Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
CAESARIUS, de hof van burgemeester Caesariusnaastligger ten zuiden Romastraat 2166023860v
CAESARIUS, burgemeester Caesariusverkoper Romastraat 4oost1668239164r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west16362346v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west163623415r
CAESARIUS, HENDRIK de verkoper Henricus Caesariusnaastligger ten westen Spinstraat165523725r
CAESARIUS, HENDRIK de verkoper Henricus Caesariusnaastligger ten noorden Spinstraat165523725r
CAESARIUS, HENDRIK oud burgerhopman Henricus Caesariusverkoper Spinstraat165523725r
CAESARIUS, HENDRIK Henricus Caesarius, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ165523739v
CAESARIUS, HENDRIK vroedsman en vaandrig Henricus Caesariusverkoper Zuiderhaven ZZ1658237172r
CAESARIUS, HENDRIK burgervaandrig Hendricus Caesariuskoper 3/4 huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met daarachter een kamerBrouwersstraat 9de Blauwe Troffel1659237202v
CAESARIUS, HENDRIK burgervaandrig Hendrick Caesariusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 111659237207r
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Hendricus Caesariusverkoper Brouwersstraat 916592388v
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesariuskoper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4Weeshuisstraat 131663238163r
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesariusverkoper Weeshuisstraat 131663238163v
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesariusverkoper Zuiderhaven ZZ166423827va
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Henricus Caesariusverkoper Hofstraat 25167024012ar
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Hendrick Caesariusverkoper q.q. Bildtstraat 191676240229v
CAESARIUS, IETJE Yda Caesariuskoper Zuiderhaven ZZ1658237172r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesariusverkoper Zuiderhaven ZZ1662238122r
CAESARIUS, LUTSKE Lutske Caesariuskoper Heiligeweg 11168424233r
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesariuskoper Fabrieksstraat WZ165523753r
CAMPER, PETRUS Petrus Camperhoogleraar in de geneeskundeverkoper Hofstraat 35175725478v
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camperverkoper buiten Harlingen178126063r
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieternaastligger ten oosten Romastraat ZZ172024681v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieternaastligger ten zuiden Romastraat ZZ172024681v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieternaastligger ten noorden Kerkpoortstraat172024690v
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegietermedicinae doctorerflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegietermedicinae doctorerflater Heiligeweg 27noord167624031va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegietermedicinae doctorerflater Heiligeweg 27midden167624033ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ167624031va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord167624031va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden167624033ra
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cannegieterkoper achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en ingang ten westenonbekend1641234131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBShet estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten westen Hofstraat 16165623779v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten zuiden Rozenstraat WZ166523912v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten westen Rozenstraat WZ166523912v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten zuiden Rozenstraat WZ1682241206v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten westen Rozenstraat WZ1682241206v
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegietererflater Vianen ZZ172824792r
CANTER, Canterraad en advocaat fiscaalverkoper Rozengracht 421667239102v
CANTER, de stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Cantersnaastligger ten westen Zuiderhaven 6169224325r
CANTER, de stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Cantersnaastligger ten noorden Zuiderhaven 6169224325r
CANTER, ANTJE Anna Clara Canterkoper Weeshuisstraat1681241165v
CANTER, ANTJE juffer Anna Clara Canterkoper door niaar Zuiderhaven 6169224325r
CANTER, ANTJE JANS Antie Jans Cantershuurder Grote Bredeplaats 21657237121r
CANTER, FRANS dr. Franciscus Canterraad fiscaal Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Zuiderhaven 61662238131v
CANTER, FRANS de heer fiscaal dr. Franciscus Canterverkoper Spinhuisstraat1663238197r
CANTER, FRANS de weduwe van Franciscus Canterraad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 241681241134r
CLEBE, J. J. J. Clebe, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 261766256152v
CLUITER, PIETER Pieter Cluyter, c.soc.protesteert vanwege een hypotheek Hofstraat 171614229228v
CNOSSEN, ANTJE Anna Cnossensverkoper Zuiderhaven 361668239159v
CODDE, Coddekapiteinkoper huis en hofKerkpad WZde Bruine Baard1657237122v
CODDE, wijlen Isaeck Coddekapiteinkoper Kerkpoortstraat NZ167224090v
CODDE, de kamer van de weduwe van Coddekapiteinnaastligger ten westen Rapenburg NZ1675240173v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167524025va
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1681241152v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241152v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten westen Rapenburg NZ1683241267v
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad WZ168524296v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1686242121v
CODDE, ISAAK Isaack Coddekoper door niaar woning met plaats en klein hofKerkpad WZ166623937r
CODDE, ISAAK de retrahenten Isaack Codde, c.u.naastligger ten westen Kerkpad WZ166623937r
CODDE, ISAAK Isack Coddekoper twee kamers met een ledige plaatsKerkpad WZ1667239113r
CODDE, MARIA de kamer van de erfgenamen van wijlen Maria Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1675240179r
CODDE, MARIA de erfgenamen van wijlen Marike Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1680241115v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter1695243130r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Hofstraat NZ1695243130v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 321695243142r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
CODDE, SIEMEN JANS Symon Jansen Coddekoper voor- en achterhuis met plaats en een eigen steegGrote Bredeplaats 9164223531r
CODDE, SIEMEN JANSwijlen Symen Janssen Coddekapitein te waterverkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
COEVORDEN, AREND gelastigde v moeder burgemeester Arend van Coeverdenverkoper Schritsen 65b1722246140r
COLLINGA, F. de erfgenamen van wijlen F. Collinganaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 51774258158v
COLLINGA, FEIKE Feyke Collinganaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 51759254216v
COLLINGA, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feike Collinganaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 51762255120r
COLLINGA, FEIKE PIETERSwijlen Feyke Pyters Collingaerflater Simon Stijlstraat 31762255132r
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collingaboendermaker (mr. -)koper huisSimon Stijlstraat 31752252184r
COLLINGA, JOHANNES Johannes Collingaboendermakerverkoper Simon Stijlstraat 31762255132r
COLLINGA, PIETER Pyter Collingaboendermakerverkoper Simon Stijlstraat 31762255132r
COLLINGA, PIETER Pyter Collingaverkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 31762255132r
COLLINGA, PIETJE Pietje Collingaverkoper Simon Stijlstraat 31762255132r
COLON, ARNOLDUS wijlen Arnold Colonverkoper Heiligeweg 30168024187v
CONRADI, Alb. Jac. Conradisecretarisverkoper ten noorden van Harlingen1806267270ar
CONRADI, JAKOBSHeer Alb. Jacobus Conradikoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuisZuiderhaven 441786262104v
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten oosten Zuiderhaven 441786262104v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradiadvocaat en secretariskoper huisNoorderhaven 411787262159r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisverkoper Noorderhaven 411787262187r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten westen Zuiderhaven 501790263223v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper door niaar huisZuiderhaven 5017922641r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretarisnaastligger ten westen Zuiderhaven 5017922641r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradinaastligger ten oosten Zuiderhaven 401801265281v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretaris (oud -)koper huisWeeshuisstraat 17180226650v
CONRADI, A. A. J. Conradikoper door niaar huis thans ledigZuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten westen Zuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten noorden Zuiderhaven 4180226668v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradinaastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266120r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradihuurder Moriaanstraat NZ1802266147r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradihuurder Fabrieksstraat 281802266159r
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis en weefwinkelRapenburg 5180426756r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten noorden Rapenburg 5180426756r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121810268349v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis genaamd het Engelsch HuisZuiderhaven 48het Engels Huis1782260279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisZuiderhaven 21799265187r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper tuin en zomerhuisFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper woonhuisje of weefwinkelFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 141809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 141809268242v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Voorstraat 63173925055r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Voorstraat 19173925056v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Schritsen 2173925059v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper onbekend173925064r
CONRADI, JOHANNES wijlen Johannes Conradiapothekerverkoper Simon Stijlstraat 51759254216v
CORVINUS, GERLOF Gerlof Corvinusverkoper Voorstraat 36177325873v
COUPERUS, JOHANNA Johanna Catharina Couperuskoper Noorderkade 251807267325r
COUPERUS, KORNELIS MARTENSoud burger hopman Cornelis Martens Couperusverkoper Brouwersstraat 1417312485v
COUPERUS, P. burgemeester P. Couperusnaastligger ten westen Noorderhaven 531784261258r
COUPERUS, P. dr. P. Couperusnaastligger ten westen Noorderhaven 53178526219r
COUPERUS, PETRUS oud burgemeester Peterus Couperusmedicinae doctorkoper huis, hof en achterhuisNoorderhaven 511784261225r
CRAMERUS, JOHANNA de erfgenamen van wijlen Johanna Cramersnaastligger ten oosten Noorderhaven 521730247307v
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebosnaastligger ten oosten Voorstraat 29166023854v
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebosnaastligger ten oosten Noorderhaven 72166023854v
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos, c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 74166023868r
CRODDENBOS, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croddebos, c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 741664238226r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebosnaastligger ten westen Noorderhaven 761644235112r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebosnaastligger ten westen Noorderhaven 781644235112r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosnaastligger ten westen Zoutsloot NZ1651236153v
CRODDENBOS, LEENDERT oud gemeensman Lenert Croddebosnaastligger ten oosten Voorstraat 431659237182v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddeboschverpachter grond huis Anjelierstraat 11644235140v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddeboschverpachter grond huis Anjelierstraat 11644235140v
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebosverkoper Romastraat 4oost1669239204r
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Croddeboschnaastligger ten westen Liemendijk164823647r
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Leenert Coernelis Croddenboschnaastligger ten oosten Voorstraat 291654236276v
CUP, Wilhelmus Cupverkoper Voorstraat 7a-oost1698243350r
CUP, ANDRIES Andries Cupchirurgijn (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 301795264236v
CUP, ANDRIES HENDRIKS Andreas Hendriks Cupchirurgijngeniaarde koper Zuiderhaven 211802266104r
CUP, CATHARINA Catharina Cupkoper Lanen 58179326478r
KALF, Tzjietske Calfnaastligger ten westen Lanen 131747251188v
KALF, WIEBESweduwe Yelskjen Wybes Calffverkoper (als moeder en wettige voorstanderse v haar 3 kinderen)Noorderhaven 791725246227r
KALF, FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts Calffslager (mr. -)verkoper Voorstraat 17oost1675240183r
KALF, JAN Jan Calfnaastligger ten zuiden Achterstraat1765256102r
KALF, JAN JANSwijlen Jan Jansen Calfverkoper Achterstraat NZ1766256217r
KALF, JAN JANSde weduwe van Jan Jansen Calfnaastligger ten zuiden Liemendijk1766256217r
KALF, JAN JANSwijlen Jan Jansen Calfverkoper Liemendijk1766256217r
KALF, JAN JANSwijlen Jan Jansen Calfverkoper Liemendijk1766256217r
KALF, JAN JANS Jan Janzen Calfnaastligger ten noorden Liemendijk ZZ177225835v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calffnaastligger ten oosten Anjelierstraat 2174925210v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calffnaastligger ten noorden Achterstraat 7174925240v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calffnaastligger ten noorden Achterstraat 7175025294v
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173624913va
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor zich en haar twee kinderenverkoper Rommelhaven 20173724915va
KALF, TJITSKE Tjietske Calfnaastligger ten westen Lanen 131754253194r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Calff, c.u.koper huis annex brouwerij en mouterijNoordijs 4de Oliphant169324354r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Calsbeekkasteleinkoper huis en logement de Gouden Leeuw genaamtVoorstraat 27de Gouden Leeuw1803266298r
KAMMEN, O. O. van Cammennaastligger ten oosten Herenwaltje 191780259263r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Cammingaerflater Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Cammingaerflater Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Cammingaerflater Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Cammingaverkoper Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
KAMMINGA, J. J. H. Cammingakasteleinverkoper Grote Bredeplaats 5west1810268360v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Hofstraat 25178126078v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS Johannes Harms Camminga, c.u.koper huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Gouden Romer1803266233r
KAMMINGA, WATSE Waatze van Cammingaverpachter grond Voorstraat 721618230120v
KAMMINGA, WATSE de erfgenamen van wijlen Watze van Cammingaverpachter grond Voorstraat 72162423133r
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Watse jonker van Cammingakoper tuintje met zomerhuisSchritsen 56zuidoost174425131v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie jonker Watse van Camminganaastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost174425131v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Jonker Watse van Camminganaastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost174425131v
KAMP, GERRIT Gerrit Camp, c.u.koper woningSint Odolphisteeg 101691242350v
KAMP, GERRIT wijlen Gerrit Campverkoper Sint Odolphisteeg 101694243117r
KAMP, GERRIT wijlen Gerrit Campverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 121697243268r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Campassistent gewaldige Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Schritsen 281690242319r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Campassistent Admiraliteit in Frieslandkoper kamer, tuintje en loodsVoorstraat 321691242339r
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u.naastligger ten zuiden [staat: westen] Karremanstraat 101794264165v
KAMP, HENDRIK wijlen Hendrick Campverkoper Sint Odolphisteeg 11169324358v
KAMP, KLAASKE Claasjen Campkoper Voorstraat 321669239208v
KAMP, KLAASKE Claeske Campnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101691242350v
KAMP, KLAASKE Claeske Campverkoper Sint Odolphisteeg 101691242350v
KAMP, KLAASKE Claesje Campnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 101694243117r
KAMP, KLAASKE de kinderen van wijlen Claasje Campverkoper Sint Odolphisteeg 121697243268r
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendricks Campkoper Grote Kerkstraat 191658237155v
KAMP, KLAASKE HENDRIKShet verkochte huis van Claeske Hendrix Campnaastligger ten zuiden Voorstraat 321691242367v
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendrix Campverkoper Voorstraat 321691242367v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campenhuurder (p.j.)Karremanstraat 101774258161v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campenschoenlapperverkoper Voorstraat 89twee_achter1780259230r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campennaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1780259256r
KAMPEN, JAN Jan Campencontrarolleur Admiraliteit in Frieslandkoper huisZuiderhaven 531725246247v
KAMPEN, JAN Jan Campencontroleur van de Convooien en licenten (oud -)verkoper Grote Ossenmarkt 191740250140r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Campenkoper Hoogstraat 21803266253r
KAMPEN, JOHANNES Johannes van Campenhuurder voor 1 jaar Anjelierstraat 7176825749v
KAMPEN, LIJSBET Elisabeth Campenschoenmaker (mr. -)koper door niaar pakhuisZuiderhaven 51177725966v
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campenverkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
KAMPEN, PIETER Pieter van Campennaastligger ten zuiden Herenwaltje 11795264240r
KAMPEN, TRIJNTJE Trijntje van Campenhuurder boven (p.j.)Zoutsloot 571767256256r
KAMSMA, burgerkolonel Camsmanaastligger ten westen Lanen 85oost1751252114r
KAMSMA, vroedsman Camsmanaastligger ten noorden Heiligeweg 251783261111v
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsmanaastligger ten noorden Schritsen 491790263218r
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsma, bejaarde vrijsterverkoper Lanen 58179326478r
KAMSMA, F. vroedsman F. Camsmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 62177225820v
KAMSMA, F. vroedsman F. S. Camsmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 621790263250r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsmakoper Bargebuurtspoortje176825779ar
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsmaverkoper Franekereind 201769257126v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS Feike Sybrands Camsmageniaarde koper Lanen 441763255204v
KAMSMA, S. oud burgerkolonel S. F. Camsmanaastligger ten oosten Lanen 54176525697v
KAMSMA, S. S. Camsmanaastligger ten westen Havenplein 101790263262v
KAMSMA, SIEBREN burgerkolonel Sybrand Camsmanaastligger ten westen Lanen 85oost1733248248r
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsmakoper huisOoievaarsteeg 111754253155v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Lanen 64176025527r
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsmakoper huisLanen 471763255180v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Lanen 641765256134v
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsmakoper huisGrote Kerkstraat 2176825754r
KAMSMA, SIEBREN oud kolonel Sybrand Camsmaverkoper Franekereind 201769257126v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10177225843r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12177225843r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmaprocureur postulantkoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 16het Springend Paard1791263302r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmaprocureur postulantkoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 18het Springend Paard1791263302r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsmaprocureur postulantverkoper Havenplein 81791263321r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsmaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 101791263322v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrand Feikes Camsmakoper huisLanen 56173124810v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrand Feykes Camsmakoper huisLanen 85west173124814v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsmanaastligger ten oosten Lanen 541736249134r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sibrand Feikes Camsmakoper huis en hofLanen 581742250207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sibrand Feikes Camsmanaastligger ten westen Lanen 581742250207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrand Feykes Camsmakoper van 1/2 huis en bakkerijLanen 621752252206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerhopman Sybrand Feikes Camsmakoper van 1/2 huisGrote Ossenmarkt 15175325364v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsmakoper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuinLanen 621754253190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsmakoper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuinGrote Ossenmarkt 151754253190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerhopman Sybrand Feikes Camsmacrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerhopman Sybrand Feikes Camsmacrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaadministrator van 's lands Impositien (oud -)koper huisFranekereind 21761255111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsmageniaarde koper Sint Odolphisteeg 81762255177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Noorderhaven 791763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Noorderhaven 811763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Zoutsloot 261763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Noorderhaven 831763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feykes Camsmanaastligger ten westen Schritsen 53176825744v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ177225855v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Camsmanaastligger ten noorden Schritsen 471774258190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmaprocureur postulantkoper huisHeiligeweg 27zuid1789263108v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sibrand Feikes Camsmaprocureur postulantverkoper Heiligeweg 27zuid1791263306r
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstraverkoper buiten Harlingen166023841v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 16164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper Grote Kerkstraat 1a164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper Voorstraat 68164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper Simon Stijlstraat 3164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 251675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 231675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 211675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 191675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 131675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 111675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 91675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 71675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 51675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 31675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 1b1675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 11675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat OZ1675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Heiligeweg 41675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Heiligeweg 61675240211r1
KARSTEN, JURJEN de weduwe van Jurjen Carstenhuurder (p.j.)Voorstraat 621769257136r
KARSTEN, JURJEN de weduwe van Jurjen Carstenhuurder voorbeneden (p.j.)Grote Kerkstraat 241771257207r
KASSEL, WILLEM Willem van Casselblauwverver (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 1173524977v
KASSEL, WILLEM Wilhelm van Casselblauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 11737249175v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Heiligeweg 4173925077v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Heiligeweg 417392504va
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselblauwverver (mr. -)geniaarde koper Nieuweburen 251748251225v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61759254194v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61763255228r
KASSEL, WILLEM WILLEMS Willem Willems van Casselhuurder (p.j.)Voorstraat 71achter1793264149v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathnaastligger ten westen Franekereind 12175025275v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathkoopmankoper 1/2 huisFranekereind 10175025286r
KATS, Ysrael Catsslager (joods -)koper huisZuiderhaven 17de Brandaris180226689v
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 21802266144r
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 41802266144r
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151803266229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joodsslagerkoper pakhuisVijverstraat 221805267158r
KATS, ISRAEL Israel Catsnaastligger ten zuiden Hondenstraat 21807267343v
KLASES, DIRK KLASESwijlen Durk Claasen Claasenverkoper van 1/2 Anjelierstraat 71779259181v
KLAVER, DIRK Dirk Claavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191774258165r
KLAVER, DIRK Dirk Claverhuurder (p.j.)Hoogstraat 41751252134v
KLAVER, DIRK Dirk Clavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1917722582ra
KLAVER, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters Claaverouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claverschipper (trek-)koper huisNieuwstraat 21175625443v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claverkoper Noorderhaven 971790263259v
KLAVER, GOSSE Gosse Clavernaastligger Voorstraat 71achter1793264149v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claverkastmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 271790263187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claverkastmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg OZ1790263189r
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u.huurder Carl Visschersteeg WZ1742250221v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claavernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 181776258248v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Clavernaastligger ten noorden Droogstraat 211747251182r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Clavernaastligger ten oosten Zoutsloot 201756253252r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Clavernaastligger ten noorden Heiligeweg 131775258240r
KLAVER, JAN de weduwe van Jan Clavernaastligger ten oosten Zoutsloot 201740250132r
KLAVER, JAN JARICHS Jan Jarigs Claver, e.a.huurder Lanen 76a1780259257r
KLAVER, JAN JARICHSde weduwe van Jan Jarigs Claververkoper Zoutsloot 20180426797r
KLAVER, JARICH Jarig Clavernaastligger ten westen Schritsen 57173925034v
KLAVER, PIETER Pytter Clavernaastligger ten noorden Tiepelsteeg1746251145r
KLERK, HENDRIK Hendrik de Clercq, c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 61780259307v
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercqschipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 64178326197r
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercqschipper (trek-)verkoper Nieuwstraat 64178626260v
KLERK, PIETER Pieter de Clercq, jr.verkoper Noorderhaven 1061784261197v
KLINKHAMER, vroedsman Clinckhamernaastligger ten oosten Zuiderhaven 511695243132v
KLINKHAMER, JAN burgerhopman Jan Clinckhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Clinckhamerverkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Clinckhamergoudsmidkoper van 1/3 Weverstraat168424238r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs Clinckhamer, c.u.geniaarde koper Hofstraat 17west169224317v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamerkoper woning of kamerNoorderhaven 64achter169324365r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamernaastligger ten oosten Noorderhaven 64achter169324365r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamernaastligger ten noorden Noorderhaven 64achter169324365r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clokhuurder Spekmarkt 2178626282r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocqkoper Lanen 821737249172v
KLONKERTS, JOHANNES Johannes Clonckersadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2173224882v
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkersadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Steenhouwersstraat 2173224886r
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkersadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Zoutsloot 38173224890r
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloostermanverkoper Noorderhaven 791751252126v
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloostermanverkoper Droogstraat 271751252126v
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloostermanverkoper Noorderhaven 831751252126v
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Noorderhaven 791763255238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Noorderhaven 811763255238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Noorderhaven 831763255238r
KLOOSTERMAN, GOSSE erfgezeten Gosse Cloostermankoopmanverkoper van 3/64 Zoutsloot 261763255238r
KLOPPENBURG, Cloppenburgkleermakernaastligger ten oosten Zoutsloot 631783261101v
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochterverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochterverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTSminderjarige Anna Geerts Cloppenburgverkoper Karremanstraat 221796264362r
KLOPPENBURG, DIRK Durk Cloppenburghuurder (p.j.)Nieuwstraat 41795264290v
KLOPPENBURG, G. G. Cloppenburgnaastligger ten zuiden Noordijs 251791263356v
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburgkleermaker (mr. -)erflater Karremanstraat 221796264362r
KLOPPENBURG, SIKKE Sicke Cloppenburgdeurwaarder Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
KOEN, ANTJE wijlen Antie Coenerflater Romastraat 271737249158v
KOEN, BAARTJE Bartha Coenverkoper Zuiderhaven 671774258134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coenverkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coenverkoper Zuiderhaven 711774258143r
KOEN, G. G. Coencommissarisnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ173124821v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Coencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper kamerWerfpad ZZ172824779r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coencommissaris op de Abtkoper huisBrouwersstraat 221729247245r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coennaastligger ten zuiden Brouwersstraat 201729247246r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coennaastligger ten westen Brouwersstraat 201729247246r
KOEN, GIJSBERT commissaris Gijsbartus Coennaastligger ten noorden Brouwersstraat 241729247297v
KOEN, GIJSBERT de nagelaten goederen van wijlen de heer Gijsbertus Coencommissaris op de Abt (oud -)verkoper Werfpad ZZ1748251244v
KOEN, JURJEN oud burgemeester Jurjens Coenhuurder Rozengracht 201729247250v
KOK, AALTJE Aeltie Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
KOK, AALTJE LOLLES Aeltje Lolles Cockverkoper Gardenierstraat 71726246268v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Cockschoenmaker (mr. -)koper door niaar woning betsaande uit kamer en loodsKerkpad 11691242341v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Cockschoenmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 711691242365r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joosten Coknaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1701244127r
KOK, GRIETJE Grietie Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cockkoper door niaar ratione sanguinis Lanen 70164923684r
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cockverkoper Lanen 70164923684r
KOK, JAKOB Jacob Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
KOK, JAKOB JANS Jacop Jansen de Cock, q.q.koper door niaar ratione sanguinis 1/6 huis en erfLanen 70164923684r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocknaastligger ten oosten Lanen 66achter1657237123r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocknaastligger ten oosten Schritsen 551658237155r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cock, zoon van de verkoperkoper 1/6 huis en plaatsLanen 701658237170av
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocknaastligger ten westen Lanen 721659237183v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocknaastligger ten westen Schritsen 611664238206r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocqverkoper Comediesteeg 61646235225r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocqnaastligger ten oosten Lanen 661654236259v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocqnaastligger ten westen Lanen 72166023862r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocqnaastligger ten westen Schritsen 61166523928v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Coknaastligger ten westen Lanen 721651236158r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cockschoenmaker en leerlooier (mr. -)koper leerlooiersperkSchritsen 56zuidwest17312489v
KOK, JAKOB LOLLESde koper Jacob Lolles Cock, c.u.schoenmaker en leerlooier (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56zuidwest17312489v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cocqschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
KOK, JAN Jan Cocknaastligger ten noorden Lanen 48achter1646235234r
KOK, JAN Jan Cocqnaastligger ten oosten* Bildtstraat 1166923940ra
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cock, c.u.koper huisLombardstraat 6165623756r
KOK, JAN BARTELDShet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocqnaastligger ten oosten Bildtstraat 1Salomons Tempel1669239205v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocqnaastligger ten oosten Bildtstraat 1168024176v
KOK, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Cock, vader van de koperverkoper Lanen 701658237170av
KOK, KLAASKE Claeske Lollus Cockverkoper van 1/4 Schritsen 571726246248v
KOK, LOLLE de erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Cocknaastligger ten westen Lanen 72172024659v
KOK, LOLLE de tuin van de weduwe van vroedman Lolle Cocknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1725246225v
KOK, LOLLE de hof van vroedsman Lolle Coknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1706244337r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockschoenmaker (mr. -)koper kamerLanen 70achter1683241270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockschoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 70achter1683241270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockeigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest1685242104v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Cocqkoper schoenmakersperkSchritsen 56noordwest166723920va
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cokverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cokverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
KOK, LOLLE JAKOBSvroedsman Lolle Jacobs Cokschoenmaker (mr. -)aanhandelaar tuinGardenierstraat 111704244249r
KOK, LOLLE JAKOBSvroedsman Lolle Jacobs Cokverwandelaar Gardenierstraat ZZ1704244249v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cocknaastligger ten oosten Rozengracht 61654236256v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cockverkoper van 1/2 Rozengracht 34165623798v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cockverkoper Rozengracht 22165623799r
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cockverkoper van 1/2 Wasbleek NZ165623799v
KOK, ROGIER Rogier de Cocqnaastligger ten oosten Rozengracht 61652236196r
KOK, ROGIER Rogier de Cocqnaastligger ten westen Wasbleekstraat 3165623760r
KOK, ROGIER het panwerk van de erfgenamen van wijlen Rogier de Cocqnaastligger ten noorden Wasbleekstraat 3165623760r
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cocknaastligger ten westen Lanen 56164923676v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cock, c.u.koper huisKruisstraat 5west1650236106v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cocknaastligger ten oosten Lanen 451652236189r
KOK, ROGIER JANSde erfgenamen van wijlen Rogier Jansen de Cock, c.u.verkoper Rozengracht 8165623794v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cocqnaastligger ten oosten Wasbleekstraat 3164923676r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cockverkoper Kerkpoortstraat 11658237148v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocqverpachter grond ([voor 1/6])Lanen 70164923672r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocqverkoper Lanen 70164923672r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colmkoper Vijverstraat 51785261278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colmschipperverkoper Vijverstraat 51793264157v
KONING, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coningverpachter grond ([af te lossen met 16-10-00 CG of 11 dalers])Oosterkeetstraat 11621230276r
KONING, DIRK HENDRIKS Dirck Hendrix Coninckplateelbakkerverkoper Grote Kerkstraat 331640234111r
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymansnotarisverkoper q.q. Zuiderhaven 51765256106v
KOOLHART, EEDE HIELKESde weduwe van Edo Hylckes Coolhartkapiteinbewoner Zuiderhaven 6167924140v
KOOLHART, HIELKE PIETERS Hylcke Pytters Coolhartbode (gerechts-)koper huis genaamd de MorgensterLanen 85oostMorgenster1669239200v
KOOLHART, PIETER HIELKESwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhartverkoper Grote Bredeplaats 11690242307r
KOOLHART, PIETER HIELKESwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhartverkoper Grote Bredeplaats 31690242308r
KOOLHART, PIETER HIELKESwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhartverkoper Lanen 21690242309r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 6170024452v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten zuiden Herenwaltje 171701244105r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431702244146v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhartnaastligger ten westen Scheerstraat 417072456v
KOOLHART, TEEKE IEDESwijlen vroedsman Take Ydes Coolharterflater Herenwaltje 191711245159r
KOOPMANS, professor Gadzo Coopmansmedicinae doctorverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmanskoper Schritsen 35175325351r
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmansverkoper Schritsen 35176125547v
KOOPMANS, G. dr. G. Coopmansmedicinae doctorverkoper van 1/4 Noorderhaven 711787262235v
KOOPMANS, GREGORIUS Gregorius Coopmansmedicinae doctorverkoper van 1/3 Voorstraat 281790263219r
KOOPMANS, JURJEN Georgius Coopmansmedicinae doctorverkoper van 1/4 Droogstraat 491789263172r
KORF, PIETER BERENDS Pieter Beernts Corfnaastligger ten oosten Schritsen 621730247342r
KOSTER, ALBERT JAKOBSde weduwe van Albert Jacobs Costernaastligger ten oosten Vianen ZZ172724724v
KOSTER, DIRK mr. Dirk Costerhuurder achterhuis (p.j.)Zuiderhaven 151769257120v
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Costerapothekerkoper huisLanen 741806267215v
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Costernaastligger ten oosten Lanen 721806267216v
KOSTER, JAKOB Jacob Coster, n.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 11781260154v
KOSTER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Costernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper Lanen 6617392506r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Noorderhaven 321740250112v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Liemendijk1740250115v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Costerverkoper q.q. Scheerstraat 41741250148r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Both Apothekerstraat 817402505va
KOSTER, KLAAS Claas Costerslager (mr. -)verkoper Brouwersstraat 201799265142r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costerkoper huisSchritsen 65b1774258157v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costernaastligger ten oosten Lanen 761782260288r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costerslager (mr. -)koper huisBrouwersstraat 201789263159r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, voor zich en zijn broers en zustersslager (mr. -)verkoper Hoogstraat 411791263313r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 2217922648r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Costerslager (mr. -)koper huis, stalling en wagenhuisSteenhouwersstraat 41799265160r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Costerslager (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 3180126644v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101782260218r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten westen Hoogstraat 361784261245v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101784261250r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Zoutsloot 671802266153r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Hoogstraat 341802266154v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costerkoopmanverkoper Lombardstraat 11802266156r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoper huisHondenstraat 31780259286ar
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costernaastligger ten oosten Zuiderhaven 54178626266r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costernaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4178626268r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costermolenaar en koopman (cement-)koper huisSteenhouwersstraat 2178626274r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 281786262121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 201786262122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huis en weefwinkelWeverstraat 31786262143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1788262248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoper huisZoutsloot 671788262258r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ178926370v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerverkoper Nieuwstraat 5178926375r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerverkoper Steenhouwersstraat 2178926376v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 121789263376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Hondenstraat 5west1802266157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Hoogstraat 321802266160v
KOSTER, L. de erfgenamen van wijlen L. C. Costernaastligger ten westen Scheerstraat 91803266203r
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbert Louwrens Costerverkoper Voorstraat 62178526214r
KOSTER, LOURENS Lourens Costerslager (mr. -)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 251780259259v
KOSTER, LOURENS Louwrens Cl. Costerverkoper Voorstraat 62178526214r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Costernaastligger ten westen Scheerstraat 9178626256r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clasen Costerslager [staat: vleeshouwer]koper Schritsen 65b1774258157v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Costerkoper huisScheerstraat 7178126025v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claasen Costerslager (mr. -)koper huisHoogstraat 41178126036v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clases Costernaastligger ten oosten Hoogstraat 39178326140v
KOSTER, LOURENS KLASESwijlen Lourens Clazen Costererflater Hoogstraat 411791263313r
KOSTER, T. T. L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326130r
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 8178326144v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326186r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 81784261173v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costerslager (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 291803266271r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Costernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311783261119r
KOSTER, TIJS wijlen Thijs Costereerdere bewoner Romastraat ZZ164323566v
KOSTER, TJALKE Tjalke Costerverkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
KOSTER, WIEBREN HERESgrondpacht uit het huis van Wibren Heeres Costereigenaar perceel Sint Odolphisteeg 1316652396r
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heres Costernaastligger ten noorden Lanen 41167524024ra
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heres Costernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11167524024ra
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heeres Costerverkoper Sint Odolphisteeg 131681241162v
KRAMER, de hof en kamer van Haancke Aalckes Cramernaastligger ten westen Liemendijk ZZ1626231142r
KRAMER, ALBERT JANS Albert Jans Cramerverkoper (gesuccumbeerde) Herenwaltje16272329v
KRAMER, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Cramernaastligger ten oosten Heiligeweg1603228358v
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramerkoper huisHerenwaltje 31702244158r
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramernaastligger ten noorden Herenwaltje 51702244187r
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramerverkoper Herenwaltje 3170824559r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 171779259180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 211779259180r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramerkoper Zuiderstraat 21779259180r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramerverkoper Zuiderstraat 17178326187r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramerverkoper Zuiderstraat 21178326187r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramerverkoper Zuiderstraat 2178326187r
KRAMER, DIRK Dirk Cramerhuurder Rozenstraat 41746251134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u.naastligger ten westen Rozenstraat 41746251134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u.naastligger ten noorden Rozenstraat 41746251134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkelierkoper woning en weefwinkelRozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkeliernaastligger ten westen Rozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerwinkeliernaastligger ten noorden Rozenstraat 41748251221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
KRAMER, DIRK Dirk Cramerfabrikant van bontenverkoper Hofstraat 16176125568v
KRAMER, DIRK wijlen Dirk Cramerhuurder Hofstraat 161763255196r
KRAMER, DOEKE DOEKES Doecke Doeckes Cramer, c.u.koper kamer ([munteenheid niet vermeld])Kerkpoortstraat164323538r
KRAMER, HAANTJE Haentke Cramernaastligger ten noorden Kruisstraat ZZ161222988v
KRAMER, HAANTJE wijlen Haentie Cramernaastligger ten oosten Voorstraat 63164323539r
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aeltyes Cramernaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1629232109v
KRAMER, HARMEN JAKOBS Harmen Jacobs Cremerbruidegom 1606228527v
KRAMER, HENDRIK Hendrik Cramernaastligger ten zuiden Rozenstraat 31762255165r
KRAMER, HENDRIK Hendrik Cramerturfdragerverkoper Rozengracht 19176525699v
KRAMER, JAN de hof van wijlen Jan Cramernaastligger ten zuiden Zoutsloot 80162923299v
KRAMER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Cramernaastligger ten westen Zoutsloot 80162923299v
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramernaastligger ten oosten Wortelstraat 1164223516r
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramernaastligger ten noorden Wortelstraat 1164223516r
KRAMER, JAN de hof van Jan Cramernaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ165623786v
KRAMER, JAN Jan Cramernaastligger ten westen Hofstraat ZZ1733248196v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten westen Wasbleek NZ1738249287r
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmankoper hof met een zomerhuisRozengracht 26173925046v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten westen Rozengracht 26173925046v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 26173925046v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten oosten Rozenstraat1740250113v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten noorden Rozenstraat1740250113v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 981741250191v
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 981741250191v
KRAMER, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Cramernaastligger ten noorden* Wortelstraat 3163323388r
KRAMER, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Cremernaastligger ten zuiden Zoutsloot 801601228267v
KRAMER, JAN PIETERS Jan Pieters Cremernaastligger ten westen Zoutsloot 801601228267v
KRAMER, JAN PIETERS Jan Pyters Cremernaastligger ten westen Voorstraat 421605228489r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerpan- en estrikbakkerverkoper van 1/2 Noorderhaven 9217342495r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramernaastligger ten zuiden onbekend1737249202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramerkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 901738249292r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozengracht 15173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTShet estrikwerk van Jan Sibolts Cramernaastligger ten westen Rozengracht 17173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozengracht 17173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozenstraat WZ173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmankoper huis met hof, paardenstal en wagenhuis (en 4 ducaten)Zuiderhaven 481740250120v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, c.u.koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 491741250167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramerkoopmanverkoper Voorstraat 491741250167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 26174425154v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper Sint Odolphisteeg 2174525165v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 46174525166v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 46174525166v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramernaastligger ten oosten Noorderhaven 921747251196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramerkoopmanverkoper Noorderhaven 921747251196v
KRAMER, JOHANNES de weduwe van Johannes Cramernaastligger ten oosten Voorstraat 751612229111r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramernaastligger ten oosten Voorstraat 751630232160r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmankoper gleibakkerijSchritsen 501712245169r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Hofstraat 161712245175v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581714245226r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramergleibakkernaastligger ten noorden Schritsen 50achter1715245247r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1715245247v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer, e.a.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1715245250v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Heiligeweg 5817182462r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Schritsen 50171824621r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramernaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1723246165v
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramernaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1724246196r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramernaastligger ten oosten Hofstraat 12a1729247287r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Cramernaastligger ten zuiden Hofstraat 12a1729247287r
KRAMER, JOHANNES het panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Cramernaastligger ten oosten Rozengracht 91730247300v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Hofstraat 221781260103v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper Brouwersstraat 191781260160r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1782260188v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerpannenbakkerkoper hoekhuisRozengracht 17Enkhuizen1697243310r
KRAMER, JOHANNES JANShet panwerk van de koper Johannes Jansen Cramerpannenbakkernaastligger ten westen Rozengracht 171697243310r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramernaastligger ten noorden Heiligeweg 31170024451r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramernaastligger ten zuiden Zuiderstraat170024482v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoopmankoper wagenhuis, stal en zomerhuisFabrieksstraat1706244334v
KRAMER, JOHANNES JANSkoopman Johannes Jansen Cramerkoper twee aanelkander staande kamersRozenstraat170824562r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoper panwerkKerkpoortstraat1711245156v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerverkoper q.q. Noorderhaven 52172024675r
KRAMER, KORNELIS JANShun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramerverkoper Sint Odolphisteeg 2174525165v
KRAMER, KORNELIS JANShun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer, minderjarigverkoper van 1/6 Zuiderhaven 46174525166v
KRAMER, LAMMERT JANShet huis van Lambert Jans Cramernaastligger ten noorden Voorstraat ZZ162523137r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramernaastligger ten zuiden Herenwaltje 3170824559r
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramerkoopmankoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramerkoopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer, c.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramerverkoper Nieuweburen 251779259159r
KRAMER, SIEBOUT de weduwe van Sybout Cramernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191780259246v
KRAMER, SIEBOUT JANS Sybout Jansen Cramerverkoper Sint Odolphisteeg 2174525165v
KRAMER, SIEBOUT JANS Sybout Jansen Cramer, minderjarigverkoper van 1/6 Zuiderhaven 46174525166v
KRAMER, SJOUKJE JANS Sjoukje Jansen Cramerverkoper Sint Odolphisteeg 2174525165v
KRAMER, SJOUKJE JANS Sjoukje Jansen Cramer, minderjarigverkoper van 1/6 Zuiderhaven 46174525166v
KRAMER, WILLEM wijlen Willem Cramernaastligger ten westen Schritsen 81622230302v
KRAP, ANTJE Anna Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, FREERK Fredericus Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crabapothekerverkoper Voorstraat 29170724524v
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crabverkoper van 5/12 Hofstraat 161712245175v
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crabapothekercrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151751252242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crabapothekercrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, KORNELISKE Cornelia Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, MARIA Maria Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, TIETJE Titia Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KREEFT, AALTJE Aelcke Creeftnaastligger ten noorden Voorstraat 451617230101r
KREEFT, ANNE KORNELIS Anne Cornelis Creeftverkoper Lanen ZZ1635233167r
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeftverkoper Franekereind 18162623199v
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeftverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
KREEFT, HENDRIK KORNELIS Hendrik Cornelis Creeftverkoper Hofstraat 3163223354r
KREEFT, HENDRIK KORNELIS Hendrick Cornelis Creeftverkoper Lanen ZZ1635233167r
KREEFT, PIETER Pieter Creeftkoper huisLanen 67159722810r
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaarverkoper Franekereind 18162623199v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaarverkoper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburgnaastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord1728247139r
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburgnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16173124816v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburgnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 16173124816v
KRIJTENBURG, wijlen dr. Crytenburgkoper Grote Bredeplaats 21175325368r
KRIJTENBURG, de weduwe van dr. Crytenburgnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241754253141v
KRIJTENBURG, de weduwe van Crytenburgnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1766256160v
KRIJTENBURG, de erfgenamen van wijlen mr. Crytenburghnaastligger ten noorden Kerkpad 321709245102r
KRIJTENBURG, oud burgemeester Crytenburghnaastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord1721246125r
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, ANTJE zijn schoonzuster Antie Crytenburgverkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, ANTJE Antie Crytenburgverkoper van 1/5 Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antje Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antie Arjens Crytenburgh, c.m.verkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, ARJEN mr. Arjen Crytenburgnaastligger ten oosten Hoogstraat 35168224157va
KRIJTENBURG, ARJEN wijlen Arjen Crytenburgverkoper van 1/2 Hoogstraat 37168424249r
KRIJTENBURG, ARJEN de erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburgnaastligger ten westen Romastraat 4oost1705244271v
KRIJTENBURG, ARJEN de weduwe van mr. Arjen Crytenburghchirurgijnnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1616832425r
KRIJTENBURG, ARJEN de erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburghnaastligger ten noorden Kerkpad 32170724532r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburgverkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburgverkoper van 1/5 Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, DOETJE Doetie Crytenburgh, meerderjarig verklaarde jongedochterverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, DOETJE ARJENSjongedochter Doedtje Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgverkoper q.q. Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnkoper 3/5 huisZuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijneigenaar van 2/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnverkoper van 2/5 Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnverkoper q.q. Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, JAN burgemeester Jan van Crytenburgkoper door niaar paardenstal, (bierhuis) en hof ([voor de drie percelen in deze akte])Carl Visschersteeg 141729247297v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, JAN oud burgemeester Jan van Crytenburghnaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west173224884r
KRIJTENBURG, JAN oud burgemeester Jan van Crytenburghnaastligger ten noorden Zuiderhaven 77west173224884r
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburgchirurgijnverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburgverkoper q.q. Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, JOHANNES oud burgemeester Johan van Crytenburgverkoper q.q. Zuiderplein 5noord1721246125r
KRIJTENBURG, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan van Crytenburghverkoper Rozengracht 3173925048r
KRIJTENBURG, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan van Crytenburghverkoper Zuiderplein 5zuid173925048v
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburghnaastligger ten oosten Zuiderhaven 55174025091r
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburghverkoper Zuiderhaven 55174025091r
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburghverkoper Zuiderhaven 57174025092r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost1701244127r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, SIEMEN Symon Crytenburghverkoper van 1/2 Grote Werf 21722246131v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en alle losse en vaste goederenZuiderhaven 571723246181v
KRIJTENBURG, THEODORUS de koper Theodorus Crytenburgmedicinae doctornaastligger ten westen Zuiderhaven 571723246181v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburggeniaarde koper Voorstraat 831724246210r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en hof met ringmuurKerkpad 16173124859v
KRIJTENBURG, THEODORUS de erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburgnaastligger ten zuiden Schritsen 141738249290r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburgmedicinae doctorkoper Ooievaarsteeg1745251110r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburgmedicinae doctorkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburgkoper Ooievaarsteeg1746251118v
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburgverkoper van 1/5 Schritsen 25175325336r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris Crytenburghmedicinae doctorverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghkoopmankoper huis met vrije uitgang in de Jan RuurdstraatZuiderhaven 55172024681r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghmedicinae doctorkoper huisVijver 21726246257v
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croeskoper huisWeverstraat NZ1681241147r
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croeskoper huisLammert Warndersteeg 71681241148v
KROES, WIEBE BOUWESwijlen Wybe Buwes Croeserflater Lammert Warndersteeg 71689242276v
KROESE, oud burgemeester Croesenaastligger ten oosten Weeshuisstraat 11170024447v
KROESE, burgemeester Croesenaastligger ten oosten Weeshuisstraat 111713245192r
KROESE, wijlen Croesenaastligger ten oosten Herenwaltje 71722246140v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten noorden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper ten zuiden van Harlingen1627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper Vijver 51627231161v
KROESE, GEELE wijlen Gale Croeseerflater Hoogstraat 11169324338v
KROESE, HENDRIK Hendrik Croesehofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Ossenmarkt 14174525158v
KROESE, HENDRIK Hendrik Croese*hofmeesternaastligger ten noorden Zuiderhaven 471751252117v
KROESE, HENDRIK wijlen Hendrik Croeseverkoper Grote Ossenmarkt 141758254168v
KROESE, J. de hof van burgemeester J. Croesenaastligger ten noorden Zuiderhaven 691702244176r
KROESE, JAKOB Jacobus Croesewijnkoperkoper huisNoorderhaven 951683241239v
KROESE, JAKOB Jacob Croesewijnhandelaarkoper kleine hofAchterstraat1685242100r
KROESE, JAKOB burgemeester Jacob Croeseverkoper Hoogstraat 11169324338v
KROESE, JAKOB burgemeester Jacobus Croeseverkoper Zuiderstraat169424393r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croeseverkoper Karremanstraat1696243198r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacobus Croesenaastligger ten westen Noorderhaven 971697243271v
KROESE, JAKOB het achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croesenaastligger ten westen Noorderhaven 97achter1697243292v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croesewijnhandelaarverkoper q.q. Zuiderstraat1702244161v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u.koper hof met zomerhuisRaamstraat 6zuid1702244173v
KROESE, JAKOB de olde burgemr. Jacob Croeseverkoper Noorderhaven 951712245172ar
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croeseverkoper Raamstraat 6zuid1717245300v
KROESE, JAN Jan Croesekoper huisNoorderhaven 951712245172ar
KROESE, JAN burgervaandrig Jan Croesewijnhandelaarkoper hof met bomen, planten en zomerhuisWortelstraat 5tuin1713245200r
KROESE, JAN de hof van hopman Jan Croesenaastligger ten westen Zoutsloot 861716245263v
KROESE, JAN wijlen burgerkolonel Jan Croeseverkoper Wortelstraat 5tuin1723246170r
KROESE, S. S. Croesenaastligger ten oosten Weeshuisstraat 11178626253r
KROESE, SIERK Sierk Croesenaastligger ten westen Weeshuisstraat 171766256195r
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croezeerflater Weeshuisstraat 131790263211v
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croezeerflater Weeshuisstraat 151790263211v
KROL, wijlen ds. Crol, c.soc.verkoper Voorstraat 341717245297v
KROL, wijlen ds. Crolverkoper Bildtstraat 20171924641r
KROL, wijlen ds. Crolverkoper Droogstraat 35171924641r
KROL, FREERK burgemeester Fredrik Crol, commissaris van de armenvoogdenverkoper Voorstraat 78163823460v
KROL, FREERK Fredricus Crolverkoper Hoogstraat 43167624031ra
KROL, FREERK Fredrick Crollverkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KROL, FREERK Fredrick Crollverkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
KROL, FREERK burgemeester en armenvoogd Frederick Croll, c.s.verkoper Achterstraat NZ163723423r
KROL, HARMEN Harmen Crolwever (mr. linnen-)huurder Sint Odolphisteeg 101691242350v
KROL, HARMEN de weduwe van Harmen Crolnaastligger ten noordoosten Hoogstraat 471713245190r
KROL, HEIN JANS Heyn Jansen Crollverkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va
KROL, HENDRIK PIETERSde erfgenamen van wijlen Hendrick Pieters Crolcrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 23159822888r
KROL, JAKOB Jacobus Crolsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Hoogstraat 43167624031ra
KROL, JAN EELKESde weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Crollverkoper Hofstraat 41166823927ra
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ydtje Johans Crommedijkkoper huis en tuinKleine Bredeplaats 91729247296v
KRONENBURG, LUTSKE JANS Lutske Jans Cronenburgkoper Rozengracht 71802266130r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburgtimmerman (mr. huis-)koper huisLanen 271803266195v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburgtimmerman (mr. huis-)koper huisVoorstraat 891805267134r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburgnaastligger ten noorden Lanen 25achter1809268291v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 211799265197v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 211803266255v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 14achter1803266278r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburgtimmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 14achter1803266278r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburgnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 61809268260r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburgnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 81809268260r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburgnaastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 21809268260r
KROON, wijlen burgervaandrig Goitie Croonverkoper Lanen 93168024119va
KROON, SIETSESde weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croonnaastligger ten zuiden Spekmarkt 2167924131r
KROON, SIETSESde weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croonnaastligger ten westen Spekmarkt 2167924131r
KROON, SIETSEShet huis van de weduwe van Goyten Sytses Croonnaastligger ten noorden Kerkpad WZ168524296v
KROON, DOUWE Douwe Crooncommandeur te zee (oud -)verkoper Nutstraat 2170724537v
KROON, FREERK JANS Freerk Jansen Croonkoper fraai huisHoogstraat 341715245232r
KROON, GOOITSEN de weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croonnaastligger ten noorden Nieuwstraat 361682241210v
KROON, GOOITSEN de weduwe van Goitjen Croonnaastligger ten noorden Nieuwstraat 36168424225r
KROON, GOOITSEN SIETSEShet huis en hof van vaandrig Goytien Zytses Croonnaastligger ten westen Kerkpad WZ167224096r
KROON, GOOITSEN SIETSESde hof van Goytien Zytses Croonnaastligger ten noorden Hofstraat 29achter1674240155v
KROON, GOOITSEN SIETSESde weduwe van Goitien Sytses Croonnaastligger ten noorden Kerkpad WZ1681241152v
KROON, GOOITSEN SIETSESwijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croonverkoper Nieuwstraat 341683241261r
KROON, JAKOB Jacob Croonkoopmanverkoper Vijverstraat 4172724734r
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1675240187v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost168024170v
KROON, JOCHEM JANShet huis van Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten noorden Brouwersstraat 13168424214v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croonkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper kamerBoth Apothekerstraat OZ168424257r
KROON, JOCHEM JANS Jochem Jansen Croonkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Both Apothekerstraat OZ169324340v
KROON, JOCHEM JANSde erfgenamen van wijlen Jochum Jans Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost16992442v
KROON, JOCHEM JANSde erfgenamen van wijlen Jochum Jansen Croonkapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1701244125v
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
KROON, REINER JANSde weduwe van Reiner Jansen Croonnaastligger ten zuiden Havenplein 281752252187v
KROON, REINER JANSde weduwe van Reiner Jansen Croonnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 21752252187v
KROON, REINER JANSde weduwe van Reiner Jansen Croonnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 41752252187v
KROON, REINER JANSwijlen Reiner Jansen Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, REINER JANSwijlen Reiner Jansen Croonfabrikeur (oud -)verkoper Zuiderhaven 6175325347v
KROP, JAN Jan Cropverkoper Vijverstraat 201794264203r
KROP, JAN Jan Cropnaastligger ten oosten Schritsen 661802266172v
KROP, JAN ROELOFS Jan Roelofs Cropopzichterverkoper Brouwersstraat 21803266304v
KRUIS, EELKE IEPESwijlen Eelcke Ipes Cruyskoper Brouwersstraat 23161623042v
KRUIS, EELKE IEPESwijlen Eelcke Ipes Cruyserflater Brouwersstraat 23161623042v
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruysschipper (groot-)koper huis met ledige plaatsSchritsen 5161122935r
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Epes Cruysverkoper q.q. Brouwersstraat 23161623042v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Cuykkoper Brouwersstraat 12zuid1743250300r
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckjen Joostes Cuykkoper Voorstraat 55achter1686242155v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckjen Joostes Cuyknaastligger ten zuiden Voorstraat 55achter1686242155v
KUIK, HELENA Helena Cuikverkoper van 1/2 Rozengracht 121754253173r
KUIK, JAN Jan Cuyckkoper door niaar pakhuisRozengracht 10172024666v
KUIK, JAN Jan Cuyckkapitein (oud -)naastligger ten oosten Rozengracht 10172024666v
KUIK, JAN Jan Cuyckkapitein (oud -)naastligger ten zuiden Rozengracht 10172024666v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuiknaastligger ten westen Franekereind 1170824563r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyckverkoper Franekereind 81615229250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Cuyckkoopmangeniaarde koper Romastraat1690242325v
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikverkoper Wortelstraat NZ1697243328r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141698243384r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 661698243385r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231729247247r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyktorenblazer (stads -)geniaarde koper Rommelhaven 101698243381r
KUIK, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Cuycknaastligger ten oosten Zoutsloot 491657237127r
KUIK, STEFFEN Steeven Cuiknaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31727246306av
KUIK, STEFFEN Steven Cuyckkamerbewaardernaastligger ten noorden Zuiderhaven 55172024681r
KUIK, STEFFEN Steeven Cuykkoper huisJan Ruurdstraat 5171924652r
KUIK, TRIJNTJE Trijntie Cuyckkoper Poortje 31694243103r
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Cuikkoper Scheffersplein 25170724522v
KUIK, TRIJNTJE JOOSTES Trijntje Joosten Cuykverkoper q.q. Drie Roemersteeg OZ171924644v
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuindernaastligger ten westen onbekend1602228321v
KUIPER, wijlen Claas Cuiperbakker (mr. -)verkoper Lanen 217852614va
KUIPER, ANTJE ABES Antje Abbes Cuiper, bejaarde vrijster (62 jaar)verkoper Rommelhaven 1178326131v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuipernaastligger ten noorden Moriaanstraat 71784261162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiperverkoper Moriaanstraat 71784261162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuipernaastligger ten oosten Moriaanstraat 91784261163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuipernaastligger ten noorden Moriaanstraat 91784261163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiperverkoper Moriaanstraat 91784261163v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiperverkoper Noorderhaven 891791263345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiperverkoper q.q. Noorderhaven 891791263345r
KUIPER, JAN JANS Jan Janzen Cuiperhuurder Moriaanstraat 817882636r
KUIPER, JAN JANS Jan Jansen Cuiperzakkendragerkoper huisRomastraat ZZ1803266302r
KUIPER, KORNELIS Cornelis P. Cuiperverkoper ten zuiden van Harlingen1809268224v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiperverkoper ten zuiden van Harlingen1809268223r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Cuiperverkoper Noorderhaven 891791263345r
KUIPER, PIETER KORNELISwijlen Pieter Cornelis Cuiperverkoper Karremanstraat1784261170r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Cuiper, c.u.schipper (schuit-)koper pakhuis en drie woningen daarachterNoorderhaven 891711245140r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Cuiperschipper (grootveer-)verkoper Rommelhaven 201722246139v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiperkoopmanverkoper Bildtstraat 51732248135r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiperverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 151732248139r
KUPERUS, dr. Cuperusnaastligger ten westen Noorderhaven 531799265132r
KUPERUS, KORNELIS burgerhopman Cornelis Cuperusnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1731247383r