Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 81voor1774258162v
BAKKER, JAN A. Jan A. Backernaastligger ten noorden Noorderhaven 23178626271r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper Noorderhaven 23178626271r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper van 1/3 Hoogstraat 17178626299r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper van 1/3 Hoogstraat 15178626299r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter178626299r
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakkerverkoper Noorderhaven 27178626295v
, ATE Ate Aaeckes koper dwarshuisKerkpoortstraat ZZ168024195v
AGES, ANTJEvrijster Antje Aages verkoper Droogstraat 20west166523932v
AGES, ANTJE Antje Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18166623935r
AGES, FOPPE Foppe Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18166623935r
AGES, JAN Jan Aages , c.u.wagenaarkoper 2/3 huis voorheen schuurDroogstraat 20west166523932v
KRAMER, de hof en kamer van Haancke Aalckes Cramernaastligger ten westen Liemendijk ZZ1626231142r
ALLES, JANKE Janke Aales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1692242378r
, HAANTJE Haantie Aaltsen naastligger ten oosten Liemendijk1622230314v
, HAANTJE Haantie Aaltsen koper huis met een ledige plaats, loods en achterhuis en vrije grond van dienVoorstraat 651626231139r
, JAN Jan Aaltyes smidnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1620230202v
, ALLERT Allert Aanckes verkoper q.q. Noordijs WZ159822894r
ARENDS, SIEMENwijlen Zymen Aanes leidekker (stads -)verkoper Hofstraat 1166723917va
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1175025287r
ARENDS, JAN Jan Aarents naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 45175025251v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 91696243252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)huurder Bildtstraat 91696243252v
ARJENS, WILLEM Willem Aaris bakker (mr. -)koper huis en loodsLiemendijk1691242353r
ARJENS, WILLEMde koper Willem Aaris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk1691242353r
ARENDS, BOUWE Bouue Aarns , c.u.verkoper Lanen 301641234146v
ARENDS, HANShet huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621641234147r
ARENDS, HILTJE Hiltie Aarns koper Bildtstraat 221620230205r
ARENDS, EMILIUS Amel Aarnts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen1598228119r
ARENDS, EMILIUSde erfgenamen van wijlen Amel Aarnts verpachter grond ([staat: eeuwige rente])ten zuiden van Harlingen1621230262r
ARENDS, EMILIUSde erfgenamen van wijlen Amel Aarnts verpachter grond ([staat: jaarlijkse rente])ten zuiden van Harlingen1663238201v
ARENDS, ARJAANTJE Arjaantje Aarnts koper Bargebuurt 2016652392r
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 251687242210r
ARENDS, FOPPE Foppe Aarnts naastligger ten zuiden onbekend159822876v
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aarnts naastligger ten noorden Zoutsloot 1162423110v
ARENDS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrand Aarnts naastligger ten westen Klaverbladstraat 271692242399v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6164223521v
ARENDS, IJSBRANDde zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 29164923691r
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 481662238126r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u.koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 91641234152v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u.verkoper Nutstraat WZ164223511r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 131599228134r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 151599228134v
ARENDS, LUBBERT Lubbert Aarnts naastligger ten westen Lombardspijp1626231115r
ARENDS, NANNEde weduwe van Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zuiderhaven 631662238141r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts verpachter grond Weverstraat 151650236136v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts verkoper Weverstraat 151650236136v
AARTS, ANTJE Antie Aarts , voor haar kinderenverkoper Hofstraat 19oost170724540r
AARTS, ARJEN Arian Aarts naastligger ten zuiden Heiligeweg 401626231115v
AARTS, ARJEN Arien Aarts koper huisHeiligeweg 381620230225r
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts schipper (oud -)koper huisZuiderhaven 71790263190v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts naastligger ten westen Zuiderhaven 91802266150v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2161122937r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducisverkoper q.q. Scheerstraat 2161222973r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducisnaastligger ten westen Schritsen 26161222981r
AARTS, de erfgenamen van wijlen Henrdrick Aarts naastligger ten noorden William Boothstraat1626231116v
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat166123880r
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk16612388va
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk16612388va
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot 641685242102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Droogstraat 771685242102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 641689242268v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 771689242268v
AARTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Aarts naastligger ten zuiden Schritsen 54167924155v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 18west1774258166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 18west1774258166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Voorstraat 8178126015v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3178126015v
AARTS, JORISde gortmakerij van Joris Aarts naastligger ten westen Kruisstraat 10oost1755253211r
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 621759254244v
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Kruisstraat 10west1759254248v
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (mr. -)koper huisZeilmakersstraat 1317602553v
AARTS, JORISwijlen Joris Aarts gortmaker (mr. -)verkoper Zeilmakersstraat 131767256234v
AARTS, JORISde weduwe van Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 111765256267v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 41726246283r
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
AARTS, SIETSKE Sietske Aarts verkoper Zuiderhaven 71790263190v
AARTS, SIETSKE Sydske Aarts koper Zuiderhaven 717882633v
, JAKOBgrondpacht uit de kamers van de weduwe van Jacob Aartz eigenaar perceel Moriaanstraat 121670239215r
, JAN Jan Aartz naastligger ten oosten Lanen 231669239202v
, JANde gleibakkerij van Jan Aartz naastligger ten noorden Schritsen 50achter16702404r
ATES, GERBEN Gerben Aates melktapperverkoper Droogstraat 181751252177v
ATES, ARJEN[als bewoner*] Arjen Aatis naastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid1782260278r
ABES, AUKJEde weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat])Rozengracht 17166123887r
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg NZ1664238221r
ABES, AKEde twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19166423823va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ166423825va
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyperkoper 1/2 huisBrouwersstraat 12noord177325868v
KUIPER, ANTJE ABESmeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuypereigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12noord177325868v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s.naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 31753253126v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s.naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 31753253126v
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 31766256208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 31766256208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10178626270r
KUIPER, ANTJE ABES Antje Abbes Cuiper, bejaarde vrijster (62 jaar)verkoper Rommelhaven 1178326131v
ABES, AUKJE Auck Abbes verkoper Sint Jacobstraat 61618230144v
ABES, AUKJE Auck Abbes consenteert Schoolsteeg1619230158v
KUIPER, AUKJE ABES Aukje Abbes Kuiper, bejaarde vrijsterverkoper Brouwersstraat 12noord1788262276v
ABES, BOKKE Bocke Abbes verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 1121802266143v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerbewoner Voorstraat 131602228338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerverkoper q.q. Voorstraat 131602228338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper q.q. Voorstraat 131603228380r
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ1614229238v
ABES, KOENRAADde keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
ABES, KOENRAADde zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ1615229247v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziederverkoper van 1/2 Noorderhaven 28161723069r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verkoper q.q. Heiligeweg 201623230336v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes protesteert vanwege een gerechtigheid onbekend1623230337v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper kamerKruisstraat 5oost1623230340r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper twee boven- en twee benedenkamersKruisstraat ZZ1623230340v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 216242319r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ162523174r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper huis met schuur, strekkende naar de Nieuwe KerkstraatKruisstraat NZ16272327r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ16272327r
ABES, KOENRAADnu Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziederkoper kamerKruisstraat162823270r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutziedernaastligger ten westen Kruisstraat162823270r
ABES, KOENRAADgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141630232131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14achter1630232131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes verkoper q.q. Brouwersstraat 101630232163r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes geniaarde koper Voorstraat 341631232172v
ABES, KOENRAADde keet van oud burgemeester Coenraed Abbes naastligger ten noorden onbekend16362342v
ABES, KOENRAADgezworen gemeensman Coenraedt Abbes koper huisNoordijs 4163123321r
ABES, KOENRAADburgemeester Coenraedt Abbes verpachter grond ([staat: een rijksdaalder])Sint Christoffelsteeg163323383r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
ABES, KOENRAADburgemeester Coenraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14163323389v
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Schoolsteeg WZ1635233162r
ABES, KOENRAADde kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat 3west1640234108v
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 31641234149r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 81641234149r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141642234175r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten westen Noorderhaven 1141795264238r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 110180126637v
ABES, DIENA Dina Abbes verkoper Kerkpoortstraat1690242320v
ABES, DIENAwijlen Dina Abbes verkoper Noordijs 4169324354r
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huisFranekerpoort (gebied)16362349v
ABES, DIRKde potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend164823612r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat 361653236230r
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s.geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ1658237165v
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huisFranekerpoort (gebied)1659237213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottiekoper kamerWeverstraat NZ166023835r
ABES, DIRKwijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Franekerpoort (gebied)1664238230r
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Achterstraat 716652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Oude Turfkade WZ16652392ra
ABES, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Anjelierstraat16652392ra
ABES, DOUWE Douwe Abbes protesteert Noordijs 11599228135v
ABES, DOUWE Douwe Abbes protesteert vanwege een hypotheek Franekerpoort (gebied)1600228197r
ABES, DOUWE Douwe Abbes verkoper Noorderhaven NZ1604228388r
ABES, DOUWE Douwe Abbes naastligger ten oosten Bildtstraat 121604228390r
ABES, DIEUWKE Dyew Abbes verkoper Noordees (gebied)159822881v
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u.koper huisRozengracht 23164823644r
ABES, IEKEde weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 181662238137r
ABES, IEKEgemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofRapenburg1659237208v
ABES, IEKEde mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ1663238180r
ABES, EELKE Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerijRozenstraat 3zuid164823628v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Noorderhaven NZ1615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ1615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Hoogstraat 181615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Rommelhaven 131615229277v
ABES, IEKE Eke Abbes , c.u.koper brouwerij en mouterijRozenstraat 3zuid16482369r
ABES, IEKEde weduwe van Eke Abbes brouwernaastligger ten oosten Rapenburg1662238121r
ABES, IEKEhuis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1664238212r
ABES, IEKEhuis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1664238212r
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 11599228137v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten oosten Spinhuisstraat 11626231144v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten oosten* Spinhuisstraat 1162823254v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1724246198r
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat OZ1726246258r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 731729247285v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7173925010r
ABES, FOKKEde erfgenamen van wijlen Focke Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 191751252140r
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7173524920r
ABES, FOKKEde weduwe van Fokke Abbes bewoner Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, FOKKEde erfgenamen van wijlen Fokke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 69175025268r
ABES, GRIETJE Griet Abbes koper Liemendijk ZZ162723210r
ABES, GRIETJE Grietie Abbes koper Hoogstraat 38163223363v
ABES, GRIETJE Grietie Abbes , bejaarde dochterverkoper Noordijs 4169324354r
ABES, GRIETJE Griettie Abbes verkoper Zuiderstraat ZZ1650236146r
ABES, HARMEN Harmen Abbes verkoper Bildtstraat 121604228390r
ABES, HARMEN Harmen Abbes naastligger ten oosten Zoutsloot 281606228499v
ABES, HARMENhet gewezen huis van Harmen Abbes naastligger ten zuiden Zoutsloot 281606228499v
ABES, Heertien Abbes verkoper Zuiderhaven 261645235171r
ABES, HETTE Hette Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 241630232122v
ABES, Hettien Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 24163823470r
ABES, HOITE Hoite Abbes naastligger ten zuiden Rommelhaven 41692242403r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Scheerstraat 10177225862r
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkje Abbes Kuiperverkoper Rommelhaven 1177325875v
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkjen Abbes Kuiperverkoper Brouwersstraat 12noord177325868v
ABES, IEDE Ide Abbes verkoper Voorstraat1602228313r
ABES, IEDE Ide Abbes , oud 25 jarenverkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
ABES, JAKOB Jacob Abbes smid (ijzer-)naastligger ten oosten Zoutsloot 22169424391v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u.smid (mr. -)koper huis met ledige plaats gebruikt als hellingZoutsloot 116992443r
ABES, JAKOBhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes smid (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 916992443v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16177225830v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12177225838v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 201774258142v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 201774258182v
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelierverkoper Bargebuurt 181775258227v
ABES, JANwijlen Jan Abbes verkoper Sint Jacobstraat 14178126071v
ABES, JANwijlen Jan Abbes eerdere onderhandse verkoper Sint Jacobstraat 141781260148r
ABES, JAN Jan Abbes huurder beneden (p.j.)Grote Kerkstraat 441785261284r
ABES, JETSKE Jedske Abbes koper huisGrote Bredeplaats 18163923482v
ABES, JETSE Jetse Abbes verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
ABES, JOHANNES Johannes Abbes gebruiker ten oosten van Harlingen1605228447v
ABES, JOHANNES Johannes Abbes huurder zuidelijke bovenkamer (p.w.)Hoogstraat 53176425651r
ABES, JOOSTwijlen Joost Abbes koopmanverkoper Noordijs 4169324354r
ABES, JOOSTwijlen Joost Abbes koopmanerflater Noordijs 4169324354r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper huis en ledige plaats daarachterHoogstraat 36162823269r
ABES, LIEUWEhuis en plaats van Lieuwe Abbes naastligger ten zuiden [staat: westen] Hoogstraat 38163223363v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823643r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper 4/9 huis ([staat: 100 rijksdaalders van 50 stuivers het stuk])Franekerpoort (gebied)1652236200v
ABES, MARIAwijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 131603228380r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
ABES, MARTEN Marten Abbes koper huis en tuintjeGardenierstraat 41704244264r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
ABES, MARTENhet huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absentkoper door niaar Romastraat 11706244334r
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker (mr. -)koper door niaar kamerGardenierstraat 21716245259v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51717245283v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.verkoper Romastraat ZZ171824630r
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51728247116v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerkerkoper huisBoth Apothekerstraat 9173124816r
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker (mr. -)verkoper Hoogstraat 341732248107v
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41736249141r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41741250186v
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325385r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3175325385r
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21716245259v
ABES, MARIAwijlen Mary Abbes verkoper Voorstraat 131602228338v
ABES, MARIAde kamer nagelaten door Mary Abbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 561626231157r
ABES, MARIAde kamer van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54162923296r
ABES, MARIAde kamer eerder van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel (p.j.)Zuiderhaven 541647235261r
ABES, MINNE Minne Abbes smid (mr. ijzer-)koper huis en stallingAchterstraat 7173524920r
ABES, MINNE Minne Abbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, MINNE Minne Abbes , c.s.naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper William Boothstraat 391661238104r
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper William Boothstraat 3916662398va
ABES, RIENK Rinck Abbes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 30164223534v
ABES, RINSEde weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2173424916r
ABES, RINSE Rinse Abbes , c.u.koper huis waar de Drie Zakkendragers uithangtSint Odolphisteeg 5de Drie Zakkendragers1658237177r
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten westen Voorstraat 38166123871v
ABES, RINSE Rinse Abbes koper huisBildtstraat 171664238204v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten noorden Bildtstraat 191676240229v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeterverkoper Vianen 2167924143r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71681241136v
ABES, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeternaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 71682241198v
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes verkoper Sint Odolphisteeg 51683241267r
ABES, RINSEde weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 15168424215v
ABES, RINSEde weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 151689242276r
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41701244135v
ABES, RINSEde schuur van Rinse Abbes* kuipernaastligger ten zuiden Hoogstraat 341706244320r
ABES, RINSE Rinse Abbes* kuipernaastligger ten westen Hoogstraat 341706244320r
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)verkoper Hoogstraat 321712245185v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 21714245223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger Heiligeweg 70172024663v
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 9172724747v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21728247125v
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes kuiper (mr. -)koper Heiligeweg 361730247308v
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes naastligger ten noorden* (zijn woning mag niet worden betimmerd volgens zijn koopbrief)Heiligeweg 701734248290r
ABES, RINSEde weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26174525171v
ABES, RINSEde weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26175025296ar
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes verkoper Franekereind 41751252111r
ABES, RINSEhet sterfhuis van wijlen Rintse Abbes verkoper Heiligeweg 32166123899v
ABES, SJOUKJE Sjouckjen Abbes , bejaarde dochterverkoper Noordijs 4169324354r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperkZoutsloot 1163923478v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u.koper schoenmakersperkRaamstraat 5achter164223518r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)verkoper Achterstraat ZZ1657237114v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost166623938v
ABES, STEFFEN Stephen Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 50164223517r
ABES, SIETSKE Sytske Abbes verkoper Noordijs 4169324354r
ABES, TETJE Tet Abbes verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 81600228219r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen NZ159722868r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Zuiderstraat1599228136v
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 816312333v
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81635233166v
ABES, TJEERD Tieerd Abbes verkoper Kleine Ossenmarkt 41657237116v
ABES, TJALLINGwijlen Tjalling Abbes verkoper Hofstraat 21west170724525v
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes koper Nieuwstraat 52161122964r
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes verkoper ten noordoosten van Harlingen1613229164r
ABES, TRIJNTJE Trijncke Abbes verkoper ten zuiden van Harlingen1599228167v
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes verkoper Rommelhaven 41746251121v
ABES, SIJKE Sij Abbis verkoper Grote Kerkstraat NZ1633233110v
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huisRomastraat 131705244307v
ABELS, DOUWE Douue Abeles naastligger ten noorden Nieuwstraat 37165523724v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.u.koper huis daer de Vergulden Star uuthangtGrote Kerkstraat 28de Vergulden Star1644235138v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.s.verkoper Achterstraat ZZ1647235268v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles koper huis en plaatsNieuwstraat OZ164823640v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823641v
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochterverkoper q.q. Voorstraat 821702244183v
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli verkoper ten zuiden van Harlingen161122958r
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli predikant (oud -)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 321614229229v
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abeli naastligger ten zuiden Zuiderplein 1161122949v
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abeli naastligger ten zuiden Zuiderplein 11613229154r
ABELS, SIEBREN Sybrandus Abelis naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30159722817r
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82169924422r
ABELS, ENGELTJEhun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Heiligeweg 38174425137v
ABELS, ENGELTJEhun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Bargebuurt 24174425137v
ABELS, GEESKE Geeske Abels geniaarde koper Kleine Kerkstraat 141705244269r
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamerHeiligeweg 38174425137v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamerBargebuurt 24174425137v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmakerhuurder bleekveld (p.j.)Zuiderhaven 12178126061r
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmakerkoper huisZuiderhaven 41782260292v
ABELS, HENDRIKde boedel van Hendrik Abels mr. zeilmakerverkoper Zuiderhaven 4178326188r
ABELS, HILTJE Hill Abels koper Rommelhaven 10achter1599228169r
ABELS, LIJSBET Lijsbet Abels verkoper Franekereind ZZ161122957r
ABELS, LIJSBET Lijsbeth Abels geniaarde koper Nieuwstraat 38159722830r
ABELS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Abels erflater Franekereind 241619230165v
ABELS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Abels verpachter grond Franekereind 241619230166v
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abels koper huisZuiderplein 3161122936r
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abels naastligger ten zuiden Zuiderplein 11615229254r
ABELS, SIEBRICHJE Sybrich Abels verpachter grond Noorderhaven 110159722816v
ALBERTS, DIRKwijlen Dirck Aberts erflater Noordijs162723221r
ABES, AALTJE Aeltie Abes koper Zuiderstraat166023821v
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singelten zuiden van Harlingen1703244192r
ABES, DIRKwijlen Dirk Abes verkoper ten zuiden van Harlingen WZ1710245112r
ABES, DOETJE Doetje Abes koper Noorderhaven 421754253147r
ABES, DOUWE Douwe Abes smid (mr. -)koper huisBildtstraat 231697243267r
ABES, DOUWEwijlen Douwe Abes soudter (mr. -)verkoper Achterstraat 7169924423v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes koper Rommelhaven 61782260178v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes verkoper Hoogstraat 51181026942v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes verkoper Hoogstraat 53181026942v
ABES, Driekie Abes verkoper Sint Jacobstraat 3171924634v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226680v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u.huurder Zoutsloot 59180226690v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmakerkoper huisZoutsloot 20180426797r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes koper Kerkpoortstraat 691702244160r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes verkoper Kerkpoortstraat 691714245215v
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Noorderhaven 1177225820r
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Zuiderstraat 81775258207r
ABES, GERRIT Gerryt Abes verkoper Noorderhaven 98170024449r
ABES, GOSSE Gosse Abes koper huisKerkpad 22180826871r
ABES, GOSSE Gosse Abes naastligger ten zuiden Kerkpad 201809268241v
ABES, GOSSE Gosse Abes schipperkoper huisKerkpad 221809268245v
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u.koper kamerPeterseliestraat164223545r
ABES, HIELKE Hylke Abes boerverkoper Lanen 591759254232v
ABES, HILTJE Hyltie Abes naastligger ten westen Lanen 65west1750252101v
ABES, HIELKEde weduwe van Hyltie Abes huurder (p.j.)Noordijs 8177725972r
ABES, HIELKE Hyltje Abes kooltjerkoper huisLanen 63174525197v
ABES, HIELKE Hyltje Abes naastligger ten zuiden Lanen 571758254169v
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. -)verkoper Zoutsloot 24169424378r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend170024473v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1701244111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1703244215v
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt1706244341r
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Zoutsloot 11726246267r
ABES, JAN Jan Abes naastligger ten zuiden Bargebuurt 161774258172r
ABES, JAN Jan Abes schipperkoper Bildtstraat 181800265249v
ABES, JAN Jan Abes schipper op Deventerverkoper Bildtstraat 181802266142r
ABES, JANKE Jantje Abes verkoper Nieuwstraat 621804267103r
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u.koper huis, loods en plaatsRomastraat 4oost1664238225r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebosverkoper Romastraat 4oost1669239204r
ABES, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieue Abes naastligger ten noordoosten Hoogstraat 341659237194r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
ABES, MAAIKE Mayke Abes koper Noorderhaven 66176725711r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.koper stokerijAchterstraat 3171924633v
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 51721246103v
ABES, MINNE Minne Abes smidnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1724246198r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huisAchterstraat 31725246235r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u.smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Achterstraat 31725246235r
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)koper provisioneel dwarshuisBildtstraat 117282473va
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Bildtstraat 117282473va
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten westen Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes verkoper Achterstraat 5173524976r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)naastligger ten oosten Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)naastligger ten noorden Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (oud mr. ijzer-)verkoper Achterstraat 7173925010r
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Bildtstraat 1175025269v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Bildtstraat 1175025269v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Liemendijk ZZ175025269v
ABES, MINNEde boedel van wijlen Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Bildtpoort (gebied)1752252237r
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. grof-)geniaarde koper Scheerstraat 11177725980v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 141779259198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 161779259198r
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121780259261v
ABES, PIER Pier Abes arbeiderkoper weefwinkel en plaatsKarremanstraat 7178326136v
ABES, PIER Pier Abes koper door niaar huisHoogstraat 191784261155v
ABES, PIER Pier Abes sjouwermanverkoper Karremanstraat 71784261194v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 221787262175v
ABES, PIER Pier Abes schipper op Bolsward (snik-)verkoper Hoogstraat 19179226428v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 231803266289r
ABES, PIERde weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23180826885r
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 221786262112r
ABES, PIETER Pieter Abes naastligger ten oosten Hoogstraat 17178626299r
ABES, RIENKde weduwe van Rients Abes huurder gedeelte (p.j.)Ooievaarsteeg 11179726518r
ABES, RINSEde weduwe van wijlen Rinse Abes naastligger ten noorden Bildtstraat 191683241257r
ABES, RINSEwijlen Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west168524270r
ABES, RITSKE Ritske Abes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1091645235162r
ABES, SIPKE Sipke Abes verkoper Noorderhaven 98170024449r
ABES, SJOUKJE Sjouckjen Abes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper q.q. Schritsen 371694243109v
ABES, SJOUKJE Sjoukien Abes naastligger ten noorden Noordijs 8173524942v
ABES, SJOUKJE Sjoukje Abes verkoper Sint Jacobstraat 3171924634v
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten noorden Noordijs 81736249118r
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten zuiden Noordijs 41741250155r
ABES, SIEBE Sybbe Abes heeft het mede eigendom, gebruik en onderhoud van de bak in zijn stoep Rommelhaven 18een_achter168124130ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter168124130ra
ABES, SIEBE Sybe Abes koper provisioneel huisRommelhaven 18een_achter168124130ra
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper Heiligeweg 31170024451r
ABES, SIPKJE Sipke Abis verkoper Heiligeweg 31170024451r
ABELS, BROERwijlen Broer Ables bakkerverkoper Kerkpoortstraat 5916652393va
ABELS, FOKKE Focke Ables koper huis, paardestalAchterstraat 51721246103v
ABELS, GEELTJE Geeltje Ables verkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u.matrooskoper door niaar huisTiepelsteeg172124699v
ABELS, JELTJE Jeltje Ables verkoper Voorstraat 701767256231r
ABRAHAMS, BAUKJE Baukien Abrahams naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg1698243340v
ABRAHAMS, BEREND Berend Abrahams huurder Moriaanstraat17342498v
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams kuiper (mr. -)verkoper Brouwersstraat 191737249166r
ABRAHAMS, KLAAS Claes Abrahams huurder (p.j.)Hoogstraat 51168124142va
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 1041695243134r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 461702244144v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 461702244171r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper Noorderhaven 4617062452v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams naastligger ten noorden Voorstraat 571714245213r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper van 1/2 Voorstraat 571714245213r
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams molenaar (hout-)verkoper Hofstraat 21midden177725961v
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams molenaar (hout-)koper schuur, en koestalling met grondFranekertrekvaart 91784261226v
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMSwijlen Cornelis Abrahams Beidschatverkoper ten noorden van Harlingen1790263207r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 421737249217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441737249217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 421742250233r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441742250233r
ABRAHAMS, GERRITwijlen Gerrit Abrahams koper Pothondjessteeg 81659237218r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams , c.u.koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een putNieuwstraat 38achter1654236277v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 191738249357r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 71750252100v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151766256225r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151770257149v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151775258223v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams koper huisGrote Kerkstraat 40west1776258258r
ABRAHAMS, HANSwijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 40west179226452r
ABRAHAMS, HANSwijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 17achter179226454r
ABRAHAMS, HENDRIK Hendrik Abrahams verkoper Lammert Warndersteeg 141771257190v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams koper Zuiderhaven 291809268268v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Roosengeniaarde koper Zuiderhaven 4180226668v
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams koper Romastraat 4oost1752252213r
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams verkoper Romastraat 4oost176425621r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -)koper huisLanen 761776258255v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -)verkoper Lanen 761782260288r
ABRAHAMS, ISAAK Isac Abrahams [staat: Joosten] naastligger ten westen Lanen 76a1780259257r
ABRAHAMS, JAKOBde weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1661238114r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergiereigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen167924149r
ABRAHAMS, JANwijlen Jan Abrahams Kniphaenverkoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
ABRAHAMS, JOHANNES Johan Abrahams koper huis genaamd de MorgenstarLanen 85oostde Morgenstar1774258167v
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams , voor haar kinderenverkoper Rozengracht 161688242234v
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams , voor haar kinderenverkoper Rozengracht 16achter168824216ra
ABRAHAMS, MARIA Marytie Abrahams verkoper Lanen1668239149r
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u.koper hofjeRomastraat NZ1668239151v
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend16992449r1
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams knoopmaker (mr. -)verkoper Lanen 71twee_achter1703244222v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams naastligger ten westen Lanen 71vier_achter1704244256r
ABRAHAMS, MOSEShet huis van de erfgenamen van wijlen Moises Abrahams naastligger ten oosten Lanen 671713245201v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad WZ1670239215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad WZ1670239215v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u.koper huisSint Odolphisteeg 4166023814v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61662238122v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61662238149v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams koper kamerLanen 71twee_achter166723997r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u.verkoper Romastraat NZ1675240210v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61681241127v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams knoopmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21685242101r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Lanen 71een_achter1690242311r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 271698243349r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams knoopmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 67170024475r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13170124488r
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 131705244307v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 2717092453v
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend170824553r1
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams verkoper Zoutsloot 11674240136r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams knoopmakerkoper kamerRomastraat 251675240194v
ABRAHAMS, MOSESde tuin van Moyses Abrahams naastligger ten zuiden Romastraat1682241183r
ABRAHAMS, MOSESde tuin van Moyses Abrahams naastligger ten westen Romastraat1682241183r
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moyses Abrahams eigenaar perceel onbekend168124141va2
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moyses Abrahams knoopmakernaastligger ten oosten Romastraat 13169224313v
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moyses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13169324370v
ABRAHAMS, PIETER Pieter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21west1774258194r
ABRAHAMS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Abrahams , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat 21west177725927v
ABRAHAMS, PIETERwijlen Pieter Abrahams , c.u.bewoner Hofstraat 21midden177725961v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams koper huisHofstraat 21midden1765256135r
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21west176725734v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
ABRAHAMS, SIETSKE Sijtske Abrahams verkoper Noorderhaven 521620230231r
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams slager (mr. -)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek 92178126080r
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams slager (mr. -)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
ABRAHAMS, SIETSKE Sydtske Abrahams koper Brouwersstraat 41605228486r
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend1622230322v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal1762255127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams blekerkoper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerijten noordoosten van Harlingen1765256107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen1765256115r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams molenaar (hout-)koper Midlumerlaan175025280r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 211752252217v
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams koper Heiligeweg 41754253181r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams koper Zuiderstraat 25175725477r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams verkoper Heiligeweg 41758254151r
ABRAHAMS, IETJE Yttie Abrahams huurder Zuidersteeg 2169224322v
ABRAHAMS, MINKE Minke Abrams Roosenkoper Grote Ossenmarkt 231799265202r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrams koper huis en tuinLanen 71167024016r
ABRAHAMS, Mosis Abrams koper kamerZoutsloot 11663238177v
ADAMS, JANde weduwe van Jan Adam Gypsumsnaastligger ten oosten ([AlleFriezen: Gipson])Grote Kerkstraat 31oost1645235168r
ADAMS, ANTJE Anna Adams verkoper Vioolsteeg162523138r
ADAMS, ANTONIUS Anthonis Adams verkoper Voorstraat 17west1602228316r
ADAMS, ANTONIUS Anthonys Adams koper provisioneel 1/2 huis daer den ouden leeuwe uutstecktVoorstraat 17de Oude Leeuw1599228166r
ADAMS, KLAAS Claes Adams niaarnemer q.q. Zoutsloot 911630232158v
ADAMS, KLAAS Claes Adams koper huis alwaar de Blauwe Pot uitgehangen heeftLanen 45de Blauwe Pot1652236189r
ADAMS, KORNELIS Cornelis Adams wever (mr. linnen-)koper twee kamersLanen 71vijf_achter168024170r
ADAMS, KORNELISwijlen Cornelis Adams wever (linnen-)verkoper Lanen 71drie_achter1692242404r
ADAMS, ELSKE Elske Adams koper Lammert Warndersteeg 181769257100r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 37178526222r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141788262288v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 221788262291v
ADAMS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141799265169v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 181808268128r
ADAMS, FRANS Frans Adams verkoper Voorstraat 14159722846v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper huisNoordijs 251767256233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams huurder (p.j.)Noordijs 251767256233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat 41778259133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Gardenierstraat 41778259133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 181779259176r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 61779259179v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper huisOosterkeetstraat 51780259283v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 617802601r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12178126074v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31782260177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 21784261232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg1785261300r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper van 1/2 huisMolenpad 141785261305r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2178926396r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat 41791263355r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams bewoner Noordijs 251791263356v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams verkoper Noordijs 251791263356v
ADAMS, Goslings Adams naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3179226444v
ADAMS, GRIETJE Grietie Adams huurder Sint Odolphisteeg WZ171824627v
ADAMS, GRIETJE Grietje Adams huurder Vijverstraat 61805267133r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevousverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 101630232161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Sint Jacobstraat 101630232161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevousverkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers)Spekmarkt 216312333r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevousverkoper q.q. Spekmarkt 216312333r
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u.zakkendragergeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1722246126v
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Hofstraat 271725246216v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1728247103v
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Romastraat NZ1733248261r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1737249189v
ADAMS, HERE Heere Adams koper woningGardenierstraat 1217382502r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1749251260v
ADAMS, HEREwijlen Heere Adams verkoper Achterstraat 141759254209r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Tiepelsteeg1759254247v
ADAMS, HEREwijlen Heere Adams erflater Gardenierstraat 12176125576r
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamerWasbleek1727246300V
ADAMS, HENDRIKwijlen Hendrik Adams erflater Wasbleek ZZ1730247333v
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsingkoper huis, weefwinkel en hofRomastraat ZZ1736249124v
ADAMS, HERE Here Adams korendragerkoper huisPeterseliestraat1725246243v
ADAMS, HERE Herre Adams korendragerkoper woningAchterstraat 14174525175v
ADAMS, JAN Jan Adams koper huis, strekkende vanaf de haven zuidwaarts tot het huis en plaatske van Hendrick WatsesNoorderhaven 481629232108r
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Alemanssteeg163223361v
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Alemanssteeg163223361v
ADAMS, JANburgerhopman Jan Adams naastligger ten zuiden Heiligeweg 601640234117v
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Noorderhaven 50164223517r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35164323546r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35164323546r
ADAMS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Adams naastligger ten oosten Kruisstraat 81645235180r
ADAMS, JANKEhet tuintje van Jan Adams naastligger ten zuiden Kruisstraat 5west1647235266v
ADAMS, JANKEhet tuintje van Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 5west1647235266v
ADAMS, JANde gleybakkerij van wln. Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat164823629v
ADAMS, JANde gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten zuiden Kruisstraat 5west1650236123v
ADAMS, JANde gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 5west1650236123v
ADAMS, JANde gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten zuiden Kruisstraat 5west1652236184v
ADAMS, JANde gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 5west1652236184v
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Lanen 64166023823v
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiznaastligger ten noorden Lanen 37178526222r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostizverkoper Lanen 37178526222r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostizverkoper van 1/2 Tiepelsteeg178526238r
ADAMS, JAN Jan Adams , c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 301803266191v
ADAMS, JAN Jan Adams koopmankoper huisVijverstraat 301808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopmankoper huisVijverstraat 281808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 301808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 281808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopmannaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 21809268233r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipsonverkoper q.q. onbekend163923489r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipsonkoper schuur of huisKruisstraat 3west1640234108v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q.koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuidenLammert Warndersteeg OZ1640234109r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipsonkoper huisGrote Kerkstraat 331640234111r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipsonkoper kamerHeiligeweg 46een_achter1640234114v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, c.u.koper ledige plaats met bomen en plantenKruisstraat 3oost1641234157r
GIPSON, JAN ADAMSde gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u.naastligger ten westen Kruisstraat 3oost1641234157r
GIPSON, JAN ADAMSde gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u.naastligger ten noorden Kruisstraat 3oost1641234157r
GIPSON, JAN ADAMSde gleibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Gipsonnaastligger ten oosten Kruisstraat 3west1662238125r
ADAMS, JANgemeensman Jan Adams Gipsunkoper schuurKruisstraat 6164323547v
ADAMS, JANgemeensman Jan Adams Gipsunnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost164323549v
ADAMS, JETSE Jetse Adams naastligger ten noorden Liemendijk NZ1706244315v
ADAMS, JETSEwijlen Jetse Adams verkoper Liemendijk ZZ1714245214r
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahamsnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61794264200v
ADAMS, REIER Reyer Adams koper provisioneel huisKleine Kerkstraat161222988r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper huisNoorderhaven 231612229118r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoperkoper huis genaempt de Drie Parochiekercken, met zomerkeuken en ledige plaats erachter ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 39de Drie Parochiekercken1618230120r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoperkoper 1/2 ledige, tot nu toe nooit verkochte, plaats ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1618230120r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper twee kamers en hofDroogstraat 211620230219r
ADAMS, REIER Reyer Adams naastligger ten westen Droogstraat 51622230293r
ADAMS, REIERwijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend162723220r
ADAMS, ROMKE Romcke Adams schrijver van een compagnie soldaten te voetverkoper Sint Odolphisteeg 51658237177r
ADAMS, STITTERT Stittert Adams schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (groot-)verkoper Zuidersteeg 91737249160r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (trek-)koper huisHoogstraat 181758254131r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoeschipper (trek-)verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 121758254164r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoenaastligger ten oosten Hoogstraat 16176725723r
BONTEKOE, TRIJNTJE ADAMS Trijntje Adams Bontekoe, minderjarigverkoper Sint Jacobstraat 41792264355v
ADAMS, WOUTER Wolter Adams verkoper q.q. Rommelhaven 20161222986r
EEDES, WIEMERwijlen Wiemer Ades koper Lanen 791664238205v
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
ADOLFS, TRIJNTJE Trijn Adolphs koper Grote Ossenmarkt ZZ1613229141v
ARJENS, ALLERTde vrouw van Allert Adriaans verkoper van 5/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
ARJENS, Buycke Adriaans verkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
ARJENS, Buycke Adriaans verkoper q.q. Kerkpad WZ170024484v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonkerschipper (schuit-)koper huisKleine Bredeplaats 2178326159r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonkerschipper (schuit-)verkoper Kleine Bredeplaats 21785261279r
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 11736249126v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 351754253188v
ARJENS, JAN Jan Adriaans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351703244224r
ARJENS, IEMKJE Ymkie Adriaans koper Rozengracht 18176425668r
ARJENS, IEMKJE Ymkien Adriaans verkoper Anjelierstraat 161765256143v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans verkoper Rozengracht 181765256131v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans verkoper Anjelierstraat 61765256134r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg NZ1750252104r
ARJENS, ALLERT Allert Adriaens , c.u. en c.s.huurder Lammert Warndersteeg 161742250239v
ARJENS, BOEKE Buicke Adriaens verkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens protesteert vanwege een vordering Noordees (gebied)1605228444v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens koopmanprotesteert vanwege een hypotheek Hoogstraat 201620230201v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens koper huis of kamerKromme Elleboogsteeg OZ163723431r
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphierverkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivierprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 531614229190v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivierprotesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 361614229191r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Oliviernaastligger ten westen Voorstraat 30161623020r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivierprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ1622230296r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivierprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1622230332v
OLIVIER, KORNELIS ARJENSde erfgenamen van wijlen Cornelis Adriaens Oliviernaastligger ten oosten Voorstraat 261640234107v
ARJENS, FRANS Frans Adriaens naastligger ten westen Rapenburg NZ1749251253v
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Veldebontwerkerverkoper Rapenburg 6west1690242328v
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ1612229101v
SCHAFT, ARJENSde erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaftverkoper Voorstraat 10163323393r
ARJENS, JAN Jan Adriaensen koper huis met plaatsNieuwstraat 371697243322v
ARJENS, JOHANNESwijlen Johannes Adriani verkoper Romastraat1621230268v
ARJENS, JOHANNESde kindskinderen van wijlen Johannes Adriani verkoper Romastraat1621230268v
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adamverkoper Zuiderhaven 67173524950r
ADAM, PETRUS ARJENShuisman Petrus Adriani Adamafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44174525182r
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
ATSES, HENDRIK Hendrik Adses scheepstimmermankoper van 1/2 huis of herberg, en weefwinkel genaamd de Oude HilbrandKerkpoortstraat 23de Oude Hilbrand1795264292v
ATSES, SIETSEde hypothecaire crediteuren van Sytse Adtses verkoper Lanen 58172024660v
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Lanen 781766256145r
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Wasbleek1766256148r
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
EEBES, SJOUKJEmeerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes verkoper Schritsen 41169424393v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33164823641r
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis verkoper Grote Kerkstraat 281645235183v
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis koper ledige plaatsAchterstraat ZZ1645235185r
, BROER Broer Aebelus , c.u.bakkerkoper huisKerkpoortstraat 591661238111r
, GEERTde kamers van Geert Aeberts , c.soc.naastligger ten zuiden onbekend167024018r
, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Aeberts naastligger ten zuiden Weverstraat167024030r
EEBES, ANTJEwijlen Antie Aebes verwandelaar Noorderhaven 111169324357v
EEBES, ANTJEwijlen Antie Aebes erflater Noorderhaven 111169324357v
EEBES, BAUKE Baucke Aebes , c.u.verkoper Schritsen 121668239157r
EEBES, KLAASwijlen Claes Aebes naastligger steeg Simon Stijlstraat 71620230243r
EEBES, KORNELIS Cornelis Aebes eigenaar van 1/2 (de zuidelijke helft)Hofstraat1630232137v
EEBES, KORNELISplaats van Cornelis Aebes naastligger ten zuiden Hofstraat1630232137v
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat163723433r
EEBES, FEIKJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Feyck Aebes verkoper Heiligeweg 6162523175r
EEBES, JAKOB Jacob Aebes , c.u.smid (mr. -)koper Zoutsloot 241687242179r
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumusverwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
EEBES, PIETER Peter Aebes verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
EEBES, PIETER Peter Aebes koopmanverkoper Brouwersstraat 251646235220v
EEBES, PIEBE Piebe Aebes verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
EEBES, PIETERde schuur van Pieter Aebes koopmannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west1640234102v
EEBES, PIETER Pieter Aebes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 31west1640234102v
EEBES, PIETER Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 31662238138v
EEBES, PIETERde hof van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 31664238215r
EEBES, PIETER Piter Aebes koopmankoper huis, kamer en mouterijGrote Kerkstraat 31west163623412v
EEBES, PIETER Pyeter Aebes verkoper q.q. Zuiderhaven 49163923477v
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten oosten Rozengracht 22164823613v
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3164923676r
EEBES, PIETER Pytter Aebes koopmankoper huisNoordijs 41652236190v
EEBES, PIETER Pytter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3165623760r
EEBES, RITSKE Ridtske Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 107164323565r
EEBES, RINSKE Rijns Aebes koper Schoolsteeg1599228163r
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmakerkoper Sint Jacobstraat 151613229171r
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmakerverkoper Sint Jacobstraat 151613229171v
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmakerkoper huisGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort1618230115v
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 107163823468v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmakerkoper huis met een steeg en loodsjeSint Jacobstraat 131614229235v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes koper Droogstraat 221622230313v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmakerkoper ledige plaats met de beheiningNoorderhaven 111162523167r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Heiligeweg NZ1631232166r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker (mr. -)naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 28zuid1642234163v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 1131652236200r
EEBES, RUURDburgervaandrig Ruird Aebes verkoper Zuiderstraat16702403v
EEBES, SIEBE Sybe Aebes , c.u.schipper (grootveer-)koper huisRommelhaven 181652236187v
EEBES, SIEBEde weduwe van Sybe Aebes bewoner Weverstraat1681241149r
EEBES, SIETSKE Sytske Aebes naastligger ten noorden Voorstraat 951691242372v
EEBES, TETJE Teth Aebes koper Zuiderstraat159722841r
EEBES, TIJSde huisstede van Tijs Aebes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg159722821r
EEBES, WILLEM Willem Aebes eigenaar van 1/2 Hofstraat1630232137v
EEBES, WILLEMplaats van Willem Aebes naastligger ten zuiden Hofstraat1630232137v
EEBES, WIETSKE Wytske Aebes verkoper Voorstraat 95162823258r
EEBES, WIETSKE Wytske Aebes verkoper Grote Kerkstraat 2416362348v
IEBELES, ANTJEkamer bewoond door Antje Aebles naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1728247209r
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u.koper huisFranekereind 23oost1646235216v
, ANTJE Anne Aede verkoper Lanen 361602228281v
, ANTJE Anne Aede verkoper Schritsen 271602228281v
, BERBER Barbara Aede koper Peterseliestraat WZ163623421v
EEDES, ANTJE Antie Aedes verkoper Noorderhaven 112achter1675240197v
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, BINKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, BERBER Berber Aedes koper Gardenierstraat 111646235198r
EEDES, GOSSE Gosse Aedes koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 917832612ra
EEDES, JELLEde sonen van Jelle Aedes eigenaar van 1/3 Noorderhaven 181695243173r
EEDES, de plaats van Martie Aedes naastligger ten noorden Weverstraat ZZ1629232104r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1630232152r
EEDES, MARTJEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ163323398r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat163923488v
EEDES, Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1626231111v
EEDES, MARTJEN Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1630232124r
EEDES, TJEERD Tjaard Aedes schipper (oud -)aanhandelaar huisHondenstraat 21807267343v
EEDES, TJITSKE Tjeets Aedes koper kamer en loodsGardenierstraat ZZ162823243r
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend1737249202r
EEDES, SIEBRENwijlen Sybrand Aedis verpachter grond Sint Jacobstraat 41630232142v
EESGES, ANTJE Antje AEdsges koper Hondenstraat 5west1736249155r
EESGES, ANTJE Antje Aedsges naastligger ten westen Hondenstraat 5west1736249155r
EESGES, LIJSBET Lijsbert Aedsges koper door niaar huisHondenstraat 101747251201r
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelteneerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ensverkoper onbekend1664238204r
AGES, ARENDhuis en hof van Aentie Aeges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1630232116v
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ16112296r
AGES, BROER Broer Aeges naastligger ten oosten Hondenstraat 10163123325v
AGES, KLAAS Claes Aeges naastligger ten westen Achterstraat NZ162523140r
AGES, GREULT Greolt Aeges smidnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3165523738v
AGES, HARMEN Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Aeges Aegemaverkoper Bargebuurtspoortje 121733248194r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424239v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u.waterhalerverkoper Nieuwstraat 501687242206v
AGES, JEENde weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23171924640v
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhalerkoper huisNieuwstraat 361687242206r
AGES, JEEN Jaen Aeges* waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1698243332v
AGES, JANwijlen Jan Aeges Pottaelverkoper Droogstraat 20west167224081v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges schipper (groot-)koper huis (ruim omschreven)Schritsen 111675240188v
AGES, SIEMEN Symen Aeges , c.u.koper kamerSpinstraat165523735v
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 716842422va
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen 62166923935ra
AKES, MEIKE Meisje Aekes koper Zoutsloot 65180226682r
ALKES, FETJEde ledige plaats van Fed Aelckes naastligger ten noorden Zuiderstraat159722820v
ALKES, Haancke Aelckes kramerkoper ledige plaatsAchterstraat NZ1612229109v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerbruidegom 1600228222v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerkoper huisGrote Bredeplaats 241615229247r
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerkoper huis (oostelijke helft) waar de Olde Liew uithangtVoorstraat 17oostde Olde Liew161623021r
ALEFS, PELGRIMde kamer van Pilgrum Aeleffs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 2716832425v
ALLERTS, JAN Jan Aelerts bruidegom 1603228349r
ALLES, DOUWE Douwe Aeles scheepstimmermanverkoper Droogstraat NZ162923281r
ALLES, MARTEN Martien Aeles naastligger ten westen Hofstraat1619230185r
, GERRITde uitgang van gemeensman Gerrit Aelffs pottenbakker [staat: potter]naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost167324017ra
ALKES, LOLKE Lolcke Aelkes koopmanverkoper Brouwersstraat 251646235220v
, HAANTJE Haentie Aelsen verkoper Franekerpoort (gebied)16362349v
EELSES, HAANTJE Haentie Aelties , c.u.verkoper Heiligeweg 46een_achter1633233105v
EELSES, HAANTJEde weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 651644235135v
EELSES, JAKOBwijlen Jacob Aelties smidverkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1631232168v
EELSES, JAKOBhet weeskind van wijlen Jacob Aelties verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1631232168v
EELSES, JAN Jan Aelties koper twee ledige plaatsen aanelkaarZuiderhaven ZZ1613229169r
EELSES, JAN Jan Aelties smidverkoper q.q. Zuiderhaven NZ1631232168v
EELSES, JAN Jan Aelties smidnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1644235126r
EELSES, JAN Jan Aelties smidnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ164923686r
EELSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ166023827r
EELSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ166023864r
EELSES, JANwijlen Jan Aelties eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ1662238129r
EELSES, JALKE Jolcke Aelties verkoper q.q. Lanen 17163823450v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties eigenaar van 1/2 (oostelijke helft) Voorstraat 17west1620230205v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s.koper q.q. Spinhuisstraat1634233135r
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s.koper q.q. kamerGardenierstraat ZZ1634233135v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties naastligger ten noorden Brouwersstraat 271646235205v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties verkoper Sint Odolphisteeg164923668v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties koper huis met een ledige plaats erachterBrouwersstraat 2516422355r
EELSES, LOLKE Lolke Aelties verpachter grond Weverstraat NZ1650236117v
EELSES, Haaentie Aeltsen naastligger ten zuiden Noordees (gebied)1627231160v
EELSES, HAANTJEoud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper onbekend1622230323r
, RIKSTJE Richt Aeltsens koper Zuiderhaven NZ162523174v
, RIKSTJE Richt Aeltsens koper Zuiderhaven NZ162523174v
EELSES, HAANTJEals bewoner Haencke Aeltses kramernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61618230144v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61620230238v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten oosten Voorstraat 631627231172v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 751629232119r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Droogstraat 81629232119r
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aeltyes Cramernaastligger ten zuiden Noordees (gebied)1629232109v
EELSES, JAKOB Jacob Aeltyes smidkoper twee ledige plaatsen aan elkaarZuiderhaven 55162423124r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smidnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ161623048v
EELSES, JAN Jan Aeltyes smidverkoper Zuiderhaven ZZ161623048v
EELSES, JAN Jan Aeltyes smidnaastligger ten westen Zuiderhaven1620230210v
EELSES, JAN Jan Aeltyes smidkoper huis met loods/zomerkeuken met daarachter een ledige plaatsNoorderhaven 761629232102r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smidkoper huis met loods/zomerkeuken met daarachter een ledige plaatsNoorderhaven 781629232102r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smidnaastligger ten oosten Zuiderhaven163223366r
EELSES, LOLKE Lolcke Aeltyes naastligger ten zuiden Noorderhaven 601619230196r
EELSES, LOLKE Lolcke Aeltyes naastligger ten oosten Voorstraat 151623230338v
EELSES, LOLKE Lolcke Aeltyes verkoper q.q. Voorstraat 73163123328v
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41600228205v
EMILIUS, HILTJE Hiltie Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
EMILIUS, RINTJE Rintje Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111169324357v
ARENDS, PIETER Pieter Aenckes naastligger ten zuiden Noordees (gebied)161723070v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3168424220v
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat159722844r
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamerHeiligeweg 461602228286r
ARENDS, EEBEde verkopers Aebe Aenes , c.u.naastligger ten westen Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat159722838r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41599228180v
ARENDS, AREND Aene Aenes lakenkoperkoper huis ([munteenheid niet vermeld])Sint Jacobstraat 31651236155r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdragerkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat159822892v
ARENDS, HANS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 83161623030v
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 831656237102r
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 831656237265v
ARENDS, JAN Jan Aenes eigenaar van 1/2 molen Noordermolen 11738249265r
ARENDS, JANKE Jantyen Aenes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg159722834v
ARENDS, JOUKE Joucke Aenes koper huis en ledige plaatsWilliam Boothstraat 391600228204r
ARENDS, LOLKE Lolcke Aenes naastligger ten zuiden Noorderhaven 82159722815r
ARENDS, LOLKEwijlen Lolcke Aenes naastligger ten oosten Voorstraat 351613229135v
ARENDS, LOLKEhet huis van wijlen Lolcke Aenes naastligger ten oosten Voorstraat 35161623051r
ARENDS, LOLKEde meerderjarige erfgenamen van wijlen Lolcke Aenes , c.u.verkoper Voorstraat 371617230104r
ARENDS, RINSKE Rinske Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
ARENDS, SIKKE Sicke Aenes koper kamerLammert Warndersteeg161222994r
ARENDS, het huis genaamd het Engels huis van Syebe Aenes , c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven 50het Engels Huis163923481r
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
, Cornelio Aengium verkoper q.q. ten oosten van Harlingen1613229144v
ARENDS, HESSEL Hessel Aenis naastligger ten oosten Schritsen 641615229275v
ARENDS, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Aenis verkoper Schritsen 661618230148v
ARENDS, HESSELhet sterfhuis van wijlen Hessel Aenis verkoper Schritsen 661619230164r
ARENDS, LOLKEde erfgenamen van wijlen Lolcke Aenis verkoper Voorstraat 371618230148r
ARENDS, LUITJEN Luytien Aenis crediteur (triumphant) Zoutsloot 1051620230221r
ARENDS, HIELKEgrondpacht uit het huis nu bewoond door Hylcke Aennes* wortelmaneigenaar perceel Simon Stijlstraat 3164923690v
ARENDS, HIELKE Hylcke Aennes wortelmanverkoper Simon Stijlstraat 31652236197r1
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg170824561v
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 71695243118v
ARENDS, HEREwijlen Here Aens verkoper Nieuwstraat1675240208r
ARENDS, JAN Jan Aens , c.u.wever (bont-)huurder Zuiderhaven 501731247378r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties timmerman (mr. huis-)koper huisGrote Kerkstraat 40west1697243282r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34170024448r
ARENDS, DIRKde kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1710245107r
ARENDS, DIRKde kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1721246106r
ARENDS, DIRKhet huis van Dirk Aenties naastligger ten zuiden (gezamelijke vrij in- en uitgang en op en afslag over de plaats van dit huis)Rommelhaven 4een_achter1724246193v
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5172724745v
ARENDS, TRIJNTJE Trintie Aenties koper Gardenierstraat 121661238107r
GAL, AUKE het huis van Auke Aeraens Golnaastligger ten oosten Lanen 17163823450v
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Columkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 301635233156r
AARTS, LIJSBET Lisbeth Aerdts koper Romastraat ZZ1618230130r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1168324210r
ARENDS, HANS Hans Aerents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121612229116ar
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Rommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 4173524984r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens brouwerkoper huis daar het Groene Claverblad uytgehangen heeft, ledige plaats en kamerVoorstraat 60het Groene Claverblad163723436r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaarNoorderhaven 37163823454r
ARJENS, JELMERburgemeester Jelmer Aeriaens koper huis en houtstekHoogstraat 10163723442v
ARJENS, Gryttyen Aerians verkoper Hofstraat159722823v
ARJENS, JELMER Jelmer Aerians verkoper Grote Ossenmarkt 121646235233v
ARJENS, WOUTERde weduwe van wijlen Wouter Aerians naastligger ten oosten Vijverstraat161122956v
ARJENS, ARJENwijlen Aerien Aeriens smidkoper Gardenierstraat NZ159822889v
ARJENS, ARJENwijlen Aerien Aeriens smidkoper Gardenierstraat159822889v
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oudeverkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens , c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 60163823460r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens verkoper Voorstraat 60163823460r
ARJENS, GRIETJE Griet Aeris naastligger ten oosten Noorderhaven 58163723440v
ARJENS, DIRK Dirck Aerjans brouwerkoper kamerSint Christoffelsteeg 3163723429r
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 17164823637v
ARENDS, HENDRIKmr. Hendrick Aernds bewoner Noorderhaven 108163923487r
ARENDS, HENDRIKde plaats van Hendrick Aerndts naastligger ten noorden Schritsen ZZ1599228152v
ARENDS, JOCHEM Jochum Aerndts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16164323554v
ARENDS, JOCHEM Jochum Aerndts naastligger ten oosten Heiligeweg 13164323554v
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert JansLanen 301626231159r
ARENDS, Amel Aerns naastligger ten westen Noorderhaven 39161122918v
ARENDS, FOPPE Foppe Aerns huurder Grote Bredeplaats 23159822888r
ARENDS, FOPPE Foppe Aerns verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 23159822888r
ARENDS, GRIETJE Griedt Aerns koper Sint Jacobstraat 101599228136r
ARENDS, HANS Hans Aerns zoutdragerkoper door niaar kamerNieuwstraat 621618230116v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aerns protesteert q.q. Kleine Bredeplaats 151599228159r
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aerns koper huisKleine Kerkstraat 516472362r
ARENDS, HENDRIKwijlen Hendrick Aerns verkoper Kleine Kerkstraat 51659237221r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , c.u.schipper (grootveer-)koper huisNoorderhaven 501656237101v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u.verkoper Noorderhaven 501662238148v
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aerns , c.u.verkoper Zuiderhaven 6164323550r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns verkoper Grote Bredeplaats 9164223531r
ARENDS, JAKOBin de Haan van Jacob Aerns naastligger ten noorden* Heiligeweg 15de Haan1601228250r
ARENDS, JAKOBde kamer van Jacob Aerns naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723068v
ARENDS, JAN Jan Aerns naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131599228134r
ARENDS, JAN Jan Aerns kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 8168524289v
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmakernaastligger ten oosten onbekend159722817v
ARENDS, JASPERhet huis van Jasper Aerns naastligger ten oosten onbekend1602228321v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aerns verkoper Franekereind 271600228213r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aerns verkoper Nieuwstraat 661600228213v
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns verkoper (gesuccumbeerde) Herenknechtenkamerstraat16152307r
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns verkoper Vijverstraat 6161623020v
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u.kuiper (mr. -)koper hof met bomen en plantagieAchterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, NANNEde hof van de koper Nanningh Aerns naastligger ten westen Achterstraat 45oost1652236187r
ARENDS, PIETER Pyter Aerns blokmakernaastligger ten westen Rommelhaven 241651236163v
ARENDS, PIETER Pytter Aerns , c.u.verkoper Noorderhaven 501656237101v
ARENDS, PIETER Pytter Aerns naastligger ten westen Noorderhaven 61682241228r
ARENDS, SIEUWKE Sioucke Aerns koper Kruisstraat 5west1644235142v
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ1614229220r
ARENDS, TIEMENweduwe Timen Aerns naastligger ten westen Vijverstraat 12163823455v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 38163823470v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns koper onbekend164223528r
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
ARENDS, Amele Aernts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1606228507r
ARENDS, de erfgenamen van wijlen Ammel Aernts verpachter grond ([staat: 5-00-00 GG])Vijver 5161723063v
ARENDS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Aernts verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])ten zuiden van Harlingen163723430v
ARENDS, Annelies Aernts koper Bildtpoort (gebied)161222990r
ARENDS, ANTJE Antie Aernts koper Rozengracht 2316362344v
ARENDS, ANTJE Antie Aernts koper Rozenstraat 3zuid16362344v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts gleibakkerverkoper Schritsen 501617230102v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieterverkoper Rapenburg 6west1687242161v
ARENDS, DIRK Dirk Aernts timmerman (mr. huis-)verkoper Sint Jacobstraat 51695243162v
ARENDS, DOUWE Douwe Aernts verkoper Voorstraat 231615229242r
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Noorderhaven 661691242347r
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Rommelhaven 81691242347v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts koper Voorstraat 671658237176v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts verkoper Molenpad 81690242338v
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ163623421v
ARENDS, FLORIShuis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ163623421v
ARENDS, FLORIS Floris Aernts , c.u.koper kamer met een winkel en plaatsGrote Kerkstraat 38achter1645235165r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat164823634r
ARENDS, FOPPE Foppe Aernts verkoper Grote Bredeplaats 231599228138v
ARENDS, HANS Hans Aernts koper 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1613229153v
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper Nieuwstraat 641615229240r
ARENDS, HANS Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641615229240r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper kamerOoievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANSde proclamant Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35161723082r
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621618230116v
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten westen Nieuwstraat 621618230116v
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230267r
ARENDS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Aernts verkoper Nieuwstraat 66163223359r
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts naastligger ten oosten Heiligeweg 31600228199v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts naastligger ten oosten Schritsen 221606228506v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts koper kamerZoutsloot 11620230246r
ARENDS, HIELKEwijlen Hylcke Aernts koper Zuiderstraat 311668239165r
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 216712405ra
ARENDS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Klaverbladstraat 271691242342v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2167124039v
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6163723427r
ARENDS, IJSBRANDhet huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 51647235245v
ARENDS, JAKOBde kamer van Jacob Aernts naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723074r
ARENDS, JAN Jan Aernts , c.u.kuiperkoper huis en ledige plaatsHeiligeweg 14165523738r
ARENDS, JAN Jan Aernts kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 101662238156r
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend159722824v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts verkoper in de noorder nieuwestad159722864v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts koper Nieuwstraat 621598228112v
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Liemendijk166123879v
ARENDS, MARTJENwijlen Martien Aernts verkoper Vijverstraat 8161723058r
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg1604228413v
ARENDS, NANNEgrondpacht uit het huis van de weduwe van Nanning Aernts eigenaar perceel onbekend1663238189v
ARENDS, NANNE Nanningh Aernts kuiper (mr. -)koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaatsZuiderhaven 651653236243r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts blokmaker (mr. -)bewoner Noorderhaven 14164923677r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts , c.u.koper huisNoorderhaven 14164923677v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts , c.u.koper Rommelhaven 261652236218r
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmakernaastligger van de achteruitgang Grote Bredeplaats 5oost166023822v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmaker (mr. -)koper van 1/2 Sint Jacobstraat 131667239107r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkerkoper van 1/2 Schritsen NZ167124038r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakkereigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r
WIJNSMA, RINNERT ARENDSoud burgemeester en gemeensman Rinnert Aernts Wijnsmaverkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v
ARENDS, RINNERTde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma, c.soc.naastligger ten westen Lanen 31703244225r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts koper Lombardstraat1673240118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts naastligger ten zuiden Lombardstraat1673240118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts naastligger ten westen Lombardstraat1673240118r
AARTS, de weduwe van mr. Aerts naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 37161122947r
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27168324163va
AARTS, ANTJE Anneken Aerts bruid 1604228402v
AARTS, ANTJE Antje Aerts verkoper Droogstraat 61167224011va
AARTS, ARJEN Ariaen Aerts huurder Grote Kerkstraat 381633233122r
AARTS, ARJEN Arian Aerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 401621230264v
AARTS, ARJEN Arian Aerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Heiligeweg 381622230304r
AARTS, ARJEN Arian Aerts verkoper van 4/6 Heiligeweg 381622230304r
AARTS, ARJEN Arian Aerts verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat ZZ162523187r
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 251644235105v
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 251644235114v
AARTS, BARTELD Bartel Aerts , c.u.bewoner achterste gedeelte Voorstraat 43163223370r
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen NZ1605228444r
AARTS, KLAAS Claes Aerts naastligger ten westen Voorstraat 741626231121r
AARTS, KLAAS Claes Aerts , c.u.verkoper Voorstraat 721633233108v
AARTS, Clara Aerts verkoper Droogstraat 61167224011va
AARTS, KORNELIS Cornelis Aerts koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 91799265200r
AARTS, de erfgenamen van wijlen Hendick Aerts naastligger ten noorden William Boothstraat163923482r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper q.q. Lanen 111599228185r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts koper provisioneel Lanen 111600228190r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper q.q. Lanen 111600228190r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ1600228200r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 416112294r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 416112294r
AARTS, HENDRIKhuis daar de Bonte Aarnt uitsteekt van Hendrick Aerts naastligger ten westen Schritsen 26de Bonte Arend161122968r
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts verkoper Schritsen 241613229186r
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts verkoper Zuiderhaven NZ1613229186r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Heiligeweg 31614229198r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Heiligeweg 31614229198r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Ducesnaastligger ten westen Heiligeweg 71613229138v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Duciskoper tuin of ledige plaats met afbakeningSchritsen 18de Arend161222987v
AARTS, HENDRIKde koper Hendrick Aerts Ducisnaastligger ten zuiden Schritsen 18161222987v
AARTS, HENDRIKde koper Hendrick Aerts Ducisnaastligger ten noorden Schritsen 18161222987v
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts Ducisnaastligger ten westen Rozengracht 7oost1613229160v
AARTS, HENDRIKwijlen Hendrick Aerts Ducisverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 61619230198v
AARTS, HENDRIKwijlen Hendrick Aerts Ducisverkoper van 1/2 Heiligeweg 71619230198v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisprotesteert vanwege een vordering Franekereind 81620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisverlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 81620230247v
AARTS, HENDRIKJE Hendrickyen Aerts koper kamerRommelhaven 18twee_achter162823271v
AARTS, HENDRIKals bewoner Hendrik Aerts slagernaastligger ten oosten Voorstraat 291698243372v
AARTS, IETJE Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ1633233112r
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk166123879v
AARTS, JAKOBde panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77166123882v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakkerkoper woning met een tuintje en een plaatske erachterAchterstraat NZ1661238102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ1661238102r
AARTS, JAKOBde panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 7716612388va1
AARTS, JAKOBde galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratrenaastligger ten zuiden Schritsen 52166723973r
AARTS, JAKOBde galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratrenaastligger ten westen Schritsen 52166723973r
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 101672240106v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 101672240106v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 641674240130v
AARTS, JAKOBhet panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Droogstraat 771674240130v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641681241161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 771681241161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmankoper twee kamers onder 1 dakAchterstraat NZ1682241197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1682241197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 61682241218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot 61682241218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmerZoutsloot 661682241223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 661682241223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden voor een gedeelte Zoutsloot 661682241223v
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal167924111ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104168124139va
AARTS, JAKOBde mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23een_achter168524288r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter1686242155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter1687242204v
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts gleibakkernaastligger ten oosten Liemendijk1687242205v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat1688242222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat1688242222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Lanen 21690242309r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Noorderhaven 331690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Lanen 71een_achter1690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Grote Ossenmarkt 41690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper Noordijs1690242311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper q.q. Voorstraat 12168824215ra
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 33169124221ra
AARTS, JAKOBwijlen Jacob Aerts koper Voorstraat 53169324334r
AARTS, JAKOBwijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ169324335v
AARTS, JAKOBhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 101695243127v
AARTS, JAKOBhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 101695243127v
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Aerts koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1041695243134r
AARTS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk NZ1695243137r
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aerts koopmannaastligger ten oosten Liemendijk NZ1698243392r
AARTS, JAKOBde desolate boedel van wijlen Jacob Aerts koopmanverkoper Zoutsloot 7016952436ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colomnaastligger ten zuiden Heiligeweg 321670239219r
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 641692242385v
AARTS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 71692242385v
AARTS, JANwijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v
AARTS, JAN Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter167124052v
AARTS, JANde mouterij van Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter167224085v
AARTS, JAN Jan Aerts verkoper Schritsen 501681241168v
AARTS, JANwijlen Jan Aerts gleibakkerverkoper Schritsen 50168424254v
AARTS, JORISde gorterij van Jooris Aerts naastligger ten westen Kruisstraat 10oost1728247102v
AARTS, JORIS Joris Aerts wever (linnen-)koper huis waarin een weefwinkel, met loods en ledige plaats ten westenHofstraat 41163223372v
AARTS, JORISgorterij van Joris Aerts , c.s.naastligger ten westen Kruisstraat 10oost172824770r
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 bakhuis nu gorterijKruisstraat 10west172824774v
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper 1/2 pakhuisKruisstraat 10west1728247105r
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Kruisstraat 10west1728247105r
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 621731247377r
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524967r
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 641736249128v
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 3517352497ra
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35173524911va
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Schritsen 241613229186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Zuiderhaven NZ1613229186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Voorstraat 531614229190v
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Voorstraat 53169324334r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Hoogstraat 20169324335r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ169324335v
AARTS, LIJSBET Lijsbet Aerts verkoper Grote Kerkstraat 461619230190r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts bruid 1604228395v
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts verkoper Kerkpad 11613229179r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts koper Romastraat 51614229214r
AARTS, LIEPKJE Lupkien Aerts koper Zoutsloot 221725246242v
AARTS, Lysken Aerts verkoper Bildtstraat 181603228336r
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 181604228405r
AARTS, MAAIKE Maycke Aerts koper Herenwaltje 191629232103v
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Brouwersstraat 181726246266r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Zuiderhaven ZZ172724740r
AARTS, PIETER Pieter Aerts wijnkoperprotesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ159822883r
AARTS, PIETERwijlen Pieter Aerts erflater Voorstraat 53169324334r
AARTS, PIETERwijlen Pytter Aerts erflater Hoogstraat 20169324335r
AARTS, PIETERwijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ169324335v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamerGardenierstraat ZZ1662238130v
AARTS, TEUNIS Thonys Aerts wijnheerprotesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 741599228140r
, GRIETJE Griedt Aesge verkoper Kleine Bredeplaats 251599228174v
EESGES, HARMEN Harmen Aesgens huurder Hondenstraat 131614229223r
EESGES, ANTJE Anne Aesges verkoper Grote Kerkstraat 2416362348v
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen1606228513v
EESGES, ANSKEfloreenrente uit de hof van Ansck Aesges eigenaar perceel Kerkpoortstraat1606228514r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1606228514r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1612229114r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1612229116r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Lammert Warndersteeg161723068r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1620230239r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1622230299r
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenkoper huisGrote Kerkstraat 461619230190r
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Pheltenverkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges])buiten Harlingen1623230367v
FELTEN, ANSKJE EESGESde nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Pheltenverkoper Grote Kerkstraat 461624230376v
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKEde hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden* Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANTJE Antie Aesges koper Droogstraat 221622230313v
EESGES, ANTJE Antie Aesges aanhandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
EESGES, ANTJE Antie Aesges koper Noorderhaven 111162523167r
EESGES, ANTJEhuis en hof van Antie Aesges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ162723215r
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocentverkoper Zoutsloot NZ163123315v
EESGES, ARJEN Arjen Aesges verkoper Karremanstraat 251732248113r
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Scheffersplein OZ167024012av
EESGES, GIJSBERTmr. Gijsbert Aesges koper huisGrote Bredeplaats 1815972282r
EESGES, GIJSBERTde twee nagelaten weeskinderen Vvan wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Kerkpoortstraat1604228431v
EESGES, GIJSBERTde twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Grote Bredeplaats 181604228431v
EESGES, GIJSBERTde twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Kerkpoortstraat1604228431v
EESGES, GIJSBERTwijlen mr. Gijsbert Aesges crediteur (triumphant) Schritsen1606228513v
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
EESGES, GIJSBERT Gijsberth Aesges chirurgijneigenaar van 1/3 Heiligeweg1599228160r
EESGES, GIJSBERTmr. Gijsberth Aesges eigenaar van 1/3 Heiligeweg1601228269r
EESGES, GRIETJE Griet Aesges koper Kleine Bredeplaats 25159722841v
EESGES, GRIETJE Griet Aesges koper Achterstraat ZZ162723215r
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
EESGES, GRIETJE Gryet Aesges koper Schritsen1598228119av
EESGES, GRIETJE Gryet Aesges verkoper Schritsen ZZ1600228196v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges goudsmidbewoner Voorstraat 201599228155v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1606228514r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges betrokkene Grote Bredeplaats 221606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslagerverkoper Fabrieksstraat1606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat161122952v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges verkoper (gecondemneerde) Kerkpoortstraat NZ1612229116r
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ163223354v
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1612229114r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenhuurder Hondenstraat 1316152304v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges Pheltenshuurder Hondenstraat 1316152301v
FELTEN, HARMEN EESGES Herman Aesges Pheltenbewoner Zuiderstraat1604228422v
EESGES, JENTJE Jencke Aesges verkoper Weverstraat ZZ1629232104r
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 41618230139r
EESGES, SEERP Seerp Aesges verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ163323378v
EESGES, SEERPhet huis van wijlen Seerp Aesges naastligger Zuiderstraat1668239145v
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat1673240124r
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat1673240124v
EESGES, TIETEhet huis genaamd de Drie Cronen bewoond door Tytte Aesges , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 112achterde Drie Kronen1675240197v
EESGES, WOPKEde weduwe van Wopke Aesges naastligger ten oosten Spekmarkt 1177225829v
EESGES, GRIETJE Gryet Aesghes verkoper Schritsen1598228131v
EESGES, JENTJE Jentie Aesgis huurder Nieuwstraat 641633233104v
, EEBE Aebe Aessens verkoper Zoutsloot 961606228515r
ATES, ATE Aete Aetes schipper op Leeuwarden en winkelier (trek-)koper nieuw gebouwd huisSint Jacobstraat 51695243162v
ATES, GERLOF Gerleff Aetes schoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 3163923488r
ATES, GERLOF Gerliff Aetes , c.u.geniaarde koper Bildtstraat 19163923479v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291629232110r
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 321629232110r
ATES, HENDRIKwijlen Hendrik Aetes verkoper Franekereind 2716922432va
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis naastligger ten zuiden Vijver1619230156v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmakerkoper huis met tuintje en plaats daarachterVijver1620230229r
EDSES, GERRIT Gerrit Aetses naastligger ten westen Noorderhaven ZZ1600228200r
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg159722862r
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Aeuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 27167924111ra
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Aeuwes naastligger ten westen Scheffersplein 27167924111ra
AGES, AATJE Attie Ages koper Hoogstraat 45176725733v
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia, voor haar kinderenverkoper Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia, voor haar kinderenverkoper Bildtstraat 21168024128ra
AGES, AATJE Attje Ages koper Hoogstraat 41751252134v
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 281751252135v
AGES, AATJE Attje Ages verwandelaar Hoogstraat 41755253249r
AGES, AATJE Attje Ages aanhandelaar Lanen 401755253249r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Lanen 401758254177r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 451787262229r
AGES, BEATRIX Beatrix Ages verkoper Kerkpoortstraat 391726246253v
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agemakoper Grote Bredeplaats 19174425134v
AGES, BOTE Botte Ages verkoper Rommelhaven 4een_achter1663238185v
AGES, BROER Broer Ages naastligger ten oosten Zuiderhaven 13166723995v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages koper huisHofstraat NZ166023842v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 531697243266r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west170724525v
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west167924158v
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Zuiderhaven 1oud1677240252v
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Voorstraat 371677240253v
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten zuiden Lanen 571677240254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen 571677240254r
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Lanen 571677240254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen 611677240254v
AGES, DOETJEwijlen Doedtie Ages verkoper Lanen 611677240254v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59167924137v
AGES, EELKJE Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west166523932v
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamerWortelstraat 9170724539v
AGES, FETJE Fettie Ages verkoper Wortelstraat 91734248285v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages verkoper Schritsen 141676240244v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages koper huisSchritsen 23167824111v
AGES, FOEKE Foeke Ages naastligger ten zuiden Bildtstraat 41737249205v
AGES, FOEKEde weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 411742250242v
AGES, FOEKEde weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 411742250243v
AGES, FREERK Freerck Ages koper huis en schuur met gort- en meelmolenKarremanstraat 27165523748r
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat 271657237108v
AGES, FREERKwijlen Freerck Ages metselaarverkoper Kerkpoortstraat ZZ1658237142v
AGES, GEPKE Gepke Ages koper Noorderhaven 581760254260r
AGES, GREULT Grelt Ages* smidnaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter166123889v
AGES, GREULT Greolt Ages koper huisRommelhaven 4164823618v
AGES, GREULT Greolt Ages koper door niaar drie kamersRommelhaven 4een_achter166123889v
AGES, GREULTde weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 61663238182r
AGES, GREULTde weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 6een_achter166323821ra
AGES, HARMENburgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achterScheffersplein OZ1723246169r
AGES, HARMEN Harmen Ages brouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 1131723246187r
AGES, HARMENde mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages naastligger ten noorden Heiligeweg 701729247252r
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231729247289v
AGES, HARMENburgerhopman Harmen Ages koper huisLanen 291733248181v
AGES, HARMEN Harmen Ages koopmannaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 221733248259r
AGES, HARMEN Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17175225325v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agamabrouwer en collecteur (mr. bier-)geniaarde koper Liemendijk 401728247204v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231730247357r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1731247391r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper Scheffersplein OZ173224883r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agemakoper huis en hofHoogstraat 151740250124v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Hoogstraat 151766256149v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Romastraat 251766256150v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Lanen 291766256151v
AGES, HEREde weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Noordermolen 11809268326r
AGES, HEREde weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Liemendijk 61809268326r
AGES, HEMME Hemme Ages verkoper Noorderhaven 1141701244107v
AGES, HIELKJE Hilck Ages geniaarde koper Nieuwstraat 581647235244r
AGES, HIELKEwijlen Hylke Ages koper Zoutsloot 87178126067r
AGES, HIELKEwijlen Hylke Ages koper Zoutsloot 871781260118r
AGES, HIELKEwijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 61781260118r
AGES, IEME Ime Ages koper huisHofstraat 47oost1668239145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huisZuiderstraat1668239145v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 521683241273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424230v
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 351703244224r
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 401706244317r
AGES, JEEN Jaen Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168524276r
AGES, JAN Jan Ages Beustschippersknechtkoper huisKerkpad 201809268241v
AGES, JANKE Jancke Ages verkoper Schritsen 141676240244v
AGES, JELTE Jelte Ages brouwer en koopman (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 61713245194r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baskebrouwer (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6170924597r
AGES, Jottie Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
AGES, KLAASachter herberg de Pauw Klaas Ages bootsmankoper huis genaamd het PauwestaartjeZuiderhaven 13de Pauwenstaart1780259250r
AGES, KLAAS Klaas Ages schuitvoerderhuurder Hondenstraat 10180426771r
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 11752252197r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ1766256217r
AGES, LEENTJE Leentje Ages koper door niaar huis en weefwinkelLiemendijk NZ1793264112r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Liemendijk NZ1793264112r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u.koper huisKerkpoortstraat 39166023845r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 391662238129v
AGES, METJE Mettje Ages koper Vijverstraat 241759254199r
AGES, METJE Mettje Ages verkoper Vijverstraat 241767256262r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32174425144r
AGES, MINNE Minne Ages verkoper Nieuwstraat 301752252233v
AGES, MINKE Mintje Ages koper Sint Jacobstraat 61791263287v
AGES, OLIVIERde weduwe van Olivier Ages , c.s.bewoner Zoutsloot 48168224148va
AGES, PIETJE Pyter Ages huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 31midden173524964r
AGES, PIETJE Pytertie Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
AGES, REIN Rein Ages koper huisKleine Kerkstraat 181811269145r
AGES, RIPPERT Rippert Ages verkoper Bildtstraat 181621230282r
AGES, SIEBRICHJE Sibrig Ages koper Noorderhaven 57oost1776258252v
AGES, SIEMEN Simon Ages makelaargeniaarde koper Molenpad 141675240170v
AGES, SIEMENde hof van Simon Ages naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ168424219r
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u.koper huis waar de Gulden Handbijl uithangt, plaats, tuintje en noodstalNoordijs 25de Gulden Handbijl166123891v
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u.smidkoper huisHoogstraat 371668239161v
AGES, SJOERD Sioerd Ages smidnaastligger ten noorden Noordijs 27166723918ra
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smidnaastligger ten zuiden Noordijs 231669239179r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 116712408va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smidverkoper Noordijs 25167924151r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smidverkoper Hoogstraat 241682241187r
AGES, SJOUKJEde weduwe van wijlen Sjouken Ages erflater Zuiderhaven 151730247326v
AGES, SIEMEN Symen Ages verkoper q.q. Nieuwstraat 5816592382ra
AGES, SIEMEN Symen Ages koper huis waar het Billandts Wapen uithangtGrote Kerkstraat 12het Billandts Wapen1670239216v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaarverkoper Grote Kerkstraat 12167924127v
AGES, SIEMEN Symen Ages koper provisioneel tuin met bomen en plantenZuiderhaven ZZ168024170v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaarnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1681241141v
AGES, SIEMEN Symen Ages naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
AGES, SIEMENhet huis van Symen Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51688242218v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar (gezworen -)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar (gezworen -)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar (gezworen -)verkoper q.q. Lanen 21690242309r
AGES, SIEMENde stalling van Symmen Ages naastligger ten noorden Rapenburg NZ16712404ra
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaarbewezen diensten ([staat: 1 gouden ducaton])ten oosten van Harlingen1686242118r
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
AGES, SIETSKE Sytske Ages koper Schritsen 141676240244v
AGES, SIETSKE Sytske Ages verkoper Schritsen 141710245119r
AGES, TEUNISde weduwe van Teunis Ages huurder (p.j.)Rozemarijnstraat 31806267251r
AGES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 291697243287v
AGES, THOMAS Tomas Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 191732248165r
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19176125551v
AGES, WILLEM Willem Ages havenchergerkoper huisVoorstraat 1011741250195r
AGES, WILLEM Willem Ages naastligger ten oosten Voorstraat 991751252163r
BAERDT, WILLEM AGESwijlen vroedsman Willem Ages Baardverkoper Hofstraat ZZ176425680r
AGES, EEUWE Yeve Ages molenaar (oud hout-)bewoner ten zuiden van Harlingen167924149r
AGES, IEMEgrondpacht uit 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen1668239165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen1668239165v
AGES, IETJE Ytie Ages koper Achterstraat1662238147r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Achterstraat NZ1668239176v
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
AGES, Yurre? Ages , voor zijn kindmolenaar (hout-)verkoper Franekereind 26166923936ra
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphronverkoper Voorstraat 5016922431ra
AGES, AAFKE Aef Agges koper Voorstraat 91achter162923288v
AGES, AGEhet weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
AGES, AGEhet weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Brouwersstraat 251612229111v
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Zoutsloot NZ162723215r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Achterstraat ZZ162723215r
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend WZ1626231103v
AGES, DIRK Dierck Agges verkoper Voorstraat 91achter161723080r
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat1599228162v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges verkoper Zoutsloot 98161122944v
AGES, DIRK Dirck Agges verkoper Schoolsteeg OZ161122918r
AGES, DIRK Dirck Agges koper 1/2 kamer of oud brouwhuisVoorstraat 91achter1613229154v
AGES, DOUWE Douue Agges verkoper Kerkpoortstraat 431613229134r
AGES, IEPE Epe Agges koper provisioneel 1/2 huisSchritsen159722819v
AGES, IEPE Epo Agges naastligger ten oosten Schritsen ZZ1599228152v
AGES, GREULT Greold Agges naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1663238185v
AGES, GREULT Greolt Agges koper door niaar Rommelhaven 61651236156v
AGES, Grolt Agges verkoper Rommelhaven 41692242403r
AGES, HAIE Haeye Agges koper huisSint Christoffelsteeg WZ1622230311r
AGES, JAN Jan Agges koper huisHofstraat 51620230232r
AGES, JAN Jan Agges koper huisHofstraat 31620230232r
AGES, JETSKE Jets Agges koper Franekerpoort (gebied)1613229174v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Franekerpoort (gebied)1615229259v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat 621618230116v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
AGES, PIETER Pieter Agges verkoper onbekend1598228108r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten oosten Achterstraat161122924r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Hoogstraat 1achter1614229217r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Liemendijk OZ1614229232r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten zuiden Liemendijk OZ1614229232r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper hoekhuis, loods, achterhuis en ledige plaatsLiemendijk OZ1615229243r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Achterstraat OZ1615229277r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Liemendijk OZ161723090r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten)Karremanstraat 15161723091v
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper huisBildtstraat 181618230133r
AGES, RIPPERTde verkopers Rippert Agges , c.u.naastligger ten noorden Liemendijk1619230172v
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Liemendijk1619230172v
AGES, RIPPERTde verkopers Rippert Agges , c.u.verpachter grond Liemendijk OZ1622230318r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Liemendijk OZ1622230318r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper huis met plaats daar achter ([staat: 600 min 5])Lanen 841623230344r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper van 1/4 Nieuwstraat1623230366r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Lanen 84162423123r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Havenplein1626231104v
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Grote Kerkstraat 101626231120r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten oosten Noordijs 1162823277r
AGES, Ruyrtgie Agges koper Schritsen 62161222972r
AGES, SIKKE Sicke Agges gortmakerbewoner Noorderhaven 781603228342r
AGES, SIEMEN Symen Agges gortmakerverkoper q.q. Brouwersstraat1613229134r
AGES, SIEMENhet gortmakershuis van Symen Agges naastligger Brouwersstraat1613229144r
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. Voorstraat 911657237259r
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. 1657237259r
AGES, SIEMEN Symon Agges bruidegom 1603228365v
AGES, SIETSKE Syts Agges verkoper Zuiderhaven 251620230199v
AGES, TJALTJE Tial Agges koper Zoutsloot 11620230246r
AGES, TRIJNTJE Trijn Agges koper kamerSint Christoffelsteeg OZ1605228462v
AGES, TRIJNTJE Trijn Agges koper kamerLanen ZZ1606228493v
AGES, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijn Agges eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg OZ1606228525v
AGES, TRIJNTJE Trijn Agges verkoper ten zuiden van Harlingen161122958r
AGES, TRIJNTJEwijlen Trijncke Agges verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 321614229229v
AGES, Trijntgie Agges koper Zuiderplein 3161122936r
AGES, SIKKE Sicke Aggis metselaarverkoper Noorderhaven 28achter1623230350r
AGES, SIKKE Sicke Aggis metselaarverkoper Noorderhaven 28achter1623230350v
AGES, FEIKJE Feyckien Aghes verkoper Schritsen 231680241114r
AGES, HARMEN Harmen Agis brouwer (mr. -)naastligger ten oosten Scheffersplein OZ1725246226v
AGES, HARMEN Harmen Agis naastligger ten noorden Scheffersplein OZ1725246226v
AGES, SIEMENde stal van Symen Agis naastligger ten noorden Rapenburg167124034v
, POPPE Poppe Aickes mr. zeilmakerhuurder Noorderhaven 331690242311r
, ANTJE Anne Aides bruid 1601228266r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiunaastligger ten westen Noorderhaven 651752252214v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiukoopmanverkoper Noorderhaven 10117522531v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiureversaalhouder Romastraat ZZ175325366r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiukoopmanerflater Rozengracht 21753253119r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiukoopmanerflater Noorderhaven 391753253120r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiukoopmanerflater Noorderhaven 631753253121r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiukoopmanerflater Noorderhaven 211753253122r
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiukoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 181725246222v
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises verkoper q.q. Zoutsloot 421716245258v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ1715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Bildtstraat 161715245255r
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 161713245189v
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises verkoper q.q. Zuiderhaven 181713245189v
MAHIU, FEDDRIK AISESwijlen Feddrik Aises Mahiukoopmanerflater Droogstraat 51754253157v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper Lammert Warndersteeg 101726246256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper q.q. Lanen 161737249210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper q.q. Noordijs 151738249352v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 11738249354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper q.q. Simon Stijlstraat 2173925039v
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiukoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiukoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 29175325367r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahuikoopmanverkoper Brouwersstraat 181726246266r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahuikoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 1031751252144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahuikoopmanverkoper Noorderhaven 1031751252144v
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ16652393r
ALBERTS, ALBERT Albart Albarts naastligger ten westen Schritsen 641687242201v
ALBERTS, AATJEjonge dochter Attje Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 41664238235r
ALBERTS, KLAAS Claes Albarts , c.u.koper houtstek met een kamerNutstraat WZ164223511r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vosverkoper Zuiderhaven 771640234120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vosverkoper Zuiderhaven 771640234120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vosverkoper Zuiderhaven 771640234120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vosverkoper Zuiderhaven 771640234120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vosverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vosverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vosverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4166623955r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts eigenaar van 1/2 Voorstraat 21681241142r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Mindennaastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240195r
MINNEN, GEERT ALBERTS Geert Albarts Minnen, c.u.koper kamerRapenburg NZ166123893v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Albarts naastligger ten noorden Herenwaltje 41635233168r
ALBERTS, GOSLING Goslingh Albarts chirurgijn (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1675240181r
ALBERTS, GRIETJE Grietje Albarts naastligger ten zuiden Lanen 20166923934va
ALBERTS, JAKOB Jacob Albarts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1657237110r
ALBERTS, JAN Jan Albarts naastligger Heiligeweg 22164223514v
ALBERTS, JAN Jan Albarts koper kamerZuiderhaven ZZ1647235257r
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pietersnaastligger ten noorden Schoolsteeg1658237162r
ALBERTS, PIETER Pyter Albarts , c.u.koper huis waar de Swarte Ruyter uithangtSint Jacobstraat 4de Swarte Ruyter164323591r
ALBERTS, PIETER Pytter Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 41664238235r
ALBERTS, RIENK Rienck Albarts , c.u.verkoper Liemendijk166623946v
ALBERTS, RINTJEde nagelaten zoon van Rintje Albarts verkoper Lanen 4616652392va
ALBERTS, ROMKEde kopers Romcke Albarts , c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 661635233166v
ALBERTS, ROMKE Romcke Albarts naastligger ten westen Voorstraat 68163723441r
ALBERTS, ROMKE Romke Albarts naastligger ten westen Voorstraat 68163623411r
ALBERTS, ROMKE Rompcke Albarts koper huisVoorstraat 661635233166v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
ALBERTS, TEEKE1/2 panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Albarts naastligger ten oosten Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKEwijlen Taecke Albarts erflater Zoutsloot 12166623951r
ALBERTS, TEEKEde verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee plaatsen breedNoorderhaven 57oost163623419r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts verkoper Vijverstraat NZ163823456v
ALBERTS, THOMAS Tomas Albarts naastligger ten zuiden Schoolsteeg1658237162r
GROEN, TRIJNTJE ALBERTS Trijntie Albarts Groenverkoper Voorstraat 17oost1675240183r
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidlandbuiten Harlingen1633233101r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Albers Winaldanaastligger ten zuiden Voorstraat 62171924646r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakkerkoper Fabrieksstraat 321800265255v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert wever (bont-)koper huisRomastraat 51728247116v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 341800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 361800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Molenpad 111800265255v
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheenverkoper Grote Kerkstraat 416112294r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts wever (mr. bont-)geniaarde koper Vijver 41725246244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts koper Grote Kerkstraat 38159722855v
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 3816152301r
ALBERTS, AALTJE Aeltje Alberts koper van 7/8 kamerZoutsloot 1172824795v
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 261749251263v
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 261760254258v
ALBERTS, AGEde geabandonneerde boedel van Age Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 53176425651r
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder gedeelte van het huis (p.j.)Grote Bredeplaats 2017732584ra
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 201778259131r
ALBERTS, AGEals bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat162523170v
ALBERTS, AGEals bewoner de weduwe van Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat1626231126r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamerCarl Visschersteeg WZ1646235221r
ALBERTS, ALBERTde koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1646235221r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u.pottenbakkerkoper huis, plaats, put en bak met 2 kamersSchritsen 44167124046v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis met twee woningen er achterSchritsen 151683241246r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts verkoper Schritsen 151683241246v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huisSchritsen 62168424229v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper kamerBrouwersstraat 12noord_achter168524280v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord168724213ra
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen ZZ169224312v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)koper hoekhuis met bottelarij ernaastHofstraat NZBruinenbeerd1695243130v
ALBERTS, ALBERThet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter1695243131r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts pottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 14achter1695243185r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u.pottenbakkerkoper huis of woning met een ledige plaats en loodsSchritsen 481697243294r
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakkereigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1710245121r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten westen Schritsen 461717245300r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Hofstraat 16176125568v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Rozenstraat 41763255195r
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 12zuid_achter1691242342r
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potterpottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1691242342r
ROOS, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Roos, c.u.schipper (galjoot-)koper huisSchritsen 47171824627r
ALBERTS, ALBERTJE Albertie Alberts naastligger ten noorden Bargebuurt 181723246175v
ALBERTS, ANDRIESde kinderen van Andries Alberts , alias Lietsvischverkoper Lanen 651602228296v
ALBERTS, ANTJE Anneke Alberts verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
ALBERTS, ANTJE Anneke Alberts verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper ten oosten van Harlingen1603228351v
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen1603228352r
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen1603228352r
ALBERTS, ANTJEwijlen Antie Alberts verkoper Voorstraat 79169124224va
ALBERTS, ANTJEwijlen Antie Alberts verkoper Bargebuurt WZ169124224va
ALBERTS, ANTJE Antie Alberts koper Nieuwstraat 281758254137r
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts verkoper Kerkpoortstraat 651736249128r
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts dienstmaagdverkoper van 1/4 Hofstraat 21oost1802266109r
ALBERTS, AATJE Attie Alberts verkoper Zoutsloot 1162923299r
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, Bartl Alberts bakkergeniaarde koper Voorstraat 11west163923477r
ALBERTS, BAUKE Baucke Alberts koper plaatsjeDroogstraat1599228133v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts koper kamer met ledige plaats, tuin en hovingeGardenierstraat162823275v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. Weverstraat 151630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts wever (bont-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51730247328v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , c.u.koper huisLanen NZ1630232146v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noorden Lanen NZ1630232146v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1724246197v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts wever (bont-)koper huisHoogstraat 49172724748v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten] Hoogstraat 471731247380v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5173424913r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 201726246285r
ALBERTS, BEREND Berend Alberts naastligger ten oosten Hoogstraat 471743250288v
ALBERTS, BERENDwijlen Berend Alberts Schoöhuisverkoper Hoogstraat 43178326175r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Franekereind 341626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Franekereind 321626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Sint Odolphisteeg1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Weverstraat1631232175r
ALBERTS, BERENDwijlen Berent Alberts verkoper Gardenierstraat163223355r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts wever (mr. -)koper huisKerkpoortstraat NZ172024689r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts wever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59180226680v
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59180226690v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boerkoper huisSchritsen 481805267115v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boerschipperkoper plek grond of tuintje met huisjesRaamstraat 61807267305v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boernaastligger ten noorden Raamstraat 61807267305v
ALBERTS, BIEUWEwijlen Bieuwe Alberts schipper (smak-)verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
ALBERTS, BRONGER Bronger Alberts kistmakerverkoper Scheerstraat 3159722844v
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 41808268123v
ALBERTS, KLAASKE Claaske Alberts koper Kleine Bredeplaats 141689242294r
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261618230123v
ALBERTS, KLAAS Claes Alberts slotmakerverkoper Schritsen 41162723223v
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat ZZ162823239r
ALBERTS, KLAAShet huis van de erfgenamen van wijlen Claes Alberts naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 261631232174v
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v
ALBERTS, KLAASKE Claescke Alberts verkoper Zoutsloot 801598228121v
ALBERTS, KLAASKEde weduwe Claescke Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 801613229140r
ALBERTS, KLAASKE Claescke Alberts verkoper Zoutsloot 801613229140r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper onbekend1605228442v
ALBERTS, KLAASKEde verkoperse Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje 11613229159v
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper Herenwaltje 11613229159v
ALBERTS, KLAASKEweduwe Claeske Alberts naastligger ten oosten Herenwaltje1613229168r
ALBERTS, KLAASKEweduwe Claeske Alberts naastligger ten zuiden Herenwaltje1613229168r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper Herenwaltje1613229168r
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoedererflater onbekend1622230331v
ALBERTS, KLAASKEde hof van wijlen Claeske Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 801623230343r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat ZZ162523135r
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat NZ162523163r
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 80163223345r
ALBERTS, KLAASKEde hof van wijlen Claeske Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 80163223345r
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Lanen 4016592382v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 1516592382v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1516592383raa
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper q.q. Lanen 4016592383raa
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts verkoper ten noorden van Harlingen179826584v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper Noordergrachtswal1793264142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huisNieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIENA Dina Alberts koper Heiligeweg 221748251229v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rooverkoper Heiligeweg 22175225330v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rookoper Zoutsloot 481754253147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rooverkoper Zoutsloot 48177225854v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts koper door niaar huis met een gorterij daarachterBrouwersstraat 18170824549v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper Brouwersstraat 18170824556r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 2173124861r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 871740250105v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87175025250v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 871761255104v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts schipperkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111765256125v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts huurder beneden (p.j.)Lanen 21achter1766256174r
ALBERTS, DIRKwijlen Dirk Alberts wever (mr. bont-)erflater Grote Kerkstraat 2176825754r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstravarenspersoonverkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstraschipperverkoper Havenplein 16176525698v
ALBERTS, DIRKJE Dirkje Alberts koper Kruisstraat 3west1788262276av
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
ALBERTS, DIRKJEhaar dochter Dirkjen Alberts verkoper Rommelhaven 61782260274r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ178326183r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts , c.u.huurder (p.j.)in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopmankoper huisZeilmakersstraat 171652236201v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191657237108r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 151659237188v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19167024021v
ALBERTS, DOUWE Douue Alberts bakkernaastligger ten noorden 141621230267v
ALBERTS, DOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Alberts verkoper Nieuwstraat 48162523192v
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts huurder Hoogstraat 321733248275r
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts karremangebruiker Lombardstraat 11733248276v
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 151599228134v
ALBERTS, Euwe Alberts verkoper Wortelstraat NZ1598228114v
ALBERTS, EVA Eva Alberts koper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 21achter1766256174r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Grote Kerkstraat 221766256175r
ALBERTS, EVA Eva Alberts huurder Lanen 211766256178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts verkoper Lanen 211766256178r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts koper huisVijverstraat 241729247281v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 221742250267r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 261749251271v
ALBERTS, FEITSE Fettje Alberts verkoper van 1/2 Herenwaltje 71730247346r
VOS, FOLKERT ALBERTSwijlen Folkert Alberts Vosverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 1516592383raa
VOS, FOLKERT ALBERTSwijlen Folkert Alberts Vosverkoper Lanen 4016592383raa
ALBERTS, FRANSwijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 31779259219r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts naastligger ten westen Zoutsloot 971782260166r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts , c.u.wever (bont-)huurder 1 (p.j.)Kerkpoortstraat 14179226465v
ALBERTS, FROUKJE Frouck Alberts koper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
ALBERTS, GEERTJE Geert Alberts koper Sint Odolphisteeg 71622230312r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.u.koper hoekhuisKleine Bredeplaats 21650236101v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.soc.verkoper Kruisstraat 5oost167124070v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Mindeneigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 21675240185r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Mindenkoper door niaar 1/2 huisVoorstraat 21681241142r
ALBERTS, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Mindennaastligger ten oosten Rapenburg NZ1686242150v
ALBERTS, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Mindennaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 416852425ra
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts koper huisBrouwersstraat 161742250227r
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts blauwverver (mr. -)afgewezen niaarnemer Brouwersstraat 141749251279r
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 141749251279r
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts eigenaar van 5/16 Wasbleek1762255128v
ALBERTS, GERLOFde weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten westen Brouwersstraat 181763255230v
ALBERTS, GERLOFde weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 181763255230v
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts koper Carl Visschersteeg 16176525698r
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts verkoper Zoutsloot 37176825763r
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts verkoper Zoutsloot 33176825764v
ALBERTS, GERLOF Gerloff Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14174925217v
ALBERTS, GERRIThet huis van Gerrit Alberts naastligger ten noorden Herenwaltje 6163223364r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huisNieuwstraat 131736249132r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 11774258148v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts koopmanverkoper Heiligeweg 541791263308v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 5017922641r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts verver en glasmaker (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ179226413r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 51794264223r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts koper huis of twee kamersZoutsloot 761612229112r
ALBERTS, GERRITde kamer van Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 741618230136r
ALBERTS, GERRITde kamer van Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 741626231149r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 741627231161r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts schilder (mr. -)huurder Noorderhaven 88oost1734248347v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts huurder Noorderhaven 100173524988v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts wagenmaker (mr. -)koper huis en wagenmakerijZuiderstraat 6voor1736249137r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts wagenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 6voor1738249231r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts glasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 2717722581r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 561779259187v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 31781260151v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 501790263223v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten westen Zuiderhaven 521791263292r
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstraverpachter grond Voorstraat 11west1683241237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstrachirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 11west1683241237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstraverkoper q.q. Hoogstraat 311683241259v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Stienstrachirurgijn (mr. -)huurder Noorderhaven 97achter1697243292v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTShet huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstrachirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 97achterde Wanne1697243292v
ALBERTS, GRIETJE Grietie Alberts naastligger ten zuiden Lanen ZZ168024123ra
ALBERTS, GRIETJE Grietje Alberts verkoper Schritsen 41681241173v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts geniaarde koper Hoogstraat 28171924653v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts verkoper Wortelstraat 101722246141v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts koper Zoutsloot 901723246164v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts koper kamer en ledig plaatsjeVoorstraat 91achter161723080r
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts , c.u.huurder beneden Hoogstraat 191753253103v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid176725712r
ALBERTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid17722585r
KROL, HARMEN ALBERTS Harmen Alberts Krolwever (mr. -)koper huisHoogstraat 491691242352r
ALBERTS, HAIE Haye Alberts schipper (galjoot-)koper huis en tuin erachterZoutsloot 871725246220v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfnaastligger ten westen Zoutsloot 891730247302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalfschipper (galjoot-)verkoper Zoutsloot 871730247338v
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts timmermanhuurder (p.j.)Heiligeweg 151692242376v
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts naastligger ten westen Schritsen 221703244209v
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts [staat: Alerts] wagenmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 2oost172724744v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts geniaarde koper Havenplein 51647235245v
ALBERTS, HENDRIKwijlen Hendrik* Alberts huurder Karremanstraat 8170124495v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmakerkoper huisRommelhaven 2west1723246161r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten westen Rommelhaven 2oost172724744v
ALBERTS, HENDRIKhet houtstek van Hendrik Alberts naastligger ten zuiden Hoogstraat 101729247268r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 51732248116v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor1734248345r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor1740250137v
ALBERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Alberts wever (mr. bont-)verkoper Hofstraat 12a1765256128v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191774258165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 1917722582ra
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191801265294r
ALBERTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat 131803266308r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTSwijlen Hendrik Alberts Mellemawagenmakererflater Rommelhaven 21748251227v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts koper Romastraat 41809268278v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts verkoper Romastraat 4181026981r
ALBERTS, HILTJE Hil Alberts verkoper ten zuiden van Harlingen161122927v
ALBERTS, HILLEBRAND Hilbrant Alberts protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
ALBERTS, HILTJE Hill Alberts koper Franekereind 7159722854v
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 111737249216r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 1117382501r
ALBERTS, HISKE Hiske Alberts verkoper van 1/2 Brouwersstraat 10178626270r
ALBERTS, HISSE Hiske Alberts geniaarde koper ten oosten van Harlingen1794264179v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Molenpad 11178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Droogstraat ZZ178126043v
ALBERTS, HUBERTwijlen Huibert Alberts erflater Zoutsloot 49173224878v
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend159722811r
ALBERTS, IEMKJE Impck Alberts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228352v
ALBERTS, ENNE Inne Alberts verkoper Zoutsloot 11613229168v
ALBERTS, ENNEde lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtstraat 71630232149v
ALBERTS, JEENvrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper huisSint Jacobstraat 13159722835r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidkoper 1/2 huis daer den Smack uuythanghtNoorderhaven 108 de Smack1598228107r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmidaanhandelaar huisLanen 891599228144r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verwandelaar Noorderhaven 1081602228288v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamerHavenplein1602228289r
ALBERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Alberts bewoner Sint Jacobstraat 131603228372v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Lanen 911614229187v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1614229218r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Sint Jacobstraat 131614229235v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Lanen 891615229276v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1626231104r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JAKOBwijlen Jacob Alberts verkoper Zoutsloot NZ164323587v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper kamer met een ledige plaatsKromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
ALBERTS, JAKOBde kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 191646235194r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehorenZoutsloot 11676240228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper huisSimon Stijlstraat OZ16842424ra
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts huurder Simon Stijlstraat OZ16842424ra
ALBERTS, JAKOBoud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 241706244340r
ALBERTS, JAKOBoud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 2417072458v
ALBERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
ALBERTS, JAKOBburgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat171824620ar
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
ALBERTS, JAKOBhet huis van Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoonkoper woningHofstraat 271731247380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSburgemeester Jacob Alberts Wijnaldanaastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ1703244220r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124693r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnaldaverkoper Tiepelsteeg172124699v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1690242312v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSvroedsman Jacob Alberts Winaldaschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11690242313r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldakoper door niaar woning met een tuintje erachterTiepelsteeg1715245235v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Heiligeweg 26172124693v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Simon Stijlstraat 3172124694v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSoud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Tiepelsteeg172124699r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde gecommitteerde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Schritsen 56noordwest1721246100r
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmidverkoper Havenplein 161603228350r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 28een_achter1613229150r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 28een_achter161623049r
ALBERTS, JAN Jan Alberts koper huis daer Bethelehem uytsteeckt, met plaats of tuin erachterLanen 13Bethelehem1618230128r
ALBERTS, JAN Jan Alberts verpachter grond Gardenierstraat1620230242r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat1620230242r
ALBERTS, JANde crediteuren van Jan Alberts verkoper Lanen 131623230341r
ALBERTS, JANhet huis van Jan Alberts turfmeternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 28162923293r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1631232180v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1634233143r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger Heiligeweg 2216362345v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat163723435v
ALBERTS, JANde tuin van Jan Alberts naastligger ten westen Fortuinsteeg 21645235178r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1646235240v
ALBERTS, JANde kamer van Jan Alberts turfmeternaastligger ten oosten Peterseliestraat165623765v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 221657237127v
ALBERTS, JANhet huis van wijlen Jan Alberts naastligger Heiligeweg 221669239198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten onbekend168024167v
ALBERTS, JAN Jan Alberts kramerverkoper Kleine Kerkstraat 7168024178r
ALBERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Alberts naastligger ten westen Zuiderhaven16832421v
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u.wever (bont-)koper huis off woningNieuwstraat 191715245244r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmermankoper 1/2 huisSchritsen 231724246198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 211725246237v
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (bont-)verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmermanverkoper Schritsen 23173124820v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Nieuwstraat 19173124839v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts wagenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 6voor1736249137r
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 11742250253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmermankoper huisLanen 85oostde Morgenster1751252114r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191755253235r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191758254153r
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkelLammert Warndersteeg WZ1761255103r
ALBERTS, JAN Jan Alberts zeemanverkoper Zeilmakersstraat 211762255123v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 11762255152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmermanverkoper Lanen 85oost1770257147v
ALBERTS, JAN Jan Alberts lands opzichterhuurder (p.j.)Bildtstraat 9179826581v
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat1662238146r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ166123811ra
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ167224098r
ALBERTS, JANKE Janke Alberts koper Voorstraat 321705244281v
ALBERTS, JANKE Janke Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Voorstraat 341717245297v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 21725246225r
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2172724749v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts koper Hofstraat 47oost1746251141v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts koper Hofstraat 47west176425663v
ALBERTS, JANKEwijlen Janneke Alberts erflater Hofstraat 47oost1790263204r
AKKER, JANKE ALBERTSde uitgang van het huis van Janneke Alberts Ackernaastligger ten oosten Voorstraat 30achter1730247312v
ALBERTS, JELLE Jelle Alberts , c.u. en c.sochuurder Brouwersstraat 171726246250v
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1620230252r
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts koper 1/6 huis met plaats of hof en kamers daar achteronbekend1621230278v
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts , armvoogdconsenteert Scheerstraat 8oost1623230351v
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts huurder Romastraat NZ1741250175r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 211784261132r
ALBERTS, IESKJE Jieskjen Alberts koper Voorstraat 8217852615ra
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 11729247254v
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 11733248214r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper kamerGardenierstraat 141695243171r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts metselaarverkoper Gardenierstraat 14170824570r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper huis en ledige plaatsLanen 641717245285r
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u.huurder (p.j.)Raamstraat 8179726525v
ALBERTS, JOCHEM Jochum Alberts , c.u.huurder achterste deel Rozengracht 71802266130r
ALBERTS, JOEKE Joecke Alberts , c.u.zeevarendekoper huis met een tuin daaragterGrote Kerkstraat 35170924587r
ALBERTS, JOEKEde erfgenamen van wijlen Joecke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1734248317r
ALBERTS, JOEKEde erfgenamen van wijlen Joecke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden1734248317r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huisRomastraat 61775258218r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Bolsward (oud -)koper huisHeiligeweg 131775258240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 151776258249r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (wijd-)verkoper Heiligeweg 13177625914v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 221778259105v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 171778259126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper woningLanen 82a1779259220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a1779259220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 241780259240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 171780259245r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat 4oost1780259290v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 671783261100r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Romastraat 81783261118r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 861787262174v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 671787262214r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huisGrote Kerkstraat 211787262220v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 171788262261r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper Herenwaltje 9178926386r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper Herenwaltje 11178926386r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Nieuwstraat1789263124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 41789263154r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 131790263211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 151790263211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-)koper huisHeiligeweg 261791263319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 131791263342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 151791263342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper q.q. Rommelhaven 20achter179226462r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ1794264172v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)koper 1/4 huisGrote Kerkstraat 461796264329r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 417962658v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 82179726544r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 861798265119r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Heiligeweg 261799265196r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Grote Kerkstraat 211799265197v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-)naastligger ten oosten Lanen 82a1800265217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-)verkoper Lanen 82a1800265217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Weeshuisstraat 171800265225v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Spekmarkt 11800265232v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a1800265253r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 11802266126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trek-)huurder (p.j.)Heiligeweg 1west1807267293v
ALBERTS, JOB Joop Alberts naastligger ten oosten Liemendijk1630232145v
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 331722246151v
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 331722246151v
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 221809268232v
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 361687242206r
ALBERTS, LEENTJEmeerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts koper Moriaanstraat 11696243240r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zeilmakersstraat 11738249285r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zoutsloot 25175725453v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, LIJSBETwijlen Lijsbet Alberts erflater Zoutsloot 251798265104r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts koper Rommelhaven1602228331v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts koper Hofstraat1614229226r
ALBERTS, Lijsbeth Alberts verkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts koper Noorderhaven 1031751252144v
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTSwijlen Maartje Alberts Stienstraverkoper Franekereind 36170924578v
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 42168524295r
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts koper Noorderhaven 4216852425va
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
ALBERTS, MARCUSwijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 151729247281r
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 241729247281v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelierkoper Rapenburg NZ17392509v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m.huurder (p.j.)Zoutsloot 391771257220v
ALBERTS, MARIUS Marius Alberts verkoper William Boothstraat 31701244100v
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v
ALBERTS, MARTJEN Martgien Alberts koper Sint Odolphisteeg OZ161723099r
ALBERTS, MARTJEN Martien Alberts koper 1/2 huis met een klein plaatskeSint Jacobstraat1612229104r
ALBERTS, MARTJEN Martijntie Alberts verkoper Schritsen 15achter162823242r
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23west1689242262v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1627231170v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 15achter1630232154v
ALBERTS, MINKE Meinke Alberts koper Heiligeweg 27zuid1701244132v
ALBERTS, MINKEwijlen Meinske Alberts verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2) Heiligeweg 27zuid1727246315v
ALBERTS, MICHIEL Michiel Alberts schilder (mr. -)geniaarde koper Hondenstraat 141619230177v
ALBERTS, MICHIEL Michiel Alberts* schildergeniaarde koper Hondenstraat 141619230178r
STELLINGWERF, MICHIEL ALBERTS Michiel Alberts Stellingwerff, c.u. en c.s.commissaris van de grauwe warenverkoper Lanen 71een_achter1646235225v
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
ALBERTS, MINKE Minke Alberts koper Both Apothekerstraat 111766256212r
ALBERTS, Mouike Alberts verkoper Kerkpad 34170724530v
ALBERTS, MURK Murk Alberts , c.u.huurder (p.j.)Molenpad 61791263369r
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaar Both Apothekerstraat 11733248194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts aanhandelaar Kerkpoortstraat1733248194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 81733248202v
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat 151734248338r
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper q.q. Nieuwstraat OZ168224147va
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 81791263305r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts verkoper q.q. Lanen1604228399v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts crediteur q.q. Zoutsloot 1051620230221r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts crediteur (triumphant) Zoutsloot 1051620230229v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmakerhuurder pakhuis beneden Zuiderhaven 491774258192v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 57177725960r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 11780259290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12178326168v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker (mr. -)koper Schritsen 121784261165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 121784261165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisHofstraat 231784261181r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts zeepziedersknechtkoper huisKerkpoortstraat 571785261268v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31791263286v
ALBERTS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 571791263336r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts kuiper (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 571791263373v
ALBERTS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 41800265218v
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstrasleefmaker (mr. -)geniaarde koper Schritsen 2178326160r
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra, c.u.sleefmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 2178326160r
ALBERTS, POPPEwijlen Poppe Alberts verkoper Noorderkade 13168024179v
ALBERTS, POPPEwijlen Poppe Alberts verkoper Vijver 10168024180r
ALBERTS, POPPEwijlen Poppe Alberts verkoper Zuiderhaven 13168024180v
ALBERTS, POPPEde weduwe van Poppe Alberts naastligger ten oosten Schritsen 561702244171v
ALBERTS, POPPE Poppe Alberts naastligger ten noorden Schritsen 561702244180r
ALBERTS, POPPEde weduwe van Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1704244262r
ALBERTS, POPPEwijlen Poppe Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ1722246149r
ALBERTS, PIEBE Pybe Alberts bruidegom 1603228374v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 31758254155v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4176125572v
ALBERTS, RIENK Rienck Alberts , c.u.koper huis met plaats en 1/2 steegLiemendijk1657237135v
ALBERTS, RIENKJE Rinck Alberts koper Zoutsloot 941622230307v
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts naastligger ten oosten Schritsen 481711245155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 481711245155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts verkoper Schritsen 481711245155r
ALBERTS, RINSKEwijlen Rinske Alberts erflater Carl Visschersteeg WZ1728247209r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Hulstcampverkoper Hoogstraat 11708245312r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 1b1784261229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Kerkpoortstraat 31achter1784261230r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 12noord1784261231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 21784261232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 11784261233r
ALBERTS, ROMKE Romcke Alberts bewoner Voorstraat 661624230391v
ALBERTS, ROMKEwijlen Romcke Alberts erflater Voorstraat 66163823471r
ALBERTS, ROMKEwijlen Romcke Alberts erflater Nieuwstraat163823471r
ALBERTS, ROMKE Romke Alberts koper nieuw huis ([staat: gulden])Nieuwstraat163223346v
ALBERTS, RUURDde weduwe van Ruerd Alberts ververnaastligger ten zuiden Rozengracht 161732248150r
ALBERTS, RUURDde weduwe van Ruerd Alberts naastligger ten zuiden Rozengracht 161733248193r
ALBERTS, RUURDde weduwe van Ruerd Alberts naastligger ten westen Rozengracht 281733248204r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts verver (mr. -)koper huis met bleekveld en grote stokerijBrouwersstraat 16170824542r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 141712245180r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts , c.u.koper hof met zomerhuis en schuur of ledige plaats met vruchtbomenRozengracht NZ1716245267r
ALBERTS, RUURDde hof van Ruird Alberts naastligger ten oosten Rozengracht 221722246144r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 141723246155r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts blauwverver (mr. -)koper huisZuiderhaven 77west1724246200r
ALBERTS, RUURDWeduwe Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1417312485v
ALBERTS, RUURDwijlen Ruird Alberts blauwverververkoper Zuiderhaven 77west173224884r
ALBERTS, RUURDwijlen Ruird Alberts blauwverver (mr. -)verkoper Rozengracht 18achter1733248212v
ALBERTS, RUURDde weduwe van Ruird Alberts naastligger ten zuiden Rozengracht 181733248262v
ALBERTS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 141738249348r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts lakenverver (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 181726246266r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts lakenverver (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 181726246266r
ALBERTS, RUURDde tuin van Ruurd Alberts naastligger ten oosten Rozengracht 221726246276v
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Wasbleekstraat 317272474r
ALBERTS, RUURDde weduwe van Ruurd Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 141734248330r
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts blauwverver (mr. -)aanhandelaar tuin met zomerhuis en twee prieelenRozengracht 18achter172724718v
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts blauwverver (mr. -)verwandelaar Rozengracht 18achter172724718v
AKKER, SASKE ALBERTS Saske Alberts Ackerverkoper Noordijs 5169124223ra
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts koper huisKerkpoortstraat 57168024194v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts blekerverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts huurder Bildtpoort (gebied)1749251285v
ALBERTS, SIEMENTJE Simentje Alberts verkoper van 1/4 Hofstraat 21oost1802266109r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 41799265154r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4180426740r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 41805267175r
ALBERTS, SJOUKE Sioucke Alberts koper kamerFranekerpoort (gebied)1687242184r
ALBERTS, SJOUKEwijlen Siouke Alberts verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
ALBERTS, SIPKE Sipcke Alberts koper huis of kamer, rondom op zijn vrije muren staendeZoutsloot NZ1613229127r
ALBERTS, SIPKE Sipcke Alberts verkoper Zoutsloot 1161723074v
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 16175325363v
ALBERTS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrandt Alberts verkoper William Boothstraat 391600228204r
ALBERTS, SIEBREN Sybren Alberts protesteert vanwege een reversaal ten oosten van Harlingen15972285v
ALBERTS, SIEBRENwijlen Sybren Alberts erflater Voorstraat 741636233180r
ALBERTS, SIERK Syerck Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ1623230360v
ALBERTS, SIEMENTJE Symontje Alberts koper Hoogstraat 261804267107r
ALBERTS, SIEMENTJE Symontje Alberts huurder Hoogstraat 261804267107r
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Zeilmakersstraat 16163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u.koper Droogstraat 13163923490v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Droogstraat 13163923490v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat NZ1657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ1657237257v
ALBERTS, TEEKEhet panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Zeilmakersstraat 19164323544v
ALBERTS, TEEKEde erfgenamen van wijlen Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west1657237120r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roordaverkoper q.q. Romastraat 81654236270r
ALBERTS, TEUNIS Thoenis Alberts koper van 1/2 huisNoorderhaven 201620230236r
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts , c.u.bewoner Zuiderhaven 33162523155v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts , c.u.verkoper Lanen NZ1717245302v
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ1738249229r
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ1738249229r
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u.koper kamerBargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u.verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid1672240100r
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts koper huis met loods en ledige plaatsSchritsen 191619230168v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts naastligger ten westen Schritsen 211633233118v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper q.q. Gardenierstraat1634233154r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerijKarremanstraat 271696243259r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper tuintie en een somerhuisAchterstraat 71711245146r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r
ALBERTS, TJALLINGhet tuintje van Tjalling Alberts naastligger ten oosten Liemendijk NZ1714245202r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts , c.u.gortmaker (mr. -)koper huisDroogstraat 18171924637r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper stal en afdak en vrije putDroogstraat NZ1726246270v
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Droogstraat 161728247147r
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat 251732248113r
ALBERTS, TJEPKE Tjebke Alberts naastligger ten westen Schritsen 331694243105v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u.koper kamerGrote Kerkstraat 28167224079r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts koper huisSchritsen 291681241135r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 281681241139v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ168124135ra
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitvaarderverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
ALBERTS, TJEPKJE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Lanen 38168424242r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u.naastligger ten westen Schritsen 331688242255v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u.naastligger ten westen Lanen 401688242255v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts verkoper Schritsen 291689242264v
ALBERTS, TJERKJE Tjerkje Alberts koper Wortelstraat 817762594v
ALBERTS, THOMASwijlen Tomas Alberts verkoper Schoolsteeg WZ166723996v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijn Alberts verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijn Alberts verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Scheerstraat 8oost1630232114v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Scheerstraat 8oost1644235118r
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Schritsen 481734248312v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Schritsen 48175025276v
ALBERTS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Alberts erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts koper Karremanstraat 201726246285r
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts verkoper Schritsen 471729247286v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts verkoper van 1/3 Schritsen 441730247322v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Alberts Bakkerkoper Voorstraat 87180426733v
ALBERTS, TRIJNTJE Trintie Alberts koper Zeilmakersstraat 11170824555r
ALBERTS, ULBEde kamer van Ulbe Alberts naastligger ten westen Weverstraat164823632r
ALBERTS, ULBE Ulbe Alberts metselaarverkoper Zoutsloot ZZ1652236197r1
ALBERTS, ULBE Uulbe Alberts metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 48163323386v
ALBERTS, ULBE Uulbe Alberts metselaar (mr. -)koper kamerZoutsloot ZZ1634233150r
ALBERTS, ULBEde koper Uulbe Alberts , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1634233150r
ALBERTS, FOLKERTde verkoper Volkert Alberts metselaar (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 65163923490r
ALBERTS, FOLKERT Volkert Alberts verkoper Zoutsloot 65163923490r
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts bakker (mr. -)huurder Hofstraat 16170124496r
ALBERTS, WILLEM Willem Alberts verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 71620230224r
ALBERTS, Wolter Alberts koper Schritsen 381618230142r
ALBERTS, WIEBEde bleek van Wybe Alberts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230321v
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts koper 0-12-00 CG [staat: 3/5 van 1-00-00 CG] grondpacht uit een hoften noordoosten van Harlingen1627231168v
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen1630232159r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r
ALBERTS, WIEGERde boedel van Wyger Alberts , c.u.bakker (mr. -)verkoper Noordermolen 11686242151r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Schritsen 50achter1699243394v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisRozenstraat 1Almenum170024446r
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper (nu in oost-indie)Rozenstraat 1170724514r
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend159722811r
ALBERTS, IETJE Yda Alberts verkoper Grote Kerkstraat 30159722817r
ALBERTS, IETJE Ydt Alberts verkoper Hoogstraat 181602228330r
ALBERTS, IETJE Ydt Alberts verkoper Rommelhaven 131602228330r
ALBERTS, IDShet huis van Ydts Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 301601228241v
ALBERTS, IDS Ydts Alberts naastligger ten zuiden Lanen 301601228241v
ALBERTS, IEME Yme Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1601228260v
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts verkoper Voorstraat 51734248314r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts koper Zoutsloot NZ1755253198r
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellemakoper Heiligeweg 70173925042v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertkoper 2/3 huisZoutsloot 411742250242v
KLINKERT, ENGEL ALBERTS Engel Albertus Klinkertopzichter (oud -)verkoper Zoutsloot 411760254261v
ALBERTS, de weduwe van Syouck Albes naastligger ten oosten Klaverbladstraat OZ162723211r
ALBERTS, TETJE Teth Albes verkoper Sint Jacobstraat 81601228245v
, JAKOB Jacob Alckerts schipper (groot-)koper twee huissteden of ledige plaatsen aan elkaar, getekend in de kaart E met nr. 5 en 6Zuiderhaven ZZ1613229180v
ALLERTS, JAN Jan Alderts koper provisioneel huisDroogstraat1602228283r
WIERING, PIETER ALLERTS Pieter Alderts Wieringverkoper van 1/2 Romastraat 291738249232r
ALEFS, AAFKE Aeff Aleffs verkoper Noorderhaven 231612229118r
ALEFS, AAFKE Aeffcke Aleffs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163923475v
ALEFS, AAFKE Aefke Aleffs naastligger ten westen Lombardstraat 81663238192r
ALEFS, ANTJE Antie Aleffs koper Zoutsloot 321714245221v
ALEFS, BRECHTJE Brecht Aleffs koper Grote Kerkstraat 241613229183v
ALEFS, BRECHTJE Brecht Aleffs verkoper Grote Kerkstraat 24161623052v
ALEFS, BROERKE Broertie Aleffs koper Molenpad ZZ1695243132r
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs koper huis, pothuis, molenhuis en plaatsSchritsen 56noordoost171924639r
ALEFS, FEDDE Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56noordwest1721246100r
ALEFS, FEDDEpottenbakkerij van Fedde Aleffs naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest1721246118v
ALEFS, GERRIT Gerrit Aleffs pottenbakker [staat: potter]naastligger ten oosten Schritsen 56noordwest166723920va
ALEFS, GERRITde uitgang van gemeensman Gerrit Aleffs naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost166923934va
ALEFS, GERRITgemeensman Gerryt Aleffs pottenbakker [staat: potter]naastligger ten oosten Schritsen 56noordwest1667239119r
ALEFS, GERRITde uitgang van gemeensman Gerryt Aleffs pottenbakker [staat: potter]naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost1673240120v
ALEFS, Grietien Aleffs koper Herenwaltje1600228234r
ALEFS, HUBERT Huybert Aleffs slagernaastligger ten westen Voorstraat 22163923476v
ALEFS, HUBERT Huybert Aleffs naastligger ten westen Voorstraat ZZ1641234135r
ALEFS, HUBERT Huybert Aleffs slager [staat: vleeshouwer]koper ledige plaats met een vrij pad zuidwaarts naar de LanenVoorstraat ZZ164323558r
ALEFS, HUBERTde schuur van de koper Huybert Aleffs naastligger ten westen Voorstraat ZZ164323558r
ALEFS, IEDE Ide Aleffs bruidegom 1602228311v
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ1654236266v
ALEFS, IENSKEgrondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1654236266v
ALEFS, JANhuis genaamd Almenum Jan Aleffs koper twee kamersHofstraat 18Almenum1681241126v
ALEFS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend163723426r
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Weverstraat1667239102r
ALEFS, ORSELTJEjongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 281669239196r
ALEFS, PELGRIM Pilgrum Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167124071r
ALEFS, PELGRIMhet huis van Pilgrum Aleffs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271677240249v
ALEFS, PELGRIMhuis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 29de Zilverberg167924130r
ALEFS, PIEBEde weduwe van mr. Pybe Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 591658237170r
ALEFS, PIEBEhet nagelaten huis van mr. Pybe Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5916652393va
ALEFS, PIEBE Pybe Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59168124139ra
ALEFS, SIPKE Sipcke Aleffs molenaarverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)159722867r
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u.verkoper Lanen 82164323553v
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u.koper kaagschip met zeil, anker en touwNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
ALEFS, Taets Aleffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg1619230158v
ALEFS, WIKJE Wick Aleffs koper Franekerpoort (gebied)1598228109v
ALEFS, WIENSEN Wijntien Aleffs , c.u.koper huis en plaatsNoorderhaven 80163323379r
ALEFS, WIEPKJE Wipck Aleffs verkoper Franekereind 23oost1598228102r
ALEFS, WIEPKJE Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
ALEFS, WIJKE Wyck Aleffs verwandelaar Hoogstraat 531600228232v
ALEFS, WIENSEN Wyntien Aleffs naastligger ten westen Noorderhaven 891653236231r
ALEFS, WIENSENwijlen Wyntien Aleffs verkoper Brouwersstraat 2172024686v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat1605228452r
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat1606228531v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat1606228531v
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs naastligger ten westen Schritsen 58172024669v
ALEFS, FEDDE Fedde Alefs verkoper Schritsen 58172024669v
ALEFS, FEDDEgewesen pottery van Fedde Alefs , c.s.naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest17312489v
ALEFS, FROUKJE Frouckje Alefs koper Lammert Warndersteeg 121723246173r
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs koper Kruisstraat 5west1731247375r
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs koper Lammert Warndersteeg 10173124822v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10173124822v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ174525178v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ174525178v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101746251117v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg 101746251117v
ALEFS, FROUKJEwijlen Froukjen Alefs verkoper Kruisstraat 5west175325364r
ALEFS, GERRITde uitgang van gemeensman Gerrit Alefs pottenbakker [staat: potter]naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost1689242293r
ALEFS, GERRIT Gerrit Alefs verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
ALEFS, HUBERT Huibert Alefs slagergeniaarde koper Vissersstraat 11670239217v
ALEFS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Alefs verkoper Schritsen167024015v
ALEFS, JAN Jan Alefs , c.u.huurder Grote Ossenmarkt 251722246152v
ALEFS, PELGRIM Pelgrum Alefs , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ169424395r
ALEFS, PIETER Pieter Alefs timmerman (mr. huis-)huurder Noorderhaven 9217342495r
ALEFS, PIETER Pieter Alefs timmerman (mr. -)naastligger ten westen Droogstraat 37173925045r
ALEFS, PELGRIMgrondpacht uit het huis van Pilgrum Alefs eigenaar perceel Kerkpoortstraat 271683241271r
ALEFS, PELGRIM Pilgrum Alefs turfdragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1689242284r
ALEFS, PIEBE Pybe Alefs Eggingachirurgijn (mr. -)koper huisBildtpoort (gebied)1652236183v
ALEFS, PIEBEMt. Pybe Alefs Eggingakoper huisKerkpoortstraat 691653236245v
ALEFS, PIETER Pytter Alefs timmerman (mr. -)verkoper Bildtstraat 211742250216v
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235101r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235101r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 761644235112r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 781644235112r
ALEFS, WIENSEN Wyntien Alefs , c.u.verkoper Noorderhaven 80164923671r
ALEFS, WIENSEN Wyntien Alefs schipperkoper huisNoorderhaven 471650236145v
ALEFS, BRECHTJE Brecht Alephs verkoper van 1/2 Schritsen 5161122935r
ALEFS, BRECHTJE Brecht Alephs koper Hoogstraat 171614229239r
ALEFS, KARSTde verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 171612229114v
ALEFS, KARST Carst Alephs verkoper Weverstraat 171612229114v
ALEFS, KARST Carst Alephs aanhandelaar kamerKerkpoortstraat ZZ1613229156v
ALEFS, KARST Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 151613229157r
ALEFS, KARST Carst Alephs , c.u.crediteur (triumphant) Hofstraat1613229184r
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u.rogstorternaastligger ten oosten Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorterverkoper Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, FROUKJE Frouckien Alephs koper door niaar Lammert Warndersteeg 101733248229v
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten onbekend1635233164r
VLIET, PIETER ALEFS Pieter Alephs Vliettimmerman (mr. -)koper huisBildtstraat 211737249215r
, TRIJNTJE Trijnke Aleps koper Nieuwstraat 461605228454r
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)koper huis en bakkerijSchritsen 1117832613ra
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
ALLES, ALLE Ale Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 111787262171r
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES Andries Ales Dijkstrakoopmankoper huisNoorderhaven 39de Drie Parochië1791263324r
ALLES, JANde weduwe van Jan Ales naastligger ten noorden Molenpad 91729247273v
ALLES, JANKE Janke Ales verkoper Liemendijk NZ177225817r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Ales wolkammerkoper huisAnjelierstraat 71779259181v
ALLES, LUCIA Lucia Ales koper kamerKerkpad1614229207r
ALLES, LUCIAde weduwe Lucia Ales naastligger ten zuiden Kerkpad1614229207r
ALLES, PELGRIM Pilgerum Ales koper huis bestaande uit vier kamertjesKerkpoortstraat 271669239212v
ALLES, WOUTER Wouter Ales naastligger ten zuiden Lanen 181782260287r
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra
ALLES, WOUTERwijlen Wouter Ales bakker (mr. -)verkoper Schritsen 1117832613ra
, PIEBEwijlen Pybe Alewijn geniaarde koper Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
ALEWIJNS, PIEBICHJE Pibe Alewijns* naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter166523920v
ALEWIJNS, PIEBEwijlen Pibe Alewijns verkoper Schritsen 36166523920v
ALEWIJNS, PIEBEwijlen Pibe Alewijns naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter166523920v
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 301641234134r
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 30164323576v
ALEWIJNS, PIEBEwijlen Pybe Alewijns koper Kleine Ossenmarkt 41657237116v
ALEWIJNS, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybe Alewijns naastligger ten oosten Lanen 84167224082v
ALEWIJNS, WIEBEwijlen Wybe Alewijns koper Lanen 861667239112v
ALEXANDERS, LEVI Levi Alexander huurder Lanen 381802266104ar
ALEXANDERS, LEVI Levie Alexander koper huisHeiligeweg 13181026956r
OUTGERS, BAUKJE Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat1599228176v
OUTGERS, IJSBRAND IJsbrant Algers verkoper q.q. Hoogstraat 41163223340r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers* naastligger ten westen Lanen NZ1624230374v
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten westen Lanen NZ1624230386r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers verpachter grond Lanen NZ1630232133r
OUTGERS, IJSBRAND Isbrant Algers naastligger ten noorden Lanen NZ1630232133r
OUTGERS, JARICH Jarich Algers , voor zichverkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
, BAUKJE Bauck Aliffs verkoper Rommelhaven 24achter1630232141r
, GERRIT Gerrit Aliffs pottenbakkernaastligger ten westen Schritsen 581653236228r
, JAN Jan Aliffs verkoper Weverstraat1667239102r
, JANwijlen Jan Aliffs verkoper Hofstraat 18168524276v
, MARTENwijlen Marten Aliffs verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
, MARTENwijlen Marten Aliffs verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
, PIEBE Pybe Aliffs Eggingakoper huis (veltscheerer onder de compagnie van kapitein-majoor jhr. Poppe van Burmania)Kerkpoortstraat 57165623757v
, PIEBEmr. Pybe Aliffs Egginga, c.u.chirurgijnverkoper Kerkpoortstraat 69165623766r
, de weduwe van Tyerts Aliffs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ162523173v
, de weduwe van Tyets Aliffs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163123318v
, TJITSKEde kamer van Tyets Aliffs naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ163123330v
, Wijneringe Aliffs verkoper Hondenstraat 71626231109r
ALEFS, HUBERTde ledige plaats van Huybert Alifs naastligger ten westen Lanen 21164923673v
ALEFS, IENSKEde kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg166723983v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ166723988v
, SIEMEN Symen Alinghs verkoper Zuiderstraat164923689v
, FENTJE Fenne Aliphs koper Romastraat ZZ1621230286r
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)koper huis, bakkerij en pakhuisGrote Bredeplaats 251737249164r
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251741250143v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggerszoutmeterkoper HuisGrote Kerkstraat 351810268343r
ALLERTS, AALTJE Aeltje Allards verkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
ALLERTS, ANTJE Antje Allards verkoper Nieuwstraat 28178126044v
ALLERTS, GATSKE Gatske Allards verkoper van 1/3 Noordijs 8173524942v
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards koper huisSchritsen 251801265293r
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards naastligger ten oosten Schritsen 23180826885r
ALLERTS, DOUWEhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 1416362343r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allarts Laquartnaastligger ten westen Noorderhaven 601716245268v
LAQUART, AALTJE ALLERTSde erfgenamen van wijlen Muij ??? Aeltie Allarts Laquartverkoper Zoutsloot 83achter1724246203r
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS Freerk Allarts Scheltingakoopmanverkoper Noordijs 151738249352v
SCHELTINGA, FREERK ALLERTSde gezamenlijke crediteuren van Freerk Allarts Scheltingaverkoper Rommelhaven 11738249354r
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds wever (bont-)verkoper Achterstraat1726246263r
ALLERTS, ANTJE Antie Allerds verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ1725246218v
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ1725246218v
ALLERTS, IDS Ids Allerds leraar doopsgezinde gemeenschapverkoper Zoutsloot 531759254214v
ALLERTS, JAN Jan Allerds naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1773258105v
ALLERTS, REINOU Reinuke Allerds verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ1725246218v
ALLERTS, RINSKE Rinske Allerds , meerderjarige ongehuwde dochterkoper huisScheerstraat 9173224899r
ALLERTS, IETJE Yttje Allerds koper door niaar Rommelhaven 4een_achter173524952r
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquertverkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud170924578r
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper huis met grote kelderNoorderhaven 58de Vergulde Bijl168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts naastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
ALLERTS, AALTJE Aeltie Allerts koper Noorderhaven 64achter169324365r
LAQUART, AALTJE ALLERTSde hof van Aeltie Allerts Laquartnaastligger ten westen Zoutsloot 87achter1704244256v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aeltie Allerts Laquartverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
ALLERTS, ALLERT Allert Allerts verkoper Schritsen 56noordwest1601228272v
ALLERTS, ALLERT Allert Allerts verkoper Droogstraat 16164023491v
ALLERTS, ALLERTde plaats gebruikt door Allert Allerts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen167524028va
ALLERTS, Amelke Allerts verkoper Noorderhaven 10716242313r
ALLERTS, AMALIA Ameltie Allerts verkoper Droogstraat 221622230313v
ALLERTS, ANDRIES Andries Allerts naastligger ten westen Lanen 67159722810r
ALLERTS, ANDRIESde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Andries Allerts , alias Lietsvischverkoper Lanen 651602228282r
ALLERTS, ANTJE Antie Allerts verkoper van 1/2 Droogstraat 16164023491v
ALLERTS, ARJENde boedel en goederen van wijlen Ariaen Allerts verkoper Zuiderhaven ZZ1618230107v
ALLERTS, ARJEN Arian Allerts naastligger ten oosten Noorderhaven 761615229253r
ALLERTS, ARJEN Arian Allerts naastligger ten oosten Noorderhaven 781615229253r
ALLERTS, ARJEN Arjaen Allerts naastligger ten zuiden Achterstraat1725246219r
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts naastligger ten noorden Voorstraat 35161623051r
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u.huurder onbekend1618230114r
ALLERTS, BARTELDde weduwe van Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 121670239216v
ALLERTS, BARTELDde dochter van wijlen Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12167924127v
ALLERTS, BARTELDde weduwe van Bartle Allerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 161658237148r
ALLERTS, BINNEwijlen Benne Allerts verkoper Zeilmakersstraat 21174325121r
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts , c.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 261703244194r
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakkerkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 281703244202r
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
ALLERTS, KORNELIS Cornelis Allerts koper 1/5 huisVoorstraat 351613229135v
ALLERTS, KORNELIS Cornelis Allerts naastligger ten oosten Noorderhaven 761615229253r
ALLERTS, KORNELIS Cornelis Allerts naastligger ten oosten Noorderhaven 781615229253r
ALLERTS, KORNELIS Cornelis Allerts koper huis en houtstekNoorderhaven 601615229274v
ALLERTS, KORNELIS Cornelis Allerts verkoper Voorstraat 35161623051r
ALLERTS, KORNELIS Cornelis Allerts naastligger ten oosten Noorderhaven 581619230185v
ALLERTS, KORNELIS Cornelis Allerts verkoper Noorderhaven 601619230196r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts verkoper Droogstraat 631651236149r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 251691242364r
ALLERTS, DIRKwijlen Dirk Allerts Keymahuurder Achterstraat 31796264337v
ALLERTS, DOUWE Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 221613229152r
ALLERTS, DOUWEwijlen Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 12163123320v
ALLERTS, DOUWEhet hoekhuis van Douue Allerts naastligger ten oosten Zoutsloot 281635233168r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts bakkerkoper huisBildtstraat 12161222972v
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegenonbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
ALLERTS, DOUWEhet huis van Douwe Allerts bakkernaastligger ten oosten Zoutsloot 281626231133v
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ1627231169r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ1627232v
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 56162823278r
ALLERTS, DOUWEde weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts naastligger ten noorden Bildtstraat 14163323390r
ALLERTS, EELKJE Eelck Allerts koper Droogstraat NZ159822891v
ALLERTS, ENNEde lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, ENNEwijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ALLERTS, ENNEwijlen Enne Allerts verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ALLERTS, IEPE Eppe Allerts koper kamerKerkpad 201682241213v
ALLERTS, FEKKE Fecke Allerts Anskamaverkoper Droogstraat 221622230313v
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskemaverkoper Noorderhaven 10716242313r
ALLERTS, FEDDRIKwijlen Feddrik Allerts verkoper Vijverstraat 241759254199r
ALLERTS, Feddriks Allerts naastligger ten westen Vijverstraat 261732248142r
ALLERTS, FRANSKE Francijntje Allerts verkoper Zuiderhaven 31175725465r
ALLERTS, FRANSKEwijlen Francijntje Allerts verkoper Grote Kerkstraat 46176825735v
ALLERTS, GATSKE Gadske Allerts verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
ALLERTS, GEERT Geert Allerts verkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
ALLERTS, GEERTJE Geertien Allerts koper Zuiderstraat ZZ1601228266v
ALLERTS, GRIETJE Grietie Allerts afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ1687242162v
ALLERTS, GRIETJE Grietje Allerts koper Noordijs 6achter1644235146v
ALLERTS, HENDRIK Hendrick Allerts eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 25159722841v
ALLERTS, HENDRIK Hendrik Allerts boendermaker (mr. -)huurder Lanen 89176425684v
ALLERTS, IDS Idse Allerts predikant (doopsgezind)koper huis met extra grote tuinZoutsloot 531755253236r
ALLERTS, IEMEwijlen Ieme Allerts verkoper Heiligeweg 20161222970v
ALLERTS, IEMKJE Impck Allerts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228347r
ALLERTS, JAKOB Jacob Allerts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 151613229171r
ALLERTS, JAN Jan Allerts bakkerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 381601228264v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat16112298v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden Zoutsloot OZ161122959v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat161222975v
ALLERTS, JAN Jan Allerts , broeder en zwager van de kopersverkoper Voorstraat 351613229135v
ALLERTS, JAN Jan Allerts zoutmeterverpachter grond Gardenierstraat1613229165v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat1613229165v
ALLERTS, JAN Jan Allerts bewoner Voorstraat 52oost1614229195r
ALLERTS, JAN Jan Allerts koper huis met daarachter een loodsNoorderhaven 90161623019r
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden in de noorder nieuwestad OZ161623037v
ALLERTS, JANwijlen Jan Allerts verkoper Noorderhaven 90162523139v
ALLERTS, JAN Jan Allerts verkoper Noorderhaven 90162523153v
ALLERTS, JAN Jan Allerts verkoper Zoutsloot ZZ162523176r
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschellingverkoper q.q. Grote Bredeplaats 1516592383raa
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschellingverkoper q.q. Lanen 4016592383raa
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u.koper kamerPeterseliestraat1674240131v
ALLERTS, JAN Jan Allerts wever (mr. -)koper 1/2 huisZeilmakersstraat 21174325121r
ALLERTS, JAN Jan Allerts wever (bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 8179226411v
ALLERTS, JENTJE Jencke Allerts verkoper Heiligeweg 70162923284v
ALLERTS, JENTJE Jencke Allerts verkoper Heiligeweg ZZ162923284v
ALLERTS, JOEKEwijlen Joeke Allerts verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31west1734248331r
ALLERTS, JOOST Joost Allerts koper huis of kamer en ledige plaats noordwaartsLiemendijk NZ1619230182r
ALLERTS, JOOST Joost Allerts , voor zijn kindverkoper in de noorder nieuwestad1623230371r
ALLERTS, JOOST Joost Allerts naastligger ten oosten Liemendijk NZ1623230371v
ALLERTS, JOOST Joost Allerts naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1624230384r
ALLERTS, JOOSThuis en plaats van Joost Allerts metselaarnaastligger ten zuiden Liemendijk NZ1630232133v
ALLERTS, JOOST Joost Allerts metselaarnaastligger ten oosten Liemendijk NZ163123324r
ALLERTS, LIJSBET Lijsbet Allerts verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1627231169r
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper Voorstraat 191613229131r
ALLERTS, LIJSBETgrondpacht uit Binyeterp van de kinderen van Lijsbeth Allerts eigenaar perceel ([staat: 5-00-00 GG])ten zuiden van Harlingen1627231161v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen16422355v
ALLERTS, MARTENwijlen Marten Allerts koper Lanen 71164323575r
ALLERTS, MARTEN Marthen Allerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
ALLERTS, MARTJENde erfgenamen van wijlen Martyen Allerts verkoper Sint Jacobstraat 71623230353v
ALLERTS, MAAIKE Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
ALLERTS, MELLE Melle Allerts verkoper Achterstraat1626231137v
ALLERTS, PIETER Pieter Allerts naastligger ten zuiden Havenplein1626231104v
ALLERTS, RIENKJE Rinck Allerts koper Herenwaltje1630232154r
ALLERTS, SJOUKJE Siouck Allerts koper huis en ledige plaats strekkende tot de lijnbaanLiemendijk1614229202r
ALLERTS, SJUK Siouck Allerts naastligger ten westen Liemendijk NZ1619230182r
ALLERTS, SJOUKJEwijlen Syouck Allerts verkoper Liemendijk NZ1623230371v
ALLERTS, SIETSKE Sytske Allerts koper Kerkpoortstraat 291746251120r
ALLERTS, SIETSKE Sytske Allerts verkoper Kerkpoortstraat 291779259227v
ALLERTS, TJALLING Tjalling Allerts verkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
ALLERTS, TJERKJE Tjerkje Allerts verkoper Wortelstraat 101807267307r
ALLERTS, TEUNIShet huis genaamd het Amelander Wapen, van Tonys Allerts naastligger ten noorden Voorstraat 3het Amelander Wapen161623053r
ALLERTS, TRIJNTJE Trijn Allerts koper Noorderhaven 181618230118v
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaarverkoper Lombardstraat161122954r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaarkoper provisioneel kamerZoutsloot 11618230106r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaarkoper ledige plaatsLiemendijk1620230218v
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ162823259v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts bruidegom 1605228477v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 316112297v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts koper huis of 2 kamers met een ledige plaats erachter en met de uitgang tot achter aan de walBildtpoort (gebied)161623038v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 31621230276v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1623230338r
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts verkoper q.q. Liemendijk NZ1623230371v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten westen Achterstraat1624230387v
ALLERTS, WIEBEhet huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 11599228180r
ALLES, AALTJE Aalcke Alles koper Zuiderstraat 311619230169v
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper in de noorder nieuwestad159722864v
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zuiderhaven ZZ1615229255r
ALLES, ANSKJEde erfgenamen van wijlen Ansck Alles naastligger ten zuiden Vijver 91646235222v
ALLES, ANSKEde weduwe en kinderen van Anscke Alles verkoper Zuiderstraat161623021r
ALLES, ANSKEwijlen Anske Alles schipper (groot-)verkoper Zuiderstraat161623018r
ALLES, ANSKEwijlen Anske Alles koper Kleine Bredeplaats 20162523159v
ALLES, ANSKE Anske Alles bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131796264336r
ALLES, ANTJE Antie Alles koper Zuiderhaven 73west176025528v
ALLES, DOUWE Douue Alles naastligger ten noorden Nieuwstraat 561615229255v
ALLES, DOUWE Douue Alles , vrijgezelkoper huisNieuwstraat 541615229278r
ALLES, DOUWE Douue Alles scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 541620230222r
ALLES, DOUWE Douue Alles naastligger ten oosten Droogstraat 51622230293r
ALLES, DOUWE Douue Alles koper huis met ledige plaats daar achterDroogstraat 71622230293v
ALLES, DOUWE Douwe Alles naastligger ten noorden Nieuwstraat 561619230152r
ALLES, DOUWE Douwe Alles naastligger ten noorden Nieuwstraat 56162623199r
ALLES, FETJE Fed Alles koper Zoutsloot 11630232156v
ALLES, GATSKE Gats Alles , minderjarig nagelaten weeskindverkoper van 1/6 Heiligeweg 64162523139r
ALLES, HIBBE Hebbe Alles , voor zijn kindjeverkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
ALLES, JAN Jan Alles brouwersgezelkoper huisSpinstraat 111702244181v
ALLES, JAN Jan Alles naastligger ten oosten Spinstraat 9oost1703244203v
ALLES, JAN Jan Alles verkoper Spinstraat 111703244219r
ALLES, JANKEwijlen Jancke Alles erflater Hoogstraat 3516942434ra
ALLES, JANKEwijlen Jancke Alles erflater Hoogstraat 3516942434ra
ALLES, JELKE Jelcke Alles , minderjarig nagelaten weeskindverkoper van 1/6 Heiligeweg 64162523139r
ALLES, JELTJE Jeltje Alles koper woningKerkpoortstraat 171751252125r
ALLES, JELTJE Jeltje Alles verkoper Hoogstraat 1achter1798265124r
ALLES, JELTJE Jeltje Alles verkoper Zuiderhaven 211802266104r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles portier van de Franekerpoortverkoper Schritsen 41703244234v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten oosten Schritsen 12170924598v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles wolkammerkoper huis of woningAchterstraat ZZ173925061r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 161765256143v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Liemendijk ZZ1771257235r
ALLES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten oosten Anjelierstraat 141783261114r
ALLES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 161789263131v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 91793264134v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 91794264213r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles , c.u.huurder (p.j.)Bildtpoort (gebied)1803266216r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 701715245238v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u.koper huisVoorstraat 701715245242r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 101717245282v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8171824612r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u.koper huis en plaatsGrote Kerkstraat 11172024664r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11172024664r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles , c.u.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11172024664r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 10172024691r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 61723246154r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 61723246154r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger ten westen Voorstraat 721726246292v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 681729247234v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248235r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmakernaastligger ten noorden Hoogstraat 11733248252v
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8173524927v
ALLES, LIEBBEde erfgenamen van wijlen Lubbe Alles naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 5175025252v
ALLES, LIEBBEde erfgenamen van wijlen Lubbe Alles naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 51751252110v
ALLES, LIEUWE Lyuwe Alles verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper huis en loodsonbekend1642234177v
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper hoekhuis waar de Frieseman uithangtSchritsen 67de Frieseman164323540v
ALLES, MINNE Minne Alles koper twee kamers aan elkaar, vroeger een keetFranekerpoort (gebied)164323592v
ALLES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Alles verkoper Schritsen 671657237111r
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
ALLES, OEGEwijlen Oege Alles koper Nieuwstraat 541615229278r
ALLES, PAULUS Paulus Alles naastligger ten oosten Schritsen 231803266289r
ALLES, Ryene Alles koper Gardenierstraat ZZ1601228263v
ALLES, Ryene Alles verkoper Gardenierstraat ZZ1605228452v
ALLES, RINSE Ryntse Alles naastligger ten westen Oosterkeetstraat WZ1604228415r
ALLES, SIEMEN Simen Alles naastligger ten noorden Schritsen 18170924596r
ALLES, SIEMEN Simen Alles naastligger ten noorden Schritsen 181712245178v
ALLES, SIEMEN Symon Alles scheepstimmermankoper huisSchritsen 221703244209v
ALLES, SIEMEN Symon Alles naastligger ten oosten Schritsen 14170924584r
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
ALLES, THOMAS Thomas Alles , c.u.verkoper Zuiderhaven 50163923481r
ALLES, THOMASwijlen Thomas Alles naastligger ten westen Voorstraat ZZ164823633v
ALLES, TJEBBE Tiebbe Alles naastligger ten westen Schritsen 151784261217v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermankoper huisVijverstraat 241759254199r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermangeniaarde koper van 1/4 Noorderkade 131767256247r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 241767256262r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 111782260315v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 1117832613ra
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles naastligger ten oosten Schritsen 111787262171r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles , c.u.naastligger ten oosten Noorderkade 11790263282v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles koper ten zuiden van Harlingen1795264264v
ALLES, TJITSKE Tjetske Alles koper Zuiderstraat 31west1780259287v
ALLES, TJITSKEwijlen Tjietske Alles erflater Zuiderstraat 20180126625r
ALLES, THOMAS Tomas Alles naastligger ten oosten Spinhuisstraat1631232172r
ALLES, THOMAS Tomas Alles naastligger ten noorden Spinhuisstraat1631232172r
ALLES, THOMAS Tomas Alles naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west163823466v
ALLES, THOMAS Tomas Alles naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221642234172v
ALLES, THOMASde erfgenamen van wijlen Tomas Alles naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221650236140v
ALLES, UILKE Ulcke Alles verkoper Achterstraat ZZ1605228461v
ALLES, IETJE Ydt Alles verkoper Klaverbladstraat 191612229102r
, JAKOBwijlen Jacob Allgers verkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
ALLES, THOMAS Thomas Allis naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ163623412v
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers , c.u.wever (mr. bont-)koper woningDalpad 9173124852v
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers naastligger ten oosten Romastraat ZZ173124856r
OLFERTS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernd Alpherts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 71751252112r
OLFERTS, BEREND Beernt Alpherts naastligger ten oosten Romastraat ZZ1734248350r
OLFERTS, BERENDde weduwe van Beernt Alpherts huurder Hoogstraat 4917462516va
OLFERTS, BERENDwijlen Beernt Alpherts wever (bont-)erflater Hoogstraat 4917462516va
ALTES, HAANTJE Haentie Alties verkoper Achterstraat162923298r
AMBROSIUS, DOETJE Doetke Ambrosius verkoper Zoutsloot 81634233149v
AMBROSIUS, SIETSKEwijlen Sydske Ambrosius erflater Franekereind 261703244191r
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ1631232185v
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius koper huisSchoolsteeg WZ163823464v
AMBROSIUS, TJOMME Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1645235174r
AMBROSIUS, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Ambrosius naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1657237128v
AMBROSIUS, TJOMME Tjomme Ambrosius bewoner kamer 3 Rommelhaven ZZ16312339r
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
AMBROSIUS, AMBROSIUS Ambrosius Ambrosy wagenaarkoper kamerWeverstraat 151618230140v
AMBROSIUS, JAN Jan Ambrosy verkoper Weverstraat 151618230145r
, DOETJEhet achterhuis of kamer van Doed Ambrosys naastligger ten noorden Noorderhaven 27162823258v
, DOETJE Doed Ambrosys verkoper Noorderhaven 27162823258v
EMILIUS, KORNELISKEwijlen Cornelia Ameels erflater Hofstraat 151784261255r
EMILIUS, KORNELISKE Corneliske Ameels koper Hofstraat 151755253250r
EMILIUS, SIJE Seye Amelius huurder boven (p.j.)Bildtpoort (gebied)1793264360r
AMES, ABE Abbe Ames verkoper Romastraat NZ1599228174r
AMES, MARIA Mary Ames verkoper Lanen 23een_achter1698243379r
AMES, HESSEL Hessel Amis naastligger ten westen Schritsen 681601228270v
ARENDS, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Geertyen Anckes verpachter grond Lanen 67159722810r
ARENDS, JAKOB Jacob Anckes koper huis met ledige plaats en loodsjeonbekend1600228192v
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andeles Hiddingaverkoper Schritsen 291763255245r
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles koper Nieuwstraat 321788262265r
ANDELES, GEERTJEals huurderse Geertie Andeles naastligger ten oosten Noorderhaven 83171924638v
ANDELES, IETJE Ytje Andeles verkoper Scheffersplein 7178626284r
HIDDINGA, ANSKJE ANDELES Anskjen Andelis Hiddingaverkoper Schritsen 31729247219v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies , voor zichverkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 61738249351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3173925033v
ANDRIES, FOKJE Fockjen Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, FOKJE Fokjen Anderies koper Voorstraat 491741250167v
ANDRIES, GRIETJEwijlen Grytje Anderies verkoper van 1/20 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, JAN Jan Anderies timmerman (huis-)koper 7/10 en 1/20 huisZuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, JAN Jan Anderies naastligger ten westen Liemendijk ZZ1766256167v
ANDRIES, LOLKJE Lolkjen Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies koopmankoper huisVoorstraat 19173925056v
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies winkelierverkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, SARAmeerderjarige vrijster Sara Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, SARAmeerderjarige vrijster Sara Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, SJOERD Sioerd Anderies timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, TJERK Tjerk Anderies timmerman (mr. -)verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24174025083r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een niet gespecificeerd deel huisSimon Stijlstraat 2de Lutherse Kerk173925028v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
ANDRIES, ANTJE Antie Anderys koper Kruisstraat 5oost1667239115r
ANDRIES, JOHANNES Johannis Anderys molenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid173925048v
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys huurder Nieuwstraat WZ17392508r
ANDRIES, MARTJENwijlen Martien Anderys erflater Nieuwstraat WZ17392508r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ17392508r
ANDRIES, PIETER Pyter Anderys koopmankoper huis met een hof erachterVoorstraat 30achter175325356v
ANDRIES, PIETER Pyter Anderys naastligger ten oosten Heiligeweg 3175625431v
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys koopmankoper door niaar huisZoutsloot 251740250110r
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Bargebuurt1740250130r
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 131741250160r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Anderys verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
ANDELES, ALBERT Albert Andles huurder Hofstraat 31781260151v
ANDELES, ALBERT Albert Andles , c.u.huurder benedenhuis (p.j.)Lammert Warndersteeg 141787262155r
ANDELES, ANSKJE Anskjen Andles naastligger ten oosten Schritsen 271748251224v
ANDELES, Yttje Andles huurder Noorderhaven 25172724711v
ANDELES, Yttje Andles huurder Noorderhaven 27172724711v
ANDRIES, CATHARINA Catharina Andreus Reigerskoper Lanen 391805267141v
ANDRIES, AAGJE Aagjen Andries verkoper Zuiderhaven ZZ173124821v
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boerkoper Zuiderhaven 241766256171r
ANDRIES, AAGJE Aeghjen Andries ontvanger geld (p.j.)Schritsen 651729247230v
ANDRIES, AALTJE Aelcke Andries verkoper Schritsen 681601228270v
ANDRIES, AALTJE Aelken Andries koper Brouwersstraat 41602228321r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, AALTJE Aeltje Andries koper Raamstraat 31728247210r
ANDRIES, ARENDJE Aentie Andries koper huisSint Christoffelsteeg WZ1657237125v
BRUNIA, AGE ANDRIESoud burgemeester tot Franeker Age Andries Bruniaverkoper Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
BRUNIA, AGE ANDRIESoud burgemeester te Franeker Age Andries Bruniaverkoper q.q. Bildtstraat 21168024128ra
BOER, AUKJE ANDRIES Akke Andries de Boerkoper Zuiderstraat 221759254185v
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zuiderhaven 261775258234r
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zuiderstraat 221775258234r
BOER, AUKJE ANDRIESwijlen Akke Andries de Boererflater Zoutsloot 341776258251r
ANDRIES, ALLE Ale Andries winkelierkoper huisHoogstraat 321762255139r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Hoogstraat 321765256118r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisNoorderhaven 39176825751r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg1784261222r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmankoper huis en jeneverstokerijHoogstraat 1317852626r
ANDRIES, ALLE Ale Andries gebruiker Scheffersplein 29178526228r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Hoogstraat 13178626264r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Hoogstraat 15178626299r
ANDRIES, ALLE Ale Andries naastligger ten westen Hoogstraat 15achter178626299r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 411787262159r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Prinsenstraat 21787262184r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 411787262187r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Noorderhaven 391791263324r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21689242277r
ANDRIES, OUTGERde erfgenamen van wijlen Alger Andries naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2169424385r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper Bildtpoort (gebied)1606228499r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper ten zuiden van Harlingen161623048r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaatsonbekend164323555r
ANDRIES, AMERENS Ammerens Andries koper ten oosten van Harlingen1613229143v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries verkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, ANDRIESwijlen Andries Andries verkoper Zoutsloot 1166623911ra
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dingaverwandelaar Noorderhaven 671640234104r
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dingaaanhandelaar drie huizen (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
ANDRIES, ANTJE Anna Andries koper Havenplein 141798265103r
ANDRIES, ANTJEwijlen Anneken Andries betrokkene 1605228450r
ANDRIES, ANSKJE Anske Andries , n.u.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ178126077r
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar (gezworen -)verkoper Hofstraat 25178126078v
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaarkoper door niaar ratione sanguinis tuin, zomerhuis en 4 woningenWasbleek 92178126080r
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar (gezworen -)verkoper Wasbleek 92178126080r
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaarkoper door niaar ratione sanguinis huisHerenknechtenkamerstraat 19178126081v
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar (gezworen -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar (gezworen -)koper van 1/2 woningBargebuurtspoortje WZ1781260159r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries makelaarerflater Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries erflater Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries makelaarerflater Wasbleek 921782260216r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries erflater Wasbleek 921782260216r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries verkoper Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
ANDRIES, ANTJE Antie Andries koper Noorderhaven 1001622230319r
ANDRIES, ANTJE Antie Andries koper Gardenierstraat163223355r
ANDRIES, ANTJE Antie Andries Burchartkoper Romastraat1630232135r
ANDRIES, ARJAANTJE Ariaentie Andries koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ANDRIES, ARJAANTJE Ariaentie Andries koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1725246219r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsmaverkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
ANDRIES, ARJEN Arjen Andries chirurgijnverkoper Heiligeweg 25168524289r
ANDRIES, ARJEN Arjen Andries chirurgijnverkoper Heiligeweg 8168524289v
ANDRIES, AUKEde weduwe van Auke Andries , e.a.naastligger ten noorden Rozengracht 271787262162v
ANDRIES, BERBER Barber Andries koper hof met vruchtbomenZuiderhaven ZZ1696243235r
ANDRIES, BERBER Barber Andries koper Noorderhaven 411696243257r
ANDRIES, BAUKJE Bauck Andries verkoper van 1/4 Hoogstraat 371626231156r
ANDRIES, Beercke Andries aanhandelaar Sint Jacobstraat 21619230175r
ANDRIES, BEREND Beern Andries naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
ANDRIES, BEREND Beern Andries naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries verwandelaar Sint Jacobstraat 21620230257r
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries aanhandelaar Bildtstraat 171620230257v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper Lanen 371622230305r
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper onbekend1626231121v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries verkoper Lanen 371626231122r
ANDRIES, BEREND Beernt Andries zeevarendekoper door niaar Schritsen 631705244268r
ANDRIES, BERBER Berber Andries verkoper Kleine Bredeplaats 51686242105v
ANDRIES, BERBER Berber Andries verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 101688242236r
ANDRIES, BERBER Berber Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, BERBER Berber Andries koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 101703244201r
ANDRIES, BERBER Berbertie Andries verkoper Zuiderstraat1698243351v
ANDRIES, BEREND Berent Andries , q.q.protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
ANDRIES, BEREND Berent Andries bootsmanverkoper Schritsen 631706244337v
ANDRIES, Bothe Claesken Andries verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 101688242236r
ANDRIES, CATHARINA Cathalina Andries , maior annisverkoper Romastraat 81612229108v
ANDRIES, KLAAS Claas Andries koopmankoper huis en bakkerijZuiderhaven 51686242128v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper Simon Stijlstraat 31633233123r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries koper huisBildtstraat 18167124042r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat168024186v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries rentmeesternaastligger ten zuiden Weverstraat1681241145r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1681241162r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ1686242152r
ANDRIES, KLAASde gecommitteerde crediteuren van Claes Andries verkoper Zuiderhaven 51687242172v
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Bildtstraat 181687242173r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Kleine Bredeplaats 251687242175r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Claes Andries verkoper Rommelhaven 111687242197v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Zoutsloot 651687242215r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper Franekereind 20170024436r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 101703244201r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries verkoper Blindemanssteeg OZ172024688v
ANDRIES, KLAARTJE Clara Andries koper Nieuwstraat 201775258211r
ANDRIES, KORNELISKE Cornelis Andries koper Grote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
ANDRIES, DETJE Dedke Andries verkoper Lanen 85oost1620230256r
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat159822892v
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries verkoper Lanen 44achter1702244139v
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries van der Brughverkoper Schritsen 351724246192r
ANDRIES, DIRK Dirck Andries koper kameronbekend1644235115v
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Romastraat ZZ1687242180v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries metselaar (mr. -)koper huis of woningHoogstraat 21699243399v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries metselaar (mr. -)verkoper Vianen ZZ1701244106v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries naastligger ten westen Hoogstraat 41703244197r
ANDRIES, DIRK Dirk Andries naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11710245138r
ANDRIES, DIRKwijlen Dirk Andries metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Hoogstraat 21717245280r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiereverkoper van 1/3 Zuiderstraat 29172824773r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
ANDRIES, DOETJE Doedtie Andries naastligger ten westen Spinstraat165523735r
ANDRIES, DOETJE Doedtie Andries naastligger ten oosten Spinstraat165523735v
ANDRIES, DOEKELEwijlen Doekele Andries erflater Schritsen 21809268251v
WERF, DOEKELE ANDRIES Doekle Andries van der Werffkoper door niaar huisSchritsen 2178326160r
ANDRIES, DOETJE Doetke Andries verkoper Lanen 85oost1619230161v
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries koper plaatsHerenwaltje159822876r
ANDRIES, DOUWEde kopers Douwe Andries naastligger ten westen Herenwaltje159822876r
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries schipper (wijd-)koper dubbelhuis met een vrije in- en uitgang in de steeg ten westenZuiderhaven 55168924217va
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries , c.u.schipper (wijd-)koper huisGrote Ossenmarkt 17169424380r
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries schipper (wijd-)verkoper Zuiderhaven 571695243140r
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries schippernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 151703244199v
ANDRIES, DOUWEde hof van Douwe Andries naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34oost1704244260r
ANDRIES, DOUWE Douwe Andries naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 191715245243v
ANDRIES, DOUWEde kinderen en erfgenamen van wijlen Douwe Andries , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 171717245296r
ANDRIES, DOUWEde kinderen en erfgenamen van wijlen Douwe Andries , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1717245296v
ANDRIES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Andries naastligger ten westen Schritsen 141721246125v
ANDRIES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Andries naastligger ten oosten Lanen 91806267211v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad162723228v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper Achterstraat ZZ162923294v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ162923294v
ANDRIES, EELKJE Eelckien Andries verkoper Liemendijk NZ1658237174v
ANDRIES, EELKJEwijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot NZ1697243328v
ANDRIES, IEME Eme Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 71810268332r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelierverkoper Lanen 231741250205r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andries winkelieraanhandelaar Spinhuisstraat1741250205r
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Zuiderhaven 17176825755r
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries verkoper Zuiderhaven 171784261146r
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Vijver 31785261262r
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Hofstraat 14178526247v
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries verkoper Zuiderhaven 19zuid1810268347r
ANDRIES, FOKELTJE Fokkeltje Andries verkoper Hofstraat 141809268301r
ANDRIES, FOPKE Fopke Andries naastligger ten westen Romastraat 11168424211r
ANDRIES, FOPKE Fopke [staat: Popke] Andries naastligger ten westen Romastraat 111688242221r
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries timmerman (huis-)koper Romastraat 13169224313v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries verkoper Romastraat 13169324370v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries koper Romastraat ZZ1695243182v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries verkoper Romastraat ZZ1702244164v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries verkoper Romastraat ZZ170724530r
ANDRIES, FRANS Frans Andries verkoper Lanen 44achter1702244139v
ANDRIES, FRANS Frans Andries , c.u.schoenlapperhuurder (p.j.)Kruisstraat 5oost1703244217v
ANDRIES, FROUKJE Frouck Andries verkoper van 1/4 Hoogstraat 371626231156r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries koper Lanen 331788262267r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries koper Lanen 421799265158r
ANDRIES, Gelckien Andries verkoper Heiligeweg 581626231124v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries naastligger ten noorden Schritsen 59178126039v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries wieldraaier (mr. -)koper huisLanen 741788262284r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries wieldraaier (mr. -)naastligger ten westen Lanen 741788262284r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries naastligger ten noorden Schritsen 631791263313v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries , c.u.huurder Franekereind 4179226449v
ANDRIES, GERBENde weduwe van Gerben Andries naastligger ten oosten Lanen 701804267104r
ANDRIES, GERBENwijlen Gerben Andries verkoper Lanen 741806267215v
ANDRIES, GERBENwijlen Gerben Andries verkoper Lanen 721806267216v
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1725246219r
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsmaverkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 971612229120r
ANDRIES, GERRITwijlen Gerryt Andries naastligger ten oosten Voorstraat 971613229130v
ANDRIES, GERRITde erfgenamen van wijlen de weduwe van Gerryt Andries verpachter grond Voorstraat 99161723088r
ANDRIES, GERRITwijlen Gerryt Andries verkoper Voorstraat 99161723088r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 101728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 121728247107r
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries koper Lanen ZZ1602228293v
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries verkoper Lanen ZZ1606228501r
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries verkoper Bildtpoort (gebied)161222990r
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries verkoper Nieuwstraat 641615229240r
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries verkoper Rozengracht 201620230213r
ANDRIES, GRIETJE Grietie Andries naastligger ten oosten Noorderhaven 421645235180v
ANDRIES, GRIETJE Grietie Andries geniaarde koper Noorderhaven 85177725991v
ANDRIES, GRIETJE Grietje Andries koper Grote Bredeplaats 1817962651r
ANDRIES, GRIETJE Griettie Andries koper Rozengracht 22164823613v
ANDRIES, GRIETJE Grittien Andries naastligger ten oosten Noorderhaven 42163723425v
ANDRIES, HAANTJE Haentie Andries verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
ANDRIES, HANS Hans Willem Andries Cruissebroerhuurder (p.j.)Droogstraat 55west167724038ra
ANDRIES, HEERKE Heercke Andries smidnaastligger ten westen Noorderhaven 25161122913r
ANDRIES, HEERKE Heercke Andries verkoper Noorderhaven 231612229118r
ANDRIES, HEERKE Heercke Andries smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 231620230248r
ANDRIES, HERE Heere Andries koper 1/24 huis genaamd de Pauw ([staat: 32 zilveren dukatons])Grote Bredeplaats 2de Pauw167924150v
ANDRIES, HEREals bewoner Heere Andries naastligger ten westen Zuiderhaven 11168224144va
ANDRIES, HERE Heere Andries mr. zeilmakerkoper 1/12 huisGrote Bredeplaats 2de Pauw168424233v
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ168424244r
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ168424248r
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat NZ168524269v
ANDRIES, HERE Heere Andries koper huisKleine Bredeplaats 251687242175r
ANDRIES, HEREwijlen Heere Andries koper Romastraat 4oost1687242178r
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat NZ169224320v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ169324351v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat 181694243112v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat 141695243149v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries zeilmakernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 141695243171r
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat 271698243349r
ANDRIES, HEREde hof van de erfgenamen van wijlen Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat 181704244264v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat 2717092453v
ANDRIES, HEERKE Heerke Andries smidprotesteert vanwege een vordering onbekend1598228113r
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries koper door niaar 1/2 huis, voorheen bewoond door wijlen lijnslager Andries HendrixBildtstraat 1167224091r
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries eigenaar van 1/2 Bildtstraat 1167224091r
ANDRIES, HENDRIKde andere helft van het verkochte huis van Hendrick Andries naastligger ten noorden onbekend1672240103r
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries verkoper Vijver 1167124010va
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1683241242r
ANDRIES, HENDRIKhet nagelaten weeskind van wijlen Hendrick Andries verkoper Scheffersplein 27167924111ra
ANDRIES, HENDRIKhet nagelaten weeskind van wijlen Hendrick Andries verkoper Noordergrachtswal167924111ra
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1686242105r
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Liemendijk NZ16842423ra
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Grote Bredeplaats 216842423ra
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16842423ra
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Bargebuurt16842423ra
ANDRIES, HERE Hero Andries , e.a.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23169924434v
ANDRIES, HEREde hof van Hero Andries , c.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 9achter170024441v
ANDRIES, HERE Hero Andries mr. zeilmakerkoper 8/9 huisZuiderhaven 9170024443v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u.koper huisOoievaarsteeg164323563v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg164323582v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ165523726v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries verkoper Lanen 44achter1702244139v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries huurder Comediesteeg 21807267347r
ANDRIES, HILLE Hille Andries crediteur (triumphant) Schritsen 301606228523v
SCHIERE, HIELKJE ANDRIES Hyke Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
ANDRIES, HIELKE Hylcke Andries verkoper Schritsen 511654236253v
ANDRIES, HIELKE Hylke Andries makelaarverkoper Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
ANDRIES, IETJE Iedtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 3164823654v
ANDRIES, IENTE Inte Andries koordemakernaastligger Klaverbladstraat 191646235237r
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat166523913r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ1600228200r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAKOBwijlen Jacob Andries erflater Hoogstraat 371626231156r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-)koper 13/16 huis waarvan hij eerder 3/16 erfdeGrote Ossenmarkt 101688242236r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)koper huisVijver 41722246136r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)bewoner Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)verkoper Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOBals bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 21726246257v
ANDRIES, JAKOBals bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 21726246257v
ANDRIES, JAKOBwijlen Jacob Andries verkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u.huurder (p.j.)Tiepelsteeg1762255136v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 231765256137r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huurder (p.w.)Bargebuurt 281765256264r
SCHIERE, JAKOB ANDRIES Jacob Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
ANDRIES, JAN Jan Andries koper provisioneel 1/2 huisHeiligeweg159722820r
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten westen Franekereind 41602228308v
ANDRIES, JAN Jan Andries pottenbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 14161723062r
ANDRIES, JAN Jan Andries koper huisNoorderhaven 551621230269r
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 11621230276r
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.u.verkoper Zuiderstraat 171641234153v
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 31694243103r
ANDRIES, JAN Jan Andries koopmankoper huis met een tuintje erachterWilliam Boothstraat 271696243197r
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten zuiden William Boothstraat 5170024465v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1702244166v
ANDRIES, JANgrondpacht uit het huis van Jan Andries eigenaar perceel Zoutsloot 67170824553r
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.u.geniaarde koper Romastraat ZZ1716245260r
ANDRIES, JANwijlen Jan Andries naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1723246169v
ANDRIES, JANwijlen Jan Andries verkoper (wegens achterstallige grondpacht)William Boothstraat 251723246174v
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper van 1/3 Zoutsloot 241728247211v
ANDRIES, JAN Jan Andries timmerman (mr. -)koper woning waarin twee kamers, met bleekveldZuidersteeg 1117562548v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten noorden Zuiderstraat 221759254185v
ANDRIES, JAN Jan Andries timmerman (mr. -)verkoper Zuidersteeg 11176125550v
ANDRIES, JAN Jan Andries timmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderhaven 241766256171r
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcamaverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
ANDRIES, JAN Jan Andries Holkamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, JENTJE Jancke [sic] Andries soldaatverkoper van 1/2 (soldaat in de compagnie van kapitein Frans van Humalda)Kerkpoortstraat1613229156r
ANDRIES, JARICHwijlen Jarich Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, JELLEde zoon van Jelle Andries naastligger ten oosten Gardenierstraat1603228359v
SOEST, IESKJE ANDRIES Jesck Andries van Soestverkoper Zoutsloot 11620230200v
ANDRIES, JETSKE Jetske Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen1621230258v
ANDRIES, IESKJE Jisch Andries koper Bildtstraat 131633233127r
ANDRIES, IESKJE Jisk Andries verkoper Bildtstraat 131642234165v
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries molenaar (mr. -)koper huisZuiderplein 5noord1728247139r
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries molenmaker (mr. -)verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ1729247241r
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries molenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid174925222v
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries tentzetterkoper huisVijverstraat 11753253101r
ANDRIES, JOHANNESwijlen Johannes Andries molenmaker (mr. -)erflater Zuiderplein 5noord176425685r
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries koper huisVijverstraat 241767256262r
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries verkoper Hondenstraat 117672578r
ANDRIES, JOHANNES Johannis Andries molenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rozengracht 51729247251v
ANDRIES, JOOSTals bewoner Joost Andries , c.soc.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
ANDRIES, JOOST Joost Andries naastligger ten noorden Schoolstraat 11726246254r
ANDRIES, JOOST Joost Andries naastligger ten noorden Schoolstraat 1172724742r
ANDRIES, JOOST Joost Andries verkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter1728247216v
ANDRIES, JOUKJE Jouckjen Andries koper huisRommelhaven 201722246139v
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries schipper op Leeuwarden (oud trekveer-)koper Havenplein 241791263290v
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u.naastligger ten westen Weeshuisstraat 131791263342r
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u.naastligger ten westen Weeshuisstraat 151791263342r
VRIES, JURJEN ANDRIESwijlen Jurjen Andries de Vriesverkoper Weeshuisstraat 111803266193r
VRIES, JURJEN ANDRIESwijlen Jurjen Andries de Vriesnaastligger ten zuiden Havenplein 241803266193r
VRIES, JURJEN ANDRIESwijlen Jurjen Andries de Vriesverkoper Havenplein 241803266193r
ANDRIES, IESKJE Jysck Andries koper Bildtstraat 241621230269v
ANDRIES, IESKJE Jysk Andries naastligger ten noorden Bildtstraat 15162523177r
ANDRIES, IESKJE Jysk Andries verkoper Bildtstraat 15162523177r
ANDRIES, KEIMPEhet nagelaten huis van Keimpe Andries* timmermannaastligger ten westen Scheerstraat 61640234103r
ANDRIES, KEIMPE Kempo Andries naastligger ten oosten Scheerstraat 2161222973r
ANDRIES, LAMMERT Lammert Andries verkoper Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, LEENDERT Lenert Andries verkoper q.q. Lanen NZ1604228385v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbet Andries naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 91629232111v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbet Andries verkoper Bildtpoort (gebied)1695243153r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries verkoper Kleine Bredeplaats 23159822895v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat1603228351r
ANDRIES, LIJSBETde weduwe Lijsbeth Andries naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 316152304r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend1674240155r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 101688242236r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Lanen 451688242247r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries eigenaar van 2/5 Lanen 451688242247r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat 5176725710r
ANDRIES, LOLKJE Lolkjen Andries verkoper Vijverstraat 41774258188v
ANDRIES, Lupck Andries koper ten zuiden van Harlingen1631232179r
ANDRIES, LIEPKJE Lupke Andries koper Bildtstraat 151614229233v
ANDRIES, LIEKELEde weduwe van Lyckele Andries naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 116702408r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle [staat: Lolcke] Andries smidkoper huis met een ledige plaatsVijverstraat 6161623020v
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries smidkoper nieuw huisZuiderpoort (gebied)1618230138r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries smidnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 11619230194r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries verpachter grond Zuiderhaven 291619230195r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries naastligger ten zuidoosten Zuiderhaven 291619230195r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries verkoper Zuiderhaven 291619230195r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries verpachter grond Zuiderhaven 29162523180r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29162523180r
ANDRIES, LIEKELE Lyckle Andries koper huis, houtstek ten oosten en loods, plaats en hovinge ten zuiden, en 1/32 schipZuiderhaven ZZ1627231165r
ANDRIES, LIEKELEhet houtstek en hof van Lyckle Andries naastligger ten westen Zuiderhaven 18164223518v
ANDRIES, LIEKELEoud burgerhopman Lyckle Andries verpachter grond Zuiderhaven 291645235181v
ANDRIES, MAGDALENA Machtel Andries verkoper van 1/2 Kruisstraat 5west1647235266v
ANDRIES, MAAIKE Maike Andries naastligger ten oosten Zoutsloot 221725246242v
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 81689242291v
ANDRIES, MARTEN Marten Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries , c.u.koper huis en hofFranekereind 401710245136v
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 151713245196r
ANDRIES, MARTENde huisinge van Marten Andries naastligger ten oosten Weverstraat 131717245292v
ANDRIES, MARTEN Marten Andries , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 52172024675r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten oosten Franekereind 381722246142r
ANDRIES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 1317282475ra
ANDRIES, MAAIKE Mayke Andries koper Zoutsloot 24169924417r
ANDRIES, MAAIKEwijlen Mayke Andries erflater Zoutsloot 241728247211v
BROUWER, MEINT ANDRIES Meinte Andries Brouwercommissaris van het Grootveerschippers gilde op Amsterdamverkoper Lanen 471763255180v
ANDRIES, OEGE Oege Andries koper huisWilliam Boothstraat OZ1635233168v
BOS, FILIPPUS ANDRIES Philippus Andries Boschkoper huisGrote Kerkstraat 221725246240v
BOS, FILIPPUS ANDRIES Phillippus Andries Bosch, c.u.koper huisLanen 781722246128r
ANDRIES, PIER Pier Andries timmermankoper huis, schuur en ledige plaats erachterDroogstraat 71615229256v
ANDRIES, PIER Pier Andries verkoper Schritsen 521620230232v
ANDRIES, PIER Pier Andries verkoper Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, PIER Pier Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 911729247262r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1725246219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaverkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaestrikbakkerkoper huisAchterstraat1726246263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmanaastligger ten zuiden Achterstraat1726246263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmanaastligger ten westen Achterstraat1726246263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 95173124824r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glaesema, c.u.naastligger ten zuiden Schritsen 41711245143r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 911725246247r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmaestrikbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57172724758v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmaestrikbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Hofstraat 16172724759v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmaestrikbakker (mr. -)koper grondSchritsen 641728247208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten oosten Schritsen 641728247208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten noorden Schritsen 641728247208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmakoper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoetenKarremanstraat 131729247234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten oosten Karremanstraat 131729247234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten westen Karremanstraat 131729247234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten noorden Karremanstraat 131729247234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 931729247261v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 951729247288r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1730247358v
ANDRIES, PIERwijlen Pier Andries Glatsmaestrikbakkerverkoper Zoutsloot 58175325380v
ANDRIES, PIETER Pieter Andries verkoper Rommelhaven 201598228103v
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Voorstraat 816652395ra
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Rapenburg NZ16652396ra
ANDRIES, PIETER Pieter Andries koopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1763255182v
ANDRIES, PIETER Pieter Andries naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 141763255234v
ANDRIES, PIETER Pieter Andries naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 141763255266r
ANDRIES, PIETERde weduwe van Pieter Andries naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 141769257135r
ANDRIES, PIETERde weduwe van Pieter Andries naastligger ten noorden Lanen 31177225839v
ANDRIES, PIETERde weduwe van Pieter Andries naastligger ten noorden Lanen 291779259303r
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries Wervingaverkoper Voorstraat 30achter1779259168v
ANDRIES, POPKEde weduwe van Popke Andries naastligger ten westen Romastraat 111715245253v
ANDRIES, POPPE Poppe Andries , mede voor zichverkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmermanverwandelaar Droogstraat 7161623040v
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmermanaanhandelaar huis met daarachter een hof alsmede een zomerhuis en prieeltjesten oosten van Harlingen161623041r
ANDRIES, PIER Pyer Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen161723099v
ANDRIES, PIETER Pyter Andries naastligger ten oosten Voorstraat 281765256123v
ANDRIES, PIETER Pyter Andries naastligger ten noorden Lanen 291766256151v
ANDRIES, PIETER Pytter Andries verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
ANDRIES, PIETER Pytter Andries verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
ANDRIES, REINTJE Reina Andries bruid 1602228286v
ANDRIES, REINER Reinder Andries smid (mr. grof-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 1051765256120v
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andries verkoper Brouwersstraat 19achter168524291r
ANDRIES, Reynschien Andries geniaarde koper Voorstraat 58twee_achter1674240136v
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 11599228179r
ANDRIES, RIENKJE Rinck Andries koper Grote Kerkstraat 21161623014v
ANDRIES, RIENKde erfgenamen van wijlen Rincke Andries verkoper Scheerstraat1618230134v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Noordenbewoner Noordijs 2159722859v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Nordenkoper huisNoordees (gebied)159822894v
ANDRIES, RIPPERT Rippert Andries smid (mr. ijzer-)koper door niaar huis en toebehorenNoorderhaven 1121723246182r
ANDRIES, RIPPERT Rippert Andries naastligger ten westen Noorderhaven 1121723246182r
ANDRIES, RIPPERT Rippert Andries naastligger ten westen Sint Jacobstraat 41726246283r
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder onbekend166123881v
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat16612388va
ANDRIES, SAAKJE Saack Andries koper Lanen1599228145r
ANDRIES, SARAjongedochter Sara Andries koper kamerRomastraat 2166023860v
ANDRIES, SARAjongedochter Sara Andries koper kamerRomastraat 2166023860v
ANDRIES, SARAde erfgenamen van wijlen Sara Andries verkoper Both Apothekerstraat1696243234r
ANDRIES, SARAde erfgenamen van wijlen Sara Andries verkoper Both Apothekerstraat1696243234r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Zuidersteeg 1117562548v
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Zuidersteeg 1117562548v
ANDRIES, SARA Sara Andries naastligger ten oosten Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries naastligger ten oosten Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Schritsen 2117822616r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Schritsen 2117822616r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Voorstraat 49178326182r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Voorstraat 49178326182r
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES Schelto Andries Wybengakoopmankoper door niaar pakhuis en woningZuiderhaven 491774258192v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES Schelto Andries Wybingakoper door niaar huis, herberg en stalVoorstraat 36het hof van Friesland177325873v
ANDRIES, SIEBOUThet huis van Sibert Andries naastligger ten westen Noorderhaven 1001651236160r
ANDRIES, SIEBOUThet nieuwe achterhuis van Sibolt Andries naastligger ten oosten Vijver 71664238234r
ANDRIES, SIEBOUT Sibolt Andries schipper (wijd-)koper nieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje BauckesNoorderhaven 54Enchuisen166523926v
ANDRIES, SIEBOUT Sibolt Andries schipper (wijd-)koper nieuw huis met het huis ten zuiden daarachter bewoond door Neeltje BauckesNoorderhaven 54Enchuisen166523926v
ANDRIES, SIEBOUT Sibout Andries schipper (wijd-)koper huis bestaande uit 2 gebouwen met een plaatsje ertussen en een eigen steeg ten zuidenKleine Bredeplaats 201663238165v
ANDRIES, SIEBOUT Sibout Andries verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
ANDRIES, SIEBRENde weduwe van Sibrant Andries* naastligger ten westen Schritsen 301612229120v
ANDRIES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Andries naastligger ten westen Schritsen 301613229130v
ANDRIES, SIEBOUThet achterhuis van Siebolt Andries naastligger ten oosten Vijver 7167024024v
ANDRIES, SIERK Sierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten oosten Lanen 45167524021va
ANDRIES, SIERK Sierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten oosten Lanen 451688242247r
ANDRIES, SIERK Sierk Andries koper finaal kamer nr. 1, de zuidooster hoekkamerZoutsloot 2316602387ra
ANDRIES, SIERK Sierk Andries koper provisioneel Zoutsloot 2316602387ra
SCHIERE, SIEUWKE ANDRIES Sieuke Andries Schiereverkoper Hoogstraat 161787262181r
ANDRIES, SJOERDde weduwe van Sioerd Andries naastligger ten noorden Spekmarkt 2178626282r
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broerverkoper Grote Bredeplaats 311647235242r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries winkelierkoper huisSint Jacobstraat 121754253139r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 121754253188r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)koper huis, de Kartouw genaamtLanen 80de Kartouw1759254207r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)koper 1/2 huisLanen 401762255126v
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries timmerman (huis-)verkoper Lanen 401762255145r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries naastligger ten oosten Lanen 781766256145r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
ANDRIES, SJOERDwijlen Sjoerd Andries verkoper Lanen 80178926380v
ANDRIES, SIEBOUT Sybout Andries naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22167824115r
VLASMAN, SIEBOUT ANDRIESde twee kinderen van Sybout Andries Vlasmanverkoper Noorderhaven 52172024675r
ANDRIES, SIEBRENmr. Sybrandt Andries naastligger ten westen Schritsen 301606228523v
ANDRIES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Mr. Sybrant Andries organistnaastligger ten oosten Schritsen 26161122968r
ANDRIES, SIEBRENhet huis van wijlen mr. Sybrant Andries* organistnaastligger ten oosten Schritsen 26161222981r
ANDRIES, SIEMEN Symen Andries koper huis met pakhuis ernaast, in gebruik als weverijKerkpoortstraat 22Suratten1695243120r
ANDRIES, SIEMENhuisman Symen Andries verkoper Kerkpoortstraat 221699243401r
ANDRIES, SIEMENhuisman Symon Andries verkoper Kerkpoortstraat 221705244298v
ANDRIES, SIETSE Sytse Andries huurder (p.j.)Kruisstraat 5oost1751252165r
ANDRIES, SIETSKE Sytske Andries Holcamaverkoper Scheffersplein OZ169124221va
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341758254124r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1770257171r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter17722585v
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries verkoper Nieuwstraat 34177225860r
ANDRIES, SIETSEwijlen Sytze Andries vader algemeen armhuiskoper Anjelierstraat 141783261114r
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huisRomastraat 131780259277v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries schipper (trekveer-)huurder Hoogstraat 221787262152r
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13178326156r
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat159722844r
ANDRIES, TEETSKEde crediteuren van Tetske Andries , mede voor hun kinderenverkoper Zuiderhaven 241704244239v
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 51697243279r
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper twee kamers onder 1 dakKerkpoortstraat ZZ166623942v
ANDRIES, TIEMEN Thymen Andries crediteur (triumphant) Zuiderstraat NZ1614229211v
ANDRIES, TIEDE Tied Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ162823248r
ANDRIES, TJERK Tierk Andries huurder timmerhuis Zuiderhaven 181737249176v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries , c.soc.naastligger ten zuiden Droogstraat 221622230313v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1623230355v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 181623230368v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162623199v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries verkoper Havenplein1626231104v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1626231154v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1627231166v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries koper plaats met het gebouw dat er nu op staatZuiderhaven NZ16242312v
ANDRIES, TIEMENde proclamant Timen Andries , c.u.naastligger ten westen Zuiderhaven NZ16242312v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries koper huisNoorderhaven 10716242313r
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg163623411v
ANDRIES, TIEMENwijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Voorstraat 261640234107v
ANDRIES, TIEMENde erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1642234162v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323563v
ANDRIES, TJEERD Tjeerd Andries scheepstimmermangeniaarde koper Hondenstraat 5west177725928v
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmermankoper huis en tapperijPrinsensteeg 11729247254v
ANDRIES, TJITSKE Tjetske Andries koper Bildtpoortsmolen 11800265242r
ANDRIES, TJITSKE Tjetske Andries eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 11800265266v
ANDRIES, TJITSKE Tjetske Andries verkoper Bildtpoortsmolen 11800265266v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1623230360v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ162523183v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ162523186v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries verkoper Noordijs1626231112v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries verkoper Kruisstraat NZ16272327r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Noorderhaven 291624230382r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries , voor haar en haar weeskinderenverkoper Hofstraat 47oost162523189r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries , voor haar en haar weeskinderenverkoper Grote Kerkstraat 37162523189r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries , voor haar en haar weeskinderenverkoper Grote Kerkstraat 1a162523189r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper kamer achter het Engels LegerHofstraat ZZ16272326v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Liemendijk NZ163123324r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Droogstraat 41163223365v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Karremanstraat 19164023495r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries Burchartkoper Voorstraat 52west1642234162r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntje Andries verkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
ANDRIES, TRIJNTJE Trintie Andries verkoper Zuiderhaven 291645235181v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries protesteert omdat hij alsnog wil uitzetten Zuiderstraat NZ1614229211v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries koper provisioneel ledige plaats of huisstedeZuiderhaven NZ1618230114v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries verkoper Oosterkeetstraat 111618230131r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1629232113v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries verkoper q.q. Harmen Honingmanssteeg1631232180r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries , c.soc.koper huis alwaer het Vergulden Spinwiel uitsteeckt, loods, plaats en bakGrote Kerkstraat 19het Vergulde Spinwiel163223367r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries koper huis daer de Gulden Besem uuytsteeckt, loods en plaats erachterVijverstraat 8163323382r
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andries naastligger ten westen Nieuwstraat1633233114v
ANDRIES, TIETJE Tytie Andries verkoper Heiligeweg 16169324361r
ANDRIES, TIETJE Tytie Andries verkoper Heiligeweg 18169324361r
ANDRIES, UILKJE Uulck Andries verkoper Grote Kerkstraat 21161623014v
ANDRIES, WELMOEDgrondpacht uit de kamer van Welmoed Andries eigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
ANDRIES, WIEBE Wiebe Andries naastligger ten oosten Lanen 91806267211v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries , maior annisverkoper Romastraat 81612229108v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 11672240111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r
ANDRIES, WILLEMkamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 51672240112v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper twee kamersBrouwersstraat 21achter1675240181v
ANDRIES, WILLEMde kamer gekocht door Willem Andries , c.u.naastligger ten oosten Brouwersstraat 211675240182r
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 301675240191r
ANDRIES, WILLEMde tuin van Willem Andries naastligger ten westen onbekend168424241v
HUBERTS, WILLEM ANDRIES Willem Andries Huberthuurder (p.j.)Schritsen 51west1752252189r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)koper kamer of woningBrouwersstraat 21achter1674240139r
WIT, WILLEM ANDRIESde tuin van Willem Andries de Witnaastligger ten westen onbekend168424259r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmaker (mr. -)verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1689242287v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Witglasmakerverkoper Klaverbladstraat 271691242342v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 181691242351r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 301677240259v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)koper kamerWeverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Weverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Weverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withverkoper q.q. Kruisstraat NZ168024194r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter168124132va
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter168524291r
ANDRIES, WILLEMKE Willemke Andries koper Romastraat 8173124813r
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131775258205v
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries , c.s.naastligger ten westen Lanen 13178326173r
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries naastligger ten oosten Lanen 9oost1784261183v
ANDRIES, WIEBE Wybe Andries naastligger ten westen Lanen 131795264299v
ANDRIES, WIETSE Wytze Andries huurder (p.j.)Zoutsloot 211771257230r
ANDRIES, IETJE Ydtie Andries* bewoner Kleine Kerkstraat 3164923682r
ANDRIES, IEGEwijlen Yge Andries erflater Hondenstraat 816772412r
ANDRIES, SIERK Zierck Andries schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Lanen 51169224322r
ANDRIES, Andriesz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1725246242r
ANDRIES, de hof van de erfgenamen van wijlen Amerens Andris naastligger ten westen Weverstraat16592386r
ANDRIES, ANDRIES Andries Andris verkoper van 1/2 Droogstraat 16164023491v
ANDRIES, GRIETJE Gritie Andris naastligger ten oosten Noorderhaven 421646235193v
ANDRIES, HESSELTJE Hessel Andris naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1647235241v
ANDRIES, JAN Jan Andris naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 31733248224r
ANDRIES, LIEKELEnu toebehorend aan Lyckle Andris naastligger Zuiderhaven ZZ164223520r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andris koper Kruisstraat NZ162523174r
ANDRIES, TIEMENhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris naastligger ten westen Franekereind 181646235197v
, SARA Sara Andriys naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1633233105v
, SARA Sara Andriys naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1633233105v
, SARA Sara Andriys* aandraaisternaastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1640234114v
, SARA Sara Andriys* aandraaisternaastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1640234114v
ANDRIES, DIRK Dirck Andryes metselaar (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1697243307r
ANDRIES, JAN Jan Andryes koper 1/2 huisFranekereind 2159822875r
ANDRIES, JAN Jan Andryes , c.u.eigenaar van 1/2 (verkregen door decreet)Franekereind 2159822875r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes aanhandelaar Noordees (gebied)1600228215r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat1605228436r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat1605228437v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andryes bruid 1606228524r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323582v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven 801737249217r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huisSimon Stijlstraat 21738249225v
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boerkoper Zuiderhaven ZZ1733248183v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys koper 1/2 leerlooierijRozengracht 22173124833r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper van 2/6 Grote Ossenmarkt 101735249103v
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Rozengracht 61748251215r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Kerkpoortstraat1748251216r
ANDRIES, AMERENSde erfgenamen van wijlen Amerens Andrys naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1657237103r
ANDRIES, huis, brouwerij en mouterij van de erfgenamen van wijlen Amerens [staat: Merens] Andrys naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1657237263r
ANDRIES, de ledige plaats en schuur van de erfgenamen van wijlen Amerens [staat: Merens] Andrys naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1657237263r
ANDRIES, AMERENS Ammerens Andrys verkoper Noordees (gebied)1605228444v
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1730247333r
ANDRIES, ANDRIES Andrys Andrys scheepstimmermanverkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
ANDRIES, ANSKE Anske Andrys , c.u.huurder Zuiderhaven 25176425666r
ANDRIES, ARJAANTJE Arjaentie Andrys Gladtsmaverkoper van 1/2 Schritsen 641742250219v
BOER, AUKJE ANDRIES Aukje Andrys de Boerkoper Zuiderstraat ZZ173424915r
BOER, AUKJE ANDRIES Aukje Andrys de Boernaastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ173424915r
ANDRIES, DIRKhet huis van wijlen Dirk Andrys naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1173224897r
ANDRIES, FOKJE Fockjen Andrys koper Lanen 23173524944r
ANDRIES, FRANSOud burgermr. Frans Andrys verkoper buiten Harlingen1654236264r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys stoeldraaier (mr. -)koper huisLanen 72177625923v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaakoper kamerPeterseliestraat1669239192v
ANDRIES, GERRIT Gerrit Andrys naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281730247342v
ANDRIES, GIJSBERT Gijsbert Andrys naastligger ten westen Hoogstraat 341732248107v
ANDRIES, GIJSBERT Gijsbert Andrys naastligger ten zuiden Hoogstraat 341732248107v
ANDRIES, GRIETJE Grytie Andrys koper Rozemarijnstraat 1173224897r
ANDRIES, HEREwoning Heere Andrys naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
ANDRIES, HESSEL Hessel Andrys naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter164323567r
ANDRIES, HOTSKE Hotske Andrys huurder Zeilmakersstraat 11736249115r
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Voorstraat 30175325353v
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Voorstraat 30achter175325356v
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Noorderhaven 85175325358v
BOER, HOTSKE ANDRIESwijlen Hotske Andrys de Boererflater Kerkpoortstraat 29175325360v
ANDRIES, JAN Jan Andrys verkoper Noordees (gebied)1605228444v
ANDRIES, JANwijlen Jan Andrys naastligger ten westen Voorstraat 651644235135v
ANDRIES, JAN Jan Andrys timmerman (huis-)koper Rozemarijnstraat 1173224897r
ANDRIES, JAN Jan Andrys timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Rozemarijnstraat 11737249211r
ANDRIES, JAN Jan Andrys verkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
ANDRIES, JANKE Jancke Andrys verkoper Moriaanstraat 121731247381r
ANDRIES, JETSKE Jetske Andrys verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andrys molenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderplein 3173524974v
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andrys naastligger ten noorden Rozengracht 51743250297av
ANDRIES, LIEKELEhuis en erf van Lyckele Andrys naastligger ten westen Zuiderhaven 18164923688v
ANDRIES, LIEKELEoud hopman Lyckle Andrys , c.u.verkoper Grote Werf 11650236105r
ANDRIES, LIEKELEde erfgenamen van wijlen Lycle Andrys verpachter grond Zuiderhaven 29166723965r
ANDRIES, LIEKELEhet huis van Lycle Andrys naastligger ten zuidoosten Zuiderhaven 29166723965r
ANDRIES, MARIA Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 11736249123r
ANDRIES, MAAIKE Mayke Andrys naastligger ten westen Zoutsloot 26172824762r
BROUWER, MEINT ANDRIESburgervaandrig Meinte Andrys Brouwerverkoper en Zeilmakersstraat 13173524996r
BROUWER, MEINT ANDRIESoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwerkoper pan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehorenZeilmakersstraat 21741250181r
BROUWER, MEINT ANDRIESoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwerverkoper Droogstraat 151751252161v
ANDRIES, PIER Pier Andrys naastligger ten zuiden Liemendijk173524918r
ANDRIES, PIERde weduwe van Pier Andrys bewoner Zoutsloot 10517352493va
ANDRIES, PIERde weduwe van Pier Andrys gebruiker Zoutsloot 10117352498ra
ANDRIES, PIERde weduwe van Pier Andrys bewoner Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaverkoper Heerensteeg 6173524981v
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaerflater Zoutsloot 10117352493va
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaerflater Zoutsloot 10517352493va
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaerflater Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaerflater Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakkererflater Heerensteeg 617352498ra
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glasemaestrikbakkerkoper Zoutsloot 58173524959v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsmanaastligger ten oosten Zoutsloot 931732248106v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 931732248106v
ANDRIES, PIETER Pieter Andrys winkeliergeniaarde koper Grote Ossenmarkt 231737249209r
ANDRIES, PIETER Pieter Andrys winkelierkoper huisZuiderhaven ZZ174925246v
GLADSMA, PIETER ANDRIESwijlen Pieter Andrys Gladsmaestrikbakkererflater Zoutsloot 10117352498ra
SPELTJE, PIETER ANDRIES Pieter Andrys Speltiekoopmanverkoper Zoutsloot NZ1755253198r
ANDRIES, PIETER Pyter Andrys naastligger ten zuiden Voorstraat 30175325353v
ANDRIES, PIETJE Pytje Andrys verkoper Noorderhaven 90172724722r
ANDRIES, RINSKE Reinskien Andrys verkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
ANDRIES, SARA Sara Andrys naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys naastligger ten oosten Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys verkoper Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys verkoper Schritsen 211770257166r
ANDRIES, SIEBOUT Sibolt Andrys naastligger ten westen Noorderhaven 1001659237197r
ANDRIES, SIEBOUT Sibout Andrys , c.u.verkoper Noorderhaven 981659237195v
ANDRIES, SIEBOUT Sibout Andrys naastligger ten oosten Noorderhaven 52166723983r
ANDRIES, SIERK Sierck Andrys verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 21669239189r
ANDRIES, SIERK Sierk Andrys brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1738249263r
ANDRIES, SIERK Sierk Andrys* brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1759254250v
BOER, SIEBE ANDRIES Sybe Andrys de Boer, c.u.huurder Voorstraat 41176425654r
ANDRIES, SIEBOUT Sybolt Andrys , c.u.koper huis en kamerNoorderhaven 981650236101r
ANDRIES, SIETSKE Syts Andrys verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ANDRIES, SIETSKE Syts Andrys verkoper Anjelierstraat 11644235140v
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmermanverkoper Prinsensteeg 11733248214r
BROUWER, TJERK ANDRIES Tjerk Andrys Brouwerhavenchergerverkoper en Zeilmakersstraat 13173524996r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andrys verkoper Noorderhaven 90172724722r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andrys naastligger ten noorden Brouwersstraat 4173524935v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andrys verkoper Brouwersstraat 4173524935v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntje Andrys huurder achterkamer (p.w.)Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys naastligger ten westen Franekereind 181636233180v
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat15972287v
ARENDS, ARENDde kamer van Ane Anes kramernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11653236242r
ARENDS, ARENDde kamer van Ane Anes kramernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11653236242r
ARENDS, ARENDde desolate boedel van wijlen Ane Anes* , c.u.kramerverkoper Sint Jacobstraat 3165523738v
ARENDS, ARENDde desolate boedel van wijlen Ane Anes* , c.u.kramerverkoper Sint Jacobstraat 3165523738v
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111661238118r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11166623954r
ARENDS, BAUKE Bauke Anes verkoper onbekend164223525r
ARENDS, DOOITSE Doitse Anes varensgezelkoper woningZuidersteeg 1173925023v
ARENDS, DOOITSE Dooitze Anes verkoper Zuidersteeg ZZ177225848r
ARENDS, GATSKE Gaats Anes , voor zich en de kinderenverkoper Vijver 1161122965v
ARENDS, GERRITwijlen Gerryt Anes verkoper Grote Kerkstraat 71729247291r
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vinkschippernaastligger ten oosten Scheerstraat 3170724525r
ARENDS, HERE Heere Anes , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)167024011r
ARENDS, JAN Jan Anes , c.u.huurder (p.w.)Kromme Elleboogsteeg1793264133v
ARENDS, JAN Jan Anes huurder (p.w.)Kromme Elleboogsteeg180426779v
ARENDS, JAN Jan Anes koper van 1/4 Rozengracht 191805267143v
ARENDS, JAN Jan Anes koper van 1/4 Rozengracht NZ1805267143v
ARENDS, JAN Jan Anes koper van 1/4 Rozenstraat OZ1805267143v
ARENDS, JAN Jan Anes verkoper Rozengracht 191805267184v
ARENDS, JAN Jan Anes huurder kamer, gallerij en kelder Kerkpoortstraat NZ1806267210v
ARENDS, JAN Jan Anes verkoper van 1/4 Rozenstraat 31806267226r
ARENDS, JOUKEde verkoper Joucke Anes naastligger ten zuiden William Boothstraat 351601228277r
ARENDS, JOUKE Joucke Anes verkoper William Boothstraat 351601228277r
BANGA, JOUW ARENDS Juw Anes Bangakoper huisFranekerpoort (gebied)1600228197r
BOER, KLAAS ARENDS Klaas Anes de Boerkoper huisVoorstraat 71achter1793264149v
ARENDS, REIN Rein Anes naastligger ten westen Rommelhaven 101729247235v
ZWAAL, REIN ARENDS Rein Anes Swaalverkoper Rommelhaven 81730247345r
ARENDS, REIN Rein Anes Swaelkoper huisSint Jacobstraat 151732248139r
ARENDS, REIN Reyn Anes naastligger ten westen Rommelhaven 101730247313v
ARENDS, SIEBEwijlen Sybe Anes naastligger ten oosten Zuiderhaven 46164323548v
ARENDS, TEETSKEde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes verkoper Hoogstraat 53163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, HESSELhet huis van Hessel Anis naastligger ten oosten Schritsen 641627231169v
ARENDS, HIDDEhet huis van de zonen van Hidde Anis naastligger ten oosten Hondenstraat 14162823269v
ARENDS, LOLKEhet huis van wijlen Lolcke Anis naastligger ten zuiden Noorderhaven 821615229264r
ARENDS, PIETER Pieter Anis verkoper Voorstraat 571603228335v
ARENDS, PIETER Pieter Anis verkoper Voorstraat 591603228335v
WIJNSMA, RINNERT ARENDSburgemeester Rinnert Anis Wijnsmanaastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251705244267r
ARENDS, SIKKE Sicke Anis naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ1622230296r
ARENDS, SIKKE Sicke Anis naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ1622230301r
ARENDS, SIKKE Sicke Anis naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ1626231131r
ARENDS, SIEBEwijlen Sybe Anis verkoper Zuiderhaven 48164323579r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Heiligeweg 131613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 45achter1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 45achter1613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverpachter grond Lanen 451613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Lanen 451613229182v
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.)Havenplein 26178626293v
ANNES, KLAAS Claas Anjus , c.s.bewoner Kleine Ossenmarkt 2177225849r
ANNES, KLAAS Klaas Anjus , c.u.scheepstimmerman (mr. -)huurder Vijverstraat 20177725968v
ANNES, SUSTER Suster Anne verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 381600228220r
ANNES, Aarntgien Annes koper provisioneel Zuiderhaven ZZ1604228404r
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ1601228263v
ANNES, ALBERT Albart Annes verkoper Rommelhaven 13164023492v
ANNES, ALBERT Albart Annes koper huis en ledige plaats daarachter en welgelegen erven op de SchritsenLanen 40164823619r
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg1669239203r
ANNES, ALBERT Albart Annes molenaar (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen166623910ra
ANNES, ALBERThet huis op de hoek van de Kerkpoort van Albart Annes , c.soc.naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1675240185v
ANNES, ALBERT Albert Annes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
ANNES, ALBERT Albert Annes koper hout- of zaagmolen met nog 2 1/2 pm en 1 einse land (= 2 en 7/12 pm) en een huisten zuiden van Harlingen1668239156r
BUMA, ANTJE ANNES Ancke Annes Bumaverkoper Voorstraat 9161723096v
ANNES, ANTJE Anneken Annes verkoper Grote Kerkstraat 241604228392v
ANNES, ANTJE Antie Annes koper Noorderhaven 100167024022av
ANNES, ANTJE Antie Annes koper Rozengracht NZ1696243223r
ANNES, ANTJE Antie Annes geniaarde koper Wortelstraat 11702244141r
ANNES, ANTJE Antje Annes koper Zoutsloot 61178826345r
ANNES, ANTJE Antje Annes koper Sint Odolphisteeg 11179726562r
BUMA, ANTJE ANNES Antke Annes Bumaverkoper Noorderhaven 50161723097r
ANNES, AATJE Attie Annes koper Voorstraat 5170124497v
ANNES, AATJE Attie Annes koper door niaar huisZoutsloot 81721246119v
ANNES, AATJE Attie Annes verkoper Zoutsloot 81722246132v
ANNES, AUKJE Auck Annes koper Franekerpoort (gebied)159722853v
ANNES, AUKJE Auck Annes verkoper onbekend1600228192v
ANNES, AUKJE Aucke Annes verkoper Rommelhaven 24159722814v
ANNES, BERBERde erfgenamen van wijlen Berber Annes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121657237123v
ANNES, BEREND Berend Annes naastligger ten noorden Vijver 8173925018v
ANNES, BEREND Bernt Annes koper huis en schuurHeiligeweg 521601228256v
ANNES, BOUWE Bouue Annes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191662238158v
ANNES, BOUWE Bouue Annes bieder huisVijverstraat 516592382ra
ANNES, BOUWE Bouue Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 516592382ra
ANNES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Annes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191677240255v
ANNES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Annes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191689242264r
ANNES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 13172824776r
ANNES, BROER Broer Annes protesteert vanwege een vordering onbekend1598228113r
ANNES, BROER Broer Annes verkoper q.q. Vismarkt 11604228396r
ANNES, BROER Broer Annes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1604228404r
ANNES, BOUWE Buue Annes schipper (groot-)koper huisHondenstraat 131657237103v
ANNES, BOUWEde twee nagelaten weeskinderen van hun wijlen broeder Buwe Annes molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)159722867r
ANNES, BOUWE Buwe Annes naastligger ten westen Noorderhaven 42159822899v
ANNES, BOUWE Buwe Annes ververnaastligger ten noorden* Voorstraat 11601228258v
ANNES, BOUWEde weeskinderen van wijlen zijn broer Buwe Annes verkoper Vismarkt 11604228396r
ANNES, BOUWEwijlen Buwe Annes erflater Zuiderhaven ZZ1604228404r
ANNES, BOUWE Buwe Annes verkoper Vijverstraat1640234108r
ANNES, BOUWE Buwe Annes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19166323822va
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuurRapenburg ZZ166923935ra
ANNES, KLAAS Claas Annes , c.u.metselaar (mr. -)koper woningLanen 861714245216v
ANNES, KLAASKE Claaske Annes Huydekoperkoper Lanen 85oost1730247348r
ANNES, KLAASwijlen Claes Annes erflater onbekend1622230322v
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 4169924427r
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21702244140v
ANNES, KLAAS Claes Annes , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 4170824574r
ANNES, KLAAS Claes Annes koper provisioneel woningLanen 861712245315v
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaar (mr. -)koper huisHofstraat 16171824628v
ANNES, KLAAS Claes Annes verkoper Hofstraat ZZ171924654v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNES Claeske Annes Huidekoper, ongehuwde vrijsterverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, KLAASKE ANNESwijlen Claeske Annes Huidekoperverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
ANNES, KORNELIS Corneles Annes winkelierkoper door niaar ratione sanguinis huisLanen 811756253251r
ANNES, KORNELIS Corneles Annes , c.u.huurder Heiligeweg 661756253253r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes geniaarde koper Rozengracht 161725246215r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (stads -)koper huisNoorderhaven 34achter1725246224r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes koper kamer en kelderRinnertspijp 81726246248r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten noorden Rinnertspijp 81726246248r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (mr. stads-)koper door niaar huisRinnertspijp 101726246294v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten noorden Rinnertspijp 101726246294v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huis, tuin, paardenstalZuiderhaven ZZ172724751v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huisLanen 561728247100r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (mr. stads-)koper woningRommelhaven 121728247116r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311728247141v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (stads -)koper schuurMolenpad 91729247273v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huis en tuinMolenpad 9a1730247310v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten westen Molenpad 9a1730247310v
ANNES, KORNELISde kamer van Cornelis Annes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (stads -)koper 3/4 huisSint Jacobstraat 617312488v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Lanen 56173124810v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1733248183v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Zuiderhaven ZZ1733248183v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huisFranekerpoort (gebied)1733248198v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Zuiderstraat ZZ173424915r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter1736249109r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)verkoper Noorderhaven 34achter1736249109r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes , c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 401751252142r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes schipper op Amsterdam (grootveer-)koper huisKleine Bredeplaats 2417602557v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes winkelierverkoper Lanen 811763255223v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes schipper (wijd-)koper huis of wagenhuisVijverstraat 211763255225v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten oosten Vijverstraat 211763255225v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22176525695r
ANNES, KORNELISde weduwe van Cornelis Annes , e.a.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 221788262280r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes , c.u.huurder Sint Odolphisteeg 41809268186r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoperverkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
ANNES, DIRK Dirk Annes schoenmaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 7170824541r
ANNES, DIRK Dirk Annes schoenmaker (mr. -)verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2) Lanen 35170824551v
ANNES, DIRK Dirk Annes koster van de Vermaningnaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 51736249153r
ANNES, DIRK Dirk Annes koster van de Doopsgezinde vergaderplaatsverkoper q.q. Lanen 741746251113r
ANNES, Dirkien Annes koper van 1/2 Bildtstraat 181734248298r
ANNES, Doetie Annes turfmeestergeniaarde koper Noorderhaven 1121723246182r
ANNES, DOETJE Doetie Annes koper 1/2 huisVoorstraat 81voor1725246244v
ANNES, DOETJE Doetie Annes bewoner Voorstraat 81voor1725246244v
ANNES, DOETJE Doetje Annes geniaarde koper Noorderhaven 10172124696v
ANNES, DOUWE Douue Annes postulantnaastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ161122932r
ANNES, DOUWE Douue Annes postulantverkoper Drie Roemersteeg OZ161122932r
ANNES, DOUWE Douue Annes , pro se, c.s. en q.q.verkoper Herenwaltje 41635233168r
ANNES, DOUWEmr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1601228248r
ANNES, DOUWEhet huis van mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg1604228388v
ANNES, DOUWE Douwe Annes wachtmeestergeniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistentkoper huisSchritsen 371767256251r
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Schritsen 35177725986r
ANNES, DOUWE Douwe Annes assistent bij het Gerecht van Harlingenkoper Zoutsloot 211784261158v
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Schritsen 351784261160r
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaarkoper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaatsBildtpoort (gebied)1785261260r
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)178626257r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarkoper Noorderhaven 341789263112v
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelkerkoper schuur, koestalling en grondten noorden van Harlingen1790263207r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Zoutsloot 211790263272v
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Schritsen 371790263274r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes gerechtsdienaarverkoper Noorderhaven 341791263343r
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelkerverkoper Noordergrachtswal1793264142r
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haankoper huisVijver 4178626291v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haannaastligger ten noorden Vijver 4178626291v
ANNES, Fijckien Annes verkoper van 1/2 Noorderhaven 251640234115v
ANNES, GATSKE Gaatske Annes verkoper Rozengracht 261630232165v
ANNES, GATSKE Gatske Annes koper Rozengracht 26162823261r
ANNES, GRIETJE Grietie Annes koper Romastraat NZ163223350v
ANNES, HAANTJEde erfgenamen van wijlen Haentie Annes verkoper Vismarkt 11644235153v
ANNES, HAIE Haye Annes kleermaker (mr. -)huurder voorhuis (p.j.)Sint Jacobstraat 141734248310r
ANNES, HAIE Haye Annes bewoner Sint Jacobstraat 14173424917r
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes , c.u.huurder (p.w.)Bargebuurt1740250130r
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes huurder Zoutsloot 11746251112v
ANNES, HENDRIK Hendrix Annes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26west163823466v
ANNES, HITJE Hidtie Annes koper huis, ledige plaats en loodsKleine Bredeplaats 20162523159v
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
ANNES, HOUKJE Houck Annes koper Vijver 5161723063v
ANNES, HIELKE Hylcke Annes koper huisSimon Stijlstraat 31633233123r
ANNES, HIELKE Hylcke Annes naastligger ten zuiden Voorstraat 62163723446r
ANNES, HIELKE Hylke Annes naastligger ten zuiden Voorstraat 621642234169v
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 431775258237r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermankoper huis en tuinZuiderstraat 221776258251v
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 201787262193r
ANNES, JAKOBJE Jaepjen Annes koper Franekereind 251663238175v
ANNES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Annes naastligger ten westen Vijverstraat 26170724521v
ANNES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Annes naastligger ten westen Vijverstraat 26171924635r
ANNES, JANwijlen Jan Annes verkoper van 1/3 Voorstraat 60172824772r
ANNES, JAN Jan Annes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 101733248180v
ANNES, JANhet perk van Jan Annes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
ANNES, JANde weduwe van Jan Annes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191755253235r
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg1784261159r
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverwandelaar Vijverstraat 81618230136v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckaanhandelaar huis met een ledige plaats daarachterLanen 36de Vergulde Draak1618230137r
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckaanhandelaar huis met een ledige plaats daarachterSchritsen 27de Vergulde Draak1618230137r
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverkoper Lanen 361618230137v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverkoper Schritsen 271618230137v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckeigenaar van 1/2 Voorstraat 91163123314r
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckeigenaar van 1/2 Voorstraat 91163123314v
ANNES, JAN Jan Annes Beecksmakoper kamer en weefwinkelSint Odolphisteeg OZ161122929v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekooperkoopman en bontrederkoper huisGrote Kerkstraat 31oost1741250153v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekoopernaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1763255240v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Noordijs 41729247238v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperverkoper Noordijs 41729247238v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperkoopmannaastligger ten westen Rommelhaven 26b173124840v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten oosten Zoutsloot 191734248288v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten noorden Bargebuurt WZ173524953r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Rommelhaven 26b17392505r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 251740250110r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Noordijs 41741250155r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoperkoopmankoper huisZeilmakersstraat 131741250160r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131741250160r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 21751252125v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Zoutsloot 171752252190r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten noorden Zoutsloot 171752252190r
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Vijver 121752252230v
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Hondenstraat 41752252231v
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Vijver 6tuin1752252234r
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot1755253196v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1755253198r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten noorden Zoutsloot NZ1755253198r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde erfgenamen van wijlen Jan Annes Huidekopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 11755253233v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Noordijs 4175625427r
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden176025544v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden176025544v
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Bargebuurt1765256109v
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huydecopernaastligger ten oosten Bargebuurt 91737249168r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huydecopernaastligger ten zuiden Bargebuurt 91737249168r
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 11746251112v
ANNES, JANde weduwe van Jan Annes Huydekoopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 101748251226v
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoperkoopmankoper door niaar Rommelhaven 241729247232v
ANNES, JAN Jan Annes Huydekopernaastligger ten zuiden Rommelhaven 241729247232v
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoperleerlooier en koopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoperleerlooier en koopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
ANNES, JAN Jan Annes Huydekoperkoopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
ANNES, JANKE Janke Annes koper Lanen 351751252109v
ANNES, JANKE Jantje Annes koper Noorderhaven 8176425647v
ANNES, JARICH Jarig Annes koopmankoper Hoogstraat 3617822615r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leykoopmanverkoper Rommelhaven 26b178326171v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leykoopmanverkoper Hoogstraat 361784261245v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leynaastligger ten zuiden Raamstraat 8178826322v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 10178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 12178826328r
LEI, JARICH ANNESde verlaten boedel van hopman Jarig Annes van der Leyverkoper Noordijs 19178826329v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper van 1/2 Lanen 60178826331v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ178826333r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat WZ178826337r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper van 1/2 William Boothstraat WZ178826362r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leykoopmanverkoper Scheffersplein 7178926394v
ANNES, JELTJE Jel Annes koper Lanen 69164023499r
ANNES, JELLE Jelle Annes , c.u.koper van 1/2 huis, winkel, oven, plaats, tuin, houtstek en paardenstalSchritsen 50164323562v
ANNES, JELLE Jelle Annes , c.u.koper huis en ledige plaatsLanen 64164323578v
ANNES, JELLE Jelle Annes , c.s.naastligger ten noorden Raamstraat 11645235184r
ANNES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Annes naastligger ten noorden Raamstraat 11652236213r
ANNES, JELLEde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Annes naastligger ten westen Lanen 661654236259v
ANNES, JELLEwijlen Jelle Annes verkoper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
ANNES, JELLEwijlen Jelle Annes verkoper van 1/2 Schritsen 50165523720v
ANNES, JELLEwijlen Jelle Annes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter165523721r
ANNES, JELLEwijlen Jelle Annes eigenaar van 1/2 Schritsen 50165623770r
ANNES, JELLEwijlen Jelle Annes verkoper Schritsen 50165623770r
ANNES, JELLEwijlen Jelle Annes koper Voorstraat 85165623777r
ANNES, JELLEde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jelle Annes naastligger ten oosten Vioolsteeg16652399v
ANNES, JELTE Jelte Annes verkoper Vijverstraat 281645235172r
ANNES, JELTJE Jeltie Annes verkoper Lanen NZ1644235136r
ANNES, JELTJE Jeltje Annes huurder Drie Roemersteeg 31789263113v
ANNES, JETSE Jetse Annes , c.u.huurder zijkamer en loodske (p.j.)Kerkpoortstraat 1176025529v
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huisFranekereind159722851v
ANNES, JOUKE Joucke Annes naastligger ten noorden Nieuwstraat1599228162v
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huisWilliam Boothstraat 371600228212r
ANNES, JOUKEde proclamant Joucke Annes naastligger ten noorden William Boothstraat 371600228212r
ANNES, JOUKE Joucke Annes naastligger ten zuiden William Boothstraat 351605228478v
ANNES, KLAASKE Klaaske Annes blekerkoper Zuiderhaven 331809268253r
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.)Kerkpad 181738249273v
ANNES, LAMMERTwijlen Lambart Annes eerdere eigenaar (verkoper: de Stad Harlingen: [koopbrief d.d. 29-08-1610])Rozengracht 421667239102v
ANNES, LAMMERT Lambert Annes naastligger ten zuiden Alemanssteeg1605228468r
ANNES, LAMMERT Lambert Annes protesteert Lanen 32161122968r
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5163223348v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lambert Annes naastligger ten zuiden* Spinhuisstraat NZ163623412v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen15972282v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen15972288r
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen159722819v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen159722838v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger ten zuiden Schritsen ZZ1599228186v
ANNES, LAMMERT Lammert Annes naastligger ten zuiden Alemanssteeg1604228426r
ANNES, LAMMERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lammert Annes verpachter grond ([staat: 10-00-00 GG)onbekend1605228449r
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat1614229231v
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5161723069v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van wijlen Lammert Annes naastligger ten zuiden* Steenhouwersstraat 3161723081r
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5162423115r
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van wijlen Lammert Annes naastligger Spinhuisstraat1630232126r
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lammert Annes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat1631232172r
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van wijlen Lammert Annes naastligger ten zuiden Rozengracht 8165623794v
ANNES, Lijsbet Annes koper Franekereind 401598228101v
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ159722832r
ANNES, LUITJEN Luytien Annes verwandelaar Wortelstraat NZ1600228195v
ANNES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 201691242349r
ANNES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 22172024689v
ANNES, MAAIKE Maycke Annes [staat: Jans] , meerderjarige ongehuwde dochterkoper Zoutsloot 891704244255v
ANNES, MAAIKE Maycke Annes , voljarige dochterverkoper Zoutsloot 87achter1704244256v
ANNES, MEINERT Meynert Annes , c.u.bewoner Carl Visschersteeg1675240168r
ANNES, NANKE Nanck Annes verwandelaar Nieuwstraat 481620230240v
ANNES, TRIJNTJE Niencke Annes verkoper Brouwersstraat 101605228443r
ANNES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1644235152r
ANNES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1651236153v
ANNES, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ1651236153v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reenverkoper buiten Harlingen161122927r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reenverkoper q.q. Noorderhaven 113162423112v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reenverkoper q.q. Noorderhaven 111162423112v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reenverkoper q.q. Noorderhaven 109162423113r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reenprotesteert vanwege een gebroken belofte Noorderhaven 111162523167r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten oosten onbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten westen onbekend162523184r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u.verkoper onbekend163123312r
REEN, PIER ANNESoud burgerhopman Pier Annes Reenkoper huisNoorderhaven 751642234163r
REEN, PIER ANNESde zonen van Pier Annes Reennaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1642234177r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheenverkoper buiten Harlingen161122929r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheenverkoper q.q. Hoogstraat 171630232115v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheenverkoper q.q. Droogstraat ZZ1630232116r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheennaastligger ten westen Liemendijk NZ1635233158r
REEN, PIER ANNESde hof van Pier Annes Rheennaastligger ten oosten Zoutsloot NZ163823451v
REEN, PIER ANNESde weduwe van Pier Annes Rheennaastligger ten oosten Droogstraat NZ1644235105r
REEN, PIER ANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1645235182r
ANNES, PIETJEde dochter van Pieter Annes koper Zoutsloot ZZ159722857r
ANNES, PIETER Pieter Annes bruidegom 1602228306r
ANNES, PIETERwijlen Pieter Annes verkoper Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmermankoper huisRaamstraat 81783261108v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerbaaskoper middelste van drie huizenBildtpoort (gebied)178626257r
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)178626279v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmermanverkoper Raamstraat 8178826322v
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
ANNES, PIETER Pieter Annes verkoper Bildtpoort (gebied)180826873r
ANNES, PIETJEwijlen Pietrick Annes erflater Noorderhaven 33161723070r
ANNES, PIETJEwijlen Pietrick Annes erflater Noorderhaven 33achter161723070r
ANNES, PIETJEwijlen Piettje Annes laatste bewoner Hoogstraat 241780259252r
ANNES, PLEUNTJE Pleuntie Annes koper Lanen 43177725959r
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstraverkoper Noorderhaven 761782260200v
ZIJLSTRA, PLEUNTJE ANNES Pleuntie Annes Zijlstraverkoper Noorderhaven 781782260200v
ANNES, PLEUNTJE Pleuntje Annes koper Noorderhaven 761755253229v
ANNES, PLEUNTJE Pleuntje Annes koper Noorderhaven 781755253229v
ANNES, PLEUNTJEwijlen Pleuntje Annes erflater Lanen 43179226418v
ANNES, POPPE Poppe Annes verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
HUIDEKOPER, PIETER ANNES Pyter Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, PIETER ANNES Pyter Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, PIETER ANNES Pyter Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
HUIDEKOPER, PIETER ANNESwijlen Pyter Annes Huidekopererflater Zoutsloot 171729247293v
HUIDEKOPER, PIETER ANNESwijlen Pyter Annes Huidekopererflater Zoutsloot NZ1729247294r
ANNES, PIETJE Pytje Annes koper Hoogstraat 241751252160v
ANNES, PIETERwijlen Pytter Annes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111644235161r
ANNES, PIETJE Pyttie Annes , voljarige dochterverkoper Zoutsloot 87achter1704244256v
ANNES, PIETJE Pyttie Annes verkoper q.q. Zoutsloot 89170724539r
ANNES, PIETJE Pyttje Annes [staat: Jans] , meerderjarige ongehuwde dochterkoper huis, tuintje en verfhuis daarachterZoutsloot 891704244255v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 211668239141v
ANNES, REPKE Rebbe Annes verkoper Lanen 231669239202v
ANNES, REPKE Rebbe Annes naastligger ten oosten Lanen 21166823921va
ANNES, REIN Rein Annes scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 131775258205v
ANNES, REIN Rein Annes naastligger ten oosten Schritsen 2178326160r
ANNES, REIN Rein Annes assistent provoost Admiraliteit in Frieslandverkoper Lanen 13178326173r
ZWAAL, REIN ANNES Rein Annes Swaalhuurder Bildtstraat 171732248155r
ANNES, REINwijlen Reyn Annes verkoper Schritsen 41800265218v
ANNES, RINSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinse Annes verkoper Zoutsloot 4516552374v
ANNES, RINTJE Rintie Annes , c.u.koper huis en herbergNoorderhaven 88achter1702244142v
ANNES, RINTJE Rintie Annes , c.u.koper huisNoorderhaven 881714245228v
ANNES, RINTJEwijlen Rintie Annes erflater Zeilmakersstraat 11175225326v
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nautaschipperverkoper Gardenierstraat 12176125576r
ANNES, RINSKE Rintk Annes verkoper onbekend1644235139v
ANNES, RINSE Rintse Annes koper 1/2 huis, schuur en ledige plaatsZoutsloot 451644235129r
ANNES, ROELOFwijlen Roeliff Annes koper Heiligeweg 32159722832v
ANNES, ROMKJE Romckien Annes koper Zoutsloot 1165523745r
HUIDEKOPER, ROMKJE ANNES Romkjen Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 42172824780r
HUIDEKOPER, ROMKJE ANNES Romkjen Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 1172824781v
HUIDEKOPER, ROMKJE ANNES Romkjen Annes Huidekoperverkoper Zoutsloot 48172824782v
ANNES, RUTGER Rutger Annes , pro se, c.s. en q.q.verkoper Herenwaltje 41635233168r
ANNES, SANDERde weduwe van Sander Annes huurder van 1/2 Zuiderhaven 551754253183r
ANNES, SANDERwijlen Sander Annes koper Zoutsloot 201756253252r
ANNES, SIKKE Sicke Annes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1613229157v
ANNES, SIKKE Sicke Annes verkoper Kruisstraat 5oost1614229208r
ANNES, SIERK Sierck Annes huurder ten noorden van Harlingen16782412ra
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 271725246216r
ANNES, SUSTER Suster Annes bewoner Hoogstraat 381600228217r
ANNES, SUSTER Suster Annes verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 381600228217r
ANNES, SIEBE Sybe Annes timmerman (mr. -)eigenaar van 3/4 Noorderhoofd 11729247253v
ANNES, SIETSKE Sydske Annes koper Zuiderhaven 13175725499v
ANNES, SIETSKE Sydts Annes koper Gardenierstraat1614229211r
ANNES, SIETSKE Sydts Annes verkoper Heiligeweg 28achter163223360r
ANNES, SIETSKE Syts Annes koper Kerkpoortstraat 391619230176r
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmermangeniaarde koper Havenplein 261728247196v
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 651729247230v
ANNES, SIETSE Sytse Annes verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ173524992v
ANNES, SIETSE Sytse Annes koper huisLanen 76achter1736249129r
ANNES, SIETSE Sytse Annes naastligger ten zuiden Lanen 76achter1736249129r
ANNES, SIETSE Sytse Annes naastligger ten westen Vijverstraat 11173925074v
ANNES, SIETSE Sytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b1740250122v
ANNES, SIETSE Sytse Annes naastligger ten zuiden Lanen 761742250271r
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 9174425149v
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 3/4 Noorderhoofd 11754253167r
ANNES, SIETSE Sytse Annes naastligger ten zuiden Lanen 761755253237v
ANNES, SIETSEwijlen Sytse Annes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 651758254133r
ANNES, SIETSKE Sytske Annes verkoper Nieuwstraat 621641234147r
ANNES, TIJS Thijs Annes huurder Zoutsloot 981673240114r
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes bakker (mr. -)koper provisioneel huisLanen 731779259304v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)koper huisZoutsloot 611775258232v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611779259171r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611784261182r
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmabakker (mr. -)verkoper Lanen 731787262189v
BOOTSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Bootsmahuurder boven (p.w.)Schritsen 50achter1790263213r
WIJNSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Wijnsmazadelmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 11781260154v
WIJNSMA, TJEERD ANNES Tjeerd Annes Wijnsmakoper huis en tuintjeHoogstraat 211782260187v
ANNES, TJEERD Tjeerd Annes Ynsmazadelmaker (mr. -)huurder Hoogstraat 11782260204r
ANNES, TJERKJE Tjerk Annes huurder Rozenstraat170824562r
ANNES, TRIJNTJE Trijn Annes koper Grote Bredeplaats 2716152306v
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes verkoper Zoutsloot 881650236128r
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes koper Kleine Kerkstraat 5168524290v
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes verkoper Zoutsloot 89170724539r
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 131710245120v
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes naastligger ten zuiden Voorstraat 701715245238v
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes verkoper Kleine Kerkstraat 51736249153r
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes winkelierkoper Noorderhaven 44174525182r
ANNES, TRIJNTJE Trijntie Annes koper op redemptie Droogstraat 211747251182r
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper door niaar Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper door niaar huisKleine Kerkstraat 141705244269r
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Heiligeweg 621731247377r
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes winkelierkoper Noorderhaven 311736249129v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Noorderhaven 61759254194v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes verkoper Heiligeweg 621759254244v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes verkoper Kruisstraat 10west1759254248v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Zeilmakersstraat 1317602553v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes verkoper Noorderhaven 61763255228r
ANNES, Trijntje Annes verkoper Zeilmakersstraat 131767256234v
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Noorderhaven 311771257226r
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 21achter1771257227v
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 211771257227v
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 231771257227v
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 11771257229r
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Zoutsloot 211771257230r
ANNES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Annes erflater Noorderhaven 44177225814v
ANNES, Trijske Annes verkoper Rapenburg ZZ1647235244v
ANNES, TJITSKE Tyescke Annes verkoper Noorderhaven1615229279r
ANNES, Tysck Annes verkoper Heiligeweg 221615229267v
ANNES, WIEGER Wigger Annes bewoner Lanen 891634233134v
ANNES, WILLEM Willem Annes bootsgezelkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
ANNES, WILLEM Willem Annes* bootsgezelnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11twee_achter169324367v
ANNES, WILLEMeenzelfde aangrenzende kamer van Willem Annes* bootsgezelnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11twee_achter1695243155r
ANNES, WILLEM Willem Annes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11172024664r
ANNES, WOUTER Wouter Annes huurder Lanen 21166523915v
ANNES, WOUTER Wouter Annes , c.u.huurder Lanen 2316652394ra
ANNES, WOUTER Wouter Annes verkoper Zoutsloot 89170724539r
ANNES, WIEGERhet kind van Wyger Annes naastligger ten noorden Lanen 9116592385r
BUMA, IETJE ANNES Ydke Annes Bumaverkoper Voorstraat 9161723096v
BUMA, IETJE ANNES Ydtke Annes Bumaverkoper Noorderhaven 50161723097r
ANNES, SANDER Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1724246198r
ANNES, SIETSE Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b1752252226v
BOOTSMA, TJEERD Tjeerd Anness Bootsmanaastligger ten westen Zoutsloot 631783261101v
AMELANDER, PETRUS ANNES Petrus Anneus Amelanderkoper huis en tuinRozengracht 41809268277r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Voscrediteur (triumphant) Grote Ossenmarkt1621230274r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc.crediteur (triumphant) onbekend1621230281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1626231124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper onbekend1627231170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Voskoper huisRozengracht 27162723210v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosnaastligger ten oosten Rozengracht NZ162723226v
ANNES, KEIMPE Kempo Annii verkoper Zuiderplein 11622230330v
ANNES, PIETER Pieter Annii verkoper Zuiderplein 11622230330v
, magister Dominico Annio postulantverkoper Drie Roemersteeg1606228500v
, mr. Dominico Annio procureur postulantverkoper Drie Roemersteeg161122955v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, ANTJE Ancke Annis verkoper Rommelhaven 61600228188r
ANNES, BROER Broer Annis verkoper Kerkpoortstraat161122928r
ANNES, BROER Broer Annis naastligger ten zuiden Heiligeweg 541614229192r
ANNES, BROER Broer Annis verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
ANNES, BROER Broer Annis naastligger ten zuiden Heiligeweg 54162723220v
ANNES, DIRK Dirk Annis naastligger ten zuiden Voorstraat 78170924582r
ANNES, DOUWEmr. Douue Annis verkoper q.q. Lanen 9west159722842v
ANNES, DOUWE Douue Annis naastligger ten westen Voorstraat 12achter161122934r
ANNES, DOUWE Douwe Annis naastligger ten noorden Lanen 9west159722827v
ANNES, DOUWEmr. Douwe Annis verkoper q.q. Lanen 9west159722827v
ANNES, HARMEN Harmen Annis verkoper van 1/3 Zoutsloot 80162923299v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vosprotesteert vanwege een vordering Voorstraat 401614229209v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vosverkoper Kleine Bredeplaats 22162823244r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vosverkoper Vijver 9162823244r
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningenPeterseliestraat1614229212r
BEEK, JAN ANNES Jan Annis Beeckverkoper Sint Odolphisteeg OZ161723099r
ANNES, LAMMERT Lambert Annis verkoper Schritsen161222992v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 241614229236v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Hondenstraat 9achter1615229256r
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Hondenstraat 9achter1615229265v
ANNES, LAMMERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26west1618230149v
ANNES, LAMMERTde lijnbaan van Lambert Annis naastligger ten zuiden Rozengracht 40162723213r
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annis naastligger Spinhuisstraat162523161r
ANNES, PIERde kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden* Fabrieksstraat1614229232v
ANNES, PIERde hof van Pier Annis naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1644235120v
REEN, PIER ANNESgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Pier Annis Reenprotesteert vanwege een hypotheek Schritsen 521622230304v
REEN, PIER ANNESde kamer van Pier Annis Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1618230145v
REEN, PIER ANNEShet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s.naastligger ten oosten Droogstraat 771635233172r
REEN, PIER ANNEShet panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 641635233172r
ANNES, PIETER Pieter Annis naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 271724246207r
ANNES, SIETSKE Syedts Annis verkoper van 1/3 Zoutsloot 80162923299v
ANNES, SIETSE Sytse Annis scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 huis of woningVijverstraat ZZ1709245101v
ANNES, SIETSE Sytse Annis scheepstimmerman (mr. -)eigenaar van 1/2 Vijverstraat ZZ1709245101v
ANNES, SIETSKE Sytske Annis koper Nieuwstraat 62163323398v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, WIEGERwijlen Wiger Annis verkoper Spinhuisstraat163623419v
ANNES, WIEGERde weduwe van wijlen Wiger Annis naastligger ten zuiden Lanen 87163623420r
ANNES, DOUWE Douue Annius naastligger ten westen Voorstraat 12achter1619230159v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper twee kamers aan elkaaronbekend162423129v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper huis, ledige plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gekocht van Doede Jellis door Gijsbert VenoKleine Bredeplaats 22162423130r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend162523163r
ANNES, MAAIKE Mayke Anny verkoper Noorderhaven 90168024174r
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdragerkoper huisLammert Warndersteeg1604228384r
ANSKES, JAKOB Jacob Ansches scheepstimmermankoper kamerBargebuurt1681241137v
ANSKES, RIENKJEwijlen Rinck Anschkes verkoper Zuiderhaven 151657237261r
ANSKES, RIENKJEwijlen Rinck Anschkes verkoper Hondenstraat 41657237261r
ANSKES, RIENKJEwijlen Rinck Anschkes verkoper Kruisstraat 61657237261r
ANSKES, RIENKJEwijlen Rinck Anschkes verkoper Hofstraat 13tuin1657237261r
ANSKES, RIENKJEwijlen Rinck Anschkes verkoper Voorstraat 91achter1657237261r
ANSKES, ANSKE Anscke Ansckes , c.u.geniaarde koper Zuiderhaven 19noord1657237118v
ANSKES, JAKOB Jacob Ansckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251658237168v
ANSKES, JAN Jan Ansckes , c.soc.eigenaar van 1/2 Vioolsteeg163923486r
ANSKES, JAN Jan Ansckes verkoper Kerkpad 7164323590r
ANSKES, JAN Jan Ansckes , c.u.koper huisLammert Warndersteeg 121646235227r
ANSKES, JAN Jan Ansckes verkoper Grote Kerkstraat 411658237160v
ANSKES, JANde crediteuren van Jan Ansckes verkoper Grote Kerkstraat 411658237163r
ANSKES, JANde crediteuren van Jan Ansckes verkoper Weverstraat1658237163v
ANSKES, JANde kamers van Jan Ansckes , c.soc.naastligger ten oosten Weverstraat1659237199r
ANSKES, JANde kamer van Jan Ansckes naastligger ten westen Romastraat ZZ1657237257v
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
ANSKES, FOEKEde kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskens naastligger ten noorden Zuiderhaven 611725246214v
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes verkoper Hofstraat 25178126078v
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes verkoper Wasbleek 92178126080r
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarigverkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarigverkoper Wasbleek 921782260216r
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes makelaarverkoper Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
HOEK, ANDRIES ANSKES Andries Anskes van der Hoekschoolmeesterkoper huis en tuinSchritsen 441795264282r
ANSKES, ANSKE Anske Anskes , c.s.koper huisZuiderhaven 19noord1657237130v
ANSKES, ANSKE Anske Anskes verkoper Zuiderhaven 19noord1668239153r
ANSKES, ANSKEvader en voogd van zijn kinderen Anske Anskes verkoper Zuiderhaven 19noord166823931va
ANSKES, BAUKJE Bauckjen Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 21687242163v
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 21687242163v
ANSKES, FEDDRIK Feddrick Anskes verkoper q.q. Hoogstraat1691242362r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumgeniaarde koper Franekereind 121695243168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumkoopmankoper provisioneel 1/2 huis en tuintjeFranekereind 1216952437ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumverkoper Franekereind 121706244327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten oosten Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten zuiden Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKESwijlen Feddrik Anskes van Deersumverkoper van 1/2 Voorstraat 371726246253r
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes hoogbootsman Admiraliteitverkoper Havenpoort 11701244136v
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes bootsmanverkoper Zoutsloot 101701244137r
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes naastligger ten zuiden Schritsen 301704244251v
ANSKES, FOEKE Foeke Anskes verkoper Hofstraat 371689242274r
ANSKES, FOEKE Foeke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 81697243285r
ANSKES, FOEKE Foeke Anskes koper van 1/2 kamerZoutsloot 101697243290r
ANSKES, FOEKEde kamer van Foeke Anskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 611717245298v
ANSKES, FOEKEde kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 611721246102v
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes verkoper Hofstraat 25178126078v
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes verkoper Wasbleek 92178126080r
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes verkoper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarigverkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarigverkoper Wasbleek 921782260216r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ163123322v
ANSKES, JAKOBde weduwe van Jacob Anskes naastligger ten westen Vijverstraat 261650236116v
ANSKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 251659237183r
ANSKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter1659237201r
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Brouwersstraat 281656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Lanen 831656237265v
ANSKES, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2verkoper Zuiderhaven 571656237265v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmakerverkoper Zeilmakersstraat1688242246v
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de KarremansstraatKarremanstraat WZ162423125v
ANSKES, JAN Jan Anskes naastligger ten oosten Achterstraat162523142v
ANSKES, JAN Jan Anskes naastligger ten westen Hofstraat 31163223350r
ANSKES, JAN Jan Anskes naastligger ten westen Hofstraat 33163223350r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.koper huis genaamd Dronrijp ([staat: 450 daalders])Kerkpad 7Dronrijp1633233110r
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper Schritsen 371641234124r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 461641234138r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.soc.naastligger ten westen Hoogstraat 181642234161v
ANSKES, JAN Jan Anskes eigenaar van 1/2 Voorstraat 95164323560r
ANSKES, JAN Jan Anskes koper Zuiderhaven 48164323579r
ANSKES, JAN Jan Anskes eigenaar van (1/4 van) 1/2 Zuiderhaven 48164323579r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.s.koper huis met de zomerkeuken en plaats ten westenZuiderhaven ZZ1644235100r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.verkoper Voorstraat 951644235104v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.verkoper onbekend1644235115v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.s.geniaarde koper Kerkpoortstraat 221644235134v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmankoper huisZuiderhaven 291645235181v
ANSKES, JANhet huis van Jan Anskes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101646235219v
ANSKES, JANhet huis van Jan Anskes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 311646235240r
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper onbekend164823614v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmankoper houtstek met een kamer daarachterNoorderhaven 98164823630v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.verkoper Lanen 45achter164823650r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.verkoper Zuiderstraat164823651r
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper Zuiderhaven 29164923691r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.geniaarde koper Rapenburg NZ164923692v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.verkoper Noorderhaven 981650236101r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.soc.naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236124r
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmankoper twee kamersRomastraat ZZ1650236132v
ANSKES, JAN Jan Anskes koper kamer met een loodsKlaverbladstraat WZ1650236133r
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper van 1/2 Romastraat ZZ1651236170v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmanverkoper Grote Kerkstraat1653236242v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.soc.naastligger ten oosten Weverstraat1654236255r
ANSKES, JANde kamers van Jan Anskes , c.soc.naastligger ten oosten Weverstraat165523714r
ANSKES, JANde gecommitteerde [crediteuren] van Jan Anskes verkoper Grote Kerkstraat 461658237154r
ANSKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Anskes naastligger ten noorden Lanen 451663238178r
ANSKES, RIENK Rienk Anskes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1651236148v
ANSKES, RIENK Rienk Anskes verkoper Zuiderstraat1651236148v
ANSKES, RIENKJE Rinck Anskes verkoper Kerkpoort (gebied)164323595v
ANSKES, RINSKE Rinsck Anskes verkoper Rapenburg1644235150r
ANSKES, RINSKE Rinsck Anskes koper Raamstraat 11645235184r
ANSKES, RINSKE Rinsk Anskes verpachter grond Zuiderhaven 651653236243r
ANSKES, RINSKE Rinsk Anskes verkoper Zuiderhaven 651653236243r
ANSKES, RINSKE Rintk Anskes verkoper Zuiderstraat1654236251r
ANSKES, SIJKEde erfgenamen van wijlen Sijke Anskes huurder Zuiderhaven 19zuid1688242246r
ANSKES, UILKEwoning gekocht door Uilke Anskes , c.u.metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 83173124842v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 85173124850r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 871747251183v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 83achter175725463v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 871759254236v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 831759254245v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 40176025523r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 871762255173v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 401763255216v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 87176425679v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 831766256177v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 83176825790r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ177325896r
ANSKES, UILKEwijlen Uilke Anskes erflater Zoutsloot 85177725976r
ANSKES, UILKEwijlen Uilke Anskes erflater Droogstraat NZ177725977v
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthoni , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot ZZ177225834v
ANTONIUS, Pauly Anthoni predikantkoper een groot en een klein huisKerkpoortstraat1601228261v
ANTONIUS, TEUNIS Teunis Anthoni schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 261770257152v
ANTONIUS, ANTONIUSwijlen Anthonius Anthonii kleermaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 15168724214ra
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis verkoper van 1/2 Droogstraat 22172724754r
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 11736249126v
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthonis Vinkverkoper Kleine Bredeplaats 41774258180r
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Nieuwstraat WZ1732248157v
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
ANTONIUS, RIENK Rienk Anthonis wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Molenpad 11774258191v
BEUKENS, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonis Beuckenskoper Lanen 69175725489v
ANTONIUS, ANTONIUS Anthony Anthony kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid168524267r
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vinkverkoper Werfpad1780259289v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS Elisabeth Anthony Overzeekoper Noorderhaven 181808268115v
ANTONIUS, FRANS Frans Anthony , c.u.huurder Kerkpoortstraat 291803266185r
ANTONIUS, GEERTRUIDA Geertruid Anthony Vuurpijl, meerderjarige vrijsterverkoper Heiligeweg 38177325888v
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthony koper huisLanen 5179226410r
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthony verkoper Lanen 51799265166r
ANTONIUS, HENDRIK Hendrik Anthony naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 241808268131r
SMID, HARMEN ANTONIUS Hermanus Anthony Smitstuurman op de Abtkoper huis en tuintjeZuiderstraat 13180826828v
ANTONIUS, JAN Jan Anthony wever (mr. bont-)huurders vierde huis (p.j.)Kerkpoortstraat 101782260233r
ANTONIUS, JAN Jan Anthony , c.u.huurder Kerkpoortstraat 101796264323v
ANTONIUS, JANwijlen Jan Anthony verkoper Lanen 30180826861r
ANTONIUS, JAN Jan Anthony sjouwermankoper huisGrote Ossenmarkt 111810268353v
ANTONIUS, PAULUS Paulo Anthony predikantverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
ANTONIUS, TEUNISde weduwe van Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISwijlen Teunis Anthony erflater Noorderhaven 261782260314v
ANTONIUS, ANTONIUSmr. Anthony Anthonys verkoper Kerkpoortstraat1673240124r
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonys verkoper Nieuwstraat 131736249132r
ANTONIUS, DIENA Dina Anthonys verkoper van 1/2 Hoogstraat 10175325341r
ANTONIUS, GRIETJEmeerderjarige ongehuwde dochter Gryttje Anthonys verkoper van 1/2 Hoogstraat 10175325341r
BEUKER, GRIETJE ANTONIUS Gryttje Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, HARMEN ANTONIUS Harmen Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
ANTONIUS, JAN Jan Anthonys wever (mr. bont-)koper huisLanen 301782260267r
ANTONIUS, JAN Jan Anthonys wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Lanen 301782260267r
BEUKER, JAN ANTONIUS Jan Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, WILLEM ANTONIUS Willem Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
BEUKER, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonys Beukerverkoper van 1/5 Lanen 69175325370v
ARENDS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Anties naastligger ten zuiden Zuidersteeg 91737249160r
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulenmolenaar op de klokslag deser stadt (hout-)verkoper ten zuiden van Harlingen1714245217r
ANTONIUS, HENDRIK Hendrik Antoni Oosterhuyshovenier en koemelkerkoper huis, plaats en tuinHoogstraat 531725246222r
ANTONIUS, PAULUS Paulus Antoni , predikantkoper huis met een vrije in- en uitgang van de steeg; tussen Mary Jan Dircx en de kamer van Appolonia Jans en het huis van Ane BauckesGrote Bredeplaats 231599228138v
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni wever (mr. bont-)koper 3/4 huisGrote Kerkstraat 31oost173524968r
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni wever (mr. bont-)koper provisioneel 1/4 huis en weefwinkelGrote Kerkstraat 31oost17352497ra
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni koper provisioneel 1/4 huis en weefwinkelGrote Kerkstraat 31oost173524911va
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni wever (mr. bont-)verkoper Grote Kerkstraat 31oost1741250153v
ANTONIUS, GOOITSKE Goikjen Antonii koper Grote Kerkstraat 191716245277v
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis , c.m.huurder (p.j.)Hoogstraat 33west176425670r
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis verkoper Hoogstraat 33west176425670r
ANTONIUS, Grutie Antonis koper Vioolsteeg1735249101r
ANTONIUS, HENDRIK Hendrik Antonis Oosterhuyzengardenierverkoper Hoogstraat 531725246238r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m.huurder Hoogstraat 43174325117r
ANTONIUS, CATHARINA Caetje Antony , c.m.verkoper Hoogstraat 43174325117r
ANTONIUS, CATHARINA Kaatje Antony verkoper Hoogstraat 471731247380v
ANTONIUS, BRUIN Bruin Antoon naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter181026993r
ANTONIUS, SIEBRICHJE Sibrigje Antoons huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13180226665v
BENTING, JAN APKES Jan Apckes Bentinghorganistverkoper Zuiderhaven 731653236236v
ARENDS, ANTJE Antje Arends koper door niaar Hofstraat 271725246216v
ARENDS, ELSKE Elske Arends verkoper Sint Odolphisteeg WZ1704244245r
ARENDS, ETJE Ettje Arends koper Hoogstraat 43178326175r
ARENDS, ETJE Ettje Arends koper Achterstraat 111787262232v
ARENDS, ETJE Ettje Arends verkoper Hoogstraat 431787262237r
ARENDS, ETJE Ettje Arends verkoper Kerkpoortstraat 651790263278r
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (bont-)koper huisRomastraat 111778259148v
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis met weefwinkel voor 3 getouwenHofstraat ZZ178126077r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 81783261118r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626251r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper door niaar huisRomastraat 5178626276r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626276r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
ARENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arends Baksmakoper huisNieuwstraat 461740250128v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arends Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461740250128v
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arends wever (mr. bont-)verkoper Spinstraat175325379r
ARENDS, JAN Jan Arends kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 81658237248r
ARENDS, JAN Jan Arends kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 101658237248r
ARENDS, JAN Jan Arends wever (bont-)verkoper van 1/12 Zoutsloot 181741250151v
ARENDS, JAN Jan Arends naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 47175025265v
ARENDS, JAN Jan Arends naastligger ten zuiden Noorderhaven 341774258174r
ARENDS, JAN Jan Arends naastligger ten zuiden Noorderhaven 34177725969v
ARENDS, JAN Jan Arends naastligger ten zuiden Noorderhaven 341784261172r
ARENDS, JAN Jan Arends naastligger ten zuiden Noorderhaven 341789263112v
ARENDS, JANde weduwe van Jan Arends huurder (p.j.)Weverstraat 131791263360r
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blomwever (mr. bont-)koper huis en tuinRapenburg 81740250126v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Fabersmid (mr. grof-)verkoper Rinnertspijp 4178826310v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Fabernaastligger ten oosten Noorderhaven 681790263224v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Fabernaastligger ten oosten Voorstraat 251790263224v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Fabersmid (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 611790263379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Fabersmid (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faberverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Faberverkoper q.q. Zuiderhaven 281801265301r
ARENDS, JANwijlen Jan Arends Luisbroekverkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
ARENDS, JANwijlen Jan Arends Luisbroekerflater Zoutsloot 98178126013r
BAKSMA, JELTJE ARENDS Jeltje Arends Baksmaverkoper Sint Jacobstraat 3180126644v
ARENDS, PIETER Pyter Arends kooltjerhuurder kooltjerij (p.j.)ten oosten van Harlingen1747251178r
ARENDS, SIETSKE Sydske Arends koper Kerkpoortstraat 101803266197r
ARENDS, WOUTER Wouter Arends naastligger ten zuiden Rommelhaven 81749251280r
ARENDS, WOUTER Wouter Arends naastligger ten westen Rommelhaven 81749251280r
ARENDS, HARMENwijlen Harmen Arendts koopmankoper Romastraat 21799265181v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arens schoenlappernaastligger ten westen Zoutsloot 1162523178v
ARENDS, JURJEN Jurrien Arens koper huisKromme Elleboogsteeg1601228249v
ARENDS, WOUTER Wouter Arens , c.u.schoenmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 3171924634v
ARENDS, HARMEN Harmen Arent Luisbroekwever (bont-)koper huisLanen 69176725720r
HILLEMA, HERE ARENDS Heere Arent van Hillamaverkoper Zuiderhaven1646235230r
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents koper Hoogstraat 301677240259v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arents verkoper Hoogstraat 301695243124r
ARENDS, EMILIUS Amel Arents naastligger ten westen (gezamenlijk onderhoud geregeld in contract 20 okt 1600)Noorderhaven 411604228416v
ARENDS, EMILIUSde erfgenaam van Amel Arents verpachter grond ten zuiden van Harlingen16602384va
ARENDS, EMILIUSde erfgenamen van wijlen Amel Arents verpachter grond ten zuiden van Harlingen1667239125v
ARENDS, de erfgenamen van wijlen Amel Arents verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])ten zuiden van Harlingen1680241104r
ARENDS, ANTJEhet sterfhuis van Anna Arents verkoper Sint Christoffelsteeg162523153v1
ARENDS, ANTJE Antie Arents huurder Nieuwstraat 9173524986r
BOS, ANTJE ARENDS Antie Arents Bosverkoper Nieuwstraat173524963r
ARENDS, ANTJE Antje Arents verkoper Hofstraat 271731247380r
ARENDS, ANTJE Antje Arents koper Franekerpoort (gebied)1731247391r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht1713245195r
KOEDIJK, ARJAANTJE ARENDS Arjaantie Arents Koedijk, Amsterdamverkoper Rozengracht1713245195r
ARENDS, AUKE Aucke Arents verkoper q.q. Zoutsloot 651633233120v
ARENDS, KORNELISKE Cornelia Arents koper Lanen 64176025527r
ARENDS, KORNELIS Cornelis Arents koper provisioneel Zoutsloot 48168224148va
ARENDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Arents verkoper Grote Kerkstraat 23achter1620230225v
ARENDS, DIRK Dirk Arents timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91703244220v
ARENDS, DIRK Dirk Arents , c.u.timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 40west1706244336v
ARENDS, DIRK Dirk Arents naastligger ten noorden Brouwersstraat 91722246149v
ARENDS, EESGEde kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind 36168024125ra
ARENDS, ELSKE Elske Arents koper door niaar Noorderhaven 1001710245106v
BONNEMA, ELSKE ARENDS Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1021725246219v
BONNEMA, ELSKE ARENDS Elske Arents Bonnemaverkoper Noorderhaven 1001725246220r
ARENDS, EVERT Evert Arents huurder (p.j.)Bildtstraat 21770257159r
ARENDS, FOPPEde andere erfgenamen van wijlen Foppe Arents verkoper Spinhuisstraat1602228328r
ARENDS, GERRIT Gerrit Arents bewoner Kerkpoortstraat NZ1706244324r
ARENDS, GERRIT Gerrit Arents , c.u.koper twee kamersGardenierstraat 111721246110v
ARENDS, GERRIT Gerryt Arents wever (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 11736249123r
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg1603228336v
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg1603228343r
ARENDS, HANSmr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
ARENDS, HANS Hans Arents verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
ARENDS, HANS Hans Arents verkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
ARENDS, HANS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230287r
ARENDS, HANS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60162423120r
ARENDS, HANSde weduwe van mr. Hans Arents naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1626231111v
ARENDS, HANSwijlen mr. Hans Arents verkoper Weverstraat ZZ16272325v
ARENDS, HANSwijlen Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62163323398v
ARENDS, HANSwijlen Hans Arents naastligger ten westen Nieuwstraat 62163323398v
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdragernaastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 121633233108r
ARENDS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdragernaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8164023495v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finckkoper Scheerstraat 51694243110v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finkverkoper Scheerstraat 51713245190v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (bont-)huurder Zuiderhaven 52west173124811v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (mr. bont-)koper huisLanen 64176025527r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (mr. bont-)verkoper Lanen 641765256134v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (mr. bont-)koper woning en tuintjeRomastraat1795264242v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDSburgerkolonel Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)koper kamerZeilmakersstraat WZ172724736v
BAKSMA, HARMEN ARENDSde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461747251198r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Nieuwstraat 461747251198r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxmageniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Achterstraat ZZ1729247267v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmanaastligger ten noorden Bargebuurt 241729247285r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 241729247285r
ARENDS, HARMENoom Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Scheerstraat 9173224899r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxmageniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
ARENDS, HARMENGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmakoper huis en weefwinkel genaamd de olde HillebrandtKerkpoortstraat 23de Oude Hillebrand1740250118r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Hoogstraat 321740250125v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
ARENDS, HENDRIKmr. Hendrick Arents verkoper q.q. Franekereind 251633233100r
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arents wever (bont-)koper huisSchoolstraat 1172724742r
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arents wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 38achter1728247216v
ARENDS, HENDRIK Hendrik Arents wever (bont-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 381743250287v
ARENDS, Iisbrants Arents koper hofWeverstraat ZZ1656237100r
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 21711245148v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Arents schipper (veer-)koper ledige plaats van ca. 85 x 13 voetenZuiderhaven 6163123329r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228347r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228352v
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161603228366r
ARENDS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Arents naastligger ten oosten