Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BEIMA, E. M. E. M. van Beymanaastligger ten westen Zuiderhaven 54178626266r
BEIMA, E. M. E. M. van Beymanaastligger ten westen Spinstraat 11178626272v
, LIJSBET Lijsbeth Maals verkoper Lanen NZ1606228517v
MICHIELS, WIETSEhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 20167124036v
MICHIELS, WIETSEhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20167124036v
MICHIELS, WIETSEhet huis van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 20167124036v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 201659237180v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 201659237180v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 201659237180v
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytze Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 161669239214r
MAKKES, JANhet huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost_voor1673240126v
MAKKES, JANde huisinge van Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost_voor170724512v
MAKKES, JANde weduwe van wijlen Jan Mackes naastligger ten westen Noorderhaven 611683241253v
MAKKES, JANhet huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost_voor167124056r
, JAN Jan Maeus naastligger ten westen Vijverstraat 8161723058r
MEEUWIS, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 71706244326v
, LIJSBET Lijsbeth Malis koper Zuiderhaven 12162523151v
MAMES, JANwijlen Jan Mammes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat1604228424r
MARCUS, ALEXANDER Alexander Marcus huurder Grote Kerkstraat 16180426798v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus koper Kromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus verkoper Moriaanstraat NZ1710245110r
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roestkapitein lands infanterie (oud -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
MARCUS, EVERTJE Evertje Marcus koper Vijverstraat 221805267158r
MARCUS, FRANS Franciscus Marcus pruikenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Kleine Bredeplaats 9173124862r
MARCUS, GERRIT Gerrit Marcus wever (mr. linnen-)verkoper Spinhuisstraat 31695243174r
MARCUS, GORIS Goris Marcus verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4162523190v
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u.wever (bont-)koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsjeOosterkeetstraat 11170924582v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus gleibakkerverkoper Anjelierstraat 318072685r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus huurder (p.j.)Rapenburg NZ1756253257v
MARCUS, Lollo Marcus Knosseskoper Voorstraat 511601228270r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252115v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus huurder Zuiderstraat 291803266235r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 8317452513va
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 14173124863r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 8317452515ra
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252154r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 831745251105v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252126v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u.slager (mr. -)huurder Noorderhaven 831751252129r
, HENDRIK Hendrick Margijs , c.u.koper huisSimon Stijlstraat 91641234127v
MARINUS, Marijn Marijens koper huisKerkpoortstraat159722850r
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg 6west168024167r
, JAKOB Jacob Marijns verkoper Gardenierstraat16152305r
, JAKOB Jacob Marijns koper Gardenierstraat16152305v
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ162823243r
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat1627231159v
HAAN, JAKOB Jacob Marijns de Haankoper huis Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
, Marijn Marijns naastligger ten noorden onbekend1605228439v
, Marijn Marijns verkoper Lanen 72159722871v
, Marijn Marijns naastligger ten zuiden Heiligeweg1599228160r
, Marijn Marijns verkoper Kerkpoortstraat1599228163v
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 71613229141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 91613229141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 111613229141r
MARINUS, HENDRIK Hendrik Marius koper door niaar Nieuwstraat1789263124v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Markus koper huisRozenstraat 2179826579r
MARCUS, PIER Pier Markus koper huis met een vrije waterlozinge en de steeg ten noorden van dit huis gelegenonbekend1626231116r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marten koper Franekereind 31621230277v
MARTENS, HIELKJE Hylk Marten koper Franekereind 71622230317r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98178126013r
MARTENS, AAGJE Aecht Martens koper Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens koper Voorstraat 31633233124v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 351687242216v
MARTENS, Aeht Martens verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
MARTENS, AALTJE Aelcke Martens koper Bildtstraat 161599228173v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, AALTJE Aeltien Martens koper Hoogstraat 121602228327v
MARTENS, AALTJE Aeltien Martens koper Rommelhaven 71602228327v
MARTENS, AALTJE Aeltje Martens koper Lanen 581703244233v
MARTENS, ARENDlanden van Aernt Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230305v
MARTENS, AATJE Aettje Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18174425138v
MARTENS, ANDRIES Andries Martens , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Voorstraat 52achter1803266295v
MARTENS, ANTJE Anke Martens verkoper Schritsen 41162723223v
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefsternaastligger ten oosten Achterstraat NZ1644235108r
MARTENS, ANTJE Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ1647235256r
MARTENS, ANTJE Anna Martens verkoper Achterstraat1630232148v
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefsternaastligger ten oosten Liemendijk1644235160v
MARTENS, ANTJEde hof en tuin van weduwe Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ1626231142r
MARTENS, ANTJE Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ164223511v
MARTENS, ANNE Anne Martens koper huisHoogstraat 2180426799v
MARTENS, ANNE Anne Martens naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 31806267251r
MARTENS, ANNE Anne Martens naastligger ten oosten Liemendijk166023837r
MARTENS, Annetgien Martens verwandelaar Heiligeweg 461602228286r
MARTENS, ANTONIUS Anthoni Martens , c.u.huurder Bargebuurt 201766256154r
MARTENS, ANTJEde weduwe Antie Martens naastligger ten westen Liemendijk1667239103v
MARTENS, ANTJE Antie Martens verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra
MARTENS, ANTJEweduwe Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat1646235231r
MARTENS, ANTJEde weduwe Antie Martens naastligger ten westen Liemendijk1662238133r
MARTENS, ARENDde weduwe van Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat1659237217v
TJALLINGII, ANTJE MARTENS Antie Martens Tjallingiiverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Sint Odolphisteeg 13179226415r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Lanen 171788262268r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Both Apothekerstraat 11170724517r
MARTENS, AREND Arent Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen1622230296v
MARTENS, ARJAANTJE Arian Martens koper Schritsen 521622230304v
MARTENS, AATJE Atke Martens verkoper Bildtstraat 161601228252v
MARTENS, AATJE Atke Martens koper Zoutsloot 801602228298r
MARTENS, AATJE Attie Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18173925024v
MARTENS, AATJE Attie Martens koper onbekend173524962r
MARTENS, AATJE Attje Martens verkoper Zoutsloot 771751252157r
MARTENS, AATJE Attje Martens koper Hofstraat 311756253256v
MARTENS, AUKJEde weduwe Auck Martens naastligger ten oosten Hoogstraat 28164323540r
MARTENS, AUKE Aucke Martens naastligger ten oosten Droogstraat1599228165r
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ159722853r
MARTENS, BASTIAANde kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101711245153v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101702244165r
MARTENS, BASTIAANwijlen Bastiaen Martens verkoper Zoutsloot 81721246119v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens koper kamerZoutsloot 81697243285r
MARTENS, BASTIAANde kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101703244214v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101697243290r
MARTENS, BASTIAANde kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101704244261v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 101701244137r
MARTENS, BAUKJE Bauck Martens koper Schritsen 411621230259v
MARTENS, BAUKE Baucke Martens verkoper Kleine Bredeplaats 23159822896r
MARTENS, BAUKE Baucke Martens koper huisKleine Bredeplaats 23159822895v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder potkast (p.w.)Kleine Bredeplaats 251763255187v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmaker (mr. -)verkoper Lanen 41751252122r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmakerkoper huisLanen 41736249139v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder van de potkast Kleine Bredeplaats 251758254165r
MARTENS, BERENDwijlen Berent Martens , c.s.verkoper Kerkpad 71721246108v
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat WZ162823240r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat162823240r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat162823240r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van de weduwe Beyts Martens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ162823239r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat ZZ162823239r
MARTENS, BIRDE Birde Martens naastligger ten westen Noorderhaven 741702244143v
MARTENS, BIRDE Birde Martens schipper (smal-)koper 2/3 huisHofstraat 161694243104r
MARTENS, BROERwijlen Broer Martens verkoper Schritsen 41703244234v
MARTENS, BIRDE Burde Martens schipper (smal-)verkoper Hofstraat 16169924420r
MARTENS, KLAASwijlen Claas Martens verkoper Zuiderhaven 1oud1774258176r
MARTENS, KLAAShuisman Claas Martens koper huis of herbergZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1748251214r
MARTENS, KLAASKE Claaske Martens , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 45176525696r
MARTENS, KLAAS Claes Martens , zwager van de kopersverkoper Noordijs 5162923288r
MARTENS, KLAAS Claes Martens bruidegom 1602228297v
MARTENS, KLAAS Claes Martens koper huis en ledige plaatsNoordijs 5162423131r
MARTENS, KLAASKE Claeske Martens , vrijsterverkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 421806267247r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper twee kamers met een loods, plaats en putGardenierstraat 616702404v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens , c.u.koper huisBrouwersstraat 141723246155r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 42180826839v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper huisZoutsloot 401801265305v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens verkoper Gardenierstraat 6167124058r
COUPERUS, KORNELIS MARTENSoud burger hopman Cornelis Martens Couperusverkoper Brouwersstraat 1417312485v
MARTENS, DIRKde nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg159722862r
MARTENS, DIEUWKE Dieucke Martens eerdere bewoner Noordijs WZ1605228441r
MARTENS, DIEUWKEwijlen Dieuke Martens verkoper van 1/3 Liemendijk 2175725480r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 71754253180r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 71742250269r
MARTENS, DIRKhet huis van Dirck Martens naastligger ten zuidoosten Zuiderstraat164823621r
MARTENS, DIRK Dirck Martens verkoper Zuiderstraat164823621v
MARTENS, DIRK Dirck Martens koper huis met een hof erachterZuiderhaven 261645235171r
MARTENS, DIRKhet huis van Dirck Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ1647235268r
MARTENS, DIRK Dirk Martens , c.u. en c.s.huurder (p.j.)Zuiderhaven 471780259307v
MARTENS, DIRK Dirk Martens verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douue Martens naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ16422359v
MARTENS, DOUWE Douue Martens koper 1/2 huis (voorste gedeelte) met een plaatsje ten zuidenNoordees (gebied)1629232109v
MARTENS, DOUWE Douue Martens , voor zijn kinderenverkoper William Boothstraat162523148r
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 51755253244v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens koper kamer en weefwinkelNieuwstraat163723433r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 71722246126r
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Martens , c.s.naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11754253138v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten westen Gardenierstraat 9172724747v
MARTENS, DOUWEde kinderen van wijlen Douwe Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 31727246306v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 31722246126v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 51732248154r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten oosten Heiligeweg 121724246212v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens , c.u.koper huis, hof en prieelHeiligeweg 141710245129r
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 31753253125v
MARTENS, DIEUWKE Duuke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 7175325372v
MARTENS, ELSKEwijlen Elske Martens erflater Schritsen 661770257163r
MARTENS, EVERT Evert Martens kuiper (mr. -)naastligger ten westen Lanen 151738249224r
MARTENS, EVERT Evert Martens , c.u.kuiper (mr. -)koper huisLanen 13170724528v
MARTENS, EVERT Evert Martens* kuipernaastligger ten westen Lanen 151733248205r
MARTENS, EVERT Ewert Martens kuiper (mr. -)huurder Lanen 581702244154v
MARTENS, EVERT Ewert Martens kuiper (mr. -)verkoper Lanen 581703244233v
MARTENS, EVERT Ewert Martens kuiper (mr. -)koper huis, hof en keuken met bakovenLanen 581702244179v
MARTENS, FENTJE Fenne Martens verkoper Grote Kerkstraat 30achter1652236212r
MARTENS, FENTJE Fenne Martens koper Grote Kerkstraat 30achter1644235134r
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdaghniaarnemer Droogstraat NZ173925041r
MARTENS, FEIKEwijlen Feycke Martens verkoper Schritsen 7165523728r
MARTENS, FEIKE Feyke Martens verkoper Sint Jacobstraat 91651236162r
MARTENS, FOKKEde weduwe van Focke Martens* puistermakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 38167924147r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman (mr. -)koper huis, plaats en halve tuinZuiderstraat ZZ1650236146r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelierverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
MARTENS, FOKKE Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 301668239134r
MARTENS, FOKKEhet huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236259r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmermankoper huisJekelsteeg 11654236261r
MARTENS, FOKKEde weduwe van Focke Martens* puistermakernaastligger ten noorden Schritsen 53169324368r
MARTENS, FOKKEhet huis van Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 301674240153V
MARTENS, FOKKE Focke Martens koper huisDroogstraat 4716702408v
MARTENS, FOKKEde weduwe van Focke Martens naastligger ten westen Lanen 661687242217v
MARTENS, FOKKEwijlen Focke Martens timmerman (mr. -)verkoper Droogstraat 471688242219r
MARTENS, FOKKEwijlen Focke Martens erflater Liemendijk 2175725480r
MARTENS, FOKKE Focke Martens , c.u.koper huis en ledige plaatsLanen 64166023823v
MARTENS, FOKKEde weduwe van Focke Martens naastligger ten noorden Achterstraat 71711245146r
MARTENS, FOEKE Foeke Martens huurder Achterstraat ZZ1691242349v
MARTENS, FOEKJE Foekje Martens koper Zoutsloot 42180826839v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32177725949r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 141791263353v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1790263189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1790263189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 141803266267r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1787262313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1787262313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens verkoper Heiligeweg 301799265203r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens koper huisHeiligeweg 81784261214v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 321771257183v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u.naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31784261216r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Romastraat NZ1808268180v
MARTENS, FOKKEwijlen Fokke Martens verkoper q.q. Bildtstraat 151689242276r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat 11798265123r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens* timmermannaastligger ten oosten Lanen 621669239190v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens timmermannaastligger ten oosten Lanen 621670239220r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens* timmermannaastligger ten oosten Lanen 62166923935ra
MARTENS, FOKKE Fokke Martens metselaarkoper huisHeiligeweg 301778259104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u.huurder voor Heiligeweg 301778259104r
MARTENS, FOKKEwijlen Fokke Martens steenhouwersknechtverkoper Heiligeweg 301778259104r
MARTENS, FOKELTJE Foockeltie Martens koper Bildtstraat 121680241111v
MARTENS, FOPPE Foppe Martens huurder Heiligeweg 171778259126r
MARTENS, FRANSde loods van Frans Martens naastligger ten zuiden Noorderhaven 601615229274v
MARTENS, FRANShet graf van Frans Martens naastligger ten zuiden Kerkpad 3163223344r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielkoper 1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckendeVoorstraat 17westde Oude Leeuw1602228316r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielprotesteert vanwege gebruik van de kelder Voorstraat 231601228258r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramerkoper huisVoorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramernaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylkoper huis en loodsDrie Roemersteeg161122955v
MARTENS, FRANSde kopers Frans Martens Kyl, c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg161122955v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylprotesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyllnaastligger ten westen Voorstraat 191615229274r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyllverkoper Lanen 461612229119r
MARTENS, FRANSwijlen Frans Martens Kylleerdere eigenaar Drie Roemersteeg 11633233113r
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 30oost168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 30west168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 28168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 36168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 40168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verkoper Noorderhaven 671645235186v
MARTENS, GEERTJE Geert Martens aanhandelaar Noorderhaven 671640234104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper van 1/2 Noorderhaven 9217342495r
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ca. 6 pm land (per pm)ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens verkoper Kerkpoortstraat 551754253184v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens verkoper Kerkpoortstraat 55achter1754253186r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasmanverkoper Franekereind 401728247129r
MARTENS, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Martens naastligger ten westen Franekereind 71622230317r
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 31621230277v
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten oosten Franekereind 31629232105r
MARTENS, GILLES Gilles Martens , c.u.huurder Noorderhaven 108174925226r
MARTENS, GILLES Gilles Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat1712245185r
MARTENS, GILLES Gilles Martens makelaarnaastligger ten oosten Noorderhaven 391702244162r
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdagverkoper Zuiderhaven 11758254178r
MARTENS, GILLES Gillis Martens makelaarnaastligger ten westen Noorderhaven 431715245231r
MARTENS, GILLES Gillis Martens makelaar (gezworen -)koper Zuiderhaven ZZ1696243235r
MARTENS, GILLES Gillis Martens makelaar (gezworen -)verkoper Zuiderstraat1698243351v
MARTENS, GILLESde erfgenamen van wijlen Gillis Martens naastligger ten westen Noorderhaven 43172024688r
MESDAG, GILLES MARTENS Gillis Martens Mesdachmakelaar (stads -)koper van 1/2 huisGrote Ossenmarkt 101703244201r
MARTENS, GOSLING Goslick Martens , c.u.verkoper Zoutsloot 54166623963v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 52166323817va
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoortverkoper q.q. Peterseliestraat16552374v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens , c.u.koper kamerZoutsloot 541644235156r
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 521663238171v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat1662238143v
MARTENS, GOSLING Goslyk Martens naastligger ten noorden Droogstraat 631651236149r
MARTENS, Goslyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 5216652393v
MARTENS, Gosselyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 521641234132v
MARTENS, GRIETJE Griet Martens verkoper Kerkpoortstraat 29159722822v
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens koper Zuiderstraat1695243159r
MARTENS, GRIETJE Grietie Jan Martens verkoper Romastraat NZ1626231130v
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens koper Droogstraat 571714245209r
MARTENS, GRIETJE Grietke Martens verkoper Hondenstraat 12161723086r
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens koper Rapenburg NZ1702244187v
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens huurder Schritsen 561702244171v
MARTENS, GRIETJE Gryttje Martens verkoper Spinstraat 9oost1703244203v
MARTENS, HARING Haringh Martens verkoper van 1/2 Hondenstraat 14162823269v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 19174325116v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16172824794v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161732248173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131736249132r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens verkoper Voorstraat 951598228115v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161742250239v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. -)koper huisNieuwstraat 19173524937v
MARTENS, HARMENde weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1746251111v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121723246173r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , c.u.koper huisLammert Warndersteeg 141723246173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens koper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voorHoogstraat 15achter1702244149v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens zeevarendeverkoper Hoogstraat 15achter1702244168r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens huurder Kerkpoortstraat 5173424913r
MARTENS, HARMENde erfgenamen van wijlen de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 121770257172r
MARTENS, HAITSEhet huis van Haytse Martens naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163223374r
MARTENS, HAITSE Haytse Martens wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
MARTENS, HAITSEhet kind van wijlen Haytse Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, HERE Heere Martens huurder Anjelierstraat 71754253180r
MARTENS, HENDRIK Hendrick Martens koper huisZuiderstraat1733248221r
MARTENS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Martens* , c.s.smidnaastligger ten zuiden Lanen 581742250207v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens matroos op het Prinsenjachtkoper woningSchritsen 471729247286v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens varenspersoonkoper door niaar Zuiderstraat1737249190v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens naastligger ten zuiden Zuiderstraat1737249190v
MARTENS, HENDRIKwijlen Hendrik Martens erflater Liemendijk 2175725480r
MARTENS, HERE Here Martens huurder Lanen 291733248181v
MARTENS, HINKEwijlen Hinke Martens erflater Zoutsloot 98178126013r
MARTENS, HINKE Hinke Martens koper Zoutsloot 981759254242v
MARTENS, HINKE Hintje Martens verkoper Lanen 85oost1730247348r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens bruid 1605228488r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens niaarnemer ratione vicinitatis Schoolsteeg OZ162923286v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekerpoort (gebied)162923289r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekerpoort (gebied)1634233149r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekereind 31629232105r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper ten noorden van Harlingen1634233139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Noorderhaven 81633233121v
MARTENS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylcke Martens verkoper Voorstraat 79169124224va
MARTENS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylcke Martens verkoper Bargebuurt WZ169124224va
MARTENS, HIELKE Hylcke Martens verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1668239156r
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens geniaarde koper Noorderhaven 35168424227v
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, HIELKE Hylke Martens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11698243341r
MARTENS, HIELKEwijlen Hylke Martens verkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens verkoper Zuiderplein 5zuid174925222v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens koper Zuiderplein 5zuid173925048v
MARTENS, JAKOB Jacob Martens steenvoerderkoper Noordijs OZ169424375v
MARTENS, JAKOBwijlen Jacob Martens verkoper Woudemansteeg 21667239100r
MARTENS, JAKOBde weduwe van Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter173524957v
MARTENS, JAKOBde kamer bewoond door Jacob Martens naastligger ten westen William Boothstraat WZ17062455r
AMELANDER, JAKOB MARTENSwijlen Jacob Martens Amelanderverkoper Schritsen 391662238147v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens koper Lanen 9oost1698243366v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens naastligger ten oosten Schritsen 11172024660r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat 111688242221r
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamerNieuwstraat 641658237143r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper woningGrote Kerkstraat 341697243283v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 641658237143r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper nieuw huis, loods, plaats en putNieuwstraat 33164923657v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Schritsen 71811269139r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 341697243283v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 661786262124v
MARTENS, JAN Jan Martens koper twee kamersOosterkeetstraat 6167024028V
MARTENS, JAN Jan Martens metselaarsknechtkoper huisGrote Kerkstraat 31oost1779259162r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Zoutsloot 101703244214v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Herenwaltje 7169424395v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper kamerNieuwstraat 621641234147r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvoerderverkoper Nieuwstraat 52168424239v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13170124488r
MARTENS, JAN Jan Martens koper huisSchritsen 7achter1805267135r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen162723231r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens crediteur (triumphant) Romastraat ZZ162523187r
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamerNieuwstraat 641646235241r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 641646235241r
MARTENS, JANKEwijlen Jan Martens verkoper van 1/4 Voorstraat 56west162523162v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.verwandelaar Herenwaltje 9169324348v
MARTENS, JAN Jan Martens aanhandelaar huis en een tuintjeBoth Apothekerstraat 3169324362v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat 11168424211r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13169224313v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huisHerenwaltje 9169324314r
MARTENS, JANKE Jan Martens naastligger ten oosten Rozengracht ZZ163123336v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Zoutsloot 961681241141r
MARTENS, JAN Jan Martens metselaar (mr. -)verkoper Schritsen 641801265295v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaarkoper huisSchritsen 641780259258v
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten westen Sint Jacobstraat 41624230375v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper q.q. Romastraat 131705244307v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huisRomastraat 13168024168r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Schritsen1602228282v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis of kamerZoutsloot 961676240240v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden* Bargebuurtspoortje 121785261289r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 291647235263v
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 171647235264r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvaarderkoper kamer of woningNieuwstraat 52168424230v
MARTENS, JAN Jan Martens aanhandelaar huisHerenwaltje 71698243336r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62166523926r
MARTENS, JAN Jan Martens winkelierkoper kamerZoutsloot 101702244165r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens protesteert Lanen 321605228482v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1705244293r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten westen Voorstraat 631627231172v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huisHerenwaltje 7169324355v
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen162823245v
MARTENS, JANwijlen Jan Martens verpachter grond Sint Jacobstraat 8163223342v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 66178326133r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 3169324370r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper huisRomastraat 13169324370v
MARTENS, JANwijlen Jan Martens verpachter grond Schoolsteeg163223343r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat1688242218r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten zuiden Schoolsteeg163223343r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Nieuwstraat OZ1669239210r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Both Apothekerstraat 3169324356r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens naastligger ten noorden Schoolsteeg163223343r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Noordees (gebied)1600228187v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat1685242100v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaarverkoper Grote Kerkstraat 31oost1782260270v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden178326167v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Herenwaltje 71698243369v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden178326167v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat1685242102r
BLOEM, JAN MARTENS Jan Martens Blom, gildebroeder van het groot veerschippersgildekoper huisBargebuurtspoortje WZ1782260225r
MARTENS, JAN Jan Martens Helderopkoper huis, bomen, bloemen, zomerhuisRapenburg NZ1723246176v
MARTENS, JAN Jan Martens Schuitskoper huisHeiligeweg ZZ1690242338r
MARTENS, JARICH Jarich Martens kistmakerbewoner Grote Kerkstraat 121601228278v
MARTENS, JELTEals huurder Jelte Martens naastligger ten noorden* Voorstraat NZ1601228257r
MARTENS, JETSKE Jets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven 3316422354v
MARTENS, JETSKE Jets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven 33164423598r
MARTENS, JETSKE Jets Martens verkoper Zuiderhaven 3516422359r
MARTENS, JETSKE Jets Martens verkoper Grote Ossenmarkt 216422359r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huisNoorderhaven 411696243257r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper provisioneel huis met een tuintie daarachterHoogstraat 11708245312r
MARTENS, JILLES Jilles Martens makelaarnaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1717245296v
MARTENS, JILLES Jilles Martens verkoper Zuiderstraat1717245299r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huisNoorderhaven 441717245291r
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdagmakelaarkoper pakhuisZuiderhaven 1171924649v
MARTENS, JILLES Jillis Martens , c.soc.naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 121704244258r
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaarkoper kamer met een loodsWerfpad ZZ169324364r
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaarverkoper Werfpad169324368v
MARTENS, DJURRE Jorre Martens koordewerker (mr. -)verkoper Hofstraat 1317072459r
MARTENS, DJURRE Jorre Martens koordewerker (mr. -)koper huis, plaats en bleekveldHofstraat 151703244227v
MARTENS, JULIUS Julius Martens naastligger ten westen Romastraat 6162523177v
MARTENS, JURJEN Jurje Martens koordewerker (mr. -)koper woningHofstraat 41170724538v
MARTENS, JURJEN Jurjen Martens verkoper Romastraat 81783261118r
MARTENS, DJURRE Jurre Martens koordewerkerverkoper Hofstraat 411711245163r
MARTENS, KLAAS Klaas Martens huurder Noorderhaven 1121802266143v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 491721246119r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens schipper (grootveer-)verkoper Schritsen 47171824627r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens schipper (smal-)koper huis off woningSchritsen 47170924586v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schippernaastligger ten westen Zoutsloot 49173224878v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (grootveer-)koper huis, hof en loodsZoutsloot 47171924649r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 4917272477v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (kapitein wijd-)verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 1016862429ra
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 45173124851r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (oud beurt-)verkoper Zoutsloot 471748251243r
MARTENS, LAMMERT Lammerts Martens naastligger ten westen Zoutsloot 491734248339v
MARTENS, LIEUWKE Leeucke Martens , c.u.naastligger ten noorden Scheffersplein 271657237106r
MARTENS, LIEUWKJE Leeucke Martens naastligger ten zuiden Scheffersplein 23165623755v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ1657237257v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Scheffersplein 27165623783r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens comissaris van de trekschipperskoper huisScheffersplein 25165623757r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens , c.soc.naastligger ten noorden Scheffersplein 271657237262v
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Fabermede eigenaar Nieuwstraat OZ16652391ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Fabercommissaris van de trekschippersverkoper Scheffersplein 2516652396v
MARTENS, LIEUWE Lieuwe Martens , c.soc.naastligger ten westen Hoogstraat 3516942434ra
MARTENS, LIJSBET Lijsbeth Martens verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra
MARTENS, LOLKE Lolcke Martens koper huisAnjelierstraat 61703244216r
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 31599228182r
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1619230185v
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1619230185v
MARTENS, LOLLEde erfgenamen van wijlen Lolle Martens verpachter grond Droogstraat161723083r
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 31598228118ar
MARTENS, LUCAS Lucas Martens houtzagerkoper hoekkamerGardenierstraat164323548r
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmakerhuurder voor 3 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 21695243148v
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens koper Klaverbladstraat 191667239114v
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ16312336r
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg169324346r
MARTENS, MARTEN Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 helling en het gehele huisNoorderkade 131687242200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens scheepstimmerman (mr. -)huurder Noorderkade 131687242200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt1681241138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg1759254227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1759254227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper dwarshuis waarin twee woningen, en hofRozengracht 8165623794v
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens bewoner Zoutsloot 62168024197r
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 121657237111v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161753253111r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Schritsen 81622230302v
MARTENS, MARTENwijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)koper woningGardenierstraat 181751252124v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.verkoper Schritsen1644235144r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Noorderkade 131697243329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achteronbekend NZ1622230294r
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1767256249r
MARTENS, MARTENde weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1767256249r
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u.werkbaaskoper huis, loods en plaatsjeKleine Bredeplaats 12165623755r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ1729247267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ1729247267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 31633233123r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg1732248125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg1732248125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 351731247390r
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakkerbewoner Zoutsloot 62167924156v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 161763255220v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161751252168v
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauschipper (groot-)verkoper Voorstraat 31658237153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauverkoper Rozengracht 81659237200v
MARTENS, MARTJEN Marthien Martens koper Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
MARTENS, MARIA Mary Martens bruid 1604228391r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens koper Rozengracht 7west1647235242v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens koper Noorderhaven 1101614229215v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopersverkoper Franekereind 31629232105r
MARTENS, MAAIKEwijlen Maycke Martens erflater Noorderhaven 971697243271v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 61683241256r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper Schoolsteeg1599228163r
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4166623955r
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens koper Rozengracht 51644235152v
MARTENS, METJE Metje Martens* naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 41799265160r
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingiiverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper Bildtpoort (gebied)1755253207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper Liemendijk ZZ1755253207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper huisSteenhouwersstraat 2179826591r
MARTENS, MEINOU Meynuw Martens koper Romastraat1598228100r
MARTENS, MICHIELvroedsman Michiel Martens koper huis alwaer het Cromhout op de stock staetNoorderhaven 51het Kromhout167924135v
MARTENS, MINKE Mintje Martens verkoper van 4/12 Lanen 85west169224226ra
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huisCarl Visschersteeg 61790263191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 61798265114r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper Lanen 77179226473r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Lanen 85west169224226ra
MARTENS, OKKEals bewoner Ocke Martens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1686242107r
MARTENS, OKKEals timmerwerf gebruikt door Ocke Martens gebruiker Zuiderhaven ZZ1688242248v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 24 x 129 voet, eertijds een werfZuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 79 x 124 voet, eertijds een timmerwerfZuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, OKKE Ocke Martens scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
MARTENS, FEIKJE Pey Martens koper Brouwersstraat 18166623935r
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , voor zich en haar kinderenverkoper Brouwersstraat 181705244279v
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , voor zich en haar kinderenverkoper Spinstraat NZ1705244280v
MARTENS, PIETER Pieter Martens korfmakerverkoper Noorderhaven 110161623027v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis met een vrije uitgang door de steegAchterstraat1601228265r
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper oostelijke van twee kamers aan elkaar, met 17 houtvoeten plaats ten zuidenPothondjessteeg 81621230289r
MARTENS, PIETER Pieter Martens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 351630232151r
MARTENS, PIETERals bewoner Pieter Martens naastligger ten westen Heiligeweg 41599228180v
MARTENS, PIETER Pieter Martens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 351631232181v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis en schuurKruisstraat 10west1601228268v
MARTENS, PIETERde hof van Pieter Martens bode (koopmans-)naastligger ten westen Zuiderhaven 14169324337v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis met een schuur erachter en een vrije uitgang in de Ede Jacobssteeg zowel als door de steeg ten oosten naar de havenNoorderhaven 1101614229215v
MARTENS, PIETER Pieter Martens metselaarkoper provisioneel huisHerenknechtenkamerstraat 19166323822va
MARTENS, PIETER Pieter Martens bode (koopmans-)verwandelaar Zuiderhaven ZZ169424388v
MARTENS, PIETER Pieter Martens bode (koopmans-)aanhandelaar hof met prieel en belvedereZuiderstraat169424389r
MARTENS, PIETER Pieter Martens verkoper Schritsen 411621230259v
MARTENS, PIETERwijlen Pieter Martens Baerdebode (koopmans-)verkoper Zoutsloot NZ1696243234v
MARTENS, PIETERwijlen Pieter Martens Mooymankoper Noorderhaven 28achter1659237207v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, c.u.koper huisJan Ruurdstraat 31640234102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moymannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31640234102r
MARTENS, PIETJEde kinderen van Pietie Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ1726246259v
MARTENS, PIETJEde kinderen van Pietie Martens naastligger ten westen Nutstraat WZ173124834r
MARTENS, PIETJEde kinderen van Pietje Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ173124824v
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u.verkoper Jan Ruurdstraat 516422358v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooymankoper huisFranekereind 61641234130v
MARTENS, PIETER Pyter Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 81721246119v
MARTENS, PIETER Pyter Martens huurder (p.j.)ten zuiden van Harlingen172724737v
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u.verkoper Rozengracht 23164823644r
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u.koper huisHerenknechtenkamerstraat 191662238158v
MARTENS, PIETERhet huis verkocht door Pyter Martens naastligger ten zuiden Rozenstraat 3zuid164823628v
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huisJan Ruurdstraat 51635233161v
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Brouwersstraat 211633233122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens bode (koopmans-)koper tuin en zomerhuisZuiderhaven 61692242405v
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Grote Kerkstraat 381633233122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Grote Kerkstraat 331633233122r
MOOI, PIETER MARTENS Pyter Martens Moy, c.u.koper huis en bakhuisGrote Bredeplaats 251650236108v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moymanverkoper Franekereind 61644235112v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moymanschipperkoper huis met erachter een loods en ten oosten daarvan een plaatsRozengracht 231646235196r
MARTENS, PIETJE Pytie Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 81722246132v
MARTENS, PIETER Pytter Martens houtstapelaarverkoper Schritsen 41703244234v
MARTENS, PIETER Pytter Martens verkoper Pothondjessteeg 81653236227v
MOOI, PIETER MARTENSde weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moynaastligger ten westen Grote Bredeplaats 271662238125v
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens koper Kerkpoortstraat 551692242380v
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Lammert Warndersteeg OZ170824567r
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, REINER Reyner Martens verkoper buiten Harlingen1615229243v
MARTENS, RIEMKJE Riemke Martens , voor haar kinderenverkoper van 1/5 Hondenstraat 141738249220v
MARTENS, RINSE Rinse Martens verpachter grond ([staat: een reaal])Sint Odolphisteeg 131654236255v
MARTENS, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Martens verpachter grond Hoogstraat 181602228330r
MARTENS, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Martens verpachter grond Rommelhaven 131602228330r
MARTENS, RINSE Rinse Martens verpachter grond Sint Odolphisteeg 91623230357r
MARTENS, RINSEwijlen Rinse Martens glasmakererflater Hoogstraat NZ1600228209v
MARTENS, RINSKE Rinskjen Martens naastligger ten oosten Achterstraat NZ1727246302r
MARTENS, RINSE Rintse Martens verpachter grond ([staat: 1 reaal])Sint Odolphisteeg OZ1629232104v
MARTENS, SALOMONwijlen Salomon Martens verkoper Hoogstraat 491691242352r
MARTENS, SALOMON Salomon Martens leertouwerkoper huisHoogstraat 491687242168v
MARTENS, SALVES Salves Martens naastligger ten oosten Lanen 28163223371r
MARTENS, SALVES Salvus Martens damastwerkerkoper ledige plaats of tuin met de beheining, bomen en plantagie, met de uitgang door de steeg naar de SchritsenSpinhuisstraat162523161r
MARTENS, SALVES Salvus Martens naastligger ten zuiden Voorstraat 121622230330r
MARTENS, SIBBELTJE Sibbeltje Martens verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
MARTENS, SIERD Siert Martens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 111614229214v
MARTENS, SIEUWKE Siuw Martens koper Franekerpoort (gebied)1652236200v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpad WZ1717245282r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkerkoper woning of kamerKerkpad 281698243389v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkersgezelverkoper Kerkpoortstraat173124814r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat172024690v
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens koper provisioneel huisNoordijs 416792416ra
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens , heeft opslag van gereedschapbetrokkene Noordijs 416792416ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, SIEDS Syds Martens naastligger ten westen Romastraat1626231123r
MARTENS, SIETSEhuisman Sydse Martens verkoper Voorstraat 621787262149v
MARTENS, SIEDS Sydts Martens naastligger ten westen Romastraat ZZ162523187r
MARTENS, SIEDS Sydts Martens naastligger ten westen Romastraat NZ1626231130v
MARTENS, SIEDS Syts Martens naastligger ten westen Romastraat1630232135r
MARTENS, SIEDS Syts Martens naastligger ten westen Romastraat ZZ162523192r
MARTENS, SIETSE Sytse Martens , c.s.naastligger ten westen Voorstraat 641778259137v
MARTENS, SIETSE Sytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62177625912v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens naastligger ten oosten Noorderhaven 71726246255v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens geniaarde koper Noorderhaven 35168424227v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Achterstraat 49168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens verkoper Noorderhaven 2716992445v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper ten zuiden van Harlingen168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens verkoper Noorderhaven 91725246223v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, SIETSE Sytze Martens naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31785261266v
MARTENS, TETJE Tettie Martens koper Vissersstraat ZZ167824124v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagkoper huisBrouwersstraat 817392504r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagaanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverwandelaar Brouwersstraat 101738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverkoper Brouwersstraat 81743250289v
MARTENS, TETJE Tettje Martens , e.a.huurder Lanen 12178326118r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdagverkoper Zuiderhaven 11758254178r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens naastligger ten westen Droogstraat 20oost165523730r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens* molenaar [staat: meelcker]naastligger ten westen Droogstraat 55tuin1662238137v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166623954v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 53166023830v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u.verkoper Droogstraat 20west166023832v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.naastligger Rapenburg1664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.verkoper van 1/2 Rapenburg1664238229v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagernaastligger ten zuiden Liemendijk166023826r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u.houtzagerverkoper Liemendijk166023826r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 121615229261r
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens koper Gardenierstraat ZZ1662238130v
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
MARTENS, TJALTJE Tjaltje Martens verkoper Hofstraat 31809268306v
MARTENS, TJEERDwijlen Tjeerd Martens koper Nieuwstraat WZ1683241242r
MARTENS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjetske Martens* verkoper Zeilmakersstraat 21168524274v
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens gortmakerkoper schuurDroogstraat 20west1650236135r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens koper huis met loods en plaatske daarachterDroogstraat 531657237118r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens zoutdragernaastligger ten zuiden Liemendijk166623963r
MARTENS, TEUNIS Tonys Martens koper kamerSchritsen 61614229227r
MARTENS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijn Martens verkoper Sint Odolphisteeg 61658237142r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verpachter grond Franekerpoort (gebied)163223346r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens , voor zich en haar vier kinderenverkoper Bildtstraat 22164923657r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens koper Sint Odolphisteeg 61641234123v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Voorstraat 55164323581v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamerTiepelsteeg172124699v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Hofstraat 47west1722246141r
MARTENS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Martens verkoper Vijver 31723246174r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens , bejaarde en ongehuwde dochterkoper twee kamersKerkpad 11714245208v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Kerkpad 117182463v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Grote Kerkstraat 281645235183v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Rinnertspijp 4162423126r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper door niaar Hofstraat 47west174525190r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Achterstraat ZZ1645235185r
MARTENS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Martens erflater Hofstraat 45176525696r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens bewoner William Boothstraat WZ176425629r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper William Boothstraat WZ176425629r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper van 1/6 Schritsen 661770257163r
MARTENS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Martens erflater Hofstraat 47west176425663v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper Heiligeweg 4166623911va
MARTENS, TEUNIS Tuenis Martens , c.u.molenaarverkoper Zoutsloot ZZ166523915r
MARTENS, TJALKEde kamers van Tyalcke Martens naastligger ten zuiden Franekereind ZZ1599228143r
MARTENS, TJALKEhet erf van Tyalcke Martens naastligger Kerkpoortstraat1601228238r
MARTENS, Tzialcke Martens naastligger ten noorden Klaverbladstraat 31602228333r
MARTENS, UILKJE Uilkjen Martens koper Achterstraat 51721246103v
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19167724037va
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 19167724037va
MARTENS, WABEwijlen Wabbe Martens verkoper Nieuwstraat 641646235241r
MARTENS, WABE Wabbe Martens koper kamerNieuwstraat 641633233104v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18174425138v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 181741250166v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18173925024v
MARTENS, WILLEM Willem Martens verkoper Schritsen1602228282v
JONG, WIEPKJE MARTENSwijlen Wypkjen Martens de Jongverkoper Franekereind 211775258214r
MARTENS, WIETSKE Wyts Martens koper Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
MARTENS, SIETSEhuisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62178526214r
, FRANSde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kylverkoper Voorstraat 101619230157v
, FRANSde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kylverkoper Sint Jacobstraat 81619230157v
MARTENS, AREND Aernt Marthens crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen1613229144v
MARTENS, AREND Aernt Marthens koper provisioneel 1/2 kalk- en panwerkFranekertrekvaart1613229152v
MARTENS, AREND Aernt Marthens , q.q.crediteur (triumphant) Franekertrekvaart1613229152v
MARTENS, ANTJE Antie Marthens koper Tuinpad 41618230139r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 33161623045r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Grote Ossenmarkt 2161623045r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 35161623045r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 37161623045r
MARTENS, FRANSgrondpacht uit het huis daer Sint Jacob uythanght, van Frans Marthens eigenaar perceel Sint Jacobstraat 81620230234v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper q.q. Sint Jacobstraat 41615229262r
MARTENS, FRANSburgemeester Frans Marthens Kylkoper huisSint Jacobstraat 81613229173v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17oost161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17west161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 8161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 171615229281r
MARTENS, FRANShet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 101619230163v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderenverkoper Drie Roemersteeg 11615229270r
MARTENS, FRANShet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 81619230163v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17161623013v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Sint Jacobstraat 8161623013v
MARTENS, GEERTJE Geertie Marthens verkoper Franekereind 31612229113r
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3161723098v
MARTENS, GERKE Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 31612229113r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens , zuster van de verkoperkoper Franekereind 3161723098v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens koper Franekereind 31612229113r
MARTENS, LOLLE Lolle Marthens verpachter grond Droogstraat1613229158r
MARTENS, MARIAzijn zuster gesterkt met haar broer Mary Marthens verkoper Noorderhaven 110161623027v
MARTENS, MAAIKE May Marthens verkoper Hofstraat NZ163323395r
MARTENS, PIETER Pieter Marthens , 25 jarige vrijgezelverkoper van 3/4 Lammert Warndersteeg161723097v
MARTENS, PIETER Pieter Marthens protesteert Noorderhaven 1101618230112r
MARTENS, PIETER Pieter Marthens crediteur (triumphant) Noorderhaven 1101621230283v
MARTENS, PIETER Pieter Marthens crediteur (triumphant) onbekend1621230284r
MARTENS, PIEBE Pybe Marthens schoenmakerverkoper Franekereind 3161723098v
MARTENS, SAAKJE Saack Marthens koper Noorderhaven 65161222978v
MARTENS, SAAKJE Saack Marthens koper Noorderhaven 651613229148r
MARTENS, SALVES Salvus Marthens koper huis met ledige plaats en een klein tuintjeVoorstraat 12achter1619230159v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Marthens naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1620230233v
MARTENS, ANTJE Anna Martini koper Voorstraat 261699243401v
MARTENS, Francine Martini koper Zuiderhaven 33161222993r
MARTENS, Francine Martini koper Grote Ossenmarkt 2161222993r
MARTENS, Francine Martini koper Zuiderhaven 35161222993r
MARTENS, Francine Martini koper Zuiderhaven 37161222993r
MARTENS, FREERK Frederik Martinus koper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuisSpinhuisstraat 131787262195r
MARTENS, FREERK Frederik Martinus , c.u.verkoper Wasbleek 7180826880r
MARTENS, FREERK Fredrik Martinus naastligger ten oosten Wasbleek1789263376r
MARTENS, JAN Jan Martinus varensgezelkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1802266173r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Zuiderhaven 33161623045r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Grote Ossenmarkt 2161623045r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Zuiderhaven 35161623045r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Zuiderhaven 37161623045r
, ANTJE Antie Marus koper Grote Kerkstraat 34170024448r
MARKS, DOUWE Douue Marx koper door niaar hofonbekend163823461r
MARKS, DOUWEhet huis van Douwe Marx naastligger ten westen onbekend163823461r
MARKS, PIER Pier Marx lichtervoerderverkoper Both Apothekerstraat 9163723445v
, HESTERwijlen Hester Mathens verkoper Zoutsloot NZ1604228386r
, HESTERwijlen Hester Mathens verkoper Droogstraat1604228386r
MATTEUS, ANTJE Anna Marij Matheus koper Sint Odolphisteeg 71682241198v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27166323819ra
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus verkoper Hofstraat ZZ164923658v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271659237212r
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus , c.u.koper huis daar het Cromhout uitsteektAchterstraat NZhet Cromhout1651236169v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271673240121v
MATTEUS, PIETERgrondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend159722860v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijsen bewoner Sint Christoffelsteeg1603228338r
MATTEUS, GEERTJE Geertie Mathijsen koper door niaar Lanen ZZ161122940v
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen geniaarde koper Scheerstraat ZZ1659237191r
MATTEUS, MATTEUSmr. Mathijs Mathijsen naastligger ten oosten Romastraat 81615229269r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijsen koper huisSchritsen 17175025299r
MATTEUS, wijlen Stijntgie Mathijsen verkoper Lanen ZZ161122940v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamerWerfpad ZZ170024487v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Werfpad1706244317v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen* wevernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9173224892r
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen wever (bont-)koper kamerKerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen voermankoper kamerHeerensteeg 21652236194r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen verkoper Heerensteeg 21654236271r
MATTEUS, JANKE Jantyen Mathijssen koper Franekereind 2159722813v
MATTEUS, LEENDERT Lenert Mathijssen geniaarde koper Kerkpoortstraat 271644235116v
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipperkoper huisVijverstraat 51758254163r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 171759254190v
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipperverkoper Schritsen 171751252166r
, FRANS Frans Mathijsz. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ176025541r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (bont-)koper huis en plaatskeWerfpad ZZ1734248328r
MATTEUS, GRIETJE Grytie Matijsen koper Lombardstraat1662238136r
MATTEUS, KORNELISde weduwe van Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1710245121v
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1754253187r
MATTEUS, JANwijlen Jan Matijssen verkoper Weverstraat1675240169v
MATTEUS, DIEUWKE Dyw Matteus koper Kerkpoortstraat NZ1600228187r
ENGELSMAN, DIRK MATTEUS Dirck Matthaeus Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 27165523748r
MATTEUS, KLAASwijlen Claas Mattheus verkoper van 1/2 Romastraat 13175025291v
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus koper huisRomastraat 13173224872r
MATTEUS, ROMKE Romke Mattheus schipper (schuit-)koper door niaar Lombardstraat 81715245248r
MATTEUS, ROMKE Romke Mattheus naastligger ten zuiden Lombardstraat 61715245237r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeiderverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
MATTEUS, MATTEUSmr. Matthijs Matthijs schoolmeester [staat: schooldienaar]koper twee kamers met de eigendom van een halve gevel aan beide zijdenRomastraat ZZ1613229134v
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijsen verkoper van 1/2 Voorstraat 63167924116va
MATTEUS, LIJSBET Lijsbeth Matthijsen afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten oosten van Harlingen1613229143v
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijssen verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost168024122ra
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ170724521r
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1749251265v
MATTEUS, MATTEUSmr. Mathijs Matthijssen naastligger ten oosten Romastraat 81614229226v
MATTEUS, MATTEUSde gezamenlijke crediteuren van wijlen Matthijs Matthijssen verkoper Romastraat ZZ163123333r
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191763255197v
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191763255197v
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen wever (bont-)verkoper Werfpad176125578v
MATTEUS, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijsbet Matys naastligger ten noorden buiten Harlingen164223513v
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat 91688242253r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurits naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1673240117r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurus koper 1/2 kamerGardenierstraat NZ166723969r
MEKKES, IEPE Eepe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56161623033v
MEKKES, IEPE Eepe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161623033v
MEKKES, IEPE Epe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56161723084v
MEKKES, IEPE Epe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56161723084v
MEKKES, IDS Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 GG)Franekerpoort (gebied)159722853v
MEKKES, IEPE Ipe Meckes koper Voorstraat 211600228208v
MEKKES, IEPE Ippe Meckes naastligger ten westen Voorstraat 231601228258r
MEKKES, JAN Jan Meckes schipper (groot-)koper huisNoorderhaven 57oost_achter16702402v
MEKKES, RUURD Ruurd Meckes koper huisRomastraat NZ1626231130v
MEKKES, RUURD Ruurd Meckes verkoper Roeperssteeg OZ1626231131r
, RUURD Ruierd Meckis verkoper Romastraat1626231123r
MELIS, ANTJE Antje Meelis geniaarde koper Romastraat 13176125575r
MELIS, JOHANNESde weduwe van Johannes Meelis naastligger ten noorden Romastraat 131803266187v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Meelis huurder Wortelstraat 171769257133v
MELIS, UILKEde weduwe van Uilke Meelis huurder voor 10 jaren Raamstraat 31751252173r
MIENTS, GRIETJE Griet Meents koper Kleine Bredeplaats 221603228361r
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Meeves naastligger ten oosten onbekend1600228192v
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Meeves verpachter grond Vijver 91617230100r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Meevis verkoper Kleine Bredeplaats 22161723077v
MEILES, ANTJE Antje Meiles koper 1/2 huisGrote Kerkstraat 32180226676r
MEILES, HEREwijlen Heere Meiles verkoper Lanen 201807267312r
MEILES, HEREwijlen Heere Meiles verkoper Lanen 20achter1807267312r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwververkoper huisLanen 20176725722v
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 181783261104v
MEILES, HERE Heere Meiles blauwververnaastligger ten westen Lanen 2217762597ar
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 181782260287r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver (oud mr. -)koper woningLanen 20achter1771257216v
MEILES, HEREde koper Heere Meiles naastligger ten noorden Lanen 20achter1771257216v
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver (oud -)verkoper Romastraat 61775258218r
MEILES, HENDRIKde nagelaten boedel van Hendrik Meiles verkoper Grote Kerkstraat 32180226676r
MEILES, HERE Herre Meiles naastligger ten westen Lanen 22178526234r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , nom. lib.koopmannaastligger ten noorden Noordijs 15170024464v
MEILES, JAKOBpakhuis van Jacob Meiles koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 251703244195r
MEILES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Meiles naastligger ten oosten Noorderhaven 66172024682r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1699243397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1699243397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , nom. lib.naastligger ten noorden Noordijs 151702244182v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtstraat 41689242278r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles verkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meiles Ollemakoopmankoper royaal pakhuisNoorderhaven 68170024461v
MEILES, JANKE Jannetje Meiles verkoper Zuiderhaven 611790263379r
MEILES, JANKE Jannetje Meiles verkoper Kerkpoortstraat 111790263379r
MEILES, JANKE Jantje Meiles naastligger ten noorden Zoutsloot 9218102699r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faberverkoper Noorderhaven 110180126637v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faberverkoper Bargebuurt180126639v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faberverkoper Noorderhaven 1081801265299v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faberverkoper Zuiderhaven 281801265301r
MEILES, MARTJENwijlen Martje Meiles erflater Kleine Bredeplaats 9178526220r
MEILES, MARTJEN Martjen Meiles naastligger ten noorden Noordijs 41782260254r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles molenaar (mr. -)verkoper Noordermolen 1175325352v
MEILES, SIEMEN Simon Meiles , c.s.huurder Rozengracht ZZ1758254159r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles molenaargeniaarde koper Kerkpoortsmolen 11758254136r
MEILES, AUKJE Aukjen Meilis verkoper Noordermolen 11738249265r
MEILES, HERE Heere Meilis verkoper (heeft consent en approbatie gegeven)Noordermolen 11738249265r
MEILES, SIEMEN Simon Meilis verkoper (heeft consent en approbatie gegeven)Noordermolen 11738249265r
MEILES, SIEMEN Symon Meilis molenaarkoper 1/2 huis en wind rogge- en weitmolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1738249265r
MEINERTS, KARSThet perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot 841662238141r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongeigenaar van 1/4 Zuiderhaven 161800265241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jongscheepstimmermankoper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stalZuiderhaven 161800265222r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts koper Hoogstraat 311696243241r
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 31695243122r
HOEK, ANTJE MEINERTS Antie Meinderts van Hoekverkoper Kleine Bredeplaats 121754253140r
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts naastligger ten westen Lanen 741806267215v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts wieldraaier (mr. -)koper huisLanen 721806267216v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts , c.u.huurder Lanen 721806267216v
MEINERTS, AUKJEwijlen Aukje Meinderts verkoper Kerkpad 241782260195r
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc.naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131794264231v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisZoutsloot 181789263175v
MEINERTS, EELKE Eeltje Meinderts , c.u.huurder midden beneden (p.j.)Hoogstraat 53176425670v
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts koper Hoogstraat 25176425630r
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts koper Hoogstraat 17176425630r
HOEK, GERRIT MEINERTS Gerryt Meinderts van Hoekblikslagerverkoper Kleine Bredeplaats 121754253150v
MEINERTS, GOSLINGwijlen Goslyk Meinderts verkoper Gardenierstraat1668239126v
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u.huurder (p.j.)Hofstraat 21oost1802266109r
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u.huurder Nieuwstraat 46180426786r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinderts naastligger ten westen Lanen 241723246172v
MEINERTS, HINKE Henke Meinderts naastligger ten oosten Hondenstraat 81747251176v
MEINERTS, JAN Jan Meinderts verkoper van 1/8 Schritsen 641692242402v
MEINERTS, JANKEongehuwde meerderjarige dochter Janke Meinderts verkoper Kleine Bredeplaats 12175325391v
HOEK, JANKE MEINERTS Janke Meinderts van Hoekhuurder (p.w.)Voorstraat 89een_achter176425656v
MEINERTS, JOCHEM Jogchum Meinderts , c.u.huurder (p.j.)Zuiderstraat 617672579r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeuckjen Meinderts koper huisHondenstraat 131695243137v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver 71731247384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leukjen Meinderts naastligger ten noorden Vijverstraat 151729247281r
MEINERTS, MONSE Monse Meinderts naastligger ten oosten Bildtstraat 211776258247r
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 351722246130r
MEINERTS, TJITSEwijlen Tjietse Meinderts verkoper Zeilmakersstraat 131775258197v
HOEK, TRIJNTJE MEINERTS Trijntie Meinderts van Hoekverkoper Kleine Bredeplaats 121754253140r
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Ettenkoper Voorstraat 89180426760v
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarigverkoper Scheffersplein OZ1746251119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarigverkoper Scheffersplein OZ1746251119r
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 341806267231r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huisSchritsen 491726246250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen 491726246250r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16175325363v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts koper Schritsen 38162823243v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 411621230259v
MEINERTS, ANTJE Antje Meinerts bewoner om zunst Liemendijk ZZ1730247358r
MEINERTS, AATJE Atke Meinerts koper Schritsen 41162723223v
MEINERTS, AUKE Auke Meinerts , c.u.huurder Noorderhaven 1001803266250r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts schoenmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 82oost1667239120r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12165623755r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 84166723999ar
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1754253165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Liemendijk ZZ1754253165v
MEINERTS, DIRK Dirck Meinerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 52166723982v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts , c.u.verkoper Vijver 41654236257v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmerman (mr. -)koper huis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151653236245r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmermannaastligger ten noorden Zuiderstraat1652236211v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmermanverkoper Zuiderstraat1654236251r
MEINERTS, GOOITSKE Goyck Meinerts koper Schritsen 51162823280r
MEINERTS, GRIETJE Grietje Meinerts koper Brouwersstraat 17178126065v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huisOoievaarsteeg 12167024013av
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamerBildtpoort (gebied)167124052r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamerAchterstraat166623942r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huisBildtpoort (gebied)1661238101r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts verkoper William Boothstraat 31652236207v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts verkoper Liemendijk1652236184r
MEINERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Meinerts koopmanverkoper Zuiderplein 1165523724r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)167024011r
MEINERTS, HINKE Hinke Meinerts naastligger ten oosten Hondenstraat 81733248182v
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk166023837r
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ1653236229r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u.koper huis met een steeg te westenLiemendijk166023826r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk166623963r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 651663238200r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)koper Zuiderhaven 691650236130v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ165523733v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 31651236180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 31651236180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verpachter grond Zuiderhaven 651653236243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 651653236243r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Zuiderhaven 151657237261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts , c.u.timmerman (mr. -)geniaarde koper Zuiderhaven ZZ165623768r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hondenstraat 41657237261r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Kruisstraat 61657237261r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hofstraat 13tuin1657237261r
MEINERTS, IEPEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Voorstraat 91achter1657237261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 1164923689r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 3164923689r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg1669239203r
MEINERTS, JAN Jan Meinerts verkoper Vijverstraat 30162423123v
AERNTSMA, JASPER MEINERTS Jasper Meinerts Arentsmakoper door niaar Scheffersplein OZ1734248335v
MEINERTS, IEPE Jippe Meinerts koper hof van 95 x 36 voetenHofstraat NZ165623774v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinerts verkoper Hondenstraat 131716245266r
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huisVijver 91717245286r
MEINERTS, LUDOU Ludu Meinerts koper Brouwersstraat WZ163823460r
MEINERTS, LIEFKE Lyffke Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 481664238241v
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 671669239182r
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts koper door niaar huis, loods en plaats met planten van wijnstok en een vrije achter uit- en ingang op de stadsvestenKerkpoortstraat 67166723994v
MEINERTS, MEINT Meynte Meinerts verkoper Kerkpoortstraat 651683241263r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten westen Vijver 41725246244r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten zuiden Werfpad ZZ1698243351r
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 41722246136r
MEINERTS, RINSKEde hypothecaire en geregistreerde crediteuren van wijlen? Rinske Meinerts verkoper Hondenstraat 101747251201r
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 41722246128v
MEINERTS, Rouer? Meinerts verpachter grond Grote Kerkstraat NZ1627231164r
MEINERTS, SIETSKE Sytske Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
MEINERTS, TEEUWIS Taevis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 361620230202r
STELLINGWERF, TEUNIS MEINERTS Thuenis Meinerts Stellingwerfverkoper Hondenstraat ZZ1626231134v
MEINERTS, TIEDE Tiede Meinerts koper kamerZoutsloot 651620230241r
MEINERTS, TEUNIS Toenis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 361620230210v
MEINERTS, TEUNIS Toenis Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter162723214r
MEINERTS, TRIJNTJE Trijn Meinerts bewoner Noorderhaven 101653236223r
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten noorden Droogstraat 55tuin1662238137v
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 48166723986v
MEINERTS, IEPEde kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 11659237239v
MEINERTS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg 3166123896v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinnerts koper kamerSchritsen 41achter1645235174v
MEINERTS, AALTJEweduwe Aeltie Meinnerts naastligger ten zuiden Schritsen 41achter1645235174v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1644235156v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 651644235157v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 651644235157v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper onbekend1644235139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 41644235157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Gardenierstraat NZ1644235159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 671645235165v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg1644235150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1645235166r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg1644235139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg1644235139r
MEINES, NANKE Nanneke Meins naastligger ten oosten Lanen 71164323575r
MEINES, Nannicke Meins koper Lanen 751620230223r
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes koper Hoogstraat 351723246176r
MEINTES, BERBERde erfgenamen van wijlen Berber Meintes verkoper Zoutsloot 67166723978v
MEINTES, DOEKEwijlen Doeke Meintes erflater Zoutsloot 18180826888r
MEINTES, DOEKE Doeke Meintes naastligger ten westen Zoutsloot 201800265252r
MEINTES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douue Meintes naastligger ten oosten Lanen 21656237265v
MEINTES, DOUWE Douwe Meintes koopmankoper tichelwerk, steenoven met loodsen en huis met 2 1/2 pm landten zuiden van Harlingen163723430v
MEINTES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Meintes naastligger ten oosten Lanen 21656237101r
MEINTES, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Meintes naastligger ten westen Lanen 61654236250r
MEINTES, HERE Heere Meintes , c.u.speelmanverkoper Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
MEINTES, MAAIKE Mayke Meintes huurder Lanen 48174425129r
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes koper provisioneel schoenmakersperk en looierijFranekerpoort (gebied)16702403ra
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes , c.u.koper dwarshuis met een ledige plaats erachterKerkpoortstraat 65166023864v
MEINTES, MEINERThet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwernaastligger ten noordoosten Hoogstraat 531677240256r
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13181026931r
MEINTES, TJEERDde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Meintes blekerverkoper Nieuwstraat 401658237149r
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmankoper huis, thans ledigGrote Bredeplaats 161806267224v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181807267301v
MEINTES, TJITSKE Tjiedske Meintes koper Kromme Elleboogsteeg OZ1706244339v
MEINTES, TRIJNTJE Trijntie Meintes verkoper Franekereind 151715245252v
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen162823237v
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenierverkoper Gardenierstraat NZ1620230245v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west178626259v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1798265109v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopmankoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Hondenstraat 2de Pauw1802266144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopmankoper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Hondenstraat 4de Pauw1802266144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopmankoper ruime plek grond met de gerechtigheid van de kolkten zuiden van Harlingen180426754r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen180426754r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1782260275r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west178326179v
MEIES, SIPKE Sipke Mejes , c.u.koper huisKerkpoortstraat 181713245188v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers wever (mr. bont-)koper stuk grond van 40 x 13 a 14 voetKerkpoortstraat 71730247336r
MELCHERTS, HARMENde koper Harmen Melchers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 71730247336r
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ173925027v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ173925027v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers koper huisKromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 7achter1729247225v
MELCHERTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Melchers naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71751252112r
MELCHERTS, JAN Jan Melchers koopmanverkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers slagersknechtkoper huisGrote Bredeplaats 291803266271r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251811269149v
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u.huurder Zeepziederstraat OZ180426710v
MELCHERTS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 641658237143r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251641234145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 621641234147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiternaastligger ten noorden Nieuwstraat 641646235241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581647235244r
MELCHERTS, TEUNIS Teunis Melchers naastligger ten oosten Droogstraat 511659237243r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat1784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat1784261205r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchiors koper huisNieuwstraat 60162423120r
MELIS, JAN Jan Meles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
MELIS, JANgrondpacht uit de twee kamers van Jan Meles eigenaar perceel Sint Odolphisteeg OZ1613229182v
MELIS, JAN Jan Meles naastligger ten noorden Lanen 45achter1613229182v
MELIS, AAFKEwijlen Aef Melis erflater Hoogstraat 371626231156r
MELIS, ANTJE Antie Melis , voor haar kinderenverkoper Schritsen 301662238134r
MELIS, ANTJE Antje Melis koper Gardenierstraat 81763255194r
MELIS, ANTJE Antje Melis eigenaar Gardenierstraat 81806267240v
MELIS, ANTJE Antje Melis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 81806267240v
MELIS, KLAAS Claas Melis , thans uitlandigmatroos ter zeeverkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter1733248233v
MELIS, GRIETJE Grietie Melis geniaarde koper Havenplein 101734248303r
MELIS, JAN Jan Melis koper twee kamers en ledige plaatsSint Odolphisteeg OZ161122937v
MELIS, JAN Jan Melis mes- en schaarslijperkoper kamerNieuwstraat169924425r
MELIS, JAN Jan Melis verkoper van 1/2 Hoogstraat 371626231156r
MELIS, JANde weduwe van Jan Melis* naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat1668239167r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
MELIS, JAN Jan Melis verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter1733248233v
MELIS, JAN Jan Melis koper huisWerfpad 91695243176r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperbewoner Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis naastligger ten zuiden onbekend1677240269r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperverkoper Nieuwstraat1682241226r
MELIS, IESKJE Jesck Melis naastligger ten noorden Lombardstraat1603228365r
MELIS, IESKJE Jesck Melis verkoper Lombardstraat1603228365r
MELIS, MEINOU Meynu Melis koper Liemendijk1619230162v
MELIS, OENE Oene Melis bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15161122954v
MELIS, OENE Oene Melis bakkerverkoper Liemendijk161222995v
MELIS, PIEBEwijlen Pybe Melis koper Bildtstraat 171644235141v
MELIS, PIEBEwijlen Pybe Melis verkoper Bildtstraat 17165923810r
MELIS, PIEBE Pybe Melis koper ledige plaatsHerenwaltje1631232184r
MELIS, TRIJNTJE Trijntie Melis verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter1733248233v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Melis bewoner Bargebuurt 91760254251v
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3173925033v
MELIS, WIEBE Wybe Melis verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u.koper woning of kamer met loodsFabrieksstraat164823639v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 121736249146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 81749251280r
MELLES, AUKJE Akke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12175025262v
MELLES, ANTJE Antie Melles verkoper Franekereind 23west161122933r
MELLES, AUKJE Aukjen Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 81730247345r
MELLES, BINNE Binne Melles eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 11800265266v
MELLES, BINNE Binne Melles verkoper Bildtpoortsmolen 11800265266v
MELLES, BINNE Binne Melles koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1800265242r
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7178126025v
MELLES, FETJE Fettje Melles verkoper Romastraat 4oost176925799r
MELLES, FLORIS Floris Melles verkoper q.q. Brouwersstraat 12zuid_achter163223349r
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v
MELLES, GRIETJE Grietie Melles verkoper Droogstraat ZZ16832428r
MELLES, HILTJE Hiltie Melles verkoper Noorderhaven 971704244240v
MELLES, HILTJE Hiltie Melles geniaarde koper Noorderhaven 671696243254v
MELLES, HISKE Hiske Melles koper onbekend1651236148r
MELLES, HISKE Hiske Melles koper Heiligeweg 321662238131r
MELLES, JAN Jan Melles verkoper q.q. Brouwersstraat 12zuid_achter163223349r
MELLES, JAN Jan Melles verkoper Kerkpad 31629232107v
MELLES, JANgrondpacht uit de twee kamers van Jan Melles eigenaar perceel Sint Odolphisteeg OZ166523914v
MELLES, JAN Jan Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v
MELLES, JAN Jan Melles , c.u.bewoner Hoogstraat 151687242176v
MELLES, JANKE Jantien Melles koper Heiligeweg 26162923289v
MELLES, JOHANNA Johanna Melles koper door niaar Rozengracht 3173925048r
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Hofstraat 161743250296ar
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozengracht 51743250297av
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholtverkoper Rozengracht 31743250299r
MELLES, LAMMERT Lammert Melles , c.u.huurder Kerkpoortstraat1695243142v
MELLES, MARIA Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
MELLES, MARIA Marike Melles koper Brouwersstraat 21achter1798265111r
MELLES, MEINOU Meinu Melles koper Heiligeweg 26162823242v
MELLES, MEINTJE Meynie Melles koper Liemendijk 61630232157v
MELLES, MINKE Meyns Melles koper Hoogstraat 261634233142r
MELLES, MEINOU Meynu Melles verkoper Liemendijk1620230208r
MELLES, MEINOU Meynu Melles , zuster van de kopersverkoper Heiligeweg 26162923289v
MELLES, MICHIEL Michiel Melles verkoper van 1/2 Lanen 381784261137r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles , absent, dood of levend onbekendverkoper Lanen 41178526243r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles scheepstimmermankoper Lanen 411773258121v
MELLES, SIETSKE Sydts Melles koper Franekereind 23west161122933r
MELLES, SIETSKE Syts Melles verkoper Franekereind 23west1606228521r
MELLES, SIETSKE Sytscke Melles koper Franekereind 23west1619230190v
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder Noordermolen 1176125549v
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder huis Liemendijk 41759254180v
MELLES, SIETSKE Sytske Melles koper Schoolsteeg OZ162923286v
MELLES, SIETSKE Sytske Melles koper Noorderhaven 10716242313r
MELLES, SIETSKE Sytske Melles verkoper Nieuwstraat 60162423120r
MELLES, TIETJE Tytje Melles koper twee kamersMolenpad 81690242338v
MELLES, TIETJE Tyttie Melles verkoper Kerkpoortstraat170824551r
MELLES, WIEBEwijlen Wybe Melles verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
MELLES, WIEBE Wybe Melles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ1629232104v
MELLES, WIEBE Wybe Melles naastligger ten westen Lanen 81636233182r
MELLES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Melles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg164923668v
MELLES, AUKJE Aukjen Mellis koper huisRommelhaven 101730247313v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis koper Noorderhaven 97achter1697243292v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis koper Noorderhaven 971697243271v
MELLES, WIEBE Wybe Mellis koper kamer met loods en ledige plaats erachterSint Odolphisteeg 111614229214v
MELLES, WIEBEhet huis van Wybe Mellis naastligger ten westen Lanen 45achter164823650r
, ANTJE Antie Melx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 51686242109r
MELIS, PIEBEwijlen burgemeester Pybe Melys verkoper Zoutsloot 105164323559r
MINKS, WIEBREN Wibrant Menckes koper huisKleine Kerkstraat 5162723227v
MINNES, AUKJE Auck Mennes verkoper Vijverstraat159722821v
MINNES, KORNELIS Cornelis Mennes lakenkopernaastligger ten oosten Scheerstraat 41605228446v
MINNES, MEINERTde kamer onder hetzelfde dak, van Meynert Mennes naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1605228488v
MINNES, RIKSTJE Ricxt Mennes verkoper Vijver1620230249v
MINNES, GRIETJE Gryet Mennis eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 221603228376v
MINNES, OENE Oene Mennis smidverkoper Zuiderhaven 241630232122v
, GRIETJE Griet Mens verkoper Kleine Bredeplaats 221603228361v
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten oosten Vianen1737249174r
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen1737249174r
MINSES, HANS Hans Menses verkoper Vianen1737249174r
MINSES, HANS Hans Menses kooltjerverkoper Kerkpad 32achter175025263v
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Menses naastligger ten westen Nieuwstraat 9173524986r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mensis koper kamerBoth Apothekerstraat 2173224871r
BAKKER, JAN wijlen Jan Menso Backerverkoper Grote Ossenmarkt 11751252152r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mentses verkoper Bildtstraat 171644235141v
MARCUS, ANTJE Antie Merckes koper Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
MARCUS, RUURDwijlen burgemeester Ruerd Merckes verkoper Sint Jacobstraat 9164323569v
MARKS, DOUWE Douue Mercks brouwerverkoper Kerkpoort (gebied)164323570v
MARKS, DOUWE Douwe Mercks brouwerkoper ledige plaatsRozenstraat1646235230v
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 151633233102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 91633233102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 516472362r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5162723227v
MARKS, DOUWE Douue Merckx naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat])Rozengracht 21164323557r
MARKS, DOUWEde mouterij van Douwe Merckx naastligger ten noorden Rozengracht NZ164823627v
MARKS, DOUWE Douwe Merckx koper huisKerkpoortstraat1650236100v
MARKS, DOUWEde mouterij van Douwe Merckx naastligger ten westen Hofstraat ZZ1647235248r
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) onbekend1634233144v
MARCUS, JAN Jan Mercx verkoper Rinnertspijp WZ159822883r
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 151633233105r
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden* Kleine Kerkstraat 91633233105r
MARCUS, ANTJE Antie Merkes , voor haar dochterverkoper q.q. Kerkpoortstraat 121732248166r
MARCUS, ANTJE Antie Merkes koper Kromme Elleboogsteeg 11689242275v
MARCUS, ANTJE Antje Merkes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 181689242266r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 121732248166r
MARCUS, GERRIT Gerrit Merkes wever (mr. linnen-)koper kamerBildtpoort (gebied)1701244122r
MARKS, IDS Idts Merks verkoper onbekend1600228192v
MARKS, TRIJNTJE Trijntie Merks koper Simon Stijlstraat 71622230328r
MARCUS, ALBERT Albert Merkus koper huis en loods daarachter, strekkende van voren de straat tot achter aan het diept, met vrij gebruik van de steeg ten noordenNoordijs1626231112v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5173524965r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus wever (mr. bont-)verkoper Oosterkeetstraat 111742250218v
MARCUS, JAN Jan Merkus huurder Rommelhaven 4173524984r
MARCUS, TJEERD Tjeerd Merkus naastligger ten noorden Rommelhaven 141742250279v
MARTENS, GERKE Gercke Mertens naastligger ten westen Franekereind 7159722854v
MARKS, AUKJE Auck Merx verkoper Lanen 321599228157v
MARKS, DOEKE Doucke Merx verkoper Rozenstraat 3zuid16482369r
MARKS, DOUWEde hof van de verkoper Douue Merx naastligger ten westen Rozengracht 271641234143v
MARKS, DOUWE Douue Merx verkoper Rozengracht 271641234143v
MARKS, DOUWE Douwe Merx verkoper Klaverbladstraat 191644235155v
MARKS, DOUWE Douwe Merx , c.u.brouwerkoper huisKlaverbladstraat OZ163723434v
MARKS, DOUWEplaats ten zuiden van Douwe Merx naastligger Rozengracht NZ1645235163v
MARKS, DOUWE Douwe Merx verkoper Rozengracht NZ1645235163v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwerverkoper Rozengracht 231644235149r
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwerkoper huis, plaats, brouwerij en mouterijRozengracht 2316362344v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwerkoper huis, plaats, brouwerij en mouterijRozenstraat 3zuid16362344v
MARKS, PIER Pier Merx lichtervoerderverkoper Kerkpoortstraat163923472v
MARKS, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Merx verkoper Kleine Kerkstraat 7163923475v
METSKES, TRIJNTJE Trijncke Metsckes koper Brouwersstraat 141618230111r
METSKES, TRIJNTJE Trijntie Metskes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter163223349r
METSKES, TRIJNTJE Trijntie Metskes verkoper Achterstraat NZ1630232122r
METSKES, TRIJNTJE Trintje Metskes verkoper Sint Christoffelsteeg163323381v
METSKES, TRIJNTJE Trintje Metskes verkoper Lanen 83163323381v
MEEUWIS, AUKJE Auck Meus koper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
MEEUWIS, GORIS Goris Meus koper grondpacht van 0-18-00 CGKleine Bredeplaats 221603228374r
MEEUWIS, GORISgrondpacht uit het huis van Goris Meus , c.u.eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 221603228374r
MEEUWIS, GORISde nagelaten weeskinderen van wijlen Goris Meus crediteur (triumphant) Achterstraat ZZ162523188v
MEEUWIS, JAN Jan Meus naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 191620230204v
MEEUWIS, JANburgervaandrig Jan Meus verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 191620230204v
MEEUWIS, JAN Jan Meus naastligger ten zuiden Zuiderhaven 171621230289v
MEEUWIS, JANde crediteuren van Jan Meus kistmakerverkoper Zuiderhaven NZ1623230367r
MEEUWIS, JAN Jan Meus verpachter grond Vijverstraat 41620230212r
MEEUWIS, JAN Jan Meus naastligger ten oosten Vijverstraat 41620230212r
MEEUWIS, JANburgerhopman Jan Meus verpachter grond Vijverstraat 41624230390v
MEEUWIS, JAN Jan Meus verkoper Zuiderhaven 45161723075v
MEEUWIS, JAN Jan Meus kistmaker (mr. -)verkoper Vijverstraat 61621230272r
MEEUWIS, JORISde gewezen kamers van Joris Meus naastligger ten oosten Achterstraat NZ1626231101r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 16162523159r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus eerdere eigenaar Zuiderhaven NZ162523173r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1621230291r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 161626231143v
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmermankoper kamerCarl Visschersteeg1622230308r
MEEUWIS, WIEBE Wybe Meus timmermanverkoper Sint Christoffelsteeg1614229192v
, GORISde gewezen kamers van wijlen Goris Meuus , c.u.naastligger ten oosten Achterstraat ZZ162523188v
, HENDRIK Hendrick Meuus verkoper onbekend162423129v
, JAN Jan Meuus verkoper q.q. Vijverstraat 8161723058r
, TJITSKE Tiets Meuus koper Nieuwstraat 541615229278r
MEEUWIS, GORIS Gorys Meves lakenkoperkoper hofje of tuinAchterstraat161122935v
MEEUWIS, GORISde proclamant Gorys Meves naastligger ten westen Achterstraat161122935v
MEEUWIS, GORISde proclamant Gorys Meves naastligger ten noorden Achterstraat161122935v
MEEUWIS, GORIS Gorys Meves lakenkoperkoper huis met ledige plaatsLiemendijk161122950v
MEEUWIS, GORISde ledige plaats van koper Gorys Meves lakenkopernaastligger ten westen Liemendijk161122950v
MEEUWIS, JANde ledige plaats van Jan Meves naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11619230194r
MEEUWIS, JAN Jan Meves kistmakernaastligger ten westen Vijverstraat 81618230136v
MEEUWIS, JANde ledige plaats van Jan Meves naastligger ten zuiden Schritsen1614229206r
MEEUWIS, MEINERT Meynert Meves naastligger ten westen Vijverstraat1605228481r
MEEUWIS, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybo Meves verkoper van 1/4 Lanen 81636233182r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuck Mevis koper Bildtstraat 91651236181v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 1116782411ra
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 111667239125r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis koper Bildtstraat 91696243252v
MEEUWIS, GEERTJE Geertie Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
MEEUWIS, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybo Mevis verkoper Droogstraat 181636233181v
MEEUWIS, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybo Mevis verkoper Schritsen 621636233181v
MEEUWIS, WIEPKJE Wypk Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Liemendijk161222969r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Anjelierstraat161222969r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Achterstraat ZZ161222969r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Achterstraat ZZ161222969r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Mevus verkoper Zuiderstraat161222969r
MEEUWIS, GORISde gewezen kamers van Goris Mevus naastligger ten oosten Achterstraat ZZ162823270v
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus lakenkoperkoper huisScheerstraat 8oost1603228367v
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus koper huisKleine Bredeplaats 221603228376v
MEEUWIS, PIEBE Piebe Mevus eerdere eigenaar Zuiderhaven NZ162523174v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
MEIERTS, HANS Hans Meyer stoofmakerverkoper Romastraat 81654236270r
MEIERTS, PIETERde kamer van naastligger Pieter Meyer grondpacht verschuldigd aan dit perceel Romastraat NZ1664238232r
MEIERTS, PIETERde kamer van Pieter Meyer naastligger ten zuiden Romastraat NZ1664238232r
MEIERTS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Meyer verkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1664238211r
MEIERTS, JAKOB Jacob Meyers koopmanverkoper Zoutsloot 11702244152r
MEIES, KLAASde weduwe van Claas Meyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 211724246195v
MEIES, KLAAS Claas Meyes kuiper (mr. -)koper huisBrouwersstraat 191696243213v
MEIES, KLAASwijlen Claes Meyes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 211723246168v
MEIES, KLAAS Claes Meyes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16168224150ra
MEIES, KLAAS Claes Meyes kuiperbewoner voorste gedeelte Brouwersstraat 161683241272v
MEIES, KLAASde weduwe van Claes Meyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 171726246250v
MEIES, KLAAS Claes Meyes naastligger ten westen Liemendijk1630232145v
MEIES, KLAAS Claes Meyes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 171722246143v
MEIES, GRIETJE Gryttje Meyes huurder (p.j.)Gardenierstraat 101770257183r
MEIES, HARMEN Harmen Meyes schipper (schuit-)koper huisZoutsloot 951703244216v
MEIES, JANde weduwe van wijlen Jan Meyes huurder (p.j.)Zuiderhaven 831726246278v
MEIES, JOCHEMde weduwe van Jogchum Meyes koper Gardenierstraat 181751252124v
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamanaastligger ten westen Noorderhaven 112achter167224083r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamaverkoper Noorderhaven 112achter167224083r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamanaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklamaverkoper Noorderhaven 1101673240115r
MEIES, SIPKEwijlen Sipke Meyes verkoper Hofstraat ZZ173124826v
MEILES, AUKJE Acke Meyles naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 2416362348v
MEILES, AAFKE Aeff Meyles eerdere eigenaar van de voorkamer Heiligeweg 31614229198r
MEILES, ANTJE Antie Meyles koper Schritsen 28164223537r
MEILES, BAUKJE Bauck Meyles koper Zoutsloot 801598228104v
MEILES, HARMEN Harmen Meyles schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 95170824569r
MEILES, HERE Heere Meyles blauwververkoper huisRomastraat 6176725722r
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 51763255231v
MEILES, HEREde weduwe van Heere Meyles naastligger ten westen Lanen 2218012669r
MEILES, HERE Heere Meyles verkoper Lanen 31805267123r
MEILES, HEREwijlen Heere Meyles verkoper Raamstraat 11794264163v
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 31767256259v
MEILES, JAKOBde stal van Jacob Meyles naastligger ten westen Vissersstraat 1168424237r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles naastligger ten oosten Zoutsloot 1168524273v
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper Noordermolen 11686242153r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71688242260v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemakoopmankoper door niaar huis, hof en schuurZoutsloot 1168524273v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 17168424257v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemaverkoper Liemendijk1691242353r
MEILES, JANKE Janke Meyles naastligger ten noorden Zoutsloot WZ1800265269r
MEILES, JANKE Janke Meyles koper Achterstraat 51776258244r
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nautanaastligger ten noorden Noordijs 4175625427r
MEILES, MARTJEN Martjen Meyles koper Franekereind 816852427ra
MEILES, RINNERTde crediteuren van wijlen Rinnert Meyles verkoper Grote Ossenmarkt ZZ163123337r
MEILES, SIEMENde vrouw van Simon Meyles huurder (p.j.)Romastraat 271774258177r
MEILES, SIEMEN Simon Meyles eigenaar van 1/2 Noordermolen 1174525185v
MEILES, SIEMEN Symon Meyles molenaargeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ176725726r
MEILES, AAFKE Aeff Meylis eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ1600228200r
MEINERTS, HINKE Hincke Meynderts naastligger ten oosten Hondenstraat 817322485ra
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts schipper (pot-)koper huisVijver 10168024180r
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten zuiden Zuiderhaven1687242198v
MEINERTS, SJOUKJEwijlen Sjoukien Meynderts naastligger ten noorden Vijverstraat 151732248102v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerdts koper twee kamersAchterstraat ZZ167124061v
MEINERTS, HARMENde kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ167124061v
MEINERTS, HARMENde kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten westen Achterstraat ZZ167124061v
MEINERTS, TIEDEhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 221635233170r
MEINERTS, Tiemk Meyners verkoper Hondenstraat 121662238150v
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3169324348r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamersLanen 441646235210r
MEINERTS, AALTJEde kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 441646235210r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper huisSchritsen ZZ163823465v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper Schritsen 371641234124r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper van 1/2 Schritsen 50164323562v
MEINERTS, ALLERT Allart Meynerts verkoper q.q. Zoutsloot 651633233120v
MEINERTS, BERBER Barbara Meynerts verkoper Bildtstraat 12161222972v
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts koper Kerkpoortstraat 391614229197r
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts verkoper Kerkpoortstraat 391615229252v
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts koper Bildtstraat 121604228390r
MEINERTS, KARSThet gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ1676240218v
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakkenZoutsloot 82oost1657237136v
MEINERTS, KLAARTJE Claertie Meynerts verkoper van 1/2 Noorderhaven 351682241234v
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat1604228410v
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u.schipper (wijd-)huurder Jan Ruurdstraat OZ16862428va
MEINERTS, DOUWE Douwe Meynerts koper van 1/2 huis, hof erachterZuiderhaven 521646235208v
MEINERTS, EGBERT Eibert Meynerts weververkoper Voorstraat NZ1603228349v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1645235185v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Vijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Vijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2165623780r
MEINERTS, IEPEeen vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2165623780r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg 21647235269r
MEINERTS, FOLKERTnagelaten weeskind Folckert Meynerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter15972283r
MEINERTS, GEERTJE Geertie Meynerts koper Bildtstraat 211634233138v
MEINERTS, GEERTJE Geertke Meynerts koper Hofstraat 9159722866r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts verkoper Gardenierstraat1598228118r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts naastligger ten noorden Gardenierstraat1603228348v
POLS, GEERTJE MEINERTS Gertke Meynerts Pols, voor zich en haar kinderenverkoper Hofstraat 91613229159r
MEINERTS, GRIETJE Griet Meynerts koper Lanen 38159722830v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerts koper kamerAchterstraat ZZ1669239211r
MEINERTS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Franekereind 201689242300v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Zuiderplein 31650236143v
MEINERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Meynerts koper Franekereind 18165623796v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten oosten Liemendijk ZZ1645235175r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Schritsen 15164923681v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts wevernaastligger ten westen Schritsen 15achter1640234115r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164823612v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Lanen 241650236103v
MEINERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Meynerts verkoper Zuiderplein 116552374v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Zuiderplein 31651236174r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts koper huisZuiderplein 1164923656r
MEINERTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Meynerts naastligger ten westen Lanen 24170024459v
MEINERTS, HIELKJE Hylck Meynerts koper Brouwersstraat 41629232103r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 52achter1650236126r
MEINERTS, IEPEhet andere nieuwe huis van Ipe [staat: Ibe] Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat164823621r
MEINERTS, IEPEde ledige plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderstraat164823621v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsNieuwstraat 281650236127r
MEINERTS, IEPEde verkoper Ipe Meynerts timmermannaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanverkoper Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanniaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied)164323568r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.verkoper Raamstraat 11652236213r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Vijver 516552372v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 331647235267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsZuiderstraat ZZ1647235268r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ1651236156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)koper ledige plaatsRaamstraat 11645235184r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg1644235159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 531645235179r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsLanen 331647235249r
MEINERTS, JAKOB Jacob Meynerts aanhandelaar nieuw huis met tuinHoogstraat 531600228232v
MEINERTS, JAKOB Jacob Meynerts verwandelaar Hoogstraat 531603228363r
MEINERTS, JAN Jan Meynerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 501706244321r
MEINERTS, JILLERTgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jellert Meynerts eigenaar perceel Brouwersstraat OZ1675240211r1
MEINERTS, JETSKE Jets Meynerts verkoper Zuiderhaven ZZ1613229147v
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts naastligger ten oosten buiten Harlingen1606228517r
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts koper 3 pm landbuiten Harlingen1602228302v
MEINERTS, JILLERT Jillert Meynerts , c.u.koper huisSchritsen ZZ1644235122v
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts koper Droogstraat OZ1686242123r
MEINERTS, LIJSBET Lijsbet Meynerts , voor haar jongste kinderenverkoper Voorstraat 99161723088r
MEINERTS, MAAIKE Maycke Meynerts verkoper Kleine Kerkstraat WZ1599228137r
MEINERTS, MAAIKE Maycke Meynerts verkoper Voorstraat 201599228155v
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakernaastligger ten zuiden Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakernaastligger ten westen Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmakerverkoper Liemendijk 401682241191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts verkoper Franekerpoort (gebied)1682241191v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts , zoon van verkoperverkoper Vijver 10168424247v
MEINERTS, PIETER Pieter Meynerts naastligger ten zuiden onbekend159722852r
MEINERTS, PIETER Pieter Meynerts naastligger ten noorden onbekend159722852r
MEINERTS, PIETER Pyter Meynerts koper kamerLiemendijk ZZ1647235256r
MEINERTS, RIEMKJE Riemcke Meynerts verkoper Vijver 10168424247v
MEINERTS, RICHARD Rijckert Meynerts verkoper Bildtstraat 111635233172v
MEINERTS, RICHARD Rijckert Meynerts verkoper Hoogstraat 281635233174r
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINERTS, SIETSKE Sydts Meynerts verkoper Kromme Elleboogsteeg159822890r
DUINEN, SJOERD MEINERTS Syoerd Meynerts van Duynenverkoper Zoutsloot NZ1618230120r
DUINEN, SJOERD MEINERTS Syverd Meynerts van Duynenverkoper Noorderhaven 391618230120r
MEINERTS, TEUNIS Theunis Meynerts leertouwerkoper woning c.o.a.Hofstraat 371690242314r
MEINERTS, TEUNIS Thoenis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301612229120v
MEINERTS, TEUNIShet huis van Thonis Meynerts naastligger ten oosten Schritsen 301606228523v
MEINERTS, TIEDEde weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts verkoper Zoutsloot 651633233120v
MEINERTS, TEUNIS Tonis Meynerts naastligger ten westen Schritsen 361630232116v1
MEINERTS, TEUNIS Tonys Meynerts naastligger ten zuiden* Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijn Meynerts verkoper William Boothstraat 16161122910v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts koper hoekhuis met daarachter een plaatskeBildtstraat 211634233138v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts geniaarde koper onbekend1646235196v
MEINERTS, WIEBREN Wibren Meynerts naastligger ten westen Voorstraat 78163823460v
MEINERTS, WIETSEde hof van Wietse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48163323386v
MEINERTS, WIEBREN Wybren Meynerts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81634233133r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts protesteert Voorstraat 48161122967r
MEINERTS, WIETSKEwijlen Wytse Meynerts* verkoper Droogstraat 411641234128r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 451641234129r
MEINERTS, WIETSEburgemeester Wytse Meynerts protesteert vanwege een hypotheek onbekend1598228113r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 531635233159r
MEINERTS, WIETSEde erfgenamen van wijlen Wytse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48168224148va
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten noorden Droogstraat 451650236115v
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten oosten Droogstraat 53163723423v
MEINERTS, WIETSEwijlen burgemeester Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 431641234139r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 431657237137v
MEINERTS, WIETSE Wytse Meynerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ166523915r
MEINERTS, WIETSEwijlen Wytse Meynerts* naastligger ten westen Droogstraat 43166023870r
MEINERTS, WIETSE Wytze Meynerts verkoper van 1/2 Zoutsloot 11600228217v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat164823638v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2416832426v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten noorden Zuiderstraat164923692r
MEINERTS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Meynerts verpachter grond Rapenburg NZ1675240203v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 30164923694v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ype Meynerts , c.u.timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPEhet andere nieuwgebouwd huis van Ype Meynerts timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat1651236148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat1651236148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts geniaarde koper Kerkpoortstraat164923683v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 691651236154r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 711651236154r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 71a1651236154r
MEINES, JETSKE Iets Meynes geniaarde koper Zuiderhaven 211602228293r
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat1605228438v
MEINES, TEUNIS Theunis Meynes naastligger ten oosten Schritsen 301613229130v
MEINES, TEUNIS Tonys Meynes zwaardmaker [staat: zwaardveger]naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Romastraat1623230334v
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Schritsen 431623230334v
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Kerkpoortstraat1623230334v
MEINTES, JANKE Jantien Meyns verkoper Schritsen 541618230126v
MEINTES, MARTEN Marten Meyns bruidegom 1601228276r
MEINTES, RITSKE Ritscke Meyns gardenierverkoper Hofstraat 311619230174r
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierkoper ledige plaatsGardenierstraat1606228531v
MEINTES, RITSKEde koper Ritske Meyns , c.u.gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1606228531v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns koper huis met een ledige plaatsGardenierstraat1606228532r
MEINTES, RITSKEde koper Ritske Meyns , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1606228532r
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierverkoper ten noordoosten van Harlingen1613229126v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardeniergeniaarde koper Peterseliestraat1613229128v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat1613229128v
MINSES, KORNELIS Cornelis Meynses koper huisBildtstraat 12163123320v
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten noorden Nieuwstraat 56164423597v
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg1653236244v
MINSES, MEIKEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Mecke Meynses eigenaar perceel onbekend1641234128v
MINSES, HENDRIK Hendrik Meynsis naastligger ten noorden Nieuwstraat 56163323389r
MEINTES, BERBER Barber Meyntes koper Havenplein 161633233119r
MEINTES, BERBER Barber Meyntes verkoper Noorderhaven 56163123312v
MEINTES, DOUWEhet tichelwerk van Douue Meyntes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINTES, DOUWEhet tichelwerk van Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINTES, DOUWE Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
MEINTES, DOUWEde landen verticheld door Douwe Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen16422355v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes koper ten zuiden van Harlingen163723444v
MEINTES, DOUWEde hof van Douwe Meyntes naastligger ten westen Zuiderhaven164823623v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
MEINTES, DOUWEhuis en hof van Douwe Meyntes , c.s.naastligger ten westen Zuiderhaven 541647235261r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes koper door niaar huisLanen 4163823462r
MEINTES, DOUWEde koper Douwe Meyntes naastligger ten zuiden Lanen 4163823462r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , c.u.koper 2 pm bouwlandten zuiden van Harlingen1650236118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , c.u.naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1650236118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes verkoper Zuiderhaven 501650236119v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , c.u.verkoper Nieuwstraat 421645235166r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes naastligger ten westen Lanen 61642234181v
MEINTES, HERE Heere Meyntes , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ164323580r
MEINTES, HENDRIK Hendrick Meyntes schipper op Dokkum (veer-)koper huis daer het Doccumer Veerschip uytsteecktNieuwstraat 54het Dokkumer Veerschip163123311v
MEINTES, RITSKE Ritscke Meyntes gardeniernaastligger ten westen Hofstraat 351618230122v
MEINTES, TJEERD Tiaerd Meyntes verkoper Hofstraat 1416152308r
MEINTES, TJEERD Tiaerdt Meyntes* blekernaastligger ten oosten Hofstraat ZZ1620230220r
MEINTES, TJEERD Tierd Meyntes , c.u.blekerkoper huis, schuur, koestal en loodsNieuwstraat 401646235207r
MEINTES, TRIJNTJE Trijn Meyntes koper Gardenierstraat161623043r
MEINTES, TJEERD Tyaardt Meyntes naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1618230142v
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmankoper [1/2 van] 2 pm bouwland (per pm)ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmaneigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmannaastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties koopmannaastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1651236165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties naastligger ten westen Heiligeweg 601640234117v
MEINTES, ANTJE Anneke Meynts koper Lanen ZZ1606228501r
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenierkoper huis en ledige plaats erachterGardenierstraat1615229242v
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1618230125r
MEINTES, TJEERDde verkoper Tiaard Meynts , c.u.naastligger ten oosten Hofstraat ZZ1622230313r
MEINTES, TJEERD Tiaard Meynts verkoper Hofstraat ZZ1622230313r
MICHIELS, FRANS Frans Micchiels huurder Scheffersplein OZ1734248335v
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14174525158v
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ1729247267r
MICHIELS, FEITEwijlen Feitel Michels verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 1917272471r
MICHIELS, HANS Hans Michels , c.u.huurder Noorderhaven 1081698243382r
MICHIELS, JOHANNES Johannes Michels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
MICHIELS, JOHANNESwijlen Johannes Michels voormalig bewoner Lammert Warndersteeg ZZ1773258103v
ROORDA, RIENK MICHIELSwijlen Rients [staat: Rienk] Michgiels Roordaverkoper Rommelhaven 201786262309r
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels koper Noorderhaven 341669239190r
MICHIELS, AAFKE Aeffke Michiels koper Rozengracht ZZ166023838r
MICHIELS, AALTJE Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuigRozengracht 341668239142r
MICHIELS, ANTJE Anna Michiels , zuster van Tzieetsverkoper Spinstraat159722839v
MICHIELS, ANSKE Ansck Michiels naastligger ten westen Voorstraat 64161122949r
MICHIELS, ANSKJE Ansck Michiels naastligger ten westen Voorstraat 641600228210v
MICHIELS, DIENA Dina Michiels huurder achterste woning (p.w.)Grote Ossenmarkt 231799265202r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper provisioneel huis en rosmolen met het paardNieuwstraat 561615229261v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper huis of achterwoningHeiligeweg 19161723068v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper kamerHeiligeweg 46twee_achter1612229106v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven 991652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven 1011652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot 361652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot 301652236197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter161623034v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Heiligeweg ZZ1620230255v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels koper huis daer den Blauwe Bijl uythangt, met het houten huisje op de walFranekereind 29oostde Blauwe Bijl159722869r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels protesteert vanwege een hypotheek onbekend1598228113r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels molenaarverwandelaar Havenplein 101621230265v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels naastligger ten oosten Franekereind 271600228223r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels verkoper Havenplein 81619230192v
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Kerkpoortstraat166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat NZ166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 6166323820ra
MICHIELS, ELSKE Elsien Michiels koper Grote Bredeplaats 311697243323v
MICHIELS, EVERT Evert Michiels naastligger ten westen onbekend159822886r
MICHIELS, EVERTJE Evertie Michiels verkoper van 1/3 van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
MICHIELS, EVERTJE Evertie Michiels verkoper Schritsen 121740250103v
MICHIELS, EVERTJE Evertje Michiels verkoper Schritsen 12178326168v
MICHIELS, EVERT Ewert Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ1598228116v
MICHIELS, EVERTJE Ewertie Michiels koper Schritsen 141738249290r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Michiels koper Romastraat 51728247116v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Rozengracht NZ1663238180r
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Alemanssteeg OZ1663238180v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ1663238181r
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat 61663238181v
MICHIELS, GRIETJEwijlen Grietie Michiels protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 401619230160r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels verkoper van 1/5 Zoutsloot 18180826888r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels schipper (oud -)verkoper Grote Ossenmarkt 19180426721r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt 191802266121r
MICHIELS, HAIE Haye Michiels verkoper q.q. Voorstraat 531619230198r
MICHIELS, HAIE Haye Michiels verkoper Voorstraat 621614229230r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper huisNoorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111651236176r
MICHIELS, HENDRIKwijlen Hendrick Michiels verkoper Droogstraat NZ1669239197v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper plaats achter kopers nieuwe huisNoorderhaven 121661238105v
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 101687242162r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 101661238107v
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 161676240238r
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 16167124049r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamerPoortje 5166723918va
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper grondpacht van 3-14-00 GGNoorderhaven 12de Witte Boterton166523924r
MICHIELS, HENDRIKgrondpacht uit het huis waar de Drie Dissels hebben uitgehangen en dat nu de Witte Butterton in de gevel heeft Hendrick Michiels eigenaar perceel ([staat: GG 3-14-00])Noorderhaven 12de Drie Dissels166523924r
MICHIELS, HENDRIKwijlen Hendrick Michiels erflater Noorderhaven 121688242252r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper hof met bomen, planten en 2 priëlenDroogstraat NZ1668239142v
MICHIELS, HENDRIKde hof van de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1676240245v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , c.u.koper huisNoorderhaven 141652236189v
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1675240175r
MICHIELS, HENDRIKde hof van de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1675240175v
MICHIELS, HENDRIKde keuken van Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91688242237v
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11167124060v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper grondpacht van 2-00-00 CGNoorderhaven 1216592386v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , c.u.koper ledige plaats, strekkende zo ver het huis en erf van de koper is, met hetgeen daarop staat, achter en naast het huis waarin Hanssen Roilebuit woontNoorderhaven 121653236237r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS Hendrick Michiels Kingma, c.u.koper tuin met beplanting en prieel en een kamerZuiderhaven ZZ1667239108r
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels koper provisioneel Bargebuurt 2416602387ra
KINGMA, HENDRIK MICHIELSde weduwe van Hendrix Michiels Kingmakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 10167224096v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Rozengracht NZ1663238180r
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Alemanssteeg OZ1663238180v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ1663238181r
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat 61663238181v
MICHIELS, JAN Jan Michiels , n.u.naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ1698243375r
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Michiels bewoner Sint Odolphisteeg 221733248259r
MICHIELS, JAN Jan Michiels verkoper van 1/3 van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
MICHIELS, JAN Jan Michiels naastligger ten noorden Lanen 391715245233r
MICHIELS, JANwijlen Jan Michiels schipper (schuit-)erflater Sint Odolphisteeg 221733248259r
MICHIELS, JAN Jan Michiels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18174025096r
MICHIELS, JAN Jan Michiels koper huisGrote Ossenmarkt 16173925053v
MICHIELS, JAN Jan Michiels binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huis en weefwinkelAchterstraat 7174925240v
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen 291728247199r
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen 291733248181v
MICHIELS, JANKE Jannetie Michiels verkoper ten zuiden van Harlingen1676240232r
MICHIELS, JANKE Jannetje Michiels verkoper Kruisstraat NZ1663238189r
MICHIELS, JANKE Jannetje Michiels verkoper Kruisstraat 5oost1663238193r
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels verkoper Lanen 301601228241v
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels naastligger ten noorden* Jekelsteeg 11599228180r
MICHIELS, JOOSTde weduwe van Joost Michiels naastligger ten westen Rozengracht 121692242388v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels huurder Noordijs 17166523912r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u.koper van 1/2 Grote Kerkstraat 191653236232v
MICHIELS, JOOSTwijlen Joost Michiels kapiteinnaastligger ten oosten Rozengracht 8168524297r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels naastligger ten noorden Lanen 35170824551v
MICHIELS, JOOSTde erfgenamen van wijlen Joost Michiels naastligger ten oosten Spinhuisstraat 71695243174v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u.kapiteinkoper 1/2 huis met een vrije uit- en ingang in de BaanstraatRozengracht 10166823923va
MICHIELS, JOOST Joost Michiels kapiteinkoper 1/2 nieuw huis, hof en houtstekRozengracht 101668239129r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelRapenburg NZ1651236174v
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinnaastligger ten oosten Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELSde erfgenamen van wijlen Joost Michiels Kuikkapiteinverkoper Rozengracht 10170024439v
KUIK, JOOST MICHIELS Joost Michiels Kuyckkapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 121668239136r
MICHIELS, LOUW Lou Michiels naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1630232149r
MICHIELS, LOUW Lou Michiels verkoper Bildtpoort (gebied)1630232149r
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter166123889v
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u.schipperverkoper Sint Jacobstraat 3166123897v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 65161723066v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels naastligger ten noorden Liemendijk16242314v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 651619230152v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper onbekend1599228162r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels koper huisonbekend159822881r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper Zoutsloot 401613229142r
MICHIELS, MARIA Marijke Michiels verkoper Schritsen 66178326133r
MICHIELS, MICHIELTJE Michieltie Michiels koper Zuiderhaven 171702244182r
MICHIELS, MOSES Moses Michiels koopman (joods -)huurder (p.j.)Hoogstraat 181782260302v
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Michiels geniaarde koper Weverstraat NZ169924426v
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
MICHIELS, PIER Pier Michiels herbergierverkoper q.q. Zuiderhaven 1oud1774258176r
MICHIELS, PIETER Pieter Michiels verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ1623230338r
MICHIELS, PIETJE Pietrick Michiels koper Grote Kerkstraat 37159822885v
MICHIELS, PIETJE Pietrick Michiels koper Kruisstraat 10oost159822885v
MICHIELS, PIETJE Pytrick Michiels verkoper Grote Kerkstraat 37161122947r
MICHIELS, RIENKde erfgenamen van wijlen Rients Michiels naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor1781260127r
BOS, TRIJNTJE MICHIELS Trijntie Michiels Boshuurder Noorderhaven 8816992446v
BOS, TRIJNTJE MICHIELS Trijntje Michiels Bosverkoper Grote Bredeplaats 311728247141v
MICHIELS, TJITSKE Tzieets Michiels , zuster van Annaverkoper Spinstraat159722839v
MICHIELS, W.de erfgenamen van wijlen burgemeester W. Michiels verkoper Zoutsloot 11674240160v
MICHIELS, WILTJE Weltie Michiels koper Lanen 151738249224r
MICHIELS, WIETSE Wietse Michiels koper Rozengracht 22164823613v
MICHIELS, WILTJE Wiltie Michiels verkoper van 1/3 van 1/5 Sint Odolphisteeg 221733248259r
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels koopmankoper huis met tuin daarachter met een steeg aan de oostzijde daartoe behorendeRozengracht 181653236221v
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1658237169ar
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs 61650236130r
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 81654236273r
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels schipper en pannenbakker (groot-)koper tuinRozengracht 18achter165623764v
MICHIELS, WIETSEburgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 20166723972r
MICHIELS, WIETSEburgemeester Wytse Michiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20166723972r
MICHIELS, WIETSEburgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Rozengracht 20166723972r
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 161668239138r
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723977v
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 33167224076v
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Lanen 62166923935ra
MICHIELS, WIETSEhet huis van Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 16165523727v
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs 6165523743r
MICHIELS, WIETSEburgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Vissersstraat ZZ166723998r
MICHIELS, WIETSEoud burgemeester Wytso Michiels , q.q.naastligger ten westen Lanen 621669239190v
MICHIELS, WIETSE Wytsse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 39166723916ra
MICHIELS, IETJE Ydtke Michiels koper Voorstraat 621605228481v
MICHIELS, JOOSTde weduwe van Joost Michielsen kapiteinnaastligger ten westen Rozengracht 12169324341v
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u.ververhuurder (p.j.)Lanen 861692242376r
, DOEDE Doede Michyls protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Miechiels koper Hofstraat 271731247380r
, JAN Jan Miegiels , c.u.huurder Oosterkeetstraat 8170024435r
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 81807267333r
MICHIELS, EVERTJE Evertje Migchiels verkoper Schritsen 14175625410v
MICHIELS, FETJE Fettje Migchiels verkoper Rommelhaven 22176325614r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Migchiels verkoper Romastraat 5175725473r
MICHIELS, HENDRIKde hof van de weduwe van Hendrick Migchiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ16782413v
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Migchiels naastligger ten noorden Schritsen 16175725490r
MICHIELS, JAN Jan Migchiels binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper woning met loods en plaatsSchritsen 14175625410v
MICHIELS, JANwijlen Jan Migchiels verkoper Grote Ossenmarkt 1617672575v
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Migchiels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 181769254267r
MICHIELS, JANde weduwe van Jan Migchiels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 141758254168v
MICHIELS, JOCHEM Jogchum Migchiels , c.u.pottenbakkerhuurder achterhuis Hoogstraat 351742250247v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Migchiels naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ17632564r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven 22176325614r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Rommelhaven 22176325614r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels koper Schritsen 661770257163r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels huurder Schritsen 661770257163r
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15168324168va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15168324168va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter168324169va
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter168324169va
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Migchiels , c.u.huurder Moriaanstraat 11766256180r
MICHIELS, WILTJEwijlen Weltje Migchiels huurder Lanen 15175725456v
MICHIELS, WILTJEwijlen Weltje Migchiels erflater Lanen 15175725456v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Mighels , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 251753253109r
MICHIELS, DANIEL Daniel Mighiels verkoper Bildtstraat 221689242298v
MICHIELS, HENDRIKde keuken van de erfgenamen van wijlen Hendrik Mighiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91731247384r
MINKS, JOOSTdominee Joost Minckes verkoper Brouwersstraat 23161222971r
MINKS, JOOST Joost Minckes naastligger ten noorden Brouwersstraat 251612229111v
MINKS, MARTEN Martijn Minckes* verkoper onbekend1624230391r
MINKS, Oest Minckes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 211600228196r
MINKS, PIEBE Pybe Minckes , c.u.scheepstimmermankoper huis, waarachter loods en plaatsjeZuiderstraat163223369v
MINKS, PIEBE Pybe Minckes , c.u.naastligger ten zuiden Zuiderstraat163223369v
MINKS, PIEBEde verkoper Pybe Minckes , c.u.schipper en scheepstimmermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat1635233164r
MINKS, PIEBE Pybe Minckes schipper en scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat1635233164r
MINKS, SASKE Saske Minckes koper huis en plaatsBildtstraat 141641234161r
MINKS, TRIJNTJE Trijn Minckes* verkoper onbekend1624230391r
MINKS, WIEBRENde weduwe van Wybren Minckes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7163923475v
MINKS, DOUWEgrondpacht uit het huis van Douue Mincks eigenaar perceel onbekend1657237255v
MINKS, GRIETJE Griet Mincks verkoper Brouwersstraat1600228206v
MINKS, MINKE Meyns Mincks verkoper onbekend1599228144v
MINKS, GRIETJE Griedt Mincx verkoper Brouwersstraat 211600228196r
MINKS, WIEBE Wybe Minkes scheepstimmermankoper huis met keuken en plaatskeZuiderstraat NZ1630232143v
MINKS, PIETERwijlen Pieter Minks verkoper van 1/4 Zoutsloot 83173124842v
MINKS, PIETERwijlen Pieter Minks verkoper Lanen 91173124848r
MINKS, PIETERwijlen Pieter Minks verkoper Lanen 89173124849r
MINKS, PIETERwijlen Pieter Minks verkoper Zoutsloot 85173124850r
, DIRK Dirck Minnerdts , c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 411688242223r
, GERRIT Gerrydt Minnerdts verkoper Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
MINNERTS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Minnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1706244335r
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts koper huis met ledige plaats erachter en het eigendom van een halve steeg ten oostenZoutsloot 1161723057r
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 20163223341r
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts koper oostelijke van twee kamersHavenplein 18oost1622230320v
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 20165623772v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkeliersekoper huis, loods en plaatsLanen 26Jerusalem1753253115v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurtspoortje 10176125548v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurt 141780259242v
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 491659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Wortelstraat 171659237243r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper Droogstraat 511627231160r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes verkoper Droogstraat 511659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Voorstraat 641659237243r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes koper door niaar hoekhuisVoorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, AALTJE Aeltie Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 62165623788r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331690242331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331690242331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424239v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424239v
MINNES, EESGE Aesge Minnes scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 481689242284v
MINNES, ALLE Ale Minnes koper woningBrouwersstraat 21achter166023856r
MINNES, ALLE Alle Minnes koper huis met een plaatske en een vrije uit- en ingang in de MoriaanstraatMoriaanstraat ZZ1661238105r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u.naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ1661238105r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u.verkoper Brouwersstraat 211664238219r
MINNES, ALLEde hof van Alle Minnes naastligger ten westen Kerkpoortstraat166123891r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u.verkoper Brouwersstraat 21achter1664238219r
MINNES, ALLE Alle Minnes verkoper Molenpad 61662238143r
MINNES, ALLE Alle Minnes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1663238191r
MINNES, ALLEgrondpacht uit het huis van Alle Minnes eigenaar perceel Brouwersstraat 211675240211r
MINNES, ANDRIES Andries Minnes bewoner Zuiderhaven ZZ1634233131r
MINNES, ANTJE Anna Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, ANNE Anne Minnes , c.u.koper huisWilliam Boothstraat 27164923696v
MINNES, ANTJE Antie Minnes naastligger ten noorden Schritsen 3176025517r
MINNES, ANTJE Antje Minnes verkoper onbekend175725467r
MINNES, ANTJE Antje Minnes koper Lanen 6172824774r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, EESGE Asge Minnes naastligger ten noorden Nieuwstraat 501687242206v
MINNES, ATE Ate Minnes , c.u. en c.s.huurder Grote Kerkstraat 461789263162r
MINNES, ATEde geabandonneerde boedel van Ate Minnes herbergierverkoper Zuiderstraat 6178526246r
MINNES, ATE Ate Minnes herbergierkoper huis, koe-en paardenstalling, schuur en wagenhuisZuiderstraat 61782260206r
HILLEBRANDS, AUKJE MINNES Auckien Minnes Hilbrantsverkoper Zuiderhaven 731653236236v
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Wortelstraat 171659237243r
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Voorstraat 641659237243r
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Voorstraat 491659237243r
MINNES, BERBER Barbar Minnes koper Liemendijk16242314v
MINNES, BERBER Barbara Minnes verkoper Achterstraat1624230387v
MINNES, BAUKJE Bauckjen Minnes , jongedochterverkoper van 5/6 Schritsen 81688242241v
MINNES, BAUKJE Baukje Minnes verkoper Sint Odolphisteeg 91755253209r
MINNES, BAUKJE Baukjen Minnes koper Sint Odolphisteeg 91753253107r
MINNES, BERENDJE Beerntje Minnes koper Noorderhaven 211758254157v
MINNES, BEITSKE Beitske Minnes verkoper Zoutsloot 11698243337r
MINNES, KLAAS Claas Minnes koper 1/8 huisLanen 4416652392va
MINNES, KLAAS Claas Minnes , c.u.koper 6/8 huisLanen 4616652394v
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101664238203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes verkoper Both Apothekerstraat WZ1726246259v
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 2216652391ra
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokfabrikant en koopmanverkoper Noorderhaven 741741250172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Bloknaastligger ten westen Zuiderhaven 51765256106v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmankoper huisNoorderhaven 74Bremen1741250157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blokkoopmannaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1748251214r
MINNES, KLAASKE Claaske Minnes naastligger ten zuiden Noordermolen 11738249265r
MINNES, KLAAShet huis van Claes Minnes blokmakernaastligger ten oosten Zuiderhaven 1oud1677240252v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.crediteur (triumphant) Zuiderstraat1621230261v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230249r
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper dwarshuisHavenplein 16164223534r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230251r
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermankoper huis met de steed (huisstede?) en plaats met het eigendom van de halve steeg ( uitkomend in de Vijverstraat?)Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmakerkoper huis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achterNoorderhaven 161676240238r
MINNES, KLAASde zoon van Claes Minnes* blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101621230265v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163223353r
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis, loods plaats en steeg ten westenHavenplein 141659237211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.naastligger ten oosten Havenplein 141659237211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41623230354v
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmaker (mr. -)koper huisZuiderhaven 31676240228v
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Hondenstraat 1162523193r
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper kamerHavenplein 20165623772v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163823469v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blocqverkoper Both Apothekerstraat WZ173124824v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blokkoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 5175325396r
MINNES, KLAASKE Claeske Minnes , meerderjarige ongehuwde dochterkoper huis en muur en spijkervaste goederenAchterstraat1726246291r
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
MINNES, KORNELISwijlen Cornelis Minnes verkoper Both Apothekerstraat 2176125585v
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
MINNES, DIRKwijlen Dierck Minnes koper Noordees (gebied)159722836r
MINNES, DIEUWKE Dieuke Minnes geniaarde koper Lanen 44achter1702244139v
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237243r
MINNES, EELKJE Eelkje Minnes verkoper Both Apothekerstraat 9173124816r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Romastraat 131729247236r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Rozengracht 20169424378v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Both Apothekerstraat 91725246230r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 11724246188v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Romastraat 13173224872r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1172024673r
MINNES, EELKJE Eelkjes Minnes verkoper Rozengracht 201706244338v
MINNES, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52173124858v
MINNES, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52173124858v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521696243261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521696243261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521711245138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521711245138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 521683241273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 521683241273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 331691242341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 331691242341r
MINNES, ENNE Enne Minnes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 171741250200v
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes verkoper Vijverstraat 51758254163r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191737249191r
MINNES, ENNE Enne Minnes kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191736249119r
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaarverkoper Karremanstraat 117432511r
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes erflater Noorderhaven 141759254218ar
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaarwijnhandelaarkoper huisKarremanstraat 11740250102v
MINNES, EESGE Esge Minnes koper huis met 1/2 dwars- en kanthellingNoorderkade 13168024179v
MINNES, EESGE Esge Minnes verkoper Noorderkade 13168024198v
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168524276r
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52168524276r
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424230v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424230v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmanverkoper Grote Kerkstraat 23176125595r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder zolders (p.j.)Noordijs 4175625427r
MINNES, FEDDEhet wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Spinstraat ZZ173925019v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuisKerkpad 161749251259v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelkerverkoper Spinhuisstraat173925071v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16175025267r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkerkoper schuur of pakhuisSpinstraat NZ1733248202r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmankoper huis en bakkerijGrote Kerkstraat 231759254184r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 221729247271v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmanverkoper Noorderhaven 181755253214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkerverwandelaar onbekend1738249339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkeraanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpadbuiten Harlingen1738249339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen1738249339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmankoper huisNoorderhaven 181751252171v
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaargeniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 291740250138v
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuiningawolkamsterkoper huisHoogstraat 161803266264r
FABER, FOLKE MINNEShuisman Folke Minnes Faberverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west17722586r
FABER, FOLKE MINNEShuisman Folke Minnes Faberverkoper van 1/4 Zuiderhaven 391771257192v
FABER, FOLKE MINNEShuisman Folke Minnes Faberverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost1771257192v
FABER, FOLKE MINNEShuisman Folke Minnes Faberverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west1771257192v
MINNES, FOPKE Fopcke Minnes naastligger ten westen Noorderhaven1603228371r
MINNES, GERRIT Gerryt Minnes , tevens lasthebber voor zijn 2 zonenverkoper Havenplein 18oost1635233173v
MINNES, GEESKE Geys Minnes verkoper ([staat: Geys Minne Hertsdr])Zoutsloot 801601228267v
MINNES, GEESKE Geys Minnes koper Zoutsloot 801598228129v
MINNES, GIJSBERT Gijsbert Minnes , c.soc.verkoper van 1/2 Noorderhaven 251640234115v
MINNES, GOSSE Gosse Minnes naastligger ten zuiden Rozengracht NZ1617230103v
MINNES, GOSSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Minnes verkoper onbekend1622230329v
MINNES, GRIETJE Grietje Minnes verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis (en zilveren ducaton)Drie Roemersteeg 11724246212r
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11724246212r
MINNES, HAMKE Hamcke Minnes koper Brouwersstraat 5achter166023869r
MINNES, HARINGwijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 31725246238v
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 31725246238v
MINNES, HARINGwijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 11726246280v
MINNES, HARMEN Harmen Minnes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 161742250239v
WILDE, HARMEN MINNESzijn minderjarige zoon Harmen Minnes Wildaprotesteert Franekereind 19175725470v
MINNES, HEMME Hemme Minnes verkoper Zeilmakersstraat 19161723071r
MINNES, HENDRIK Hendrick Minnes blokmaker (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 21733248241v
MINNES, HENDRIKwijlen Hendrik Minnes schipperverkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes verkoper Both Apothekerstraat 11170724517r
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes koper van 1/2 1/2 van drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis en twee woningn en een tuinje en een stukje landNoorderkade 13170724517v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes koper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111703244203r
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes koper huisHofstraat 51724246211v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes , c.u.huurder bovenvoor (p.j.)Grote Ossenmarkt 181769254267r
MINNES, HESSELwijlen Hessel Minnes bode veerschippersgildegeniaarde koper Zuiderhaven 61692242379r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper huis (p.j., als lijfrente op het leven van beide verkopers)Lanen 151787262221v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121805267129r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 641807267311r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121802266100r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper door niaar huisLanen 131795264299v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u.timmerknechtkoper twee huizen naast elkaarKerkpoortstraat 14179226465v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten oosten Lanen 131795264299v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 361810269108r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u.huurder beneden Grote Kerkstraat 171788262250r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper huisVoorstraat 66het Engels Laken180426722r
MINNES, ENNE Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord162723226r
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven 201723246162r
MINNES, ENNE Inne Minnes kuiper (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 111722246132r
MINNES, ENNE Inne Minnes , c.u.kuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 201721246121r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaarkoper huis en erfNoorderhaven 14173124863r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14173124863r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaargeniaarde koper Noorderhaven 401729247232r
MINNES, ENNEde weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
MINNES, ENNEde weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmermangeniaarde koper Kleine Bredeplaats 251763255187v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 21775258201v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmermankoper huis en stallingZuiderhaven 351763255250v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 33178526236r
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerbaasverkoper Zuiderhaven 35178626297v
MINNES, JAN Jan Minnes huurder boven (p.j.)Havenplein 261806267252r
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 21773258112v
MINNES, JANwijlen Jan Minnes verkoper Grote Ossenmarkt 18169424384r
MINNES, JANde woninge van Jan Minnes naastligger ten westen Liemendijk NZ1712245173v
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 151710245107v
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 191728247206v
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Fabrieksstraat ZZ1695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Zoutsloot 421695243138r
MINNES, JANKE Jancke Minnes verkoper Grote Kerkstraat 35170924587r
MINNES, JANKE Jancke Minnes koper onbekend1672240101v
MINNES, JANKE Janke Minnes huurder Vijverstraat 717922643r
MINNES, JANKE Janke Minnes verkoper Achterstraat1726246291r
MINNES, JARICHwijlen Jarig Minnes verkoper Zoutsloot 531736249107r
MINNES, JARICHwijlen Jarig Minnes verkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
MINNES, JARICHde weduwe van Jarig Minnes huurder (p.j.)Noorderhaven 851738249283r
MINNES, JARICHde weduwe van Jarigh Minnes naastligger ten oosten Zoutsloot 511730247335r
MINNES, JARICH Jarigh Minnes koper huis, plaats, tuin en loodsjeZoutsloot 53171924651v
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 11740250102v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten oosten Droogstraat 571620230206r
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Droogstraat1622230327v
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261619230197v
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261620230209r
MINNES, JENNE Jenne Minnes timmermankoper kamerHeiligeweg 46een_achter161623034v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Heiligeweg 26een_achter1621230266v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord163823449v
MINNES, JENNE Jenne Minnes , c.u.geniaarde koper Kruisstraat1615229270v
MINNES, JENNE Jenne Minnes koper provisioneel huisDroogstraat 571620230214r
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten oosten Droogstraat 571620230214r
MINNES, JENNE Jenne Minnes koper huis, loods en plaats erachterKarremanstraat 2316312335v
MINNES, JENNE Jenne Minnes aanhandelaar huisKarremanstraat 28noord1604228417r
MINNES, LEENTJE Leentie Minnes koper Vijverstraat 151742250214av
MINNES, LEENTJE Leentje Minnes moeder Doopsgezind weeshuisverkoper Vijverstraat 13176825740r
MINNES, LIEUWE Lieuwe Minnes huurder Liemendijk 401682241191r
BLOK, LIJSBET MINNES Lijsbet Minnes Blokkoper Noorderhaven 211753253122r
MINNES, LUTSKEde erfgenamen van wijlen Lutske Minnes verkoper Franekereind 281686242114r
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
MINNES, MARIA Mary Minnes naastligger ten zuiden Herenwaltje 11613229159v
MINNES, May Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 49170024443r
MINNES, MAAIKE Maycke Minnes verkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
MINNES, MAAIKE Maycke Minnes verkoper q.q. Zuiderstraat 6achter168024128va
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes herbergiersekoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes koper Kerkpoortstraat1695243142v
MINNES, MAAIKEwijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat 45170824568v
MINNES, MAAIKEwijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat NZ170824547v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 491702244145v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Achterstraat 5175025293r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Achterstraat 7175025294v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Rozengracht 191751252150v
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Voorstraat 91763255229v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Lammert Warndersteeg 51747251193v
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Rozenstraat 31762255165r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Kleine Bredeplaats 41766256203r
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Both Apothekerstraat 111758254130r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Oosterkeetstraat 11752252186v
MINNES, MINKE Minke Minnes geniaarde koper Rozengracht 131746251138r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Voorstraat 9176025531v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Hofstraat 121748251211r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Schritsen 1oost176125563r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Both Apothekerstraat 111753253102r
FINK, MINKE MINNES Minke Minnes Vinkkoper Heiligeweg 61799265153r
MINNES, MINSE Minse Minnes schuitmakerverkoper Zoutsloot 98161122944v
MINNES, MINSE Mintse Minnes verkoper Noordees (gebied)159822881v
MINNES, MINSE Mintze Minnes koper twee kamers, loods; en een gemeenschappelijke steegNieuwstraat1599228162v
MINNES, NANNE Nanningh Minnes geniaarde koper Spekmarkt 21613229145v
MINNES, NANNE Nanningh Minnes verkoper Brouwersstraat 101613229146r
MINNES, NEELTJE Neeltie Minnes [staat: Warnders] naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171778259122r
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes koper door niaar Grote Bredeplaats 191766256165v
MINNES, NEELTJEde boedel van Neeltje Minnes verkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
MINNES, OENE Oene Minnes , maior anniskoper door niaar Kerkpad 71674240132v
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstrazeilmakerverkoper Zuiderhaven 19zuid1794264198r
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstramr. zeilmakerkoper Zuiderhaven 19zuid1782260278r
MINNES, OTTE Otto Minnes verkoper Bildtstraat 1416362343r
MINNES, PIETER Pieter Minnes koper provisioneel Zoutsloot NZ1779259305v
MINNES, PIETER Pieter Minnes koper provisioneel huis en ijzersmederijRommelhaven 61779259306v
MINNES, PIETER Pieter Minnes verkoper q.q. Rommelhaven 61779259306v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1177725953r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper huisLanen 42179826572r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 11802266164r
MINNES, PIETER Pieter Minnes koopmankoper 4/7 houtstek en hof strekkende zuidwaarts tot de hof van Claes SymensZuiderhaven ZZ1659237188r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper Raamstraat 31801265292r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (huis-)verkoper Hoogstraat 101807267316v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Schritsen 251801265293r
MINNES, PIETERgrondpacht uit de kamer van Pieter Minnes eigenaar perceel Wortelstraat 1716652396r1
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 441785261284r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 421785261285r
MINNES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 961681241141r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Hofstraat 131779259226r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 31775258210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Noorderhaven 711787262235v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 31775258210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 73178826342v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (huis-)verkoper Lanen 2218012669r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 11787262239v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 751784261247v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper huis en hofNoorderhaven 731784261248r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)koper Lammert Warndersteeg 121780259237v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 51663238179v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 1178326131v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)koper huisRommelhaven 31781260153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 31781260153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 31781260153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper Lanen 421799265158r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 141787262155r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1784261149r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Schritsen 491796264318v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenennaastligger ten oosten Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenennaastligger ten westen Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenverkoper q.q. Voorstraat 641659237187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1659237187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zichverkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenverkoper q.q. Voorstraat 491659237189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoopmankoper 4/7 kamerWortelstraat 171659237189v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoper ledige plaatsKruisstraat NZ1663238189r
LOENEN, PIETER MINNESde kopers Pieter Minnes Loenen, c.u.naastligger ten westen Kruisstraat NZ1663238189r
LOENEN, PIETER MINNESde kopers Pieter Minnes Loenen, c.u.naastligger ten noorden Kruisstraat NZ1663238189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoper Kruisstraat 8zuid_achter1663238190r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoopmankoper Kruisstraat 5oost1663238193r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluistimmerman (mr. -)verkoper Hoogstraat 27180426742r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluisnaastligger ten oosten Hoogstraat 41794264183v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluisluitenantverkoper q.q. Hoogstraat 41794264183v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluishuurder (p.j.)Voorstraat 301806267256v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluisluitenantverkoper q.q. Rapenburg 71794264185r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluistimmerman (mr. -)koper van 1/3 huis, brouwerij, ledige grond en twee woningen erachterHoogstraat 271801265278r
MINNES, PIETER Piter Minnes koper finaal 3/7 kamerWortelstraat 171659237243r
MINNES, PIETERde erfgenamen van wijlen Piter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 961682241205v
LOENEN, PIETER MINNES Pitter Minnes Loenennaastligger ten oosten Voorstraat 641659237243r
LOENEN, PIETER MINNES Pitter Minnes Loenennaastligger ten westen Voorstraat 641659237243r
MINNES, POPKE Popke Minnes schipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 131795264296v
MINNES, POPKE Popke Minnes naastligger ten westen Bildtstraat 241803266176v
MINNES, POPKE Popke Minnes , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 341791263343r
MINNES, POPKE Popke Minnes schipperkoper huisNoorderhaven 87180226692v
MINNES, POPKE Popke Minnes schipperverkoper Noorderhaven 13180226694v
MINNES, PIETERde kamer van de erfgenamen van wijlen Pyter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 961674240166v
MINNES, PIETER Pyter Minnes naastligger ten noorden Lanen 931651236150r
MINNES, PIETERde kamer van de erfgenamen van wijlen Pyter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 961676240240v
MINNES, PIETER Pyter Minnes timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinRommelhaven 717722586v
MINNES, PIETER Pyter Minnes koper finaal 3/7 huis, keuken en hofZuiderhaven ZZ1659237243r
LOENEN, PIETER MINNES Pyter Minnes Loenenkoper Kruisstraat NZ1663238188v
MINNES, PIETERde kamer van Pytter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 961668239167v
MINNES, PIETERhet huis van de erfgenamen van wijlen Pytter Minnes naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 316712408va
LOENEN, PIETER MINNESwijlen Pytter Minnes Loenenkoper Heiligeweg 9167024027v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenennaastligger ten westen Voorstraat 681658237145v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenenverkoper Sint Jacobstraat 7166023828v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenenverkoper Lanen 9116592385r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenen, c.soc.naastligger ten oosten Voorstraat 471659237184r
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenennaastligger ten oosten Simon Stijlstraat 31668239146v
LOENEN, PIETER MINNES Pytter Minnes Loenennaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 31668239146v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1742250263v
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1766256226r
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost174525179v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost176825758v
BLOK, REINOU MINNES Reinouke Minnes Blokkoper huisDroogstraat 241765256144r
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouke Minnes Blokerflater Droogstraat ZZ1782260207r
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost177325898r
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouwke Minnes Blokerflater Hoogstraat 41178126036v
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouwke Minnes Blokerflater William Boothstraat 3178126038r
BLOK, REINOU MINNESde erfgenamen van wijlen Reinouwke Minnes Bloknaastligger ten oosten Droogstraat ZZ178126043v
MINNES, REINERhet houtstek van Reynder Minnes naastligger ten oosten Noorderhaven 331602228280v
MINNES, REINERde plaats van Reynder Minnes naastligger ten noorden Noorderhaven 331602228280v
MINNES, REINER Reynder Minnes verkoper q.q. Noorderhaven 331602228280v
MINNES, REINER Reyner Minnes verkoper Noorderhaven NZ1601228263r
MINNES, REINER Reyner Minnes koper huisAlemanssteeg159722821r
MINNES, REINERwijlen Reyner Minnes koper Sint Christoffelsteeg163323381v
MINNES, REINERwijlen Reyner Minnes verkoper Sint Christoffelsteeg163323381v
MINNES, REINERwijlen Reyner Minnes koper Lanen 83163323381v
MINNES, REINERwijlen Reyner Minnes verkoper Lanen 83163323381v
MINNES, RIKSTJE Richt Minnes verwandelaar Noorderhaven 31161623028v
MINNES, RIKSTJE Richt Minnes verkoper Heiligeweg 64161723064r
MINNES, RIKSTJE Ricxt Minnes aanhandelaar Heiligeweg 64161623029r
MINNES, RINSKE Rins Minnes koper Zuiderstraat1651236148v
MINNES, RINTJE Rintie Minnes naastligger ten oosten Zuiderstraat164823621v
MINNES, RINTJEde hof van Rintie Minnes naastligger ten oosten Achterstraat NZ1645235173v
MINNES, RINTJE Rintie Minnes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164923686r
MINNES, SJOUKJE Sjouckien Minnes koper Zuiderhaven 71a1682241185r
MINNES, SJOUKJE Sjoukjen Minnes koper Voorstraat 56oost1712245183r
MINNES, SIETSKE Sytske Minnes koper Moriaanstraat ZZ1705244286r
MINNES, SIEUWKE Syuw Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper William Boothstraat OZ1723246169v
MINNES, TIJSde tuin van Thijs Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 871725246220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper Zoutsloot 871725246220v
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)koper tuinZoutsloot 83achter1724246203r
MINNES, TIJS Thijs Minnes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1724246203r
HOEK, TIJS MINNEShet onlangs verkochte huis van Thijs Minnes van Hoekkoopmannaastligger ten oosten Zoutsloot 83achter1725246231v
HOEK, TIJS MINNES Thijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper Zoutsloot 83achter1725246231v
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend1629232102v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 641659237187r
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ1659237187v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 151659237188v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Voorstraat 491659237189r
HOEK, TIJS MINNES Tijs Minnes van Hoekkoopmanverkoper van 1/6 Zoutsloot 56173524960v
MINNES, TJITSKE Tjetske Minnes koper Hoogstraat 1achter1664238236v
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper door niaar huis en tuin erachterGrote Kerkstraat 351697243325r
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 huisZoutsloot 421695243138r
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamersFabrieksstraat ZZ1695243138r
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNESde crediteuren van Trijntie Minnes Marnstraverkoper Fabrieksstraat WZ1715245247v
MINNES, TIETE Tytie Minnes geniaarde koper Voorstraat 321667239124v
MINNES, WATSEwijlen Waatze Minnes koper William Boothstraat 11599228161v
MINNES, WIEBRICHJE Wybrich Minnes verkoper Schritsen 8161623017r
MINNES, WIEBRICHJE Wybrich Minnes koper Grote Ossenmarkt1633233116r
MINNES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Minnis eigenaar perceel onbekend164923690v
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses verkoper Bildtstraat 121662238120v
MINSES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Minses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281721246105r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper door niaar Lammert Warndersteeg 31687242160v
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses koopmanerflater Hofstraat 16169324360v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten oosten Zoutsloot 26163723444r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper hof en kamerHofstraat 161690242304r
MINSES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Minses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281703244202r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper huis c.o.a.Franekereind 161692242374r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten oosten Zoutsloot 281642234177v
MINSES, KORNELISde mouterij van Cornelis Minses koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
MINSES, KORNELISde keet nu van Cornelis Minses naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 11689242275v
MINSES, KORNELISde keet nu van Cornelis Minses naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 11689242275v
MINSES, KORNELISde tuin van Cornelis Minses naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1690242310r
MINSES, KORNELIShet huis van Cornelis Minses naastligger ten noorden Bildtstraat 14164823615r
MINSES, KORNELISde weduwe van Cornelis Minses naastligger ten noorden Bildtstraat 14166623910va
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 281717245303v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses verkoper van 1/3 Zuiderhaven 61691242360v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper mouterijLammert Warndersteeg OZ16922435v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ16922435v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmangeniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses verkoper van 4/6 [staat: 1/2 en 1/6] Grote Kerkstraat 191626231153v
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses koopmanaanhandelaar Lammert Warndersteeg 1169324359r
MINSES, FROUKJE Froukie Minses koper Hoogstraat 1417762593v
MINSES, GERBENde weduwe van Gerben Minses huurder bovenachter (p.j.)Grote Ossenmarkt 181769254267r
MINSES, GRIETJE Grietje Minses koper Wasbleek1727246300V
MINSES, HANSde weduwe van Hans Minses huurder Franekereind ZZ1769257131v
MINSES, HANS Hans Minses koper twee aparte woningenKerkpad 32achter1733248227r
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Kerkpad 181738249273v
MINSES, HANS Hans Minses kooltjerverkoper Kerkpad 34175325369v
MINSES, HENDRIK Hendrik Minses verkopers van 3/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, JAN Jan Minses timmermanbewoner Nieuwstraat WZ1682241178r
MINSES, JAN Jan Minses koopmanverkoper Noorderhaven 106achter1705244283v
MINSES, JAN Jan Minses timmerman (huis-)koper kamerNieuweburen 11672240111v
MINSES, JANkamer nr. 1 van Jan Minses naastligger ten westen Nieuweburen 31672240112r
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Rapenburg NZ16922435r
BRUINSMA, JAN MINSEShet huis of herberg de Drie Hoefijzers Jan Minses Bruinsmaherbergierkoper huis of herberg genaamd de Drie HoefijzersZuiderhaven 1oudde Drie Hoefijzers1732248123r
MINSES, JENTJE Jancke Minses metselaarverkoper Hofstraat ZZ1619230183v
MINSES, JANKE Janke Minses verkoper Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, JENTJE Jentie Minses metselaarverkoper Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
MINSES, JENTJEwijlen Jentie Minses metselaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 46twee_achter162523145v
MINSES, LEENTJE Leentie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, LIJSBET Lijsbeth Minses verkoper Voorstraat 90172024670r
MINSES, LOLKE Lolcke [staat: Locke] Minses koper kamerCarl Visschersteeg WZ1646235198v
MINSES, LOLKEgrondpacht uit de kamer van Lolcke Minses eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1654236266v
MINSES, LOLKE Lolcke Minses naastligger Carl Visschersteeg WZ1654236266v
MINSES, LOLKE Lolke Minses bewoner Zuiderhaven 771640234120v
MINSES, MEINERT Meinert Minses leertouwernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67166723994v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses koper Voorstraat 851702244147v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, PIETERwijlen Pieter Minses verkoper Wortelstraat 91734248285v
MINSES, PIETER Pyter Minses varenspersoongeniaarde koper Lanen 11728247115r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Minses naastligger ten westen Nieuwstraat173524963r
MINSES, SJOUKJE Sjoukjen Minses koper Voorstraat 91171824632r
MINSES, TIJS Tijs Minses verkoper Rommelhaven 4een_achter1721246106r
MINSES, TEUNTJE Tuentie Minses , ongehuwde dochterverkoper van 1/6 Achterstraat NZ1733248211r
MINSES, TJITSKE Tyeets Minses verkoper Lanen 17162523140v
MINSES, TJITSKE Tyets Minses koper Sint Christoffelsteeg WZ163123310r
MINSES, WIEBE Wybe Minties naastligger ten noorden Zuiderstraat 211651236176v
MINSES, WIEBEde weduwe van Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend165523737v
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141641234161r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141646235206v
MINSES, JANKE Jantien Mintses koper kamerKruisstraat ZZ1614229208v
MINSES, JENTJE Jantke Mintses metselaar (mr. -)koper twee ledige plaatsenRozengracht 23161122931r
MINSES, JENTJE Jantye Mintses metselaarverkoper van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
MINSES, JENTJE Jencke Mintses metselaar (mr. -)verkoper Rozengracht 29161122914v
MINSES, JENTJE Jencke Mintses metselaarverkoper Hofstraat ZZ1618230138v
MINSES, JENTJE Jantke Mintzes metselaarverkoper Hofstraat ZZ1618230125v
MINKS, FOLKERT Folkert Minx verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen1641234160r
MINKS, PIETER Pieter Minx verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
MINKS, PIETER Pieter Minx verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
MINKS, PIETER Pieter Minx koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 83achter1725246231v
MINKS, PIETER Pieter Minx naastligger ten zuiden Zoutsloot 83achter1724246203r
MINKS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Minx naastligger ten zuiden Lanen 871730247316r
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx geniaarde koper Lanen 69164923661v
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx verkoper Rozenstraat 3zuid164823628v
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx koper kamerGardenierstraat ZZ1652236203v
MURKS, TRIJNTJE Trijntie Mirckx verkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v
MOSES, MAAIKE Mayke Moises verkoper Lanen 711711245158v
MOSES, TRIJNTJE Trijntie Moises verkoper Lanen 711711245158v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9173124857v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 91730247323v
MOLLES, HEIN Hein Molles huurder boven (p.j.)Carl Visschersteeg 16176525698r
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)geniaarde koper Hoogstraat 181758254128v
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 131758254128v
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 2176125585v
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2176125585v
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huis en tuintjeBrouwersstraat 117602554v
MOLLES, SIETSKE Sytske Molles verkoper Bildtstraat 1416362343r
, KORNELIShet huis van Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11688242232r
, KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11663238177v
, KORNELIS Cornelis Monckes visjagernaastligger ten noorden Zoutsloot 11674240136r
MONSES, KORNELIS Cornelis Monses naastligger ten noorden Zuiderstraat 13180826828v
MONSES, MEINERT Meindert Monses koper woningRommelhaven 18drie_achter1729247242v
MONSES, MEINERTwijlen Meinert Monses verkoper Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses naastligger ten noorden Herenwaltje 5178326128r
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses huurder Lombardstraat 11803266223v
MONSES, TJEERD Tjeerd Monses , c.u.varensgezelhuurder Lombardstraat 11802266156r
, ANTJE Anne Monte verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
MONSES, SASKER Sasker Montes koper huis met loodsDroogstraat NZ1668239130r
MONSES, SASKER Sasker Montes rogverschieternaastligger ten westen Droogstraat NZ168424225v
DROST, ANTJE MONSESde erfgenamen van wijlen Anna Montys Drostverkoper Havenplein 241659237199v
, EVERT Evert Morgen naastligger ten westen Hoogstraat 251683241243r
, EVERT Ewert Morgen naastligger ten westen Brouwersstraat 216832429r
, EVERT Ewert Morgens scheepstimmermanverkoper Hoogstraat 23168424255v
MOSES, BEELTJE Bela Moses koper Noorderhaven 81807267352r
MOSES, JAN Jan Moses naastligger ten noorden Lombardstraat16832429v
MOSES, MAAIKE Mayke Moses verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
MOSES, SAMUEL Samuel Moses Salomons, zoon van de koperhuurder (p.j.)Zuiderhaven 25180126644r
MOSES, SIPKE Sipke Moses bewoner Lanen 81achter1687242191v
MOSES, TRIJNTJE Trijntie Moses verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4170924581v
, de kamer van Haebbel Moyes naastligger ten westen Achterstraat1650236123r
, Feynstan Muncks naastligger ten noorden Noordijs 4163123321r
MURKS, FEIE Fije Jan Murcx naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1604228410r
MURKS, SIEBRICHJE Siebrigje Murks koper Droogstraat 611795264251r
MURKS, SIEBRICHJE Siebrigje Murks koper Bildtstraat 22181026957v
MURKS, SIEBRICHJE Sybrigje Murks verkoper Droogstraat 61181026962v
MURKS, TIETJE Tietie Murks verkoper Grote Kerkstraat 131710245120v
MICHIELS, JASPER Jasper Mychyels naastligger ten westen Lanen 321599228157v
MICHIELS, JASPER Jasper Mychyels naastligger ten westen Lanen 321605228482v
, HAIE Haye Mychyls verkoper ten zuidoosten van Harlingen1602228285r
, KLAAS Klaas Myrkes naastligger ten noorden Herenwaltje 151809268199v