Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, BEREND Barent Taakennaastligger ten oosten Hofstraat 251801265288r
, BERNARDUSwijlen Bernardus van Taakenverkoper Hofstraat 291806267198r
, BERNARDUSwijlen Bernardus van Taakenverkoper Vianen 61806267199r
, BERNARDUSwijlen Bernardus van Taakenverkoper Gardenierstraat NZ1806267202r
, BERNARDUS Bernardus van Taakenkoopmankoper woningGardenierstraat NZ1801265309r
, KLAAShet huis van Claes Taanmansnaastligger ten westen Zoutsloot NZ163123333v
TABES, de weduwe van Tabesnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 171748251247v
TABES, de erfgenamen van wijlen burgemeester Tabesnaastligger ten oosten Noordijs 51774258137v
TABES, de erfgenamen van wijlen burgemeester Tabesnaastligger ten zuiden Noordijs 51774258137v
TABES, de erfgenamen van wijlen Tabesnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 211779259172r
TABES, A. A. L. Tabesnaastligger ten noorden Zuiderhaven 4179326479v
TABES, A. de heer A. L. Tabesnaastligger ten noorden Voorstraat 1011787262215r
TABES, A. A. Tabesnaastligger ten westen William Boothstraat 6noord178826360r
TABES, ALLE Alle Tabesverkoper q.q. Heiligeweg 64162523139r
TABES, ALLE Alle Tabesnaastligger ten noorden Heiligeweg 48162823259r
TABES, ANNE Annaeus Tabeskoopmankoper huis, pakhuis en tuinZuiderhaven 21788262299v
TABES, ANNE wijlen Annaeus L. Tabesverkoper Grote Ossenmarkt 19achter180226661r
TABES, ANNE de heer Annaeus Tabesnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 191788262244v
TABES, ANNE Annaeus Tabeskoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 191788262244v
TABES, LOURENS Annaus Lourens Tabeskoopmanverkoper Droogstraat 9achter178826317r
TABES, ANNE Anneus Tabestichelbaasnaastligger ten noorden Droogstraat 9178926377v
TABES, ANNE Anneus Tabesverkoper Droogstraat 9178926377v
TABES, ANNE Anneus Tabesnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 3617822617v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesnaastligger ten oosten Droogstraat 7west1773258128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabeskoopmanverkoper Noordijs 7179226414r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Droogstraat 7west1773258128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabeskoopmanverkoper Noordijs 14179226431r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper ten zuiden van Harlingen1795264264v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Noorderhoofd 11795264265v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Zuiderhaven 21799265187r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Nieuweburen 191795264281r
TABES, KLAAS wijlen Claes Tabesgebruiker ten noorden van Harlingen163723441v
TABES, JAN Jan Tabeshuurder Kleine Ossenmarkt 61810268339v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabeshuurder (p.w.)Romastraat 4west1789263160v
TABES, JAN het huis van Jan Tabesnaastligger ten noorden Heiligeweg 481696243187v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabeshuurder (p.w.)Romastraat 27179226432v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabeshuurder achterkamer (p.w.)Vijver 91771257239v
TABES, LEENTJE Leentje Tabes, voor zichverkoper Zeilmakersstraat 191758254153r
TABES, LEENTJE Leentje Tabeskoper Zeilmakersstraat 191755253235r
TABES, LOURENS wijlen oud burgemeester Lourens Tabesverkoper Droogstraat 7west1773258128r
TABES, LOURENS de erfgenamen van wijlen Lourens Tabes, c.s.naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ1779259188av
TABES, LOURENS Lourens Tabeskoopmangeniaarde koper van 1/4 Noorderkade 131767256247r
TABES, LOURENS burgemeester Lourens Tabesverkoper Brouwersstraat 22175725498r
TABES, LOURENS burgemeester Lourens Tabeskoper van 1/2 huis en brouwerijBrouwersstraat 22175625412v
TABES, LOURENS oud burgemeester Lourens Tabeskoper van 1/4 groot huis en hofZuiderhaven 36west1766256170r
TABES, LOURENS de erfgenamen van wijlen Lourens Tabesnaastligger ten noorden Voorstraat 101178126070v
TABES, LOURENS de heer burgemeester Lourens Tabeskoopmankoper timmerhellingNoorderhoofd 11754253167r
TABES, LOURENS oud burgemeester Lourens Tabeskoper van 1/4 stuk grond waar eerder een huis op stondZuiderhaven 36oost1765256111r
TABES, LOURENS de erfgenamen van wijlen Lourens Tabesnaastligger ten oosten Noorderhoofd 11782260211r
TABES, LOURENS Lourins Tabeshuurder (p.j.)Droogstraat NZ173925041r
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabesverkoper q.q. Voorstraat 30175325353v
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabesverkoper q.q. Voorstraat 30achter175325356v
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabesverkoper q.q. Noorderhaven 85175325358v
TABES, LOURENS burgemeester Louwrens Tabesverkoper q.q. Kerkpoortstraat 29175325360v
TABES, LOURENS vroedsman Louwrens Tabeskoper door niaar huis of woningonbekend1741250179r
TABES, PIETER Pytter Tabesmetselaarkoper huisMoriaanstraat ZZ1705244286r
TABES, PIETER Pytter Tabeshuurder Molenpad 11699243402r
TABES, TRIJNTJE Trijn Tabesverkoper Fabrieksstraat1613229155r
, TIBERIUSburgemeester van Leeuwarden en oud Statenlid der provincie Tiberius Tacamaverkoper Zuiderhaven 551694243108v
TADEMA, A. A. J. Tademanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131811269137r
TADEMA, A. A. Tademanaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 111809268243v
TADEMA, ANNE Anne Tademaapothekerverkoper van 1/4 Zoutsloot 281802266162r
TADEMA, ANNE Anne J. Tademaapothekerkoper huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuisVoorstraat 75179826592v
TADEMA, ANNE JELLES Anne Jelles Tademaapothekerkoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer179726527r
TADEMA, DOETJE juffrouw Doedtie van Tademaafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noordijs 151647235255v
TADEMA, EVERT Evert Tademanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 141789263107r
TADEMA, EVERT Evert Tademahuurder Sint Christoffelsteeg 61807267353r
TADEMA, EVERT EDGERSde boedel van wijlen Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 121791263352v
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121788262302v
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadematimmerman (huis-)koper huisDroogstraat 59180826821r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema*naastligger ten westen Droogstraat 61181026962v
TADEMA, MARTJEN Maartje Tademaverkoper Grote Kerkstraat 121788262302v
TADEMA, MARTJEN Maartje Tademakoper Grote Kerkstraat 12177225859r
TADEMA, REINER PIETERSwijlen Reinder Pieters Tademanaastligger ten westen Bildtstraat 12177325886r
TADEMA, REINER PIETERSwijlen Reinder Pieters Tademaverkoper Bildtstraat 12177325886r
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tademakleermakerkoper huisZuiderhaven ZZ166023832r
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tademakleermaker (mr. -)huurder Lanen 89166023865v
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tademaverkoper Zuiderhaven ZZ167924142r
TADEMA, WOPKE JANS Wopke Jans Tademaverkoper Zuiderstraat1680241103r
TADEMA, WOPKE JANShet huis en hof van Wopke Jansen Tademanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1674240167r
TADEMA, WOPKE JANSgrondpacht uit het huis van Wopke Jansen Tademaeigenaar perceel onbekend1663238189v
TADEMA, WOPKE JANSgrondpacht uit het huis van Wopke Jansen Taedemaeigenaar perceel Zuiderstraat1674240147r
, BERNARDUS Bernardus van Takenkoopmankoper huisHofstraat 291798265105r
, BERNARDUS Bernardus van Takenkoopmanhuurder (p.j.)Hofstraat 291798265105r
, BERNARDUS Bernardus van Takenkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1801265310r
, BERNARDUS Bernardus van Takenkoopmanverkoper Gardenierstraat ZZ1802266114v
, SJOERD Sioerd Taksnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1659237219r
TALMA, GEERTJE PIEBES Geertje Pybes van Tallumverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141689242294r
TALMA, HAAKJE OEPKES Hack Upckes Tallumverkoper Hoogstraat 29achter1630232140r
TALMA, PIEBE WIETSES Pybe Wytses Tallumkoper huisRozengracht NZ1695243144r
TALMA, PIEBE WIETSES Pybe Wytzes Tallumnaastligger ten westen Voorstraat 101170024445r
TALMA, WOPKE WIETSESde weduwe van Wopcke Wytses van Tallumnaastligger ten westen Zuiderstraat ZZ1659237241r
TALMA, WOPKE WIETSES Wopke Wytses van Tallum, c.u.koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 211651236176v
TALMA, WOPKE WIETSES Wopke Wytses van Tallum, c.u.koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat1651236176v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallumkoper huis en tuintjeRozengracht 181681241156r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallumnaastligger ten westen Voorstraat 101168224146va
TALMA, WIETSE PIEBESschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallumkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 22168424260r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes Tallumverkoper Zeilmakersstraat 21669239189r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallumverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord168724213ra
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes van Talmnaastligger ten oosten Rozengracht 16achter168824216ra
TALMA, de erfgenamen van wijlen Talmaeigenaar schuur bij de molen onbekend NZ1774258156v
TALMA, Talma, nom. liberorumkoopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 871728247132v
TALMA, de erfgenamen van wijlen Talmanaastligger ten noorden Voorstraat 61178626288r
TALMA, AAFKE Aafke Talmaverkoper Voorstraat 60179226458r
TALMA, AAFKE mejuffrouw Aafke Talmakoper door niaar knechtswoning ([voor de zes percelen in deze akte])Lanen 81achter1794264189r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Vissersstraat 12176725725r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Bargebuurt OZ176725726r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Noorderhaven 34176725727r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Rozengracht 27176725728r
TALMA, KLAAS SJOERDS Claes Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
TALMA, GEERTJE Geertje Talmanaastligger ten westen Voorstraat 60179226458r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Voorstraat 60179226458r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Voorstraat 581794264189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Sint Christoffelsteeg 21794264189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Sint Christoffelsteeg 41794264189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Lanen 831794264189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Lanen 81achter1794264189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Hoogstraat 91794264189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Noorderhaven 106achter1795264234v
TALMA, GEERTJE Geertje Talmaverkoper Noorderhaven 32180126624r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaverkoper Vissersstraat 12176725725r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaverkoper Bargebuurt OZ176725726r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaverkoper Noorderhaven 34176725727r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaverkoper Rozengracht 27176725728r
TALMA, GEERTRUIDA Geertruida Talmaverkoper Franekereind 38179326487r
TALMA, GRIETJE WIETSES Grietje Wytses Talmaverkoper Voorstraat 8717412508ra
TALMA, GRIETJE Grytje Talmahuurder woonhuis (p.j.)Noordijs 4175625427r
TALMA, KNIERKE juffrouw Knierke Talmaverkoper Brouwersstraat 151762255160r
TALMA, KNIERKE SJOERDS Knierke Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
TALMA, KNIERKE WIETSES Knierke Wytses Talmaverkoper Voorstraat 8717412508ra
TALMA, PIEBE Piebe Talma, c.sororehuurder (p.j.)Noorderhaven 241754253141v
TALMA, PIEBE WIETSES Piebe Wytses Talmaverkoper Voorstraat 8717412508ra
TALMA, PIEBE SJOERDS Pybe Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
TALMA, S. S. Talmaverpachter grond Voorstraat 991779259212v
TALMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Talmanaastligger ten westen Rozengracht 271763255203r
TALMA, S. S. Talmakoopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 25175725453v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmankoper 1/2 huisNoorderhaven 32het Wit Hart1740250112v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmankoper 1/2 huisRozengracht 19175025260v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmanverkoper Rozenstraat1740250113v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Franekereind 36173824919va
TALMA, SJOERD Sioerd Talmaverpachter grond Voorstraat 99173925069v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 99173925069v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmadistillateur en koopmanverkoper Achterstraat 111738249270r
TALMA, SJOERD Sioerd Talmawijnhandelaar en koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmawijnhandelaar en koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmanaastligger ten westen Simon Stijlstraat 21740250119r
TALMA, SJOERD het pakhuis van Sioerd Talma, c.s.naastligger ten oosten Havenplein 161741250144v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 97173925049v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Franekereind 361738249258v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmanaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost1741250153v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmanaastligger ten westen Simon Stijlstraat 2173925039v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper huisSint Christoffelsteeg 61728247211r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmankoper huisHoogstraat 617432518r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Rozengracht 2717602555v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper mouterij en stallingHoogstraat 9174525192v
TALMA, SJOERD wijlen de heer Sjoerd Talmareversaalhouder Lanen 811763255223v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmanverkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoper door niaar huisVoorstraat 581729247276r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, n.u.koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 581729247276r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 581729247276r
TALMA, SJOERD mouterij van Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 7174525195v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, c.s.naastligger ten westen Rozengracht 191753253127r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 91759254225v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, c.s.naastligger ten noorden Voorstraat 611741250197v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Havenplein 18oost1742250263v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmanverkoper q.q. Lanen 411733248228r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmaeigenaar van 1/2 Rozengracht 191751252150v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en wijnhandelaarverkoper q.q. Hoogstraat 43174325117r
TALMA, SJOERD Sjoerd* Talma [staat: Tolsma]koopmannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5174425141r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmangeniaarde koper van 1/4 Bildtpoortsmolen 11742250234r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en wijnhandelaarverkoper q.q. Hofstraat 7174325118r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten oosten Werfpad1758254125v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, voor zijn kinderengleibakkerkoper door niaar van 1/2 pakhuisNoorderhaven 106achter1741250145v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmaverkoper Rozengracht 19175725495r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper Rommelhaven 20achter1760254259v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost17352497ra
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopman (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 9een_achter174925237r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper Voorstraat 871758254156v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper huisNoorderhaven 34174325122r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmanverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 717492522v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 34174325122r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Noorderhaven 34174325122r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper Zuiderhaven 13175725499v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper q.q. Franekereind 19175725470v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 831753253118r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmahypothecaire crediteur Zuiderhaven 36west17562549v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmaverkoper q.q. Zuiderhaven 36west17562549v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmankoper 1/2 huisNoorderhaven 32het Wit Hart1742250241r
TALMA, SJOERD het Wit Hart van Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 29het Wit Hart175325367r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmaneigenaar van 1/2 Noorderhaven 321742250241r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten westen Havenplein 18oost174525179v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoper huisRommelhaven 20achter1754253140v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost173524911va
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmaverpachter grond Voorstraat 991751252163r
TALMA, SJOERD de mouterij van Sjoerd Talmanaastligger ten oosten Hoogstraat 71747251173r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmankoper van 2/8 1/2 huis en wind rogge- en weitmolen genaamd de RapenburgermolenRapenburgermolen 1de Rapenburgermolen1729247269v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost173524968r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmankoper van 2/8 1/2 huis en wind rogge- en weitmolen genaamd de RapenburgermolenRapenburgermolen 1de Rapenburgermolen1729247270v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmanverkoper van 2/8 Rapenburg ZZ1730247350r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101742250217v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121742250217v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Bildtstraat 21747251175v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper huis genaamd de PauwestaertZuiderhaven 13de Pauwestaart1743250284v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmankoper 1/4 huis genaamd de Bonte BockVoorstraat 99de Bonte Bok173124832r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmaneigenaar van 1/4 Voorstraat 99173124832r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten oosten Hoogstraat 71754253168r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper Rozengracht 22173124833r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Franekereind 40175025283r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmawijnhandelaar en koopmanaanhandelaar pakhuis onder een dak met de oostelijke naastliggerHavenplein 18west173524946v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten oosten Franekereind 36175025284r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Kruisstraat 10west1759254248v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmawijnhandelaar en koopmanverwandelaar Sint Christoffelsteeg 6173524946v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper Zeilmakersstraat 31742250256r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmancrediteur Zoutsloot 25175725453v
TALMA, SJOERD wijlen de heer Sjoerd Talmareversaalhouder Werfpad1763255222v
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talmakoopmanverkoper Zeilmakersstraat 13173524996r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmakoopmanverkoper Havenplein 18west1763255227r
TALMA, SIEBREN de weduwe van Sybrand Talmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 51763255231v
TALMA, SIEBREN Sybrand Talmadistillateurkoper door niaar huisVoorstraat 60176025518v
TALMA, SIEBREN de heer Sybrand Talmanaastligger ten westen Voorstraat 60176025518v
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmaverkoper Vissersstraat 12176725725r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmaverkoper Bargebuurt OZ176725726r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmaverkoper Noorderhaven 34176725727r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmaverkoper Rozengracht 27176725728r
TALMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Talmanaastligger ten westen Noorderhaven 34177725969v
TALMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Talmanaastligger ten westen Noorderhaven 341774258174r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrandt Talmakoopmanverkoper Lammert Warndersteeg1763255240v
TALMA, SIEBREN SJOERDS Sybren Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
TALMA, WIETSE de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Wytse Talmakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 99173925069v
TALMA, WIETSE de nagelaten kinderen van Wytse Talmanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1732248109v
TALMA, WIETSE de nagelaten kinderen van Wytse Talmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1732248109v
TALMA, WIETSE de nagelaten kinderen van Wytse Talmaverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248109v
TALMA, WIETSE wijlen Wytse Talmaverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248110v
TALMA, WIETSE de hof van de erfgenamen van wijlen Wytse Talmanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ173124824v
TALMA, WIETSE Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 851728247131v
TALMA, WIETSE Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 871728247132v
TALMA, WIETSE Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
TALMA, WIETSE de geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Talmakoopmanverkoper Rozengracht 22173124833r
TALMA, WIETSE Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 83achter1728247135v
TALMA, WIETSE de geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Talmakoopmanverkoper Nutstraat WZ173124834r
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmankoper tuinBoth Apothekerstraat WZ1726246259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ1726246259v
TALMA, WIETSE PIEBESwijlen Wytse Piebes Talmaerflater Voorstraat 8717412508ra
TALMA, WIETSE PIEBESde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talmakoopmanverkoper Voorstraat 99173124832r
TALMA, WIETSE PIEBESde kinderen van wijlen Wytse Piebes Talmaverkoper van 1/4 Rapenburg ZZ1731247391v
TALMA, WIETSE Wytze Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper Rommelhaven ZZ172824799r
TALMA, WIETSE de leerlooierij van Wytze Talmakoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 18achter172724718v
TALMA, WIETSE Wytze Talmakoopmanverkoper Kruisstraat 10west172824774v
TALMA, WIETSE burgerhopman Wytze Talmanaastligger ten oosten Voorstraat 97172024690r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmankoper huis genaamd De SpijkerboorZuiderhaven ZZde Spijkerboor1725246218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1729247221r
TOLMAN, AAFKE Aafke Talmanverkoper Grote Kerkstraat 201799265170v
TOLMAN, GEERTJE Geertje Talmanverkoper Grote Kerkstraat 201799265170v
TOLSMA, HENDRIK Hendrik Talsma, gehuwdkoper huis en weefwinkelFranekerpoort (gebied)1796264317v
TOLSMA, SIERK Sierk Talsmakoopmannaastligger ten zuiden Vissersstraat 41771257234r
TOLSMA, SIERK Sierk Talsmakoopmannaastligger ten westen Vissersstraat 41771257234r
TAMBOER, HELMICH Helmer Tamboerhuurder Zuiderhaven ZZ1658237172r
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboesernaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 71791263344r
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboesernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 71791263344r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeserkoopmankoper huisKleine Kerkstraat 71799265192r
TAMBOESER, JAN de koper Jan Tamboesernaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 71799265192r
TAMBOESER, JAN de koper Jan Tamboesernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 71799265192r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeserkoper huisVoorstraat 9177725962v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeser, c.u.huurder Voorstraat 9177725962v
TAMBOESER, HARMEN Harmanus Tamboezerhuurder Zuiderhaven 77west1801265302r
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoper stalling en wagenhuisNieuwstraat 10178826328r
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoper stalling en wagenhuisNieuwstraat 12178826328r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerbewoner Voorstraat 78180826827r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerkoopmanverkoper Voorstraat 78180826827r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerverkoper Nieuwstraat 101806267250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerverkoper Nieuwstraat 121806267250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerkoopmankoper huisHofstraat 151807267291r
TAMBOESER, JAN vroedsman Jan Tamboezernaastligger ten westen Voorstraat 11west1781260109v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerverkoper Voorstraat 9178926387v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoopmankoper huis en pakhuizenVoorstraat 781789263167v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoopmanhuurder (p.j.)Voorstraat 781789263167v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerverkoper Kleine Kerkstraat 71809268226r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 91809268187v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezernaastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 7179726554v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerkoopmanverkoper Hofstraat 151808268151r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7179726554v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezernaastligger ten oosten Hofstraat 131809268230r
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezerbewoner Voorstraat 78180826827r
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezerverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 81808268104v
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezerverkoper van 1/6 Sint Odolphisteeg 101808268104v
TAMBOESER, MARCELLUS Marcelis J. Tamboezer, c.u.huurder (p.j.)Brouwersstraat 181802266115v
, ABRAHAM Abrahamus Tammeripredikantverkoper buiten Harlingen1654236264r
, Christintie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
, JANKE Jancke Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
, OTJE Oedtie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
, TIETJE Tiedtie Tammeriverkoper buiten Harlingen1654236264r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjaans Tamsmakoper huisHavenplein 31782260256v
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjens Tamsmanaastligger ten westen Havenplein 10180826891r
, JAN Jan Tangenaverkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
, JAN Jan Tangenaverkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
, JAN Jan Tangenaverkoper Sint Jacobstraat 121733248200r
, JOHANNESwijlen Johannis Tangenaerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
, JOHANNESwijlen Johannis Tangenaerflater Sint Jacobstraat 121733248200r
TANGERMAN, vroedsman Tangermannaastligger ten westen Voorstraat 841778259134v
TANGERMAN, FREERK vroedsman Fredericus Tangermanloodgieter (mr. -)verkoper Hoogstraat 181782260302v
TANGERMAN, FREERK wijlen vroedsman Fredericus Tangermankoper Brouwersstraat 31785261271v
TANGERMAN, FREERK wijlen mederaad in de vroedschap Frederik Tangermanerflater Voorstraat 8217852615ra
TANGERMAN, FREERK vroedsman Frederikus Tangermanloodgieter (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 81voor1774258162v
TANGERMAN, FREERK Frederikus Tangermanloodgieter (mr. -)geniaarde koper huisVoorstraat 81een_achter1774258162v
TANGERMAN, FREERK Frederikus Tangermanloodgieter (mr. -)koper huisVoorstraat 82de Rode Leeuw177625918v
TANGERMAN, SIPKE Sipke Tangermanverkoper Voorstraat 71achter1793264149v
TANGERMAN, SIPKE Sipke Tangerman, minderjarigeverkoper Voorstraat 8217852615ra
TANGERMAN, WILLEM Willem Tangerman, minderjarigeverkoper Voorstraat 8217852615ra
TANIA, RINSES Gatie Rinses Taniakoper Voorstraat 661626231119r
TANIA, Gattie Rinse Taniakoper door niaar huis in te gaan door een steegSimon Stijlstraat 716312337r
TANIA, de proclamant Gattie Rinse Tanianaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 716312337r
TANIA, RINSES Gattie Rinses Taniaverkoper van 1/2 Voorstraat 66163123335v
TANIA, RINSES Gattie Rinses Tania, voor haar twee kinderenverkoper van 1/2 Voorstraat 66163123335v
TANIA, RINSES Gattie Rinses Taniaverkoper van 1/2 Voorstraat 66163323392v
TANIA, GERBEN Gerben Taniaverkoper Herenknechtenkamerstraat 31641234151r
TANIA, GERBEN Gerben Taniaverkoper Rozengracht 22164823613v
TANIA, GERBEN Gerben Tania, c.u.koper huisKerkpoortstraat 59164923667v
TANIA, GERBEN Gerben Tanianaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57165623757v
TANIA, GERBEN Gerben Taniaverkoper q.q. van 1/2 Schritsen ZZ1641234155v
TANIA, GERBEN Gerbren Taniakoper panwerk met een turfschuur, kamer of woning en een hof met prieelRozengracht 221644235148v
TANIA, HILTJE GERBENS Hiltie Gerbens Taniakoper Sint Jacobstraat 10zuid16592382r
TANIA, LIEUWE RINSES Lieuwe Rintses Taniaverkoper q.q. Voorstraat 66163323392v
, JAKOBde kamer van Jacob Tanisnaastligger ten zuiden Bargebuurt OZ170924583r
TANIA, GERBEN Gerben Tanniabakkerverkoper Kerkpoortstraat 591658237170r
, KOERT Koert Tapsoldaatgeniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
, JOHANNES Joannes Tarquinijchirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 441680241106r
, JOHANNES Joannes Tarquinijchirurgijn (mr. -)verkoper onbekend1680241107r
, JOHANNES Joannes Tarquinijchirurgijn (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 421680241108r
, JOHANNESmr. Joannes Tarquinynaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421680241108r
THEKEN, JETSKE Jetske van Teekenkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
, BARTHOLOMEUS Bartholomaeus Teepelsnaastligger ten zuiden Bildtstraat 14163323390r
HENDRIKS, JOOSThet nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
, Tekkelenburgverkoper q.q. Lanen 201766256207r
, GERRIT Gerryt Telgmanhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 321800265255v
, het huis en hof van Tellinkhuiskapiteinnaastligger ten oosten Werfpad170824548r
, het huis en hof van Tellinkhuiskapiteinnaastligger ten noorden Werfpad170824548r
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuiskapiteinverkoper Schoolstraat 21712245165v
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuiskapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huis, hof, belvedere, stallinge en aparte woningZuiderhaven ZZ170824546v
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuisenkapiteinverkoper Zuiderhaven ZZ1712245166r
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuisenkoopmanverkoper Werfpad ZZ1712245169v
, CHRISTIAAN Christiaen Temmerpruikenmakernaastligger ten oosten Lanen 621752252206v
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempelnaastligger ten oosten Lanen 361601228273v
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempelnaastligger ten oosten Schritsen 271601228273v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u.koper panwerk ([voor de twee percelen in deze akte])Zeilmakersstraat 16163923490v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u.koper huis met hof daarachter ten westen ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 13163923490v
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmanverpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Schritsen 27162923297r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 27162923297r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmanverkoper Schritsen 27162923297r
FRANSES, REINER Reyner Frans Tempelaerverkoper Noordees (gebied)1599228151v
FRANSES, REINERtwee kamers van de verkoper Reyner Fransen Tempelaernaastligger ten noorden Noordees (gebied)1599228151v
, TIBERIUS Tiberius Tempelaerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 6163123327r
REINERS, FRANS Frans Reyners Tempelernaastligger ten noorden Lanen 36164323565v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelernaastligger ten noorden Noordees (gebied)1605228444v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelerkoper een ledige plaats met nr. 27 ([bedrag niet vermeld])Zuiderhaven ZZ161623026v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelerkoper een ledige plaats met nr. 28 ([bedrag niet vermeld])Zuiderhaven ZZ161623026v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelerkoper een geer of ledige plaats met nr. 31 ([bedrag niet vermeld])Zuiderhaven ZZ161623026v
SJOERDS, GRIETJE Grietje Sjoerdts Tempelhoffnaastligger ten noorden Zuiderhaven 59168924219ra
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tempelmanverpachter grond Lanen 381621230277r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Tempelmankoper huisLanen 38159722830v
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Lanen 361600228233r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelmannaastligger ten oosten Schritsen 271600228233r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Tempelmanbruidegom 1606228502r
, het huis van Templaernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 81674240138r
, de hof van Templaernaastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Raamstraat 11645235184r
, FRANS Frans Templaernaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter1646235225v
, FRANSde verkoper Frans Templaernaastligger ten westen Lanen 361647235249v
, FRANSde verkoper Frans Templaernaastligger ten westen Schritsen 271647235249v
, FRANS Frans Templaerverkoper Lanen 361647235249v
, FRANS Frans Templaerverkoper Schritsen 271647235249v
REINERS, FRANShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Frans Reiners Templaernaastligger ten noorden Voorstraat 26achter167224085v
REINERS, FRANSde hof van Frans Reiners Templaernaastligger ten oosten Zuiderhaven 691650236130v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templaerkoper door niaar huisLanen 36164323565v
, JAN Jan Frans Templaerverkoper Lanen 87162923287r
FRANSES, JAN Jan Fransen Templaernaastligger ten noorden Lanen 891615229276v
, REINERde hof van Reiner Templaernaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ166123890r
, REINER Reiner Templaerverkoper Kerkpoortstraat168024186v
, REINER Reiner Templaernaastligger ten oosten Voorstraat 30achter168024188v
, REINER Reiner Templaernaastligger ten oosten Voorstraat 30168024189r
, REINER Reyner Templaerverkoper ten noorden van Harlingen167224084v
, REINER Reyner Templaernaastligger ten oosten Hofstraat 20166023827v
, REINER Reyner Templaerverkoper Franekereind 131673240128v
FRANSES, REINER Reyner Fransen Templaerkoper huis en mouterijNoordijs 71615229248v
, TIBERIUS Tiberius Templaerkoper plaats of steegGrote Kerkstraat 191629232100v
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1647235262v
, TIBERIUSoud burger hopman, gemeensman Tiberius Templaer, c.u.koper huisRapenburg ZZ1647235244v
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)1646235228r
, TIBERIUS Tiberius Templaerkoper graf met een blauwe steenKerkpad 31629232107v
, TIBERIUShet huis van Tiberius Templaernaastligger ten westen Noorderhaven 441647235247v
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templaerkoper grondpacht van 4-00-00 CGKerkpoortstraat ZZ1645235183r
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235183r
, Tibery Templaernaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61681241127v
TEMPELAAR, JAN FRANSES Jan Fransen Templairverkoper Rozengracht NZ162523169v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templairnaastligger ten westen* Lanen 361626231125v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templairnaastligger ten westen* Schritsen 271626231125v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairkoopmankoper q.q. taenhuis en ledige plaats ten oosten vh huisRozengracht 341620230226r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairkoper zoutkeetWilliam Boothstraat OZ1620230252r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairkoper door niaar ratione vicinitatis ledige plaatsZuiderhaven ZZ1619230187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1619230187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1619230187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairverkoper q.q. Voorstraat NZ1624230390r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairverkoper Noordijs 7162523136v
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairkoper kamer, loods, plaats en gezamelijke putHofstraat ZZ163123325r
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairkoper huis, plaats en kamers, tot de kamer van Gosleyk Freercks toeVoorstraat 68162523170r
TEMPELAAR, TIBERIUS als bewoner Tiberius Templairnaastligger ten oosten Voorstraat 661626231119r
TEMPELAAR, TIBERIUS als bewoner Tiberius Templairnaastligger ten oosten Voorstraat 66162523171v
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairnaastligger ten oosten Voorstraat 661624230391v
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templairkoper huis met hof (de verkopers gebruiken de hof)Rozengracht 271631232178r
, de gemeensman Templarkoper door niaar ratione proximitatis schuurKerkpoortstraat164923662r
, de gemeensman Templarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat164923662r
, de gemeensman Templarkoper door niaar hoekhuisKerkpoortstraat164923664r
, AAGJE Aaghjen Templarverkoper Weverstraat166723919va
FRANSES, AAGJE Achtie Fransen Templarkoper Weverstraat1659237199r
, AAGJE Aechien Templarverkoper Weverstraat ZZ166723999av
, FRANSde hof van Frans Templarnaastligger ten zuiden Schritsen 48166623941r
, FRANSde kamers van Frans Templarnaastligger ten westen Schritsen 48166623941r
, FRANS Frans Templarnaastligger ten oosten Voorstraat 26achter1641234138v
, FRANS Frans Templarnaastligger ten noorden Voorstraat 26achter1641234138v
, FRANShet achterhuis van Frans Templarnaastligger ten oosten Noorderhaven 6616652391v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoper door niaar huis met mouterij en brouwerijLanen 36164323585v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoper door niaar huis met mouterij en brouwerijSchritsen 27164323585v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoopmankoper van 2/5 voor- en achterhuis van de Vergulden EngelVoorstraat 29de Vergulde Engel1654236276v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarverkoper Voorstraat 29166023854v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarverkoper Noorderhaven 72166023854v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarnaastligger ten westen Voorstraat 281682241186r
REINERS, FRANS Frans Reiners Templarkoopmankoper huis (1) en het huis (2) erachterVoorstraat 251662238150r
REINERS, FRANS Frans Reinerts Templarverkoper Lanen 341653236247v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templarnaastligger ten oosten Voorstraat 24164423597r
REINERS, FRANSde hof van Frans Reyners Templarnaastligger ten noorden Schritsen ZZ1634233151v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templarnaastligger ten westen Lanen 36163923476r
REINERS, FRANSde hof van burgemeester Frans Reyners Templarnaastligger ten oosten Schritsen ZZ1641234126v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar, c.u.koper huis en zomerkeuken op een vrij grondVoorstraat 261640234107v
FRANSES, JAN Jan Frans Templarverkoper Droogstraat 45162723213v
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen Templarverkoper Voorstraat 261640234107v
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners Templarverkoper Zuiderhaven 18164223518v
, Regnero Templarverkoper Noordijs 17166523912r
, REGNERUS Regnerus Templarapothekerverkoper Hofstraat166023848v
, REGNERUS Regnerus Templarverkoper Kleine Bredeplaats 4166623955r
, REGNERUS Regnerus Templarnaastligger ten oosten Hofstraat ZZ166623955v
, REGNERUS Regnerus Templarnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ166623955v
, REGNERUS Regnerus Templarverkoper Noorderhaven 12166523924r
, REGNERUS Regnerus Templarverkoper Voorstraat 49166623940r
, REGNERUS Regnerus Templarapothekerverkoper Schritsen 48166623941r
, REGNERUS Regnerus Templarverkoper Rozengracht ZZ166023838r
, REGNERUS Regnerus Templarnaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1662238148r
, REGNERUS Regnerus Templarnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1662238148r
, REINER Reiner Templarnaastligger ten westen Noorderhaven 4416652395v
, REINER Reiner Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61662238122v
, REINER Reiner Templarverkoper q.q. Wasbleekstraat 3166023858r
, REINER Reiner Templar, q.q.crediteur (triumphant) onbekend16602386va
, REINERwijlen Reiner Templarverkoper Sint Odolphisteeg 121697243268r
, REINER Reiner Templarapothekerkoper huis met een vrije in- en uitgang in de St. OdolphisteegVoorstraat 321669239208v
, REINER Reiner Templarkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 191658237155v
, REINERhuis en hof van Reiner Templarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22166623960v
, REINERhuis en hof van Reiner Templarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 22166623960v
, REINERhuis en hof van Reiner Templarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22166623960v
, REINER Reiner Templar, c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templar, c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templar, c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templar, c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61662238149v
, REINER Reinner Templarnaastligger ten oosten Hofstraat16592387v
, REINER Reinner Templarnaastligger ten zuiden Hofstraat16592387v
, REINER Reyner Templareerdere eigenaar Kerkpoortstraat 201689242282r
, REINERwijlen Reyner Templarverkoper Sint Odolphisteeg 101691242350v
, REINERhet huis van wijlen Reyner Templarnaastligger ten oosten Voorstraat 301687242185r
, REINER Reyner Templarnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191675240207v
, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Templarnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81682241184v
, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 81682241184v
, REINER Reyner Templarverkoper Grote Kerkstraat 19166023839v
, REINERwijlen Reynert Templarnaastligger ten zuiden Voorstraat 321691242367v
, REINERwijlen Reynert Templarverkoper Voorstraat 321691242367v
, T.de erfgenamen van wijlen T. Templarnaastligger ten noorden Rozengracht 27165523717v
, T. T. Templarnaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter1652236202v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 61658237142r
, TIBERIUShet huis van Tiberius Templarnaastligger ten westen Noorderhaven 441651236175r
, TIBERIUS Tiberius Templarkoper huis met een plaats en een heerlijke kamer erachterVoorstraat 491645235187r
, TIBERIUSde weduwe en erfgenamen van wijlen Tiberius Templarkoper huis, loods en plaats met de woning daarachter, en de steeg tussen deze Pytters en het nieuwe huis van de verkoper naar de Olijfsteeg toelopendeVoorstraat 321654236272v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen gemeensman Tiberius Templarnaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1654236273v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen gemeensman Tiberius Templarnaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1654236273v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41658237248r
, TIBERIUSde zoutkeet van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten zuiden William Boothstraat 31654236260r
, TIBERIUS Tiberius Templarkoopmankoper huis waar het Amelander wapen uithangtNoorderhaven 42het Amelander Wapen1646235193v
, TIBERIUS Tiberius Templarkoper door niaar Kleine Bredeplaats 4165023699v
, TIBERIUS Tiberius Templareigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4165023699v
, TIBERIUS Tiberius Templarnaastligger ten noorden Alemanssteeg1650236136r
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templarkoper door niaar schuur met een ledige dongplaats ten oostenKerkpoortstraat 221644235134v
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221644235134v
, TIBERIUSde erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41658237156r
, TIBERIUSburgerhopman Tiberius Templar, c.u.koopmanverkoper Kerkpoort (gebied)1645235167r
, Tiberus Templarnaastligger ten oosten Hofstraat164023493v
REINERS, TJEBBEburgerhopman Tiebbe Reyners Templarnaastligger ten zuiden William Boothstraat 31641234142v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Franses Templarkoper Voorstraat 38166023850r
FRANSES, TRIJNTJE Trintie Fransens Templarkoper Voorstraat 38166123871v
JANS, WIETSKEdochter Wytske Jans Templarverkoper Voorstraat 261640234107v
, AAGJE Aechien Templarsverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
, AAGJE Aegtie Templerverkoper William Boothstraat OZ1658237171ar
, REINERerfgenaam van zijn ouders Reiner Templerverkoper Hofstraat ZZ1669239188r
, REINER Reiner Templernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221668239160v
, REINER Reiner Templernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221668239160v
, Reiner/Rignerus Templernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221668239160v
, REINER Reyner Templerapothekerverkoper Voorstraat 801669239207r
FRANSES, REINERde hof van Reyner Fransen Templernaastligger ten oosten Spinhuisstraat1630232126r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 361618230137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 271618230137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 361618230137v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 271618230137v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 36161623053r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 27161623053r
TENKINK, HENDRIK de heer Hendrik Tenckinckequipagemeester Admiraliteitkoper huis met hofZuiderhaven 501747251171v
, GEESKEjuffer Gezina Catharina Tenckingkoper huis en tuintjeGrote Bredeplaats 91769257114v
, JOHANNAjuffer Johanna Rebecca Tenckingkoper Grote Bredeplaats 91769257114v
TENKINK, GEESKE Gesina Catharina Tenckinkverkoper Zuiderhaven 501758254142r
TENKINK, GEESKE Gesina Catharina Tenckinkverkoper Zuiderhaven 501758254142r
TENKINK, H. wijlen H. Tenckinkequipagemeestererflater Zuiderhaven 501758254142r
TENKINK, JAN wijlen ds. Jan Willem Coenraad Tenckinkpredikanterflater Zuiderhaven 501758254142r
TENKINK, JOHANNA Johanna Rebecca Tenckinkverkoper van 2/3 Zuiderhaven 501758254142r
TENKINK, JOHANNA Johanna Rebecca Tenckinkverkoper van 1/3 Zuiderhaven 501758254142r
TENKINK, JOHANNA Johanna Rebacca Tenckinkverkoper Grote Bredeplaats 91774258173r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Tengerswever (mr. bont-)koper huisZuiderhaven 381743250287v
WIEBES, ROELOF Roeliff Wybes Teppenboerverkoper Noorderhaven NZ1630232143r
, JAKOB Jacob Terdijstkoper kamer met de ledige plaats, tuin en hof daarachterGardenierstraat ZZ162423115v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
, JOHANNES Joannes Terquinyeerdere eigenaar Kerkpoortstraat 201689242282r
, A. A. Terwogtnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 41809268186r
, A. A. Terwogtnaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 41809268186r
, ADAM Adam Terwogtschoolhouder (Franse -)koper huisVoorstraat 321809268189v
TESSEL, JURJEN KORNELISde crediteuren van Jurien Cornelis Tesselverkoper Kerkpoortstraat1601228238r
KLASES, PIETERwijlen Pyter Claes Tesselaerverkoper Nieuwstraat 40161222999v
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claes Tesselernaastligger ten noorden Nieuwstraat 421605228479v
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claes Tesselerverkoper Nieuwstraat 421605228479v
KORNELIS, JURJENde gezamenlijke crediteuren van Jurriaen Cornelis Tesselsverkoper 1603228345r
TETRODE, P. P. Tetrodeverpachter grond Fabrieksstraat 281786262121v
TETRODE, P. wijlen P. Tetrodeverkoper Karremanstraat 31808268120v
TETRODE, P. P. Tetrodeverpachter grond Fabrieksstraat WZ178926370v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten westen Zuiderhaven 531802266101r
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrodenaastligger ten oosten Zuiderhaven 43181026989r
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar plek grondZuiderhaven 49179326495v
TETRODE, P. de heer P. Tetrodenaastligger ten westen Spinhuisstraat 131787262195r
TETRODE, P. de heer P. Tetrodenaastligger ten noorden Spinhuisstraat 131787262195r
TETRODE, P. P. Tetrodehuurder Voorstraat 60179226458r
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar huis en erfGrote Ossenmarkt 14179326495v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten westen Rozengracht 16achter1782260281r
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten noorden Lanen 331788262267r
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten oosten Rozengracht 101781260112r
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar Hoogstraat 17179226437r
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar Hoogstraat 15179226437r
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrodenaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 121810268349v
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven 53180126647v
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar Droogstraat 20179226437r
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s.huurder Droogstraat ZZ179326476v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten westen Spinhuisstraat NZ178626249v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ178626249v
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar Bildtpoort (gebied)179226441v
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar huis en tuintje ([voor de twee percelen in deze akte])Rozengracht 181780259271v
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar tuin en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Rozengracht 161780259271v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten westen Rozengracht 161780259271v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten oosten Raamstraat 11794264163v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten oosten Noordermolen 11809268326r
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten oosten Liemendijk 61809268326r
TETRODE, PETRONELLA Petronella Maria van Tetrodeverkoper Noordijs 211793264125r
TETRODE, PETRONELLA Petronelle Maria Tetrodekoper Noordijs 21178126092r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg NZ17852621r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, q.q.koopmankoper Noordergrachtswal 57180826853v
TETRODE, PIETER wijlen Pieter Tetrodeerflater Noordergrachtswal 57180826853v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg NZ1785261307r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg NZ17852622r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar Rozengracht 26178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper dubbel huis en tuinZuiderhaven 73179326491r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar ratione sanguinis Wasbleek 13178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, c.s.naastligger ten oosten Hoogstraat 1317852626r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper pakhuisRaamstraat 31801265292r
TETRODE, PIETER de weduwe van Pieter Tetrodenaastligger ten zuiden Schritsen 50achter180826822v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Voorstraat 16178626294v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodeverkoper Rozengracht 141788262305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar Wasbleekstraat WZ178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rozengracht 201788262306v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar Wasbleekstraat WZ178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodenaastligger ten noorden Scheffersplein 251789263117v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper van 1/3 Hoogstraat 17178626299r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper Hoogstraat 171781260141r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar Wasbleekstraat WZ178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper van 1/3 Hoogstraat 15178626299r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Noorderhaven 93178926378v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter178626299r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodeverkoper Lanen 291788262275r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rozengracht 281781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleek ZZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper Noorderhaven 93178826347v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodehuurder pakhuis Noorderhaven 93178826347v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, en comp.huurder Zuiderhaven 38178126068v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmannaastligger ten westen Rozengracht 16achter178126095r
TETRODE, PIETJE wijlen Pieter Tetrodekoper Raamstraat 11807267300v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rozengracht 16achter178126095r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmangeniaarde koper Rozengracht 10177625913v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodenaastligger ten zuiden Voorstraat 30achter1780259238v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Noorderhaven 971775258195r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper pakhuis, kelder, huis en tuinHoogstraat 151782260297v
TETRODE, PIETER huis en leerlooierij van Pieter Tetrodekoopmannaastligger ten westen Rozengracht 181788262290r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 151782260297v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg1785261300r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rozengracht 181788262290r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Molenpad 181785261301r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoper zoutkeetScheffersplein 23178626287r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Molenpad 161785261302r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper huisLeerlooierssteeg WZ180126621r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmannaastligger ten westen Leerlooierssteeg WZ180126621r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmannaastligger ten noorden Leerlooierssteeg WZ180126621r
TETRODE, PIETER de heer Pieter Tetrodebetrokkene Noorderhaven 581781260157r
TETRODE, PIETER de leerlooierij van Pieter Tetrodekoopmannaastligger ten westen Rozengracht 161788262295v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rozengracht 161788262295v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Molenpad 141785261305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper huis, tuin en houtstekRozengracht 141774258151v
, PIETER Pieter Tetroodekoper door niaar Liemendijk 3179226467r
, HENDRIK Hendrik Teutelaarverkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Hofstraat ZZ178126077r
, JAN Jan H. Teutelingwever (bont-)verkoper Romastraat 29178126083v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Tiepelsteeg178126085r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)koper deftig huisKerkpad 341766256224r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
, JAN Jan Teutelingwever (mr. bont-)verkoper q.q. Lanen 181782260287r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Brouwersstraat 17178126065v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
, AREND Arend Teutlingnaastligger ten noorden Hofstraat 291798265105r
, AREND Arend Teutlingkoper huis en weefwinkelKerkpad 34178826330v
, AREND Arend Teutlinghuurder Kerkpad 34178826330v
, AREND Arend Teutlingnaastligger ten zuiden Kerkpad 321799265140r
, AREND Arend Teutlingwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261785261264v
, AREND Arend Teutlingnaastligger ten noorden Hofstraat 291806267198r
, AREND Arent Teutlingnaastligger ten noorden Hofstraat 291790263276v
, AREND Arent Teutlingkoper huisHeiligeweg 261780259286v
JANS, DIRK Dirk Jans Teutling, minderjarig kindverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
JANS, GEESKE Gezina Jans Teutling, minderjarig kindverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper Brouwersstraat 191781260160r
, JAN Jan H. Teutlingkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 41178326142v
, JAN Jan H. Teutlingwever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1782260188v
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper Rapenburg 6oost1782260188v
, JAN Jan Teutlingwever (bont-)verkoper Kerkpad 34178826330v
, JANwijlen Jan Teutlingverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ1781260108r
, JAN Jan Teutlinghuurder (p.j.)Nieuwstraat 221782260290r
, JAN Jan Teutlingnaastligger ten westen Rapenburg 81789263134r
, JAN Jan Teutlingwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat OZ178326163r
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper q.q. Hofstraat 221781260103v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Teutlingverkoper q.q. Schritsen 601784261174v
JANS, JOHANNES Johannes Jans Teutling, minderjarig kindverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
KLASES, PIETER Pieter Claeses Texelerkoper huisNieuwstraat 4015972287r
TEYEMA, J. J. Teyema, c.u.kosterhuurder Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
TEYEMA, S. S. Teyemanaastligger ten westen Voorstraat 83180826886v
TEYEMA, SJOERD Sjoerd Teyemaschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVoorstraat 811806267218v
TEYEMA, SJOERD Sjoerd Teyemaschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisVoorstraat 81achter1806267218v
, BERNARDUS Bernardus van Thakenweversbaaskoper huis, winkel en tuinVianen 61803266237v
, BERNARDUS Bernardus van Thakennaastligger ten zuiden Vianen 61803266237v
THEKEN, JETSKE Jetske van Theekenhuurder beneden (p.j.)Grote Bredeplaats 21175325368r
THEKEN, MARIA Marijke van Theekenhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
, juffers Theekenshuurder Steenhouwersstraat 2178626274r
, ANNE Annius Theodoriconrectornaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 51683241267r
, ANNE Annius Theodoriconrector (oud -)naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 51658237177r
, ANNE Annius Theodorinaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 5169924412r
, ANNEhet huis van Annius Theodorinaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 5164923666v
, ANNE Annius Theodoriconrectorgeniaarde koper Zuiderhaven 331653236234r
, ANNE Annius Theodoriconrector (oud -)naastligger ten oosten Voorstraat 431659237182v
, ANNEhet huis van conrector Annius Theodorinaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 51651236157r
, LAMMERThof en kamer van Lambartus Theodorinaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1642234172r
, LAMMERTde hypothecaire crediteuren van Lambartus Theodoriprocureur postulantverkoper Noorderhaven 7816552374r
, LAMMERT Lambartus Theodorinaastligger ten westen Noorderhaven 80164923671r
, LAMMERT Lamberto Theodoriprocureur postulantverkoper onbekend ZZ164323558v
, LAMMERT Lambertus Theodorinaastligger ten westen Rozengracht 271644235158v
, LAMMERTde hof van Lambertus Theodorinaastligger ten oosten Zuiderstraat164323545v
, PETRUSwijlen ds. Petrus Theodoripredikantverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
, T. T. Theodorinotarishuurder onbekend166523913r
, TJERK Tarquinius Theodorihuurder Voorstraat ZZ1667239121ar
, PETRUSwijlen ds. Petrus Theodoruspredikantverkoper William Boothstraat 351694243111r
THEOTARDI, EVA Eva Theotardikoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
THIELE, PAULUS Paulus van Thielekoper huisNieuweburen 191795264281r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ168424244r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241201r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241201v
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241202r
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsmavaandrig van de edele manhaften hopman Groustinsverkoper Rozengracht ZZ163823459r
, FRANS Frans Tiallingiiverkoper van 1/2 van 7/12 Noorderhaven 871737249207v
, FRANS Frans Tiallingiikoopmanverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
, JAKOB Jacobus Tiallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 871737249207v
, JAKOBdr. Jacobus Tiallingiikoopmanverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
, TJALLING Tialling Tiallingiiapothekerverkoper van 1/2 van 7/12 Noorderhaven 871737249207v
, TJALLING Tialling Tiallingiiverkoper van 7/36 Droogstraat NZ174925215v
TIARA, ENTJE Ene Tiaraverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats1626231139v
, JOHANNES Johannis Tiboeltkoopmanverkoper q.q. Franekereind 36173824919va
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaarkoper huisZoutsloot 82175025273v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaarkoper grote hofZoutsloot 84tuin175025273v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 791785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 811785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 831785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 261785261311v
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaarverkoper Voorstraat 91170724534r
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaarverkoper Voorstraat 93achter170724535v
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaarverkoper Schoolsteeg170724536r
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Noorderhaven 791763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Noorderhaven 811763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Zoutsloot 261763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Noorderhaven 831763255238r
TEEKES, JAN Jan Teekes Tichelaertichelaarverkoper Sint Christoffelsteeg1698243340v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tichelaerkoper huisMoriaanstraat 121748251237r
TIEMENS, BEREND Beernd Hendrik Tiemans, c.u.huurder Kerkpoortstraat 47176425682v
TIENEN, TJERK Tjerk van Tienennaastligger ten oosten Schritsen 481805267115v
TICHELAAR, AGE JOHANNES Age Johannis Tigchelaarverkoper van 1/4 Zoutsloot 84176825787r
TICHELAAR, DIRK JANS Dirk Jansen Tigchelaarverkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ1742250221v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaargeniaarde koper Kerkpad 32achter175625424v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarnaastligger ten oosten Kerkpad 32achter175625424v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper huisLanen 591759254232v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper woningBargebuurtspoortje 121762255169v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper huis en weefwinkelonbekend1762255125v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENSwijlen Johannis Harmens Tigchelaarverkoper van 1/2 Zoutsloot 84176825787r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENSwijlen Johannis Harmens Tigchelaarerflater Zoutsloot 84176825787r
TICHELAAR, KLAAS Klaas Tigchelaarrustend leraar van de Doopsgezindenkoper Voorstraat 83180826886v
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaarverkoper van 1/2 Noorderhaven 511784261225r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaarverkoper q.q. Noorderhaven 511784261225r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaarkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 63178526212r
TICHELAAR, WIEBE JOHANNES Wybe Johannis Tigchelaarverkoper van 1/4 Zoutsloot 84176825787r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tighelaerverkoper Moriaanstraat 121751252121r
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoff, c.u.verkoper Tiepelsteeg OZ171924645v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoft, c.u.koper huisTiepelsteeg OZ1716245270r
TIJSMA, LIEUWE HIDDESwijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tijsmaverkoper Vissersstraat 117762594r
THIJSSEN, TRIJNTJE Trijntje Tijssenhuurder (p.w.)Rommelhaven 161771257184r
THIJSSEN, TRIJNTJE Trijntje Tijssenkoper Grote Ossenmarkt 131807267298r
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkelhuurder vierde huis Ooievaarsteeg 141799265175r
, MARTJEN Martyen Timanskoper Rozengracht 21162423127r
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Karremanstraat 181771257202v
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Noorderhaven 821781260149v
TIMMERMAN, C. de weduwe van C. J. Timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 921765256100v
TIMMERMAN, KORNELIS Cornelis J. Timmermannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181751252107r
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJES Cornelis Jentjes Timmermankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181752252236r
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJES Cornelis Jentjes Timmermankoopmannaastligger ten noorden Liemendijk 31759254237v
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJESde tuin en ververij van de weduwe van Cornelis Jentjes Timmermankoopmannaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)176425631v
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJEStuin en ververij van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Cornelis Jentjes Timmermankoopmannaastligger ten noorden onbekend1770257167r
TIMMERMAN, GRIETJE Grietje Timmermankoper Voorstraat 73180126646r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmermannaastligger ten oosten Nieuwstraat1778259113r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat1778259113r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat1778259113r
, GRIETJE Grietje Tingeskoper Lanen 82179726544r
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 261802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwverkoper Nieuwstraat 261802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwverkoper Nieuwstraat 221802266118v
, JANhet sterfhuis van Jan Tinnemanverkoper Bildtpoort (gebied)1618230106r
, JANwijlen Jan Tinnemanverkoper Zoutsloot 11618230106r
PIETERS, JANhet sterfhuis van wijlen Jan Pieters Tinnemanverkoper Bildtpoort (gebied)1617230102v
, OTTE Otto Titiehofmeester (oud -)koper huisZuiderhaven 241795264268v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters Tiuchselkoper Lanen 40164823619r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Lanen 4016592382v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 1516592382v
TJALLINGA, FRANS Frans Tjallingakoper Noorderhaven 106achter1795264234v
, P. P. Tjallinginaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251811269149v
TJALLINGII, dr. Tjallingiinaastligger ten oosten Zuiderplein 31765256117r
TJALLINGII, dr. Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 31765256117r
TJALLINGII, keet van Tjallingiiapothekernaastligger Lammert Warndersteeg WZ174525178v
TJALLINGII, ANTJE MARTENS Antie Martens Tjallingiiverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
TJALLINGII, AATJE Attia Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, F. F. Tjallingiinaastligger ten noorden Raamstraat 11807267300v
TJALLINGII, FRANS Franciscus Tjallingiiverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, FRANS Franciscus Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, FRANS Franciscus Tjallingiinaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoper huisNoordijs 11noord1787262191v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoper huisNoordijs 11zuid1787262191v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Schritsen 50achter180826822v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmanverkoper Schritsen 50achter180826822v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1807267320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmankoper huisScheerstraat 4180826832r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u.koopmannaastligger ten oosten Scheerstraat 4180826832r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Scheerstraat 4180826832r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 31801265296r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten oosten Schritsen 521807267326v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten zuiden Schritsen 521807267326v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten westen Schritsen 521807267326v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmankoper tuin en zomerhuisKromme Elleboogsteeg180426779v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg180426779v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmankoper woningKromme Elleboogsteeg180426779v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmankoper woningKromme Elleboogsteeg180426779v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Hoogstraat 17179226437r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Hoogstraat 15179226437r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Droogstraat 20179226437r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Achterstraat179226439v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmankoper plateel- of gleibakkerij etc.Schritsen 501803266219r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiikoopmankoper huis en bleekveldSchritsen 50achter1803266219r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten oosten Rommelhaven 111799265129r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten oosten Noordijs 5180426793v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1806267210v
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingiikoper huisZuiderplein 3178326174r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingiinaastligger ten oosten Zuiderplein 3178326174r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 3178326174r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingiikoper Rozengracht 261788262285v
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiikoper van 1/5 Hoogstraat 25175225325v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiikoper van 1/5 Hoogstraat 17175225325v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiinaastligger ten oosten Zuiderplein 31765256266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 31765256266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingiinaastligger ten noorden Zuiderplein 5noord176425685r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingiihuurder Droogstraat 15178826339r
TJALLINGII, JAKOB als bewoners Jacob Tjallingii, c.u.naastligger ten noorden Noordijs 101789263123r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41789263165r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingiikoopmanhuurder naastgelegen houtschuur Zoutsloot 6178526244r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, c.u.koopmanhuurder Noorderhaven 351786262140v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23west1778259156v
TJALLINGII, JAKOB zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingiinaastligger ten zuiden Scheffersplein 251778259113v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Raamstraat 81766256221v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notariskoper huisZuidersteeg 71766256222r
TJALLINGII, JAKOB de zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii, c.s.naastligger ten zuiden Scheffersplein 251762255133r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiigeniaarde koper Heiligeweg 111754253133v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat en notarisverkoper Kruisstraat 10oost176125551r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiikoopmanverkoper Hoogstraat 25176425630r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiikoopmanverkoper Hoogstraat 17176425630r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiikoopmankoper van 1/2 huisKruisstraat 10oostde Drie Schelvissen1755253211r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JAKOB wijlen Jacobus Tjallingii, J.U.D.advocaat Hof van Frieslanderflater Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiinaastligger ten westen Hofstraat 217632569r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Zuidersteeg 71775258241r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23oost1778259156v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, JOHANNES Johannes Tjallingiiapothekerverkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingiiverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
TJALLINGII, PETRUS Petrus Tjallingiiklerk Admiraliteit Amsterdam (eerste -)verkoper Scheffersplein 27178126047v
TJALLINGII, PIER Pier Tjallingiihuurder huis, blauwververij en drogerij (p.j.)Zoutsloot 831790263216v
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingiinaastligger ten westen Noorderhaven 311788262259v
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingiikoopmankoper Noorderhaven 281806267282v
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingiikoopmanverkoper Noordijs 231786262138r
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingiikoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingiikoopmankoper huis, blauwververij en tuinZoutsloot 831790263216v
TJALLINGII, T. T. Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerverkoper van 1/3 Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiinaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1741250161r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiihuurder voorhuis Kleine Bredeplaats 141807267314r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiikoopmankoper Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper zoutkeetLammert Warndersteeg 3173925073v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Franekereind 3177725930r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapotheker en zoutbranderverkoper Kruisstraat 10oost176125551r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii, c.u.apothekerhuurder (p.j.)Voorstraat 531763255209v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerkoper woningLammert Warndersteeg WZ17632564r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerverpachter grond Noorderhaven 161759254188v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiinaastligger ten oosten Kruisstraat 10west1759254248v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekernaastligger ten noorden Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekernaastligger ten oosten Zuiderplein 3173524974v
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper grondpacht van 7-10-00 CGNoorderhaven 161758254180r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper deftig huisNoordijs 21zuid175725475v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Pietrsz Tjallingiiapotheker en koopmankoper van 1/2 Kruisstraat 10oost1755253211r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingiiapotheker en zoutbranderkoper woningKromme Elleboogsteeg1762255119r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingiiapotheker en zoutbrandernaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1762255119r
, FRANS Frans Tjallingijnaastligger ten westen Rommelhaven 15179626510r
, ABRAHAM Abraham Tjallingiuslands opzichterhuurder Bildtstraat 17180426767v
, F. F. Tjallngii, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 57achter180426730v
, AALTJE Aaltje Tjardaverkoper Voorstraat 481782260163v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks Tjeeteverkoper Zuiderstraat ZZ1682241212v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDESwijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesmaverkoper Voorstraat 311776258248r
TJESSEMA, LIEUWE HIDDESvroedsman Lieuwe Hiddes Tjesmaverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1766256153v
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesmahuurder Voorstraat 311740250108v
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesmaverkoper Voorstraat 311776258248r
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBSwijlen Rijkjen Jacobs Tjesmanaastligger ten westen Noordijs 41729247238v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBSwijlen Rijkjen Jacobs Tjesmaverkoper Noordijs 41729247238v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS Ryckjen Jacobs Tjesmakoper van 1/2 Zoutsloot 11702244152r
TJESSEMA, IEGE HIBBESwijlen Yge Hebbes Tjesmakoper Voorstraat 311740250108v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobenaastligger ten oosten Zuiderhaven 321801265290v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobenaastligger ten oosten Zuiderhaven 34west1801265290v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeekoper Zuidersteeg 11800265261r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeenaastligger ten oosten Zuiderstraat 121809268207v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeenaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141806267192r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeekoper leeg stuk grondZuiderhaven 32achter1801265294v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeenaastligger ten zuiden Zuiderhaven 32achter1801265294v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeenaastligger ten oosten Zuiderstraat 121810269105v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeeoppasser aan de voorpoort van de lands werfverkoper Zuiderhaven 36west1806267239v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeeoppasser aan de voorpoort van het lands magazijnkoper huisGardenierstraat 81806267240v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeekoper huisZuiderhaven 36west1800265259r
, KLAAS Claas Tobiasschipper (schuit-)koper huisGrote Ossenmarkt 1a1796264331r
, JAN Jan Tobias, c.u.marktschipper op Deventerhuurder Noorderhaven 851779259167v
, JAN Jan Tobiasschipper op Deventergeniaarde koper Noorderhaven 85177725991v
JANS, KLAASwijlen Klaas Jans Tobiasverkoper Grote Ossenmarkt 1a180126628r
TOLMAN, JAN Jan Tolman, e.a.huurder Noorderhaven 761615229253r
TOLMAN, JAN Jan Tolman, e.a.huurder Noorderhaven 781615229253r
TOLSMA, de weduwe van Tolsmanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1782260169v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van Tolsmanaastligger ten oosten Werfpad ZZ1782260173v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van Tolsmanaastligger ten noorden Werfpad ZZ1782260173v
TOLSMA, AAFKE wijlen Aefke Tolsmaverkoper Zuiderhaven 481740250120v
TOLSMA, AAFKE Aefke Tolsmakoper Zuiderhaven 461728247200r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsmakoper Vismarkt 4173524926r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsmanaastligger ten noorden Vismarkt 4173524926r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsmaverkoper Vismarkt 41758254145v
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsmakoper Noorderhaven 38173224880r
TOLSMA, FOKELE wijlen Fokle Sjerk Tolsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Kleine Bredeplaats 9173124862r
TOLSMA, JELTJE DOEIES Jeltje Dooyes Tolsmakoper Nieuwstraat 54180826846v
TOLSMA, JELTJE DOEIES Jeltje Doyes Tolsmaverkoper Nieuwstraat 54181026983r
TOLSMA, JOHANNES huisman Johannes Tolsmaverkoper Grote Kerkstraat 251802266127r
TOLSMA, JOHANNES huisman Johannes D. Tolsmaverkoper Heiligeweg 381802266128v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS Lammert Dirks Tolsmaschipperkoper huis, koeystal enzSimon Vestdijksingel 21789263115r
TOLSMA, S. de weduwe van S. Tolsmanaastligger ten westen Noorderhaven 57oost1776258252v
TOLSMA, S. de weduwe van S. Tolsmanaastligger ten noorden Noorderhaven 57oost1776258252v
TOLSMA, SIBBELTJE DIRKS Sibbeltje Durks Tolsmaverkoper Heiligeweg 161791263302r
TOLSMA, SIBBELTJE DIRKS Sibbeltje Durks Tolsmaverkoper Heiligeweg 181791263302r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmanaastligger ten westen Zoutsloot 311771257219v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmanaastligger ten noorden Noorderhaven 57oost_voor173124843v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmankoper Droogstraat 6173124844v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 6173124844v
TOLSMA, SIERK wijlen Sierk Tolsmaverkoper Werfpad ZZ1782260174v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 75west1749251273v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmanverkoper q.q. Lanen 351751252109v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmanaastligger ten westen Zoutsloot 37176425688r
TOLSMA, SIERK wijlen Sierk Tolsmakoopmanverkoper Zoutsloot 29177725975r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmankoper Werfpad ZZ176525691v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekeles Tolsmakoopmankoper Zoutsloot NZ1740250114v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsmakoopmanverkoper Rozengracht 271738249342v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsmakoopmanverkoper Noorderhaven 65173925041v
TOLSMA, SIERK de tuin van de weduwe van Sjierk Tolsmanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ178126021v
TOLSMA, T. T. Tolsma, broer van de verkopersehuurder ten oosten van Harlingen1791263332v
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsmaontvanger (oud -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 271721246103r
TOLSMA, TEEKELE SIERKShuisman Taekle Sierks Tolsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
TOLSMA, TEEKELE SIERKSwijlen Taekle Zierx Tolsmaontvangerkoper Kleine Bredeplaats 91729247296v
TOLSMA, TEEKELE Teekle S. Tolsmaverkoper van 1/2 Noorderhaven 57west17852623r
TOLSMA, IETJE Ytie Tolsmakoper Grote Bredeplaats 141778259124r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsmakoper Grote Bredeplaats 16178326119r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsmaaanhandelaar zoutkeetWilliam Boothstraat 311791263332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsmaverkoper ten oosten van Harlingen1791263332v
TOLSMA, IETJE SIERKS Ytje Sierks Tolsmaverkoper van 1/4 Noorderhaven 57west17852623r
TOLSMA, IETJE Yttje Tolsmaverkoper Grote Bredeplaats 161803266180r
, WILLEM Willem Tomas, c.u.huurder Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
, JANwijlen Jan Toncoyverkoper Heiligeweg 15166623941v
TONGEREN, ANTJE Anna van Tongerenverkoper Peterseliestraat1614229212r
TOREN, KORNELIS Cornelis van Toornwever (mr. bont-)verkoper Brouwersstraat 171737249188v
TOREN, KORNELIS Cornelis van Toornnaastligger ten noorden Brouwersstraat 191737249166r
TOREN, KORNELIS Cornelis van Toorn, c.u.koper huis en plaatsBrouwersstraat 171726246250v
, PIETER Pieter Franciscus Tordoirkoopmangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 101805267159v
, PIETER Pieter Franciscus Tordoireerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 101806267254v
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torpkoper huis ([AlleFriezen: Andries Pieters uit Selsburg, Denemarken x Gerttruid Jans])ten noorden van Harlingenhet Henst Hoff1668239148r
, de heer burgemeester Tousaint, n.u.naastligger ten oosten Lanen 69175325370v
TOUSSAINT, burgemeester Toussaintnaastligger ten oosten Lanen 69176725720r
TOUSSAINT, burgemeester Toussaintnaastligger ten zuiden Franekereind 40177725958r
TOUSSAINT, burgemeester Toussaintnaastligger ten oosten Lanen 69177725970v
TOUSSAINT, burgemeester Toussaintnaastligger ten westen Molenpad 141785261305r
TOUSSAINT, ANTJE wijlen Anna Toussaintverkoper Nieuwstraat 40180426727r
TOUSSAINT, ANTJE wijlen Anna Toussaintverkoper van 3/9 Voorstraat 55180426729r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Maria Toussaintverkoper van 1/18 Voorstraat 55180426729r
TOUSSAINT, ANTJE wijlen Anna Toussaintverkoper van 3/9 Voorstraat 57achter180426730v
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper Zuiderhaven 791803266230v
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintkoper zoutkeet, stalling en wagenhuisNieuwstraat 4018012661r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Herenwaltje 171791263364r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Lanen 711791263370ar
TOUSSAINT, D. de heer D. Toussaintnaastligger ten oosten Voorstraat 531763255209v
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten westen Lanen 731779259304v
TOUSSAINT, J. de heer J. D. Toussaintnaastligger ten westen Lanen 731787262189v
TOUSSAINT, J. J. Toussaintkoopmankoper huis, weefwinkel en tuinWeverstraat 81779259165r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 1041755253227r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 1041755253227r
TOUSSAINT, J. J. Toussaintkoopmannaastligger ten noorden Weverstraat 81779259165r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten zuiden Noorderhaven 1021758254153v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 3178926382v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint, e.a.naastligger Weverstraat1787262203v
TOUSSAINT, J. oud burgemeester J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Voorstraat 531787262207r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 31786262143v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten westen Droogstraat ZZ178826314r
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaintmedeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper Noorderhaven 32180126624r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Lanen 711791263370ar
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintkoper 1/2 huis en leerlooierijWeverstraat 81783261126v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussainteigenaar van 1/2 Weverstraat 81783261126v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper van 3/9 Voorstraat 55180426729r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Voorstraat 55180426729r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaint, jr.koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper van 3/9 Voorstraat 57achter180426730v
TOUSSAINT, JOHANNES een weefwinkel van burgemeester Johan Daniel Toussaint, n.u.naastligger ten oosten Weverstraat 3176825773r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaint, jr.koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniël Toussaintverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Voorstraat 57achter180426730v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateur (oud -)verkoper Weverstraat 6180126629r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintkoopmanverkoper Voorstraat 60179226458r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaintverkoper q.q. Grote Bredeplaats 16178326119r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper Grote Kerkstraat 201799265170v
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 41784261219v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintjeneverstoker (jenever-)verkoper Voorstraat 581794264189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintjeneverstoker (jenever-)verkoper Sint Christoffelsteeg 21794264189r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintjeneverstoker (jenever-)verkoper Sint Christoffelsteeg 41794264189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Herenwaltje 171791263364r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintjeneverstoker (jenever-)verkoper Lanen 831794264189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper Bildtpoort (gebied)180826873r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintjeneverstoker (jenever-)verkoper Lanen 81achter1794264189r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Herenwaltje 171791263364r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintjeneverstoker (jenever-)verkoper Hoogstraat 91794264189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper Noorderhaven 106achter1795264234v
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper Klaverbladstraat 11799265185r
TOUSSAINT, JOHANNES vrije waterlossing door het huis van burgemeester Johan Daniel Toussaintnaastligger ten zuiden Franekereind 361778259102r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaintkoper door niaar van 1/2 Voorstraat 57achter1751252167v
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Lanen 711791263370ar
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintkoper 1/2 huis, leerlooierij met inventaris, drooghuis en kuipenWeverstraat 101778259107r
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaintkoper Weverstraat 101778259107r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaintverkoper Franekereind 38179326487r
TOUSSAINT, M. dr. M. Toussaintverkoper q.q. Sint Jacobstraat 11176725733r
TOUSSAINT, M. M. Toussaintcommiesbewoner Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
TOUSSAINT, MARIA Maria Toussaintverkoper van 1/18 Voorstraat 57achter180426730v
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Noorderhaven 431789263110r
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Scheffersplein 251789263117v
TOUTENBURG, wijlen Toutenburgsecretaris van Workum (oud -)verkoper Ooievaarsteeg 23a1789263120v
, EELKE Eelke Travailenaastligger ten zuiden Noorderhaven 561755253231v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailenaastligger ten westen Vijver 121752252230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailenaastligger ten noorden Vijver 121752252230v
, EELKE Eeltje Travailekoopmankoper provisioneel Zuiderhaven 171751252243r
, EELKE[de geniaarde] Eeltje Travailenaastligger ten oosten Noorderhaven 561755253231v
, EELKE Eeltje Travailekoopmankoper huis met tuin, stal en wagenhuisGrote Bredeplaats 81754253160v
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Rozengracht 151763255210v
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 10175725481r
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Rozengracht 151763255184r
, EELKEhet huis gekocht door Eeltje Travailenaastligger ten noorden Romastraat 1175225321r
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten noorden Vijverstraat 11753253101r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Romastraat 4oost1752252213r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmangeniaarde koper Both Apothekerstraat 3175325385r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisVoorstraat 831753253118r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisRomastraat 4oost1752252191r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisGrote Bredeplaats 6west1752252229r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper van 1/3 Voorstraat 52west1754253191v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmangeniaarde koper Zuiderstraat 23175725479r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper van 1/2 Zuiderhaven 6175325347v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailjeverkoper Hoogstraat 211776258262r
, EELKEhuis gekocht door Eeltje Travailje, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 1175725487r
, EELKE Eeltje Travailjenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1761255102r
, EELKE Eeltje Travailjekoopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 31midden176025544v
, EELKE Eeltje Travailjekoopmangeniaarde koper Werfpad1763255237r
, EELKE Eeltje Travailjekoopmankoper woningZoutsloot NZ1757254107v
, EELKE Eeltje Travailjekoopmankoper huis en tuinRozengracht 131763255218v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Romastraat 61759254221v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmangeniaarde koper Noorderhaven 58175625424r
, E.wijlen E. Travailleverkoper Hoogstraat 53177825993r
, E.wijlen E. A. Travailleverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
, EELKE Eeltie Travaillekoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille, c.u.koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost176025539r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaillekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
AUKES, EELKEde persoon en goederen van Eeltie Aukes Travailleverkoper Grote Kerkstraat 40west1776258258r
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 61758254144v
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Achterstraat 51776258244r
, EELKE Eeltje Travaillekoopmanverkoper Lanen 31177225839v
, EELKE Eeltje Travaillekoopmankoper woningScheffersplein OZ1771257221v
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1770257175v
, EELKE Eeltje Travaillebetrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend17762586va
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Achterstraat 7177225849v
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Romastraat ZZ1758254158v
, EELKEwijlen Eeltje Travaillekoopmanverkoper Schritsen 521780259299v
, EELKEwijlen Eeltje Travailleverkoper Schritsen 521780259301v
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 81voor1774258162v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Kerkpoortstraat 391776258244v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillenaastligger ten noorden Lanen 331770257174r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Voorstraat 52west175725496v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Bargebuurt176025530v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Schritsen ZZ176125559v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmankoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 391775258197r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmangeniaarde koper Zuidersteeg 71775258241r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailleverkoper Voorstraat 831781260132v
, EELKJE Eeltie Travailliewinkeliersekoper 1/2 nieuw huis en bleekveldHoogstraat 53176425670v
, EELKE Eeltje Travaillie, n.u.naastligger ten westen Schritsen 521767256260v
, EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper pakhuisAchterstraat 51771257199v
, EELKEde Pauw en Eeltje Travaillienaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6westde Pauw1771257225r
, EELKE Eeltje Travaillienaastligger ten zuiden Voorstraat 83achter1766256189r
, EELKE Eeltje Travailliekoopmankoper groot huisLanen 291766256151v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailliekoper van 1/2 huis en tuintjeHoogstraat 211770257177v
, EELKE Eeltje Travaljekoopmankoper woningRomastraat 6175325362v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaljewinkelierkoper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving)Grote Bredeplaats 41759254228r
, EELKE Eeltje Trawaliekoopmangeniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 21773258112v
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ166123811ra
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat1662238146r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ167224098r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Schritsen 171792264354r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 581792264354r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromphuurder (p.j.)Schritsen 171792264354r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u.naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1791263317v
TROMP, KORNELIS Cornelis Trompkoper Rapenburg 1179226464v
TROMP, KORNELIS Cornelis Trompnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 14179226465v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u.naastligger ten zuiden Moriaanstraat 817882636r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u.naastligger ten westen Moriaanstraat 817882636r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat1789263130r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, n.u.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat1789263130r
TROMP, KORNELIS Cornelis Trompnaastligger ten noorden Molenpad 11784261243v
TROMP, KORNELIS de weduwe van Cornelis Trompnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 551796264309v
TROMP, KORNELIS de weduwe van Cornelis Trompnaastligger ten oosten Schritsen 641803266294v
TROMP, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendriks Trompturfdragerverkoper Lanen 671784261168r
TROMP, HENDRIK Hendrik Trompnaastligger ten zuiden Lanen 69175725489v
TROMP, HENDRIK Hendrik Trompnaastligger ten zuiden Lanen 69176725720r
TROMP, HENDRIK Hendrik Trompnaastligger ten zuiden Lanen 69177725970v
TROMP, LAMMERT KLASESwijlen Lambert Clases Tromplijnslagerverkoper Nieuwstraat 311705244310v
TROMP, LAMMERT Lammert Tromplijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331697243273r
TROMP, WIETSE HENDRIKS Wytse Hendriks Trompscheepstimmermankoper huisSchritsen 661786262124v
TROMP, WIETSE Wytze Trompnaastligger ten westen Brouwersstraat 21793264153v
TROMP, WIETSE HENDRIKSwijlen Wytze Hendriks Trompverkoper Schritsen 661802266172v
, KORNELIS Cornelis Trompeternaastligger ten westen Droogstraat 411641234128r
, JAN Jan Trompeterkoper door niaar van 1/2 Noorderhaven 23178626271r
, JAN Jan Trompetergeniaarde koper van 1/4 Noorderhaven 23178626271r
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 531653236238r
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 531635233159r
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 53163723423v
TROMPETTER, KORNELIS de weduwe van Cornelis Trompetternaastligger ten westen Droogstraat 531657237118r
TROMPETTER, KORNELIS JOHANNES Cornelis Johannis Trompetterkoper kamerDroogstraat 511627231160r
TROMPETTER, DIRK Dirk J. Trompetterhuurder huis Kerkpoortstraat 53179326498r
TROMPETTER, GEERTJE JANS Geertie Jansen Trompetterverkoper van 1/3 Zuiderstraat 131723246160r
TROMPETTER, GRIETJE JANS Grytje Janz Trompetter, c.m.huurder beneden Zoutsloot 671755253238v
TROMPETTER, HENDRIK Hendrik Trompetternaastligger ten zuiden Lanen 69175325370v
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 171782260299r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterschipper (wijd-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 311696243202r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied)180226663r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten westen Zoutsloot 651748251249v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmaneigenaar houtmolen ten zuiden van Harlingen1803266305v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 26179826569r
TROMPETTER, JAN Jan Trompettervoormalig eigenaar Noorderhaven 281806267282v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterschipper (wijd-)naastligger ten westen Vijverstraat 41696243233v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmankoper 1/2 houtzaagmolen, droogschurenten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
TROMPETTER, JAN Jan P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 17179226426v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterverkoper ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten westen Zoutsloot 571790263378v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 13179326499v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 261782260314v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 131795264296v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmanverkoper q.q. Prinsenstraat 41778259119v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 11778259119v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 26180126641r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhoofd 31778259121r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251780259259v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten westen Karremanstraat 161747251167v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoper 6, 5 voet grond van ons achterhuisNoorderhaven 28achter1780259268v
TROMPETTER, JAN de koper Jan Trompetternaastligger ten noorden Noorderhaven 28achter1780259268v
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetterhuurder (p.j.)Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmankoper q.q. huisZuiderhaven 77west1801265302r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25178326186r
TROMPETTER, JAN wijlen Jan Trompetterverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetternaastligger ten westen Zoutsloot 24177325892v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25178326130r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterverkoper q.q. Hoogstraat 211776258262r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 3179326484r
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetternaastligger ten oosten Zuiderhaven 311706244316v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 13180226694v
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetternaastligger ten zuiden Zuiderstraat 151714245227r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 32180126624r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25178926365v
TROMPETTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Trompettertrompetter?naastligger ten zuiden Vijver 101699243393v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter, n.u.schipper (grootveer-)koper door niaar huisZoutsloot 611723246163r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1317352491ra
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1317352492va
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten zuiden Liemendijk OZ1714245214v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat OZ1726246258r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterkoper huisZuiderstraat 131697243295r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten zuiden Achterstraat 14174525175v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1738249232v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat OZ1728247127v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten zuiden Achterstraat 1417392508v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterverkoper van 1/3 Zuiderstraat 131723246160r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterverkoper q.q. Achterstraat 51776258244r
TROMPETTER, JAN PIETERSwijlen Jan Pieters Trompetterkoopmankoper Noorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391776258244v
TROMPETTER, JAN PIETERSde boedel van wijlen Jan Pieters Trompetterverkoper van 1/2 Noorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERSde boedel van wijlen Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Rinnertspijp 8178326144v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Noorderhaven 231787262167r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west1776258258r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperkoper heerlijk huisNoorderhaven 151765256109r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 341784261172r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 81784261173v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmankoper huisRinnertspijp 81782260239r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 18twee_achter177625919v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetterschipperkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost176025539r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, thans uitlandigverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, JAN PIETERSkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetternaastligger ten noorden Zoutsloot 671755253238v
TROMPETTER, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetterverkoper Zoutsloot 671755253238v
TROMPETTER, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetterverkoper Zoutsloot 611755253239v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompettergeniaarde koper Voorstraat 691737249200v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetterkoper Voorstraat 8517392502v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetterkoper Voorstraat 85achter1758254162v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetterverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, PIETER JANS Pieter Jansen Trompetterschipper (groot-)koper huisSchritsen 521734248354r
TROMPETTER, PIETER JANS Pieter Jansen Trompetterhuurder Brouwersstraat 4173524935v
TROMPETTER, PIETER wijlen Pytter Trompetterhuurder van 1/2 Voorstraat 57174425142v
TROMPETTER, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Trompetterhuurder (p.j.)Vijverstraat 4172724734r
TROMPETTER, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Trompetterverkoper van 1/3 Zuiderstraat 131723246160r
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper q.q. Lanen 4016592383raa
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper van 1/15 Lanen 4016592382v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 1516592382v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper q.q. Grote Bredeplaats 1516592383raa
, HENDRIK Hendrik Trouwsteedewever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelLammert Warndersteeg WZ1753253126r
, GERRIT Gerryt Troxkoper door niaar Voorstraat 36176425675r
, GERRITwijlen Gerryt Troxverkoper Voorstraat 36177225831v
, THOMASsr. Tomas Trucquetkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Lombardstraat 2162523172r
, THOMASsr. Tomas Trucquetbankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder van leninge]koper grondpacht 6-00-00 CGLombardstraat 2162523172v
, THOMAS Tomas Trucquetkoper huis waar de tafel van lening wordt gehouden, met plaats daar achterLombardstraat 21621230279r
, THOMASsr. Tomas Trucquetkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Lombardstraat 4162523172r
KLASES, WILLEM Willem Clases Truitiennaastligger ten oosten Zoutsloot 39166723916ra
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u.huurder achterwoningLanen 361782260191v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u.huurder Hofstraat 35178826354r
TUIK, JAKOB Jacob Tuikhuurder (p.j.)Hofstraat 351785261276r
TUIMELAAR, MARTEN Martinus Tuimelaar, c.u.huurder Zoutsloot 211799265204r
TUINEMA, KOENRAAD Coenraad Tuinemakasteleinverkoper Hoogstraat 261787262173v
TUINHOUT, H. de Heer H. Tuinhoutnaastligger ten oosten Vijverstraat 11806267205r
TUINHOUT, HAIE Haaye Tuinhout, q.q.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuisSchoolstraat 218072686r
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisHondenstraat 5west1805267162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder Hondenstraat 5west1805267162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Hondenstraat 5west1805267162v
TUINHOUT, HAIE Haye Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder Zuiderhaven 21799265187r
TUINHOUT, HAIE de heer Hayo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper dubbelhuis en tuinGrote Bredeplaats 81805267136r
TUINING, H. H. Tuiningcommies van het Vlielandkoper huisZuiderhaven 71a180426795r
TUININGA, Tuiningaprocureurnaastligger Noorderhaven 1121755253229r
TUININGA, Tuiningaprocureurverkoper q.q. Noorderhaven 8817332487ra
TUININGA, Tuiningaprocureurnaastligger ten oosten Noorderhaven 961749251276r
TUININGA, B. B. Tuiningaprocureurnaastligger ten oosten Voorstraat 511775258226r
TUININGA, B. B. Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Lanen 46179726542v
TUININGA, B. B. Tuininganaastligger ten oosten Noorderhaven 98achter1766256185r
TUININGA, B. B. Tuiningaprocureurverkoper van 1/2 Brouwersstraat 11177325887r
TUININGA, B. B. Tuiningaverkoper q.q. Zuiderhaven 361785261269v
TUININGA, B. B. Tuiningaverkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
TUININGA, B. B. Tuiningaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininganaastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
TUININGA, BARTELD Bartele Tuiningakoper huis en tuintjeVoorstraat 531763255209v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 22176725715r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 22achter176725715r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Bildtpoort (gebied) NZ1784261151r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Kruisstraat 81781260105r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Bargebuurtspoortje WZ1784261152r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Zuiderpoort (gebied)180226663r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Romastraat 251784261152v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureurverpachter grond Romastraat 4oost1784261129v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huis (p.j.)Lanen 441790263227r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper herberg, hof en ledige smederijRozengracht 27de Arend1784261235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Rozengracht 271784261235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper houtzaagmolen genaamd de Hoop, met huis, droogschuren, paardenstallingten zuiden van Harlingende Hoop1784261209r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper Brouwersstraat 111766256220v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Anjelierstraat 161765256143v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
TUININGA, BARTELD wijlen Bartle Tuiningaprocureurverkoper Lanen 441805267164v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Vijver 31785261262r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1784261240v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Simon Stijlstraat 31785261266v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureurverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Kerkpoortstraat 651785261267v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Voorstraat 531787262207r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Kerkpoortstraat 571785261268v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureurverkoper Zuiderhaven 281801265301r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626279v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Rozengracht 181765256131v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper woningBargebuurtspoortje WZ1782260182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen180426754r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huisKerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huisZoutsloot NZhet Halfgemaakte Schip178326164r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper ten noorden van Harlingen1789263180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininganaastligger ten westen Zoutsloot NZ178326164r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Anjelierstraat 61765256134r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huisRomastraat 251782260182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper 1/12 mouterij en turfhuisKruisstraat176825767v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulanteigenaar van 1/4 Kruisstraat176825767v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulant voor het gerecht van Harlingengeniaarde koper Rommelhaven 61774258150v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1784261149r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1784261149v
TUININGA, BOTE de weduwe van Bote Tuininganaastligger ten oosten Gardenierstraat 11784261233r
TUININGA, BOTE wijlen Bote Tuiningakoper door niaar ratione sanguinis Gardenierstraat NZ176825750v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuiningavarenspersoonverkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
TUININGA, BOTE LOURENSwijlen Bote Lourens Tuiningakoper provisioneel Lanen 171779259303r
TUININGA, BOTE LOUWS Bote Louws Tuininga, ongehuwd meerderjarig jongmankoper huisHeiligeweg 621805267187r
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuiningakoper huis, tuin en bleekveldHoogstraat 211808268168r
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuininganaastligger ten noorden Hoogstraat 211808268168r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper 1/4 huisHeiligeweg 21793264135v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningaeigenaar van 1/4 Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper Hoogstraat 231784261188r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningaverkoper Noorderhaven 1141809268214r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper Droogstraat 241784261188r
TUININGA, FEIKJE oud burgemeester Feikje Tuiningakoper door niaar 1/4 huisNoorderhaven 1141795264238r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga, c.s.eigenaar van 3/4 Noorderhaven 1141795264238r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper 1/4 huisNoorderhaven 1141805267182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningaeigenaar van 3/4 Noorderhaven 1141805267182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper 1/4 huisHeiligeweg 21805267182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningaeigenaar van 3/4 Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuiningawolkamsterkoper huisHoogstraat 161803266264r
TUININGA, GEERTJE Geertje Tuiningaverkoper Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, GRIETJE wijlen Grietje Tuiningaverkoper Noorderhaven 1141795264238r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantreversaalhouder Liemendijk1752252203v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Zuiderhaven1734248349r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningahuurder huis Zuiderpoort (gebied)180226663r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 901738249292r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningakoper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 12173824921va
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u.procureurnaastligger ten oosten Noorderhaven 108174925226r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21754253130r
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 341758254122v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Franekereind 361766256159v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisKleine Bredeplaats 41740250142v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 181741250166v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper onbekend1754253156v
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verkoper Kleine Bredeplaats 41773258104v
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2179726539r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurkoper van 1/2 huisNoorderhaven 90173524985r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper woning en weefwinkelLiemendijk1747251163r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Rozenstraat 11730247340v
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureurverkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulanteigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 41766256203r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper Noorderhaven 1021727246304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Fabrieksstraat 21766256185v
TUININGA, JAKOB betalen aan Jacob Tuiningahuurder Noorderhaven 1021727246304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21759254182r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Noorderkade 23176425683r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Rozenstraat 41746251134v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisNoorderhaven 110174925242r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantcrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Rozengracht 171746251135v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 110174925242r
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininganaastligger ten oosten Noorderhaven 112175625411v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininganaastligger ten zuiden Noorderhaven 112175625411v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininganaastligger ten westen Noorderhaven 112175625411v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwenOoievaarsteeg 17175625444v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantcrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininganaastligger ten noorden Anjelierstraat 2174925210v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisDroogstraat 181730247307r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper woningNoorderhaven 98achter174425153r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisWeverstraat 11732248156r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2180426753r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 361776258263r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.s.procureurnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41754253143r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Brouwersstraat 171726246250v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Achterstraat174925213v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Noorderhaven 941749251277v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 32175625416r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuiningaprocureurverpachter grond Franekereind 361778259102r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurkoper huis en plaatsBrouwersstraat 171722246143v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Voorstraat 99173124832r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Droogstraat 18173524971v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huis oudtijds Bijllevelt genaemtNoorderhaven 114Bijleveld173124855r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Rozengracht 22173124833r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurverkoper q.q. Nutstraat WZ173124834r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Ooievaarsteeg 171737249197r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181732248159r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper grondpachten van diverse percelenten oosten van Harlingen ZZ175325375r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhoofd 11729247253v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Werfpad ZZ1748251244v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181736249123v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 98achter1749251284r
TUININGA, JAKOB Jacobus Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Vismarkt 1173925043v
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuiningaturfdragerverkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
TUININGA, JETSKE Jetske Tuiningaeigenaar van 1/4 Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, LOURENS Lourens B. Tuininga, c.u.slager (mr. -)huurder voorste gedeelte (p.j.)Noorderhaven 831790263255r
TUININGA, LOURENS BOTES Lourens Botes Tuiningaslager (mr. -)verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
TUININGA, M. vroedsman M. Tuininganaastligger ten noorden Brouwersstraat 11786262136r
TUININGA, MARTJEN Maartje Tuiningaeigenaar van 1/4 Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, MARTJEN kinderen van Martje Tuiningaverkoper Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, MARTJEN kinderen van Martje Tuiningaverkoper Noorderhaven 1141805267182v
TUININGA, MINNE Menno Tuiningaverkoper Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, MINNE Menno Tuiningachirurgijnverkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, MINNE vroedsman Menno Tuiningakoper huisHeiligeweg 21786262134r
TUININGA, MINNE Menno Tuiningaverkoper Noorderhaven 1141805267182v
TUININGA, MINNE vroedsman Minno Tuininganaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2178126093v
TUINSTRA, PIETJE PIETERS Pietje Pieters Tuinstraverkoper Prinsenstraat 61806267255v
, UILKE Uuilcke van Tuisterenverkoper Hofstraat NZ1623230349v
HARMENS, HARMEN Harm Harmens Tunignaastligger ten noorden Kerkpad 201796264305v
TUINING, H. H. Tuningcommies van het Vlielandverkoper Zuiderhaven 71a1805267138v
, IETJE Yttie Turcoishuurder Hoogstraat 11169324338v
TUININGA, B. B. Tuyninganaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 261787262148v
TUININGA, B. B. Tuyninganaastligger ten westen Kerkpoortstraat 261787262148v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuyningaprocureur postulantverkoper Rozengracht 271787262162v
TUININGA, JAKOB het huis de Spijkerboor Jacob Tuyningaprocureur postulantkoper huisZuiderhavende Spijkerboor1732248147v
TUININGA, MINNE raadsman Menno Tuyninganaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 21787262158r
TUININGA, MINNE vroedsman Minne Tuyninganaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 217732583ra
TIJSES, JOHANNES Johannes Tiessens Tyesmakoopmanverkoper q.q. Franekereind 381631232167r