Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

Spring naar: Oa  Oe  Oi  Oo  Ou  Oy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
OBBES, [niet ingevuld] Obbes , c.u.huurder Tiepelsteeg OZ1767256249r
OBBES, AUKJE Auck Obbes koper Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
OBBES, AUKJE Auck Obbes koper Heiligeweg 19161723068v
OBBES, AUKJE Auck Obbes verkoper Heiligeweg ZZ1620230255v
OBBES, AUKE Auke Obbes , c.u.koper huis waar de Gulden Wijser uithangt, met de ledige plaats erachterScheerstraat 8oostde Gulden Wijser1644235118r
OBBES, BOTJEweduwe Bottie Obbes verkoper Romastraat ZZ172024681v
OBBES, DIRKwijlen Dirk Obbes koper Zuiderstraat NZ1710245133r
OBBES, FOKKE Focke Obbes verkoper van 2/6 Noorderhaven 311627231158v
OBBES, GABE Gabbe Obbes naastligger ten westen onbekend1602228301r
OBBES, GEERT Geertie Obbes , mede voor zijn uitlandige broederverkoper Noorderhaven 80163323379r
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes koper Noorderhaven 51721246121v
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes verkoper Noorderhaven 51726246252v
OBBES, GEERTJE Geertien Obbes , vrijgezelverkoper Zuiderstraat163223369v
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1173124712va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1173124713va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes verkoper Noorderhaven 311736249129v
BARON, GRIETJE OBBES Grietje Obbes Baronverkoper Zuiderhaven 36oost1741250206v
OBBES, GRIETJE Grytie Obbes koper Schritsen 71724246189v
OBBES, GRIETJE Gryttje Obbes koper huisNoorderhaven 31170724515r
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoperkoper door niaar hoekhuisHavenplein 51647235245v
OBBES, HANS Hans Obbes verkoper Rozengracht 101659237186r
OBBES, HANS Hans Obbes verkoper Rozengracht 121659237186r
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 2316602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2416602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2216602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2016602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1816602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1616602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1416602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1216602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1016602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 816602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Zoutsloot 21noord16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 816602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
BARON, HOUKE OBBES Holcke Obbes Baronnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west173124811v
OBBES, HOUKE Holke Obbes naastligger ten westen Werfpad ZZ1716245275v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.koper woningWerfpad1717245280v
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmermannaastligger ten westen Werfpad ZZ1734248328r
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/4 Lombardstraat NZ1742250255r
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.verkoper Werfpad ZZ1749251265v
OBBES, JAN Jan Obbes , vrijgezelkoper 1/2 huisZuiderstraat1613229176r
OBBES, IESKJE Jisk Obbes koper Zuiderhaven NZ1642234162v
OBBES, LIEUWKJE Leeucke Obbes koper Schritsen 51635233169r
OBBES, Liauk Obbes koper Lanen 301641234146v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes [staat: Ottes] koper huis, loods en plaatsGrote Ossenmarkt ZZ1663238171r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes schipper (wijd-)geniaarde koper Schritsen 45166723987r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes koper provisioneel grote stal met een wagenhuis ten westenVijverstraat 20166823932va
OBBES, LOLKEhet huis van Lolcke Obbes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1516702401v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes schipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 1516702401v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19167024025r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes koper provisioneel huis en nieuw gebouwd gorthuis daarachterKleine Bredeplaats 16167624036va
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes schipper (wijd-)naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19167924147v
OBBES, LOLKEde weduwe van wijlen Lolcke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
OBBES, LOLKEwijlen Lolcke Obbes schipper (wijd-)verkoper Grote Ossenmarkt 17169424380r
OBBES, LOLKE Lolke Obbes koper grote stal en wagenhuisGrote Ossenmarkt 171668239146r
OBBES, LOLKE Lolke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
OBBES, LOLKEde weduwe van Lolke Obbes naastligger ten zuiden Vijverstraat 181692242375r
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21164923671v
OBBES, OBBEde weduwe van Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ1654236260v
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 211662238142r
OBBES, RIENKde weduwe van Rink Obbes , c.s.huurder Brouwersstraat 13176825738r
OBBES, SCHELTEhet sterfhuis van wijlen Schelte Obbes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1606228519r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schippernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipperverkoper Lanen 65oost1714245219v
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schippernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
OBBES, SJOERDde weduwe en erfgenamen van wijlen Sioerd Obbes verkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
OBBES, SJOERD Sjoerd Obbes verkoper Zuiderhaven ZZ1702244186r
BOK, SJOERD OBBEShuur aan Sjoerd Obbes de Bokhuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
BOK, SJOERD OBBES Sjoerd Obbes de Bokverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
OBBES, STEFFEN Steeven Obbes , c.u.huurder Kleine Ossenmarkt 2174525191v
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
OBBES, SIETSKE Syts Obbes koper Schritsen 51635233169r
OBBES, SIETSKE Sytske Obbes verkoper Lanen 181651236161r
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat16112298v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161122966v
OBBES, TIEMENmr. Thymen Obbes* schoolmeester [staat: schooldienaar]naastligger ten oosten Hoogstraat 27161222977v
OBBES, TIJSKE Tiesk Obbes geniaarde koper Zuiderhaven 71642234167v
OBBES, TIEMENmr. Tymen Obbes naastligger ten oosten Hoogstraat 271614229191v
OBBES, TIEMENhet huis van mr. Tymen Obbes* naastligger ten oosten Hoogstraat 271615229279v
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamersCarl Visschersteeg1621230263r
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamersHofstraat NZ1621230264r
OBBES, WOUTER Wolter Obbes , broeder van de proclamantbewoner Romastraat ZZ1621230286r
OBBES, ATE Aete Obbis koper huis met achteruit of hofRomastraat ZZ1621230286r
, Timanno Obbonides pastorverkoper Hoogstraat 291615229240v
OBBES, TIEMEN Thymannus Obbonis schoolmeesterkoper huis met ledige plaatsHoogstraat 2916112294v
OBBES, AUKE Aucke Obes koper huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang oostwaarts tot de straat ([AlleFriezen: Harlingen 1635 Aucke Obbes x Syuke Jans])Hoogstraat NZ1644235131v
OKKES, AAFKE Aeff Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, AUKE Aucke Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, BAUKJE Baukje Ockes koper kamer of woningSchritsen 121784261165r
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 31758254155v
OKKES, BOTE Bote Ockes verkoper Franekereind 29oost173925022v
OKKES, BOTE Bote Ockes verkoper Lanen 30174325114v
OKKES, KLAASKE Claaske Ockes verkoper Franekereind 29oost1738249350r
OKKES, KORNELIS Cornelis Ockes naastligger ten westen Noorderhaven 3115972288v
OKKES, KORNELIS Cornelis Ockes verkoper Noorderhaven 3115972288v
OKKES, KORNELIS Cornelis Ockes koper huisHoogstraat 30159722833r
OKKES, KORNELISde erfgenamen van Cornelis Ockes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ159722857r
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes koper Zoutsloot ZZ159722857v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes verkoper Noordees (gebied)159822894v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes koper Kleine Bredeplaats 151598228100v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes verkoper Harmen Honingmanssteeg1598228113v
OKKES, KORNELISWijlen Cornelis Ockes koper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes verkoper Noorderhaven 481598228128v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes verkoper Droogstraat NZ1600228225v
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes erflater Vijver 11613229183r
OKKES, DIRKwijlen Dierck Ockes koper onbekend1598228105v
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend1598228111r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ1598228116v
OKKES, DIEUWKE Dieuw Ockes verkoper Noordees (gebied)159722836r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Ockes naastligger ten oosten onbekend159822886r
OKKES, DIRK Dirck Ockes , oud 20 jaarverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, DOEDE Doede Ockes metselaarverkoper Bargebuurt 181765256104v
OKKES, FOKELTJE Foeckel Ockes verkoper q.q. Vijverstraat 30162423123v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes koper Heiligeweg 581626231124v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes , voor zich en twee onmondige kinderenverkoper Heiligeweg 581629232121v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes koper huis met plaatske en loodske of keukenGrote Kerkstraat 1a1630232164v
OKKES, FOKELTJE Fookel Ockes verkoper Grote Kerkstraat 1a1645235184v
OKKES, GEESKE Geeske Ockes huurder Herenknechtenkamerstraat 171759254190v
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 115972286r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes verkoper Schritsen15972288r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper onbekend1598228127r
OKKES, GRIETJEwijlen Griet Ockes verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
OKKES, GRIETJE Gryet Ockes koper Grote Bredeplaats 251604228384v
OKKES, GRIETJE Gryet Ockes koper Grote Bredeplaats 271604228384v
OKKES, JAKOB Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 141598228116r
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeterkoper kamerWeverstraat1682241205r
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeternaastligger ten oosten Weverstraat1682241205r
OKKES, JAN Jan Ockes naastligger ten zuiden Franekereind 40168224144va
OKKES, JANsergeant Jan Ockes koper huis of kamersWeverstraat 1316832424v
OKKES, JAN Jan Ockes naastligger ten oosten Weverstraat 1316832424v
OKKES, JAN Jan Ockes sergeantkoper huisWeverstraat 101692242400r
OKKES, JARICH Jarich Ockes scheepstimmermangeniaarde koper Zuiderhaven ZZ1702244186r
OKKES, JARICHde verkopers Jarig Ockes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)bewoner Zuiderstraat 271727246299r
OKKES, JARICH Jarig Ockes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271727246299r
OKKES, JELTJE Jelcke Ockes verkoper Voorstraat 331622230325v
OKKES, JELTJE Jelcke Ockes verkoper Voorstraat 331626231127v
OKKES, JENTJE Jentie Ockes , c.m.koper huisSint Odolphisteeg 121697243268r
OKKES, JENTJEwoning en plaats van Jentie Ockes , n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 32170024437v
OKKES, JENTJE Jentie Ockes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10170724529v
OKKES, JENTJE Jentje Ockes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 81704244251r
OKKES, JENTJEde woning en paats van Jentje Ockes , n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 321705244281v
OKKES, JOHANNES Johannes Ockes koper door niaar van 1/2 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1717245295v
OKKES, JOHANNES Johannes Ockes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 661732248164r
OKKES, JOHANNEShet huis eerder van Johannis Ockes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 661738249280r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper huis met tuintjeSchritsen 261758254150r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)geniaarde koper Zuiderstraat 12176425626v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)geniaarde koper Zuiderplein 5noord176425685r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper 1/2 huisZuiderplein 31765256117r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper woningHoogstraat 281765256121r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koper huis en tuinSchritsen 521765256122r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper van 1/2 huisVoorstraat 16het Zwarte Kruis1766256179r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper deftig huisVoorstraat 761766256211r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)geniaarde koper Schritsen 641766256223v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper fraai huisHavenplein 18oost1766256226r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)verkoper Hoogstraat 281767256245v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)verkoper Schritsen 521767256260v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper provisioneel 1/2 huisZuiderplein 31765256266v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 18176725732r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 16het Zwarte Kruis176825738v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 16176825738v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)verkoper Havenplein 18oost176825758v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper huisHofstraat 23176825768v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes verkoper Voorstraat 161769257111r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar en koopman (mr. -)koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 41774258180r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koopmanverkoper Schritsen 181781260102r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koopmankoper huisGrote Kerkstraat 31midden178326167v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper huisSchritsen 12178326168v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar en koopman (mr. -)verkoper Zuiderplein 3178326174r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes naastligger ten westen Raamstraat 81783261108v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Ockes van der Stockkoopmanverkoper Zuiderhaven 71178326199r
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Ockes van der Stockerflater Hofstraat 231784261181r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Ockes van der Stokmetselaar en koopman (mr. -)koper huisZuiderhaven 71783261125v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Ockes van der Stokkoopmanerflater Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Ockes van der Stokerflater Grote Kerkstraat 31midden1784261169r
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Ockes van der Stokkoopmanerflater Kruisstraat 5oost1784261171r
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Ockes van der Stokerflater Kruisstraat 5oost1784261171r
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdragerhuurder Tiepelsteeg1696243214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdragernaastligger ten westen Tiepelsteeg1696243214v
OKKES, MARTENvroedsman Maarten Ockes koper pakhuisZuiderhaven 36oost1675240187v
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.koper huisHeiligeweg 18164923698r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 18166023815r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 111662238123r
OKKES, MARTEN Marten Ockes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 241668239178v
OKKES, MARTENmr. Marten Ockes naastligger ten zuiden Grote Werf 2noord1669239193v
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.koper provisioneel 2/3 huisZuiderhaven 13166823928ra
OKKES, MARTEN Marten Ockes eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 13166823928ra
OKKES, MARTEN Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -)koper timmerwerfZuiderhaven 18167224099v
OKKES, MARTENvroedschap Marten Ockes , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper hof met bomen en plantenZuiderstraat1674240167v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 36oost168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Grote Werf 2zuid168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTENde drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ168024170v
OKKES, MARTENwijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ168024176r
OKKES, MARTENwijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168024176r
OKKES, MARTENde timmerwerf van wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger Zuiderhaven ZZ168124132va
OKKES, MARTENwijlen Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168124132va
OKKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1688242248v
OKKES, MURKJE Moerck Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, NEELTJE Neeltie Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, PIETER Pieter Ockes koper dwarskamerHoogstraat 1achter1600228189v
OKKES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pieter Ockes eigenaar perceel Hoogstraat 1achter1606228526r1
OKKES, PIETER Pieter Ockes koper kamerHofstraat NZ1619230171v
OKKES, PIETER Pieter Ockes naastligger ten westen Hofstraat NZ1623230349v
OKKES, PIETER Pieter Ockes , oud 22 jaarverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Ockes verpachter grond Romastraat ZZ163123333r
OKKES, PIETERgrondpacht uit de kamer van wijlen Piter Ockes eigenaar perceel Hoogstraat 1achter162423128r
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamerPeterseliestraat WZ168324210v
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezelverkoper Peterseliestraat WZ1687242196r
OKKES, PIETERwijlen Pyter Ockes naastligger ten westen Hofstraat NZ1635233159v
OKKES, RICHT Recht Ockes rogmeterkoper huis en erfGrote Kerkstraat 391614229187r
OKKES, RIKSTJE Recht Ockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37164323591v
OKKES, RICHTwijlen Recht Ockes verkoper Weverstraat1654236255r
OKKES, RIKSTJE Rixtje Ockes huurder voor 1 jaar Sint Odolphisteeg 71725246230v
OKKES, SJOERD Sjoerd Ockes huurder (p.j.)Hofstraat 231784261181r
OKKES, SJOUKE Sjoucke Ockes protesteert Gardenierstraat159722861v
OKKES, JAN Jan Ockis naastligger ten westen Weverstraat 171667239109v
OKKES, JAN Jan Ockis steenvoerderkoper huisWeverstraat 17167024016v
OEBELES, BOTE Bote Oebeles assistenthuurder achterhuis Voorstraat 281738249221v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werfhavenmeesternaastligger Zuiderhaven 71180426745r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werffnaastligger ten westen Heiligeweg 16achter178626261v
OEBELES, METJE Mettje Oebeles verkoper Franekereind 191809268298v
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 141795264298r
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiperkoper Klaverbladstraat 161795264298r
OEBELES, ANTJE Antie Oebles geniaarde koper Lombardstraat 1175025253v
OEBELES, ANTJE Antie Oebles koper Hoogstraat 401754253148r
OEBELES, ANTJE Antje Oebles verkoper Hoogstraat 381771257204r
OEBELES, ANTJE Antje Oebles verkoper Hoogstraat 401771257205r
OEBELES, JANhuisman Jan Oebles verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 371736249125v
OEBELES, JAN Jan Oebles , c.s.huurder Kerkpad WZ174525189r
OEBELES, JAN Jan Oebles , c.u.huurder gedeelte 2 tot mei 1791 (p.j.)Kerkpad WZ1791263381r
OEBELES, JANKE Jancke Oebles consenteert Hoogstraat 251683241243r
OEBELES, JANKE Jancke Oebles , met approbatie van haar zoonsverkoper Hoogstraat 17achter1683241243r
OEBELES, JOHANNES Johannes Oebles naastligger ten westen Schritsen 1oost178126026v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten westen Zuiderstraat178126099r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1781260134v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmankoper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoelHeiligeweg 161782260208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmankoper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoelHeiligeweg 181782260208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 41178326142v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten westen Heiligeweg 201784261220v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmaneigenaar brouwerij bij de Tiepelsteeg Tiepelsteeg178526238r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat 6178526246r
WERF, JOHANNES OEBELESwijlen Johannes Oebles van der Werfkoopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfhavenmeester en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Brouwersstraat 171798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Weeshuisstraat 131798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Weeshuisstraat 151798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten noorden Romastraat 111778259148v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten oosten Gardenierstraat 617802601r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffkoopmannaastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1787262194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffkoopmanverkoper Zuiderstraat NZ1787262194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 21787262209v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten zuiden Lanen 21799265131r
OEBELES, METJE Mettje Oebles verkoper Klaverbladstraat 141806267229v
OEBELES, METJE Mettje Oebles verkoper Klaverbladstraat 161806267229v
OEBELES, TIJS Tijs Oebles koper Droogstraat 43166023870r
OEBELES, TIJSwijlen Tijs Oebles verkoper Scheerstraat 4167724038ra
OEBELES, TIJSwijlen Tijs Oebles , voor zich en haar twee minderjarige kinderenverkoper Droogstraat 55west167724038ra
OEBELES, TJEERD Tjeerd Oebles naastligger ten noorden Karremanstraat 161682241203v
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Droogstraat NZ168424225v
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Wortelstraat 1168424226r
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat 3164323575v
OEDES, SAPE Sape Oedes* leertouwernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ167124060r
OEDES, SAPEde erfgenamen van wijlen Sape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 331721246124r
OEDES, WIEBEde curator over de drie nagelaten weeskinderen van Wybe Oedes verkoper van 3/12 Noorderhaven 63162923283r
OEDES, SAPEde erfgenamen van wijlen Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33172024691r
OEDSES, HENDRIK Hendrik Oeds , c.s.huurder Achterstraat 71809268265r
OEDSES, HENDRIK Hendrik Oeds , c.s.huurder Anjelierstraat 71809268265r
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301683241240v
OEDSES, Anschkje Oedses koper Vianen1787262228r
OEDSES, AUKJE Aukjen Oedses koper Rozengracht 91740250141r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenierkoper grote hofAnjelierstraat 81748251220r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7174925240v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses kooltjerkoper huisSint Jacobstraat 16175025259v
OEDSES, BARTELDde tuin van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk1752252203v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten onbekend1754253156v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 151762255117v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15176425671v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hoveniernaastligger ten oosten Achterstraat1765256102r
OEDSES, BARTELDde hof van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk1766256217r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 151767256261r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 71765256264r
OEDSES, BARTELDwijlen Bartel Oedses erflater Sint Jacobstraat 16177225830v
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten oosten Anjelierstraat 61749251275r
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten zuiden Achterstraat174925213v
OEDSES, KLAASKE Claaske Oedses verkoper Hofstraat 131741250166r
OEDSES, FEDDEhet kind van Fedde Oedses naastligger ten noorden Lanen 891599228144r
OEDSES, GRIETJE Griettie Oedses koper Nieuwstraat 38achter1653236239r
OEDSES, JAN Jan Oedses koper kamer ([staat: corent gulden])Grote Kerkstraat 30achter1644235134r
OEDSES, JAN Jan Oedses verkoper Grote Kerkstraat 30achter1652236212r
OEDSES, JANde weduwe van Jan Oedses huurder huis achter de tuin (p.j.)Weverstraat 141789263375r
OEDSES, KEIMPE Keimpe Oedses koper huisBildtstraat 19161723087r
OEDSES, LIJSBET Lijsbeth Oedses verkoper Lanen1599228145r
OEDSES, LOLKE Lolke Oedses blauwververgeniaarde koper Achterstraat 141759254209r
OEDSES, LOLKE Lolke Oedses , c.u.huurder (p.j.)Weverstraat177225821v
OEDSES, MEINOUwijlen Meinnou Oedses verkoper Kerkpoortstraat 291644235150v
OEDSES, OENE Oene Oedses koopmanverkoper van 1/4 Zuiderhaven 551754253183r
OEDSES, PIETER Pieter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 27168324163va
OEDSES, PIETER Pieter Oedses schipper (schuit-)koper woningSchritsen 471697243277r
OEDSES, PIEBEde curator over Pybe Oedses verkoper van 1/12 Noorderhaven 63162923283r
OEDSES, PIEBEburgemeester Pybe Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 531653236232r
OEDSES, PIEBEburgemeester Pybe Oedses naastligger ten noorden Zuiderhaven 531653236232r
OEDSES, PIEBEburgemeester Pybe Oedses verkoper Zuiderhaven 531653236232r
OEDSES, PIEBEde ledige plaats van burgemester Pybe Oedses naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18165623793v
OEDSES, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybe Oedses naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ168024195r
OEDSES, PIEBEde erfgenamen van wijlen Pybe Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ168024195r
OEDSES, PIEBE Pybo Oedses koper twee ledige plaatsenZuiderhaven 51163823467r
OEDSES, PIEBE Pybo Oedses koper twee ledige plaatsenZuiderhaven 53163823467r
OEDSES, PIEBEhet koolstek van de weduwe van burgemeester Pybo Oedses naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18166823925ra
OEDSES, PIETER Pyter Oedses koper 1/2 huisDroogstraat 611676240219r
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Droogstraat 59167924137v
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten westen Droogstraat 63168424212r
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 271692242399r
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat16552374v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnerdt Oedses verkoper q.q. Noorderhaven 981633233104r
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedses koper huis en brouwerij met een ledige plaats ten zuiden daaroor gelegen, strekkende van voren van de straat af tot achter aan de havenGrote Bredeplaats 191626231128v
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedses verkoper Grote Bredeplaats 191626231143r
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedses koper q.q. Gardenierstraat162723224v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses huurder voor 1 jaar ([af te kopen voor 100-00-00 GG])Zuiderhaven ZZ162823262v
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedses verkoper van 1/12 Noorderhaven 63162923283r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses verkoper q.q. Noorderhaven 751629232119r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses verkoper q.q. Droogstraat 81629232119r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 651630232138r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses naastligger ten zuiden Harmen Honingmanssteeg1631232180r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses verkoper onbekend1633233113v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses , q.q.naastligger ten noorden Voorstraat1633233116v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses verkoper q.q. Voorstraat1633233116v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses huurder Liemendijk NZ1635233157r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses huurder Liemendijk NZ1635233157v
OEDSES, RINNERToud burgemeester Rinnert Oedses , c.u.verkoper onbekend163723426r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses , c.u.koper tichelwerk met huis, schuur, steenoven, kalkovens en het kleine huis daarbij staandeten oosten van Harlingen163723437r
OEDSES, RINNERTde kamer van burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34163823456r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen ten oosten van Harlingen1641234160r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen1641234160r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses , c.u.verkoper Voorstraat 621642234169v
OEDSES, RINNERTde kamer van burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3416422352r
OEDSES, RINNERTde heer Rinnert Oedses naastligger Achterstraat NZ1645235173v
GRETTINGA, RINNERT OEDSES Rinnert Oedses Grettinga, c.u.verkoper Droogstraat 451650236115v
GRETTINGA, RINNERT OEDSESoud burgemeester Rinnert Oedses Grettinga, c.u.verkoper Noorderhaven 631652236210r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses huurder Grote Kerkstraat 25177225810r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses Baantjer, c.u.huurder (p.w.)Grote Kerkstraat 25176725716r
OEDSES, TEUNISwijlen Thonis Oedses verkoper Liemendijk166023837r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper van 1/12 Noorderhaven 63162923283r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor 23 voet, achter 23 voet 11 duim, lang 74 voet ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 571630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 22 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 591630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 24 houtvoeten, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 611630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor en achter 23 houtvoeten 3 duimen, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven NZ1630232123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoperkoper ledige plaats, voor 24 en achter 25 houtvoeten breed ([voor de vijf percelen in deze akte])Zuiderhaven 631630232123r
OEDSES, TJOMMEde ledige plaats van Tiomme Oedses naastligger ten oosten Zuiderhaven 49163923477v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten oosten Zuiderhaven 59164323567v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 59164323567v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 59164323567v
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 57164323571v
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 61164323571v
OEDSES, TJOMMEde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten westen Schritsen 18164323573v
OEDSES, TJOMMEde ledige plaatsen en kamers van Tjomme Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 65163223362v
OEDSES, TRIJNTJE Trijn Oedses verkoper William Boothstraat OZ1600228224v
OEDSES, TRIJNTJE Trijn Oedses naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 31641234151r
OEDSES, TJOMMEde verkoper Tyomme Oedses houtkopernaastligger ten westen Zuiderhaven 57163223367v
OEDSES, TJOMME Tyomme Oedses houtkoperverkoper Zuiderhaven 57163223367v
OEDSES, OEPKEwijlen Upcke Oedses verkoper onbekend159722852r
OEDSES, WIEBE Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 1001618230108r
OEDSES, WIEBEhet houtstek van Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1001618230108r
OEDSES, WIEBEde verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 981633233104r
OEDSES, WIEBEde verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten noorden Noorderhaven 981633233104r
OEDSES, WIEBEde nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses verkoper Noorderhaven 981633233104r
OEDSES, WIEBEde nagelaten weeskinderen van zijn wijlen broeder Wybe Oedses verkoper Voorstraat1633233116v
OEDSES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1041641234142r
OEDSES, WIEBEhet huis van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100164323555v
OEDSES, WIEBEhet houtstek van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100164323555v
OEDSES, WIEBREN Wybren Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 1001618230114r
OEDSES, WIEBRENhet houtstek van Wybren Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 1001618230114r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ173524953r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten westen Bargebuurt WZ173524953r
OEDSES, GERLOF Gerloff Oedsis , c.u.koper kamer, loodsje en plaatsjeHofstraat 47west1633233109r
OEDSES, ANNE Anne Oedts koper huis daer Dronrijp uutsteecktKerkpad 7Dronrijp162723219r
OEDSES, ANNE Anne Oedts verwandelaar Kerkpad 7162823235r
OEDSES, RINNERTburgerhopman en diaken Rinnert Oedts koper q.q. onbekend WZ162423117v
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedts koper kamerPeterseliestraat162823255v
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campenverkoper Lammert Warndersteeg 1noord1623230355r
, WIEBE Wybe Oedtsen naastligger ten oosten Noorderhaven 1001622230319r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses koper q.q. kamerJekelsteeg 11620230242v
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedtses verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ162423135v
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedtses koper q.q. kamer en ledige plaatsHavenplein ZZ1626231104v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses , c.soc.verkoper q.q. Hofstraat NZ162723224r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedtses koper door niaar ratione sanguinis hof met bomen en plantenDroogstraat 451641234129r
, WIEBE Wybe Oedtsses houtkoperkoper huis met mouterij, schuur, turfhuis en een ledige plaats met eest- en wasbakNoorderhaven 102161623036v
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes , c.s.naastligger ten oosten Karremanstraat 271696243259r
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes schipper (smal-)verkoper Schritsen 47170924586v
OEDSES, PIETER Pytter Oedzes naastligger ten oosten Noorderhaven 1051702244180v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Achterstraat163723443r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Karremanstraat 4163723443r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 3-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Achterstraat163723443r
OEGES, BAUKJE Baukjen Oeges huurder Grote Bredeplaats 41752252201r
OEGES, BAUKJEde verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
OEGES, BAUKJEde verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Zuiderhaven 6175325347v
OEGES, KLAASwijlen Claes Oeges verkoper William Boothstraat 371676240222r
OEGES, KLAASwijlen Claes Oeges verkoper onbekend1677240269r
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuidenDrie Roemersteeg 31725246238v
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u.naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ1726246261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u.verkoper Drie Roemersteeg OZ1726246261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 11726246280v
OEGES, KLAAS Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg OZ1727246298v
OEGES, KLAAS Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg OZ1727246298v
OEGES, FROUKJE Frouck Oeges koper Gardenierstraat1620230242r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de oudeverkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de jongeverkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges verkoper onbekend1677240269r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de jongeverkoper onbekend1677240269r
OEGES, wijlen Hillie Oeges erflater onbekend1677240269r
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huisWilliam Boothstraat167124059r
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huisWilliam Boothstraat 371672240108r
OEGES, HILTJEwijlen Hiltie Oeges erflater William Boothstraat 371676240222r
OEGES, HOUKJE Houck Oeges verkoper Scheerstraat 3159722844v
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamerPeterseliestraat1661238116r
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ16702406r
OEGES, JAN Jan Oeges verkoper van 1/4 Zoutsloot 11690242318v
OEGES, JELLE Jelle Oeges kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Hondenstraat 121700244347r
OEGES, IETJE Jidtie Oeges koper Lanen 381633233115v
OEGES, RINSKEde kamer van Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 4416652395r
OEGES, RINSE Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 44168524270v
OEGES, SASKE Saske Oeges koper provisioneel Brouwersstraat 2216702401va
OEGES, SASKER Sasker Oeges loods Koningsmarinekoper huisLanen 41808268166v
OEGES, SASKER Sasker Oeges naastligger ten noorden Schritsen 1oost1809268220r
OEGES, SIBBELTJE Sibbel Oeges verkoper van 1/4 Zoutsloot 11690242318v
OEGES, SIEUWKE Sieuke Oeges verkoper Zuiderstraat 6voor1736249137r
OEGES, SIEUWKE Sjeuke Oeges huurder beneden (p.j.)Hondenstraat 91759254210v
OEGES, SJOUKE Sjouke Oeges huurder kelder Hofstraat 71735249104v
OEGES, SIEUWKE Sjuwke Oeges begunstigde van een lijfrente (p.j.)Voorstraat 621766256176r
OEGES, SIEMEN Symen Oeges naastligger ten oosten Zoutsloot 11676240221v
AMAMA, SIETSE OEGES Sytse Oeges Ammama, c.u.verkoper Hoogstraat 231644235140r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges koper Zuiderstraat 311746251144r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges verkoper Voorstraat 7175325387r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges geniaarde koper Schritsen 211753253108r
OEGES, TETJE Tettje Oeges naastligger ten oosten Voorstraat 8217852615ra
OEGES, TETJE Tettje Oeges , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
OEGES, TIETJEwijlen Tiete Oeges verkoper William Boothstraat 371676240222r
OEGES, TJITSKE Tietske Oeges koper Voorstraat 841779259202v
OEGES, IETJE Yd Oegis verkoper Zoutsloot 1162523178v
OENSES, GERRIT Gerryt Oenckes crediteur (triumphant) Havenplein 161602228322r
OENSES, JENNE Jenne Oenckes naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg159822890r
OENES, ANNE Anne Oenes assistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 4176125572v
OENES, ANNE Anne Oenes naastligger ten westen Schritsen 81773258103r
OENES, ANTJE Antie Oenes verkoper Kleine Bredeplaats 21630232161v
OENES, ANTJE Antie Oenes koper door niaar huisKerkpad 71674240132v
OENES, ARENDde niaarneemster Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71674240132v
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71681241167r
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes verkoper Kerkpad 71681241167r
OENES, ANTJE Antke Oenes verkoper Zoutsloot ZZ1634233150r
OENES, BAUKJE Baukjen Oenes koper Kleine Bredeplaats 161753253114v
HAGA, BAUKJE OENES Baukjen Oenes Hagakoper Schritsen 271748251224v
OENES, KORNELIS Cornelis Oenes naastligger ten westen Zuiderhaven 4178326188r
OENES, DOUWE Douue Oenes koper huis met voorplaatsjeGrote Ossenmarkt 191620230204v
OENES, DOUWE Douwe Oenes verkoper Grote Ossenmarkt 19163223353v
OENES, DOUWE Douwe Oenes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3163923488r
OENES, DOUWEhet huis van Douwe Oenes naastligger ten zuiden Rommelhaven 2oost164923686v
OENES, DOUWEhet huis bewoond door Douwe Oenes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 31651236155r
OENES, DOUWE Douwe Oenes koper door niaar Rommelhaven 61651236156v
OENES, DOUWEhet huis bewoond door Douwe Oenes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3165523738v
OENES, DOUWEhet huis bewoond door Douwe Oenes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 3165523738v
OENES, DOUWE Douwe Oenes huurder (p.j.)ten zuidoosten van Harlingen166023857r
OENES, DOUWE Douwe Oenes naastligger ten westen* Rommelhaven 4een_achter166123889v
OENES, FOKKE Focke Oenes , c.u. en c.s.huurder Hoogstraat 41756253268r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)koper huisHoogstraat 41751252134v
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)verkoper Hoogstraat 281751252135v
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (bont-)verwandelaar Hoogstraat 41755253249r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (bont-)aanhandelaar Lanen 401755253249r
OENES, FOKKE Fokke Oenes , c.u.wever (mr. bont-)huurder voor 10 jaren (p.j.)Lanen 401758254177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)verkoper Lanen 401758254177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)koper huisHoogstraat 45de Klok176725733v
OENES, FOKKE Fokke Oenes wever (mr. bont-)verkoper Herenwaltje 7176825741r
OENES, FOKKE Fokke Oenes naastligger ten westen Hoogstraat 471771257218r
OENES, FOKKE Fokke Oenes naastligger ten westen Hoogstraat 471775258203r
OENES, FOKKEde weduwe van Fokke Oenes naastligger ten noorden Hoogstraat 43178326175r
OENES, FOKKEwijlen Fokke Oenes verkoper Hoogstraat 451787262229r
OENES, de weduwe van Fokkes Oenes naastligger ten noorden Hoogstraat 431787262237r
OENES, FOKJE Fokkje Oenes koper Bildtstraat 17180426767v
OENES, GEERThet achterhuis van Geert Oenes naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ162923287v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 181631232166v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 201631232166v
OENES, GOOITSKE Gooikjen Oenes koper Noorderhaven 65173925041v
OENES, GOOITSKE Gooikjen Oenes verkoper Noorderhaven 181751252171v
OENES, GOOITSKE Goykjen Oenes verwandelaar Noorderhaven 651741250152v
OENES, GOOITSKE Goykjen Oenes aanhandelaar Noorderhaven 181741250152v
OENES, HEIN Hein Oenes , c.u.koper huisScheerstraat 51659237209r
OENES, HEIN Hein Oenes schipper (wijd-)verkoper Zoutsloot 32166123889r
OENES, HEIN Hein Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3166623936v
OENES, HEIN Hein Oenes zeemankoper huisLanen 20166923934va
OENES, HEINde nagelaten kinderen van wijlen Hein Oenes verkoper Lanen ZZ168024123ra
OENES, HEINde kindere van wijlen Hein Oenes verkoper Scheerstraat 5168024123ra
OENES, HEIN Heyn Oenes zeemannaastligger ten westen Scheerstraat 71669239209r
OENES, HEINwijlen Heyn Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 31681241175v
OENES, HILTJE Hil Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 7164323590r
OENES, HILTJE Hil Oenes naastligger ten westen Hofstraat 351644235158r
OENES, HILLE Hille Oenes verkoper q.q. Zoutsloot NZ1613229184v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u.molenaarkoper door niaar 7/18 molen De NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1729247263v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u.molenaareigenaar van 1/40 ([blijkens een niaar])Noordermolen 11729247263v
OENES, JAN Jan Oenes molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
OENES, JAN Jan Oenes molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
OENES, JAN Jan Oenes molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 11740250102v
OENES, JAN Jan Oenes molenaargeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 117432511r
OENES, JAN Jan Oenes molenaarkoper 2/9 van 1/2 huis en rogge- of windmolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen174525185v
OENES, JAN Jan Oenes molenaareigenaar van 7/9 van 1/2 Noordermolen 1174525185v
OENES, JAN Jan Oenes molenaarverkoper Noordermolen 11747251169v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v
OENES, JANwijlen Jan Oenes verkoper onbekend180226673v
OENES, JANde weduwe van Jan Oenes huurder Tiepelsteeg WZ180226679v
OENES, JANwijlen Jan Oenes verkoper Tiepelsteeg WZ180226679v
OENES, JANde weduwe van Jan Oenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 81806267240v
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Karremanstraat 2716312338v
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Hofstraat 16163223355v
OENES, LAMKE Lamck Oenes koper Kerkpad 1163223368r
OENES, Lampck Oenes verkoper Heiligeweg 416112299r
OENES, Lampck Oenes aanhandelaar Both Apothekerstraat OZ161122920v
OENES, Lampck Oenes verwandelaar Romastraat 31161122921r
OENES, Lampck Oenes koper Zuiderplein 1161122949v
OENES, Lampck Oenes koper Heiligeweg 541614229192r
OENES, Lampck Oenes koper Hofstraat 16162723222r
OENES, LAMKE Lampcke Oenes verkoper Zuiderplein 11615229254r
OENES, Lampk Oenes verkoper Heiligeweg 54162723220v
OENES, LAMKE Lampke Oenes verkoper Zuiderplein 11613229154r
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes voermankoper dwarskamer en loodsVijverstraat 41624230390v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes herbergierverkoper Grote Ossenmarkt 11630232140v
OENES, LIEUWE Lieuwe Oenes voermannaastligger ten westen Vijverstraat 6162723230v
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes koper huis met plaatske met een vrije steeg ten westenNieuwstraat1633233114v
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes koper huis en woningSint Odolphisteeg 21644235137r
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes , c.u.naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 21644235137r
OENES, PIETER Pytter Oenes huurder Voorstraat 90166723984r
OENES, RINSKE Rinske Oenes koper Romastraat ZZ1753253100r
OENES, SIKKE Sicke Oenes verkoper van 1/3 Zoutsloot 401644235128v
OENES, SIEMEN Simon Oenes schipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
OENES, SIEMEN Simon Oenes naastligger ten noorden Heiligeweg 541791263308v
OENES, SIEMEN Simon Oenes naastligger ten zuiden Heiligeweg 581792264354r
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes verkoper Heiligeweg 581618230133v
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes koper Lanen 361618230137v
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes koper Schritsen 271618230137v
OENES, SIEBE Sybe Oenes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 331598228123r
OENES, SIEBEde kamer van Sybe Oenes naastligger ten noorden* Grote Bredeplaats 331606228530v
OENES, SIEMEN Symon Oenes schipper (schuit-)koper huisHeiligeweg 561779259187v
OENES, SIEMEN Symon Oenes , c.u.schipper (schuit-)huurder Heiligeweg 561779259187v
OENES, SIEMENde weduwe van Symon Oenes naastligger ten zuiden Heiligeweg 581803266299r
OENES, TJERK Tierck Oenes koper onder- en bovenkamerSchritsen1618230134r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes verkoper Karremanstraat 131728247140r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes verkoper Kerkpoortstraat 411728247140v
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes naastligger achter Karremanstraat 131729247234r
OENES, WIEBREN Wybren Oenes lakenkopernaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161606228496v
OENES, DOUWEgrondpacht uit het huis van Douue Oenis eigenaar perceel Vijverstraat 81620230201r
OENES, DOUWEde schuur van Douwe Oenis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23162423132v
OENES, DOUWEde schuur van Douwe Oenis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23162523136r
OENES, DOUWE Douwe Oenis bewoner Sint Jacobstraat 4162723231r
OENES, DOUWE Douwe Oenis koper huis, stal en vrije eigen steegSint Jacobstraat 1163223375v
OENES, FEIKE Feycke Oenis koopmanverkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen162823236r
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 181626231141v
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 201626231141v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenis koper huisGrote Ossenmarkt 11619230194r
OENES, LIEUWE Lieuue Oenis naastligger ten westen Vijverstraat 61621230272r
OENES, NANNEmr. Nanne Oenis bewoner Vijverstraat 12163823455v
OENES, TJERK Tierck Oenis verkoper (althans woonachtig op Ameland)Schritsen NZ1626231136r
OENES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats1626231139v
OENES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats OZ162823274v
OENES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend162823276r
OENES, DOUWEde verkoper Douwe Oennes , c.u.kramerhuurder voor 1 jaar (p.j.)Sint Jacobstraat 11653236242r
OENES, DOUWE Douwe Oennes , c.u.verkoper Sint Jacobstraat 11653236242r
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen beursknechtkoper van 1/12 1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 1b1674240162r
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
OENSES, FROUKJE Froukje Oenses verkoper Lanen 13178326173r
OENSES, FROUKJE Froukjen Oenses koper Lanen 131775258205v
OENSES, FROUKJE Froukjen Oenses verkoper Schritsen 41800265218v
OENSES, TJITSKE Tyeedts Oenses koper door niaar huisSint Odolphisteeg WZ16272324v
, TJITSKE Tzyetske Oentckes? verkoper Lanen NZ1615229263r
OENSES, TJITSKE Tyetske Oentkes koper Brouwersstraat 25161623046v
OENSES, ANTJE Anna Oentzes koper kamer met een achterplaatsje ten westenGardenierstraat159722812r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 231747251191v
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 461747251198r
OEPKES, ANTJE Antie Oepkes verkoper Rapenburg NZ1750252104r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes huurder Franekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Nieuwstraat 661732248164r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Nieuwstraat 66173524979v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes geniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 18173925062r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Kerkpoortstraat 231740250118r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Hoogstraat 321740250125v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Nieuwstraat 461740250128v
OEPKES, AATJE Attje Oepkes verkoper Franekereind 181755253197v
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes , c.u.briefbestellergeniaarde koper Schritsen 631705244268r
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes briefbesteller en winkelierkoper huisSchritsen 631706244337v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes naastligger ten westen Lombardstraat1725246215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes naastligger ten noorden Lombardstraat1725246215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Lombardstraat1725246215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Scheerstraat 121726246259r
OEPKES, DOETJE Doetje Oepkes verkoper Scheerstraat 101730247341v
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1742250221v
BOOMSMA, FRANS OEPKES Frans Oepkes Boomsma, c.u.huurder? Kleine Kerkstraat 61779259201v
OEPKES, HINKE Hinke Oepkes koper Nieuwstraat 401715245240v
OEPKES, HINKE Hinke Oepkes verkoper Nieuwstraat 401727246300r
OEPKES, HINKEwijlen Hinke Oepkes verkoper Nieuwstraat 561741250162v
OEPKES, JAN Jan Oepkes koper kamerFranekerpoort (gebied)1687242183r
OEPKES, JAN Jan Oepkes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)169424392r
OEPKES, JAN Jan Oepkes metselaar (mr. -)koper huisLammert Warndersteeg 161732248173v
OEPKES, JAN Jan Oepkes metselaarnaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161741250185r
OEPKES, JAN Jan Oepkes , c.u.metselaar (mr. -)erflater Lammert Warndersteeg 161742250239v
OEPKES, POPKJE Popkjen Oepkes , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Kerkpad 34173124867r
OEPKES, REINER Reyner Oepkes kapitein van de schuitevaarderskoper huisZoutsloot 11689242286r
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes varend persoonverkoper Kerkpoortstraat 511730247300r
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes zeevarend persoonverkoper Heiligeweg 2117342493r
OEPKES, TJITSKE Tietske Oepkes koper Vijver 71687242200r
OEPKES, TRIJNTJE Trijntie Oepkes verkoper Prinsenstraat 61695243160v
OEPKES, Uulcke Oepkes verkoper Nieuwstraat 541615229278r
OEDSES, FEDDEde weefkamer van Fedde Oets naastligger ten noorden Weverstraat1612229106r
OEDSES, REINOU Reynu Oets* koper huis met ledige plaats ([staat: Reynu Thoenisdr])Hoogstraat 34161122910r
OEDSES, Reynu Oets verkoper Hoogstraat 341612229116v
OEDSES, RINNERTdiaken en burgerhopman Rinnert Oets verkoper q.q. Romastraat NZ16242317v
OEDSES, FROUKJE Frouck Oetses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat1622230294v
, JARICHwijlen Jarich Oettges verkoper Droogstraat161222991r
OFFES, SIERDwijlen Sierd Offkes kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 6171924645r
OFFES, SJOERD Sioerd Offkes naastligger ten oosten Lanen 41710245129v
OFFES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sjoerd Offkes [staat: Ockes] naastligger ten noorden Schritsen 3172024665r
OFFES, SJOERDals huurder Sioerdt Ofkes kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 251687242175r
, MAGDALENA Magdalena Oilviers koper Grote Kerkstraat 191629232100v
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 11780259290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
OKKES, BAUKJE Baukjen Okkes geniaarde koper Schritsen 2178326160r
OKKES, BOTE Bote Okkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 29oost1738249350r
OKKES, DIEUWKE Dieuwke Okkes koper Romastraat 291780259286r
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 101695243124v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat NZ1695243125r
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 151695243125v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 171695243125v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 131695243126r
OKKES, JOHANNES Johannis Okkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 66173524979v
OKKES, JOHANNES Johannis Okkes verkoper en Franekereind 29oost1738249350r
OKKES, JURJEN[geniaarde koper] Jurjen Okkes , c.s.naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14176425625r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten oosten Schritsen 24176825793v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)geniaarde koper Vijverstraat 301771257236r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)koper 1/2 huisKleine Bredeplaats 41773258104v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koper huisKruisstraat 5oost1773258105v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)koper door niaar Grote Ossenmarkt 21773258112v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 21773258112v
OKKES, JURJENhet pakhuis van Jurjen Okkes naastligger ten oosten Zuiderhaven 671774258134r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1774258134r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)koper pakhuisZuiderhaven 711774258143r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 21775258201v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)verkoper Brouwersstraat 141775258215r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)verkoper Voorstraat 761775258235v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2017732584ra
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar en koopman (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 4177725926v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaarverkoper Grote Bredeplaats 18177725979r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huisNoorderhaven 241779259222v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten westen Noorderhaven 28achter1780259268v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huisHofstraat 21west1780259282v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huis en tuinNieuweburen 25Pasveer1780259298v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12178126074v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten westen Hofstraat 25178126078v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huisLanen 501782260229r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmanverkoper Lanen 50178326122r
OKKES, JURJENde erfgenamen van wijlen Jurjen Okkes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
STOK, JURJEN OKKESde verkoper Jurjen Okkes van der Stock, c.u.koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stockkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisSchritsen 181776258264v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokmetselaar en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 241782260244r
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopmanerflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopmanerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Ooievaarsteeg 141784261212v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokmolenaar (eek-)koper huisBargebuurt 22180226662r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokmolenaar (eek-)koper huisKerkpoortstraat 491807267297r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokkoopmanverkoper Bargebuurt 221809268201r
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopmankoper woning en weefwinkelOoievaarsteeg 141780259281v
OKKES, MARTEN Marten Okkes , c.u.koper huis, loods en plaatsGrote Werf 2zuid1662238154r
OKKES, TRIJNTJE Trijntje Okkes koper Noorderhaven 6163623416v
OKKES, SIETSKE Zytske Okkes koper Heiligeweg 581803266299r
UILKES, JAN Jan Olckes glasmaker (mr. -)koper huisSint Jacobstraat 31667239118r
UILKES, JAN Jan Olckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11669239191r
UILKES, JAN Jan Olckes glasmakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 51695243162v
, ANTJE Antje Oldes verkoper Voorstraat 471695243119r
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgemeester Hendrick Olfarts Belidaverkoper q.q. Voorstraat 91163123314r
BELIDA, JAN OLFERTSmr. Jan Olfarts Belidakoper huisSint Christoffelsteeg WZ163123310r
OLFERTS, GEERT Geert Olfers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 191599228141r
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u.verkoper Karremanstraat OZ164823611r
OLFERTS, SJOERD Sioerd Olferts varenspersoonkoper Grote Kerkstraat 31west1734248331r
OLFERTS, IETJE Ydt Olferts koper Franekereind 23oost1598228102r
OLFERTS, EELKE Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat1604228411r
OLFERTS, REINERhet sterfhuis van wijlen Reyner Olfferts kuiperverkoper Zoutsloot 281606228499v
OLIVIERS, ARJENde weduwe van Adriaen Oliphiers naastligger ten westen Voorstraat ZZ1600228212v
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Noorderhaven 421646235193v
, KORNELIS Cornelis Olivier naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen162823248v
, REINERmr. Reinier Olivier , voor zijn kinderenverkoper Lanen 56163123326v
, REINER Reyner Olivier van Zonhovenverkoper Lanen 56164323573r
, RIKSTJE Rigstje Olivier koper Zoutsloot 101703244214v
OLIVIERS, JAN Jan Oliviers verkoper Lammert Warndersteeg1618230123r
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliviers koper Kerkpad 31629232107v
OLIVIERS, MAAIKE Maycke Oliviers koper Noorderhaven 341602228307r
OLIVIERS, MAAIKE Maycke Oliviers* naastligger ten noorden ([staat: Maaike Hiddes])Rinnertspijp 4162423126r
OLIVIERS, RIKSTJE Rigstje Oliviers verkoper Zoutsloot 101704244261v
OLIVIERS, RIKSTJE Rixje Oliviers geniaarde koper Liemendijk ZZ1702244150v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers koper Voorstraat 81voor1725246244v
OLIVIERS, THOMASwijlen Thomas Oliviers bewoner Voorstraat 81voor1725246244v
OLIVIERS, THOMASwijlen Tomas Oliviers geniaarde koper Noorderhaven 10172124696v
UILKES, JAN Jan Olkes glasmakernaastligger ten westen Voorstraat 79169124224va
UILKES, JAN Jan Olkes naastligger ten westen Rommelhaven 4een_achter169324367r
UILKES, JAN Jan Olkes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11698243341r
UILKES, JANgrondpacht uit het huis van Jan Olkis eigenaar perceel Sint Jacobstraat 3168124141va
, REINERwijlen Reyner Ollferts kuipernaastligger ten westen Zoutsloot 281606228499v
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14163923474v
OLFERTS, ANTJE Antie Olpharts verkoper Bildtstraat 91651236169r
OLFERTS, DIRKhet terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14164023491r
OLFERTS, IEDE Iede Olpharts verkoper Achterstraat NZ1644235126v
OLFERTS, IETJE Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost1603228360r
OLFERTS, JANwijlen Jan Olpharts naastligger ten westen Romastraat 131650236121v
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpharts Belida, c.u.verkoper Sint Christoffelsteeg WZ164223535v
OLFERTS, JELLE Jel Olpharts naastligger ten westen Lanen 301668239134r
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisxverkoper q.q. van 1/2 onbekend163723443v
OLFERTS, BEREND Beernt Olpherts verkoper Dalpad 91737249165v
OLFERTS, DIRKwijlen Dirck Olpherts verkoper Scheffersplein 271690242325r
OLFERTS, DOETJE Doedtie Olpherts koper Molenpad ZZ1706244333v
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30164223519r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14165523716r
OLFERTS, EEDEhet huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 11654236261r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belidakoper huisVoorstraat 481618230124r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belidaverkoper q.q. Liemendijk1619230162v
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgervaandrig Hendrick Olpherts Belidakoper huis met een achterkamer en schuurLanen 17162523140v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u.crediteur (triumphant) onbekend162523163r
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgervaandrig Hendrick Olpherts Belidaverkoper Romastraat 6162523177v
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgemeester Hendrick Olpherts Belidaverkoper q.q. Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgemeester Hendrick Olpherts Belidaverkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
BELIDA, HENDRIK OLFERTShet sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belidaverkoper Voorstraat 48163623417v
BELIDA, HENDRIK OLFERTShet sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belidaverkoper Lanen 17163623418r
OLFERTS, IEDE Iede Olpherts , c.u.naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235126v
OLFERTS, JANwijlen burgemeester Jan Olpherts naastligger ten westen Romastraat 131651236182r
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpherts Belidaverkoper Lanen 17162523140v
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachterKarremanstraat OZ161222991v
OLFERTS, PAULUSwijlen Paulus Olpherts verkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
OLFERTS, RIENK Rinke Olpherts crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1623230358r
OLFERTS, RIENK Rinke Olpherts , c.u.crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1623230360r
OLFERTS, SJOERDhypothecaire crediteuren van wijlen Sioerd Olpherts verkoper Grote Kerkstraat 31west174925214v
OLFERTS, SJOERD Sjoerd Olpherts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden173524964r
OLFERTS, SJOERD Sjoerd Olpherts verkoper en Grote Kerkstraat 35173524967r
OLFERTS, SJOERD Sjoerd Olpherts verkoper en Grote Kerkstraat 31oost173524968r
OLFERTS, TJAMKE Tiamk Olpherts geniaarde koper Achterstraat ZZ1662238151v
OLFERTS, IEDE Yde Olpherts koper huis met ledige plaatsAchterstraat NZ161623044v
, MAAIKE Maycke Olyphyers aanhandelaar Noordees (gebied)1600228215r
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzylkoper kamer of loodsjeonbekend159722847v
OENES, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Onnes naastligger ten oosten Lanen 401644235106v
OENES, GEERT Geert Onnes naastligger ten westen Rommelhaven 26162923295r
OENES, GEERT Geert Onnes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7163123337v
OENES, GEERTJE Geert Onnes verkoper Zuiderhaven NZ1634233145r
OENES, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Onnes naastligger ten westen Rommelhaven 261652236211r
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21630232161v
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes schippergeniaarde koper Zuiderhaven 49163923477v
OENES, HENDRIKhet huis van Hendrick Onnes naastligger ten oosten Voorstraat ZZ164823633v
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 21650236101v
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 161653236225v
, GEERT Geert Onnis naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 716362341v
, GEERTJE Geert Onnys bruid 1602228279v
, PIETER Pieter Oocles koper huis met de eigendom van de halve steegHeiligeweg 501601228261r
OEPKES, REIN Reyn Opckes brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 12159722867v
ORKS, JANKE Janke Orcks verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
OTTES, LIEUWEwijlen Lyuwe Ottens erflater Lanen 241602228283v
OTTES, ANTJE Anneke Ottes verkoper Weverstraat 151603228355r
OTTES, ANTJE Anneken Ottes koper Franekereind 401603228354v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Ooievaarsteeg164323582v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Oosterkeetstraat 6169424381v
OTTES, ANTJE Antie Ottes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 351696243260r
OTTES, ANTJE Antie Ottes geniaarde koper Nieuwstraat 521696243261r
OTTES, ANTJEwijlen Antie Ottes erflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
OTTES, ANTJEwijlen Antie Ottes erflater Sint Jacobstraat 121733248200r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijfverkoper Voorstraat 3516992441r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffkoper Zuiderhaven 36oost16992442v
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffverkoper Grote Kerkstraat 33169924433r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijffverkoper Zuiderhaven 36oost1701244125v
OTTES, ANTJE Antje Ottes verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
OTTES, APOLLONIAwijlen Appollonia Ottes eerdere eigenaar Noorderhaven 821615229264r
OTTES, AUKE Aucke Ottes naastligger ten westen Droogstraat 611755253200v
OTTES, AUKJE Auk Ottes naastligger ten noorden Nieuwstraat 351703244224r
OTTES, AUKE Auke Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 451755253199r
OTTES, AUKE Auke Ottes matroosverkoper Droogstraat 59175625440v
OTTES, AUKEde weduwe van wijlen Auke Ottes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251780259259v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 451755253199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 451755253199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 31755253201r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45176125557v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 11176425633v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeZoutsloot 45176125557v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)naastligger ten oosten Zoutsloot 431771257186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijkschipper (oud -)verkoper Zoutsloot 431771257186r
OVERDIJK, KLAAS OTTESde weduwe van Claas Ottes Overdijknaastligger ten oosten Zoutsloot 431784261131r
OVERDIJK, KLAAS OTTESwijlen Claas Ottes Overdijk, c.u.erflater Zoutsloot 4517962656r
OTTES, KLAAS Claes Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 71759254209v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes kistmaker (mr. -)koper huis met achterhuisVoorstraat 101688242221v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Voorstraat 12169424394v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 101714245229r
OTTES, DOETJE Doetje Ottes koper Voorstraat 621787262149v
OTTES, ANDRIES Dries Ottes , c.u.huurder aparte kamer met uit en ingang op de Vijver Kleine Bredeplaats 221788262280r
OTTES, GRIETJE Griet Ottes bewoner Zuiderhaven 771640234120v
OTTES, HARMENhet huis van Harmen Ottes naastligger ten westen Lanen 32161122968r
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes verkoper Gardenierstraat159822892v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes naastligger ten oosten [staat: westen] Lanen 83161623030v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes , c.u.naastligger ten westen Lanen 85oost1619230161v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes , c.u.naastligger ten noorden Lanen 85oost1619230161v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes verkoper Lanen 85oost1619230161v
OTTES, HENDRIKde verkoper Hendrick Ottes , c.u.naastligger ten westen Lanen 85oost1620230256r
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes verkoper Lanen 85oost1620230256r
OTTES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Ottes naastligger ten oosten Lanen 831656237102r
OTTES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Ottes naastligger ten oosten Lanen 831656237265v
OTTES, HILTJE Hiltje Ottes koper Noorderhaven 761791263330v
OTTES, HILTJE Hiltje Ottes koper Noorderhaven 781791263330v
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaatsonbekend162423111v
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerkoper huis en plaatsjeHoogstraat 51162623198r
OTTES, JAKOBde curatoren namens de gemeene crediteuren van Jacob Ottes verkoper Hoogstraat 51162723232v
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakkerverkoper Hoogstraat 34162823265v
OTTES, JAKOBde nagelaten kinderen van wijlen Jacob Ottes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
OTTES, JAKOBde nagelaten kinderen van Jacob Ottes verkoper Sint Jacobstraat 121733248200r
OTTES, JAKOB Jacob Ottes , c.u.huurder Sint Odolphisteeg 131737249191v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Oosterkeetstraat 517272478v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Boschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 517272478v
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 651736249128r
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1317352491ra
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1317352492va
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten zuiden Peterseliestraat1754253176r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)koper provisioneel woning en weefwinkelGardenierstraat NZ1753253273r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1753253273r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 59176125556r
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikantverkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ1761255103r
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1766256153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1766256153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1769257118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1769257118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat17722588v
OTTES, JANwijlen Jan Ottes Hilberswever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 651773258114v
OTTES, JANde nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilberswever (bont-)verkoper Gardenierstraat NZ1773258116r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schipper (schuit-)koper door niaar huisDroogstraat NZ1738249229r
OTTES, JELLE Jelle Ottes , c.u.huurder Zoutsloot 65173925047r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schipper (schuit-)koper woningZoutsloot 211740250111v
OTTES, JELLEwijlen Jelle Ottes schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 211751252144r
OTTES, JELLEde weduwe van Jelle Ottes huurder Zoutsloot 211763255254v
OTTES, JETSE Jetse Ottes koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235204v
OTTES, JETSE Jetse Ottes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1646235204v
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ1646235212r
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper Zuiderhaven ZZ1647235251v
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper Zuiderhaven ZZ1647235253v
OTTES, JETSEde kamer van Jetse Ottes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1647235257r
OTTES, JETSE Jetse Ottes , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1647235258r
OTTES, JETSE Jetse Ottes naastligger ten westen onbekend1658237149v
OTTES, JETSE Jetse Ottes scheepstimmermankoper huisHofstraat 11738249289r
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper van 1/12 Lombardstraat NZ1742250255r
OTTES, JETSE Jetze Ottes naastligger ten oosten Brouwersstraat 2717722581r
OTTES, JETSEwijlen Jetze Ottes scheepstimmermanerflater Hofstraat 11774258148v
SALVERDA, JOHANNA OTTES Johanna Ottes Salverdakoper Hoogstraat 271794264166v
OTTES, JORIS Jooris Ottes naastligger ten noorden Vijver 4177225823v
OTTES, JURJEN Jurien Ottes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122r
OTTES, JURJENhet nagelaten weeskind van Jurjen Ottes , c.u.verkoper Moriaanstraat ZZ166923936va
OTTES, JURJENwijlen Jurjen Ottes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
OTTES, JURJENwijlen Jurjen Ottes verkoper Sint Jacobstraat 121733248200r
OTTES, LIJSBET Liesbet Ottes verkoper Hoogstraat 431706244316r
OVERDIJK, LIJSBET OTTES Lijsbert Ottes Overdijkkoper Kleine Bredeplaats 101806267254v
OTTES, LIJSBET Lijsbet Ottes verkoper Nieuwstraat 331706244329v
OVERDIJK, LIJSBET OTTES Lijsbeth Ottes Overdijkverkoper Kleine Bredeplaats 10180826878v
OTTES, NAMKE Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 25175725453v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes koper Anjelierstraat 71754253180r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes erflater Zoutsloot 451755253199r
OTTES, NEELTJEwijlen Neeltje Ottes verkoper q.q. Zoutsloot 451755253199r
OTTES, RIEMKJE Rieme Ottes koper Simon Stijlstraat 71620230243r
SALVERDA, SIEBE OTTESde erfgenamen van wijlen Sibe Ottes Salverdanaastligger ten oosten Brouwersstraat 11173925021v
OTTES, SJOERDJE Sioerdtie Ottes koper Heiligeweg 241683241265r
OTTES, SIEUWKEde erfgenamen van wijlen Siouue Ottes naastligger ten westen Franekereind 191615229278v
OTTES, de nagelaten weeskinderen van wijlen Siouue Ottes verkoper Zuiderhaven NZ1618230109v
OTTES, wijlen Siouue Ottes verkoper Zuiderhaven NZ1618230114v
OTTES, SJOERDJEwijlen Sjoerdtie Ottes verkoper Heiligeweg 241706244340r
OTTES, SJOERDJE Sjoerdtje Ottes koper Tiepelsteeg1696243222v
OTTES, SJOERDJEwijlen Sjoerdtje Ottes verkoper Tiepelsteeg17062455v
OTTES, STIJNTJE Stijntie Ottes koper Gardenierstraat ZZ163623411r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes zoutziederverkoper van 1/6 Voorstraat 851702244147v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 211702244153v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes naastligger ten westen Ooievaarsteeg1706244344v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes winkelier en zoutziederkoper woning waarin twee kamers boven elkaarLanen 76achter1714245202v
OTTES, SIEBEde kamer gekogt door Sybe Ottes naastligger ten noorden Schritsen 651714245203v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopmankoper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisjeten noordoosten van Harlingen1716245268r
OTTES, SIEBEde kamer van Sybe Ottes naastligger ten zuiden Lanen 76171824618r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes wolkammer (mr. -)koper huis en pakhuisBrouwersstraat 5172724745v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopmanhuurder Voorstraat 851728247131v
OTTES, SIEBEals bewoner Sybe Ottes naastligger ten westen Voorstraat 871728247132v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes naastligger ten noorden Schritsen 651729247230v
OTTES, SIEBEde erfgenamen van wijlen Sybe Ottes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2173224871r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverdakoopmanverkoper Comediesteeg 4177625922r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverdakoopmanverkoper Comediesteeg 6177625922r
SALVERDA, SIEBE OTTESde weduwe van Sybe Ottes Salverdakoopmanhuurder Voorstraat 8517802602r
OTTES, SIEBREN Sybren Ottes huurder Lanen 631809268272r
OTTES, de nagelaten weeskinderen van wijlen Syouue Ottes verkoper Franekereind 171622230295v
OTTES, de nagelaten weeskinderen van Syouuw Ottes verkoper q.q. Zuiderhaven 8162523141r
OTTES, SIEUWEde erfgenamen van wijlen Syouwe Ottes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1614229209r
OTTES, SIETSKE Sytske Ottes koper Zeilmakersstraat 191692242387v
OTTES, de weduwe van wijlen Tieb Ottes naastligger ten oosten Zoutsloot 80162923299v
OTTES, IETJEde weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OTTES, IETJEde weduwe Ydtie Ottes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)164423599r
OTTES, IENTE Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21624230380v
OTTES, IENTE Inte Ottis naastligger ten westen Schritsen 681626231113v
OTTES, IENTEhet huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21626231114r
, RIEMKJE Riemke Out koper Lanen 441701244100r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoperkoper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstokGardenierstraat161723094r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmakerverkoper Nieuwstraat 561619230152r
OUTGERS, ANTJE Anna Outgers verkoper Brouwersstraat1613229134r
OUTGERS, BRECHTJE Bregt Outgers huurder Wortelstraat 11758254265r
OUTGERS, BRECHTJE Bregt Outgers bewoner Wortelstraat 11758254266v
OUTGERS, EEBE Eebe Outgers bruidegom 1606228531r
OUTGERS, HESSEL Hessel Outgers Staffangerkoper kamerVijverstraat NZ163823456v
OUTGERS, HUBERT Hubert Outgers scheepstimmermanverkoper Zoutsloot 25175725453v
OUTGERS, OENEhet gortmakers maalhuis van Oene Outgers naastligger ten oosten Schoolsteeg WZ163723427v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers verkoper Oosterkeetstraat 31598228125r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61605228453v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6161723083v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaarnaastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 61618230113v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten oosten [staat: westen] William Boothstraat 31633233124r
OUTGERS, PIETER Pyter Outgers verkoper Brouwersstraat1613229134r
OUTGERS, REINER Reinder Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 121727246301v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers geniaarde koper Noorderkade 131705244292r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers koper 1/2 van van drie hellingen met een kanthelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen (Over 3 jaar + per jaar 100 GG)Noorderkade 131706244345r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers eigenaar van 1/2 Noorderkade 13170724517v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u.eigenaar van 1/2 Noorderkade 13170924589v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u.verkoper Noorderkade 131711245160v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u.koper huisZuiderhaven 45171824618v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u.koper timmerhuis, dwarshelling en gereedschapZuiderhaven 43171824622r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers naastligger ten oosten Zuiderhaven 43171824622r
OUTGERS, REINERwijlen Reyner Outgers verkoper van 1/4 Lanen ZZ1606228493v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers verkoper Zoutsloot 11676240221v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Werfpad169324368v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 121724246197v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten westen Zuiderhaven 47172824767r
OUTGERS, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 121732248127v
OUTGERS, RIEMKJE Riemke Outgers koper Lanen 331721246108r
OUTGERS, SIKKEwijlen Sicke Outgers koper Kleine Kerkstraat 101717245282v
OUTGERS, SIKKEde weduwe van Sicke Outgers naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8171824612r
OUTGERS, SIKKEwijlen Sicke Outgers verkoper Kleine Kerkstraat 10172024691r
OUTGERS, WIETSKE Wytske Outgers verkoper Lanen 441730247335v
OUTGERS, WIETSKEde erfgenamen van wijlen Wytske Outgers naastligger ten noorden Schritsen 1oost1736249135v
OUTGERS, WIETSKEwijlen Wytske Outgers verkoper Lanen 41736249139v
OUTGERS, DOOITSE Doytse Outges protesteert vanwege een borgstelling Grote Kerkstraat1606228523r
, GRIETJEde nagelaten boedel van wijlen Grietie Outmans erflater Lammert Warndersteeg WZ165623791v
, SJOUKJE Siouckien Outmans verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ165623791v