Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de verwerkte resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-29 13:17:49.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2320147v 01-05-1630 het grote huis verpachter grond voor CG 1:10:00
2340003v 21-02-1636 verpachter grond ((staat: pro quota van ouds daarop))
2390149v 16-02-1668 het huis Romen verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: Romen)
2430018v 18-12-1692 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2430019r 18-12-1692 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2430019v 18-12-1692 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2430045v 19-02-1693 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 0:10:00 (huisnaam: de Fontein)
2430069r 03-12-1693 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2460060v 14-01-1720 dit huis verpachter grond voor CG 0:06:00
2460151r 29-11-1722 de verkopers verpachter grond voor CG 0:14:00
2460226r 04-04-1725 koopsom bestaat uit afkoop (20 jaar) + 2 1/4 jaar aflossing verpachter grond voor CG 7:00:00 ([niet vermeld])
2470114r 13-06-1728 particuliere eigenaar verpachter grond voor CG 10:00:00
2480089v 27-04-1732 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2480230r 06-09-1733 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2490272v 19-10-1738 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00
2500166r 23-04-1741 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2530100r 07-10-1753 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 1:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2530248r 14-12-1755 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 1:10:00 (huisnaam: de Fontein)
2530250r 14-12-1755 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2540046v 28-11-1756 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00
2550079v 21-06-1761 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2590061v 01-06-1777 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2590282v 11-06-1780 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2610255r 28-11-1784 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2630289v 15-01-1791 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 1:10:00 (huisnaam: de Fontein)
2630310v 13-02-1791 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2660109r 20-06-1802 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2660188v 16-01-1803 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 1:10:00 (huisnaam: de Fontein)
2660217r 27-02-1803 Beidsgats molen verpachter grond voor CG 12:00:00
2670291r 18-01-1807 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2680018v 22-11-1807 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2680151r 06-11-1808 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2680176r 11-12-1808 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2680278v 03-09-1809 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 1:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2690081r 11-11-1810 het huis de Fontein verpachter grond voor CG 1:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2540208r 20-05-1759 Bartle in de Karremanstraat mr. bontwever verpachter grond voor CG 0:10:00 ((staat: jaarlijkse rente))
2370148r 17-01-1658 Bauck boendermaakster verpachter grond voor CG 0:19:00
2480243r 11-10-1733 Femme verpachter grond voor CG 1:10:00
2390077v 27-01-1667 Heiltje verpachter grond voor CG 2:00:00
2390078v 27-01-1667 Heiltje verpachter grond voor CG 1:04:00
2390156v 15-03-1668 N. N. verpachter grond voor CG 28:00:00 ([staat: GG 20:00:00] (Augustinus van Siersma?)) (voor het afhandelen van de grondpacht)
2420243v 18-03-1688 N. N. verpachter grond voor CG 28:00:00 ((staat: 20:00:00 GG))
2620103r 03-09-1786 N. N. verpachter grond voor CG 2:00:00
2290241r 08-01-1615 de weduwe en erfgenamen van wijlen Syds timmerman verpachter grond voor CG 0:10:00
2380201v 20-12-1663 de erven van Anne Aarnts verpachter grond voor CG 2:02:00 ((jaarlijkse rente))
2390215r 09-01-1670 de kamers van de weduwe van Jacob Aartz verpachter grond voor CG 2:05:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Welmoed Adries verpachter grond voor CG 1:10:00
2360117v 16-03-1650 Lolke Aelties verpachter grond voor CG 2:05:00
2370102r 20-12-1656 Hessel Aenes verpachter grond voor CG 0:18:00
2340030v 26-02-1637 de erven van Anne Aernts verpachter grond voor CG 2:17:00 ((staat: 1-19-00 GG))
2390165v 24-05-1668 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages verpachter grond voor CG 25:00:00
2290232r 16-10-1614 Rippert Agges verpachter grond voor CG 0:02:00
2290277r 14-05-1615 Rippert Agges verpachter grond voor CG 0:02:00
2320159r 23-10-1630 Wybe Alberts verpachter grond voor CG 1:00:00
2320133r 30-01-1630 Isbrant Algers verpachter grond voor CG 0:06:00
2350181v 11-05-1645 oud burgerhopman Lyckle? Andries verpachter grond voor CG 2:00:00
2390065r 13-01-1667 de erven van Lycle Andrys verpachter grond voor CG 2:00:00
2380004va 29-01-1660 de erfgenaam van Amel Arents verpachter grond voor CG 2:02:00
2390125v 29-12-1667 de erven van Amel Arents verpachter grond voor CG 2:02:00
2360152r 26-01-1651 Pyter Aris verpachter grond voor CG 0:10:00
2320172r 09-01-1631 gemeeensman Gerryt Auckes burger verpachter grond voor CG 1:00:00
2380084r 27-01-1661 Pals Bauckes verpachter grond voor CG 0:14:00
2350155v 15-12-1644 Pybe Bauckes verpachter grond voor CG 2:06:00
2540257v 03-02-1760 Dirk Beernds verpachter grond huis voor CG 0:08:00
2540257v 03-02-1760 Dirk Beernds verpachter grond pakhuis voor CG 0:06:00
2560240r 08-02-1767 Dirk Beernds verpachter grond huis voor CG 0:08:00
2560240r 08-02-1767 Dirk Beernds verpachter grond wagenmakerij voor CG 0:06:00
2390005r 14-01-1665 de erven Grietje Beerns verpachter grond voor CG 0:17:00
2350068v 23-04-1643 Stoffel Beniers verpachter grond voor CG 0:08:00
2310016r 16-05-1624 Grietie Berents verpachter grond voor CG 1:08:00
2470041r 26-10-1727 de erven van Jan Broers verpachter grond voor CG 0:18:00
2390163r 10-05-1668 Dirck Christiaens verpachter grond voor CG 1:00:00
2390062r 23-12-1666 oud burgemeester Pieter Claasen verpachter grond voor CG 2:02:00
2340114v 08-11-1640 de erven van Dirck Claes verpachter grond voor CG 1:08:00
2290214v 01-05-1614 Jacob Claesen slachter verpachter grond voor CG 0:02:00
2290282r 09-07-1615 de erfgenamen van Tialcke Claesen verpachter grond voor CG 0:12:00
2290254v 19-02-1615 de erfgenamen van Tyalcke Claesens verpachter grond voor CG 0:12:00
2460016r 13-03-1718 de erven van Jurrien Claeses verpachter grond voor CG 3:13:08
2330105v 28-04-1633 de erven van Dirck Claesis verpachter grond voor CG 1:08:00 ((staat: 1-00-00 GG))
2320164v 11-12-1630 Tomas Clasen wonende in Oosterbierum verpachter grond voor CG 1:10:00
2380108v 13-10-1661 gemeensman Hendrick Coenraeds verpachter grond voor CG 1:00:00
2380071v 13-01-1661 gemeensman Hendrick Coenraedts verpachter grond voor CG 2:03:00
2390212v 14-11-1669 oud burgemeester Hendrik Coenraets verpachter grond voor CG 3:10:00
2310015r 16-04-1624 Jan Dircks verpachter grond voor CG 1:00:00
2330178v 03-01-1636 naastligger Jan Dircks verpachter grond voor CG 1:01:00
2320112v 28-11-1629 Laes Dircks metselaar verpachter grond voor CG 0:13:00
2340004r 06-03-1636 de weduwe en erven van wijlen Arie Dircksen verpachter grond voor CG 0:02:00
2330124v 07-12-1633 Ariaen Dirckx verpachter grond voor CG 0:04:00
2320156r 04-09-1630 Arien Dirckx verpachter grond voor CG 0:05:00
2320156v 04-09-1630 Arien Dirckx verpachter grond voor CG 0:05:00
2330142v 29-03-1634 Aryan Dircx verpachter grond voor CG 0:02:00
2330145r 26-04-1634 Aryen Dircx verpachter grond voor CG 0:02:00
2380130r 16-02-1662 de erven van Jochum Dircx verpachter grond voor CG 1:12:00
2380013ra 05-01-1662 de erven van Jochum Dircx verpachter grond voor CG 1:12:00
2290208r 13-03-1614 Sipcke Dircx verpachter grond voor CG 0:14:00
2390061v 23-12-1666 de erven van Jan Dirks metselaar verpachter grond voor CG 1:00:00
2390012ra 25-11-1666 de erven van Jan Dirksen metselaar verpachter grond voor CG 1:00:00
2340066r 26-05-1638 de weduwe van Aerie Dirx verpachter grond voor CG 0:02:00
2370131v 30-05-1657 de weduwe van Arien Dirx verpachter grond voor CG 0:12:00
2400076v 14-01-1672 de weduwe van Heyltie Arien Dirx verpachter grond voor CG 2:00:00
2340102r 29-03-1640 naastligger Jan Dirx verpachter grond voor CG 1:01:00
2340149r 29-05-1641 de erven van Jan Dirx verpachter grond voor CG 0:14:00
2350092v 26-11-1643 Jochem Dirx verpachter grond voor CG 0:08:00
2360136v 23-11-1650 Jochum Dirx burger koopman verpachter grond voor CG 1:12:00
2350115v 10-03-1644 Laes Dirxen metselaar verpachter grond voor CG 2:00:00
2460190v 16-01-1724 Harmen Douwes verpachter grond voor CG 0:12:00
2460202r 17-09-1724 Harmen Douwes blauwverver verpachter grond voor CG 0:12:00
2490151r 02-12-1736 Harmen Douwes koopman verpachter grond voor CG 0:12:00
2500094v 07-02-1740 de erven van Harmen Douwes verpachter grond voor CG 2:04:00
2510069v 31-01-1745 de erven van Harmen Douwes verpachter grond voor CG 2:04:00
2540172v 05-11-1758 de erven van Harmen Douwes verpachter grond voor CG 0:14:00
2540191v 14-01-1759 de erven van Harmen Douwes verpachter grond voor CG 2:04:00
2590016v 24-11-1776 de erven van Harmen Douwes verpachter grond voor CG 0:14:00
2290263v 26-03-1615 Eete? Eetes? verpachter grond voor CG 1:16:00
2310035v 26-12-1624 de erven van Ete Etes verpachter grond voor CG 1:15:00
2290202v 06-02-1614 Claes Feddes c.u. verpachter grond voor CG 2:16:00
2320145r 10-04-1630 Claes Feddes verpachter grond voor CG 2:16:00 ((staat: 2:00:00 GG))
2330111v 16-06-1633 Jacob Feddes verpachter grond voor CG 8:08:00
2390052v 03-06-1666 Pieter Feddes c.u. verpachter grond voor CG 2:16:00
2310045v 22-01-1625 Trijn Fockes verpachter grond voor CG 0:10:00
2290265r 26-03-1615 de erfgenamen van Thoenis Folckerts verpachter grond voor CG 0:14:00
2340103v 29-03-1640 de erven van wijlen Claes Folkerts verpachter grond voor CG 0:15:00
2400170r 10-01-1675 de ergenamen van Werp Freerx verpachter grond voor CG 2:00:00
2350082v 01-10-1643 Jarich Frieses verpachter grond voor CG 1:00:00
2340071r 02-12-1638 de weduwe van Andries Gatties wonende in Staveren verpachter grond voor CG 3:00:00
2370103v 03-01-1657 Ydtie Gerbrants verpachter grond voor CG 1:10:00
2470341v 19-11-1730 Jasper Gerrits verpachter grond voor CG 1:00:00
2480018r 03-06-1731 Jasper Gerrits verpachter grond voor CG 1:00:00
2500094v 07-02-1740 Jasper Gerrits verpachter grond voor CG 1:16:00
2380086r 27-01-1661 Lieuwe Gerrits mr. schoenmaker verpachter grond voor CG 1:00:00
2310049r 23-01-1625 burgermr. Dirck Gerryts verpachter grond voor CG 0:08:00
2370171av 25-09-1658 de erven van Foppe Gerryts verpachter grond voor CG 1:05:00
2470209r 05-12-1728 Jasper Gerryts verpachter grond voor CG 1:00:00
2310030r 07-11-1624 Barbara Goris verpachter grond voor CG 0:18:00 (betreft de ene kamer die niet is gekocht)
2320138v 14-02-1630 Fridts Gosses verpachter grond voor CG 0:14:00
2290206r 27-02-1614 Willem Goverts n.q. verpachter grond voor CG 2:02:00
2350145r 27-10-1644 Lambert Halbes verpachter grond voor CG 0:10:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Willem Harmens houtzager verpachter grond voor CG 1:10:00
2290260v 19-03-1615 burgemeester Saeff Hendricks verpachter grond voor CG 0:05:00
2290281v 02-07-1615 burgemeester Saeff Hendricx verpachter grond voor CG 0:05:00
2570140r 25-11-1769 Douwe Hendriks verpachter grond voor CG 0:15:00
2370107r 07-01-1657 wijlen Anna Hessels verpachter grond voor CG 4:00:00
2290242r 08-01-1615 Hette Hettes verpachter grond voor CG 1:15:00
2330148r 07-06-1634 Sytse Hilles verpachter grond voor CG 0:07:08
2410015ra 16-02-1679 Joucke Hoites wonende in Leeuwarden verpachter grond voor CG 10:04:12
2320146v 25-04-1630 Trijn Hotses verpachter grond voor CG 0:14:00
2550132r 09-05-1762 Elske Huiberts verpachter grond voor CG 0:10:08
2590264v 02-04-1780 de erven van Elske Huiberts verpachter grond voor CG 0:02:08
2460302v 19-01-1727 Dirk Huigens verpachter grond voor CG 0:18:00
2300003r 24-09-1615 de weduwe van Cornelis Intes verpachter grond voor CG 2:02:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Dirk Jacobs schoenmaker verpachter grond voor CG 1:00:00
2290221r 05-06-1614 Freerck Jacobs verpachter grond voor CG 1:00:00
2320120r 12-12-1629 Nanne Jacobs c.u. verpachter grond voor CG 0:10:00
2320120r 12-12-1629 Nanne Jacobs c.u. verpachter grond voor CG 0:10:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Pytter Jacobs timmerman verpachter grond voor CG 3:00:00
2380036v 11-03-1660 Reyer Jacobs verpachter grond voor CG 0:10:00
2390029v 03-12-1665 de erven van Augustinus Jans verpachter grond voor CG 1:08:00
2500289v 17-02-1743 Pyttie Jans verpachter grond stokerij voor CG 70:00:00
2430084r 28-01-1694 het nagelaten zoontje van Broer Jansen mr. chirurgijn verpachter grond voor CG 0:18:00
2390175r 30-11-1668 de erven van Hans Jansen verpachter grond voor CG 1:08:00 (betreft een akker en grond ten zuiden van de Bleek en ten oosten van 't Hensthof)
2450120v 20-04-1710 Harmen Jansen koopman verpachter grond voor CG 1:02:00
2440048r 28-01-1700 Jan Jansen verpachter grond voor CG 0:03:00
2370197r 19-02-1659 de erven van Joannes Jansen verpachter grond voor CG 0:12:00
2360160r 15-02-1651 Johannis Jansen verpachter grond voor CG 0:12:00
2390146r 02-02-1668 Lieuwe Jansen verpachter grond voor CG 1:06:00
2390032ra 10-05-1668 Lieuwe Jansen koopman verpachter grond voor CG 1:06:00
2400262v 18-02-1677 de erven van Lieuwe Jansen verpachter grond voor CG 1:06:00
2400016ra 10-03-1672 Lieuwe Jansen verpachter grond voor CG 1:06:00
2410036r 09-02-1679 de erven van Lieuwe Jansen verpachter grond voor CG 1:06:00
2340097r 02-02-1640 burgemeester Paulus Jansen of zijn vrouw verpachter grond voor CG 4:00:00
2390071v 20-01-1667 de brouwerij van Pier Janties burger brouwer verpachter grond voor CG 2:10:00
2390015va 20-01-1667 de brouwerij van Pier Janties verpachter grond voor CG 2:10:00
2500093r 31-01-1740 de erven van Jetse Jelles verpachter grond voor CG 1:08:00
2470132v 10-10-1728 de erven van Jetses Jelles verpachter grond voor CG 0:14:00
2480002r 11-03-1731 de erven van Freddrik Jeppes verpachter grond voor CG 0:14:00
2360237v 01-05-1653 de erven van Jan Johannes verpachter grond voor CG 1:08:00
2500015r 25-01-1739 Lammert Joris koopman verpachter grond voor CG 5:00:00
2310008v 13-03-1624 Tiaard Jouckes c.u. verpachter grond voor CG 0:12:00
2290269r 16-04-1615 Ocke Jouckes? verpachter grond voor CG 2:10:00
2290226v 14-08-1614 Ocke Jurckes verpachter grond voor CG 2:10:00
2290270v 30-04-1615 Haduwe Jurians verpachter grond
2510076r 09-05-1745 de erven van Maeyke Lieuwes verpachter grond voor CG 1:08:00
2290219r 22-05-1614 Jan Lourens verpachter grond voor CG 0:01:08
2310004v 28-02-1624 Tiaard Lous secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2390020v 19-08-1665 de erven van Tjaard Louws secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2390020v 19-08-1665 de erven van Tjaard Louws secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2360255v 04-02-1654 Rinse Martens verpachter grond voor CG 3:00:00
2320104v 07-06-1629 Rintse Martens verpachter grond voor CG 2:08:00 ((staat: 1 reaal))
2360243r 25-09-1653 Ipe Meinerts mr. timmerman verpachter grond voor CG 4:00:00
2380200r 15-11-1663 Ipe Meinerts verpachter grond voor CG 4:00:00
2380096v 21-04-1661 de erven van Ype Meinerts verpachter grond voor CG 1:08:00
2400203v 27-06-1675 de erven van Ype Meynerts verpachter grond voor CG 1:08:00
2390215r 09-01-1670 de kamers van Hans Niclaas verpachter grond voor CG 0:05:00
2340172r 23-01-1642 Joost Peters bakker verpachter grond voor CG 1:00:00
2530163v 08-09-1754 de erven van Hinke Philippus verpachter grond voor CG 1:05:00
2310054v 05-02-1625 de erfgenamen van Marten Piebes verpachter grond voor CG 1:00:00
2390040ra 06-06-1669 Heiltje Pieters verpachter grond voor CG 0:10:00
2390202r 25-04-1669 de erven van Jacob Pieters verpachter grond voor CG 1:00:00
2290243r 15-01-1615 de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters verpachter grond voor CG 0:10:00
2290271v 23-04-1615 de erfgenamen van Pieter Pieters houtkoper verpachter grond voor CG 0:02:00 (of eenmalige aflossing: 2 GG)
2340095v 26-01-1640 Sibrich Pieters verpachter grond voor CG 1:10:00
2300025r 25-02-1616 de erfgenamen van Oratio Pronaente verpachter grond voor CG 2:00:00
2350107r 04-02-1644 Karst Pyters c.u. verpachter grond voor CG 0:10:00
2390205v 09-05-1669 Heyltie Pytters verpachter grond voor CG 0:10:00
2510069v 31-01-1745 Lolkjen Rinkes verpachter grond voor CG 1:16:00
2540191v 14-01-1759 de erven van Lolkjen Rinses verpachter grond voor CG 1:16:00
2320137r 14-02-1630 erven van Pieter Rioerdts verpachter grond voor CG 0:06:00
2460105v 16-03-1721 koopman Auke Robijns c.u. bakker verpachter grond voor CG 6:06:00
2400227r 05-03-1676 de weduwe van Lyckele Romckes verpachter grond voor CG 2:00:00
2390064v 13-01-1667 Sake Romckes lakenkoper verpachter grond voor CG 1:08:00
2420049v 07-09-1684 vroedsman Sake Romckes verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2520186v 16-01-1752 de erven van Jelte Ruirds verpachter grond voor CG 1:13:00
2310051v 29-01-1625 Jan Scheltis verpachter grond voor CG 1:00:00
2290217r 08-05-1614 Jan Sents verpachter grond voor CG 0:10:00
2330106v 05-05-1633 Jan Sents verpachter grond voor CG 2:00:00
2310021v 03-07-1624 Jans Sents verpachter grond voor CG 0:10:00
2480205r 12-04-1733 de weduwe van Dirk Sickes verpachter grond voor CG 0:03:08
2350120r 24-03-1644 Jan Sickes wonende in Leeuwarden verpachter grond voor CG 0:18:00
2310033r 11-12-1624 de erven van Lieuwe Siercks verpachter grond voor CG 0:04:00
2290231r 02-10-1614 de erfgenamen van Jan Sipckes verpachter grond voor CG 0:07:00
2310014r 10-04-1624 de erven van Jan Sipkes verpachter grond voor CG 0:14:00
2470139r 31-10-1728 Lijsbeth Sjoerds verpachter grond voor CG 2:10:00
2530143r 10-02-1754 Jan Sybes schipper (trekveer-) verpachter grond voor CG 2:00:00
2470248v 13-03-1729 Obe Sybes mr. kompasmaker verpachter grond voor CG 0:14:00
2310017v 05-06-1624 Wopke Sybes verpachter grond voor CG 1:05:00
2290215v 08-05-1614 Ebel Sybrandts verpachter grond voor CG 6:00:00
2320161r 14-11-1630 Ybel Sybrants verpachter grond voor CG 2:17:08
2290215r 08-05-1614 Jan Sydses c.u. verpachter grond voor CG 1:05:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Joris Symens verpachter grond voor CG 2:00:00
2290235v 27-11-1614 Tiepcke Taeckes verpachter grond voor CG 0:11:00
2390189v 24-01-1669 Rein Tiallinghs c.u. verpachter grond voor CG 0:07:00
2410245v 28-01-1683 Rein Tjallings verpachter grond voor CG 0:07:00
2480051v 18-11-1731 Temme Tjommes verpachter grond voor CG 1:10:00
2310011v 28-03-1624 Seerp Tyercks verpachter grond voor CG 1:08:00
2320157r 04-09-1630 Hidde Ulckes verpachter grond voor CG 1:00:00
2290240r 08-01-1615 Lambert Warners n.q. verpachter grond voor CG 0:10:00
2310009r 13-03-1624 Lambert Warnerts burger hopman verpachter grond voor CG 0:07:00
2290253r 12-02-1615 Eepe Watses verpachter grond voor CG 1:08:00
2310047r 22-01-1625 de weduwe van Sjouck Webes verpachter grond voor CG 1:10:00
2370173v 22-05-1658 Claes Willems burger bakker verpachter grond voor CG 0:12:00
2440351v 22-01-1702 Cornelis Willems stadsdrukker verpachter grond voor CG 0:14:00
2380172r 18-01-1663 de erven van Ghijs Willems verpachter grond voor CG 0:08:00
2410040v 02-03-1679 de erven van Ghijs Willems verpachter grond voor CG 0:08:00
2380163r 11-01-1663 de erven van Gijs Willems verpachter grond voor CG 0:16:00
2380163v 11-01-1663 de erven van Gijs Willems verpachter grond voor CG 0:16:00
2380164r 11-01-1663 de erven van Gijs Willems verpachter grond voor CG 0:08:00
2380164v 11-01-1663 de erven van Gijs Willems verpachter grond voor CG 0:08:00
2340115r 08-11-1640 de weduwe van Nanne Willems verpachter grond voor CG 0:04:00
2380183v 01-03-1663 Jouck Wybes verpachter grond voor CG 1:00:00
2390148r 02-02-1668 Joucke Wybes verpachter grond voor CG 1:00:00
2290280r 11-06-1615 de weduwe Trijn Wybes burger verpachter grond voor CG 1:00:00
2300022v 18-02-1616 Tryn Wybes verpachter grond voor CG 3:00:00
2410006ra 26-01-1679 de erven van Grietie Wybrants verpachter grond voor CG 1:06:00
2400161r 25-10-1674 Philippus Ydes verpachter grond voor CG 2:10:00
2410015r 02-03-1678 wijlen Huybert Zents verpachter grond
2460111v 11-05-1721 de erven van wijlen Pyter Ackersloot verpachter grond voor CG 1:00:00
2460098v 26-01-1721 aan erven van Pyter Ackerslooth verpachter grond voor CG 1:00:00
2460185v 05-12-1723 de erven van Aeltie Pyters de Adam verpachter grond voor CG 2:17:08
2370180r 02-01-1659 secretaris A. Adius verpachter grond voor CG 1:10:00
2320142v 04-04-1630 wezen van Ibelcke Sybrands Aedis verpachter grond voor CG 3:02:12
2530079r 27-05-1753 de erven van Backer secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2530157r 14-07-1754 de erven van Backer secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2450183r 20-11-1712 Aucke Backer koopman verpachter grond voor CG 6:06:00
2470257r 22-05-1729 de weduwe van Auke Backer verpachter grond voor CG 1:18:00
2500287v 03-02-1743 de erven van Romke Backer verpachter grond voor CG 1:00:00
2450176r 03-04-1712 Aucke Jansen Backer c.u. verpachter grond voor CG 6:06:00
2470042r 26-10-1727 R. Bakker oud secretaris wonende in Franeker verpachter grond voor CG 1:00:00
2430105r 19-05-1694 burgerhopman Aucke Jans Banga verpachter grond voor CG 4:14:00
2430105r 19-05-1694 burgerhopman Aucke Jans Banga verpachter grond voor CG 4:14:00
2400139r 22-02-1674 Joucke Hoytes Beyma verpachter grond voor CG 1:00:00
2350005v 20-03-1642 Anna de Block verpachter grond voor CG 4:18:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Ruird d' Bode verpachter grond voor CG 2:10:00
2340043r 29-11-1637 wijlen Martimis Boelema verpachter grond voor CG 3:00:00 ((voor 1/1))
2340043r 29-11-1637 wijlen Martimis Boelema verpachter grond voor CG 1:00:00 ((voor 1/1))
2340043r 29-11-1637 wijlen Martimis Boelema verpachter grond voor CG 3:10:00 ((voor 1/1))
2500221v 11-02-1742 Braam secretaris verpachter grond voor CG 1:00:00
2530032r 17-12-1752 Anna Braam verpachter grond steegje voor CG 5:00:00
2530040r 14-01-1753 Anna Braam verpachter grond voor CG 2:00:00
2380089r 17-02-1661 Claas Gerrits Braam verpachter grond voor CG 5:12:00
2440160v 29-01-1702 vaandrig Tjalling Braaxsma verpachter grond voor CG 1:00:00
2510098v 14-11-1745 de erven van Jacob Romkes Braem verpachter grond voor CG 5:00:00 ((voor de steeg))
2510115r 16-01-1746 de erven van Jacob Romkes Braem verpachter grond voor CG 5:00:00
2510245v 01-12-1748 oud burgemeester Claas Pieters van der Brug verpachter grond voor CG 2:17:08
2590084r 16-11-1777 de weduwe van Buitenpost verpachter grond voor CG 2:02:00
2630303v 30-01-1791 Buitenpost verpachter grond voor CG 2:02:00
2390061r 23-12-1666 Claas Burger verpachter grond voor CG 0:12:00
2350032v 20-11-1642 Claes Burger verpachter grond voor CG 1:00:00
2400205r 05-09-1675 Claes Burger verpachter grond voor CG 0:12:00
2390011va 25-11-1666 de heer Gemma Laes van Burmania verpachter grond voor CG 1:00:00
2410035ra 16-01-1681 Homme Laas Burmania verpachter grond voor CG 1:00:00
2380003v 20-11-1659 de heer Alle van Burum verpachter grond voor CG 4:18:00
2430240r 31-08-1696 de heer Alle van Burum verpachter grond voor CG 4:18:00
2380084v 27-01-1661 de heer Alle van Buyrum verpachter grond voor CG 6:06:00
2310033r 11-12-1624 de erven van Watze van Camminga verpachter grond voor CG 2:03:00
2360072r 18-02-1649 Willem Jacobs de Cocq verpachter grond voor CG 0:03:00 ((voor 1/6))
2310045r 22-01-1625 de erfgenamen van Cornelis Coninghs verpachter grond voor CG 1:08:00
2340162r 02-01-1642 de erven van Cornelis Coninx verpachter grond voor CG 1:08:00
2340161v 09-01-1642 de erven van Cornelis Conix verpachter grond voor CG 1:00:00
2350140v 20-10-1644 Lenert Croddebosch verpachter grond huis voor CG 1:00:00
2350140v 20-10-1644 Lenert Croddebosch verpachter grond huis voor CG 1:00:00
2330107v 05-05-1633 de erven van Gerryt Cronenburgh verpachter grond voor CG 0:04:08
2400208v 03-10-1675 de erven van Gerryt Cronenburgh verpachter grond voor CG 0:04:08
2510261v 02-02-1749 Jan Damast verpachter grond voor CG 0:10:00
2560153v 19-01-1766 Jan Damast verpachter grond voor CG 0:10:00
2370187r 16-01-1659 de erven van Berbara Decama verpachter grond voor CG 3:00:00
2360141r 23-11-1650 Tiebbe Drayer verpachter grond bierkamer voor CG 2:16:00
2390214r 12-12-1669 ds. Rombartus Drost c.u. verpachter grond voor CG 4:00:00
2390031r 03-12-1665 de erven van Frans Eisinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2390185v 17-01-1669 de erven van Frans Eisinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2420020v 20-01-1684 de erven van Frans van Eisinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2340147v 09-05-1641 de erven van de overste Julius van Eissinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2340108v 14-06-1640 de weduwe Trijn Engelsman verpachter grond voor CG 0:06:00
2330120r 23-11-1633 overste Eysinga verpachter grond voor CG 5:05:00 ((staat: Lb))
2290201r 06-02-1614 de erfgenamen van Frans van Eysinga verpachter grond voor CG 1:05:00
2290254r 19-02-1615 de erfgenamen van Frans van Eysinga verpachter grond voor CG 1:10:00
2290268v 16-04-1615 de erfgenamen van Frans van Eysinga verpachter grond voor CG 1:15:00
2290272r 30-04-1615 de erfgenamen van Frans van Eysinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2310044r 22-01-1625 de ergenamen van Frans van Eysinga verpachter grond voor CG 2:00:00
2340140r 14-03-1641 de erven van Frans van Eysinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2330122r 07-12-1633 de erven van Julius van Eysinga verpachter grond voor CG 1:00:00 ((staat: Lb))
2400182r 17-01-1675 de erven van jhr. Julius van Eysinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2470248v 13-03-1729 Harmen Douwes Faber mr. blauwverver verpachter grond voor CG 0:12:00
2470390r 18-02-1731 Harmen Douwes Faber verpachter grond voor CG 0:15:00
2560194r 15-06-1766 Douwe Harmens Faber verpachter grond voor CG 0:10:00
2490027v 16-01-1735 Harmen Douwes Faeber verpachter grond voor CG 0:10:00
2330130v 18-01-1634 de weduwe en erven van Sybrandt Edes Feytema verpachter grond voor CG 3:02:12
2310051r 29-01-1625 Cornelis Edis Feytema wonende in verpachter grond voor CG 3:00:00
2390158v 05-04-1668 gemeensman Dirck Fransen Fisscher c.u. verpachter grond voor CG 1:08:00
2320131r 23-01-1630 wijlen Reyn Upckes Fogelsang verpachter grond voor CG 0:03:00
2430047r 05-03-1693 Jurjen Claessen Fontein koopman verpachter grond voor CG 2:17:08
2430150v 21-04-1695 Reyner Claessen Fontein koopman verpachter grond voor CG 1:10:00
2440060v 03-03-1700 Jurrien Clasen Fontein verpachter grond voor CG 2:17:08
2480307r 14-02-1734 de kinderen van Reyner Gijsberts Fontein verpachter grond voor CG 12:00:00
2470243r 13-03-1729 kinderen Reyner Gijsbertus Fontein verpachter grond voor CG 12:00:00
2500227r 11-03-1742 Aefke Reiners Fontein verpachter grond voor CG 6:00:00
2380159r 07-12-1662 Hendrick Hendricx Fransma c.u. verpachter grond voor CG 0:04:00
2540155v 10-09-1758 Tjepke Gratama koopman verpachter grond voor CG 2:02:00
2490258v 31-08-1738 Jacobus Groenewolt verpachter grond voor CG 1:00:00
2490019va 08-06-1738 Jacobus Groenewolt verpachter grond voor CG 1:00:00
2500133r 20-11-1740 Jacobus Groenewolt verpachter grond voor CG 1:00:00
2500213r 14-01-1742 Jacobus Groenewolt verpachter grond voor CG 5:12:00
2510011r 22-09-1743 Jacobus Groenewolt verpachter grond voor CG 6:00:00
2520196r 20-02-1752 de erven van Jacobus Groenewolt c.s. verpachter grond voor CG 1:00:00
2500032r 31-05-1739 Jacobus Groenewoud c.s. verpachter grond voor CG 1:00:00
2510237r 03-11-1748 de erven van Hylke Haanekuik verpachter grond voor CG 1:05:00
2380119v 05-01-1662 Ige Gerbens Haarsma verpachter grond voor CG 1:01:00
2340117v 20-12-1640 de erven van Jacob Peters Hagen verpachter grond voor CG 1:10:00
2520121r 14-03-1751 de erven van Hylke Hanekuik verpachter grond voor CG 1:05:00
2630070v 18-01-1789 dr. W. J. Hanekuik c.u. verpachter grond voor CG 2:02:00
2400002ra 30-01-1670 de weduwe van Hardenburgh verpachter grond voor CG 1:08:00
2430345v 13-02-1698 burgemeester Jacob Claesen Hatsma verpachter grond voor CG 3:00:00
2400206r 05-09-1675 Grietie Pyters Hauckema verpachter grond voor CG 0:09:00
2330106r 05-05-1633 Heemstra secretaris verpachter grond voor CG 2:05:00
2340144v 02-05-1641 Heemstra secretaris verpachter grond voor CG 2:05:00
2400035va 22-12-1676 de erven van Foecke Heemstra verpachter grond paardenstal voor CG 0:05:00
2380194r 16-08-1663 de erven van Foeke Heemstra verpachter grond voor CG 0:05:00
2350099v 14-01-1644 de kopers Idsard van Hettinga verpachter grond voor CG 0:12:00
2350043r 15-01-1643 Idsart van Hettinga verpachter grond voor CG 4:00:00
2350047r 15-01-1643 Idsart van Hettinga verpachter grond voor CG 4:15:00
2380118r 08-12-1661 de erven van Idsert Hettinga verpachter grond voor CG 3:00:00
2350033r 27-11-1642 Idsardt Hittinga verpachter grond voor CG 0:14:00
2470297v 19-12-1729 de erven van Dieuke Pyters Hoogstra verpachter grond voor CG 3:08:00
2440059v 03-03-1700 de erven van Isabella van Hoorn verpachter grond voor CG 0:04:00
2460172v 20-06-1723 de erven van Isabella van Hoorn verpachter grond voor CG 0:04:00
2350087r 15-10-1643 kapitein Hoptilla verpachter grond voor CG 1:00:00
2340042r 24-09-1637 Jan Gerckes Hoptilla kapitein verpachter grond voor CG 1:10:00
2340096v 02-02-1640 Jan Gerckes Hoptilla kapitein verpachter grond voor CG 1:00:00
2340111v 23-08-1640 Dirck Inthema verpachter grond voor CG 2:00:00
2380037v 11-03-1660 de nazaten van Dirk Inthiema verpachter grond voor CG 2:00:00
2510115r 16-01-1746 burgemeester W. Jelgersma verpachter grond voor CG 2:00:00
2510098v 14-11-1745 burgemeester Wiltetus Jelgersma verpachter grond stal voor CG 2:16:00 ((voor de stal))
2530032r 17-12-1752 de weduwe van burgemeester Wiltetus Jelgersma verpachter grond paardenstal voor CG 2:16:00
2390086r 10-02-1667 de erven van de oude sergeant Frans Jongbloet verpachter grond voor CG 0:07:00
2650288r 25-01-1801 Cornelis Jonker of zijn successeuren verpachter grond voor CG 2:00:00
2340071r 02-12-1638 Ruyrdt Jukama verpachter grond voor CG 1:08:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Claes Kat verpachter grond voor CG 1:00:00
2360141v 17-11-1650 Willem Jacobs de Kock verpachter grond voor CG 0:03:00 ((voor 1/6))
2520064v 19-04-1750 de weduwe van Allert Krol verpachter grond voor CG 0:07:00
2550207v 05-06-1763 de weduwe van Allert Krol verpachter grond voor CG 0:07:00
2510247v 15-12-1748 Jacob Simons Kuiper verpachter grond voor CG 1:06:00
2400051v 24-06-1671 Jacob Jurriens de Lange verpachter grond voor CG 1:08:00
2470041r 26-10-1727 de erven van burgemeester Lanting verpachter grond voor CG 2:02:00
2400007v 13-02-1670 oud burgemeester Bartle Lanting verpachter grond voor CG 2:16:00
2480346r 14-11-1734 de erven van Bartel Cleisen Lanting verpachter grond voor CG 2:02:00
2390168r 26-07-1668 burgemeester Lantingh verpachter grond voor CG 2:16:00
2390168v 26-07-1668 burgemeester Lantingh verpachter grond voor CG 2:16:00
2400072r 10-12-1671 oud burgemeester Lantingh verpachter grond voor CG 2:16:00
2370172av 25-09-1658 burgemeester Bartel Lantingh verpachter grond voor CG 5:10:00
2430084r 28-01-1694 de erven van burgemeester Bartel Cleisen Lantingh verpachter grond voor CG 2:02:00
2380108r 29-09-1661 de heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verpachter grond voor CG 0:18:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 5:10:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 2:00:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 2:00:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 2:16:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 3:10:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 2:02:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 2:02:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 2:02:00
2410030r 02-02-1679 de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond voor CG 2:16:00
2380016ra 04-01-1663 de erven van Taco Lauta verpachter grond voor CG 1:10:00
2650237r 15-06-1800 Menalda verpachter grond voor CG 1:06:00
2660006v 17-05-1801 de weduwe van Menalda verpachter grond voor CG 1:06:00
2380110r 20-10-1661 Hendrick Moudts burger mr. goudsmid verpachter grond voor CG 1:04:00
2380013va 02-03-1662 Hendrick Mouts burger zilversmid verpachter grond voor CG 1:04:00
2510212r 14-01-1748 Jelte Ruirds Nauta verpachter grond voor CG 0:07:00
2510164av 22-01-1747 Jetse Ruirds Nauta verpachter grond voor CG 0:07:00
2510223v 16-06-1748 Jelte Ruurds Nauta verpachter grond voor CG 0:07:00
2430106v 09-06-1694 oud burgemeester Sibrandus Pauw Kerkpoort, bij de verpachter grond voor CG 4:00:00
2380021va 15-02-1663 Piphron koopman verpachter grond voor CG 2:02:00
2400209v 10-10-1675 Pyter Joris Piphron verpachter grond voor CG 2:02:00
2360144r 07-12-1650 Jidtie Popta verpachter grond paardenstal voor CG 1:02:00
2310045r 22-01-1625 mr. Tyebbe Popta verpachter grond voor CG 1:10:00
2320151v 29-05-1630 Sioerd Tiebbes Popta verpachter grond voor CG 1:10:00
2390218v 16-01-1670 de woning van Hans Dirx Pottie verpachter grond voor CG 2:00:00
2460283r 13-10-1726 Sybe Jansen Reyer verpachter grond voor CG 2:00:00
2290248v 29-01-1615 Eme Jacobs de Ringh verpachter grond voor CG 1:01:00
2460009r 23-01-1718 Marten Rozee verpachter grond voor CG 1:08:00
2470344r 26-11-1730 Pieter Rozee koopman wonende in Amsterdam verpachter grond voor CG 1:08:00
2380211v 17-01-1664 de erven van Runia ontvanger verpachter grond voor CG 1:08:00
2340001v 14-02-1636 de erven van Arian Schaft verpachter grond voor CG 0:12:00
2380095r 21-04-1661 de erven van Dirck Lieuues Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij voor CG 8:16:00
2340058r 23-02-1638 de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond voor CG 4:04:00 ((staat: 3-00-00 GG))
2340060r 10-03-1638 de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond voor CG 4:04:00 ((staat: 3-00-00 GG))
2360144r 07-12-1650 de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond voor CG 5:12:00
2380228r 03-07-1664 de erven van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond voor CG 8:16:00
2390052v 03-06-1666 de erven van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond brouwerij en huis voor CG 8:16:00
2590276r 23-04-1780 de erven van Schik verpachter grond voor CG 2:16:00
2630089r 15-02-1789 de erven van Schik verpachter grond voor CG 2:16:00
2380006v 04-12-1659 Tiaitien Schonenburgh c.u. verpachter grond voor CG 2:00:00
2590002v 23-06-1776 het huis de Fontein van Schrader verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2580194r 18-12-1774 het huis de Fontein van Johannes Schrader commies van 's Lands gemene middelen verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2590007av 22-09-1776 het huis de Fontein van Johannes Schrader commies verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2590027v 19-01-1777 het huis de Fontein van Johannes Schrader verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2590149v 18-10-1778 het huis de Fontein van Johannes Schrader verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2450146v 01-02-1711 Schuttenius notaris verpachter grond voor CG 2:10:00 (voor de zuidelijke kamer)
2450152v 22-03-1711 Schuttenius notaris verpachter grond voor CG 2:10:00 (voor de zuidelijke kamer)
2490099r 27-11-1735 de erven van Schuttenius verpachter grond voor CG 2:16:00
2500121v 16-10-1740 de erven van Schuttenius notaris verpachter grond voor CG 2:16:00
2430109v 09-09-1694 Joannes Schuttenius verpachter grond voor CG 1:08:00
2430110r 09-09-1694 Joannes Schuttenius notaris verpachter grond voor CG 2:10:00
2430110r 09-09-1694 Joannes Schuttenius notaris verpachter grond voor CG 2:16:00
2440053r 18-02-1700 Tjeerdt Sjoerds Siverda verpachter grond voor CG 3:00:00
2440053r 18-02-1700 Tjeerdt Sjoerds Siverda burger koopman verpachter grond voor CG 2:02:00
2510013r 20-10-1743 Simon Slooterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:05:00
2540042v 14-11-1756 convooimeester Simon Slooterdijk verpachter grond voor CG 3:00:00
2520219v 09-04-1752 Simon Sloterdijck convooimeester verpachter grond voor CG 1:05:00
2530181r 20-10-1754 Simon Sloterdijck convooimeester verpachter grond voor CG 1:00:00
2480019v 17-06-1731 Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 3:00:00
2510001ra 20-10-1743 Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:05:00
2550179v 16-01-1763 de erven van Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:04:00
2570017r 11-10-1767 de erven van Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:04:00
2610252r 28-11-1784 de erven van Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:00:00
2680009r 11-10-1807 de erven van Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:00:00
2680074r 21-02-1808 de erven van Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:00:00
2550085v 11-10-1761 juffrouw H. G. Sloterdijk wonende in Leeuwarden verpachter grond voor CG 1:00:00
2510057r 17-01-1745 S. Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 3:00:00
2540151r 03-09-1758 S. Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:00:00
2500077v 29-11-1739 Symon Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:00:00
2500004va 25-10-1739 Symon Sloterdijk convooimeester verpachter grond voor CG 1:00:00
2590015v 24-11-1776 de erven van Sloterdijks verpachter grond voor CG 1:10:00
2420041v 04-05-1684 Ewout Jetses Steensma verpachter grond voor CG 3:00:00
2420059r 21-12-1684 de weduwe van Ewout Jetses Steensma verpachter grond voor CG 3:00:00
2410237v 07-01-1683 Goslingh Alberts Steenstra verpachter grond voor CG 1:08:00
2430073r 14-01-1694 Jetse Jelles Stijll verpachter grond voor CG 0:14:00
2540196v 04-02-1759 de erven van wijlen Stinstra verpachter grond voor CG 1:00:00
2660300r 20-11-1803 de erven van dr. Johannes Stinstra verpachter grond voor CG 1:00:00
2670352r 30-08-1807 de erven van Johannes Stinstra verpachter grond voor CG 1:00:00
2510077r 30-05-1745 de heer Suiringar verpachter grond voor CG 0:10:00
2530114v 04-11-1753 mevrouw Suiringar verpachter grond voor CG 0:10:00
2540047v 28-11-1756 mevrouw Suiringar verpachter grond tapperij voor CG 2:02:00
2510157r 11-12-1746 de heer G. Suiringar verpachter grond voor CG 19:12:00
2500049v 27-09-1739 de erven van vroedsman Gouke Suiringar verpachter grond voor CG 1:02:00
2630353v 06-11-1791 de erven van Suringar verpachter grond voor CG 1:00:00
2550043ar 30-11-1760 de erven van dr. G. S. Suringar verpachter grond voor CG 19:12:00
2470010r 20-04-1727 de erven van Gouke Suringar verpachter grond voor CG 0:12:00
2390218v 16-01-1670 de kamer van Seerp Lamberts Swerm verpachter grond voor CG 2:00:00
2420031r 10-02-1684 hopman Seerp Lammerts Swerms verpachter grond voor CG 2:00:00
2310043v 15-01-1625 Claes Sibrants Syouma verpachter grond voor CG 1:00:00
2320170v 09-01-1631 Claes Sybrants Syouma verpachter grond voor CG 1:00:00
2490103v 04-12-1735 Tieerd Syvarda verpachter grond voor CG 2:02:00
2480115v 28-09-1732 Tieerd Syverda verpachter grond voor CG 2:16:00
2590212v 14-11-1779 S. Talma verpachter grond voor CG 2:00:00
2500069v 15-11-1739 Sioerd Talma verpachter grond voor CG 2:00:00
2520163r 14-11-1751 Sjoerd Talma verpachter grond voor CG 2:00:00
2620121v 12-11-1786 P. Tetrode verpachter grond voor CG 2:18:00
2630070v 18-01-1789 P. Tetrode verpachter grond
2540188v 14-01-1759 Tjalling Tjallingii apotheker verpachter grond voor CG 7:10:00
2590008v 06-10-1776 de erven van Tuininga procureur verpachter grond voor CG 5:12:00
2610129v 18-01-1784 Bartle Tuininga procureur verpachter grond voor CG 2:10:00
2540016r 20-06-1756 procureur Jacob Tuininga verpachter grond voor CG 1:00:00
2540122v 15-01-1758 procureur Jacob Tuininga verpachter grond voor CG 1:00:00
2560159v 19-01-1766 Jacob Tuininga oud proc. verpachter grond voor CG 1:00:00
2560185v 08-06-1766 Jacob Tuininga oud procureur verpachter grond voor CG 4:00:00
2590102r 18-01-1778 de weduwe van Jacob Tuininga procureur verpachter grond voor CG 1:00:00
2650039r 02-04-1797 de erven van Jacob Tuininga verpachter grond voor CG 4:00:00
2670053r 10-06-1804 de erven van Jacob Tuininga verpachter grond voor CG 4:00:00
2440087r 08-12-1700 oud burgemeester Jacob Velthuis verpachter grond voor CG 2:00:00
2400128r 14-12-1673 de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380213v 24-01-1664 Claas Fransen Visscher c.u. verpachter grond voor CG 1:01:00
2530270r 19-11-1752 burgemeester Vosma verpachter grond voor CG 0:19:00
2670098v 18-11-1804 de erven van Vosma verpachter grond voor CG 0:19:00
2530149r 28-04-1754 de erven van Hessel Wytses Wassenaar verpachter grond voor CG 0:14:00
2340163v 09-01-1642 Antie Tomas de Way verpachter grond voor CG 0:10:00
2490182v 19-05-1737 Jarig Westra koopman verpachter grond voor CG 1:08:00
2580029v 28-06-1772 vroedsman Jarig Westra verpachter grond voor CG 1:08:00
2580044r 27-09-1772 vroedsman Jarig Westra verpachter grond voor CG 1:08:00
2550016r 31-08-1760 het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2560053r 18-03-1764 het huis de Fontein van secretaris J. van Wetzens verpachter grond voor CG 2:00:00
2560142v 01-12-1765 het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2570034v 06-12-1767 het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2560135r 17-11-1765 Johannes Wetzens verpachter grond voor CG 2:00:00
2450170v 31-01-1712 de heer Widenbrugh verpachter grond voor CG 3:00:00
2480013r 06-05-1731 mevrouw Widenbrugh verpachter grond voor CG 2:00:00
2460030r 04-10-1718 de erven van Wiedenbrug verpachter grond voor CG 0:10:00
2480082v 16-03-1732 de heer Wijdenbrug verpachter grond voor CG 3:00:00
2470040r 18-10-1727 de weduwe en erven van Alexander Wijdenbrug verpachter grond voor CG 3:00:00
2500205r 17-12-1741 de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal verpachter grond voor CG 3:00:00
2500071v 15-11-1739 de heer Pytter Berent Wijdenbrug ontvanger-generaal verpachter grond voor CG 3:00:00
2540057v 30-01-1757 Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond voor CG 3:00:00
2480056r 18-11-1731 mevr. Wijdenbrugh verpachter grond voor CG 2:00:00
2480086r 20-04-1732 de heer Wijdenbrugh verpachter grond voor CG 3:00:00
2480350r 21-11-1734 de heer Wijdenbrugh verpachter grond voor CG 2:00:00
2520191r 16-01-1752 de heer Wijdenbrugh verpachter grond voor CG 2:10:00
2520213r 09-04-1752 de heer Wijdenbrugh verpachter grond voor CG 2:10:00
2480202r 01-03-1733 de weduwe van A. van Wijdenbrugh verpachter grond voor CG 3:00:00
2490339v 23-03-1738 Pytter Barent van Wijdenbrugh ontvanger-generaal der Admiraliteit verpachter grond voor CG 3:00:00 ((voor 1/1))
2390076v 27-01-1667 de heer Wittert verpachter grond voor CG 0:14:00
2420061v 04-01-1685 de erven van Wittert verpachter grond voor CG 0:14:00
2450129r 16-11-1710 de heer Wittert verpachter grond voor CG 1:00:00
2380228r 03-07-1664 Jan Wittert verpachter grond voor CG 1:02:00
2380095r 21-04-1661 Joan Wittert verpachter grond paardenstal voor CG 1:02:00
2390052v 03-06-1666 Joan Wittert verpachter grond paardenstal voor CG 1:02:00
2390055r 14-10-1666 Johan Wittert de oudere ? verpachter grond voor CG 0:00:00
2470380r 14-01-1731 van der Woldt kapitein verpachter grond voor CG 2:00:00
2460159r 24-01-1723 kapitein van der Wolt verpachter grond voor CG 2:00:00
2460216v 14-01-1725 van der Wolt kapitein verpachter grond voor CG 2:00:00
2460228v 29-04-1725 van der Wolt kapitein verpachter grond voor CG 2:00:00
2470389r 04-02-1731 de erven van kapitein van der Wolt als eigenaren van het huis de verpachter grond voor CG 2:00:00 (huisnaam: de Fontein)
2370162r 13-02-1658 Ydtske Teunis Wrijthof verpachter grond voor CG 1:05:00
2370189v 16-01-1659 Hessel Wringer verpachter grond voor CG 1:15:00
2390003r 01-01-1665 de erven van de heer Hesselus Wringer verpachter grond voor CG 3:00:00
2410228v 10-12-1682 Anske Ypes Zeestra verpachter grond voor CG 3:00:00
2380160v 21-12-1662 Bavius Ziricus notaris verpachter grond voor CG 2:05:00
2390114v 13-10-1667 Bavius Ziricus notaris verpachter grond voor CG 2:05:00
2460090r 08-12-1720 de erven van vroedsman Gouke Zuringar verpachter grond voor CG 1:02:00
2470006va 06-03-1729 de erven van Gouke Zuyringar koopman verpachter grond wagenhuis voor CG 2:02:00
2290262v 19-03-1615 armvoogdij verpachter grond voor CG 1:02:08
2380150v 09-11-1662 armvoogdij verpachter grond voor CG 1:00:00
2460023v 25-09-1718 armvoogdij verpachter grond voor CG 0:02:00
2470088r 01-02-1728 armvoogdij verpachter grond voor CG 2:03:00
2530115v 18-11-1753 armvoogdij verpachter grond voor CG 0:07:00
2290278v 11-06-1615 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 1:09:06
2310017r 23-05-1624 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor GG 1:08:00
2330181r 17-01-1636 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340181v 06-03-1642 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 0:00:00 ((niet leesbaar in de boekvouw))
2360149v 18-01-1651 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 1:09:06
2360194v 01-02-1652 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390016v 26-03-1665 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400012av 27-03-1670 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 0:14:00
2410128r 16-01-1681 armvoogdij der huiszittende armen verpachter grond voor CG 1:00:00
2510233v 27-10-1748 Bank van lening verpachter grond voor CG 1:00:00 (voor het gebruik van een muur)
2530242r 30-11-1755 Bank van lening verpachter grond voor CG 1:00:00
2580033v 30-08-1772 Bank van lening verpachter grond voor CG 1:00:00
2630295v 23-01-1791 Bank van lening verpachter grond voor CG 1:00:00
2310012v 04-04-1624 de Havengenoten verpachter grond voor GG 8:00:00 (per stuk 4 gg)
2310013r 04-04-1624 de Havengenoten verpachter grond voor GG 2:00:00
2460153r 13-12-1722 de havenisten verpachter grond voor CG 5:12:00
2290201v 06-02-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290203r 13-02-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2290204r 13-02-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2290204v 13-02-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2290207v 06-03-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2290209r 13-03-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290210r 27-03-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290211r 03-04-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2290212r 17-04-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2290212v 17-04-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290213r 17-04-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2290214r 01-05-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:18:08
2290216r 08-05-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290216v 08-05-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor GG 3:00:00
2290217v 08-05-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290219v 22-05-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2290221v 05-06-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2290222v 19-06-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290223v 26-06-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2290224r 26-06-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2290225r 10-07-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290226r 10-07-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2290227r 14-08-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2290229v 21-08-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2290233r 06-11-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2290234r 20-11-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2290236r 27-11-1614 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2290241v 08-01-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2290244r 22-01-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2290244v 22-01-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2290245r 22-01-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2290245v 22-01-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)
2290248r 29-01-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:03:00
2290248v 29-01-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2290250r 05-02-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2290252v 12-02-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2290254v 19-02-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2290255r 19-02-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 (dus totaal 8 CG)
2290259r 12-03-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor GG 3:00:00
2290261r 19-03-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2290263r 19-03-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2290266r 26-03-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00 ((voor 1/1))
2290273r 30-04-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2290273v 30-04-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2290275r 07-05-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2290275v 07-05-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2290276r 14-05-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voorhuis voor CG 2:03:08
2290276r 14-05-1615 de Stad Harlingen verpachter grond achterhuis voor CG 1:01:00
2290276v 14-05-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2290279r 11-06-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2290280v 25-06-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2290283r 09-07-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2290284r 20-08-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2300001r 03-09-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2300002r 24-09-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:08
2300004r 08-10-1615 de Stad Harlingen verpachter grond
2300005r 12-11-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:05:00
2300005v 12-11-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:08:00
2300008r 19-11-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2300008v 26-11-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2300009v 26-11-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2300010v 03-12-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2300012r 17-12-1615 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2300015r 14-01-1616 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2300015v 21-01-1616 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2300017r 14-01-1616 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2300019r 28-01-1616 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00 ((staat: vierdehalve CG))
2300020v 28-01-1616 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2300023r 18-02-1616 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2310002r 21-02-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 (daar te boven nog 5 cg, 17 stuivers los rente aan de stad)
2310002v 21-02-1624 de Stad Harlingen verpachter grond
2310003r 21-02-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:15:00
2310005v 29-02-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2310007v 13-03-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:06:00
2310008r 13-03-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2310014v 18-04-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor GG 1:14:00
2310015v 16-05-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:05:00
2310018r 06-06-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2310019r 13-06-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2310020v 26-06-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2310021r 26-06-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2310022r 03-07-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2310023r 10-07-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2310024r 28-08-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00 (in totaal; 4 cg per stuk)
2310026v 18-09-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:00:00
2310027r 03-10-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2310030v 07-11-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00 (voor het geheel)
2310032r 04-12-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2310034v 18-12-1624 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:15:00
2310036v 09-01-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor GG 2:00:00 (akte: 5 verdere jaren aan de stad Harlingen en drie aan Enne Jacobs de Ringh)
2310039r 15-01-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:18:00
2310044v 22-01-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2310052r 29-01-1625 de Stad Harlingen verpachter grond
2310055r 05-02-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2310055v 05-02-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2310056r 05-02-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2310057v 12-02-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2310060r 05-03-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2310061v 13-02-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00
2310064r 12-03-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2310064v 02-03-1625 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08 (akte: achtendertigste halve stuiver)
2320101v 10-05-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00 ((voor 1/1))
2320102v 02-05-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2320103r 16-05-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320109r 12-09-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2320109v 12-09-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2320111v 21-11-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:06:00
2320112r 21-11-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2320113v 05-12-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320114v 03-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320116v 03-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320116v 03-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2320116v 03-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:00:00
2320116v 03-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2320116v 03-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:02:00
2320118v 12-12-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320121r 12-12-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2320121v 12-12-1629 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2320122r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320122v 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320123r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320123r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320123r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320123r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320123r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320128r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2320128r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2320128r 17-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2320131r 23-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2320134v 30-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320135r 30-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320135v 30-01-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2320137v 14-02-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320139r 14-02-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320141r 27-02-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2320141v 04-04-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00 ((voor 1/1))
2320142v 04-04-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:17:12
2320144r 04-04-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 (per plaats)
2320147r 01-05-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 (kamer is 1 vd 5 nieuw gebouwde kamers ten oostenvan het Kerkhof)
2320148r 23-05-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2320149r 23-05-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2320151r 23-05-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:18:00
2320152v 12-06-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00 (per kamer)
2320155v 04-09-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:18:00 ((staat: 4:14:00 GG))
2320159v 23-10-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2320160r 06-11-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:05:00
2320161r 14-11-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:17:08
2320163r 21-11-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320165v 11-12-1630 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2320167v 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320168r 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320168v 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2320169r 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2320170r 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2320172v 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:07:00
2320173v 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor GG 3:00:00
2320175r 09-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320178r 22-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2320178v 22-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:06:00
2320179v 29-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2320180r 29-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:01:00
2320180v 29-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2320181v 30-01-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:18:00
2320183r 05-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2320183v 12-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2320184v 12-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2320184v 12-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2320185r 12-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:08
2320185v 12-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2320186r 20-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:11:00
2320186v 26-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2320187r 26-02-1631 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2330100r 10-03-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2330100v 03-03-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330102r 30-03-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2330104v 28-04-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:04
2330105r 28-04-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2330108r 05-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:16:00
2330108r 05-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2330109r 25-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330110r 25-05-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00 ((staat: 1 daalder))
2330112r 22-06-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2330113v 14-09-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:00:00 ((staat: Lb))
2330114r 24-08-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2330114v 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 ((staat: Lb))
2330115r 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 ((staat: Lb))
2330115v 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2330116r 12-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2330117r 26-10-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2330118v 16-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:12 ((staat: zes stuivers min een oortje))
2330119r 16-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00 ((staat: Lb))
2330119v 16-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2330120r 23-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00 ((staat: Lb))
2330121v 30-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00 ((staat: Lb))
2330123r 30-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:08
2330123r 30-11-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2330125v 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond huis voor CG 4:00:00
2330125v 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond tuin voor CG 0:14:00
2330126r 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:13:00
2330127r 14-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2330128r 21-12-1633 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2330128r 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((staat: GG 1:00:00))
2330129r 04-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2330129v 04-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330130r 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:15:00
2330130v 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2330130v 18-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:17:12
2330132r 25-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:08
2330132v 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00
2330133r 25-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2330133r 25-01-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:08
2330133v 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2330134r 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2330134r 01-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2330135r 08-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2330135v 08-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330139r 15-02-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2330140v 01-03-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00 ([staat: lb])
2330143r 19-04-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2330143v 19-04-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2330144r 19-04-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:05:00
2330144r 19-04-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2330145r 26-04-1634 de Stad Harlingen verpachter grond ledige plaats voor CG 4:00:00
2330145r 26-04-1634 de Stad Harlingen verpachter grond kamer voor CG 0:08:00
2330145v 10-05-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2330145v 10-05-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2330147r 07-06-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:00
2330148r 07-06-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2330149r 14-06-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ([staat: 1:00:00 GG])
2330151r 30-08-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:08
2330152r 04-10-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:08
2330152r 04-10-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00 ((staat: 3 st voor de helft))
2330152v 11-10-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2330153r 22-11-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 ([staat: lb]) (grondpacht uit hun huis)
2330153r 22-11-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 ([staat: lb])
2330154r 29-11-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2330156r 20-12-1634 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2330156r 03-01-1635 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2330157r 03-01-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:08
2330158v 10-01-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2330160r 17-01-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2330160v 24-01-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:01:10
2330161r 31-01-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00 ((staat: GG 2:00:00))
2330161v 31-01-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2330162v 07-02-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00 ((staat: LL))
2330165r 21-02-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2330165v 14-03-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00 ((staat: LL))
2330166r 21-03-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2330168v 18-04-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2330168v 02-05-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:05:00
2330169r 02-05-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00 ((voor 1/1))
2330169v 02-05-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2330169v 09-05-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:00
2330170r 09-05-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2330171r 30-05-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2330171r 30-05-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2330173v 11-10-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2330174v 14-10-1635 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:18:12
2330174v 06-12-1635 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2330175r 06-12-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2330177v 30-12-1635 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2330180r 10-01-1636 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2330180r 17-01-1636 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2330181v 17-01-1636 de stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2330182r 17-01-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2330182v 29-01-1636 de Stad Harlingen verpachter grond
2340002r 14-02-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2340004v 06-03-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340006v 13-03-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2340008r 20-03-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2340008v 10-04-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340009v 24-04-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:08
2340009v 24-04-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2340010r 24-04-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2340010v 15-05-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340011r 15-05-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:09:00
2340011v 22-05-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:00:00
2340012v 12-06-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2340013v 19-06-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340016r 13-11-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2340017v 20-11-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00 ([staat: 2-00-00 Philipsgulden])
2340019v 10-12-1636 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 ([staat: L])
2340028r 26-02-1637 de Stad Harlingen verpachter grond huis voor CG 4:00:00
2340028r 26-02-1637 de Stad Harlingen verpachter grond tuin voor CG 2:00:00
2340029v 17-02-1637 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:00
2340034v 19-03-1637 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340045v 31-12-1637 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2340048v 31-12-1637 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2340049r 19-01-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340050r 19-01-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340053r 29-01-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2340055r 11-02-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2340058v 23-02-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:01:00
2340059r 09-03-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2340059v 10-03-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2340063v 19-04-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2340065r 26-05-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340065v 26-05-1638 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340084v 21-04-1639 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2340089v 17-11-1639 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:05:00
2340093r 19-01-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340093v 19-01-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340098v 16-02-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00 ((voor 1/1))
2340100r 01-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2340100v 15-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2340101v 22-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2340102v 29-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2340103r 29-03-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2340105v 26-04-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340108v 14-06-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:01:00
2340111r 23-08-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2340112r 23-08-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2340113r 23-08-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:08
2340113v 06-09-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2340117v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2340119r 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:00
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340120v 20-12-1640 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2340123v 10-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2340124r 10-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340125r 10-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340127r 17-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340127v 17-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:13:00
2340130r 31-01-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340130v 07-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340131v 07-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340133r 14-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340133v 14-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340134r 14-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2340134v 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2340135r 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340135v 14-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2340136r 21-02-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2340137r 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340137v 07-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2340139v 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2340140v 21-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2340141r 21-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:08
2340142v 19-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00 (belast met 1 jaar huur a 28 GG)
2340143v 19-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2340144r 19-03-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:08
2340145v 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2340146r 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340146v 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2340147r 02-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:04
2340148v 23-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340151r 30-05-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340152r 22-08-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340153r 29-08-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2340153v 29-08-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340154v 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:10:00
2340155r 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2340155v 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340156r 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340156v 10-10-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00
2340159r 07-11-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00 ((voor 1/1))
2340159v 14-11-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340160v 12-12-1641 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2340162v 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2340164r 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2340164v 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2340165v 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2340166r 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2340167v 09-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2340168v 16-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:15:00
2340170r 16-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2340170v 23-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2340174v 06-02-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2340175r 30-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:08
2340175v 30-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2340176r 30-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2340177r 30-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2340177v 30-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2340178r 30-01-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2340178v 27-02-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2340180r 06-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2340180v 06-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00
2340181r 13-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350002v 13-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350003v 13-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350004r 13-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350004v 13-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350005r 13-03-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350006v 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:15:00
2350007r 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:05:00
2350007v 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((voor 1/1))
2350008r 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:15:00
2350008v 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350009v 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2350010r 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00
2350011r 24-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350012r 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2350013r 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2350013r 17-04-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2350015r 15-05-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350016v 05-06-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:03:06
2350017r 05-06-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350018v 12-06-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00 (betreft de huissteden, het geer is vrij van grondpacht)
2350019r 19-06-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350020r 19-06-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350020v 26-06-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350021v 03-07-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350022r 04-09-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350023r 04-09-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350025r 11-09-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:04
2350030r 30-10-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:03:06
2350033v 27-11-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350034r 27-11-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2350034v 04-12-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2350036r 04-12-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:07:00
2350037r 25-12-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:15:00
2350037v 08-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2350038r 08-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350039v 15-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350044r 22-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:00
2350044v 22-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350045r 04-12-1642 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2350045v 15-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350046r 15-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2350047v 22-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2350048r 22-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350048v 29-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2350049v 29-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:06:00
2350050r 29-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350050v 29-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350051v 29-01-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350052v 05-02-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350053v 26-02-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350054v 26-02-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350055v 26-02-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2350057r 26-02-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350057v 05-03-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 20:00:00
2350058v 05-03-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350059v 05-03-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2350061r 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350061v 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350062r 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2350062v 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:05:08
2350063r 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2350063v 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350064v 16-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00 (zijnde de helft van 7 CG grondpacht)
2350065r 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2350066v 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350067r 09-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350067v 23-04-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:10:00
2350070r 28-05-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:08
2350071r 28-05-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2350072r 04-06-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350072v 11-06-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:08
2350073r 11-06-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2350075r 18-06-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2350075v 25-06-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2350076r 25-06-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350076v 25-06-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2350077r 02-07-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 13:00:00
2350077v 02-07-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350078v 09-07-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2350079v 16-07-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:06:00
2350080r 27-08-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2350080v 27-08-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:00:00 ((bedrag niet ingevuld))
2350080v 27-08-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:00:00 ((bedrag niet ingevuld))
2350081r 10-09-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350081v 17-09-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2350084r 08-10-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350084v 08-10-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350085v 08-10-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2350087v 15-10-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350088r 15-10-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350090r 12-11-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350091r 19-11-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:17:12
2350091v 29-11-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2350094r 10-12-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2350094v 10-12-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350095r 10-12-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350096v 17-12-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2350097r 24-12-1643 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350097v 14-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2350098r 14-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350101r 14-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350101v 21-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:00:00 ((bedrag niet ingevuld))
2350105r 28-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:12:00 ((staat: GG 4:00:00))
2350105v 28-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2350106r 28-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350106v 28-01-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2350107v 04-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2350109v 04-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350110v 11-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350111r 11-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2350112r 04-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350112v 11-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((staat: GG 1:00:00))
2350113v 18-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350114r 18-02-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:12
2350114v 10-03-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2350116r 10-03-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2350116v 10-03-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:18:00 ((staat: GG 3:14:00))
2350117r 10-03-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350118r 10-03-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350122v 31-03-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350124r 31-03-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350125v 28-04-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350126r 28-04-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350127r 12-05-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2350127v 12-05-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350128r 12-05-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2350129v 19-05-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2350130r 19-05-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:03:00
2350130v 26-05-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350133v 02-06-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350136v 01-09-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350137r 08-09-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2350138v 06-10-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350140v 20-10-1644 de Stad Harlingen verpachter grond lijnbaan voor CG 9:00:00
2350140v 20-10-1644 de Stad Harlingen verpachter grond lijnbaan voor CG 9:00:00
2350142v 20-10-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350143v 27-10-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350146r 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00 (Waarvan: 4 stv. voor de Stad en 6 stv. ten profijte van Eernst Hendrix mr.metsel)
2350147r 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:00
2350148r 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350148v 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2350149r 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350149v 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((staat: 1-00-00 GG))
2350150v 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00 ((staat: derdehalf GG))
2350152r 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350152v 24-11-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350155r 15-12-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:04
2350158r 15-12-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350161r 15-12-1644 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2350162r 19-01-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:12:00 ((staat: 4-00-00 GG))
2350164r 26-01-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2350164v 26-01-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350166r 26-01-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((staat: 1-00-00 GG))
2350166v 02-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350168r 02-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:06:00
2350170r 02-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2350171r 09-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350171v 09-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2350174r 23-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350174v 23-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2350175v 23-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350177v 30-03-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350178v 13-04-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350180r 13-04-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:03:00
2350181r 11-05-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350182v 11-05-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350183v 31-08-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350184v 14-09-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350185v 19-10-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350186r 02-11-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2350187v 16-11-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2350189v 07-12-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350192r 14-12-1645 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:01:00
2350194v 11-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00 ((staat: 3-00-00 GG))
2350195r 11-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350195v 11-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2350196r 11-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350196v 11-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350197r 11-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:00:00
2350197v 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350198r 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:01:00 ((staat: 3-05-00 GG))
2350198v 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350200r 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350200v 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350201r 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350201v 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350202v 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350203r 18-01-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350205v 01-02-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350207v 15-02-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2350208r 15-02-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350208v 15-02-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2350209v 24-02-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2350210r 01-03-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350212v 29-03-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350214r 22-03-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350214v 29-03-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350215v 05-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2350216r 12-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350216v 12-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2350217r 12-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350218r 19-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2350218v 19-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350219r 26-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2350219v 26-04-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350220r 03-05-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:06:00
2350220v 02-05-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2350221r 03-05-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350222r 03-05-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350223v 24-05-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350224r 24-05-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2350224v 24-05-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:05:00
2350227r 14-06-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2350227v 21-06-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350232r 17-10-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:08
2350232v 25-10-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350233v 14-11-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350234v 15-11-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350235v 21-11-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2350236r 29-11-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350237r 28-11-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:06:00
2350238r 29-11-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350238v 29-11-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2350239v 06-12-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:18:08
2350240r 06-12-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350240v 06-12-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350241r 13-12-1646 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:00
2350241v 10-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350242r 10-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350242v 17-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350243r 17-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2350243v 24-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350244v 24-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2350248r 24-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2350249v 24-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2350250r 24-01-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350254r 14-02-1647 de Stad Harlingen verpachter grond
2350254v 21-02-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350255v 28-02-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2350258v 07-03-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2350260r 04-04-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2350260v 11-04-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:10
2350261r 18-04-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 16:00:00
2350265v 09-05-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2350266v 20-06-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2350267v 20-06-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2350268r 20-06-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2350269v 05-09-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2350270r 26-09-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2360002r 03-10-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2360003r 03-10-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360006v 12-12-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2360007r 18-12-1647 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360007v 09-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360008r 09-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2360009r 09-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360009v 09-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360010v 16-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360012r 16-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360013v 16-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2360014r 22-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360015v 22-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360017r 23-01-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:13:00
2360019r 06-02-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:08
2360020r 19-02-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360020v 20-02-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360021r 13-02-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360021v 19-02-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360023r 04-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360023v 05-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360024r 11-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360024v 11-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2360025r 11-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360026r 18-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360026v 18-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 7:00:00
2360027v 26-03-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360030r 22-04-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360034r 28-05-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360037r 18-06-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360038v 08-07-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360039v 09-09-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360044r 09-09-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2360045r 16-09-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360045v 24-09-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360048v 21-10-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360049v 18-11-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00 (voor de voorste woning; de andere is vrij van grondpacht)
2360050r 18-11-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360050v 18-11-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360051v 02-12-1648 de Stad Harlingen verpachter grond
2360053r 09-12-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360053v 09-12-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360054v 06-12-1648 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360056r 14-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360057r 14-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360058v 20-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2360059r 20-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2360059v 20-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:03:00
2360062v 27-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360063r 27-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360063v 27-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360064v 27-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360065r 27-01-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360065v 03-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2360066v 03-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2360067r 03-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2360070r 04-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360072r 18-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00 ((voor 1/1))
2360072v 18-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360073r 18-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360074v 25-02-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360076r 03-03-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:05:00
2360076v 10-03-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2360080r 07-04-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360081r 07-04-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360082r 07-04-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360083v 28-04-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360085v 26-05-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360086r 26-05-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2360086v 09-06-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360088v 14-07-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2360089v 14-07-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360090r 14-07-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360091r 02-09-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360091v 02-09-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360092r 08-09-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360093r 15-09-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360094r 20-10-1649 de Stad Harlingen verpachter grond
2360094v 10-11-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360095v 02-12-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360096r 02-12-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360096v 15-12-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:08
2360097v 23-12-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360098r 23-12-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2360098v 23-12-1649 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360100r 13-01-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360100v 13-01-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360102r 19-01-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360102v 19-01-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360104v 26-01-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360105r 26-01-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2360106r 26-01-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2360106v 02-02-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360107v 02-02-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360110v 16-02-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360111r 16-02-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2360111v 16-02-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360113v 17-02-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360115r 17-02-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2360117r 16-03-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360118r 21-04-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360119r 21-04-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360119v 28-04-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360120r 28-04-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360121r 28-04-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360121v 12-05-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360122v 09-06-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:01:08
2360123r 09-06-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2360123v 09-06-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360124v 29-06-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360125v 29-06-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2360126r 03-07-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2360126v 18-08-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:14:00
2360127r 25-08-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360130r 06-10-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:00
2360132v 03-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360134r 03-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360134v 10-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2360135v 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360137r 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360137v 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2360138r 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360138v 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360139r 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360139v 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360140r 23-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360141v 17-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00 ((voor 1/1))
2360142v 30-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2360143r 30-11-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360143v 07-12-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:12:00
2360146r 15-12-1650 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360147r 12-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2360147v 12-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360148v 12-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 (thans bewoond door de kopers)
2360150v 26-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360151r 26-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360151v 26-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360152v 26-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360153v 26-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360154r 25-01-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2360156r 08-02-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360157v 08-02-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 ((voor 1/1))
2360158r 08-02-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2360159r 15-02-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360161r 15-02-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2360162v 15-02-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360164v 02-03-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360165v 09-03-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360167v 12-04-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2360168r 12-04-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360168v 12-04-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360170v 24-05-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360171v 31-05-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2360172r 31-05-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:06:00
2360173r 06-07-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360174r 19-09-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360175v 09-11-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2360176v 15-11-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360176v 15-11-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360177r 15-11-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360177v 15-11-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360178r 22-11-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360178v 22-11-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:12:00
2360179v 06-12-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:09:00
2360180v 06-12-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360182r 19-12-1651 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360184v 11-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360185r 11-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360185v 11-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2360186r 11-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360186v 11-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:08:00
2360188r 11-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2360188v 11-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2360190r 18-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360190v 18-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:10:00
2360191r 24-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2360191v 24-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360192r 01-02-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360192v 25-01-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:14:00
2360194v 01-02-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360200r 21-02-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:12:00
2360203v 20-03-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360207r 10-04-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360209r 25-04-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360210v 10-07-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360211r 15-08-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:06:12
2360211v 19-09-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360213r 24-10-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360213v 07-11-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360214v 21-11-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360215r 27-11-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360216r 11-12-1652 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360220v 09-01-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360221v 15-01-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2360222v 22-01-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00
2360223v 22-01-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2360224r 22-01-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360224v 22-01-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2360225v 30-01-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2360226v 05-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360227r 05-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360228r 12-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360229r 12-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360229v 20-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360230r 20-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2360230v 20-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:16:02 (voor het geheel)
2360232r 20-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360232v 27-02-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360234r 12-03-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360235v 17-04-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 ((voor 1/1))
2360236v 30-04-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00 (en drie jaar lang 202 cg aan Trijntie Pytters Dreyer, weduwe van Jelle Annes)
2360237r 30-04-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360238v 08-05-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360240r 15-05-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360240v 05-06-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00 (voor het geheel)
2360242r 04-09-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00
2360242v 18-09-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:01:00
2360244r 15-10-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360245r 22-10-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360245r 22-10-1653 de Stad Harlingen verpachter wal voor CG 7:10:00
2360246v 26-11-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2360247r 10-12-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360247v 10-12-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2360248r 10-12-1653 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360248v 01-01-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360250r 15-01-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2360251r 15-01-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2360251v 21-01-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:12
2360253r 28-01-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2360254r 28-01-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2360255r 04-02-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360256v 11-02-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2360257r 11-02-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2360257v 11-02-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360258r 11-02-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2360259r 18-02-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2360260r 18-02-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2360261r 04-03-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2360265r 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360265r 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:03:07
2360265v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360265v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:04:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360266v 15-04-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2360269v 21-05-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((staat: 1-00-00 GG))
2360270r 21-05-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2360270v 03-06-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00 ((staat: 1-00-00 GG))
2360272v 23-07-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2360273r 23-07-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2360274r 01-09-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2360275r 15-10-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2360276r 15-10-1654 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:06:00 ((staat: 2-10-00 GG))
2370102v 03-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2370103r 03-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2370104v 03-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2370105r 03-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370105v 03-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2370106r 03-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:10
2370107v 10-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2370108v 14-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2370110v 24-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2370112r 24-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond woningen voor CG 1:08:00
2370112r 24-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond panwerk voor CG 4:04:00
2370115r 31-01-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370117r 07-02-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2370117v 07-02-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:08
2370118v 07-02-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370119r 21-02-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2370120v 22-02-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2370122av 07-03-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370122v 28-02-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370123r 07-03-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2370123v 07-03-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370129r 28-04-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2370129v 01-05-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:05:00
2370130v 09-05-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370132r 06-06-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00 (waarvan 3 cg vooor de kamers achter de hovinge )
2370133v 28-06-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370134r 09-08-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2370135r 19-09-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370137r 08-11-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:08
2370138v 21-11-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2370140r 12-12-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2370141r 12-12-1657 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370141v 10-01-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:09:00
2370142r 16-01-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2370142v 16-01-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2370143r 16-01-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:00
2370144v 16-01-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2370146r 16-01-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2370150r 23-01-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370157r 06-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2370157v 06-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2370158v 06-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2370160r 06-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370160v 06-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370161v 13-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2370162v 13-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370163r 14-02-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370166r 07-03-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00 (pand heeft een vrije in- en uitgang in de steeg )
2370169r 03-04-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2370171r 02-05-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2370171v 02-05-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2370172r 22-05-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370174r 06-06-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 16:00:00
2370174v 06-06-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:01:00
2370175r 06-06-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2370176v 03-07-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voorhuis voor CG 0:17:08
2370176v 03-07-1658 de Stad Harlingen verpachter grond achterhuis voor CG 1:01:00
2370170ar 25-09-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2370179v 29-12-1658 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2370180v 09-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370181v 09-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2370184r 15-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370186r 15-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 15:00:00
2370186v 15-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2370187v 16-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370188r 16-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370192r 23-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2370193r 29-01-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:18:00
2370194v 05-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:08
2370195r 05-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2370198v 19-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370199r 19-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:08
2370199v 19-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370200v 19-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2370202r 20-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2370202v 20-02-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370203r 05-03-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2370204v 06-03-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2370207r 10-04-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370209v 10-04-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370210r 29-04-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2370210v 29-04-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:00
2370211v 29-04-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2370212r 01-05-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2370212v 07-05-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2370214v 29-05-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2370215r 29-05-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2370215v 29-05-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2370216r 18-06-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00 ((voor 1/1))
2370217r 07-08-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2370220r 22-10-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2370221r 22-10-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2380001v 06-11-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2380002r 13-11-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:03:07
2380002v 13-11-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:10
2380003r 20-11-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:18:00
2380004r 27-11-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2380007v 11-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380008v 11-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380009r 11-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2380009v 18-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380009v 18-12-1659 de Stad Harlingen verpachter lotten voor CG 5:12:00
2380010v 18-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380011r 18-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2380011v 18-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:05:00
2380012r 18-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380014r 01-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380015r 01-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2380015v 01-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380016v 01-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380017r 08-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:08
2380017v 08-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2380019v 08-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380020r 15-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2380020v 15-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2380021r 15-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380021v 15-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380022r 15-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380022v 15-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380024r 22-01-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380027r 05-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380027v 05-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2380028r 05-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 (bezwaard met 1 jaar huur a 230 CG)
2380029r 05-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380029v 05-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380030r 05-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380031v 12-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380032r 18-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380035r 18-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:00
2380039r 18-03-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380041r 25-03-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380042v 07-04-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2380043r 07-04-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2380044v 23-04-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:08
2380045r 23-04-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2380045v 23-04-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380046r 23-04-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380047r 06-05-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380051v 17-06-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2380052v 08-07-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380053r 08-07-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2380053v 08-07-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:05:00
2380054r 08-07-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2380055r 15-07-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 10:00:00
2380056r 02-09-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380058r 09-09-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:05:00
2380059v 07-10-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380060r 07-10-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380060v 07-10-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380061v 07-10-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380062r 04-11-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00
2380062v 04-11-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380063r 04-11-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380064r 25-11-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380065v 25-11-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2380066v 02-12-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2380068r 09-12-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2380069v 23-12-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2380070v 30-12-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2380071r 30-12-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2380073v 13-01-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380076r 13-01-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380077r 13-01-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:18:00
2380077v 13-01-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2380078v 20-01-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380085v 27-01-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:00
2380087r 03-02-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380090r 17-02-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380091r 03-03-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380091v 10-03-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380097r 21-04-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00 (tevens belast met: 20 st. en 1 reaal rente)
2380097v 05-05-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2380099r 19-05-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380099v 26-05-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:00
2380100r 26-05-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380102r 09-06-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2380103v 30-06-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2380104r 01-09-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380105r 01-09-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380106v 15-09-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00
2380107r 29-09-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:09:00
2380110v 10-11-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2380112r 17-11-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380112v 17-11-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2380113v 24-11-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380114v 24-11-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2380116r 24-11-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2380119r 22-12-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:03:07
2380119v 05-01-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00 (5 oorden van 2 Goudguldens)
2380122v 12-01-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2380123r 19-01-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2380123v 26-01-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380125r 02-02-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2380128v 16-02-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2380129r 16-02-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380129v 16-02-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2380130v 02-03-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2380131r 02-03-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:00
2380131v 02-03-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380134r 31-03-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380136v 06-04-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380137r 06-04-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380138r 13-04-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:18:00
2380138v 13-04-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:05:00
2380139r 13-04-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2380141r 20-04-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 22:05:00
2380143r 18-05-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380143v 17-08-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2380146r 31-08-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380146v 14-09-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380147v 21-09-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:08
2380148r 12-10-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380149r 12-10-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2380149v 19-10-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2380152r 16-11-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380154r 23-11-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380156r 30-11-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00 ((voor de twee woningen in deze akte))
2380156r 30-11-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00 ((voor de twee woningen in deze akte))
2380156v 30-11-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380157r 30-11-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2380157v 30-11-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2380158v 07-12-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2380159r 07-12-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380159v 21-12-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2380162r 04-01-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380166v 11-01-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2380170v 18-01-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2380171r 18-01-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380175r 01-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2380175v 01-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:08
2380176r 01-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380176v 01-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380179r 15-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380180r 22-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380180v 22-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2380181v 22-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:08
2380182v 22-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380184r 08-03-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380185r 15-03-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380187v 03-05-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 7:10:00 (met als afkoopsom 115 CG)
2380188v 03-05-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380189r 03-05-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2380190r 17-05-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380190v 14-06-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2380191r 14-06-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380191v 14-06-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:08
2380192r 14-06-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2380193r 05-07-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:01:00
2380193v 16-08-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2380195v 30-08-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380197v 15-11-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2380199r 15-11-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380199v 15-11-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:00:00
2380200v 29-11-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2380203r 11-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2380206v 11-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2380207r 17-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380210r 17-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond estrikwerk voor CG 12:00:00
2380210r 17-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380212v 17-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380213v 24-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2380214r 24-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380214v 24-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380215r 31-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:05:00
2380216r 07-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2380217r 07-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:18:00 (heeft een achteruitgang in de steeg ten noorden)
2380217r 07-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 (heeft een achteruitgang in de steeg ten noorden)
2380217r 07-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380218r 14-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380219r 14-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:00:00
2380219v 28-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00 (elke plaats 3 CG)
2380220v 28-02-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2380223r 06-03-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2380224r 13-03-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00 ((voor 1/1))
2380225r 13-03-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2380226r 20-03-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2380231r 11-09-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:09:00 (en 3 stuivers min 3 penningen floreen)
2380231v 02-10-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380232r 02-10-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380234v 16-10-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2380235r 16-10-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00 ((voor 3/4))
2380236v 13-11-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2380238v 20-11-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380240v 04-12-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2380241v 11-12-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00 ([staat: 2 philipsguldens])
2380242r 11-12-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2380002ra 23-12-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2380003ra 13-11-1659 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:08
2380005va 12-02-1660 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2380011ra 10-02-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380011ra 10-02-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2380011ra 10-02-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380012ra 17-03-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380012ra 17-03-1661 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2380014ra 09-03-1662 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:18:00
2380019ra 18-01-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2380019va 25-01-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2380020ra 15-02-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:08
2380022va 10-05-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2380022va 10-05-1663 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2380023va 23-01-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2380024va 10-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:05:00
2380027va 09-10-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2380028ra 13-12-1664 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2390001v 01-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390002v 01-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390004r 14-01-1665 de Stad Harlingen verpachter wal voor CG 8:10:00 (af te kopen voor 115 CG)
2390004v 14-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2390009r 22-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2390009v 28-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2390010r 28-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390013r 05-02-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2390013v 11-02-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2390019r 28-04-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2390021v 10-09-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2390023v 29-10-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2390029r 26-11-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2390031v 10-12-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:09:00
2390032r 10-12-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390033r 24-12-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390033v 07-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390034v 14-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2390035r 14-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390035v 14-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390037r 28-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390038r 28-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2390038v 28-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2390039r 18-02-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2390041r 04-03-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2390042v 04-03-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390043r 25-03-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:08
2390043v 25-03-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2390046r 01-04-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voorhuis voor CG 0:14:00
2390046r 01-04-1666 de Stad Harlingen verpachter grond middenkamer voor CG 1:08:00
2390046r 01-04-1666 de Stad Harlingen verpachter grond oostelijke kamer voor CG 0:10:00
2390049r 08-04-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2390052r 13-05-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390055v 14-10-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390055v 04-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2390056v 04-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390057r 11-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:05:00
2390057v 11-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2390058r 11-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390058v 25-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390060r 25-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390060v 23-12-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2390062v 30-12-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390064r 13-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390067r 13-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390067v 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390068r 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2390069r 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390069v 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:08
2390070r 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390070v 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voorhuis voor CG 0:14:00
2390070v 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond middenkamer voor CG 1:08:00
2390070v 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond oostelijke kamer voor CG 0:10:00
2390071r 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2390072r 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390073r 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:06:00
2390076v 27-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2390081r 27-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2390081v 03-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390082r 03-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2390083v 03-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390084r 03-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390084v 03-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2390085v 10-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2390086v 10-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2390088r 17-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:12:00
2390089v 17-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2390090r 24-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390090v 24-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2390091r 24-02-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2390092v 03-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2390093r 03-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390095r 10-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390096r 17-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390097v 17-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390099av 31-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:08
2390101v 07-04-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:06
2390102r 07-04-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2390102v 07-04-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 24:13:06
2390105v 28-04-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390106r 28-04-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390106v 28-04-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390108r 19-05-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390109v 30-06-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2390110r 30-06-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390111r 07-07-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2390111v 27-08-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2390113v 05-10-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:09:00
2390114r 05-10-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2390115v 20-10-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390117r 17-11-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2390118r 24-11-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2390119r 24-11-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390119r 24-11-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390119v 01-12-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390126v 05-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2390127r 05-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390127v 05-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390129r 05-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 10:00:00
2390129v 05-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:00
2390129v 05-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:00
2390136r 19-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:00:00
2390138r 19-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390138v 26-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2390139v 26-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2390140r 02-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:15:00
2390143v 02-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2390145r 02-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390145v 02-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390146v 02-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:08
2390147r 02-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390148v 16-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390150r 16-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390150v 16-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2390151v 23-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390153r 01-03-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390154r 01-03-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2390154v 08-03-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390155v 08-03-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:06:00
2390157r 22-03-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2390157v 29-03-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390159r 05-04-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390159v 12-04-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390160v 19-04-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2390164v 17-05-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390165r 17-05-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390169r 26-07-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390172r 11-10-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2390173v 30-11-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2390174r 30-11-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390174v 30-11-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390178r 27-12-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390178v 27-12-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390178v 27-12-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390179r 10-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2390182v 10-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2390183r 10-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390183v 10-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390184r 10-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:00
2390186r 17-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390187r 17-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390187v 17-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390189r 24-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2390190v 31-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2390191r 31-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00
2390191v 31-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390192r 31-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390194v 14-02-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2390195r 14-02-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2390195v 14-02-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2390196r 21-02-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390196v 21-02-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2390199v 21-03-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390200v 28-03-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2390204r 02-05-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2390204v 09-05-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390206v 06-06-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390207r 27-06-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2390207v 27-06-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390208v 19-09-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:13:00
2390210v 19-09-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2390212r 07-11-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390213r 14-11-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2390216v 09-01-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2390217r 09-01-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390218r 16-01-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:00:00
2390220r 16-01-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2390001ra 08-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390002ra 08-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:14:00
2390002va 22-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390002va 22-01-1665 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390006va 28-01-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2390009ra 08-04-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2390013ra 25-11-1666 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voorhuis voor CG 0:14:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond middenkamer voor CG 1:08:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond oostelijke kamer voor CG 0:10:00
2390013va 20-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2390016ra 27-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390016ra 27-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390016ra 27-01-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390018ra 09-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2390018ra 09-03-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2390018va 28-04-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390020va 03-11-1667 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2390023ra 12-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2390023va 12-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 10:00:00
2390024ra 12-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:00:00
2390025ra 12-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390025ra 12-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2390026ra 12-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390026ra 12-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 10:00:00
2390027ra 08-02-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2390028ra 19-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2390028va 19-01-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:17:08
2390031va 10-05-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2390032va 10-05-1668 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390033va 26-03-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2390034va 03-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2390035ra 03-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2390036ra 03-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2390036va 03-01-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2390041ra 06-06-1669 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400004r 30-01-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2400004v 30-01-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:08
2400005v 06-02-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:01:00
2400006r 06-02-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2400008r 20-02-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400009r 20-02-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400009v 20-02-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400010v 06-03-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2400012r 13-03-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2400012r 13-03-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2400012v 13-03-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400012ar 20-03-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400014r 15-05-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400015v 12-06-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2400016r 12-06-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2400016v 10-07-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2400017r 10-07-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400019r 24-07-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2400019v 04-09-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2400021r 18-09-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2400022r 02-10-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:12:00
2400023v 23-10-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400024r 30-10-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:00:00
2400027r 27-11-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2400027v 03-12-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:09:00
2400028V 03-12-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2400031r 03-12-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2400031v 24-12-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400032r 08-01-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400033r 08-01-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400034r 08-01-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400035r 22-01-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400036v 05-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400039v 05-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400042v 19-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400043r 26-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400043v 05-03-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2400044v 26-03-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:09:00
2400045v 09-04-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400046v 14-05-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:14:00
2400049r 14-05-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400050v 21-05-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2400053r 09-07-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2400055r 03-09-1671 de Stad Harlingen verpachter grond
2400057r 03-09-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:13:00
2400057v 03-09-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2400058r 03-09-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:12:08
2400059r 03-09-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2400059v 03-09-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400062r 17-09-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400062v 01-10-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2400063v 01-10-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400065v 15-10-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400066v 05-11-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2400067v 05-11-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2400068r 05-11-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:04
2400068v 19-11-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400071r 03-12-1671 de Stad Harlingen verpachter grond kamer 1 voor CG 3:00:00
2400071r 03-12-1671 de Stad Harlingen verpachter grond kamer 2 voor CG 3:10:00
2400075v 31-12-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400077r 14-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400079r 14-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400079v 14-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2400080v 21-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2400082r 21-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400082v 28-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400083r 04-02-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2400086v 11-02-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08
2400090r 25-02-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 10:00:00
2400091r 25-02-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00 ((voor 1/1))
2400094r 10-03-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400098r 31-03-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2400099v 31-03-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 12:00:00
2400109v 01-12-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2400111r 14-12-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400113v 22-12-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400115r 19-01-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400117r 02-02-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2400117v 02-02-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400120v 02-03-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2400121v 23-03-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:00
2400124r 15-06-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400124v 15-06-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400125r 22-06-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2400126r 07-09-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2400132r 11-01-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2400132v 18-01-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400133r 18-01-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2400136v 21-02-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2400139v 22-02-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:12:00
2400140r 22-02-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400144r 15-03-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:17:08 (en met een 1/5 part van de floreen op het Noordijs leggende)
2400144v 22-03-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400145r 22-03-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400145v 22-03-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2400147v 12-04-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2400148v 12-04-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400150r 26-04-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400150v 26-04-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400151v 03-05-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400153V 19-07-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2400154v 30-08-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400156r 30-08-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400157r 20-09-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400160r 11-10-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400162r 14-11-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00 ((voor 1/1))
2400162r 14-11-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400164r 06-12-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00 (aan de stadsrentmeester te betalen)
2400167r 19-12-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400168r 10-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400168v 10-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400169v 10-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:05:00
2400174r 10-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400174v 10-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400175r 10-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400175v 10-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2400179r 17-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400180r 17-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400186r 24-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400187v 24-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400192v 07-02-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00 ((voor 1/1))
2400194v 07-03-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400195v 07-03-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400197v 28-03-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400202r 06-06-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2400206v 05-09-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400207v 26-09-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400211v 12-12-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400212v 16-01-1676 de Stad Harlingen verpachter grond
2400214v 23-01-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2400216r 30-01-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2400219v 06-02-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2400223v 26-02-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2400226v 27-02-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2400228v 12-03-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400232v 23-04-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:15:00
2400235v 04-06-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2400236r 18-06-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400238r 18-06-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:00:00
2400240r 09-07-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400241v 27-08-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:00
2400245r 26-11-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 5:12:00 ((voor 1/1))
2400245v 03-12-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2400247v 31-12-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400248r 07-01-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400249v 07-01-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2400252v 07-01-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2400255v 21-01-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2400259r 04-02-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2400268r 27-05-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2400269r 24-06-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:08
2400003ra 30-01-1670 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400005ra 04-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2400005ra 04-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400005ra 04-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400007ra 12-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2400007ra 12-02-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:00:00 ((een lopen rogge))
2400008va 06-05-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:08
2400008va 06-05-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:16:00
2400008va 06-05-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2400010va 15-10-1671 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2400012va 14-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2400012va 14-01-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400016va 24-03-1672 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400017ra 08-03-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:00
2400017va 16-03-1673 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400018va 02-08-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2400018va 02-08-1674 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400019va 03-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:06:12
2400020va 17-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400021va 17-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2400021va 17-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2400024ra 24-01-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:04:00
2400025va 14-02-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400026va 28-02-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400026va 28-02-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:09:12
2400029va 14-03-1675 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2400031va 06-02-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2400031va 06-02-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2400034va 23-04-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400035ra 23-04-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2400036va 29-12-1676 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2400037va 14-01-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:02:00
2410001v 23-12-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:14:08
2410002r 23-12-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410002v 23-12-1677 de Stad Harlingen verpachter grond voorhuis voor CG 0:17:08
2410003v 13-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2410004r 13-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00
2410005r 20-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410005v 20-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2410006r 20-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410007v 27-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 8:00:00
2410009v 27-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410011r 27-01-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2410012v 20-02-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410014r 02-03-1678 de Stad Harlingen verpachter grond kamer voor CG 0:14:00
2410015v 02-03-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410019r 17-11-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410022v 08-12-1678 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410026r 05-01-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410027v 26-01-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:00
2410031r 02-02-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410031v 02-02-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2410034r 02-02-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2410039v 02-03-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410042r 02-03-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410043r 02-03-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410048v 04-05-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410049r 18-05-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 25:00:00
2410050r 25-05-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410051ar 07-09-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:17:12
2410051r 29-06-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2410051v 31-08-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410052r 21-09-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:09:00
2410052r 21-09-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 9:09:00
2410055v 26-10-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2410056r 26-10-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2410058v 14-12-1679 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410061v 18-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2410066v 18-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:15:00
2410068r 18-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410068v 18-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2410070v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410070v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410070v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410070v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410070v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410074r 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:10:00
2410076v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:02:00
2410078r 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:18:00
2410078v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410079v 25-01-1680 de Stad Harlingen verpachter grond helling voor CG 6:00:00 ((voor 1/1))
2410081v 01-02-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410082v 01-02-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410083v 01-02-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410084v 01-02-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410088r 15-02-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 15:00:00 (Op grond van resoluties van 22-09-1660 en 23-10-1667)
2410090r 29-02-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410093r 07-03-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410095r 28-03-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410095v 28-03-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410096r 04-04-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 28:10:00
2410098v 18-04-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00 ((voor 1/1))
2410099v 25-04-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410102r 09-05-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:10:00
2410103r 20-06-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410106r 04-07-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2410108r 04-07-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:06:00
2410109v 05-09-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410112r 17-10-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410115v 14-11-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410116r 21-11-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00 (Prijs 56 cg eerste huis)
2410116r 21-11-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:02:00
2410116v 28-11-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410120r 25-12-1680 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410126v 16-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2410127v 16-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:07:00
2410131r 16-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410133r 16-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2410134r 16-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:04:00
2410136v 16-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:12:08
2410139v 23-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410140r 23-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:04:08
2410141v 23-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:00:00
2410142v 23-01-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 6:00:00
2410146v 06-02-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2410148r 06-02-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 2:00:00
2410151r 13-02-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:16:00
2410151v 13-02-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410155r 27-02-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:01:00
2410155v 06-03-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410156r 06-03-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2410158v 27-03-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410159r 27-03-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:08:00
2410162v 01-05-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:03:08
2410167r 12-06-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410168v 26-06-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 3:00:00
2410170r 04-09-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:10:00
2410173r 20-11-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 4:10:00
2410173v 11-12-1681 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:08:00
2410177v 01-01-1682 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:00:00
2410179r 08-01-1682 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2410179v 08-01-1682 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2410180r 08-01-1682 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 0:10:00
2410182v 08-01-1682 de Stad Harlingen verpachter grond voor CG 1:05:00