Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waalkoper Zuiderhaven 23180426712v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waalhuurder Zuiderhaven 23180426712v
WAAL, GERARDUS Gerardus de Waalverkoper q.q. Noorderhaven 1071796264320v
WAARD, H. H. de Waardnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101795264244v
WAARD, H. burgemeester H. de Waardnaastligger ten westen Nieuwstraat 64178626260v
WAARD, H. burgemeester H. de Waardnaastligger ten noorden Nieuwstraat 64178626260v
WAARD, H. vroedsman H. de Waardnaastligger ten noorden Romastraat 131780259277v
WAARD, HARMEN burgervaandrig Harmanus de Waardgeniaarde koper Kleine Bredeplaats 23177225841v
WAARD, HARMEN gezworen gemeensman Harmanus de Waardkoper huisGrote Bredeplaats 311783261119r
WAARD, HARMEN vroedsman Harmanus de Waardkoper huisZuiderstraat 271781260156r
WAARD, HARMEN oud burgemeester Harmanus de Waardverkoper Voorstraat 63180126622v
WAARD, HARMEN burgemeester Hermanus de Waardkoper huis en tuinGrote Bredeplaats 6west178626259v
WAARD, JOHANNES Johannes de Waardnaastligger ten westen Heiligeweg 41758254151r
WAARD, JOHANNES wijlen Johannes de Waardverkoper Heiligeweg 2177625915v
WAARD, PIETER burgersergeant Pieter de Waardkokkoper loods en plaatsVoorstraat 271730247314v
WAARD, SOFIA JOHANNESwijlen Sophia Johannes de Waarderflater Simon Stijlstraat 31762255132r
WAARD, JOHANNES Johannes de Waartnaastligger ten westen Heiligeweg 41754253181r
WAARD, JOHANNES Johannes de Waartnaastligger ten noorden Brouwersstraat 117602554v
WAARD, JOHANNES Johannis de Waartnaastligger ten westen Heiligeweg 4173925077v
WAARD, JOHANNES Johannis de Waartnaastligger ten westen Heiligeweg 417392504va
WAARD, SOFIA JOHANNES Sofia Johannes de Waartkoper Simon Stijlstraat 31752252184r
, GEERTJE Geertje Waayerskoper Grote Kerkstraat 211811269141r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayesaanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid1598228129r
WADMAN, GEPKE FOLKERTS Gepke Folkerts Wadmankoper Schritsen 151784261217v
, JAN Jan Waegmanshaarkoperverkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter1725246224r
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna de Waelnaastligger ten westen Vianen 181630232128r
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna de Waelnaastligger ten westen Vianen 161630232128r
, KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823251r
, KLAAS Claes de Waelnaastligger ten oosten Lanen NZ162823257v
, JAN Jan de Waelnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1647235257r
, JASPER Jaspar de Waelnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1602228288r
, JASPER Jasper de Waelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat1599228138r
, JASPER Jasper de Waelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 101605228443r
, JASPER Jasper de Waelnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid159722835v
JANS, JANde andere woning van Jan Jansen de Waellwever (linnen-)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236131v
JANS, JAN Jan Jansen de Waellwever (linnen-)verkoper Zuiderhaven ZZ1650236131v
, JOHANNES Johannes de Waerdnaastligger ten noorden Brouwersstraat 1173524977v
, PIETERwijlen vroedsman Pytter de Waerdverkoper Voorstraat 271746251126r
WAARD, HARMEN de boedel van wijlen Harmanus de Waertkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1798265109v
WAARD, HARMEN Harmanus de Waertkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 31179826598v
, TEUNIS Tonis de Waeyernaastligger ten oosten Droogstraat 571620230206r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijn Tuenis de Waeyerbruid 1606228508r
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaargeniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 291740250138v
WAGENAAR, JAN Jan C. Wagenaarhuurder (p.j.)Lanen 451809268198v
WAGENAAR, burgervaandrig Wagenaer, c.u.huurder (p.w.)Kleine Kerkstraat 12175225328v
WAGENAAR, JOHANNES Johannes Wagenaer, c.u.huurder (p.w.)Romastraat ZZ175325366r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Simons de Waieverkoper Franekerpoort (gebied)1626231120v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourtverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourtverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
WALLER, de weduwe van Wallernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 141781260148r
WALLER, de weduwe van Wallernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14178126071v
WALLER, JOHANNES Johannes Wallerblikslager (mr. -)koper huis (koper was huurder)Sint Jacobstraat 12177225838v
WALLER, JOHANNES Johannes Wallerblikslager (mr. -)huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 12176025522r
WALLER, SOFIA vrouwe Sophia Waller, c.s.verkoper Schritsen 631811269157v
WALLER, SOFIA Sophia Wallerkoper Voorstraat 631807267331v
, JAKOB Jaques Walliaenverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
, JAKOB Jaques Walliaenbrouwerverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
HOITES, RIENKJE Rinck Hoytes Walpertkoper Grote Werf 11650236105r
WALRICH, Walrichcommies en klerkbewoner Hoogstraat 11733248252v
WALRICH, Walrichnotarisnaastligger ten oosten Rozengracht 161725246215r
WALRICH, Walrichklerkbewoner Hoogstraat 11733248235r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis of woningKerkpad 321695243142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandeigenaar van 1/2 Kerkpad 321695243142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Hofstraat NZ1695243130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichnaastligger ten noorden Kerkpad 34170724530v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Hofstraat NZ1695243130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Kerkpad 32achter1695243131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichnaastligger ten noorden Kerkpad 34170724531v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichcommies Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 32170724532r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichnaastligger ten zuiden Kerkpad 281698243389v
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrich, c.u.koper huis en ledige plaatsZuiderhaven 73oost1699243397v
WALRICH, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelius Walrichcommiesverkoper Zuiderhaven 73oost1710245105r
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 141689242294r
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141689242294r
WALRICH, DOMINICUS Dominicus Walrichnotariskoper door niaar van 1/2 huisRozengracht 181711245140v
WALRICH, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Walrichnotariskoper door niaar koolstekplaats off oud huisstedeRozengracht 221715245241r
WALRICH, DOMINICUS de weduwe van Dominicus Walrich*naastligger ten oosten Rozengracht 221715245241r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s.ontvanger-generaal Frieslandverkoper buiten Harlingen166023842r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s.ontvanger-generaalverkoper ten noordoosten van Harlingen166023848r
WALRICH, PIEBE dr. Pibo Walrich, c.u.huurder Schritsen 15171824630v
, BAUKJE Bauckjen Walricheymverkoper ten zuiden van Harlingen164323589v
, GERARDUS Gerrardus Walricheymverkoper ten zuiden van Harlingen164323589v
, Walricknotarisnaastligger ten noorden Rozengracht 18achter172024679r
, DOMINICUS Dominicus Walrignotarisbewoner Rozengracht 181726246264r
, DOMINICUS Dominicus Walrignotarisverkoper Rozengracht 181726246264r
, DOMINICUSburgervaandrig Dominicus Walrighnotariskoper van 1/2 huis en tuinRozengracht 181717245293v
, DOMINICUSburgervaandrig Dominicus Walrighnotariseigenaar van 1/2 Rozengracht 181717245293v
, DOMINICUShet koolstek van Dominicus Walrighnaastligger ten westen Rozengracht 181717245293v
, PIEBE Pibo Walrighstudent [staat: studiosus]verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 141689242294r
, de hof van Walrighsnotarisnaastligger ten noorden Rozengracht 221722246144r
WALSWEER, dr. Walsweernaastligger ten westen Noorderhaven 801687242176r
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweernotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 741674240133r
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweer, c.u.koper 1/3 huisZoutsloot 11667239111v
WALSWEER, KORNELIS de kamer van dr. Cornelius Walsweernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 2716832425v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweerkoper 1/2 huisNoorderhaven 78166823926va
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweerprocureurhuurder Noorderhaven 78166823926va
WALSWEER, KORNELIS wijlen dr. Cornelius Walsweerverkoper Noorderhaven 761689242282v
WALSWEER, KORNELIS wijlen dr. Cornelius Walsweerverkoper Noorderhaven 781689242282v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer, c.u.procureur postulantkoper 1/2 huisNoorderhaven 781668239134v
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweerverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweerverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweernotariskoper huis en ledige plaatsNoorderhaven 76167024019v
WALSWEER, KORNELIS het huis van Cornelius Walsweernotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 76167024019v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweernotariskoper twee kamersKerkpoortstraat NZ167124071r
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweernotarisverkoper q.q. Liemendijk NZ167224078r
WALSWEER, KORNELIS dr. Cornelius Walsweernaastligger ten westen Voorstraat 35168524285v
WALTA, ANDRIES Andries van Waltahuurder Kleine Ossenmarkt 816312333v
WALTA, SIEBREN wijlen Sibrant van Waltaverkoper ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Waltaverkoper ten noordoosten van Harlingen1645235176v
, JAN Jan van Wanseleverkoper Hoogstraat 28164323540r
, burgemeester Jacoby Warmelskerckenverkoper Zuiderhaven 541658237174r
, PIETER Pieter Warnarnaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstrakoper onbekend161623024v
HESSELS, WIETSE Wytse Hessels Wasenaarontvangerverkoper Rozengracht 221723246178r
WASSENAAR, oud burgemeester Wassenaarnaastligger ten zuiden Rozengracht 181717245293v
WASSENAAR, burgemeester Wassenaarnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10170724529v
WASSENAAR, wijlen Wassenaarvoormalig bewoner Brouwersstraat 10178626270r
WASSENAAR, het panwerk van oud burgemeester Wassenaarnaastligger ten westen Rozengracht NZ1716245267r
WASSENAAR, burgemeester Wassenaarnaastligger ten zuiden Noorderhaven 80175325395r
WASSENAAR, Wassenaar, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 621740250107v
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaarverkoper Voorstraat 351769257107r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaarkoper Noorderhaven 751701244112r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaargeniaarde koper William Boothstraat 31169924416r
WASSENAAR, AAKJE HARMENS Aken Harmens Wassenaarverkoper Zoutsloot 791790263251v
WASSENAAR, AAKJE HESSELS Aken Hessels Wassenaarverkoper Voorstraat 141701244118v
WASSENAAR, ANTJE Anna Wassenaarkoper Sint Jacobstraat 41786262103r
WASSENAAR, ANTJE Anna Wassenaarkoper Sint Jacobstraat 61786262103r
WASSENAAR, ANTJE AUKES Antje Aukes Wassenaarbewoner Sint Jacobstraat 41792264355v
WASSENAAR, ANTJE AUKES Antje Aukes Wassenaarverkoper Sint Jacobstraat 41792264355v
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarverkoper Voorstraat 741752252183r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarverkoper Simon Stijlstraat 31752252184r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmanverkoper Nieuwstraat 91752252185r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarverkoper Kleine Kerkstraat 141752252185v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmanverkoper Oosterkeetstraat 11752252186v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar, n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 6217492525r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 5175025252v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 51751252110v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar, n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 62174525159v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmankoper woningNieuwstraat 9174525161r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 217732583ra
WASSENAAR, AUKE de erfgenamen van wijlen Auke Wassenaarnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21787262158r
WASSENAAR, AUKE de erfgenamen van wijlen Auke Wassenaarnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 21787262158r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarcementmalerverkoper q.q. Achterstraat 11177225816r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarnaastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ1770257160r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21759254182r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 21759254182r
WASSENAAR, AUKE wijlen Auke Wassenaarkoopmanverkoper Sint Jacobstraat 41786262103r
WASSENAAR, AUKE de weduwe van Auke Wassenaarkoopmannaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 61786262103r
WASSENAAR, AUKE wijlen Auke Wassenaarkoopmanverkoper Sint Jacobstraat 61786262103r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarkoopmannaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2178126093v
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarkoopmannaastligger ten westen Sint Jacobstraat 2178126093v
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 217732583ra
WASSENAAR, BEERT Beert Wassenaar, c.u.huurder voorste gedeelte Lanen 771790263281r
WASSENAAR, BEERT Beert Wassenaar, c.u.huurder voorbeneden (p.j.)Lanen 77179226473r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaarmetselaarkoper huisHeiligeweg 171788262261r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaarnaastligger ten westen Heiligeweg 191803266254r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 15178826311v
WASSENAAR, KORNELIS KLASESde erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen Wassenaarverkoper Hondenstraat 101712245177v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Clases Wassenaarverkoper Droogstraat 15achter1689242288v
WASSENAAR, KORNELIS KLASESde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Clases Wassenaarverkoper Lanen 42170724533v
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaarkoper Grote Bredeplaats 351787262164r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaarverkoper Grote Bredeplaats 351805267173r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
WASSENAAR, DIRK KLASES Dirk Clases Wassenaarverkoper q.q. Lanen 42170724533v
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaarbakker (mr. -)verkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
WASSENAAR, GERBEN de weduwe van Gerben Wassenaarnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord1784261231r
WASSENAAR, GERBEN SIPKESwijlen Gerben Sipkes Wassenaarerflater Brouwersstraat 10178626270r
WASSENAAR, GRIETJE Grietje Wassenaarhuurder (p.j.)Schritsen 50achter1736249120r
WASSENAAR, H. oud burgemeester H. W. Wassenaar, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 141712245175r
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harm M. Wassenaarhuurder achter Heiligeweg 301778259104r
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaarhofmeester op het Prinsenjachtverkoper Grote Ossenmarkt 231737249209r
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaarkoper huisGrote Ossenmarkt 231723246183v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaarmr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassauverkoper Jan Ruurdstraat 11741250173v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaarkoper Jan Ruurdstraat 11740250106v
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaar, c.u.huurder boven Grote Kerkstraat 171788262250r
WASSENAAR, HENDRIK vroedsman Hendrik Wassenaarnaastligger ten zuiden Noorderhaven 801737249217r
WASSENAAR, HENDRIK KORNELISvroedsman Hendrik Cornelis Wassenaarkoper q.q. Brouwersstraat 141738249348r
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 201706244338v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaarnaastligger ten zuiden Rozengracht 201706244338v
WASSENAAR, HESSEL oud rentmeester Hessel Wassenaarverkoper Noorderhaven 381695243179r
WASSENAAR, HESSEL de brouwerij van vroedsman Hessel Wassenaarnaastligger ten westen Hondenstraat 91705244278r
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u.verkoper ten zuiden van Harlingen1712245181r
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar, c.u.verkoper Vijver 31712245181v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaarrentmeester (oud -)naastligger ten oosten Rozengracht 20169424378v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaarrentmeester (oud -)naastligger ten zuiden Rozengracht 20169424378v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaarrentmeester (oud -)naastligger ten oosten Rozengracht 141689242270v
WASSENAAR, HESSEL achter de brouwerij van Hessel Wassenaarrentmeesternaastligger ([dit is schuin tegenover het verkochte])Vijver 21686242127v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaarnaastligger ten zuiden Rozenstraat 1170924591v
WASSENAAR, HESSEL oud burgemr. Hessel Wassenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 18achter1717245289r
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u.verkoper Rozengracht 221722246144r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 18achter1712245179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u.verkoper Rozengracht 18achter1712245179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaarverkoper Voorstraat 30achter1730247312v
WASSENAAR, HESSEL WIETSESburgemeester Hessel Wytses Wassenaarnaastligger ten zuiden Rozenstraat 1170724514r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde mouterij in de volgende akte gekocht door Hessel Wytses Wassenaarnaastligger ten zuiden Voorstraat 301687242185r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaarkoopmankoper mouterijVoorstraat 30achter1687242186r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaarverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaarnaastligger ten westen Hondenstraat 71705244291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESvroedsman Hessel Wytses Wassenaarverkoper Hondenstraat 71705244291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESvroedsman Hessel Wytses Wassenaarverkoper q.q. Hondenstraat 71705244291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESoud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar, c.u.verkoper Rozenstraat OZ1712245177r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaarverpachter grond Vijver 31754253149r
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaarverkoper Lanen 85oost17852627v
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaarkoper Scheerstraat 9178626256r
WASSENAAR, HIELKE ARJENS Hyke Arjens Wassenaarkoper Lanen 85oost1774258167v
WASSENAAR, J. J. Wassenaarnotarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 31achter1802266171v
WASSENAAR, J. J. Wassenaarnotarisnaastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter1802266171v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Noorderhaven 35179726563r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoper pakhuisNoorderhaven 391808268161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarhuurder Noorderhaven 391808268161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 41808268163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Carl Visschersteeg 41808268163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61790263191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 61790263191v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoper huisSchritsen 601799265166v
WASSENAAR, JAKOB burgervaandrig Jacob Wassenaarkoopmankoper Rozengracht 201788262306v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 601799265166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Schritsen 601799265166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 231791263358r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Rozengracht 271784261235r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1798265109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 311806267188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Noorderhaven 331806267188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper huisCarl Visschersteeg 61798265114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61798265114r
WASSENAAR, JAKOB de Heer Jacob Wassenaarhuurder Noorderhaven 741806267192ar
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Vijver 31785261262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper looiersperk of leertouwerijSchritsen 56zuidwest1803266283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1784261240v
WASSENAAR, JAKOB het erf van de heer Jacob Wassenaarnaastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest1803266283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper huisNoorderhaven 311803266248r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Simon Stijlstraat 31785261266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Rozengracht 201800265214r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmankoper door niaar huis, hof en achtererf als pakhuisSchritsen 5817882638r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper pakhuisNoorderhaven 201806267230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarishuurder (p.j.)Noorderhaven 201806267230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 651785261267v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 601809268262v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmankoper door niaar huisSchritsen ZZ17882638r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper Zuiderhaven 281801265301r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 571785261268v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626279v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 551796264309v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zuiderhaven 361785261269v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 56west1809268227r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 11809268308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Schritsen 56oost1809268228v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noordijs 101801265303r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 601790263266v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Schritsen 601790263266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Hofstraat 131809268230r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarverkoper q.q. van 1/3 Hofstraat 261793264156r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten oosten Schritsen 581809268231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten zuiden Schritsen 581809268231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Schritsen 581809268231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar, n.u.naastligger ten oosten Rozengracht 181788262290r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31179826598v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoper huis en ijzersmederijNoorderhaven 1179726559r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarhuurder Lanen 811782260304v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten oosten Lanen 741788262284r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten noorden Rapenburg1785261300r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarkoper huisMolenpad 181785261301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten westen Molenpad 181785261301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarkoper huisMolenpad 161785261302r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten oosten Molenpad 141785261305r
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS Michiel Harmens Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)koper huisLanen 761782260288r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 761790263268r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad ZZ1790263269r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper Molenpad 161790263270r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 64175625436r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 21175625436r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 39176825751r
WASSENAAR, ROMKE wijlen Romke Wassenaarglasmaker (mr. -)erflater Zoutsloot 53tuin1738249232v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Noorderhaven 851738249283r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/20 Achterstraat 61738249260v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, nom. liberorum c.snaastligger ten oosten Noorderhaven 64175325399r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, nom. liberorum c.snaastligger ten oosten Voorstraat 21175325399r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaarverver en glasmaker (mr. -)koper Noorderhaven 411737249198r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarverkoper van 1/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper door niaar van 1/3 Voorstraat 101738249345r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper Noorderhaven 411736249142r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytzes Wassenaarglasmaker en verver (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 231782260196r
WASSENAAR, STEFFEN Stephanus Wassenaar, s.s.min.cand.conrectorgeniaarde koper Noordijs 11714245230v
WASSENAAR, SIETSKE Sytske Wassenaarkoper Heiligeweg 9178326111v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaarkoper grondpacht van 4-00-00 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbierumervaartten noorden van Harlingen1789263180v
WASSENAAR, TJITSKE Tjieskjen Wassenaarhuurder Schritsen 50achter1736249120r
WASSENAAR, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Wassenaarverkoper Brouwersstraat 151801265287v
WASSENAAR, WIETSE Wytse Wassenaarconsenteert William Boothstraat 31169924416r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaar, c.u.verkoper Simon Stijlstraat 2166623944v
WASSENAAR, rentmeester Wassenaernaastligger ten noorden Rozengracht 19168524288v
WASSENAAR, de mouterij van Wassenaerrentmeesternaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 101691242350v
WASSENAAR, oud rentmeester Wassenaernaastligger ten oosten Voorstraat 28170024468v
WASSENAAR, de heer Wassenaerkoopmannaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 101694243117r
WASSENAAR, burgemeester Wassenaernaastligger ten zuiden Rozengracht 181711245140v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaerrentmeesternaastligger ten noorden Rozengracht NZ16922432v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaerrentmeesternaastligger ten noorden Rozengracht NZ16922433r
WASSENAAR, de oud rentmeester Wassenaer, c.s.naastligger ten westen Hondenstraat 131695243137v
WASSENAAR, AUKE HARMENS Auke Harmens Wassenaerkoper huis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden)Sint Jacobstraat 41754253143r
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaerkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 15168324168va
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaerkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 15achter168324169va
WASSENAAR, BEERT ULBESde hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16792416ra
WASSENAAR, BEERT ULBESde hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)167924146v
WASSENAAR, BEERT ULBESburgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten zuiden Droogstraat 18168024179r
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Wassenaerschoenmaker (mr. -)koper huisHondenstraat 10167924134r
WASSENAAR, GRIETJE Grytie Wassenaerhuurder (p.j.)Schritsen 50achter173624912va
WASSENAAR, GRIETJE Grytje Wassenaerhuurder begane grond (p.j.)Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 211734248286v
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
WASSENAAR, HENDRIK vroedsman Hendrik Wassenaerverkoper q.q. Zoutsloot 221742250210v
WASSENAAR, HERE WIETSESoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaernaastligger ten zuiden Rozenstraat 1170024446r
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaerverkoper Brouwersstraat 1b170024436v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaernaastligger ten zuiden Rozengracht 181681241156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper Rozengracht 181681241156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSEShet pakhuis van Hessel Wytses Wassenaerrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1692242384r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeester van Harlingen (oud -)koper provisioneel huisVijver 3168324163ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven 36oost168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Grote Werf 2zuid168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeesterkoper brouwerij en mouterijten zuidoosten van Harlingen16942421ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaernaastligger ten oosten Rozengracht 16achter168824216ra
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaer, c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 391753253120r
WASSENAAR, Tjiskien Wassenaerhuurder Schritsen 50achter173624912va
WASSENAAR, WIETSE HESSELS Wytse Hessels Wassenaerkoopmankoper door niaar pannenbakkerij en toebehorenRozengracht 221722246144r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesternaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241163v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesterverkoper ten noorden van Harlingen1681241164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaermakelaar en havenmeesterkoper hof met prieelKerkpad WZ1681241152v
, DANIEL Daniel Wasserhuurder Bildtpoort (gebied)1803266216r
, JOHANNES Johannes Waterhamkoper Zuiderhaven 41771257201v
, JOHANNES Johannes Waterhamkoopmanverkoper Zuiderhaven 4177325867v
WATERMAN, P. wijlen P. Watermanschippereerdere bewoner Zeilmakersstraat 191781260144r
WATERMAN, P. wijlen P. Watermanerflater Zeilmakersstraat 191781260144r
WATERMAN, PIETER Pieter Waterman, c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 521752252216v
WATERMAN, PIETER Pieter Watermannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21177725948v
WATERMAN, PIETER Pyter Watermanschipper (groot-)koper Zeilmakersstraat 191758254153r
WATERMAN, PIETER Pyter Watermannaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 211762255123v
WATERMAN, SIEMEN PIETERS Simon Pieters Watermanschipper (groot-)koper huisVijverstraat 41774258188v
, KORNELIS Cornelis Wathauskoopmanverkoper Voorstraat 91163123314r
, JAN Jan Watisverkoper ([staat: poorter tot Amsterdam])Lanen 121630232141v
, THOMAS Thomas Watson, Schotsmankoper hoekhuis of kamerFabrieksstraat WZ16112296r
TJEERDS, JANde crediteuren van Jan Tiaerdts Wattingaverkoper Voorstraat 52oost1619230158r
TJEERDS, JAN Jan Tiaerdts Wattingabewoner/huurder Voorstraat 52oost1619230163v
, WILKE Wiltie Wattinganaastligger ten zuiden Noorderhaven 24170824575r
, KORNELISwijlen Cornelis Watzeskoper Brouwersstraat 81794264195r
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Zoutsloot 391787262196r
, FOLKERT Folkert Waxbewoner Noorderhaven 401775258228v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Bargebuurt 81787262197v
, FOLKERTde geabandonneerde boedel van Folkert Waxverkoper Noorderhaven 401775258228v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Bargebuurt 101787262198v
, FOLKERT Folkert Waxnaastligger ten zuiden Vissersstraat 121773258107r
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Achterstraat1787262199v
, FOLKERTde geabandonneerde boedel van Folkert Waxverkoper Zoutsloot 33achter1775258231r
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Achterstraat1787262201r
, FOLKERTde weduwe van Folkert Waxhuurder Vissersstraat 121787262202v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Vissersstraat 121787262202v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Weverstraat1787262203v
, FOLKERT Folkert Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 391774258189v
, JAN Jan Waxbakker (mr. -)koper Vismarkt 41758254145v
, JAN Jan Wax, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 311771257219v
, JAN Jan Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 391771257220v
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten oosten Rapenburg 18176725718r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten oosten Rapenburg 20176725718r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. -)koper woningVissersstraat 121769257105v
, JAN Jan Waxnaastligger ten zuiden Vissersstraat 121769257105v
, JANraadsman Jan Waxnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351787262164r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Zoutsloot 391787262196r
, JANvroedsman Jan Waxbakkerkoper huis en bakkerijNoorderhaven 401775258228v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Bargebuurt 81787262197v
, JAN Jan Waxnaastligger ten westen Bildtstraat 61770257157r
, JANvroedsman Jan Waxkoper twee woningen en weefwinkelsVissersstraat 101770257158r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Bargebuurt 101787262198v
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten oosten Vissersstraat 101770257158r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten zuiden Vissersstraat 101770257158r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten oosten Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxkoper huisBildtstraat 21770257159r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten westen Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)verkoper Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten westen Bildtstraat 21770257159r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 33achter1775258231r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Achterstraat1787262199v
, JAN Jan Waxnaastligger ten oosten Vissersstraat 121779259168r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Achterstraat1787262201r
, JAN Jan Waxnaastligger ten westen Vissersstraat 121779259168r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Vissersstraat 121787262202v
, JAN Jan Waxbakker en koopman (mr. -)koper dubbel huis onder 1 dak met hofRapenburg 221766256204r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Weverstraat1787262203v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Voorstraat 41775258233v
, JANvroedsman Jan Waxkoper huisVoorstraat 41771257187r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Bargebuurt 81782260263r
, JAN Jan Waxbakker (mr. koek-)huurder onderste graanzolder Hoogstraat 10175325341r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Bargebuurt 101782260263r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Rapenburg 181782260264r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Rapenburg 201782260264r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Rapenburg 331782260264r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Bildtstraat 21782260265r
, JAN Jan Waxnaastligger ten noorden Zoutsloot 37176825763r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Grote Bredeplaats 191780259300v
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. koek-)koper zomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachterZoutsloot 33176825764v
, JANraadsman Jan Waxnaastligger ten oosten Noorderhaven 381784261228r
, JANraadsman Jan Waxnaastligger ten zuiden Noorderhaven 381784261228r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Noorderhaven 40179226447v
WAAI, TEUNIS Anckie Tonis du Wayverkoper Lanen 711613229150v
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Wayverkoper Karremanstraat 28zuid163823451r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Waykoper door niaar huisVoorstraat 11west163923477r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Wayverkoper Voorstraat 11west163923477r
WAAI, ANTJE THOMAS Antie Tomas de Wayverpachter grond Karremanstraat 28zuid1642234163v
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 951683241239v
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 95163323397r
WAAI, TEUNIS SIEMENShet huis van de erfgenamen van wijlen Thonis Symens de Waynaastligger ten westen Noorderhaven 114162923298v
WAAI, TEUNIS Toenis de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 1101626231156v
WAAI, TEUNIS Toenis de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 1101626231148v
WAAI, TEUNIS Toenis de Waynaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord162723226r
WAAI, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Tonis de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 1101634233152v
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Tonis Symons de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 951629232111r
, TEUNISde plaats van Thoenis du Way(e)nnaastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1615229252r
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons de Wayekoper kamerFranekerpoort (gebied)1622230325r
SIEMENS, TEUNIS Toenis Simons de Wayekoper huisNoorderhaven 1121619230167v
, TEUNIS Tonis du Wayenaastligger ten oosten Droogstraat1622230327v
WAEYEN, ANTJE TEUNIS Antie Tonis van Wayen, moeder van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis ([blijkens een niaar])Rozengracht 7oost165523731v
WAYER, ANTJE TEUNIS Annecken Thoenys de Wayerbruid 1606228422r
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v
WAYER, TEUNIS Thonis de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1602228339r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord1604228417r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten noorden Karremanstraat 28noord1604228417r
WAYER, TEUNIS Toenis de Wayernaastligger ten oosten Droogstraat 571620230214r
WAYER, TEUNIS SIEMENS Tonis Symons de Wayerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 25west1605228486v
KLASES, DOUWE Douwe Claes Weckkoper huisKlaverbladstraat 191612229102r
, de erfgenamen van wijlen Lyscke van Wedanaastligger ten oosten Lanen NZ1605228444r
WIEDEMEYER, TEUNIS Toenis Wedemeyerkoper huisKlaverbladstraat 51621230268r
TEEDES, FREERK Fredrick Taedes Wedjekoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 71687242165r
, JAN Jan Weegerinkwever (mr. bont-)verkoper Molenpad 1176825739r
WEERD, DIRK Dirk van Weerdnaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1789263144r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholdwever (mr. bont-)verkoper Ooievaarsteeg 1717432512r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholtwever (bont-)koper huisOoievaarsteeg 171737249197r
WEGHUIS, HARMEN JANS Harmen Jans Weghuiswever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 161775258230v
WEGHUIS, JAN Jan Weghuisnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ176025541r
, HENDRIK Hendrik Weghuizen, n.u.verkoper Rapenburg 61807267296r
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weidebakker (mr. -)koper huis en bakkerij Spitsbergen genaamdRommelhaven 28Spitsbergen1800265240r
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weidehuurder (p.j.)Rommelhaven 281800265240r
JANS, JAN Jan Jansen Weidemanschipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 1071751252108v
, LIJSBETde hypothecaire crediteur van Elisabeth Weidenaerverkoper Noorderhaven 401729247232r
, LIJSBET Lijsbet Weidenaernaastligger ten noorden Vismarkt 4171924648v
, LIJSBET Lijsbet Weidenaernaastligger ten noorden Vismarkt 4172824793v
, LIJSBEThet huis genaamd het Vergolden Hooft, van de weduwe en erfgenamen van wijlen Lijsbeth Weidenaerkoper 1/2 huisNoorderhaven 40het Vergulde Hoofd168024192r
, LIJSBET Lijsbet Weidenersnaastligger ten oosten Noorderhaven 381695243179r
WEILAND, JETSKE Jetske Weilandvoormalig bewoner Brouwersstraat 51782260223r
WEILAND, JETSKE de nagelaten goederen van wijlen Jetske Weilandverkoper Brouwersstraat 51782260223r
WEILAND, SIPKE Sipke Weilandhoedenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 51765256114v
WEILAND, SIPKE Sipke Weilandhuurder (p.j.)Brouwersstraat 51765256114v
WEIMA, wijlen burgemeester Weimanaastligger ten noorden Voorstraat 1011741250195r
WEIMA, de weduwe Weimanaastligger ten noorden Voorstraat 99173925069v
WEIMA, burgemeester Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 6zuid1714245217v
WEIMA, burgemeester Weimanaastligger ten westen Weverstraat 101722246138r
WEIMA, oud burgemeester Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61723246171v
WEIMA, de weduwe van wijlen burgemeester Weimanaastligger ten noorden Voorstraat 99173124832r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weimakoper houttuin of afgestekte grondDroogstraat 51754253157v
WEIMA, JANKE het panwerk van Janke Weimanaastligger ten oosten Droogstraat 51754253157v
WEIMA, JANKE Janke Weima, meerderjarige vrijsterverkoper Weverstraat 81755253206r
WEIMA, JANKE Janneke Weimanaastligger ten zuiden Noordijs 12175325389r
WEIMA, SJOERDSburgemeester Jaregh Sjoerds Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61722246150r
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weimakoper Droogstraat NZ173925041r
WEIMA, JARICH de weduwe van burgemeester Jarig Weimanaastligger ten westen Droogstraat NZ173925041r
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weimakoper Grote Ossenmarkt 191740250140r
WEIMA, JARICH de hof van de weduwe van burgemeester Jarig Weimanaastligger ten westen Weverstraat 10173925025v
WEIMA, JARICH de weduwe van oud burgemeester Jarig Weimanaastligger ten noorden Klaverbladstraat 191738249357r
WEIMA, JARICH burgemeester Jarigh Weima, n.u.naastligger ten westen Weverstraat 101723246171r
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sioerds Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61724246196v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaprocureurverkoper q.q. Zuiderhaven 81793264129v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaprocureurverkoper q.q. Rozenstraat 11793264131v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaprocureurverkoper q.q. Hofstraat 201793264131v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Lanen 631793264139r
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Oosterkeetstraat 81793264140v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Zoutsloot 591793264143v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Kerkpoortstraat 411793264145r
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391793264146v
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Weverstraat 151793264148r
, SIEMEN Simon de Weinsecretaris (oud -)huurder huis buiten Harlingen16992447v
, SIEMEN Symon de Weinsecretaris van Franekerverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
WELLINGA, ANTJE Antje Wellingakoper Lanen 701804267104r
WELLINGA, P. P. Wellingakoperslagernaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid1810268347r
WELLINGA, P. P. Wellingakoperslagernaastligger ten noorden Zuiderhaven 23180426712v
WELLINGA, PAULUS raadslid Paulus Wellingaverkoper q.q. Lanen 731802266122r
, JOHANNES Johannes Weltiernaastligger ten zuiden Lanen 441701244100r
WEMER, HENDRIK KLASES Hendrik Clasen Wemernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 51686242109r
, H.de tuin van H. Wennekers, en zoonnaastligger ten westen Schritsen 56oost1811269117r
, HARMEN Harmen Wennekerskoper huisKerkpoortstraat 51795264288r
, HARMEN Harmen Wennekersverkoper Kerkpoortstraat 5179826590r
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekeshuurder (p.j.)Brouwersstraat 191781260160r
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekeswever (mr. bont-)koper huisHofstraat 25178126078v
WENNEKES, HARMEN Harmen Wennekesnaastligger ten westen Romastraat 4181026981r
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1800265275v
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 29oost1799265152r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1795264273r
WENSELAAR, DANIEL JARICHSwijlen Daan Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1796264313v
WINSEMIUS, LEVINA Lewyna Wensemiusverkoper Kerkpoortstraat 181751252107r
WENTHOLT, L. L. R. Wentholtkoper wind rogge- en weitmolen, dubbel woonhuis en stallingZuiderpoortsmolen 1180226684v
KLASES, DOUWE Douwe Claes Werckverkoper Kerkpoortstraat161122914r
WERF, van der Werfkoopmannaastligger ten zuiden Zoutsloot 401801265305v
WERF, van der Werfkoopmannaastligger ten westen [staat: oosten] Zoutsloot 401801265305v
WERF, DIRK Dirk van der Werfnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551796264309v
WERF, DIRK JANS Dirk Jans van der Werfbakkersknechtkoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 53179326498r
WERF, G. G. A. van der Werfkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 51180126611r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Hofstraat 221781260103v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werftimmermankoper huisKerkpoortstraat 57176825769v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Brouwersstraat 191781260160r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfkoopmankoper huisNoordijs OZ1784261130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfkoopmannaastligger ten westen Noordijs OZ1784261130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfnaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ180226673r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werfkoopmankoper huis gebruikt als stokerijDroogstraat 471801265296v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfnaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1800265275v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfkoopmanverkoper Heiligeweg 161791263302r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfkoopmanverkoper Heiligeweg 181791263302r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfnaastligger ten westen Heiligeweg 16achter1787262154r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfnaastligger ten oosten Zuiderhaven 71a180426795r
WERF, JOHANNES Johannes A. van der Werfkoopmankoper huisNoorderhaven 951800265230r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werfhavenmeesternaastligger Zuiderhaven 71180426745r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfhavenmeester en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 41178326142v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Brouwersstraat 171798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Weeshuisstraat 131798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Weeshuisstraat 151798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmaneigenaar brouwerij bij de Tiepelsteeg Tiepelsteeg178526238r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat 6178526246r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten westen Heiligeweg 201784261220v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmankoper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoelHeiligeweg 161782260208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmankoper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoelHeiligeweg 181782260208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten westen Zuiderstraat178126099r
WERF, JOHANNES OEBELESwijlen Johannes Oebles van der Werfkoopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1781260134v
WERF, IEPE Ype van der Werf, c.u.huurder (p.j.)Droogstraat 221786262112r
WERF, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis van der Werffverkoper Voorstraat 56oost1651236172r
WERF, DIRK JANSde boedel van wijlen Dirk Jans van der Werffbakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5318032672v
WERF, DOEKELE ANDRIES Doekle Andries van der Werffkoper door niaar huisSchritsen 2178326160r
WERF, HIDDE Hidde van der Werffbakker (mr. -)verkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
WERF, JAN Jan W. van der Werff, c.u.huurder (p.j.)Rommelhaven 201786262309r
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werffverkoper Grote Kerkstraat 40oost1674240147v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Hofstraat ZZ178126077r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Romastraat 29178126083v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Tiepelsteeg178126085r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Nieuwstraat 22178126088v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Brouwersstraat 17178126065v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
WERF, JENTJE WILLEMS Janke Willems van der Werffhuurder Kerkpoortstraat 571785261268v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffbewoner Heiligeweg 161791263315v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffbewoner Heiligeweg 181791263315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper q.q. Havenplein 81791263321r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffnaastligger ten westen Tiepelsteeg WZ1786262130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper Noorderhaven 101791263322v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 71a1805267138v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffnaastligger ten zuiden Zoutsloot 381810269107r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffnaastligger ten oosten Gardenierstraat 61779259179v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 217852614va
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werffnaastligger ten westen Heiligeweg 16achter178626261v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffkoopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1787262194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffkoopmanverkoper Zuiderstraat NZ1787262194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten oosten Gardenierstraat 617802601r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten noorden Romastraat 111778259148v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 21787262209v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 21799265131r
WERF, JOHANNES Johannis O. van der Werffkoopmanverkoper ten zuidoosten van Harlingen1803266217r
WERF, WILLEMS Naningh Willems van der Werffverkoper q.q. Voorstraat 531619230198r
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werffafgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen1615229260r
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werffkoper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland ([per pm])buiten Harlingen161122927r
WERF, IEPE Ype van der Werff, c.u.huurder (p.j.)Droogstraat 221787262175v
, JAKOBJE Jacoba Jacobina Werndlygeniaarde koper Havenplein 161806267288v
WERNER, HENDRIK Hendrik Wernerhuurder Anjelierstraat 391809268266r
WERNER, HENDRIK Hendrik Wernerhuurder Anjelierstraat 411809268266r
, JAKOMINA Jacomyna Werrendlykoper huis, pakhuis en plaatsHavenplein 18180826838r
, GORIS Goris de Wert, in comp.protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries Wervingaverkoper Voorstraat 30achter1779259168v
, JAN Jan Weslingnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221784261241v
, TEUNIS Teunis Weslingnaastligger ten westen Hofstraat 2017562543v
, TEUNIS Teunis Weslingverkoper q.q. Lanen 69175325370v
, TEUNIS Theunis Weslingwinkelierverkoper q.q. Hoogstraat 4917462516va
HENDRIKS, TEUNISvrijgezel Theunis Hendrix Weslingwever (bont-)koper huis en kamerHeiligeweg 261729247248v
, GRIETJE Grytie Weslingskoper Rozengracht 181765256131v
, TEUNIS Teunis Weslingsbontrederverkoper Heiligeweg 261741250159v
, TEUNIS Theunis Weslingswinkelier en bontredergeniaarde koper Hofstraat 47west174525190r
, TEUNIS Teunis Weslinkbontreder en winkelierverkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
WESSELING, JAN Jan Wesselingnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221782260290r
WESSELING, TEUNIS Teunis Wesselingkoopmankoper Hofstraat ZZ175625420v
WESSELIUS, HARMEN ds. Harmannus Wesseliuspredikantverkoper Hondenstraat 71705244291r
WESSELIUS, HARMEN ds. Hermanus Wesselius, c.u.predikantverkoper ten zuiden van Harlingen1721246116v
, HARMENds. Hermanus Wesselliespredikantverkoper Noorderhaven 381695243179r
WESSELS, SJOERD Sjoerd Wesselshuurder achterkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 21175325368r
WESTENDORP, de erfgenamen van wijlen Westendorpnaastligger ten westen Voorstraat 7a1803266290r
WESTENDORP, de gezusters Westendorpnaastligger ten oosten Voorstraat 321809268189v
WESTENDORP, A. A. Westendorpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5178326162r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpnaastligger ten zuiden Noorderhaven 44177225814v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141745251102v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. banket-)koper ondanks niaar huis, in gebruik als wolkammerij en -ververijVoorstraat 7het Paradijs175325387r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. banket-)verkoper Kleine Bredeplaats 161753253114v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. koek-)koper huisKleine Bredeplaats 16174525177r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. koek-)koper huis en bakkerijVoorstraat 34178526248v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpnaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1762255149r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpnaastligger ten westen Voorstraat 7a1775258199v
WESTENDORP, ALLERT Allert Westendorp, c.u.huurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 18174425138v
WESTENDORP, B. het huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorpnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9de Witte Trompet1766256156v
WESTENDORP, BEREND Beerend Westendorpwever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 11766256180r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpverkoper van 1/2 van 1/2 Hofstraat 141766256196r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1766256181v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpverkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 191766256165v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (bont-)koper kamer of woningRommelhaven 18drie_achter1766256169v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 11766256215r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat 181766256216r
WESTENDORP, BEREND Beernd Westendorpwever (mr. bont-)geniaarde koper Achterstraat 311770257150v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u.naastligger ten oosten Rapenburg 10west176825784v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u.naastligger ten zuiden Rapenburg 10west176825784v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jansen Westendorpwever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 7176425664v
WESTENDORP, BEREND Berent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 111766256214r
WESTENDORP, G. G. Westendorpnaastligger ten zuiden Voorstraat 62177625912v
WESTENDORP, GEESKE Geeske Westendorpkoper Brouwersstraat 171737249188v
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorpnaastligger ten zuiden Voorstraat 621766256176r
WESTENDORP, GERARDUS de weduwe van Gerardus Westendorpnaastligger ten zuiden Voorstraat 62176425676r
WESTENDORP, GERARDUS Gerardus Westendorpijzerkramerkoper huisSimon Stijlstraat 31762255132r
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorpnaastligger ten zuiden Voorstraat 621769257136r
WESTENDORP, GERARDUS wijlen Gerardus Westendorpverkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1763255206r
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorpnaastligger ten zuiden Voorstraat 621767256250r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Hofstraat 221781260103v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Hofstraat ZZ178126077r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Brouwersstraat 191781260160r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Rapenburg 6oost1782260188v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Moriaanstraat ZZ1781260108r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Romastraat 29178126083v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Tiepelsteeg178126085r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Nieuwstraat 22178126088v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Kerkpoortstraat 9178126064r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Brouwersstraat 17178126065v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Ooievaarsteeg 12178126074v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Ooievaarsteeg OZ178126075v
WESTENDORP, JAN de minderjarige Jan Westendorpverkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
WESTENDORP, JOHANNA Johanna Westendorpkoper Kleine Bredeplaats 16178326198r
WESTENDORP, MARIA Maria Westendorp, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
WESTERBAAN, ANTJE GERRITS Anna Gerryts Westerbaankoper Grote Kerkstraat 201799265170v
, de erfgenamen van wijlen Berry Westerdijcknaastligger ten zuiden Herenwaltje162923292v
WESTERDIJK, ANTJE JANS Annetie Jans Westerdijkverkoper Kleine Kerkstraat 81657237134r
, wijlen luitenant Westereenenverkoper Lanen 5170024474v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhofwinkelierverkoper q.q. Romastraat 51728247116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogdkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat OZ1728247127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffwinkelierverkoper q.q. Noordijs 231727246302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffwinkelierverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181727246302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffkoopmanverkoper Romastraat ZZ17492523v
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes Westerhofskoopmanverkoper Achterstraat NZ1727246302r
WESTERHUIS, Westerhuisnaastligger ten oosten Noorderhaven 681723246177r
WESTERHUIS, de heer Westerhuis, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 721696243248v
WESTERHUIS, de heer Westerhuisnaastligger ten oosten Noorderhaven 68170024461v
WESTERHUIS, Beere Westerhuisnaastligger ten westen Noorderhaven 721702244169v
WESTERHUIS, SUFFRIDUS Suffridus Westerhuisrentmeesterverkoper Schritsen 561702244171v
WESTERHUIS, T. Th. Westerhuiskoopmannaastligger ten westen Voorstraat 92180426775r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoper huisVoorstraat 901798265112v
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 761800265224r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuiskoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 781800265224r
, ANTONIUS Anthonius Westerovenchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 171695243141r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenchirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 141698243384r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westerovenkoopmannaastligger ten oosten Hondenstraat 141703244227r
, CATHARINA Catharina Westeruydtverkoper Sint Jacobstraat 141734248310r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijckkoper Hoogstraat 39178326140v
, JAKOB Jacob Joh. Westerwijkkuiper (mr. -)koper huisZuiderstraat 31west1778259155v
JOHANNES, JAKOBwijlen Jacob Johannes Westerwijkkuiper (mr. -)verkoper Zuiderstraat 31west1780259287v
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes Westerwijkverkoper Weverstraat 1178126087v
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes Westerwijkverkoper Grote Kerkstraat 421784261140r
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes Westerwijkverkoper Zuiderhaven178626255r
JOHANNES, wijlen Sjoukjw Johannes Westerwijk, moedererflater Ooievaarsteeg 61794264200v
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkkoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
JOHANNES, SJOUKJEwijlen Sjouwkje Johannes Westerwijk, tweede huweijkerflater Hoogstraat 391794264174v
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Lanen 351795264294r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Lammert Warndersteeg 181784261134r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Kerkpad 21784261138r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Grote Kerkstraat 441784261139r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Vijver 91793264162r
, GEERTRUIDAVrouwe Geertruida Margareta Westpalmverkoper Zuiderhaven 21788262299v
, GEERTRUIDA Geertruida Margaretha Westpalmkoper Zuiderhaven 2178626281r
WESTRA, Westrabaljuwnaastligger ten westen Bildtstraat 12181026937v
WESTRA, gemeensman Westranaastligger ten oosten Rozengracht 161725246215r
WESTRA, vroedsman Westranaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71778259138v
WESTRA, dr. Westranaastligger ten oosten Noorderhaven 24180126630r
WESTRA, dr. Westranaastligger ten zuiden Noorderhaven 24180126630r
WESTRA, dhr. Westranaastligger ten oosten Noorderhaven 691791263339r
WESTRA, ARJAANTJE Arjaantie Westraverkoper Voorstraat 621740250107v
WESTRA, ARJAANTJE Arjaentie Westra, ongehuwde meerderjarige vrijsterkoper huis met twee aparte achterwoningenVoorstraat 621726246249r
WESTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Westraprotesteert vanwege een testament Voorstraat 50163923480v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westraverkoper Hofstraat 71735249104v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westraverkoper Rozengracht 181742250273v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westraverkoper Sint Odolphisteeg 14173524997r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westraverkoper Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westraverkoper Sint Odolphisteeg 20173524999r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westraverkoper Sint Odolphisteeg 181735249100r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregje Zikkes Westrakoper huisZuiderhaven 77west1809268240v
WESTRA, BRECHTJE Bregtje Westrakoper Both Apothekerstraat 11805267111v
WESTRA, BRECHTJE TJEERDS Bregtje Tjeerds Westra, mede voor haar minderjarige kindverkoper Schritsen 441770257256r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregtje Zikkes Westraverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregttie Sikkes Westrakoper huis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal (Koper moet de marmeren vloer en het schoorsteenstuk uit het huis verwijderen en ontvangt een goede houten vloer.)Zuiderhaven 401801265281v
WESTRA, H. H. J. Westragebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen1803266305v
WESTRA, H. de erfgenamen van wijlen H. Westranaastligger ten zuiden Scheffersplein 3181026944r
WESTRA, H. dr. H. J. Westranaastligger ten westen Schritsen 7achter1805267135r
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Dalpad 71808268135v
WESTRA, H. H. J. Westrabaljuw 8e districtverkoper Scheffersplein 71808268137r
WESTRA, H. dr. H. J. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 1818042678v
WESTRA, H. H. Westra, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241794264186r
WESTRA, H. H. Westra, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241794264186r
WESTRA, H. de. H. Westra, nom.prop.koper door niaar pakhuisDroogstraat 27de Oude Vermaning1790263255r
WESTRA, H. dr. H. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 181802266142r
WESTRA, H. dr. H. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 181796264338v
WESTRA, H. H. Westrabaljuw van Barradeelnaastligger ten oosten Noorderhaven 691808268158v
WESTRA, HENDRIK drost van het tiende Drostambt Hendricus Westrakoper huisNoorderhaven 751803266246v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westrakoper huisZoutsloot 281802266162r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westranaastligger ten westen Zoutsloot 281802266162r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westranaastligger ten zuiden Scheffersplein 31791263288v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westraverkoper q.q. ten noorden van Harlingen18012664r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westraadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en tuintjeNoorderhaven 711787262235v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westranaastligger ten zuiden Scheffersplein 3178926384v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westranaastligger ten westen Noorderhaven 751803266246v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westraadvocaatkoper huis of pakhuis en ledige ruimte gebruikt als smederijZuiderhaven 281801265301r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westraadvocaat Hof van Frieslandkoper huis en timmerwinkelNoorderhaven 731790263265v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westranaastligger ten westen Noorderhaven 731790263265v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westraadvocaat Hof van Frieslandgeniaarde koper Havenpoort 11789263139v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westrakoper huisDalpad 7180226653v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westraadvocaatkoper huisDroogstraat ZZ1789263144r
WESTRA, HENDRIK J. Henricus J. Westraverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 141799265169v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/4 Voorstraat 661788262297r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 10178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 12178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westranaastligger ten zuiden Noorderhaven 26179826569r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. Noordijs 19178826329v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Noorderhaven 26179826569r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. Lanen 60178826331v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ178826333r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westranaastligger ten westen Noorderhaven 73178826342v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kleine Kerkstraat 1178926393r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaatkoper huisScheffersplein 7178926394v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/4 Rozengracht 261788262285v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westranaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25178926365v
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten westen Rozengracht 26178126057v
WESTRA, J. mr. J. Westranaastligger ten oosten Rozengracht 16achter178526237r
WESTRA, J. mr. J. Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 16achter178526237r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1768257255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten westen Kerkpoortstraat1768257255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten westen Rozengracht 281781260145r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 16achter1782260281r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaerig Westraverkoper q.q. Zuiderhaven 73west176025513v
WESTRA, JARICH vroedsman Jaerig Westranaastligger ten oosten Voorstraat 64176125591v
WESTRA, JARICH Jaerig Westralakenkoperverkoper en Sint Odolphisteeg 181735249100r
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westranaastligger ten noorden Zoutsloot 131774258152v
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westranaastligger ten westen Zoutsloot 131774258152v
WESTRA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Westra, c.s.naastligger Bargebuurtspoortje1803266236r
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten westen Bargebuurtspoortje176825779ar
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten oosten Zoutsloot 11770257181r
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1770257182r
WESTRA, JAN Jan Westrakoopmangeniaarde koper Bargebuurt OZ176725726r
WESTRA, JAN Jan Westrakoopmankoper door niaar pakhuisNoorderhaven 52176725730r
WESTRA, JAN Jan Westraprocureur postulant en koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 16177225827v
WESTRA, JAN Jan Westra, c.u.huurder Noorderhaven 69176825790v
WESTRA, JAN Jan Westraprocureur postulant en koopmangeniaarde koper Zuiderstraat 181774258145v
WESTRA, JAN Jan Westrakoopmankoper door niaar grond (eerder leerlooiersperk), stalling en kamerBargebuurtde Weegkamer1765256109v
WESTRA, JARICH wijlen vroedsman en oud burgemeester Jarig Westraerflater Voorstraat 661788262297r
WESTRA, JARICH Jarig Westrakoopmannaastligger ten zuiden Rozenstraat1740250113v
WESTRA, JARICH Jarig Westranaastligger ten oosten Voorstraat 641778259137v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten westen Wasbleek1762255128v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten noorden Wasbleek1762255128v
WESTRA, JARICH Jarig Westralakenkoperverkoper en Hofstraat 71735249104v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westraverpachter grond Spekmarkt 1177225844r
WESTRA, JARICH oud burgemeester Jarig Westranaastligger ten oosten Spinhuisstraat 131787262195r
WESTRA, JARICH de tuin van Jarig Westrakoopmannaastligger ten noorden Wasbleek 31742250229r
WESTRA, JARICH Jarig Westranaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 221733248259r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 16achter1782260281r
WESTRA, JARICH Jarig Westrakoopmanverpachter grond Spekmarkt 11737249182v
WESTRA, JARICH Jarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 181733248262v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 51774258158v
WESTRA, JARICH Jarig Westranaastligger ten westen Noorderkade 251807267325r
WESTRA, JARICH Jarig Westranaastligger ten zuiden Noorderkade 251807267325r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 717492517va
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 18achter1763255206r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71749251267v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westracrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westrakoopmanverkoper Noorderhaven 52176725730r
WESTRA, JARICH Jarig Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 16achter178126095r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westraverpachter grond Spekmarkt 1177225829v
WESTRA, JARICH oud burgemeester Jarig Westranaastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ178626249v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westracrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 51759254216v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 181765256131v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 181765256131v
WESTRA, JARICH wijlen raadslid en oud burgemeester Jarig Westraerflater Rozengracht 261788262285v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westraafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Simon Stijlstraat 51762255120r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 181780259271v
WESTRA, JARICH Jarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 18achter1733248212v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 51762255120r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 181780259271v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 18176425668r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 18176425668r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten oosten Rozengracht 18176125589r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 18176125589r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westraverkoper q.q. Hondenstraat 12176125590v
WESTRA, JARICH Jarig Westralakenkoperverkoper en Sint Odolphisteeg 14173524997r
WESTRA, JARICH Jarig Westralakenkoperverkoper en Sint Odolphisteeg 20173524999r
WESTRA, JARICH JANS Jarig Jans Westrastudent [staat: lit. hum. med. studiosus]verkoper van 1/4 Voorstraat 661788262297r
WESTRA, JARICH JANS Jarig Jans Westrastudent [staat: lit. hum. med. studiosus]verkoper van 1/4 Rozengracht 261788262285v
WESTRA, JARICH Jarigh Westralakenkoperverkoper en Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
WESTRA, LOLKE vroedsman Lolke Westralakenwinkelierkoper door niaar panwerk, huis, turfschuur, ovenhuis, kleibult en tuin erachterRozengracht 221726246276v
WESTRA, LOLKE vroedsman Lolke Westralakenwinkelierkoper door niaar tuin noord van het panwerkRozengracht 221726246276v
WESTRA, LOLKE de tuin van Lolke Westranaastligger ten westen Rozengracht 221726246276v
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westranaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
WESTRA, LOLKE wijlen ds. Lolke Westraverkoper van 1/4 Rozengracht 261788262285v
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 22173124833r
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westranaastligger ten westen Rozengracht 22173124833r
WESTRA, LOLKE de hof van vroedsman Lolke Westranaastligger ten westen Rozengracht 221722246144r
WESTRA, LOLKE wijlen ds. Lolke Westraverkoper van 1/4 Voorstraat 661788262297r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Rommelhaven ZZ172824799r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Voorstraat 851728247131v
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Voorstraat 871728247132v
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Voorstraat 83achter1728247135v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Lanen 821712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Lanen 841712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Lanen 861712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Lanen 82a1712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Spekmarkt 61712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Rapenburg 10oost1712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHShet panwerk en tuintje van de verwandelaars Lolke Jarigs Westra, c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 18achter172724718v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Rapenburg 121712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jarigs Westraverwandelaar huis en tuinRozengracht 18achter172724718v
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jarigs Westraaanhandelaar hofRozengracht 18achter172724718v
WESTRA, LOLKE JARICHSde nieuwgebouwde woningen van Lolke Jarigs Westra, c.u.naastligger ten zuiden Rozengracht 18achter172724718v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westrakoper huisVoorstraat 661713245188r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jarigs Westrakoopmanverkoper q.q. Kruisstraat 10west172824774v
WESTRA, LOLKE JARICHSgemeensman Lolke Jarigs Westranaastligger ten zuiden Rozengracht 181726246264r
WESTRA, LOLKE JARICHSwijlen Lolke Jarigs Westrakoper Rozengracht 201729247250v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES Sjoerdje Sickes Westrakoper Lanen 251759254244r
WESTRA, SJOERDJE SIKKESde gerepudieerde boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerdtje Sikkes Westraverkoper Kleine Kerkstraat 181811269145r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westramolenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen1703244192r
WESTRA, TIJS LUITJENS Tijs Luitiens Westranaastligger ten oosten Schritsen 41711245143r
WESTRA, JARICHSvroedsman Tolbe Jarigs Westra, c.u.koper huis en zomerhuisWasbleek1721246114v
WESTRA, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Westraverkoper van 1/4 Rozengracht 261788262285v
WESTRA, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Westraverkoper van 1/4 Voorstraat 661788262297r
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westraverkoper van 1/4 Rozengracht 261788262285v
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westraverkoper van 1/4 Voorstraat 661788262297r
, KORNELISwijlen Jr. Cornelis Westreenluitenant van een compagnie te voetverkoper Noorderhaven 104168124139va
, WILLEM Willem Weszelinghuurder boven (p.w.)Heiligeweg 211780259248r
, DIRK Dirk C. Wetsen, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11787262166r
, JAKOBde weduwe van Jacobus Wetsennaastligger ten noorden Karremanstraat 201714245229v
, MICHIEL Miggiel Wetsennaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west1801265302r
, MICHIEL Miggiel Wetsennaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1801265302r
WETSENS, burgervaandrig Wetsensnaastligger ten westen Hoogstraat 17achter1662238124v
WETSENS, AATJE JELLES Attie Jelles Wetsensverkoper Hoogstraat 15168324168va
WETSENS, AATJE JELLES Attie Jelles Wetsensverkoper Hoogstraat 15achter168324169va
WETSENS, KORNELIS kamer en weefwinkel van Cornelis Wetsensnaastligger ten westen Rozengracht 51743250297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Kleine Kerkstraat 161766256193r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragerkoper kamerKruisstraat 10oost1754253150r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensnaastligger ten westen Hofstraat 161743250296ar
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragergeniaarde koper Rozengracht 51743250297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragerkoper kamer en weefwinkelRozengracht 31743250299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensnaastligger ten oosten Rozengracht 31743250299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Schritsen 641766256223v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens, c.u. en c.s.huurder Voorstraat 941766256192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsenswinkelierkoper huis en tuinGrote Kerkstraat 34176725713r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 941766256192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsenswinkelierkoper woningTiepelsteeg176725713r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181769257100r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmankoper 1/3 mouterij en turfhuisKruisstraat 81778259136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmaneigenaar van 1/3 Kruisstraat 81778259136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 41177625922v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Lanen 72177625923v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsensverkoper Voorstraat 72177625925r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, DIRK KORNELISde verkoper Dirk Cornelis Wetsensbewoner Voorstraat 721775258238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Voorstraat 721775258238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Voorstraat 82177625918v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Grote Kerkstraat 34176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Tiepelsteeg176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201722246151r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201726246285r
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens*naastligger ten noorden Havenplein 241662238156v
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsensrenteniererflater Hoogstraat 15168324168va
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsensrenteniererflater Hoogstraat 15achter168324169va
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens*naastligger ten noorden Havenplein 241659237199v
WETSENS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Wetsensnaastligger ten westen Hoogstraat 17achter1657237131r
WETSENS, JELTE KORNELISde erfgenamen van wijlen Jelte Cornelis Wetsensnaastligger ten westen Hoogstraat 17achter1683241243r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes van Wetsensnaastligger ten oosten Rozengracht 261748251218r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsenssecretarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 42173224881v
WETSENS, JOHANNES heer Johannes Wetsenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 42173224881v
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsenssecretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijkskoper huisNoorderhaven 44173124864r
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetsenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 2/54 Noordermolen 11729247263v
WETSENS, JOHANNES secretaris Johannes Wetsenskoper dwarshuis metdaarachter een grote hofHofstraat 17west1757254100v
WETSENS, JOHANNES het huis de Witte Arend Johannes Wetsenssecretaris Vijf Deelen dijken in Westergokoper huis, hof, plaats en steegNoorderhaven 104de Witte Arend1732248120r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetsenssecretarishuurder Noorderhaven 44174525182r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetsensnaastligger ten noorden Voorstraat 57achter1751252167v
WETSENS, JOHANNES secretaris v d vijfdelen vd zeedijk binnen en buitendijks Johannes Wetsensverkoper Noorderhaven 951724246203v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetsenssecretarisnaastligger ten oosten Noorderhaven 1021734248341r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsensverkoper van 1/5 Hoogstraat 15168324168va
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsensverkoper van 1/5 Hoogstraat 15achter168324169va
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Hofstraat 161743250296ar
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Rozengracht 51743250297av
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Rozengracht 31743250299r
WETSENS, SIETSKE jonge dochter Sytske Wetsenshuurder Hofstraat 2717762597av
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsensnaastligger ten oosten Heiligeweg 11802266126r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsenskoper huisLanen 861798265119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsensnaastligger ten oosten Lanen 861798265119r
, JAKOBwijlen Jacobus Wetsensiusassistentkoper Karremanstraat 181714245226v
, MICHIEL Michiel Wetsesnaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west1795264284v
, MICHIEL Michiel Wetsesnaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1795264284v
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten zuiden Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten westen Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzenkoopmankoper door niaar huisHeiligeweg 681785261265v
, DIRK Dirk Wetzenkoopmanverkoper Heiligeweg 681786262108v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Wetzenkoopmankoper van 1/3 Grote Kerkstraat 461782260235r
KORNELIS, Dirkjen Cornelis Wetzennaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21773258115v
, JOHANNES Johannis van Wetzensecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Voorstraat 281738249221v
, M. M. van Wetzennaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west1804267101v
, M. M. van Wetzennaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west1804267101v
, SIETSKEmeerderjarig vrijster Sytske Wetzenkoper huis met bleekveldHeiligeweg 3zuid1793264120r
WETSENS, JELLE burgemeester Gellius Wetzeniusverkoper Grote Kerkstraat 411659237201v
WETSENS, JELLE oud burgemeester Jellius Wetzeniuskoper hof met vruchtdragende bomenRozengracht 13167124043r
WETSENS, Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 106achter1741250145v
WETSENS, Wetzenssecretarisbewoner Voorstraat 241732248151v
WETSENS, Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 106achter1737249193r
WETSENS, de woning gekocht door burgemeester Wetzensnaastligger ten westen Rozengracht 17167124042v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzensverkoper Kruisstraat ZZ1765256120r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzensverkoper Rozengracht 31758254160v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenswinkelierverkoper Grote Kerkstraat 341769257123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzensverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenskoper van 1/2 Voorstraat 821771257217v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, c.s.naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101779259215r
WETSENS, DIRK wijlen Dirk C. Wetzensverkoper Heiligeweg 701789263156r
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk Wetzensverkoper Romastraat 4west1789263160v
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzensverkoper Grote Kerkstraat 461789263162r
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzensverkoper Bargebuurt 221789263163v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten noorden Heiligeweg 681785261265v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, voor zijn kinderenkoopmanverkoper Zoutsloot 181774258187v
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk C. Wetzensverkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 271789263166r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten noorden Heiligeweg 66178626252r
WETSENS, DIRK Dirk C. Wetzens, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11786262113r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten zuiden Franekereind 41784261202r
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258182v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmanverkoper van 1/2 Kruisstraat 81781260105r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u.naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111774258178r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten noorden Droogstraat 21achter1771257227v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper door niaar van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten oosten Voorstraat 701771257210v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten noorden Heiligeweg 661787262180r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper Kerkpoortstraat 271782260234r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten oosten Voorstraat 701767256231r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper huisRomastraat 4west1774258147v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper huisLanen 72177225863r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmanverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Grote Kerkstraat 341769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 821771257217v
WETSENS, KORNELIS Dirkjen Cornelis Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258142v
WETSENS, DIRK KORNELIS Durk Cornelis Wetzenskoopmankoper huis en bakkerij met winkel en gereedschappenHeiligeweg 70177825990v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein1765256142v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21oostde Fontein176025516r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzenssecretarisverpachter grond Hofstraat 21westde Fontein176725734v
WETSENS, JELLE Jelle* Wetzensrentmeesternaastligger ten westen Hoogstraat 17achter1663238165r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Vismarkt 1173524976v
WETSENS, JOHANNA Johannes Wetzensbetrokkene akte van scheidingNoorderhaven 1041755253222r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Wasbleek WZ1755253226r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Noorderhaven 1041755253227r
WETSENS, JOHANNES de boedel van wijlen de heer Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Hofstraat 17west176825752r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Noorderhaven 441741250175v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 461741250183r
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetzensverpachter grond Hofstraat 21midden1765256135r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Rozengracht 26173925046v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Rozengracht 26173925046v
WETSENS, JOHANNES de heer Johannis Wetzenssecretarisnaastligger ten westen Noorderhaven 46173925051r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 421737249217v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 441737249217v
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzensverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzenskoper van 1/2 Voorstraat 821771257217v
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzenskoper huis en tuinZuiderhaven 77oost1794264229r
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 131790263211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 151790263211v
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaljuw van de heerlijkheid Ameland (substituut -)koper door niaar huis en hofHofstraat 17west176825752r
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzensbaillieu en rentmeester op de vrije heerlijkheyd Ameland (substituut -)verkoper Hofstraat 17west1770257168v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochterverkoper Weeshuisstraat 131790263211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochterverkoper Weeshuisstraat 151790263211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, bejaarde vrijstergeniaarde koper Heiligeweg 27zuid1791263306r
WETSENS, SIETSKE Sytske Wetzenshuurder Lanen 861771257222r
, ABRAHAM Abrahamus Wetzensiusverkoper Grote Kerkstraat 331676240241v
, JELLEburgemeester Gellius Wetzensius1e bieder (p.j.)Franekereind 14166823926ra
, JAKOB Jacobus Wetzensiusverkoper Grote Kerkstraat 331676240241v
, JELLEde heer burgemeetser Jellius Wetzensiuskoper 1/2 huis genaamd de Blauwe HandtVoorstraat 31de Blauwe Hand167024020v
, JELLEoud burgemeester Jellius Wetzensiuskoper huis, loods, plaats en tuinSimon Stijlstraat 2166623944v
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 21809268326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 41809268326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper molen genaamd de Noordermolen, en huisNoordermolen 1de Noordermolen1809268326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper molen genaamd de Noordermolen, en huisLiemendijk 6de Noordermolen1809268326r
WEIDE, IDS Its van der Weydekoper huisVijverstraat 61806267196r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
WEIMA, wijlen burgemeester Weymanaastligger ten noorden Voorstraat 991751252163r
WEIMA, JARICH SJOERDSburgemeester Jaerigh Sjoerds Weymakoper huisWeverstraat 81730247351r
WEIMA, JARICH SJOERDS Jaerigh Sjoerds Weymanaastligger ten noorden Weverstraat 81730247351r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weymakoper leerlooiersperk of gedeelte grondZoutsloot1755253196v
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sjoerds Weymakoper drie voet grond van de stalling van de verkoperonbekend1728247112v
WEIMA, JARICH SJOERDS Jarigh Sjoerds Weymanaastligger ten zuiden onbekend1728247112v
WIARDA, wijlen Herone Wiaardaverkoper Lanen 401636233179r
WIARDA, het nagelaten huis van dr. Wiaerdanaastligger ten westen Lanen 421654236251v
WIARDA, HERE de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiaerdanaastligger ten oosten Lanen 381633233115v
WIARDA, HERE hof, loods of zomerhuis van doctor Hero Wiaerdanaastligger ten westen Schritsen 35162923290v
WIARDA, Wiardamakelaarnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 20180126625r
WIARDA, het huis van dr. Wiardanaastligger ten westen Schritsen164923666r
WIARDA, Wiardanaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west1808268114r
WIARDA, Ab. Wiardasecretaris van Baarderadeelgeniaarde koper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmidverkoper q.q. Noordijs 1176325615v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Rommelhaven 26b1766256158v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
WIARDA, EVERT [geniaarde koper] Evert Wiardanaastligger ten oosten Voorstraat 15177325880r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 41766256203r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 171775258211v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
WIARDA, GERLOFKE Gerlofke Wiardakoper William Boothstraat 5175325373v
WIARDA, GEESKE juffrouw Gesina Wiardaverkoper van 1/8 Hondenstraat 121754253162v
WIARDA, HERE de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiardanaastligger ten westen Schritsen 351633233127v
WIARDA, HERE Hero Wiardaverkoper Lanen 401636233179r
WIARDA, IDSKE Idske Wiardakoper Voorstraat 351779259183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Bildtpoortsmolen 1180826855v
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Achterstraat 71809268265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Anjelierstraat 71809268265r
WIARDA, IDSKE Itske Wiardaverkoper Schritsen 17180826872r
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiardakoper Havenplein 51752252223v
WIARDA, MONSE Monte Wiardacommies convooien en licentenkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 121763255247v
WIARDA, MONSE Monte Wiardahuurder (p.j.)Westerstraat 431790263261r
WIARDA, S. S. Wiardanaastligger ten westen Zuiderhaven 281801265301r
WIARDA, S. S. Wiardamakelaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 241795264268v
WIARDA, S. S. Wiardamakelaarnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 241795264268v
WIARDA, S. de heer S. Wiardanaastligger ten westen Zuiderhaven 3918072687v
WIARDA, S. S. Wiardanaastligger ten westen Zuiderhaven 391808268114r
WIARDA, SIEMEN wijlen Simon Wiardaboekverkopererflater Heiligeweg 231791263307r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardamakelaar (oud -)koper huisZuiderhaven 301800265260r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschipper (kof-)koper huisVoorstraat 61794264168v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschippernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101805267159v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiardabewoner Zoutsloot 471803266307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiardaverkoper Zoutsloot 471803266307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschippernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101806267254v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardamakelaar (oud gezworen -)koper huisZuiderstraat 221806267227r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardanaastligger ten oosten Zuiderstraat 221806267227r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardamakelaarkoper pakhuisZuiderhaven 371805267114v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardamakelaarkoper huis en tuinZuiderhaven 261788262246v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardamakelaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 241789263100r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardamakelaarnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 241789263100r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschipperverkoper Voorstraat 6180226654v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiardanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10180826878v
WIARDA, WILHELMINA Wilhelmina Wiardaverkoper Noorderhaven 651692242389r
WIARDA, IDSKE Itske Wiardeverkoper Kerkpoortstraat 491807267297r
WIARDI, EGBERT Egbartus Wiardipredikantverkoper Rozengracht 91730247300v
WIARDI, EGBERT JOHANNESds. Egbertus Johannes Wiardipredikantverkoper Kleine Bredeplaats 12173124869r
WYBENGA, MARTEN Martinus Wibinga, c.u.verkoper Hofstraat NZ1635233159v
WYBRANDI, SJOUKJE wijlen Sjouckien Wibrandierflater Lanen 37168524280r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wichuyswever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181742250224r
, HENDRIK Hendrick Wickolverkoper Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
, de woning gekocht door Widenbrugnaastligger ten westen Schritsen 101710245108v
, ALEXANDERde heer Alexander Widenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar schuurSpinstraat NZ1705244280v
, ALEXANDERde heer Alexander Widenbrug, n.u.betrokkene ten zuiden van Harlingen170024476r
, ALEXANDER Alexander Widenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 81710245108r
WIJDENBRUG, de heer Widenbrughverpachter grond Werfpad 71712245170v
WIJDENBRUG, mevrouw Widenbrughverpachter grond Romastraat 8173124813r
WIJDENBRUG, wijlen Widenbrughverkoper Voorstraat 62171924646r
WIJDENBRUG, A. de hof van A. Widenbrughontvangernaastligger ten noorden Spinstraat 11170024479r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughverkoper van 8/28 Weverstraat OZ1692242381r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisSpinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughsecretaris Franekeradeelkoper door niaar ratione vicinitatis huis, stalling en hofZuiderhaven 541698243352v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Spinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinstraat 111703244219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven ZZ169924410r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper oude kamer ([staat: vier zilveren ducatons])Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u.ontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ1703244223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper kamerSpinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrughverpachter grond Spinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrughnaastligger ten westen Spinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrughnaastligger ten noorden Spinstraat 9oost1703244203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughsecretaris van Franekeradeelverkoper Rozengracht NZ16922433r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Schritsen 81717245304r
, Widenburg, n.u.ontvanger-generaalnaastligger ten oosten Heiligeweg 7170824543v
, ALEXANDER Alexander Widenburgh, c.u.secretaris van Franekeradeelhuurder Noorderhaven 75169124222ra
, geregisteerde crediteuren van Widschut, c.u.verkoper Zuiderhaven 71a1702244177v
WYBENGA, ANDRIES wijlen Andries Wiebengakoopmanverkoper Voorstraat 471787262212v
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wiebinganaastligger ten westen Rozengracht 271787262162v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebingageniaarde koper Noorderhaven 851780259284v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinganaastligger ten zuiden Noorderhaven 851780259284v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wiebingakoper huisFabrieksstraat 201796264332v
JANS, JAN Jan Jansen Wiedemanschipper (schuit-)verkoper Droogstraat 611755253200v
WIJDENBRUG, de heer Wiedenbrugnaastligger ten westen Kruisstraat 5west175325364r
WIJDENBRUG, de erfgenamen van wijlen Wiedenbrugverpachter grond Romastraat ZZ171824630r
WIEGERSMA, ANNE THEODORUSwijlen ds. Annius Theodori Wiegersmapredikanterflater Sint Odolphisteeg 11705244274r
WIEGERSMA, GERARDUS Gerhardus Wiegersmamuntmeesterverkoper Sint Odolphisteeg 11705244274r
WIEGERSMA, GERLOF Gerlof Wiegersmanaastligger ten noorden Zoutsloot 611769257139r
WIEGERSMA, MEINOU Meinu Wiegersma, ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Sint Odolphisteeg 11705244274r
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielenhorlogemaker (mr. -)koper huisBargebuurt OZ1806267211r
WIELING, JAN Jan Wielingnaastligger ten noorden Scheffersplein OZ1770257153v
WIELINGA, IEPE Ype Wielinganaastligger ten westen Fabrieksstraat 6170924597r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltjegeniaarde koper Grote Ossenmarkt 31774258133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltjegeniaarde koper Grote Ossenmarkt 51774258133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltjehuurder huis (p.j.)Grote Ossenmarkt 31774258133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltjehuurder huis (p.j.)Grote Ossenmarkt 51774258133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltjehuurder weefwinkel (p.j.)Grote Ossenmarkt 31774258133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltjehuurder weefwinkel (p.j.)Grote Ossenmarkt 51774258133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje, c.u.huurder Zuiderhaven 29177225850v
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11170824555r
WIERDA, HIELKE Hylko Wierdabijzitter van Doniawerstal (oud -)verkoper Zuiderhaven 101726246265r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 51782260223r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3179226444v
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51791263348v
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsmakoper Voorstraat 93achter178526230r
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsmakoper Voorstraat 89178526231v
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsmakoper Voorstraat 93178526230r
WIERDSMA, JAN JANS Jan Jansen Wierdsma, met zijn moedertimmerman (mr. huis-)huurder Lanen 741697243265r
WIERDSMA, NIESKE JANS Nieske Jans Wierdsmakoper Zuiderhaven 461662238159v
WIERDSMA, NIESKE JANSde kinderen van Nieske Jans Wierdsmaverkoper Zuiderhaven 46166923933va
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151752252244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151752252244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151752252244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151752252244r
WIERING, PIETER ALLERTS Pieter Alderts Wieringverkoper van 1/2 Romastraat 291738249232r
, Bringaertie van Wieringenverkoper Zuiderstraat NZ168524261r
, HEILTJE Heiltie Wierokoper Grote Kerkstraat 331676240241v
, EVA Eva Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroosverkoper Zoutsloot 1168524273v
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
, HENDRIK Hendrick Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
WIERSMA, ABEL Abelius Wiersmanaastligger ten noorden Brouwersstraat 91786262115r
WIERSMA, ALBERT Albertus Wiersmahuurder hof Rozengracht 21769257124v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersmaverkoper Schritsen 36168024160v
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersmakoper Voorstraat 89twee_achter1789263171r
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersmakoper Voorstraat 89een_achter1789263171r
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersmanaastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter1789263171r
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersmanaastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter1789263171r
WIERSMA, GILLES JANSde erfgenamen van wijlen vroedsman Gilles Jansen Wiersmanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131726246252r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersmaverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersmaverkoper van 1/2 Voorstraat 69170124489r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersmaverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18170124491v
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersmaverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16170924595r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)verkoper Werfpad ZZ1695243139r
WIERSMA, HESSEL JANSde kamer van Hessel Jansen Wiersmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16922439r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)koper nieuw gebouwd huisSchritsen 261699243393r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)koper kamerZuiderhaven ZZ16922432r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)naastligger ten westen Schritsen 301704244251v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 14173124863r
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
WIERSMA, JAKOB JANS Jacob Jansen Wiersmaverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
WIERSMA, JAKOB JANSwijlen Jacob Jansen Wiersmaverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
WIERSMA, JAN JANS Jan Jans Wiersmanaastligger ten oosten Zoutsloot 20achter170724516r
WIERSMA, JAN JANSde kinderen van wijlen Jan Jansen Wiersmatimmerman (mr. -)verkoper Lanen 741712245164r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersmaafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Schritsen 631705244268r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersmatimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 631705244268r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersmanaastligger ten noorden Schritsen 631706244337v
WIERSMA, JILLES JANS Jillis Jansen Wiersmaverkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181741250152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181741250152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181737249183r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181737249183r
, gemeensman Wiertsmanaastligger ten westen Kroonsteeg 51712245172r
JANS, ELIAS Elias Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
JANS, HESSELwijlen Hessel Jansen Wiertsmaverkoper Schritsen 261713245191v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Wiertsmaverkoper Zoutsloot 221725246242v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jans Wiertsmanaastligger ten oosten Zoutsloot 2017182462v
JANS, JANhet huis van Jan Jans Wiertsmanaastligger ten oosten Zoutsloot 201713245192v
JANS, JAN Jan Jansen Wiertsmatimmerman (mr. huis-)koper woningZoutsloot 22169424391v
JANS, JILLESvroedsman Jilles Jansen Wiertsmalijnslager (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 151717245284r
JANS, JILLESvroedsman Jilles Jansen Wiertsmalijnslager (mr. -)verkoper Schritsen 71717245305v
JANS, JILLES Jillis Jansen Wiertsmakoper lijnbaan, woning en pakhuisNieuwstraat 311705244310v
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsmaverkoper Zuiderhaven 461668239150v
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsmaverkoper Zuiderhaven 52166523910r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiganaastligger ten oosten Zuiderstraat 6178526246r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiganaastligger ten oosten Zuiderstraat 6178926390v
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wigamolenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en karBildtpoortsmolen 1de Bildpoortsmolen1800265266v
, JAN Jan Wigchuisnaastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1717432512r
JANS, JAN Jan Jansen Wigchuyswever (mr. bont-)koper huisZuiderhaven ZZ174325124v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggerszoutmeterkoper HuisGrote Kerkstraat 351810268343r
JANS, JAN Jan Jansen Wighuiswever (mr. bont-)verkoper Zuiderhaven ZZ1762255153v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wighuyswever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 181746251129v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamakoper Noorderhaven 561681241153r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamakoper Voorstraat 40167124066v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamaverkoper Kerkpad 11683241239r
WIGLEMA, TRIJNTJE Trijntje Wiglamaverkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1691242368r
, JOHANNES Johannes Wiglenhuiskoper huis met potkastBrouwersstraat 15174525172v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuisnaastligger ten noorden Voorstraat 2917762597r
, ARNOLDUSwijlen Arnoldus Wiglinghuisenbode (gerechts-)erflater Noorderhaven 72180826845v
, HEERKE Heerke Wiglinghuisenkleermaker (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 81803266215r
, de erfgenamen van wijlen Wiglinghuizenbode (stads -)naastligger ten westen Noorderhaven 7418072683r
, ANTJE Antje WiglingHuizenkoper Schritsen 191809268249v
, ARNOLDUSde erfgenamen van wijlen Arnoldus Wiglinghuizennaastligger ten noorden Voorstraat 291806267279v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)verkoper q.q. Drie Roemersteeg 31789263113v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)koper huisNoorderhaven 72177325878v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizenbode (gerechts-)verkoper q.q. Lanen 301782260267r
, RUURDJE Ruurdje Wiglinghuizenverkoper Noorderhaven 72180826845v
, de kamers van de hopman Wiijngaardennaastligger ten noorden Fabrieksstraat16612388va
, ANDRIES Andries Wijbingaverkoper q.q. Achterstraat 15176425671v
, SCHELTE Schelto Wijbingakoper Franekertrekvaart NZ1779259188av
WIJDENBRUG, mevrouw Wijdenbrugnaastligger ten westen Kruisstraat 5west1731247375r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugverpachter grond Steenhouwersstraat 2173224882v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2173224882v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugnaastligger ten westen Steenhouwersstraat 2173224882v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugnaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2173224882v
WIJDENBRUG, Wijdenbrugnaastligger ten oosten Heiligeweg 561734248343ar
WIJDENBRUG, Wijdenbrugnaastligger ten zuiden Heiligeweg 561734248343ar
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugnaastligger ten oosten Kruisstraat 11762255123r
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg WZ172824784v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Kruisstraat 5west172824785v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10172824786v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaalverkoper Lammert Warndersteeg 10172824786v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en erfgenamen van wijlen Alexander Wijdenbrugverpachter grond Zuiderhaven ZZ172724740r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Alexander Wijdenbrugnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ172724740r
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen de heer Alexander Wijdenbrugkoper door niaar Heiligeweg 71724246207v
WIJDENBRUG, Vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
WIJDENBRUG, vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrugadvocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandbetrokkene onbekend NZ1782260317r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, MARGARETA Vrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
WIJDENBRUG, P. P. B. van Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12)Steenhouwersstraat 2173224882v
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Spinhuisstraat1741250205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Spinhuisstraat1741250205r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Heiligeweg 58173925065r
WIJDENBRUG, PIETER dr. Pieter Baerend van den Wijdenbrugkoper huis genaamd de Nakende Mannen, hof, stal en wagenhuisZuiderhaven 54de Naakende Mannen178526233r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 9173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Kerkstraat 10173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 7173524923ar
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzarenverkoper Zuiderhaven 54178626266r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Barend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzarenverkoper Steenhouwersstraat 4178626268r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost1767256242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Kruisstraat 3west1767256244r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzarenverkoper Steenhouwersstraat 2178626274r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Heiligeweg 58173925065r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzaren onder het korps vanverkoper Spinstraat 11178626272v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrugverpachter grond Spinstraat NZ175725457v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrugnaastligger ten noorden Spinstraat NZ175725457v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDSheer Pieter Beernds van Wijdenbrugverpachter grond Spinstraat ZZ176425623r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Spinhuisstraat173925071v
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrugnaastligger ten noorden Spinhuisstraat173925071v
WIJDENBRUG, van Wijdenbrughfiscaalnaastligger ten oosten Zuiderhaven 521785261259r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughverpachter grond Romastraat 4oost1752252213r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughverpachter grond Steenhouwersstraat 2173224886r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughnaastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2173224886r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughnaastligger ten westen Steenhouwersstraat 2173224886r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughnaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2173224886r
WIJDENBRUG, wijlen Wijdenbrughnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 14172824771r
WIJDENBRUG, Wijdenbrughnaastligger ten westen Heiligeweg 111732248115v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1749251269r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ174525178v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughverpachter grond Romastraat 4oost1752252191r
WIJDENBRUG, mevr. Wijdenbrughverpachter grond Romastraat ZZ173124856r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrughverpachter grond Spinstraat NZ1733248202r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrughnaastligger ten noorden Spinstraat NZ1733248202r
WIJDENBRUG, vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrughverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat Admiraliteitverkoper Zuiderhaven 54178526233r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrughverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrughnaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ17632564r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Kerkstraat 121736249154r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Heiligeweg 541736249108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 541736249108r
WIJDENBRUG, PIETER TJEERDS Pieter Berent Tjeerds van Wijdenbrughkoper door niaar 2/3 huis (2/4, en 2/3 van 1/4)Steenhouwersstraat 2173224886r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen de heer Pyter Beerent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond ([voor 1/1])onbekend1738249339v
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden onbekend1738249339v
, weduwe Wijdenburghnaastligger ten oosten Heiligeweg 621731247377r
, weduwe Wijdenburghnaastligger ten zuiden Heiligeweg 621731247377r
WIJGA, KORNELIS Cornelis Wijganaastligger ten westen Molenpad 61791263369r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgamolenaar (mr. -)koper huis bestaande uit twee woningenLammert Warndersteeg 151782260186v
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper Lammert Warndersteeg 13180226665v
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgaverkoper van 1/4 Noordermolen 11800265233v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgamolenaar (mr. -)verkoper Noordermolen 11782260226r
WIJGA, KORNELIS ENNESgrutterij van Cornelis Ennes Wijganaastligger ten zuiden Heiligeweg 21786262134r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgageniaarde koper Brouwersstraat 11786262136r
WIJGA, KORNELIS ENNESde weduwe van Cornelis Ennes Wijganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131796264335r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1179726552r
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper Molenpad 4180226655v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13178526229r
WIJGA, ELIAS Eli Wijganaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 171809268327v
WIJGA, ENNE Enne H. Wijgakleermakerkoper Kleine Kerkstraat 71809268226r
WIJGA, ENNE Enne Y. Wijgaverkoper Bargebuurt1806267207r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u.huurder woning 1 (p.j.)Hoogstraat 271794264220r
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijgabakker (mr. -)koper huis en bakkerijKleine Bredeplaats 221788262280r
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijgamolenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis en div.Noordermolen 1de Noordermolen176125549v
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper van 3/4 Noordermolen 11800265233v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijgamolenaar (mr. -)koper 1/4 wind rogge- en weitmolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1782260226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijgamolenaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Noordermolen 11782260226r
WIJMA, KORNELIS ingang naar de tuin gekocht door Cornelis Wijmanaastligger ten oosten Liemendijk1793264113v
WIJMA, JARICH SJOERDShuis, plaats en mouterij van burgervaandrig Jarich Sioerds Wijmanaastligger ten zuiden Noordijs 51697243318v
WIJMA, JARICH SJOERDSvroedsman Jarig Sjoerds Wijmanaastligger ten zuiden Noordijs 5170024472v
WIJMA, JARICH de mouterij van vaandrig Jarigh Wijmanaastligger ten zuiden Noordijs 516972437va
WIJMA, S. S. Wijmaverkoper q.q. Noorderhaven 35179726563r
WIJMA, S. S. Wijmaprocureurnaastligger ten oosten Karremanstraat 31808268120v
WIJMA, S. S. Wijmaverkoper q.q. Droogstraat 7oost179726566v
WIJMA, S. S. Wijmanaastligger ten westen William Boothstraat WZ178826362r
WIJMA, S. S. Wijmanaastligger ten noorden William Boothstraat WZ178826362r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 4178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 6178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 8178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 10178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Scheerstraat 11177725980v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper stalling en wagenhuisWilliam Boothstraat WZ17852625r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmanaastligger ten westen William Boothstraat WZ17852625r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmanaastligger ten noorden William Boothstraat WZ17852625r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaverkoper q.q. Lanen 21achter1794264171v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma, curatorenprocureurverkoper q.q. Ooievaarsteeg 141799265139r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Kerkpad 321799265140r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 141799265141r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Grote Kerkstraat 181776258248v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 41802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 61802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 81802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 101802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Heiligeweg 151776258249r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur postulantverkoper q.q. Brouwersstraat 231799265143r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Lanen 80178926380v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper woningScheerstraat 6achter1782260289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalnaastligger ten oosten Scheerstraat 6achter1782260289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalnaastligger ten noorden Scheerstraat 6achter1782260289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 15178826311v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaverkoper q.q. Hoogstraat 141787262183r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur postulantverkoper q.q. Hofstraat 17west1795264275v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Hoogstraat 301801265306r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper huisWilliam Boothstraat WZ178826362r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Schritsen 491790263218r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Hoogstraat 331801265307r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurkoper door niaar woning en weefwinkelLiemendijk1793264123v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Noorderhaven 98achter1801265308r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 34178826324r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper 1/2 huisBargebuurtspoortje WZ1782260215r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 4178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 6178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 8178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 10178826325v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Zoutsloot 18180826888r
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Havenplein 161809268294v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Hoogstraat 35180826840v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Zoutsloot 1071808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Ooievaarsteeg 201808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Scheffersplein 11808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Oosterkeetstraat 81808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijmaverkoper q.q. Oosterkeetstraat 61808268148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatkoper huisHoogstraat 5180826848v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijmaklerk ter secretarie van Barradeel (gezworen -)koper huisScheerstraat 41771257243v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijmaprocureur fiscaalkoper huisHoogstraat 30178126032v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijmaprocureur fiscaalkoper huis en wagenmakerijScheerstraat 101778259142v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijmanaastligger ten westen Hoogstraat 30178126032v
WIJMA, W. W. J. Wijmaprocureur fiscaalnaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, EVERT wijlen Evert Wijnaldaverkoper Kleine Kerkstraat 181811269145r
WIJNALDA, EVERT de pottenbakkerij van Evert Wijnaldanaastligger ten noorden Zuiderhaven 671774258134r
WIJNALDA, EVERT de pottenbakkerij van Evert Wijnaldanaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1774258134r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161809268217v
WIJNALDA, EVERT Evert Wijnaldakoper provisioneel huis en pottenbakkerijSchritsen 441770257256r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 131798265122r
WIJNALDA, EVERT de weduwe van Evert Wijnaldanaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161805267126v
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldanaastligger ten oosten Lanen 211766256178r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 281765256123v
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldahuurder (p.j.)Schritsen 441770257256r
WIJNALDA, EVERT JANSwijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Schritsen 44177725964r
WIJNALDA, EVERT JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Evert Jans Wijnalda, c.u.verkoper Lanen 251779259173r
WIJNALDA, EVERT JANS Evert Jans Wijnaldakoper huisLanen 251759254244r
WIJNALDA, EVERT JANSde koper Evert Jans Wijnalda, c.u.naastligger ten westen Lanen 251759254244r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124693r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSburgemeester Jacob Alberts Wijnaldanaastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1703244220r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124699v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, LAAS Laas Wijnaldahuurder Gardenierstraat ZZ180426752v
WIJNALDA, LOUW JANS Louw Jans Wijnaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 281765256123v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnaldahuurder Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, SIERK S. Sierk S. Wijnaldahuurder Hofstraat 22178626254r
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnaldakoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 181811269145r
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnaldanaastligger ten oosten Karremanstraat 11181026997v
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnaldanaastligger ten oosten Zoutsloot 71181026916r
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnaldanaastligger ten oosten Zoutsloot 65180226682r
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnaldakoper huis, bakkerij en tuinZoutsloot 791810268362r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 221796264362r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnaldaverkoper Karremanstraat 2218102691r
HENDRIKS, IETJE Ytje Hendriks Wijnaldumkoper Grote Bredeplaats 251741250143v
, DOUWE Douwe Wijnerigsnaastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor168024193r
, DOUWE Douwe Wijneringh, c.u.koper provisioneel schuur en ledige plaatsZuiderstraat 6achter168024128va
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antie Wyberens Wijngaardkoper huisVijverstraat 131740250112r
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antje Wybrens Wijngaardkoper Schritsen 23173124820v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaardmetselaarsknechtkoper Nieuwstraat 351793264122v
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaardkoopmanverkoper Noorderhaven 761755253229v
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaardkoopmanverkoper Noorderhaven 781755253229v
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaardkoopmanverkoper Lanen 521755253230v
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaardkoopmanverkoper Voorstraat 41757254105r
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaardkoopmanverkoper van 1/6 Zoutsloot 831759254245v
WIJNGAARD, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Wijngaardnaastligger ten zuiden Lanen 521755253230v
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Syberen Wyberens Wijngaardkoopmanverkoper Vijverstraat 131740250112r
WIJNGAARD, TRIJNTJE Trijntje Wijngaardverkoper van 1/6 Zoutsloot 831759254245v
WIJNGAARD, TRIJNTJE SJOERDS Trijntje Sjoerds Wijngaardverkoper Zuiderhaven 71759254192v
WIJNGAARD, WIEBREN vroedsman Wybren Wijngaardkoopmankoper huisZuiderhaven 73west176025513v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaardkoopmanverkoper Noorderhaven 761755253229v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaardkoopmanverkoper Noorderhaven 781755253229v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaardkoopmanverkoper Lanen 521755253230v
WIJNGAARD, WIEBREN Wybren Wijngaardfabrikantverkoper van 1/6 Zoutsloot 831759254245v
WIJNGAARDEN, de erfgenamen Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 311805267132r
WIJNGAARDEN, de kamers van de erfgenamen van wijlen gemeensman Wijngaardennaastligger ten noorden Weverstraat1664238237v
WIJNGAARDEN, wijlen gemeensman Wijngaardenverkoper Lanen 21achter1664238222v
WIJNGAARDEN, de kamers van hopman Wijngaardennaastligger ten noorden Weverstraat166123880v
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaardennaastligger ten oosten Karremanstraat 11170824554r
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaardennaastligger ten oosten Achterstraat ZZ170924592r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291802266105r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaardennaastligger ten noorden Schritsen 291802266105r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen A. Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341799265183v
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaardenverkoper Lanen 43179226418v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 291763255245r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenverkoper Klaverbladstraat 51775258200v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenknoopmakerverkoper Kleine Bredeplaats 161760254253r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 36176025512v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 251801265293r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361794264212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361794264212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat 101766256182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisWeverstraat 81766256183r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardenknoopmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 161753253114v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Schritsen 25175325336r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisLanen 381790263264r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 341778259150v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361799265182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abram Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 361782260191v
WIJNGAARDEN, AAFKE LUITJENS Aefke Luitjens Wijngaardenverkoper Hofstraat 161701244110r
WIJNGAARDEN, ANTJE Anna Wijngaardenkoper Zuiderhaven 71a178826349v
WIJNGAARDEN, ANTJE Anna Wijngaardengeniaarde koper Voorstraat 6178826321r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUSvroedsman Anthony Gerardi Wijngaardenwinkelierkoper door niaar houtstekRommelhaven 51732248116v
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis Wijngaardenverkoper Rozengracht 19173124858r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, ANTJE TJOMMES Antie Tiommes Wijngaardenverkoper Hofstraat 51724246211v
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Wijngaardenkoper 1/3 huisHeiligeweg 661756253253r
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELISde koperse Antje Cornelis Wijngaarden, c.u.eigenaar van 2/3 Heiligeweg 661756253253r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaardenwinkelierverkoper Schritsen 41738249288r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaardenkoper door niaar huisGrote Ossenmarkt 231737249209r
WIJNGAARDEN, ARJAANTJE PIETERS Arjaantie Pieters Wijngaardenverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)koper huisLanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)protesteert vanwege een hypotheek Kerkpad WZ1734248304v
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaardenkoper Lanen 43179226418v
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaardenkoper Zuiderhaven 19noord1789263148r
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukjen Clases Wijngaardenkoper Noorderhoofd 11782260211r
WIJNGAARDEN, KLAAS vroedsman Claas Wijngaardennaastligger ten westen Lanen 451779259193v
WIJNGAARDEN, KLAAS Claas Wijngaardennaastligger ten noorden Voorstraat 331762255172r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenkoper huisLanen 43177725959r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 761755253229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaardenschrijf- en rekenmeesterkoper huis en tuintjeNoorderhaven 781755253229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDESwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 761782260200v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDESwijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaardenverkoper Noorderhaven 781782260200v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Havenplein 281733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 21733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Zuiderhaven 41733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenverkoper Voorstraat NZ173925029v
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardeneigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaardenkoper Hondenstraat 3west1729247240r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaardennaastligger ten noorden Hondenstraat 3west1729247240r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Cornelis Wijngaardenverkoper Midlumerlaan166123888r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Cornelis Wijngaardenverkoper Midlumerlaan166123888r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaardenverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1687242194v
WIJNGAARDEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Wijngaardenhuurder (p.j.)Noorderhaven 52166723983r
WIJNGAARDEN, KORNELIS BOUWES Cornelis Buues van Wijngaardenkoper huis, loods en ledige plaats met een vrije uit- en ingang naar de VijverstraatZuiderhaven 17164323595r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Mede-vroedschap Cornelius Wijngaardenkoper grondNoordergrachtswal1686242153v
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaardennaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 21685242101r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaardenverkoper Sint Odolphisteeg 21685242101r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper Noorderhaven 22170024483r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenwever (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21achter1798265111r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenverkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
WIJNGAARDEN, DOUWE Douwe Wijngaardenmr. zeilmakerverkoper Zuiderhaven ZZ173124820r
WIJNGAARDEN, DOUWE Douwe Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat 77173124827r
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochterverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaardenverkoper Noordergrachtswal1762255127v
WIJNGAARDEN, FRANS PIETERS Frans Pieters Wijngaardenverkoper Heiligeweg 417392504va
WIJNGAARDEN, FREERK Freerck Wijngaardenbode (gerechts-)koper huisRommelhaven 111687242197v
WIJNGAARDEN, GATSKE Gatske Wijngaardennaastligger ten westen Gardenierstraat 41778259133r
WIJNGAARDEN, GERRIT JANS Gerrit Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 201740250121v
WIJNGAARDEN, HUBERT Hubert Wijngaardenkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 101715245235r
WIJNGAARDEN, HUBERT oud burgemeester en burgerkolonel Huibertus Wijngaardenkoper huisGrote Bredeplaats 8oost170724536v
WIJNGAARDEN, HUBERT de koper Huibertus Wijngaardenverzoekt opschorting van de derde proclamatie en inwijzing Grote Bredeplaats 8oost170724536v
WIJNGAARDEN, HIELKJE SIEBES Hylkje Sybes Wijngaardenkoper huis en bakkerijVoorstraat 83180826886v
WIJNGAARDEN, J. vroedsman J. Wijngaardennaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181765256135v
WIJNGAARDEN, JAN vroedsman Jan Wijngaardenkoper huisKleine Bredeplaats 161760254253r
WIJNGAARDEN, JAN Jan Y. Wijngaarden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Lanen 601746251125r
WIJNGAARDEN, JAN oud burgerhopman Jan Y. Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Schritsen 35177725986r
WIJNGAARDEN, JAN Jan Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231741250205r
WIJNGAARDEN, JAN Jan van Wijngaardenkoper huisLanen 381805267140r
WIJNGAARDEN, JAN wijlen vroedsman Jan Wijngaardenverkoper Kleine Bredeplaats 161770257257r
WIJNGAARDEN, JAN burgervaandrig Jan Wijngaardennaastligger ten westen Schritsen 371767256251r
WIJNGAARDEN, JAN Jan Wijngaardenkoper huisHofstraat 47west1688242257v
WIJNGAARDEN, JAN Jan van Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Lanen 38180826844v
WIJNGAARDEN, JAN wijlen vroedsman Jan Wijngaardenverkoper Lanen 251759254244r
WIJNGAARDEN, JAN GERRITS Jan Gerrits Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper van 3/4 Lanen 761742250271r
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)koper 3/4 huisLanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, JAN JANS Jan Janzen Wijngaardenverkoper Kleine Bredeplaats 161770257257r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, JAN TJOMMES Jan Tiommes Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wyberens Wijngaardenkleermaker (mr. -)koper huisSchritsen 531738249355v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 621752252206v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardenkleermaker (mr. -)koper kamer of woningLanen 5217342494r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 5217342494r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaardennaastligger ten zuiden Lanen 641742250276v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENSde erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 621754253190v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper Lanen 231733248223r
WIJNGAARDEN, JANKE GERBENS Janke Gerbrands Wijngaardenkoper Zoutsloot 431784261131r
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaardenpredikantkoper 3 3/4 pm verticheld landten noordoosten van Harlingen166023849r
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaardenpastorkoper ten noordoosten van Harlingen166023849v
WIJNGAARDEN, JORIS JANSmeerderjarige vrijgezel Joris Jansen Wijngaardenkleermakerverkoper van 1/4 Lanen 761742250271r
WIJNGAARDEN, KLAAS de weduwe van vroedsman Klaas Wijngaardennaastligger ten oosten Lanen 41178526243r
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaardenkoper van 1/2 huisRomastraat 251784261152v
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaardenkoopmanverkoper Romastraat 251788262243v
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaardenadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24170824557r
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELISwijlen Maartie Kornelis Wijngaardenerflater Heiligeweg 661737249169r
WIJNGAARDEN, PIETER vroedsman Pieter Wijngaardeneigenaar van 2/3 Hoogstraat 401737249169r
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardengortmaker (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 41732248101r
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardenerflater Heiligeweg 417392504va
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaarden, c.s.naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1724246213v
WIJNGAARDEN, PIETER JANS Pytter Jansen Wijngaardenrijglijfmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823930va
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823928va
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823922ra
WIJNGAARDEN, REINER REINERSde hof van Reiner Reiners Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat166423826ra
WIJNGAARDEN, REINER Reynier Wijngaardenverkoper Moriaanstraat WZ167124050r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardennaastligger ten oosten Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardennaastligger ten westen Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardenverkoper Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSgezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaardenverkoper ten noorden van Harlingen1662238135v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSgezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u.koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovensten noordoosten van Harlingende Spijker166123894v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENShuis en hof van de erfgenamen van wijlen Riemer Jurrjans Wijngaardennaastligger ten westen Kerkpoortstraat 27tuin166523918v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENShet huis van wijlen ? Riemer Jurrjens Wijngaardennaastligger ten oosten Heiligeweg 9166523931v
WIJNGAARDEN, SJOERD WIEBRENSde erfgenamen van wijlen Sjoerd Wybrens Wijngaardennaastligger ten oosten Zuiderhaven 5175325396r
WIJNGAARDEN, SJOUKJE Sjoukjen Wijngaardenverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24170824557r
WIJNGAARDEN, SIEUWKE KORNELIS Sjuwkjen Cornelis Wijngaardenkoper Noorderhaven 4617062452v
WIJNGAARDEN, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Wijngaardennaastligger ten westen Noorderhaven 80175325395r
WIJNGAARDEN, SIEBREN Sybren Wijngaardenkoper van 1/32 Noorderhaven 791745251105v
WIJNGAARDEN, SIEBREN Sybren Wijngaardenkoper van 1/32 Droogstraat 271745251105v
WIJNGAARDEN, SIEBREN Sybren Wijngaardenkoper van 1/32 Noorderhaven 831745251105v
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaardenbontrederkoper huisVijverstraat 13172824776r
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat ZZ1702244164v
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1702244164v
WIJNGAARDEN, T. de hof van burgemeester T. H. Wijngaardennaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1711245144r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat ZZ170724530r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat ZZ170724530r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSde hof van burgemeester Thomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 4west1701244128r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 811724246208r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 761724246209r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 781724246209r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 331724246209v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 901724246210v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tiomme Jans Wijngaardenbakker (mr. -)verkoper Hofstraat 51724246211v
WIJNGAARDEN, TJITSKE PIETERS Tjietske Pieters Wijngaardenverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
WIJNGAARDEN, TJOMME JANS Tjomme Jans Wijngaardenbakker en koopman (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 831724246210r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSburgemeester Tomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat 21712245182ar
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSburgemeester Tomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 21712245182ar
WIJNGAARDEN, TRIJNTJE Trijntje Wijngaardenverkoper Voorstraat 41757254105r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardennaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11786262136r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardenkoopmanverkoper Brouwersstraat 1b1788262240v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardenmetselaarkoper huisBrouwersstraat 1b1784261229r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaardennaastligger ten noorden Brouwersstraat 317882632v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaardenmetselaarkoper huisZuiderhaven 24177725933v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden, c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven 24177725933v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaardenkoopmanverkoper Zuiderhaven 241789263100r
WIJNGAARDEN, IEDE Yde Wijngaardenkleermaker (mr. -)bewoner westzijde Voorstraat 451733248240v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)huurder Lanen 251741250168v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaardenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 251741250168v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastorverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastoraanhandelaar Midlumerlaan166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastoraanhandelaar Midlumerlaan166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastorverwandelaar Midlumerlaan166023855v
WIEBRENS, FROUKJE Froukjen Wybrens Wijngaerdverkoper Voorstraat 71achter1726246262v
WIEBRENS, JANontvanger van de voogden v d huiszittende armen Jan Wybrens Wijngaerdkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 71achter1726246262v
, JOHANNES Johannes Wijngaerdverkoper Zuiderhaven 71759254192v
, JOHANNES Johannes Wijngaerdverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerd Wijngaerdnaastligger ten zuiden Lanen 52175725462v
, TRIJNTJE Trijntie Wijngaerdverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
WIEBRENS, FROUKJE Vroukjen Wybrens Wijngaerdkoper door niaar Lanen 441730247335v
, WIEBRENwijlen vroedsman Wybrand Wijngaerdkoopmanverkoper Zuiderhaven 73west176025528v
, WIEBRENwijlen vroedsman Wybrand Wijngaerdverkoper van 1/2 Schritsen 43176025536r
, WIEBRENwijlen vroedsman Wybren Wijngaerdhuurder Noorderhaven 90176125573v
WIJNGAARD, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARDEN, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARD, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARDEN, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARD, de hof van burgemeester Wijngaerdennaastligger ten oosten Hondenstraat 131695243137v
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaerdennaastligger ten oosten Hondenstraat 131695243137v
WIJNGAARD, de hof van hopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Weverstraat16592386r
WIJNGAARDEN, de hof van hopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Weverstraat16592386r
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat 101769257127v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat 101769257127v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerdenkoper provisioneel huis en hofKerkpoortstraat 4917732584ra
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerdenkoper provisioneel huis en hofKerkpoortstraat 4917732584ra
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Anthonius Gerardi Wijngaerdennaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 11746251155v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Anthonius Gerardi Wijngaerdennaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 11746251155v
WIJNGAARD, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Hoogstraat 101704244242v
WIJNGAARDEN, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Hoogstraat 101704244242v
WIJNGAARD, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARDEN, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARD, ANTONIUS Antoni Wijngaerdennaastligger ten westen Hoogstraat 12173524940v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS Antoni Wijngaerdennaastligger ten westen Hoogstraat 12173524940v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerdenverwandelaar Schritsen 41734248286v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerdenverwandelaar Schritsen 41734248286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerdenaanhandelaar huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211734248286v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerdenaanhandelaar huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211734248286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerdenwinkelierkoper huisSchritsen 41734248329r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerdenwinkelierkoper huisSchritsen 41734248329r
WIJNGAARD, BAUKE Bauke Wijngaerdenzilversmid (mr. -)verkoper Lanen 23173524944r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaerdenzilversmid (mr. -)verkoper Lanen 23173524944r
WIJNGAARD, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARD, KLAASKE Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
WIJNGAARD, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerdenkoper 1/2 huisVoorstraat 811730247305v
WIJNGAARD, KORNELIS Burgerhopman Cornelis Wijngaerdenkoper huisGrote Bredeplaats 241681241134r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Burgerhopman Cornelis Wijngaerdenkoper huisGrote Bredeplaats 241681241134r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Voorstraat 731689242281r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Voorstraat 731689242281r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Sint Jacobstraat 151689242281r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Sint Jacobstraat 151689242281r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdennaastligger ten noorden Vijverstraat 9168524290r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdennaastligger ten noorden Vijverstraat 9168524290r
WIJNGAARD, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerdeneigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARDEN, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerdeneigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1683241242r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1683241242r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
WIJNGAARD, KORNELIS BOUWES Cornelis Buwes Wijngaerden, c.u.verkoper Zuiderhaven 171644235124v
WIJNGAARDEN, KORNELIS BOUWES Cornelis Buwes Wijngaerden, c.u.verkoper Zuiderhaven 171644235124v
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenkoper kameronbekend1686242112r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenkoper kameronbekend1686242112r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenverkoper Lanen 37168524280r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenverkoper Lanen 37168524280r
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerdenkoper door niaar huis, hof en pakhuisNoordijs 15170024464v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerdenkoper door niaar huis, hof en pakhuisNoordijs 15170024464v
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
WIJNGAARD, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtstudent [staat: s.s. theologie studiosus]verkoper ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARDEN, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandtstudent [staat: s.s. theologie studiosus]verkoper ten noordoosten van Harlingen168724210va
WIJNGAARD, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)aanhandelaar huis en tuintjeHoogstraat 101704244242v
WIJNGAARDEN, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)aanhandelaar huis en tuintjeHoogstraat 101704244242v
WIJNGAARD, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)verwandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARDEN, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)verwandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukje Wybrens Wijngaerdenverkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARDEN, FROUKJE WIEBRENS Froukje Wybrens Wijngaerdenverkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerdengeniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
WIJNGAARDEN, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerdengeniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
WIJNGAARD, GERRIT JANS Gerryt Jansen Wijngaerdenkoper huisSint Odolphisteeg 20173524999r
WIJNGAARDEN, GERRIT JANS Gerryt Jansen Wijngaerdenkoper huisSint Odolphisteeg 20173524999r
WIJNGAARD, JAN Jan Wijngaerden, c.u.huurder Lanen 621752252206v
WIJNGAARDEN, JAN Jan Wijngaerden, c.u.huurder Lanen 621752252206v
WIJNGAARD, JAN de weduwe van Jan Wijngaerdenhuurder voor 1 jaar (p.w.)Hofstraat 47west1691242353v
WIJNGAARDEN, JAN de weduwe van Jan Wijngaerdenhuurder voor 1 jaar (p.w.)Hofstraat 47west1691242353v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerdenkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaerdenkleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 52west1726246261v
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdenkleermaker (mr. -)koper huis en tuintjeSchritsen 35176125547v
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdennaastligger ten oosten Lanen 23173524944r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerdennaastligger ten oosten Lanen 23173524944r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u.kleermaker (mr. -)huurder Schritsen 43176025536r
WIJNGAARD, PIETER Pieter Wijngaerdenhuurder Vismarkt 11729247277r
WIJNGAARDEN, PIETER Pieter Wijngaerdenhuurder Vismarkt 11729247277r
WIJNGAARD, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerdengortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 161732248144r
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerdengortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 161732248144r
WIJNGAARD, REIN Rein Wijngaerdenapothekerverkoper Kerkpoortstraat 271669239196v
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaerdenapothekerverkoper Kerkpoortstraat 271669239196v
WIJNGAARD, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerdenbakker (mr. -)koper huis en losse goederenZuiderstraat 271729247280r
WIJNGAARDEN, REINER burgervaandrig Reiner Wijngaerdenbakker (mr. -)koper huis en losse goederenZuiderstraat 271729247280r
WIJNGAARD, REINER JURJENSde voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Weverstraat1667239102r
WIJNGAARDEN, REINER JURJENSde voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Weverstraat1667239102r
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerdenverkoper Grote Kerkstraat 121670239216v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerdenverkoper Grote Kerkstraat 121670239216v
WIJNGAARD, REINER Reinier Wijngaerdenverkoper Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
WIJNGAARDEN, REINER Reinier Wijngaerdenverkoper Kerkpoortstraat 27tuin16702406v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271669239212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271669239212v
WIJNGAARD, REIN Reyn Wijngaerdennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271669239212v
WIJNGAARDEN, REIN Reyn Wijngaerdennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 271669239212v
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSburgerhopman Riemer Juriens Wijngaerdengeniaarde koper Hofstraat 20166023827v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSburgerhopman Riemer Juriens Wijngaerdengeniaarde koper Hofstraat 20166023827v
WIJNGAARD, RIEMER JURJENS Riemer Juriens Wijngaerden, c.u.verkoper (moet voor 4 jaar klei leveren van het land van Gerben Claesen Luydum)Rozengracht 34166023855r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS Riemer Juriens Wijngaerden, c.u.verkoper (moet voor 4 jaar klei leveren van het land van Gerben Claesen Luydum)Rozengracht 34166023855r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSde erfgenamen van wijlen burgerhopman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat1668239166r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSde erfgenamen van wijlen burgerhopman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat1668239166r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSde verkoper gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSde verkoper gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSgemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdenverkoper Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSgemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdenverkoper Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSde hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1658237171v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSde hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1658237171v
WIJNGAARD, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Noorderhaven 791751252129r
WIJNGAARDEN, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Noorderhaven 791751252129r
WIJNGAARD, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Droogstraat 271751252129r
WIJNGAARDEN, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Droogstraat 271751252129r
WIJNGAARD, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Noorderhaven 831751252129r
WIJNGAARDEN, SIEBREN wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopmanverkoper Noorderhaven 831751252129r
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
WIJNGAARDEN, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat OZ1711245144r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat OZ1711245144r
WIJNGAARD, TJITSKE PIETERS Tietske Pyeters Wijngaerdenverkoper Schritsen 41734248329r
WIJNGAARDEN, TJITSKE PIETERS Tietske Pyeters Wijngaerdenverkoper Schritsen 41734248329r
WIJNGAARD, Tjietskjen Wijngaerdenkoper Noorderhaven 6417182466v
WIJNGAARDEN, Tjietskjen Wijngaerdenkoper Noorderhaven 6417182466v
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTSregerend burgemeester Tomas Huberts Wijngaerdenkoper tuinRomastraat ZZ1696243225v
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSregerend burgemeester Tomas Huberts Wijngaerdenkoper tuinRomastraat ZZ1696243225v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens Wijngaerdtnaastligger ten oosten Noorderhaven 741741250172v
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaertbakker (mr. koek-)eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r
WIJNGAARD, JAN WIEBRENS Jan Wybrens Wijngaertkleermaker (mr. -)koper achterkamer, loods en plaatsLanen 52achter1726246269v
WIJNGAARD, JAN WIEBRENSde koper Jan Wybrens Wijngaertkleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 52achter1726246269v
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaertpredikantkoper ca. 6 pm land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik als bleekten noordoosten van Harlingen1661238114r
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaerthuurder (p.j.)Zuiderhaven 71728247123r
WIJNGAARD, WIEBREN JANS Wybren Jansen Wijngaertkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 311686242121r
SIEMENS, JAN Jan Symens Wijnkanverkoper Noorderkade 131687242200v
, SIEMENde weduwe van Symen Wijnkannaastligger ten westen Zuiderhaven 631662238141r
GERRITS, SIEMENde weduwe van Symen Gerrits Wijnkannaastligger ten westen Schritsen 301662238134r
GERRITS, SIEMENwijlen Symen Gerrits Wijnkanverkoper Schritsen 301662238134r
WIJNKOOP, PIETER Pyter Wijnkoop, c.u.huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 15175325364v
JOCHEMS, JANKE Jantien Jochums Wijnsverkoper Zoutsloot NZ163123315v
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijnseerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r
WIJNSMA, oud burgemeester Wijnsma, c.s.naastligger ten westen Lanen 31697243264v
WIJNSMA, AALTJE Aaltje T. Wijnsma, bejaarde vrijsterverkoper Hoogstraat 211808268168r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsmaaanhandelaar Havenplein 18west173524946v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Wijnsmakoper Rommelhaven 26b173124840v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
WIJNSMA, JELTJE Jeltje T. Wijnsmanaastligger ten oosten Hoogstraat 211808268168r
WIJNSMA, JELTJE Jeltje T. Wijnsmaverkoper Hoogstraat 211808268168r
WIJNSMA, JELTJE Jeltje T. Wijnsmaverkoper Hoogstraat 211808268168r
WIJNSMA, RINNERT ARENDSoud burgemeester en gemeensman Rinnert Aernts Wijnsmaverkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v
WIJNSMA, RINNERT ARENDSburgemeester Rinnert Anis Wijnsmanaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251705244267r
WIJNSMA, RINNERT ARENDSoud burgemeester Rinnert Arents Wijnsmakoper 1/12 van 1/2 molen genaamd de Nieuwe NoordermolenNoordermolen 1de Nieuwe Noordermolen1686242151r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 16175025267r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Clases Wijnsmakoper van 1/2 Zoutsloot 111173124835r
WIJNSMA, SIETSKE RINNERTS Sytske Rinnerts Wijnsmaverkoper Heiligeweg 61703244210r
WIJNSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Wijnsmakoper huis en tuintjeHoogstraat 211782260187v
WIJNSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Wijnsmazadelmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 11781260154v
WIJNSTRA, TJEERD Tjeerd Wijnstranaastligger ten westen Hoogstraat 231784261188r
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
HARMENS, MINNEburgerhopman Minne Harmens de Wilaverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 161742250239v
FREERKS, Hendrikck Freerx Wilcoll, vrijgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 19achter167124069r
WILDE, H. H. H. Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 1317852626r
WILDE, H. H. de Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 13178626264r
WILDE, H. H. de Wildanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 20178526215r
WILDE, HARMEN Harmanus de Wildakoper Hoogstraat 311775258232r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper grote tuin met zomerhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1766256217r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildanaastligger ten noorden Liemendijk1766256217r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper huis tussen twee tuinen ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1766256217r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildanaastligger ten westen Liemendijk NZ1769257102r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildanaastligger ten westen Achterstraat1765256102r
WILDE, HARMEN Harmen Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 131775258208v
WILDE, HARMEN Harmen H. Wildanaastligger ten westen Liemendijk ZZ1784261136v
WILDE, HARMEN Harmen de Wildanaastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11787262239v
WILDE, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen H. Wildanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)179226441v
WILDE, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)179226441v
WILDE, HARMEN Harmen de Wildaschipper (trekveer-)koper tuin met stenen zomerhuis en aparte loods ([voor de drie percelen in deze akte])Achterstraat NZ1766256217r
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten oosten onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wildaboekbinder (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 811749251256v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildaschipper (trek-)koper door niaar woning en weefwinkelAchterstraat1765256102r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 41781260150v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wildaschipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 901771257213r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wildanaastligger ten oosten Scheffersplein 7178626284r
WILDE, HARMEN HESSELSde weduwe van wijlen Harmen Hessels Wildaeerdere bewoner Hoogstraat 111793264118v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildanaastligger ten westen Hoogstraat 33west176425670r
WILDE, HARMEN MINNESzijn minderjarige zoon Harmen Minnes Wildaprotesteert Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE burgerhopman Minne de Wildahuurder Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE oud burgerhopman Minne Wildaprotesteert vanwege een hypotheek Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r
WILDE, ARJEN Adryaen de Wildenaastligger ten zuiden onbekend1601228275v
WILDE, ARJEN Ariaen de Wildenaastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722834v
WILDE, KLAAS wijlen Claas de Wildehuurder Zeilmakersstraat 31767256259v
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wildehuurder Droogstraat NZ1738249229r
WILDE, JOHANNES Hannes de Wildenaastligger ten westen Anjelierstraat 71779259181v
WILDE, HARMEN Harmanus de Wildenaastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1177725953r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmanus Hessels de Wildeschipper (trek-)verkoper Hoogstraat 311774258175r
WILDE, HARMEN de weduwe van Harmen de Wildenaastligger ten oosten Hoogstraat 271794264166v
WILDE, HARMEN Harmen de Wildeschipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Havenplein 101780259253r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildenaastligger ten oosten Hoogstraat 271788262273r
WILDE, HARMEN [de geniaarde] Harmen de Wildenaastligger ten westen Havenplein 141780259266r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huisonbekend1775258203v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221784261241v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildenaastligger ten zuiden Droogstraat ZZ178826314r
WILDE, HENDRIK Hendrick de Wilde, e.a.huurder Noorderhaven 761615229253r
WILDE, HENDRIK Hendrick de Wilde, e.a.huurder Noorderhaven 781615229253r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wildeverkoper Scheerstraat 51738249279r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde, c.u.koper huisScheerstraat 51713245190v
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde, c.u.huurder Liemendijk ZZ1702244150v
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wildeschipper (smal-)koper huis met de Rode Leeuw aan de gevelRommelhaven 15de Roode Leeuw169324331r
WILDE, JANKE ARJENSde crediteuren van Jan Arriens de Wildeverkoper William Boothstraat OZ1696243192r
WILDE, JAN ARJENSde crediteuren van Jan Arriens de Wildeverkoper Liemendijk ZZ1696243192v
WILDE, JAN ARJENSde crediteuren van Jan Arriens de Wildeverkoper Rapenburg 121696243193r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arriens de Wilde, c.u.huurder Rommelhaven 151696243194r
WILDE, JAN ARJENSde crediteuren van Jan Arriens de Wildeverkoper Rommelhaven 151696243194r
WILDE, JAN JARICHS Jan Jarigs de Wildenaastligger ten oosten Scheerstraat 31733248273v
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v
WILDE, POPPE JANS Poppe Jansen de Wildeschippersknecht (beurt-)huurder kamer 1 Droogstraat 371737249213r
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildemannaastligger ten westen Raamstraat 8179726525v
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildemannaastligger ten noorden Raamstraat 8179726525v
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten noorden Raamstraat 81783261108v
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten zuiden Schritsen 44178326184r
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten westen Raamstraat 8178826322v
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten noorden Raamstraat 8178826322v
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildemanverkoper Zuiderhaven 71a180426795r
WILDEMAN, G. ds. G. Wildeman, c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven 71178326199r
WILDEMAN, G. ds. G. Wildeman, c.s.naastligger ten noorden Zuiderhaven 71178326199r
WILDEMAN, G. G. Wildemanpredikantnaastligger ten westen Zuiderhaven 711774258143r
WILDEMAN, G. G. Wildemanpredikantnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711774258143r
WILDEMAN, GERRIT de weduwe van Gerrit Wildemannaastligger ten zuiden Karremanstraat 231723246158r
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildemanpredikantkoper huis, plaats en bloementuin ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderhaven 671774258134r
WILDEMAN, GIJSBERT de eerstgenoemde koper Gijsbertus Wildemanpredikanthuurder Zuiderhaven 671774258134r
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildemanpredikantkoper tuin met zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Raamstraat 6zuid1774258134r
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildemanpredikantgebruiker Raamstraat 6zuid1774258134r
WILDEMAN, JELLE DOUWES Jelle Douwes Wildemankoper kamer, tuin, plaats, loodsSint Odolphisteeg 9171924656r
WILDSCHUT, Wildschutnaastligger ten zuiden Noordijs 7179226414r
WILDSCHUT, geregisteerde crediteuren van Wildschut, c.u.verkoper Raamstraat 6zuid1702244173v
WILDSCHUT, de geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wildschut, c.u.verkoper Zuiderhaven 691702244176r
WILDSCHUT, Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 361732248114r
WILDSCHUT, Wildschutkoopmanhuurder wagenhuis Voorstraat 8717412508ra
WILDSCHUT, KORNELIS DIRKSde nagelaten kinderen van zijn broer Cornelis Dirx Wildschutverkoper Noordijs 1173124836r
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 30178526240r
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 30178526240r
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 30achter1780259238v
WILDSCHUT, D. D. Wildschutnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 141788262288v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Achterstraat 331765256138v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Vismarkt 11765256139v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 141782260282r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmankoper door niaar huis of pakhuis genaamd SevilienVoorstraat 30Sevilien178526240r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis, hof en achterhuisVoorstraat 281765256123v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschuthuurder achterhuis Voorstraat 281765256123v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 30achter1779259168v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschut, n.u.naastligger ten noorden [staat: zuiden] Lanen 291788262275r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten oosten Lanen NZ1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten noorden Lanen 71een_achter1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten noorden Lanen NZ1782260315v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 33175325365v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 26177725938r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 26177725938r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoper door niaar huis en hof achter het huis genaamd SevilienVoorstraat 30achter1780259238v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
WILDSCHUT, DIRK wijlen Dirk Wildschuterflater Voorstraat 281790263219r
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmankoper huisVismarkt 11759254222v
WILDSCHUT, DIRK GIJSBERTS Dirk Gijsberts Wildschut, minderjarig kindverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, DIRK Durk Wildschutkoopmancrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eeke Wildschuthuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschutcrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschutverkoper Voorstraat 471787262212v
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschutverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschutverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelco Dirx Wildschutkoopmanverkoper q.q. Noordijs 1173124836r
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschutnaastligger ten oosten Weverstraat 14176825788r
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1754253191v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1754253191v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west1758254118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west1758254118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 52west175725496v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 52west175725496v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoper kamerLanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten oosten Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten zuiden Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutnaastligger ten noorden Lanen NZ1738249278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, n.u.koopmancrediteur Hofstraat 12a1765256128v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopmanverkoper q.q. Droogstraat 37175325340r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis en weefwinkel voor vijf getouwenFabrieksstraat 61733248185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutkoper Voorstraat 281738249221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutnaastligger ten oosten Voorstraat 281738249221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutverkoper Voorstraat 281765256123v
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eke Wildschuterflater Noorderhaven 951800265230r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Elco Dirx Wildschutverkoper Hofstraat ZZ1733248196v
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschutnaastligger ten westen Vismarkt 41758254145v
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschutnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 13175625416r
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschutnaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 14175625416r
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschutnaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 14175625416r
WILDSCHUT, G. de weduwe van G. Wildschutnaastligger ten oosten Voorstraat 661788262297r
WILDSCHUT, GEERTJE Geertje Wildschutverkoper Voorstraat 401789263177r
WILDSCHUT, GEERTJE GIJSBERTS Gertje Gijsberts Wildschutverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutfabrikant en koopmankoper woningZoutsloot WZ1729247290v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutfabrikant en koopmankoper woningGrote Kerkstraat 71729247291r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 71729247291r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper huis of woning met een weefwinkelLiemendijk1752252203v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper woning met een oud gorthuisGrote Bredeplaats 33achter1754253172r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper huis en erfVoorstraat 401742250258v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontredergeniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 291740250138v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper Vissersstraat 11740250114r
WILDSCHUT, GIJSBERT wijlen Gijsbert Wildschutkoopmanerflater Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmanverkoper onbekend1754253156v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmangeniaarde koper Rozengracht 3173925048r
WILDSCHUT, GIJSBERT stal van geniaarde Gijsbert Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Zuiderplein 5zuid173925048v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 717492517va
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutfabrikant en koopmankoper van 1/2 Noorderhaven 741741250172v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 33175325365v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 71749251267v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper woningRomastraat NZ1741250175r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkapiteinnaastligger ten oosten Romastraat NZ1741250175r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmanverkoper Sint Jacobstraat 121754253139r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1755253208v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontrederkoper huisGrote Kerkstraat 111741250178r
WILDSCHUT, GIJSBERT de weduwe van Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 701771257210v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontredernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 111741250178r
WILDSCHUT, GIJSBERT de weduwe van Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 701771257210v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1752252229r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopman en bontredergeniaarde koper Zuiderhaven 69173925058r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 421742250244v
WILDSCHUT, GIJSBERT de weduwe van Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 701767256231r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 5175025252v
WILDSCHUT, GIJSBERT de weduwe van Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 701767256231r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 421743250280r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopman en fabrikantkoper woningGrote Kerkstraat 51751252110v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 51751252110v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontredernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 341742250249r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutbontrederverkoper Grote Kerkstraat 341742250249r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopman en fabrikantverkoper q.q. Karremanstraat 11752252197r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 4de Pauw1752252201r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschutbontrederverkoper Franekereind 31738249223r
WILDSCHUT, GIJSBERT wijlen Gijsberth Wildschutkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopmankoper Voorstraat 681729247234v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopmanverkoper Vissersstraat 11748251247r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en bontrederverkoper Karremanstraat 11736249126v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutfabrikantkoper woningGrote Kerkstraat 71729247257r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 71729247257r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopmankoper provisioneel huisHavenplein 1Leeuwenburg173124712va
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 341730247359v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoper provisioneel Havenplein 1173124713va
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en fabrikantgeniaarde koper Grote Kerkstraat 31731247382r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en fabrikantnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31731247382r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en fabrikantverkoper Zoutsloot 881731247382v
WILDSCHUT, HENDRIKJE Henderina Wildschutkoper Schritsen 521780259299v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschutverkoper Noorderhaven 241779259222v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschutverkoper Rozengracht 181780259271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschutverkoper Rozengracht 161780259271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 41807267342v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 61807267345r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Voorstraat 541807267347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 11807267347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 21807267347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE de weduwe van Hendrina Wildschutverkoper Noorderhaven 741806267192ar
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Voorstraat 121807267350r
WILDSCHUT, HENDRIKJE Hendrina Wildschutnaastligger ten oosten Lanen 71een_achter1807267292r
WILDSCHUT, HENDRIKJE Hendrina Wildschutverkoper Lanen 71een_achter1807267292r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Sint Christoffelsteeg 61807267353r
WILDSCHUT, HENDRIKJE Hendrina Wildschutverkoper Voorstraat 301806267256v
WILDSCHUT, HENDRIKJE Hendrina Wildschutverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten oosten Rozengracht 41809268277r
WILDSCHUT, J. Heer J. Wildschutnaastligger ten zuiden Noordijs 71794264211r
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten zuiden Voorstraat 701784261193r
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 701784261193r
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1810268359v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoper woningHerenwaltje 151809268199v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper Zuiderhaven 501790263223v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoper door niaar Noordijs 19178826329v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Nieuwstraat 64178326197r
WILDSCHUT, JELLE de heer Jelle Wildschut, n.u.naastligger ten noorden Noordijs 11noord1787262191v
WILDSCHUT, JELLE de heer Jelle Wildschut, n.u.naastligger ten noorden Noordijs 11zuid1787262191v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutnaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 71778259138v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutnaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 71779259163r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 91780259254r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 92180426775r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoper pakhuisRozengracht 6de Hamer1769257137r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg180426779v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg180426779v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Hoogstraat 17179226437r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg180426779v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Hoogstraat 15179226437r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Nieuwstraat 19180426782r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 131798265122r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutnaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 71789263135v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Droogstraat 20179226437r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Achterstraat179226439v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1782260296r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
WILDSCHUT, JELLE de heer Jelle Wildschutnaastligger ten westen Rapenburg 12tuin180726811v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper Voorstraat 68180426719v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper Franekereind 41784261202r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutnaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 141787262156r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutnaastligger ten noorden Noordijs 211793264125r
WILDSCHUT, JELLE GIJSBERTS Jelle Gijsberts Wildschut, minderjarig kindverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, S. S. Wildschutnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11781260106r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut, de oudekoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 23176125595r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut, de jongekoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 23176125595r
WILDSCHUT, SEERP vroedsman Seerp Wildschutkoopmankoper door niaar woning (zuidelijke gedeelte)Voorstraat 45oost1755253245r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopman en bontrederverkoper q.q. Karremanstraat 11736249126v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 451755253246r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutnaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmangeniaarde koper Rozengracht 3173925048r
WILDSCHUT, SEERP de hof van Seerp Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Hofstraat 2017562543v
WILDSCHUT, SEERP stal van geniaarde Seerp Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Zuiderplein 5zuid173925048v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmankoper hof met zomerhuis of kamer en open galerij met uitzicht op het zuiden plus een bijzondere woonkamerRozengracht NZ1741250146v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 921747251196v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutwever (bont-)koper huisNoorderhaven 971747251199r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmankoper huisVoorstraat 12175325393r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopman en bontredergeniaarde koper Zuiderhaven 69173925058r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutnaastligger ten oosten Brouwersstraat 21174525157r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 45oost174025089r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmanverkoper Brouwersstraat 21achter1747251181r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutkoopmanverkoper Vissersstraat 11748251247r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutkoopmankoper paardenstal en wagenhuisVissersstraat 11740250114r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutnaastligger ten westen Voorstraat 491741250167v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutkoper provisioneel huisHavenplein 1Leeuwenburg173124713va
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutfabrikant en koopmankoper van 1/2 pakhuisNoorderhaven 74Bremen1741250172v
WILDSCHUT, SEERP GIJSBERTS Seerp Gijsberts Wildschutkoopmanverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, SIEMEN Simon Wildschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 351758254139r
WILDSCHUT, SIEMEN wijlen Simon Wildschutkoopmanverkoper Voorstraat 401789263177r
WILDSCHUT, SIEMEN GIJSBERTS Symen Gijsberts Wildschutkoopmanverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, THOMAS wijlen Thomas Wildschutverkoper Brouwersstraat 91677240268r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSoud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschutkoopmankoper door niaar 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjesZuiderhaven 711691242365r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS Wybe Sjoerdts Wildschutverkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgervaandrig Wybe Sjoerts Wildschutgeniaarde koper Zuiderhaven 13168024180v
SJOERDS, WIEBEburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildsgutkoper huis, paardestal en belvedereZuiderhaven 71a1682241185r
, GIJSBERT Gijsbert Wildtschutkoopman en bontrederkoper huisRommelhaven NZ1737249177v
, SEERP Seerp Wildtschutnaastligger ten westen Hofstraat 30175325388v
SJOERDS, WIEBEoud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242358v
JANS, PAULUSoud burgemeester Paulus Jansen Wildvangkoper huis genaamd EnchuysenRozengracht 17Enkhuizen1669239204v
, KAREL Carel Wilhelmgeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
WILHELMY, FROUKJE Froukjen Wilhelmiverkoper Raamstraat 6zuid1717245300v
WILHELMY, FROUKJE Froukjen Wilhelmiverkoper Noorderhaven 951712245172ar
WILHELMY, JAN de erfgenamen van wijlen mr. Jan Wilhelmy, gezamenlijke achtergevelnaastligger Heiligeweg159722845r
, BERBER Barbara Wilkensverkoper Lanen 22178526234r
WILLEKES, HENDRIK Hendrik Wilkeskoper huisVijverstraat 191785261294v
WILLEKES, HENDRIK Hendrik Wilkeswever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 191785261294v
WILLEKES, HENDRIK Hendrik Willekesnaastligger ten oosten Vijverstraat 131809268305v
, JOCHEM Jochem Willembarggeniaarde koper Zoutsloot 56179226469v
, JOCHEM Jochem Willembarghuurder (p.j.)Zoutsloot 56179226469v
, JAN Jan Willingenbosgeniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151v
, de geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wilschut, c.u.verkoper Zuiderhaven 711702244174v
, GIJSBERTde weduwe van Gijsbert Wilschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 351787262164r
, JELLE Jelle Wilschutnaastligger ten westen Rozengracht 81778259158r
, JELLE Jelle Wilschutnaastligger ten noorden Noordijs 19178826329v
, SEERP Seerp Wilschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 351758254139r
, SARA Sara Johanna Wiltejusverkoper Zuiderhaven 481746251146v
, SARA Sara Johanna Wiltejusverkoper Zuiderhaven 481746251146v
, de kamers van oud burgemeester Wiltfangnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 461668239150v
, de kamer van oud burgemeester Wiltfangnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 46166923933va
, PAULUSde hof van burgemeester Paulus Wiltfangnaastligger ten westen Rapenburg ZZ166623954v
, de hof van oud burgemeester Wiltfanghnaastligger ten westen Rapenburg ZZ1673240121r
, oud burgemeester Wiltfanghverkoper Rapenburg ZZ1673240121r
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Rozengracht 191676240214v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Rozengracht 171672240111r
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 11672240111v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 31672240112r
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 51672240112v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Vismarkt 1166623944r
JANS, PAULUSoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfanghverkoper Rapenburg ZZ167224091v
JANS, PAULUSoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfanghkoper huisRozengracht 191668239173v
, oud burgemeester Wiltfangknaastligger ten westen Rapenburg ZZ166623938r
, burgemeester Wiltfangknaastligger ten westen Rapenburg ZZ166423828ra
WILDSCHUT, Wiltschutkoopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1733248188v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschutkoopmankoper hof en zomerhuisWeverstraat NZ173524951r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschutkoopmannaastligger ten oosten Weverstraat NZ173524951r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wiltschutkoopmankoper huisSint Jacobstraat 12174325119r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wiltschutfabrikeurkoper huisGrote Kerkstraat 31733248206r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wiltschutfabrikantnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31733248206r
WILDSCHUT, GIJSBERT de edele Gijsbertus Wiltschutfabrikeurgeniaarde koper Zuiderhaven 77west173224884r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirx Wiltschut, c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 921721246104v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691691242364v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 691691242364v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242365r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242365r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242358v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschutkoper 1/2 hofRaamstraat 6noord168524278r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691686242110v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711686242110v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltvanghverkoper Rapenburg ZZ1676240238v
JANS, PAULUSvroedsman Pouwels Jansen Wiltvanghwijnkoperkoper hof met prieel en voor een kamerRapenburg ZZ1658237178v
, Pauuels Wiltzangkoper woning en schuuronbekend1659237214r
WIJNALDA, oud burgemeester Winaldanaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1711245159v
WIJNALDA, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Albers Winaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 62171924646r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Heiligeweg 26172124693v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Simon Stijlstraat 3172124694v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldakoper door niaar woning met een tuintje erachterTiepelsteeg1715245235v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Tiepelsteeg172124699r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde gecommitteerde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Schritsen 56noordwest1721246100r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1690242312v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11690242313r
WIND, JOHANNES HENDRIKSwijlen Johannes Hendriks de Windverkoper onbekend180226673v
WIND, JOHANNES HENDRIKSwijlen Johannes Hendriks de Windverkoper Tiepelsteeg WZ180226679v
WIND, JOHANNES HENDRIKS Johannes Hendriks de Wind, c.u.koopmanhuurder (p.j.)Heiligeweg 661787262180r
WIND, JOHANNES HENDRIKS Johannes Hendriks de Windverkoper Gardenierstraat 2178926396r
WIND, JOHANNES HENDRIKS Johannes Hendriks de Windkoopmangeniaarde koper Hoogstraat 141787262183r
, GEERTRUIDA Geertruid Windhuisenverkoper Zuiderhaven 291736249111v
, GEERTRUIDA Geertruyd Windhuisenverwandelaar Zuiderhaven 44173524955v
, GEERTRUIDA Geertruyd Windhuisenaanhandelaar Zuiderhaven 29173524955v
, GEERTRUIDA Geertruid Windhuysenkoper Zuiderhaven 441728247197v
WIND, HENDRIK Hendrik de Windtnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west1807267293v
WIND, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes de Windtkoper dubbel huisHeiligeweg 11802266126r
WIND, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes de Windt, c.u.huurder oostelijke woning Heiligeweg 11802266126r
, HARMEN Harmen Winekeskoopmannaastligger ten noorden Franekereind 11805267155r
, DOUWEde schuur van Douwe Wineringhnaastligger ten westen Zuidersteeg 2169224322v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouues Wingaerden, c.u.verkoper Zeilmakersstraat 11164223536v
WYNIA, rentmeester Winianaastligger ten westen Noorderhaven 81167224087v
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aaltje Reins Winiakoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252115v
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Voorstraat 30175325353v
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Voorstraat 30achter175325356v
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Noorderhaven 85175325358v
WYNIA, DIRK wijlen vroedsman Dirk Winiaverkoper Kerkpoortstraat 29175325360v
WYNIA, DIRK Dirk Winiabetrokkene (akkoord van 15-09-1751)Voorstraat 30178526240r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252154r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252126v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten westen Voorstraat 321751252159r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten oosten Noorderhaven 831751252129r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winiakoper woning met tuintjeWeverstraat1749251281r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1749251282v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1751252138v
WYNIA, EEDE rentmeester Edo Winiakoper provisioneel Kleine Bredeplaats 16167224012va
WYNIA, EEDE wijlen burgemeester Edo Winiahuurder Lanen 37168524280r
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiarentmeesterkoper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerlandten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesternaastligger ten noordoosten van Harlingen166523918r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterkoper huis, voor- en achter-Noorderhaven 751668239135v
WYNIA, EEDE REINSburgervaandrig Edo Reins Winiakoper ledige plaats grootte ca. 8 voetenRozengracht 401664238227r
WYNIA, EEDE REINSde hof van Edo Reins Winianaastligger ten zuiden Rozengracht 401664238227r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterhuurder Voorstraat NZ1668239128r
WYNIA, EEDE REINSwijlen burgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Noorderhaven 75168224160ra
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiakoper 1/2 huis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 161674240156r
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiaverkoper Kleine Bredeplaats 161674240157r
WYNIA, EEDE REINSburgemeester Edo Reyns Winiakoper huis met plaats, put en bakLanen 391674240158r
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winiakoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 30175325353v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winiakoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 30achter175325356v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winiakoperslager (mr. -)verkoper Noorderhaven 85175325358v
WYNIA, REIN SIETSES Rein Sytses Winiakoperslager (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 29175325360v
WYNIA, S. de weduwe van S. Winianaastligger ten zuiden Bildtstraat 131796264336r
WYNIA, SJOERD de weduwe van Sjoerd Winianaastligger ten noorden Bildtstraat 17180426767v
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Franekereind 131716245278v
WYNIA, SIETSE DOEDESoud burgerhopman Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Hofstraat 16171824628v
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Peterseliestraat171824629r
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiaverkoper Schritsen 1west172024668r
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 91170724534r
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 93achter170724535v
WYNIA, SIETSE DOEDES Sytse Doedes Winiabakker (mr. -)verkoper Schoolsteeg170724536r
WYNIA, TRIJNTJE SIETSES Trijntie Sytses Winiaverkoper Voorstraat 30175325353v
WYNIA, TRIJNTJE SIETSES Trijntie Sytses Winiaverkoper Voorstraat 30achter175325356v
WYNIA, TRIJNTJE SIETSES Trijntie Sytses Winiaverkoper Noorderhaven 85175325358v
WYNIA, TRIJNTJE SIETSES Trijntie Sytses Winiaverkoper Kerkpoortstraat 29175325360v
WYNIA, TRIJNTJE Trijntje Winiaverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
WYNIA, TRIJNTJE Trijntje Winiaverkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
WYNIA, IEDE de hof van Yde Winianaastligger ten oosten Rozengracht 271664238212v
WYNIA, IEDE REINSburgervaandrig Yde Reins Winianaastligger ten oosten Rozengracht16652392v
, THOMAS Thomas Winkelaerbode (koopmans-)naastligger ten oosten Lanen 21690242309r
, de heer Winnekeskoopmankoper tuin en bleekveld van ca. 140 voetenSchritsen 56west1809268227r
, de heer Winnekeskoopmankoper Schritsen 56west1809268227r
, H. H. Winnekes, n.u.koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat 20180826877v
, HARMEN Harmen Winnekeskoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 411799265134v
, HARMEN Harmen Winnekesnaastligger ten westen Romastraat 41809268278v
, HARMEN Harmen Winnekeskoopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181799265136r
, HARMEN Harmen Winnekes, n.u.naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ180226673r
, HARMEN Harmen Winnekeskoopman en winkelierkoper huisVoorstraat 92180426775r
, HARMEN Harmen Winnekeskoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 281808268144r
, HARMEN Harmen Winnekeskoper huis, stalling en wagenhuisFranekereind NZ1801265279v
, HARMEN Harmen Winnekesnaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid180826852r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipper (trekveer-)koper huisFranekereind 29oost178126046r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar1778259156v
WINSEMIUS, AMALIA Aemilia Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, DIEUWKE Dieucke Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, JOHANNES Johannes Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, JOHANNES Johannis Winsemiusprocureurbetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, LEVINA Lewina Magdalena Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, Lewyntje Winsemiuskoper Kerkpoortstraat 181738249267v
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemiusbetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemiusbetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaus Winsemiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, NICOLAAS Nicolaus Winshemiusbode Hof van Frieslandverkoper q.q. Sint Jacobstraat 4167124055r
WIJNSMA, burgemeester Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter1711245146v
WIJNSMA, burgemeester Winsmanaastligger ten westen Voorstraat 601711245149r
WIJNSMA, oud burgemr. Winsmaverkoper Zuiderhaven ZZ1715245252r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claas Rinnerts Winsmakoper twee kamersVoorstraat 58een_achter1711245152v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claas Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58een_achter1711245152v
WIJNSMA, KLAAS burgemeester Claes R. Winsmakoper woning of kamerVoorstraat 58twee_achter1717245298r
WIJNSMA, KLAAS burgemeester Claes R. Winsmanaastligger ten noorden Voorstraat 58twee_achter1717245298r
WIJNSMA, KLAAS de erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Winsmanaastligger ten westen Voorstraat 60172824772r
WIJNSMA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Winsmanaastligger Rozengracht 71728247130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSvroedsman Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisVoorstraat 56oost1721246105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Claes Rinnerts Winsma, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1721246105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg OZ1715245246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSOude burgemr. Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ1715245246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper gortmakerij en schuur, met o.a. meel-, gort- en mosterdstenenBildtpoort (gebied)1723246180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1723246180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 61715245249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 61715245249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper huisZuiderplein 5noord1721246125r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper pakhuisSint Christoffelsteeg 41714245220v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper mouterijKromme Elleboogsteeg172024684v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper pakhuisFranekereind 381722246142r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten westen Kruisstraat 10west1728247105r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper huisLanen 831722246130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper kamerSint Christoffelsteeg 31722246130v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsmaverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsmaverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASESwijlen Geertie Clases Winsmakoper door niaar van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
WIJNSMA, GEERTJE Geertje Winsmakoper door niaar Voorstraat 581729247276r
WIJNSMA, GEERTJE Geertje Winsma, ongehuwde vrijsterverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertje Claeses Winsmaverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Gertje Claeses Winsmaverkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsmaverkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsmaverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmakoper William Boothstraat 5172824788r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmaverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmakoper Scheffersplein OZ172824788r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmaverkoper Noorderhaven 106achter1741250145v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytie Clases Winsmaverkoper Rommelhaven 26b17392505r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsmaverkoper William Boothstraat 51754253169r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsmaverkoper Scheffersplein OZ1754253169r
WIJNSMA, STIJNTJE Stijntie Winsmakoper Scheffersplein 231741250170v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper van 1/2 Zoutsloot 111174025099r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper van 1/2 Zoutsloot 99174025099r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 161751252168v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Scheffersplein 231751252170r
WIJNSMA, STIJNTJE Stijntje Winsma, meerderjarig vrijsterverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Claeses Winsmaverkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Claeses Winsmaverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel van Winsumnaastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1620230206v
, HESSELhuis en erf van Hessel van Winsumnaastligger ten noorden Schoolsteeg OZ161122918r
WINTER, de erfgenamen van wijlen dr. Winternaastligger ten westen Schritsen 41734248286v
WINTER, de erfgenamen van wijlen dr. Winternaastligger ten westen Schritsen 41734248329r
WINTER, de weduwe van dr. Winternaastligger ten westen Voorstraat 23171824628r
WINTER, dr. Winterverkoper Voorstraat 17oost1698243386r
WINTER, dr. Winternaastligger ten westen Schritsen 41716245272r
WINTER, dr. Winter, n.u.naastligger ten westen Voorstraat 651705244297r
WINTER, AAGJE de onmondige kinderen van wijlen Aegjen Winterverkoper Noorderhaven 1051702244180v
WINTER, AGATHA Agatha Winterkoper Simon Stijlstraat 51759254216v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Voorstraat 63173925055r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Schritsen 2173925059v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Wintermedeverkoper onbekend173925064r
WINTER, FEIE wijlen oud burgemeester te Leeuwarden de heer Feyo Winterlid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)erflater Noorderhaven 1051702244180v
WINTER, H. H. Winterkasteleinnaastligger ten westen Voorstraat 43179226471r
WINTER, H. H. Winterkasteleinnaastligger ten zuiden Noorderhaven 881791263337v
WINTER, HENDRIK Hendrik Winternaastligger ten oosten Rozemarijnstraat 31803266201v
WINTER, HENDRIK Hendrik Winternaastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 31803266201v
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Grote Kerkstraat 25het Herenlogement17962652r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Heiligeweg 38het Herenlogement17962654r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Anjelierstraat 161796264345r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Grote Kerkstraat 31middenhet Herenlogement1796264347r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper Grote Bredeplaats 18het Herenlogement1796264350r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper Romastraat 27het Herenlogement1796264351v
WINTER, JOHANNES dr. Johannes Fejo Wintermedicus (stads -)verkoper Voorstraat 58een_achter1711245146v
WINTER, JOHANNES Johannes Feja Winterverkoper Voorstraat 28170024468v
WINTER, JOHANNES dr. Johannes Wintermedicus (stads -)verkoper Noorderhaven 1051702244180v
WINTER, LEVINA Levina Winter, c.u.verkoper Noorderhaven 1051702244180v
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Louisa Agatha Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
WINTER, LOUISA Louisa Agatha Winterverkoper van 2/3 Simon Stijlstraat 51762255120r
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Winterverkoper Voorstraat 63173925055r
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Winterverkoper Schritsen 2173925059v
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Wintermedeverkoper onbekend173925064r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper Voorstraat 63173925055r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper Simon Stijlstraat 51759254216v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper Schritsen 2173925059v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper onbekend173925064r
WINTER, SIJKE Sijke Winterverkoper Voorstraat 21681241142r
WINTER, WILLEM burgervaandrig Willem Winterverkoper Noorderhaven 1051702244180v
WINTER, de erfgenamen van wijlen dr. Wintersnaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 717492517va
WINTER, de erfgenamen van wijlen dr. Wintersnaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71749251267v
WINTER, GRIETJE Gryet Winterskoper Lanen 72159722871v
, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel van Wintsumnaastligger ten westen Noordijs 41619230179v
, WELMOEDde kamer van Welmoed Wioedstergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
, WELMOED Welmoed Wioedstergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
, Gertruyde Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, GRIETJE Gritie Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, HILTJE Hiltie Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, JAN Jan Wirokoper van 1/6 huis met een ledige plaats erachter en tuin en met een vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg (Drie Roemerseeg)Voorstraat 101645235190r
, JAN Jan Wironaastligger ten noorden Voorstraat 10een_achter1646235229r
, Jeva Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, LIJSBET Lijsbeth Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
WIT, wijlen burgervaandrig de Witverkoper Liemendijk1667239103v
WIT, AALTJE Aleida de Witkoper Voorstraat 271807267351r
WIT, AREND Arent de Witkoopmanverkoper Hofstraat 19west175625446v
WIT, AUKJE HENDRIKS Auckjen Hendriks de Witverkoper Noorderhaven 471676240233v
WIT, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelisz de Witpapiermakerverkoper Zoutsloot 871747251183v
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 25169324371r
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 8169324371v
WIT, DOUWE REINS Douwe Reins de Witkoopmanverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
WIT, FOEKJE HENDRIKS Foeckien Hendricks de Witverkoper van 5/30 en 3/30 [staat: 1/6 en 1/10] Noorderhaven 4716782415ra
WIT, HENDRIK FEIKESwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes de Witerflater Noorderhaven 4716782415ra
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrick Feykes de Witeerdere bewoner Noorderhaven 471676240233v
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrick Feykes de Wit, c.u.koper huis met een plaats erachter en een eigen steeg ten oostenNoorderhaven 741664238226r
WIT, HENDRIK Hendrik de Witfabrikant van bontenverkoper q.q. Kerkpoortstraat 2717602556v
WIT, HENDRIK Hendrik de Wit, c.u.huurder voorbeneden (p.j.)Lammert Warndersteeg 51803266206v
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)koper huisLanen 33175025290r
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)verkoper Vianen175325386r
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)verkoper q.q. Zoutsloot 82175025273v
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)verkoper q.q. Zoutsloot 84tuin175025273v
WIT, JAN Jan de Witwever (bont-)koper huis en tuinNieuwstraat 351728247119r
WIT, JAN Jan de Witnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 81793264140v
WIT, JAN wijlen Jan de Witverkoper Nieuwstraat 351754253188v
WIT, JOSEF Joseph de Withuurder bovenvoor (p.j.)Schritsen 241789263103r
WIT, HENDRIKS Lijsbet Hendrix de Witverkoper Noorderhaven 741674240133r
WIT, LIJSBET HENDRIKS Lijsbeth Hendrix de Wit, voor haar en haar kindverkoper Simon Stijlstraat 316712408va
WIT, TAMME Tamme de Witkoper huisVoorstraat 1011803266306v
WIT, TAMME Tamme de Withuurder Voorstraat 1011803266306v
WIT, TAMME Tamme de Witnaastligger ten zuiden Noordijs 141805267124r
WIT, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claases de Witkoper Rommelhaven 18een_achter180426737r
WIT, WILLEM wijlen Willem de Witglasmaker (mr. -)erflater Spinstraat 51705244294v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 181691242351r
WIT, WILLEM ANDRIESde tuin van Willem Andries de Witnaastligger ten westen onbekend168424259r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmakerverkoper Klaverbladstraat 271691242342v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)koper kamer of woningBrouwersstraat 21achter1674240139r
HENDRIKS, FOEKJE Foeckje Hendrix de Witekoper Noorderhaven 57oost_voor167124056r
WIT, LIJSBET HENDRIKS Lijsbeth Hendricks de Withverkoper Noorderhaven 471677240271v
WIT, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Withverkoper q.q. Franekereind 30west16312334r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter168124132va
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)koper kamerWeverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Weverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Weverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withverkoper q.q. Kruisstraat NZ168024194r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter168524291r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 301677240259v
, THOMASwijlen Tomas Witmanverkoper Liemendijk NZ1654236269v
, THOMASwijlen Thomas Witmond*verkoper Kerkpoortstraat NZ1634233129v
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrick Feikes de Wittverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feickes de Wittverkoper Kruisstraat 11664238213r
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feikes de Wittverkoper Peterseliestraat ZZ1664238238r
WIT, JOSEF Joseph de Witthuurder Kromme Elleboogsteeg 31801265296r
WIT, TAMME Tamme de Witt, c.u.zilversmid (mr. -)huurder Voorstraat 711803266286r
WIT, TAMME Tamme de Wittnaastligger ten oosten Voorstraat 9918102693r
WIT, TRIJNTJE KLASES Trijntje Clases de Wittkoper Rommelhaven 8178326169v
WIT, WILLEM Willem de Wittglasmaker (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg WZ168524299v
WITTE, HARMEN Harmanus Wittekoper huis de Witte Roos genaamdVoorstraat 64de Witte Roos1807267311r
WITTE, HARMEN Harmanus Wittekoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 40oost1805267141r
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1753253273r
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 71754253153v
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Molenpad 11754253154v
WITTE, HENDRIK JANSde verlaten boedel van Hendrik Janzen de Wittefabrikeur in bonten (oud -)verkoper Lanen 331770257174r
, eigenaar achterste deel huis Wittensnaastligger ten westen Voorstraat 501723246156r
, MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper q.q. Zoutsloot ZZ168324170ra
, MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
, MARGARETA Margarita van Wittensteynverkoper Grote Kerkstraat 281682241214v
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Witternaastligger ten westen Lanen 65west1698243371r
WITTER, de hof van heer Witternaastligger ten oosten Lanen 571677240254r
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Witternaastligger ten oosten Lanen 611677240254v
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Witternaastligger ten zuiden Lanen 611677240254v
WITTER, de heer Witternaastligger ten zuiden (DTB zegt Wittert)ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
WITTER, de erfgenamen van wijlen Witternaastligger ten westen Zuiderhaven 77tuin170924593v
WITTER, HERE de hof van Heere Witternaastligger ten westen Carl Visschersteeg 141695243175v
WITTER, JOHANNES Johan Witterkoper 1/2 kamerLanen 691658237171av
WITTER, JOHANNES Johan Witternaastligger ten zuiden Lanen 691658237171av
WITTER, JOHANNES Johan Witternaastligger ten westen Lanen 691658237171av
WITTER, JOHANNES Johan Witternaastligger ten noorden Lanen 691658237171av
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Wittersnaastligger ten westen Voorstraat 5016922431ra
WITTER, de heer Wittersnaastligger ten zuiden Voorstraat 46169924424r
WITTER, de heer Wittersnaastligger ten westen Voorstraat 46169924424r
WITTER, de erfgenamen van wijlen Wittersnaastligger ten zuiden Schritsen 561702244180r
WITTER, de erfgenamen van wijlen Wittersnaastligger ten westen Schritsen 561702244180r
WITTER, de erfgenamen van wijlen Wittersnaastligger ten westen Voorstraat 501682241180v
WITTER, de heer Wittersnaastligger ten zuiden Voorstraat 46170724537r
WITTER, de heer Wittersnaastligger ten westen Voorstraat 46170724537r
WITTER, Wittersnaastligger ten oosten Lanen 59167924157r
WITTER, Wittersnaastligger ten zuiden Schritsen 561702244171v
WITTER, Wittersnaastligger ten westen Schritsen 561702244171v
WITTER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johan Wittersnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen16792416ra
WITTERT, grondpacht uit het land van de heer Witterteigenaar perceel ten oosten van Harlingen1710245130v
WITTERT, de hof van de heer Wittertnaastligger ten zuiden Voorstraat 50167023941va
WITTERT, de heer Wittertnaastligger ten westen Voorstraat 50167023941va
WITTERT, het huis van de heer Wittertnaastligger ten westen Voorstraat 38achter165923813r
WITTERT, de heer Wittertverpachter grond Voorstraat 93166723976v
WITTERT, de heer Wittertnaastligger ten westen Voorstraat 481664238241v
WITTERT, de heer Wittertnaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen16642391r
WITTERT, Wittertsecretarisnaastligger ten westen Lanen 231686242116v
WITTERT, Adrien Wittertnaastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1681241171r
WITTERT, JAN Jan Wittertnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1664238219v
WITTERT, JAN de heer Jan Wittertverkoper Noorderhaven 821664238236r
WITTERT, JAN Jan Wittertverkoper Scheerstraat ZZ1659237191r
WITTERT, JAN Jan Wittertverpachter grond paardenstal Simon Stijlstraat 61664238228r
WITTERT, JOHANNES de heer Joan Wittertgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 14166723913va
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertsecretarisverkoper Kleine Bredeplaats 41669239197r
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertverkoper Rozengracht 421659237203v
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertverpachter grond paardenstal Simon Stijlstraat 6166623952v
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertverkoper Noordijs OZ1659237190v
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertverpachter grond paardenstal Simon Stijlstraat 6166123895r
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertnaastligger ten westen Voorstraat 48166823923ra
WITTERT, JOHANNES verkoper de heer Joan Wittertnaastligger ten westen Voorstraat NZ1668239128r
WITTERT, JOHANNES verkoper de heer Joan Wittertnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Voorstraat NZ1668239128r
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertverkoper Voorstraat NZ1668239128r
WITTERT, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Joan Wittertnaastligger ten zuiden buiten Harlingen167224080r
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertnaastligger ten oosten Scheerstraat 61659237185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertnaastligger ten zuiden Scheerstraat 61659237185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertverkoper Scheerstraat 61659237185v
WITTERT, JOHANNES de schuur van Johan Wittertnaastligger ten oosten Hofstraat ZZ166123890r
WITTERT, JOHANNES heer Johan Wittertverkoper Hofstraat ZZ1654236273v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert, de oudere ?verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Kleine Bredeplaats 4166623955r
WITTERT, JOHANNES de heer Johan Wittertnaastligger ten oosten Voorstraat 38166023850r
WITTERT, JOHANNES de heer Johan Wittertverkoper Voorstraat 291654236276v
WITTERT, JOHANNES de erfgenamen van wijlen de heer Johan Wittertverkoper Lanen 71vier_achter168024169v
WITTERT, JOHANNES de erfgenamen van wijlen de heer Johan Wittertverkoper Lanen 71vijf_achter168024170r
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertkoper kamerVoorstraat 44165523743v
WITTERT, JOHANNES de hof van de koper Johan Wittertnaastligger ten westen Voorstraat 44165523743v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertverkoper Scheerstraat 8midden1659237185r
WITTERT, JOHANNES Johan Wittertverkoper Noordijs OZ1659237185r
, ARJEN Adriaen Wittert van de Aageniaarde koper Voorstraat 401682241220v
WITTERT VAN DER AA, vrijheer van Cranenburgh, Loenen, Grisoord etc Wittert van der Aanaastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1710245127r
WITTERT VAN DER AA, vrijheer van Cranenburgh, Loenen, Grisoord etc Wittert van der Aaverkoper ten oosten van Harlingen1710245127r
WITTERT VAN DER AA, ARJEN Adriaan Wittert van der Aa, heer van Cronenburgh, Loenen, Grijsoordverkoper Lanen 631712245168v
WITTERT VAN DER AA, ARJEN vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aaverkoper ten oosten van Harlingen1710245125r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks Wittes, oud 60 jarenverkoper Lanen 441790263227r
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveenerflater Kleine Bredeplaats 141808268116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveenerflater Vijver 11808268116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveenerflater Kleine Bredeplaats 141808268116v
, MATTEUSwijlen Mathias van Woenselpredikanterflater Hoogstraat 32174025096ar
, wijlen Mathyas van Woenselpredikanterflater Lombardstraat 2174025094v
, MATTEUS Matthias van Woenselpredikantkoper 3/16 huis en erfLombardstraat 21729247280v
, MATTEUS Matthias van Woenseleigenaar van 5/8 Lombardstraat 21729247280v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Woffverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
, ADAM Adam ter Wogtverkoper Zuiderstraat 121809268207v
, PETRONELLA Petronella van der Woldafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Simon Stijlstraat 51762255120r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Romastraat 251753253109r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Ooievaarsteeg 111754253155v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Voorstraat 6317522534r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Lanen 3917522535v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Noorderhaven 80175325395r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Franekereind 20175325371r
WOLDE, de weduwe van van der Woldenaastligger ten westen Havenplein 161774258183r
WOLDE, HARMEN Harmen van der Woldeverkoper Sint Jacobstraat1612229104r
WOLDE, HEIN Hein van der Woldeschippernaastligger ten westen Havenplein 161741250144v
WOLDE, HEIN Hein van der Woldeschippernaastligger ten oosten Havenplein 101734248303r
WOLDE, PETRONELLA Petronella van der Woldeverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
WOLDE, PETRONELLA Petronella van der Woldehuurder Hoogstraat 51758254166r
G., J. J. G. Woldringluitenant-kolonelverkopers van 3/8 Voorstraat 181774258153v
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringhverkoper Noordoostersingel 451799265146r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringhverkoper Noorderkade 71799265147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringhverkoper ten noordoosten van Harlingen1799265147r
, van der Woldtkapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 19west1714245211r
, van der Woldtkapiteinnaastligger ten noorden Hofstraat 19west1714245211r
, van der Woldtkapiteinverpachter grond Hofstraat 271731247380r
, van der Woldtkapiteinnaastligger ten westen Romastraat ZZ171824630r
, HIELKE Hylcke van der Woldtkapiteinkoper provisioneel huis en hofHofstraat 17west1709245314v
WOLF, W. W. Wolfkoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 281808268144r
WOLF, WILLEM Willem Wolfverkoper q.q. Hofstraat 47oost1799265149r
WOLF, WILLEM wijlen Willem Wolfverkoper Hoogstraat 30181026964v
WOLF, WILLEM Willem Wolfkoopmankoper huisHoogstraat 301801265306r
WOLF, WILLEM Willem Wolfhuurder Nieuwstraat 281800265256v
WOLF, WILLEM JANS Willem Jansen Wolfkoopmanverkoper Franekerpoort (gebied)180126617r
WOLF, BERBER Barber de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, Cathelijne de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffkoper huis met het vrije gebruik en onderhoud vd steeg ten noorden en westenBrouwersstraat 101613229146r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverpachter grond Lammert Warndersteeg162523166r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord163123317v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
WOLF, JAN DIRKSde twee weeskinderen van wijlen Jan Dircks de Wolffverkoper Brouwersstraat 101630232163r
WOLF, JORIS Joris de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, MAAIKE Maeycke de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, Maghelyna de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, MICHIEL Michiel de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, PASSCHIER Passchier de Wolffkoper kamerAlemanssteeg NZ1635233168v
WOLF, PASSCHIER Passchier de Wolffverkoper Romastraat NZ1633233112r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkamakoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
, huis en hof van van der Woltkapiteinnaastligger ten westen Hofstraat 19west17182468r
, huis en hof van van der Woltkapiteinnaastligger ten noorden Hofstraat 19west17182468r
, van der Woltkapiteinhuurder Noorderhaven 771708245313r
, van der Woltkapiteinverpachter grond Hofstraat 271725246216v
, van der Woltkapiteinverpachter grond Hofstraat 21midden1725246228v
, van den Woltkapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 4oost1711245161r
, van den Woltkapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1711245161r
, MARGARETA Margareta van der Wolt, meerderjarige ongehuwde jufferverkoper van 1/2 Hofstraat 171730247351v
, PETRONELLA Petronella van der Wolt, meerderjarige ongehuwde jufferverkoper van 1/2 Hofstraat 171730247351v
, JAKOBvroedsman Jacobus Wolthuysaanhandelaar hof met zomerhuis en een ledige plaats tussen dit hof en het pakhuis ten oostenZuiderhaven ZZ169424388v
WOLTMAN, JAN Jan Woltmaneerdere eigenaar Schritsen 391605228464r
, MATTEUS Mathias van Wonselpredikantnaastligger ten westen Lombardstraat 11733248276v
, MATTEUS Mathias van Wonsilpredikantkoper huisHoogstraat 321733248275r
WOPKENS, ds. Wopkensnaastligger ten westen Zuiderhaven 57174025092r
WOPKENS, Wopkenspredikantnaastligger ten zuiden Lanen 361732248169v
WOPKENS, ds. Wopkensnaastligger ten zuiden Schritsen 121740250103v
WOPKENS, dominee Wopkenshuurder Kleine Bredeplaats 12173124869r
WOPKENS, KLAAS Claes Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
WOPKENS, MAGDALENA Magdalena Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
WOPKENS, SARA Sara Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
WOPKENS, SARA Sara Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
WOPKENS, TETJE Tetje Wopkensverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
WOPKENS, THOMAS ds. Thomas Wopkenspredikant (doopsgezind)koper huisZuiderhaven 55174025091r
WOPKENS, THOMAS wijlen ds. Thomas Wopkenserflater Zuiderhaven 551754253183r
WOPKENS, THOMAS Tomas Wopkensleraar van de Doopsgezindenkoper huisSchritsen 271732248138r
SEEKELES, BOTEburgerhopman Botte Saekles Workamakoper huis met twee door de steeg bereikbare achterkamersNoorderhaven 1051702244180v
SEEKELES, BOTE Botte Saekles Workama, c.u.huurder Noorderhaven 1051702244180v
, JANde kamer van wijlen Jan Worstnaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1662238130v
, HENDRIKde weduwe van Hendrick Wortelmannaastligger ten oosten Schritsen1605228470v
, HENDRIKweduwe van Hendrick Wortelmannaastligger ten oosten Schritsen ZZ1606228472v
, WILLEMde mouterij nu van Willem Wosmanaastligger ten westen Noorderhaven 3816702403r
WOUDE, de weduwe van de Commies van der Woudenaastligger ten westen Havenplein 16176525698v
WOUDE, DIRK Dirk van der Woudenaastligger ten zuiden Brouwersstraat 221803266182r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woudekoper huisBrouwersstraat 241800265264r
WOUDE, DIRK GEERTSde koper Dirk Geerts van der Woude, c.u.huurder (p.j.)Brouwersstraat 241800265264r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woudehuurder achter (p.j.)Lanen 62178826315r
WOUDE, HENDRIK Hendrick van der Woudekoper door niaar huisHavenplein 101734248303r
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woudekapitein transportjacht Admiraliteit in Frieslandkoper huisHavenplein 141726246275v
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woudekoopmanverkoper Havenplein 101780259253r
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woudekoopmanverkoper Havenplein 141780259266r
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 51778259139v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 171778259140v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurt 261778259141v
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmannaastligger ten westen Zoutsloot 11600228217v
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmannaastligger ten zuiden Woudemansteeg 21613229162r
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmanverkoper Woudemansteeg 21613229162r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 0-13-04 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 161606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Hoogstraat 1achter1606228526r1
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])onbekendde Unie1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de elf grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Voorstraat 93achter1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-06-12 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schritsen ZZ1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])onbekendhet Groene Laken1606228526r
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthofnaastligger ten oosten Droogstraat 531653236238r
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthofverpachter grond Schoolsteeg1658237162r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoffverkoper Droogstraat 55west1663238185r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoffverkoper Noordijs 17165523750r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoffnaastligger ten oosten Noorderhaven 931663238173r
TEUNIS, IDSKE Itske Thonis Wrijthoffnaastligger ten oosten Droogstraat 53166023830v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoffverkoper Havenplein 81663238199v
TEUNIS, JELTJEde paardenstal van Jeltie Teunis Wrijthoffnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 191659237239r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoffnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
TEUNIS, JELTJEde verkoper Jeltie Tonis Wrijthooffnaastligger ten oosten Vijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJEde verkoper Jeltie Tonis Wrijthooffnaastligger ten zuiden Vijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Tonis Wrijthooffverkoper Vijverstraat 121663238179r
WRINGER, de heer Wringernaastligger ten noorden Voorstraat 261654236271r
WRINGER, de heer Wringerkoper door niaar ratione proximitatis mouterij, yest en yestkamer met de keuken en opkamer daarbovenLanen 69164923661v
WRINGER, de brouwerij van de heer Wringernaastligger ten noorden Lanen 21achter1650236114r
WRINGER, de erfgenamen van wijlen de heer Wringerverkoper Achterstraat 51664238222r
WRINGER, de mouterij van de weduwe en erfgenamen van de heer Wringernaastligger ten noorden Lanen 21achter1664238222v
WRINGER, de heer Wringernaastligger ten noorden Lanen 21achter1653236233v
WRINGER, de erfgenamen van wijlen de heer Wringernaastligger ten oosten Voorstraat 201668239160r
WRINGER, de schuur van de heer Wringernaastligger ten noorden Hoogstraat 171640234106r
WRINGER, de erfgenamen van wijlen Dominico Wringerverkoper Voorstraat 241682241207v
WRINGER, Dominico Wringersecretaris van Harlingenverkoper Noorderhaven 771662238124r
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretarisverkoper Voorstraat 26achter167224085v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretaris van Harlingenkoper 1/2 huis met plaatsNoorderhaven 77166123876v
WRINGER, DOMINICUS grondpacht uit het huis van wijlen dr. Dominicus Wringersecretariseigenaar perceel Voorstraat 241692242401r
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.f.secretaris van Harlingenkoper door niaar vervallen huisVoorstraat 26achter167124052v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.f.naastligger ten westen Voorstraat 26achter167124052v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.f.naastligger ten noorden Voorstraat 26achter167124052v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringer, c.soc.secretarisprotesteert vanwege onrechtmatig gemaakte pisstenen Noorderhaven 741674240133r
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretariskoper Voorstraat 31167024020v
WRINGER, DOMINICUS dr. Dominicus Wringersecretariskoper provisioneel 1/2 huis en plaatsNoorderhaven 7716612388va
WRINGER, HESSEL burgerhopman Hessel Wringersecretaris van Barradeel (oud -)koper schuurHoogstraat 17achter164023497v
WRINGER, HESSEL Hessel Wringerverpachter grond Wortelstraat 171659237189v
WRINGER, HESSEL Hesselius Wringereigenaar in 1668 Voorstraat 241725246226r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-04-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Franekereind 13de Fortuin165623761r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 4-15-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Herenwaltje165623761r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 4-15-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Oosterkeetstraat165623761r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Oosterkeetstraat165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Karremanstraat165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Karremanstraat165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Oosterkeetstraat 1165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Oosterkeetstraat 11165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-05-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Lombardstraat165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Wortelstraat 17165623761r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Kleine Bredeplaats 1516652396r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Droogstraat165623761r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter16652396r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Zuiderhaven165623761r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter16652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Sint Odolphisteeg 1316652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Sint Odolphisteeg 716652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Noordijs16652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Franekereind 1316652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Oosterkeetstraat 1116652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Oosterkeetstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Wortelstraat 1716652396r1
WRINGER, HESSEL Hesselus Wringer, c.u.koper huisVoorstraat 24164423597r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Droogstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Zuiderhaven16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Oosterkeetstraat 116652396r1
WRINGER, HESSEL de heer Hesselus Wringerdijkgraafnaastligger ten noorden Lanen 69164923661v
WRINGER, HESSEL de heer Hesselus Wringerverkoper Zuiderhaven ZZ164823628r
WRINGER, HESSEL Hesselus Wringerdijkgraafverkoper Hoogstraat 17achter1644235147v
WRINGER, HESSEL de schuur, paardestal en ledige plaats van de heer Hesselus Wringer, c.u.dijkgraafnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1646235197r
WRINGER, HESSEL de heer Hesselus Wringer, c.u.dijkgraafverkoper Zuiderhaven ZZ1646235197r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 15165623761r
WRINGER, HESSEL de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverpachter grond Achterstraat NZ16652393r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 15een_achter165623761r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-07-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Kleine Bredeplaats 15twee_achter165623761r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-03-08 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg 13165623761r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg 7165623761r
WRINGER, HESSEL de mouterij van Hesselus Wringernaastligger ten noorden* Lanen 21164923673v
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Noordijs165623761r
WRINGER, HESSEL Hesselus Wringermonstercommissariskoper hof met schuurZuiderhaven 46164323548v
WRINGER, Hobbaeus Wringerverkoper Voorstraat 26achter167224085v
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Voorstraat 93achter162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schoolsteeg162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Schritsen ZZ162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Grote Kerkstraat 16162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Hoogstraat 1achter162423128r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Vioolsteeg162423128r1
WIARDA, BOKKE DOOITSESwijlen Bocke Doytses Wyaerdaverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
WIARDA, BOKKE DOOITSESde nagelaten jongste onmondige kinderen van wijlen Bocke Doytses Wyaerdaverkoper van 4/7 van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
WIARDA, BOKKE DOOITSES Bocke Doytzes Wyaerdakoper huisGrote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
WIARDA, HERE dr. Hero Wyaerdanaastligger ten oosten Lanen 381621230277r
WIARDA, HERE dr. Hero Wyardamedicus (stads -)koper huis met daarachter een ledige plaatsLanen 401619230161r
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wyardakoper Havenpoort 11752252224v
, JANwijlen Jan Wybeeckkleermaker (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 141734248310r
WYBENGA, de weduwe van Wybenganaastligger ten westen Rozengracht 27179226421v
WYBENGA, wijlen Wybengacrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenganaastligger ten oosten Hofstraat 221782260251r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenganaastligger ten zuiden Hofstraat 221782260251r
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wybenganaastligger ten westen Voorstraat 49178326182r
WYBENGA, A. wijlen A. Wybengaverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybengaverkoper Noorderhaven 951800265230r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybengaverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
WYBENGA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Wybenganaastligger ten oosten Hofstraat 221782260219v
WYBENGA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Wybenganaastligger ten zuiden Hofstraat 221782260219v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerrits Wybengaverkoper Noorderhaven 87178926367r
WYBENGA, LIJSBET Elisabeth Wybengaverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
WYBENGA, LIJSBET Elizabeth Wybengaverkoper Noorderhaven 951800265230r
WYBENGA, H. de erfgenamen van wijlen H. Wybenganaastligger ten oosten Hofstraat 22178626254r
WYBENGA, H. de erfgenamen van wijlen H. Wybenganaastligger ten zuiden Hofstraat 22178526254r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Comediesteeg 61807267345r
WYBENGA, S. S. Wybengakoopmanverkoper van 1/3 Noorderhaven 531784261258r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Voorstraat 541807267347r
WYBENGA, S. S. Wybenganaastligger ten oosten Hoogstraat 13178626264r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Comediesteeg 11807267347r
WYBENGA, S. S. Wybenganaastligger ten oosten Zoutsloot 99178626269r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Voorstraat 121807267350r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Zoutsloot 6178526244r
WYBENGA, S. de heer S. Wybenganaastligger ten westen Droogstraat 221787262175v
WYBENGA, S. S. Wybenga, n.u.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 111782260205r
WYBENGA, S. S. Wybenga, n.u.naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 111782260205r
WYBENGA, S. de heer S. Wybenganaastligger ten westen Droogstraat 221786262112r
WYBENGA, S. S. Wybenganaastligger ten oosten Zoutsloot 991790263214v
WYBENGA, S. S. W. Wybenga, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 401789263177r
WYBENGA, S. S. W. Wybenga, n.u.naastligger ten westen Voorstraat 401789263177r
WYBENGA, S. S. W. Wybenga, n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 401789263177r
WYBENGA, S. de weduwe van S. Wybenganaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11179726562r
WYBENGA, S. de weduwe van S. Wybenganaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11179726562r
WYBENGA, S. S. Wybenganaastligger ten zuiden Hoogstraat 181782260302v
WYBENGA, S. de erfgenamen van wijlen S. Wybenganaastligger ten noorden Lanen 451809268198v
WYBENGA, Sch. Wybengaverkoper Vijverstraat 51793264157v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u.koopmannaastligger ten noorden Lanen 53178126024v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoper timmerwerf, timmerschuur en knechtswoningenZuiderhaven 161784261206v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 111784261207v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Ooievaarsteeg 171791263314v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 61784261207v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Zuiderhaven 49179326495v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Grote Ossenmarkt 14179326495v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper 2/3 pakhuis, lang 112 voeten en breed 26 voeten ([voor de drie percelen in deze akte])Hoogstraat 17178626299r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u.eigenaar van 1/3 Hoogstraat 17178626299r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper Hoogstraat 171781260141r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper 2/3 pakhuis met graanzolders en gemetselde kelder ([voor de drie percelen in deze akte])Hoogstraat 15178626299r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u.eigenaar van 1/3 Hoogstraat 15178626299r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Zuiderhaven 16179226460v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Noorderhaven 93178926378v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper 2/3 huis en tuin ([voor de drie percelen in deze akte])Hoogstraat 15achter178626299r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper huisAchterstraat1786262131r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u.eigenaar van 1/3 Hoogstraat 15achter178626299r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper pakhuis of suikerraffinaderij ([voor twee percelen in deze akte])Noorderhaven 791790263255r
WYBENGA, SCHELTE wijlen Schelte Wybengaverkoper ten noorden van Harlingen18012664r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmangeniaarde koper Noorderhaven 811790263255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper q.q. Noorderhaven 23178626271r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 241791263325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmannaastligger ten westen Bildtstraat 241791263325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Bildtstraat 241791263325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper huis achter 1e en 2e perceel in deze akte ([voor twee percelen in deze akte])Bildtstraat 241790263255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Zuiderhaven 161791263293v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengageniaarde koper Noorderhaven 831790263255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Liemendijk 3179226467r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 36179226434v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 36179226434v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Voorstraat 36179226434v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengageniaarde koper Droogstraat 271790263255r
WYBENGA, SCHELTE het volgende verkochte perceel van Schelte Wybenga, c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 17179226437r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Hoogstraat 17179226437r
WYBENGA, SCHELTE het vorige verkochte perceel van Schelte Wybenganaastligger ten oosten Hoogstraat 15179226437r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Hoogstraat 15179226437r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Noorderhaven 79179326474v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Droogstraat 20179226437r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Droogstraat ZZ179326476v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Achterstraat179226439v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Bildtpoort (gebied)179226441v
WYBENGA, SCHELTE de boedel van Schelte Wybengaverkoper Zeilmakersstraat 131794264231v
WYBENGA, SCHELTE de goederen van Schelte Wybengaverkoper van 1/3 Hofstraat 261793264156r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper Hoogstraat 151782260297v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Voorstraat 99179326482v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 151782260297v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper huisGrote Ossenmarkt 141787262218v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenganaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 141787262218v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 76178326139v
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybengaverkoper Noorderkade 11790263282v
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybengakoopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 93178826347v
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybengahuurder pakhuis Noorderhaven 93178826347v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES Schelto Andries Wybengakoopmankoper door niaar pakhuis en woningZuiderhaven 491774258192v
WYBENGA, de weduwe van Wybinganaastligger ten oosten Voorstraat 451780259276r
WYBENGA, het huis van doctor Wybinganaastligger ten westen Voorstraat 701626231152v
WYBENGA, de weduwe van Wybinganaastligger ten noorden Voorstraat 451780259276r
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingakoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 10176425672v
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingakoopmannaastligger ten westen Rozengracht 271774258131r
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 98achter176425673r
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybinga, n.u.naastligger ten westen Hofstraat 301763255226r
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybinga, n.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 921765256100v
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 921765256100v
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingakoopmannaastligger ten oosten Hofstraat ZZ176425680r
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingaverkoper q.q. Hofstraat 17west176825752r
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybinganaastligger ten westen Rozengracht 27176725728r
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybinganaastligger ten westen Noorderhaven 971775258195r
WYBENGA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Wybinganaastligger ten oosten Hofstraat 221781260103v
WYBENGA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Wybinganaastligger ten zuiden Hofstraat 221781260103v
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingakoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 53176425670v
WYBENGA, dr. Martino Wybingaverkoper Voorstraat 681629232101r
WYBENGA, S. S. Wybingakoopmanverkoper van 1/3 Droogstraat 13178526213r
WYBENGA, S. S. Wybinganaastligger ten westen Zuiderhaven 51177725966v
WYBENGA, S. de heer S. Wybinganaastligger ten oosten Voorstraat 971780259297v
WYBENGA, SCHELTE de heer Schelte* Wybinga, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 36177325873v
WYBENGA, SCHELTE de heer Schelte* Wybinga, n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 36177325873v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga, n.u.naastligger ten noorden Lanen 451779259193v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybingakoopmannaastligger ten westen Voorstraat 101178126070v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 36177225831v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga, n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 36177225831v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybingakoopmankoper Liemendijk 3178126072v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybingakoopmanverkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12178326139r
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybingakoopmankoper huisVoorstraat 99de Bonte Bok1779259212v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES Schelto Andries Wybingakoper door niaar huis, herberg en stalVoorstraat 36het hof van Friesland177325873v
WYBRANDA, dr. Regnerus Wybranda*verkoper Noorderhaven 98164823630v
WYBRANDA, REGNERUS dr. Regnerus Wybrandaverkoper Noorderhaven 102164923669v
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Karremanstraat 11170824554r
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wygahuurder Lanen 461788262301r
WIJGA, KORNELIS Cornelis Wyganaastligger ten oosten Zuiderstraat 61782260206r
WIJGA, KORNELIS Cornelis E. Wyganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11783261124r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygakoper 1/10 wind rogge- en weitmolen, huis en stallenZuiderpoortsmolen 11779259184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygaeigenaar van 1/2 Zuiderpoortsmolen 11779259184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11784261239v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Zuiderpoortsmolen 1180226684v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygamolenaar (mr. -)koper huisZuidersteeg 21778259130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga, c.u.molenaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21778259130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygakoper 1/10 en 1/30 rogge- en weitmolen met woning en stalZuiderpoortsmolen 11786262116r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygamolenaar (mr. -)koper huisKromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wygakoper van 1/2 stallingBargebuurt1799265195r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wygakoper van 1/2 Bargebuurt1799265195r
WIJGA, RUURD Ruurd A. Wyganaastligger ten zuiden Karremanstraat 81807267333r
WIJGA, SIEMEN Simon Wygacommies van de lands middelen in Westergokoper zomerhuis met woning eronder, hof en tuin ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1793264115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wygacommies van de lands middelen in Westergokoper woning en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1793264115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wygacommies van de lands middelen in Westergokoper woning en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte])Liemendijk1793264115r
WIJGA, SIEMEN Simon Wyga [staat: Wijman]commies van de lands middelen in Westergonaastligger ten oosten Liemendijk1793264123v
WIJGA, IEKE ENNESde stalling van wijlen Yke Ennes Wyganaastligger ten noorden Karremanstraat 41800265235r
WIJGA, IEKE ENNESde boedel van wijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 41800265235r
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 21800265236r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 21771257208v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 41771257208v
, AALTJE Aaltje Wynekeskoper Hofstraat 251801265288r
, AALTJE Aaltje Wynekesnaastligger ten westen Hofstraat 251801265288r
, DIRK Dirk Wynekesnaastligger ten oosten Hofstraat 231784261181r
, DOUWE Douwe Wyneringverkoper Zuiderstraat 6achter1703244198v
WYNIA, de weduwe van Wynianaastligger ten oosten Hoogstraat 271788262273r
WYNIA, AALTJE REINSjongedochter Aeltie Reins Wyniakoper ten noorden van Harlingen166723999r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reins Wynianaastligger ten oosten Hoogstraat 5168524264r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reyns Wyniaverkoper Hoogstraat 71686242106r
WYNIA, ALEGONDA Alegonda Wyniakoper Zuiderstraat 27176825786r
WYNIA, ALEGONDA de weduwe Allegonda Wyniabewoner Zuiderstraat 271781260156r
WYNIA, ALEGONDA Allegonda Wyniaverkoper Zuiderstraat 271781260156r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Wyniakoper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen17492521r
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wyniakoper huisOoievaarsteeg 111803266228r
WYNIA, EEDE Edo Wyniarentmeesterkoper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend)ten noorden van Harlingen166723999r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wyniakoopmankoper hofonbekend1659237191v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wyniarentmeester van Harlingenprotesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24167224088v
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Lanen 391675240209r
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Kerkpoortstraat1675240196r
WYNIA, HENDRIKJE Hendrina Wyniaverkoper Voorstraat 63180126622v
WYNIA, JAN KLASES Jan Clasen Wynia, c.u.verkoper Lanen 171667239120v
WYNIA, JAN KLASES Jan Clasen Wyniakoper huis, loods, plaats, oliemolen, schuur en een steeg ten westenVoorstraat 851667239114r
WYNIA, S. de weduwe S. Wynia, c.s.naastligger ten zuiden Bildtstraat 131787262234r
WYNIA, S. wijlen S. Wyniaverkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
WYNIA, SJOERD wijlen Sjoerd Wyniaverkoper Hoogstraat 35180826840v
WYNIA, SJOERD wijlen Sjoerd Wyniaverkoper Wortelstraat 8180826840v
WYNIA, SJOERD wijlen Sjoerd Wyniakoper Hoogstraat 35178326165v
WYNIA, SIETSE DOEDESwijlen Sytse Doedes Wyniakoper Voorstraat 30achter1730247312v
WYNIA, TRIJNTJE Trijntje Wyniaverkoper Zoutsloot 841806267220v
WYNIA, TRIJNTJE Trijntje Wyniaverkoper Noorderhaven 201806267230v
WYNIA, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Wyniaverkoper Zuiderhaven 19zuid176325610r
ARENDS, RINNERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma, c.soc.naastligger ten westen Lanen 31703244225r
, THOMAS Tomas Wytmankoper kamer met ledige plaatsLiemendijk NZ1647235258v
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmaverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 461796264329r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmaverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1a1796264331r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmasuikerraffineerdergebruiker Noorderhaven 79179326474v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper gebouw met kantoor en vulhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 791785261311v
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper pakhuis met drie zolders en vliering ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven 811785261311v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper huis vroeger genaamd het Bierhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Bildtstraat 241785261311v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Noorderhaven 791790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Noorderhaven 791790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Noorderhaven 811790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Noorderhaven 811790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper van 1/4 Lanen 231796264333v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper huisNoorderhaven 831785261311v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Noorderhaven 831790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Noorderhaven 831790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper pakhuisZoutsloot 26de Oude Vermaning1785261311v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmagewaldige provoostverkoper Noorderhaven 691808268158v
WYTSMA, S. S. D. Wytsmakoper Noorderhaven 691791263339r
WYTSMA, SJUK Sjoek Wytsma, meerderjarige zoonverkoper van 1/2 Noorderhaven 791790263255r
WYTSMA, SJUK Sjoek Wytsma, meerderjarige zoonverkoper van 1/2 Noorderhaven 811790263255r
WYTSMA, SJUK Sjoek Wytsma, meerderjarige zoonverkoper van 1/2 Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, SJUK Sjoek Wytsma, meerderjarige zoonverkoper van 1/2 Noorderhaven 831790263255r
WYTSMA, SJUK Sjoek Wytsma, meerderjarige zoonverkoper van 1/2 Droogstraat 271790263255r
WYTSMA, W. de weduwe van W. Wytsmakoper Noorderhaven 691791263339r