Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stoknaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)178626257r
WESTRA, HENDRIK J. Henricus J. Westraverkoper q.q. Sint Odolphisteeg 141799265169v
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germanskeurslijfmakerkoper huisBrouwersstraat 81799265186r
NAUTA, MARTJEN J. Martie J. Nautaverkoper Noordijs 41782260254r
OLDAANS, PIETER J. Pieter J. Oldaenskoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 201729247246r
ARJENS, ALBERT Albert Jaanes naastligger ten noorden Nieuwstraat 38175025261v
JEENS, AGE Age Jaans wevernaastligger ten noorden Nieuwstraat 401715245240v
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Brettonhoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 11747251189v
JARICHS, MURKJE Murkjen Jaarigs verkoper Lammert Warndersteeg 9174925245r
JARICHS, PIERburgemeester Pier Jaarigs Bettonverkoper q.q. Hondenstraat 817322485ra
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhoovenkoper Gardenierstraat NZ1800265275v
JAKOBS, GEERTJEwijlen Geurtie Jaccobs verkoper Kerkpoortstraat NZ168224149ra
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopmanverkoper q.q. ten oosten van Harlingen1796264361r
JAKOBS, PIEKE Pyke Jackes matroos (jonggezel -)koper huisWerfpad173224873r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles koper Noorderhaven 112achter1640234113v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 31658237159v
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles koper Grote Kerkstraat 14achter1803266278r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles verkoper Heiligeweg 111806267281r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacob Bangacrediteur (triumphant) Voorstraat 52oost1614229195r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBSwijlen Christiaen Jacob van der Voordaverkoper Schritsen 211633233118v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacob secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Noorderhaven 721687242207r
BANGA, RINSKE JAKOBS Rints Jacob Bangaverkoper Heiligeweg 38161122959r
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Siouck Jacob Bangacrediteur (triumphant) Voorstraat 52oost1614229195r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , c.u.scheepstimmermankoper huisRomastraat 4oost1661238110v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Bangaapothekerkoper hof met alle toebehorenFranekerpoort (gebied)1654236262v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Banga, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1654236274v
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrandverkoper Drie Roemersteeg OZ171924644v
BRAAM, JAKOBS [niet ingevuld] Jacobs Braamkoper door niaar huisSint Odolphisteeg 11705244274r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkopergeniaarde koper Hoogstraat 11781260154v
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 761783261115r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperkoper Noorderhaven 781783261115r
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 761791263330v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoperverkoper Noorderhaven 781791263330v
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ1721246106v
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 611662238135r
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs huurder Grote Kerkstraat 2517962652r
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisVijver 71687242200r
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31695243161v
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwardennaastligger ten oosten Franekereind 26166923936ra
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 17165923810r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs eerdere bewoner Bildtstraat 191676240229v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat NZ168424221r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid (mr. -)koper huisAchterstraat 2168424221v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten westen Achterstraat ZZ1692242396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor1738249231r
JAKOBS, ABEde erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor1751252131v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 171662238138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 171664238204v
JAKOBS, ABEde smederij gebruikt door Abe Jacobs smidnaastligger ten oosten Achterstraat 51686242113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid (mr. ijzer-)koper huis en smederijZuiderstraat 81724246190r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs huurder voor 7 jaren Zuiderstraat 311724246198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor1736249137r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs bakker (koek-)huurder Voorstraat 731618230150r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.)Rommelhaven 161766256191r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 591650236133v
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocqkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 451617230101r
JAKOBS, AAGJE Aecht Jacobs bruid 1601228264v
JAKOBS, AAFKE Aeff Jacobs bruid 1602228306r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Noorderhaven 601612229121v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat1614229215r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat1614229226r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven NZ16152309v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 91161623033r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 21705244304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1170724518v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 11710245105v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouwkoper Voorstraat 75achter162823272v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Voorstraat 751630232160r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs geniaarde koper Both Apothekerstraat 31701244121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 21701244133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Grote Kerkstraat 181702244170v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Rozengracht 18achter172024679r
JAKOBS, AAFKEwijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18172024687r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Zuiderhaven 131631232170v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Hoogstraat 291633233111r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Romastraat NZ1633233112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs* verkoper Droogstraat 411641234128r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 171698243334v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Blindemanssteeg170724527r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 71723246179v
JAKOBS, AALTJEwijlen Aeltie Jacobs verkoper van 16/32 Zoutsloot 891748251239v
JAKOBS, AALTJE Aeltien Jacobs koper onbekend163723423v
JAKOBS, AALTJE Aeltje Jacobs koper Zoutsloot 891730247302v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisVijver 71682241224v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 51686242105v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper woning of kamerSint Christoffelsteeg WZ1691242354v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd wordenLammert Warndersteeg 101692242382r
JAKOBS, AARTmr. Aert Jacobs naastligger ten westen Lanen 91692242402r
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 75169124222ra
JAKOBS, AARTvroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijver 5169424375r
JAKOBS, AARTvroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 31695243145r
JAKOBS, AGE Age Jacobs pannenbakkerverkoper Schritsen 181746251129r
JAKOBS, AGE Age Jacobs meesterknechthuurder huis Rozengracht 131746251138r
JAKOBS, AGE Agge Jacobs verkoper q.q. Voorstraat 56oost1626231155v
JAKOBS, AUKJE Akke Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs , c.u.verkoper Bildtstraat 41661238103r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs koper kamerHofstraat 41166823927ra
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoetenonbekend1599228179v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Klaverbladstraat 191612229102r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230203v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230214v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.koper schuurBildtstraat 41658237161r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper kamerKerkpad WZ1681241163v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs kosterkoper huisKerkpad 181682241190r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Kerkpad 201682241213v
JAKOBS, ALBERTde weduwe van Albert Jacobs kosternaastligger ten oosten onbekend1705244269v
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs koster van de grote kerkverkoper Hofstraat 41170724538v
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs* kosterverkoper Kerkpad 20171924640r
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs verkoper Kerkpad 18172024676v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs wever (damast-)verkoper Schritsen 481732248126v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper door niaar huisBrouwersstraat 1173524977v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1173524977v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 11737249175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs* naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter1742250226v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 3175225323v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)koper door niaar huisRomastraat 13176125575r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)verkoper Romastraat 13176125584v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.huurder Grote Kerkstraat 31west176425640v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Franekerpoort (gebied)1770257175v
KOSTER, ALBERT JAKOBSde weduwe van Albert Jacobs Costernaastligger ten oosten Vianen ZZ172724724v
JAKOBS, ALBERTburgervaandrig Albert Jacobs Noordgafabrikantkoper woningGardenierstraat 21755253203r
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenverkoper q.q. Lanen 391617230101v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 81620230247v
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Bergschipperhuurder (p.j.)Schritsen 251801265293r
JAKOBS, OUTGER Alger Jacobs , voor zich en voor zijn moederverkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs smid (mr. ijzer-)geniaarde koper Lombardstraat 1175025253v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 401754253132v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs smid (mr. ijzer-)koper huisHoogstraat 401754253148r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Hoogstraat 401754253148r
JAKOBS, ALLEwijlen Alle Jacobs verkoper Hoogstraat 381771257204r
JAKOBS, ALLEwijlen Alle Jacobs verkoper Hoogstraat 401771257205r
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 1815972282r
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs verkoper onbekend1600228227v
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs naastligger ten westen Voorstraat NZ1601228257r
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend1604228414v
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs verkoper Hoogstraat 21606228516v
JAKOBS, ALLERTwijlen oud burgemeester Allert Jacobs eerdere bewoner Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
JAKOBS, ALLERToud burgemeester Allert Jacobs naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 401737249169r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs schipperkoper huis met alle gereedschappen vandienGrote Bredeplaats 25west1605228486v
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevelsZuiderhaven 33161222993r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevelsGrote Ossenmarkt 2161222993r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevelsZuiderhaven 35161222993r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevelsZuiderhaven 37161222993r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 391614229229r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs verkoper Zuiderhaven 33161623045r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs verkoper Grote Ossenmarkt 2161623045r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs verkoper Zuiderhaven 35161623045r
JAKOBS, ANDRIESmr. Andries Jacobs verkoper Zuiderhaven 37161623045r
JAKOBS, ANDRIESwijlen Andries Jacobs koper Oosterkeetstraat1620230244r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 55west1663238185r
JAKOBS, ANDRIESwijlen Andries Jacobs schipper (wijd-)verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
JAKOBS, ANTJE Anke Jacobs koper Noorderhaven 27162823258v
JAKOBS, ANTJE Anke Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat 81724246190r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs bruid 1604228388v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs eerdere eigenaar Hoogstraat 21606228516v
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 111629232114r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs koper Hoogstraat 141630232115r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs koper Rommelhaven 91630232115r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangalakenkoperkoper 1/6 hoekhuisFranekereind 15161222999r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangageniaarde koper ([staat: Anna Jacob Banga dr.])Voorstraat 191613229131r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangaverkoper Lammert Warndersteeg162523166r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangakoper huis of woningDroogstraat 571635233167v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangaverkoper Droogstraat 57164223524v
BANGA, ANTJE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banggaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs bruid 1602228311v
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs koper finaal Gardenierstraat1603228348v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend163223343v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anne Jacobs Bangakoper kamer met het eigendom van de oisdrup en de halve muurLammert Warndersteeg161723097v
VLIET, ANNE JAKOBS Anne Jacobs Vlietschipper (wijd-)verkoper van 1/5 Hoogstraat 19168224154va
VLIET, ANNE JAKOBSwijlen Anne Jacobs Vlietschipper (wijd-)verkoper Havenplein 18west168424256r
JAKOBS, ANSKEwijlen Ansche Jacobs schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Schritsen 54167924155v
JAKOBS, ANSKJE Ansck Jacobs koper provisioneel Heiligeweg 341604228408v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.u.koper tichelwerk met over, loodsen, vormerskamer, veintehuys, steenplaatsen etc.ten zuiden van Harlingen165623763v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.u.koper 6 pm landten zuiden van Harlingen165623794r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmermankoper huisDrie Roemersteeg166123874r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
JAKOBS, ANSKEtimmerwerf van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ1664238208r
JAKOBS, ANSKEde timmerwerf en land van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen166623910ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen166623910ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen166823929va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 61167224011va
JAKOBS, ANSKEwijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5168424243v
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersumkoper 9 pm 11 einsen 3 roeden en 4 voeten greidland (per pm)ten noordoosten van Harlingen1662238140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u.naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen1662238140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersumaanhandelaar 4 pm landten noordoosten van Harlingen166823930ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersumverwandelaar ten noordoosten van Harlingen166823930ra
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Zeilmakersstraat 131807267293r
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 13181026931r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Gardenierstraat1615229242v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Franekereind 61641234130v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rozengracht 231646235196r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Heiligeweg 46een_achter1647235241v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper 1/2 huisGrote Bredeplaats1657237116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats1657237116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat1662238146r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Blindemanssteeg167124058v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs geniaarde koper Rapenburg 6west168024167r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ168024195v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rapenburg 10west1688242261r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Heiligeweg ZZ1690242338r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 34170024448r
JAKOBS, ANTJEwijlen Antie Jacobs erflater Noorderhaven 60170024463v
JAKOBS, ANTJEgrondpacht uit het huis van Antie Jacobs eigenaar perceel Hondenstraat 9170824553r1
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Lombardstraat 81715245248r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs huurder Voorstraat 62171924646r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper huisZuidersteeg 111724246189r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Bargebuurt WZ173524953r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Vijverstraat 141736249150r
JAKOBS, ANTJEwijlen Antie Jacobs koper Voorstraat 57174025098r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Vijverstraat 221742250267r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Brouwersstraat 4174425148v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Lanen 131754253194r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , minderjarigeverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Donckerkoper kamerNoorderhaven 28achter1659237207v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Donckernaastligger ten westen Noorderhaven 28achter1659237207v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jacobs Donckernaastligger ten noorden Voorstraat 911733248237r
JAKOBS, ANTJEwijlen Antie Jacobs Forsenburghverkoper Lanen 22166223813va
JAKOBS, ANTJEwijlen Antie Jacobs Vorssenborgherflater Zuiderhaven 77oost168024122ra
JAKOBS, ANTJEwijlen Antie Jacobs Vorzenborgerflater Voorstraat 63167924116va
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 27174525156r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , mediante patreverkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , minderjarigverkoper van 1/2 Lanen 351751252109v
JAKOBS, ANTJEminderjarige Antje Jacobs koper door niaar huis met weefwinkel, plaatsje en tuinHeiligeweg 3175625431v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Brouwersstraat 41759254186v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs koper Kerkpoortstraat 671775258235r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 131775258240r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Vijverstraat 141778259132r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs koper Sint Jacobstraat 141781260148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 31782260222r
JAKOBS, ANTJEwijlen Antje Jacobs verkoper Sint Jacobstraat 14179726533r
JAKOBS, ANTJEmeerderjarige vrijster Antje Jacobs koper huisGrote Kerkstraat 171809268327v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs huurder Grote Kerkstraat 171809268327v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BROUWER, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Brouwerverkoper Hoogstraat 391794264174v
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhoutkoper Zeilmakersstraat 131782260193v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Zoutsloot 81634233149v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Jan Ruurdstraat 51635233161v
JAKOBS, APOLLONIA Apollonia Jacobs koper Kerkpoortstraat 511734248295r
JAKOBS, APOLLONIA Apolonia Jacobs koper door niaar Romastraat NZ1733248261r
JAKOBS, ARJEN Ariaen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ1606228495r
JAKOBS, Ariaentgien Jacobs koper huis daert Swarte Schaap uuthanghtGrote Bredeplaatshet Zwarte Schaap1601228245r
LOO, ARJAANTJE JAKOBS Ariaenthie Jacobs van Lookoper Hoogstraat 151612229110r
JAKOBS, ARJEN Arian Jacobs blauwververbewoner Zoutsloot NZ161122918v
JAKOBS, ARJENde weduwe van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ1619230180r
JAKOBS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ1626231102v
JAKOBS, ARJEN Arien Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat1629232120v
JAKOBS, ARJENde weduwe van wijlen Arien Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 651631232171v
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67169324332v
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67achter169324333r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Franekerkoper van 1/4 Franekereind 30west1640234111v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Leeuwardengeniaarde Franekereind 261650236129r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u.naastligger ten westen Franekereind 30166023837v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u.schipper op Leeuwardenverkoper van 1/4 Franekereind 30166023837v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs naastligger Franekereind 30166123899r
JAKOBS, ATEgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 28168024125ra1
JAKOBS, ATEgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 28168124141va
JAKOBS, ATEde weduwe van Ate Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 26168424231v
JAKOBS, ATEde weduwe van Ate Jacobs voormalig bewoner Franekereind 281686242114r
JAKOBS, ATEwijlen Ate Jacobs schipper (trek-)verkoper Franekereind 281686242114r
JAKOBS, ATEgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 2816992449r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs huurder Wortelstraat 151803266242r
JAKOBS, AATJEde weduwe Atie van Atie Jacobs* verkoper Droogstraat 451641234129r
JAKOBS, AATJEde weduwe Atie Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 431641234139r
JAKOBS, AATJE Atie Jacobs verkoper Droogstraat 431641234139r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs koper Franekereind ZZ161122957r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs protesteert vanwege een vordering Voorstraat 48161122967r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Brouwersstraat 5162523144r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs crediteur (triumphant) Vijver 31626231102r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Kerkpad 71626231122v
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs koper Romastraat1626231123r
JAKOBS, ATE Atte Jacobs kuiperverkoper Franekereind 30oost1620230234r
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs koper Kerkpad 7162523144v
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs verkoper Romastraat1630232135r
JAKOBS, AATJEde kamer van Attie Jacobs* naastligger ten oosten ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 53163723423v
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs* naastligger ten noorden ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 451650236115v
JAKOBS, AATJEde andere kamer van Attie Jacobs* naastligger ten westen ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 431657237137v
JAKOBS, AATJEde andere kamer van Attie Jacobs* naastligger ten westen ([staat: Attie Wytses])Droogstraat 43166023870r
JAKOBS, AATJEde kamer van Attke Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 531614229220v
JAKOBS, AATJEde kamer van Attke Jacobs* naastligger ten westen ([staat: Attke Wytses])Droogstraat 531635233159r
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper kamerOosterkeetstraat 11601228249r
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper Rozengracht NZ162523169v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs koper kamer of huis met plaatsje daarachterLiemendijk1619230162v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarverkoper Liemendijk1620230208r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper huisHeiligeweg 26162823242v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , zwager van de kopersmetselaarverkoper Heiligeweg 26162923289v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs* metselaarnaastligger ten westen Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper kamerKarremanstraat 41630232155r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper kamerLiemendijk 61630232157v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten noorden Liemendijk 61630232157v
JAKOBS, AUKEde verkoper Aucke Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 21633233109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.metselaarverkoper Karremanstraat 21633233109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 41634233134r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper huisHoogstraat 261634233142r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.bewoner Hoogstraat 261634233142r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)naastligger ten westen Hoogstraat 281635233174r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten westen Hoogstraat 28164323540r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs* metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 881644235104r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40west1644235127r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 381650236142v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 941653236233r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten westen Spinhuisstraat ZZ1654236268r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 40west16552373r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , vader van de koperverkoper Grote Kerkstraat 40west165523732v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 841662238141r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11achter1663238167v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)koper huis of woningRomastraat 2166623958r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.verkoper Romastraat 2167024014r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten westen Romastraat 4west167024031v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Spinhuisstraat167924127r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs koper huisSchritsen 55168024175v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Steenhouwersstraat WZ1682241233v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 70achter1683241270v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten westen Hoogstraat 28168024129va
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Hoogstraat 26168424240v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)koper huisLanen 66achter168524268r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)koper woning of kamer met voorhuisjeLanen 661687242217v
JAKOBS, AUKEde kopers Aucke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Lanen 661687242217v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411688242223r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten westen Hoogstraat 281690242328r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)eerdere eigenaar Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JAKOBS, AUKEkamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
JAKOBS, AUKEkamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west169224317v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten oosten Schritsen 53169324368r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 71achter1704244356r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Schritsen 551712245184r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs , c.u.verkoper Liemendijk ZZ164223511v
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs metselaarnaastligger ten oosten Zoutsloot 881650236128r
JAKOBS, AUKEde kamer van Auke Jacobs naastligger Zuiderhaven 52166523910r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs verkoper Heiligeweg 231717245285v
JAKOBS, AUKJEeen klein kamertje bewoond door Aukjen Jacobs huurder Zuiderhaven ZZ1715245252r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs koper Noorderhaven 50164223517r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 27zuid1624230388r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Franekereind 1516362348r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 21163823450r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs Forsenburghverkoper Fabrieksstraat WZ165523753r
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs aanhandelaar Schritsen163223358v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verwandelaar Weverstraat163223358v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verkoper Heiligeweg 27zuid163223372ar
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs koper Rommelhaven 121736249146v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Forsenburghverkoper Scheerstraat 5165623762v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , c.u.huurder Heiligeweg 21173124866v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs koper huisKerkpoortstraat 51173224878r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs* metselaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 111732248115v
JAKOBS, BARTELD Bartelt Jacobs protesteert Noordijs 11599228135v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaarverkoper van 1/4 Heiligeweg 131734248291v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaarverkoper van 5/8 Kerkpoortstraat 511734248295r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs koper Brouwersstraat 211600228196r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat161122953r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Heiligeweg1622230333r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs erflater Heiligeweg1622230333r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs erflater Brouwersstraat1622230333r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangakoper Brouwersstraat 231613229128r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper Grote Kerkstraat 351630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper Kruisstraat NZ1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper buiten Harlingen1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper onbekend1630232151r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmerman (mr. -)koper huisLanen 561676240216r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmermannaastligger ten westen Lanen 581681241142v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Bangaverkoper Kruisstraat 3oost1641234157r
JAKOBS, BAUKEde weduwe van Bauke Jacobs naastligger ten oosten Lanen 541698243364v
JAKOBS, BAUKE Bauke Jacobs , uitlandig in 1782verkoper Sint Odolphisteeg 111782260205r
JAKOBS, BAUKJE Baukjen Jacobs verkoper Droogstraat 20west167224081v
JAKOBS, BEREND Beerend Jacobs , c.u.huurder Noorderhaven 961779259192r
JAKOBS, BERENDde weeskinderen van Beern Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamerPeterseliestraat1663238185r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper provisioneel Bargebuurtspoortje 616602387ra1
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 28167224079r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper huisHofstraat 47west1682241189v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Hofstraat 47west1688242257v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs koper huis en herberg genaamd de Drie HoefijzersZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1774258176r
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs verkoper Zuiderhaven 1oud177725988r
JAKOBS, BEITSKE Beitske Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 8169324371v
JAKOBS, BENEDICTUSde kinderen van Benedictus Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BERBER Berbar Jacobs verkoper Franekertrekvaart ZZ1647235264v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs koper Weverstraat ZZ1630232124r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Heiligeweg 28163323327v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Heiligeweg 211644235143v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1662238159r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs koper Nieuwstraat 62174325125v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Rommelhaven 12175025262v
JAKOBS, BERBERhet testament van wijlen Berber Jacobs verkoper Nieuwstraat 621770257145ar
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten zuiden Lanen 761806267227v
JAKOBS, BERBERde kamer en hof van Berber Jacobs Forsenburchnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1653236248r
JAKOBS, BERBERde kamer en hof van Berber Jacobs Forsenburchnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1653236248r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Forsenburchverkoper Kerkpoortstraat1653236248r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Forsenburgverkoper Kerkpoortstraat 27165523711v
JAKOBS, BERBER Berbera Jacobs Forsenburghkoper huis en plaatsHeiligeweg 481654236274r
JAKOBS, BERBER Berbercke Jacobs Forsenburghverkoper Heiligeweg 46een_achter1647235241v
JAKOBS, BERBER Berberke Jacobs koper Kleine Bredeplaats 251705244267r
JAKOBS, BEREND Berent Jacobs , c.u.lichtermanverkoper Hofstraat 47west1691242353v
JAKOBS, BEREND Bern Jacobs timmermannaastligger ten zuiden* Zoutsloot 801602228298r
JAKOBS, BEREND Bernt Jacobs timmermanverkoper Lanen 44achter15972286v
JAKOBS, BIEKE Beycke Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Zuiderhaven 151653236245r
JAKOBS, BEITSKEwijlen Beytsche Jacobs geniaarde koper Hofstraat 371689242274r
JAKOBS, BEITSKEde kinderen van wijlen Beytske Jacobs koper Heiligeweg 25168524289r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs koper Heiligeweg 25168524289r
JAKOBS, BEITSKEde kinderen van Beytske Jacobs koper Heiligeweg 8168524289v
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs verkoper Schritsen 56zuidoost1689242293r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs bierdragernaastligger ten zuiden Lanen 71vier_achter168024169v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.s.bierdragernaastligger ten noorden ([staat: Trijntje Hayes segh Botte Jacobs bierdrager c.s.])Lanen 71twee_achter1703244222v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , n.u.naastligger ten zuiden Lanen 71vier_achter1704244256r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.u.koper huis en tuintjeHeiligeweg 201715245232v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper kamerHeiligeweg 221717245297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 221717245297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper provisioneel huis met een tuintieLanen 841712245315v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper huisHeiligeweg 221723246159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 221723246159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 221723246159v
JAKOBS, BOTEde tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1724246206v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs sleefmakerverkoper Franekereind 32172724727v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs sleefmaker (mr. -)naastligger ten noorden Romastraat 131729247236r
JAKOBS, BOTEde erfgenamen van wijlen Botte Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13173224872r
JAKOBS, BOTEde erfgenamen van wijlen Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 2417432519v
JAKOBS, BOTJE Bottie Jacobs koper Scheffersplein OZ1694243104v
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmidbewoner Kleine Bredeplaats 8noord159822898r
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmideerdere bewoner Kleine Bredeplaats 8noord1598228108v
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 20161623012v
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 201618230147r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter1774258132r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , c.u.huurder Voorstraat 93180226686v
JAKOBS, BRECHTJE Brechtie Jacobs naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61713245194r
JAKOBS, BRECHTJE Brechtje Jacobs verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtie Jacobs koper woningSint Odolphisteeg 4170924581v
JAKOBS, BRECHTJE Bregtje Jacobs koper Schoolstraat 1172724742r
JAKOBS, BRECHTJEwijlen Bregtje Jacobs verkoper Spinstraat175325379r
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribuskoper kameronbekend1622230313r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter1626231147r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenJekelsteeg 11624230381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenSchritsen 211624230381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823252r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823262r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBSde weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voordaverkoper van 1/8 Schritsen 351633233127v
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs koper kamerNoordees (gebied)159822881v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarkoper woning en erfHofstraat 21midden1731247389r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u.houtkopernaastligger ten zuiden Droogstraat 6173124844v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper Nieuwstraat 301738249335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Ooievaarsteeg 111740250131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u.huurder Heiligeweg 5817762591r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 5173124856v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmannaastligger ten noorden Schritsen 51733248217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braamkoopmankoper huisDrie Roemersteeg 91737249159v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoperkoper huis en zomerkeukenNoorderhaven 57oost_voor173124843v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoperschipper (wijd-)verkoper Noorderhaven 57oost1776258252v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Moriaanstraat NZ1680241117v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningenFranekereind1605228467v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker (Emder -)huurder Voorstraat 17161623013v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerhuurder Voorstraat 17west161623021r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38162423113v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs verkoper Karremanstraat 251626231106r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v
JAKOBS, KLAASde hof van Claes Jacobs naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat1634233128r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1634233135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1634233135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, KLAASde kamer van Claes Jacobs naastligger Gardenierstraat ZZ163623411r
JAKOBS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Jacobs procureur fiscaalverkoper Kerkpoortstraat NZ164323594r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs verkoper Liemendijk NZ1654236269v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , c.u.koper huisRomastraat 11168424211r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs verkoper Romastraat 111688242221r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13169924414v
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs timmerman (huis-)koper huis of kamer, met loodsjeBildtstraat WZ172724729r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemkoopmankoper huisLanen 12het Oud Raadhuis1729247265r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper huisDrie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingenkoper Drie Roemersteeg 51734248324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braemnaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 51734248324r
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Dansermetselaarkoper huisZoutsloot 281734248284r
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs koper Zoutsloot 961668239167v
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7167824113v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swartkoper Nieuwstraat 91725246229v
WIJNALDA, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Winaldaverkoper Voorstraat 68170824567v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huis met een plaats erachteronbekend159722860r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, KORNELIShet huis van Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 1achter162423121v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1647235256v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (huis-)verkoper Sint Odolphisteeg 71681241136v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Zoutsloot 11681241137r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt1681241137v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (huis-)koper huis, loods en plaatsRomastraat 111688242221r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13169224313v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13169324370v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13170124488r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/3 onbekend1705244269v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 131705244307v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Gardenierstraat NZ1711245159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u.verkoper Romastraat 111715245253v
JAKOBS, KORNELIShet huis gekocht door Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Lanen 791716245261r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg172124699v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 811722246143r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1172824778r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ1728247202v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Gardenierstraat ZZ1728247203v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Liemendijk 401728247204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Voorstraat 51728247205v
JAKOBS, KORNELISwijlen Cornelis Jacobs verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Voorstraat 61741250199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat 171741250200v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u.huurder woning Scheffersplein OZ1746251119r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (bont-)verkoper Zeilmakersstraat 51763255231v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huisHoogstraat 321765256118r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Karremanstraat 151766256229r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs winkelierkoper door niaar pakhuisHoogstraat 34176825783v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 34176825783v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieterkoper huisHoogstraat 341775258204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieternaastligger ten zuiden Hoogstraat 341775258204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieternaastligger ten westen Hoogstraat 341775258204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs voormalig huurder Hoogstraat 211776258262r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoperkoper huis en weefwinkelNieuwstraat 3177725950r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 361780259251r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ178126057v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ1781260145r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 3617822615r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20178926369v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper 2/3 huisNoorderhaven 181808268115v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 161809268218v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateuraanhandelaar tuintje naast het huis vanBrouwersstraat 81738249274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurverwandelaar Brouwersstraat 101738249274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurniaarnemer Droogstraat NZ173925041r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurverkoper Brouwersstraat 81743250289v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakkerdistillateurkoper Brouwersstraat 817392504r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoper huisHondenstraat 31780259286ar
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costernaastligger ten oosten Zuiderhaven 54178626266r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costernaastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4178626268r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costermolenaar en koopman (cement-)koper huisSteenhouwersstraat 2178626274r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 281786262121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 201786262122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huis en weefwinkelWeverstraat 31786262143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s.naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1788262248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoper huisZoutsloot 671788262258r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ178926370v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerverkoper Nieuwstraat 5178926375r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerverkoper Steenhouwersstraat 2178926376v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 121789263376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Hondenstraat 5west1802266157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Hoogstraat 321802266160v
GEESTDORP, KORNELIS JAKOBShet huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis Jacobs Geestdorpgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 27163123332r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Kosterkoopmanverkoper Weverstraat 3178926382v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs koper Noorderhaven 251691242348v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs koper Moriaanstraat 81710245118v
JAKOBS, DIRKwijlen Dierck Jacobs verkoper Wortelstraat NZ1598228114v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1601228263v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs naastligger ten noorden Noordees (gebied)161723070v
JAKOBS, DIEUWKE Dieucke Jacobs koper Vioolsteeg162523178r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuer Jacobs verkoper Voorstraat 12159722867v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8161623021v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8161623031r
JAKOBS, DIEUWKEde crediteuren van Dieuuer Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Rommelhaven 81618230146r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuw Jacobs verkoper Noordijs 11599228135v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwer Jacobs verkoper Rommelhaven 8een_achter159722825r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuisHoogstraat1645235161v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper William Boothstraat162523156v
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13165623761r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1659237193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 perk met 2 kuipen en de halve dobbeZoutsloot 11659237211r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/4 huisFranekereind 131659237216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper 3/4 huisFranekereind 13166123897r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat 4oost1664238225r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmakernaastligger ten westen Romastraat166123811ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk en looierij met toebehoren, hoekhuis en loods ten oosten, vrije uit- en ingang door een steeg naar de straatonbekend1667239105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot 11667239110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakkerverkoper Droogstraat167924148r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs huurder Lanen 581681241142v
JAKOBS, DIRKals huurder Dirck Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
JAKOBS, DIRKals bewoner Dirck Jacobs* bakkernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord169324360r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Heiligeweg 231717245285v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u.schoenmakerverkoper Raamstraat 51663238175r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u.koper 1/4 schoenmakersperkZoutsloot 11664238227v
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Jacobs eigenaar perceel Franekereind 1316652396r
JAKOBS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 271669239212v
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit de kamer van Dirk Jacobs schoenmakereigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
JAKOBS, DIRKde weduwe van Dirk Jacobs verkoper Romastraat ZZ1675240206v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Rommelhaven 1116702403ra
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Franekerpoort (gebied)16702403ra
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper Droogstraat 571697243306r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs zeemanverkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs kuipersgezelkoper huis met plaatsje en loodsjeAchterstraat 3170024478r
JAKOBS, DIRKde woning van Dirk Jacobs naastligger ten westen Liemendijk NZ1714245202r
JAKOBS, DIRKhet pakhuis van Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 317182463r
JAKOBS, DIRKde kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 9171824631v
JAKOBS, DIRKde kinderen van zijn wijlen broer Dirk Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 25171824632r
JAKOBS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 3171924633v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs verkoper Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat 81724246190r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)koper huisLanen 741746251113r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 721748251241v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs naastligger ten oosten Lanen 721753253123r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)huurder (p.j.)Lanen 741770257162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs sleefmaker (mr. -)verkoper Lanen 741770257162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huisZuiderhaven NZ177625910v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper door niaar dubbel huis en weefwinkelGrote Kerkstraat 421778259126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper door niaar dubbel huis en weefwinkelGrote Kerkstraat 441778259126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 181779259176r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkel met 4 getouwenFabrieksstraat 61779259177r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaarkoper huis en tuintjeLanen 331779259209v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelonbekend178126033v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Weverstraat 1178126087v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezelverkoper Franekereind 30west1729247236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezelverkoper Weverstraat NZ1729247236v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 41achter1599228158v
JAKOBS, DOEDEhet huis van Doede Jacobs schuitvaardernaastligger ten oosten* Kleine Kerkstraat 71599228184r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs verkoper van 1/2 Noorderhaven 331602228280v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs schuitvaarderverkoper Kleine Kerkstraat 7achter1603228370v
JAKOBS, DOEDEde hof of ledige plaats van Doede Jacobs naastligger ten zuiden Voorstraat 78163823459v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs distillateurkoper 1/3 huisLanen 85west16832421r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs distillateurbewoner Lanen 85west16832421r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voermankoper huis, erf en stallingDroogstraat168524292v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)koper huis al waar De Morgenstar in de gevel staatLanen 85oostde Morgenster1691242339v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 85oost1691242339v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs gebruiker Franekerpoort (gebied)16842423ra
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 8168724211va
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 85oost169224225va
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs verkoper Lanen 85west169224226ra
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper Lanen 85west169224226ra
JAKOBS, DOEDEals bewoner Doede Jacobs voermannaastligger ten noorden Hoogstraat 11169324338v
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat16552374v
JAKOBS, DOETJEwijlen Doedtie Jacobs verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs koper Hofstraat 151703244227v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs verkoper Hofstraat 1317072459r
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs koper Hofstraat 41170724538v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs verkoper Hofstraat 411711245163r
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doedtje Jacobs Houtkoperkoper Heiligeweg 241780259233v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs koper Hofstraat 17west1733248265r
JAKOBS, DOOITSEde kamer van Doetje Jacobs naastligger ten oosten Tiepelsteeg172124699v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Lombardstraat 1175025253v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Zuiderhaven 29175225333v
JAKOBS, DOETJEwijlen Doetje Jacobs erflater Simon Stijlstraat 6175625447v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17west1757254100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17west1757254100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs koper huis met tuintjeMolenpad NZ1758254174v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doetje Jacobs Houtkoperverkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
JAKOBS, DOEIE Dooye Jacobs koper provisioneel kamerHeiligeweg 71620230208v
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u.verkoper Peterseliestraat1661238116r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Lanen 40164823619r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , c.s. en q.q.verkoper Hoogstraat 161657237109r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Spinhuisstraat1657237138v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs verkoper Gardenierstraat 101658237141v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs koopmanverkoper Grote Kerkstraat 411658237160v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs koper 1/2 huis genaamd het Engels huisZuiderhaven 48het Engels huis1664238233r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat166523913r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid (mr. -)naastligger ten noordoosten Hoogstraat 36166523916r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 301668239137v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 91669239186v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 3016662396va
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30166823929ra
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ167124060r
JAKOBS, DOUWEhet huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 301675240191r
JAKOBS, DOUWEhet huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 301677240259v
JAKOBS, DOUWEde kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen 45167524021va
JAKOBS, DOUWEgrondpacht uit het huis daer de Vergulden Knijptangh uithanght, van Douwe Jacobs eigenaar perceel Franekerpoort (gebied)de Vergulde Knijptang167924130r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Hoogstraat 401682241188r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Hoogstraat 401687242166v
JAKOBS, DOUWEde kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen 451688242247r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , c.u.koper huisKerkpoortstraat 391726246253v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 411728247140v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Moriaanstraat 4173524972r
JAKOBS, DOUWEmedeverkoper Douwe Jacobs , bejaarde vrijgezelnaastligger ten westen Noorderhaven 19174525199v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , bejaarde vrijgezelverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
JAKOBS, DOUWEde twee nagelaten kinderen van wijlen Douwe Jacobs smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 391747251195r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 831751252115v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 831751252126v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 831751252129r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 831751252154r
JAKOBS, DOUWEde weduwe van Douwe Jacobs huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 1118042677r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs waagmeesterkoper door niaar huis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaatsGrote Kerkstraat 6Sodoma163223339r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 6163223339r
JAKOBS, DOEIEde verkoper Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 616362347r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 616362347r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 61641234137v
JAKOBS, DOEIEde erfgenamen van wijlen Doye Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ164323538v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Heiligeweg 71647235252r
JAKOBS, DIRK Durk Jacobs metselaar (mr. -)koper huisVijver 91771257239v
JAKOBS, DIEUWKE Dyeucke Jacobs koper ten oosten van Harlingen1598228119r
JAKOBS, DIRK Dyrck Jacobs wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1605228452v
JAKOBS, DIEUWKE Dyuuer Jacobs verkoper Noorderhaven 1081598228107r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, EEDEwijlen Ede Jacobs verkoper Hondenstraat 9161122945v
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobs Reynaldanaastligger ten oosten Heiligeweg 661686242157v
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobs Reynaldanaastligger ten zuiden Heiligeweg 661686242157v
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u.verkoper Nieuwstraat 40169324336r
JAKOBS, EEDEwijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 71613229138v
JAKOBS, EELKEde plaats van Eelck Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg159722851r
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs koper Vijver 101699243393v
JAKOBS, EELKE Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuipergortmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten westen Bildtstraat 121705244302v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 121705244302v
JAKOBS, EGBERT Eibert Jacobs koper kamerGrote Ossenmarkt 19167024025r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend1626231116r
JAKOBS, Elfke Jacobs huurder Brouwersstraat 201729247246r
JAKOBS, wijlen Elsabeth??? Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 1166323817va
JAKOBS, ELSKE Elske Jacobs verkoper Franekereind 29oost1717245295v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 71615229248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhnaastligger ten oosten Noordijs 71615229248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhverpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG])Noordijs 7162523136v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringhnaastligger ten oosten Noordijs 7162523136v
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs koper Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje176825779ar
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
JAKOBS, ENNEde curator over Enne Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
JAKOBS, EVERT Evert Jacobs brouwerkoper 1/2 huis ([staat: Lb])Hondenstraat 131634233148r
JAKOBS, EVERTde koper Evert Jacobs naastligger ten noorden Hondenstraat 131634233148r
JAKOBS, EWOUTde moeder van Evout Jacobs zeilmakereigenaar van 1/2 Noorderhaven 671640234104r
JAKOBS, EWOUT Evout Jacobs zeilmakerhuurder Noorderhaven 671640234104r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymkenaastligger ten westen Zoutsloot 1168524273v
JAKOBS, EGBERT Eybert Jacobs [staat: Jansen] Vlyetschipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 19167924147v
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschildhuurder Moriaanstraat NZ1788262248r
JAKOBS, FEMKE Femme Jacobs koper Hoogstraat 29achter161122917r
JAKOBS, FENTJE Fenne Jacobs verkoper Hoogstraat 29achter1623230361r
JAKOBS, FENTJE Fenne Jacobs koper Spinstraat 71634233140v
JAKOBS, FENTJEde erfgenamen van wijlen Fenne Jacobs verkoper Schritsen 10166723989v
JAKOBS, FENTJE Fennecken Jacobs bruid 1600228192v
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Bangakoper Herenknechtenkamerstraat NZ1615229248r
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Bangaverkoper Vijverstraat1618230107r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huis met een steeg terzijdeZuiderhaven ZZ1659237209v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs koper provisioneel ledige plaats van 24 x 136 voet, eertijds een werfZuiderhaven ZZ168024170v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1687242190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmanteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord165623797r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1686242122v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmankoper huis en tuinZuiderhaven ZZ1687242190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1689242280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1689242288r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSwijlen Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat1695243159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSwijlen Focke Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper Zuiderhaven ZZ1697243307r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Werfpad ZZ1698243351r
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend1672240101v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs verkoper Lanen NZ1630232146v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs koper Liemendijk NZ166723987v
JAKOBS, FOEKJE Foekje Jacobs verkoper Droogstraat 611785261277r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiperverkoper Noorderhaven 891791263345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiperverkoper q.q. Noorderhaven 891791263345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper Romastraat 291789263145r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperkoper van 1/2 huis (p.j.)Noorderhaven 891790263198r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper Kleine Kerkstraat 16180426755r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs geniaarde koper Grote Kerkstraat 351697243325r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs koper Grote Kerkstraat 33169924433r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 151710245107v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs geniaarde koper Werfpad ZZ1712245169v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
JAKOBS, FOKELTJEde hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek176425639v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 31west176425640v
JAKOBS, FOKELTJEde hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek176425642r
JAKOBS, FOKELTJEde hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 36176425643r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Zuiderhaven1687242198v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs verkoper Vijverstraat 30162423123v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenverkoper Noordijs 271624230389v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. HagenHeiligeweg 581626231124v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v
JAKOBS, FOLKERTde weduwe van Folkert Jacobs naastligger ten oosten Lanen 821779259186v
JAKOBS, FOLKERT Folkert Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31780259307v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 821737249172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasslotmaker (mr. -)verkoper Lanen 821737249172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs* de* Haas*slotmakernaastligger ten westen Lanen 93174025090r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasslotmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 3de Oude Stokerij1784261216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31784261216r
JAKOBS, FOKELTJE Fookeltje Jacobs koper Grote Kerkstraat 31west176025515r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Oosterkeetstraat 6161723083v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper q.q. Grote Kerkstraat 191619230195v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper q.q. Grote Kerkstraat 191619230195v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Noorderhaven 601619230196r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1622230320v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Heiligeweg 601640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Heiligeweg 581640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Vijverstraat 71640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Vijverstraat 91640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter164323590v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper van 1/16 William Boothstraat OZ1659237210v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs zeevarendeverkoper van 1/3 onbekend1705244269v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopmankoper huisTiepelsteeg179726519v
JAKOBS, FRANSde koper Frans Jacobs , c.u.koopmannaastligger ten noorden Tiepelsteeg179726519v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1805267179r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam, c.f.koper ledige plaatsGrote Ossenmarkt 21651236170r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adamgeniaarde koper Raamstraat 5achter165523710v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adamverkoper Kerkpoortstraat 65166023864v
ADAM, FRANS JAKOBShout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651663238200r
ADAM, FRANS JAKOBSde erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adameerdere eigenaar Schritsen 56noordwest1667239119r
ADAM, FRANS JAKOBSde erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651667239119v
ADAM, FRANS JAKOBSde weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adamverkoper Schritsen 56noordwest166723920va
VRIES, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Friesprotesteert vanwege een competentie Brouwersstraat 12noord1621230263v
VRIES, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Friesprotesteert Grote Kerkstraat 121622230295r
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringhkoper kamerDroogstraat 391614229202v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringhkoper huis (westelijke helft) waar de Olde Liew uithangtVoorstraat 17westde Olde Liew161623021r
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringhverkoper Voorstraat 17west1620230205v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs wagenaarverkoper Zuiderstraat161122955r
JAKOBS, FREERKde ledige plaats van de verkopers Freerck Jacobs naastligger ten westen Zuiderstraat161222996r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Zuiderstraat161222996r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verpachter grond Zuiderstraat1614229221r
JAKOBS, FREERKde ledige plaats van Freerck Jacobs wagenaarnaastligger ten zuidwesten Zuiderstraat1614229221r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Zuiderstraat NZ16152308v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs kuipernaastligger ten oosten Lanen 36161623053r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs kuipernaastligger ten oosten Schritsen 27161623053r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs wagenaarbewoner Zuiderstraat1621230261v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , c.u.koper huis, loods en plaatsBildtpoort (gebied)1647235256v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 11651236173v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 941659237193v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94165923813v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94166023825r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg OZ167024023v
JAKOBS, FREERKhet huis van Freerck Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Noordijs 19167224086v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks en koopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 791676240242v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Rozengracht 7west1683241260r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noorderhaven 4316792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noorderhaven 4116792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Liemendijk NZ16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs 1516792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger-generaal van de Admiraliteit en ontvanger van de boelgoederennaastligger ten noorden Noordijs 1516792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Noordijs 416792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Noordermolen 11686242151r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijkenafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ1687242162v
JAKOBS, FREERKde weduwe van Freerck Jacobs Hinxtnaastligger ten westen Zuiderhaven 111674240140r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zoutsloot 1166523917r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Herenwaltje168524292r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs ontvangernaastligger ten noorden Lanen 17achter1705244299r
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 131716245278v
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 131716245278v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u.koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in het geheel voor 600 GG ?)Gardenierstraat ZZ1669239206v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingstkoper provisioneel 1/2 hofGardenierstraat166923940va
SCHELTINGA, FREERK JAKOBSde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs Scheltinganaastligger ten noorden Lanen 17171924642r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Frouckjen Jacobs Braamkoper huis en ledige plaats met vrije in- en uitgang door de Sint OdolophisteegSint Odolphisteeg 71725246230v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braamkoper Sint Odolphisteeg 5169924412r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braamverkoper Rapenburg NZ1756253257v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braemkoper Zuiderhaven 371727246303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braemhuurder Zuiderhaven 371727246303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braemverkoper van 1/4 Droogstraat 471728247143r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braemkoper door niaar huisHavenplein 261728247196v
JAKOBS, GATSKE Gaats Jacobs koper Zuiderplein 3163223356r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Voorstraat 68159722831v
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 221613229152r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 191621230271r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs verkoper Bildtstraat 19163123318r
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeffkoper onbekend1620230224v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Schritsen 241613229186r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Zuiderhaven NZ1613229186r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper Bildtstraat 221620230205r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 3/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Lanen 701634233132v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Noorderhaven 471658237169av
JAKOBS, GEERTJEwijlen Geertie Jacobs erflater Noorderhaven 4716782415ra
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 151710245107v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs huurder Rommelhaven 4een_achter1721246106r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper q.q. Franekereind 36173824919va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huisNieuwstraat 2517392509r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 2517392509r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/72 Franekereind 3017392501va
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs verkoper Hoogstraat 171614229239r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs koper Noorderhaven 761615229253r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs koper Noorderhaven 781615229253r
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 27162423110r
JAKOBS, GEERTJE Geertje Jacobs verkoper Liemendijk1667239103v
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS Geertje Jacobs Houtkoperkoper Grote Kerkstraat 351810268343r
JAKOBS, GEERTJE Geertke Jacobs koper Zoutsloot NZ1598228116v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs koper Liemendijk NZ1647235258v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper Liemendijk NZ1654236269v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Herenknechtenkamerstraat 191716245265v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1727246314v
JAKOBS, GERBENwijlen Gerben Jacobs koper Nieuwstraat 48161122925r
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs koperslager (mr. -)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs , c.u.olieslagersknechthuurder achterkamer (p.j.)Hoogstraat 161770257173r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/2 Weverstraat 21767256235r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25176725716r
JAKOBS, GERLOF Gerleff Jacobs aanhandelaar huis ([gewandeld tegen een schip omtrent vijf lasten])onbekend159822877v
JAKOBS, GERLOFgrondpacht uit het huis van Gerliff Jacobs eigenaar perceel Lanen 45achter1613229182v
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vrieskoopmankoper huisNoordijs 141805267124r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vriesnaastligger ten westen Noordijs 141805267124r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs koper huis met loods en klein leeg plaatsje erachter strekkende tot aan het achterhuis van Tonys IntesDroogstraat 16161623055v
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs huurder van 1/3 Vijverstraat ZZ166123898r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs koper Lanen ZZ166523930r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerloff Jacobs de Vrieskoper Voorstraat 971802266149v
JAKOBS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobs koopmankoper noord-ent hofKerkpoortstraat1653236248r
JAKOBS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 251654236257r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagerkoper 1/2 lijnbaanHavenpoort 1169324351r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 81697243285r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs koper van 1/2 Zoutsloot 101697243290r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagerkoper 1/2 lijnbaanHavenpoort 11701244136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagereigenaar van 1/2 Havenpoort 11701244136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagerkoper 1/2 kamerZoutsloot 101701244137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagereigenaar van 1/2 Zoutsloot 101701244137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager (mr. -)verkoper Zoutsloot 101702244165r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager (mr. -)koper huisHavenplein 161703244205v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u.lijnslager (mr. -)verkoper Havenplein 161722246131v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs huurder voorste deel Rozenstraat 11727247392v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs sleefmaker (mr. -)koper huis en woning naast en aan elkaarHeiligeweg 8174325123v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 16achter1787262154r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ178926371v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koper 2/3 kamer daer den Stenen? Troffel uuthanghtFranekerpoort (gebied)de Stenen? Troffel1599228170r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)koper huisLammert Warndersteeg 1noord1614229204v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs bakker (koek-)verkoper Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
JAKOBS, GERRIThet huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslagernaastligger ten westen Havenplein 221703244206v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 28171924653v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 241729247237av
JAKOBS, GERRITde weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 521752252216v
JAKOBS, GERRITde weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 211752252217v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12176025535r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs sleefmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 8176125565r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisHerenwaltje 7het Blauw Panhuis176825741r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Herenwaltje 5176825748r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisGardenierstraat 101770257183r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisTiepelsteeg ZZ177325872v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ177325872v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs , met toestemming van zijn kinderen en de Armevoogdenturfdragerverkoper Herenwaltje 71783261128v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 16achter178626261v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ1786262130r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1787262185r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 151789263106r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat 121791263329r
JAKOBS, Gertgie Jacobs koper Achterstraat161122924r
JAKOBS, Gertgien Jacobs koper onbekend1604228428r
JAKOBS, GEERTJE Gertie Jacobs koper 2/3 huisNieuwstraat 251737249161r
JAKOBS, GIJSBERT Gijbert Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs stoelmakerkoper huisGrote Kerkstraat 221699243399r
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 201703244196v
JAKOBS, wijlen Goeytyen Jacobs verkoper Droogstraat 571620230214r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper provisioneel huisDroogstraat1601228247r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper kamerHerenwaltje 11613229159v
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ161623038r
JAKOBS, GOOITSEN Goytyen Jacobs naastligger ten noorden Herenwaltje 31621230280r
JAKOBS, GOOITSENwijlen Goytyen Jacobs verkoper Herenwaltje 1162523150r
JAKOBS, GOOITSENde nagelaten weeskinderen van wijlen Goytyen Jacobs verkoper Herenwaltje 1162523150r
JAKOBS, GOOITSENde drie voorkinderen van wijlen Goytyen Jacobs verkoper Herenwaltje 1162523150r
JAKOBS, GOOITSEN Goytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1626231154r
JAKOBS, GRIETJEde kamer van Griet Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat161222991r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Heiligeweg 381615229257v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 31west1615229280v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Lanen 24161723084r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen1622230296v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Sint Jacobstraat 41624230389r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Sint Jacobstraat 4162523138v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Rozengracht 27162723210v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper ten oosten van Harlingen162823246v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekertrekvaart NZ1631232186v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Karremanstraat 271633233124v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Noorderhaven 114165623759v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Gardenierstraat1626231126r
JAKOBS, GRIETJEde curatoren over Grietie Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Gardenierstraat 41634233151r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Heiligeweg 581676240216v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper (requireerde) Zuiderhaven 791676240242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Heiligeweg 561676240242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91682241182v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Rozengracht 7west1683241260r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Lombardstraat 81715245248r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Gardenierstraat 41650236143r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Hoogstraat 471771257218r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Hoogstraat 471775258203r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Romastraat 131780259277v
JAKOBS, GRIETJEde nalatenschap van Grietje Jacobs verkoper Droogstraat 59178326145v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Weverstraat 31786262143v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper van 1/2 Kerkpoortstraat 231795264292v
JAKOBS, GRIETJE Griettje Jacobs verkoper Kromme Elleboogsteeg 31801265296r
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67169324332v
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67achter169324333r
JAKOBS, GRIETJEzijn kinderen bij wijlen zijn voorvrouw Gryet Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 8noord159822898r
JAKOBS, GRIETJE Gryet Jacobs koper Heiligeweg 381615229265r
JAKOBS, GRIETJE Grytie Jacobs verkoper (verkoper voor haarzelf en de andere crediteuren. Dit met toestemming van de weduwe van Ambrosio)Rozengracht 401613229185v
JAKOBS, GRIETJE Grytie Jacobs koper Zuiderhaven 131668239177r
LANGE, GRIETJE JAKOBS Grytie Jacobs de Langekoper door niaar kamerRapenburg 10oost1687242182r
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs verkoper Schritsen 41703244234v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarigverkoper Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarig kindverkoper van 1/6 Rozengracht 21769257124v
JAKOBS, Grytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ1627231167v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs koper woningSchritsen 59178126039v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Schritsen 59178126039v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 191784261155v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 52178526225v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs turfdragergeniaarde koper Hoogstraat 141787262183r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631791263313v
JAKOBS, HAAKJEwijlen Hack Jacobs verkoper Liemendijk1619230162v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoonkoper huisTiepelsteeg1732248125v
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs varenspersoon (oud -)verkoper Tiepelsteeg1759254227v
JAKOBS, HAASKE Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat1682241201r
JAKOBS, HAIE Haeye Jacobs koper huisSchritsen 611771257196v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs koper huisSchritsen 611802266133v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Schritsen 611802266133v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.geniaarde koper Liemendijk ZZ164223511v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.koper hoekhuisKarremanstraat 19164423598v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Droogstraat NZ1644235105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs* schoenlappergeniaarde koper Achterstraat1644235121v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt 121646235233v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs* schoenlappernaastligger ten westen Achterstraat164923680r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.koemelkerverkoper Hoogstraat 17achter165623758v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.verkoper Karremanstraat 19165623772r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlappernaastligger ten westen Grote Ossenmarkt 141657237119r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelkerverkoper Karremanstraat 191659237196r
JAKOBS, HANSwijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayenbetrokkene Gardenierstraat ZZ168424248r
JAKOBS, HANSmr. Hans Jacobs van der Burchtprotesteert vanwege een obligatie ten noorden van Harlingen1600228220v
HUIER, HANS JAKOBS Hans Jacobs Huyerverkoper Grote Ossenmarkt 121657237123v
RING, HANS JAKOBS Hans Jacobs de Ringnaastligger ten westen Herenwaltje1600228234r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs de Rynchbruidegom 159722829v
JAKOBS, HARING Haring Jacobs verkoper Zuiderhaven 211644235133v
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs lakenkoperkoper huis, loods en plaats daarachterLanen 52162523179r
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs slotmaker (mr. -)koper huisSint Odolphisteeg 81682241184v
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Sint Odolphisteeg 81704244251r
KRAMER, HARMEN JAKOBS Harmen Jacobs Cremerbruidegom 1606228527v
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopman (joods -)koper huisZuiderhaven 251803266204r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopmankoper huisZuiderstraat 291803266235r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderstraat 311806267223v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124132va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter168124132va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ168124138va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs , c.u.verkoper Heiligeweg ZZ1690242338r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631780259291v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs koper huisHeiligeweg 50178526227r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 611802266112v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkoper Schritsen 611802266112v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521805267110v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521809268191v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs turfdrager (oud -)verkoper Heiligeweg 50181026987r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 631811269157v
JAKOBS, HEIN Hein Jacobs huurder Scheffersplein OZ1758254175v
JAKOBS, Hemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 501683241245r
JAKOBS, HINKE Hencke Jacobs koper Noorderhaven 501662238148v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs verkoper Kruisstraat162823270r
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker (mr. -)koper pakhuisSint Christoffelsteeg 41713245196v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs , c.u.gortmaker (mr. -)verkoper Sint Christoffelsteeg 41714245220v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmakernaastligger ten westen Lanen 811722246143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Lanen 811722246143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmakernaastligger ten westen Lanen 811728247144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Lanen 811728247144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 61728247211r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker (mr. -)naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 61728247211r
JAKOBS, HENDRIKwijlen Hendrik Jacobs varensgezelverkoper Vijver 71731247384v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs scheepstimmermankoper huisBildtstraat 171732248155r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdragerkoper huisKarremanstraat 161747251167v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-)verkoper Vijver 61755253206v
JAKOBS, HENDRIKwijlen Hendrik Jacobs erflater Bildtstraat 171755253235v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-)koper provisioneel woningVijver 61754253274r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14176325611r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 181771257202v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (oud schuit-)verkoper Karremanstraat 161778259108r
JAKOBS, HESSELde kamer van Hessel Jacobs naastligger ten noorden onbekend16472362v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs 61650236130r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u.koper ledige plaatsSchoolsteeg WZ1657237128v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Voorstraat 911657237259r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs 6166123885v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 311723246166r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.s.naastligger ten westen Hoogstraat 351723246176r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31172824764v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 311728247138v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u.huurders Grote Kerkstraat 31731247382r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs geniaarde koper Kleine Kerkstraat 18173124841v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u.bewoner Grote Kerkstraat 31733248206r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs huurder Noordijs 11737249180r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinghstverkoper Schoolsteeg WZ1667239104v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper huis met paardestal en een plaatsje ten zuiden daarachterNoordijs 6achter1644235146v
HINGST, HESSEL JAKOBSde schuur van Hessel Jacobs Hingstnaastligger ten westen Noordijs 61644235147r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper huisVoorstraat 89164923665r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstnaastligger ten westen Noordijs 6165523743r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper kamerVijver WZ16592384r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.u.verkoper Bargebuurt 161662238158r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s.verkoper Zeilmakersstraat WZ1663238198v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper finaal kamer nr. 7 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 616602387ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs* Hingstkoper finaal kamer nr. 8 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstnaastligger ten westen Noordijs 6166123810va
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstgortmakerverkoper Klaverbladstraat 2166623961r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstverkoper Voorstraat 93west166723975r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstverkoper Voorstraat 95166723977r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingsthuurder (p.j.)Voorstraat 751676240215r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt, c.u.koper kamerVoorstraat 951645235167v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxtverkoper Kruisstraat 6167124072r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxthuurder (p.j.)Voorstraat 70167624035va
JAKOBS, HESTER Hester Jacobs bruid 1601228267v
JAKOBS, HETTE Hette Jacobs herbergiersebewoner Noorderhaven 108167924115ra
JAKOBS, HIBBE Hibbe Jacobs timmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 23achter1776258245v
JAKOBS, HIBBEde weduwe van Hibbe Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 22177725951r
JAKOBS, HIBBEwijlen Hibbe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1778259112r
JAKOBS, HIBBEwijlen Hibbe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 241780259233v
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs winkelierkoper huisKerkpoortstraat 671696243195r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691702244160r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs Soetevischerkoper huisGrote Kerkstraat 2416362348v
JAKOBS, HILTJEde weduwe Hill Jacobs naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg159722870v
JAKOBS, HILTJE Hill Jacobs verkoper Sint Christoffelsteeg159722870v
SCHAR, HILLEBRAND JAKOBSde weeskinderen van wijlen Hillebrandt Jacobs Scharverkoper Lanen 85west16832421r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/3 Hoogstraat 1170124490r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Hoogstraat 1170124490r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs koper Voorstraat 51734248314r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Hondenstraat 5oost1737249162r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 161737249171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 161737249171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Zuiderhaven 161737249171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs winkelierverkoper Zuiderhaven 181737249176v
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Voorstraat 51747251206v
STELLINGWERF, HILTJE JAKOBS Hiltie Jacobs Stellingwerffkoper Schoolstraat 116992448v
JAKOBS, HINKEwijlen Hinke Jacobs erflater Schritsen 21809268251v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs koper Brouwersstraat 31725246236v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs huurder voor 5 jaren Brouwersstraat 31725246236v
JAKOBS, HISKE His Jacobs koper Noorderhaven 42159822899v
JAKOBS, HISKE Hiske Jacobs koper Liemendijk 401751252153r
JAKOBS, HOUKJE Holkjen Jacobs verkoper Zuidersteeg 21778259130v
JAKOBS, HOUKJE Houck Jacobs verkoper Jekelsteeg 1161122967v
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylckjen Jacobs Bonkkoper Noorderhaven 81721246111v
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonckverkoper van 1/2 Voorstraat 97172024690r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonkverkoper van 1/2 Noordijs 10172024692r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonkverkoper Voorstraat 97achter172124694r
JAKOBS, HIELKJE Hylkjen Jacobs verkoper Noorderhaven 60170024463v
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmakerverkoper Vissersstraat ZZ1669239194r
JAKOBS, Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, de curator van Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven159722819v
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ166723998r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaarverkoper Kerkpoortstraat1682241203r
JAKOBS, IEMKJEwijlen Im Jacobs verkoper Liemendijk ZZ16362344r
JAKOBS, IEMKJE Imck Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen162623196v
JAKOBS, IEME Ime Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1669239194r
JAKOBS, IEPEburgemeester Ipe Jacobs Jouckemakoper 1/2 huis en ledige plaatsVoorstraat 511601228270r
ROMKEMA, IEPE JAKOBSburgemeester Ipe Jacobs Romkemakoper provisioneel 1/2 van twee kamers met ledige plaatsNoorderhaven 981602228303r
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs meter (stads -)verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochterverkoper Grote Kerkstraat 271758254264r
JAKOBS, JAKOBJEde verkoperse Jaapje Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 65177725932v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapje Jacobs verkoper Zoutsloot 65177725932v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 3172024659r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper Zoutsloot 651748251249v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper keuken of achterkamerZoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJEde koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJEde koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 631759254208r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 631783261101v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat159722846r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 1twee_achter1599228167r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper huis met een plaats daarachter en het gebruik van de 1/2 steegSchritsen 361601228256r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper kameronbekend1602228324v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bruidegom 1604228403v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs* molenaargrondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat161122955r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarnaastligger ten noordwesten Zuiderstraat161122955r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222969r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ161222981r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarnaastligger ten noorden Schritsen 32161623028r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 32161623028r
JAKOBS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Zuiderstraat161723059r
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Zuiderstraat161723064v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper huis met de ledige plaats erachterSchritsen 541618230126v
JAKOBS, JAKOBtweede echtgenoot Jacob Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 91618230131v
JAKOBS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs molenaarverkoper Schritsen 361620230202r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 521620230232v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 271620230241v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 521622230304v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 221622230313v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Noorderhaven 10716242313r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1626231104r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1627231170v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter162823242r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper q.q. Zuiderhaven ZZ162823262v
JAKOBS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 651630232138r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter1630232154v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Schritsen 65b163323376v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , zwager van de koperverkoper Schritsen 56noordoost163323385r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.koper huisMoriaanstraat 121633233106r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , voor zijn zoonverkoper q.q. Nieuwstraat1633233114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 1/2 Nieuwstraat1633233114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs zoutziederverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141r
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs deurwaarder Hof van Friesland (eerste -)verkoper q.q. Noorderhaven 58163723440v
JAKOBS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs pottenbakkerverkoper Vijverstraat 12163823455v
JAKOBS, JAKOBde weesvoogden als de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs metselaarverkoper Schritsen 15achter1640234115r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Rommelhaven 18twee_achter164323590v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper 1/2 huis, plaats en kamer ([staat: Lb])Noorderhaven 671645235186v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs eigenaar van 1/2 Noorderhaven 671645235186v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder [staat: meier] ten zuiden van Harlingen16552374v1
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen165623762r
JAKOBS, JAKOBals meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen1659237219r
JAKOBS, JAKOBde heer/dr.? Jacob Jacobs koper huisZuiderstraat166023821v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper Voorstraat 12achter1662238152v
JAKOBS, JAKOBde weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52166723973r
JAKOBS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Jacobs eigenaar perceel Zuiderstraat1674240147r
JAKOBS, JAKOBde weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 581676240216v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.koper provisioneel huisHeiligeweg 56de Swarte Leers16712405ra
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder voor 2 jaren ten noordoosten van Harlingen168724210va
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen1702244179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Heiligeweg 61703244210r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.matrooskoper huisVijverstraat 22172024689v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 241729247281v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Vijverstraat 221742250267r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 9174525192v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 7174525195v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoonkoper woningGardenierstraat NZ1749251261v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs boendermaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 617722582v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.huurder Herenknechtenkamerstraat 191789263138r
GROOT, JAKOB JAKOBSwijlen Jacob Jacobs de Groothuurder ten noordoosten van Harlingen166823930ra
HINGST, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Hingstverkoper Schritsen 611664238206r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper (beurt-)verkoper van 1/3 Lanen 331779259209v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Nieuweburen 271781260138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 71781260139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 131781260140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 171781260141r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1782260185v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Lammert Warndersteeg 151782260186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperverkoper Hofstraat 221782260219v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 271782260234r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Grote Kerkstraat 461782260235r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hoogstraat 251782260236r
POPTA, JAKOB JAKOBShuis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Poptanaastligger ten oosten Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.verkoper Achterstraat1646235231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Liemendijk NZ1658237174v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptaverkoper Noorderhaven 471658237169av
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenVoorstraat 29de Vergulden Engel166023854v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u.koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westenNoorderhaven 72de Vergulden Engel166023854v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 74166023868r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta*naastligger ten westen Noorderhaven 741664238226r
POPTA, JAKOB JAKOBSde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Voorstraat 31167024020v
POPTA, JAKOB JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Poptanaastligger ten westen Noorderhaven 741674240133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Rozengracht 301761255112v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, c.u.koper van 1/2 twee dwarskamers aan elkaarHofstraat 371672240113v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsmankoper 1/2 van 2 dwarskamersHofstraat 37167824112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsmaneigenaar van 1/2 Hofstraat 37167824112v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vervaljekoopmanverkoper Lanen 601746251125r
JAKOBS, JAKOB Jacobus Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JAKOBS, JAKOBJE Jaepje Jacobs koper huisHofstraat 11692242388r
JAKOBS, Jaepjen Jacobs huurder voor (p.j.)Zuiderhaven 571695243140r
JAKOBS, JARICH Jaerig Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 691725246243r
JAKOBS, JARICH Jaerigh Jacobs verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5171924656v
JAKOBS, JANzijn broer Jan Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat1598228118r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat1599228162v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Gardenierstraat1600228194r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs papiermakerbruidegom 1600228212r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1601228257v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Franekerpoort (gebied)1601228276v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper achterhuis van 8 houtvoeten langGrote Kerkstraat 121602228317r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1604228411r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper q.q. Romastraat 51606228497r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs slotmakerbewoner Lanen 32161122968r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs verkoper Lanen 32161122968r
JAKOBS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jacobs slotmakerverkoper Lanen 32161222981r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs koper Zoutsloot 801613229140r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs verkoper Zoutsloot ZZ161623038r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopmanprotesteert vanwege een hypotheek Hoogstraat 201620230201v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 121622230295r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Zuiderstraat1626231100v
JAKOBS, JANhet huis van Jan Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 101626231120r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper kamer, met een vrije uitgang door de steeg naar de Schritsen strekkendeSchritsen 32een_achter162723214r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Heiligeweg ZZ162823260r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten westen Voorstraat 61162823271r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper huis met een kamer daarachterKleine Bredeplaats OZ162823274v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkameronbekend162823276r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Zuiderstraat1629232118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieterverkoper q.q. Brouwersstraat 101630232163r
JAKOBS, JANde schuur van Jan Jacobs koemelkernaastligger ten zuidwesten Zuiderstraat ZZ163123319r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Schritsen 32163123328r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 191633233121v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Voorstraat 57163623418v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs huurder Noorderhaven 58163723440v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper q.q. onbekend163923489r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper q.q. Voorstraat 951640234120r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, JANhet huis van Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 1041641234142r
JAKOBS, JANhet perk van Jan Jacobs naastligger ten noorden Raamstraat 5achter164223518r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.tingieterkoper huis met een ledige plaats, loods en woning erachter ten noorden en een vrije uit- en ingang ten noordenVoorstraat 651644235135v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar huis en een plaatsje erachterVoorstraat 571644235145v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kangieternaastligger ten oosten Voorstraat 571644235145v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kangieter (mr. -)koper hof met bomen, planten, prieel en kamersHofstraat 1416472364v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper provisioneel hof met bomen en plantenZuiderhaven164823623v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven164823623v
JAKOBS, JANde andere plaats van Jan Jacobs tingieternaastligger ten zuiden Hofstraat164823625v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieterverkoper Hofstraat164823625v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kaarsenmakernaastligger ten westen Voorstraat 89164923665r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper woningLanen 71een_achter1652236202v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.soc.verkoper Rommelhaven 261652236211r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.koper huis en plaatsVijverstraat 61653236229v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Vijverstraat 61653236229v
JAKOBS, JANkopers' vader Jan Jacobs eigenaar van 1/2 Voorstraat 591654236277r
JAKOBS, JANkopers' vader Jan Jacobs verkoper Voorstraat 591654236277r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten westen Voorstraat 61165623795r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Weverstraat1658237175v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Wortelstraat 171659237189v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten oosten Noorderhaven 1041659237220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieternaastligger ten zuiden Noorderhaven 1041659237220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Wortelstraat 171659237243r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 8166023824r
JAKOBS, JANhet estrikwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16166023829r
JAKOBS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs tingieternaastligger ten westen Rozengracht 17166123887r
JAKOBS, JANhet estrikwerk van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 161661238100r
JAKOBS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ1661238109r
JAKOBS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat WZ1661238109r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat1661238116r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11663238161r
JAKOBS, JANhet estrikwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16166123812ra
JAKOBS, JANhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16166723981v
JAKOBS, JANhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht 13166723990v
JAKOBS, JANhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 12a166723993r
JAKOBS, JANhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16166723916ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ16702406r
JAKOBS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jacobs kaarsenmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 91achter167124071v
JAKOBS, JANhet huis bewoond door Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 191676240229v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 191683241257r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs huurder Bildtstraat 21168024128ra
JAKOBS, JANhuisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ168424244r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1688242245v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , n.u.slager [staat: vleeshouwer]naastligger ten westen Schritsen 51689242293v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1689242298r
JAKOBS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs verpachter grond Grote Ossenmarkt 1a1691242351v
JAKOBS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a1691242351v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs slager (mr. -)koper schuurVijverstraat 141692242375v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper onbekend1695243183r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Hoogstraat 171698243334v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1698243383v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs slager (mr. -)koper door niaar woningVijverstraat 161702244178r
JAKOBS, JANde schuur van Jan Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat1705244300v
JAKOBS, JANhet pas gekochte huis van Jan Jacobs timmermannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 261710245134r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 361710245134v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)koper woning gebruikt als steenhouwerswinkelHeiligeweg 341710245135r
JAKOBS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hondenstraat 131716245266r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 32172024691v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar Noorderhaven 191728247206v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)koper huis, loods en tuinScheerstraat 101730247341v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs schipper op Makkum (veer-)verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1733248187v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter173524957v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen William Boothstraat 21738249264v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar kamerKleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smidnaastligger ten westen Scheerstraat 121741250165r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs varensgezelverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1742250277v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoortkoper 5/6 huisNoorderhaven 19de Ark van Noach of het Groot Wanschapen174525199v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoorteigenaar van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 261749251251r
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 26174925218v
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost175025256v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/2 Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10175025272v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpijpenkoper huisNieuwstraat 58175325381v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portiernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58175325381v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 211753253122r
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Hoogstraat 401754253132v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)verkoper Hoogstraat 401754253132v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 111754253133v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 401754253148r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 211758254157v
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs naastligger ten westen Scheerstraat 91762255174v
JAKOBS, JANeigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 17het Wanschapen176425678v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 621770257145ar
JAKOBS, JANde weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 401771257205r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs verkoper Noorderhaven 191776258249v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Bildtstraat 141780259270v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs smid (mr. -)verkoper Scheerstraat 7178126025v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)huurder Rommelhaven 8178326169v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopmankoper Kleine Kerkstraat 71791263344r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdragerkoper huisOosterkeetstraat 81793264140v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopmanverkoper Kleine Kerkstraat 7179726554v
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adamverkoper Kerkpoortstraat 65166023864v
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adamkoper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1667239119r
ADAM, JAN JAKOBSde looierij van Jan Jacobs de Adamnaastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest1667239119r
ADAM, JAN JAKOBSde looierij van Jan Jacobs de Adamnaastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest166723920va
BOERKE, JAN JAKOBSwijlen Jan Jacobs Boerkekoper Zuiderhaven ZZ1650236131v
BOYS, JAN JAKOBSplaats, keuken of kamer van het grote voorhuis van Jan Jacobs du Boysnaastligger ten zuiden Noorderhaven 2164223516v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaffkoper huisNieuwstraat 261802266118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaffhuurder (p.j.)Nieuwstraat 261802266118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaffkoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221802266118v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cannegieterkoper achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en ingang ten westenonbekend1641234131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBShet estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten westen Hofstraat 16165623779v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten zuiden Rozenstraat WZ166523912v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten westen Rozenstraat WZ166523912v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten zuiden Rozenstraat WZ1682241206v
CANNEGIETER, JAN JAKOBSde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs Cannegieternaastligger ten westen Rozenstraat WZ1682241206v
JAKOBS, JANburgerhopman Jan Jacobs Clinkhamerverkoper Voorstraat 68170824567v
KOK, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Cock, vader van de koperverkoper Lanen 701658237170av
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231729247247r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs van Grijnverkoper Noorderhaven 101653236223r
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Houtenhuisherbergierhuurder (p.j.)Zuiderhaven 11168224144va
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1641234131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieternaastligger ten westen Hofstraat 16165623776r
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinckhamerkoper tuin met prieelWeverstraat ZZ1687242167v
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoperslager (mr. -)koper 1/2 huisNoordijs 51697243318v
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoper provisioneel 1/2 huis met ledige plaats en tuintjeNoordijs 516972437va
KLINKHAMER, JAN JAKOBSburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamerkoperslager (mr. -)verkoper Noordijs 5170024472v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinkhamerverkoper q.q. Vijverstraat 51703244197v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251737249164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 85de Drie Kaarsen1738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 851738249283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 871747251168r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuykbakker (mr. -)verkoper Noorderhaven 851747251170r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 251623230372r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenkoper huis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van AeltienGrote Kerkstraat 27162423110r
POMMEREN, JAN JAKOBSde goot van Jan Jacobs van Pomerennaastligger Heiligeweg 54162723220v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Grote Kerkstraat 271642234165r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235105v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251644235114v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Fortuinsteeg 21645235178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reusnaastligger ten zuiden Vijverstraat 161702244178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reusnaastligger ten westen Vijverstraat 161702244178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reusnaastligger ten oosten Schritsen 1oost170824558r
REUS, JAN JAKOBSde weduwe van Jan Jacobs Reusnaastligger ten zuiden Lanen 6171924645r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 31782260222r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper achterhuisLanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Lanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Lanen 91achter1782260306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper door niaar huisHeiligeweg 16achter178626261v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. -)koper van 1/2 Heiligeweg 16achter178626261v
JAKOBS, JANde olderman Jan Jacobs Schoegsternaastligger ten oosten Zoutsloot 39166723977v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Schoegsterkoper schoenmakersperkFranekerpoort (gebied)1682241191v
SCHOESTER, JAN JAKOBSde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterkoopmanverkoper Liemendijk 381688242254r
JAKOBS, JANde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, JANde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Karremanstraat 301689242279r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Tempelmanbruidegom 1606228502r
VEERSMA, JAN JAKOBSwijlen Jan Jacobs Veersmaverkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 381600228217r
VEERSMA, JAN JAKOBSwijlen Jan Jacobs Veersmaverkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 381600228220r
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmannaastligger ten westen Zoutsloot 11600228217v
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmannaastligger ten zuiden Woudemansteeg 21613229162r
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmanverkoper Woudemansteeg 21613229162r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamerRomastraat 816552371v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Kruisstraat NZ165523752v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamerPeterseliestraat ZZ1658237167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Kruisstraat 11658237171r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten oosten Gardenierstraat 121661238107r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs , voor haar kinderenverkoper Rapenburg ZZ166923935ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 13167024027r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 15167024027r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderstraat1674240167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Zuiderstraat1674240167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 131676240221r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Rozengracht 7west1683241260r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs 1516792416ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten westen Franekereind NZ168124130ra
JAKOBS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg NZ16922435r
JAKOBS, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 91704244258v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Jancke Jacobs Ollemakoper Zoutsloot 321732248142v
JAKOBS, JANKE Janeke Jacobs verkoper Noorderhaven 60170024463v
JAKOBS, JANKEvrijster Janke Jacobs naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5168424243v
JAKOBS, JANKEde erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten oosten Molenpad 81690242338v
JAKOBS, JANKEhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten zuiden Molenpad 81690242338v
JAKOBS, JANKEde kamers van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 551692242380v
JAKOBS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat170824551r
JAKOBS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat170824551r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper William Boothstraat 31171924643r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs koper Zuiderhaven 291736249111v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Zuiderhaven 291741250196r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat 171759254190v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , minderjarig kindverkoper van 1/6 Rozengracht 21769257124v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , met consent van de Gereformeerde Gemeenteverkoper Schritsen 81773258103r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4178326154v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 6178326154v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Franekereind 151715245250r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemakoper van 1/2 zoutkeet, pakhuis en twee huizenWilliam Boothstraat 31171824624r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Schritsen 1west173524973v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Heiligeweg 58173925065r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Zoutsloot 32173925075v
JAKOBS, JANKEwijlen Janneke Jacobs erflater Grote Kerkstraat 191695243143r
VOORDA, JANKE JAKOBS Janneke Jacobs Voordakoper Noorderhaven 681723246177r
JAKOBS, JANKE Jannetgien Jacobs koper onbekend1603228350v
JAKOBS, JAN Jans Jacobs schipper (schuit-)verkoper Grote Kerkstraat 34170024448r
JAKOBS, JANKE Jantgien Jacobs* naastligger ten zuiden Noordijs 8161222973v
JAKOBS, JANKE Jantgien Jacobs koper Weverstraat161222993v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper provisioneel Carl Visschersteeg1604228413v
JAKOBS, JANKEde weduwe Jantien Jacobs* naastligger ten zuiden Noordijs 81614229201v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Weverstraat1614229219r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper Weverstraat1614229219r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Zuiderstraat161523010v
JAKOBS, JANKEde weduwe Jantien Jacobs* naastligger ten zuiden Noordijs 8161623023r
JAKOBS, JANKEwijlen Jantien Jacobs erflater Noordijs 10161723073r
JAKOBS, JANKEwijlen Jantien Jacobs verkoper Noordijs 10161723076v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Carl Visschersteeg1618230117r
JAKOBS, JANKE Jantje Jacobs koper Zuiderstraat 61805267160v
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhoutverkoper Zeilmakersstraat 131787262172r
JAKOBS, JANKE Jantyen Jacobs koper Franekereind 30west1622230306v
JAKOBS, JANKE Jantyen Jacobs verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723221v
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs , c.u.koper hof met bomen, planten en zomerhuisDroogstraat 91674240154r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs schipper (wijd-)koper huis met schone kamers, estrikken en graanzoldersZuiderhaven 71a1702244177v
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Raamstraat 81703244230r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs koper schuur en gortmakerij, paard en alle andere gereedschappenVissersstraat ZZ1677240257r
JAKOBS, JARICHwijlen Jarig Jacobs verkoper Vissersstraat ZZ167824124v
JAKOBS, JARICHde twee oudste kinderen van wijlen Jarig Jacobs steenvoerderverkoper Rozemarijnstraat 3168224148ra
JAKOBS, JARICHde drie jongste kinderen van wijlen Jarig Jacobs steenvoerderverkoper Rozemarijnstraat 3168224148ra
JAKOBS, JARICHde twee oudste kinderen van wijlen Jarig Jacobs steenvoerderverkoper Zoutsloot 48168224148va
JAKOBS, JARICHde drie jongste kinderen van wijlen Jarig Jacobs steenvoerderverkoper Zoutsloot 48168224148va
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67169324332v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67achter169324333r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs koper huisHofstraat 21west170724525v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs schoenlappernaastligger ten oosten Hofstraat 19oost170724540r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 12zuid1713245199r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs OZ1716245276r
JAKOBS, JARICHde kamer van Jarig Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21midden1731247389r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21midden173224889v
JAKOBS, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21midden1733248230r
JAKOBS, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21midden1738249272v
JAKOBS, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarig Jacobs naastligger ten noorden Noordijs 2117522532v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoper Zuiderhaven 731726246263v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 83172724715r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Zoutsloot 26172824762r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 42172824780r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 1172824781v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Zoutsloot 48172824782v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoper huisVoorstraat 91769257134r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 91774258171v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper q.q. Voorstraat 76178326139v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper dubbel huisZuiderhaven 361785261269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leynaastligger ten noorden Zuiderhaven 361785261269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 89178526231v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Noorderhaven 93178826347v
LEI, JARICH JAKOBSde verkoper Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 71a178826349v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 71a178826349v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper William Boothstraat 3178826351r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Hofstraat 35178826354r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Heiligeweg 111789263104v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Romastraat 151789263106r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Grote Kerkstraat 141789263107r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmannaastligger ten westen Voorstraat 89een_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 89twee_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 89een_achter1789263171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 61790263194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 41790263194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 21790263194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 2achter1790263194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 11796264312v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 61803266260r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 41803266260r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 21803266260r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Nutstraat 2achter1803266260r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderstraat 23180426732r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderstraat 25180426732r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 87180426733v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Rommelhaven 18een_achter180426735v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leynaastligger ten westen Rommelhaven 18een_achter180426737r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Rommelhaven 18een_achter180426737r
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 89180426738v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Kleine Kerkstraat 14180426743v
LEI, JARICH JAKOBSwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Zuiderhaven 71180426745r
JAKOBS, JARICHwijlen Jarigh Jacobs verkoper Droogstraat 9168424242v
JAKOBS, JARICH Jarigh Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21midden1725246228v
LEI, JARICH JAKOBS Jarigh Jacobs van der Leykoopmankoper 3/4 huis en pakhuisNoorderhaven 791725246227r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een fraaie putNieuwstraat 38achter1653236239r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs , c.u.verkoper Nieuwstraat 38achter1654236277v
JAKOBS, JELLEde weduwe van Jelle Jacobs naastligger ten noorden Tiepelsteeg1714245215r
JAKOBS, JELLEwijlen Jelle Jacobs geniaarde koper Havenplein 101734248303r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs timmerman (mr. -)koper huis en wagenhuisRaamstraat 3177725965r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs timmerman (mr. -)huurder (p.j.)Raamstraat 3177725965r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs bouwmeester (stads -)koper huisNoorderhaven 961779259192r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs bouwmeester (stads -)verkoper Raamstraat 31780259296v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs sjouwermankoper huisHoogstraat 221787262152r
JAKOBS, JELTE Jelte Jacobs verkoper Romastraat 81602228285v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs verkoper Schritsen 501681241168v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs , eerder wonende te Harlingenverkoper Schritsen 50168424254v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs verkoper Lanen 44168524270v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs , meerderjarige dochterkoper huis met een tuintie, plaats, put en bakGrote Kerkstraat 31west1710245115v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2917182468v
JAKOBS, JELTE Jeltie Jacobs koper huisGrote Kerkstraat 31oost171924634r
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg172024684v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs , ongehuwde meerderjarige dochtergeniaarde koper Grote Kerkstraat 271722246147v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs koper Both Apothekerstraat 31784261216r
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs koper Lanen 4416652395r
JAKOBS, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jeltje Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29172724732v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs , minderjarigverkoper Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs koper Zoutsloot 59180226690v
JAKOBS, Jempcke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ159822893v
JAKOBS, JENNE Jenne Jacobs molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)168424234v
JAKOBS, JENTJE Jentje Jacobs koper huisNoorderhaven 101791263322v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs stoelmaker (mr. -)koper huis met een steeg terzijdeGrote Kerkstraat 201703244196v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18172024687r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs naastligger ten westen Grote Kerkstraat 221725246240v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs stoeldraaier (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 181726246279v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs stoelmaker (mr. -)verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 18173124841v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs stoeldraaier (mr. -)naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18173524919r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs stoeldraaier (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs stoeldraaier (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 17173925045v
JAKOBS, JISSELTJE Jessel Jacobs verkoper Ooievaarsteeg164323568v
JAKOBS, JETSE Jetse Jacobs verkoper Zoutsloot 401620230238r
JAKOBS, JETSKEjongedochter juf Jetske Jacobs verkoper van 1/3 Zuiderstraat 171668239127r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper Lanen 9oost1683241261v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs geniaarde koper ten noorden van Harlingen1696243189v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Zuiderstraat 131697243295r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Lanen 9west1698243342v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper huis, loods, plaats en tuintje met een vrije uitgang ten zuidenBrouwersstraat 111698243345v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper huisHeiligeweg 681698243348r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper Hofstraat ZZ1702244167ar
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 531703244232v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs , c.s.huurder Hoogstraat 261749251251r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper Hoogstraat 161770257173r
JAKOBS, JETSKEwijlen Jetske Jacobs erflater Hoogstraat 161787262181r
ROORDA, JETSE JAKOBS Jetze Jacobs Roordaschrijver van een compagnie infanteriegeniaarde koper Zoutsloot 221742250210v
JAKOBS, JETSKEde verkoper Jidtske Jacobs , c.u.naastligger ten westen Zuiderstraat 151695243143v
JAKOBS, JETSKE Jidtske Jacobs verkoper Zuiderstraat 151695243143v
JAKOBS, JISSELTJE Jissel Jacobs koper Ooievaarsteeg ZZ16422359v
JAKOBS, JETSKE Jitske Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 49170724510r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs koper huis met vrije in- en uitgang in de steegLanen 44achter16362342r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 181690242327v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmakernaastligger ten westen Tiepelsteeg169324346r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmakernaastligger ten westen Voorstraat 87169424374v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs verkoper Scheerstraat 71695243118v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00])Tiepelsteeg1688242245r
JAKOBS, JOHANNESde aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Tiepelsteeg1688242245r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)verwandelaar Peterseliestraat OZ1688242245v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 301642234164v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 30164223534v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 161658237148r
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 201663238162r
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten westen Grote Kerkstraat 201663238162r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Voorstraat 2de Blauwe Kroon159722824r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Sint Odolphisteeg1603228336v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Sint Odolphisteeg1603228336v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verpachter grond Voorstraat 41619230151v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper Voorstraat 41619230151v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ168424241r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* glasmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 101698243381r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 1016992446r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs koper huisKleine Bredeplaats 61722246146v
JAKOBS, JOHANNESwijlen Johannes Jacobs verkoper Rommelhaven 121728247116r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bewoner Kerkpoortstraat 591733248232r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)koper huisVoorstraat 891734248352r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4173524928v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 6173524931r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 911742250275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 8717412508ra
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 871758254156v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter176425656v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bakker (oud mr. -)verkoper Voorstraat 891765256119r
JAKOBS, JOHANNESwijlen Johannes Jacobs erflater Schritsen 661770257163r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs timmerman (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 121780259237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 121780259237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 261780259286v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs slotmaker (mr. -)koper Kerkpoortstraat 11781260142r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 481782260192v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs slotmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 11783261124r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141784261224r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Vijver 31785261262r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 261784261264v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Simon Stijlstraat 31785261266v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Kerkpoortstraat 651785261267v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Kerkpoortstraat 571785261268v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Zuiderhaven 361785261269v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Bargebuurt 81791263305r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33180426714r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 221683241264v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 18170124499r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hogenhuisverkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1784261240v
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hogerhuiskoper Grote Bredeplaats 31799265156r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Rozengracht 271784261235r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
HOGENHUISEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hoogenhuisenverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhoovenkoper Moriaanstraat NZ1802266120r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovenkoper wagenhuis en huis genaamd de Drie SchellevissenKruisstraat 10oostde Drie Schelvissen1776258245r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. -)koper wagenhuis en grondScheffersplein 3178926384v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461789263142v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Zuiderstraat 141790263253v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Scheffersplein 31791263288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovenverkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ180226673r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoventimmerman (mr. huis-)verkoper Zuiderstraat 141806267192r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven, c.s.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 271811269121r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Tiepelsteeg1696243222v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 181703244198r
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voordaverkoper van 3/8 Schritsen 351633233127v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voordaverkoper q.q. Schritsen 351633233127v
JAKOBS, JORISwijlen Joris Jacobs koper Zeilmakersstraat 17163223348r
JAKOBS, JORIS Joris Jacobs naastligger ten noorden* Zuiderstraat 19163623410v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs koper twee kamersGardenierstraat 111712245184v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs verkoper Gardenierstraat 111721246110v
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u.verver (mr. -)huurder Brouwersstraat 111779259228v
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u.schilderhuurder Voorstraat 52west1790263279r
JAKOBS, JURJEN Jurrien Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, KEIMPE Keimpe Jacobs verkoper Hoogstraat 3achter166023833v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs verkoper Hofstraat 21midden173224889v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 31805267174v
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs koper ten noordoosten van Harlingen1677240273r
JAKOBS, KORNELISKE Korneliske Jacobs koper Noorderhaven 271698243354v
JAKOBS, LAASde drie weeskinderen van wijlen Laes Jacobs verkoper Franekereind 381631232167r
JAKOBS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lamberdt Jacobs wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1633233100v
JAKOBS, LAMMERT Lambert Jacobs wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1613229137r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs verpachter grond Kerkpoortstraat NZ1600228187r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1600228187r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs naastligger ten noorden* Kerkpoortstraat NZ1600228187r
JAKOBS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Jacobs* wagenaarverpachter grond Kromme Elleboogsteeg NZ1644235128r
JAKOBS, LOURENS Laurens Jacobs , c.u.koper 1/10 huis en gorthuisFranekereind 301657237106v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Rozengracht 301761255112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zichchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
JAKOBS, LEENDERT Leenert Jacobs koper Kruisstraat 3oost165523742r
JAKOBS, LEENDERT Leenert Jacobs koper Kruisstraat 10west165523742r
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 1041641234142r
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs schipper (smal-)verkoper Voorstraat 571644235145v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs verkoper en mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat1682241201v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs schoolmeester en koopmankoper huisHeiligeweg 13177625914v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 15178826311v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 111789263104v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 111799265163r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a1806267197r
JAKOBS, LEVI Levie Jacobs koopmanverkoper Heiligeweg 13181026956r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14achter1803266278r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16180426798v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs verkoper q.q. Vijverstraat 61806267196r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 341806267231r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -)verkoper q.q. Tiepelsteeg1806267232v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 361806267234r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs slager (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 111806267281r
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 361738249258v
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36173824919va
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs verkoper buiten Harlingen1633233102v
JAKOBS, LIJSBETwijlen Lijsbert Jacobs erflater Peterseliestraat1754253176r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs bruid 1599228139v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs koper Franekereind 40165523730v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs koper Grote Kerkstraat 151669239213r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs verkoper Gardenierstraat 71722246126r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper ten oosten van Harlingen15972285v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper Noordees (gebied)1599228151v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper Zoutsloot 301602228287v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper Droogstraat 371602228287v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper buiten Harlingen1615229243v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs , voor zich en haar twee kinderenverkoper Schritsen ZZ1626231138v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper Kerkpoortstraat 11658237148v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper Achterstraat NZ1664238203v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper woningKleine Kerkstraat 1016652397r
JAKOBS, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Jacobs uitdraagsterverkoper Kleine Kerkstraat 10166723978r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper Noordijs 51697243318v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper door niaar woningTiepelsteeg173925063r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkeliersenaastligger ten westen Tiepelsteeg1746251161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierseverkoper Tiepelsteeg1746251161r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker, cum matreverkoper Noorderhaven 66172024682r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donkerverkoper Grote Ossenmarkt 1172024687v
JAKOBS, LODEWIJK Lodowijck Jacobs bewoner Sint Odolphisteeg 111606228529v
JAKOBS, LOLKE Lolcke Jacobs , c.u.koper kamer met een tuintjeGardenierstraat 1165923811v
JAKOBS, LOLKEwijlen Lolcke Jacobs verkoper Gardenierstraat 1166623957r
JAKOBS, LOLKEde weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723967v
JAKOBS, LOLKEde weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
JAKOBS, LOLKE Lolke Jacobs schipperkoper huisSchritsen 171751252166r
JAKOBS, LOLKEwijlen Lolke Jacobs verkoper Schritsen 171759254243r
KOK, LOLKE JAKOBS Lolke Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551799265167v
JAKOBS, LOLKJE Lolkjen Jacobs verkoper Rommelhaven 201786262309r
JAKOBS, LOLLEhet perk van Lolle Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 54167924155v
JAKOBS, LOLLE Lolle Jacobs schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 55168024175v
JAKOBS, LOLLE Lolle Jacobs naastligger ten oosten Lanen 661687242217v
JAKOBS, LOLLE Lolle Jacobs eigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest1690242312v
JAKOBS, LOLLEvroedsman Lolle Jacobs schoenmaker (mr. -)koper tuintje met zomerhuisjeGardenierstraat ZZ169324350v
JAKOBS, LOLLEde erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs koknaastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
JAKOBS, LOLLEde weduwe van Lolle Jacobs koknaastligger ten zuiden Lanen 701804267104r
JAKOBS, LOLLEde weduwe van Lolle Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 571805267119v
JAKOBS, LOLLE Lolle Jacobs verkoper Schritsen 571805267119v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockschoenmaker (mr. -)koper kamerLanen 70achter1683241270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockschoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 70achter1683241270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cockeigenaar van 1/2 Schritsen 56noordwest1685242104v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Cocqkoper schoenmakersperkSchritsen 56noordwest166723920va
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cokverkoper van 1/3 Zoutsloot 44169924415v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cokverkoper van 1/3 Zoutsloot 46169924415v
KOK, LOLLE JAKOBSvroedsman Lolle Jacobs Cokschoenmaker (mr. -)aanhandelaar tuinGardenierstraat 111704244249r
KOK, LOLLE JAKOBSvroedsman Lolle Jacobs Cokverwandelaar Gardenierstraat ZZ1704244249v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kocknaastligger ten oosten Lanen 66achter168524268r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kocknaastligger ten zuiden Lanen 66achter168524268r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kockleerlooier (mr. -)betrokkene Voorstraat 36176425677v
KOK, LOLLE JAKOBSde erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Gardenierstraat171824620ar
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551770257170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551770257170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611771257196v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kokleerlooierverkoper Kerkpoortstraat1768257255r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 59178126039v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551786262147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551786262147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551799265157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten noorden Schritsen 551799265157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten oosten Schritsen 551799265167v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611802266112v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Schritsen 611802266133v
KOK, LOLLE JAKOBSwijlen Lolle Jacobs Kokverkoper Schritsen 56zuidwest1803266283r
KOK, LOLLE JAKOBSwijlen Lolle Jacobs Kokverkoper Lanen 701804267104r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en schuur of gorthuisFranekereind165623769r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs naastligger ten westen Weverstraat165623773r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en gorthuisFranekereind 301657237136r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper kamerKlaverbladstraat 21658237173v
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerverkoper Vijver WZ16592384r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs , c.u.gortmakerkoper 3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachterFranekereind 30166023837v
ASPEREN, LOURENS JAKOBS Lourens Jacobs Asperen, c.u.koper 1/10 huis, plaats, hof en schuurFranekereind 30166123899r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSvroedsman Lourens Jacobs Asperenkoper kamerKlaverbladstraat 2166623961r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSvroedsman Lourens Jacobs Asperenhuurder voor 4 jaren (p.j.)ten zuiden van Harlingen166723994r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSburgemeester Lourens Jacobs Asperenverkoper Klaverbladstraat 21675240205r
ASPEREN, LOURENS JAKOBSoud burgemeester Lourens Jacobs Asperenkoper huisFranekereind 30west168024181v
ASPEREN, LOURENS JAKOBSburgemeester Lourens Jacobs Asperenverkoper q.q. Grote Kerkstraat 20168124143va
ASPEREN, LOURENS JAKOBSburgemeester Lourens Jacobs Asperenverkoper Klaverbladstraat 31690242331r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs Clinkhamergortmaker (mr. -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
JAKOBS, LOUW Louw Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, LOUW Louw Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, LOURENS Louwerens Jacobs , c.u.gortmakerkoper plaats waarop een vervallen huisWeverstraat1658237175v
JAKOBS, LOURENSde schuur van de kopers Louwerens Jacobs , c.soc.naastligger ten westen Weverstraat1658237175v
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs koper Franekereind 2173424916r
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Tiepelsteeg1761255106r
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Franekereind 21761255111r
JAKOBS, LUCAS Luycke Jacobs verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
JAKOBS, LUITJEN Luytien Jacobs koper huis met twee kamers ten noorden daar aanLanen 831598228127v
JAKOBS, LIEUWKJE Lyuck Jacobs , voor zich en haar dochterverkoper Steenhouwersstraat 21620230218r
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u.huurder Zeilmakersstraat 21177725948v
JAKOBS, MAAIKE Maaike Jacobs verkoper Lanen 701804267104r
JAKOBS, MAAIKEwijlen Maaike Jacobs verkoper Schritsen 571805267119v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kockverkoper Lanen 40180126626r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kokkoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippersgezelschap180126630r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend1621230290r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend1622230297r
JAKOBS, MAGDALENA Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinaldakoper huis en tuinFranekereind 40de Pot van Overvloed1798265106r
JAKOBS, MAAIKE Maicke Jacobs koper Franekereind 29west162523164v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maike Jacobs Kokkoper Lanen 401790263208v
JAKOBS, MARIA Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
JAKOBS, MARIA Marijke Jacobs verkoper Schritsen 56zuidwest1803266283r
JAKOBS, MARIA Marike Jacobs verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper huis of herberg genaamd het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 17het Posthuis1779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper stalling naast herberg het Posthuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 211779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerkoper stalling of wagenhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Zuiderstraat 21779259180r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 17178326187r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 21178326187r
BOER, MARTEN JAKOBS Marten Jacobs de Boerverkoper Zuiderstraat 2178326187r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Cuiperverkoper Noorderhaven 891791263345r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper van 1/3 Noorderhaven 891785261259v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper huis en voormalige bakkerijNoorderhaven 121788262269r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 121789263169r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper van 1/2 Noorderhaven 891790263198r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 621790263250r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Hoogstraat 221798265108v
KUIPERS, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperskoper Noorderhaven 621780259269v
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuyperverkoper Hoogstraat 221787262152r
JAKOBS, MARTJEN Martien Jacobs verkoper Pothondjessteeg 81635233166v
JAKOBS, MARTJEN Martien Jacobs verkoper Droogstraat 16164023491v
KUIPER, MARTJEN JAKOBS Martje Jacobs Kuiperkoper Voorstraat 761775258235v
JAKOBS, MARTJEN Martjen Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
JAKOBS, May Jacobs bakker (koek-)grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 711602228309r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs bruid 1604228419r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Scheffersplein OZ1613229129r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs koper Noorderhaven 40161723078r
JAKOBS, MAAIKEde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Maycke Jacobs naastligger ten zuiden Scheffersplein 231619230159r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Noorderhaven 401640234116r
HINGST, MAAIKE JAKOBS Maycke Jacobs Hingstnaastligger ten zuiden Lanen 72166023862r
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend1641234136v
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61645235163r
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs koper Voorstraat 81achter17062454r
JAKOBS, MAAIKEde minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 61787262151r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meile Jacobs Ollemakoper huis en hofVoorstraat 55172024668v
JAKOBS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meindert Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 391714245210r
JAKOBS, MINSE Meinse Jacobs verkoper van 1/3 Zuiderstraat 171668239127r
JAKOBS, METJE Metje Jacobs koper Heiligeweg 561779259187v
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollemabontrederverkoper Noorderhaven 681723246177r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollemakoper huis, plaats, tuin genaamd de Witte ArendNoorderhaven 104de Witte Arend1726246282r
ALLEMA, MEILE JAKOBS Meyle Jacobs Ollemanaastligger ten westen Noorderhaven 1041726246282r
JAKOBS, MEINERT Meynert Jacobs zeevarend persoonkoper van 1/2 huis en tuinBildtstraat 41689242278r
JAKOBS, MEINT Meynte Jacobs Hinxtbewoner Noorderhaven 108167124047v
JAKOBS, MEINTals bewoner Meynte Jacobs Hinxtnaastligger ten oosten Noorderhaven 72168524282r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs , c.u.slager (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 18173925024v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huis en tuintjeHoogstraat 211776258262r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Hoogstraat 211776258262r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Hofstraat 2717762597av
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Hoogstraat 211782260187v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)verkoper Hoogstraat 211782260187v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)koper huisZeilmakersstraat 131782260193v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ1782260207r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 231781260312r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (wijd-)verkoper Zeilmakersstraat 131787262172r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (grootveer-)koper Zoutsloot 791790263251v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisKerkpoortstraat 61179226417r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisBildtstraat 201794264205v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper op Amsterdam (beurt-)koper Zoutsloot 791795264260r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs [staat: Pieters] naastligger ten zuiden Bildtstraat 181796264338v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisNieuwstraat 34179826586v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten noorden Droogstraat 371800265223r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden [staat: noorden] Rapenburg NZ180226667v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)koper Zoutsloot 791802266145r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 1818042678v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)verkoper Zoutsloot 791810268362r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud wijd-)verkoper Kerkpoortstraat 61181026921v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)verkoper Bildtstraat 20181026926v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)cessionaris Bildtstraat 22181026957v
JAKOBS, MICHIEL Migchiel Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 651800265245r
JAKOBS, MICHIEL Miggiel Jacobs schipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Nieuwstraat 341809268188v
JAKOBS, MINK Mink Jacobs verkoper Vijver 71682241224v
JAKOBS, MINKE Minke Jacobs verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31west1734248331r
JAKOBS, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Jacobs verpachter grond Heiligeweg 28163323327v
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 281634233141r
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs , c.u.koper van 1/2 Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Kleine Kerkstraat 1016652397r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 17achter16652397v
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Zoutsloot 87166523919r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Zoutsloot ZZ166523927r
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper ([staat: Mintje Jacob Clazendochter])Hoogstraat 22166523929v
JAKOBS, MINKEde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Scheerstraat 3166623936v
JAKOBS, MURK Murk Jacobs , c.u.huurder Molenpad1807267295v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 30161222990v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs koper huisZuiderhaven 131615229280r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Lanen NZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijverstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijver OZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper onbekend1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Gardenierstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zich en zijn kinderenverkoper Zuiderhaven 131620230236v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond William Boothstraat OZ1629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper William Boothstraat OZ1629232120r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, NEELTJE Neel Jacobs koper Alemanssteeg OZ161122956r
JAKOBS, NEELTJEweduwe Neel Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 71641234156v
JAKOBS, NEELTJE Neelcke Jacobs bruid 1605228438r
JAKOBS, NEELTJEwijlen Neeltie Jacobs eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochterverkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs huurder Noorderhaven 54166523926v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpad 141762255161r
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Anjelierstraat 71779259181v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 21786262123v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 371787262217v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Noorderhaven 13179326499v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs verkoper Noorderhaven 131795264296v
JAKOBS, Nelletie Jacobs koper Karremanstraat 231606228501v
JAKOBS, NICOLAAS Nicolao Jacobs verkoper q.q. Noorderhaven 1021613229182r
JAKOBS, NICOLAAS Nicolao Jacobs verkoper q.q. Franekertrekvaart1613229182r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 11771257186v
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1178126014r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs stoeldraaierhuurder Sint Jacobstraat 10zuid1687242171r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs stoeldraaier (mr. -)koper huisKleine Bredeplaats 171701244138r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151710245107v
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 191727246310r
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs naastligger ten westen Schritsen 24176825793v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs schippersknecht (beurt-)verkoper Schritsen 22178326176v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Zeepziederstraat 3180426757r
JAKOBS, PABE Pabe Jacobs naastligger ten westen Achterstraat ZZ161222969r
JAKOBS, PABE Pabe Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat ZZ161222969r
JAKOBS, PABEde weduwe van Pabe Jacobs naastligger ten westen Liemendijk ZZ1645235175r
JAKOBS, de weduwe van Pabo Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat ZZ162923294v
JAKOBS, PABE Paebe Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ162523188v
JAKOBS, Papa Jacobs bewoner Achterstraat ZZ162823270v
JAKOBS, PAULUS Paulus Jacobs adelborst onder Julius van Eysingakoper drie kamers aanelkaarBildtpoort (gebied)161222990r
JAKOBS, PAULUSde kamer van Paulus Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat NZ161723086v
JAKOBS, PIETERwijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 771640234120v
JAKOBS, PIETERwijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 771640234120v
JAKOBS, PIETERwijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 771640234120v
JAKOBS, PIETERwijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 771640234120v
JAKOBS, PIETERwijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven ZZ1640234120v
JAKOBS, PIETERwijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven ZZ1640234120v
JAKOBS, PIETERwijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven ZZ1640234120v
JAKOBS, PIETER Peter Jacobs afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Rozengracht 7oost165523731v
JAKOBS, PIETER Peter Jacobs naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Rozengracht 7oost165523731v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs geniaarde koper Rinnertspijp 101726246294v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooierhuurder Oosterkeetstraat 11752252186v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 215972283v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 2159822875r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Rommelhaven 201598228103v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs distillateur [staat: sterkwaterbrander]naastligger ten zuiden Heiligeweg 621600228222r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs protesteert vanwege een testament Voorstraat 11601228258v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg1603228338r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper van 1/2 Sint Christoffelsteeg1603228338r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huisScheerstraat 41605228446v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper ledige plaats of huisstede van 130 x 24 voet (zes halve lakens, mits dat de verkopers toe zullen boven de andere percelen mede aan de proclamanten verkocht, 106 CG)Schoolstraat 21614229222v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koopmanverkoper Noordijs 8161623023r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ161623026v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ161623026v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ161623026v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 91161623033r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 66161623037r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper in de zuider nieuwestad161623052r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Schritsen 60161723056v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1618230117r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg1618230123r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs , van Franekerkoper huisZoutsloot 11620230200v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 81620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 81620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ1620230252v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper 1 1/2 pm zaadlandten noordoosten van Harlingen1621230258v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1621230263r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen onbekend1621230278v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ1622230296r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs geniaarde koper William Boothstraat OZ1622230308v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huisSint Jacobstraat 61623230337r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1623230360v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper oostelijke kamer van twee kamersZuiderhaven 121623230366v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs wever (linnen-)naastligger ten zuiden Zoutsloot 1162423110v
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162423131v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Zuiderhaven 12162523151v
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs koper van 1/2 Franekereind162523165r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ162523183v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ162523186v
JAKOBS, PIETERhet kind van Pieter Jacobs verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 12162523195r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg WZ1626231133r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater Franekereind 341626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater Franekereind 321626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater Sint Christoffelsteeg1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater Sint Christoffelsteeg1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater Sint Odolphisteeg1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater ten noordoosten van Harlingen1626231146r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4162723231r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs kuipernaastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4162823245v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ162823248r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs schipper (groot-)verkoper Noorderhaven 27162823258v
JAKOBS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 70162923284v
JAKOBS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ162923284v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis, plaats en loodsZeilmakersstraat 111629232114r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 41630232142v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs geniaarde koper Kleine Ossenmarkt 816312333v
JAKOBS, PIETERde geabandonneerde goederen van Pieter Jacobs bakkerverkoper Sint Jacobstraat 6163123327r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13163123331r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 8163223342v
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 70163323377r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermankoper woningAlemanssteeg ZZ1654236254r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen Liemendijk1654236254v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermannaastligger ten westen Romastraat 31658237158v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Vijverstraat NZ166023819v
JAKOBS, PIETERburgervaandrig Pieter Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 181664238216v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermankoper huis genaamd de BoomsluiterNieuwstraat 62de Boomsluiter166523926r
JAKOBS, PIETERde hof van Pieter Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht 7west166623934v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs , c.s.timmermangeniaarde koper Kerkpad WZ166623937r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 10166723978r
JAKOBS, PIETERhet timmermanshuis en stalling daarachter van Pieter Jacobs timmermannaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1668239151r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 14166623910va
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs goudsmidkoper huisZuiderhaven ZZ168024195r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huisZoutsloot 11680241111r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs bootsgezelverkoper Sint Odolphisteeg 71681241136v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt1681241137v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138v
JAKOBS, PIETERde kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs schipperverkoper Moriaanstraat 81710245118v
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs huurder Bargebuurt 141769257121v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs huurder beneden (p.j.)Drie Roemersteeg 11774258154v
ADAM, PIETER JAKOBSwijlen Pieter Jacobs de Adamkoper Franekereind 14166823926ra
BRUIN, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs Bruinkorendragerverkoper Gardenierstraat 101770257183r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs Clinckhamer, c.u.geniaarde koper Hofstraat 17west169224317v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegensverkoper Zuiderhaven ZZ161623026v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegensverkoper Zuiderhaven ZZ161623026v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegensverkoper Zuiderhaven ZZ161623026v
HAGEN, PIETER JAKOBSde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagennaastligger Heiligeweg 561615229241v
HAGEN, PIETER JAKOBSde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagennaastligger Heiligeweg 581615229241v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSwijlen gemeensman Pieter Jacobs Klinkhamerverkoper Kruisstraat 10oost1705244267v
JAKOBS, PIETERde gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamernaastligger ten westen Noorderhaven 601697243291v
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen de heer Pieter Jacobs Olicanverkoper Noorderhaven 108166023858v
ROORDA, PIETER JAKOBSburgervaandrig Pieter Jacobs Roordanaastligger ten westen Noorderhaven 18166423824va
JAKOBS, PIETJE Pietie Jacobs naastligger ten oosten Voorstraat 12168824215ra
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braamkoper door niaar huis, plaats, loods, schuur en paardenstalLanen 9west1698243342v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braemverkoper Zuiderhaven 40169324350ar
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braem, c.m.naastligger ten oosten Lanen 9oost1698243366v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braem, c.m.naastligger ten noorden Lanen 9oost1698243366v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Braemverkoper Lanen 9oost1698243366v
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roordakoper Karremanstraat 13173524995r
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Kerkpad 321758254121v
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Franekereind 341758254122v
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Romastraat 4oost1784261129v
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs koper Schritsen ZZ178626286r
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Kleine Kerkstraat 71791263344r
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Schritsen 521807267326v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietje Jacobs Braamnaastligger ten oosten Voorstraat 1217392503ra
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietje Jacobs Braamnaastligger ten zuiden Voorstraat 1217392503ra
BRAAM, PIETJE JAKOBSde hof van Pietje Jacobs Braemnaastligger ten oosten Zuiderhaven 61691242360v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietje Jacobs Braemverkoper Noorderhaven 711726246281r
JAKOBS, PIETJE Pietrick Jacobs verkoper buiten Harlingen1615229243v
JAKOBS, Pietrik Jacobs naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 11664238231v
JAKOBS, PIETERde weduwe van Piter Jacobs naastligger ten noorden Noordijs1626231112v
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 58achter1626231147r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 1163623413v
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Piter Jacobs naastligger ten westen Romastraat 31680241102r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs verkoper Zoutsloot 11681241137r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 111681241146r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1681241146r
JAKOBS, PLEUNTJE Pleuntie Jacobs naastligger ten noorden Romastraat NZ1733248261r
JAKOBS, POPPEde erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 10west1715245244v
JAKOBS, POPPEde erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 10west1729247255v
BRANDSMA, POPPE JAKOBS Poppe Jacobs Bransmawever (mr. dopjes-)koper huis met loods, plaatske en tuinRapenburg 81702244165v
JAKOBS, PAULUS Poulus Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, PAULUS Pouuels Jacobs adelborst onder Julius van Eysinganaastligger ten oosten Achterstraat1612229115r
JAKOBS, PAULUSde kamer van Pouwel Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat NZ161723088v
JAKOBS, PAULUS Pouwels Jacobs adelborst onder Julius van Eysingakoper huisje of kleine woningAnjelierstraat ZZ1614229220r
JAKOBS, PAULUS Pouwels Jacobs soldaatnaastligger ten westen Anjelierstraat ZZ162423116v
JAKOBS, PIETERoud burgemeester Pyeter Jacobs Olican, c.u.brouwerkoper huis waar de Drie Blauwe Croonen uitstekenNoorderhaven 108de Drie Blauwe Kronen163923487r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper huis met loods en ledige plaats met het eigendom van de steeg ten zuidenNoordijs 81614229201v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper huis, hof, ledige plaats en schuurFranekereind 81615229250r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs verpachter grond Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten noorden* Heiligeweg 641621230284v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper huisZuiderhaven 371646235200r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper huisZuiderhaven 351647235248v
JAKOBS, PIETERhet huis van de kopers Pyter Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 351647235248v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 23164923691v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs timmerman (mr. -)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 23achter1650236100r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs , c.u.verkoper Kromme Elleboogsteeg1650236119r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191653236232v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191653236232v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs timmerman (mr. huis-)koper twee kamers achter elkaar staande en met het mede gebruik van de steeg ten zuidenNieuwstraat 381662238155v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper 1/2 dwarshuis met 2 kamers, loods en plaatsKerkpoortstraat 11663238161r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs bieder 1/2 huisKerkpoortstraat 1166323817va
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs* timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166723998v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs timmerman (mr. huis-)koper kamerGrote Kerkstraat 191675240207v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs ontvanger-generaal Westdongeradeelverkoper q.q. Zuiderhaven 791676240242v
JAKOBS, PIETERwijlen Pyter Jacobs brouwer (mr. -)koper Rommelhaven 281690242330v
JAKOBS, PIETERwijlen Pyter Jacobs brouwer (mr. -)eigenaar van 1/2 Rommelhaven 281690242330v
JAKOBS, PIETERwijlen Pyter Jacobs brouwer (mr. -)koper Lanen 501690242330v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten oosten Voorstraat 4169224225ra
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Voorstraat 8169424389v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v
JAKOBS, PIETERhuisman Pyter Jacobs verkoper q.q. Rozenstraat 11727247392v
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u.geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen1652236204r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adamgleibakkerkoper door niaar het huis van de zeven gevelsZuiderhaven 33de Zeven Gevels1653236234r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adamkoper hofZuiderhaven NZ165623783v
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u.koper plaats of koolstekZuiderhaven NZ165623784r
ADAM, PIETER JAKOBSde koper Pyter Jacobs de Adam, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ165623784r
BUIS, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Buysnaastligger ten zuiden Franekereind 36168024126va
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamerkoper woning of kamerNoorderhaven 64achter169324365r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamernaastligger ten oosten Noorderhaven 64achter169324365r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pyter Jacobs Clinckhamernaastligger ten noorden Noorderhaven 64achter169324365r
HAGEN, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Hagenkoper provisioneel 8/9 huis, hof, loods en schuurFranekereind 61620230214v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedman Pyter Jacobs Klinckhamerkoper Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSgezworen gemeensman Pyter Jacobs Klinkhamerwijnhandelaarkoper huis met plaats en loodskeNoorderhaven 641698243358v
JAKOBS, PIETJE Pytie Jacobs verkoper Noorderhaven 60170024463v
JAKOBS, PIETJE Pytie Jacobs verkoper Moriaanstraat1722246132v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytie Jacobs Braemkoper Lanen 91692242402r
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytie Jacobs Braemnaastligger ten oosten Lanen 91692242402r
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytie Jacobs Braemkoper ten zuiden van Harlingen16922433v
JAKOBS, PIETJE Pytje Jacobs koper Romastraat 4oost1775258217r
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytje Jacobs Braamnaastligger ten oosten Voorstraat 12173824921va
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytje Jacobs Braamnaastligger ten zuiden Voorstraat 12173824921va
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pytje Jacobs Roordakoper door niaar Zoutsloot 18174525168v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs koper huis, mouterij en plaats met een zomerkeuken en het mede gebruik en onderhoud van de steeg ten oostenGrote Kerkstraat 31oost164323549v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs koper huis waar het Vergulde Paert uithangt, met het vrije eigendom van de steeg ten noordenHeiligeweg 21het Vergulde Paert1644235143v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , vrijgezelverkoper Grote Kerkstraat 31oost1645235168r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper Both Apothekerstraat WZ165523752r
JAKOBS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12165623755r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.timmermanverkoper Alemanssteeg165623760v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs gleibakkernaastligger ten oosten Zuiderhaven 571657237105r
JAKOBS, PIETERde hof van Pytter Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht 7west1657237114r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs verkoper Voorstraat 891657237115v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs naastligger ten westen Rozengracht 51657237141r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper schuur en plaatsGrote Kerkstraat 191658237169r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191658237169r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191658237169r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisonbekend165923812v
JAKOBS, PIETERde hof van Pytter Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht 7west166023829v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermanverkoper Brouwersstraat 21achter166023856r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs verkoper Nieuwstraat 341661238109v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermanverkoper Vijver 11662238128v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1664238223r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723967v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huis met 2 kamers erachterHeiligeweg 46166723970v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs verkoper q.q. Spinhuisstraat166723991v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisNieuwstraat 60166723992r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60166723992r
JAKOBS, PIETERde hof van Pytter Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht 7west1668239157v
JAKOBS, PIETERde kamer van Pytter Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341668239177v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermannaastligger ten westen Romastraat 61669239199v
JAKOBS, PIETERgrondpacht uit de kamer van Pytter Jacobs timmermaneigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723913va
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs koper 1/2 huis met 2 kamers erachterHeiligeweg 46166723913va
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huis, put, bak en een tuintjeNieuwstraat OZ167024022v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper Vijver 7167024024v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 1167124044r
JAKOBS, PIETERhet huis van Pytter Jacobs timmermannaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1673240117r
JAKOBS, PIETERde hof van Pytter Jacobs naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1673240119r
JAKOBS, PIETERhet huis en stal van Pytter Jacobs naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1675240190v
JAKOBS, PIETERhet huis genaamd Benthem, bewoond door Pytter Jacobs naastligger ten zuiden Noorderhaven 88Benthem167524026va
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs timmermaneigenaar van 1/2 Vijver 71682241224v
JAKOBS, PIETERwijlen Pytter Jacobs erflater Rozengracht 7west1683241260r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs naastligger ten zuiden Schritsen 62168424229v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 1168524266v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs bootsgezelnaastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord_achter168524280v
JAKOBS, PIETERde tuin van Pytter Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Moriaanstraat 121690242317v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Havenplein 101691242357r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.wever (linnen-)koper woningGardenierstraat1691242373v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Moriaanstraat 11704244250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten noorden Moriaanstraat 11704244250v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ1705244286r
JAKOBS, PIETERde hof van Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ170824547v
ADAM, PIETER JAKOBSgrondpacht uit houtschuur, hof en ledige plaats van wijlen Pytter Jacobs de Adameigenaar perceel Zuiderhaven NZ1674240159r
BRUIN, PIETER JAKOBS Pytter Jacobs Bruinbrugmankoper door niaar huisGardenierstraat 101738249226v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Clinckhamergoudsmidkoper van 1/3 Weverstraat168424238r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamer, c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Klinckhamernaastligger ten westen Noorderhaven 58168524287v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSwijlen gezworen gemeensman Pytter Jacobs Klinkhamerverkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
ROORDA, PIETER JAKOBS Pytter Jacobs Roordaomroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Zuiderhaven 611669239212r
ROORDA, PIETER JAKOBSde gecedeerde boedel van Pytter Jacobs Roorda, c.u.verkoper Noorderhaven 16167124049r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs koper Zuiderstraat 311646235240r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs koper Grote Kerkstraat 161658237148r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs koper Gardenierstraat 111701244117r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs verkoper Gardenierstraat 111702244190r
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pyttie Jacobs Braamnaastligger ten oosten Voorstraat 12173925038v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pyttie Jacobs Braamnaastligger ten zuiden Voorstraat 12173925038v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pyttie Jacobs Braemkoper door niaar tuin, prieel en zomerhuisZuiderhaven 401687242188v
JAKOBS, PIETJE Pyttje Jacobs geniaarde koper Grote Kerkstraat 17achter16652397v
JAKOBS, PIETJE Pyttje Jacobs koper Kleine Kerkstraat 71750252100v
JAKOBS, REIN Rein Jacobs koper Zuiderhaven 371646235200r
ADAM, REIN JAKOBSde ledige plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adamnaastligger ten oosten Zuiderhaven 651653236243r
JAKOBS, REINER Reinder Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Liemendijk 381688242254r
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431682241209r
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 9174525192v
JAKOBS, REINER Reiner Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 7174525195v
JAKOBS, REINER Reinout Jacobs zeevarendeverkoper Kerkpoortstraat 18170924596v
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs koper Karremanstraat 191659237196r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper gleibakkerij met huizen en schuur er tegenover ([staat: Lb])Kruisstraat 3oost165523742r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper gleibakkerij met huizen en schuur er tegenover ([staat: Lb])Kruisstraat 10west165523742r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs verkoper Kruisstraat 8166023836r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs koper ledige plaats in gebruik als ruischerneKruisstraat NZ166023836v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs verpachter grond Kruisstraat NZ166023836v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs naastligger ten westen Kruisstraat NZ166023836v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35166023851v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs gleibakkerverkoper Kruisstraat NZ1663238189r
JAKOBS, REIERwijlen Reyer Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen1676240232r
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 431681241124v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobs Braeff, c.u.verkoper Kruisstraat 10west1664238216r
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs naastligger ten westen Schritsen15972282v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs naastligger ten noorden Schritsen15972282v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen15972282v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerverpachter grond Schritsen159722838v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerkoper huis, schuur en een tuin daarachterten noordoosten van Harlingen1606228505v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmakerverkoper Schritsen 38161222997v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs verkoper Schritsen ZZ1641234126v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs koper Grote Kerkstraat 31oost164323549v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs , vrijgezelverkoper Grote Kerkstraat 31oost1645235168r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs koper huis met steeg ten westenVoorstraat NZ1601228257r
JAKOBS, REINERhet huis gehuurd door Reyner Jacobs naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91618230131v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper provisioneel huisBildtstraat 1116782411ra
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakernaastligger ten westen Zoutsloot 431686242158v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper door niaar huisBildtstraat 91696243252v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs [staat: Jansen] bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 91696243252v
JAKOBS, RIKSTJE Ricxt Jacobs koper Brouwersstraat1599228138r
JAKOBS, RIEMKJEwijlen Riemke Jacobs erflater Hofstraat 25178126078v
JAKOBS, RIEMKJEwijlen Riemke Jacobs erflater Wasbleek 92178126080r
JAKOBS, RIEMKJEwijlen Riemke Jacobs erflater Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
JAKOBS, RIENK Rienck Jacobs wever (mr. linnen-)bewoner Brouwersstraat 19achter168124132va
BRAAM, REITSKE JAKOBS Rietje Jacobs Braemverkoper Voorstraat 371726246253r
JAKOBS, RIKSTJE Rigstie Jacobs verkoper Schritsen 7165523728r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtje Jacobs koper Vijver 41802266166r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs verkoper Achterstraat NZ1766256217r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs verkoper Liemendijk1766256217r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtsie Jacobs verkoper Liemendijk1766256217r
JAKOBS, RIJKgrondpacht uit het huis van de kinderen van Rijck Jacobs papiermakereigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra1
JAKOBS, RIJKJEwijlen Rijckjen Jacobs erflater Grote Kerkstraat 191695243143r
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBSwijlen Rijkjen Jacobs Tjesmanaastligger ten westen Noordijs 41729247238v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBSwijlen Rijkjen Jacobs Tjesmaverkoper Noordijs 41729247238v
JAKOBS, RIENKJE Rinck Jacobs koper Grote Kerkstraat 23159722840r
JAKOBS, RIENK Rinck Jacobs verkoper Kruisstraat 5west1613229175v
BANGA, RIENKJE JAKOBS Rinck Jacobs Bangaverkoper Grote Kerkstraat 23161222971v
STELLINGWERF, RIENKJE JAKOBS Rincke Jacobs Stellingwerffverkoper Grote Kerkstraat 11172024664r
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Rins Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermanverkoper Zeilmakersstraat 131599228134r
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermanverkoper Zeilmakersstraat 151599228134v
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermancrediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1600228198v
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobs verkoper Simon Stijlstraat 61652236192v
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobs koper Noordijs 71664238213v
JAKOBS, RINSKEwijlen Rinske Jacobs erflater Noordijs 716842422va
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobs , voor haar twee kinderenverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
ROORDA, RINSKE JAKOBS Rinske Jacobs Roordaverkoper Noordijs 151738249352v
JAKOBS, RINSE Rintse Jacobs timmermanverkoper Bildtstraat 181603228336r
JAKOBS, RINSEde verkoper Rintze Jacobs , c.u.timmermannaastligger ten noorden in de noorder nieuwestad159722864v
JAKOBS, RINSE Rintze Jacobs timmermanverkoper in de noorder nieuwestad159722864v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs , c.u.koper kamerHofstraat 351644235158r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburchnaastligger ten westen Hofstraat 371651236159r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburchbakkerverkoper Hofstraat 351653236247r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkerkoper kamerGrote Kerkstraat 28een_achter1653236231v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburg, c.u.bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28een_achter1653236231v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburgnaastligger ten oosten Heiligeweg 361664238206v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburgnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 26166423824va
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburgh, c.u.koper huisGrote Kerkstraat 28164823610v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburgh*naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
JAKOBS, RIPPERTde weduwe van Rippert Jacobs Furssenborghnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28twee_achter1672240102r
JAKOBS, RIKSTJE Rixt Jacobs verkoper Brouwersstraat1604228412v
JAKOBS, RIKSTJE Rixtie Jacobs koper Liemendijk NZ1733248243r
JAKOBS, RIKSTJE Rixtje Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 101729247268r
JAKOBS, RIKSTJE Rixtje Jacobs verkoper Vijver 41808268133r
JAKOBS, Robart Jacobs verkoper q.q. Kerkpoortstraat1606228492r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs crediteur q.q. Voorstraat1604228401v
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretprotesteert q.q. Voorstraat 511601228270r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretverkoper q.q. Scheerstraat 2161222973r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoretnaastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1633233107v
JAKOBS, ROBIJN Robijn Jacobs verkoper van 1/4 Noorderhaven 311627231158v
JAKOBS, Rocke Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 51658237250v
JAKOBS, ROELOF Roeliff Jacobs koper kamerKerkpad 20161623032v
JAKOBS, ROELOF Roeliff Jacobs verkoper Kerkpad 201619230194v
JAKOBS, ROELOF Roelof Jacobs metselaar (mr. -)koper door niaar stalRozengracht 3173925048r
JAKOBS, ROELOF Roelof Jacobs metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Rozengracht 3173925048r
JAKOBS, ROELOF Roelof Jacobs metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Zuiderplein 5zuid173925048v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmankoper door niaar van 1/2 drie kamers aan elkaarZuiderhaven ZZ1646235204v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanniaarnemer van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235212r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven ZZ1647235251v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSde timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1650236131v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSwijlen Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ16782416r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBSwijlen Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ16782417v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Karremanstraat 22168124132va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ168124132va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Brouwersstraat 19achter168124132va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Zuiderhaven ZZ168124138va
JAKOBS, ROGIERde werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmansnaastligger ten oosten Zuiderhaven 18167224099v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderplein 5zuid1654236276r
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderplein 5zuid165523746v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 5achter1657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Romastraat 11657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Romastraat ZZ1657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs , c.u.houtkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CGZuiderhaven 35de Zeven Gevels1674240165r
JAKOBS, ROMKEwijlen Romcke Jacobs koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1683241255r
JAKOBS, ROMKEwijlen Romke Jacobs koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 401687242188v
JAKOBS, ROMKJE Romke Jacobs verkoper Kerkpad 321758254121v
JAKOBS, ROMKJE Romke Jacobs , meerderjarige vrijsterverkoper Franekereind 341758254122v
JAKOBS, ROMKEgelastige voor medeparticipanten Romke Jacobs verver (mr. -)verkoper Zoutsloot 851807267302v
BRAAM, ROMKE JAKOBSwijlen Romke Jacobs Braemkoopmanverkoper Voorstraat 541729247279r
JAKOBS, ROMKJE Romkjen Jacobs koper Kerkpad WZ170024484v
JAKOBS, ROMKJEde kamer van Romkjen Jacobs sergeantskenaastligger ten oosten Kerkpad WZ170924586r
JAKOBS, ROMKJE Romkjen Jacobs koper Heiligeweg 23176825774v
JAKOBS, RUURDde tuin van Ruird Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht 221723246178r
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS Ryckjen Jacobs Tjesmakoper van 1/2 Zoutsloot 11702244152r
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Ryns Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
JAKOBS, SAKE Saake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326186r
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9175225314r
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u.naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5175225315v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs varenspersoonverkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter1738249286v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs loods (oud -)verkoper Drie Roemersteeg 7176825776v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178926365v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251811269149v
JAKOBS, SAMUELwijlen Samuel Jacobs erflater Sint Odolphisteeg 111782260205r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281683241238r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakkernaastligger ten noorden Lanen 66achter168524268r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Lanen 281687242181r
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelte Jacobs bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
JAKOBS, SCHELTEde weduwe van Schelte Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 17169324329v
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs , minderjarigverkoper Ooievaarsteeg 61794264200v
BROUWER, SCHELTE JAKOBS Schelte Jacobs Brouwerverkoper Hoogstraat 391794264174v
JAKOBS, SCHELTEwijlen Schelto Jacobs bakker (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 391688242225r
HASELAAR, SCHELTE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Schelto Jacobs Hasselaernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411688242223r
JAKOBS, Seep Jacobs kooltjerverkoper onbekend1677240269r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs molenaarkoper twee kamers aan elkaaronbekend1627231170r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 71653236222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 91653236222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u.kooltjerkoper huis, plaats en schuurHoogstraat 53167124074v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u.kooltjerverkoper ten noorden van Harlingen167124074v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs kooltjerverkoper Hoogstraat 531677240256r
JAKOBS, huisman Sempke Jacobs , c.s.verkoper Bargebuurt 161774258172r
JAKOBS, SIPKJE Sepck Jacobs , voor haar twee kinderen bij haar wijlen eerste manverkoper Zoutsloot 11658237245v
JAKOBS, SETSKE Setske Jacobs verkoper Noordijs 716842422va
JAKOBS, SETSKE Setske Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 9174525192v
JAKOBS, SETSKE Setske Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 7174525195v
JAKOBS, SIBBELTJE Sibbel Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg159722840v
JAKOBS, SIBBELTJE Sibbel Jacobs koper Rozengracht 231619230177r
JAKOBS, SIBBELTJE Sibbel Jacobs koper Kerkpoortstraat 391621230260r
JAKOBS, SIKKEwijlen Sicke Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 13167624034ra
JAKOBS, SIERKhuis en erf van Sierck Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 261630232165v
JAKOBS, SIERK Sierck Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg1659237208v
JAKOBS, SIERKhet grote huis van Sierk Jacobs verpachter grond Schritsen 681626231113v
JAKOBS, SIERK Sierk Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 681626231113v
JAKOBS, SIERK Sierk Jacobs verkoper Schritsen 681626231113v
JAKOBS, SIERKhet kleine huis van Sierk Jacobs naastligger ten westen Brouwersstraat 21626231114r
JAKOBS, SIERK Sierk Jacobs verkoper Brouwersstraat 21626231114r
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs koper Kerkpad 71626231122v
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Kerkpad 7162723219r
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs koper Grote Ossenmarkt 121732248127v
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Franekereind 101733248197v
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs koper van 1/4 Zuiderhaven 36west1766256170r
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper van 1/3 Zuiderhaven 36oost1778259154r
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs koper kamerSchoolsteeg WZ1641234148r
JAKOBS, SIEMENde proclamant Simen Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1641234148r
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs koper huisGrote Ossenmarkt 21674240163r
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs naastligger ten noorden Voorstraat 3516992441r
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simen Jacobs naastligger ten noorden Zuiderhaven 45171824618v
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs verkoper q.q. Zoutsloot 25171824632r
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs kuipernaastligger ten westen Droogstraat ZZ171924642v
JAKOBS, SIEMENwijlen Simen Jacobs verkoper Blindemanssteeg OZ172024688v
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 901723246164v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Bootsmaverkoper q.q. Zoutsloot 7016952436ra
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiperverkoper q.q. Zeilmakersstraat 9171824631v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koper huisZuiderhaven 331674240164r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koper huis met o.a. bottelarijFranekereind 20de Drie Klaverbladen170024436r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 821703244205r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 45170724532v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 45170724532v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 89170724539r
JAKOBS, SIEMENgrondpacht uit de oliemolen van Simon Jacobs eigenaar perceel onbekend170824553r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 821710245110v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verkoper q.q. Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs , q.q.kuipereigenaar van 1/2 Zoutsloot 921723246166v
JAKOBS, SIEMENde weduwe van Simon Jacobs naastligger ten noorden Voorstraat 351724246201r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 141738249348r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verwandelaar Franekereind 101738249280r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs aanhandelaar huisNieuwstraat 661738249280r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs schipper en koopman (oud -)koper Achterstraat 7173925010r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Franekereind 29oost173925022v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs baantjerkoper huisZoutsloot 251798265104r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Bootsma, voor zich en zijn kinderenkoopmanverkoper Noordijs 15167924129r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Bootsmaverkoper Voorstraat 53169324334r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Cuiper, c.u.schipper (schuit-)koper pakhuis en drie woningen daarachterNoorderhaven 891711245140r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuiperkoopmankoper huisRommelhaven 11738249354r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuyperverkoper Achterstraat 7172024683v
JAKOBS, SJOUKE Sioucke Jacobs schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 311696243202r
JAKOBS, SJOUKE Siouke Jacobs zeemanverkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
LEX, SJOUKJE JAKOBSwijlen Sioukjen Jacobs Lexerflater Klaverbladstraat 191738249357r
JAKOBS, SJOERD Siourdt Jacobs verkoper Schoolsteeg1605228443v
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs koper kamerNieuwstraat 48161122925r
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46161122965r
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461613229130r
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461621230288v
JAKOBS, SIERKhet weeskind van wijlen Sirck Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, SJOERD Sjoerd Jacobs naastligger ten westen Romastraat 151789263106r
VRIES, SJOERD JAKOBS Sjoerd Jacobs de Vrieskoper huisRomastraat 13178326156r
VRIES, SJOERD JAKOBS Sjoerd Jacobs de Vriesmatroos lands uitlegger ter recherche op de Abt Admiraliteit in Frieslandverkoper Romastraat 131803266187v
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Sjouck Jacobs Bangaverkoper Franekereind 15161222999r
JAKOBS, SJOUKJE Sjouckjen Jacobs koper Romastraat 111688242221r
JAKOBS, SJOUKE Sjouke Jacobs varensgezelverkoper Franekerpoort (gebied)1729247262v
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs koper Liemendijk ZZ1701244124v
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs verkoper van 1/3 onbekend1705244269v
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs koper Klaverbladstraat 1917272471r
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs koper Klaverbladstraat 19172724717r
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs naastligger ten zuiden Weverstraat 81730247351r
JAKOBS, zijn broer Steyn Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, STIJNTJE Stijntie Jacobs huurder (p.j.)Voorstraat 99173124832r
JAKOBS, STIJNTJE Stijntie Jacobs huurder Voorstraat 99173925069v
JAKOBS, STIJNTJE Stijntie Jacobs verkoper Hofstraat 2717762597av
JAKOBS, STIJNTJE Stijntje Jacobs verkoper Romastraat 131780259277v
JAKOBS, STOFFEL Stoffel Jacobs koper huis en ledige plaatsAchterstraat ZZ162823270v
RUITENSCHILD, SUSANNA JAKOBS Susanna Jacobs Ruitenschiltkoper Schritsen 22173124839r
JAKOBS, SWAANTJE Swaantie Jacobs verkoper Zuiderhaven ZZ168524298r
JAKOBS, SIEBEwijlen Sybe Jacobs verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1620230211r
JAKOBS, SIEBEde kinderen van wijlen Sybe Jacobs verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ1620230211r
JAKOBS, SIEBEwijlen Sybe Jacobs verkoper Zuiderhaven NZ1620230216r
JAKOBS, SIEBE Sybe Jacobs verkoper van 1/3 Zuiderstraat 171668239127r
JAKOBS, SIEBREN Sybren Jacobs Donckernaastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1647235263r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs , c.u.koper ledige plaatsNieuwstraat 37164823638r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs stoelmakerhuurder (p.j.)William Boothstraat 391697243321r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs , c.u.schippernaastligger ten zuiden Noorderhaven 341723246154v
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs stoeldraaiernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161729247230r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs stoeldraaiernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161729247230r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs stoeldraaiernaastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 161729247282v
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs stoeldraaiernaastligger ten westen Kleine Kerkstraat 161729247282v
JAKOBS, SIEDSwijlen Syds Jacobs verkoper Kleine Kerkstraat 18173124841v
JAKOBS, SIETSKE Sydts Jacobs verkoper van 1/6 Grote Kerkstraat 191626231153v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 121633233126r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koper kamerSchoolsteeg WZ1634233144r
JAKOBS, SIEMENwijlen Symen Jacobs koper Grote Kerkstraat 19een_achter166523925v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 101688242236r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koper Blindemanssteeg OZ169424398r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koopmankoper 1/2 huisjeBlindemanssteeg OZ1695243133r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs naastligger ten noorden Voorstraat 3516992447v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koopmankoper van 1/2 huisGrote Ossenmarkt 101703244201r
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopmannaastligger ten oosten Franekereind 18172024661r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs winkelierkoper huis alwaer de Haan in de gevel staetGrote Kerkstraat 181726246279v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Bootsmakoper provisioneel huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.Zuiderhaven 69176924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Bootsmakoper provisioneel huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.Zuiderhaven 71176924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBSburgemeester Symen Jacobs Bootsmaverkoper Lanen 251694243100v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Cuiperschipper (grootveer-)verkoper Rommelhaven 201722246139v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiper, c.u.schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 71726246255v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiperkoopmankoper huis van twee verdiepingen hoogSint Jacobstraat 1517312483r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs schoenmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 48168024173r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koper huisNoorderhaven 801687242176r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs zeemanverkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs , c.soc.naastligger ten zuiden Zoutsloot 9017272476v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 221729247245r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 201729247246r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koper zomerhuis en tuin en hofMolenpad 111730247303v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper Bildtstraat 51730247369v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper huisBargebuurt WZ173124852r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 15173124855v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpenverkoper van 1/12 Noorderhaven 931733248190v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpenkoper huisFranekereind 101733248197v
JAKOBS, SIEMEN[de geniaarde] Symon Jacobs naastligger ten zuiden Herenwaltje 171733248268r
JAKOBS, SIEMEN[de geniaarde] Symon Jacobs naastligger ten oosten Herenwaltje 191733248269v
JAKOBS, SIEMEN[de geniaarde] Symon Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 11733248271r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper van 1/2 huisHoogstraat 22het Holdershuis1733248272v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmangeniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 31733248273v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpenverkoper Molenpad 111733248277v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portierverkoper Grote Kerkstraat 18173524919r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmanverkoper Bargebuurtspoortje173524921r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter1736249117r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs schipper (oud -)koper 1/2 huisHoogstraat 22het Holderhuis1741250154v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs schipper (oud -)eigenaar van 1/2 Hoogstraat 221741250154v
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)174425145r
JAKOBS, SIEMENde weduwe van Symon Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 29oost174525162v
JAKOBS, SIEMENwijlen Symon Jacobs erflater Kleine Ossenmarkt 4178326154v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmagleibakkernaastligger ten westen Zuiderhaven 71a1682241185r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1683241255r
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 71a167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 69167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 71167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 69167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 71167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsmakoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 67167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn kinderenverkoper van 3/10 Zuiderhaven 67167924112ra
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn twee minderjarige kinderenverkoper q.q. Zuiderhaven 691686242110v
BOOTSMA, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Bootsma, voor zijn twee minderjarige kinderenverkoper q.q. Zuiderhaven 711686242110v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiperkoopmanverkoper Bildtstraat 51732248135r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiperverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 151732248139r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Kuiperkoper van 1/3 Brouwersstraat 1417312485v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Kuypergeniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 981741250191v
KUIPER, SIEMEN JAKOBSde erfgenamen van wijlen Symon Jacobs Kuyperverkoper Hoogstraat 6174525167v
LEI, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs van der Leyhuurder beneden (p.j.)Noorderhaven 44177225826v
JAKOBS, SINTJE Syntie Jacobs koper Lanen 54161623039r
JAKOBS, SINTJE Syntie Jacobs koper hof van twee huisplaatsen breedRozengracht 81634233135r
JAKOBS, SINTJE Syntie Jacobs Cloribusverkoper Schritsen 191619230168v
JAKOBS, Syntien Jacobs koper finaal Lanen1604228399v
JAKOBS, SIEUWKE Syou Jacobs koper Lanen1623230357v
JAKOBS, SJOERD Syourdt Jacobs naastligger ten oosten Schritsen ZZ1601228241v
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs koper kamerSint Christoffelsteeg WZ1688242219v
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs scheepstimmermanverkoper Sint Christoffelsteeg WZ1691242354v
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ169324344r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs , c.u.koper huisLanen 41710245129v
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs kuipernaastligger ten westen Lanen 6171924645r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs kuiper (mr. -)verkoper Noorderhaven 201721246121r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs huurder kamer (p.w.)Lammert Warndersteeg 13178526229r
VOS, SIETSE JAKOBSoud burgerhopman Sytse Jacobs Voskoopmankoper Zuiderhaven 161729247243r
VOS, SIETSE JAKOBSoud burgerhopman Sytse Jacobs Voskoopmankoper door niaar van 1/2 Kerkpoortstraat 671729247243v
VOS, SIETSE JAKOBSoud burgerhopman Sytse Jacobs Voswolkammer (mr. -)verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1734248307r
VOS, SIETSE JAKOBSoud burgerhopman Sytse Jacobs de Voswolkammer (mr. -)koper huisNoorderhaven 1021734248341r
JAKOBS, SIETSKE Sytske Jacobs verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
JAKOBS, SIETSKE Sytske Jacobs verkoper van 1/2 Hondenstraat 21784261191v
JAKOBS, SIETJEde erfgenamen van wijlen Syttie Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 81695243156v
JAKOBS, SJOERD Syuerdt Jacobs , q.q. en c.sverkoper Kerkpad1633233101v
JAKOBS, TEEKE Taacke Jacobs verkoper Zuiderstraat1600228209r
JAKOBS, TEEDE Tade Jacobs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 81710245118v
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.verkoper Zuiderstraat 311646235240r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 81658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 101658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 481716245258r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelmankoper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en putGardenierstraat 6167124058r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelmankoper huis en houtstek aan elkaarZuiderstraat 31164223533v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)koper huis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachterKerkpoortstraat 491702244145v
JAKOBS, TEEDE Taede Jacobs wever (bont-)naastligger ten noorden Molenpad 91706244330v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobs , c.u.huurder Zoutsloot 82176825785r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 4168024166v
JAKOBS, TEEUWIS Taevis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61779259175r
JAKOBS, TEEUWISde erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 98178126013r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Taewis Jacobs Bakkergortmaker (mr. -)verkoper Hoogstraat 3717802603v
JAKOBS, TEEKE Take Jacobs naastligger ten westen ([staat: achter het huis een ledige plaats strekkende van voren tot het diept noordwaarts tot het huis van de verkoper])Schritsen 55achter1613229172r
JAKOBS, Tallina Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 18170824549v
JAKOBS, TEEKEwijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 171753253124r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBSwijlen Teewis Jacobs Backerverkoper Hoogstraat 35178326165v
JAKOBS, TETJEhun onmondige zuster Tet Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 1081624230381r
JAKOBS, TETJE Tet Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ162523188v
JAKOBS, TETJE Teth Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 541626231145r
JAKOBS, TETJE Tettie Jacobs koper Lombardstraat 61698243387r
JAKOBS, TETJE Tettje Jacobs verkoper Voorstraat 261699243401v
JAKOBS, TETJE Tettye Jacobs koper Heiligeweg 231624230388v
JAKOBS, TEUNIS Teunes Jacobs , n.u.naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 16178326134r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.koper huis met een weefwinkel erin en een hof ten zuidenGrote Kerkstraat 3416422352r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 916422352v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 691653236245v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69165623766r
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs schoenmakerverkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/6 Rozengracht 21769257124v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
JAKOBS, TEUNTJE Teuntje Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
JAKOBS, TEEUWIS Teves Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 981759254242v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakkerverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16175025259v
JAKOBS, TEEUWIS Tewis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61774258141v
JAKOBS, TEUNIS Theunis Jacobs soldaat onder kapitein Johan Gerckes Hoptillakoper hoekhuisBoth Apothekerstraat 9163723445v
JAKOBS, TEEUWIS Thevis Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 33west176425670r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v
JAKOBS, TEUNISzijn broer Thoenis Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, houtstek, tuin en zomerhuisten zuidoosten van Harlingen1803266217r
BIJLSMA, THOMAS JAKOBS Thomas Jacobs Bijlsmakoper huis, herberg en overdekte kolfbaanRozengracht 27het hof van Friesland1807267289v
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter ReynsFranekereind 13162523145r
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs crediteur (triumphant) Voorstraat ZZ1618230135r
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver1619230156v
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Heiligeweg 381620230225r
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Vijver1620230229r
JAKOBS, TIEDE Tiede Jacobs wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ170824547v
JAKOBS, TJEERDJE Tieerdtie Jacobs verkoper Romastraat1682241183r
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat1598228106v
JAKOBS, TJITSKE Tiets Jacobs verkoper Brouwersstraat 12zuid1602228288r
JAKOBS, TIEMEN Timan Jacobs koper 3/14 huisGrote Kerkstraat 15162523182v
JAKOBS, TIEMEN Timan Jacobs koper 3/14 huisKleine Kerkstraat 9162523182v
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs huurder boven Lanen 85oost168124135ra
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Zuiderhaven ZZ16922439r
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs , c.s.huurder Gardenierstraat 81748251231r
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs huurder Gardenierstraat 8175025258v
RADSMA, TJEERD JAKOBSwijlen Tjeerd Jacobs Ratsmaverkoper Voorstraat 74178126051v
JAKOBS, TJEERDJE Tjeerdtje Jacobs verkoper Gardenierstraat1668239126v
JAKOBS, TJERK Tjerk Jacobs bakker en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 60170024463v
JAKOBS, TJERK Tjerk Jacobs verkoper q.q. Noorderhaven 60170024463v
JAKOBS, TJERK Tjerk Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 9174525192v
JAKOBS, TJERK Tjerk Jacobs , minderjarigverkoper van 1/8 Hoogstraat 7174525195v
JAKOBS, TJITSKE Tjiets Jacobs verkoper Gardenierstraat1600228194r
JAKOBS, TJITSKE Tjiets Jacobs koper Grote Kerkstraat 121602228317r
JAKOBS, TJITSKE Tjietske Jacobs verkoper Zuiderstraat 31west1780259287v
JAKOBS, TJOMME Tjomme Jacobs kleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 40oost1674240147v
JAKOBS, TJOMMEde weduwe van Tjomme Jacobs kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Lanen 861692242376r
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBS Tjomme Jacobs Stickersmanaastligger ten westen Grote Kerkstraat 421680241108r
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSwijlen Tjomme Jacobs Stickersmaverkoper Lanen 931695243148r
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSde weduwe van Tjomme Jacobs Stickersmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1697243282r
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSde erfgenamen van wijlen Tjomme Jacobs Stickersmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west171924641v
STIKKERSMA, TJOMME JAKOBSde weduwe van Tjomme Jacobs Stikkersmanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1706244336v
JAKOBS, TEUNIS Tonis Jacobs naastligger ten noorden Molenpad 11606228484v
JAKOBS, TEUNIS Tonis Jacobs , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 38achter1645235165r
JAKOBS, TEUNIS Tonis Jacobs , c.u.koper huisKerkpoortstraat 671645235165v
JAKOBS, TEUNIS Tonis Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 65166023864v
JAKOBS, TEUNIS Tonis Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 67166723994v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs koper Lammert Warndersteeg161222994r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs verkoper Kruisstraat 5oost1614229208r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg161723094v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Sint Odolphisteeg161723094v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs , mede voor haar kinderenverkoper Roeperssteeg1631232170r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151668239172r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151672240109v
JAKOBS, Trijncke Jacobs verkoper Voorstraat 17west1620230205v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs koper Nieuwstraat 381662238155v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Zuiderstraat ZZ1695243121r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Zuiderstraat1695243138v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs , mede voor zichverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 191695243143r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Alemanssteeg1695243152v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter1695243152v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs koper Zoutsloot 87170024437r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Zoutsloot 87170024468r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Nieuwstraat 361721246116r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31west1734248331r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs winkelierkoper Rozengracht 21753253119r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs huurder achter (p.j.)Heiligeweg 301778259104r
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptaverkoper van 1/5 Voorstraat 291698243372v
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Poptakoper van 1/7 huis en plaatsNoorderhaven 601716245268v
RUITENSCHILD, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Ruitenschilt, jongedochtergeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1712245166r
STELLINGWERF, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Stellingwerfverkoper Werfpad ZZ1734248328r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs koper Zoutsloot 471701244103r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 101703244201r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs koper Liemendijk 41759254217r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs koper Romastraat 13176125584v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs verkoper van 1/2 Rozengracht 21769257124v
JAKOBS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jacobs erflater Sint Odolphisteeg 111782260205r
JAKOBS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jacobs naastligger ten westen Schritsen 491796264318v
JAKOBS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jacobs erflater Schritsen 491796264318v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 651800265245r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 781766256145r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
JAKOBS, TRIJNTJE Trintie Jacobs verkoper Zoutsloot 116592385v
JAKOBS, TJITSKE Tyeets Jacobs verkoper Heiligeweg ZZ162823260r
JAKOBS, TJEPKE Tyepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat159722836v
JAKOBS, TJERK Tyerck Jacobs verkoper Brouwersstraat 21624230380v
JAKOBS, TJERK Tyerck Jacobs verkoper Schritsen 681624230380v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs koper Grote Kerkstraat 151618230123v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs koper Kleine Kerkstraat 91618230123v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs koper Grote Kerkstraat 261618230123v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs lakenbereider (mr. -)koper kamer met een hof voor en achterKerkpad1652236217r
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs huurder (p.j.)Hoogstraat 311734248338v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs matroos op het Transportjachtkoper huisKleine Ossenmarkt 2174525191v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Haeyema, c.u.koper huis alwaer de Gecapte Raven uythanghtRommelhaven 26de Gekapte Raven165523751r
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Haeyema, c.u.koper woning met beneden- en opkamerAlemanssteeg165623760v
HAIMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Haima, c.u.verkoper Rozenstraat WZ1661238109r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajema, c.u.verkoper Romastraat1659237210r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajemaverkoper Weverstraat NZ1663238195r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.lakendrapierkoper kamer, weefwinkel en plaatsWeverstraat NZ1652236217v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper kamerKerkpoortstraat1653236222v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.lakendrapierkoper kamer, weefwinkel en plaats met het medegebruik en eigendom van de 1/2 van de gang, tussen deze en de westerkamer gelegenWeverstraat NZ1653236236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.naastligger ten westen Weverstraat NZ1653236236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemageniaarde koper Kerkpoortstraat 251654236257r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper kamer met een paardenstalHeerensteeg 21654236271r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper huisVoorstraat 261654236271r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemanaastligger ten westen Weverstraat NZ1654236271v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemaverkoper Weverstraat NZ1654236271v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Heerensteeg 2165523712r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Kerkpad WZ165523746r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemalakendrapierkoper huisMoriaanstraat 5165523753v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Romastraat NZ165623775r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBSde kamers van Tymen Jacobs Hayemanaastligger ten noorden Rozengracht 17166123887r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemaverkoper Rozengracht 17166123887r
JAKOBS, TIEMENwijlen Tymon Jacobs erflater Kleine Ossenmarkt 6178326154v
JAKOBS, TJEERD Tziaerdt Jacobs verkoper Rommelhaven 26b159822874v
JAKOBS, UILKE Uiltie Jacobs verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131805267149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131805267149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs koper huis, stalling en koemelkerijLammert Warndersteeg 91805267150r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar Lammert Warndersteeg 91805267163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs aanhandelaar Hoogstraat 311805267163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 29180826897r
JAKOBS, ULBEhuisman Ulbe Jacobs verkoper Hoogstraat 311810269104v
JAKOBS, VALENTIJNgrondpacht uit het huis van Valentijn Jacobs eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15165623761r
JAKOBS, WABE Wabbe Jacobs verkoper van 1/4 Noorderhaven 311627231158v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper Lanen 9116592385r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper Lanen 89166023865v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
JAKOBS, WELMOEDals bewoner Welmoed Jacobs naastligger ten westen Romastraat ZZ1683241253r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatZoutsloot 641692242385v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de DroogstraatDroogstraat 71692242385v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324356r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324362v
JAKOBS, WELMOEDhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes])Zoutsloot 7016952436ra
JAKOBS, WELMOEDde erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87170024437r
JAKOBS, WELMOEDde erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 621705244303r
JAKOBS, WELMOEDhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes])Zoutsloot 701711245145v
JAKOBS, WELMOED Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168524265r
JAKOBS, WELMOEDhet verkochte huis van Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324370r
JAKOBS, WELMOEDde erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 871694243102r
JAKOBS, WELMOEDde erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87170024468r
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs koper Both Apothekerstraat 9167924126r
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9167924126r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs visjagerhuurder Grote Bredeplaats 23achter161723058r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235146r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs , c.u.verkoper Grote Kerkstraat OZ1652236214r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs , c.soc.huurder Grote Kerkstraat 111701244349r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs , c.soc.bewoner Grote Kerkstraat 111701244351v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cockverkoper Kerkpoortstraat 11658237148v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocqverpachter grond ([voor 1/6])Lanen 70164923672r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocqverkoper Lanen 70164923672r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs van Grijnverkoper Noorderhaven 101653236223r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs Kocknaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg1650236119r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kockverpachter grond ([voor 1/6])Lanen 701650236141v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kocknaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 131653236221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kockverkoper Lammert Warndersteeg 131653236221r
JAKOBS, WILLEMKE Willemcke Jacobs koper Hoogstraat 13161222974v
JAKOBS, WILLEMKE Willemke Jacobs verkoper ten oosten van Harlingen1613229143v
JAKOBS, WILLEMKE Willemke Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
BANGA, WILLEMKE JAKOBSwijlen Willemke Jacobs Bangaverkoper Hoogstraat 45166323818va
JAKOBS, WILLEM Willim Jacobs naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1646235219r
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12165623755r
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmermankoper huis en plaatsFranekereind 30oost165623765r
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmermannaastligger ten noorden Weverstraat1658237175v
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Hondenstraat 91658237178r
JAKOBS, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Jacobs verkoper Franekereind 30oost167924151v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 10178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 12178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuiknaastligger ten zuiden Noordijs 19178826329v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Noordijs 19178826329v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Lanen 60178826331v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ178826333r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Droogstraat 15178826339r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
JAKOBS, WIEPKJEmajoor Wybkien Jacobs koper door niaar hof en zomerhuisZuiderstraat1737249190v
JAKOBS, WIEBREN Wybren Jacobs verkoper Noorderhaven 161758254180r
JAKOBS, WIEPKJE Wypkien Jacobs koper Zuiderstraat1733248221r
JAKOBS, WIETSKE Wyts Jacobs verkoper Noorderhaven 421645235180v
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 601698243360v
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs koper Zuiderstraat 221782260269r
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs verkoper Zuiderstraat 221786262117r
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs verkoper Rommelhaven 15179626510r
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs koper Bildtstraat 181802266142r
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs verkoper Bildtstraat 1818042678v
DOMA, WIETSKE JAKOBS Wytske Jacobs Domakoper Noorderhaven 1041641234142r
DOMA, WIETSKE JAKOBS Wytske Jacobs Domakoper Voorstraat 55achter1654236268v
JAKOBS, IEBELTJE Ybeltie Jacobs verkoper Schritsen 56zuidoost167324017ra
JAKOBS, IEKJE Ycke Jacobs huurder Noorderhaven 1051702244180v
JAKOBS, IETJE Yd Jacobs koper Schritsen159722818v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs koper gortmolen, en schuur met gerechtigheden voor de molenaarBildtpoort (gebied)1668239152r
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs , c.u.geniaarde koper Zuiderstraat1672240110v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmakerkoper 1/3 stuk landten zuiden van Harlingen1676240239r
JAKOBS, IEDEwijlen Yde Jacobs verwandelaar Both Apothekerstraat 11733248194v
JAKOBS, IEDEwijlen Yde Jacobs aanhandelaar Kerkpoortstraat1733248194v
REINALDA, IEDE JAKOBSgemeensman Yde Jacobs Reinaldanaastligger ten noorden Heiligeweg 621698243381v
REINALDA, IEDE JAKOBSwijlen vroedsman Yde Jacobs Reynaldaverkoper Heiligeweg 64170124494v
JAKOBS, JETSKEwijlen Ydske Jacobs erflater Noorderhaven 511728247101r
JAKOBS, IETJE Ydt Jacobs koper Bildtpoort (gebied)1599228155r
JAKOBS, IETJE Ydtie Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 11165523719v
JAKOBS, IEDE Yede Jacobs , c.u.gortmakerkoper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steegNieuwstraat 40167124035v
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldageniaarde koper Kerkpad WZ1683241268r
REINALDA, IEDE JAKOBSGezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten noorden Kerkpad WZ1683241268r
REINALDA, IEDE JAKOBSGezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten westen Kerkpad WZ1683241268r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ167824124v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarkoper Lanen 9west168024186r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarverkoper Lanen 9west1681241133v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1681241152r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarkoper woningBargebuurt1692242392r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs de Rinck, c.u.naastligger ten oosten Noordijs 716112299v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs de Rinckverkoper Noordijs 716112299v
RING, IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Ringhverkoper Scheerstraat 8oost1623230351v
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Rozengracht 401664238227r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u.verkoper Rozengracht 401664238227r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1677240257r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs verkoper Noorderhaven 611683241253v
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaarnaastligger ten noorden Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaarverkoper Bargebuurt WZ1696243215r
BANGA, IEME JAKOBSwijlen Yme Jacobs Bangaverkoper Hoogstraat 43166323816ra
BANGA, IEME JAKOBShet huis van het weeskind van Yme Jacobs Banganaastligger ten westen Hoogstraat 45166323818va
RING, IEME JAKOBS Yme Jacobs de Ringverkoper William Boothstraat1626231116v
JAKOBS, ISAAK Ysack Jacobs weverhuurder Romastraat 81688242226r
JAKOBS, JETSKEwijlen Ytske Jacobs bewoner Noorderhaven 511728247101r
JAKOBS, IETJE Yttie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 271748251207v
JAKOBS, IETJE Yttje Jacobs huurder (p.j.)Karremanstraat 211752252217v
JAKOBS, EEUWEwijlen Yve Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 151734248338r
JAKOBS, EEUWE Ywe Jacobs , c.u.koper huisHeiligeweg 10172024676r
JAKOBS, EEUWE Ywe Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 121724246212v
JAKOBS, REIER Reyer Jacobsen Braaffverkoper Kruisstraat 5oost1663238193r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobsz , c.u.timmerman (mr. huis-)koper huisLanen 811716245260v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobsz , c.u.koper huis met een gorterie en stallinge daarbijLanen 791716245261r
ROOS, JAN JAKOBS Jan Jacobsz Roosverkoper Rozengracht 101715245253r
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobsz naastligger ten noorden Heiligeweg 461725246245v
CONRADI, JAKOBSHeer Alb. Jacobus Conradikoper ten noordoosten van Harlingen179726560v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis genaamd het Engelsch HuisZuiderhaven 48het Engels Huis1782260279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretaris van Harlingenkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisZuiderhaven 21799265187r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper tuin en zomerhuisFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper woonhuisje of weefwinkelFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBSde verkoper Albertus Jacobus Conradisecretarisnaastligger ten zuiden Molenpad 141809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 161809268242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretarisverkoper Molenpad 141809268242v
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus huurder derde huis Wasbleek 921782260216r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmermankoper huisRomastraat 21782260300r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 21799265181v
JAKOBS, BAUKJEwijlen Baukjen Jacobus verkoper van 1/2 Hofstraat 311741250147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Hoogstraat 35175725495v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten zuiden Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verwandelaar Hoogstraat 271759254203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus turfdragerverkoper Franekereind 211746251160r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensnaastligger ten westen Hofstraat 161743250296ar
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragergeniaarde koper Rozengracht 51743250297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragerkoper kamer en weefwinkelRozengracht 31743250299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensnaastligger ten oosten Rozengracht 31743250299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensturfdragerkoper kamerKruisstraat 10oost1754253150r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 81twee_achter1766256186v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Noorderhaven 911766256187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Noorderhaven 91achter1766256187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 83achter1766256189r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 81achter1766256190r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens, c.u. en c.s.huurder Voorstraat 941766256192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 941766256192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Kleine Kerkstraat 161766256193r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Kleine Kerkstraat 81766256194r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Schritsen 641766256223v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsenswinkelierkoper huis en tuinGrote Kerkstraat 34176725713r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsenswinkelierkoper woningTiepelsteeg176725713r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181769257100r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzensverkoper Rozengracht 31758254160v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzensverkoper Kruisstraat ZZ1765256120r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenswinkelierverkoper Grote Kerkstraat 341769257123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenskoper van 1/2 Voorstraat 821771257217v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzensverkoper van 1/2 Spekmarkt 4177225832v
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuke Jacobus Greidanusverkoper Rozengracht 271800265247r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus koper Gardenierstraat 61779259179v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus Gerydanusprotesteert omdat hij geen consent geeft Rozengracht 271799265150r
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuwke Jacobus Greidanuskoper Rozengracht 27179226421v
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobus Reynaldanaastligger ten oosten Heiligeweg 661698243385r
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobus Reynaldanaastligger ten zuiden Heiligeweg 661698243385r
JAKOBS, JANKE Jantje Jacobus koper Scheffersplein OZ1758254132v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leykoopmanverkoper van 1/2 Lanen 60178826331v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leynaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ178826333r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leykoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ178826333r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leykoopmanverkoper van 1/2 William Boothstraat WZ178826362r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (mr. huis-)koper huisKruisstraat 10west1783261116r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441785261284r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (mr. -)koper Grote Kerkstraat 421785261285r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 50178526227r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Bargebuurt 81787262197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten zuiden Bargebuurt 81787262197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (huis-)koper Bargebuurt 101787262198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (huis-)naastligger ten noorden Bargebuurt 101787262198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten westen Kruisstraat1787262219v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 331790263284r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Westerstraat 431796264342r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Zoutsloot NZ179726514r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Noorderhaven 33179826573v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus verkoper Noorderhaven 331799265125r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s.huurder Drie Roemersteeg 71806267213v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s.huurder Drie Roemersteeg 91806267213v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Hogerhuisnaastligger ten zuiden Heiligeweg 261791263319r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Hogerhuisnaastligger ten noorden Heiligeweg 261791263319r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hoogenhuisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhoovenverkoper Moriaanstraat NZ1802266146r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Kerkhooventimmerman (mr. -)verkoper Moriaanstraat NZ1802266147r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461790263202r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenkoper Noordijs 7179226414r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenverkoper Noordijs 71794264211r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 611795264279r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)koper Rozengracht 211799265207r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovenverkoper van 1/3 Rozengracht 211801265285r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40oost180426789r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461805267127v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Heiligeweg 401808268110v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west1809268271r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 141787262155r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141787262155r
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Herenwaltje 91755253242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Wortelstraat 61755253243r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobus koper Achterstraat ZZ173925061r
JAKOBS, PIETERmr. Pieter Jacobus Guepinverkoper q.q. Leerlooierssteeg WZ180126621r
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
JAKOBS, ROELOF Roelof Jacobus huurder Rozengracht 51729247251v
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Hofstraat 161743250296ar
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Rozengracht 51743250297av
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsenswever (mr. -)verkoper Rozengracht 31743250299r
JAKOBS, ROELOF Roeloff Jacobus metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
INIA, SIETSKE JAKOBS Sytske Jacobus Iniakoopvrouwverkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter1798265111r
JAKOBS, SIETSKE Zydske Jacobus koper Lanen 93180726817r
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u.koper huisBildtstraat 19164923699r
JAKOBS, BAUKEde crediteuren van Bauck Jacops verkoper ten zuidoosten van Harlingen1650236103r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacops schoenmaker (mr. -)koper perk en gereedschappenSchritsen 52achter1650236126r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacops , c.u.koper kamerSpinhuisstraat164923698v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f.koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvanZuiderhaven 691651236154r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f.koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvanZuiderhaven 711651236154r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f.koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvanZuiderhaven 71a1651236154r
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cockkoper door niaar ratione sanguinis Lanen 70164923684r
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cockverkoper Lanen 70164923684r
JAKOBS, JAN Jan Jacops koper Rapenburg164923679v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacops Kannegieternaastligger ten westen Rozengracht 191652236188v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacops timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19een_achter1652236190r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacops timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter1652236190r
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacops bakkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 301652236186r
JAKOBS, SEERPde hof van de weduwe van Seerp Jacops naastligger ten oosten Rapenburg NZ1651236174v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayema, c.u.lakendrapierkoper huis en twee bezondere kamers daar aanRozengracht 191652236188v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaaanhandelaar kamer, loods, hof, bomen en plantagieVianen NZ1652236194v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jaeckles koper Noorderhaven 1101634233152v
JAKOBS, BAUKJE Baukien Jaecobs verkoper Franekereind 101733248197v
JAKLES, ANTJE Antie Jaekles verkoper van 1/4 Noorderhaven 57oost_voor173124843v
JAKLES, ANTJE Antie Jaekles verkoper van 1/2 Droogstraat 6173124844v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 31746251122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 51746251122v
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 231729247289v
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)koper 3/4 woningAnjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (mr. bont-)eigenaar van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
JEENS, AGE Aege Jaenes wever (bont-)verkoper Anjelierstraat 7175325372v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes verkoper Weverstraat 41723246162v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes verkoper Weverstraat 61723246162v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341736249133r
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341740250129v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Anjelierstraat 71742250269r
JEENS, ELIAS Elias Jaenes bewoner Hoogstraat 221733248272v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slootenkoper Voorstraat 831753253118r
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slootenschipperkoper hoekhuis en loodsHavenplein 51752252223v
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slootenverkoper Havenplein 51752252223v
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slootenverkoper Kerkpoortstraat 181752252236r
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slotenkoper Schritsen 601754253162r
SLOTEN, PIETJE JEENSwijlen Pyttje Jaenes van Slootenverkoper Schritsen ZZ176125559v
JEENS, ROELOF Roelof Jaenes huurder Kleine Kerkstraat 8173524927v
JEENS, TRIJNTJE Trijntie Jaenes koper Achterstraat NZ1727246302r
JEENS, AGE Aege Jaens naastligger ten noorden Nieuwstraat 401727246300r
, GEERT Geert Jaenses Steenhoffgeniaarde koper Achterstraat 1168324210r
JARICHS, FOPPE Foppe Jaerichs verkoper Lanen 861618230105v
JARICHS, GRIETJE Grietie Jaerichs verkoper Kleine Bredeplaats 31695243145r
JARICHS, KEIMPE Keimpe Jaerichs , c.u.koper huisNoorderhaven 91695243136v
JARICHS, ANSKJE Anskjen Jaerigs koper Romastraat 351731247390r
JARICHS, HENDRIK Hendrik Jaerigs koper huisZoutsloot 221725246242v
JARICHS, JAKOB Jacob Jaerigs naastligger ten oosten Hofstraat 19oost1755253248r
JARICHS, JAKOB Jacob Jaerigs hanekoperverkoper Hofstraat 21west176425653r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 791751252129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 831751252129r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmanverkoper Raamstraat 31751252173r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Rommelhaven ZZ172824799r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Voorstraat 851728247131v
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Voorstraat 871728247132v
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Voorstraat 83achter1728247135v
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 791751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Droogstraat 271751252129r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jaerigs van der Leykoopmankoper van 1/4 Noorderhaven 831751252129r
JARICHS, WIEGERwijlen Wyger Jaerigs verkoper van 1/2 Lanen 401762255126v
, KEIMPE Keimpe Jaersen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 11755253203v
JAKLES, ANTJE Antje Jaikles teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
JAITSES, HEREwijlen Heere Jaities verkoper Noorderhaven 601716245268v
JAITSES, JAKOB Jacob Jaities koper 1/2 huisKerkpoortstraat 13167124039r
JAITSES, JAKOB Jacob Jaities koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1316712405ra
JAITSES, JOUKE Jouck Jaities naastligger ten zuiden Raamstraat 3167224093v
JAKLES, IENSKE Jents Jakkeles koper Lombardstraat 11802266156r
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper Scheerstraat 3163723428v
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper schuur met hofAchterstraat 51664238237r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopkoper huisHeiligeweg 81774258193r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopverkoper Heiligeweg 81779259164r
JAKLES, JAKLEhuisman Jakle Jakles verkoper q.q. ten noorden van Harlingen1790263207r
JAKLES, IESKJE Jiskjen Jakles verkoper Zoutsloot 77171824613v
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jakles koper Heiligeweg 111799265163r
JAKOBS, SIJKE Sijke Jakobs koper van 1/4 Zuiderhaven 36oost1765256111r
JANS, FEIEgrondpacht uit het huis van Fije Jan Murcxeigenaar perceel Voorstraat 93achter1601228255v
JANS, JAN Jan Jan verkoper van 1/4 Nieuwstraat 461605228454r
JANS, JETSKE Jetske Jan huurder Lammert Warndersteeg WZ17632564r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veenbakker (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 541785261275r
JANS, LOLKEde erfgenamen van wijlen Lolke Jan naastligger ten zuiden Heiligeweg 46173224879r
JANS, Mary Jan Vlysnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
JANS, MARIA Mary Jan Vlysnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 91618230131v
JENTJES, AGEde crediteuren van wijlen Agge Janckes , c.u.verkoper Vijverstraat NZ162523148v
JENTJES, AGE Agge Janckes verkoper Vijverstraat NZ162523156v
ARJENS, AGE Age Janes wever (oud bont-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, ALBERT Albert Janes koper huis bestaande uit twee kamersWeverstraat 4172124692v
ARJENS, ALBERT Albert Janes koper huis bestaande uit twee kamersWeverstraat 6172124692v
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder kelder (p.j.)Noorderhaven 71799265128r
ARJENS, AUKE Auke Janes verkoper Noorderhaven 58168524287v
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend persoonverkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
ARJENS, ELSKE Elske Janes huurder van 1/2 Voorstraat 57174425142v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Hoogstraat 53177825993r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Schritsen 521779259180v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Schritsen 521780259301v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootennaastligger ten westen Voorstraat 8517802602r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Voorstraat 831781260132v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenkoper Schritsen 521734248354r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenwinkelierkoper Grote Bredeplaats 41759254228r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
ARJENS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Janes naastligger ten westen Heiligeweg 15173124855v
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-)koper huisSchritsen 54167924155v
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-)verkoper Kerkpad 201682241213v
ARJENS, JAN Jan Janes koper q.q. Grote Bredeplaats 2168424235r
ARJENS, JAN Jan Janes koper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236r
ARJENS, JAN Jan Janes koper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236v
ARJENS, JAN Jan Janes schipperkoper tuin met zomerhuisZuiderhaven 61691242360v
ARJENS, JAN Jan Janes schipperkoper drie kamers aaneenstaandZuiderhaven ZZ169224323v
ARJENS, JAN Jan Janes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ169324340v
ARJENS, JANde hof van Jan Janes schippernaastligger ten westen Zuiderhaven 40169324350ar
SLOTEN, JAN ARJENSwijlen Jan Janes van Slootenschipper (groot-)koper Kerkpoortstraat 181751252107r
SLOTEN, JAN ARJENSwijlen Jan Janes van Slotenschipperverkoper Schritsen 60175625439v
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slootenschipper en koopmankoper huisNoorderhaven 441780259280r
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slootennaastligger ten oosten Vismarkt 11788262249r
SLOTEN, THOMAS ARJENS Thomas Janes van Slootenkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241794264186r
ARJENS, TIETJEwijlen Tietje Janes erflater Anjelierstraat 71742250269r
ARJENS, TIETJEwijlen Tietje Janes erflater Anjelierstraat 71742250269r
ARJENS, TJALLING Tjallingh Janes naastligger ten noorden Nieuwstraat 361687242206r
ARJENS, JAN Jan Janis schipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 62168424229v
JOHANNES, JOHANNESwijlen Joannes Jannes verkoper Lanen 61654236250r
JANS, ? Jans verkoper Grote Kerkstraat 37159822885v
JANS, ? Jans verkoper Kruisstraat 10oost159822885v
JANS, ? Jans verkoper Fabrieksstraat1602228279v
JANS, AAGJE Aachjen Jans koper woningRomastraat ZZ17492523v
JANS, AAGJE Aachjen Jans Bullartverkoper Brouwersstraat 817392504r
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper onbekend1664238204r
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Grote Kerkstraat 381664238238v
JANS, AAFKE Aafke Jans bewoner kamer 1 Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aafke Jans koper Zoutsloot 211740250111v
JANS, AGEde onmondige kinderen van Aage Jans koper door niaar 2/3 huis en ledige plaatsLanen ZZ161122940v
JANS, AAGJE Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 411737249198r
JANS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aagjen Jans verkoper Romastraat ZZ175325366r
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271737249158v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271738249227r
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8173925018v
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijnkoper huisRomastraat 291738249232r
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijnnaastligger ten westen Romastraat 291738249232r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Voorstraat 17west1664238239v
JANS, AALTJE Aaltje Jans koper Kerkpad 201682241213v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Kleine Kerkstraat 18173124841v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 21754253130r
JANS, AALTJE Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5177225853v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, AALTJE Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Franekereind 271784261251r
JANS, AALTJE Aaltje Jans* verkoper Achterstraat NZ1799265180v
JANS, AALTJE Aaltje Jans Bostijnverkoper Hondenstraat 21704244247v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongmaverkoper Grote Bredeplaats 221762255154v
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgkoper 1/2 woning gebruikt als bakkerijRozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburghuurder (p.j.)Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten zuiden Rozenstraat 3179826583r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburgnaastligger ten noorden Rozenstraat 3179826583r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 551781260113r
JANS, AALTJEwijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55achter1781260113r
JANS, Aaltye Jans verkoper Noordijs 41619230179v
JANS, AREND Aane Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 41748251221v
JANS, Aanneke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 20177725968v
JANS, AREND Aarnt Jans Swijnsveltkoper huis en schuurHondenstraat 9161122945v
JANS, AART Aart Jans Swijnsveltnaastligger ten oosten Zuiderstraat161222969r
JANS, ABE Abbe Jans turfdragerkoper huisSint Jacobstraat 14173424917r
JANS, ABE Abbe Jans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 121754253139r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverdabakker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 12178926372v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)koper Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdahuurder (p.j.)Voorstraat 231782260196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 231803266256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerdabakker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 121803266262r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans bruidegom 1601228266r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10175025272v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)koper huisScheerstraat 10177225862r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper Scheerstraat 101776258242v
JANS, AUKJEwijlen Acke Jans erflater Noorderhaven 60170024463v
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff])Poortje1601228268r
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaftkoper huisGrote Bredeplaats 24161723063r
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2167124062v
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 21676240232v
JANS, AAGJEwijlen Aecht Jans erflater Hoogstraat 271614229191v
JANS, het nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans verkoper Brouwersstraat1614229234v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 81702244158v
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 111702244158v
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 91704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 111704244265r
JANS, AAFKE Aeff Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
JANS, AAFKEwijlen Aeff Jans verkoper Romastraat 51606228497r
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Franekereind 271600228213r
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Nieuwstraat 661600228213v
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Voorstraat 621614229230r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1614229232r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Liemendijk OZ1615229243r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Achterstraat OZ1615229277r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper ten oosten van Harlingen162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Sint Jacobstraat 4162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Noorderhaven 112162723231r
JANS, AAFKE Aefke Jans koper Gardenierstraat 101658237141v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 361686242117v
JANS, AAFKE Aefke Jans verkoper Zoutsloot 211751252144r
JANS, AAGJE Aegjen Jans verkoper Kroonsteeg 51714245224r
KAT, AAGJE JANS Aegjen Jans Kathverkoper Noorderhaven 58168524287v
JANS, ALEFwijlen Aeleff Jans smidnaastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11644235130r
JANS, AALTJE Aelken Jans verpachter grond 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten zuiden 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten noorden 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans verkoper 1600228201r
JANS, AALTJE Aeltgien Jans verkoper ([staat: Aeltgien Jan Broers dr.])Kleine Ossenmarkt 41606228490v
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten oosten Herenwaltje1634233136v
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper onbekend1642234180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 421645235180v
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
JANS, AALTJEnicht van de verkopers Aeltie Jans koper door niaar 1/2 huisLanen 831656237102r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Voorstraat 17west1658237147v
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Zuiderhaven ZZ1662238129r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 121669239181r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten westen Noorderhaven 521683241272r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , meerderjarige jongedochterverkoper Noorderhaven 13168124134va
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 251691242364r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Lanen 33169124221ra
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Vijverstraat 211695243146v
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Vijverstraat 21169924411r
JANS, AALTJE Aeltie Jans naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, AALTJE Aeltie Jans van Hemeertverkoper Voorstraat 101645235190r
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongmakoper Grote Bredeplaats 22173524991v
JANS, AALTJE Aeltie Jans Staetlanderverkoper Bildtpoort (gebied)1652236183v
JANS, AALTJE Aeltje Jans verkoper Hofstraat 271690242303r
JANS, AALTJE Aeltje Jans koper Bargebuurt 221706244329r
JANS, AALTJE Aeltje Jans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter1728247216v
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat1729247256v
JANS, AALTJE Aeltje Jans koper 1/2 woonhuis en wind rogge- en weitmolen genaamd de ZuiderpoortsmolenZuiderpoortsmolen 1de Zuiderpoortsmolen1746251155r
NAUTA, AALTJE JANS Aeltje Jans Nautaverkoper Zoutsloot 30174525198v
JANS, AALTJE Aeltye Jans koper Bildtpoort (gebied)1630232134r
JANS, AREND Aene Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 41746251134v
JANS, AREND Aene Jans naastligger ten oosten Rozengracht 171754253135v
JANS, AART Aert Jans opzichter Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Hondenstraat 91613229164v
JANS, AART Aert Jans Swijnsveltnaastligger ten oosten Zuiderstraat161222981r
JANS, AART Aert Jans Swijnsveltverpachter grond in de zuider nieuwestad1612229104v
JANS, AART Aert Jans Swijnsveltverkoper in de zuider nieuwestad1612229104v
JANS, AGE Age Jans huurder voorhuis en voorkamer (p.j.)Rozengracht 181780259271v
JANS, de crediteuren van Agnie Jans verkoper Schritsen 17163723446v
JANS, AGNIETJE Agniet Jans naastligger ten westen Lanen ZZ1630232162r
JANS, AGNIETJE Agnieta Jans verkoper van 1/3 Lanen 76161122966r
JANS, AAKJEwijlen Aken Jans verkoper Noorderhaven 13168124134va
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten westen Rommelhaven 101602228326v
JANS, ALBERT Albert Jans verkoper van 1/3 Lanen 76161122966r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Lanen 301614229204r
JANS, ALBERTwijlen Albert Jans moutmakerverkoper Rommelhaven 81618230146r
JANS, ALBERThet sterfhuis van wijlen Albert Jans moutmakerverkoper Rommelhaven 81619230155r
JANS, ALBERThet sterfhuis van wijlen Albert Jans moutmakerverkoper onbekend1619230155r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 241619230191r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter1626231104r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden* Lanen 301626231159r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231166r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter1627231170v
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten westen Lanen 281627231172r
JANS, ALBERT Albert Jans bakkernaastligger ten oosten Lanen 24162723216r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten oosten Schritsen 15achter162823242r
JANS, ALBERT Albert Jans verkoper Zoutsloot 2517392501ra
JANS, ALBERT Albert Jans grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131763255186r
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper huisLanen 85oostde Morgenster1770257147v
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 161770257156v
JANS, ALBERTvroedsman Albert Jans bakker (mr. -)verkoper Lanen 85oost1774258167v
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 161775258225r
JANS, ALBERT Albert Jans balkvlotterkoper huisGrote Ossenmarkt 181803266263r
AKKER, ALBERT JANS Albert Jans Acker, c.u.koper 1/3 huisNoorderhaven 80166723918va
KRAMER, ALBERT JANS Albert Jans Cramerverkoper (gesuccumbeerde) Herenwaltje16272329v
JANS, ALBERT Albert Jans Cuynder, c.soc.naastligger ten oosten Lanen 281627231166r
GONGGRIJP, ALBERT JANSvroedsman Albert Jans Gonggrijpeigenaar van 1/2 Noordermolen 11782260226r
KUINDER, ALBERT JANS Albert Jans Kuyndernaastligger ten oosten Lanen 281627231172r
JANS, ALEGONDA Alegonda Jans verkoper Noorderhoofd 11782260211r
JANS, ALEGONDA Alegonda Jans koper Herenwaltje 71783261128v
JANS, ALEF Aleph Jans smidverkoper q.q. Heiligeweg 381615229257v
JANS, ALLERT Allard Jans , c.u.bewoner Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat162523163v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ162523165v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1626231102r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1626231112r
JANS, ALLE Alle Jans smid (mr. -)naastligger ten oosten Vijverstraat 17168524264v
JANS, ALLERT Allert Jans verkoper q.q. Romastraat 51606228497r
JANS, ALLERT Allert Jans huurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
JANS, AALTJE Altie Jans verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
JANS, AMALIA Amelyke Jans verkoper Schritsen 151683241246r
JANS, AMALIAde brouwerij van Amelyke Jans naastligger ten oosten Herenwaltje 9169324314r
JANS, AMALIAde brouwerij van Amelyke Jans naastligger ten zuiden Herenwaltje 9169324314r
JANS, AMALIA Amelyke Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 67169324332v
JANS, AMALIA Amelyke Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 67achter169324333r
JANS, AMALIAde brouwerij van Amelyke Jans naastligger ten oosten Herenwaltje 9169324348v
JANS, AMALIAde brouwerij van Amelyke Jans naastligger ten zuiden Herenwaltje 9169324348v
JANS, AMALIA Amelyke Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 67achter1697243304r
JANS, AMERENS Amerenske Jans bewoner Vijverstraat 21168024117va
JANS, Anckie Jans koper Grote Kerkstraat 416112294r
JANS, ANDRIES Andries Jans verkoper Franekereind 2159722813v
JANS, ANDRIES Andries Jans koper huis, bakoven en achterplaatsFranekerpoort (gebied)159722845v
JANS, ANDRIES Andries Jans naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
JANS, ANDRIES Andris Jans , c.u.naastligger ten westen Herenwaltje161623046r
JANS, ANDRIES Andris Jans eerdere eigenaar? Herenwaltje161623046r
JANS, AREND Ane Jans timmermankoper van 1/3 Zuiderhaven 321800265257v
JANS, AREND Ane Jans timmermanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 321801265290v
JANS, AREND Ane Jans timmermanverkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west1801265290v
JANS, AREND Ane Jans naastligger ten oosten Zuiderhaven 32achter1801265294v
JANS, AREND Ane Jans , c.s.naastligger ten noorden Zuiderhaven 32achter1801265294v
JANS, AREND Ane Jans timmermanverkoper Zuiderhaven 32achter1801265294v
JANS, AREND Ane Jans koper van 1/4 huis en grutterij en twee woningenRozengracht 191805267143v
JANS, AREND Ane Jans koper van 1/4 woningRozengracht NZ1805267143v
JANS, AREND Ane Jans koper van 1/4 woningRozenstraat OZ1805267143v
JANS, AREND Ane Jans verkoper Rozengracht 191805267184v
JANS, AREND Ane Jans verkoper van 1/4 Rozenstraat 31806267226r
JANS, ANTJE Anke Jans koper Voorstraat 40161723067v
JANS, ANTJE Anke Jans koper Gardenierstraat162523170v
JANS, ANTJE Anna Jans koper huisRommelhaven 101602228326v
JANS, ANTJE Anna Jans koper Noorderhaven 25161122913r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Rozengracht 23161122931r
JANS, ANTJE Anna Jans naastligger ten westen Kerkpoortstraat1613229156r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229156r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229156r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Noordijs 41614229216v
JANS, ANTJE Anna Jans koper Fabrieksstraat WZ1619230184r
JANS, ANTJEwijlen Anna Jans verkoper Noorderhaven 90162523192r
JANS, ANTJEgrondpacht uit het huis van Anna Jans eigenaar perceel onbekend1626231146r
JANS, ANTJE Anna Jans gebruiker ten zuiden van Harlingen162823238v
JANS, ANTJEhet huis en erf van Anna Jans naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen162823238v
JANS, ANTJE Anna Jans naastligger ten westen Noorderhaven 27162823258v
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
JANS, ANTJEwijlen Anna Jans verkoper Noorderhaven 951629232111r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Droogstraat 391630232145r
JANS, ANTJE Anna Jans koper Zuiderhaven 5616312339v
JANS, ANTJE Anna Jans naastligger ten westen Zoutsloot 81634233149v
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Noorderhaven 25achter163823462v
JANS, ANTJE Anna Jans koper huis of kamer met een loods en plaatskeGrote Ossenmarkt 271640234110v
JANS, ANNE Anna Jans houtkopernaastligger ten oosten Droogstraat164223527r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Grote Ossenmarkt 271645235169v
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper Rozenstraat 2179326497r
JANS, ANTJE Anna Sabina Jans koper Prinsenstraat 61806267255v
JANS, ANTJE Anna Jans Middelaerverkoper Brouwersstraat 91677240268r
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijnverkoper Sint Jacobstraat 13177825997r
JANS, ANTJE Anne Jans koper Lanen 61601228242r
JANS, ANTJE Anne Jans verkoper Gardenierstraat1604228410v
JANS, ANTJE Anne Jans koper Brouwersstraat 101605228443r
JANS, ANNE Anne Jans pottenbakkerkoper huisHerenwaltje NZ1606228515v
JANS, ANNE Anne Jans pottenbakkernaastligger ten oosten Herenwaltje NZ1606228515v
JANS, ANNE Anne Jans houtkoperkoper huis, schuur en plaatsDroogstraat164223527r
JANS, ANNEhet huis van Anne Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ164823629r
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)koper 1/2 schoenmakersperkSchritsen 56noordwest1685242104v
JANS, ANNE Anne Jans schoenmakernaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 51686242105v
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Liemendijk 381688242254r
JANS, ANNE Anne Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ1689242295v
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56noordwest1690242312v
JANS, ANNE Anne Jans schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk bekwaam tot leerlooierijZoutsloot 11690242313r
JANS, ANNE Anne Jans verkoper q.q. Spinhuisstraat 51694243101v
JANS, ANNE Anne Jans geniaarde koper Zoutsloot 82oost1694243107r
JANS, ANNE Anne Jans koopmankoper Herenwaltje 101695243127v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten westen Zoutsloot 11696243234av
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten noorden Zoutsloot 11696243234av
JANS, ANNE Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 11698243337r
JANS, ANNE Anne Jans koopmanverkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 61701244129r
JANS, ANNEperken van Anne Jans naastligger ten zuiden Liemendijk 401702244142r
JANS, ANNE Anne Jans , q.q.koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 101704244242v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1706244320v
JANS, ANNE Anne Jans koopmankoper schoenmakersperk, kalkdobben, hof plantenZoutsloot ZZ1706244331v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten westen Bargebuurt 2zuid170724519r
JANS, ANNEde tuin van Anne Jans koopmannaastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1713245200r
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 171715245237v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 171715245237v
JANS, ANNE Anne Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 421716245258v
JANS, ANNE Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Noordijs OZ1716245276r
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 17172024678v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans koopmannaastligger ten noorden Zoutsloot 17172024678v
JANS, ANNEde verkochte tuin van Anne Jans naastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1723246170r
JANS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Jans naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ172824798v
JANS, ANNEtuiningang weduwe van Anne Jans koopmannaastligger ten westen Droogstraat 231729247287v
JANS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Jans naastligger ten oosten Droogstraat 211729247288v
JANS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Jans naastligger ten noorden Droogstraat 211729247288v
JANS, ANNE Anne Jans naastligger ten noorden Rozengracht 171746251135v
HUIDEKOPER, ANNE JANS Anne Jans Huidekoperkoper door niaar huisZoutsloot 421716245258v
JANS, ANTJE Annechie Jans koper Rozengracht 16achter1782260281r
JANS, ANTJE Annechje Jans koper Liemendijk ZZ178326152r
JANS, ANTJE Annegje Jans verkoper Liemendijk ZZ1784261136v
JANS, ANTJE Anneke Jans bruid 1606228528r
JANS, ANTJE Annetie Jans koper Kleine Kerkstraat 81651236177v
WESTERDIJK, ANTJE JANS Annetie Jans Westerdijkverkoper Kleine Kerkstraat 81657237134r
JANS, Annetye Jans verkoper onbekend161623054r
JANS, ANSKJE Ansck Jans verkoper Grote Kerkstraat 411658237160v
JANS, ANSKJE Ansk Jans koper Grote Kerkstraat 461658237154r
JANS, ANSKJE Anskje Jans koper Scheerstraat 11806267266v
JANS, ANTJE Antgie Jans eigenaar van 1/4 Lanen 32161122968r
JANS, ANTONIUS Anthony Jans huurder Rozengracht NZ1805267143v
JANS, ANTJE Antie Jans verwandelaar Zoutsloot 71615229275r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Lanen 84162423123r
JANS, ANTJEweduwe Antie Jans naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ1630232132v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Zuiderhaven 291634233153r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Wasbleekstraat 3163923489v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Spinhuisstraat ZZ1641234143r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Kerkpoort (gebied)164323577r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Fabrieksstraat WZ164323584v
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper buiten Harlingen1644235111v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Sint Jacobstraat 131644235144v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Nieuwstraat 421645235166r
JANS, ANTJE Antie Jans geniaarde koper Rommelhaven 71646235216r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Zoutsloot 301646235224r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Zuiderplein 1164923656r
JANS, ANTJE Antie Jans , voor haar kinderenverkoper Zuiderplein 116552374v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Zuiderplein 1165523724r
JANS, ANTJE Antie Jans koper huis met opkamertjeSpinstraat165523725r
JANS, ANTJE Antie Jans koper huis, plaats en loodsFranekereind 18165623796v
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1658237172r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten noorden* Hondenstraat 91658237178r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Voorstraat 6516592388r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Voorstraat 81661238115v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg1662238121r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Kerkpoortstraat 22166623960v
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper Spinstraat 11167024017v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Grote Bredeplaats 9167124049v
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper onbekend1673240128r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Brouwersstraat 21achter1674240139r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Brouwersstraat 21achter1675240181v
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten westen Schritsen 211676240233r
JANS, ANTJE Antie Jans , jongedochterkoper huisHeiligeweg 27zuid167924131v
JANS, ANTJE Antie Jans koper huis ([staat: 200 ducatons])Schritsen 231680241114r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Schritsen 231681241127r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Kerkpad WZ1681241163v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Simon Stijlstraat 91682241189r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3168424216v
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3168524265r
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans koper Grote Ossenmarkt 101688242236r
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans erflater Grote Ossenmarkt 101688242236r
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans erflater Grote Bredeplaats 91688242237v
JANS, ANTJE Antie Jans koper 1/4 huisDroogstraat 571690242321v
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 1/2 Droogstraat 571690242321v
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans koper door niaar William Boothstraat 351692242380r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Rapenburg NZ16922435r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3169324356r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3169324362v
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3169324370r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 25169324371r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven 311696243202r
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans naastligger ten noorden Schritsen 71698243340r
JANS, ANTJE Antie Jans koper provisioneel Franekereind 2716922432va
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans verkoper William Boothstraat 31169924416r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Hoogstraat 1170124490r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Noordijs 151702244182v
JANS, ANTJE Antie Jans , meerderjarige dochterkoper door niaar 1/3 huis daar de Zeeridder uithanghtHondenstraat 7de Zeeridder1705244291r
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven 311706244316v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Lombardstraat 41702244354r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 1170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Spekmarkt 61715245245r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Romastraat 51717245283v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Jan Ruurdstraat 3171924646v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Sint Odolphisteeg 9171924656r
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven 311723246172r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper van 3/4 William Boothstraat 3173224891r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Noorderhaven 40173524925r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Zoutsloot 23173524958v
JANS, ANTJE Antie Jans huurder Vioolsteeg1735249101r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper en Sint Odolphisteeg 41736249138v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Lanen 41736249139v
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans erflater Zoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, ANTJE Antie Jans koper huisZuiderstraat 131738249339r
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans verkoper van 1/20 Achterstraat 61738249260v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg 6oost1738249262r
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans erflater Noorderhaven 851738249283r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Noorderhaven 201741250176v
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten westen Schritsen 641742250219v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Noordermolen 1174525185v
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 7/9 van 1/2 Noordermolen 1174525185v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Lammert Warndersteeg 101746251117v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Gardenierstraat 1175025287r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Schritsen 62175025298r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 41751252111r
JANS, ANTJE Antie Jans winkelierseverkoper Zuiderstraat 131752252208r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Spekmarkt 6175325348v
BAKKER, ANTJE JANS Antie Jans Bakkergeniaarde koper Zuiderhaven 19zuid173524982v
CANTER, ANTJE JANS Antie Jans Cantershuurder Grote Bredeplaats 21657237121r
JANS, ANTJE Antie Jans Finkelbosverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
GRAUDA, ANTJE JANS Antie Jans Graudakoper Voorstraat 471715245241v
GRAUDA, ANTJE JANS Antie Jans Graudaverkoper Voorstraat 47171924636r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeckgeniaarde koper Grote Ossenmarkt 251691242364r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeckkoper huisLanen 21691242370r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeeckkoper vier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers)Schritsen 7achter1695243129v
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqkoper 1/2 huis ([voor 1/1])Grote Bredeplaats 15de Goudberg1688242220r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqgeniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
IJSENBEEK, ANTJE JANSde erfgenamen van wijlen Antie Jans IJsenbeekverkoper Lanen 21698243331r
KEULEN, ANTJE JANS Antie Jans van Keulenverkoper Zoutsloot 65168024185v
JANS, ANTJE Antie Jans Oliphierskoper Heiligeweg ZZ162823260r
SCHIERE, ANTJE JANSwijlen Antie Jans Schiereverkoper Ooievaarsteeg WZ1733248203r
STEIN, ANTJE JANS Antie Jans Steinverkoper Voorstraat 56oost1651236172r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Zoutsloot 65163923490r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Hoogstraat 1achter1664238236v
JANS, ANTJE Antje Jans naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ166423827va
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Voorstraat 816652395ra
JANS, ANTJEde drie nagelaten voor-kinderen van Antje Jans verkoper Voorstraat 816652395ra
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Rapenburg NZ16652396ra
JANS, ANTJEde drie nagelaten voor-kinderen van wijlen Antje Jans verkoper Rapenburg NZ16652396ra
JANS, ANTJE Antje Jans , jongedochterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1689242275r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Franekereind 1170724519v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Zoutsloot 11726246267r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/2 Droogstraat 161728247147r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 38achter1728247216v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Hoogstraat 241729247237av
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/3 Liemendijk ZZ1729247266r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Droogstraat 231729247287v
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Nieuwstraat 19173124839v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Zoutsloot 231736249131v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Nieuwstraat 131736249132r
JANS, ANTJE Antje Jans huurder (p.j.)Sint Jacobstraat 12174325119r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Noordermolen 11747251169v
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Noorderhaven 141759254218ar
JANS, ANTJE Antje Jans huurder keuken (p.w.)Heiligeweg 201759254239v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Gardenierstraat 1176125569v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Gardenierstraat NZ1763255178v
JANS, ANTJE Antje Jans huurder Anjelierstraat 181763255255v
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper Nieuwstraat 14176425663r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Hofstraat 21midden1765256135r
JANS, ANTJE Antje Jans huurder (p.w.)Grote Kerkstraat 25176725716r
JANS, ANTJEde gebandonneerde boedel van Antje Jans verkoper van 3/4 Sint Jacobstraat 11176725733r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Voorstraat 41775258233v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Raamstraat 5178126053r
JANS, ANTJE Antje Jans huurder (p.j.)Heiligeweg 361782260164v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Sint Jacobstraat 9178326121r
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans , meerderjarige vrijstererflater Hoogstraat 43178326175r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Voorstraat 41784261219v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Rozengracht 321784261223r
JANS, ANTJE Antje Jans naastligger ten noorden Brouwersstraat 81795264258v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Vijverstraat 131795264295v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Vijverstraat 151795264295v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Vijverstraat 171796264315r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Rozengracht 28179726541r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Vijverstraat 131799265130v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Vijverstraat 151799265130v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Vijverstraat 171799265130v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Lanen 361799265182v
JANS, ANTJE Antje Jans huurder vooraan de straat Lanen 361799265182v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Rozemarijnstraat 31803266201v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Kruisstraat 11809268276r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Kleine Kerkstraat 181811269145r
BAKKER, ANTJE JANSwijlen Antje Jans Backererflater Lanen 211785261292r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerkoper Zuiderhaven 46174525166v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerreversaalhouder Grote Kerkstraat 26174525171v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerverkoper Klaverbladstraat 141782260203r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerverkoper Klaverbladstraat 161782260203r
GROENEWOUD, ANTJE JANS Antje Jans Groenewoltkoper Scheffersplein OZ173224883r
MEY, ANTJE JANS Antje Jans van der Meykoper Zoutsloot 23180826830v
JANS, ANTJE Antje Jans Reidmakerkoper Schritsen 571805267119v
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans van Rippertserflater Nieuwstraat 64178326197r
JANS, ANTJEhaar wijlen grootmoeder Antje Jans van Rippertserflater Franekereind 41784261202r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiereverkoper van 1/6 Lanen 71172724710r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiereverkoper van 1/6 Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, ANTJE JANSwijlen Antje Jans Schiereverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SWART, ANTJE JANS Antje Jans Swarthuurder Voorstraat 89twee_achter1780259230r
JANS, ANTJE Antje Jans Vinkelbosverkoper Zoutsloot 671755253238v
JANS, ANTJE Antje Jans Vinkelbosverkoper Zoutsloot 611755253239v
JANS, ANTJE Antke Jans koper William Boothstraat1634233137v
JANS, ANTJE Antke Jans koper Spinhuisstraat1634233146v
JANS, ANTONIUSwijlen Antony Jans verkoper Bildtstraat 51741250189r
JANS, Aplonis Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2316112292v
JANS, APOLLONIA Apolonia Jans verkoper Lanen 46162523161v
JANS, APOLLONIA Appolonia Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
JANS, APOLLONIAde erfgenamen van wijlen Appolonia Jans verkoper van 1/2 Noorderhaven 29165523714v
FABER, AREND JANSde gerepudieerde boedel van wijlen Arend Jans Faberverkoper Noorderhaven 701809268297r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersmatimmerknechtkoper huisGrote Bredeplaats 18180126627r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersmaverkoper Grote Bredeplaats 181807267301v
JANS, ARJAANTJE Arian Jans koper Schritsen 32161623028r
JANS, ARJAANTJE Arian Jans verkoper Spekmarkt 61619230187r
JANS, ARJAANTJE Arian Jans verkoper Schritsen 32een_achter162723214r
JANS, ARJENde weduwe van wijlen Arien Jans naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1657237128v
JANS, Ath Jans naastligger ten oosten Romastraat159722837r
JANS, AATJE Atke Jans naastligger ten oosten Romastraat NZ1599228174r
JANS, AATJEde verkoper Atke Jans naastligger ten oosten Romastraat NZ1623230342r
JANS, AATJE Atke Jans verkoper ([staat: Atke Jan Jellisdr.])Romastraat NZ1623230342r
JANS, AATJE Atke Jans verkoper ([staat: Atke Jan Jellis weduwe Agge Wolfs])Romastraat NZ16242317v
JANS, AUKE Aucke Jans tingieterkoper 1/2 huis met achterhuis en uitgang, door henzelf bewoondVoorstraat 591654236277r
JANS, AUKE Aucke Jans tingieter (mr. -)geniaarde koper Rozengracht 7oost165523731v
JANS, AUKE Aucke Jans naastligger ten oosten Voorstraat 63165523737r
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jans Bangaverpachter grond Voorstraat 56oost1694243105r
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jans Bangakoper grondpacht van 9-14-00 GG ([staat: tiendehalve GG])Voorstraat 56west1694243105r
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jans Bangaverpachter grond Voorstraat 56west1694243105r
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Fabernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost176825736v
HASELAAR, AUKJE JANS Aucke Jans Haselaarnaastligger ten zuiden Zuiderstraat166023821v
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jans Haselaer, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ166023832r
JANS, AUKE Aucke Jans Haselar, c.u.koper hofRozengracht 101659237186r
JANS, AUKE Aucke Jans Haselar, c.u.koper hofRozengracht 121659237186r
JANS, AUKJE Auckien Jans koper Nieuwstraat 301658237175r
JANS, AUKJE Auckjen Jans koper Kleine Bredeplaats 191677240265r
JANS, AUGUSTINUShet weeskind van wijlen Augustijn Jans verkoper Schritsen 18161222987v
JANS, AUGUSTINUSwijlen Augustijn Jans verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
JANS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen Augustijn Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 63162923283r
JANS, de erfgenamen van wijlen Augustini Jans verpachter grond Lanen 911619230157r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans naastligger ten westen Voorstraat 14159722846v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans verkoper q.q. Romastraat159722849r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans verkoper Voorstraat 12159722867v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper tichelwerk, huis, kalkovens, en 9 pm landten oosten van Harlingen1598228119r
JANS, AUGUSTINUSde verkoper Augustinus Jans , c.u.verpachter grond Noordijs 11599228135v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper ledige plaats; met een vrije steegSchritsen ZZ1599228152v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans bruidegom 1602228308r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper provisioneel 4 pm land in de Blockenten noorden van Harlingen1604228394r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper 4 pm greidlandbuiten Harlingen1605228468r
JANS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans verpachter grond Lanen 911614229187v
JANS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans verpachter grond Hoogstraat 221626231152r
JANS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans verpachter grond Hoogstraat 22166523929v
MENS, AUGUSTINUS JANS Augustinus Jans Menskruidenierkoper huis genaempt de Arcke van NoahVoorstraat 23de Ark van Noach1601228258r
JANS, AUKJE Auk Jans verkoper William Boothstraat1626231116v
MEYER, AUKE JANS Auk Jans Meyerhuurder Rommelhaven 15179626510r
JANS, AUKE Auke Jans smid (mr. ijzer-)koper 13/14 huisScheerstraat 10175025272v
JANS, AUKE Auke Jans smid (mr. ijzer-)eigenaar van 1/14 Scheerstraat 10175025272v
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 10177225843r
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 12177225843r
JANS, AUKE Auke Jans huurder beneden (p.j.)Grote Kerkstraat 191780259246v
JANS, AUKE Auke Jans scheepstimmermankoper huisZuiderstraat 221782260269r
JANS, AUKE Auke Jans verkoper Zuiderstraat 221786262117r
JANS, AUKE Auke Jans , c.u.wever (bont-)huurder Grote Kerkstraat 211787262220v
BAKKER, AUKE JANSde weduwe van Auke Jans Backernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411730247362v
BAKKER, AUKE JANSde weduwe van Auke Jans Backernaastligger ten westen Lammert Warndersteeg 181730247363v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 9174425146v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmannaastligger ten westen Droogstraat 151751252161v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Anjelierstraat 71754253180r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper van 11/16 Lanen 15175725456v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker, q.q.koopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44174525182r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakkerkoopmanverkoper Droogstraat 211747251182r
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 101769257109r
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 121769257109r
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faberverkoper Scheerstraat 10177225862r
FABER, AUKE JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Auke Jans Faberkoopmanverkoper Rommelhaven 1177325875v
JANS, AUKE Auke Jans* Hazelarkoper door niaar Rozengracht 17166123887r
MEYER, AUKE JANSde geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyerverkoper Rommelhaven 15179626510r
JANS, AUKJE Aukje Jans koper ten zuiden van Harlingen1803266305v
JANS, AUKJE Aukjen Jans koper Hofstraat 7174325118r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visserschipper (groot-)verkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visserverkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
JANS, Baertgien Jans verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
JANS, Baertgien Jans verkoper Droogstraat1604228386r
JANS, BALTHASAR Balster Jans , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Brouwersstraat 151762255160r
JANS, BERBERwijlen Barbar Jans crediteur (triumphant) Achterstraat ZZ162523188v
JANS, BERBER Barber Jans koper Scheerstraat 8oost1603228367v
JANS, BERBER Barber Jans koper Kleine Bredeplaats 221603228374r
JANS, BERBER Barber Jans koper Kleine Bredeplaats 221603228376v
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 131604228409r
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 131605228477r
JANS, Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 1316112291r
JANS, BERBER Barber Jans koper Achterstraat161122935v
JANS, BERBER Barber Jans koper Liemendijk161122950v
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Liemendijk161222969r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Anjelierstraat161222969r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Achterstraat ZZ161222969r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Achterstraat ZZ161222969r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderenverkoper Zuiderstraat161222969r
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 71613229138v
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 131613229182v
JANS, BERBER Barber Jans , mede voor haar kinderenverkoper Kleine Bredeplaats 22161723077v
JANS, BERBER Barber Jans , mede voor haar kinderenverkoper Kleine Bredeplaats 22161723077v
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Gardenierstraat162723224v
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Brouwersstraat 5achter162723224v
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)koper provisioneel huis waar het Gulden Hooft uitsteektNoorderhaven 40het Gulden Hooft1614229200v
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)naastligger ten westen Zoutsloot 38162423113v
JANS, BARELD Barelt Jans omroeper [staat: roeper]koper dwarshuis en plaatsLanen 28163223371r
JANS, BEREND Barend Jans verkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, BERENDde geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331793264110v
BAKKER, BEREND JANSde boedel van Barend Jans Bakkerverkoper Noorderhaven 901771257232v
JANS, BAARTE Bart Jans huurder (p.j.)Zoutsloot 11784261213v
JANS, BARTELD Bartel Jans naastligger ten zuiden Hoogstraat 21606228516v
JANS, BARTELDde weduwe van Bartle Jans naastligger ten noorden Liemendijk1766256217r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaaskoper huis, timmerhuis en timmerhellingZoutsloot 11785261298r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaasnaastligger ten oosten Zoutsloot 11785261298r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ179726514r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten noorden Zoutsloot NZ179726514r
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ1618230145v
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper huisWortelstraat ZZ162523135r
JANS, BAUKJEde andere kamer van Bauck Jans naastligger ten westen Wortelstraat ZZ162723225r
JANS, BAUKJE Bauck Jans verkoper Wortelstraat ZZ162723225r
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Zoutsloot 13167124066r
JANS, Bauck? Jans verkoper Kerkpad 181604228405r
JANS, BAUKJE Bauckien Jans koper huis achter het huis waar Almenum uithangtHofstraat 18168524276v
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans huurder van 1/2 Zoutsloot 1168524279v
JANS, BAUKJEwijlen Bauckjen Jans erflater Hofstraat 18169324339r
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans geniaarde koper Kruisstraat 5west169324372v
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans verkoper Zuiderstraat 171723246175r
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 701767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jans turfdragerhuurders vierde huis (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 81782260239r
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8178326144v
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 81784261173v
JANS, BAUKE Bauke Jans koper huisRinnertspijp 4178826310v
JANS, BAUKE Bauke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Rinnertspijp 4178826310v
JANS, BAUKE Bauke Jans metselaarsknechtkoper Brouwersstraat 191793264155r
JANS, BAUKE Bauke Jans varensgezelkoper huisHerenwaltje 9de Lelie180426725v
JANS, BAUKE Bauke Jans varensgezelkoper huisHerenwaltje 11de Lelie180426725v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal 57180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 22180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 18180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 20180826863v
JANS, BAUKJE Baukje Jans verkoper Grote Ossenmarkt 121810268349v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans koper Kerkpad WZ1695243131v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper van 1/2 Romastraat 351731247390r
JANS, BAUKJE Baukjen Jans naastligger ten noorden Romastraat ZZ1736249124v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper Romastraat ZZ1736249124v
JANS, BEERT Beer Jans , c.u.huurder achterwoning Karremanstraat 11177825995r
JANS, BEREND Beerend Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1806267202r
JANS, BEREND Beerend Jans koper huisAchterstraat 71809268265r
JANS, BEREND Beerend Jans koper huisAnjelierstraat 71809268265r
JANS, BEREND Beerend Jans smid (mr. grof-)koper huisDroogstraat 101810268332v
BAKKER, BEREND JANS Beerend Jans Backerschipper (schuit-)koper huis (in de vorm van een lijfrente)Noorderhaven 90176425669v
JANS, BEREND Beerend Jans Nuisterkoper huis en tuintjeHavenplein 141808268134v
JANS, BEREND Beerent Jans smid (mr. ijzer-)koper huisDroogstraat NZ1803266245r
JANS, BEREND Beernd Jans koper woning en weefwinkelFabrieksstraat 18176425638v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36176425643r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten noorden Vianen ZZ1766256172r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat1767256230r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1769257118v
JANS, BERENDde weduwe van Beernd Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 471771257218r
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 23177225836v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23177225841v
JANS, BERENDde weduwe van Beernd Jans naastligger ten oosten Hoogstraat 471775258203r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 231775258239r
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans verkoper Romastraat 111778259148v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ178126056r
JANS, BEREND Beernd Jans smid (mr. ijzer-)koper ijzersmederijNieuwstraat 331784261238v
JANS, BEREND Beernd Jans schoenmaker (mr. -)koper huisHofstraat 35178826354r
JANS, BEREND Beernd Jans koper huisZoutsloot 211790263272v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ179226446v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten oosten Bildtstraat 191810268351r
HOMAN, BEREND JANS Beernd Jans Homanverkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
JANS, BEREND Beernd Jans Soekwever (bont-)verkoper Rapenburg 10west176825784v
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans Soekwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Rapenburg 10west1778259147v
JANS, BEREND Beernd Jans Sprikwever (mr. bont-)verkoper Romastraat1767256234r
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u.naastligger ten oosten Rapenburg 10west176825784v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u.naastligger ten zuiden Rapenburg 10west176825784v
JANS, BEREND Beernt Jans koper kamerHofstraat1606228492v
JANS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernt Jans portiernaastligger ten oosten Scheerstraat1618230134v
JANS, BEREND Beernt Jans wever (mr. -)huurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 181734248346r
JANS, BEREND Beernt Jans huurder Liemendijk173524918r
JANS, BEREND Beernt Jans voormalig huurder? (p.j.)Ooievaarsteeg1745251110r
JANS, BEREND Beernt Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1749251261v
JANS, BEREND Beernt Jans huurder kamer (p.w.)Liemendijk NZ1798265117r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jans verkoper Schritsen 621798265121r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jans verkoper Gardenierstraat 11798265123r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jans verkoper Lanen 21799265131r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jans verkoper Zoutsloot 211799265204r
KOLLE, BEREND JANS Beernt Jans Kolleverkoper Hoogstraat 41781260150v
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263302r
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263302r
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263315v
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263315v
JANS, BEERT Beert Jans , c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 161793264159r
JANS, BEERT Beert Jans , c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 181793264159r
JANS, BEERTJE Beertie Jans verkoper Droogstraat 511627231160r
JANS, BEITSKE Beitske Jans koper huisLanen 17170924577r
JANS, BEITSKE Beitske Jans naastligger ten oosten Lanen 17170924577r
JANS, BEITSKE Beitske Jans geniaarde koper Brouwersstraat 1b1788262240v
JANS, BEITSKE Beitske Jans geniaarde koper Schritsen 43178926373v
JANS, BEITSKE Beitske Jans koper Heiligeweg 701789263156r
JANS, BENJAMIN Benjamin Jans naastligger ten noorden Zuiderstraat 271727246299r
JANS, BINKE Bent Jans naastligger ten oosten Noordijs 51604228390v
JANS, BERBER Berber Jans naastligger ten oosten Franekereind 23west1606228521r
JANS, BERBER Berber Jans verkoper Spinstraat 11170024479r
JANS, BERBER Berber Jans koper huisHofstraat 31170124498v
JANS, BERBER Berber Jans verkoper van 1/10 Achterstraat 61738249260v
JANS, BERBER Berber Jans verkoper van 1/20 Noorderhaven 851738249283r
JANS, BERBER Berber Jans verkoper Zuiderhaven 271738249285v
JANS, BERBERde erfgenamen van wijlen Berber Jans naastligger ten oosten Schritsen 65b1740250122v
JANS, BERBER Berber Jans koper 1/2 huisVoorstraat 93oostde Bril175225334v
JANS, BERBER Berber Jans , c.m.naastligger ten westen Voorstraat 93oost175225334v
JANS, BERBER Berber Jans , c.m.naastligger ten noorden Voorstraat 93oost175225334v
JANS, BERBER Berber Jans koper Hondenstraat 10180426771r
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backerkoper Voorstraat 421742250244v
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backerverkoper Voorstraat 421743250280r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BOT, BERBER JANS Berber Jans Bot, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 231782260196r
BOT, BERBER JANS Berber Jans Bot, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
BOT, BERBER JANS Berber Jans Bot, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
BOT, BERBER JANS Berber Jans Bot, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
JANS, BERBERmeerderjarige vrijster Berber Jans Bothverkoper van 1/16 Grote Ossenmarkt 10173925066r
JANS, BERBER Berber Jans van Rippershuurder Voorstraat 93achter178526230r
JANS, BERBER Berbera Jans verkoper van 1/10 Zoutsloot 53tuin1738249232v
JANS, BEREND Berend Jans wever (mr. bont-)koper gedeelte tuin of hofGardenierstraat17722588v
JANS, BEREND Berend Jans wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Gardenierstraat17722588v
JANS, BEREND Berend Jans kraamopzetterkoper huis en bakkerijLanen 21787262209v
JANS, BEREND Berend Jans , meerderjarig vrijgezelkoper smederij en pakhuis, thans ledigDroogstraat 371800265223r
JANS, BEREND Berent Jans naastligger ten westen Liemendijk162423120v
JANS, BERENDwijlen Berent Jans koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
JANS, BEREND Berent Jans Goormankoper van 1/2 huis daer Berlcum uytsteecktGrote Kerkstraat 11Berlikum1620230207r
JANS, BERNARDUS Bernardus Jans Proosterbeektimmermanverkoper Schritsen 171789263102r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekhuurder Schritsen 171792264354r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Schritsen 171792264354r
JANS, LIJSBETwijlen Betke Jans verkoper Schritsen 301612229120v
JANS, LIJSBET Bettien Jans verkoper ten oosten van Harlingen1598228119r
JANS, BEITSKE Beydske Jans huurder Karremanstraat 8170124495v
JANS, BINTJE Binke Jans koper Ooievaarsteeg1803266200v
JANS, BINNERTde kamer van Binnert Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1627231167v
JANS, de kamer bewoond door Binnerts Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ1626231154r
JANS, BOEKEde erfgenamen van wijlen Boecke Jans naastligger ten westen Noorderhaven 751635233159v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191626231128v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191626231143r
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans koopmankoper Zoutsloot 241627231163r
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 62162723223r
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans verkoper Kleine Bredeplaats 21630232161v
JANS, BOUDEWIJNde erfgenamen van wijlen Boldewijn Jans verkoper Grote Bredeplaats 17164223512v
JANS, BOTE Botte Jans schoolmeesterkoper kamerLiemendijk OZ1614229232r
JANS, BOUWE Bouwe Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 611784261182r
JANS, BOUWE Bouwe Jans naastligger ten oosten Zoutsloot 61178826345r
JANS, BRECHTJEweduwe Brecht Jans huurder Noorderhaven 381695243179r
JANS, BRUCHTde erfgenamen van wijlen Brecht Jans Hobbekeesverkoper Bargebuurt 181723246175v
JANS, BRECHTJE Brechtie Jans koper Grote Ossenmarkt 251696243230r
JANS, BRECHTJE Brechtie Jans koper Zuiderstraat1698243351v
JANS, BRECHTJE Brechtje Jans koper Voorstraat 501723246156r
JANS, de verdere erfgenamen van wijlen Breght Jans Hobbekeesverkoper Zoutsloot 11724246193r
JANS, BROERKEmr. Broer Jans naastligger ten noorden Noordijs 25167924151r
JANS, BROER Broer Jans koopmankoper woningCarl Visschersteeg 1616832425r
JANS, BROERkamer in de Carl Visschersteeg van Broer Jans naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west168524275r
JANS, BROER Broer Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west168524275r
JANS, BROER Broer Jans , vrijgezelzeilmakerverkoper Droogstraat 7west1686242124r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Lanen 21690242309r
JANS, BROER Broer Jans brouwer (mr. -)verkoper Hofstraat 201690242326v
JANS, BROER Broer Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ169424386r
JANS, BROER Broer Jans brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 11696243203r
JANS, BROERwijlen Broer Jans brouwerkoper Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROERwijlen Broer Jans brouwerbewoner Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROER Broer Jans brouwernaastligger ten westen Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROER Broer Jans brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 261726246294r
JANS, BROER Broer Jans , c.u.huurder Grote Ossenmarkt 141787262218v
JANS, BROER Broer Jans scheepstimmermankoper huisKleine Bredeplaats 41805267175r
JANS, BROERzoon van de verkoper Broer Jans huurder Brouwersstraat 111808268101v
BROERSMA, BROER JANS Broer Jans Broersmatimmerman (mr. -)koper huisLanen 20180826894r
BROUWER, BROER JANS Broer Jans Brouwernaastligger ten noorden Brouwersstraat 281717245303v
JANS, BOEKE Buecke Jans verkoper q.q. Hoogstraat 361606228498r
JANS, BOEKEde erfgenamen van wijlen Buke Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 311627231158v
JANS, BOEKEde erfgenamen van wijlen Buke Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 311627231166v
JANS, BOEKE Buucke Jans naastligger ten westen Noorderhaven 77159722870r
JANS, KAREL Carel Jans scheepstimmermankoper huisSchritsen 21809268251v
JANS, KARST Carst Jans koper huisstede of ledige plaats van 177 houtvoeten, en 1/2 plaats ten oosten van voren af 85 houtvoeten, getekend in kaart C met nr. 16Rozengracht 101613229142v
JANS, KASPER Casper Jans , mede voor zichverkoper van 1/4 van 1/4 Hofstraat 291745251109r
BOYS, CATHARINA JANS Catalina Jans du Boysverkoper Zuiderhaven 71642234167v
JANS, Cataline Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 61641234137v
JANS, CATHARINA Cathalina Jans naastligger ten oosten Lanen 9116592385r
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Zuiderhaven 34west1705244287r
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 181741250151v
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Voorstraat 231782260196r
JANS, CATHARINA Catharina Jans koper Molenpad 9tuin1784261154v
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Voorstraat 231803266256v
JANS, CATHARINA Catharina Jans verkoper Moriaanstraat 121803266262r
JANS, CATHARINA Catharina Jans Cloostrakoper Noorderhaven 371779259206r
JANS, CHRISTINA Christina Jans koper Schritsen 631780259291v
JANS, KLAARTJE Claartje Jans koper Bildtstraat 91752252199v
JANS, KLAAS Claas Jans gortmaker en koopmanverkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31737249184r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuisRozengracht 271774258131r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 26177725947v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Rozengracht 271779259182r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Rozengracht 271783261125r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper hof met zomerhuis en vruchtbomenMoriaanstraat NZ1788262248r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1788262248r
JANS, KLAASde weduwe van Claas Jans huurder Bildtstraat 4178826355v
JANS, KLAASde tuin van Claas Jans naastligger ten westen Moriaanstraat178926392r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper door niaar huisWeverstraat 151793264148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 151793264148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 171794264226r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Weverstraat 171794264226r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 141795264298r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 161795264298r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 18179826594r
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u.huurder Noorderhaven 21800265228r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266120r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huis en plekje grondMoriaanstraat NZ1802266146r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266146r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ1802266147r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 291803266185r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291803266185r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 191803266254r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 191803266254r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Zoutsloot 49180426750r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40oost180426789r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 141806267229v
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 161806267229v
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantingakoper 1/2 huisFranekereind 341796264306v
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper Havenplein 26178626293v
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Noorderhaven 411787262159r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper door niaar Heiligeweg 541736249108r
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 31779259219r
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 31782260241v
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, Claera Jans koper Achterstraat ZZ1748251241r
JANS, KLAASwijlen Claes Jans verkoper Schoolsteeg159722828v
JANS, KLAAS Claes Jans verpachter grond William Boothstraat 371600228212r
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten zuiden William Boothstraat 371600228212r
JANS, KLAAS Claes Jans timmermanverkoper Voorstraat 951605228456v
JANS, KLAAS Claes Jans koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ162523174v
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend1629232102v
JANS, KLAASwijlen Claes Jans zakkendragerverkoper Romastraat NZ163223350v
JANS, KLAAS Claes Jans geniaarde koper Kerkpoortstraat164923662r
JANS, KLAASde schuur van Claes Jans , q.q.naastligger ten westen Kerkpoortstraat164923664r
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten westen Kerkpoortstraat1650236100v
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten oosten Hondenstraat 91658237178r
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten westen Zoutsloot 391771257220v
JANS, KLAASde erfgenamen van wijlen oud burgerhopman Claes Jans Valckenburghnaastligger ten westen Hoogstraat 35168224157va
VRIES, KLAAS JANS Claes Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
JANS, KLAASKE Claesie Jans koper Zoutsloot1633233117r
JANS, KLAASKE Claesie Jans verkoper Achterstraat164323543v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Lanen 21656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Schritsen 1west1656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Brouwersstraat 281656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Lanen 831656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans , voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2verkoper Zuiderhaven 571656237265v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper Zuiderhaven 131668239177r
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper Brouwersstraat 281676240245r
JANS, KLAASKEde erfgenamen van wijlen Claeske Jans verkoper Kleine Bredeplaats 22167824115r
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter170024445v
JANS, KLAASKE Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ172824797v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper Grote Kerkstraat 401751252142r
JANS, KLAARTJE Clara Jans verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
JANS, KOENRAAD Coene Jans koper huisZoutsloot 421806267247r
JANS, KOENRAADwijlen Coene Jans verkoper Zoutsloot 42180826839v
JANS, KOENRAAD Coenraedt Jans zadelmaker (mr. -)bewoner Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
JANS, KOERTde dochter van Coert Jans blauwververhuurder Bargebuurt 221752252235r
FABER, JANSde boedel van wijlen Conelis Jans Faberverkoper van 1/2 Bargebuurt WZ179726534r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans glasmakergeniaarde koper Zuiderplein 116112296v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper Alemanssteeg OZ161122956r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans koper twee beneden woningen, een bovenwoning, zomerkeuken aan de grote kamerHeiligeweg 31614229198r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans koper 1/4 achterkamerHeiligeweg 31614229198r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden ([staat: Cornelis Jan Tammes])Vijverstraat1614229233r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 241614229236v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 201620230207v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 201626231106r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 20162823250r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 48162823259r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkerverkoper Heiligeweg 48162823259r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans , [voot 56-00-00 CG]verkoper van 1/2 Gardenierstraat 216312338r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 201633233112v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper Zuiderstraat 271633233125r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans kuipernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 231658237144v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden Hofstraat 31658237171r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stalFranekerpoort (gebied) WZ176425678r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans wever (bont-)verkoper Hofstraat ZZ1770257177r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans smid (mr. ijzer-)koper huisRomastraat 27177325874v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans wever (bont-)verkoper q.q. Lanen 481773258125v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans smid (mr. ijzer-)verkoper Romastraat 271774258177r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans smid (mr. ijzer-)verkoper Grote Kerkstraat 31oost1779259162r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuiden Kruisstraat 81781260105r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuiden Kruisstraat 81782260286r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Rozengracht 271784261235r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Anjelierstraat 101784261236v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1784261240v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Vijver 31785261262r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Simon Stijlstraat 31785261266v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Kerkpoortstraat 651785261267v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Kerkpoortstraat 571785261268v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Zuiderhaven 361785261269v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Zoutsloot 251785261280r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Zoutsloot 11785261298r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13178526229r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 7179226419v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans smidnaastligger ten westen Noorderhaven 3179326484r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans molenaarnaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1809268224v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatkoemelkerkoper woningKromme Elleboogsteeg WZ175725453r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatnaastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatnaastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgatnaastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ175725453r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitzegatkoemelkerkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 27de Zilverberg1763255188v
BREDA, KORNELIS JANS Cornelis Jans Bredabruidegom 1604228405v
FABER, KORNELIS JANSde minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans Fabersmid (mr. ijzer-)eigenaar en bewoner Noorderhaven 1179726559r
FABER, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jans Faberverkoper q.q. Noorderhaven 1081801265299v
FABER, KORNELIS JANS Cornelis Jans Faberverkoper q.q. Zuiderhaven 281801265301r
GROOT, KORNELIS JANS Cornelis Jans de Grootverkoper van 1/6 Schritsen 49181026991r
KAT, KORNELIS JANS Cornelis Jans Kathschipper (oud smak-)verkoper Noorderhaven 58168524287v
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jans Oldaenskoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jans Oldaenskoper 1/2 huisHondenstraat 81733248182v
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jans Oldaenseigenaar van 1/2 via decreet Hondenstraat 81733248182v
OLDAANS, KORNELIS JANSde tuin van de koper Cornelis Jans Oldaensnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81733248182v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jans Olivierkoper 1/4 tuinkamerWortelstraat NZ162523163r
JANS, DAAM Daam Jans schoenmaker (mr. -)koper woning met weefwinkelKerkpoortstraat 101803266197r
JANS, DAAM Daam Jans naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121805267129r
JANS, DAAM Daam Jans Reidmakertimmerknechthuurder (p.j.)Voorstraat 52achter1803266295v
JANS, DETJE Ded Jans koper Liemendijk1604228411v
JANS, DETJE Ded Jans koper Liemendijk1630232135v
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 381711245149v
JANS, DETMER Dedmer Jans afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lombardstraat 81715245248r
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten zuiden Lombardstraat 8172024661v
JANS, DETJE Dedtje Jans koper Bildtstraat 41800