Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeekkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 81778259155r
BERENDS, BEREND Barend Baarends , c.u.huurder Anjelierstraat 161796264345r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Baarends verkoper Spekmarkt 417962658v
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost17762592v
BAARTES, JILLES Jelis Baarts koper huis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte Lelij en de brouwgereedschappenHeiligeweg 401626231115v
, BIEKE Baecke Backes verkoper Franekertrekvaart NZ1631232186v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersmaverkoper Schritsen 36168024160v
, ANTJEhet huis van Anna Baeffkens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat1603228359v
, IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg161122955v
, IETJE Jetje Baerde verkoper Franekereind 20163323381r
, BAARTE Baerdt Baerdts crediteur (triumphant) Hoogstraat 251601228251v
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrugritmeester van een compagnie huzaren onder het korps vanverkoper Spinstraat 11178626272v
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersmaverkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
, BEREND Barent Baerentsen wever (bont-)koper huisHeiligeweg 26172124693v
, BEREND Barent Baerentsen* wever (bont-)naastligger ten westen Heiligeweg 281724246190v
, BEREND Berent Baerentsen* wever (bont-)naastligger ten westen Heiligeweg 281724246202r
BERENDS, BOKKE Bocke Baerns koper kamerLanen ZZ1601228244r
BERENDS, BOKKE Bocke Baerns naastligger ten zuiden Lanen ZZ1601228244r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]koper kamer en ledige plaatsSchritsen 64achter166023859r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns vroedvrouw [staat: goedvrouw]naastligger ten noorden Schritsen 64achter166023859r
BERENDS, BEREND Barent Baernts wever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261729247248v
BERENDS, HARMENde weduwe van mr. Harmen Baernts verkoper Schoolsteeg WZ1657237128v
BAARTES, JILLESoud burgerhopman Jelis Baerts brouwerkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen165623762r
BAARTES, JILLES Jelis Baerts , c.u.koper hofRozengracht 22165623799r
BAARTES, JILLES Jelis Baerts koper drie kamers aan elkaarWasbleek NZ165623799v
BAARTES, JILLESburgerhopman Jillis Baerts naastligger ten westen Hofstraat1654236248v
, JILLES Jilles Baertsen naastligger ten oosten Rozenstraat 3zuid164823628v
BALLINGS, JANhet huis van Jan Balling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5162523144r
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs , de jongenaastligger ten noorden Brouwersstraat 91620230240r
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs , de jonge, c.u.verkoper Brouwersstraat 71622230292v
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter164323577v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
BALLINGS, AUKJE Auck Ballings bewoner Nieuwstraat 66163223359r
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper ([volgens het protest in de marge is hij mede verkoper])Heiligeweg 3416152302r
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51623230343v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter162723224v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 4163623413v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten westen Brouwersstraat WZ163823460r
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper Brouwersstraat 71652236192r
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter1657237257v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Voorstraat 55180426729r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Voorstraat 57achter180426730v
BALTES, ANTJE Anna Baltes verkoper Zoutsloot 381603228339v
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieterverkoper Voorstraat 64168224151ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltes , c.u.korendragerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1691242342r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes zakkendragernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes wevernaastligger ten oosten Weverstraat 9170024478v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltes verkoper Steenhouwersstraat 217272472r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper molen genaamd de Bildtpoortsmolen en molenaarshuis ([voor de twee percelen in deze akte])Bildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1737249178v
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper (het gebruik van een) schuur of stalling ([voor de twee percelen in deze akte])Bildtpoortsmolen 11737249178v
, ANTJEwijlen Antie Baltges verkoper Zoutsloot 38163223351v
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ1732248136r
BALTES, GERRIT Gerrit Balthus molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
BALTES, JOHANNESwijlen Johannes Balthus molenaar (mr. -)verkoper Bildtstraat 21747251175v
BALTES, ANTJE Anna Baltis verkoper Zoutsloot 38162423113v
BALTES, ENGELTJE Engel Balts verkoper Zoutsloot 1161623043v
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21163823450r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r
BALTES, ENGELTJE Engeltje Baltus verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus naastligger ten westen Zuidersteeg 21723246185r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaargeniaarde koper van 1/2 Noordermolen 11729247263v
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaarnaastligger ten westen Zuidersteeg 91737249160r
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaar (mr. -)verkoper Zuiderpoortsmolen 11738249263v
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat169324340r
STERK, GRIETJE BALTES Grietie Baltus Sterknaastligger ten oosten Noorderhaven 481738249345v
BALTES, GRIETJE Gryttie Baltus koper William Boothstraat 31701244100v
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ167624031va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord167624031va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden167624033ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u.koper huis of woningCarl Visschersteeg1675240168r
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper twee grote kamersWeverstraat 151695243125v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper twee grote kamersWeverstraat 171695243125v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper door niaar kamerWeverstraat 131695243126r
BALTES, HENDRIKde verkopers, nu Hendrick Baltus naastligger ten oosten Weverstraat 131695243126r
BALTES, HENDRIKwijlen Hendrick Baltus verkoper Gardenierstraat 161711245142v
BALTES, HENDRIKwijlen Hendrik Baltus naastligger ten westen Weverstraat 17170724522r
BALTES, HENDRIKwijlen Hendrik Baltus verkoper Weverstraat 17170724522r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonverkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonkoper huisGardenierstraat 161735249103r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 10173925066r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus , c.u.matrooshuurder Lanen 93174025090r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 43174325126r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 45174325128r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 81745251108r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelverkoper Gardenierstraat 161756253258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 431775258237r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus , bejaardverkoper (verkoper mag zonder huur te betalen levenslang op de bovenkamer wonen, hij wil vanuit dit pand worden begraven, erven betalen hiervoor 3-00-00 CG)Grote Ossenmarkt 10177725984r
BALTES, JANKEwijlen Janke Baltus erflater Kerkpoortstraat 691687242211v
BALTES, JOHANNES Johann Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 87176425679v
BALTES, JOHANNESwijlen Johannes Baltus molenaarverkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus koper huis en tuintjeZoutsloot 891749251252r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus ruilebuitverkoper Grote Kerkstraat 5175025252v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten westen Zoutsloot 91175025296r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 871759254236v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 871762255173v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus verkoper Zoutsloot 89176725724r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltus naastligger ten noorden Bildtstraat 41737249205v
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmakercrediteur (triumphant) Fabrieksstraat161623022r
BALTES, TJITSKE Tjietske Baltus verkoper Noorderhaven 501756253257r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Banier Middachtenverkoper Bildtstraat 14166623910va
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 21663238172v
BANIERS, GERRIT Gerryt Baniers naastligger ten zuiden Bildtstraat 121680241111v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachtenverkoper Bildtstraat 141680241116v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachtennaastligger ten westen Lanen 44168524270v
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoonverkoper Anjelierstraat 71767256268v
BANIERS, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Baniers huurder boven Droogstraat 59176825772r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraalwolspinner (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje 10176125548v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper onbekend1621230278v
BANIERS, STOFFELhuis en plaats van Stoffel Baniers naastligger ten westen Lanen 371622230305r
BANIERS, STOFFELhuis en plaats van Stoffel Baniers naastligger ten westen Lanen 371626231122r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Droogstraat 531635233159r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Lanen 351635233174v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Lanen 17163823450v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.s.verkoper Sint Christoffelsteeg163923484v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 771640234120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1640234120v
BANIERS, STOFFELde kamers van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1640234120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1640234120v
BANIERS, STOFFELhuis en hof van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1640234120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1640234120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361641234154r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , oor zijn kinderenkoopmanverkoper Rozengracht ZZ164223513r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers koopmanverkoper Rozengracht ZZ164223513r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)164323592v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38164323596r
BANIERS, STOFFELde kamer van Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Voorstraat 951645235167v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Zuiderhaven ZZ1646235204v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.u.huurder ([staat: Lb])Bildtstraat 211646235211r
BANIERS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat 301651236158v
BANIERS, STOFFELwijlen Stoffel Baniers koper Noordijs 81654236273r
BANIERS, STOFFEL Stoffell Baniers verkoper q.q. Voorstraat 721634233155r
BANIERS, STOFFEL Stoffell Baniers verkoper q.q. Noordijs 81634233155r
BANIERS, SIETSE Sytze Baniers naastligger ten zuiden Rommelhaven 21760254257v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 31789263113v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Banniers verkoper Nieuwstraat 401646235207r
, TJEERD Tieerd Bantes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen170824574v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 201601228262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 221601228262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 241601228262v
BERENDS, BEREND Barend Barends wever (bont-)koper kamerHeiligeweg 26achter1721246115r
BERENDS, BEREND Barend Barends naastligger ten westen Heiligeweg 26achter1721246115r
BERENDS, BEREND Barend Barends , c.u.huurder benedenhuis (p.j.)Hofstraat 291790263276v
BERENDS, BAUKE Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot 361774258140v
BERENDS, LIJSBET Lijsbert Barends koper Spekmarkt 41789263154r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends koper Karremanstraat 30177225851v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaarverkoper q.q. Rozengracht 21799265159r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaarverkoper q.q. Steenhouwersstraat 41799265160r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaarverkoper q.q. Liemendijk ZZ1799265161v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaarverkoper q.q. Schritsen 601799265166v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaarcommiesverkoper Heiligeweg 521809268191v
BERENDS, WILLEM Willem Barends schipper op Amsterdam en koopman (veer-)koper huisGrote Bredeplaats 17175325377v
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoonverkoper q.q. Gardenierstraat163223355r
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u.wever (bont-)koper twee grote kamersKerkpad 117182463v
BERENDS, BEREND Barent Barents wever (bont-)koper huisZoutsloot 801724246195r
BERENDS, BEREND Barent Barents wever (mr. bont-)naastligger ten westen Rapenburg 81740250126v
BERENDS, BOKKE Bocke Barents verkoper q.q. Lanen 73161122962r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents , c.u.timmermannaastligger ten zuiden Lanen NZ1612229108r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents timmermanverkoper Lanen NZ1612229108r
BERENDS, BRECHTJE Brechtie Barents verkoper Romastraat1621230268v
BERENDS, DIRK Dirck Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 481721246100v
BERENDS, DJURRE Djurre Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 481721246100v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 81740250126v
BERENDS, HARMKE Harmina Barents verkoper Hofstraat 47west171824633r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochveltboekverkoper (oud -)verkoper Poortje 31659237218v
BERENDS, JAN Jan Barents koper provisioneel achterhuisVoorstraat 42achter1606228496r
BERENDS, JAN Jan Barents Middelaerverkoper Brouwersstraat 91677240268r
BERENDS, PIETER Pyter Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 481721246100v
BERENDS, STEFFEN Steven Barents , c.u.slotmaker (mr. -)verkoper Lanen 38165523747r
BERENDS, WILLEM Willem Barents naastligger ten westen Noorderhaven 22achter1755253218v
BERENDS, WILLEMwijlen Willem Barents verkoper Grote Bredeplaats 17176425658v
BERENDS, WILLEMKE Willemtie Barents koper Rozengracht 161669239214r
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphesverkoper Kerkpoortstraat NZ1725246242r
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 21622230323v
, KLAASwijlen Claes Barrtouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, DIRKwijlen Dirck Bartel bewoner Lanen 42achter1599228154v
BARTELDS, BOTEwijlen Bote Barteles verkoper Spinhuisstraat NZ178526249v
BARTELDS, BOTEwijlen Bote Barteles verkoper van 1/2 Spekmarkt 2178626282r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZeilmakersstraat 13181026931r
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles verkoper Spekmarkt 2178626282r
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Barteles verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ178626249v
BARTELDS, IETJEwijlen Ytje Barteles koper Bildtstraat 211794264196v
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 261729247248v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
BARTELDS, ANTJE Anna Bartels verkoper Achterstraat1644235121v
BARTELDS, ANTJEde hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 21644235107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 21644235107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ166023863r
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels koper Noordijs 11758254171v
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels verkoper Noordijs 1176325615v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermankoper huisLanen 81175225318r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper Gardenierstraat 4175225329v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper Lanen 811756253251r
BARTELDS, BAUKJE Bauck Bartels verkoper Heiligeweg 501601228261r
BARTELDS, BAUKJEwijlen Bauck Bartels verkoper Voorstraat 58161122911r
BARTELDS, BOTEwijlen Bote Bartels verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 471729247286v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper provisioneel ledige plaatsAchterstraat 491620230209r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamerDrie Roemersteeg1635233177r
BARTELDS, KLAASde kopers Claes Bartels , c.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg1635233177r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels erfgenaam en verkoper Hofstraat 311681241155v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitvaarderverkoper Hondenstraat 14168424216r
BARTELDS, KLAASde weduwe van Claes Bartels schuitvaarderbewoner Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels naastligger ten oosten Lanen 9163723424v
BARTELDS, KLEISde kamer van Cleis Bartels naastligger ten zuiden Zuiderhaven 491640234107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.u.verkoper Zuiderhaven 491640234107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.s.naastligger ten westen Schritsen ZZ1641234126v
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels verkoper Zuiderhaven 63164323574r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 111174025099r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lantingrentmeesterkoper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 99174025099r
BARTELDS, Cleyes Bartels koper huis en schuurLanen 9oost1647235262r
BARTELDS, de kopers Cleyes Bartels naastligger ten westen Lanen 9oost1647235262r
BARTELDS, Cleyes Bartels , c.u.geniaarde koper ten oosten van Harlingen1647235262v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ161623017v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels schipper (veer-)koper oud huis (afgebroken en herbouwd)Lanen 9west161723093v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Lanen 71621230263r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49162823233v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Heiligeweg 26162823242v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Hoogstraat 38162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. William Boothstraat OZ1629232120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. Heiligeweg 281629232120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14achter1630232131r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verpachter grond Hoogstraat 38163223363v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels schipper (veer-)koper twee ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 50 voeten breedZuiderhaven 57163223367v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14163323389v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper door niaar huis met stal en timmerhuisZuiderhaven 49163923477v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49163923477v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels niaarnemer Grote Kerkstraat 35164323546r
BARTELDS, KLEISlege plaatsen van Cleys Bartels naastligger ten zuiden Schritsen 18164323573v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels , c.u.verkoper Schritsen 18164323573v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37164323591v
BARTELDS, KLEIShet hek van Cleys Bartels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37164323591v
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleys Bartels Lantingnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 161653236225v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schipper (schuit-)koper huis en tuintjeOoievaarsteeg 7179226419v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 91809268325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4181026913v
BARTELDS, DIRK Dirk Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13176825738r
BARTELDS, DOETJE Doedke Bartels verkoper Noorderhaven 105161523011r
BARTELDS, DOETJE Doedtie Bartels verkoper Droogstraat 31615229241r
BARTELDS, DOETJE Doedtke Bartels verkoper Droogstraat 16161623055v
BARTELDS, DOETJE Doetie Bartels verkoper Vijverstraat 211695243120v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west1689242262v
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u.koper kamerAlemanssteeg165623786r
BARTELDS, FREERK Freerck Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ159822895r
BARTELDS, GEESKE Geeske Bartels koper Zoutsloot 961674240166v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
BARTELDS, HIELKJE Hycke Bartels verkoper Both Apothekerstraat OZ1721246112v
BARTELDS, HIELKJEwijlen Hyke Bartels erflater Heiligeweg 251717245287r
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ166623956v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Wortelstraat 13achter167124059v
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , volle zuster van de verkoperseafgewezen niaarnemer Bildtstraat 19164923699r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels koper huisZoutsloot 98166523911r
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ165523733v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 961668239167v
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
BARTELDS, JAKOBwijlen Jacob Bartels erflater Noordijs 271606228522r
BARTELDS, JAKOB Jacob Bartels scheepstimmermankoper huisZuiderhaven 151803266229v
BARTELDS, JANmr. Jan Bartels naastligger ten oosten Voorstraat NZ1601228257r
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels koper Voorstraat1602228313r
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels eigenaar perceel Voorstraat1602228313r
BARTELDS, JANde weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten westen Voorstraat 131602228338v
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels chirurgijnverkoper Gardenierstraat1603228351r
BARTELDS, JANde weduwe van mr. Jan Bartels naastligger ten westen Gardenierstraat1603228359v
BARTELDS, JANwijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat1605228436r
BARTELDS, JANwijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat1605228437v
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels erflater Voorstraat 11oost1620230203r
BARTELDS, JANwijlen Jan Bartels verkoper Voorstraat 11oost1620230210v
BARTELDS, JANde erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten oosten Voorstraat 56west162523162v
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huis metledige plaats daarachterSchritsen 4163623410r
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huisBildtstraat 31644235127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u.verkoper Zeilmakersstraat 171652236201v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Achterstraat 31670239216r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper hof, stenen zomerhuis en galerijWeverstraat 14176825788r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierverkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hoveniernaastligger ten oosten Weverstraat 101769257127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4177225861r
BARTELDS, JANde tuin van Jan Bartels hovenier (mr. -)naastligger ten oosten Klaverbladstraat 51775258200v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 101778259107r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind NZ1778259127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier (mr. -)geniaarde koper Sint Jacobstraat 14178126071v
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier (mr. -)eerdere onderhandse koper Sint Jacobstraat 141781260148r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 1317822611r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper tuin, kamer en galerij ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 13achter17822611r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4178326116r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 81783261126v
BARTELDS, JANde kinderen van wijlen Jan Bartels hovenier (mr. -)verkoper Weverstraat 141789263375r
BARTELDS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bartels naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111790263379r
BARTELDS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bartels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111790263379r
BARTELDS, JANde kinderen van wijlen Jan Bartels hovenier (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 131791263380r
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cock, c.u.koper huisLombardstraat 6165623756r
KOK, JAN BARTELDShet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocqnaastligger ten oosten Bildtstraat 1Salomons Tempel1669239205v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocqnaastligger ten oosten Bildtstraat 1168024176v
BARTELDS, JAN Jan Bartels Coq, c.u.commandeurkoper huisAchterstraat 11663238166v
STEIN, JAN BARTELDSmr. Jan Bartels van Steynchirurgijnkoper ledige plaatsGardenierstraat159822892v
BARTELDS, JANKE Jancke Bartels verkoper Kerkpoortstraat 69168024162v
BARTELDS, JANKEmeerderjarige dochter Janke Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels verkoper Sint Jacobstraat 16177225830v
BARTELDS, JANKE Janke Bartels geniaarde koper Voorstraat 30178526240r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels koper Hoogstraat 13178626264r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels geniaarde koper Noorderhaven 1021727246304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels huurder Noorderhaven 1021727246304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Noorderhaven 114173124855r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Weverstraat 11732248156r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Liemendijk1747251163r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Noorderhaven 110174925242r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten zuiden Lombardstraat161122954r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111618230131r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat1620230244r
BARTELDS, JOCHEMde weduwe van Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5164823640r
BARTELDS, JOCHEMgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jochum Bartels smeerslotereigenaar perceel Oosterkeetstraat 11165623761r1
BARTELDS, JOOST Joost Bartels verkoper Hofstraat 17west1709245314v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels naastligger ten oosten Hondenstraat 6163323387v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels* timmermannaastligger ten westen Hondenstraat 101641234133v
BARTELDS, LEENDERTwijlen burgemeester Lenert Bartels verkoper Hondenstraat 81653236226v
BARTELDS, LIEUWE Lieuue Bartels verkoper Voorstraat 91163123314v
BARTELDS, LIEUWE Lieuwe Bartels verkoper Grote Kerkstraat 171635233176r
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Bartels verkoper van 1/2 Spekmarkt 2178626282r
BARTELDS, RIENKJE Rink Bartels koper Heiligeweg 15166623941v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 341626231123v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 341626231142v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Bildtstraat 19163723448r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamerDroogstraat 411641234128r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huisSchritsen 671641234129v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.koper huis en schuurZoutsloot NZ1642234177r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Bildtstraat 17164223532r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.smid (mr. -)verkoper Schritsen 67164323540v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend1644235103v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamerLiemendijk164823646v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.verkoper Liemendijk164823647r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.verkoper Bildtstraat 19164923699r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smidnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid1654236265r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid16592382r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten westen Sint Jacobstraat 5achter166023819r
BARTELDS, SJOERDde kamers van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot NZ166123877r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.ijzerkramerkoper huis met een plaatsje en een vrije uit- en ingang in de steeg ten oostenSint Jacobstraat 3166123897v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels ijzerkramernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3166123897v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid1661238119r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.koper door niaar kamerAchterstraat ZZ1662238151r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.koper door niaar kamerAchterstraat ZZ1662238151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smidnaastligger ten oosten Achterstraat ZZ1662238151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaatsRapenburg ZZ1663238162v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smidnaastligger ten westen Sint Jacobstraat 5achter16592382ra
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 31667239118r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels verkoper Sint Jacobstraat 31667239118r
BARTELDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid1687242171r
BARTELDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid1698243343v
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u.smid (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ1644235138r
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 171644235141v
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels verkoper Zoutsloot NZ1644235152r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels koper door niaar twee kamersAchterstraat ZZ166623934r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Achterstraat166623942r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat166623942r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ16652391ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg ZZ16652391ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat ZZ167124061v
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1669239211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Achterstraat ZZ1669239211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)167124052r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Bildtpoort (gebied)167124052r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg ZZ167124060r
BARTELDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerdt Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid16852426va
BARTELDS, SJOERD Syourdt Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 3416152302r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Rommelhaven 15162723230r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Scheffersplein 13een_achter1682241208v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Zoutsloot 201800265252r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels geniaarde koper Kleine Kerkstraat 18173124841v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TJEERD Tyaerdt Bartels koper kameronbekend1603228350v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiperhuurder Franekereind 131644235119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper (mr. -)koper huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuinFranekereind 71653236241r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels hovenierverkoper van 1/4 Liemendijk NZ1769257102r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder kelder (p.w.)Hoogstraat 311793264121r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder benedenkamer (p.w.)Rinnertspijp 11800265239r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder Hondenstraat 5west1805267162v
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper tuin of hof met zomerhuisRozengracht 18achter1763255206r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels horlogemaker (mr. -)koper huisTiepelsteeg1771257206v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klokuurwerkmaker (mr. -)koper huisSpekmarkt 21754253134v
BARTELDS, IEMKJE Ymck Bartels koper huis (tee kamers), loods en plaatsZoutsloot 94166023825r
BARTELDS, IEMKJEde kamer van de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 961674240166v
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 961676240240v
BARTELDS, IEMKJEde erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 961681241141r
BARTELDS, IEMKJEde erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 961682241205v
BARTELDS, IETJE Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 211807267294v
BARTELDS, JANmr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat159722812r
, KORNELIS Cornelio Bartholomaei lakenkoperverkoper Scheerstraat 8west161122933v
BARTHOLOMEUS, KORNELIS Cornelis Bartholomaeus protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
BARTHOLOMEUS, KORNELISburgemeester Cornelis Bartholomeus , c.u.eerdere eigenaar Voorstraat 471622230302r
HEMMERT, KORNELIS BARTHOLOMEUS Cornelis Bartholomeus van Hemmertverkoper Bildtstraat 181618230133r
BARTHOLOMEUS, LIJSBET Lijsbeth Bartholomeus verkoper Noordijs OZ1784261130r
BARTHOLOMEUS, NEELTJE Neeltie Bartholomeus verkoper Voorstraat 67161623035r
, KORNELIS Cornelis Bartholomey naastligger ten oosten Voorstraat 451617230101r
BARTELDS, ALBERTde weduwe van Albert Bartles naastligger ten noorden Klaverbladstraat 1917272471r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
BARTELDS, KLEISde plaatsen en kamers van Cleys Bartles naastligger ten oosten Zuiderhaven 61164323571v
BARTELDS, FOKKEhuisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u.naastligger ten oosten Hondenstraat 10180426771r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u.naastligger ten zuiden Hondenstraat 10180426771r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles schoenmaker (mr. -)koper huis en tuintjeVijver 41802266166r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u.naastligger ten oosten Hondenstraat 101802266168v
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u.naastligger ten zuiden Hondenstraat 101802266168v
BARTELDS, JETSKEde verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
BARTELDS, JAN Jan Bartles naastligger ten oosten Weverstraat 81779259165r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles koper Droogstraat 181730247307r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles verkoper Kleine Bredeplaats 41773258104v
BARTELDS, PIETERwijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles koper Sint Jacobstraat 16177225830v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16177225830v
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeiderverkoper Bargebuurt 201774258142v
BARTHOLOMEUS, KORNELISde kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Bartolomaeus verkoper Nieuwstraat1623230366r
, JILLESde brouwerij van Jelis Bartou(t) naastligger ten zuiden* ([dit is aan de overkant van de straat])Kruisstraat 1166023847r
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts koper huisZoutsloot 381603228339v
BARTELDS, ARJENburgemeester Adriaen Bartouts naastligger ten noorden Noordijs 71604228399r
BARTELDS, ARJENoud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, ARJEN Arien Bartouts naastligger ten noorden William Boothstraat1603228381r
BARTELDS, BARTELD Bartout Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, BARTELDbestevaer en geautoriseerde voormomber van de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 241614229236v
BARTELDS, BARTELDde kinderen, kindskinderen en gezamenlijke erfgenamen van wijlen Bartout Bartouts verkoper Noordijs 5162423134v
BARTELDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Bartouts naastligger ten westen Noorderhaven 281600228197v
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwerkoper huisKruisstraat 5west162923291v
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwerkoper huis en schuurHeiligeweg 44163123323v
BARTELDS, JILLESde kopers Jelis Bartouts naastligger ten zuiden Heiligeweg 44163123323v
BARTELDS, JILLESburgerhopman Jelis Bartouts brouwerverkoper Kruisstraat 5west1644235142v
BARTELDS, Maritgien Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 241614229236v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 351689242289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
, JANKE Janthien Bartrams verkoper Havenplein1599228177r
, JANKE Janthien Bartrams aanhandelaar Noorderhaven 51599228178r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Havenplein 141598228116r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Noorderhaven NZ1600228195r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Lammert Warndersteeg1602228318v
, JANKE Jantyen Bartrams verkoper Voorstraat 2159722824r
, MARIA Maria Bartrams protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
BAARTES, KORNELIS Cornelis Barts verkoper Heiligeweg 541614229192r
BAARTES, DIRKde weduwe van Dirk Barts huurder (p.j.)Wasbleek1789263376r
BAARTES, GERRIT Gerrit Barts verkoper Vijver 41808268133r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntie Barts koper Zoutsloot NZ1751252115r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 11805267155r
, HANS Hans Bas geniaarde koper Grote Kerkstraat 18170124499r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmermanverkoper Nieuwstraat 32174425144r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans , n.u.naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11690242307r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans naastligger ten westen Noorderhaven 61698243386v
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Voorstraat 73achter170724531r
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3171924657v
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verververkoper Zoutsloot 201787262177v
BASTIAANS, JOCHEM Jochum Bastiaans hoveniernaastligger ten westen Zoutsloot 221784261136r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Campenkoper Hoogstraat 21803266253r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampenverkoper Hoogstraat 2180426799v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekkerkoper Noorderhaven 62177225820v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikkerverkoper Lanen 281774258168v
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28167224079r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaans , dochter van de verkoperseafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat166523922v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va
BASTIAANS, RUURDde crediteuren van wijlen Ruyrd Bastiaans verkoper Brouwersstraat OZ159822895r
OEBERIUS, TIETJE BASTIAANS Tietie Bastiaans Oberiuskoper Heiligeweg 16achter1787262154r
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntje Bastiaans koper Romastraat 291789263145r
BASTIAANS, WORPde weduwe van Werp Bastiaans naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10175625419v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans verkoper Franekerpoort (gebied)170024481v
BASTIAANS, ISAAK Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter MolentjesteegHeiligeweg 4166623911va
, MAAIKE Mayke Bastiaanzen koper huisHarmen Honingmanssteeg WZ166623949v
BASTIAANS, AGNIETJE Agnietie Bastiaens koper Heiligeweg 2616592381v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat163223341v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.koper hoekhuisFranekereind 161645235191v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Rozengracht 3164923662v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht 3164923662v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Zuiderplein 5zuid164923663r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Zuiderplein 5zuid164923663r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten westen Rozengracht NZ164923663v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht NZ164923663v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord164923673r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Zuiderplein 5noord164923673r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.bakkerverkoper Rozengracht 7west1650236110v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.verkoper Zuiderplein 5zuid1654236276r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.verkoper Franekereind 191664238231r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1683241237r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens , n.u.naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31690242308r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 531696243244v
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten zuiden Zoutsloot 51achter170024471r
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 491712245164v
BASTIAANS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 53171924651v
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 491721246119r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9171924656r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9171924656r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 181735249100r
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 281681241139v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat1664238220r
BASTIAANS, ROMKJE Romcke Bastiaens verkoper Noorderhaven1603228371r
BASTIAANS, RUURDhet staerfhuis van wijlen Ruyrt Bastiaens crediteur (triumphant) Brouwersstraat OZ1599228171r
BASTIAANS, wijlen Ryourdt Bastiaens verkoper Brouwersstraat OZ1598228106r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11164323571r
BASTIAANS, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijn Bastiaens eigenaar perceel onbekend16992449r2
BASTIAANS, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel Tiepelsteeg168124141va2
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntie Bastiaens verkoper Heiligeweg 34168524271r
BASTIAANS, Tyetsken Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7169324355v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens koper Sint Odolphisteeg 121697243268r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10170724529v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14173524997r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 141746251154r
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7169324355v
BASTIAANS, IEMKJE Ympkjen Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7169324355v
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u.verkoper Heiligeweg 4168124135ra
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u.verkoper Lanen 85oost168124135ra
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ168124135ra
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens bakker (mr. -)koper provisioneel huis genaamd de MorgenstarLanen 85oostde Morgenstar167524029va
BIKKER, JOCHEM Jogchum Bastyaans Bikkerkoper Noorderhaven 2817562546r
, AUKJE Auck Baucke aanhandelaar Wortelstraat NZ1600228195v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachterKerkpoortstraat NZ1600228187r
BAUKES, EEBEhet sterfhuis van wijlen Aebe Bauckes , c.u.verkoper Noordijs WZ1605228450v
BAUKES, ANTJE Anna Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied)1613229160r
BAUKES, ANTJE Anna Bauckes verkoper Hoogstraat 411618230116r
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verwandelaar onbekend159822877v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Wortelstraat NZ1603228358r
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Schritsen 211624230381v
BAUKES, BAUKJE Bauck Bauckes koper Franekerpoort (gebied)1600228197r
BAUKES, BAUKE Bauck Bauckes koper huis, uitgezonderd de grond met gereedschappenten oosten van Harlingen162823246v
BAUKES, BAUKEde verkoper Baucke Bauckes , c.u.naastligger ten oosten onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKJE Bauckien Bauckes koper Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
BAUKES, BAUKJE Bauckien Bauckes eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
BAUKES, BROER Broer Bauckes brouwer (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat OZ1723246169v
BAUKES, BROER Broer Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 251723246174v
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes kuiper (mr. -)koper huisBildtstraat 271674240137r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes kuiperverkoper Bildtstraat 271681241150r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1682241229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes koper hoekhuisBildtstraat 111635233172v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u.koper 1/3 huis daar de Valk in de gevel staatNoorderhaven 107de Valk163823468v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u.bakkerkoper 1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorendeNoorderhaven 107de Valck164323565r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431644235109r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u., de proclamants broederverkoper Hoogstraat1644235113r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes koper 1/3 huis genaamd de ValckeNoorderhaven 107de Valcke1645235162v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u.eigenaar van 2/3 Noorderhaven 1071645235162v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes naastligger ten westen Zoutsloot 491657237127r
BAUKES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 1051657237263v
BAUKES, DOEKEwijlen Doecke Bauckes verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16165623798r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.koper huis, loods en plaatsKerkpoortstraat 591658237170r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65166023864v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 591661238111r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper q.q. Noorderhaven 13166923937ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper Schritsen NZ167124038r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper huisHofstraat ZZ167224097r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 28167224097v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 CGFranekereind 131673240128v
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuisFranekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steegRommelhaven 1116702403ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 281682241214v
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ168024176r
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Schritsen 35168024198r
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg164323568v
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , zoon van de verkopersekoper door niaar huis daer de Swarte Gortmullen uuythanght, met ledige plaats ten zuidenNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen1647235244r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u.meelmanverkoper onbekend164823612r
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ1605228441r
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ1605228441r
BAUKES, EEBEhet sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ1605228441r
BAUKES, ENNEde kamer van de erfgenamen van wijlen Eene Bauckes naastligger ten oosten Rinnertspijp WZ162523160v
BAUKES, IEME Eme Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2316112292v
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 211623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 191623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Noorderhaven 28achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
BAUKES, ENNEde erfgenamen van wijlen Enne Bauckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28161723069r
BAUKES, ENNEde brouwerij van de erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 20161623055r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten zuiden Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 23achter161723064v
BAUKES, FOKKE Focke Bauckes , uitlandigverkoper van 1/2 Hondenstraat 14162823269v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend1659237191v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaarkoper 5 pm land (per pm)ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1662238141v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes , vader van de koperverkoper Heiligeweg ZZ1601228260v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat1614229196r
BAUKES, GERRIT Gerryt Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
BAUKES, GERRIT Gerryt Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
BAUKES, GOSSE Gosse Bauckes verkoper Hoogstraat 51162623198r
BAUKES, GRIETJE Gryttie Bauckes verkoper Kerkpoortstraat 491702244145v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes koper Zoutsloot 1161723074v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied)1617230102v
BAUKES, IDSKE Idtske Bauckes koper Rommelhaven 26b159822874v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u.eigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u.eigenaar Grote Bredeplaats 211603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis en brouwhuisGrote Bredeplaats 191603228345v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis met 3 kamers daarachterGrote Bredeplaats 211603228345v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 2516112293r
BAUKES, ENNE Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen1614229197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen1614229197v
REEN, IEPE BAUKES Ipe Bauckes Rheendeurwaarder Staten van Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
BAUKES, JAN Jan Bauckes verkoper q.q. William Boothstraat 271634233148r
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 11601228249r
BAUKES, JELTJEde kamer van Jeltie Bauckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 3172024659r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten zuiden Franekereind 281716245271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten westen Franekereind 281716245271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes verkoper Franekereind 281716245271r
BAUKES, JETSKE Jicke Bauckes verkoper Bildtstraat 121604228390r
BAUKES, JOHANNESwijlen Joannes Bauckes verkoper Hoogstraat 5168524264r
LEI, JOHANNES BAUKESburgerhopman Joannes Bauckes van der Leykoper huis en hofNoorderhaven 531675240201v
LEI, JOHANNES BAUKESburgerhopman Joannes Bauckes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 51167924135v
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes bruidegom 1602228316v
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koper tichelwerk of steenovern met huis en 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen1621230262r
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes naastligger ten noorden Noordijs 11noord162523182r
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopmanverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
BAUKES, JOHANNESde hof van Johannes Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat163923482r
BAUKES, LOUWde erfgenamen van wijlen Louw Bauckes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41615229276r
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54166523926v
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen1659237219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes brouwer en tichelaaraanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsenten oosten van Harlingen1659237219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht NZ164823627v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen16552374v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper 1 pm 8 einsen 12 penningen en 7 roeden landten zuiden van Harlingen165623761v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen165623762r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarkoper 1/4 tichelwerkten oosten van Harlingen165623792v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tigchelerverkoper Rommelhaven 11658237151r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwergeniaarde koper Grote Kerkstraat 411659237192r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwerkoper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsenten oosten van Harlingen166023866r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43166123884r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwernaastligger ten noorden Heiligeweg 38166123890v
BAUKES, PAULUSde brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Kruisstraat 3west1662238125r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwerkoper huis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachterNoorderhaven 66het Haentie1662238136v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwerverkoper Hofstraat 181662238137r
BAUKES, PAULUSde hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 31662238138v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251662238157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 251662238157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarverkoper Kruisstraat 8zuid_achter1663238190r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaarverkoper Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
BAUKES, PAULUShuis en brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 271664238209r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 271664238209r
BAUKES, PAULUShet huis genaamd het Haantje van Pals Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 64het Haantje1664238209v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Kerkpoortstraat1664238212r
BAUKES, PAULUS3 kamers van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Rozengracht 271664238212v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 271664238212v
BAUKES, PAULUSeen kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 31664238215r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 19166423823va
BAUKES, PAULUSde verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen16642391r
BAUKES, PAULUSde vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen16642391r
BAUKES, PAULUSde verkochte hof van Pals Bauckes naastligger ten noorden Rozengracht16652392v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht16652392v
BAUKES, Palse Bauckes tichelaarverkoper Noorderhaven 6616652391v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuinGardenierstraat NZ1620230245v
BAUKES, PIEBEgezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Zuiderplein 11623230341v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat162523170v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koopmanverkoper Achterstraat ZZ162823270v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes , c.u.verkoper Liemendijk ZZ1645235175r
BAUKES, PIETER Pieter Bauckes , zoon van de verkoperkoper door niaar kamerKruisstraat1615229270v
BAUKES, PIETER Pieter Bauckes verpachter grond Klaverbladstraat 51621230268r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis of kamerBoth Apothekerstraat1614229200r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond Both Apothekerstraat1614229200r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 321614229229v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis, schuur en ledige plaatsZoutsloot NZ1615229253v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond ([tekent protest aan])Klaverbladstraat 19161723061v
BAUKES, PIEBEburgerhopman Pybe Bauckes verkoper q.q. Rozengracht 221629232110v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatskeGardenierstraat NZ1631232178v
BAUKES, PIEBEhuis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1631232178v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1631232178v
BAUKES, PIEBEde hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat163223340v
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Brouwersstraat 211633233122r
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 381633233122r
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 331633233122r
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes bewoner Brouwersstraat 11634233156v
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib.verkoper Brouwersstraat 11634233156v
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib.verkoper Gardenierstraat1634233156v
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib.verkoper Gardenierstraat1634233156v
BAUKES, PIEBEoud burgemeester Pybe Bauckes , mede voor zijn kinderenverkoper ([staat: in het geheel])Brouwersstraat 11635233165r
BAUKES, PIEBEoud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ1635233169r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west1644235127r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond Klaverbladstraat 191644235155v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter1645235165r
BAUKES, RIKSTJE Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 281703244355r
BAUKES, RIKSTJEde kinderen van Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 281703244355r
BAUKES, ROCHUS Rocheus Bauckes koper grondpacht van 2-05-00 CGVoorstraat 621605228481v
BAUKES, ROCHUSde erfgenamen van wijlen Rochus Bauckes naastligger ten westen Voorstraat 641620230199r
REEN, ROMKJE BAUKES Romckien Bauckes Rheenkoper Kerkpoortstraat 55achter1652236201r
REEN, ROMKJE BAUKESwijlen Romckien Bauckes Rheenerflater Kerkpoortstraat 55achter1657237259r
BAUKES, SAAPKE Saep Bauckes koper Grote Kerkstraat 271619230193v
BAUKES, SAAPKE Saep Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
BAUKES, SCHELTE Schelte Bauckes verkoper Lanen1623230357v
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)162923289r
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied)162923289r
BAUKES, SJOERDwijlen Siuerd Bauckes verkoper Lanen 71620230251v
BAUKES, STOFFEL Stoffel Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
BAUKES, STOFFEL Stoffel Bauckes verkoper q.q. Lanen 71620230251v
BAUKES, SIEBOUT Sybout Bauckes , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 56164423597v
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdragerverkoper Oosterkeetstraat 1164823617r
BAUKES, SIEMENwijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v
BAUKES, SIEMENde weduwe van Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16702404ra
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamerOosterkeetstraat 11644235130r
BAUKES, SIETSKE Sytske Bauckes koper Spinstraat 111702244181v
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1631232179r
BAUKES, TEEKEde weduwe van Taecke Bauckes , c.soc.naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16552374v1
BAUKES, TJEERD Tiaard Bauckes molenaar [staat: muller]koper huis, de ledige plaats ten zuiden en het medegebruik van de ledige plaats ten zuidenNoordees (gebied)1627231160v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16362349v
BAUKES, TIJSKEde kamer van Tieske Bauckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ165523746r
BAUKES, Tjaerdts Bauckes verkoper Zoutsloot 1161723074v
BAUKES, TJERKwijlen Tjerk Bauckes , c.u.erflater Zoutsloot 105166823922ra
BAUKES, TRIJNTJE Trijncke Bauckes verkoper Lanen 891615229276v
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes koper Sint Jacobstraat 13159722835r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes koper Noorderhaven 1081598228107r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes aanhandelaar Lanen 891599228144r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes verkoper Sint Jacobstraat 131614229235v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes geniaarde koper Heiligeweg 441630232146r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes koper Heiligeweg 44163123323v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 44163123323v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes verkoper Kruisstraat 5west1644235142v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes verkoper Rozengracht NZ164823627v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Bauckes verkoper Noorderhaven 1071668239133r
BAUKES, TRIJNTJE Trintie Bauckes koper Kruisstraat 5west162923291v
BAUKES, TJEERD Tyaerd Bauckes , c.u.verkoper Noordees (gebied)1629232109v
BAUKES, Tziaedts Bauckes koper Zoutsloot NZ1613229127r
BAUKES, UILKJE Uylckjen Bauckes , voor haar kinderenverkoper Grote Ossenmarkt 1416842422ra
BAUKES, WALTJEgrondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Lombardstraat165623761r1
BAUKES, ENNEde kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Bauckis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1623230350v
BAUKES, LOUWwijlen Louw Baucks protesteert vanwege een hypotheek Rinnertspijp WZ159822883r
, TJEERD Tjaardt Bauckx verkoper Nieuwstraat163723433r
, LOUWhet huis van Louw Baucx naastligger ten westen Heiligeweg1600228199r
BAUKES, ABRAHAMwijlen Abraham Baukes erflater Lanen 561728247100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a.huurder (p.j.)Lanen 56173124810v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerdenknoopmaker (mr. -)koper huisSchritsen 271748251224v
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat1651236150v
BAUKES, ANNE Anne Baukes verkoper Lanen 561728247100r
BAUKES, AATJE Attie Baukes naastligger ten westen Lanen 58172024660v
BAUKES, AATJE Attie Baukes verkoper Lanen 561728247100r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes schuitvoerderkoper kamer met een tuintje en oosten daarvanAchterstraat1651236146v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper heerlijk huisLanen 15175725456v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper Zuiderhaven 11758254178r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper woningGardenierstraat 14177225822v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper huis met een bleekDroogstraat 47de Witte Leest177225852v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 5177225853v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger deelt put Voorstraat 181774258153v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 131775258205v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 191780259246v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)verkoper Zuiderhaven 11782260240r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191782260257v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 471782260259r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)verkoper Kleine Kerkstraat 51782260260r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat 141782260261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 17178326126r
BAUKES, BAUKEde koper Bauke Baukes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17178326126r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13178326173r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper huisSchritsen 551786262147r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes , oud ruim 65 jarenmetselaar (mr. -)verkoper Lanen 151787262221v
BAUKES, BROER Broer Baukes verkoper Scheffersplein OZ1723246169r
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamerOosterkeetstraat 11724246188v
BAUKES, BROER Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5172824788r
BAUKES, BROER Broer Baukes koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 25173224896r
BAUKES, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 51754253169r
BAUKES, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 51757254111r
BAUKES, BROERwijlen Broer Baukes verkoper William Boothstraat 271769257125v
BAUKES, BROERde goederen nagelaten bij wijlen Broer Baukes koper Zoutsloot ZZ177325896r
BAUKES, BROERde nalatenschap van wijlen Broer Baukes koper Achterstraat ZZ177325896r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 21793264135v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236169r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schipper (schuit-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Rozenstraat 1Almenum1793264131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schipper (schuit-)koper grond van de voormalige suikerraffinaderij ([voor de twee percelen in deze akte])Hofstraat 201793264131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Rozengracht 211799265207r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Rozengracht 211801265285r
BAUKES, KORNELISde weduwe van Cornelis Baukes naastligger ten westen Hofstraat 221809268197r
BAUKES, DOEDEwijlen Doede Baukes verkoper Wortelstraat 10172024658r
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 211762255123v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21177725948v
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3179326484r
BAUKES, IEME Eme Baukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23159822888r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes koper huisRomastraat 291780259286r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes* naastligger ten oosten Romastraat 2717812609r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 29178126083v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes huurder (p.j.)Romastraat 291782260307v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u.huurder Noorderhaven 891790263198r
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder Noorderhaven 27178626295v
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder benedenkamer Lanen 331788262267r
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopmakoper herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederijRozengracht 27de Gekroonde Zeevaart179226421v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopmakasteleinprotesteert omdat hij geen consent geeft Rozengracht 271799265150r
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopmaverkoper Rozengracht 271800265247r
BAUKES, FREERK Freerk Baukes scheepstimmermankoper huisLanen 3178326147v
BAUKES, GEERTJE Geertje Baukes koper Kerkpoortstraat 291779259227v
BAUKES, GOSSEvrijgezel Gosse Baukes koper huisGrote Kerkstraat 271784261203r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claverkastmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 271790263187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claverkastmaker (mr. -)verkoper Tiepelsteeg OZ1790263189r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaverschrijnwerker (mr. -)verkoper Heiligeweg 681785261265v
BAUKES, GRIETJE Grietje Baukes koper Lanen 741729247289r
BAUKES, GRIETJE Grytie Baukes koper Kerkpoortstraat 49170024443r
BAUKES, HENDRIK Hendrik Baukes , c.u.huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13180226665v
BAUKES, HILTJE Hiltie Baukes koper Nieuwstraat 381726246254v
BAUKES, HILTJEwijlen Hiltie Baukes erflater Nieuwstraat WZ17392508r
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.)buiten Harlingen1651236161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13176125570v
BAUKES, JAKOBwijlen Jacob Baukes verkoper Sint Odolphisteeg 111782260205r
BAUKES, JANwijlen Jan Baukes koper Steenhouwersstraat 2179826591r
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis en erfGrote Ossenmarkt 231799265202r
BAUKES, JAN Jan Baukes geniaarde koper Zuiderhaven 4180226668v
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huisZuiderhaven 291809268268v
BAUKES, JANde weduwe van Jan Baukes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 41811269147r
BAUKES, JANKEmeerderjarige vrijster Janke Baukes verkoper Noorderhaven 981741250191v
BAUKES, JELTJEals bewoner Jeltie Baukes naastligger ten oosten Brouwersstraat 31725246236v
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ1738249229r
BAUKES, JILTde weduwe van Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 51742250250r
BAUKES, JILT Jilt Baukes metselaar (mr. -)hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r
BAUKES, JOHANNES Joannes Baukes verkoper ten zuiden van Harlingen163723430v
BAUKES, JOHANNESde hof van Johannes Baukes naastligger ten zuiden William Boothstraat1626231116v
BOER, JOUKE BAUKES Jouke Baukes de Boerverkoper Hoogstraat 431808268157v
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat 51740250107r
BAUKES, KLAASde weduwe van Klaas Baukes naastligger ten zuiden Heiligeweg 61799265153r
BAUKES, KLAASde weduwe van Klaas Baukes naastligger ten westen Heiligeweg 61799265153r
BAUKES, KLAASwijlen Klaas Baukes verkoper Heiligeweg 418072689r
BAUKES, LIEUWKJEmeerderjarige vrijster Lieuwkjen Baukes verkoper Noorderhaven 981741250191v
BAUKES, LIJSBET Lijsberth Baukes huurder Kerkpoortstraat 21786262123v
BAUKES, NEELTJEongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jarenverkoper Lanen 151787262221v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Baukes , ongehuwde dochterverkoper Grote Kerkstraat 171788262250r
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEde boedel van wijlen Neeltje Baukes verkoper (testament dd 04-07-1788)Schritsen 551799265157r
BAUKES, NEELTJEwijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 551799265167v
BAUKES, PAULUS Paals Baukes naastligger ten westen Hoogstraat 101641234157v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes tichelaarkoper van 1/2 huis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noordenRommelhaven 13164023492v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaargeniaarde koper Heiligeweg 46een_achter1662238159r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes naastligger ten westen Rozengracht NZ1663238180r
BAUKES, PIEBEals bewoner Piebe Baukes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west164323537v
BAUKES, PIER Pier Baukes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg172024684v
BAUKES, PIETJE Pietje Baukes verkoper Schritsen 21809268251v
BAUKES, PIEBEoud burgemeester Pybe Baukes naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1674240162r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s.huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 231791263350r
BAUKES, SARAwijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13175725499v
BAUKES, SARAwijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13175725499v
BAUKES, SIJKE Sijke Baukes geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1702244186r
BAUKES, SJOERDJE Sioetje Baukes koper Heiligeweg 50178526227r
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes koper Schritsen 611771257196v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes koper Schritsen 59178126039v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes geniaarde koper Hoogstraat 191784261155v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes naastligger ten noorden Schritsen 611802266112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes verkoper Schritsen 611802266112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes koper Schritsen 611802266133v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes verkoper Heiligeweg 50181026987r
BAUKES, SIETSKE Sydske Baukes verkoper Spinstraat 111703244219r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 131782260230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13178826359r
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1642234173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen1642234173v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huisVijver 9180126610r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 241808268131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161809268218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 131809268305v
BAUKES, TIETJE Tietje Baukes koper Schritsen 251801265293r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Baukes koper Hondenstraat ZZ1626231134v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Grote Kerkstraat163223357v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Brouwersstraat 111688242226v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Zoutsloot 67170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Nieuwstraat 42170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lombardstraat 2170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lombardstraat 4170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Franekereind 19170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Kerkstraat 10170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 12170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 9170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 13170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Kerkstraat 8170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 28170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 26170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Bredeplaats170824553r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg170824553r2
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
RHENEN, BAUKES Tydsdke Baukes van Rheenengeniaarde koper Heiligeweg 681785261265v
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes verkoper Zoutsloot 85177725976r
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes verkoper Droogstraat NZ177725977v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes schipper (turf-)koper huis en tuinSchritsen 151784261217v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22178526234r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 171789263102r
BAUKES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 2218012669r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17180826872r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24181026917r
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komstkoper huisZuiderhaven 331809268253r
BAUKES, ENNEde kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Baukis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter1623230350r
BAUKES, PIEBE Piebe Baukis verpachter grond Klaverbladstraat 191626231138r
, LOUW Louu Baux naastligger ten westen onbekend159722811r
BAVIUS, IEFKE Yfke Bavius verkoper ten zuiden van Harlingen170824574v
, WIEBREN Wybren Baytsen koper woning bestaand uit 2 kamersRomastraat ZZRomen1695243170v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beens verkoper Grote Kerkstraat 181690242327v
BERENDS, THOMAS Thomas Beens wever (linnen-)koper huis met een schuurtje erachterRapenburg 6west1690242328v
BERENDS, WILLEM Willem Beens torenblazer (stads -)koper huisGrote Kerkstraat 391706244324av
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228361r
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Wasbleek 92178126080r
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamphuurder (p.w.)Ooievaarsteeg OZ178126075v
BERENDS, LIJSBET Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat 491807267297r
BERENDS, FOKELTJE Fokeltje Beerends koper Heiligeweg 13181026956r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8181026942r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 141786262125v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends koper huisWeverstraat 3180826836v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beerends Velthuisverkoper Romastraat ZZ1803266302r
BERENDS, HILTJE Hiltje Beerends koper Bargebuurt180126639v
BERENDS, JANwijlen Jan Beerends wever (mr. bont-)verkoper Hofstraat 141766256196r
BERENDS, JAN Jan Beerends , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 111766256214r
BERENDS, JAN Jan Beerends verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7180426788r
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends naastligger ten oosten Schritsen 311805267132r
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 261811269143r
BERENDS, REINERde weduwe van Reinder Beerends huurder (p.j.)Vijverstraat 9180826875r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekelnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331775258219r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuvingkoper Voorstraat 68180426719v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuvinghuurder Voorstraat 68180426719v
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 301808268156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 281808268156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 301808268156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 281808268156r
BERENDS, FOKKE Focke Beerens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1661238101r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161733248192r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131733248218v
BERENDS, JAN Jan Beerents koper kamer en weefwinkelWilliam Boothstraat 3171924655v
BERENDS, JAN Jan Beerents naastligger ten noorden Kerkpad 341766256224r
BERENDS, JORIS Jooris Beerents koper huisRozemarijnstraat 31733248224r
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 541796264343v
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61783261120r
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrugverpachter grond Spinstraat NZ175725457v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrugnaastligger ten noorden Spinstraat NZ175725457v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7176425664v
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds koper huisVijverstraat 91758254167r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds verkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds naastligger ten oosten Vijverstraat 717922643r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds , oud meerderjarige vrijsterverkoper Vijverstraat 9180126613v
VELDHUIS, ANTJE BERENDSmeerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuisverkoper Nieuweburen 51780259281r
BERENDS, BERENDde weduwe van Beernd Beernds naastligger ten oosten Zoutsloot 781754253179r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)koper woning en weefwinkelWerfpad176125578v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)verkoper Werfpad1763255222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Achterstraat 71765256264r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds , c.u.huurder boven Lammert Warndersteeg 181779259176r
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Werfpad1763255237r
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 161775258230v
BERENDS, DAVIDmeerjarige jongeman David Beernds touwslagerkoper huisWilliam Boothstraat 25178126019r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 21760254257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond pakhuis Rommelhaven 21760254257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds korfmakerverkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 10176425650r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 21767256240r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond wagenmakerij Rommelhaven 21767256240r
BERENDS, DOETJE Doetje Beernds koper Rommelhaven 15179626510r
BERENDS, FRANS Frans Beernds naastligger ten oosten Wortelstraat 101759254240v
BERENDS, FRANS Frans Beernds wever (bont-)verkoper Zoutsloot 981759254242v
BERENDS, GRIETJE Grietje Beernds verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
BERENDS, GRIETJEwijlen Grytje Beernds erflater Vijver 61754253274r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat 19oost1755253248r
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beernds verkoper Kerkpad 34175625415r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.)Ooievaarsteeg 23a1789263120v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beernds Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4west1789263160v
BERENDS, HENDRIKde nagelaten minderjarige zoon van Hendrik Beernds wever (mr. bont-)verkoper Moriaanstraat 121754253163v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 351754253188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper onbekend1762255125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 271763255188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35176425687r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder (p.j.)Nieuwstraat 3177725950r
BERENDS, JAKOB Jacob Beernds , c.u.huurder Hofstraat 21west1765256142v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71751252112r
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 241751252160v
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmakernaastligger ten zuiden Hoogstraat 241751252160v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9175225319v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71754253153v
BERENDS, JAN Jan Beernds verkoper Gardenierstraat NZ1753253273r
BERENDS, JAN Jan Beernds wever (bont-)koper huisonbekend ZZ176325617v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 111766256181v
BERENDS, JAN Jan Beernds wever (bont-)verkoper Tiepelsteeg ZZ177225828v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91779259216v
BERENDS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Beernds naastligger ten oosten Hoogstraat 241780259252r
BERENDS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Beernds naastligger ten zuiden Hoogstraat 241780259252r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s.huurder Scheerstraat 1178126014r
BERENDS, JANde weduwe van Jan Beernds huurder (p.w.)Tiepelsteeg178126085r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u.huurder Kerkpoortstraat 1317822611r
BERENDS, JELTJE Jeltje Beernds verkoper Zuidersteeg ZZ177225848r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Nieuwstraat 301752252233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Rommelhaven 21767256240r
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds naastligger ten zuiden Bildtstraat 91752252199v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds , voor haar minderjarige dochterwinkelierseverkoper Bildtstraat 1117522538r
BERENDS, MARTJEN Martje Beernds koper Droogstraat NZ177725977v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDSheer Pieter Beernds van Wijdenbrugverpachter grond Spinstraat ZZ176425623r
BERENDS, PIETERde weduwe van Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1175725492r
BERENDS, PIETERwijlen Pyter Beernds steenvoerderverkoper Herenwaltje 191759254187v
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 8midden1751252146v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
BERENDS, RIKSTJEwijlen Rixtje Beernds verkoper Hoogstraat 141787262183r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaarwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 351782260221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekelwever (bont-)koper dwarshuisje en tuintjeNieuwstraat 35176425687r
BERENDS, STIJNTJE Stijntje Beernds verkoper Liemendijk OZ176825778v
BERENDS, STIJNTJEwijlen Stijntje Beernds erflater Kerkpoortstraat 671775258206r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuvingkoper door niaar huis en brouwerijHeiligeweg 16het Springend Paard1793264159r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuvingkoper door niaar huis en brouwerijHeiligeweg 18het Springend Paard1793264159r
BERENDS, TRIJNTJE Trintje Beernds koper Hoogstraat 471775258203r
BERENDS, IETJE Yttje Beernds huurder Heiligeweg 8176125565r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerndts naastligger ten westen Franekereind 30oost167924151v
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18170124499r
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat162823275v
BERENDS, Aerntie Beerns koper huisBrouwersstraat 71668239154v
BERENDS, Aerntie Beerns naastligger ten noorden Brouwersstraat 91677240268r
BERENDS, AGNIETJE Agniet Beerns verkoper Brouwersstraat 191641234147v
BERENDS, ALBERT Albert Beerns wever (mr. bont-)koper Zuiderstraat 12174425141v
BERENDS, ALLERT Allert Beerns huurder Schritsen 60173524990v
BERENDS, ANTJE Anna Beerns verkoper Schritsen15972282v
BERENDS, ANTJE Anna Beerns , mede voor zichverkoper Zoutsloot NZ16312336r
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Sint Jacobstraat 9164323569v
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Moriaanstraat 4173524972r
BERENDS, ARJENde weduwe van Arjan Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 181726246279v
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns koper door niaar Grote Kerkstraat 18170124499r
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns , c.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 181702244170v
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns verkoper Grote Kerkstraat 181702244170v
BERENDS, ARJENde weduwe van Arjen Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14172824771r
BERENDS, AUKJE Auck Beerns verkoper Lanen 911614229187v
BERENDS, AUKJE Aukien Beerns verkoper Havenpoort 11734248282v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns koper Noorderhoofd 3170824545r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns koper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 131728247111v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns , moeder van de koperverkoper Noorderhoofd 31730247308r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Noorderhaven 331730247367r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zuiderhaven 38twee_achter1731247388r
BERENDS, AUKJEwijlen Aukjen Beerns erflater Noorderhaven 341738249281v
BERENDS, BEREND Beern Beerns , broers zoon van de verkopersekoper door niaar kamerSchritsen164223526r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u.geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
BERENDS, BERENDwijlen Beern Beerns wever (mr. -)koper Both Apothekerstraat 8172724746v
BERENDS, BEREND Beern Beerns naastligger ten westen Zoutsloot 82173224876r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u.huurder Wasbleek 31742250229r
BERENDS, BEREND Beern Beerns wever (mr. bont-)verkoper Bargebuurtspoortje 101748251226v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alpherskoper huisKerkpoortstraat 7achter1724246192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphersnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphersnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
BERENDS, Beerns Beerns , c.u.wever (bont-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg WZ1717245303r
BERENDS, BERENDJEwijlen Beerntie Beerns verkoper Herenwaltje 171657237260r
BERENDS, BERBER Berber Beerns koper Weverstraat1644235107v
BERENDS, BOKKE Bocke Beerns naastligger ten oosten Lanen 751620230223r
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13168024180v
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Zuiderhaven1734248349r
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmakernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8173524927v
BERENDS, DOUWE Douwe Beerns verkoper Zoutsloot 11746251112v
BERENDS, EELKJE Eelck Beerns verkoper Vijverstraat1612229105r
BERENDS, EELKE Eelcke Beerns verkoper Lanen 371612229124r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns koper Zuiderplein 31598228114r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 4517432515r
BERENDS, Eltke Beerns koper huisLanen 37161122946r
BERENDS, IEPE Epe Beerns kuiperkoper 1/2 huisRommelhaven 2west163323399r
BERENDS, IEPE Epe Beerns koper huisHeiligeweg 66165523732r
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Lombardstraat 81663238192r
BERENDS, FENTJE Fenne Beerns koper Kerkpoortstraat 71730247336r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 24162523153r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns verkoper q.q. Droogstraat NZ1626231102v
BERENDS, FOKKE Focke Beerns , c.u.verkoper Hoogstraat 261634233142r
BERENDS, FRANS Frans Beerns wever (mr. -)naastligger ten oosten Wortelstraat 101740250116v
BERENDS, FRANS Frans Beerns wever (mr. -)naastligger ten oosten Wortelstraat 101741250194r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper van 200/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper Both Apothekerstraat 817402505va
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 251748251236r
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns verkoper Moriaanstraat 4173524972r
BERENDS, GERBENwijlen Gerben Beerns verkoper Rommelhaven 2west162823245r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerns voormalig huurder? (p.j.)Ooievaarsteeg1745251110r
BERENDS, GERRIT Gerryt Beerns huurder Molenpad 9a1736249144v
BERENDS, GERRITJE Gerrytje Beerns verkoper Kromme Elleboogsteeg1762255119r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns verkoper Grote Kerkstraat 40west1697243282r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns verkoper Grote Kerkstraat 341697243283v
BERENDS, GOOITSEN Goycke Beerns naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1618230143v
BERENDS, GOOITSENde curatoren van wijlen Goytyen Beerns , c.u.wever (mr. linnen-)verkoper Romastraat 3163923475r
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Kerkpad 181738249273v
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat 21oost173624914va
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat 21oost173724916va
BERENDS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns verkoper Kleine Bredeplaats 20163723430r
BERENDS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns verkoper Vijver 7163723430r
BERENDS, GRIETJEde erfgenamen Grietje Beerns verpachter grond Lanen 4416652395r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerns huurder Bildtstraat 51730247369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten oosten Liemendijk1620230218v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1623230371r
BERENDS, HARMENhet kind van Harmen Beerns verkoper Liemendijk NZ1623230371v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns , voor zijn kindverkoper Liemendijk NZ1623230371v
BERENDS, HARMENde plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HARMENhuis en plaats van Harmen Beerns naastligger ten zuiden Liemendijk NZ1630232133v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns koper huisLanen 30164223519r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten zuiden Lanen 30164223519r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns , c.u.chirurgijn (mr. -)geniaarde koper Rozengracht 141653236220v
BERENDS, HARMENmr. Harmen Beerns , c.u.geniaarde koper Liemendijk165523712v
BERENDS, HARMENmr. Harmen Beerns chirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L])Achterstraat 45oost165523721v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelVianen1737249174r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291745251109r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 291752252209r
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beerns verkoper Kerkpad 32achter175625424v
BERENDS, HENDRIKvan Hendrick Beerns naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1613229160r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns smidnaastligger ten westen Hoogstraat 411618230116r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns verkoper onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HENDRIKde last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ1626231130r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 371626231156r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 371627231166v
BERENDS, HENDRIKhet huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1164823635v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns verkoper q.q. Voorstraat 50167023941va
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (bont-)koper huisNieuwstraat 331728247107v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 351728247119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19173524937v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat173524963r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. bont-)koper huisMoriaanstraat 121751252121r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten oosten Moriaanstraat 101751252123v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns koper door niaar huis genaamd de Zilverberg, bij de Rode DeurenKerkpoortstraat 27de Zilverberg17602556v
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiperkoper van 1/4 Franekereind 30west1640234111v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns kuiper (mr. -)koper hoekhuisVoorstraat 60163823458r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 581641234150v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huisFranekereind 29oost1645235189r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beerns kuiper (mr. -)koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuinKerkpoortstraat NZRad van Avontuur1646235201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachterFranekereind 9164823616r
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18166523923v
BERENDS, IEPEde plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ166723972v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236206r
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236210v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns schoenmakerverkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper q.q. Grote Kerkstraat 201663238162r
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, JAN Jan Beerns bewoner Hondenstraat 131619230189v
BERENDS, JANde verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend1620230212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend1620230212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper Zoutsloot NZ162523169r
BERENDS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Beerns naastligger ten zuiden Hoogstraat 261634233142r
BERENDS, JANde weduwe van Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3163723431v
BERENDS, JAN Jan Beerns rogstorterkoper huis en plaatsHofstraat NZ163823449r
BERENDS, JAN Jan Beerns , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 37164323591v
BERENDS, JANwijlen Jan Beerns verkoper Hoogstraat1645235161v
BERENDS, JAN Jan Beerns koper kamerSchoolsteeg WZ1647235263r
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintjeKarremanstraat 41662238149r
BERENDS, JANhet huis van het kind van Jan Beerns naastligger ten westen Zoutsloot 981675240189r
BERENDS, JAN Jan Beerns schipper (schuit-)koper q.q. Noorderhaven 1001710245106v
BERENDS, JAN Jan Beerns schipper (oud schuit-)verkoper Noorderhaven 90172724722r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 411730247362v
BERENDS, JANwijlen Jan Beerns erflater William Boothstraat 3173224891r
BERENDS, JAN Jan Beerns wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 5173424913r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11737249211r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten zuiden Hoogstraat 221741250154v
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 371743250285v
BERENDS, JANwijlen Jan Beerns wever (bont-)verkoper Liemendijk1752252203v
BERENDS, JAN Jan Beerns , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 61759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 81759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns van Aurickverkoper q.q. Peterseliestraat1622230315v
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u.verkoper Karremanstraat 41669239189r
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, JELTJE Jeltie Beerns koper Zuidersteeg 1173925023v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerns wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
BERENDS, JOOST Joost Beerns eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ1696243256v
BERENDS, JOOST Joost Beerns verkoper Zuiderhaven ZZ1698243382v
BERENDS, JORIS Joris Beerns naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 11737249211r
BERENDS, JORIS Joris Beerns , thans uitlandigvarenspersoonverkoper Rozemarijnstraat 31737249220r
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 5172724756v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns geniaarde koper Noorderkade 131705244292r
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns koper Noorderkade 131706244341v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns verkoper Noorderkade 131706244345r
BERENDS, LISKJE Lischjen Beerns koper Bildtstraat 111738249271v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beerns winkelierverkoper Zoutsloot 51173925012v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarkoper kamerZoutsloot 211730247356v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarkoper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintjeNieuwstraat 51740250107r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarverkoper Zoutsloot 211740250111v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannenbakkerkoper huisKerkpad 71695243175r
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns* pannenbakkernaastligger ten westen Hofstraat 31170124498v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven 221730247298v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22175325344v
BERENDS, MARTEN Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6164923696r
BERENDS, MARTENde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 131657237103v
BERENDS, MARTENwijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats1657237116r
BERENDS, MARTENde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats1657237116r
BERENDS, NEELTJEde weduwe Neelke Beerns verpachter grond Lanen 44achter15972286v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neelke Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22161723077v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Lanen 44achter1605228466v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5161723063v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181623230369r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162823244r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9162823244r
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 391605228464r
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisnaastligger ten westen Voorstraat 5717182465v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuisverkoper Voorstraat 5717182465v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verpachter grond Rommelhaven 2west162823245r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns smidbewoner Rommelhaven 2west162823245r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 11664238227v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verkoper van 1/2 Zoutsloot 211730247356v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beerns Gaarmanverkoper Grote Kerkstraat 381661238112r
BERENDS, PIETERwijlen Pieter Beerns Gaermansverkoper Zuiderhaven 6167924140v
BERENDS, PIETJE Pietie Beerns koper Kleine Kerkstraat 181636233181r
BERENDS, PIETERhet hoekhuis bewoont door Piter Beerns smidnaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1162823257r
BERENDS, PIETERwijlen Pyter Beerns smidverkoper Noorderhaven 112163323393v
BERENDS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 61634233142v
BERENDS, PIETER Pyter Beerns schoenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 2oost164923686v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaermankoper huis daar de Ham uithangtGrote Kerkstraat 38de Ham1650236142v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west165523732v
BERENDS, PIETJE Pytie Beerns verkoper Gardenierstraat 111646235198r
BERENDS, PIETER Pytter Beerns naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11653236242r
GAARMAN, PIETER BERENDS Pytter Beerns Gaermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west16552373r
BERENDS, REINERwijlen Reyner Beerns verkoper (gesuccumbeerde) Vijver1601228250r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns , c.u.koper huisMolenpad 1171824626r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns wever (mr. bont-)naastligger ten westen Molenpad 91729247273v
BERENDS, ROBERTde erfgenamen van wijlen Robbert Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 49174425135v
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Zuiderbolwerk168024182r
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns naastligger ten westen onbekend168024191v
BERENDS, SJOERD Sjoerd Beerns koopmankoper huis en mouterijNoordijs 71687242165r
BERENDS, STEFFEN Steeven Beerns slotmakerkoper huisLanen 3816472363v
BERENDS, STEFFEN Steven Beerns slotmaker (mr. -)koper Kleine Kerkstraat 51659237221r
BERENDS, STEFFENwijlen Steven Beerns naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7168024178r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Franekereind 30west168024181v
BERENDS, SIEBREN Sybrandt Beerns [staat: Bernssoen] huurder Both Apothekerstraat OZ161523011v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 81702244165v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 41705244271r
BERENDS, TRIJNTJE Trijncke Beerns koper Brouwersstraat 12noord1621230263v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns verkoper Brouwersstraat 12noord163123317v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns koper huisSchritsen 641644235133r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns koper Voorstraat 12achter1647235257v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns verkoper Lanen 931695243148r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns verkoper Kerkpoortstraat 671729247243v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns koper Nieuwstraat 19174325116v
BERENDS, WARNER Warner Beerns , c.u.knoopmakerkoper huisLanen 56164923676v
BERENDS, WARNERde erfgenamen van wijlen Warner Beerns knoopmakerverkoper Lanen 561676240216r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns verkoper Spinstraat 11163723442r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns koper huisKerkpoort (gebied)163723442r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164223520v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.verkoper Rozengracht 18164223520v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 41650236102v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 51657237137r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5166623943r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4166723982r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.torenblazer (stads -)verkoper Lanen 861714245216v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251736249133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251737249161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.huurder Nieuwstraat 2517392509r
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuipergeniaarde koper Franekereind 2163123380v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7166023867v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgerhopman Ype Beerns , c.u.koper huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte uitgang, die afzonderlijk verhuurd kan wordenGrote Kerkstraat 20de Vergulde Feder1663238162r
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15166623941v
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2166623944v
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58166723984v
BERENDS, IEPEhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 1116702403ra
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2168024163r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 131659237216r
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alpheskoper huisKerkpoortstraat 71723246179v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat16362349v
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Hoogstraat 4917462516va
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Zuiderstraat 12174925224v
BERENDS, ANDRIES Andries Beernts koper kamerKerkpoortstraat NZ1673240127v
BERENDS, ANTJE Antie Beernts koper Sint Jacobstraat 716362341v
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Schritsen 5161723066r
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Lanen 30161723073v
BERENDS, BAUKJEwijlen de verkoper Bauck Beernts koper door niaar Grote Kerkstraat 3161122961v
BERENDS, BAUKJEwijlen Bauck Beernts verkoper Grote Kerkstraat 3161122961v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts verkoper q.q. Weverstraat 13161723065v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Zoutsloot 781732248105v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten oosten Zoutsloot 781734248333v
BERENDS, BERENDverkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1175025264v
BERENDS, BERENDwijlen Beernt Beernts wever (mr. bont-)koper Romastraat 29175025271r
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten westen Zoutsloot 82175025273v
BERENDS, BOKKE Bocke Beernts timmermannaastligger ten zuiden onbekend1600228214v
BERENDS, BOIEN Boyen Beernts geniaarde koper Franekereind 4163223339v
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper William Boothstraat 171800265229r
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts , n.u.naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ17272479v
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts naastligger ten westen Bargebuurt 51746251151r
BERENDS, EELKJE Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
BERENDS, ELSKE Elsien Beernts verkoper Grote Kerkstraat 31midden1606228506r
BERENDS, ELSKE Elske Beernts verkoper Zuiderplein 3161122936r
BERENDS, IEPEhet huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1647235252v
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 71653236241r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1658237171v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Epe Beernts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2166123883v
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg1669239203r
BERENDS, FOEKJE Foeck Beernts verkoper van 1/2 Droogstraat 71615229256v
BERENDS, Foeck Beernts protesteert vanwege een hypotheek Droogstraat 7161623042r
BERENDS, FRANS Frans Beernts wever (bont-)koper huis waarin 2 kamers, en plaatsjeZoutsloot 981726246285v
BERENDS, FRANS Frans Beernts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Karremanstraat OZ175025288r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 71695243118v
BERENDS, GEERTRUIDAwijlen Geertruid Beernts Borgerserflater Nieuwstraat 25177725946v
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u.wever (bont-)koper huis met een hof daarachterRapenburg 41712245174r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 571717245288r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts huurder Molenpad 9a1737249196r
BERENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 11654236259r
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 11654236261r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts chirurgijn (mr. -)koper huis en erfLanen 7317432513r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts wever (bont-)koper tuin met zomerhuisKerkpad 32achter175025263v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.naastligger ten oosten Kerkpad 32achter175025263v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts wever (mr. bont-)koper woningKerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten westen Kerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
BERENDS, HEEBELE Hebbel Beernts naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 41675240174r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 CG)Karremanstraat1599228157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat1599228157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Liemendijk161122950v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts , c.u.wever (bont-)koper huis en een potkast ter zijdenHoogstraat 431717245284v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 11171924650v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghveltboekverkoperkoper huis en loodsPoortje 3164823636r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 3316652394ra
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)koper huisNieuwstraat 19173124839v
BERENDS, HENDRIKwijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 161747251167v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 191801265294r
BERENDS, HILTJE Hill Beernts koper Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
BERENDS, IEPE Ipe Beernts kuiper (mr. -)koper huisVoorstraat 60163823460r
BERENDS, IEPE Ipe Beernts kuiper (mr. -)koper huis, brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat163923482r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29oost1650236128v
BERENDS, JANwijlen Jan Beernts koper onbekend1598228110v
BERENDS, JAN Jan Beernts verkoper Brouwersstraat 131615229272r
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Hondenstraat 131620230215r
BERENDS, JANhet huis van het kind van Jan Beernts naastligger ten westen Zoutsloot 981673240114r
BERENDS, JAN Jan Beernts huurder Zoutsloot 531696243244v
BERENDS, JAN Jan Beernts , c.u.schipper (smal-)koper huisHoogstraat 21717245280r
BERENDS, JAN Jan Beernts steenvoerderkoper huisHerenwaltje 151733248278v
BERENDS, JANwijlen Jan Beernts verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 391747251186v
BERENDS, JAN Jan Beernts verkoper Hoogstraat 4917462516va
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelAchterstraat174925213v
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten noorden Herenwaltje 17174925236r
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 1175025264v
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20176825756r
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Scheerstraat 6achter1782260289r
BERENDS, JOOST Joost Beernts scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 hellingZuiderhaven ZZ1696243253v
BERENDS, JOOST Joost Beernts scheepstimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 171697243278r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
BERENDS, MARTEN Marten Beernts omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Karremanstraat 19164023495r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beernts verkoper Zoutsloot 11724246193r
BERENDS, PIETERde weduwe van Pieter Beernts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11698243341r
BERENDS, PIETER Pieter Beernts naastligger ten westen Brouwersstraat 41732248101r
BERENDS, PIETER Pieter Beernts naastligger ten zuiden Herenwaltje 17174925236r
KORF, PIETER BERENDS Pieter Beernts Corfnaastligger ten oosten Schritsen 621730247342r
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beernts Gaarman, c.u.koper ledige plaats of huisstede van 44 x 22 voetenZuiderhaven 61663238164v
BERENDS, PIETJE Pietie Beernts verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
BERENDS, PIETER Pyter Beernts koper huisHerenwaltje 191733248269v
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 11733248271r
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 31746251159r
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernts verkoper Kerkpoortstraat1658237171v
BERENDS, SIEBOUTgrondpacht uit het huis van Sibout Beernts eigenaar perceel Franekereind 30west168024125ra1
BERENDS, SJOERD Sioerd Beernts koopmanverkoper Noordijs 5achter16922431v
BERENDS, SJOERDplaats en mouterij van Sjoerdt Beernts koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 5169124223ra
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts wever (mr. linnen-)koper door niaar huisRapenburg 6oost169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6oost169424381r
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722858v
BERENDS, TRIJNTJEgrondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend1606228494v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts koper Zoutsloot OZ161122959v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts koper Kleine Bredeplaats 21630232161v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beernts verkoper Spinhuisstraat ZZ1636233182r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beernts koper Kerkpad 321709245102r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Scheffersplein OZ1769257140v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Nieuwstraat 16177225814r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
BERENDS, WILLEM Willem Beernts koper hoekhuisSpinstraat 111630232147v
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat 41650236143r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beernts verkoper van 1/4 Franekereind 30166023837v
BROUWER, AAFKE Aafke Beert Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 211787262220v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 181789263157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Brouwersstraat 201789263159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23178526211r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwerverkoper Grote Kerkstraat 23178526211r
BEERTS, BOIEN Boyen Beerts kuipernaastligger ten westen Franekereind 61644235112v
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts koper Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
BEERTS, GERRIT Gerryt Beerts naastligger ten westen onbekend162423111v
BEERTS, TJEPKEwijlen Tepke Beerts koper Romastraat 51657237137r
BIEUWES, MAAIKE Mayke Beeuwes koper Zoutsloot 771755253225r
, IEMKJE Impcke Bendix? koper Kromme Elleboogsteeg1606228503r
BENEDICTUS, ROMKEde erfgenamen van wijlen Romcke Benedicks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27169424384v
BENEDICTUS, ALEF Aleff Benedicti verkoper q.q. Lanen 36161623053r
BENEDICTUS, ALEF Aleff Benedicti verkoper q.q. Schritsen 27161623053r
BENEDICTUS, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Benedicti verkoper Lanen 36161623053r
BENEDICTUS, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Benedicti verkoper Schritsen 27161623053r
BENEDICTUS, PIETERde curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti verkoper van 1/2 Lanen 36161723057v
BENEDICTUS, PIETERde curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti verkoper van 1/2 Schritsen 27161723057v
BENEDICTUS, SIEBOUT Sibolt Benedicti verkoper q.q. Lanen 36161623053r
BENEDICTUS, SIEBOUT Sibolt Benedicti verkoper q.q. Schritsen 27161623053r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus wagenmaker (mr. -)koper huis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangtHoogstraat 39de Vrachtwagen1698243388r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus wagenmaker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 321712245185v
BENEDICTUS, wijlen Riuerdke Benedictus erflater Havenplein 28162823235v
BENEDICTUS, ROMKE Romcke Benedictus koper provisioneel huis, brouwerij, mouterij en paardenstalHeiligeweg 40168224161va
BENEDICTUS, ROMKE Romcke Benedictus , c.u.afgewezen niaarnemer Grote Kerkstraat 31west1688242228r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus koper door niaar voorhuis alwaer het Wapen van het westeynd van Vlielant aen de looyff geschildert staet, met bakhuisGrote Kerkstraat 29het Wapen van het westeind van Vlieland168524262r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus koper door niaar achterhuis waarin twee benedenkamersKruisstraat 4168524262r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus naastligger ten westen Kruisstraat 4168524262r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west1688242228r
BENEDICTUS, ROMKEde erfgenamen van wijlen Romke Benedix naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 271694243114v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachtenkoper tuin en zomerhuis streckende van de Droogstraat af tot aan de ZoutslootDroogstraat 91689242287r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachtenverkoper Zuiderhaven ZZ16922434v
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagtenkoopmanverkoper onbekend1682241229r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg164323568v
BENJAMINS, LIPMAN Lipman Benjamins , c.u.huurder beneden Heiligeweg 111789263104v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS Syds Benjamins Schaafeigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 91770257155v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Noorderhaven 311771257226r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 21achter1771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 211771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 231771257227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Droogstraat 11771257229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Zoutsloot 211771257230r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINSwijlen Syds Benjamins Schaafverkoper Noorderhaven 44177225814v
BINNES, TIETE Tiete Bennes huurder voor 10 jaren Zuiderstraat 31west1778259155v
BANIERS, GERRIT Gerryt Benniers naastligger ten noorden Noordijs 10161723073r
BANIERS, GERRIT Gerryt Benniers naastligger ten noorden Noordijs 10161723076v
, GERRIT Gerryt Bennyers koper huis met een loods en ledige plaats ([AlleFriezen: Gerryt Baniers])Noordijs 8161623023r
, Sytkse Bente verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zeilmakersstraat 111662238120r
BINKES, ANTJE Antie Bentes , minderjarige voordochterverkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknechtverkoper van 1/5 Noorderhaven 851738249283r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven 83172724715r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ172724730v
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 161733248192r
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1736249127v
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Noorderhaven 871737249207v
BINKES, DIEUWKE Dieuwke Bentes verkoper Zoutsloot 491721246119r
BINKES, EELKJE Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 271723246186r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderenverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Havenplein 241791263290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 101179326488r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeeknaastligger ten noorden Voorstraat 971802266149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Voorstraat 971802266149v
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31172824768r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeekkoper huisNoordijs 141795264266v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 311725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 331725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper huisZoutsloot 83achter1725246231v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper Voorstraat 971780259297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeekkoper huisVoorstraat 1011787262215r
BINKES, GEERTJEde weduwe Geertie Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 8166723992v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 8166723992v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 8achter166723918va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5166723918va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Noorderhaven 80166723918va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper Voorstraat 92167024012v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper kamer voorzien met heerlijke wijnstokkenSpinhuisstraat ZZ167124055v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper provisioneel Voorstraat 92167424018va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Nieuwstraat WZ1732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ1737249170r
BONKE, GEERTJE BINKES Geertie Bentes Boncqkoper Rozengracht 81659237200v
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper Voorstraat 731668239141r
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes naastligger ten oosten Voorstraat 90166723984r
BINKES, GRIETJEde tuin van Grietie Bentes naastligger ten zuiden Voorstraat 90166723984r
BINKES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Bentes naastligger ten zuiden Franekereind 41669239187r
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes koper Raamstraat 3167224093v
BINKES, GRIETJEwijlen Grietie Bentes verkoper Heiligeweg 70168224159ra
BINKES, GRIETJEde plaats van Grietje Bentes naastligger ten westen Heiligeweg 291664238242r
BINKES, GRIETJEde steeg van Grietje Bentes naastligger ten noorden Heiligeweg 291664238242r
BINKES, GRIETJE Grietje Bentes , jongedochternaastligger ten noorden Heiligeweg 681669239179v
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes koper Franekereind 2167024012r
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes koper Heiligeweg 70167024012r
BINKES, GRIETJE Gryttie Bentes koper Voorstraat 92167024012v
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentes naastligger ten westen Hondenstraat 9161122945v
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentes brouwernaastligger ten westen Hondenstraat 91613229164v
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentes brouwerkoper voor- en achterhuisVoorstraat 30161623020r
BINKES, HENDRIKde weduwe van Hendrick Bentes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18163923482v
BINKES, HENDRIKgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Hendrick Bentes eigenaar perceel Grote Bredeplaats 16164923690v
BINKES, HISKE His Bentes naastligger ten noorden Noordijs162723221r
BINKES, JAN Jan Bentes koper huisLanen 151635233157r
BINKES, JANhet huis van Jan Bentes naastligger ten westen Lanen 17163823450v
BINKES, JAN Jan Bentes naastligger ten zuiden Lanen 9oost1647235262r
BINKES, JANhet huis naast zekere steeg van Jan Bentes naastligger ten westen Lanen 171654236249r
BINKES, JAN Jan Bentes verkoper Zeilmakersstraat 111662238120r
BINKES, JAN Jan Bentes naastligger ten westen Lanen 171667239120v
BINKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bentes naastligger ten oosten Lanen 131699243392v
BINKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bentes [staat: Rinties] naastligger ten oosten Lanen 13170024463r
BINKES, JELLE Jelle Bentes koper huis met het aandeel van de steeg ten westenRommelhaven 26b159822874v
IJSENBEEK, KLAAS BINKES Klaas Bentes IJzenbeekverkoper Hoogstraat 271788262273r
BINKES, LIENTJE Lijntie Bentes verkoper Grote Bredeplaats 1617182469r
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huisonbekend1673240128r
BINKES, MAAIKE Maayke* Bentes koper Zoutsloot 56173524960v
BINKES, MAAIKE Maayke Bentes , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper Zoutsloot 601789263128v
BINKES, MAAIKE Maycke Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
BINKES, MAAIKE Mayke Bentes huurder Zoutsloot 951762255150v
BINKES, MAAIKE Mayke Bentes naastligger ten oosten Droogstraat 671773258101r
BINKES, MEINERT Meynerts Bentes verkoper Voorstraat 40161723067v
BINKES, PIETER Pieter Jan Bentes verkoper Lanen 121675240199r
BINKES, PIETER Pytter Jan Bentes koper twee kamersDroogstraat OZ1686242123r
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin1738249232v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Achterstraat 61738249260v
BINKES, ROELOF Roelof Bentes koopmanverkoper van 1/5 Noorderhaven 851738249283r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sicce Bentes IJzenbeekbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Hoogstraat 271794264166v
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikke Bentes IJzenbeekbrouwer (mr. -)koper huis, tuin en brouwerij genaamd de Lelie, met stal en mouterij en 2 woningenHoogstraat 27de Lelie1788262273r
IJSENBEEK, SIKKE BINKES Sikko Bentes IJzenbeekkoper huis, mouterij met inventarisNoorderhaven 371779259206r
BINKES, SIETSKE Sydtsche Bentes koper Vissersstraat ZZ1677240257r
BINKES, SIETSKE Sytscke Bentes verkoper Droogstraat 9168424242v
BINKES, SIETSKE Sytske Bentes verkoper Vissersstraat ZZ167824124v
BINKES, SIETSKE Sytske Bentes koper Grote Ossenmarkt 271716245257r
IJSENBEEK, THOMAS BINKESwijlen Thomas Bentes IJsenbeekverkoper Noorderhaven 621780259269v
IJSENBEEK, THOMAS BINKES Thomas Bentes IJzenbeekkoopmankoper huisNoorderhaven 62177225820v
BINKES, TJEERD Tiaard Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 13166723990v
BINKES, TJEERD[als huurder] Tiaard Bentes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6170824573r
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakkernaastligger ten westen Voorstraat 31658237153r
BINKES, TJEERDde hof van de weduwe van Tieerd Bentes naastligger ten westen Hofstraat 12a1669239183r
BONKE, TJEERD BINKESde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Bentes Bonckverkoper Hofstraat 121669239191v
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Boncqbakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1715245236r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)koper woningLanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44achter1717245292r
BONKE, TJEERD BINKES Tieerd Bentes Bonk, c.u.bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 44achter1717245292r
BINKES, TJEERD Tieerdt Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1166623944r
BINKES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 11669239201r
BINKES, TJEERDde weduwe van Tjeerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1166923940va
BINKES, TJEERD Tjeerd Bentes bakker (mr. -)koper huis met kelder en bakhuisLanen 461702244159r
BONKE, TJEERD BINKES Tjeerd Bentes Bonckkoopmankoper door niaar huisNoordijs 10172024692r
BONKE, TJEERD BINKESwijlen Tjeerd Bentes Boncqverkoper Lanen 461729247259v
BINKES, TJEPKJE Tjepken Bentes koper Noorderhaven 5172724731r
BINKES, TJEPKJE Tjepken Bentes verkoper Grote Kerkstraat 21728247213v
BINKES, TJEPKJE Tjepkje Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64169124224ra
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentis , c.soc.protesteert q.q. Rozengracht 21622230328v
BINKES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Bentis naastligger ten noorden Hondenstraat 71626231109r
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181627231162r
BINKES, HENDRIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Bentis naastligger ten westen Voorstraat 321627231173r
BINKES, HENDRIKde tuin van Hendrick Bentis naastligger ten noorden Vijver 6tuin162723218r
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentis naastligger ten westen Voorstraat 321667239124v
, TJEPKJE Tjepkjen Bentjens verkoper Noorderhaven 5174925220r
BINKES, EELKJEwijlen Eelkjen Bentjes erflater Noordijs 131751252178v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 2-16-00 CG [staat: 2-00-00 GG] ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Heiligeweg 131613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-01-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 45achter1613229182v
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Lanen 451613229182v
, KLAASwijlen Claes Bents koper Voorstraat 401614229209v
, MEINERT Meinert Bents protesteert vanwege een hypotheek Kruisstraat ZZ1623230340v
, MEINERT Meynert Bents koper voor- en achterhuis met de ledige plaats daarachterVoorstraat 401614229209v
, MEINERT Meynert Bents protesteert als de koper expresse ontkennende Voorstraat 401615229272v
, MEINERT Meynert Bents verkoper Voorstraat 401615229272v
, NEELTJE Neeltgien Bents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228361v
, NEELTJE Neeltgien Bents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 221603228374r
, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentus naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1729247267v
, HISKE His Bentus koper Havenplein 18oost1622230320v
, WIEGERwijlen Wiger Berckes koper Bargebuurt 28164923658r
, WIEGERwijlen Wiger Berckes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28164923658r
BERENDS, BEREND Beernt Berends wever (mr. bont-)geniaarde koper Kerkpoortstraat 9173224892r
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)eigenaar van 2 kamers ten noorden Zoutsloot 53tuin1738249232v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 53tuin1738249232v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. -)koper twee kamersAchterstraat 61738249260v
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1738249262r
BERENDS, BEREND Berent Berends , c.u.wever (mr. -)koper huisBlindemanssteeg OZ172024688v
BERENDS, KLAAS Claas Berends , c.u.huurder (p.j.)Achterstraat178826343v
BERENDS, DIRK Dirk Berends* korfmakernaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12175225328v
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4178326116r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends koper huisRomastraat 4oost1784261129v
BERENDS, HARMEN Harmen Berends huurder Noordijs OZ1784261130r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends , c.u.huurder Weverstraat 3180826836v
BERENDS, JAN Jan Berends wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BOS, MARTEN BERENDS Marten Berends Boschkuiper (mr. -)koper huis en erf met zoldersNoorderhaven 411787262187r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Berends naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22162423130r
BERENDS, PIETER Pieter Berends naastligger ten westen Achterstraat1725246219r
BERENDS, PIETER Pieter Berends verkoper van 1/3 Achterstraat1725246219r
BERENDS, STIJNTJE Stijntje Berends naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651773258114v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends Beuvingkoper ten zuidoosten van Harlingen1805267178r
BERENDS, WOPKE Wopke Berends , c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 811795264255r
BERENDS, FRANS Frans Berens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
BERENDS, JANwijlen Jan Berens verkoper Hofstraat ZZ172024682v
BERENDS, AALTJE Aeltye Berents , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat163223355r
BERENDS, ARJEN Arjen Berents naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18172024687r
BERENDS, BEREND Berent Berents koper van 1/2 huisMolenpad 9a1737249196r
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v
BERENDS, DIRK Dirk Berents , c.u.korfmakerkoper huisKleine Kerkstraat 10172024691r
BERENDS, DJURRE Djorre Berents verkoper Droogstraat ZZ171924642v
BERENDS, DOUWE Douwe Berents koper door niaar Zoutsloot 11724246193r
BERENDS, FOEKJE Foeck Berents verkoper Zuiderstraat159722820v
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 51694243110v
BERENDS, GOOITSEN Goycke Berents koper huis en weefwinkelRomastraat 3163223370v
BERENDS, GRIETJE Grietie Berents verpachter grond Schritsen 37162423116r
BERENDS, GRIETJE Grietie Berents naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181635233166r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Berents koper 1/2 huisHoogstraat 41163223340r
BERENDS, HENDRIKde koper Hendrick Berents , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 41163223340r
BERENDS, HENDRIKde koper Hendrick Berents , c.u.naastligger ten noorden Hoogstraat 41163223340r
BERENDS, HILTJE Hille Berents verkoper Oosterkeetstraat WZ1604228415r
BERENDS, JAN Jan Berents wever (bont-)koper huisGardenierstraat NZ1711245159v
BERENDS, JAN Jan Berents wever (bont-)verkoper Gardenierstraat171824620ar
BERENDS, JANwijlen Jan Berents schipper (smal-)verkoper Hoogstraat 21740250127v
BERENDS, JAN Jan Berents naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91770257155v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents koper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zuiderplein 1163123331r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmakerverkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
BERENDS, THOMAS Tomas Berents naastligger ten oosten Rapenburg 41712245174r
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Berents bruid 1602228297v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v
BERENDS, WILLEM Willem Berents naastligger ten oosten Spinstraat 9west1635233161r
BERENDS, WILLEM Willem Berents naastligger ten oosten Spinstraat 9oost1635233161r
BERENDS, WILLEMwijlen Willem Berents verkoper Gardenierstraat 616702404v
BERENDS, WOUTERwijlen Wouter Berents erflater Simon Stijlstraat 2173925028v
BERENDS, WIETSKE Wytske Berents koper Tiepelsteeg WZ1703244220r
BERNARDUS, TEEKEhet huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat162523170v
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.s.huurder (p.j.)Lanen 481742250266r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.u.huurder (p.j.)Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus koper huis en tapperijRommelhaven 20achter1760254259v
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus wever (bont-)verkoper Rommelhaven 20achter1763255221v
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus naastligger ten noorden Heiligeweg 561779259187v
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeekkoper huisHeiligeweg 5817762591r
BERNARDUS, JANwijlen Jan Bernardus Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r
SMEDING, JOHANNES BERNARDUS Johannes Bernardus Smedingkoopmanverkoper Vijverstraat 41803266266r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten zuiden* Dalpad 71782260241r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Dalpad 71782260241r
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmermanverkoper Dalpad 9178326164v
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus huurder Liemendijk ZZ1784261136v
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus koper huisZuiderhaven 241789263100r
BERNARDUS, REMMERT Rimmert Bernardus , c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven 241789263100r
BERNARDUS, REMMERTde boedel van wijlen Rimmert Bernardus varensgezelverkoper Zuiderhaven 241795264268v
BERNARDUS, SIETSE Sytse Bernardus timmermankoper door niaar huisLanen 251803266224r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersmapredikantverkoper Grote Ossenmarkt 1a1782260227v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersmapredikantverkoper Lanen 501782260229r
BERNARDUS, IEBE Yep Bernardus , c.u.huurder voorste gedeelte (p.w.)Grote Kerkstraat 461796264329r
BERNARDUS, SIETSE Zydse Bernardus , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus koper huisLanen 25achter1803266258r
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 251809268291v
BERNARDUS, SIETSE Zytse Bernardus scheepstimmermanverkoper Lanen 25achter1809268291v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghtenkoopmanverkoper Schritsen 331688242255v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghtenkoopmanverkoper Lanen 401688242255v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper en erfgenaam Rozengracht 26178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleek 13178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Zuiderstraat178126099r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Noorderhaven 361781260100v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Rinnertspijp 11781260106r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Noorderhaven 541781260109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Voorstraat 11west1781260109v
, STOFFEL Stoffel Berniers verkoper Nieuwstraat 381645235177r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Berns verkoper Achterstraat1601228265r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Berns weververkoper (gesuccumbeerde) Liemendijk161723089r
BERENDS, JANals bewoner Jan Berns naastligger ten oosten Heiligeweg 41599228180v
BERENDS, JOOST Joost Berns , voor zijn kinderenverkoper Gardenierstraat1605228452r
BERENDS, REINERwijlen Reyner Berns verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228221r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berns verkoper in de noorder nieuwestad OZ161623037v
BERENDS, ANTJE Anne Bernts koper Zoutsloot NZ161623036r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Bernts naastligger ten noorden onbekend1601228259r
BERENDS, HENDRIKwijlen Hendrick Bernts verkoper Brouwersstraat 41614229212v
BERENDS, LUCAS Lucas Bernts koper kamerLanen 44achter1603228340r
BERENDS, MARIA Mary Bernts verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
BERENDS, KORNELIS Neelcke Bernts verpachter grond Lanen ZZ1606228503v
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Bernts verpachter grond Lanen 44achter1603228340r
BERENDS, RINSKE Rynscke Bernts koper Romastraat 81614229226v
BARTELDS, EVERTwijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huis met gewezen weefwinkelNieuwstraat 28178126044v
BARTELDS, JAN Jan Bertels wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BARTELDS, JAN Jan Bertels wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BARTELDS, JAN Jan Bertels wever (bont-)verkoper q.q. Hoogstraat 43178326175r
BARTELDS, JAN Jan Bertels naastligger ten oosten Scheffersplein 7178626284r
BARTELDS, JAN Jan Bertels naastligger ten noorden Lanen 82a1800265217v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper Nieuwstraat 281800265256v
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huisNoordijs 271811269135r
BEITSES, KORNELIS Cornelis Betses verkoper Zoutsloot 531755253236r
BEITSES, LIJSBETmeerderjarige vrijster Elisabeth Betses verkoper Zoutsloot 531755253236r
BEITSES, TRIJNTJE Trijn Betses verkoper Lanen1623230357v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Borstelsteeg 41809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Borstelsteeg 61809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 291809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Borstelsteeg 41809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Borstelsteeg 61809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 291809268246v
, ALBERT Albert Bettings naastligger ten oosten Zoutsloot 591793264143v
, JAN Jan Beuckes van Ieverenkoper kamerFabrieksstraat WZ1619230184r
, GRIETJE Griet Beueues naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1620230245v
, GRIETSEN Griet Beuis turfmeesternaastligger ten westen Gardenierstraat1620230222v
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Beuns naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ1627231169r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Beuns naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ1627231169r
, RIENKJE Rinck Beuue koper Brouwersstraat WZ1614229236r
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten oosten Gardenierstraat1606228532r
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten westen Gardenierstraat1613229165r
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v
BIEUWES, ALBERTwijlen Albert Beuwes verkoper Zoutsloot 631759254208r
BIEUWES, BIEUWE Beuwe Beuwes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpad WZ162523152v
BIEUWES, MAAIKE Mayke Beuwes verkoper Zoutsloot 77176725729r
BERENDS, ANNE Anne Beyns verpachter grond Schoolsteeg159722828v
BERENDS, GEERTJE Geert Beyns koper Franekereind 271600228223r
BERENDS, GEERTJE Geertgie Beyns koper Franekereind 29west161122962v
BINNES, ROELOF Roeloff Bienes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223524r
BINNES, ROELOF Roeleff Bienis koper kameronbekend OZ162423119v
, PIETJE Pytrick Bientgies koper Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
, PIETJE Pytrick Bientgies verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid161222970r
BIENSES, NEELTJE Neeltye Bienties koper Romastraat 3163223370v
, TRIJNTJE Trijn Bientyes verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat ZZ162523187r
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 171737249197r
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts koper 1/2 kamerWeverstraat 151618230145r
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts , c.u.eigenaar van 1/2 Weverstraat 151618230145r
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts verkoper Weverstraat 151622230318v
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts verkoper Lanen 42achter162423122r
BINNERTS, JAKOB Jacob Binnerts koper provisioneel huisAchterstraat ZZ161623013r
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend1622230329v
BINNES, DOETJE Doetje Binnes koper Zuiderstraat 101806267287r
BIENSES, GEERTJE Geertie Binses verkoper ten noorden van Harlingen1696243189v
BUMA, SIEBOUT BIRDES Sibolt Birdes Bumamederechter van Wymbritseradeelverkoper q.q. Lanen 36161623053r
BUMA, SIEBOUT BIRDES Sibolt Birdes Bumamederechter van Wymbritseradeelverkoper q.q. Schritsen 27161623053r
BOKKES, AALTJEongehuwde dochter Aeltie Bockes koper huisNoorderhaven 721696243248v
BOKKES, AALTJE Aeltje Bockes , ongehuwde bejaarde dochterverkoper Noorderhaven 721702244169v
BOKKES, KLAASde kamer van Claes Bockes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61599228148r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61599228148v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61601228242r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten oosten Lanen 21606228471v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61613229147r
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten westen Lanen 61615229250v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend1682241192v
BOKKES, DIRK Dirck Bockes , c.u.huurder kamer (p.j.)Voorstraat 87169424373r
BOKKES, EELKE Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot ZZ1681241130r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Voorstraat 811724246208r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Noorderhaven 761724246209r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Noorderhaven 781724246209r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Voorstraat 331724246209v
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Noorderhaven 901724246210v
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
BOKKES, FETJE Fettie Bockes Hoecksteedeverkoper Hofstraat 51724246211v
BOKKES, FEITSEwijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ161222991v
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurder Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder beneden (p.w.)Drie Roemersteeg OZ175225311r
BOKKES, GERRIT Gerrit Bockes koper huisHofstraat 351653236247r
BOKKES, GERRITwijlen Gerryt Bockes eerdere eigenaar (met de dood nagelaten)Hofstraat 351667239115v
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond buiten Harlingen ZZ1682241230r
BOKKES, JENTJE Jentie Bockes gebruiker van het geheel (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
BOKKES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Kornelis Bockes verkoper Lanen 4163823462r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Drie Roemersteeg 11726246280v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Noorderhaven 321730247379r
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7173224873v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Noorderhaven 34achter1736249109r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes naastligger ten westen Noorderhaven 34achter1736249109r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes betrokkene onbekend1738249228v
BOKKES, MEINOUde goederen van wijlen Meinouw Bockes verkoper Noorderhaven 321740250112v
BOKKES, MEINOUwijlen Meinouw Bockes verkoper Liemendijk1740250115v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 34achter17392502va
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 34achter17392503va
BOKKES, MEINOU Meinuw Bockes betrokkene provisionele dispositie van 21-12-1737 ingetrokkenonbekend1738249352r
BOKKES, PAULUS Pals Bockes geniaarde koper Sint Odolphisteeg 1817392507v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u.blauwververkoper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21711245148v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes koper huisVoorstraat 11715245236v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes naastligger ten zuiden Vismarkt 11729247277r
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)erflater Voorstraat 11731247375v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes broeder van de huurder Drie Roemersteeg OZ1738249225r
BOKKES, PIETER Pieter Bockes verkoper Lanen 87175025250v
BOKKES, PIETER Pyter Bockes koopmankoper door niaar huisVoorstraat 52west1726246261v
BOKKES, PIETERde hof van Pyter Bockes koopmannaastligger ten oosten Weverstraat 141730247324v
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopmankoper huisDrie Roemersteeg OZ1727246298v
BOKKES, PIETER Pytter Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1727246298v
BOKKES, SIEBREN Sybrant Bockes verkoper van 1/7 van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v
BOKKES, TIETJE Tied Bockes verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamerGardenierstraat ZZ170924590r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ170924590r
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
BOKKES, TJEERD Tjeerd Bockes , c.u.koper kamerGardenierstraat 14170824570r
BOKKES, TJALLING Tziallingh Bockes verkoper van 2/7 van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
BOKKES, WIEBE Wybe Bockes koper huis daer het Swarte Cruis uuytsteecktLanen 87het Zwarte Kruis]162923287r
BOKKES, WIEBE Wybe Bockes naastligger ten noorden Lanen 891634233134v
, PIETER Pieter Bockkes verkoper Dalpad 91740250104r
BOKKES, JANKE Jancke Boeckes koper Grote Ossenmarkt 11630232140v
BOKKES, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Boeckes verkoper van 1/3 Vijverstraat ZZ167124032r
BOKKES, SIEUWKE Siouw Boeckes verkoper Franekerpoort (gebied)16362349v
BOKKES, SIEUWKE Siuuke Boeckes koper Voorstraat 651626231139r
BOKKES, SIEUWKE Syuck Boeckes verkoper onbekend1622230323r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u.naastligger ten oosten Tiepelsteeg1751252105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u.naastligger ten noorden Tiepelsteeg1751252105r
BOELES, HAIE Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg1758254172v
BOELES, HAIE Haye Boelens wever (mr. bont-)verkoper q.q. Tiepelsteeg1758254172v
BOELES, KLAAS Claes Boeles verkoper ten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper landten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper ten zuiden van Harlingen164023492r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Franekereind 29oost1682241193r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ1687242162v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles schipper (smal-)verkoper Nieuweburen 251687242210r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Molenpad 81690242338v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 661691242347r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Rommelhaven 81691242347v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Sint Odolphisteeg WZ1704244245r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles factoorkoper door niaar huisNoorderhaven 1001710245106v
BOELES, FEDDEhet huis van Fedde Boeles naastligger ten oosten Noorderhaven 1001710245106v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles naastligger ten noorden Voorstraat 531711245157v
BOELES, FEDDEde weduwe van Fedde Boeles naastligger ten westen Noorderhaven 1041714245218v
BOELES, FEDDEwijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 1021725246219v
BOELES, FEDDEwijlen Fedde Boeles verkoper Noorderhaven 1001725246220r
BOELES, GERLOF Gerloff Boeles verkoper van 1/4 Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GERLOF Gerloff Boeles schipper (wijd-)geniaarde koper Voorstraat 57achter1695243144v
BOELES, GAUKE Goucke Boeles naastligger ten westen Achterstraat ZZ1681241166v
BOELES, GAUKE Goucke Boeles koper 1/4 van 1/2 huisFranekereind 29oost1682241193r
BOELES, GAUKE Goucke Boeles koper provisioneel hofAchterstraat 49168124130ra
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper van 2/4 Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper q.q. Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper q.q. Franekereind 29oost168924217ra
BOELES, HILTJE Hil Boeles verkoper Voorstraat 95165623795v
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ163223354v
BOELES, JANKE Jantie Boeles geniaarde koper Bildtstraat 19163723448r
BOELES, JANKE Jantien Boeles koper Sint Jacobstraat 3163923488r
BOELES, JANKE Jantien Boeles verkoper Sint Jacobstraat 31651236155r
BOELES, JANKE Jantien Boeles koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Jacobstraat 3165523738v
BOELES, JANKE Jantien Boeles koper kamer waar tegenwoordig de gortmolen in staat ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Jacobstraat 3165523738v
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamerJekelsteeg 1162723216v
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823252r
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Lanen 32162823262r
BOELES, GAUKE Gouke Boelis schipper (smal-)verkoper Liemendijk1696243229r
BONNES, JETSE Jetse Boens verkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
BONNES, JOOST Joost Boens naastligger ten oosten Voorstraat 581619230160v
BORRES, REIN Reyn Boers verkoper q.q. Romastraat ZZ1599228182r
BOTES, JAKOB Jacob Boetes naastligger ten westen Schritsen 321604228387r
BOTES, JASPER Jasper Boetes naastligger ten zuiden Kruisstraat 5oost1614229208r
BOTES, JASPER Jasper Boetes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ1614229208v
BOIENS, BEREND Beern Boies , c.u.koper 2/3 huisFranekereind 41669239187r
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voetenbuiten Harlingen163323395v
BOEKES, ARJENde tuin van Arjen Boikes , c.u.naastligger ten noorden Rozengracht 3173925048r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes koper hof met zomerhuisZuiderplein 5zuid173925048v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten westen Rozengracht 51743250297av
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten westen Rozengracht 31743250299r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten noorden Rozengracht 31743250299r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortkoper Voorstraat 62174525159v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortgeniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes koper woning en weefwinkelRozenstraat 41746251134v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portierkoper Liemendijk1747251164r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes graanmeterkoper Nieuwstraat 461747251198r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortgeniaarde koper Hondenstraat 101747251201r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portierkoper van 1/2 huisHoogstraat 261749251251r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortverkoper Voorstraat 6217492525r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortverkoper Nieuwstraat 4617492529r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortverkoper Hoogstraat 26174925218v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten westen Rozengracht 31758254160v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes naastligger ten noorden Rozengracht 31758254160v
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten zuiden Hoogstraat 211723246187v
, WILLEM Willem Bointes verkoper Hoogstraat 211723246187v
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten westen Hoogstraat 231738249336r
, WILLEM Willem Bointes verkoper Hoogstraat 211743250286v
BOIENS, GRIETJE Grytie Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, JOCHEMwijlen Jochum Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, BERENDwed. van Beern Bojes naastligger ten westen Franekereind 61689242263v
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes koper Grote Kerkstraat 271779259218r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes koper Kerkpad 21784261138r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes naastligger ten noorden Kerkpad 21784261138r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 271784261203r
BOKKES, GOOITSEN Goyke Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, HIELKE Hylke Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, LIJSBET Lijsbeth Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, MEINOU Meynouw Bokkes geniaarde koper Lanen 82173524993v
BOKKES, PAULUS Pals Bokkes , c.u.huurder boven Voorstraat 10173925010v
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandigvarensgezelverkoper Vijverstraat 221742250267r
BOKKES, RIENKJE Rinkje Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, TRIJNTJE Trijntje Bokkes verkoper Lanen 131795264299v
BOKKES, TRIJNTJE Trijntje Bokkes koper Sint Odolphisteeg 81808268104v
BOKKES, TRIJNTJE Trijntje Bokkes koper Noorderhaven 90181026930r
BOKKES, TRIJNTJE Trintje Bokkes koper Sint Odolphisteeg 101808268104v
BOKKES, WIEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Lanen 87163623420r
BOKKES, WIEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 6163623420r
BOKKES, WIEBEwijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen163623420r
BOKKES, WIEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen163623420r
BOKKES, PIETER Pieter Bokkis koper Lanen 871740250105v
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezelkoper woningCarl Visschersteeg 2175725455v
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41808268163r
BOUDEWIJNS, RINSE Rinse Boldewijn naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13165523750v
BOUDEWIJNS, GOSLING Goslyck Boldewijns verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19164823649v
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 121697243268r
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 121697243268r
BOUDEWIJNS, JAKOMINA Jacomijntie Boldewijns verkoper Sint Odolphisteeg 11169324358v
BOUDEWIJNS, PIETER Pyter Boldewijns , c.u.kleermaker (mr. -)koper dwarshuisZoutsloot 611652236215r
, PIETER Pieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagtkoper huisSchritsen 71717245305v
, PIETER Pyter Bolties kapitein transportjacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 71724246189v
, PIETER Pyter Bolties schipper transportjacht Amiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Zuiderhaven 531725246247v
BALTES, PIETER Pyter Boltjes schipper op het transportjacht Frisianaastligger ten oosten Zuiderhaven 511724246201v
BONIFATIUS, KORNELIS Cornelis Bonifaes koper huisSint Odolphisteeg WZ1621230273v
, PIETER Pieter Bonne koopmanverkoper q.q. Voorstraat 401742250258v
, PIETER Pieter Bonne koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 111742250260r
, PIETER Pieter Bonne koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71742250261r
BONNES, Abelke Bonnes koper Achterstraat1612229115r
BONNES, ANDELE Andle Bonnes , c.u.huurder Lanen 2175625441r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes naastligger ten noorden Lanen 82a1779259220r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121781260143r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmaijzerkramer (mr. -)koper huisLanen 82de Grauwe Kat1779259186v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmaijzerkramer (mr. -)huurder voor 5 of 10 jaren (p.j.)Lanen 821779259186v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmaijzerkramer (mr. -)verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
BONNES, DOUWEwijlen Douwe Bonnes Zeefsmaverkoper Lanen 82179726544r
BONNES, Perkie Bonnes koopvrouwgeniaarde koper Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
BONNES, PIERKJE Perkje Bonnes koper Voorstraat 731771257209v
BONNES, PIERKJE Perkje Bonnes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsmakoper door niaar huisSchritsen 43178926373v
BONNES, PIETJE Pietje Bonnes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, PIETJE Pietje Bonnes naastligger ten westen Franekereind 29west180126618r
BONNES, PIETJEwijlen Pietje Bonnes erflater Franekereind 271808268129r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1699243400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes schipper (schuit-)koper kamerAchterstraat ZZ1699243400r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningenKarremanstraat 11170824554r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes verkoper Achterstraat ZZ171924653r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1722246137v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1726246258r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1728247127v
BONNES, TJITSKE Tjietske Bonnes , meerderjarige vrijsterverkopers van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONSES, DOUWE Douwe Bontes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
BONSES, PIERKJE Perkje Bontes verkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
BONSES, PETRONELLA Petronella Bontes verkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
BONSES, TJITSKE Tjitske Bontes , meerderjarige vrijsterverkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
BONSES, WILLEM Willem Bontes naastligger ten oosten Hoogstraat 19174025080v
BONSES, WILLEM Willem Bontes , c.u.huurder boven Lanen 64175225322r
BOTES, FREERK Freerk Bootes , c.u.huurder achtergedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
BOTES, GERBENwijlen Gerben Bootes koper Hofstraat159722823v
BOTES, JAN Jan Bootes verkoper van 1/6 Hofstraat 151784261255r
BOTES, JAN Jan P. Bootes bakker (mr. banket-)koper huis en hofVoorstraat 301806267256v
BOTES, JAN Jan Bootes , c.u.bakker (mr. koek-)huurder Voorstraat 641807267311r
BOTES, JAN Jan Bootes bakker (koek-)verkoper Voorstraat 301809268321v
BOTES, JARICH Jarich Bootes bruidegom 1605228463r
BOTES, JASPER Jasper Bootes schipper op Leeuwarden (veer-)koper kamerLammert Warndersteeg WZ1605228485v
BOIENS, BERENDwijlen Beern Booyes kuiper (mr. -)verkoper Franekereind 41701244135v
BURGERTS, BEREND Beernd Borcherts wever (mr. bont-)koper huisTiepelsteeg1762255136v
BURGERTS, LAMMERTde weduwe van Lammert Borgers huurder (p.j.)Ooievaarsteeg 141784261212v
, PIETER Pytter Borkes koper huisLombardstraat 41702244354r
BOTES, AUKE Aucke Botes koper huis, hof en tuinHoogstraat 531605228468v
BOTES, AUKE Aucke Botes naastligger ten noorden Hoogstraat 51162623198r
BOTES, AUKE Aucke Botes naastligger ten noorden Hoogstraat 511629232112v
BOTES, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Botes verkoper Hoogstraat 53163323378r
BOTES, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Botes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
BOTES, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Botes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
BOTES, Barteles Botes verkoper Spinhuisstraat NZ178626249v
BOTES, Binsche Botes verkoper Spinhuisstraat NZ178626249v
BOTES, Binsche Botes verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
BOTES, Binschie Botes verkoper Spekmarkt 2178626282r
BOTES, de vrouw van Bote Botes huurder boven Heiligeweg 141791263353v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuiningavarenspersoonverkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
BOTES, DOUWE Douwe Botes koopmanverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41730247332v
BOTES, EETSKE Edske Botes koper Brouwersstraat 2516422355r
BOTES, ENGELTJE Engel Botes koper Zoutsloot 11613229126r
BOTES, GRIETJE Grietje Botes verkoper Spinhuisstraat NZ178626249v
BOTES, JAKOB Jacob Botes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 301606228523v
BOTES, JAN Jan Botes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 81808268104v
BOTES, JAN Jan Botes naastligger ten westen Voorstraat 321809268189v
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuiningaturfdragerverkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
BOTES, JARICH Jarich Botes koper huisLammert Warndersteeg1606228505r
BOTES, JARICH Jarich Botes verkoper Lammert Warndersteeg WZ161222997r
BOTES, JASPER Jasper Botes koper kamerKruisstraat 10oost1612229110v
BOTES, JASPER Jasper Botes , c.u.naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost1612229110v
BOTES, JASPERde erfgenamen van wijlen Jasper Botes naastligger ten noorden Kruisstraat 5west162923291v
BOTES, LOURENS Lourens Botes slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831794264227r
TUININGA, LOURENS BOTES Lourens Botes Tuiningaslager (mr. -)verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
BOTES, OEBELEde weduwe van Oeble Botes huurder kamer 2 (p.w.)Droogstraat 371737249213r
BOTES, SIEGER Seger Botes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 81613229173v
BOTES, SIEGER Seger Botes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 81619230157v
BOTES, SIEGERgrondpacht uit het huis van Seger Botes eigenaar perceel Sint Jacobstraat 101620230234v
BOTES, TJERK Tjerk Botes naastligger ten zuiden Schritsen 2173925059v
BOTES, TJERKmeerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 11740250106v
BOTES, AUKE Aucke Botis naastligger ten noorden Hoogstraat 51162723232v
BOTES, AUKE Aucke Botis naastligger ten noorden Hoogstraat 51162823247r
BOTES, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 216242319r
BOTES, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 21626231140v
BOTES, JASPER Jasper Botis naastligger ten zuiden ([dit is aan de andere kant van de straat])Kruisstraat 5oost1623230340r
BOTES, JASPER Jasper Botis , c.u.erflater Lammert Warndersteeg 101624230383r
BOTES, JASPERwijlen Jasper Botis , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 101624230386v
BOTES, SIEGERde erfgenamen van wijlen Seger Botis naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12162523195r
BOTES, ATE Aate Bottes koper provisioneel en finaal huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oostenRozengracht 19166423823va
BOTES, ATEde crediteuren van Aate Bottes , c.u.verkoper Rozengracht 19166623955v
BOTES, ANTJE Ancke Bottes koper door niaar huisSpekmarkt 21613229145v
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)koper huis waarin een pruikmakerswinkelZuiderhaven 11de Nieuwe Pynas1742250260r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 111746251114r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 201748251228ar
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Gardenierstraat 81748251231r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes huurder bovenste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystrabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 221748251229v
BOTES, DJURRE Diurre Bottes koper brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden tot aan de ringmuur en de westelijke loods en nog een paardestal en een eigen steegSimon Stijlstraat 61664238228r
BOTES, Djurrie Bottes , c.u.brouwerverkoper Simon Stijlstraat 6166623952v
BOTES, DOETJEwijlen Doed Bottes* eigenaar Kerkpad 181604228405r
BOTES, DOETJEwijlen Doedt Bottes erflater Kerkpad 181604228405r
BOTES, HESSEL Hessel Bottes koper kamerHofstraat ZZ1623230342v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes koper huis met plaatsHeiligeweg 221623230344v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 20162523193r
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Hofstraat ZZ16272326v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes koper hoekhuis met loods en plaats aan de oostzijde van dienGrote Kerkstraat 28162923293r
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Heiligeweg 221631232176v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat163223341v
BOTES, HILTJE Hil Bottes koper Schritsen 521599228171v
BOTES, HILTJE Hil Bottes verkoper Schritsen 421599228172v
BOTES, HILTJE Hil Bottes verkoper Schritsen 521620230232v
BOTES, HILTJE Hil Bottes protesteert vanwege een reversaal Schritsen 521622230304v
BOTES, HILTJE Hill Bottes verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes tichelaarkoper huis en tuinBoth Apothekerstraat 3168524265r
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , c.u.aanhandelaar (p.j.)Herenwaltje 9169324348v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , c.u.verwandelaar Both Apothekerstraat 3169324362v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes verkoper van 4/16 Voorstraat 52achter171824632v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , als gelastigde van de overige eigenarenverkoper van 3/16 Voorstraat 52achter171824632v
BOTES, JANKEweduwe Jancke Bottes naastligger ten noorden Schritsen 391662238147v
BOTES, JANKE Jancke Bottes verkoper Schritsen 391662238147v
BOTES, JANKE Jancke Bottes verkoper Woudemansteeg 21667239100r
BOTES, LIJSBET Lijsbeth Bottes verkoper Schritsen1599228175v
BOTES, PIETERals gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1645235176v
BOTES, RIENKJE Rintie Bottes koper Franekereind 23oost16362341r
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper Franekereind 23oost1642234171v
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper Scheffersplein 271642234171v
BOTES, SIEGER Seger Bottes koper provisioneel tuin of ledige plaatsVijverstraat161723064v
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat1622230315v
BOTES, SIETSKE Syts Bottes koper Schritsen 421599228172v
BOTES, SIETSKE Syts Bottes verkoper Schritsen 421600228231r
BOTES, UILKJE Ulck Bottes verkoper Heiligeweg 20161222970v
BOTES, IEPE Ype Bottes verkoper van 4/16 Voorstraat 52achter171824632v
BOTES, HESSEL Hessel Bottis naastligger ten noordoosten Heiligeweg 201626231106r
BOTES, HESSEL Hessel Bottis naastligger ten noordoosten Heiligeweg 20162823250r
BOTES, HESSEL Hessel Bottis naastligger ten noordoosten Heiligeweg 201633233112v
BAUKES, KORNELISde schuur van Cornelis Bouckes naastligger ten westen Zoutsloot1630232130v
BAUKES, JANKE Jancke Bouckes , volle suster van verkoperseniaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 651644235135v
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723427r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaard Bouckes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ163723427r
BAUKES, Trijnthien Bouckes verwandelaar Noorderhaven 1081602228288v
BAUKES, Trijnthien Bouckes aanhandelaar Havenplein1602228289r
BAUKES, TJEERDde weduwe van Tiaard Boucks naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1622230296r
BAUKES, TJEERDde hof van de erfgenamen van wijlen Tiaardt Boucks naastligger ten oosten Rozengracht 7oost163723433r
BOUDEWIJNS, AREND Aerent Boudewijns lakenkoperprotesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 251599228174v
BOUDEWIJNS, AREND Arent Boudewijns lakenkoperprotesteert vanwege een hypotheek Schritsen ZZ1600228196v
BOUDEWIJNS, JAKOMINA Jacomijntie Boudewijns geniaarde koper Schritsen 281690242319r
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaepjen Boudewijns verkoper Sint Odolphisteeg 101694243117r
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boudewijns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6176125598r
BOUDEWIJNS, PIETERhet nagelaten weeskind van wijlen Pieter Boudewijns verkoper Zoutsloot 61166323816ra
BOUWES, AAFKE Aeff Boues verkoper Hoogstraat 29159722812v
BAUKES, ANTJE Antje Boukes huurder (p.j.)Liemendijk ZZ1769257119v
BAUKES, ARJEN Arjen Boukes portier van de Havenpoortverkoper Anjelierstraat 2174925210v
BAUKES, JANKE Janke Boukes verkoper Noorderhaven 751642234163r
BAUKES, JOUKE Jouke Boukes metselaarsknechtkoper huisHoogstraat 431803266198v
BAUKES, WIEBE Wybe Boukes naastligger ten westen Schritsen 171792264354r
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
BOUWES, ANDRIES Andris Bouuens koper Zoutsloot 94166023825r
BOUWES, ANTJE Antie Bouuens verkoper Zuiderhaven NZ1623230367r
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerverkoper q.q. Hoogstraat 331612229119v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper kamerOoievaarsteeg 231613229133v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper huis, loods en plaatsjeKerkpoortstraat NZ1613229146v
BOUWES, BOUWE Bouuen Bouuens koper huisNoordijs 2159722859v
BOUWES, BOUWE Bouuen Bouuens koper door niaar Voorstraat 621614229230r
BOUWES, BOUWE Bouuen Bouuens kistmakerverkoper Kerkpoortstraat 39161723096r
BOUWES, BOUWE Bouuen Bouuens , vader van de koperkistmakerverkoper Noordijs 1162823277r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens koper woningBrouwersstraat 5achter166023869r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens , c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter166023869r
BOUWES, Fridtz Bouuens verkoper q.q. Rommelhaven163723440r
BOUWES, JAN Jan Bouuens verkoper q.q. Brouwersstraat1614229234v
BOUWES, JAN Jan Bouuens , nomine curatorioverkoper Hofstraat 111614229237r
BOUWES, JAN Jan Bouuens , nomine curatorioverkoper Hofstraat 131614229237r
BOUWES, JAN Jan Bouuens koper kamer en winkelHofstraat 311619230174r
BOUWES, JELTE Jelte Bouuens naastligger ten noorden William Boothstraat1630232116v
BOUWES, JELTE Jelte Bouuens verkoper Noordijs 1163223351r
BOUWES, TJEERD Tiaerdt Bouuens protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40161723078r
BOUWES, ANNE Anne Bouues koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 21162423130v
BOUWES, ANNE Anne Bouues , c.u.koper huis waar de Vergulden Besem uithangtVijverstraat 8de Vergulden Besem164323561v
BOUWES, ANNE Anne Bouues koper dwarshuisZuiderhaven ZZ166023827r
BOUWES, ANNE Anne Bouues naastligger ten noorden Vijver 11662238128v
BOUWES, ANNE Anne Bouues geniaarde koper Grote Werf 2noord1669239193v
BOUWES, ANTJE Antie Bouues koper door niaar woning met twee beneden- en een bovenkamerLanen 44achter1702244139v
BOUWES, AUKJE Aucke Bouues verkoper Vijverstraat 61621230272r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouues Wingaerden, c.u.verkoper Zeilmakersstraat 11164223536v
BOUWES, FONGER Fonger Bouues naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 181623230369r
BOUWES, FONGERgrondpacht uit het huis van Fonger Bouues eigenaar perceel ([staat: 5-00-00 GG])Vijver 51627231161v
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen1605228470v
BOUWES, IETJE Ittien Bouues verkoper Schritsen ZZ1606228472v
BOUWES, JANde nieuwe kamer van Jan Bouues naastligger ten westen Brouwersstraat 41629232103r
BOUWES, TJALTJE Tialcke Bouues koper Sint Jacobstraat 10zuid1661238119r
BOUWES, TJERK Tierck Bouues naastligger ten westen Rommelhaven 616422353r
BOUWES, WIEBREN Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48achter1658237179r
BOUWES, WIEBREN Wybren Bouues naastligger ten westen Lanen 501659237181r
BOUWES, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Bouwen naastligger ten oosten Molenpad 11784261243v
BOUWES, ANDRIES Andries Bouwens koper Zoutsloot 98166523911r
BOUWES, ANNEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwens eigenaar perceel Hondenstraat 12170824553r1
BOUWES, ANTJE Antie Bouwens verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
BOUWES, BOUWEde curatoren over de nagelaten weeskinderen van Bouwe Bouwens , de jongeverkoper William Boothstraat OZ162923286r
BOUWES, BOUWE Bouwen Bouwens koper huis, strekkende van de Kleine Norijs af tot achter aan de vaart aldaarNoordees (gebied)162923280v
BOUWES, BOUWE Bouwen Bouwens , vader van de koperverkoper Noordees (gebied)162923280v
BOUWES, BOUWEhet gewezen huis van Bouwen Bouwens naastligger ten noorden Noordijs 5162923288r
BOUWES, BOUWE Bouwen Bouwens kistmakerverkoper Voorstraat 91achter162923288v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens kaarsenmaker (mr. -)koper 1/2 huis met een tuintje erachteronbekend166723969v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamerGardenierstraat NZ166723913va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachterGardenierstraat NZ166723913va
BOUWES, DIRKde kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1677240268v
BOUWES, DIRKwijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1683241242v
BOUWES, DIRKvroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168124135ra
BOUWES, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Bouwens eigenaar perceel Brouwersstraat 51675240211r
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens schipper (trek-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v
BOUWES, JAN Jan Bouwens naastligger ten noorden Brouwersstraat1604228412v
BOUWES, JANde nieuwe kamer van Jan Bouwens , c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 41618230129r
BOUWES, JAN Jan Bouwens verkoper Brouwersstraat 41618230129r
BOUWES, JAN Jan Bouwens verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ162523144r
BOUWES, JANwijlen Jan Bouwens verkoper Hofstraat 351644235158r
BOUWES, JELTE Jelte Bouwens koper huis, strekkende van het Noordijs zuidwaarts tot aan zekere steeg aldaar oost en west lopendNoordijs 1162823277r
BOUWES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Noorderhaven 791713245186r
BOUWES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Bildtstraat 241713245186v
BOUWES, SARA Sara Bouwens verkoper Grote Bredeplaats 351682241217r
BOUWES, SARA Sara Bouwens verkoper Grote Bredeplaats 351682241217r
BOUWES, SJOERDde hof van burgemeester Sjoerdt Bouwens naastligger ten zuiden Achterstraat 2168424221v
BOUWES, T.burgemeester T. Bouwens naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1706244324r
BOUWES, T.oud burgemeester T. Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 601716245268v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens , c.u.verkoper Hoogstraat 471713245190r
BOUWES, TJEERDverkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 21714245228r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tiaard Bouwens verkoper Noordijs 11714245230v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen1716245268r
BOUWES, burgemeester Tiaed Bouwens , c.s.naastligger ten zuiden Noorderhaven 601698243360v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaerd Bouwens verkoper q.q. Noorderhaven 261717245306r
BOUWES, TJEERDhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens naastligger ten noorden Hoogstraat 431717245306v
BOUWES, TJEERDburgemeester de heer Tieerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-oost1698243350r
BOUWES, TJEERDburgemeester de heer Tieerd Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1698243350r
BOUWES, TJEERDoud burgemr. Tieerd Bouwens verkoper Weverstraat1711245156r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tieerd Bouwens verkoper Herenwaltje 191711245159r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tieerd Bouwens naastligger ten oosten Voorstraat 71715245234v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tieerd Bouwens verkoper Hoogstraat 221717245308r
BOUWES, TJEPKE Tiepke Bouwens , c.u.koper kamerKruisstraat 5west1652236184v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tierdt Bouwens verkoper Achterstraat ZZ1689242286v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjaard Bouwens koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1698243386r
BOUWES, TJEERD Tjaard Bouwens , c.u.naastligger ten westen Voorstraat 17oost1698243386r
BOUWES, TJEERD Tjaard Bouwens verkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid170824566r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjaerd Bouwens verkoper Zoutsloot 87170024437r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens hoedenmakerkoper westelijke helft van een huisVoorstraat 17west1664238239v
BOUWES, TJEERDgemeensman Tjeerd Bouwens , c.u.koper hof, prieel, bomen en plantenNieuwstraat1676240225v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven 36oost168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Grote Werf 2zuid168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168024170v
BOUWES, TJEERDMede-regerend burgemeester Tjeerd Bouwens koper huis en hof ([staat: 300 zilveren dukatons])Voorstraat 781681241155r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens koper 1/2 huisVoorstraat 7a-west1682241192r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-west1682241192r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens koper tuinKerkpoortstraat1690242320v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens naastligger ten zuiden Noorderhaven 481701244134r
BOUWES, TJEERDhet huis van vroedsman Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 17oost1675240183r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 17oost16832423v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwens naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5168524290v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerdt Bouwens , c.u.koper huisZoutsloot 871694243102r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwens , c.socianaastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord1703244231v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjerd Bouwens koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 34west1705244287r
BOUWES, TRIJNTJE Trijntie Bouwens verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes koper Rozenstraat 2179826579r
BOUWES, AAGJE Aagjen Bouwes koper Voorstraat 11747251189v
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240147r
BOUWES, ANNEhet huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1167124065v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslagerverkoper Lanen 3167124067v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslagerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ167224098r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes metselaarnaastligger ten westen Spinhuisstraat ZZ1674240146r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager (mr. -)verkoper Lanen 301674240153V
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat1675240208r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1676240225v
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Bouwes ketelaarnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 191677240265r
BOUWES, ANNEhet huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1167124010va
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19167224012va
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 11681241159r
BOUWES, ANNEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes eigenaar perceel Hondenstraat 12168124141va1
BOUWES, ANNEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes eigenaar perceel onbekend168124141va1
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1687242186v
BOUWES, ANNEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes eigenaar perceel Hondenstraat 1216992449r1
BOUWES, ANNEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes eigenaar perceel onbekend16992449r1
BOUWES, AATJE Attie Bouwes koper Gardenierstraat 1176125569v
BOUWES, AATJEwijlen Attje Bouwes verkoper Gardenierstraat 1176525694r
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwdkoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg1803266200v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Lanen 16169424385v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Zuiderhaven ZZ169424386r
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Nieuwstraat 64169424386v
BOUWES, BOUWE Bouwe Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 2161222973r
BOUWES, BOUWE Bouwe* Bouwes kistmakernaastligger ten noorden Noordijs 5162423131r
BOUWES, BOUWEde kinderen van Bouwe Bouwes verkoper Scheerstraat 41741250148r
BOUWES, BOUWE Bouwen Bouwes koper Bildtstraat 181771257193v
BOUWES, BROER Broer Bouwes , c.u.kuiper (mr. -)huurder voor (p.j.)Rommelhaven 61767257252r
BOUWES, KORNELIShet pakhuis van Coernelis Bouwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111759254218r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmakerkoper huisNoorderhaven 201741250176v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes naastligger ten oosten Noorderhaven 181751252171v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes naastligger ten oosten Noorderhaven 181755253214r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes zeilmakerkoper pakhuisNoorderhaven 141759254218ar
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmakerkoper 1/2 huisZeilmakersstraat 111774258178r
SCHIERE, KORNELIS BOUWESeen taanderij van Cornelis Bouwes Schieremr. zeilmakernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ176125582v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22176725715r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22achter176725715r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22177325877r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131775258197v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schieremr. zeilmakerverkoper q.q. Sint Jacobstraat 5178126052r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151781260116r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schieremr. zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 361782260164v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131782260193v
SCHIERE, KORNELIS BOUWESde erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131787262172r
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes slepernaastligger ten noorden Hoogstraat 111793264118v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes koper huis en wagenmakerijHoogstraat 40179726555v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes huurder Hoogstraat 40179726555v
BOUWES, DIRK Dirk Bouwes naastligger ten oosten Hoogstraat 381809268280r
BOUWES, DIRKwijlen Dirk Bouwes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 40181026946r
BOUWES, DIRKwijlen Dirk Bouwes wagenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 40181026946r
BOUWES, DOUWE Douwe Bouwes huurder Hoogstraat 301801265306r
BOUWES, DIEUWKE Ducke Bouwes verkoper Kerkpoortstraat 49170024443r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huisScheerstraat 1178126014r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3178326192r
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes geniaarde koper Zuiderhaven 211741250190r
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
BOUWES, FETJE Fettje Bouwes koper Kleine Bredeplaats 181765256135v
BOUWES, FOKELTJEde ledige plaats achter het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Fokeltie Bouwes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169424388v
BOUWES, FOKELTJEde erfgenamen van wijlen Fokeltje Bouwes eerdere eigenaar Zuiderhaven 181699243398r
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 31626231108v
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 31626231113r
BOUWES, FOKELTJEde erfgenamen van wijlen Fookeltie Bouwes naastligger ten noorden Zuiderhaven 25169224314v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuiderhaven 25169224314v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuiderhaven 23achter169224315v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Vijverstraat 8169224316r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Schritsen 31169224316v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Hofstraat 17west169224317v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Hofstraat 15169224318v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Hofstraat 13169224319r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Hofstraat 21midden169224319v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Hofstraat 25169224320r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Romastraat NZ169224320v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34169224321v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Lanen 51169224322r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuidersteeg 2169224322v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuiderhaven ZZ169224323r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuiderhaven ZZ169224323v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuiderhaven 6169224324r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuiderhaven 6169224325r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Zuiderhaven 14169324337v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Romastraat 6169324345v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Tiepelsteeg169324346r
BOUWES, FOKELTJEde erfgenamen van wijlen Fookeltie Bouwes eerdere eigenaar Hofstraat 25169324349r
BOUWES, FOKELTJE Fookeltje Bouwes koper dwarshuis met uitgang op de SchritsenSchritsen 291689242264v
BOUWES, FOPPE Foppe Bouwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2176825754r
BOUWES, FOPPE Foppe Bouwes huurder Grote Kerkstraat 151775258223v
BOUWES, GEELTJEde boedel van wijlen Geeltje Bouwes verkoper Achterstraat 11177225816r
BOUWES, GEERTJE Geertie Bouwes Ferxkoper Noordijs 15167924129r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Bouwes Schierechirurgijn (mr. -)koper door niaar huisZuiderhaven 13168024180v
SCHIERE, GERRIT BOUWESgemeensman Gerrit Bouwes Schierekoper door niaar 1/2 huis alwaar de goltbergh uithanght ([voor 1/1])Grote Bredeplaats 15de Goudberg1688242220r
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerrit Bouwes Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schieregeniaarde koper Voorstraat 751676240215r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schierekousenbreier [staat: hoosbrijder]koper q.q. Hondenstraat 816772412r
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerryt Bouwes Schiereverkoper Zoutsloot 431686242158v
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerryt Bouwes Schiereverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 8zuid170024442v
BOUWES, GRIETJE Grietie Bouwes verkoper Achterstraat1688242222v
BOUWES, GRIETJE Grietie Bouwes verkoper Achterstraat ZZ1688242240v
BOUWES, GRIETJE Gryttie Bouwes verkoper Hoogstraat 3achter1701244102r
BOUWES, HANSwijlen Hans Bouwes schrijnwerker (mr. -)koper Sint Odolphisteeg WZ16772411r
BOUWES, HARMEN Harmen Bouwes pannenbakkersknechtkoper huisZoutsloot 9218102699r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder Rozenstraat 2179826579r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes koper huisLammert Warndersteeg 7180426788r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder (p.j.)Lammert Warndersteeg 7180426788r
BOUWES, HINKE Henke Bouwes herbergierkoper Noorderhaven 88176025537r
BOUWES, HESSELals bewoner Hessel Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481703244219v
BOUWES, HESSELals bewoner Hessel Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 481703244219v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergiersekoper Noorderhaven 881762255164r
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woningOoievaarsteeg OZ178126075v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergierse in De Benthemkoper huisNieuwstraat 22178126088v
BOUWES, HINKEde boedel en nalatenschap van wijlen Hinke Bouwes erflater Noorderhaven 881782260246r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes erflater Nieuwstraat 221782260290r
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postmaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipper (schuit-)koper huisZuiderhaven 17de Brandaris174525164r
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipper (schuit-)koper huisHondenstraat 81747251176v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes naastligger ten westen Hondenstraat 101747251201r
BOUWES, HIELKEhypothecaire crediteur van Hylke Bouwes schipper (schuit-)verkoper Hondenstraat 81751252104v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 41752252231v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipperverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipperverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagerkoper huis, stal en tuinKarremanstraat 2167124062v
BOUWES, JAKOBwijlen Jacob Bouwes slagerverkoper Karremanstraat 21676240232v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagernaastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen167524030ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 17175625437v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper door niaar huis, stal en wagenhuizen ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 21175625437v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkerkoper dubbele stallenZuiderstraat 2175625449v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelkergeniaarde koper Zuiderstraat 6achter175625450v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes naastligger ten noorden [staat: zuiden] Zuiderstraat 151771257258r
BOUWES, JAKOBde weduwe van Jacob Bouwes naastligger ten noorden Zuiderstraat 15177725973r
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes huurder Grote Kerkstraat 191809268283r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 171779259180r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 211779259180r
BOER, JAKOB BOUWESwijlen Jacob Bouwes de Boerverkoper Zuiderstraat 21779259180r
BOUWES, JAN Jan Bouwes verkoper Zuiderhaven 77west1713245187v
BOUWES, JAN Jan Bouwes verkoper Rapenburg NZ1721246108v
BOUWES, JAN Jan Bouwes , thans uitlandigverkoper van 1/3 Heiligeweg 121724246212v
BOUWES, JAN Jan Bouwes huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 18173524972v
BOUWES, JAN Jan Bouwes winkelierverkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
BOUWES, JAN Jan Bouwes , c.u.huurder Kerkpoortstraat 1817352491va
BOUWES, JAN Jan Bouwes , c.u.huurder Kerkpoortstraat 1817352492va
BOUWES, JAN Jan Bouwes koper huis en stalZuiderstraat 6voor1751252131v
BOUWES, JAN Jan Bouwes wagenmaker (oud -)verkoper Bildtstraat 18178526218r
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwschipper en winkelier (trekveer-)koper huisGrote Kerkstraat 18de Haan173524919r
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauwnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161752253270r
SCHIERE, JAN BOUWESwijlen Jan Bouwes Schiereverkoper Gardenierstraat ZZ1705244293r
BOUWES, JANKE Janke Bouwes koper Romastraat ZZ1734248350r
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 181771257193v
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes naastligger ten zuiden Bildtstraat 16177225827v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , ter zee absentverkoper Zuiderhaven16832421v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes , c.soc.naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1689242280r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes metselaarkoper huisRommelhaven 18drie_achter1729247256r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1729247283r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes metselaarverkoper Rommelhaven 18drie_achter173224871v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes winkelierkoper huisKleine Kerkstraat 181736249122r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 13175625416r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161766256193r
BOUWES, KEIMPEde kamer van Keympe Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1676240245v
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes scheepstimmermanverkoper Grote Ossenmarkt 25achter1676240247r
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ16782415v
BOUWES, KEIMPE Keympe Bouwes winkelierverkoper Kleine Kerkstraat 181769257108r
BOUWES, LIEPKJE Lupkjen Bouwes verkoper Heiligeweg 81774258193r
BOUWES, MARTJEN Martje Bouwes huurder Bildtstraat 221689242298v
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Vijver 4167924133r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 10167924134r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Hondenstraat 10167924134r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Grote Ossenmarkt 161683241254v
BOUWES, NEELTJE Neel Bouwes , voor zich en haar kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ162923297v
BOUWES, OKKEwijlen Ocke Bouwes koper Noordijs 1176325615v
BOUWES, OKKEwijlen Ocke Bouwes erflater Noordijs 11765256129v
BOUWES, OKKEwijlen Ocke Bouwes verkoper Rommelhaven 111765256130v
BOUWES, RINSE Rinse Bouwes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Liemendijk OZ1714245214v
BOUWES, SASKER Saske Bouwes verkoper Drie Roemersteeg 7173224873v
BOUWES, SASKER Saske Bouwes koper Schritsen 15173224873v
BOUWES, SASKE Saske Bouwes verkoper Schritsen 15achter1769257132v
BOUWES, SIEBREN Siebren Bouwes koper huisDroogstraat 611795264251r
BOUWES, SIEBREN Siebren Bouwes koper huisBildtstraat 22181026957v
BOUWES, SIJKE Sijke Bouwes koper Hoogstraat 491782260199v
BOUWES, SIEMEN Simon Bouwes voormalig huurder (p.j.)Zeilmakersstraat 131738249347r
BOUWES, SJOERDvrijgezel Sioerd Bouwes geniaarde koper Brouwersstraat 41732248101r
BOUWES, SJOERDvrijgezel Sioerd Bouwes koper huis en gortmakerijKleine Bredeplaats 161733248195v
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18173925024v
BOUWES, SJOERD Sioerd Bouwes gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181741250166v
BOUWES, SJOERD Sjoerd Bouwes gortmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 18174425138v
BOUWES, SJOERD Sjoerd Bouwes , c.u.naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18174425138v
BOSSCHA, SJOERD BOUWESde gedeelde plaats van Sjoerd Bouwes Boschaerven van Vijver 71759254224v
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16174525177r
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 16174525177r
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)koper door niaar huis en tuinVijver 51746251150r
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschanaastligger ten oosten Vijver 51746251150r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosschanaastligger ten oosten Vijver 31754253149r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosschanaastligger ten zuiden Vijver 31754253149r
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes , c.u.schipper op Franeker (trek-)geniaarde koper William Boothstraat 371676240222r
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes bakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes naastligger ten oosten Droogstraat 59180826821r
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes verkoper Droogstraat 61181026962v
BOUWES, SIEMEN Symen Bouwes , schoonzoon van de verkoperkuiper (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 51683241267r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tiaard Bouwes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 781695243160r
BOUWES, TJERK Tiarck Bouwes , c.u.smid (mr. -)verkoper Rommelhaven 4164823618v
BOUWES, TJERK Tierck Bouwes naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1644235132r
BOUWES, TJERK Tierk Bouwes , c.u.smidkoper huisRommelhaven 41640234101v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester en vroedsman Tjaerdt Bouwes koper huisZuiderhaven 19zuid1688242246r
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwes koper tuinLiemendijk ZZ167924142v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerd Bouwes naastligger ten zuiden Noorderhaven 601697243291v
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwes verkoper Lanen 19180826850v
BOUWES, TJEERDoud burgemeester Tjeerdt Bouwes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1688242248v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1111696243208v
BOUWES, TJITSKE Tjietske Bouwes verkoper van 1/2 Zoutsloot 65180226682r
BOUWES, TRIJNTJE Trijntie Bouwes koper Bargebuurt 11740250140v
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes , c.u.huurder voor 1 jaar Voorstraat 371726246253r
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhofwinkelierverkoper q.q. Romastraat 51728247116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogdkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat OZ1728247127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffwinkelierverkoper q.q. Noordijs 231727246302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffwinkelierverkoper q.q. Grote Ossenmarkt 181727246302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffkoopmanverkoper Romastraat ZZ17492523v
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes Westerhofskoopmanverkoper Achterstraat NZ1727246302r
BOUWES, WIEBE Wybe Bouwes verkoper Weverstraat1681241157v
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croeskoper huisWeverstraat NZ1681241147r
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croeskoper huisLammert Warndersteeg 71681241148v
BOUWES, WIEBRENwijlen Wybren Bouwes schipper (schuit-)verkoper Lanen 481689242277v
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes wolkammer (mr. -)verkoper Havenplein 261774258138r
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammerkoper door niaar huis en tuintjeHavenplein 26177225858r
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18oost177325898r
BOIENS, BEREND Beernt Boyens kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 70167424018va
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen166023841v
BOIENS, JOCHEM Jochem Boyens verkoper Lanen 241602228283v
BOIENS, ANTJE Antie Boyes verkoper Hoogstraat 1achter1673240123r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten oosten Franekereind 2167024012r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten westen Franekereind 616702402ra
BOIENS, BEREND Beern Boyes , c.u.koper provisioneel Franekereind 116712408va
BOIENS, BERENDde weduwe van Beern Boyes naastligger ten westen Franekereind 6168424223r
BOIENS, GRIETJE Grietie Boyes verkoper van 1/2 Zoutsloot 11680241111r
BOIENS, GRIETJE Grietie Boyes verkoper Grote Kerkstraat 201680241120r
BOIENS, GRIETJE Grietie Boyes koper Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
BOIENS, JOCHEMwijlen Jochum Boyes erflater Grote Kerkstraat 20168124143va
BOIENS, NEELTJE Neeltje Boyes huurder voor 1 jaar ([voor 1/1])Voorstraat 651705244297r
, ARJEN Arjen Boykes verkoper Rozenstraat 41748251221v
, ARJEN Arjen Boykes portier van de Havenpoortverkoper Zuiderplein 5zuid174925222v
, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandt naastligger ten oosten Voorstraat 4167024011v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten oosten Voorstraat 4166023847v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten westen Voorstraat 81661238115v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten westen Voorstraat 816652395ra
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper dwarshuisVoorstraat 41619230151v
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 41619230151v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenFranekereind 241619230165v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Franekereind 241619230166v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDEde koper Doede Brants , c.u.bakkernaastligger ten westen Voorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61629232105v
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.bakkereigenaar van 3/4 Voorstraat 61629232105v
BRANDS, DOEDE Doede Brants naastligger ten westen Voorstraat 8163223362r
BRANDS, DOEDE Doede Brants , e.a.naastligger ten westen Voorstraat 8164323589r
BRANDS, DOEDEhet huis van Doede Brants naastligger ten westen Voorstraat 8164823618r
BRANDS, DOEDEde weduwe en erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Voorstraat 21653236241v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Voorstraat 21658237249r
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11658237249r
HESLINGA, DIRK Dirk Breevo Heslingakoopmannaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoper huis, tuin en stokerijSimon Stijlstraat 71789263135v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoper huis, stal en koemelkerijLammert Warndersteeg 131796264335r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmankoper grondKromme Elleboogsteeg179826578v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslinganaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg179826578v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmankoper huis, bestaande uit 2 woningenLammert Warndersteeg 13180226665v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingadistillateur en koopmannaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13180226665v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingakoopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 66180426722r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 131805267149r
, WEMELTJE Wemeltje Brends huurder Schritsen 54181026963v
BRANDS, WEMELTJE Wemeltje Brens koper Schritsen 54181026963v
BROERS, JELLE Jelle Breuticks geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1619230187v
BROERS, JELLE Jelle Breuticks koper huisLanen NZ1620230210r
BROERS, JELLE Jelle Breuticks verkoper Lanen 31621230273r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingakoopmankoper huisSimon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingakoopmannaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 9179726523r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslingaverkoper Lammert Warndersteeg 91805267150r
, PIETER Pieter Briffo schoenmakerkoper door niaar 1/14 van twee huizen ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 261618230119r
, PIETER Pieter Briffo schoenmakerkoper door niaar 1/14 van 2 huizen ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 151618230119r
, PIETER Pieter Briffo schoenmakerkoper door niaar 1/14 van 2 huizen ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Kerkstraat 91618230119r
BROERS, AATJE Attie Broers koper Schritsen 32163123328r
BROERS, AUKE Aucke Broers koper huisNoorderhaven NZ1603228373r
BROERS, BOTE Botte Broers verkoper Voorstraat 68159722831v
BROERS, BOTEde hof van Botte Broers , c.u.naastligger ten oosten Romastraat ZZ159722852v
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend1599228159v
BROERS, BOTEde weduwe van wijlen Botte Broers apothekerbewoner Romastraat 101600228190v
BROERS, BOTEde kinderen van wijlen Botte Broers apothekerverkoper Romastraat 101600228190v
BROERS, BOTEde kinderen van wijlen Botte Broers apothekerverkoper Simon Stijlstraat 31600228190v
BUMA, BOTE BROERS Botte Broers Buuamaaanhandelaar Simon Stijlstraat 31598228118ar
BROERS, BOTE Botte Broers Buwamaverkoper Romastraat ZZ159722852v
BROERS, BOTEwijlen Botte Broers Buwmaverkoper Simon Stijlstraat 31599228182r
BROERS, BOTEwijlen Botte Broers Buwmabewoner Romastraat ZZ1599228182r
BROERS, BOTEwijlen Botte Broers Buwmaverkoper Romastraat ZZ1599228182r
BROERS, KLAASKE Claeske Broers verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 11623230370v
DUMAN, KOERT BROERS Coert Broers Dumankoper door niaar huisGrote Bredeplaats 181796264350r
BROERS, DIRK Dirk Broers huurder Zoutsloot 981726246285v
BROERS, DOUWE Douue Broers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1662238122r
BROERS, IEMEde weeskinderen van Eyme Broers verkoper Zuiderhaven ZZ1604228404r
BROERS, FEIKE Feyke Broers naastligger ten westen Karremanstraat 221738249341r
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v
BROERS, FIEKE Fijke Broers , voor haar nagelaten kinderenverkoper van 1/3 Zoutsloot 49173224878v
BROERS, FIEKE Fijke Broers verkoper Zoutsloot 65173925047r
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten noorden Zoutsloot 651748251249v
BROERS, FIEKE Fijke Broers verkoper Zoutsloot 631759254208r
BROERS, FOEKJE Foek Broers koper Lanen 37178526222r
BROERS, FOEKJE Foek Broers verkoper Sint Odolphisteeg 221788262291v
BROERS, FOEKJE Foek Broers verkoper Lanen 371788262293r
BROERS, FOLKERThun zoon Folkert Broers verkoper Schritsen 41703244234v
BROERS, FONGER Fonger Broers geniaarde koper Zuiderhaven 161729247243r
BROERS, FONGER Fonger Broers koper twee kamers en boottimmerhuis en scheepstimmerwerfZuiderhaven 121729247249v
BROERS, FONGER Fonger Broers scheepstimmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 5oost1732248129r
BROERS, FONGER Fonger Broers bewoner Zuiderhaven 121732248131r
BROERS, FONGER Fonger Broers scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 121732248131r
BROERS, FONGER Fonger Broers scheepstimmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 5west1732248132v
BROERS, GABE Gabe Broers huurder achterwoning 2 aan de Lanen Voorstraat 541729247279r
BROERS, GEERTJE Geert Broers protesteert vanwege precario ([staat: Geert Broer Lammerts dr])Hoogstraat1605228436v
BROERS, GEERTgrondpacht uit het huis van Geert Broers eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg OZ1606228525v
BROERS, GEERTJE Geert Broers verkoper ([staat: Geert Broer Lambertsdr.])Gardenierstraat ZZ1613229163v
BROERS, GEERTgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Geert Broers eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg1626231146r
BROERS, GEERTJEde ledige plaats van Gertien Broers naastligger ten westen Hoogstraat1605228436v
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/12 huis en verdere toebehorenNoordermolen 1de Noordermolen175325390v
BROERS, HOITE Hoite Broers naastligger ten oosten Voorstraat 2175725494r
BROERS, HOITE Hoite Broers naastligger ten oosten Voorstraat 21758254147v
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Noordermolen 11759254180v
BROERS, HOITE Hoite Broers bakker (mr. koek-)verkoper Liemendijk 41759254180v
BROERS, HOITE Hoite Broers naastligger ten oosten Voorstraat 21759254230r
BROERS, HOITE Hoite Broers naastligger ten westen Liemendijk 31759254237v
BROERS, HOITE Hoite Broers Libariuskoopmanverkoper van 1/2 Noordermolen 1176125549v
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325345v
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper Noordermolen 1175325352v
BROERS, HOITE Hoyte Broers , c.s.eigenaar van 1/2 Noordermolen 1175325390v
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)koper door niaar 1/4 wind roggemolen genaamd de Noordermolen, en 1/4 huis bij het bolwerk op de hoek van de KarremanstraatNoordermolen 1de Noordermolen1753253103r
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (koek-)eigenaar van 3/4 Noordermolen 11753253103r
BROERS, HOITE Hoyte Broers mede eigenaar Noordermolen 11753253103r
BROERS, HOITE Hoyte Broers Libariuskoopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1176125562r
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
BROERS, IEBELTJEgrondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Kleine Ossenmarkt 41606228490v
BROERS, JAN Jan Broers pottenbakkerverkoper q.q. Vijver 1161122965v
BROERS, JANburgerhopman Jan Broers verkoper q.q. Schritsen 26161122968r
BROERS, JAN Jan Broers pottenbakkernaastligger ten westen Schritsen 581618230118r
BROERS, JANgezworen gemeensman Jan Broers naastligger ten oosten Schritsen 56noordwest1622230303v
BROERS, JANhuis en plaats van Jan Broers naastligger ten westen Schritsen 58achter1626231147r
BROERS, JANgemeensman Jan Broers verkoper q.q. Rozengracht 301629232107r
BROERS, JANgemeensman Jan Broers verkoper q.q. Rozengracht 221629232110v
BROERS, JANwijlen burgemeester Jan Broers , vader van Nampckien en Geeltieerflater Schritsen 56noordoost163323385r
BROERS, JANhet huis van Jan Broers naastligger ten westen Noorderhaven 54163623414v
BROERS, JANwijlen Jan Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid1641234125r
BROERS, JANde hof van wijlen Jan Broers naastligger ten westen Weverstraat NZ1668239163v
BROERS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Broers verkoper Schritsen 38achter168024181r
BROERS, JANmr. Jan Broers naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1717245280v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten noorden Noordijs 25172124697v
BROERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Broers verpachter grond Grote Ossenmarkt 18172724741r
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71728247123r
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 221729247245r
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Brouwersstraat 241729247297v
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 161729247297v
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 141729247297v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16173124816v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
BROERS, JANde hypothecaire crediteuren van Jan Broers brouwerverkoper Zuiderstraat1732248162r
BROERS, JANde hypothecaire crediteuren van Jan Broers brouwerverkoper Schritsen 501732248163r
BROERS, JAN Jan Broers koper huisHofstraat ZZ1733248255v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerhuurder Voorstraat 9417342497v
BROERS, JAN Jan Broers timmermankoper huisBrouwersstraat 111779259228v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Both Apothekerstraat 81782260213v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kruisstraat17822614r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
BROERS, JAN Jan Broers koper van 1/3 Romastraat ZZ1784261254r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 201784261257r
BROERS, JAN Jan Broers koper van 1/3 huis en bakkerijLanen 217852614va
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)koper Rozengracht 16achter178526237r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Hofstraat 4178626296v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91786262115r
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten zuiden Bargebuurt 101787262198v
BROERS, JAN Jan Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Rozengracht 261788262285v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper huis en plaatsBoth Apothekerstraat 8178826358r
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8178826358r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper van 1/2 huisBargebuurt 221789263163v
BROERS, JAN Jan Broers timmermankoper huisGrote Kerkstraat 271790263187v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Hofstraat 47oost1790263204r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Zoutsloot 591793264143v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper Havenplein 201794264192v
BROERS, JAN Jan Broers , c.s.naastligger Bargebuurt 161796264325r
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Hofstraat 47oost1799265149r
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Romastraat 21799265181v
BROERS, JAN Jan Broers timmermanverkoper Hofstraat 451800265271v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Bargebuurt 22180226662r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 20180226669v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 27180226671v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Rozengracht 24oost180226674v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Hofstraat 4180226677v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226680v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Brouwersstraat 111808268101v
GROOT, JAN BROERS Jan Broers de Groot, meerderjarig vrijgezelchirurgijnverkoper Moriaanstraat 11704244250v
BROERS, JANKE Janke Broers , ongehuwde dochterkoper huisGrote Ossenmarkt 161705244293v
BROERS, JANKE Janke Broers , meerderjarige ongehuwde dogterkoper woningSchritsen 141710245119r
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten noorden Schritsen 71717245305v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten oosten Schritsen 17171824617r
BROERS, JANKE Janke Broers , bejaarde dochterkoper door niaar huisSchritsen 141721246125v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten noorden Schritsen 141721246125v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten noorden Zuiderhaven 571723246181v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten noorden Schritsen 71724246189v
BROERS, JANKE Janke Broers koper door niaar huisZuiderhaven 611725246214v
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18172724741r
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 181734248346r
BROERS, JANKE Janke Broers naastligger ten zuiden Lanen 161737249210r
BROERS, JANKE Janke Broers , bejaarde vrijsterverkoper Schritsen 141738249290r
BROERS, JENTJE Janke Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
BROERS, JAKOBJE Japke Broers koper Zoutsloot 11646235199v
BROERS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuue Broers verkoper Sint Jacobstraat 151657237110v
BROERS, LIEUWE Lieuwe Broers naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 131644235144v
BROERS, MARTEN Marten Broers , c.u.scheepstimmermankoper kamerHondenstraat 14164323593v
BROERS, MARTEN Marten Broers , c.u.verkoper Hondenstraat 141652236212v
BROERS, MARTEN Marten Broers naastligger ten oosten Lanen 54167524021va
BROERS, MARTEN Marten Broers scheepstimmermankoper huis met een plaats daarachterSchritsen 41681241173v
BROERS, MARTENwijlen Marten Broers scheepstimmermanerflater Schritsen 41703244234v
BROERS, MINSEmeerderjarig vrijgezel Minse Broers verkoper Voorstraat 62176425676r
BROERS, MINSEmeerderjarige vrijgezel Minse Broers verkoper Hoogstraat 281765256121r
BROERS, MINSE Minse Broers naastligger ten westen Gardenierstraat NZ178326183r
BROERS, PIEBICHJE Piebe Broers koper Oosterkeetstraat 6167024028V
BROERS, REIN Reyn Broers verkoper q.q. Simon Stijlstraat 31599228182r
BROERS, REIN Reyn Broers verkoper q.q. Romastraat 101600228190v
BROERS, REIN Reyn Broers verkoper q.q. Simon Stijlstraat 31600228190v
HANIA, RIJKJE BROERS Rickien Broers Haniaverkoper Kleine Bredeplaats 191646235209r
BROERS, RUURDJE Ruirdtje Broers verkoper Brouwersstraat 151762255160r
BROERS, RUURDJE Ruurtje Broers koper Brouwersstraat 15174525172v
HANIA, RIJKJE BROERS Ryckien Broers van Hanniakoper Kleine Bredeplaats 191642234171r
BROERS, SARA Saera Broers verkoper Lanen 2175625441r
BROERS, SARA Sara Broers koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtstraat 21747251175v
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtstraat 21747251175v
BROERS, SARA Sara Broers naastligger ten oosten Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers naastligger ten oosten Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper van 1/3 Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper van 1/3 Schritsen 17175025299r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Schritsen 16175725490r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Schritsen 16175725490r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Zuiderhaven 61175725491r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Zuiderhaven 61175725491r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1175725492r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1175725492r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Heiligeweg 34175725493r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Heiligeweg 34175725493r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Voorstraat 2175725494r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Voorstraat 2175725494r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Kleine Ossenmarkt 2177225849r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Kleine Ossenmarkt 2177225849r
BROERS, SIJKE Sijke Broers verkoper Zeilmakersstraat 21174325121r
BROERS, SIETSKE Sytske Broers koper Brouwersstraat 241800265264r
BROERS, TRIJNTJE Trijntie Broers verkoper Grote Bredeplaats 351689242289r
BROERS, TRIJNTJE Trijntie Broers verkoper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
BROERS, TRIJNTJE Trijntie Broers verkoper Moriaanstraat 41784261242v
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Noordijs 2117522532v
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vijverstraat 17175325343v
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Lanen 2175625441r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen ZZ1766256172r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Romastraat1767256234r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Romastraat ZZ1784261254r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vijverstraat 191785261294v
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Romastraat ZZ1785261306r
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13173524995r
BROERS, WIEPKJE Webel Broers koper Hofstraat ZZ1618230138v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmermanverkoper Hofstraat 451800265271v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmerman (huis-)verkoper Hofstraat 4180226677v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Rozengracht 24oost180226695v
BROERS, WIEBRENde verkoper Wiebren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 2217922646v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 2217922646v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 591793264143v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (huis-)koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkelRozengracht 24oost180226674v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 59180226690v
BROERS, WIEBE Wybe Broers bewoner onbekend1600228221r
BROERS, WIEBE Wybe Broers bewoner Vijver1601228250r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Lanen 131775258205v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 671775258235r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper kamerSint Odolphisteeg 161778259101r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 71779259160r
BROERS, WIEBRENals geniaarde koper Wybren Broers naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1779259196v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermankoper woningHerenwaltje 31780259255r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Herenwaltje 31782260202r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141782260282r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111782260315v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kruisstraat17822614r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Sint Odolphisteeg 16178326134r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermankoper huisSchritsen 7achter1784261212r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermannaastligger ten zuiden Schritsen 7achter1784261212r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg1784261240v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers koper van 1/3 Romastraat ZZ1784261254r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 1117832613ra
BROERS, WIEBREN Wybren Broers koper van 1/3 Lanen 217852614va
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisRozengracht 16achter178526237r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper huisHofstraat 4178626296v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten westen Schritsen 111787262171r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper van 1/3 Lanen 21787262209v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten westen Rozengracht 261788262285v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisHavenplein 201794264192v
BROERS, WIEBRENde verkoper Wybren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad 201796264305v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Kerkpad 201796264305v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2517962652r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 20180226669v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 27180226671v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten oosten Zoutsloot 57180226678v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 57180226678v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper 1/2 huisZoutsloot 59180226680v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 121802266100r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers , c.u.timmerman (huis-)koper huisLanen 381802266104ar
BROERS, WIEBREN Wybren Broers , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 381802266104ar
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 311802266105r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 291802266105r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 311802266113v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 101803266177v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101803266177v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101803266197r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Kerkpoortstraat 101803266197r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper woningBargebuurtspoortje1803266236r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 361803266277r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpoortstraat 121805267129r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpad 221805267131r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten noorden Schritsen 311805267132r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Schritsen 311805267132r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)verkoper Schritsen 7achter1805267135r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Heiligeweg 361805267137v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 381805267140r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 381805267140r
BROERS, WIEBREN Wybrens Broers timmermankoper Grote Kerkstraat 271790263187v
BROERS, WIETSKE Wytske Broers , bejaarde vrijsterverkoper van 2000/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoltbewoner Voorstraat 421742250244v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsternaastligger ten noorden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
BROERS, IEBELTJE Ybeltie Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 281656237265v
BROERS, IEBELTJE Ybeltie Broers koper door niaar huisBrouwersstraat 241742250209r
BROERS, IEBELTJE Ybeltie Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 241742250209r
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers , meerderjarig vrijsterverkoper van 1/2 Zuiderhaven 71728247123r
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 241729247297v
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 241730247309r
BROERS, IEBELTJEde erfgenamen van wijlen Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 221751252157v
BROERS, IEBELTJE Yebeltie Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 281657237104v
BROERS, IEME Yeme Broers scheepstimmermankoper huisLammert Warndersteeg 121770257172r
BROERS, IEME Yeme Broers , c.u.huurder Hofstraat ZZ1770257177r
BROERS, IEME Yeme Broers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141771257190v
BROERS, IEPE Ype Broers huurder Sint Odolphisteeg 14173524997r
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 151742250214av
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u.gebruiker Schritsen 211770257166r
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BRUINS, JAN Jan Bruin wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 51788262264r
BRUINS, ANTJE Anna Bruins koper Zuiderhaven 27178126017v
BRUINS, ANTONIUSde geabandonneerde boedel van Anthon Bruins , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 411799265134v
BRUINS, ANTONIUSde geabandonneerde boedel van Anthon Bruins , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg 181799265136r
BRUINS, ANTONIUS Anthoni Bruins naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391789263376r
BRUINS, ANTONIUS Anthoni Bruins naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391789263376r
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Vijverstraat 191785261294v
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins wever (bont-)geniaarde koper Romastraat 5178626276r
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins koper huisKerkpoortstraat 55180426778r
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 531805267148r
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins wever (bont-)koper van 1/2 Rapenburg 61807267296r
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins naastligger ten oosten Rapenburg 41808268123v
BRUINS, ANTONIUS Antoon Bruins koper huisKerkpoortstraat 55achter181026993r
BRUINS, DIRK Dirk Bruins koper huisRozengracht 181765256131v
BRUINS, ELSKE Elske Bruins koper van 1/2 Kerkpoortsmolen 11770257164r
BRUINS, ELSKEwijlen Elske Bruins verkoper Kerkpoortsmolen 11782260190r
BRUINS, ELSKEwijlen Elske Bruins verkoper Rozengracht 321782260190r
BRUINS, EGBERT Engbert Bruins huurder (p.j.)Molenpad 181785261301r
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder oost (p.j.)Rapenburg 181782260264r
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder oost (p.j.)Rapenburg 201782260264r
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder oost (p.j.)Rapenburg 331782260264r
BRUINS, JAN Jan Bruins wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 51795264288r
BRUINS, JOHANNES Johannes Bruins verkoper Kleine Bredeplaats 41805267175r
BRUINS, MARIA Marijke Bruins koper Vijverstraat 191785261294v
BRUINS, MARTEN Martens Bruins verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
BRUINS, PIETER Pieter Bruins naastligger ten zuiden Heiligeweg 481696243187v
BRUINS, PIETERde weduwe van Pieter Bruins naastligger ten zuiden Heiligeweg 481710245133v
BRUINS, PIETERwijlen Pieter Bruins metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 581714245226r
BRUINS, PIETER Pieter Bruins naastligger ten oosten Gardenierstraat 8175025258v
BRUINS, PIETER Pytter Bruins , c.u.metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 581699243403r
BRUINS, PIETERhet huis van wijlen Pytter Bruins naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierverkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierkoper huisKerkpoortstraat 21733248250v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierverkoper Kerkpoortstraat 21737249186v
BRUINS, WILLEMKE Willemke Bruins verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
BRUINS, WIETSKE Wytske Bruins verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruyns wever (bont-)koper huisGrote Kerkstraat 411787262157r
BRUINS, Ballthazar Bruyns koper huis en ledige plaatsLiemendijk1619230172v
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ1618230127v
BRUINS, BALTHASARde kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat 231619230179r
BRUINS, GERRIT Gerryt Bruyns koper huis met hof en een kamer ten oostenRomastraat ZZ159722852v
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns verkoper Kerkpoortstraat1673240124r
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns naastligger ten westen Zoutsloot 58168024177r
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns koper Zoutsloot ZZ1681241130r
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns koper finaal huis, loods, plaatsje en bakhuisHeiligeweg 4168124135ra
BRUINS, PIETER Pyter Bruyns naastligger ten westen Zoutsloot 58168024161r
BRUINS, PIETER Pyter Bruyns metselaar (mr. -)koper huis met 2 kamers erachterHeiligeweg 461690242305r
BRUINS, PIETER Pyter Bruyns metselaar (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord168724213ra
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 56167924159r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 561681241125v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper huisDrie Roemersteeg 5168424243v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper Havenplein 101687242196v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper Gardenierstraat NZ1688242226r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper Romastraat 81688242226r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)verkoper Havenplein 101691242357r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)verkoper Drie Roemersteeg OZ169324344v
BRUINS, TRIJNTJE Trijntie Bruyns koper Hofstraat 181681241126v
BRUINS, TRIJNTJE Trijntie Bruyns verkoper Hofstraat 18168524276v
BOEKES, JANKE Jancke Buckes verkoper Noorderhaven 751629232119r
BOEKES, JANKE Jancke Buckes verkoper Droogstraat 81629232119r
BOEKES, PIETJEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes verkoper Noorderhaven 751629232119r
BOEKES, PIETJEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pietie Buckes verkoper Droogstraat 81629232119r
BOEKES, SIEUWKE Siuk Buckes verkoper Noorderhaven 751629232119r
BOEKES, SIEUWKE Siuk Buckes verkoper Droogstraat 81629232119r
BOEKES, WIETSE Wytse Buckes bruidegom 1604228433v
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Buens naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 61626231125r
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Buens naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ1627232v
, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Buens naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ1627232v
, JOOSTwijlen Joost Buens bewoner Voorstraat 601634233131r
BURGERTS, BEREND Beernt Burcherts koper huisKerkpad WZ1726246295r
BURGERTS, BEREND Beernt Burgerts wever (mr. -)koper huisRozengracht 181742250273v
BURGERTS, BEREND Beernt Burgerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49174425135v
BURGERTS, BEREND Beernt Burgerts wever (mr. bont-)verkoper Rozengracht 18176125589r
BOEKES, SIEUWKE Syuucke Buuckes koper Achterstraat NZ1612229109v
, BINTJE Bincke Buue koper Heiligeweg 64162623198v
BOUWES, ANNE Anne Buues koperslagerkoper huis waar de Frieseman uithangtSchritsen 67de Friese Man1657237111r
BOUWES, ANNE Anne Buues koperslager (mr. -)verwandelaar Vijverstraat 8166023824r
BOUWES, ANNE Anne Buues koperslager (mr. -)aanhandelaar huisVijverstraat 24166023824v
BOUWES, ANNE Anne Buues koperslagerverkoper Zuiderhaven ZZ166023864r
BOUWES, ANNE Anne Buues koperslager (mr. -)koper huis met een loods en plaatsLange lijnbaan1662238146v
BOUWES, ANNE Anne Buues koper huisHondenstraat 121662238150v
BOUWES, ANSKJE Ansck Buues koper Hoogstraat 341612229116v
BOUWES, ANSKE Ansck Buues verkoper Scheerstraat 91653236239v
BOUWES, AUKJE Auckien Buues koper Schritsen 4163623410r
BOUWES, BINTJE Bincke Buues verkoper Nieuwstraat 56162623199r
BOUWES, BOUWE Buue Buues naastligger ten noorden Schoolsteeg1619230158v
WIJNGAARDEN, KORNELIS BOUWES Cornelis Buues van Wijngaardenkoper huis, loods en ledige plaats met een vrije uit- en ingang naar de VijverstraatZuiderhaven 17164323595r
BOUWES, FONGER Fonger Buues naastligger ten zuiden Vijver 31626231102r
BOUWES, JAKOB Jacob Buues , c.u.verkoper Noorderhaven 13165623790r
BOUWES, NEELTJE Neel Buues , voor zich en haar kinderenverkoper (gesuccumbeerde) Sint Christoffelsteeg162823266r
BOUWES, Tziaedtske Buues verkoper Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
BOUWES, WIEBREN Wybren Buues koper huisLanen 481657237133r
, NEELTJE Neeltie Buve verkoper Kleine Bredeplaats 20162523159v
BOUWES, ANNE Anne Buves naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 191642234171r
BOUWES, BINNE Binne Buves naastligger ten zuiden Schoolsteeg161222980v
BOUWES, ANNE Anne Buwes koperslagerkoper 1/2 huis en erfKleine Bredeplaats 21163123323r
BOUWES, ANNEhet huis van Anne Buwes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 191646235209r
BOUWES, ANNE Anne Buwes , c.s.naastligger ten westen Hondenstraat 141662238154v
BOUWES, ANNE Anne Buwes koper van 1/2 huisLanen 316652399r
BOUWES, ANNE Anne Buwes naastligger ten noorden Vijver 1166523929r
BOUWES, ANNE Anne Buwes koper huisLanen 301668239134r
BOUWES, ANNE Anne Buwes , c.s.naastligger ten westen Hondenstraat 141668239155r
BOUWES, ANNE Anne Buwes koperslager (mr. -)koper kamersWilliam Boothstraat 31669239209v
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Buwes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 191687242190r
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Buwes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 191690242333v
BOUWES, ANTJE Antje Buwes koper 1/2 kamerVoorstraat 89166523916r
BOUWES, Bente Buwes verkoper Zoutsloot NZ1635233163v
BOUWES, BINTJE Bentie Buwes geniaarde koper Wortelstraat 3163323388r
BOUWES, BINTJEwijlen Bintie Buwes verkoper Franekereind 616702402ra
BOUWES, BINTJEwijlen Bintie Buwes verkoper Lammert Warndersteeg 516702402ra
BOUWES, BINTJE Bintke Buwes koper Nieuwstraat 561619230152r
WIJNGAARD, KORNELIS BOUWES Cornelis Buwes Wijngaerden, c.u.verkoper Zuiderhaven 171644235124v
WIJNGAARDEN, KORNELIS BOUWES Cornelis Buwes Wijngaerden, c.u.verkoper Zuiderhaven 171644235124v
BOUWES, DIRK Dirck Buwes schout bij nachtnaastligger ten noorden Brouwersstraat 71668239154v
BOUWES, FOKELTJE Fokeltie Buwes naastligger ten zuiden Lanen 381692242379v
BOUWES, FOKELTJEde ledige plaats achter het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Fokeltie Buwes naastligger ten oosten Zuiderhaven 61692242405v
BOUWES, FOKELTJEde erfgenamen van wijlen Fokeltie Buwes verkoper Zuiderhaven 23169324363v
BOUWES, FOKELTJE Fokeltje Buwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg1688242245r
BOUWES, FONGER Fonger Buwes koper huis met ledige plaats daer 't Gulden Hart uuthanghtVijver 5het Gouden Hart161723063v
BOUWES, FONGER Fonger Buwes naastligger ten noorden achter Kleine Bredeplaats 20163723430r
BOUWES, FONGER Fonger Buwes naastligger ten noorden achter Vijver 7163723430r
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes koper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes koper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241257v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Buwes Schiere, c.u.koper huisGrote Bredeplaats 10166023866v
SCHIERE, GERRIT BOUWESgemeensman Gerrit Buwes Schierenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311697243323v
BOUWES, GERRIT Gerryt Buwes kousenbreier [staat: hoosbreider]koper huisZoutsloot 431682241209r
BOUWES, JANvrijgezel Jan Buwes koper huisRapenburg NZ170924595v
BOUWES, JELTE Jelte Buwes verkoper Zuiderplein 31598228114r
BOUWES, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Buwes , c.s.naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169324333v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Buwes naastligger ten zuiden Lanen 461729247259v
BOUWES, LIEPKJE Lupck Buwes verkoper Vijverstraat1614229233r
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4166623947v
BOUWES, SCHELTEde erfgenamen van wijlen Schelte Buwes verkoper Zuiderhaven 21169324358r
BOUWES, SIEMENwijlen Simon Buwes verkoper Herenknechtenkamerstraat NZ1615229248r
BOUWES, SIEBRENde kinderen en erfgenamen van wijlen Sybren Buwes schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Vijverstraat 201691242354r
BOUWES, SIEDS Sydts Buwes schipper (wijd-)naastligger ten westen Vijverstraat 17168524264v
BOUWES, SIEMEN Symen Buwes protesteert Lanen 44achter15972286v
SCHIERE, SIEMEN BOUWES Symen Buwes Schierekuiper (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 251694243100v
BOUWES, SIEMEN Symon Buwes naastligger ten noorden Brouwersstraat 211600228196r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjerdt Buwes , c.s.naastligger ten noorden Zuiderhaven 21169324358r
BOUWES, WOMKJE Womkjen Buwes koper Vijverstraat ZZ167124032r
KROES, WIEBE BOUWESwijlen Wybe Buwes Croeserflater Lammert Warndersteeg 71689242276v
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121633233106r