Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ka  Ke  Ki  Ko  Ku  Ky  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, ELSKE Elske Kaerstes verkoper Achterstraat1651236146v
KARSTES, JURJENde schuur van Jurjen Karsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor1738249231r
KARSTES, JURJEN Jurjen Karsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor1736249137r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jongkoopmanverkoper Zuiderstraat 17175625437v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jongkoopmanverkoper Zuiderstraat 21175625437v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jongkoopmanverkoper Zuiderstraat 2175625438v
KARSTES, BEITSKE Bijtske Karstens naastligger ten zuiden Kerkpad1652236217r
KARSTES, ERASMUS Erasmus Karstens verkoper Kerkpoortstraat 671696243195r
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1730247337v
KARSTES, BEITSKE Beitske Karstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ165523746r
KARSTES, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ1699243400v
KARSTES, OENE Oene Karstes verkoper Kerkpoortstraat1664238220r
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerderkoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71686242155r
KARSTES, RINSE Rinse Karstes kuiperhuurder Bildtpoort (gebied)164423599r
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Karstes verkoper William Boothstraat WZ1635233175r
KARSTES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Karstes verkoper Brouwersstraat 12zuid1641234125r
KASPERS, JANwijlen Jan Kaspers verkoper Hoogstraat 471771257218r
KASPERS, JAN Jan Kaspers wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 291770257178v
KASPERS, JAN Jan Kaspers naastligger ten oosten Hoogstraat 45176725733v
KASPERS, Leuiter Kaspers wever (mr. bont-)koper dwarshuisKerkpad 321709245102r
KASPERS, OTTE Otto Kaspers metselaar (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 5167824113r
, PIETER Pytter Keesen koper kamerZoutsloot 101704244261v
KEIMPES, HANS Hans Keimpers schipper (groot-)koper huis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizenHoogstraat 231658237173av
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpers scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 52west1722246138v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes koper Gardenierstraat 111712245184v
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes , c.u.schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Alemanssteeg1600228214r
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes schipper op Leeuwardenverkoper Alemanssteeg1600228214r
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Noorderhaven 1051713245195v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes koper Noorderhaven 1051702244180v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes koper Heiligeweg 3169924413v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3169924413v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Nieuwstraat 361698243338v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Nieuwstraat 381698243338v
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauwverkoper van 1/5 Werfpad1706244317v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes Veerdijkkoper Heiligeweg 211765256132v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijkverkoper Heiligeweg 3175625431v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 34176725713r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijkverkoper Grote Kerkstraat 34176725713r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijknaastligger ten oosten Tiepelsteeg176725713r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijkverkoper Tiepelsteeg176725713r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m.naastligger ten zuiden Heiligeweg 23176825774v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m.naastligger ten noorden Heiligeweg 23176825774v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijkverkoper Heiligeweg 23176825774v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijkverkoper Heiligeweg 211770257148v
KEIMPES, ARJEN Arian Keimpes koper door niaar plaatsHofstraat1647235247r
KEIMPES, ARJENde weduwe van Arien Keimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11166623954r
KEIMPES, ARJEN Arjen Keimpes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12167024013av
KEIMPES, AUKJE Auckjen Keimpes koper Havenplein 161703244205v
KEIMPES, AUKJE Aukjen Keimpes verkoper Lanen 44achter1717245292r
KEIMPES, AUKJE Aukjen Keimpes koper Zuiderhaven 45170724532v
KEIMPES, AUKJE Aukjen Keimpes naastligger ten westen Zuiderhaven 45170724532v
KEIMPES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Buwe Keimpes verkoper Zuiderhaven ZZ166023827r
KEIMPES, DOUWE Douue Keimpes koper q.q. Sint Jacobstraat 6164223536r
KEIMPES, DOUWEhet huis van de weduwe van Douwe Keimpes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21646235202r
KEIMPES, DOUWEhet huis van de weduwe van Douwe Keimpes naastligger ten oosten Zuiderhaven 351646235202r
KEIMPES, DOUWE Douwe Keimpes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
KEIMPES, DOUWEwijlen Douwe Keimpes koper Noorderhaven 601730247322r
KEIMPES, DOUWEwijlen Douwe Keimpes eigenaar van 5/7 Noorderhaven 601730247322r
KEIMPES, DOUWE Douwe Keimpes koper hofke of plaatsKerkpoort (gebied)1626231114v
KEIMPES, DOUWE Douwe Keimpes verkoper Voorstraat 371652236215v
KEIMPES, DOUWEwijlen Douwe Keimpes verkoper van 1/2 Noorderhaven 261730247329r
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
KEIMPES, GEERTJE Geertie Keimpes verkoper Lanen 281668239139v
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 111765256267v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u.bierdragerkoper huisVijverstraat 26171924635r
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg1715245235v
KEIMPES, HANS Hans Keimpes naastligger ten oosten Droogstraat 24166523922r
KEIMPES, HANSwijlen oud burgemeester Hans Keimpes verkoper Sint Odolphisteeg OZ1689242272r
KEIMPES, HANSvroedsman Hans Keimpes naastligger ten oosten Hoogstraat 211667239112r
KEIMPES, HANS Hans Keimpes [staat: Kimpes] , c.u.timmerman (mr. -)verkoper onbekend1647235270r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdrager (gezworen -)verkoper Gardenierstraat 51755253244v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Vijverstraat 241729247281v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes verkoper Vijverstraat 261732248142r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes koper huisGardenierstraat 51732248154r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 31753253125v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 181702244160v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes , c.u.koper huisGrote Kerkstraat 131710245120v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten oosten Lanen 441763255204v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten zuiden Lanen 441763255204v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten westen Lanen 441763255204v
KEIMPES, HOITEals huurder Hoite Keimpes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 111701244349r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, c.s.huurder Lanen 441790263227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, oud 59 jarenverkoper Lanen 441790263227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsmabakker (mr. -)koper door niaar huisLanen 441763255204v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsmanaastligger ten westen Lanen 461788262301r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsmaverkoper Lanen 461788262301r
KEIMPES, HOITEals huurder Hoyte Keimpes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 111701244351v
KEIMPES, HOITE Hoyte Keimpes sleefmaker (mr. -)verkoper Lombardstraat 61698243387r
KEIMPES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Keimpes naastligger ten westen Hondenstraat 817322485ra
KEIMPES, JANzijn schoonbroeder Jan Keimpes verkoper Sint Odolphisteeg 7170024454r
KEIMPES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Keimpes naastligger ten westen Hondenstraat 81733248182v
KEIMPES, JAN Jan Keimpes verkoper Heiligeweg 3169924413v
KEIMPES, JAN Jan Keimpes naastligger ten westen Hondenstraat 81717245305r
KEIMPES, JANwijlen Jan Keimpes koper Kruisstraat 11664238213r
KEIMPES, JILLES Jielles Keimpes huurder vooropkamer (p.w.)Brouwersstraat 12noord1788262276v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes , c.u.koper huisOosterkeetstraat 31721246120v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaierverkoper Oosterkeetstraat 31730247338r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes* stoeldraaiernaastligger ten westen Ooievaarsteeg 61728247122r
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 13165523747v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakerbewoner Voorstraat 60163723436r
KEIMPES, NANNEhet huis gekocht door Nanne Keimpes naastligger ten zuiden Noorderhaven 141652236189v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11167124060v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Schritsen 31170924580r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 291711245147r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten westen Schritsen 351724246192r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.verkoper Schritsen 291711245147r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten westen Zuiderstraat 271752253271r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 531718245310r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderhaven 531718245310r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , de jongenaastligger ten noorden Nutstraat 21747251192v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1725246218v
KEIMPES, PIETERoud burgemeester Pieter Keimpes bouwmeester (oud -)koper huisVijverstraat 11173925074v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes koper pakhuis met een voorhuis oostwaarts, daarachter een hof en woonhuis ten zuiden daarachterZuiderhaven 52west1717245283r
KEIMPES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes naastligger ten westen Zuiderstraat 31west1780259287v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper pakhuis en smitte met erf erachterZuiderhaven 511695243132v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huis met nog een dwarshuis erachter, dat een vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen toeSchritsen 311695243145v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat 16173524932r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ1716245269r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 311695243145v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven 43174325126r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven ZZ1733248183v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.naastligger ten oosten Zuiderhaven 24174025083r
KEIMPES, PIETERhet timmerhuis van Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten westen Zuiderhaven 45174325128r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u.botenmakerkoper 1) tuin met bomen en bloemen en 2) een kamertje met potkast ten zuiden ervanSchritsen 331694243105v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 36west169424387v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)koper huis, weefwinkel en hofZuiderstraat ZZ173424915r
KEIMPES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes naastligger ten westen Zuiderstraat 31west1778259155v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 121722246130v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ173424915r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongbetrokkene (levert klei voor het pan-en estrikwerk volgens contract van 10-04-1768)Droogstraat 7west1773258128r
JONG, PIETER KEIMPESwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopmanerflater Zoutsloot 341776258251r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongnaastligger ten oosten Zuiderstraat 181770257162r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 181770257162r
JONG, PIETER KEIMPESwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 261775258234r
JONG, PIETER KEIMPESwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopmanverkoper van 2/3 van 1/2 Zuiderhaven 261775258234r
JONG, PIETER KEIMPESwijlen Pieter Keimpes de Jongerflater Zuiderhaven 261775258234r
JONG, PIETER KEIMPESwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopmanverkoper van 2/3 van 1/2 Zuiderstraat 221775258234r
JONG, PIETER KEIMPESwijlen Pieter Keimpes de Jongerflater Zuiderstraat 221775258234r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongnaastligger ten noorden Zuiderstraat 2517492528r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongnaastligger ten westen Zuiderstraat 211774258169v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongnaastligger ten oosten Zuiderstraat 201770257168r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongnaastligger ten noorden Zuiderstraat 201770257168r
JONGE, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongenaastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ17342496v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jonghnaastligger ten westen Zuiderstraat 311746251144r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmermannaastligger ten oosten Schritsen 271732248138r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huisSchritsen 291721246123v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten oosten Schritsen 291721246123v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 271723246186r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Vijverstraat 9174425149v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes koper huisZuiderhaven 36west1692242377r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 511724246201v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes , sr.scheepstimmerman (oud mr. -)verkoper Lanen 22173524970v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Vijverstraat 91758254167r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 13achter173224898r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30175325353v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 30achter175325356v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 85175325358v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 29175325360v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongnaastligger ten westen Zuiderstraat 291753253112v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongnaastligger ten westen Zuiderstraat 27176825786r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmankoper huisZoutsloot 321766256167r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmankoper huisZuiderstraat 221759254185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong, c.u.koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat 221759254185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongnaastligger ten noorden Zuiderstraat 25175725477r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongnaastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1766256170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jongkoopmankoper Noorderhoofd 11754253167r
KEIMPES, PIETER[het steegje naar] de timmerwerf van Pytter Keimpes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 201699243396r
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes koper bootjemakerijZuiderhaven ZZ1706244332v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 291726246286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes naastligger ten zuiden Schritsen 291726246286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Schritsen 291726246286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes scheepstimmerman (mr. -)koper huisLanen 221726246290r
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes , jr.scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderhaven 36oost1742250223r
KEIMPES, SIBBELTJE Sibbeltie Keimpes koper Achterstraat NZ1695243186r
KEIMPES, wijlen Sibbeltine Keimpes verkoper Werfpad1706244317v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper Heiligeweg 221717245297r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten zuiden Heiligeweg 221717245297r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper 1/2 kamerGardenierstraat ZZ1705244293r
KEIMPES, SIJKEde weduwe Sijke Keimpes , c.f.eigenaar van 1/2 Gardenierstraat ZZ1705244293r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper Heiligeweg 221723246159v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten oosten Heiligeweg 221723246159v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten zuiden Heiligeweg 221723246159v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloemverkoper Vijverstraat 221805267158r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloemkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Ossenmarkt 4178326154v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloemnaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4178326154v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloemkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kleine Ossenmarkt 6178326154v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloemnaastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6178326154v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloemnaastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6178326154v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloemnaastligger ten westen Noorderhaven 62179326492v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloemnaastligger ten westen Noorderhaven 621790263250r
KEIMPES, TJERK Tierck Keimpes verkoper Voorstraat 371652236215v
KEIMPES, TJERK Tierck Keimpes verkoper Zuiderhaven 371646235200r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 621752252206v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Zuiderhaven 471751252117v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 131751252119r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteitkoper huisSchritsen 51west1752252189r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 621754253190v
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblomkoper Voorstraat 171799265193v
KEIMPES, HANS Hans Keimpis verkoper van 1/2 van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
KEIMPES, JAN Jan Keimpis verkoper van 1/2 van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
, RIEMKJE Rieme Kempckes koper Hofstraat 31161623047r
KEIMPES, ANDRIES Andries Kempes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 231619230156r
KEIMPES, ANDRIES Andries Kempes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 191599228141r
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes* geniaarde koper onbekend159722817v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend159722824v
KEIMPES, BOUWE Buue Kempes , c.u.smidkoper door niaar Zuiderhaven ZZ1644235126r
KEIMPES, DOUWE Douue Kempes verkoper Zuiderhaven 3316422354v
KEIMPES, DOUWE Douue Kempes protesteert vanwege een gerechtigheid Hofstraat1627231173v
KEIMPES, DOUWEde hof van Douue Kempes naastligger ten zuiden Hofstraat1627231173v
KEIMPES, DOUWE Douue Kempes naastligger ten oosten Voorstraat 251622230297v
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad162523185v
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes naastligger ten westen in de zuider nieuwestad162523185v
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes koper hoekhuis alwaer tegenwoordich den Tubacks Rolle uuthanght, exempt het uuthangende bordZuiderhaven 33de Tubacks Rolle162523155v
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes koper huis, strekkende van voor de haven noordwaarts tot aan de ledige plaats of DroogstraatZuiderhaven 37162523156r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat1599228165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat1599228165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes aanhandelaar onbekend1599228168v
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes* verkoper q.q. Zoutsloot ZZ1623230338r
KEIMPES, SJOERDde weduwe van wijlen Syoert Kempes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13159722835r
KEIMPES, TRIJNTJE Trijncke Kempes verkoper Lanen 381621230277r
, TEUNISschepen Teunis Kerse den Uilverkoper Noorderhaven 114173124855r
KEIMPES, ANDRIES Andries Keympes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 23161222971v
KEIMPES, ANTJE Antie Keympes naastligger ten westen Zuiderhaven 13168024180v
KEIMPES, ANTJE Antje Keympes Reydsmaverkoper Schritsen 53176825744v
KEIMPES, ARJENde weduwe van Arien Keympes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11167124063v
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 121650236102r
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes verkoper Zoutsloot1642234179v
KEIMPES, ARJEN Arjaan Keympes koper huis met een vrije steegOoievaarsteeg 141644235109v
KEIMPES, ARJAANTJEwijlen Arjaentie Keympes erflater Rapenburg ZZ1682241200r
KEIMPES, DOUWEstukje vd hof van Douue Keympes naastligger ten westen Hofstraat1630232137v
KEIMPES, DOUWE Douue Keympes naastligger ten westen Zuiderhaven 911640234119v
KEIMPES, DOUWE Douwe Keympes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ163123337r
KEIMPES, DOUWE Douwe Keympes koper q.q. Sint Jacobstraat 8163223342v
KEIMPES, DOUWE Douwe Keympes koper q.q. Schoolsteeg163223343r
KEIMPES, HANSoud burgemeester Hans Keympes , c.u.verkoper Hoogstraat 231674240165v
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u.verkoper Scheerstraat 8oost1650236138v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot1642234179v
KEIMPES, JANcrediteuren van Jan Keympes , c.u.verkoper Bargebuurt 61657237125r
KEIMPES, JAN Jan Keympes naastligger ten westen Hondenstraat 816772412r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes kistmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 111651236176r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)koper 1/6 huisNoorderhaven 14164923677r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 14164923677v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9167124049v
KEIMPES, REINER Reyner Keympes verkoper Lanen 421602228279r
KEIMPES, SIPKE Sipke Keympes molenaarverkoper Zuiderstraat ZZ163123319r
KEIMPES, SJOERDde weduwe van wijlen Syourdt Keympes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 131614229235v
KEIMPES, TJERK Tierck Keympes verkoper Lanen 61642234181v
KEIMPES, DOUWEwijlen Douue Kijmpes erflater Zuiderhaven 371646235200r
, ANTJE Antie Kiliaens koper Karremanstraat 28noord162723226r
, ANTJE Antie Kiljaens verkoper Droogstraat 571635233167v
, ANTJE Antie Kilyaans koper Droogstraat1622230327v
KLASES, GERLOF Gerlof Klaasen naastligger ten noorden Franekereind 211775258214r
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 341810268341r
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341810268341r
KLASES, JAN Jan Klaasen naastligger ten zuiden Noorderhaven 56174925216v
KLASES, JAN Jan Klaasen naastligger ten zuiden Noorderhaven 58174925216v
KLASES, JAN Jan Klaasen Roodtjeverkoper Wasbleek 231805267147v
REITSMA, JETSKE KLASESmeerderjarige vrijster Jetske Klaasen Reidsmakoper huisHofstraat 31809268306v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Klaasen Kosternaastligger ten westen Rinnertspijp 81782260239r
KLASES, PIETER Pieter Klaasen timmerknecht (huis-)verkoper Kruisstraat 11809268276r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Klaasen Bakkerverkoper van 1/4 Noordermolen 11800265233v
KLASES, SIETSKE Zytske Klaasen koper Hoogstraat 30181026964v
KLASES, DOUWE Douwe Klaases naastligger ten noorden Hoogstraat 311810269104v
KLASES, JAN Jan Klaases voermankoper paarden- en koestallingWasbleek 231784261237v
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtjevoermankoper huisMoriaanstraat 101805267126r
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaankoper Franekereind 23oost181026959v
REITSMA, JELTJE KLASES Jeltske Klaases Reidsmaverkoper Hofstraat 31811269122v
KLASES, LISKJE Liskjen Klaases huurder Kleine Kerkstraat 10176425650r
KLASES, RIKSTJE Rigtie Klaases koper Zoutsloot 65177725932v
KLASES, RINSKE Rinske Klaases huurder achterbenedenkamer (p.j.)Brouwersstraat 12noord1788262276v
KLASES, IEMKJE Ymkje Klaases koper huis en tuintjeBildtstraat 4het Stekje1811269125r
KLASES, IESK Yske Klaases timmerman (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251212r
, GEESKE Geeske Klaaske Voordewindtkoper Brouwersstraat 51782260223r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Klaazen Roordastuurmankoper huisHondenstraat 10180426771r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaazen naastligger ten westen Franekereind 211775258214r
KLASES, PIETER Pieter Klaazen timmermansknechtnaastligger ten westen Kruisstraat 3west1788262276av
KLASES, GEPKE Gepke Klaazes verkoper Herenwaltje 31801265284v
BLOK, MINNE KLASES Minne Klaazes Blokverkoper Grote Ossenmarkt 151784261187r
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u.huurder Carl Visschersteeg 61798265114r
KLASES, JAN Jan Klasen metselaar (mr. -)verkoper Voorstraat 131763255199v
KLASES, PIETER Pieter Klasen timmermansknechtnaastligger ten westen Kruisstraat 3west1784261234r
KLASES, ANTJE Antje Klases winkelierseverkoper Schritsen 631780259291v
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1662238121v
KLASES, PIETER Pieter Klases blokmakersknechtkoper zomerhuisWesterstraat 431785261270v
KLASES, SIEMEN Symon Klases , thans uitlandigverkoper Heiligeweg 27zuid180826852r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11180826856v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13180826856v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Bargebuurt 8180826858r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rommelhaven 20achter180826859v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Zoutsloot 37180826862r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 22180826863v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 18180826863v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 20180826863v
KLASES, SIEMEN Symon Klases , uitlandigverkoper Vijverstraat 9180826875r
KLASES, TJEERD Tjeerd Klases koopmangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ178826333r
KLASES, TJITSKE Tjetske Klases koper Brouwersstraat 1b1784261229r
KINGMA, TIETJE KLASES Tjietje Klases Kingmakoper Noorderkade 11811269129v
KLASES, TJEERD Tieerd Klazen naastligger ten westen Karremanstraat 221747251187v
LANTING, BARTELD KLEISESoud burgemeester Bartel Kleisen Lantingverkoper Rozengracht 381662238127v
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 grondpacht van 3-14-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 31166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat NZ166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Schritsen 7166123882r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper ledige plaatsKruisstraat 8166023836r
LANTING, BARTELD KLEISESde koeschuur van Bartel Kleisen Lantingnaastligger ten westen Kruisstraat 8166023836r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend NZ166123882r
KLEISES, BARTELD Bartel Kleises naastligger ten zuiden Romastraat 4oost1705244271v
KLEISES, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleissen Lantinghverkoper Kruisstraat 5oost167924125v
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleysen Lantingkoper grondpacht van 2-05-00 CGMoriaanstraat 121670239215r
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleysen Lantingkoper grondpacht van 0-05-00 CGKlaverbladstraat 19het Dorstige Hondje1670239215r
LANTING, BARTELD KLEISESoud burgemeester Bartel Kleysen Lanting, c.u.verkoper Grote Ossenmarkt 18165623793v
KLEISES, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleysen Lantinghverkoper Heiligeweg 9166523931v
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Kleysen Lantinghverkoper Grote Kerkstraat 31668239150r
KLEISES, BARTELDde heer burgemeester Bartel Kleysen Lantinghverpachter grond Schritsen 71661238108r
KLEISES, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleysen Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 9166523931v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghkoper 7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie HoefijssersZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1677240252v
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Liemendijk NZ167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Kerkpoortstraat 11167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Franekerpoort (gebied)167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Moriaanstraat167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Kerkpoortstraat 29167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Grote Ossenmarkt 10167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Klaverbladstraat 19167924130r
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghkoper huisLanen 9west167824112r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Moriaanstraat 12167924130r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west167824112r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west167824112r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Kruisstraat167924130r
, BARTELDhet huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Kruisstraat 10westde Drie Schelvissen1677240259r
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten oosten Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghnaastligger ten noorden Lanen 9west1677240265v
, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Lanen 9west1677240265v
, BARTELDburgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper q.q. Bildtstraat 191676240229v
KORNELIS, ANTJE Antie Knelis naastligger ten westen onbekend168324170va
KOENRAADS, WILLEM[als huurder] Willem Koenes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21682241195v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1121704244265v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes knoopmaker (mr. -)verkoper q.q. Liemendijk 381688242254r
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes knoopmaker en koopmanverkoper Steenhouwersstraat WZ1696243217v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes cementmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat ZZ170024438v
KOENRAADS, WILLEMde weduwe van wijlen Willem Koenes naastligger ten zuiden Noorderhaven 1121705244273v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Koenraads Bontekoeglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Koenraads Bontekoeverkoper van 1/2 Lanen 20achter1771257216v
, BEREND Beernt Koenraedt koper twee kamers aanelkaarAchterstraat16362346r
KOERTS, JAKOB Jacob Koerts koper huisMoriaanstraat 121657237129v
KOERTS, JAN Jan Koerts mesmaker (mr. -)koper huisKleine Kerkstraat 21646235213r
KOERTS, TRIJNTJE Trijntje Koerts verkoper Hofstraat 45176525696r
KOERTS, TRIJNTJEde verkopers Trijntje Koerts naastligger ten westen Hofstraat 47west176425663v
KOERTS, TRIJNTJE Trijntje Koerts verkoper Hofstraat 47west176425663v
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Kornelis koper Zoutsloot 95173124824r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulenmolenaar (hout-)verkoper Bargebuurt OZ1806267211r
KORNELIS, JETSKE Jetske Kornelis koper Grote Kerkstraat 23178526211r
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELISwijlen Maartie Kornelis Wijngaardenerflater Heiligeweg 661737249169r
, ANTJE Anna Kreljaens bruid 1604228420r
, JAN Jan Krijnis schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 11698243337r