Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldahuurder Franekereind NZ1778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldakoopmanverkoper Franekereind NZ1778259127v
EEBES, ANTJE Antie Ebbes koper Franekerpoort (gebied)16702407r
EEBES, KORNELISde hof van Cornelis Ebbes naastligger ten westen Rozengracht 271631232187r
EEBES, SJOUKJE Sjoukjen Ebbes naastligger ten noorden Noordijs 8173925025v
EEBES, SIETSKEde erfgenamen van wijlen Sydske Ebbes naastligger ten zuiden Noordijs 41729247238v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelierkoper Kleine Kerkstraat 2169424379v
EVERTS, ANTJE Antie Eberts koper Schritsen 18170924596r
EEBES, DOEDE Doede Ebes verkoper Voorstraat 741636233180r
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1598228117v
EEBES, HIBBE Hibbe Ebes koper Liemendijk NZ1630232133v
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3166023858r
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3166023853v
IEBELES, Jantyen Ebles koper Sint Jacobstraat162723229v
, ABE Abbe Ebrichs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ163223347r
, JANKE Janneke Eddrickx verkoper Hofstraat 47oost1646235194v
, SIEBREN Sibrant Ede Feytemaverkoper Heiligeweg 71613229138v
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 581681241142v
EEDES, AALTJEwijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost1620230203r
EEDES, ANTJE Anna Edes koper Voorstraat 951598228115v
EEDES, BERBER Berber Edes koper Gardenierstraat NZ165623770v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaprotesteert vanwege redemptie van 1/3 Voorstraat 61162823271r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverpachter grond ([staat: zevenenvijftigstehalve stuiver])Noorderhaven 1121619230167v
EEDES, KORNELISnu Cornelis Edes Feytemanaastligger ten westen Voorstraat 58161122911r
EEDES, KORNELIShet huis van Cornelis Edes Feytemanaastligger ten oosten Noorderhaven 65161222978v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper onbekend1622230327r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemanaastligger ten oosten Noorderhaven 651613229148r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverpachter grond Grote Kerkstraat 3161122961v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemanaastligger ten oosten Voorstraat 54161222984v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat1614229232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1634233144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper onbekend162523184r
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarigsoldaatverkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend)buiten Harlingen161723071v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, GRIETJE Grietie Edes protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50164323592r
EEDES, GRIETJE Grietie Edes niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50164323592r
EEDES, HIBBEde weduwe van Hibbe Edes verkoper van 1/2 Lanen 3165523718r
EEDES, JAKOB Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181627231162r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytemaverkoper Voorstraat 61162823271r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 181627231162r
EEDES, JAN Jan Edes koper huis daer den Exter uuthanght, met het kamertje ten oostenHofstraat NZde Ekster162723224r
EEDES, JANde weduwe van wijlen Jan Edes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1682241202r
EEDES, JELLE Jelle Edes verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
EEDES, MARTENhet huis van Marten Edes naastligger ten westen Weverstraat1654236261v
EEDES, MARTJENhet huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1656237100r
EEDES, REIN Rein Edes koper schuur en jonge hovinge met bomen en plantagieDroogstraat 45162823260v
EEDES, REINde loods van de verkoper Rein Edes naastligger ten westen* William Boothstraat1626231110v
EEDES, REIN Rein Edes verkoper William Boothstraat1626231110v
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 71626231100r
EEDES, REIN Rein Edes , c.u.verkoper Droogstraat 451633233111v
EEDES, REIN Reyn Edes , c.sororenaastligger ten zuiden Noordijs 51622230317v
EEDES, SIEBRENde weduwe van wijlen Sibrant Edes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
EEDES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen162823237r
EEDES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes verpachter grond Sint Jacobstraat 171622230310r
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes verpachter grond Noorderhaven 110161623027v
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemakoper Voorstraat 61162823271r
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemanaastligger ten westen Vijverstraat NZ162723229r
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 56west162523162v
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemaverkoper van 1/4 Voorstraat 56west162523162v
EEDES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes Feytemaverpachter grond ([staat: gulden])Roeperssteeg OZ1622230296r
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemaverkoper Romastraat NZ1626231130v
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemakoper Roeperssteeg OZ1626231131r
EEDES, SIEBRENde kinderen van haar en van Sibrant Edes Feytemaverpachter grond Roeperssteeg OZ1626231131r
EEDES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Edes Feytemaverpachter grond Sint Jacobstraat 41634233130v
EEDES, SIEBREN Sybrandt Edes Feytemaverkoper Hondenstraat 12161723086r
EEDES, SIEBRENwijlen Sybrant Edes Feytemakoper Rozengracht 261630232165v
EEDES, SIEBRENwijlen Sybrant Edes Feytemaverkoper Hondenstraat 131634233148r
EEDES, TJALTJE Tial Edes , vrijsterkoper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsjeWeverstraat1619230173r
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 171800265225v
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochterverkoper Oosterkeetstraat 6169424381v
EEDES, WATSE Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost1598228102r
EEDES, Waatzes Edes koper huis waar de Sneecker Lijnbaen uithangtNoorderhaven 42 de Sneecker Lijnbaen159822899v
EEDES, WATSE Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west161122933r
EDGERS, ANTJE Antie Edgers naastligger ten westen Hondenstraat 5west177725928v
EDGERS, ANTJE Antie Edgers verkoper Hondenstraat 5west177725928v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers kompasmaker [staat: compasseur] (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 191695243143r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers kompasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter1695243146r
EDGERS, KORNELISwijlen Cornelis Edgers verkoper Grote Kerkstraat 171705244296r
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r
EDGERS, DOUWEwijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26162923281v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s.naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid1714245217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s.verkoper William Boothstraat 6zuid1714245217v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huisHerenknechtenkamerstraat NZ1615229248r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1631232178v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ162423115v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat162823275v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 121634233138r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat16362349v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u.verpachter grond Vijverstraat1618230107r
EDGERS, FEDDEoud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14163323389v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat1618230107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten* Romastraat1621230266r
EDGERS, FEDDEburgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat1623230353r
EDGERS, FEDDEburgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat1623230353r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b1635233162v
EDGERS, FEDDEburgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis Noordijs 271624230389v
EDGERS, FEDDEde proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 271624230389v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat NZ1620230245r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 141630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat1634233144r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11635233165r
EDGERS, HIELKJEwijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
EDGERS, HIELKJEwijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 31612229113r
EDGERS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jetske Edgers naastligger ten noorden Brouwersstraat 31623230346v
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 81778259158r
EDGERS, SIEUWKE Syuck Edgers verkoper Gardenierstraat1627231159v
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 191630232138v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemaverpachter grond Grote Kerkstraat 3162523151r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemaniaarnemer Voorstraat 56west162523162v
EEDES, KORNELISde hof van Cornelis Edis Feytemanaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1629232104r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ1619230189v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 131619230189v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemagebruiker Kerkpoortstraat NZ162523181v
EEDES, HIELKE Hylcke Edis naastligger ten zuiden Voorstraat 741626231121r
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat162723224v
EEDES, REIN Reyn Edis koper huis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuurVoorstraat 14163323389v
EEDES, SIEBRICHJE Sibrich Edis naastligger ten noorden* Lanen 85oost1620230256r
FEITEMA, SIEBREN EEDESwijlen Sybrant Edis Feitemaverkoper Simon Stijlstraat 61626231125r
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend1620230212v
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat16272329r
, MARIA Maria Edsgaers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers koper Hondenstraat 3west1734248296r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10177625911v
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers verkoper Grote Bredeplaats 10177625911v
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers geniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers schoolmeesterkoper huisHondenstraat 81751252104v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u.schoolmeester [staat: schooldienaar]geniaarde koper onbekend1741250179r
EDGERS, KORNELISde weduwe van Cornelis Edsgers huurder Hondenstraat 81765256112v
EDGERS, KORNELISwijlen Cornelis Edsgers schoolmeesterverkoper Hondenstraat 81765256112v
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
TADEMA, EVERT EDGERSde boedel van wijlen Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 121791263352v
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tademakorfmaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 121788262302v
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 141759254218ar
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 211734248293r
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14173524945v
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edsgers , c.s.huurder Lanen 401762255145r
EDGERS, WOPKEwijlen Wopke Edsgers koper Heiligeweg 191774258181r
EESGES, ANTJE Antje Edsges koper 2/5 huisGrote Bredeplaats 10175725481r
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s.verkoper Schritsen 11172024660r
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkelRozengracht 81746251148r
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 81746251148r
EESGES, TRIJNTJE Trijntie Edsges verkoper Rozengracht 81746251148r
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 731729247285v
EESGES, WOPKEde weduwe van Wopke Edsges naastligger ten oosten Spekmarkt 1177225844r
EESGES, WOPKEwijlen Wopke Edsges matroos op het Admiraliteitsjachtkoper Spekmarkt 6175325348v
EESGES, WOPKEwijlen Wopke Edsges verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 501723246185v
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven NZ1600228202v
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven1600228218r
EEBES, RIEMKJEwijlen Rieme Eebes verkoper Noorderhaven NZ1600228202v
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 30164323586r
EEBES, RITSKE Ritske Eebes bruidegom 1601228262r
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles koper kamerNoordijs OZ1659237190v
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Noordijs OZ1659237185r
, BEREND Bernt Eeckel naastligger ten westen Voorstraat 67161623035r
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramerkoper huis en schuurScheerstraat 8oost1613229125v
IEKES, BEREND Bernt Eeckes ijzerkramerverkoper Scheerstraat 8oost161623015r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopmanverkoper Hoogstraat 181710245103r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopmanverkoper Rommelhaven 131710245103r
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes koper Liemendijk WZ1619230180v
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ162423125v
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
IEKES, JAN Jan Eeckes naastligger ten oosten Lanen 201710245137r
IEKES, LIEUWE Lieuwe Eeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10163723425r
IEKES, PIETER Pyter Eeckes koper kamerWilliam Boothstraat 16161122910v
IEKES, SIPKE Sipcke Eeckes verkoper Franekereind 271600228213r
EEDES, wijlen Aergie Eedes erflater Lanen 581702244154v
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 361600228233r
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 271600228233r
EEDES, AATJEwijlen Atke Eedes koper Heiligeweg 581618230133v
EEDES, BERBER Barber Eedes verkoper William Boothstraat OZ1635233168v
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boertimmerman (mr. huis-)verkoper Grote Ossenmarkt 15175325364v
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopersverkoper Voorstraat 611620230235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopersverkoper Noorderhaven 106achter1620230235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopersverkoper Noorderhaven 1061620230235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopersverkoper buiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopersverkoper buiten Harlingen1620230235r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 1316152304v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytemanaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg161723067r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytemanaastligger ten oosten Voorstraat 30161623020r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8161623050v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 1316152301v
EEDES, GRIETJE Griettie Eedes koper Zoutsloot 53tuin164223531v
EEDES, HENDRIKvrijgezel Hendrick Eedes verkoper Lanen 581681241142v
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat1631232180v
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat1614229196r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterVoorstraat 611620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterNoorderhaven 106achter1620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achterNoorderhaven 1061620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Voorstraat 611620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter1620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 1061620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 8 1/2 pm land genaamd Holckeberghbuiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitemakoper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rentebuiten Harlingen1620230235r
EEDES, JAN Jan Eedes lijnslagernaastligger ten westen Hofstraat NZ163323395r
EEDES, JAN Jan Eedes lijnslagernaastligger ten noorden Hofstraat NZ163323395r
EEDES, REINde hof van Rein Eedes naastligger ten noorden Droogstraat 391630232145r
EEDES, REINburgerhopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 151635233157r
EEDES, SASKER Sasker Eedes verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemakoper Voorstraat 611620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemakoper Noorderhaven 106achter1620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemakoper Noorderhaven 1061620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Voorstraat 611620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter1620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemaeigenaar van 1/3 Noorderhaven 1061620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemakoper buiten Harlingen1620230235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitemakoper buiten Harlingen1620230235r
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen1615229267r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten zuiden Roeperssteeg1631232170r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten noorden Roeperssteeg1631232170r
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17180226650v
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4179326479v
EEDES, TJEERD Tjeerd Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4180226668v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ1620230215r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 131620230215r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Sint Jacobstraat 81620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Noorderhaven 1121620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Sint Jacobstraat 101620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Roeperssteeg OZ1620230234v
EEDES, EEUWE Euwe Eedis koper huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegenZuiderhaven 29162523180r
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis koper 2/3 huisKleine Kerkstraat WZ1619230169r
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamerFabrieksstraat WZ1618230145v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper eeuwige rente van 10-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 81620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 5-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Noorderhaven 1121620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 2-17-08 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 101620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Roeperssteeg OZ1620230234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Lanen NZ1620230215v
EEDES, JAN Jan Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Vijverstraat1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Vijver OZ1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)onbekend1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Gardenierstraat1620230215v
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamerGardenierstraat1620230227v
EEDES, JAN Jan Eedis , e.a.chirurgijn (mr. -)huurder (in dienst van compagnie van de gestrenge heren overste luitenanten van July van Eysinga)Lanen 391617230101v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemaverpachter grond Lanen 85oost1619230161v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Sint Jacobstraat 81620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Noorderhaven 1121620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Sint Jacobstraat 101620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Roeperssteeg OZ1620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
EEDES, WIEBREN Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaatsin de noorder nieuwestad1618230151r
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Franekereind 2716922432va
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 50169324347r
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 48169324347v
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper van 1/4 Droogstraat 63169324342v
IEKES, ANTJE Antje Eekes verkoper Both Apothekerstraat 21689242277r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekemaverkoper Voorstraat 161766256179r
IEKES, JAN Jan Eekes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 451688242247r
IEKES, JAN Jan Eekes kleermaker (mr. -)koper 3/4 huisLanen 221696243211v
IEKES, JAN Jan Eekes , c.u.kleermaker (mr. -)eigenaar van 1/4 Lanen 221696243211v
IEKES, PIER Pier Eekes verkoper Kleine Bredeplaats 16achter1658237166v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huisVissersstraat 121773258107r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker (mr. -)koper woningVissersstraat 12176725725r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldanaastligger ten westen Voorstraat 901771257213r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldanaastligger ten westen Hofstraat 11774258148v
MENALDA, POPPE IEKESwijlen Poppe Eekes Menaldakoopmanverkoper q.q. Romastraat 291789263145r
IEKES, SJOERD Sioerd Eekes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 2916952435va
IEKES, SIPKE Sipcke Eekes verkoper Nieuwstraat 661600228213v
IEKES, SJOERD Sjoerd Eekes schipper op Sneek (veer-)koper 1/4 huisHeiligeweg 501705244275v
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcomalandmeter (geadmitteerde -)betrokkene ten zuiden van Harlingen1681241164r
, IEFKE Iffcke Eelcke verkoper Romastraat 81602228285v
EELKES, ALEFgrondpacht uit de kamer van wijlen Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
EELKES, ALEF Aleff Eelckes naastligger ten noorden Schoolsteeg1605228443v
EELKES, ALEFgrondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
EELKES, ALEF Aleff Eelckes koper huis Schoolsteeg1599228142v
EELKES, ANTJE Anna Eelckes verkoper Zuiderhaven 211602228333v
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten onbekend1622230323r
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat16272322v
EELKES, ANNE Anne Eelckes Harmannuscrediteur (triumphant) Kleine Bredeplaats 101615229282v
EELKES, ANTJE Antie Eelckes verkoper Brouwersstraat 23161623042v
EELKES, ANTJEwijlen Antie Eelckes verkoper Lanen 32162823252r
EELKES, ANTJEwijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1162823252r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34165623778v
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341659237239r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341653236244r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341654236265r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcomakoopmangeniaarde koper q.q. Voorstraat 401682241220v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Moriaanstraat NZ1683241241v
EELKES, DIRKwijlen Dirk Eelckes koper Hofstraat 411711245163r
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q.koper kamerRomastraat 61653236240r
EELKES, DOETJEde kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost1661238110v
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost1664238225r
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u.turfdragerkoper kamerFabrieksstraat WZ1675240209v
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdragerkoper twee huisjes of kamersZoutsloot 961668239167v
EELKES, DOEIEde kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166723988v
EELKES, DOEIE Doje Eelckes , c.u.verkoper Lombardstraat1668239166v
EELKES, DOEIEwijlen Doye Eelckes verkoper Moriaanstraat NZ1680241117v
EELKES, DOEIEwijlen Doye Eelckes turfdragerverkoper Lammert Warndersteeg 7167824113v
EELKES, DIRK Durck Eelckes koper kamerLanen NZ1644235136r
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc.koper huis met plaats ten noordenRozengracht 271651236147r
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u.koper huisRomastraat 4oost1711245161r
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachterNieuwstraat 131709245100v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 131714245211v
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 111606228529v
EELKES, FRANSKE Franske Eelckes verkoper Herenknechtenkamerstraat NZ1615229248r
EELKES, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes verkoper Zoutsloot 59171824623r
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u.koper kamerKruisstraat 5west1647235266v
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u.verwandelaar Kruisstraat 5west1650236123v
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u.aanhandelaar kamerKerkpoortstraat NZ1650236124v
EELKES, HENDRIK Hendrick Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3163323388r
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat165523739r
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat171924644r
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 11647235260r
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3163323388r
EELKES, JAN Jan Eelckes , c.u.koper huisHofstraat 41166023822r
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krolgeniaarde koper Weverstraat165623773r
EELKES, JELTJE Jel Eelckes koper Kleine Ossenmarkt 41606228490v
EELKES, JELTJE Jel Eelckes , voor zich en haar kinderenverkoper Kleine Ossenmarkt 4162523158r
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 916782418v
EELKES, JELTJEde kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11167524024ra
EELKES, JELTJEde kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7167524024ra
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9168024174v
EELKES, IESEvrijgezel Jisse Eelckes koper van 1/4 Bildtstraat 141680241116v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ1741250150r
EELKES, LIEUWE Lieuue Eelckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 61623230337r
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat1614229196r
EELKES, LOLKJE Lolck Eelckes verkoper Kruisstraat NZ162523174r
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmakerkoper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ161122932r
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat162823270r
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Hoogstraat 141630232115r
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Rommelhaven 91630232115r
EELKES, PIETER Pieter Eelckes koper huisHoogstraat 161624230387r
EELKES, PIETJE Pytie Eelckes verkoper Kruisstraat162823270r
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huisZoutsloot NZ162523169r
EELKES, REINER Reinier Eelckes verkoper Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ16312336r
EELKES, REINER Reyner Eelckes metselaar (mr. -)koper huisNieuwstraat 381686242156v
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat163223346v
EELKES, RIENKJE Rinck Eelckes verkoper ([staat: en van denselven svangbaer gaende])Droogstraat NZ1626231102v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 471677240271v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 471677240272r
EELKES, RINNERTde erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47168524272v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten westen Noorderhaven 51167924135v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 4716782415ra
EELKES, RINNERThet huis van Rinnert Eelckes , c.soc.naastligger ten zuiden Noordijs 81677240248r
EELKEMA, RINNERT EELKEShet nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcomaverkoper Moriaanstraat NZ1683241241v
EELKES, Rins ? Eelckes verkoper Brouwersstraat 23161623042v
EELKES, TRIJNTJE Trijn Eelckes koper Herenwaltje 11613229159v
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelckes koper van 1/2 Bildtstraat 141680241116v
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Bangakoper door niaar 1/8 van ca. 7 pm landten zuidoosten van Harlingen1650236103r
EELKES, TIEMENvrijgezel Tymen Eelckes koper van 1/4 huisBildtstraat 141680241116v
EELKES, WESSELTJE Wessel Eelckes koper Rozengracht 29161122914v
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat1680241109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderstraat1680241109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderstraat1680241109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat1680241110r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes verkoper Zuiderstraat NZ1696243226v
EELKES, IETSENwijlen Ydtse Eelckes koper Kruisstraat 5oost1614229208r
, HISKE His Eeldtkes , voor haar vier onmondige kinderenverkoper Havenplein 8163223375r
ELINGS, SIEMEN Symen Eelings koper huisHoogstraat 32164223529v
EELKES, ANDRIESKE Andrieske Eelkes huurder Lanen 451809268198v
EELKES, ANNEde weduwe van Anne Eelkes huurder Sint Christoffelsteeg WZ1763255229r
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 531738249355v
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 3217492526v
EELKES, ANNEde weduwe van Anne Eelkes naastligger ten noorden Droogstraat 37175325340r
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)aanhandelaar huis en tuintjeNoorderhaven 651741250152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Lanen 621741250179v
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verwandelaar Noorderhaven 181741250152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat164223545r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backerverkoper ten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backeraanhandelaar 3 pm weilandten oosten van Harlingen1742250225r
BAKKER, ANNE EELKESwijlen Anne Eelkes Backerverkoper Zoutsloot 30175225332r
BAKKER, ANNE EELKESwijlen Anne Eelkes Bakkererflater van 1/2 Zuiderhaven 91759254234v
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid1642234163v
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcomakoper William Boothstraat 5170024465v
EELKES, ARENDburgemeester Arent Eelkes verkoper Hofstraat ZZ1723246165v
EELKES, AUKE Aucke Eelkes verkoper Heiligeweg 61703244210r
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter170724516r
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes verkoper Zoutsloot 20achter170724516r
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 2166023860v
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes verkoper Zoutsloot 47171924649r
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingstluitenant ter zee Admiraliteitkoper Vijver 4178626291v
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxtluitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteitkoper huis en erfVoorstraat 60179226458r
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u.turfdragerverkoper Zoutsloot 961674240166v
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u.koper kamerFabrieksstraat1664238211v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschutverkoper q.q. Noordijs 131751252178v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutkoper Voorstraat 281738249221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutnaastligger ten oosten Voorstraat 281738249221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschutverkoper Voorstraat 281765256123v
EELKES, FEIE Feye Eelkes schipper (schuit-)koper huisHondenstraat 21704244247v
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Ademaverkoper Hoogstraat 717492522v
EELKES, GERRIT Gerrit Eelkes koper huisZoutsloot 1167124063r
EELKES, GRIETJE Grietie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ16842423ra
EELKES, GRIETJE Grietje Eelkes koper Achterstraat1651236146v
EELKES, GRIETJE Grytie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ1687242163r
EELKES, HAITSEwijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 71663238187r
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschutverkoper Noorderhaven 241779259222v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschutverkoper Rozengracht 181780259271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschutverkoper Rozengracht 161780259271v
EELKES, HESSELTJE Hesseltie Eelkes verkoper Nutstraat 21747251192v
EELKES, HESSELTJE Hesseltje Eelkes verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter172824769r
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhovenverkoper Lanen 751809268193r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)172024670v
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamerFranekerpoort (gebied)170024481v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Werfpad1782260172v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper huisZoutsloot 40176025523r
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Werfpad ZZ1782260173v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Werfpad ZZ1782260174v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35178826354r
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerkoper door niaar huisHofstraat 351779259200v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 351779259200v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Zoutsloot 401763255216v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 351785261276r
KROL, JAN EELKESde weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Crollverkoper Hofstraat 41166823927ra
EELKES, JELLEverkopers zoon Jelle Eelkes , c.u.timmerman (mr. huis-)bewoner Kleine Bredeplaats 23177225841v
EELKES, JELLE Jelle Eelkes , minderjarigekoper huis en tuintjeNutstraat 21747251192v
EELKES, JELLE Jelle Eelkes huurder Kleine Bredeplaats 231775258239r
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes brouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 371741250163v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes boterkoperverkoper q.q. Noorderhaven 44173124864r
BUTTERKOPER, JOCHEM EELKES Jogchum Eelkes Butterkooperpannenbakker (mr. -)verkoper Lanen 71743250296v
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Schritsen 16175725490r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Zuiderhaven 61175725491r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1175725492r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Heiligeweg 34175725493r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopmanverkoper Kleine Ossenmarkt 2177225849r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Voorstraat 2175725494r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper van 2/3 Schritsen 17175025299r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1782260170v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Werfpad ZZ1782260174v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Lanen 2175625441r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 281778259125r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Werfpad ZZ1782260175v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 281774258168v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkernaastligger ten oosten Schritsen 171759254243r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 251740250131r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 171784261198v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker (mr. klein-)koper huisNoorderhaven 461741250183r
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u.naastligger ten oosten Schritsen 171751252166r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 301771257236r
EELKES, PIERde weduwe van Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 171789263102r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkernaastligger Romastraat1781260138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 51782260309r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 231779259221r
BAKKER, PIER EELKESwijlen Pier Eelkes Bakkerkoopmanerflater van 1/2 Zuiderhaven 91759254234v
BAKKER, PIER EELKESde weduwe van Pier Eelkes Bakkerbakkernaastligger ten oosten Schritsen 171792264354r
EELKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Voorstraat 66164023494r
EELKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Hoogstraat 16164023494r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes naastligger ten westen Noorderhaven 321730247379r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes timmerman (mr. -)koper huisLanen 6617392506r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes timmerman (mr. -)verkoper Lanen 661750252100r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes timmerman (mr. huis-)verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backereigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen1742250225r
BUTTERKOPER, PIETER EELKESwijlen Pieter Eelkes Butterkopererflater Simon Stijlstraat 2173925039v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35175325376v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes timmerman (mr. huis-)koper huis met weefwinkelKerkpoortstraat 571751252174r
EELKES, PIETER Pyter Eelkes gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 44173124864r
EELKES, PIETER Pyter Eelkes timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 641742250276v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35175725478v
EELKES, PIETER Pytter Eelkes timmerman (huis-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59176125556r
EELKES, REINER Reiner Eelkes metselaar (mr. -)bewoner Kleine Kerkstraat 917062451v
EELKES, REINER Reyner Eelkes metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 381696243236r
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u.keurmeester van het seildoekverkoper Zoutsloot NZ1642234167r
EELKEMA, RINNERT EELKEShet nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcomakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 97achter168324165va
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 301689242279r
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopmankoper huis met de Rode Leeuw in de gevelRommelhaven 15de Rode Leeuw1698243379v
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsmarechter van Barradeelkoper huis en huis erachterNoorderhaven 971704244240v
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelkes koper Voorstraat 69162523155r
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Bangakoper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukkenten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Bangakoper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukkenten zuiden van Harlingen166723919va
EELKES, WESSELwijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 41613229173r
EELKES, IETJE Yttie Eelkes geniaarde koper Noorderhaven 58168524287v
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc.naastligger ten westen onbekend1622230321r
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u.schipper (schuit-)geniaarde koper Weeshuisstraat 111713245192r
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 41725246243r
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 41726246260r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Achterstraat 181778259111r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11177825995r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 71781260139r
EELKES, DOEDEwijlen Doede Eeltjes koper Spinstraat NZ175725457v
EELKES, DOEDEwijlen Doede Eeltjes verkoper Spinstraat ZZ176425623r
EELKES, FEIE Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 151730247326v
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 561800265244r
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 651784261256r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 111782260310r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Achterstraat 181782260310r
IEMES, AGE Agge Eemes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181604228431v
IEMES, EELKJE Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg1615229258r
IEMES, GEERTJE Geertie Eemes koper huis en plaats ([staat: Geertie Eeme Bauckes dr.])Vijverstraat 6162723230v
IEMES, JANde crediteuren van wijlen Jan Eemes verkoper Droogstraat1601228278r
IEMTES, ALKE Aelcke Eemtes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161122927v
, PIETER Pieter Eenckes verkoper Gardenierstraat ZZ162823243r
IEPES, Lyoepck Eepes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1614229203r
, HANSwijlen Hans Eerck verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1613229185r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
, JAN Jan Eercx , c.u.schipper (groot-)koper huisLanen 61654236250r
, PIETER Pieter Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
, TIJS Thijs Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes koper Lanen 20180826894r
ERRITS, MAAIKE Mayke Eerdts koper Hofstraat 161763255196r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59176125556r
EERKES, ARENDwijlen Arent Eerks verkoper Lanen 561728247100r
EERKES, FOKKE Focke Eerks huurder voorhuis (p.j.)Zuiderhaven 151769257120v
EERKES, FOKKE Focke Eerks verkoper Zuiderhaven 151769257120v
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, JANwijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Lanen 77166323816ra
EERKES, JANwijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 221762255154v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmankoper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizenPrinsenstraat 21755253220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmanhuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmanaastligger ten noorden Prinsenstraat 41778259119v
JONGEMA, JAN EERKESwijlen Jan Eerks Jongmakoopmanverkoper Prinsenstraat 217802605v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmaboekbinder (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 22173524991v
EERKES, PIETER Pieter Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 771663238168v
EERKES, TJITSKE Tytske Eerks verkoper Kleine Kerkstraat 10172024691r
AYLVA, JOUKE ERNSTEShuis en erf van Joucke Eernst van Aylvanaastligger ten oosten Noorderhaven 102161623036v
ERNSTES, KOENRAADwijlen Coenraad Eernstes eerdere eigenaar Noorderhaven 28161723069r
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend16772411v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper Hofstraat 21west167924158v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1668239175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
, HENDRIK Hendrick Eernstys koper huis of kamerBoth Apothekerstraat WZ161122964v
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg OZ167024023v
EERKES, JANde weduwe van Jan Eerx naastligger ten noorden Schritsen 31675240176v
EERKES, LIEKELE Lyckle Eerx , c.u.koper woningLanen 66achter1657237123r
EERKES, TIJSwijlen Tijs Eerx verkoper Zoutsloot 951729247288r
EERKES, TRIJNTJEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Lanen 77166323816ra
EERKES, TRIJNTJEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
EESGES, HARMEN Harmen Eesges erfgenaam Kerkpoortstraat NZ1605228455r
EESGES, HARMEN Harmen Eesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1605228455r
EESGES, LIEUWE Lieuwe Eesges naastligger ten noorden Heiligeweg 621600228222r
EESGES, TIETE Tytte Eesges , c.u.herbergiershuurder (p.j.)Noorderhaven 741674240133r
, HIBBE Hibbe Eessts koper provisioneel woning en panwerkFranekertrekvaart1613229186v
, HIBBE Hibbe Eestes verkoper Nieuwstraat 541615229278r
, HIBBE Hibbe Eests verkoper Franekerpoort (gebied)1613229174v
, HIBBE Hibbe Eests verkoper Franekertrekvaart1613229186v
, ALLERT Allert Eeters koper kamer en stal op door verkopers gepachte grondHofstraat1614229215r
IETES, IETE Eete Eetes verpachter grond Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
IETES, IETEhet weeskind van wijlen Eete Eetis naastligger ten oosten Franekereind 30oost1620230234r
EEUWES, HIBBE Hebbe Eeues koper finaal huisHeiligeweg 381615229266v
EEUWES, JANKE Jantien Eeuues koper onbekend1633233113v
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 2516652396v
EEUWES, HANSwijlen Hans Eeuwes verkoper Kleine Bredeplaats 131676240221r
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west168424213r
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ16652391ra
EEUWES, HANSwijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ166923935ra
EEUWES, HANSwijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ166923935ra
EEUWES, HARRIT Harrit Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111753253102r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Hofstraat 71735249104v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 4175225329v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Hofstraat 7174325118r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111758254130r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes* turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 5175725473r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdragerkoper woningGardenierstraat 161756253258r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Gardenierstraat 16176825758r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111766256212r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes varenspersoonkoper kamerBoth Apothekerstraat 15zuid173524998r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdragerkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Romastraat 5176325613r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes koper Schritsen 351795264246r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes verkoper Grote Ossenmarkt 111805267157r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes koper Zoutsloot 841806267264r
EEUWES, JANKE Janke Eeuwes koper Zoutsloot 471803266307v
EEUWES, JANKE Jantien Eeuwes koper Brouwersstraat 16163223372r
EEUWES, JOBhuisman Job Eeuwes verkoper q.q. Hoogstraat 2180426799v
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1180226699r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes meesterknecht bij Mollema en Wieger Harmensverkoper Kerkpoortstraat 55180426778r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes scheepstimmermankoper huisKerkpoortstraat 55179826588r
EEUWES, OENE Oene Eeuwes* wevernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 551650236129v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaennaastligger ten noorden onbekend1669239193r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 9174525192v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Hoogstraat 7174525195v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderenverkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 191692242387v
EVERTS, DIRKJE Dirkjen Eeverts koper kamerDroogstraat 12169324332r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Werfpad169324368v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slagerverkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slagerverkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
EVERTS, FRANShet huis van Frans Eeverts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 11west1694243115v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slager [staat: vleeshouwer]naastligger ten westen Voorstraat 11west1694243115v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slager [staat: vleeshouwer]naastligger ten noorden Voorstraat 11west1694243115v
EVERTS, HENDRIKburgemeester Hendrick Eeverts , n.u.naastligger ten westen Zoutsloot 47171924649r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrickje Eeverts verkoper Hoogstraat 411691242345v
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228179r
EVERTS, JAN Jan Eeverts naastligger ten westen Zoutsloot 631807267318v
EVERTS, JANtwee kamers bewoond door Jan Eeverts , c.s.grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
EVERTS, JAN Jan Eeverts , c.u.koper kamerHofstraat 15169224318v
EVERTS, JAN Jan Eeverts , c.s.naastligger ten oosten Hofstraat 13169224319r
EVERTS, JAN Jan Eeverts bakker (koek-)koper ledige plaats of hof met bomen, kruiden en plantenWeverstraat ZZ163323398r
EVERTS, MATTEUSde weduwe van Mathijs Eeverts naastligger ten zuiden Heiligeweg 29166023854r
EVERTS, PIETER Pyter Eeverts verkoper Zuiderstraat1644235121r
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein1599228177r
EVERTS, HENDRIKburgemeester Hendrick Eewerts naastligger ten zuiden Noorderhaven 52172024675r
OOSTERBAAN, JAN EVERTSde hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaanverkoper Liemendijk 3168424246v
OOSTERBAAN, JAN EVERTSde hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaanverkoper Liemendijk 3168424246v
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Eewerts verkoper ten zuiden van Harlingen1784261209r
EVERTS, TJERK Tjerck Eewerts , en kinderenverkoper Bildtstraat 22172024663r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egbarts naastligger ten westen Heiligeweg 601640234117v
EGBERTS, JAN Jan Egbarts molenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 34165623798v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egbarts , c.u.koper huis en hofNoorderhaven 57west1657237120r
EGBERTS, KORNELISde weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Egberdts naastligger ten oosten Voorstraat 211633233107r
EGBERTS, KORNELISde weduwe van Cornelis Egberdts bewoner Voorstraat 231634233155r
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend1606228520r
EGBERTS, ALBERT Albert Egberts , c.u.huurder kamer (p.j.)Noorderhaven 35177725934v
EGBERTS, ANSKJE Ansck Egberts verkoper Romastraat1606228502ar
EGBERTS, BRECHTJE Brecht Egberts verkoper Kleine Bredeplaats 161606228496v
EGBERTS, KLAASwijlen Claes Egberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter162823233r
EGBERTS, KLAASwijlen Claes Egberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 211633233122r
EGBERTS, KLAASwijlen Claes Egberts naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter162823245v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts koper Voorstraat 23162523187v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u.verkoper Lanen 72166023862r
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van wijlen Cornelis Egberts verkoper Voorstraat 4716712405ra
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Kerkpoortstraat 1316712405ra
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts verkoper Zoutsloot 131667239109r
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u.verkoper Zoutsloot 11667239111v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u.koper huisLanen 721659237183v
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts verkoper Zoutsloot NZ168024121va
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts geweermaker [staat: roermaker]verkoper Vijverstraat159722821v
EGBERTS, EGBERTwijlen Egbert Egberts verkoper onbekend1626231116r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 58163123335r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 581626231124v
EGBERTS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Griet Egberts verkoper ([staat: Griet Stevens])Heiligeweg 581657237112v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Rozengracht 19161122915r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Gardenierstraat1620230242r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Gardenierstraat1613229165v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 581640234117v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Heiligeweg 581620230233r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 581629232121v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts Rijscampverkoper Grote Bredeplaats 2716152306v
EGBERTS, HARING Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 916702405r
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Voorstraat 4716712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1316712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven NZ1600228195r
EGBERTS, HARINGde weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523185r
EGBERTS, HARINGde weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523142r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5164923687r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts smid (stads-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts koopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341769257123v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341742250249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34176725713r
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts koper Noorderhaven 52166723983r
EGBERTS, JAKOBhet huis van Jacob Egberts molenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 34167224090r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51774258158v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51762255120r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 91763255241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 91763255241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 91779259181r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 91779259181r
EGBERTS, JAN Jan Egberts kuiperverkoper q.q. Noordijs 71601228267r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 111620230207r
EGBERTS, JANde kamer van Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ1652236208r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ1654236258v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ166123893v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten noorden onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts huurder Rommelhaven 141742250279v
EGBERTS, JAN Jan Egberts , c.u.molenaarverkoper Kerkpoortstraat 22166623960v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg1645235166r
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarkoper huisKerkpoortstraat ZZ166023869v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 34166023855r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten oosten Rapenburg16472363r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ1654236267v
DEVENTER, JAN EGBERTSwijlen Jan Egberts van Deventerkoper Zoutsloot 881650236128r
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammeringverkoper Scheerstraat 91762255174v
AKKER, JELMER EGBERTSmedehuurder Jelmer Egberts Ackerverkoper Voorstraat 62178526214r
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Ackerwinkelierkoper 1/4 huisVoorstraat 62177625912v
EGBERTS, JOHANNES Johannes Egberts huurder tweede huis Wasbleek 921782260216r
EGBERTS, LIEUWE Lieuwe Egberts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1667239108r
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u.koper kamer en loodsonbekend1652236191r
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5168524290v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 (dochter van Griet Hilbrants)onbekend161122930v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad WZ165523746r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1664238220r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166523922v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodskeKerkpoortstraat165623787r
EGBERTS, PIETER Pieter Egberts verkoper Liemendijk WZ1622230315r
EGBERTS, RIEMKJE Riemcke Egberts koper huisLanen 71164323575r
EGBERTS, RIEMKJE Riempcke Egberts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9161523012r
EGBERTS, RIJK Rijck Egberts naastligger ten oosten Anjelierstraat ZZ1614229220r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 7164923674r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koper huis en plaatsZoutsloot 431644235109r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Zoutsloot 4516552374v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , c.u.verkoper Zoutsloot 491657237127r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor1673240126v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_achter16702402v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 91651236181v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 71658237168r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 91651236169r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor167124056r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmanverkoper ten zuiden van Harlingen1669239208r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmankoper ten zuiden van Harlingen1662238132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1662238132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts protesteert vanwege een hypotheek Lanen 401644235106v
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar173925018r
EGBERTS, TEETSKE Taatske Egberts verkoper Noorderhaven 271626231127r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huisNieuwstraat 601621230287r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230336r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230345v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts koper huis met plaatsje en loodsje daar achterNoorderhaven 271623230347v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts verkoper Kleine Bredeplaats OZ162823274v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
EGBERTS, TEETSKEhet huis gekocht door Taetske Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 291624230382r
EGBERTS, TEETSKE Taetske Egberts koper huis met een kamer daarachterKleine Bredeplaats1626231139v
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u.huurder Franekereind 23west1619230190v
EGBERTS, TRIJNTJEde loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
EGBERTS, TRIJNTJEde loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
EGBERTS, TRIJNTJE Trijn Egberts verkoper Both Apothekerstraat OZ161523011v
EGBERTS, TJITSKE Tyeetske Egberts koper Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts , c.u.verkoper Weverstraat NZ1668239163v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts koper huisKruisstraat 5oost1667239115r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koper huisGrote Kerkstraat 261601228243v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts naastligger ten zuiden* Noorderhaven 521620230231r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230210v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)koper nieuwe kamer getekend met C (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229245r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts verkoper Schritsen 81710245108r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230203r
EGBERTS, WILLEMburgemeester Willem Egberts koper huisVoorstraat 231635233165v
EGBERTS, IEMKJE Ymckien Egberts koper Simon Stijlstraat 2168024163r
IEGES, HANSwijlen Hans Egges verkoper Steenhouwersstraat 21620230218r
EGBERTS, HARING Haeringh Eghberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51599228178r
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitkerkoper huisTiepelsteeg OZ171924645v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoffverkoper Brouwersstraat 141723246155r
EGBERTS, BERBER Berber Eiberts verkoper Bildtstraat 117282473va
EGBERTS, BERBERwijlen Berber Eiberts erflater Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
EGBERTS, GRIETJE Gryttie Eiberts huurder Wortelstraat 81702244158v
EGBERTS, GRIETJE Gryttie Eiberts huurder Wortelstraat 111702244158v
EGBERTS, HARINGde erfgenamen van wijlen Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 2716992445v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg1759254227v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ1729247267r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitkerwever (mr. bont-)verkoper Tiepelsteeg OZ177725944v
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eiberts koper Gardenierstraat 161756253258r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts koper provisioneel 4/5 huis en tuinSimon Stijlstraat 717492517va
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper 1/5 huis en tuinSimon Stijlstraat 71749251267v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper (beurt-)verkoper Bildtstraat 171755253235v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 51759254216v
EGBERTS, JAN Jan Eiberts timmermannaastligger ten westen Zuiderhaven 36west1692242377r
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eiberts Poolverkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost1704244260r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Poolnaastligger ten westen Zuiderhaven 36west169424387v
EGBERTS, JELTJE Jeltje Eiberts verkoper Bildtstraat 117282473va
EGBERTS, MARIA Mary Eiberts verkoper Kleine Kerkstraat 7170824541r
MUNTER, MICHIEL EGBERTS Michiel Eiberts Munter, c.u.hoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 4517182461r
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.)Vijver 3178326122v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts scheepstimmermankoper woningSchritsen 8170924581r
EGBERTS, WILLEMhet houtstek van Tieerd Sioerds voor en agter de camer van Willem Eiberts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ170824546v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts geniaarde koper Werfpad170824548r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huisJan Ruurdstraat 51710245128r
EGBERTS, ROBIJNde weduwe van Robijn Eigberts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1677240263v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Scheffersplein 271657237262v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
EILERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Eilerts erflater Schritsen 261699243393r
EILES, EILE Eile Eiles koemelkergeniaarde koper Grote Kerkstraat 331722246151v
EILES, EELKE Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 19163623410v
EILERTS, GRIETJE Grietie Eillerts koper Drie Roemersteeg 11644235142r
EIMERTS, JAN Jan Eimers bewoner onbekend1606228497v
EIMERTS, JANde weduwe van Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg WZ1606228493r
EISES, JOHANNA Johanna Eises koper Hoogstraat 471743250288v
EITS, JAN Jan Eits , c.u.huurder (p.j.)Hoogstraat 431787262237r
IEKES, GERBEN Gerben Ekes chirurgijnverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
IEKES, LAASde erfgenamen van wijlen Laes Ekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid1728247215v
IEKES, LAAS Laes Ekes schipperkoper huisKleine Bredeplaats 10171924639v
IEKES, LAAS Laes Ekes , c.u.schipperbewoner Kleine Bredeplaats 10171924639v
EKEMA, LIJSBET IEKES Lijsbet Ekes Ecoma, bejaarde vrijsterverkoper van 3/12 Hoogstraat 19174025080v
EKEMA, LIJSBET IEKES Lijsbet Ekes Ecoma, bejaarde vrijsterverkoper van 3/12 Droogstraat 22174025087v
IEKES, PIERde kamers nu van Pier Ekes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16165623798r
IEKES, PIER Pier Ekes verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16165623798r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menaldakoopmankoper huisBrouwersstraat 2717722581r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menaldakoopmankoper huis annex koekenbakkerij; met woonkelderVoorstraat 86176125588r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menaldakoopmankoper fraai huisBrouwersstraat 261766256152v
MENALDA, POPPE IEKESde tuin van Poppe Ekes Menaldanaastligger ten westen Fabrieksstraat 6177225865r
IEKES, SJOERD Sioerd Ekes schipper op Sneekverkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
IEKES, SIEUWKE Siouke Ekes verkoper van 1/4 Lanen 221696243211v
IEKES, SIPKE Sipcke Ekes koper huisNieuwstraat 621598228112v
IEKES, SIPKEde proclamant Sipcke Ekes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621598228112v
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneekverkoper Heiligeweg 401692242386r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-)naastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-)verkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-)koper huis en tuinZoutsloot 4917272477v
ELBERTS, HARMEN Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgildeverkoper van 1/2 Hofstraat 351779259200v
ELBERTS, RINNERT Rinnert Elberts bewoner Rinnertspijp WZ1600228228v
, ABE Abbe Elbrichs , voor zijn kinderenverkoper Voorstraat 911635233175v
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat161723094r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanghtVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmakerkoper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteecktVoorstraat 91de Grauwe Gans163123314v
, ABE Abbe Elbrichs , c.u.hoedenmakerhuurder Voorstraat 341631232172v
, JANKE Jantien Elbrichs koper Brouwersstraat 131635233177v
, JANKE Jantien Elbrichs verkoper Brouwersstraat 111618230130v
, JANKE Jantien Elbrichs verkoper Brouwersstraat 13163923474r
, JANKE Jantien Elbrichs koper Brouwersstraat 131615229272r
EELKES, Wissel Elckes koper Zuiderhaven 211602228333v
EILERTS, JAN Jan Elderts timmerman (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 231787262230v
EILERTS, JAN Jan Elderts timmerman (mr. -)koper huis met graanzolders en een pakhuis erachterNoorderhaven 631753253121r
, JUDITH Judith Eleasar koper Lanen 761776258255v
, NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 111799265163r
ELINGS, SIKKE Sicke Elens chirurgijn (mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 3163923488r
ELINGS, SIKKE Sicke Elens chirurgijnnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
ELINGS, SIXTUSmr. Sixtus Elens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 121653236225r
ELINGS, SIXTUSmr. Sixtus Elens , c.u.verkoper Sint Jacobstraat 10zuid1654236265r
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 41630232142v
IELES, HANS Hans Eles koper Schritsen 51635233169r
, JAN Jan Geert Elfers , c.u.verkoper Scheerstraat 11177725980v
ELIAS, KORNELIS Cornelis Elias huurder Rapenburg 12169424379r
ELIAS, KORNELIS Cornelius Elias huurder Rapenburg 121687242202v
ELIAS, HANS Hans Elias , c.u.huurder Zoutsloot 87178126067r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias huurder (p.j.)Hoogstraat 21793264117v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias , c.u.huurder Herenwaltje 9180426725v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias , c.u.huurder Herenwaltje 11180426725v
ELIAS, JOUKJE Joukjen Elias koper Vijverstraat 211763255225v
ELIAS, JOUKJE Joukjen Elias koper Kleine Bredeplaats 2417602557v
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias verkoper Rozengracht 17166123887r
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Kerkpoortstraat166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Grote Kerkstraat NZ166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Weverstraat166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Weverstraat 6166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Rozengracht NZ1663238180r
ELIAS, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 54166523926v
ELIAS, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 54166523926v
ELIAS, MARTJEN Martentie Elias koper Kerkpoortstraat 11784261239v
ELIAS, MARTJEN Martijntje Elias verkoper Kerkpoortstraat 1179726552r
ELIAS, PIETER Pyter Elias Rijckartverkoper q.q. Lanen 741712245164r
ELEASARS, JUDITH Judith Eliasar verkoper Lanen 761782260288r
, ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 361807267336r
ELINGS, JANKE Jantjen Elinghs koper Spinstraat 11163723442r
ELINGS, LIEUWKJE Liauck Elinghs verkoper Sint Jacobstraat 4164323591r
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs koper huisZuiderstraat164823638v
ELINGS, SIEMENhet andere huis van Symen Elinghs naastligger ten noorden Rapenburg164823622v
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs verkoper Rapenburg164823622v
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 421622230326r
ELINGS, DOUWE Douue Elings verkoper Kleine Bredeplaats 11165523719v
ELINGS, DOUWEwijlen proc.liberis Douwe Elings koper van 1/2 Lanen 501659237181r
ELINGS, JAKOB Jacob Elings koper kamerKromme Elleboogsteeg159822890r
ELINGS, PIETER Pieter Elings naastligger ten westen Schritsen 37162423116r
ELINGS, PIETERwijlen Pieter Elings verkoper Schritsen 35162923290v
ELINGS, SIKKEwijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen1657237128r
ELINGS, SIKKE Sicke Elings verkoper Lanen 151635233157r
ELINGS, SIKKEwijlen Sicke Elings koper van 1/2 ten zuiden van Harlingen165623762r
ELINGS, SIKKEwijlen Sicko Elings verkoper Voorstraat 811676240236r
ELINGS, SIKKEwijlen Sikke Elings eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen1659237219r
ELINGS, SIEMEN Simen Elings naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 671645235165v
ELINGS, SIEMEN Simon Elings verkoper Hoogstraat 32164323546v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Heerensteeg 11652236193v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281650236127r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper nieuw gebouwd hoekhuis met een kleine plaats en bakhuis erachterRapenburg1644235156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Rapenburg1644235156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huisNieuwstraat 30164923694v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281651236147v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings verkoper Franekerpoort (gebied)164823610r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis met een plaatsRapenburg1644235150r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huisAchterstraat ZZ1647235268v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang ten zuidenRapenburg1644235139r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoper huis en herbergRommelhaven 18de Aardappelbeurs1805267161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levykoopmanverkoper Rommelhaven 181805267177r
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ1657237122av
EILERTS, JAN Jan Ellerds verkoper Noorderhaven 63178126020v
, JAN Jan Ellerdts naastligger ten westen Lanen 781634233152r
EILERTS, JANwijlen Jan Ellers Janszverkoper Voorstraat 81voor1774258162v
EILERTS, JANwijlen Jan Ellers Janszverkoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
EILERTS, JANmr. Jan Ellert bewoner Lanen 76a163823457v
EILERTS, ANTJE Antie Ellerts koper Brouwersstraat 3168424220v
EILERTS, ANTJE Antie Ellerts koper Achterstraat ZZ1692242396r
EILERTS, DIRKwijlen Dirck Ellerts verkoper Franekereind 261715245246r
EILERTS, DIRKde weduwe van Dirk Ellerts naastligger ten westen Franekereind 28170724511v
EILERTS, DIRK Dirk Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisFranekereind 261703244191r
EILERTS, FREERK Freeck Ellerts , c.u.geniaarde koper Gardenierstraat ZZ1642234181r
EILERTS, FREERK Freerck Ellerts verkoper onbekend166623948v
EILERTS, FREERKwijlen Freerck Ellerts bierdragernaastligger ten oosten Droogstraat 18168024179r
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten oosten Lanen 501694243118r
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten westen Lanen 541698243364v
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten oosten Lanen 501698243370v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper schoenmakersperkSchritsen 561690242317r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 561690242317r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.verkoper Zoutsloot OZ1676240218v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 281690242319r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.schoenmaker en trekschipper (mr. -)geniaarde koper William Boothstraat 291687242212v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 281690242324v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.schoenmaker en trekschipper (mr. -)naastligger ten zuiden William Boothstraat 271687242214r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper 1/2 schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een putSchritsen 56zuidoost1689242293r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappenonbekend1673240120r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een putSchritsen 56zuidoost1673240120v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwardenkoper huisSchritsen 261690242314v
EILERTS, JAN Jan Ellerts protesteert vanwege een vordering ten oosten van Harlingen1647235262v
EILERTS, JAN Jan Ellerts verkoper Grote Kerkstraat 261599228132v
EILERTS, JAN Jan Ellerts blauwververhuurder Kleine Bredeplaats 251687242175r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laernaastligger ten oosten Zuiderhaven 2416832426v
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u.koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 341653236244r
EILERTS, JANgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Ellerts van Laereigenaar perceel Voorstraat 56oost1694243105r
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smidnaastligger ten noorden Vijver 1163223373v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts smidnaastligger ten noorden Vijver 1163323379v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten westen* Hondenstraat 141619230178r
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten noorden Vijver 11626231151v
EILERTS, PIETER Piter Ellerts smidnaastligger ten westen Hondenstraat 14162823269v
EILERTS, REMMERT Rimmer Ellerts koper kamer, loodsje en erfHavenplein 241606228511r
EILERTS, REMMERT Rimmert Ellerts naastligger ten zuiden Havenplein 221606228510v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
EILERTS, WIEGERde plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten onbekend1621230278r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r
EILERTS, WIEGERde dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r
EILERTS, WIEGERde ledige plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1623230370r
EILES, ANDRIES Andries Elles naastligger ten zuiden Vijver 9180126610r
EILES, ANDRIES Andries Elles scheepstimmerman (mr. -)verkoper Vijverstraat 131809268305v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizenVijverstraat 131799265130v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizenVijverstraat 151799265130v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizenVijverstraat 171799265130v
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichterverkoper Zoutsloot 85177725976r
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichterverkoper Droogstraat NZ177725977v
EILES, JANKE Janke Elles verkoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
EELSES, BAUKJE Bauck Elses koper Zeilmakersstraat 19161723071r
EELSES, SJOERDwijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 11west1689242281r
EELSES, SJOERDwijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 731689242281r
EELSES, SJOERDwijlen Sioerd Elses erflater Sint Jacobstraat 151689242281r
EELSES, SJOERDwijlen Sioerdt Elses verkoper Kleine Bredeplaats 2168424214r
EELSES, SJOERD Sjoerd Elses verkoper Zoutsloot 102168024185r
EELSES, SJOERD Sjoerdt Elses verkoper Simon Stijlstraat 2168024163r
ELTES, BAUKJEwijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 19162623195v
ELIAS, JELGER Jelger Elyas huurder (p.w.)Bargebuurtspoortje 21751252125v
, JANKE Janneke Embrichs verkoper Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
, JANKE Janneke Embrichs koper Zoutsloot NZ162523169r
, LEENTJE Leyntie Embrichs koper Weverstraat 151622230318v
, GEERTRUIDA Truycke Embrichs verkoper Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
IEMKES, EVERTJE Evertie Emckes verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
IEMES, BAUKJE Bauck Emes bruid 1604228422r
IEMES, GERLOF Gerloff Emes scheepstimmerliedennaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1696243235r
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, c.u.koper huis, brouwerij en mouterijZoutsloot 301641234132r
IEMES, HITJE Hidke Emes verkoper Zuiderstraat161623018r
IEMES, JAN Jan Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 551624230382v
IEMES, JAN Jan Emes , voor zichverkoper Schritsen 50achter162723222v
IEMES, JAN Jan Emes , thans uitlandigverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
IEMES, JANKE Jantyen Emes koper Pothondjessteeg 81621230289r
IEMES, JANKE Jantyen Emes verkoper Schritsen 411621230259v
IEMES, LEENTJE Leyntie Emes [staat: Wierdts] verkoper van 1/3 Voorstraat 551624230382v
IEMES, de erfgenamen van wijlen Pyttie Emes naastligger ten zuiden Hoogstraat 471657237124r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huisonbekend1701244111r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staatonbekend170024473v
IEMES, TJALLING Tjallingh Emes verkoper onbekend1703244215v
IEMES, WIERD Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 551624230382v
IEMES, WIERD Wierd Emes verkoper Schritsen 50achter162723222v
IEMES, JAN Jan Emis naastligger ten zuiden Droogstraat1599228165r
IEMES, JAN Jan Emis verkoper Sint Jacobstraat 1achter1598228107v
IEMES, LEENTJE Leyntie Emis verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
IEMES, WIERD Wierd Emis verkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
, SJOERDde kamer van Sjoerdt Emkles grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 721704244263r
EMMERIKS, AUKJE Auckien Emmericks koper Rapenburg NZ1675240203v
EMMERIKS, LEENTJE Leentie Emmericks verkoper Droogstraat NZ1619230180r
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
, NIESKE Niescke Emmerickx verkoper Zuiderstraat NZ1635233169v
, LIJSBET Lieske Emmericx verkoper Franekereind 29west161122962v
, LIJSBET Liesken Emmericx verkoper Franekereind 29oost161122963r
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipperkoper woningHerenknechtenkamerstraat 171741250200v
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipper (smak-)koper huisSchritsen 8173925013v
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks wever (bont-)koper huis met plaatske en tuintjeWeverstraat 101758254127r
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks wever (bont-)verkoper Weverstraat 10176525690v
EMMERIKS, GEERTRUIDA Geertruydt Emmerix koper Kerkpad 11613229179r
, Leenthie Emmerixs koper Droogstraat161122912r
, JAN Jan Emmis verwandelaar onbekend1599228168v
IEMKES, SJOERDde kamer van Siuerd Empkes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 72162423133r
, LIJSBET Lijske Emrichts koper Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
, SIETSKE Sits Encke verkoper Noordees (gebied)161723070v
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmakernaastligger ten westen Lanen 521633233127r
ENNES, BAUKE Baucke Enes verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
ENNES, GEERTJE Geert Enes verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
ENNES, GRIETJE Grietie Enes verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
ENNES, RINSKE Rintske Enes koper Achterstraat ZZ16272321v
EGBERTS, JAN Jan Engberts wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 191774258165r
ENGELS, ANTJE Antie Engeles koper Herenwaltje 171733248268r
ENGELS, IEMKJEwijlen Imke Engeles erflater Kerkpoortstraat 181738249267v
ENGELS, ROBERT Robert Engeles gebruiker Droogstraat1605228480v
ENGELS, BRECHTJE Bregtje Engels verkoper Hofstraat 301763255226r
ENGELS, BRECHTJE Bregtje Engels koper Hofstraat 30175325388v
ENGELS, KLAAS Claas Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691714245215v
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651710245131v
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691732248137r
ENGELS, KLAASwijlen Claes Engels verkoper Kerkpoortstraat 671729247243v
ENGELS, ENGEL Engel Engels naastligger ten zuiden Rozengracht1652236207r
ENGELS, ENGEL Engel Engels , c.u.geniaarde koper Grote Kerkstraat 441644235129v
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat16362349v
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaatsGardenierstraat1634233144r
ENGELS, GEERT Geert Engels , e.a.huurder Scheerstraat 121717245279v
ENGELS, TRIJNTJE Trijn Engels naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 51599228133r
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNES, GEERTJE Geertien Enis verkoper van 1/2 Lanen 501626231150r
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNES, ANTJE Antie Ennes verkoper Franekereind 10175025286r
ENNES, BAUKE Baucke Ennes naastligger ten westen Lanen 52164023496r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes molenaarkoper woningZuidersteeg ZZ177225848r
ENNES, KORNELISde kopers Cornelis Ennes , c.u.molenaarnaastligger ten oosten Zuidersteeg ZZ177225848r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Zuiderpoortsmolen, met woonhuis en stallingZuiderpoortsmolen 1de Zuiderpoortsmolen1771257203r
MOLENAAR, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Molenaarverkoper Kromme Elleboogsteeg179826578v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiganaastligger ten oosten Zuiderstraat 6178526246r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiganaastligger ten oosten Zuiderstraat 6178926390v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgamolenaar (mr. -)koper huis bestaande uit twee woningenLammert Warndersteeg 151782260186v
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper Lammert Warndersteeg 13180226665v
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgaverkoper van 1/4 Noordermolen 11800265233v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgamolenaar (mr. -)verkoper Noordermolen 11782260226r
WIJGA, KORNELIS ENNESgrutterij van Cornelis Ennes Wijganaastligger ten zuiden Heiligeweg 21786262134r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgageniaarde koper Brouwersstraat 11786262136r
WIJGA, KORNELIS ENNESde weduwe van Cornelis Ennes Wijganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 131796264335r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1179726552r
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper Molenpad 4180226655v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijganaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13178526229r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygakoper 1/10 wind rogge- en weitmolen, huis en stallenZuiderpoortsmolen 11779259184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygaeigenaar van 1/2 Zuiderpoortsmolen 11779259184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11784261239v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
WIJGA, KORNELIS ENNESwijlen Cornelis Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Zuiderpoortsmolen 1180226684v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygamolenaar (mr. -)koper huisZuidersteeg 21778259130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga, c.u.molenaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zuidersteeg 21778259130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygakoper 1/10 en 1/30 rogge- en weitmolen met woning en stalZuiderpoortsmolen 11786262116r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygamolenaar (mr. -)koper huisKromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
VRIES, GEERTJE ENNESmeerderjarige vrijster Geertie Ennes de Friesverkoper van 39/96 Schritsen 65b1740250122v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertie Ennes de Vrieskoper Bildtstraat 20175025255v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertje Ennes de Vriesverkoper Voorstraat 811749251256v
VRIES, GEERTJE ENNESwijlen Geertje Ennes de Vriesverkoper Bildtstraat 201762255122r
ENNES, JAKOB Jacob Ennes koemelkerkoper huis en stalKerkpoortstraat 221762255163r
ENNES, JANde kinderen van Jan Ennes verkoper William Boothstraat OZ1640234119r
ENNES, JANKE Jantje Ennes koper Kerkpoortstraat 531805267148r
ENNES, JETSKE Jetske Ennes koper Liemendijk1806267246r
ENNES, LEENTJE Leyntie Ennes koper Noordijs 7162523136v
VRIES, SIKKE ENNES Sicke Ennes de Vriesverkoper Grote Kerkstraat 51751252110v
ENNES, SIKKE Sikke Ennes , c.f.huurder Voorstraat 811749251256v
ENNES, SIKKE Sikke Ennes wever (bont-)koper Grote Kerkstraat 5175025252v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Friesverkoper Schritsen 65b1740250122v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Moriaanstraat 11766256180r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Lanen 781766256145r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Grote Kerkstraat 221766256146v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 411805267152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 391805267152v
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Ennes verkoper van 1/2 Hofstraat 47west1682241189v
ENNES, TJEERDde andere helft van de woning, bewoond door Tjeerd Ennes naastligger ten oosten Voorstraat 811676240236r
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes bakker (mr. -)koper huis, mouterijVoorstraat 831674240138v
VRIES, TJERK ENNES Tjerk Ennes de Friesverkoper Schritsen 65b1740250122v
VRIES, TJERK ENNES Tjerk Ennes de Vrieshuurder huis Kleine Bredeplaats 251758254165r
VRIES, TRIJNTJE ENNES Trijntie Ennes de Friesverkoper Schritsen 65b1740250122v
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijgamolenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis en div.Noordermolen 1de Noordermolen176125549v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 91793264134v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 91794264213r
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)179226441v
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wijgamolenaar (rog-)verkoper van 3/4 Noordermolen 11800265233v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijgamolenaar (mr. -)koper 1/4 wind rogge- en weitmolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1782260226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijgamolenaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Noordermolen 11782260226r
WIJGA, IEKE ENNESde stalling van wijlen Yke Ennes Wyganaastligger ten noorden Karremanstraat 41800265235r
WIJGA, IEKE ENNESde boedel van wijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 41800265235r
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 21800265236r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 21771257208v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 41771257208v
ENOCHS, JAN Jan Enoch verkoper van 1/24 Brouwersstraat 14achter1695243185r
EINTES, ARJEN Arjen Entes schipperhuurder achterhuis Kleine Bredeplaats 141807267314r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Enttens naastligger ten noorden onbekend163723443v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes koper Klaverbladstraat 3161122911v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes verkoper Bildtpoort (gebied)1613229181v
IEPKES, SJOERD Sioerdt Epckes koper voor- en achterhuisVoorstraat 40161723067v
IEPKES, SJOERD Syuert Epckes naastligger ten oosten Voorstraat 381620230213v
IEPKES, SJOERD Syuert Epckes naastligger ten oosten Voorstraat 381619230193r
IEPKES, IEMKJE Ympck Epckes koper Rozengracht 19161122915r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Epes Zeestranaastligger ten westen Rozengracht 7oost1696243237v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Epes Zeestraverkoper Noorderhaven 721696243248v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckemakoper Zuiderplein 3161122912v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckemakoper Achterstraat1615229264v
IEPES, KLAAS Claes Epes smid (mr. -)koper door niaar van 1/2 Nieuwstraat 521696243261r
IEPES, DIRK Dirck Epes naastligger ten westen Voorstraat 231624230379v
IEPES, IEMEwijlen Eme Epes verkoper Zoutsloot 301696243238v
IEPES, IEPE Epe Epes naastligger ten zuiden Zoutsloot 981599228146v
IEPES, HISKE His Epes koper Nieuwstraat 461613229130r
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staandZoutsloot 301650236141r
IEPES, de weduwe Janthie Epes naastligger ten westen Achterstraat NZ1612229109v
IEPES, JOCHEM Jochum Epes glasmakernaastligger ten noorden Zuiderplein 3161122912v
IEPES, MEINOU Meinu Epes verkoper q.q. Schritsen 671624230377r
IEPES, MEINOU Meinu Epes verkoper q.q. Schritsen 671624230377r
IEPES, MINKE Mintie Epes koper 1/2 huis, gleibakkerij, ledige plaats en schuurSchritsen 50165623770r
IEPES, PIETER Pieter Epes koper huis of kamerNieuwstraat 52162823261v
IEPES, PIETER Pieter Epes naastligger ten noorden Nieuwstraat 54163123311v
IEPES, PIETER Pieter Epes koper huisLanen 501631232185r
IEPES, PIETER Pieter Epes , c.u.naastligger ten zuiden Lanen 501631232185r
IEPES, PIETER Piter Epes koper door niaar woning met daarachter een plaatskeScheerstraat ZZ1659237191r
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ1659237191r
IEPES, PIETER Piter Epes koper huisSchritsen 681626231113v
IEPES, PIETER Piter Epes koper hoekhuisBrouwersstraat 21626231114r
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Epes Cruysverkoper q.q. Brouwersstraat 23161623042v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)164823612v
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u.molenaarkoper woningHerenwaltje 191711245159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u.molenaarnaastligger ten zuiden Herenwaltje 191711245159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u.molenaarnaastligger ten noorden Herenwaltje 191711245159r
IEPES, WATSE Watse Epes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ1622230296r
IEPES, FOKKE Focke Epeus verkoper Spinstraat159722839v
IEPES, PIETERhet huis van wijlen Pieter Epis naastligger ten westen Noorderhaven 181618230118v
IEPKES, ANTJE Anna Epkes verkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
IEPKES, KOENRAADhet sterfhuis van Coene Epkes verkoper Zoutsloot1681241129v
IEPKES, IEMKJE Emck Epkes verkoper Klaverbladstraat 31619230184v
LUDINGA, GERRIT IEPKES Gerryt Epkes Ludingaverkoper Kleine Bredeplaats 10180826878v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 141775258230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16175325363v
IEPKES, LIEUWEoud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ177225855v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 1417722582ra
IEPKES, SIERDwijlen Sierd Epkes verkoper Noorderhaven 901626231106r
IEPKES, SJOERD Sioerd Epkes verkoper q.q. Simon Stijlstraat 71620230224r
IEPKES, SJOERD Sioerd Epkes verkoper q.q. Simon Stijlstraat 71620230224r
IEPKES, SJOERD Sioerd Epkes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ161723099r
IEPKES, SJOERD Siuerd Epkes naastligger ten oosten Voorstraat 381621230291v
IEPKES, SJOERDwijlen Siuerd Epkes verkoper Noorderhaven 90162523192r
IEPKES, SJOERDde weduwe en erfgenamen van wijlen Suierd Epkes naastligger ten westen Voorstraat ZZ162523137r
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Karremanstraat 111782260310r
IEPES, GRIETJE Grietie Eppes koper Kromme Elleboogsteeg 31696243206r
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat17882631r
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper Hoogstraat 151612229110r
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmakerverkoper van 1/4 Zoutsloot 761612229112r
ERASMUS, ARJEN Arien Erasmi verkoper van 1/4 Herenwaltje 101620230246v
ERASMUS, ERASMUSde kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat1644235155r
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1653236228v
ERASMUS, SIEMEN Simon Erasmi verkoper Hoogstraat 151612229110r
ERASMUS, SIEMEN Symen Erasmi verkoper van 1/4 Zoutsloot 761612229112r
ERASMUS, SIEMEN Symen Erasmi verkoper van 1/4 Herenwaltje 101620230246v
ARENDS, ELSKEhuisman Elske Erents koper door niaar huis en tuinWasbleek ZZ1687242162v
, HANSeerder van mijnheer Hans Erichs naastligger ten westen Vijver WZ161723058r
, HANS Hans Erichs verkoper Voorstraat 21615229257r
, HANSnagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
EERKES, HANSwijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 21615229246r
EERKES, HANSals eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
EERKES, HANSwijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid1615229246r
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandragerkoper huis en plaatskeZoutsloot 95170824569r
EERKES, TIJSde weduwe van Thijs Ericks [staat: Harkes] naastligger ten oosten Zoutsloot 931729247261v
EERKES, Tjiekzke Ericks koper huisKleine Kerkstraat 101717245282v
, HANSburgemeester Hans Ericx koper huisVijverstraat 11159822886v
, HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Weverstraat1612229106r
, HANSburgemeester Hans Ericx verpachter grond Lammert Warndersteeg1600228203v
, HANSde zoutkeet van burgemeester Hans Ericx naastligger Lammert Warndersteeg1603228357r
, HANSde zoutkeet van Hans Ericx naastligger Kromme Elleboogsteeg161623047v
, HANSwijlen Hans Ericx verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid1614229189v
, HANS Hans Ericx rentmeester van Harlingenprotesteert q.q. Gardenierstraat1598228118r
, HANSde eerstgeprefereerde crediteuren van wijlen Hans Ericx verkoper Franekereind 61618230110r
, HANSde keet van wijlen Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat1613229166r
, HANSde [zout]keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
, HANSde hof van Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat1601228238r
, HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Vijver WZ1613229167r
, HANSde hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Vijverstraat1614229233r
, HANSde keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
, NICOLAASwijlen Niclaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein1602228289r
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 161602228322r
, NICOLAAS Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 161602228322r
, NICOLAASde hof van Nicolaes Ericx naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen159822887v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 261603228342v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 261603228342v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx koper Havenplein 141598228116r
, NICOLAASwijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 161600228234v
, NICOLAASwijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 161600228234v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 161603228350r
EERKES, JAN Jan Eriks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201747251205r
EERKES, HANSde getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin162723218r
EERKES, HANSde hof van de kopers Hans Erix , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 11159822886v
EERKES, HANSde getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin165623763r
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin165623763r
EERKES, HANS Hans Erix [staat: Dirx] eerdere eigenaar Vijver 6tuin1692242405r
EERKES, HANSburgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
EERKES, HANSde zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten* ([dit is aan de overkant van de steeg])Lammert Warndersteeg WZ1605228485v
EERKES, JAN Jan Erix naastligger ten westen Lanen 12165623771r
EERKES, LIEKELE Lyckle Erix koper huisHondenstraat 91677240262r
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woningZoutsloot 11716245272v
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes verkoper Schritsen 121615229261r
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes metselaar (mr. -)koper huisVijverstraat NZ1635233163v
ERNSTES, JAKOB Jacob Ernstes bootsgezelhuurder Spinhuisstraat NZ1695243169v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4172124692v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6172124692v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat OZ1711245144r
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghenkastelein in Romakoper huisNieuwstraat 21Rome1784261132r
EESGES, GERRIT Gerrit Esges huurder Rommelhaven ZZ172824799r
EESGES, HARMEN Harmen Esges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1605228446r
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Esges schipper (groot-)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Esges schipperverkoper Voorstraat 11715245236v
EESGES, WOPKE Wopke Esges stuurmannaastligger ten oosten Spekmarkt 11737249182v
IETES, Ete Etes , c.soc.protesteert vanwege achterstallige grondpacht Sint Christoffelsteeg OZ1605228462v
IETES, IETEeerder de erfgenamen van wijlen Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
IETES, de erfgenamen van wijlen Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ162423135v
IETES, Ete Etes koper grondpacht van 1-15-00 CGSint Christoffelsteeg OZ1606228525v
IETES, OBBEwijlen Obbe Eties koper Zoutsloot 61165523740v
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 321626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Christoffelsteeg1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Christoffelsteeg1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Odolphisteeg1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 341626231146r
, BAUKJEwijlen Baukje Ettjes koper Sint Christoffelsteeg163323381v
, BAUKJEwijlen Baukje Ettjes koper Lanen 83163323381v
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonenverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16165623798r
EEUWES, JANKE Jantien Eues koper Rozengracht ZZ164223512r
EEUWES, JANKE Jantien Eues koper Brouwersstraat 1616312335r
EEUWES, OENE Oene Eues , c.u.koper twee kamersRapenburg164923668r
EEUWES, OENE Oene Eues koper huisSchritsen 551641234158r
EEUWES, RINSKE Rinscke Eues verkoper Achterstraat1634233143r
, GEERT Geert Euis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19163223353v
, HIBBE Hibbe Eustes koper van 1/4 huisGrote Kerkstraat 171635233176r
EEUWES, HANS Hans Euues , c.soc.bewoner Lanen 211657237257v
EEUWES, HANS Hans Euues koper 1/2 van een groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterijScheffersplein 271657237106r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopmanverkoper Grote Kerkstraat 261631232174v
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopmanverkoper Heiligeweg 361631232174v
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koper Lanen NZ1630232133r
EEUWES, JANKE Jantien Euues koper Carl Visschersteeg WZ1641234140v
EEUWES, OENEmr. Oene Euues , c.u.verkoper Schritsen 55164923670v
, Janthyn Euuis verwandelaar Schritsen163223358v
, Janthyn Euuis aanhandelaar Weverstraat163223358v
, JANKE Jantien Euuis verkoper Sint Christoffelsteeg163323383r
EEUWES, BONSE Bonte Euwes verkoper Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, FOKKE Focco Euwes rogdragerkoper kamer met ledige plaetse en steegAlemanssteeg1605228468r
EEUWES, HANSde weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1683241269r
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrje steeg ten westenRapenburg ZZ166823922va
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euwes koper kamerKerkpoortstraat 91634233133r
EEUWES, JAN Jan Euwes verver en glasmaker (mr. -)verkoper Lanen 131795264299v
EEUWES, JANKE Jantie Euwes verkoper Sint Jacobstraat 716362341v
EEUWES, OENE Oenne Euwes verkoper Kerkpoortstraat 55achter1652236201r
EEUWES, SIEBE Sibbe Euwes , c.u.naastligger ten westen Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Euwes verkoper Achterstraat NZ1695243186r
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat1614229232v
EVERTS, KLAASKE Claescke Everdts koper Zuiderhaven 291634233153r
EVERTS, PIETER Pyter Everdts verkoper Zoutsloot 281635233168r
EVERTS, ELSKE Elsjen Evers koper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
, SIEMEN Simon Everses geniaarde koper van 1/2 Hondenstraat 41752252231v
EVERTS, PIETERde verkoper Pyter Evert naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 91650236120v
EVERTS, sergeant Everts huurder (p.j.)Hoogstraat 111793264118v
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat166623942r
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29172824773r
EVERTS, AALTJEwijlen Aeltien Everts erflater Herenwaltje 171696243205r
EVERTS, AALTJE Alyt Everts , bejaarde vrijsterverkoper van 3/8 Lanen 131747251188v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
EVERTS, ANTJE Antje Everts koper Bildtstraat 151689242276r
EVERTS, ANTJE Antje Everts verkoper Voorstraat 701663238194r
EVERTS, ANTJE Antje Everts verkoper Voorstraat 70achter_oost1663238194r
EVERTS, ANTJE Antje Everts verkoper Voorstraat 70achter1663238194r
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postmakoper Havenplein 16180126616r
EVERTS, ARJEN Arien Everts , cum fratribuskoper huis, hof met bomen, planten en huisstedenGrote Bredeplaats 2de Pauw1657237121r
EVERTS, ARJEN Arien Everts naastligger ten westen Zuiderhaven 1316592384v
EVERTS, ARJEN Arien Everts koopmankoper huis of 2 kamers onder 1 dak met het mede gebruik van de steeg ten westenLiemendijk166623963r
EVERTS, ARJENde mede participanten van de molen in de stadsdwinger bij de hof van Arjen Everts koper Achterstraat1674240145v
EVERTS, ARJENsteeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts naastligger ten noorden Zoutsloot 1111664238210r
EVERTS, ARJENsteeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts naastligger ten noorden Zoutsloot 1071664238210r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaankoper provisioneel huis, hof met prieelLiemendijk NZ16792416ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 22168424222r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaanerflater Liemendijk NZ16842423ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaanerflater Grote Bredeplaats 216842423ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaanerflater Franekerpoort (gebied)16842423ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaanerflater Bargebuurt16842423ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaankoper door niaar kameronbekend1669239193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur geschikt voor stalling van 4 paardenFranekerpoort (gebied)167924146v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaenkoper ledige plaatsAchterstraat NZ1682241199r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaennaastligger ten westen Achterstraat NZ1682241199r
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 9 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 10 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
EVERTS, ARJEN Arryen Everts koper finaal lijnbaan geschikt om een touw van ca. honderd vadem lang te slaanAnjelierstraat 11659237236v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, AUKJE Aukjen Everts koper van 1/3 Noorderhaven 181710245137v
EVERTS, AUKJE Aukjen Everts koper Voorstraat 43173524933v
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Everts Oosterbaenverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
EVERTS, BAUKEde huisplaats van Baucke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 271645235169v
EVERTS, BAUKE Baucke Everts verkoper onbekend163723423v
EVERTS, BAUKJEde huisstede van Bauk Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 271640234110v
EVERTS, BAUKE Bauke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ1622230316v
EVERTS, BERBER Berber Everts koper Voorstraat 62178526214r
EVERTS, BERBER Berber Everts verkoper Voorstraat 62179726553v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten westen Droogstraat 211747251182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaankoopmankoper q.q. Voorstraat 85173124818v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1732248108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191758254153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651752252214v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1732248110v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTSde tuin van Claas Everts Oosterbaankoopmannaastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151747251202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181741250151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651741250152v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zoutsloot 181752252232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Voorstraat 8717412508ra
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 651746251116r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Nutstraat WZ173124834r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zoutsloot 181752252232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur, stalling en zomerhuisKarremanstraat 13173524995r
WIJNGAARD, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen163723439v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 911716245259r
EVERTS, DIRK Dirk Everts , c.u.huurder Weverstraat 3178926382v
EVERTS, DIRK Dirk Everts timmerman (huis-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 101729247268r
EVERTS, DIRKJE Dirkjen [staat: Dirk] Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 911697243269v
EVERTS, EELKE Eeltie Everts , c.u.huurder Grote Kerkstraat 41177625922v
EVERTS, EELKE Eeltje Everts huurder Romastraat 81783261118r
EVERTS, ELSKE Elsjen Everts verkoper Grote Bredeplaats 5west1803266233r
EVERTS, EVERT Evert Everts , c.u.verkoper Romastraat NZ1614229235r
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
EVERTS, FEIKEde erfgenamen van wijlen Feycke Everts verkoper Scheffersplein 271657237106r
EVERTS, FEIKEhuis en mouterij van Feycke Everts moutmakernaastligger ten zuiden Scheffersplein 25165623757r
EVERTS, FEIKEwijlen Feycke Everts moutmakererflater Scheffersplein 271657237262v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts moutmakerkoper door niaar huis, loods, plaats en tuinFranekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKEde mouterij en kamers van Feycke Everts naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost16362341r
EVERTS, FEIKEwijlen Feycke Everts moutmakererflater Franekereind 23oost1657237262v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterijScheffersplein 27162423125r
EVERTS, FEIKE Feycke Everts teruggetrokken koper Herenwaltje 101620230246v
EVERTS, FEIKEde erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s.verkoper Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
EVERTS, FOKKE Focke Everts koper huisAlemanssteeg1604228426r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1732248108v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248108v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248110v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten westen Voorstraat 891734248352r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTShet huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Voorstraat 85173124818v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTSde tuin van de verkoper Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten noorden Voorstraat 85173124818v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 85173124818v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Voorstraat 8517392502v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten noorden Voorstraat 8517392502v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ173524938v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaankoper huis, tuinVoorstraat 851728247131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Voorstraat 851728247131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTSmeerderjarige dochter Foekjen Everts Oosterbaankoper 1/2 huis, hof en stalVoorstraat 871728247132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTSwijlen Foekjen Everts Oosterbaanbewoner Voorstraat 871728247132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTSwijlen Foekjen Everts Oosterbaan, bejaarde vrijstererflater Voorstraat 8717412508ra
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaankoper 1/2 huis, zomerhuis en boomgaardRapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaaneigenaar van 1/2 Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaankoper pakhuis 2 vierkanten hoogVoorstraat 83achter1728247135v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Voorstraat 83achter1728247135v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTSde hof van Foekjen Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Voorstraat 83achter1731247372v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 83achter1731247372v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijsterverkoper van 3/4 Rapenburg ZZ1731247391v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaenverkoper Kruisstraat 10west172824774v
EVERTS, FOKELTJE Fookeltie Everts verkoper Kerkpoortstraat 4517432515r
EVERTS, FOKELTJE Fookeltje Everts koper Lammert Warndersteeg 161742250239v
EVERTS, FRANS Frans Everts slager (mr. -)verkoper Vissersstraat 1168424237r
EVERTS, FRANSde weduwe van Frans Everts slagernaastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost1698243350r
EVERTS, FRANS Frans Everts slager (mr. -)koper huisVijverstraat 211695243146v
EVERTS, FRANS Frans Everts slagernaastligger ten westen Voorstraat 11west1683241237v
EVERTS, FRANS Frans Everts slagerkoper provisioneel 4 pm land (per pm)ten zuiden van Harlingen168124130ra
EVERTS, FRANSde weduwe en erfgenamen van wijlen Frans Everts slagernaastligger ten westen Hondenstraat 5oost1698243339r
EVERTS, FRANS Frans Everts slagerkoper schuur om koebeesten, schapen sampt paerden te stallen ende logerenVissersstraat 11672240100v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertie Everts Oosterbaanverkoper van 1/3 Voorstraat 8517392502v
EVERTS, GEERTJEwijlen Geertje Everts verkoper Grote Bredeplaats 2168424233v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertje Everts Oosterbaenverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerrit Everts Hardenburgkoper door niaar ledige plaats, breed 24 voet, lang 48 voetZuiderplein 5zuid1654236276r
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerryt Everts verkoper Zuiderplein 5zuid165523746v
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts koper ledige plaatsZuiderplein OZ1606228513r
EVERTS, GERRITde koper Gerryt Everts , c.u.naastligger ten noorden Zuiderplein OZ1606228513r
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts verkoper Zuiderhaven 771640234120v
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
EVERTS, GERRIT Gerryt Everts verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerryt Everts Hardenburgkoper 1/4 huisFranekereind 81657237126v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Gertie Everts Oosterbaankoper door niaar Voorstraat 85173124818v
EVERTS, GOSLING Gosling Everts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 81763255194r
EVERTS, GOSLING Gosling Everts metselaar (mr. -)verkoper Hofstraat 2717762597av
EVERTS, GOSLING Gosling Everts naastligger ten oosten Romastraat 111778259148v
EVERTS, GOSLING Gosling Everts metselaarkoper huisRomastraat 13176125584v
EVERTS, GRIETJE Griedt Everts naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 41606228490v
EVERTS, GRIETJE Griet Everts koper Vijver 3161222979r
EVERTS, GRIETJE Griet Everts naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 41657237116v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper Voorstraat 851728247131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanerflater Voorstraat 8717412508ra
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper Voorstraat 871728247132v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper Voorstraat 83achter1728247135v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper Nutstraat WZ173124834r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper van 1/4 Rapenburg ZZ1731247391v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaenerflater Kruisstraat 10west172824774v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Voorstraat 99173925069v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grytie Everts Oosterbaannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grytie Everts Oosterbaannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grytie Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grytie Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1732248110v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaenkoper huisGrote Werf 21722246131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaennaastligger ten oosten Grote Werf 21722246131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaennaastligger ten noorden Grote Werf 21722246131v
EVERTS, HANS Hans Everts gleibakkerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s.naastligger ten westen onbekend1710245124v
EVERTS, HARING Haring Everts turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 351715245239v
EVERTS, HARING Haring Everts verkoper Romastraat 4oost1711245161r
EVERTS, HARING Haringh Everts koper huisRomastraat1682241183r
OOSTERBAAN, HERE EVERTSstudiosus Heere Everts Oosterbaanverkoper Hoogstraat 31758254161v
OOSTERBAAN, HERE EVERTS Heere Everts Oosterbaanverkoper Hoogstraat 51758254166r
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts geniaarde koper Zoutsloot NZ165523733r
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts naastligger ten westen Zoutsloot NZ164923685v
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts slager (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts koper huisBargebuurtspoortje 121733248194r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts metselaarverkoper Nieuwstraat 38175025261v
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts koper door niaar huisVoorstraat 11west174025093r
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten westen Voorstraat 11west174025093r
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten noorden Voorstraat 11west174025093r
EVERTS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Everts naastligger ten noorden Hoogstraat 211770257177v
EVERTS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Everts naastligger ten noorden Hoogstraat 21177225818r
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts koopmankoper Droogstraat 241765256144r
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts koper huisZoutsloot 83173124842v
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts erflater Hoogstraat 41178126036v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts pannenboeterkoper stalling, wagenhuis en ruim bleekveld terzijdeWilliam Boothstraat 317562547r
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts erflater William Boothstraat 3178126038r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts wever (bont-)naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101733248180v
EVERTS, HENDRIKwoning Hendrik Everts naastligger ten westen Zoutsloot 85173124850r
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts huurder Rommelhaven 20achter1754253140v
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts erflater Droogstraat ZZ1782260207r
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten zuiden Noorderhaven 521730247307v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts naastligger ten zuiden Lombardstraat 21759254191v
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Noorderhaven 981787262225v
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Noorderhaven 98achter180126631v
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter180126631v
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 14178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 16178126012r
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper ten noordoosten van Harlingen1651236167r
EVERTS, HIELKE Hilcke Everts bruidegom 1603228357v
EVERTS, HILTJE Hiltie Everts verkoper Droogstraat 531653236238r
EVERTS, HILTJE Hiltie Everts verkoper Heiligeweg 11164323571r
EVERTS, HITJE Hittie Everts koper Heiligeweg 1316112291r
EVERTS, IDS Idts Everts koper huisNoordijs 51604228390v
EVERTS, IJSBRAND IJsbrandt Everts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten westen Hondenstraat161222989r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts schuitvoerderverkoper Schoolsteeg WZ162523173v
EVERTS, JAKOBals bewoner Jacob Everts naastligger ten westen Hoogstraat1644235113r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten westen Achterstraat ZZ161122916r
EVERTS, JAKOB Jacob Everts naastligger ten oosten Achterstraat NZ1612229109v
EVERTS, JANhet nagelaten weeskind van wijlen Jan Everts verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229156r
EVERTS, JANde [lijn]baan van Jan Everts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)16792416ra
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Schritsen 13176425649r
EVERTS, JANde [lijn]baan van Jan Everts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16792416ra
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoperverkoper Zuiderhaven NZ1642234173r
EVERTS, JAN Jan Everts koopmankoper huisKroonsteeg 51765256141v
EVERTS, JAN Jan Everts koopman (oud -)koper 1/2 huis genaamd de ValkNoorderhaven 107de Valk1774258179v
EVERTS, JANde koper Jan Everts naastligger ten zuiden Kroonsteeg 51765256141v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2316242312r
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Zeilmakersstraat 111657237109v
EVERTS, JAN Jan Everts koopmanverkoper Schritsen 5west175325382v
EVERTS, JAN Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
EVERTS, JAN Jan Everts , zwager van de verkoperhoutkoperkoper huis, loods en ledige plaatsZeilmakersstraat 11164223536v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.koper ledige plaats met bomen of plantagieZoutsloot 107achter16422357r
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmakerkoper 1/2 schuur of pakhuisSpinhuisstraat173925071v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 107achter16422357r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 231631232168r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 121755253204v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Brouwersstraat 271644235113v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8178126035v
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoperaanhandelaar huis en tuintjeLanen 231741250205r
EVERTS, JANde kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Everts looierverkoper Kerkpoortstraat166123810va
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoperkoper huis met houtstek ten oosten, plaats of hof achter beideZuiderhaven163223366r
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Noorderhaven 1071782260315v
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoperverwandelaar Spinhuisstraat1741250205r
EVERTS, JAN Jan Everts koopmanverkoper van 1/7 Voorstraat 57174425142v
EVERTS, JAN Jan Everts winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Schritsen 111782260315v
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoperverkoper Schritsen 44177725964r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten oosten Zuiderhaven 491641234152r
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoperverkoper Zuiderhaven 251634233130v
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Lanen 71een_achter1782260315v
EVERTS, JANwijlen Jan Everts erflater Lanen NZ1782260315v
EVERTS, JANde kamer van Jan Everts gardeniergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
EVERTS, JANhuis en erf van burgemeester Jan Everts naastligger ten oosten Noorderhaven 28achter163823464r
EVERTS, JAN Jan Everts koper huisZuiderhaven 251620230199v
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper (oud -)naastligger ten westen Lanen 251779259173r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper (oud -)naastligger ten noorden Lanen 251779259173r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper (oud -)verkoper q.q. Lanen 251779259173r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23162823253r
EVERTS, JAN Jan Everts schoenmaker (mr. -)koper huisSchritsen 11173524966r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.koper huis, loods en een ledige plaats daarachterZoutsloot NZ1642234167r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 121754253190r
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
EVERTS, JAN Jan Everts koopmankoper 3/4 huisNoorderhaven 107de Valk1751252108v
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenGrote Bredeplaats 291629232110r
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenNoorderhaven 321629232110r
EVERTS, JAN Jan Everts , c.u. en c.s.huurder Sint Odolphisteeg 81762255177v
EVERTS, JANhet houtstek bij Jan Everts naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
EVERTS, JAN Jan Everts wever (bont-)koper huisDroogstraat 211729247288v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 12175225312v
EVERTS, JAN Jan Everts , c.u.verkoper Vijverstraat 8163323382r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts koper pottenbakkerij, huis en ledige plaatsZoutsloot 1151641234156r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts naastligger ten westen Zoutsloot 1151641234156r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23162723225v
EVERTS, JAN Jan Everts brouwerbewoner Voorstraat 75161122951v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Schritsen 131757254109v
EVERTS, JANburgervaandrig Jan Everts houtkoperkoper huis met een kelder, 2 bakovens, put en bakBrouwersstraat 271642234170r
EVERTS, JAN Jan Everts brouwerbewoner Voorstraat 75161122952r
EVERTS, JANhet houtstek van Jan Everts naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191629232121r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.koper huisZoutsloot 113164223515v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 113164223515v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts koper huisZoutsloot 107164323547r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot 113164223515v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Droogstraat 23173424914r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 107164323547r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts , c.u.naastligger ten noorden Zoutsloot 107164323547r
EVERTS, JAN Jan Everts , c.u.houtkoperverkoper Zuiderhaven 24163823470r
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 3116592387r
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijencorffmonstercommissarisnaastligger ten oosten Heerensteeg 11652236193v
EVERTS, JANburgemeester Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311647235242r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 491659237240v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffverkoper q.q. Kerkpoortstraat 491659237240v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffverkoper q.q. Hoogstraat 341659237194r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Everts Bijencorffverkoper q.q. Zuiderstraat ZZ1659237241r
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijenkorff, q.q.naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1663238184v
EVERTS, JAN Jan Everts Bouwknegtschipper op Haarlemkoper huisRommelhaven 111799265129r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, c.u.naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39164823620r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39164823620r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, c.u.verkoper Kerkpoortstraat 39164823620r
LINDEBOOM, JAN EVERTS Jan Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, JAN EVERTS Jan Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
EVERTS, JANKE Janne Everts Ritsbergenkoper Hofstraat 21oost1802266109r
EVERTS, JANKE Jantien Everts verkoper Rozengracht 231646235196r
EVERTS, JELTJE Jel Everts verkoper Weverstraat161222993v
SCHELLINGER, JELMER EVERTSde heer Jelmer Everts Schellingerkoper land en de gedempte brouwersvijverRozengracht 381662238127v
EVERTS, JENKE Jenneke Everts koper huis, plaats en loodsZeilmakersstraat 17163223348r
EVERTS, JENKE Jenneke Everts verkoper Zeilmakersstraat 171634233137r
EVERTS, IENTE Jente Everts naastligger ten oosten Gardenierstraat162523168r
EVERTS, IESKJEhuis en plaats van de verkoopster Jesck Everts naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin1602228310v
EVERTS, IESKJE Jesck Everts verkoper Zoutsloot 53tuin1602228310v
EVERTS, IESKJE Jisck Everts verkoper Zoutsloot 511604228389r
EVERTS, JORISde weduwe van wijlen Joris Everts naastligger ten noorden Noordees (gebied)1602228314r
EVERTS, JORISde brouwerij van Joris Everts naastligger Noordees (gebied)1600228187v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Klaas Everts Oosterbaankoopmankoper door niaar 1/2 huisZoutsloot 18174525168v
EVERTS, LIEUWE Lieuwe Everts , c.u.bewoner Voorstraat 671725246227v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts koper Wasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten oosten Wasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten westen Wasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten noorden Wasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts koper Grote Bredeplaats 2167924150v
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts koper Zuiderhaven ZZ166023864r
EVERTS, LIJSBETde weduwe Lijsbeth Everts verkoper Achterstraat NZ1612229109v
EVERTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Everts Stanteverkoper Kerkpoortstraat168324167va
EVERTS, LOUW Louw Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228125v
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen onbekend NZ1622230294r
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Gardenierstraat ZZ1778259129v
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 271786262114r
EVERTS, MARTEN Marten Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29172824773r
EVERTS, MINKE Minke Everts koper Lanen 41808268166v
EVERTS, MINKE Minke Everts koper Wortelstraat 15180826834v
EVERTS, NEELTJE Neel Everts koper Nieuwstraat 421605228479v
EVERTS, Neeltgie Everts koper Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts eigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 131747251188v
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29172824773r
EVERTS, NEELTJE Neeltje Everts verkoper Hoogstraat 41787262309v
EVERTS, OBBE Obbe Everts huurder achterhuis Voorstraat 30178526240r
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnaldahuurder Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts bakker (mr. -)koper 2/3 huisHeiligeweg 4173925077v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , c.u.koper 1/3 huisHeiligeweg 417392504va
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41754253181r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, PIETER Pieter Everts naastligger ten westen Lanen 4416652395r
EVERTS, PIETER Pieter Everts koper huis met een grote plaatsVoorstraat 12achter1662238152v
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 31598228124v
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper q.q. Noorderhaven 4016592382ra
EVERTS, PIETER Pieter Everts koper huisLanen 421654236251v
EVERTS, PIETER Piter Everts verkoper q.q. Voorstraat 951640234120r
EVERTS, PIETER Piter Everts verkoper Zuiderhaven NZ1642234172r
EVERTS, PIETER Piter Everts verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
EVERTS, PIETERde hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ164323558v
EVERTS, PIETER Pyter Everts verkoper Noorderhaven 751635233159v
EVERTS, PIETER Pyter Everts verkoper Kleine Bredeplaats 91650236120v
EVERTS, PIETER Pyter Everts verkoper Grote Bredeplaats 221650236140v
EVERTS, RIENKals meier Rienk Everts huurder buiten Harlingen1642234173v
EVERTS, RIJKJE Rijck Everts koper ten zuiden van Harlingen1602228292r
EVERTS, RIJKJE Rijck Everts koper ten zuiden van Harlingen1602228289v
EVERTS, RINSKE Rinske Everts koper Grote Kerkstraat 121791263352v
EVERTS, RUURDhet huis van Ruird Everts Hogenhuisnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1672240102r
EVERTS, RUURD Ruird Everts Hogenhuisverkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1672240102r
HOGENHUISEN, RUURD EVERTS Ruird Everts Hogenhuysbode (gerechts-)koper kamer met put en bakRomastraat 4oost1669239204r
EVERTS, RUURDmr. Ruirdt Everts Hogenhuisverkoper Kerkpoortstraat NZ167224095v
EVERTS, RUURDmr. Ruirdt Everts Hogenhuisverkoper Hofstraat ZZ167224097r
EVERTS, RUURDhet vierde perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 28167224097v
EVERTS, RUURDhet eerste perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuisnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28167224097v
EVERTS, RUURDmr. Ruirdt Everts Hogenhuisverkoper Grote Kerkstraat 28167224097v
EVERTS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruyrd Everts naastligger ten westen Noordijs OZ16922431r
EVERTS, RINSE Rynse Everts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
EVERTS, SCHELTE Schelte Everts , c.u.verkoper Rinnertspijp1642234168r
EVERTS, SEERPKE Seerpje Everts verkoper Heiligeweg 81784261214v
EVERTS, SEERPKEwijlen Seerpje Everts verkoper Both Apothekerstraat 31784261216r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts koper ten zuiden van Harlingen175325383r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen175325383r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts koper ten zuiden van Harlingen175325349v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 221796264362r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Noorderhaven 1071782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Schritsen 111782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen 71een_achter1782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, kindskindverkoper Lanen NZ1782260315v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnaldaverkoper Karremanstraat 2218102691r
EVERTS, STEFFEN Steven Everts , c.u.huurder (p.w.)Bargebuurt 221789263163v
OOSTERBAAN, STIJNTJE EVERTSwijlen Stijntje Everts Oosterbaenverkoper van 1/8 Voorstraat 731729247285v
EVERTS, SWAANTJE Swaentie Everts koper kamer met plaatsje daarachterBildtpoort (gebied)1618230143v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaankoper huisNoorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTSde koper Taetske Everts Oosterbaannaastligger ten westen Noorderhaven 26172724735v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaankoper Noorderhaven 24170824575r
EVERTS, TJITSKE Tietske Everts , bejaarde vrijsterverkoper van 3/8 Lanen 131747251188v
EVERTS, TJITSKE Tietske Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29172824773r
EVERTS, TJERK Tjerk Everts Duimke, c.u.koper 3/6 huisBildtstraat 221714245207v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE EVERTSongehuwde vrijster Trijntie Everts Oosterbaanverkoper van 1/3 Voorstraat 8517392502v
EVERTS, TRIJNTJE Trijntje Everts verkoper Hoogstraat 41787262309v
EVERTS, WILLEM Willem Everts eerdere eigenaar Schritsen 321604228387r
OOSTERBAAN, IEBELTJE EVERTS Yebeltje Everts Oosterbaankoper Noorderkade 231800265208r
EVERTS, IESKJE Yesck Everts koper twee ledige plaatsenZoutsloot 511599228135r
EVERTS, IESKJE Yesck Everts naastligger ten westen Zoutsloot 511599228135r
OOSTERBAAN, IETJE EVERTSongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaanverkoper van 1/3 Voorstraat 8517392502v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 771640234120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 771640234120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 771640234120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 771640234120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Evertz Oosterbaan, n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 65173925041v
EVERTS, PIETER Pieter Evertz verkoper q.q. Lanen 33166823921va
EVERTS, PIETER Pieter Evertz verkoper q.q. Lanen 21166823921va
FRANK, JOHANNES Johannes Evouds Frankhovenierkoper huis, tuin en zomerhuisRapenburg 18176725718r
FRANK, JOHANNES Johannes Evouds Frankhovenierkoper huis, tuin en zomerhuisRapenburg 20176725718r
EWOUTS, JORISde nagelaten weeskinderen van wijlen Jorys Evouts verkoper William Boothstraat1603228381r
EWOUTS, MARIA Mary Evouts koper Rozengracht 221644235148v
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goierherbergiernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat164323538r
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goierherbergierverkoper Kerkpoortstraat164323538r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts koper Bildtpoort (gebied)1661238101r
EVERTS, ANTJE Antie Ewerts verkoper Zoutsloot 41168524291v
EVERTS, ANTJE Antie Ewerts huurder kamer Zuiderhaven ZZ1675240175r
EVERTS, ARJENde lijnbaan van Arien Ewerts koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 11675240192v
EVERTS, ARJENde lijnbaan van Arjen Ewerts naastligger Noordergrachtswal167924111ra
EVERTS, ARJEN Arjen Ewerts koopmannaastligger ten westen Achterstraat NZ1681241169r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaengeniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen1677240264v
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Ewerts Oosterbaanverkoper Noorderhaven 181737249183r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts koper Noorderkade 131706244345r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts geniaarde koper Noorderkade 131705244292r
EVERTS, FIEKE Fijke Ewerts koper Herenwaltje 151733248278v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaannaastligger ten oosten Rommelhaven 161734248301v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaannaastligger ten zuiden Rommelhaven 161734248301v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Ewerts Oosterbaen, meerderjarige dochterverkoper Rommelhaven ZZ172824799r
EVERTS, FOKELTJE Fokeltie Ewerts koper Kerkpoortstraat 451724246191r
EVERTS, FRANS Frans Ewerts slager [staat: vleeshouwer]koper twee kamersNoorderhaven 521683241272r
EVERTS, FRANS Frans Ewerts slager [staat: vleeshouwer]naastligger ten westen Noorderhaven 521683241272r
EVERTS, FRANS Frans Ewerts slager (mr. -)koper huisVoorstraat 9167924153v
EVERTS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Ewerts slager (mr. -)verkoper Voorstraat 91702244352v
EVERTS, FRANSnu Frans Ewerts slager [staat: vleeshouwer]huurder voor 5 jaren (p.j.)ten oosten van Harlingen1686242118r
EVERTS, GEESKE Geeske Ewerts koper William Boothstraat 31737249185v
EVERTS, GRIETSENhuis en plaats van Griet Ewerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 20162523159v
EVERTS, GRIETJEwijlen Griet Ewerts verkoper Vijver 31626231108v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Ewerts Oosterbaenverkoper Rommelhaven ZZ172824799r
EVERTS, HARINGgrondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r1
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts metselaar (mr. -)koper huis en paardestalNieuwstraat 381738249234r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 91702244352v
EVERTS, HENDRIKhet erf ten noorden, van Hendrik Ewerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 11west1705244270v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 11west1705244270v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 11west1705244270v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11599228183r
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11600228191r
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts wevernaastligger ten westen Droogstraat1613229151r
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u.koper huisZeilmakersstraat 131686242110r
EVERTS, JANde lijnbaan van Jan Ewerts naastligger ten noorden Liemendijk NZ168524286v
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopmankoper huis, stal, hofke met bomen en plantenKarremanstraat 21676240232v
EVERTS, JAN Jan Ewerts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)167924146v
EVERTS, JANburgervaandrig Jan Ewerts verkoper van 1/3 Vijverstraat 8162523186r
EVERTS, JAN Jan Ewerts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)167924146v
EVERTS, JAN Jan Ewerts verkoper Voorstraat 331626231127v
EVERTS, JAN Jan Ewerts houtkoperkoper 1/3 huis alwaer den Besem uuthanght, plaats, steeg en achteruitgangVijverstraat 8de Bezem1623230368r
EVERTS, JAN Jan Ewerts wever (linnen-)koper voor- en achterhuis met ledige plaats daar achterKerkpoortstraat 411620230256v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts koper huis en een loods ten zuidenZoutsloot 111164323543r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts , c.s.naastligger ten oosten Zoutsloot 111164323543r
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts , c.u.naastligger ten noorden Zoutsloot 111164323543r
EVERTS, JAN Jan Ewerts geniaarde koper Raamstraat 3173925033v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts koper tuin of hofAchterstraat164323543v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts , c.u.naastligger ten oosten Achterstraat164323543v
EVERTS, JANoud burgemeester Jan Ewerts , c.u.naastligger ten zuiden Achterstraat164323543v
EVERTS, JAN Jan Ewerts houtkoperkoper ledige plaats of hoekhuisstede, wijd 29 en lang 91 houtvoetenZuiderhaven 24163623413r
EVERTS, JANburgemeester Jan Ewerts naastligger ten westen* Rinnertspijp 4163723438v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)aanhandelaar 1/2 schuur of pakhuisonbekend1738249339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen1738249339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)verwandelaar buiten Harlingen1738249339v
EVERTS, JANhet panwerk van Jan Ewerts Bijencorfnaastligger Achterstraat166623945v
EVERTS, JAN Jan Ewerts Bijenkorfnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
OOSTERBAAN, JAN EVERTSwijlen Jan Ewerts Oosterbaanverkoper Karremanstraat 2168424228v
OOSTERBAAN, JAN EVERTSwijlen Jan Ewerts Oosterbaanverkoper Grote Bredeplaats 2168424229r
EVERTS, IESKJE Jeesk Ewerts koper huis met de plaats waarop het staatonbekend1598228105v
EVERTS, IESKJE de proclamant, de weduwe Jeesk Ewerts naastligger ten oosten onbekend1598228105v
EVERTS, JENTJE Jencke Ewerts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1620230245v
FRANK, JOHANNES EVERTSvroedsman Johannes Ewerts Franknaastligger ten zuiden Voorstraat 34178526248v
FRANK, JOHANNES EVERTSvroedsman Johannes Ewerts Franknaastligger ten westen Voorstraat 34178526248v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts koper Zuiderhaven 9170024443v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts koper Grote Bredeplaats 2168424233v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
EVERTS, LIEUWE Liuwe Ewerts slager (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 91702244352v
EVERTS, LOLKJEwijlen Lolkjen Ewerts erflater Lanen 161737249210r
EVERTS, NEELTJE Neel Ewerts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 421622230326r
EVERTS, PIETER Pieter Ewerts koper 1/4 part van een huis met het beheinde plaatsje daarachterZoutsloot 281626231133v
ZWAGER, PIETER EVERTS Pytter Ewerts Swagernaastligger ten noorden Schritsen 35168024198r
EVERTS, RUURD Ruird Ewerts Hogenhuiskoper kamerWeverstraat167224089v
EVERTS, RUURD Ruirdt Ewerts Hogenhuischirurgijn (mr. -)koper kamerGrote Kerkstraat 30achter167124053v
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 171737249197r
OOSTERBAAN, STIJNTJE EVERTS Stijntie Ewerts Oosterbaangeniaarde koper Voorstraat 52west1726246261v
EVERTS, TJERK Tjerk Ewerts verkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
EVERTS, TRIJNTJE Trijntie Ewerts verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
EVERTS, TJEERDburgemeester Tziaert Ewerts koopmanverkoper Noorderhaven 40161122916v
EEUWES, JANKE Jantyen Ewes verkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
EEUWES, RINSKE Rintske Ewes verkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds bewoner Spinstraat ZZ176425623r
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds verkoper Spinstraat ZZ176425623r
EWOUTS, AALTJE Aeltie Ewouts koper onbekend1621230278v
EWOUTS, JOHANNES Johannes Ewouts hoveniergeniaarde koper Spinstraat 41766256222v
EWOUTS, JORISde curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Joris Ewouts verkoper Noordijs 71604228399r
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts koper huisSpinstraat NZ175725457v
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts huurder Spinstraat NZ175725457v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 421688242256v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten zuiden Liemendijk1682241221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts verkoper Liemendijk1682241221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten westen Zoutsloot 1071686242154v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts bakker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1051688242239v
EGBERTS, GEERTJE Geertie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, GERRIT Gerrit Eyberts geniaarde koper Wortelstraat 11702244141r
EGBERTS, GERRIT Gerrit Eyberts , c.u.huurder (p.j.)Wortelstraat 11702244141r
EGBERTS, GERRIT Gerryt Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, HARINGde erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 91695243136v
EGBERTS, HANS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 4178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 6178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 8178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 10178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (mr. bont-)koper gedeelte van een hofonbekend1732248112r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts uitkering (p.j.)Tiepelsteeg OZ1767256249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ1767256249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts huurder Romastraat 21799265181v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (bont-)verkoper Droogstraat 211729247288v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg1732248125v
EGBERTS, HILTJE Hiltie Eyberts koper Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Gardenierstraat 16176825758r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Gardenierstraat 61779259179v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts verkoper Simon Stijlstraat 71778259138v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts , n.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 1117522538r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts naastligger ten zuiden Bildtstraat 15176125561r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts schipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 91752252199v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1689242288r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Poolscheepstimmermankoper huisZuiderhaven 34oost1687242193r
POOL, JAN EGBERTSwijlen Jan Eyberts Poolscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1696243253v
EGBERTS, LISKJEde weduwe Lisck Eyberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5161623045v
EGBERTS, MICHIEL Michiel Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 921721246104v
EGBERTS, PIETERwijlen Pyter Eyberts erflater Anjelierstraat 71742250269r
EGBERTS, PIETER Pyter Eyberts naastligger ten zuiden Noorderhaven 721733248177v
EGBERTS, PIETJE Pyttertie Eyberts koper kamerRapenburg NZ1686242150v
, JAKOBwijlen Jacob Eyderts molenaarkoper Bargebuurt 3168524283r
EIES, WIETSKE Wytske Eyes verkoper Romastraat 81615229269r
EGBERTS, LUTSKE Lucke Eygberts koper Zoutsloot OZ1673240129r
EILERTS, WIEGERhet huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Zoutsloot162923282r
, JAN Jan Eylberts koper huisGrote Kerkstraat 261598228120v
EILERTS, EILERT Eylert Eylerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 14175625432v
EILERTS, GRIETJE Grietie Eylerts koper Vijver 11681241159r
EILERTS, GRIETJE Griettie Eylerts koper Drie Roemersteeg 1164223529r
EILERTS, JANhet huis van Jan Eylerts naastligger ten zuidoosten Zuiderstraat164823638v
EILERTS, JAN Jan Eylerts eerdere eigenaar Grote Kerkstraat 261601228243v
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerkoper huis en hofZuiderstraat164823621v
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerverkoper Nieuwstraat 341654236265r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerkleermaker (mr. -)koper huis, loods, plaats en 1/2 kamer ten zuiden daarvanVoorstraat 56oost1651236172r
EILERTS, PIETERmr. Pieter Eylerts kloksteller (stads -)koper huis en plaats ([een aantal protesten mbt de verkoop volgen op deze akte])Hondenstraat 12161723086r
EILERTS, PIETERmr. Pieter Eylerts klokstellernaastligger ten westen* Hondenstraat 141619230177v
EILERTS, PIETER Pieter Eylerts naastligger ten noorden Vijver 11618230127r
EILERTS, RINNERT Rinnert Eyllerts verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
EISES, AGEburgemeester van Franeker Agge Eyses koper twee bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehorendeonbekend164923695r
VRIES, ANTONIUS EISESals bewoner Anthoni Eyses de Vriesnaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41726246283r
FABER, BAUKJE EISES Boukjen Eyses Faberkoper Heiligeweg 27zuid1789263108v
EISES, EISKE Eyskjen Eyses huurder Vissersstraat 12176725725r
EISES, FREERK Frederik Eyses verkoper Lanen 24181026917r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
FABER, ROUKJE EISES Roukjen Eyses Faberkoper Grote Bredeplaats 231808268147r