Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqkoper 1/2 huis ([voor 1/1])Grote Bredeplaats 15de Goudberg1688242220r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqkoper 1/2 huis ([voor 1/1])Grote Bredeplaats 15de Goudberg1688242220r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqgeniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqgeniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecqkoper Vijverstraat ZZ174525176r
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecqkoper Vijverstraat ZZ174525176r
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecqkoper Vijverstraat ZZ174525176r
, DIRK Dirk IJsenbeecqnaastligger ten zuiden Voorstraat 141759254219r
JANS, DIRKde kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecqnaastligger ten zuiden Vijverstraat 181692242375r
JANS, DIRKde kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecqnaastligger ten zuiden Vijverstraat 181692242375r
JANS, DIRK Dirk Jansen IJsenbeecqtimmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 731748251213r
JANS, DIRK Dirk Jansen IJsenbeecqtimmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 731748251213r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters Isma, c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1644235132r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters Isma, c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1644235132r
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecqkoper Zoutsloot 30174525198v
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecqkoper Zoutsloot 30174525198v
THOMAS, GRIETJE Grytie Tomas IJsenbeecqverkoper Zoutsloot 301746251115r
THOMAS, GRIETJE Grytie Tomas IJsenbeecqverkoper Zoutsloot 301746251115r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt 21646235202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt 21646235202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsZuiderhaven 351646235202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramerschipper (veer-)koper huis, loods en plaatsZuiderhaven 351646235202r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramer, c.u.verkoper Zuiderhaven 351647235248v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Isercramer, c.u.verkoper Zuiderhaven 351647235248v
BOEKES, JAN Jan Beuckes van Ieverenkoper kamerFabrieksstraat WZ1619230184r
BOEKES, JAN Jan Beuckes van Ieverenkoper kamerFabrieksstraat WZ1619230184r
DIRKS, JANzijn wijlen ouders Jan Dirks IJsenbeecqerflater Noorderhaven 731748251213r
DIRKS, JANzijn wijlen ouders Jan Dirks IJsenbeecqerflater Noorderhaven 731748251213r
DIRKS, JANzijn wijlen ouders Jan Dirks IJsenbeecqerflater Noorderhaven 731748251213r
KORNELIS, MARIAde weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
KORNELIS, MARIAde weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
KORNELIS, MARIAde weduwe Maritie Cornelis IJsselskoper ledige plaats of tuintjeAchterstraat1650236123r
ENNEMA, vroedsman Innemanaastligger ten westen Voorstraat 851702244147v
ENNEMA, PAULUS JANS Pouuels Jansens Innamanaastligger ten zuiden Rozengracht 1416482369v
ENNEMA, PAULUS JANS Pouuels Jansens Innamanaastligger ten zuiden Rozengracht 1416482369v
ENNEMA, PAULUS JANSde plaats van Pouwels Jansen Innamanaastligger ten westen Rozengracht 22164823613v
ENNEMA, PAULUS JANSde plaats van Pouwels Jansen Innamanaastligger ten westen Rozengracht 22164823613v
ENNEMA, PAULUS JANSoud burgemeester Paulus Jansen Innemaverkoper Noorderhaven 951629232111r
ENNEMA, PAULUS JANSoud burgemeester Paulus Jansen Innemaverkoper Noorderhaven 951629232111r
ENNEMA, PAULUS JANSoud burgemeester Paulus Jans Innemakoper 1/2 huis, plaats en loodsZuiderhaven 11163123320r
ENNEMA, PAULUS JANSoud burgemeester Paulus Jans Innemakoper 1/2 huis, plaats en loodsZuiderhaven 11163123320r
ENNEMA, PAULUS JANSoud burgemeester Pauwels Janssen Innemakoper hoekhuis met klein plaatsje daarachterBildtstraat 21163823452v
ENNEMA, PAULUS JANSoud burgemeester Pauwels Janssen Innemakoper hoekhuis met klein plaatsje daarachterBildtstraat 21163823452v
ENNEMA, PAULUS JANSburgemeester Pouuels Jansen Innemakoper huis met een ledige plaats, 2 kamers of loodsen, een schuur met oliemolen, een hooischuur en (gedeeltelijk beschreven) gereedschappenVoorstraat 75164223526v
ENNEMA, PAULUS JANSburgemeester Pouuels Jansen Innemakoper huis met een ledige plaats, 2 kamers of loodsen, een schuur met oliemolen, een hooischuur en (gedeeltelijk beschreven) gereedschappenVoorstraat 75164223526v
ENNEMA, PAULUS JANSde hof van wijlen Pouwels Jansen Innemanaastligger ten westen Vijver 61662238155r
ENNEMA, PAULUS JANSde hof van wijlen Pouwels Jansen Innemanaastligger ten westen Vijver 61662238155r
ENNEMA, PAULUS JANSde erfgenamen van wijlen burgemeester Paulus Jansen Innemanaastligger ten noorden Hondenstraat 3166723995v
ENNEMA, PAULUS JANSde erfgenamen van wijlen burgemeester Paulus Jansen Innemanaastligger ten noorden Hondenstraat 3166723995v
ENNEMA, SJOUKJE Siouck Innemaverkoper Noorderhaven 951629232111r
ENNEMA, TJEERD ENNESde boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innemaverkoper van 3/4 Voorstraat 831724246210r
ENNEMA, TJEERD ENNESde boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innemaverkoper van 3/4 Voorstraat 831724246210r
IDSARDI, burgervaandrig de heer Idzardi, c.u.huurder Schritsen 541767256260v
IDSINGA, de heer Idsinganaastligger ten oosten Zuiderhaven 501668239140v
IDSINGA, brigadier Idsinganaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen172724737v
IDSINGA, Idsingasecretarisnaastligger ten westen Spinstraat 41766256222v
IDSINGA, Idsingasecretarisnaastligger ten zuiden Spinstraat 2176725730v
IDSINGA, A. A. van Idsingasecretarishuurder Zuiderhaven 73oost1699243397v
IDSINGA, ADOLF Adolff van Idsingaraad fiscaal van de Admiraliteitgeniaarde koper Zuiderhaven 541698243352v
IDSINGA, ALEF Aleff van Idsingaraadhuurder (p.j.)Zuiderhaven 501706244321r
IDSINGA, ANTJE juffrouw Anna van Idsingaverkoper Kerkpoortstraat 571717245288r
IDSINGA, ARNOLDUS dr. Arnold van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederenverkoper q.q. Nieuwstraat169924425r
IDSINGA, ARNOLDUS Arnold van Idsingaontvanger van de boelgoederen en servituten van de stede Harlingenverkoper Nieuwstraat1705244308v
IDSINGA, BALTHASAR raadsheer der stad Groningen Balthazar Daniel van Idsingaverkoper Rozengracht 13178926381v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsingaraadsheerverkoper van 1/2 Rozenstraat 11793264131v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsingaraadsheerverkoper van 1/2 Hofstraat 181793264131v
IDSINGA, CECILIA juffrouw Cilia van Idsingaverkoper Noorderhaven 881714245228v
IDSINGA, HARMEN SAKESburgervaandrig Haarmen Sackes Idsingakoper huis, houtstek en hofGrote Werf 11650236105r
IDSINGA, HARMEN SAKESburgervaandrig Haarmen Sackes Idsingakoper huis, houtstek en hofGrote Werf 11650236105r
IDSINGA, JANKE Jancke Idsingaverkoper Zuiderhaven 241668239178v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Voorstraat 92180426775r
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 9tuin180426779v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg180426779v
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3180426784r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Achterstraat 291798265116r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Liemendijk NZ1798265117r
IDSINGA, M. M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Rapenburg 41705244271r
IDSINGA, M. de heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Spinstraat 7west1705244280v
IDSINGA, M. de heer M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden176025544v
IDSINGA, M. de heer M. van Idzinganaastligger ten oosten Vijverstraat 3017812608r
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsingakoper provisioneel 1/2 schuurZoutsloot 51achter16612388va
IDSINGA, MATTEUS Mathias Idsingasecretaris van Barradeelkoper 1/2 huisZoutsloot 51achter166123879r
IDSINGA, MATTEUS de heer Mathijs Idsingasecretaris van Barradeelkoper huis waarin voorhuis, binnen- en bovenkamer, zomer- en winterkeuken, plaats en tuinVoorstraat 24168524277r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Idsingasecretaris van Barradeelgebruiker Droogstraat 671687242193v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeeleigenaar huis Voorstraat 241692242401r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthias ab Idsingasecretaris over Barradeelkoper hof of tuin met jonge vruchtbomen en wijnstokkenLiemendijk NZ1694243102v
IDSINGA, MATTEUS Matthias ab Idsingasecretaris over Barradeelnaastligger ten noorden Liemendijk NZ1694243102v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelkoper hofonbekend1696243201r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten zuiden onbekend1696243201r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelkoper tuin met een zomerhuis met een uitgang in de DroogstraatDroogstraat NZ1696243245v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten oosten Droogstraat NZ1696243245v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris van Barradeelverkoper Kerkpoortstraat 91698243345r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris van Barradeelkoper huis lopende tot huis BentumNoorderhaven 8816992446v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingaverkoper Zoutsloot 51achter170024471r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretarisnaastligger ten noorden Noorderhaven 88achter1702244142v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsinganaastligger ten oosten Zuiderhaven 501706244321r
IDSINGA, MATTEUS oud gedeputeerde van Friesland Matthijs van Idsingaverkoper Rozenstraat170824562r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsinganaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 321710245135v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinganaastligger ten westen Grote Kerkstraat 381710245136r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinganaastligger ten westen Rapenburg 41712245174r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretariskoper timmerwerfZuiderhaven 161746251132r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretariskoper kamers en weefwinkel, naast elkaar gelegen, en een timmerboetZuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idsingasecretarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretariskoper huis en tuintjeGrote Kerkstraat 31west174925214v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederenverkoper Grote Kerkstraat 31west176025515r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingengeniaarde koper Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingennaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretaris van Harlingennaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ176125582v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingasecretarisverkoper Spinstraat 21767256253v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederen en oud secretariskoper huisKleine Ossenmarkt 2177225849r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederenverkoper Zuiderhaven 16177625917v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaverkoper Franekereind 3177725930r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 15177725931v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Rozengracht 26178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat 10178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat 6178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat 2178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Zuidergat 19178126099r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 361781260100v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 541781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederenverkoper Rozengracht 13178926381v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs Adolph van Idsingaverkoper Kleine Ossenmarkt 2179226457r
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper Zuiderhaven 81793264129v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper van 1/2 Rozenstraat 11793264131v
IDSINGA, MATTEUS de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederen (oud -)verkoper van 1/2 Hofstraat 181793264131v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idzingasecretariskoper 1/2 pakhuis van beneden tot de 2e zolder, met spinnerijSpinhuisstraat 41747251180r
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 11782260227v
IDSINGA, MATTEUS Matthijs van Idzingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Lanen 501782260229r
IDSINGA, PETRONELLA vrouw Petronella van Idsingaverkoper Spinhuisstraat 41746251153r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjes met een vrije uit- en ingang door de poort ten noorden van de SilverberghKerkpoortstraat 27tuin1662238145r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huis en hof, spaanderhuis, 2 kamers en een belvedèreZuiderhaven 52166523910r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 27tuin166523918v
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper drie haringhangen en het recht op gebruik van een halve steegZuiderhaven166623950r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven166623950r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Zuiderhaven166623950r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper ca. 8 pm weiland (per pm)ten zuiden van Harlingen166723994r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper grondpacht van 1-00-00 cgonbekend1673240118v
IDSINGA, SAKE grondpacht uit de kamer of woning bij de lands lijnbaan van Saco Idsingaeigenaar perceel onbekend1673240118v
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel twee stukken land resp. 3 en 4 pm grootten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 16 pm land in vier stukken, gelegen tussen het land van Idsinga en het land gebruikt door Allert Allerts en Joost Thomasten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 3 pm bouwlandten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel stuk land, gelegen aan Huiberts Oostrums Terp, genaamd Costers Campten zuiden van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvangerkoper provisioneel 8 pm landten zuidoosten van Harlingen167524028va
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper kamerSpinhuisstraat167924127r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinganaastligger ten oosten Spinhuisstraat167924127r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinganaastligger ten noorden Spinhuisstraat167924127r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper provisioneel schuur geschikt voor stalling van 4 paardenFranekerpoort (gebied)16792416ra
IDSINGA, SAKE oud gedeputeerde van Friesland de heer Saco van Idsingakoper kamer ([staat: tien zilveren ducatons a 63 stuivers])Spinstraat 7oost1695243169v
IDSINGA, SAKE de heer Saco van Idsingalid Gedeputeerde Staten van Friesland en nu gecommiteerde van de stad (oud -)koper kamerSteenhouwersstraat WZ1696243217v
IDSINGA, SAKE oud gedeputeerde staat Saco van Idsinganaastligger ten westen Zuiderhaven 541698243352v
IDSINGA, SAKE Saco Harm. van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper Zuiderhaven 161746251132r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsingaontvanger van de boelgoederennaastligger ten oosten Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsingaontvanger van de boelgoederennaastligger ten noorden Zuiderhaven 181746251143r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper huis voorheen in gebruik als ankersmederijPrinsenstraat 21749251266v
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinganaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29174925221v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsingahoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningenverkoper Prinsenstraat 21755253220r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper kamerZuiderhaven 52achter1668239169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 52achter1668239169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Zuiderhaven 52achter1668239169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Zuiderhaven 52achter1668239169r
IDSINGA, SAKE Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekerpoort (gebied)167924146v
IDSINGA, SAKE Saco Idzingaraad en advocaat fiscaal Admiraliteitkoper zuidergedeelte van het 2e perceel van 's lands lijnbaan ([zijnde de jaarlijkse grondpacht])Wasbleek1680241118v
IJLST, HESTER Hester van IJlstverkoper Schoolstraat 2170824546v
IJLST, HESTER Hester van IJlstverkoper Schoolstraat 2zuidoost170824546v
IJLST, HESTER Hester van IJlstverkoper Schoolstraat 2zuidwest170824548r
IJLSTRA, SASKE SJOUKES Saske Sjoukes IJlstraverkoper bovenhuis Heiligeweg 461805267127v
IJLSTRA, SASKE SJOUKES Saske Sjoukes IJlstraverkoper bovenhuis Heiligeweg 461805267127v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandskoopmankoper huisSint Jacobstraat 191751252140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandskoopmankoper huisSint Jacobstraat 191751252140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandskoopmankoper huisSint Jacobstraat 191751252140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 191751252140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 191751252140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 191751252140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 40west1751252142r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 40west1751252142r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 40west1751252142r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandsnaastligger ten zuiden Noordijs 251767256233r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandsnaastligger ten zuiden Noordijs 251767256233r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandsnaastligger ten zuiden Noordijs 251767256233r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.s.naastligger ten westen Voorstraat 731771257209v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.s.naastligger ten westen Voorstraat 731771257209v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.s.naastligger ten westen Voorstraat 731771257209v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandsnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1717722584r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandsnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1717722584r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrandsnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1717722584r
IJSBRANDY, IJsbrandykoopmanhuurder Hofstraat 261793264156r
IJSBRANDY, ABEL dr. Abele Isbrandiverkoper Kleine Kerkstraat WZ161723060r
IJSBRANDY, ANTJE Anna Geertruida IJsbrandiverkoper Sint Jacobstraat 131811269137r
IJSBRANDY, JANKE Janna Geertrui IJsbrandyverkoper van 1/2 Noordijs 271806267261r
IJSBRANDY, JANKE Janna Geertruida IJsbrandyverkoper Sint Jacobstraat 191809268238v
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOUKJE Joukje IJsbrandikoper Raamstraat 3177725965r
IJSBRANDY, JOUKJE wijlen Joukje IJsbrandyverkoper Voorstraat 71achter1793264149v
IJSBRANDY, JOUKJE SIPKES Jouke Sipkes IJsbrandikoper Noorderhaven 961779259192r
IJSBRANDY, JOUKJE SIPKES Jouke Sipkes IJsbrandikoper Noorderhaven 961779259192r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandikoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zichkoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandikoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zichkoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, S. S. IJsbrandinaastligger ten zuiden Hofstraat 14178526247v
IJSBRANDY, S. S. IJsbrandinaastligger ten westen Hofstraat 14178526247v
IJSBRANDY, S. S. IJsbrandinaastligger ten zuiden Rozenstraat 2179826579r
IJSBRANDY, S. S. IJsbrandinaastligger ten westen Rozenstraat 2179826579r
IJSBRANDY, S. de erfgenamen van wijlen S. IJsbrandinaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 111809268243v
IJSBRANDY, S. dr. S. IJsbrandynaastligger ten westen Franekereind 1179726557v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandikoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandikoper pan- en estrikwerk, blokovenhuizen, turfschuur, knegtswoningen, paardestal, zand en estrikbokken op de wal en tuinRozengracht 171778259116v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandinaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 171779259195r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandi, c.u.koopmanhuurder (p.j.)Noordijs 41782260254r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandikoopmanverkoper Kleine Bredeplaats 1517822617r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandiverkoper q.q. Voorstraat 8217852615ra
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandikoopmannaastligger ten zuiden Rozenstraat 2179326497r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandikoopmannaastligger ten westen Rozenstraat 2179326497r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandikoper door niaar huis, plaats, tuin, bleekveld en dubbel pakhuisVoorstraat 751795264252r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandikoopmanverkoper Voorstraat 75179826592v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandykoper huisNoordijs 231786262138r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandyverkoper q.q. Voorstraat 71achter1793264149v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandykoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 221796264362r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandykoopmannaastligger Franekereind NZ1801265279v
IJSBRANDY, SEERP wijlen Seerp IJsbrandykoopmanverkoper Rozengracht 211803266275r
IJSBRANDY, SEERP de weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp IJsbrandyverkoper Voorstraat 711803266286r
IJSBRANDY, SEERP wijlen Seerp IJsbrandykoopmanverkoper van 1/2 Noordijs 271806267261r
IJSBRANDY, SIPKE Sipke D. IJsbrandiverkoper q.q. Voorstraat 8217852615ra
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandynaastligger ten noorden Voorstraat 711803266286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandynaastligger ten noorden Voorstraat 711803266286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandynaastligger ten noorden Voorstraat 711803266286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandyverkoper Voorstraat 711803266286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandyverkoper Voorstraat 711803266286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandyverkoper Voorstraat 711803266286r
IJSBRANDY, TRIJNTJE Trijntje IJsbrandigeniaarde koper Voorstraat 771774258162v
IJSBRANDY, TRIJNTJE Trijntje IJsbrandigeniaarde koper Voorstraat 77een_achter1774258162v
IJSBRANDY, TRIJNTJE SIPKES Trijntje Sipkes IJsbrandikoper Voorstraat 82177625918v
IJSBRANDY, TRIJNTJE SIPKES Trijntje Sipkes IJsbrandikoper Voorstraat 82177625918v
IJSENBEEK, Bente IJsenbeeknaastligger ten oosten Noorderhaven 35oost177725934v
IJSENBEEK, IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 18177725979r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeeknaastligger ten zuiden Wortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeeknaastligger ten westen Wortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, IJzenbeekkoopmannaastligger ten zuiden [staat: noorden] Bargebuurt 201789263163v
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Noorderhaven 181755253214r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Noorderhaven 181755253214r
IJSENBEEK, ANTJE Antie IJsenbeeckkoper huisZuiderhaven 291676240227r
IJSENBEEK, ANTJE Antie IJsenbeecknaastligger ten oosten Schritsen 17169324329v
IJSENBEEK, ANTJE Antie IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, ANTJE Anna IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, ANTJE Anna IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
IJSENBEEK, ANTJE JANS Antie Jans IJsenbeeckgeniaarde koper Grote Ossenmarkt 251691242364r
IJSENBEEK, ANTJE JANS Antie Jans IJsenbeeckgeniaarde koper Grote Ossenmarkt 251691242364r
IJSENBEEK, ANTJE JANS Antie Jans IJsenbeeckkoper huisLanen 21691242370r
IJSENBEEK, ANTJE JANS Antie Jans IJsenbeeckkoper huisLanen 21691242370r
IJSENBEEK, ANTJE JANS Antie Jans IJsenbeeckkoper vier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers)Lanen 16achter1695243129v
IJSENBEEK, ANTJE JANS Antie Jans IJsenbeeckkoper vier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers)Lanen 16achter1695243129v
IJSENBEEK, ANTJE JANSde erfgenamen van wijlen Antie Jans IJsenbeekverkoper Lanen 21698243331r
IJSENBEEK, ANTJE JANSde erfgenamen van wijlen Antie Jans IJsenbeekverkoper Lanen 21698243331r
IJSENBEEK, ANTJE THOMASmejuffrouw Anna Thomas IJsenbeekverkoper Brouwersstraat 22178326135r
IJSENBEEK, ANTJE THOMASmejuffrouw Anna Thomas IJsenbeekverkoper Brouwersstraat 22178326135r
IJSENBEEK, B. B. IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 89drie_achter177625919v
IJSENBEEK, B. de weduwe van wijlen B. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west178326179v
IJSENBEEK, B. de weduwe van wijlen B. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west178626259v
IJSENBEEK, B. de weduwe van wijlen B. IJzenbeeknaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1791263317v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeeknaastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter180426735v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 89180426738v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeekverkoper van 1/2 Voorstraat 891805267134r
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 81805267136r
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJzenbeeknaastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter180426773v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 89drie_achter1766256169v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 89drie_achter1766256218v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 95177625921v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeekbrouwer (oud -)koper huisGrote Bredeplaats 6oost_voorde Pauw1779259190r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten zuiden Rommelhaven 181781260127r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten oosten Zoutsloot 971782260166r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 971782260166r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper dwarshuisZoutsloot 831759254245v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeeknaastligger ten westen Zoutsloot 831759254245v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 831759254245v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 89drie_achter177225813r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 81780259231r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 931780259232v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeeklakenkoperkoper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek en woningen erachter en een stal op de ZoutslootNoorderhaven 371741250163v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeeklakenkoperkoper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek en woningen erachter en een stal op de ZoutslootNoorderhaven 371741250163v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper huis voorheen tapperijRommelhaven 18twee_achter1742250265r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper huis voorheen tapperijRommelhaven 18twee_achter1742250265r
IJSENBEEK, BINKE THOMASwijlen Bente Thomas IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, BINKE THOMASwijlen Bente Thomas IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 45175325376r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 45175325376r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper hof met zomerhuisZoutsloot 83achter175725463v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper hof met zomerhuisZoutsloot 83achter175725463v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 831766256177v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 831766256177v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)koper huisDroogstraat 11771257229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)koper huisDroogstraat 11771257229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1177225834v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1177225834v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper pan- en estrikwerk, knechtswoning etc. ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper pan- en estrikwerk, knechtswoning etc. ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopmanverkoper Noorderhaven 371779259206r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeekbrouwer en koopmanverkoper Noorderhaven 371779259206r
IJSENBEEK, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeecknaastligger ten zuiden Heiligeweg 25169324371r
IJSENBEEK, DIRK Dirck IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekverkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper huisDrie Roemersteeg 9175225311r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalerkoper woningDrie Roemersteeg 9175225317r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekcementmalernaastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9175225317r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten zuiden Voorstraat 14175325397v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek, c.u.naastligger ten oosten Lanen 9west175625445v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 9west175625445v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 131775258205v
IJSENBEEK, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk J. IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 13178326173r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirck Jansen IJsenbeekkoper ledige plaets met al hetgene daarop gebouwd staatGrote Ossenmarkt 1516702401v
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirck Jansen IJsenbeekkoper ledige plaets met al hetgene daarop gebouwd staatGrote Ossenmarkt 1516702401v
IJSENBEEK, DIRK JANSde erfgenamen van wijlen Dirck Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17169424380r
IJSENBEEK, DIRK JANSde erfgenamen van wijlen Dirck Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17169424380r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJsenbeektimmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJsenbeektimmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJzenbeeknaastligger (deelt put) Voorstraat 181774258153v
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJzenbeeknaastligger (deelt put) Voorstraat 181774258153v
IJSENBEEK, DIRK REINERShet kind van Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, DIRK REINERShet kind van Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, EELKJE Eke IJsenbeekkoper Kleine Kerkstraat 10178326139r
IJSENBEEK, EELKJE Eeke IJsenbeekverkoper Noordijs 141805267124r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper Voorstraat 971780259297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper Voorstraat 971780259297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper Voorstraat 971780259297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderenverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderenverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderenverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper huisVoorstraat 1011787262215r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper huisVoorstraat 1011787262215r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper huisVoorstraat 1011787262215r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Havenplein 201791263290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Havenplein 201791263290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Havenplein 201791263290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 101179326488r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 101179326488r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 101179326488r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeekkoper huisNoordijs 141795264266v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeekkoper huisNoordijs 141795264266v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeekkoper huisNoordijs 141795264266v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeeknaastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter180426735v
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 89180426738v
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeek, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Voorstraat 891805267134r
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 81805267136r
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJzenbeeknaastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter180426773v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekkoper Grote Kerkstraat 351787262224v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJsenbeekkoper Grote Kerkstraat 351787262224v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJzenbeekverkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
IJSENBEEK, GRIETJE JANS Grietje Jans IJzenbeekverkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Grietje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Grietje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Gryttje Thomas IJzenbeekafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Gryttje Thomas IJzenbeekafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, H. H. IJsenbeekkoopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 18176725732r
IJSENBEEK, H. de weduwe van wijlen H. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4177725946r
IJSENBEEK, H. de weduwe van wijlen H. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141778259124r
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, HENDRIK JANS Hendrik Jans IJsenbeekverkoper van 1/2 van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmankoper van 1/2 Achterstraat1766256219v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Noorderkade 131767256247r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat 6oost1767256252r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zuiderhaven 611767256254v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat NZ1767256257r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.u.huurder Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.s.naastligger ten oosten Achterstraat 28177325896r
IJSENBEEK, HIELKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Hylke IJsenbeeknaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
IJSENBEEK, HIELKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Hylke IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJzenbeek, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 931770257175r
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJzenbeekkoopmanverkoper Noorderhaven 931771257216r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeekeerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeekeerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeekeerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claezes IJzenbeekkoopmankoper op redemptie huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1771257225r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claezes IJzenbeekkoopmankoper op redemptie huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1771257225r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claezes IJzenbeekkoopmankoper op redemptie huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1771257225r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HINKE Hinke IJsenbeekkoper van 1/2 woningAchterstraat1766256219v
IJSENBEEK, HINKE Hinke Cl. IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
IJSENBEEK, HINKE wijlen Hinke Cl. IJsenbeekerflater Kleine Bredeplaats 141800265270r
IJSENBEEK, HINKE wijlen Hinke Cl. IJsenbeekerflater Hondenstraat 141800265270r
IJSENBEEK, HINKE wijlen Hinke Cl. IJsenbeekerflater Hondenstraat 121800265270r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeekverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeekverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeekverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper Hofstraat 19oost1791263289v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper Hofstraat 19oost1791263289v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper Hofstraat 19oost1791263289v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claases IJsenbeekverkoper Lanen 731796264304v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claases IJsenbeekverkoper Lanen 731796264304v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claases IJsenbeekverkoper Lanen 731796264304v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 pan- en estrikwerk met kleimolen en knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 pan- en estrikwerk met kleimolen en knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 pan- en estrikwerk met kleimolen en knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Zoutsloot 991765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Zoutsloot 1011774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, IEMKJE THOMASmeerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, IEMKJE THOMASmeerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, JAN wijlen Jan IJsenbeeckverkoper Voorstraat 731599228185v
IJSENBEEK, JAN de weduwe van wijlen Jan IJsenbeecknaastligger ten oosten Voorstraat 751612229111r
IJSENBEEK, JAN aan het einde van de hof Jan IJsenbeecknaastligger ten zuiden Voorstraat 82achter1695243157v
IJSENBEEK, JAN de erfgenamen van wijlen Jan IJsenbeeknaastligger ten zuiden Lanen 281668239139v
IJSENBEEK, JAN Jan IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, JAN Jan IJzenbeekverkoper q.q. Noorderhaven 281806267282v
IJSENBEEK, JAN Jan Isenbeecknaastligger ten oosten Schritsen 171644235144r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)geniaarde koper Lanen 581702244154v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)geniaarde koper Lanen 581702244154v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)geniaarde koper Lanen 581702244154v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)koper pakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragterNoorderhaven 73de Zevenster1709245101r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)koper pakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragterNoorderhaven 73de Zevenster1709245101r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)koper pakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragterNoorderhaven 73de Zevenster1709245101r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirxen IJsenbeekverkoper Bildtstraat 13171924655r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirxen IJsenbeekverkoper Bildtstraat 13171924655r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirxen IJsenbeekverkoper Bildtstraat 13171924655r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4een_achter1724246193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4een_achter1724246193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4een_achter1724246193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (huis-)koper pakhuis laatst bootjesmakerijZuiderhaven 371726246260v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (huis-)koper pakhuis laatst bootjesmakerijZuiderhaven 371726246260v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (huis-)koper pakhuis laatst bootjesmakerijZuiderhaven 371726246260v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirk IJsenbeeknaastligger ten oosten Noorderhaven 711726246281r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirk IJsenbeeknaastligger ten oosten Noorderhaven 711726246281r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirk IJsenbeeknaastligger ten oosten Noorderhaven 711726246281r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderhaven 371727246303v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderhaven 371727246303v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderhaven 371727246303v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeekhuurder bovenkamer (p.w.)Lanen 21achter1766256174r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeekhuurder bovenkamer (p.w.)Lanen 21achter1766256174r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeekhuurder bovenkamer (p.w.)Lanen 21achter1766256174r
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN DIRKSwijlen Jan Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeklakenkoperkoper huis, dubbele hof en achterhuisVoorstraat 281738249221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeklakenkoperkoper huis, dubbele hof en achterhuisVoorstraat 281738249221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeklakenkopernaastligger ten oosten Voorstraat 281738249221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeklakenkopernaastligger ten oosten Voorstraat 281738249221v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten noorden Lanen 251741250168v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten noorden Lanen 251741250168v
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 231741250205r
IJSENBEEK, JAN THOMAS Jan Tomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Lanen 231741250205r
IJSENBEEK, JAN THOMASwijlen Jan Thomas IJsenbeekwinkelierverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, JAN THOMASwijlen Jan Thomas IJsenbeekwinkelierverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van wijlen Jan Toomas IJsenbeeknaastligger ten westen Voorstraat 30175325353v
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van wijlen Jan Toomas IJsenbeeknaastligger ten westen Voorstraat 30175325353v
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van wijlen Jan Tomas IJsenbeeknaastligger ten westen Voorstraat 30achter175325356v
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van wijlen Jan Tomas IJsenbeeknaastligger ten westen Voorstraat 30achter175325356v
IJSENBEEK, JAN THOMASwijlen Jan Thomas IJsenbeekverkoper Voorstraat 281765256123v
IJSENBEEK, JAN THOMASwijlen Jan Thomas IJsenbeekverkoper Voorstraat 281765256123v
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van wijlen Jan Thomas IJzenbeeknaastligger ten noorden Lanen 251759254244r
IJSENBEEK, JAN THOMASde weduwe van wijlen Jan Thomas IJzenbeeknaastligger ten noorden Lanen 251759254244r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeekkoper Noordijs 141805267124r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeeknaastligger ten westen Noordijs 141805267124r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeekverkoper Zuiderhaven 77west1809268240v
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeeknaastligger ten westen Voorstraat 9918102693r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 9918102693r
IJSENBEEK, JANKE Janke IJzenbeekkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
IJSENBEEK, JANKE Janke IJzenbeekverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1804267101v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeekkoper huisVoorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeekkoper huisVoorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 13180426763v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 13180426763v
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeecktimmerman (huis-)geniaarde koper Zuiderhaven 281691242344v
IJSENBEEK, KLAAS als bewoner Claes IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17169424380r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeecktimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17169424380r
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeekverkoper Schritsen 141676240244v
IJSENBEEK, KLAAS de weduwe van wijlen Claes IJsenbeeknaastligger ten oosten Vijverstraat 161702244178r
IJSENBEEK, KLAAS de weduwe van wijlen Claes IJsenbeeknaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 151703244199v
IJSENBEEK, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes IJsenbeeknaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 171717245296r
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141732248145v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekkoper huis, tuin, brouwerij, tapperij, koeien- en paardenstallingHoogstraat 271779259160v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper door niaar huisWortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeekkoopmannaastligger ten westen Zoutsloot 1051785261283r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeekbrouwer en koopmankoper huisPrinsenstraat 2Zeeburg1787262184r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeeknaastligger ten westen Heerensteeg 2178826343v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Rozengracht 281805267125r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeekkoopmankoper huisKerkpoortstraat1805267171v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeeknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1805267171v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekkoopmanverkoper Droogstraat 7west1807267303v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeekkoopmannaastligger ten westen Heerensteeg 21785261282r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeeknaastligger ten westen Heerensteeg 21793264102v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeekkoopmannaastligger Achterstraat1794264173v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmanaanhandelaar pan- en estrikwerkRozengracht 301794264214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmanaanhandelaar wagenhuisWasbleekstraat 21794264214r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmanverwandelaar Zoutsloot 991794264217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekverwandelaar wagenhuisZoutsloot 1011794264217r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 28179726541r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekhuurder (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmankoper huisWasbleekstraat 41806267208v
IJSENBEEK, KLAAS de koper Claas IJzenbeekkoopmannaastligger ten noorden Wasbleekstraat 41806267208v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeeknaastligger ten noorden Prinsenstraat 41806267228v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoper van 1/6 Droogstraat 7west1806267273v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmankoper huis en hofNieuweburen 25het Pasveer1809268257v
IJSENBEEK, KLAAS BINKES Klaas Bentes IJzenbeekverkoper Hoogstraat 271788262273r
IJSENBEEK, KLAAS BINKES Klaas Bentes IJzenbeekverkoper Hoogstraat 271788262273r
IJSENBEEK, KLAAS BINKES Klaas Bentes IJzenbeekverkoper Hoogstraat 271788262273r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claas Jansen IJsenbeeckkoper huis met binnenkamer, loods en plaatsKarremanstraat 1016862429ra
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claas Jansen IJsenbeeckkoper huis met binnenkamer, loods en plaatsKarremanstraat 1016862429ra
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeekkoper huis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangenVijverstraat 18het Witte Paard1692242375r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeekkoper huis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangenVijverstraat 18het Witte Paard1692242375r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeektimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
IJSENBEEK, KLAAS JANSde weduwe van wijlen Claes Jansen IJsenbeeknaastligger ten oosten Anjelierstraat 2170024478r
IJSENBEEK, KLAAS JANSde weduwe van wijlen Claes Jansen IJsenbeeknaastligger ten oosten Anjelierstraat 2170024478r
IJSENBEEK, KLAAS JANSwijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
IJSENBEEK, KLAAS JANSwijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 141732248145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 141732248145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Toomas IJsenbeekniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Toomas IJsenbeekniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanniaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claes Tomas IJsenbeekkoper van 1/3 Achterstraat 491741250201v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopmanverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Tomas IJzenbeek, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 91175025296r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Tomas IJzenbeek, c.s.naastligger ten noorden Zoutsloot 91175025296r
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeekverkoper Noorderhaven 881782260246r
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeekverkoper Nieuwstraat 221782260290r
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeekcementmaler en koopman in kalk en steenkoper Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER wijlen Reinder D. IJsenbeekcementmaler en koopman in kalk en steenkoper Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, REINER DIRKSwijlen Reinder Dirks IJsenbeekerflater Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeekverkoper van 1/24 Noorderkade 131767256247r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeekverkoper van 1/24 Kruisstraat 6oost1767256252r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeekverkoper van 1/24 Zuiderhaven 611767256254v
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeekverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, RINSKE Rinske IJsenbeekverkoper van 1/24 Kruisstraat NZ1767256257r
IJSENBEEK, S. S. IJzenbeeknaastligger ten noorden Hoogstraat 331801265307r
IJSENBEEK, SIKKE Sikke B. IJsenbeeknaastligger ten oosten Noorderhaven 351786262140v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper zoutkeetGedempte Korte Zoutsloot 231789263117v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 351795264301r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeekkoper achterhuis als stallingZeepziederstraat 1180726810r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeeknaastligger ten noorden Noorderhaven 39180826825r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeeknaastligger ten noorden Noorderhaven 391808268161v
IJSENBEEK, SIKKE Sikko IJsenbeekkoopmankoper huisNieuwstraat 46achter181026912r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko IJsenbeeknaastligger ten oosten Nieuwstraat 46achter181026912r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeekkoopmankoper huis, brouwerij, mouterij, tapperij, stal, tuin en twee woningen daarachterHoogstraat 271794264220r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeekkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 271794264220r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeekkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 35179726563r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJzenbeekkoopmanverkoper Hoogstraat 271801265278r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJzenbeeknaastligger ten noorden Hoogstraat 3318012668r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJzenbeekverkoper q.q. Noorderhaven 33180126633v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco B. IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 31achter1802266171v
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJzenbeekkoopmankoper huisNieuwstraat 46180426786r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJzenbeeknaastligger ten noorden Nieuwstraat 481805267184r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikko Bentes IJzenbeekkoper huis, mouterij met inventarisNoorderhaven 371779259206r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikko Bentes IJzenbeekkoper huis, mouterij met inventarisNoorderhaven 371779259206r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikko Bentes IJzenbeekkoper huis, mouterij met inventarisNoorderhaven 371779259206r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikke Bentes IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper huis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningenHoogstraat 27de Lelie1788262273r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikke Bentes IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper huis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningenHoogstraat 27de Lelie1788262273r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikke Bentes IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper huis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningenHoogstraat 27de Lelie1788262273r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sicce Bentes IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Hoogstraat 271794264166v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sicce Bentes IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Hoogstraat 271794264166v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sicce Bentes IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Hoogstraat 271794264166v
IJSENBEEK, THOMAS Tomas IJsenbeekkoopmankoper huisHoogstraat 401754253132v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper Hoogstraat 401754253148r
IJSENBEEK, THOMAS Tomas IJsenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 83achter175725463v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141759254212r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791763255192v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekverkoper Voorstraat 281765256123v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791766256164v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Noorderkade 131767256247r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat 6oost1767256252r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zuiderhaven 611767256254v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Zoutsloot 571767256256r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmanverkoper van 1/24 Kruisstraat NZ1767256257r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten noorden Zuiderhaven 791778259118v
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeeknaastligger ten westen Noorderhaven 641778259153r
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopmanverkoper van 3/8 Romastraat 61780259290v
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van wijlen Thomas IJsenbeekhuurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 217802605v
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopmanverkoper Noorderhaven 65178326150v
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u.wolkammer (mr. -)koper heerlijke huisKleine Bredeplaats 51710245130r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u.wolkammer (mr. -)koper heerlijke huisKleine Bredeplaats 51710245130r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u.koper huisNoordijs OZ1716245276r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.u.koper huisNoordijs OZ1716245276r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.m.verkoper Zuiderhaven 291717245301r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Tomas Jansen IJsenbeek, c.m.verkoper Zuiderhaven 291717245301r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekbontreder en koopmankoper Zoutsloot 83achter1725246231v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekbontreder en koopmankoper Zoutsloot 83achter1725246231v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 29172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Achterstraat ZZ1730247358v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Achterstraat ZZ1730247358v
IJSENBEEK, THOMAS JANS[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANS[de steeg van] de erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 83173124842v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 85173124850r
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten noorden Zoutsloot 85173124850r
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden [staat: noorden] Kleine Bredeplaats 31737249184r
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden [staat: noorden] Kleine Bredeplaats 31737249184r
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeekkoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 151738249352v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeekkoopmannaastligger ten zuiden Noordijs 151738249352v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekverkoper van 1/4 Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekerflater Noordijs 131751252178v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17175325377v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17175325377v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jansen IJsenbeekbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jansen IJsenbeekbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jans IJzenbeektimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 56oost_voorde Drie Spaarpotten1736249130v
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jans IJzenbeektimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 56oost_voorde Drie Spaarpotten1736249130v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJsenbeekverkoper Zuiderhaven 77west1809268240v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJzenbeekkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJzenbeekverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1804267101v
IJSENBEEK, TRIJNTJE Trijntje IJzenbeekverkoper Noorderhaven 281806267282v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKSwijlen Trijntie Dirk IJsenbeekerflater Heiligeweg 231717245285v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKSwijlen Trijntie Dirk IJsenbeekerflater Heiligeweg 231717245285v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKSwijlen Trijntie Dirk IJsenbeekerflater Heiligeweg 231717245285v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeekverkoper van 1/3 Lanen 9oost1784261183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS Trijntje Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 13180426763v
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS Trijntje Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 13180426763v
IJSENBEEK, WELMOED JANS Welmoed Jansen IJsenbeekverkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, WELMOED JANS Welmoed Jansen IJsenbeekverkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSKAMP, HARMEN Hermanus IJskamphuurder Schritsen 56west1809268227r
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskamkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskamkoper Kerkpoortstraat 55179826588r
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskamverkoper Kerkpoortstraat 55180426778r
IJSKAMP, MARIA HARMENS Marijke Harmanus IJskamverkoper Kerkpoortstraat 55180426778r
IJSKAMP, MARIA JURJENS Marijke Jurjens Iskampkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
IJSKAMP, MARIA JURJENS Marijke Jurjens Iskampkoper Sint Jacobstraat 21787262158r
IJSMA, GERRIT PIETERShuis en plaats van Gerryt Pieters IJsmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter164023497v
IJSMA, GERRIT PIETERShuis en plaats van Gerryt Pieters IJsmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter164023497v
IJSMA, GERRIT PIETERSde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Achterstraat1652236205v
IJSMA, GERRIT PIETERSde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Achterstraat1652236205v
IJSMA, GERRIT PIETERSde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Bildtpoort (gebied)1652236205v
IJSMA, GERRIT PIETERSde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Bildtpoort (gebied)1652236205v
IJSMA, GERRIT PIETERS Gerrit Pyters IJssmaverkoper Hoogstraat 17164823611v
IJSMA, GERRIT PIETERS Gerrit Pyters IJssmaverkoper Hoogstraat 17164823611v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Bildtstraat 17164223532r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Bildtstraat 17164223532r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Bildtstraat 17164223532r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENSverkoper Cornelis Ariens Iselmondenaastligger ten oosten Rapenburg 181646235201v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENSverkoper Cornelis Ariens Iselmondenaastligger ten oosten Rapenburg 181646235201v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENSverkoper Cornelis Ariens Iselmondenaastligger ten oosten Rapenburg 181646235201v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Rapenburg 181646235201v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Rapenburg 181646235201v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Rapenburg 181646235201v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENSwijlen Cornelis Ariens Iselmondeverkoper Rapenburg 221647235244v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENSwijlen Cornelis Ariens Iselmondeverkoper Rapenburg 221647235244v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENSwijlen Cornelis Ariens Iselmondeverkoper Rapenburg 221647235244v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.koper huis, loods, plaats en houtstekRommelhaven 7164323549r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.koper huis, loods, plaats en houtstekRommelhaven 7164323549r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.koper huis, loods, plaats en houtstekRommelhaven 7164323549r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.koper huis, loods, plaats en houtstekHoogstraat 12164323549r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.koper huis, loods, plaats en houtstekHoogstraat 12164323549r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.koper huis, loods, plaats en houtstekHoogstraat 12164323549r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmondeverkoper Achterstraat ZZ1645235179v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmondeverkoper Achterstraat ZZ1645235179v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmondeverkoper Achterstraat ZZ1645235179v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENShet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten noorden Rommelhaven 71646235216r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENShet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten noorden Rommelhaven 71646235216r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENShet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten noorden Rommelhaven 71646235216r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.verkoper Rommelhaven 71646235216r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.verkoper Rommelhaven 71646235216r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.verkoper Rommelhaven 71646235216r
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten oosten Rapenburg 161646235231v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten oosten Rapenburg 161646235231v
IJSSELMONDE, KORNELIS ARJENS Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten oosten Rapenburg 161646235231v
IMMERZEEL, de hof van burgemeester Immerseelnaastligger ten westen Schoolstraat 216922434v
IMMERZEEL, oud burgemeester Immerseelnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1698243378v
IMMERZEEL, Huybert Immerzeeldrukker (stads -)geniaarde koper Voorstraat 21681241142r
IMMERZEEL, Huybertus van Immerzeelboekdrukker (mr. stads-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 521683241272r
IMMERZEEL, Huybertus van Immerzeelboekdrukker (mr. stads-)verkoper Noorderhaven 521683241272r
IMMERZEEL, H. de tuin van oud burgemeester H. van Immerzeelnaastligger ten oosten Rozengracht 7west170024470r
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerseelverkoper q.q. Herenwaltje 151687242177v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerseel, c.u.boekdrukker (mr. -)koper tuinNieuweweg 191689242280r
IMMERZEEL, HUBERT grondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseeleigenaar perceel Voorstraat 11west1689242281r
IMMERZEEL, HUBERT vroedsman Hubertus van Immerseelkoopmanverkoper Zuiderhaven 77west1690242329r
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus van Immerseelkoper huis strekkende van de Haven naar de Droogstraat met vrij medegebruik van de steeg van koopman BraemNoorderhaven 75169124222ra
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus van Immerseelverkoper Nieuweweg 19169324333v
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus Immerseelverkoper Voorstraat 11west1694243115v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerseelkoper hof met prieel en verscheidene fruitbomenRozengracht 7noordoost1695243122v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerseelkoper hof met prieel en verscheidene fruitbomenRozengracht 7zuidoost1695243122v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerseelnaastligger ten westen Rozenstraat 21697243326r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u.naastligger ten oosten Rozenstraat 21698243363r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u.naastligger ten zuiden Rozenstraat 21698243363r
IMMERZEEL, HUBERT de tuin van oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u.naastligger ten westen Rozenstraat 21698243363r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseelverkoper Rozenstraat 21698243363r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseel, c.u.naastligger ten westen Hofstraat ZZ1698243365v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Huibertus van Immerseelverkoper Hofstraat ZZ1698243365v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerzeelboekhouder (mr. stads-)koper huisVoorstraat 11west1683241237v
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerzeel, c.u.boekstadsdrukker (mr. -)koper huis met tuintje, loods, deftige graan- en turfzolders, bierkelder, plaatske met gemakZuiderhaven 77west168524275r
IMMERZEEL, HUBERT de hof van de verkoper Hubertus van Immerzeelnaastligger ten noorden Rozengracht 7zuidoost1696243237v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelverkoper Rozengracht 7zuidoost1696243237v
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelnaastligger ten westen Noorderhaven 771696243258r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopmankoper door niaar hof met bomen, planten, huis en zomerhuisRozenstraat 21697243326r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopmankoper Zoutsloot 51achter170024471r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopmanhuurder (p.j.)Noorderhaven 751701244112r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopmanverkoper Noorderhaven 751701244112r
IMMERZEEL, HUBERT oud burgemeester Hubertus van Immerzeelkoopmanverkoper Hofstraat ZZ1701244114r
INIA, SIETSKE JAKOBS Sytske Jacobus Iniakoopvrouwverkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter1798265111r
INIA, SIETSKE JAKOBS Sytske Jacobus Iniakoopvrouwverkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter1798265111r
ISRAEL, ABRAHAM Abraham Israelkoopman en winkelier (joods -)koper huis, hof, paardenstal en wagenhuisVoorstraat 871758254156v
ISRAEL, ABRAHAM Abraham Israelkoopman (joods -)verkoper Voorstraat 85achter1758254162v
ISRAEL, ABRAHAM Abraham Israelkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 36176425643r
ISRAEL, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Israelbewoner Voorstraat 871765256113r
ISRAEL, ABRAHAM wijlen Abraham Israelerflater Voorstraat 871765256113r
ISRAEL, DEBORA Debora Israelkoper Voorstraat 871758254156v
ISRAEL, DEBORA Debora Israelverkoper Voorstraat 85achter1758254162v
ISRAEL, DEBORA de geabandonneerde boedel van wijlen Debora Israelerflater Voorstraat 871765256113r
YNTEMA, Emmetje Intemaverkoper Lanen 741729247289r
YNTEMA, DIRK Dirck Inthemaverpachter grond Franekereind 281640234111v
YNTEMA, DIRK de nazaten van Dirk Inthiemaverpachter grond Franekereind 28166023837v
YNTEMA, IEMKJE Immetie Intema, ongehuwde dochterkoper huisLanen 74171824614v
YNTEMA, IEMKJE Ymmetie Intemanaastligger ten westen Lanen 76171824618r
YPKEMA, TEEKE vroedsman Tacitus Ipkemanotarisverkoper Schritsen 151661238104v
YTSMA, de heer Itsmasecretarisnaastligger ten oosten Zuiderhaven 501650236119v
YTSMA, de heer van Itsmanaastligger ten noorden Lanen 131754253194r
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsmanaastligger ten oosten Voorstraat 12175325393r
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 12175325393r
YTSMA, WIEBREN de heer burgemeester Wybrandus van Itsmalid Staten Generaalkoper huis, grote tuin en stalVoorstraat 14175325397v
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsmanaastligger ten noorden Lanen 15175725456v
YTSMA, WIEBREN wijlen burgemeester Wybrandus van Itsmaverkoper Voorstraat 141759254219r