Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

illustratie resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, GERRIT Gerryt Paardekamper, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleek1762255128v0
PAUW, SIEBREN Sibrand Paauwkoper huisVoorstraat 89166623936r0
PAAP, BOUWE Bouwe Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra0
PAAP, BOUWE Bouwe Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va0
PAAP, JAN wijlen Jan Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra0
PAAP, JAN wijlen Jan Paepverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va0
PAAP, JAN kopers broeder Jan Paepeigenaar van 1/4 Schritsen 641687242201v0
PAAP, JAN JANSwijlen Jan Jansen Paep, de jongeverkoper Grote Kerkstraat 281682241214v0
PAAP, JAN JANSwijlen Jan Jansen Paep, de jongeverkoper Grote Kerkstraat 281682241214v0
PAAP, JOHANNES Joannes Paepverkoper Zoutsloot ZZ168324170ra0
PAAP, JOHANNES Joannes Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va0
PALUDANUS, DIRK Dirck Paludanusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter168124132va0
PALUDANUS, J. wijlen J. Theodorus Paludanuspredikanterflater Brouwersstraat 13168424214v0
PALUDANUS, PETRUS Petrus Paludanusverkoper van 1/2 Brouwersstraat 13168424214v0
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanuspredikantkoper huisBrouwersstraat 13167224077r0
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus, c.u.huurder Voorstraat 291806267279v0
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanuscommies ter secretariekoper huisZuiderhaven 571791263336r0
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanusklerk Admiraliteitverkoper q.q. Rozengracht 21784261179r0
PANNENBAKKER, SIEBE Sybe Pannebackerverkoper Brouwersstraat 191737249166r0
PANNINGA, WIEBE WIEBES Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r0
PANNINGA, WIEBE WIEBES Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r0
PANNINGA, WIEBE WIEBES Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r0
PANNINGA, WIEBE WIEBES Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r0
PARADIJS, JANKE Jancke Paradijskoper Noorderhaven 76167024019v0
PARADIJS, JANKE Jancke Paradijsnaastligger ten oosten Noorderhaven 76167024019v0
PARADIJS, JANKE Jancke Paradijskoper Kerkpoortstraat NZ167124071r0
PARADIJS, JANKE JANSde verkoperse Jancke Jans Paradijsbewoner Noorderhaven 761689242282v0
PARADIJS, JANKE JANSde verkoperse Jancke Jans Paradijsbewoner Noorderhaven 761689242282v0
PARADIJS, JANKE JANSde verkoperse Jancke Jans Paradijsbewoner Noorderhaven 781689242282v0
PARADIJS, JANKE JANSde verkoperse Jancke Jans Paradijsbewoner Noorderhaven 781689242282v0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Noorderhaven 761689242282v0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Noorderhaven 761689242282v0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Noorderhaven 781689242282v0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Noorderhaven 781689242282v0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r0
PARADIJS, JANKE JANS Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r0
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelkoper huisSpekmarkt 11809268210v0
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelkoper huisSpekmarkt 11809268210v0
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelhuurder (p.j.)Spekmarkt 11809268210v0
PERK, JAN JANS Jan Jansen Parkvarensgezelhuurder (p.j.)Spekmarkt 11809268210v0
PERK, REINER JANS Reinder Jans Parkvarensgezelkoper huisZoutsloot 371809268216r0
PERK, REINER JANS Reinder Jans Parkvarensgezelkoper huisZoutsloot 371809268216r0
PARRE, LIJSBET Lijsbet Parre, nom. lib.verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden1717245279r0
PARRE, LIJSBET ROMMERTS Lijsbeth Rombouts van der Parrekoper Schritsen 371688242251v0
PARRE, LIJSBET ROMMERTS Lijsbeth Rombouts van der Parrekoper Schritsen 371688242251v0
PARS, de weduwe van wijlen Parsnaastligger ten zuiden Droogstraat 241765256144r0
PARS, AREND wijlen Arent Parskoper Hoogstraat 211763255258v0
PARS, AREND wijlen Arent Parsverkoper Hoogstraat 211770257177v0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Parsijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246277v0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Parsijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246277v0
PAS, Bois Pashuurder Havenplein 121633233119r0
PAS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Pashuurder zuidelijke benedenkamer (p.j.)Hoogstraat 53176425651r0
PAS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Pashuurder zuid beneden (p.j.)Hoogstraat 53176425670v0
PASKAART, ANDRIES DOUWES Andries Douues Pascaert, c.u.kapitein van de heeren directeursverkoper Lanen 71een_achter1644235125r0
PASKAART, ANDRIES DOUWES Andries Douues Pascaert, c.u.kapitein van de heeren directeursverkoper Lanen 71een_achter1644235125r0
PASKAART, ANDRIES DOUWES Andries Douues Pascaert, c.u.kapitein van de heeren directeursverkoper Lanen 71een_achter1644235125r0
PASCO, de erfgenamen van wijlen Ago Pasconaastligger ten oosten Klaverbladstraat 271698243335v0
PIETERS, ANTJE Antie Pyters Paterborusverkoper Achterstraat ZZ1662238151r0
PIETERS, ANTJE Antie Pyters Paterborusverkoper Achterstraat ZZ1662238151r0
PAUW, ANNE Anne Paunaastligger ten westen Franekereind 29oost1645235189r0
, JAN Jan Christ. Paulwikygeweermakerkoper huisGrote Ossenmarkt 11179326481r0
PAUW, oud burgemeester Pauwnaastligger ten westen Hofstraat 12170924594v0
PAUW, oud burgemeester Pauwnaastligger ten oosten Rozengracht 7noordoost1702244167ar0
PAUW, de hof van oud burgemeester Pauwnaastligger ten noorden Rozengracht 7zuidoost170824570v0
PAUW, oud burgemeester Pauwnaastligger ten westen Voorstraat 91170724534r0
PAUW, Pauwnaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter170824561r0
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauwverkoper van 1/5 Nieuweweg 171706244317v0
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauwverkoper van 1/5 Nieuweweg 171706244317v0
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwschipper en winkelier (trekveer-)koper huisGrote Kerkstraat 18de Haan173524919r0
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwschipper en winkelier (trekveer-)koper huisGrote Kerkstraat 18de Haan173524919r0
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwschipper en winkelier (trekveer-)koper huisGrote Kerkstraat 18de Haan173524919r0
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161752253270r0
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161752253270r0
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161752253270r0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrants Pauwschipper (groot-)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 23achter1676240247r0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrants Pauwschipper (groot-)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 23achter1676240247r0
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost168024170v0
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost168024170v0
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1681241141v0
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost1681241141v0
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34tuin168024170v0
PAUW, JAN SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34tuin168024170v0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwschippernaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ167124032r0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwschippernaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ167124032r0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwnaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1675240187v0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwnaastligger ten westen Zuiderhaven 36oost1675240187v0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34tuin1668239164v0
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34tuin1668239164v0
PAUW, S. oud burgemeester S. Pauwnaastligger ten westen Hofstraat 121701244110r0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauwkoper grondpacht van 4-00-00 cgRozengracht 271694243106v0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauweigenaar perceel Rozengracht 271694243106v0
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauwgeniaarde koper Vianen 14168524296v0
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauwgeniaarde koper Vianen 16168524296v0
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauwgeniaarde koper Vianen 18168524296v0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauwkoper kamer, loodske en een gedeelte van het erf en grond met bomen en planten, groot: 29 voeten i.h.vierkantRozenstraat 21698243363r0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauwkoper grond en erf met bomen en plantenHofstraat ZZ1698243365v0
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Schritsen 2167924117va0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauwnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1698243365v0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauwnaastligger ten noorden Hofstraat ZZ1698243365v0
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va0
PAUW, SIEBREN burgemeester Sibrandus Pauwverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 3168524298v0
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Vijverstraat 21168024117va0
PAUW, SIEBREN oudburgemeester Sibrandus Pauwkoper 1/4 bleekveld van 6 pmten noorden van Harlingen1702244179r0
PAUW, SIEBREN vroedsman en oud burgemeester Sibrandus Pauwgeniaarde koper Rozenstraat 21697243326r0
PAUW, SIEBREN de [geniaarde] koper Sibrandus Pauw, c.u.naastligger ten zuiden Rozenstraat 21697243326r0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw, c.u.koper grondpacht van 4-00-00 cgHofstraat ZZ1698243378v0
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauwkoper provisioneel 5 1/2 pm bouwlandten noordoosten van Harlingen16792416ra0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauwkoper klein kamertjeVoorstraat 89een_achter1695243154r0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauwnaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter1695243154r0
PAUW, SIEBREN Sybrandus Pauwverkoper Rozengracht NZ1694243108r0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauwkoper 1/2 van 6 pm land bestaande in 2 strukken waarvan de ene een bleek isten noordoosten van Harlingen168724210va0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauwnaastligger ten oosten Voorstraat 87169424373r0
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauwkoper hof met prieelRozengracht 27169424390v0
PAUW, SIEBREN Sybren Pauwkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 91167024019r0
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauwverkoper Zuiderhaven 36west1692242377r0
PAUW, TJEERD de tuin van Tjeerd Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1692242378r0
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauwverkoper Zuiderhaven ZZ1692242378r0
PAUW, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Pauwkoper door niaar tuin en prieelZuiderhaven ZZ1691242340r0
PAUW, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Pauwkoper door niaar tuin en prieelZuiderhaven ZZ1691242340r0
PAUW, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1691242340r0
PAUW, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1691242340r0
PAUW, TJEERD de kamer van Tjeerdt Pauw, c.soc.naastligger ten oosten Zuidersteeg NZ168424232v0
PAUW, TJEERD JANSde hof van Tjeerdt Janses Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost168424219r0
PAUW, TJEERD JANSde hof van Tjeerdt Janses Pauwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 34oost168424219r0
, CATHARINAmevrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Zoutsloot 119175325373v0
, CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 141751252168v0
, CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 161751252168v0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Scheerstraat 8midden1751252146v0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Grote Kerkstraat 371753253128v0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Zuidoostersingel 11755253198v0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper Voorstraat 44175325392r0
, ANTJE Anna Elisabeth Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r0
, Gotliebe Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r0
, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Christoph Pawlowskigeweermakererflater Grote Ossenmarkt 1118042677r0
, MARIA Maria Dorothea Pawlowski, zuster van de erflaterverkoper Grote Ossenmarkt 1118042677r0
PEAUX, JOHANNES Johannes Peausnaastligger ten oosten Zuiderhaven 91759254234v0
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxkoopmankoper huisVoorstraat 651806267277v0
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxverkoper q.q. Zuiderhaven 8181026935v0
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 51805267117v0
PEAUX, HARMEN Harmanus Peauxnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 51805267117v0
PEAUX, HARMEN Hermanus Peauxkoopmankoper wagenhuis en stallingDroogstraat 631806267271r0
PEAUX, HARMEN Hermanus Peauxkoopmanverkoper q.q. Schritsen 49181026991r0
PEAUX, HARMEN Hermanus Peauxkoopmanverkoper q.q. Lanen 541810269110r0
PEAUX, JOHANNES Johannes Peauxpruikenmaker (mr. -)koper huis en erfZuiderhaven 11de Nieuwe Pinas1746251114r0
PEAUX, P. vroedsman P. Peauxhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r0
PEAUX, P. de weduwe van wijlen P. Peaux, en zoonnaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6180426772v0
PEAUX, P. de weduwe van wijlen P. Peaux, en zoonnaastligger ten westen Prinsenstraat 6180426772v0
PEAUX, P. P. Peauxnaastligger ten westen Droogstraat 651807267356r0
PEAUX, P. P. Peauxkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 631807267331v0
PEAUX, P. P. Peauxkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 631807267331v0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r0
PEAUX, PIER Pierre Peauxverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 5178626284r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper Nieuwstraat 221782260290r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxnaastligger ten oosten Zuiderhaven 91784261226r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Zuiderhaven 77oost1794264229r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 11789263113v0
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11789263113v0
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11789263113v0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Lanen 80178926380v0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisVoorstraat 10achter1774258154v0
PEAUX, PIER Pierre Peauxnaastligger ten noorden Voorstraat 10achter1774258154v0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Zuiderhaven 77west1795264284v0
PEAUX, PIER Pierre Peauxkoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 151800265238r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Noorderhaven 881782260246r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxkoper huisDrie Roemersteeg 31782260168v0
PEAUX, PIER Pierre Peauxkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r0
PEAUX, PIER Pierre Peauxverkoper q.q. Rommelhaven 281800265240r0
PIKTOL, JANKE JOHANNES Janke Johannes Pectolkoopvrouwkoper huisKleine Kerkstraat 91809268187v0
PIKTOL, JANKE JOHANNES Janke Johannes Pectolkoopvrouwkoper huisKleine Kerkstraat 91809268187v0
PIKTOL, JANKE JOHANNES Janke Johannes Pectolhuurder Kleine Kerkstraat 91809268187v0
PIKTOL, JANKE JOHANNES Janke Johannes Pectolhuurder Kleine Kerkstraat 91809268187v0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peenverkoper Kleine Bredeplaats 171785261296r0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peenverkoper Kleine Bredeplaats 171785261296r0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peenverkoper Kleine Bredeplaats 171785261296r0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r0
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r0
PEREBOOM, MARIA Maria Peereboomkoper Rozemarijnstraat 1175725472r0
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)koper huis waar de Groene Molen uithangtFranekereind 1de Groene Molen1758254152r0
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)verkoper Franekereind 1176125586v0
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)bewoner Lanen 801759254207r0
PEISEL, ROELOF vrijgezel Roelof Peiselkoper huis en bakkerijNoorderhaven 26180126641r0
, NANNE Nanne van Pelsennaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1657237135r0
, BEREND Beernd Pelsterwever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6west1763255226v0
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfectnaastligger ten oosten Schritsen 56oost_achter1689242293r0
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfectnaastligger ten oosten Schritsen 56oost_achter1689242293r0
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfectnaastligger ten zuiden Schritsen 56oost_achter1689242293r0
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfectnaastligger ten zuiden Schritsen 56oost_achter1689242293r0
PERFECT, REINER PIETERS Reynert Pytters Perfectschoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 561690242317r0
PERFECT, REINER PIETERS Reynert Pytters Perfectschoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 561690242317r0
PERSIJN, de weduwe van wijlen Persijnnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141808268116v0
PERSIJN, de weduwe van wijlen Persijnnaastligger ten zuiden Hondenstraat 141808268116v0
PERSIJN, de weduwe van wijlen Persijnnaastligger ten zuiden Hondenstraat 121808268116v0
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Nieuwstraat 111780259278r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Nieuwstraat 111780259278r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Havenplein 31780259279r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Havenplein 31780259279r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijnkoper Voorstraat 371726246253r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijnkoper Voorstraat 371726246253r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Persijnerflater Voorstraat 371780259274r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Persijnerflater Voorstraat 371780259274r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnkoper huisSchritsen 1oost1809268220r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnkoper huisSchritsen 1oost1809268220r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnhuurderse Schritsen 1oost1809268220r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijnhuurderse Schritsen 1oost1809268220r0
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijnnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13176125570v0
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijnnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13176125570v0
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 511779259191r0
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 511779259191r0
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 451779259193v0
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 451779259193v0
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 41800265274v0
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 41800265275v0
PERSIJN, POPPE Poppe J. Persijnkoopmankoper pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuinRozengracht 211803266275r0
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmankoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r0
PERSIJN, POPPE Poppe J. Persijnkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 181802266115v0
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, SASKE Saske Persijnverkoper Voorstraat 75179826592v0
PERSIJN, SASKE Saske J. Persijnverkoper Rozengracht 211803266275r0
PERSIJN, SASKE Saske Persijnkoper Noordijs 231786262138r0
PERSIJN, SASKE Saske Persijnkoper door niaar Voorstraat 751795264252r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnverkoper Voorstraat 711803266286r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnverkoper Voorstraat 711803266286r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnkoper huis en reede ?Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnkoper huis en reede ?Kleine Bredeplaats 15177825996r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnkoper huis en reede ?Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijnkoper huis en reede ?Sint Jacobstraat 13177825997r0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Persijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246255v0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Persijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246255v0
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124713va0
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124713va0
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124712va0
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124712va0
PERSIJN, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]verkoper Zuiderhaven 351674240165r0
PERSIJN, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]verkoper Zuiderhaven 351674240165r0
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntie Symons Persijngeniaarde koper Noorderhaven 85175325358v0
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntie Symons Persijngeniaarde koper Noorderhaven 85175325358v0
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntje Symons Persijnverkoper Schritsen 451761255105v0
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntje Symons Persijnverkoper Schritsen 451761255105v0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Perzijnverkoper Voorstraat 511775258226r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukjen IJsbrands Perzijnverkoper Voorstraat 511775258226r0
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16178326198r0
PERSIJN, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Perzijnnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 201807267323v0
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten oosten Vijver 5178526217r0
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten oosten Vijver 31785261262r0
PERSIJN, SASKE Saske Perzijnverkoper Kleine Bredeplaats 1517822617r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Perzijnverkoper van 1/2 Noordijs 271806267261r0
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Perzijnverkoper van 1/2 Noordijs 271806267261r0
PERSIJN, TRIJNTJE Trijntje Perzijnkoper Herenwaltje 91755253242v0
PESMA, mr. Pesmaverkoper q.q. Schritsen 371767256251r0
PESMA, DIEUWKE Dieuke Pesmaverkoper Schritsen ZZ176125559v0
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesmaverkoper Zoutsloot 171787262226v0
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Fabrieksstraat 18177725943v0
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Hofstraat 41178326117r0
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 211785261310r0
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Lanen 331784261186r0
PESMA, H. H. Pesmaprocureurnaastligger ten oosten Lanen 741746251113r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Schritsen 661770257163r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmaprocureur postulantkoper huisLanen 761742250271r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 23176125595r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Lanen 761755253237v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmaprocureur postulantverkoper q.q. Zoutsloot 421740250132r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 4177325867v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Hoogstraat 53176425651r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 21achter1766256174r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmaprocureur postulantverkoper q.q. Noordijs 41741250155r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Voorstraat 871765256113r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper pakhuisNoorderhaven 44177225814v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 25176725716r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper woning en weefwinkelFabrieksstraat 181766256216r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256175r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat 21767256235r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Hoogstraat 12176425677r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma, nomine proprionotariskoper huisLanen 331770257174r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat1749251281r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 331770257174r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmageniaarde koper van 1/2 Lanen 211766256178r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisontvanger tbv schuldsanering van Zuiderhaven 231759254223v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat ZZ1749251282v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 211766256178r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vijver 71759254224v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Achterstraat 11752252237r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Noorderhaven 651752252214v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Franekereind 141771257199r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper huisNoorderhaven 491752252215v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Noorderhoofd 3176125555r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper provisioneel huisHoogstraat 121764256263r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper door niaar huisHofstraat 411773258111v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 781766256145r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Lanen 781766256145r0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Noorderhaven 44177225826v0
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Schritsen ZZ176125559v0
PET, JAN Jan van der Petschippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321788262265r0
PET, JAN Jan Pet, c.u.schipperhuurder Zoutsloot 59176025520r0
PET, JAN Jan Petnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ170924592r0
PET, JOHANNES Johannes van der Petkoopmanverkoper Nieuwstraat 34179826586v0
, JOHANNES Joannes Petreausadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 6716772412v0
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petripredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r0
PETTEN, REINER Reyner van Pettenkoper nieuw huisNoorderhaven 109163723424v0
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s.naastligger ten westen Gardenierstraat 41791263355r0
PETTINGA, G. G. Pettinganaastligger ten oosten Brouwersstraat 3179726527r0
PETTINGA, G. G. Pettinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 3179726527r0
PETTINGA, G. G. Pettingakoopmankoper huisGardenierstraat 2178926396r0
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettingachirurgijn (mr. -)koper door niaar huis en gortmakerijBrouwersstraat 11786262136r0
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga [staat: Petting]chirurgijn (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1b1788262240v0
PETTINGA, GERARDUS Gerardus* Pettinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1788262240v0
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettingakoper huisHeiligeweg 301799265203r0
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 21793264135v0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmankoper huis en bakkerijHeiligeweg 4180826874r0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Lanen 5180226652v0
PETTINGA, GERBEN de koper Gerbrandus Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 4180826874r0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Dalpad 7180226653v0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 418072689r0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinganaastligger ten westen Heiligeweg 418072689r0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181803266263r0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmankoper door niaar huisZuiderhaven 211802266104r0
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettingaverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v0
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettingaverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v0
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettingaverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v0
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r0
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r0
PEIMA, JANKE Jancke Tiltus van Peyma, als landheerkoper provisioneel tichelwerk met gereedschappen en de landen waar het werk op staatten oosten van Harlingen1600228191r0
PEIMA, SIEBE Sybe Peymanaastligger ten oosten Voorstraat 321627231173r0
PEIMA, SIEBE Sybe Peymaverkoper Voorstraat 341631232172v0
PEIMA, WORP Werp Peymanaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 416272324v0
PEIMA, WORP Worp Peymaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 191619230159r0
PEIMA, WORP Worp Peyma, e.a.bewoner Voorstraat 21615229246r0
PEISEL, Peyselbakkernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 231808268147r0
PFEIFFER, de heer Pfeiffernaastligger ten noorden Comediesteeg 31811269119r0
PFEIFFER, de heer Pfeiffernaastligger ten noorden Lanen 791811269119r0
PFEIFFER, wijlen Pfeiffercommiesafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v0
PFEIFFER, Pheiffercommiesnaastligger ten noorden Lanen 751809268193r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, tuin en stallingVoorstraat 541807267347r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper wagenhuisComediesteeg 11807267347r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisComediesteeg 21807267347r0
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r0
FELTEN, AALTJE Aeltie Gerriyts Pheltenkoper Noorderhaven 751642234163r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122929r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Pheltenverkoper buiten Harlingen161122929r0
FELTEN, ANSKJE EESGESde nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 441624230376v0
FELTEN, ANSKJE EESGESde nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 441624230376v0
FELTEN, ANSKJE EESGESde nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 441624230376v0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenverkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges])buiten Harlingen1623230367v0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenverkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges])buiten Harlingen1623230367v0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenverkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges])buiten Harlingen1623230367v0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenkoper huisGrote Kerkstraat 441619230190r0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenkoper huisGrote Kerkstraat 441619230190r0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenkoper huisGrote Kerkstraat 441619230190r0
FELTEN, ANTJE GERRITS Antgie Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r0
FELTEN, ANTJE GERRITS Antgie Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r0
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelteneerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelteneerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelteneerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot 53163123315v0
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot 53163123315v0
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot 53163123315v0
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot 53tuin163123315v0
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot 53tuin163123315v0
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot 53tuin163123315v0
FELTEN, ANTJE GERRITS Antie Gerryts Pheltenverkoper Hoogstraat 171640234106r0
FELTEN, ANTJE GERRITS Antie Gerryts Pheltenverkoper Hoogstraat 171640234106r0
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, GEERTJE Geertie Pheltenverkoper Midlumerlaan167124046r0
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Pheltenverkoper ten noordoosten van Harlingen1677240273r0
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenhuurder Hondenstraat 1316152304v0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenhuurder Hondenstraat 1316152304v0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenhuurder Hondenstraat 1316152304v0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1612229114r0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1612229114r0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1612229114r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerrits Pheltennaastligger ten westen Hoogstraat 19163823463v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerrits Pheltennaastligger ten westen Hoogstraat 19163823463v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenprotesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 3416152302r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenprotesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 3416152302r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat 40een_achter162523137r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat 40een_achter162523137r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenkoper hoekhuis genaamd de Olde KerkpoortGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort1613229183v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenkoper hoekhuis genaamd de Olde KerkpoortGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort1613229183v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat 40twee_achter162523137r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat 40twee_achter162523137r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221621230274v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221621230274v0
FELTEN, HARMEN GERRITS Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten oosten Hoogstraat 151627231165v0
FELTEN, HARMEN GERRITS Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten oosten Hoogstraat 151627231165v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221623230363v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten westen Droogstraat 221623230363v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenkoper panwerkZoutsloot 70161723092v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenkoper panwerkZoutsloot 70161723092v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten zuiden Zoutsloot 70161723092v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltennaastligger ten zuiden Zoutsloot 70161723092v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 24161623052v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 24161623052v0
FELTEN, HARMEN EESGES Herman Aesges Pheltenbewoner Zuiderstraat1604228422v0
FELTEN, HARMEN EESGES Herman Aesges Pheltenbewoner Zuiderstraat1604228422v0
FELTEN, HARMEN EESGES Herman Aesges Pheltenbewoner Zuiderstraat1604228422v0
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Hoogstraat 171630232115v0
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Pheltenverkoper van 1/4 Zoutsloot 701630232116r0
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r0
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r0
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenkoper buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Pheltenkoper buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Pheltenverkoper Achterstraat 331644235105r0
FELTEN, MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts Pheltenverkoper Droogstraat 41163223365v0
FELTEN, MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts Pheltenverkoper Droogstraat 41163223365v0
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelteneerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen16642391r0
FELTEN, PIETER Pieter Pheltennaastligger ten noorden buiten Harlingen161122927r0
FELTEN, PIETER wijlen Pieter Pheltenkoper buiten Harlingen1623230367v0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1598228131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1598228131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen1598228131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc.naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen1598228131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmens Pheltennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1615229260r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmens Pheltennaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1615229260r0
FELTEN, PIETER Pyter Pheltenkoper ca. 7 einsen greidlandbuiten Harlingen161122929r0
FELTEN, EESGE HARMENSde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r0
FELTEN, EESGE HARMENSde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenshuurder Hondenstraat 1316152301v0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenshuurder Hondenstraat 1316152301v0
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenshuurder Hondenstraat 1316152301v0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenskoper huis met de ledige plaats erachterHoogstraat 171614229239r0
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenskoper huis met de ledige plaats erachterHoogstraat 171614229239r0
FELTEN, Idtgien Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r0
FELTEN, Idtgien Pheltensverkoper q.q. Voorstraat 48161122967r0
FELTEN, JAKOB Jacob Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r0
FELTEN, SIPKE Sipcke Pheltensverkoper van 1/9 Voorstraat 48161122967r0
, LEENDERTwijlen Lenerdt Pickstockerflater Kerkpad 22163923472r0
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickstonverkoper Rommelhaven ZZ163923486r0
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickstonverkoper Kerkpad WZ163923486r0
PIKEUR, RINSE HARMENS Rinse Harmens Picquerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r0
PIKEUR, RINSE HARMENS Rinse Harmens Picquerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r0
PIEKENBROEK, ds. Pieckenbroekhuurder Heiligeweg 60noord1767256242r0
PIEKENBROEK, F. ds. F. Piekenbroekpredikanthuurder Hofstraat 17west1757254100v0
PIEKINGA, G. G. Piekenganaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 61803266215r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekengakoopmankoper huisKleine Kerkstraat 81805267176r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper van 1/2 Hofstraat 19oost1803266188v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekengakoper huisVoorstraat 63het Gouden Ketting180126622v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 57180226667v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 251811269149v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Voorstraat 631807267331v0
PIEKINGA, LIJSBET Elisabeth Piekingaverkoper Noordijs 141795264266v0
PIEKINGA, LIJSBET GOSLINGS Elisabeth Goslings Piekingakoper Noordijs 14179226431r0
PIEKINGA, LIJSBET GOSLINGS Elisabeth Goslings Piekingakoper Noordijs 14179226431r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoopmanverkoper Noorderhaven 341800265213r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingaschoenmaker (mr. -)koper huisRomastraat 61780259290v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekinganaastligger ten oosten Voorstraat 471787262212v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178926365v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoopmangeniaarde koper Havenplein 41784261253r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekinganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 61179226417r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoopmankoper Gedempte Korte Zoutsloot 3178826337r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoper huisNoorderhaven 341791263343r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 3178926384v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoopmanverkoper Romastraat 61794264172v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoopmankoper huisVoorstraat 49178326182r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoopmankoper huisKerkpoortstraat 571791263373v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoopmangeniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekingakoper huisHofstraat 19oost1791263289v0
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper huisWeverstraat 10180426715r0
PIJPER, KLAAS Claas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 14181026975v0
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper hof, tuin en zomerhuisKlaverbladstraat 1180426715r0
PIJPER, KLAAS Klaas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 141806267285v0
PIERSMA, ANTJE Antie Piersmaverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241248v0
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersmaverkoper Weverstraat1712245165r0
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersmaverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v0
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersmaverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v0
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 621698243381v0
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersmaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 7168424238v0
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersmaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 7168424238v0
PIERSON, ds. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 7917452513va0
PIERSON, ds. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 8117452513va0
PIERSON, ds. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 7917452515ra0
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 791763255238r0
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 811763255238r0
PIERSON, JAKOB ds. Jacobus Piersonpredikant (gereformeerd -)koper Noorderhaven 731748251213r0
PIERSON, MARIA juffrouw Maria Magteld Piersonkoper Zuiderhaven 551754253183r0
PIERSON, MARIA Maria Machtelt Piersonverkoper Zuiderhaven 551758254154v0
PIERSON, JAKOB wijlen Jac. Pierzonpredikantnaastligger ten westen Noorderhaven 751784261247v0
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 751784261247v0
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzonpredikant (hervormd -)erflater Noorderhaven 731784261248r0
PIET, SIEMEN TEUNISwijlen Simen Tonis van der Pietkoper Schritsen 42achter1641234126v0
PIET, SIEMEN TEUNISwijlen Simen Tonis van der Pietkoper Schritsen 42achter1641234126v0
PIET, SIEMEN TEUNISwijlen Simen Tonis van der Pietkoper door niaar Zuiderhaven 711641234139v0
PIET, SIEMEN TEUNISwijlen Simen Tonis van der Pietkoper door niaar Zuiderhaven 711641234139v0
PIET, SIEMEN TEUNISwijlen burgemeester Simen Tuenis van der Pietverkoper Schritsen 50164323562v0
PIET, SIEMEN TEUNISwijlen burgemeester Simen Tuenis van der Pietverkoper Schritsen 50164323562v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Simon Teunis van der Pietkoper kamerZuiderhaven 49achter1640234107r0
PIET, SIEMEN TEUNIS Simon Teunis van der Pietkoper kamerZuiderhaven 49achter1640234107r0
PIET, SIEMEN TEUNIS Simon Teunis van der Pietnaastligger ten oosten Zuiderhaven 49achter1640234107r0
PIET, SIEMEN TEUNIS Simon Teunis van der Pietnaastligger ten oosten Zuiderhaven 49achter1640234107r0
PIET, SIEMEN het huis van het kind van Symen van der Pietnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17achter1646235199r0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symen Teunis van der Pietkoper kamerVoorstraat 78163823460v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symen Teunis van der Pietkoper kamerVoorstraat 78163823460v0
PIET, SIEMEN TEUNISoud burgervaandrig Symen Teunis van der Pietkoper huisVoorstraat 78163823459v0
PIET, SIEMEN TEUNISoud burgervaandrig Symen Teunis van der Pietkoper huisVoorstraat 78163823459v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symen Teunis van der Pietkoper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners TemplarRaamstraat 6noord1634233151v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symen Teunis van der Pietkoper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners TemplarRaamstraat 6noord1634233151v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symmen Theunis de Pietkoper hovingeSchritsen 50achter162723222v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symmen Theunis de Pietkoper hovingeSchritsen 50achter162723222v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symmen Theunis de Pietnaastligger ten noorden Schritsen 50achter162723222v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symmen Theunis de Pietnaastligger ten noorden Schritsen 50achter162723222v0
PIET, SIEMEN TEUNISburgervaandrig Symon Thoenis van der Pietkoper kamerOoievaarsteeg163623411v0
PIET, SIEMEN TEUNISburgervaandrig Symon Thoenis van der Pietkoper kamerOoievaarsteeg163623411v0
PIET, SIEMEN TEUNISburgersergeant Symon Tonis van der Pietgleibakkerkoper huis, loods en ledige plaats daarachterZuiderhaven 65163223362v0
PIET, SIEMEN TEUNISburgersergeant Symon Tonis van der Pietgleibakkerkoper huis, loods en ledige plaats daarachterZuiderhaven 65163223362v0
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pietersnaastligger ten noorden Schoolsteeg1658237162r0
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pietersnaastligger ten noorden Schoolsteeg1658237162r0
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pietersnaastligger ten noorden Schoolsteeg1658237162r0
PIETERSEN, PIETER JANS Pieter Jans Pietersenkoper huis en herbergZuiderstraat 4het Zwart Paard1805267160v0
PIETERSEN, PIETER JANS Pieter Jans Pietersenkoper huis en herbergZuiderstraat 4het Zwart Paard1805267160v0
PIPHRON, JORIS Joris Pifroensprotesteert vanwege een vordering Voorstraat 511601228270r0
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v0
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijlkoper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.])buiten Harlingen1623230367v0
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r0
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijlkoper buiten Harlingen161122929r0
, SIETSE Zytse Pijlakermetselaar (mr. -)koper van 1/2 Molenpad 141785261305r0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpeverpachter grond Schritsen 521622230304v0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpeverpachter grond Schritsen 521622230304v0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpenaastligger ten westen Schritsen 521622230304v0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpenaastligger ten westen Schritsen 521622230304v0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper huis met plaats daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 501621230259r0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper huis met plaats daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 501621230259r0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 52achter1621230259r0
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 52achter1621230259r0
PIJPER, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Pijperhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 34178126040v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTSgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTSgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTSgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTSgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTSgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v0
PIJPLING, ALBERT ALBERTSgrondpacht uit de kamer van de weduwe van wijlen Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v0
PICCARD, MARIA Maria Pikkertkoper Brouwersstraat 141775258215r0
PIKTOL, JANKE Janke Piktolnaastligger ten zuiden [staat: noorden] Kleine Kerkstraat 71809268226r0
, NANNEhet huis van Nanne van Pilsennaastligger ten oosten Hofstraat 47west1654236258r0
PIJPLING, GERRIT SIERKS Gerryt Siercx Pinplinchverkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v0
PIJPLING, GERRIT SIERKS Gerryt Siercx Pinplinchverkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v0
PIJPLING, ALBERT de kamer van Albard Pipelinghnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ164823623r0
PIPHRON, PIETER Pyter Piphroennaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1647235248r0
PIPHRON, de schuur van dr. Piphronnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west_achter1626231106r0
PIPHRON, Piphronkoopmanverpachter grond Fabrieksstraat WZ166323821va0
PIPHRON, dr. Piphronnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1629232112r0
PIPHRON, Piphronprotesteert Karremanstraat WZ1618230127v0
PIPHRON, dr. Piphronnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v0
PIPHRON, dr. Piphron, c.u.crediteur (triumphant) Nieuwstraat 461621230288v0
PIPHRON, dr. Piphronhuurder Noorderhaven 641687242172r0
PIPHRON, de erfgenamen van wijlen dr. Piphronnaastligger ten oosten Lanen 61642234181v0
PIPHRON, dr. Piphronadvocaat Hof van Frieslandkoper 1/2 huis met een plaatsje daarachterLanen 121630232141v0
PIPHRON, de schuur van dr. Piphronnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west_achter162523193r0
PIPHRON, AGE Agaeus Piphron, c.u.medicinae doctorhuurder Voorstraat 371677240253v0
PIPHRON, AGE als huurder dr. Agaeus Piphron, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 25168524283v0
PIPHRON, AGE Aggaeus Piphronmedicinae doctorkoper Voorstraat 501682241180v0
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphronverkoper Voorstraat 5016922431ra0
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphronverkoper Voorstraat 5016922431ra0
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphronverkoper Voorstraat 5016922431ra0
PIPHRON, G. G. Piphronprotesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 101630232161r0
PIPHRON, G. G. P. Piphronteruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend1620230224v0
PIPHRON, G. G. P. Piphronnaastligger ten oosten onbekend1620230224v0
PIPHRON, G. G. P. Piphronprotesteert vanwege de conditie van de middelmuur Lanen 631622230312v0
PIPHRON, G. G. P. Piphronkoper door niaar ratione sanguinitatis huisGrote Bredeplaats 8west_voor1622230314r0
PIPHRON, G. G. Piphronprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 371622230305r0
PIPHRON, G. G. Piphronverkoper Grote Kerkstraat1633233123r0
PIPHRON, JURJEN de erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphronnaastligger ten oosten Lanen 45achter164823650r0
PIPHRON, JURJEN dr. Georgius Piphronnaastligger ten noorden Lanen 631622230312v0
PIPHRON, JURJEN dr. Georgius Piphronkoper huisZoutsloot 127162423122v0
PIPHRON, JURJEN dr. Georgius Piphronkoper huisLanen 45162523149r0
PIPHRON, JORIS dr. Joris Piphronprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 76161122966r0
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphronadvocaat en practizijnverkoper Nieuwstraat 461613229130r0
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphronadvocaat en practizijnverkoper Nieuwstraat 461613229130r0
PIPHRON, JORIS SIEMENShet huis van Joris Symons Piphronnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west167124064v0
PIPHRON, JORIS SIEMENShet huis van Joris Symons Piphronnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west167124064v0
PIPHRON, P. dr. P. Piphronnaastligger ten oosten Lanen 81636233182r0
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphronverkoper Nieuwstraat 361641234154r0
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphronverkoper Nieuwstraat 361641234154r0
PIPHRON, PIETER de hof van Pieter Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 19166623955v0
PIPHRON, PIETER Pieter Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 231663238180r0
PIPHRON, PIETER Pieter Piphronnaastligger ten oosten Voorstraat 35166023863v0
PIPHRON, PIETER Pieter Piphronkoopmanverkoper q.q. Vijverstraat 13166323822va0
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphronnaastligger ten zuiden Noorderhaven 821664238236r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphronnaastligger ten zuiden Noorderhaven 821664238236r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphronkoper door niaar ratione proximitatis Hofstraat 20achter166023827v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphronkoper door niaar ratione proximitatis Hofstraat 20achter166023827v0
PIPHRON, PIETER JORISde hof van Pieter Joris Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 19166423823va0
PIPHRON, PIETER JORISde hof van Pieter Joris Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 19166423823va0
PIPHRON, PIETER Piter Piphronverkoper Zuiderhaven 371646235200r0
PIPHRON, PIETER JORISde gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper van 1/2 Rozengracht 27167624034va0
PIPHRON, PIETER JORISde gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper van 1/2 Rozengracht 27167624034va0
PIPHRON, PIETER JORISde gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Hofstraat 20achter167624035ra0
PIPHRON, PIETER JORISde gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Hofstraat 20achter167624035ra0
PIPHRON, PIETER JORISde boedel van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper Zuiderhaven 1oud1677240252v0
PIPHRON, PIETER JORISde boedel van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper Zuiderhaven 1oud1677240252v0
PIPHRON, PIETER JORISde boedel van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper Voorstraat 371677240253v0
PIPHRON, PIETER JORISde boedel van wijlen Pyter Joris Piphronkoopmanverkoper Voorstraat 371677240253v0
PIPHRON, PIETER JORIShet huis van Pyter Joris Piphronnaastligger ten zuiden Lanen 571677240254r0
PIPHRON, PIETER JORIShet huis van Pyter Joris Piphronnaastligger ten zuiden Lanen 571677240254r0
PIPHRON, PIETER JORISde hof van Pyter Joris Piphronnaastligger ten noorden Lanen 571677240254r0
PIPHRON, PIETER JORISde hof van Pyter Joris Piphronnaastligger ten noorden Lanen 571677240254r0
PIPHRON, PIETER JORISde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Lanen 571677240254r0
PIPHRON, PIETER JORISde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Lanen 571677240254r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphronverpachter grond Fabrieksstraat WZ1675240209v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphronverpachter grond Fabrieksstraat WZ1675240209v0
PIPHRON, PIETER JORISde stal van Pyter Joris Piphronnaastligger ten noorden Lanen 611677240254v0
PIPHRON, PIETER JORISde stal van Pyter Joris Piphronnaastligger ten noorden Lanen 611677240254v0
PIPHRON, PIETER JORISde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Lanen 611677240254v0
PIPHRON, PIETER JORISde crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphronverkoper Lanen 611677240254v0
PIPHRON, PIETER JORISde tuin van Pyter Joris Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 231688242258r0
PIPHRON, PIETER JORISde tuin van Pyter Joris Piphronnaastligger ten oosten Rozengracht 231688242258r0
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphronnaastligger ten oosten Rozenstraat 11669239187v0
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphronnaastligger ten oosten Rozenstraat 1166723990r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoper 1/2 huisVoorstraat 371652236215v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoper 1/2 huisVoorstraat 371652236215v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmankoper huisAchterstraat ZZ1657237114v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmankoper huisAchterstraat ZZ1657237114v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronnaastligger ten oosten Voorstraat 351657237138r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronnaastligger ten oosten Voorstraat 351657237138r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmannaastligger ten oosten Achterstraat NZ166623959r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmannaastligger ten oosten Achterstraat NZ166623959r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, e.a.naastligger ten noorden Achterstraat NZ166623959r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, e.a.naastligger ten noorden Achterstraat NZ166623959r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmanverkoper q.q. Achterstraat 1166623959v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphronkoopmanverkoper q.q. Achterstraat 1166623959v0
PIPHRON, SINTJE Syntie Piphronverkoper Zuiderhaven 371646235200r0
PIPHRON, SINTJE JORIS Syntie Joris Piphronkoper Lanen 12165623771r0
PIPHRON, SINTJE JORIS Syntie Joris Piphronkoper Lanen 12165623771r0
PIPHRON, SINTJE Syntje Piphron, zuster van de kopereigenaar van 1/2 Voorstraat 371652236215v0
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirotkoper Grote Bredeplaats 25178926365v0
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirotkoper Grote Bredeplaats 25178926365v0
, PIETER Pieter Pivetkoopmanverkoper Voorstraat 671725246227v0
PLA, JAN Jan de Plaverkoper van 1/4 Zuiderhaven 6a1658237157v0
PLAATS, F. F. van der Plaatsnaastligger ten oosten Voorstraat 651782260277r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatskoper Zoutsloot 106zuid179726515r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 16177225830v0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 14178126071v0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Voorstraat 691737249200v0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Voorstraat 67180426796r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 16175025259v0
PLAATS, FOLKERT wijlen Folkert van der Plaatsboekverkopererflater Hondenstraat 41752252231v0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 12177225838v0
PLAATS, FOLKERT de hof van Folkert van der Plaatskoopmannaastligger ten zuiden Gardenierstraat 1217382502r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten oosten Voorstraat 651784261256r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Vijver 6tuin1752252234r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Voorstraat 69175025268r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381803266279r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 181751252124v0
PLAATS, FOLKERT de tuin van Folkert van der Plaatsnaastligger ten noorden Romastraat 29175025271r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr.huurder Noorderhaven 62177225820v0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 12174325119r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Romastraat 25achter17522531r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 121733248200r0
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr.huurder Noorderhaven 621771257222v0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekverkoperverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekverkoperverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekbinder en -verkoperverkoper van 1/3 Lanen 451734248351r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsboekbinder en -verkoperverkoper van 1/3 Lanen 451734248351r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsnaastligger ten oosten Voorstraat 651732248140r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaatsnaastligger ten oosten Voorstraat 651732248140r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaatsverkoper Noorderhaven 791725246227r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaatsverkoper Noorderhaven 791725246227r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 141734248310r0
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 141734248310r0
PLAATS, JAN Jan van der Plaatskoopmanhuurder kelder (p.j.)Noorderhaven 56174925216v0
PLAATS, JAN Jan van der Plaatskoopmanhuurder kelder (p.j.)Noorderhaven 58174925216v0
PLAATS, V. V. van der Plaatsverkoper Nieuwstraat 40180426727r0
PLAATS, V. de heer V. van der Plaatsnaastligger ten westen Brouwersstraat 281788262262v0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 141781260148r0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsverkoper van 3/9 Voorstraat 55180426729r0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsverkoper van 3/9 Voorstraat 57een_achter180426730v0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsverkoper Zuiderhaven 791803266230v0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Herenwaltje 171791263364r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekverkoperkoper Nieuwstraat 4018012661r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Herenwaltje 171791263364r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatskoper huisZuiderhaven 791778259118v0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Molenpad 81791263369r0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Molenpad 81791263369r0
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Lanen 711791263370ar0
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Lanen 711791263370ar0
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 121754253188r0
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r0
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r0
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Vijver 121752252230v0
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1743250294r0
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 12176025522r0
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 121754253139r0
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 14173424917r0
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 14173424917r0
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsboekbinder (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v0
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsboekbinder (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plagwever (bont-)koper huisNieuwstraat 361756253255r0
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plagwever (bont-)koper huisNieuwstraat 361756253255r0
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34179826586v0
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341809268188v0
, BERENDde erfgenamen van wijlen Beerent Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381803266279r0
, BEREND Beernd Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381796264322r0
, BEREND Beernd Plaggekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 361780259258r0
, BEREND Beernd Plaggekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 91780259258r0
, H. H. Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 11180426749r0
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34177225860r0
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 7178326163r0
, HARMEN Harmen Plagge*wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 38176125566v0
, HARMEN Harmen Plaggewever (mr. bont-)koper huis met twee weefwinkelsNieuwstraat 91771257231r0
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381783261121r0
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381779259214r0
, HARMEN Harmen Plaggebewoner Nieuwstraat 361780259258r0
, HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat 361780259258r0
, HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat 91780259258r0
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantingavoormalig bewoner Franekereind 341799265164r0
PLANTINGA, KLAAS wijlen Claas Plantingaverkoper Franekereind 341799265164r0
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantingakoper 1/2 huisFranekereind 341796264306v0
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantingakoper 1/2 huisFranekereind 341796264306v0
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantingacommies van de lands gemene middelenkoper huis en grondZuiderhaven 791806267191r0
PLANTINUS, JAN KLASESwijlen Jan Claeses Plantinusverkoper Liemendijk 41759254217r0
PLANTINUS, JAN KLASESwijlen Jan Claeses Plantinusverkoper Liemendijk 41759254217r0
PLANTINUS, JAN KLASESwijlen Jan Claeses Plantinusverkoper Liemendijk 41759254217r0
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinussleefmaker en rogmeter (mr. -)koper huis en tuintje of bleekveldLiemendijk 4174425145v0
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinussleefmaker en rogmeter (mr. -)koper huis en tuintje of bleekveldLiemendijk 4174425145v0
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinussleefmaker en rogmeter (mr. -)koper huis en tuintje of bleekveldLiemendijk 4174425145v0
PLAS, PIETER Pieter Plas, c.u. en c.soc.huurder Wasbleek176925797v0
PLAS, PIETER Pieter Plasbontwerkernaastligger ten oosten Gardenierstraat171824620ar0
PLAS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Plashuurder woning en weefwinkel ten westen (p.j.)Liemendijk NZ1776258250r0
PLAS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Plashuurder woning en weefwinkel ten westen (p.j.)Liemendijk NZ1776258250r0
PLAS, PIETER Pyter Plashuurder (p.j.)Anjelierstraat 161765256143v0
PLAS, PIETER Pytter Plashuurder Liemendijk ZZ1771257235r0
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16167224012va0
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161674240156r0
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161674240157r0
PLAS, STOFFEL KLASESde erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16167624036va0
PLAS, STOFFEL KLASESde erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16167624036va0
PLAS, STOFFEL KLASESde erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16167624036va0
, WILLEM Willem Platingnaastligger ten oosten Rapenburg 6oost1799265177r0
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Plattekoper huis met een kamer erachterSchoolstraat 11696243188r0
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Plattekoper huis met een kamer erachterSchoolstraat 11696243188r0
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Plattekorendragerverkoper Schoolstraat 116992448v0
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Plattekorendragerverkoper Schoolstraat 116992448v0
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweweg 211782260175v0
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36p1782260169v0
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweweg 191782260174v0
PLETTENBERG, H. jkr. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweweg 19176525691v0
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Scheerstraat 21789263101r0
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 131782260230r0
PLETTENBERG, H. de erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenbergverkoper Scheerstraat 4180226660r0
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 13178126032r0
PLETTENBERG, HANS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenbergverkoper Nieuweburen 15180226658r0
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1770257171r0
PLETTENBERG, HANS burgemeester jhr. Hans Willem baron van Plettenbergkoper huis (of 100 zilveren ducatons)Schoolstraat 2zuid176425629r0
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten zuiden Schoolstraat 2zuid176425629r0
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten westen Schoolstraat 2zuid176425629r0
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten noorden Schoolstraat 2zuid176425629r0
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1770257175v0
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot OZ1771257221v0
PLETTENBERG, HANS Jr. Hans Willem van Plettenbergeigenaar en bewoner Schoolstraat 21782260170v0
PLETTENBERG, HANS Jr. Hans Willem van Plettenbergeigenaar en bewoner Schoolstraat 2zuidoost1782260170v0
PLETTENBERG, HANS burgemeester Hans Willem van Plettenbergverkoper Schoolstraat 21782260170v0
PLETTENBERG, HANS burgemeester Hans Willem van Plettenbergverkoper Schoolstraat 2zuidoost1782260170v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleuckenkoper finaal huis met plaats of houtstek ten oostenScheerstraat 21603228354r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleuckenkoper finaal huis met plaats of houtstek ten oostenScheerstraat 21603228354r0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Pleuckenverkoper Lanen 821605228464v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Pleuckenverkoper Lanen 821605228464v0
PLOEG, WILLEM Willem Ploegnaastligger ten oosten Scheerstraat 8midden1751252146v0
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploegwever (bont-)verkoper Scheerstraat 8oost176825736v0
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploegwever (bont-)verkoper Scheerstraat 8oost176825736v0
PLOEG, WILLEM Willem Ploeghwever (mr. bont-)koper huisScheerstraat 8oost175025256v0
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes Plutschouwkoper Schritsen 531810269115r0
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes Plutschouwkoper Schritsen 531810269115r0
, HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u.huurder Kerkpoortstraat 151806267207v0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelnaastligger ten westen Achterstraat 181778259111r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Achterstraat 181778259111r0
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poelnaastligger ten noorden Karremanstraat 13177825994r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 13177825994r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 11177825995r0
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Heiligeweg 38177325888v0
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v0
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v0
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v0
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v0
POELSTRA, SIETSE Sytse S. Poelstra, c.u.huurder huis (p.j.)Droogstraat 211747251182r0
POELSTRA, SIETSE Sytse Poelstra, c.u.huurder Heiligeweg 4173925077v0
POELSTRA, SIETSE SIPKES Sytse Sipkes Poelstrapikeurverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v0
POELSTRA, SIETSE SIPKES Sytse Sipkes Poelstrapikeurverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v0
, PIETER Pytter Poeltjebewoner achterhuis Zuiderhaven 91759254234v0
, HANS Hans Poffnaastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1623230359r0
, HANS Hans Poffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 73oost1614229209r0
, HANS Hans Poffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 73oost16242312v0
, HANShet tichelwerk van Hans Poffnaastligger ten oosten van Harlingen1619230185v0
, HANS Hans Poffhuurder perceel 3 buiten Harlingen1615229243v0
HANSES, HANS Hans Hansen Poffverkoper Heiligeweg 231624230388v0
HANSES, HANS Hans Hansen Poffverkoper Heiligeweg 231624230388v0
HANSES, HANS Hans Hansen Poffkoper kamerGrote Kerkstraat 191619230195v0
HANSES, HANS Hans Hansen Poffkoper kamerGrote Kerkstraat 191619230195v0
HANSES, HANS Hans Hansen Poffhuurder Franekertrekvaart1615229251v0
HANSES, HANS Hans Hansen Poffhuurder Franekertrekvaart1615229251v0
HANSES, HANShet tichelwerk van Hans Hansen Poffnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1615229251v0
HANSES, HANShet tichelwerk van Hans Hansen Poffnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1615229251v0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffkoper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele])Zuiderhaven NZ162523173r0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v0
HANSES, HANS Hans Hanses Poffverkoper Zuiderhaven NZ162523174v0
HANSES, HANS Hans Hanssen Poffbruidegom 1603228346r0
HANSES, HANS Hans Hanssen Poffbruidegom 1603228346r0
, GERRITwijlen Gerryt Poggemanerflater Kerkpoortstraat 6517822613r0
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggemanverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 6517822613r0
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggemanverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 6517822613r0
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggemanverkoper Achterstraat1786262131r0
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggemanverkoper Achterstraat1786262131r0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1773258116r0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1773258116r0
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogmankoper Kerkpoortstraat 651773258114v0
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogmankoper Kerkpoortstraat 651773258114v0
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 651773258114v0
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 651773258114v0
POL, BEREND Beerend Polkoper dubbel huis oostelijk gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte])Anjelierstraat 411809268266r0
POL, BEREND Beerend Polnaastligger ten oosten Achterstraat 291809268239v0
POL, BEREND Beerend Polkoper dubbel huis westelijke gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte])Anjelierstraat 391809268266r0
POL, BEREND Beernt Polnaastligger ten oosten Achterstraat 291798265116r0
POL, BEREND Beernt Polwever (bont-)koper huisLiemendijk NZ1798265117r0
POL, BEREND Berend Polkoper huis en weefwinkelLiemendijk ZZ1798265120r0
POL, BERNARDUS Bernardus Polkorendragerkoper huisAnjelierstraat 34181026919v0
POL, JAN Jan van der Polhuurder Lanen 60178826331v0
POL, JAN Jan van der Polhuurder Lanen 601791263304r0
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 81784261206r0
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg 81784261206r0
POL, JAN Jan van der Poltimmerman (mr. -)verkoper Lanen 791787262231v0
POLAK, MINKE Minke S. Polakkoper Grote Kerkstraat 16180426798v0
POLET, MATTEUS Matthijs Poletkoper huisBildtstraat 241791263325v0
POLET, MATTEUS Matthijs Polet [staat: Spolet], c.u.verkoper Bildtstraat 24179326493v0
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42oost1784261139r0
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)koper huisLanen 791784261141r0
POL, JAN Jan van der Polltimmermansknechtverkoper Sint Christoffelsteeg 101782260304v0
POL, JAN Jan van de Pollhuurder (p.j.)Sint Jacobstraat 9178326121r0
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42oost1785261284r0
POL, JAN Jan van der Polltimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42west1785261285r0
POL, JAN Jan van de Polltimmerman (mr. -)koper van 1/2 Grote Kerkstraat 42oost1784261139r0
POLS, GEERTJE MEINERTS Gertke Meynerts Pols, voor zich en haar kinderenverkoper Hofstraat 91613229159r0
POLS, GEERTJE MEINERTS Gertke Meynerts Pols, voor zich en haar kinderenverkoper Hofstraat 91613229159r0
POLS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1601228255r0
POLS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1599228176r0
POLS, HENDRIK Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1601228250v0
POLS, MARTJEN ARENDS Martine Arents Polsgeniaarde koper Hofstraat 91613229159r0
POLS, MARTJEN ARENDS Martine Arents Polsgeniaarde koper Hofstraat 91613229159r0
POLS, MARTJEN ARENDS Martine Arents Polsgeniaarde koper Hofstraat 91613229159r0
, PIETER Pytter Polsbroecknaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 81687242191v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes Polscherschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 931780259232v0
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes Polscherschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 931780259232v0
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenverkoper q.q. Lanen 391617230101v0
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenverkoper q.q. Lanen 391617230101v0
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 61620230247v0
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 61620230247v0
POMMEREN, ALLERT Allert van Pomerenprotesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230203v0
POMMEREN, FOLKERT JAKOBSwijlen Folckert Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v0
POMMEREN, FOLKERT JAKOBSwijlen Folckert Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v0
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. HagenHeiligeweg 60zuid1626231124v0
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. HagenHeiligeweg 60zuid1626231124v0
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenverkoper Noordijs 271624230389v0
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenverkoper Noordijs 271624230389v0
POMMEREN, FOLKERT JANSde drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 60zuid1629232121v0
POMMEREN, FOLKERT JANSde drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 60zuid1629232121v0
POMMEREN, FOLKERT JANSwijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 60zuid1629232121v0
POMMEREN, FOLKERT JANSwijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 60zuid1629232121v0
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 27162423110r0
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 27162423110r0
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Franekereind 81615229250r0
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1606228493r0
POMMEREN, JAKOB het tichelwerk van Jacob van Pomerenverkoper Zoutsloot 65161122960v0
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerengeniaarde koper buiten Harlingen1606228504r0
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomerennaastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 8noord161222994v0
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomerennaastligger ten westen* Lammert Warndersteeg 8zuid161222994v0
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161222983r0
POMMEREN, JAKOB grondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van wijlen Jacob van Pomereneigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Franekereind 61618230110r0
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgemeester Jacob van Pomerenverkoper ten oosten van Harlingen1622230305v0
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ165623791v0
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161122931v0
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomerenverkoper van 7/20 ten oosten van Harlingen1622230296v0
POMMEREN, JAKOB een loods eerder van Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Heiligeweg 641621230284v0
POMMEREN, JAKOB JANS Jacob Jansen van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251624230385r0
POMMEREN, JAKOB JANS Jacob Jansen van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251624230385r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Fortuinsteeg 21645235178r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Fortuinsteeg 21645235178r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235105v0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235105v0
POMMEREN, JAN JAKOBSde goot van Jan Jacobs van Pomerennaastligger Heiligeweg 54162723220v0
POMMEREN, JAN JAKOBSde goot van Jan Jacobs van Pomerennaastligger Heiligeweg 54162723220v0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenkoper huis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van AeltienGrote Kerkstraat 27162423110r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenkoper huis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van AeltienGrote Kerkstraat 27162423110r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235114v0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235114v0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251623230372r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251623230372r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Grote Kerkstraat 271642234165r0
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Grote Kerkstraat 271642234165r0
POMMEREN, JAKOB wijlen Jacob van Pommerenerflater Zuiderstraat1613229178r0
PONTANUS, de kamer van Pontanusnaastligger ten westen Gardenierstraat 41650236143r0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamerDrie Roemersteeg 11646235229r0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper huis waarachter ledige plaats en tuin met vrije uitgang naar de Dirck LieuwessteegVoorstraat 101644235151v0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusverkoper Gardenierstraat 2165523741v0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Voorstraat 10achter1644235142r0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus*verkoper Voorstraat 101645235190r0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamer of loodsVoorstraat 10achter1645235190v0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Voorstraat 10achter1645235190v0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u.koper loodsDrie Roemersteeg 31645235191r0
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, c.u.koper kamerGardenierstraat 21646235223v0
POOL, AALTJE JANS Aeltie Jansen Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r0
POOL, AALTJE JANS Aeltie Jansen Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r0
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Poolwever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelVianen 22175325386r0
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Poolwever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelVianen 22175325386r0
POOL, JAKOB Jacob Poolnaastligger ten westen Zoutsloot 116161122910v0
POOL, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Poolnaastligger ten noorden Vijversteeg 21741250179r0
POOL, JAKOB Jacob Poolnaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1613229149v0
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Poolverkoper Noordees (gebied)161723070v0
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Poolverkoper Noordees (gebied)161723070v0
POOL, JAN ledige plaats of timmerwerf van Jan Poolnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1688242248v0
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eiberts Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r0
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eiberts Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r0
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eiberts Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Poolnaastligger ten westen Zuiderhaven 36west169424387v0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Poolnaastligger ten westen Zuiderhaven 36west169424387v0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Poolnaastligger ten westen Zuiderhaven 36west169424387v0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmermankoper huisZuiderhaven 34oost1687242193r0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmermankoper huisZuiderhaven 34oost1687242193r0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmermankoper huisZuiderhaven 34oost1687242193r0
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36j1696243253v0
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36j1696243253v0
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36j1696243253v0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36j1689242288r0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36j1689242288r0
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36j1689242288r0
POELMAN, FREERK Fredrik Poolmanhuurder Herenwaltje 71730247346r0
POORT, hof gekocht door wed. Poortnaastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1767256242r0
POORT, hof gekocht door wed. Poortnaastligger ten westen Kruisstraat 5oost1767256242r0
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poortkoper huisBrouwersstraat 151801265287v0
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poortkoper huisBrouwersstraat 151801265287v0
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poortkoper huisBrouwersstraat 151801265287v0
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poortnaastligger ten westen Scheerstraat 31805267174v0
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poortnaastligger ten westen Scheerstraat 31805267174v0
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poortnaastligger ten westen Scheerstraat 31805267174v0
POORT, KLAAS Claas Poortnaastligger ten oosten Kruisstraat17822614r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 141779259198r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 161779259198r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnkoper door niaar huis en weefwinkelDroogstraat 241782260207r0
POORT, KLAAS Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 89drie_achter1766256169v0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r0
POORT, KLAAS mr. Claas Poortnaastligger ten westen Kruisstraat NZ1767256257r0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnnaastligger ten oosten Hoogstraat 211782260187v0
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnverkoper Heiligeweg 481782260192v0
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v0
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v0
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poortkoper Hofstraat 291798265105r0
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poortkoper Hofstraat 291798265105r0
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poorthuurder Hofstraat 291798265105r0
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poorthuurder Hofstraat 291798265105r0
POORT, HENDRIK Hendrik Poortbakker (mr. -)koper huisRomastraat NZ1808268180v0
POORT, JAN Jan van der Poortschoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 62168424229v0
POORT, JAN Jan Poortnaastligger ten zuiden Zuiderplein 3176425685r0
POORT, JAN ARJENS Jan Arjens Poorthoutarbeiderverkoper Zuiderplein 51767256253r0
POORT, JAN ARJENS Jan Arjens Poorthoutarbeiderverkoper Zuiderplein 51767256253r0
POORT, JAN ARJENS Jan Arjens Poorthoutarbeiderverkoper Zuiderplein 51767256253r0
POORT, JAN ARJENSde weduwe van wijlen Jan Arjens Poorthuurder Both Apothekerstraat OZ1781260134v0
POORT, JAN ARJENSde weduwe van wijlen Jan Arjens Poorthuurder Both Apothekerstraat OZ1781260134v0
POORT, JAN ARJENSde weduwe van wijlen Jan Arjens Poorthuurder Both Apothekerstraat OZ1781260134v0
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortkoper Ooievaarsteeg WZ1780259234v0
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 71785261299r0
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Kruisstraat 5west1784261234r0
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Hoogstraat 231784261188r0
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper Droogstraat 241784261188r0
POORT, TJEERD oud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 461730247367v0
POORT, TJEERD wijlen Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 89drie_achter1766256169v0
POORT, TJEERD oud burgervaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46173224879r0
POORT, TJEERD Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 481728247117v0
POORT, TJEERD de weduwe van wijlen hopman Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46176025521r0
POORT, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper Kruisstraat 5west1767256244r0
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerVoorstraat 89drie_achter173224871v0
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerVoorstraat 89drie_achter173224871v0
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerVoorstraat 89drie_achter173224871v0
, JAN Jan Christiaan Pootenbergkapitein op het transportjacht van de Admiraliteitverkoper Zoutsloot 201756253252r0
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popmakoper huisonbekend1736249121r0
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popmakoper huisonbekend1736249121r0
POPPING, SIBBELTJE Sibilla Poppingkoper Kerkpoortstraat ZZ1657237135r0
POPTA, burgemeester Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17west1658237147v0
POPTA, de weduwe van wijlen Poptakoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1717245300v0
POPTA, gemeensman Poptanaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1654236248v0
POPTA, schuur en hof van burgemeester Poptanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1657237139v0
POPTA, schuur en hof van burgemeester Poptanaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1657237139v0
POPTA, de hof van dr. Poptanaastligger ten oosten Rozenstraat 3zuid16482369r0
POPTA, de hof van dr. Poptanaastligger ten oosten Rozengracht 23164823627v0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272321r0
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r0
POPTA, ARJEN WIERDSde andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ16272322r0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v0
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 451634233146r0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 451634233146r0
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Poptakoper Zoutsloot OZ1620230252r0
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Poptakoper Zoutsloot OZ1620230252r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamer met loodsZoutsloot NZ16272322r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamer met loodsZoutsloot NZ16272322r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamerPeterseliestraat16272322v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamerPeterseliestraat16272322v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de noordelijkste van drie kamersPeterseliestraat16272323r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de noordelijkste van drie kamersPeterseliestraat16272323r0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de middelste van drie kamersPeterseliestraat16272323v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de middelste van drie kamersPeterseliestraat16272323v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor zichverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor zichverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, ANTJE JOOSTES Antje Joosten Poptaverkoper Heiligeweg 321771257183v0
POPTA, ANTJE JOOSTES Antje Joosten Poptaverkoper Heiligeweg 321771257183v0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 631627231172v0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Poptaverkoper Voorstraat 631627231172v0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierts Poptaverkoper Roeperssteeg 71627231171r0
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierts Poptaverkoper Roeperssteeg 71627231171r0
POPTA, AATJE Attie Poptanaastligger ten noorden Zuiderhaven 69172024666r0
POPTA, AATJE Attie Poptaverkoper Zuiderhaven 69172024666r0
POPTA, Attie Poptanaastligger ten zuiden Zuiderhaven 69achter172024672r0
POPTA, AATJE Attie Popta, c.s.verkoper Zuiderhaven 69achter172024672r0
POPTA, AATJE Attje Poptakoper Zuiderplein 1noord1710245132r0
POPTA, juffrouw Belicke van Poptakoper door niaar 4 pm land (per pm)ten oosten van Harlingen165523736v0
POPTA, Belike Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 291654236276v0
POPTA, BEELTJE het huis van wijlen Belike Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 601658237159r0
POPTA, BEELTJE Belike Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 38165623792r0
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Voorstraat 38163823470v0
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Voorstraat 38163823470v0
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Grote Bredeplaats 311647235242r0
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Grote Bredeplaats 311647235242r0
POPTA, BEELTJE Belyke Poptakoper grondpacht van 1-04-00 cgonbekend165623781r0
POPTA, BEELTJE grondpacht uit het huis bewoond door Belyke Poptabewoner onbekend165623781r0
POPTA, BEELTJE Belyke Poptaverkoper Zuiderhaven 331653236234r0
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbart Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 61640234103r0
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1644235118r0
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1650236138v0
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1630232114v0
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Poptanaastligger ten westen Scheerstraat 8oost1630232114v0
POPTA, HENDRIK Hendrick Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v0
POPTA, HENDRIK Hendrik Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r0
POPTA, HENDRIK Hendrik Poptaverkopers van 2/3 Noorderhaven 87168524282v0
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta, vrijgezelmajoor?verkoper Zoutsloot 11697243328v0
POPTA, HESSEL de hof van Hessel Poptanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1646235200v0
POPTA, HESSEL de hof van Hessel Poptanaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1646235200v0
POPTA, HESSEL Hesselius Poptaverkoper Zuiderhaven 711641234139v0
POPTA, HESSEL mede directeur Hesselus Poptakoper van 1/2 Hofstraat ZZ164023493v0
POPTA, IETJE Ida van Poptaverkoper Hofstraat 301654236273v0
POPTA, J. het pakhuis van J. Poptanaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1702244173v0
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u.koper door niaar 1/2 huisKleine Bredeplaats 4165023699v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1646235228r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptaeigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4165023699v0
POPTA, JAKOB de ledige plaats of huisstede van Jacob Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven 401640234120v0
POPTA, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167524021va0
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven 40achter164223513r0
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48165523723r0
POPTA, JAKOB de verkoper Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 72168524282r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641689242268v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 771689242268v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 201644235134v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 20achter1644235134v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper groot huisNoorderhaven 87168524282v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper kamer met potkastZoutsloot 581706244335v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper van 1/4 Herenwaltje 101703244207v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper Noorderhaven 87168524282v0
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371652236215v0
POPTA, JAKOB de uitgang van de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper door niaar huisRaamstraat 81703244230r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Droogstraat 631699243402v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper Herenwaltje 101695243127v0
POPTA, JAKOB de schuur van Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1645235167r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 48163623417v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48163623417v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper huisZoutsloot 561694243112r0
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 561694243112r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 6165523727r0
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Poptakoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 561694243112r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper tuinDroogstraat 671687242193v0
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zoutsloot 541731247389v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoper 7 pm 6 einsen 7 penningen 5 roeden en 5 voeten greidlandten oosten van Harlingen164823619v0
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Voorstraat 4816552374v0
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Poptanaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen164823619v0
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 201669239188r0
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 20achter1669239188r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptaprotesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen1647235255r0
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 64171924638r0
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 77171924638r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 65163223362v0
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u.koopmankoper pakhuisZuiderhaven 691702244176r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1652236204r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1652236204r0
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Poptakoopmanhuurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ168124132va0
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168124132va0
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 18164223518v0
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Poptanaastligger ten oosten Scheerstraat 616472365v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 341723246154v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden Zoutsloot 621705244303r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper provisioneel pakhuisRinnertspijp 1168224155va0
POPTA, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 891711245140r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmanverkoper Voorstraat 291691242371v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 721687242207r0
POPTA, JAKOB Jacob [staat: Jacoob] Poptakoper ca. 6 pm bouwlandten zuidoosten van Harlingen1640234101r0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 71692242385v0
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 641692242385v0
POPTA, JAKOB JAKOBShuis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Poptanaastligger ten oosten Achterstraat1646235231r0
POPTA, JAKOB JAKOBShuis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Poptanaastligger ten oosten Achterstraat1646235231r0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Noorderhaven 471658237169av0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Noorderhaven 471658237169av0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.verkoper Achterstraat1646235231r0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.verkoper Achterstraat1646235231r0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta*naastligger ten westen Noorderhaven 741664238226r0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta*naastligger ten westen Noorderhaven 741664238226r0
POPTA, JAKOB JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 741674240133r0
POPTA, JAKOB JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 741674240133r0
POPTA, JAKOB JAKOBSde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167024020v0
POPTA, JAKOB JAKOBSde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167024020v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 29de Vergulden Engel166023854v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 29de Vergulden Engel166023854v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74166023868r0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74166023868r0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis achter waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 72166023854v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis achter waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 72166023854v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Rozengracht 301761255112v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Rozengracht 301761255112v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Wasbleekstraat 21761255112v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Wasbleekstraat 21761255112v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Liemendijk NZ1658237174v0
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Liemendijk NZ1658237174v0
POPTA, JAKOB LEENDERTS Jacob Lenerts Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v0
POPTA, JAKOB LEENDERTS Jacob Lenerts Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v0
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Poptaverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r0
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Poptaverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r0
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Poptaeigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen)buiten Harlingen1615229243v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper ten zuiden van Harlingen1615229260r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper ten zuiden van Harlingen1615229260r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoopmankoper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])buiten Harlingen1614229222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Lanen 69noord1645235181r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Lanen 69noord1645235181r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163823469r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163823469r0
POPTA, JAKOB TJEBBESland van Jacob [staat: Jacoob] Tiebbes Poptanaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r0
POPTA, JAKOB TJEBBESland van Jacob [staat: Jacoob] Tiebbes Poptanaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen164023492r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 38163823470v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 38163823470v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen (achter) Voorstraat 50163923480v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen (achter) Voorstraat 50163923480v0
POPTA, JAKOB TJEBBESde tuin van Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 44164323592r0
POPTA, JAKOB TJEBBESde tuin van Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 44164323592r0
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof van Jacob Tiebbes Popta*naastligger ten noorden Lanen 65west_achter1653236220r0
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof van Jacob Tiebbes Popta*naastligger ten noorden Lanen 65west_achter1653236220r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper huisBrouwersstraat OZ161623021r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper huisBrouwersstraat OZ161623021r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371618230148r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 371618230148r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ163923484r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ163923484r0
POPTA, JAKOB TJEBBEShuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1663238161v0
POPTA, JAKOB TJEBBEShuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1663238161v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een borgtocht Voorstraat 67161623035r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een borgtocht Voorstraat 67161623035r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper Voorstraat 52west1642234162r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptaverkoper Voorstraat 52west1642234162r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1634233140r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen1634233140r0
POPTA, JAKOB TJEBBESkopers vader Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 50achter164323583r0
POPTA, JAKOB TJEBBESkopers vader Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 50achter164323583r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 481618230124r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 481618230124r0
POPTA, JAKOB TJEBBESwijlen Jacob Tiebbes Poptaerflater Hofstraat 301654236273v0
POPTA, JAKOB TJEBBESwijlen Jacob Tiebbes Poptaerflater Hofstraat 301654236273v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptabruidegom 1602228319r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptabruidegom 1602228319r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes Poptakoper huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke AnisNoorderhaven 821615229264r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes Poptakoper huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke AnisNoorderhaven 821615229264r0
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof nagelaten door Jacob Tjebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1705244305v0
POPTA, JAKOB TJEBBESde hof nagelaten door Jacob Tjebbes Poptanaastligger ten noorden Lanen 65west_achter1705244305v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tybbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235166v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tybbes Poptanaastligger ten westen Lanen 691645235166v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351623230335v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351623230335v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Sint Jacobstraat 6163123327r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverkoper q.q. Sint Jacobstraat 6163123327r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper huisLanen 631622230312v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper huisLanen 631622230312v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 gg uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 gg uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-10-00 cg uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght ([voor de drie grondpachten in deze akte])Lanen 89het Blauwe Schaap162823249r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-10-00 cg uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght ([voor de drie grondpachten in deze akte])Lanen 89het Blauwe Schaap162823249r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 5 pm land ([geen prijs vermeld])ten noorden van Harlingen1619230171r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 5 pm land ([geen prijs vermeld])ten noorden van Harlingen1619230171r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-08-00 cg uit een huis ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 22162823249r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper grondpacht van 1-08-00 cg uit een huis ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 22162823249r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverpachter grond Schoolsteeg OZ163123322r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaverpachter grond Schoolsteeg OZ163123322r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 3816242316r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 3816242316r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de LanenVoorstraat 52west162423121r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoper 1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de LanenVoorstraat 52west162423121r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 80163323379r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 80163323379r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen162823236r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen162823236r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden buiten Harlingen162823266v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden buiten Harlingen162823266v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 381624230390r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 381624230390r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper buiten Harlingen162823254r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper Vijver 51627231161v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper Vijver 51627231161v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaprotesteert vanwege twee hypotheken Lanen 45162523149r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaprotesteert vanwege twee hypotheken Lanen 45162523149r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptaprotesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48161122967r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptaprotesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48161122967r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48161122967r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 48161122967r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 cg per schippond])onbekend1613229138r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 cg per schippond])onbekend1613229138r0
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacop Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 18164923688v0
POPTA, JAN Jan Poptabakker (mr. koek-)verkoper Grote Bredeplaats 19174425134v0
POPTA, JAN WIERDS Jan Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, JAN WIERDS Jan Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, JANKE JOOSTES Janke Joostes Poptakoper Grote Kerkstraat 271748251207v0
POPTA, JANKE JOOSTES Janke Joostes Poptakoper Grote Kerkstraat 271748251207v0
POPTA, Jidtie Poptaverpachter grond paardenstal Sint Christoffelsteeg 11650236144r0
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u.koper 1/4 en 1/8 huisHeiligeweg 251717245287r0
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u.kleermaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1b1716245274v0
POPTA, JOOST Joost Poptaverkoper Heiligeweg 2517182461v0
POPTA, JOOST Joost Poptakleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 341730247302r0
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Poptakleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 321727246305v0
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Poptakleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 321727246305v0
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b1713245197r0
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b1713245197r0
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Rozengracht 301761255112v0
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Rozengracht 301761255112v0
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zichchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat 21761255112v0
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zichchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat 21761255112v0
POPTA, LEENDERT Lenert Poptaverkoper Noorderhaven 72168524282r0
POPTA, LEENDERT Lenert Poptakoopmanverkoper Noorderhaven 87168524282v0
POPTA, LEENDERT wijlen Lenert Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v0
POPTA, LIJSBET Lijsbettje Poptaverkoper Voorstraat 28166523913r0
POPTA, LUTSKE TJEBBES Lutscke Tiebbes Poptaverkoper Kleine Bredeplaats 181635233166r0
POPTA, LUTSKE TJEBBES Lutscke Tiebbes Poptaverkoper Kleine Bredeplaats 181635233166r0
POPTA, LUTSKE Lutske Popta, ongehuwde dochterverkoper Noorderhaven 72168524282r0
POPTA, LUTSKE ongehuwde dochter Lutske Poptaverkoper Noorderhaven 87168524282v0
POPTA, LUTSKE Lutske Poptakoper Voorstraat 291644235141r0
POPTA, LUTSKE Lutske Poptaverkoper Voorstraat 291691242371v0
POPTA, LUTSKE WIERDSwijlen Lutske Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, LUTSKE WIERDSwijlen Lutske Wierdts Poptaverkoper Zoutsloot NZ1626231150v0
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r0
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r0
POPTA, MARIA Maria Poptaverkoper Voorstraat 291644235141r0
POPTA, MICHIEL Michiel Poptaverkoper Voorstraat 291644235141r0
POPTA, OTJE JOOSTES Ottje Joostes Poptaverkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r0
POPTA, OTJE JOOSTES Ottje Joostes Poptaverkoper van 1/8 Schritsen 111729247284r0
POPTA, PIETER wijlen Pytter Poptacementmakerverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v0
POPTA, REMMERT gemeensman Rembartus Poptaverkoper Voorstraat 291654236276v0
POPTA, REMMERT burgervaandrig Rembartus Poptakoper van 1/2 hof met planten en een kamer ten noorden ervanHofstraat ZZ164023493v0
POPTA, REMMERT Rembartus Poptaverkoper van 1/2 Zuiderhaven 711641234139v0
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f.koper kamerHofstraat ZZ164923658v0
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ164923658v0
POPTA, REMMERT Rembartus Popta, c.f.naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ164923658v0
POPTA, REMMERT gezworen gemeensman Rembartus Poptakoper schuurHofstraat 301654236273v0
POPTA, ROMMERT burgerhopman Rombartus Poptanaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1647235248r0
POPTA, ROMMERT huis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Poptaeerdere bewoner Noorderhaven 681662238150r0
POPTA, ROMMERT huis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Poptaeerdere bewoner Voorstraat 251662238150r0
POPTA, S. S. Poptaverkoper q.q. Bargebuurt 141796264325r0
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnkoper gedeelte van een huisNoorderhaven 531799265132r0
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnnaastligger ten oosten Noorderhaven 531799265132r0
POPTA, SIKKE Sicco Poptachirurgijnnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1799265137v0
POPTA, SIKKE Sicco Poptaverkoper q.q. Voorstraat 691796264326r0
POPTA, SIETSKE Siedske Poptabetrokkene (akkoord van 15-09-1751)Voorstraat 30178526240r0
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 77west1801265302r0
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 551786262119r0
POPTA, SIKKE Sikke Poptachirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181803266263r0
POPTA, SIKKE Sikko Poptachirurgijn (mr. -)koper door niaar houtschuurDroogstraat 15178826339r0
POPTA, SJOERD TJEBBEShet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17Dantzigh161623013v0
POPTA, SJOERD TJEBBEShet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17Dantzigh161623013v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptakoper 1/2 van een stuk land (per pm)ten zuiden van Harlingen1615229260r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptakoper 1/2 van een stuk land (per pm)ten zuiden van Harlingen1615229260r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptaverpachter grond Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Poptaverpachter grond Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten westen Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten westen Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD TJEBBEShof en kamer van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerd Tiebbes Poptaverkoper Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerd Tiebbes Poptaverkoper Schritsen ZZ1630232151v0
POPTA, SJOERD burgemeester Sioerdt Poptakoper door niaar 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen163923478r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231635233165v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231635233165v0
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 231635233165v0
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 231635233165v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v0
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van verkoper Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schritsen ZZ1635233160v0
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van verkoper Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schritsen ZZ1635233160v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptakoper van 1/2 greidland genaamd Fetse Fenne (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1634233140r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptakoper van 1/2 greidland genaamd Fetse Fenne (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1634233140r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaverkoper Schritsen ZZ1635233160v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptaverkoper Schritsen ZZ1635233160v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 211633233107r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 211633233107r0
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Rozengracht 21635233171r0
POPTA, SJOERD TJEBBESgemeensman Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Rozengracht 21635233171r0
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broerverkoper Grote Bredeplaats 311647235242r0
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broerverkoper Grote Bredeplaats 311647235242r0
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broerverkoper Grote Bredeplaats 311647235242r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74162723232r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74162723232r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven162523167v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Zuiderhaven162523167v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptaprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 77oost1622230296r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptaprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 77oost1622230296r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231624230379v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231624230379v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74162823245v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74162823245v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerdt Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerdt Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r0
POPTA, SJOERD Sjoerdt Poptanaastligger ten oosten Zuiderhaven 65163223362v0
POPTA, SIETSKE Sydske Poptaverkoper Voorstraat 321751252159r0
POPTA, SIETSKE Sydske Poptaverkoper Sint Odolphisteeg 21751252159r0
POPTA, SIETSKE Sydske Poptaverkoper van 5/12 Droogstraat NZ174925215v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 581626231144r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Noorderhaven 581626231144r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 581626231144r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 581626231144r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Poptakoper huis met een ledige plaats er achteronbekend161623024v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Poptakoper huis met een ledige plaats er achteronbekend161623024v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten oosten onbekend161623024v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten oosten onbekend161623024v0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tsiebbes Poptakoper huis en plaats daer Dantzick uutsteecktVoorstraat 19Dantzick1615229274r0
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tsiebbes Poptakoper huis en plaats daer Dantzick uutsteecktVoorstraat 19Dantzick1615229274r0
POPTA, SIETSKE Sytske Poptaverkoper van 5/12 Noorderhaven 871737249207v0
POPTA, SIETSKE Sytske Popta, oud 14 jarenverkoper Noorderhaven 871737249207v0
POPTA, SIETSKE Sytske Poptakoper door niaar Sint Odolphisteeg 2174525165v0
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper hof met bomen en plantenHofstraat ZZ1647235248r0
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Poptakoper huis met zomerkeukenNoorderhaven 1001651236160r0
POPTA, TIBERIUS Tiberius Poptaverpachter grond ([blijkens een niaar])Lanen 71164323575r0
POPTA, TIBERIUS Tiberius Poptaniaarnemer vanwege grondheerschap Lanen 71164323575r0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Bredeplaats 16164923690v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 1a164923690v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekendde Appelboom164923690v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Voorstraat 68164923690v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 3-00-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Voorstraat 64164923690v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 0-10-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])Simon Stijlstraat 3164923690v0
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-15-00 cg ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v0
POPTA, TIBERIUS monsieur Tiberius Poptageniaarde koper Lanen 71een_achter1644235125r0
POPTA, TIBERIUS monseigneur Tiberius Poptakoper hof met bomen, plantagie en een kamerVoorstraat 50achter164323583r0
POPTA, TJEBBE de hof van Tiebbe Poptanaastligger ten zuiden Lanen 691645235166v0
POPTA, TJEBBE SJOERDSwijlen mr. Tiebbe Syuerts Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v0
POPTA, TJEBBE SJOERDSwijlen mr. Tiebbe Syuerts Poptakoper door niaar Scheerstraat 8west161122933v0
POPTA, TJEBBE TJEBBES Tiebbe Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schoolstraat 21614229222v0
POPTA, TJEBBE TJEBBES Tiebbe Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Schoolstraat 21614229222v0
POPTA, TIEDE WILLEMS Tiede Willems Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r0
POPTA, TIEDE WILLEMS Tiede Willems Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r0
POPTA, TJEBBE TJEBBESde erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31163323386r0
POPTA, TJEBBE TJEBBESde erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31163323386r0
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Poptakoper Noorderhaven 60170024463v0
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta, ongehuwde dochterverkoper Noorderhaven 72168524282r0
POPTA, TRIJNTJE ongehuwde dochter Trijntie Poptaverkoper Noorderhaven 87168524282v0
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Poptanaastligger ten zuiden Noorderhaven 261717245306r0
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptakoper van 1/7 huis en plaatsNoorderhaven 601716245268v0
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptakoper van 1/7 huis en plaatsNoorderhaven 601716245268v0
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptaverkoper van 1/5 Voorstraat 291698243372v0
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptaverkoper van 1/5 Voorstraat 291698243372v0
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Poptaverkoper Noordijs 5162523136v0
POPTA, TJEPKJE mr. Tyebbe Poptakoper Noordijs 51615229248v0
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Poptaverpachter grond Franekereind 13162523145r0
POPTA, WIERD SJOERDSde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Poptaverkoper Lanen 44163723447v0
POPTA, WIERD SJOERDSde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Poptaverkoper Lanen 44163723447v0
POPTA, IETJE Yda van Poptakoper Lanen 691658237171av0
POPTA, IETJE Yda van Poptaverkoper Rozengracht 421659237203v0
JANS, HIELKJE Hyke Jans Portenverkoper Noorderhaven 57oost180226656v0
JANS, HIELKJE Hyke Jans Portenverkoper Noorderhaven 57oost180226656v0
, JAN Jan Portennaastligger ten oosten Noorderhaven 57west17852623r0
, JAN Jan Portenschippernaastligger ten westen Noorderhaven 591785261273r0
, JAN Jan Portennaastligger ten westen Noorderhaven 611785261303r0
FOPPES, JAN Jan Foppes Portenschipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 57oost1776258252v0
FOPPES, JAN Jan Foppes Portenschipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 57oost1776258252v0
FOPPES, JAN Jan Foppes Portenschipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 57oost1776258252v0
FREERKS, JAN Jan Freerks Portenschipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 57oost180226656v0
FREERKS, JAN Jan Freerks Portenschipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 57oost180226656v0
PORTIER, de heer Portiernaastligger ten zuiden Noordijs 2117522532v0
PORTIER, H. H. Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 32175625416r0
PORTIER, H. H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 32175625416r0
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361778259102r0
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361776258263r0
PORTIER, H. de weduwe van wijlen H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361766256159v0
PORTIER, HARMEN Harm Portierkoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 3173925073v0
PORTIER, het koolstek van Harm. Portierkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 791733248235r0
PORTIER, HARMEN Harmannus Portierkoopmankoper Lammert Warndersteeg 31721246107r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 11752252226r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 161746251132r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 161746251132r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Zuiderhaven 161746251132r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierverkoper Rapenburg 111756253257v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper kamer of woningLammert Warndersteeg 8172824784v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper q.q. Hondenstraat 121738249220v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.zoutziederkoper huisFranekereind 161726246274v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper woning tegenover het huis genaamd de Witte GevelKruisstraat 3west172824785v0
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierverkoper Prinsenstraat 21742250272v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Kruisstraat 3west172824785v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper twee kamers, boet en timmerhuisZuiderhaven 181737249176v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Zuiderhaven 81west173524948r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 181737249176v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Franekereind 16173925035v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 181737249176v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1749251269r0
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierkoper huis met een tuintje en een voormalige paardenstalFranekereind 30oost1752252196r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper huisLammert Warndersteeg 10het Wapen van Batavia172824786v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10172824786v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.naastligger ten westen Franekereind 30oost1752252196r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10172824786v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper door niaar huisFranekereind 30west1740250133r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 30west1740250133r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s.naastligger ten westen Franekereind 30west1740250133r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper brouwerij genaamd het KlaverbladFranekereind 24het Klaverblad1730247370v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper brouwerij genaamd het KlaverbladZoutstraat 3het Klaverblad1730247370v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Rapenburg 121736249132v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Rapenburg 141736249132v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 121736249132v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 141736249132v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper Zuiderhaven 831726246278v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierverkoper Zuiderhaven 181746251143r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1753253126r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper Rapenburg 12tuin1731247391v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper groot huis met tuinFranekereind 341758254122v0
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierkoper door niaar huisRapenburg 121737249212r0
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierkoper door niaar huisRapenburg 141737249212r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 341758254122v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 3oost1731247374v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 3oost1731247374v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 121737249212r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 141737249212r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 121737249212r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 141737249212r0
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 2617312482r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmannaastligger ten noorden Kruisstraat 3west1731247375r0
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 2617312482r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmanverkoper Kruisstraat 3west1731247375r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 26174925233r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 26174925233r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 26174925233r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Lombardstraat 2174525169v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Weverstraat 101758254127r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 101758254127r0
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier, c.s.naastligger ten zuiden Lombardstraat 2174025094v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Zoutsloot 11717562547r0
PORTIER, HARMEN wijlen de heer Harmanus Portierverkoper Klaverbladstraat 1176125552r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper woning en weefwinkelRapenburg 131750252104r0
PORTIER, HARMEN de tuin van Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 14175725468r0
PORTIER, HARMEN de tuin van Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 16175725468r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierzoutzieder en koopmankoper huisKruisstraat 3oost172724723v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper huis en hofKlaverbladstraat 11755253206r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Zuiderhaven 831730247361v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper huisZoutsloot 1171728247104r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper kamerRapenburg ZZ1737249170r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1727246309r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ174525178v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1737249170r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1737249170r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper timmerwerfZuiderhaven 161737249171r0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper huis, hof en gorthuis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 281729247236v0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper schuur of koestal ([voor de twee percelen in deze akte])Weverstraat 51729247236v0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierverkoper Lammert Warndersteeg 10173124822v0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper huisFranekereind 2617312482r0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoper door niaar huis, vroeger brouwerijFranekereind 26Haantje brouwerij174925233r0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierverkoper Rapenburg 14175725468r0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierverkoper Rapenburg 16175725468r0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmanverkoper Kerkpoortstraat175725473v0
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmanverkoper Noordijs 21zuid175725475v0
PORTIER, JETSKE HILLES Jetske Hilles Portierkoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v0
PORTIER, JETSKE HILLES Jetske Hilles Portierkoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v0
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zeekoper door niaar Karremanstraat 8170124495v0
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zeekoper door niaar Karremanstraat 8170124495v0
POST, KORNELIS als bewoner Cornelis Postnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west1692242377r0
POST, KORNELIS Cornelis Postnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1696243235r0
POST, KORNELIS Cornelis Postnaastligger ten zuiden Zuidergat 21tuin1698243351v0
POST, KORNELIS wijlen Cornelis Post, c.u.verkoper Zuidergat 211702244161v0
POST, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerrits Post, c.u.koper huisZuidergat 21169424393r0
POST, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerrits Post, c.u.koper huisZuidergat 21169424393r0
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 511799265148r0
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Hoogstraat 531799265148r0
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper Ooievaarsteeg 61799265151r0
POST, EELKE Eelke van der Postkasteleinkoper wagenhuisOoievaarsteeg 61794264200v0
POST, EELKE Eelke van der Postverkoper q.q. Hoogstraat 391794264174v0
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Postkasteleinkoper huisHoogstraat 531788262307v0
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Postkasteleinkoper huisHoogstraat 531788262307v0
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u.kasteleinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 531788262307v0
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u.kasteleinnaastligger ten zuiden Hoogstraat 531788262307v0
POST, JAN JANS Jan Jansen Post, c.u.verkoper van 1/5 Noorderhaven 791725246227r0
POST, JAN JANS Jan Jansen Post, c.u.verkoper van 1/5 Noorderhaven 791725246227r0
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten oosten Lanen 431701244104r0
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten oosten Lanen 431701244104r0
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten noorden Lanen 431701244104r0
POST, JAN JANS Jan Jansen Postschippernaastligger ten noorden Lanen 431701244104r0
POST, JAN JANSde nalatenschap van wijlen Jan Jansen Posttingieter (mr. -)verkoper Lanen 451728247214v0
POST, JAN JANSde nalatenschap van wijlen Jan Jansen Posttingieter (mr. -)verkoper Lanen 451728247214v0
POST, JOHANNES Johannes ten Postluitenant van een compagnie infanterieverkoper q.q. Brouwersstraat 13168424214v0
POST, PIEBE Piebe Post, c.u.huurder (p.j.)Lanen 82a1800265217v0
POST, PIEBE Piebe Post, c.u.huurder Lanen 82a1800265253r0
POST, PIETER Pieter Posthuurder (p.j.)Havenplein 12180126616r0
POST, PIETER Pieter Postschilder (mr. -)koper huisVoorstraat 19179726521v0
POST, PIETER Pieter Postverver (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 171799265193v0
POST, PIETER Pieter Postschilder (kunst-)huurder Voorstraat 57178326180v0
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Noorderhaven 141759254218ar0
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Noorderhaven 141759254218ar0
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Grote Bredeplaats 111759254218r0
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Grote Bredeplaats 111759254218r0
POST, TJERK burgervaandrig mr. Tjerck ten Postverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r0
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS Timen Tymens Postemachirurgijn (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 1216592382r0
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS Timen Tymens Postemachirurgijn (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 1216592382r0
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthumakoper Havenplein 141763255227r0
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthumakoper Havenplein 141763255227r0
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthumakoper Havenplein 141763255227r0
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumakoper tuin, kamer, gallerij en kelderKerkpoortstraat NZ1806267210v0
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumakoper tuin, kamer, gallerij en kelderKerkpoortstraat NZ1806267210v0
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1806267210v0
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1806267210v0
POSTHUMA, THOMAS Thomas Posthuma, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 57176825769v0
POSTHUMA, TJITSKE S. Tjietske S. Posthumaverwandelaar Hondenstraat 21807267343v0
POSTHUMA, TJITSKE S. Tjietske S. Posthumaverwandelaar Hondenstraat 21807267343v0
POSTHUMUS, burgerhopman colonel Posthumusnaastligger ten zuiden Heiligeweg 681698243348r0
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumusloodgieter (mr. -)koper huisZoutsloot 61178826345r0
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS Gerrit Gerryts Posthumusschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 281773258119v0
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS Gerrit Gerryts Posthumusschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 281773258119v0
POSTHUMUS, J. de weduwe van wijlen J. F. Posthumusnaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1810268355r0
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumusverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r0
POSTHUMUS, JAKOB Jacob Posthumus, c.u.bewoner Schritsen 531781260129r0
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumus, c.u.huurder Schritsen 23180826885r0
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumusverkoper van 1/6 Voorstraat 83180826886v0
POSTHUMUS, JAN KORNELIS Jan Cornelis Posthumus, c.u.huurder Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JAN KORNELIS Jan Cornelis Posthumus, c.u.huurder Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JAN KORNELIS Jan Cornelis Posthumus, c.u.huurder Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JAN wijlen Jansen Posthumusverkoper van 1/16 Wortelstraat 11729247292v0
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumusgortmaker en koopman (mr. -)verkoper Schritsen 231803266289r0
POSTHUMUS, JOHANNES JOHANNES Joannes Joannes Posthumuskuiper (mr. -)huurder Voorstraat 17oost16832423v0
POSTHUMUS, JOHANNES JOHANNES Joannes Joannes Posthumuskuiper (mr. -)huurder Voorstraat 17oost16832423v0
POSTHUMUS, JOHANNES minderjarige Johannes Posthumusverkoper Kleine Bredeplaats 141698243384r0
POSTHUMUS, JOHANNES Johannes Posthumuskoper huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 11805267111v0
POSTHUMUS, JOHANNES FRANSESwijlen Johannes Franzen Posthumuskoper Zuiderhaven 421801265281v0
POSTHUMUS, JOHANNES FRANSESwijlen Johannes Franzen Posthumuskoper Zuiderhaven 421801265281v0
POSTHUMUS, JOHANNES FRANSESwijlen Johannes Franzen Posthumuskoper Zuiderhaven 421801265281v0
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v0
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v0
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v0
POSTHUMUS, RIENK Rienck Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 41705244289r0
POSTHUMUS, RIENK de erfgenamen van wijlen Rienk Posthumusraad Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuidergat 141706244313v0
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumusbode Admiraliteitkoper hof met prieel en belvidere met twee verdiepingen en kelderZuidergat 191702244173r0
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 4169924433v0
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper Heiligeweg 661698243385r0
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumusnotaris en hypodidascalusverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141698243384r0
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v0
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusnotaris en 1e gezworen klerk ter secretariekoper van 1/2 huisHeiligeweg 661686242157v0
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r0
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgerhopman Theodorus Theodori Posthumusklerk (eerste gezworen -)koper huisKleine Bredeplaats 141689242294r0
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra0
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra0
POSTHUMUS, THOMAS minderjarige Thomas Posthumusverkoper Kleine Bredeplaats 141698243384r0
POSTHUMUS, THOMAS Tomas Posthumus, in zijn qlt.als in de coopbrieff vermeldchirurgijn (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 141710245109r0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkastgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 57oost_voor173124843v0
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkastgortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 57oost_voor173124843v0
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postmakoper Havenplein 12180126616r0
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postmakoper Havenplein 12180126616r0
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postmakoper Havenplein 12180126616r0
POSTMA, ANTJE JARICHS Antje Jarigs Postmaverkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v0
POSTMA, ANTJE JARICHS Antje Jarigs Postmaverkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v0
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postmaleidekker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 11179726562r0
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postmaleidekker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 11179726562r0
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postmaleidekker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 11179726562r0
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u.huurder (p.j.)Scheerstraat 4180826832r0
POSTMA, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Postmanaastligger ten noorden Hoogstraat 301801265306r0
POSTMA, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts Postmaschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 191781260160r0
POSTMA, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts Postmaschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 191781260160r0
POSTMA, HENDRIKJE JAKOBS Hendrikje Jacobs Postma, meerderjarige dochterkoper huisLombardstraat 81790263226r0
POSTMA, HENDRIKJE JAKOBS Hendrikje Jacobs Postma, meerderjarige dochterkoper huisLombardstraat 81790263226r0
POSTMA, HENDRIKJE JAKOBS Hendrikje Jacobs Postma, c.p.huurder (p.j.)Lombardstraat 81790263226r0
POSTMA, HENDRIKJE JAKOBS Hendrikje Jacobs Postma, c.p.huurder (p.j.)Lombardstraat 81790263226r0
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postmaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r0
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postmaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r0
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postmaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r0
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postmaschipper op Franeker (trekveer-)koper Lombardstraat 81790263226r0
POSTMA, JAN JANS Jan Jansen Postmaverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 491805267153v0
POSTMA, JAN JANS Jan Jansen Postmaverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 491805267153v0
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmakoper huisGrote Kerkstraat 42oost1785261284r0
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west1785261285r0
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postmaverkoper Grote Kerkstraat 42oost179726549v0
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postmakoper huis, thans ledigNoordijs 101801265303r0
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postmakoper huis, thans ledigNoordijs 101801265303r0
POSTMA, PIETER Pieter Postmaverkoper Voorstraat 191801265297r0
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postmametselaargeniaarde koper Karremanstraat 13177825994r0
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postmametselaargeniaarde koper Karremanstraat 13177825994r0
POSTMA, TJITSKE Tjietske Postmakoper Grote Bredeplaats 4177725946r0
POSTMA, TIEMEN TIEMENS Tymen Tymens Postma, c.u.verkoper Sint Jacobstraat 121661238119r0
POSTMA, TIEMEN TIEMENS Tymen Tymens Postma, c.u.verkoper Sint Jacobstraat 121661238119r0
POSTHUMA, JOHANNES wijlen Johannes Postumakoper Zuiderhaven 77west1809268240v0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potkoopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizenverkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ1730247312r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potkoopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizenverkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ1730247312r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11174325121r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Potnaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11174325121r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot, c.u.schipper (wijd-)koper huisVoorstraat 821722246142v0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot, c.u.schipper (wijd-)koper huisVoorstraat 821722246142v0
POT, JAN Jan Potnaastligger ten zuiden Zoutsloot 94176725731v0
POT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Potnaastligger ten oosten Droogstraat NZ1714245203r0
POT, JAN Jan Potnaastligger ten oosten Wortelstraat 171696243198v0
POT, JAN Jan Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 81759254196v0
POT, JAN Jan Potnaastligger ten noorden Karremanstraat 221747251187v0
POT, JAN KLASES Jan Claesen Potschipper (oud wijd-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v0
POT, JAN KLASES Jan Claesen Potschipper (oud wijd-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v0
POT, JAN KLASES Jan Claesen Potschipper (oud wijd-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 241754253141v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 241754253141v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoper huisNoorderhaven 101751252113r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoper huisNoorderhaven 101751252113r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper Karremanstraat 201751252136v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper Karremanstraat 201751252136v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 8176425647v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 8176425647v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potuitdragerkoper voortreffelijk groot huisNoorderhaven 161759254188v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potuitdragerkoper voortreffelijk groot huisNoorderhaven 161759254188v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131763255186r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131763255186r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot, thans gedetineerdrequirant Noorderhaven 261770257146r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot, thans gedetineerdrequirant Noorderhaven 261770257146r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 141759254218ar0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 141759254218ar0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potwinkelierkoper huisKarremanstraat 201747251177r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potwinkelierkoper huisKarremanstraat 201747251177r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 261770257152v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 261770257152v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 101770257153r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 101770257153r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten westen Noorderhaven 2817562546r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten westen Noorderhaven 2817562546r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmankoper 1/2 huisZoutsloot 961760254254r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmankoper 1/2 huisZoutsloot 961760254254r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Zoutsloot 961770257155r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Zoutsloot 961770257155r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 161770257156v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 161770257156v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71762255143v0
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71762255143v0
POT, JAN ROELOFS Jan Roeloffs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat 17170024475v0
POT, JAN ROELOFS Jan Roeloffs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat 17170024475v0
POT, JAN ROELOFS Jan Roelofs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat 171697243328r0
POT, JAN ROELOFS Jan Roelofs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat 171697243328r0
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Potnaastligger ten westen Scheerstraat 11170824540v0
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Potnaastligger ten westen Scheerstraat 11170824540v0
CHRISTIAANS, JANwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r0
CHRISTIAANS, JANwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r0
CHRISTIAANS, JANwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r0
, Potenbergkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41759254228r0
, JAN Jan Christiaan Potenbergkapitein op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Bredeplaats 6westde Pauw1755253208v0
, JAN Jan Potenbergnaastligger ten oosten Zoutsloot 181752252232v0
POT, KLAAS Claas Pothnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 71733248216r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks Potkastnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid1688242246r0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks Potkastnaastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid1688242246r0
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkastnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171698243357r0
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkastnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 171698243357r0
GOVERTS, HENDRIK Hendrik Gowerts Potkastbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v0
GOVERTS, HENDRIK Hendrik Gowerts Potkastbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 19noord1703244231v0
, JOHANNES Johannes Potkastnaastligger ten oosten Vijverstraat 19175325342v0
, JOHANNAhet gorthuis van Johannes Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5oost1732248129r0
, JOHANNESde weduwe van wijlen Johannes Potkastnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10175725481r0
, JOHANNESwijlen Johannes Pieter Potkastverkoper Grote Bredeplaats 12177325866r0
, JOHANNESwijlen Johannes Pieter Potkastverkoper Hondenstraat 5oost177325866r0
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters Potkastverkoper Vijverstraat 2117562545r0
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters Potkastverkoper Vijverstraat 2117562545r0
, JOHANNES Johannis Potkastnaastligger ten noorden Hondenstraat 5west1736249155r0
, JOHANNES Johannis Potkastnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 241736249134v0
, JOHANNESstalling of gorthuis van Johannis Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Bredeplaats 8west_achter1734248296r0
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkastkoopmankoper huisHondenstraat 5oost1737249162r0
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkastkoopmankoper huisHondenstraat 5oost1737249162r0
PIETERS, JOHANNESde gorterij van Johannis Pytters Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5west1736249155r0
PIETERS, JOHANNESde gorterij van Johannis Pytters Potkastgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5west1736249155r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Potkastnaastligger ten westen Noorderhaven 611709245100r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Potkastnaastligger ten westen Noorderhaven 611709245100r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix Potkast, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 611725246224v0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix Potkast, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 611725246224v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Havenpoort 11752252224v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Havenpoort 11752252224v0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkasthuurder Zuiderstraat 51738249339r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkasthuurder Zuiderstraat 51738249339r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper hofZuiderhaven 38een_achter1731247388r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper hofZuiderhaven 38een_achter1731247388r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastnaastligger ten noorden Zuiderhaven 38een_achter1731247388r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastnaastligger ten noorden Zuiderhaven 38een_achter1731247388r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38173124859r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38173124859r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter173124859r0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38een_achter173124859r0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Noorderhaven 491752252215v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Noorderhaven 491752252215v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Zoutsloot 521752252216v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Zoutsloot 521752252216v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Karremanstraat 211752252217v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Karremanstraat 211752252217v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Heiligeweg 61752252219v0
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Heiligeweg 61752252219v0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastlijnslager en koopman (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 341738249281v0
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkastlijnslager en koopman (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 341738249281v0
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 49170724510r0
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 49170724510r0
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper tuinZuiderhaven 381726246251v0
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u.gortmaker (mr. -)koper tuinZuiderhaven 381726246251v0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper provisioneel 1/2 huisHeiligeweg 617432511ra0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper provisioneel 1/2 huisHeiligeweg 617432511ra0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 6174325113r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 6174325113r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)koper huisZoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)koper huisZoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 521733248281r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastlijnslager en koopman (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 31738249347r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastlijnslager en koopman (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 31738249347r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper lijnbaan, gebouwd in 1733Havenpoort 11734248282v0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper lijnbaan, gebouwd in 1733Havenpoort 11734248282v0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker en koopman (mr. -)verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 3173524996r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastgortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 3173524996r0
, MARIA Maria Potsverkoper Lombardstraat 21683241266r0
AGES, JANwijlen Jan Aeges Pottaelverkoper Droogstraat 20west167224081v0
AGES, JANwijlen Jan Aeges Pottaelverkoper Droogstraat 20west167224081v0
AGES, JANwijlen Jan Aeges Pottaelverkoper Droogstraat 20west167224081v0
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 12zuid_achter1691242342r0
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 12zuid_achter1691242342r0
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 12zuid_achter1691242342r0
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1691242342r0
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1691242342r0
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1691242342r0
POTTER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71766256213r0
POTTER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71766256213r0
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottiekoper kamerWeverstraat NZ166023835r0
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottiekoper kamerWeverstraat NZ166023835r0
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottiekoper kamerWeverstraat NZ166023835r0
, DIRK Dirk Pottiekoper Lombardstraat 4166023844v0
DIRKS, HANSgrondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v0
DIRKS, HANSgrondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v0
DIRKS, HANSgrondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v0
POTTING, J. de weduwe van wijlen J. Pottingnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west1809268271r0
POTTING, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v0
POTTING, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271811269121r0
POTTING, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r0
POTTING, JAKOB Jacobus Potting [staat: Petting]naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271784261203r0
POTTING, JAKOB Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271790263187v0
POTTING, JAKOB Jacobus Pottingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27180226671v0
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 19179226428v0
POTTING, JAKOB Jacobus Pottinghorlogemaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 291781260114v0
ABES, DIRKwijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Franekerpoort (gebied)1664238230r0
ABES, DIRKwijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Franekerpoort (gebied)1664238230r0
ABES, DIRKwijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Franekerpoort (gebied)1664238230r0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Achterstraat 716652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Achterstraat 716652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Achterstraat 716652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Nieuwstraat 1416652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Nieuwstraat 1416652392ra0
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Nieuwstraat 1416652392ra0
, JAN Jan Poulus, c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 8177225840v0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 141753253111r0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 161753253111r0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Zuiderstraat 211753253112v0
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Hoogstraat 531753253113v0
, TRIJNTJE Trijntje Pouwlusgeniaarde koper Rozengracht 91730247300v0
, GERRIT Gerrit Praalnaastligger ten westen Droogstraat 611662238135r0
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r0
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r0
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v0
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v0
, HENDRIKwijlen Hendrik Prausverkoper van 1/2 Liemendijk1806267246r0
, HENDRIKwijlen Hendrik Prausverkoper van 1/2 Liemendijk1806267246r0
, HENDRIKwijlen Hendrik Prauserflater Zoutsloot 421806267247r0
, HENDRIKwijlen Hendrik Prausverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v0
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten westen Grote Kerkstraat1789263130r0
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten westen Grote Kerkstraat1789263130r0
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat1789263130r0
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat1789263130r0
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausverkoper Grote Kerkstraat1789263130r0
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausverkoper Grote Kerkstraat1789263130r0
, JOHANNA Johanna Prausverkoper van 1/2 Liemendijk1806267246r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Prausverkoper Liemendijk1806267246r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Prausverkoper Liemendijk1806267246r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Prausverkoper van 1/2 Zoutsloot 421806267247r0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v0
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v0
, GERRIT Gerrit Pricknaastligger ten zuidoosten Vianen 2173124870r0
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9173124816r0
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten westen Romastraat 4oost171824630r0
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211751252144r0
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91725246230r0
PRIGGE, de stal van Priggekapiteinnaastligger ten westen Zoutsloot 211740250111v0
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 2171824631r0
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 2171824631r0
PRIGGE, Priggekapiteingrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r0
PRIGGE, L. L. Priggekapiteinnaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 121742250232r0
PRIGGE, L. L. V. Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r0
PRIGGE, L. L. Priggekapiteinafgewezen niaarnemer Rozengracht 221722246144r0
PRIGGE, LIEUWE Lievius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisGrote Bredeplaats 6oost_achter173224893r0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1746251130v0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1746251130v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper Voorstraat 771730247305v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 771730247305v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 771730247305v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8west_voor17272475r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stallingen en kamersZoutsloot 17172024678v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, num. ux.koper door niaar ratione vicinitatis huisRomastraat 4oost171824630r0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Prigge, n.f.kapiteinnaastligger ten westen Lanen 621741250179v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost1723246165r0
PRIGGE, LIEUWE tuin kapitein Livius Priggenaastligger ten westen Hofstraat 17west1730247351v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper wagenhuis onder het zomerhuisZuiderstraat1732248162r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 21733248254r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersZuiderhaven 41733248254r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersHavenplein 241733248254r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar kamer of woningRomastraat 4west1716245260r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 17west1732248171v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderstraat1737249165r0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 4west17492523v0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 4west17492523v0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Romastraat 4west17492523v0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor17442512ra0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord17332486ra0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord17332486ra0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1742250262r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Lanen 601746251125r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 17west1733248265r0
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_achter1734248296r0
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 77173925029v0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis/ winkelGrote Bredeplaats 8west_achter1729247240r0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis/ winkelGrote Bredeplaats 8west_achter1729247240r0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Priggenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter1729247240r0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKS Livius Henrici Priggenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter1729247240r0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1740250136v0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1740250136v0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1740250136v0
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1740250136v0
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Voorstraat 21175325399r0
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Noorderhaven 64175325399r0
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Romastraat ZZ1753253100r0
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggenaastligger ten oosten Vijverstraat 11753253101r0
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Vijverstraat 11753253101r0
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Both Apothekerstraat 111753253102r0
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Grote Bredeplaats 81754253160v0
PRIGGE, TIETJE Titia Priggereversaalhouder Grote Bredeplaats 6west1782260275r0
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Schritsen 51west1752252189r0
PRIGGE, Titzia Priggekoper Vijverstraat 11763255256v0
PRIGGE, Titzia Priggeverkoper Grote Bredeplaats 6west1771257225r0
PRIGGE, Titzia Yda Priggekoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v0
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Zuiderhaven 21752252187v0
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Zuiderhaven 41752252187v0
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Havenplein 241752252187v0
PRIGGE, TIETJE Tytsia Ida Priggeverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r0
PRIGGE, vrouw Tytzia Priggeverkoper Zoutsloot 171752252190r0
PRIGGE, vrouw Tytzia Priggeverkoper Romastraat 4oost1752252191r0
PRIGGE, juffrouw Tytzia Yda Priggekoper huisHondenstraat 117672578r0
PRIGGE, IETJE Yda Priggekoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r0
, GERRIT Gerryt Priknaastligger ten zuidoosten Vianen 2173224895r0
, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Princeeigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat1602228325r0
PRINS, ARJEN Arjen Prinshuurder bovenkamer Bildtstraat 221801265298v0
PRINS, DOUWE GERRITSde kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 417292476va0
PRINS, DOUWE GERRITSde kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 417292476va0
PRINS, DOUWE GERRITSwijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)erflater Lanen 83west17292479ra0
PRINS, DOUWE GERRITSwijlen Douwe Gerrits Prinsbrouwer (mr. -)erflater Lanen 83west17292479ra0
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 2383raa0
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 2383raa0
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 2383raa0
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 2383raa0
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind1601228271v0
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind1601228271v0
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinskoper kamer of huisjeZoutsloot 1291598228101v0
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinskoper kamer of huisjeZoutsloot 1291598228101v0
PRINS, PIETER Pieter Prins, c.u.huurder (p.j.)Hoogstraat 181787262211v0
JANS, BERNARDUS Bernardus Jans Proosterbeektimmermanverkoper Schritsen 171789263102r0
JANS, BERNARDUS Bernardus Jans Proosterbeektimmermanverkoper Schritsen 171789263102r0
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r0
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r0
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekhuurder Schritsen 171792264354r0
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekhuurder Schritsen 171792264354r0
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r0
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r0
JANS, BERNARDUS Bernardus Janzen Proosterbeektimmermansknechtkoper huisSchritsen 171784261198v0
JANS, BERNARDUS Bernardus Janzen Proosterbeektimmermansknechtkoper huisSchritsen 171784261198v0
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r0
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r0
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r0
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r0
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper huisSchritsen 171789263102r0
, JAN Jan Proosterbeektimmermankoper Schritsen 171784261198v0
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r0
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r0
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Schritsen 171792264354r0
BERNARDUS, JANwijlen Jan Bernardus Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r0
BERNARDUS, JANwijlen Jan Bernardus Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r0
BERNARDUS, JANwijlen Jan Bernardus Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r0
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeekkoper huisHeiligeweg 5817762591r0
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeekkoper huisHeiligeweg 5817762591r0
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeekkoper huisHeiligeweg 5817762591r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeekkoper huis, paard- en koestallingMolenpad 1181026968r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten oosten Molenpad 1181026968r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeekkoper tuin en zomerhuisRapenburg 12tuin1810268359v0
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten zuiden Moriaanstraat 12181026970v0
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten westen Moriaanstraat 12181026970v0
, JOHANNES Johannes Proosterbeekmetselaarverkoper Heiligeweg 581803266299r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeekuitdragerkoper tuin en hofMoriaanstraat 10achter181026973r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten westen Moriaanstraat 10achter181026973r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid1793264151v0
, JOHANNES Johannes Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r0
, JOHANNES Johannes Proosterbeekmetselaarsknechtkoper huisVoorstraat 711803266286r0
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Prouesnaastligger ten noorden Molenpad 11782260231r0
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Prouesnaastligger ten noorden Molenpad 11783261123r0
, H.de weduwe van wijlen H. J. Proustnaastligger ten oosten Zoutsloot 401795264241v0
, Oratio Prouvanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]koper huis, kamer ten oosten, hof met bomen, kruiden, planten met de vrije in- en uitgang van de Botte ApoteekershoffHofstraat 17west1599228172r0
, DAVID David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 161630232144v0
, DAVIDde ledige plaats en kamer van David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat 10163323398r0
, DAVID David Provananaastligger ten noorden Hofstraat NZ1621230264r0
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ1623230349v0
, DAVID David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat 101626231111v0
, DAVIDde klosbaan van David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: lombert]naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1629232104r0
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ1620230253v0
, DAVID David Provananaastligger ten noorden Hofstraat NZ1620230253v0
, DAVID David Provanakoper 1/4 huis en achtererfonbekend1619230188r0
, DAVID David Provanaeigenaar van 1/2 onbekend1619230188r0
, DAVID David Provananaastligger ten westen Klaverbladstraat OZ162723211r0
, DAVIDde klosbaan van David Provananaastligger ten noorden Weverstraat163123334r0
, DAVID David Provana, en zijn erfgenamenverpachter grond Hofstraat1621230283r0
, DAVID David Provanaverpachter grond Hofstraat NZ162723224r0
, DAVID David Provanaverkoper Hofstraat 171622230333v0
, de erfgenamen van wijlen Horatio Provanaverpachter grond Hofstraat 291619230171v0
, de kinderen van wijlen Horatio Provanakoper 1/4 huis, kamers en een hof genaamd het Lommerts hofHofstraat 17het Lommerts hof1614229228v0
, de kinderen van wijlen Horatio Provanaeigenaar van 2/4 Hofstraat 171614229228v0
, de kinderen van wijlen Horatio Provanaeigenaar van 1/4 Hofstraat 171614229228v0
, de weeskinderen van wijlen Horatio Provanakoper 1/4 huis, kamers, hof en tuin, genaamd het Lomberts hofHofstraat 17het Lombertshof1614229230v0
, de weeskinderen van wijlen Horatio Provanaeigenaar van 3/4 Hofstraat 171614229230v0
, de hof van Horaty Provananaastligger ten westen Oosterkeetstraat WZ159722856v0
, JOHANNES Joannes Provanaverkoper Hoogstraat 331668239131v0
, JOHANNES Joannes Provanaverkoper Wortelstraat ZZ1668239132r0
, Oratio Provanaverpachter grond onbekend1601228255r0
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provanaverpachter grond Hofstraat161222982v0
, Oratio Provanakoper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aanFabrieksstraat WZ1598228115r0
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provanacrediteur (triumphant) Lanen 361601228273v0
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provana [staat: Provaente]verpachter grond Hofstraat ZZ161623025r0
, de ledige plaats en kamer van Dawit Provanonaastligger ten zuiden Weverstraat 101630232124r0
, JOHANNES Johannes van Pruisenkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 31midden1784261169r0
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1793264360r0
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 25178326193r0
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25178326193r0
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)erflater Anjelierstraat 161796264345r0
, JOHANNES Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)koper huisAnjelierstraat 161789263131v0
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 201778259131r0
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 18177725979r0
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Grote Kerkstraat 271784261203r0
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Grote Kerkstraat 271790263187v0
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisRomastraat 27179226432v0
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Anjelierstraat 181791263351r0
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenleerenbroekmakerkoper huisHeiligeweg 38177325888v0
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruizenverkoper Grote Kerkstraat 2517962652r0
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruizenverkoper Heiligeweg 3817962654r0
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten noorden van Harlingen1627231161v0
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v0
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper Vijver 51627231161v0
HEERKES, KLAAS Claas Herckes Pudaeuskoper huis, schuur en ledige plaatsVoorstraat 381619230193r0
HEERKES, KLAAS Claas Herckes Pudaeuskoper huis, schuur en ledige plaatsVoorstraat 381619230193r0
, KLAAS Claes Pudeusnaastligger ten westen* Zoutsloot 611621230282v0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Voorstraat 381621230291v0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Voorstraat 381621230291v0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot 531623230365r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot 531623230365r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot 53tuin1623230365r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverwandelaar Zoutsloot 53tuin1623230365r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot 531622230292r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot 531622230292r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot 53tuin1622230292r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusaanhandelaar huis en hofZoutsloot 53tuin1622230292r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Vijverstraat 191620230245r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Vijverstraat 191620230245r0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Voorstraat 381620230213v0
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Voorstraat 381620230213v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Puisterkoper huisHeiligeweg 581803266299r0
JANS, JAKOB Jacob Jans Puisterkoper huisHeiligeweg 581803266299r0
, WILLEM Willem van der Putte, c.u.bewoner benedenRommelhaven 31781260153r0
, WILLEM Willem van der Puttehuurder (p.w.)Voorstraat 89een_achter1780259256r0
PUTTEN, REINER REINERSde erfgenamen van wijlen Reyner Reyners van Putten, alias Haniakoopmanverkoper Noorderhaven 1091645235162r0
PUTTEN, REINER REINERSde erfgenamen van wijlen Reyner Reyners van Putten, alias Haniakoopmanverkoper Noorderhaven 1091645235162r0
PUTTER, JAN huis gekocht door Jan Putternaastligger ten oosten Noorderhaven 61759254194v0
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerritsz Putterkoopmankoper huisNoorderhaven 81759254196v0
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerritsz Putterkoopmankoper huisNoorderhaven 81759254196v0
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Putternaastligger ten oosten Noorderhaven 61763255228r0
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Putternaastligger ten oosten Noorderhaven 61763255228r0
PUTTER, JAN GERRITSHeer Jan Gerrytsz Putterkoopmanverkoper Noorderhaven 8176425647v0
PUTTER, JAN GERRITSHeer Jan Gerrytsz Putterkoopmanverkoper Noorderhaven 8176425647v0
REINERS, EETSKE Aetske Reyners Pybemaverkoper Noordijs 3168324166va0
REINERS, EETSKE Aetske Reyners Pybemaverkoper Noordijs 3168324166va0
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 31664238213v0
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 31664238213v0
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 51664238213v0
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybemakoper huis en mouterij en een ledige plaats ten noordenNoordijs 51664238213v0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 31683241244r0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 31683241244r0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 31683241244r0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 31683241244r0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 3168324166va0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten oosten Noordijs 3168324166va0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 3168324166va0
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybemakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 3168324166va0
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper brouwerij en huis ([voor de twee percelen in deze akte])Simon Stijlstraat 41650236144r0
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper brouwerij en huis ([voor de twee percelen in deze akte])Simon Stijlstraat 41650236144r0
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper mouterij, huis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 11650236144r0
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u.koper mouterij, huis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Christoffelsteeg 11650236144r0
REINERS, JAKOB Jacop Reyners Pybemaverkoper Simon Stijlstraat 41652236192v0
REINERS, JAKOB Jacop Reyners Pybemaverkoper Simon Stijlstraat 41652236192v0
REINERS, SETSKE Setske Reyners Pybemaverkoper van 5/10 Noordijs 31683241244r0
REINERS, SETSKE Setske Reyners Pybemaverkoper van 5/10 Noordijs 31683241244r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42oost1784261139r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42oost1784261139r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42oost1784261139r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42west1784261140r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42oost1785261284r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42oost1785261284r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42oost1785261284r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42west1785261285r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42west1785261285r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42west1785261285r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 42oost1784261139r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 42oost1784261139r0
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybengametselaar (mr. -)koper van 1/2 huisGrote Kerkstraat 42oost1784261139r0
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pybmakoper Zoutsloot 301746251115r0
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pybmakoper Zoutsloot 301746251115r0
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pybmakoper Zoutsloot 301746251115r0
TEUNIS, SIEMENde hof van Symen Teunes van der Pyetnaastligger ten westen Schritsen 52achter163723437v0
TEUNIS, SIEMENde hof van Symen Teunes van der Pyetnaastligger ten westen Schritsen 52achter163723437v0
PIPHRON, Pyphronnaastligger ten zuiden Hofstraat 20achter166023827v0
PIPHRON, AGE wijlen dr. Aggaeus Pyphronerflater Voorstraat 5016922431ra0
PIPHRON, JORIS de kamer achter het huis en bewoond door dr. Jorys Pyphrongrondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 721618230120v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Pyphronverkoper Achterstraat 491661238116v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Pyphronverkoper Achterstraat 491661238116v0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Pyphronnaastligger ten westen Achterstraat 31656237264r0
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Pyphronnaastligger ten westen Achterstraat 31656237264r0