Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de verwerkte resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-29 13:17:49.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2300021v 11-02-1616 naastligger ten noorden
2310037r 15-01-1625 de gemelde plaats naastligger ten noorden
2310046r 22-01-1625 Zekere tuin naastligger ten noorden
2310056v 12-02-1625 een zekere tuin naastligger ten noorden
2320120r 12-12-1629 keet van Yme de Ringsgezinden naastligger ten noorden
2320131r 23-01-1630 het huis uit de 1e akte naastligger ten noorden
2320156v 04-09-1630 naastligger ten noorden
2320164v 11-12-1630 naastligger ten noorden
2320168r 09-01-1631 huis genaamd de Drie Schelvissen naastligger ten noorden (huisnaam: de Drie Schelvissen)
2320169r 09-01-1631 Pothuis naastligger ten noorden
2320182r 05-02-1631 Lijnbaan naastligger ten noorden
2330110r 25-05-1633 kerkhof naastligger ten noorden
2330123v 07-12-1633 naastligger ten noorden
2330124r 07-12-1633 Lombard naastligger ten noorden
2330125v 14-12-1633 naastligger ten noorden
2330125v 14-12-1633 naastligger ten noorden
2330130r 18-01-1634 Doopsgezinde Gemeente [staat: Ieme de Ringesgezind naastligger ten noorden
2330135r 08-02-1634 naastligger ten noorden
2330144r 19-04-1634 Stadskamer naastligger ten noorden
2340020r 18-12-1636 de grote school naastligger ten noorden
2340026v 10-02-1637 huis van bank van lening (Lombert) naastligger ten noorden
2340075v 16-01-1639 het huis van de Franekerpoortsmolenaar naastligger ten noorden
2340087v 25-08-1639 de Stad Harlingen landen naastligger ten noorden
2340109v 21-06-1640 de Blauwe Schuur of Vermaanhuis naastligger ten noorden
2340117r 13-12-1640 De Blauwe Schuur naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 een huis en hof naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 een hof naastligger ten noorden
2340131v 07-02-1641 stadskamer of huis naastligger ten noorden
2340136r 21-02-1641 de lijnbaan naastligger ten noorden
2340141r 21-03-1641 de predikantenwoning naastligger ten noorden
2340148r 09-05-1641 de kerkekamers naastligger ten noorden
2340163v 09-01-1642 De Blauwe Schuur naastligger ten noorden
2340167r 09-01-1642 Diakonie van de gereformeerde kerkarmen naastligger ten noorden
2340167v 09-01-1642 huis waar de Vlieboot uithangt, houtstek en plaats van de verkopers naastligger ten noorden (huisnaam: Vlieboot (waar de Vlieboot uithangt?))
2340168v 16-01-1642 de keetsgezinden naastligger ten noorden
2350005v 20-03-1642 Biniaterp naastligger ten noorden
2350010v 24-04-1642 de lijnbaan naastligger ten noorden
2350013r 17-04-1642 het hiervoor per decreet aangeboden huis met houtstek naastligger ten noorden
2350021v 03-07-1642 Stadstimmerwerf naastligger ten noorden
2350023r 04-09-1642 een lege plaats naastligger ten noorden
2350023v 04-09-1642 lijnbaan naastligger ten noorden
2350024r 04-09-1642 armenkamer van de kerk naastligger ten noorden
2350035r 04-12-1642 armenkamer naastligger ten noorden
2350035v 04-12-1642 kamer van de Vlaamse gemeente naastligger ten noorden
2350050r 29-01-1643 haringpakkerij naastligger ten noorden
2350079r 09-07-1643 naastligger ten noorden
2350119r 10-03-1644 het huis genaamd Muntjehuis naastligger ten noorden (huisnaam: Muntjehuis)
2350125r 28-04-1644 het huis genaamd Emaus naastligger ten noorden (huisnaam: Emaus)
2350142v 20-10-1644 waar het Haerlemer wapen uithangt naastligger ten noorden (huisnaam: het Haerlemer wapen)
2350145r 27-10-1644 Armenkamers naastligger ten noorden
2350159v 15-12-1644 lege plaats naastligger ten noorden
2350161v 19-01-1645 plaatsje en waterbak naastligger ten noorden
2350175v 23-03-1645 de mastmakerij naastligger ten noorden
2350196r 11-01-1646 naastligger ten noorden
2350219r 26-04-1646 ledige plaats naastligger ten noorden
2350228v 05-07-1646 betreffende kamer naastligger ten noorden
2350248r 24-01-1647 drie kamers naastligger ten noorden (worden verhuurd voor 30 st. per jaar)
2350252v 14-02-1647 Armekamer van de Kerk naastligger ten noorden
2350263v 25-04-1647 kamer naastligger ten noorden
2360004r 27-11-1647 een lege plaats naastligger ten noorden
2360007v 09-01-1648 een lege plaats van 10 houtvoet wijd naastligger ten noorden
2360094v 10-11-1649 een lege plaats naastligger ten noorden
2360116r 10-03-1650 het huis van de molenaar naastligger ten noorden
2360127v 31-08-1650 de lege plaats naast het oude lijnbaans huisje naastligger ten noorden
2360134v 10-11-1650 het eesthuis naastligger ten noorden
2360151r 26-01-1651 Doopsgezinde Gemeente (Keets) naastligger ten noorden
2360164v 02-03-1651 de kamers van Snakkerburen naastligger ten noorden
2360166r 09-03-1651 Jan Jacobs Gezinde Armekamer naastligger ten noorden
2360174v 07-10-1651 het Mollenershuis naastligger ten noorden
2360183v 11-01-1652 de lijnbaan naastligger ten noorden
2360188r 11-01-1652 de door de stad Harlingen verkochte plaats naastligger ten noorden
2360191r 24-01-1652 de hof naastligger ten noorden
2360196r 18-01-1652 de hiervoor genoemde hovinge naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 de hiervoor genoemde pottenbakkerij naastligger ten noorden
2360203r 20-03-1652 stadslanden naastligger ten noorden
2360232v 27-02-1653 de schuur en plaats daarachter naastligger ten noorden
2360249r 15-01-1654 Oude Vlaamse Gemeente gemeente naastligger ten noorden
2360269r 07-05-1654 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten noorden
2370135r 19-09-1657 Doopsgezinde Gemeente (Keets) naastligger ten noorden
2370144v 16-01-1658 het huis genaamd het Vergulde Rad naastligger ten noorden (huisnaam: het Vergulde Rad)
2370154v 31-01-1658 de lijnbaan naastligger ten noorden
2370157v 06-02-1658 stek vd Fiscaalshof vh weeshuis achter en voor naastligger ten noorden
2370157v 06-02-1658 plaats vd Groenlandsche Compagnie naastligger ten noorden
2370159v 06-02-1658 een huis naastligger ten noorden (eigenaar heeft een vrije in - en uitgang in de steeg achter Inne Tiaerdtsen )
2370161r 13-02-1658 het molenaarshuis naastligger ten noorden
2370165v 07-03-1658 schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden
2370176r 26-06-1658 het muntjehuis naastligger ten noorden
2370220r 22-10-1659 kerkhof naastligger ten noorden
2380003v 20-11-1659 naastligger ten noorden
2380020r 15-01-1660 de lijnbaan naastligger ten noorden
2380028r 05-02-1660 het vervallen huis genaamd de Drie Schelvisschen naastligger ten noorden (huisnaam: de Drie Schelvisschen)
2380042v 07-04-1660 naastligger ten noorden
2380052v 08-07-1660 het huis en hof van de Doele naastligger ten noorden
2380084v 27-01-1661 een hof met een vrije uit- en ingang door de steeg naastligger ten noorden
2380085r 27-01-1661 het huis van de Lombert naastligger ten noorden
2380088r 03-02-1661 naastligger ten noorden
2380103r 30-06-1661 het huis van de Bildtpoortsmolenaar naastligger ten noorden
2380104r 01-09-1661 d'keets arme kamers naastligger ten noorden
2380106r 15-09-1661 het huis van de Franekerpoortsmolenaar naastligger ten noorden
2380117r 24-11-1661 de Franekerpoorts lijnbaan naastligger ten noorden
2380127r 09-02-1662 het huis waar de Vergulde Schepel uithangt naastligger ten noorden (huisnaam: de Vergulde Schepel)
2380131v 02-03-1662 het stadspakhuis naastligger ten noorden
2380132r 09-03-1662 Doopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen naastligger ten noorden
2380141v 27-04-1662 Weesvoogdij landerijen naastligger ten noorden
2380167v 11-01-1663 brouwerij van de Hamer naastligger ten noorden (huisnaam: de Hamer)
2380169r 11-01-1663 Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur) kamer naastligger ten noorden
2380188r 03-05-1663 huis gequoteerd met nr. 2 naastligger ten noorden
2380192r 14-06-1663 het huis van de Franekerpoortsmolenaar naastligger ten noorden
2380196v 13-09-1663 armenkamer naastligger ten noorden
2380197r 11-10-1663 de lijnbaan naastligger ten noorden
2380199v 15-11-1663 Weeshuisvijver naastligger ten noorden
2380203v 11-01-1664 bomburgs plaats? naastligger ten noorden
2380221r 06-03-1664 het molenaarshuis naastligger ten noorden
2380235v 16-10-1664 het Franekerpoortsmolenhuis naastligger ten noorden
2380002ra 23-12-1659 plaats naastligger ten noorden
2380014ra 09-03-1662 naastligger ten noorden
2380025va 09-03-1669 het molenaarshuis naastligger ten noorden
2390001r 11-12-1664 Weeshuisland naastligger ten noorden
2390003r 01-01-1665 Doopsgezinde Gemeente (Waterlandse) naastligger ten noorden
2390015v 26-02-1665 huis genaamd het Muntjehuis naastligger ten noorden (huisnaam: het Muntjehuis)
2390030v 03-12-1665 achter het huis gelegen schuur naastligger ten noorden
2390035v 14-01-1666 huis genaamd de Groene Molen naastligger ten noorden (huisnaam: de Groene Molen)
2390037r 28-01-1666 een kleine hofke naastligger ten noorden
2390040v 25-02-1666 de plaats van de Blinde Ezel naastligger ten noorden
2390041v 04-03-1666 het huis met de Vergulden Haan in de gevel naastligger ten noorden (huisnaam: de Vergulde Haan)
2390055v 04-11-1666 het huis waar Almenum uithangt naastligger ten noorden (huisnaam: Almenum)
2390091v 03-03-1667 de grote lijnbaan naastligger ten noorden
2390096r 17-03-1667 het hof van Roma [staat: van de bootsgezellen] naastligger ten noorden
2390096v 17-03-1667 Kerkekamer? naastligger ten noorden
2390099av 31-03-1667 kamer naastligger ten noorden
2390113r 05-10-1667 naastligger ten noorden
2390120v 15-12-1667 Doopsgezinde Gemeente (Oude Vlaamse) naastligger ten noorden
2390148r 02-02-1668 de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten noorden (naam landerijen: de grote Spijcker)
2390164r 17-05-1668 enkele kamers naastligger ten noorden
2390165r 17-05-1668 de grote timmerwerf naastligger ten noorden
2390207v 27-06-1669 het pakhuis met een lege plaats naastligger ten noorden
2390220r 16-01-1670 andere deel van het huis aan de Lanen naastligger ten noorden
2390002ra 08-01-1665 de oude keet naastligger ten noorden
2390021va 01-02-1668 stads armvoogdij naastligger ten noorden
2390028ra 19-01-1668 het huis genaamd de Pau naastligger ten noorden (huisnaam: de Pau)
2390032va 10-05-1668 het huis waar het Witte Paerdt uithangt naastligger ten noorden (huisnaam: het Witte Paard)
2390038ra 26-03-1669 de hof horend bij de pastorie naastligger ten noorden
2400010r 06-03-1670 Bank van lening [staat: Lommerd] naastligger ten noorden
2400028V 03-12-1670 Bank van Lening tuin naastligger ten noorden
2400029v 03-12-1670 de oude keet naastligger ten noorden
2400031r 03-12-1670 het huis van het Wapen van Bataviën naastligger ten noorden (huisnaam: het Wapen van Batavia)
2400041v 12-02-1671 kamer achter dit huis staande in de Droogstraat naastligger ten noorden
2400043v 05-03-1671 kerkhof naastligger ten noorden
2400080r 21-01-1672 de landen van het Stadsweeshuis naastligger ten noorden
2400100v 03-05-1672 naastligger ten noorden
2400113r 22-12-1672 het Vermaanhuis van welgedachte Gemeente naastligger ten noorden
2400129r 20-12-1673 naastligger ten noorden
2400129v 20-12-1673 het huis genaamd het Wit Hart naastligger ten noorden (huisnaam: het Witte Hert)
2400196r 14-03-1675 't Molenaarshuis naastligger ten noorden
2400209v 10-10-1675 het Moskevidt naastligger ten noorden (huisnaam: het Moskevidt)
2400232r 16-04-1676 de Stad Harlingen stadslanden naastligger ten noorden
2400240r 09-07-1676 een kamer naastligger ten noorden
2400002ra 30-01-1670 de hierna verkochte kamer in deze akte naastligger ten noorden
2400021va 17-01-1675 het huis genaamd Bremen naastligger ten noorden (huisnaam: Bremen)
2400033ra 06-02-1676 het huis van de verkopers naastligger ten noorden
2410004r 13-01-1678 huis genaamd het Vergulde Radt naastligger ten noorden (huisnaam: het Vergulde Rad)
2410015v 02-03-1678 het achterhuis van het Vergulde Rad naastligger ten noorden (huisnaam: het Vergulde Rad)
2410018r 26-05-1678 het land genaamd Hansbosch naastligger ten noorden
2410058v 14-12-1679 huis genaamd de Fonteyn naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2410076v 25-01-1680 wachthuis naastligger ten noorden
2410084r 01-02-1680 smitte naastligger ten noorden
2410088v 08-02-1680 huis staande voor de mouterij naastligger ten noorden
2410090v 29-02-1680 huis genaamd de Toelast naastligger ten noorden (huisnaam: de Toelast)
2410104r 27-06-1680 grond genaamd het Schellinger Landt naastligger ten noorden (veldnaam: het Schellingerland)
2410130v 16-01-1681 Doopsgezinde Gemeente kamers naastligger ten noorden
2410163v 01-05-1681 Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur) kamer naastligger ten noorden
2410203r 05-03-1682 eigenaar van de halve Kerkpoortsmolen naastligger ten noorden
2410214v 03-09-1682 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2410215v 03-09-1682 Gereformeerde Gemeente armvoogdij naastligger ten noorden
2410235v 07-01-1683 huis genaamd de Valck naastligger ten noorden (huisnaam: de Valk)
2410251v 25-02-1683 Doopsgezinde Gemeente vermaning [staat: Maniste Cl naastligger ten noorden
2410262v 09-04-1683 stads armvoogdij naastligger ten noorden
2410002ra 10-02-1678 armvoogdij der huiszittende armen naastligger ten noorden
2410002ra 10-02-1678 armvoogdij der huiszittende armen naastligger ten noorden
2410002ra 10-02-1678 armvoogdij der huiszittende armen naastligger ten noorden
2410011ra 26-01-1679 Doopsgezinde Gemeente kamer [staat: Blauwe Schuur naastligger ten noorden
2410017va 18-01-1679 het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2410019ra 18-01-1680 Loods naastligger ten noorden
2410019ra 18-01-1680 Kerkarmekamer naastligger ten noorden
2410024ra 15-02-1680 Bierstal naastligger ten noorden
2410068va 04-02-1683 het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden
2420011r 06-01-1684 Kerckarmen kamer naastligger ten noorden
2420031r 10-02-1684 de hof van het huis Rome naastligger ten noorden
2420049r 07-09-1684 kamer naastligger ten noorden
2420062r 04-01-1685 het tweede in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2420062r 04-01-1685 het huis het Wapen van het westeind van Vlieland naastligger ten noorden (huisnaam: het Wapen van het westeind van Vlieland)
2420176v 06-02-1687 een andere woning naastligger ten noorden
2420186v 13-02-1687 het molenhuis naastligger ten noorden
2420221r 15-01-1688 kerkarmenkamer naastligger ten noorden
2420244v 16-04-1688 Diaconie kamer naastligger ten noorden
2420261v 23-12-1688 huiszittende armenvoogden kamer naastligger ten noorden
2420284r 07-04-1689 het vorige in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2420285v 07-04-1689 het huis genaamd de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2430018v 18-12-1692 het het huis de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2430019r 18-12-1692 de Fonteins klosbaan naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2430019v 18-12-1692 de hof van Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2430020r 18-12-1692 de hof van Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2430021v 18-12-1692 de schuur van ijzerkramer naastligger ten noorden
2430024r 18-12-1692 het volgende perceel en stalling:zie akte 243-0025/25r naastligger ten noorden
2430028v 15-01-1693 Bank van Lening naastligger ten noorden
2430031v 15-01-1693 het volgend perceel zie akte: 243-0032/32r naastligger ten noorden
2430035v 15-01-1693 Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur) armvoogdij k naastligger ten noorden
2430039v 22-01-1693 de kleiput naastligger ten noorden
2430049r 05-03-1693 de hof van Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2430069r 03-12-1693 de hof van Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2430072v 17-12-1693 het huis waar het wapen van Batavia via uithangt naastligger ten noorden (huisnaam: het Wapen van Batavia)
2430073r 14-01-1694 de paardenstal of wagenhuis (ook van de verkopers gekocht)) naastligger ten noorden
2430081v 21-01-1694 Bank van Lening tuin naastligger ten noorden
2430117r 09-12-1694 tuin en huis genaamd de Son naastligger ten noorden (huisnaam: de Son; heeft ook een vrij in- en uitgang door het bovengenoemde steeg)
2430131r 27-01-1695 het geproclameerde pand staande Hofstraat hoek kerkhof van naastligger ten noorden
2430142v 10-02-1695 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2430146r 24-02-1695 een lege plaats naastligger ten noorden
2430149r 31-03-1695 een lege plek naastligger ten noorden
2430155r 16-06-1695 gorterij naastligger ten noorden
2430164r 08-09-1695 de woning in het poortje ten oosten van de steeg naastligger ten noorden
2430165r 08-09-1695 een andere achtergelegen woning naastligger ten noorden
2430189v 19-01-1696 de Stad Harlingen stadslanden naastligger ten noorden
2430195v 19-01-1696 de Pauw naastligger ten noorden (huisnaam: de Pauw)
2430215r 16-02-1696 stalling naastligger ten noorden
2430229r 10-05-1696 naastligger ten noorden
2430240r 31-08-1696 een hof naastligger ten noorden
2430245v 11-10-1696 baan naastligger ten noorden
2430248r 25-10-1696 brouwerij genaamd de Lely naastligger ten noorden (huisnaam: de lelie)
2430263r 10-01-1697 Bank van Lening tuin naastligger ten noorden
2430287v 30-01-1697 kamer naastligger ten noorden
2430325r 28-11-1697 bakkershuis naastligger ten noorden
2430328r 12-12-1697 Doopsgezinde Gemeente armvoogdij naastligger ten noorden
2430347v 13-02-1698 het hof Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Romen)
2430390v 18-12-1698 het huis genaamd het Withart naastligger ten noorden (huisnaam: het Witte Hert)
2440004v 26-02-1699 pakhuis naastligger ten noorden
2440075v 08-09-1700 Doopsgezinde Gemeente armvoogdij kamers naastligger ten noorden
2440084v 01-12-1700 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2440087r 08-12-1700 de hof van het huis Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2440106v 17-04-1701 een gezamenlijke plaats naastligger ten noorden
2440109v 17-04-1701 Bank van Lening naastligger ten noorden
2440139r 11-12-1701 Doopsgezinde Gemeente kamers naastligger ten noorden
2440152r 15-01-1702 de molenaars naastligger ten noorden
2440169r 02-04-1702 huis de Valk naastligger ten noorden
2440178v 10-09-1702 huis en hof de Fontein naastligger ten noorden
2440195r 14-01-1703 huis het Haentje naastligger ten noorden
2440322v 31-01-1706 het het huis de Zilverberg naastligger ten noorden (huisnaam: de Zilverberg)
2440323v 31-01-1706 een kamer naastligger ten noorden
2440332v 14-03-1706 de verkochte timmerwerf naastligger ten noorden
2440336r 10-04-1706 het het huis de Oranjeboom naastligger ten noorden (huisnaam: de Oranjeboom)
2440350v 22-01-1701 kamers naastligger ten noorden
2450001r 03-10-1706 het hof Roma naastligger ten noorden
2450024v 13-03-1707 het huis de Orangieboom naastligger ten noorden (huisnaam: de Oranjeboom)
2450025v 01-05-1707 de hof van het huis de Fontein naastligger ten noorden
2450039r 11-12-1707 Doopsgezinde Gemeente kamers naastligger ten noorden
2450040r 18-12-1707 het hoff van de herberg Romen [staat: Bremen ] naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2450047v 22-01-1708 de doopsgezinde kamer naastligger ten noorden
2450055r 04-03-1708 het panwerk [niet correct] naastligger ten noorden
2450068v 23-09-1708 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2450127v 12-10-1710 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2450133r 13-12-1710 een sekere timmerwerff naastligger ten noorden
2450163v 22-09-1711 het huis de Silverbergh naastligger ten noorden
2450165r 10-01-1712 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten noorden
2450170r 10-01-1712 het huis de Silverbergh naastligger ten noorden
2450170v 31-01-1712 een armenkamer naastligger ten noorden
2450171v 07-02-1712 het huis de Silverberg naastligger ten noorden
2450173r 13-03-1712 enige kamers naastligger ten noorden
2450203r 14-01-1714 Doopsgezinde Gemeente armvoogdij kamers naastligger ten noorden
2450206r 21-01-1714 Navolgende perceel naastligger ten noorden
2450268r 30-08-1716 land genaamd de Bleek naastligger ten noorden (landnaam: de Bleek)
2450270r 11-10-1716 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2450276v 12-12-1716 de plaats die met de andere naastlegers mandelig is naastligger ten noorden
2450277v 19-12-1716 een ledige plaats naastligger ten noorden
2450302v 12-09-1717 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2460011r 06-02-1718 de hof van Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2460020av 19-06-1718 gemeente huis naastligger ten noorden
2460021r 19-06-1718 naastligger ten noorden
2460023r 25-09-1718 zekere hof naastligger ten noorden
2460024r 02-10-1718 Doopsgezinde Gemeente weeshuis naastligger ten noorden
2460034r 01-01-1719 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2460045v 16-04-1719 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2460060r 14-01-1720 Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) naastligger ten noorden
2460062r 14-01-1720 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2460071r 03-03-1720 de kamer erachter naastligger ten noorden
2460072v 10-03-1720 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2460073r 17-03-1720 stads armvoogdij bakhuis naastligger ten noorden
2460076v 02-06-1720 naastligger ten noorden
2460121v 30-11-1721 het landszijltje naastligger ten noorden
2460128r 18-01-1722 huis genaamd het Cartouw naastligger ten noorden (huisnaam: het Cartouw)
2460129r 25-01-1722 de ingang van de tuin naastligger ten noorden
2460151v 29-11-1722 een pakhuis naastligger ten noorden
2460159r 24-01-1723 de tuin van Romen naastligger ten noorden
2460160v 21-02-1723 Doopsgezinde Gemeente diaconie woning naastligger ten noorden
2460166v 17-01-1723 kerkkamer naastligger ten noorden
2460169r 25-04-1723 een ledige plaats naastligger ten noorden
2460176v 12-09-1723 kamer en weefwinkel naastligger ten noorden
2460178r 26-09-1723 naastligger ten noorden
2460183r 24-10-1723 pottebakkerij naastligger ten noorden
2460188v 06-01-1724 Bakhuis v d stadsvoogden naastligger ten noorden
2460191r 23-01-1724 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2460197r 19-03-1724 het huis en plaats genaamd de Pauw naastligger ten noorden (huisnaam: de Pauw)
2460209v 03-12-1724 verkopers naastligger ten noorden
2460216v 14-01-1725 de tuin van het huis genaamd Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2460220v 28-01-1725 Doopsgezinde gemeente woning naastligger ten noorden
2460227r 15-04-1725 de kopers naastligger ten noorden
2460227v 22-04-1725 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2460228v 29-04-1725 huis en tuin naastligger ten noorden
2460229v 06-05-1725 een ledige plaats naastligger ten noorden
2460237v 30-09-1725 Doopsgezinde gemeente naastligger ten noorden
2460238r 06-10-1725 Corps de Garde naastligger ten noorden
2460246r 16-12-1725 het huis genaamd de Hooge Tinne naastligger ten noorden (huisnaam: de Hoge Tinne)
2460251r 13-01-1726 twee woningen in de Hofstraat waartussen een uitgang naastligger ten noorden
2460311r 16-02-1727 een helling naastligger ten noorden
2460314v 28-01-1727 het pakhuis van koopman naastligger ten noorden
2470036v 12-10-1727 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2470085v 01-02-1728 het huis het Wapen van Batavia naastligger ten noorden (huisnaam: het Wapen van Batavia)
2470104r 04-04-1728 Bank van lening naastligger ten noorden
2470124v 05-09-1728 stads weeshuis naastligger ten noorden
2470130r 10-10-1728 twee woningen in de Hofstraat naastligger ten noorden
2470197v 21-11-1728 naastligger ten noorden
2470211r 05-12-1728 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2470221v 16-01-1729 smitte (smidse?) naastligger ten noorden
2470222v 23-01-1729 herberg de Pauw naastligger ten noorden
2470284r 27-11-1729 Doopsgezinde Gemeente woningen naastligger ten noorden
2470292r 18-12-1729 gemeente kamer naastligger ten noorden
2470299r 15-01-1730 huis genaamd de Drie Spaerpotten naastligger ten noorden (huisnaam: de Drie Spaarpotten)
2470302v 22-01-1730 Doopsgezinde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2470314r 19-03-1730 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2470338v 20-10-1730 woning Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2470356r 03-12-1730 kerkgemeente kamer naastligger ten noorden
2470368v 17-12-1730 diaconie kamer naastligger ten noorden
2470380r 14-01-1731 tuin van huis genaamd Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2470389r 04-02-1731 huis en hof genaamd Romen naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2470003va 30-05-1728 wachthuis naastligger ten noorden
2470006va 06-03-1729 Lutherse Kerk naastligger ten noorden
2470009ra 06-03-1729 huis, brouwerij en mouterij het Hart naastligger ten noorden (huisnaam: het Hert)
2480017r 27-05-1731 naastligger ten noorden
2480018r 03-06-1731 naastligger ten noorden
2480046r 11-11-1731 suikerraffinaderij naastligger ten noorden
2480052r 18-11-1731 naastligger ten noorden
2480073r 20-01-1732 timmerwerf naastligger ten noorden
2480083r 20-04-1732 een lege plaats naastligger ten noorden
2480089v 27-04-1732 het huis genaamd Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2480200r 22-02-1733 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2480230r 06-09-1733 de hof van Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2480250v 18-10-1733 kerkhof naastligger ten noorden
2480278v 13-12-1733 het huis het Holderhuis naastligger ten noorden (huisnaam: het Holdershuis)
2480325r 23-05-1734 een kamer naastligger ten noorden
2490046v 24-04-1735 Doopsgezinde Gemeente kamer naastligger ten noorden
2490066r 04-09-1735 Doopsgezinde Gemeente woningen naastligger ten noorden
2490112v 15-01-1736 zes woningen naastligger ten noorden
2490186v 30-06-1737 kerkhof naastligger ten noorden
2490207v 17-11-1737 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten noorden
2490272v 19-10-1738 huis genaamd Hof Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2490283r 16-11-1738 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten noorden
2490014va 02-12-1736 herberg Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2490016va 13-01-1737 herberg Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2500055r 11-10-1739 diaconie kamer naastligger ten noorden
2500090r 24-01-1740 het huis het Blauw Lam naastligger ten noorden (huisnaam: het Blauw Lam)
2500110r 29-05-1740 een schuur naastligger ten noorden
2500115v 04-09-1740 armvoogdij naastligger ten noorden
2500149r 29-01-1741 het huis de Pauw naastligger ten noorden (huisnaam: de Pauw)
2500166r 23-04-1741 het huis de Fontein met een achtergedeelte naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2500171v 14-05-1741 kerkhof naastligger ten noorden
2500252r 03-09-1742 lege plek grond naastligger ten noorden
2500253v 03-09-1742 lege plek grond naastligger ten noorden
2500284v 13-01-1743 het huis de Pauw naastligger ten noorden (huisnaam: de Pauw)
2510005r 16-06-1743 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2510019r 24-11-1743 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2510129r 19-06-1746 stads weeshuis naastligger ten noorden
2510158r 11-12-1746 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2510168r 05-02-1747 de eigenaars van de suikerraffinaderij naastligger ten noorden
2510170r 19-02-1747 de eigenaars van de suikerraffinaderij naastligger ten noorden
2510183v 09-07-1747 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2510239v 17-11-1748 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2510252r 19-01-1749 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2520001r 29-06-1749 de eigenaars van de suikerraffinaderij naastligger ten noorden
2520051v 18-01-1750 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2520101v 15-11-1750 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2520197r 27-02-1752 het Molenaarshuis naastligger ten noorden
2530004r 19-11-1752 diaconie kamer naastligger ten noorden
2530058v 25-02-1753 de eigenaren van de suikerraffinaderij naastligger ten noorden
2530076r 20-05-1753 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2530108r 21-10-1753 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2530139r 27-01-1754 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2530188r 01-12-1754 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2530248r 14-12-1755 de hof van de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2530250r 14-12-1755 het huis de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2540007r 02-05-1756 de oude lommerd naastligger ten noorden
2540016r 20-06-1756 het tweede in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2540046v 28-11-1756 de hof van de Fontein naastligger ten noorden
2540047v 28-11-1756 Lutherse Kerk naastligger ten noorden
2540049v 05-12-1756 Corps du Guarde naastligger ten noorden
2540054v 23-01-1757 herberg Roma naastligger ten noorden
2540099v 30-10-1757 herberg de Pauw naastligger ten noorden
2540143v 02-07-1758 het huis de Koegel naastligger ten noorden
2540236v 28-10-1759 Doopsgezinde Gemeente woningen naastligger ten noorden
2540265r 04-03-1758 het eerste verkochte pand naastligger ten noorden
2540266v 15-07-1758 het eerste verkochte pand in deze akte naastligger ten noorden
2550016r 31-08-1760 de hof van Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2550022r 07-09-1760 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2550067v 24-05-1761 gedamde landszijltje naastligger ten noorden
2550079v 21-06-1761 de hof van Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2550083v 20-09-1761 het huis genaamd de Hooge Tinne naastligger ten noorden (huisnaam: de Hoge Tinne)
2550141r 11-07-1762 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2550173v 05-12-1762 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2550215v 05-06-1763 het huis genaamd de Kogel naastligger ten noorden (huisnaam: de Kogel)
2560031v 22-01-1764 lijnbaan naastligger ten noorden
2560053r 18-03-1764 hof van het huis de Fontein naastligger ten noorden
2560054r 18-03-1764 herberg Benthum naastligger ten noorden (huisnaam: Benthem)
2560063v 01-07-1764 groot kerkhof naastligger ten noorden
2560069r 02-09-1764 Klein kerkhof naastligger ten noorden
2560079v 11-11-1764 Doopsgezinde Gemeente woningen naastligger ten noorden
2560107v 16-06-1765 een bleek naastligger ten noorden
2560135r 17-11-1765 het huis Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2560142v 01-12-1765 hof van het huis de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2560184r 01-06-1766 hof Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2560187v 15-06-1766 het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden
2560197v 15-06-1766 de herberg genaamd Benthem naastligger ten noorden (huisnaam: Benthem)
2560199v 31-08-1766 de herberg genaamd Benthem naastligger ten noorden (huisnaam: Benthem)
2560217r 26-10-1766 het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden
2560219r 09-11-1766 het huis Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2560220r 09-11-1766 kerkhof naastligger ten noorden
2560222v 16-11-1766 stads spinzolder naastligger ten noorden
2560238r 01-02-1767 lege grond naastligger ten noorden
2560242r 15-02-1767 vorig perceel naastligger ten noorden
2560253v 17-05-1767 de Stad Harlingen naastligger ten noorden
2570024r 08-11-1767 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2570034v 06-12-1767 de hof van de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2570068v 11-09-1768 herberg Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2570117v 28-05-1769 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2570120v 25-06-1769 het huis genaamd de Pauwestaart naastligger ten noorden (huisnaam: de Pauwenstaart)
2570143r 10-12-1769 het eerste perceel in deze akte naastligger ten noorden
2570166r 24-06-1770 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2570194v 17-02-1771 kerkhof naastligger ten noorden
2570239v 20-10-1771 het huis genaamd de Koegel naastligger ten noorden (huisnaam: de Kogel)
2570256r 11-02-1770 naastligger ten noorden
2580017r 05-04-1772 twee hovingen naastligger ten noorden
2580038v 06-09-1772 Doopsgezinde Gemeente woning naastligger ten noorden
2580077r 14-03-1773 het vorige in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2580083r 28-03-1773 kerkhof naastligger ten noorden
2580096r 16-05-1773 het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden
2580131r 16-01-1774 Stads baarhuis naastligger ten noorden
2580162v 04-09-1774 het volgende verkochte perceel naastligger ten noorden
2580194r 18-12-1774 huis genaamd de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2580264v 09-06-1776 Schoenmakersgildehuis naastligger ten noorden
2590002v 23-06-1776 het hof Roma naastligger ten noorden
2590007av 22-09-1776 de hof van Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Rome)
2590027v 19-01-1777 Hof van het huis de Fontein naastligger ten noorden
2590034v 26-01-1777 het eerste perceel in deze akte naastligger ten noorden
2590050r 27-04-1777 lege plek grond naastligger ten noorden
2590057r 01-06-1777 Coopke? naastligger ten noorden
2590061v 01-06-1777 de herberg Roma naastligger ten noorden (Rome)
2590087r 30-11-1777 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten noorden
2590091v 11-12-1777 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten noorden
2590149v 18-10-1778 herberg Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2590167v 07-02-1779 eigenaars van de suikerrafinaderij naastligger ten noorden
2590196v 05-09-1779 het eerste verkochte perceel naastligger ten noorden
2590250r 23-01-1780 herberg de Pauw naastligger ten noorden (huisnaam: de Pauw)
2590282v 11-06-1780 de hof van de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2590284v 09-07-1780 de eigenaars van de suikerraffinaderij naastligger ten noorden
2600023v 21-01-1781 Admiraliteit naastligger ten noorden
2600028r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten noorden
2600029r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten noorden
2600030r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten noorden
2600031r 28-01-1781 Admiraliteit naastligger ten noorden
2600038r 18-03-1781 Bank van lening naastligger ten noorden
2600063r 13-05-1781 het tweede perceel uit een andere akte naastligger ten noorden
2600078v 17-06-1781 huis Roma naastligger ten noorden
2600102r 24-06-1781 schoenmakersgildehuis naastligger ten noorden
2600109v 02-09-1781 het tweede in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2600109v 02-09-1781 het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2600118r 09-09-1781 het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden
2600142r 11-11-1781 volgend perceel naastligger ten noorden
2600145r 11-11-1781 wagenuis en het eerste perceel in deze akte naastligger ten noorden
2600145r 11-11-1781 het vierde perceel in deze akte naastligger ten noorden
2600233r 02-06-1782 diaconie turfschuur naastligger ten noorden
2600277r 22-09-1782 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2600306r 17-11-1782 huis genaamd het Blaau Lam naastligger ten noorden (huisnaam: het Blauwe Lam)
2610006r 08-12-1782 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2610026r 26-01-1783 naastligger ten noorden
2610063r 29-06-1783 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2610125r 14-12-1783 stadsbaarhuis naastligger ten noorden
2610152r 08-02-1784 armvoogdij naastligger ten noorden
2610181r 25-04-1784 het huis Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2610235r 14-11-1784 diverse woningen naastligger ten noorden
2610255r 28-11-1784 het huis de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2610256r 05-12-1784 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2610306r 06-03-1785 het vorige verkochte perceel naastligger ten noorden
2610311v 10-04-1785 het derde in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2610311v 10-04-1785 het derde in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2620023v 18-09-1785 het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden
2620053r 15-01-1786 Weeshuis naastligger ten noorden
2620088r 23-04-1786 de erven van naastligger ten noorden
2620099r 03-09-1786 het 3e verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2620118r 08-10-1786 Doopsgezinde Gemeente en naastligger ten noorden
2620123v 12-11-1786 kerkhof naastligger ten noorden
2620128r 19-11-1786 het achterhuis, voorheen timmerwinkel voorhuis naastligger ten noorden
2620128r 19-11-1786 het huis het Blauw Lam naastligger ten noorden ((van het achterhuis)) (huisnaam: het Blauw Lam)
2620148v 14-01-1787 de Suratten naastligger ten noorden (huisnaam: de Suratten)
2620313r 11-11-1787 diaconie huis naastligger ten noorden
2630051r 23-11-1788 Bank van lening naastligger ten noorden
2630075r 18-01-1789 een lege plek grond naastligger ten noorden
2630094v 01-03-1789 de zeemtouwerij naastligger ten noorden
2630139v 13-09-1789 naastligger ten noorden
2630166r 15-11-1789 de herberg genaamd het Wapen van Hamburg naastligger ten noorden (huisnaam: het Wapen van Hamburg)
2630189r 17-01-1790 diaconie huis naastligger ten noorden
2630255r 17-10-1790 het derde verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2630255r 17-10-1790 het derde verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2630290v 15-01-1791 stads armvoogdij naastligger ten noorden
2630309v 13-02-1791 diaconie naastligger ten noorden
2630310v 13-02-1791 hof de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2630332v 22-05-1791 Doopsgezinde Gemeente diaconie huis naastligger ten noorden
2630366v 27-11-1791 de goot naastligger ten noorden
2630379r 02-05-1790 het Landsmagazijn en verdere grond naastligger ten noorden
2640122v 14-07-1793 een smederij naastligger ten noorden
2640149v 10-11-1793 erf naastligger ten noorden
2640151v 10-11-1793 het eerste verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2640151v 10-11-1793 het eerste verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2640162r 15-12-1793 het huis genaamd de Kogel naastligger ten noorden (huisnaam: de Kogel)
2640189r 11-05-1794 het tweede verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2640243v 01-03-1795 grond van de afgebroken raffinaderij naastligger ten noorden
2640279r 20-09-1795 naastligger ten noorden
2640323v 01-05-1796 de kosterij naastligger ten noorden
2650095v 10-06-1798 de Suratte naastligger ten noorden (huisnaam: de Suratten)
2650123r 16-12-1798 naastligger ten noorden
2650128r 13-01-1799 Landszijltie naastligger ten noorden
2650214v 26-01-1800 naastligger ten noorden
2650216r 26-01-1800 Joodse Gemeente naastligger ten noorden
2650237r 15-06-1800 herberg de Hoop naastligger ten noorden (huisnaam: de Hoop)
2650238r 15-06-1800 herberg de Hoop naastligger ten noorden (huisnaam: de Hoop)
2650288r 25-01-1801 huis en hof Roma naastligger ten noorden
2660006v 17-05-1801 herberg de Hoop naastligger ten noorden (huisnaam: de Hoop)
2660010r 07-06-1801 het huis de Kogel naastligger ten noorden (huisnaam: de Kogel)
2660014v 07-06-1801 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2660063r 07-02-1802 de contributie van de Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden
2660079v 14-03-1802 Rooms Katholieke Gemeente naastligger ten noorden
2660083v 14-03-1802 kerkhof naastligger ten noorden
2660091v 25-04-1802 kerkhof naastligger ten noorden
2660106v 20-06-1802 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2660109r 20-06-1802 huis en hof Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2660177v 16-01-1803 diaconie turfschuur naastligger ten noorden
2660193r 16-01-1803 stads weeshuis naastligger ten noorden
2660193r 16-01-1803 stads armvoogdij naastligger ten noorden
2660197r 16-01-1803 diaconie turfschuur naastligger ten noorden
2660260r 19-06-1803 het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden
2660260r 19-06-1803 het derde perceel in deze akte naastligger ten noorden
2660295v 20-11-1803 het eerste verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2660295v 20-11-1803 het tweede verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2660295v 20-11-1803 het derde verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2670004r 11-12-1803 herberg de Hoop naastligger ten noorden (huisnaam: de Hoop)
2670017v 19-02-1804 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2670096r 11-11-1804 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2670139v 20-04-1805 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2670143v 19-05-1805 het derde perceel in deze akte naastligger ten noorden
2670152v 30-06-1805 het eerste perceel in deze akte naastligger ten noorden
2670157r 30-06-1805 Lutherse Gemeente naastligger ten noorden
2670163v 08-09-1805 de grond van voormalige brouwerij de Lelie naastligger ten noorden (huisnaam: de Lelie)
2670178r 10-11-1805 stadslanden naastligger ten noorden
2670194r 19-01-1806 naastligger ten noorden
2670200r 19-01-1806 de Stad Harlingen wal en grond naastligger ten noorden
2670258r 24-09-1806 de Suratten naastligger ten noorden (huisnaam: de Suratten)
2670277v 30-11-1806 Doopsgezinde Gemeente naastligger ten noorden
2670291r 18-01-1807 het huis de Fontein naastligger ten noorden (huisnaam: de Fontein)
2670298r 25-01-1807 herberg de Hoop naastligger ten noorden (huisnaam: de Hoop)
2670308v 01-03-1807 kerkhof naastligger ten noorden
2680007v 11-10-1807 het tweede en derde verkochte perceel in deze akte naastligger ten noorden
2680018v 22-11-1807 huis en hof Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2680114r 26-06-1808 het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden
2680114r 26-06-1808 het derde perceel in deze akte naastligger ten noorden
2680135v 25-09-1808 Westerkerk [staat: kerk] naastligger ten noorden
2680151r 06-11-1808 het huis de Fontein naastligger ten noorden
2680180v 11-12-1808 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2680260r 04-06-1809 Lutherse pastorie naastligger ten noorden
2680260r 04-06-1809 Lutherse pastorie naastligger ten noorden
2680260r 04-06-1809 Lutherse pastorie naastligger ten noorden
2680270r 04-06-1809 het huis Roma naastligger ten noorden (huisnaam: Roma)
2680293v 22-10-1809 de Stad Harlingen naastligger ten noorden
2680314r 03-12-1809 de bleek en plaats v h Klooster naastligger ten noorden
2680316v 03-12-1809 nr 7 van het Klooster naastligger ten noorden
2680316v 03-12-1809 binnenplaats van het Klooster naastligger ten noorden
2680319r 03-12-1809 binnenplaats van het Klooster naastligger ten noorden
2680326r 10-12-1809 de stal naastligger ten noorden
2680326r 10-12-1809 de stal naastligger ten noorden
2680329v 17-12-1809 no. 6 van het klooster naastligger ten noorden
2680332r 15-01-1810 Westerkerk naastligger ten noorden
2680353v 11-02-1810 Herstelde Lutherse Gemeente e.a. naastligger ten noorden
2680358v 18-02-1810 voomalig schoenmakersgildehuis naastligger ten noorden
2690007v 25-02-1810 nr 8 van het Klooster naastligger ten noorden
2690011r 25-02-1810 Rooms Katholieke Gemeente naastligger ten noorden
2690022v 25-03-1810 een eerder verkocht perceel naastligger ten noorden
2690029r 01-04-1810 Gereformeerde Gemeente diaconie naastligger ten noorden
2690048r 03-06-1810 Hervormde diaconie naastligger ten noorden
2690085r 11-11-1810 de binnenplaats van het Klooster naastligger ten noorden
2690102r 02-12-1810 Joodse Gemeente naastligger ten noorden
2400082r 21-01-1672 het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden
2400094r 10-03-1672 het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden
2390074r 20-01-1667 Aeltie melkwijf naastligger ten noorden
2400219r 06-02-1676 Aert gortmaker naastligger ten noorden
2410037v 24-02-1679 Aert gortmaker naastligger ten noorden
2360168r 12-04-1651 de weduwe van Albert zakkendrager naastligger ten noorden
2410012ra 02-02-1679 Albert pottenbakker naastligger ten noorden
2450042r 15-01-1708 de erven van Albert pottenbakker naastligger ten noorden
2470135v 10-10-1728 de erven van Albert wagenmaker naastligger ten noorden
2500226v 04-03-1742 Albert naastligger ten noorden
2290240r 08-01-1615 de erfgenamen van Ale schuitmaker naastligger ten noorden
2390038v 28-01-1666 de uitgang van Aleff pottenbakker naastligger ten noorden
2470084v 01-02-1728 de weduwe van Andries zakkendrager naastligger ten noorden
2390131r 12-01-1668 Antie naastligger ten noorden
2490215v 08-12-1737 Antoni naastligger ten noorden
2420211v 11-12-1687 Asmus naastligger ten noorden
2400040v 12-02-1671 de erven van Batel schoenmaker naastligger ten noorden
2410183v 15-01-1682 Beern glasmaker naastligger ten noorden
2420115r 17-01-1686 Beern glasmaker naastligger ten noorden
2430003va 25-02-1694 Beernt glasmaker naastligger ten noorden
2390046r 01-04-1666 Berber naastligger ten noorden
2390070v 20-01-1667 Berber naastligger ten noorden
2390013va 20-01-1667 Berber naastligger ten noorden
2400010v 06-03-1670 Beyts vlechtster naastligger ten noorden
2300025r 25-02-1616 de hof van Both apotheker naastligger ten noorden
2360011r 16-01-1648 Chrystoffel soldaat naastligger ten noorden
2360060v 20-01-1649 Claes timmerman naastligger ten noorden
2400012va 14-01-1672 Claes burger naastligger ten noorden
2410178r 08-01-1682 de weduwe van wijlen Claes kooltjer naastligger ten noorden
2450256r 05-01-1716 Claes schipper (trek-) naastligger ten noorden
2490264v 21-09-1738 de erven van Cornelia naastligger ten noorden
2420099v 06-09-1685 Cornelis schoenlapper naastligger ten noorden
2460201v 03-09-1724 de weduwe van Cornelis c.s. gleibakker naastligger ten noorden
2630211v 14-03-1790 Cornelis c.s. naastligger ten noorden
2370171r 24-04-1658 Dirck schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden
2380213r 24-01-1664 Dirk schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden
2360218v 26-12-1652 Doecke brilverkoper [staat: brillecramer] naastligger ten noorden
2320169r 09-01-1631 Doede naastligger ten noorden
2350019v 19-06-1642 Doede gortmaker naastligger ten noorden
2560108r 16-06-1765 Douwe reidemaker naastligger ten noorden
2330119v 16-11-1633 Ede gortmaker naastligger ten noorden
2390014r 11-02-1665 Emrik metselaar naastligger ten noorden
2300011r 10-12-1615 het huis bewoond door Fedmer naastligger ten noorden
2430068r 26-11-1693 de weduwe van Focke puystermaker naastligger ten noorden
2390182v 10-01-1669 de kamers van de erven van Frans wever naastligger ten noorden
2430046r 19-02-1693 Frans smid naastligger ten noorden
2450005v 05-12-1706 het huis van wijlen Frans smid naastligger ten noorden
2360242v 18-09-1653 Geert bakker naastligger ten noorden
2390141v 02-02-1668 Gerben metselaar naastligger ten noorden
2390021va 01-02-1668 Gerben metselaar naastligger ten noorden
2410042va 24-04-1681 Gerben metselaar naastligger ten noorden
2460267r 28-03-1726 de lijnbaan van Gerben naastligger ten noorden
2410048v 04-05-1679 Gerloff kaarsenmaker naastligger ten noorden
2410044ra 18-12-1681 Gerloff kaarsenmaker naastligger ten noorden
2530104v 14-10-1753 de weduwe van Gerrit gleibakker naastligger ten noorden
2340034v 19-03-1637 Gerryt bombazijnwerker naastligger ten noorden
2480166r 07-12-1732 Gerryt naastligger ten noorden
2480211r 19-04-1733 Gerryt bontwever naastligger ten noorden
2380089v 17-02-1661 Grelt smid naastligger ten noorden
2370102r 20-12-1656 huis van weduwe Habel naastligger ten noorden
2530193r 15-12-1754 Haentie naastligger ten noorden
2290217v 08-05-1614 de kamers van Hans smid naastligger ten noorden
2330143v 19-04-1634 de weduwe van Hans zoutdrager naastligger ten noorden
2400158r 04-10-1674 de weduwe van Hans kistmaker naastligger ten noorden
2400209r 03-10-1675 de weduwe van Harm kistmaker naastligger ten noorden
2320116v 03-01-1630 Harmen schoenlapper naastligger ten noorden
2390002ra 08-01-1665 Harmen metselaar naastligger ten noorden
2430252v 08-11-1696 Harmen kuiper naastligger ten noorden
2550147r 05-09-1762 de weduwe van Harmen naastligger ten noorden
2570132v 03-09-1769 Harmen naastligger ten noorden
2570144r 10-12-1769 de weduwe van Harmen naastligger ten noorden
2410132v 16-01-1681 Haye slotmaker naastligger ten noorden
2510261v 02-02-1749 Heere naastligger ten noorden
2460192r 30-01-1724 Hein c.s. timmerman naastligger ten noorden
2370112v 31-01-1657 Hendrick bezemmaker naastligger ten noorden
2380038v 11-03-1660 het huis van Hendrick mesmaker naastligger ten noorden
2450107r 19-01-1710 Hendrik smid naastligger ten noorden
2460106r 23-03-1721 Hendrik smid naastligger ten noorden
2520028r 16-11-1749 de erven van Hendrik smid naastligger ten noorden
2540070v 08-05-1757 de erven van Hendrik smid naastligger ten noorden
2640086r 13-01-1793 Hermanus naastligger ten noorden
2430075v 14-01-1694 Hiltie melkwijf naastligger ten noorden
2660082r 14-03-1802 IJsbrand timmerman naastligger ten noorden
2670318v 05-04-1807 IJsbrand timmerman naastligger ten noorden
2320177v 22-01-1631 IJsbrant turfdrager naastligger ten noorden
2390028v 26-11-1665 Inte glasmaker naastligger ten noorden
2390203v 02-05-1669 Jacob wagenmaker naastligger ten noorden
2390018va 28-04-1667 wijlen Jacob ijzerkramer naastligger ten noorden
2410193v 29-01-1682 Jacob schoenlapper naastligger ten noorden
2430118v 13-01-1695 de weduwe van Jacob naastligger ten noorden
2430317v 24-10-1697 Jacob turfdrager naastligger ten noorden
2460115r 07-09-1721 Jacob bakker naastligger ten noorden
2530124r 16-12-1753 het huis bewoond door Jacob slotmaker naastligger ten noorden
2450314v 13-01-1709 de hof van Jacobus naastligger ten noorden
2310004r 22-02-1624 de weduwe van Jan in de Ham naastligger ten noorden (huisnaam: de Ham)
2310009v 20-03-1624 de weduwe van Jan in de ham naastligger ten noorden ((staat: Jan in de hams weduwe))
2310047r 22-01-1625 Jan gortmaker naastligger ten noorden
2320127v 17-01-1630 de weduwe van Jan in de Ham naastligger ten noorden (huisnaam)
2350140v 20-10-1644 Jan leertouwer naastligger ten noorden
2350140v 20-10-1644 Jan leertouwer naastligger ten noorden
2390057r 11-11-1666 Jan kuiper naastligger ten noorden
2410216r 03-09-1682 Jan wagenmaker naastligger ten noorden
2420021r 20-01-1684 Jan soldaat naastligger ten noorden
2430132v 27-01-1695 het huis van Jan houtmeter naastligger ten noorden
2430244v 20-09-1696 de tuin van Jan naastligger ten noorden
2440117r 08-05-1701 de schuur van Jan knoopmaker naastligger ten noorden
2440190r 17-12-1702 tuin van Jan knoopmaker naastligger ten noorden
2450202v 14-01-1714 de erven van Jan knoopmaker naastligger ten noorden
2470360r 10-12-1730 Jan kuiper naastligger ten noorden
2390046v 01-04-1666 de weduwe van Jarich glasmaker naastligger ten noorden
2390112v 01-09-1667 de weduwe van Jarigh glasmaker naastligger ten noorden
2380156v 30-11-1662 burgemeester Jelle naastligger ten noorden
2420219r 15-01-1688 de schuur van Jelle voerman naastligger ten noorden
2590264v 02-04-1780 Jelmer naastligger ten noorden
2430047v 05-03-1693 de erven van Jetskemoey naastligger ten noorden
2450308v 12-12-1717 Jilt metselaar naastligger ten noorden
2380170r 18-01-1663 Jochum naastligger ten noorden
2500178r 10-09-1741 Johannes ruilebuiter naastligger ten noorden
2630124v 12-07-1789 Johannes zadelmaker naastligger ten noorden
2680001r 06-09-1807 Johannes bleker naastligger ten noorden
2350102v 21-01-1644 de erven van Joost roggemeter naastligger ten noorden
2440010r 26-03-1699 Jurrien naastligger ten noorden
2420098v 09-08-1685 de erven van Keimpe visjager naastligger ten noorden
2420267v 13-01-1689 als huurder Lammert portier naastligger ten noorden
2340124r 10-01-1641 Lucas schoenlapper naastligger ten noorden
2370175av 21-11-1658 huis op de hoek vd Droogstraat van Luile bakker naastligger ten noorden
2380109v 13-10-1661 Luitien timmerman naastligger ten noorden
2380229r 03-07-1664 het voormalige huis van Luitjen timmerman naastligger ten noorden
2390177v 27-12-1668 het huis voorheen van Luitjen timmerman naastligger ten noorden
2460022v 11-09-1718 Lyske naastligger ten noorden
2360157v 08-02-1651 Marcus houtstapelaar naastligger ten noorden
2320135v 30-01-1630 manck? Marij naastligger ten noorden
2430278r 24-01-1697 Martinus zeefmaker naastligger ten noorden (Noord-oosten)
2520039r 30-11-1749 Mathijs smid naastligger ten noorden
2330133v 01-02-1634 Maycke vlaster naastligger ten noorden
2290213v 24-04-1614 Mentse schuitmaker naastligger ten noorden
2460291r 01-12-1726 Meyle molenaar naastligger ten noorden
2310019r 13-06-1624 Meynu naastligger ten noorden
2290200v 06-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290200v 06-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290202r 06-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290202v 06-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290203v 13-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290203v 13-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290205r 20-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290206r 27-02-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290207v 24-09-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290208v 13-03-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290209r 13-03-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290210v 03-04-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290211v 17-04-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290212r 17-04-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290214r 01-05-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290215r 08-05-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290216v 08-05-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290217r 08-05-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290219r 22-05-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290220r 05-06-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290222r 05-06-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290222r 05-06-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290223r 19-06-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290223v 26-06-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290224r 26-06-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290224v 26-06-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290225r 10-07-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290226r 10-07-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290226v 14-08-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290228v 14-08-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290230v 25-09-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290231v 09-10-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290232v 23-10-1614 N. N. naastligger ten noorden (Bijeenkomst donderdag 24 novenber omstreeks 1 uur ten raadhuize van Harlingen)
2290235r 13-11-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290236v 11-12-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290237r 11-12-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290237r 11-12-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290237v 11-12-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290238v 11-12-1614 N. N. naastligger ten noorden
2290239v 08-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290240v 08-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290243v 22-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290246r 22-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290246v 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290247r 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290247r 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290247r 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290247v 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290248r 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290249v 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290250r 05-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290251r 29-01-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290251v 12-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290251v 12-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290253v 19-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290254v 19-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290255r 19-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290256r 26-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290256v 26-02-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290257r 05-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290257r 05-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290257v 05-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290258r 05-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290258v 05-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290259r 12-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290261v 19-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290262r 19-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290265v 26-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290266v 26-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290266v 26-03-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290267r 02-04-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290267v 16-04-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290269r 16-04-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290269v 23-04-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290270r 22-04-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290270v 30-04-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290271r 23-04-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290275r 07-05-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290275v 07-05-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290277v 21-05-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290277v 21-05-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290278v 11-06-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290279r 11-06-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290279v 11-06-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290281r 25-06-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290282v 09-07-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290284v 20-08-1615 N. N. naastligger ten noorden
2290285r 20-08-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300001v 17-09-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300001v 17-09-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300003v 08-10-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300004v 22-10-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300005r 12-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300005v 12-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300006r 12-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300006r 12-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300006v 12-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300007r 19-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300008r 19-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300008v 26-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300009r 26-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300009v 26-11-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300010v 03-12-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300011v 10-12-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300012r 17-12-1615 N. N. naastligger ten noorden
2300012v 14-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300013r 21-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300013r 21-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300013v 21-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300013v 21-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300014v 14-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300015r 14-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300016r 28-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300017r 14-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300018r 21-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300018v 21-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300020v 28-01-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300021r 11-02-1616 N. N. naastligger ten noorden
2300022r 11-02-1616 N. N. naastligger ten noorden
2310002v 21-02-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310003r 21-02-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310005r 28-02-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310006r 06-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310006v 06-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310007r 13-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310007v 13-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310009v 20-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310009v 20-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310010r 20-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310011r 20-03-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310014r 10-04-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310014v 18-04-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310015v 16-05-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310017r 23-05-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310018r 06-06-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310020v 26-06-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310021r 26-06-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310022v 10-07-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310023r 10-07-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310023v 01-08-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310024r 28-08-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310025v 12-09-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310026v 18-09-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310027r 03-10-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310027v 16-10-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310028r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310029r 07-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310031v 20-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310031v 20-11-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310032r 04-12-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310032v 04-12-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310033r 11-12-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310033v 18-12-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310034r 18-12-1624 N. N. naastligger ten noorden
2310036r 09-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310036r 09-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310039v 15-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310041r 15-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310042r 15-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310042v 15-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310043r 23-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310044r 22-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310045r 22-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310045v 22-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310046v 22-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310047v 22-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310049v 22-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310050v 29-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310050v 29-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310051r 29-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310052r 29-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053r 29-01-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310053v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310054v 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310055r 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310055r 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310055r 05-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310056v 12-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310058v 19-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310059r 05-03-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310059r 05-03-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310059v 05-03-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310060v 27-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310061r 05-03-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310061v 13-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310062r 12-03-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310062v 27-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310063r 27-02-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310063r 19-03-1625 N. N. naastligger ten noorden
2310064v 02-03-1625 N. N. naastligger ten noorden
2320100r 18-04-1629 N. N. naastligger ten noorden
2320113r 05-12-1629 N. N. naastligger ten noorden
2320113v 05-12-1629 N. N. naastligger ten noorden
2320119r 12-12-1629 N. N. naastligger ten noorden
2320120r 12-12-1629 N. N. naastligger ten noorden
2320120v 12-12-1629 N. N. naastligger ten noorden
2320122v 17-01-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320123r 17-01-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320133v 30-01-1630 Lijnbaan van N. N. naastligger ten noorden
2320134r 30-01-1630 Lijnbaan van N. N. naastligger ten noorden
2320145v 11-04-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320146r 11-04-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320153r 12-06-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320160r 06-11-1630 N. N. naastligger ten noorden
2320186r 20-02-1631 N. N. naastligger ten noorden
2330104v 28-04-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330121v 30-11-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330123r 30-11-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330124v 07-12-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330126v 14-12-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330128r 21-12-1633 N. N. naastligger ten noorden
2330128r 18-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330128v 04-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330129r 04-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330129v 04-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330131r 25-01-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330132v 01-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330133v 01-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330135r 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330136r 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330136v 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330137v 08-02-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330142v 22-03-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330143r 19-04-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330144r 19-04-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330144v 26-04-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330145r 26-04-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330145r 26-04-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330146r 10-05-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330146v 10-05-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330146v 10-05-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330149r 05-07-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330149v 05-07-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330150v 23-08-1634 N. N. knoopmaker naastligger ten noorden
2330151r 30-08-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330152r 04-10-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330153r 22-11-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330153v 29-11-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330153v 29-11-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330154r 29-11-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330155r 20-12-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330155r 20-12-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330155v 20-12-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330156r 03-01-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330156v 20-12-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330156v 20-12-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330156v 20-12-1634 N. N. naastligger ten noorden
2330157r 10-01-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330157v 10-01-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330159v 10-01-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330159v 10-01-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330160v 24-01-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330161r 31-01-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330162r 07-02-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330163v 21-02-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330163v 21-02-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330164r 21-02-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330166v 21-03-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330167r 11-04-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330167v 18-04-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330168v 02-05-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330169r 02-05-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330169r 02-05-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330169v 09-05-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330170v 16-05-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330170v 30-05-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330175v 12-12-1635 N. N. naastligger ten noorden
2330179r 03-01-1636 N. N. naastligger ten noorden
2330180r 10-01-1636 N. N. naastligger ten noorden
2330182v 29-01-1636 N. N. naastligger ten noorden
2340008r 20-03-1636 N. N. naastligger ten noorden
2340014v 02-10-1636 N. N. naastligger ten noorden
2340022r 18-12-1636 N. N. naastligger ten noorden
2340023v 15-01-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340024r 15-01-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340025r 29-01-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340035r 09-06-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340035v 09-06-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340037v 18-06-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340039v 09-09-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340040v 10-09-1637 N. N. naastligger ten noorden
2340061r 11-03-1638 N. N. naastligger ten noorden
2340067r 19-08-1638 N. N. naastligger ten noorden
2340073v 16-01-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340075r 16-01-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340081r 10-02-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340082v 03-03-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340083v 14-04-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340085r 12-05-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340085v 19-05-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340088v 01-12-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340089r 13-10-1639 N. N. naastligger ten noorden
2340094r 19-01-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340094r 19-01-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340096r 26-01-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340096v 02-02-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340098v 16-02-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340098v 16-02-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340099v 16-02-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340100r 01-03-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340103r 29-03-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340103v 29-03-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340104r 29-03-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340104v 19-04-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340105r 19-04-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340112v 23-08-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340115r 08-11-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340115v 15-11-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340116v 17-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340119v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120r 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340120v 20-12-1640 N. N. naastligger ten noorden
2340128r 17-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340128v 31-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340129r 31-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340130r 31-01-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340130v 07-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340132r 07-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340133r 14-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340134r 14-02-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340135v 14-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340139r 09-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340140v 21-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340141v 28-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340142v 19-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340143r 19-03-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340145r 02-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340149r 29-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340150r 30-05-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340152r 22-08-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340154r 12-09-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340156r 10-10-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340158r 14-11-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340159r 07-11-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340159r 07-11-1641 N. N. naastligger ten noorden
2340163r 09-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340168r 09-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340171v 30-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340172r 23-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340173r 23-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340176r 30-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340177r 30-01-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340180r 06-03-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340180v 06-03-1642 N. N. naastligger ten noorden
2340181r 13-03-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350007v 17-04-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350008r 17-04-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350011r 24-04-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350012v 17-04-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350013r 17-04-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350014r 08-05-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350015v 15-05-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350015v 12-06-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350017v 05-06-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350022r 04-09-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350026r 11-09-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350026v 11-09-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350027r 18-09-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350028r 02-10-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350028v 09-10-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350030v 06-11-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350034r 27-11-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350034v 04-12-1642 N. N. naastligger ten noorden
2350038v 15-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350041v 15-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350042v 15-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350045v 15-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350048r 22-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350048v 29-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350049v 29-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350051v 29-01-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350052r 05-02-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350053v 26-02-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350055r 26-02-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350056r 26-02-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350056v 26-02-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350058v 05-03-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350059v 05-03-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350060r 12-03-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350060v 12-03-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350061r 09-04-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350061v 09-04-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350064v 16-04-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350066r 09-04-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350066v 09-04-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350067v 23-04-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350070r 28-05-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350070v 28-05-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350071v 28-05-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350071v 28-05-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350073v 11-06-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350075r 18-06-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350075v 25-06-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350077r 02-07-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350081r 10-09-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350081v 17-09-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350083v 08-10-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350085r 08-10-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350087v 15-10-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350088v 15-10-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350092r 26-11-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350094v 10-12-1643 N. N. naastligger ten noorden
2350097r 14-01-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350099v 14-01-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350103v 28-01-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350104r 28-01-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350104v 28-01-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350106v 28-01-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350107v 04-02-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350108r 04-02-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350110r 04-02-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350111v 11-02-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350113r 11-02-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350113v 18-02-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350114v 10-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350115r 10-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350115v 10-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350116r 10-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350117r 10-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350118r 10-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350118v 10-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350119v 24-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350120r 24-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350121r 24-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350122r 31-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350123v 31-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350124r 31-03-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350125v 28-04-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350126v 12-05-1644 N. N. burger naastligger ten noorden
2350127r 12-05-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350128r 12-05-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350128v 12-05-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350129r 19-05-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350131r 26-05-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350131v 26-05-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350132r 26-05-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350133r 02-06-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350134v 07-07-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350135r 07-07-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350136r 01-09-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350136v 01-09-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350138r 06-10-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350141r 20-10-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350143r 27-10-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350144r 27-10-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350145v 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350146r 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350146v 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350148r 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350148v 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350149r 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350149v 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350150r 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350152r 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350153r 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350153v 24-11-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350155r 15-12-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350155v 15-12-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350157v 15-12-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350158r 15-12-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350160r 15-12-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350160v 15-12-1644 N. N. naastligger ten noorden
2350162v 19-01-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350163r 19-01-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350163v 19-01-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350164v 26-01-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350165v 26-01-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350166r 26-01-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350166r 09-02-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350167r 02-03-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350168r 02-03-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350169r 02-03-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350172v 09-03-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350173r 16-03-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350174r 23-03-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350178v 13-04-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350180r 13-04-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350181r 11-05-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350184v 14-09-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350188v 16-11-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350189r 07-12-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350191r 07-12-1645 N. N. naastligger ten noorden
2350193r 11-01-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350195r 11-01-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350195v 11-01-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350200r 18-01-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350204r 25-01-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350212r 08-03-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350212v 29-03-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350227r 14-06-1646 N. N. naastligger ten noorden
2350242r 10-01-1647 N. N. naastligger ten noorden
2350246v 24-01-1647 N. N. naastligger ten noorden
2350254r 14-02-1647 N. N. naastligger ten noorden
2350255v 28-02-1647 N. N. naastligger ten noorden
2360003r 03-10-1647 N. N. naastligger ten noorden
2360004v 27-11-1647 N. N. naastligger ten noorden
2360006r 11-12-1647 N. N. naastligger ten noorden
2360007r 18-12-1647 N. N. naastligger ten noorden
2360008v 09-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360009r 09-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360012r 16-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360013v 16-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360014r 22-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360014v 22-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360016r 22-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360016v 22-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360017v 29-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360018v 30-01-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360019r 06-02-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360021r 13-02-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360021v 19-02-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360022r 27-02-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360024r 11-03-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360027r 26-03-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360028r 15-04-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360028v 15-04-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360029v 15-04-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360030r 22-04-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360030v 29-04-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360031r 29-04-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360032r 06-05-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360032v 07-05-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360033v 28-05-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360034v 28-05-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360035r 07-06-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360035v 07-06-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360036r 07-06-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360036v 10-06-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360038r 01-07-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360039v 09-09-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360042v 09-09-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360044r 09-09-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360045r 16-09-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360046r 24-09-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360048r 07-10-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360049r 21-10-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360049v 18-11-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360050r 18-11-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360050v 18-11-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360052v 09-12-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360053v 09-12-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360054r 09-12-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360054v 06-12-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360055r 24-12-1648 N. N. naastligger ten noorden
2360055v 14-01-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360056v 14-01-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360058r 14-01-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360063v 27-01-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360064v 27-01-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360065r 27-01-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360066r 03-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360068r 03-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360069r 03-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360069v 03-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360070v 04-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360071r 04-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360071v 10-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360074r 18-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360074v 25-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360075r 25-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360075v 25-02-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360076r 03-03-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360076v 10-03-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360079r 07-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360079v 07-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360080r 07-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360081r 07-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360081v 07-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360082r 07-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360083r 14-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360083v 28-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360084v 28-04-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360085v 26-05-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360087r 17-06-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360087v 30-06-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360095r 10-11-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360095v 02-12-1649 N. N. naastligger ten noorden
2360100r 13-01-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360100v 13-01-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360102v 19-01-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360103r 20-01-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360105v 26-01-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360106r 26-01-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360106v 02-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360107v 02-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360108r 02-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360109r 02-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360109v 02-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360110v 16-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360111v 16-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360115r 17-02-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360121v 12-05-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360122v 09-06-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360123r 09-06-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360124r 22-06-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360124v 29-06-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360126r 03-07-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360126v 18-08-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360131r 06-10-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360132r 03-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360135v 23-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360138r 23-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360138v 23-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360139r 23-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360139v 23-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360140r 23-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360144r 07-12-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360144r 07-12-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360145v 24-11-1650 N. N. naastligger ten noorden
2360146v 12-01-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360148r 12-01-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360149v 18-01-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360152r 26-01-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360155v 08-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360158r 08-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360159r 15-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360159v 08-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360160r 15-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360160v 15-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360162r 15-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360163r 15-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360163v 15-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360164r 15-02-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360165v 09-03-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360166v 16-03-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360167v 12-04-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360168v 12-04-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360170r 24-05-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360178v 22-11-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360180r 06-12-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360181v 13-12-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360182r 19-12-1651 N. N. naastligger ten noorden
2360188v 11-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360189r 17-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360192v 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360193v 01-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360194r 01-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360194v 01-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360194v 01-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360195v 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360196r 18-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360196r 18-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360197r 25-01-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360199r 01-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360200v 13-03-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360205v 21-03-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360206r 21-02-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360206v 10-04-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360208r 10-04-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360208v 10-04-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360210r 13-06-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360212r 19-09-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360212v 10-10-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360216v 11-12-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360217v 26-12-1652 N. N. naastligger ten noorden
2360221v 15-01-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360223r 22-01-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360224v 22-01-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360228v 12-02-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360230r 20-02-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360231r 20-02-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360231v 20-02-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360234r 12-03-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360234v 12-03-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360235v 17-04-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360239v 14-05-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360241r 19-06-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360243r 25-09-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360246r 26-11-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360247v 10-12-1653 N. N. naastligger ten noorden
2360248v 01-01-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360250r 15-01-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360252v 28-01-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360253r 28-01-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360254v 28-01-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360255r 04-02-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360256v 11-02-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360257r 11-02-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360258r 11-02-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360258v 05-02-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360260v 04-03-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360263r 19-03-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360265v 15-04-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360267v 22-04-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360268r 23-04-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360269v 21-05-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360270r 21-05-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360271r 02-07-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360275r 15-10-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360276v 07-11-1654 N. N. naastligger ten noorden
2360277r 12-11-1654 N. N. naastligger ten noorden
2370111r 24-01-1657 N. N. naastligger ten noorden
2370140r 12-12-1657 N. N. naastligger ten noorden
2370146v 16-01-1658 N. N. naastligger ten noorden
2370158v 06-02-1658 N. N. naastligger ten noorden
2370166r 07-03-1658 N. N. naastligger ten noorden
2370168v 03-04-1658 N. N. naastligger ten noorden
2370170v 18-04-1658 N. N. naastligger ten noorden
2370176v 03-07-1658 N. N. naastligger ten noorden
2370190v 22-01-1659 N. N. naastligger ten noorden
2370196v 19-02-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380004v 27-11-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380005v 04-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380006r 04-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380007r 04-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380007v 11-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380013r 23-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380013r 23-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380019r 08-01-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380020v 15-01-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380026v 05-02-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380029v 05-02-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380034r 18-02-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380035v 26-02-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380037v 11-03-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380038r 11-03-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380039r 18-03-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380040v 25-03-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380043r 07-04-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380048v 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380049r 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380050r 03-06-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380050v 09-06-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380052r 08-07-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380054r 08-07-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380054v 08-07-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380055v 02-09-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380055v 02-09-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380057r 09-09-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380067v 09-12-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380068v 09-12-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380070v 30-12-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380071r 30-12-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380071v 13-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380072v 13-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380075v 13-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380078r 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380080r 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380082r 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380084r 27-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380086r 27-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380088v 17-02-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380091r 03-03-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380092r 10-03-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380092v 10-03-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380093v 17-03-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380094v 24-03-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380095r 21-04-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380098r 12-05-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380098v 12-05-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380099r 19-05-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380102r 09-06-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380104v 01-09-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380112v 17-11-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380114v 24-11-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380116v 24-11-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380123r 19-01-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380125r 02-02-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380125v 02-02-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380127v 16-02-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380133v 09-03-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380134r 31-03-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380134v 31-03-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380135v 06-04-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380136r 06-04-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380144v 24-08-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380152r 16-11-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380154r 23-11-1662 de kamer van N. N. naastligger ten noorden
2380158r 07-12-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380159v 21-12-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380160v 21-12-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380166v 11-01-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380167r 11-01-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380172v 18-01-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380174r 25-01-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380175v 01-02-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380181r 22-02-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380182r 22-02-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380186v 29-03-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380195r 16-08-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380196r 30-08-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380198v 15-11-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380202v 20-12-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380203r 11-01-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380205v 11-01-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380212v 17-01-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380214r 24-01-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380217r 07-02-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380222r 06-03-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380224r 13-03-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380227v 10-04-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380228r 03-07-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380229v 10-07-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380230r 10-07-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380230v 11-09-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380231r 11-09-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380232v 09-10-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380233r 09-10-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380239r 27-11-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380241r 11-12-1664 N. N. naastligger ten noorden
2380002ra 23-12-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380003ra 13-11-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380003ra 13-11-1659 N. N. naastligger ten noorden
2380006va 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380007ra 27-05-1660 N. N. naastligger ten noorden
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380008va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380010va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380010va 20-01-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380011ra 10-02-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380011ra 10-02-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380012ra 17-03-1661 N. N. naastligger ten noorden
2380014va 08-06-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380014va 08-06-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380014va 08-06-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380015va 29-06-1662 N. N. naastligger ten noorden
2380016ra 04-01-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380016ra 04-01-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380018va 18-01-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380020ra 15-02-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380020ra 15-02-1663 N. N. naastligger ten noorden
2380020ra 15-02-1663 N. N. naastligger ten noorden
2390002r 01-01-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390008r 21-01-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390009r 22-01-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390014v 12-02-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390015v 12-03-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390016r 12-03-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390016v 26-03-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390018r 15-04-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390019r 28-04-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390026v 12-11-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390031v 10-12-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390033r 24-12-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390034v 14-01-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390037v 28-01-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390039r 18-02-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390042r 04-03-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390045v 01-04-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390047v 01-04-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390048v 01-04-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390049v 08-04-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390056r 04-11-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390058v 25-11-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390063v 30-12-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390068r 20-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390069v 20-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390074v 20-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390077v 27-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390078v 27-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390079r 27-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390082r 03-02-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390099r 31-03-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390099v 31-03-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390100v 31-03-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390101v 07-04-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390102v 07-04-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390105r 28-04-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390105v 28-04-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390106r 28-04-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390109r 16-06-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390109v 30-06-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390110v 07-07-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390113v 05-10-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390114r 05-10-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390114v 13-10-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390116v 17-11-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390118v 24-11-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390120r 08-12-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390121ar 05-05-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390129r 05-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390130v 12-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390131v 12-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390132r 12-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390136r 19-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390137r 19-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390138v 26-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390141r 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390142r 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390142v 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390143r 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390143v 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390144r 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390145r 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390145v 02-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390148v 16-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390150r 16-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390152r 23-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390152v 23-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390153v 01-03-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390154r 01-03-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390156v 15-03-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390157v 29-03-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390158r 29-03-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390161v 03-05-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390162v 10-05-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390163r 10-05-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390165v 24-05-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390166r 21-06-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390170r 31-08-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390170v 11-10-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390171v 11-10-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390176r 20-12-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390177r 27-12-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390186v 17-01-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390195v 14-02-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390196r 21-02-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390197r 14-03-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390200r 21-03-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390202v 25-04-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390205r 09-05-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390208r 04-07-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390209r 19-09-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390211v 24-10-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390213r 14-11-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390213v 21-11-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390215r 09-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2390215r 09-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2390218v 16-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2390001ra 04-02-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390002ra 08-01-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390002va 22-01-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390003ra 22-01-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390004ra 05-02-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390004ra 05-02-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390004ra 05-02-1665 N. N. naastligger ten noorden
2390006va 28-01-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390007va 28-01-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390007va 28-01-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390011ra 11-11-1666 N. N. naastligger ten noorden
2390013va 20-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390015va 20-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390016ra 27-01-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390018ra 09-03-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390018ra 09-03-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390019va 06-07-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390019va 06-07-1667 N. N. naastligger ten noorden
2390023va 12-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390024ra 12-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390025va 12-01-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390030ra 23-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390030ra 23-02-1668 N. N. naastligger ten noorden
2390033va 26-03-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390037ra 03-01-1669 N. N. naastligger ten noorden
2390040va 06-06-1669 N. N. naastligger ten noorden
2400001v 23-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400003v 30-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400004v 30-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400006v 06-02-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400007r 06-02-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400008r 20-02-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400008v 20-02-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400012v 13-03-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400014v 15-05-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400014v 15-05-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400015v 12-06-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400016r 12-06-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400016v 10-07-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400019r 24-07-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400020r 04-09-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400020v 11-09-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400022ar 09-10-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400023r 23-10-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400025r 13-11-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400026r 13-11-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400028r 03-12-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400033r 08-01-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400036r 22-01-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400037v 05-02-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400038r 05-02-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400044v 26-03-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400049v 21-05-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400050r 21-05-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400052r 02-07-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400053v 03-09-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400057r 03-09-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400058r 03-09-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400059v 03-09-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400060r 17-09-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400061v 17-09-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400066r 05-11-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400067r 05-11-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400067v 05-11-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400068v 19-11-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400070v 03-12-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400074v 31-12-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400076v 14-01-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400080v 21-01-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400081v 21-01-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400091v 25-02-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400096r 17-03-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400100r 07-04-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400101r 12-05-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400101v 12-05-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400108v 10-11-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400110v 14-12-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400111r 14-12-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400111v 14-12-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400112r 14-12-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400112v 14-12-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400113v 22-12-1672 N. N. naastligger ten noorden
2400120r 02-03-1673 N. N. naastligger ten noorden
2400123r 04-05-1673 N. N. naastligger ten noorden
2400125r 22-06-1673 N. N. naastligger ten noorden
2400128r 14-12-1673 N. N. naastligger ten noorden
2400134r 25-01-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400142r 08-03-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400142v 08-03-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400145v 22-03-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400146r 22-03-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400150r 26-04-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400152v 05-07-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400154r 19-07-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400160v 18-10-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400167v 27-12-1674 N. N. naastligger ten noorden
2400168v 10-01-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400169v 10-01-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400178r 10-01-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400184r 17-01-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400198r 09-04-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400201v 06-06-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400203r 27-06-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400205v 05-09-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400213v 16-01-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400216r 30-01-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400222v 20-02-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400223r 26-02-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400223v 26-02-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400226r 27-02-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400227v 05-03-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400228r 05-03-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400228v 12-03-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400229r 12-03-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400239r 02-07-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400241v 27-08-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400242v 12-11-1676 N. N. naastligger ten noorden
2400255r 21-01-1677 N. N. naastligger ten noorden
2400257v 28-01-1677 N. N. naastligger ten noorden
2400264v 18-03-1677 N. N. naastligger ten noorden
2400269v 24-06-1677 N. N. naastligger ten noorden
2400001ra 16-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400003ra 30-01-1670 N. N. naastligger ten noorden
2400007ra 12-02-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400007ra 12-02-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400010ra 21-05-1671 N. N. naastligger ten noorden
2400021va 17-01-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten noorden
2400028va 07-03-1675 N. N. naastligger ten noorden
2410002v 23-12-1677 N. N. naastligger ten noorden
2410003v 13-01-1678 N. N. naastligger ten noorden
2410012v 20-02-1678 N. N. naastligger ten noorden
2410018v 08-09-1678 N. N. naastligger ten noorden
2410021r 08-12-1678 N. N. naastligger ten noorden
2410025v 12-01-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410041v 02-03-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410043v 16-03-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410046r 06-04-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410047v 06-04-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410048r 13-04-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410049r 18-05-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410060r 14-12-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410064v 18-01-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410068v 18-01-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410079v 25-01-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410082r 01-02-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410083v 01-02-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410088r 15-02-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410096r 04-04-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410098v 18-04-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410101v 09-05-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410110r 05-09-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410116r 21-11-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410116r 21-11-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410118v 12-12-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410137r 16-01-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410137v 16-01-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410138r 16-01-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410138v 16-01-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410140r 23-01-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410146v 06-02-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410153r 20-02-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410163r 01-05-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410165v 22-05-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410168r 26-06-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410169r 10-07-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410170v 09-10-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410172v 13-11-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410173v 11-12-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410178v 08-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410179r 08-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410179v 08-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410180r 08-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410184r 15-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410189v 22-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410191v 22-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410193r 29-01-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410196v 05-02-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410197v 05-02-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410198r 12-02-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410201r 26-02-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410201v 26-02-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410211r 30-04-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410216r 03-09-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410224v 29-10-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410227r 12-11-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410229r 10-12-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410232r 24-12-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410232v 31-12-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410233r 31-12-1682 N. N. naastligger ten noorden
2410236r 07-01-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410237v 07-01-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410238v 07-01-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410241r 07-01-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410247r 28-01-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410247v 04-02-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410248r 04-02-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410251r 25-02-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410263r 15-04-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410264v 22-04-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410272r 15-07-1683 N. N. naastligger ten noorden
2410017va 18-01-1679 N. N. naastligger ten noorden
2410022ra 01-02-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410023ra 15-02-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410024ra 15-02-1680 N. N. naastligger ten noorden
2410034va 16-01-1681 N. N. naastligger ten noorden
2410064va 21-01-1683 N. N. naastligger ten noorden
2420038r 13-04-1684 N. N. naastligger ten noorden
2420042v 19-05-1684 N. N. naastligger ten noorden
2420052r 28-09-1684 N. N. naastligger ten noorden
2420053r 05-10-1684 N. N. naastligger ten noorden
2420104r 20-12-1685 N. N. naastligger ten noorden
2420104v 20-12-1685 N. N. naastligger ten noorden
2420109v 03-01-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420113r 17-01-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420116r 24-01-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420120v 31-01-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420123r 07-03-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420151r 13-06-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420151v 13-06-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420152r 12-09-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420152v 12-09-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420153r 12-09-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420153v 26-09-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420154r 17-10-1686 N. N. naastligger ten noorden
2420175v 06-02-1687 N. N. naastligger ten noorden
2420178v 06-02-1687 N. N. naastligger ten noorden
2420179v 13-02-1687 N. N. naastligger ten noorden
2420189v 20-02-1687 N. N. naastligger ten noorden
2420190v 27-02-1687 N. N. naastligger ten noorden
2420191r 27-02-1687 N. N. naastligger ten noorden
2420209r 13-11-1687 N. N. naastligger ten noorden
2420220r 15-01-1688 N. N. naastligger ten noorden
2420220r 15-01-1688 N. N. naastligger ten noorden
2420224v 15-01-1688 N. N. naastligger ten noorden
2420228r 15-01-1688 N. N. naastligger ten noorden
2420258r 16-12-1688 N. N. naastligger ten noorden
2420295v 20-10-1689 N. N. naastligger ten noorden
2430003v 05-06-1692 N. N. naastligger ten noorden
2430009v 09-10-1692 N. N. naastligger ten noorden
2430015v 18-12-1692 N. N. naastligger ten noorden
2430032r 15-01-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430042r 05-02-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430049v 19-03-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430050r 19-03-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430051r 26-03-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430057v 28-05-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430059r 18-06-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430061r 18-06-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430061r 18-06-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430061v 18-06-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430063r 03-09-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430069v 03-12-1693 N. N. naastligger ten noorden
2430083r 21-01-1694 N. N. naastligger ten noorden
2430104v 06-05-1694 N. N. naastligger ten noorden
2430109v 09-09-1694 N. N. naastligger ten noorden
2430110r 09-09-1694 N. N. naastligger ten noorden
2430110r 09-09-1694 N. N. naastligger ten noorden
2430116v 09-12-1694 N. N. naastligger ten noorden
2430117v 16-12-1694 N. N. naastligger ten noorden
2430120v 13-01-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430129v 20-01-1695 N. N. havenmeester naastligger ten noorden
2430133v 27-01-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430138r 10-02-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430138r 10-02-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430146v 03-03-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430152v 28-04-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430176r 17-11-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430182r 01-12-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430186r 22-12-1695 N. N. naastligger ten noorden
2430207r 26-01-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430231v 17-05-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430232v 21-06-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430234r 21-06-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430234v 28-06-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430247v 25-10-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430257v 06-12-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430260r 06-12-1696 N. N. naastligger ten noorden
2430264v 10-01-1697 N. N. naastligger ten noorden
2430268r 10-01-1697 N. N. naastligger ten noorden
2430286v 30-01-1697 N. N. naastligger ten noorden
2430296r 14-02-1697 N. N. naastligger ten noorden
2430342r 30-01-1698 N. N. naastligger ten noorden
2430372v 18-09-1698 N. N. naastligger ten noorden
2430376r 25-09-1698 N. N. naastligger ten noorden
2430383r 20-11-1698 N. N. naastligger ten noorden
2430005ra 13-01-1695 N. N. naastligger ten noorden
2440023r 17-09-1699 N. N. naastligger ten noorden
2440066r 28-04-1700 N. N. naastligger ten noorden
2440167v 05-03-1702 N. N. naastligger ten noorden
2450026v 01-05-1707 N. N. naastligger ten noorden
2450027v 29-05-1707 N. N. naastligger ten noorden
2450036r 13-11-1707 N. N. naastligger ten noorden
2450045r 22-01-1708 N. N. naastligger ten noorden
2450050v 22-01-1708 N. N. naastligger ten noorden
2450051r 22-01-1708 N. N. naastligger ten noorden
2450073v 02-12-1708 N. N. naastligger ten noorden
2450073v 02-12-1708 N. N. naastligger ten noorden
2450076v 13-01-1709 N. N. naastligger ten noorden
2450083v 27-01-1709 N. N. naastligger ten noorden
2450087r 10-02-1709 N. N. naastligger ten noorden
2450097v 08-09-1709 N. N. naastligger ten noorden
2450101v 15-12-1709 N. N. naastligger ten noorden
2450116r 16-03-1710 N. N. naastligger ten noorden
2450122av 11-05-1710 N. N. naastligger ten noorden
2450123v 13-07-1710 N. N. naastligger ten noorden
2450125r 14-09-1710 N. N. naastligger ten noorden
2450125v 21-09-1710 N. N. naastligger ten noorden
2450131r 13-12-1710 N. N. naastligger ten noorden
2450131r 13-12-1710 N. N. naastligger ten noorden
2450139v 18-01-1711 N. N. naastligger ten noorden
2450143r 18-01-1711 N. N. naastligger ten noorden
2450156v 07-06-1711 N. N. naastligger ten noorden
2450160r 02-09-1711 N. N. naastligger ten noorden
2450172av 13-03-1712 N. N. naastligger ten noorden
2450176v 03-04-1712 N. N. naastligger ten noorden
2450179v 01-05-1712 N. N. naastligger ten noorden
2450182av 06-11-1712 N. N. naastligger ten noorden
2450182r 18-09-1712 N. N. naastligger ten noorden
2450190v 22-01-1713 N. N. naastligger ten noorden
2450192r 05-02-1713 N. N. naastligger ten noorden
2450204v 14-01-1714 N. N. naastligger ten noorden
2450212v 08-04-1714 N. N. naastligger ten noorden
2450216v 13-05-1714 N. N. naastligger ten noorden
2450217r 03-06-1714 N. N. naastligger ten noorden
2450222v 09-09-1714 N. N. naastligger ten noorden
2450241r 10-03-1715 N. N. naastligger ten noorden
2450252r 27-10-1715 N. N. naastligger ten noorden
2450283v 17-01-1717 N. N. naastligger ten noorden
2450284v 17-01-1717 N. N. naastligger ten noorden
2450307v 28-11-1717 N. N. naastligger ten noorden
2450315v 13-02-1712 N. N. naastligger ten noorden
2450318r 13-01-1715 N. N. naastligger ten noorden
2460019r 15-05-1718 N. N. naastligger ten noorden
2460027r 05-11-1718 N. N. naastligger ten noorden
2460033r 11-12-1718 N. N. naastligger ten noorden
2460033r 11-12-1718 N. N. naastligger ten noorden
2460033r 11-12-1718 N. N. naastligger ten noorden
2460033v 11-12-1718 N. N. naastligger ten noorden
2460033v 11-12-1718 N. N. naastligger ten noorden
2460033v 01-01-1719 N. N. naastligger ten noorden
2460043r 12-03-1719 N. N. naastligger ten noorden
2460076r 05-05-1720 N. N. naastligger ten noorden
2460089r 24-11-1720 N. N. naastligger ten noorden
2460099v 26-01-1721 N. N. naastligger ten noorden
2460112v 25-05-1721 N. N. naastligger ten noorden
2460113r 22-06-1721 N. N. naastligger ten noorden
2460140v 28-06-1722 N. N. naastligger ten noorden
2460163r 28-02-1723 N. N. naastligger ten noorden
2460173r 05-09-1723 N. N. naastligger ten noorden
2460179r 26-09-1723 N. N. naastligger ten noorden
2460184v 28-11-1723 N. N. naastligger ten noorden
2460185r 05-12-1723 N. N. naastligger ten noorden
2460197v 26-03-1724 N. N. naastligger ten noorden
2460214r 14-01-1725 N. N. naastligger ten noorden
2460228r 29-04-1725 N. N. naastligger ten noorden
2460259v 03-02-1726 N. N. naastligger ten noorden
2460298r 19-01-1727 N. N. naastligger ten noorden
2470099r 14-03-1728 N. N. naastligger ten noorden
2470261r 11-09-1729 N. N. naastligger ten noorden
2470282r 13-11-1729 N. N. naastligger ten noorden
2470297v 19-12-1729 N. N. naastligger ten noorden
2470320r 07-05-1730 N. N. naastligger ten noorden
2470384v 21-01-1731 N. N. naastligger ten noorden
2480073v 20-01-1732 N. N. naastligger ten noorden
2480112r 14-09-1732 N. N. naastligger ten noorden
2480138r 16-11-1732 N. N. naastligger ten noorden
2480148v 30-11-1732 N. N. naastligger ten noorden
2480153r 30-11-1732 N. N. naastligger ten noorden
2480194r 01-02-1733 N. N. naastligger ten noorden
2480194v 01-02-1733 N. N. naastligger ten noorden
2480194v 01-02-1733 N. N. naastligger ten noorden
2480225v 30-08-1733 N. N. naastligger ten noorden
2480258v 22-11-1733 N. N. naastligger ten noorden
2480282v 17-01-1734 N. N. naastligger ten noorden
2480288v 17-01-1734 N. N. naastligger ten noorden
2480322r 09-05-1734 N. N. naastligger ten noorden
2480343r 24-10-1734 N. N. naastligger ten noorden
2490013r 05-12-1734 N. N. naastligger ten noorden
2490054r 03-07-1735 N. N. naastligger ten noorden
2490054r 03-07-1735 N. N. naastligger ten noorden
2490072v 18-09-1735 N. N. naastligger ten noorden
2490078v 16-10-1735 N. N. naastligger ten noorden
2490095r 27-11-1735 N. N. naastligger ten noorden
2490116r 25-02-1736 N. N. naastligger ten noorden
2490125v 09-09-1736 N. N. naastligger ten noorden
2490128r 09-09-1736 N. N. naastligger ten noorden
2490133r 21-10-1736 N. N. naastligger ten noorden
2490161r 13-01-1737 N. N. naastligger ten noorden
2490175v 07-04-1737 N. N. naastligger ten noorden
2490187v 01-09-1737 N. N. naastligger ten noorden
2490203r 17-11-1737 N. N. naastligger ten noorden
2490223r 19-01-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490225v 19-01-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490335v 23-02-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490339r 16-03-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490354r 31-08-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490270r 19-10-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490274v 19-10-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490274v 19-10-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490001va 26-06-1735 N. N. naastligger ten noorden
2490002va 04-09-1735 N. N. naastligger ten noorden
2490018va 19-01-1738 N. N. naastligger ten noorden
2490019ra 19-01-1738 N. N. naastligger ten noorden
2500008r 18-01-1739 N. N. naastligger ten noorden
2500009r 18-01-1739 N. N. naastligger ten noorden
2500031r 19-04-1739 de tuin van N. N. naastligger ten noorden
2500047r 20-09-1739 N. N. naastligger ten noorden
2500052r 04-10-1739 N. N. naastligger ten noorden
2500089r 17-01-1740 N. N. naastligger ten noorden
2500106v 08-05-1740 N. N. naastligger ten noorden
2500114r 04-09-1740 N. N. naastligger ten noorden
2500140r 04-12-1740 N. N. naastligger ten noorden
2500161r 09-04-1741 N. N. naastligger ten noorden
2500173v 25-06-1741 N. N. naastligger ten noorden
2500174r 03-09-1741 N. N. naastligger ten noorden
2500215v 28-01-1742 N. N. naastligger ten noorden
2500225r 04-03-1742 N. N. naastligger ten noorden
2500234r 10-06-1742 N. N. naastligger ten noorden
2500275v 02-12-1742 N. N. naastligger ten noorden
2500301v 21-04-1743 N. N. naastligger ten noorden
2510017r 24-11-1743 N. N. naastligger ten noorden
2510036v 26-04-1744 N. N. naastligger ten noorden
2510040v 20-09-1744 N. N. naastligger ten noorden
2510054v 13-12-1744 N. N. naastligger ten noorden
2510085v 05-09-1745 N. N. naastligger ten noorden
2510087v 19-09-1745 N. N. naastligger ten noorden
2510129v 04-09-1746 N. N. naastligger ten noorden
2510155r 04-12-1746 N. N. naastligger ten noorden
2510164r 22-01-1747 N. N. naastligger ten noorden
2510165r 22-01-1747 N. N. naastligger ten noorden
2510169v 19-02-1747 N. N. naastligger ten noorden
2510174r 19-03-1747 N. N. naastligger ten noorden
2510236r 03-11-1748 N. N. naastligger ten noorden
2510247r 08-12-1748 N. N. naastligger ten noorden
2510275r 20-04-1749 N. N. naastligger ten noorden
2510285v 29-06-1749 N. N. naastligger ten noorden
2520037r 23-11-1749 N. N. naastligger ten noorden
2520080r 20-09-1750 N. N. naastligger ten noorden
2520087v 11-10-1750 N. N. naastligger ten noorden
2520087v 11-10-1750 N. N. naastligger ten noorden
2520133r 09-05-1751 N. N. naastligger ten noorden
2520147v 05-09-1751 N. N. naastligger ten noorden
2520148v 05-09-1751 N. N. naastligger ten noorden
2520150v 05-09-1751 N. N. naastligger ten noorden
2520152r 05-09-1751 N. N. naastligger ten noorden
2520159r 17-10-1751 N. N. naastligger ten noorden
2520186v 16-01-1752 N. N. naastligger ten noorden
2520193v 20-02-1752 N. N. naastligger ten noorden
2520224v 16-04-1752 N. N. naastligger ten noorden
2530001r 08-10-1752 N. N. naastligger ten noorden
2530007r 19-11-1752 N. N. naastligger ten noorden
2530045v 21-01-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530046v 21-01-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530075r 20-05-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530080r 27-05-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530090v 23-09-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530103r 14-10-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530105v 21-10-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530128r 16-12-1753 N. N. naastligger ten noorden
2530167r 15-09-1754 N. N. naastligger ten noorden
2530169r 22-09-1754 N. N. naastligger ten noorden
2530175r 20-10-1754 N. N. naastligger ten noorden
2530196v 12-01-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530197r 12-01-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530205v 20-04-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530206r 20-04-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530208r 11-05-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530210r 01-06-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530217v 14-09-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530219r 21-09-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530239v 23-11-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530247r 14-12-1755 N. N. naastligger ten noorden
2530254v 18-01-1756 N. N. naastligger ten noorden
2530255r 18-01-1756 N. N. naastligger ten noorden
2540035r 17-10-1756 N. N. naastligger ten noorden
2540043v 28-11-1756 N. N. naastligger ten noorden
2540064r 13-03-1757 N. N. naastligger ten noorden
2540137r 07-05-1758 N. N. naastligger ten noorden
2540162v 22-10-1758 N. N. naastligger ten noorden
2540214v 24-06-1759 N. N. naastligger ten noorden
2550049v 18-01-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550050v 18-01-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550052r 08-02-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550053r 08-02-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550055r 08-02-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550062r 19-04-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550099r 15-11-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550109v 06-12-1761 N. N. naastligger ten noorden
2550121r 14-02-1762 N. N. naastligger ten noorden
2550157v 10-10-1762 N. N. naastligger ten noorden
2550162r 17-10-1762 N. N. naastligger ten noorden
2550165r 24-10-1762 N. N. naastligger ten noorden
2550167v 31-10-1762 N. N. naastligger ten noorden
2550229r 18-09-1763 N. N. naastligger ten noorden
2560046r 26-02-1764 N. N. naastligger ten noorden
2560063r 24-06-1764 N. N. naastligger ten noorden
2560098r 20-01-1765 N. N. naastligger ten noorden
2560125v 10-11-1765 N. N. naastligger ten noorden
2560130v 10-11-1765 N. N. naastligger ten noorden
2560133v 10-11-1765 N. N. naastligger ten noorden
2560148r 19-01-1766 N. N. naastligger ten noorden
2560205r 05-10-1766 N. N. naastligger ten noorden
2560234r 18-01-1767 N. N. naastligger ten noorden
2560236r 01-02-1767 N. N. naastligger ten noorden
2560268v 18-01-1767 N. N. naastligger ten noorden
2570028r 15-11-1767 N. N. naastligger ten noorden
2570031v 22-11-1767 N. N. naastligger ten noorden
2570033r 29-11-1767 N. N. naastligger ten noorden
2570042r 31-01-1768 N. N. naastligger ten noorden
2570042v 21-02-1768 N. N. naastligger ten noorden
2570067v 04-09-1768 N. N. naastligger ten noorden
2570068r 04-09-1768 N. N. naastligger ten noorden
2570097v 15-01-1769 N. N. naastligger ten noorden
2570140r 25-11-1769 N. N. naastligger ten noorden
2570141r 03-12-1769 N. N. naastligger ten noorden
2570155r 28-01-1770 N. N. naastligger ten noorden
2570164r 27-05-1770 N. N. naastligger ten noorden
2570184r 13-01-1771 N. N. naastligger ten noorden
2570203r 14-04-1771 N. N. naastligger ten noorden
2570215r 16-06-1771 N. N. naastligger ten noorden
2570221r 01-09-1771 N. N. naastligger ten noorden
2570249v 15-12-1771 N. N. naastligger ten noorden
2580011r 23-02-1772 N. N. naastligger ten noorden
2580012r 23-02-1772 N. N. naastligger ten noorden
2580020r 26-04-1772 N. N. naastligger ten noorden
2580024v 21-06-1772 N. N. naastligger ten noorden
2580036v 30-08-1772 N. N. naastligger ten noorden
2580153r 10-04-1774 N. N. naastligger ten noorden
2580156v 05-06-1774 N. N. naastligger ten noorden
2580185r 13-11-1774 N. N. naastligger ten noorden
2580185v 20-11-1774 N. N. naastligger ten noorden
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten noorden
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten noorden
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten noorden
2580216v 18-06-1775 N. N. naastligger ten noorden
2580236r 03-12-1775 N. N. naastligger ten noorden
2580265v 09-06-1776 N. N. naastligger ten noorden
2590004r 01-09-1776 N. N. naastligger ten noorden
2590176r 09-05-1779 N. N. naastligger ten noorden
2590196v 05-09-1779 N. N. naastligger ten noorden
2590227v 12-12-1779 N. N. naastligger ten noorden
2590263r 12-03-1780 N. N. naastligger ten noorden
2590278r 28-05-1780 N. N. naastligger ten noorden
2590279r 28-05-1780 N. N. naastligger ten noorden
2590286v 03-09-1780 N. N. naastligger ten noorden
2590289v 12-11-1780 N. N. naastligger ten noorden
2600003v 03-12-1780 N. N. naastligger ten noorden
2600042v 01-04-1781 N. N. naastligger ten noorden
2600090r 17-06-1781 N. N. naastligger ten noorden
2600091r 17-06-1781 N. N. naastligger ten noorden
2600107r 02-09-1781 N. N. naastligger ten noorden
2600180r 13-01-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600182r 13-01-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600190r 27-01-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600211r 07-04-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600226r 05-05-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600241r 09-06-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600250r 01-09-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600256v 01-09-1782 N. N. naastligger ten noorden
2600280v 22-09-1782 N. N. naastligger ten noorden
2610002r 01-12-1782 N. N. naastligger ten noorden
2610010v 19-01-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610022v 26-01-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610023r 26-01-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610025r 26-01-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610042v 04-05-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610046v 25-05-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610056v 22-06-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610089r 26-10-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610092r 09-11-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610101v 23-11-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610128v 14-12-1783 N. N. naastligger ten noorden
2610130r 18-01-1784 N. N. naastligger ten noorden
2610149r 08-02-1784 N. N. naastligger ten noorden
2610149v 08-02-1784 N. N. naastligger ten noorden
2610151r 08-02-1784 N. N. naastligger ten noorden
2610153v 08-02-1784 N. N. naastligger ten noorden
2610165v 14-03-1784 N. N. naastligger ten noorden
2610168r 21-03-1784 N. N.