Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sackmannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 71729247291r
, ANTONIUS Antonys de Salezetisverkoper Hofstraat 171614229228v
, ANTONIUS Anthonius Salicetes, cousijn van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Hofstraat 171622230333v
JANS, KRIJN Quirijn Jansen Salicethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)koper ledige plaatsLombardstraat1603228365r
, CATHARINA Catalina Salizeliskoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
, ANTONIUS Anthonys Salizeteskoper provisioneel twee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hofHofstraat 111614229237r
, ANTONIUS Anthonys Salizeteskoper provisioneel twee kamers naast en ten westen van het huis van het Lommerts hofHofstraat 131614229237r
JANS, KRIJNhet huis gebouwd door de koper Quirijn Jansen Salizethbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder] (substituut -)naastligger ten westen Lombardstraat1603228365r
, ANTONIUS Antoni Salizetisverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1623230361v
, ANTONIUS Antoni Salizetisverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1623230364v
, JOHANNESds. Johannes Salmansuisprotesteert q.q. Zuiderhaven ZZ1730247317r
SALOMON, MOSES Moses Salomonkoopmankoper huisZuiderhaven 25180126644r
, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomonsnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 32180226676r
, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomonsverkoper Tiepelsteeg1806267232v
, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomonsverkoper Grote Kerkstraat 361806267234r
, MOSES Moses Salomonskoopmanverkoper Zuiderhaven 251803266204r
, SAMUEL Samuel M. Salomonshuurder Zuiderhaven 251803266204r
MOSES, SAMUEL Samuel Moses Salomons, zoon van de koperhuurder (p.j.)Zuiderhaven 25180126644r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lambarts Salvadakoper huis met aangrenzend 2 kamers ten zuidenHofstraat 161642234164r
, de weduwe van Salvardanaastligger ten zuiden Noordijs 101789263123r
THOMAS, LAMMERT Lambert Tomas Salvarda, c.u.verkoper Hoogstraat 17achter1662238124v
THOMAS, LAMMERT Lammert Thomas Salvarda, c.u.koper schuurHoogstraat 17achter1659237206r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lambarts Salvardaverkoper Lammert Warndersteeg 1noord164323583v
LAMMERTS, THOMASde erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvardanaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ165623784v
SALVERDA, de weduwe Salverdanaastligger ten zuiden Noordijs 101801265303r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 61809268260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 81809268260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverdaerflater Simon Stijlstraat 21809268260r
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverdakoper Lanen 85west1758254120v
SALVERDA, AATJE Atje Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 61809268260r
SALVERDA, AATJE Atje Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
SALVERDA, AATJE Atje Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 21809268260r
SALVERDA, Beertje Philippus Salverdaverkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 141769257135r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 61809268260r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
SALVERDA, DIRK erfgezeten Dirk Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 21809268260r
SALVERDA, GEPKE Gepke Salverdaverkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 141769257135r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 171733248263v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverdakoopmangeniaarde koper Droogstraat 151751252161v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverdaverkoper Zeilmakersstraat 21741250181r
SALVERDA, SIEBES Heyltie Sybes Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 171733248263v
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverdaverkoper Hoogstraat 11658237175av
SALVERDA, JOHANNA Johanna Salverdaverkoper Hoogstraat 271794264220r
SALVERDA, JOHANNA OTTES Johanna Ottes Salverdakoper Hoogstraat 271794264166v
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 61809268260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 81809268260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverdaverkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 21809268260r
SALVERDA, LAMMERT wijlen Lammert Salverdakoper Sint Jacobstraat 41682241211r
SALVERDA, LAMMERT THOMASwijlen Lammert Thomas Salverdaschipper (wijd-)verkoper Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
SALVERDA, LUCAS Lucas Salverdaverkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 141769257135r
SALVERDA, OTTE wijlen Otte S. Salverdakoopmanerflater Sint Jacobstraat 9178326121r
SALVERDA, OTTE Otte Salverdanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 71769257116v
SALVERDA, OTTE Otte S. Salverdakoopmannaastligger ten westen Voorstraat 8717412508ra
SALVERDA, OTTE Otte Salverdanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7176825795v
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverdanaastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter1774258162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverdakoopmankoper dwarshuisRomastraat 271738249227r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 691737249200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 29oost174525162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanbetrokkene onbekend17762586va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper Romastraat 27177325874v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 8517392502v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer en koopman (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 3017562541r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 2174525169v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper Voorstraat 8517802602r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 171733248263v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten westen Voorstraat 871771257184r
SALVERDA, OTTE SIEBEShet pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter1766256186v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmancrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breedVoorstraat 85achter1758254162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmancrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2176125585v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoper pakhuisVoorstraat 83achter1766256189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten oosten Voorstraat 83achter1766256189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen1765256107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s.verkoper q.q. Herenwaltje 71758254266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten oosten Romastraat 251766256150v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s.verkoper q.q. Wortelstraat 11758254266v
SALVERDA, OTTE SIEBEShet pakhuis van Otte Sybes Salverdanaastligger ten oosten Voorstraat 81achter1766256190r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 62174525159v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten westen Voorstraat 871765256113r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 9174525161r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverdakoopmanverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 141769257135r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverdawolkammer (mr. -)koper huisNoordijs 12175325389r
SALVERDA, FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 171733248263v
SALVERDA, POPPE de weduwe van Poppe Salverdanaastligger ten noorden Noordijs 141805267124r
SALVERDA, RINSKE Rinske Salverdanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 211669239195v
SALVERDA, SIEBE OTTESde erfgenamen van wijlen Sibe Ottes Salverdanaastligger ten oosten Brouwersstraat 11173925021v
SALVERDA, SJOUKJE Sjoukje Salverdaverkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 141769257135r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverdaverkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg 141769257135r
SALVERDA, SIEBE de erfgenamen van wijlen Sybe Salverdakoopmannaastligger ten noorden Noordijs 141795264266v
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverdaverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverdakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30achter1780259238v
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverdakoopmanverkoper Comediesteeg 4177625922r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverdakoopmanverkoper Comediesteeg 6177625922r
SALVERDA, SIEBE OTTESde weduwe van Sybe Ottes Salverdakoopmanhuurder Voorstraat 8517802602r
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda, c.m.naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 51695243162v
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 51695243162v
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverdaverkoper Sint Jacobstraat 171733248263v
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverdaverkoper Zeilmakersstraat 21741250181r
ZANDSTRA, AAFKE de erfgenamen van wijlen Aefke Sandstranaastligger ten oosten Kruisstraat 10west172824774v
ZANDSTRA, DIRK wijlen Dirk Sandstrahuurder Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sandstraschipperhuurder Hoogstraat 21751252164v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstravarenspersoonverkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sandstraturfdrager (oud -)verkoper Hoogstraat 321757254115v
ZANDSTRA, TJERK de erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstranaastligger ten zuiden Bildtstraat 14173124842r
, W. W. Sandt van Nootennaastligger ten oosten Noordijs 23179726556v
, W. W. Sandt van Nootennaastligger ten noorden Noordijs 23179726556v
, WILLEM Willem Sandt van Nootenkoper huisNoordijs 191794264181r
, WILLEM Willem Sandt van Nootenverkoper q.q. Zuiderhaven 77oost1810268355r
, WILLEM Willem Sandt van Nootenkoper William Boothstraat 6zuid179726515r
, WILLEM Willem Sandt van Nootenkoper huis, zeepziederij, pakhuis, stallingNoordijs 211793264125r
, JOOST Joost van Sandwechkoopmanverkoper Voorstraat 68163723434r
, JOOST Joost van Sandwechkoper 1/2 huisVoorstraat 68163623411r
SANNES, J. J. van Sanneshuurder Dijkswal 61808268177v
ZANDSTRA, het huis van burgemr. Sanstranaastligger ten zuiden Schritsen 121651236175v
ZANDSTRA, burgerhopman Sanstranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16782415v
ZANDSTRA, burgemeester Sanstranaastligger ten westen Zuiderstraat166123892r
ZANDSTRA, de erfgenamen van wijlen Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Schritsen 141710245119r
ZANDSTRA, vaandrig Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1657237132r
ZANDSTRA, de hof van wijlen burgemeester Sanstranaastligger ten westen Zuiderstraat1674240167v
ZANDSTRA, burgemeester Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven 57164323571v
ZANDSTRA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Sanstranaastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1668239174r
ZANDSTRA, burgemeester Sanstra, c.u.verkoper Zuiderhaven 63164323572r
ZANDSTRA, Sanstrakapiteinnaastligger ten zuiden Noorderhaven 3216712407ra
ZANDSTRA, de timmerwerf van burgemr. Sanstranaastligger ten zuidoosten Grote Werf 11650236105r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven 55168924217va
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven 59168924219ra
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstraverkoper Zuiderhaven ZZ1689242280r
ZANDSTRA, AAFKE Aefke Sanstranaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101726246256v
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstrakoper Weverstraat 21696243200r
ZANDSTRA, ANDRIES TJEERDSmeerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstraverkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
ZANDSTRA, BOUWE Bauwe Sanstranaastligger ten westen Achterstraat 7172024683v
ZANDSTRA, BIEUWE Beuwe Tjerd Sanstraverkoper Achterstraat 51721246103v
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstraverkoper Noorderhaven 611709245100r
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstra, c.u.koper huis, mouterij en stokerijAchterstraat 317182463r
ZANDSTRA, BOUWE Bouwe Sanstra, c.u.verkoper Achterstraat 3171924633v
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tjerks Sanstrakoper huisZoutsloot 89170724539r
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstraverkoper Grote Ossenmarkt 18166823925ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstrakoper provisioneel Zuiderhaven 38166823925ra
ZANDSTRA, KLAAS wijlen burgemeester Claas Sanstraverkoper Zuiderhaven 38166823925ra
ZANDSTRA, KLAAS Claes Sanstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ165623792r
ZANDSTRA, KLAAS burgervaandrig Claes Sanstra, c.u.geniaarde koper Zuiderhaven ZZ165623768r
ZANDSTRA, KLAAS JANSoud burgervaandrig Claes Jansen Sanstrakoper huis, ledige plaats en loodsGrote Ossenmarkt 18165623793v
ZANDSTRA, KLAAS JANSvroedsman Claes Jansen Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237238r
ZANDSTRA, KLEIS Cleys Sanstraverkoper Zuiderhaven 73west16782415r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstranaastligger ten zuiden Zoutsloot NZ1697243328v
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstra, c.u.huurder Voorstraat 79169124224va
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstraschipperverkoper Havenplein 16176525698v
ZANDSTRA, DIRK TJEERDS Dirk Tjeerds Sanstraschipper (oud -)verkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
ZANDSTRA, DIRK TJERKS Dirk Tjerx Sanstraschipper (grootveer-)koper huisZoutsloot NZ1697243286v
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietie Jans Sanstrakoper Nieuwstraat 51740250107r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 51742250250r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 31742250252r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 11742250253v
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegonda Sanstraverkoper Zuiderhaven 55168924217va
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegonda Sanstraverkoper Zuiderhaven 59168924219ra
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegontje Sanstraverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, HILLEGONDA Hillegontje Sanstraverkoper Zuiderhaven ZZ1689242280r
ZANDSTRA, J. de hof van J. Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168424259v
ZANDSTRA, JAKOB Jaccob Sanstraequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1687242190v
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 55168924217va
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslanderflater Zuiderhaven 59168924219ra
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168224144va
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Vijver 71687242200r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper ten zuiden van Harlingen1681241160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten westen Zuiderhaven NZ1687242209r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstranaastligger ten zuiden Schritsen 141676240244v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1687242192v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstrakoper hof met bomen, planten en belvedereZuiderhaven ZZ1676240245v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51688242218v
ZANDSTRA, JAKOB het houtstek van Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra, voor zichequipagemeester Admiraliteitverkoper Schritsen 161689242279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteitverkoper Zuiderhaven ZZ1689242280r
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstrahoutkoperkoper houtstek en huis daarachterZuiderhaven 591676240212v
ZANDSTRA, JAKOB de hof van hopman Jacob Sanstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ16782413v
ZANDSTRA, JAN burgemeester Jan Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven 571656237265v
ZANDSTRA, JAN grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jan Sanstraeigenaar perceel Grote Ossenmarkt 161664238241r
ZANDSTRA, JAN de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstranaastligger ten westen Schritsen 121668239157r
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5166623912ra
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5166623961v
ZANDSTRA, JAN de timmerwerf van de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstranaastligger ten oosten Zuiderhaven 241668239178v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Reurds Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 516422358v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Reurds Sanstraverkoper q.q. Wortelstraat 1164223516r
ZANDSTRA, JAN RUURDS Jan Rioerdts Sanstrakoper huisGrote Ossenmarkt 161653236225v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Rioerdts Sanstraafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Raamstraat 5achter165523710v
ZANDSTRA, JAN RUURDSde retrahent Jan Rioerdts Sanstranaastligger ten zuiden Raamstraat 5achter165523710v
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Rioerts Sanstra, c.u.koper huis, plaats, wal en houtstekZuiderhaven 731653236236v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruerts Sanstrakoper Zuiderhaven 18164223518v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruerts Sanstra, c.u.koper 3/4 timmerwerfZuiderhaven 18164923688v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruierdts Sanstrakoper Zuiderhaven ZZ164223520r
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruierdts Sanstranaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 141657237119r
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstrakoper ledige plaats grootte ca. 40 x 8 voetenonbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSde schuur van oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstranaastligger ten oosten onbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstraverkoper Grote Kerkstraat 35166023851v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruirdts Sanstranaastligger ten westen Zuiderhaven 571657237105r
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruirts Sanstraverkoper Zuiderhaven ZZ16482367v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruyrds Sanstrakoper hof met nieuw gebouwd zomerhuis, bomen en plantenZuiderstraat1644235121r
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Ruyrdts Sanstranaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18165623793v
ZANDSTRA, JAN RUURDSde hof gekocht door burgemeester Jan Ruyrdts Sanstranaastligger ten westen Zuiderstraat1644235117r
ZANDSTRA, JANKE Janke Sanstraverkoper Zuiderhaven 18167224099v
ZANDSTRA, MARIA ongehuwde meerderjarige dochter Maria Sanstra, c.s.verkoper Schritsen 141721246125v
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstrakoper Liemendijk 41715245251v
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dirks Sanstrahuurder Rommelhaven 2oost172724744v
ZANDSTRA, RUURD Ruierd Sanstra, c.u.kapiteinverkoper Rapenburg1668239170r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u.kapiteinkoper huis en hofNoorderhaven 531667239117v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u.kapiteinkoper hof met bomen, planten en prieel met een vrije in- en uitgang in het noorden op RapenburgRapenburg1668239156v
ZANDSTRA, RUURD de woninge van capit: Ruird Sanstra, c.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 14170824570r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jans Sanstrakapiteinkoper huisKarremanstraat 251698243376v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstranaastligger ten westen Karremanstraat 8171824629v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstraverkoper Gardenierstraat ZZ170924590r
ZANDSTRA, RUURD Ruirdt Sanstrakapiteinverkoper Grote Bredeplaats 291673240129v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruyrd Jansen Sanstrakapiteinverkoper Noorderhaven 531675240201v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKSwijlen Sytske Dirks Sanstraerflater Zeilmakersstraat 11175225326v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstraverkoper Zoutsloot 191734248288v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstrakoper door niaar huisHavenplein 161741250144v
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tieerd Sanstranaastligger ten zuiden Zoutsloot 281734248284r
ZANDSTRA, TJEERD Tieerd Sanstra, c.u.schipper (groot-)koper huisBildtstraat 161716245267v
ZANDSTRA, TJEERD DIRKSde erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181725246222v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstra, c.u.koper twee kamersHondenstraat 101668239147r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstranaastligger ten oosten Hondenstraat 101668239147r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstrakoper huisVijver 4166623947v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstranaastligger ten zuiden Hondenstraat 101668239147r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstraverkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
ZANDSTRA, TIETJE Titia Sanstraverkoper ten zuiden van Harlingen170024476r
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181730247336v
ZANDSTRA, TJEERD DIRKSde erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181734248298r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraverkoper Kerkpoortstraat 51173224878r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwververaanhandelaar huisWeverstraat 10173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstra, c.u.blauwververbewoner Noordijs 8173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwverververwandelaar Noordijs 8173925025v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwververkoper huisHoogstraat 321740250125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraturfdragerkoper woningWerfpad ZZ1754253187r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Werfpad1758254125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Weverstraat 101758254127r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstrablauwververkoper huisNoordijs 81736249118r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraschipper (grootveer-)verkoper Zuiderstraat1675240179v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraverkoper q.q. Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraverkoper Vijver 4167924133r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstranaastligger ten zuiden Hondenstraat 10167924134r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraverkoper Hondenstraat 10167924134r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraverkoper Grote Ossenmarkt 161683241254v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstranaastligger ten oosten Hondenstraat 816772412r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraverkoper q.q. Noorderhaven 4716782415ra
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraverkoper Zuiderhaven 591676240212v
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstraeigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen1681241160r
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstranaastligger ten oosten Raamstraat 51697243279r
, HARMEN Harmannus Sapeides, c.u.pastorkoper oud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuidenVijver 71664238234r
, HARMEN Harmannus Sapeidispredikant [staat: V.D.M.]verkoper Vijver 7167024024v
, HARMEN Harmannus Sapiedesconrectornaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 201663238165v
PIETERS, PIER Pyer Pieters Sarserkoper huisHavenplein 161603228350r
SAS, ANTJE Anneke Saskoper Wasbleek1668239171v
SAS, ANTJE Anneke Saskoper Noorderhaven 6616652391v
SAS, KORNELIS Cornelis Sashuurder boven (p.j.)Nieuwstraat 34achter1770257171r
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisLanen 211785261310r
SAS, JAKOB Jacob Sasverkoper Lanen 21179226455v
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjacht (oud -)koper huisGrote Ossenmarkt 111790263192v
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisZuiderhaven 35178626297v
SAS, JAKOB Jacob Saskoopmanverkoper Zuiderhaven 4180226668v
SAS, JAKOB Jacob Saskoopmankoper pakhuisGrote Ossenmarkt 21802266174v
SAS, JAKOB Jacob Sasnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 21802266174v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s.naastligger ten zuiden Vijverstraat 141790263210r
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17180226650v
SAS, JAKOB Jacob Saskoper door niaar huisZuiderhaven 4179326479v
SAS, JAKOB Jacob Sasmatroos op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Ossenmarkt 11179326481r
SAS, JAKOB Jacob Saskoper 1/2 huisLanen 211791263346v
SAS, JAKOB Jacob Saseigenaar van 1/2 Lanen 211791263346v
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 171800265225v
SAS, JAKOB Jacob Sasnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 21799265187r
SAS, JAKOB Jacob Sasgeniaarde koper Schritsen 541785261275r
SAS, JAN Jan Sasnaastligger ten noorden Weverstraat 151793264148r
SAS, JAN Jan Sasnaastligger ten noorden Weverstraat 171794264226r
SAS, JOHANNES Johannes Saskleermaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat178926392r
SAS, JOHANNES wijlen Johannes Saskleermaker (mr. -)bewoner Fabrieksstraat 201794264233r
, ABRAHAM Abraham Savoyverkoper q.q. Voorstraat 57achter1695243144v
, SAMUELmonsieur Samuel Scalepruikenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 41725246246v
, SAMUEL Samuel Scaleepruikenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 31736249147v
, SAMUEL Samuel Scalee, c.u.koper hof met schone vrugtdragende bomen en plantenZuiderhaven ZZ1717245296v
, SAMUEL Samuel Scaleekoper huisGrote Bredeplaats 3171924657v
SCHAAF, burgemeester Schaafnaastligger ten westen Voorstraat 161766256179r
SCHAAF, burgemeester Schaaf, c.u.naastligger ten westen Voorstraat 9717562542r
SCHAAF, burgemeester Schaaf, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 9717562542r
SCHAAF, de tuin van burgemeester Schaafnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51782260168v
SCHAAF, de heer burgemeester Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41766256203r
SCHAAF, de heer Schaafnaastligger ten oosten Noorderhaven 66176425688v
SCHAAF, de heer Schaafnaastligger ten zuiden Noorderhaven 66176425688v
SCHAAF, B. burgerkolonel B. Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21175325368r
SCHAAF, B. de weduwe van B. Schaafnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241754253141v
SCHAAF, BENJAMIN de weduwe van burger-kolonel Benjamin Schaafnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 111754253146r
SCHAAF, BENJAMIN wijlen burgerkolonel Benjamin Schaafverkoper Kleine Bredeplaats 111754253146r
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaafkoopmankoper van 1/2 huisBoth Apothekerstraat 9175225319v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafverkoper Havenplein 18west1763255227r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41740250142v
SCHAAF, ELSKE de erfgenamen van wijlen Elsje Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261760254258v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafverkoper Lammert Warndersteeg1763255240v
SCHAAF, G. burgemeester G. Schaafnaastligger ten westen Voorstraat 161769257111r
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41774258180r
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaafnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 41773258104v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaafnaastligger ten westen Rozengracht 18achter1763255206r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafnaastligger ten oosten Rozengracht 121754253173r
SCHAAF, HENDRIK Hendrik Schaafgeniaarde koper Sint Odolphisteeg 2174525165v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7176825776v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafnaastligger ten westen Voorstraat 271746251126r
SCHAAF, HENDRIK de heer Hendrik Schaafnaastligger ten oosten Noorderhaven 661752252180r
SCHAAF, HENDRIK de heer Hendrik Schaafnaastligger ten zuiden Noorderhaven 661752252180r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafkoopmanafgewezen niaarnemer Voorstraat 9717562542r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafkoper Noorderhaven 561755253231v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafkoper huis, grote tuin en stallingVoorstraat 141759254219r
SCHAAF, HENDRIK de heer burgemeester Hendrik Schaafverkoper Voorstraat 93achter175025282r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafkoopmankoper huis, tuin en pakhuisVoorstraat 951756253265r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaafverkoper Kleine Kerkstraat 1178926393r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaafnaastligger ten westen Noorderhaven 541781260109v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaafnaastligger ten oosten Voorstraat 231782260196r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaafnaastligger ten westen Noorderhaven 581781260157r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaafverkoper q.q. Droogstraat 7west1773258128r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 91766256156v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaafnaastligger ten zuiden Vijverstraat 20179226425r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111766256181v
SCHAAF, SIEDS Gedep.v.Friesland Syds Schaafkoper van 1/2 Noorderhaven 711787262235v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmangeniaarde koper van 1/4 Noorderkade 131767256247r
SCHAAF, SIEDS vrijgezel Syds Schaafkoopmankoper pakhuisNoorderhaven 561755253231v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafnaastligger ten westen Noorderhaven 581760254260r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoper ten zuiden van Harlingen1795264264v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafverkoper q.q. Havenplein 18oost1766256226r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 211766256227r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmanverkoper Zuiderhaven 19zuid176325610r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaafnaastligger ten zuiden Vijverstraat 201782260301r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Noorderhaven 44177225814v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS Syds Benjamins Schaafeigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 91770257155v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Noorderhaven 311771257226r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 211771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 231771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 11771257229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Zoutsloot 211771257230r
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaferflater Kerkpoortstraat 91766256156v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaferflater Kerkpoortstraat 111766256181v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaferflater Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
SCHAAF, SIEDS het pakhuis gekocht door Sys Schaafnaastligger ten westen Noorderhaven 58175625424r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syts Schaafnaastligger ten westen Noorderhaven 70177725942v
SCHAAF, SIETSE wijlen Sytse Pyter Schaafkoper door niaar Kerkpoortstraat 9173224892r
SCHAAF, SIETSKE Sytske Schaafkoper Havenplein 18oost174525179v
SCHAAF, burgemeester Schaaffnaastligger ten noorden Lanen 151787262221v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHAAF, de weduwe van Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 161805267132ar
SCHAAF, burgemeester Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 16178626294v
SCHAAF, burgemeester Schaaffnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 31789263113v
SCHAAF, de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Schaaffnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4177725926v
SCHAAF, burgemeester Schaaff, q.q.naastligger ten westen Franekereind 40177725958r
SCHAAF, de heer Schaaffnaastligger ten oosten Noorderhaven 66176125580v
SCHAAF, de heer Schaaffnaastligger ten zuiden Noorderhaven 66176125580v
SCHAAF, vroedsman Schaaffnaastligger ten westen Rozengracht 18achter1733248212v
SCHAAF, burgemeester Schaaffhuurder pakhuis (p.j.)Noorderhaven 56174925216v
SCHAAF, burgemeester Schaaffhuurder pakhuis (p.j.)Noorderhaven 58174925216v
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaffverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11175225326v
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Vissersstraat 12176725725r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Bargebuurt OZ176725726r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffnaastligger ten westen Noorderhaven 34176725727r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Noorderhaven 34176725727r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Rozengracht 27176725728r
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffkoper Nieuwstraat 401701244122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffkoper Nieuwstraat 421701244122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffeigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 401701244122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffeigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 421701244122v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaffnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11774258154v
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaffnaastligger ten westen Rozengracht 18achter1738249349r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 16176825738v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffgeniaarde koper Voorstraat 101738249345r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Nieuwstraat 101769257109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Nieuwstraat 121769257109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Simon Stijlstraat 717492517va
SCHAAF, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Rozengracht 141765256126v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffkoper van door niaar houtstek en hofRozengracht 14173925015r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 91779259216v
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaffnaastligger ten oosten Lanen 12178326118r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaffkoper van 1/2 Noorderhaven 711787262235v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffkoper stuk grond of tuinGrote Bredeplaats 23achter1780259292v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25178326186r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25178326130r
SCHAAF, HILTJE Hyltje Schaaffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251780259259v
SCHAAF, J. burgemeester J. Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 271785261286r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u.koper huis en erveNieuwstraat 131714245211v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffverkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoopmanverkoper Achterstraat 71710245118r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoper huis, tuin en ledige plaatsZuiderhaven 73oost1710245105r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoper woningRommelhaven 4een_achter1710245107r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffnaastligger ten noorden Nieuwstraat 191715245244r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pytters Schaaffschipper op Leeuwarden (trekschuit-)koper tuintje ([staat: 10 zilveren ducatons])Achterstraat 7170824541v
SCHAAF, JANKE Janke Schaaffkoper Voorstraat 951787262179r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaffkoper huis en tuinZuiderhaven 791803266230v
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaffverkoper Zuiderhaven 791806267191r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaffverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaffverkoper Grote Ossenmarkt 151784261187r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaffkoper door niaar Noordijs 8177725972r
SCHAAF, JANKE Jannetie Schaaffkoper Noordijs 6179726530r
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaffmedicinae doctorverkoper Nieuwstraat 401701244122v
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaffmedicinae doctorverkoper Nieuwstraat 421701244122v
SCHAAF, PIETER KLASES Pyter Claasen Schaaffverkoper Noorderhaven 114173124855r
SCHAAF, S. S. Schaaffnaastligger ten oosten Herenwaltje 71783261128v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaffnaastligger ten oosten Lanen 9oost1784261183v
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaffverkoper Zoutsloot 841806267220v
SCHAAF, S. S. Schaaffnaastligger ten zuiden Noorderhaven 261782260314v
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaffverkoper Noorderhaven 201806267230v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaffnaastligger ten oosten Herenwaltje 5178326128r
SCHAAF, S. S. Schaaffnaastligger ten oosten Noorderhaven 66176725711r
SCHAAF, S. S. Schaaffnaastligger ten zuiden Noorderhaven 66176725711r
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241784261200r
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241784261200r
SCHAAF, S. oud burgemeester S. Schaaffeerdere eigenaar Noorderhaven 58achter1799265189r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffverkoper Noorderhaven 681790263224v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffverkoper Voorstraat 251790263224v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffverkoper Noorderhaven 561790263224v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffverkoper q.q. Both Apothekerstraat 91779259216v
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaffnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241779259222v
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaffnaastligger ten zuiden Voorstraat 761780259286av
SCHAAF, SIEDS wijlen Syds Schaaffverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaffkoopmankoper door niaar woningBargebuurt OZ176725726r
SCHAAF, SIEDS oud burgemeester Syds Schaaffkoper en naastligger ten oosten huisDrie Roemersteeg 91795264263r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaffnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91795264263r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaffverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 71765256105r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaffkoopmanhuurder Noorderhaven 52176725730r
SCHAAF, SIEDS wijlen mr. Syds Schaaff, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaffnaastligger ten zuiden Voorstraat 761775258235v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffverkoper Kleine Bredeplaats 2178326159r
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaffnaastligger ten oosten Nieuweburen 15180226658r
SCHAAF, SIEDS de weduwe van oud burgemeester Syds Schaaffnaastligger ten oosten Herenwaltje 7180426758v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffverkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
SCHAAF, SIEDS PIETERSwijlen Syds Pieters Schaaffkoper Zuiderstraat1717245299r
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaafferflater Kleine Bredeplaats 71765256105r
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jans Schaaffnaastligger ten westen Zoutsloot 871725246220v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jans Schaaffverkoper Zoutsloot 871725246220v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaffverkoper Rommelhaven 4een_achter1721246106r
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaffverkoper Nieuwstraat 131721246109v
PIETERS, JAN Jan Pytters Schaafskoopmanverkoper Zuiderhaven 73oost172024677v
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 31786262128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 3achter1786262128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Tiepelsteeg WZ1786262130r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper achterhuisLanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Lanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper door niaar huisHeiligeweg 16achter178626261v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. -)koper van 1/2 Heiligeweg 16achter178626261v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 31782260222r
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsmakoper Schritsen 481805267115v
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsmakoper Raamstraat 61807267305v
, JAKOBde desolate boedel van Jacob van Schaeckverkoper Grote Kerkstraat 411659237192r
, JAKOBJE Jacobi van Schaecknaastligger ten westen Kerkpoortstraat 11658237148v
, JAKOB Jacobus van Schaeckboekhouderverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411658237160v
, JAKOB Jacobus van Schaeckkoper 1/6 huisGrote Kerkstraat 411658237162v
, JAKOB Jacobus van Schaeckkoper 1/4 huisGrote Kerkstraat 411658237163r
, JAKOB Jacobus van Schaeckkoper kamer en tuin of hofLiemendijk NZ165623777v
, JAKOBwijlen Jacobus van Schaeckkassier bij de Bank van Lening (oud -)verkoper Liemendijk NZ1658237172av
, vroedsman Schaefnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9173124862r
, de zoutkeet en koemelkerij van dr. Schaef, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38achter1698243332v
, de tuin van Schaefapothekernaastligger ten noorden Zuiderstraat172724750v
, ELSKEde erfgenamen van wijlen Elsje Schaef, e.a.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261749251263v
, ELSKE Elsje Schaefnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9173224892r
, HENDRIKvroedsman Hendricus Schaefapothekerverkoper Spekmarkt 41728247212v
, PETRUSdr. Petrus Schaefnaastligger ten noorden Nieuwstraat 42169924421r
, SIEDS Syds Schaefkoopmankoper door niaar tuin met zomerhuisWortelstraat 5tuin1771257197v
, BENJAMINburgerhopman Benjamin Schaeffnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4173524928v
, HENDRIKburgemeester Hendrik Schaeffnaastligger ten westen Rozengracht 18achter174425130v
, HENDRIKvroedsman Henricus Schaeffnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 91729247296v
, PETRUS Petrus Schaeffmedicinae doctorkoper door niaar 1/3 zoutkeet en 1/2 huis of schuur ten noordenNieuwstraat 421695243147v
PIETERS, SIEDSwijlen Siets Pyters Schaeffkoper Kerkpoortstraat 11171924650v
PIETERS, SIEDSwijlen Syds Pyters Schaeffkoper Kleine Bredeplaats 7172124695r
, LUITJEN Luit Schaegenverkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
, JAN Jan van Schaerennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1622230299r
, LIJSBET Elisabeth Schaffenrothhuurder (p.j.)Kleine Kerkstraat 71799265192r
, MICHIEL Michiel Schaffenrothhuurder Grote Bredeplaats 311783261119r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Schaftnaastligger ten oosten Voorstraat 8163223362r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Adriaen Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121634233138r
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west1618230149v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1613229163v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftprotesteert vanwege een borgstelling Lanen ZZ1606228503v
SCHAFT, ARJEN het huis van Adriaen Schaftnaastligger ten oosten Hondenstraat 13163823467v
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaftkoper huisGrote Bredeplaats 24161723063r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121622230330r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftprotesteert vanwege een hypotheek Lanen 371622230305r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121623230341v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftverpachter grond Sint Jacobstraat 71623230353v
SCHAFT, ARJEN JANS Aeryaen Jansen Schaftkoper huisKleine Bredeplaats 19159822875v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaftnaastligger ten noorden Lanen NZ162823257v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaftnaastligger ten noorden Lanen NZ162823251r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Schaftverpachter grond Sint Jacobstraat 716362341v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Schaftverpachter grond Sint Jacobstraat 7163123337v
SCHAFT, ARJEN wijlen Arien Schafteigenaar perceel onbekend1630232129v
SCHAFT, GERBEN Gerbrant Schaft, c.f.verkoper Grote Bredeplaats 221642234172v
SCHAFT, GERBEN Gerbrant Schaft, c.s.verkoper Kleine Bredeplaats 191642234171r
SCHAFT, ARJENSde erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaftverkoper Voorstraat 10163323393r
, SAMUEL Samuel Schalepruikenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 34tuin173524949r
, SAMUEL Samuel Schalepruikenmakerkoper tuintje met een zomerhuisje, bomen en plantensPeterseliestraat ZZ170924585v
, SAMUEL Samuel Schale, c.u.pruikenmaker (mr. -)verkoper Peterseliestraat ZZ1717245299v
, SAMUEL Samuel Schalenaastligger ten oosten Zuiderstraat1733248215r
, ARJENhet huis van Arien Schameydnaastligger ten westen Droogstraat 131642234180v
, ARJEN Adriaen Schameydtnaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164323560v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamperverkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242152r
SCHAR, HILLEBRAND JAKOBSde weeskinderen van wijlen Hillebrandt Jacobs Scharverkoper Lanen 85west16832421r
, JANde kamer van Jan van Scharennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ164323584v
, JAN Jan van Scharennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ163223354v
, PIETERmr. Pieter Francq van Scharpenbrandtverkoper Voorstraat 68163623411r
, TOBIAS Tobias Aloysius Schattenbergkruidenierkoper huis en logementVoorstraat 27de Gouden Leeuw1807267351r
, AUGUSTINUS Augustinus Fredericus Christiaan Scheerderkoper huisHoogstraat 241751252160v
SCHEERHAGEN, DIRK Dirck Scheerhagenverkoper Brouwersstraat 12zuid1743250300r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Noorderhaven 77166123876v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Zoutsloot NZ166123877r
SCHELLINGER, JELMER de verkoper Jelmer Schellinger, c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter166123879r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Zoutsloot 51achter166123879r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper Liemendijk166123879v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Achterstraat166123880r
SCHELLINGER, JELMER wijlen Jelmer Schellingerverkoper Wasbleek1668239171v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Weverstraat166123880v
SCHELLINGER, JELMER de kamer van Jelmer Schellingernaastligger ten oosten onbekend166123881r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper onbekend166123881r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper onbekend166123881v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Kerkpoortstraat 31166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Kerkpoortstraat NZ166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Schritsen 7166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper onbekend NZ166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper Weverstraat166123882v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper Droogstraat 77166123882v
SCHELLINGER, JELMER EVERTSde heer Jelmer Everts Schellingerkoper land en de gedempte brouwersvijverRozengracht 381662238127v
, JAN Jan Schellinghwouwverkoper q.q. Hoogstraat 27161122966v
, JAN Jan Schellinghwouwverkoper q.q. Rozengracht 2161122966v
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwounaastligger ten noorden Zuiderstraat178126099r
SCHELLINGWOU, KLAAS SWIERSwijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoperbewoner achterhuis Zuiderhaven 91759254234v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nieuwstraat 201775258211r
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Grote Werf 2werf1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nutstraat 1oost1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nutstraat 1west1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Grote Werf 21775258216v
SCHELLINGWOU, FOLKERT wijlen Folkert P. Schellingwoukoper door niaar Zuiderhaven 16177625917v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven 161778259110r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten oosten Zuiderstraat 121781260161v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Nieuwstraat 22178126088v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Grote Werf 21782260171v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwoukoper door niaar Zuiderstraat178126099r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper van 1/2 Liemendijk 3178126072v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven 91784261226r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven ZZ178126021v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper werfGrote Werf 2werf1775258216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper drooghuisNutstraat 1oost1775258216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper drooghuisNutstraat 1west1775258216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwoukoper houtschuurGrote Werf 21775258216v
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE Trijntie Schellingwoukoper van 1/2 Zuiderhaven 161778259110r
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwouwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 221782260290r
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwouwnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 22178326135r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuidersteeg 7178326113r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuidersteeg 7178326113r
SCHELLINGWOU, F. P.de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1782260284r
SCHELLINGWOU, F. P.de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1782260284r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERSde weduwe van Folkert Piers Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderstraat177625920v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERSde weduwe van Folkert Piers Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat177625920v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 321801265290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 34west1801265290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1778259144v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat 31west1780259287v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 281801265301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 281801265301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat 31west1778259155v
SCHELLINGWOU, JAN Jan Schellingwouwverkoper Hoogstraat 271614229191v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouwverkoper Zuiderhaven 301775258213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouwverkoper Zuiderhaven 301775258213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouwverkoper Zuiderhaven 301775258213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouwverkoper Zuiderhaven 301775258213v
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE Trijntie Schellingwouwkoper 1/3 huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardestallingZuiderhaven 381778259149r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 36west1800265259r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuidersteeg 11800265261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuidersteeg 11800265261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141800265262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderstraat 141800265262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Nieuweburen 71800265263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Brouwersstraat 241800265264r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 321800265257v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar ratione sanguinis huis, woning ten zuiden, en brouwerij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar mouterij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
, PIETER Pyter Scheltamaherbergierkoper door niaar kegelbaan ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte])Scheffersplein OZ1770257153v
JANS, PIETER Pyter Jansen Scheltamafabrikantverkoper Noordijs 9172824765v
SCHELTEMA, de weduwe van Scheltema, nom. liberorumnaastligger ten noorden Voorstraat 26achter1696243231r
SCHELTEMA, de hof van Scheltemakoopmannaastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ1715245246v
SCHELTEMA, ANTJE Antie Scheltemaverkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
SCHELTEMA, ANTJE SCHELTES Antie Scheltes Scheltema, bejaarde vrijsterafgewezen niaarnemer van 1/2 Rozengracht 131746251138r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper Noorderhaven 881782260246r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemahuurder Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltemamedicinae doctorkoper huis en cementmakerijLanen 91806267211v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltemamedicinae doctorkoper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijksteDrie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltemamedicinae doctorkoper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijksteDrie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaeerste chirurgijn op Lands schip van oorlog De Pallasverkoper Noorderhaven 881782260246r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaverkoper Lanen 9181026922v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 7181026922v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 9181026922v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaeerste chirurgijn op 's Lands fregat van oorlog De Pallas van de Admiraliteitverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemamedicinae doctorverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris Stad Franekerverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van Franekerverkoper q.q. Noorderhaven 511784261225r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 791785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63178526212r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 811785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Bildtstraat 241785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 831785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Zoutsloot 261785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Noorderhaven 511784261225r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Voorstraat 41771257187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Vijverstraat 20177725968v
SCHELTEMA, FOEKJE Foekjen Scheltemanaastligger ten oosten Voorstraat 21766256198v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltemaverkoper Noorderhaven 881782260246r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltemaverkoper Bargebuurtspoortje1805267169v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltemaverkoper Brouwersstraat 121805267170v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltemaverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Lanen 91806267211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huis en cementmalerijLanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder huis Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder cementmalerij Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huisLanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg OZ1805267166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten oosten Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Hofstraat 17oost1805267168r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemaverkoper Noorderhaven 881782260246r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemanaastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemaverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltemakoper Noorderhaven 65178326150v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltemaverkoper Heiligeweg 251783261111v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pieters Scheltemaverkoper Noorderhaven 901771257232v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pyters Scheltemakoper Noorderhaven 90176425669v
SCHELTEMA, JAN Jan Scheltemakoopmannaastligger ten westen Voorstraat 581729247276r
SCHELTEMA, JAN Jan Scheltemakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 541729247279r
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltemanaastligger ten westen Voorstraat 12173824921va
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltemanaastligger ten westen Voorstraat 1217392503ra
SCHELTEMA, JAN de weduwe van oud burgerhopman Jan Scheltemanaastligger ten zuiden Voorstraat 10173925010v
SCHELTEMA, JAN wijlen Jan Scheltemakoopmanverkoper Voorstraat 10173925010v
SCHELTEMA, JAN JANS Jan Jansen Scheltemanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 41713245196v
SCHELTEMA, JAN JANShet hoff van Jan Jansen Scheltemanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 61715245249v
SCHELTEMA, JAN JANS Jan Jansen Scheltemanaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 41714245220v
SCHELTEMA, JAN JANSwijlen Jan Jansen Scheltemakoopmanverkoper Voorstraat 261699243401v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema, c.u.koopmankoper huis met de agterwoning en kamer ten zuidenVoorstraat 101714245229r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11723246186v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltemanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11723246184r
SCHELTEMA, JAN SIEBOUTSde weefwinkel van Jan Sibolts Scheltemakoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 17173925016r
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 11774258154v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemanaastligger ten westen Zoutsloot 56179226469v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Zoutsloot 56179226469v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Zoutsloot 541796264343v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Vijverstraat 201782260301r
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkie Scheltemakoper Vijverstraat 20177725968v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkje Scheltemabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Droogstraat 671773258101r
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 11774258154v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemaverkoper van 1/2 Noorderhaven 90176125573v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemaverkoper Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemakoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltemaverzekerde van een lijfrente Noorderhaven 90176425669v
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltemanaastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, PETRUS Petrus Scheltemabode (gerechts-)koper huisSchritsen 51733248217r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemapan- en estrikbakkerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 36oost1742250223r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmannaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 171748251247v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmanverkoper Noorderhaven 901738249292r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemanaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1770257175v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltemanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ177325871v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemanaastligger ten oosten Zoutsloot 58175325380v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemanaastligger ten zuiden Zoutsloot 58175325380v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemanaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 131751252119r
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltemaerflater Noorderhaven 881782260246r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierkoper 1/2 huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1762255164r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 90173524985r
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltemakoper Nieuwstraat 22178126088v
SCHELTEMA, PIETER de cementmakerij van Pieter Scheltema, nom. liberorumnaastligger ten westen Rozengracht 171754253135v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmannaastligger ten westen onbekend1741250179r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmanverkoper van 1/2 Hoogstraat 231738249336r
SCHELTEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen de weduwe van Pieter Scheltemanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg1785261299r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmankoper door niaar hof met zomerhuis, huis en nog een woningDroogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmangeniaarde koper Heiligeweg 661737249169r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Rozengracht 131763255218v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Rommelhaven 20achter1765256110v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Bildtstraat 4175625418v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemageniaarde koper Hoogstraat 401737249169r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmankoper estrikwerk met bloks, kleimolen, oven, knechtswoning, zand- en estrikhokken op de wal ([voor de drie verkochte percelen])Rozengracht 15173925016r
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltemakoper door niaar Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper q.q. Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)geniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost1732248129r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltemanaastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierkoper huisRommelhaven 20achter1763255221v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmankoper hoekhuis ([voor de drie verkochte percelen])Rozengracht 17173925016r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Rozengracht 151763255184r
SCHELTEMA, PIETER de verkoper Pieter Scheltemanaastligger ten noorden Raamstraat 31728247210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper van 1/2 Raamstraat 31728247210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmankoper woning en weefwinkel ([voor de drie verkochte percelen])Rozenstraat WZ173925016r
SCHELTEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Scheltemakoopmankoper Romastraat 271737249158v
SCHELTEMA, PAULUS oud burgemeester Poulus Scheltemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 27174425139v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemabodeverkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema, c.u.huurder voor 5 jaren Noorderhaven 881754253275r
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemaherbergierkoper Bildtstraat 41756253253v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemanaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15175325364v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemanaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 151754253190v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemaherbergierkoper 1/2 huis en herbergNoorderhaven 88Benthem176025537r
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltemakoper door niaar huis, tuin en achterhuisNoordijs 91726246273v
SCHELTEMA, PIETER JANSbroeder van de koopster Pyter Jansen Scheltemaverkoper Lammert Warndersteeg WZ167024014v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltema, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 22172024689v
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltemaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaeigenaar van 1/2 Noorderhaven 321740250112v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemanaastligger ten oosten Rozengracht 91740250141r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaestrikbakkerkoper tuin met woning en hoog zomerhuisRozengracht 151741250169v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemapan- en estrikbakkerkoper tuin met zomerhuisHofstraat 12a174525173v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, c.u.naastligger ten oosten Hofstraat 12a174525173v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, c.u.naastligger ten zuiden Hofstraat 12a174525173v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemawinkelierverkoper van 1/2 Hoogstraat 91738249230r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaestrikbakker en koopmankoper van 1/2 Zuiderhaven 36oost1741250206v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaverkoper Schritsen 51746251133r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmankoper huisVijverstraat ZZ174525176r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ174525176r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmannaastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ174525176r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmannaastligger ten westen Vijverstraat ZZ174525176r
SCHELTEMA, PIETER de geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltemaverkoper Rozenstraat 41746251134v
SCHELTEMA, PIETER de geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltemaverkoper Rozengracht 171746251135v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, nom. lib.koper door niaar ratione sanguinis cementmakerij, huis met een bleekveld of tuintje ten westenRozengracht 131746251138r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemaverkoper Rozengracht 131746251138r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemanaastligger ten zuiden Hofstraat 121748251211r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemanaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 151759254222r
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltema, broeder van de koopsterverkoper Franekereind 8167024014v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltemaverkoper en Romastraat 271738249227r
SCHELTEMA, SIEMEN Symon Scheltemaconrectornaastligger ten oosten Hofstraat 161697243326r
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemakoper Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Lanen 9181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 7181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 9181026922v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemakoper Lanen 91806267211v
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Noorderhaven 881782260246r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaschilder (mr. -)verkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmannaastligger ten westen Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemaverkoper Zoutsloot ZZ1754253164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmankoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltemakoopmanverzekerde van een lijfrente Noorderhaven 90176425669v
SCHELTEMA, THOMAS haar broer Tomas Scheltemakoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 90176125573v
SCHELTEMA, IEFKE Yefke Scheltemakoper Franekereind 101750252103r
SCHELTEMA, IEFKE Yfke Scheltemakoper Franekereind 12175025275v
SCHELTEMA, IENSKE Ynskje Scheltemakoper door niaar Droogstraat NZ174925215v
SCHELTEMA, IENSKE JANS Ynskjen Jans Scheltemakoper huisNoorderhaven 901738249292r
SCHELTINGA, als bewoner dr. Scheltinganaastligger ten oosten Noorderhaven 60170024463v
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinganaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen167224084v
SCHELTINGA, dr. Scheltinganaastligger ten oosten Noorderhaven 60170024469v
SCHELTINGA, Scheltinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 10177625911v
SCHELTINGA, Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
SCHELTINGA, A. A. Scheltinganaastligger ten oosten Hoogstraat 41787262309v
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinganaastligger ten oosten Nieuweburen 11178126097v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinganaastligger ten zuiden Noordijs 211774258146r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaverkoper Voorstraat 201730247365v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaontvanger 1 jaar huur Voorstraat 201731247386r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaverkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6175625447v
SCHELTINGA, ALLERT Alardus Scheltingaadvocaat Hof van Friesland en secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijksverkoper Kruisstraat 10oost1706244343r
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltingakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176025543ar
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltingakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ176125553r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper van 1/2 timmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stallingZuiderhaven 161778259110r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltingakoopmankoper huis, houtschuur, hof en plaatsWerfpad ZZ1762255157v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Werfpad ZZ1765256116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ1765256116r
SCHELTINGA, ALLERT perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ178126030r
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ178126031r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper Sint Christoffelsteeg WZ1763255229r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Nieuweburen 13178126032r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper door niaar huisSpinstraat ZZ176425623r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper 1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallenZuiderhaven 381779259189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaeigenaar van 1/3 Zuiderhaven 381779259189v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinganaastligger ten noorden Spinstraat ZZ176425623r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven 381779259189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, n.u.koper door niaar huis met een zomerhuisHofstraat 71754253157r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoper Hoogstraat 61763255200v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s.naastligger ten zuiden Noordijs 211766256161v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven 12178126061r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1782260169v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten westen Hoogstraat 101768257253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Noordijs 191794264181r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Noorderkade 131767256247r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper huisSpinstraat17562548r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper door niaar Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten oosten Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1762255140r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper door niaar ratione sanguinis lijnbaan, teerhuis, knechtswoningLiemendijk 31759254237v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 21178126092r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven 381778259149r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper 1/2 pakhuisSpinstraat 2176725730v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltingakoopmankoper van 1/3 Zuiderhaven 38176425685v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Hoogstraat 61809268185r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten noorden Spinstraat 2176725730v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Kruisstraat 61767256252r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven 38178126068v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Sint Christoffelsteeg 6178126096r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 38178126069v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven 38178126069v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten oosten Hoogstraat 41781260150v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltingakoopmankoper 1/2 pakhuis van beneden tot aan de 2e zolderSpinstraat 21767256253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven 401801265281v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Voorstraat 761766256211r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Zuiderhaven 611767256254v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Noordijs 23179726556v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper van 1/2 Liemendijk 3178126072v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Brouwersstraat 261766256152v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. huis en tuintjeZoutsloot ZZ177325896r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Zoutsloot 571767256256r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. huis en tuintieAchterstraat ZZ177325896r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten zuiden Werfpad ZZ176525691v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Werfpad ZZ176525691v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper q.q. William Boothstraat 271769257125v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper huisonbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten oosten onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper q.q. Kruisstraat NZ1767256257r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten noorden onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten zuiden Noordijs 211793264125r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ178126021v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1762255153v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s.naastligger ten noorden Werfpad1763255222v
SCHELTINGA, ALLERT de erfgenamen van wijlen dr. Allardus Scheltinganaastligger ten noorden Noordijs 191721246110r
SCHELTINGA, ALLERT Allart Scheltingakoper huis en nog een huis erachter in de Kleine KerkstraaatVoorstraat 76de Vergulde Boterton1755253211v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allert Scheltingakoopmankoper woning, paardestal, huisteed of houtstekZuiderhaven ZZ176025541r
SCHELTINGA, ALLERT Allert Scheltingakoopmanverkoper q.q. Schritsen 611771257196v
SCHELTINGA, ALLERT Allert Scheltingakoopmanverkoper Franekerpoort (gebied)176425631v
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltingakoper Zoutsloot 451755253199r
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltingaverkoper Zoutsloot 45176125557v
SCHELTINGA, ANTJE FREERKS Anna Freerks Scheltingakoper Brouwersstraat 22176125596r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltingaprocureur generaal Frieslandkoper Franekereind 9162523182r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltingaprocureur generaal Frieslandkoper Noordijs 11noord162523182r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESdr. Dirck Lieuues Scheltingaverpachter grond ([staat: twee Philipsguldens])Voorstraat 471622230302r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen Dirck Lieuues Scheltingaverpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6166123895r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61650236144r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 3-00-00 GG])Voorstraat 60163823458r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 3-00-00 GG])Voorstraat 60163823460r
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingacommies Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingacommies Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 6173024711ra
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingaklerk Admiraliteit in Friesland (eerste -)koper huisSchoolstraat 21728247108v
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltingaverpachter grond brouwerij en huis ([staat: 7-00-00 GG])Simon Stijlstraat 6166623952v
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESdr. Dirk Lieuwes Scheltingaverpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61626231125r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWESde erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltingaverpachter grond huis en brouwerij ([staat: 7-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61664238228r
SCHELTINGA, EELKE Eelco Scheltingaverkoper q.q. Zuiderhaven 55172024681r
SCHELTINGA, FREERK Fredrik Scheltingakoopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1733248187v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmankoper huis met graanzoldersRommelhaven 11730247355r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 101730247313v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmannaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 31733248224r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 31733248224r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmankoper schuurZuiderhaven ZZ172724740r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmanverkoper Spinstraat NZ1733248202r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinganaastligger ten westen Rommelhaven 31737249215v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmannaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 31737249220r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 31737249220r
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS Freerk Allarts Scheltingakoopmanverkoper Noordijs 151738249352v
SCHELTINGA, FREERK ALLERTSde gezamenlijke crediteuren van Freerk Allarts Scheltingaverkoper Rommelhaven 11738249354r
SCHELTINGA, FREERK JAKOBSde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs Scheltinganaastligger ten noorden Lanen 17171924642r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Griet Freerks Scheltingakoper Zoutsloot 42172824780r
SCHELTINGA, GRIETJE medeverkoopster Grietje F. Scheltingahuurder Noordijs 41741250155r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Zoutsloot 201740250132r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltinga, zelf handelend wegens absentie van haar manverkoper van 1/4 Noordijs 41741250155r
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Scheltingalijnslagergeniaarde koper van 1/2 Liemendijk 31759254237v
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacobus Freerks Scheltingakoopmankoper deftig huisNoorderhaven 211758254157v
SCHELTINGA, JOHANNES erf en huis van verkoper Joannes van Scheltinga, c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 881647235265r
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannes van Scheltinga, c.u.verkoper Noorderhaven 881647235265r
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper Vijver 51627231161v
SCHELTINGA, MARTEN weledelgestrenge heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8oost1769257110r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinganaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
SCHELTINGA, MARTEN de heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar dwarshuisHondenstraat 3oost1769257115v
SCHELTINGA, MARTEN Grietman van Schoterland Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 81780259231r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
SCHELTINGA, P. P. van Scheltingagebruiker Grote Ossenmarkt 21773258112v
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltingaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisHeiligeweg 60zuid176725712r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 60zuid17722585r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinganaastligger ten westen Zuiderhaven 431775258237r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaconvooimeester convooien en licentenkoper kamer of woningeGrote Ossenmarkt 6west17722586r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaconvooimeester convooien en licentennaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west17722586r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaconvooimeester convooien en licentennaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west17722586r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltingaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel huis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderhaven 391771257192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltingaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper ruime onderkamer ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltingaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper bovenkamer ([voor de drie percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten noorden Zuiderhaven 391786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 391786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitverkoper Grote Ossenmarkt 6oost1786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitnaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltingagriffier Admiraliteitverkoper Grote Ossenmarkt 6west1786262101r
SCHELTINGA, RINSKE Rinske Scheltingakoper Noorderhaven 63178126020v
SCHELTINGA, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruurd Scheltinganaastligger ten noorden Noordijs 2117522532v
SCHELTINGA, IENSKE Ynske Scheltingageniaarde koper Franekerpoort (gebied)176425631v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingaverkoper Scheffersplein OZ1758254132v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingakoper William Boothstraat 51757254111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingakoper Scheffersplein OZ1757254111r
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltingekoper Nieuweburen 251724246194v
SCHELWALD, P. P. Schelwald, c.u.naastligger ten westen Schritsen 43178926373v
, PETRONELLA Petronella Scheminkwinkelierkoper Droogstraat 37177225812r
, PETRONELLA Petronella Scheminkverkoper van 1/2 Droogstraat 37177725989v
, PETRONELLA Petronella Scheminkwinkelierkoper Liemendijk ZZ177225835v
, PETRONELLA Petronella Scheminkwinkeliernaastligger ten oosten Liemendijk ZZ177225835v
, ARNOLDUS Arnoldus Schempkeswever (bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
, BANIERhet nagelaten weeskind van wijlen mr. Banier Schenckelverkoper Schritsen 4016592382ra
, HENDRIKde erfgenamen van wijlen mr. Hendrick Schenckelverkoper Schritsen 40166023816v
, JILLESmr. Jelis Schenckelchirurgijnverkoper Nieuwstraat 341653236244r
, JILLESmr. Jillis Schenckelchirurgijnverkoper Noorderhaven 121653236237r
, JOOSToud raadsman van Bolsward mr. Joost Schenckelverkoper q.q. Schritsen 4016592382ra
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 211770257177v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 21177225818r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenknaastligger ten oosten Hoogstraat 211763255258v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenknaastligger ten westen* Hoogstraat 25176425630r
SCHENK, JAKOB Jacob Schenkscheepstimmerman (oud -)koper huisHoogstraat 231755253215r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Hoogstraat 23177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper Droogstraat 26177225847r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Zeilmakersstraat 111765256267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Schritsen 371767256251r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkgeniaarde koper Zoutsloot 791754253170v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Schenknaastligger ten oosten Droogstraat 241765256144r
SCHENK, JAN PIETERS Jan Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25176725716r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkelkoper huisLiemendijk1630232135v
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkelnaastligger ten westen Rommelhaven 261631232181r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkelchirurgijnkoper huis en ledige plaats daarachterSchritsen 40162823234r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrik Schenkelnaastligger ten noorden Zuiderhaven 691650236130v
SCHENKEL, JILLES HENDRIKS Jillis Hendricx Schenkelchirurgijn (mr. -)koper huis met voor- en achterhuis en plaats strekkende noordwaarts tot aan het huis van Laes LaesensGrote Bredeplaats 9164323586v
SCHENKEL, WILLEMKE JILLES Willemcke Jilles Schenkelverkoper Grote Bredeplaats 9167124049v
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkiuskoper huisVoorstraat 461800265272v
, DIRK Dirk Schepens, c.u.huurder Scheerstraat 8midden1751252146v
JANS, JAN Jan Jansen Scherenburchwachtmeesterverkoper q.q. Noorderhaven 54163623414v
SCHERMER, GRIETJE Grietje Schermerkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
, PIETER Pieter Franck Scherppenbrandtlakenkoper (zijden-)koper Voorstraat 681629232101r
, FREERK Freerk a Schettingakoopmankoper van 1/2 huisRommelhaven 101729247235v
, HANS Hans Scheuen?koper kamer (militerende op het schip van Tyaerdt Tyebbes)Fabrieksstraat WZ159822897r
, HANS Hans Scheurbuick?verkoper Fabrieksstraat1602228279v
SCHIERE, oud burgemeester Schierenaastligger ten zuiden Noorderhaven 181710245137v
SCHIERE, oud burgemeester Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost170724536v
SCHIERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Schierenaastligger ten westen Hondenstraat 101712245177v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 29172824773r
SCHIERE, ANDRIES Andries Schierenaastligger ten oosten Hoogstraat 1417762593v
SCHIERE, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Schierebewoner Hoogstraat 161787262181r
SCHIERE, ANDRIES wijlen Andries Schierepruikenmaker (mr. -)erflater Hoogstraat 161787262181r
SCHIERE, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Schierenaastligger ten oosten Hoogstraat 141787262183r
SCHIERE, ANDRIES Andries Schierenaastligger ten noorden Rommelhaven 1117722587v
SCHIERE, ANDRIES DIRKS Andries Dirks Schierepruikenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 161770257173r
SCHIERE, ANTJE JANSwijlen Antie Jans Schiereverkoper Ooievaarsteeg WZ1733248203r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schierenaastligger ten oosten Schritsen 271732248138r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiereverkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
SCHIERE, ANTJE SJOERDSde tuin van Antie Sioerdts Schierenaastligger ten oosten Molenpad 9a1717245288v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiereverkoper Molenpad 111722246135v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiere, meerderjarige dochterkoper huisGrote Bredeplaats 41705244289r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiereverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiereverkoper van 1/6 Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, ANTJE JANSwijlen Antje Jans Schiereverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antje Sjoerds Schiere, meerderjarige dochterkoper huis met onder- en bovenkamerSchritsen 291726246286v
SCHIERE, B. B. Schierenaastligger ten oosten Noorderhaven 181808268115v
SCHIERE, BERBER Berber Schierekoper huisSchritsen 31803266208r
SCHIERE, BERBER Berber Schiere, c.sororehuurder (p.j.)Schritsen 31803266208r
SCHIERE, BOUWE wijlen Bouwe Schiereverkoper Simon Stijlstraat 31762255132r
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 161809268218v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schierenaastligger ten oosten Zuiderhaven 291717245301r
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schierenaastligger ten westen Zoutsloot 181789263175v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schierenaastligger ten zuiden Zuiderhaven 311706244316v
SCHIERE, BOUWE GERRITS Bouwe Gerrits Schiereschipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Grote Bredeplaats 101715245235r
SCHIERE, KLAAS GERRITSwijlen Claas Gerrits Schierekoper Noorderhaven 57oost166123875v
SCHIERE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis B. Schiere, c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven 81793264129v
SCHIERE, KORNELIS de weduwe van Cornelis Schierenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11178526245r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22176725715r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22achter176725715r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schieremr. zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 361782260164v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22177325877r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131782260193v
SCHIERE, KORNELIS BOUWESde erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131787262172r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151781260116r
SCHIERE, KORNELIS BOUWESeen taanderij van Cornelis Bouwes Schieremr. zeilmakernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ176125582v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131775258197v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schieremr. zeilmakerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 5178126052r
SCHIERE, DIRK Dirck Schierenaastligger ten noorden Lombardstraat1668239166v
SCHIERE, DIRK Dirck Schierenaastligger ten noorden Hoogstraat 391668239136v
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schieretimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 981675240189r
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schieretimmermannaastligger ten zuiden Zoutsloot 981673240114r
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierescheepstimmermanverkoper Achterstraat 2168424221v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierenaastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ168524261r
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schierenaastligger ten zuiden Zoutsloot 981661238102v
SCHIERE, DIRK de weduwe van Dirk Schierenaastligger ten westen Hoogstraat 211808268168r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1710245133r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten oosten Zuiderstraat1699243394r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 19179226428v
SCHIERE, DIRK Dirk Schierebode (gerechts-)koper van 1/2 Fabrieksstraat 2179726539r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)koper door niaar dubbel huis met winkelVoorstraat 7a1802266139r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 7a1803266284r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Hoogstraat 17179226437r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiereverkoper Voorstraat 7a1803266290r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten westen Hoogstraat 181787262211v
SCHIERE, DIRK Dirk Schierenaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1696243226v
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 29172824773r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
SCHIERE, DIRK JANS Dirk Jansen Schierenaastligger ten zuiden Zoutsloot 98166523911r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schierekoper 1/6 zoutkeetOoievaarsteeg WZ1733248203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiereeigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ1733248203r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schierekoopmanerflater Vissersstraat 11740250114r
SCHIERE, FREERK Freerk Schierekoopmankoper huisBargebuurt WZ173524953r
SCHIERE, FREERK Freerk Hingst van Schierekoopmanverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
SCHIERE, FREERK Freerk Hingst Schierekoopmanverkoper van 1/6 Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, FREERK Freerk Schierebontreder en koopmankoper huisNoorderhaven 22173124868r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schierekoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SCHIERE, GERRIT gemeensman Gerrit Schierenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 171695243141r
SCHIERE, GERRIT oud burgemeester Gerrit Schierenaastligger ten zuiden Rinnertspijp 8170924584v
SCHIERE, GERRIT de vroedsman Gerrit Schierenaastligger ten zuiden Noorderhaven 181695243173r
SCHIERE, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Schierenaastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter1725246224r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Bouwes Schierechirurgijn (mr. -)koper door niaar huisZuiderhaven 13168024180v
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerrit Bouwes Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SCHIERE, GERRIT BOUWESgemeensman Gerrit Bouwes Schierekoper door niaar 1/2 huis alwaar de goltbergh uithanght ([voor 1/1])Grote Bredeplaats 15de Goudberg1688242220r
SCHIERE, GERRIT BOUWESgemeensman Gerrit Buwes Schierenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311697243323v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Buwes Schiere, c.u.koper huisGrote Bredeplaats 10166023866v
SCHIERE, GERRIT GERRITS Gerrit Gerrits Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131716245256v
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schierenaastligger ten noorden Zuiderhaven 13168024180v
SCHIERE, GERRIT de vrouw en zuster van Gerryt Schierenaastligger ten westen Hondenstraat 10167924134r
SCHIERE, GERRIT vroedsman Gerryt Schiere, c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter168524297v
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schierekoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 1016782414ra
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schierekousenbreier [staat: hoosbrijder]naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1016782414ra
SCHIERE, GERRIT vroedsman Gerryt Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291698243390v
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerryt Bouwes Schiereverkoper Zoutsloot 431686242158v
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerryt Bouwes Schiereverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 8zuid170024442v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schieregeniaarde koper Voorstraat 751676240215r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schierekousenbreier [staat: hoosbrijder]koper q.q. Hondenstraat 816772412r
SCHIERE, GRIETJE Grietje Schierenaastligger ten oosten Schritsen 1oost1809268220r
SCHIERE, HIELKJE ANDRIES Hyke Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
SCHIERE, J. J. Schiere, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 91795264283v
SCHIERE, JAKOB ANDRIES Jacob Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmanverkoper Noorderhaven 1121705244273v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 271802266122v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Rinnertspijp 101795264244v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten oosten Liemendijk1806267246r
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper van 1/2 Zuiderhaven 9achter170024441v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmanverkoper q.q. Vijverstraat 21802266122v
SCHIERE, JAN grondpacht uit de keet van Jan Schierekoopmaneigenaar perceel onbekend170824553r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten oosten Voorstraat 571714245213r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Liemendijk ZZ1705244279r
SCHIERE, JAN Jan S. Schierekoper door niaar tuintieLiemendijk ZZ1714245214r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1714245214r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Liemendijk ZZ1714245214r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Steenhouwersstraat 41811269147r
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper q.q. Bargebuurt WZ179726534r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Noorderhaven 831802266132r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20achter1807267323v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmanverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1793264101r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131807267293r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131807267293r
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper q.q. Kerkpoortstraat 14179226465v
SCHIERE, JAN Jan C. Schierekoper westelijk keukentje of achtergedeelte van een dubbel huisVoorstraat 7a1803266284r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, c.s.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg180426779v
SCHIERE, JAN Jan Schiere, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 7a1802266139r
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper q.q. Voorstraat 43179226471r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten oosten Voorstraat 57achter1722246139r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 201806267230v
SCHIERE, JAN Jan Schiere, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 7a1803266290r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Steenhouwersstraat 2179826591r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmankoper van 1/2 woning en tuintjeKromme Elleboogsteeg 3180426784r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2179826591r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1803266216r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmankoper huis en jeneverstokerijHerenknechtenkamerstraat 191789263138r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131794264231v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid179726515r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten westen Vijverstraat 51793264157v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmankoper door niaar woningLiemendijk NZ1706244315v
SCHIERE, JAN de hof van Jan Schierekoopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1706244315v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
SCHIERE, JAN de keet van Jan Schierenaastligger ten noorden Scheffersplein 25170724522v
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper q.q. Noorderhaven 1179726559r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoper pahuis en grond , gedeelte van het huis genaamd de Naakende mannenZuiderhaven 54178826363v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Karremanstraat 321805267181v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten zuiden Bildtstraat 23180726816r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Steenhouwersstraat 41799265160r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 5717182465v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Zoutsloot 181811269132v
SCHIERE, JAN Jan Schieregeniaarde koper Voorstraat 58een_achter1711245146v
SCHIERE, JAN BOUWESwijlen Jan Bouwes Schiereverkoper Gardenierstraat ZZ1705244293r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schierekoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 1317852626r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schierenaastligger ten oosten Zuiderhaven 521791263292r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schierekoopmangeniaarde koper Voorstraat 43179226471r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schierekoopmankoper huis/pakhuis (weefwinkel)William Boothstraat 6noord178826360r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schierekoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 57achter1724246206r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere*koopmanhuurder beneden Noorderhaven 106achter1705244283v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere, c.u.koper Lanen 711711245158v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerdts Schierenaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1695243153r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerts Schierekoopmanverkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmanverkoper Lanen 431701244104r
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schierekoopmanverkoper Achterstraat NZ17272473r
SCHIERE, JAN SJOERDSde schuur van Jan Sjoerds Schierekoopmannaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1703244194v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper zoutkeetScheffersplein 231703244213v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiereverkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereverkoper van 1/2 Lanen 71172724710r
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereerflater Lanen 71172724710r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter1705244283v
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereverkoper van 1/2 Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereerflater Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper Achterstraat NZ16992441v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoper huisNoorderhaven 1121704244265v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper 1/2 huisVoorstraat 6116992444v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 6116992444v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 57achter1705244272v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerdts Schierekoopmankoper van 1/2 Voorstraat 611691242369r
SCHIERE, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Schiere, meerderjarig vrijsterverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
SCHIERE, LIJSBET JANSmeerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiereverkoper van 1/6 Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Schierekoper Hoogstraat 231738249336r
SCHIERE, NICOLAAS een woning van ds. Nicolaus Schierepredikantnaastligger ten noorden Rinnertspijp 101716245278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Rinnertspijp 101716245278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Grote Bredeplaats 151717245284r
SCHIERE, NICOLAAS Nicolaus Schierepredikant (gereformeerd -)verkoper Rinnertspijp 81726246248r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Hondenstraat 81717245305r
SCHIERE, SIEUWKE ANDRIES Sieuke Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
SCHIERE, SJOERD KLASES Siewert Clasen Schiereverkoper Grote Bredeplaats 4169924433v
SCHIERE, SJOERD Sioerd Schiereverkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiereverkoper Vijverstraat NZ166023819v
SCHIERE, SJOERD Sjoerd Schierenaastligger ten oosten Molenpad 9a1730247310v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claeses Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2167924150v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claessen Schiereschipper (groot-)verkoper Hoogstraat 47167924139r
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiereschippernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west167124064v
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiereschipper (groot-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424229r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 216842423ra
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424236v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424235r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424236r
SCHIERE, SIEMEN BOUWES Symen Buwes Schierekuiper (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 251694243100v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schierekoper huisSchritsen 17171824617r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiereverkoper Hofstraat 16170924594v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiereverkoper Noordijs 41710245111r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schierekoper Hofstraat 161701244110r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schierekoper Voorstraat 56oost1698243388v
, H. H. G. Schierstkoper twee woningenVoorstraat 89twee_achter1789263171r
, H. H. G. Schierstkoper twee woningenVoorstraat 89een_achter1789263171r
, H. H. G. Schierstnaastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter1789263171r
, H. H. G. Schierstnaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter1789263171r
, H. H. J. Schierstkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 91178526223v
, H. H. J. Schierstkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 93achter178526223v
, HANS Hans Jurjen Schierstkoopmankoper woning achter het vorige verkochte perceelVoorstraat 93achter178526230r
, HANSwijlen Hans G. Schierstverkoper Voorstraat 89180426760v
, HANS Hans Jurjen Schierstkoopmankoper huisVoorstraat 89178526231v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts]naastligger ten noorden Voorstraat 93180226686v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts]koopmanverkoper Voorstraat 93180226686v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts]naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter180226686v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts]koopmanverkoper Voorstraat 93achter180226686v
, HANS Hans Jurjen Schierstkoper huis genaamd de BrilVoorstraat 93de Bril178526230r
, HENDRIK Hendrick Schijffelsnaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 41675240174r
TIJSES, JANde weduwe van Jan Tijssen Schilhuurder Molenpad 11754253154v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckkoper provisioneel dubbele woning met twee kamersBrouwersstraat 19achter168124132va
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckgeniaarde koper Voorstraat 58twee_achter1674240136v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckbewoner Zoutsloot1681241129v
PIETERS, KLAAS Claes Pytters Schinkverkoper Brouwersstraat 19achter168524291r
, JAKOB Jacob Schink, c.u.naastligger ten noorden Vijver 101725246232r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Schinkverkoper van 1/2 Vijver 61726246288r
, BANIERwijlen Banier Schinkelverkoper van 1/2 Voorstraat 21658237249r
, BANIERwijlen Banier Schinkelverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11658237249r
, WILLEMKE Willemcke Schinkelnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 11167124060v
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippersgeniaarde koper Tiepelsteeg OZ177725944v
SCHMIDT, WILLEM LAMMERTSprocureur v h gerecht Willem Lammerts Schmitzverkoper q.q. Voorstraat 831724246210r
ALBERTS, BERENDwijlen Berend Alberts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
, GERRITwijlen Gerryt Schoöhuiserflater Hoogstraat 43178326175r
HENDRIKS, JOHANNES Johan Hendriks Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
GERRITS, Theod. Gerryts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
, JANhet perk van wijlen Jan Schoechsternaastligger ten zuiden Hoogstraat 531692242401v
, HANSals bewoner Hans Schoeghsternaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg161122955v
, JANhet huis van Jan Schoeghsternaastligger ten noorden Zoutsloot 41170924593r
, KLAASwijlen Claas Schoegsterschipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 171695243177r
, HANS Hans Schoegsterbewoner Drie Roemersteeg OZ1620230228r
, JANhet huis van Jan Schoegsternaastligger ten oosten Zoutsloot 33167224076v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Schoegsterkoper schoenmakersperkFranekerpoort (gebied)1682241191v
JAKOBS, JANde olderman Jan Jacobs Schoegsternaastligger ten oosten Zoutsloot 39166723977v
JANS, JAN Jan Jansen Schoegster, c.u.koper huis met een plaatske en een tuintje ten zuiden en een vrij pad naar de straat en brugBildtstraat 41661238103r
SCHOENMAKER, JOHANNES Johan Hendrik Schoenmakerkleermaker (mr. -)verkoper van 3/4 Heiligeweg 361793264108v
SCHOESTER, KLAAS de weduwe van Claes Schoesternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191692242387v
SCHOESTER, JAN de straat naar Jan Schoesternaastligger ten oosten Zoutsloot 41168524291v
SCHOESTER, JAN Jan Schoesternaastligger ten noorden Zoutsloot 41168524291v
SCHOESTER, JAN de straat naar Jan Schoesternaastligger ten oosten Zoutsloot 411677240260v
SCHOESTER, JAN het huis van Jan Schoesternaastligger ten noorden Zoutsloot 411677240260v
SCHOESTER, JAN JAKOBSde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterkoopmanverkoper Liemendijk 381688242254r
SCHOESTER, MAAIKE Maycke Schoesternaastligger ten westen Schritsen 65161222977v
JAKOBS, JANde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, JANde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Karremanstraat 301689242279r
SCHOL, HENDRIK Hendrick Scholverkoper q.q. Voorstraat 57achter1695243144v
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
SCHOL, TJEERD JANS Tieerd Jansen Scholnaastligger ten oosten Lanen 12165623771r
SCHOL, JANS Tierds Jansen Schol, c.u.verkoper Lanen 721659237183v
SCHOL, TJEERD het huis van Tjeerdt Scholschipper (trek-)naastligger ten oosten Lanen 121675240199r
SCHOL, TJEERD Tieerd Schollnaastligger ten oosten Lanen 701658237170av
SCHOL, TJEERD Tieerd Schollschipperkoper huis daar de Vergulde Lelie uithangt, met tuin, 2 zomerkeukens daarachter, plaats, put en bakLanen 72de Vergulde Lelie1651236158r
SCHOLTE, Gerecht Scholtenverkoper q.q. Hofstraat ZZ1673240119r
, MAGDALENA Magcheltje Scholtesverkoper Sint Jacobstraat 41786262103r
, MAGDALENA Magcheltje Scholtesverkoper Sint Jacobstraat 61786262103r
SCHONE, ROELOF Roelof T. Schoneverkoper van 1/2 Schritsen 671787262214r
SCHONE, ROELOF TJERKS Roelof Tjerks Schonekoper van 1/2 Schritsen 671783261100r
SCHONE, ROELOF TJERKSoud burger Roelof Tjerks Schoneverkoper Zoutsloot 221784261136r
SCHONE, ROELOF Roeloff Schonenaastligger ten noorden Droogstraat 231783261109v
, JANhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeecknaastligger ten oosten Voorstraat 651675240188r
JANS, JANde tuin van Jan Jansen Schonebeecknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1691242352v
JANS, JAN Jan Jansen Schonebeeckchirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 801688242229r
JANS, JAN Jan Jansen Schonebeeckchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
, JANwijlen Jan Schonebeecqchirurgijn (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 81745251108r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeekverkoper Rommelhaven 18178826352v
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeekkoper Rommelhaven 121781260125r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeekkoper Rommelhaven 18voor1781260127r
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeekkoper Voorstraat 91769257134r
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeekverkoper Voorstraat 91774258171v
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS Hotske Jans Schonebeekverkoperse Zoutsloot 781732248105v
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS Hotske Jans Schonebeekkoper huisZoutsloot 931732248106v
SCHONEBEEK, HUBERT Huibert Schonebeek, meerderjarig vrijgezelverkoper Romastraat 151758254147r
SCHONEBEEK, HUBERT Huibert Schonebeek, meerderjarige vrijgezelverkoper Grote Kerkstraat 141758254149r
SCHONEBEEK, J. J. Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251782260182r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar tuintje met zomerhuisRomastraat 151758254147r
SCHONEBEEK, JAN wijlen oud burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 121788262302v
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Spekmarkt 41728247212v
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek, c.u.chirurgijn (mr. -)koper 13/16 huisGrote Ossenmarkt 101735249103v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251784261152v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar deftig huisGrote Kerkstraat 141758254149r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 9173524922r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten zuiden Lanen 80173024710ra
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Zuiderhaven 311763255253v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten noorden Zuidersteeg ZZ177225848r
SCHONEBEEK, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeeknaastligger ten zuiden Gardenierstraat 101738249226v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Zuiderstraat 81775258207r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper tuin met vruchtbomenRomastraat 151729247282r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 13176125575r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten westen Heiligeweg 131734248291v
SCHONEBEEK, JAN dr. Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 111754253133v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van Jan Schonebeeknaastligger ten noorden Heiligeweg 111754253133v
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeekverkoper Heiligeweg 111754253133v
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeekverkoper Spekmarkt 21754253134v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 14172824771r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 121771257205v
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten noorden Noordijs 10173524987r
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van wijlen Jan Schonebeeknaastligger ten zuiden Lanen 80172024683r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Zuiderstraat 16173524932r
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeekverkoper Spekmarkt 2172124696r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12177225859r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 13176125584v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisZoutsloot 93173224894r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten noorden Spekmarkt 41723246157v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van Jan Schonebeek, c.s.naastligger ten zuiden Lanen 781722246128r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisNoordijs 8173524942v
SCHONEBEEK, JAN burgerhopman Jan Schonebeekverkoper Zuidersteeg 21778259130v
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 13173224872r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 27173224872v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 131780259277v
SCHONEBEEK, JAN JANSoud burgervaandrig Jan Jansen Schonebeekchirurgijn (mr. -)verkoper Zoutsloot 931732248106v
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeek, c.u.koper huisSpekmarkt 2172124696r
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeekchirurgijn (mr. -)verkoper Noordijs 81736249118r
SCHONEBEEK, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Schonebeekkoper huisKleine Kerkstraat 141787262156r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pietie Jans Schonebeekverkoper Zoutsloot 781734248333v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pietje Jans Schonebeekkoper Hoogstraat 321740250125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytie Jans Schonebeekkoper Noordijs 81736249118r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytie Jansen Schonebeekkoper huisZoutsloot 781732248105v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeekaanhandelaar Weverstraat 10173925025v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeekverwandelaar Noordijs 8173925025v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeekkoper Kerkpoortstraat 511730247300r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeekverkoper Hoogstraat 321757254115v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeekverkoper Werfpad1758254125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Janz Schonebeekverkoper Weverstraat 101758254127r
SCHONEBEEK, Wietzi Schonebeekverkoper Grote Ossenmarkt 11796264312v
JANS, JAN Jan Jansen Schonenbeeck, c.u.bakkerkoper grondpacht van 5-00-00 CGKerkpoort (gebied)1646235228r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonenbeeknaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 121736249154r
SCHONEBEEK, JAN JANSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen Schonenbeeknaastligger ten oosten Voorstraat 651668239128v
SCHONENBURG, GEERTRUIDA Geertruid Schonenbergkoper Lanen 21799265131r
SCHONENBURG, Tiatje Schonenburch, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 121661238105v
SCHONENBURG, grondpacht uit het huis van Tiaitien Schonenburgh, c.u.eigenaar perceel Noorderhaven 1216592386v
SCHONENBURG, Tiaitien Schonenburgh, c.u.verkoper Noorderhaven 1216592386v
, SIPKE Sipke J. Schoonbergenverkoper Rozemarijnstraat 31806267251r
, SIPKE Sipke Schoonbergennaastligger ten oosten Lanen 731796264304v
, SIPKE Sipke J. Schoonbergen [staat: Schoonhoven]naastligger ten oosten Lanen 751809268193r
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergenkoper huisRozemarijnstraat 31803266201v
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergenverkoper Carl Visschersteeg 61798265114r
GERRITS, JAN Jan Gerryts Schooneverkoper van 1/3 Wortelstraat 111769257104v
GERRITS, JANwijlen Jan Gerryts Schooneschipperverkoper Lanen 361782260191v
GERRITS, JAN Jan Gerryts Schoonenaastligger ten oosten Lanen 341778259150v
WILLEMS, JAN Jan Willems Schoonegeniaarde koper Rommelhaven 2oost172724744v
TJERKS, ROELOFwijlen Roelof Tjerks Schooneverkoper Anjelierstraat 91793264134v
, JAN Jan Schoonebeecknaastligger ten noorden Romastraat 25174925238r
, JANoud burgervaandrig Jan Schoonebeeckchirurgijn (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 81733248245r
, JANhet huis van de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schoonebeecknaastligger ten oosten Voorstraat 651675240177r
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeecknaastligger ten oosten Voorstraat 6516592388r
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeckverkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeckkoper huisSpekmarkt 21681241187v
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeckkoper 1/2 huis, ledige plaats, zomerhuisje en loods, en ten noorden nog 1/2 huis met bakkelderVoorstraat 671658237176v
, JANde weduwe van Jan Schoonebeecqnaastligger ten oosten Romastraat 13175025291v
, JANde weduwe van Jan Schoonebeecqnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 121749251272v
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Zuiderstraat 23180426732r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Zuiderstraat 25180426732r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Voorstraat 87180426733v
, GRIETJE Grietje Schoonebeeknaastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter180426735v
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Rommelhaven 18een_achter180426735v
, GRIETJE Grietje Schoonebeeknaastligger ten westen Rommelhaven 18een_achter180426737r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Rommelhaven 18een_achter180426737r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Voorstraat 89180426738v
, GRIETJE Grietje Schoonebeekhuurder Hofstraat 151807267291r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Kleine Kerkstraat 14180426743v
, GRIETJE Grietje Schoonebeekverkoper Zuiderhaven 71180426745r
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeekverkoper Romastraat 151789263106r
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeekverkoper Grote Kerkstraat 141789263107r
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeekverkoper Heiligeweg 111789263104v
, J. J. Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 271786262114r
, JANde weduwe van Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 161752253270r
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 131760254252v
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten oosten Zuiderhaven 31175725465r
, JANoud burgervaandrig Jan Schoonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 111732248115v
, JAN Jan Schoonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 111732248115v
, JANburgerhopman Jan Schoonebeeknaastligger ten zuiden Vijverstraat 41774258188v
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten oosten Heiligeweg 91766256205v
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 271733248238r
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Heiligeweg 13177625914v
, JANde tuin van Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251766256150v
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten oosten Heiligeweg 91771257214r
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Heiligeweg 131775258240r
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeekverkoper Zuiderstraat ZZ165623776v
JANS, PIETJE Pytje Jans Schoonebeekverkoper Kerkpoortstraat 51173224878r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekeverkoper Nutstraat 61803266260r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekeverkoper Nutstraat 41803266260r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekeverkoper Nutstraat 21803266260r
, GRIETJE Grietje Schoonebeekeverkoper Nutstraat 2achter1803266260r
JANS, JAN Jan Jansen Schoonenbeeckverkoper Noorderhaven 441651236175r
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonenbergkoper huisLanen 77179226473r
, H. H. F. Schoonhoffkoopmankoper huisNoorderhaven 82181026933r
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhovenverkoper Lanen 751809268193r
SCHOONHOVEN, WIEBE Wybe E. Schoonhovenschipper (trekveer-)koper huisLanen 751809268193r
SCHOONHOVEN, WIEBE Wybe E. Schoonhovenschipper (trekveer-)huurder Lanen 751809268193r
SCHOOT, J. J. Schootnaastligger ten oosten Schritsen 5oost1810269102r
SCHOOT, JOHANNES oud tamboermajoor Johannes Wilhelmus Schootkoper huisSchritsen 71811269139r
SCHOOT, JOHANNES Johannes Schootsergeant in dienst van het voormalig Bataafsche gemenebest (oud -)verkoper Schritsen 71811269139r
SCHOOT, JOHANNES Johannes Schootnaastligger ten zuiden Schritsen 7achter1805267135r
SCHOT, HENDRIKJE Hendrina Schotkoper Vijver 41808268133r
SCHOT, JOHANNES Johan Schotkoper huis waarin voorhuis, kamer, zaal, bovenkamer, twee keukens, galerij en bloementuinVoorstraat 241682241207v
SCHOT, JOHANNES Johan Schotproviandmeesterverkoper Voorstraat 24168524277r
SCHOT, PIETER het hoekhuis van Pieter Schotnaastligger ten noorden Hoogstraat 38163223363v
SCHOT, PIETER Pieter Schotnaastligger ten oosten Hoogstraat 381622230297r
SCHOTANUS, HENDRIK doctor Hendricus Schotanuskoper huis of 2 kamersHofstraat 9159722866r
SCHOTANUS, HENDRIK wijlen professsor Dr. Henricus Schotanusprofessor primariusverkoper Hofstraat 91613229159r
SCHOTANUS, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendricks Schotanuskoper Franekerpoort (gebied)1654236262v
SCHOTANUS, TRIJNTJE Trijntje Schotanusverkoper Hoogstraat 43166323816ra
SCHOTS, TEEDE JORIS Tede Joris Schotsnaastligger ten westen Rommelhaven 261652236218r
SCHOTSMAN, FREERK burgerhopman Frederik Schotsmannaastligger ten noorden Voorstraat 26achter1722246147r
SCHOTSMAN, FREERK Fredrick Schotsman, c.u.boekdrukker (mr. -)koper huisVoorstraat 261718245309r
SCHOTSMAN, FREERK Fredrik Schotsmanboekdrukkernaastligger ten westen Voorstraat 281738249221v
SCHOTSMAN, JAKOB Jacob Schotsmannaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81664238214v
SCHOTSMAN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Schotsmannaastligger ten oosten Hofstraat 351686242157r
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsmankoper 1/2 van 2 dwarskamersHofstraat 37167824112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsmaneigenaar van 1/2 Hofstraat 37167824112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, c.u.koper van 1/2 twee dwarskamers aan elkaarHofstraat 371672240113v
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
, JAN Jan Schougsternaastligger ten noorden Zoutsloot 1166723973v
SCHOUTEN, GERRIT Gerryt Schoutenverkoper Voorstraat 281682241186r
SCHOUTEN, GRIETJE Grietie Schoutenkoper Lanen 3917522535v
SCHOUTEN, GRIETJE wijlen Grietje Schoutenerflater Lanen 3918042679v
HESSELS, JAN Jan Hessels Schouuenburgverkoper Achterstraat 11662238157v
DIRKS, CATHARINA Catharine Dirks Schouwburgkoper huisKleine Kerkstraat 61779259201v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Schouwburgverkoper Kleine Kerkstraat 6181026940v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Schouwburgkoper Kleine Kerkstraat 61779259201v
SCHOUWENBURG, de heer Schouwenburgnaastligger ten westen Bildtstraat 22181026957v
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburgkoper door niaar 1/3 huisHeiligeweg 661737249169r
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburgkoper door niaar 1/3 grondpachtHoogstraat 401737249169r
SCHOUWENBURG, HENDRIK Hendricus Schouwenburgnaastligger ten oosten Noorderhaven 751803266246v
SCHOUWENBURG, HENDRIK Henricus Schouwenburgkoper huisNoorderhaven 771803266184r
SCHOUWENBURG, HENDRIK Henricus van Schouwenburgkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 541806267238r
SCHOUWENBURG, JAN Jan Schouwenburgkoopmanverkoper Heiligeweg 661737249169r
HESSELS, JAN Jan Hessels Schouwenburghverkoper Anjelierstraat 21662238139v
SCHRADER, LIJSBET wijlen Elisabeth Schraaderverkoper Zuiderhaven 21779259207v
, MELCHERT Melchior Schraagekoper huisKleine Bredeplaats 201807267323v
, MELCHERT Melchior Schraageslager (mr. varkens-)koper huisKleine Bredeplaats 20achter1807267323v
SCHRADER, de heer Schradernaastligger ten noorden Hofstraat 13178326194r
SCHRADER, de heer Schrader, c.s.commieshuurder (p.j.)Hoogstraat 11754253174r
SCHRADER, J. J. Schrader, e.a.commiesnaastligger ten zuiden* Romastraat 4oost1784261129v
SCHRADER, J. J. Schradernaastligger ten zuiden Romastraat 21782260283r
SCHRADER, J. J. Schradernaastligger Romastraat 4oost1775258217r
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schraderverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein177725927v
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schradercommiesverpachter grond Hofstraat 27de Fontein17762597av
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schraderverpachter grond Hofstraat 27de Fontein1778259149v
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schradercommies van de lands gemene middelenverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein1774258194r
SCHRADER, JOHANNES wijlen Johannes Schradercommies van de lands gemene middelen (oud -)verkoper Hofstraat 17west1795264275v
SCHRADER, JOHANNES Johannes Schradercommies van de lands middelen in Westergokoper huisHofstraat 17west1770257168v
, JOHANNES Johannes Schraeder, J.U.D.commies van de consumptiengeniaarde koper Hofstraat 17west176825752r
HEIES, AATJEwijlen Attje Heyes Schraleerflater Voorstraat 451780259276r
, PAULUSwijlen Paulus Schransverkoper Kleine Bredeplaats 41805267175r
, PAULUSwijlen Paulus Schrantkoper Kleine Bredeplaats 4180426740r
SCHREUDER, Schreuderkasteleinnaastligger ten oosten Noorderhaven 681790263224v
SCHREUDER, Schreuderkasteleinnaastligger ten oosten Voorstraat 251790263224v
SCHREUDER, Christ. Schreuderverkoper Voorstraat 27179726512v
SCHREUDER, CHRISTOFFEL de erfgenamen van wijlen Christoffel Schreuderhuurder (p.j.)Lanen 46181026949v
, JOOST Joost de Schrieverbewoner Bildtstraat 191613229150r
JOOSTES, JOOST Joost Joost de Schrieverkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 191613229170r
SCHRIK, juffrouw de weduwe Schriknaastligger ten oosten Lanen 711791263370ar
SCHRIK, KLAAS SJOERDSwijlen Claas Sioerds Schrikschipper (beurt-)erflater Lanen 161737249210r
SCHRIK, GRIETJE KLASESwijlen Grietie Clases Schrikerflater Lanen 161737249210r
SCHRIK, J. J. Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west1780259282v
SCHRIK, LOLKJE Lolkje Schrikkoper Noorderhaven 22achter1755253218v
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkje Sjoerds Schrikverkoper Noorderhaven 22176725715r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkje Sjoerds Schrikverkoper Noorderhaven 22achter176725715r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkjen Sioerds Schrikkoper huisNoorderhaven 221740250135r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkjen Sjoerds Schrikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
SCHRIK, MARIA Maria Schrikverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
SCHRIK, MARIA Maria Schrikverkoper Kleine Bredeplaats 141800265270r
SCHRIK, MARIA Maria Schrikverkoper Kleine Bredeplaats 101801265276v
SCHRIK, METJE Mettje Schrikverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
SCHRIK, P. de weduwe van P. Schriknaastligger ten westen Lanen 77179226473r
SCHRIK, RINSKE KLASES Rinske Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SCHRIK, S. burgemeester S. Schriknaastligger ten westen Lanen 771790263281r
SCHRIK, S. wijlen S. Schrik, c.u.erflater Kleine Bredeplaats 101801265276v
SCHRIK, SJOERD KLASESburgemeester Sioerd Clasen Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SCHRIK, Sj. Schrikkoopmannaastligger ten oosten Vijver 3178326122v
SCHRIK, SJOERD vroedsman Sjoerd Schrikkoopmankoper van 7/10 Lanen 731787262189v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmankoper huisVijver 1176525696v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten noorden Vijver 1176525696v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmannaastligger ten oosten Achterstraat 151767256261r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1774258178v
SCHRIK, SJOERD de heer Sjoerd Schriknaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16178326198r
SCHRIK, SJOERD de heer Sjoerd Schriknaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16178326198r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 161760254253r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161760254253r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper Achterstraat 491774258178v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west176425653r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west177725927v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west1765256142v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoper q.q. Schritsen 35177725986r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 16178326119r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
SCHRIK, SJOERD wijlen burgemeester Sjoerd Schrikverkoper Hofstraat 19oost1791263289v
SCHRIK, SJOERD wijlen Sjoerd Schrikerflater Kleine Bredeplaats 141800265270r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmankoper van 1/4 Zoutsloot NZ1765256103v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/24 Noorderkade 131767256247r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmankoper van 1/4 Achterstraat 491765256103v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmannaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 161770257257r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmannaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161770257257r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 10west1778259147v
SCHRIK, SJOERD wijlen burgemeester Sjoerd Schrikverkoper Lanen 731796264304v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten oosten Hondenstraat 121754253162v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmannaastligger ten noorden Vijver 11763255213r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat 61767256252r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west1774258194r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik, c.s.naastligger ten oosten Karremanstraat1769257122v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten westen Hofstraat 21west176725734v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/24 Zuiderhaven 611767256254v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmankoper huisHondenstraat 12176125590v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmannaastligger ten oosten Hondenstraat 12176125590v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181765256135v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat NZ1767256257r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikbontfabrikantkoper van 1/2 Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten oosten Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten zuiden Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schriknaastligger ten westen Achterstraat1766256219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik, minderjarigverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrikkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrikverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
SCHRIK, SUSANNA SJOERDSde goederen van Susanne Sjoerds Schrikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
SCHRIK, SJOERD KLASES Syoert Claessen Schrik, c.u.koper huis, loods en bleekveldjeZuiderhaven 75west171824620av
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikschipperverkoper Lanen 171746251158r
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrikkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 141745251102v
SCHRIK, TEEKE wijlen vroedsman Taeke Schrikverkoper q.q. Zuiderhaven 75west1749251273v
SCHRIK, TRIJNTJE SJOERDSde goederen van Trijntie Sjoerds Schrikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
SCHRIK, WIEBRICHJE KLASES Wybrigjen Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
, JAN Jan Schrinekoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 231800265220v
, dr. Schuilernaastligger ten oosten Hoogstraat 11782260204r
SCHUURMANS, JAN WOUTERS Jan Wouters Schuirmanskoper door niaar woning en weefwinkel waarin 3 getouwen geplaatst kunnen wordenHofstraat 47west174525190r
SCHUIT, PIETER Pieter Schuitscheepstimmerbaas Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 77west1795264284v
SCHUIT, PIETER Pieter Schuitnaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1794264229r
SCHUIT, PIETER Pieter Schuitverkoper Zuiderhaven 77west1801265302r
JOCHEMS, KOENRAAD Coene Jogchems Schuiteboerverkoper Kromme Elleboogsteeg1762255119r
, KORNELISde weduwe van Cornelis Schuiteboernaastligger ten noorden Rozenstraat 31806267226r
MARTENS, JAN Jan Martens Schuitskoper huisHeiligeweg ZZ1690242338r
, JOHANNES Joannes Paulus Schulerconrectorkoper heerlijk huis en tuin (conrector vd Latijnse school)Hoogstraat 31758254161v
, JOHANNEShuis gekocht door Johan Paulus Schulernaastligger ten westen Hoogstraat 51758254166r
, JOHANNES Johannes Schulerwever (bont-)verkoper Fabrieksstraat WZ1791263317v
, JOHANNES Johannes Paulus Schulerconrector van de Latijnse Schoolverkoper Hoogstraat 31793264103v
, JOHANNES Johannes Schulerwever (mr. bont-)koper huisFabrieksstraat WZ1786262118r
, ALBERTregent van het Staten College Albertus Schultenhoogleraar in oosterse talenverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
SCHULTENS, ALBERT professor Albertus Schultensprofessorverkoper ten oosten van Harlingen1747251178r
SCHULTENS, minderjarige Hest. Cath. Schultensverkoper ten oosten van Harlingen1747251178r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultznaastligger ten noorden Vijver 41802266166r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultznaastligger ten noorden Vijver 41808268133r
, JOHANNES Johannes Schumacherverkoper Kleine Bredeplaats 11795264286v
SCHUT, JAN de boedel van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Achterstraat 15176425671v
SCHUT, JAN vroedsman Jan Schutkoffieschenkerkoper door niaar woning (noordelijke gedeelte)Noorderhaven 901755253245r
SCHUT, JAN Jan Schutnaastligger ten oosten Noorderhaven 901755253245r
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Rommelhaven 10176425672v
SCHUT, JAN Jan Schutnaastligger ten oosten Voorstraat 45oost1755253245r
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Noorderhaven 98achter176425673r
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenkerkoper van 1/2 nieuw gebouwd huis met bleekveldHoogstraat 53176425651r
SCHUT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Schutnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166023846r
SCHUT, JAN Jan Schutnaastligger ten oosten Noorderhaven 90176125573v
SCHUT, JAN Jan Schutverkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
SCHUT, JAN Jan Schutwijnhandelaar en koffieschenkerkoper huisRommelhaven 10176125574v
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Noorderhaven 921765256100v
SCHUT, JAN Jan Schutkoopmankoper stalling, wagenhuis en tuinZoutsloot ZZ1737249181v
SCHUT, JAN Jan Schutverkoper Sint Jacobstraat 121733248200r
SCHUT, JAN Jan Schutwijnhandelaarkoper huisNoorderhaven 921747251196v
SCHUT, JAN tuin bij de koffieschenkerij van Jan Schutnaastligger ten oosten Liemendijk1747251163r
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenkerkoper hofLiemendijk NZ1755253205v
SCHUT, JAN Jan Schut, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 49166623940r
SCHUT, JAN Jan Schutkoopmangeniaarde koper Hondenstraat 121754253162v
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenkerkoper door niaar twee woningen en weefwinkels onder 1 dakAchterstraat 151762255117v
SCHUT, JAN de tuin van Jan Schutnaastligger ten oosten Achterstraat 151762255117v
SCHUT, JAN Jan Schutnaastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter174425153r
SCHUT, JAN Jan Schutnaastligger ten zuiden Noorderhaven 981754253166v
SCHUT, JAN de koffieschenkerij van Jan Schutnaastligger ten westen Noorderhaven 961749251276r
SCHUT, JAN Jan Schutkoffieschenker en koopmangeniaarde koper Noorderhaven 941749251277v
SCHUT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Schutnaastligger ten oosten Noorderhaven 90176425669v
SCHUT, JAN Jan Schutwijnsteker en koffieschenkerkoper woningNoorderhaven 98achter1749251284r
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Hoogstraat 53176425670v
SCHUT, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schutnaastligger ten noorden Voorstraat 491659237189r
SCHUT, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schutnaastligger ten oosten Noorderhaven 54166523926v
SCHUT, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerdts Schutverkoper Noorderhaven 561681241153r
SCHUT, SJOERD Sioerd Schutnaastligger ten noorden Voorstraat 491659237243r
, Schutteniusnotarisverpachter grond Voorstraat 58een_achter1711245152v
, Schutteniusnotarisnaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 141710245109r
, Schutteniusnotarishuurder (p.j.)Sint Odolphisteeg 61713245194r
, Schutteniusnotarisverpachter grond zuidelijkste kamer Voorstraat 58een_achter1711245146v
, GRIETJE Grietje Schutteniusverkoper Heiligeweg 41754253181r
JOHANNES, GRIETJE Gryetje* Johannis* Schutteniuskoper Heiligeweg 4173925077v
, JOHANNES Joannes Schutteniusverpachter grond Schritsen 371694243109v
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotariskoper grondpacht van 2-10-00 CGSint Christoffelsteeg OZ1694243110r
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotarisverpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ1694243110r
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotariskoper grondpacht van 2-16-00 CGSint Odolphisteeg 201694243110r
, JOHANNES Joannes Schutteniusnotariskoper grondpacht van 1-08-00 CGSchritsen 371694243109v
, JOHANNES Johannes Schutteniusnotariskoper Hondenstraat 141703244227r
, JOHANNES Johannis Schutteniusnotarishuurder Voorstraat 87169424373r
, ALBERT Albertus Schuttensregent van de Staten en professor in Oosterse Talenverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
, J. J. A. Schuttenusnotarisverkoper Hondenstraat 141710245114v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13180226665v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 71803266194v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurkoopmankoper Hofstraat 291806267198r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurkoopmankoper Vianen 61806267199r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 5179826590r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 5179826590r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurkoopmankoper huisKerkpoortstraat 5achter1805267147r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131805267149r
SCHUURMAN, AREND Arent Schuurman, c.u.huurder huur ca. 5-7 strs. (p.w.)Romastraat ZZ17492523v
SCHUURMAN, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Schuurmanlandopzichterkoper Hondenstraat 81790263205v
SCHUURMAN, JANKE JANS Janke Jans Schuurmankoper Bildtstraat 31805267145r
SCHUURMAN, SIEMEN Symon Schuurmanschipper en koopmangeniaarde koper Nieuwstraat 661805267186r
SCHUURMAN, SIEMEN Symon Schuurmankoper dubbel huisVijverstraat 201803266303r
SCHUURMANS, JAKOB FREERKSwijlen Jacob Freerks Schuurmanserflater Hondenstraat 8180126632v
SCHUURMANS, JAKOB Jacobus Schuurmanslandsopzichter te Makkumverkoper Ooievaarsteeg 15178526235r
SCHUURMANS, SIEMEN Symon Schuurmanskoopmankoper huisGrote Ossenmarkt 19achter1805267174r
SCHUURMANS, SIEMEN Symon Schuurmansnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1805267174r
SCHUURMANS, SIEMEN Symon Schuurmanskoper huis en tuinLanen 19180826850v
SCHWEITZER, de weduwe van Schweitzerkleermakerhuurder (p.j.)Kleine Kerkstraat 14180426743v
KLASES, SJOERD Sjoerdt Clasen Schyereschipper (groot-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424233v
, CHRISTOFFEL Cristoffel Screuderkoper Voorstraat 271785261286r
, ROELOFKE Roelofke Seekemakoper Voorstraat 451733248240v
IEPES, ANSKEhet huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestranaastligger ten westen Voorstraat 501677240250v
IEPES, ANSKE Anscke Ypes Seestraverkoper Voorstraat 651675240188r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Seestrakoper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruiktNoorderhaven 721687242207r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestranaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1689242288r
IEPES, ANSKEvroedschap Anske Ypes Seestraverkoper Kleine Bredeplaats 161674240156r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Seestranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1689242280r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Seestraverkoper Lanen 391674240158r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestraeigenaar van 1/2 Voorstraat 651675240177r
ZEILMAKER, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds Seilemaker, mede voor zijn broers en zusterskoopmanverkoper Lanen 17171924642r
ZEILMAKER, JAN de weduwe van Jan Seilmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 71769257116v
ZEILMAKER, JAN Jan Seilmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7176825795v
ZEILMAKER, POPPE de weduwe van Poppe Seilmakernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 341724246202v
, KLAAS Claes van Seistverkoper van 1/2 Zuiderstraat 12174425141v
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten noorden Rapenburg NZ17852621r
, JOHANNES Johannes van Seisttrompetternaastligger ten oosten Zuiderstraat 101743250291v
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten westen Rapenburg NZ1785261307r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten noorden Rapenburg NZ1785261307r
, JOHANNESde weduwe van Johannes van Seistnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5318032672v
, JOHANNES Johannes van Seisttorenblazer (stads -)verkoper van 1/2 Zuiderstraat 12174425141v
, JOHANNESwijlen Johannes van Seisthovenierkoper Molenpad1807267295v
, JOHANNESde weduwe van Johannes van Seistnaastligger ten zuiden Molenpad ZZ180426716v
, JOHANNESde weduwe van Johannes van Seistnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 531805267148r
, JOHANNES Johannes van Seisthovenierkoper zomerhuis en tuinRapenburg1785261300r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten zuiden Molenpad 181785261301r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten zuiden* Molenpad 161785261302r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten zuiden Molenpad 141785261305r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten oosten Rapenburg NZ17852621r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Hofstraat 25169224320r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Romastraat 6169324345v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Romastraat NZ169224320v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Tiepelsteeg169324346r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper onbekend169224321r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Lanen 51169224322r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Vijverstraat 8169224316r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Schritsen 31169224316v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper q.q. Vijver 6tuin1692242405r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Hofstraat 17west169224317v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper q.q. Zuiderhaven 61692242405v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Hofstraat 15169224318v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Hofstraat 13169224319r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Hofstraat 21midden169224319v
, IEPE Ype Sentshaarwever (mr. -)verkoper Rozenstraat 1170024446r
, wijlen de Sereriskoper Lombardstraat 21683241266r
, wijlen de Sereriseigenaar van 1/2 Lombardstraat 21683241266r
, Allexandrina de Serreriseigenaar van de Bank van Lening te Sneekkoper Lombardstraat 21683241266r
, Allexandrina de Serreriseigenaar van de Bank van Lening te Sneekeigenaar van 1/2 Lombardstraat 21683241266r
PIETERS, JAN Jan Pyters Sevenbergen, c.u.koper woning of kamerBoth Apothekerstraat 2169424385r
PIETERS, JAN Jan Pytters Sevenbergenverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r
JANS, PIETER Pieter Janzen Sevenbergennaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 51747251193v
, PIETER Pyter Sevenbergennaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1650236119r
JANS, PIETERde weduwe van Pyter Jansens Sevenbergennaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 2175325363r
, DANIEL Daniel Seyesnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823257v
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyeskoper Kleine Bredeplaats 22162823244r
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyeskoper Vijver 9162823244r
SIJES, DANIEL Daniel Seyes Seyesnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823251r
, REINER Reinder Seylmakernaastligger ten zuiden Hoogstraat 53176425651r
, REINER Reiner Seylmaker, c.s.naastligger ten westen Liemendijk17602552v
, JAN Jan van Seystnaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1702244173v
, JOHANNES Johannes van Seystnaastligger ten zuiden Molenpad ZZ1790263269r
, JOHANNES Johannes van Seystnaastligger ten zuiden Molenpad 161790263270r
, JAN Jan Barend Shultznaastligger ten westen Hofstraat 131809268230r
, de weduwe van vroedsman Sibedanaastligger ten noorden Noordijs 81749251262v
, dr. Sibeda, c.s.naastligger ten zuiden Noordijs 41710245111r
, PETRUSwijlen dr. Petrus Sibedamedicinae doctorkoper ten oosten van Harlingen1746251128r
, REINde erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sibedanaastligger ten zuiden Noordijs 4175625427r
, REINde erfgenamen van wijlen Rein Sibedanaastligger ten zuiden Schritsen 62177725981v
SIBELIUS, TEEKE Taeco Sibeliuspredikantverkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 141689242294r
SYBEMA, MARIA Marijke Sibemaverkoper Noorderhaven 741664238226r
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds Siberdakoopmankoper ledige plaatsZuiderhaven ZZ169924432r
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sibersmanaastligger ten oosten Karremanstraat 11752252197r
SYBESMA, JAN HERESde kinderen van wijlen Jan Heeres Sibersmaverkoper van 1/2 Brouwersstraat 26166723921ra
SYBESMA, PETRUS JEROENS Petrus Heronimus Sibersmaapothekerkoper huisHeiligeweg 81647235245r
SYBESMA, PIETER HERES Pytter Heeres Sibersmanaastligger ten westen Voorstraat 371652236215v
SYBESMA, SAKE Saeke Sibesmabakker (mr. -)koper huis met een bakkerij erachterZuiderhaven 51694243115r
SYBESMA, SAKE vroedsman Sake Sibesmanaastligger ten westen Liemendijk173925020v
SYBESMA, SAKE de tuin van vroedsman Saco Sibismanaastligger ten oosten Karremanstraat 11740250102v
SYBESMA, SAKE Saco Sibismabakker (mr. -)koper tuin met vruchtbomen en zomerhuisLiemendijk NZ1710245123v
SYBESMA, SAKE TIEMENS Sake Tijmens Sibismabakker (mr. -)koper woning met een plaats daarbijLiemendijk NZ1712245173v
SYBRANDA, JOHANNES wijlen de heer Johannes Sibrandapraelector linguae Graecaeerflater Noorderhaven 771696243258r
SYBRANDI, AUKE Auck Sibrandinaastligger ten zuiden Brouwersstraat 131635233177v
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandiverkoper Droogstraat 221623230363v
SYBRANDI, PIETER nieuw gebouwde kamer van de verkopers Pieter Sibrandi, c.u.naastligger ten noorden Droogstraat 211620230219r
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandiverkoper Droogstraat 211620230219r
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibranditimmermankoper huisBrouwersstraat 41623230356r
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandinaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21624230380v
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandinaastligger ten zuiden Schritsen 681624230380v
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandiverkoper Alemanssteeg OZ1623230359r
SYBRANDI, PIETER Piter Sibrandinaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21626231114r
SYBRANDI, WIKJE Wickien Sibrandikoper Both Apothekerstraat1614229200r
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccamakoper Drie Roemersteeg 51782260168v
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccamaverkoper Voorstraat 601635233160r
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccamaverkoper Sint Christoffelsteeg OZ163623412r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccamaverkoper van 1/2 Voorstraat 601634233131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccamaverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccamaverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccamaverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1634233131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerkes Siccamaverkoper Rozengracht 21635233171r
SIKKEMA, H. H. Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 101738249345r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)geniaarde koper Achterstraat 111738249270r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)koper Rozengracht 18achter1738249349r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamaverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamaverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamanaastligger ten westen Voorstraat 12175325393r
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccamatingieter (mr. -)koper Voorstraat 10173925010v
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccamatingieter (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter174425130v
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamaverkoper ten oosten van Harlingen ZZ175325375r
SIKKEMA, HENDRIK ds. Henricus Siccama, c.u.huurder Kerkpad 16173124859v
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccamagrietman van Gaasterlandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccamagrietman van Gaasterlandverkoper q.q. Schritsen 31636233178r
SIKKEMA, LIEUWE het huis bewoond door Lieuwe Siccamanaastligger ten noorden Bildtstraat 24167224088v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccamakoper Drie Roemersteeg 11774258154v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccamanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11774258154v
SIKKEMA, LIEUWE Livius Siccama, c.u.huurder huis voor 1 jaar (p.j.)Zuiderhaven 111674240140r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccamanaastligger ten zuiden Prinsenstraat 61674240141r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccamanaastligger ten westen Prinsenstraat 61674240141r
SIKKEMA, MEINERT Meindert Siccama, c.u.huurder (p.w.)Vianen ZZ1803266186r
SIKKEMA, ROMMERT broeder van de verkoperse Rombart Siccamakoper door niaar 1/2 huisVoorstraat 601635233160r
SIKKEMA, ROMMERT Rombart Siccama, broeder van de verkoperkoopmankoper door niaar 1/2 kamerSint Christoffelsteeg OZ163623412r
SIKKEMA, ROMMERT Rombert Siccamaverkoper Voorstraat 60163723436r
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccemakoper Drie Roemersteeg 31789263113v
, DIRK Dirck Siccx, c.u.verkoper Karremanstraat 41658237161v
, LIJSBET Lijsbeth Sichmanswinkelierkoper Sint Jacobstraat 3180126644v
, DIRK Dirck Sichxnaastligger ten zuiden Voorstraat 781681241155r
SIKKEMA, vroedsman Sickamanaastligger ten westen Voorstraat 12173925038v
JOHANNES, de weduwe van Adtie Johannes Sickesnaastligger ten zuiden Zuiderstraat164823651r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Sicxnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 19165523744v
SIDERIUS, de weduwe van Sideriusnaastligger ten zuiden Romastraat 6176725722r
SIDERIUS, de weduwe van Siderius, e.a.naastligger ten noorden Hofstraat 17west176825752r
SIDERIUS, de weduwe van vroedsman Sideriushuurder (p.j.)Both Apothekerstraat 817402505va
SIDERIUS, de weduwe Sideriusnaastligger ten noorden Hofstraat 17west1770257168v
SIDERIUS, Sideriusnaastligger ten zuiden Romastraat 61759254221v
SIDERIUS, de weduwe van vroedsman Sideriusnaastligger ten westen Romastraat 4oost176925799r
SIDERIUS, ANTJE DOUWES Antje Douwes Sideriusverkoper Romastraat 5178626276r
SIDERIUS, ANTJE DOUWES Antje Douwes Sideriuskoper Romastraat 5178626251r
SIDERIUS, B. B. H. Sideriusdorpsrechter van Almenumverkoper q.q. Noorderhaven 901771257232v
SIDERIUS, BEREND Beernd Sideriusnaastligger ten westen Comediesteeg 4177625922r
SIDERIUS, BEREND Beernd Sideriusnaastligger ten westen Comediesteeg 6177625922r
SIDERIUS, BEREND HARMENSde minderjarige kinderen van wijlen Beernd Harmens Sideriusverkoper Lanen 731779259304v
SIDERIUS, BEREND DOUWES Berend Douwes Sideriusverkoper Schritsen 671783261100r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Sideriusnaastligger ten oosten Brouwersstraat 111766256220v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Sideriusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111766256220v
SIDERIUS, DIRK wijlen vroedsman Dirk D. Sideriusverkoper Brouwersstraat 111766256220v
SIDERIUS, DIRK vroedsman Dirk Sideriusnaastligger ten noorden Hofstraat 17west1732248171v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Sideriusnaastligger ten oosten Brouwersstraat 11177325887r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Sideriusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 11177325887r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van gemeensman Dirk Sideriusnaastligger ten zuiden Noordijs 8173524942v
SIDERIUS, DIRK DOUWESde weduwe van vroedsman Dirk Douwes Sideriusnaastligger ten noorden Noordijs 121735249102r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusverkoper Zuiderstraat 22179226416r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusblauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 9173124819v
SIDERIUS, DIRK DOUWESwijlen gemeensman Dirk Douwes Sideriuskoper door niaar ratione vicinitatis Brouwersstraat 11173925021v
SIDERIUS, DIRK DOUWESde weduwe van gemeensman Dirk Douwes Sideriusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 11173925021v
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusblauwverver (mr. -)koper provisioneel Havenplein 1173124712va
SIDERIUS, DIRK DOUWESwijlen gemeensman Dirk Douwes Sideriusverkoper Noordijs 10173524987r
SIDERIUS, DIRK DOUWESwijlen vroedsman Dirk Douwes Sideriuskoper door niaar ratione vicinitatis Brouwersstraat 11177325887r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriuskoper huisZuiderstraat 221786262117r
SIDERIUS, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Sideriuskoper huisBoth Apothekerstraat 81782260213v
SIDERIUS, DOUWE HARMENSwijlen Douwe Harmens Sideriusverkoper Schritsen 671783261100r
SIDERIUS, DOUWE SIKKESwijlen Douwe Sickes Sideriusverkoper Lanen 341732248122r
SIDERIUS, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Sideriusverkoper Schritsen 671783261100r
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Vijver 11808268116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
SIDERIUS, PIETER DOUWES Pieter Douwes Sideriusverkoper Schritsen 671783261100r
SIDERIUS, SEERP Seerp Siderius, c.s.naastligger ten oosten Liemendijk NZ1755253205v
SIDERIUS, SEERP Seerp Siderius, c.s.naastligger ten westen Liemendijk NZ1755253205v
SIDERIUS, SIKKE Sicke Sideriusverkoper Sint Odolphisteeg 1817392507v
SIDERIUS, SIKKE DOUWES Sikke Douwes Sideriuseigenaar van de put op zijn plaats Sint Odolphisteeg 14173524997r
SIDERIUS, SIKKE DOUWES Sikke Douwes Sideriusboterkoperkoper kamer of huisSint Odolphisteeg 181735249100r
SIDERIUS, TJEERD DOUWES Tjeerd Douwes Sideriusschipper (buiten-)koper huisZoutsloot 851807267302v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Sideriusverkoper van 1/2 Brouwersstraat 111779259228v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Sideriusnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1780259290v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Sideriusnaastligger ten westen Romastraat 4oost1780259290v
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Sideriuskoper Rozengracht 121754253173r
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Sideriuskoper door niaar Rozengracht 10177625913v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Sideriuskoper Bildtstraat 231800265220v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Sideriusverkoper Bildtstraat 23180726816r
SIDERIUS, IETJE DIRKS Yttje Dirks Sideriuskoper Voorstraat 9717562542r
, JURJENhet gekochte huis van Jurien Sieborghnaastligger ten westen Noorderhaven 6616652391v
, ANDRIES Andries van Siegenkoopmankoper huisZeilmakersstraat 21178526239r
, ANDRIES Andries van Siegen ?leerlooier (mr. -)verkoper van 1/6 Schritsen 671787262214r
SIEGMAN, JOHANNES Johan H. Siegman, c.u.torenblazer (stads -)verkoper Rozemarijnstraat 1177725953r
, JAN Jan Hendrik Siekmantorenblazer (stads -)koper huisRozemarijnstraat 1175725472r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholemeus Claessen Sierdaverkoper Kleine Bredeplaats 191646235209r
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersmachirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel met een vrije uit- en ingang op RapenburgRapenburg ZZ166623954v
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersmachirurgijnkoper huis of kamerHondenstraat 13166623956r
SIERSMA, AUGUSTINUS de weduwe van mr. Augustinus Siersmanaastligger ten oosten Hondenstraat 91677240262r
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus van Siersma, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Rapenburg1668239156v
SIERSMA, AUGUSTINUS mr. Augustinus Siersmanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101664238211r
SIERSMA, AUGUSTINUS de erfgenamen van wijlen mr. Augustinus van Siersmaverkoper Kleine Bredeplaats 12167524028ra
SIERSMA, FONGER SIERKSde lasthebbenden van Fonger Siercks Siersmaverkoper van 2/6 ten noorden van Harlingen162823236r
SIERSMA, WIETSE JARICHS Wytse Jarichs Siersmaverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat1657237251v
SJOERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Sjoerds Sieverdanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west1754253131r
WILLEMS, ARJEN Arian Willems van Sijlverkoper Zoutsloot OZ161122959v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Sijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 261774258138r
SIMONIDES, ALBERT Albertus Simonides, c.s.huurder Zuiderhaven 19zuid173524982v
SIMONIDES, DOUWE Douwe Simonides, c.u.koper huisLanen 671713245201v
SINNEMA, HARING PIEBESde brouwerij van Haringh Pybes Sinnamanaastligger Noorderhaven 112167124047r
SINNEMA, HARING PIEBESgrondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnamaeigenaar perceel Noorderhaven 110167124048r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnamabrouwernaastligger Bildtstraat 1166923940ra
SINNEMA, PIEBE HAIESwijlen burgemeester Pybe Hayes Sinnamakoper Achterstraat 51664238237r
SINNEMA, PIEBE HAIESburgemeester Pybe Hayes Sinnamanaastligger ten westen* Noorderhaven 11416552372r
SINNEMA, HARING het huis bewoond door Haringh Sinnemanaastligger ten westen Noorderhaven 112achter167224083r
SINNEMA, HARING Haringh Sinnemaverkoper Noorderhaven 112achter167224083r
SINNEMA, HARING het verkochte huis en plaats van Haringh Sinnemanaastligger ten noorden Noorderhaven 110achter167124075v
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnemaeerdere verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
SINNEMA, HARING PIEBESde brouwerij van Haringh Pybes Sinnemabrouwernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnemabrouwerverkoper Noorderhaven 1101673240115r
SINNEMA, HARING SIEBES Haringh Sybes Sinnema, c.u.verkoper Noorderhaven 110achter167124075v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u.verkoper Achterstraat 31670239216r
SINNEMA, JAKLE de brouwerij van Jackle Sinnemanaastligger ten zuiden Achterstraat 31669239181v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemabrouwernaastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen)Bildtstraat 11669239205v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemanaastligger ten westen Achterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat 1166623959v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jakle Pybes Sinnemaverkoper Brouwersstraat 9166323822va
SINNEMA, PIEBE HAIESde weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnemanaastligger ten oosten Noorderhaven 1081662238144r
SINNEMA, PIEBE HAIESde weduwe van Pibe Hayes Sinnemanaastligger ten zuiden Hoogstraat 16166223812va
SINNEMA, PIEBE HAIESde weduwe van de burgemeester Pybe Hayes Sinnemanaastligger ten oosten Noorderhaven 108166023858v
, SARA Sara Sinotkoper Voorstraat 151775258220r
, SARA Sara Sinotkoper Voorstraat 151775258220r
SJOERDA, AALTJE RITSKES Aeltie Ritskes Sioordakoper Zuiderhaven ZZ1662238122r
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumaverpachter grond Zuiderhaven 131620230236v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 131620230236v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 131620230236v
SJOUMA, KLAAS wijlen Claes Sioumaverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ165523723v
SJOUMA, KLAAS weduwe van wijlen Claes Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 4163823469v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants Sioumakoper huisHofstraat NZ1635233159v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENShaar zoon Claes Sybrants Sioumaverkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENSwijlen Claes Sybrants Sioumakoper Vismarkt 11644235153v
SJOUMA, DOMINICUS wijlen Dominicus Sioumaverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Sioumaverkoper William Boothstraat OZ1658237171ar
SJOUMA, DOMINICUS de crediteuren van Dominicus Sioumaverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u.verkoper Lanen 71een_achter1659237192v
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u.verwandelaar Rapenburg ZZ166023853r
SJOUMA, DOMINICUS de weduwe en erfgenamen van wijlen Dominicus Sioumaaanhandelaar huis, prieeltje, bomen en plantenWasbleekstraat 3166023853v
SJOUMA, GRIETJE Grietie Sioumakoper Rapenburg ZZ1658237178v
SJOUMA, TRIJNTJE Trijntie Sioumaverkoper Zuiderstraat ZZ1652236213v
SJOUMA, TRIJNTJE Trijntie Sioumakoper huis daer de Witte Zon uuthangtVismarkt 1de Witte Zon1644235153v
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Sioumaverkoper Grote Bredeplaats 21657237121r
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Sioumaverkoper Hondenstraat 11657237121v
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Sioumaverkoper Kerkpad WZ1657237122v
SIPMA, JANKE Jantje Sipmakoper Lanen 821779259186v
SIPMA, JANKE Jantje Sipmahuurder voor 5 of 10 jaren Lanen 821779259186v
, BAVIUS Bavius Siricusprocureur postulantnaastligger ten westen Lanen 39166123878r
, BAVIUSoud gemeensman Bavius Siricusnotarisverkoper Hofstraat 121682241234r
, BAVIUSvroedsman em oud gemeensman Bavius Siricusnotariskoper huis op een kelder, met loods en plaatsjeLanen 37168524280r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieter Siuerdtsverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
SYVERDA, het koolstek van dr. Sivardanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1762255153v
SYVERDA, ANTJE Anna Sivardakoper woning en weefwinkelWeverstraat 6het Haantje174925234r
SYVERDA, ANTJE Anna Sivardakoper woning en weefwinkelMolenpad174925235r
SYVERDA, ANTJE Anna Sivardakoper huisHerenwaltje 17174925236r
SYVERDA, ANTJE Anna Sivardaverkoper Weverstraat ZZ1736249145v
SYVERDA, C. dr. C. Sivardanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17722581ra
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Sivardanaastligger Noorderhaven 61763255228r
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Sivardanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1763255182v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelius Sivardanaastligger ten zuiden Noorderhaven 81759254196v
SYVERDA, TJEERD Tjaard Sivardakoopmankoper kamer of woningCarl Visschersteeg WZ173124818r
SYVERDA, TJEERD de hof van de koper Tjaard Sivardanaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ173124818r
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivardanaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1742250221v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivardanaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1742250221v
SYVERDA, ANTJE TJEERDS Antje Tjeerds Siverdakoper Lanen 71172724710r
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Siverdanaastligger ten zuiden Noorderhaven 8176425647v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Siverdaverkoper Zuiderhaven ZZ1782260169v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Siverdanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 71762255143v
SYVERDA, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelius Siverdanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 71794264177v
SYVERDA, GEERTJE Geertie Siverdakoper Voorstraat 611741250197v
SYVERDA, GEERTJE Geertje Siverdaverkoper Schritsen ZZ176825742v
SYVERDA, TJEERD het houtstek van Tieerd Siverdanaastligger ten westen Schoolstraat 21712245165v
SYVERDA, TJEERD de hof van Tieerd Siverdakoopmannaastligger ten oosten Schritsen 56noordoost171924639r
SYVERDA, TJEERD het koolstek van de erfgenamen van wijlen Tieerd Siverdanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ174925246v
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322481ra
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322482va
SYVERDA, TJEERD de ledige plaats van Tjeerdt Siverdanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1715245252r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])William Boothstraat 6noord170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdaverpachter grond William Boothstraat 6noord170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmankoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Grote Ossenmarkt 10170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmanverpachter grond Grote Ossenmarkt 10170024453r
, ANTJE Anna Hansen? Siverts, minderjarig nagelaten kindverkoper Bildtpoort (gebied)1793264360r
, JAN Jan Hansen? Siverts, minderjarig nagelaten kindverkoper Bildtpoort (gebied)1793264360r
, DIRKwijlen Dirck Sixkuiper (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 191695243143r
, DIRKwijlen Dirck Sixkuiper (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
DIRKS, DIRKhet huis waar de Verloren Arbeit uitgehangen heeft van Dirck Dirx Sixnaastligger ten westen Hofstraat 1de Verloren Arbeit1644235149v
, DIRKeen ledige plaats van de erfgenamen van wijlen Dirk Sixnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191695243143r
, DIRK Dirk Sixkoper door niaar kamerGrote Kerkstraat 17achter16652397v
, DIRK Dirk Sixkuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter16652397v
, de erfgenamen van wijlen Dirx Sixnaastligger ten zuiden Voorstraat 781695243160r
, de erfgenamen van wijlen Dirx Sixnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 191695243149r
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylkjen Dirks Sjaardakoper Kleine Bredeplaats 141698243384r
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylckjen Dirx Sjaerdageniaarde koper Grote Bredeplaats 171695243141r
SJOERDS, PIETER Pieter Foeke Sjoerdsprocureurverkoper Lanen 711805267151v
SJORDEMA, EILE wijlen Eylardus Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
SJORDEMA, HISKE Hiske Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
SJORDEMA, LOLKJE Lolkjen Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen Sjucksmaverkoper Weverstraat1712245165r
, Caio Slaapcoolherbergierkoper huis en herbergVoorstraat 36de hof van Friesland1734248299v
, KAJEwijlen Caye Slaapkoolkoper Lanen 861771257222r
, KAJEwijlen Caye Slaapkoolverkoper Voorstraat 36176425675r
, KAJE Caye Slaapkoolbewoner (p.j.)Voorstraat 361730247339r
, KAJEde weduwe van Caye Slaapkoolhuurder Voorstraat 36177225831v
, KAJE Caye Slaapkoolherbergierkoper van 1/2 10783/11450 huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse kerk173925039v
, GERRIT Kaye Slaapkoolkasteleinkoper q.q. ([kastelein in het Hof van Friesland])Simon Stijlstraat 2het hof van Holland1740250119r
, GRIETJEde woning van Grietie Slapnaastligger ten westen Liemendijk1715245245v
, GRIETJEde woning van Grietie Slapnaastligger ten westen Liemendijk1710245122r
, GRIETJEhet huis van Grytie Slapnaastligger ten westen Liemendijk1721246123r
, JAN Jan Slapmetselaar (mr. -)naastligger ten noorden Liemendijk1691242353r
, JAN Jan Slapmetselaarnaastligger ten noorden Karremanstraat 71686242155r
, JAN Jan Slapmetselaar (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 71688242260v
, JANKE Jancke Slapnaastligger ten westen Lombardstraat1669239198v
KLASES, AREND Aern Claessen Slechtverkoper Kerkpoortstraat NZ1646235201r
JANS, JAN Jan Jansen Slechtnaastligger ten westen Zoutsloot ZZ164823647v
SLEESWIJK, GILLES Gilles Sleeswijkschipper (smak-)verkoper Schritsen 65b1723246168r
SLEESWIJK, TRIJNTJE Trijntie Sleeswijkverkoper Schritsen 65b1722246140r
FRANSES, JAN Jan Fransen Sleuteleverkoper Grote Bredeplaats 13163823463r
JANS, MARTEN Marten Jans Slierekoper kamer of huisRinnertspijp 4162423126r
JANS, MARTEN Marten Jansen Slierenaastligger ten westen Voorstraat 381621230291v
JANS, MARTENwijlen Marten Janssen Slierekoper onbekend163723443v
JANS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Sint Odolphisteeg 3163723446v
JANS, MARTENde kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Rinnertspijp 4163723438v
SLOOT, DOMINICUS Dominicus van der Slootpredikantverkoper van 1/3 Anjelierstraat 21690242334v
, PIETER Pieter Slootehuurder (p.j.)onbekend178126033v
, PIETER Pieter Slootewever (mr. bont-)verkoper Molenpad 11774258191v
SLOTEN, ARJEN Adrianus van Slootenpredikantverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slootenpredikantverkoper van 1/2 Hondenstraat 12176125590v
SLOTEN, KLAAS GERRITSburgemeester Claas Gerrits van Slootenkoper door niaar huis, noordelijk gedeelteKleine Kerkstraat 11736249110v
SLOTEN, KLAAS de weduwe van burgemeester Claes van Slootennaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 71750252100v
SLOTEN, ELSKE Elske van Slootenverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, ELSKE wijlen Elske van Slootenerflater Hondenstraat 21784261191v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slootenkoper Voorstraat 831753253118r
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Voorstraat 8517802602r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Hoogstraat 53177825993r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259301v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Schritsen 521779259180v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Voorstraat 831781260132v
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Slooten, c.u.predikantkoper huisKleine Bredeplaats 141710245109r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slootenerflater Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, FEDDE de weduwe van ds. Feddo van Slootennaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16174525177r
SLOTEN, FEDDE de weduwe van ds. Feddo van Slootennaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16174525177r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slootenverkoper Noorderhaven 511728247101r
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slootenpredikantkoper 3/4 hofZuiderhaven 381711245145r
SLOTEN, FEDDE Feddo van Slootenpredikanteigenaar van 1/4 Zuiderhaven 381711245145r
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (oud -)verkoper Rozengracht 91730247317v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (oud -)koper door niaar zomerhuis en kamerRozengracht 91730247300v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
SLOTEN, J. J. van Slootenverkoper Droogstraat 221787262175v
SLOTEN, JEEN Jaane van Slootenverkoper Brouwersstraat 22175725498r
SLOTEN, JEEN de erfgenamen van wijlen Jaane van Slootenverpachter grond Sint Jacobstraat 11763255179v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoopmanverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west179226452r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenverkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter179226454r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootennaastligger ten oosten Noorderhaven 741806267192ar
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 561800265244r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootennaastligger ten oosten Noorderhaven 7418072683r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoper Voorstraat 31810269112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootennaastligger ten noorden Voorstraat 31810269112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoper huis en bleekveldNoorderhaven 761800265224r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoper huis en bleekveldNoorderhaven 781800265224r
SLOTEN, JEEN vroedsman Jaene van Slootenverkoper q.q. Zuiderhaven 73west176025513v
SLOTEN, JEEN Jaene van Slootenschipperkoper lijnbaanHavenpoort 11752252224v
SLOTEN, JEEN Jaene van Slootenkoopmankoper van 1/2 Brouwersstraat 22175625412v
SLOTEN, JEEN vroedsman Jaene van Slootenkoopmanverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, JEEN vroedsman Jaene van Slootenverkoper q.q. Hondenstraat 12176125590v
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slootenschipperkoper hoekhuis en loodsHavenplein 51752252223v
SLOTEN, JEEN JANS Jaene Jans van Slootenbode (gerechts-)verkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, JANSwijlen Jaenes Jansen van Slootenverkoper Rommelhaven1753253128r
SLOTEN, JAN Jan van Slootenkoper huisDroogstraat 22de Rode Ploeg1786262112r
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slootenverkoper Kerkpoortstraat 181752252236r
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slootenverkoper Havenplein 51752252223v
SLOTEN, JAN ARJENSwijlen Jan Janes van Slootenschipper (groot-)koper Kerkpoortstraat 181751252107r
SLOTEN, JAN JANS Jan Jansen van Slootenschipper (wijd-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 181699243398r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper pakhuis, mouterij en turfhuisKruisstraat 81781260105r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenbetrokkene (verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend17762586va
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper huisVoorstraat 11oost1781260109v
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper huisNoorderhaven 541781260109v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper door niaar 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuurten oosten van Harlingen ZZ1774258135v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper huisVoorstraat 11west1781260109v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuurten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenverkoper Kruisstraat 81782260286r
SLOTEN, JEEN Jane van Slootennaastligger ten oosten Voorstraat 9178926387v
SLOTEN, JEEN JANSde weduwe van Jane Jans van Slootennaastligger ten zuiden Schritsen 60175625439v
SLOTEN, JEEN JANSde weduwe van Jane Jans van Slootennaastligger ten westen Schritsen 60175625439v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slootenschipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
SLOTEN, JANKE de erfgenamen van wijlen Janke van Slootenverpachter grond Sint Jacobstraat 1176725717r
SLOTEN, JANKE JANS Janneke Jans van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, MAAIKE meerderjarige vrijster Mayke van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, MAAIKE ARJENS Mayke Janus van Slootenkoper Rozengracht 141765256126v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slootennaastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slootennaastligger ten westen Schritsen 601711245144v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slootenverkoper Schritsen 601711245144v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slootenverkoper Zuiderhaven 381711245145r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytie Jans van Slootenkoper huisHondenstraat 21743250293r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slootenaanhandelaar Grote Bredeplaats 221729247247r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slootenverwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slootenhuurder Sint Odolphisteeg 121758254164r
SLOTEN, PIETJE JEENSwijlen Pyttje Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, RINNERT HERES Rinnert Heeres van Slootenschipperkoper door niaar huisSchritsen 60173524990v
SLOTEN, S. wijlen S. van Slootenkoper Noorderhaven 24180126630r
SLOTEN, S. de weduwe van S. van Slootennaastligger ten westen Lanen 421799265158r
SLOTEN, SIBBELTJE Sibbeltie van Slootenverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, SIBBELTJE Sibbeltje van Slootenverkoper Rozengracht 91730247300v
SLOTEN, SIPKE wijlen Sipke van Slootenverkoper Lanen 40180126626r
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipper (schuit-)betrokkene onbekend17762586va
SLOTEN, SIPKE de weduwe van Sipke van Slootennaastligger ten westen Lanen 42179826572r
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipperverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slootenschipper en koopmankoper huisNoorderhaven 441780259280r
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slootennaastligger ten oosten Vismarkt 11788262249r
SLOTEN, T. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slootennaastligger Noorderhaven 58achter1799265189r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootennaastligger ten oosten Voorstraat 91795264283v
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slootenverkoper Zuidoostersingel1794264202r
SLOTEN, THOMAS de persoon en goederen van Thomas van Slootenverkoper ten oosten van Harlingen1796264361r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmanverkoper Havenplein 81794264176v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoper door niaar huis en kostlijk poltje guardenierslandten oosten van Harlingen1794264179v
SLOTEN, THOMAS Thomas J. van Slootenhuurder Zoutsloot 49180426750r
SLOTEN, THOMAS burgerbevelhebber Thomas van Slootenkoopmancrediteur Zuiderhaven 4179326479v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 221790263181r
SLOTEN, THOMAS ARJENS Thomas Janes van Slootenkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241794264186r
SLOTEN, TJEERDJE Tjeerdje J. van Slootenkoper huisNoorderhaven 431789263110r
SLOTEN, TJEERDJE Tjettie van Slootennaastligger ten noorden Voorstraat 31810269112v
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slootenkoopmankoper huisHavenplein 81791263321r
SLOTEN, WIEBE Wybius van Slootenpredikantverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 141745251102v
SLOTEN, IETJE Ytje van Slootenverkoper van 1/2 Hondenstraat 21784261191v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Slooterdiekadvocaat Hof van Frieslandkoper zoutkeet met een steeg erbijScheffersplein 231697243311v
SLOTERDIJK, FROUKJE Froukien Slooterdiekverkoper Zuiderhaven 181697243314r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tieerd Slooterdieknaastligger ten oosten Lanen 21698243331r
SLOTERDIJK, Slooterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231751252170r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Slooterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 6174325113r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Slooterdijkverpachter grond Brouwersstraat 21175625442v
SLOTERDIJK, SIEMEN WILLEMSde erfgenamen van wijlen Simon Willems Slooterdijknaastligger ten westen Noorderhaven 961697243327r
SLOT, ALBERT KLASES Albert Clasen Slotverkoper Hoogstraat 301668239137v
, PIETER Pyter Slotewever (bont-)koper huisMolenpad 1176825739r
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slotenpredikantkoper door niaar van 2/8 Hondenstraat 121754253162v
SLOTEN, AUKE meerderjarige jongeman Auke Rinnes van Slotenverkoper Schritsen 601754253162r
SLOTEN, KLAAS GERRITSburgemeester Claas Gerryts van Slotennaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 51736249153r
SLOTEN, KLAAS GERRITSoud burgemeester Claas Gerryts van Slotenverkoper q.q. Schritsen 531738249355v
SLOTEN, KLAAS GERRITS Claes Gerrits van Sloten, c.s.verkoper Franekereind NZ1722246133r
SLOTEN, KLAAS GERRITSburgemeester Claes Gerryts van Slotennaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 11736249110v
SLOTEN, ELSKE juffrouw Elske van Slotenverkoper van 1/4 Hondenstraat 121754253162v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenkoper Schritsen 521734248354r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenwinkelierkoper Grote Bredeplaats 41759254228r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten, c.u.predikantkoper huisHondenstraat 141710245114v
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Sloten, c.u.naastligger ten oosten Hondenstraat 141710245114v
SLOTEN, FEDDE de weduwe van Fedde van Slotenpredikantnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161732248144r
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Slotenpastorverkoper Zuiderhaven 381714245221r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Slotenkoper Hondenstraat 141725246221v
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Slotennaastligger ten oosten Hondenstraat 141725246221v
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Slotenkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
SLOTEN, FEDDE Fedde van Slotennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1724246213v
SLOTEN, FEDDE de weduwe van Feddo van Slotenpredikantnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161733248195v
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Slotenpredikantverkoper Schritsen 60173524990v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slotenpastorverkoper Schritsen 541710245122v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slotenpredikantkoper 3/4 huisSchritsen 601711245144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slotenpredikanteigenaar van 1/4 Schritsen 601711245144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slotenpredikantnaastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slotenpredikantnaastligger ten westen Schritsen 601711245144v
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Slotenpredikantkoper Hondenstraat 141738249220v
SLOTEN, FEDDE Feddo van Slotenpredikantnaastligger ten oosten Hondenstraat 141738249220v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slotenverkoper Schritsen 541710245122v
SLOTEN, wijlen Jaenes van Slotenhuurder Noorderhaven 211753253122r
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slotenkoper Schritsen 601754253162r
SLOTEN, JAN ARJENSwijlen Jan Janes van Slotenschipperverkoper Schritsen 60175625439v
SLOTEN, JEEN de weduwe van Jane van Slotennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2175725455v
SLOTEN, JEEN JANSde weduwe van Jane Jans van Slotenschippernaastligger ten zuiden Schritsen 601754253162r
SLOTEN, JEEN JANSde weduwe van Jane Jans van Slotenschippernaastligger ten westen Schritsen 601754253162r
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jans van Sloten, c.u.koper huis, plaats en kamerSchritsen ZZ172024671r
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Sloten, c.u.koper kamerRommelhaven 41722246137r
SLOTEN, PIETER Pieter van Slotennaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 4917732584ra
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jans van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
SLOTEN, PIETJE JANS Pytie Jans van Slotenkoper Grote Bredeplaats 231722246134v
SLOTEN, PIETJE JANSwijlen Pyttie Jans van Slotengeniaarde koper Schritsen 58172024669v
SLOTEN, PIETJE JANS Pyttie Jans van Slotennaastligger ten westen Schritsen ZZ172024671r
SLOTEN, PIETJE JANS Pyttie Jans van Slotenverkoper Schritsen ZZ172024671r
SLOTEN, SIBBELTJE wijlen Sibbeltje van Slotenkoper door niaar van 3/8 Hondenstraat 121754253162v
SLOTEN, SIBBELTJE Sibbeltje van Slotenverkoper Kleine Bredeplaats 12173124869r
SLOTEN, SIBBELTJE Sibbeltje van Slotenverkoper Kleine Bredeplaats 12173124869r
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slotenkoopmankoper huisLanen 401790263208v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slotenkoopmankoper huisPoortje 71790263222r
SLOTEN, TJEERDJE Tjettie van Slotenkoper huisVoorstraat 31810269112v
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slotenkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 221791263372v
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slotenkoopmanverkoper Havenpoort 11789263139v
SLOTEN, WIEBE ds. Wibius van Slotenpredikantverkoper van 1/4 Hondenstraat 121754253162v
SLOTERDIJK, burgerhopman Sloterdijcknaastligger ten westen Noorderhaven 75168224160ra
SLOTERDIJK, burgerhopman Sloterdijcknaastligger ten oosten Lanen 21691242370r
SLOTERDIJK, vroedsman Sloterdijcknaastligger ten noorden Voorstraat 47167124038v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijckgriffierverkoper Scheffersplein 15177725931v
SLOTERDIJK, FROUKJE Frouckje Sloterdijckkoper Zuiderhaven 181695243126v
SLOTERDIJK, SIEMEN oud burgemeester Simon Sloterdijck, cum soc.verkoper q.q. Bildtstraat 1168024176v
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijckconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41754253181r
SLOTERDIJK, SIEMEN vroedsman Simon Sloterdijcknaastligger ten noorden Voorstraat 47167124050v
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijckconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 61752252219v
SLOTERDIJK, SIEMEN burgemeester Symon Sloterdijckkoper grondpacht van 1-05-00 CGVoorstraat 47de Vijf Ringen1687242209v
SLOTERDIJK, SIEMEN vroedsman Symon Sloterdijcknaastligger ten noorden Voorstraat 4716712405ra
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijckverkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
SLOTERDIJK, SIEMEN burgemeester Symon Sloterdijck, c.s. q.q.verkoper Havenpoort 1168024188r
SLOTERDIJK, T. burgerhopman T. Sloterdijckverkoper q.q. Hoogstraat 3516942434ra
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijcknaastligger ten oosten Karremanstraat 71692242384v
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Scheffersplein 15177725931v
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckgeniaarde koper Zuiderhaven 711691242365r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijcknaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost168024122ra
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckkoper kamer ([staat: 8 zilveren ducatons])onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten zuiden onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten westen onbekend168524296r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tieerdt Sloterdijcknaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1677240263v
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjaerd Sloterdijckkoper huisHofstraat ZZ1692242394r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerd Sloterdijcknaastligger ten westen Noorderhaven 75169124222ra
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerd Sloterdijckkoper huis en tuinZuiderplein 11692242391r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerd Sloterdijckkoper huis genaamd de MelkkoeZuiderplein 3de Melkkoe1692242394v
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjeerdt Sloterdijckkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijckkoper door niaar vierkant achtereind van een huis, en plaatsKerkpad WZ1683241268r
SLOTERDIJK, WILLEM de heer Wilhelmus* Sloterdijcksecretarisnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1683241268r
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijckverkoper Scheffersplein 15177725931v
SLOTERDIJK, WILLEM SIEMENSoud burgemeester Willem Symens Sloterdijcknaastligger ten oosten Liemendijk ZZ168124143ra
SLOTERDIJK, WIEBREN wijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopmanverkoper Voorstraat 81voor1774258162v
SLOTERDIJK, WIEBREN wijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopmanverkoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
SLOTERDIJK, Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Brouwersstraat 9173124819v
SLOTERDIJK, Sloterdijknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
SLOTERDIJK, Sloterdijknaastligger ten westen Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
SLOTERDIJK, de hof van hopman Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 51688242248r
SLOTERDIJK, Sloterdijknaastligger ten westen Kruisstraat 5oost1773258105v
SLOTERDIJK, de hof van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Weverstraat 10173925025v
SLOTERDIJK, de tuin van de weduwe van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Weverstraat 81766256183r
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Noordijs 251763255236r
SLOTERDIJK, burgemeester Sloterdijknaastligger ten westen Franekereind 71715245318r
SLOTERDIJK, Sloterdijknaastligger ten zuiden Noordijs 21zuid175725475v
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Sloterdijknaastligger ten westen Brouwersstraat 281717245303v
SLOTERDIJK, de weduwe van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 1176125586v
SLOTERDIJK, burgerhopman Sloterdijknaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ169424386r
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Sint Jacobstraat 11763255179v
SLOTERDIJK, de erfgenamen van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Noordijs 251767256233r
SLOTERDIJK, oud rentmeester Sloterdijknaastligger ten noorden Voorstraat 471715245241v
SLOTERDIJK, de heer Sloterdijknaastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid176725712r
SLOTERDIJK, de heer Sloterdijknaastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid176725712r
SLOTERDIJK, ANDRIES Andreas Sloterdijkrentmeester (oud -)verkoper Noorderhaven 921721246104v
SLOTERDIJK, ANDRIES Andreas Sloterdijkrentmeester en koopman (oud -)verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
SLOTERDIJK, ANDRIES oud rentmeester Andreas Sloterdijkkoopmanverkoper Brouwersstraat 181726246266r
SLOTERDIJK, ANDRIES oud rentmeester Andreus Sloterdijkverkoper van 1/8 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, D. de heer D. Sloterdijkhuurder huis Zuiderhaven ZZ1763255182v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit in Frieslanderflater Heiligeweg 60zuid1779259211r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)geniaarde koper Vismarkt 11765256139v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten oosten (griffier van Ed.Mag Collegie ter Admiraliteit in Friesland)Heiligeweg 5817762591r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten noorden Heiligeweg 5817762591r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten zuiden Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten westen Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huis en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1767256242r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteitkoper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg ZZ1773258103v
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper koets- en wagenhuis en stal voor 4 paarden ([voor de twee percelen in deze akte])Kruisstraat 5oost1767256242r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijknaastligger ten oosten Kruisstraat 3west1767256244r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijknaastligger ten noorden Kruisstraat 3west1767256244r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffierverkoper Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Heiligeweg 60noord1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater onbekend1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Lammert Warndersteeg1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huisHeiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DOEDE colonel hopman Doede Theotardus Sloterdijknaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1701244124v
SLOTERDIJK, DOMINICUS burgemeester dr. Dominicus Sloterdijkverkoper Noorderhaven 921721246104v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderplein 11710245132r
SLOTERDIJK, DOMINICUS de stalling van verkoper Dominicus Sloterdijk, c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein 231703244213v
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Scheffersplein 231703244213v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkkoopmanverkoper Noorderhaven 731709245101r
SLOTERDIJK, DOMINICUS ds. Dominicus Sloterdijkverkoper q.q. Zuiderhaven 55172024681r
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/8 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, DOMINICUS wijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijk, c.s.verkoper Sint Jacobstraat 11722246136v
SLOTERDIJK, DOMINICUS wijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijkverkoper Rommelhaven 41722246137r
SLOTERDIJK, DOMINICUS de zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijknaastligger ten noorden Scheffersplein 251702244162v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandkoper huis met een potas branderijScheffersplein 151698243360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS de zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijknaastligger ten zuiden Scheffersplein 151698243360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 4517182461r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Hoogstraat 431702244146v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Zuiderhaven 791721246114r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijknaastligger ten noorden Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkverkoper Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, DOMINICUS vroedsman dr. Dominicus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Herenwaltje 101703244207v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Achterstraat 291711245162r
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat 4317182464v
SLOTERDIJK, DOMINICUS Dominicus Sloterdijkkoopmanverkoper Lanen 41710245129v
SLOTERDIJK, FREERK Frederik Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, FROUKJE wijlen Frouckjen Sloterdijkerflater Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, FROUKJE wijlen Frouckjen Sloterdijkverkoper Liemendijk NZ1703244204r
SLOTERDIJK, FROUKJE WILLEMS Froucktjen Willems Sloterdijkkoper Herenwaltje 1016992442r
SLOTERDIJK, H. de erfgenamen van wijlen H. Sloterdijknaastligger ten oosten Heiligeweg 561779259187v
SLOTERDIJK, H. juffrouw H. G. Sloterdijkverpachter grond Both Apothekerstraat 2176125585v
SLOTERDIJK, HARMEN burgemeester en vroedsman van Workum en gedeputeerde Staat van Vriesland Harmanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord1779259196v
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 onbekend1779259196v
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg1779259196v
SLOTERDIJK, PIETER oude Pieter Sloterdijknaastligger ten noorden Voorstraat 47171924636r
SLOTERDIJK, PIETJE wijlen Pyttie Sloterdijk, moeder en bestemoedererflater Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 31738249223r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rommelhaven NZ1737249177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rommelhaven NZ1737249177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41758254151r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 11758254152r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231754253159v
SLOTERDIJK, S. de weduwe van S. Sloterdijknaastligger ten westen Fabrieksstraat 21766256185v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Brouwersstraat 21174525157r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijknaastligger ten oosten Weverstraat 101758254127r
SLOTERDIJK, SIEMEN de stalling van de heer Simon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein 231741250170v
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Klaverbladstraat 191738249357r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijkontvanger convooien en licentenverkoper Schritsen 62175325337v
SLOTERDIJK, SIEMEN de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Simon Sloterdijknaastligger ten noorden Voorstraat 471695243119r
SLOTERDIJK, SJOUKJE WILLEMSde erfgenamen van wijlen Sjouckjen Willems Sloterdijkerflater Herenwaltje 101703244207v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis met tuintje daarachterNoordijs 23173124837r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Noordijs 23173124837r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Fabrieksstraat 21731247376v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Weverstraat NZ173524951r
SLOTERDIJK, SIEMEN de heer Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 62175025298r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Noordijs 231727246302v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 4173925077v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 417392504va
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis en zomerhuis en boomgaardWeverstraat 141730247324v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper kamer naast tuin kopersWeverstraat 141730247330v
SLOTERDIJK, SIEMEN de weduwe van Symon Sloterdijknaastligger ten oosten Weverstraat 10176525690v
SLOTERDIJK, SIEMEN WILLEMSoud burgemeester Symon Willems Sloterdijknaastligger ten oosten Noorderhaven 90168024174r
SLOTERDIJK, T. T. Sloterdijkkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 77oost1701244127r
SLOTERDIJK, TEEKE Taeco Sloterdijkverkoper Weverstraat 14176825788r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud hopman Theotardus Sloterdijknaastligger ten noorden Brouwersstraat 5169924430r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud burgerkolonel Theotardus Sloterdijkkoopmannaastligger ten westen Brouwersstraat 281703244202r
SLOTERDIJK, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tiaard Sloterdijknaastligger ten westen Voorstraat 471715245241v
SLOTERDIJK, TIETE vroedsman van Leeuwarden dr. Titus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Noorderhaven 881714245228v
SLOTERDIJK, TIETE ds. Titus Sloterdijknaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1713245197r
SLOTERDIJK, TIETE Titus Sloterdijk, mede voor zichadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, TIETE ds. Titus Sloterdijknaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1716245274v
SLOTERDIJK, TIETE dr. Titus Sloterdijkadvocaatverkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
SLOTERDIJK, TJEERD oud burgerkolonel Tjaard Sloterdijk, mede namens mede erfgenamenverkoper Liemendijk NZ1703244204r
SLOTERDIJK, TJEERD burgerhopman Tjaerd Sloterdijk, c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 751701244112r
SLOTERDIJK, TJEERD oud kolonel Tjaerd Sloterdijknaastligger ten westen Rozengracht 7west170024470r
SLOTERDIJK, TJEERD de schuur van hopman Tjaerdt Sloterdijknaastligger ten westen Liemendijk ZZ1703244194v
SLOTERDIJK, TJEERD de hof van hopman Tjaerdt Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 9168524271v
SLOTERDIJK, TJEERD de erfgenamen van wijlen burgerkolonel Tjeerd Sloterdijknaastligger ten westen Brouwersstraat 281721246105r
SLOTERDIJK, TJEERD oud burgercolonel en -hopman Tjeerd Sloterdijkverkoper van 1/4 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, TJEERD hopman kolonel Tjeerd Sloterdijknaastligger ten westen Voorstraat 471695243119r
SLOTERDIJK, TJEERD Tjeerdt Sloterdijk, oom en oudoomverkoper Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, TIETE vroedsman dr. Tytus Sloterdijkverkoper Lanen 36172024658v
SLOTERDIJK, TIETE vroedsman Tytus Sloterdijkverkoper Brouwersstraat 3172024659r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijkpastorverkoper van 1/2 Zuiderplein 11710245132r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijkpredikantverkoper Noorderhaven 731709245101r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijkpredikantverkoper van 1/2 Zuiderhaven 791721246114r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijknaastligger ten noorden Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, WIEBREN s.s.th. candidatus Wibrandus Sloterdijkverkoper Schritsen 1oost170824558r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijkpredikantverkoper Achterstraat 291711245162r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijkpastorverkoper Voorstraat 4317182464v
SLOTERDIJK, WIEBREN dr. Wibrandus Sloterdijkpastorverkoper Lanen 41710245129v
SLOTERDIJK, ds. Wilbrandus Sloterdijkpredikantverkoper Voorstraat 4517182461r
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneekverkoper Kerkpad WZ1705244303v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/4 Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk, mede namens mede erfgenamenadvocaat Hof van Frieslandverkoper Liemendijk NZ1703244204r
SLOTERDIJK, WILLEM schrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijkverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen de edelgestrenge heer Willem Augustijn van Sloterdijkhoofdbaljuw en opperschout van Hulst en Hulster ambachtverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijkverkoper Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Willem Sloterdijk, oom en oudoomverkoper Noorderhaven 1051702244180v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord1779259196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijkverkoper van 1/2 onbekend1779259196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijkverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg1779259196v
SLOTERDIJK, WILLEM SIEMENSde weduwe van oud burgemeester Willem Symons Sloterdijknaastligger ten zuiden Noorderhaven 90168024174r
KLASES, ALBERT Albart Claassen Sloth, mede voor zijn kinderenverkoper Hoogstraat 30166823929ra
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Hoogstraat 11806267262v
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Zoutsloot 841806267264r
SLOTHOUWER, VALENTIJN Valentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholenverkoper Droogstraat 631806267271r
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slottkoper provisioneel huis, plaats en loods met een hof en een achter uit- en ingangHoogstraat NZ16662396va
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slotthuurder Hoogstraat NZ16662396va
SLUIS, de kinderen van dr. van der Sluisnaastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
SLUIS, de weduwe van van der Sluisnaastligger ten oosten Kerkpad 71695243175r
SLUIS, FEDDE dr. Fedde van der Sluissecretaris van Hennaarderadeelverpachter grond Voorstraat 721726246292v
SLUIS, FOEKJE Foekjen van der Sluiskoper huis en steedeGrote Bredeplaats 331737249203r
SLUIS, J. de erfgenamen van wijlen J. van der Sluisnaastligger ten noorden Lanen 571758254169v
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)aanhandelaar huis 1Grote Bredeplaats 221729247247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)verwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluisontvanger van Sexbierumkoper huis, hof, stal en wagenhuisVoorstraat 201730247365v
SLUIS, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle van der Sluisnaastligger ten westen Voorstraat 44175325392r
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluisontvangerverkoper Voorstraat 201731247386r
SLUIS, PIETER Pieter M. van der Sluisluitenantverkoper q.q. Havenplein 201794264192v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluistimmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 27180426742r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluisnaastligger ten oosten Hoogstraat 41794264183v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluisluitenantverkoper q.q. Hoogstraat 41794264183v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluishuurder (p.j.)Voorstraat 301806267256v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluisluitenantverkoper q.q. Rapenburg 71794264185r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluistimmerman (mr. -)koper van 1/3 huis, brouwerij, ledige grond en twee woningen erachterHoogstraat 271801265278r
SLUIS, THEOTARDUS de erfgenamen van wijlen Theotardus van der Sluisnaastligger ten westen Voorstraat 56west16992449v
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluisverkoper Hofstraat 311696243199r
SLUIS, THEOTARDUS wijlen dr. Theotardus van der Sluisadvocaatverkoper Hofstraat 331696243199v
SLUIS, de weduwe van dr. van der Sluyshuurder onderste graanzolders (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
SLUIS, dr. van der Sluys, n.u.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Kerkpad 71690242312r
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluyskoper huisVoorstraat 421743250280r
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Voorstraat 25168524283v
SLUIS, THEOTARDUS Theotardus van der Sluysadvocaatverkoper van 1/2 Noorderhaven 68168524284v
, SIEMEN Symon Smachtschuitvoerdernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1016782414ra
SMAL, N. N. Smal, c.u.huurder achterkamer Zoutsloot 1051805267156r
SMEDING, BERNARDUS Bernardus Smedingnaastligger ten oosten Vijverstraat 21802266122v
SMEDING, BERNARDUS Bernardus Smedingnaastligger ten zuiden Vijverstraat 21802266122v
SMEDING, JOHANNES het testament van wijlen Johannes Smedingcontrarolleurverkoper Zuiderhaven 55172024681r
SMEDING, JOHANNES BERNARDUS Johannes Bernardus Smedingkoopmanverkoper Vijverstraat 41803266266r
SMEDING, Smedinghcontrarolleurnaastligger ten westen Zuiderhaven 571695243140r
SMEDING, Smedinghcontrarolleurnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51710245128r
SMEDING, JOHANNES Johannes Smedinghcontrarolleurnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51696243212v
SMEDING, JOHANNES Johannes Smedinghcontrarolleur convooien en licentenkoper huis met erf, plaats en tuintjeZuiderhaven 551694243108v
SMEDING, ATE Ate Smeedingkoopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1795264284v
SMEDING, ATE Ate Smeedingkoopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost1794264229r
SMEDING, B. B. Smeedingnaastligger ten westen Vijverstraat 61805267133r
SMEDING, B. B. Smeedingnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a1805267109v
SMEDING, BERNARDUS Bernardus Smeedingkoopmankoper Grote Ossenmarkt 11796264312v
SMEDING, BERNARDUS Bernardus Smeedingkoopmannaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11796264312v
, JAKOB Jacob Smeerstoternaastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1682241178r
SMID, ABE Abbe Smid, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191782260257v
SMID, KLAAS ARJENS Claas Arjens Smidschipperkoper huisNoorderhaven 90176125573v
SMID, KORNELIS Cornelis Smid, c.u.huurder (p.w.)Hondenstraat 5oost177325866r
SMID, DIRK Dirck Smidnaastligger ten noorden Zuidersteeg 2169224322v
SMID, MATTEUS Mattheus Smid, J.U.D.koopmanverkoper van 1/4 Voorstraat 97achter1737249187v
SMID, T. T. Smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 731790263265v
SMIDS, dr. Smids, c.u.naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21749251266v
SMIDS, ANTJE Antie Smidsnaastligger ten westen Vijverstraat1651236180r
SMIDS, ANTJE Antie Smidsnaastligger ten westen Vijverstraat1662238133v
SMIDS, LODEWIJK Lodewijk Smidshovenierkoper hof met zomerhuisWeverstraat ZZ1749251282v
SMID, JAN JANS Jan Jansen Smidtverkoper Voorstraat 10168424228r
SMID, REIN Rein Smidtsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SMID, DIRKS Ylbrand Dircks Smidtverkoper Zuiderhaven 2416832426v
SMID, de weduwe van Smithuurder (p.w.)Rapenburg 1180226699r
SMID, de heer Smitnaastligger ten oosten Noordijs 117672571r
SMID, de heer Smitnaastligger ten westen Scheerstraat 41763255214r
SMID, luitenant Smit, c.u.huurder Voorstraat 761766256211r
SMID, ABE Abbe Smitkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 211787262220v
SMID, ABE Abbe Smitkoopmannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
SMID, ABE Abbe Smitkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
SMID, BEREND Barend J. Smituurwerkmaker (mr. -)koper huis en winkelinventaris vleesmarktSchritsen 631791263313v
SMID, BEREND de kinderen van Barend Smitnaastligger ten oosten Schritsen 611802266133v
SMID, BEREND de kinderen van Barend Smitnaastligger ten oosten Schritsen 611802266112v
SMID, BAUKJE Baukjen Smitverkoper Voorstraat 271803266298r
SMID, KLAAS ARJENSwijlen Claas Arjens Smitverkoper Noorderhaven 90176425669v
SMID, GERRIT Gerryt Smitschipper (schuit-)koper huisRommelhaven 18178826352v
SMID, GERRIT Gerryt Smitverkoper Rommelhaven 181801265287r
SMID, GERRIT HENDRIKS Gerryt Hendriks Smitherbergier in De Drie Hoefijzersverkoper Zuiderhaven 23de Drie Hoefijzers178526242r
SMID, H. H. Smitprocureurnaastligger ten westen Schritsen 371802266138r
SMID, HENDRIK Hendrik J. Smitnaastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11802266164r
SMID, HENDRIK Hendrik Smithuurder Voorstraat 621769257136r
SMID, HARMEN ANTONIUS Hermanus Anthony Smitstuurman op de Abtkoper huis en tuintjeZuiderstraat 13180826828v
SMID, JAKOB Jacob Smit, c.u.kastmakerhuurder Voorstraat 461800265272v
SMID, JAN Jan Smithuurder Zeilmakersstraat 131807267293r
SMID, JAN Jan Smitwever (bont-)verkoper Hoogstraat 451759254241v
SMID, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Smitschipper (beurt-)verkoper Zoutsloot 201800265252r
SMID, JURJEN Jurjen Smithuurder Droogstraat 47177225852v
SMID, LODEWIJK de tuin van Lodewijk Smitnaastligger ten noorden Weverstraat1749251281r
SMID, LODEWIJK wijlen Lodewijk Smitgardenierverkoper Weverstraat ZZ1751252138v
SMID, MARTEN Marten Smithuurder (p.j.)Vijver 31785261262r
SMID, MATTEUS Mathijs Smitnaastligger ten oosten* Noordijs 11758254171v
SMID, MATTEUS de stal van de heer Mathijs Smitnaastligger ten oosten Noordijs 1176325615v
SMID, MATTEUS Mathijs Smit, J.U.D.verkoper Noordijs 51774258137v
SMID, MATTEUS Mathijs Smit, J.U.D.koopmanverkoper Prinsenstraat 4176125583v
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smitsecretaris van Barradeel (oud -)verkoper Noorderhaven 35179726563r
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smitsecretaris van Barradeel (oud -)verkoper Droogstraat 7oost179726566v
SMID, REIN Rein Smitnaastligger ten westen Scheerstraat 41771257243v
SMID, REIN Rein Smitnaastligger ten oosten Noorderhaven 311788262259v
SMID, REIN Rein Smitnaastligger ten noorden Noorderhaven 311788262259v
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Noorderhaven 881782260246r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris (oud -)verkoper Noorderhaven 33179826573v
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelkoper Droogstraat 9178926377v
SMID, REIN Rein Smitkoper door niaar huisNoorderhaven 331787262168v
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelcrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris en boelontvanger van Barradeelkoper huisNoorderhaven 351795264301r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris en boelontvanger van Barradeelnaastligger ten westen Noorderhaven 351795264301r
SMID, REIN Rein Smitkoper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied)176425631v
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper onbekend1770257167r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper onbekend1770257167r
SMID, REIN Rein Smit, c.s.naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ178126021v
SMID, STEFFEN ARENDS Steffen Arents Smitwever (mr. bont-)verkoper Scheerstraat 8midden1800265231v
SMID, THOMAS Thomas Smit, c.u.huurder van 1 kamer (p.j.)Noordermolen 11800265233v
SMID, TJITSE Tietze Smitkoper huis en logement de Goude Leeuw genaamdVoorstraat 27de Gouden Leeuw179726512v
SMID, TJEERD Tjeerd Smitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 351782260221r
SMID, TJITSE Tjietze Smitkok op het Admiraliteitsjachtkoper huis en hofNoorderhaven 751784261247v
SMID, TJITSKE Tjitske Smitverkoper Voorstraat 271803266298r
SMID, TJITSE Tjitze Smitnaastligger ten westen Bildtstraat 241785261311v
SMID, TJITSE Tjitze Smitnaastligger ten westen Bildtstraat 241790263255r
SMID, H. H. Smithprocureurnaastligger ten zuiden Zoutsloot 841808268127r
SMID, H. H. Smithprocureurnaastligger ten westen Schritsen 371803266252r
SMID, HENDRIK Hendrik J. Smithprocureur postulantverkoper Grote Ossenmarkt 111805267157r
SMID, HENDRIK Hendrik J. Smithnaastligger ten zuiden Lanen 42179826572r
SMID, HENDRIK wijlen Hendrik Smithexecuteurverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1793264360r
SMID, HENDRIK Hendrik Smithprocureur postulantkoper huisGrote Ossenmarkt 1118042677r
SMID, HENDRIK Hendrik Smithnaastligger ten westen Hoogstraat 41794264183v
SMID, HENDRIK Hendrik J. Smithprocureur postulantkoper tuin, zomerhuis, gallerij, keuken en secreetZoutsloot 841806267264r
SMID, HENDRIK Hendrik J. Smithexecuteurkoper Hoogstraat 21793264117v
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jans Smithexecuteurkoper huis en tuintjeSchritsen 351795264246r
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jans Smithprocureur postulantverkoper q.q. Kerkpoortstraat 5318032672v
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jans Smithprocureur postulantverkoper Hoogstraat 21803266253r
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jans Smithnaastligger ten zuiden Lanen 421799265158r
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jansz Smithpostulantverkoper q.q. Weverstraat 141806267285v
SMID, JAKOB Jacob Smith, c.u.huurder Noorderhaven 751803266246v
SMID, JAN Jan Smith, c.u.huurder boven Kruisstraat 10oost176125551r
SMID, JAN wijlen Jan Smithschrijnwerker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 221790263181r
SMID, MARTJEN KLASES Maartje Clases Smithverkoper Zoutsloot 711787262238v
SMID, MATTEUS Matthijs Smithverkoper Bildtstraat 31755253201r
SMID, REIN Rein Smithsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
SMID, REIN Rein Smithsecretarisnaastligger ten zuiden Droogstraat 9achter178826317r
SMID, REIN Rein Smithsecretaris van Barradeelverkoper Scheerstraat 21789263101r
SMID, THOMAS Thomas J. Smithschipperhuurder Schritsen 261808268182r
SMID, THOMAS Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21180826849v
SMID, THOMAS de koper Thomas C. Smithwolkammer (mr. -)huurder Brouwersstraat 21180826849v
SMID, TJITSE Tjietze Smithverkoper Noorderhaven 751803266246v
SMIDS, Smithsnaastligger ten oosten Zuiderhaven 11758254178r
SMID, de weduwe van Smitthuurder Grote Bredeplaats 16178326119r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper Brouwersstraat 181789263157v
SMID, ABE Abbe Smittkoopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper Brouwersstraat 201789263159r
SMID, ABE Abbe Smittkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat 6178526246r
SMID, ABE Abbe Smittverkoper q.q. huis (p.j.)Hoogstraat 161787262181r
SMID, ABE Abbe Smittnaastligger ten noorden Brouwersstraat 22178326135r
SMID, BERBER Berber Smittkoper Zoutsloot 100180826831v
SMID, KOENRAAD de weduwe Coenraad Smitthuurder (p.j.)Bargebuurt 101787262198v
SMID, R. R. Smittsecretaris van Barradeelverkoper Noordijs 11noord1787262191v
SMID, R. R. Smittsecretaris van Barradeelverkoper Noordijs 11zuid1787262191v
SMID, REIN Rein Smittsecretaris van Barradeelkoper huis met de Vergulde Scheer in de gevelScheerstraat 3de Vergulde Scheer178326110v
SMID, REIN Rein Smittsecretaris van Barradeelverkoper Scheerstraat 3178326192r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans Smotskeverkoper Karremanstraat 51776258243v
, JAN Jan Hendrik Snaaknaastligger ten westen Kerkpad 201763255243v
SNEL, ARJEN de weduwe van Arjen Snelnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 71681241136v
SNEL, ARJEN de weduwe van Arjen Snelnaastligger ten noorden Voorstraat 9167924153v
SNEL, ARJEN de weduwe van Arjen Snelnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 71682241198v
SNEL, ARJEN de weduwe van Arjen Snelnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 7168424219v
SNEL, ARJEN IESESwijlen Arjen Ieses Snelschipper (smal-)verkoper Noorderhaven 501683241245r
ARJENS, IESE Jese Arjens Snellverkoper Franekereind 26168424231v
SNIJDER, SARA Sara Catharina Snijderkoper Heiligeweg 141803266267r
SNIJDER, SARA Sara Catharina Snijderkoper Heiligeweg 141803266267r
, JAN Jan Snijdlerchirurgijn (mr. -)verkoper Hofstraat 25178126078v
, JAN Jan Snijdlerchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
, JAN Jan Snijdlerchirurgijn (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
SNOEK, GEESKE Geesie Snoeckkoper Voorstraat 5016552373v
SNOEK, GEESKE ROELOFS Geeske Roelefs Snoekverkoper Voorstraat 50167023941va
JANS, BEREND Beerend Jansen Soekwever (mr. bont-)koper door niaar huisRapenburg 10west1774258149v
JANS, BEREND Beernd Jans Soekwever (bont-)verkoper Rapenburg 10west176825784v
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans Soekwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Rapenburg 10west1778259147v
JANS, BERENDvrijgezel Beernd Jansen Soekwever (bont-)koper deftig huis met daarin een weefwinkelRapenburg 10west1759254189v
, JAN Jan B. Soekverkoper Rapenburg 10west1778259147v
SOEST, ANDRIES HENDRIKS Andries Hendricx Soestverkoper q.q. Zoutsloot NZ159822879v
SOEST, JAN wijlen Jan Soestverkoper Zoutsloot 1159822887r
SOEST, IESKJE ANDRIES Jesck Andries van Soestverkoper Zoutsloot 11620230200v
ZOET, JAN wijlen Jan Soetbewoner Grote Bredeplaats 21163823455r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet, q.q.protesteert vanwege een hypotheek Lanen 631622230312v
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soetverkoper Lammert Warndersteeg 1noord1620230255r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soetnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
ZOET, JAN HANSESwijlen Jan Hanssen Soetverkoper Grote Bredeplaats 21163823455r
ZOETE, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Soetenaastligger ten westen Zoutsloot 11653236234v
, Roos Soetekauwhuurder (p.j.)Brouwersstraat 5169924430r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs Soetevischerkoper huisGrote Kerkstraat 2416362348v
SOLKEMA, ANTJE TJERKS Antie Tjerx Solcamakoper Zoutsloot 561681241125v
, CHRISTIAAN Christiaan Soldan, c.u.sergeanthuurder Zoutsloot 591793264143v
TJERKS, ANTJE Antie Tjerx Solkemaverkoper Zoutsloot 561694243112r
ZOMER, JAN Jan Somernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2167124062v
ZOMER, JAN Jan Somernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21664238220v
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u.verkoper Karremanstraat 41669239189r
, LIJSBET Lijsbeth Somersnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91795264263r
, PIETER Pieter Somersnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51782260168v
, PIETER Pyter Sommers, c.u.kaarsenmakerkoper huisDrie Roemersteeg 7176825776v
SON, S. S. Louisa van Sonverkoper Zuiderhaven 71a1805267138v
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondagnaastligger ten zuiden* Dalpad 71782260241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondagverkoper Dalpad 71782260241r
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten oosten Lanen 361663238200v
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten oosten Schritsen 271663238200v
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten westen Lanen 4016592382v
, PIETER Pieter Sonderlantnaastligger ten westen Lanen 4016592383raa
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers Sonhoven, c.u.koper kamerFabrieksstraat 281669239196r
SONIUS, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricx Soniusverkoper q.q. Lanen 38159722830v
JANS, JAN Jan Jansen Sonnecampverkoper q.q. Pothondjessteeg ZZ1619230197r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnemakoper huis en erfSint Odolphisteeg 221733248259r
SONNEMA, JAKOBJE Jaepjen Sonnemakoper Sint Odolphisteeg 201740250121v
SONNEMA, PIETER SIEBRENS Pytter Sybrens Sonnemanaastligger ten oosten Lanen 35170824551v
SONNEMA, SIEBREN PIETERS Sibrand Pieters Sonnema, c.u.zilversmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat NZ173925029v
SONNEMA, IEFKE PIETERSwijlen Yffke Pieters Sonnemaverkoper Voorstraat 811730247305v
, de weduwe van wijlen Sonnemannaastligger ten noorden Bildtstraat 151614229233v
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenberghverkoper Noorderhaven 531620230248v
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenberghkoopmanverkoper Voorstraat 321627231173r
, LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBET Elisabeth Soomersnaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51805267117v
, LIJSBET Elisabeth Soomersverkoper Drie Roemersteeg 51805267117v
SOPINGIUS, de hof van burgemr. Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 131717245292v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat NZ1729247236v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten westen Franekereind 32172024662v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten oosten Franekereind NZ1722246133r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321725246218r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten zuiden Franekereind 321726246258v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten westen Franekereind 321726246258v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten noorden Nieuwstraat 311725246214r
SOPINGIUS, BAUKJE Bauckie Sopingiusverkoper Rozengracht 19168524288v
SOPINGIUS, BAUKJE Bauckien Sopingiuskoper Rozengracht 191681241133r
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 111784261207v
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 61784261207v
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkje Sopingiuskoper Hoogstraat 11754253174r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiuserflater Kleine Kerkstraat 12177325894r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkje Sopingiusverkoper Hoogstraat 1176425667r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiusverkoper Romastraat 4west1774258147v
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiuserflater Grote Kerkstraat 10177325895r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkje Sopingiusverkoper Noorderhaven 421754253147r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiusverkoper Zoutsloot 77177325897r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkjen Sopingiuserflater Droogstraat 671773258101r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkjen Sopingiuserflater Zoutsloot 561773258101r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiuskoper Noorderhaven 42174925232r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiuskoper Zoutsloot ZZ1754253164v
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiusverkoper van 1/2 Zuiderhaven 51765256106v
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiusverkoper Nieuwstraat 251748251236r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiuskoper Zuiderhaven 5175325396r
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 3/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 10/72 Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, GRIETJE Grietje Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingius, c.s.verkoper q.q. Rozengracht 18achter172024679r
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingiusnaastligger ten noorden Nieuwstraat 31172824768r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper van 1/72 Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 251737249161r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper q.q. Grote Kerkstraat 18172024687r
SOPINGIUS, HENDRIK de hof van Hendrick Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 3169224310r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskoopmankoper huisFranekereind 32172024662v
SOPINGIUS, HENDRIK het pakhuis van Hendrick Sopingiusnaastligger ten westen Franekereind 401710245136v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiusnaastligger ten oosten Franekereind 30west168024181v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskuiper (mr. -)koper huis en plaatsFranekereind 30oost167924151v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskuipernaastligger ten westen Franekereind 32168024182v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 30west169324327r
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrick Sopingiusverkoper Franekereind 381722246142r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 1169324328r
SOPINGIUS, HENDRIK grondpacht uit het huis van Hendrick Sopingiuskuipereigenaar perceel Franekereind 30oost168024125ra
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 151713245196r
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuserflater Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuskoopmanverkoper Franekereind 321726246258v
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuserflater Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkelierkoper pakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van de verkoperFranekereind 38170924588v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkeliernaastligger ten zuiden Franekereind 38170924588v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkeliernaastligger ten westen Franekereind 38170924588v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuskuiper (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 32168424245r
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuserflater Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkelier en koopmankoper huis met een tuin daaragterFranekereind 36170924578v
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingiusverkoper van 3/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingiusverkoper van 10/72 Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, JANKE Janke Sopingiushuurder (p.j.)Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JANKE Janke Sopingiushuurder (totaal p.j.)Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, JANKE Janke H. Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 341740250129v
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pieters Sopingiusverkoper van 36/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pytters Sopingiusverkoper van 24/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, PIETER HENDRIKSwijlen Pieter Hendriks Sopingiusverkoper Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tialling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerkverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerkkoper huisGrote Kerkstraat 351742250215v
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjuswinkelierkoper Bildtstraat 11176425633v
, HARMEN Harmen Sopingusnaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131658237143v
, DIRKJE Durkje Sopiniusgeniaarde koper Voorstraat 321751252159r
, DIRKJE Durkje Sopiniusgeniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ1751252159r
, CATHARINA Catharyna Sopyniusgeniaarde koper Zoutsloot 411767256236r
, KLAASde dochter van Claes Spaenkenaastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
JANS, KLAAS Claes Jansen Spaenkeverpachter grond William Boothstraat 351601228277r
JANS, KLAAS Claes Janssen Spaenthiennaastligger ten noorden Franekereind 171602228315v
, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171624230373v
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Spaentieverkoper William Boothstraat 391644235102r
, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171622230295v
, KLAAShet huis eerder van Claes Spaentiesnaastligger ten noorden Franekereind 171647235264r
, HENDRIK Hendrik Spannenborgkoopmankoper huis genaamd de OssekopVoorstraat 97de Ossenkop17562542r
, HENDRIK Hendrik Spannenborg, c.u.koopmanhuurder (p.j.)Voorstraat 9717562542r
SPANNENBURG, burgerhopman Spannenburgnaastligger ten zuiden Noordijs 41782260254r
SPANNENBURG, AUKJE GOSSESwijlen Aukje Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, AUKJE Aukjen Spannenburgkoper Zuiderhaven 73west1728247148v
SPANNENBURG, AUKJE GOSSES Aukjen Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 8178826358r
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper q.q. Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE HENDRIKS Doedtje Hendriks Spannenburgkoper Hoogstraat 181787262211v
SPANNENBURG, DOETJE Doettje Spannenburg, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Voorstraat 971780259297v
SPANNENBURG, DOETJE HENDRIKS Doettje Hendriks Spannenburgverkoper Brouwersstraat 91786262115r
SPANNENBURG, GOSSE toekomstig huurder Gosse Spannenburg, c.u.zilversmid (mr. -)huurder voorste gedeelte (p.j.)Voorstraat 231696243186v
SPANNENBURG, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Spannenburgnaastligger ten westen Voorstraat 991779259212v
SPANNENBURG, HENDRIK de kinderen van Hendrik Spannenburgnaastligger ten oosten Brouwersstraat 111779259228v
SPANNENBURG, HENDRIK de kinderen van Hendrik Spannenburgnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111779259228v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 641766256223v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 641780259258v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburgnaastligger ten oosten Hofstraat 31781260151v
SPANNENBURG, JOHANNES Joannes Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Lanen 3168424252r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Lanen 31685242104r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburg, n.u.naastligger ten zuiden Rommelhaven 12175025262v
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgnaastligger ten noorden Noordijs 8176425619v
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgkoopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 10178626270r
SPANNENBURG, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Spannenburgverkoper Noordijs 101789263123r
SPANNENBURG, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Spannenburgverkoper ten oosten van Harlingen1794264179v
SPANNENBURG, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Spannenburgverkoper Hofstraat 51794264223r
SPANNENBURG, JOHANNES burgerhopman Johannes Spannenburgverkoper Rommelhaven 141771257185v
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgnaastligger ten noorden Noordijs 8177725972r
SPANNENBURG, JOHANNES oud hopman Johannes Spannenburgverkoper Noordijs 61794264193v
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgnaastligger ten noorden Rommelhaven 161766256191r
SPANNENBURG, JOHANNES oud hopman Johannes Spannenburgverkoper Brouwersstraat 81794264195r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannis Spannenburgbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 211690242330r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannis Spannenburg, mede als voogd van hun kinderenbode Admiraliteit in Friesland (ordinaris -)verkoper Lanen 5169324372r
SPANNENBURG, KLAAS Klaas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
SPANNENBURG, L. L. Spannenburgkoopmannaastligger ten oosten Hofstraat 31811269122v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1784261231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord1784261231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 21784261232r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11784261233r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoper door niaar huis ([per jaar zo lang verkoopster leeft])Brouwersstraat 101790263228r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten noorden Hofstraat 31738249270v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper van 1/4 Brouwersstraat 10178626270r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 81795264258v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten zuiden Noordijs 8173925025v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Rozenstraat 3179826583r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmankoper 1/4 huisBrouwersstraat 121805267170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten noorden Noordijs 12175325389r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten westen Brouwersstraat 121805267170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 121805267170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 121805267170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgverkoper Kleine Bredeplaats 171779259195r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmaneigenaar van 1/4 Brouwersstraat 121806267267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 121806267267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten westen Brouwersstraat 121806267267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmankoper huisCarl Visschersteeg 101783261117r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten noorden Brouwersstraat 121806267267v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 101806267268v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgverkoper Brouwersstraat 101806267268v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoper door niaar huisHofstraat 51796264349r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburghuurder graanzolders (p.j.)Rommelhaven 31781260153r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 81794264195r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 81799265186r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 1b1784261229r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten zuiden Franekereind 10175025286r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmankoper huisBrouwersstraat 12noord1784261231r
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburgverver (mr. -)verkoper van 3/4 Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburgkoopmankoper huisBrouwersstraat 141802266151v
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburgkoopmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 141802266151v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laes Gosses Spannenburgkastmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, MARIA Maria Spannenburgkoper huis en kelderHofstraat 51794264223r
SPANNENBURG, MARIA Marike Spannenburgverkoper Hofstraat 51796264349r
SPANNENBURG, TJEBBE Tiebbe Spannenburg, c.u.huurder Brouwersstraat 14174925217v
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburgtingieter (mr. -)verkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
SPANNENBURG, TJEBBE de erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburgnaastligger ten zuiden Noordijs 8176425619v
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburgtingieter (mr. -)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
SPANNENBURG, TJEBBE de erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburgnaastligger ten zuiden Noordijs 8177725972r
SPANNENBURG, IEFKE Yefke Spannenburgverkoper van 1/2 Voorstraat 971780259297v
SPANNENBURG, IEFKE Yfke Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, IEFKE HENDRIKS Yfke Hendriks Spannenburgverkoper Brouwersstraat 91786262115r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghverkoper van 1/4 Herenwaltje 101695243127v
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 1216952437ra
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburghbodehuurder (p.j.)Hoogstraat 101697243300r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburghbodehuurder huis en tuintje (p.j.)Hoogstraat 101697243275r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburghnaastligger ten zuiden Noordijs 81749251262v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburghnaastligger ten oosten Voorstraat 97achter1737249187v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburghkoopmankoper 3/4 huisBrouwersstraat 121807267306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburghnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 121807267306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburghnaastligger ten westen Brouwersstraat 121807267306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburghnaastligger ten noorden Brouwersstraat 121807267306v
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburghwinkelierkoper huisNoordijs 10173524987r
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburghnaastligger ten zuiden Noordijs 81736249118r
SPANNENBURG, TJEBBE vroedsman Tjebbe Spannenburghtingieter (mr. -)koper huis met winkelBrouwersstraat 12zuid1754253158r
SPANNENBURG, TJEBBE Tjebbe Spannenburghtingieter (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 141749251279r
, HENDRIK Hendrick Specknaastligger ten noorden Oosterkeetstraat WZ1623230352v
, HENDRIK Hendrick Specknaastligger ten noorden Ooievaarsteeg1615229283v
, PIETER Pytter Specknaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)16362349v
SPEKMAN, JAN GERRITSals bewoner Jan Gerrits Speckmannaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 41681241132r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Specqnaastligger ten noorden Noordees (gebied)1613229149v
SPEELMAN, JAKOB Jacob Speelmanhuurder achterkamer (p.w.)Bildtstraat 20175025255v
SPEKMAN, JAN GERRITSwijlen Jan Gerrits Spekmankoper Grote Kerkstraat 21688242231r
, JAN Jan Frederik Spelkers, c.u.koper huis en herbergHavenplein 10181026953r
ARJENS, JOOST Joost Aryens Speltcrediteur (triumphant) onbekend159722849v
SPELTJE, GRIETJE Grietie Speltienaastligger ten westen Noorderhaven 87177725987r
SPELTJE, GRIETJE Grietie Speltieverkoper Noorderhaven 87177725987r
SPELTJE, GRIETJE meerderjarige vrijster Grietie Speltieverkoper Noorderhaven 85177725991v
SPELTJE, GRIETJE HARMENS Gryttie Harmens Speltiewinkeliergeniaarde koper Grote Ossenmarkt 231737249209r
SPELTJE, JAN Jan Speltieschippernaastligger ten westen Noorderhaven 901738249292r
SPELTJE, JAN Jan Speltienaastligger ten westen Noorderhaven 90176125573v
SPELTJE, JAN Jan Speltienaastligger ten noorden Voorstraat 4317342491r
SPELTJE, JAN Jan Speltienaastligger ten noorden Voorstraat 43173524933v
SPELTJE, JAN Jan Speltieschipper op Amsterdam (veer-)koper huisNoorderhaven 88oost1734248347v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltieschipper op Amsterdam (beurt-)koper Zoutsloot 191734248288v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltienaastligger ten westen Noorderhaven 90173524985r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltienaastligger ten oosten Noorderhaven 8517492521r
SPELTJE, PIETER ANDRIES Pieter Andrys Speltiekoopmanverkoper Zoutsloot NZ1755253198r
SPELTJE, TRIJNTJE Trijntie Speltienaastligger ten westen Noorderhaven 87177725987r
SPELTJE, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntie Speltieverkoper Noorderhaven 85177725991v
SPELTJE, TRIJNTJE Trijntje Speltieverkoper Noorderhaven 87177725987r
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltjekoper Bildtstraat 16174325120r
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltjeverkoper Bildtstraat 161754253145r
SPELTJE, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 131787262234r
SPELTJE, JAN Jan H. Speltjenaastligger ten westen Zoutsloot 341776258251r
SPELTJE, JAN Jan H. Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 131770257161r
SPELTJE, JAN Jan Speltjenaastligger ten westen Noorderhaven 901771257232v
SPELTJE, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 3zuid1793264120r
SPELTJE, JAN Jan Speltjenaastligger ten westen Noorderhaven 90176425669v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (beurt-)koper door niaar huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen175325358v
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 31782260222r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Noorderhaven 85175325358v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 31786262128r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (oud wijd-)verkoper Herenwaltje 5176825748r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 191769257138r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjekoper huis met bakkersovenNoorderhaven 871747251168r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Noorderhaven 851747251170r
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Zoutsloot 49180426750r
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 191780259236v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjeschipper (oud wijd-)verkoper Noorderhaven 69176825790v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Zoutsloot 491771257189v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Noorderhaven 831763255238r
, kapitein Spencernaastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ1635233169v
, het huis van de erfgenamen van wijlen hopman Spensernaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ1652236213v
, LIJSBETJuffrouw Elisabeth Spenserverkoper Zuiderstraat 211651236176v
, LIJSBETjuffrouw Elisabeth Spenserverkoper Zuiderstraat1651236176v
, JAN Jan Spenserkapiteinprotesteert vanwege confuys omdat hij heeft willen betalen Zuiderstraat NZ1614229211v
, JAN Jan Spenserkapiteinverkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat NZ1614229211v
, JANburgerhopman Jan Spensernaastligger ten noorden Zuiderstraat 121630232116v
, JAN Jan Spensernaastligger ten westen Zuiderstraat1630232116v
, JAN Jean Spenserkapitein ener engelse compagnie garnizoen houdend te Duisburgverkoper Zuiderstraat ZZ161723089v
, JOHANNES Johan Spenserkoper Zuiderstraat NZ1613229170v
, JOHANNES Johan Spenserkapitein (Engels -)koper huis met tuin of plaats erachter (garnizoen houdend in Sneek)Zuiderstraat ZZ161623026r
, STIJNTJE Stijntie Spiegelverkoper Grote Bredeplaats 19174425134v
, SIEMEN Simon Spiegelbergscheepstimmermanverkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
, BEREND Berent Spiekeigenaar staketting tussen zijn erf en de kopers Kerkpad 181738249273v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper van 1/2 Voorstraat 971780259297v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper Brouwersstraat 91786262115r
, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
, ANDRIES Andries Spieringshoekverkoper Noorderhaven 881782260246r
, ANDRIES Andries Spieringshoekverkoper Nieuwstraat 221782260290r
, ANDRIES Andries Spieringshoekverkoper van 1/6 Scheffersplein 7178626284r
DIRKS, REIERweesmeester Reyer Dircxen Spijckerverkoper Noorderhaven 101653236223r
, JAN Jan Spillenaarheemraad in de Tielerwaardverkoper van 13/16 Hoogstraat 32174025096ar
, JAN Jan Spillenaerheemraad in de Tielerwaardverkoper van 13/16 Lombardstraat 2174025094v
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u.bakkerverkoper Vijver 21661238113v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper q.q. Heiligeweg 617432511ra
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper Heiligeweg 6174325113r
JANS, KLAAS Claes Jansen Spitskeverkoper van 4/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
JANS, KLAAS Claes Jansen Spitske, c.soc.koper 1/4 huisKleine Bredeplaats 181658237156v
, GERRIT Gerrit Spitskenaastligger ten oosten Zuiderstraat178126099r
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses Spitskeverkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
JANS, GERRIT Gerrit Jans Spitskekoper huis en tuinZuiderstraat 13177725952v
, GERRIT Gerryt Spitske, c.u.huurder Zuiderstraat 131760254257r
, GERRIT Gerryt Spitskeboekdrukkerverkoper Zuiderstraat NZ1782260284r
, GERRIT Gerryt Spitskenaastligger ten zuiden Zuiderstraat 151781260122r
, GERRIT Gerryt Spitskeboekbinderkoper huis, weefwinkel en hofZuiderstraat177625920v
JANS, GERRIT Gerryt Jans Spitske, c.u.huurder voorhuis (p.j.)Vijver 91771257239v
, JAN Jan Spitskeboekdrukkerverkoper Vijver 81810268336r
, JAN Jan Spitskeboekdrukkerkoper huisVijver 8180826866v
, JANde woning gekocht door Jan Spitske, c.u.naastligger ten noorden Vijver 10180826867v
GERRITS, JAN Jan Gerrits Spitskeverkoper Zuiderstraat 13180826828v
SPOEL, ROMKE de weduwe van Romcke Spoelnaastligger ten westen Gardenierstraat 116552374v1
SPREE, Spree, c.u.kapiteinhuurder Noordijs 61794264193v
SPREE, J. J. Spreekapitein infanterie (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 141800265270r
SPREE, J. de heer J. Spree, c.u.luitenanthuurder Vismarkt 11788262249r
SPREE, JOHANNES de huisvrouw van Johannes Spreeeerdere bewoner Zuiderhaven 39180426769v
, GERRIT Gerryt Sprickverkoper Gardenierstraat NZ17672577r
, ANTJEwijlen Antje Sprikerflater Gardenierstraat NZ17672577r
, BEREND Beerent Sprikwever (bont-)verkoper Gardenierstraat NZ17672577r
JANS, BEREND Beernd Jans Sprikwever (mr. bont-)verkoper Romastraat1767256234r
, MARIA Marijke Sprik, innocentverkoper Gardenierstraat NZ17672577r
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west1663238184r
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west166023862v
SPRONG, JAKOB wijlen Jacob Spronghverkoper Spekmarkt 1167124051v
SPROTTINGA, Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 401710245136v
SPROTTINGA, oud burgemeester Sprottingaprotesteert vanwege verzwegen precario Weverstraat NZ1695243125r
SPROTTINGA, J. oud burgemeester J. Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 9170024478v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1695243125r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 151695243125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 171695243125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 131695243126r
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottingahuurder Franekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten westen Franekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga, q.q.naastligger ten westen Lanen 221696243211v
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 36168024125ra
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 38170924588v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 38170924588v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottingaverkoper Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1681241147r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 17170724522r
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottingaverkoper Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten westen Weverstraat1682241205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1682241205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud burgervaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper vier kamersWeverstraat1681241157v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSvroedsman Jacob Gerbens Sprottingakoper huisNoorderhaven 4216852425va
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS Jacob Gerbens Sprottingakoper huisFranekereind 23west1687242167r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSvroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, c.u.verkoper Noorderhaven 421688242256v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Gerbens? Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1681241157v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingaverkoper Franekereind 23west1689242262v
SPROTTINGA, JAKOB burgemeester Jacobus Sprottingaverkoper q.q. Voorstraat 79169124224va
SPROTTINGA, JAKOB burgemeester Jacobus Sprottingaverkoper q.q. Bargebuurt WZ169124224va
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingakoper keukenNoorderhaven 42168524295r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottinga, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 42168524295r
SPROTTINGA, JAKOB Jacobus Sprottinganaastligger ten noorden Noorderhaven 42168524295r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingakoper Franekereind 361686242114v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 361686242114v
SPROTTINGA, JAKOB het pakhuis en hof van Jacobus Sprottingakapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 36170924578v
SPROTTINGA, JAKOB Jacobus Sprottinga, voor zich en zijn drie kinderenkapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 36170924578v
SPROTTINGA, SJOERD Sioerd Sprottingaverkoper Lanen 201710245137r
, HARMEN Harmen G. Staadskoopmankoper huis en tuintjeHavenplein 16180126616r
STAATS, HARMEN Harmen Staatsnaastligger ten westen Havenplein 241803266193r
STAATS, HARMEN Harmen G. Staatsverkoper Havenplein 16180426741r
GOSSES, HENDRIK Hendrik Gosses van Stadesoldaat onder Jan vander Voordabruidegom 1606228532r
, Emberich Stadenskoper kamerGrote Kerkstraat 31midden1606228506r
, ALBERT Albert Stadslandersoldaatkoper kamer met loodske en plaatske daarachter (soldaat in de compagnie van overste Julius van Eysinga)Bildtpoort (gebied)1630232134r
, ALBERT Albert Stadslanderkorporaalnaastligger ten noorden Achterstraat NZ163723423r
, KLAASde weduwe van Claes Stadtnaastligger ten westen Noorderhaven 31161623028v
, het huis van Stadtlandernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1674240146v
, wijlen Stadtslandernaastligger ten oosten Anjelierstraat 4164923682v
, HANSwijlen Hans Staelverkoper Karremanstraat 41662238149r
STAAL, HANS wijlen Hans Staellkoper Karremanstraat 41658237161v
JANS, AALTJE Aeltie Jans Staetlanderverkoper Bildtpoort (gebied)1652236183v
OUTGERS, HESSEL Hessel Outgers Staffangerkoper kamerVijverstraat NZ163823456v
STALMAN, ANTONIUS JANS Anthony Jansen Stalman, c.u.verkoper Both Apothekerstraat 2169424385r
STALPERT VAN DER WIELEN, FOEKJE Foetina Francisca Stalpert van der Wielenverkoper Hoogstraat 211770257177v
STALPERT VAN DER WIELEN, juffrouw Foetyna Francisca Stalpert van der Wielenkoper huis en tuintjeHoogstraat 211763255258v
STAM, NANKE Ninke Stamkoper Hoogstraat 5180826848v
STAMBKE, dr. Stambkenaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2178926376v
STAMBKE, dr. Stambkenaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1784261136v
STAMBKE, dr. Stambkenaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1784261136v
STAMBKE, dr. Stambkenaastligger ten oosten Liemendijk NZ1798265117r
STAMBKE, dr. Stambkenaastligger ten oosten Karremanstraat1784261170r
STAMBKE, Stambkeadvocaathuurder Noorderhaven 1091781260130v
STAMBKE, H. dr. H. P. Stambkenaastligger ten westen Liemendijk ZZ1778259136v
STAMBKE, H. dr. H. G. Stambkenaastligger ten oosten Liemendijk ZZ178326152r
STAMBKE, H. dr. H. G. Stambkenaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ178326152r
STAMBKE, H. H. P. Stambkenaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2179826591r
STAMBKE, H. H. P. Stambkevoormalig bewoner Rozengracht 21799265159r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 54178626266r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 54178626266r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkekapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper koetshuis, stalling en kamerSteenhouwersstraat 4178626268r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambke, namens de overige erfgenamenadvocaatverkoper van 4/5 Rozenstraat 2179826579r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaatverkoper q.q. Rozenstraat 2179826579r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Kerkstraat 2517962652r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Heiligeweg 3817962654r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Spinstraat 11178626272v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Spinstraat 11178626272v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Hoogstraat 31793264103v
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2178626274r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2178626274r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Lanen 341778259150v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Anjelierstraat 161796264345r
STAMBKE, HENDRIK Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandkoper huisSchritsen 601790263266v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31midden1796264347r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Romastraat 271796264351v
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Liemendijk ZZ1799265161v
STAMBKE, HENDRIK Henri Philip Stambke, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper hof, zomerhuis, weefwinkel, bomen en plantenAchterstraat 311775258222r
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Schritsen 601799265166v
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Rozengracht 21799265159r
STAMBKE, HENDRIK de boedel van Henri Philip Stambkeadvocaatverkoper Steenhouwersstraat 41799265160r
STAMBKE, HENDRIK Henrie Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandkoper huis, tuin en achterwoningRozengracht 21784261179r
STAMBKE, P. P. Stambkenaastligger ten oosten Liemendijk ZZ177725929v
STAMBKE, P. P. Stambkenaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ177725929v
STAMBKE, Phliip Stambke, J.U.D.advocaatverkoper q.q. Hoogstraat 19179226428v
, HENDRIKdr. Hendrik Philip Stamkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 181796264350r
, AALTJE Aletta Louisa Stamleskoper Kleine Kerkstraat 10177225825v
, AALTJE Aletta Louisa Stamlesverkoper Kleine Kerkstraat 101805267176r
, dr. Stampkenaastligger ten oosten Zuiderhaven 54178826363v
, ARJAANTJE Adriana Stanciusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 901724246210v
, ARJAANTJE Adriana Stanciusnaastligger ten westen Noorderhaven 901724246210v
, BERBER Berbera Stansenverkoper van 2/3 William Boothstraat 61723246171v
, BERBER Berbera Stansenverkoper van 2/4 Noorderhoofd 11729247253v
, BERBER Berbera Stansenverkoper van 1/4 Noorderhoofd 11729247253v
, BERBERmeerderjarige ongehuwde dochter Berbertie Stansenverkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
, KORNELISKE Cornelia Stansen, c.m.verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
, MARIA Maritie Stansen, c.m.verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
, NANNE Nanningh Stansenbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Bildtstraat 151715245240r
, de erfgenamen van wijlen Nanningus Stanseneigenaar van 1/2 van 5/12 William Boothstraat 61722246150r
, wijlen Nanningus Stansenerflater William Boothstraat 61723246171v
, Nanningus Stansenbrouwer (mr. -)verkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
, wijlen Nanningus Stansenerflater Noorderhoofd 11729247253v
, PETRONELLA Petronella Stansenkoper Rozengracht 201706244338v
, PIETJEminderjarige dochter Pietie Stansenverkoper van 1/5 Hondenstraat 131695243137v
STANSIUS, Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169324333v
STANSIUS, de erfgenamen van wijlen de heer Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost170824570v
STANSIUS, ds. Stansiusnaastligger ten oosten Romastraat1659237210r
STANSIUS, ds. Stansiusnaastligger ten noorden Romastraat1659237210r
STANSIUS, de erfgenamen van wijlen de heer Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 13170724517v
STANSIUS, Stansiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 88achter168124140va
STANSIUS, het huis van de erfgenamen van wijlen de heer Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131711245160v
STANSIUS, de erfgenamen van wijlen Stansiusnaastligger ten zuiden Hofstraat 16170924594v
STANSIUS, de heer Stansiusnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1698243365v
STANSIUS, gedeputeerde staat van Friesland de heer Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1695243122v
STANSIUS, ARJAANTJE juffrouw Adriana Stansiuskoper loodsjeonbekend171824611v
STANSIUS, ARJAANTJE de landen van vrouw Adriana Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 11712245317r
STANSIUS, ARJAANTJE de tuin van Adriana Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1721246117r
STANSIUS, Aeriana Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7west1726246251r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesterkoper woning of kamerWerfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten noorden Werfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper woningZuiderhaven ZZ16922439r
STANSIUS, DIRK de hof van Dirck Stansiusnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ16922439r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hof met een belvédère boven het huis ten zuidenZuiderhaven ZZ16922434v
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stansiusverkoper Zuiderhaven ZZ170824546v
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stansiusverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, JOHANNA Johanna Stansiusverkoper Zuiderhaven ZZ170824546v
STANSIUS, JOHANNA wijlen Johanna Stansiusverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantverkoper Zuiderhaven ZZ170824546v
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantnaastligger Peterseliestraat OZ1657237254v
STANSIUS, MAURITS ds. Mauritius Stansiuskoper huis met plaatskeVoorstraat 431659237182v
STANSIUS, T. Th. Stansiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 8816992446v
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansiusequipagemeester Admiraliteit in Frieslandkoper paardenstallingZuiderhaven ZZ169924410r
STANSIUS, THEODORUS Thedorus Stansiushuurder Zuiderhaven ZZ169924410r
STANSIUS, Theodorous Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad 91695243176r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusverkoper Kerkpad WZ1681241152v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 14 pm vergraven land ([voor de vier percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar grondpacht van 28-00-00 CG ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde Staten Generaal der Verenigde Nederlanden Theodorus Stansiusverkoper Noorderkade 11688242242r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansiusverkoper ten oosten van Harlingen1688242243v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en gedeputeerde staat van Friesland de heer Theodorus Stansiuskoper door niaar hof met prieel en kamerRozengracht 91694243111v
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024195r
STANSIUS, THEODORUS landen vanouds de Spycker genaamd, van Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1692242383r
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244342v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r
STANSIUS, THEODORUS oud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansiussecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Noorderhaven 88168424226v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde heer Theodorus Stansiusverkoper Hofstraat 161697243326r
STANSIUS, THEODORUS oud burgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Theodorus Stansius, q.q.koper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1696243237v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester en oud gedeputeerde Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131697243329v
STANSIUS, THEODORUS de hof van de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Rozengracht 7oost1696243237v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper grondpacht van 4-00-00 CG voor een hofRozengracht 9169424399v
STANSIUS, THEODORUS grondpacht uit de hof van de koper burgemeester Theodorus Stansiuseigenaar perceel Rozengracht 9169424399v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169924432r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Wasbleek1680241103v
STANSIUS, THEODORUS Burgemeester Theodorus Stansiusgecommitteerde crediteur en ten zuiden van Harlingen1680241104r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusraad Admiraliteitkoper hof met vruchtbomen, prieel en bloemenKerkpad WZ167224096r
STANSIUS, THEODORUS de heer Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131705244292r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper hof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerieRozengracht 13169324325v
STANSIUS, THEODORUS gedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansiuskoper gang of steeg met een klein plaatsje daarachterHofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansiusnaastligger ten oosten Hofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS de hof van Theodorus Stansiusnaastligger ten zuiden Hofstraat 29achter1674240155v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiuslid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten oosten Noorderhaven 88167524026va
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansiussecretariskoper door niaar 7 pm land ([voor de vier percelen in deze akte])ten oosten van Harlingen1686242118r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiuskoper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehorenten noorden van Harlingen1662238135v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1686242118r
EVERTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Everts Stanteverkoper Kerkpoortstraat168324167va
STANSIUS, haar wijlen moeder mevrouw Stantiuserflater ten oosten van Harlingen1747251178r
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantiusverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
STANSIUS, CATHARINA Catharina Stantiusverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stantiusluitenant te voet bij de Staten van Holland en West-Vrieslandverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stantiusluitenant in de Guardes te voetverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
STANSIUS, T. T. Stantiusnaastligger ten zuiden Hofstraat 161701244110r
STANSIUS, T. de bleeksloot van Th. Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 1170024447r
STANSIUS, T. Th. Stantiusnaastligger ten oosten Noorderhaven 88achter1702244142v
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart 13170024439r
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantiusverkoper Noorderhaven 88oost1734248347v
STANSIUS, THEODORA Theodora Mauritia Stantiusverkoper van 1/3 Voorstraat 4317342491r
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244341v
STANSIUS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Stantiusnaastligger ten noorden Noorderkade 131706244345r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stantiussecretaris van de stad Harlingenverkoper Noorderhaven 951683241239v
, oud burgervaandrig Stanzenverkoper Kerkpoortstraat 111717245295r
, NANNEoud burgervaandrig Nanning Stanzenbrouwer (mr. -)koper huis genaamd de Witte TrompetKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1714245220r
STAPERT, de erfgenamen van wijlen Stapertkapiteinnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 121751252175v
STAPERT, Stapertledezetternaastligger ten westen Zuiderhaven 671774258134r
STAPERT, dr. Stapertnaastligger ten oosten Schritsen 44177725964r
STAPERT, kapitein Stapert, c.s.naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12173124869r
STAPERT, BARRE commissaris Barre Stapert, c.u.huurder Zuiderhaven 321801265290v
STAPERT, BARRE commissaris Barre Stapert, c.u.huurder Zuiderhaven 34west1801265290v
STAPERT, BROER JELLES Broer Jelles Stapertontvanger en schoolmeesterverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
STAPERT, KLAASKE Claeske Stapertnaastligger ten oosten Schritsen 521734248354r
STAPERT, KLAASKE Claeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ebeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233157v
STAPERT, HANSESde hof van Ebeltie Hanses Stapertnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1654236262v
STAPERT, F. wijlen F. Stapertkapiteinhuurder Hoogstraat 51758254166r
STAPERT, FOKKE wijlen Fokke Stapertkapiteinkoper Noorderhaven 441741250175v
STAPERT, FOKKE wijlen Fokke Stapertkapiteinverkoper Noorderhaven 44174525182r
STAPERT, FOKKE de erfgenamen van wijlen Fokko Stapertkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 261749251263v
STAPERT, FREERK wijlen Frederik Stapertkapiteinafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Simon Stijlstraat 51762255120r
STAPERT, FREERK wijlen Freerk Stapertkapiteinverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, GEESKE Geeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 321626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Sint Odolphisteeg1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 341626231146r
STAPERT, HIELKE Hylke Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, IEBELTJE Ibbeltie Stapertverkoper Liemendijk NZ165623777v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapertkoper Liemendijk NZ1635233158r
STAPERT, IDSKE Idske Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, JANKE Janke Stapertkoper Nutstraat 2170724537v
STAPERT, JANKE wijlen Janneke Staperterflater Kleine Bredeplaats 91729247296v
STAPERT, JELTJE wijlen Jeltje Staperterflater Franekereind 2178326149r
STAPERT, JELTJE JELLES Jeltje Jelles Stapertkoper huisNieuwstraat 621774258144r
STAPERT, JELTJE JELLES Jeltje Jelles Stapertnaastligger ten westen Nieuwstraat 621774258144r
STAPERT, JELTJE JELLES Jeltje Jelles Stapertkoper Zuiderstraat 271781260156r
STAPERT, JURJEN Jurjen Stapertcommies convooien en licentenverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, JURJEN Jurjen Stapertnaastligger ten westen Schritsen 441770257256r
STAPERT, JURJEN wijlen Jurjen Stapertverkoper Schritsen 361784261190r
STAPERT, JURJEN wijlen Jurjen Stapertverkoper Schritsen 381784261190r
STAPERT, MAAIKE JELLES Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijsterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
STAPERT, MAAIKE JELLES Mayke Jelles Stapertkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertkoper woningSchritsen 48171824622v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapertnaastligger ten westen Schritsen 48171824622v
STAPERT, SALOMON de hof van Salomon Stapertnaastligger ten noorden Zuiderhaven 691725246243r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertchirurgijngeniaarde koper Grote Ossenmarkt 251722246152v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31731247382r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertkoper huis en kamerhuisRaamstraat 6noord1728247149v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapertnaastligger ten zuiden Raamstraat 6noord1728247149v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten oosten Schritsen 441730247322v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten westen Schritsen 441730247322v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert, c.p.koper woningSchritsen 461717245300r
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapertnaastligger ten noorden Raamstraat 6noord1728247149v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertkoper hof met bomen, planten en somerhuisRaamstraat 6zuid1717245300v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31733248206r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertchirurgijnnaastligger ten noorden Zuiderhaven 651729247229r
STAPERT, SALOMON haar wijlen zoon Salomon Stapertijzerkopererflater Noorderhaven 44174525182r
STAPERT, SALOMON de hof van Salomon Stapertnaastligger ten noorden Zuiderhaven 69achter172024672r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten westen Schritsen 481732248126v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten zuiden Schritsen 481732248126v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertcollecteur van de lands impositienverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STAPERT, SALOMON FOKKES Salomon Fokkes Stapertijzerkoperkoper pakhuisNoorderhaven 441741250175v
STAPERT, TRIJNTJE Trijntie Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, TRIJNTJE Trijntie Stapertafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 44174525182r
STAPERT, TRIJNTJE FOPPES Trijntie Foppes Stapertkoper Schritsen ZZ169224312v
STAPERT, TRIJNTJE Juffrouw Trijntje Stapertverkoper Schritsen 521765256122r
STAPERT, IEBELTJE HANSEShe hof van Ybeltie Hanses Stapertnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1654236274v
STAPERT, IEBELTJE HANSESwijlen Ybeltie Hanses Staperterflater Voorstraat 351657237138r
, KLAAS Claes Staphastkorporaalverkoper Noorderhaven 104168124139va
STAPHORSTIUS, JOHANNES Joannes Staphorstiuspredikantverkoper Hoogstraat 15168324168va
STAPHORSTIUS, JOHANNES Joannes Staphorstiuspredikantverkoper Hoogstraat 15achter168324169va
JANS, JAKOBde weduwe van Jacob Jansen Starnaastligger ten westen Lanen 181651236161r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Starschipper (groot-)naastligger ten westen Zoutsloot ZZ165623778r
, ADAM Adam Starkkoper huisHeiligeweg 68181026966v
, ADAM Adam Starkhuurder Heiligeweg 68181026966v
STARTER, JAN JANS Jan Jansen Starterkoper kamerHofstraat1621230283r
STARTER, JAN JANSde proclamant Jan Jansen Starternaastligger ten westen Hofstraat1621230283r
STAVAST, KLAAS wijlen Claes Stavasterflater Lanen 51700244348r
STAVAST, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Stavastnaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23169924434v
STAVAST, JAN Jan Stavastverkoper Lanen 51700244348r
STAVAST, MARIA Maria Stavastverkoper Lanen 51700244348r
STAVEREN, GRIETJE Grietie van Staverenkoper Voorstraat 9177725962v
STAVEREN, GRIETJE Grietie van Staverenverkoper Voorstraat 9178926387v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts Stavermanhuurder William Boothstraat OZ1738249338r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Zuiderhaven 671774258134r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Zuiderhaven 711774258143r
STEEN, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Steennaastligger ten oosten Hofstraat 141809268301r
STEEN, ELSKE Elsje Steenhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
STEEN, PIETER JANS Pyter Janses Steenkoopmanverkoper q.q. Simon Stijlstraat OZ16842424ra
, JOHANNES Johannes Steenbrekerruiter in dienst van de Republiekverkoper Voorstraat 12173925038v
, HANS Hans Steenbrincknaastligger ten noorden Lanen 44achter1646235218r
, HANS Hans Steenbrinck, c.u.koper huisLanen 44achter1646235218r
, J. J. Steenbrinknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 32achter180826835v
, JAN Jan Steenbrinkkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 341810268341r
, JAN Jan Steenbrinkkoopmanverkoper Borstelsteeg 11810268341r
, JAN Jan Steenbrinkkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 341806267231r
, JAN Jan Steenbrinkkoopmankoper huisTiepelsteeg1806267232v
, JAN Jan Steenbrinknaastligger ten oosten Tiepelsteeg1806267232v
, JAN Jan Steenbrinknaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 361806267234r
, JAN Jan Steenbrinkkoper huisLanen 631809268272r
, KLAASde weduwe van Claas Steenfeldnaastligger ten noorden Rozenstraat 2179826579r
, ANDRIES Andries Steengraeffkoper huisLombardstraat 41641234144r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhofrogstorternaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131686242110r
, GEERT Geert Jaenses Steenhoffgeniaarde koper Achterstraat 1168324210r
JANS, GEERTwijlen Geert Jans Steenhofferflater Voorstraat 73achter170724531r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffkoper kamerLiemendijk ZZ1695243139v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffrogstorterkoper huisZeilmakersstraat 111681241175r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffzakkendragerkoper huis met plaats en putVoorstraat 73achter1677240258r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffkoper huisDroogstraat 59167924137v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffkoper ledige plaats of ruigscherne waar voorheen een kamer heeft gestaanVoorstraat 73achter1696243221v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoffgeniaarde koper Achterstraat ZZ1692242392v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1696243221v
JANS, GEERTde kamer van Geert Jansen Steenhoffnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1692242396r
STEENSMA, de weduwe van Steensmanaastligger ten westen Moriaanstraat NZ1680241117v
STEENSMA, het pakhuis van burgemeester Steensmanaastligger ten westen Scheffersplein ZZ1658237169v
STEENSMA, burgemeester Steensmahuurder wagenhuis (p.j.)Lanen 831794264189r
STEENSMA, de heer Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1662238145r
STEENSMA, burgemeester Steensmanaastligger ten oosten Lanen 831794264189r
STEENSMA, burgemeester Steensmanaastligger ten noorden Lanen 831794264189r
STEENSMA, de hof van de heer Steensmanaastligger ten westen Fabrieksstraat1664238211v
STEENSMA, Aeline Steensmahuurder Lanen 37168524280r
STEENSMA, AALTJE Aeltie Steensma, voor zich en haar kindverkoper Noorderhaven 75168224160ra
STEENSMA, AALTJE Aeltie Steensmakoper Noorderhaven 751668239135v
STEENSMA, ALBERT wijlen Albartus Steensmaerflater Rommelhaven 31775258210v
STEENSMA, ANTJE Antie Steensmageniaarde koper Grote Kerkstraat 12167924127v
STEENSMA, BERBER Berbera Steensmaverkoper Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, BERBER Berbera Steensmaverkoper Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, BERBER Berbera Steensmaverkoper Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, KORNELIS Cornelis Steensmaschoolmeesterverkoper Rommelhaven 31775258210v
STEENSMA, LIJSBET als bewoonster de verkoperse Elisabeth Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET vrouwe Elisabeth Steensmakoper kamer en ledige plaatsMoriaanstraat1676240223r
STEENSMA, LIJSBET vrouw Elisabeth Steensmakoper kamerFabrieksstraat 281676240223v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
STEENSMA, LIJSBET het pakhuis van vrouwe Elisabeth Steensmanaastligger ten zuiden onbekend1677240269r
STEENSMA, EVERT grondpacht uit het huis van de weduwe van Evert Steensmaeigenaar perceel onbekend16992449r
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper Scheffersplein OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Steensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 716592381r
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin1667239124r
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
STEENSMA, EWOUT JETSESburgerhopman Evout Jetses Steensmaverkoper q.q. Nieuwstraat 37165523724v
STEENSMA, EWOUT de hof van de weduwe van Ewout Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ168224149ra
STEENSMA, EWOUT wijlen burgemeester Ewout Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Fabrieksstraat 281676240223v
STEENSMA, EWOUT de heer Ewout Steensmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper kamerScheffersplein OZ167024012av
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ167024012av
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1658237171ar
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424241v
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424259r
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen burgemeester Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Moriaanstraat1676240223r
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 291687242212v
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
STEENSMA, FOEKE wijlen Foeke Steensmaerflater Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pieters Steensmakoopmankoper Moriaanstraat 716592381r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237188r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmakoper 1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuisVoorstraat 52westde Vergulde Leeuw1659237208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmakoper 1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuisVoorstraat 52westde Vergulde Leeuw1659237208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pitters Steensmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237243r
STEENSMA, FOPPE PIETERSde weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Pytters Steensmanaastligger ten oosten Voorstraat 50167023941va
STEENSMA, GERARDUS ds. Gerhardus Steensmapredikantverkoper Voorstraat 57achter1705244272v
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmaverkoper Weverstraat168424238r
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmabakker (mr. koek-)koper door niaar huis of kamerLanen 71drie_achter1692242404r
STEENSMA, Jenechie Steensmakoper Noorderhaven 551786262119r
STEENSMA, JENKE Jenkjen Steensmakoper Noorderhaven 531799265132r
STEENSMA, JENKE Jenkjen Steensmanaastligger ten oosten Noorderhaven 531799265132r
STEENSMA, L. burgemeester L. W. Steensmanaastligger ten westen Lanen 85oost17852627v
STEENSMA, L. burgemeester L. W. Steensmanaastligger ten noorden Lanen 85oost17852627v
STEENSMA, L. oud burgemeester L. W. Steensmanaastligger ten westen Lanen 85oost1800265214v
STEENSMA, L. de heer L. Steensmanaastligger ten westen Lanen 85oost1805267122r
STEENSMA, L. de heer L. Steensmanaastligger ten noorden Lanen 85oost1805267122r
STEENSMA, LOLLE burgemeester Lolle Steensmanaastligger ten westen Lanen 85oost1770257147v
STEENSMA, LOLLE burgemeester Lolle Steensmanaastligger ten noorden Lanen 85oost1770257147v
STEENSMA, LOLLE WIEBESwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensmaerflater Simon Stijlstraat 61809268260r
STEENSMA, LOLLE WIEBESwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensmaerflater Simon Stijlstraat 81809268260r
STEENSMA, LOLLE WIEBESwijlen oud burgemeester Lolle Wiebes Steensmaerflater Simon Stijlstraat 21809268260r
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensmabrouwer (mr. -)koper huis of stallingeLanen 85west1758254120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensmanaastligger ten westen Lanen 85west1758254120v
STEENSMA, LOLLE WIEBES Lolle Wybes Steensmanaastligger ten noorden Lanen 85west1758254120v
STEENSMA, LOLLE WIEBESburgemeester Lolle Wybes Steensmanaastligger ten westen Lanen 85oost1774258167v
STEENSMA, LOLLE WIEBESburgemeester Lolle Wybes Steensmanaastligger ten noorden Lanen 85oost1774258167v
STEENSMA, PETRUS Petrus Steensmapredikantverkoper Rommelhaven 31775258210v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11730247355r
STEENSMA, TEEDE vroedsman Taede Steensmasmid (mr. ijzer-)verkoper Rommelhaven 41746251121v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter173524952r
STEENSMA, TEEDE wijlen Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 1177325875v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11738249354r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 51732248116v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmasmid (mr. grof-)koper 5/20 huisRommelhaven 31737249215v
STEENSMA, TEEDE de erfgenamen van wijlen Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 717722586v
STEENSMA, TEEDE GERRITS Teede Gerrits Steensma, vrijgezelkoper huis en smidseRommelhaven 41723246164r
STEENSMA, TJEERD Tjeerd Steensmasmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1724246193v
STEENSMA, WIEBE LOLLES Wybe Lolles Steensmasteenbakker en mederechtergeniaarde koper Noordijs 4175625427r
STEENSMA, WIEBE LOLLES Wybe Lolles Steensmarechter en koopmankoper brouwerij het Hart, huis, tuintje, mouterij, tapperij en paardenstallingSimon Stijlstraat 6het Hert175625447v
STEENSTRA, ANTJE wijlen Anna Steenstraverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
STEENSTRA, EWOUT JETSESgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steenstraeigenaar perceel onbekend168124141va
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstrakoper huisSchritsen 41800265218v
STEENSTRA, GOSLING Goslingh Steenstrachirurgijnverkoper q.q. Noorderhaven 971697243271v
STEENSTRA, GOSLING Goslingh Steenstrachirurgijnverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstraverpachter grond Voorstraat 11west1683241237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstrachirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 11west1683241237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstraverkoper q.q. Hoogstraat 311683241259v
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstrafabrikant van bontenkoper huisHofstraat 19oost1755253248r
STEENSTRA, PIETER de weduwe van Pyter Steenstragrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
, J.de heer dr. J. D. Steenstra Toussainthuurder (p.j.)Noorderhaven 311803266248r
, Steenveldbakkerhuurder boven Franekereind 38179326487r
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Steenveldnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21803266304v
, ANTJE Antje Steenveldkoper Brouwersstraat 41789263165r
, wijlen Cl. Steenveldkoper Rozenstraat 3179826583r
, KLAAS Claas Steenveldnaastligger ten noorden Rozenstraat 2179326497r
, KLAAS Claas Steenveldnaastligger ten oosten Hofstraat 14178526247v
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten westen Franekereind 21180126649r
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten noorden Franekereind 21180126649r
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten westen Franekereind 211803266225v
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten noorden Franekereind 211803266225v
, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Steenveldnaastligger ten oosten Hofstraat 141778259109r
, GEERT Geert Steenveldnaastligger ten oosten Hofstraat 141766256196r
, GEERT Geert Steenveldnaastligger ten noorden Rozenstraat 41763255195r
, GEERT Geert Steenveldbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis recht tegenover het huis genaamd AlmenumHofstraat 16Almenum1763255196r
, GEERTwijlen Geert Steenveldeerdere eigenaar Rozenstraat 3179826583r
, GEERT Geert Steenveldbode Admiraliteit in Friesland en winkelierkoper kamer aan de noordkant van het huisRozenstraat 4176425634v
, GEERT Geert Steenveldnaastligger ten noorden Rozenstraat 4176425634v
, GEERT Geert Steenveldnaastligger ten oosten Hofstraat 14176825764r
, GEERT Geert Steenveltnaastligger ten oosten Hofstraat 1417762595v
KLASES, GERLOFvroedsman Gerlof Claasen Steenvoordenaastligger ten zuiden William Boothstraat 371782260242v
, LIEUWE Lieuwe Steenvoordenbewoner Kruisstraat NZ168024194r
, JAN Jan van Steenwicknaastligger ten oosten Hofstraat 411630232116v
STEENWIJK, JAN Jan van Steenwijcknaastligger ten westen Hofstraat 47west1634233147r
STEENWIJK, JAN de kamer van Jan van Steenwijcknaastligger ten westen Hofstraat 47west1654236258r
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Maria van Steenwijkverkoper Grote Bredeplaats 33181026978v
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Maria van Steenwijkverkoper Rinnertspijp 1181026978v
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Maria van Steenwijkhuishoudsterkoper huisHoogstraat 101807267316v
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Maria van Steenwijkverkoper Hoogstraat 10180826898r
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Marian van Steenwijkverkoper Rommelhaven 31809268296r
, EVERTwijlen Evert Steertsenbachverkoper Hofstraat 47west176425663v
, EVERTwijlen Evert Steertzenbagverkoper Hofstraat 45176525696r
, ANNEde weduwe van Anne Stefanihuurder (p.j.)Schritsen 181781260102r
, TEEKEhuis gekocht door vroedsman Taeke Stefaninaastligger ten westen Noorderhaven 81759254196v
, TEEKEde weduwe van burgemeester Taeke Stefani, c.s.naastligger ten oosten Bargebuurt1765256109v
STEFFENS, ANTJE wijlen Antie Steffenserflater William Boothstraat 3173224891r
STEIN, ANTJE JANS Antie Jans Steinverkoper Voorstraat 56oost1651236172r
STEIN, DIRK JANSde nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Steinverkoper van 1/2 Voorstraat 56oost1626231155v
STEIN, DIRK JANSde curator over de nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Steinverkoper van 1/4 Hoogstraat 371626231156r
STEIN, JAN JANSmr. Jan Jansen Steinchirurgijnverkoper van 1/2 Voorstraat 56oost1626231155v
STEIN, SARA Sara van der Steinverkoper Bildtstraat 181730247336v
STEIN, SARA Sara van der Steinverkoper Bildtstraat 181730247336v
, HANS Hans Steinbrenckgeniaarde koper Grote Kerkstraat 31west163323399v
, PIETER Pieter Steinfordtbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuintjeHavenplein 161774258183r
STEINFOORTE, Steinfortbodenaastligger ten westen Havenplein 241791263290v
STEINFOORTE, JOHANNA Johanna Henrica Steinfortverkoper Havenplein 16180126616r
STEINFOORTE, PIETER Pieter Steinfortbegunstigde van een lijfrente Kerkpoortstraat 651785261267v
, ANTJE Anna P. Steinfurtverkoper Havenplein 16180126616r
, PIETER Pieter Steinfurthnaastligger ten westen Havenplein 201786262133r
, PIETER Pieter Steinfurthbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisKerkpoortstraat 6517822613r
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steinskoper Fabrieksstraat 21766256185v
ISAAKS, GRIETJE Gryttie Isaacx Steinvorsverkoper Lanen 441701244100r
, Steinvortbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Havenplein 141780259266r
, SIERK Sjerk Stekkjenaastligger ten oosten Zoutsloot 491734248339v
STELMA, DIEDERIK Didert Stellemasergeant van de comp. te voetverkoper Kerkpoort (gebied)1690242310r
STELLINGWERF, BAUKJE Baukje Stellingwerfverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
STELLINGWERF, BAUKJE JOCHEMS Baukjen Jochums Stellingwerfverkoper Zoutsloot 30174525198v
STELLINGWERF, HILTJE Hiltie Stellingwerfverkoper Schoolstraat 11726246254r
STELLINGWERF, JAN JOHANNES Jan Johannes Stellingwerfkoper van 1/2 Romastraat 251784261152v
STELLINGWERF, JAN JOHANNES Jan Johannes Stellingwerfverkoper Romastraat 251788262243v
STELLINGWERF, JOCHEM de brouwerij of turfgang van Jocchum Stellingwerfnaastligger ten westen Zoutsloot 321732248142v
STELLINGWERF, JOCHEM Jocchum Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 151732248124v
STELLINGWERF, JOCHEM de weduwe van Jochem Stellingwerfbewoner Zoutsloot 181774258187v
STELLINGWERF, JOCHEM Jochem Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 21172724755r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 21173124860v
STELLINGWERF, JOCHEM wijlen Jochum Stellingwerfverkoper Zoutsloot 30174525198v
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 37173925045r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfnaastligger ten westen Zoutsloot 32173925075v
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Droogstraat 371737249213r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfbrouwer (oud mr. -)verkoper Droogstraat 371737249213r
STELLINGWERF, JOCHEM de weduwe van Jochum Stellingwerfhuurder Zoutsloot 301746251115r
STELLINGWERF, JOCHEM wijlen Jogchem Stellingwerfverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
STELLINGWERF, PETRUS sr. Petrus Stellingwerfkoopmankoper huisJan Ruurdstraat 31727246306av
STELLINGWERF, PIER Pier Stellingwerftingieterverkoper Franekereind 19174925228r
STELLINGWERF, PIER Pierius Stellingwerftingieter (mr. -)verkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
STELLINGWERF, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerfnaastligger ten zuiden Schritsen 41734248329r
STELLINGWERF, PIETER Pieter Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 21172724755r
STELLINGWERF, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerfnaastligger ten zuiden Schritsen 41738249288r
STELLINGWERF, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Stellingwerfnaastligger ten zuiden Schritsen 41734248286v
STELLINGWERF, PIETER wijlen Pyter Stellingwerferflater Jan Ruurdstraat 31758254155v
STELLINGWERF, RIENK wijlen Rinco Stellingwerfverkoper Steenhouwersstraat 2173224882v
STELLINGWERF, RIENK de boedel van Rinco Stellingwerfverkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
STELLINGWERF, RIENK de boedel van Rinco Stellingwerfverkoper van 1/3 Zoutsloot 38173224890r
STELLINGWERF, RIENK Rinke Stellingwerfontvangerkoper 1/3 huis (1/4 en 1/12)Steenhouwersstraat 217272472r
STELLINGWERF, TEUNIS MEINERTS Thuenis Meinerts Stellingwerfverkoper Hondenstraat ZZ1626231134v
STELLINGWERF, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Stellingwerfverkoper Werfpad ZZ1734248328r
STELLINGWERF, TRIJNTJE JOCHEMShun dochters Trijntie Jochums Stellingwerfverkoper Zoutsloot 30174525198v
STELLINGWERF, ANDRIES Andries Stellingwerffgebruiker Voorstraat 48165523723r
STELLINGWERF, HILTJE JAKOBS Hiltie Jacobs Stellingwerffkoper Schoolstraat 116992448v
STELLINGWERF, JAKOB Jacobus Stellingwerff, vrijgezelkoper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301696243238v
STELLINGWERF, JAKOB de kinderen van Jacobus Stellingwerffnaastligger ten westen Zoutsloot 321714245221v
STELLINGWERF, JAKOB Jacobus Stellingwerffbrouwer (mr. -)betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerffnaastligger ten oosten Bildtstraat 211737249215r
STELLINGWERF, JOCHEM Joghum Stellingwerffnaastligger ten oosten Bildtstraat 131723246188r
STELLINGWERF, MARTEN JOHANNESmr. Marten Johannes Stellingwerffverkoper Schritsen 361599228164r
STELLINGWERF, MICHIEL ALBERTS Michiel Alberts Stellingwerff, c.u. en c.s.commissaris van de grauwe warenverkoper Lanen 71een_achter1646235225v
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerfftingieter (mr. -)verkoper Lanen 82173524993v
STELLINGWERF, RIENK Rincke Stellingwerffontvangerverkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
STELLINGWERF, RIENKJE JAKOBS Rincke Jacobs Stellingwerffverkoper Grote Kerkstraat 11172024664r
STELWAGEN, LEENDERT Leendert Stelwagenchirurgijn en vroedmeester (mr. -)koper huisGrote Ossenmarkt 181803266269r
, HANS Hans Stenebrinkverkoper Kruisstraat NZ163623413r
, HANS Hans Stenenbrenghkoper kamerKruisstraat NZ162523144r
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob* Clasen* Steninganaastligger ten westen Voorstraat 481721246100v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephaniverkoper Zoutsloot 131774258152v
STEFANUS, AAFKE Aafke T. Stephaniverkoper Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanikoper Noorderkade 251783261106r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanikoper Voorstraat 26177725938r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, ANNE wijlen Anne Stephaniverkoper Kleine Bredeplaats 171779259195r
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephanikoopmanverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, de weduwe van Annes Stephanihuurder Sint Odolphisteeg 161778259101r
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephaniverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus Stephanikoopmanverkoper Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoper huisNoorderhaven 621771257222v
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, STEFFEN wijlen vroedsman Stephanus Stephanikoopmanverkoper Noorderhaven 62177225820v
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, STEFFEN de eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, STEFFEN de eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephanikoopmanverkoper Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephanimedegebruiker Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, T. burgemeester T. Stephaninaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 61787262161r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephaninaastligger ten noorden Noorderkade 251783261106r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Noorderhaven 44177225814v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper Noorderhaven 61763255228r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanikoper woningZoutsloot 211763255254v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211763255254v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Zoutsloot 211799265204r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Noorderhaven 311771257226r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 21achter1771257227v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 211771257227v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper q.q. Raamstraat 31761255264r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 231771257227v
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12176425662v
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Droogstraat 11771257229r
STEFANUS, TEEKE de verkopers, de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 22180826871r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephanierflater Zoutsloot 211771257230r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 4180826874r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephani, c.u.huurder Brouwersstraat 22178326135r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 10180826878v
STEFANUS, TEEKE STEFFENS Taeke Stephanus Stephaniverkoper Noorderhaven 62177225820v
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Teeke Stephaniverkoper Zoutsloot 131774258152v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper op redemptie huis met tuin en zomerhuisDroogstraat 211747251182r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252115v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanushuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswinkelierverkoper Kleine Kerkstraat 51736249153r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoper provisioneel 1/2 huis en herbergNoorderhaven 88Benthem1754253275r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Noorderhaven 42174925232r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten zuiden Zoutsloot 201756253252r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252154r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten noorden Voorstraat 7175325387r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252126v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 11755253233v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huisZoutsloot 171752252190r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, e.a.naastligger ten westen Droogstraat 271751252129r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmanverkoper onbekend1754253189v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 261763255238r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuskoopmankoper huis of woningBargebuurt1740250130r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuswijnhandelaar en winkelierkoper pakhuisNoorderhaven 44174525182r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten westen Zoutsloot 11746251112v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huisNoorderhaven 31twee_achter175025281r
STEFANUS, TEEKE het pakhuis van vroedsman Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Noorderhaven 421754253147r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huis waarin voormalig een ijzersmederij wasNoorderhaven 61759254194v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanusnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1751252115r
STEFANUS, TEEKE gemeensman Taeke Stephanuskoopmanverkoper Noorderhaven 88176025537r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Take Stephanuskoopmanverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181769254267r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus, c.u.geniaarde koper Brouwersstraat 1173524977v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanuswinkelierkoper huisNoorderhaven 311736249129v
STEFANUS, burgemeester Stephanynaastligger ten westen Heiligeweg 111789263104v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1788262245v
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureur postulantnaastligger ten westen Heiligeweg 111799265163r
STEFANUS, T. T. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 71799265192r
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41792264355v
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureurnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 181811269145r
STEFANUS, T. T. S. Stephany, q.q.naastligger ten zuiden Romastraat NZ1808268180v
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureurverkoper q.q. Hofstraat 131809268230r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanynaastligger ten westen Molenpad ZZ1790263269r
STEFANUS, T. burgemeester T. S. Stephanyprocureurkoper huisMolenpad 161790263270r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Voorstraat 89180426760v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanykoopmankoper huis, tuin, stokerij en achterhuisHeiligeweg 9178326111v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanynaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 121788262302v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanynaastligger ten westen Grote Kerkstraat 121788262302v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Kromme Elleboogsteeg1793264133v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Havenplein 81791263321r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Noorderhaven 101791263322v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Lanen 441805267164v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Schritsen 621798265121r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Gardenierstraat 11798265123r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1806267203r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Voorstraat 841807267334v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Vijverstraat 11806267205r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Schritsen 181810268358v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephanykoper ten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE grondpacht uit de zoutkeet van Taeke Stephanyeigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG])ten noorden van Harlingen1789263180v
STEFANUS, TEEKE wijlen Taeke S. Stephanyprocureur fiscaal en koopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Molenpad ZZ180226659r
STEFANUS, TEEKE Take Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 13179226415r
STEFANUS, TEEKE Take S. Stephanyprocureur fiscaalkoper huisKleine Kerkstraat 161809268217v
STEFANUS, TEEKE Take Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Lanen 21799265131r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Noorderhaven 58achter1799265189r
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Hofstraat 251801265288r
STEFANUS, TEEKE Teeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Zuiderhaven 21799265187r
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Noorderhaven 581799265189r
STEFANUS, TIETJE Tietje Stephanykoper Zeilmakersstraat 61807267354r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 101688242221v
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. stads-)koper huis met achterwoningVoorstraat 101685242101v
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterckchirurgijn (stads -)huurder Grote Bredeplaats 311683241251r
STERK, ADAM Adam Sterk, c.u.huurder voorkamer Zoutsloot 1051805267156r
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtkoper huisSpekmarkt 11806267284v
STERK, ADAM Adam Sterkapothekersknechtverkoper Spekmarkt 11809268210v
STERK, BALT mr. Baltus Caspari Sterknaastligger ten noorden Voorstraat 91701244352v
STERK, BALT mr. Baltus Casparii Sterknaastligger ten westen Voorstraat 12168824215ra
STERK, GRIETJE BALTES Grietie Baltus Sterknaastligger ten oosten Noorderhaven 481738249345v
STERKENBURG, BAUKJE PIETERSminderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburgverkoper van 3/16 Lombardstraat 2174025094v
STERN, GERRIT Gerryt van Stern, c.u.huurder (p.j.)Wasbleek176425639v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Voorstraat 30175325353v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Voorstraat 30achter175325356v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Noorderhaven 85175325358v
STERRINGA, TJITSE Tjesse Sterringaopzichter bij de molenverkoper Kerkpoortstraat 29175325360v
HARMENS, JAN Jan Harmens Steurverkoper Moriaanstraat 41711245154v
PIETERS, TIEMENde boedelredders van Tymen Pytters Steurverkoper Raamstraat 3167224093v
, JAKOB Jacob van der Stevennaastligger ten noorden Franekereind 29oost1717245295v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks van der Stevenschipper (oud -)verkoper Nieuwstraat 661732248164r
STEIN, JAN BARTELDSmr. Jan Bartels van Steynchirurgijnkoper ledige plaatsGardenierstraat159822892v
STEIN, JAN JANSmr. Jan Jansen Steynchirurgijnbewoner Voorstraat 56oost1627231166v
STIEKEL, WILLEM Willem Stickelnaastligger ten zuiden Bargebuurt 261778259141v
STIEKEL, WILLEM Willem Stickelleerkopernaastligger ten zuiden Lanen 2217762597ar
STIKKERSMA, TJOMME de erfgenamen van wijlen mr. Tjomme Stickersma, c.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west170924599r
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSde weduwe van Tjomme Jacobs Stickersmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1697243282r
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSde erfgenamen van wijlen Tjomme Jacobs Stickersmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west171924641v
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSwijlen Tjomme Jacobs Stickersmaverkoper Lanen 931695243148r
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBS Tjomme Jacobs Stickersmanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 421680241108r
STIEKEL, WILLEM Willem Stiekelverkoper Simon Stijlstraat 91779259181r
, HANS Hans Stienbrincknaastligger ten noorden Lanen 441646235210r
, KORNELISde kamer van Cornelis Stienmannaastligger ten zuidoosten Heiligeweg 20162523193r
, KORNELISde kamer van Cornelis Stienmannaastligger ten oosten Heiligeweg 201633233112v
STEENSMA, Stiensmanaastligger ten westen Scheffersplein 13een_achter1682241208v
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Stiensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27tuin166523918v
STEENSMA, EWOUT de hof van de heer Evout Stiensmanaastligger ten noorden Moriaanstraat 7166023831r
STEENSMA, EWOUT burgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Lanen 36166723991r
STEENSMA, EWOUT burgemeester Evout Stiensmaverkoper q.q. Schritsen 27166723991r
STEENSMA, EWOUT de hof van wijlen de Heer Ewout Stiensmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27tuin1676240217r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pytters Stiensmaverkoper Moriaanstraat 7166023831r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter161723058r
STIENSTRA, KLAASKE GOSLINGS Claeske Goslings Stienstra [staat: Steenstra]verkoper Zoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslick Stienstrakoper woning met het eigendom van de halve steegLiemendijk166623946v
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstrachirurgijnnaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1675240184r
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstranaastligger ten oosten Zoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstranaastligger ten noorden Zoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslingh Stienstraverkoper q.q. Zoutsloot NZ168024121va
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Stienstrachirurgijn (mr. -)huurder Noorderhaven 97achter1697243292v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTShet huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstrachirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 97achterde Wanne1697243292v
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslyck Stienstranaastligger ten oosten Voorstraat 9167924153v
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTSwijlen Maartje Alberts Stienstraverkoper Franekereind 36170924578v
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstrasleefmaker (mr. -)geniaarde koper Schritsen 2178326160r
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra, c.u.sleefmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 2178326160r
, JANde huizen van Jan van Stienwijcknaastligger ten oosten Hofstraat 41163223372v
, JAN Jan van Stienwyknaastligger ten westen Hofstraat 47west1633233109r
PIETERS, SIPKE Sipke Pyters Stierman, c.u.geniaarde koper Hondenstraat 3oost172024679v
, WILLEM Willem Stijkelkoopmangeniaarde koper Brouwersstraat 191781260160r
STIJL, dr. Stijl, e.a.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 131791263380r
STIJL, dr. Stijlverkoper van 1/8 Noorderkade 131767256247r
STIJL, dr. Stijlverkoper van 1/8 Kruisstraat 61767256252r
STIJL, dr. Stijlverkoper van 1/8 Zuiderhaven 611767256254v
STIJL, de heer Stijlnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
STIJL, dr. Stijlverkoper van 1/8 Zoutsloot 571767256256r
STIJL, dr. Stijlverkoper van 1/8 Kruisstraat NZ1767256257r
STIJL, ANTJE SIEMENS Antie Simons Stijlverkoper Franekereind 31738249223r
STIJL, ANTJE Antje Stijlgeniaarde koper Zuiderhaven 77west173224884r
STIJL, ANTJE Antje Stijlverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, ANTJE Antje Stijlverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijlkoper huis en ververijVoorstraat 681729247234v
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijlverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 41759254228r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Voorstraat 92180426775r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlkoper Noordijs 23179726556v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, FOEKJE SIEMENSvroedsman Foeckien Symens Stijlkoper door niaar huisVoorstraat 11698243391v
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlkoper Lanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlnaastligger ten oosten Lanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlnaastligger ten zuiden Lanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijlnaastligger ten noorden Lanen NZ1738249278r
STIJL, GEERTJE JELLES Geertie Jelles Stijlverkoper Hofstraat ZZ1733248196v
STIJL, GEERTJE tuin Geertje Stijlnaastligger ten oosten Liemendijk 41728247142v
STIJL, GEERTJE Geertje Stijlnaastligger ten zuiden Liemendijk 41728247142v
STIJL, GEERTJE JELLES Geertje Jelles Stijlverkoper Voorstraat 681729247234v
STIJL, GEERTJE JELLES Geertje Jelles Stijlverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Voorstraat 92180426775r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijlverkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijlverkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijlkoopmanverkoper van 1/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijlkoopmanverkoper van 1/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, GEERTRUIDA Getruid Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 941769257128v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 941769257128v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmankoper door niaar huis met schoolHeiligeweg 27zuid1759254250v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1759254250v
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlkoopmankoper Heiligeweg 291711245148r
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Heiligeweg 291711245148r
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlnaastligger ten westen Heiligeweg 291711245148r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1749251254v
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1749251254v
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 901754253177r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Voorstraat 901754253177r
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlkoper Voorstraat 68170824567v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 901752252211r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmankoper hof en kamerKromme Elleboogsteeg174425140v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmankoper woningWeverstraat177225821v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Weverstraat177225821v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten westen Weverstraat177225821v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 171751252125r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1762255137v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper Noorderkade 131767256247r
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 661713245188r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper Kruisstraat 61767256252r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 9417342497v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 2176125585v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg1762255119r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1762255119r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 901771257213r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Voorstraat 901771257213r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 86176125588r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper Zuiderhaven 611767256254v
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1765256133v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1738249263r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopman en bontrederkoper huisHeiligeweg 311736249122v
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1752252198v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper Zoutsloot 571767256256r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1752252198v
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Voorstraat 941766256192r
STIJL, JELLE Jelle Stijlnaastligger ten westen Voorstraat 941766256192r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmankoper woningWeverstraat 21767256235r
STIJL, JELLE de tuin van koper Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Weverstraat 21767256235r
STIJL, JELLE ingang van de tuin van koper Jelle Stijlnaastligger ten westen Weverstraat 21767256235r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper Kruisstraat NZ1767256257r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ177225811r
STIJL, JELLE SIEMENSde weduwe van Jelle Simens Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 90172024677r
STIJL, JELLE SIEMENSde weduwe van Jelle Simens Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 90172024670r
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlkoper Voorstraat 701715245238v
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlnaastligger ten westen Voorstraat 701715245238v
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlnaastligger ten westen Voorstraat 701715245242r
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlverkoper Voorstraat 701715245242r
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symens Stijlkoopmankoper 1/2 huis, loods en plaatsVoorstraat 921696243232v
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symens Stijlkoopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 921696243232v
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlkoopman en bontrederverkoper en Karremanstraat 11736249126v
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Symons Stijlkoper Heiligeweg 27noord17072457v
STIJL, JELLE SIEMENSde weduwe van Jelle Symons Stijlnaastligger ten westen Heiligeweg 31170024451r
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlbontverkopergeniaarde koper Kerkpad 11691242341v
STIJL, JETSE Jetse Stijlnaastligger ten oosten Hofstraat 12a1694243116r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Voorstraat 73de Spiegel1689242281r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmankoper 2/11 van 1/2 windmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1687242199v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 151689242281r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmankoper huis c.o.a.Vijver 2168524273r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlverkoper q.q. Noordermolen 116952435ra
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 241704244239v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlverkoper Vijver 21686242127v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmancrediteur Rommelhaven 41692242403r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21706244312r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmanverkoper Gardenierstraat 141695243171r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmankoper kamerGardenierstraat 141695243149v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlnaastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 3168524298v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlmr. zeilmakerkoper grondpacht van 0-14-00 CGVoorstraat 851681241170v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Voorstraat 11west1689242281r
STIJL, JETSKE JELLES Jetske Jelles Stijlkoopmanverkoper q.q. Achterstraat ZZ169924431r
STIJL, JETSE JELLESwijlen Jetze Jelles Stijlkoopmanerflater Karremanstraat 161728247124v
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 901798265112v
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten zuiden Voorstraat 901798265112v
STIJL, S. S. Stijlnaastligger ten westen Ooievaarsteeg1803266200v
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 71802266107v
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg1784261240v
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1784261240v
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 51802266107v
STIJL, S. de erfgenamen van wijlen S. Stijlnaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1798265120r
STIJL, S. de erfgenamen van wijlen S. Stijlnaastligger ten westen Liemendijk ZZ1798265120r
STIJL, S. de heer S. Stijlnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 13180426749r
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STIJL, S. wijlen S. Stijlerflater Franekereind 1179726557v
STIJL, S. S. Stijlnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1784261149v
STIJL, SELIS SIEMENS Selis Symons Stijlverkoper en Karremanstraat 11736249126v
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlmedicinae doctorkoper van 3/10 huis en bakkerijLanen 731787262189v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlfabrikeur in bontenkoper door niaar huisKarremanstraat ZZ1774258130r
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Simon Stijlnaastligger ten oosten Noordijs 271796265312r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Achterstraat 311775258222r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten westen Achterstraat 311775258222r
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlnaastligger ten zuiden Voorstraat 941779259185r
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlnaastligger ten westen Voorstraat 941779259185r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Noordijs 251791263356v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger Kromme Elleboogsteeg1793264133v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlmedicinae doctorkoper q.q. Schritsen 35177725986r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Franekereind 11758254152r
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlkoper huisNieuwstraat 191801265294r
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlverkoper q.q. Zoutsloot NZ1778259115v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlmedicinae doctorverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 3177725930r
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlbewoner Voorstraat 92180426775r
STIJL, SIEMEN wijlen Simon Stijl, c.u.erflater Karremanstraat 91798265115r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlmedicinae doctorkoper tuintje en woningKromme Elleboogsteeg 31801265296r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlmedicinae doctornaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 31801265296r
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Voorstraat 92180426775r
STIJL, SIEMEN hun ouders Simon Stijl, c.u.erflater Achterstraat 291798265116r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlverkoper q.q. Hoogstraat 101768257253v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopman en fabrikantverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
STIJL, SIEMEN hun ouders Simon Stijl, c.u.erflater Liemendijk NZ1798265117r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Noordijs 251763255236r
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen dr. Simon Stijlnaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen dr. Simon Stijlnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger Kromme Elleboogsteeg1793264107v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen dr. Simon Stijlnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen dr. Simon Stijlnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Kromme Elleboogsteeg180426779v
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, seniorkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 71784261194v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, seniorkoopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 71784261194v
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind NZ1801265279v
STIJL, SIEMEN vroedsman Simon Stijlkoopmankoper door niaar huisFranekereind 1176125586v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1176125586v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Noordijs 251767256233r
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr.koopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 7178326136v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr.koopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 7178326136v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1791263306r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, SIEMEN de weduwe van Simon Stijlnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 141802266151v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten westen Achterstraat 311770257150v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, jr.betrokkene onbekend17852615va
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Karremanstraat 51776258243v
STIJL, SIEMEN JELLESwijlen Simon Jelles Stijlkoper provisioneel Voorstraat 92167424018va
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper twee kamersKarremanstraat 91714245206r
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 91714245206r
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper huis en tuintjeKarremanstraat 71714245206v
STIJL, SIEMEN JELLESde hof van Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 71714245206v
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijlnaastligger ten oosten Hofstraat 161712245175v
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijlkoopmankoper hof en zomerhuisAchterstraat 291711245162r
STIJL, SIEMEN SIEMENS Simon Simons Stijlkoper huis, tuin en plaatsFranekereind 31738249223r
STIJL, SJOERD JELLES Sioerd Jelles Stijl [staat: Stil]verkoper Voorstraat 851667239114r
STIJL, SJOERD JELLES Sioerd Jelles Stijlverkoper van 4/12 ten zuiden van Harlingen1668239156r
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symen Stijlnaastligger ten noorden Heiligeweg 27midden1717245279r
STIJL, SIEMEN Symen Stijlnaastligger ten zuiden Liemendijk 4174425145v
STIJL, SIEMEN JELLEShof en huis van Symen Jelles Stijlnaastligger ten westen Rozengracht 101659237186r
STIJL, SIEMEN JELLEShof en huis van Symen Jelles Stijlnaastligger ten westen Rozengracht 121659237186r
STIJL, SIEMEN JELLESde weduwe van wijlen Symen Jelles Stijlnaastligger ten oosten Liemendijk 41715245251v
STIJL, SIEMEN JELLESde weduwe van wijlen Symen Jelles Stijlnaastligger ten zuiden Liemendijk 41715245251v
STIJL, SIEMEN JELLESwijlen Symen Jelles Stijlkoper Voorstraat 92167024012v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Stijlkoopmannaastligger ten westen Liemendijk ZZ1737249171v
STIJL, SIEMEN Symon Stijlkoopmannaastligger ten westen Karremanstraat ZZ1774258130r
STIJL, SIEMEN Symon Stijlnaastligger ten oosten Karremanstraat 51778259139v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Stijlnaastligger ten westen Liemendijk ZZ1730247358r
STIJL, SIEMEN dr. Symon Stijlnaastligger ten zuiden [staat: noorden] Nieuwstraat 131803266308r
STIJL, SIEMEN dr. Symon Stijlmedicinae doctorverkoper q.q. Hofstraat 17west176825752r
STIJL, SIEMEN Symon Stijlmedicinae doctorverkoper Lanen 731796264304v
STIJL, SIEMEN Symon Stijlnaastligger ten oosten Liemendijk 4174425145v
STIJL, SIEMEN wijlen burgervaandrig Symon Stijlverkoper Rozengracht 8166723992v
STIJL, SIEMEN Symon Stijlnaastligger ten oosten Liemendijk 41759254217r
STIJL, SIEMEN Symon Stijlnaastligger ten zuiden Liemendijk 41759254217r
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Stijlnaastligger ten zuiden Heiligeweg 311736249122v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Stijlnaastligger ten westen Heiligeweg 311736249122v
STIJL, SIEMEN dr. Symon Stijlkoper van 1/2 huis als boek- en papierwinkelVoorstraat 67180426796r
STIJL, SIEMEN JELLESwijlen Symon Jelles Stijlkoper Spinhuisstraat ZZ167124055v
STIJL, SIEMEN SIEMENS Symon Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v
JELLES, ANNE Anne Jelles Stijll, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 241661238106v
, JELLE Jelle Stijllkoper kamerHofstraat ZZ1688242232v
SIEMENS, JELLE Jelle Symens Stijllverkoper onbekend1692242390r
, JETSE Jetse Stijllkoopmanverkoper q.q. Achterstraat NZ1683241238v
JELLES, JETSE Jetse Jelles Stijllverkoper Voorstraat 93achter1688242241r
JELLES, JETSE Jetse Jelles Stijll, q.q.verkoper van 1/6 Schritsen 81688242241v
JELLES, JETSE Jetse Jelles Stijllkoper 1/2 huis waar de Spiegel uithangtVoorstraat 73de Spiegel1668239141r
JELLES, JETSE Jetse Jelles Stijllkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 151683241241r
JELLES, JETSE Jetse Jelles Stijllverkoper q.q. Hoogstraat 19168224154va
JELLES, JETSE Jetse Jelles Stijllverpachter grond Voorstraat 87169424373r
, S.wijlen S. Stijllverkoper Rozengracht 8achter166723918va
, S.wijlen S. Stijllverkoper Poortje 5166723918va
, S.wijlen S. Stijllverkoper Noorderhaven 80166723918va
JELLES, SIEMEN Symen Jelles Stijllnaastligger ten oosten Rozengracht 6166023843r
JELLES, SIEMENwijlen Symen Jelles Stijllverkoper Voorstraat 731668239141r
JELLES, SIEMEN Symen Jelles Stijllkoper dwarshuis bestaande uit 2 gescheiden woningen en een hof, strekkende van het diept tot achter aan de weefwinkels toeRozengracht 81659237200v
JELLES, SIEMENde weduwe van Symon Jelles Stijllnaastligger ten westen Rozengracht 10166823923va
JELLES, SIEMENde weduwe van Symon Jelles Stijllnaastligger ten westen Rozengracht 101668239129r
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Stikkelschoenmaker (mr. -)koper huisSimon Stijlstraat 91763255241v
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSde weduwe van Tjomme Jacobs Stikkersmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1706244336v
STINSTRA, de erfgenamen van wijlen Stinstraverpachter grond Noorderhaven 81759254196v
STINSTRA, de heer Stinstranaastligger ten oosten Voorstraat 161805267132ar
STINSTRA, dr. Stinstranaastligger ten oosten Zuiderhaven 481782260279r
STINSTRA, Stinstrakoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
STINSTRA, Stinstrakoopmannaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3172124694v
STINSTRA, Stinstra, n.u.koopmannaastligger ten westen Voorstraat 661713245188r
STINSTRA, de weduwe van dr. Stinstranaastligger ten westen Rapenburg 181780259295r
STINSTRA, Stinstra, c.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 62171924646r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstrakoper door niaar koopmanshuis en pakhuisNoordijs 19178826329v
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstrakoper Rozengracht 61769257137r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, BOUDEWINA Boudina Stinstraverkoper Zuiderhaven 501790263223v
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper Zuiderhaven 501790263223v
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstrakoper pakhuisNoorderhaven 1061784261197v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
STINSTRA, G. G. Stinstramedicinae doctoreerdere eigenaar Zuiderhaven 321801265290v
STINSTRA, G. G. Stinstramedicinae doctoreerdere eigenaar Zuiderhaven 34west1801265290v
STINSTRA, G. G. Stinstranaastligger ten westen Voorstraat 241807267346r
STINSTRA, G. G. Stinstranaastligger ten zuiden Voorstraat 241807267346r
STINSTRA, G. de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten westen Rapenburg 18176725718r
STINSTRA, G. de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten westen Rapenburg 20176725718r
STINSTRA, G. G. Stinstravader Noorderhaven 531784261258r
STINSTRA, G. G. Stinstranaastligger ten westen Voorstraat 241808268126r
STINSTRA, G. G. Stinstranaastligger ten westen Lanen 21achter1799265168v
STINSTRA, G. G. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 21achter1799265168v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111766256181v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111766256181v
STINSTRA, G. de heer G. Stinstranaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen18012664r
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstranaastligger ten westen Noorderkade 131767256247r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Rapenburg 61807267296r
STINSTRA, G. dr. G. Stinstranaastligger ten westen Noorderkade 131763255208v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, G. dr. G. Stinstranaastligger ten westen Noorderkade 131757254103v
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, G. dr. G. Stinstranaastligger ten westen Noorderkade 131758254137v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111766256214r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111766256214r
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Rapenburg 10west1774258149v
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstranaastligger ten zuiden Rapenburg 10west1774258149v
STINSTRA, G. de heer G. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 19180826850v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
STINSTRA, GERLOF JOHANNESde erfgenamen van wijlen Gerlof Johannis Stinstrakoopmanverkoper van 1/2 Liemendijk173925020v
STINSTRA, GOOITSEN Goetius Stinstrakoper huis, tuin en achterhuisVoorstraat 221795264271v
STINSTRA, GOOITSEN Goetius Stinstranaastligger ten zuiden Voorstraat 221795264271v
STINSTRA, GOOITSEN Goetius Stinstranaastligger ten westen Voorstraat 221795264271v
STINSTRA, GOOITSEN wijlen Goitje Stinstraverkoper Franekertrekvaart NZ1779259188av
STINSTRA, GOOITSEN dr. Goitjen Stinstranaastligger ten noorden Noordijs 131751252178v
STINSTRA, dr. Goitjens Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
STINSTRA, GOOITSEN Gooitjen Stinstramedicinae doctorverkoper Hoogstraat 31758254161v
STINSTRA, GOOITSEN Gooitjen Stinstramedicinae doctorverkoper Hoogstraat 51758254166r
STINSTRA, GOOITSEN Gooitjen Stinstramedicinae doctorverkoper Voorstraat 64176125591v
STINSTRA, GOOITSEN Gooitjen Stinstramedicinae doctorkoper aaneengemaakte woningen met elf voeten tuinRapenburg 16175725482r
STINSTRA, GOOITSEN de tuin van Gooitjen Stinstranaastligger ten zuiden Rapenburg 16175725482r
STINSTRA, Goojtjen Stinstramedicinae doctorkoper hof met zomerhuis en koepelKerkpoortstraat175725473v
STINSTRA, GOOITSEN SIEMENS Gooytjen Simons Stinstrakoper gedeelte tuin van 66 x 23 1/2 voetVoorstraat 241796264316r
STINSTRA, GOOITSEN SIEMENSde koper Gooytjen Simons Stinstranaastligger ten westen Voorstraat 241796264316r
STINSTRA, GOOITSEN wijlen Goytjen Stinstramedicinae doctorkoper Rapenburg 10achter1769257112r
STINSTRA, GOOITSEN wijlen Goytjen Stinstramedicinae doctornaastligger ten oosten Rapenburg 10achter1769257112r
STINSTRA, GOOITSEN dr. Goytjen Stinstraverkoper van 1/8 Rozengracht 21753253119r
STINSTRA, GOOITSEN dr. Goytjen Stinstraverkoper van 1/8 Noorderhaven 391753253120r
STINSTRA, GOOITSEN dr. Goytjen Stinstraverkoper van 1/8 Noorderhaven 631753253121r
STINSTRA, GOOITSEN dr. Goytjen Stinstraverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
STINSTRA, ISABELLA Isabella Stinstraverkoper Noorderhaven 1061784261197v
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Harlingenverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper Hoogstraat 31758254161v
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Harlingenverkoper q.q. Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, JOHANNES Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1782260296r
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper Hoogstraat 51758254166r
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)koper heerlijk huis met tuinZuiderhaven 501758254142r
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper Voorstraat 64176125591v
STINSTRA, JOHANNES Joannis Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, JOHANNES ds. Johannes Stinstraverpachter grond Noorderhaven 8176425647v
STINSTRA, JOHANNES wijlen ds. Johannes Stinstrapredikant (doopsgezind)erflater Zuiderhaven 501790263223v
STINSTRA, JOHANNES Johannes Stinstrapredikantnaastligger ten westen Zuiderhaven 521785261259r
STINSTRA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Stinstraverpachter grond Noorderhaven 81807267352r
STINSTRA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen dr. Johannes Stinstraverpachter grond Noorderhaven 81803266300r
STINSTRA, JOHANNES dr. Johannis Stinstraverkoper q.q. Rozengracht 21753253119r
STINSTRA, JOHANNES dr. Johannis Stinstraverkoper q.q. Noorderhaven 391753253120r
STINSTRA, JOHANNES dr. Johannis Stinstraverkoper q.q. Noorderhaven 631753253121r
STINSTRA, JOHANNES dr. Johannis Stinstraverkoper q.q. Noorderhaven 211753253122r
STINSTRA, P. P. Stinstraleraar van de doopsgezinde gemeente te Franekerverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
STINSTRA, PIETER Pieter Stinstraleraar van de doopsgezinde gemeente te Franekerverkoper Noorderhaven 951800265230r
STINSTRA, PIETER ds. Pieter Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper Zuiderhaven 501790263223v
STINSTRA, PIETER Pieter Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Noorderhaven 531784261258r
STINSTRA, PIETER Pieter Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
STINSTRA, PIETER ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Franekerverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, PIETER ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Franekerverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, PIETER IEGESde erfgenamen van wijlen Pyter Yges Stinstranaastligger ten oosten Hofstraat 19west175625446v
STINSTRA, ROELOFKE JOOSTES Roelofke Joostes Stinstraverkoper Voorstraat 501682241180v
STINSTRA, ROELOFKE JOOSTES Roelofke Joostes Stinstrakoper Voorstraat 501677240250v
STINSTRA, S. dr. S. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31achter177725954r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstranaastligger ten oosten Lanen 171788262268r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 171788262268r
STINSTRA, S. S. Stinstramedicinae doctornaastligger ten westen (heeft recht om een wijnstok op de stalling te houden)Fabrieksstraat 2617762596r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 211785261292r
STINSTRA, S. dr. S. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31achter177725939r
STINSTRA, S. dr. S. Stinstraverkoper Sint Christoffelsteeg 6178126096r
STINSTRA, S. wijlen S. Stinstramedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, S. dr. S. Stinstranaastligger ten noorden Lanen 171779259303r
STINSTRA, SIEMEN de heer dr. Simon Stinstramedicinae doctorkoper Fabrieksstraat 28achter1763255249r
STINSTRA, SIEMEN de weduwe van Simon Stinstranaastligger ten oosten Hoogstraat 11754253174r
STINSTRA, SIEMEN dr. Simon Stinstrakoper Sint Christoffelsteeg WZ1763255229r
STINSTRA, SIEMEN Simon Stinstramedicinae doctorkoper door niaar stalling, wagenhuis en zomerhuisFabrieksstraat 2617762596r
STINSTRA, SIEMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Simon Stinstrakoopmannaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31752252184r