Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, MOSES Moyses Naftali , joodnaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ16772411r
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat161723094r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , n.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251763255187v
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , c.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251758254165r
, WIEBEde weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3178326147v
, WIEBEde weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 31805267123r
, WIEBEde weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25180126620r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammes , n.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251765256127v
, JANKE Janke Nanders huurder Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
NANNES, AREND Aernt Nannes kuiperverkoper Hondenstraat 2167024025v
NANNES, ANTJE Anna Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
NANNES, ANTJE Anne Nannes koper Sint Jacobstraat162723229v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1667239104v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Voorstraat 93west166723975r
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ1686242112v
NANNES, Bettye Nannes koper Schritsen 8162523168v
NANNES, KLAAS Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-)koper woningOoievaarsteeg WZ1714245205r
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boerschipper (oud beurt-)koper huis en tuintjeZoutsloot 711781260107r
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (zijn leven lang, zonder betaling van huur)Oosterkeetstraat 31721246120v
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Zeilmakersstraat 11170824555r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Karremanstraat 11170824554r
NANNES, HIDDE Hidde Nannes bewoner Noorderhaven 1081624230393r
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 121635233167r
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19163223367r
NANNES, HIDDEhet jongste weeskind van Hidde Nannes verkoper Grote Kerkstraat 10163723425r
GRETTINGA, HIDDE NANNESmr. Hidde Nannes Grettingaverkoper van 1/3 Zuiderhaven 13167524021va
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen1630232159r
NANNES, JAKOB Jacob Nannes protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats NZ1598228101r
NANNES, JAN Jan Nannes , voorstander der gereformeerde armenverkoper q.q. Kerkpoortstraat1600228189r
NANNES, JANwijlen Jan Nannes koper Lanen ZZ1606228493v
NANNES, JANwijlen burgemeester Jan Nannes koper Sint Christoffelsteeg OZ1605228462v
NANNES, JETSE Jetze Nannes koper Heiligeweg 251773258122v
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u.verkoper Hoogstraat 281668239176r
FABER, JOHANNES NANNESmr. Joan Nannes Faberchirurgijnverkoper Noorderhaven 34achter1668239162r
FABER, MAAIKE NANNESwijlen Maeyke* Nannes Faberverkoper Hoogstraat 30166823929ra
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u.verkoper Nieuwstraat 48166523915v
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huisNieuwstraat 481658237176r
NANNES, OEGEgrondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat165623761r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ1613229184v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1600228202v
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Droogstraat 241600228232r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ161122925v
NANNES, OEGEde erfgenamen van wijlen Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ163923474v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot 801602228298r
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat1602228302r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ162523169r
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes koper Sint Jacobstraat162723229v
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
NANNES, RIENKJE Rinck Nannes koper Both Apothekerstraat161723059v
NANNES, RINSE Rinse Nannes kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 15161222989v
NANNES, RINSE Rinse Nannes verkoper q.q. Voorstraat 951624230374r
NANNES, RINSE Rinse Nannes verkoper q.q. Voorstraat 951624230374r
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achteronbekend1598228128r
NANNES, RINSEwijlen Rinse Nannes kuiperverkoper Noorderhaven 131642234166v
NANNES, RUURD Rioerdt Nannes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10163723425r
NANNES, SIJKE Sijke Nannes koper Heiligeweg 401692242386r
NANNES, SIETSKE Sydts Nannes verkoper Carl Visschersteeg1601228247v
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg159722858v
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg159722823r
NANNES, TEETSKE Tatie Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper Sint Jacobstraat162723229v
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huisGardenierstraat162523168r
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nannes verkoper Hofstraat ZZ1622230313r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend1682241192v
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 201658237173r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Noorderhaven 114165623759v
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend1598228111r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg159722823r
NANNES, ANDRIES Andrys Nannighs naastligger ten zuiden Bildtstraat 121604228390r
KOEDIJK, AREND NANNEShet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 1516652394r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijkverkoper Zuiderhaven 1516652394r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs koper Kerkpad WZ164823639r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs naastligger ten noorden Kerkpad WZ164823639r
NANNES, HESSEL Hessel Nanninghs verwandelaar Noorderhaven 51599228178r
NANNES, JAKOBde hof van Jacob Nanninghs naastligger ten westen Droogstraat NZ1600228226r
NANNES, JANde erfgenaam van mijnheer Jan Nanninghs naastligger ten oosten Voorstraat 951624230374r
NANNES, JANwijlen oud burgemeester Jan Nanninghs koper Achterstraat NZ1623230352r
NANNES, PIETER Pieter Nanninghs kuiperbewoner Sint Jacobstraat 21614229200v
NANNES, PIETERburgemeester Pieter Nanninghs koper tuin of ledige plaatsAchterstraat NZ1623230352r
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs koper Nieuwstraat 91688242253r
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nanninghs verkoper Hofstraat 1416152308r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 541736249108r
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijckkoper huis met de wal tot aan de haven toeZuiderhaven 151663238187v
NANNES, ANTJEals bewoner Antie Nannings naastligger ten noorden Voorstraat 93oost168524261v
NANNES, DIRKde weduwe Dirk Nannings naastligger ten oosten Zoutsloot 671788262258r
NANNES, DIRKwijlen Dirk Nannings bewoner Kerkpoortstraat163623423r
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 151782260272r
BOER, DIRK NANNESwijlen Dirk Nannings de Boerschipper (oud grootveer-)verkoper Zoutsloot 711787262238v
NANNES, GRIETJEde weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat NZ1668239130r
NANNES, GRIETJEde weduwe Grietje Nannings naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ166523915r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Wasbleek168424217r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper 1168424218v
NANNES, HISKE Hiske Nannings koper door niaar Zoutsloot 961770257155r
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r
NANNES, JAKOB Jacob Nannings koper huisZoutsloot NZ16312336r
NANNES, JANwijlen Jan Nannings erflater Droogstraat 43163223349v
NANNES, JANde erfgenamen van wijlen mijnheer Jan Nannings naastligger ten oosten Voorstraat 951624230386r
NANNES, JANde kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings naastligger ten oosten Droogstraat 41163223365v
NANNES, JAN Jan Nannings koper huis met houtstek en plaats voor het huis ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 6noord1598228130v
NANNES, JAN Jan Nannings koper ledige plaats ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 6zuid1598228130v
NANNES, JAN Jan Nannings metselaarnaastligger ten westen Hofstraat NZ1599228172r
NANNES, JAN Jan Nannings naastligger ten zuiden Schritsen 52161222983v
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werffverkoper Grote Kerkstraat 40oost1674240147v
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwerbewoner Zoutsloot 301602228287v
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwerbewoner Droogstraat 371602228287v
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje1601228268r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat NZ168424225v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1168424226r
NANNES, PIETERburgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Voorstraat 716272326r
NANNES, PIETERburgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Noorderhaven 4616272326r
NANNES, PIETERburgemeester Pieter Nannings verkoper Droogstraat 43163223349v
NANNES, PIETERde kinderen van Pieter Nannings kuiperverkoper Sint Jacobstraat 21614229188r
NANNES, PIETER Pieter Nannings , voor zich en zijn kinderenkuiperverkoper Sint Jacobstraat 21614229188r
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings verwandelaar Franekereind ZZ1599228143r
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings aanhandelaar Schoolsteeg1599228143v
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings koper Moriaanstraat 12172024673v
NANNES, SJOUKJEde kamer gekocht door Sioukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 311696243199r
NANNES, SJOUKJEongehuwde dochter Sioukjen Nannings koper kamerHofstraat 331696243199v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Droogstraat NZ168424225v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Wortelstraat 1168424226r
NANNES, SJOUKJE Sjoukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31170124498v
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101782260273r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koper smeersmelterij en huisNoorderhaven 8176425647v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101770257153r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karremankoper stalZoutsloot 381767256240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karremanhuurder (p.j.)Zoutsloot 381767256240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelkerverkoper Bildtpoort (gebied)1765256144v
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101791263322v
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10achter1790263200r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings verkoper Zoutsloot 381769257116r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)176025524v
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101791263300v
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgeselverkoper Scheerstraat 61736249114r
NANNES, TIJS Tijs Nannings , c.s.naastligger ten zuiden Lanen 661750252100r
NANNES, TIJS Tijs Nannings naastligger ten zuiden Lanen 6617392506r
NANNES, WILLEMwijlen Willem Nannings wever (mr. bont-)erflater Fabrieksstraat 341754253175r
NANNES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121751252121r
NANNES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101751252123v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 111730247303v
NANNES, WILLEMde weduwe van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121754253163v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 101748251234v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11173524941v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 121748251237r
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 111733248277v
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33172024691r
NANNES, ANTJE Antie Nannis naastligger ten noorden Voorstraat 93oost166723976r
NANNES, HIDDE Hidde Nannis koper huis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan JacobsGrote Kerkstraat 101626231120r
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1051620230229v
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1051620230221r
NANNES, RINSE Rinse Nannis koper huis met het vrije gebruik van de steeg ten oostenGrote Bredeplaats 181627231162r
NANNES, WELMOED Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskinderenverkoper q.q. Vijverstraat 8162523186r
, MARIA Mary Neckels koper Noordees (gebied)1613229149v
NUTTERTS, JAN Jan Netters schipper (wijd-)koper Zoutsloot 521687242178v
NUTTERTS, JAN Jan Netters schipper (wijd-)huurder Noorderhaven 35168424227v
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23169424380v
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 231723246158r
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamerGardenierstraat 161711245142v
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters verkoper Gardenierstraat 161717245290v
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntie Netters koper huis, put, bakSint Jacobstraat 5171924656v
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat 2317182467v
NUTTERTS, JOHANNES Joannes Nettes verkoper Zoutsloot 52166323817va
NUTTERTS, JOHANNES Johannes Nettes verkoper Grote Ossenmarkt ZZ1663238171r
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntje Nettes verkoper Sint Jacobstraat 5174325127r
, JOHANNES Johannis Nettis , c.u.schipper (wijd-)koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt ZZ1652236216r
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat1706244334v
, HANS Hans Nichels grondpacht verschuldigd aan dit perceel kamer daarbij staandeWeverstraat 101692242400r
, HANSgrondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19het Dorstige Hondje167924130r
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51703244200v
, HANSgrondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19het Dorstige Hontie1683241271r
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 51697243302v
REITSMA, HANS Hans Nichels Reytsma, c.u.koper kamer en loodskeWeverstraat1683241262v
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101723246171r
NICOLAAS, FEITE Feytel Nickels bewoner Weverstraat 101722246138r
NICOLAAS, HANSde kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101689242290v
NICOLAAS, JAN Jan Nickels naastligger ten noorden onbekend1601228275v
NICOLAAS, HANSgrondpacht uit de kamers van Hans Niclaas eigenaar perceel Klaverbladstraat 191670239215r
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper Weverstraat167224089v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 18west1623230349r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Zuiderhaven 121623230366v
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.)Grote Kerkstraat 421778259126v
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.)Grote Kerkstraat 441778259126v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Scheffersplein 291618230143r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes koper door niaar Zuiderhaven162523167v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18oost1622230320v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 8162523141r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes naastligger ten noorden Zuiderhaven 1216242318r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper Zuiderhaven 1216242318r
NICOLAAS, HANSde verkoper of Hans Nicolaus naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19169924427v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Rietkoper twee kamers waar het Dorstige Hondje uithangtKlaverbladstraat 19het Dorstige Hondje1667239114v
, NEELTJE Neeltien Nicolous koper Noordees (gebied)1602228284v
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 71613229141r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 91613229141r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 111613229141r
NOLKES, HILTJE Hiltje Nolkes koper Sint Jacobstraat 11176725733r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles koper 1/2 stalZuiderstraat1710245131r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat1710245131r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles koper 1/2 huisZuiderstraat1710245131r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat1710245131r
NOLLES, JANburgerhopman Jan Nolles verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles koper door niaar huisHondenstraat 131716245266r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 421715245234r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuisWeverstraat1711245156r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles koper woningNieuwstraat 421712245172av
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles , c.u.koper zoutkeet met de zoutpanne en verdere goederenNieuwstraat 421712245174v
NOLLES, JANde woning mede gekogt door Jan Nolles , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 421712245174v
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles verkoper Zuiderstraat ZZ1714245207r
NOLLES, JANde keet van vroedsman Jan Nolles naastligger ten noorden Nieuwstraat 461714245225v
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , voor zijn kinderenscheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
NOLLES, JELLEals bewoner Jelle Nolles naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost172724744v
NOLLES, JELLE Jelle Nolles naastligger ten noorden Rommelhaven 41722246137r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ172024674v
, EELKJE Eelck Nonnis naastligger ten noorden Karremanstraat1602228302r
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huisGardenierstraat ZZ180426752v