Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ka  Ke  Ki  Ko  Ku  Ky  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, het huis van hopman Klinkhaamernaastligger ten zuiden Noorderhaven 421688242256v
, juffrouw de weduwe Koedurkhuurder Zuiderhaven 36m1762255157v
, Jets Koppeltjenaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31731247385v
, de erfgenamen van wijlen dr. Krytenburgnaastligger ten westen Schritsen 16173925070v
, Hebbea Kyl, maior annisverkoper Noorderhaven 76167024019v
, Hebea Kylnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 381711245145r
GERROLTS, Meynscke Gerrolts Kingemaverkoper Voorstraat 721618230120v
GERROLTS, Meynscke Gerrolts Kingemaverkoper Voorstraat 721618230120v
MARCUS, Lollo Marcus Knosseskoper Voorstraat 511601228270r
MARCUS, Lollo Marcus Knosseskoper Voorstraat 511601228270r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Schritsen 161689242279v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Schritsen 161689242279v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Nieuweweg 191689242280r
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Nieuweweg 191689242280r
, ALLERT Allert Kirchmanhovenierkoper huis, groot priëel en hofRozengracht 131680241112r
, ALLERTmr. Allert Kirchmannaastligger ten oosten Rozengracht 7noordoost1683241260r
, ALLERTmr. Allert Kirchmannaastligger ten oosten Rozengracht 7zuidoost1683241260r
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten noorden Franekereind 23west1687242167r
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten noorden Franekereind 23west1689242262v
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten noorden Franekereind 23midden1689242262v
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 251690242303v
, ALLERThet huis van de erfgenamen van wijlen Allert Kirchmannaastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1713245199r
, ALLERT Allert Kirghmannaastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 251690242325r
, ALLERT Allert Kirghmanhovenierverkoper Gedempte Korte Zoutsloot 2716922436r
, ALLERT Allert Kirghmanhovenierverkoper Rozengracht 11169324325v
, ALLERThet huis van Allert Kirghmansnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1689242272v
, ANDRIES Andreas Kupchirurgijn (mr. -)koper huisZuiderhaven 91802266150v
, ANDRIESwijlen Andries Kupchirurgijn (mr. -)erflater Zuiderhaven 9181026932r
, ANDRIES Andries Kyllhuurder Lanen 611677240254v
SIEMENS, ANDRIES Andries Simens Koekmaneigenaar van 1/2 Rozengracht 18voor1711245140v
SIEMENS, ANDRIES Andries Simens Koekmaneigenaar van 1/2 Rozengracht 18voor1711245140v
, ANTJE Antje Klumpertverkoper Vianen 221809268232v
, APOLLONIAde erfgenamen van wijlen Apolonia Knippersnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 23achter161723058r
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijckkoper huis met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151663238187v
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijckkoper huis met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151663238187v
, ARJAANTJEwijlen Adriaantje Kuperflater Zuiderhaven 9181026932r
, ARJENhet sterfhuis van wijlen Arien Koeckenverkoper Zuiderstraat ZZ1619230155r
, ARJENmr. Arjen Krijtenburghnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1681241163v
, ARJENde weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Arjen Krytenborghnaastligger ten oosten Zuiderhaven 77west168524275r
, ARJENde weduwe van wijlen Arjen Krytenburghnaastligger ten westen Romastraat 4oost1687242178r
, ARJENde kinderen en erfgenamen van wijlen Arjen Krytenburghnaastligger ten westen Romastraat 4oost1697243305r
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oudeverkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oudeverkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oudeverkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
ARJENS, ARJENde weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen Arjens Keucken, de oudeverkoper Zuiderstraat ZZ1618230147v
ARJENS, ARJENde weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen Arjens Keucken, de oudeverkoper Zuiderstraat ZZ1618230147v
ARJENS, ARJENde weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen Arjens Keucken, de oudeverkoper Zuiderstraat ZZ1618230147v
HERES, ARJENwijlen Arien Heres Kleyntieverkoper onbekend1673240128r
HERES, ARJENwijlen Arien Heres Kleyntieverkoper onbekend1673240128r
, BAUKE Bauwke J. Komsnaastligger ten oosten Rapenburg 161809268235v
, BERBER Barbara Krimpeverkoper Rozenstraat 21698243363r
, BERBER Barbera van Krimpenverkoper Rozengracht 7zuidoost1696243237v
, CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, DIRK Dirk Krusemanhuurder Zoutsloot 431784261131r
, DIRK Dirck Kyvitverkoper q.q. Zoutsloot 981673240114r
ALLERTS, DIRKwijlen Dirk Allerts Keymahuurder Achterstraat 31796264337v
ALLERTS, DIRKwijlen Dirk Allerts Keymahuurder Achterstraat 31796264337v
ALLERTS, DIRKwijlen Dirk Allerts Keymahuurder Achterstraat 31796264337v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems Ketthverkoper q.q. Rommelhaven 8161623021v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems Ketthverkoper q.q. Rommelhaven 8161623021v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
, DOUWE Douwe Kleberhuurder Kerkpoortstraat 101805267129r
, DOUWE Douwe W. Kwestschipperhuurder (p.j.)Schritsen 331802266117r
, DOUWE Douwe W. Kwest, c.u.huurder (p.j.)Schritsen 331810268346r
, EILERTde verkoper Eylert van Knipes, c.u.naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1598228113r
, EILERT Eylert van Knipesverkoper Bildtpoort (gebied)1598228113r
, EILERT Eylert van Knippenskuiperverkoper Bildtpoort (gebied)1598228102v
, EILERTeen ledige plaats eerder van Eyllert van Knippensnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
, EILERTde crediteuren van Eyllert van Knippenscrediteur (triumphant) Bildtpoort (gebied)1599228186r
, FRANS Frans Kooyingaverkoper van 1/4 Rozenstraat 31806267226r
, FRANSde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kylverkoper Voorstraat 101619230157v
, FRANSde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kylverkoper Sint Jacobstraat 81619230157v
, FRANS Frans van Kylkoper huis, loods en plaatsNoorderhaven 100164323555v
, FRANS Frans Kylnaastligger ten oosten Noorderhaven 98164823630v
, FRANS Frans Kylnaastligger ten westen Noorderhaven 102164923669v
, FRANS Frans Kylnaastligger ten oosten Noorderhaven 981650236101r
, FRANS Frans Kyl, c.u.koper door niaar hof met prieelLiemendijk165523712v
, FRANSburgervaandrig Frans van Kylkoper kamerLiemendijk NZ1658237174v
, FRANS Frans van Kylnaastligger ten westen Liemendijk NZ1658237174v
, FRANS Frans van Kylnaastligger ten noorden Liemendijk NZ1658237174v
, FRANSburgerhopman Frans van Kyl, c.u.koper huisNoorderhaven 1001659237197r
, FRANSde hof van de hopman Frans Kylnaastligger ten westen Fabrieksstraat16612388va
, FRANSde hof van burgerhopman Frans Kylnaastligger Weverstraat ZZ16612388va
, FRANSde curatoren over de 3 nagelaten kinderen van de hopman Frans Kyl, c.u.verkoper Noorderhaven 100166723915va
, FRANS Frans van Kyllverkoper Noorderhaven 1001651236160r
, FRANS Frans van Kyllkoper door niaar Kerkpoortstraat 251654236257r
, FRANSde niaarnemer Frans van Kyllnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 251654236257r
, FRANSburgervaandrig Frans Kyll, c.soc.verkoper Rapenburg 55achter1658237150v
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllkoper van 1/3 Karremanstraat 201658237173r
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllverkoper Achterstraat1659237217v
, FRANSde hof van Frans Kyllnaastligger ten westen Weverstraat166123881r
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllverkoper Karremanstraat 201664238218v
, FRANSde nagelaten kinderen van de hopman Frans van Kyllverkoper Weverstraat166423826ra
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramerkoper huisVoorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramerkoper huisVoorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramernaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramernaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylkoper huis en loodsDrie Roemersteeg 1161122955v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylkoper huis en loodsDrie Roemersteeg 1161122955v
MARTENS, FRANSde kopers Frans Martens Kyl, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1161122955v
MARTENS, FRANSde kopers Frans Martens Kyl, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1161122955v
MARTENS, FRANSburgemeester Frans Marthens Kylkoper huisSint Jacobstraat 81613229173v
MARTENS, FRANSburgemeester Frans Marthens Kylkoper huisSint Jacobstraat 81613229173v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41615229262r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41615229262r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderenverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderenverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 171615229281r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 171615229281r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17161623013v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17161623013v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 8161623013v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 8161623013v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17oost161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17oost161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17west161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17west161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 8161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 8161623021r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylprotesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylprotesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MARTENS, FRANShet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 101619230163v
MARTENS, FRANShet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 101619230163v
MARTENS, FRANShet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 81619230163v
MARTENS, FRANShet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 81619230163v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyllverkoper Lanen 461612229119r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyllverkoper Lanen 461612229119r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyllnaastligger ten westen Voorstraat 191615229274r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyllnaastligger ten westen Voorstraat 191615229274r
MARTENS, FRANSwijlen Frans Martens Kylleerdere eigenaar Drie Roemersteeg 11633233113r
MARTENS, FRANSwijlen Frans Martens Kylleerdere eigenaar Drie Roemersteeg 11633233113r
, FRANSKE Francina Kyl, mede voor haar kinderenkoper door niaar huisNoorderhaven 761644235112r
, FRANSKE Francina Kyl, mede voor haar kinderenkoper door niaar huisNoorderhaven 781644235112r
, FRANSKEplaats en keuken van Francina Kylnaastligger ten westen Noorderhaven 7816552374r
, FRANSKEhet achterhuis van Francina Kylnaastligger ten noorden Noorderhaven 7816552374r
, FRANSKE Francina Kylnaastligger ten westen Voorstraat 351657237138r
, FRANSKE Francina Kylnaastligger ten oosten Hofstraat 31658237171r
, FRANSKEde erfgenamen van wijlen Francina Kylnaastligger ten oosten Voorstraat 31167024020v
, FRANSKE Francina van Kyllnaastligger ten westen ten oosten van Harlingen1647235262v
, FRANSKE Francina Kyllverkoper Klaverbladstraat 11659237217r
, FRANSKE Francina Kyllnaastligger ten westen Voorstraat 35166023863v
, FRANSKE Francina Kyll?naastligger ten oosten/naastligger ten zuiden? ten oosten van Harlingen166023866r
, FRANSKE Francina Kyllnaastligger ten oosten Noorderhaven 741664238226r
, FRANSKEhet achterhuis van de erfgenamen van wijlen Francina Kyllnaastligger ten zuiden Noorderhaven 781668239134v
, FRANSKEhet plaatsje en keuken van de erfgenamen van wijlen Francina Kyllnaastligger ten westen Noorderhaven 781668239134v
, FRANSKEplaats en keuken van de erfgenamen van wijlen Francina Kyllnaastligger ten westen Noorderhaven 78166823926va
FRANSES, FRANSKE Fransina Franses Kylkoper Franekertrekvaart ZZ164023499v
FRANSES, FRANSKE Fransina Franses Kylkoper Franekertrekvaart ZZ164023499v
FRANSES, FRANSKE Fransina Franses Kylkoper Franekertrekvaart ZZ164023499v
, GEERT Geurt van Kryckenbakkerverkoper Brouwersstraat 117602554v
, GEERTRUIDA Geertruid Klumpertverkoper Vianen 221809268232v
PIETERS, GERBENwijlen Gerben Pieters Kussendraegerverkoper Brouwersstraat 41759254186v
PIETERS, GERBENwijlen Gerben Pieters Kussendraegerverkoper Brouwersstraat 41759254186v
SJOERDS, GRIETJE Grytje Sjoerdts Klempenhoff, ongetrouwde dochterkoper huis met eigen steegSchritsen 161689242279v
SJOERDS, GRIETJE Grytje Sjoerdts Klempenhoff, ongetrouwde dochterkoper huis met eigen steegSchritsen 161689242279v
, HANS Hans Kesmankoper huisHondenstraat 101603228377r
, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrick Kreftnaastligger ten oosten Lanen 631604228385v
, HENDRIKwijlen Hendrik Kroderverkoper Hofstraat 131741250166r
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitkerkoper huisGrote Kerkstraat 32achter171924645v
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitkerkoper huisGrote Kerkstraat 32achter171924645v
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitkerkoper huisGrote Kerkstraat 32achter171924645v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitkerwever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg OZ177725944v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitkerwever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg OZ177725944v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitkerwever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg OZ177725944v
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Voorstraat 771724246208r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Voorstraat 771724246208r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Noorderhaven 761724246209r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Noorderhaven 781724246209r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Noorderhaven 761724246209r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Noorderhaven 781724246209r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Voorstraat 331724246209v
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Voorstraat 331724246209v
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Noorderhaven 901724246210v
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Noorderhaven 901724246210v
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Zuiderhaven 38een_achter1724246211r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Zuiderhaven 38een_achter1724246211r
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Hofstraat 51724246211v
, HEPKJEwijlen Hebbaea Kylerflater Hofstraat 51724246211v
, HESTER Hester van Kriekenkoper Lanen 18171924657r
, HESTERwijlen Hester van Krykenerflater Lanen 1817602559v
, IETJEhet huis van Yda Kylnaastligger ten zuiden Noorderhaven 76167024019v
, IETJE Yda Kylverkoper Noorderhaven 76167024019v
, IETJE Yda Kylkoper Voorstraat 771676240236r
, IETJE Ida van Kyllkoper provisioneel hof met bomen, planten een belvédèreZuiderhaven 38een_achter166823925ra
, IETJE Yda Kyllkoper Noorderhaven 761689242282v
, IETJE Yda Kyllkoper Noorderhaven 781689242282v
, JAKOB Jacob Klingenspoorherbergierverkoper Zoutsloot 1051736249148v
, JAKOB Jaques Koedercq, c.u.verkoper ten noorden van Harlingen166723999r
, JAKOB Jacobus Kolderorganist en dorpsrechterverkoper van 1/2 Hondenstraat 21784261191v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoetkoper huis met een vrije ingang in het steegje ten noordenLammert Warndersteeg WZ1663238198r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoetkoper huis met een vrije ingang in het steegje ten noordenLammert Warndersteeg WZ1663238198r
, JANhun zoon Jan Ketwichverkoper Zuiderhaven 541634233130r
, JAN Jan Beerend Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, JANburgervaandrig Jan Klinchamernaastligger ten westen Voorstraat 516842424va
, JANde kamer van Jan Kniffnaastligger ten oosten Molenpad 81647235269r
, JAN Jan Kockjenhuurder Zoutsloot 11697243286v
, JAN Jan Koeckmanhuurder Kerkpoortstraat 651683241263r
, JANde panbakkerij en kleiplaats van Jan Kraemernaastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1688242232v
, JAN Jan Krusenegotiantkoper huisNoorderhaven 33180126633v
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Krusenaastligger ten oosten Noorderhaven 311803266248r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Krusenaastligger ten noorden Noorderhaven 311803266248r
, JAN Jan Kylkastelein en stalmankoper huis, koe- en paardenstalBildtpoort (gebied)1782260266r
, JAN Jan Kylnaastligger ten westen Achterstraat 31796264337v
, JAN Jan Kylnaastligger ten zuiden Achterstraat 31796264337v
, JAN Jan Kylnaastligger ten noorden Achterstraat 31796264337v
, JAN Jan Kylnaastligger ten noorden Achterstraat 5179726550v
, JAN Jan Kylnaastligger ten zuiden Achterstraat 31799265133r
, JAN Jan Kylnaastligger ten westen Achterstraat 31799265133r
, JAN Jan Kylnaastligger ten noorden Achterstraat 31799265133r
, JAN Jan Kylnaastligger ten westen Achterstraat 31804267106v
, JANhet huis van Jan Kyvietgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
ABRAHAMS, JANwijlen Jan Abrahams Kniphaenverkoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
ABRAHAMS, JANwijlen Jan Abrahams Kniphaenverkoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
ABRAHAMS, JANwijlen Jan Abrahams Kniphaenverkoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Karlemeerkoper huisHofstraat 47west1698243354r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Karlemeerkoper huisHofstraat 47west1698243354r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, plantenPeterseliestraat ZZ1725246225v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, plantenPeterseliestraat ZZ1725246225v
HENDRIKS, JANbetalen Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)huurder voor 5 jaren (p.j.)Peterseliestraat ZZ1725246225v
HENDRIKS, JANbetalen Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)huurder voor 5 jaren (p.j.)Peterseliestraat ZZ1725246225v
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjeverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjeverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjekoper Noorderhaven 61748251209r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjekoper Noorderhaven 61748251209r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx Koeckennaastligger ten westen Bildtstraat 61661238103r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx Koeckennaastligger ten westen Bildtstraat 61661238103r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks Koekmankoper huis met plaats en tuintjeRozengracht 20169424378v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks Koekmankoper huis met plaats en tuintjeRozengracht 20169424378v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Koekman, c.u.geniaarde koper Rozenstraat 2170124496r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Koekman, c.u.geniaarde koper Rozenstraat 2170124496r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Koekmanverkoper Romastraat 13173224872r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Koekmanverkoper Romastraat 13173224872r
JANS, JAN Jan Jans Knasverpachter grond Hofstraat161122948r
JANS, JAN Jan Jans Knasverpachter grond Hofstraat161122948r
JANS, JAN Jan Jans Knasnaastligger ten oosten Schritsen 55achter1613229172r
JANS, JAN Jan Jans Knasnaastligger ten oosten Schritsen 55achter1613229172r
JANS, JAN Jan Jans Knasnaastligger ten oosten Lanen 701613229172v
JANS, JAN Jan Jans Knasnaastligger ten oosten Lanen 701613229172v
JANS, JAN Jan Jansen Kyvitkoper kamerHofstraat 21midden169324369r
JANS, JAN Jan Jansen Kyvitkoper kamerHofstraat 21midden169324369r
PIETERS, JAN Jan Pyters Knasbewoner Sint Odolphisteeg 121612229116ar
PIETERS, JAN Jan Pyters Knasbewoner Sint Odolphisteeg 121612229116ar
PIETERS, JANde weduwe van wijlen Jan Pieterssen Knasverkoper Lanen 54161623039r
PIETERS, JANde weduwe van wijlen Jan Pieterssen Knasverkoper Lanen 54161623039r
PIETERS, JAN Jan Pyters Kyvitnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt1633233116r
PIETERS, JAN Jan Pyters Kyvitnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt1633233116r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyeters Kyvydtbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163923475r
PIETERS, JANwijlen Jan Pyeters Kyvydtbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163923475r
PIETERS, JANde crediteuren van wijlen Jan Pyeters Kyvydtverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163923475r
PIETERS, JANde crediteuren van wijlen Jan Pyeters Kyvydtverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163923475r
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems Koebrughprotesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen1622230305v
, JOHANNA Johanna Dorothea Kruiseverkoper Noorderhaven 311806267188r
, JOHANNA Johanna Dorothea Kruiseverkoper Noorderhaven 331806267188r
, JOHANNA Johanna Dorothea Krusekoper Noorderhaven 311803266248r
, JOHANNES Johannes Kevelaarkoper huisSchritsen 671787262214r
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Noorderhaven 411787262159r
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
, JOHANNES Johannes Kiblerhuurder (p.j.)Rapenburg NZ1785261300r
, JOHANNES Johannis Klinckebijlsecretaris van Barradeelkoper grondpacht van 2-05-00 cgonbekend1641234128v
, JOHANNESdr. Johannis Klingbijlgeniaarde koper Droogstraat 451641234129r
, JOHANNES Johannes Klockbakker (mr. -)huurder Franekereind 19174925228r
, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Kraemernaastligger ten noorden Zuiderstraat 161726246293v
, JOHANNES Johannes Kresnerleerlooierkoper perk en leerlooierij met 23 looikuipen, 7 kalkhuizen, werkhuis met 8 laafkuipen etc.Zoutsloot 171787262226v
, JOHANNES Johannes Kresnerleerlooierverkoper Zoutsloot 311788262303v
, JOHANNESde nalatenschap van wijlen Johannes Kresnerverkoper Zoutsloot 181789263175v
, JOHANNES Johannes Kretsnernaastligger ten westen Zoutsloot 20177725941v
, JORIS Joris de Kokerenaastligger ten westen Lanen 841623230344r
, JORIS Joris de Kokerenaastligger ten westen Lanen 84162423123r
JILLES, JORISwijlen Joris Jelis de Kokereverkoper Rozengracht 7west162523157v
JILLES, JORISwijlen Joris Jelis de Kokereverkoper Rozengracht 7west162523157v
, JURJEN Georg Keylkoper huisVoorstraat 48180226697v
, JURJEN Georg Keylhuurder (p.j.)Voorstraat 48180226697v
, JURJEN Georg Carel Krampschoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 17179226463v
KARELS, JURJEN Georg Carel Krampkoper huisGrote Kerkstraat 171788262250r
KARELS, JURJEN Georg Carel Krampkoper huisGrote Kerkstraat 171788262250r
KARELS, JURJEN Georg Carel Krampkoper huisGrote Kerkstraat 171788262250r
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen Krosemakelaarverkoper Lanen 48174425129r
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen Krosemakelaarverkoper Lanen 48174425129r
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen Krosemakelaarverkoper Lanen 48174425129r
, KLAAS Klaas Klaauwennaastligger ten westen Achterstraat 131783261122r
SJOERDS, LAMMERTgrondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroereigenaar perceel Gardenierstraat NZ1654236269r
SJOERDS, LAMMERTgrondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroereigenaar perceel Gardenierstraat NZ1654236269r
, LIJSBET Elisabeth Keuningskoper Both Apothekerstraat 31755253219v
, LIJSBET Elisabeth Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, LOURENSvroedsman Lourens Klinkhaemernaastligger ten zuiden Noorderhaven 108174925226r
JANS, LOURENSvroedsman Lourens Janzen Klinkhaemerverkoper Werfpad172724740r
JANS, LOURENSvroedsman Lourens Janzen Klinkhaemerverkoper Werfpad172724740r
, MAAIKE Mayke Kartouwverkoper Noorderhaven 441681241144r
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Jekelsteeg 11624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Jekelsteeg 11624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Schritsen 211624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Schritsen 211624230381v
, MARTEN Martinus Koevenhovenhuurder Ooievaarsteeg 231785261261r
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
, NANNEde weduwe van wijlen Nanne Kruissebroernaastligger ten oosten Klaverbladstraat 11659237217r
, PIETER Pytter Knoopmakercommandeurhuurder Simon Stijlstraat 4166123895r
, PIETER Pyter Kromwalverkoper onbekend1641234128v
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens Klamstrakoper huisHoogstraat 301736249143r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens Klamstrakoper huisHoogstraat 301736249143r
GERBENS, PIETERde erfgenamen van wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Klamstraverkoper Hoogstraat 301801265306r
GERBENS, PIETERde erfgenamen van wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Klamstraverkoper Hoogstraat 301801265306r
HIELKES, PIETERvroedsman Pytter Hylckes Koolhertschipper (wijd-)koper hof met bomen en planten en een zomerhuisHofstraat 13tuin1668239164r
HIELKES, PIETERvroedsman Pytter Hylckes Koolhertschipper (wijd-)koper hof met bomen en planten en een zomerhuisHofstraat 13tuin1668239164r
JAKOBS, PIETERde gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamernaastligger ten westen Noorderhaven 601697243291v
JAKOBS, PIETERde gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamernaastligger ten westen Noorderhaven 601697243291v
JANS, PIETER Pytter Jansen Kiewytnaastligger ten noorden Gardenierstraat 3oost176725710r
JANS, PIETER Pytter Jansen Kiewytnaastligger ten noorden Gardenierstraat 3oost176725710r
JANS, PIETER Pieter Jansen Kiewytschipper (oud beurt-)verkoper Heiligeweg 141791263353v
JANS, PIETER Pieter Jansen Kiewytschipper (oud beurt-)verkoper Heiligeweg 141791263353v
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Piter Jansen Klifoetnaastligger ten zuiden Droogstraat 451650236115v
JANS, PIETERde weduwe van wijlen Piter Jansen Klifoetnaastligger ten zuiden Droogstraat 451650236115v
OEPKES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwalverkoper onbekend164323555r
OEPKES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwalverkoper onbekend164323555r
HARMENS, SIEBRENde kinderen van wijlen Sybren Harmens Koesenaastligger ten zuiden Schritsen 50172124695v
HARMENS, SIEBRENde kinderen van wijlen Sybren Harmens Koesenaastligger ten zuiden Schritsen 50172124695v
, THEODORUS Theodorus van Krytenburgmedicinae doctorverkoper Vijver 21732248170v
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Gedempte Korte Zoutsloot 51746251119r
, THEODORUSdr. Theodorus Krytenburgkoper Gedempte Korte Zoutsloot 71746251119r
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesma, voor zich en zijn drie kinderenverkoper Grote Kerkstraat 26166423824va
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesma, voor zich en zijn drie kinderenverkoper Grote Kerkstraat 26166423824va
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesmaverkoper Heiligeweg 361664238206v
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesmaverkoper Heiligeweg 361664238206v
, TRIJNTJE Trijntie Keysersnaastligger ten oosten Liemendijk NZ16792416ra
CANNEGIETER, dr. Kannegieternaastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
CANNEGIETER, de hof van de vroedsman Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad 30170924586r
CANNEGIETER, de hof van de vroedsman Kannegieternaastligger ten noorden Kerkpad 30170924586r
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieternaastligger ten oosten Voorstraat 531711245157v
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieternaastligger ten westen Noorderhaven 1041714245218v
CANNEGIETER, de hof van vroedsman Kannegieternaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ172024662r
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieternaastligger ten zuiden Vianen 22172724724v
CANNEGIETER, BALT wijlen dr. Baltus Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 57een_achter1641234131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 57een_achter1641234131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacops Kannegieternaastligger ten westen Rozengracht 171652236188v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacops Kannegieternaastligger ten westen Rozengracht 171652236188v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieternaastligger ten westen Rozenstraat 2165623776r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieternaastligger ten westen Rozenstraat 2165623776r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieterkoper huis, tuinVianen 14172824792r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieterkoper huis, tuinVianen 14172824792r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieterkoper huis, tuinVianen 16172824792r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieterkoper huis, tuinVianen 16172824792r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieterkoper huis, tuinVianen 18172824792r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieterkoper huis, tuinVianen 18172824792r
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieterverkoper Vianen 141734248304v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieterverkoper Vianen 141734248304v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieterverkoper Vianen 161734248304v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieterverkoper Vianen 161734248304v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieterverkoper Vianen 181734248304v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieterverkoper Vianen 181734248304v
CANNEGIETER, SIEBREN vroedsman Sibren Kannegieternaastligger ten zuiden Vianen 221705244269v
CANNEGIETER, SIEBREN de vroedsman Sibrandt Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad 261710245127v
CANNEGIETER, SIEBREN het hoff van vroedsman Sibren Kannegieternaastligger ten noorden Hofstraat 29achter1712245173r
CANNEGIETER, SIEBREN gemeensman Sibrand Kannegieternaastligger ten zuiden Vianen ZZ1716245276v
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u.koper huisVianen 10171924643v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSde tuin van vroedsman Sibren Sibrens Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad 26170024484v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSde tuin van vroedsman Sibren Sibrens Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad 26170024484v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSvroedsman Sibren Sybrens Kannegieternaastligger ten westen Voorstraat 57een_achter1705244272v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSvroedsman Sibren Sybrens Kannegieternaastligger ten westen Voorstraat 57een_achter1705244272v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSvroedsman Sybrand Sibrands Kannegieterverkoper Voorstraat 55172024668v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSvroedsman Sybrand Sibrands Kannegieterverkoper Voorstraat 55172024668v
CNOSSEN, ANTJE SIEMENShet huis waar de Pynas uithangt en bewoond wordt door Antie Symens Knossensnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5oostde Pynas166023822v
CNOSSEN, ANTJE SIEMENShet huis waar de Pynas uithangt en bewoond wordt door Antie Symens Knossensnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5oostde Pynas166023822v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabbeljauwboekbinderkoper huisHoogstraat 281808268144r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabbeljauwboekbinderkoper huisHoogstraat 281808268144r
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauwboekbinder (mr. -)koper dubbel huisScheerstraat 8midden1800265231v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauwboekbinder (mr. -)koper dubbel huisScheerstraat 8midden1800265231v
KALF, ALBERT WIEBES Albert Wybes Kalfschippernaastligger ten westen Lanen 79168524278v
KALF, ALBERT WIEBES Albert Wybes Kalfschippernaastligger ten westen Lanen 79168524278v
KALF, HAIE Haye Kalfnaastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1730247358v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfnaastligger ten westen Zoutsloot 891730247302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfnaastligger ten westen Zoutsloot 891730247302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfnaastligger ten westen Zoutsloot 891730247302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 51776258243v
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 51776258243v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 51778259139v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 51778259139v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendriks Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 171778259140v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendriks Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 171778259140v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Bargebuurt 261778259141v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Bargebuurt 261778259141v
KALF, JAN Jan Reus Kalfverkoper Voorstraat 77een_achter1727246308r
KALF, JAN Jan Hendrik Kalf, c.m.huurder Karremanstraat 51778259139v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalfvarenspersoonkoper tuin met een woning daarin gelegenAnjelierstraat 61749251275r
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalfvarenspersoonkoper tuin met een woning daarin gelegenAnjelierstraat 61749251275r
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalfnaastligger ten zuiden Liemendijk 41759254180v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Kalfnaastligger ten zuiden Liemendijk 41759254180v
KALF, JAN JANS Jan Janzen Kalfnaastligger ten noorden Achterstraat 71765256264r
KALF, JAN JANS Jan Janzen Kalfnaastligger ten noorden Achterstraat 71765256264r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 37168524280r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 37168524280r
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten zuiden Lanen 311687242195v
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalfnaastligger ten zuiden Lanen 311687242195v
KALF, JAN WIEBESde erfgenamen van wijlen Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 371694243116v
KALF, JAN WIEBESde erfgenamen van wijlen Jan Wybes Kalfnaastligger ten westen Lanen 371694243116v
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33169124221ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten oosten Lanen 33169124221ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten noorden Lanen 33169124221ra
KALF, JAN WIEBES Jan Wybes Kalff, c.u.naastligger ten noorden Lanen 33169124221ra
KALF, MARIA Marijke Kalffeigenaar zolder van de kamer aan het voorste huis Rommelhaven ZZ1735249101r
KALF, MARIA Marijke Kalffnaastligger ten noorden Rommelhaven ZZ1735249101r
KALF, RINSKE Rinske Kalfnaastligger ten oosten Lanen 33175025290r
KALF, TJITSKE WIEBES Tieskjen Wybes Kalffverkoper van 1/3 Zuiderhaven 571723246181v
KALF, TJITSKE WIEBES Tieskjen Wybes Kalffverkoper van 1/3 Zuiderhaven 571723246181v
KALF, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Kalffverkoper Zuiderhaven 36j1696243256v
KALF, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Kalffverkoper Zuiderhaven 36j1696243256v
KALF, WIEBE wijlen Wybe Kalffschipperkoper Schritsen 17171824617r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Fedderix Kalfnaastligger ten zuiden Rommelhaven 281695243128v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Fedderix Kalfnaastligger ten zuiden Rommelhaven 281695243128v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Fedderix Kalfnaastligger ten zuiden Rommelhaven 281695243128v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalfverkoper Noorderhaven 471695243172r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalfverkoper Noorderhaven 471695243172r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalfverkoper Noorderhaven 471695243172r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 121701244110r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 121701244110r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 121701244110r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg 2170824561v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg 2170824561v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg 2170824561v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 12170924594v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 12170924594v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 12170924594v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper Noordijs 41710245111r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper Noordijs 41710245111r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper Noordijs 41710245111r
KALKENSTEIN, burgerhopman Kalkensteennaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23171924640v
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wyger Pytters Kalkensteinmetselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 211702244153v
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wyger Pytters Kalkensteinmetselaar (mr. -)koper huisOoievaarsteeg 211702244153v
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u.koper huisHeiligeweg 581714245226r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u.koper huisHeiligeweg 581714245226r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkensteinverkoper Heiligeweg 5817182462r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkensteinverkoper Heiligeweg 5817182462r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Kalsbeekverkoper Voorstraat 271807267351r
KAMERLING, JAN Jan Kamerlingkoper huisZoutsloot 65180226682r
KAMERLING, JAN Jan Kamerlingschipper (schuit-)koper huisZoutsloot 631807267318v
KAMERLING, JAN de koper Jan Kamerlingschipper (schuit-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 631807267318v
KAMMEN, GRIETJE JOHANNES Grietje Johannes van Kammengeniaarde koper Lanen 251803266224r
KAMMEN, GRIETJE JOHANNES Grietje Johannes van Kammengeniaarde koper Lanen 251803266224r
KAMMEN, JOHANNES Johannes van Kammenhuurder (p.w.)Liemendijk1793264115r
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmankoper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververijScheerstraat 3de Vergulde Scheer1776258253v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmankoper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververijScheerstraat 3de Vergulde Scheer1776258253v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmanverkoper Scheerstraat 3178326110v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammenkoopmanverkoper Scheerstraat 3178326110v
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Kammingaerflater Bargebuurtspoortje WZ1728260215r
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Kammingaerflater Bargebuurtspoortje WZ1728260215r
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Kammingaerflater Wasbleek 921782260216r
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Kammingaerflater Wasbleek 921782260216r
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kammingaluitenant-generaalkoper huisZuiderhaven 75west1749251273v
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kammingaluitenant-generaalnaastligger ten oosten Zuiderhaven 75west1749251273v
KAMMINGA, VALERIUS de hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kammingaluitenant-generaalnaastligger ten noorden Zuiderhaven 75west1749251273v
KAMMINGA, WATSE jonker Watse van Kammingaoverste van een regiment Infanteriekoper q.q. huis (p.j.)Zuiderhaven 77oost1732248163r
KAMMINGA, WATSE jonker Watse van Kammingaoverste van een regiment Infanterienaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1732248163r
KAMP, HARMEN Harmen Kampnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 351782260221r
KAMP, HARMEN Harmen Kampkoper huisKarremanstraat 121788262251r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp, c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 101788262255r
KAMP, HARMEN Harmen Kampwever (bont-)verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
KAMP, HARMEN JANS Harmen Jans Kampnaastligger ten zuiden Anjelierstraat 181791263351r
KAMP, HARMEN JANS Harmen Jans Kampnaastligger ten zuiden Anjelierstraat 181791263351r
KAMP, JAN HARMENS Jan Harmens Kampschoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 131811269137r
KAMP, JAN HARMENS Jan Harmens Kampschoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 131811269137r
KAMPEN, AALTJE Aaltie van Kampenkoper huisHofstraat 21midden173224889v
KAMPEN, AKE Ake van Kampenverkoper Hofstraat 21midden1733248230r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Kampen, c.u.huurder Kerkpoortstraat 101781260143r
KAMPEN, JAN Jan Kampen, c.s.contrarolleurnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 211734248286v
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampenverkoper Hoogstraat 2180426799v
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampenverkoper Hoogstraat 2180426799v
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampenverkoper Hoogstraat 2180426799v
KAMPEN, PIETER Pieter van Kampennaastligger ten zuiden Herenwaltje 11801265283v
KAMPERS, HELENA Helena Kamperskoper Heiligeweg 34179826580v
KAMPHUIS, JOHANNES Johannes Kamphuishuurder Nieuwstraat 54181026983r
KAMS, JOHANNA Johanna Kamsverkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
KAMS, JOHANNA Johanna Kamskoper plek grondKerkpoortstraat 67180226667r
KAMS, JOHANNA Johanna Kamsnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67180226667r
KAMS, JOHANNES Johannes Kams, c.u.huurder (p.j.)Rinnertspijp 11781260106r
KAMS, JOHANNES wijlen Johannes Kamskoper Karremanstraat 301788262253v
KAMSMA, de erfgenamen van wijlen Kamsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 131799265172r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrands Kamsma, bejaarde vrijsterverkoper Grote Kerkstraat 2178326120r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrands Kamsma, bejaarde vrijsterverkoper Grote Kerkstraat 2178326120r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, F. vroedsman F. Kamsmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 621771257222v
KAMSMA, F. F. Kamsmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 621780259269v
KAMSMA, F. de weduwe van wijlen F. S. Kamsmahuurder (p.j.)Voorstraat 19179726521v
KAMSMA, F. wijlen vroedsman F. S. Kamsmakoper Schritsen 541803266226v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten oosten Voorstraat 171775258211v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10178826328r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12178826328r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmahuurder (p.j.)Voorstraat 191789263125v
KAMSMA, FEIKE wijlen Feyke Kamsmaverkoper van 8/32 Zuiderhaven 53180126647v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 501803266219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 50achter1803266219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Schritsen 541803266226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 111803266228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Noorderhaven 1001803266250r
KAMSMA, FEIKE S.vroedsman Feike S. Kamsmaverkoper Grote Kerkstraat 2178326120r
KAMSMA, FEIKE S.vroedsman Feike S. Kamsmaverkoper Grote Kerkstraat 2178326120r
KAMSMA, FEIKE S.vroedsman Feike S. Kamsmakoper door niaar huisVoorstraat 191789263125v
KAMSMA, FEIKE S.vroedsman Feike S. Kamsmakoper door niaar huisVoorstraat 191789263125v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Heiligeweg 27zuid1789263108v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Heiligeweg 27zuid1789263108v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsmaverkoper Lanen 56179726516v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsmaverkoper Lanen 56179726516v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Ooievaarsteeg 11179726518r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Ooievaarsteeg 11179726518r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Voorstraat 19179726521v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Voorstraat 19179726521v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Lanen 47179726528v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Lanen 47179726528v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSwijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSwijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSwijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper Schritsen 54180826865v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSwijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper Schritsen 54180826865v
KAMSMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Kamsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15178526235r
KAMSMA, S. S. Kamsmaprocureurnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251811269149v
KAMSMA, S. F.de erfgenamen van wijlen S. F. Kamsmanaastligger ten westen Lanen 641782260253r
KAMSMA, S. F.de erfgenamen van wijlen S. F. Kamsmanaastligger ten westen Lanen 641782260253r
KAMSMA, S. F.de erfgenamen van wijlen S. F. Kamsmanaastligger ten westen Lanen 641782260253r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmanaastligger ten westen Lanen 601746251125r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101769257109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121769257109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101780259261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121780259261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmaprocureur postulantkoper huisHavenplein 4het Lands Welvaren1791263299r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmaprocureur postulantkoper huisNoorderhaven 101791263300v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmaprocureur fiscaalverkoper Heiligeweg 161791263315v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmaprocureur fiscaalverkoper Heiligeweg 181791263315v
KAMSMA, SIEBREN F. Sybrand F. Kamsmaprocureur postulantverkoper Voorstraat 191789263125v
KAMSMA, SIEBREN F. Sybrand F. Kamsmaprocureur postulantverkoper Voorstraat 191789263125v
KAMSMA, SIEBREN F. Sybrand F. Kamsmaprocureur postulantverkoper Voorstraat 191789263125v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsmaverkoper Lanen 83west1758254120v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsmaverkoper Lanen 83west1758254120v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsmaverkoper Lanen 83west1758254120v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESkolonel Sybrand Feikes Kamsmaverkoper Grote Ossenmarkt 151759254222r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESkolonel Sybrand Feikes Kamsmaverkoper Grote Ossenmarkt 151759254222r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESkolonel Sybrand Feikes Kamsmaverkoper Grote Ossenmarkt 151759254222r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsmanaastligger ten noorden Heiligeweg 251773258122v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsmanaastligger ten noorden Heiligeweg 251773258122v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsmanaastligger ten noorden Heiligeweg 251773258122v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Kamsmanaastligger ten westen Schritsen 531781260129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Kamsmanaastligger ten westen Schritsen 531781260129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Kamsmanaastligger ten westen Schritsen 531781260129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsmakoper Grote Bredeplaats 231808268147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsmakoper Grote Bredeplaats 231808268147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsmakoper Grote Bredeplaats 231808268147r
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sibrands Kamstraverkoper Lanen 62178826315r
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sibrands Kamstraverkoper Lanen 62178826315r
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 10-00-00 gg ([voor de twee grondpachten in deze akte])Lanen ZZ1602228298v
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 2-14-00 gg ([voor de twee grondpachten in deze akte])Grote Bredeplaats 221602228298v
KAN, KLAAS mr. Claes Kanverpachter grond Grote Bredeplaats 221606228530r
KANTHAAK, PIETER de kamer van Pytter Kanthaeknaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1650236125v
KAPTEIN, JAN de weduwe van wijlen Jan Kapiteintienaastligger ten oosten Vijverstraat 41696243233v
KARDINAAL, HANS wijlen Hans Kardenaelbewoner Noorderhaven 761601228247r
KARDINAAL, HANS wijlen Hans Kardenaelbewoner Noorderhaven 781601228247r
KASTEL, HESTER WILLEMS Hester Wilhelmus van Kastelverkoper Brouwersstraat 117602554v
KASTEL, HESTER WILLEMS Hester Wilhelmus van Kastelverkoper Brouwersstraat 117602554v
KASTEL, JOHANNA WILLEMS Johanna Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KASTEL, JOHANNA WILLEMS Johanna Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KASTEL, NEELTJE WILLEMS Neeltje Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KASTEL, NEELTJE WILLEMS Neeltje Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KASTEL, WILLEM Wilhelmus van Kastelherbergierkoper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintjeRaamstraat 31751252173r
KASTEL, WILLEM WILLEMS Willem Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KASTEL, WILLEM WILLEMS Willem Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kathverkoper Noorderhaven 58168524287v
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kathverkoper Noorderhaven 58168524287v
KAT, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Kateigenaar perceel Romastraat 4west1670239218v
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Katvarenspersoonkoper huis en wallingZuiderhaven 291736249111v
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Katvarenspersoonkoper huis en wallingZuiderhaven 291736249111v
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jans Kathschipper (oud smak-)verkoper Noorderhaven 58168524287v
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jans Kathschipper (oud smak-)verkoper Noorderhaven 58168524287v
KAT, NICOLAAS de heer Nicolaas Kathkoopmanverkoper Franekereind 101750252103r
KATJE, KORNELIS Kornelis Katjenaastligger ten zuiden Zuiderhaven 271738249285v
KATJE, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Katjeverkoper Zuiderhaven 291741250196r
KATJE, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Katjeverkoper Zuiderhaven 291741250196r
KEETS, H. H. Keetscommieshuurder Zuiderhaven 9181026932r
KEETS, HENDRIK Hendrik D. Keetscommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Zuiderstraat 101809268207v
KEETS, HENDRIK Hendrik D. Keetskoper huisZuiderstraat 101810269105v
KEILER, JAN Jan Keilernaastligger ten oosten Liemendijk1667239103v
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpemakoper Zuiderhaven 271802266122v
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpemakoper Vijverstraat 21802266122v
KEIZER, EDWARD Eduard Keizerkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1718012666v
KEIZER, EDWARD Eduard Keyserkoper huis met hof ten oostenRozengracht 71802266130r
KEIZER, EDWARD wijlen Eduard Keyserverkoper Rozengracht 7oost1809268274v
KEIZER, GERLOF Gerloff de Keiserverkoper q.q. Moriaanstraat ZZ166923936va
KEIZER, JAN Jan de Keysernaastligger ten oosten Liemendijk NZ1658237174v
KEIZER, JAN Jan Keysernaastligger ten oosten Achterstraat1659237217v
KEIZER, JAN Jan Keysernaastligger ten oosten Liemendijk1662238133r
KEIZER, JAN Jan Keyser, c.u.herbergierhuurder Noorderhaven 1081691242350r
KEIZER, JAN de weduwe van wijlen Jan Keyzerverkoper Achterstraat 2172724730v
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyserverkoper Achterstraat NZ1681241169r
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyserverkoper Achterstraat NZ1681241169r
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyserverkoper Achterstraat NZ1682241199r
KEIZER, JAN JANS Jan Jansen Keyserverkoper Achterstraat NZ1682241199r
KEIZER, MARIA Marretje Keiserverkoper Zuiderhaven 31bis1751252152r
KEIZER, MARIA Marietje Keyserverkoper Prinsenstraat 21749251266v
KEIZER, PIETER Pieter Keizerschoenmaker (mr. -)koper huisHofstraat 4181026996r
KELDER, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Keldernaastligger ten westen [a/d overkant] Karremanstraat 11170824554r
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelderkoper huisKarremanstraat 141695243121v
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelderkoper huisKarremanstraat 141695243121v
KELLER, Romberto Kellerkoper Rozengracht 17162423127r
KEMPEN, GERARDUS Gerardus van Kempenhuurder Noorderhaven 32180126624r
KEMPEN, GERARDUS Gerardus van Kempen, c.u.huurder Droogstraat 221809268254v
KEMPEN, JAKOB Jacobus van Kempenschoenmaker (mr. -)huurder Heiligeweg 3817962654r
KEMPEN, JAN Jan van Kempen, c.u.huurder beneden Grote Kerkstraat 191782260257v
KEMPEN, JAN de weduwe van wijlen Jan van Kempenhuurder van 1/2 (p.j.)Grote Kerkstraat 251802266127r
KEMPEN, JAN de weduwe van wijlen Jan van Kempenhuurder gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 251803266243v
KEMPEN, WILLEM Willem van Kempen, c.u.huurder beneden (p.j.)Noorderhaven 361781260100v
KEMPEN, WILLEM Willem van Kempen, c.u.huurder Rinnertspijp 4178826310v
KEMPENAER, de heer Kempenaarnaastligger ten westen Zuiderhaven 501706244321r
KEMPENAER, Kempenaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 461728247200r
KEMPENAER, DANIEL Daniel Livius de Kempenaerritmeester compagnie cavalerie regiment van de prins van Oranjeverkoper Zuiderhaven 481746251146v
KEMPENAER, DANKERT de heer Danckert de Kempenaarsecretaris van de Admiraliteitkoper huisZuiderhaven 48het Engels Huis1698243356v
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaarkoper tuin met uitgang over het baanpad, zomerhuis en vijverSpinstraat 4tuin1722246134r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaarkoper lijnbaan en baanpadSpinstraat 41722246134r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danker de Kempenaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 481740250120v
KEMPENAER, DANKERT Dankert de Kempenaarnaastligger ten oosten Zuiderhaven 46174525166v
KEMPENAER, DANKERT Danket de Kempenaerkoper hofZuiderhaven ZZ1728247147v
KEMPENAER, DANKERT Danket de Kempenaernaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1728247147v
KEMPENAER, DANKERT Danket de Kempenaernaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1728247147v
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Dancker de Kempenaerlid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Wasbleek17432517r
KEMPENAER, DANKERT wijlen oud burgemeester en gedeputeerde van Friesland Dankert de Kempenaererflater Zuiderhaven 481746251146v
KEMPENAER, GEERTRUIDA Geertruid de Kempenaerverkoper Zuiderhaven 481746251146v
KEMPENAER, HENDRIK Hendrik de Kempenaerverkoper Zuiderhaven 481746251146v
KEMPENAER, JAN Jan de Kempenaerordinaris Hof van Frieslandverkoper Zuiderhaven 481746251146v
KEMPENAER, SARA wijlen Sara Johanna de Kempenaerverkoper Zuiderhaven 481746251146v
KEMPER, HELENA Helena Kemperkoper Heiligeweg 36179826570v
KEMPER, HELENA Helena Kemperverkoper Heiligeweg 34180426755v
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemperkoper huisFranekereind 21803266178v
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemper, c.u.huurder (p.j.)Franekereind 21803266178v
KEMPER, HENDRIK wijlen Hendrik Kemperverkoper Franekereind 2180826895v
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Tonis Kennis, c.u.koper twee kamersRommelhaven ZZ16652399v
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Tonis Kennis, c.u.koper twee kamersRommelhaven ZZ16652399v
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Theunis Kenniskoper kamerPeterseliestraat OZ16702406r
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Simon Theunis Kenniskoper kamerPeterseliestraat OZ16702406r
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Symon Theunis Kenniskoper huisRommelhaven 18twee_achter167924135r
KENNIS, SIEMEN TEUNIS Symon Theunis Kenniskoper huisRommelhaven 18twee_achter167924135r
KERKHOVEN, ANTJE de boedel van wijlen Antje Kerkhovenverkoper Voorstraat 89180426760v
KERKHOVEN, JAKOB Jacob P. Kerkhoovenkoper huis en tuinZoutsloot 471803266307v
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoovennaastligger ten westen Zoutsloot 49180426750r
KERKHOVEN, JAKOB Jacobus J. Kerkhoovenkoper huisVoorstraat 63het Gouden Kertting1807267331v
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven, c.u.schipperhuurder Lanen 21180126619r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhovenhuurder Voorstraat 651806267277v
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhovennaastligger ten westen Zoutsloot 491811269156r
KERKHOVEN, JAKOB Jacobus J. Kerkhovenverkoper Schritsen 631811269157v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhovengeniaarde koper Zuiderhaven 47179326495v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhovengeniaarde koper Zuiderhaven 49179326495v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhovengeniaarde koper Grote Ossenmarkt 14179326495v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovenkoper huis, voorheen biertapperijTiepelsteeg 2179826589r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoventimmerman (mr. -)huurder Zuiderhaven 321801265290v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoventimmerman (mr. -)huurder Zuiderhaven 34west1801265290v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes J. Kerkhovennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40oost1805267141r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes J. Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461806267270r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovenkoper Molenpad ZZ1806267281v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten westen Borstelsteeg 101807267329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten noorden Borstelsteeg 101807267329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten zuiden Bargebuurt 8180826858r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven, c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 251809268206r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 351810268343r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten westen Heiligeweg 50181026987r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jac. Kerkhoovenkoper Gardenierstraat 41800265275v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jac. Kerkhoovenkoper Gardenierstraat 41800265275v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoovenverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoovenverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhooventimmerman (mr. -)verkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhooventimmerman (mr. -)verkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovenkoper wagenhuis en huis genaamd de Drie SchellevissenKruisstraat 10oostde Drie Schelvissen1775258245r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovenkoper wagenhuis en huis genaamd de Drie SchellevissenKruisstraat 10oostde Drie Schelvissen1775258245r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. -)koper wagenhuis en grondGedempte Korte Zoutsloot 3178926384v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. -)koper wagenhuis en grondGedempte Korte Zoutsloot 3178926384v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461789263142v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461789263142v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461790263202r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461790263202r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Zuiderstraat 121790263253v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Zuiderstraat 121790263253v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31791263288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 31791263288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenkoper Noordijs 5179226414r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenkoper Noordijs 5179226414r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenverkoper Noordijs 51794264211r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenverkoper Noordijs 51794264211r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 611795264279r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 611795264279r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)koper Rozengracht 211799265207r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)koper Rozengracht 211799265207r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenverkoper van 1/3 Rozengracht 211801265285r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenverkoper van 1/3 Rozengracht 211801265285r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovenverkoper van 1/3 Gardenierstraat 4180226673r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovenverkoper van 1/3 Gardenierstraat 4180226673r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40oost180426789r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40oost180426789r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461805267127v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461805267127v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderstraat 121806267192r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderstraat 121806267192r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Heiligeweg 401808268110v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Heiligeweg 401808268110v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west1809268271r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west1809268271r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven, c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271811269121r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven, c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271811269121r
KERKHOVEN, TJEERD Tjeerd Kerkhoventimmerman (huis-)koper huisGrote Kerkstraat 271811269121r
KERS, HENDRIK Hendrik Kershuurder Voorstraat 77een_achter1774258162v
KERSTMEYER, ANTJE Anna Catharina Kerstmeyerverkoper Grote Kerkstraat 17179226463v
KERSTMEYER, MARIA Maria Catharina Kerstmeyerkoper Grote Kerkstraat 171788262250r
KERVEL, AALTJE Aletta Margaretha van Kervelkoper Zuiderhaven 81793264129v
KERVEL, AALTJE Aletta Margaretha van Kervelverkoper Zuiderhaven 8181026935v
KET, de hof van burgemeester Kethnaastligger ten noorden Liemendijk163923474v
KET, de hof van burgemeester Kethnaastligger ten noorden Zoutsloot 107achter16422357r
KET, wijlen de heer Kethverkoper Lanen 361668239153v
KET, wijlen de heer Kethverkoper Schritsen 271668239154r
KET, de Keth [staat: Deketh]ledezetternaastligger ten westen Schritsen 42177725964r
KET, de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 601784261174v
KET, de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 601784261174v
KET, de heer de Keth [staat: Deketh]naastligger ten oosten Schritsen 381803266282r
KET, de heer de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 381803266282r
KET, de heer de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 381803266282r
KET, ANTJE Anna de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, ANTJE Anna de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 141808268116v
KET, ANTJE Anna de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 121808268116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 141808268116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 121808268116v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Ket, q.q.protesteert vanwege een vordering Zuiderstraat ZZ1614229223v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Ket, q.q.protesteert vanwege een vordering Zuiderstraat ZZ1614229223v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper kamer beklemd in drie andere kamers onder een dak, staande ten westen daaraanNoordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper kamer beklemd in drie andere kamers onder een dak, staande ten westen daaraanNoordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten westen Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten westen Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten noorden Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSde proclamant, burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten noorden Noordees (gebied)161222979v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamerVoorstraat 97de Ossenkop1613229130v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huis waar het Ossehoofd uitsteekt, mouterij en kamerVoorstraat 97de Ossenkop1613229130v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huisVijversteeg 41620230210v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huisVijversteeg 41620230210v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1622230296v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper Romastraat1623230358v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper Romastraat1623230358v
KET, DIRK WILLEMSde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten oosten Voorstraat 951624230386r
KET, DIRK WILLEMSde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Willems Kethnaastligger ten oosten Voorstraat 951624230386r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Noorderhaven 4616272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Noorderhaven 4616272326r
KET, E. de heer E. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 44178326184r
KET, EVERT Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Voorstraat 24177325889v
KET, EVERT Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Zuiderhaven 671774258134r
KET, EVERT de tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Zuiderhaven 671774258134r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Noordijs 211774258146r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper huis met achterruimte, eerder pottenbakkerijSchritsen 42177725964r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 42177725964r
KET, EVERT Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Schritsen 581782260167r
KET, EVERT Evert de Kethvendumeester Admiraliteitkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis Schritsen 361782260224r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis, erf en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 361784261190r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Schritsen 381784261190r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten oosten Schritsen 38178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten zuiden Schritsen 38178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitnaastligger ten westen Schritsen 38178626277r
KET, EVERT Everhardus de Kethvendumeester Admiraliteitverkoper Schritsen 38178626277r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 5817882638r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen 5817882638r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten oosten Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT de verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen ZZ17882638r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Schritsen ZZ17882638r
KET, FREERK Frederik de Ket [staat: Deket]verkoper Vijverstraat 13172824776r
KET, FREERK Fredericus de Kethverkoper Kleine Bredeplaats 91729247296v
KET, FREERK Fredrik de Keth [staat: Deketh]koper huis en tuinKleine Bredeplaats 141808268116v
KET, FREERK Fredrik de Keth [staat: Deketh]koper huis en tuinHondenstraat 141808268116v
KET, FREERK Fredrik de Keth [staat: Deketh]koper huis en tuinHondenstraat 121808268116v
KET, G. burgemeester G. Keth, q.q.verkoper Zuiderstraat NZ16362343v
KET, GERRIT de kamers van de heer Gerryt Kethnaastligger ten noorden Noordijs 21164323579v
KET, GERRIT de heer Gerryt Kethverkoper q.q. Noordijs 81654236273r
KET, GERRIT DIRKSburgemeester Gerryt Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, GERRIT DIRKSburgemeester Gerryt Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, GERRIT DIRKSburgemeester Gerryt Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, GERRIT DIRKSburgemeester Gerryt Dircks Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, GERRIT DIRKSburgemeester Gerryt Dircks Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, GERRIT DIRKSburgemeester Gerryt Dircks Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, GOVERT Govert de Kethsecretaris van Franekeradeelkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis huis en tuinSchritsen 581782260167r
KET, GOVERT Govert de Kethsecretaris van Franekeradeelkoper van 1/2 door niaar ratione sanguinis huisSchritsen 361782260224r
KET, GOVERT Goverd de Keth, c.s.naastligger ten oosten Schritsen 361782260224r
KET, GOVERT Goverd de Keth, c.s.naastligger ten zuiden Schritsen 361782260224r
KET, GOVERT de erfgenamen van wijlen Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeelverkoper Schritsen 5817882638r
KET, GOVERT de erfgenamen van wijlen Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeelverkoper Schritsen ZZ17882638r
KET, GOVERT Govert de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, GOVERT Govert de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 141808268116v
KET, GOVERT Govert de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 121808268116v
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kethkoper huisonbekend1620230224v
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kethkoper huisonbekend1620230224v
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]koper huis en hof ([staat: 100 zilveren ducatons])Nutstraat 2170724537v
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket], q.q.naastligger ten zuiden Vijver 91717245286r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1717245290r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]klerk van ontvanger Widenbrughverkoper Nutstraat 2171824614r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Dekett], n.f.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 7172124695r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]verkoper q.q. Vijverstraat 13172824776r
KET, JAN Jan de Ketontvanger-generaal Franekeradeelkoper huisZuiderhaven 651729247229r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]ontvanger van Franekeradeel (substituut -)geniaarde koper Raamstraat 6zuid1734248332r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]ontvangerkoper 2/3 huis, en tuin daarachterZuiderhaven 67173524950r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]ontvangernaastligger ten westen Zuiderhaven 67173524950r
KET, JAN Jan de Ketontvangereigenaar van 2/4 Zuiderhaven 67173524978v
KET, JAN Jan de Ketontvangernaastligger ten westen Zuiderhaven 67173524978v
KET, JAN Jan de Kethontvanger-generaal Franekeradeelverkoper q.q. Zuiderstraat 121736249156r
KET, JAN Jan de Keth [staat: Deketh]ontvanger van Franekeradeelnaastligger ten westen Zuiderhaven 671738249343v
KET, JAN Jan de Keth [staat: Deketh]ontvanger van Franekeradeelverkoper Zuiderhaven 671738249343v
KET, JAN Jan de Keth [staat: Deketh]ontvangernaastligger ten westen Zuiderhaven 671738249257r
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]lid Nationale Rekenkamererflater Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]lid Nationale Rekenkamererflater Hondenstraat 141808268116v
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]lid Nationale Rekenkamererflater Hondenstraat 121808268116v
KET, JANKE Janneke de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, JANKE Janneke de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 141808268116v
KET, JANKE Janneke de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 121808268116v
KET, JOHANNES Johannes de Ket [staat: Deket]naastligger ten zuiden Vijver 91712245167v
KET, P. Commissaris P. de Keth [staat: Deketh]huurder Zuiderhaven 521791263292r
KET, P. de heer P. de Kethnaastligger ten westen Zuiderhaven 71a180426795r
KET, P. P. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Raamstraat 61807267305v
KET, P. de heer P. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Schritsen 44180726813r
KET, P. de heer P. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten westen Schritsen 44180726813r
KET, P. P. de Kethnaastligger ten zuiden Schritsen 42181026948v
KET, P. P. de Kethnaastligger ten westen Schritsen 42181026948v
KET, PETRUS Petrus de Kethontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuinZuiderhaven 71a1805267138v
KET, PETRUS Petrus de Kethnaastligger ten westen Zuiderhaven 71a1805267138v
KET, PETRUS Petrus de Kethnaastligger ten zuiden Schritsen 421807267299v
KET, PETRUS Petrus de Kethnaastligger ten westen Schritsen 421807267299v
KET, PETRUS Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 421807267299v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 141808268116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 121808268116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvangerkoper q.q. Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvangerkoper q.q. Hondenstraat 141808268116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvangerkoper q.q. Hondenstraat 121808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Kleine Bredeplaats 141808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 141808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Hondenstraat 121808268116v
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoederenkoper 1/2 huis en hofNoordijs 19165523750r
KET, THEODORUS burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoedereneigenaar van 1/2 Noordijs 19165523750r
KET, THEODORUS Theodorus Kethverkoper q.q. Achterstraat 331658237172av
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Kethverkoper buiten Harlingen1658237173ar
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisSchritsen 27166723991r
KET, THEODORUS oud burgemeester de heer Theodorus Kethontvanger van de boelgoederenkoper huis, brouwerij, mouterij en turfhuisLanen 36166723991r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Kethverkoper van 1/6 Noorderhaven 4616272326r
KETEL, TRIJNTJE de kamer van Trijntie Ketelnaastligger ten westen Spinhuisstraat169424377v
KEULEN, ANTJE Antie van Keulennaastligger ten westen Karremanstraat 22167124045r
KEULEN, ANTJE JANS Antie Jans van Keulenverkoper Zoutsloot 65168024185v
KEULEN, ANTJE JANS Antie Jans van Keulenverkoper Zoutsloot 65168024185v
KEULEN, JAKOB Jacobus van Keulen, c.u.huurder Wasbleekstraat 41806267208v
KEULEN, JAN Jan van Keulenhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat 391780259241v
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielprotesteert vanwege gebruik van de kelder Voorstraat 231601228258r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielprotesteert vanwege gebruik van de kelder Voorstraat 231601228258r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielkoper 1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckendeVoorstraat 17westde Oude Leeuw1602228316r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielkoper 1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckendeVoorstraat 17westde Oude Leeuw1602228316r
KIEL, JAN Jan Kielkasteleinkoper pak- of wagenhuisZoutsloot 381810269107r
KIEL, JAN JANS Jan Jansen Kielkoper huis en herberg, wagenhuis en stalBildtstraat 1de Roskam1782260162v
KIEL, JAN JANS Jan Jansen Kielkoper huis en herberg, wagenhuis en stalBildtstraat 1de Roskam1782260162v
KIEL, JAN JOHANNES Jan Johannes Kielkastelein bij de Bildtpoortnaastligger ten oosten Achterstraat 71785261288r
KIEL, JAN JOHANNES Jan Johannes Kielkastelein bij de Bildtpoortnaastligger ten oosten Achterstraat 71785261288r
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Bauke Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581702244154v
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Bauke Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581702244154v
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Baucke [staat: Sicke] Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581702244179v
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Baucke [staat: Sicke] Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581702244179v
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581703244233v
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581703244233v
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581710245114r
KIESTRA, BAUKE JANSde erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestranaastligger ten westen Lanen 581710245114r
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. Lanen 3516552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten oosten van Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper q.q. buiten Harlingen16552374v
KIESTRA, IEPE Epaeus Kiestranotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55een_achter1657237259r
KIESTRA, IEPE Epaeus Kiestranotarisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 55twee_achter1657237259r
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestranotarisverkoper Grote Bredeplaats 6west_achter16592384v
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestraverkoper Voorstraat 56oost1694243105r
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestraverkoper Voorstraat 56west1694243105r
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestraverkoper Voorstraat 56oost1694243105r
KIESTRA, MARGARETA Margarieta Kiestraverkoper Voorstraat 56west1694243105r
KIEWIET, DIRK Burgemeester Dirck Kieviteigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen1681241160r
KIEWIET, DIRK burgemeester Dirck Kyvytnaastligger ten oosten Zuiderhaven 73west16782415r
KIEWIET, JAN Jan Kievitnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 591686242123v
KIEWIET, JAN het huis van Jan Kievytgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
KIEWIET, PIETER wijlen Pieter Kievitnaastligger ten oosten Heiligeweg 121774258193r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 161791263302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 181791263302r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten westen Heiligeweg 161791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten westen Heiligeweg 161791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten westen Heiligeweg 181791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten westen Heiligeweg 181791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 161782260208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 161782260208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 181782260208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 181782260208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten noorden Gardenierstraat 3oost179226427v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten noorden Gardenierstraat 3oost179226427v
KIEWIET, ROMKE Romke Kieviethuurder voor 1 jaar (p.j.)Noorderhaven 601698243360v
KIEWIET, ROMKE Romke Kievitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 48170024452r
KIEWIET, ROMKE de erfgenamen van wijlen Romke Kievitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 481721246106v
KIEWIET, ROMKE Romke Kievyteigenaar van 1/2 Zuiderhaven 36j1696243253v
KIEWIET, ROMKE Romke Kievytnaastligger ten noorden Nieuwstraat 481703244219v
KIEWIET, ROMKE JANSde crediteuren van de boedel van Romke Jansen Keivytverkoper van 1/14 (1/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
KIEWIET, ROMKE JANSde crediteuren van de boedel van Romke Jansen Keivytverkoper van 1/14 (1/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jans Kieviethuurder Noorderhaven 60170024469v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jans Kieviethuurder Noorderhaven 60170024469v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievitscheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 kanthelling en werfZuiderhaven 36j1689242288r
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievitscheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 kanthelling en werfZuiderhaven 36j1689242288r
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievitkoper Nieuwstraat 46170024435v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievitkoper Nieuwstraat 46170024435v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievit, c.u. en c.s.huurder Noorderhaven 60170024463v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievit, c.u. en c.s.huurder Noorderhaven 60170024463v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievytverkoper Zuiderhaven 36j1696243256v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievytverkoper Zuiderhaven 36j1696243256v
KIEWIET, WALING JANS Waelingh Jansen Kievitverkoper Hofstraat 21midden1723246159r
KIEWIET, WALING JANS Waelingh Jansen Kievitverkoper Hofstraat 21midden1723246159r
KIEWIET, WALING JANS Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271725246216v
KIEWIET, WALING JANS Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271725246216v
KIEWIET, WALING JANS Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291725246216v
KIEWIET, WALING JANS Waling Jans Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291725246216v
KIEWIET, WALING JANSde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271731247380r
KIEWIET, WALING JANSde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 271731247380r
KIEWIET, WALING JANSde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291731247380r
KIEWIET, WALING JANSde weduwe van wijlen Waling Jansen Kievytnaastligger ten westen Hofstraat 291731247380r
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstranaastligger ten noorden Franekereind 151715245250r
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstranaastligger ten noorden Franekereind 151715245252v
KIMSTRA, ANTJE Antie Kimstrakoper huisBrouwersstraat 4173524935v
KIMSTRA, ANTJE Anke Kimstranaastligger ten noorden Brouwersstraat 817392504r
KIMSTRA, ANTJE Antie Kimstra, e.a.naastligger ten noorden Brouwersstraat 81743250289v
KIMSTRA, ANTJE haar wijlen tante Antje Kimstraerflater ten oosten van Harlingen1746251128r
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstrakoper stukje gardeniers landten oosten van Harlingen1746251128r
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstrakoper stukje gardeniers landten oosten van Harlingen1746251128r
KIMSTRA, REIN SIETSESburgemeester Rein Sydtses Kimstraverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351696243260r
KIMSTRA, REIN SIETSESburgemeester Rein Sydtses Kimstraverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351696243260r
KIMSTRA, REIN SIETSESoud burgemeester Rein Sytzes Kimstrakoper provisioneel huis, kamer en loodsjeGrote Bredeplaats 181701244349r
KIMSTRA, REIN SIETSESoud burgemeester Rein Sytzes Kimstrakoper provisioneel huis, kamer en loodsjeGrote Bredeplaats 181701244349r
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen burgemeester Rein Sytses Kimstraverkoper van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen burgemeester Rein Sytses Kimstraverkoper van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen oud birgemeester Rein Sytses Kimstraprotesteert Kleine Bredeplaats 10171924639v
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen oud birgemeester Rein Sytses Kimstraprotesteert Kleine Bredeplaats 10171924639v
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstraverkoper Noordijs 191721246110r
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen oud burgemeester Rein Sytzes Kimstraverkoper Noordijs 191721246110r
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstraverkoper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstraverkoper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
KINGMA, Meynscke Kinghmakoper Tuinpad 41618230109r
KINGMA, Meyntscke Kingmaverkoper Tuinpad 41618230139r
KINGMA, Kingmaoverste over een compagnie te peertbetrokkene Noorderhaven 104168124139va
KINGMA, ANTJE Antie Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 71733248216r
KINGMA, ANTJE Antie Kingmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 71733248216r
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS Hendrick Michiels Kingma, c.u.koper tuin met beplanting en prieel en een kamerZuiderhaven 36n1667239108r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS Hendrick Michiels Kingma, c.u.koper tuin met beplanting en prieel en een kamerZuiderhaven 36n1667239108r
KINGMA, HENDRIK MICHIELSde weduwe van wijlen Hendrix Michiels Kingmakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 10167224096v
KINGMA, HENDRIK MICHIELSde weduwe van wijlen Hendrix Michiels Kingmakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 10167224096v
KINGMA, PIETER de plaats van Pieter Kingmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 371626231101v
KINGMA, PIETER Pieter Durk Kingmahuurder (p.j.)Voorstraat 131795264280r
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmaaanhandelaar huis, schuur met daarachter een ledige plaatsGrote Kerkstraat 411619230188v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmaaanhandelaar huis, schuur met daarachter een ledige plaatsGrote Kerkstraat 411619230188v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmanaastligger Kruisstraat 31620230221v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmanaastligger Kruisstraat 31620230221v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmaprotesteert vanwege twee hypotheken Vijverstraat NZ162523148v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmaprotesteert vanwege twee hypotheken Vijverstraat NZ162523148v
KINGMA, PIETER RUURDSde plaats van Pieter Rieurdts Kingmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37162523189r
KINGMA, PIETER RUURDSde plaats van Pieter Rieurdts Kingmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37162523189r
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Ruirdts Kingmaverkoper q.q. Voorstraat 66163323392v
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Ruirdts Kingmaverkoper q.q. Voorstraat 66163323392v
KINGMA, RINSKE RUURDS Rienscke Rioerts Kingmakoper kamer met een weefwinkelLiemendijk1652236184r
KINGMA, RINSKE RUURDS Rienscke Rioerts Kingmakoper kamer met een weefwinkelLiemendijk1652236184r
KINGMA, RINTJE Rintie Kingmaoproeper van de boelgoederenverkoper Lanen 83oost1691242339v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingmaoproeper van de boelgoederenverkoper Zuiderhaven ZZ1691242340r
KINGMA, RINTJE Rintie Kingmaoproeper van de boelgoederenverkoper Molenpad 181691242340v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma, n.u.naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51696243212v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingmanaastligger ten zuiden Schritsen 41703244234v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingmanaastligger ten westen Droogstraat 211705244300v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingmanaastligger ten westen Droogstraat 21achter1705244300v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingmanaastligger ten westen Droogstraat 231705244300v
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 71710245123r
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 71710245123r
KINGMA, RINTJE de dogter van Rintie Kingmanaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51710245128r
KINGMA, RINTJE KORNELIS Rintie Cornelis Kingmaboelgoedroeperverkoper Grote Bredeplaats 8oost_voor1696243250v
KINGMA, RINTJE KORNELIS Rintie Cornelis Kingmaboelgoedroeperverkoper Grote Bredeplaats 8oost_voor1696243250v
KINGMA, RINTJE KORNELIS Rintie Cornelis Kingmaboelgoedroeperverkoper Grote Bredeplaats 8oost_voor1696243250v
KINGMA, SIEBREN Sybren Kinghma, c.u.boelgoedroeper (oud -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 64achter169324365r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kinghmaboelgoedroeper (oud -)verkoper Noorderhaven 64achter169324365r
KINGMA, SIEBREN Sybbren Kingmanaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31667239107v
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten oosten Kruisstraat ZZ1669239185r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten noorden Kruisstraat ZZ1669239185r
KINGMA, SIEBREN het huis van Sybren Kingmanaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3167124032v
KINGMA, SIEBREN de kamer van Sybren Kingmanaastligger ten oosten Weverstraat1677240257v
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingmahuurder voor 8 jaren (p.j. [staat: 10 zilveren ducatons])ten zuiden van Harlingen16782412ra
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybrand Kingmanaastligger ten zuiden Zoutsloot 181681241126r
KINGMA, SIEBREN Sibren Kingmanaastligger ten westen Rozengracht 51681241173r
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingma, q.q.verkoper Zeilmakersstraat 11681241175r
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybren Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11168524274v
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 31686242110r
KINGMA, SIEBREN stal en tuin van Sybren Kingmanaastligger ten westen Droogstraat 211688242255r
KINGMA, SIEBREN de tuin van Sybren Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 91692242387v
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 71695243177r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 71695243177r
KINGMA, SIEBREN Sibren Kingma, c.s.naastligger ten zuiden Zoutsloot 181697243284r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5169924430r
KINGMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibren Kingma, c.soc.naastligger ten westen Rozengracht 51705244298r
KINGMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrandt Kingmanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25170924590v
KINGMA, SIEBREN RUURDS Sibrant Ruierdts Kingmakoper huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts met een vrije uitgang mede aan de WortelhavenVoorstraat 661626231119r
KINGMA, SIEBREN RUURDS Sibrant Ruierdts Kingmakoper huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts met een vrije uitgang mede aan de WortelhavenVoorstraat 661626231119r
KINGMA, SIEBREN RUURDSde plaats van Sibrant Ruierdts Kingmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37162823267r
KINGMA, SIEBREN RUURDSde plaats van Sibrant Ruierdts Kingmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37162823267r
KINGMA, SIEBREN RUURDSde nagelaten weeskinderen van wijlen Sibrant Ruirdts Kingmaverkoper van 1/2 Voorstraat 66163323392v
KINGMA, SIEBREN RUURDSde nagelaten weeskinderen van wijlen Sibrant Ruirdts Kingmaverkoper van 1/2 Voorstraat 66163323392v
KINGMA, TIETJE KLASES Tjietje Klases Kingmakoper Noorderkade 11811269129v
KINGMA, TIETJE KLASES Tjietje Klases Kingmakoper Noorderkade 11811269129v
KINGMA, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gorryts Kingmakoper Havenplein 31782260256v
KINGMA, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gorryts Kingmakoper Havenplein 31782260256v
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingmakoper q.q. Liemendijk1652236184r
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingmakoper q.q. Liemendijk1652236184r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatterkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 5westhet Zwart Kruis1801265289r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatterkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 5westhet Zwart Kruis1801265289r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatterverkoper Grote Bredeplaats 5west1803266233r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatterverkoper Grote Bredeplaats 5west1803266233r
KLAVER, ANTONIUS Anthony Klaverkoper tuinKlaverbladstraat 141810268334v
KLAVER, ANTONIUS Anthony Klaverhuurder Klaverbladstraat 141810268334v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
KLAVER, GEELTJE Geeltje Klaververkoper Gardenierstraat 12180426752v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaverschrijnwerker (mr. -)verkoper Heiligeweg 681785261265v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaverschrijnwerker (mr. -)verkoper Heiligeweg 681785261265v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaverschrijnwerker (mr. -)verkoper Heiligeweg 681785261265v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Klaavernaastligger ten noorden Heiligeweg 13177625914v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Klaverwinkelierhuurder (p.j.)Heiligeweg 641736249128v
KLAVER, JAN JARICHSde weduwe van wijlen Jan Jarigs Klaaververkoper Grote Kerkstraat 16180426798v
KLAVER, JAN JARICHSde weduwe van wijlen Jan Jarigs Klaaververkoper Grote Kerkstraat 16180426798v
KLAVER, JARICH Jarig Klavernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 141789263107r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaverhuurder Anjelierstraat 391809268266r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaverhuurder Anjelierstraat 411809268266r
KLEIN, AMALIA Amelia Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, AMALIA Amelia Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
KLEIN, AMALIA Amelia Kleinverkoper Lanen 3178326147v
KLEIN, ANDRIES KORNELISwijlen Andries Cornelis Kleinschipperverkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
KLEIN, ANDRIES KORNELISwijlen Andries Cornelis Kleinschipperverkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
KLEIN, ANDRIES KORNELISwijlen Andries Cornelis Kleinschipperverkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinhuurder achterste kamer Wasbleekstraat 21782260190r
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinhuurder achterste kamer Wasbleekstraat 41782260190r
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinhuurder achterste kamer Rozengracht 281782260190r
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinkoper huis en tuintjeKerkpad 261782260195r
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinnaastligger ten zuiden Kerkpad 2217922646v
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinnaastligger ten zuiden Kerkpad 24180826871r
KLEIN, CATHARINA Catharina Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, CATHARINA Catharina Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
KLEIN, CHRISTOFFEL Christoffel Kleinkoper huis voormaals de Prins genaamdKerkpoortstraat 7de Prins1803266194v
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinkoopmankoper huisFranekereind 21180126649r
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinkoopmanhuurder (p.j.)Franekereind 21180126649r
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinverkoper Franekereind 211803266225v
KLEIN, HENDRIK Hendrik Kleineigenaar van 1/3 Hondenstraat 91705244291r
KLEIN, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Kleinzeevarendekoper huisHondenstraat 91705244278r
KLEIN, HENDRIK JANS Hendrik Jansen Kleinzeevarendekoper huisHondenstraat 91705244278r
KLEIN, JAN HENDRIKSde weduwe van wijlen Jan Hendrix Kleineigenaar van 1/3 Hondenstraat 91705244291r
KLEIN, JAN HENDRIKSde weduwe van wijlen Jan Hendrix Kleineigenaar van 1/3 Hondenstraat 91705244291r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleinverkoper Vijverstraat 41803266266r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleinverkoper Vijverstraat 41803266266r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynkoper huisZuiderhaven 31bis1796264312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynkoper huisZuiderhaven 31bis1796264312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynnaastligger ten noorden Zuiderhaven 31bis1796264312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynnaastligger ten noorden Zuiderhaven 31bis1796264312v
KLEIN, JOHANNA Johanna Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, JOHANNA Johanna Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
KLEIN, JURJEN George Hieronimus Kleincommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huisNoorderhaven 46173925051r
KLEIN, JURJEN wijlen Georg Hironimus Kleincommiesverkoper van 1/2 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, JURJEN wijlen Georg Hieronimus Kleinverkoper Kromme Elleboogsteeg 9tuin174425140v
KLEIN, JURJEN wijlen George Heronimus Kleincommieserflater Simon Stijlstraat 717492517va
KLEIN, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Kleinkoper Schritsen 81773258103r
KLEIN, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Kleinkoper Schritsen 81773258103r
KLEIN, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Kleinkoper Schritsen 81773258103r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Kleinverkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 717492517va
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Kleinkoper Sint Odolphisteeg 141782260282r
KLEIN, LIJSBET Elizabeth Kleinverkoper Sint Odolphisteeg 141788262288v
KLEIN, MARIA Maria Klein, minderjarigeverkoper van 1/10 Noorderhaven 461741250183r
KLEIN, MARIA Maria Eva Kleinverkoper Simon Stijlstraat 71749251267v
KLEIN, PIETER wijlen Pieter Kleynverkoper Noorderhaven 98een_achter1801265308r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 41802266167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 61802266167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 81802266167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 101802266167r
KLINKEN, LIJSBET Elisabeth van Klinkenhuurder Borstelsteeg 11810268341r
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertkoper 2/3 huisZoutsloot 411742250242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertkoper 2/3 huisZoutsloot 411742250242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertkoper 2/3 huisZoutsloot 411742250242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
KLINKERT, ENGEL LAMMERTS Engel Lambertus Klinkertkoper 1/3 huisZoutsloot 411742250243v
KLINKERT, ENGEL LAMMERTS Engel Lambertus Klinkertkoper 1/3 huisZoutsloot 411742250243v
KLINKHAMER, gemeensman Klinkhamernaastligger ten westen Noorderhaven 601698243360v
KLINKHAMER, wijlen Klinkhamerverkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
KLINKHAMER, burgerhopman Klinkhamernaastligger ten oosten Noorderhaven 621710245102v
KLINKHAMER, weduwe Klinkhamerverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
KLINKHAMER, AUGUSTINUS Augustinus Klinkhamerverkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, AUKE PIETERS Aucke Pytters Klinkhamernaastligger ten westen Vijverstraat 71703244190v
KLINKHAMER, AUKE PIETERS Aucke Pytters Klinkhamernaastligger ten westen Vijverstraat 71703244190v
KLINKHAMER, DIEKE JANS Dick Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, DIEKE JANS Dick Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, DIRK JANS Dirck Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, DIRK JANS Dirck Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, FROUKJE Frouckien Klinckhamerverkoper Hofstraat ZZ1733248255v
KLINKHAMER, FROUKJE JANS Froukjen Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, FROUKJE JANS Froukjen Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, FROUKJE JANS Froukjen Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, FROUKJE JANS Froukjen Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamernaastligger ten westen Schritsen 17171824617r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamerverkoper Schritsen 17171824617r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamerkoperslager (mr. -)verkoper Schritsen 15171824630v
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, JAKOB JANS Jacob Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, JAN [als huurder] hopman Jan Klinckhamernaastligger ten oosten Voorstraat 11698243391v
KLINKHAMER, JAN Jan Klinkhamer, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 3170024454v
KLINKHAMER, JAN [als huurder] burgerhopman Jan Klinkhamernaastligger ten westen Voorstraat 5170124497v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinckhamerkoper tuin met prieelKlaverbladstraat 11687242167v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinckhamerkoper tuin met prieelKlaverbladstraat 11687242167v
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoper provisioneel 1/2 huis met ledige plaats en tuintjeNoordijs 316972437va
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoper provisioneel 1/2 huis met ledige plaats en tuintjeNoordijs 316972437va
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoperslager (mr. -)koper 1/2 huisNoordijs 31697243318v
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoperslager (mr. -)koper 1/2 huisNoordijs 31697243318v
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoperslager (mr. -)verkoper Noordijs 3170024472v
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoperslager (mr. -)verkoper Noordijs 3170024472v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinkhamerverkoper q.q. Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinkhamerverkoper q.q. Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, JAN LOURENS Jan Louwrens Klinkhamerverkoper Sint Jacobstraat 41754253143r
KLINKHAMER, JAN LOURENS Jan Louwrens Klinkhamerverkoper Sint Jacobstraat 41754253143r
KLINKHAMER, L. vroedsman L. Klinkhamernaastligger ten oosten Noorderhaven 110174925242r
KLINKHAMER, L. L. Klinkhamernaastligger ten zuiden Noorderhaven 110174925242r
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Laurens Klinkhamergortmaker (mr. -)koper 1/28 oliepelgerstmolen en gereedschappenten zuiden van Harlingen1721246119v
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Lourens Klinkhamereigenaar van 1/4 Sint Jacobstraat 617312488v
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Louwrens Klinkhamernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 617312488v
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Lourens Klinkhamernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21754253130r
KLINKHAMER, LOURENS JANSvrijgezel Louwrens Jansen Klinkhamerkoper huis met een gorterij daaragterBrouwersstraat 18170824556r
KLINKHAMER, LOURENS JANSvrijgezel Louwrens Jansen Klinkhamerkoper huis met een gorterij daaragterBrouwersstraat 18170824556r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Klinkhamerverkoper Zuiderhaven 531718245310r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Klinkhamerverkoper van 1/4 Noorderhaven 6417182466v
KLINKHAMER, LOURENS JANSvroedsman Louwrens Jansen Klinkhamerkoper huis en cementmakerijSint Jacobstraat 41726246283r
KLINKHAMER, LOURENS JANSvroedsman Louwrens Jansen Klinkhamerkoper huis en cementmakerijSint Jacobstraat 41726246283r
KLINKHAMER, LOURENS JANSvroedsman Lourens Janzen Klinkhamerverkoper Sint Jacobstraat 41754253143r
KLINKHAMER, LOURENS JANSvroedsman Lourens Janzen Klinkhamerverkoper Sint Jacobstraat 41754253143r
KLINKHAMER, PIETER Pieter Klinckhamerzilversmid (mr. -)bewoner Voorstraat 851681241170v
KLINKHAMER, PIETER vroedsman Pyter Klinkhamernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101692242382r
KLINKHAMER, PIETER gemeensman Pieter Klinkhamernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 161698243377v
KLINKHAMER, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Klinkhamernaastligger ten westen Noorderhaven 60170024469v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedman Pyter Jacobs Klinckhamerkoper Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedman Pyter Jacobs Klinckhamerkoper Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamernaastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamernaastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSgezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamerwijnhandelaarkoper huis met plaats en loodskeNoorderhaven 641698243358v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSgezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamerwijnhandelaarkoper huis met plaats en loodskeNoorderhaven 641698243358v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSwijlen gezworen gemeensman Pytter Jacobs Klinkhamerverkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSwijlen gezworen gemeensman Pytter Jacobs Klinkhamerverkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSwijlen gemeensman Pieter Jacobs Klinkhamerverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSwijlen gemeensman Pieter Jacobs Klinkhamerverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
KLIP, PIETER JURJENS Pieter Jurjens Klipschipper (wijd-)naastligger ten oosten Schritsen 81688242241v
KLIP, PIETER JURJENS Pieter Jurjens Klipschipper (wijd-)naastligger ten oosten Schritsen 81688242241v
KLOK, JANKE Janke Klokverkoper Lanen 381802266104ar
KLOK, JOHANNES Johannes Klok, c.s.huurder Grote Kerkstraat 371753253128v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klokkoper Rozengracht 18achter174425130v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klokkoper Rozengracht 18achter174425130v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klokverkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1763255206r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klokverkoper van 1/2 Rozengracht 18achter1763255206r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klokverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klokverkoper van 1/2 Lanen 821779259186v
KLOK, WIEBREN Wybren Kloknaastligger ten zuiden Lanen 801759254207r
KLOK, WIEBREN Wybren Kloknaastligger ten oosten Rozengracht 141765256126v
KLOK, WIEBREN Wybren Klokuurwerkmaker (mr. -)koper door niaar huisTiepelsteeg 2177225828v
KLOK, WIEBREN Wybren Kloknaastligger ten oosten Tiepelsteeg 2177225828v
KLOK, WIEBREN Wybren Kloknaastligger ten noorden Spekmarkt 4177225832v
KLOK, WIEBREN Wybrand Kloknaastligger ten westen Borstelsteeg 12177325872v
KLOK, WIEBREN Wybrand Kloknaastligger ten noorden Borstelsteeg 12177325872v
KLOK, WIEBREN Wybren Kloknaastligger ten oosten Rozengracht 141774258151v
KLOK, WIEBREN Wybren Kloknaastligger ten zuiden Rozengracht 161780259271v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
KLOPPENBURG, GEERT Geert Kloppenburgnaastligger ten zuiden Karremanstraat 201775258198v
KLOPPENBURG, SIERK huisman Sierk Kloppenburgverkoper Romastraat 4west17492523v
KLOPPER, HARMEN Harmanus Klopperkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
KLOPPER, HARMEN Harmen Klopperverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
KLOPPER, HARMEN Harm Klopperkoopmanverkoper Brouwersstraat 22178326135r
KLOPPER, NICOLAAS ds. Nicolaus Klopperpredikant (doopsgezind)huurder Zuiderhaven 791778259118v
KNIJFF, burgemeester Knijfnaastligger ten westen Schritsen 51658237144r
KNIJFF, burgemeester Knijffnaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 6166023860r
KNIJFF, burgemeester Knijffnaastligger ten westen Zuiderhaven 301664238234v
KNIJFF, de kamers van oud burgemeester Knijffnaastligger ten zuiden Molenpad 20tuin16652396ra
KNIJFF, burgemeester Knijffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36n1667239108r
KNIJFF, burgemeester Knijffnaastligger ten zuiden Kerkpad 121670239215v
KNIJFF, ANTJE Anna Knijffkoper Wortelstraat 5tuin1706244322r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijfverkoper Voorstraat 3516992441r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijfverkoper Voorstraat 3516992441r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffkoper Zuiderhaven 36oost16992442v
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffkoper Zuiderhaven 36oost16992442v
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffverkoper Grote Kerkstraat 33169924433r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffverkoper Grote Kerkstraat 33169924433r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffverkoper Zuiderhaven 36oost1701244125v
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffverkoper Zuiderhaven 36oost1701244125v
KNIJFF, HENDRIK de heer Hendrick Jan Knijfgeniaarde koper ten zuidoosten van Harlingen1650236103r
KNIJFF, JAN de kamers van [burger]vaandrig Jan Knijfnaastligger ten westen Rapenburg 1116472363r
KNIJFF, JAN de kamers van [burger]vaandrig Jan Knijfnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Rapenburg 1116472363r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten zuiden onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten westen onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten noorden onbekend164923688r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijfverkoper onbekend164923688r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijf, c.u.koper 4/7 huis en hofZuiderhaven 301659237187v
KNIJFF, JAN de heer burgemeester Jan Knijfnaastligger ten westen Schoolstraat 2166723988r
KNIJFF, JAN de kamers en plaats van Jan Knijffnaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1644235159v
KNIJFF, JAN de kamers van Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 111645235166r
KNIJFF, JAN Jan Knijffkoper door niaar hof of tuinRapenburg164823654r
KNIJFF, JAN Jan Knijff, c.u.koper door niaar kamerRapenburg 1164923692v
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijffnaastligger ten noorden Rapenburg 1164923692v
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u.koper huis en plaatsLanen 81650236112V
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u.koper twee ledige plaatsen met drie kamers en een tuintje of hofje en bleekveld daarachterZuiderhaven 651650236130v
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u.koper twee ledige plaatsen met drie kamers en een tuintje of hofje en bleekveld daarachterZuiderhaven 671650236130v
KNIJFF, JAN een ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijffnaastligger ten westen Zuiderhaven 691651236154r
KNIJFF, JAN een ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijffnaastligger ten westen Zuiderhaven 711651236154r
KNIJFF, JAN een ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijffnaastligger ten westen Zuiderhaven 71a1651236154r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff, c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 21651236170r
KNIJFF, JAN de kamer van Jan Knijffnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55een_achter1652236201r
KNIJFF, JAN de kamer van Jan Knijffnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55twee_achter1652236201r
KNIJFF, JAN burgerhopman Jan Knijffnaastligger ten zuiden Lanen 61654236250r
KNIJFF, JAN burgerhopman Jan Knijff, c.u.koper huis en hofZuiderhaven 36o165523739v
KNIJFF, JAN de kamers van Jan Knijffnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55een_achter1657237259r
KNIJFF, JAN de kamers van Jan Knijffnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55twee_achter1657237259r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffnaastligger ten oosten Rapenburg 55achter1658237150v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Schoolstraat 21658237172r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Achterstraat 331658237172av
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper Rapenburg166123874v
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Noorderhaven 7716612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Zoutsloot 5316612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Zoutsloot 53tuin16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Zoutsloot 51achter16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Achterstraat 2316612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Anjelierstraat 1616612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat 2416612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Kerkpoortstraat 2916612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Moriaanstraat 316612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Schritsen 916612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Kerkpoortstraat16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Weverstraat ZZ16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Droogstraat 7716612388va
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 11166123896v
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffhuurder Zuiderhaven 631662238141r
KNIJFF, JAN het houtstek en tuin van oud burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Schoolstraat 21663238199r
KNIJFF, JAN de tuin en houtstek van oud burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Schoolstraat 2166423827va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffkoper 3/4 huis met eigen steeg en een achteruitgang ten westenSint Jacobstraat 4de Swarte Ruiter1664238235r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Zuiderhaven 301667239117r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Zuiderhaven 321667239117r
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffkoper provisioneel hof met bomen, planten en prieelKerkpad WZ166923937va
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffkoper provisioneel huis met tuin en loods en een uitgang op de Both ApothekerstraatKerkpad 16166923939ra
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 111674240147r
KNIJFF, JAN huis en hof van oud burgemeester Jan Knijffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 261674240167r
KNIJFF, JAN wijlen Jan Knijfferflater Molenpad 141675240170v
KNIJFF, JAN de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Jan Knijffverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 4167524020va
KNIJFF, JAN de kopers van de kamers van burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 111675240203v
KNIJFF, JAN WILLEMSde andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijffnaastligger ten westen Molenpad 20165623791r
KNIJFF, JAN WILLEMSde andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijffnaastligger ten westen Molenpad 20165623791r
KNIJFF, JAN WILLEMSburgerhopman-kolonel Jan Willems Knijff, c.u.verkoper Molenpad 20165623791r
KNIJFF, JAN WILLEMSburgerhopman-kolonel Jan Willems Knijff, c.u.verkoper Molenpad 20165623791r
KNIJFF, JARICH GERRITS Jarich Gerryts Knijffverkoper Zoutsloot 1271605228478v
KNIJFF, JARICH GERRITS Jarich Gerryts Knijffverkoper Zoutsloot 1271605228478v
KNIJFF, JOHANNES burgerhopman Johannes Knijfkoper hof met put, bak, bomen en plantagieZuiderhaven 671651236178r
KNIJFF, JOHANNES Johannis Knijff [staat: Cnief]naastligger ten oosten Rapenburg 31646235203v
KNIJFF, OTTE burgemeester Otto Knijfnaastligger ten zuiden Noorderhaven 801687242176r
KNIJFF, OTTE oud burgemeester Otte Knijfnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 351697243325r
KNIJFF, OTTE Otto Knijffkousenbreier [staat: hoosbreyder] (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 331676240241v
KNIJFF, OTTE Otto Knijffverkoper q.q. Noorderhaven 4716782415ra
KNIJFF, OTTE Otto Knijffhuurder Voorstraat 25168524283v
KNIJFF, OTTE Otto Knijffkoopmankoper huisVoorstraat 35168524285v
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijffnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 351689242275r
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijffnaastligger ten oosten Noorderhaven 761689242282v
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijffnaastligger ten oosten Noorderhaven 781689242282v
KNIJFF, OTTE het huis van de oud burgemeester Otte Knijffnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35169324350r
KNIJFF, W. het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekernaastligger ten westen Molenpad 141675240170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 141675240170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Molenpad 121675240171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg 11675240173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Steenhouwersstraat 41675240174r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven 281675240174v
KNIJFF, W. een ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijffnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36o1675240175r
KNIJFF, W. een ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijffnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 36o1675240175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven 36o1675240175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Voorstraat 651675240177r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Kerkpad 161675240178r
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 9oost1675240171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg 9oost1675240171v
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 9west1675240172r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg 9west1675240172r
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 71675240172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg 71675240172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg 51675240173r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretarisverkoper Nieuweweg 191675240175v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretarisverkoper Zuiderhaven 36p1675240175v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretarisverkoper Schritsen 31675240176v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffeerdere eigenaar Zuiderhaven 36o16782413v
KNOOP, GERRIT Gerrit Knoophuurder woning 2 Noorderhaven 601658237159r
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerryt Lammerts Knoopbewoner Noorderhaven 601658237247v
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerryt Lammerts Knoopbewoner Noorderhaven 601658237247v
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Knoopnaastligger ten westen Noorderhaven 70166123873r
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Knoopnaastligger ten westen Noorderhaven 70166123873r
KNOOP, GERRIT LAMMERTShuis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoopeerdere bewoner Noorderhaven 681662238150r
KNOOP, GERRIT LAMMERTShuis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoopeerdere bewoner Noorderhaven 681662238150r
KNOOP, GERRIT LAMMERTShuis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoopeerdere bewoner Voorstraat 251662238150r
KNOOP, GERRIT LAMMERTShuis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoopeerdere bewoner Voorstraat 251662238150r
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51776258243v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51776258243v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51778259139v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51778259139v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Nieuweweg 51748251244v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Both Apothekerstraat 11754253138v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Hofstraat 23176825768v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoophuurder boven (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoophuurder boven (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoophuurder boven (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoophuurder van 3 kamers Poortje OZ1699243400v
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoophuurder van 3 kamers Poortje OZ1699243400v
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoophuurder van 3 kamers Poortje OZ1699243400v
KNOOP, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Knoopnaastligger ten oosten Zoutsloot 117173224891r
KNOOP, KLAAS de weduwe van wijlen Klaas Knoopnaastligger ten oosten Zoutsloot 1171737249185v
KNOOP, PIETER Pieter Knoopnaastligger ten noorden Kerkpad 261758254121v
KNOOP, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Knoopnaastligger ten zuiden Kerkpad 201763255243v
KNOOP, WOPKE de erfgenamen van wijlen Wopke Knoopnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 121752252185v
KNOOP, WOPKE de erfgenamen van wijlen Wopke Knoopnaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12175625416r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 331737249203r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 331737249203r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 331737249203r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Droogstraat NZ173925041r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Droogstraat NZ173925041r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Droogstraat NZ173925041r
KOE, TRIJNTJE TJEERDS Trijntie Tieerdts Koekoper Lanen 71695243164r
KOE, TRIJNTJE TJEERDS Trijntie Tieerdts Koekoper Lanen 71695243164r
KOEDIJK, AREND NANNEShet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNEShet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijkverkoper Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijkverkoper Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht 18achter1713245195r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht 18achter1713245195r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht 18achter1713245195r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht 16voor1713245195r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht 16voor1713245195r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht 16voor1713245195r
KOEL, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Koelhuurder Borstelsteeg 11806267232v
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 121788262251r
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301788262253v
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 101788262255r
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 181788262256v
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Zoutsloot 671788262258r
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat17882631r
KOELMAN, B. B. Koelmansnaastligger ten westen Voorstraat 75179826592v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmanskoper huis en tuintjeVoorstraat 731771257209v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmanskoopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmanskoopmankoper huisKerkpoortstraat 55178626292v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmanskoopmankoper huisKerkpoortstraat 55een_achter178626292v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmanskoper door niaar Schritsen 43178926373v
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmansnaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15179726535r
KOELMAN, BERNARDUS Bernardus Koelmanskoopmanverkoper q.q. Lanen 82179726544r
KOELMAN, BERNARDUS wijlen Bernardus Koelmanskoopmanverkoper Voorstraat 73180126646r
KOELMAN, HENDRIK Hendrik Koelman, c.u.huurder (p.w.)Moriaanstraat 12178926372v
KOEN, Koencommissarisnaastligger ten westen Zuiderhaven 69173925058r
KOEN, Koencommissarisnaastligger ten noorden Zuiderhaven 69173925058r
KOEN, Koencommissaris (oud -)naastligger ten westen Zuiderhaven 71a1747251200r
KOEN, G. de weduwe van wijlen G. Koennaastligger ten zuiden Schritsen 421770257256r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper werf 45 x 48 voetZuiderhaven 161728247110r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koennaastligger ten zuiden Zuiderhaven 161728247110r
KOEN, GIJSBERT commissaris Gijsbertus Koenkoper door niaar huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte])Brouwersstraat 241729247297v
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Brouwersstraat 241730247309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Brouwersstraat 241730247309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Brouwersstraat 221730247309r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 36m173124838r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper tuin en zomerhuisRaamstraat 6zuid1734248336v
KOEN, GIJSBERT Gijsbert Koencommissarishuurder van 2/3 Zuiderhaven 67173524950r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper huisDroogstraat 18173524971v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissarisverwandelaar Droogstraat 18173524978v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissarisaanhandelaar 1/4 huis en tuinZuiderhaven 67173524978v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Frieslandkoper 8/12 huisZuiderhaven 671738249343v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Zuiderhaven 671738249343v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper 1/12 huis en tuinZuiderhaven 671738249257r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten oosten Zuiderhaven 671738249257r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper door niaar pakhuisZuiderhaven 69173925058r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper woningNieuweweg NZ1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten oosten Nieuweweg NZ1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten noorden Nieuweweg NZ1742250231r
KOEN, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Koennaastligger ten westen Zuiderhaven 36west1766256170r
KOEN, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Koennaastligger ten westen Raamstraat 81766256221v
KOEN, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Koennaastligger ten noorden Raamstraat 81766256221v
KOENES, JAKOB HESSELSde weduwe van wijlen Jacob Hessels Koenesverpachter grond Weverstraat 111613229157r
KOENES, JAKOB HESSELSde weduwe van wijlen Jacob Hessels Koenesverpachter grond Weverstraat 111613229157r
KOER, SIEMEN Simen Koernaastligger ten zuiden Herenwaltje 31673240129r
KOER, SIEMEN Symen Koernaastligger ten zuiden Zoutsloot OZ1692242391v
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u.huurder Karremanstraat 11180826856v
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u.huurder Karremanstraat 13180826856v
KOERS, JAN Jan Koertsmesmaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 21646235213r
KOETS, AMALIA Amelia Johanna Kutschnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, AMALIA Amelia Johanna Kutschverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, AMALIA Amelia Johanna Kutschverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
KOETS, JAN Jan Carolus Kutschbouwmeester (oud -)verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, JAN Jan Carolus Kutschbouwmeester (oud -)verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
KOETS, KAREL Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, KAREL Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
KOETS, REINER dr. Reinhard Kutschverkoper q.q. Lombardstraat 41702244354r
KOK, de hof van de vroedsman Koknaastligger ten westen Gardenierstraat1711245159v
KOK, vroedsman Koknaastligger ten oosten Schritsen 551712245184r
KOK, vroedsman Koknaastligger ten noorden Schritsen 551712245184r
KOK, vroedsman Koknaastligger ten noorden Gardenierstraat 111712245184v
KOK, de hof van de weduwe van wijlen vroedsman Koknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1717245299v
KOK, AAFKE Aafke de Kokkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kokkoper huisGrote Bredeplaats 31799265156r
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kokkoper huisGrote Bredeplaats 31799265156r
KOK, BEREND Beernd Kok, c.u.huurder 2e woning Karremanstraat 13177825994r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper huis met plaats en tuinZuiderhaven 77west1690242329r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper huis met plaats en tuinZuiderhaven 77west1690242329r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerijZuiderhaven 711691242358v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerijZuiderhaven 711691242358v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391691242361v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391691242361v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kock, c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjesZuiderhaven 691691242364v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kock, c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjesZuiderhaven 691691242364v
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper woningHofstraat 25169224320r
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)koper woningHofstraat 25169224320r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 3169324348r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 3169324348r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmakerverkoper Hofstraat 25169324349r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmakerverkoper Hofstraat 25169324349r
KOK, DIRK Dirk Kokpottenbakkersknechtverkoper Karremanstraat 111782260310r
KOK, DIRK Dirk Kokpottenbakkersknechtverkoper Achterstraat 181782260310r
KOK, DIRK JANS Dirk Jans Kokhuurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
KOK, DIRK JANS Dirk Jans Kokhuurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kockkoper huis waar de Vlasblom uitsteektLanen 70de Vlasblom1634233132v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kockkoper huis waar de Vlasblom uitsteektLanen 70de Vlasblom1634233132v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kocknaastligger ten oosten Schritsen 55166123888v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kocknaastligger ten oosten Schritsen 55166123888v
KOK, JAKOB JANSde weduwe van wijlen Jacob Jansen de Kocknaastligger ten westen Lanen 721669239184r
KOK, JAKOB JANSde weduwe van wijlen Jacob Jansen de Kocknaastligger ten westen Lanen 721669239184r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kok, c.u.verkoper Heiligeweg 1west166023862v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kok, c.u.verkoper Heiligeweg 1west166023862v
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Koknaastligger ten oosten Lanen 6617392506r
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Koknaastligger ten oosten Lanen 6617392506r
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Koknaastligger ten noorden Schritsen 57173925034v
KOK, JAKOB LOLKES Jacob Lolkes Koknaastligger ten noorden Schritsen 57173925034v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56west_voor1721246100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56west_voor1721246100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Schritsen 56west_voor1721246100r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kockschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Schritsen 56west_voor1721246100r
KOK, JAKOB LOLLESperk van Jacob Lolles Kocknaastligger ten noorden Schritsen 56west_achter1721246118v
KOK, JAKOB LOLLESperk van Jacob Lolles Kocknaastligger ten noorden Schritsen 56west_achter1721246118v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok, c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 57173925034v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kok, c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 57173925034v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kokschoenmaker (mr. -)koper 1/2 perkRozengracht ZZ1740250113v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Kokschoenmaker (mr. -)koper 1/2 perkRozengracht ZZ1740250113v
KOK, JAKOB LOLLESde weduwe van wijlen Jacob Lolles Koknaastligger ten oosten Lanen 661750252100r
KOK, JAKOB LOLLESde weduwe van wijlen Jacob Lolles Koknaastligger ten oosten Lanen 661750252100r
KOK, JAKOB LOLLESde weduwe Jacob Lolles Koknaastligger ten westen Lanen 721753253123r
KOK, JAKOB LOLLESde weduwe Jacob Lolles Koknaastligger ten westen Lanen 721753253123r
KOK, JAN Jan Kocknaastligger ten noorden Bildtstraat 1167224091r
KOK, JAN Jan Kok, c.u.huurder Hofstraat 20b176425681r
KOK, KLAASKE LOLLES Claeske Lolles Kokkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
KOK, KLAASKE LOLLES Claeske Lolles Kokkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
KOK, LOLKE JAKOBS Lolke Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551799265167v
KOK, LOLKE JAKOBS Lolke Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551799265167v
KOK, LOLLE Lolle Kocknaastligger ten westen Lanen 72177625923v
KOK, LOLLE de hof van de vroedsman Lolle Koknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ170924585v
KOK, LOLLE Lolle Koknaastligger ten westen Schritsen 5917632561r
KOK, LOLLE Lolle Koknaastligger ten westen Rozengracht 141765256126v
KOK, LOLLE Lolle Koknaastligger ten westen Lanen 72177225863r
KOK, LOLLE Lolle Koknaastligger ten oosten Rozengracht 81778259158r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kocknaastligger ten westen Rozengracht 141774258151v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kocknaastligger ten westen Rozengracht 141774258151v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper huis en een grote hofRozengracht 121754253173r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper huis en een grote hofRozengracht 121754253173r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper door niaar pakhuisRozengracht 10177625913v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)koper door niaar pakhuisRozengracht 10177625913v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)verkoper van 1/2 Brouwersstraat 111779259228v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (mr. -)verkoper van 1/2 Brouwersstraat 111779259228v
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (oud mr. -)verkoper Rozengracht 101781260112r
KOK, LOLLE HEINS Lolle Heins Kokblauwverver (oud mr. -)verkoper Rozengracht 101781260112r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kocknaastligger ten oosten Lanen 66achter168524268r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kocknaastligger ten oosten Lanen 66achter168524268r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kocknaastligger ten zuiden Lanen 66achter168524268r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kocknaastligger ten zuiden Lanen 66achter168524268r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kockleerlooier (mr. -)betrokkene Voorstraat 36176425677v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kockleerlooier (mr. -)betrokkene Voorstraat 36176425677v
KOK, LOLLE JAKOBSde erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Gardenierstraat171824620ar
KOK, LOLLE JAKOBSde erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Gardenierstraat171824620ar
KOK, LOLLE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
KOK, LOLLE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kokleerlooierverkoper Rozengracht 241768257255r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kokleerlooierverkoper Rozengracht 241768257255r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551770257170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551770257170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551770257170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551770257170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611771257196v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611771257196v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 59178126039v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 59178126039v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551786262147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551786262147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551786262147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551786262147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551799265157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551799265157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551799265157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551799265157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551799265167v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551799265167v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611802266112v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611802266112v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611802266133v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611802266133v
KOK, LOLLE JAKOBSwijlen Lolle Jacobs Kokverkoper Schritsen 56west1803266283r
KOK, LOLLE JAKOBSwijlen Lolle Jacobs Kokverkoper Schritsen 56west1803266283r
KOK, LOLLE JAKOBSwijlen Lolle Jacobs Kokverkoper Lanen 701804267104r
KOK, LOLLE JAKOBSwijlen Lolle Jacobs Kokverkoper Lanen 701804267104r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kockverkoper Lanen 40180126626r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kockverkoper Lanen 40180126626r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kokkoper Lanen 401790263208v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kokkoper Lanen 401790263208v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kokkoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippersgezelschap180126630r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kokkoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippersgezelschap180126630r
KOK, MICHIEL Migchiel Kok, c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 1177725940v
KOK, MICHIEL Michiel Kok, c.u.bewoner Zoutsloot NZ1779259305v
KOK, MICHIEL de weduwe van wijlen Michiel Kokhuurder Bildtpoort (gebied)1784261149r
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Kock, c.u.geniaarde koper Brouwersstraat 251641234160v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Kock, c.u.geniaarde koper Brouwersstraat 251641234160v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Kocknaastligger ten westen Lanen 56164323573r
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Kocknaastligger ten westen Lanen 56164323573r
KOK, SCHELTE het perk van Schelte Koknaastligger ten westen Schritsen 56oost177325869v
KOK, WIETSE JOHANNESvinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kokschoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
KOK, WIETSE JOHANNESvinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kokschoenmaker (mr. -)koper Schritsen 24176825793v
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71653236222r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91653236222r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs Kocknaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1650236119r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs Kocknaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1650236119r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kockverpachter grond ([voor 1/6])Lanen 701650236141v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kockverpachter grond ([voor 1/6])Lanen 701650236141v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kockverkoper Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kockverkoper Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kookerverkoper Schritsen 211633233118v
KOKER, JORIS Magalena Joris de Kookerverkoper Schritsen 211633233118v
KOKER, GILLES JORIS Gillis Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, GILLES JORIS Gillis Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, GILLES JORIS Gillis Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 581626231147r
KOKER, GILLES JORIS Gillis Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 581626231147r
KOKER, GILLES JORIS Gillis Joris de Kokerverkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOKER, GILLES JORIS Gillis Joris de Kokerverkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOKER, JORIS JILLES Jorys Jelys de Kockerkoper huisLanen 821605228464v
KOKER, JORIS JILLES Jorys Jelys de Kockerkoper huisLanen 821605228464v
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 1/2 Schritsen 581626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 1/2 Schritsen 581626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 4/12 Schritsen 581626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 4/12 Schritsen 581626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 1/2 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 4/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOKER, JORIS JILLESwijlen Joris Jelis de Kokerverkoper van 4/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOKER, JORIS JILLES Joris Jelis de Koockernaastligger ten oosten Zuiderhaven 75midden1622230298v
KOKER, JORIS JILLES Joris Jelis de Koockernaastligger ten oosten Zuiderhaven 75midden1622230298v
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 581626231147r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Schritsen 581626231147r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOKER, MAGDALENA JORIS Magdalena Joris de Kokerverkoper van 1/12 Zuiderhaven 75oost1626231147r
KOLLE, BEREND Beernt Kolle, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 6517822613r
KOLLE, BEREND JANS Beernt Jans Kolleverkoper Hoogstraat 41781260150v
KOLLE, BEREND JANS Beernt Jans Kolleverkoper Hoogstraat 41781260150v
KOMST, de weduwe van wijlen Komstnaastligger ten oosten Franekereind 191809268298v
KOMST, BAUKE wijlen Bauke Komstkoper Franekereind 211808268154r
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal 57180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal 57180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 22180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 22180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 18180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 18180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 20180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 20180826863v
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komstkoper huisZuiderhaven 331809268253r
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komstkoper huisZuiderhaven 331809268253r
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komstkoper huisZuiderhaven 331809268253r
KOMST, REMKE Remke Komstkoper huis, herberg en kolfbaanKerkpoortstraat 22het hof van Friesland1809268236v
KOMST, REMKE Remke Komstkoper huis, herberg en kolfbaanRozengracht 27het hof van Friesland1809268236v
KONING, ALBERT Albert Koningnaastligger ten oosten Hoogstraat 341775258204v
KONING, ALBERT wijlen Albert Koninghuurder Hoogstraat 361780259251r
KONING, ALBERT Albert Kooningnaastligger ten westen Hoogstraat 381771257204r
KONING, ALBERT wijlen Albert Kooningverkoper Romastraat 2717812609r
KONINGS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Koningsverpachter grond Lanen 21606228471v
KOOL, PIETER KLASES Pyter Clazen Koolnaastligger ten westen Anjelierstraat 91758254147v
KOOL, PIETER KLASES Pyter Clazen Koolnaastligger ten westen Anjelierstraat 91758254147v
KOOL, PIETER KLASES Pyter Clazen Koolnaastligger ten westen Anjelierstraat 91758254147v
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Koolkoopmanverwandelaar Rozengracht 301794264214r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Koolverwandelaar Wasbleekstraat 21794264214r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Koolaanhandelaar pan- en estrikwerkZoutsloot 991794264217r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Koolaanhandelaar stal en wagenhuisZoutsloot 1011794264217r
KOOL, SIEBRICHJE Sybregje Koolverkoper Zoutsloot 991794264224r
KOOL, SIEBRICHJE Sybregje Koolverkoper Zoutsloot 1011794264224r
KOOL, TJITSKE KLASES Tjetske Claases Koolkoper Zuiderhaven 24177725933v
KOOL, TJITSKE KLASES Tjetske Claases Koolkoper Zuiderhaven 24177725933v
KOOL, TJITSKE KLASES Tjetske Claases Koolkoper Zuiderhaven 24177725933v
KOOLHART, TEEKE IEDESvroedsman Taco Ydes Koolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431706244316r
KOOLHART, TEEKE IEDESvroedsman Taco Ydes Koolhartnaastligger ten oosten Hoogstraat 431706244316r
KOORNSTRA, GRIETJE JANSwijlen Grietie Jans Koornstraverkoper Hoogstraat 717492522v
KOORNSTRA, GRIETJE JANSwijlen Grietie Jans Koornstraverkoper Hoogstraat 717492522v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Lanen 2175625441r
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)koper van 1/2 Lanen 2175625441r
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 9west175625445v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 9west175625445v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 21759254193v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Lanen 21759254193v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Zoutsloot 871759254236v
KORF, JAN HENDRIKS Jan Hendriks van der Korfchirurgijn (mr. -)verkoper Zoutsloot 871759254236v
KOSTER, Kosterhuurder (p.w.)Kerkpoortstraat1805267171v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Kosterverkoper Zuiderhaven 29177225850v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Kosterverkoper Zuiderhaven 29177225850v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Kosterverkoper Zuiderhaven 29177225850v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Kosterverkoper Kleine Kerkstraat 5177225853v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Kosterverkoper Kleine Kerkstraat 5177225853v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Kosterverkoper Kleine Kerkstraat 5177225853v
KOSTER, J. J. H. Kosternaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid1794264198r
KOSTER, JAKOB Jacob Kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 61766256194r
KOSTER, JAKOB Jacob H. Kosterwolkammer (mr. -)verkoper Voorstraat 701767256231r
KOSTER, JAKOB Jacob Kosternaastligger ten noorden Hoogstraat 11782260204r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Kosterverkoper Hoogstraat 1achter1798265124r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Kosterverkoper Kerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Kosterkoper 5/16 huisHeiligeweg 251732248100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Kosterkoper 5/16 huisHeiligeweg 251732248100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Kosterkoper 5/16 huisHeiligeweg 251732248100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u.eigenaar van 11/16 Heiligeweg 251732248100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u.eigenaar van 11/16 Heiligeweg 251732248100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u.eigenaar van 11/16 Heiligeweg 251732248100r
KOSTER, KLAAS Klaas L. Kosternaastligger ten oosten Lanen 761806267227v
KOSTER, KLAAS Klaas Kosternaastligger ten oosten Spinstraat 11180826829v
KOSTER, KLAAS Klaas L. Kosterverkoper q.q. Zuiderhaven 8181026935v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Kosterslager (mr. -)koper huisLanen 76a1780259257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Kosterslager (mr. -)koper huisLanen 76a1780259257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Kosterslager (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 76a1780259257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Kosterslager (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 76a1780259257r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Kosternaastligger ten oosten Lanen 761790263268r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Kosternaastligger ten oosten Lanen 761790263268r
KOSTER, KLAAS LOURENS Klaas Lourens Kosterverkoper Steenhouwersstraat 41811269147r
KOSTER, KLAAS LOURENS Klaas Lourens Kosterverkoper Steenhouwersstraat 41811269147r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Kosternaastligger ten oosten Zuiderhaven 54178826363v
KOSTER, KORNELIS Cornelis J. Kosternaastligger ten westen Hondenstraat 5west1789263376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Kosterkoopmanverkoper Weverstraat 3178926382v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Kosterkoopmanverkoper Weverstraat 3178926382v
KOSTER, LEENDERT Leendert Kosterhuurder Lanen 391808268112r
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbeth Lourens Kosterkoper Simon Stijlstraat 1177625912v
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbeth Lourens Kosterkoper Simon Stijlstraat 1177625912v
KOSTER, LOURENS KLASES Louwrens Clazen Kosterkoper pakhuis waarin boven een synagogeGrote Ossenmarkt 21775258201v
KOSTER, LOURENS KLASES Louwrens Clazen Kosterkoper pakhuis waarin boven een synagogeGrote Ossenmarkt 21775258201v
KOSTER, LOURENS KLASES Louwrens Clazen Kosterkoper pakhuis waarin boven een synagogeGrote Ossenmarkt 21775258201v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Klaasen Kosternaastligger ten westen Rinnertspijp 81782260239r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Klaasen Kosternaastligger ten westen Rinnertspijp 81782260239r
KOSTER, MARTEN Marten Kosterslager (mr. -)huurder westelijk gedeelte (p.j.)Voorstraat 171799265193v
KOSTER, SIETSE DIRKSde woning van Sytse Dirx Kosternaastligger ten noorden Romastraat NZ1675240210v
KOSTER, SIETSE DIRKSde woning van Sytse Dirx Kosternaastligger ten noorden Romastraat NZ1675240210v
KOSTER, SIETSE DIRKSde woning van Sytse Dirx Kosternaastligger ten noorden Romastraat NZ1675240210v
KOSTER, TEUNIS Teunis Kosternaastligger ten zuiden Noorderhaven 32180126624r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Kosternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31179826598v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Kosternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31179826598v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Kosterslager (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 21802266174v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Kosterslager (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 21802266174v
KOSTER, TJALKE Tjalke Koster*naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 141805267126v
KOSTER, TJALKE Tjalke Kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 141809268217v
KOSTER, TJALKE Tjalke Kosternaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161811269145r
KRAB, GERARDUS Gerhardus Krabapothekerverkoper van 1/2 Voorstraat 291716245274r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Brouwersstraat 17178126065v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Hofstraat 28178126077r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Romastraat 29178126083v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Tiepelsteeg178126085r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Nieuwstraat 22178126088v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Hofstraat 221781260103v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Moriaanstraat ZZ1781260108r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Brouwersstraat 191781260160r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
KRAMER, DIRK Dirk Kramernaastligger Rozenstraat1755253197r
KRAMER, DOEKE Doeke Kramerschipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 54180826846v
KRAMER, DOEKE wijlen Doeke Kramerverkoper Nieuwstraat 54181026983r
KRAMER, HENDRIK Hendrik Kramerturfdragerkoper huisRozengracht 19175725495r
KRAMER, HENDRIK wijlen Hendrik Kramer, c.u.verkoper Both Apothekerstraat OZ178126090r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramerkoopmankoper hofRozengracht 24oost_achter1733248204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramerkoopmankoper hofRozengracht 24oost_achter1733248204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramerkoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 24oost_achter1733248204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramerkoopmannaastligger ten noorden Rozengracht 24oost_achter1733248204r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramerkoopmanverkoper Heiligeweg 561734248343ar
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramerkoopmanverkoper Heiligeweg 561734248343ar
KRAMER, JAN SIEBOUTSde kinderen van wijlen Jan Sybouts Kramerbrouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 941749251277v
KRAMER, JAN SIEBOUTSde kinderen van wijlen Jan Sybouts Kramerbrouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 941749251277v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kraamerkoopmanverkoper Brouwersstraat 17178126065v
KRAMER, JOHANNES het panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Kramerkoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 91730247317v
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Kramernaastligger ten zuiden Rozenstraat 21730247334v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramernaastligger ten westen Rozenstraat 21730247334v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9178126064r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Ooievaarsteeg 12178126074v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Ooievaarsteeg OZ178126075v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Hofstraat 28178126077r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Romastraat 29178126083v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Tiepelsteeg178126085r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Nieuwstraat 22178126088v
KRAMER, SIEBOUT JANSmeerderjarige vrijgezel Sybout Jans Kramerkoper huis en stokerijBrouwersstraat 181763255230v
KRAMER, SIEBOUT JANSmeerderjarige vrijgezel Sybout Jans Kramerkoper huis en stokerijBrouwersstraat 181763255230v
KREEFT, HENDRIK Hendrick Kreeftnaastligger ten oosten* Lanen 631604228393r
KREEFT, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrick Kreeftnaastligger ten oosten Lanen 631605228439v
KREEFT, JAN Jan Kreeft, c.u.herbergierkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ168424244r
KREEFT, JAN Jan Kreeftherbergierverkoper Gardenierstraat ZZ168424248r
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeftkoper huis waarachter een hof, zomerhuis en prieelten noordoosten van Harlingen161723099v
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeftkoper huis waarachter een hof, zomerhuis en prieelten noordoosten van Harlingen161723099v
KRIEKS, MAGDALENA Magdalena Kriexverkoper onbekend1681241169v
KROESE, JAKOB Jacobus Kroesewijnkopergeniaarde koper Grote Bredeplaats 351682241217r
KROL, ALBERT HARMENS Albert Harmens Krol, n.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 291741250196r
KROL, ALBERT HARMENS Albert Harmens Krol, n.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 291741250196r
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolverpachter grond Kerkpad 1175025264v
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolnaastligger ten noorden Kerkpad 1175025264v
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolverpachter grond Kerkpad 11763255207v
KROL, ALLERT de weduwe van wijlen Allert Krolnaastligger ten noorden Kerkpad 11763255207v
KROL, ALLERT HARMENSde weduwe van wijlen Allert Harmens Krolnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 29175225333v
KROL, ALLERT HARMENSde weduwe van wijlen Allert Harmens Krolnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 29175225333v
KROL, ANDRIES HARMENS Andries Harmens Krollhuurder Hondenstraat 9168524290r
KROL, ANDRIES HARMENS Andries Harmens Krollhuurder Hondenstraat 9168524290r
KROL, FREERK Fredrick Krollverkoper q.q. Schritsen 4163623410r
KROL, FREERK Frederick Kroll, q.q.verkoper q.q. Hoogstraat 201646235214v
KROL, FREERK Frederick Krollverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ1647235264v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolbewoner Hoogstraat 49172724748v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolbewoner Hoogstraat 49172724748v
KROL, GEERT HARMENSde boedel van wijlen Geert Harmens Krolverkoper Hoogstraat 49172724748v
KROL, GEERT HARMENSde boedel van wijlen Geert Harmens Krolverkoper Hoogstraat 49172724748v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 131775258240r
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 131775258240r
KROL, GEERT HARMENSwijlen Geert Harmens Krolverkoper Heiligeweg 31782260222r
KROL, GEERT HARMENSwijlen Geert Harmens Krolverkoper Heiligeweg 31782260222r
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krolgeniaarde koper Weverstraat165623773r
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krolgeniaarde koper Weverstraat165623773r
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krolgeniaarde koper Weverstraat165623773r
KROL, KORNELIS Cornelis Krolstokersknechtkoper huisSchritsen 611758254167v
KROL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Krolkoper huisGrote Kerkstraat 35177725967v
KROL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Krolkoper huisGrote Kerkstraat 35177725967v
KROL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Krolstokersknechtverkoper Lanen 401778259128v
KROL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Krolstokersknechtverkoper Lanen 401778259128v
KROL, KORNELIS GEERTSwijlen Cornelis Geerts Krolverkoper Grote Kerkstraat 351787262224v
KROL, KORNELIS GEERTSwijlen Cornelis Geerts Krolverkoper Grote Kerkstraat 351787262224v
KROL, SJOERDJE JANS Sjoerdtje Jans Krolkoper Vijver 8180826866v
KROL, SJOERDJE JANS Sjoerdtje Jans Krolkoper Vijver 8180826866v
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ytje Johans Krommedijkverkoper Kleine Bredeplaats 9173124862r
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ytje Johans Krommedijkverkoper Kleine Bredeplaats 9173124862r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgkoper 1/2 woning gebruikt als bakkerijRozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgkoper 1/2 woning gebruikt als bakkerijRozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburghuurder (p.j.)Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburghuurder (p.j.)Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten noorden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten noorden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AGNIETJE Agnietje Kronenburgkoper huisHeiligeweg 24181026951r
KRONENBURG, LUTSKE JANS Lutske Jans Kroonenburgverkoper Rozengracht 7oost1809268274v
KRONENBURG, LUTSKE JANS Lutske Jans Kroonenburgverkoper Rozengracht 7oost1809268274v
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburgtimmerman (mr. huis-)koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente])Nieuwstraat 351782260221r
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburgtimmerman (mr. huis-)koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente])Nieuwstraat 351782260221r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgnaastligger ten noorden Heiligeweg 111799265163r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 321800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 341800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 361800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelMolenpad 111800265255v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. -)koper twee woonkamersRomastraat 271802266137r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 25achter1803266258r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgnaastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter180426773v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. -)koper Lanen 83oost1805267122r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Noorderhaven 1141805267182v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Heiligeweg 21805267182v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgnaastligger ten oosten Romastraat 25181026918r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter181026973r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kroonenburgtimmerman (mr. -)koper huis, tuin, plaats en stallingVoorstraat 87180426733v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kroonenburgtimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter180426737r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburgtimmerman (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 7180126615r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburgtimmerman (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 7180126615r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburgtimmerman (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 181805267161v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburgtimmerman (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 181805267161v
KROON, JAKOB Jacob Kroonkoopmanverkoper Grote Kerkstraat 29172724732v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Kroonnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36west169424387v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Kroonnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36west169424387v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroonkoper huisSchritsen 521807267326v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroonkoper huisSchritsen 521807267326v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroonhuurder (p.j.)Schritsen 521807267326v
KROON, MINK JANS Mink Jans Kroonhuurder (p.j.)Schritsen 521807267326v
KROON, MINKE Minke Kroonhuurder Noorderhaven 401807267315r
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroonnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 171726246249v
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroonnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 171726246249v
KROON, TRIJNTJE FREERKS Trijntie Freerks Kroonkoper Brouwersstraat 21achter1747251181r
KROON, TRIJNTJE FREERKS Trijntie Freerks Kroonkoper Brouwersstraat 21achter1747251181r
KROP, JAN Jan Kropkoper van 1/2 Vijverstraat 20179226425r
KROP, JAN Jan Kropkoper van 1/2 Vijverstraat 18179226425r
KROP, JAN Jan Krop, minderjarige jongmanbakkersknechtkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 21793264153v
KUIK, Stephanius Kuikverkoper Brouwersstraat 1b170024436v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper Brouwersstraat 12zuid1754253158r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper van 1/2 Rozengracht 121754253173r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuikverkoper van 1/2 Rozengracht 101755253216r
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuikerflater Vianen 14172824792r
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuikerflater Vianen 16172824792r
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuikerflater Vianen 18172824792r
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper door niaar hof met prieelVianen 14168524296v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper door niaar hof met prieelVianen 14168524296v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper door niaar hof met prieelVianen 16168524296v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper door niaar hof met prieelVianen 16168524296v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper door niaar hof met prieelVianen 18168524296v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper door niaar hof met prieelVianen 18168524296v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper Voorstraat 55achter1687242204v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper Voorstraat 55achter1687242204v
KUIK, DIRK JANS Dirk Jans Kuikkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 27Roma1698243349r
KUIK, DIRK JANS Dirk Jans Kuikkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 27Roma1698243349r
KUIK, DIRK JANS Dirk Jansen Kuykwinkelier en mr. metselaarkoper huisKleine Bredeplaats 241736249134v
KUIK, DIRK JANS Dirk Jansen Kuykwinkelier en mr. metselaarkoper huisKleine Bredeplaats 241736249134v
KUIK, HELENA Helena Kuikverkoper van 1/2 Rozengracht 101755253216r
KUIK, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Kuik, c.u.huurder Rommelhaven 111765256130v
KUIK, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Kuik, c.u.huurder Rommelhaven 111765256130v
KUIK, JAKOB vroedsman Jacob Kuiknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231722246134v
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v
KUIK, JAN Jan Kuiknaastligger ten oosten Rozengracht 101715245253r
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuikverkoper Vianen 14172824792r
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuikverkoper Vianen 16172824792r
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuikverkoper Vianen 18172824792r
KUIK, JAN Jan Kuikgebruiker van een gedeelte van het huis Noordijs 11737249180r
KUIK, JAN Jan Kuikbakker (mr. -)koper Noorderhaven 871737249207v
KUIK, JAN Jan Kuikhuurder zolders Rommelhaven 31737249215v
KUIK, JAN Jan Kuiknaastligger ten oosten Noorderhaven 8317452513va
KUIK, JAN Jan Kuiknaastligger ten oosten Noorderhaven 8317452515ra
KUIK, JAN burgervaandrig Jan Kuiknaastligger ten oosten Noorderhaven 831745251105v
KUIK, JAN de kinderen van Jan Kuiksoldaat in dienst van dit landverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost1794264229r
KUIK, JAN de kinderen van Jan Kuiksoldaatverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1795264284v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuickkoper huisje of kamerZoutsloot 961674240166v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuickkoper huisje of kamerZoutsloot 961674240166v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuickkoper huisje of kamerZoutsloot 961674240166v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuyck, c.u.verkoper Zoutsloot 961676240240v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuyck, c.u.verkoper Zoutsloot 961676240240v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuyck, c.u.verkoper Zoutsloot 961676240240v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuycknaastligger ten zuiden Noordijs 25167924151r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuycknaastligger ten zuiden Noordijs 25167924151r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirxen Kuycknaastligger ten zuiden Noordijs 25167924151r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckverkoper q.q. ten oosten van Harlingen168224151va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyckverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3168224153va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyckverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3168224153va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyckverkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3168224153va
KUIK, JAN DIRKSoud burgemeester Jan Dircksen Kuyckkoper huis en stallenFranekerpoort (gebied)1688242249v
KUIK, JAN DIRKSoud burgemeester Jan Dircksen Kuyckkoper huis en stallenFranekerpoort (gebied)1688242249v
KUIK, JAN DIRKSoud burgemeester Jan Dircksen Kuyckkoper huis en stallenFranekerpoort (gebied)1688242249v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckgeniaarde koper Lanen 231690242324r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckgeniaarde koper Lanen 231690242324r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyckgeniaarde koper Lanen 231690242324r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251737249164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251737249164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 871747251168r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 871747251168r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 851747251170r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 851747251170r
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinnaastligger ten oosten Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinnaastligger ten oosten Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinverkoper Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinverkoper Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELS Joost Michiels Kuyckkapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 121668239136r
KUIK, JOOST MICHIELS Joost Michiels Kuyckkapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 121668239136r
KUIK, LAMMERT HARMENS Lammert Harmens Kuycktorenwachter (stads -)naastligger ten oosten Hoogstraat 23168424255v
KUIK, LAMMERT HARMENS Lammert Harmens Kuycktorenwachter (stads -)naastligger ten oosten Hoogstraat 23168424255v
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuiktorenblazer (stads -)geniaarde koper Sint Jacobstraat 11698243341r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuiktorenblazer (stads -)geniaarde koper Sint Jacobstraat 11698243341r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuyktorenblazer (stads -)koper q.q. Rommelhaven 2west1699243403r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuyktorenblazer (stads -)koper q.q. Rommelhaven 2west1699243403r
KUIK, LEENDERT de schuur van Lenert Kuycknaastligger ten oosten Zoutsloot 431644235109r
KUIK, LEENDERT wijlen Lenert Kuyckverkoper Achterstraat NZ1668239176v
KUIK, LEENDERT JANS Lenert Jansen Kuykkoper huis met een tuintje erachterAchterstraat1662238147r
KUIK, LEENDERT JANS Lenert Jansen Kuykkoper huis met een tuintje erachterAchterstraat1662238147r
KUIK, STEFFEN Steven Kuikkamerbewaarder Admiraliteit in Frieslandverkoper Vianen 14172824792r
KUIK, STEFFEN Steven Kuikkamerbewaarder Admiraliteit in Frieslandverkoper Vianen 16172824792r
KUIK, STEFFEN Steven Kuikkamerbewaarder Admiraliteit in Frieslandverkoper Vianen 18172824792r
KUIK, STEFFEN de erfgenamen van wijlen Steven Kuikbode (kamer-)naastligger ten noorden Zuiderhaven 55174025091r
KUIK, STEFFEN de erfgenamen van wijlen Steven Kuiknaastligger ten noorden Zuiderhaven 551754253183r
KUIK, STEFFEN de erfgenamen van wijlen Steeven Kuiknaastligger ten noorden Zuiderhaven 551758254154v
KUIK, STEFFEN Steven Kuyckverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
KUIK, STEFFEN Steven Kuyckverkoper q.q. Voorstraat 731689242281r
KUIK, STEFFEN Steven Kuyckverkoper q.q. Sint Jacobstraat 151689242281r
KUIK, TRIJNTJE vrouw Trijntje Kuykverkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter1747251164av
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikkoper Poortje 71706244326v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikkoper Poortje 71706244326v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Kuikverkoper Noordijs 271738249290v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Kuikverkoper Noordijs 271738249290v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost1794264229r
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost1794264229r
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1795264284v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west1795264284v
KUIKENBRINK, DIRK Dirk Kuikenbrinkkoper huisMoriaanstraat 121784261147r
KUINDER, ALBERT JANS Albert Jans Kuyndernaastligger ten oosten Lanen 281627231172r
KUINDER, ALBERT JANS Albert Jans Kuyndernaastligger ten oosten Lanen 281627231172r
KUIPER, ANTJE Antie Kuipernaastligger ten oosten Brouwersstraat 12noord1784261231r
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyperkoper 1/2 huisBrouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyperkoper 1/2 huisBrouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyperkoper 1/2 huisBrouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuypereigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuypereigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuypereigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, AUKJE ABES Aukje Abbes Kuiper, bejaarde vrijsterverkoper Brouwersstraat 12noord1788262276v
KUIPER, AUKJE ABES Aukje Abbes Kuiper, bejaarde vrijsterverkoper Brouwersstraat 12noord1788262276v
KUIPER, AUKJE ABES Aukje Abbes Kuiper, bejaarde vrijsterverkoper Brouwersstraat 12noord1788262276v
KUIPER, DOUWTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Doutjen Douwes Kuiperverkoper Brouwersstraat 181763255230v
KUIPER, DOUWTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Doutjen Douwes Kuiperverkoper Brouwersstraat 181763255230v
KUIPER, DOUWTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Doutjen Douwes Kuiperverkoper Brouwersstraat 181763255230v
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuipergortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuipergortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, FETJE Fettie Kuiperverkoper van 1/3 Achterstraat OZ175025288r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiperverkoper Moriaanstraat ZZ1782260212r
KUIPER, FOEKJE Foekjen Kuiperverkoper Franekereind 341782260252r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiperverkoper Voorstraat 861784261195v
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiperkoper huisRomastraat 291802266141r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuyperverkoper Fabrieksstraat 4178326116r
KUIPER, FOEKJE Foekjen Kuyperverkoper Brouwersstraat 281788262262v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper Romastraat 291789263145r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper Romastraat 291789263145r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperkoper van 1/2 huis (p.j.)Noorderhaven 891790263198r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperkoper van 1/2 huis (p.j.)Noorderhaven 891790263198r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper Kleine Kerkstraat 14180426755r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper Kleine Kerkstraat 14180426755r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytie Symons Kuiperkoper huisBildtstraat 5174925239r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytie Symons Kuiperkoper huisBildtstraat 5174925239r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytje Symons Kuiperkoper huis alwaer de Koegel in de geevel staat, met beneden stalling voor twee paarden en wagenhuisVijver 7de Kogel1759254224v
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytje Symons Kuiperkoper huis alwaer de Koegel in de geevel staat, met beneden stalling voor twee paarden en wagenhuisVijver 7de Kogel1759254224v
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Scheerstraat 10177225862r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Scheerstraat 10177225862r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Scheerstraat 10177225862r
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkjen Abbes Kuiperverkoper Brouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkjen Abbes Kuiperverkoper Brouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkjen Abbes Kuiperverkoper Brouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkje Abbes Kuiperverkoper Rommelhaven 1177325875v
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkje Abbes Kuiperverkoper Rommelhaven 1177325875v
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkje Abbes Kuiperverkoper Rommelhaven 1177325875v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipperverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipperverkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiperverpachter grond Grote Ossenmarkt 171748251247v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiperverpachter grond Grote Ossenmarkt 171748251247v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten westen Rozengracht 121754253173r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten westen Rozengracht 121754253173r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Simon Stijlstraat 4175625447v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Simon Stijlstraat 4175625447v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 17west1757254100v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Herenwaltje 191759254187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Herenwaltje 191759254187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperontvanger tbv schuldsanering Zuiderhaven 231759254223v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperontvanger tbv schuldsanering Zuiderhaven 231759254223v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vijver 71759254224v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vijver 71759254224v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61766256161v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61766256161v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 911766256187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 911766256187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 91achter1766256187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 91achter1766256187v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61769257137r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuipernaastligger ten oosten Rozengracht 61769257137r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper, c.soc.naastligger ten westen Kruisstraat 10oost1775258245r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper, c.soc.naastligger ten westen Kruisstraat 10oost1775258245r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipper (oud wijd-)verkoper van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperschipper (oud wijd-)verkoper van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 87177725987r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 87177725987r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper Rozengracht 81778259158r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper Rozengracht 81778259158r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (trekveer-)verkoper Bildtpoort (gebied)176025524v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (trekveer-)verkoper Bildtpoort (gebied)176025524v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)koper 1/12 mouterij en turfhuisKruisstraat 8176825768r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)koper 1/12 mouterij en turfhuisKruisstraat 8176825768r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)eigenaar van 1/4 Kruisstraat 8176825768r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (oud wijd-)eigenaar van 1/4 Kruisstraat 8176825768r
KUIPER, JANKE SIEMENSwijlen Janke Symons Kuipererflater Hondenstraat 91759254210v
KUIPER, JANKE SIEMENSwijlen Janke Symons Kuipererflater Hondenstraat 91759254210v
KUIPER, JANKE SIEMENSwijlen Janke Symons Kuipererflater Grote Bredeplaats 141759254212r
KUIPER, JANKE SIEMENSwijlen Janke Symons Kuipererflater Grote Bredeplaats 141759254212r
KUIPER, KLAAS vrijgezel Klaas Kuiperbakkerkoper huisLanen 21759254231v
KUIPER, KLAAS Klaas Kuipernaastligger ten westen Lanen 4178326153v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Kuiperslager (mr. -)bewoner Voorstraat 31179326486r
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Kuiperslager (mr. -)bewoner Voorstraat 31179326486r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper huis en voormalige bakkerijNoorderhaven 121788262269r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper huis en voormalige bakkerijNoorderhaven 121788262269r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 121789263169r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 121789263169r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper van 1/2 Noorderhaven 891790263198r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper van 1/2 Noorderhaven 891790263198r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 621790263250r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 621790263250r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Hoogstraat 221798265108v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Hoogstraat 221798265108v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuyperverkoper Hoogstraat 221787262152r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuyperverkoper Hoogstraat 221787262152r
KUIPER, MARTJEN JAKOBS Martje Jacobs Kuiperkoper Voorstraat 761775258235v
KUIPER, MARTJEN JAKOBS Martje Jacobs Kuiperkoper Voorstraat 761775258235v
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 141795264298r
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 141795264298r
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 161795264298r
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 161795264298r
KUIPER, OENE Oene Kuiperhuurder Zuiderhaven 77west173224884r
KUIPER, SIEMEN Symen Kuiperschippernaastligger ten westen Noorderhaven 911716245259r
KUIPER, SIEMEN Simon Kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 871737249207v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiperverkoper q.q. Zeilmakersstraat 9171824631v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiperverkoper q.q. Zeilmakersstraat 9171824631v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiper, c.u.schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 71726246255v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiper, c.u.schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 71726246255v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiperkoopmankoper huis van twee verdiepingen hoogSint Jacobstraat 1517312483r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiperkoopmankoper huis van twee verdiepingen hoogSint Jacobstraat 1517312483r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Kuiperkoper van 1/3 Brouwersstraat 1417312485v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Kuiperkoper van 1/3 Brouwersstraat 1417312485v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuiperkoopmankoper huisRommelhaven 11738249354r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuiperkoopmankoper huisRommelhaven 11738249354r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuyperverkoper Achterstraat 7172024683v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuyperverkoper Achterstraat 7172024683v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Kuypergeniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 981741250191v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Kuypergeniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 981741250191v
KUIPER, SIEMEN JAKOBSde erfgenamen van wijlen Symon Jacobs Kuyperverkoper Hoogstraat 6174525167v
KUIPER, SIEMEN JAKOBSde erfgenamen van wijlen Symon Jacobs Kuyperverkoper Hoogstraat 6174525167v
KUIPER, THOMAS Thomas Kuyperbewoner Bildtstraat 231687242181v
KUIPER, TJEBBE HEERKESde weduwe van wijlen Tiebbe Herkes Kuiperhuurder Franekereind 41784261202r
KUIPER, TJEBBE HEERKESde weduwe van wijlen Tiebbe Herkes Kuiperhuurder Franekereind 41784261202r
KUIPER, UILKE de weduwe van wijlen Uilke Kuiperhuurder voorboven (p.w.)Rozengracht 20176125589r
KUIPER, WOUTER SIPKESwijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f.schipper (grootveer-)verkoper Zeilmakersstraat 31711245142r
KUIPER, WOUTER SIPKESwijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f.schipper (grootveer-)verkoper Zeilmakersstraat 31711245142r
KUIPERS, FOEKJE Foekje Kuiperskoper Franekereind 341781260123v
KUIPERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Kuipersnaastligger ten zuiden Spekmarkt 6175325348v
KUIPERS, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperskoper Noorderhaven 621780259269v
KUIPERS, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperskoper Noorderhaven 621780259269v
KUIPERS, MARTJEN Maartie Kuipersverkoper Voorstraat 761780259286av
KUMMEL, PIETER de weduwe van wijlen Piet Kummelhuurder (p.w.)Rapenburg 18180826863v
KUNST, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Kunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131621230264v
KUNST, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Kunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13165523747v
KUNST, KORNELIS TEUNIS Cornelis Thonis Kunstgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Bredeplaats 15161122954v
KUNST, KORNELIS TEUNIS Cornelis Thonis Kunstgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Bredeplaats 15161122954v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u.koper huis en plaatsLanen 361668239153v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u.koper huis en plaatsLanen 361668239153v
KUSSENDRAGER, HARKE Harcke Kussendragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1683241248v
KUSSENDRAGER, HARKE de weduwe van wijlen Harke Kussendragernaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 61691242362v
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendragernaastligger ten noorden Schritsen 27168524268v
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendragernaastligger ten noorden Schritsen 27168524268v
KUSSENDRAGER, JAN Jan Kussendragerhuurder Voorstraat 26164323565v
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendragerkoper Karremanstraat 2218102691r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendragerkoper Karremanstraat 2218102691r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerverkoper Bildtpoortsmolen 1178326189r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmanverkoper Bargebuurt 8178326190v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmanverkoper Bargebuurt 10178326190v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs G. Kussendragerkoopmangeniaarde koper Weverstraat 111793264148r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmankoper huisKromme Elleboogsteeg 91799265176r
KUSSENDRAGER, TIJS Thijs G. Kussendragernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 81782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 81782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 81782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 81782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 101782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 101782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 101782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 101782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragerkoopmankoper huis of pakhuisKleine Kerkstraat 1178926393r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragerkoopmankoper huis of pakhuisKleine Kerkstraat 1178926393r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1178926393r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Thijs Gijsses Kussendragernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1178926393r