Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, MARIA Maria Zaadverkoper Hoogstraat 30181026964v
, Antonio Zalisetisverkoper onbekend1619230188r
ZANDSTRA, BOUWE TJERKS Bouwe Tierks Zandstraverkoper Zoutsloot 891723246160v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN TJERKS Jan Tjercks Zanstranaastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1699243397v
ZANDSTRA, MARIA DIRKS Marijke Dirx Zanstraverkoper Liemendijk 41728247142v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Zanstrawever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 511730247300r
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tytie Zanstraverkoper Zuiderhaven 73oost1699243397v
, ANTJE Anna Catharina Zarksteenverkoper Lanen 811782260304v
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeenkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441784261139r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeennaastligger ten westen Grote Kerkstraat 441784261139r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeenkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421784261140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 421784261140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeennaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 421784261140r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeenkoper Lanen 791784261141r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeennaastligger ten westen Lanen 81achter1784261206r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeenverkoper Lanen 81achter1784261206r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeenverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 441785261284r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeenverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 421785261285r
, ANTJE Anna Catharina Zarkzeenverkoper Lanen 791787262231v
ZEE, de weduwe van van der Zeenaastligger ten noorden Voorstraat 1011803266306v
ZEE, de weduwe van van der Zeenaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 14180426743v
ZEE, BINKE Bente van der Zeenaastligger ten noorden Voorstraat 99179326482v
ZEE, BINKE Bente van der Zeenaastligger ten noorden Voorstraat 101179326488r
ZEE, BINKE de geabandonneerde boedel van Bente van der Zeeverkoper Noordijs 141795264266v
ZEE, BINKE SIETSES Bente Sytses van der Zeekoopmankoper huisNoordijs 14179226431r
ZEE, S. de weduwe van S. van der Zeenaastligger ten westen Voorstraat 99179326482v
ZEE, SIETSE ANDRIESde weduwe van Sydse Drieses van der Zeenaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 141787262156r
ZEE, SIETSE wijlen Sydze van der Zeeverkoper Noordijs 141805267124r
ZEE, SIETSE wijlen Sytse D. van der Zeeverkoper Voorstraat 101179326488r
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Sytse Drieses van der Zeekoopmankoper Voorstraat 1011787262215r
ZEE, SIETSE ANDRIESde weduwe van Sytse Drieses van der Zeenaastligger ten oosten Noorderhaven 431789263110r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zeekoopmankoper huis de Ossekop genaamd (waren huurders)Voorstraat 97de Ossenkop1780259297v
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zeekoopmankoper huisKleine Kerkstraat 51782260260r
ZEE, SIETSE ANDRIES Sytze Drieses van der Zeekoper huisKleine Kerkstraat 12178326139r
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Sytze Drieses van der Zeekoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 971802266149v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Sytze Drieses van der Zeekoopmanverkoper Voorstraat 971802266149v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeeverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopmanverkoper Havenplein 241791263290v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoper Noordijs 141795264266v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmaijzerkramer (mr. -)koper huisLanen 82de Grauwe Kat1779259186v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmaijzerkramer (mr. -)huurder voor 5 of 10 jaren (p.j.)Lanen 821779259186v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmaijzerkramer (mr. -)verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
BONNES, DOUWEwijlen Douwe Bonnes Zeefsmaverkoper Lanen 82179726544r
, PIERKJE Perkje B. Zeefsmaverkoper Voorstraat 73180126646r
, ANDRIES Andries van Zeegenschipper (trekveer-)verkoper Schritsen 291763255245r
ZEEMAN, stal en wagenhuis van Zeemanbodenaastligger ten noorden Hofstraat 2017562543v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 131790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 151790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 131790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 151790263211v
ZEEMAN, EELKJE Eelkie Zeemanverkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ177625910v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeemannaastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1780259268v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeemanverkoper Noorderhaven 28achter1780259268v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkje Joosten Zeemankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22178326135r
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeemankoper Grote Bredeplaats 251780259259v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 151781260116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 25178326130r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTESwijlen Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Brouwersstraat 2217922648r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeemanschipperkoper Zuiderhaven 34tuin173524949r
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeemanschippernaastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin173524949r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeemannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west1748251217r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeemannaastligger ten westen Zuiderhaven 36west1748251217r
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeemannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west17562549v
ZEEMAN, FRANS de weduwe van Frans Zeemannaastligger ten westen Zuiderhaven 36west17562549v
ZEEMAN, FRANS wijlen Frans Zeemanverkoper Zuiderhaven 281759254198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemankoper huisVoorstraat 761775258235v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemanmarktmeester en koopmanverkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ177625910v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemankoopmankoper huisNoorderhaven 621780259269v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemanverkoper Voorstraat 761780259286av
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemanverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemankoopmankoper Noorderhaven 121788262269r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemannaastligger ten noorden Voorstraat 191789263125v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemanverkoper Noorderhaven 121789263169r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemankoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 891790263198r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemanverkoper Noorderhaven 621790263250r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeeman, c.m.verkoper Noorderhaven 891791263345r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemanverkoper Hoogstraat 221798265108v
ZEEMAN, FRANS JOOSTESde erfgenamen van wijlen Frans Joosten Zeeman, c.soc.naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1723246161r
ZEEMAN, FRANS JOOSTESwijlen Frans Joosten Zeemanverkoper Zuiderhaven 34west1758254179r
ZEEMAN, J. J. Zeemanbodekoper provisioneel huisVijverstraat 617412507ra
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s.bodenaastligger ten noorden Achterstraat 5175025293r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Zoutsloot 301746251115r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper Spinhuisstraat 41746251153r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Spinhuisstraat 41747251180r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (stads -)geniaarde koper van 1/2 Weverstraat ZZ1747251203r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper woningBargebuurtspoortje 101748251226v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper van 1/3 Noorderhaven 131748251232v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper woning en weefwinkelAnjelierstraat 2174925210v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Anjelierstraat 41754253193r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper van 1/3 Noorderhaven 131756253254v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 201756253259r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 20achter1756253260v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper Zuiderhaven 31175725465r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper q.q. Noorderhaven 141759254218ar
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45176125557v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper huisLanen 51761255108v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (stads -)geniaarde koper Sint Odolphisteeg 81762255177v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131763255186r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper 1/2 huisZuiderhaven 311763255253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 311763255253v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17176425658v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeemannaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23177225841v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeemannaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23177225841v
ZEEMAN, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Zeemannaastligger ten zuiden Zuiderhaven 29177225850v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeemannaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 231775258239r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeemannaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 231775258239r
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ177625910v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeemannaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 231787262230v
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zeemannaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 231787262230v
ZEEMAN, JOOST wijlen Joost Zeemanbode (stads -)eigenaar Kleine Bredeplaats 211806267253v
ZEEMAN, JOOST FRANSES Joost Fransen Zeemanbode (gerechts-)koper huis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaastZoutsloot 30174525198v
ZEEMAN, JOSEF Joseph Zeemancommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Kleine Bredeplaats 211806267253v
ZEEMAN, MARIA Maria Zeemanverkoper Kleine Bredeplaats 211806267253v
, vroedsman Zeestranaastligger ten noorden Rozengracht 51681241173r
, vroedsman Zeestranaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1687242192v
, de timmerwerf van vroedsman Zeestranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1692242390v
, de kamers van vroedsman Zeestranaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1692242394r
, de tuin van vroedsman Zeestranaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1692242394r
, vroedsman Zeestranaastligger ten zuiden Zuiderplein 31692242394v
, vroedsman Zeestranaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1692242398v
, het huis van vroedsman Zeestranaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16922432r
, vroedsman Zeestranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ16922434v
, het houtstek van vroedsman Zeestra, c.s.naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ169324333v
, de vroedsman Zeestranaastligger ten westen Voorstraat 5016922431ra
, gemeensman Zeestranaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11712245171r
, vroedsman Zeestraverkoper Voorstraat 2171924650r
, A.vroedsman A. Zeestranaastligger ten westen Hofstraat ZZ1702244167ar
, A.de weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestranaastligger ten oosten Zuiderplein 11710245132r
IEPES, vroedsman Ankse Ippes Zeestranaastligger ten zuiden Hofstraat 121669239191v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ipes Zeestrakoper 1/4 huis met put en bakVijver 1167124065v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper ledige plaatsZuiderhaven ZZ1675240202v
IEPES, ANSKEhet pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestranaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1675240202v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u.koper huisKleine Bredeplaats 101675240212r
IEPES, ANSKEde ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1676240245v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper kamerWeverstraat1677240257v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestrakoper provisioneel 1/4 huis, put en bakVijver 1167124010va
IEPES, ANSKEde ledige plaats of houtstek van vroedsman Ansche Ypes Zeestranaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16782413v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u.koper twee ledige huisplaatsenZuiderhaven ZZ16782417v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 5-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Liemendijk NZ167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 11de Witte Trompet167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Franekerpoort (gebied)167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Moriaanstraat167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 29167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Grote Ossenmarkt 10167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Klaverbladstraat 19167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Moriaanstraat 12167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Kruisstraat167924130r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestrageniaarde koper Voorstraat 30168024189r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden onbekend168024191v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168124138va
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestraverkoper Havenplein 18west168424256r
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ypes Zeestrakoper hof met bomen en planten en 2 kamers ten noorden daaraan gebouwdHofstraat ZZ1673240119r
IEPES, ANSKEhet huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestranaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1673240119r
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ypes Zeestranaastligger ten westen Voorstraat 501682241180v
IEPES, ANSKEvroedsman Anscke Ypes Zeestraverkoper Voorstraat 481699243395r
, ANSKEvroedsman Anske Zeestranaastligger ten zuiden Zuiderplein 11692242391r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Epes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7oost1696243237v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Epes Zeestraverkoper Noorderhaven 721696243248v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u.koper huis en hofRozengracht 7west1668239157v
IEPES, ANSKEde vroedsman Anske Ipes Zeestranaastligger ten westen Voorstraat 50167023941va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ippes Zeestraverkoper Zuiderhaven 651667239119v
IEPES, ANSKEhet zojuist gekochte huis van vroedsman Anske Ippes Zeestranaastligger ten oosten Voorstraat NZ1668239128r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ippes Zeestraverkoper Rozenstraat 11669239187v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Weeshuisstraat 13167024027r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Weeshuisstraat 15167024027r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Rozengracht 17167124042v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Hofstraat 47oost167224082r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat 6zuid167224098v
IEPES, ANSKEvroedschap Anske Ypes Zeestrakoper ledige plaatsRozengracht 7west1674240161r
IEPES, ANSKEde hof van Anske Ypes Zeestranaastligger ten oosten Rozengracht 7west1674240161r
IEPES, ANSKEhet timmerhuis van Anske Ypes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7west1674240161r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel huis, plaats, put en bakLanen 3916702401ra
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 16167224012va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Vijver 11681241159r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper door niaar huis, plaatsje en tuintjeRozengracht 51681241173r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten oosten Rozengracht 51681241173r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverpachter grond William Boothstraat 6noord1682241228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper William Boothstraat 6noord1682241228v
IEPES, ANSKEMede-vroedschap Anske Ypes Zeestrakoper hof met prieelRozengracht 7west1683241260r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7west1683241260r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraaanhandelaar grondpacht van 10-00-00 CGRozengracht 7west1683241271r
IEPES, ANSKEgrondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestraeigenaar perceel Rozengracht 7west1683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraaanhandelaar grondpacht van 2-10-00 CGRozengracht 7west1683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Kerkpoortstraat 111683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Moriaanstraat 121683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Moriaanstraat1683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Kerkpoortstraat 271683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Vijverstraat 11683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Klaverbladstraat 191683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraeigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ168124132va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168224144va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel huisonbekend168224144va
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Zuiderhaven ZZ16922439r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Hofstraat 21midden169324369r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Grote Kerkstraat 31midden1696243196v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestranaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid170024442v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper William Boothstraat 6noord170024453r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper Grote Ossenmarkt 10170024453r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Rozengracht 7west170024470r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestrakoper huisVoorstraat 2169224311v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestrakoper kamerHofstraat 21midden169224319v
IEPES, ANSKEde vroedsman Anske Yppes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7oost1695243122v
IEPES, ANSKEde vroedsman Anske Yppes Zeestraverkoper Rozengracht 7oost1695243122v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestraverkoper Brouwersstraat 5169924430r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestraverkoper Zuiderhaven ZZ169924432r
IEPES, ANSKEde verkoper Anske Yppes Zeestraverpachter grond Rozengracht 51705244298r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestraverkoper Rozengracht 51705244298r
, W.vroedsman W. Zeestraverkoper Hofstraat ZZ171924634v
, WILLEMburgerhopman Wilhelmus Zeestrazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Rozengracht 51705244298r
, WILLEMvroedsman Wilhelmus Zeestraverkoper Kleine Bredeplaats 10171924639v
, ANTONIUSwijlen Antony Zeevaardigverkoper Prinsenstraat 61806267255v
JANS, PIETER Pyter Jansen Zeevenbergenverkoper Lammert Warndersteeg 71762255131r
, JAN Jan D. Zeilemaakerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 87180226692v
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeilemakerkoopmanverkoper huis, het erf lopend van het Noordijs tot aan de Zoutsloot ?Liemendijk 421787262190v
ZEILMAKER, REINER de erfgenamen van wijlen Reinder J. Zeilemakerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 87178926367r
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeilmaakerkoopmanverkoper q.q. Lanen 9oost1784261183v
DOUWES, JANde weduwe van Jan Douwes Zeilmaakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 20180426797r
JANS, JANwijlen Jan Jansen Zeilmaakerverkoper Sint Jacobstraat 5178126052r
, JAN Jan Zeilmaekercommandeurkoper huisSint Jacobstraat 5174325127r
ZEILMAKER, Zeilmakerkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 831785261311v
ZEILMAKER, Zeilmakerkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 261785261311v
ZEILMAKER, ATE Ate Zeilmaker, c.u.huurder (p.j.)Nieuwstraat 381796264322r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmakerkoper Brouwersstraat 231799265143r
ZEILMAKER, KLAASKE Claaske Zeilmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 231799265143r
ZEILMAKER, DIRK Dirk Zeilmakernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15179726535r
ZEILMAKER, EVERT RUURDS Evert Ruurds Zeilmakerlantaarnvullerkoper huisHoogstraat 41781260150v
ZEILMAKER, HIELKJE Hylckjen Zeilmakerverkoper Zoutsloot ZZ1712245167r
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ180426710v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 181811269132v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191781260144r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21178526239r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerkoopmanhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerkoopmankoper door niaar hecht gebouwde en florisante lijnbaanHavenpoort 11789263139v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakernaastligger ten westen Droogstraat 271790263255r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerverkoper Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
ZEILMAKER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmakernaastligger ten oosten Zoutsloot 23180826830v
ZEILMAKER, JAN DOUWESwijlen Jan Douwes Zeilmakerverkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 131741250160r
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeilmakerkoper door niaar huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1780259284v
ZEILMAKER, JAN JANS Jan Jansen Zeilmakercommandeurgeniaarde koper Voorstraat 11west174025093r
ZEILMAKER, JAKOBJE Japke W. Zeilmakerkoper Voorstraat 461800265272v
ZEILMAKER, KEIMPE Keimpe Zeilmakerverkoper Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, KEIMPE hun wijlen oom Keimpe Zeilmakererflater Noorderhaven 71799265128r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmakernaastligger ten zuiden Hoogstraat 53177825993r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeilmakerkoper q.q. Achterstraat 71785261288r
ZEILMAKER, REINER wijlen Reinder J. Zeilmakerkoopmanerflater Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmakerkoopmankoper huisZoutsloot 101770257165v
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jans Zeilmakernaastligger ten westen Noorderhaven 311771257226r
ZEILMAKER, REINER JANS Reinder Jansen Zeilmakerhuurder Liemendijk 3178126072v
ZEILMAKER, REINER JANSde erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 27178626295v
ZEILMAKER, REINER JANSde erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmakernaastligger ten noorden Noorderhaven 27178626295v
ZEILMAKER, REINER JANSde erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmakerverkoper van 1/2 Franekereind 29west180126618r
ZEILMAKER, REINER JANS Reiner Jansen Zeilmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 511785261281r
ZEILMAKER, REINER JANS Reynder Jansen Zeilmakergeniaarde koper van 1/2 Liemendijk 31759254237v
ZEILMAKER, SIETSKE Sytske D. Zeilmakerverkoper Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmakerverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske Zeilmakerkoper huisNoorderhaven 281806267282v
ZEILSTRA, OEPKE Oepke Zeilstranaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1789263148r
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstramr. zeilmakerkoper Zuiderhaven 19zuid1782260278r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alyda Zeilstraverkoper Schritsen 351795264246r
REINERS, PIETER Pytter Reiners Zeiltie, c.u.verkoper Zoutsloot 611667239101r
, DIRK Dirk van Zeist, c.u.bewoner Heiligeweg 26172124693v
, DIRKde weduwe van Dirk van Zeistnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141736249156r
JANS, DIRK Dirk Jansen van Zeist, c.u.koper dwarshuis, loods, plaats, put, bakZuiderstraat 12172124697r
, JAN Jan van Zeistnaastligger ten noorden Zuiderhaven 71a1702244177v
, JAN Jan van Zeistverkoper Raamstraat 81703244230r
, JOHANNES Johannes van Zeistnaastligger ten zuiden Molenpad ZZ180226659r
, JOHANNESde weduwe van Johannes van Zeistnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53180426766r
, JOHANNESde weduwe van Johannes van Zeistnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55180426778r
ZEEMAN, FRANS Frans Zemankoopman in wijnenverkoper Hoogstraat 221787262152r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zemannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 191774258135r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zemannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 171778259122r
JANS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergennaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9174925245r
, PIETERde kamer van Pytter Zevenbergennaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
, ANTONIUS Anthony Zeverdigkoper huisPrinsenstraat 6180426772v
, ANTONIUS Anthony Zeverdighuurder Prinsenstraat 6180426772v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemakernaastligger ten westen onbekend1775258203v
DOUWES, JAN Jan Douwes Zeylmaakernaastligger ten oosten Noorderhaven 57oost180226656v
HILLEBRANDS, RUURD Ruird Hillebrands Zeylmaekerverkoper van 1/4 Lanen 131747251188v
ZEILMAKER, DOUWE Douwe Zeylmakernaastligger ten westen Noorderhaven 151765256109r
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmakernaastligger ten oosten Zeepziederstraat 3180426757r
ZEILMAKER, JAN Jan Zeylmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7175725456r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeylmakerkoopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 611785261303r
ZEILMAKER, JAN DOUWES Jan Douwes Zeylmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 831802266132r
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmakernaastligger ten zuiden Hoogstraat 53176425670v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylmakernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1766256217r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alida Zeylstrakoper Schritsen 351784261160r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstraverkoper Grote Ossenmarkt 181803266263r
ZEILSTRA, WILHELMINA Willemina Alida Zeylstrahuurder Grote Ossenmarkt 181803266269r
, JOHANNES Johannes van Zeystnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141748251210r
, JOHANNESwijlen Johannes van Zeysthovenierverkoper Molenpad ZZ1806267281v
, JOHANNES Johan D. Zichmanschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 111793264118v
, A. A. van Ziegenkoopmannaastligger ten westen Lanen 811782260304v
, A. A. van Ziegenkoopmannaastligger ten noorden Lanen 811782260304v
, ANDRIES Andries van Ziegenleerlooier (mr. -)koper huis, met nog een huis daarachter aan de DroogstraatNoorderhaven 971775258195r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmankoper huis en weefwinkelFabrieksstraat177725957r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmankoper huisMoriaanstraat ZZ1782260212r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmankoper huisBargebuurt 28178326170v
, ANDRIES Andries van Ziegenkoper van 1/3 Rommelhaven 26b178326171v
, ANDRIES Andries van Ziegenkoper van 1/3 van 1/2 Schritsen 671783261100r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Bargebuurt 281784261133r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Lanen 791784261141r
, ANDRIES Andries van Ziegennaastligger ten westen Rommelhaven 281784261143r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Fabrieksstraat1784261205r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Rommelhaven 26b178626263r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ1786262118r
, ANDRIES Andries van Ziegenverkoper Noorderhaven 971790263259v
, ANDRIES Andries van Ziegenverkoper Bargebuurt1791263285r
, ANDRIESwijlen Andries van Ziegenverkoper Zoutsloot 23180826830v
, JOHANNES Johannes van Ziegennaastligger ten zuiden Molenpad 61791263369r
, Ziegmaschoenmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 9180426718v
SIERSMA, AUGUSTINUS de weduwe van mr. Augustinus Ziersmanaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 101675240212r
SIERSMA, DOEKE Doeke J. Ziersmakoper zoutkeetNoorderkade 251807267325r
, MARIA Maria van Zijllkoper Grote Ossenmarkt 18165623793v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Zoutsloot 1071808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Ooievaarsteeg 201808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Scheffersplein 11808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Oosterkeetstraat 81808268148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlstkoper Oosterkeetstraat 61808268148v
ZIJLSTRA, Zijlstrakoopmankoper huis en erfGrote Bredeplaats 351805267173r
ZIJLSTRA, de heer Zijlstranegotiantkoper pakhuisNoorderhaven 74Bremen18072683r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstrakoper Havenplein 161774258183r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstrabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Kerkpoortstraat 651785261267v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstranaastligger ten westen Weeshuisstraat 11178626253r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 26178626293v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstrahavenmeesterhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstranaastligger ten oosten Voorstraat 6178826321r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstraverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstranaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 31807267335v
ZIJLSTRA, C. de Heer C. D. Zijlstraschepen van de Stadkoper Schritsen 54180826865v
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstranaastligger ten noorden Poortje 5181026939r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterkoper pakhuis en plaatsHavenplein 18west1774258166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 18west1774258166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 161774258183r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterkoper huisSint Odolphisteeg 111782260205r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterkoper huisSint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstrahavenmeesterverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis* Zijlstrahavenmeesternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13179226415r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper q.q. Hoogstraat 17179226437r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper q.q. Hoogstraat 15179226437r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper q.q. Droogstraat 20179226437r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper q.q. Achterstraat179226439v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis* Zijlstrahavenmeesternaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41792264355v
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstranaastligger ten noorden Lanen 451800265227r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra*havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 16180126616r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstrasolliciteur bij de marineverkoper q.q. Scheerstraat 4180226660r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstranaastligger ten oosten Havenplein 16180426741r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstrakoper door niaar huis met pakhuis daarachterNoorderhaven 231806267193r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper Havenplein 18180826838r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstrakoopmankoper huisZuiderhaven 9181026932r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis C. Zijlstranaastligger ten westen Zuiderhaven 9181026932r
ZIJLSTRA, KORNELISKE KORNELIS Cornelis Cornelisen Zijlstrakoopmanverkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 241808268131r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huisHavenplein 18oost177325898r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huis en tuinVoorstraat 8178126015v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huisPoortje 3178126015v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterverkoper Sint Jacobstraat 61791263287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeester (oud -)verkoper Sint Odolphisteeg 11179726562r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrakoper Simon Stijlstraat 61809268260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrakoper Simon Stijlstraat 81809268260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrakoper Simon Stijlstraat 21809268260r
ZIJLSTRA, D. de heer D. Zijlstranaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5180426798r
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstrakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 61805267128r
ZIJLSTRA, D. D. C. Zijlstrahuurder (p.j.)Schritsen 601809268262v
ZIJLSTRA, DIRK Dirk Zijlstrakoopmangeniaarde koper Noorderhaven 231806267193r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk C. Zijlstrakoper huisVoorstraat 36het hof van Friesland1807267336r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)koper van 1/2 huisSpekmarkt 4177225832v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. huis-)koper Havenplein 18oost177325898r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 151775258220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Hofstraat 351785261276r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstrakoper huisSpekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Spekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten westen Spekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41786262103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstraeigenaar van 3/4 Sint Jacobstraat 61786262103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Lanen 80178926380v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISde erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten noorden Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper Brouwersstraat 41789263165r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper Spekmarkt 21795264274v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstrakoper Schritsen 491796264318v
ZIJLSTRA, FOEKJE KORNELIS Foekje Cornelis Zijlstrakoper Zuiderhaven 71790263190v
ZIJLSTRA, HANS Hans W.C. Zijlstrakoper huis, tuin en bleekveldSchritsen 54180826865v
ZIJLSTRA, HANS Hans Willem Cornelis Zijlstraverkoper Schritsen 54181026963v
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 61809268260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 81809268260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 21809268260r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper Rozengracht1797265313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstraverkoper Rozengracht1797265313r
ZIJLSTRA, MARTJEN de geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstraverkoper Rozenstraat 3179826583r
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstraverkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstrazeilmakerverkoper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstraverkoper Noorderhaven 761782260200v
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstraverkoper Noorderhaven 781782260200v
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstraverkoper Brouwersstraat 8180726814r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstraverkoper Lanen 93180726817r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Zijlstrakoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstraverkoper Brouwersstraat 221803266182r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Brouwersstraat 2217922648r
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingeleconomusverkoper Noorderhaven 771696243258r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricinaastligger ten noorden Rozengracht 131680241112r
, B. B. Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Lanen 36166723991r
, B. B. Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Schritsen 27166723991r
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingengeniaarde koper Sint Odolphisteeg 21657237120v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.procureur postulantkoper huisLanen 371658237174ar
, BAVIUS Bavius Ziricusprocureur fiscaalverkoper q.q. Hondenstraat 81657237259r
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.notarisverkoper Lanen 371661238112v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u.notariskoper huisSint Odolphisteeg 61662238149v
, BAVIUS Bavius Ziricusnotarisverpachter grond Klaverbladstraat 191662238160v
, BAVIUS Bavius Ziricusnotariskoper huis met een nieuwe loods en plaats met putLanen 38166523927v
, BAVIUS Bavius Ziricusnotarisverpachter grond Klaverbladstraat 191667239114v
, BAVIUSvroedsman Bavius Ziricusnotarisnaastligger ten oosten Lanen 361668239153v
, BAVIUSgezworen gemeensman Bavius Ziricus, c.u.notariskoper hof of tuin en prieeltjeBrouwersstraat 23achter1669239183v
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricuskoper huisNieuwstraat OZ1669239210r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusverkoper Moriaanstraat 121670239215r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusverkoper Klaverbladstraat 191670239215r
, BAVIUSoud gemeensman Bavius Ziricus, c.u.verkoper Nieuwstraat OZ167024022v
, BAVIUShet huis van oud gemeensman Bavius Ziricusnaastligger ten oosten Brouwersstraat 251674240132r
, BAVIUSde tuin van vroedsman Bavius Ziricusnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter1674240139r
, BAVIUSvroedsman Bavius Ziricusnotariskoper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieelHofstraat 121674240160r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnaastligger ten noorden Rozengracht 131675240186r
, BAVIUSde hof van de vroedsman Bavius Ziricusnaastligger ten westen Hofstraat 12a1676240247v
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnaastligger ten noorden Rozengracht 13167824119r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnotariskoper huisSpekmarkt 2167924131r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnaastligger ten noorden Rozengracht 11168024199v
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnotarisverkoper Sint Odolphisteeg 61681241127v
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnaastligger ten noorden Schritsen 291681241135r
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusverkoper Spekmarkt 21682241187v
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricusnaastligger ten noorden Lanen 93168024119va
, BAVIUS Bavius Ziricusnotarisverkoper Lanen 38168424242r
, BAVIUSwijlen Bavius Ziricusverkoper Lanen 371694243116v
, BEREND Beernd Zoekhuurder (p.j.)Rapenburg 10west1774258149v
ZOMER, NICOLAAS de weduwe van Nicolaas Zomerhuurder bovenkamer (p.j.)Voorstraat 81twee_achter1766256186v
ZOMER, OEPKE Oepke Zomerhuurder Kruisstraat 5oost1808268124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomerhuurder Lammert Warndersteeg 81808268124r
, CATHARINA Catharina Zondagverkoper Dalpad 9178326164v
, HENDRIKwijlen Hendrik Zondagkoper Dalpad 9176425669r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervanschipperkoper huis en herbergRommelhaven 181803266307r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervanschipper (schuit-)verkoper Rommelhaven 181805267161v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervanschipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 721808268109v
, REINER Reyner Olivier van Zonhovenverkoper Lanen 56164323573r
, SIEMEN Simon Zoutdragerkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 34179826586v
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u.huurder Fabrieksstraat 201786262122v
, JAN Jan Zudermankalkmankoper huisNoorderhaven 110180126637v
, JAN Jan Zudermankalkmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 110180126637v
, GEERTwijlen Geert Zuirkoper Voorstraat 89166523916r
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirgerkoopmanverkoper Werfpad 7169324343v
SURINGAR, TJEERD de hof van Tjeerdt Zuirgernaastligger ten zuiden Rozengracht 34167224090r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde kinderen van wijlen Tjeerdt Sybrands Zuirgererflater Scheffersplein OZ1686242122r
, AMALIA Amelyke Zuirgersnaastligger ten zuiden Noorderhaven 4416652395v
TJEERDS, SIEBRENwijlen Sibrand Tjeerds Zuirigerverkoper van 1/2 Voorstraat 516842424va
SIEBRENS, TJEERD Tjeerd Sybrandts Zuirigernaastligger ten zuiden Rozengracht 34166823926ra
, EELKEwijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper onbekend WZ173124817r
, GERARDUSde weduwe van Gerrard Sybren Zuiringarnaastligger ten oosten Zuidoostersingel 11755253198v
, GERARDUSde weduwe van Gerrard Sybren Zuiringarnaastligger ten zuiden Zuidoostersingel 11755253198v
SIEBRENS, GERARDUSwijlen de heer Gerrard Sybrens Zuiringarverkoper Zuidoostersingel 11755253198v
, MARIA Maria Zuiringarverkoper Kleine Kerkstraat 161729247282v
SURINGAR, TJEERD de kinderen van wijlen Tiaard Zurigernaastligger ten westen Voorstraat 781695243160r
, HESSELwijlen dr. Hessel Zuringamedicinae doctor en lijnslagerkoper Noorderhaven 26172724735v
, EELKEde tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 41723246162v
, EELKEde tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 61723246162v
, EELKEde kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 41723246162v
, EELKEde kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 61723246162v
, EELKEdr. Eelco Zuringarnaastligger ten noorden Noordijs 231727246302v
, EELKEde hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 4172124692v
, EELKEde hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 6172124692v
, EELKEde kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 4172124692v
, EELKEde kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 6172124692v
, G.de heer G. Zuringarnaastligger ten noorden Zuiderstraat 171733248208r
, GAUKEde erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Zuringarverpachter grond Voorstraat 97172024690r
, HESSELdr. Hesselus Zuringarverkoper Hoogstraat 14172024667r
, MARIA Maria Zuringarverkoper van 1/2 Voorstraat 97172024690r
, MARIA Maria Zuringarverkoper van 1/2 Noordijs 10172024692r
, MARIA Maria Zuringarverkoper Voorstraat 97achter172124694r
, GERARDUSwijlen de heer Gerard Sybren Zuringerverkoper Voorstraat 44175325392r
SURINGAR, AMALIA Amelia Zuyrgerverkoper Kleine Kerkstraat 161729247230r
SURINGAR, GAUKE de kamer van Gouke Zuyrgernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1692242398v
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Zuyrgernaastligger ten noorden William Boothstraat 5zuid167824122v
SURINGAR, GAUKE de kamer van Gouke Zuyrigernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16922432r
SURINGAR, TJEERD Tiaert Zuyrigernaastligger ten westen Herenwaltje1634233136v
, GAUKEde erfgenamen van wijlen Gouke Zuyringarkoopmanverpachter grond wagenhuis Simon Stijlstraat 617292476va
, MARIA Maria Zuyringarkoper door niaar Kleine Kerkstraat 161729247230r
, MARIAvrouw Maria Zuyringarkoper door niaar huisGrote Kerkstraat 1a1733248188v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaalwinkeliersenaastligger ten noorden Zuiderhaven 6176825766v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaalwinkelierseverkoper Zuiderhaven 6176825766v
ZWAAL, ANTJE Anna Zwaalkoper huisZoutsloot 211784261158v
SWART, FILIPPUS de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwartkoopmannaastligger ten oosten Schritsen 44178326184r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Zwartkoopmanverkoper Schritsen 44178326184r
SWART, REINER Reinder Zwartnaastligger ten zuiden Vissersstraat 61789263132v
SWART, REINER Reinder A. Zwartnaastligger ten noorden Bargebuurt 22180226662r
SWART, REINER Reinder Zwartschippernaastligger ten oosten Zoutsloot 311807267337v
SWART, REINER Reinder A. Zwartnaastligger ten westen Zoutsloot 37180826862r
SWART, REINER Reinder A. Zwartnaastligger ten westen Zoutsloot 371809268216r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwartschipper (wijd-)koper huis en tuintjeZoutsloot 33178326185r
SWART, REINER ARJENS Reinder Arjens Zwarthuurder (p.j.)Zoutsloot 33178326185r
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwartvarensgezelkoper huisLanen 351808268113r
, GERRITde weduwe van Gerryt Zweerhorsthuurder Rozengracht 211795264243v
, vroedsman Zwermsnaastligger ten westen Droogstraat ZZ1725246229r
, FOKELTJE Fokeltie Zwermsverkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1727246314v
, HOTSEvroedsman Hotse Zwermskoper door niaar huisDroogstraat 241733248179v
, HOTSEvroedsman Hotze Zwermsverkoper q.q. Grote Kerkstraat 18172024687r
, HOTSEvroedsman Hotze Zwermszilversmid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1727246314v
, STEFFENde onmondige kinderen van zijn wijlen broeder Steeven Zwermsmakelaar (stads -)verkoper van 4/6 Zuiderhaven ZZ1727246314v
, STEFFENwijlen Steeven Zwermsverkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1727246314v
, JAN Jan van Zwoll, c.u.notarisverkoper Zeilmakersstraat 191657237108r
, JANwijlen Jan van Zwollnotariskoper Noorderhaven 4416652395v
, JAN Jan van Zwollnotariskoper provisioneel huisBildtstraat 14166623910va
, JAN Jan van Zwytenhuurder (p.j.)Noorderhaven 98achter1766256185r
, REINde erfgenamen van wijlen Rein Zybedanaastligger ten zuiden Schritsen 621798265121r