Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258182v
BAKKER, JAKOB C.de weduwe van Jacob C. Bakkerhuurder Voorstraat 51782260309r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Costernaastligger ten westen Scheerstraat 9178626256r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55178626292v
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 21782260265r
, PAULUS Paulus Caarles naastligger ten westen Schritsen 641615229275v
KARELS, DANIEL Daniel Caarls wever (mr. dopjes-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
KARELS, PIETERwijlen Pyter Caarls verkoper Brouwersstraat 111659237207r
KARELS, JILLES Jelis Caerles verkoper Lanen 111600228190r
KARELS, KLAAS Claes Caerls timmermanverkoper q.q. Weverstraat163323385v
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u.wever (linnen-)koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oostenBoth Apothekerstraat 15zuidhet Spinhuis164323564v
KARELS, JILLES Jelis Caerls verkoper Lanen 111599228185r
KARELS, JURJEN Georg Carel Krampkoper huisGrote Kerkstraat 171788262250r
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend1602228314v
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmermanbewoner Lanen 831656237265v
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Spekmarkt 41642234166r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmermanhuurder Lanen 831656237102r
KARELS, Clase Carels , c.u.verkoper Lammert Warndersteeg WZ163723432r
KARELS, DANIELhet voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels naastligger ten noorden Hofstraat 71642234178r
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
KARELS, GRIETJE Grietje Carels huurder Kerkpoortstraat 1179726552r
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.w.)Zuiderstraat 20180126625r
KARELS, JAN Jan Carels , c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 211799265197v
KARELS, JAN Jan Carels huurder Zuiderhaven 33178526236r
KARELS, JAN Jan Carels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 141799265141r
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.j.)Bargebuurtspoortje 121785261289r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 5178626276r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmermankoper huisRomastraat 5178626251r
KARELS, JANKE Jancke Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, JOOST Joost Carels verkoper Kerkpad WZ1717245282r
KARELS, JOOST Joost Carels , c.u.wever (bont-)koper twee kamersKerkpad WZ170924586r
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieumankoper Grote Kerkstraat 211770257179r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28164323540r
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 281635233174r
KARELS, MAAIKEtwee weeskinderen van wijlen Maycke Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Rommelhaven 261631232181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper q.q. Rommelhaven 261631232181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Noorderhaven 761619230153r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Noorderhaven 781619230153r
KARELS, PAULUS Pouwels Carels naastligger ten westen Schritsen 641627231169v
KARELS, PIETERwijlen Piter Carls koper Brouwersstraat 111641234140r
, KAREL Carolus Caroli Cardanusmedicinae doctorverkoper onbekend1602228314v
, PAULUS Paulus Caroli koper huisSchritsen 62161222972r
KARELS, KARELwijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 261647235246v
KARSTES, HENDRIK Hendrik Carst huurder westelijke kamer (p.j.)Zoutsloot 201787262177v
KARSTES, KARSTerfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1170124490r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper huisZuiderhaven 25169224314v
ROS, KARST KARSTESwijlen Carst Carsten Roserflater Hoogstraat 1170124490r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Roskapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169224315v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinkoper woningZuiderhaven 23achter169424383r
ROS, KARST KARSTESde koper Carst Carsten Ros, c.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter169424383r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Roszilversmid (mr. -)verkoper Zuiderhaven 251716245257v
KARSTES, KORNELIS Cornelis Carsten bruidegom 1605228474v
KARSTES, IEPKJE Epke Carsten verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r
KARSTES, ERASMUS Erasmus Carsten verkoper Steenhouwersstraat 31696243220v
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeiderkoper huisBildtpoort (gebied) NZhet Halfmaakt Schip1784261151r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten geniaarde koper Anjelierstraat 81783261113r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten koper huisAnjelierstraat 101784261236v
KARSTES, FOKKEwijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15178526235r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1783261110v
KARSTES, FOKKEwijlen burgercorporaal Fokke Carsten erflater Hondenstraat 81790263205v
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 141779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 161779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten scheepstimmermankoper huisHondenstraat 81765256112v
KARSTES, JAN Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
KARSTES, JAN Jan Carsten chirurgijn (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
KARSTES, JANwijlen Jan Carsten chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r
KARSTES, JAN Jan Carsten koper door niaar huisGrote Ossenmarkt 19achter1682241195r
KARSTES, JANmr. Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
KARSTES, JANmr. Jan Carsten Rossnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter1676240247r
KARSTES, JURJENde weduwe van Jurjen Carsten huurder 1 (p.j.)Voorstraat 621766256176r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten zuiden Zuiderstraat 271752253271r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar en koopmangeniaarde koper Zuiderstraat 12174925224v
KARSTES, JURJENwijlen Jurjen Carsten koper Voorstraat 62176425676r
KARSTES, JURJENde weduwe van Jurjen Carsten huurder 1e gedeelte (p.j.)Voorstraat 62176425676r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten westen Zuidersteeg 1173925023v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten koper gedeelte van half gesloopte en omgevallen woningZuiderstraat 171748251232r
KARSTES, JURJENde weduwe van Jurjen Carsten huurder (p.j.)Voorstraat 621767256250r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaarkoper huisZuiderstraat 2517492528r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaarnaastligger ten westen Zuiderstraat 2517492528r
KARSTES, JURJENde schuur van Jurjen Carsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor1751252131v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderstraat 2175625449v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderstraat 6achter175625450v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jongwinkeliergeniaarde koper Grote Kerkstraat 141758254149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong, c.u.huurder Grote Kerkstraat 141758254149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jongkoopmanverkoper Zuiderstraat 6achter175625435r
JONG, JURJEN KARSTESwijlen Jurjen Carsten de Jongverkoper Voorstraat 621767256250r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jongverkoper Zuiderstraat 25175725477r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jongkoopmanverkoper Zuiderstraat 23175725479r
KARSTES, LAMMERT Lambert Carsten waterhalerverkoper Both Apothekerstraat 111703244203r
KARSTES, LIJSBET Lijsbeth Carsten verkoper Hoogstraat 1170124490r
KARSTES, RUURDerfgenaam Ruurd Carsten verkoper Hoogstraat 1170124490r
KARSTES, TJERK Tierck Carsten koper huis met daarachter een plaatskeBildtstraat 71630232149v
KARSTES, TJERK Tierck Carsten , c.u.bewoner Bildtstraat 71630232149v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ1652236203v
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ1613229174r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens aanhandelaar Hofstraat NZ16152302v
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmermankoper huisOoievaarsteeg ZZ177225855v
KARSTES, GRIETJE Grietie Carstens verkoper Romastraat 13168024168r
KARSTES, JANmr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19167924147v
KARSTES, JANde weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19171824626v
KARSTES, JAN Jan Carstens chirurgijnhuurder Zuiderhaven ZZ1682241222v
KARSTES, JANde weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 191715245243v
KARSTES, LAMMERTde mouterij van de moeder van Lammert Carstens naastligger ten zuiden Weverstraat 101695243124v
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdragerverkoper Romastraat 13168024168r
KARSTES, PIETER Pieter Carstens bruidegom 1603228353v
KARSTES, PIETER Pytter Carstens huurder 3e kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
KARSTES, ERASMUS Asmis Carstes , c.u.geniaarde koper Hoogstraat 291667239121av
KARSTES, BEITSKE Beyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad1646235192v
KARSTES, BEITSKE Beytske Carstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ164823639r
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipperverkoper Grote Kerkstraat 151618230123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipperverkoper Kleine Kerkstraat 91618230123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipperverkoper Grote Kerkstraat 261618230123v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamerBargebuurtspoortje1634233154v
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijnhuurder Zuiderstraat ZZ1682241212v
KARSTES, JANmr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijnhuurder Zuiderstraat ZZ1682241215r
KARSTES, JANmr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19167024025r
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarderverkoper Karremanstraat 71688242260v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes , c.u.kuiperverkoper Bildtstraat 91651236181v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes kuiper (mr. -)koper huisBildtstraat 91651236169r
KARSTES, STIJNTJE Stijntie Carstes koper Achterstraat ZZ171924653r
KARSTES, SIETSKE Syts Carstes koper Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
KARSTES, TJERKwijlen burgemeester Tierck Carstes koper Bildtstraat 131652236199v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamerGardenierstraat ZZ1650236121r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u.koper kamerNieuwstraat WZ164823652r
, HILTJE Hiltie Cartens verkoper van 1/2 Zoutsloot 107achter16422357r
, ABRAHAM Abraham Casarius verkoper Rommelhaven 20161222986r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 101688242221v
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. stads-)koper huis met achterwoningVoorstraat 101685242101v
STERK, BALT mr. Baltus Caspari Sterknaastligger ten noorden Voorstraat 91701244352v
STERK, BALT mr. Baltus Casparii Sterknaastligger ten westen Voorstraat 12168824215ra
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karremanhuurder (p.j.)Moriaanstraat NZ1730247361r
KASPERS, BALT Baltus Casparus chirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 501683241245r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterckchirurgijn (stads -)huurder Grote Bredeplaats 311683241251r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clokhuurder Spekmarkt 2178626282r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers koper Nieuwstraat 191697243280r
KASPERS, het kind van wijlen Beerns Caspers verkoper Hofstraat 21oost173624914va
KASPERS, het kind van wijlen Beerns Caspers verkoper Hofstraat 21oost173724916va
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat 191702244154r
KASPERS, BERBER Berber Caspers koper Hofstraat 37167824112v
KASPERS, BERBER Berber Caspers eigenaar van 1/2 Hofstraat 37167824112v
KASPERS, BERENDwijlen Berend Caspers erflater Both Apothekerstraat 817402505va
KASPERS, KASPERwijlen Casper Caspers wever (bont-)erflater Hofstraat 291752252209r
KASPERS, KASPERwijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 291752252209r
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (mr. bont-)verkoper Lammert Warndersteeg 51747251193v
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (bont-)koper huisLammert Warndersteeg 51729247244r
KASPERS, KASPER Casper Caspers wever (mr. bont-)koper 3/4 huisHofstraat 291745251109r
KASPERS, DIRK Dirk Caspers verkoper van 3/24 Romastraat 271737249158v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1751252149v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 141730247325v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers wever (bont-)koper dwarshuisKerkpad WZ1717245289v
KASPERS, JAKOB Jacob Caspers koper Bildtstraat WZ172724729r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.)Wasbleek 921782260216r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers , c.u.huurder Bargebuurt OZ1806267211r
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten westen Hoogstraat 4917462516va
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten oosten Hoogstraat 451759254241v
KASPERS, JAN Jan Caspers wever (bont-)koper huisHoogstraat 471743250288v
KASPERS, JANKE Janke Caspers huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 18170124491v
KASPERS, JANKE Janke Caspers bewoner achterwoning Voorstraat 621726246249r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakkerverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.)Wasbleek 92178126080r
KASPERS, LUITJEN Luite Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter1733248227r
KASPERS, LUDSER Luiter Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter175025263v
KASPERS, LUDSER Lutgerus Caspers wever (bont-)geniaarde koper Herenwaltje 3170824559r
KASPERS, OTTE Otte Caspers metselaar (mr. -)koper huis en plaatsSchritsen 31675240176v
KASPERS, WILLEM Willem Caspers verkoper Achterstraat 3166023814r
, HENDRIKde plaats van Hendricus Ceasarius naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)164323568r
KEIMPES, ARJENde weduwe van Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 111661238118r
KEIMPES, HOITE Hoyte Ceimpes naastligger ten noorden Schritsen 371767256251r
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1729247221r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jongnaastligger ten oosten Zuiderstraat 181774258145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jongnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 181774258145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jongeigenaar van 1/4 Zuiderhaven 36oost1765256111r
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes koopmangeniaarde koper van 1/4 Noorderkade 131767256247r
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderstraat 23175725479r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 281759254198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongnaastligger ten westen Zuiderhaven 281759254198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongnaastligger ten oosten Zuiderstraat 20176725719r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongnaastligger ten noorden Zuiderstraat 20176725719r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong, c.s.naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1755253232v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongkoopmankoper van 1/4 Zuiderhaven 36west1766256170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongkoopmankoper huisZuiderhaven 241766256171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongnaastligger ten oosten Zuiderhaven 241766256171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 241766256171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jongkoopmanverkoper Zuiderhaven 36oost1765256111r
, HESSEL Hessel Celis koopmanverkoper Sint Jacobstraat 12165523742v
SINTS, HILTJE Hiltie Cents* strowijfnaastligger ten zuiden Vijverstraat 8166023824r
SINTS, HILTJE Hiltie Cents* strowijfnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1a1662238144v
SINTS, HILTJE Hiltie Cents* strowijfnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 516592383r
SINTS, HILTJEwijlen Hiltie Cents , c.soc.strowijflaatst eigenaar en bewoner Grote Ossenmarkt 31681241148r
SINTS, JAN Jan Cents naastligger ten oosten Voorstraat 731619230160v
SINTS, JAN Jan Cents naastligger ten oosten Voorstraat 731618230150r
SINTS, JAN Jan Cents verpachter grond Hoogstraat 1achter1622230307r
SINTS, ROMKEhaar zoon Rompcke Cents verkoper Both Apothekerstraat161723059v
, HENDRIKde heer burgemeester Henricus Cessarius , c.s.verkoper Peterseliestraat1669239192v
, DIRK Dirck Christaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot OZ1673240129r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaan naastligger ten zuiden Rinnertspijp 81726246248r
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderstraat1702244173r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans bakker (mr. koek-)verkoper Grote Ossenmarkt 251722246152v
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderpoortsmolen 11706244313v
CHRISTIAANS, ANTJE Antje Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7175725456r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans wever (bont-)koper huisVijverstraat 19175325342v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans wever (bont-)naastligger ten westen Vijverstraat 19175325342v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans naastligger ten oosten Vijverstraat 17175325343v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 321801265290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west1801265290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter1801265294v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 321800265257v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 21758254147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Voorstraat 21766256198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Lanen 79176725720v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkelWortelstraat 817762594v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s.huurder Voorstraat 2175725494r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9178326121r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71769257116v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13177825997r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huisSint Jacobstraat 11176725733r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7176825795v
CHRISTIAANS, KLAASwijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 101807267307r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 111807267307v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 71787262186r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 301800265260r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper pakhuis in gebruik als smederij, met een grote ruimte daarachterZuiderhaven 281759254198r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 321801265290v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 34west1801265290v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)verkoper Sint Jacobstraat 7175725456r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter177725954r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper huisNoorderhaven 108174925226r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper woningZoutsloot ZZ176425622r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans huurder (p.j.)Rommelhaven 41755253202r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)geniaarde koper Spinstraat ZZ176425623r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40181026946r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Zoutsloot 38176425655v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakkerverkoper Gardenierstraat 101738249226v
CHRISTIAANS, DIRKhet huis genaamd het Vergulde Rad, gehuurd door Dirk Christiaans schoenmakernaastligger ten westen Brouwersstraat 19achterhet Vergulde Rad168524291r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)geniaarde koper Zuiderhaven 34west1758254179r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper provisioneel 1/3 woning en benedenkamerRommelhaven 41767257252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper huisHoogstraat 381771257204r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten noorden Zuiderstraat 12176425626v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ177325881r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper woningSchritsen 481711245155r
CHRISTIAANS, DIRKde koper Dirk Christiaans bewoner Schritsen 481711245155r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintjeRaamstraat 31761255264r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 261775258234r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper 1/3 huisLanen 201766256207r
CHRISTIAANS, DIRKde smederij van Dirk Christiaans naastligger ten westen Noorderhaven 110174925242r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter177725939r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Moriaanstraat 3178326157r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper woningVoorstraat 89twee_achter17632566r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zoutsloot 82oost1668239159r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 261788262246v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Bargebuurt 1176425687v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper huisZuiderhaven 611767256254v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40179726555v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 371787262217v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 401779259205r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter177625919v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (ijzer-)koper huisRomastraat 61759254221v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Schritsen 181781260102r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Noorderhaven 34achter176725714r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper kamer of woningRommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde koper Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Zoutsloot 381767256240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Romastraat 6176725722r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Lanen 20176725722v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisRommelhaven ZZ1770257160r
FABER, DIRK CHRISTIAANSwijlen Dirk Christiaans Fabersmid (mr. -)erflater Zuiderhaven 611790263379r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde koper Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Rommelhaven ZZ1770257160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s.naastligger ten westen Hoogstraat 401771257205r
FABER, DIRK CHRISTIAANSwijlen Dirk Christiaans Fabersmid (mr. -)erflater Kerkpoortstraat 111790263379r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Fabernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter1780259230r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Fabernaastligger ten oosten Noorderhaven 1081801265299v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Sint Jacobstraat 71769257116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Kruisstraat 6176825789r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper 2/3 huisLanen 201767256232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper Sint Jacobstraat 7176825795v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Zuiderstraat 141766256212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1766256214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabernaastligger Kruisstraat176825767v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper Moriaanstraat 11766256215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabernaastligger ten westen* Kruisstraat 8176825768r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisKromme Elleboogsteeg OZ177225811r
CHRISTIAANS, DIRK Durk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Kruisstraat 61767256252r
CHRISTIAANS, FEITEde weduwe van Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57173925034v
CHRISTIAANS, FEITEde weduwe van Feite Christiaans wolkammernaastligger ten zuiden Lanen 721748251241v
CHRISTIAANS, FEITEwijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 611758254167v
CHRISTIAANS, FEITEwijlen Feite Christiaans wolkammerverkoper Lanen 721748251241v
CHRISTIAANS, FEITEwijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 611758254167v
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaans verkoper Rinnertspijp 101726246294v
CHRISTIAANS, GERRITwijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19176125551v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191789263138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191789263138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans wever (bont-)koper huisZoutsloot 981759254242v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten westen Vijverstraat 717922643r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colmkoper Vijverstraat 51785261278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colmschipperverkoper Vijverstraat 51793264157v
CHRISTIAANS, JANKE Janke Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7175725456r
CHRISTIAANS, JURJEN Jurjen Christiaans huurder (p.j.)Both Apothekerstraat 11805267111v
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 161770257257r
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 161770257257r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huisScheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat ZZ1689242270r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans huurder Lanen 331784261186r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans geniaarde koper Zuiderhaven 15178626258v
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkje Christiaans koper Vijverstraat 201803266303r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkjen Christiaans verkoper Vijverstraat 201794264203r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sipkje Christiaans koper van 1/2 Vijverstraat 20179226425r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans wever (bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsGardenierstraat NZ1737249189v
CHRISTIAANS, WOPKE Wopke Christiaans huurder achterkamer Grote Kerkstraat 35177225819r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrand Christiaans koper huisLanen 47179726528v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans schipperkoper huis en tuinHeiligeweg 521809268191v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451800265227r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 451809268198v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50181026987r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50181026987r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens bakker (mr. koek-)koper huisGrote Ossenmarkt 251696243230r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens koper hof met vruchtdragende bomen en plantenZuiderstraat1698243351v
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaens naastligger ten noorden Zuiderstraat1702244161v
CHRISTIAANS, ALBERTde hof van Albert Christiaens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34west1705244287r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 271716245257r
CHRISTIAANS, KASPERhypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens wever (mr. bont-)verkoper Molenpad174925235r
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1749251261v
CHRISTIAANS, KLAASwijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 291734248320v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 21759254230r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper Brouwersstraat 12zuid1668239147v
CHRISTIAANS, DIRKhuis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmakernaastligger ten westen Brouwersstraat 19achterhet Gouden Rad168124132va
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mesmakerhuurder Voorstraat 321691242339r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens schoenmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240153r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens naastligger ten noorden Brouwersstraat 211682241199v
CHRISTIAANS, DIRKde crediteuren van Dirck Christiaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Rapenburg NZ1675240195r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper onbekend1673240120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens koper Zoutsloot 84166723999ar
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens verpachter grond Brouwersstraat 12zuid_achter1668239163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1668239163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaens naastligger ten oosten Schritsen 461717245300r
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaens naastligger ten zuiden Schritsen 181776258264v
CHRISTIAANS, FEITEde weduwe van Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 741729247289r
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u.wolkammer (mr. -)koper huisLanen 72172024659v
CHRISTIAANS, FEITEwijlen Feyte Christiaens wolkammer (mr. -)koper door niaar Schritsen 61173124853r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaens koper woning met een kelder daaronderRinnertspijp 101716245278r
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huisNieuwstraat 251695243123v
CHRISTIAANS, HENDRIKwijlen Hendrick Christiaens protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 401619230160r
CHRISTIAANS, JAKOBwijlen Jacob Christiaens verkoper Nieuwstraat 501723246185v
CHRISTIAANS, JANwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
CHRISTIAANS, LEENTJE Leentie Christiaens verkoper van 1/2 Schritsen 351633233127v
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der Akoper huis met steeg en een ledige plaatsSchritsen 211633233118v
CHRISTIAANS, RIJKJE Rijkjen Christiaens huurder (p.j.)Noorderhaven 1051713245195v
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1753253273r
CHRISTIAANS, TIJSwijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
CHRISTIAANS, TEUNISwijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen1651236167r
CHRISTIAANS, WEMELTJE Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter168024181r
CHRISTIAANS, de erfgenamen van wijlen Wimmeltie Christiaens verkoper Schritsen 38168024190r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Zuiderstraat169924414r
CHRISTOFFELS, AGNIETJE Agnietje Christoffels koper Schritsen 581809268231v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haasleerlooierkoper Rozengracht 141788262305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELShet onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haasleerlooiernaastligger ten oosten Rozengracht 141788262305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haasleerlooierkoper Rozengracht 161788262295v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haasverkoper Zoutsloot 311788262303v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haaskoper Zoutsloot 311782260181r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201803266303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201794264203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan* Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjachtkoper Achterstraat1794264173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huisVijverstraat 241787262204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huis, tuin en bleekveldVijverstraat 141790263210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisVijverstraat 141778259132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1647235243r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachterBrouwersstraat 12zuid1641234125r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels* bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord1646235236r
CHRISTOFFELS, DANIELde weduwe van Daniel Christoffels verkoper Schritsen 65b1752252226v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Christoffels huurder (p.j.)Lanen 85oost1733248248r
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 291687242212v
CHRISTOFFELS, GERRITde voorstanders van de kinderen van wijlen mr. Gerryt Christoffels verkoper Both Apothekerstraat 15noord161623016r
CHRISTOFFELS, GRIETJE Grietje Christoffels koper huisZoutsloot 9617882635r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huis met een tuintie ernaastHeiligeweg 27midden1717245279r
CHRISTOFFELS, JANwijlen Jan Christoffels verkoper Heiligeweg 561779259187v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeesterkoper dwarshuisKerkpad WZ1705244303v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels kousenbreier [staat: hoosbreider]verkoper Grote Kerkstraat 391706244324av
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 71705244290v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huisHeiligeweg 56de Zwarte Laars1734248343ar
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.verkoper Kerkpad WZ1717245289v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.schoolmeesternaastligger ten noorden Kerkpad 16170824559v
CHRISTOFFELS, JANwijlen Jan Christoffels erflater Heiligeweg 27zuid1738249263r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1727246315v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels kousenbreier [staat: hoosbreider] en schoolmeesterkoper huis met loods en plaatskeGrote Kerkstraat 391702244172r
CHRISTOFFELS, JANde weduwe van Jan Christoffels naastligger ten zuiden Heiligeweg 58173925065r
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels weverkoper huisAlemanssteeg1606228528v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steeven Christoffels plateelbakkerverkoper Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 231765256264r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels , c.u.huurder kamer of keuken (p.j.)Schritsen ZZ176125559v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen Heiligeweg 211765256132v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen [staat: oosten] Heiligeweg 211770257148v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23176125595r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christyaans naastligger ten westen Vijverstraat 2117562545r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christyaans smid (mr. ijzer-)koper huis en hofZuiderstraat 14176425625r
IJSENBEEK, HINKE wijlen Hinke Cl. IJsenbeekerflater Kleine Bredeplaats 141800265270r
KOSTER, LOURENS Louwrens Cl. Costerverkoper Voorstraat 62178526214r
, SJOUKE Sjouke Cl. Roodtjenaastligger ten oosten Hofstraat 451800265271v
KLASES, ARJEN Ariaen Claas naastligger ten oosten Voorstraat 651626231139r
KLASES, ROELOF Roelif Claas koper huisKlaverbladstraat 191626231138r
KLASES, STIJNTJE Stijntie Claas verkoper Lanen 52162523179r
KLASES, WIEGER Wieger Claas verkoper Noorderhaven 101778259143v
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claas verkoper Schritsen 41626231117r
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3161122961v
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slottkoper provisioneel huis, plaats en loods met een hof en een achter uit- en ingangHoogstraat NZ16662396va
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slotthuurder Hoogstraat NZ16662396va
KLASES, ANDRIES Andries Claasen huurder Lanen 9oost1784261183v
KLASES, ANTJE Antje Claasen koper Zoutsloot 71181026916r
KLASES, ARJEN Arian Claasen lijnslagernaastligger ten noorden Noorderhaven 28achter1623230350r
KLASES, ARJEN Arian Claasen lijnslagernaastligger ten noorden Noorderhaven 28achter1623230350v
KLASES, AUKE Auke Claasen , c.u.verkoper Franekereind 251641234145v
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
KLASES, BERBERde erfgenamen van wijlen Berber Claasen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1689242286v
KLASES, BIEUWE Beue Claasen naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ159822895r
KLASES, KASPER Casper Claasen karremankoper huisKerkpoortstraat 651695243176v
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ166023845v
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat177725957r
KLASES, KLAASwijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 11740250102v
KLASES, KLAAS Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, KLAASde verkoper Claas Claasen bewoner beneden Lanen 481773258125v
KLASES, KLAAS Claas Claasen metselaarverkoper Lanen 481773258125v
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jongschoenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 211776258247r
JONG, KLAAS KLASESwijlen Claas Claasen de Jongverkoper Bildtstraat 211794264196v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claasen naastligger ten oosten Schritsen 331688242255v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claasen naastligger ten oosten Lanen 401688242255v
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewindvarensgezelverkoper Scheerstraat 9178626256r
KLASES, DIRK Dirck Claasen metselaarverkoper q.q. Rommelhaven 20161222986r
KLASES, DIRK Dirk Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 291746251120r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten westen Hoogstraat 29180826897r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten noorden Hoogstraat 29180826897r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen brouwer (mr. -)koper huis met loods en plaatsHoogstraat 29170124491r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 29170124491r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Hoogstraat 29170124491r
KLASES, DIRK KLASESwijlen Durk Claasen Claasenverkoper van 1/2 Anjelierstraat 71779259181v
KLASES, DIEUWKE Dyeuw Claasen protesteert vanwege een obligatie Kleine Bredeplaats 19159822875v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2180826895v
KLASES, ELTJE Elle Claasen huurder bovenkamer (p.w.)Rozengracht 181780259271v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claasen Oosterbaenkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 851696243207r
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1317822611r
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper finaal kamer nr. 2 van de westerse kamers (op 1 na de voorste)Zoutsloot 21noord16602387ra1
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper provisioneel Zoutsloot 21noord16602387ra1
KLASES, FOPPE Foppe Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 271664238209r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claasen Braamkoper Rozengracht 231688242258r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claasen Braamkoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claasen Braamkoper Weverstraat ZZ1688242258r
KLASES, GEESKE Geeske Claasen verkoper Brouwersstraat 51791263348v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen verkoper Noorderhaven 81807267352r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisKarremanstraat 5180826869v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen naastligger ten westen Lanen 501810268352v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisVijverstraat 9180826875r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisLanen 48180826876r
KLASES, GERLOFvroedsman Gerlof Claasen Steenvoordenaastligger ten zuiden William Boothstraat 371782260242v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claasen Braamapothekerverkoper Droogstraat 211688242255r
OVERDIJK, GRIETJE KLASES Grietje Claasen Overdijkverkoper Zoutsloot 4517962656r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341806267231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341806267231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361806267234r
KLASES, HARINGwijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 171766256195r
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1686242121v
KLASES, HARMEN Harmen Claasen , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 521796264340v
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Hofstraat 161661238100r
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeetkoper huisNieuwstraat 131780259278r
KLASES, HERE Heere Claasen verkoper Zoutsloot 571790263378v
KLASES, HERE Heere Claasen zeilmakersknechtverkoper Voorstraat 62179726553v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claasen IJsenbeekverkoper van 1/2 Schritsen 351784261160r
KLASES, JARICHde weduwe van Jaarig Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 201800265252r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claasen metselaarerflater Droogstraat 59178326145v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u.eerdere eigenaar Nieuwstraat 321788262265r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JANde weduwe van Jan Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16180426798v
KLASES, JAN Jan Claasen wagenaar en koemelkerkoper huisWilliam Boothstraat 371782260242v
KLASES, JAN Jan Claasen metselaar (mr. -)schuldeiser Tiepelsteeg1758254172v
KLASES, JANde weduwe van wijlen Jan Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 76159722871r
KLASES, JAN Jan Claasen molenaarprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
KLASES, JANde weduwe van Jan Claasen naastligger ten oosten Rommelhaven 20achter180826859v
KLASES, JANde weduwe van Jan Claasen naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter180826859v
KLASES, JAN Jan Claasen metselaar (mr. -)koper huis genaamd de HaanGrote Kerkstraat 18de Haan1776258248v
KLASES, JAN Jan Claasen wolkammersknechthuurder Bildtpoort (gebied)1783261110v
KLASES, JAN Jan Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAN Jan Claasen naastligger ten noorden Voorstraat 91178526223v
KLASES, JAN Jan Hendrik Claasen korfmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 31west1809268271r
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsmabakker (mr. -)koper huis en jeneverstokerijBrouwersstraat 8180726814r
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtjekoper huis en stallingOosterkeetstraat 31806267204r
KLASES, JAN Jan Claasen Roodtjemelktapperkoper huisKleine Kerkstraat 14180426743v
KLASES, JANKE Jantyen Claasen verkoper Kerkpoortstraat159722850r
KLASES, JELLE Jelle Claasen koper huis waar de Drie Croonen uithangenNoorderhaven 108166023858v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u.schoenmakerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 351793264122v
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claasen boormakererflater Zoutsloot 11689242286r
KLASES, LEENTJEwijlen Leentie Claasen erflater Voorstraat 89een_achter1733248233v
KLASES, LEENTJEde kindskinderen van Leentie Claasen verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter1733248233v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claasen , dochterverkoper Vijverstraat 21781260314r
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u.huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 151782260186v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claasen Costerslager (mr. -)koper huisHoogstraat 41178126036v
KLASES, MARTENhet huis van Marten Claasen , c.u.grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 6166623952v
KLASES, MARTEN Marten Claasen naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 6166623952v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen naastligger ten noorden Vijver 8166623933v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen , c.u.koper huisVijver WZ1662238155r
KLASES, MINKE Minke Claasen koper Hoogstraat 19179226428v
KLASES, MINNE Minne Claasen naastligger ten westen Zuiderhaven 51686242128v
KLASES, PIETER Pieter Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 47175025265v
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopmanverkoper Hoogstraat 3318012668r
KLASES, PIETER Pieter Claasen naastligger ten westen Hoogstraat 281808268144r
KLASES, PIETERoud burgemeester Pieter Claasen verpachter grond Scheerstraat 4166623962r
KLASES, PIETER Pieter Claasen koopmankoper woning met kamer, gang, weefwinkel en genoegzame zolderHoogstraat 331801265307r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarigverkoper van 1/2 Franekereind 2178326149r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Napbootsman voormalig Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 231806267193r
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 45175025251v
SCHAAF, PIETER KLASES Pyter Claasen Schaaffverkoper Noorderhaven 114173124855r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claasen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Schoolstraat 116992448v
KLASES, REINER Reyner Claasen naastligger ten noorden Kruisstraat 10west159722858r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fonteinkoopmankoper hof met bomen, zomerhuis en prieelZuiderhaven 40169324350ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 40169324350ar
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fonteinkoopmankoper Rozengracht 231688242258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fonteinkoopmankoper Lammert Warndersteeg 131688242258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fonteinkoopmankoper Weverstraat ZZ1688242258r
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewindkoper Raamstraat 11794264163v
KLASES, RINTJEwijlen Rintje Claasen koper door niaar Anjelierstraat 81783261113r
KLASES, ROELOF Roeloff Claasen bewoner van het voorhuis (p.w.)Grote Ossenmarkt 81733248245r
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen , c.u.schoenmakerhuurder Noorderhaven 981787262225v
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen naastligger ten noorden Heiligeweg 301799265203r
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen naastligger ten noorden Hoogstraat 11806267262v
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijkverkoper Zoutsloot 4517962656r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Claasen Overdijkschoenmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 1achter1809268273v
KLASES, SIJKE Sijke Claasen verkoper Hoogstraat 261787262173v
KLASES, SIKKEde weduwe van Sikke Claasen huurder (p.w.)Molenpad 21806267272r
KLASES, SIKKEde weduwe van Sikke Claasen huurder (p.j.)Nieuwstraat 641809268323v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiereverkoper Vijverstraat NZ166023819v
KLASES, STEFFENvrijgezel Steven Claasen koper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieelHofstraat 121669239191v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 20180126625r
KLASES, TJEERDwijlen Tjeerd Claasen verkoper Zoutsloot 651748251249v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten oosten Zuiderstraat 101806267287r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 141806267192r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen huurder wagenhuis Zuiderstraat 311806267223v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claasen eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265222r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakkerkoper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stallingZuiderhaven 16179226460v
BAKKER, TJEERD KLASESoud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakkerverkoper Zuiderstraat 221806267227r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backerverkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backerkoper Zuiderpoortsmolen 11786262116r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakkerverkoper Kromme Elleboogsteeg179826578v
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde SchaarScheerstraat 3de Vergulden Scheer166623936v
BEER, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claasen de Beerkoper Grote Ossenmarkt 111805267157r
KLASES, WIEBE Wybe Claasen , zoonverkoper Vijverstraat 21781260314r
KLASES, WIEBEwijlen Wybe Claasen scheepstimmermanerflater Herenwaltje 7180426758v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178326120r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21787262205v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178626289v
KLASES, JETSEde weduwe van Yetze Claasen huurder achterste gedeelte Droogstraat 471782260259r
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ1801265310r
KLASES, KORNELIShet schoenmakersperk van Cornelis Claasens , c.soc.naastligger ten westen Droogstraat 91689242287r
KLASES, FOEKEde weduwe van Foeke Claasens naastligger ten westen Hofstraat 23176825768v
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulderscheepstimmerbaaskoper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaastZuiderhaven 531802266101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u.scheepstimmerbaashuurder (p.j.)Zuiderhaven 531802266101r
KLASES, JAN Jan Claasens , onmondigverkoper van 1/8 Lanen 79176725720v
KLASES, MARTJEN Maartje Claasens , onmondigverkoper van 1/8 Lanen 79176725720v
KLASES, AGE Age Claases sleperkoper grote stalling de Roode Deuren gemaand, met tuintje, bleekveld en royale hooizolderKerkpoortstraat 29de Rode Deuren1734248320v
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Zoutsloot 64175725458v
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Droogstraat 77175725458v
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ1689242298r
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
KLASES, ANTJE Antje Claases verkoper Heiligeweg 21175625433v
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 81784261142r
KLASES, ANTJE Antje Claases Falkensverkoper Hoogstraat 33oost174425151v
KLASES, ARJENwijlen Arjen Claases turfdragerverkoper Heiligeweg 41784261252r
KLASES, BIEKE Beke Claases koper Kerkpoortstraat 651695243176v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 10175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 12175025287v
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder achterkamer Droogstraat 51180126611r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases koper Heiligeweg 191803266254r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder Heiligeweg 191803266254r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakkerkoper Voorstraat 721775258238r
KLASES, DOOITSE Dooytze Claases huurder (p.j.)William Boothstraat 371782260242v
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis, tuin, twee woningen, voormaals brouwerijHoogstraat 27180426742r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huisMolenpad ZZ180426716v
KLASES, DOUWE Douwe Claases koemelkerverkoper Molenpad 41808268153r
KLASES, ETJEhet testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 21767256235r
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder (p.w.)Romastraat 291789263145r
KLASES, ETJEhet testament van wijlen Ettje Claases verkoper Schritsen 371767256251r
KLASES, FOLKERT Folkert Claases metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1751252115r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claases Braamkoper Franekereind 301752252196r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braamverkoper Kerkpoortstraat175725473v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braamverkoper Noordijs 21zuid175725475v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claases Braamverkoper Rapenburg 16175725468r
KLASES, GATSKE Gatske Claases verkoper Grote Bredeplaats 71794264177v
KLASES, GATSKE Gatske Claases koper Grote Bredeplaats 71766256213r
KLASES, GEELE Geele Claases huurder Romastraat 271796264351v
KLASES, GEERTJE Geertje Claases koper Anjelierstraat 141783261114r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases huurder Anjelierstraat 141783261114r
KLASES, GEPKE Gepke Claases koper Herenwaltje 5178326128r
KLASES, GRIETJE Grietje Claases koper Kerkpoortstraat 53179326498r
KLASES, GRIETJEwijlen Grietje Claases verkoper Kerkpoortstraat 5318032672v
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 161733248192r
KLASES, HANS Hans Claases varensgezelkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
KLASES, HANS Hans Claases , c.u.eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32180226676r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 32achter180826835v
KLASES, HANS Hans Claases* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 301795264236v
KLASES, HARMEN Harmen Claases wever (bont-)verkoper Romastraat ZZ178126034v
KLASES, HERE Heere Claases koopmanverkoper Nieuwstraat 131802266169v
KLASES, HERE Heere Claases zeilmakersknechtkoper 1/4 huisVoorstraat 62178526214r
KLASES, HERE Heere Claases voormalig huurder Voorstraat 841807267334v
KLASES, HENDRIK Hendrik Claases arbeiderkoper huisGrote Kerkstraat 151766256225r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Claases IJsenbeekverkoper Lanen 731796264304v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeekeerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west1782260275r
KLASES, JAKOB Jacob Claases huurder voor 3 jaren (p.j.)Kleine Bredeplaats 1717832611ra
KLASES, JANde weduwe van Jan Claases huurder achterste gedeelte Zoutsloot 1051785261283r
KLASES, JAN Jan Claases , c.u.huurder (p.j.)Zuiderstraat 291753253112v
KLASES, JANKE Janke Claases huurder Weverstraat 81783261126v
KLASES, JANKE Janke Claases verkoper Weverstraat 81783261126v
DANSER, JANKE KLASES Janke Claases Dansergeniaarde koper Zoutsloot 84176825787r
KLASES, JELLE Jelle Claases verkoper q.q. Rozengracht 271809268236v
KLASES, JELLE Jelle Claases verkoper q.q. Kerkpoortstraat 241809268236v
OVERDIJK, JELLE KLASES Jelle Claases Overdijkverkoper Zoutsloot 4517962656r
KLASES, JELTJE Jeltje Claases koper Rommelhaven 10166623950v
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Gochschildersgezelkoper huisVoorstraat 91795264283v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claases huurder benedenkamer zolang zij leeft Hondenstraat 5oost1732248129r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Costerkoper huisScheerstraat 7178126025v
KLASES, MARIA Marijke Claases koper Lanen 47179726528v
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r
KLASES, MAAIKE Mayke Claases koper Voorstraat 781695243160r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmanverkoper q.q. Lanen 401762255126v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claases Blokkoopmankoper huisNoordijs 6179726530r
BLOK, MINNE KLASESde stalling van de kopers Minne Claases Blok, c.u.naastligger ten zuiden Noordijs 6179726530r
BLOK, MINNE KLASESwijlen Minne Claases Blokverkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen1802266136r
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woningGrote Kerkstraat 19een_achter166523925v
KLASES, PIETER Pieter Claases , verblijvende in Oostindieverkoper Westerstraat 431790263261r
KLASES, PIETER Pieter Claases verkoper Westerstraat 431790263261r
BRUG, PIETER KLASES Pieter Claases van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkelierseverkoper Schritsen 531733248220r
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdragerverkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, RIKSTJEwijlen Rigtje Claases verkoper van 1/2 Zoutsloot 65180226682r
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 131795264295v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 151795264295v
KLASES, ROMMERTwijlen Rommert Claases verkoper Vijver 9180126610r
KLASES, ROMMERT Rommert Claases verkoper Hofstraat 351779259200v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat NZ179226446v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases timmermansknecht (huis-)koper huisVijver 91793264162r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstrakoper Noordermolen 11782260226r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstraeigenaar van 1/2 Noordermolen 11782260226r
KLASES, SIJKE Sijke Claases koper Drie Roemersteeg166123874r
KLASES, SJOUKJE Sioukien Claases koper Schritsen 17175025299r
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1166523929r
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases melktapperhuurder (p.j.)Steenhouwersstraat 41799265160r
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases Roodtjekoper huisHofstraat 47oost1799265149r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases koper Schritsen 5west1800265216r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Claases Hoogstraatenverkoper Noorderhaven 1091781260130v
KLASES, SJOUKJE Sjoukjen Claases koper Kleine Bredeplaats 31695243161v
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases verkoper van 1/2 Lanen 211785261292r
KLASES, SJOUKJE Sjouwkje Claases Hoogstraatenkoper door niaar huisVoorstraat 481782260163v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 16175025267r
KLASES, SIETSE Sytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101803266175r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 121782260198r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claases scheepstimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Zuiderhaven 16177625917v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakkerkoper 4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stallingZuiderhaven 161791263293v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakkerverkoper van 1/4 Zuiderhaven 16180226688r
KOOL, TJITSKE KLASES Tjetske Claases Koolkoper Zuiderhaven 24177725933v
KLASES, TJITSKE Tjietske Claases koper Zuidersteeg 21778259130v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Lammert Warndersteeg 13180226665v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkergeniaarde koper Brouwersstraat 11786262136r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Zuiderpoortsmolen 1180226684v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkerverkoper Molenpad 4180226655v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakkerverkoper Noordermolen 11782260226r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claases verkoper Noorderhaven 1071751252108v
KLASES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Claases verkoper Heiligeweg 681669239179v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases huurder Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 221802266118v
KLASES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Claases verkoper Noordijs 231669239179r
WIT, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claases de Witkoper Rommelhaven 18een_achter180426737r
KLASES, TIETJE Tyttje Claases koper Vianen WZ1746251140v
KLASES, TIETJE Tyttje Claases koper Lanen 741746251113r
KLASES, WILLEM Willem Claases koopmangeniaarde koper van 1/2 Hofstraat 20176425681r
KLASES, WILKE Wiltie Claases wever (bont-)verkoper Karremanstraat 161733248192r
KLASES, WILKEde weduwe van Wiltje Claases huurder midden bovenkamer (p.w.)Hoogstraat 53176425651r
KLASES, WILKEde weduwe van Wiltje Claases huurder midden boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper dwarshuisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis1783261128v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36oost1765256111r
KLASES, WIEBE Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
KLASES, WIETSE Wytze Claases koper huisGrote Kerkstraat 351787262224v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Claases verkoper Kerkpoortstraat 451724246191r
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Noorderhaven 341784261172r
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
KLASES, IESK Yske Claases timmermankoper huis of kamerKleine Bredeplaats 15twee_achter1747251164av
KLASES, SIETSE Zytze Claases varensgezelhuurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 101801265276v
KLASES, ALBERT Albart Claassen Sloth, mede voor zijn kinderenverkoper Hoogstraat 30166823929ra
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ARJEN Arjen Claassen koper 1/5 huis al waer de vergulde bootshaek uythangtNoorderhaven 27de Vergulde Bootshaak168424243r
KLASES, KLAAS Claas Claassen , c.u.koper huis met een loods ten zuidenZuiderhaven 33164423598r
KLASES, KLAAS Claas Claassen naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ1619230174v
KLASES, KLAASde hypothecaire crediteuren van Claas Claassen wever (bont-)verkoper Havenplein 101734248303r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claassen timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 241736249134v
RUITER, KORNELIS KLASES Cornelis Claassen de Ruitertimmerman (huis-)verkoper van 1/2 Schritsen 1oost1736249135v
KLASES, EVERT Eevert Claassen koopmankoper tuinRapenburg 12tuin1690242327r
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claassen Braamkoopmankoper huis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappenNoordijs 81677240248r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braemverkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 31687242160v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claassen wever (linnen-)koper door niaar huis en schuurKerkpoortstraat 51686242109r
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braamkoper Drie Roemersteeg 91737249159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q.naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 91737249159v
KLASES, JAN Jan Claassen metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 171788262261r
BOT, JAN KLASESde erfgenamen van wijlen Jan Claassen Bot, c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 1west166023862v
KLASES, JAN Jan Claassen Roodtjeverkoper q.q. Hofstraat 47oost1799265149r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 121695243168v
FONTEIN, REINER KLASESsr. Reyner Claassen Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 481698243356v
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 131799265130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 151799265130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 171799265130v
KLASES, TJEERDwijlen Tieerd Claassen erflater Hondenstraat 817322485ra
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezelkoper huisScheerstraat 91784261204r
KLASES, JAKOB Jacob Claazen metselaarsknechtkoper huisDroogstraat 591776258247v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoophuurder boven (p.w.)Lammert Warndersteeg 141771257190v
KLASES, JAN Jan Claazen naastligger ten noorden Heiligeweg 15178826311v
KLASES, MARTEN Marten Claazen huurder (p.j.)Rommelhaven 61774258150v
KLASES, PIETER Pieter Claazen timmerman (huis-)koper door niaar huisKruisstraat17822614r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napbootsman Admiraliteit in Friesland (onder-)verkoper Zuiderhaven 71790263190v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Napschipperkoper huis/winkelZuiderhaven 717882633v
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Heiligeweg 261774258153r
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Franekerpoort (gebied) ZZ1774258153r
HOUTKOPER, ANTJE KLASES Antje Claazes Houtkoperkoper Kleine Bredeplaats 21785261279r
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postmaleidekker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 11179726562r
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blokverkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 131775258197v
KLASES, HAANTJE Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.)Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
KLASES, JANKE Janke Claazes koper Klaverbladstraat 51775258200v
BLOK, MARIA KLASESwijlen Marijke Claazes Blokerflater Zeilmakersstraat 131775258197v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1774258176r
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Bloknaastligger ten westen Scheerstraat 101776258242v
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blokverkoper Zeilmakersstraat 131775258197v
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223524r
KLASES, AREND Aern Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223535r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper q.q. Lanen 32161122968r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper Kleine Kerkstraat1600228190v
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper Schritsen 51achter1633233128r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmakerverkoper Kleine Kerkstraat 71599228184r
KLASES, ALEFgrondpacht uit het huis van Aleff Claes eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
KLASES, ALLERT Allert Claes koper kamerZuiderhaven 12162523151v
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 8163223375r
KLASES, BINNEde erfgenamen van wijlen Benno Claes naastligger ten noorden Brouwersstraat 231601228254v
KLASES, KLAAS Claes Claes naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230224r
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuindernaastligger ten westen onbekend1602228321v
KLASES, DIRK Dierck Claes verkoper van 1/2 Voorstraat 231601228258r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161122968r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg163923484v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg163923484v
KLASES, DIRK Dirck Claes koper huisVoorstraat 201618230147r
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 46een_achter1640234114v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161222981r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarkoper kamerDroogstraat 411613229178v
KLASES, DIRKde brouwerij van Dirck Claes naastligger ten westen Zoutsloot 361614229191r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1613229181v
KLASES, DIRK Dirck Claes verpachter grond Vijver WZ1613229167r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarkoper kamerDroogstraat 391613229169v
KLASES, DIRK Dirck Claes , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat 391613229169v
KLASES, DIRKJE Dircktien Claes eigenaar van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
KLASES, DOUWE Douwe Claes , vader van de koperverkoper Kerkpoortstraat NZ1612229102v
KLASES, DOUWE Douwe Claes verkoper Noordijs 11634233147r
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Claes koper onbekend1604228414v
KLASES, DOUWE Douwe Claes Weckkoper huisKlaverbladstraat 191612229102r
KLASES, DOUWE Douwe Claes Werckverkoper Kerkpoortstraat161122914r
KLASES, DOEIEde huisplaatsen van Doye Claes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 91629232111v
KLASES, wijlen Doyes Claes naastligger ten oosten Schritsen 35162923290v
KLASES, DIRK Dyrck Claes naastligger ten oosten Voorstraat 211600228208v
KLASES, DIEUWKE Dyuwer Claes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1606228525v
KLASES, DIEUWKE Dyuwer Claes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1606228525v
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen162623196v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat1604228386r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 41599228180v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1604228388r
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1630232125r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes betrokkene 1606228502v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend1606228502v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen landten zuidoosten van Harlingen1599228170v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 41600228205v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes koper provisioneel onbekend1606228520v
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG])Zoutsloot 361614229191r
KLASES, FEDDEde brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 361614229191r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 301602228287v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 371602228287v
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Droogstraat 31606228518v
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Voorstraat 52west162423121r
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westenHavenplein 141613229132r
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r
KLASES, HARMENde weduwe en erfgenamen van wijlen oud gemeensman Harmen Claes verkoper Noorderhaven 311614229198v
KLASES, HARMEN Harmen Claes koper 1/2 huisHoogstraat 151612229110r
KLASES, HARMEN Harmen Claes naastligger ten oosten Hoogstraat 13161222974v
KLASES, HARMEN Harmen Claes verkoper van 1/2 Zoutsloot 761612229112r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claes van Minbackkoper huisKerkpoortstraat ZZ162723215v
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1161122967v
KLASES, HIDDE Hidde Claes , vrijgezel ver over 25 jaren oudverkoper Herenwaltje161122924v
KLASES, HIDDE Hidde Claes verkoper q.q. Kruisstraat 5oost1620230217v
KLASES, HOBBEde erfgenamen van wijlen de weduwe van Hobbe Claes naastligger ten noorden Achterstraat NZ1668239176v
KLASES, HUBERT Hubert Claes naastligger ten oosten Schritsen 56noordoost163323385r
KLASES, HUBERT Huybert Claes bruidegom 1606228531r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopmankoper hof en tuin met bomen, planten en staketting en steeg naar de Schritsen ([voor de drie percelen in deze akte])Schritsen 58achter1626231147r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopmankoper dwarskamer en weefwinkel ([voor de drie percelen in deze akte])Schritsen 58achter1626231147r
KLASES, HUBERT Huybert Claes koopmankoper ledige plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de haven aldaar ([voor de drie percelen in deze akte])Schritsen 58achter1626231147r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1614229199v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes verkoper Zoutsloot NZ161122925v
KLASES, JAKOB Jacob Claes kuiperverkoper Lanen 66achter16242315v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , c.u.olieslagergeniaarde koper Sint Christoffelsteeg OZ163623412r
KLASES, JAKOBhet huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16112296r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat1613229155r
KLASES, JAKOBburgerhopman Jacob Claes van der Foordekoper huis, loods en plaats, strekkende vanaf de plaats van Lubbert Gerryts en van de muur af zuidwaarts tot aan het diept van de SchritsenSchritsen 35162923290v
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ162423115v
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg1613229132v
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat1620230227v
KLASES, JAN Jan Claes koper brouwerij en mouterijHoogstraat 271626231140r
KLASES, JANwijlen Jan Claes molenaarerflater Spekmarkt 61619230187r
KLASES, JANde plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Zoutsloot 741627231161r
KLASES, JANde plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Zoutsloot 741626231149r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1650236121r
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ161122964v
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverpachter grond onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverkoper onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat161122953r
HAARLEM, JAN KLASESmr. Jan Claes van Haarlemkoper dwarshuisZuiderhaven ZZ161623048v
KLASES, JANKE Janneken Claes verkoper Kerkpoortstraat NZ1603228378v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claes koper Noorderhaven 231612229118r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claes verkoper Brouwersstraat 41602228321r
KLASES, LUBBRICHJEde verkoperse Lubbrich Claes verpachter grond Molenpad 11606228484v
KLASES, LUBBRICHJE Lubbrich Claes verkoper Molenpad 11606228484v
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat 81605228474r
KLASES, MARIA Mary Claes koper Schritsen 521620230232v
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat1604228412v
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 32164323580v
KLASES, MINSE Minse Claes , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 32164323580v
KLASES, PIETER Pieter Claes koper huisBrouwersstraat 41629232103r
KLASES, PIETERhet huis van Pieter Claes naastligger ten westen Franekereind ZZ1603228378r
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claes Tesselernaastligger ten noorden Nieuwstraat 421605228479v
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claes Tesselerverkoper Nieuwstraat 421605228479v
KLASES, PIETER Piter Claes geniaarde koper Schritsen ZZ1641234155v
KLASES, PIETER Pyter Claes verkoper Franekereind 4161222983r
KLASES, PIETER Pyter Claes koper huisFranekereind 4161122931v
KLASES, PIETERwijlen Pyter Claes Tesselaerverkoper Nieuwstraat 40161222999v
KLASES, REINERhet land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen1651236167r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
KLASES, REINER Reyner Claes crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 161603228366r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Franekereind 141606228472r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claes naastligger ten westen Heiligeweg 26162923289v
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachterKarremanstraat159722836v
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg1606228505r
KLASES, REINERde zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg1606228505r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ161222997r
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat1598228106v
KLASES, RIKSTJE Rixt Claes verkoper Kleine Kerkstraat 71606228507v
KLASES, SIPKE Sipcke Claes koper huis, hooiberg en plaatsonbekend1602228301r
KLASES, SIPKE Sipcke Claes naastligger ten oosten Achterstraat1634233143r
KLASES, SIEMEN Symen Claes koper 1/5 huis, uuthangende den toren van BabelonienFranekereind 23westde Toren van Babel1606228521r
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211724246195v
KLASES, TJERK Tierck Claes verkoper Liemendijk ZZ1634233142v
KLASES, TJALKE Tjalcke Claes naastligger Sint Odolphisteeg 101599228149r
KLASES, TJALKE Tyalcke Claes bewoner Voorstraat ZZ1600228212v
KLASES, TJALKE Tyalcke Claes verkoper Voorstraat ZZ1600228212v
KLASES, WILLEM Willem Claes naastligger ten westen Lanen 73161222977v
KLASES, WILLEM Willem Claes bruidegom 1606228422r
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdragerkoper huisSchritsen 41613229173r
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerkoper hof van 2 huissteden breedRozengracht 7oost1613229160v
KLASES, WILLEM Willem Claes naastligger ten westen Lanen 73161122962r
KLASES, WILLEM Willem Claes bakkerverkoper Lanen 711613229150v
KLASES, WOBBE Wobbe Claes koper huis of dwarskameronbekend1600228208r
KLASES, WIEBRENwijlen Wybren Claes koper Lanen NZ1612229108r
KLASES, JAKOB Jacob Claese naastligger ten westen Zoutsloot NZ1606228507r
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 81657237134r
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 521601228256v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekergebruiker van de grond ten oosten van Harlingen1682241229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ1682241230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ1623230359r
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r
KLASES, AGEvrijgezel Age Claesen sleperkoper huisSint Jacobstraat 1voor1734248345r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmaker (stads -)verkoper Lanen 321613229129v
KLASES, ALBERTwijlen Albert Claesen verkoper Hofstraat NZ1620230253v
KLASES, ALBERT Albert Claesen blokmakerverkoper Lanen NZ1606228517v
KLASES, ALBERT Albert Claesen , of zijn erfgenamenslotmakerverpachter grond Schritsen 51162823280r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmakernaastligger ten noorden Schritsen 51162823280r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmakerverkoper Schritsen 51162823280r
KLASES, ALBERT Albert Claesen naastligger ten westen onbekend1624230391r
KLASES, OUTGERoud hopman Alge Claesen , n.u. en c.s.verkoper Kleine Bredeplaats 7172124695r
BLOK, ALLERT KLASESde erfgenamen van wijlen Allert Claesen Blockverkoper Zuiderhaven 911640234119v
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30oost168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30west168024125ra1
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties])onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen verkoper Kerkpoortstraat1621230287v
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 28168024125ra1
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 36168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJE Anna Claesen verkoper Kerkpoortstraat 391619230176r
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 40168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJE Anna Claesen aanhandelaar Hoogstraat 531603228363r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat1618230125r
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Oosterkeetstraat WZ1604228415r
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANNE Anne Claesen aanhandelaar kamerNieuwstraat 481620230240v
KLASES, ANNE Anne Claesen koper kamerGrote Kerkstraat 28een_achter161623049r
KLASES, ANTJE Antie Claesen koper Sint Jacobstraat 61623230337r
KLASES, ARJEN Ariaen Claesen koper huis en dwarshuis daarachterSint Jacobstraat 41624230375v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter1623230372v
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend1621230290r
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter1624230383v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten westen Achterstraat 491619230197v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Achterstraat 491619230197v
KLASES, ARJEN Arian Claesen verkoper in de noorder nieuwestad1622230320r
KLASES, ARJEN Arian Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat 41624230389r
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend1622230297r
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend1620230212v
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ1730247312r
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend1598228110v
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r
KLASES, AATJE Atke Claesen koper Sint Christoffelsteeg OZ1601228273r
KLASES, AATJE Attye Claesen koper Heiligeweg 11598228104r
KLASES, AUKE Aucke Claesen koper huisFranekereind 251633233117r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 19163923479v
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braemverkoper ten zuiden van Harlingen1687242175v
KLASES, BEREND Berent Claesen verkoper Zuiderstraat159722820v
KLASES, BOELE Boele Claesen verkoper Kerkpoortstraat 33159722829r
KLASES, BOELE Boele Claesen koper twee kamersKerkpoortstraat NZ159822889r
KLASES, BRECHTJE Brecht Claesen verkoper Kleine Bredeplaats 25159722841v
KLASES, BRECHTJE Bregtje Claesen verkoper Zoutsloot 411742250242v
KLASES, KAREL Carel Claesen zeevarendeverkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huisHondenstraat 91613229164v
KLASES, KLAAS Claas Claesen naastligger ten westen Droogstraat 37177725989v
KLASES, KLAAS Claes Claesen , c.soc.verkoper Hofstraat 121674240160r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 71620230223v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229210r
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnderhuurder voor 3 jaren (p.j.)Drie Roemersteeg161122955v
KLASES, KLAAS Claes Claesen koper huis met een ledige plaats daarachter, strekkende van dezelfde haven af, oostwaarts tot aan zekere gemeene steegZuiderhaven 2316242312r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229212v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Schritsen 421614229225r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Voorstraat 61620230239v
KLASES, KLAASbewoner Claes Claesen baantjernaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229216r
KLASES, KLAAS Claes Claesen koper huisKromme Elleboogsteeg1606228503r
KLASES, KLAASde proclamant Claes Claesen , c.u.naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg1606228503r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten westen Lombardspijp1631232171r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper van 1/4 Noorderhaven 50162523191v
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten noorden Rozengracht 21164323557r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162823253r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Zoutsloot 941622230307v
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten noorden Lanen ZZ159722839r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1601228249v
KLASES, KLAASde kinderen en erfgenamen van wijlen Claes Claesen verkoper Lombardstraat1673240118r
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23162723225v
KLASES, KLAAShet huis bewoond door Claes Claesen naastligger ten westen Lanen 45162523149r
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Voorstraat 31633233124v
KLASES, KLAAS Claes Claesen bakkernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422354r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper provisioneel huisHeiligeweg 5167224015ra
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper huisHeiligeweg 5167124073v
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jongenaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ166023844r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen verkoper Lanen 851599228150r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen verkoper Zoutsloot ZZ16922438v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen koper kamer ([staat: Lb])Kerkpad 20167124064r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten noorden Kerkpad 20167124064r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen koper huisZuiderstraat ZZ1601228266v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 43163223349v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakerkoper kamerDroogstraat 41163223365v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 21686242127v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen , c.u.verkoper Hofstraat 29achter1674240155v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen bezemmakernaastligger ten zuiden Droogstraat 451633233111v
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Claesen , c.soc.naastligger ten zuiden Voorstraat 12168824215ra
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claesen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ1683241247r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1606228499r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35161723082r
KLASES, DIEUWKE Dieuwer Claesen verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
KLASES, DIRKde hof van Dirck Claesen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1622230301r
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claesen metselaarnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 61623230337r
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u.koper huis, loods en plaatsonbekend1641234133r
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1600228203v
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 401619230160r
KLASES, DIRKwijlen Dirck Claesen verkoper Rommelhaven 26167524019va
KLASES, DIRKwijlen Dirck Claesen verkoper Hoogstraat 30167524019va
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarkoper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaarFranekereind1614229200v
KLASES, DIRKhet huis van de weduwe van Dirck Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 301675240191r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1622230296r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarverkoper Brouwersstraat 41603228362r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1626231131r
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 20161222986r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
KLASES, DIRKde kamers van wijlen Dirck Claesen naastligger ten westen Droogstraat 45162723213v
KLASES, DIRK Dirk Claesen naastligger ten zuiden Weverstraat1749251281r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen koper huisNoordijs 41614229216v
KLASES, DOUWE Douwe Claesen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg159822890r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen aanhandelaar kamerKerkpoortstraat1601228273r
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend1606228520r
KLASES, IEBELTJE Ebel Claesen verkoper Hofstraat NZ1623230349v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, c.u.koopmankoper huis, mouterij en drie kamers daaronderVoorstraat 87169424373r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 761599228139r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaierverkoper Alemanssteeg1650236136r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen verkoper Voorstraat 331601228237r
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Hoogstraat 121602228327v
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Rommelhaven 71602228327v
KLASES, LIJSBET Elisabeth Claesen koper Zuiderstraat161122947v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde tuin van Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ1749251255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Rapenburg 121726246289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten zuiden Rapenburg 121726246289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESkoopman Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten noorden Vioolsteeg OZ170824561r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESgesterkt met Evert Claesen Oosterbaenkoper Grote Werf 21722246131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claesen Oosterbaenkoper door niaar van 1/2 huis en dubbel pakhuis erachterVoorstraat 831724246210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESvan voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaennaastligger ten oosten Voorstraat 831724246210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Ewert Claesen Oosterbaenkoopmanerflater Rommelhaven ZZ172824799r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
KLASES, EGBERTverkoper Eygbert Claesen naastligger ten westen onbekend1647235259v
KLASES, EGBERT Eygbert Claesen stoeldraaierverkoper onbekend1647235259v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ1600228226v
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15162723230r
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat NZ1598228111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat NZ1598228111v
KLASES, FEDDEde brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 391614229202v
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 201620230201v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 301602228287v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte])Droogstraat 371602228287v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)159822880v
KLASES, FEIKE Feycke Claesen bode Admiraliteit in Frieslandverkoper Zuiderhaven 1316592384v
KLASES, FOEKEwijlen Foeke Claesen erflater Hofstraat 21oost17762592v
KLASES, FOPKE Fopcke Claesen naastligger ten oosten Zoutsloot 1051620230221r
KLASES, FOPPEoud-burgervaandrig Foppe Claesen koper huisGrote Kerkstraat 411688242223r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ensnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391702244172r
ENS, FOPPE KLASESde erfgenamen van wijlen Foppe Claesen Ensnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391702244172r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 161698243377v
KLASES, FREERK Freerck Claesen koper huisNoorderhaven 211614229238r
KLASES, FREERKde curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoperkoper Noorderhaven 391618230120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoperkoper Zoutsloot NZ1618230120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen koper provisioneel dwarshuisZuiderhaven1620230210v
KLASES, FREERK Freerck Claesen verkoper Sint Jacobstraat 171622230310r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claesen Braemverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
BRAAM, FREERK KLASESde weduwe van Freerck Claesen Braemkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 651692242389r
KLASES, FREERK Freryck Claesen bruidegom 1606228529r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckien Claesen Braemnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1683241255r
KLASES, GERBENhuisman Gerben Claesen verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
KLASES, GERBENals bewoner Gerben Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost172724744v
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1657237253r
KLASES, GERRITde schuur van Gerryt Claesen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg161723067r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen naastligger ten noorden Zuiderstraat1606228494r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper van 1/4 Voorstraat 73achter1614229218r
KLASES, GERRITwijlen Gerryt Claesen , en zijn 3 zoonsverkoper van 1/2 Droogstraat 71615229256v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Sint Jacobstraat 171622230310r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Schritsen 211624230381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen Vossinga, c.u.chirurgijn (mr. -)koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte])Grote Kerkstraat 24168124136va
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braemverkoper q.q. Zeilmakersstraat 191692242387v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claesen Braem, voor zijn kinderenverkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braemkoopmankoper pakhuisNoorderhaven 1061687242169v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem, voor zijn twee kinderenkoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
KLASES, GREULT Greolt Claesen naastligger ten oosten Schritsen 581618230118r
KLASES, GRIETJE Griet Claesen* verkoper onbekend1602228324v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 141600228203r
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper Rommelhaven 101602228326v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen162423131v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen162423131v
KLASES, GRIETJE Gryet Claesen koper kamer staand achter het Groen laekenonbekend159722852r
KLASES, HAANTJE Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
KLASES, HARING Haring Claesen verkoper Noorderhaven 71726246277v
KLASES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 171614229239r
KLASES, HARMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Harmen Claesen verkoper Noorderhaven 311614229205r
KLASES, HARMEN Harmen Claesen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167524025va
KLASES, HARMEN Harmen Claesen wever (linnen-)koper boven- en benedenkamerAlemanssteeg OZ1623230359r
KLASES, HARMENwijlen Harmen Claesen verkoper van 1/2 Herenwaltje 101620230246v
KLASES, HARMEN Harmen Claesen Groeyernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 111641234140r
KLASES, HARMENwijlen Harmen Claesen Groeyerverkoper Brouwersstraat 13167224077r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen koper 3/4 huisKerkpad 11647235260r
KLASES, HIDDEde crediteuren van wijlen Hidde Claesen verkoper Grote Kerkstraat 351623230335v
KLASES, HIDDEde ruigscherne van Hidde Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter1621230266v
KLASES, HIDDE Hidde Claesen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ1619230154v
KLASES, HIDDEwijlen Hidde Claesen koper Zuiderhaven ZZ1726246293v
KLASES, HENDRIK Hindrick Claesen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ162723221v
KLASES, HUBERThet houtstek van Huibert Claesen naastligger ten westen Zuiderhaven 771640234120v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen wever (mr. linnen-)verkoper Rapenburg NZ1698243344v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1631232167v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmankoper kamerRapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmannaastligger ten westen Rapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen naastligger ten noorden* Lanen 751620230223r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen koper door niaar kamerLanen 71een_achter1644235125r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen naastligger ten oosten Voorstraat 52oost1619230158r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Comediesteeg 61646235225r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen koper achterhuis (strekkende westwaarts van het erf van de kopers tot aan de scheidsmuur van het genoemde voorhuis)Lanen 751614229227v
KLASES, HUBERTde kopers Huybert Claesen , c.u.naastligger ten oosten Lanen 751614229227v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Sint Jacobstraat 171622230310r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Schritsen 211624230381v
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braemkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 75168224160ra
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braemkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 75169124222ra
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braemverkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
KLASES, HIELKE Hylck Claesen naastligger ten noorden Schritsen 211676240233r
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kameronbekend1601228255r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen verkoper Lanen 851599228150r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarkoper nieuw huisonbekend1598228113r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen schrijnwerkerhuurder (p.j.)Voorstraat 321705244281v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen verwandelaar Voorstraat 151623230338v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huisLanen 66achter1623230339r
KLASES, JAKOBhet nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg1615229239v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1620230239r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slagerverpachter grond Sint Odolphisteeg 111614229214v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen kuiperkoper provisioneel huisVoorstraat 151620230208v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1598228102v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)koper kamerAlemanssteeg1650236136r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen kuiperverkoper Hoogstraat 161624230387r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarbewoner Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOBeen ledige plaats nu van Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarkoper huisje bij de hof van Aesge HarmensKerkpoortstraat159722853r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huisZoutsloot NZ1606228495r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claesen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15168724214ra
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper Bildtpoort (gebied)159822880v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slagerverkoper Brouwersstraat 131615229272r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarcrediteur (triumphant) Herenwaltje1600228198r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarcrediteur (triumphant) Herenwaltje1602228305r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1600228198v
HOTSMA, JAKOB KLASESburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverpachter grond Brouwersstraat 111698243345v
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Claesen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191687242190r
HOTSMA, JAKOB KLASESburgemeester Jacob Claesen Hatsmaverkoper Zuiderhaven 181697243314r
VOORDA, JAKOB KLASES Jacob Claesen Voordaverkoper q.q. Voorstraat NZ1624230390r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen van der Voordeprotesteert q.q. Voorstraat 511601228270r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Bildtstraat 211746251152r
KLASES, JANde mouterij van Jan Claesen naastligger ten oosten Droogstraat NZ1600228226v
KLASES, JAN Jan Claesen protesteert vanwege twee hypotheken Noorderhaven 31161623028v
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper Voorstraat 17oost1606228512r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Gardenierstraat159722844r
KLASES, JAN Jan Claesen kistmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 21613229145r
KLASES, JAN Jan Claesen timmermanverkoper Scheffersplein OZ1615229262v
KLASES, JAN Jan Claesen kistmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 21613229145v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 31172824768r
KLASES, JAN Jan Claesen koper huis en plaats van 60 x 24 havenistenvoetenBildtpoort (gebied)1599228155r
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen168324164va
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Zoutsloot 30175225332r
KLASES, JANde curatoren over de 4 minderjarige weeskinderen van wijlen Jan Claesen , thans naar Oost indieverkoper van 3/4 Noorderhaven 74162723232r
KLASES, JANwijlen Jan Claesen verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2173224886r
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper Kruisstraat 5oost1623230340r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten noorden Franekereind 191600228192r
KLASES, JAN Jan Claesen protesteert vanwege een vordering Heiligeweg 521601228256v
KLASES, JANhuis en winkel van Jan Claesen naastligger ten oosten Schritsen 671624230377r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten noorden Spekmarkt 61619230187r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4162523190v
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251737249161r
KLASES, JAN Jan Claesen mesmakerkoper door niaar van 1/2 huisSint Jacobstraat 41634233130v
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 50162523191v
KLASES, JAN Jan Claesen schoenmakerkoper 2/4 schoenmakersperkZoutsloot 11674240152v
KLASES, JAN Jan Claesen molenaarnaastligger onbekend1599228144v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)verkoper Droogstraat 37175325340r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 151615229268v
KLASES, JAN Jan Claesen , c.u.sleefmaker (mr. -)huurder Zoutsloot 411742250243v
KLASES, JAN Jan Claesen metselaar (mr. -)verkoper van 1/20 Zuiderhaven 24174025083r
KLASES, JANwijlen Jan Claesen verkoper Kerkpad 21641234124v
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1650236139r
KLASES, JAN Jan Claesen brouwernaastligger ten westen Hoogstraat 291633233111r
KLASES, JAN Jan Claesen brouwernaastligger ten noorden Hoogstraat 291633233111r
KLASES, JAN Jan Claesen metselaar (mr. -)koper huisRozemarijnstraat 1173224897r
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1650236139v
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg1746251145r
KLASES, JANde onmondige kinderen van wijlen mr. Jan Claesen verkoper Zuiderhaven ZZ1620230202v
KLASES, JAN Jan Claesen koper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1650236140r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ161623014r
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331728247107v
KLASES, JAN Jan Claesen huurder (p.j.)Heiligeweg 32177725949r
KLASES, JAN Jan Claesen Bothkoopmankoper dwarshuis en ledige plaatsHeiligeweg 1west1651236167v
KLASES, JANmede koper Jan Claesen Bothkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 1west1651236167v
KLASES, JAN Jan Claesen Both, c.soc.q.q.koper Kerkpoortstraat NZ1675240190v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaerkoper hofonbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaernaastligger ten westen onbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenerbrouwerverkoper Liemendijk ZZ1641234136r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenerkoper kamerZoutsloot1642234179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenernaastligger ten oosten Zoutsloot1642234179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenernaastligger ten zuiden Zoutsloot1642234179v
POT, JAN KLASES Jan Claesen Potschipper (oud wijd-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
KLASES, JANKE Jantien Claesen koper Grote Kerkstraat 421603228377v
KLASES, JARICH Jarich Claesen naastligger ten oosten Zuiderhaven 691650236130v
KLASES, JARICH Jarich Claesen verkoper Zuiderhaven 691650236130v
KLASES, JARICH Jarich Claesen eerdere eigenaar (is nog 120 GG verschuldigd wegens uitgeslagen vensters, lichtschepping en een breekmolen)Grote Ossenmarkt 21651236170r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Vijverstraat 141725246217v
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper q.q. Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat OZ1742250275r
KLASES, JORIS Joris Claesen koper estrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraanZoutsloot 641674240130v
KLASES, JORIS Joris Claesen koper estrikwerk en 2 kamers ten zuiden en achter daaraanDroogstraat 771674240130v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen winkelierkoper huis precario op stadsgrondNoorderhaven 5het Kaske172724731r
FONTEIN, JURJEN KLASESde tuin van wijlen Jurjen Claesen Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1722246134r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteinverkoper Noorderhaven 35168424227v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteynkoper 1/2 huisHavenplein 18west168424256r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyneigenaar van 1/2 Havenplein 18west168424256r
FONTEIN, JURJEN KLASEShet dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn, c.u.naastligger ten oosten Havenplein 18west168424256r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteynkoper grondpacht van 6-00-00 CGBrouwersstraat 161683241272v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen Krosemakelaarverkoper Lanen 48174425129r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteynnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 41675240180r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteynverkoper Grote Ossenmarkt 41675240180r
FONTEIN, JURJEN KLASESde gleybakkerij van Jurrien Claesen Fonteynnaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21674240163r
FONTEIN, JURJEN KLASEShet huis van Jurrien Claesen Fonteynnaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21674240163r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteynverkoper Grote Ossenmarkt 21674240163r
FONTEIN, JURJEN KLASEShet huis van Jurrien Claesen Fonteynnaastligger ten oosten Zuiderhaven 331674240164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteynverkoper Zuiderhaven 331674240164r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claesen Fonteynkoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1674240158v
KLASES, LAMMERTde weduwe van wijlen Lambert Claesen naastligger ten oosten Zoutsloot 891704244255v
KLASES, LAMMERTde hof van Lammert Claesen koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 19167224086v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen lijnslager (mr. -)verkoper Havenpoort 1169324351r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakernaastligger ten westen Zoutsloot 61682241218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakerverkoper Zoutsloot 61682241218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormakernaastligger ten westen Zoutsloot 661682241223v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen koopmankoper huis met tuin waarin een vrije in- en uitgangRozengracht 16achter168824216ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen Boormaker, pro se ac sociiskoopmanverkoper q.q. Lanen 70achter1683241270v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen naastligger ten oosten Herenwaltje159722842v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Zuiderhaven ZZ1613229133r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Hoogstraat 211618230119v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Noorderhaven 391618230120r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Zoutsloot NZ1618230120r
KLASES, LIJSBET Lijske Claesen verkoper Voorstraat 671658237176v
KLASES, LUBBRICHJE Lubbrich Claesen koper huisKerkpoortstraat NZ1603228378v
KLASES, MARTEN Marten Claesen , c.s.koper huisLanen 85west166023817v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, MAAIKE Maycke Claesen naastligger ten westen ([staat: Maycke Claes Harmens])Voorstraat 951624230374r
KLASES, MEINERT Meinert Claesen koper huis met ledige plaats ten noorden daaraan gelegenZoutsloot 17162823272r
KLASES, MINNE Menne Claesen naastligger ten westen Noorderhaven 581619230185v
KLASES, MINNE Minne Claesen blokmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 51694243115r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichtermankoper kamer en loodsOosterkeetstraat 11688242234r
KLASES, NEELTJE Neel Claesen verkoper Rommelhaven 201598228103v
KLASES, NEELTJE Neeltgien Claesen koper Scheffersplein 271602228334v
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, PIETER Pieter Claesen tichelaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 38159722830r
KLASES, PIETER Pieter Claesen koper woningAnjelierstraat 71754253180r
KLASES, PIETER Pieter Claesen , voor zijn minderjarige kinderenkoper q.q. Anjelierstraat 71754253180r
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmakerverkoper Havenplein16272328v
KLASES, PIETER Pieter Claesen protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 521622230304v
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claesen gebruiker Nieuwstraat 421605228479v
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmakerverkoper van 1/4 Lanen 401619230161r
KLASES, PIETER Pieter Claesen verkoper van 1/4 Voorstraat 69162523155r
KLASES, PIETER Pieter Claesen turfdragerkoper door niaar huisNieuwstraat 71751252105v
KLASES, PAULUSwijlen Pouuels Claesen koper Zoutsloot 801613229140r
KLASES, PIETER Pyter Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21635233171r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetienaastligger ten westen Schritsen 231680241114r
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetjenaastligger ten westen Schritsen 231724246198r
KLASES, PIETERwijlen Pyter Claesen Metieerflater Zuiderhaven ZZ1725246218v
KLASES, PIETERburgemeester Pytter Claesen naastligger ten westen Schritsen 44167124046v
KLASES, PIETERoud burgemeester Pytter Claesen koper provisioneel 1/2 huisSchritsen 66166123812ra
KLASES, PIETERoud burgemeester Pytter Claesen naastligger ten westen Spinhuisstraat ZZ167124055v
KLASES, PIETER Pytter Claesen wever (mr. bont-)koper Kerkpad WZ174525189r
KLASES, REINERde keet van Reiner Claesen naastligger Nieuwstraat 481620230240v
KLASES, REINERde ledige plaats van de voormalige zoutkeet van Reiner Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat1623230366r
KLASES, REINER Reiner Claesen verwandelaar Nieuwstraat 481620230240v
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reiner Claesen naastligger ten westen Heiligeweg 26162823242v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht])ten noorden van Harlingen162423131v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht])ten noorden van Harlingen162423131v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221623230344v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm)buiten Harlingen162823256v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten oosten Heiligeweg 221621230260v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fonteinnaastligger ten oosten Schoolstraat 11726246254r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fonteinkoper 1/2 hof en kamertjeZuiderhaven ZZ1673240126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fonteineigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ1673240126r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claesen Fontein, srnaastligger ten oosten Zuiderhaven 38een_achter1726246251v
KLASES, REINER Reyner Claesen aanhandelaar huis en steedeNoorderhaven 51599228178r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 201601228253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 221601228253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 241601228253r
KLASES, REINERde voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg1605228443v
KLASES, REINERde gewezen keten van wijlen Reyner Claesen naastligger ten noorden Nieuwstraat 48161122925r
KLASES, REINERwijlen Reyner Claesen , in de keetnaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231613229133v
KLASES, REINERde keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1600228203v
KLASES, REINER Reyner Claesen verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 121599228156r
KLASES, REINERde hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend159722847v
KLASES, REINERde kamers van Reyner Claesen naastligger ten noorden Kruisstraat 10west1601228268v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 141598228116r
KLASES, REINER Reyner Claesen koper door niaar van 1/2 Sint Jacobstraat 41634233130v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Noorderhaven NZ1600228195r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Voorstraat 2159722824r
KLASES, REINERde hof van Reyner Claesen naastligger Klaverbladstraat 31602228333r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg1602228318v
KLASES, REINER Reyner Claesen koper Heiligeweg1600228210r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein1599228177r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteinverkoper Noorderhaven 35168424227v
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Claesen Fonteinverkoper Zuiderhaven 61728247195v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteinkoopmankoper huis met vrije in- en uitgang in de steeg ten noordenBrouwersstraat 12noord168724213ra
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fontein, voor zijn kinderenverkoper Rozengracht NZ16922433r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteinkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 12noord168724213ra
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesen Fonteynnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1683241255r
KLASES, RIKSTJE Ricxt Claesen verkoper Grote Kerkstraat 191599228141r
KLASES, RIEMKJE Rieme Claesen verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat ZZ1621230288r
KLASES, Rijcklandt Claesen Gleynsnaastligger ten westen Voorstraat 171599228154r
KLASES, RINSKE Rins Claesen verkoper Franekereind 2159822875r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21675240185r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen koopmankoper q.q. Roeperssteeg 71672240113r
KLASES, RINTJEhet achterhuis van Rintie Claesen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12167524028ra
KLASES, RINTJE Rintie Claesen Bothkoopmankoper Heiligeweg 1west1651236167v
KLASES, RINSKE Rintscke Claesen verkoper Nieuwstraat163823471r
KLASES, RIKSTJE Rixt Claesen verkoper Alemanssteeg1606228528v
KLASES, RIKSTJE Rixt Claesen verkoper onbekend1602228320r
KLASES, ROELOF Roelef Claesen koper kamerRozengracht 40162723213r
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend1620230212v
KLASES, ROELOF Roeloff Claesen timmermannaastligger ten oosten Rozengracht 18164223520v
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 301778259104r
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen koper huis met drie verdiepingenHeiligeweg 32177725949r
KLASES, RUURD Ruert Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
KLASES, RUURD Ruierd Claesen koper huisGrote Bredeplaats 41623230354v
KLASES, RIJKJE Ryck Claesen koper Noordees (gebied)1622230322r
KLASES, SARA Saartie Claesen koper Bildtstraat 181725246222v
KLASES, SAKEwijlen Saecke Claesen kistmakerverkoper Voorstraat 671658237176v
BRAAM, SAAKJE KLASES Saeckjen Claesen Braemkoper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GGten zuiden van Harlingen1687242175v
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden onbekend1602228335r
KLASES, SAKE Sake Claesen* naastligger ten oosten Voorstraat 651644235135v
KLASES, SIKKE Sicke Claesen koper Nieuwstraat 661600228213v
KLASES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Claesen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1674240167r
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen schipper (groot-)naastligger ten zuiden Vijver 11659237239v
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen verkoper q.q. Lammert Warndersteeg1615229239v
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen koemelkernaastligger ten westen Zoutsloot NZ1618230120r
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1619230154r
KLASES, SIPKE Sipke Claesen naastligger ten oosten Achterstraat NZ162523140r
KLASES, SIPKEde woning van Sipke Claesen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ16272321v
KLASES, STEFFENwijlen Steven Claesen erflater Hofstraat 121674240160r
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Karremanstraat 261619230197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper William Boothstraat1619230197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Liemendijk1619230197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Achterstraat 491619230197v
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 331725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 311725246214r
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u.verkoper onbekend170024473v
KLASES, SIEBREN Sybrant Claesen verkoper Lanen 851599228150r
KLASES, SIEBREN Sybren Claesen verkoper Zoutsloot 411742250242v
KLASES, SIKKE Sycke Claesen koper huisFranekereind 271600228213r
KLASES, SIKKE Sycke Claesen verkoper Franekereind 271600228223r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmankoper wagenhuisSpinstraat 51729247253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmannaastligger ten oosten Spinstraat 51729247253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmannaastligger ten westen Spinstraat 51729247253r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symen Claesen Lamsmakoopmannaastligger ten noorden Spinstraat 51729247253r
KLASES, SIETSE Sytse Claesen verkoper q.q. Schritsen 371635233160v
KLASES, SIETSE Sytse Claesen schipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 21725246233r
KLASES, SIETSE Sytse Claesen koper kamerSchritsen 32163123328r
KLASES, SIETSE Sytse Claesen verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 9171924656r
KLASES, SIETSE Sytze Claesen verkoper (als wettige voorstander en vader van zijn kinderen)Noorderhaven 791725246227r
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Bildtpoort (gebied)1674240146v
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Scheerstraat 31599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
KLASES, TEUNIS Thonys Claesen koper huis en schuurHoogstraat 401598228119v
KLASES, TJEERD Tiaerd Claesen bakkerverkoper Sint Jacobstraat162723229v
KLASES, TJALKEwijlen Tialcke Claesen erflater Voorstraat 30161623020r
KLASES, TJALKEde erfgenamen van wijlen Tialcke Claesen verpachter grond Lanen 331615229282r
KLASES, TIETJE Tied Claesen koper Hofstraat NZ1623230349v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claesen schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 65173925047r
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerRommelhaven 18drie_achter173224871v
KLASES, TJEPKEhof gelegen tussen de beide kamers van Tjepke Claesen , c.u.naastligger Rapenburg ZZ166623938r
KLASES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Toenis Claesen verpachter grond Nieuwstraat 501621230262v
KLASES, THOMAS Tomas Claesen verpachter grond Grote Kerkstraat 1a162523189r
KLASES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Tonis Claesen verpachter grond Nieuwstraat 50162923285r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesen geniaarde koper Noordijs 271624230389v
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesen koper huis c.a.Gardenierstraat1599228176v
KLASES, TRIJNTJE Trijnke Claesen verpachter grond Kleine Bredeplaats 151599228159r
KLASES, TIETJE Tyttia Claesen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
KLASES, TJEERD Tziaerdt Claesen verkoper Romastraat ZZ1618230130r
KLASES, WIEPKJE Wib Claesen verkoper Steenhouwersstraat 3161723081r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 2417432519v
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten westen Schritsen 8161623017r
KLASES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Claesen naastligger ten oosten Rozengracht ZZ1652236196r
KLASES, WILLEM Willem Claesen winkelierverkoper q.q. Hoogstraat 4917462516va
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bellnaastligger ten oosten Rapenburg1658237170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Burgernaastligger ten oosten Droogstraat 571635233167v
KLASES, WILLEM Willim Claesen , c.u.verkoper Heiligeweg 181646235226r
KLASES, WOBBE Wobbe Claesen , nu buitens landsverkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
KLASES, WIEBREN Wybrandt Claesen verkoper Lanen 801598228109r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 111618230131r
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Claesen Braemverkoper ten zuidoosten van Harlingen1688242243r
KLASES, IETJE Ytie Claesen koper Grote Kerkstraat 35169324350r
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Claesens naastligger ten noorden Nieuwstraat 131721246109v
KLASES, FOPPE Foppe Claesens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 271694243114v
KLASES, FOPPE Foppe Claesens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27169424384v
KLASES, HUBERT Huibert Claesens verkoper q.q. William Boothstraat WZ1640234119v
KLASES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Claesens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost1722246131r
KLASES, TJALKEde erfgenamen van wijlen Tyalcke Claesens verpachter grond kleinste huis Lanen 331615229254v
KLASES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Claesens Burgernaastligger ten oosten Droogstraat 57164223524v
KLASES, WIEBE Wybe Claesens verkoper van 1/3 Zuiderhaven 36oost1778259154r
KLASES, EELSEwijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1175725487r
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 52161222983v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuisHofstraat 16168424250v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3168424252r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Voorstraat 95162823258r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Zuiderhaven 1171924649v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Weverstraat 101723246171r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Bildtstraat 241725246221r
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Zoutsloot 82oost1642234179r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Lanen NZ164223528v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Zuiderhaven 381743250287v
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Franekereind 241619230166v
KLASES, ANTJE Antje Claeses koper Zuiderhaven 38achter1728247216v
KLASES, ANTJE Antje Claeses koper Zuiderstraat 271728247120r
KLASES, ANTJE Antje Claeses koper Zuiderstraat 31west1729247221v
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Sint Jacobstraat 6163123327r
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Karremanstraat 191729247223r
KLASES, ANTJE Antje Claeses naastligger ten zuiden Lanen 741746251113r
KLASES, ANTJE Antje Claeses Falkensverkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
KLASES, APOLLONIA Appolonia Claeses verkoper Noorderhaven 82159722815r
KLASES, ARJEN Ariaen Claeses bakkerkoper huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats daarachterVoorstraat 67161623035r
KLASES, AATJE Atke Claeses verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 2161122937r
KLASES, AATJE Atke Claeses verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1605228462v
KLASES, AATJE Atke Claeses koper Heiligeweg 1oost159722865v
KLASES, AATJE Attke Claeses koper Heiligeweg 3416152302r
KLASES, AUKJE Aukjen Claeses geniaarde koper Schritsen 141721246125v
KLASES, BARTELDde weduwe van Bartel Claeses naastligger ten zuiden Romastraat 4oost170824572v
KLASES, BAUKJE Bauck Claeses koper door niaar Zuiderstraat 31oost168024183v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claeses verkoper Brouwersstraat 51658237250v
KLASES, BERBER Berber Claeses , c.s.verkoper Brouwersstraat 261726246294r
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecqkoper Vijverstraat ZZ174525176r
KLASES, CATHARINAwijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 781754253179r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 101728247107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 121728247107r
KLASES, KLAAS Claes Claeses , de jongebewoner Grote Kerkstraat 31west163323399v
KLASES, KLAAS Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10162523183r
KLASES, KLAASKE Claeske Claeses koper 1/2 huis Spitsbergen genaemtRommelhaven 28Spitsbergen1690242330v
KLASES, KLAASKE Claeske Claeses eigenaar van 1/2 Rommelhaven 281690242330v
KLASES, KLAASKE Claeske Claeses koper huisLanen 501690242330v
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 101721246126r
KLASES, KORNELISKEwijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat OZ1728247127v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claeses blokmakerverkoper q.q. Noorderhaven 351682241234v
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Claeses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91688242253r
KLASES, DETJE Ded Claeses koper Heiligeweg 1west164323551v
KLASES, DIRK Dierck Claeses naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ1614229220r
KLASES, DIRK Dierck Claeses Groeninger?naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1614229220r
KLASES, DIRKde kamer van wijlen Dirck Claeses naastligger ten westen Droogstraat 45162823260v
KLASES, DIRK Dirck Claeses koper huis, plaats en hof strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan de LanenVoorstraat 56west162523162v
KLASES, DIRK Dirck Claeses , c.u.koper van 1/2 onbekend1659237214r
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claeses naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
KLASES, DIRK Dirk Claeses Reyerskoper van 1/3 Sint Jacobstraat 4167924151ar
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat171824629r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat171824629r
KLASES, DOUWTJEmeerderjarig vrijster Doutzen Claeses verkoper Bargebuurtspoortje WZ17272479v
KLASES, EELKJE Eelck Claeses koper kamerKruisstraat 5oost1614229208r
BRAAM, LIJSBET KLASES Elijsabeth Claeses Braemverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsmaverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
KLASES, ENGELTJE Engel Claeses koper Brouwersstraat 5162523144r
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
KLASES, ETJE Ettje Claeses koper van 1/2 1/2 huisGrote Kerkstraat 251730247364v
KLASES, FEDDE Fedde Claeses wever (mr. bont-)verkoper Sint Jacobstraat 7175725456r
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claeses naastligger ten oosten Hoogstraat 16161222984r
KLASES, FETJE Fedtie Claeses verkoper Rommelhaven 261647235246v
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Claeses Braemkoper Weverstraat166723989r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fookeltie Claeses Braemverkoper Hofstraat 12a1676240247v
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claeses Braemkoper Kruisstraat NZ168024194r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claeses Braemnaastligger ten zuiden Kruisstraat NZ168024194r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claeses Braemnaastligger ten westen Kruisstraat NZ168024194r
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulenkoopmanverkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter1798265111r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braamkoper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en puttenLammert Warndersteeg 31721246107r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braamverkoper Lammert Warndersteeg 3173925073v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braamkoper Franekereind 2817312482r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braamverkoper Zuiderhaven 831730247361v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper Kruisstraat 5oost172724723v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper William Boothstraat 31728247104r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper Prinsenstraat 21727246309r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses koper Hofstraat 471659237220r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkoper Grote Bredeplaats 2167924150v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses koper Spekmarkt 1167124051v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkoper Hoogstraat 531725246238r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertje Claeses Winsmaverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses naastligger ten noorden Zuiderstraat1724246205v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 231723246183v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses molenaar (hout-)verkoper Zuiderhaven 161729247243r
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses molenaar (hout-)koper houtkeet/timmerwerfZuiderhaven 161724246205r
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses molenaar (hout-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 161724246205r
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses naastligger ten noorden Zuiderstraat1727246307v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses verkoper Zuiderstraat1727246307v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses molenaar (hout-)koper huis en tuinZuiderstraat 121724246204v
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13175025291v
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses Spitskeverkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
GROES, GERRIT KLASES Gerryt Claeses Groesnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10163723425r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Gertje Claeses Winsmaverkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
KLASES, GRIETJE Griet Claeses verkoper Grote Kerkstraat 35161222995r
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses uitdraagsterkoper huis, loods, plaats en tuintjeKerkpoortstraat 691687242211v
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 161747251167v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 411730247362v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 181730247363v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses koper van 1/2 Grote Kerkstraat 251730247364v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsmaverkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsmaverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
KLASES, GRIETJE Gritie Claeses , meerderjarige jongedochterverkoper Noordijs OZ169424375v
KLASES, HARMEN Harmen Claeses Groyer, c.u.koper huisBrouwersstraat 13163923474r
KLASES, HARMEN Harmen Claeses Groyerkoper q.q. Sint Christoffelsteeg163323381v
KLASES, HARMEN Harmen Claeses Groyerkoper q.q. Lanen 83163323381v
KLASES, HARTMAN Hartman Claeses wever (mr. linnen-)koper woning en weefwinkelHofstraat 47west166023870v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claeses wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
KLASES, HENDRIK Hendrik Claeses huurder voor (p.j.)Grote Kerkstraat 35177725967v
KLASES, HIDDEde ledige plaats van Hidde Claeses naastligger ten oosten Kruisstraat NZ162523174r
KLASES, HILTJEwijlen Hiltie Claeses verkoper Scheerstraat 8oost175025256v
KLASES, HUBERThet huis van wijlen Huybert Claeses naastligger ten westen Voorstraat 56west162523162v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 31681241175v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zichknoopmaaksterverkoper Scheerstraat 31681241175v
KLASES, HIELKJE[als bewoner] Hylck Claeses* knoopmaaksternaastligger ten westen Scheerstraat 5168024123ra
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1167924152v
KLASES, HIELKJE Hylk Claeses knoopmaaksterverkoper Kerkpoortstraat NZ167224090v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat 311705244310v
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 11698243391v
KLASES, JAKOB Jacob Claeses kuiperverkoper Rommelhaven 2west163323399r
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claeses verkoper Brouwersstraat 231682241196v
KLASES, JAKOB Jacob Claeses koper huis, 3/4 deelHoogstraat 16161222984r
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Claeses Hatsmaverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven 161724246205r
KLASES, JAN Jan Claeses naastligger ten westen Hoogstraat 29162823273v
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 231723246183v
KLASES, JANde verkoper Jan Claeses naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg161222994r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper Lammert Warndersteeg161222994r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jan Claeses verkoper Grote Kerkstraat 6163223339r
KLASES, JAN Jan Claeses , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/6 Zuidersteeg 21723246185r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper Grote Kerkstraat 37162823267r
KLASES, JANwijlen Jan Claeses verkoper Grote Kerkstraat 23159722840r
KLASES, JANhuis genaamd Blind Esel van de weduwe van Jan Claeses naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4de Blinde Ezel1681241132r
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinussleefmaker en rogmeter (mr. -)koper huis en tuintje of bleekveldLiemendijk 4174425145v
PLANTINUS, JAN KLASESwijlen Jan Claeses Plantinusverkoper Liemendijk 41759254217r
KLASES, JANKE Janneke Claeses koper Grote Kerkstraat 14161122915v
KLASES, JANKE Janneken Claeses bruid 1605228458r
KLASES, JELTJE Jelcke Claeses verkoper Noordijs 716112299v
KLASES, JETSKE Jetske Claeses koper Zoutsloot 431644235109r
KLASES, JETSE Jetze Claeses , c.u.huurder Karremanstraat 161778259108r
KLASES, JURJEN Jurjen Claeses Croseemakelaarverkoper Noorderhaven 5174925220r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claeses Fonteinkoopmanverkoper q.q. Schritsen 81688242241v
KLASES, JURJENde erfgenamen van wijlen Jurrien Claeses verpachter grond Nieuwstraat 50171824616r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteynkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1674240158v
FONTEIN, JURJEN KLASESgrondpacht uit de hof van Jurrien Claeses Fonteyneigenaar perceel Zuiderhaven ZZ1674240158v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u.koper grondpacht van 8-00-00 CGZuiderhaven NZ1674240159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyneigenaar perceel Zuiderhaven NZ1674240159r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u.koper grondpacht van 6-00-00 CGHavenplein ZZ1674240159v
FONTEIN, JURJEN KLASESgrondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyneigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
KLASES, KARST Karst Claeses , c.u.koper huisAchterstraat1644235115r
KLASES, LAMMERT Lammert Claeses koopmankoper huisRozengracht 161688242234v
KLASES, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 891723246160v
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses koper Vijver 1171924654r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses koper Noorderkade 131673240125r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper Kerkpoortstraat 691732248137r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses koper door niaar mouterij, zolder, eest en eestkamerSint Christoffelsteeg 1167224094v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat 121724246204v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven 161724246205r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderpoort (gebied)161723091r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat1724246205v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses , c.u.verkoper van 1/2 Zoutsloot 11690242318v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper Sint Odolphisteeg 51683241267r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses naastligger ten oosten Romastraat ZZ1613229134v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 231723246183v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper Zuiderhaven 12161723095r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuidersteeg 21723246185r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat 311724246198v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses koper Bargebuurtspoortje 2zuid1672240100r
KLASES, LIJSBET Lijsbettie Claeses , moeder van de verkopersekoper door niaar van 1/2 onbekend1647235266r
KLASES, LOLKJEde weduwe Lolckjen Claeses naastligger ten noorden Kerkpad 1169424383v
KLASES, LOLKJE Lolckjen Claeses verkoper Kerkpad 1169424383v
KLASES, LOURENS Lourens Claeses slager (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 29175325367r
KLASES, LOURENSde koper Lourens Claeses slager (mr. -)huurder voor (p.j.)Grote Bredeplaats 29175325367r
KLASES, LUBBRICHJEde erfgenamen van wijlen Lubbrich Claeses erflater Kerkpoortstraat NZ162523194v
KLASES, LUTSKE Ludtske Claeses koper Zoutsloot 53171924651v
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
KLASES, MARTJEN Martjen Claeses verkoper Voorstraat 64168424239r
KLASES, MARIA Mary Claeses vlasterkoper kamerSint Christoffelsteeg161122923v
KLASES, MARIA Mary Claeses naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg1614229192v
KLASES, MAAIKEwijlen Maycke Claeses eigenaar perceel Zuiderhaven NZ1674240159r
KLASES, MEINERTwijlen Meyndert Claeses schipper (grootveer-)verkoper Vijver 61691242368v
KLASES, NANNE Nanne Claeses lichtermangeniaarde koper Lombardstraat1688242218r
KLASES, NEELTJE Neel Claeses verkoper ten oosten van Harlingen15972285v
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Kerkpoortstraat 22172024667v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claeses verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter167824117r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Scheffersplein 27162423125r
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Rapenburgermolen 11729247270v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Kerkpoortstraat 221729247271v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Vijver 71729247272v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Molenpad 91729247273v
KLASES, PIETER Pieter Claeses , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 4015972287r
KLASES, PIETER Pieter Claeses verkoper Vijverstraat 30162423123v
KLASES, PIETER Pieter Claeses Texelerkoper huisNieuwstraat 4015972287r
KLASES, PIETER Pyter Claeses naastligger ten noorden Schritsen 231681241127r
KLASES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Claeses koper Bildtstraat 131652236199v
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtienaastligger ten westen Schritsen 231681241127r
KLASES, PIETJE Pytrick Claeses koper van 1/2 Hondenstraat 6161623015v
KLASES, PIETERwijlen Pytter Claeses verkoper Vijverstraat ZZ174525176r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claeses naastligger ten noordoosten Heiligeweg 2216362345v
KLASES, REINER Reyner Claeses tegelerverkoper Nieuwstraat 4015972287r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 2161222994v
FONTEIN, REINER KLASESgrondpacht uit het huis van Reyner Claeses Fonteyneigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
KLASES, RIEMKJE Rieme Claeses verkoper Grote Ossenmarkt ZZ1613229141v
KLASES, RIJKJE Rijck Claeses verkoper onbekend164223525r
KLASES, RINSKE Rinske Claeses verkoper Brouwersstraat 2316782414r
KLASES, ROELOFhet huis van Roeleff Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13163923474r
KLASES, ROGIER Rogier Claeses koper kamer en loodsje met de helft van de schuur, zijnde woning die de ene gebruiker van de blockhuistermolen gebruiktonbekend1672240101v
KLASES, SJOERD Sioerd Claeses naastligger ten zuiden Vijver 11662238128v
KLASES, SJOUKJE Siouck Claeses koper Noordijs 91645235170v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claeses Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2167924150v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Claeses Winsmaverkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord1728247139r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Claeses Winsmaverkoper van 1/54 Noordermolen 11729247263v
KLASES, SIEBE Sybe Claeses verkoper Sint Odolphisteeg 41658237156r
KLASES, SIETSKE Sydske Claeses schuldenaar Noorderhoofd 11729247253v
KLASES, SIETSEwijlen Sytse Claeses erflater Rommelhaven 241729247232v
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v
KLASES, TETJE Tettie Claeses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211723246168v
KLASES, TETJE Tettje Claeses koper huisBrouwersstraat 231691242366v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 11675240192v
KLASES, TEUNTJE Theuntie Claeses verkoper Zoutsloot 11675240192v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeekkoopmankoper Noorderkade 2517762598v
KLASES, TIETJE Tiedt Claeses koper onbekend161122930v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses scheepstimmerman (mr. -)huurder timmerwerf Zuiderhaven 161778259110r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 201747251177r
KLASES, TJITSKE Tjetske Claeses koper Zuiderpoortsmolen 11779259184r
KLASES, TJITSKE Tjetske Claeses eigenaar van 1/2 Zuiderpoortsmolen 11779259184r
KLASES, TEUNTJE Toentie Claeses verkoper Schritsen NZ1626231136r
KLASES, TEUNTJE Toentie Claeses koper Schritsen1618230134r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses naastligger ten zuiden Vioolsteeg163623422v
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Gardenierstraat1606228532r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Sint Odolphisteeg 41658237156r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven 161724246205r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat1724246205v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Droogstraat 611755253200v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Bargebuurtspoortje 101748251226v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 231723246183v
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten oosten Rommelhaven 1116702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten noorden Rommelhaven 1116702403ra
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuidersteeg 21723246185r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses koper van 1/2 Rozengracht 171746251135v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat 311724246198v
KLASES, TRIJNTJEde hof van de weduwe Trijntie Claeses naastligger ten noorden Spinhuisstraat1657237138v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderstraat 121724246204v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses koper Schritsen 31729247237v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses koper bovenverdieping vh huis vd verkoperonbekend175725467r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses koper Zoutsloot 471748251243r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses Falkensverkoper van 1/2 Lanen 1173124831v
KLASES, WELMOED Welmoet Claeses huurder Lanen 71164323575r
KLASES, WILLEM Willem Claeses koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 131688242229v
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerkoper door niaar Voorstraat 11west163923477r
KLASES, WILLEMde weduwe van Willem Claeses bierdragernaastligger ten westen Schritsen 8162523168v
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerverkoper Voorstraat 11west163923477r
KLASES, WILLEM Willem Claeses geniaarde koper Tiepelsteeg173925063r
KLASES, WILLEM Willem Claeses wever (mr. bont-)verkoper Zuiderhaven 381743250287v
KLASES, WILLEMKE Willemke Claeses verkoper Droogstraat161222991r
KLASES, WILKE Wiltje Claeses* wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141729247220v
KLASES, WILTJE Wiltje Claeses naastligger ten noorden Karremanstraat 181729247283v
KLASES, WILKE Wiltje Claeses wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161728247124v
KLASES, WOPKJE Wopckien Claeses koper Grote Ossenmarkt 251659237183r
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses , meerderjarige dochterverkoper van 1/6 Zuiderstraat 121724246204v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven 161724246205r
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses , meerderjarige dochterverkoper van 1/6 Zuiderstraat1724246205v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses , meerderjarige dochterverkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 231723246183v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses , meerderjarige vrijgezelle dochterverkoper van 1/6 Zuidersteeg 21723246185r
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses , meerderjarige dochterverkoper van 1/6 Zuiderstraat 311724246198v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses koper Westerstraat 121670239219v
KLASES, WIEBE Wybe Claeses scheepstimmermankoper 1/6 timmerhellingNoorderhoofd 11755253247r
KLASES, WIEBREN Wybren Claeses , n.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2176825754r
KLASES, WIEPKJE Wypke Claeses koper huis en kamerZuiderhaven ZZ1675240175r
KLASES, WIEPKJE Wypke Claeses huurder huis voor drie jaren (p.j.)Zuiderhaven ZZ1675240175r
HIBMA, WIEPKJE KLASES Wypkjen Claeses Hibmakoper Brouwersstraat 117602554v
KLASES, IEFKE Yffke Claeses koper door niaar Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 51729247227r
KLASES, IEKJEwijlen Yke Claeses verkoper Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
KLASES, IEMKJE Ymkjen Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13175025291v
KLASES, IETJE Yte Claeses koper Sint Christoffelsteeg OZ162423135v
KLASES, IETJE Yttie Claeses verkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
KLASES, IETJE Yttie Claeses verkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
KLASES, IETJE Yttie Claeses turfmeetsterkoper Grote Ossenmarkt 81745251108r
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaarbewoner tot mei 1726 Peterseliestraat1725246243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaarverkoper Peterseliestraat1725246243v
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claesis verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Heiligeweg 46een_achter1633233105v
KLASES, JAN Jan Claess brouwerkoper huis en schuurLiemendijk ZZ163823466r
KLASES, ARENDverkoper Aernt Claesse naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235228v
KLASES, AREND Aernt Claesse , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1646235228v
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamerKerkpoortstraat NZ164223535r
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
KLASES, ABRAHAMde erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10164223533r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.)ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaatsten noordoosten van Harlingen167124033r
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuisten oosten van Harlingen1668239175r
KLASES, AREND Aern Claessen Slechtverkoper Kerkpoortstraat NZ1646235201r
KLASES, AREND Aernt Claessen koper huis en plaatsKerkpoortstraat NZ1641234137r
KLASES, AREND Aernt Claessen verkoper Kerkpoortstraat ZZ163723426v
KLASES, AARTwijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61167224011va
KLASES, AART Aert Claessen koper huis of twee dwarskamersRapenburg16472363r
KLASES, AARTwijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61167224011va
KLASES, AGE Age Claessen kistmaker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord168724213ra
KLASES, ALBERT Albert Claessen Algeraaverkoper q.q. Voorstraat 31604228430r
KLASES, ALLERT Allert Claessen bakker (mr. -)koper 1/2 huisBrouwersstraat 281676240245r
KLASES, ANDRIES Andries Claessen lakenkoperkoper hoekhuisKleine Bredeplaats 25164323542r
KLASES, ANDRIES Andrys Claessen naastligger ten westen Lanen 11644235143r
KLASES, ANNEwijlen Anne Claessen verkoper Hoogstraat 301695243124r
KLASES, ARJENde lijnbaan van Ariaen Claessen naastligger ten oosten Liemendijk161723081v
KLASES, ARJEN Ariaen Claessen bakkerverkoper q.q. Noorderhaven NZ163323378v
KLASES, ARJENde lijnbaan van Ariaen Claessen naastligger Liemendijk161723089r
KLASES, ARJEN Aryen Claessen bruidegom 1605228473v
KLASES, AUKE Aucke Claessen naastligger ten zuiden buiten Harlingen16552374v2
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholemeus Claessen Sierdaverkoper Kleine Bredeplaats 191646235209r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartolomeus Claessen cherger op de convooienkoper huisKleine Bredeplaats 191642234171r
KLASES, BAUKJE Bauck Claessen koper huis en houtstekZuiderstraat 311668239165r
KLASES, BENEDICTUS Benedictus Claessen verpachter grond Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
KLASES, BERBERde erfgenamen van wijlen Berber Claessen naastligger ten oosten Liemendijk ZZ167924142v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?)Hondenstraat 131614229223r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.koper 2/3 huis of woningSint Jacobstraat 5achter165523715r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Both Apothekerstraat 11697243317v
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten oosten Romastraat 2167024014r
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper Zoutsloot 24169424378r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.rogverschieterverkoper Herenwaltje 9169324314r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Heiligeweg 51674240149r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r
KLASES, KLAAS Claes Claessen rogverschieterkoper huisHerenwaltje 91691242373r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , vrijgezelbakkergeniaarde koper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLASES, KLAASde (geniaarde) koper Claes Claessen , vrijgezelbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
KLASES, KLAASwijlen Claes Claessen bakkererflater Droogstraat 55west1670239220r
KLASES, KLAAS Claes Claessen koper woningBoth Apothekerstraat 1169324342r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Brouwersstraat 14161723061r
KLASES, KLAAS Claes Claessen schipper (smal-)koper 1/2 dwarshuisZoutsloot 241696243221r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Brouwersstraat 14161723062r
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 161654236250v
KLASES, KLAASolderman van het bakkersgilde Claes Claessen koper woningDroogstraat 43166023870r
KLASES, KLAAS Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost1657237105v
KLASES, KLAASwijlen burgerhopman Claes Claessen Feddeverkoper Hoogstraat 231697243270v
KLASES, KLAASde nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 24169924417r
KLASES, KLAAS Claes Claessen Jonaskoper 1/4 van 12 pm landten zuiden van Harlingen165523734v
KLASES, KORNELISde stalling van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131714245211v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen naastligger ten westen Voorstraat 53169324334r
KLASES, KORNELISde stal van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131709245100v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen verkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen verkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen blokmakerkoper Noorderhaven 161676240238r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen verkoper van 1/2 Lanen 91692242402r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper huis met plaats, bomen en plantagieHofstraat 47oost1646235194v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 491696243218r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat 111681241146r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat OZ1681241146r
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen blokmakerverkoper Zuiderhaven 61692242379r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonckschoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ167924145r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Bonckeigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ1690242321r
BONKE, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Boncknaastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1690242321r
WASSENAAR, KORNELIS KLASESde erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen Wassenaarverkoper Hondenstraat 101712245177v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Wassenaerschoenmaker (mr. -)koper huisHondenstraat 10167924134r
KLASES, DIRK Dierck Claessen metselaarverkoper Achterstraat NZ161723088v
KLASES, DIRK Dirck Claessen timmermanverkoper q.q. Lanen 691658237244r
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwverver (mr. -)koper huis genaamd de SpitsbergenRommelhaven 28de Spitsbergen1695243128v
KLASES, DIRKwijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen1644235111v
KLASES, DIRK Dirck Claessen koper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u.koper van 1/2 Schritsen 50165523720v
KLASES, DIRKhet huis van Dirck Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 301677240259v
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ1602228299r
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u.koopmankoper kamerSint Christoffelsteeg WZ1646235233r
KLASES, DIRKde mouterij van koper Dirck Claessen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1646235233r
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwververhuurder Rommelhaven 281690242330v
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1634233133v
KLASES, DIRKwijlen Dirk Claessen verkoper Rommelhaven 281717245287v
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Claessen naastligger ten noorden Noordijs 41710245111r
KLASES, DOUWE Douue Claessen klokslagerkoper huis CaNoordijs 1163223351r
KLASES, wijlen Douue Claessen* naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51618230124v
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Claessen koper Hoogstraat 271711245150v
KLASES, DOUWEde brouwerij van Douwe Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 311696243241r
KLASES, DOUWEde brouwerij van Douwe Claessen naastligger ten noorden Hoogstraat 311696243241r
KLASES, DOUWEde verkopers Douwe Claessen , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 671697243268v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen , c.u.verkoper Noorderhaven 671697243268v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen naastligger ten zuiden Noordijs 21618230135v
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Claessen verkoper Klaverbladstraat 19161723061v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen koopmankoper door niaar huis met een plaats en tuintje erachterNoorderhaven 671696243254v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen naastligger ten oosten Noorderhaven 671696243254v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u.koper paardenstal of pakhuisVoorstraat 87169424374v
OOSTERBAAN, EVERT KLASEShuis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Voorstraat 87169424374v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u.koper kamerRommelhaven 181694243100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde kamer van Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rommelhaven 181694243100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rommelhaven 181694243100r
KLASES, ENGEL Engel Claessen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3163823457r
KLASES, EVERT[de geniaarde] Evert Claessen koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1695243154r
KLASES, EVERT Evert Claessen naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 51659237221r
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmakerkoper Lammert Warndersteeg 101682241177v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten oosten Rapenburg 121712245315v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 121712245315v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaenkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 10oost1712245315v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Kruisstraat 10oost1705244267v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rapenburg 121696243193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rapenburg 121696243193r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaenkoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaierkoper schuurGrote Kerkstraat 17achter1646235199r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaiernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter1646235199r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huisSchritsen 301604228404r
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen1634233139v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huisSint Odolphisteeg1603228343r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstekHoogstraat 18de Blauwe Engel1602228330r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstekRommelhaven 13de Blauwe Engel1602228330r
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsmavaandrig van de edele manhaften hopman Groustinsverkoper Rozengracht ZZ163823459r
KLASES, FOLKERT Folkert Claessen , c.u.metselaarkoper huisHofstraat 19west1714245211r
KLASES, FOLKERT Folkert Claessen verkoper Hofstraat 19west17182468r
KLASES, FOPPE Foppe Claessen schippernaastligger ten oosten Heiligeweg 381697243316v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Enskoper huisHeiligeweg 27noord1692242378v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Ensnaastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord1692242378v
KLASES, FRANS Frans Claessen huurder Zoutsloot 241687242179r
KLASES, FRANS Frans Claessen koper huisRomastraat 2167024014r
BRAAM, FREERK KLASESde erfgenamen van wijlen Freerck Claessen Braemnaastligger ten oosten ten noorden van Harlingen16792416ra
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braemverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braemkoper door niaar Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claessen Braemkoper Kruisstraat 5oost167924125v
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Claessen Braemschilderkoper door niaar Lanen 44achter1690242337v
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Claessen Braemkoopmanverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claessen Braemnaastligger ten westen Zuiderhaven 401687242188v
KLASES, GERBENinclusief 10 jaar klei uit het land van Gerben Claessen Ludumbetrokkene Rozengracht 34165623798v
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen chergerhuurder voor 1 jaar Raamstraat 11692242398r
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240222v
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 71a167924112ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 69176924112ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 71176924112ra
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240229r
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen Vossingachirurgijn (mr. -)koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte])Heiligeweg 19168124136va
BRAAM, GOOITSEN KLASESde kinderen van Goitien Claessen Braemkoopmanverkoper Kleine Kerkstraat 8171824612r
BRAAM, GOOITSEN KLASEShuurder van de woning Goitien Claessen Braemkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 1041695243134r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claessen Braemkoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 19168224154va
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claessen Braamkoopmankoper Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Gooitien Claessen Braamnaastligger ten oosten Hoogstraat 181710245103r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Gooitien Claessen Braamnaastligger ten oosten Rommelhaven 131710245103r
BRAAM, GAUKE KLASESde hof van Goucke Claessen Braemapothekernaastligger ten oosten Bildtstraat 231697243267r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Lanen 281687242181r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Franekerpoort (gebied)1687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemnaastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1687242187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Rapenburg 12tuin1687242187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Zuiderhaven 401687242188v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemapothekerkoper huisNoorderhaven 911697243269v
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 10163623411v
KLASES, HARMENgrondpacht uit het huis van de weduwe van Harmen Claessen eigenaar perceel Brouwersstraat 131675240211r
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeffkoper huis met ledige plaats erachterGardenierstraat16362349v
KLASES, HARMENde weduwe van Harmen Claessen Groeyernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81656237100v
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer, c.u.koper twee kamersBoth Apothekerstraat 81646235209v
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyerverkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 5163723438r
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyerverkoper q.q. Lanen 83163723438r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen koper huis met weefwinkelKerkpoortstraat NZ1657237102v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1634233143v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen Suyrbierverkoper Kerkpoortstraat ZZ163723426v
KLASES, HERE Here Claessen verkoper Zoutsloot NZ165523728v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen slagerhuurder Voorstraat 571668239171r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1604228383r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburghbrouwernaastligger ten noorden Hoogstraat 311683241259v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburghbrouwernaastligger ten westen Hoogstraat 311683241259v
KLASES, HIDDE Hidde Claessen geniaarde koper Rommelhaven 41682241186v
KLASES, HILTJE Hil Claessen protesteert vanwege een obligatie Voorstraat 731599228185v
BRAAM, HUBERT KLASEShet hoff van Hubert Claessen Braamnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291711245163v
BRAAM, HUBERT KLASEShet hoff van Hubert Claessen Braamnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291711245163v
BRAAM, HUBERT KLASES Hubert Claessen Braamnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1711245154r
BRAAM, HUBERT KLASESwijlen Huibert Claessen Braamkoopmanverkoper Noorderhaven 331714245212r
BRAAM, HUBERT KLASESwijlen Huibert Claessen Braamverkoper Noorderhaven 791713245186r
BRAAM, HUBERT KLASESwijlen Huibert Claessen Braamverkoper Bildtstraat 241713245186v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braamkoopmankoper hof met bomen, planten en een zomerhuis met een kamerKerkpoortstraat 27tuin1696243227v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braemverkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v
KLASES, HUBERTde staketting van de tuin van Huybert Claessen naastligger ten zuiden* Schritsen 58163923483r
KLASES, HUBERTde hof van Huybert Claessen naastligger ten noorden Zuiderhaven16472366v
KLASES, HUBERT Huybert Claessen verkoper Zuiderhaven16472366v
KLASES, HUBERTde hof van Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1645235164r
KLASES, HUBERT Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1641234140v
KLASES, HUBERT Huybert Claessen , c.u.naastligger ten oosten Schritsen163223358v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.verkoper Zuiderhaven 46164323548v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen smidverkoper Franekereind 301657237106v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.verkoper Hoogstraat 12164323549r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.verkoper Rommelhaven 7164323549r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen olieslagergeniaarde koper Voorstraat 601635233160r
KLASES, JAKOBhet weeskind van wijlen Jacob Claessen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Kerkpoortstraat 491659237240v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 251675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.molenaarverkoper Lombardstraat 6165623756r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 231675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 211675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 191675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 131675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 111675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 91675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 71675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 51675240211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 31675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 1b1675240211r1
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huisFranekereind NZ168124130ra
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 11675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat OZ1675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-00-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 41675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-05-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 61675240211r1
HOTSMA, JAKOB KLASESde vroedsman Jacob Claessen Hatsmakoper 1/2 pakhuis met een ledige plaats erachterZuiderhaven 181695243126v
VALK, JAKOB KLASES Jacob Claessen Valckcrediteur q.q. Voorstraat1604228401v
KLASES, JAN Jan Claessen verkoper q.q. Achterstraat 31656237264r
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten zuiden Spekmarkt 21634233134r
KLASES, JAN Jan Claessen voermankoper Zoutsloot 38167924147r
KLASES, JAN Jan Claessen , Groningerbewoner Hoogstraat 251602228280r
KLASES, JANde kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat16152305r
KLASES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Claessen kistmaker (mr. -)verkoper Spekmarkt 4163623420v
KLASES, JAN Jan Claessen koopmanverkoper q.q. Heerensteeg 21658237246v
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 41633233117v
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 591686242123v
KLASES, JAN Jan Claessen brouwernaastligger ([dit is aan de andere kant van de straat])Hoogstraat 22162823249r
KLASES, JAN Jan Claessen bewoner Hoogstraat 251602228296v
KLASES, JANwijlen Jan Claessen geniaarde koper Lanen 741697243265r
KLASES, JAN Jan Claessen schipper (smal-)koper huisZeilmakersstraat 191692242387v
KLASES, JAN Jan Claessen timmermangeniaarde koper Spekmarkt 41642234166r
KLASES, JAN Jan Claessen voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 111714245204r
KLASES, JANde plaats van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten westen Zoutsloot 741618230136r
KLASES, JAN Jan Claessen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171710245123r
KLASES, JAN Jan Claessen estrikbakkerkoper kamerLiemendijk ZZ1696243192v
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u.schoenlapperkoper kamerFabrieksstraat1645235182r
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten westen Rapenburg 6west1690242328v
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1652236203v
KLASES, JAN Jan Claessen koper huisGrote Kerkstraat 41730247332v
KLASES, JAN Jan Claessen , c.soc.verkoper Kleine Kerkstraat 81634233133r
KLASES, JANde dochter van Jan Claessen naastligger ten zuiden Vijverstraat1640234108r
KLASES, JAN Jan Claessen koper kamerWeverstraat1644235107v
KLASES, JAN Jan Claessen Groningenkoper provisioneel huis daer den Ploeg uuytstecktHoogstraat 25de Ploeg1602228296v
LEIENAAR, JAN KLASESvoormalig gebruiker Jan Claessen Leyenaarhuurder ten zuidoosten van Harlingen1645235176r
LEIENAAR, JAN KLASES Jan Claessen Leyenaarverkoper q.q. Molenpad 1163823452r
KLASES, JARICH Jarich Claessen naastligger ten westen Voorstraat 801669239207r
KLASES, JELLE Jelle Claessen naastligger ten westen Franekereind 181653236238v
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.koopmanverkoper Franekereind 161653236227r
KLASES, JELLE Jelle Claessen boterkoperkoper huisFranekereind 161651236151v
KLASES, JELLE Jelle Claessen koopmankoper oud pothuis of schuurNieuwstraat 361653236230r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.verkoper ten noordoosten van Harlingen166023839r
KLASES, JOHANNES Joannes Claessen pannenbakkerverkoper q.q. Rozemarijnstraat 3168224148ra
KLASES, JOHANNES Joannes Claessen pannenbakkerverkoper q.q. Zoutsloot 48168224148va
KLASES, JOEKE Juke Claessen rustmeesterverkoper Rozengracht 21164323557r
KLASES, JURJENwijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend163123334v
KLASES, JURJENwijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 Heiligeweg 58163123335r
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u.koper kamerPeterseliestraat NZ1653236228v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoopmanverpachter grond Nieuwstraat 50169324347r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinverkoper q.q. Zoutsloot 7016952436ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 twee kamersonbekend1695243150r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoper nieuw huisZuiderhaven 6167924140v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinnaastligger ten noorden Zuiderhaven 6167924140v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoper grondpacht van 0-08-00 CGZuiderhaven 6167924141v
FONTEIN, JURJEN KLASESgrondpacht uit het huis van Jurjen Claessen Fontein, c.u.eigenaar perceel Zuiderhaven 6167924141v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteynkoper hof met peer- en appelbomen en verdere planten, vijver met vis, en zomerhuisSpinhuisstraat1677240270v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteynkoper q.q. Havenplein 18oost168024168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1216952437ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoper door niaar Franekereind 121695243168v
KLASES, LAMMERT Lambert Claessen boormakerkoper schuur, stal en wagenhuisLiemendijk167124037v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noorderhaven 4116792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noorderhaven 4116792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Liemendijk NZ16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Liemendijk NZ16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claessen boormakererflater Franekerpoort (gebied)16792416ra
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claessen boormakererflater Noordijs 1516792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noordijs 1516792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noordijs 416792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noordijs 416792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noordoosten van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1])Zoutsloot 641681241161r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1])Droogstraat 771681241161r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper ten noorden van Harlingen16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u.lijnslagerkoper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. toebehorenNieuwstraat 31169324352r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen naastligger ten oosten Droogstraat 671687242193v
KLASES, LAMMERTde verkoper Lammert Claessen boormakernaastligger ten westen Noorderhaven 4316792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Noorderhaven 4316792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper Noorderhaven 4316792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerkoper provisioneel huisNoorderhaven 4116792416ra
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger Simon Stijlstraat 6166123895r
KLASES, MARTENhet huis van Marten Claessen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Simon Stijlstraat 61664238228r
KLASES, MARTEN Marten Claessen naastligger ten zuiden* Simon Stijlstraat 61664238228r
KLASES, MEINERT Meinert Claessen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 4167924133r
KLASES, MEINERT Meynert Claessen naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16782415v
KLASES, MINKE Minne Claessen , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis en hofNutstraat 2171824614r
KLASES, MINNE Minne Claessen naastligger ten westen Zuiderhaven 51687242172v
KLASES, MINNEhuis en hof van Minne Claessen naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west171824619v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 58163723440v
KLASES, MINNE Minne Claessen naastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud170924578r
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)koper 1/2 kamerHavenplein 201717245307v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Havenplein 201717245307v
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11169324346v
KLASES, NANNE Nanne Claessen geniaarde koper Rapenburg 10oost1687242182r
KLASES, PIETER Pieter Claessen koper 1/2 ledige plaats waarvan de westelijke helft verkocht isNoorderhaven1603228371r
KLASES, PIETER Pieter Claessen schoenlapperkoper huisSint Christoffelsteeg WZ1681241129r
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetjenaastligger ten westen Werfpad1717245280v
KLASES, PAULUS Poulus Claessen , nom. liberorumkoopmanverkoper Rommelhaven 281695243128v
KLASES, PAULUS Poulus Claessen , nom. liberorumkoopmanverkoper Lanen 501694243118r
KLASES, PIETER Pyter Claessen , c.u.schuitvoerderkoper huisSchritsen 211676240233r
KLASES, PIETER Pyter Claessen Botternaastligger ten zuiden Zuiderstraat 31164223533v
KLASES, PIETER Pyter Claessen Botter, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1644235100r
RINIA, PIETER KLASESwijlen Pyter Claessen Reniaerflater Voorstraat NZ167524026ra
KLASES, PIETER Pytter Claessen verkoper Bildtpoort (gebied)1647235256v
KLASES, PIETER Pytter Claessen koper huisDrie Roemersteeg 5165623768v
KLASES, REINER Reiner Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen163723439v
FONTEIN, REINER KLASESde hof van Reiner Claessen Fonteinnaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1702244173v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ170924583v
FONTEIN, REINER KLASESde hof van Reiner Claessen Fonteinnaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1717245300v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 73oost1710245105r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fonteinnaastligger ten oosten Havenplein 18oost1716245271v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fonteinverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
KLASES, REMMERT Remmert Claessen , c.soc.verkoper Kleine Kerkstraat 81634233133r
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Lanen 43165923811r
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Heiligeweg 221615229267v
KLASES, REINER Reyner Claessen crediteur (triumphant) Heiligeweg 131603228347r
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Heiligeweg 22161623040r
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 201601228262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 221601228262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 241601228262v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoper kamer, loods en ledige plekSpinhuisstraat169424377v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinnaastligger ten oosten Spinhuisstraat169424377v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinnaastligger ten noorden Spinhuisstraat169424377v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmankoper kamer met een loods en een tuintje erachterSpinhuisstraat NZ1695243150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmanverpachter grond Spinhuisstraat NZ1695243150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ1695243150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ1695243150v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteynkoopmankoper hof met bomenRaamstraat 6noord168524274r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteynnaastligger ten zuiden Schritsen 481697243294r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteynnaastligger ten zuiden Raamstraat 51697243279r
FONTEIN, REINER KLASES Reynert Claessen Fonteinnaastligger ten zuiden Schritsen 281690242319r
BOLTA, RIENK KLASES Rienck Claessen Boltaverkoper q.q. Molenpad 1163823452r
KLASES, RINSKE Rinske Claessen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 21669239189r
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ170924599v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6167024028V
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Werfpad1717245280v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4166623955r
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen blokmakerverkoper Zuiderhaven 52west1717245283r
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten noorden Werfpad ZZ1710245121v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ170824575v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen koopmangeniaarde koper Rozengracht 221715245241r
KLASES, RINTJE Rintie Claessen schipper (galjoot-)koper door niaar huis en halve schuurZuiderhaven 61692242379r
KLASES, RINTJE Rintie Claessen koopmanprotesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 731653236236v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerverkoper Zuiderhaven ZZ1716245269r
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Zuiderhaven 36oost1717245290r
KLASES, RINTJEde hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, ROELOFgrondpacht uit het huis van de weduwe van Roeleff Claessen eigenaar perceel Brouwersstraat 191675240211r
KLASES, ROELOFhet huis van Roelff Claessen* timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 211675240182r
KLASES, ROELOF Roeliff Claessen timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 131635233177v
KLASES, ROELOF Roeliff Claessen timmerman (mr. -)koper kamer ([staat: gl])Brouwersstraat 15163723437v
KLASES, ROELOF Roeliff Claessen timmermannaastligger ten oosten Rozengracht 18164323544r
VOS, ROELOF KLASES Roeloff Claessen Vos, c.u.timmermanverkoper Rozengracht 20164323594v
BLOK, RUURD KLASESwijlen Ruierd Claessen Blockverkoper Noorderhaven 33165623785r
KLASES, RUURD Ruird Claessen naastligger ten westen Noorderhaven 351652236216v
KLASES, RUURDwijlen Ruyrdt Claessen schipper op Franekerkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
KLASES, RUURD Ryuerd Claessen blokmakerverkoper Grote Bredeplaats 4163223353r
KLASES, SAKEwijlen Saecke Claessen kistmakerverkoper Voorstraat 671658237245r
KLASES, SAKEhet achterhuis bewoont door Saecke Claessen naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 111676240226v
KLASES, SAPE Saeff Claessen koper huisFranekereind 171602228315v
NAUTA, SIEMEN KLASES Simon Claessen Nauta, c.s.verkoper van 1/2 Lanen 391712245182r
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u.schipperkoper huis, loods en plaatsVijverstraat NZ1653236229r
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u.huurder Heiligeweg 22164223514v
KLASES, SIPKE Sipke Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ1612229101v
KLASES, SJOERD Sjoerd Claessen naastligger ten zuiden Vijver 11681241159r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claessen Schiereschipper (groot-)verkoper Hoogstraat 47167924139r
KLASES, STEFFENde hof van Steven Claessen naastligger ten noorden Rozengracht 13167124043r
KLASES, STEFFEN Steven Claessen naastligger ten noorden Rozengracht 13167324017va
KLASES, STEFFENde hof van Steven Claessen naastligger ten noorden Rozengracht 17167124042v
KLASES, STINNERT Stinnert Claessen , c.u.koper huis, loods en plaatskeZoutsloot 281642234177v
PLAS, STOFFEL KLASESde erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plasnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16167624036va
KLASES, SIEBREN Sybren Claessen koper huis en erfSchritsen 58163923483r
KLASES, SIEBREN Sybren Claessen , c.u.geniaarde koper Zeilmakersstraat 17164823637v
KLASES, SIEMEN Symen Claessen schoenlapperverkoper ten zuiden van Harlingen1654236263r
SCHRIK, SJOERD KLASES Syoert Claessen Schrik, c.u.koper huis, loods en bleekveldjeZuiderhaven 75west171824620av
KLASES, SIERK Syrck Claessen koper huis met een ledige plaats erachterGrote Kerkstraat 30159722817r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen naastligger ten westen Rommelhaven 2617182466r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u.scheepstimmermankoper huis, loods en plaatsJekelsteeg 11654236259r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopmanreversaalhouder Rommelhaven 281717245287v
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopmankoper pan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huisZeilmakersstraat 21703244226r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 911716245259r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen naastligger ten westen Rommelhaven 261714245210v
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
KLASES, TETJE Teth Claessen bewoner Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJEwijlen Teth Claessen verkoper Voorstraat 31604228430r
KLASES, TEUNTJE Teuntie Claessen , bejaarde dochterverkoper van 1/2 Noorderhaven 971697243271v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen , c.u.koper stukje land, groot ongeveer 69 pm met alle gebouwen daaropten zuiden van Harlingen1676240232r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen blokmaker (mr. -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 101691242357r
KLASES, TEUNISwijlen Theunis Claessen verkoper Noordijs 4169324354r
KLASES, TIJS Thijs Claessen , thans ter zee uitlandigkoper Nieuwstraat 48169324347v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Schritsen 7achter1695243129v
KLASES, TIJS Thijs Claessen schipper op Sneekverkoper Molenpad ZZ1695243132r
KLASES, TEUNIS Thoenis Claessen Opperduyskoopmankoper kamerRozengracht1652236207r
KLASES, TJEERDnagelaten door wijlen Tiaard Claessen karremanbewoner Achterstraat ZZ163823468r
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v
KLASES, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tialle Claessen naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
KLASES, TIEMEN Timen Claessen , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 271642234165r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezelverkoper Rapenburg NZ1721246104r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ166623938r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u.schipper (wijd-)verkoper Rapenburg ZZ166623938r
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u.mr. zeilmakerverkoper Vianen ZZ171924643v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u.koper woningVianen1716245276v
KLASES, WATSE Watse Claessen wieldraaierkoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 201680241120r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat 41661238103r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ1654236269r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat 41658237161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Bildtstraat 41658237161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen huurder (p.j.)Noorderhaven 1051713245195v
KLASES, WILLEM Willem Claessen wever (mr. linnen-)koper huis (en een lijfrente van 6 st. op de verkopers)Kerkpoortstraat NZ1644235146r
KLASES, WILLEM Willem Claessen bierdragernaastligger ten westen Schritsen 81619230173v
KLASES, WILLEM Willem Claessen wever (mr. linnen-)verkoper Kerkpoortstraat 191646235194r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claessen verkoper Karremanstraat 28zuid163823451r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claessen erflater van dit zuidelijke deel Rozengracht 7oost163723427r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claessen erflater van dit zuidelijke deel Zuiderhaven ZZ163723427r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ1714245209v
KLASES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Claessen naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ164223515v
KLASES, WILLEMvrijgezel Willem Claessen koper kamerSpinhuisstraat ZZ1641234143r
BEL, WILLEM KLASESde kamer van Willem Claessen Belnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1669239213v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heuseaanhandelaar kamerBargebuurt166123898v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten westen Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten westen Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenaanhandelaar kamerBargebuurt166123898r
KLASES, WILLEM Willim Claessen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1646235219r
KLASES, WILLEM Willim Claessen , c.u.koper huis, hof en hooibergFranekereind 151646235207v
KLASES, WOPKEde hof van Wopke Claessen naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 101717245282v
KLASES, WIEBE Wybbe Claessen timmermankoper kamerBargebuurt 18167024013v
KLASES, KLAAS Claes Claessens naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1668239147v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1687242182ar
KLASES, KORNELISde stalling van Cornelis Claessens naastligger ten noorden Nieuwstraat 13169924414v
KLASES, KORNELIShet perk van Cornelis Claessens naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1690242312v
KLASES, DIRKde hof van Dirck Claessens naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1633233107v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessens naastligger ten westen Droogstraat1604228393r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessens Ensschipper Admiraliteitsjacht in Frieslandkoper huis en klein tuintjeHeiligeweg 27midden168024161v
KLASES, GERRITde weduwe van Gerrit Claessens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16164323554v
KLASES, GERRITde weduwe van Gerrit Claessens naastligger ten westen Heiligeweg 13164323554v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessens Braemnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1687242184r
KLASES, JAN Jan Claessens verkoper Zoutsloot ZZ167924145r
KLASES, JAN Jan Claessens naastligger ten westen Rapenburg 6west1687242161v
KLASES, JANde weduwe van wijlen Jan Claessens naastligger ten westen Hoogstraat NZ1601228237v
KLASES, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarig Claessens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17achter171824631v
KLASES, JORIShet estrikwerk van Joris Claessens naastligger ten oosten Zoutsloot 62168024197r
KLASES, JORISwijlen Joris Claessens verkoper Zoutsloot 641681241161r
KLASES, JORISwijlen Joris Claessens verkoper Droogstraat 771681241161r
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Scheffersplein 271657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Claessens naastligger ten oosten Schritsen 38168024190r
KLASES, PIETER Pytter Claessens verkoper q.q. Lanen 30164223519r
KLASES, PIETERde zoon van oud burgemeester Pytter Claessens naastligger ten zuiden Brouwersstraat 216832429r
KLASES, REINERde kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens naastligger ten zuiden Havenplein 241606228511r
KLASES, ROELOFde erfgenamen van wijlen Roeliff Claessens timmermannaastligger ten noorden Brouwersstraat 211657237252v
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessens naastligger ten oosten Romastraat 31680241102r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claessens naastligger ten zuiden Voorstraat 89163723433v
KLASES, WATSEde weduwe van Watse Claessens verkoper Grote Kerkstraat 201681241170r
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r
KLASES, ANTJE Antie Claesses koper Grote Bredeplaats 13163823463r
KLASES, BAUKJE Bauckien Claesses koper huisLammert Warndersteeg 121682241179r
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Gardenierstraat 11657237257v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Romastraat 11657237257v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Romastraat ZZ1657237257v
KLASES, BERBER Berber Claesses verkoper Zoutsloot NZ165523728v
KLASES, KLAAS Claes Claesses koper huisHeiligeweg 201633233112v
KLASES, KLAAS Claes Claesses Jonas*, c.u.verkoper (z.v. Claes Jonas)Vijverstraat 5achter1646235223r
KLASES, KLAASKE Claeske Claesses naastligger ten noorden Noordijs 4169324354r
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claesses verkoper Kerkpoortstraat ZZ167924150r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesses naastligger ten westen Schritsen 331680241102v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesses Anslokoopmanverkoper Hoogstraat 41163223340r
KLASES, DIRK Dirck Claesses , c.u.koper herenhuis daer de Zwarte Raven uythangtRommelhaven 26de Zwarte Raven1652236211r
KLASES, EVERT Eewert Claesses gortmaker en koopman (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)168424251r
KLASES, ENGELTJE Engel Claesses verkoper Brouwersstraat WZ163823460r
KLASES, EVERT Evert Claesses gortmakerhuurder Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
KLASES, EVERT Evert Claesses naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claesses Braemkoper Heiligeweg 60167924160r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesses chergernaastligger ten noorden Zuiderhaven 71a1682241185r
KLASES, JORIS Joris Claesses naastligger ten oosten Zoutsloot 62167924156v
KLASES, wijlen Jurie Claesses verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ163123333v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesses Fonteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1687242209r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesses boormakerkoper huisZoutsloot 11681241137r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claesses koper Noorderhaven 25achter163823462v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesses koper Brouwersstraat 41603228362r
KLASES, MINNE Minne Claesses naastligger ten oosten Noorderhaven 54163623414v
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses naastligger ten oosten Schritsen 38achter168024181r
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses naastligger ten zuiden Schritsen 38achter168024181r
KLASES, PIETERoud burgemeester Pytter Claesses , c.u.koper kamerBrouwersstraat 6165623759r
KLASES, PIETERde koper Pytter Claesses , c.u.naastligger ten oosten Brouwersstraat 6165623759r
KLASES, PIETERde koper Pytter Claesses , c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 6165623759r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 401687242188v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claesses Fonteinkoopmankoper huisLanen 311687242195v
KLASES, RIENKde plaats van Rienck Claesses naastligger ten westen onbekend16362342v
KLASES, TETJE Tettie Claesses koper Kleine Kerkstraat 51659237221r
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 31681241175v
AMELANDER, TEUNTJE KLASES Theuntie Claesses Amelanderverkoper Hoogstraat 311683241259v
KLASES, TJEERD Tiaard Claesses karremanverkoper Achterstraat163723426r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claesses verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9167924126r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesses koper door niaar grondpacht 02-11-00 CGRommelhaven 18twee_achter1646235221v
KLASES, TRIJNTJE Trintie Claesses koper Rapenburg ZZ166123892v
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claesses Burgerverkoper Rozengracht 7oost163723433r
, SWAANTJE Swaen Claeyse verkoper Lanen 31612229103r
KLASES, HARMEN Harmen Claezen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 241771257201r
KLASES, JOHANNES Johannes Claezen zadelmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
KLASES, GERLOF Gerlof Claezes koper huis en bakkerijFranekereind 191771257238r
KLASES, HENDRIK Hendrik Claezes verkoper Grote Kerkstraat 151770257149v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claezes IJzenbeekkoopmankoper op redemptie huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1771257225r
KLASES, JANKE Janke Claezes koper Weverstraat 101769257127v
KLASES, LODEWIJK Lodewijk Claezes huurder Rommelhaven 18drie_achter177225813r
KLASES, LOURENS Lourens Claezes naastligger ten westen Rinnertspijp 101770257151v
KLASES, TJEERD Tjeerd Claezes scheepstimmermankoper huisZuiderstraat 201770257168r
KLASES, TJITSKE Tjietske Claezes koper Zuidersteeg ZZ177225848r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 611662238135r
KLASES, AAFKE Aefke Clasen koper Lombardstraat 8172824783v
KLASES, EELSE Aelsen Clasen blekergebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen168224151va
KLASES, AREND Aene Clasen scheepstimmermankoper woningHofstraat 16172724759v
KLASES, AART Aert Clasen , voor zijn kindverkoper Karremanstraat 27166323819ra
KLASES, AGEwijlen Age Clasen erflater Sint Jacobstraat 1voor1740250137v
KLASES, AGEwijlen Age Clasen erflater Kerkpoortstraat 291740250138v
KLASES, AGE Age Clasen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 231740250118r
KLASES, AGEwijlen Age Clasen aanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
KLASES, AGEwijlen oud burgerhopman Age Clasen verwandelaar Brouwersstraat 81738249274v
KLASES, AGEwijlen oud burgerhopman Age Clasen aanhandelaar Brouwersstraat 101738249274v
KLASES, AGEburgerhopman Age Clasen naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord172024686r
KLASES, Albardt Clasen slotmakerverkoper Lanen 541635233165r
SLOT, ALBERT KLASES Albert Clasen Slotverkoper Hoogstraat 301668239137v
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 261703244194r
KLASES, ALLERT Allert Clasen , c.u.bakkerbewoner Brouwersstraat 281703244202r
KLASES, ALLERTde geabandonneerde boedel van Allert Clasen , c.u.bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 281703244202r
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakkerkoper Zuiderhaven ZZ169424386r
KLASES, ALLERT Allert Clasen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169424386r
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u.geniaarde koper onbekend164923683r
KLASES, ANNE Anne Clasen naastligger ten westen Achterstraat 49168124130ra
KLASES, ANTJE Antie Clasen koper Kerkpad 71695243175r
KLASES, ANTJE Antje Clasen koper Heiligeweg 261741250159v
KLASES, ARJEN Arian Clasen verkoper q.q. Sint Jacobstraat 121633233126r
KLASES, ARJEN Arien Clasen schipperverkoper van 1/5 Noorderhaven 271698243354v
KLASES, ARJEN Arien Clasen bakkerverkoper Voorstraat 711630232157r
KLASES, ARJEN Arjen Clasen schoenmaker (mr. -)koper woningOoievaarsteeg WZ172824797v
KLASES, AUKE Auke Clasen verkoper q.q. Schritsen 50achter173624912va
KLASES, BERENDwijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend163123334v
KLASES, BERENDwijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 Heiligeweg 58163123335r
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1663238178v
KLASES, KLAASde uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2166623958r
KLASES, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 40166023818v
KLASES, KLAASde weduwe van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter166023819r
KLASES, KLAASde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Claas Clasen verkoper Noorderhaven 4016592382ra
KLASES, KLAASde curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen verkoper Sint Jacobstraat 5achter16592382ra
KLASES, KLAASvrijgezel Claas Clasen verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, KLAASwijlen Claas Clasen Jonas, de oudeverkoper Hondenstraat 13166623956r
KLASES, KLAAS Claes Clasen naastligger ten westen Noorderhaven 471658237169av
KLASES, KLAAS Claes Clasen verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
KLASES, KLAAS Claes Clasen verkoper van 1/4 Noorderhaven 321629232110r
KLASES, KLAAS Claes Clasen , c.u.koper huis waar het Gulden Hooft uitsteektNoorderhaven 40het Gulden Hooft1659237197v
KLASES, KLAAS Claes Clasen Feddekoper huis, plaats en schuurHoogstraat 23168424255v
KLASES, KORNELISKEwijlen Cornelis Clasen verkoper Hofstraat 471659237220r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jongeverkoper ten noordoosten van Harlingen166523918r
KLASES, KORNELISperk of looierij van Cornelis Clasen naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1685242104v
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen verkoper Schritsen 56noordwest1685242104v
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5168424243v
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , c.u.koper kamer met een weefwinkelKerkpoortstraat ZZ166623956v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg WZ1657237125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1657237125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1657237125v
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Clasen metselaarnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6163123327r
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat1662238143v
KLASES, DIRK Dirk Clasen verkoper q.q. Zoutsloot 61166323816ra
KLASES, DIRKwijlen Dirk Clasen , c.u.wever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 2717602556v
KLASES, DIRK Dirk Clasen naastligger ten oosten Rommelhaven 241663238169v
KLASES, DIRK Dirk Clasen koper finaal kamer nr. 9Bargebuurt 1416602387ra
KLASES, DIRKhet sterfhuis van wijlen Dirk Clasen timmermanverkoper Hoogstraat 40166623911ra
KLASES, DOEIE Doeye Clasen koper huisSchritsen 37162423116r
KLASES, DOUWEwijlen Douue Clasen verkoper Noordijs 41631232173v
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Clasen koper Noorderhaven 691711245152r
KLASES, DOUWE Douwe Clasen mr. zeilmakerverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r
KLASES, DOUWE Douwe Clasen brouwer en koopman (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 251702244148v
KLASES, DOEIEwijlen Doye Clasen geniaarde koper Schritsen 141631232183r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen, c.u.geniaarde koper Voorstraat 89twee_achter169424399r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaennaastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter169424399r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaennaastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter169424399r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde tuin van Evert Clasen Oosterbaannaastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 851728247131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 851728247131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 871728247132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 871728247132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 83achter1728247135v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Voorstraat 83achter1728247135v
KLASES, EVERT Ewert Clasen verkoper Grote Bredeplaats 2168424236r
KLASES, EVERT Ewert Clasen gortmaker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424234v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoper Weeshuisstraat 11170024447v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoper huis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstalVoorstraat 851702244147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 851702244147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1630232150v
KLASES, FEDDE Fedde Clasen huurder Rozengracht 31758254160v
KLASES, FEDDE Fedde Clasen korfmakernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 101630232161r
GORTER, FEMKE KLASES Fimmigje Clasen Gorterkoper Hoogstraat 431808268157v
KLASES, FOLKERT Folckert Clasen metselaarkoper woning, en ledige plaats dienstig als helling of mastmakerijZoutsloot 11726246267r
KLASES, FOLKERT Folkert Clasen metselaar (mr. -)koper huisNoorderhaven 40173524925r
KLASES, FOLKERT Folkert Clasen metselaar (mr. -)koper huisZoutsloot 23173524958v
KLASES, FOPPE Foppe Clasen schippernaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1701244132v
KLASES, FOPPE Foppe Clasen naastligger ten zuiden Heiligeweg 40168224161va
KLASES, FOPPE Foppe Clasen , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 251662238157r
KLASES, FOPPE Foppe Clasen verkoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
KLASES, FOPPEde erfgenamen van wijlen Foppe Clasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 271721246103r
ENS, FOPPE KLASESde erfgenamen van wijlen Foppe Clasen Ensnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 271722246147v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensnaastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord17072457v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensverkoper Heiligeweg 27noord17072457v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Enskoper door niaar huisLammert Warndersteeg 181689242266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181689242266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391706244324av
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensschippernaastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Clasen Braamnaastligger ten oosten Heiligeweg 621698243381v
BRAAM, FREERK KLASESde weduwe van Freerk Clasen Braamnaastligger ten zuiden Heiligeweg 621698243381v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. Zuiderpoort (gebied)1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. Zuiderpoort (gebied)1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper Rapenburg1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumnaastligger ten zuiden buiten Harlingen1650236107r
KLASES, GERLOF Gerlof Clasen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ172724751v
KLASES, GERLOF Gerloff Clasen havenchergerverkoper Zuiderstraat 16173524932r
KLASES, GERLOF Gerloff Clasen naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ173424915r
KLASES, GERRIT Gerryt Clasen bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 121635233167r
BRAAM, KLASES Goitie Clasen Braemkoper Weverstraat169924418r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braemkoper 5/8 van 1/5 huis ([voor de vier percelen in deze akte])Noorderhaven 331690242311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braemkoper 1/4 van 1/5 huis ([voor de vier percelen in deze akte])Lanen 71een_achter1690242311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braemkoper 1/8 gleibakkerij ([voor de vier percelen in deze akte])Grote Ossenmarkt 41690242311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braemkoper 1/16 huis ([voor de vier percelen in deze akte])Noordijs1690242311r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clasen Braemapothekerverkoper van 1/2 Noorderhaven 721687242207r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytie Clasen Braemnaastligger ten westen Hoogstraat 71686242106r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytjen Clasen Braamkoopmankoper 1/2 huisKleine Kerkstraat 81705244299v
KLASES, GRIETJE Griet Clasen koper Kleine Kerkstraat WZ1619230196v
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6173024711ra
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 61728247195v
KLASES, HARMEN Harmen Clasen Groeyerschipper (groot-)verkoper Schoolsteeg OZ1631232185v
KLASES, HERE Heere Clasen , c.u.koper huisHerenwaltje164923687v
KLASES, HERE Heere Clasen mr. baanknechtkoper dwarshuisZoutsloot 61166323816ra
HEINS, HELENA KLASES Helena Clasen Heinswinkelierkoper Grote Kerkstraat 181726246279v
KLASES, HENDRIK Hendrik Clasen bewoner woning Hofstraat 161734248353r
WEMER, HENDRIK KLASES Hendrik Clasen Wemernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 51686242109r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburgkoper klein plaatsje van enige voeten ruimHerenwaltje168524292r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburgnaastligger ten oosten Herenwaltje168524292r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburgnaastligger ten westen Herenwaltje168524292r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburgnaastligger ten noorden Herenwaltje168524292r
KLASES, HESSELbrouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburgnaastligger ten westen Hoogstraat 31168524266r
KLASES, HESSELbrouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburgnaastligger ten noorden Hoogstraat 31168524266r
KLASES, HIDDEwijlen Hidde Clasen verkoper Rommelhaven 18een_achter172724743r
KLASES, HIDDEhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen verkoper Voorstraat 141630232131r
KLASES, HIDDEhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
KLASES, HISKE His Clasen verkoper Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
KLASES, HUBERTde hof van Huibert Clasen naastligger ten zuiden Schritsen 601630232148r
BRAAM, HUBERT KLASEShet houtstek van Huibert Clasen Braamnaastligger ten oosten Noorderhaven 751701244112r
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Clasen Braamverkoper Grote Ossenmarkt 4170024456r
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Clasen Braamverkoper Noordijs170024456r
KLASES, HUBERTde hof van Huybert Clasen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ164823623r
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Clasen Braemkoper Noorderhaven 331690242311r
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Clasen Braemkoper Lanen 71een_achter1690242311r
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Clasen Braemkoper Grote Ossenmarkt 41690242311r
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Clasen Braemkoper Noordijs1690242311r
KLASES, HIELKJE Hylk Clasen koper Scheerstraat 3166623936v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen stoeldraaiernaastligger ten oosten Hoogstraat 41703244197r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen omroeper [staat: roeper]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923697v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen koper twee kamers, koestal, tuin met bmen en plantenKerkpoortstraat NZ164923664v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3173925033v
KLASES, JAKOBmeerderjarig vrijgezel Jacob Clasen kistmakerkoper huisVoorstraat 46170724537r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen timmerman (huis-)koper 1/2 huis en tuinKleine Bredeplaats 17178326137v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen timmerman (huis-)eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 17178326137v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Clasen Braamnaastligger ten noorden Lanen 151752252192v
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Clasen Hatsmanaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191690242333v
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob* Clasen* Steninganaastligger ten westen Voorstraat 481721246100v
KLASES, JAKOB Jacop Clasen omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Kleine Bredeplaats 6164923696r
KLASES, JAKOB Jacop Clasen koper door niaar paardenstal en plaatsKerkpoortstraat164923683v
KLASES, JAKOB Jacop Clasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat164923683v
KLASES, JAN Jan Clasen , c.u.koper huisNoorderhaven 43164923656v
KLASES, JAN Jan Clasen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 93174025090r
KLASES, JAN Jan Clasen metselaar (mr. -)koper huisVoorstraat 13173925067av
KLASES, JAN Jan Clasen houtstapelaarverkoper Bildtpoort (gebied)1630232134r
KLASES, JAN Jan Clasen koper kamerZoutsloot 101703244214v
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Harmen Honingmanssteeg1631232180r
KLASES, JAN Jan Clasen wever (mr. -)koper twee kamersDroogstraat 37173925045r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Kerkpoortstraat NZ1668239151r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2173124861r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Zoutsloot 101704244261v
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Rapenburg 6west168024167r
KLASES, JAN Jan Clasen bakkerverkoper Nieuwstraat 54163123311v
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden William Boothstraat 37163123326r
KLASES, JAN Jan Clasen metselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Rozemarijnstraat 11737249211r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Noorderhaven 581760254260r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251736249133r
KLASES, JANwijlen Jan Clasen erflater Zoutsloot 38173224890r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 2517392509r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Clasen naastligger ten noorden Brouwersstraat 211633233122r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 291629232110r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/2 Noorderhaven 321629232110r
KLASES, JAN Jan Clasen* wevernaastligger ten oosten Bildtstraat 211742250216v
KLASES, JAN Jan Clasen kistmakernaastligger ten zuiden Spekmarkt 216312333r
KLASES, JAN Jan Clasen voermankoper huisHoogstraat 311793264121r
KLASES, JAN Jan Clasen wever (mr. bont-)koper van 1/2 Molenpad 9a1737249196r
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakkerverkoper Liemendijk ZZ1702244150v
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakkerverkoper Rapenburg 41705244271r
KLASES, JAN Jan Clasen sleefmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 onbekend1664238214r
BOT, JAN KLASES Jan Clasen Bot, c.u.timmermankoper 1/2 huisKleine Bredeplaats 5164823631v
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Clasen Both, c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 1west1663238184r
BRANDER, JAN KLASES Jan Clasen Branderzeevarendegeniaarde koper Liemendijk ZZ1702244150v
KLASES, JAN Jan Clasen Leyenaerbrouwerkoper kamer met schuur en ledige plaats daarachterHoogstraat 29achter1630232140r
KLASES, JAN Jan Clasen Leyenaernaastligger ten westen Hoogstraat 29achter1630232140r
KLASES, JANwijlen Jan Clasen Leyenerbrouwererflater Hoogstraat 291667239121av
WYNIA, JAN KLASES Jan Clasen Wynia, c.u.verkoper Lanen 171667239120v
WYNIA, JAN KLASES Jan Clasen Wyniakoper huis, loods, plaats, oliemolen, schuur en een steeg ten westenVoorstraat 851667239114r
KLASES, JENTJE Janke Clasen huurder (p.w.)Anjelierstraat 101784261236v
KLASES, JARICHhet huis van Jarich Clasen naastligger ten noorden Zuiderhaven 691651236154r
KLASES, JARICHhet huis van Jarich Clasen naastligger ten noorden Zuiderhaven 711651236154r
KLASES, JARICHhet huis van Jarich Clasen naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a1651236154r
KLASES, JARICH Jarich Clasen verkoper Zuiderhaven 691651236154r
KLASES, JARICH Jarich Clasen verkoper Zuiderhaven 711651236154r
KLASES, JARICH Jarich Clasen verkoper Zuiderhaven 71a1651236154r
KLASES, JARICHde crediteuren van Jarig Clasen , c.u.verkoper Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
KLASES, JELLE Jelle Clasen naastligger ten zuiden Bargebuurt 2zuid170724519r
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u.verwandelaar Nieuwstraat 361659237215r
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u.aanhandelaar huis met schuurten noordoosten van Harlingen1659237215v
KLASES, JORISwijlen Joris Clasen eerdere eigenaar Zoutsloot 641685242102v
KLASES, JORISwijlen Joris Clasen eerdere eigenaar Droogstraat 771685242102v
KLASES, JORISwijlen Joris Clasen verkoper Zuiderhaven ZZ168424259v
KLASES, JORISwijlen Joris Clasen verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
FONTEIN, JURJEN KLASEShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Jurjen Clasen Fonteinnaastligger ten oosten Zuiderhaven 611725246214v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fonteinkoper huisFranekereind 121706244327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Havenplein 221703244206v
FONTEIN, JURJEN KLASESsr. Jurjen Clasen Fonteinnaastligger ten zuiden Schritsen 301704244251v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fonteinnaastligger ten oosten Havenplein 18oost1702244155v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fonteinverpachter grond Nieuwstraat 50170024460v
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormakerkoper 1/2 afgebrande pannenbakkerijZoutsloot 641685242102v
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormakerkoper 1/2 afgebrande pannenbakkerijDroogstraat 771685242102v
KLASES, LIEUWE Lieuue Clasen verkoper Harmen Honingmanssteeg1631232180r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clasen verkoper Hoogstraat 211619230153v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clasen verkoper Zuiderstraat 311619230169v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clasen koper Droogstraat 211620230219r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clasen Costerslager [staat: vleeshouwer]koper Schritsen 65b1774258157v
KLASES, LIEKELEwijlen Lycle Clasen verkoper William Boothstraat 3916662398va
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Bildtpoort (gebied)1663238186r
KLASES, MARTENwijlen Marten Clasen verkoper Hofstraat ZZ166623955v
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 161664238241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 141664238241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Grote Ossenmarkt 121664238241r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Zoutsloot NZ163123315v
KLASES, MARTEN Marten Clasen koper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
KLASES, MARIA Mary Clasen verkoper Zuiderplein OZ1606228513r
KLASES, MINNE Minne Clasen , c.s.naastligger ten zuiden Havenplein 18west1702244156v
BLOK, MINNE KLASES Minne Clasen Blokkoopmankoper van 1/2 Noorderhaven 711787262235v
KLASES, NEELTJE Neeltie Clasen koper Rozengracht ZZ1613229136r
KLASES, PIETER Peter Clasen verkoper q.q. Hoogstraat 341659237194r
KLASES, PIETERburgemeester Pieter Clasen naastligger ten oosten Schritsen 64achter166023859r
KLASES, PIETERburgemeester en floreenontvanger Pieter Clasen floreenrente William Boothstraat 31663238193v
KLASES, PIETER Pieter Clasen verkoper q.q. William Boothstraat OZ1629232120r
KLASES, PIETER Pieter Clasen naastligger ten oosten Heiligeweg 461806267270r
KLASES, PIETER Pieter Clasen verkoper q.q. Heiligeweg 281629232120r
KLASES, PIETER Pieter Clasen naastligger ten westen Kruisstraat 3west180426723v
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Clasen Leyenaerverkoper Noordijs 151668239140r
KLASES, PIETERoud burgemeester Piter Clasen koper 1/2 huisSchritsen 66166123886r
KLASES, PIETER Pyter Clasen turfdragerkoper Zeilmakersstraat 31767256259v
KLASES, PIETER Pyter Clasen Coolnaastligger ten westen Liemendijk 2175725480r
KLASES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Clasen Metieverkoper Schritsen 211725246237v
KLASES, PIETER Pytter Clasen , c.s.schoolmeesterbewoner Scheerstraat 8west168524270r
KLASES, PIETER Pytter Clasen koper kamerLiemendijk ZZ1703244194v
KLASES, PIETER Pytter Clasen scheepstimmermankoper huisVijver 101699243393v
KLASES, PIETER Pytter Clasen , ter zee uitlandigverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
KLASES, PIETER Pytter Clasen schoenmakerverkoper Voorstraat 91170724534r
KLASES, PIETER Pytter Clasen schoenmakerverkoper Voorstraat 93achter170724535v
KLASES, PIETERwijlen Pytter Clasen koper Gardenierstraat ZZ1705244293r
KLASES, PIETER Pytter Clasen schoenmakerverkoper Schoolsteeg170724536r
KLASES, PIETER Pytter Clasen Botterverkoper Drie Roemersteeg 51659237184v
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fonteinverkoper q.q. Brouwersstraat 261703244194r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fonteinkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 281703244202r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasen Fonteinnaastligger ten zuiden Schritsen 281690242324v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinkoper grondpacht van 12-00-00 CGZuiderhaven ZZ170724527v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinnaastligger ten westen Voorstraat 721704244263r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 38twee_achter1724246211r
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinnaastligger ten oosten Weeshuisstraat 171726246249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinnaastligger ten zuiden Weeshuisstraat 171726246249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Spinstraat 51705244294v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinkoopmannaastligger ten westen Spinstraat 51705244294v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinkoopmannaastligger ten noorden Spinstraat 51705244294v
KLASES, REMMERT Remmert Clasen verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 121633233126r
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakkernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ1663238198r
KLASES, REIER Reyer Clasen verkoper Lanen 451663238178r
KLASES, REINER Reyner Clasen verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221631232176v
KLASES, REINER Reyner Clasen verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fonteinverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinnaastligger ten oosten Schoolstraat 1172724742r
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Reyner Clasen Fonteinverkoper Zuiderhaven 73west1728247148v
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Raamstraat 6noord1728247149v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fonteinverkoper Raamstraat 6noord168524278r
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Zuiderhaven 441728247197v
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Lanen 291728247199r
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Zuiderhaven 461728247200r
FONTEIN, REINER KLASESde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Havenplein 281728247201v
FONTEIN, REINER KLASESde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Zuiderhaven 21728247201v
FONTEIN, REINER KLASESde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Zuiderhaven 41728247201v
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteynverkoper Havenplein 261728247196v
KLASES, RIEMKJE Rieme Clasen verkoper Zuiderstraat1619230165r
KLASES, RINTJE Rintie Clasen verkoper Harmen Honingmanssteeg1631232180r
KLASES, RINTJE Rintie Clasen verkoper Havenplein 201686242127r
KLASES, RINTJE Rintie Clasen Blokmakerschipper (galjoot-)koper huisZuiderhaven 36oost1701244125v
KLASES, RINTJE Rintie Clasen Blokmakernaastligger ten noorden Nutstraat 2170724537v
KLASES, RINTJE Rintje Clasen schippernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1715245252r
KLASES, RINTJE Rintje Clasen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1702244186r
KLASES, ROELOF Roeleff Clasen koper kamerBrouwersstraat 151634233156r
KLASES, ROELOFwijlen Roelif Clasen koper Both Apothekerstraat OZ164923695v
KLASES, ROMKE Romke Clasen , c.s.schipper op Dokkumkoper huisNieuwstraat 48166523915v
KLASES, ROMMERT Rommert Clasen naastligger ten zuiden Heiligeweg 341778259148r
KLASES, Saaff Clasen geniaarde koper Bildtstraat 1166123873v
KLASES, SIBBELE Sibble Clasen , c.s.verkoper Achterstraat ZZ166623934r
SCHIERE, SJOERD KLASES Siewert Clasen Schiereverkoper Grote Bredeplaats 4169924433v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lambsmakoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 11738249354r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lamsmakoper huis, hof en wagenhuisZuiderhaven 461728247200r
SCHRIK, SJOERD KLASESburgemeester Sioerd Clasen Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
KLASES, SIPKEhet huis van Sipke Clasen naastligger ten westen Zoutsloot 95164923661r
KLASES, SIPKE Sipke Clasen naastligger ten westen Zoutsloot 911630232158v
KLASES, SIPKE Sipke Clasen koper 1/3 woningSint Jacobstraat 5achter166023819r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 216842423ra
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424236v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424235r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424236r
KLASES, SJOERD Sjoerdt Clasen Schyereschipper (groot-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424233v
HOOGSTRATEN, SJOUKJE KLASES Sjouwkjen Clasen Hoogstratennaastligger ten oosten Voorstraat 4817922642r
HOOGSTRATEN, SJOUKJE KLASES Sjouwkjen Clasen Hoogstratennaastligger ten zuiden Voorstraat 4817922642r
HOOGSTRATEN, SJOUKJE KLASES Sjouwkjen Clasen Hoogstratenverkoper Voorstraat 4817922642r
KLASES, STIJNTJE Stijntie Clasen koper Lanen 521622230311v
KLASES, STIJNTJE Stijntie Clasen verkoper Lanen 521633233127r
KLASES, STOFFEL Stoffel Clasen koper finaal 1/8 huisKleine Bredeplaats 181659237243r
KLASES, STOFFEL Stoffel Clasen koper 7/8 huisKleine Bredeplaats 181659237190r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 121724246204v
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper van 1/6 Zuiderhaven 161724246205r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper van 1/6 Zuiderstraat1724246205v
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen bewoner Grote Bredeplaats 151751252242r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151751252242r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen bewoner Grote Bredeplaats 151752252244r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 231723246183v
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151752252244r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper van 1/6 Zuidersteeg 21723246185r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 311724246198v
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend1701244111r
KLASES, SIEBEhet hierna verkochte perceel aan Sybe Clasen bootsgezelnaastligger ten oosten Zoutsloot 116992443r
KLASES, SIEBE Sybe Clasen , c.u.bootsgezelkoper kamer met zolderZoutsloot 916992443v
KLASES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrant Clasen verkoper Schritsen 581653236228r
KLASES, SIEBREN Sybren Clasen naastligger ten westen Schritsen 60164323576r
KLASES, SIETSE Sydse Clasen , c.u.koopmankoper hof met zomerhuisje en vruchtbomenDroogstraat 151703244230v
KLASES, SIETSEde koper Sydse Clasen , c.u.koopmannaastligger ten oosten Droogstraat 151703244230v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsmakoopmankoper mouterijCarl Visschersteeg 16173124816v
LAMBSMA, SIEMEN KLASESerfgezetene Symon Clasen Lambsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks (oud -)verkoper Carl Visschersteeg 16176525698r
KLASES, SIETSKE Syts Clasen verkoper Grote Kerkstraat 351631232181v
KLASES, SIETSE Sytse Clasen estrikbakker en koopmankoper Noorderhaven 931705244274v
KLASES, SIETSE Sytse Clasen geniaarde koper van 1/2 Kruisstraat ZZ1701244120r
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-)naastligger ten oosten Havenplein 101687242196v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
KLASES, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 421695243147v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot 45176125557v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen , c.u.verkoper Rapenburg ZZ166623954v
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen , c.u.koper 2/3 huisRomastraat 5166623943r
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen verkoper Harmen Honingmanssteeg WZ166623943v
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/6 Heerensteeg 617352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 221782260269r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipper (schuit-)verkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
BAKKER, TJEERD KLASESburgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakkerkoper huisZuiderstraat 22179226416r
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipperverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
KLASES, THOMAS Tomas Clasen verpachter grond Grote Kerkstraat 1a1630232164v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasen koper van 1/2 Franekereind162523165r
KLASES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Clasen verkoper Hofstraat 21oost173624914va
KLASES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Clasen verkoper Hofstraat 21oost173724916va
KLASES, WIEBRICHJE Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6161723083v
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.s.huurder Kerkpad WZ1705244303v
KLASES, WILLEM Willem Clasen wever (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 2517392501ra
KLASES, WILLEMhuisman Willem Clasen koper woning met bleekveldNieuwstraat 91752252185r
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.u.wever (mr. linnen-)verkoper Heiligeweg 18164923698r
KLASES, WILLEM Willem Clasen verkoper Bargebuurt 26166723974r
KLASES, WILLEM Willem Clasen koper 1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappenZoutsloot 11630232156v
KLASES, WILLEM Willem Clasen , broeder van de verkoperbakkerkoper 1/2 huisVoorstraat 711630232157r
KLASES, WILLEM Willem Clasen eigenaar van 1/2 Voorstraat 711630232157r
KLASES, WILLEM Willem Clasen naastligger ten oosten Zoutsloot 39166723977v
KLASES, WILLEM Willem Clasen wever (mr. -)koper huisHeiligeweg 261741250159v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusenverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
KLASES, WOPKE Wopke Clasen naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10172024691r
KLASES, WOPKE Wopke Clasen koopmankoper huis waar het Hart in de gevel staat, brouwerij en mouterij en wagenhuis daarachterSimon Stijlstraat 6het Hert1701244129r
KLASES, WOPKE Wopke Clasen brouwer en koopman (mr. -)koper stal met hooizolderSint Christoffelsteeg 51702244188r
KLASES, WOPKEde brouwerij van Wopke Clasen naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 51702244188r
KLASES, WOPKE Wopke Clasen Cnoopbrouwer (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 61704244236v
KLASES, WIEBE Wybe Clasen , c.u.koper huisRomastraat166723967r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Clasen verkoper Nieuwstraat 46161122965r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
KLASES, ALLERTandere kamers o.a. van Allert Clasens* bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1695243167r
KLASES, ALLERTde crediteuren van Allert Clasens verkoper Vijverstraat NZ1703244190v
KLASES, KORNELISde weduwe van Cornelis Clasens naastligger ten westen Havenplein 18west1702244156v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91725246229v
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91691242371r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde erfgenamen van wijlen Ewert Clasens Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter1733248233v
KLASES, HUBERTde hof van Huybert Clasens naastligger ten zuiden Schritsen 60164323576r
KLASES, JARICH Jarich Clasens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17achter16652397v
KLASES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Clasens blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1732248123r
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasens Fonteinkoopmanverkoper q.q. Vijverstraat NZ1703244190v
KLASES, STOFFEL Stoffel Clasens naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 201663238165v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasens verkoper William Boothstraat1634233137v
KLASES, AAFKE Aafke Clases verkoper Lombardstraat 81731247374r
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaardenverkoper Lanen 43179226418v
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bockkoper Bargebuurt176025530v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJEweduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ1757254107v
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 61664238230v
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151r
KLASES, AAFKE Aefke Clases verkoper Noorderhaven 100167024022av
KLASES, AALTJEhaar zuster Aeltje Clases verkoper Schritsen 41703244234v
KLASES, ALBERTde weduwe van Albert Clases huurder ([staat: om sunts])Bargebuurt 281794264207v
KLASES, ALBERT Albert Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
KLASES, ANTJE Anna Clases verkoper Hoogstraat 531605228468v
BRAAM, ANTJE KLASES Anna Clases Braemverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Lanen ZZ1630232162r
KLASES, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Clases naastligger ten westen Liemendijk1696243229r
KLASES, ANTJE Antie Clases , c.soc.verkoper Franekereind 241650236126v
KLASES, ANTJE Antie Clases , c.soc.verkoper Franekereind 261650236129r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Sint Jacobstraat 6164223536r
KLASES, ANTJEmedeverkoperse Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 91712245167v
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1168024178v
KLASES, ANTJE Antie Clases huurder voorkamertje (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor haar minderjarige kinderenverkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
KLASES, ANTJEmedeverkoperse Antie Clases naastligger ten noorden Vijverstraat 171712245168r
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor haar minderjarige kinderenverkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Rozenstraat 1170724514r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Nieuwstraat 91752252185r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Heiligeweg 21173124865v
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Lanen 71vier_achter168024169v
KLASES, ANTJE Antie Clases verkoper Hofstraat 31738249356v
KLASES, ANTJE Antie Clases , ongehuwde dochterkoper huisBildtstraat 241713245186v
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Heiligeweg 2117342493r
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 91717245286r
KLASES, ANTJE Antie Clases , nom. lib.verkoper van 1/6 Kroonsteeg 51712245172r
KLASES, ANTJE Antie Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor zich en haar drie onmondige kinderenverkoper van 3/4 ten zuiden van Harlingen163223344v
KLASES, AREND Antie Clases Falkenskoper door niaar Hoogstraat 33oost173925079v
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Zuiderhaven 11689242299r
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Karremanstraat 191728247145v
KLASES, ANTJE Antje Clases verkoper van 1/3 Voorstraat 60172824772r
KLASES, ANTJE Antje Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
KLASES, ANTJE Antje Clases verkoper Zuiderstraat 31west1730247370r
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkenscrediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter17392503va
KLASES, ANTJEdochter Antje Clases Falkens, c.u.verkoper Voorstraat 201730247365v
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkenskoper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9173124854r
KLASES, ARJENde crediteuren van wijlen Arien Clases bakkerverkoper Voorstraat 671641234135v
KLASES, AATJE Atke Clases verkoper Heiligeweg 341626231123v
KLASES, AUKJE Auckien Clases winkeliersekoper huisZuiderstraat 131723246160r
KLASES, Auckjen Clases koper Vijver 101725246232r
KLASES, AUKJE Aukjen Clases verkoper Zuiderstraat 131738249339r
KLASES, BAUKJEde gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31oost168024183v
KLASES, BAUKEde gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31west168024184r
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaardenkoper Lanen 43179226418v
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaardenkoper Zuiderhaven 19noord1789263148r
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases winkelierkoper Hoogstraat 321762255139r
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases verkoper Lammert Warndersteeg 91730247323v
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukjen Clases Wijngaardenkoper Noorderhoofd 11782260211r
KLASES, BIEKE Beeke Clases verkoper Kerkpoortstraat 63170724526r
KLASES, BIEKE Beke Clases verkoper Kerkpoortstraat 651710245131v
KLASES, BRECHTJE Brecht Clases verkoper Grote Ossenmarkt1633233116r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roordahuurder 1e woning (p.j.)Weeshuisstraat 131798265314r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roordahuurder 1e woning (p.j.)Weeshuisstraat 151798265314r
KLASES, KASPERwijlen Caspar Clases verkoper Kerkpoortstraat 63170724526r
KLASES, CATHARINA Catie Clases koper Zoutsloot 781734248333v
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131740250112r
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 11763255179v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Clases sleperkoper Sint Jacobstraat 1achter1755253217v
KLASES, KLAASKE Claaske Clases koper huis en kamerSchritsen 121651236175v
KLASES, KLAASKE Claaske Clases verkoper Vianen ZZ1766256172r
KLASES, KLAASKE Claesie Clases verkoper Spekmarkt 21634233134r
KLASES, KLAASKEde kleine kamer van Claeske Clases naastligger ten westen Schritsen 141669239194v
KLASES, KLAASKE Claeske Clases verkoper Schritsen 141669239194v
KLASES, KLAASKE Claeske Clases verkoper Schritsen 121669239195r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases koper huis met twee kamersKarremanstraat OZ1726246258r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 141729247220v
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases huurder Gardenierstraat 11784261233r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases naastligger ten westen Vijver 2168524273r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases koper hof of tuintje met bomen en plantenZoutsloot 1216702401r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases schoenmaker (mr. -)koper finaal huisZoutsloot ZZ168324170ra
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Clases Wassenaarverkoper Droogstraat 15achter1689242288v
WASSENAAR, KORNELIS KLASESde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Clases Wassenaarverkoper Lanen 42170724533v
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases koper huisSint Jacobstraat 1voor1740250137v
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111740250131v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Vijverstraat 151742250214av
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, DIEUWKE Dieucke Clases uitdraagster (gezworen -)huurder Voorstraat 5016922431ra
KLASES, DIEUWKEde woning gekocht door Dieuwke Clases naastligger ten noorden Noorderhaven 791713245186r
KLASES, DIRK Dirck Clases Huyckhuurder Schritsen 15achter1659237186v
KLASES, DIRK Dirk Clases kuiper (mr. -)verkoper Rommelhaven 22176325614r
KLASES, DIRK Dirk Clases naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 29175325360v
WASSENAAR, DIRK KLASES Dirk Clases Wassenaarverkoper q.q. Lanen 42170724533v
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakkerkoper Voorstraat 5178326162r
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper Grote Kerkstraat 301710245117r
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamerPeterseliestraat171824629r
BAKKER, DOUWE KLASESwijlen Douwe Clases Backerverkoper Spekmarkt 6175325348v
KLASES, EELKJE Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ1710245122av
KLASES, EILERT Eilerd Clases huurder Hofstraat 221782260251r
KLASES, ENGELTJE Engeltie Clases koper Klaverbladstraat 191626231138r
KLASES, ETJE Ettje Clases verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25176725716r
KLASES, EVERT Evert Clases koopmanverkoper Noorderhaven 181695243173r
KLASES, EVERTkamer naast de gortmakerij van Evert Clases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
KLASES, FETJE Fettje Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131763255186r
KLASES, FOEKEde weduwe van Foecke Clases naastligger ten westen Hofstraat 231766256219r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Clases Braemverkoper Lammert Warndersteeg 3168524293r
KLASES, FOLKERT Folkert Clases metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 231736249131v
KLASES, FOLKERT Folkert Clases metselaar (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt1740250130r
KLASES, FOLKERT Folkert Clases metselaar (mr. -)naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Zoutsloot 251740250110r
KLASES, FROUKJEwijlen Froukjen Clases erflater Voorstraat 68170824567v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamverkoper Lammert Warndersteeg 10173124822v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamverkoper Weverstraat 8176125552r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamkoper door niaar Franekereind 281740250133r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamkoper hof met kamer en zomerhuisRapenburg ZZ1731247391v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemverkoper Zuiderhaven 81173524948r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemkoper Kruisstraat 5west172824785v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemnaastligger ten oosten Kruisstraat 5west172824785v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemkoper Lammert Warndersteeg 10172824786v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10172824786v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10172824786v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemkoper huis en koolstekZuiderhaven 831726246278v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemverkoper Prinsenstraat 21742250272v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemkoper Lammert Warndersteeg WZ172824784v
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper van 1/2 Lanen 211662238142r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper huisBoth Apothekerstraat 3169324356r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Noorderhaven 181695243173r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Franekereind 281740250133r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verwandelaar Sint Christoffelsteeg 6173524946v
OOSTERBAAN, GEERTJE KLASES Geertie Clases Oosterbaenkoper Nieuwstraat 421715245234r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsmaaanhandelaar Havenplein 18west173524946v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsmaverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsmaverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASESwijlen Geertie Clases Winsmakoper door niaar van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
KLASES, GERLOF Gerlof Clases molenaar (hout-)koper ledige plaats of timmerwerfZuiderstraat1724246205v
KLASES, GERLOF Gerlof Clases verkoper (deduceerde) Herenwaltje 71758254265r
KLASES, GERLOF Gerlof Clases verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
KLASES, GERLOF Gerloff Clases molenaar (hout-)verkoper van 1/6 Zuiderstraat 121724246204v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases verkoper q.q. Zuiderstraat 121724246204v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases molenaar (hout-)verkoper van 1/6 Zuiderstraat1724246205v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases verkoper q.q. Zuiderstraat1724246205v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases molenaar (hout-)verkoper van 1/6 Zuiderstraat 311724246198v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases verkoper q.q. Zuiderstraat 311724246198v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam, c.s.koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 35168424227v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braamverkoper Grote Ossenmarkt 4170024456r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braamverkoper Grote Ossenmarkt 4170024456r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braamverkoper Noordijs170024456r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braamkoopmankoper Kerkpoortstraat 131695243172v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braamverkoper Noordijs170024456r
BRAAM, KLASES Gooytien Clases Braemkoper door niaar Hoogstraat 5168524264r
BRAAM, GAUKE KLASES Goucke Clases Braamnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)169424392r
BRAAM, GAUKE KLASESde verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braamnaastligger ten westen Rapenburg 121687242202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Rapenburg 121687242202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Kerkpad 11687242204r
KLASES, GRIETJE Griet Clases koper Liemendijk1622230314v
SCHRIK, GRIETJE KLASESwijlen Grietie Clases Schrikerflater Lanen 161737249210r
KLASES, GRIETJE Grietje Clases verkoper Schritsen 41703244234v
KLASES, GRIETJE Grietje Clases koper Zoutsloot 981726246285v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Wijnsmakoper Rommelhaven 26b173124840v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmakoper William Boothstraat 5172824788r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmaverkoper van 1/3 Lanen 11728247115r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmakoper Scheffersplein OZ172824788r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmaverkoper Noorderhaven 106achter1741250145v
BLOK, GRIETJE KLASES Grytie Clases Blokkoper Zoutsloot 491734248339v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytie Clases Winsmaverkoper Rommelhaven 26b17392505r
KLASES, HARINGde weduwe van Haering Clases naastligger ten westen Zuiderhaven 6175325347v
KLASES, HARING Haring Clases koper door niaar huisNoorderhaven 71726246255v
KLASES, HARING Haring Clases , c.u.koper huisWeeshuisstraat 171726246249v
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyerkoper schuur met ten oosten een ledige plaatsRozengracht 3164923662v
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyernaastligger ten westen Both Apothekerstraat 8164823631r
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyerverkoper Both Apothekerstraat 8164823631r
KLASES, HARTMAN Hartman Clases naastligger ten westen Hofstraat 47west1682241189v
KLASES, HARTMAN Hartman Clases* wevernaastligger ten westen Hofstraat 47west1691242353v
KLASES, HARTMAN Hartman Clases naastligger ten westen Hofstraat 47west1698243354r
KLASES, HERE Heere Clases , c.u.eigenaar van 1/4 en huurder 1 woning (p.j.)Voorstraat 621787262149v
KLASES, HENDRIK Hendrick Clases verkoper Droogstraat NZ168424225v
KLASES, HENDRIK Hendrick Clases verkoper Wortelstraat 1168424226r
KLASES, HENDRIKJE Hendrickje Clases koper Nieuwstraat1682241226r
KLASES, HENDRIKwijlen Hendrik Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
KLASES, HERE Herre Clases huurder beneden (p.j.)Havenplein 261806267252r
KLASES, HILTJE Hiltie Clases verkoper Weverstraat NZ173524951r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper Hofstraat 19oost1791263289v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 pan- en estrikwerk met kleimolen en knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ1765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Zoutsloot NZ1765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekkoper van 1/4 2/3 stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJzenbeekeigenaar van 1/3 Achterstraat 491765256103v
KLASES, HISKE His Clases koper Zoutsloot 1161723057r
KLASES, HISKE Hiske Clases verkoper Lammert Warndersteeg 14172124694v
KLASES, HISKE Hiske Clases , pro se et nom. lib.verkoper Kerkpoortstraat 45171924634r
KLASES, HOMME Homme Clases sleefmaker (mr. -)koper huis met tuin daarachterSchritsen 261738249266r
KLASES, HOMME Homme Clases , c.s.naastligger ten noorden Zuiderhaven 631754253151v
KLASES, HUBERT Huybert Clases naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2164323562r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Zoutsloot NZ1765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper van 3/4 Achterstraat 491765256103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 16176125558v
KLASES, HIELKJE Hylkjen Clases geniaarde koper Zoutsloot 87166523919r
KLASES, IEMKJE Imke Clases koper Brouwersstraat 91722246149v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peenverkoper Kleine Bredeplaats 171785261296r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
ROORDA, JAKOB KLASES Jacob Clases van der Roordaverkoper q.q. Bildtstraat 13163123336r
KLASES, JANKE Jan Clases , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/6 Zuiderstraat 121724246204v
KLASES, JANKE Jan Clases , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/6 Zuiderstraat1724246205v
KLASES, JAN Jan Clases melktappernaastligger ten zuiden William Boothstraat 311791263332v
KLASES, JANKE Jan Clases , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/6 Zuiderstraat 311724246198v
KLASES, JANKE Jancke Clases , bejaarde ongehuwde dochterkoper huisLanen 481704244261r
KLASES, JANKE Jancke Clases koopmankoper van 1/2 1/10 huis met kamers erachterSchritsen NZ167124038r
KLASES, JANKE Jancke Clases eigenaar van 7/10 Schritsen NZ167124038r
KLASES, JANKE Janke Clases verkoper Molenpad 9a1717245288v
KLASES, JELLEwijlen Jelle Clases verkoper Noorderhaven 1081662238144r
KLASES, JELTJE Jeltie Clases koper twee kamersSchoolsteeg WZ168424248v
KLASES, JELTJE Jeltie Clases naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ168424248v
KLASES, JOHANNES Joannes Clases pannenbakkerkoper huisSteenhouwersstraat 21690242306r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurien Clases Fonteinkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 601698243360v
KLASES, JURJEN Jurjen Clases makelaarverkoper Grote Kerkstraat 21728247213v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clases Fonteinverkoper Franekereind 121706244327v
KLASES, JURJEN Jurrien Clases huurder Noorderhaven 41725246246v
KLASES, JURJEN Jurrien Clases , c.u.metselaarkoper huisGrote Kerkstraat 21711245143v
KLASES, JURJEN Jurrien Clases , c.u.koper huisNoorderhaven 51726246252v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clases Fonteinverkoper Zuiderhaven ZZ1673240126r
KLASES, KNIERKE Knierke Clases koper door niaar huis waar in de voorgevel het Haantje staat, recht langs de Kleine KerkstraatGrote Kerkstraat 18het Haantje170124499r
KLASES, KNIERKE Knierke Clases verkoper Grote Kerkstraat 181702244170v
KLASES, KNIERKE Knirke Clases geniaarde koper Grote Kerkstraat 181690242327v
TROMP, LAMMERT KLASESwijlen Lambert Clases Tromplijnslagerverkoper Nieuwstraat 311705244310v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormakerverkoper Zoutsloot 641689242268v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormakerverkoper Droogstraat 771689242268v
KLASES, LEENDERT Leenert Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
KLASES, LEENTJE Leentie Clases koper Vioolsteeg OZ170824561r
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1176525696v
KLASES, LIJSBETwoning bewoond door Lijsbet Clases naastligger ten oosten Hondenstraat 5west1732248132v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases koper Heiligeweg 241706244340r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Heiligeweg 2417072458v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Bargebuurt 2zuid170724519r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Voorstraat 91170724534r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Voorstraat 93achter170724535v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Schoolsteeg170724536r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clases verkoper Zuiderhaven ZZ173124820r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clases koper Rozengracht 141689242270v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clases naastligger ten noorden Rozengracht 141689242270v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clases , vrijsterverkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, LIJSBET Lijske Clases , voor haar kinderenverkoper Voorstraat 671658237245r
KLASES, LODEWIJK Lodewijk Clases , c.u.huurder Wortelstraat 111769257104v
KLASES, LOLKJE Lolk Clases verkoper Grote Kerkstraat 461704244240r
KLASES, LOURENS Lourens Clases slager (mr. -)huurder Hondenstraat 41752252231v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clases Costernaastligger ten oosten Hoogstraat 39178326140v
KLASES, LOUWwijlen Louw Clases schipper op Dokkum (trekveer-)koper Nieuwstraat WZ1761255109v
KLASES, LUTSKE Lutske Clases winkelierseverkoper Zoutsloot 531736249107r
KLASES, LUTSKE Lutske Clases verkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
SMID, MARTJEN KLASES Maartje Clases Smithverkoper Zoutsloot 711787262238v
KLASES, MARIA Marijke Clases koper Grote Kerkstraat 191695243143r
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huisZeilmakersstraat 131767256234v
BLOK, MARIA KLASESde erfgenamen van wijlen Marijke Clases Bloknaastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
KLASES, MARTENde weduwe van Marten Clases naastligger ten westen Lanen 85oost1669239200v
KLASES, MARTEN Marten Clases slager (mr. varkens-)huurder (p.j.)Rommelhaven 61773258109r
KLASES, MARTEN Marten Clases bewoner huis bij de grote sluis Voorstraat ZZ1773258111r
KLASES, MARTEN Marten Clases koper schuurHofstraat ZZ1662238148r
KLASES, MARTEN Marten Clases , c.s.huurder Heiligeweg 8169324371v
KLASES, MARTJEN Martien Clases koper kamerLanen 71vier_achter168024169v
KLASES, MARTJEN Martjen Clases , bejaarde dochterverkoper Lanen 71vier_achter1704244256r
KLASES, MARTJEN Martyen Clases koper Kleine Kerkstraat 5162723227v
KLASES, MARIA Mary Clases verkoper Schritsen 521622230304v
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper kamerGardenierstraat ZZ163123313v
KLASES, MAAIKE Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, MAAIKE Mayke Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, METJE Mettie Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Blok, c.s.koper stuk grondVoorstraat 951787262179r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Bloknaastligger ten oosten Voorstraat 951787262179r
BLOK, MINNE KLASESde heer Minne Clases Blok, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 951787262179r
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 517272478v
KLASES, NEELTJE Neelcke Clases verkoper Rozengracht 101613229142v
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases koper Vijver 71715245254r
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases koper Molenpad 91706244330v
KLASES, OEGE Oege Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
KLASES, OEPKE Oepke Clases huurder 3 Noorderhaven 261730247329r
KLASES, PIETER Pieter Clases naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 47176425682v
KLASES, PIETERde weduwe van Pieter Clases naastligger ten noorden Kerkpad 321762255142r
KLASES, PIETERhet zomerhuis van Pieter Clases koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 361785261269v
KLASES, PIETER Pieter Clases kompasmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 20173624913va
KLASES, PIETER Pieter Clases wever (bont-)koper woningKerkpoortstraat 4517432515r
KLASES, PIETJE Pietje Clases koper Hoogstraat 211782260187v
KLASES, PIETJE Pietje Clases naastligger ten zuiden Lanen 64173124828v
KLASES, PIETJE Pietje Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
HINGST, PIETJE KLASES Pietje Clases Hingst, minderjarigeverkoper van 1/2 Vissersstraat 11740250114r
KLASES, PIETER Pyter Clases kompasmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 20173724915va
KLASES, PIETJE Pytie Clases verkoper Ooievaarsteeg WZ1733248203r
KLASES, PIETJE Pytje Clases , minderjarigeverkoper Noorderhaven 221740250135r
KLASES, PIETJE Pyttje Clases huurder Schritsen 56noordoost1736249130v
KLASES, REINERde huisinge van Reiner Clases , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1716245266v
FONTEIN, REINER KLASESals bewoner Reiner Clases Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven 73oost1699243397v
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u.blokmaker en schipper op Franekerverkoper Havenplein 141659237211v
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clases Fonteinnaastligger ten oosten Schoolstraat 11696243188r
BEER, RINNERT KLASES Rinnert Clases de Beerverkoper Lammert Warndersteeg 141787262155r
KLASES, RINSKE Rins Clases verkoper Franekereind 2159722813v
SCHRIK, RINSKE KLASES Rinske Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
KLASES, RINTJE Rintie Clases huurder Grote Bredeplaats 331737249203r
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmakerkoper huisSimon Stijlstraat 21706244325r
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmakernaastligger ten noorden Werfpad ZZ170724521r
KLASES, RINTJEwijlen Rintje Clases blokmaker (mr. -)verkoper van 3/4 Simon Stijlstraat 2173925028v
KLASES, RINTJE Rintje Clases verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 2173925028v
KLASES, RIKSTJE Rixtje Clases koper Kerkpoortstraat 691765256114r
KLASES, ROBIJN Robijn Clases , c.u.huurder (p.j.)Herenwaltje 9178926386r
KLASES, ROBIJN Robijn Clases , c.u.huurder (p.j.)Herenwaltje 11178926386r
KLASES, ROELOFde kamer van de erfgenamen van wijlen Roeloff Clases naastligger Zuiderhaven 52166523910r
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 141786262125v
KLASES, ROMMERT Rommert Clases verkoper Karremanstraat 151766256229r
KLASES, ROMMERT Rommert Clases naastligger ten noorden Vijverstraat 171796264315r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Clases Overdijkschoenmaker (mr. -)koper huisHoogstraat 1achter1798265124r
OVERDIJK, ROMMERT KLASES Rommert Clases Overdijkschoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Hoogstraat 1achter1798265124r
KLASES, ROMKJE Rompkien Clases verkoper Brouwersstraat 191737249166r
KLASES, RUURDJE Ruirdtje Clases verkoper onbekend1701244119v
KLASES, SAKE Sake Clases , c.u.koper huisVoorstraat 671641234135v
KLASES, SIBBELTJE Sibbeltje Clases koper Noordermolen 1176125549v
KLASES, SIERK Sierck Clases kousenbreier [staat: hoosbreider]naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
KLASES, SIERKde weduwe van Sierk Clases naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11twee_achter1695243155r
KLASES, SJOERD Sioerd Clases verkoper Lanen 65west_achter1663238161v
KLASES, SJOUKJEwijlen Siouckien Clases verkoper Zuiderhaven NZ1633233126v
KLASES, SIERKde weduwe van Sjerck Clases naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11twee_achter169324367v
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Clases koper Vijverstraat 51758254163r
KLASES, SJOUKJE Sjoukjen Clases verkoper Schritsen 171751252166r
KLASES, SJOUKJE Sjoukjen Clases Hoogstraatenverkoper Rozengracht 271774258131r
KLASES, SJOUKE Sjouwke Clases koper stal en wagenhuisKerkpoortstraat 261806267258r
KLASES, Stijntie Clases koper Voorstraat 58166723984v
KLASES, STIJNTJE Stijntie Clases koper Voorstraat 331626231127v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper van 1/2 Zoutsloot 111174025099r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper van 1/2 Zoutsloot 99174025099r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 161751252168v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Scheffersplein 231751252170r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntje Clases Wijnsmakoper van 1/2 Zoutsloot 111173124835r
KLASES, SWIERde weduwe van Sweer Clases naastligger ten westen Noorderhaven 22173124868r
KLASES, SIEBE Sybbe Clases , c.u.huurder Voorstraat 5170124497v
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper Grote Kerkstraat 351630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper Kruisstraat NZ1630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper buiten Harlingen1630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper onbekend1630232151r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoekoper Brouwersstraat 181726246266r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoeverkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
KLASES, TEETSKE Teetske Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131716245256v
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Teetske Clases Bontekoeverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
KLASES, TETJE Tetje Clases verkoper Brouwersstraat 231690242333r
KLASES, TETJE Tettie Clases verkoper Achterstraat 1417392508v
KLASES, TETJE Tettie Clases koper Brouwersstraat 2316782414r
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TEUNIS Teunis Clases huurder zuid boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clases IJsenbeekkoopmankoper huis en brouwerijBrouwersstraat 22176125596r
KLASES, TIETJE Tiedt Clases koper Romastraat1606228502ar
KLASES, TJERK Tierck Clases koper kamerLiemendijk WZ163223358r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clases naastligger ten zuiden Zuiderstraat 141790263253v
KLASES, TJEERD Tjeerd Clases scheepstimmermankoper keuken schietende agter het huis door de koper bewoondZuiderstraat 121789263141r
KLASES, TJEPKE Tjepke Clases schipper (wijd-)verkoper Romastraat 51682241232v
KLASES, TJEPKE Tjepke Clases , c.u.huurder grote voorhuis (p.j.)Zuiderhaven 611767256254v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Clases Bakkerkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases huurder Kerkpoortstraat 21697243264r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases verkoper van 1/2 Rozengracht 171754253135v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases koper Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases koper Schritsen 1oost1736249135v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases naastligger ten oosten Schritsen 1oost1736249135v
KLASES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Clases erflater Both Apothekerstraat 817402505va
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases houtkoperverkoper van 1/2 Schritsen 1oost176125563r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases , c.s.verkoper Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJEdochter Trijntje Clases Falkens, c.u.verkoper Voorstraat 201730247365v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkenskoper door niaar van 1/2 huisHerenwaltje 9173124854r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Houtkooperverkoper van 1/2 Schritsen 3176025517r
WIT, TRIJNTJE KLASES Trijntje Clases de Wittkoper Rommelhaven 8178326169v
KLASES, TIETJE Tyttie Clases verkoper Scheerstraat 11170824540v
KLASES, TIETJE Tyttie Clases geniaarde koper Gardenierstraat 21716245259v
KLASES, TJAMKE Tziamke Clases bewoner Grote Kerkstraat 151766256225r
KLASES, TJAMKE Tziamke Clases verkoper Grote Kerkstraat 151766256225r
KLASES, FROUKJE Vrouck Clases winkelierhuurder Grote Kerkstraat 22168524265v
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverpachter grond Voorstraat 73achter163123310v
KLASES, WILLEM Willem Clases bakkerverkoper Voorstraat 73achter163123310v
KLASES, WILLEM Willem Clases verkoper Zoutsloot 1166723973v
KLASES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Clases naastligger ten oosten Hoogstraat 111711245139v
KLASES, WILLEM Willem Clases Truitiennaastligger ten oosten Zoutsloot 39166723916ra
KLASES, WILKE Wiltje Clases wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141730247349r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Droogstraat NZ173925041r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 331737249203r
KLASES, WOPKJE Wopkien Clases koper Zuiderhaven 161663238190v
KLASES, WOPKJE Wopkien Clases koper Zuiderhaven ZZ1674240134v
KLASES, WOPKJE Wopkien Clases naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1674240134v
KLASES, WIEBE Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v
KLASES, WIEBE Wybe Clases scheepstimmermankoper van 1/4 Zuiderhaven 36west1766256170r
KLASES, WIEBE Wybe Clases scheepstimmerbaasverkoper Noorderhoofd 11782260211r
KLASES, WIEBREN Wybren Clases uitdragerverkoper Lanen 911789263146v
SCHRIK, WIEBRICHJE KLASES Wybrigjen Clases Schrikverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
KLASES, WIEGER Wyger Clases verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen1668239156r
KLASES, Wypk Clases naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1675240202v
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1676240245v
KLASES, WIEPKJE Wypkien Clases winkeliersekoper huisNieuwstraat 66173524979v
KLASES, WIEPKJE Wypkien Clases naastligger ten noorden Franekereind 29oost1738249350r
KLASES, WIEPKJE Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
KLASES, WIEPKJE Wypkjen Clases verwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
KLASES, WIETSE Wytze Clases verkoper Grote Kerkstraat 35179826577v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kleine Bredeplaats 21171824623v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kerkpoortstraat 591733248232r
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kerkpoortstraat 1176025529v
KLASES, IEBELTJE Ybeltje Clases verkoper Kruisstraat 5oost172724723v
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Clases Braemverkoper Voorstraat 14170024457r
KLASES, IETJE Ytie Clases verkoper Grote Kerkstraat 351697243325r
KLASES, IETSENwijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ1789263144r
KLASES, IETJE Yttie Clases verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
KLASES, IETJE Yttie Clases koper Lombardstraat1685242100v
KLASES, ANTJE Anna Clasis koper Kerkpoortstraat 391615229252v
KLASES, ANTJE Antje Clasis verkoper Zuiderstraat 271729247280r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm landbuiten Harlingen1658237173ar
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 16164223534r
KLASES, JAN Jan Classen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 171695243177r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteynnaastligger ten oosten Havenplein 201686242127r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Classen Fonteinnaastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ1698243375r
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 161633233119r
, SWAANTJE Swaen Clayses verwandelaar Brouwersstraat 271613229163r
KLASES, AREND Ane Clazen scheepstimmermanverkoper onbekend1755253197r
KLASES, DOUWEde afgestane boedel van Douwe Clazen verkoper Rommelhaven 21760254257v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Zoutsloot NZ1774258178v
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clazen IJzenbeekverkoper Achterstraat 491774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Zoutsloot NZ1774258178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeekkoopmanverkoper Achterstraat 491774258178v
KLASES, JAKOB Jacob Clazen uitdragerverkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
KLASES, JAKOB Jacob Clazen verkoper Hoogstraat 22166523929v
KLASES, JAN Jan Clazen metselaar en winkelier (mr. -)verkoper Lanen 861771257222r
KLASES, JAN Jan Clazen huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 211770257179r
KOSTER, LOURENS KLASESwijlen Lourens Clazen Costererflater Hoogstraat 411791263313r
KOSTER, LOURENS KLASES Louwrens Clazen Kosterkoper pakhuis waarin boven een synagogeGrote Ossenmarkt 21775258201v
KOOL, PIETER KLASES Pyter Clazen Koolnaastligger ten westen Liemendijk 21758254147v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clazen IJzenbeekbontrederkoper huisZoutsloot 451755253199r
HUISMAN, WILLEM KLASES Willem Clazen Huismanverkoper Heiligeweg 261774258153r
HUISMAN, WILLEM KLASES Willem Clazen Huismanverkoper Franekerpoort (gebied) ZZ1774258153r
KLASES, JANKEstal van weduwe Jan Clazens naastligger ten noorden Zoutsloot 381731247383v
KLASES, ARJEN Arjen Clazes , c.u.huurder Schritsen 261758254150r
KLASES, ARJEN Arjen Clazes winkelierkoper huisHeiligeweg 41758254151r
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.)Karremanstraat 121763255201v
BRUG, FEDDE KLASES Feddo Clazes van der Brug, minderjarigkoper door niaar van 3/8 5/8 huisHondenstraat 121754253162v
KLASES, FOEKE Foecke Clazes scheepstimmermankoper door niaar huisHofstraat 21oost176025516r
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden Noorderhaven 10achter1790263200r
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Clazes Blockkoper Bildtstraat 71759254209v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsmaverkoper William Boothstraat 51754253169r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsmaverkoper Scheffersplein OZ1754253169r
BLOK, GRIETJE KLASES Gryttje Clazes Blokverkoper Zoutsloot 491771257189v
KLASES, HARINGde weduwe van Haring Clazes naastligger ten westen Zuiderhaven 61758254144v
KLASES, HOMME Homme Clazes zeefmaker (oud mr. -)verkoper Schritsen 261758254150r
KLASES, JAN Jan Clazes huurder (p.j.)Tiepelsteeg1771257206v
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 11763255213r
KLASES, PIETER Pytter Clazes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
KLASES, PIETER Pytter Clazes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
HINGST, PIETJE KLASES Pyttje Clazes Hingstkoper op redemptie Grote Bredeplaats 6west1771257225r
HINGST, PIETJE KLASES Pyttje Clazes Hingstverkoper Noorderhaven 931771257216r
KLASES, SIERKJEwijlen Sierkje Clazes erflater Gardenierstraat NZ1753253273r
KLASES, TJEERD Tjeerd Clazes naastligger ten noorden Zuiderstraat 181774258145v
KLASES, TJEERD Tjeerd Clazes scheepstimmermanverkoper q.q. Zuiderstraat 181774258145v
KLASES, TJEPKE Tjepke Clazes , c.s.schipperhuurder Zuiderhaven 61175725491r
KLASES, Tjiektske Clazes koper Zuiderpoortsmolen 11771257203r
, BARTELDde achteruit- en ingang van Bartel Cleisen , c.u.naastligger ten westen Hofstraat 17tuin1706244318v
, BARTELDhuis en hof van Bartel Cleisen , c.u.naastligger ten zuiden Hofstraat 17tuin1706244318v
, BARTELD Bartel Cleisen , c.u.verkoper Hofstraat 17tuin1706244318v
, BARTELDwijlen Bartel Cleisen verkoper Hofstraat 17west1709245314v
, BARTELD Bartel Cleisen herbergierkoper huis en herberg genaamd de Fontein met o.a. truktafel en klosbaanHofstraat 17westde Fontein1704244245v
, BARTELD Bartel Cleisen , c.u.herbergierhuurder Hofstraat 17west169224317v
LANTING, BARTELD de erfgenamen van wijlen Bartel Cleisen Lantingverpachter grond Grote Ossenmarkt 181734248346r
, BARTELDde erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Cleisen Lantinghverpachter grond Grote Ossenmarkt 18169424384r
KLEISES, TRIJNTJE Trijn Cleises naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18166823925ra
KLEISES, TRIJNTJE Trijntje Cleises koper huisBoth Apothekerstraat 8172724746v
, BARTELDde ruigscherne van Bartel Cleissens naastligger ten westen Kruisstraat 5west1644235142v
, BARTELDde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantinghverkoper Zoutsloot 38167924147r
CLEMENS, HENDRIK Hendrik Clemens koper huisLanen 541810269110r
CLEMENS, JAAIKE Jay Clemens verkoper Achterstraat161122924r
KLEISES, BARTELDde plaats van Bartel Cleys naastligger ten zuiden Kruisstraat164823629v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleys , c.u.verkoper Gardenierstraat 111641234154v
KLEISES, BARTELDhuis en brouwerij van Bartel Cleysen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61641234137v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen naastligger ten oosten Kruisstraat 3oost1641234157r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwernaastligger ten oosten Kruisstraat 6164323547v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwernaastligger ten zuiden Kruisstraat 6164323547v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwerverkoper Kruisstraat 6164323547v
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghkoper huis of koeschuurZoutsloot 38166623937v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u.geniaarde koper ten oosten van Harlingen1647235262v
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghaanhandelaar grondpacht van 12-00-00 CGten oosten van Harlingen1674240135r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghverwandelaar Heiligeweg 91674240135r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghverwandelaar Heiligeweg1674240135r
KLEISES, BARTELDburgervaandrig Bartel Cleysen Lantinghnaastligger ten oosten [staat: noordoosten] Heiligeweg 71647235252r
KLEISES, BARTELDHopman Bartel Cleysen Lantinghverkoper van 1/6 Zuiderhaven 18164923688v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 111647235254r
KLEISES, HARMEN Harmen Cleysen naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter164023493r
KLEISES, SWAANTJE Swaen Cleysen aanhandelaar Spekmarkt 21613229145r
KLEISES, SWAANTJE Swaen Cleysen verkoper Spekmarkt 21613229145v
, BARTELDde schuur van Bartel Cleysens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 101646235219v
KLEISES, AAFKE Aefke Cleyses koper Zuiderhaven NZ1634233145r
LANTING, AAFKE KLEISES Aefke Cleyses Lantingkoper Grote Ossenmarkt 161653236225v
KLEISES, TRIJNTJE Trijntie Cleyses naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18165623793v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleyssen , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 35164323546r
LANTING, BARTELD KLEISESde heer Bartle Cleyssen Lantingverpachter grond Liemendijk NZ165623777v
, AAFKE Aefke Cleysses koper Zuiderstraat1644235121r
JAKOBS, MEINERT Meindert Cobes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Coenderts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ168424248r
, HESSEL Hessel Coenerdts naastligger ten noorden onbekend159822877v
KOENRAADS, HARMEN Harmen Coenerts protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats NZ1598228101r
KOENRAADS, HIBBE Hebbe Coenerts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18166523923v
KOENRAADS, HENDRIKvroedsman Hendrick Coenerts verkoper q.q. Alemanssteeg OZ1658237250v
KOENRAADS, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1600228215v
KOENRAADS, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen1600228215v
KOENRAADS, HESSELwijlen Hessel Coenerts eerdere eigenaar (volgens een koopbrief van 15 nov 1585)Grote Bredeplaats 2716152306v
KOENRAADS, HESSELwijlen Hessel Coenerts verkoper ten noorden van Harlingen1603228359r
KOENRAADS, HESSELwijlen Hessel Coenerts verkoper buiten Harlingen1603228359r
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
KOENRAADS, KORNELIS Cornelis Coenes naastligger ten westen Zuiderhaven 41782260292v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmakerverkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
KOENRAADS, HEPKE Hepke Coenes metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 151672240105v
KOENRAADS, HEPKE Hepke Coenes , c.u.verkoper Droogstraat 59166623953v
KOENRAADS, HEPKE Hepke Coenes koper kamer, loods en plaatsHeiligeweg 15166623941v
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Coenes Bontekoeverkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
KOENRAADS, JAN Jan Coenes geniaarde koper Brouwersstraat 141682241227r
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)koper provisioneel huis geschikt als bakkerijBrouwersstraat 14168224162va
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)bewoner Brouwersstraat 14168224162va
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
KOENRAADS, JAN Jan Coenes verkoper van 1/2 Bildtstraat 151715245240r
KOENRAADS, JAN Jan Coenes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid168524267r
BONTEKOE, JAN KOENRAADS Jan Coenes Bontekoenaastligger ten westen Zuiderhaven 21779259207v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , c.u.koper huis met put, bak en plaatsonbekend166623948v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koper van een houten loods Zoutsloot 641685242102v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koper van een houten loods Droogstraat 771685242102v
KOENRAADS, WILLEM[als huurder] Willem Coenes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21682241226v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koopmankoper woningSpinhuisstraat168424255r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmakernaastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter1685242103r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes naastligger ten noorden Noorderhaven 1071668239133r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 4167524020va
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker en koopman (mr. -)koper huisSteenhouwersstraat WZ1682241233v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmakerverkoper Sint Jacobstraat 4167924151ar
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koopmanverkoper Spinhuisstraat168524294r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker en koopman (mr. -)koper huisplaats met hout en getimmerZoutsloot 61682241218r
KOENRAADS, WILLEMgrondpacht uit een pakhuis achter het huis in de Katterug van Willem Coenes eigenaar perceel onbekend1701244119v
KOENRAADS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Coenes huurder (totaal p.j.)Sint Jacobstraat 4170724520r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes kuiper (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 41689242278r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes kuiper (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker (mr. -)koper pakhuis, dat het brouwhuis is geweest van Haringh SinnamaNoorderhaven 112achter1675240197v
KOENRAADS, WILLEMhet achterhuis van Willem Coenes naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter1675240197v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker en koopman (mr. -)verkoper Zoutsloot 661682241223v
KOENRAADS, JAN Jan Coenis bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1689242272v
KOENRAADS, WILLEMwijlen Willem Coenis cementmakerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41703244212r
KOENRAADS, WILLEMde boedel van wijlen Willem Coenis cementmakererflater Sint Jacobstraat 41703244212r
KOENRAADS, JOHANNES Johan Coenraad Heinserkoper huisSimon Stijlstraat 1180826854v
KOENRAADS, JOHANNESde koper Johan Coenraad Heinserhuurder Simon Stijlstraat 1180826854v
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraad Bakkerbode Admiraliteit in Frieslanderflater Schritsen 5oost1810269102r
KOENRAADS, ABEweduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads verkoper Rozengracht 22163923485v
KOENRAADS, BERENDde crediteuren van Beern Coenraads verkoper Wortelstraat 1164223516r
KOENRAADS, BERENDde weduwe van Beernd Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.)Wasbleek 13178126057v
KOENRAADS, BEREND Beernt Coenraads , c.u.huurder (p.w.)Kerkpad 201770257176v
KOENRAADS, BERENDde weduwe van Beernt Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.)Wasbleek ZZ1781260145r
KOENRAADS, KORNELISwijlen Cornelis Coenraads erflater Havenplein 26178626293v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoeverver en glasmakerkoper huis en tuinHavenplein 261774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u.verver en glasmakerhuurder Havenplein 261774258138r
KOENRAADS, GRIETJE Grietje Coenraads verkoper van 1/2 Rinnertspijp 101770257151v
KOENRAADS, GRIETJE Grytje Coenraads koper Rinnertspijp 101740250111r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSoud burgemeester Hendrick Coenraads Ludingatuin grenst aan het perceel van Jetse Joannes Noorderkade 13168024179v
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Coenraads naastligger ten oosten Voorstraat 321669239208v
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Coenraads verkoper q.q. Lanen 62166923935ra
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen burgemeester Hendrik Coenraads Ludinganaastligger ten oosten Voorstraat 321705244281v
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 26178626293v
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 26178626293v
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17175625444v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenverkoper Nieuwstraat 20176825756r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenwever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 201737249199v
KOENRAADS, JOHANNESals bewoner Johannes Coenraads naastligger ten oosten Hofstraat 451704244259v
KOENRAADS, DJURREde weduwe van Jurre Coenraads huurder (p.j.)Karremanstraat 101788262255r
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakkerschoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 311782260181r
KOENRAADS, W. W. Coenraads bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 551789263170r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backernaastligger ten westen Rapenburg1785261300r
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper Kerkpoortstraat 5318032672v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 11787262166r
BAKKER, WILLEM KOENRAADSwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisRozengracht 51778259146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis, weefwinkel en kamerRozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel erfZuiderhaven 431775258237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Bildtstraat 4178826355v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 211626231109v
KOENRAADS, ABEburgemeester Abbe Coenraadts naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)163723442r
KOENRAADS, HENDRIKburgemeester Hendrick Coenraadts verkoper q.q. Rapenburg NZ166423825va
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde hof van oud burgemeester Hendrick Coenraadts Ludinganaastligger ten oosten Noorderkade 13168024198v
KOENRAADS, HENDRIKburgemeester Hendrik Coenraadts verkoper Sint Odolphisteeg OZ166523914v
KOENRAADS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinganaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 51695243162v
KOENRAADS, MAAIKE Maeycke Coenraadts verkoper Voorstraat 40achter167124069v
KOENRAADS, CHRISTIAAN Carstiaen Coenraats koper huis en erf daer Maestricht uytsteecktSchritsen 58Maestricht1618230118r
KOENRAADS, HENDRIKburgerhopman Hendrick Coenraats naastligger ten oosten Voorstraat 321654236272v
KOENRAADS, HENDRIKburgemeester Hendrik Coenraats verkoper q.q. Rozengracht 19166423823va
KOENRAADS, HENDRIKgrondpacht uit het huis van gemeensman Hendrik Coenraats eigenaar perceel ([staat: 3-14-00 GG])Kerkpoortstraat 31166123882r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds koper huis en plaatsRozengracht 18163123315r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds naastligger ten oosten Rozengracht 18163123315r
KOENRAADS, HENDRIKgemeensman Hendrick Coenraeds verpachter grond Sint Odolphisteeg 101661238108v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraeds Ludinganaastligger ten oosten Voorstraat 32170024437v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groennaastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1717432512r
KOENRAADS, MAAIKEde hof van Maycke Coenraeds naastligger ten oosten Voorstraat 38166123871v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Schritsen 4163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271669239196v
KOENRAADS, HENDRIKgemeensman Hendrick Coenraedts verkoper q.q. Heiligeweg 616602384ra
KOENRAADS, HENDRIKgemeensman Hendrick Coenraedts koper huis waar de IJseren Man uithangt, met achterkamer, loods en een ledige plaats ertussenSint Jacobstraat 7de IJzeren Man166023828v
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ168424244r
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 91682241216r
KOENRAADS, HENDRIKgrondpacht uit het panwerk van oud burgemeester Hendrick Coenraedts eigenaar perceel Franekertrekvaart ZZ168024125ra
KOENRAADS, HENDRIKgemeensman Hendrick Coenraedts verpachter grond Voorstraat 38166123871v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludingaverkoper Sint Christoffelsteeg OZ1694243110r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrick Coenraedts Ludingaverkoper Sint Odolphisteeg 201694243110r
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSburgemeester Hendrick Coenraedts Ludingaverkoper ten zuiden van Harlingen16922433v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSwijlen Hendrick Coenraedts Ludingaerflater Gardenierstraat 141695243149v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSoud burgemeester Hendrick Coenraedts Luidinganaastligger ten westen* Sint Jacobstraat 91682241211v
, HENDRIK Hendrick Coenraerdts naastligger ten noorden Voorstraat 341644235101v
, HENDRIK Hendrick Coenraerdts bakkerkoper huisKerkpoortstraat 291644235150v
KOENRAADS, ABEhet panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht 201634233139r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets koopmankoper 1/2 ovenhuis, ledige plaats met daarachter het panwerk en loodsRozengracht 301629232107r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets verkoper q.q. Grote Kerkstraat 361631232186r
KOENRAADS, HENDRIK Hendrik Coenraets naastligger ten oosten Voorstraat 321640234100r
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Coenraets verpachter grond ([staat: 2-14-00 GG])Kerkpoortstraat 271669239212v
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Coenraets verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 271669239212v
KOENRAADS, MAAIKE Maycke Coenraets verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 271669239212v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltie Coenraets eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Leenert Coernelis Croddenboschnaastligger ten oosten Voorstraat 291654236276v
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
KOERTS, AREND Arend Coerts huurder Zuiderhaven 301775258213v
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
KOERTS, DOUWE Douwe Coerts huurder Nieuwstraat 341758254124r
KOERTS, GEERTJE Geertie Coerts verkoper Zoutsloot 11691242356r
KOERTS, GRIETJE Grietie Coerts naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ1696243215r
KOERTS, GRIETJE Gritie Coerts naastligger ten zuiden Bargebuurt1692242392r
KOERTS, GRIETJE Gryttje Coerts koper Bargebuurt WZ1704244248v
KOERTS, HANS Hans Jurjen Coerts soldaat compagnie kapitein Johan van Roordakoper kamerWeverstraat1653236246r
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleursverkoper Nieuwstraat OZ168224147va
KOERTS, JAKOBgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jacob Coerts eigenaar perceel Moriaanstraat 12167924130r
KOERTS, JAN Jan Coerts , c.u.verkoper Kleine Kerkstraat 516472362r
KOERTS, JURJEN Jurian Coerts koper grondpacht van 6-00-00 CGVijver1620230249v
KOERTS, JURJENgrondpacht uit het huis nu van Jurian Coerts eigenaar perceel Vijver1620230249v
KOERTS, JURJENde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jurian Coerts verkoper Vijver WZ162523146r
KOERTS, MICHIEL Michiel Coerts , c.u.koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Odolphisteeg 121633233108r
KOERTS, MICHIEL Michiel Coerts , c.u.koper kamer of weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Odolphisteeg 101633233108r
KOERTS, SIKKE Sicco Coerts huurder oostelijkste woning Franekereind 23west1687242167r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts koopmankoper van 1/3 Weverstraat168424238r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huis met een klein huisje ten westen, en plaatsFranekereind 23west168424213r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huisFranekereind 32168424245r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)geniaarde koper Kleine Bredeplaats 22167824115r
KOERTS, SIKKE Sicko Coerts verkoper Franekereind 23west1687242167r
KOERTS, SIEMEN Symen Coerts naastligger ten noorden Hoogstraat 271677240270r
KOERTS, SIEMEN Symon Coerts naastligger ten noorden Wortelstraat 1168424226r
KOERTS, SIEMEN Symon Coerts naastligger ten noorden Wortelstraat 1167824122r
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
KOERTS, KOERT Coert Coertsen verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
KOERTS, MAAIKE Mayke Coertsen koper Lombardstraat 41641234144r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Conelis koper Zuiderhaven 55162423124r
, KORNELISde weduwe en erfgenamen van Cornelis Conincx verpachter grond (afkoopsom: 16-02-00 GG)Oosterkeetstraat1599228160v
KOENRAADS, HENDRIKburgerhopman Hendrick Conraeds , c.u.koper panwerk, twee woningen, twee loodsen, hof en prieel, kleiputten oosten van Harlingen1657237112r
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woudekapitein transportjacht Admiraliteit in Frieslandkoper huisHavenplein 141726246275v
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jachtverkoper van 1/2 Romastraat1781260138r
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 141786262125v
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen1786262127r
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het jacht van de stad Harlingenverkoper van 1/4 Zuiderhaven 27178126017v
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops geniaarde koper ten noorden van Harlingen162823248v
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops koper van 1/2 2 pm 3 einsen en 12 penningen land (per pm)ten noorden van Harlingen162823237v
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezelverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 11175225326v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Corneelis naastligger ten zuiden Vianen175325386r
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 21751252125v
KORNELIS, JAKOB Jacob Corneelis naastligger ten oosten Herenwaltje 191807267310r
KORNELIS, JAKOB Jacob Corneelis naastligger ten zuiden Herenwaltje 191807267310r
KORNELIS, JOUKE Jouke Corneelis scheepstimmermanverkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 11175225326v
KORNELIS, MARTJEN Maartje Corneelis verkoper Sint Jacobstraat 11175625429v
KORNELIS, ROBIJN Robijn Corneelis sleefmaker (mr. -)koper huisLanen 41751252122r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Corneles koper Vijver 6tuin1695243167r
KORNELIS, Cornelis protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 151598228100v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Hofstraat 23175725454v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9173124816r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachterGardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ1803266245r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
KORNELIS, AAFKEwijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 41778259133r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
KORNELIS, AALTJE Aaltie Cornelis verkoper Noordijs 25172124697v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Lanen 91achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten oosten Lanen 91achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Lanen 91achter1782260306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Heiligeweg 31782260222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
KORNELIS, AART Aart Cornelis verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 241808268131r
KORNELIS, ABE Abbe Cornelis naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253188r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)koper huisRomastraat 4oost176425621r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
KORNELIS, ABRAHAMwijlen Abraham Cornelis Beitzegatverkoper Romastraat 4oost176925799r
KORNELIS, ARJEN Adriaen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat1691242362r
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis koper huis genaempt de Arke NoaVoorstraat 23de Arke Noah162523187v
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
KORNELIS, AAGJE Aecht Cornelis verkoper Hoogstraat NZ1621230271v
KORNELIS, EDSE AEdse Cornelis bootsgezelkoper kamer (toe te betalen aan Jacob Hiddes en Trientie Harmens)Lanen 31685242104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis bootsgezelverkoper ten oosten van Harlingen1685242104r
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 191644235151r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper Romastraat 4oost1697243305r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 21716245259v
KORNELIS, AAFKEwijlen Aefke Cornelis verkoper Hofstraat 231766256219r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper Gardenierstraat 41704244264r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper door niaar huisRomastraat 11706244334r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis verkoper Romastraat 4oost1705244271v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Nieuwstraat 38168424258v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Noordijs 25167924151r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Brouwersstraat 251674240132r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 401715245240v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Bildtstraat 25172024674r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
KORNELIS, ARENDde kamers van Aen Cornelis naastligger ten westen Brouwersstraat 12zuid1641234125r
KORNELIS, AART Aert Cornelis koper kamer, loods, plaats(erachter)bak en medegebruik putBrouwersstraat 12zuid_achter163223349r
KORNELIS, AART Aet Cornelis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 12zuid1641234125r
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten oosten Hoogstraat 261749251251r
KORNELIS, AGE Age Cornelis , n.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1733248198v
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten westen Hoogstraat 301736249143r
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten noorden Lombardstraat NZ1742250255r
KORNELIS, AGE Age Cornelis naastligger ten oosten Hoogstraat 26174925218v
KORNELIS, AMERENS Amarenske Cornelis verkoper Weverstraat ZZ1711245155v
KORNELIS, AMERENS Amarinske Cornelis naastligger ten oosten Weverstraat 4170724516v
KORNELIS, EMILIUS Ameel Cornelis huurder (p.j.)Noorderhaven 1041726246282r
KORNELIS, EMILIUS Ameel Cornelis gebruiker Noorderhaven 1041732248120r
KORNELIS, AMERENShet huis van Amerenske Cornelis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 131676240221r
KORNELIS, AMERENShet huis van Amerenske Cornelis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 13167624034ra
KORNELIS, AMERENS Amerenske Cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 111676240226v
KORNELIS, ANDELEde weduwe van Andle Cornelis bewoner Franekereind1691242370v
KORNELIS, ANDRIES Andries Cornelis schipper (beurt-)koper door niaar huis nieuw geboud in 1756Grote Bredeplaats 191766256165v
KLEIN, ANDRIES KORNELISwijlen Andries Cornelis Kleinschipperverkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend159022938v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergierverkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergier [staat: hosper]verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergierverkoper van 1/6 Molenpad 9a1736249144v
KREEFT, ANNE KORNELIS Anne Cornelis Creeftverkoper Lanen ZZ1635233167r
KORNELIS, ANTJE Anneke Cornelis koper Kleine Bredeplaats 22162823244r
KORNELIS, ANTJE Anneke Cornelis koper Vijver 9162823244r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Lanen 351635233174v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , ongehuwde jonge dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ1712245182v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Rozengracht NZ1723246167r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis eigenaar westelijk deel en kamer Rozengracht NZ1723246167r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis naastligger ten westen Rozengracht NZ1723246167r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Droogstraat 9168424242v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , stiefdochter van de koperverkoper onbekend1621230278v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Bildtstraat 181618230133r
KORNELIS, ANTJEde weduwe Antie Cornelis verpachter grond Droogstraat 31606228518v
KORNELIS, ANTJEwijlen Antie Cornelis verkoper Droogstraat 91689242287r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Noorderhaven 721733248177v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper huisHeiligeweg 11164323571r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Spekmarkt 61619230187r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Kerkpoortstraat161122928r
KORNELIS, ANTJEwijlen Antie Cornelis verkoper Rozengracht ZZ164223513r
KORNELIS, ANTJEwijlen Antie Cornelis verkoper Rozengracht ZZ164223513r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Gardenierstraat167124057v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Vijver 91617230100r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Rozengracht NZ1722246129v
KORNELIS, ANTJEwijlen Antie Cornelis verkoper q.q. Hoogstraat 301736249143r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Heiligeweg 111647235254r
KORNELIS, ANTJEwijlen Antie Cornelis verkoper Noorderhaven 72173724917va
KORNELIS, ANTJEwijlen Antie Cornelis verkoper Noorderhaven 72173724918ra
HANENBURG, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis Hanenborchverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west16362346v
HEMERT, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis Wijngaardenverkoper Rozengracht 19173124858r
KORNELIS, ANTJE Antien Cornelis verkoper Droogstraat 31606228518v
KORNELIS, ANTJE Antje Cornelis geniaarde koper Lanen 11728247115r
KORNELIS, ANTJEwijlen Antje Cornelis erflater Zeilmakersstraat 111765256267v
KORNELIS, ANTJE Antje Cornelis winkelierkoper Kleine Kerkstraat 181736249122r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Hofstraat 221782260219v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Hoogstraat 171781260141r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Hoogstraat 251782260236r
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Karremanstraat 181771257202v
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Noorderhaven 821781260149v
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Wijngaardenkoper 1/3 huisHeiligeweg 661756253253r
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELISde koperse Antje Cornelis Wijngaarden, c.u.eigenaar van 2/3 Heiligeweg 661756253253r
KORNELIS, ANTJE Antke Cornelis koper Heiligeweg 521601228256v
KORNELIS, ANTONIUSwijlen Antoni Cornelis koper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
KORNELIS, ANTONIUS Antoni Cornelis , nae oostindien absentverkoper Schritsen 41703244234v
KORNELIS, ANTONIUSwijlen Antoni Cornelis verkoper Bargebuurt 201716245269v
KORNELIS, AREND Arent Cornelis huurder (p.w.)Vianen ZZ1701244106v
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerkoper huisLiemendijk 401682241191r
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper q.q. Hoogstraat 491691242352r
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v
KORNELIS, ARENDwijlen Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 531692242401v
KORNELIS, ARENDwijlen Arent Cornelis verkoper Liemendijk 401702244142r
KORNELIS, AREND Arent Cornelis gleibakkerverkoper Hoogstraat 491687242168v
KORNELIS, AREND Arent Cornelis koper huisHoogstraat 49168524263v
KORNELIS, ARJENde weduwe van Ariaen Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 107achter16422357r
KORNELIS, ARJENwijlen Ariaen Cornelis verkoper van 1/2 Zoutsloot 107achter16422357r
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 64162523139r
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis naastligger ten oosten Achterstraat1626231137v
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 64162523153v
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis leidekkerverkoper Noordijs1613229179v
KORNELIS, ARJENde lijnbaan van Arian Cornelis naastligger Havenplein ZZ1626231104v
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis naastligger ten westen* Heiligeweg 641621230284v
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 641620230228v
KORNELIS, ARJENde weduwe van Arien Cornelis naastligger ten westen Herenwaltje164923687v
KORNELIS, ARJENwijlen Arien Cornelis verkoper Rommelhaven 26162923295r
KORNELIS, ARJENhet huis van wijlen Arien Cornelis Cunstnaastligger ten oosten Zoutsloot 611657237139r
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis Oliphierkoper Rozengracht 271631232178r
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
KORNELIS, ARJENwijlen Arjen Cornelis verkoper Zuiderhaven 121732248131r
KORNELIS, ARJENwijlen Arjen Cornelis koper Hondenstraat 5west1732248132v
KORNELIS, ARJENwijlen Arjen Cornelis naastligger ten westen Hondenstraat 5west1732248132v
KORNELIS, ARJENwijlen Arjen Cornelis verkoper Hondenstraat 5west1732248132v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis koper huisNieuwstraat 321725246218r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 241808268131r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341736249133r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341740250129v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis verkoper Voorstraat 30achter168024188v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis verkoper Voorstraat 30168024189r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64161723064r
KORNELIS, ARJENwijlen Arjen Cornelis verkoper Hondenstraat 5oost1732248129r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Noorderhaven 39161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot NZ161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 2161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 4161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 6161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 8161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 10161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 12161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot 53tuin161122922r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Voorstraat 97161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Noorderhaven 39161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot NZ161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 2161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 4161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 6161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 8161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 10161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Achterstraat 12161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot 53tuin161122918v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Voorstraat 97161122922r
KORNELIS, ARJEN Arryen Cornelis eerdere eigenaar 1602228284r
KORNELIS, ARJEN Aryan Cornelis Cunstnaastligger ten oosten Zoutsloot 611634233132v
KORNELIS, AATJE Ath Cornelis naastligger ten westen Noorderhaven 28161723069r
KORNELIS, AATJE Atke Cornelis koper kamerRinnertspijp WZ162523160v
KORNELIS, AUKE Aucke Cornelis verkoper q.q. Zuiderhaven 29163223375r
KORNELIS, AUKJE Auckie Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ168424248r
KORNELIS, AUKJE Auckien Cornelis koper Zuiderhaven ZZ168024195r
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Voorstraat 91achter167124071v
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ170924590r
KORNELIS, AUGUSTINUS Augustijn Cornelis koper kamer met weefwinkelSpinhuisstraat1634233146v
KORNELIS, AUGUSTINUS Augustijn Cornelis verkoper Steenhouwersstraat 3161723081r
KORNELIS, AUKJE Aukien Cornelis koper Karremanstraat 251698243376v
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis verkoper Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Gardenierstraat NZ1737249189v
KORNELIS, AUKJEwijlen Aukjen Cornelis turfmeesterverkoper van 1/2 Tiepelsteeg1759254247v
KORNELIS, BAARTE Baert Cornelis verkoper q.q. Zoutsloot 4516552374v
KORNELIS, BARTELD Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Cornelis verkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMERT, BARTHOLOMEUS KORNELIS Bartholomeus Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
KORNELIS, BARTELD Bartout Cornelis verkoper Noorderhaven 4165523754r
KORNELIS, BAUKJE Bauck Cornelis koper Bargebuurt WZ166523923r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden (heeft vrije in- en uitgang langs de steeg ten oosten)Schritsen 13176425649r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdragerkoper kamerZoutsloot 92172824763v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Schritsen 13achter1738249269r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelierverkoper q.q. Droogstraat 181755253221r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis , mede voor zichscheepstimmerman (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis koper door niaar huisZoutsloot 941730247359r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis , mede voor zichscheepstimmerman (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 241771257201r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis* turfdragernaastligger ten noorden Zoutsloot 941730247359r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 201753253110r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20176725722v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24176125578r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman (oud -)verkoper Lanen 2217762597ar
KORNELIS, BAUKEwijlen Bauke Cornelis schipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 921762255141r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 201766256207r
KORNELIS, BAUKEde verkoper Bauke Cornelis , c.u.turfdragernaastligger ten noorden Zoutsloot 94173224870v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdragerverkoper Zoutsloot 94173224870v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelierkoper huisLanen 22173524970v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden Schritsen 131757254109v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20achter1771257216v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 241755253195r
KORNELIS, BEERT Beert Cornelis koopmankoper kamerGrote Kerkstraat 19165523744v
KORNELIS, BINKE Bencke Cornelis protesteert q.q. Kleine Bredeplaats 151598228100v
KORNELIS, BERBER Berber Cornelis koper huisZuiderhaven 36west1765256101v
KORNELIS, BERBER Berber Cornelis koper Zuiderstraat 151695243143v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ1754253129r
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schipper (smak-)koper huis, tuintje, loodsje en plaatsjeZoutsloot 531736249107r
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schipperkoper hofZoutsloot 53tuin1738249232v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schippernaastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1738249232v
KORNELIS, BEITSEwijlen Betse Cornelis erflater Zoutsloot 531755253236r
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 51173925012v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis eigenaar hoving (heeft het recht latten op het dak aan te brengen voor een druiveboom)Achterstraat 61738249260v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis naastligger ten zuiden Achterstraat 61738249260v
KORNELIS, BEITSE Betse Cornelis naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1748251241r
KORNELIS, BONSE Bonte Cornelis verkoper Romastraat 131650236121v
KORNELIS, BAUKE Boucke Cornelis naastligger ten westen Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, BAUKE Boucke Cornelis verkoper Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, BAUKE Bouke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 201767256232r
KORNELIS, BOUWE Bouwe Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
KORNELIS, KARELwijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161602228322r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 141598228116r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161600228234v
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ1601228247r
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) onbekend1600228221r
KORNELIS, KARELwijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
KORNELIS, wijlen Cempe Cornelis verkoper Hoogstraat 27162523146v
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis wever (mr. bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, KLAASde weduwe van Claas Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 65173925047r
KORNELIS, KLAASwijlen Claas Cornelis kuiper (mr. -)verkoper Zoutsloot 65173925047r
KORNELIS, KLAASwijlen Claas Cornelis erflater Simon Stijlstraat 2173925028v
KORNELIS, KLAARTJE Claercke Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen1619230171r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten westen Kerkpad 181682241190r
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/4 Kerkpad 181682241190r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis kuiper (mr. -)huurder Zoutsloot 281734248284r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , absent ter zeeverkoper onbekend OZ1682241190v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 911619230157r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Heiligeweg 1west164323550v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Schritsen 5161723066r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten zuiden Lanen 891615229276v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerverkoper Lanen 43165923811r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis bakkerkoper huis daert Blauw Schaap uutsteecktLanen 91het Blauwe Schaap1614229187v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Lanen 911614229187v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Noordees (gebied)159722836r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22167824115r
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Lanen 30161723073v
KORNELIS, KLAASde weduwe van wijlen Claes Cornelis naastligger ten westen Lanen 451652236189r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , c.u.verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ1651236157v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger Lanen 9116592385r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , c.u.verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 151651236157v
KORNELIS, KORNELISKE Cornelia Cornelis koper Kerkpoortstraat 7achter170724510v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 411615229273v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.schipper en koopmankoper huis en PlaatsNoorderhaven 921721246104v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.schipper en koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 921721246104v
KORNELIS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis naastligger ten westen Schritsen 531717245308v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis schipper en koopmankoper huis en kamerNoorderhaven 96171924648r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten zuiden Noorderhaven 96171924648r
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Romastraat 81668239149v
KORNELIS, KORNELIShaar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 11169324346v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1633233100v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper huis, schuur en ledige plaats om dong op te leggenMolenpad 11644235111r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Voorstraat 47171924636r
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Vijver 2168524273r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot 551716245265r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Zoutsloot NZ166123877r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis geniaarde koper Lanen 51169224322r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper grondpacht van 1-00-00 CGVijver 21663238172v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Zoutsloot 53171924651v
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Kerkpad 181604228405r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Molenpad 11650236115r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1634233129v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten noorden Vijver 4167924133r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Hondenstraat 10167924134r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten westen Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, KORNELISvrijgezel Cornelis Cornelis koper huisVijver 21661238113v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 411620230256v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Noorderhaven 19166023835v
KORNELIS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelis naastligger ten westen Schritsen 53169324368r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jonge, c.u.schipper (groot-)geniaarde koper Lanen 621669239190v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jonge, c.u.schipper (groot-)verkoper Zoutsloot 611676240226r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jonge, c.u.schipper (groot-)koper 1/2 huis betreft het achterste gedeelte tot de SchritsenLanen 621670239220r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.koper kamerRomastraat 8165523740r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis schipper (groot-)verkoper Vijverstraat 17168524264v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , de jongekoper finaal Lanen 62166923935ra
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 41161623039v
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis schipper (groot-)verkoper Kleine Bredeplaats 211690242330r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varenspersoonverkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varend persoonkoper huisKruisstraat 5oost1731247374v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 91634233133r
KORNELIS, KORNELIShet pas gekochte huis van Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Kruisstraat 5west1731247375r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Aarntsnaastligger ten westen Liemendijk NZ1654236269v
BONKE, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Bonckkoper 4/5 huis en houtstekGrote Bredeplaats 5oost1633233115r
BONKE, KORNELIS KORNELISwijlen Cornelis Cornelis Bonkverkoper Noorderhaven 6163623416v
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 901724246210v
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jongkoper huisSint Odolphisteeg 2172724749v
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jongkoopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jonghnaastligger ten oosten Noorderhaven 90172724722r
JONG, KORNELIS KORNELISde verkoper Cornelis Cornelis de Jongh, c.u.koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 471724246204r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jonghkoopmanverkoper Voorstraat 471724246204r
KLEIN, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Kleinkoper Schritsen 81773258103r
WERF, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis van der Werffverkoper Voorstraat 56oost1651236172r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltie, c.u.karreman (stads -)koper huis en schuurLiemendijk ZZ1641234136r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltieverkoper Carl Visschersteeg WZ1641234140v
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelderverkoper Scheerstraat 5169424398v
KORNELIS, DAAM Daem Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat 26168424240v
KORNELIS, DAAM Daem Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat 261698243333v
KORNELIS, DETJE Detke Cornelis verkoper Sint Jacobstraat 131603228372v
KORNELIS, DETJE Detke Cornelis verkoper Hoogstraat NZ1601228237v
HEMERT, DIRK KORNELIS Dierck Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis verkoper Droogstraat 181755253221r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis verkoper Zoutsloot 951737249219r
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerdenkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwerke Cornelis koper Grote Bredeplaats 17achter168524279r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper Noorderhaven 22170024483r
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerdenkoper door niaar huis, hof en pakhuisNoordijs 15170024464v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerdenkoper door niaar huis, hof en pakhuisNoordijs 15170024464v
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwke Cornelis koper Droogstraat 18175325370r
KORNELIS, DIRKhet houtstek van Dirck Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 2164223516v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis koper Grote Bredeplaats 13165523747v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis verkoper Bildtstraat 131633233127r
KORNELIS, DIRKhet tuintje van Dirck Cornelis naastligger ten noorden [staat: westen] Heiligeweg 5171824610r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Lanen 36164323585v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Schritsen 27164323585v
KORNELIS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Cornelis eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 161683241272v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis bakkerverkoper Noorderhaven 4165523754r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.gaasmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 611676240226r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u.koper kamerZoutsloot 211650236104r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakerkoper huisHoogstraat 311683241259v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakkerkoper huis en houtstekNoorderhaven 4164223530r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmakernaastligger ten westen Hoogstraat 19168224154va
HEMERT, DIRK KORNELIS Dirck Cornelis van Hemertverkoper Voorstraat 471622230302r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mockglasmaker (mr. -)koper van 1/2 huisLanen 501694243118r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 391771257195v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kayverkoper Havenplein 161807267313r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 821737249204v
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis sleefmakernaastligger ten westen Moriaanstraat 4176025543r
KORNELIS, DIRKhet hoekhuis bewoond door Dirk Cornelis naastligger ten westen Noordijs 11714245230v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Zoutsloot 381767256240v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis verkoper van 3/6 Brouwersstraat 16170824542r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Brouwersstraat 11173925021v
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41176825775v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis schipper (oud schuit-)koper huisHavenplein 20180226669v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis kapitein op 's lands snauw de Meeuwkoper huisBrouwersstraat 51782260223r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 361782260164v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermankoper huisGrote Kerkstraat 26175025296ar
KORNELIS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 361803266277r
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis schipper (oud -)koper door niaar huisHavenplein 161806267288v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper stal voor 6 koeien en 3 paardenZoutsloot 38176425655v
KORNELIS, DIRKde stokerij van Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14achter1695243185r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis verkoper van 1/2 Brouwersstraat 14achter1695243185r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 141783261103v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper 8 pm greidlandten noorden van Harlingen18012664r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u.huurder (p.j.)ten noorden van Harlingen18012664r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u.sleefmaker (mr. -)koper huis uitgezonderd smidsgereedschappenKerkpoortstraat 391747251195r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisVoorstraat 15177325880r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 317882632v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 32173925075v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 21741250171v
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis naastligger ten oosten Zoutsloot 59176025520r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis* sleefmakernaastligger ten westen Zoutsloot 631759254208r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerverkoper Lammert Warndersteeg 131796264335r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermannaastligger ten westen Voorstraat 171775258211v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Noorderhaven 34176725727r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Havenplein 18180826838r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 71769257116v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper Lanen 201766256207r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermankoper Grote Ossenmarkt 1617672575v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Kruisstraat 6176825789r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.s.naastligger ten oosten Lanen 17171924642r
KORNELIS, DIRKde weduwe van Dirk Cornelis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 4117632565r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper woningBargebuurt 1176425687v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 31785261271v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerbaas (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41754253143r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 611755253239v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 7176825795v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Zoutsloot 251740250110r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis glasmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 31168524266r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Hoogstraat 301736249143r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper Kerkpoortstraat 111766256214r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/16 Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisMoriaanstraat 11766256215r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 141787262218v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis blekerkoper huis, stalling en koemelkerijLammert Warndersteeg 13178526229r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis verkoper Brouwersstraat 51791263348v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 221738249341r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 34achter176725714r
BOTERWEG, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Boterwegkoper huis, loots en weefwinkelNieuwstraat 281800265256v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Mocqglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmankoper 1/3 mouterij en turfhuisKruisstraat 81778259136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmaneigenaar van 1/3 Kruisstraat 81778259136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Grote Kerkstraat 41177625922v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Lanen 72177625923v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsensverkoper Voorstraat 72177625925r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 641766256223v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, DIRK KORNELISde verkoper Dirk Cornelis Wetsensbewoner Voorstraat 721775258238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Voorstraat 721775258238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenskoopmanverkoper Voorstraat 82177625918v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Grote Kerkstraat 34176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 941766256192r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierkoper Tiepelsteeg176725713r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 161766256193r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Wetzenkoopmankoper van 1/3 Grote Kerkstraat 461782260235r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmanverkoper van 1/2 Kruisstraat 81781260105r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u.naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 111774258178r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten noorden Droogstraat 21achter1771257227v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper door niaar van 1/3 Kruisstraat 81776258259v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten oosten Voorstraat 701771257210v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten noorden Heiligeweg 661787262180r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper Kerkpoortstraat 271782260234r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzensnaastligger ten oosten Voorstraat 701767256231r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper huisRomastraat 4west1774258147v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper huisLanen 72177225863r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmanverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Grote Kerkstraat 341769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper van 1/2 huisVoorstraat 821771257217v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Hofstraat 351785261276r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 151775258220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Sint Jacobstraat 61789263149v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISde erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Grote Ossenmarkt 161789263152v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten noorden Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraerflater Spekmarkt 41789263154r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Lanen 80178926380v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41786262103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper Brouwersstraat 41789263165r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstraeigenaar van 3/4 Sint Jacobstraat 61786262103r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstrakoper huisSpekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten zuiden Spekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstranaastligger ten westen Spekmarkt 2178626282r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper Spekmarkt 21795264274v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)koper van 1/2 huisSpekmarkt 4177225832v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstrakoper Schritsen 491796264318v
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. huis-)koper Havenplein 18oost177325898r
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Voorstraat 371800265268r
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Hoogstraat 9180426718v
KORNELIS, Dirkjen Cornelis Wetzennaastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 21773258115v
WETSENS, KORNELIS Dirkjen Cornelis Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258142v
KORNELIS, DJURRE Diurre Cornelis verkoper Spinhuisstraat166723991v
KORNELIS, DOETJE Doedtie Cornelis verkoper Grote Ossenmarkt 19171824626v
KORNELIS, DOMINICUS Dominicus Cornelis notarisverkoper Zoutsloot 116592385v
KORNELIS, DOUWE Douue Cornelis verkoper q.q. Zuiderhaven NZ1618230109v
KORNELIS, DOUWE Douwe Cornelis koper huis en gewezen bakkerijNoorderhaven 401807267315r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Rooskoper huisVijver 81810268336r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Rooskoper Achterstraat 71809268265r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Rooskoper Anjelierstraat 71809268265r
KORNELIS, DIRK Durk Cornelis sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Moriaanstraat 31754253138r
KORNELIS, DIRK Durk Cornelis timmerman (mr. -)koper wagenhuis en paardenstalKruisstraat 61767256252r
WETSENS, DIRK KORNELIS Durk Cornelis Wetzenskoopmankoper huis en bakkerij met winkel en gereedschappenHeiligeweg 70177825990v
KORNELIS, EEBEhet graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenberghverkoper Noorderhaven 531620230248v
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenberghkoopmanverkoper Voorstraat 321627231173r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u.kooltjerkoper huisGrote Bredeplaats 101715245235r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u.kooltjerverkoper Grote Kerkstraat 17achter171824631v
KORNELIS, EDGERhof Edger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ173124851v
KORNELIS, EDGERhof Edger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ173124851v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 5west1732248132v
KORNELIS, EDGERde erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81754253160v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 3west1734248296r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ1733248243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ1733248243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis kooltjerhuurder Anjelierstraat 8174025085r
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkien Cornelis verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 181733248262v
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkien Cornelis aanhandelaar Hoogstraat 11733248235r
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkien Cornelis verwandelaar Zuiderhaven 791733248235r
BLOK, EELKJE KORNELISmeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Zuiderhaven ZZ1729247221r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis geniaarde koper Zuiderstraat172724750v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 261730247329r
KORNELIS, Eelkjen Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 261730247329r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 741731247371v
KORNELIS, EELKJEwijlen Eelkjen Cornelis verkoper Noorderhaven 741741250157v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochterverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaardenverkoper Noordergrachtswal1762255127v
KORNELIS, EELKE Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 81799265186r
KORNELIS, EELKEde geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis wolkammer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 81799265186r
KORNELIS, EELKE Eeltje Cornelis koper huisBrouwersstraat 81795264258v
KORNELIS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbart Cornelis verkoper Voorstraat 231635233165v
KORNELIS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egberdt Cornelis verkoper Voorstraat 231634233155r
KORNELIS, EGBERT Egbert Cornelis grossierkoper kamerRomastraat 6162523177v
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis van der Brughverkoper Grote Ossenmarkt 181734248346r
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis Vinkelboskoper Bildtstraat 211737249215r
KORNELIS, LIJSBET Elisabeth Cornelis verkoper Heiligeweg 361810269108r
MEULEN, LIJSBET KORNELISwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Schritsen 49181026991r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Grote Ossenmarkt 161806267195r
MEULEN, LIJSBET KORNELISwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulenverkoper Lanen 541810269110r
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Lanen 501658237153v
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Nieuwstraat OZ1668239175v
KORNELIS, EMMERIKwijlen Emmerik Cornelis erflater Schritsen 81755253225v
KORNELIS, ENGEL Engel Cornelis verkoper Hofstraat 12a1694243116r
KORNELIS, ENGEL Engel Cornelis , c.u.apothekerhuurder Zuiderhaven 77west1690242329r
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelenbibliothecaris Universiteit van Franekerverkoper Zuiderhaven 651695243133v
KORNELIS, IEPE Epo Cornelis koper huis en getimmert met een ledige plaats er tussenHoogstraat NZ159722864r
KORNELIS, Etke ? Cornelis verkoper Sint Jacobstraat 13159722835r
KORNELIS, EVERT Evert Cornelis bruidegom 1602228320v
KORNELIS, FELKJE Felkje Cornelis koper Rozengracht 181726246264r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis koper Gardenierstraat16272329r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat1634233144r
KORNELIS, FIEKEwijlen Fijke Cornelis erflater Weeshuisstraat 171766256195r
KORNELIS, FIEKE Fijke Cornelis verkoper Noorderhaven 71726246277v
KORNELIS, FLORIS Floris Cornelis schildernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1601228276v
KORNELIS, FLORIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1603228367v
KORNELIS, FOKKEwijlen Focke Cornelis verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
KORNELIS, FOKKEwijlen Focke Cornelis bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61726246291v
KORNELIS, FOKKE Focke Cornelis bakkerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 61703244210r
ZIJLSTRA, FOEKJE KORNELIS Foekje Cornelis Zijlstrakoper Zuiderhaven 71790263190v
KORNELIS, FOKELTJEde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Fokeltie Cornelis verkoper Rozemarijnstraat 31753253126v
KORNELIS, FOKELTJE Fokeltie Cornelis koper Rozemarijnstraat 31737249220r
KORNELIS, FOKELTJE Fokeltje Cornelis huurder Rozemarijnstraat 31753253126v
KORNELIS, FOKELTJE Fokeltje Cornelis koper Lanen 1173124831v
KORNELIS, FOKELTJE Fokeltje Cornelis huurder Lanen 1173124831v
BAKKER, FOKJE KORNELISde goederen van Fokje Cornelis Bakkerverkoper Voorstraat 51782260309r
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis koper huis en pakhuisCarl Visschersteeg 41808268163r
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis huurder Carl Visschersteeg 41808268163r
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis naastligger ten westen Schritsen 641801265295v
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis huurder turfschuur (p.w.)Lanen 831794264189r
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis naastligger ten westen Schritsen 641803266294v
HESLINGA, FOPPE KORNELIS Foppe Cornelis Heslinga, uitlandigkoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
VRIES, FOPPE KORNELIS Foppe Cornelis de Vrieskoper huisSchritsen 621798265121r
KORNELIS, FRANSde weduwe van Frans Cornelis huurder (p.j.)Schritsen 12178326168v
KORNELIS, FRANSde weduwe van Frans Cornelis , c.s.huurder Schritsen 241796264319v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.huurder (p.j.)Herenknechtenkamerstraat OZ1766256157v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 41176825775v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen1786262127r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Gardenierstraat 14177225822v
KORNELIS, FRANSde weduwe van Frans Cornelis huurder Schritsen 121784261165r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 4117632565r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 61733248185v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder (p.j.)Herenknechtenkamerstraat OZ1766256173r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 91763255241v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.huurder Kerkpad 201763255243v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis naastligger ten oosten Klaverbladstraat 1917272471r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.wever (mr. linnen-)koper huisFabrieksstraat 6170924597r
KORNELIS, FROUKJE Froukje Cornelis koper Zoutsloot 95170824569r
KORNELIS, FROUKJE Froukjen Cornelis verkoper Zoutsloot 951729247288r
KORNELIS, FIEKE Fyke Cornelis koper Droogstraat 181641234158v
KORNELIS, GATSKE Gatske Cornelis koper Noorderhaven 90176125573v
KORNELIS, GATSKE Gatske Cornelis , voor zich en haar kinderenverkoper Noorderhaven 90176425669v
KORNELIS, GATSKEde gecommiteerde crediteuren van Gatske Cornelis verkoper Rommelhaven 2west1723246161r
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis koper Zoutsloot 17162823272r
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Havenplein 261603228342v
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Hofstraat 21west1692242381v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Kruisstraat NZ168024194r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ1681241166r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis koper Drie Roemersteeg 11724246212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11724246212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31725246238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 31725246238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 5172724756v
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis koper Hofstraat 21west1689242285v
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 11726246280v
KORNELIS, GERBEN Gerben Cornelis verkoper Hoogstraat NZ1621230271v
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis bruidegom 1604228402v
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis , c.u.koper huisSpinstraat 1116472367r
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis bakkerkoper huis waar de Drie Weyten Bollen uithangenHoogstraat 28de Drie Weyten Bollen164323540r
KORNELIS, GERRITde weduwe van Gerrit Cornelis verkoper Spinstraat 11165523722v
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis verkoper Werfpad173224873r
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis , c.u.koper 2/5 huis en kamerHerenknechtenkamerstraat 151653236235v
KORNELIS, GERRITwijlen Gerryt Cornelis erflater Hoogstraat 281668239130v
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis naastligger ten westen Werfpad ZZ172824779r
HANENBURG, GIJSBERT KORNELIS Gijsbert Cornelis Hanenborghverkoper Grote Bredeplaats 26west163623415r
KORNELIS, GOOITSKE Goik Cornelis , mede voor haar voorkinderenverkoper ten zuiden van Harlingen166623910ra
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderenverkoper Lammert Warndersteeg 2161222994v
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor haar en haar kinderenverkoper Heiligeweg 541614229192r
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis koper Grote Kerkstraat 221725246240v
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis koper Franekereind 191664238231r
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietie Cornelis Bonckkoper Voorstraat 27166123872v
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietie Cornelis Boncqnaastligger ten westen Voorstraat 531711245157v
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis Bonqnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)172024670v
KORNELIS, GRIETJE Grietje Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietje Cornelis , e.a.huurder (p.j.)Brouwersstraat 2717722581r
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietje Cornelis Bonknaastligger ten zuiden Nieuwstraat171924644r
KORNELIS, GRIETJE Grytie Cornelis koper van 2/3 Havenplein 26173524989v
KORNELIS, GRIETJE Grytje Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, GRIETJE Gryttie Cornelis koper Voorstraat 821702244183v
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Moriaanstraat 11766256180r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Lanen 781766256145r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Grote Kerkstraat 221766256146v
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Wasbleek1766256148r
KORNELIS, HEEBELTJE Haebeltie Cornelis verkoper van 1/15 Hondenstraat 141738249220v
KORNELIS, HAANTJEde kopers en Hancke Cornelis naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen159722819r
KORNELIS, HAANTJE Hancke Cornelis koper provisioneel huis daer den Morjaen nu uutstecktHoogstraat 38de Moriaan1600228220r
KORNELIS, HANNEKE Hanke Cornelis verkoper q.q. Noordees (gebied)1601228251r
KORNELIS, HANSde hof van Hans Cornelis , c.u.naastligger ten westen Kerkpad 321695243142r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopmankoper hof met zomerhuisKerkpad 32achter1695243131r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koper huis en tuintieLiemendijk 41715245251v
KORNELIS, HANSzoutkeet van Hans Cornelis , c.s.koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 46170024435v
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopmankoper 1/3 zoutkeetNieuwstraat 42169924421r
OOSTERVEEN, HANS KORNELISvroedsman Hans Cornelis Oosterveenkoper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeetNieuwstraat 401701244122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELISvroedsman Hans Cornelis Oosterveenkoper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeetNieuwstraat 421701244122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveeneigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 401701244122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveeneigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 421701244122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELISgrondpacht uit de zoutkeet van burgemeester Hans Cornelis Oosterveeneigenaar perceel Nieuwstraat 42170824553r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 61809268260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 81809268260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstrakoper huis, brouwerij, tapperij, mouterijSimon Stijlstraat 21809268260r
KORNELIS, HANS Hants Cornelis verkoper q.q. Lanen ZZ1606228503v
BIL, HARKE KORNELIS Harcke Cornelis Bilgebruiker ten zuiden van Harlingen1602228292r
KORNELIS, HARMEN Harmen Cornelis naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1598228109v
KORNELIS, HARMEN Harmen Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat 531600228232v
KORNELIS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat 511599228140v
KORNELIS, HARMENde kinderen van wijlen Harmen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat 511599228140v
KORNELIS, HARMENwijlen Harmen Cornelis timmermanverkoper Franekerpoort (gebied)1599228147v
KORNELIS, Harmtgien Cornelis eerdere huurder ten oosten van Harlingen1600228228r
KORNELIS, HEEBELTJE Hebbeltie Cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va
KORNELIS, HEEBELTJE Hebbeltie Cornelis koper Kleine Bredeplaats 161674240157r
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend1606228502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend1606228502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend1606228502av
KORNELIS, HENDRIK