierstraat 2178926396r
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s.naastligger ten westen Gardenierstraat 41791263355r
PETTINGA, G. G. Pettinganaastligger ten oosten Brouwersstraat 3179726527r
PETTINGA, G. G. Pettinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 3179726527r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettingachirurgijn (mr. -)koper door niaar huis en gortmakerijBrouwersstraat 11786262136r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga [staat: Petting]chirurgijn (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1b1788262240v
PETTINGA, GERARDUS Gerardus* Pettinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1788262240v
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 21793264135v
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettingakoper huisHeiligeweg 301799265203r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Lanen 5180226652v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Dalpad 7180226653v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmankoper door niaar huisZuiderhaven 211802266104r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181803266263r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 418072689r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinganaastligger ten westen Heiligeweg 418072689r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmankoper huis en bakkerijHeiligeweg 4180826874r
PETTINGA, GERBEN de koper Gerbrandus Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 4180826874r
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettingaverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r
PEIMA, JANKE Jancke Tiltus van Peyma, als landheerkoper provisioneel tichelwerk met gereedschappen en de landen waar het werk op staatten oosten van Harlingen1600228191r
PEIMA, SIEBE Sybe Peymanaastligger ten oosten Voorstraat 321627231173r
PEIMA, SIEBE Sybe Peymaverkoper Voorstraat 341631232172v
PEIMA, WORP Werp Peymanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ16272324v
PEIMA, WORP Worp Peyma, e.a.bewoner Voorstraat 21615229246r
PEIMA, WORP Worp Peymaverkoper Scheffersplein 231619230159r
PEISEL, Peyselbakkernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 231808268147r
PFEIFFER, wijlen Pfeiffercommiesafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
PFEIFFER, de heer Pfeiffernaastligger ten noorden Comediesteeg 31811269119r
PFEIFFER, de heer Pfeiffernaastligger ten noorden Lanen 791811269119r
PFEIFFER, Pheiffercommiesnaastligger ten noorden Lanen 751809268193r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, tuin en stallingVoorstraat 541807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper wagenhuisComediesteeg 11807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisComediesteeg 21807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
FELTEN, AALTJE Aeltie Gerriyts Pheltenkoper Noorderhaven 751642234163r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122927r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122929r
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenkoper huisGrote Kerkstraat 461619230190r
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenverkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges])buiten Harlingen1623230367v
FELTEN, ANSKJE EESGESde nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 461624230376v
FELTEN, ANTJE GERRITS Antgie Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelteneerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot NZ163123315v
FELTEN, ANTJE GERRITS Antie Gerryts Pheltenverkoper Hoogstraat 171640234106r
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, GEERTJE Geertie Pheltenverkoper Midlumerlaan167124046r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Pheltenverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240273r
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1612229114r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenhuurder Hondenstraat 1316152304v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerrits Pheltennaastligger ten westen Hoogstraat 19163823463v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenkoper hoekhuis genaamd de Olde KerkpoortGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort1613229183v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenprotesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 3416152302r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 24161623052v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenkoper panwerkZoutsloot 64161723092v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten zuiden Zoutsloot 64161723092v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221621230274v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221623230363v
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat ZZ162523137r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat ZZ162523137r
FELTEN, HARMEN GERRITS Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten oosten Hoogstraat 151627231165v
FELTEN, HARMEN EESGES Herman Aesges Pheltenbewoner Zuiderstraat1604228422v
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Droogstraat ZZ1630232116r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenkoper buiten Harlingen161122927r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r
FELTEN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Pheltenverkoper Droogstraat NZ1644235105r
FELTEN, MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts Pheltenverkoper Droogstraat 41163223365v
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelteneerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen16642391r
FELTEN, PIETER Pieter Pheltennaastligger ten noorden buiten Harlingen161122927r
FELTEN, PIETER wijlen Pieter Pheltenkoper buiten Harlingen1623230367v
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1598228131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen1598228131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmens Pheltennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1615229260r
FELTEN, PIETER Pyter Pheltenkoper ca. 7 einsen greidlandbuiten Harlingen161122929r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges Pheltenshuurder Hondenstraat 1316152301v
GERRITS, HARMENburgemeester Harmen Gerryts Pheltenskoper huis met de ledige plaats erachterHoogstraat 171614229239r
, Idtgien Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r
, Idtgien Pheltensverkoper q.q. Voorstraat 48161122967r
, JAKOB Jacob Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r
, SIPKE Sipcke Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r
, LEENDERTwijlen Lenerdt Pickstockerflater Kerkpad 22163923472r
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickstonverkoper Vioolsteeg163923486r
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickstonverkoper Kerkpad WZ163923486r
HARMENS, RINSE Rinse Harmens Picquerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
, ds. Pieckenbroekhuurder Heiligeweg 60noord1767256242r
PIEKENBROEK, F. ds. F. Piekenbroekpredikanthuurder Hofstraat 17west1757254100v
, G. G. Piekenganaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81803266215r
, GOSLING Gosling Piekengakoper huisVoorstraat 63het Gouden Ketting180126622v
, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Rapenburg NZ180226667v
, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper van 1/2 Hofstraat 19oost1803266188v
, GOSLING Gosling Piekengakoopmankoper huisKleine Kerkstraat 101805267176r
, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Voorstraat 631807267331v
, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 251811269149v
, LIJSBET Elisabeth Piekingaverkoper Noordijs 141795264266v
GOSLINGS, LIJSBET Elisabeth Goslings Piekingakoper Noordijs 14179226431r
, GOSLING Gosling Piekingaschoenmaker (mr. -)koper huisRomastraat 4oost1780259290v
, GOSLING Gosling Piekingakoopmankoper huisVoorstraat 49178326182r
, GOSLING Gosling Piekingakoopmangeniaarde koper Havenplein 81784261253r
, GOSLING Gosling Piekinganaastligger ten oosten Voorstraat 471787262212v
, GOSLING Gosling Piekingakoopmankoper Nieuwstraat WZ178826337r
, GOSLING Gosling Piekingakoper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178926365v
, GOSLING Gosling Piekingaverkoper Scheffersplein 3178926384v
, GOSLING Gosling Piekingakoper huisHofstraat 19oost1791263289v
, GOSLING Gosling Piekingakoper huisNoorderhaven 341791263343r
, GOSLING Gosling Piekingakoopmankoper huisKerkpoortstraat 571791263373v
, GOSLING Gosling Piekinganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 61179226417r
, GOSLING Gosling Piekingakoopmanverkoper Romastraat ZZ1794264172v
, GOSLING Gosling Piekingakoopmangeniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v
, GOSLING Gosling Piekingakoopmanverkoper Noorderhaven 341800265213r
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper hof, tuin en zomerhuisWeverstraat 8180426715r
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper huisWeverstraat 10180426715r
PIJPER, KLAAS Claas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 14181026975v
PIJPER, KLAAS Klaas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 141806267285v
PIERSMA, ANTJE Antie Piersmaverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersmaverkoper Weverstraat1712245165r
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersmaverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 621698243381v
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersmaverkoper William Boothstraat OZ168424238v
PIERSON, ds. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 7917452513va
PIERSON, ds. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 8117452513va
PIERSON, ds. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 7917452515ra
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 791763255238r
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 811763255238r
PIERSON, JAKOB ds. Jacobus Piersonpredikant (gereformeerd -)koper Noorderhaven 731748251213r
PIERSON, MARIA juffrouw Maria Magteld Piersonkoper Zuiderhaven 551754253183r
PIERSON, MARIA Maria Machtelt Piersonverkoper Zuiderhaven 551758254154v
PIERSON, JAKOB wijlen Jac. Pierzonpredikantnaastligger ten westen Noorderhaven 751784261247v
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 751784261247v
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 731784261248r
TEUNIS, SIEMENwijlen Simen Tonis van der Pietkoper Schritsen ZZ1641234126v
TEUNIS, SIEMENwijlen Simen Tonis van der Pietkoper door niaar Zuiderhaven 711641234139v
TEUNIS, SIEMENwijlen burgemeester Simen Tuenis van der Pietverkoper Schritsen 50164323562v
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Pietkoper kamerZuiderhaven 491640234107r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Pietnaastligger ten oosten Zuiderhaven 491640234107r
, SIEMENhet huis van het kind van Symen van der Pietnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Pietkoper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners TemplarSchritsen ZZ1634233151v
TEUNIS, SIEMENoud burgervaandrig Symen Teunis van der Pietkoper huisVoorstraat 78163823459v
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Pietkoper kamerVoorstraat 78163823460v
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Pietkoper hovingeSchritsen 50achter162723222v
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Pietnaastligger ten noorden Schritsen 50achter162723222v
TEUNIS, SIEMENburgervaandrig Symon Thoenis van der Pietkoper kamerOoievaarsteeg163623411v
TEUNIS, SIEMENburgersergeant Symon Tonis van der Pietgleibakkerkoper huis, loods en ledige plaats daarachterZuiderhaven 65163223362v
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pietersnaastligger ten noorden Schoolsteeg1658237162r
PIETERSEN, PIETER JANS Pieter Jans Pietersenkoper huis en herbergZuiderstraat 6het Zwart Paard1805267160v
, JORIS Joris Pifroensprotesteert vanwege een vordering Voorstraat 511601228270r
, PIETER Pieter Pihronkoopmanverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19166323822va
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r
, SIETSE Sytse Pijlakermetselaar (mr. -)koper van 1/2 Molenpad 141785261305r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper huis met plaats daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 501621230259r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1621230259r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpeverpachter grond Schritsen 521622230304v
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpenaastligger ten westen Schritsen 521622230304v
PIJPER, BEREND de weduwe van Beernd Pijperhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 34178126040v
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
, MARIA Maria Pikkertkoper Brouwersstraat 141775258215r
, JANKE Janke Piktolnaastligger ten zuiden [staat: noorden] Kleine Kerkstraat 71809268226r
, NANNEhet huis van Nanne van Pilsennaastligger ten oosten Hofstraat 47west1654236258r
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercx Pinplinchverkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v
, ALBERTde kamer van Albard Pipelinghnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ164823623r
, PIETER Pyter Piphroennaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1647235248r
PIPHRON, doctor Piphronnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
PIPHRON, Piphronprotesteert Karremanstraat WZ1618230127v
PIPHRON, dr. Piphron, c.u.crediteur (triumphant) Nieuwstraat 461621230288v
PIPHRON, de schuur van dr. Piphronnaastligger ten oosten Hondenstraat 1162523193r
PIPHRON, de schuur van dr. Piphronnaastligger ten oosten Hondenstraat 11626231106r
PIPHRON, dr. Piphronnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
PIPHRON, dr. Piphronadvocaat Hof van Frieslandkoper 1/2 huis met een plaatsje daarachterLanen 121630232141v
PIPHRON, de erfgenamen van wijlen dr. Piphronnaastligger ten oosten Lanen 61642234181v
PIPHRON, Piphronkoopmanverpachter grond Kerkpoortstraat166323821va
PIPHRON, dr. Piphronhuurder Noorderhaven 641687242172r
PIPHRON, AGE Agaeus Piphron, c.u.medicinae doctorhuurder Voorstraat 371677240253v
PIPHRON, AGE als huurder dr. Agaeus Piphron, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 25168524283v
PIPHRON, AGE Aggaeus Piphronmedicinae doctorkoper Voorstraat 501682241180v
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphronverkoper Voorstraat 5016922431ra
PIPHRON, G. G. P. Piphronteruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend1620230224v
PIPHRON, G. G. P. Piphronnaastligger ten oosten onbekend1620230224v
PIPHRON, G. G. Piphronprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 371622230305r
PIPHRON, G. G. P. Piphronprotesteert vanwege de conditie van de middelmuur Lanen 631622230312v
PIPHRON, G. G. P. Piphronkoper door niaar ratione sanguinitatis huisGrote Bredeplaats ZZ1622230314r
PIPHRON, G. G. Piphronprotesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 101630232161r
PIPHRON, G. G. Piphronverkoper Grote Kerkstraat1633233123r
PIPHRON, JURJEN dr. Georgius Piphronnaastligger ten noorden Lanen 631622230312v
PIPHRON, JURJEN doctor Georgius Piphronkoper huis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet van burgermr. Saeff Hendricks; belast met 1/5 part van een floreen renteWilliam Boothstraat 27162423122v
PIPHRON, JURJEN doctor Georgius Piphronkoper huisLanen 45162523149r
PIPHRON, JURJEN de erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphronnaastligger ten oosten Lanen 45achter164823650r
PIPHRON, JORIS dr. Joris Piphronprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 76161122966r
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphronadvocaat en practizijnverkoper Nieuwstraat 461613229130r
PIPHRON, JORIS SIEMENShet huis van Joris Symons Piphronnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west167124064v
PIPHRON, P. dr. P. Piphronnaastligger ten oosten Lanen 81636233182r
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphronverkoper Nieuwstraat 361641234154r
PIPHRON, PIETER Pieter Piphronnaastligger ten oosten Voorstraat 35166023863v
PIPHRON, PIETER Pieter Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht NZ1663238180r
PIPHRON, PIETER de hof van Pieter Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 19166623955v
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphronkoper door niaar ratione proximitatis Hofstraat 20166023827v
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphronnaastligger ten zuiden Noorderhaven 821664238236r
PIPHRON, PIETER JORISde hof van Pieter Joris Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 19166423823va
PIPHRON, PIETER Piter Piphronverkoper Zuiderhaven 371646235200r
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphronverpachter grond Fabrieksstraat WZ1675240209v
PIPHRON, PIETER JORISde boedel van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper Zuiderhaven 1oud1677240252v
PIPHRON, PIETER JORISde boedel van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper Voorstraat 371677240253v
PIPHRON, PIETER JORIShet huis van Pyter Joris Piphronnaastligger ten zuiden Lanen 571677240254r
PIPHRON, PIETER JORISde hof van Pyter Joris Piphronnaastligger ten noorden Lanen 571677240254r
PIPHRON, PIETER JORISde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Lanen 571677240254r
PIPHRON, PIETER JORISde stal van Pyter Joris Piphronnaastligger ten noorden Lanen 611677240254v
PIPHRON, PIETER JORISde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Lanen 611677240254v
PIPHRON, PIETER JORISde gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper van 1/2 Rozengracht NZ167624034va
PIPHRON, PIETER JORISde gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Rozengracht NZ167624035ra
PIPHRON, PIETER JORISde tuin van Pyter Joris Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 231688242258r
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphronnaastligger ten oosten Rozenstraat 1166723990r
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphronnaastligger ten oosten Rozenstraat 11669239187v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoper 1/2 huisVoorstraat 371652236215v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmankoper huisAchterstraat ZZ1657237114v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronnaastligger ten oosten Voorstraat 351657237138r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmannaastligger ten oosten Achterstraat NZ166623959r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, e.a.naastligger ten noorden Achterstraat NZ166623959r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmanverkoper q.q. Achterstraat 1166623959v
PIPHRON, SINTJE Syntie Piphronverkoper Zuiderhaven 371646235200r
PIPHRON, SINTJE JORIS Syntie Joris Piphronkoper Lanen 12165623771r
PIPHRON, SINTJE Syntje Piphron, zuster van de kopereigenaar van 1/2 Voorstraat 371652236215v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirotkoper Grote Bredeplaats 25178926365v
, PIETER Pieter Pivetkoopmanverkoper Voorstraat 671725246227v
PLA, JAN Jan de Plaverkoper van 1/4 Zuiderhaven 81658237157v
PLAATS, F. F. van der Plaatsnaastligger ten oosten Voorstraat 651782260277r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 121733248200r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Voorstraat 691737249200v
PLAATS, FOLKERT de hof van Folkert van der Plaatskoopmannaastligger ten zuiden Gardenierstraat 1217382502r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 12174325119r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 16175025259v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Voorstraat 69175025268r
PLAATS, FOLKERT de tuin van Folkert van der Plaatsnaastligger ten noorden Romastraat 29175025271r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 181751252124v
PLAATS, FOLKERT wijlen Folkert van der Plaatsboekverkopererflater Hondenstraat 41752252231v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Vijver 6tuin1752252234r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Romastraat NZ17522531r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr.huurder Noorderhaven 621771257222v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr.huurder Noorderhaven 62177225820v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 16177225830v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 12177225838v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 14178126071v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten oosten Voorstraat 651784261256r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatskoper William Boothstraat 6zuid179726515r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381803266279r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Voorstraat 67180426796r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsnaastligger ten oosten Voorstraat 651732248140r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekbinder en -verkoperverkoper van 1/3 Lanen 451734248351r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekverkoperverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaatsverkoper Noorderhaven 791725246227r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 141734248310r
PLAATS, JAN Jan van der Plaatskoopmanhuurder kelder (p.j.)Noorderhaven 56174925216v
PLAATS, JAN Jan van der Plaatskoopmanhuurder kelder (p.j.)Noorderhaven 58174925216v
PLAATS, V. de heer V. van der Plaatsnaastligger ten westen Brouwersstraat 281788262262v
PLAATS, V. V. van der Plaatsverkoper Nieuwstraat 40180426727r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatskoper huisZuiderhaven 791778259118v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 141781260148r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Herenwaltje 171791263364r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Molenpad 61791263369r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Lanen 711791263370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Lanen 711791263370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekverkoperkoper Nieuwstraat 4018012661r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsverkoper Zuiderhaven 791803266230v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsverkoper van 3/9 Voorstraat 55180426729r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsverkoper van 3/9 Voorstraat 57achter180426730v
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 161743250294r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Vijver 121752252230v
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 121754253139r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 121754253188r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 12176025522r
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsboekbinder (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 14173424917r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plagwever (bont-)koper huisNieuwstraat 361756253255r
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34179826586v
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341809268188v
, BERENDde erfgenamen van wijlen Beerent Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381803266279r
, BEREND Beernd Plaggekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 361780259258r
, BEREND Beernd Plaggekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat WZ1780259258r
, BEREND Beernd Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381796264322r
, H. H. Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 13180426749r
, HARMEN Harmen Plagge*wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 38176125566v
, HARMEN Harmen Plaggewever (mr. bont-)koper huis met twee weefwinkelsNieuwstraat 111771257231r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34177225860r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381779259214r
, HARMEN Harmen Plaggebewoner Nieuwstraat 361780259258r
, HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat 361780259258r
, HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat WZ1780259258r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ178326163r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381783261121r
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantingavoormalig bewoner Franekereind 341799265164r
PLANTINGA, KLAAS wijlen Claas Plantingaverkoper Franekereind 341799265164r
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantingakoper 1/2 huisFranekereind 341796264306v
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantingacommies van de lands gemene middelenkoper huis en grondZuiderhaven 791806267191r
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinussleefmaker en rogmeter (mr. -)koper huis en tuintje of bleekveldLiemendijk 4174425145v
PLANTINUS, JAN KLASESwijlen Jan Claeses Plantinusverkoper Liemendijk 41759254217r
PLAS, PIETER Pieter Plasbontwerkernaastligger ten oosten Gardenierstraat171824620ar
PLAS, PIETER Pieter Plas, c.u. en c.soc.huurder Wasbleek176925797v
PLAS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Plashuurder woning en weefwinkel ten westen (p.j.)Liemendijk NZ1776258250r
PLAS, PIETER Pyter Plashuurder (p.j.)Anjelierstraat 161765256143v
PLAS, PIETER Pytter Plashuurder Liemendijk ZZ1771257235r
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161674240156r
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161674240157r
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16167224012va
PLAS, STOFFEL KLASESde erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16167624036va
, WILLEM Willem Platingnaastligger ten oosten Rapenburg 6oost1799265177r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Plattekoper huis met een kamer erachterSchoolstraat 11696243188r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Plattekorendragerverkoper Schoolstraat 116992448v
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1782260169v
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Werfpad ZZ1782260174v
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Werfpad ZZ1782260175v
PLETTENBERG, H. Jonkheer H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Werfpad ZZ176525691v
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 13178126032r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 131782260230r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Scheerstraat 21789263101r
PLETTENBERG, H. de erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenbergverkoper Scheerstraat 4180226660r
PLETTENBERG, HANS burgemeester jhr. Hans Willem baron van Plettenbergkoper huis (of 100 zilveren ducatons)William Boothstraat WZ176425629r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten zuiden William Boothstraat WZ176425629r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten westen William Boothstraat WZ176425629r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten noorden William Boothstraat WZ176425629r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1770257171r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1770257175v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Scheffersplein OZ1771257221v
PLETTENBERG, HANS Jr. Hans Willem van Plettenbergeigenaar en bewoner Zuiderhaven ZZ1782260170v
PLETTENBERG, HANS burgemeester Hans Willem van Plettenbergverkoper Zuiderhaven ZZ1782260170v
PLETTENBERG, HANS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenbergverkoper Nieuweburen 15180226658r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleuckenkoper finaal huis met plaats of houtstek ten oostenScheerstraat 21603228354r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Pleuckenverkoper Lanen 821605228464v
PLOEG, WILLEM Willem Ploegnaastligger ten oosten Scheerstraat 8midden1751252146v
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploegwever (bont-)verkoper Scheerstraat 8oost176825736v
PLOEG, WILLEM Willem Ploeghwever (mr. bont-)koper huisScheerstraat 8oost175025256v
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes Plutschouwkoper Schritsen 531810269115r
, HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u.huurder Kerkpoortstraat 151806267207v
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Heiligeweg 38177325888v
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poelnaastligger ten noorden Karremanstraat 13177825994r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 13177825994r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 11177825995r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelnaastligger ten westen Achterstraat 181778259111r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Achterstraat 181778259111r
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
POELSTRA, SIETSE Sytse Poelstra, c.u.huurder Heiligeweg 4173925077v
POELSTRA, SIETSE Sytse S. Poelstra, c.u.huurder huis (p.j.)Droogstraat 211747251182r
POELSTRA, SIETSE SIPKES Sytse Sipkes Poelstrapikeurverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
, PIETER Pytter Poeltjebewoner achterhuis Zuiderhaven 91759254234v
, HANS Hans Poffnaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1614229209r
, HANS Hans Poffhuurder perceel 3 buiten Harlingen1615229243v
, HANShet tichelwerk van Hans Poffnaastligger ten oosten van Harlingen1619230185v
, HANS Hans Poffnaastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1623230359r
, HANS Hans Poffnaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ16242312v
HANSES, HANS Hans Hansen Poffhuurder Franekertrekvaart1615229251v
HANSES, HANShet tichelwerk van Hans Hansen Poffnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1615229251v
HANSES, HANS Hans Hansen Poffkoper kamerGrote Kerkstraat 191619230195v
HANSES, HANS Hans Hansen Poffverkoper Heiligeweg 231624230388v
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v
HANSES, HANS Hans Hanssen Poffbruidegom 1603228346r
, GERRITwijlen Gerryt Poggemanerflater Kerkpoortstraat 6517822613r
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggemanverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 6517822613r
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggemanverkoper Achterstraat1786262131r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1773258116r
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogmankoper Kerkpoortstraat 651773258114v
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 651773258114v
POL, BEREND Beerend Polnaastligger ten oosten Achterstraat 291809268239v
POL, BEREND Beerend Polkoper dubbel huis westelijke gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte])Anjelierstraat 391809268266r
POL, BEREND Beerend Polkoper dubbel huis oostelijk gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte])Anjelierstraat 411809268266r
POL, BEREND Beernt Polnaastligger ten oosten Achterstraat 291798265116r
POL, BEREND Beernt Polwever (bont-)koper huisLiemendijk NZ1798265117r
POL, BEREND Berend Polkoper huis en weefwinkelLiemendijk ZZ1798265120r
POL, BERNARDUS Bernardus Polkorendragerkoper huisAnjelierstraat 34181026919v
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)naastligger ten westen Lanen 81achter1784261206r
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)verkoper Lanen 81achter1784261206r
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)verkoper Lanen 791787262231v
POL, JAN Jan van der Polhuurder Lanen 60178826331v
POL, JAN Jan van der Polhuurder Lanen 601791263304r
POLAK, MINKE Minke S. Polakkoper Grote Kerkstraat 16180426798v
POLET, MATTEUS Matthijs Poletkoper huisBildtstraat 241791263325v
POLET, MATTEUS Matthijs Polet [staat: Spolet], c.u.verkoper Bildtstraat 24179326493v
POL, JAN Jan van der Polltimmermansknechtverkoper Lanen 811782260304v
POL, JAN Jan van de Pollhuurder (p.j.)Sint Jacobstraat 9178326121r
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 441784261139r
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441784261139r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 421784261140r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421784261140r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421784261140r
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)koper huisLanen 791784261141r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441785261284r
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421785261285r
POLS, GEERTJE MEINERTS Gertke Meynerts Pols, voor zich en haar kinderenverkoper Hofstraat 91613229159r
POLS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1599228176r
POLS, HENDRIK Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1601228250v
POLS, MARTJEN ARENDS Martine Arents Polsgeniaarde koper Hofstraat 91613229159r
, PIETER Pytter Polsbroecknaastligger ten noorden Lanen 81achter1687242191v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes Polscherschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 931780259232v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenverkoper q.q. Lanen 391617230101v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 81620230247v
POMMEREN, ALLERT Allert van Pomerenprotesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230203v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenverkoper Noordijs 271624230389v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. HagenHeiligeweg 581626231124v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v
POMMEREN, FOLKERT JANSde drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 581629232121v
POMMEREN, FOLKERT JANSwijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 581629232121v
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerengeniaarde koper buiten Harlingen1606228504r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161122931v
POMMEREN, JAKOB het tichelwerk van Jacob van Pomerenverkoper onbekend161122960v
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161222983r
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomerennaastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 2161222994v
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Franekereind 81615229250r
POMMEREN, JAKOB grondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van Jacob van Pomereneigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Franekereind 61618230110r
POMMEREN, JAKOB een loods eerder van Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Heiligeweg 641621230284v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 7/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgemeester Jacob van Pomerenverkoper ten oosten van Harlingen1622230305v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ165623791v
POMMEREN, JAKOB JANS Jacob Jansen van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251624230385r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251623230372r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenkoper huis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van AeltienGrote Kerkstraat 27162423110r
POMMEREN, JAN JAKOBSde goot van Jan Jacobs van Pomerennaastligger Heiligeweg 54162723220v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Grote Kerkstraat 271642234165r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235105v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235114v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Fortuinsteeg 21645235178r
POMMEREN, JAKOB wijlen Jacob van Pommerenerflater Zuiderstraat1613229178r
PONTANUS, de kamer van Pontanusnaastligger ten westen Gardenierstraat 41650236143r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11644235142r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper huis en ledige plaats erachter met een tuin en vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van de verkoperVoorstraat 101644235151v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus*verkoper ([AlleFriezen: Dionisius Pontanus x Aelcke Jans van Hemert])Voorstraat 101645235190r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamer of loodsVoorstraat 10twee_achter1645235190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Voorstraat 10twee_achter1645235190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u.koper loodsVoorstraat 101645235191r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamerVoorstraat 10een_achter1646235229r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusverkoper Gardenierstraat 2165523741v
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, c.u.koper kamerGardenierstraat 21646235223v
POOL, AALTJE JANS Aeltie Jansen Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Poolwever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelVianen175325386r
POOL, JAKOB Jacob Poolnaastligger ten westen William Boothstraat 16161122910v
POOL, JAKOB Jacob Poolnaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1613229149v
POOL, JAKOB de weduwe van Jacob Poolnaastligger ten noorden onbekend1741250179r
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Poolverkoper Noordees (gebied)161723070v
POOL, JAN ledige plaats of timmerwerf van Jan Poolnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1688242248v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Poolnaastligger ten westen Zuiderhaven 36west169424387v
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eiberts Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmermankoper huisZuiderhaven 34oost1687242193r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1689242288r
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1696243253v
POELMAN, FREERK Fredrik Poolmanhuurder Herenwaltje 71730247346r
POORT, hof gekocht door wed. Poortnaastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1767256242r
POORT, hof gekocht door wed. Poortnaastligger ten westen Kruisstraat 5oost1767256242r
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poortkoper huisBrouwersstraat 151801265287v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poortnaastligger ten westen Scheerstraat 31805267174v
POORT, KLAAS Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, KLAAS mr. Claas Poortnaastligger ten westen Kruisstraat NZ1767256257r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 141779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 161779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnnaastligger ten oosten Hoogstraat 211782260187v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnverkoper Heiligeweg 481782260192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnkoper door niaar huis en weefwinkelDroogstraat ZZ1782260207r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
POORT, KLAAS Claas Poortnaastligger ten oosten Kruisstraat17822614r
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poortkoper Hofstraat 291798265105r
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poorthuurder Hofstraat 291798265105r
POORT, HENDRIK Hendrik Poortbakker (mr. -)koper huisRomastraat NZ1808268180v
POORT, JAN Jan van der Poortschoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 62168424229v
POORT, JAN Jan Poortnaastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord176425685r
POORT, JAN ARJENS Jan Arjens Poorthoutarbeiderverkoper Zuiderplein 5zuid1767256253r
POORT, JAN ARJENSde weduwe van Jan Arjens Poorthuurder Both Apothekerstraat OZ1781260134v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortkoper Ooievaarsteeg WZ1780259234v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Hoogstraat 231784261188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Droogstraat 241784261188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Kruisstraat 3west1784261234r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg1785261299r
POORT, TJEERD Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 481728247117v
POORT, TJEERD oud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 461730247367v
POORT, TJEERD oud burgervaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46173224879r
POORT, TJEERD de weduwe van hopman Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46176025521r
POORT, TJEERD wijlen Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper Kruisstraat 3west1767256244r
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerRommelhaven 18drie_achter173224871v
, JAN Jan Christiaan Pootenbergkapitein op het transportjacht van de Admiraliteitverkoper Zoutsloot 201756253252r
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popmakoper huisonbekend1736249121r
POPPING, SIBBELTJE Sibilla Poppingkoper Rapenburg1657237135r
POPTA, de hof van dr. Poptanaastligger ten oosten Rozenstraat 3zuid16482369r
POPTA, de hof van dr. Poptanaastligger ten oosten Rozengracht NZ164823627v
POPTA, gemeensman Poptanaastligger ten zuiden Hofstraat1654236248v
POPTA, schuur en hof van burgemeester Poptanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1657237139v
POPTA, schuur en hof van burgemeester Poptanaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1657237139v
POPTA, burgemeester Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17west1658237147v
POPTA, de weduwe van Poptakoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1717245300v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 451634233146r
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Poptakoper William Boothstraat OZ1620230252r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor zichverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamer met loodsZoutsloot NZ16272322r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamerPeterseliestraat16272322v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de noordelijkste van drie kamersPeterseliestraat16272323r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de middelste van drie kamersPeterseliestraat16272323v
POPTA, ANTJE JOOSTES Antje Joosten Poptaverkoper Heiligeweg 321771257183v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 631627231172v
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierts Poptaverkoper Roeperssteeg 71627231171r
POPTA, AATJE Attie Poptanaastligger ten noorden Zuiderhaven 69172024666r
POPTA, AATJE Attie Poptaverkoper Zuiderhaven 69172024666r
POPTA, Attie Poptanaastligger ten zuiden Zuiderhaven 69achter172024672r
POPTA, AATJE Attie Popta, c.s.verkoper Zuiderhaven 69achter172024672r
POPTA, AATJE Attje Poptakoper Zuiderplein 11710245132r
POPTA, juffrouw Belicke van Poptakoper door niaar 4 pm land (per pm)ten oosten van Harlingen165523736v
POPTA, Belike Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 291654236276v
POPTA, BEELTJE Belike Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ165623792r
POPTA, BEELTJE het huis van wijlen Belike Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 601658237159r
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Voorstraat 38163823470v
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Grote Bredeplaats 311647235242r
POPTA, BEELTJE Belyke Poptaverkoper Zuiderhaven 331653236234r
POPTA, BEELTJE Belyke Poptakoper grondpacht van 1-04-00 CGonbekend165623781r
POPTA, BEELTJE grondpacht uit het huis bewoond door Belyke Poptabewoner onbekend165623781r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbart Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 61640234103r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1644235118r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1650236138v
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1630232114v
POPTA, HENDRIK Hendrick Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v
POPTA, HENDRIK Hendrik Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r
POPTA, HENDRIK Hendrik Poptaverkopers van 2/3 Noorderhaven 87168524282v
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta, vrijgezelmajoor?verkoper Zoutsloot NZ1697243328v
POPTA, HESSEL de hof van Hessel Poptanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1646235200v
POPTA, HESSEL de hof van Hessel Poptanaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1646235200v
POPTA, HESSEL Hesselius Poptaverkoper Zuiderhaven 711641234139v
POPTA, HESSEL mede directeur Hesselus Poptakoper van 1/2 Hofstraat164023493v
POPTA, IETJE Ida van Poptaverkoper Hofstraat ZZ1654236273v
POPTA, J. het pakhuis van J. Poptanaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1702244173v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 65163223362v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 48163623417v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48163623417v
POPTA, JAKOB Jacob [staat: Jacoob] Poptakoper ca. 6 pm bouwlandten zuidoosten van Harlingen1640234101r
POPTA, JAKOB de ledige plaats of huisstede van Jacob Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1640234120v
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten westen Rozengracht ZZ164223513r
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 18164223518v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221644235134v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1646235228r
POPTA, JAKOB Jacob Poptaprotesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen1647235255r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 616472365v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper 7 pm 6 einsen 7 penningen 5 roeden en 5 voeten greidlandten oosten van Harlingen164823619v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Poptanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen164823619v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u.koper door niaar 1/2 huisKleine Bredeplaats 4165023699v
POPTA, JAKOB Jacob Poptaeigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4165023699v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1652236204r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371652236215v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 4816552374v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48165523723r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 6165523727r
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Hofstraat ZZ1669239188r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167524021va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Poptakoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ168124132va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168124132va
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper provisioneel pakhuisRinnertspijp 1168224155va
POPTA, JAKOB de verkoper Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 72168524282r
POPTA, JAKOB Jacob Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper groot huisNoorderhaven 87168524282v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper Noorderhaven 87168524282v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper tuinDroogstraat 671687242193v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 721687242207r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641689242268v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 771689242268v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper Voorstraat 291691242371v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641692242385v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 71692242385v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper huisZoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 561694243112r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper Herenwaltje 101695243127v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Droogstraat 631699243402v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u.koopmankoper pakhuisZuiderhaven 691702244176r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper door niaar huisRaamstraat 81703244230r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden Zoutsloot 621705244303r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper kamer met potkastZoutsloot 581706244335v
POPTA, JAKOB de uitgang van de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 891711245140r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 64171924638r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 77171924638r
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 341723246154v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zoutsloot 541731247389v
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v
POPTA, JAKOB JAKOBShuis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Poptanaastligger ten oosten Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.verkoper Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Liemendijk NZ1658237174v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Noorderhaven 471658237169av
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenVoorstraat 29de Vergulden Engel166023854v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenNoorderhaven 72de Vergulden Engel166023854v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74166023868r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta*naastligger ten westen Noorderhaven 741664238226r
POPTA, JAKOB JAKOBSde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167024020v
POPTA, JAKOB JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 741674240133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Rozengracht 301761255112v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
POPTA, JAKOB LEENDERTS Jacob Lenerts Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Poptaverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Poptaeigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen)buiten Harlingen1615229243v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptabruidegom 1602228319r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper huisBrouwersstraat OZ161623021r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een borgtocht Voorstraat 67161623035r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 481618230124r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371618230148r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163823469r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 38163823470v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen (achter) Voorstraat 50163923480v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ163923484r
POPTA, JAKOB TJEBBESland van Jacob [staat: Jacoob] Tiebbes Poptanaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper Voorstraat 52west1642234162r
POPTA, JAKOB TJEBBESkopers vader Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 50achter164323583r
POPTA, JAKOB TJEBBESde tuin van Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 44164323592r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235181r
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof van Jacob Tiebbes Popta*naastligger ten noorden Lanen 65achter1653236220r
POPTA, JAKOB TJEBBESwijlen Jacob Tiebbes Poptaerflater Hofstraat ZZ1654236273v
POPTA, JAKOB TJEBBEShuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1663238161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes Poptakoper huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke AnisNoorderhaven 821615229264r
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof nagelaten door Jacob Tjebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1705244305v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tybbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235166v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 5 pm land ([geen prijs vermeld])ten noorden van Harlingen1619230171r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper huisLanen 631622230312v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351623230335v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat NZ1624230390r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 3816242316r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de LanenVoorstraat 52west162423121r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaprotesteert vanwege twee hypotheken Lanen 45162523149r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper Vijver 51627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen162823236r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 GG uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-10-00 CG uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght ([voor de drie grondpachten in deze akte])Lanen 91het Blauwe Schaap162823249r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG uit een huis ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 22162823249r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden buiten Harlingen162823266v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverpachter grond Schoolsteeg OZ163123322r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Sint Jacobstraat 6163123327r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 80163323379r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptaprotesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48161122967r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48161122967r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 CG per schippond])onbekend1613229138r
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacop Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 18164923688v
POPTA, JAN Jan Poptabakker (mr. koek-)verkoper Grote Bredeplaats 19174425134v
POPTA, JAN WIERDS Jan Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, JANKE JOOSTES Janke Joostes Poptakoper Grote Kerkstraat 271748251207v
POPTA, Jidtie Poptaverpachter grond paardenstal Sint Christoffelsteeg 11650236144r
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u.kleermaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1b1716245274v
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u.koper 1/4 en 1/8 huisHeiligeweg 251717245287r
POPTA, JOOST Joost Poptaverkoper Heiligeweg 2517182461v
POPTA, JOOST Joost Poptakleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 341730247302r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b1713245197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Poptakleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 321727246305v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Rozengracht 301761255112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zichchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
POPTA, LEENDERT Lenert Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r
POPTA, LEENDERT Lenert Poptakoopmanverkoper Noorderhaven 87168524282v
POPTA, LEENDERT wijlen Lenert Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v
POPTA, LIJSBET Lijsbettje Poptaverkoper onbekend166523913r
POPTA, LUTSKE TJEBBES Lutscke Tiebbes Poptaverkoper Kleine Bredeplaats 181635233166r
POPTA, LUTSKE Lutske Poptakoper Voorstraat 291644235141r
POPTA, LUTSKE Lutske Popta, ongehuwde dochterverkoper Noorderhaven 72168524282r
POPTA, LUTSKE ongehuwde dochter Lutske Poptaverkoper Noorderhaven 87168524282v
POPTA, LUTSKE Lutske Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v
POPTA, LUTSKE WIERDSwijlen Lutske Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r
POPTA, MARIA Maria Poptaverkoper Voorstraat 291644235141r
POPTA, MICHIEL Michiel Poptaverkoper Voorstraat 291644235141r
POPTA, OTJE JOOSTES Ottje Joostes Poptaverkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r
POPTA, PIETER wijlen Pytter Poptacementmakerverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v
POPTA, REMMERT burgervaandrig Rembartus Poptakoper van 1/2 hof met planten en een kamer ten noorden ervanHofstraat164023493v
POPTA, REMMERT Rembartus Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f.koper kamerHofstraat ZZ164923658v
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ164923658v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta, c.f.naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ164923658v
POPTA, REMMERT gezworen gemeensman Rembartus Poptakoper schuurHofstraat ZZ1654236273v
POPTA, REMMERT gemeensman Rembartus Poptaverkoper Voorstraat 291654236276v
POPTA, ROMMERT burgerhopman Rombartus Poptanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1647235248r
POPTA, ROMMERT huis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Poptaeerdere bewoner Voorstraat 251662238150r
POPTA, S. S. Poptaverkoper q.q. Bargebuurt 161796264325r
POPTA, S. S. Poptanaastligger ten westen Achterstraat NZ1799265180v
POPTA, SIKKE Sicco Poptaverkoper q.q. Voorstraat 691796264326r
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnkoper gedeelte van een huisNoorderhaven 531799265132r
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnnaastligger ten oosten Noorderhaven 531799265132r
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v
POPTA, SIETSKE Siedske Poptabetrokkene (akkoord van 15-09-1751)Voorstraat 30178526240r
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 551786262119r
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 77west1801265302r
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181803266263r
POPTA, SIKKE Sikko Poptachirurgijn (mr. -)koper door niaar houtschuurDroogstraat 15178826339r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptakoper 1/2 van een stuk land (per pm)ten zuiden van Harlingen1615229260r
POPTA, SJOERD TJEBBEShet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17Dantzigh161623013v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptaverpachter grond Spinhuisstraat1630232151v
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten westen Spinhuisstraat1630232151v
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Spinhuisstraat1630232151v
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerd Tiebbes Poptaverkoper Spinhuisstraat1630232151v
POPTA, SJOERD burgemeester Sioerdt Poptakoper door niaar 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen163923478r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 211633233107r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptakoper van 1/2 greidland genaamd Fetse Fenne (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van verkoper Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Spinhuisstraat1635233160v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaverkoper Spinhuisstraat1635233160v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231635233165v
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 231635233165v
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Rozengracht 21635233171r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broerverkoper Grote Bredeplaats 311647235242r
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptaprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ1622230296r
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231624230379v
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven162523167v
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74162723232r
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74162823245v
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerdt Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
POPTA, SJOERD Sjoerdt Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 65163223362v
POPTA, SIETSKE Sydske Poptaverkoper van 5/12 Droogstraat NZ174925215v
POPTA, SIETSKE Sydske Poptaverkoper Voorstraat 321751252159r
POPTA, SIETSKE Sydske Poptaverkoper Sint Odolphisteeg WZ1751252159r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 581626231144r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 581626231144r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Poptakoper huis met een ledige plaats er achteronbekend161623024v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten oosten onbekend161623024v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tsiebbes Poptakoper huis en plaats daer Dantzick uutsteecktVoorstraat 19Dantzick1615229274r
POPTA, SIETSKE Sytske Poptaverkoper van 5/12 Noorderhaven 871737249207v
POPTA, SIETSKE Sytske Popta, oud 14 jarenverkoper Noorderhaven 871737249207v
POPTA, SIETSKE Sytske Poptakoper door niaar Sint Odolphisteeg 2174525165v
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper hof met bomen en plantenHofstraat ZZ1647235248r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper huis met zomerkeukenNoorderhaven 1001651236160r
POPTA, TIBERIUS Tiberius Poptaverpachter grond ([blijkens een niaar])Lanen 71164323575r
POPTA, TIBERIUS Tiberius Poptaniaarnemer vanwege grondheerschap Lanen 71164323575r
POPTA, TIBERIUS monseigneur Tiberius Poptakoper hof met bomen, plantagie en een kamerVoorstraat 50achter164323583r
POPTA, TIBERIUS monsieur Tiberius Poptageniaarde koper Lanen 71een_achter1644235125r
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Bredeplaats 16164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 1a164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekendde Appelboom164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Voorstraat 68164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Simon Stijlstraat 3164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
POPTA, TJEBBE de hof van Tiebbe Poptanaastligger ten zuiden Lanen 691645235166v
POPTA, TJEBBE SJOERDSwijlen mr. Tiebbe Syuerts Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v
POPTA, TJEBBE TJEBBES Tiebbe Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schoolstraat 21614229222v
POPTA, TIEDE WILLEMS Tiede Willems Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
POPTA, TJEBBE TJEBBESde erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31163323386r
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta, ongehuwde dochterverkoper Noorderhaven 72168524282r
POPTA, TRIJNTJE ongehuwde dochter Trijntie Poptaverkoper Noorderhaven 87168524282v
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Poptakoper Noorderhaven 60170024463v
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 261717245306r
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptaverkoper van 1/5 Voorstraat 291698243372v
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptakoper van 1/7 huis en plaatsNoorderhaven 601716245268v
POPTA, TJEPKJE mr. Tyebbe Poptakoper Noordijs 71615229248v
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Poptaverkoper Noordijs 7162523136v
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Poptaverpachter grond Franekereind 13162523145r
POPTA, WIERD SJOERDSde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Poptaverkoper Lanen 44163723447v
POPTA, IETJE Yda van Poptakoper Lanen 691658237171av
POPTA, IETJE Yda van Poptaverkoper Rozengracht 421659237203v
JANS, HIELKJE Hyke Jans Portenverkoper Noorderhaven 57oost180226656v
, JAN Jan Portenschippernaastligger ten westen Noorderhaven 591785261273r
, JAN Jan Portennaastligger ten westen Noorderhaven 611785261303r
, JAN Jan Portennaastligger ten oosten Noorderhaven 57west17852623r
FOPPES, JAN Jan Foppes Portenschipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 57oost1776258252v
FREERKS, JAN Jan Freerks Portenschipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 57oost180226656v
PORTIER, de heer Portiernaastligger ten zuiden Noordijs 2117522532v
PORTIER, H. H. Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 32175625416r
PORTIER, H. H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 32175625416r
PORTIER, H. de weduwe van H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361766256159v
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361776258263r
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe van H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361778259102r
PORTIER, HARMEN Harm Portierkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 3173925073v
PORTIER, het koolstek van Harm. Portierkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 791733248235r
PORTIER, HARMEN Harmannus Portierkoopmankoper Lammert Warndersteeg 31721246107r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.zoutziederkoper huisFranekereind 161726246274v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper Zuiderhaven 831726246278v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1727246309r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmankoper huisKruisstraat 5oost172724723v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper kamer of woningLammert Warndersteeg WZ172824784v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper woning tegenover het huis genaamd de Witte GevelKruisstraat 5west172824785v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west172824785v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper huisLammert Warndersteeg 10het Wapen van Batavia172824786v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10172824786v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10172824786v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper huisWilliam Boothstraat 31728247104r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Zuiderhaven 831730247361v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper brouwerij genaamd het KlaverbladFranekereind 24het Klaverblad1730247370v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1731247374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 5oost1731247374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 5west1731247375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 5west1731247375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper Rapenburg ZZ1731247391v
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 2817312482r
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 2817312482r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Zuiderhaven 81173524948r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1736249132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1736249132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper kamerRapenburg ZZ1737249170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1737249170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1737249170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper timmerwerfZuiderhaven 161737249171r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper twee kamers, boet en timmerhuisZuiderhaven 181737249176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 181737249176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 181737249176v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierkoper door niaar huisRapenburg ZZ1737249212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1737249212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1737249212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper q.q. Hondenstraat 141738249220v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Franekereind 16173925035v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier, c.s.naastligger ten zuiden Lombardstraat 2174025094v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper door niaar huisFranekereind 281740250133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 281740250133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s.naastligger ten westen Franekereind 281740250133r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierverkoper Prinsenstraat 21742250272v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Lombardstraat 2174525169v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ174525178v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 161746251132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 161746251132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Zuiderhaven 161746251132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierverkoper Zuiderhaven 181746251143r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 26174925233r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 26174925233r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 26174925233r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper woning en weefwinkelRapenburg NZ1750252104r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierkoper huis met een tuintje en een voormalige paardenstalFranekereind 301752252196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.naastligger ten westen Franekereind 301752252196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 11752252226r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper huis en hofWeverstraat 81755253206r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierverkoper Rapenburg NZ1756253257v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper William Boothstraat 317562547r
PORTIER, HARMEN de tuin van Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 16175725468r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper groot huis met tuinFranekereind 341758254122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 341758254122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Weverstraat 101758254127r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 101758254127r
PORTIER, HARMEN wijlen de heer Harmanus Portierverkoper Weverstraat 8176125552r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper huis, hof en gorthuis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 30west1729247236v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper schuur of koestal ([voor de twee percelen in deze akte])Weverstraat NZ1729247236v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper huisFranekereind 2817312482r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierverkoper Lammert Warndersteeg 10173124822v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoper door niaar huis, vroeger brouwerijFranekereind 26Haantje brouwerij174925233r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierverkoper Rapenburg 16175725468r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmanverkoper Kerkpoortstraat175725473v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmanverkoper Noordijs 21zuid175725475v
PORTIER, JETSKE HILLES Jetske Hilles Portierkoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zeekoper door niaar Karremanstraat 8170124495v
POST, KORNELIS als bewoner Cornelis Postnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west1692242377r
POST, KORNELIS Cornelis Postnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1696243235r
POST, KORNELIS Cornelis Postnaastligger ten zuiden Zuiderstraat1698243351v
POST, KORNELIS wijlen Cornelis Post, c.u.verkoper Zuiderstraat1702244161v
POST, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerrits Post, c.u.koper huisZuiderstraat169424393r
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper q.q. Hoogstraat 391794264174v
POST, EELKE Eelke van der Postkasteleinkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61794264200v
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 511799265148r
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 531799265148r
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Ooievaarsteeg 61799265151r
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Postkasteleinkoper huisHoogstraat 531788262307v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u.kasteleinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 531788262307v
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten oosten Lanen 431701244104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten noorden Lanen 431701244104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Post, c.u.verkoper van 1/5 Noorderhaven 791725246227r
POST, JAN JANSde nalatenschap van wijlen Jan Jansen Posttingieter (mr. -)verkoper Lanen 451728247214v
POST, JOHANNES Johannes ten Postluitenant van een compagnie infanterieverkoper q.q. Brouwersstraat 13168424214v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u.huurder (p.j.)Lanen 82a1800265217v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u.huurder Lanen 82a1800265253r
POST, PIETER Pieter Postschilder (kunst-)huurder Voorstraat 57178326180v
POST, PIETER Pieter Postschilder (mr. -)koper huisVoorstraat 19179726521v
POST, PIETER Pieter Postverver (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 171799265193v
POST, PIETER Pieter Posthuurder (p.j.)Havenplein 16180126616r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Noorderhaven 141759254218ar
POST, TJERK burgervaandrig mr. Tjerck ten Postverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS Timen Tymens Postemachirurgijn (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 10zuid16592382r
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthumakoper Havenplein 18west1763255227r
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumakoper tuin, kamer, gallerij en kelderKerkpoortstraat NZ1806267210v
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1806267210v
POSTHUMA, THOMAS Thomas Posthuma, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 57176825769v
POSTHUMA, TJITSKE Tjietske S. Posthumaverwandelaar Hondenstraat 21807267343v
POSTHUMUS, burgerhopman colonel Posthumusnaastligger ten zuiden Heiligeweg 681698243348r
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumusloodgieter (mr. -)koper huisZoutsloot 61178826345r
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS Gerrit Gerryts Posthumusschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 281773258119v
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumusverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
POSTHUMUS, J. de weduwe van J. F. Posthumusnaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1810268355r
POSTHUMUS, JAKOB Jacob Posthumus, c.u.bewoner Schritsen 531781260129r
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumus, c.u.huurder Schritsen 23180826885r
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumusverkoper van 1/6 Voorstraat 83180826886v
POSTHUMUS, JAN KORNELIS Jan Cornelis Posthumus, c.u.huurder Schritsen 231803266289r
POSTHUMUS, JAN wijlen Jansen Posthumusverkoper van 1/16 Wortelstraat 11729247292v
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r
POSTHUMUS, JOHANNES JOHANNES Joannes Joannes Posthumuskuiper (mr. -)huurder Voorstraat 17oost16832423v
POSTHUMUS, JOHANNES minderjarige Johannes Posthumusverkoper Kleine Bredeplaats 141698243384r
POSTHUMUS, JOHANNES Johannes Posthumuskoper huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 11805267111v
POSTHUMUS, JOHANNES FRANSESwijlen Johannes Franzen Posthumuskoper Zuiderhaven 401801265281v
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
POSTHUMUS, RIENK Rienik Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 41705244289r
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 4169924433v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumusbode Admiraliteitkoper hof met prieel en belvidere met twee verdiepingen en kelderZuiderstraat1702244173r
POSTHUMUS, RIENK de erfgenamen van wijlen Rienk Posthumusraad Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderpoortsmolen 11706244313v
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141698243384r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper Heiligeweg 661698243385r
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r
POSTHUMUS, THOMAS minderjarige Thomas Posthumusverkoper Kleine Bredeplaats 141698243384r
POSTHUMUS, THOMAS Tomas Posthumus, in zijn qlt.als in de coopbrieff vermeldchirurgijn (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 141710245109r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkastgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 57oost_voor173124843v
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postmakoper Havenplein 16180126616r
POSTMA, ANTJE JARICHS Antje Jarigs Postmaverkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postmaleidekker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 11179726562r
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u.huurder (p.j.)Scheerstraat 4180826832r
POSTMA, GERRIT de weduwe van Gerrit Postmanaastligger ten noorden Hoogstraat 301801265306r
POSTMA, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts Postmaschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 191781260160r
POSTMA, HENDRIKJE Hendrikje J. Postma, meerderjarige dochterkoper huisLombardstraat 81790263226r
POSTMA, HENDRIKJE Hendrikje J. Postma, c.p.huurder (p.j.)Lombardstraat 81790263226r
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postmaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postmaschipper op Franeker (trekveer-)koper Lombardstraat 81790263226r
POSTMA, JAN JANS Jan Jansen Postmaverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 491805267153v
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmakoper huisGrote Kerkstraat 441785261284r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421785261285r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmaverkoper Grote Kerkstraat 44179726549v
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postmakoper huis, thans ledigNoordijs 101801265303r
POSTMA, PIETER Pieter Postmaverkoper Voorstraat 191801265297r
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postmametselaargeniaarde koper Karremanstraat 13177825994r
POSTMA, TJITSKE Tjietske Postmakoper Grote Bredeplaats 4177725946r
POSTMA, TIEMEN TIEMENS Tymen Tymens Postma, c.u.verkoper Sint Jacobstraat 10zuid1661238119r
POSTHUMA, JOHANNES wijlen Johannes Postumakoper Zuiderhaven 77west1809268240v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot, c.u.schipper (wijd-)koper huisVoorstraat 821722246142v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potkoopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizenverkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ1730247312r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21174325121r
POT, JAN Jan Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ1696243198v
POT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Potnaastligger ten oosten Droogstraat NZ1714245203r
POT, JAN Jan Potnaastligger ten noorden Karremanstraat 221747251187v
POT, JAN Jan Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 81759254196v
POT, JAN Jan Potnaastligger ten zuiden Zoutsloot 94176725731v
POT, JAN KLASES Jan Claesen Potschipper (oud wijd-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potwinkelierkoper huisKarremanstraat 201747251177r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoper huisNoorderhaven 101751252113r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper Karremanstraat 201751252136v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 241754253141v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten westen Noorderhaven 2817562546r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potuitdragerkoper voortreffelijk groot huisNoorderhaven 161759254188v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 141759254218ar
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmankoper 1/2 huisZoutsloot 961760254254r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71762255143v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131763255186r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 8176425647v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot, thans gedetineerdrequirant Noorderhaven 261770257146r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 261770257152v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 101770257153r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Zoutsloot 961770257155r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 161770257156v
POT, JAN ROELOFS Jan Roeloffs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ170024475v
POT, JAN ROELOFS Jan Roelofs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ1697243328r
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Potnaastligger ten westen Scheerstraat 11170824540v
CHRISTIAANS, JANwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
, Potenbergkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41759254228r
, JAN Jan Potenbergnaastligger ten oosten Zoutsloot 181752252232v
, JAN Jan Christiaan Potenbergkapitein op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Bredeplaats 6westde Pauw1755253208v
POT, KLAAS Claas Pothnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171733248216r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks Potkastnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid1688242246r
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkastnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171698243357r
GOVERTS, HENDRIK Hendrik Gowerts Potkastbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v
, JOHANNAhet gorthuis van Johannes Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5oost1732248129r
, JOHANNES Johannes Potkastnaastligger ten oosten Vijverstraat 19175325342v
, JOHANNESde weduwe van Johannes Potkastnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10175725481r
, JOHANNESwijlen Johannes Pieter Potkastverkoper Grote Bredeplaats 12177325866r
, JOHANNESwijlen Johannes Pieter Potkastverkoper Hondenstraat 5oost177325866r
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters Potkastverkoper Vijverstraat 2117562545r
, JOHANNESstalling of gorthuis van Johannis Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 3west1734248296r
, JOHANNES Johannis Potkastnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 241736249134v
, JOHANNES Johannis Potkastnaastligger ten noorden Hondenstraat 5west1736249155r
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkastkoopmankoper huisHondenstraat 5oost1737249162r
PIETERS, JOHANNESde gorterij van Johannis Pytters Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5west1736249155r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Potkastnaastligger ten westen Noorderhaven 611709245100r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix Potkast, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 611725246224v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper hofZuiderhaven 38twee_achter1731247388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastnaastligger ten noorden Zuiderhaven 38twee_achter1731247388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 40173124859r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkasthuurder Zuiderstraat 131738249339r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastlijnslager en koopman (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 341738249281v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Noorderhaven 491752252215v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Zoutsloot 521752252216v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Karremanstraat 211752252217v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Heiligeweg 61752252219v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Havenpoort 11752252224v
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 49170724510r
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper tuinZuiderhaven 38een_achter1726246251v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)koper huisZoutsloot 521733248281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 521733248281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper lijnbaan, gebouwd in 1733Havenpoort 11734248282v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 13173524996r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastlijnslager en koopman (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 131738249347r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 6174325113r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper provisioneel 1/2 huisHeiligeweg 617432511ra
, MARIA Maria Potsverkoper Lombardstraat 21683241266r
AGES, JANwijlen Jan Aeges Pottaelverkoper Droogstraat 20west167224081v
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 12zuid_achter1691242342r
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1691242342r
POTTER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71766256213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottiekoper kamerWeverstraat NZ166023835r
, DIRK Dirk Pottiekoper Lombardstraat 4166023844v
DIRKS, HANSgrondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
POTTING, J. de weduwe van J. Pottingnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west1809268271r
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 291781260114v
POTTING, JAKOB Jacobus Potting [staat: Petting]naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271784261203r
POTTING, JAKOB Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271790263187v
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 19179226428v
POTTING, JAKOB Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27180226671v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271811269121r
ABES, DIRKwijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Franekerpoort (gebied)1664238230r
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Achterstraat 716652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Anjelierstraat16652392ra
, JAN Jan Poulus, c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 8177225840v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 161753253111r
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Zuiderstraat 291753253112v
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Hoogstraat 531753253113v
, TRIJNTJE Trijntje Pouwlusgeniaarde koper Rozengracht 91730247300v
, GERRIT Gerrit Praalnaastligger ten westen Droogstraat 611662238135r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
, HENDRIKwijlen Hendrik Prausverkoper van 1/2 Liemendijk1806267246r
, HENDRIKwijlen Hendrik Prausverkoper van 1/2 Liemendijk1806267246r
, HENDRIKwijlen Hendrik Prauserflater Zoutsloot 421806267247r
, HENDRIKwijlen Hendrik Prausverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten westen Grote Kerkstraat1789263130r
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat1789263130r
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausverkoper Grote Kerkstraat1789263130r
, JOHANNA Johanna Prausverkoper van 1/2 Liemendijk1806267246r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Prausverkoper Liemendijk1806267246r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
, GERRIT Gerrit Pricknaastligger ten zuidoosten Vianen 2173124870r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ171824630r
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 2171824631r
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 2171824631r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91725246230r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9173124816r
PRIGGE, Priggekapiteingrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211740250111v
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211751252144r
PRIGGE, L. L. Priggekapiteinafgewezen niaarnemer Rozengracht 221722246144r
PRIGGE, L. L. V. Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
PRIGGE, L. L. Priggekapiteinnaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 101742250232r
PRIGGE, LIEUWE Lievius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisGrote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar kamer of woningRomastraat ZZ1716245260r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stallingen en kamersZoutsloot 17172024678v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost1723246165r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8west_voor17272475r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper Voorstraat 811730247305v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 811730247305v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 811730247305v
PRIGGE, LIEUWE tuin kapitein Livius Priggenaastligger ten westen Hofstraat 171730247351v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper wagenhuis onder het zomerhuisZuiderstraat1732248162r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 17west1732248171v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersHavenplein 281733248254r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 21733248254r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 41733248254r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 17west1733248265r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Hondenstraat 3west1734248296r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderstraat1737249165r
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat NZ173925029v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge, n.f.kapiteinnaastligger ten westen Lanen 621741250179v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Lanen 601746251125r
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis/ winkelHondenstraat 3west1729247240r
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Priggenaastligger ten noorden Hondenstraat 3west1729247240r
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Noorderhaven 64175325399r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Voorstraat 21175325399r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Romastraat ZZ1753253100r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggenaastligger ten oosten Vijverstraat 11753253101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Vijverstraat 11753253101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Both Apothekerstraat 111753253102r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
PRIGGE, TIETJE Titia Priggereversaalhouder Grote Bredeplaats 6west1782260275r
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Havenplein 281752252187v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Zuiderhaven 21752252187v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Zuiderhaven 41752252187v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Schritsen 51west1752252189r
PRIGGE, Titzia Priggekoper Vijverstraat 11763255256v
PRIGGE, Titzia Yda Priggekoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
PRIGGE, Titzia Priggeverkoper Grote Bredeplaats 6west1771257225r
PRIGGE, TIETJE Tytsia Ida Priggeverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
PRIGGE, vrouw Tytzia Priggeverkoper Zoutsloot 171752252190r
PRIGGE, vrouw Tytzia Priggeverkoper Romastraat 4oost1752252191r
PRIGGE, juffrouw Tytzia Yda Priggekoper huisHondenstraat 117672578r
PRIGGE, IETJE Yda Priggekoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
, GERRIT Gerryt Priknaastligger ten zuidoosten Vianen 2173224895r
, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Princeeigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat1602228325r
PRINS, ARJEN Arjen Prinshuurder bovenkamer Bildtstraat 221801265298v
PRINS, DOUWE GERRITSde kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 617292476va
PRINS, DOUWE GERRITSwijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)erflater Lanen 85west17292479ra
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 1516592383raa
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 Lanen 4016592383raa
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinskoper kamer of huisjeFranekereind 401598228101v
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind 401601228271v
PRINS, PIETER Pieter Prins, c.u.huurder (p.j.)Hoogstraat 181787262211v
JANS, BERNARDUS Bernardus Jans Proosterbeektimmermanverkoper Schritsen 171789263102r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekhuurder Schritsen 171792264354r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
JANS, BERNARDUS Bernardus Janzen Proosterbeektimmermansknechtkoper huisSchritsen 171784261198v
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper Schritsen 171784261198v
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper huisSchritsen 171789263102r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeekkoper huisHeiligeweg 5817762591r
BERNARDUS, JANwijlen Jan Bernardus Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten zuiden Heiligeweg 601793264151v
, JOHANNES Johannes Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekmetselaarsknechtkoper huisVoorstraat 711803266286r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekmetselaarverkoper Heiligeweg 581803266299r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekkoper tuin en zomerhuisRapenburg 12tuin1810268359v
, JOHANNES Johannes Proosterbeekkoper huis, paard- en koestallingMolenpad 1181026968r
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten oosten Molenpad 1181026968r
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten zuiden Moriaanstraat 12181026970v
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten westen Moriaanstraat 12181026970v
, JOHANNES Johannes Proosterbeekuitdragerkoper tuin en hofMolenpad 5181026973r
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten westen Molenpad 5181026973r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Prouesnaastligger ten noorden Molenpad 11782260231r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Prouesnaastligger ten noorden Molenpad 11783261123r
, H.de weduwe van H. J. Proustnaastligger ten oosten Zoutsloot 401795264241v
, Oratio Prouuanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]koper huis, kamer ten oosten, hof met bomen, kruiden, planten met de vrije in- en uitgang van de Botte ApoteekershoffHofstraat NZ1599228172r
, DAVID David Provanakoper 1/4 huis en achtererfonbekend1619230188r
, DAVID David Provanaeigenaar van 1/2 onbekend1619230188r
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ1620230253v
, DAVID David Provananaastligger ten noorden Hofstraat NZ1620230253v
, DAVID David Provananaastligger ten noorden Hofstraat NZ1621230264r
, DAVID David Provana, en zijn erfgenamenverpachter grond Hofstraat1621230283r
, DAVID David Provanaverkoper Hofstraat 171622230333v
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ1623230349v
, DAVID David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1626231111v
, DAVID David Provananaastligger ten westen Klaverbladstraat OZ162723211r
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ162723224r
, DAVIDde klosbaan van David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: lombert]naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1629232104r
, DAVID David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 161630232144v
, DAVIDde klosbaan van David Provananaastligger ten noorden Weverstraat163123334r
, DAVIDde ledige plaats en kamer van David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ163323398r
, de kinderen van wijlen Horatio Provanakoper 1/4 huis, kamers en een hof genaamd het Lommerts hofHofstraat 17het Lommerts hof1614229228v
, de kinderen van wijlen Horatio Provanaeigenaar van 2/4 Hofstraat 171614229228v
, de kinderen van wijlen Horatio Provanaeigenaar van 1/4 Hofstraat 171614229228v
, de weeskinderen van wijlen Horatio Provanakoper 1/4 huis, kamers, hof en tuin, genaamd het Lomberts hofHofstraat 17het Lombertshof1614229230v
, de weeskinderen van wijlen Horatio Provanaeigenaar van 3/4 Hofstraat 171614229230v
, de erfgenamen van wijlen Horatio Provanaverpachter grond Hofstraat NZ1619230171v
, de hof van Horaty Provananaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)159722856v
, JOHANNES Joannes Provanaverkoper Lombardstraat1668239131v
, JOHANNES Joannes Provanaverkoper Wortelstraat ZZ1668239132r
, Oratio Provanakoper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aanFabrieksstraat WZ1598228115r
, Oratio Provanaverpachter grond onbekend1601228255r
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provanacrediteur (triumphant) Lanen 361601228273v
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provanacrediteur (triumphant) Schritsen 271601228273v
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provanaverpachter grond Hofstraat161222982v
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provana [staat: Provaente]verpachter grond Hofstraat ZZ161623025r
, DAVIDde ledige plaats en kamer van Davit Provanonaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1630232124r
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 25178326193r
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25178326193r
, JOHANNES Johannes van Pruisenkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 31midden1784261169r
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)koper huisAnjelierstraat 161789263131v
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)erflater Anjelierstraat 161796264345r
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1793264360r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenleerenbroekmakerkoper huisHeiligeweg 38177325888v
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 18177725979r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 201778259131r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Grote Kerkstraat 271784261203r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Grote Kerkstraat 271790263187v
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Anjelierstraat 181791263351r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisRomastraat 27179226432v
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruizenverkoper Grote Kerkstraat 2517962652r
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruizenverkoper Heiligeweg 3817962654r
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper Vijver 51627231161v
HEERKES, KLAAS Claas Herckes Pudaeuskoper huis, schuur en ledige plaatsVoorstraat 381619230193r
, KLAAS Claes Pudeusnaastligger ten westen* Zoutsloot 611621230282v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Voorstraat 381620230213v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Vijverstraat NZ1620230245r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Voorstraat 381621230291v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot NZ1622230292r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
JANS, JAKOB Jacob Jans Puisterkoper huisHeiligeweg 581803266299r
, WILLEM Willem van der Puttehuurder (p.w.)Voorstraat 89een_achter1780259256r
, WILLEM Willem van der Putte, c.u.bewoner benedenRommelhaven 31781260153r
PUTTEN, REINER REINERSde erfgenamen van wijlen Reyner Reyners van Putten, alias Haniakoopmanverkoper Noorderhaven 1091645235162r
PUTTER, JAN huis gekocht door Jan Putternaastligger ten oosten Noorderhaven 61759254194v
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerritsz Putterkoopmankoper huisNoorderhaven 81759254196v
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Putternaastligger ten oosten Noorderhaven 61763255228r
PUTTER, JAN GERRITSHeer Jan Gerrytsz Putterkoopmanverkoper Noorderhaven 8176425647v
REINERS, EETSKE Aetske Reyners Pybemaverkoper Noordijs 5168324166va
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 71664238213v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 51683241244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 51683241244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 5168324166va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 5168324166va
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper brouwerij en huis ([voor de twee percelen in deze akte])Simon Stijlstraat 61650236144r
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper mouterij, huis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 11650236144r
REINERS, JAKOB Jacop Reyners Pybemaverkoper Simon Stijlstraat 61652236192v
REINERS, SETSKE Setske Reyners Pybemaverkoper van 5/10 Noordijs 51683241244r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 441784261139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441784261139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 421784261140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421784261140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421784261140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441785261284r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421785261285r
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pybma?koper Zoutsloot 301746251115r
TEUNIS, SIEMENde hof van Symen Teunes van der Pyetnaastligger ten westen Schritsen 52achter163723437v
, Pyphronnaastligger ten zuiden Hofstraat 20166023827v
, AGEwijlen dr. Aggaeus Pyphronerflater Voorstraat 5016922431ra
, JORISde kamer achter het huis en bewoond door dr. Jorys Pyphrongrondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 721618230120v
JORIS, PIETER Pytter Joris Pyphronnaastligger ten westen Achterstraat 31656237264r
JORIS, PIETER Pytter Joris Pyphronverkoper Achterstraat 491661238116v