Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

Spring naar: Fa  Fe  Fi  Fo  Fu  Fy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
HEERMA, H. F. H. F. Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 151782260297v
KAMSMA, S. F.de erfgenamen van wijlen S. F. Kamsmanaastligger ten westen Lanen 641782260253r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faases Visserverkoper Bildtstraat 17176025533r
, FOEKJE Foeck Faaskes koper Kerkpoortstraat1599228163v
, FOEKJE Foeck Faaskes verkoper Schritsen 521599228171v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses koper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
FASES, FOEKJE Foeck Faeses koper Romastraat 81602228285v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses verpachter grond Romastraat 81602228285v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses naastligger ten oosten Romastraat 81602228285v
FASES, FOUKJE Fouck Faeses koper onbekend1602228325r
FASES, PIETERde weduwe van Pieter Faeses , c.s.huurder Havenplein 81751252240r
FASES, PIETERde weduwe van Pieter Faeses verkoper Havenplein 81751252240r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faeses Fisserlijnslagerkoper deftig huis (p.j.)Bildtstraat 17175725484v
, FOUKJE Fouck Faesse eigenaar perceel onbekend1602228325r
, FOUKJE Foucke Faesse verkoper Franekereind 401603228354v
, FOEKJE Foeck Faesses verkoper Kerkpoortstraat1601228261v
, FOUKJE Fouck Faesses koper Weverstraat1602228325r
, FOUKJE Fouck Faesses verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228332v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksniaarnemer ratione sanguinis Schoolsteeg OZ162923286v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper door niaar twee kamers aan elkaar met de plaats ten oosten daaraan gelegenSchoolsteeg OZ162923287v
FEKKES, KLAAS Claes Feckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper Rommelhaven 24achter1630232141r
FEKKES, KLAASKE Claeske Feckes verkoper Bargebuurt WZ1712245182v
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19165623772r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopmankoper huisKerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten westen Kerkpad WZ1733248249v
FEKKES, EELKEwijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 111606228529v
FEKKES, LIJSBET Lijsbeth Feckes bruid 1605228434r
FEKKES, PIER Pyer Feckes verkoper Noordees (gebied)1605228444v
FEKKES, RINSKE Reinskjen Feckes verkoper Heiligeweg 171697243278r
FEKKES, RINSKE Rinske Feckes verkoper Zuiderhaven ZZ1698243382v
FEKKES, RINSKE Rinskjen Feckes koper Zuiderhaven ZZ1696243253v
FEKKES, SIERK Sierck Feckes , c.u.koper huis, loods en plaatsWilliam Boothstraat 391644235102r
FEKKES, TEEKEwijlen Taecke Feckes verkoper Kleine Bredeplaats 20162523159v
FEKKES, TJEERD Tjeerd Feckes verkoper van 1/10 Noordijs 51683241244r
FEKKES, WIEPKJE Wypck Feckes koper Romastraat NZ1599228174r
, DOETJE Doed Fecks aanhandelaar Havenplein 101621230265v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersumkoper Noorderhaven 711726246281r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersumhuurder Noorderhaven 711726246281r
FEDDRIKS, JANKEerfgenamen v Janke Fedderiks naastligger ten zuiden William Boothstraat 61724246196v
FEDDRIKS, JANKEde erfgenamen van wijlen Janke Fedderix naastligger ten zuiden William Boothstraat 61722246150r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Fedderix Kalfnaastligger ten zuiden Rommelhaven 281695243128v
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 36178626277r
FEDDES, AUKJE Akke Feddes verkoper Schritsen 361803266282r
FEDDES, ANDRIEShuis genaamd de Gekroonde Werelt Andries Feddes smid (mr. -)koper huisNoorderhaven 110de Gekroonde Wereld1683241252r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes smid (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 1081691242350r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes smid (mr. -)koper huisDroogstraat 63169324342v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes smid (mr. -)koper huis genaamd de Drie KroonenNoorderhaven 108de Drie Kronen1698243382r
FEDDES, ANDRIESde kopers Andries Feddes , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 1081698243382r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes smid (mr. ijzer-)verkoper Droogstraat 631699243402v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 1141701244107v
FEDDES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 41703244212r
FEDDES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41703244212r
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 1121704244265v
FEDDES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 1121705244273v
FEDDES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4170724520r
FEDDES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter170824544v
FEDDES, ANDRIES Andries Feddes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4170824563v
FEDDES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 1121710245104v
FEDDES, ANNE Anne Feddes koper provisioneel huis genaempt het Witte Hart ([marge: deese coop is wederomme te nyete gedaen ende gecasseert])Heiligeweg 34het Witte Hert [datum onzeker]1604228408v
FEDDES, ANTJE Antie Feddes koper Lanen 28163223371r
FEDDES, ANTJE Antie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 121633233126r
FEDDES, ANTJE Antje Feddes bewoner Brouwersstraat 9173124819v
FEDDES, ANTJE Antje Feddes verkoper Brouwersstraat 9173124819v
FEDDES, ANTJE Antje Feddes geniaarde koper Schritsen 61173124853r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huisLanen 391808268112r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten oosten Lanen 371808268179r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huisNoorderhaven 161809268218v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopmankoper dubbel huis en bakkerijZuiderstraat 231809268284v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopmankoper huis en bakkerijLanen 46181026949v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten noorden Schritsen 371811269127r
FEDDES, BASTIAAN Bastiaan Feddes verkoper Lanen 391809268222r
FEDDES, BONIFATIUS Bonefaas Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakkerverkoper Scheerstraat 11806267266v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poortnaastligger ten westen Scheerstraat 31805267174v
FEDDES, KLAASwijlen Claas Feddes verkoper Zoutsloot 511730247335r
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom 1606228502v
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend1606228502v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes huurder voor 2 jaren Heiligeweg 1316112291r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Zuiderplein 116112296v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zuiderplein 116112296v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Droogstraat 391613229169v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 391613229169v
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen Noorderhaven1613229176v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 411613229178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 411613229178v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Voorstraat 531614229190v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAASdrie kamers in de Droogstraat van de verkoper Claes Feddes naastligger ten zuiden Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 361614229191r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG])Liemendijk1614229199r
FEDDES, KLAASburgervaandrig Claes Feddes verkoper Liemendijk1614229199r
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten oosten Liemendijk1614229202r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes , c.u.verpachter grond Droogstraat 391614229202v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Droogstraat 391614229202v
FEDDES, KLAASde kamer van Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Achterstraat1615229264v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Achterstraat1615229264v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Liemendijk ZZ1615229285r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper huis de Olde Kerkpoort genaemptGrote Kerkstraat 24de Oude Kerkpoort161623052v
FEDDES, KLAAShet voorhuis van de verkoper burgerhopman Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723068v
FEDDES, KLAASburgerhopman Claes Feddes verkoper Heiligeweg 19161723068v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper achterhuisHeiligeweg 19161723074r
FEDDES, KLAASde koper Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723074r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Grote Kerkstraat 241618230115v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond Liemendijk NZ1619230182r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen1621230270r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper van 1/2 Rozengracht 21622230328v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 11626231144v
FEDDES, KLAASdrie kamers verkocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162723213v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1162823254v
FEDDES, KLAASdrie kamers gekocht door Claes Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 45162823260v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 391630232145r
FEDDES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feddes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Droogstraat 41163223365v
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen Liemendijk163223372av
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen in de noorder nieuwestad163323379v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 4917272477v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat1729247256v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
FEDDES, KORNELIS Cornelis Feddes wever (bont-)naastligger ten oosten Romastraat 5175725473r
FEDDES, DIEUWKEde bouwerij van Dieucke Feddes naastligger ten oosten Bildtstraat 191621230271r
FEDDES, DIEUWKEwijlen Dieucke Feddes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 541624230385v
FEDDES, DOUWTJE Doutjen Feddes huurder Wortelstraat 151769257129v
FEDDES, de weduwe van Edder Feddes naastligger ten oosten Noordijs 271606228522r
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ1613229163v
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes koper Romastraat1614229196v
FEDDES, EDGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3161723098v
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ16242317v
FEDDES, EDGERerfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 31629232105r
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, EDGERdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u.verkoper Franekereind 116712408va
BANGA, EDGER FEDDEShet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banganaastligger ten oosten Noordijs 27de Groene Molen166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Noordijs 27166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat 25166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat NZ166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
BANGA, EDGER FEDDESde nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Bangaverkoper ten zuiden van Harlingen166723919va
FEDDES, EDGERwijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat16152305v
FEDDES, EDGERwijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat161623043r
FEDDES, IEPEde brouwerij gebruikt door Eepe Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 64161723092v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 37159822885v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes naastligger ten noordwesten Kruisstraat 10oost159822885v
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes gebruiker ten noorden van Harlingen1599228142r
FEDDES, IEPKEde plaats van Epcke Feddes naastligger ten oosten Kruisstraat 10west1601228268v
FEDDES, IEPE Epe Feddes brouwerverkoper Droogstraat 221621230274v
FEDDES, IEPE Epe Feddes naastligger ten oosten Schritsen 28164223537r
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes bruidegom 1606228524r
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper door niaar huisstede getekend in de kaart met B gequoteerd nr. 1Zuiderplein 116112296v
FEDDES, FEDDEde niaarnemer Fedde Feddes naastligger ten zuiden Zuiderplein 116112296v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoetenZuiderplein 3161122912v
FEDDES, FEDDEde proclamanten Fedde Feddes , c.u.naastligger ten westen Zuiderplein 3161122912v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper tuin of ledige plaatsZuiderplein 1achter161122913v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u.naastligger ten zuiden Zuiderplein 1achter161122913v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes , c.u.naastligger ten westen Zuiderplein 1achter161122913v
FEDDES, FEDDE Fedde Feddes koper huis of schuur met loods, galerij en paardenstalAchterstraat1615229264v
FEDDES, FEDDEgemeensman Fedde Feddes verkoper Liemendijk NZ1619230182r
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten westen Rozengracht 7west162523157v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper q.q. Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESmijnheer burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper q.q. Zoutsloot 211626231109v
BONNEMA, FEDDE FEDDESburgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zoutsloot 30162723219v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 31629232109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Zuiderplein 31629232109r
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 31631232179v
BONNEMA, FEDDE FEDDES Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Zuiderplein 31631232179v
BONNEMA, FEDDE FEDDESde heer Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 3163223356r
BONNEMA, FEDDE FEDDESde heer Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Zuiderplein 3163223356r
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten westen Rozengracht 51644235137v
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten noorden Rozengracht 51644235137v
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Rozengracht 51644235137v
BONNEMA, FEDDE FEDDESde hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnemanaastligger ten oosten Zuiderplein 11644235148r
BONNEMA, FEDDE FEDDESoud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Zuiderplein 11644235148r
BONNEMA, FEDDE FEDDESde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Hofstraat 11644235149v
BONNEMA, FEDDE FEDDESde heer oud burgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Rozengracht NZ1644235153r
BONNEMA, FEDDE FEDDESburgemeester Fedde Feddes Bonnemaverkoper Rozengracht 7west1647235242v
FEDDES, FIEKE Fietje Feddes koper Hoogstraat 151730247340r
FEDDES, FOLKERT Folckert Feddes bruidegom 1605228475v
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes koper Tiepelsteeg1758254132r
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes naastligger ten oosten Heiligeweg 22177725951r
FEDDES, FOLKJE Folkjen Feddes koper Sint Odolphisteeg 181763255220av
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 231621230285r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 251621230285r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 25162523171r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 25achter162923292r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achter162923292r
FEDDES, FREERKwijlen Freerck Feddes verkoper Heiligeweg1601228252r
FEDDES, FROUKJEwijlen Frouckien Feddes verkoper Voorstraat 56west1686242149v
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 121633233126r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
FEDDES, GEESKE Geeske Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 121633233126r
FEDDES, GEESKEde erfgenamen van wijlen Geeske Feddes verkoper Schoolsteeg WZ168024119ra
FEDDES, GRIETJE Griet Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
DEERSUM, GRIETJE FEDDES Grietie Feddes van Deersumverkoper Noorderhaven 991733248256v
FEDDES, HESSEL Hessel Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 11600228217v
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes koper Romastraat 5175725473r
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes verkoper Romastraat 5176325613r
FEDDES, HUBERT Hubert Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes koper 1/2 huis en schuurWeeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, HUBERTals huurder Huybert Feddes schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 4169224225ra
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Lanen 361647235249v
FEDDES, EDGER Idger Feddes naastligger ten oosten Schritsen 271647235249v
FEDDES, IEME Ime Feddes naastligger ten noorden Zuiderhaven 63164323572r
FEDDES, IEPE Ipe Feddes brouwergebruiker Herenwaltje 101620230246v
FEDDES, IEPEhet huis van Ipe Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 191654236252r
FEDDES, JEEN Jaan Feddes schipper (grootveer-)verkoper q.q. Nieuwstraat OZ16652391ra
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes bruidegom 1605228438r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader)buiten Harlingen16152306r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoperkoopmankoper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld])buiten Harlingen1620230243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])in de noorder nieuwestad1623230371r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 45162723213v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG])Droogstraat 45162823260v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond Droogstraat 451633233111v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1634233140r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Liemendijk NZ1635233157r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 391635233162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Droogstraat 411635233162r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 321635233164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verkoper Zoutsloot 341635233164v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, JAKOB Jacoob Feddes koopmanverkoper ten noordoosten van Harlingen1640234106v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.schipper (smal-)koper huis en plaatsSchritsen 301641234134r
FEDDES, JANnu Jan Feddes naastligger ten oosten Schritsen 2816422356v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.koper huis met plaatsSchritsen 60164323576r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 60164323576r
FEDDES, JAN Jan Feddes schipper (wijd-)verkoper Schritsen 30164323576v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg1651236153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.naastligger ten westen Carl Visschersteeg1651236153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1651236153r
FEDDES, JAN Jan Feddes schipper (kaag-)naastligger ten oosten Schritsen 581653236228r
FEDDES, JAN Jan Feddes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
FEDDES, JANwijlen Jan Feddes koper Sint Odolphisteeg 4170924581v
FEDDES, JANKE Jancke Feddes koper Droogstraat 91689242287r
FEDDES, JANKE Janke Feddes verkoper Zuiderhaven ZZ16922434v
FEDDES, JELLE Jelle Feddes , c.u.koper huisKerkpad 7164323590r
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpad 7164823650v
FEDDES, JELLEde weduwe van Jelle Feddes naastligger ten zuiden Kerkpad 201651236171r
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes koper Kerkpoortstraat1651236171v
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpoortstraat1653236222v
FEDDES, JELTJE Jeltie Feddes koper Bargebuurtspoortje1634233154v
FEDDES, JOUKJEhet huis van Jouck Feddes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 12zuid1620230237v
FEDDES, LINSE Lens Feddes , c.u.bewoner Achterstraat 51721246103v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u.geniaarde koper Scheerstraat 121717245279v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u.smid (mr. ijzer-)koper huisKerkpoortstraat 571717245288r
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes smid (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 571722246128r
FEDDES, LOUW Lou Feddes glasmakerhuurder (p.j.)Zuiderhaven 71642234167v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
FEDDES, MARTENwijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r
FEDDES, MARTJEN Martien Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
FEDDES, MINNEwijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 85175325358v
FEDDES, MINNE Minne Feddes , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 40176025523r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)aanhandelaar huisNoorderhaven 66176125580v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)verkoper Lanen 6176125581v
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)geniaarde koper Rommelhaven 22176325614r
FEDDES, MINNE Minne Feddes schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 66176425688v
FEDDES, OEDSKE Oedske Feddes koper Schoolsteeg WZ1634233144r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes schilderverkoper Zuiderplein 1161122949v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
FEDDES, PIETERkopers zoon Pieter Feddes verkoper Noorderhaven NZ1615229277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koperverkoper Zoutsloot ZZ1615229277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koperverkoper Hoogstraat 181615229277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koperverkoper Rommelhaven 131615229277v
FEDDES, PIETERbroer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen16152306r
FEDDES, PIETERbroer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen16152306r
FEDDES, PIETERde nagelaten weeskinderen van hr. Pieter Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper brouwerij, mouterij met huis en tuin ten noorden, paardenstal en een eigen steeg tot aan de LanenSimon Stijlstraat 6166623952v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 2168024163r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes brouwernaastligger ten noorden Lanen 85west16832421r
FEDDES, PIETERde weduwe van Pieter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost169224225va
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Feddes naastligger ten westen Voorstraat 56oost1694243105r
FEDDES, PIETERgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Feddes eigenaar perceel Voorstraat 56west1694243105r
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes verkoper Voorstraat 56west16992449v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Kleine Bredeplaats 121711245162v
FEDDES, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1712245176r
FEDDES, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1712245183r
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes verkoper Sint Christoffelsteeg 41713245196v
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes naastligger ten zuiden Droogstraat 161717245294v
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes naastligger ten westen Droogstraat 161717245294v
FEDDES, PIETERwijlen Pieter Feddes verkoper Droogstraat 161717245294v
FEDDES, PIETERals bewoner Pyter Feddes naastligger ten westen Droogstraat 391613229169v
FEDDES, PIETERde brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten westen Lanen 85oost167524029va
FEDDES, PIETERde brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost167524029va
FEDDES, PIETERde [steeg naar de] brouwerij van Pyter Feddes brouwernaastligger ten westen Lanen 85oost168124135ra
FEDDES, PIETERde brouwerij van Pyter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost168124135ra
FEDDES, PIETERwijlen Pyter Feddes brouwergeniaarde koper Voorstraat 471687242208v
FEDDES, PIETERde weduwe van Pyter Feddes naastligger ten westen Lanen 85west169224226ra
FEDDES, PIETERde weduwe van Pyter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85west169224226ra
FEDDES, PIETERwijlen Pyter Feddes brouwerverkoper van 1/2 Noorderhaven 91169324331v
FEDDES, PIETERwijlen Pyter Feddes verkoper Lanen 85west1716245264r
FEDDES, PIETER Pytter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost1669239200v
FEDDES, PIETER Pytter Feddes brouwer (mr. -)geniaarde koper Simon Stijlstraat 6167024022ar
FEDDES, PIETERgrondpacht uit huis en brouwerij bewoond door de kopers Pytter Feddes brouwer (mr. -)eigenaar perceel Simon Stijlstraat 6167024022ar
FEDDES, PIETER Pytter Feddes brouwer en wijdschipper (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 56west1686242149v
FEDDES, PIETERde weduwe van Pytter Feddes naastligger ten noorden Lanen 85oost1691242339v
FEDDES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Feddes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost1698243388v
FEDDES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Feddes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 56oost1698243388v
FEDDES, PIETERwijlen Pytter Feddes brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 61701244129r
FEDDES, PIETER Pytter Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 1051702244180v
FEDDES, PIETERwijlen Pytter Feddes brouwer en koopman (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg 51702244188r
FEDDES, REITSKE Reyts Feddes koper Franekereind 13162523145r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes koper huis, loods en een ledige plaatsRommelhaven 616422353r
FEDDES, SIERKde plaats van Sierck Feddes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 9164323569v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten noorden* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes , c.u.verkoper Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4164823618v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes koper door niaar twee kamers, daar een slijpmolen in de erve isRommelhaven 61651236156v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 81659237204v
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 9166023838v
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter166123889v
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1663238185v
FEDDES, SIERKde plaats van de weduwe van Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter16592382ra
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes naastligger ten westen Rommelhaven 816602385va
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter16602385va
FEDDES, SIERKde plaats van de weduwe van Sierk Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter166023819r
FEDDES, SIERKwijlen Sierk Feddes verkoper Rommelhaven 61663238182r
FEDDES, SIERKwijlen Sierk Feddes verkoper Rommelhaven 6een_achter166323821ra
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes apothekerhuurder Kleine Bredeplaats 191687242190r
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes , c.u.verkoper Voorstraat 2169224311v
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper Zoutsloot NZ161623036r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper Herenwaltje162923292v
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper William Boothstraat 31633233124r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper William Boothstraat 31633233124r
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes koper huis of woning met hof tuin of plaats strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan Outger metselaarScheffersplein OZ1615229262v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes verpachter grond Voorstraat 116272327v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes verkoper Voorstraat 116272327v
FEDDES, SIERK Sirck Feddes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5achter165523715r
FEDDES, SIERK Sirck Feddes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 3165523738v
FEDDES, Siwcke Feddes koper Hoogstraat 271615229279v
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes apothekerkoper huisVoorstraat 21687242187r
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes naastligger ten westen Voorstraat 4169224225ra
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend1682241192v
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes schipper (schuit-)koper kamerSint Odolphisteeg 7170024454r
FEDDES, SIEBEde koper Sybe Feddes , c.u.schipper (schuit-)naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 7170024454r
FEDDES, SIEBEde koper Sybe Feddes , c.u.schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7170024454r
FEDDES, SIEBREN Sybren Feddes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11169324358v
FEDDES, Syverke Feddes verkoper Zeilmakersstraat 211614229228r
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijsterkoper Rozenstraat 2179326497r
FEDDES, TEETSKEwijlen meerderjarige vrijster Teetsche Feddes erflater Rozenstraat 2179826579r
FEDDES, TEUNTJEhet huis van Teuntie Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 93164023498v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper ten zuiden van Harlingen161122927v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper Lammert Warndersteeg1613229132v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg1613229157v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg162523154v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes naastligger ten westen Noorderhaven 931663238173r
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes verkoper Zoutsloot 211626231109v
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes koper Rozengracht 301629232107r
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes koper Rozengracht 18163123315r
FEDDES, TRIJNTJE Trijntie Feddes naastligger ten oosten Rozengracht 18163123315r
FEDDES, TIETJE Tytje Feddes verkoper Hoogstraat 151740250124v
FEDDES, UILKJE Uulck Feddes , mede voor zichverkoper Vijverstraat 6162723230v
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 191728247206v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerschipper (wijd-)koper dwarshuisNoorderhaven 151711245150r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper Zoutsloot 53tuin1738249232v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Achterstraat 61738249260v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerverkoper q.q. Noorderhaven 851738249283r
FEDDES, WIEBREN Wybrant Feddes verkoper Zuiderplein 31631232179v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltie Feddes Dreyerverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltje Feddes Dreyerkoper van 1/2 Voorstraat 361730247339r
FEDDES, IEPE Ype Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 191629232103v
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a.bewoner onbekend163223345v
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.)Lammert Warndersteeg 51803266206v
FEDDRIKS, FEDDE Fedde Feddricks naastligger ten westen Zoutsloot 801613229140r
FEDDRIKS, GERRIT Gerryt Feddricks verkoper Vijverstraat1612229105r
FEDDRIKS, JAN Jan Feddricks verkoper Vijverstraat1612229105r
FEDDRIKS, JANKE Janke Feddricks koper huis met twee apart bewoonde kamersHerenknechtenkamerstraat 191689242264r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricks verkoper Noorderhaven 1001622230319r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricks koopmanverkoper Voorstraat 52west162423121r
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen1627231168v
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddricks koopmanverkoper q.q. Herenwaltje168524292r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddricks naastligger ten westen Noorderhaven 55170924579v
FEDDRIKS, TRIJNTJE Trijn Feddricks verkoper Vijverstraat1612229105r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalffverkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
FEDDRIKS, PIETER Pieter Feddrickx koper huis en plaatsAchterstraat NZ163223364v
FEDDRIKS, AALTJEhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 616602384ra
ANDELA, FEDDRIKS Bucke Feddricx Andlanaastligger ten westen Rozengracht 6166023843r
FEDDRIKS, BIEUWKE Buke Feddricx bruid 1605228480r
FEDDRIKS, DOETJE Doed Feddricx , voor zich en haar vijf kinderenverkoper Lanen 561617230102v
FEDDRIKS, GERRIT Gerryt Feddricx , ouder dan 25 jaarverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
FEDDRIKS, HIDDEwijlen Hidde Feddricx verkoper Noorderhaven 331602228280v
FEDDRIKS, HIDDEde kinderen van wijlen Hidde Feddricx verkoper van 1/2 Noorderhaven 331602228280v
FEDDRIKS, JAN Jan Feddricx , maioresverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricx verkoper Noorderhaven 1001618230108r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricx verkoper q.q. Noorderhaven 1001618230108r
FEDDRIKS, JOHANNES Johannes Feddricx koper provisioneel huisNoorderhaven 1001618230114r
FEDDRIKS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Feddricx naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ1619230169r
FEDDRIKS, SIPKEhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx naastligger ten oosten Franekereind 5163323377v
FEDDRIKS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrandt Feddricx naastligger ten oosten Voorstraat 721618230120v
FEDDRIKS, TRIJNTJE Trijn Feddricx , maioresverkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid161122960r
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrik verkoper van 2/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antie Feddriks erflater Zuiderstraat 141800265262r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 71800265263r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antie Feddriks erflater Brouwersstraat 241800265264r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 321800265257v
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 36west1800265259r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 301800265260r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antje Feddriks erflater Zuidersteeg 11800265261r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 321801265290v
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antje Feddriks erflater Zuiderhaven 34west1801265290v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachterGrote Werf 21755253212v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 lijnbaan, teerhuis en hennipzolder ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1770257167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 knechtswoning waarin twee woonkamers, bij een lijnbaan ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1770257167r
FEDDRIKS, BEREND Beerent Feddriks , c.u.huurder bovenkamer (p.j.)Hondenstraat 5oost1732248129r
FEDDRIKS, DOUWEwijlen Douwe Feddriks verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
FEDDRIKS, DOUWEwijlen Douwe Feddriks verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
FEDDRIKS, DOUWEwijlen Douwe Feddriks koper Romastraat 291738249232r
FEDDRIKS, HEEBELTJE Habel Feddriks verkoper Voorstraat 741626231121r
FEDDRIKS, HITJE Hittie Feddriks koper Pothondjessteeg 61622230316r
FEDDRIKS, HIELKE Hylcke Feddriks verkoper Voorstraat 741626231121r
FEDDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Feddriks verkoper Voorstraat 741626231121r
FEDDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Feddriks huurder (p.j.)Bildtpoort (gebied)1770257182r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddriks naastligger ten noorden Noordijs OZ1701244116r
FEDDRIKS, TJERKde erfgenamen van wijlen Tjerk Feddriks naastligger ten oosten Noorderhaven 511728247101r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
FEDDRIKS, WIEBEzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks brouwer en koopmankoper kamerNieuwstraat 48170024452r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddriks Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)koper hof met bomen, planten en prieelHofstraat 161701244110r
FEDDRIKS, BAUKEhet hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix naastligger ten westen Rozengracht 61652236196r
ANDELA, BOEKE FEDDRIKS Buke Feddrix Andlanaastligger ten westen Rozengracht 61654236256v
FEDDRIKS, DOUWE Douwe Feddrix verkoper Hondenstraat 21704244247v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersumverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersumnaastligger ten westen Noorderhaven 1011728247146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersumverkoper van 1/4 Noorderhaven 1011728247146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersumverkoper van 1/48 Zuiderhaven ZZ1728247147v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersumverkoper Voorstraat 541729247279r
FEDDRIKS, JAKOBJE Jaapjen Feddrix koper Zuiderhaven 311706244316v
FEDDRIKS, JAKOBJEwijlen Jaepje Feddrix erflater Zuiderhaven 311723246172r
FEDDRIKS, JANKE Jancke Feddrix naastligger ten zuiden William Boothstraat 6zuid1714245217v
FEDDRIKS, JANKEhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Feddrix naastligger ten zuiden William Boothstraat 61723246171v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1696243221v
FEDDRIKS, TJERK Tierk Feddrix koopmangeniaarde koper Voorstraat 56oost1712245176r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koopmanverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koper Voorstraat 11west1689242281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koper Voorstraat 731689242281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koper Sint Jacobstraat 151689242281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter1690242320r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix koper 1/5 huisKleine Bredeplaats 31695243145r
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix koper huis en hofNoorderhaven 531703244232v
FEDDRIKS, TJERK Tjerk Feddrix naastligger ten oosten Voorstraat 71achter1704244356r
FEDDRIKS, TJERKde woning van Tjerk Feddrix naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter170724531r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix schipper (groot-)koper huis alwaer de Jol uytgehangen heeftNoorderhaven 47de Jol168524272v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix koper huis genaamd de GoltbergGrote Bredeplaats 15de Goudberg1686242120v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 481703244219v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Calff, c.u.koper huis annex brouwerij en mouterijNoordijs 4de Oliphant169324354r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalfverkoper Noorderhaven 471695243172r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalf, n.u.brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 851696243207r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper q.q. Tiepelsteeg170824561v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)verkoper Hofstraat 16170924594v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffverkoper Noordijs 41710245111r
FEDDRIKS, SALOMON Salomon Federix verkoper Both Apothekerstraat 31701244121v
FEDDRIKS, BAUKEhet huis van Baucke Fedrickx naastligger ten westen Rozengracht 41652236196r
FEDDRIKS, KLAASde weeskinderen van wijlen mr. Claes Fedricx verkoper onbekend1604228396r
FEDDRIKS, GRIETJE Grietje Fedrix naastligger ten westen Noorderhaven 991729247227v
FEDDRIKS, GRIETJE Grietje Fedrix verkoper van 1/4 Noorderhaven 991729247227v
FEIKES, FEIKEburgervaandrig Feicke Feickens apothekerverkoper Voorstraat 81voor1774258162v
FEIKES, FEIKEburgervaandrig Feicke Feickens verkoper Voorstraat 81een_achter1774258162v
FEIKES, FOKKEhet gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1626231105r
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u.gortmakerkoper huisHeiligeweg 56166723995r
FEIKES, KLAAS Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 181653236238v
FEIKES, KLAASde schuur van Claes Feickes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 381662238155v
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Nieuwstraat 40167124035v
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Heiligeweg 5616712405ra
FEIKES, DOEDEde weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421712245174v
FEIKES, DOEDEwijlen Doede Feickes verkoper Nieuwstraat 461714245225v
FEIKES, DOEDEde weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421715245234r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u.verkoper ten oosten van Harlingen1668239175r
FEIKES, HENDRIK Hendrik Feickes , c.u.huurder Noorderhaven 401659237197v
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feickes de Wittverkoper Kruisstraat 11664238213r
FEIKES, JAN Jan Feickes chergerkoper twee kamersSchoolsteeg167024028r
FEIKES, JAN Jan Feickes verkoper Weverstraat167024030r
FEIKES, JETSEde weduwe van Jetse Feickes naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost1663238183r
FEIKES, JETSE Jetze Feickes naastligger ten westen Voorstraat 22162423117r
FEIKES, MARTENeen kamer en huis met als bewoner Marten Feickes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ163623412r
FEIKES, RIKSTJE Richt Feickes verkoper Kleine Bredeplaats 22162423130r
FEIKES, RINSKE Rinske Feickes verkoper Bargebuurt 111712245179v
FEIKES, SIEBRENde kamer van Sibrant Feickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 131659237213v
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 51713245190v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Rapenburg 18169424376r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Rapenburg 20169424376r
FEIKES, SJOUKJE Sjouckjen Feickes verkoper Voorstraat 5516712407ra
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u.schipper (schuit-)geniaarde koper Scheerstraat 5169424398v
FEIKES, TJITSE Tietse Feickes , c.u.koper 1/2 huisHofstraat NZ166723996r
FEIKES, TJITSE Tietse Feickes , c.u.eigenaar van 1/2 Hofstraat NZ166723996r
FEIES, MEINERT Meynert Feies naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter161723080r
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes koper Sint Christoffelsteeg OZ1705244268v
FEIKES, AAFKE Aefke Feikes verkoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
FEIKES, AAFKEwijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 261749251271v
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper Zoutsloot 87178126067r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huisZoutsloot 871781260118r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaatsKarremanstraat 61781260118r
FEIKES, KLAAS Claes Feikes , c.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 1051713245195v
FEIKES, DIRK Dirk Feikes , c.u.huurder Heiligeweg 21805267182v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 401701244122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421701244122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes Moschzoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 481689242284v
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes verkoper q.q. Zoutsloot 85177725976r
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes verkoper q.q. Droogstraat NZ177725977v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes herbergierkoper Hoogstraat 91738249230r
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feikes koper Hoogstraat 7174025084r
FEIKES, FOUKJE Foukjen Feikes koper Kleine Kerkstraat 101703244217r
FEIKES, FROUKJE Froukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
FEIKES, FROUKJE Froukjen Feikes koper Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u.koper kameronbekend1664238214r
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 161749251259v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 16175025267r
FEIKES, GRIETJEwijlen Grietje Feikes verkoper Zoutsloot 8917962657r
FEIKES, GRIETJEwijlen Grietje Feikes verkoper Zoutsloot 8917962657r
FEIKES, HARING Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 681669239179v
FEIKES, HARING Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuisHoogstraat 30166823929ra
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrick Feikes de Wittverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feikes de Wittverkoper Peterseliestraat ZZ1664238238r
FEIKES, JAN Jan Feikes , c.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 151754253190v
FEIKES, JAN Jan Feikes , n.u.naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 151759254222r
FEIKES, JAN Jan Feikes scheepstimmermankoper huisHofstraat 271778259149v
FEIKES, JAN Jan Feikes naastligger ten oosten Hofstraat 25178126078v
FEIKES, JETSEde weduwe van Jetse Feikes naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost1668239132v
FEIKES, MARIA Marijke Feikes verkoper Zuiderstraat 271752253271r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823458r
FEIKES, MARTEN Marten Feikes naastligger ten westen Voorstraat 60163823460r
FEIKES, PIETER Pieter Feikes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21802266174v
FEIKES, PIETER Pieter Feikes schippersknechtverkoper Zuiderhaven 331809268253r
FEIKES, RINSKEde schuur van Rinske Feikes naastligger Achterstraat 331765256138v
FEIKES, RINSKEde schuur van Rinske Feikes naastligger ten noorden van de Liemendijk Achterstraat 331765256138v
FEIKES, RINSKE Rinske Feikes betrokkene (akte dd 15-05-1715 inzake bouwhoogte van een schuur)Achterstraat 311775258222r
FEIKES, SIBBELTJE Sibbeltje Feikes naastligger ten oosten Achterstraat 311769257117v
FEIKES, SIBBELTJE Sibbeltje Feikes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ1769257119v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sibrand Feikes Camsmakoper huis en hofLanen 581742250207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sibrand Feikes Camsmanaastligger ten westen Lanen 581742250207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sibrand Feikes Camsmaprocureur postulantverkoper Heiligeweg 27zuid1791263306r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feikes koper 1/2 huisScheffersplein 2516652396v
FEIKES, SJOERDzoon van Sioerd Feikes naastligger ten westen Heiligeweg 151692242376v
FEIKES, SJOERDde zoon van wijlen Sioert Feikes verkoper Noorderhaven 1081691242350r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes naastligger ten westen Heiligeweg 15166623941v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes koper provisioneel en finaal 1/2 huisNieuwstraat OZ16652391ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes scheepstimmermankoper huisHofstraat ZZ1770257177r
FEIKES, SJOERDde weduwe van Sjoerd Feikes bewoner Hofstraat 4178626296v
FEIKES, SJOUKJE Sjoukje Feikes verkoper Schritsen 171759254243r
FEIKES, SJOUKJE Sjoukjen Feikes koper Schritsen 171751252166r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrand Feikes Camsmakoper huisLanen 56173124810v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerhopman Sybrand Feikes Camsmakoper van 1/2 huisGrote Ossenmarkt 15175325364v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsmakoper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuinLanen 621754253190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsmakoper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuinGrote Ossenmarkt 151754253190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerhopman Sybrand Feikes Camsmacrediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 71758254265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerhopman Sybrand Feikes Camsmacrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmanaastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ177225855v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmaprocureur postulantkoper huisHeiligeweg 27zuid1789263108v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESkolonel Sybrand Feikes Kamsmaverkoper Grote Ossenmarkt 151759254222r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Kamsmanaastligger ten westen Schritsen 531781260129r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feikes verkoper Kleine Ossenmarkt 41651236164r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Camsmanaastligger ten noorden Schritsen 471774258190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybren Feikes Kamsmakoper van 1/2 3/64 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252154r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsmaverkoper Lanen 85west1758254120v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsmanaastligger ten noorden Heiligeweg 251773258122v
FEIKES, THOMASde weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden [staat: noorden] Zuiderstraat 151771257258r
FEIKES, THOMASwijlen Thomas Feikes verkoper Zuiderstraat 13177725952v
FEIKES, THOMASde weduwe van Thomas Feikes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 15177725973r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknechtkoper huisKarremanstraat 61771257208r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes naastligger ten oosten Anjelierstraat 91774258160v
FEIKES, TJOMME Tjomme Feikes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1703244204v
FEIKES, THOMAS Tomas Feikes Rotschipperkoper huisZuiderstraat 131760254257r
FEIKES, FROUKJE Vroukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
FEIKES, WELMOED Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 11736249110v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten noorden Brouwersstraat 31785261271v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten westen Zuiderhaven 261788262246v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardenmetselaarkoper huisBrouwersstraat 1b1784261229r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardennaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11786262136r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardenkoopmanverkoper Brouwersstraat 1b1788262240v
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 41751252134v
FEIKES, IEPE Ype Feikes herbergier (oud -)verkoper Vissersstraat 41754253148v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Droogstraat 651755253205r
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 41756253268r
FEIKES, IEPE Ype Feikes koper Rozengracht 2717602555v
FEIKES, IEPE Ype Feikes verkoper Hoogstraat 61763255191v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Hoogstraat 61763255200v
FEIKES, IEPE Yppe Feikes naastligger ten oosten* Hoogstraat 41755253249r
FEIKES, IETJE Yttje Feikes Felsmakoper huisSint Jacobstraat 121754253188r
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 341724246202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Molenpad 11173524941v
FEITES, ANTJE Antie Feitels verkoper Moriaanstraat NZ173524945r
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Moriaanstraat 10achter174025094r
FEITES, ANTJE Antje Feitels koper Moriaanstraat 121731247381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121731247381r
FEITES, ANTJE Antje Feitels naastligger ten westen Moriaanstraat 121731247381r
FEITES, BERBER Berber Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 101748251234v
FEITES, Kaetie Feitels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 101748251234v
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 41692242403r
FEITES, ABEde weduwe van Abbe Feites [staat: Eekes] naastligger ten westen Noordijs 5achter16922431v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Noordijs 51697243318v
FEITES, ABE Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper q.q. Noordijs 516972437va
FEITES, ABEde weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8170924581r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14170924584r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 18170924596r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)naastligger ten noorden Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Schritsen 12170924598v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 101710245108v
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
FEITES, KLAAS Claes Feites schipper (smal-)verkoper Sint Jacobstraat 11698243341r
FEITES, DOUWE Douwe Feites verkoper Heiligeweg 31170024451r
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Voorstraat 601711245149r
FEITES, HOITE Hoite Feites koper door niaar dwarshuisNoorderhaven 10172124696v
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
FEITES, HOITE Hoite Feites huurder Vijverstraat 11173925074v
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81807267333r
FEITES, HOITE Hoyte Feites huurder Vijverstraat 91699243398v
FEITES, RITSKE Ritske Feites naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1663238191r
FEITES, SIPKEde weduwe van Sipke Feites naastligger ten noorden Voorstraat 53169324334r
FEITES, SIPKEwijlen Sipke Feites , c.s.verkoper Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites naastligger ten noorden Voorstraat 79169124224va
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter1721246106r
FEITES, TEUNTJE Teuntie Feites koper door niaar huis met een schuur of paardenstal erachter met een steeg vanuit de schuur oostwaarts lopend naar de straatSint Jacobstraat 11698243341r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites koper 5/6 kamerRommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites eigenaar van 1/6 Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNISde koper Theunis Feites naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITSES, ANTJE Antje Feitzes koper Vijver 5178526217r
FEIES, KLAAS Claes Fejes schipper (smal-)verkoper Schritsen 47170924586v
FEIES, HARTMAN Hartman Fejes schipperkoper Rommelhaven 111713245193r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkamakoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
FEKKES, DIRKde excuteurs van de verlaten boedel van wijlen Dirk Fekkes verkoper Kerkpad WZ174525189r
FEKKES, JAN Jan Fekkes koopmankoper huis en bleekveldGrote Kerkstraat 3318072682r
FEKKES, JAN Jan Fekkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 351810268343r
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper huisWerfpad ZZ1710245121v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper ledige plaats of ruimteWerfpad ZZ1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.naastligger ten zuiden Werfpad ZZ1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Werfpad1717245280v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west1717245283r
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west1722246138v
FEMMES, KORNELISwijlen Cornelis Femmes verkoper Werfpad ZZ1734248328r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderstraat 12171924651r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u.bewoner Zuiderhaven 731726246263v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers koper twee ledige plaatsenZuiderstraat161122947v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoperkoper ledige plaats met een huis daarachterZuiderhaven ZZ1613229133r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat1615229271r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderpoort (gebied)1617230104v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers houtkoperverkoper Hoogstraat 211619230153v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers koper provisioneel in de zuider nieuwestad ZZ1619230155r
FORMERS, FORMER Fermer Fermers verkoper Zuiderstraat 311619230169v
FEITSES, HEILTJE Heiltje Fetjes koper Kruisstraat NZ163623413r
FEITSES, FEIKE Feycke Fetses slagernaastligger ten zuiden Noorderhaven 14164923677v
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roordakoopmankoper woningNoorderhaven 67achter1697243304r
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roordanaastligger ten zuiden Noorderhaven 67achter1697243304r
FEITSES, ANNE1/64 schip gevoerd door Anne Fetties toehaak Voorstraat 8163223362r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties , c.u.koper huisLanen 13170024463r
FEITSES, FEITSE Fettie Fetties koopmanverkoper Lanen 13170724528v
FEITSES, GATSE Gattie Fetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ163623417r
FEITSES, GATSE Gattie Fetties verkoper onbekend1644235136v
FEITSES, JELLEde crediteuren van Jelle Fetties boekbinderverkoper Heiligeweg 301635233156r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20167024017r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties naastligger ten westen Brouwersstraat 20167024017r
FEITSES, JOUKE Joucke Fetties koper provisioneel nieuw huis, brouwerij en mouterijBrouwersstraat 2216702401va
FEITSES, JOUKE Joucke Fettjes koper finaal 2/3 huis met een loods erachter en een ruime plaats en tevens een vrije op- en afslag op de SchritsenLanen 62166923935ra
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u.schipper (groot-)koper door niaar ratione proximitatis 1/3 huis met loods en plaats erachter met een op- en afslag op de Schritsen; totale verkoopbedragLanen 621669239190v
FEITSES, JOUKE Jouke Fettjes , c.u.schipperverkoper Lanen 621670239220r
, TEETSKE Taats Feycke koper Franekerpoort (gebied)161122961r
, TRIJNTJE Trijnke Feycke bruid 1606228511v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen1604228391v
FEIKES, ANTJE Anna Feyckes koper Havenplein 241606228511r
FEIKES, AATJEgrondpacht uit het huis van Atke Feyckes eigenaar perceel Herenwaltje165623761r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes gortmaker (mr. -)koper ledige plaatsKerkpoortstraat 191646235194r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18165623796v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koper huis, schuur en koestallingNieuwstraat 401658237149r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1668239151r
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feyckes verkoper Blindemanssteeg167124058v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1675240190v
FEIKES, KLAAShet gorthuis van Claes Feyckes , c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 616702402ra
FEIKES, KOERT Coert Feyckes verkoper Schritsen 481697243294r
FEIKES, DIRK Dirk Feyckes slager (mr. -)verkoper Voorstraat 9167924153v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, FOKKEdr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ1620230228r
FEIKES, FOKKEdr. Focke Feyckes advocaat Hof van Frieslandverkoper Drie Roemersteeg OZ1620230228r
FEIKES, HARING Haring Feyckes , c.u.koper 1/2 hoekhuisHoogstraat 301668239137v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, HARINGals huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 641670239218r
FEIKES, HARING Haringh Feyckes schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 301675240191r
FEIKES, HENDRIK Hendrick Feyckes , c.u.koper kamerKruisstraat 11658237171r
FEIKES, HENDRIKwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes erflater Noorderhaven 471676240233v
FEIKES, HENDRIKwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes erflater Noorderhaven 471677240271v
FEIKES, HENDRIKwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes erflater Noorderhaven 471677240272r
WIT, HENDRIK FEIKESwijlen burgervaandrig Hendrick Feyckes de Witerflater Noorderhaven 4716782415ra
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes naastligger ten westen Schritsen 601630232148r
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ163823467r
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes , c.u.verkoper Schritsen 58163923483r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper ledige plaats met bomen en plantenonbekend1623230337v
FEIKES, JETSEde proclamant Jetse Feyckes , c.u.naastligger ten westen onbekend1623230337v
FEIKES, JETSEals gebruiker Jetse Feyckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1623230367v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes niaarnemer Voorstraat 22162423117r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper q.q. Noorderhaven 29162523184v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes , c.u.geniaarde koper Voorstraat 341631232172v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes koper huis, loods en plaatsVoorstraat 9163123313r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper Zuiderplein 3163223356r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verpachter grond Achterstraat NZ163223364v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 11west1633233121r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 11west163923477r
FEIKES, JETSE Jitse Feyckes koper huisBildtstraat 19161623023v
FEIKES, JOHANNES Joannes Feyckes verkoper Alemanssteeg1605228468r
FEIKES, JOHANNES Johannes Feyckes verkoper Alemanssteeg1604228426r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechtkoper 1/2 huisRaamstraat 2168424246r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechteigenaar van 1/2 Raamstraat 2168424246r
FEIKES, MARTEN Marten Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 601635233160r
FEIKES, MARTEN Marthen Feyckes huurder Voorstraat 581618230150r
FEIKES, MARTEN Marthen Feyckes , c.soc.bewoner Voorstraat 581619230160v
FEIKES, RIKSTJE Richt Feyckes protesteert vanwege een hypotheek Lanen 83161623030v
FEIKES, SIBBELTJE Sibbel Feyckes verpachter grond Alemanssteeg1606228528v
FEIKES, SIEBREN Sibrant Feyckes koper kamerSchritsen 121615229261r
FEIKES, SIEBRENwijlen Sibrant Feyckes koper Voorstraat 581641234150v
FEIKES, SJOERDals bewoner Sioerd Feyckes naastligger ten oosten Scheffersplein 27162423125r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten westen Voorstraat 231688242230r
FEIKES, SIPKE Sipcke Feyckes gebruiker ten noorden van Harlingen1604228391v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger Grote Kerkstraat 18166523923v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes , c.u.schipper op Dokkumkoper huisSchritsen 5167824113r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper huisonbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten zuiden onbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper van 1/2 Hoogstraat 47167924139r
FEIKES, SJOERDmolen genaamd de Nieuwe Molen Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 windmolen genaamde de Nieuwe Molen, molenaarshuis en hofRapenburg ZZde Nieuwe Molen167924149v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)verkoper van 1/2 Hoogstraat 471681241172r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper twee kamersRapenburg ZZ1682241200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ1682241200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 huisVoorstraat 211682241214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)eigenaar van 1/2 huis Voorstraat 211682241214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper provisioneel huis waar deDrie Blauwe Croonen uithanghtNoorderhaven 108de Drie Blauwe Kronen167924115ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes koper provisioneel huis genaamd de OyvaerFranekereind 23oostde Ooievaar167924115ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16168224150ra
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten oosten Noordees (gebied)1602228284v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten westen Heiligeweg 151672240105v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten oosten Heiligeweg 11168424233r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 windmolen genaamd de Nieuwe Molen, met molenaarshuis en tuinRapenburgermolen 1de Nieuwe Molen1688242250v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Scheffersplein 271690242303v
FEIKES, Sjurdt Feyckes verkoper Franekereind 23oost1603228360r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 99161723088r
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feyckes naastligger ten oosten Voorstraat 95162823258r
FEIKES, SIEBRENde weduwe van Sybrant Feyckes naastligger ten oosten Voorstraat 951644235104v
FEIKES, SIEBREN Sybrant Feyckes koper doorgaande huis en erfKleine Ossenmarkt 4164823635r
FEIKES, SIEBREN Sybren Feyckes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1650236117r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Scheffersplein 271657237262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Nieuwstraat 311686242121r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schipper (schuit-)koper huisScheerstraat 71695243118v
FEIKES, SJOERD Syoerdt Feyckes koper huis en steede met de lege plaats erachter aan de oostzijdeFranekereind 23oost1598228102r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Zuiderplein 1achter161122913v
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Franekereind 13162523145r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes koper kamerHeiligeweg 46twee_achter162523145v
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter16272325r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes naastligger ten oosten Kruisstraat NZ162723211r
FEIKES, wijlen Taadts Feyckes verkoper Rommelhaven 20161222986r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied)16112297r
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat1612229123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied)1615229259v
FEIKES, TJEERD Tjaerdt Feyckes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1600228215r
FEIKES, TJEERD Tyaard Feyckes verkoper William Boothstraat159822878r
FEIKES, TJEERD Tyaerdt Feyckes koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft)William Boothstraat 23159822893r
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FEIKES, WIEBE Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 211682241214r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ1738249229r
FEIES, KLAAS Claes Feyes naastligger ten oosten Noorderhaven 1051717245302r
FEIES, HARTMAN Hartman Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
FEIES, JAKOB Jacob Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
FEIES, JAKOB Jacob Feyes koper 1/2 kamerSteenhouwersstraat 61653236240v
FEIES, JAN Jan Feyes schipper (trekveer-)koper huis genaamd de PauwesteertZuiderhaven 13de Pauwestaart1741250149r
FEIES, JAN Jan Feyes verkoper Zuiderhaven 131743250284v
FEIES, JAN Jan Feyes verkoper Hondenstraat 21743250293r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 56174925216v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 58174925216v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmanverkoper Noorderhaven 561755253231v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmankoper huisHoogstraat 41756253268r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopmanverkoper Noorderhaven 58175625424r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 61763255191v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 61763255200v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes verkoper Hoogstraat 4176425628r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholtvoermanhuurder Sint Christoffelsteeg WZ1686242154r
FEIES, MEINERT Meinert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ163823464v
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen Rozengracht 7west1726246251r
FEIES, MELLE Melle Feyes* gardeniernaastligger ten westen* Rozengracht 71728247130r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholdeigenaar Rozengracht 51729247251v
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholtkoper huis met overdekte ledige plaats en een tuintjeRozengracht 51705244298r
FEIES, MEINERTde kamer van Meynert Feyes naastligger ten noorden Voorstraat 231615229242r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes koper kamer of schuurSchritsen ZZ1631232177v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schritsen ZZ1631232177v
FEIES, MEINERT Meynert Feyes metselaarverkoper Noordijs 4163123321r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ1635233162r
FEIES, MEINERT Meynert Feyes naastligger ten oosten Hondenstraat 13163823467v
FEIES, SIEBRENmr. Sibrandt Feyes koper huisLanen 84164323588r
FEIES, SIEBREN Sibrandt Feyes koper huisGrote Ossenmarkt 181645235187v
FEIES, SIEBRENde loods van Sibrant Feyes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
FEIES, SIEBRENmr. Sibrant Feyes naastligger ten westen Lanen 931651236150r
FEIES, SIEBRENmr. Sybrand Feyes , c.u.chirurgijnverkoper Brouwersstraat 12noord1646235236r
FEIES, SIEBREN Sybrand Feyes chirurgijn (mr. -)verkoper Brouwersstraat 12noord1647235243r
FEIES, SIEBREN Sybrant Feyes verkoper Schoolsteeg OZ1629232108v
FEIES, SIEBRENmr. Sybrant Feyes chirurgijnkoper 1/2 huisBrouwersstraat 12noord163123317v
FEIES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Feyes verkoper Lanen 841657237107r
FEIES, Wibrigh Feyes verkoper Zuiderhaven ZZ1657237129r
FEIES, WIEBRICHJE Wybrich Feyes eigenaar van 1/2 Steenhouwersstraat 61653236240v
FEIKES, AUKJEzijn moeder Acke Feykes verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
FEIKES, EMILIUS Ameel Feykes turfdragerverkoper van 2/6 Hofstraat 151784261255r
FEIKES, ANTJE Antie Feykes koper Vijverstraat 261732248142r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes koper Kleine Bredeplaats 1172824778r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmakernaastligger ten oosten buiten Harlingen167224080r
FEIKES, DOEDE Doede Feykes zoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 50169324347r
FEIKES, EIE Eye Feykes koper Hoogstraat 6174525167v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper van 4/8 Hoogstraat 9174525192v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper q.q. Hoogstraat 9174525192v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper van 4/8 Hoogstraat 7174525195v
FEIKES, FEIKJE Feikjen Feykes herbergierseverkoper q.q. Hoogstraat 7174525195v
FEIKES, FEIKJE Feykje Feykes huurder Noorderhaven 1041726246282r
FEIKES, FOKKEdr. Focco Feykes advocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 drie huizen aan elkaarDrie Roemersteeg OZ161122932r
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes koper Noorderhaven 181751252171v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes verkoper Noorderhaven 181755253214r
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, HENDRIK Hendrick Feykes koper huisNoorderhaven 471658237169av
FEIKES, HENDRIKvaandrager Hendrick Feykes koper hof met prieel, bomen en plantenLiemendijk1662238133r
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrick Feykes de Wit, c.u.koper huis met een plaats erachter en een eigen steeg ten oostenNoorderhaven 741664238226r
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrick Feykes de Witeerdere bewoner Noorderhaven 471676240233v
FEIKES, JAKOB Jacob Feykes naastligger ten oosten Schritsen 56noordoost163323385r
FEIKES, JAN Jan Feykes koper huisZoutsloot 981675240189r
FEIKES, JANhuisman Jan Feykes verkoper Molenpad 1175025257v
FEIKES, JANwijlen Jan Feykes verkoper van 2/6 Hofstraat 151784261255r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes verkoper Bildtstraat 19161723087r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes koper 1/2 huisZuiderplein 31629232109r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes huurder van 1/2 (p.j.)Zuiderplein 31629232109r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes koper 1/2 huis met daarachter een ledige plaatsZuiderplein 31631232179v
FEIKES, JETSE Jetse Feykes verkoper q.q. Voorstraat 66164023494r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes verkoper q.q. Hoogstraat 16164023494r
FEIKES, JETSEals gebruiker de erfgenamen van wijlen Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen1645235176v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 25175225325v
FEIKES, MARIA Marijke Feykes herbergierseverkoper Hoogstraat 17175225325v
FEIKES, PIETER Pieter Feykes schippersknecht (beurt-)koper huisZuiderhaven 33178526236r
FEIKES, RINSEde schuur van Rinske Feykes naastligger ten noorden Achterstraat NZ17272473r
FEIKES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Feykes naastligger ten oosten Voorstraat 951640234120r
FEIKES, SIEBREN Sibrant Feykes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1650236118r
FEIKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Feykes schippernaastligger ten oosten Scheerstraat 51738249279r
FEIKES, SJOERDals bewoner Sioerd Feykes naastligger ten oosten Scheffersplein 291618230143r
FEIKES, SJOERDwijlen Sioerd Feykes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Voorstraat 211690242316r
FEIKES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Feykes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16169024220ra
FEIKES, SJOERD Sioerd Feykes scheepstimmermanverkoper van 1/6 Hofstraat 151784261255r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes naastligger ten noorden Rapenburg 221687242177r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Schritsen 51689242293v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrand Feykes Camsmakoper huisLanen 85west173124814v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsmanaastligger ten oosten Lanen 541736249134r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrand Feykes Camsmakoper van 1/2 huis en bakkerijLanen 621752252206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaadministrator van 's lands Impositien (oud -)koper huisFranekereind 21761255111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsmageniaarde koper Sint Odolphisteeg 81762255177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Noorderhaven 791763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Noorderhaven 811763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Zoutsloot 261763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaverkoper van 9/128 Noorderhaven 831763255238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsmakoper Grote Bredeplaats 231808268147r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252129r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsmakoper van 1/2 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252129r
FEIKES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrant Feykes naastligger ten oosten Voorstraat 95164323560r
FEIKES, SIEBRENburgerhopman Sybren Feykes naastligger ten oosten Lanen 561728247100r
FEIKES, SIEBRENburgerhopman Sybren Feykes naastligger ten zuiden Lanen 561728247100r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feykes Camsmanaastligger ten westen Schritsen 53176825744v
FEIKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9173224899r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes brouwersknechtkoper huisBildtstraat 31784261135r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes verkoper Bildtstraat 31805267145r
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknechtverkoper Karremanstraat 61784261153v
FEIKES, TJALLING Tjallingh Feykes , e.a.huurder Zoutsloot ZZ166523915r
FEIKES, THOMAS Toomas Feykes huurder Schritsen 13achter1738249269r
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaardenmetselaarkoper huisZuiderhaven 24177725933v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden, c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven 24177725933v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaardennaastligger ten noorden Brouwersstraat 317882632v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaardenkoopmanverkoper Zuiderhaven 241789263100r
FEIKES, IEPE Ype Feykes koper huisHoogstraat 6174525167v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergierverkoper Zuiderhaven 1oud1748251214r
FEIKES, IEPE Ype Feykes geniaarde koper van 1/2 Hondenstraat 41752252231v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier (oud -)koper stal en naastgelegen pakhuisVissersstraat 4175325394r
FEIKES, IEPEhet pakhuis van Ype Feykes herbergier (oud -)naastligger ten westen Vissersstraat 61753253117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier (oud -)verkoper Vissersstraat 61753253117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes verkoper van 1/2 Rozengracht 271763255203r
FEIKES, IEPE Yppe Feykes naastligger ten westen Hoogstraat 10175325341r
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEITES, BERBER Berber Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 121748251237r
FEITES, Kaetie Feytels verkoper van 1/2 Moriaanstraat 121748251237r
FEITES, ABEde minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderenschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1699243403r
FEITES, KLAAS Claes Feytes geniaarde koper William Boothstraat 31682241196r
FEITES, HOITE Hoyte Feytes , c.u.schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 101721246112r
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167224090v
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes verkoper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
FEITES, RITSKE Ritske Feytes , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ166123878v
FEITES, SIPKE Sipke Feytes schipperverkoper Noorderhaven 88168424226v
FEITES, SIPKE Sipke Feytes schipper (smal-)koper grondpacht van 2-10-00 CGNoorderhaven 112achter1685242103r
FEITES, SIPKEgrondpacht uit het pakhuis van de koper Sipke Feytes schipper (smal-)eigenaar perceel Noorderhaven 112achter1685242103r
FEITES, SIPKEwijlen Sipke Feytes naastligger ten oosten Noorderhaven 98170024449r
, ARJENhet huis van Arian Fictoor naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9164823624v
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923659r
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1650236124v
VICTORS, JAN Jan Fictoors koper 3/4 huisVijverstraat 261650236116v
FEITES, SIETJEde erfgenamen van wijlen Syttje Fietes naastligger ten westen Hofstraat 13178326194r
FEIKES, KLAAS Claes Fijckes gortmakerkoper 7/8 huis en de gortmakerijHeiligeweg 641670239218r
FEIKES, KLAASde weduwe van Claes Fijkes naastligger ten noorden Schritsen ZZ1599228186v
WEITS, ANTJE Anna Fijts koper Klaverbladstraat 191646235237r
, JAN Jan Finkis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochiekoper 1/2 huis en paardenstallingonbekend167024018r
FLORIS, ALBERT Albert Floris gleibakkersknechtkoper huisHofstraat 21oost17762592v
FLORIS, ALBERTde weduwe van Albert Floris naastligger ten westen Hofstraat 231784261181r
FLORIS, ALBERTwijlen Albert Floris verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost1802266109r
FLORIS, ANTJE Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 51162623198r
FLORIS, ANTJEweduwe Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 51162723232v
FLORIS, ANTJE Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 51162823247r
FLORIS, ANTJE Anna Floris naastligger ten zuiden Hoogstraat 511629232112v
FLORIS, ANTJE Antie Floris verkoper van 2/10 Zoutsloot 12166623951r
FLORIS, ANTJE Antje Floris koper Schritsen 521780259301v
FLORIS, ANTJE Antje Floris verkoper Schritsen 521781260135v
FLORIS, ANTJE Antje Floris verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderen Schritsen 521781260313r
FLORIS, BERBER Barber Floris koper Brouwersstraat 12zuid1620230237v
FLORIS, KORNELIS Cornelis Floris koper huisDroogstraat 241600228232r
FLORIS, KORNELISde mouterij van de verkoper Cornelis Floris naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 3163723429r
FLORIS, KORNELIS Cornelis Floris verkoper Sint Christoffelsteeg 3163723429r
FLORIS, KORNELIS Cornelis Floris eerdere eigenaar Sint Christoffelsteeg 5163723438r
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1774258134r
FLORIS, JANde weduwe van Jan Floris huurder Droogstraat 18173524971v
FLORIS, JANde weduwe van Jan Floris , c.s.huurder Droogstraat 18173524978v
FLORIS, JANKEde weduwe Jantyen Floris eerdere eigenaar Scheerstraat 10162523183r
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 2516112293r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
FLORIS, MARTJENde verkoper Martien Floris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter161723058r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
FLORIS, MARTJEN Martyen Floris koper Noorderhaven 28achter1623230350r
FLORIS, MARTJEN Martyen Floris koper Noorderhaven 28achter1623230350v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Noorderhaven 28achter1623230372v
FLORIS, PIETER Pieter Floris huurder deel Kruisstraat 5oost1784261171r
FLORIS, PIETER Pieter Floris koper woningGardenierstraat 41791263355r
FLORIS, REIN Rein Floris , c.u. en c.s.huurder Zoutsloot 671802266153r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost180426789r
FLORIS, REIN Rein Floris naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40oost1805267141r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 41802266167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 61802266167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 81802266167r
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 101802266167r
FLORIS, RIKSTJEwijlen Rixt Floris erflater Zoutsloot 12166623951r
FLORIS, SIEDSde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris timmermanverkoper Noorderhaven 103162523155r
FLORIS, SIEDSde kinderen en erfgenamen van wijlen Syds Floris timmermanverkoper Droogstraat 16162523155r
FLORIS, SIEDSde weduwe van Syds Floris* timmermannaastligger ten westen Droogstraat 181636233181v
FLORIS, SIEDSde weduwe van Sydts Floris* timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 105161523011r
FLORIS, SIEDSde weduwe van Sydts Floris* timmermannaastligger ten westen Droogstraat 16161623055v
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakkerverkoper Both Apothekerstraat 111765256125v
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakkerkoper huisRaamstraat 81766256221v
FLORIS, IEDEwijlen Yde Floris koper Noorderhaven 101782260273r
FLORIS, IEDEde weduwe van Yde Floris naastligger ten westen Noorderhaven 121788262269r
FLORIS, IEDEwijlen Yde Floris verkoper Noorderhaven 10achter1790263200r
FLORIS, IEDEwijlen Yde Floris verkoper Heiligeweg 461790263202r
FLORIS, IEDE Yede Floris koper huis met tuintjeBoth Apothekerstraat 111758254130r
FLORIS, IEDEwijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 81783261108v
FLORIS, IEDEwijlen Yede Floris koper Heiligeweg 461789263142v
FLORIS, IEDEde weduwe van Yede Floris naastligger ten westen Noorderhaven 121789263169r
FLORIS, IEDEwijlen Yede Floris verkoper Noorderhaven 101791263300v
FLORIS, IEMKJE Ympke Floris koper huis met de ledige plaats daarachterSchritsen ZZ1601228241v
FLORIS, Ariane Florys verkoper Noorderhaven 281600228197v
FLORIS, BERBER Barber Florys verkoper Noorderhaven 281600228197v
FLORIS, KORNELIS Cornelis Florys naastligger ten westen Hoogstraat 231599228161r
FLORIS, GRIETJEwijlen Griedt Florys verkoper Noorderhaven 281600228197v
FLORIS, JENTJE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1613229125v
FLORIS, JANKE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost161623015r
, Focce Focces naastligger ten zuiden onbekend1641234153r
, Focce Focces naastligger ten westen onbekend1641234153r
, JAN Jan Focke gortmaker (mr. -)koper schuurVissersstraat ZZ166723998r
, TEUNISwijlen Toenis Fockerts verkoper Grote Kerkstraat 251623230372r
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 871747251183v
FOKKES, AALTJE Aeltie Fockes koper Zoutsloot 891723246160v
FOKKES, AALTJE Aeltje Fockes verkoper Zoutsloot 891730247302v
FOKKES, AGNIETJE Agnietie Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, ALBERT Albert Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOKKES, ANNE Anke Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 281767256245v
FOKKES, ANTJE Anna Fockes koper kamerSchritsen 81619230173v
FOKKES, ANTJE Anna Fockes koper onbekend NZ1622230294r
FOKKES, ANTJE Anna Fockes verkoper Schritsen 81622230302v
FOKKES, ANTJE Antie Fockes , voor haar en haar kinderenverkoper Zoutsloot 701711245145v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper Scheerstraat 101730247341v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes verkoper Hoogstraat 401754253132v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 401754253148r
FOKKES, ANTJE Antje Fockes naastligger ten zuiden Hoogstraat 281765256121r
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper huisVissersstraat 121787262202v
FOKKES, AUKJE Auck Fockes koper Bildtpoort (gebied)1630232149r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 20162923290r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 221635233170r
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes koper Zoutsloot NZ162823259v
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ162823259v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westenLanen 281668239139v
FOKKES, BAUKEhet huis gekocht door Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 111674240140r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper huisPrinsenstraat 61674240141r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 38167924147r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper van 1/2 Lanen 281683241238r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenierverkoper Kleine Bredeplaats 16achter1683241248r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerhuurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen16792416ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjergebruiker ten noorden van Harlingen16792416ra
FOKKES, BAUKEgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel Lanen 28168124141va1
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11168224144va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper provisioneel huisVoorstraat 101168224146va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjernaastligger ten zuiden Voorstraat 97achter168324165va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Noorderhaven 1081691242350r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
FOKKES, BAUKEgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend16992449r1
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91703244220v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Rozengracht 7oost170824570v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , c.u.naastligger ten westen Schritsen 291711245147r
FOKKES, BAUKEde huisinge van Baucke Fockes , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 291711245147r
FOKKES, BAUKEde hof van Baucke Fockes naastligger ten oosten Hofstraat ZZ171924634v
FOKKES, BAUKEde weduwe van Baucke Fockes naastligger ten oosten Schritsen 271723246186r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 35170124492v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s.verkoper Rinnertspijp 1170124493v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolaverkoper q.q. Kleine Bredeplaats 11712245171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolanaastligger ten westen Zoutsloot 421716245258v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes Cooltierverkoper q.q. Voorstraat 8168724211va
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjerverkoper Prinsenstraat 61695243160v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes scheepstimmermankoper huisSchritsen 31170924580r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u.naastligger ten westen Schritsen 291721246123v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 291721246123v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolaverkoper Voorstraat 101170024445r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 251702244148v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolakoper tuin met zomerhuisHofstraat ZZ1702244167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u.verkoper Prinsenstraat 6172024664v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricolanaastligger ten noorden Droogstraat 55west1721246124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91722246149v
AGRICOLA, BAUKE FOKKESde erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricolanaastligger ten westen Zoutsloot 42172824780r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 71653236222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper twee kamers aan elkaarLammert Warndersteeg 91653236222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper huis, loods met een kamer erachter en een ledige plaatsWilliam Boothstraat 3166123885r
FOKKES, BEREND Beern Fockes koper huisWilliam Boothstraat 391661238104r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmakerverkoper William Boothstraat 3167024010r
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmakernaastligger ten zuiden William Boothstraat 371676240222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7167824113v
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v
FOKKES, BEREND Beern Fockes verkoper William Boothstraat OZ1683241251v
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes , c.u.glasmakerkoper huisWilliam Boothstraat 271646235232r
FOKKES, BERENDhet tuintje van Beernt Fockes glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13167224092r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakernaastligger ten zuiden William Boothstraat 371672240108r
FOKKES, BERENDhet tuintje van Beernt Fockes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131673240122r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakerverkoper Lammert Warndersteeg 91680241119v
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va
FOKKES, BEERT Beert Fockes koper Lammert Warndersteeg 111659237216v
FOKKES, KARSThuisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, KLAASde weduwe van Claas Fockes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. koek-)koper Rommelhaven 151729247241v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. -)koper huis, nieuw betimmertHeiligeweg 341730247302r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes naastligger ten zuiden Herenwaltje 191733248269v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes bakker (mr. -)hypothecaire crediteur Noordermolen 11738249265r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes koper door niaar Schritsen 16173925070v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 11742250234r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes verkoper Nieuwstraat 62174325125v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes verkoper Noordermolen 1175325390v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Schritsen 16175725490r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Zuiderhaven 61175725491r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Scheerstraat 1175725492r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Heiligeweg 34175725493r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Voorstraat 2175725494r
FOKKES, DIRKwijlen Dirck Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord165623797r
FOKKES, DIRK Dirck Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes koopmanverkoper q.q. Rozengracht 10172024666v
FOKKES, DIRKmeerderjarige vrijgezel Dirk Fockes verkoper van 3/4 Heiligeweg 5170024471v
FOKKES, IEBELTJE Ebeltie Fockes koper huisGrote Bredeplaats 13165523747v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Lanen 361626231125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes verkoper Schritsen 271626231125v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterijLanen 36163223347v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper huis, brouwerij en mouterijSchritsen 27163223347v
FOKKES, FOKKEde brouwerij van Focke Fockes naastligger ten westen Lanen 381633233115v
FOKKES, FOKKE Focke Fockes koper kamer met een ledige plaats daarachterBrouwersstraat 101634233150v
FOKKES, FOKKEde koper Focke Fockes , c.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 101634233150v
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36163923476r
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Lanen 36164323585v
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Schritsen 27164323585v
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes* naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter1644235110v
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes koper Brouwersstraat 12noord1647235243r
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Brouwersstraat 12noord165623797r
FOKKES, FOKKEwijlen Focke Fockes verkoper Schritsen 64achter166023859r
FOKKES, FOEKEwijlen Foecke Fockes koper door niaar Brouwersstraat 12noord1646235236r
FOKKES, GERBENhuisman Gerben Fockes verkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
FOKKES, GERRITwijlen Gerryt Fockes verkoper Zoutsloot 101770257165v
FOKKES, GRIETJE Griet Fockes verkoper Schritsen 31620230217r
FOKKES, GRIETJE Griet Fockes verkoper Schritsen1620230221v
FOKKES, GRIETJE Grietie Fockes koper Lanen 72166023862r
FOKKES, GRIETJE Grietie Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
FOKKES, GRIETJE Griettie Fockes verkoper Achterstraat 7170824541v
FOKKES, GRIETJE Gryttie Fockes verkoper Grote Bredeplaats 35170824565v
FOKKES, HANS Hans Fockes kooltjerverkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
FOKKES, HENDRIK Hendrik Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes , c.s.verkoper Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16167124049r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11167124060v
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 331640234111r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341697243283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341697243283v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34170024448r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34170024448r
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaarverkoper onbekend1701244119v
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341704244247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 341704244247r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter1714245225r
FOKKES, IDS Ids Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38achter1714245225r
FOKKES, IDSde hof van Ids Fockes , c.s.naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1716245270r
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ1619230154v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1623230362v
FOKKES, IDS Idts Fockes koper door niaar huisGrote Kerkstraat 31west163323399v
FOKKES, IDSde mouterij van Idts Fockes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west163323399v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten oosten Spinhuisstraat ZZ1636233182r
FOKKES, IDSde mouterij van Idts Fockes naastligger ten westen Kruisstraat 6164323547v
FOKKES, IDS Idts Fockes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 31oost164323549v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west1697243282r
FOKKES, IEBELTJE Iebel Fockes koper Noorderhaven 4164223530r
FOKKES, IEBELTJE Iebeltie Fockes verkoper Noorderhaven 4165523754r
FOKKES, JAKOB Jacob Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOKKES, JAN Jan Fockes gortmakerverkoper Bildtpoort (gebied)1668239152r
FOKKES, JAN Jan Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOKKES, JARICH Jarich Fockes verkoper Voorstraat 351657237138r
FOKKES, JOBals huurder Job Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 98170024449r
FOKKES, JORRIT Jorryt Fockes verkoper Heiligeweg 381615229257v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper Liemendijk NZ1682241232r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisBildtstraat 15168424215v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Droogstraat168524292v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes puistermaker (mr. -)verkoper Liemendijk NZ1687242171v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Bildtstraat 151689242276r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmermangeniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35175725495v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmermankoper huisWortelstraat 101759254240v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 3176025517r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten oosten Schritsen 1oost176125563r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten zuiden Lanen 6176125581v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 791763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 811763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Zoutsloot 261763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper van 4/64 Noorderhaven 831763255238r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes naastligger ten westen Schritsen 5west176425674r
FOKKES, MAAIKE Maycke Fockes , volle zuster van de verkoperkoper door niaar Liemendijk NZ1687242171v
FOKKES, MAAIKE Maycke Fockes verkoper Liemendijk NZ1694243102v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter1667239110r
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes koper Bildtstraat 18176425689v
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaatsKarremanstraat OZ159722853r
FOKKES, MINNE Minne Fockes verkoper Bildtpoort (gebied)159822896v
FOKKES, PIERKJE Piertje Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2175725480r
FOKKES, PIETER Pyter Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 401756253255v
FOKKES, REIERwijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat1710245120r
FOKKES, RIKSTJE Richt Fockes koper Kleine Bredeplaats 22162823244r
FOKKES, RIKSTJE Richt Fockes koper Vijver 9162823244r
FOKKES, RIKSTJE Ricxst Fockes koper Kleine Bredeplaats 22161723077v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdemakoper huis, de overige partenScheerstraat1618230134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdemaeigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat1618230134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Ryeme Fockes Birdemakoper Hoogstraat1605228447r
FOKKES, SIEBREN Sibrant Fockes naastligger ten oosten Gardenierstraat1620230222v
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8171824629v
FOKKES, SIEMENde stal van Simen Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ171924647v
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes pannenbakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 101721246126r
FOKKES, SIEMENhet pakhuis van Simon Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje1710245116v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.u.koper pan- en estrikwerk met ovens etc.Zoutsloot 701711245145v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.s.naastligger ten noorden Hoogstraat 11713245199v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.u.koper mouterijHerenwaltje 101716245264v
FOKKES, SIEMENhet panwerk van Simon Fockes , c.u.naastligger ten westen Herenwaltje 101716245264v
FOKKES, SIEMENhet panwerk van Simon Fockes , c.u.naastligger ten noorden Herenwaltje 101716245264v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151717245284r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes , c.s.naastligger ten noorden Hoogstraat 11708245312r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes koper kamer en tuinZoutsloot 64171924638r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes koper kamer en tuinDroogstraat 77171924638r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 64171924638r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Droogstraat 77171924638r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 121722246130v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Voorstraat 691737249200v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1738249338r
FOKKES, SIEMENwijlen Simon Fockes erflater Herenwaltje 71758254265r
FOKKES, SIEMENwijlen Simon Fockes erflater Wortelstraat 11758254265r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backerkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 73achter1755253234r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backerkoopmanverkoper Voorstraat 731771257209v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakkerkoperslager (mr. -)koper Voorstraat 73achter1756253252v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Estakoper van 1/5 Hoogstraat 25175225325v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Estakoper van 1/5 Hoogstraat 17175225325v
FOKKES, STIJNTJE Stijne Fockes koper Schritsen 221606228506v
FOKKES, STIJNTJE Stijntie Fockes verkoper Schritsen 22163223363r
FOKKES, STIJNTJE Stijntie Fockes koper Zuiderhaven 36oost1701244125v
FOKKES, SWAANTJE Swaantje Fockes vroedvrouw (stads -)koper huisRomastraat 131760254252v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u.puistermakergeniaarde koper Lanen 811691242346v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes koper door niaar huisGrote Bredeplaats 171695243141r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)koper kamerNoorderhaven 22achter1698243390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Noorderhaven 22achter1698243390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u.timmerman (mr. -)koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 101699243398r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191699243398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 191699243398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes koperslager (mr. -)koper huis genaamd de SpiegelVoorstraat 73de Spiegel1729247285v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakkernaastligger ten westen Voorstraat 751755253240v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22170024483r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Sint Odolphisteeg 11705244274r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmankoper door niaar van 5/12 Zuiderhaven 161729247243r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakker (mr. -)koper huisWortelstraat 11729247292v
FOKKES, SIEMENpakhuis Symon Fockes naastligger ten westen Zoutsloot 171729247293v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes huurder Grote Bredeplaats 161730247344r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakkerkoper dwarshuisHerenwaltje 71730247346r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten zuiden Herenwaltje 71730247346r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmankoper huisGrote Bredeplaats 91731247384r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 22173124868r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 901733248186v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmankoper van 1/2 1/3 huisSint Jacobstraat 171733248263v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes , q.q.koopmannaastligger ten oosten Sint Jacobstraat 171733248263v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakkerverkoper van 5/12 Zuiderhaven ZZ1734248307r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes , mede voor zichkoperslager (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 221740250135r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten noorden Heiligeweg 71743250295r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backerkoperslager (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 5achter1743250301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backerkoperslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 5achter1743250301v
ESTA, SIEMEN FOKKESvrijgezel Symon Fockes van Estakoopmanverkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
FOKKES, SIETSKE Syts Fockes koper ten noordoosten van Harlingen1613229164r
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes bewoner Vijverstraat1633233125v
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknechtverkoper Fabrieksstraat OZ1676240227v
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Uniaverkoper Heiligeweg 20162823250r
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Uniaverkoper Nieuwstraat 52162823261v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8161122953v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERDde woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36170924578v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisonbekend1710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden onbekend1710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 401710245136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmanverkoper Voorstraat 471715245241v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes koopmankoper huisZuiderhaven 251716245257v
FOKKES, TJEERD Tiaerd Fockes koper huisZuiderhaven 291717245301r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 65163923490r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 21654236271r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2165523712r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes verkoper Hofstraat 161642234164r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Karremanstraat 221642234176v
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes naastligger ten westen Achterstraat NZ164223514r
FOKKES, TJALLINGde schuur van Tiallingh Fockes naastligger ten noorden Zoutsloot 95164923661r
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Zoutsloot 95164923661r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes winkeliernaastligger ten zuiden Noorderhaven 961697243327r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmanverkoper Achterstraat NZ170924585r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 351715245239v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmankoper pakhuis beqwaam tot een houtstek en boven tot graansoldersHerenknechtenkamerstraat 191716245265v
FOKKES, TJEERDhet huis van Tieerd Fockes koopmannaastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmangeniaarde koper Hondenstraat 131716245266r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes koopmanverkoper Lanen 641717245285r
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1717245289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad WZ1717245289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Weverstraat 131717245292v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmanverkoper Scheerstraat 121717245279v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmankoper huisGrote Bredeplaats 1617182469r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koopmankoper kamerBildtpoort (gebied)170024479v
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koper kamerWeverstraat 151713245196r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat 151713245196r
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Achterstraat 516552374v1
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Karremanstraat16552374v1
FOKKES, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Fockes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1674240146v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkZoutsloot ZZ1690242321r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Lanen 71drie_achter1692242404r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperk bestaande uit drie huizen, kalkdobbe en eekhuisjeZoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.naastligger ten westen Zoutsloot ZZ16922438v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 47de Oliphant1695243119r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 171695243141r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes schoenmaker en winkelier (mr. -)verkoper Zoutsloot ZZ1695243151r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper kamerWeverstraat 9169924423r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper tuintjeAchterstraat 7169924423v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper door niaar huis met loodske en plaatskeWeverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper drie huizen achterelkaar onder 1 dakWeverstraat 9170024478v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.naastligger ten westen Weverstraat 9170024478v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Bildtpoort (gebied)1701244122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper Simon Stijlstraat 21706244325r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper huis en pakhuisScheerstraat 12170724526v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper heerlijk en groot huisKerkpad 16170824559v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper schoenmakersperkSchritsen 56zuidwest1721246118v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pottenbakkerijNieuwstraat 181723246157r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper huisHoogstraat 531725246238r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven 371726246260v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pakhuisNieuwstraat WZ1728247106r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61728247122r
FOKKES, TJEERDher perk van Tjeerd Fockes koopmannaastligger ten zuiden Liemendijk 401728247204v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 141730247325v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmangeniaarde koper Zuiderhaven 501731247378r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 351731247390r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Schritsen 56zuidwest17312489v
FOKKES, TJEERD[geniaarde] Tjeerd Fockes naastligger ten westen Zuiderhaven 52west173124811v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmankoper huisVijver 71729247272v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estageniaarde koper Voorstraat 581729247276r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmannaastligger ten westen Schritsen 56zuidoost1730247299r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmanverkoper q.q. Simon Stijlstraat 617292476va
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmanverkoper Lanen 85west17292479ra
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoper door niaar huis en hof daarachterZuiderhaven 5017312487v
ESTA, TJEERD FOKKESde koper Tjeerd Fockes Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven 5017312487v
ESTA, TJEERD FOKKESde hof van Tjeerd Fockes van Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ173124821v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ173124827v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 16173124859v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 17168424257v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 17achter168524279r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151686242120v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopmangeniaarde koper Romastraat ZZ169424377r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopmankoper huisVoorstraat 491696243218r
FOKKES, TJEERDde proclamanten Tjeerdt Fockes , c.u.koopmannaastligger ten westen Voorstraat 491696243218r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8170124495v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Anjelierstraat 61703244216r
FOKKES, TRIJNTJE Trijn Fockes koper kamerHeiligeweg 26een_achter1621230266v
FOKKES, TRIJNTJE Trijn Fockes verpachter grond Heiligeweg 46twee_achter162523145v
FOKKES, TRIJNTJEde kamer van Trijn Fockes naastligger ten westen Heiligeweg 46twee_achter162523145v
FOKKES, TRIJNTJEwijlen Trijn Fockes verkoper Heiligeweg 46een_achter16272325r
FOKKES, TRIJNTJEde kamer van de weduwe Trijn Fockes naastligger ten westen Heiligeweg ZZ163123324v
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ1699243400v
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes verkoper Spekmarkt 6175325348v
FOKKES, TJALLING Tyalle Fockes koper huisHofstraat 16163223355v
FOKKES, TIETJE Tyttie Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, TJALLINGde schuur van Tziallingh Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2164823633r
FOKKES, UILKE Uilke Fockes naastligger ten noorden Spekmarkt 11737249182v
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fockes verkoper Kerkpad 11763255207v
FOKKES, WILLEMKEwijlen Willemke Fockes erflater Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161676240238r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, IEBELTJE Ybeltie Fockes verkoper van 1/4 Heiligeweg 5170024471v
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2164023498r
FOKKES, IEBELTJEde erfgenamen van wijlen Yebel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151686242120v
FOKKES, IETJE Yttje Fockes naastligger ten zuiden Bargebuurt 11705244295v
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderenwinkelierseverkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
FOKKES, BEREND Beern Fockis glasmakerkoper huis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept achter ten oostenWilliam Boothstraat 3916662398va
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockis koper Noordermolen 11747251169v
FOKKES, JORRIT Jurryt Fockis verkoper Zoutsloot 1162523178v
, JAN Jan Fockjes huurder deel (p.j.)Ooievaarsteeg 61761255101r
, JAN Jan Fockjes huurder deel (p.j.)Ooievaarsteeg 81761255101r
FOKELES, JORIS Joris Fockles koper huis, loods en plaatsKerkpoortstraat 91698243345r
FOKELES, RINSE Rintse Foeckeles verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter161623049r
FOEKES, PIERde hof van Pier Foeckens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1614229231r
FOEKES, AAFKE Aeffke Foeckes , c.p.geniaarde koper Zoutsloot 421716245258v
FOEKES, ANTJE Antje Foeckes dienstmaagdverkoper Karremanstraat 151766256229r
FOEKES, Baattje Foeckes koper Hoogstraat 321765256118r
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat 151766256229r
FOEKES, Baattje Foeckes koper door niaar Hoogstraat 34176825783v
FOEKES, BERBER Barber Foeckes koper Noorderhaven 105161523011r
FOEKES, BAUKEwijlen Bauke Foeckes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 181730247363v
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamersPeterseliestraat161723079v
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper huisHondenstraat 71626231109r
FOEKES, FOPPEhet huis van Foppe Foeckes bierdragernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28162923293r
FOEKES, HARMEN Harmen Foeckes , c.u.bootsman Admirarlieit in Frieslandkoper woning, bestaande in twee kamers, een lood, bleekvelt en plaatsSchritsen 181712245178v
FOEKES, HARMENwijlen Harmen Foeckes koper Hondenstraat 21743250293r
FOEKES, IDS Idts Foeckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 331633233122r
FOEKES, JILT Jilt Foeckes , c.u.koper huis, loods en achterplaatsHeiligeweg 22164223514v
FOEKES, JILTwijlen Jilt Foeckes verkoper Heiligeweg 221657237127v
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat166523913r
FOEKES, MINSE Minse Foeckes zakkendragerkoper kamerCarl Visschersteeg1615229284r
FOEKES, PIERburgemeester Pier Foeckes koper 14 pm land verdeeld in 3 stukken ([staat: 187-00-00 GG per pm])ten oosten van Harlingen1613229143v
FOEKES, PIERburgemeester Pier Foeckes koper op redemptie huis en hofKerkpoortstraat1613229166r
FOEKES, PIERburgemeester Pier Foeckes verwandelaar Zuiderhaven 181613229167r
FOEKES, PIERhet huis van burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat 84achter161523010r
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes koper 12 pm land in twee stukken aan elkaar (met leverantie van steen te betalen!)ten zuiden van Harlingen161623048r
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes koper door niaar ratione vicinitatis huisKromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
FOEKES, PIERde hof van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger Kromme Elleboogsteeg OZ1620230230v
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes protesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 21622230328v
FOEKES, PIERde of van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1623230343r
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend164223124v
FOEKES, PIERplaatsen van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Zuiderstraat162523156v
FOEKES, PIERde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ162823262v
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ162823262v
FOEKES, PIERde weduwe van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat 841634233153v
FOEKES, PIERwijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend164323555r
FOEKES, PIERde weduwe van Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat 841653236219v
HEEMSTRA, PIER FOEKESwijlen burgemeester Pier Foeckes Heemstraprotesteert vanwege iets eerdere koop van een naastligger Zuiderhaven 6164323550r
HEEMSTRA, PIER FOEKESde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra, c.u.verkoper Zuiderhaven 61658237157r
FOEKES, PIER Pyer Foeckes koper huis met schuur daarachter en de ledige plaats er tegenover in de DroogstraatBildtpoort (gebied)1606228499r
FOEKES, PIERde hof van Pyer Foeckes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg161623047v
FOEKES, PIERoud burgemeester Pyer Foeckes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1618230107v
FOEKES, SIEMENwijlen Symen Foeckes kapiteinkoper Rozengracht 14167024022r
MONSMA, SIEMEN FOEKESwijlen Symon Foeckes Monsmakapiteinkoper Zuiderhaven 77oost1668239148v
FOEKES, SIETSKE Sytske Foeckes koper Voorstraat 361600228206r
FOEKES, SIETSKE Sytske Foeckes verkoper Heiligeweg 231624230388v
FOEKES, TJALLINGhuis en schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1646235210v
FOEKES, TJALLINGde schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Heerensteeg 21652236194r
FOEKES, UILKE Uilke Foeckes , c.u.koper woningLanen 82a1717245294r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot 201740250132r
FOEKES, ANTJE Antie Foekes verkoper Franekereind 17170824552v
FOEKES, ANSKE Antje Foekes koper Bildtstraat 21782260265r
FOEKES, ANTJE Antje Foekes verkoper Bildtstraat 2180426711v
FOEKES, BAARTJE Baatje Foekes koper Hondenstraat 31780259286ar
FOEKES, BAUKJE Bauckjen Foekes verkoper Voorstraat 57achter1705244272v
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes koper woningWeverstraat 4170724516v
FOEKES, BAUKEwijlen Bauke Foekes verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden1717245279r
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes naastligger ten zuiden Heiligeweg 70172024663v
FOEKES, BAUKEwijlen Bauke Foekes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 411730247362v
FOEKES, BAUKEwijlen Bauke Foekes verkoper Grote Kerkstraat 251730247364v
FOEKES, HARMEN Harmen Foekes , c.u.bootsman Admiraliteit in Frieslandverkoper Schritsen 181722246148r
FOEKES, HARMENwijlen Harmen Foekes begunstigde van een lijfrente Brouwersstraat 81743250289v
FOEKES, HINKEde verlaten boedel van wijlen Hincke Foekes verkoper Hofstraat 7174325118r
FOEKES, JILT Jilt Foekes , c.u.verkoper Spinhuisstraat NZ164223515v
FOEKES, JOHANNES Johannis Foekes naastligger ten westen Voorstraat 85173124818v
FOEKES, MARTEN Marten Foekes koper kamer met een ? plaats erachterAchterstraat NZ1697243330r
FOEKES, MAAIKE Mayke Foekes verkoper Schritsen 631705244268r
FOEKES, PIETJE Pytje Foekes koper Zuiderhaven 131741250149r
FOEKES, PIETJE Pyttie Foekes verkoper Zuiderhaven 131743250284v
FOEKES, SJOERD Sioerd Foekes verkoper Gardenierstraat NZ178926371v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijverhuurder Scheerstraat 3178326192r
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes huurder (p.j.)Havenplein 81794264176v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes naastligger ten westen Lanen 731796264304v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes naastligger ten zuiden Lanen 71een_achter1807267292r
FOEKES, TJEERD Tjeerd Foekes koopmankoper provisioneel Zuiderhaven ZZ1727246314v
FOEKES, UILKE Uilke Foekes* steenvoerdernaastligger ten zuiden Lanen 82173524993v
FOEKES, UILKE Uilke Foekes* steenvoerdernaastligger ten zuiden Lanen 821737249172v
FOEKES, UILKEde erfgenamen van wijlen Uilke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1177225829v
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.)Ooievaarsteeg1769257142r
FOEKES, UILKEde erfgenamen van wijlen Uylke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1177225844r
, SIEMEN Simon Fokckes timmerman (mr. huis-)koper van 1/2 huis en pakhuisZoutsloot 171715245237v
FOKELES, GERRIT Gerrydt Fokeles koper huis met 3 plaatsen erachterFranekereind 40163323388v
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 91809268325r
FOKKES, ANTJE Antie Fokkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 10175025272v
FOKKES, ANTJEde weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10175025272v
FOKKES, ANTJEde weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10175025272v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten oosten Scheerstraat 51763255233v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten zuiden Hoogstraat 281769257113v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten zuiden Hoogstraat 281773258119v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes verkoper Scheerstraat 7178126025v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes koper woningBargebuurt 221809268201r
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes koper Nieuwstraat 3177725950r
FOKKES, BERENDde andere kamer van Beern Fokkes glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71663238187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg 71663238187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes naastligger ten zuiden William Boothstraat 371667239104r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1172824778r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes bakker (mr. -)koper huisScheerstraat 11733248271r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten westen Scheerstraat 31733248273v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes koper tuin met zomerhuisMolenpad 111733248277v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Rommelhaven 15173424911v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Molenpad 11173524941v
FOKKES, KORNELISde weduwe van Cornelis Fokkes naastligger ten zuiden Schritsen 181746251129r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes verkoper Hoogstraat 71747251173r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes koper Voorstraat 51747251206v
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper pan- en estrikwerk ([voor de vijf percelen in deze akte])Rozengracht 281781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper twee woningen naast elkaar ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleek ZZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper pakhuis en woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FOKKES Fredske Fokkes van Esta, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Zuiderhaven 38176425685v
FOKKES, GRIETJE Grietje Fokkes koper Sint Odolphisteeg 101780259235v
FOKKES, GRIETJE Grietje Fokkes koper Voorstraat 45178926389r
FOKKES, GRIETJE Grietje Fokkes verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 81808268104v
FOKKES, GRIETJE Grietje Fokkes verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 101808268104v
FOKKES, GRIETJE Griettje Fokkes geniaarde koper Sint Odolphisteeg 141788262288v
FOKKES, IEBELTJE Ibell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1516592383raa
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33163623416r
FOKKES, IDS Ids Fokkes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ1642234169r
FOKKES, IDS ids Fokkes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ1642234169r
FOKKES, IDS Idts Fokkes verkoper Grote Kerkstraat 31west163623412v
FOKKES, ISAAK Isaack Fokkes , c.u. en c.s.wever (mr. -)huurder Zoutsloot NZ1751252115r
VISSER, JAN FOKKES Jan Fokkes Vissernaastligger ten noorden Bildtstraat 111784261207v
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 3717802603v
FOKKES, MAAIKE Maayke Fokkes verkoper Hoogstraat 35178326165v
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwdverkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)174425145r
FOKKES, MARIA Marijke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes , meerderjarige jongemanverkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)174425145r
FOKKES, MARTENmeerderjarige vrijgezel Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermanverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 817762594v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koopmankoper huis en weefwinkel voor drie getouwenZoutsloot 98178126013r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 98178126013r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Schritsen 1oost178126026v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes koper huis en tuinNoorderhaven 53178526219r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Noorderhaven 551786262119r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten westen Schritsen 5west1800265216r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes verkoper Schritsen 31803266208r
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes naastligger ten westen Zoutsloot 981803266212r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes verkoper Zoutsloot 981803266212r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 121803266212r
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Wortelstraat 121803266212r
FOKKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Fokkes naastligger ten westen [staat: zuiden] Zoutsloot 521803266214r
FOKKES, MARTEN Martin Fokkes koopmanverkoper Noorderhaven 531799265132r
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersmakoper Noorderhaven 70180826889v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKESwijlen Neeltje Fokkes Jagersmaverkoper Noorderhaven 701809268297r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 14178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 16178126012r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15178526235r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper huisNoorderhaven 981787262225v
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 131799265172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 151799265173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter1801265308r
FOKKES, OENE Oene Fokkes kuiper (mr. -)koper twee kamers of woning naast elkaarNoorderhaven 98achter180126631v
FOKKES, OENE Oene Fokkes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter180126631v
FOKKES, REINde weduwe van vroedsman Reyn Fokkes eigenaar huis en houtmolenten zuidoosten van Harlingen1688242243r
STAPERT, SALOMON FOKKES Salomon Fokkes Stapertijzerkoperkoper pakhuisNoorderhaven 441741250175v
FOKKES, SIEMEN Simon Fokkes koopmanverkoper Zoutsloot 17172024678v
FOKKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Fokkes naastligger ten oosten Droogstraat NZ174925215v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17173925016r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)koper huis en een 2e huis erachterSint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 62174525159v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 9174525161r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 29oost174525162v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker [staat: Baker]koperslager (mr. -)verkoper q.q. Lombardstraat 2174525169v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 2717722581r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (oud mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 617722582v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (oud mr. -)verkoper Sint Jacobstraat 1717722584r
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Scheerstraat 8midden1800265231v
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Lammert Warndersteeg 51803266206v
FOKKES, SIEMEN Symen Fokkes naastligger ten oosten Zoutsloot 56173524960v
FOKKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Fokkes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71742250261r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Backerkoperslager (mr. -)niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15173925016r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 491734248339v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes geniaarde koper Achterstraat 111787262232v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Hoogstraat 45178926397r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 141799265175r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Heiligeweg 251803266205r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Lanen 761806267227v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Kerkpoortstraat 55achter181026993r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes , weduweverkoper Ooievaarsteeg 14181026994v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Hofstraat 4181026996r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11181026997v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Rozemarijnstraat 3181026999r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Borstelsteeg 121810269100v
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes koper Franekerpoort (gebied)1741250174r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Estakoopmankoper huis en smederijZuiderhaven ZZ173124820r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Estanaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ173124820r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Estanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ173124820r
FOKKES, TRIJNTJE Trijntje Fokkes koper huis, 2 kamers, loodsje en plaatsonbekend1755253197r
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fokkes koper Kerkpad 1175025264v
FOKKES, IEBELTJE Ybell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1516592382v
FOKKES, IEGE Yege Fokkes smid (mr. ijzer-)koper huis en ijzersmederijRommelhaven 61782260178v
VISSER, IEGE FOKKESluitenant Yege Fokkes Vissersmid (mr. ijzer-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Jacobstraat 71787262186r
VISSER, IEGE FOKKESluitenant Yege Fokkes Vissersmid (mr. ijzer-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Sint Jacobstraat 91787262186r
FOKKES, IEGE Yge Fokkes naastligger ten westen Rommelhaven 61782260274r
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 251803266293r
FOKKES, SIETSKE Zytske Fokkes verkoper Hoogstraat 451805267146r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkis koper Hoogstraat 7174525195v
FOKELES, JORIS Joris Fokles doodgraververkoper Zuiderstraat 171723246175r
FOKELES, JORISde erfgenamen van wijlen Joris Fokles naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
FOKELES, JORISwijlen Joris Fokles doodgraververkoper van 1/2 Romastraat 351731247390r
FOKELES, JORISde erfgenamen van wijlen Joris Fokles naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
FOKELES, WILLEMwijlen Willem Fokles verkoper Kerkpoortstraat 691714245215v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckers naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen1603228359r
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckers koper huisWilliam Boothstraat 391687242166r
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckers* bewoner Grote Kerkstraat163223357v
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckers verkoper Grote Kerkstraat163223357v
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckers verkoper q.q. Grote Kerkstraat163223357v
FOLKERTS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijn Folckers naastligger ten westen Noorderhaven 781603228342r
FOLKERTS, AAFKE Aeff Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter159722826v
FOLKERTS, AALTJE Aelcke Folckerts verkoper Hofstraat 9159722866r
FOLKERTS, AREND Aene Folckerts huurder (p.j.)Zoutsloot 431705244288r
FOLKERTS, AMBROSIUSwijlen Ambrosio Folckerts verkoper Rozengracht 401613229185v
FOLKERTS, AMBROSIUSwijlen Ambrosio Folckerts verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven1614229193v
FOLKERTS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Folckerts verkoper van 1/2 William Boothstraat 1161122920r
FOLKERTS, ANTJE Anne Folckerts koper huisWilliam Boothstraat 11599228161v
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Droogstraat 611676240219r
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Schritsen 271676240219v
FOLKERTS, ANTJE Antie Folckerts verkoper Schritsen 251676240246r
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts verpachter grond Kleine Bredeplaats 25159722841v
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts verpachter grond Kleine Bredeplaats 251599228174v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten Voorstraat 541600228216r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1602228293v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verpachter grond ([staat: vijftehalve stuiver])Sint Christoffelsteeg1603228338r
FOLKERTS, KLAAS Claes Folckerts verpachter grond ([voor 1/3])Lanen 31603228356r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen1603228359r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Lanen ZZ1606228501r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
FOLKERTS, KLAASeerder Claes Folckerts naastligger ten westen Voorstraat 58161122911r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verpachter grond Sint Christoffelsteeg161723067r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen162723231r
FOLKERTS, KLAASwijlen burgemeester Claes Folckerts erflater ten noorden van Harlingen162823236r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten oosten van Harlingen162823237r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verkoper ten noorden van Harlingen162823237v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper ten zuiden van Harlingen162823238v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Folckerts verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1630232132v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts , c.u.naastligger ten westen Voorstraat ZZ1640234103v
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend168124141va2
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend16992449r2
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneekverkoper Ooievaarsteeg 331690242331v
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckerts , voor haar minderjarige zoonverkoper Lammert Warndersteeg 101624230383r
FOLKERTS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Folckerts naastligger ten noorden Heiligeweg 231624230388v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folckerts brouwer (oud -)verkoper Voorstraat 70167624035va
FOLKERTS, GEERTJE Geertie Folckerts naastligger ten noorden Heiligeweg 23164923691v
VOGELSANG, GERRIT FOLKERTS Gerryt Folckerts Fogelsangverkoper q.q. Vijverstraat 8162523186r
FOLKERTS, GRIETJE Grietie Folckerts verkoper Zuiderhaven 19noord1675240211v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Noorderhaven 64159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Lanen 3159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 21159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Kleine Bredeplaats 22159722863v
FOLKERTS, HEINwijlen Hein Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 4162523138v
FOLKERTS, Heyno Folckerts koper huisSint Jacobstraat 41624230389r
FOLKERTS, wijlen Heyno Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 4162523153v
FOLKERTS, HIELKJE Hilcke Folckerts bruid 1604228395r
FOLKERTS, HOTSKEwijlen Hotsche Folckerts eerdere eigenaar Zoutsloot 45168224152va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts naastligger ten oosten Franekereind 41602228308v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts koper 1/5 huisRommelhaven 2west168024177v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts koper huisLiemendijk OZ168024177v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts bruidegom 1604228395v
FOLKERTS, JANde verkoper Jan Folckerts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 11613229179r
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper Kerkpad 11613229179r
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper Grote Kerkstraat 461619230190r
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper q.q. Droogstraat 571620230206r
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts bewoner Lanen NZ1620230215v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts bewoner Lanen NZ1620230220v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts protesteert vanwege een reversaal Grote Kerkstraat 461624230376v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts , c.soc.naastligger ten westen Voorstraat 6716772412v
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts naastligger ten oosten Voorstraat 63167924116va
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda, c.u.koper 1/2 huis, gebouwd op een kelder en een achterhuisVoorstraat 651675240188r
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda, c.u.eigenaar van 1/2 Voorstraat 651675240188r
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda*koopmankoper van 1/2 Schritsen 501681241168v
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folckerts Grauda, broeder van de koperverkoper Schritsen 50168424244v
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts koper huisFranekereind 171686242115r
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts naastligger ten zuiden William Boothstraat 391687242166r
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkeliererflater Franekereind 1716942433va
FOLKERTS, LAMMERT Lambert Folckerts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41624230389r
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbet Folckerts koper Anjelierstraat 11644235140v
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbet Folckerts koper Anjelierstraat 11644235140v
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbeth Folckerts verkoper Gardenierstraat1614229211r
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat1613229128v
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts afgewezen niaarnemer Sint Jacobstraat 161618230105r
FOLKERTS, MEINERTwijlen Meynert Folckerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter15972283r
FOLKERTS, PIEKE Piecke Folckerts koper kamerLammert Warndersteeg 21626231140v
FOLKERTS, PIER Pier Folckerts koper groot huis met een klein huis ten noorden daaraanKerkpoortstraat ZZ162723221v
FOLKERTS, PIETER Pyter Folckerts kistmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 461651236173r
FOLKERTS, PIETER Pytter Folckerts , c.u.kistmakerverkoper Heiligeweg 481654236274r
FOLKERTS, PIETER Pytter Folckerts kistmakerhuurder (p.j.)Sint Jacobstraat 3166123897v
FOLKERTS, REINde erfgenamen van wijlen Reyn Folckerts erflater Kleine Bredeplaats 221603228374r
FOLKERTS, SIKKE Sicke Folckerts koper huisGardenierstraat159722844r
FOLKERTS, SIKKEeen kamer van Sicke Folckerts naastligger Romastraat1598228100r
NIJKERK, SIEBRICHJE FOLKERTS Sybrigien Folckerts Nijkerckkoper Grote Bredeplaats 241681241134r
FOLKERTS, SIEMEN Symen Folckerts , c.u.verkoper Zoutsloot 21166023857v
FOLKERTS, TEEUWISwijlen Teuis Folckerts verkoper Schritsen 521620230232v
FOLKERTS, TEUNIS Teunis Folckerts naastligger ten westen Schritsen 541618230126v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Teunis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
FOLKERTS, TEEUWISde nagelaten weeskinderen van wijlen Teus Folckerts verkoper Roeperssteeg OZ1622230296r
FOLKERTS, TEUNIS Theunis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501617230102v
FOLKERTS, TEEUWIS Theuwes Folckerts koper huis met de eigendom van de steegSchritsen 521599228171v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts verkoper Schritsen 421599228172v
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEEUWIS Thewis Folckerts naastligger ten oosten Schritsen 501600228211r
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Thoenis Folckerts verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNIS Thonys Folckerts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 101599228136r
FOLKERTS, TEUNISwijlen Toenis Folckerts naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 271619230193v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Toenis Folckerts naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271619230193v
FOLKERTS, TEUNISwijlen Toenis Folckerts verkoper Heiligeweg 401620230254r
FOLKERTS, Toenys Folckerts koper huisRoeperssteeg OZ159722822r
FOLKERTS, TRIJNTJE Trijntie Folckerts , meerderjarige jongedochterverkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
FOLKERTS, TEUNISwijlen Tuenis Folckerts verkoper Grote Kerkstraat 271615229249r
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1667239100v
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1696243196v
FOLKERTS, OFFEhet huis bewoont door Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 331676240241v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , [gehuwd met Auckie Sickes]verkoper q.q. Kruisstraat 10west1677240259r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts koper 1/2 huisBrouwersstraat 216832429r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 331688242235v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , n.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 41689242271v
FOLKERTS, WILLEMwijlen Willem Folckerts verkoper Lanen ZZ1663238177r
FOLKERTS, IETJE Yd Folckerts verkoper Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
FOLKERTS, JETSKE Ydtske Folckerts koper Schritsen 71661238108r
FOLKERTS, P. P. Folkers koper huisDroogstraat 61181026962v
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Voorstraat 541807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, ALBERTJE Albertie Folkerts verkoper Rommelhaven 13164023492v
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder (p.j. totaal)Spinstraat 41766256222v
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts zeepziedersknechtverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder (p.j.)Nieuwstraat 381783261121r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Kerkpoortstraat 411793264145r
FOLKERTS, BAUKE Baucke Folkerts koper huisNoorderhaven 98170024449r
FOLKERTS, BAUKEde weduwe van Bauke Folkerts naastligger ten westen Noorderhaven 1001710245106v
FOLKERTS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Bauke Folkerts naastligger ten oosten Noorderhaven 96171924648r
FOLKERTS, BAUKJE Baukjen Folkerts koper Gardenierstraat 41778259133r
FOLKERTS, BAUKJE Baukjes Folkerts koper Noordijs 251767256233r
FOLKERTS, BERBER Berber Folkerts verkoper Nieuwstraat 461714245225v
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts metselaar (mr. -)koper huisKlaverbladstraat 191762255171v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141769257121v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51775258200v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten westen Weverstraat 81779259165r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper huisVissersstraat 121779259168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Vissersstraat 121779259168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141780259242v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts pottenbakkerkoper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)bewoner Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Zoutsloot 391787262196r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 81787262197v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 101787262198v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262199v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Achterstraat1787262201r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Vissersstraat 121787262202v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Weverstraat1787262203v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts , meerderjarig vrijgezelkoper huisKerkpoortstraat 411793264145r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 391793264146v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Lanen NZ1606228517v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Sint Christoffelsteeg161122923v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Voorstraat ZZ1640234103v
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
FOLKERTS, DIEUWKE Dieuwke Folkerts koper Bildtstraat 241791263325v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folkerts verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
FOLKERTS, DIRKwijlen Dirk Folkerts schipper op Sneek (veer-)verkoper William Boothstraat 391697243321r
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts verkoper q.q. Franekereind 1170724519v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts koper huis met brouwerij en mouterij genaamd de Hamer ([voor de drie percelen in deze akte])Voorstraat 70de Hamer1663238194r
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts koper kamer met tuin ten oosten achter het huis genaamd de Blinde Esel ([voor de drie percelen in deze akte])Voorstraat 70achter_oostde Blinde Esel1663238194r
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts koper paardenstal achter de brouwerij in de uitgang van de Kerkstraat ([voor de drie percelen in deze akte])Voorstraat 70achter1663238194r
FOLKERTS, FOPPEtuin of erf van Foppe Folkerts , c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 72achter166623940v
FOLKERTS, FOPPEplaats en brouwerij van ? Foppe Folkerts , c.u.naastligger ten westen Voorstraat 72achter166623940v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts , c.u.verkoper Voorstraat 72achter166623940v
FOLKERTS, FOPPE Foppe Folkerts brouwerverkoper Rozengracht 34167224090r
FOLKERTS, GEERTJE Geertje Folkerts verkoper Heiligeweg 25166623913ra
WADMAN, GEPKE FOLKERTS Gepke Folkerts Wadmankoper Schritsen 151784261217v
FOLKERTS, GERBEN Gerben Folkerts , c.s.huurder Zuiderstraat 141800265262r
FOLKERTS, GERBEN Gerben Folkerts huurder Zuiderstraat 1618032675r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten noorden Bildtstraat WZ172724729r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerverkoper en Bildtstraat 41737249205v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts koper provisioneel huisRommelhaven 20173624913va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts koper finaal huisRommelhaven 20173724915va
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend173925064r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerkoper huisBildtstraat 1117522538r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven 22175325344v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragernaastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1754253140v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1760254259v
FOLKERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1763255221v
FOLKERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten westen Rommelhaven 22176325614r
FOLKERTS, JAKOBwijlen Jacob Folkerts verkoper Bildtstraat 11176425633v
FOLKERTS, JAKOBde weduwe van Jacob Folkerts naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter1765256110v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts koper huisBrouwersstraat WZ163823460r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts , c.u.lakenkoperbewoner Voorstraat 651675240177r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts brouwerkoper huis of kamerRapenburg NZ1675240203v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Kerkpoortstraat NZ169424395r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelkoper woningSint Christoffelsteeg1698243340v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Karremanstraat 8170124495v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts zeevarendekoper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voorHoogstraat 15achter1702244168r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts verkoper Hoogstraat 15achter1704244239r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts schipper (schuit-)verkoper Grote Kerkstraat 271748251207v
GRAUDA, JAN FOLKERTS Jan Folkerts Graudakoopmankoper 1/2 huis, plaats, loods en achterhuisVoorstraat 651675240177r
FOLKERTS, JANKE Janke Folkerts verkoper Schritsen 41703244234v
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 81782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 81782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 101782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 101782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten westen Bildtstraat 21782260265r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts metselaar (mr. -)naastligger ten westen Bildtstraat 61784261207v
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts verkoper (bejaarde vrijer)Kerkpoortstraat 41179726546v
FOLKERTS, KLAASKE Klaaske Folkerts huurder (p.w.)Grote Kerkstraat 251807267327v
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts koper huisNoorderhaven 32het Wit Hart172724755v
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts verkoper Werfpad ZZ172824779r
FOLKERTS, LOURENS Louwrens Folkerts verkoper Noorderhaven 321730247379r
FOLKERTS, LUITJEN Luitjen Folkerts koper kamerWilliam Boothstraat OZ1702244157v
FOLKERTS, LUITJEN Luitjen Folkerts naastligger ten zuiden Herenwaltje 31702244158r
FOLKERTS, LUITJENwijlen Luitjen Folkerts verkoper Herenwaltje 51702244187r
FOLKERTS, LUITJENde weduwe van Luitjen Folkerts bewoner Zeilmakersstraat WZ172724736v
HAAS, MAAIKE FOLKERTSwijlen Maaike Folkerts de Haaserflater Schritsen 5oost1810269102r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haasverkoper Bildtstraat 4178826355v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts koper Rozengracht 31780259267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten oosten Rozengracht 31780259267v
FOLKERTS, MAAIKE Maike Folkerts naastligger ten noorden Rozengracht 31780259267v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53180426766r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huisVismarkt 41758254145v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkastWeverstraat 6180126629r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder (p.j.)Weverstraat 6180126629r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huisHofstraat 41180226691v
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 61802266135r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Hofstraat 411807267308v
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haaskoper huis en bakkerijKerkpoortstraat 5318032672v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Noorderkade 131767256247r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat 61767256252r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zuiderhaven 611767256254v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Zoutsloot 571767256256r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper van 1/2 Kruisstraat NZ1767256257r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haaskoper huis en tuintjeSchritsen 5oost176825757r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haaskoper Zuiderhaven 431775258237r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper Kerkpoortstraat 53179326498r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haasverkoper Lanen 841807267348v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 21770257159r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts koper van 1/2 11/12 timmer- en houtwerfZuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERTS, MEIKE Meyke Folkerts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts koper Both Apothekerstraat 181691242351r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 221725246234r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts koper huis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zoldersBrouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 261726246294r
FOLKERTS, PIETJE Pietie Folkerts , ongehuwde dochterkoper huisRommelhaven 1016992446r
FOLKERTS, PIETJE Pietie Folkerts huurder Rommelhaven 1016992446r
FOLKERTS, Pietie Folkerts naastligger ten oosten Rommelhaven 81717245307r
FOLKERTS, RIEMKJE Riemcke Folkerts verkoper Romastraat 4oost170824572v
FOLKERTS, RIEMKJE Riemke Folkerts koper Romastraat 4oost1705244271v
HAAS, SAAKJE FOLKERTS Saakje Folkerts de Haaskoper Noorderhaven 1081801265299v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 4/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1717245293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 1/9 huis en hof genaamd Het HooghuisFranekereind 15het Hooghuis1717245301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Geldereigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 61759254194v
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 61763255228r
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger Grote Bredeplaats 5west17722581ra
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten oosten Molenpad ZZ172024669r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten zuiden Molenpad ZZ172024669r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten westen Molenpad ZZ172024669r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saepke Folkerts Gelderkoper stallingMolenpad ZZ172024669r
FOLKERTS, SAKE Sake Folkerts blokmaker (mr. -)koper Zoutsloot 921762255141r
FOLKERTS, SAKEde weduwe van Sake Folkerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ176425622r
FOLKERTS, SAKEde weduwe van Sake Folkerts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ176425622r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts metselaarnaastligger ten westen Zoutsloot 531736249107r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts metselaar (mr. -)verkoper Bildtstraat 41737249205v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts metselaar (mr. -)koper huisBildtstraat 111738249271v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts winkelierverkoper Zoutsloot 51173925012v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaenmetselaar (mr. -)koper schuur of tanerijZoutsloot 51achter173524969r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaenmetselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Zoutsloot 51achter173524969r
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTSwijlen Sierk Folkerts Geitjebaannaastligger ten zuiden Bildtstraat 91752252199v
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTSwijlen Sierk Folkerts Geitjebaanverkoper Bildtstraat 1117522538r
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Carl Visschersteeg 16173124816v
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Voorstraat 611736249106r
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Voorstraat 611736249106r
FOLKERTS, SIERK Sjerk Folkerts naastligger ten oosten Zoutsloot 49173224878v
FOLKERTS, SIERKde weduwe van Sjirk Folkerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 9174425146v
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u.huurder (p.j.)Vijver 8180826866v
FOLKERTS, Theuns Folkerts verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
FOLKERTS, TJAMKE Tjamke Folkerts huurder (p.j.)Noorderhaven 110180126637v
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3316652394ra
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33167524021va
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33169924433r
FOLKERTS, OFFEachter het huis van Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33169924433r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden1710245106r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden1710245106r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)koper huisSchritsen 681690242309v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts bakker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 681690242309v
FOLKERTS, W. W. A. Folkerts predikantverkoper Noorderhaven 621771257222v
FOLKERTS, WILLEMwijlen Willem Folkerts erflater Hondenstraat 91705244278r
FOLKERTS, WILLEM Willem Folkerts huurder Achterstraat 61738249260v
FOLKERTS, IEBE Ybbe Folkerts stoeldraaier (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 181690242327v
FOLKERTS, IEBE Ybbe Folkerts , c.u.stoeldraaier (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 181690242327v
FOLKERTS, EEUWE Yve Folkerts , c.u.wieldraaierkoper huisGrote Kerkstraat 16169024220ra
FOLKERTS, SIERK Zierk Folkerts metselaarkoper huisZoutsloot 511730247335r
FOLKES, DIRK Dirk Folkes verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5171924656v
FONGERS, ANTJE Antie Fongers geniaarde koper Voorstraat 621614229230r
FONGERS, ANTJE Antie Fongers huurder Voorstraat 31658237153r
FONGERS, ANTJE Antie Fongers koper finaal kamer nr. 6 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 616602387ra1
FONGERS, ANTJEwijlen Antie Fongers erflater Zoutsloot 11680241111r
FONGERS, ANTJE Antje Fongers naastligger ten oosten Zoutsloot 1166523917r
FONGERS, AATJE Attie Fongers koper Bargebuurt 18167024013v
FONGERS, AATJE Attie Fongers verkoper van 1/2 Zoutsloot 11680241111r
FONGERS, AATJE Attie Fongers naastligger ten zuiden Zoutsloot 11690242315v
FONGERS, AATJE Attie Fongers , c.soc.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 181701244349r
FONGERS, AATJE Attie Fongers , c.soc.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 181701244351v
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper Franekereind 41669239187r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper van 1/2 Zoutsloot 11680241111r
FONGERS, BROER Broer Fongers zakkendragerverkoper Grote Kerkstraat 201680241120r
FONGERS, BROER Broer Fongers zakkendragerkoper kamer, noordelijksteGrote Kerkstraat 11twee_achter1681241123v
FONGERS, BROER Broer Fongers , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 11twee_achter169324367v
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmerman en koopmankoper door niaar huis met potkastHondenstraat 5oost1732248129r
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmermankoper twee kamers, boet, werf en timmerhuisZuiderhaven 121732248131r
FONGERS, BROER Broer Fongers koper huisVoorstraat 51734248314r
FONGERS, BROER Broer Fongers naastligger ten oosten Hondenstraat 5west1736249155r
FONGERS, BROER Broer Fongers koopmanverkoper Hondenstraat 5oost1737249162r
FONGERS, BROER Broer Fongers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 161737249171r
FONGERS, BROER Broer Fongers naastligger ten westen Zuiderhaven 161737249171r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper Zuiderhaven 161737249171r
FONGERS, BROER Broer Fongers winkelierverkoper Zuiderhaven 181737249176v
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmermanverkoper Voorstraat 51747251206v
FONGERS, BOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers verkoper Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
FONGERS, BOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers naastligger ten oosten Voorstraat 4816552374v
FONGERS, BOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers naastligger ten zuiden Voorstraat 4816552374v
FONGERS, BOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers verkoper Voorstraat 4816552374v
FONGERS, BOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers verkoper Voorstraat 8016552374v
FONGERS, BOUWE Buue Fongers naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat])Vijverstraat 1165523719r
FONGERS, GERBEN Gerben Fongers koper huisKleine Bredeplaats 151668239172r
FONGERS, GERBENwijlen Gerben Fongers verkoper Kleine Bredeplaats 151672240109v
FONGERS, HARMEN Harmen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10176125548v
FONGERS, HIELKJE Hylck Fongers koper Zuiderhaven 9161523012r
FONGERS, HIELKJE Hylkjen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 101748251226v
FONGERS, JAN Jan Fongers huurder van 1/2 Voorstraat 731641234159r
FONGERS, JAN Jan Fongers lakenkoperkoper 1/2 huisVoorstraat 731642234175v
FONGERS, JAN Jan Fongers koper 1/2 huis waar de Spiegell uithangt en erfVoorstraat 73de Spiegel16422357v
FONGERS, JAN Jan Fongers naastligger ten westen Voorstraat 75164223526v
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Franekereind164323564v
FONGERS, JAN Jan Fongers geniaarde koper Nieuwstraat 581647235244r
FONGERS, TETTE Tetten Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7165623782r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Hoogstraat NZ165623790v
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Rapenburg1662238121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper Moriaanstraat ZZ1663238184v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 71652236192r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 4816552374v
FONGERS, TETTE Tetting Fongers verkoper q.q. Voorstraat 8016552374v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 51658237250v
FONGERS, TETTEhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat ZZ1657237257v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter164323577v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ1650236132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers , c.u.verkoper Zuiderplein 31650236143v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ1651236170v
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijverstraat1640234108r
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers huurder Zoutsloot 45173124851r
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 101733248180v
FONGERS, WIEBEwijlen Wybe Fongers erflater Bargebuurtspoortje 101748251226v
FONGERS, ANTJE Antje Fonghers verkoper Bargebuurt 2016652392r
FOKELES, WABE Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 301657237136r
FOKELES, BINTJE Bintk Foockles koper van 1/2 huis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuidenFranekereind 30west1640234111v
FOKELES, GERRIT Gorryt Foockles verkoper William Boothstraat OZ1631232182v
FOKELES, HISKEwijlen His Foockles erflater Franekereind 30west168024181v
FOKELES, HISKEwijlen His Foockles erflater Zuiderbolwerk168024182r
FOKELES, HISKE His Fookeles verkoper van 1/10 Franekereind 30166023837v
FOKELES, JORIS Jooris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11171924650v
FOKELES, JORIS Joris Fookles , c.u.grafmakerhuurder Weverstraat 21696243200r
FOKELES, JORIS Joris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111714245220r
FOKELES, JORIS Joris Fookles doodgraverkoper hof met zomerhuisRomastraat 351715245239v
FOKELES, JORIS Joris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111717245295r
FOKELES, WILLEM Willem Fookles schipper (schuit-)koper huis met tuintjeKerkpoortstraat 691702244160r
FOPKES, GERRITwijlen Gerryt Fopckes verkoper Schritsen159722872r
FOPKES, RITSKE Ritscke Fopckes verkoper ([staat: Ritscke Fopkes dochter])Lammert Warndersteeg1603228357r
FOPKES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Fopckes naastligger ten oosten Gardenierstraat1613229165r
FOPKES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Fopckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat161723094r
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamerGardenierstraat1605228436r
FOPKES, SIEBRENde kopers Sybren Fopckes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1605228436r
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamerGardenierstraat1605228437v
FOPKES, SIEBRENde kopers Sybren Fopckes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1605228437v
FOPKES, ALLE Alle Fopkes huurder Nieuwstraat 221784261241v
FOPKES, ANDRIES Andries Fopkes koper Rozengracht 34167224090r
FOPKES, ANDRIES Andries Fopkes koper huisRomastraat 51682241232v
FOPKES, ANDRIES Andries Fopkes pannenbakkerverkoper van 1/4 Rozengracht 22168424260r
FOPKES, ANTJE Anna Fopkes naastligger ten westen Herenwaltje163223374v
FOPKES, GRIETJE Grietie Fopkes koper huis, loods en plaatsWilliam Boothstraat 3167024010r
FOPKES, JAN Jan Fopkes verkoper Romastraat 51717245283v
FOPKES, JAN Jan Fopkes , c.u.wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 50171824616r
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481721246106v
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48172724753r
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten westen Nieuwstraat 48172724753r
FOPKES, JAN Jan Fopkes wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 52173124858v
FOPKES, SIEUWKEwijlen Sjieuke Fopkes verkoper Romastraat 51728247116v
FOPKES, SJOUKJE Sjouwke Fopkes koper Romastraat 51717245283v
FOPKES, SIEBREN Sybrant Fopkes koper kamerGardenierstraat1603228351r
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppen bruidegom 1602228307v
FOPPES, AREND Aerndt Foppens koper huis, plaats en loodsNoorderhaven 82159722815r
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulantverkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper provisioneel huis en ledige plaats daer Jerusalem uuythanchtLanen 76Jerusalem161222977v
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper provisioneel huis recht achter het voorgaande verkochte huis (was reeds eerste koper)Schritsen 65161222977v
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal huisVoorstraat 21615229257r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid1615229257r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper provisioneel rente of grondpacht uit het huis waar Sint Jacob uitsteektSint Jacobstraat 8Sint Jacob161623050v
FOPPES, ANTJE Anna Foppens verkoper Lanen 651602228282r
FOPPES, AREND Arent Foppens verkoper q.q. Lanen 651602228296v
FOPPES, BINNERTwijlen Binnert Foppens protesteert vanwege een vordering Lanen 361602228281v
FOPPES, BINNERTwijlen Binnert Foppens protesteert vanwege een vordering Schritsen 271602228281v
FOPPES, JOHANNESde weduwe van wijlen Joannes Foppens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1602228325v
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochterverkoper van 1/10 Noordijs 51683241244r
FOPPES, AAFKE Aefke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Lanen 531733248176v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek1736249112v
FOPPES, AALTJE Aeltje Foppes verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
FOPPES, AALTJE Aeltje Foppes verkoper van 1/2 Lanen 85oost169224225va
FOPPES, AALTJE Aeltje Foppes verkoper Lanen 85west169224226ra
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. Voorstraat 361600228206r
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. buiten Harlingen1600228211v
FOPPES, AREND Aernt Foppes notarisverkoper q.q. Zuiderstraat1605228455v
FOPPES, AART Aert Foppes notarisverkoper Noorderhaven 821615229264r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Grote Ossenmarkt 4170024456r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Noordijs170024456r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Noorderhaven 791713245186r
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Bildtstraat 241713245186v
FOPPES, ANTJE Antie Foppes , c.s.verkoper Noorderhaven 331714245212r
FOPPES, ANTJE Antien Foppes koper Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
FOPPES, ARENDJE Arintie Foppes koper Zoutsloot NZ1658237165r
FOPPES, ARNOLDUS Arnoldus Foppes verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
FOPPES, ARNOLDUS Arnoldus Foppes verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
FOPPES, AATJEwijlen Attie Foppes verkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
FOPPES, AATJEwijlen Attie Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjerhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240273r
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Haniagardenierhuurder (p.j.)ten noordoosten van Harlingen1677240264v
FOPPES, BENEDICTUSde nagelaten weeskinderen van Benedictus Foppes verkoper Havenplein 28162823235v
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoperkoper door niaar huis en schuurten noordoosten van Harlingende Grote Spijker166023839r
FOPPES, KLAASde woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8180826866v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes koper huisBrouwersstraat 141618230111r
FOPPES, KLAASde weduwe van wijlen Claes Foppes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid1620230237v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandkoper Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes , c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Frieslandhuurder Schritsen 371688242251v
FOPPES, KLAAS Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1690242337v
FOPPES, KLAAS[als bewoner] Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1702244139v
FOPPES, KLAASde weduwe van Claes Foppes naastligger ten zuiden Lanen 44achter1715245236r
ENS, KLAAS FOPPESgrondpacht uit het huis van Claes Foppes Ens, c.u.eigenaar perceel Schritsen 371694243109v
RUS, KLAAS FOPPES Claes Foppes Rusafgewezen niaarnemer ratione propinitatis Lanen 44achter1690242337v
FOPPES, DIRK Dirck Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, DIRK Dirk Foppes schipper (galjoot-)verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6177725985r
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes koper twee kamers of woningenZuiderstraat1600228209r
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes naastligger ten zuiden Weverstraat1612229106r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes koper Noordijs 51622230317v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes eigenaar van 2/3 Noordijs 51622230317v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEhet huis van Foppe Foppes naastligger ten noorden Noordijs 71626231100r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes koper leeg plaatsje, strekkende zuidwaarts in een royenge als het huis van de verkoper gebouwd isWilliam Boothstraat1626231110v
FOPPES, FOPPEplaats en erf van de koper Foppe Foppes naastligger ten oosten* William Boothstraat1626231110v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes verwandelaar Voorstraat 8163223362r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes verkoper q.q. Noorderhaven NZ163323378v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes koopmanteruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis Noordijs 7163323391v
FOPPES, FOPPEde loods van Foppe Foppes naastligger ten oosten Noordijs 7163323391v
FOPPES, FOPPEhet huis van Foppe Foppes naastligger ten noorden Noordijs 7163323391v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten noorden Noordijs 71634233147v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Heiligeweg 601640234117v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Heiligeweg 581640234117v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Vijverstraat 71640234117v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Vijverstraat 91640234117v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes verkoper Noordijs 21164323579v
FOPPES, FOPPEoud gemeensman Foppe Foppes koper hof met bomen en plantenGardenierstraat ZZ1651236164v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , c.u.wijdschpperkoper huis met een ledige plaats, tuin en nieuw gebouwde schuurNoordijs 51653236226r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper q.q. Kruisstraat 5west1653236246v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten westen Schritsen 47165523713v
FOPPES, FOPPEde verkoper Foppe Foppes naastligger ten zuiden Lanen 54165523741r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes verkoper Lanen 54165523741r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Noordijs 7165623789v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten westen Noordijs 5achter165623789v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Rozengracht 34165623798v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Wasbleek NZ165623799v
FOPPES, FOPKJE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuiskoper q.q. Rommelhaven 81659237204v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 141659237238r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester weeshuisverkoper q.q. Rozengracht 14achter1659237238r
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 121661238107r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Noordijs 71662238119v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1662238130v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)naastligger ten noorden Noordijs 71664238213v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 816602385va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 8een_achter16602385va
FOPPES, FOPPEde tuin van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ166123811ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper Schritsen 45166723987r
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten noorden Romastraat 291667239119r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper q.q. Noorderhaven 341669239190r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten noorden Romastraat NZ1669239192r
FOPPES, FOPPEde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Foppe Foppes , sr.verkoper Gardenierstraat ZZ1669239206v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisnaastligger ten oosten Romastraat NZ166723918ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisverkoper q.q. Voorstraat 48166823923ra
FOPPES, FOPPEde nagelaten hof van Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper Gardenierstraat166923940va
FOPPES, FOPPEde weduwe van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Noordijs 11675240187r
FOPPES, FOPPEwijlen Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper van 5/10 Noordijs 51683241244r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , jr.verkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , de jongeverkoper Noordijs 5168324166va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes hoedenmaker (mr. -)koper huis met een hof erachterVoorstraat 91de Grauwe Gans170724534r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten westen Schoolsteeg170824571v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten noorden Schoolsteeg170824571v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes hoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 91171824632r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes hoedenmaker (mr. -)huurder Noordijs 271738249290v
FOPPES, GEPKE Gepke Foppes koper Romastraat 2167024014r
FOPPES, GERBRICHJEhet verkochte huis van Gerbrich Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324370r
FOPPES, GERBRICHJE Gerbrig Foppes verkoper Romastraat ZZ1683241253r
FOPPES, GERBRICHJEhet verkochte huis van Gerbrig Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168524265r
FOPPES, GERBRICHJEhet verkochte huis van Gerbrigh Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324356r
FOPPES, GERBRICHJE Gerbrigh Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324362v
FOPPES, GERROLT Gerolt Foppes naastligger ten westen Schritsen 361599228164r
FOPPES, GERROLTde twee onmondige weeskinderen van wijlen Gerolt Foppes verkoper Schritsen 301604228404r
FOPPES, GERRIT Gerrit Foppes koper huisNieuwstraat 251806267259v
FOPPES, GERROLTde nagelaten weeskinderen van wijlen Gerrolt Foppes verkoper Schritsen 321604228387r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u.koper kamerPeterseliestraat163723435v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat1646235240v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper huisNieuwstraat 131802266169v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper stuk grond, afgebroken huisNieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten westen Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Nieuwstraat 13180426749r
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes koper Spinhuisstraat1663238197r
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1711245155v
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden1717245279r
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes koper Voorstraat 481664238241v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ1729247241r
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 411730247362v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 181730247363v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper Grote Kerkstraat 251730247364v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes koper huisHoogstraat 341802266154v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes naastligger ten westen Lombardstraat 11802266156r
FOPPES, GRIETJE Gryttje Foppes koper Weverstraat 4170724516v
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 241782260195r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven 41792260292v
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)koper Lanen 461788262301r
HEREMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heremabakker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 231781260312r
FOPPES, HIELKJEhet huis van Hielkien Foppes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81674240138r
FOPPES, HOUKJE Houck Foppes koper Gardenierstraat15972287v
FOPPES, HIELKJE Hylck Foppes naastligger ten oosten Rommelhaven 41682241186v
FOPPES, HIELKE Hylck Foppes naastligger ten noorden Voorstraat 55achter1687242204v
FOPPES, HIELKJEde erfgenamen van wijlen Hylck Foppes naastligger ten noorden Voorstraat 55172024668v
FOPPES, HIELKE Hylcke Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 100167024022av
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 100166723915va
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes verkoper Grote Bredeplaats 191680241101v
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 104168124139va
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 68168524284v
FOPPES, Hylckjen Foppes verkoper Noorderhaven 22168424222r
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek ZZ1687242162v
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek1687242169r
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 641687242172r
FOPPES, HIELKJEwijlen Hylckjen Foppes erflater Molenpad 81690242338v
FOPPES, HIELKJEwijlen Hylckjen Foppes erflater Noorderhaven 661691242347r
FOPPES, HIELKJEwijlen Hylckjen Foppes erflater Rommelhaven 81691242347v
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 1041672240103v
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes verkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
FOPPES, HIELKJEde erfgenaam van Hylkjen Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 1041695243134r
FOPPES, IETJE Idtie Foppes koper Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
FOPPES, IEMKJE Imkjen Foppes koper Voorstraat 471695243119r
FOPPES, Impckjen Foppes geniaarde koper Romastraat ZZ169424377r
FOPPES, Impckjen Foppes koper Voorstraat 491696243218r
FOPPES, JAKOB Jacob Foppes molenaarverkoper onbekend1599228144v
FOPPES, JAN Jan Foppes koper huis, schuur en ledige plaats erachterGrote Kerkstraat 3816152301r
FOPPES, JAN Jan Foppes koper finaal hof met nieuw prieeltje en zomerhuisZuiderhaven ZZ1659237238r
FOPPES, JAN Jan Foppes koper provisioneel Zuiderhaven ZZ1659237238r
FOPPES, JAN Jan Foppes koopmankoper huis, hof, paardenstalling en huis aan de zijkant aangebouwd met de eigendom van de steegNoordijs 19167224086v
FOPPES, JAN Jan Foppes koopmangeniaarde koper Sint Christoffelsteeg 1167224094v
FOPPES, JAN Jan Foppes koper gleibakkerijGrote Ossenmarkt 41675240180r
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes koper grondpacht van 1-17-00 CGonbekend167924154v
FOPPES, JANgrondpacht uit het huis van de koper de weduwe en de erfgenamen van wijlen Jan Foppes , c.f.eigenaar perceel onbekend167924154v
FOPPES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Foppes naastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes naastligger ten oosten Voorstraat 101685242101v
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg1686242113r
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes naastligger ten oosten Voorstraat 101688242221v
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmaker (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 31695243161v
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 56oost1698243388v
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 5016922431ra
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 14170024457r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten westen Voorstraat 141701244118v
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. -)koper huis en erfGrote Kerkstraat 461704244240r
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten noorden Lanen 71vier_achter1704244256r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)koper huisVoorstraat 71achter1704244356r
FOPPES, JANmandelige muur en de weduwe van Jan Foppes naastligger ten noorden Voorstraat 711710245113v
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 51710245130r
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 61710245132v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11712245171r
FOPPES, JANde weduwe van Jan Foppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 191717245304v
FOPPES, JANde weduwe van Jan Foppes naastligger ten noorden Kerkpad 117182463v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1721246106v
FOPPES, JANde weduwe van wijlen Jan Foppes naastligger ten oosten Voorstraat 501723246156r
FOPPES, JANwijlen Jan Foppes verkoper Zuiderhaven 311723246172r
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ1731247381v
FOPPES, JAN Jan Foppes Portenschipper (wijd-)koper huisNoorderhaven 57oost1776258252v
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmaverkoper Weverstraat168424238r
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmabakker (mr. koek-)koper door niaar huis of kamerLanen 71drie_achter1692242404r
FOPPES, JANKE Jancke Foppes koper Zoutsloot 181697243284r
FOPPES, JANKE Janke Foppes koper Heiligeweg 64170124494v
FOPPES, JENNE Jenne Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 111668239173r
FOPPES, JETSKE Jetske Foppes koper Zoutsloot 95164923661r
FOPPES, JETSKE Jetske Foppes verkoper Kleine Kerkstraat 181702244160v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes verwandelaar onbekend159822877v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes aanhandelaar huis of kamer ([verwandeld tegen een schuit groot ongeveer 5 lasten met zijn toebehoren])Wortelstraat NZ1600228195v
FOPPES, JOHANNAwijlen Johannes Foppes verkoper Wortelstraat NZ1603228358r
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes koper woningVijver 10180826867v
FOPPES, KLAASde koper Klaas Foppes , c.u.huurder Vijver 10180826867v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 81810268336r
FOPPES, LIJSBET Lijsberth Foppes koper Rommelhaven 1169424396v
FOPPES, LIJSBET Lijsbeth Foppes verkoper Noordijs 5168324166va
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes koper Heiligeweg 131734248291v
FOPPES, MARIA Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
FOPPES, MAAIKE Maycke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, MAAIKE Mayke Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 1016862429ra
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
FOPPES, Reynsk Foppes naastligger ten oosten Noorderhaven 551651236163r
FOPPES, RIENK Rienck Foppes smidnaastligger ten westen Hoogstraat NZ159722864r
FOPPES, RIENKhet huis van Rienck Foppes smidnaastligger ten oosten Hoogstraat NZ1601228237v
FOPPES, ROMKJE Romck Foppes koper Zoutsloot 211661238118v
FOPPES, SAAKJE Saeckien Foppes aanhandelaar Voorstraat 8163223362r
FOPPES, Saeckyen Foppes koper Zuiderplein 5zuid162823276v
FOPPES, SETSKE Setske Foppes verkoper van 1/10 Noordijs 51683241244r
FOPPES, SETSKE Setske Foppes verkoper Zoutsloot 30175225332r
FOPPES, SETSKE Setske Foppes Pybma?koper Zoutsloot 301746251115r
FOPPES, SJOERD Sioerdt Foppes , tegenwoordig in Turkije aangehouden wordendeverkoper van 1/3 Schritsen 31636233178r
FOPPES, SIPKEwijlen Sipcke Foppes verkoper Lanen159722869v
FOPPES, SIPKEwijlen Sipke Foppes koper Schritsen 41achter1599228158v
FOPPES, SIPPEde erfgenamen van Sippe Foppes eigenaar Noordees (gebied)1599228165v
FOPPES, SIPPEde erfgenamen van Sippe Foppes naastligger ten noorden Noordees (gebied)1599228165v
FOPPES, SIEUWKE Sjieuwke Foppes koper Bildtstraat 211776258247r
FOPPES, SJOERDde weduwe van Sjoerd Foppes huurder Kleine Ossenmarkt 2179226457r
FOPPES, SJOERDwijlen Sjoerd Foppes verkoper Weeshuisstraat 171792264357v
FOPPES, SJOERD Sjoerdje Foppes naastligger ten westen Zuiderhaven 61786262109v
FOPPES, STIJNTJE Stijntie Foppes , jr.verkoper van 1/3 Hoogstraat 21717245280r
FOPPES, STIJNTJE Stijntje Foppes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 31727246306r
FOPPES, STIJNTJE Stijntje Foppes huurder Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
FOPPES, STIJNTJE Stijntje Foppes verkoper Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
FOPPES, SIEBE Sybe Foppes , c.u.koper huisLanen 4816472365r
FOPPES, SIEBE Sybe Foppes naastligger ten noorden Lanen 48achter1650236113r
FOPPES, SIEBREN Sybren Foppes , c.soc.verkoper Lanen 481657237133r
FOPPES, SIEBRENhuisman Sybren Foppes koper huis, stokerij, tuin en plaatsHoogstraat 131775258208v
FOPPES, SIEBRENachterhuis gehuurd door Sybren Foppes , c.u.naastligger ten noorden Noorderhaven 891790263198r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Havenplein 8het Lands Welvaren1782260184r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Havenplein 101782260184r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurverkoper Havenplein 101782260237v
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurverkoper Havenplein 81784261253r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesverkoper Hoogstraat 1317852626r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesvoormalig gebruiker Hoogstraat 13178626264r
FOPPES, SIETSKE Sydske Foppes verkoper q.q. Schritsen 31636233178r
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes koper huisScheerstraat 3163723431v
FOPPES, SIETSEburgerhopman Sytse Foppes , c.soc.koper huis, loods en plaatsZoutsloot NZ164923685v
FOPPES, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Foppes naastligger ten westen Scheerstraat 5165623762v
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ165623786v
FOPPES, SIETSEde erfgenamen van wijlen burgerhopman Sytse Foppes verkoper Vioolsteeg16652399v
FOPPES, SIETSEwijlen Sytse Foppes verkoper Scheerstraat 3166623936v
FOPPES, SIETSKEde erfgenamen van wijlen Sytske Foppes naastligger ten zuiden Rommelhaven 121658237174av
FOPPES, SIETSEwijlen Sytze Foppes verkoper Hoogstraat 22166523929v
FOPPES, TETJE Teth Foppes koper Noorderhaven 15161222989v
FOPPES, TETJE Tettje Foppes koper Sint Jacobstraat 1717722584r
FOPPES, TEUNIS Teunis Foppes koper kamerZoutsloot 211661238118v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes koper Brouwersstraat 12zuid1689242272v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 41712245180v
FOPPES, TEUNISde kinderen en erfgenamen van wijlen Teunis Foppes , c.u.verkoper Zuiderhaven 331712245180v
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes erflater Lanen 7317432513r
FOPPES, TEUNIS Theunes Foppes koopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1683241255r
FOPPES, TEUNIS Theunis Foppes koopmankoper Noordijs 19167224086v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Theunis Foppes naastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noorderhaven 331690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Lanen 71een_achter1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 41690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes bewoner Noordijs1690242311r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Grote Ossenmarkt 4170024456r
FOPPES, TEUNISwijlen Theunis Foppes koper Noordijs170024456r
FOPPES, TIETE Tiete Foppes , c.soc.bakkerverkoper Schritsen164923666r
FOPPES, TJEERDJE Tjeerdje Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes geniaarde koper Drie Roemersteeg 11723246186v
FOPPES, TJEERDJE Tjettje Foppes koper Noorderhaven 91achter178926398v
FOPPES, TJEERDJE Tjettje Foppes verkoper Bildtstraat 241803266176v
FOPPES, TJITSKE Tjiske Foppes verkoper Kleine Kerkstraat 181702244160v
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes verkoper Zoutsloot 1166723974v
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes verkoper van 1/10 Noordijs 51683241244r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Werfpad ZZ1734248328r
STAPERT, TRIJNTJE FOPPES Trijntie Foppes Stapertkoper Schritsen ZZ169224312v
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes koper Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierseverkoper Nieuwstraat 32174425144r
FOPPES, TIETE Tytte Foppes , c.u.verkoper Noorderhaven 5164923687r
FOPPES, WILLEMKE Willemke Foppes koper Kerkpoortstraat 71762255168v
FOPPES, IEMKJE Ymckjen Foppes koper Grote Bredeplaats 17168424257v
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Kerkpad 16170824559v
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Weverstraat 151713245196r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes naastligger ten westen Weverstraat 151713245196r
FOPPES, IEMKJE Ympkien Foppes koper Weverstraat 9169924423r
FOPPES, IEMKJE Ympkjen Foppes koper Weverstraat 9170024478v
FOPPES, JANde weduwe van Jan Foppis naastligger ten noorden Voorstraat 71171924652v
, de tuin van Jos Forkes naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ171924645v
FORMERS, FORMER Former Formers naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ161623026v
FORMERS, FORMER Former Formers naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ161623026v
FORMERS, FORMER Former Formers naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ161623026v
FORMERS, FORMER Former Formers verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderpoort (gebied)161723091r
FORMERS, FORMER Former Formers houtkoperverkoper Zuiderhaven 12161723095r
FORMERS, FORMER Former Formers houtkoperkoper huis, achterkamer en hof of ledige plaatsHoogstraat 211618230119v
, TIETJEwijlen Tytie Foskes erflater Sint Odolphisteeg 221733248259r
FOEKES, HOITJE Hoytie Fouckes verkoper Lanen 301614229204r
FOEKES, HERE Here Foukes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1642234167r
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ162923282v
FRANSES, AAFKEwijlen Aeffke Frans verkoper Lanen 85west16832421r
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakerkoper kamerWoudemansteeg 21613229162r
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21613229162r
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen ZZ1630232139v
FRANSES, JAN Jan Frans Templarverkoper Droogstraat 45162723213v
FRANSES, LIEUWE Lieuwe Frans naastligger ten oosten Schritsen 62161222972r
FRANSES, MARTEN Marten Frans executeurverkoper q.q. Liemendijk NZ162623197v
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
FRANSES, PIETER Pieter Frans crediteur (triumphant) onbekend1626231124r
FRANSES, REINER Reiner Frans naastligger ten zuiden Noordijs 5162523150v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templairnaastligger ten westen* Lanen 361626231125v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Frans Templairnaastligger ten westen* Schritsen 271626231125v
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten oosten Schritsen 421599228172v
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten westen Lanen 361600228233r
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten westen Schritsen 271600228233r
FRANSES, REINER Reyner Frans naastligger ten oosten Lanen 321606228508v
FRANSES, REINERde plaats van de zoon van Reyner Frans naastligger ten oosten Zuiderhaven 12161723095r
FRANSES, REINER Reyner Frans Tempelaerverkoper Noordees (gebied)1599228151v
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen koper Zuiderstraat 201770257168r
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen koper Hoogstraat 19174025080v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 281753253104v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Hoogstraat 191753253103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder (p.j.)Kleine Ossenmarkt 6178326154v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 11784261243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121803266262r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeternaastligger ten noorden Schoolsteeg1599228142v
FRANSES, ABEwijlen Abbe Fransen verkoper Schoolsteeg1619230158v
FRANSES, ABRAHAM Abraham Fransen , c.u.huurder Zoutsloot 981673240114r
FRANSES, AAGJE Achtie Fransen Templarkoper Weverstraat1659237199r
FRANSES, EEBE Aebe Fransen naastligger ten noorden Schoolsteeg159722828v
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen koper Zoutsloot 48166723986v
FRANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Fransen verkoper van 1/2 Zoutsloot 48168224148va
FRANSES, AALTJE Aeltie Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 23173524958v
FRANSES, AALTJE Aeltje Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 231736249131v
FRANSES, AGE Agge Fransen koper Zuiderhaven ZZ1620230209v
FRANSES, AGEde hof van Agge Fransen naastligger ten zuiden Nutstraat WZ1631232177r
FRANSES, AGEde hof van Agge Fransen naastligger ten westen Nutstraat WZ1631232177r
FRANSES, AGE Agge Fransen koopmankoper huis, 2 loodsen en plaats, behalve de luifel en smederijZuiderstraat ZZ163323392r
FRANSES, AGEde erfgenamen van wijlen Agge Fransen naastligger ten noorden Vijverstraat1640234108r
FRANSES, AGE Agge Fransen naastligger ten westen Nutstraat WZ164223511r
FRANSES, AGE Agge Fransen naastligger ten noorden Vijverstraat 5achter1646235223r
FRANSES, AGEhet huis van Agge Fransen naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1650236146r
FRANSES, AGE Agge Fransen verkoper Vijver OZ1651236156r
FRANSES, AGE Agge Fransen naastligger ten westen Zuidersteeg 91651236168v
FRANSES, AUKJE Akke Fransen koper Bargebuurt WZ179726534r
FRANSES, AUKJE Akke Fransen koper Westerstraat 43179726545v
FRANSES, ANTJE Ancke Fransen koper Grote Kerkstraat 30159722817r
FRANSES, ANTJE Anna Fransen huurder halve huis ten westen Voorstraat 7a1775258199v
FRANSES, ANTJE Anna Fransen verkoper halve huis ten westen Voorstraat 7a1775258199v
FRANSES, ANTJE Anna Fransen verkoper Voorstraat 7a1775258199v
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Voorstraat 201618230147r
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Nieuwstraat 461650236142r
FRANSES, ANTJE Antie Fransen verkoper van 1/2 Kruisstraat 616702407v
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Moriaanstraat 51737249218v
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Schritsen 13achter1738249269r
FRANSES, ANTJE Antie Fransen winkelierkoper van 1/2 Voorstraat 57174425142v
FRANSES, ANTJEwijlen Antje Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelierkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelierkoper van 1/2 Schritsen 51746251133r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper Schritsen 5west175325382v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen eigenaar van 1/2 Schritsen 5west175325382v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper door niaar ratione vicinitatis Moriaanstraat 31754253138r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Grote Bredeplaats 71762255143v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper door niaar Voorstraat 7a-west1762255149r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Voorstraat 591762255151v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Schritsen 5oost1762255159r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Schritsen 5west176425674r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper huisVoorstraat 57178126050r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Voorstraat 57178326180v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen geniaarde koper Hofstraat 13178326194r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper Lanen 331784261186r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Schritsen 7achter1784261212r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Lanen 331788262267r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Hofstraat 411799265165r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Rapenburg 51799265179v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Zuiderhaven 291809268268v
FRANSES, ARJAANTJE Ariaentie Fransen koper Grote Ossenmarkt 21674240163r
FRANSES, ARJAANTJE Ariaentie Fransen koper Zuiderhaven 331674240164r
FRANSES, ARJAANTJEwijlen Arjaantie Fransen verkoper Noordijs 15167924129r
FRANSES, ARJAANTJEwijlen huisvrouw Arjaentie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
FRANSES, ARJAANTJEwijlen huisvrouw Arjaentie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 69167924112ra
FRANSES, ARJAANTJEwijlen huisvrouw Arjaentie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71167924112ra
FRANSES, ARJAANTJEwijlen huisvrouw Arjaentie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 67167924112ra
FRANSES, ARJAANTJEwijlen Arjaentie Fransen verkoper q.q. Zuiderhaven 691686242110v
FRANSES, ARJAANTJEwijlen Arjaentie Fransen verkoper q.q. Zuiderhaven 711686242110v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen koper huisNoorderhaven 901733248186v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen naastligger ten noorden Voorstraat 451733248240v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 88oost1734248347v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 90173524985r
FRANSES, ATE Atte Fransen koper huisFranekereind 171624230373v
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper van 1/2 Schritsen 2816422356v
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend1645235188v
FRANSES, ATEwijlen Atte Fransen koper Oosterkeetstraat 5164823640r
FRANSES, ATEde erfgenamen van wijlen Atte Fransen naastligger ten westen Franekereind 191651236149v
FRANSES, ATEde erfgenamen van wijlen Atte Fransen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 641658237143r
FRANSES, AUKEde weduwe van Auke Fransen naastligger ten noorden Schritsen 71779259160r
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Fisscherhuurder Voorstraat 48166823923ra
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscherverkoper Rozengracht 141674240139v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscherverkoper Noorderhaven 441674240164v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscherverkoper Zuiderhaven 77oost1675240168v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckjen Fransen Visscherkoper huis en hof met bomen en planten daarachterRozengracht 14167024022r
VISSER, BAUKJE FRANSES Baukien Fransen Visscherkoper huisNoorderhaven 4416652395v
FRANSES, Bock Fransen verkoper ten zuiden van Harlingen165523734v
FRANSES, CHRISTIAAN Christiaen Fransen koper woning met de plaats erachterLombardstraat1662238136r
FRANSES, KLAAS Claas Fransen koper kamerSint Odolphisteeg 9168024174v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 9168024175r
FRANSES, KLAAS Claas Fransen , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 101746251117v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen huurder noord boven (p.w.)Hoogstraat 53176425670v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoper hofWeverstraat1659237217r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u.koper nieuw huis en mouterijNoordijs 71662238119v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoopmankoper huis en plaats of achteruitHavenplein 101664238203r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u.verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71664238213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherverkoper Noordijs 71664238213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoper huis alwaar de olde Haan op de stok staat, loods, plaats en bierkelderNoorderhaven 66de Haan16652391v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visschernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter166623939v
VISSER, KLAAS FRANSEShet achterhuis van Claas Fransen Visschernaastligger ten oosten Rommelhaven 61669239203v
FRANSES, Claaske Fransen huurder weefwinkel (p.w.)Kerkpoortstraat 7176425664v
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransen verkoper Wasbleek ZZ1687242162v
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
FRANSES, KLAASals bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1711245159v
FRANSES, KLAAS Claes Fransen wever (bont-)koper woningKerkpoortstraat 9een_achter176025538r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Fisscherkoper twee kamers aan elkaarMolenpad 81667239116v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Vischerkoper kamer met een loodsje erachterWeverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSESde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSESde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten westen Weverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Weverstraat1667239111r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherkoper hof met bomen, planten en prieelWasbleek1668239171v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Noorderhaven 341669239190r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Achterstraat 51673240116v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visschergeniaarde koper Noorderhaven 441674240164v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Molenpad 81690242338v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Noorderhaven 661691242347r
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Rommelhaven 81691242347v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 716842422va
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visserapothekerkoper 1/2 huis, loods en plaatsRozengracht 201659237180v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visserverkoper Wasbleek1687242169r
FRANSES, KORNELIS Cornelis Fransen , c.u.huurder kamer en paardenstal (p.j.)Franekereind 2517312481r
FRANSES, KORNELIS Cornelis Fransen , c.s.huurder Zuiderhaven 311763255253v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen naastligger ten oosten Schritsen1627231172r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaatsLanen ZZ1630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.naastligger ten oosten Lanen ZZ1630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwerkoper woningLiemendijk NZ1654236269v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.brouwerkoper twee kamers aan elkaar staandRozenstraat 41654236270v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwerkoper nieuw huis van 40 1/2 x 22 1/4 voet, en 1/2 schuur in de Raamstraat van 11 voetSchritsen 50achter165523721r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwernaastligger ten zuiden Schritsen 50165623770r
FRANSES, DIRKde kamers van Dirck Fransen brouwernaastligger ten zuiden Hofstraat 16165623776r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen Fiskerverkoper Liemendijk NZ166023820v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Fisscher, c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid166023846v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscherverkoper Rommelhaven 221667239118v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u.verpachter grond Rozengracht 14achter1668239158v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u.naastligger ten noorden Rozengracht 14achter1668239158v
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u.verkoper Rozengracht 14achter1668239158v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Vischernaastligger ten oosten Liemendijk166023826r
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher, c.u.koper huisKleine Bredeplaats 8zuid1659237206v
VISSER, DIRK FRANSEShet huis van Dirck Fransen Visschernaastligger ten zuiden Schritsen 501657237254v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscherverkoper Rozengracht 14167024022r
FRANSES, DIRK Dirk Fransen naastligger ten noorden Brouwersstraat 5172724745v
VISSER, DIRK FRANSESde kamers van Dirk Fransen Visschernaastligger ten zuiden Hofstraat 16166023829r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u.koper ledige plaats of schoenmakersperkRaamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visschernaastligger ten zuiden Raamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visschernaastligger ten westen Raamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgemeensman Dirk Fransen Visscherkoper huis, loods en plaats en een hof ten zuiden met bomen, planten en prieelRozengracht 14166623958v
VISSER, DIRK FRANSESvroedsman Dirk Fransen Visschernaastligger ten westen Rozengracht 161669239214r
VISSER, DIRK FRANSESoud vroedsman Dirk Fransen Visscherverkoper Schritsen 50achter16702404r
VISSER, DIRK FRANSESvroedsman Dirk Fransen Visscherverkoper Voorstraat 31167024020v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper door niaar huisLammert Warndersteeg 14172124694v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u.geniaarde koper Droogstraat ZZ1723246155v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u.bewoner tot 12-05-1726 (geen huur)Droogstraat ZZ1725246231r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper huis en kamer en loodsen en tuinZoutsloot 911725246247r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen schipperverkoper q.q. Molenpad 1181026968r
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Lammert Warndersteeg 141722246146r
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Droogstraat ZZ1725246229r
FRANSES, FEIKEwijlen Feyke Fransen verkoper Schritsen 641728247208r
FRANSES, FEIKEwijlen Feyke Fransen waterhalerverkoper Zoutsloot 911729247262r
FRANSES, FEIKEwijlen Feyke Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, FLORIS Floris Fransen , c.u.huurder boven Hofstraat 291806267198r
FRANSES, FRANSKE Francina Fransen koper Voorstraat 331630232136r
FRANSES, FRANSde weduwe van wijlen Frans Fransen erflater Voorstraat 91702244352v
FRANSES, FRANSals huurder Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg1715245235v
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u.wever (bont-)koper huis en tuinTiepelsteeg172124693r
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u.wever (bont-)bewoner Tiepelsteeg172124693r
FRANSES, FRANShuis en hof van Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699r
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg172124699r
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg1721246115v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg1721246115v
FRANSES, FRANS Frans Fransen wever (mr. bont-)koper door niaar woningTiepelsteeg OZ1730247337v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1730247337v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ1730247337v
FRANSES, FRANSwijlen Frans Fransen erflater Tiepelsteeg1758254172v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Lombardstraat 21759254191v
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ178126057v
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ1781260145r
FRANSES, GEERTJE Geerte Fransen koper Schoolsteeg WZ1647235263r
FRANSES, GERLOFde weduwe van Gerloff Fransen naastligger ten oosten Lanen 33166823921va
FRANSES, GILLES Gilles Fransen Ruysharingkoperverkoper Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
FRANSES, GOSSEhuis en tuin van Gosse Fransen naastligger ten oosten Rozengracht ZZ164223512r
FRANSES, GOSSE Gosse Fransen molenaarnaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323577r
FRANSES, GOVERT Govert Fransen naastligger ten westen Scheerstraat 91669239186v
FRANSES, GRIETJE Grietie Fransen verkoper Kerkpoortstraat1711245154r
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Noordijs 21zuid175725475v
FRANSES, GRIETJE Grytje Fransen koper Kerkpoortstraat 51173224878r
FRANSES, HANS Hans Fransen koper huisKleine Bredeplaats 41689242296r
FRANSES, HANShet huis van Hans Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21706244312r
FRANSES, HANS Hans Fransen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 61722246146v
FRANSES, HANSwijlen Hans Fransen verkoper Kleine Bredeplaats 4173524928v
FRANSES, HARMENde verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 61728247122r
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen wever (mr. damast-)verkoper Ooievaarsteeg WZ172824797v
FRANSES, HARMEN Harmen Fransen apothekerkoper tuin of kruidhof, met eigendom van straat en wal tot aan het diept]Zoutsloot NZ1598228116v
FRANSES, HARMENde tuin nu van Harmen Fransen apothekernaastligger Zoutsloot NZ1598228117r
FRANSES, HEILTJE Heiltie Fransen verkoper Noorderhaven 42168524295r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamkoper provisioneel Zuiderhaven 67167924112ra
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamverkoper Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamgeniaarde koper Hoogstraat 101697243275r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamverkoper Voorstraat 71715245234v
ADAM, HEILTJE FRANSESwijlen Heiltie Fransen de Adamverkoper Zuiderhaven 671738249257r
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Fisschernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 211669239195v
VISSER, HEIN FRANSESburgervaandrig Hein Fransen Vischerkoper hof met bomen, planten en allerhande bloemen (koper en verkoper zijn broers)Weverstraat1667239111r
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscherverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscherverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscherverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscherverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
VISSER, HEIN FRANSESburgervaandrig Hein Fransen Visscherkoper 9/10 huis genaamd de Acht PelsenAchterstraat 5de Acht Pelsen1664238222r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper kamerOosterkeetstraat 31730247338r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)koper hof, planten en zomerhuisOosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5173524965r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat WZ17392508r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40173925026v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 111742250218v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 61751252137v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen* timmermannaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11752252186v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 61759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 81759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 61761255101r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 81761255101r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden William Boothstraat 317632567r
FRANSES, HARMEN Hermanus Fransen koper huisLombardstraat 8172824783v
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper onbekend1676240234r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamkoper Weverstraat1676240235r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper Noorderhaven 481683241249v
FRANSES, HILTJE Hiltie Fransen verkoper Noordijs 15167924129r
FRANSES, HILTJE Hiltie Fransen koper provisioneel Zuiderhaven 71a167924112ra
FRANSES, HILTJE Hiltie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
FRANSES, HILTJE Hiltie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 69167924112ra
FRANSES, HILTJE Hiltie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71167924112ra
FRANSES, HILTJE Hiltie Fransen verkoper van 3/10 Zuiderhaven 67167924112ra
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adamverkoper Zuiderhaven 71a1682241185r
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adamverkoper Kleine Kerkstraat 917062451v
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltje Fransen de Adamverkoper Kerkpoortstraat 291706244322v
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ1618230145v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen* , ca. 20 jaren oudverkoper Voorstraat 14159722846v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen koper plaats met eekhuisje en 3 schoenmakersperken [staat: -pijpen]Schritsen 56noordwest1601228272v
FRANSES, JAKOBhet schoenmakersperk van Jacob Fransen naastligger ten oosten Schritsen 541618230126v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper Grote Kerkstraat 161621230279v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)koper kamerSchritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOBde proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOBde proclamant Jacob Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Schritsen 56noordwest1622230303v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten oosten Schritsen 50achter162723222v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen koper ledige plaats en tuin, met vrije in- en uitgang door de steeg naar de SchritsenSpinhuisstraat1630232126r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
FRANSES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten zuiden Noorderhaven 981633233104r
FRANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten oosten Voorstraat1633233116v
FRANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten zuiden Voorstraat1633233116v
FRANSES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten noorden Zuiderhaven 491640234107r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Schritsen 44167124046v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen turfdragerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111766256212r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91770257155v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91779259216v
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60167924160r
ADAM, JAKOB FRANSEShet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten westen Zuiderhaven 71a167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSEShet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 69167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSEShet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 71167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 69167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 71167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adamgebruiker Zuiderhaven 67167924112ra
ADAM, JAKOB FRANSESde boedel van Jacob Fransen de Adamverkoper van 4/10 Zuiderhaven 67167924112ra
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roordakoopmankoper huis met hof met daarachter een pakhuisNoordijs 151702244182v
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roordakoopmankoper 1/2 wel ter nering staand huis op een kelder, met plaats, loods en achterhuisVoorstraat 651705244297r
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roorda, n.u.koopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 651705244297r
ROORDA, JAKOB FRANSESde erfgenamen van wijlen Jacob Fransen Roordanaastligger ten westen Voorstraat 671725246227v
FRANSES, JAN Jan Fransen betrokkene 1598228112r
FRANSES, JAN Jan Fransen bruidegom 1604228416r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper twee dwarskamers met 1/2 ledige plaats ten zuidenSchritsen 51606228491v
FRANSES, JANtwee dwarskamers op de Schritsen [staat: oude zuiderwal] gekocht door Jan Fransen , c.soc.naastligger ten zuiden Lanen 121606228512v
FRANSES, JAN Jan Fransen vaandrigkoper huis (vaandrig in de compagie onder luitenant Julius van Eysinga)Lanen 711613229150v
FRANSES, JAN Jan Fransen koper schuur en hofZoutsloot 361614229191r
FRANSES, JANde manhaften burgerhopman Jan Fransen naastligger ten westen Lanen 751620230223r
FRANSES, JAN Jan Fransen verkoper Zuiderplein 5zuid162823276v
FRANSES, JAN Jan Fransen , c.u.rogdragerkoper huis en ledige plaatsGrote Kerkstraat 31west1640234102v
FRANSES, JAN Jan Fransen verkoper Lanen 11644235143r
FRANSES, JANde weduwe van Jan Fransen naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181645235187v
FRANSES, JAN Jan Fransen , c.u.koper kamer, loods en tuin daarachterGardenierstraat 41650236102v
FRANSES, JAN Jan Fransen verkoper Gardenierstraat 41650236143r
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 81657237117r
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ1659237203r
FRANSES, JAN Jan Fransen schipper (wijd-)bewoner Grote Ossenmarkt 10167924130r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper Zoutsloot ZZ1681241130r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper huis en nieuw gorthuisKleine Bredeplaats 161681241131r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper twee kamersKleine Bredeplaats 16achter1683241248r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3168324163ra
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Hondenstraat 14168424216r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141689242294r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper 1/4 huis en loodsHeiligeweg 25169324371r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakerkoper 1/4 twee separate woningenHeiligeweg 8169324371v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Vijver 5169424375r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom16992444r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1169924429r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper 3/8 huisHeiligeweg 8170024466r
FRANSES, JAN Jan Fransen eigenaar van 2/8 Heiligeweg 8170024466r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1701244132v
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61703244210r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61703244210r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Hondenstraat 141703244227r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 1170724518v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 11710245105v
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141710245109r
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 31712245181v
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen verkoper Heiligeweg 251723246181r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper huis en smederij en 2 paardenstallen op de LiemendijkBildtpoort (gebied)1755253207r
FRANSES, JAN Jan Fransen koper huis en smederij en 2 paardenstallen op de LiemendijkLiemendijk ZZ1755253207r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)176025524v
FRANSES, JAN Jan Fransen wagenaar en stalmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten westen Anjelierstraat 61765256134r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1765256144v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Achterstraat 51771257199v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten westen Achterstraat 7177225849v
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergierkoper twee huizenBildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergiernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergiernaastligger ten westen Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Achterstraat 51776258244r
FRANSES, JAN Jan Fransen Adamerverkoper Lanen 71164323575r
AGRICOLA, JAN FRANSES Jan Fransen Agricola, c.u.koper 11/16 huis waar de Witte Duif uithangtWilliam Boothstraat OZde Witte Duif1659237210v
FRANSES, JAN Jan Fransen Bilkertkoper kamerWortelstraat NZ1696243198v
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikverkoper Wortelstraat NZ1697243328r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 141698243384r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikgortmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 661698243385r
FRANSES, JAN Jan Fransen Sleuteleverkoper Grote Bredeplaats 13163823463r
FRANSES, JAN Jan Fransen Templaernaastligger ten noorden Lanen 891615229276v
TEMPELAAR, JAN FRANSES Jan Fransen Templairverkoper Rozengracht NZ162523169v
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen Templarverkoper Voorstraat 261640234107v
FRANSES, JANKE Jancke Fransen koper Kerkpoortstraat NZ1644235146r
FRANSES, JANKE Jancke Fransen verkoper Kerkpoortstraat 191646235194r
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3176125571v
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 31779259219r
FRANSES, JELTJEwijlen Jeltje Fransen erflater Tiepelsteeg1758254172v
FRANSES, JOCHEMwijlen Joachim Fransen wielmakerbewoner Rommelhaven 20161222986r
FRANSES, JOCHEMtwee weeskinderen van wijlen Joachim Fransen wielmakerverkoper Rommelhaven 20161222986r
FRANSES, JOHANNES Joannes Fransen verkoper q.q. Noorderhaven 13166923937ra
FRANSES, JOCHEM Jochem Fransen* wielmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 18159722843v
FRANSES, JOCHEMwijlen Jochum Fransen wielmakerverkoper Rommelhaven 20161222992r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 291698243390v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager [staat: vleeshouwer]verkoper van 1/10 Voorstraat 91702244352v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slagernaastligger ten westen Rinnertspijp 101716245278r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slagernaastligger ten zuiden Noorderhaven 321717245286v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten westen Noorderhaven 34achter1725246224r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen* slagernaastligger ten westen Rinnertspijp 81726246248r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slagernaastligger ten westen Rinnertspijp 101726246294v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 32172724755v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311728247141v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten zuiden Noorderhaven 321730247379r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten westen Rinnertspijp 10173925037r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 321740250112v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 27174425139v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311752252218v
FRANSES, JOHANNESde gerepudieerde boedel van wijlen Johannes Fransen slager (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 29175325367r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
FRANSES, JOHANNES Johannis Fransen slagerverkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
FRANSES, JOHANNES Johannis Fransen slager (mr. -)naastligger ten westen Rinnertspijp 8170924584v
FRANSES, JOHANNES Johannis Fransen naastligger ten westen Rinnertspijp 101740250111r
FRANSES, JOOST Joost Fransen , c.u.bakker (koek-)koper huis met in- en uitgang in de steeg ten noordenNoordijs 5169124223ra
FRANSES, JOOSTde nagelaten weeskinderen van Joost Fransen bakker (mr. koek-)verkoper Noordijs 516972437va
ZEEMAN, JOOST FRANSES Joost Fransen Zeemanbode (gerechts-)koper huis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaastZoutsloot 30174525198v
FRANSES, LIJSBET Liesbeth Fransen verkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
FRANSES, LIEUWE Lieuwe Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1711245154r
FRANSES, LIJSBET Lijsbert Fransen , minderjarigverkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen koper Lombardstraat 41755253242r
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Lombardstraat 4177225833v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Wasbleekstraat 41806267208v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijske Fransen verkoper Carl Visschersteeg WZ1669239186r
FRANSES, Liyuwe Fransen naastligger ten noorden Brouwersstraat159722825v
FRANSES, de erfgenamen van wijlen Lyscke Fransen naastligger ten oosten Lanen 321599228157v
FRANSES, HARMEN Manus Fransen verkoper Lombardstraat 81731247374r
FRANSES, MAAIKE Maycke Fransen* , meerderjarigverkoper Voorstraat 14159722846v
FRANSES, MAAIKE Mayke Fransen koper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
FRANSES, MAAIKE Mayke Fransen verkoper van 1/10 Voorstraat 91702244352v
FRANSES, MAAIKEwijlen Mayke Fransen erflater Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
FRANSES, MINNE Minne Fransen strandlopergeniaarde koper Weverstraat1664238215v
FRANSES, NEELTJE Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 11767256258r
FRANSES, OEDS Oeds Fransen smid (mr. -)verkoper Heiligeweg 32168024162r
FRANSES, OEDS Oedts Fransen smid (mr. -)koper huisHeiligeweg 321670239219r
FRANSES, OKKEde weduwe van Okke Fransen huurder Zuiderstraat 231809268284v
FRANSES, PIETER Peter Fransen naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ164223511v
FRANSES, PIETER Peter Fransen naastligger ten westen Liemendijk ZZ164223511v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)verkoper Rozengracht 271631232178r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen koper huis en loodsWilliam Boothstraat 37163123326r
FRANSES, PIETERde schuur gekocht door Pieter Fransen naastligger ten noorden* Droogstraat 47163223338v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper hoekhuis met kelder en plaatsjeBildtstraat 23163223342r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper schuurZoutsloot 38163223351v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper hof of tuin ([staat: 106 rijksdaalders van 50 stuivers])Liemendijk163223352r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1664238235v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Fransen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ166723979r
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Fransen naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ166723979r
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Fransen verkoper Zuiderhaven ZZ166723979r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)geniaarde koper Wasbleek16922434r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.huurder Rozemarijnstraat 11696243203r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmakerkoper stallingeZuiderhaven ZZ170924583v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen naastligger ten zuiden Hondenstraat 141710245114v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 231717245285v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakereigenaar van 5/16 Heiligeweg 251723246181r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61726246291v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61726246291v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248202v
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaarden, c.s.naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1724246213v
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardengortmaker (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 41732248101r
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardenerflater Heiligeweg 417392504va
FRANSES, PIETJE Pietie Fransen huurder Heiligeweg 27noord167624031va
FRANSES, PIETJEals bewoner Pietie Fransen naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden167624033ra
FRANSES, PIETERhet hoekhuis van Piter Fransen naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Bildtstraat 21163823452v
FRANSES, PIETER Piter Fransen koper door niaar kamerLiemendijk ZZ164223511v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 35163323396r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten noorden William Boothstraat 391644235102r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen koper door niaar 1/4 huisFranekereind 291647235263v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen koper door niaar 1/2 huisFranekereind 171647235264r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden Lombardstraat1650236116r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden onbekend1650236132r
FRANSES, PIETERhet huis van Pyter Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 31652236207v
FRANSES, PIETERhet huis van Pyter Fransen naastligger ten westen William Boothstraat 31652236207v
FRANSES, PIETERde gewezen kamer van Pyter Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 511676240230v
FRANSES, PIETERde gewezen kamer van Pyter Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51167524025ra
FRANSES, PIETERde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Pyter Fransen verkoper Kerkpoortstraat 51167524025ra
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Schritsen 681690242309v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper kamer die zijn uitgang heeft in de steeg tuseen Pyter Fransen en het huis van Jan Freerx op de BrouwersgrachtBrouwersstraat 61692242403v
FRANSES, PIETERde koper Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 61692242403v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 2172024686v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisBoth Apothekerstraat OZ1721246112v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/8 van de verkochte 3/4 Both Apothekerstraat OZ1721246112v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten westen Heiligeweg 121724246212v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1727246315v
FRANSES, PIETERhuisman Pyter Fransen verkoper Spinstraat 51729247253r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251732248100r
WIJNGAARD, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerdengortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 161732248144r
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pyter Fransen Wijngaerdengortmaker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 161732248144r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen schoenmakerverkoper Spinhuisstraat1630232126r
FRANSES, PIETERde schuur van Pytter Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 401644235128v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen , c.u.schipper (veer-)verkoper Liemendijk1644235160v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper van 1/2 ledige plaats zo breed als kopers huisonbekend1647235266r
FRANSES, PIETERhet huis van koper Pytter Fransen naastligger ten westen onbekend1647235266r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper kamer met weefwinkelRapenburg 21647235269r
FRANSES, PIETERkoper Pytter Fransen naastligger ten westen Rapenburg 21647235269r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper kamerZuiderhaven ZZ1650236124r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen , c.s.koper door niaar van 1/2 huisFranekereind 29oost1650236128v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten noorden Schritsen 7165523728r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1661238106r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten noorden Schritsen 71661238108r
FRANSES, PIETERwijlen Pytter Fransen schipper (groot- en wijd-)erflater Zoutsloot 38166623937v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Franekereind 171667239101v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper William Boothstraat 371667239104r
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Molenpad 81667239116v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Franekereind 29oost1668239137r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 3916662398va
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten noorden William Boothstraat 3916662398va
FRANSES, PIETER Pytter Fransen wever (linnen-)verkoper Kerkpad 20167124064r
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1674240143r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakerkoper huisBrouwersstraat 41689242271v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakergeniaarde koper Molenpad1691242340v
BOER, PIETER FRANSES Pytter Fransen de Boerkoper huis met 3 kamers aanelkaar staandRapenburg 41644235157r
FRANSES, PIETJEwijlen Pyttje Fransen erflater Tiepelsteeg1758254172v
FRANSES, Regstje Fransen koper Sint Jacobstraat 14179726533r
FRANSES, REINER Reiner Fransen naastligger ten zuiden Noordijs 5162423134v
FRANSES, REINER Reiner Fransen naastligger ten oosten Spinhuisstraat162523161r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairkoper door niaar ratione vicinitatis ledige plaatsZuiderhaven ZZ1619230187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1619230187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1619230187v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairkoopmankoper q.q. taenhuis en ledige plaats ten oosten vh huisRozengracht 341620230226r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairkoper zoutkeetWilliam Boothstraat OZ1620230252r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairverkoper q.q. Voorstraat NZ1624230390r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairverkoper Noordijs 7162523136v
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmanverpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Schritsen 27162923297r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 27162923297r
FRANSES, RIENK Reynck Fransen Tempelaerkoopmanverkoper Schritsen 27162923297r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 keet (de zuider helft)William Boothstraat159822878r
FRANSES, REINER Reyner Fransen , c.u.naastligger ten zuiden William Boothstraat159822878r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft)Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINERde [zout]keet van Reyner Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINERde [zout]keet van Reyner Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 23159822893r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten oosten Schritsen 421600228231r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten westen Lanen 361601228273v
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten westen Schritsen 271601228273v
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper provisioneel huisNoordijs 71604228399r
FRANSES, REINER Reyner Fransen naastligger ten oosten Schritsen 421614229225r
FRANSES, REINERtwee kamers van de verkoper Reyner Fransen Tempelaernaastligger ten noorden Noordees (gebied)1599228151v
FRANSES, REINER Reyner Fransen Templaerkoper huis en mouterijNoordijs 71615229248v
FRANSES, REINERde hof van Reyner Fransen Templernaastligger ten oosten Spinhuisstraat1630232126r
FRANSES, RIENK Rienck Fransen naastligger ten westen Havenplein 161603228350r
FRANSES, RIENKJE Rinck Fransen koper Brouwersstraat 231614229201r
FRANSES, RINSKE Rins Fransen koper Grote Kerkstraat 11161222974r
FRANSES, RINSKE Rinske Fransen koper Rapenburg 181780259295r
FRANSES, RINSKE Rintske Fransen verkoper Brouwersstraat 231618230149r
FRANSES, ROMKEhuisman Romke Fransen verkoper q.q. Rozenstraat 11727247392v
FRANSES, SAAPKE Saapke Fransen verkoper Voorstraat 10173925010v
FRANSES, SASKE Sas Fransen koper Sint Christoffelsteeg159722870v
FRANSES, SIKKE Sicke Fransen schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
FRANSES, SIKKEhet perk van Sicke Fransen naastligger ten noorden Zoutsloot 11667239116r
FRANSES, SIKKEwijlen Sicke Fransen schoenmakerverkoper Zoutsloot 11677240255r
FRANSES, SIKKE Sikke Fransen naastligger ten oosten Zoutsloot 11668239159r
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc.van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1715245247v
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen naastligger ten noorden onbekend1677240269r
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen koopmanverkoper q.q. William Boothstraat OZ168424238v
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen , c.u.huurder Noorderhaven 111169324357v
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen Sjucksmaverkoper Weverstraat1712245165r
FRANSES, SJOUKJE Sjoukjen Fransen , ongehuwde dochterkoper Zoutsloot 541731247389v
VRIES, SJOUKJE FRANSES Sjoukjen Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwdbewoner Noordijs 91726246273v
VRIES, SJOUKJE FRANSES Sjoukjen Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwdverkoper Noordijs 91726246273v
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeiderverkoper Voorstraat 89een_achter176425656v
FRANSES, STEFFEN Steffen Fransen arbeiderverkoper Droogstraat 59176825772r
FRANSES, STIJNTJEwijlen Stijntie Fransen erflater Voorstraat 141630232131r
FRANSES, STIJNTJEwijlen Stijntie Fransen erflater Voorstraat 14achter1630232131r
FRANSES, STIJNTJE Styncke Fransen koper Voorstraat 14159722846v
GAVERE, SUSANNA FRANSES Susanna Fransen de Gavrekoper Simon Stijlstraat 31762255132r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper estrik- en panwerk met een hofje, belvedere en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 1111664238210r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper huis waar de 4 Heemskinderen uithangen ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 107de Vier Heemskinderen1664238210r
FRANSES, SIEMENde hof van Symen Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat166823928va
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen , c.s.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ168224149ra
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper q.q. Franekereind 6168424223r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper vier kamers in elkaar beklemdFabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransen koopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde kamer van Symen Fransen koopmannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen naastligger ten oosten Weverstraat OZ1692242381r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmannaastligger Rozemarijnstraat 11696243203r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper huisNoorderhaven 1111696243208v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen , c.u. en c.s.koopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 1111696243208v
FRANSES, Symmon Fransen koopmankoper pan- en estrikwerk met een huisZeilmakersstraat 2167124041r
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen naastligger ten zuiden Weverstraat1676240235r
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen koopmanverkoper Zeilmakersstraat 2169324365v
FRANSES, SIETSKE Syts Fransen bruid 1599228149v
FRANSES, TEUNIS Teunis Fransen metselaarkoper huisAchterstraat ZZ1730247358v
FRANSES, TEUNISde weduwe van Teunis Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 991741250201v
FRANSES, TEUNIS Theunis Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen schipper op Leeuwarden (trek-)koper woning met een zomerhuisMoriaanstraat ZZ170724523v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten westen Hofstraat 201722246127v
FRANSES, THOMAS Thomas Fransen naastligger ten noorden Rozengracht NZ1722246129v
FRANSES, TJERK Tierck Fransen verkoper q.q. Carl Visschersteeg159722862r
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter1728247216v
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper Franekereind 1717282472ra
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen koper huis, backerije en tuintieRozenstraat 1Almenum170924591v
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen schipper (trek-)verkoper Moriaanstraat ZZ1710245104r
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen schipper op Leeuwarden (trekveer-)koper door niaar pakhuisRozenstraat OZ1712245177r
FRANSES, THOMAS Tomas Fransen naastligger ten noorden Rozenstraat OZ1712245177r
FRANSES, THOMASwijlen Tomas Fransen , c.u.bewoner achterste deel Rozenstraat 11727247392v
FRANSES, THOMASwijlen Tomas Fransen erflater Rozenstraat 11727247392v
FRANSES, TRIJNTJE Trijn Fransen verkoper Heiligeweg 61619230200r
FRANSES, TRIJNTJE Trijncke Fransen koper Hoogstraat 211619230153v
FRANSES, TRIJNTJE Trijnke Fransen verkoper Noorderhaven 56161723084v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen koper Kerkpad 20167124064r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 20167124064r
FRANSES, TRIJNTJEhet volgende verkochte perceel met Trijntie Fransen naastligger ten noorden Nieuwstraat 50169324347r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen koper huisje of kamerNieuwstraat 48169324347v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Schritsen 7achter1695243129v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Molenpad ZZ1695243132r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen koper Lanen 531733248222r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen huurder (p.j.)Nieuwstraat 4617492529r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Tiepelsteeg1751252105r
FRANSES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Fransen verkoper Lanen 531766256209r
FRANSES, TEUNISde weduwe van Tuenis Fransen , c.soc.naastligger ten westen Zoutsloot 10117352493va
FRANSES, TEUNISde weduwe van Tuenis Fransen , c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 10117352498ra
FRANSES, TIEMENgrondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat16652396r
FRANSES, UILKJE Uulck Fransen verkoper Havenplein 20163223341r
FRANSES, WALTJEde andere crediteuren van Wal Fransen verkoper Zoutsloot 941622230307v
FRANSES, WARNER Warner Fransen schipper (grootveer-)geniaarde koper Havenplein 51647235245v
FRANSES, WIEBREN Wibren Fransen smid (mr. -)koper nieuw welgebouwd huisZuiderstraat1651236148v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)koper door niaar huis en paardestalDroogstraat ZZ1725246229r
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat ZZ1725246231r
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)koper huis en kamer erachterHeiligeweg 461725246245v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen naastligger ten zuiden Heiligeweg 481728247117v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 461730247367v
FRANSES, WOPKJE Wobbe Fransen koper Noordijs OZ1659237190v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen , c.u.huurder (p.j.)Lanen 4616652394v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerkoper 1/8 huisLanen 4616652392va
FRANSES, WIEBEhet 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 4416652392va
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huis met een geriefelijk schoenlappershuisjeHoogstraat 43167624031ra
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper provisioneel huisSint Jacobstraat 19167724037va
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen naastligger ten noorden Woudemansteeg 2168024187r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Voorstraat 711681241171v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Sint Jacobstraat 191681241171v
FRANSES, WIEBEgrondpacht uit het huis van Wybe Fransen eigenaar perceel Sint Jacobstraat 191681241171v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 51681241171v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen huurder voor 7 jaren (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen16782412ra
FRANSES, WIEBEals bewoner Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 44168524270v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 301687242185r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen verkoper van 1/4 Schritsen 281690242319r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 73achter1690242320r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen naastligger ten oosten Lanen 44achter1690242337v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Voorstraat 71169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Brouwersstraat 21achter169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 5169324361v
FRANSES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Fransen naastligger ten noorden Voorstraat 71achter1704244356r
FRANSES, WIEBREN Wybren Fransen blekerverkoper Heiligeweg 221683241264v
FRANSES, WIETSKE Wytske Fransen koper Grote Kerkstraat 23achter1776258245v
FRANSES, WIETSKE Wytske Fransen , mede voor haar minderjarige kinderenverkoper Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
FRANSES, WIETSKE Wytske Fransen verkoper Heiligeweg 241780259233v
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen , ongehuwde dochterkoper huisZoutsloot 541731247389v
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen naastligger ten oosten Zoutsloot 521733248281r
VRIES, IEFKE FRANSES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwdbewoner Noordijs 91726246273v
VRIES, IEFKE FRANSES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwdverkoper Noordijs 91726246273v
VRIES, IEFKE FRANSESde erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vriesnaastligger ten westen Droogstraat NZ174925215v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen koper Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, SIETSKE Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 581706244335v
FRANSES, AATJE Aete Fransens koper Nieuwstraat 66163223359r
FRANSES, ATEhet huis van Atte Fransens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 641646235241r
FRANSES, FEIKEde weduwe van Feyke Fransens naastligger ten westen Karremanstraat 131728247140r
FRANSES, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Fransens naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6173524931r
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3171824620r
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 31723246174r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zusterkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat OZ1676240227v
FRANSES, SIEMENhet panwerk van Symen Fransens naastligger ten oosten Droogstraat 15achter1689242288v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransens naastligger ten zuiden onbekend ZZ1691242363v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransens naastligger ten oosten onbekend ZZ1691242363v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27tuin1696243227v
FRANSES, TRIJNTJE Trintie Fransens Templarkoper Voorstraat 38166123871v
FRANSES, AGE Agge Franses naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ1652236213v
FRANSES, ANTJE Anna Franses koper Droogstraat 391613229169v
FRANSES, ANTJE Antie Franses koper Droogstraat 411613229178v
FRANSES, AUKJE Auck Franses koper Schritsen 15achter1626231104r
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Franses naastligger ten zuiden Lanen ZZ1635233167r
FRANSES, FRANSKE Francina Franses afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r
FRANSES, FRANSKE Fransina Franses Kylkoper onbekend164023499v
VISSER, HEIN FRANSESwijlen Hein Franses Visscherbewoner Grote Bredeplaats 19168024190v
VISSER, HEIN FRANSESde vacante boedel van wijlen Heyn Franses Visscherverkoper Grote Bredeplaats 19168024190v
FRANSES, LIEFKE Lieff Franses koper Franekereind NZ1613229161v
FRANSES, MAAIKE Maycke Franses koper Voorstraat 331601228237r
FRANSES, MAAIKE Maycke Franses verkoper Lanen 281627231166r
FRANSES, REINER Reiner Franses naastligger ten zuiden Noordijs 5162423131r
FRANSES, REINER Reyner Franses naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad161623052r
FRANSES, REINER Reyner Franses naastligger ten westen in de zuider nieuwestad161623052r
FRANSES, Rinttske Franses koper 1/2 huis met een ledige plaatsBrouwersstraat 23161623042v
FRANSES, TRIJNTJE Trijnke Franses koper huis en getimmert met een vrije toegang in de steeg ten westenNoorderhaven 56161623033v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Franses koper Grote Kerkstraat 11achter1663238167v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Franses verkoper Kerkpoortstraat ZZ167924150r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Franses Templarkoper Voorstraat 38166023850r
FRANSES, AGE Agge Franssen naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1644235124r
FRANSES, AGE Agge Franssen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1644235126r
FRANSES, ALLE Alle Franssen koper grondpacht van 4-00-00 GGDroogstraat 391635233162r
FRANSES, ALLE Alle Franssen koper grondpacht van 4-00-00 GGDroogstraat 411635233162r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 131799265172r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 151799265173r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat WZ1799265174r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwenaastligger ten noorden Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduweverkoper Ooievaarsteeg 141799265175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Kerkpoortstraat 7achter1799265176r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Rapenburg 6oost1799265177r
FRANSES, ATE Atte Franssen , c.u.koper twee kamers (beneden- en bovenkamer)Lanen 28achter1644235103r
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Franssen Fisscherkoper huisZuiderhaven 77oost1668239148v
FRANSES, BEELTJE Belytyen Franssen bruid 159722847r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Franssen Visscherkoper huisBildtstraat 171662238138r
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Franssen naastligger ten oosten Schritsen 17164323588v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Franssen Visschernaastligger ten zuiden Hofstraat 16165623779v
FRANSES, JAKOB Jacob Franssen bruidegom 1601228271r
FRANSES, JAN Jan Franssen verkoper Brouwersstraat 41603228362r
FRANSES, JANhet huis van de ingang der steeg van wijlen Jan Franssen naastligger ten oosten Voorstraat 2616362345r
ADEMA, JAN FRANSEShet huis van wijlen Jan Franssen Adamanaastligger ten zuiden Lanen 71een_achter1644235125r
FRANSES, LIEUWEwijlen Lieuwe Franssen verkoper Schritsen 641615229275v
FRANSES, PIETER Pyter Franssen naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Bildtstraat 211634233138v
FRANSES, PIETER Pyter Franssen schipper (groot-)verkoper Voorstraat 8164323589r
FRANSES, PIETER Pyter Franssen , c.u.schipper (veer-)verkoper Achterstraat NZ1644235108r
FRANSES, REINERhet huis van Reynder Franssen naastligger ten westen Lanen 361602228281v
FRANSES, REINERhet huis van Reynder Franssen naastligger ten westen Schritsen 271602228281v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelernaastligger ten noorden Noordees (gebied)1605228444v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelerkoper een ledige plaats met nr. 27 ([bedrag niet vermeld])Zuiderhaven ZZ161623026v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelerkoper een ledige plaats met nr. 28 ([bedrag niet vermeld])Zuiderhaven ZZ161623026v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Tempelerkoper een geer of ledige plaats met nr. 31 ([bedrag niet vermeld])Zuiderhaven ZZ161623026v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 36161623053r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 27161623053r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 361618230137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 271618230137r
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Lanen 361618230137v
FRANSES, REINER Reyner Franssen Templernaastligger ten westen Schritsen 271618230137v
FRANSES, AGE Agge Franssens naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1644235125v
FRANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Franssens naastligger ten oosten Schritsen 17163723446v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
FRANSES, ABEgrondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg1606228527r
FRANSES, ANTJE Antke Fransses verkoper Brouwersstraat 41603228362r
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransses verkoper Voorstraat 511602228300r
FRANSES, KLAAS Claes Fransses* verkoper Voorstraat 511602228303r
FRANSES, KLAAS Claes Fransses verkoper Noorderhaven 981602228303r
FRANSES, de erfgenamen van wijlen Lyscke Fransses naastligger ten oosten Lanen 321605228482v
, PIETER Pieter Franze , meerderjarig jongmankoper huisGrote Ossenmarkt 21180126642v
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen melktapperkoper Grote Kerkstraat1789263130r
FRANSES, AALTJEwijlen Aaltje Franzen erflater Molenpad 5181026973r
FRANSES, ANTJE Antje Franzen verkoper Noorderhaven 1071774258179v
FRANSES, ANTJEwijlen Antje Franzen erflater Heiligeweg 261791263319r
FRANSES, DIRK Dirk Franzen koper huisBrouwersstraat 31725246236v
FRANSES, DIRKhuur aan Dirk Franzen huurder voor 5 jaren (p.j.)Brouwersstraat 31725246236v
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipperverkoper Moriaanstraat 12181026970v
FRANSES, FEIKE Feike Franzen schipperverkoper Molenpad 5181026973r
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen , voor haar minderjarige kinderenkoper 4/5 huisBargebuurt 161774258172r
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen eigenaar van 1/5 Bargebuurt 161774258172r
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1728247106r
POSTHUMUS, JOHANNES FRANSESwijlen Johannes Franzen Posthumuskoper Zuiderhaven 401801265281v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Franzen verkoper Molenpad 5181026973r
FRANSES, STEFFEN Steffen Franzen koper huisDroogstraat 59175625440v
, JAN Jan Frearks naastligger ten westen Droogstraat 101810268332v
FREERKS, JANKEde erfgenamen van wijlen Janke Freddriks naastligger ten zuiden William Boothstraat 6zuid172824760v
FREERKS, JAKOB Jacob Fredericks kapitein op een fregatkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
FREERKS, HENDRIK Henderik Frederiks naastligger ten noorden Spekmarkt 11800265232v
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Frederiks begunstigde van een lijfrente Grote Kerkstraat 111741250178r
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Frederiks verkoper Grote Kerkstraat 111741250178r
FREERKS, JAN Jan Frederiks bewoner Kerkpoortstraat 55178626292v
FREERKS, JOHANNES Johannes Frederiks huurder tuinRomastraat 41809268278v
FREERKS, SALOMON Salomon Frederiks schipper (trekveer-)verkoper Zoutsloot 82170024448v
FREERKS, SALOMON Salomon Frederiks verkoper Lanen 24170024459v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisLombardstraat 81773258124r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager (stads -)koper huisKarremanstraat 201775258198v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huis en weefwinkelRapenburg NZ1786262132r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisHavenplein 201786262133r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerverkoper Lombardstraat 81790263226r
FREERKS, WOPKE Wopke Frederiks bewoner (p.j.)Rapenburg NZ17852621r
FREERKS, WIEGER Wyger Frederiks wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stallingFranekerpoort (gebied)175725466r
, SAMUELde kamer van Samuel Fredix naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1688242232v
FREERKS, HIDDEwijlen Hidde Fredricks verkoper Noorderhaven 331602228303r
FREERKS, GERRIT Gerryt Fredricx , zwager van de verkoopsterverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
FREERKS, JAN Jan Fredricx , met het vooreindnaastligger ten westen Heiligeweg1601228252r
FREERKS, LIEKELE Lyckle Fredricx verkoper Noorderhaven1603228371r
FREERKS, Theuntgien Fredricx bruid 1601228254r
FREERKS, BERBERgrondpacht uit het huis bewoond door Berber Fredriks huurder Grote Ossenmarkt 11751252152r
FREERKS, GRIETJE Grietje Fredriks koper Grote Bredeplaats 221791263372v
FREERKS, GRIETJE Grietje Fredriks verkoper Grote Bredeplaats 22180226696v
FREERKS, HENDRIK Hendrik Fredriks naastligger ten noorden Spekmarkt 11806267284v
FREERKS, JAN Jan Fredriks wever (bont-)koper huisBoth Apothekerstraat 3179226444v
FREERKS, Lammerdina Fredriks verkoper Franekereind 2180826895v
FREERKS, SAMUEL Samuel Fredriks naastligger ten oosten Lanen 221696243211v
FREERKS, SIEBREN Sybren Fredriks naastligger ten oosten Noorderhaven 161759254188v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6177725985r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks , n.u. e.a.naastligger ten oosten* Hoogstraat 3717802603v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten westen Hoogstraat 41178126036v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Hoogstraat 41178126036v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6178326125v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks huurder Hoogstraat 39178326140v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 61787262151r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ1787262222v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Hoogstraat 21793264117v
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Hoogstraat 41794264183v
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Rapenburg 71794264185r
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Havenplein 201794264192v
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsmakoper hof met zomerhuisFranekereind NZ1778259127v
FREERKS, WIEGER Wyger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
FREERKS, IETJE Yttje Fredriks koper Lanen 151787262221v
FREERKS, ANTJE Antie Fredrix verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 1a1691242351v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen mr. Claas Fredrix verkoper Spekmarkt1604228404r
FREERKS, ENGELweduwe Engel Fredrix naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1603228378v
FREERKS, SALOMONde andere kamer of woning van de verkoper Salamon Fredrix , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 15achter16832422v
FREERKS, SALOMON Salamon Fredrix verkoper Schritsen 15achter16832422v
FREERKS, SALOMON Salomon Fredrix verkoper van 2/3 Grote Ossenmarkt 1a1691242351v
FREERKS, SIKKE Sicco Fredrix medicinae doctorverkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 1a1691242351v
FREERKS, TJERK Tjerk Fredrix , c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 71171924652v
FREERKS, WILLEM Willem Fredrix reidmakerverkoper Brouwersstraat 111641234140r
FREERKS, WIEPKJE Wypkjen Fredrix verkoper Schritsen 15achter16832422v
FREERKS, AAFKE Aeff Freecks verwandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
FREERKS, FREERK Freerck Freecks verpachter grond Brouwersstraat 101613229146r
FREERKS, FREERK Freerck Freecks bakkernaastligger ten oosten Brouwersstraat 101613229146r
FREERKS, JAKOB Jacob Freecks bakkerverkoper q.q. Vioolsteeg162523138r
FREERKS, JANKE Jancke Freecks aanhandelaar Both Apothekerstraat 3169324362v
FREERKS, ANTJE Anna Freeckx verkoper Moriaanstraat1634233149r
FREERKS, GEERTJE Geertie Freeckx koper Simon Stijlstraat 31633233123r
, FREERK Freerck Freecrks bakkerverkoper Schoolsteeg WZ163123318v
FREERKS, GEESKE Geeske Freedriks koper Voorstraat 901771257213r
FREERKS, Lammerdina Freedriks koper Franekereind 21803266178v
FREERKS, WIEBE Wybe Freedriks huurder (p.j.)Weverstraat 101766256182v
, MAGDALENA Machtelt Freedrix verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ1604228417v
BRAAM, KLAAS de hof van Claas Freeercx Braamnaastligger ten noorden Zuiderhaven 38166823925ra
BRAAM, KLAAS FREERKSde hof van Claes Freerck Braemsnaastligger ten oosten Droogstraat 91657237131v
FREERKS, AAFKE Aef Freercks koper Achterstraat NZ162823265r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Zoutsloot NZ162423118v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1620230253v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercks naastligger ten oosten Hofstraat NZ1621230264r
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Voorstraat 101168224146va
FREERKS, AALTJEwijlen Aeltie Freercks verkoper Zoutsloot 82oost168224146va
FREERKS, AALTJE Aeltyen Freercks koper Schritsen 181626231141v
FREERKS, AALTJE Aeltyen Freercks koper Schritsen 201626231141v
FREERKS, ANTJE Antie Freercks naastligger ten oosten Franekereind 381629232101v
FREERKS, AUKJE Auck Freercks verkoper hoekhuisFranekereind 401619230170r
FREERKS, BINNE Benno Freercks herbergierverkoper Sint Odolphisteeg OZ161122929v
FREERKS, BINNE Benno Freercks verkoper Brouwersstraat 251612229111v
BRAAM, KLAAS FREERKShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braamnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ169424388v
BRAAM, KLAAS FREERKShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claas Freercks Braamnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ169424388v
FREERKS, KLAASwijlen Claes Freercks verkoper van 1/4 Voorstraat 73achter1614229218r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1667239117r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191667239122r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braem, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1668239127v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191669239180r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmankoper hof met bomen en plantenDroogstraat NZ1669239197v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemkoopmannaastligger ten westen Droogstraat NZ1669239197v
BRAAM, KLAAS FREERKSde hof van Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Droogstraat 91674240154r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181697243314r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181697243315v
FREERKS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Freercks naastligger ten zuiden onbekend OZ162423119v
FREERKS, ENGEL Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ162523194v
FREERKS, ENGELde weduwe van Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1626231106r
FREERKS, FEKKEhuis en kamer gekocht door Fecke Freercks , c.u.naastligger ten oosten* Brouwersstraat 12zuid_achter1668239163r
FREERKS, FLORIS Floris Freercks portierverkoper Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41618230129r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230345r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230348r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230356r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkerkoper huis met een vrije steeg ten zuiden daaraan langs gelegen ([staat: 100 dalers a 30 stuivers])Schoolsteeg WZ162523173v
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41629232103r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 501631232185r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks verkoper Zoutsloot 11620230200v
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper kamerBildtstraat 241621230269v
FREERKS, GABEde nieuw gebouwde kamer van Gabbe Freercks naastligger ten noorden Bildtstraat 15162523177r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks verkoper Bildtstraat 15162523177r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper Lanen NZ1630232133r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper Liemendijk NZ1630232133v
FREERKS, GERBRICHJE Gerbrich Freercks verkoper Schoolsteeg OZ1620230206v
FREERKS, Gosleyk Freercks naastligger ten zuiden* Voorstraat 68162523170r
FREERKS, GOSLINGhet huis van Goslick Freercks* naastligger ten noorden Alemanssteeg ZZ1631232184v
FREERKS, GOSLING Goslick Freercks naastligger ten noorden Alemanssteeg163223361v
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercks koper kamerGrote Kerkstraat 19161122936v
FREERKS, GOSLINGde proclamant Goslyck Freercks , c.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19161122936v
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercks naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 31west1615229280v
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercks naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 27162423110r
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163323399v
FREERKS, GOSLING Goslyk Freercks* bakker (kleinroggen-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west163623412v
FREERKS, Gosslick Freercks naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 271619230193v
FREERKS, HENDRIKJE Hendrickjen Freercks , voor zich en haar drie kinderenverkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freercks koper huis, loods en ledige plaats daar achterLanen 521622230311v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks koper huis, loods en plaatskeLiemendijk WZ1619230180v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 221620230205r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkerkoper huis met kleine plaats ten zuiden, en met twee verhuurde achterkamersNieuwstraat 501621230262v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181621230282r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48162523192v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481626231106r
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r
FREERKS, JAN Jan Freercks smidverkoper Scheerstraat 8oost1613229125v
FREERKS, JAN Jan Freercks , mede voor zijn twee onmondige kinderenverkoper Kerkpoortstraat 431613229134r
FREERKS, JANburgerhopman Jan Freercks verkoper q.q. Schritsen 501617230102v
FREERKS, JAN Jan Freercks naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid162423112r
FREERKS, JANoud burgerhopman Jan Freercks verkoper q.q. Hofstraat 51626231155r
FREERKS, JANoud burgerhopman Jan Freercks verkoper q.q. Hofstraat 31626231155r
FREERKS, JAN Jan Freercks naastligger ten noorden Zuiderhaven 23162723225v
FREERKS, JANde weduwe van Jan Freercks naastligger ten noorden Zuiderhaven 23162823253r
FREERKS, JAN Jan Freercks koper Zuiderhaven ZZ16782415v
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid167924131v
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Ooievaarsteeg167924132r
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. onbekend167924132v
FREERKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Freercks naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11686242159v
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backerverkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 21669239189r
VRIES, JAN FREERKS Jan Freercks Friesnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36163123316v
FREERKS, JANhet huis de Schelvissen van Jan Freercks Moyswartnaastligger ten noorden Zuiderhaven 23in de Schelvissen16242312r
FREERKS, JANKE Jancke Freercks verkoper Both Apothekerstraat 3169324356r
FREERKS, JORIS Joris Freercks Bootshaek, c.u.gewaldige Admiraliteitkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjesKerkpoortstraat 27tuin1667239124r
FREERKS, LAMMERT Lambert Freercks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 41624230375v
FREERKS, LAMMERTde kinderen van Lambert Freercks verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 12162523195r
FREERKS, LUTSKE Lioets Freercks naastligger ten oosten Heiligeweg 401626231115v
FREERKS, RITSKE Ritscke Freercks schipper (veer-)koper huisKerkpoortstraat 391614229197r
FREERKS, RITSKE Ritske Freercks verkoper Bildtstraat 12161222972v
FREERKS, SIEDS Syds Freercks , c.u.koper huisHoogstraat 281668239176r
FREERKS, SIETSE Sydse Freercks naastligger ten westen Molenpad 81667239116v
FREERKS, SIETSKE Sytscke Freercks koper hof met bomen en plantenAchterstraat NZ16992441v
FREERKS, SIETSE Sytze Freercks eiser en winnaar Zoutsloot NZ162423111r
FREERKS, THOMAS Thomas Freercks bewoner Voorstraat 52west162423129r
FREERKS, TRIJNTJE Trijn Freercks aanhandelaar Nieuwstraat 481620230240v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freercks koper huis met de loods, put, bak alsmede schuur daarachter, ten noorden strekkende tot aan de straat toe enZoutsloot162923282r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkernaastligger ten oosten Lanen 301626231159r
FREERKS, WIGBOLDde weduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Schritsen 27162923297r
FREERKS, WIGBOLDweduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Lanen 36163223347v
FREERKS, WIGBOLDweduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Schritsen 27163223347v
FREERKS, IEPKJE Ypke Freercks verkoper Voorstraat 9161723096v
FREERKS, IEPKJE Ypke Freercks verkoper Noorderhaven 50161723097r
FREERKS, IEPKE Ypke Freercks herbergierkoper schuur of stalLombardstraat168524272r
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 221635233170r
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 181631232166v
FREERKS, AALTJE Aeltie Freerckx , voor zich en haar kindverkoper Schritsen 201631232166v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Freerckx naastligger ten noorden Voorstraat 711630232157r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerckx Braemkoper huis, zomerkeuken, ledige plaats, brouwerij, mouterij, hof met bomen en plantenVoorstraat 14164823626r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerckx Braem, c.u.koper huis en houtstek, strekkende van de Noorderhaven tot achter aan de DroogstraatNoorderhaven 631652236210r
FREERKS, GABE Gabbe Freerckx koper huis waar de Vergulde Zon uitsteektBildtstraat 13de Vergulde Zon1633233127r
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerckx verkoper Lanen 521633233127r
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Heemert [staat: Hemeert]verkoper Havenplein 51647235245v
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Hemertverkoper Scheerstraat 11164923675v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerckx verkoper Noorderhaven 331630232150r
FREERKS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Freerckx verkoper Zoutsloot NZ1635233170v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper Karremanstraat 231600228202r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat1602228302r
FREERKS, AALTJE Aeltie Freercx naastligger ten oosten Hofstraat NZ163323395r
FREERKS, ARJENde schuur van Arien Freercx naastligger ten westen Zuiderhaven 6164323550r
BRAAM, KLAAS FREERKShuis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braemnaastligger ten oosten* Voorstraat 12achter1662238152v
FREERKS, KLAASmr. Claes Freercx naastligger ten zuiden Lanen 801598228109r
FREERKS, KLAASmr. Claes Freercx naastligger ten noorden onbekend1599228144v
FREERKS, KLAASwijlen Claes Freercx verkoper van 1/3 Voorstraat 48161122967r
FREERKS, KLAASde ledige plaats van Claes Freercx houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot ZZ164323560v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braamnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237238r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191644235151r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braem, c.u.houtkoperkoper hofZuiderhaven ZZ165623792r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1657237132r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 19166023835v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braem, c.u.geniaarde koper Zuiderhaven 18166123877v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemkoper Westerstraat 11663238174r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freercx Braemnaastligger ten noorden ten noorden van Harlingen1681241164v
FREERKS, KORNELISwijlen Cornelis Freercx aanhandelaar Lanen159722863r
FREERKS, KORNELISwijlen Cornelis Freercx verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229139v
FREERKS, KORNELISwijlen Cornelis Freercx verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter1613229139v
FREERKS, DOOITSE Doytse Freercx verkoper q.q. Karremanstraat161222977r
FREERKS, Edgie Freercx koper Schritsen 581618230118r
FREERKS, ELBERT Elbert Freercx timmerman (huis-)huurder (p.j.)Herenwaltje 151687242177v
FREERKS, FREERK Freerck Freercx , de jongekoper huisHoogstraat 281635233174r
FREERKS, FREERK Freerck Freercx wever (linnen-)verkoper Moriaanstraat 12164323581r
FREERKS, FREERK Freerck Freercx verkoper Rapenburg1658237170v
FREERKS, GOSLING Goslick Freercx naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191613229170r
FREERKS, GOSLING Goslick Freercx naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 271615229253v
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercx naastligger ten noorden Alemanssteeg1613229125r
FREERKS, GOSLING Goslyck Freercx verkoper Grote Kerkstraat 191629232100v
FREERKS, Gryedt Freercx verkoper Kerkpoortstraat1599228163v
FREERKS, GRIETJE Gryet Freercx koper Kerkpoortstraat159722850r
FREERKS, JETSKE Iets Freercx verwandelaar Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
FREERKS, JAN Jan Freercx smidnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181615229245v
FREERKS, JAN Jan Freercx schoenmaker (mr. -)koper [schoenmakers]perk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuisjeZoutsloot 1165523745r
FREERKS, JAN Jan Freercx naastligger ten zuiden onbekend165623766v
FREERKS, JAN Jan Freercx verkoper q.q. Sint Odolphisteeg1681241167v
FREERKS, JAN Jan Freercx verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
FREERKS, JAN Jan Freercx gecommitteerde onbekend OZ1682241190v
FREERKS, JAN Jan Freercx zeevarendeverkoper Vijver 101699243393v
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercx Backerkoper huisHoogstraat 43166323816ra
FREERKS, JETSKE Jets Freercx aanhandelaar Franekereind 211602228315r
FREERKS, MAGDALENA Machtelt Freercx koper Romastraat159722837r
FREERKS, RINTJE Reyntien Freercx aanhandelaar nieuw huisZoutsloot NZ1598228117r
FREERKS, RITSKE Ritscke Freercx verkoper Kerkpoortstraat 391615229252v
FREERKS, RITSKE Ritske Freercx koper provisioneel houtstekHoogstraat 27161222977v
FREERKS, RITSKE Ritske Freercx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 411615229273v
FREERKS, RITSKE Ritske Freercx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41161623039v
FREERKS, ROELOF Roeloff Freercx tromslagernaastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ1663238180v
FREERKS, ROELOFwijlen Roeloff Freercx verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter166523925v
FREERKS, SIEDS Sieds Freercx koper huis met een vrije uit- en ingang westwaarts naar het KarrepadMolenpad 61662238143r
FREERKS, SIETSKE Sydts Freercx koper Zoutsloot 1001614229213v
FREERKS, SIEDSde voorkinderen van wijlen Syts Freercx verkoper van 1/2 Hoogstraat 28168024129va
FREERKS, SIEDSwijlen Syts Freercx verkoper van 1/2 Hoogstraat 28168024129va
FREERKS, TRIJNTJE Trijn Freercx koper Grote Kerkstraat 28een_achter161623049r
FREERKS, Goytien? Freercxs koper kamerOosterkeetstraat 61605228453v
FREERKS, JAKOB Jacob Freericx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181618230133r
FREERKS, AALTJE Aaltje Freerks koper Lanen 66achter181026929r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaverkoper Voorstraat 201730247365v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaontvanger 1 jaar huur Voorstraat 201731247386r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaverkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6175625447v
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltingekoper Nieuweburen 251724246194v
SCHELTINGA, ANTJE FREERKS Anna Freerks Scheltingakoper Brouwersstraat 22176125596r
FREERKS, ANTJE Antje Freerks verkoper Rommelhaven 18drie_achter173224871v
FREERKS, ANTJE Antje Freerks verkoper Hoogstraat 41781260150v
FREERKS, ANTJE Antje Freerks koper Karremanstraat 61784261153v
WIJNGAARD, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Hoogstraat 101704244242v
WIJNGAARDEN, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Hoogstraat 101704244242v
WIJNGAARD, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARDEN, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
FREERKS, AREND Arent Freerks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Kerkpad 11763255207v
FREERKS, AREND Arent Freerks , c.u.huurder Kerkpoortstraat 691765256114r
FREERKS, BAUKEwijlen Bauke Freerks erflater Schritsen 21809268251v
FREERKS, BINKE Bente Freerks schipper (smak-)verkoper van 1/3 Noordijs 8173524942v
FREERKS, BINKEwijlen Bente Freerks schipper (smak-)koper Zoutsloot 56173524960v
FREERKS, LIJSBETde kinderen van wijlen Bettje Freerks verkoper Hofstraat 19west1791263310v
FREERKS, Blijde Freerks huurder Heiligeweg 681785261265v
FREERKS, BOTE Bote Freerks naastligger ten noorden Jekelsteeg 11742250238v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks molenaar (hout-)koper huis (met een vrij in- en uitgang in de steeg naar achteren lopende tot in de Molenstraat langs de naastligger ten oosten)Brouwersstraat 21174525157r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter1747251181r
FREERKS, KLAAS Claas Freerks naastligger ten oosten Brouwersstraat 21175625442v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks molenaar (hout-)verkoper Brouwersstraat 21175625442v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks molenaar (hout-)verkoper van 1/2 Tiepelsteeg1762255136v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Freerks verkoper Zuiderpoortsmolen 11786262116r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braamkoopmangeniaarde koper Rozengracht 17166123887r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braamkoper finaal hoekhuisNoorderhaven 6116652392va
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerks Braamkoper finaal koolstek ca. 34 x 39 voet en het gebouw daaropNoorderhaven 5916652392va
FREERKS, KLAASKE Claaske Freerks verkoper Hoogstraat 41781260150v
FREERKS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks verpachter grond ([voor 1/1])Sint Jacobstraat 151613229171r
FREERKS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 151613229171r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks koper door niaar Brouwersstraat 21achter175025279r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks molenaar (hout-)koper Tiepelsteeg1751252105r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1758254172v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braemkoopmankoper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons])ten noordoosten van Harlingen1677240273r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks molenaar (hout-)koper 3/4 huisScheerstraat 61736249114r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks verkoper van 3/8 ten zuiden van Harlingen173925052r
FREERKS, KORNELISwijlen Cornelis Freerks koper Brouwersstraat 41759254186v
FREERKS, EISE Eise Freerks* schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 361793264108v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361805267137v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361810269108r
FREERKS, EISE Eyse Freerks schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 36179826570v
FREERKS, FOEKE Foeke Freerks huurder Noordermolen 1175325390v
FREERKS, FOKKE Fokke Freerks huurder Voorstraat 89twee_achter17632566r
FREERKS, FREERKwijlen Freerk Freerks waker (gezworen -)verkoper Weverstraat ZZ166423826va
FREERKS, FREERK Freerk Freerks Liouchterkoper 1/2 van 2 kamersWeverstraat166123882v
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks koper Both Apothekerstraat 2173224871r
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks verkoper Both Apothekerstraat 2176125585v
FREERKS, GEESKE Geeske Freerks naastligger ten oosten Voorstraat 841807267334v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 901798265112v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Grootverkoper Voorstraat 901798265112v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Grootverkoper Brouwersstraat 121806267267v
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks verkoper Peterseliestraat1622230315v
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks koper 1/2 windmolen, genaamd de Zuiderpoortsmolen, huis, paard, kar en 2 zeilen uitgezonderd het wagenhuisZuiderstraatde Zuiderpoortsmolen1672240108v
FREERKS, Gerbrich Freerks koper Peterseliestraat1622230315v
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Griet Freerks Scheltingakoper Zoutsloot 42172824780r
FREERKS, GRIETJE Grietie Freerks naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101736249152r
FREERKS, GRIETJE Grietie Freerks , c.s.huurder Grote Ossenmarkt 10173925066r
FREERKS, GRIETJE Grietje Freerks verkoper Hoogstraat 41781260150v
FREERKS, GRIETJE Grytje Freerks verkoper Moriaanstraat 10achter174025094r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Zoutsloot 201740250132r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltinga, zelf handelend wegens absentie van haar manverkoper van 1/4 Noordijs 41741250155r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)geniaarde koper Lanen 441730247335v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)naastligger ten westen Lanen 441730247335v
FREERKS, HEINburgersergeant Hein Freerks timmerman (mr. -)koper huisRozemarijnstraat 11737249211r
FREERKS, HEIN Hein Freerks naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 31737249220r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)koper huisLanen 93174025090r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)verkoper Lanen 421740250123v
FREERKS, HEIN Hein Freerks , c.s.naastligger ten zuiden Hoogstraat 21740250127v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (huis-)koper huisLanen 30174325114v
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)koper door niaar huis met een uitgang naar het noorden in de steegTiepelsteeg1746251145r
FREERKS, HEIN Hein Freerks naastligger ten westen Tiepelsteeg1746251145r
FREERKS, HEIN Hein Freerks timmerman (mr. -)verkoper Rozemarijnstraat 11746251155v
FREERKS, HEINwijlen Hein Freerks verkoper Lanen 301755253234v
FREERKS, HERE Herre Freerks , meerderjarig persoonverkoper Hoogstraat 41781260150v
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
FREERKS, IJSBRAND Isbrand Freerks koper huis, achterkeuken en loods, strekkende van voren de straat af tot achter aan het huis van de erven van Isbrant PitersVoorstraat 331626231127v
FREERKS, IJSBRAND Isbrant Freerks verkoper Lanen 52162523179r
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Scheltingalijnslagergeniaarde koper van 1/2 Liemendijk 31759254237v
SCHUURMAN, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Schuurmanlandopzichterkoper Hondenstraat 81790263205v
SCHUURMANS, JAKOB FREERKSwijlen Jacob Freerks Schuurmanserflater Hondenstraat 8180126632v
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacobus Freerks Scheltingakoopmankoper deftig huisNoorderhaven 211758254157v
FREERKS, JAN Jan Freerks schoenmakerkoper schoenmakersperkZoutsloot 11663238196r
FREERKS, JAN Jan Freerks molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
FREERKS, JAN Jan Freerks eigenaar van 1/2 Zuiderpoortsmolen 11738249263v
FREERKS, JANwijlen Jan Freerks verkoper Moriaanstraat 10achter174025094r
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkergeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
FREERKS, JAN Jan Freerks , c.s.eigenaar van 1/2 Zuiderpoortsmolen 11746251155r
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkerkoper huisLanen 87175025250v
FREERKS, JAN Jan Freerks molenaar (hout-)koper woning en weefwinkelTiepelsteeg1751252105r
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkerkoper van 1/2 Zuiderstraat 2175625438v
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkerverkoper van 1/2 Zuiderstraat 2175625449v
FREERKS, JAN Jan Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1758254172v
FREERKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelkerverkoper Lanen 871761255104v
FREERKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelkerverkoper van 1/2 Tiepelsteeg1762255136v
FREERKS, JAN Jan Freerks huurder boven Grote Kerkstraat 421785261285r
FREERKS, JAN Jan Freerks schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 23180726816r
FREERKS, JAN Jan Freerks huurder (p.j.)Zoutsloot 37180826862r
FREERKS, JAN Jan Freerks Portenschipper (oud beurt-)verkoper Noorderhaven 57oost180226656v
REPKO, JAN FREERKS Jan Freerks Repkokoper huisGrote Bredeplaats 171778259122r
FREERKS, JANKE Jancke Freerks koper Herenwaltje 7169324355v
FREERKS, JANKE Jancke Freerks verkoper Romastraat 13170124488r
FREERKS, JANKE Janke Freerks verkoper Herenwaltje 7169424395v
FREERKS, JANKE Janke Freerks verkoper Herenwaltje 71698243369v
FREERKS, JANKEwijlen Janke Freerks verkoper Sint Jacobstraat 15179726535r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermankoper woningWerfpad ZZ1748251244v
FREERKS, JOHANNESwijlen Johannes Freerks verkoper Kruisstraat 1175325380r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks , c.s.naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ178126021v
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks naastligger ten westen Werfpad ZZ178126023v
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermanverkoper van 1/2 Werfpad178126028r
FREERKS, JOUKJE Joukje Freerks koper Rozengracht 28179726541r
FREERKS, LISKJE Lisck Freerks verkoper Noorderhaven 28achter1623230350v
FREERKS, LISKJE Lisk Freerks verkoper Noorderhaven 28achter1623230350r
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjachtkoper woningPoortje 111771257244v
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het geweesen Statenjacht (oud -)verkoper Poortje 111802266170v
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerknechtkoper huis en tuinHeiligeweg 141791263353v
FREERKS, PIER Pier Freerks* naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ179226446v
FREERKS, PIER Pier Freerks , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 161793264159r
FREERKS, PIER Pier Freerks , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 181793264159r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Raamstraat 31801265292r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Schritsen 251801265293r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Lanen 2218012669r
FREERKS, PIERwijlen Pier Freerks verkoper Heiligeweg 141803266267r
FREERKS, PIER Pier Freerks Freerkstimmerknechtverkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
FREERKS, PIETER Pieter Freerks verkoper Zuiderhaven 36oost1741250206v
FREERKS, PIETER Pieter Freerks , c.u. en c.s.huurder Zuiderhaven 36oost1742250223r
FREERKS, PIETER Pieter Freerks molenaar (hout-)koper huisZuiderstraat 101743250291v
FREERKS, PIETER Pieter Freerks naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter1747251181r
FREERKS, PIETER Pieter Freerks naastligger ten westen Zuiderstraat 12174925224v
FREERKS, PIETER Pieter Freerks schipper (trekveer-)koper door niaar drogerij en kamerBrouwersstraat 21achter175025279r
FREERKS, PIETER Pieter Freerks molenaar (hout-)naastligger ten oosten Brouwersstraat 21175625442v
FREERKS, PIETER Pieter Freerks molenaar (hout-)verkoper Brouwersstraat 21175625442v
FREERKS, PIETER Pieter Freerks naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12176425626v
FREERKS, PIETER Pieter Freerks , meerderjarig jongmanverkoper Hoogstraat 41781260150v
FREERKS, PIETERde weduwe van Pieter Freerks naastligger ten zuiden Zuiderstraat 121781260161v
FREERKS, PIETERde weduwe van Pieter Freerks naastligger ten zuiden Zuiderstraat 121782260198r
FREERKS, PIETER Pieter Freerks , c.s.naastligger ten westen Hoogstraat 35178326165v
FREERKS, PIETER Pyter Freerks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ173124824v
FREERKS, PIETER Pyter Freerks , c.s.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19175025277v
FREERKS, PIETER Pyter Freerks , c.s.naastligger ten westen Brouwersstraat 21achter175025279r
FREERKS, PIETER Pytter Freerks molenaar (hout-)koper Brouwersstraat 21174525157r
FREERKS, RITSKEde weduwe van Ritscke Freerks naastligger ten westen Zuiderstraat1619230165r
FREERKS, ROELOF Roeliff Freerks verkoper q.q. Kruisstraat NZ165523752v
FREERKS, ROELOF Roeloff Freerks , c.u.koper kamerGrote Kerkstraat 19166023839v
FREERKS, ROMKJE Romkje Freerks verkoper Vijverstraat 2117562545r
FREERKS, ROMKJEwijlen Romkje Freerks verkoper Grote Bredeplaats 12177325866r
FREERKS, ROMKJEwijlen Romkje Freerks verkoper Hondenstraat 5oost177325866r
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybrand Freerks de Grootstoeldraaier (mr. -)koper huisHavenplein 26178626293v
FREERKS, SIEBREN Sybren Freerks naastligger ten oosten Noorderhaven 161770257156v
FREERKS, SIEBREN Sybren Freerks naastligger ten oosten Noorderhaven 161773258108r
FREERKS, SIEBREN Sybren Freerks naastligger ten oosten Noorderhaven 161775258225r
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybren Freerks de Grootstoeldraaier (mr. -)koper huisNoorderhaven 181755253214r
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybren Freerks de Grootnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 151781260116r
FREERKS, SIEDS Syds Freerks koper kamerZuiderhaven ZZ166723979r
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sydske Freerks Diklandverkoper Bildtstraat 17176025533r
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks koper van 1/2 Voorstraat 611691242369r
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper Achterstraat NZ17272473r
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Diklandkoper Bildtstraat 17175725484v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper van 1/2 Lanen 71172724710r
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper van 1/2 Voorstraat 61172724712v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Hingstverkoper q.q. Voorstraat 61172724712v
FREERKS, TEETSKE Taetske Freerks verkoper Franekereind 29oost173925022v
FREERKS, TJEERD Tieerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 91733248280r
FREERKS, TJEERD Tjeerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 9172724747v
FREERKS, TJITSKE Tjetske Freerks huurder bovenkamer (p.j.)Hondenstraat 3west1734248296r
FREERKS, TJITSKE Tjietske Freerks verkoper Lanen 30174325114v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks naastligger ten westen Achterstraat NZ163223364v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks verkoper Franekereind 151717245293r
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks verkoper van 1/3 Noordijs 8173524942v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks verkoper van 2/9 Zoutsloot 56173524960v
FREERKS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Freerks erflater Brouwersstraat 19175025277v
FREERKS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Freerks erflater Brouwersstraat 21achter175025279r
KROON, TRIJNTJE FREERKS Trijntie Freerks Kroonkoper Brouwersstraat 21achter1747251181r
FREERKS, TRIJNTJE Trijntje Freerks huurder (p.j.)Both Apothekerstraat 91770257155v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntje Freerks , minderjarige ongehuwde dochterverkoper Hoogstraat 41781260150v
FREERKS, WILLEM Willem Freerks koper huis met ledige plaats ten oostenBrouwersstraat 11163823465r
FREERKS, WIEBE Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 61779259177r
FREERKS, WIETSKE Wytske Freerks verkoper van 1/4 Noorderhaven 391702244162r
FREERKS, IEME Yeme Freerks koopmanverkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter173524969r
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 791745251105v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Droogstraat 271745251105v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 831745251105v
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Noorderhaven 791763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Noorderhaven 811763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Zoutsloot 261763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 2/64 Noorderhaven 831763255238r
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingakoper William Boothstraat 51757254111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingakoper Scheffersplein OZ1757254111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingaverkoper Scheffersplein OZ1758254132v
FREERKS, IEPKE Ypke Freerks verkoper Nieuwstraat1689242297v
FREERKS, KLAAShet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerkx naastligger ten noorden Zuiderhaven 14169324337v
FREERKS, JANKE Janke Freerkx koper Herenwaltje 9169324314r
FREERKS, ANNE Anne Freerx naastligger ten westen Hofstraat161222982v
FREERKS, ANTJE Antje Freerx koper Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
FREERKS, BAUKE Bauke Freerx naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271642234165r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 8-00-00 CGZuiderplein 1het Nieuw Kasteel1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 6-00-00 CGZuiderhaven ZZ1675240193r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claas Freerx Braemkoopmankoper grondpacht van 0-10-08 CGSimon Stijlstraat 31675240193r
FREERKS, KLAASwijlen Claes Freerx eigenaar van 1/2 van 1/2 Voorstraat 73achter1602228319r
FREERKS, KLAAS Claes Freerx naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1657237126r
FREERKS, KLAAShet huis van Claes Freerx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281676240245r
FREERKS, KLAAStuin en pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten noorden Zuiderhaven 61692242405v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten oosten Zuiderhaven 61692242405v
FREERKS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Freerx naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6169224324r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braamnaastligger ten noorden Lanen 9oost1683241261v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1644235126r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemhoutkoperkoper 1/2 huis met mouterij en een ledige plaatsZuiderhaven ZZ1657237103r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemnaastligger ten westen Droogstraat NZ1658237176ar
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemhoutkoperkoper huis met loods en plaats en een hof met kruidentuin erachterZuiderhaven ZZ1662238129r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braemkoopmanverkoper Grote Werf 2noord1669239193v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.koper 1/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167124046r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem, c.u.eigenaar van 2/3 Midlumerlaan167124046r
BRAAM, KLAAS FREERKSde erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braemnaastligger ten noorden Zuiderhaven 181695243126v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Bramius, c.u.houtkoperkoper hof groot 3 plaatsen, met prieel, bomen, planten en 2 ingangenDroogstraat 131642234180v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170724519v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170824563r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
FREERKS, EVERT Ewert Freerx Hinghstkoopmankoper huisNoorderhaven 471695243172r
FREERKS, FEKKEgrondpacht uit een kamer, loods en plaats achter het pas gekochte huis van Fecke Freerx eigenaar perceel Brouwersstraat 12zuid_achter1674240153r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakkernaastligger ten westen onbekend1641234133r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u.koper huisMoriaanstraat 121641234144v
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u.koper ledige plaats of huisstedeonbekend1644235103v
FREERKS, FREERKwijlen Freerk Freerx koper onbekend1641234153r
FREERKS, FREERKde kinderen van wijlen Freerk Freerx verkoper Rapenburg ZZ16652391ra
FREERKS, FREERKwijlen Freerk Freerx verkoper Havenplein 2216652391ra
FREERKS, GABE Gabbe Freerx , e.a.naastligger ten westen Zoutsloot 301641234132r
FREERKS, GABEwijlen Gabbe Freerx verkoper Bildtstraat 131642234165v
FREERKS, GABE Gabbe Freerx naastligger ten westen Zoutsloot 301650236141r
FREERKS, GATSE Gatse Freerx koopmanverkoper q.q. Voorstraat 651705244297r
FREERKS, GERBEN Gerben Freerx , c.soc.koper door niaar wagenhuisZuiderstraat1672240110v
FREERKS, GERRIT Gerrit Freerx koper huisZuiderhaven 311706244316v
FREERKS, GERRIT Gerrit Freerx naastligger ten zuiden Zuiderhaven 291717245301r
FREERKS, GERRIT Gerrit Freerx naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1172024687v
FREERKS, GERRIT Gerrit Freerx verkoper Zuiderhaven 311723246172r
FREERKS, GRIETJE Grietje Freerx verkoper ten zuiden van Harlingen172724737v
FREERKS, GRIETJE Gryttie Freerx koper Moriaanstraat 11704244250v
FREERKS, HARMEN Harmen Freerx koper kamerSchoolsteeg WZ166723996v
FREERKS, HEIN Hein Freerx timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 42170724533v
FREERKS, HEIN Hein Freerx naastligger ten westen Lanen 44achter1715245236r
FREERKS, Hendrikck Freerx Wilcoll, vrijgezelkoper huisGrote Ossenmarkt 19achter167124069r
FREERKS, IETJE Itie Freerx verkoper Moriaanstraat 121641234144v
FREERKS, JAN Jan Freerx verkoper van 2/10 Zoutsloot 12166623951r
FREERKS, JAN Jan Freerx schoenmaker (mr. -)koper Zoutsloot 131667239109r
FREERKS, JAN Jan Freerx naastligger ten zuiden Zoutsloot 11668239159r
FREERKS, JAN Jan Freerx naastligger ten noorden Zoutsloot 11668239159r
FREERKS, JAN Jan Freerx verkoper Zoutsloot 13167124066r
FREERKS, JAN Jan Freerx , c.u.verkoper Brouwersstraat 19achter167224078v
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 24168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 19168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Molenpad 1168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 15168424215v
FREERKS, JAN Jan Freerx bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41689242271v
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonkoper huis en kamerMoriaanstraat 11704244250v
FREERKS, JAN Jan Freerx varenspersoonverkoper Moriaanstraat ZZ1705244286r
FREERKS, JAN Jan Freerx molenaar (hout-)koper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
FREERKS, JAN Jan Freerx molenaar (hout-)koper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
FREERKS, JAN Jan Freerx koemelkergeniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 17175625437v
FREERKS, JAN Jan Freerx koemelkergeniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 21175625437v
VRIES, JAN FREERKSde erfgenamen van wijlen Jan Freerx de Vriesverkoper Kleine Kerkstraat 181636233181r
FREERKS, JANKE Jancke Freerx koper Zoutsloot 961676240240v
FREERKS, JANKE Jancke Freerx verkoper Nieuwstraat 52168424239v
FREERKS, JANKE Janke Freerx koper Zoutsloot 101702244165r
FREERKS, MARTJEN Martien Freerx verkoper van 1/3 Noordijs 91645235170v
FREERKS, NANNE Nanne Freerx verkoper q.q. Hoogstraat 28168024129va
FREERKS, PIETER Pyter Freerx , c.u.koper huisZuiderhaven 36oost1722246131r
FREERKS, PIETER Pytter Freerx geniaarde koper Zuiderhaven 71642234167v
FREERKS, SIEDSde twee nagelaten kinderen van wijlen Syds Freerx verkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
FREERKS, SIEDSwijlen Syds Freerx verkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
FREERKS, SIETSKE Sydske Freerx verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9achter170024441v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sydske Freerx Hingstkoper Scheffersplein 231703244213v
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx verkoper Moriaanstraat ZZ1663238184v
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167224090v
FREERKS, SIEDSde kinderen van wijlen Sydts Freerx naastligger ten westen Hoogstraat 30167524019va
FREERKS, SIEDSde kinderen van wijlen Sydts Freerx verkoper Kerkpoortstraat NZ167524025va
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerx koper Voorstraat 6116992444v
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerx koper hof of tuin met een zomerhuis en prieelMolenpad 111715245243r
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerx Hingstkoper Noorderhaven 1121704244265v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sytske Freerx Hingstverkoper Noorderhaven 1121705244273v
HINGST, SIETSKE FREERKSde erfgenamen van wijlen Sytske Freerx Hingsthuurder voor 1 jaar Voorstraat 651732248140r
FREERKS, TJEERD Tiard Freerx koper kamerHerenwaltje1613229168r
FREERKS, TJEERD Tjeerd Freerx , c.u.koper kamer en plaats achterGardenierstraat 71722246126r
SWYNSTRA, TJERK FREERKS Tjerk Freerx Swijnstraschooldecaanverkoper q.q. Voorstraat 30170924597v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerx koper Noordijs OZ169424375v
FREERKS, WORP Werp Freerx bakkernaastligger ten oosten Lanen 791664238205v
FREERKS, WORP Werp Freerx* bakkernaastligger ten zuiden Lanen 81achter167024010v
FREERKS, WORPde erfgenamen van wijlen Werp Freerx verpachter grond Lanen 811675240170r
FREERKS, WORPde erfgenamen van wijlen Werp Freerx verkoper Lanen 811675240170r
FREERKS, WIGBOLDwijlen Wigbolt Freerx koper van 1/2 Rozengracht 271631232187r
FREERKS, WIGBOLDhet huis van wijlen Wigbolt Freerx naastligger ten oosten Lanen 30164223519r
FREERKS, WILLEM Willem Freerx naastligger ten noorden Brouwersstraat 13163923474r
FREERKS, WIETSKE Wytscke Freerx , jongedochterverkoper Wortelstraat 13achter167124059v
FREERKS, WIETSKE Wytske Freerx koper huis en tuin alwaar de Grauwe Gans vooraan de gevel is uitgehangenBrouwersstraat 12zuidde Grauwe Gans168524267r
FREERKS, WIETSKE Wytske Freerx verkoper Brouwersstraat 12zuid1689242272v
FREERKS, SIETSKE Zytske Freerx verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
FREERKS, GRIETJE Gryet Freerxs verkoper Lanen 72159722871v
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freerxs koper doorgaand huisLanen 321606228508v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freex Braemkoopmankoper 2/3 van 9 pm greidlandMidlumerlaan167024030v
FREERKS, FREERK Freerk Freex koper provisioneel 1/2 van 2 kamersWeverstraat ZZ16612388va1
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Frercx Braem, c.u.geniaarde koper Noorderhaven 1131652236200r
FREERKS, RITSKE Ritske Frercx naastligger ten noorden Bildtstraat 141605228456r
FREERKS, HISKE Hiske Frerix bruid 1605228476v
FREERKS, MAGDALENA Machtel Frerix koper Romastraat1605228482r
FREERKS, RITSKE Ritscke Frerix koper huisBildtstraat 121604228390r
FRIDSES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Fridses naastligger ten noorden Zoutsloot 1172824795v
FRIDSES, GRIETJE Grietie Fridses koper Heiligeweg 70163323377r
FRIDSES, GRIETJEhet huis van Grietie Fridses naastligger ten noorden Heiligeweg 681652236198v
FRIDSES, GRIETJE Griettie Fridses koper Zuiderhaven 24163823470r
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses verkoper Noordijs 51622230317v
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses koper huis, strekkende van voor de haven tot achter aan de DroogstraatNoorderhaven 291626231118v
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses naastligger ten oosten Noorderhaven 271626231127r
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses naastligger ten westen Noorderhaven 311627231158v
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses naastligger ten westen Noorderhaven 311627231166v
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses naastligger ten oosten Noorderhaven 27162723217v
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses koper Zuiderhaven 24163823470r
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses , c.s.verkoper Zuiderstraat ZZ1647235268r
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164823653r
FRIDSES, HESSEL Hessel Fridses verkoper van 1/3 Zuiderhaven 18164923688v
FRIDSES, HESSELde hof van Hessel Fridses naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164923690r
FRIDSES, HESSELde hof van Hessel Fridses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236138r
FRIDSES, HESSELde kamer van Hessel Fridses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236140r
FRIDSES, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Fridses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1653236224v
FRIDSES, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Fridses naastligger ten oosten Lanen 3516552374v1
FRIDSES, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Fridses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ165523739v
FRIDSES, HESSELwijlen Hessel Fridses verkoper Zuiderhaven ZZ165523748v
FRIDSES, HESSELde erfgenamen van wijlen Hessel Fridses naastligger ten oosten Lanen 35165523749r
FRIDSES, HESSELde plaatsen van Hessel Fridses , c.soc.naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1658237151v
FRIDSES, HESSELwijlen Hessel Fridses verkoper Simon Stijlstraat 51663238179v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses verkoper Liemendijk NZ1695243137r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (huis-)verkoper Zoutsloot 241696243221r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (mr. huis-)koper huisZoutsloot NZ1697243328v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridses timmerman (mr. huis-)aanhandelaar Liemendijk NZ1698243342r
FRIDSES, PIETERde weduwe van Pyter Fridses naastligger ten oosten Zoutsloot 11724246193r
FRIDSES, PIETER Pytter Fridses , c.s.timmermanhuurder (p.j.)Bildtstraat 15168424215v
FRIDSES, PIETER Pytter Fridses timmerman (mr. huis-)koper dwarshuisZoutsloot 24169424378r
FRIDSES, KLAAS Claes Fridzes , c.u.zeevarendekoper kamerBargebuurt WZ1712245182v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend170024473v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1701244111r
FRIDSES, PIETER Pytter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1703244215v
FRIDSES, JARICH Jaerich Friedses , c.u.verkoper Alemanssteeg165623786r
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Fries naastligger ten noorden onbekend166723993v
FRIESES, Martge Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1613229156r
FRIESES, MARTEN Marthen Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat161723077r
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarich Friese naastligger ten westen Anjelierstraat16652392ra
FRIESES, JARICHwijlen Jaarich Frieses verkoper Achterstraat1674240145r
FRIESES, JARICHde weduwe van Jaerich Frieses naastligger ten noorden Liemendijk NZ1675240181r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper Kerkpoortstraat 391619230176r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Kerkpoortstraat 391621230260r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen Franekereind 381626231107v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Franekereind 341626231146r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Franekereind 341626231158r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen Franekereind 381629232101v
FRIESES, JARICHgrondpacht uit het huis van Jarich Frieses eigenaar perceel Weverstraat 151630232129v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper huisVoorstraat 11west1631232173r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Voorstraat 9163123313r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Gardenierstraat ZZ163123313v
FRIESES, JARICHde kinderen van Jarich Frieses verkoper Voorstraat 11west1633233121r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper twee kamer aanelkaarSpinstraat 9west1635233161r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper twee kamer aanelkaarSpinstraat 9oost1635233161r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat WZ1635233165v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper huisLanen ZZ1635233167r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 171635233176r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen Spinstraat 11163723442r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper hoekhuis waarin twee woningenWeverstraat163923486v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 171640234105r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses geniaarde koper Nieuwstraat 36164323570r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper huisBrouwersstraat 5achter164323577v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verpachter grond Ooievaarsteeg164323582v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Weverstraat1644235107v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.koper kamerSpinstraat 9oost1644235122r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Franekereind ZZ1645235192r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen William Boothstraat 271646235232r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker (mr. -)koper 1/3 huisLanen 931651236150r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter1653236231v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakernaastligger ten westen Steenhouwersstraat 61653236240v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Weverstraat1653236246r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen Weverstraat1653236246r
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27165523711v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Achterstraat ZZ165523715v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper kamerOoievaarsteeg WZ165523726v
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19165523744v
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ165523753r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg165623782v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper kamerAchterstraat ZZ165623786v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker (mr. -)koper kamerLiemendijk165623789r
FRIESES, JARICHde koper Jarich Frieses glasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk165623789r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper provisioneel kamerKlaverbladstraat WZ1659237241v
FRIESES, JARICHenige kamers van Jarich Frieses naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271658237247v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg1657237257v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)koper kamer en loods in de oude zoutkeetZoutsloot166023826v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses , c.u.glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot166023826v
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten noorden Kruisstraat NZ166023836v
FRIESES, JARICHgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Jarich Frieses eigenaar perceel Karremanstraat16652396r1
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarich Frieses naastligger ten westen Zoutsloot ZZ166523927r
FRIESES, JARICHde kamer van de weduwe van Jarich Frieses naastligger ten oosten William Boothstraat167124059r
FRIESES, JARICHwijlen Jarich Frieses verkoper Fabrieksstraat1674240142r
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat1674240142v
FRIESES, JARICHwijlen Jarich Frieses naastligger ten oosten Achterstraat1674240145r
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 191675240207v
FRIESES, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Frieses naastligger ten westen Franekereind 36168024125ra
FRIESES, JARICHgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jarich Frieses eigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
FRIESES, JARICH Jarig Frieses protesteert vanwege een hypotheek Nieuwstraat 33164923657v
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarig Frieses naastligger ten noorden Voorstraat 89166323821va
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarig Frieses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166323821va
FRIESES, JARICHde kamer van de weduwe van Jarig Frieses naastligger ten noorden Voorstraat 8916702402r
FRIESES, JARICHde kamer van de weduwe van Jarig Frieses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1681241130r
FRIESES, JARICHde gewezen kamer van Jarig Frieses naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19twee_achter1697243306v
FRIESES, JARICH Jarigh Frieses koper kamerWeverstraat NZ1650236117v
FRIESES, JARICH Jarigh Frieses naastligger ten zuiden Alemanssteeg NZ1654236265v
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarigh Frieses* glasmakernaastligger ten noorden Lanen 861667239112v
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarigh [staat: Haring] Frieses naastligger ten westen Nieuwstraat 14167024029v
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Achterstraat1674240145v
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Spinhuisstraat ZZ1674240146r
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 131674240148r
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 151674240148r
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 111674240148v
FRIESES, JARICHwijlen Jarigh Frieses verkoper Voorstraat 891676240242r
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarigh Frieses naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1681241162r
FRIESES, ROELOFgrondpacht uit het huis van Roeliff Frieses eigenaar perceel onbekend1630232129v
FRIESES, SIKKE Sicke Frieses verkoper ten oosten van Harlingen159722819r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses koper huisKleine Bredeplaats 25159722841v
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses koper kamerSchritsen1598228119av
FRIESES, SIPKEde proclamant Sipcke Frieses , c.u.naastligger ten noorden Schritsen1598228119av
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper Schritsen1598228131v
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
FRIESES, SIEDS Sydts Frieses , althans innocentverkoper Lanen ZZ1635233167r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses naastligger ten noorden Lanen ZZ1630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses , voor zich en haar kinderenverkoper Lanen ZZ1630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses verkoper Lanen ZZ1630232162r
FRIESES, SIPKE Sipcke Friesses naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23159822895v
FRIESES, SIPKE Sipcke Friesses naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23159822896r
FRIESES, SIETSKE Sydts Friesses koper ten noordoosten van Harlingen161723099v
, JARICHde weduwe van Jarigh Frisen naastligger ten noorden Voorstraat 891676240239v
FRIESES, JARICH Jarigh Frises verkoper Fabrieksstraat164823639v
FRIDSES, HESSEL Hessel Fritses verkoper Heiligeweg 581620230233r
, GRIETJE Gryttje Frix verkoper Moriaanstraat ZZ1705244286r
FRIESES, JARICHhet huis van Jarigh Fryeses naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
FRIESES, SIETSKE Sydts Fryeses verkoper Noorderhaven 90161623019r
, ANTJE Antje Funkes verkoper Ooievaarsteeg 151728247145r
, JAN Jan Funkes verkoper Ooievaarsteeg 151728247145r