Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nieuwstraat 201775258211r
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Grote Werf 2werf1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nutstraat 1oost1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nutstraat 1west1775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Grote Werf 21775258216v
SCHELLINGWOU, F. P.de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderstraat NZ1782260284r
SCHELLINGWOU, F. P.de weduwe van F. P. Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat NZ1782260284r
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 171782260299r
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper Zuiderhaven 11782260240r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 31774258133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 51774258133r
P., LUBBERT Lubbert P. Buldtkoper van 1/2 Franekereind 341782260252r
P., MINNE Minne P. Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 41800265254v
, PIETERhet nagelaten weeskind van wijlen Pieter P? crediteur (triumphant) Voorstraat1604228401v
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderenverkoper Vijver 31626231108v
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 31626231102r
PAULUS, REINER Reiner Paals bewoner Vijver 31626231113r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 11613229183r
PAULUS, REIN Reyn Paals schipper (veer-)koper nieuw huis en ledige plaatsVijver 3161222979r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 51612229122r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1161122965v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5161723063v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 11618230127r
PAULUS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Siuerd Paals naastligger ten oosten Voorstraat 321627231173r
PABES, HAITSEde erfgenamen van wijlen Haytse Pabes huurder zolder (p.j.)Rommelhaven 26b1766256158v
PABES, JANwijlen Jan Pabes verkoper Sint Jacobstraat 7163123337v
PABES, JANde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pabes verkoper Sint Jacobstraat 7163123337v
PABES, JANde kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1662238130v
PABES, JANwijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ1647235267r
PABES, JAN Jan Paebes koper huis, loods en ledige plaatsSint Jacobstraat 71623230353v
PABES, TEEKE Tacke Paebes verkoper van 1/3 Zoutsloot 80162923299v
PABES, TRIJNTJEwijlen Trijn Paebes erflater Achterstraat NZ1682241199r
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 11626231151v
, WILLEM Willem Pakes naastligger ten zuiden Zoutsloot 54166623963v
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1163223373v
PAULUS, ANTJE Antie Palses verkoper Grote Kerkstraat 12167924127v
PAULUS, ANTJE Antie Palses koper Grote Kerkstraat 121670239216v
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, KARST Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
PAULUS, FROUKJE Frouwkje Palses geniaarde koper Schritsen 50achter1790263213r
PAULUS, GRIETJE Grietie Palses verkoper Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, JANwijlen Jan Palses koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
PAULUS, JANburgervaandrig Jan Palses koper 1/2 van 5 pm weilandten zuiden van Harlingen16642391r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
REITSMA, JAN PAULUSburgerhopman Jan Palses Rietsmaverkoper Heiligeweg 40166623949r
REITSMA, JAN PAULUSburgervaandrig Jan Palses Rietsmaverkoper q.q. Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, KARST Karst Palses , c.u.koper kamerRomastraat 131651236182r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen167224080r
PAULUS, STIJNTJE Stijntje Palzes koper ten zuiden van Harlingen16642391r
PASSCHIERS, PASSCHIERwijlen Passchier Passchiers verkoper Brouwersstraat 151634233156r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 111618230130v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten westen Romastraat ZZ1613229134v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers koper kamer en weefwinkelRomastraat 81612229108v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers aanhandelaar kamer en ledige plaats met een vrye uitgang achter in de MolenaarsstraatBrouwersstraat 151615229268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 151615229268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers verkoper Romastraat 81615229269r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 131615229272r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ161623014r
, JANde kinderen van wijlen Jan Paulesen verkoper Grote Kerkstraat 391789263376r
, JAN Jan Paulesen verkoper Wasbleek1789263376r
PAULUS, ANTJE Antie Pauli geniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PAULUS, Gerardo Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, GODFRIED Godefridus Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, TJERK Tierck Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3177725950r
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus pannenboeterkoper Rozemarijnstraat 31753253126v
PAULUS, DANIELde erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 5178926375r
PAULUS, DANIELde weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6178326125v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevaerflater Ooievaarsteeg 7179226419v
BEVA, DANIEL PAULUSwijlen Daniel Paulus Bevapannenboeterverkoper Lammert Warndersteeg 16177725982v
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Bevanaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 141771257190v
PAULUS, DIRK Dirk Paulus turfdragerverkoper Lanen 72177225863r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmakerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 41754253181r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmaker (mr. -)koper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 19175625422v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101758254173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1776258258r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevakoper huis en bakkerijZuiderstraat 25175725477r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper huisMoriaanstraat 10175725478r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)koper door niaar huisZuiderstraat 23175725479r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten noorden Schritsen 611771257196v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Lanen 72177625923v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Lanen 721806267216v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus gardeniernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 361732248114r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten westen Lanen 741770257162v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 351787262224v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus zakkendragerkoper huisHofstraat 221782260219v
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 351787262224v
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus verkoper Grote Kerkstraat 331790263284r
PAULUS, HESSELwijlen Hessel Paulus verkoper Hofstraat 221782260251r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus , c.s.huurder Heiligeweg 46176025521r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
PAULUS, HESSELde weduwe van Hessel Paulus naastligger ten zuiden Kruisstraat 10west1783261116r
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Poolverkoper Noordees (gebied)161723070v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmanverkoper Rozengracht 141774258151v
PAULUS, JANde weduwe van Jan Paulus naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1773258100r
PAULUS, JANwijlen Jan Paulus erflater Hofstraat 291790263276v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41177625922v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmannaastligger ten westen Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmanverkoper Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmankoper door niaar huisHondenstraat 5west177725928v
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 11784261161r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)koper Both Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Hofstraat 2717762597av
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10177625911v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Zuiderhaven 491774258192v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Heiligeweg 81774258193r
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101784261250r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (mr. huis-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 12177325866r
PAULUS, JAN Jan Paulus koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Hondenstraat 5oost177325866r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)koper huisHofstraat 29177225837v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmannaastligger ten zuiden Rozengracht 141774258151v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Zuiderhaven 471780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Grote Kerkstraat 391780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSde nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenbergverkoper Both Apothekerstraat 31780259307v
PAULUS, JEENde erfgenamen van wijlen Jane Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101782260218r
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper hoekhuisKarremanstraat 24noord1644235154v
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper huis en loodsKarremanstraat 28noord163823449v
PAULUS, JOHANNES Johannes Paulus timmermankoper Both Apothekerstraat 31770257180r
PAULUS, SIEBE Sybe Paulus koper huisZoutsloot 42180826839v
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 41756253253v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 13177725952v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus smid (mr. grof-)koper huis en smederijZuiderstraat 15177725973r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus , c.u.smid (mr. grof-)huurder (p.j.)Zuiderstraat 15177725973r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus smidnaastligger ten westen Zuiderstraat 171779259180r
PAULUS, WIEGER Wyger Paulus , c.u.huurder (p.w.)Kleine Kerkstraat 181769257108r
, JANde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Grote Bredeplaats 121789263376r
, JANde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Hondenstraat 5oost1789263376r
, JANde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Hondenstraat 5west1789263376r
PAULUS, METJE Met Pauuels naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ16362344r
PAULUS, HANS Hans Pauwels koper huisonbekend163723423v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pauwels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3017562541r
PAULUS, JANKE Jancke Pauwels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11166723985v
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels koper ten zuiden van Harlingen1752252221r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Pauwlus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40175625430v
PAULUS, TJEERDde kamer van Tjeerdt Pauws , c.s.naastligger ten oosten Zuiderstraat168424232v
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 371726246260v
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 261650236116v
PIETERS, KLAAS Claes Peters schipper (groot-)koper kamer met een plaatsje erachterZuiderhaven ZZ164323538v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
PIETERS, DOEKE Doecke Peters koper door niaar huisHeiligeweg 441630232146r
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u.gortmakerverkoper Kruisstraat 3west1640234108v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten zuiden Heiligeweg 66165523732r
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, FRANS Frans Peters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
PIETERS, GRIETJE Grytie Peters verkoper Voorstraat 211600228208v
PIETERS, HARMEN Harmen Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, HARTMAN Hartman Peters huurder (p.j.)Voorstraat 21653236241v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Peters verkoper van 1/2 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, HILLEBRAND Hillebrand Peters naastligger ten zuiden Bildtstraat 131652236199v
PIETERS, HILTJE Hiltie Peters verkoper Zoutsloot 113164223515v
PIETERS, IETJE Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ164223535r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagenkoper hoekhuisVoorstraat 21653236241v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 66165523732r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen16552374v1
PIETERS, JAKOB Jacob Peters , c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 681652236198v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen164223513v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagenverpachter grond Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERShet voormalige huis van Jacob Peters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagennaastligger ten westen Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 91640234117v
PIETERS, JAN Jan Peters naastligger ten westen Rozengracht ZZ164223512r
PIETERS, JAN Jan Peters schoenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 351652236216v
PIETERS, JOOST Joost Peters bakkerverpachter grond Zuiderhaven NZ1642234172r
PIETERS, LAAS Laes Peters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenkoper Noorderhaven 131642234166v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord1641234150r
PIETERS, MAAIKE Mayke Peters verkoper Sint Jacobstraat 101640234109v
PIETERS, PIETER Peter Peters Cantie, c.u.verkoper Sint Odolphisteeg 61641234123v
PIETERS, RIEMER Rieme Peters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
PIETERS, RINTJE Rintie Peters eigenaar van 1/2 Noorderhaven 351652236216v
PIETERS, RINTJE Rintie Peters* verkoper Noorderhaven 351652236216v
PIETERS, SIEUWKE Siouke Peters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
PIETERS, TJEERD Tiaerdt Peters , c.u.verkoper Brouwersstraat 7165623782r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Peters verkoper Hondenstraat 81653236226v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Peters koper Zuiderhaven ZZ165523748v
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Peters Dreyereigenaar van 1/2 Schritsen 50165623770r
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Peters Dreyer, gesterkt met haar zonenverkoper Schritsen 50165623770r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Havenplein 16164223534r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Noorderhaven 61651236182v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters koper door niaar schoenmakersperkRaamstraat 5achter165523710v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten westen Raamstraat 5achter165523710v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten noorden Raamstraat 5achter165523710v
PIETERS, WIEBREN Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid165523713r
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, DINGENAwijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Voorstraat 101619230157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Sint Jacobstraat 81619230157v
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus, q.q.deurwaarder Hof van Frieslandbetrokkene onbekend16602386va
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinusdeurwaarder Hof van Frieslandcrediteur (triumphant) q.q. Zoutsloot166223815va
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretariekoper van 1/2 Heiligeweg 661686242157v
PIETERS, THEODORUSde erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notariskoper huisVijver 61691242368v
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veerkoper Brouwersstraat 21180826849v
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.)Drie Roemersteeg OZ1805267166r
AUSTROPHORUS, ANNE PETRUS Annius Petry Austrophorusnotariskoper huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopendZuiderplein 11615229254r
, PIETER Pyter Phases verkoper Moriaanstraat 41711245154v
FILIPPUS, JAN[als bewoner?] Jan Philippis naastligger ten zuiden Lanen 82a1800265217v
FILIPPUS, Gotschalp Philippus huurder huis (p.j.)Kerkpoortstraat 131791263380r
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus koper huis en gorterijHeiligeweg 641736249128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus winkeliernaastligger ten oosten Heiligeweg 641736249128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus naastligger ten noorden Heiligeweg 641736249128v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper van 1/3 Zoutsloot 991741250201v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper q.q. Achterstraat 491741250201v
FILIPPUS, HINKEde erfgenamen van wijlen Hinke Philippus naastligger ten oosten Heiligeweg 661756253253r
FILIPPUS, HINKEde erfgenamen van wijlen Hinke Philippus naastligger ten zuiden Heiligeweg 661756253253r
FILIPPUS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hinke Philippus verpachter grond Moriaanstraat 121754253163v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hofFranekereind 81714245222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningenLammert Warndersteeg 21714245222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Schritsen 491726246250r
FILIPPUS, JAN[als bewoner?] Jan Philippus naastligger ten zuiden Lanen 82a1800265253r
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huisRaamstraat 8179726525v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus koper kamerZoutsloot NZ172824798v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Zuiderhaven 9achter172724757v
FILIPPUS, JOHANNESde weduwe van Johannes Philippus naastligger ten westen Droogstraat 371800265223r
FILIPPUS, JURJEN Jurrien Philippus naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 671696243195r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Kerkpoortstraat 571791263373v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Voorstraat 49178326182r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus huurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
FILIPPUS, Philippyntie Philippus verkoper Kleine Kerkstraat 10177225825v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirotkoper Grote Bredeplaats 25178926365v
FILIPPUS, Phylippijntje Philippus koper Kleine Kerkstraat 101766256202r
FILIPPUS, Phylippyna Philippus koper Voorstraat 63180126622v
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus koper Droogstraat1705244300v
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
FILIPPUS, DIRK Dierck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211618230119v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend159722850v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten westen Hoogstraat 251626231129v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211619230153v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 211630232162v
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat162723224v
FILIPPUS, GERRIT Gerryt Philips schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1622230325r
FILIPPUS, GIJSBERTwijlen Gijsbert Philips verkoper Havenplein 8163223375r
FILIPPUS, HANS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentieverkoper WZ1652236218v
FILIPPUS, IENSE Intse Philips protesteert vanwege een vordering Zoutsloot 76159722871r
FILIPPUS, JAKOBwijlen Jacob Philips verkoper Nieuwstraat 421622230326r
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231613229133v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips koper keetNieuwstraat 421605228479v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziederkoper 1/4 zoutkeetNieuwstraat 40161222999v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziedereigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager en hooiloeger (mr. -)verkoper Lammert Warndersteeg OZ170824567r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.verkoper Zoutsloot 521663238171v
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)koper huis en schuurMolenpad 11691242355r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u.hooiloeger (stads -)huurder voor 8 jaren Molenpad 11691242355r
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ169924413r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 491702244145v
FILIPPUS, JANde schuur van Jan Philips slager (mr. -)naastligger ten westen Molenpad 11699243402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager (mr. -)verkoper Molenpad 11699243402r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijckbakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1682241192r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips van Bodendijckbakker (mr. koek-)koper huisNoorderhaven 48168024173r
FILIPPUS, JURJENwijlen Jurrien Philips verkoper Kerkpoortstraat 691702244160r
FILIPPUS, LOURENSde kamer eerder van Lourens Philips naastligger ten zuiden Spinstraat 11166023860r
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 451613229182v
FILIPPUS, Maritgien Philips verkoper Noorderhaven 211614229238r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips koper Lanen 24162723216r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips* verkoper van 1/16 Hondenstraat 6163323387v
FILIPPUS, MAAIKEde erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips koper 3/7 woningLanen 24161723084r
FILIPPUS, MAAIKEhet grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips naastligger ten zuiden Lanen 24161723084r
FILIPPUS, FILIPPUS Philip Philips verkoper q.q. Hondenstraat 6163323387v
FILIPPUS, FILIPPUS Philips Philips naastligger ten westen Lanen1605228439v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 541602228296v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips naastligger ten oosten Schritsen 521599228171v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips naastligger ten westen Schritsen 56noordwest1601228272v
FILIPPUS, TEUNIS Thoenis Philips tromneterkoper huisLanen 85oost1619230161v
FILIPPUS, JAN Jan Phillips slager (mr. -)verkoper Molenpad 91706244330v
FILIPPUS, DIRKde weduwe van Dirck Phlips naastligger ten oosten Hoogstraat 211650236131r
REGNERI, GOOITSKE PIEBES Goyckien Pibes Regneri, pro severkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, GRIETJE Grietie Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, HISKE His Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, HOTSKE Hotske Pibes verkoper Hoogstraat 38163223363v
PIEBES, HIELKJE Hylckien Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes timmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat 171651236165v
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , c.u.koper huisZuiderstraat 171641234153v
PIEBES, JAN Jan Pibes protesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ159822883r
PIEBES, JANhet huis eerder van Jan Pibes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 171635233176r
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Achterstraat NZ164223514r
PIEBES, MELIShuis en houtstek van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 101641234157v
PIEBES, MELISde erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 10163723442v
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pibes verkoper Zuiderstraat NZ16362343v
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes verkoper van 1/2 Zoutsloot 26163723444r
PIEBES, PAULUS Pals Pibes verkoper Zuiderstraat NZ16362343v
PIEBES, PIEBE Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52west1642234162r
PIEBES, PIETJEwijlen Pitie Pibes verkoper van 1/2 Voorstraat 951640234120r
PIEBES, RUURD Ruierd Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36166523920v
PIEBES, SIBBELTJE Sibbel Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 31636233178r
PIEBES, SIEDSde weduwe van wijlen Syds Pibes naastligger ten zuiden Achterstraat1646235213v
PIEBES, WIEBRENwijlen Wibrant Pibes verkoper Hoogstraat 10163723442v
, WIEBRENgrondpacht uit het gewezen huis van Wibrant Pibis eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Voorstraat 52west162423121r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Vijverstraat 201691242349r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1689242269r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1674240150v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes koopmankoper schuur en stallingVijverstraat 14167924136r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 181692242375r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 141692242375v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Lanen 861692242376r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Heiligeweg 151692242376v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 181690242327v
PIEBES, ALEWIJNde erfgenamen van wijlen Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18170124499r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes koper Kleine Ossenmarkt 81695243156v
PIEBES, ANTJE Antie Piebes koper Schritsen 271681241140r
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend16772411v
PIEBES, BOTJE Bottie Piebes koper Rinnertspijp 10173925037r
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes koper Hofstraat 351667239115v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes verkoper Hofstraat 351686242157r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Aggingaverkoper William Boothstraat 351694243111r
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuinGardenierstraat 9172724747v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden Gardenierstraat 9172724747v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huisPeterseliestraat ZZ1728247202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1728247202v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper Zuiderstraat1695243159r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Voorstraat 611681241121r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Noorderhaven 1061681241122v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 161681241131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 161681241131r
PIEBES, GERRITJE Gerrittje Piebes koper Hondenstraat 101802266168v
PIEBES, GERRIT Gerryt Piebes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat 311619230169v
PIEBES, GERRIT Gerryt Piebes naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 311619230169v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Kleine Bredeplaats 16178326198r
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 301795264236v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Grote Kerkstraat 301795264236v
PIEBES, GRIETJE Grytje Piebes geniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper huis, schuur en koemelkerijGrote Kerkstraat 3017562541r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper provisioneel huisKleine Bredeplaats 161770257257r
PIEBES, HARING Haring Piebes verkoper Voorstraat 52west162423129r
PIEBES, HARMEN Harmen Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord172824790v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord172824790v
PIEBES, JAKOBde weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21achter1734248319v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 41809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 61809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Grote Kerkstraat 291809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.)Nieuweburen 11178126097v
PIEBES, JAN Jan Piebes , broeder van de koperverkoper Voorstraat 52west1623230354r
PIEBES, JAN Jan Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, JANKE Janke Piebes koper Vijverstraat 201782260301r
PIEBES, JETSKE Jetske Piebes verkoper Noorderhaven NZ1620230250r
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ178826334v
PIEBES, MARTEN Marten Piebes verpachter grond Kruisstraat 5oost1623230340r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg162523154v
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond onbekend1622230323r
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten oosten Zuiderhaven162523167v
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten noorden Noordijs 41619230179v
PIEBES, MEEUWISwijlen Mevis Piebes erflater Noorderhaven 20167924138r
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes koper huisNoorderhaven 62162723223r
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 62162723223r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend1672240103r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes , broeder van de verkoperkoper 1/8 part van een huis en kamersVoorstraat 52west162423129r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes koper 1/8 huis, erf en de kamers daar achterVoorstraat 52west1623230354r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes verkoper Noorderhaven 1001622230319r
PIEBES, PIETER Pieter Piebes koper huis en tuinFranekereind 401808268145r
PIEBES, PIETJE Pietie Piebes koper huisSint Odolphisteeg WZ16772411r
PIEBES, PIETJE Pietke Piebes schoenmakerkoper Schritsen ZZ1626231138v
PIEBES, PIETJE Pytke Piebes koper Voorstraat 95162823258r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talmakoopmanverkoper Zeilmakersstraat 13173524996r
PIEBES, WIKJEwijlen Wickjen Piebes verkoper Nieuwstraat 181742250224r
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopmannaastligger ten westen Rozengracht 201706244338v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes koper Nieuwstraat 181736249123v
PIEBES, WIETSEde weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 401620230238r
PIEBES, WIETSEde erfgenamen van wijlen Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht NZ1716245267r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter168324165va
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen1716245268r
PIEBES, WIETSEde crediteuren van Wytse Piebes koopmanverkoper Noorderhaven 891711245140r
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Piebes naastligger ten westen Droogstraat 511627231160r
PIEBES, WIETSEhet houtstek van Wytse Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 911697243269v
PIEBES, WIETSEde crediteuren van Wytse Piebes verkoper Rozengracht 181711245140v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht 161688242234v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
PIEBES, WIETSEde weduwe van Wytse Piebes naastligger ten oosten Droogstraat 45162723213v
HUIDEKOPER, WIETSE PIEBES Wytse Piebes de Huidekoperkoopmanverkoper Rozengracht 171697243310r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes van Talmnaastligger ten oosten Rozengracht 16achter168824216ra
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Tiepelsteeg172124693r
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmankoper tuinBoth Apothekerstraat WZ1726246259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ1726246259v
TALMA, WIETSE PIEBESwijlen Wytse Piebes Talmaerflater Voorstraat 8717412508ra
TALMA, WIETSE PIEBESde geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talmakoopmanverkoper Voorstraat 99173124832r
TALMA, WIETSE PIEBESde kinderen van wijlen Wytse Piebes Talmaverkoper van 1/4 Rapenburg ZZ1731247391v
PIEBES, WIETSEwijlen Wytze Piebes verkoper Zoutsloot 38162423113v
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40162523143r
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242315r
PIEBES, WIETSEde schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 4016242319v
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes koopmanverkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmankoper huis genaamd De SpijkerboorZuiderhaven ZZde Spijkerboor1725246218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talmakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ1729247221r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huisWilliam Boothstraat 6zuid172824760v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21172724755r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper William Boothstraat 21738249264v
PIEBES, MELIS Melis Piebis naastligger ten oosten Hoogstraat 101626231129r
PIEBES, REINER Reiner Piebis , broeder en zwager van de kopersverkoper Hoogstraat 101626231129r
PIEBES, WIEBREN Wybren Piebis koper 1/3 en 1/12 huis (is tevens bewoner)Hoogstraat 101626231129r
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen 361682241219v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes , c.u.koper huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van de straat tot achter aan het huis van wijlen Wobbel Tjaerdts)Sint Jacobstraat 131672240106r
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graednaastligger ten westen Vianen ZZ1701244106v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdragerkoper woningHofstraat 411714245212v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes naastligger ten westen Hofstraat 27170024487r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes verkoper Hofstraat ZZ1724246196r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes koper woningSpinstraat ZZ1703244225v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdragerverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ1703244209r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver164923660r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten noorden Vijver164923660r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 161653236225v
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijverstraat NZ1653236229r
PIEKES, JAN Jan Pieckes , c.soc.naastligger ten zuiden Vijver 9162823244r
PIEKES, JAN Jan Pieckes koper huisGrote Ossenmarkt 14164923672v
PIEKES, SIEMEN Simen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81659237218r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes , c.u.verkoper Vijverstraat1651236180r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81653236227v
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes verkoper q.q. Herenwaltje 171657237260r
PIEKES, TEEKE Taacke Pieckes verkoper Kruisstraat 10west159722858r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes koper woningHofstraat 27170024487r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakkerverkoper Oosterkeetstraat 61701244109v
PIEKES, TJALLINGde weduwe van Tjalling Pieckes naastligger ten oosten Hofstraat 25171824611r
PIEKES, TJALLINGde kamer van Tjallingh Pieckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1704244245v
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graadnaastligger ten zuidoosten Vianen 21705244310r
GRAAT, KLAAS PIEKESde erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graadnaastligger ten westen Vianen ZZ171924643v
GRAAT, KLAAS PIEKESmr. Claes Piekes de Graadlandmeter (geadmitteerde -)naastligger ten westen Vianen1716245276v
PIEKES, DIRK Dirk Piekes huurder Hofstraat 221782260251r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes koper William Boothstraat 317632567r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 81766256194r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes uitdragerhuurder 2e gedeelte (p.j.)Voorstraat 62176425676r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmakerkoper huisKleine Kerkstraat 101766256202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes huurder Kleine Kerkstraat 101766256202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes verkoper Kleine Kerkstraat 10177225825v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 121771257212v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes koopmankoper Romastraat 4west1774258147v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper 10/12 huisHofstraat ZZ1723246165v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.turfdragerverkoper Kerkpad 321709245102r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerkoper dwarshuisKerkpad 32170724532r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat171824629r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper woningOosterkeetstraat 6169424381v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerderkoper woningKerkpad 11710245105v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Hofstraat 411715245255v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.verkoper Hofstraat 47west1722246141r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.turfdragerkoper huis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappenHofstraat 47west171824633r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Lammert Warndersteeg 141723246173v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.geniaarde koper Kerkpoortstraat 221722246129r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Hofstraat 2517062451r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Kerkpad 11714245208v
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten zuiden Vijver WZ1662238155r
PIEKES, JAN Jan Piekes verkoper Grote Ossenmarkt 141657237119r
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijverstraat NZ166023819v
PIEKES, SIEMEN Symen Piekes , c.u.koper doorgaand huis en erfKleine Ossenmarkt 41651236164r
PIEKES, TJALLINGde weduwe en erfgenamen van wijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden Scheerstraat 121717245279v
PIEKES, TJALLINGwijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden William Boothstraat 21738249264v
PIEKES, TJALLINGde weduwe van wijlen Tjalling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat1725246215v
PIEKES, TJALLINGwijlen 1 e man Tjalling Piekes verkoper Hofstraat 271725246216v
PIEKES, TJALLINGde kamer van Tjalling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1709245314v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724530v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724531v
PIEKES, TJALLINGde woning van Tjalling Piekes naastligger ten oosten Hofstraat 2517062451r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes koper huisWilliam Boothstraat WZ17062455r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 101688242236r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes koper van 1/2 61/96 huisGrote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar van 1/6 Grote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar q.q. Grote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten westen Hoogstraat 231697243270v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten oosten Hoogstraat 19170924577v
PIERS, Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
PIERS, de hof van Aemerens Piers naastligger Kerkpoortstraat NZ1644235146r
PIERS, AMERENS Amerens Piers protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastligger Zuiderhaven 6164323550r
PIERS, Amerens Piers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 9164223523r
PIERS, de hof van Amerens Piers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 191646235194r
PIERS, AMERENSde hof van de erfgenamen van wijlen Amerens Piers naastligger ten westen Kerkpoortstraat1658237171v
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakkerkoper schuurFranekerpoort (gebied)16842423ra
PIERS, ANDRIESgemeensman Andries Piers koper door niaar hof met bomen, planten en somerhuisLiemendijk NZ1710245116r
PIERS, ANDRIESde stalling van de gemeensman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk NZ1710245116r
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u.estrikbakkerverwandelaar Zoutsloot ZZ1688242224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakkeraanhandelaar kamerAchterstraat ZZ1688242224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u.naastligger ten oosten Achterstraat ZZ1688242224v
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper kameronbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten oosten onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten zuiden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten westen onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten noorden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIESde hof van Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 951703244216v
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakkerkoper huis en estrikwerkZoutsloot1683241270r
PIERS, ANDRIESburgerhopman Andries Piers pannenbakkerkoper 1/2 huis en loods met een kamer daarachter, die zijn uitgang heeft aan de NZ van het huis van Jan Freerx op de zgn. BrouwersgrachtSchritsen 641692242402v
PIERS, ANDRIESburgerhopman Andries Piers eigenaar van 1/2 Schritsen 641692242402v
PIERS, ANDRIESde verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten westen Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESde verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten noorden Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESburgerhopman Andries Piers , c.u.verkoper Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESde stalling van oud burgerhopman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk NZ1703244204r
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakker (mr. -)naastligger ten westen Liemendijk ZZ1696243192v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper huisAchterstraat ZZ1681241166v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper hofLiemendijk1682241221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk1682241221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)koper huisZoutsloot 1071686242154v
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper door niaar kamerLiemendijk ZZ1702244150v
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten noorden Zoutsloot 1071686242154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers gleibakker (mr. -)naastligger ten oosten Zoutsloot 1071686242154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Zoutsloot 1051688242239v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 1051688242239v
GLADSMA, ANDRIES PIERSde hof van gemeensman Andries Piers Gladsmanaastligger ten noorden Zoutsloot 95170824569r
GLADSMA, ANDRIES PIERSoud burgerhopman Andries Piers Gladsmaestrikbakkerverkoper q.q. Noorderhaven 971704244240v
PIERS, ANDRIESoud hopman Andries Piers Glatsmanaastligger ten westen Liemendijk ZZ1702244150v
PIERS, ANNEenige kamers van Anne Piers secretarisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 271658237247v
PIERS, ANNE Anne Piers , c.u.naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 611652236215r
PIERS, ANNEde kamer van Anne Piers secretarisnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27165523711v
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamerWeverstraat164323561r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Weverstraat164323561r
PIERS, ANNEde nakomelingen van Anne Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1686242117r
REENSTRA, ANNE PIERS Anne Piers Reenstra [staat: Renstra]naastligger ten westen Liemendijk ZZ162923291r
REENSTRA, ANNE PIERShet verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstrasecretarisvoormalig bewoner Zoutsloot16612388va
PIERS, ANTJE Antie Piers verkoper Liemendijk NZ163123324r
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Bargebuurt 201730247330r
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Liemendijk1630232145v
PIERS, ANTJEmeerderjarige vrijster Antje Piers verkoper Bargebuurt 201732248141r
PIERS, ANTJE Antje Piers koper Bildtstraat 14178126011r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
PIERS, BERBER Barber Piers verkoper Liemendijk NZ164823630r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 1817812609r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers koper Zuiderstraat 12171924651r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, BENEDICTUSwijlen Benedictus Piers bewoner Zuiderstraat172724750v
PIERS, BENEDICTUS Benedix Piers huurder Voorstraat 62171924646r
PIERS, BINTJE Bentie Piers koper Grote Kerkstraat 1a1663238170v
PIERS, BERBER Berbar Piers koper Lanen 44achter16362342r
PIERS, BERBER Berber Piers koper Bildtstraat 191683241257r
PIERS, Bijntie Piers koper Lanen 391675240209r
PIERS, BINTJE Bintie Piers verkoper van 1/2 Hoogstraat 37168424249r
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers slotmakerkoper huisGrote Kerkstraat 251809268206r
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers verkoper van 1/2 Noorderhaven 251640234115v
PIERS, KRIJN Crijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1615229284r
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 51614229214r
PIERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Piers* wever (bedsteek-)naastligger ten oosten Romastraat 116312337v
PIERS, DIRK Dirck Piers koper provisioneel huisKerkpoortstraat NZ1618230121v
PIERS, DIRKwijlen Dirck Piers verkoper van 1/2 Romastraat 3163123330r
PIERS, DIRK Dirck Piers naastligger ten oosten Romastraat 1161723062v
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u.verkoper Schritsen 55166123888v
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u.koper huisSchritsen 551658237155r
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.)Wasbleek 231784261237v
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ179826589r
PIERS, DOEKE Doecke Piers verkoper Heiligeweg 44163123323v
PIERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper Grote Kerkstraat 2917182468v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 35165523749r
PIERS, DOEDE Doede Piers kuipernaastligger ten westen Lanen 3516552374v1
PIERS, DOEDEhet huis genaamd de Vette Os, van de erfgenamen van wijlen Doede Piers , c.s.naastligger ten zuiden Lanen 21achterde Vette Os168424212v
PIERS, DOEDE Doede Piers koper van 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaatsLanen 21de Vette Os1662238142r
PIERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper van 1/2 (per decreet)Lanen 211668239141v
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 33166823921va
PIERS, DOEDEwijlen Doede Piers kuipererflater Lanen 21166823921va
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiperkoper huisLanen 331647235267v
PIERS, DOETJE Doedtie Piers verkoper Schritsen 681674240166r
PIERS, DOETJEde crediteuren van Doedtie Piers verkoper Kleine Bredeplaats 101675240212r
PIERS, DOETJEhet huis nagelaten door wijlen Doedtie Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12167524028ra
PIERS, DOEKELE Doekle Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
PIERS, DOETJE Doetje Piers koper huisKleine Bredeplaats 101664238211r
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijGrote Ossenmarkt 41712245180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u.koper gleibakkerijZuiderhaven 331712245180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13171924655r
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ1706244332v
PIERS, IEPE Eepe Piers molenaar [staat: mullener]koper provisioneel huis en getimmert1604228400v
PIERS, IEPEhet molenaarshuis van Eepe Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604228401r
PIERS, EEUWEde erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99173124832r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers verkoper Gardenierstraat 51732248154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 221738249341r
PIERS, EEUWE Euwe Piers koper huisVoorstraat 101170024445r
PIERS, FERK Ferck Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28167224097v
PIERS, FOEKE[de steeg van] Foecke Piers naastligger ten westen Voorstraat 551624230382v
HEEMSTRA, FOEKE PIERSwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 89166623936r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSwijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten noorden Voorstraat 89166623936r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstrahuidige eigenaar van de vijver Achterstraat ZZ1631232182r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstrakoper ledige plaats of huisstedeonbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra, c.u.naastligger ten westen Herenwaltje1631232184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstraverkoper Herenwaltje1631232184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSoud burgemeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen Voorstraat 891657237115v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstraniaarnemer ratione proximitatis Zoutsloot 911630232158v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten Zoutsloot 911630232158v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERSde weduwe van Folkert Piers Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderstraat177625920v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERSde weduwe van Folkert Piers Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat177625920v
PIERS, FROUKJE Frouk Piers huurder Schritsen 2816422356v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
PIERS, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Piers naastligger ten oosten Romastraat 27173224872v
PIERS, GERLOF Gerliff Piers koper 1/5 huis en mouterijVoorstraat 75161122951v
PIERS, GERLOF Gerloff Piers verkoper van 3/5 Voorstraat 751612229111r
PIERS, GERLOF Gerloff Piers verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter1612229111r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Rommelhaven 10163823453r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Lanen 41163823453r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers verkoper Noorderkade 131673240125r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper Droogstraat 53166023830v
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper huisWortelstraat 1167824122r
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaffverkoper Dalpad 91740250104r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 71619230181r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 91619230181v
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51621230275r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ1626231112r
PIERS, HANSwijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5165623768v
PIERS, HANSwijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ1626231105r
PIERS, HANSde weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 51659237184v
PIERS, HARING Haringh Piers koper kamerSint Jacobstraat1634233128r
PIERS, HARKE Harke Piers , c.u.huurder grote binnenkamer (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
REENSTRA, HARMEN PIERSde hof van Harmen Piers Reenstra [staat: Renstra]naastligger ten westen Liemendijk ZZ162923291r
PIERS, HERE Heere Piers verkoper Liemendijk NZ1635233158r
PIERS, HERE Heere Piers koper kamer, weefwinkel en plaatsje daarachter ([staat: 200-00-00 GG min een rijksdaalder])Achterstraat1634233143r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244106r
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerkHeiligeweg 16het Peertie169324361r
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerkHeiligeweg 18het Peertie169324361r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 201715245232v
PIERS, HEINhet wagenhuis van de weduwe van Hein Piers naastligger ten zuiden Heiligeweg 201715245232v
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten westen Heiligeweg 181703244198r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwerverkoper van 1/8 Schritsen 641692242402v
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244117r
PIERS, HEINwijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ1728247202v
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 111702244190r
PIERS, HEINweduwe v Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 71726246268v
PIERS, HEINmr. brouwer Hein Piers , c.u.koper woningTiepelsteeg170824561v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.naastligger ten westen Tiepelsteeg170824561v
PIERS, HEINde weduwe van Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 141710245129r
BROUWER, HEIN PIERS Hein Piers Brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111704244249r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
PIERS, HERE Here Piers protesteert q.q. vanwege eigenaarschap van 1/2 Zuiderstraat1621230261v
PIERS, HESSEL Hessel Piers naastligger ten oosten Vijver 11618230127r
PIERS, HEINwijlen Heyn Piers brouwer (mr. -)koper Gardenierstraat 9172724747v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 341776258251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 341776258251r
PIERS, HINKE Hinke Piers koper Droogstraat 18176825792v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zuiderhaven 19zuid176325610r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord1789263148r
PIERS, HIELKJE Hylk Piers verkoper Liemendijk WZ1622230315r
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 13177725952v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat177625920v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkoper Zuiderstraat NZ1782260284r
PIERS, IENSKE Ints Piers verkoper Zuiderstraat NZ1613229170v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Noorderhaven 21733248241v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 131733248243v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 111733248246r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 361687242206r
PIERS, JARICH Jaerigh Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 38achter1698243332v
PIERS, JAN Jan Piers koper huisVoorstraat 12achter1647235257v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg166123874r
PIERS, JANde weduwe van Jan Piers verkoper Voorstraat 12achter1662238152v
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 16169324361r
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 18169324361r
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ168424241r
PIERS, JAN Jan Piers verkoper van 1/8 Schritsen 641692242402v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4165023699v
PIERS, JAN Jan Piers huurder (p.j.)Weverstraat 91791263360r
PIERS, JAN Jan Piers karremankoper huisOosterkeetstraat 8170024435r
PIERS, JANde weduwe van wijlen Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3171924655v
PIERS, JAN Jan Piers , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 21650236101v
PIERS, JAN Jan Piers verkoper Spinhuisstraat ZZ1636233182r
PIERS, JAN Jan Piers koper huisKleine Bredeplaats 21630232161v
PIERS, JAN Jan Piers verkoper Brouwersstraat 12noord163123317v
PIERS, JANde weduwe van Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3171824621v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 101630232163r
GROOT, JAN PIERS Jan Piers de Groot, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 321669239208v
PIERS, JARICH Jarig Piers tamboerbewoner Weverstraat NZ1681241147r
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 401706244317r
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 211702244153v
PIERS, JARICH Jarigh Piers Brettonkoper huisNieuwstraat1682241226r
PIERS, JELTJE Jel Piers , voor zich en haar kinderenverkoper Lanen NZ1624230374v
PIERS, JELTJE Jeltie Piers naastligger ten oosten Molenpad 11691242355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper Molenpad 11691242355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend164823614r
PIERS, JELTJE Jeltje Piers naastligger ten westen Noorderhaven 17176425678v
PIERS, JETSKE Jetske Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31west1710245115v
PIERS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jetske Piers verkoper Grote Kerkstraat 2917182468v
PIERS, JETSKE Jetske Piers koper Grote Kerkstraat 2916952435va
PIERS, JOCHEM Jochem Piers naastligger ten westen Noorderhaven 1101634233152v
PIERS, JOHANNES Johannes Piers naastligger ten westen Noorderhaven 1101626231156v
PIERS, JOHANNES Johannis Piers , c.u.verkoper Noorderhaven 108163923487r
PIERS, JOHANNES Johannis Piers naastligger ten westen Noorderhaven 1101626231148v
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten oosten Zoutsloot 611667239101r
PIERS, JOUKE Joucke Piers kooltjernaastligger ten westen Zoutsloot 87166523919r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper door niaar 1/2 kamerZoutsloot NZ165523733r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten westen Zoutsloot NZ165523733r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper Zoutsloot 401644235128v
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u.verkoper onbekend1650236132r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper kamer en loodsZoutsloot NZ164823613r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1674240150v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huisLanen 89166023865v
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Noorderhaven 831603228379r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Noorderhaven 851603228379r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten zuiden Lanen 89166023865v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis waar het Blau Schaep in de gevel staatLanen 91het Blau Schaep16592385r
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers naastligger ten westen Zoutsloot 7016952436ra
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Zoutsloot 641692242385v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers kooltjerkoper Droogstraat 71692242385v
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjergeniaarde koper buiten Harlingen1668239169v
PIERS, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21702244140v
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1651236167r
PIERS, JOUKEnaastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 21688242231r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21688242231r
PIERS, JOUKEnaastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 21711245143v
PIERS, JOUKE Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21711245143v
PIERS, JOUKEwijlen Jouke Piers naastligger ten westen Zoutsloot 701711245145v
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Lanen 641717245285r
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Schritsen 531733248220r
PIERS, LAAS Laes Piers schipper (oud -)verkoper Kleine Ossenmarkt 2174525191v
PIERS, LAAS Laes Piers naastligger ten westen Lanen 64173124828v
PIERS, LAAS Laes Piers schipper (oud -)verkoper van 1/4 Lanen 621741250179v
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, LIEUWE Lieuue Piers koopmanverkoper Kleine Bredeplaats 251705244267r
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers verkoper Voorstraat 821752252204v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23171924635r
PIERS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 111742250260r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 11728247115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers tichelbaas en koopman (mr. -)koper 4 pm greidlandten oosten van Harlingen1732248167r
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers verkoper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 71728247123r
PIERS, LIEUWEde hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ170924590r
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers koopmankoper Kleine Bredeplaats 251740250131r
PIERS, LIEUWEwijlen Lieuwe Piers verkoper Kleine Bredeplaats 251758254165r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper Lanen 18171924657r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopmannaastligger ten westen Lanen 1173124831v
PIERS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 111746251114r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 71759254192v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers tichelbaas (mr. -)koper woningZuiderhaven 9achter172724757v
PIERS, LIEUWEde koper Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 9achter172724757v
PIERS, LIJSBETwijlen Lijsbet Piers verkoper q.q. onbekend1624230391r
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Bargebuurt 81787262197v
PIERS, LUTSKE Lutske Piers koper Karremanstraat 301689242279r
PIERS, LUTSKE Lutske Piers huurders Karremanstraat 301689242279r
PIERS, LUITJEN Luytien Piers naastligger ten westen Gardenierstraat159722861v
PIERS, MAAIKE Mayke Piers naastligger ten westen Schritsen1644235144r
PIERS, NIESKE Nieske Piers koper Zoutsloot 91173925044v
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot 91175025296r
PIERS, PIER Pier Piers kuiperkoper huis of 2 kamersVijver 11613229183r
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1163223373v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181635233166r
PIERS, PIERenen Pier Piers koper provisioneel huis daert Gulden Hart uuythancktVijver 5het Gouden Hart1613229130v
PIERS, PIERverkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3161222979r
PIERS, PIER Pier Piers kuiperverkoper Vijver 3161222979r
PIERS, PIER Pier Piers verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)163923475v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 181623230369r
PIERS, PIER Pier Piers gortmakernaastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat])Hondenstraat 14162823269v
PIERS, PIERde verkoper Pier Piers , c.u.naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
PIERS, PIERde verkoper Pier Piers , c.u.naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
PIERS, PIER Pier Piers verkoper Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerfftingieter (mr. -)verkoper Lanen 82173524993v
PIERS, PIETER Pieter Piers koper woningBargebuurt 201730247330r
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beketverkoper Hondenstraat 8180126632v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 81790263205v
PIERS, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pyter Piers verkoper Bargebuurt 201732248141r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 161633233119r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Voorstraat 81een_achter1727246308r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper q.q. Voorstraat 81een_achter1727246308r
PIERS, RINNERT Rinnert Piers , c.u.koper kamerHeerensteeg 11652236193v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 21658237246v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers huurder Schritsen 2816422356v
PIERS, RINNERTde weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 2166523924v
PIERS, RINSKE Rinske Piers verkoper Kerkpoortstraat 2167124043v
PIERS, RUURD Ruierdt Piers , vrijgezelverkoper Schritsen 32een_achter166523920v
PIERS, SAAKJE Saakje Piers verkoper Zuiderhaven ZZ1778259144v
PIERS, SAAKJEwijlen Saakjen Piers erflater Zuiderhaven 19noord1789263148r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsmakoper Zoutsloot 65173925047r
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstraverkoper Zoutsloot 651748251249v
PIERS, SAAPKE Saapjen Piers verkoper Brouwersstraat 22175625412v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers koper Brouwersstraat 221751252157v
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbendeverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbendeverkoper van 1/3 huisZoutsloot 10517352493va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbendeverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/6 Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsmaverkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper van 1/2 pakhuis, nu spinzolderRommelhaven 18een_achter180426735v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmermannaastligger ten westen Noorderhaven 110180126637v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter180426773v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper van 1/2 huisHofstraat 17oost1805267168r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. -)koper huisMolenpad 41808268153r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinRapenburg 161809268235v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoevenaastligger ten westen Rapenburg 221809268259r
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoevekoper huisNoorderhaven 1081801265299v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeventimmerman (mr. -)koper pakhuisRommelhaven 18een_achter1806267237r
PIERS, SEERP Seerp Piers , voor zijn drie kinderenverkoper Hoogstraat 45166323818va
PIERS, SEERP Seerp Piers naastligger ten oosten Hoogstraat 43166323816ra
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers verkoper Kerkpoortstraat1653236222v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteurenverkoper Kerkpad 7164823650v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers koper Scheffersplein 25165623757r
PIERS, SIBBELTJE Sibbeltie Piers koper kamerKerkpoortstraat1651236171v
PIERS, SIETSKE Syts Piers verkoper van 2/5 Voorstraat 751612229111r
PIERS, SIETSKE Syts Piers verkoper van 2/5 Voorstraat 75achter1612229111r
PIERS, SIETSKE Syts Piers koper Voorstraat 75161122952r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 111774258178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 191780259236v
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 171746251158r
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3174025086r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 211776258247r
PIERS, TETJE Tettje Piers winkeliersegeniaarde koper Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 891765256119r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter1767256241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huisBildtstraat 191769257138r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 181774258187v
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 131756253254v
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 11765256129v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 151765256109r
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 131767256234v
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringaverkoper Raamstraat 11784261161r
PIERS, TIETJE Tied Piers verkoper Voorstraat 75161122952r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Kromme Elleboogsteeg 1166723965v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Voorstraat 90166723984r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Kerkpoortstraat 9166623957v
PIERS, TJITSKE Tjieske Piers naastligger ten zuiden Bargebuurt 201766256154r
PIERS, TJITSKE Tjietske Piers naastligger ten noorden Bargebuurt 24176825747v
PIERS, TJITSEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131782260193v
PIERS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131787262172r
PIERS, TJITSKEde erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131775258197v
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 131767256234v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers koper Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352493va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers Gladtsmaverkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
PIERS, TRIJNTJEhun wijlen moeder Trijntje Piers erflater Both Apothekerstraat 21703244213r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsmakoper Liemendijk 4174425145v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsmaverkoper Liemendijk 41759254217r
PIERS, TJERK Tsjerk Piers molenaar (hout-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
PIERS, TJITSKE Tyeedts Piers naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1619230189r
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers verkoper Zoutsloot 871747251183v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper woningBargebuurt 221758254119v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper huisZoutsloot 181752252232v
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 211633233118v
PIERS, WABE Wapke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824789v
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopmanverkoper q.q. Zoutsloot 26172824762r
PIERS, WIENSENwijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 261724246199r
PIERS, WOPKEhet huis van Wopcke Piers naastligger ten westen Schritsen 67161222985v
PIERS, WOPKE Wopcke Piers naastligger ten westen Schritsen 67161222977r
PIERS, WOPKE Wopke Piers verkoper ten zuiden van Harlingen162623196v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten westen Schritsen 671624230386r
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten westen Schritsen 671624230377r
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 11624230381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Schritsen 211624230381v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1773258100r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter1774258132r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31763255252r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west176025513v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31761255264r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3177725965r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31780259296v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west176025528v
PIERS, WOUTER Wouter Piers schipper (schuit-)verkoper Raamstraat 5178126053r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352493va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352493va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10117352498ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Zoutsloot 10517352498ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsmaverkoper van 1/6 Schritsen 641742250219v
PIERS, ANDRIES Andries Piersen pannenbakkerkoper provisioneel ([staat: twintig zilveren ducatons])Zoutsloot ZZ168324170ra
PIERS, BEREND Beernt Piersen huurder graanzolder (p.j.)Zuiderhaven 57177725960r
PIERS, PIERhet erf van Pier Piersen estrikbakkernaastligger Liemendijk1696243229r
PIERS, PIERwijlen Pier Piersen koper Schritsen 641687242201v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot 1051663238170r
PIERS, PIER Pier Piersen koper hangLiemendijk1675240203r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten zuiden Karremanstraat16552374v1
PIERS, PIERde estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen naastligger ten westen Liemendijk1675240203r
PIERS, PIER Pier Piersen koper huisZoutsloot 95164923679r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten oosten Zoutsloot NZ1657237259v
PIERS, PIER Pier Piersen koper door niaar huisZoutsloot 1051668239152v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Zoutsloot 1051668239152v
PIERS, PIERhet huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 11659237239v
PIERS, PIERwijlen Pier Piersen pottenbakkerverkoper Zoutsloot1683241270r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240222v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ1653236229r
PIERS, PIERrecht van waterlossing onder de hof van Pier Piersen estrikbakkernaastligger Achterstraat 49168124130ra
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkerkoper leeg plaatske of tuinAchterstraat166023867r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakkernaastligger ten zuiden Achterstraat166023867r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkerkoper huisFranekereind 7166023867v
PIERS, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ166023819v
PIERS, PIER Pier Piersen verkoper William Boothstraat162523148r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1166523929r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240229r
PIERS, PIERwijlen Pier Piersen koper Zoutsloot 1051688242239v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot 1051688242239v
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkerkoper huis, loods en plaatsHerenwaltje 101675240213r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkernaastligger ten westen Herenwaltje 101675240213r
PIERS, PIETER Pieter Piersen verkoper Both Apothekerstraat 81656237100v
, PIERwijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 11681241159r
, PIERhet huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 11662238128v
, PIERhet pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Heerensteeg 2166523924v
, PIERde weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Franekereind NZ168124130ra
, PIERwijlen Pier Pierses eigenaar van 1/4 Schritsen 641687242201v
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 31626231108v
PIERS, PIERhet huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 31626231108v
PIERS, PIERhet huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 31626231113r
, JAKOBwijlen Jacobus Pierzon predikant (hervormd -)naastligger ten oosten Noorderhaven 731784261248r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieter Siuerdtsverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
VALK, HARING PIETERSoud vaandrig Haring Pieter Falknaastligger ten westen Sint Odolphisteeg 81674240138r
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje1652236202r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Schritsen 241613229186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Zuiderhaven NZ1613229186r
PIETERS, TJEERD Tjaerdt Pieter verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 7170024454r
PIETERS, Pieters crediteur (triumphant) Hoogstraat 251626231129v
PIETERS, AKEde kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33178526236r
PIETERS, AALTJEwijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 331809268253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30181026964v
PIETERS, AALTJEmeerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 301801265306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, ABE Abe Pieters koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 104168124139va
PIETERS, ABEde stal van Abe Pieters koopmannaastligger ten oosten Molenpad 141675240170v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Schritsen 431623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 41755253202r
PIETERS, AUKJEwijlen Acke Pieters verkoper Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijsterverkoper van 1/3 Rommelhaven 241729247232v
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters koper Simon Stijlstraat 2166123883v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopmannaastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1686242118r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 131614229235v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten* (behoudt zijn waterlossing)Sint Jacobstraat 13159722835r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs 6166123885v
PIETERS, AAGJE Aecht Pieters koper Zoutsloot 741618230136r
PIETERS, AAFKE Aef Pieters koper kamerWortelstraat ZZ162723225r
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, AAGJEwijlen Aeght Pieters verkoper Zoutsloot 741626231149r
PIETERS, AAGJEde ledige plaats van Aegt Pieters naastligger ten westen Hoogstraat1605228436v
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters koper William Boothstraat 271696243197r
PIETERS, AALTJE Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ159722822r
PIETERS, AALTJEde brouwerij van Aeltie Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 271619230193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271619230193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229253v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 271615229253v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters , voor zich en haar vijf kinderenverkoper Heiligeweg 401620230254r
PIETERS, AALTJEde vijf nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 251623230372r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22168124132va
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Ademaverkoper Franekereind 19174925228r
PIETERS, AALTJEde brouwerij van Aeltien Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27162423110r
PIETERS, AALTJE Aeltien Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27162423110r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 271615229249r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 271615229249r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Ademaverkoper van 1/18 Noordermolen 11729247263v
PIETERS, ARENDals huurder Aernt Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 231619230156r
PIETERS, AART Aert Pieters naastligger ten oosten Alemanssteeg1600228214r
PIETERS, AGEhuisman Age Pieters verkoper Grote Kerkstraat 35170924587r
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger tegenover onbekend1603228353r
PIETERS, AGEals gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen1602228302v
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGEals gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen1605228468r
PIETERS, AGNIETJEwijlen Agnietie Pieters erflater Noorderhaven 8817332487ra
PIETERS, AGNIETJEwijlen Agnietie Pieters verkoper van 1/2 Noorderhaven 8817332487ra
PIETERS, AGNIETJE Agnietje Pieters koper Weverstraat 3180826836v
PIETERS, AUKJE Akke Pieters koper ten noorden van Harlingen1806267270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen1806267270ar
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogelverkoper Brouwersstraat 21180826849v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost180726818v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters schipper (schuit-)verkoper Zoutsloot 911737249206v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg ZZ177225848r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 81775258207r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost1802266109r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg 21778259130v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters huurder kamer (p.j.)Rozengracht 181780259271v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters verkoper Hofstraat 231809268270r
PIETERS, AMERENS Amarens Pieters verkoper Noorderhaven 551621230269r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters verkoper Noordijs 71615229248v
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters verkoper Hoogstraat 271626231140r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters bruid 1606228524v
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters koper Sint Christoffelsteeg 3163723429r
PIETERS, ANTJE Ancke Pieters koper Noorderhaven 821615229264r
PIETERS, ANTJE Ancke Pieters bruid 1604228427r
PIETERS, ANDRIES Andries Pieters , c.u.koper woningBargebuurt OZ170924583r
PIETERS, ANDRIESwijlen Andries Pieters verkoper Romastraat 81612229108v
BOER, ANDRIES PIETERSwijlen burgemeester Andries Pieters de Boererflater Zuiderhaven 19noord1789263148r
BOER, ANDRIES PIETERSvroedsman Andrys Pieters de Boerkoper door niaar huisZuiderhaven 19zuid173524982v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hondenstraat 41790263275v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Voorstraat 61794264168v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 41664238235r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 30178526240r
PIETERS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Pieters verkoper Hofstraat 31161623047r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
PIETERS, ANTJEde boedel van wijlen Anna Pieters verkoper Drie Roemersteeg 91795264263r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Spekmarkt 417962658v
PIETERS, ANTJEwijlen Anna Pieters verkoper Franekereind 4015972289r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hofstraat 311619230174r
PIETERS, ANTJEvrouwe Anna Pieters verkoper Voorstraat 221795264271v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper huis of kamer, met zomerkeuken en ledige plaats daar achterOosterkeetstraat1620230244r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Hoogstraat1605228436v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 41808268152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Gardenierstraat 41808268152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 6180226654v
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Voorstraat 73achter1677240258r
PIETERS, ANTJE Anne Pieters , maior annisverkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, ANNE Anne Pieters , c.u.koper huisVoorstraat 73achter16652398v
PIETERS, ANNE Anne Pieters zoutmeterkoper huis in gebruik als paardenstalVoorstraat 72achterde Blinde Ezel1661238111v
PIETERS, ANNEhet erf van Anne Pieters , c.u.zoutmeternaastligger ten zuiden Voorstraat 72achter1661238111v
PIETERS, ANTJE Anne Pieters koper Gardenierstraat1615229242v
PIETERS, ANTJE Anneke Pieters koper Achterstraat NZ161623044v
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Enskoper onbekend1613229138r
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 11603228355v
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters naastligger ten westen Lanen 31603228356r
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 31603228356r
ENS, ANTJE PIETERS Anneken Pieters Ensbruid 1602228319r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters koper Lanen ZZ1601228244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten zuiden Lanen ZZ1601228244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 331691242341r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Vijver 11618230127r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Vijver 11613229183r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Zuiderhaven NZ1622230298v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 231619230156r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Kerkpoortstraat1621230287v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters , met advies van haar dochterverkoper Hoogstraat 141630232115r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Lanen 631622230312v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters , met advies van haar dochterverkoper Rommelhaven 91630232115r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Liemendijk OZ168024177v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12175225328v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Schritsen 47170924586v
PIETERS, ANTJEwijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 6168324168ra
PIETERS, ANTJEwijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Hoogstraat 28168024129va
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Zuiderhaven NZ1619230174v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Rozengracht 181800265251r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Voorstraat 72162423133r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten noorden van Harlingen1627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten zuiden van Harlingen1627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper Vijver 51627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Gardenierstraat NZ1620230245v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Zuiderhaven NZ1618230139v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Hoogstraat 151725246239v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 16achter1622230310v
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERSde kinderen van wijlen Antie Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Enskoper ten zuiden van Harlingen1615229260r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Enskoper ten noorden van Harlingen1619230171r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ensprotesteert Lanen 45162523149r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ensafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45162523149r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reidsmaverkoper Brouwersstraat 141749251279r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reitsmakoper 1/3 huis en kamerBrouwersstraat 141738249348r
REITSMA, ANTJE PIETERSde vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma, q.q.eigenaar van 2/3 Brouwersstraat 141738249348r
PIETERS, Antine Pieters bruid 1606228522v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.)Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateursekoper huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1782260275r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 97179726531v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters bewoner (p.j.)Zoutsloot 471803266307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 471803266307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Zoutsloot 971782260166r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateursegeniaarde koper Schritsen 581782260167r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Gardenierstraat ZZ180226673r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Sint Odolphisteeg 141782260282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Schritsen 361803266282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper huisKerkpoortstraat NZ177325881r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Romastraat 25181026918r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Anjelierstraat 34181026919v
PIETERS, ANTJEdochter Antje Pieters verkoper Noorderhaven 18166423824va
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Achterstraat 11181026966r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Brouwersstraat 91786262115r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsmaverkoper Grote Kerkstraat 13175625416r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsmaverkoper Kleine Kerkstraat 14175625416r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsmaverkoper Franekereind 32175625416r
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wevernaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 37159822885v
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wevernaastligger ten zuidoosten Kruisstraat 10oost159822885v
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyerschipper (snik-)verkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyerschipper (snik-)verkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
PIETERS, ARJEN Aris Pieters , c.u.stoeldraaier (mr. -)huurder Voorstraat 13173925067av
PIETERS, ARJENwijlen Aris Pieters stoeldraaierverkoper Voorstraat 571603228335v
PIETERS, ARJENwijlen Aris Pieters stoeldraaierverkoper Voorstraat 591603228335v
DREYER, ARJEN PIETERSwijlen Aris Pieters Dreyerbegunstigde van een lijfrente Kleine Bredeplaats 121763255247v
DREYER, ARJEN PIETERSzijn vader Aris Pieters Dreyercollecteurkoper Rozemarijnstraat 11746251155v
DREYER, ARJEN PIETERS Aris Pieters Dreyerverkoper Spinhuisstraat 41747251180r
WIJNGAARDEN, ARJAANTJE PIETERS Arjaantie Pieters Wijngaardenverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Pieters koper Both Apothekerstraat 1169324342r
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters schoenmaker (mr. -)koper door niaar achterkamerZoutsloot 631783261101v
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters verkoper Zuiderhaven ZZ16782413v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyerarbeiderverkoper Kleine Ossenmarkt 4178326154v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyerarbeiderverkoper Kleine Ossenmarkt 6178326154v
PIETERS, ARJEN Arrjen Pieters koper door niaar Zoutsloot 87166523919r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmuskapiteinkoper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231791263358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmusequipagemeesterverkoper Noorderhaven 231806267193r
PIETERS, AATJE Atske Pieters verkoper Schritsen ZZ1630232139v
PIETERS, Attgien Pieters bruid 1601228271r
PIETERS, AATJEhet verkochte huis van Attie Pieters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 41675240180r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Grote Ossenmarkt 41675240180r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Grote Ossenmarkt 21674240163r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Zuiderhaven 331674240164r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Attie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, AATJEde erfgenamen van wijlen Attie Pieters verkoper Zoutsloot 201681241176r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper Spinhuisstraat1677240270v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachterFranekereind 121695243168v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper Zuiderhaven 6167924140v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adamkoper Zuiderhaven 6167924141v
PIETERS, AUKJE Auck Pieters koper Carl Visschersteeg1614229213r
PIETERS, AUKJE Auck Pieters bruid 1601228276r
PIETERS, AUKEhet huis van Aucke Pieters naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ162723210r
PIETERS, AUKE Aucke Pieters leertouwerverkoper Hofstraat 21midden1731247389r
PIETERS, AUKJE Auckien Pieters koper Kleine Bredeplaats 22161723077v
PIETERS, AUKJE Auckyen Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 22162423130r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pieters wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderstraat 29172824773r
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r1
PIETERS, AUGUSTINUShet huis van burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Hondenstraat 91677240262r
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van burgemeester Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend168124141va1
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pieters brouwerverkoper Simon Stijlstraat 2166123883v
PIETERS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Spinhuisstraat 31695243174r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graafwagenmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81730247345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graefwagenmaker (mr. -)verkoper Zuiderstraat 271728247120r
PIETERS, AUKJE Auk Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
PIETERS, AUKEde kamer van Auke Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters koper Zoutsloot 231736249131v
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters* koper door niaar Schritsen 41711245143r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters verkoper Schritsen 41716245272r
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 191780259236v
PIETERS, BERENDde weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 151775258215v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper onbekend1604228428r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter161623049r
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheekleermaker (mr. -)verkoper q.q. Hoogstraat 28168024129va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheenkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Molenpad 6168324168ra
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters verkoper van 1/4 Schritsen 601619230170v
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat1614229205v
PIETERS, BAUKJE Baukje Pieters verkoper Noorderhaven 82181026933r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halmakoper Bildtstraat 131796264336r
STERKENBURG, BAUKJE PIETERSminderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburgverkoper van 3/16 Lombardstraat 2174025094v
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkelhuurder vierde huis Ooievaarsteeg 141799265175r
PIETERS, BERENDde weduwe van Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 11771257186v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmakerkoper Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 46169924424r
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmakerkoper Liemendijk OZ168024177v
PIETERS, BEITSKE Beitske Pieters koper Voorstraat 101688242221v
PIETERS, BEITSKE Beydts Pieters verkoper Lanen 241619230191r
PIETERS, BEITSKEde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Beyts Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zuiderplein 1163123331r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annisverkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, KAREL Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 521620230231r
PIETERS, KAREL Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56163123312v
PIETERS, KARELwijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 261631232181r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsjeKarremanstraat 2164023498r
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter1664238236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisLanen 50178326122r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhurenHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1658237175av
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermanverkoper Herenwaltje 11801265283v
PIETERS, KARSTvrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper [1/2] huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat met tevens ernaast 3 kamers voor de verhuurHoogstraat 1de Vergulde Sleutel1661238100v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmermankoper huisHerenwaltje 11795264240r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper provisioneel huisLanen 52161723064v
PIETERS, CATHARINA Catalijne Pieters bruid 1601228269v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s.huurder Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmermankoper huisSchritsen 23180826885r
PIETERS, KLAAShet nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 616652392va
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 11781260106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Wasbleek 92178126080r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Zoutsloot 711781260107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaarkoper Zuiderhaven 54178626266r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111790263229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopmanverkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 111787262232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 2517312481r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271802266137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper Hoogstraat 261791263327v
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Romastraat 25181026918r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningenKarremanstraat 13177825994r
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Anjelierstraat 34181026919v
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18180826838r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper huisRomastraat 251788262243v
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Achterstraat 11181026966r
PIETERS, KLAAShuisman Claas Pieters koper huisGrote Kerkstraat 31midden1696243196v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11178826319v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271796264351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper van 2/6 Molenpad 9a1736249144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Molenpad 9a1736249144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Zuiderhaven 54178826363v
PIETERS, KLAAShet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 72173724917va
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 151782260272r
PIETERS, KLAAShet meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 72173724918ra
BRUG, KLAAS PIETERSoud burgemeester Claas Pieters van der Brug, wegens zijn voorkinderenverpachter grond Nieuwstraat 501748251245v
PIETERS, KLAASde weduwe van Claas Pieters Vrijmoedhuurder Zoutsloot 80176425624r
PIETERS, KLAASKE Claaske Pieters koper Kerkpad WZ1733248249v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ1600228227r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters bruidegom 1605228442r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters verkoper Noorderhaven 331630232150r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 361600228200v
PIETERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167224015ra
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper tuintje ?, zijnde 9e plaats in de derde loting volgens de kaart met het kruis erop getekendin de noorder nieuwestad161623044r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Rinnertspijp 11600228201v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters bruidegom 1601228254r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin1602228310v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper q.q. Voorstraat 951624230374r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schoenlapperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koopmankoper ledige plaatsKarremanstraat 24zuid1615229252r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper onbekend1626231111r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters* leertouwernaastligger ten oosten Scheerstraat 8oost1623230351v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Zuiderhaven 251600228191v
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten [staat: westen] Kerkpoortstraat NZ159822889r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schipper (groot-)geniaarde koper Grote Kerkstraat 6163223339r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten onbekend NZ1622230294r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerkoper plaetsKerkpoortstraat NZ1601228257v
PIETERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167124073v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228332r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper huis Lanen1599228145r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwereerdere bewoner Jan Ruurdstraat1614229231v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwernaastligger ten westen Schritsen1604228412r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters koper zekere plaats recht achter de voors. schuur tot aan het Lijnbaanspad of Stadswal toe, waarvan het noordelijkste deel is verhuurd aan schoenlapper HayeZoutsloot162923282r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwercrediteur (triumphant) onbekend1604228383r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 511599228135r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 571603228335v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieterkoper huisVoorstraat 591603228335v
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10162523183r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters , c.u.schipper (groot-)verkoper Droogstraat 9163323396v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10162523183r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Benedakoper huisHeiligeweg 29161623051v
BRUG, KLAAS PIETERSvroedsman Claes Pieters van der Brugkoper huisZuiderhaven 73west1728247148v
LEISTRA, KLAAS PIETERSgemeensman Claes Pieters Leystrakoper huis met nog een kamer erachter in de Carel VisschersteegBrouwersstraat 141749251279r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckkoper provisioneel dubbele woning met twee kamersBrouwersstraat 19achter168124132va
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckgeniaarde koper Voorstraat 58twee_achter1674240136v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinckbewoner Zoutsloot1681241129v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Nieuwstraat 52162823261v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Lanen 501631232185r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Voorstraat ZZ1636233181v
PIETERS, JAKOBwijlen Cobus Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 20176725719r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper kamerScheffersplein 13een_achter1682241208v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met plaats daar achterDroogstraat1622230327v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters , zeelanderverkoper (gesuccumbeerde) Sint Odolphisteeg 111606228529v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters schoenmakerverkoper Grote Kerkstraat 26175025296ar
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters scheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18166123877v
PIETERS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ1714245205r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met de halve wijnstok daarop liggendKarremanstraat 28noord162723226r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 251622230297v
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Bonckkoopmankoper hof met zomerhuis en plaatskeLiemendijk NZ168524286v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiperverkoper ten zuiden van Harlingen1809268223r
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Kuiperslager (mr. -)bewoner Voorstraat 31179326486r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippersverkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippersverkoper van 1/24 Brouwersstraat 14achter1695243185r
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters turfdrager (oud -)verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters koper Nutstraat WZ173124834r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Schritsen 55168024175v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven NZ1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte])Zoutsloot ZZ1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte])Hoogstraat 18de Blauwe Engel1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte])Rommelhaven 13de Blauwe Engel1615229277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Lanen 661687242217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstraverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstrakoper grondpacht van 0-10-00 CG op een stallingKruisstraat 5oost167924125v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15175725456v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 121763255201v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Voorstraat 11715245236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Zuiderstraat 6voor1736249137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 651698243362r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galamanaastligger ten westen Karremanstraat 61771257208r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Noorderhaven 651714245216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Zeilmakersstraat 21725246233r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstranaastligger ten zuiden Franekereind 81714245222v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Anjelierstraat 71767256246r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8176425637v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 301602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Droogstraat 371602228287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 371602228287v
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pieters Galamaerflater Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 21771257208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 41771257208v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten westen Kruisstraat 5oost171824620v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Kruisstraat 5oost171824620v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters koper Lanen 821605228464v
PIETERS, DINGENAde curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters koper Hoogstraat 51630232125v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters verkoper Rozengracht 7west162523157v
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30west168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 28168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koper kamerZoutsloot OZ1673240129r
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 36168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 40168024125ra
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend161623024v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 401715245240v
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30oost168024125ra
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maeskoper twee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huisLanen 331615229254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten oosten Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u.naastligger ten noorden Lanen 331615229282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maesverkoper Lanen 331615229282r
PIETERS, DIRKJEde erfgenamen van wijlen Dirckien Pieters verkoper Hofstraat 47west1654236258r
PIETERS, Dircktgien Pieters verkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 271774258177r
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters huurder (p.j.)Zoutsloot 451755253199r
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 27177325874v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters geniaarde koper Kerkpoortstraat 7achter173524924v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopmankoper zoutkeetLammert Warndersteeg 1zuid170924587v
PIETERS, DIRKde stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23171924640v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters verkoper Kerkpad 22180826871r
PIETERS, DIRK Dirk Pieters timmerman (huis-)koper huisHoogstraat 12173524940v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters verkoper q.q. Schritsen 50achter173624912va
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 231729247289v
KLAVER, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters Claaverouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
HEMERT, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters van Hemerterflater Noorderhaven 611709245100r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenwever (mr. -)koper huisBrouwersstraat 21achter1798265111r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaardenverkoper Brouwersstraat 21achter18072681r
PIETERS, Dirkien Pieters koper Zoutsloot 381733248251v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters koemelkerkoper Droogstraat 611755253200v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters verkoper Zoutsloot 38176425655v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters verkoper onbekend WZ1626231103v
PIETERS, DIEUWKE Diucke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
PIETERS, Djoeke Pieters schoenmaker (mr. -)koper 5/8 huisLanen 151738249224r
PIETERS, DOETJE Doed Pieters koper Noordees (gebied)162923280v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters koper huis met de schuurHeiligeweg 64162623198v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters , voor zijn kindskindverkoper van 1/3 Brouwersstraat 18166623935r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters verkoper Nieuwstraat 56162623199r
PIETERS, DOEDE3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71663238187r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters geniaarde koper Wortelstraat 3163323388r
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pieters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1654236258v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen1640234114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7167824113v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen1650236118v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters , c.u.koper huis met rosmolenNieuwstraat 561619230152r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541620230222r
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 681669239179v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen1659237219r
PIETERS, DOETJEde koper Doedtie Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1627231164r
PIETERS, DOETJE Doedtie Pieters koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Dijkswal 61810268333v
PIETERS, DOEKE Doeke Pieters , c.soc.schoenmaker (mr. -)huurder Lanen 151733248205r
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 14175325397v
PIETERS, DOETJE Doetie Pieters koper Noorderhaven 481662238126r
PIETERS, DOUWEde kamer van Douue Pieters naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1622230325r
PIETERS, DOUWE Douue Pieters koper door niaar huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamerHeiligeweg 561615229241v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters koper door niaar huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamerHeiligeweg 581615229241v
PIETERS, DOUWEde verkopers Douue Pieters , c.u.schoenmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581618230133v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schoenmakerverkoper Heiligeweg 581618230133v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schipper op Franekerverkoper Franekereind 30west1622230306v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 581620230233r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters vader Doospgezind weeshuisverkoper Vijverstraat 13176825740r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , broeder van de verkoperkoper door niaar huis ([zuidzijde staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde])Franekereind 30west162423114r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13178126032r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten oosten Rinnertspijp 11800265239r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u.naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191781260144r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 1517312483r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters varenspersoonverkoper Simon Stijlstraat 2173925028v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis met een ledige plaats daarachterLanen 361618230137v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis met een ledige plaats daarachterSchritsen 271618230137v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis en erfNoorderhaven 381784261228r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper stallingNieuwstraat 141734248344r
PIETERS, DOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Pieters verkoper Franekereind 30west16312334r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 40179226447v
PIETERS, DOUWEwijlen Douwe Pieters verkoper Zeepziederstraat 3180426757r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 101755253243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 121755253243v
PIETERS, Drevus Pieters huurder achterkamer (p.j.)Lanen 40180126626r
PIETERS, DIRK Durk Pieters huurder Lanen 82a1779259220r
PIETERS, DIRKzijn vader Durk Pieters koper Kerkpad 2217922646v
PIETERS, DIEUWKE Dyeucke Pieters protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)159822880v
PIETERS, DIRK Dyrck Pieters verkoper Noorderhaven 56161623033v
PIETERS, DIEUWKE Dyucke Pieters koper ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
PIETERS, DIEUWKE Dyucke Pieters , c.u.naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1599228170v
PIETERS, EEBEals huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter168124140va
PIETERS, EEDE Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 161774258172r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ162423116v
PIETERS, EELKJEwijlen Eelck Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verkoper Schritsen 61614229227r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Zoutsloot NZ162423118v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat1624230387v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat NZ161723086v
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 61710245132v
PIETERS, ELINGhet huis van Eeling Pieters naastligger ten westen Heiligeweg 41599228180v
PIETERS, EELKJE Eelk Pieters koper Liemendijk WZ1622230315r
PIETERS, EELKEde nagelaten minderjarige Eelke Pieters verkoper Kerkpoortstraat 571763255265r
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 11733248214r
PIETERS, EELKJEwijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, EELKEhuisman Eeltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101178126070v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u.huurder voor beneden Vijver 91758254143v
PIETERS, EERKE Eerck Pieters verkoper Lanen 871676240235v
PIETERS, EGBERTals bewoner Egbert Pieters vetermakernaastligger ten oosten Heiligeweg 4168124135ra
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstokAchterstraat NZ170924585r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigje Pieters verkoper Lanen 911789263146v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
PIETERS, ELING Eling Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderplein 1159722880r
PIETERS, ELING Elingh Pieters naastligger ten noorden Zuiderplein 31598228114r
PIETERS, LIJSBET Elisabet Pieters koper Schoolsteeg OZ1631232185v
PIETERS, ELSKE Elske Pieters verkoper Achterstraat ZZ1662238134v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters , c.m.verkoper Voorstraat 61710245132v
PIETERS, ENGELTJEwijlen Engeltie Pieters erflater Zoutsloot 2517392501ra
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters verkoper Moriaanstraat 41711245154v
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Ripperschirurgijn (mr. -)verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters verkoper Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters naastligger ten westen Bildtstraat 12163123320v
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat161122928r
PIETERS, EVERT Evert Pieters pastorverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: achtehalve stuiver])William Boothstraat163223356v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters huurder Poortje 3178126015v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301808268156r
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 281808268156r
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301803266191v
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baardabakker (mr. -)verkoper Zuiderhaven 91802266150v
PIETERS, EVERT Ewert Pieters koper 1/3 in de breedte van drie plaatsen strekkende noordwaarts naar de Bildtpoort, waarop huis, houtstek en gebouwNoorderhaven 771598228123v
PIETERS, EVERT Ewert Pieters verkoper onbekend159822881r
PIETERS, EVERT Ewert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat159722815v
PIETERS, EGBERT Eybert Pieters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024658r
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101748251226v
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjerkoper woningBargebuurtspoortje 21751252125v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12176425662v
PIETERS, FAAS Faas Pieters koper door niaar huisBargebuurtspoortje WZ1738249234v
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslagerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters koopmankoper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachterNoorderhaven 611709245100r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost1682241193r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29oost1682241193r
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pieters koper van 1/2 Voorstraat 361730247339r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper onbekend1667239105r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , c.u.schoenmakerkoper huisVoorstraat ZZ1640234103v
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaareigenaar perceel onbekend168124141va
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27167524026va
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreierkoopmankoper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestalZoutsloot 391714245210r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pieters Dreyergebruiker graanzolders Havenplein 281733248254r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pieters Dreyergebruiker graanzolders Zuiderhaven 21733248254r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pieters Dreyergebruiker graanzolders Zuiderhaven 41733248254r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyerkoper erf of huisstedeZoutsloot 371714245213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyernaastligger ten oosten Zoutsloot 371714245213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyerkoopmanverkoper Voorstraat 661713245188r
PIETERS, FEDDEwijlen Fedde Pieters Dreyerskoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 361734248299v
PIETERS, FEIKE Feike Pieters verkoper Schritsen 471697243277r
PIETERS, FEIKJE Feikje Pieters , bejaarde vrijsterverkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, FEMME Femme Pieters koper schoenmakersperk ([staat: Lb])Schritsen 52achter1633233119v
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a.naastligger ten noorden Zoutsloot 87178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramerverkoper Zoutsloot 87178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ178126067r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramerverkoper Achterstraat ZZ178126067r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Vijverstraat 61779259178r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ159722853r
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roordabakkerkoper Noorderhaven 61698243386v
PIETERS, FETJEwijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters erflater Voorstraat 651784261256r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , bejaarde vrijsterkoper huisVoorstraat 651782260277r
PIETERS, FEITSE Fettje Pieters metselaar (mr. -)koper Lammert Warndersteeg 16177725982v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters eigenaar van 1/2 Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijsterverkoper Hofstraat 31781260151v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijsterkoper 1/2 huisVijverstraat 41782260210r
PIETERS, FETJEde kinderen van de koper Fettje Pieters , meerderjarige vrijstereigenaar van andere 1/2 huis Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters koper Nieuwstraat 481806267244r
PIETERS, FETJE Fettye Pieters huurder Kleine Bredeplaats 1517822617r
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters , voor zijn twee zustersverkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper Bildtstraat 161601228252v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters koper hoekhuis en ledige plaatsZoutsloot 801602228298r
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters koper huis met steeg ten westenBildtstraat 161599228173v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1600228197r
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Noorderhaven 28achter1623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211623230372v
PIETERS, FOKJE Fockjen Pieters verkoper Zoutsloot1755253196v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Vijver 121752252230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Hondenstraat 41752252231v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaenskoper door niaar huisRommelhaven 241729247232v
JONGEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Jongemageniaarde koper Kleine Bredeplaats 23177225841v
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Voorstraat 41771257187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Vijverstraat 20177725968v
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaensnaastligger ten westen Noordijs 41729247238v
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaensverkoper Noordijs 41729247238v
OLDAANS, FOKJE PIETERSwijlen Fokje Pieters Oldaenserflater Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
OLDAANS, FOKJE PIETERSde erfgenamen van zijn wijlen moeder Fokjen Pieters Oldaansverkoper Bildtpoort (gebied)1770257182r
OLDAANS, FOKJE PIETERSwijlen Fokjen Pieters Oldaenserflater Zoutsloot 11770257181r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 101743250291v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12174925224v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 14176425625r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuiderstraat 14176425625r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 12176425626v
PIETERS, FOLKERToud burgervaandrig Folkert Pieters koopmankoper door niaar huisZuiderstraat 16173524932r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters koopmannaastligger ten oosten Zuiderstraat 221775258234r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Rozengracht 21753253119r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pieters koper Zuiderhaven 301775258213v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22175625412v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 391753253120r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 631753253121r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmankoper door niaar Zuiderhaven ZZ1733248187v
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16177625917v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuidersteeg 71775258241r
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuidersteeg 71775258241r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven 161778259110r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten oosten Zuiderstraat 121781260161v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Nieuwstraat 22178126088v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Grote Werf 21782260171v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwoukoper door niaar Zuiderstraat178126099r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper van 1/2 Liemendijk 3178126072v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven 91784261226r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ178126075v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouverkoper Zuiderhaven ZZ178126021v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 321801265290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 34west1801265290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1778259144v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat 31west1780259287v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuiderhaven 281801265301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 281801265301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten noorden Zuiderstraat 31west1778259155v
PIETERS, FONGERKEde weduwe van Fonger Pieters naastligger ten noorden Nutstraat WZ1631232177r
PIETERS, FONGERKE Fonger Pieters verkoper Nutstraat WZ1631232177r
PIETERS, FOKELTJE Foockel Pieters koper buiten Harlingen1602228302v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ170924599v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters blauwververkoper huisLiemendijk 41759254217r
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u.koper huis en hofZuiderhaven ZZ170824575v
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pieters Steensmakoopmankoper Moriaanstraat 716592381r
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u.koper 1/4 huis, loods en plaatsVoorstraat 371677240269v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , wonende op de Suipmerkteigenaar perceel Rozengracht1713245195r
PIETERS, FRANS Frans Pieters huurder Rommelhaven 241663238169v
PIETERS, FRANS Frans Pieters verkoper Lanen 31697243264v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , zoon van de verkoperkoper door niaar twee huizen aan elkaarHeiligeweg 81733248202v
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat16272329r
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301626231159r
PIETERS, FRANS Frans Pieters winkelierkoper huisVoorstraat 741716245270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u.winkelierbewoner Voorstraat 741716245270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters reidmakernaastligger ten westen Lanen 301614229204r
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228438v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pieters Huidekoperverkoper Rozengracht 18achter1717245289r
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pieters* Huidekopernaastligger ten oosten Voorstraat 721726246292v
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maeskoper huis met loods en ledige plaatsLanen 281615229273r
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meersreidmakergeniaarde koper Lanen ZZ161122940v
VRIES, FRANS PIETERS Frans Pieters de Vriesverkoper Hoogstraat 11658237175av
WIJNGAARDEN, FRANS PIETERS Frans Pieters Wijngaardenverkoper Heiligeweg 417392504va
PIETERS, FREERKde weduwe van Freek Pieters naastligger ten noorden Zuidersteeg 11800265261r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters gebruiker ten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters metselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1600228193r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters verkoper Kerkpoortstraat159722850r
PIETERS, FREERKwijlen Freerk Pieters eigenaresse Hoogstraat 41781260150v
PIETERS, FREERK Freerk Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
PIETERS, FREERK Freerk Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat NZ1742250255r
PIETERS, FRIDSde school van Fridts Pieters schoolmeesternaastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg1681241167v
PIETERS, FRIETSEN Frieske Pieters koper Heiligeweg 9166523931v
PIETERS, FIEKEde kinderen van de verkoperse, weduwe Fycke Pieters eigenaar van 1/2 Rozengracht 301629232107r
PIETERS, FIEKE Fycke Pieters verkoper Rozengracht 301629232107r
PIETERS, GATSEhet weeskind van wijlen Gaatse Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, GABEde gecommitteerde crediteuren van Gabbe Pieters verkoper Bildtstraat 15168424215v
PIETERS, GEELE Gaele Pieters scheepstimmerman (mr. -)koper door niaar ledige plaats of huis geapproprieert tot een schipstimmerwerfZuiderhaven ZZ1716245269r
PIETERS, GEELE Geele Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 181727246311r
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend1682241192v
PIETERS, GEERTJE Geert Pieters koper Kerkpoortstraat161122928r
PIETERS, GEERT Geertie Pieters naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ168024119ra
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters verkoper Brouwersstraat 141712245180r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Gardenierstraat 1217382502r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Scheffersplein 231619230159r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters geniaarde koper Romastraat NZ1733248261r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg 9167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg NZ167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstraverkoper q.q. William Boothstraat 5zuid167824122v
PIETERS, GEERTJEwijlen Geertie Pieters Ollemansverkoper Voorstraat NZ1624230390r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters koper door niaar Kruisstraat 5oost1664238217r
PIETERS, GEERTJEwijlen Geertje Pieters erflater Gardenierstraat 12176125576r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 381661238112r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Lanen 91806267211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 71806267213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg 91806267213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huis en cementmalerijLanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder huis Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERSde koper Geertje Pieters Scheltemahuurder cementmalerij Lanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper huisLanen 9oost1784261183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Drie Roemersteeg OZ1805267166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemakoper Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten oosten Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Lanen 9west1788262271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltemaverkoper Hofstraat 17oost1805267168r
PIETERS, GEERTRUIDA Geertruit Pieters koper Bildtstraat 19163123318r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters verkoper Heiligeweg 301799265203r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 81784261214v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Liemendijk ZZ1784261136v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Rozengracht 14163223369r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Gardenierstraat 11798265123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Havenplein 101782260237v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 301778259104r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstrakoper huisSchritsen 41800265218v
PIETERS, GELSKE Gelske Pieters huurder Schritsen 58172024669v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters huurder kamers (p.j.)Zuiderstraat 231809268284v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 251730247364v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonnaastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 181782260264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 201782260264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 331782260264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 1817922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 2017922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 2217922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29172724732v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters Coltjenaastligger ten westen Romastraat NZ1730247311v
PIETERS, GERBENwijlen Gerben Pieters Kussendraegerverkoper Brouwersstraat 41759254186v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pieters koopmankoper door niaar huis en tuinZuiderhaven ZZ1733248187v
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmankoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u.lands havenchergerhuurder Heiligeweg 27zuid1789263108v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u.huurder Wortelstraat 10172024680r
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Achterstraat NZ1664238203v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Zoutsloot 641692242385v
PIETERS, GERRITwijlen Gerrit Pieters verkoper Droogstraat 71692242385v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters schoenmakereigenaar perceel Lanen ZZ1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters bakkerbewoner Voorstraat 511602228300r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Lanen 4016592382v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 1516592382v
PIETERS, GERRITJE Gerritje Pieters verkoper Hondenstraat 10180426771r
PIETERS, GERRIT Gerrits Pieters verwandelaar Lanen ZZ1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrits Pieters verwandelaar onbekend1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261730247314r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 331630232136r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters koper drie kamersRommelhaven ZZ16312339r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper q.q. Voorstraat 951624230374r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper van 1/4 Schritsen 601619230170v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, GERRITwijlen Gerryt Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 4168024166v
PIETERS, GERRIThof en tuin van Gerryt Pieters naastligger ten westen Achterstraat ZZ1631232182r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper q.q. Noorderhaven 261782260314v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters verkoper Noordees (gebied)1605228444v
PIETERS, GERRITde hof van Gerryt Pieters* apothekernaastligger ten westen Achterstraat 47164223510v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 331622230331r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkerkoper woningBargebuurt 241729247285r
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 121754253162v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkergeniaarde koper Achterstraat ZZ1729247267v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekerkoper tuinin de noorder nieuwestad1622230320r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261734248343r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters koper grondpacht van 0-14-00 CGRommelhaven 41635233173r
PIETERS, GERRITde plaats van Gerryt Pieters apothekernaastligger ten noorden Achterstraat NZ1630232122r
PIETERS, GERRIThuis en plaats van Gerryt Pieters IJsmanaastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter164023497v
PIETERS, GERRITJE Gerrytje Pieters koper Kleine Kerkstraat 161805267126v
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters koper door niaar Heiligeweg 481710245133v
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters koper Kerkpoortstraat 291712245170r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 481716245258r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters verkoper Heiligeweg 481716245258r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper (smak-)koper huisLanen 451734248351r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten oosten Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schippernaastligger ten noorden Lanen 43173925067v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters protesteert vanwege een hypotheek Zuiderstraat ZZ1614229223v
PIETERS, GOSSEhet gezin van Gosse Pieters huurder Sint Odolphisteeg 916782418v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten oosten Weverstraat 151618230145r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters verkoper Heiligeweg NZ1688242247v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters glasmaker [staat: glaesker]koper kamerWeverstraat 171618230132r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Hoogstraat 181602228330r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Rommelhaven 131602228330r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Lanen 471763255180v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten noorden Lanen 471763255180v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper kameronbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper ledige plaatsonbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u.schippernaastligger ten zuiden onbekend1740250110v
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijnnaastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13176125570v
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 511779259191r
PERSIJN, GOSSE PIETERSwijlen Gosse Pieters Persijnverkoper Lanen 451779259193v
PIETERS, GOSSEgrondpacht uit de kamer van Gossen Pieters eigenaar perceel ([staat: 1 daalder])Sint Odolphisteeg161723094v
PIETERS, GOOITSKEwijlen Goyck Pieters verkoper Carl Visschersteeg159722862r
PIETERS, Goytgen Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228437v
PIETERS, GOOITSENde weduwe van wijlen Goytien Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1620230242r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228436r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters koper provisioneel ledige plaatsGardenierstraat159822879r
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat161723079v
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters verkoper Grote Kerkstraat 371612229105v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Hondenstraat 71626231109r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Franekereind 18162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Brouwersstraat WZ1621230290v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Carl Visschersteeg1621230291r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Lammert Warndersteeg 1noord162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Gardenierstraat1620230227v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Droogstraat 11620230219v
PIETERS, GRIETJEde boedel en nalatenschap van wijlen Grietie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 171715245254v
PIETERS, GRIETJEwijlen Grietie Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 16167624036va
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 151706244314v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Franekereind 18162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Zuiderstraat1654236251r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Grote Bredeplaats 181627231162r
PIETERS, GRIETJEde kamer van Grietie Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 1noord162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Voorstraat 701626231152v
OLDAANS, GRIETJE PIETERShuis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaenskoper grondpacht van 9-09-00 CGHeiligeweg 9de Witte Zwaan167924152r
OLDAANS, GRIETJE PIETERShuis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaenskoper grondpacht van 9-09-00 CGHeiligeweg NZde Witte Zwaan167924152r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaensverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper van 1/2 Anjelierstraat 71779259181v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagdverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper Zoutsloot 421806267247r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper ten zuiden van Harlingen173925052r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper Zoutsloot 42180826839v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper Zoutsloot 39166723977v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters provenierscheverkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper huisHeiligeweg 681669239179v
PIETERS, GRIETJE Grietke Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 33161723070r
PIETERS, GRIETJE Grietke Pieters verkoper ten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, Grietke Pieters Bontemanskoper Noorderhaven 761599228139r
PIETERS, Grietke Pieters Bontemansverkoper Noorderhaven 761600228234v
PIETERS, Grietke Pieters Bontemansverkoper Noorderhaven 781600228234v
PIETERS, GRIETJE Griettie Pieters koper Noordijs 8161623023r
PIETERS, Griettie (Grietke) Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 33achter161723070r
PIETERS, GRIETJE Gryet Pieters verkoper Hoogstraat NZ159722864r
PIETERS, de weduwe van Grytgie Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1613229165v
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper ten zuiden van Harlingen176425646r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters koper Anjelierstraat 71754253180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 781766256145r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PIETERS, HAIE Haeye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastliggerHeiligeweg 17174425133r
PIETERS, HAIE Haie Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Zuiderhaven 77west17182467r
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwververnaastligger ten noorden Heiligeweg 291711245148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters koper huisHeiligeweg 231717245285v
PIETERS, HAIE Haje Pieters , c.u.blauwververkoper huisZuiderhaven 77west1713245187v
PIETERS, HAIE Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 2517182461v
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden163323383v
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163323383v
PIETERS, HANSmr. Hans Pieters verkoper Zoutsloot 1162923299r
PIETERS, HANSwijlen Hans Pieters erflater Zuiderhaven164823623v
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36166523920v
PIETERS, HANSmr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32163123328r
PIETERS, HANSminderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
PIETERS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 841653236219v
PIETERS, HANSminderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.)Drie Roemersteeg OZ1805267166r
PIETERS, HARRENTmeerderjarige vrijgezel Harent Pieters koper huis en bakkerijGrote Ossenmarkt 211788262241v
PIETERS, HARRENTde bakkerij gekocht door Harent Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 191788262244v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters dienaar (stads -)verkoper Liemendijk NZ1630232133v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1674240144r
PIETERS, HARMENwijlen Harmen Pieters koper Kleine Bredeplaats 18173925024v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 41624230375v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters lakenkoperkoper huisNoordijs162723221r
PIETERS, HARMENde weduwe van Harmen Pieters bewoner Bargebuurt 241729247285r
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters schoenlapperverkoper Hoogstraat 1achter162423121v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 33166823921va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwerverkoper q.q. Lanen 21166823921va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters huurder 2e woning Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, HARMENhet sterfhuis van wijlen Harmen Pieters smidverkoper in de zuider nieuwestad ZZ1619230155r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 40168024192r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 40168024192r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckbrouwer (mr. -)verkoper Spinhuisstraat1677240270v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoper grondpacht van 0-15-00 CGonbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERSgrondpacht uit het huis van de koper Harmen Pieters Valckeigenaar perceel onbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERSde erfgenamen van wijlen Harmen Pieters Valcknaastligger ten oosten Rinnertspijp 1168224155va
VALK, HARMEN PIETERSwijlen Harmen Pieters Valkerflater Noorderhaven 381695243179r
PIETERS, HARRENT Harrent Pieters bakker (mr. -)verkoper Grote Ossenmarkt 211798265118r
PIETERS, Haukie Pieters verkoper Zuiderstraat 171799265178r
PIETERS, Haukie Pieters verkoper Zuiderstraat 211799265178r
PIETERS, Haukie Pieters verkoper Zuiderstraat 21799265178r
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters koper Zuiderstraat 17178326187r
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters koper Zuiderstraat 21178326187r
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters koper Zuiderstraat 2178326187r
PIETERS, HAIE Haye Pieters , c.u.geniaarde koper Heiligeweg 481710245133v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 21173124866v
PIETERS, HAIE Haye Pieters koper pan- en estrikwerkZeilmakersstraat 21725246233r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 2117342493r
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251733248239r
PIETERS, HAIEde weduwe van Haye Pieters blauwverververkoper q.q. Havenplein 101734248303r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 9417342497v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 311736249122v
PIETERS, HEERKJE Heerck Pieters koper Franekereind159722816r
PIETERS, HART Heert Pieters molenaarnaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)163223346r
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 121630232116v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat1630232116v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat1626231100v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat1629232118v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat1619230165r
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 77166123876v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 77166123876v
PIETERS, HEILTJEwijlen Heiltie Pieters erflater Zoutsloot NZ1697243328v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters bruid ([staat: Heiltie Pyter Pyters dr.])1605228483r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters verpachter grond Bildtstraat 1166923940ra
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 771662238124r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 771662238124r
PIETERS, HINKE Hencke Pieters geniaarde koper Zoutsloot 82oost1694243107r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 24168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Heiligeweg 19168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 1168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters bewoner Voorstraat 401619230160r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , mede voor zijn kinderenzijdekramerverkoper Voorstraat 401619230160r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters opzichter van de turfkoper kamerKromme Elleboogsteeg OZ1695243163v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters huurder Voorstraat ZZ1618230135r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat ZZ1618230135r
PIETERS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Pieters bewoner Kromme Elleboogsteeg WZ1714245222r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 71712245172v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters koper huisSchritsen 41162723223v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters zijdekramerbewoner Voorstraat 401619230164v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , c.u.opzichter van de turfmetingverkoper Kromme Elleboogsteeg 11691242361r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters zijdekramerverkoper Voorstraat 401619230164v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters bewoner Voorstraat 401615229272v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters eerdere eigenaar (was wandelverkoper)Voorstraat 401615229272v
KROL, HENDRIK PIETERSde erfgenamen van wijlen Hendrick Pieters Crolcrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 23159822888r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Lanen 87171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Lanen171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Jan Ruurdstraat 3171824633r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 5173124856v
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Pieters erflater Zuiderhaven 6173024711ra
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder (p.j.)Moriaanstraat 71784261162r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten westen Schritsen 111729247284r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper woning of kamerKromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters , c.u.naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1696243215v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 7achter173925054v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder voorste gedeelte (p.j.)Lanen 401790263208v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten oosten Schritsen 51730247331r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schippernaastligger ten oosten Schritsen 51733248217r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huisJan Ruurdstraat 3171924646v
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Donkerverkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechtsverkoper Bildtstraat 31809268213r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregtskoper huisBildtstraat 31805267145r
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikje Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltemakoper Noorderhaven 65178326150v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltemaverkoper Heiligeweg 251783261111v
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikjen Pieters verkoper Hondenstraat 81751252104v
PIETERS, HINKE Henke Pieters verkoper William Boothstraat 61712245178r
PIETERS, HESSELhet nagelaten huis van Hessel Pieters naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ162923287v
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.)Grote Kerkstraat 421778259126v
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.)Grote Kerkstraat 441778259126v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters koper Droogstraat 221621230274v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Zeilmakersstraat 17163223348r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Karremanstraat 251623230365v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Droogstraat 2216272328r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Bildtstraat 241621230269v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters koper Bildtstraat 15161723076r
PIETERS, HIELKJE Hilke Pieters verkoper Zoutsloot NZ1598228116v
PIETERS, HILTJE Hill Pieters verkoper Liemendijk OZ161723090r
PIETERS, HILTJE Hill Pieters koper Achterstraat OZ1615229277r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters koper Bildtstraat 15162523177r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 15162523177r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters* koper door niaar 1/2 huisSchritsen 41711245143r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters verkoper Schritsen 41716245272r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters koper Noorderhaven 261770257152v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters* verkoper Raamstraat 31801265292r
PIETERS, HILTJEwijlen Hiltje Pieters erflater Noorderhaven 261782260314v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper Lanen 2218012669r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters koper Nieuwstraat 131809268194r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 491796264318v
PIETERS, Hiltyen Pieters verkoper onbekend159822886r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyerkoper Voorstraat 231696243186v
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyerkoper Droogstraat 571697243306r
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ1789263144r
DREYER, HINKE PIETERS Hinke Pieters Dreyerkoper Droogstraat 131694243113r
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Zuiderhaven 271802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Zuiderhaven 271802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Vijverstraat 21802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Vijverstraat 21802266122v
PIETERS, HOITE Hoite Pieters , c.u.huurder (p.j.)Zoutsloot 59176825781r
PIETERS, HOITE Hoite Pieters koopmankoper huis met loods, plaats en hof met bomen en plantenNoordijs 151668239140r
VRIES, HOITE PIETERSwijlen Hoite Pieters de Vrieskoopmaneerdere eigenaar Noordijs 15167924129r
PIETERS, HOTSE Hotse Pieters brouwernaastligger ten oosten Lanen 67159722810r
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pieters Scheltemaverkoper Noorderhaven 901771257232v
PIETERS, HOTSE Hottye Pieters koper 4 pm landonbekend159822882r
PIETERS, HOTSEwijlen Hotze Pieters brouwerkoper Voorstraat 201599228155v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters verkoper Noorderhaven 291624230382r
PIETERS, HOITEde verkoper Hoyte Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 271623230347v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters verkoper Noorderhaven 271623230347v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters verkoper Herenwaltje 191759254187v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters koper huisZuiderhaven 27178126017v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 51780259283v
PIETERS, HIELKEwijlen Hylke Pieters timmermankoper Karremanstraat OZ1726246258r
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Ooievaarsteeg 141784261212v
PIETERS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 141729247220v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters varensgezelverkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat 317632567r
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pieters verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
PIETERS, HIELKJEeen zilveren lepel voor Hylkjen Pieters , die bij de verkopers woondetoehaak Brouwersstraat 12zuid1754253158r
PIETERS, HIELKEwijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat OZ1728247127v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
PIETERS, IEFKE Ifke Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Franekerpoort (gebied)1602228325v
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Hoogstraat 171614229239r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrandt Pieters koper provisioneel huisHoogstraat NZ1601228247r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 31163323386r
PIETERS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Pieters geniaarde koper Schritsen 58172024669v
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg1602228318v
PIETERS, IEMKJE Imcke Pieters koper Liemendijk OZ1622230318r
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ1731247387v
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Liemendijk OZ161723090r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat1599228157r
PIETERS, IENSEwijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat161122953r
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein1604228418v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters verkoper Noordees (gebied)1599228165v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters zeevarendekoper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en plantenKlaverbladstraat 271698243335v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten zuiden Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)naastligger ten westen Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Schritsen 601711245144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-)verkoper Zuiderhaven 381711245145r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters verpachter grond Lanen 31621230273r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 331630232136r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 761615229253r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)koper ten dele nieuw huis en plaats, bewoond door zes huisgezinnenNoorderhaven 781615229253r
PIETERS, IJSBRANDde weeskinderen van Isbrant Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 80163323379r
PIETERS, IJSBRANDde nagelaten weeskinderen van wijlen Isbrant Pieters verkoper Voorstraat NZ1624230390r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters schipper (groot-)verkoper Lombardstraat 21618230140r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnemakoper huis en erfSint Odolphisteeg 221733248259r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg WZ1622230311r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper huisVijverstraat NZ162723229r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Voorstraat 611620230235r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 106achter1620230235r
PIETERS, JAKOBoud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 1061620230235r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , voor zich en voor zijn kinderenverkoper Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
PIETERS, JAKOBde hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven166623950r
PIETERS, JAKOBhuis en hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Noordijs 21164323579v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 471780259307v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters verkoper Sint Christoffelsteeg159722870v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , en vrouwhuurder bovengedeelteGrote Ossenmarkt 111790263192v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ16652394va
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81680241118r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koopmangeniaarde koper Wortelstraat 171769257133v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 131673240128v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen1658237173ar
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pieters verpachter grond Spinhuisstraat1669239202r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 631662238141r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 8Bargebuurt 1616602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1616602387ra
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOBde doorgang van de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost1623230340r
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper van 1/2 Franekereind162523165r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 11Bargebuurt 1016602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1016602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u.koper woning off kamerDroogstraat NZ1714245203r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg162523166r
PIETERS, JAKOBde hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 52166523910r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
PIETERS, JAKOBhet huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70167624035va
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bruidegom 1601228272r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 701663238194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 621697243274r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters wever (mr. linnen-)bewoner Weverstraat NZ1681241147r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter_oost1663238194r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakkerverkoper q.q. Zoutsloot 105166823922ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslagernaastligger ten westen Voorstraat 70achter1663238194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 31169424387r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmakerverkoper q.q. onbekend1604228396r
PIETERS, JAKOBhet perk van oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten zuiden onbekend1621230259r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden onbekend1622230323r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger Grote Bredeplaats 1516592383raa
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 28163123319v
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1680241115v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat1604228386r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters Donckerverkoper Droogstraat 531614229220v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Haegenkoper ledige plaats of huisstede groot 130 x 24 voet ([een zekere hoeveelheid rogge])in de zuider nieuwestad161623052r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Heiligeweg 64162623198v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huisNieuwstraat 56162623199r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 70163323377r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoopmanverkoper Heiligeweg 641620230228v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Zuiderhaven ZZ1619230187v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
HAGEN, JAKOB PIETERSde hof van Jacob Pieters Hagennaastligger ten westen* Vijver WZ162523146r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen, c.u.verkoper Schoolsteeg WZ163323394r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huis, loods, ledige plaats en apart bewoonde kamerWilliam Boothstraat163223356v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 16163223372r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Brouwersstraat 1616312335r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 561615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 581615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 GGFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el)Lammert Warndersteeg1618230123r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper huis met schuur en het ledige plaatsje ertusseninHeiligeweg 64161723064r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanverkoper Schritsen 22163223363r
HASPELMAN, JAKOB PIETERShuis of kamer van Jacob Pieters Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1626231111r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmankoper q.q. Schritsen 81619230173v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelmanscheepstimmerman (mr. -)koper twee ledige plaatsenZuiderstraat1630232144r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmakoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibmaverkoper Noorderkade 23176425683r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 511779259191r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboerverkoper q.q. Lanen 451779259193v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboernaastligger ten westen Schritsen 65b1774258157v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Ooievaarsteeg 61787262151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 241780259240r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 191780259246v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 89een_achter1780259256r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboerkoopmanverkoper Grote Ossenmarkt 141783261103v
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
PIETERS, JAKOBwijlen Jacobus Pieters molenmakerverkoper Zuiderstraat 181770257162r
PIETERS, Jacomyntyen Pieters verkoper Schritsen159722818v
PIETERS, JAKOB Jacoob Pieters , q.q.koper Sint Jacobstraat 101640234109v
PIETERS, JAKOBJEweduwe Jaepie Pieters verkoper Sint Jacobstraat 7163123337v
PIETERS, Jaeptie Pieters koper Sint Jacobstraat 71623230353v
PIETERS, JAN Jan Pieters sleefmakerkoper huisWeverstraat 41723246162v
PIETERS, JAN Jan Pieters sleefmakerkoper huisWeverstraat 61723246162v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten westen Zoutsloot NZ1604228386r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.huurder Heiligeweg 617432511ra
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, JANhet huis genaamd de Lelye Jan Pieters naastligger ten noorden Noordijs 7de Lelie1615229248v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Hondenstraat 131614229223r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters havenmeestererflater Noorderhaven 13168124134va
PIETERS, JANde kamer van Jan Pieters naastligger ten westen Weverstraat163123334r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper van 1/6 Werfpad178126028r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper onbekend1605228442v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.huurder Heiligeweg 6174325113r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder Bildtstraat 41737249205v
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege zijn erfdeel Zoutsloot 76159722871r
PIETERS, JAN Jan Pieters tichelaarverkoper ten oosten van Harlingen1600228228r
PIETERS, JANde hof van Jan Pieters naastligger ten westen Vijver 81696243260v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermanverkoper Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, JAN Jan Hendrik Pieters wever (bont-)koper woningZoutsloot 781754253179r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.geniaarde koper Noordijs 5162923288r
PIETERS, JAN Jan Pieters chergerkoper kamer en tuinLammert Warndersteeg 91680241119v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper kamerRommelhaven 8een_achter1682241212r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 91680241119v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 361687242206r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1682241212r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperprotesteert vanwege een vordering Zoutsloot 801601228267v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakkerverkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ1658237165v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper provisioneel en finaal 1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendomRommelhaven 6een_achter166323821ra
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 1011728247146r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen mr. Jan Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_achter166523920v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huisZuiderhaven159722861r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 4168024166v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamerKlaverbladstraat WZ162523175v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverpachter grond Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten onbekend1598228128r
PIETERS, JANde koper Jan Pieters naastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ162523175v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 381696243236r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ162523175v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten noorden Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper q.q. Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamer of loods + nog iets, zie vorig itemWeverstraat162523175v
PIETERS, JANde kamers daar recht tegenover, van Jan Pieters naastligger ten westen Weverstraat ZZ1629232104r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.soc.verkoper Schritsen1630232127r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huisFranekerpoort (gebied)1599228156v
PIETERS, JANachter de hof van Jan Pieters houtkopernaastligger Wortelstraat NZ1603228358r
PIETERS, JAN Jan Pieters bruidegom 1601228269v
PIETERS, JANde kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Pieters havenmeesterverkoper Schritsen 451682241178v
PIETERS, JAN Jan Pieters bootsgezelkoper kamer en woningNieuwstraat 38achter1698243332v
PIETERS, JANde nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters , c.u.zoutdragerverkoper Klaverbladstraat WZ163123338r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Zuiderhaven163223366r
PIETERS, JAN Jan Pieters schipper (smak-)verkoper Noorderhaven 2817562546r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmankoper huis en pakhuisNoorderhaven 791713245186r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
PIETERS, JANde zoutkeet van Jan Pieters naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1659237210v
PIETERS, JANals bewoner Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter166623939v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten westen Zoutsloot 801598228129v
PIETERS, JAN Jan Pieters metselaarprotesteert omdat hij dit huis al gekocht heeft Grote Bredeplaats NZ1600228218v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Hoogstraat 181602228330r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Rommelhaven 131602228330r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ1600228218v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters naastligger ten oosten Herenwaltje 31621230280r
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege een reversaal Romastraat1623230353r
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters naastligger ten zuiden Herenwaltje 31621230280r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.sleperverkoper Noorderhaven 1121710245104v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Franekereind 4015972289r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Liemendijk1620230218v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Schritsen 141620230230r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.koper huisRomastraat 111658237179v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters betrokkene 1605228450r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.koper huisWilliam Boothstraat OZ1702244166v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pieters havenmeesternaastligger ten westen Prinsenstraat 41675240193v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper Droogstraat 231729247287v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper Schritsen 301624230380r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Franekereind 30166123899r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huis met een ledige plaatsSchritsen1614229206r
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder boven (p.w.)Drie Roemersteeg 9175225314r
PIETERS, JAN Jan Pieters havenmeesterbieder overig gedeelte van het pakhuis genaamd het Cuipershuis groot 47 x 26 voetZuiderhaven 1het Cuipershuis166223814va
PIETERS, JANkamer en hof van Jan Pieters naastligger ten noorden* Wortelstraat ZZ162723225r
PIETERS, JAN Jan Pieters , q.q.koper provisioneel en finaal huis, loods en plaatsHavenplein 2216652391ra
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger Admiraliteitnaastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 71681241148v
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters naastligger ten noorden Wortelstraat ZZ162523135r
PIETERS, JAN Jan Pieters bewoner Hofstraat 21oost173624914va
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Franekereind 241730247370v
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamerZoutsloot 1161723074v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper door niaar vier kamersRommelhaven 41682241186v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman (mr. -)koper woningRinnertspijp 10173925037r
PIETERS, JAN Jan Pieters* wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 41682241186v
PIETERS, JAN Jan Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper huisDroogstraat 571714245209r
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters kuiperkoper Liemendijk ZZ1615229285r
PIETERS, JAN Jan Pieters zeevarendeverkoper en voor hun zuster Schritsen 471697243277r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper 1/2 huisRommelhaven 24159722814v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 221626231152r
PIETERS, JAN(zijn kleinzoon?) Jan Pieters koper Rommelhaven 24159722814v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters wagenmakerverkoper van 1/6 Lanen 77166323816ra
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper 1/2 huisRommelhaven 61663238182r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper onbekend162423111v
PIETERS, JANde kamer van Jan Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pieters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ1688242219v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters wagenmakerverkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat159722815v
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 391714245210r
PIETERS, JAN Jan Pieters tichelaarprotesteert vanwege een vordering Lanen 801598228109r
PIETERS, JAN Jan Pieters koopmanverkoper Zoutsloot 391714245210r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters zoutziederverkoper van 1/2 Noorderhaven 601658237159r
PIETERS, JAN Jan Pieters bruidegom 1605228469r
PIETERS, JANde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters Bilkertverkoper van 1/6 Bildtstraat 13163123336r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 4177625922r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 6177625922r
KRAMER, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Cramernaastligger ten noorden* Wortelstraat 3163323388r
KRAMER, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Cremernaastligger ten zuiden Zoutsloot 801601228267v
KRAMER, JAN PIETERS Jan Pieters Cremernaastligger ten westen Zoutsloot 801601228267v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delftwijnkopernaastligger ten noorden Scheerstraat 3166623936v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delftnaastligger ten zuiden Hoogstraat 22166523929v
PIETERS, JAN Jan Pieters Dik, c.u.koper woningDroogstraat 161717245294v
PIETERS, JANvroedsman Jan Pieters Donckerkoopmankoper Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedsman Jan Pieters Donkerkoopmankoper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuisonbekend WZ173124817r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper q.q. Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper q.q. Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSvroedmsn Jan Pieters Donkerkoopmanverkoper van 1/16 Lanen 871730247316r
DONKER, JAN PIETERSburgemeester Jan Pieters Donkerverkoper Lanen 871740250105v
HAGEN, JAN PIETERSnu de hof van Jan Pieters Hagennaastligger ten westen Vijver WZ161723058r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Hellmondtkoper Kerkpoortstraat 39166523913v
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmondbieder 1/3 van een kamer en weefwinkelWeverstraat 6166323820ra
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmond, c.u.koper 2/3 kamer en weefwinkelWeverstraat 61663238181v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Helmondtverkoper Nieuwstraat OZ1662238121v
PIETERS, JAN Jan Pieters Leyenaerverkoper Zoutsloot 53tuin1626231150v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutverkoper van 1/3 Voorstraat 551624230382v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutnaastligger ten zuiden Noordijs 5162923288r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutnaastligger ten oosten Noordijs 5162423131r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutverkoper Noordijs 5162423131r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper huis en mouterijNoordijs 7162523136v
PIETERS, JANde koper Jan Pieters Meut, c.u.naastligger ten noorden Noordijs 7162523136v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutverkoper q.q. Herenwaltje 1162523150r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Zoutsloot NZ16272322r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272322v
PIETERS, JAN Jan Pieters Moyswartnaastligger ten noorden Zuiderhaven 231620230248r
PIETERS, JANde hof van de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaannaastligger ten westen Vijver 101725246232r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper Lanen 15175725456v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 791785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/2 Droogstraat 63178526212r
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 811785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Noorderhaven 831785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Zoutsloot 261785261311v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaanseerdere bewoner Noorderhaven 511784261225r
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper Noorderhaven 511784261225r
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
OLDAANS, JAN PIETERSde ingang van de hof van Jan Pieters Oldaensnaastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 15171924647r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Liemendijk NZ16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensgeniaarde koper Rozengracht 91694243111v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noordijs 1516792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper q.q. Zuiderhaven 571723246181v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noordijs 416792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Noorderhaven 491752252215v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. ten noorden van Harlingen16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Oldaenskoopmannaastligger ten noorden Vijverstraat 91699243398v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensnaastligger ten noorden Zuiderhaven 13167524021va
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmangeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41716245272v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Herenknechtenkamerstraat1752252230r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Vijver 121752252230v
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Oldaensnaastligger ten zuiden Hondenstraat 81717245305r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Hondenstraat 41752252231v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noorderhaven 4316792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Noorderhaven 4116792416ra
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperskoopman (Schots -)verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter1695243185r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperskoopmanverkoper Lanen 17171924642r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Rippertskoopmanverkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters van Rippertskoopmanverkoper Zuiderhaven 271738249285v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u.koper huis en erveNieuwstraat 131714245211v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffverkoper q.q. Voorstraat 78170924582r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoopmanverkoper Achterstraat 71710245118r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoper huis, tuin en ledige plaatsZuiderhaven 73oost1710245105r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoper woningRommelhaven 4een_achter1710245107r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffnaastligger ten noorden Nieuwstraat 191715245244r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema, c.u.koopmankoper huis met de agterwoning en kamer ten zuidenVoorstraat 101714245229r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltemanaastligger ten noorden Drie Roemersteeg 11723246186v
PIETERS, JANhet sterfhuis van wijlen Jan Pieters Tinnemanverkoper Bildtpoort (gebied)1617230102v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterverkoper q.q. Achterstraat 51776258244r
TROMPETTER, JAN PIETERSwijlen Jan Pieters Trompetterkoopmankoper Noorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 391776258244v
TROMPETTER, JAN PIETERSde boedel van wijlen Jan Pieters Trompetterverkoper van 1/2 Noorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERSde boedel van wijlen Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Rinnertspijp 8178326144v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Noorderhaven 231787262167r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 351795264301r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west1776258258r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperkoper heerlijk huisNoorderhaven 151765256109r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Lanen 281774258168v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 341784261172r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 81784261173v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmankoper huisRinnertspijp 81782260239r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 18twee_achter177625919v
VETTEVOGEL, JAN PIETERShuis gekocht door Jan Pieters Vettevogelnaastligger ten noorden Lanen 91173124848r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogelkoper huisLanen 89173124849r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogelverkoper van 1/2 Lanen 89173925036r
PIETERS, JAN Jan Pieters Vinkelbosch, c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 3/4 huisZoutsloot 611676240226r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters , bejaarde vrijsterkoper huisSchritsen 531717245308v
PIETERS, JANKE Jancke Pieters koper Rozemarijnstraat 11696243203r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters naastligger ten westen Schoolsteeg WZ168024119ra
PIETERS, JANKE Jancke Pieters koper Hoogstraat 101697243300r
PIETERS, JANKEwijlen Jancke Pieters erflater Noorderhaven 751629232119r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters koper Rommelhaven 151696243194r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
PIETERS, JANKE Janke Pieters verkoper Vijverstraat 20179226425r
PIETERS, JANKE Janke Pieters verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost172824770r
PIETERS, JANKE Janke Pieters huurder Romastraat 271796264351v
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pieters Sopingiusverkoper van 36/72 Franekereind 36173824919va
PIETERS, JANKEwijlen Janneke Pieters winkelierseerflater Schritsen 531733248220r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters koper Lanen 13178326173r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters verkoper Noorderhaven 90181026930r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters koper huis en erfNoorderhaven 90179226451r
PIETERS, JANKE Jannetgien Pieters koper Schritsen ZZ1601228241v
PIETERS, JANKE Jantien Pieters koper Kerkpad 181604228405r
PIETERS, JANKE Jantien Pieters koper Schritsen 501600228211r
PIETERS, JARICHde weduwe van Jarig Pieters huurder achter (p.j.)Havenplein 26178626293v
ADEMA, JARICH PIETERSburgemeester Jarig Pieters Ademanaastligger ten westen Franekereind 211682241183v
PIETERS, JAAIKEwijlen Jay Pieters erflater Droogstraat 81629232119r
PIETERS, JAAIKE Jayke Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 281690242319r
PIETERS, JELTJE Jelcke Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
MESDAG, JILLES PIETERS Jelis Pieters Mesdach, c.soc.naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ1621230273v
PIETERS, JILLES Jelis Pieters Misdach, c.s.naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ1615229263v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters geniaarde koper Rozengracht 14164023497r
PIETERS, JELLEde koper Jelle Pieters naastligger ten oosten Rozengracht 14164023497r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper 1/2 ledige plaatsZuiderhaven 5616312339v
PIETERS, JELLEde koper Jelle Pieters , c.u.naastligger ten noorden Zuiderhaven 5616312339v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper dwarshuisHavenplein 161633233119r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters wevernaastligger ten oosten Rozengracht 1416482369v
PIETERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Vioolsteeg162523178r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten oosten Rozengracht 14163223369r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmankoper dwarskamer met een loods erachterZoutsloot NZ164323587v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u.koopmannaastligger ten westen Zoutsloot NZ164323587v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten westen Rozengracht 18163123315r
PIETERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters , c.u.verkoper Rozengracht 16165523727v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ1752252198v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters naastligger ten oosten Rozengracht 14162923284r
PIETERS, JELLE Jelle Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
VETTEVOGEL, JELLE PIETERSde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters Vettevogelnaastligger ten oosten Zoutsloot 59166523925r
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 2316312335v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat1605228455r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterijScheffersplein 291618230143r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 0-14-00 CGVoorstraat 681623230363r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper 1/2 huisHoogstraat 9161623019v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 401620230238r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters protesteert vanwege een vordering Simon Stijlstraat 71622230328r
PIETERS, JELMERde koper Jelmer Pieters , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 9161623019v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 4-18-00 CGDroogstraat 221623230363v
PIETERS, JELMERwijlen Jelmer Pieters crediteur (triumphant) Zuiderhaven 8162523141r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper huisKarremanstraat1623230364r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. Hoogstraat 121602228327v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. Rommelhaven 71602228327v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.soc. q.q.protesteert vanwege een hypotheek Hoogstraat 381621230265r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 0-10-00 CGKarremanstraat 251623230365v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat1605228445v
PIETERS, JELMERde hof van Jelmer Pieters , c.u.naastligger ten oosten Droogstraat NZ1626231112r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , q.q.protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 401620230254r
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1626231102v
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 651631232171v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.u.protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 531614229190v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.u.protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 361614229191r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper Brouwersstraat 41623230356r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper 1/2 huisHoogstraat 9161623025v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , c.u.naastligger ten westen Hoogstraat 9161623025v
PIETERS, JELMERwijlen Jelmer Pieters verkoper Scheffersplein 27162423125r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 81620230247v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. onbekend1621230272v
PIETERS, JELMERde hof van Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1619230180r
PIETERS, Jelmert Pieters protesteert vanwege een vordering Noorderhaven 631620230244v
PIETERS, JELTE Jelte Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zuiderplein 1163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters koper door niaar Tiepelsteeg OZ1730247337v
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters verkoper Lanen 38166523927v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleinverkoper Vijverstraat 41803266266r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynkoper huisGrote Ossenmarkt 11796264312v
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleynnaastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11796264312v
PIETERS, JELTJE Jeltye Pieters koper Droogstraat 47163223338v
PIETERS, IENSE Jens Pieters koper kameronbekend1622230327r
PIETERS, IENSEde proclamant Jens Pieters , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230327r
PIETERS, IENSEde erfgenamen van wijlen Jens Pieters naastligger ten noorden onbekend OZ162423119v
PIETERS, IENSEwijlen Jens Pieters verkoper onbekend OZ162423119v
PIETERS, IENSE Jens Pieters , blindemankoper kamerKerkpoortstraat NZ1614229231r
PIETERS, IENSE Jens Pieters Blindeman?verkoper Ooievaarsteeg1615229283v
PIETERS, Jeth? Pieters koper Liemendijk1615229271v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters koper kamerSchritsen1630232127r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters , c.u.verkoper Nieuwstraat 581661238113r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters varend persoonverkoper van 1/4 Zuiderhaven 151730247326v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters zeevarendeverkoper Schritsen 471697243277r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Vijver 71664238234r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters bruid 1605228473v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper ten oosten van Harlingen ZZ1774258138v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Bildtstraat 171732248155r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters , meerderjarige vrijsterkoper huisHofstraat 221809268197r
PIETERS, JETSE Jetze Pieters koper huis daar Franicker althans uuthanghtZoutsloot 98Franeker1599228146v
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
BOOMSMA, JETSE PIETERS Jetze Pieters Boomsmakoopmanverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters schoenmaker (mr. -)huurder Noorderhaven 91169324331v
PIETERS, JILLERT Jillert Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, JETSKE Jits Pieters koper Zuiderstraat1614229221r
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters harpoenierkoper provisioneel huisZoutsloot NZ168024121va
PIETERS, JOHANNES Joannes Pieters kleermaker (mr. -)koper woningLanen 31697243264v
PIETERS, JOHANNES Joannis Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 1051688242239v
PIETERS, JOCHEM Jochem Pieters crediteur (triumphant) Zuiderstraat1604228422v
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmusequipagemeester Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoetsluis.verkoper Noorderhaven 231791263358r
PIETERS, JOCHEMde weduwe en erfgenamen van wijlen Jochim Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 101614229224v
PIETERS, JOCHEMde weduwe van Jochum Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 29162523184v
PIETERS, JOCHEMwijlen Jochum Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 27162823258v
PIETERS, JOCHEMwijlen Jochum Pieters verkoper Noorderhaven 27162823258v
PIETERS, JOCHEMde weduwe van Jochum Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 29162523186v
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters aanhandelaar huis, hof met bogelbaen en schiefbaen, en loodsZoutsloot NZ1623230365r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters verkoper Lanen 80162723211v
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmusbootsman Admiraliteit (adjunct -)koper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231787262167r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijnseerdere eigenaar buiten Harlingen161122927r
PIETERS, JOOST Joest Pieters koper kamerSchritsen159722838v
PIETERS, JOOSTde proclamanten Joest Pieters , c.u.naastligger ten westen Schritsen159722838v
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71730247336r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters verkoper Ooievaarsteeg 231730247357r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters arbeider op het tigchelwerkkoper huis en weefwinkelOoievaarsteeg WZ1742250270r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huisOoievaarsteeg 231729247289v
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters koper Molenpad 11782260231r
PIETERS, JOHANNA Johanna Pieters verkoper Molenpad 11783261123r
PIETERS, JOHANNA Johanne Pieters koper Kerkpoortstraat 26177725947v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat 101770257183r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters bakkerverkoper Lanen 46161723095v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwernaastligger ten oosten Zoutsloot 221742250210v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 231729247287v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters kleermaker (mr. -)verkoper Lanen 31703244225r
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 81806267240v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters erflater Gardenierstraat 81806267240v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters leertouwernaastligger ten noorden Droogstraat 23173424914r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters koopmanverkoper Noorderhaven 98achter1801265308r
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters Potkastverkoper Vijverstraat 2117562545r
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkastkoopmankoper huisHondenstraat 5oost1737249162r
PIETERS, JOOST Joost Pieters , c.u.gebruiker Nutstraat 41790263194r
PIETERS, JOOST Joost Pieters scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 timmerhelling en huisZoutsloot 11675240192v
PIETERS, JOOST Joost Pieters koper kamerKruisstraat NZ163623413r
PIETERS, JOOST Joost Pieters smid (grof-)geniaarde koper Schoolstraat 21791263340v
PIETERS, JOOST Joost Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 61645235164v
PIETERS, JOOSTde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakkerverkoper Heiligeweg 4166623911va
PIETERS, JORIS Joris Pieters koper huisKarremanstraat 161778259108r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 181788262256v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Zoutsloot 671788262258r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301795264247v
PIETERS, JORIS Joris Pieters wever (linnen-)verkoper Gardenierstraat1614229211r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11180826856v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13180826856v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11181026997v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Hoogstraat 261804267107r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)koper 1/2 huisHoogstraat 261791263327v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Zoutsloot 67180826843v
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s.naastligger ten oosten Molenpad ZZ180426716v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)koper huisMolenpad ZZ1790263269r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten oosten Molenpad 161790263270r
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Zoutsloot 671802266153r
PIETERS, JORIS Joris Pieters , c.s.naastligger ten oosten Molenpad ZZ180226659r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 321805267181v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKarremanstraat 151782260272r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/3 Herenwaltje 7180426758v
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphronadvocaat en practizijnverkoper Nieuwstraat 461613229130r
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, KARSTmeerderjarig vrijgezel Karst Pieters verkoper Lanen 501810268352v
PIETERS, KARSTde verkoper Karst Pieters naastligger ten oosten Lanen 48180826876r
PIETERS, KARST Karst Pieters , meerderjarig jongmanverkoper Lanen 48180826876r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 271729247280r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters bakker (oud mr. -)verkoper Schritsen 41734248329r
PIETERS, KEIMPEde botenmakerij van Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 29172824773r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters scheepstimmerman (oud mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters , c.soc.naastligger ten westen Zuiderstraat 171733248208r
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters naastligger ten westen Zuiderstraat 31west1730247370r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)koper woningLiemendijk ZZ1778259136v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)koper woningAchterstraat 71778259136v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters* metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 111782260310r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 171778259140v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)koper huisRinnertspijp 11800265239r
PIETERS, KLAASde koper Klaas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 11800265239r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27179226432v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters , c.u.huurder Herenknechtenkamerstraat OZ1784261166v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Anjelierstraat 81783261113r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters koopmankoper huisBildtstraat 15180826842v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1805267121r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)koper huisNoorderhaven 361781260100v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 381784261228r
JONG, KLAAS PIETERS Klaas Pieters de Jongmetselaar (mr. -)koper huisHoogstraat 241804267100v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Drie Roemersteeg 7176825776v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters koper Drie Roemersteeg 7173224873v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Schritsen 15173224873v
PIETERS, LAASde hof van Laas Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 55west1663238185r
PIETERS, LAASde mouterij van Laes Pieters naastligger ten oosten Hoogstraat 7167924143v
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopmannaastligger ten westen Zoutsloot 48168224148va
PIETERS, LAAS Laes Pieters geniaarde koper William Boothstraat 31682241196r
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopmankoper mouterij en achterhuisHoogstraat 91676240224r
PIETERS, LAMMERT Lambart Pieters smid (mr. -)koper huis, loods en plaats met een vrije achter uit- en ingang in de LommertstraatHoogstraat 36166523916r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters naastligger ten westen Achterstraat1615229264v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper huis en ledige plaatsLiemendijk161222995v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters verkoper Liemendijk1614229202r
PIETERS, LAMMERTde proclamant Lambert Pieters bewoner Liemendijk161222995v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Grote Kerkstraat 151618230123v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Kleine Kerkstraat 91618230123v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Grote Kerkstraat 261618230123v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Grote Kerkstraat 15162523182v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Kleine Kerkstraat 9162523182v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters naastligger ten westen Liemendijk ZZ1615229285r
PIETERS, LAMMERT Lammert Pieters naastligger ten noorden Hoogstraat 1achter1599228166v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pieters , c.u.slotmakerhuurder Noorderhaven 11016782419v
PIETERS, LAMMERTde kamer van Lammert Pieters slotmakernaastligger ten westen Weverstraat1677240257v
PIETERS, LIJSBETde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 41809268246v
PIETERS, LIJSBETde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 61809268246v
PIETERS, LIJSBETde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Grote Kerkstraat 291809268246v
PIETERS, LIEUWE Lieuwe Pieters , n.u., uitlandigverkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, LIENTJE Lijntie Pieters verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, LIJSBET Lijsbert Pieters verkoper Voorstraat 1011803266306v
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pieters naastligger ten westen Romastraat ZZ163123333r
PIETERS, LIJSBETmeerderjarige vrijster Lijsbet Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19174025080v
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pieters koper Noordijs 41631232173v
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pieters koper Noordijs 41631232174r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pieters verkoper Zoutsloot 981599228146v
PIETERS, LIJSBETmeerderjarige vrijster Lijsbet Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22174025087v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper van 1/3 huis, loods en plaatsKarremanstraat 181664238233v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Schoolsteeg OZ163123322r
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ163123322r
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ163123322r
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters verkoper buiten Harlingen1618230132v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters bruid 1605228449v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Tiepelsteeg177625916v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Voorstraat 101179326488r
PIETERS, LOLKJE Lolk Pieters verkoper q.q. Sint Jacobstraat 41664238235r
PIETERS, LOUWde erfgenamen van wijlen Louw Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 28een_achter159722848v
PIETERS, LOUW Louw Pieters Louw, c.u.huurder Rozengracht 27179226421v
PIETERS, LUBBERT Lubbert Pieters bewoner Voorstraat1604228401v
PIETERS, LUBBERTde achterkamer van Lubbert Pieters naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21674240162r
PIETERS, LUBBERT Lubbert Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat1604228401v
PIETERS, LUBBERThet tichelwerk van Lubbert Pieters koper Kromme Elleboogsteeg159722851r
PIETERS, LUBBERT Lubbert Pieters verpachter grond Lanen NZ1604228385v
BULT, LUBBERT PIETERS Lubbert Pieters Bultschipperverkoper Franekereind 3417852624r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters smid (mr. grof-)koper huisVijver 31785261262r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters koper huisHofstraat 14178526247v
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters koopmanverkoper q.q. Rapenburg 81789263134r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters smid (ijzer-)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151769257120v
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters mid (mr. anker-)verkoper Zuiderhaven 171784261146r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters Ooynaastligger ten noorden Zuiderhaven 211802266104r
PIETERS, LUCIAwijlen Lucia Pieters verkoper Voorstraat 371618230148r
PIETERS, LUCIAwijlen Lucia Pieters verkoper Voorstraat NZ1619230155r
PIETERS, LUDOUwijlen Ludwig Pieters verkoper Lanen 211791263346v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. grof-)verkoper q.q. Rozengracht 27179226421v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101791263322v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71794264177v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)koper woningNoorderhaven 10achter1790263200r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Noorderhaven 10achter1790263200r
PIETERS, LUTSKE Luitje Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 81807267352r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Heiligeweg 461790263202r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. grof-)verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg1793264107v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101791263300v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 101791263300v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 41799265155r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. grof-)verkoper Grote Bredeplaats 31799265156r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 81803266300r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 3180826883r
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faberverkoper q.q. Havenplein 16180426741r
PIETERS, LUITJEN Luitjen Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west1801265289r
PIETERS, LUITJEN Luitjen Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west1803266233r
PIETERS, LUITJEN Luitjen Pieters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west17722581ra
PIETERS, LUITJEN Luitzen Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 8176425647v
PIETERS, LUTSKE Luts Pieters naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ163123310r
PIETERS, MARTJEN Maartje Pieters , c.s.huurder Achterstraat 311770257150v
PIETERS, MEEUWIS Maeus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 8161723058r
PIETERS, wijlen Manne Pieters bakker (mr. koek-)verkoper Sint Jacobstraat 191717245304v
PIETERS, Marichyen Pieters verkoper Voorstraat 14159722846v
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zuiderhaven 131780259250r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters koper Zoutsloot 33178326185r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
OLDAANS, MARIA PIETERS Maritie Pieters Oudaensverkoper van 1/4 Brouwersstraat 91677240268r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 23161623042v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
PIETERS, MARTENhet huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221677240260r
PIETERS, MARTENhet huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221677240260r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters kuipernaastligger ten noorden Hondenstraat 91677240261v
PIETERS, MARTENwijlen Marten Pieters verkoper Rozengracht 301629232107r
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkoper Zoutsloot WZ1688242233v
PIETERS, MARTENwijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg161723097v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters verkopers als erfgenamen van Achterstraat NZ1682241199r
PIETERS, MARTENhet nagelaten weeskind van wijlen Marten Pieters kangieterverkoper ten zuiden van Harlingen162423133v
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Pieters naastligger ten westen Schritsen 431623230334v
FABER, MARTEN PIETERS Marten Pieters Faberkangieternaastligger ten zuiden Noorderhaven 102161623036v
PIETERS, MARTEN Marthen Pieters verkoper q.q. Vijverstraat 8161723058r
PIETERS, MARTEN Marthen Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 231618230149r
PIETERS, MARTJEN Martien Pieters koper Lanen 751614229227v
PIETERS, MARTJEN Martien Pieters koper Liemendijk1620230218v
PIETERS, MARTEN Martien Pieters crediteur (triumphant) Sint Jacobstraat 81600228219r
PIETERS, MARTJEN Martien Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 191675240195v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Schritsen 58achter1626231147r
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Bildtpoort (gebied)161623038v
PIETERS, MARIA Mary Pieters verkoper Schritsen159722827r
PIETERS, MATTEUS Matheus Pieters huurder Gardenierstraat 61682241194r
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191784261177v
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19178326195r
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 191782260248r
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters koper huisZuiderhaven 17de Brandaris1784261146r
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters koper door niaar huisZuiderhaven 15178626258v
PIETERS, MATTEUS Mathijs Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 41790263275v
PIETERS, MATTEUS Mathis Pieters naastligger ten westen Hondenstraat 21802266144r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15178626258v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten westen Hondenstraat 21807267343v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters koopmanverkoper Vijverstraat 51785261278r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters commissaris van de beurtschippers op Amsterdamverkoper Zuiderhaven 151803266229v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19178126081v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.u.huurder Kleine Ossenmarkt 41810268339v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.u.huurder Schritsen 361803266282r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 21784261191v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters , c.s.koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven 17180226689v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters koopmanverkoper Zuiderhaven 17180226689v
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord1789263148r
PIETERS, MAAIKE Maycke Pieters koper Lanen 321599228157v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pieters verkoper Lanen 321605228482v
PIETERS, MAAIKE Mayke Pieters koper Kleine Bredeplaats 10171924639v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donkerverkoper van 1/16 Lanen 871730247316r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donkerkoper Zuiderhaven 52west173124811v
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Meinert Pieters eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v
PIETERS, MEINOU Meinouw Pieters verkoper Hoogstraat 1317852626r
PIETERS, MELCHERT Melchior Pieters koper huisonbekend1604228428r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters kistmakerverkoper Vijverstraat 81623230368r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters koper 2/3 van 2-00-00 CG grondpacht van het huis daer den Gulden Besem uyt steeckt (koper is reeds eigenaar 1/3 part)Vijverstraat 8de Gouden Bezem1620230201r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 81620230201r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 61621230272r
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakerprotesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakertrekt zijn protest in Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 23159822888r
PIETERS, MEEUWIS Meves Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 81618230136v
PIETERS, MEINERTde verkoper Meynart Pieters naastligger ten westen Franekereind ZZ161122957r
PIETERS, MEINERT Meynart Pieters verkoper Franekereind ZZ161122957r
PIETERS, MEINERTwijlen Meynert Pieters verpachter grond Franekereind 241619230166v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164023495r
PIETERS, MEINERThet sterfhuis van wijlen Meynert Pieters verkoper Lanen 38159722830v
PIETERS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Pieters naastligger ten oosten Lanen 361602228281v
PIETERS, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Pieters naastligger ten oosten Schritsen 271602228281v
PIETERS, MEINERTde verkopers Meynert Pieters , c.s.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters verkoper Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERTwijlen Meynert Pieters erflater Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 241619230166v
PIETERS, MEINOU Meynu Pieters verkoper Heiligeweg159722845r
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters winkelierverkoper Schritsen 631791263313v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten zuiden Lanen 741806267215v
PIETERS, MICHIELgrondpacht uit het huis van Michiel Pieters eigenaar perceel Schoolsteeg WZ1601228255v
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 40162523143r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 4016242315r
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 59178126039v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters koper huisSchritsen 631780259291v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 241803266176v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten zuiden Lanen 741788262284r
PIETERS, MICHIELde schuur van Michiel Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 4016242319v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 531614229220v
PIETERS, grondpacht uit het huis van Michyl Pieters eigenaar perceel Schoolsteeg1606228526r
PIETERS, MICHIEL Migchiel Pieters Dresokoopmankoper huisNoorderhaven 891791263345r
PIETERS, MINKE Mincke Pieters koper onbekend1599228162r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper van 1/4 Lanen 43173925067v
PIETERS, MINNE Minne Pieters* verkoper Raamstraat 31801265292r
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper woningBargebuurt 81787262197v
PIETERS, MINNE Minne Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81787262197v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)koper woningBargebuurt 101787262198v
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper van 1/2 huisTiepelsteeg WZ1786262130r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)naastligger ten noorden Bargebuurt 101787262198v
PIETERS, MINNE Minne Pieters waterhalerverkoper Kruisstraat 5oost1773258105v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 73178826342v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)huurder Noorderhaven 73178826342v
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Hoogstraat 261791263327v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. huis-)koper Hoogstraat 261787262173v
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Gardenierstraat 121791263329r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Lanen 2218012669r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)koper woningGardenierstraat1788262242v
PIETERS, MINNE Minne Pieters , c.u.huurder Noorderhaven 731790263265v
PIETERS, MINNE Minne Pieters huurder (p.j.)Noorderhaven 731784261248r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Noorderhaven 731790263265v
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Bargebuurt 81791263305r
PIETERS, MINNE Minne Pieters bewoner Lanen 421799265158r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Heiligeweg 16achter1787262154r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper van 1/10 Schritsen 491796264318v
PIETERS, MINNERT Minnert Pieters wevergeniaarde koper Nieuwstraat 38159722830r
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven NZ1600228202v
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven1600228218r
PIETERS, MONSE Monse Pieters naastligger ten westen Hofstraat 31161623047r
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat1602228302r
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat NZ159822889v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat159822889v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2173925039v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 8west1694243117v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Butterkooperkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 111174025099r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibmakoper Zoutsloot 99174025099r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Lanen 281774258168v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERSwijlen Neeltje Pieters Boterkoperverkoper van 1/2 Noorderhaven 15180426763v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERSwijlen Neeltje Pieters Boterkoperverkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west1804267101v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkooperverkoper Noorderhaven 2817562546r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkiuskoper huisVoorstraat 461800265272v
PIETERS, NIESKE Nies Pieters koper Hondenstraat 101603228377r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschopvarensgezelkoper huisHofstraat 141809268301r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters herbergierverkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt1621230274r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , voor zich en zijn kinderenverkoper Weverstraat163123334r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis met plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de hof van Cornelis Edis FeytemaWeverstraat ZZ1629232104r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1621230281v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huisJan Ruurdstraat 31619230191v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 31619230192r
PIETERS, OENE Oene Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 116992444r
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341599228183v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341600228197v
PIETERS, PAULUSwijlen mr. Pauwels Pieters* naastligger ten oosten Noorderhaven 381695243179r
PIETERS, PIEBEwijlen Piebe Pieters koper Gardenierstraat ZZ180426752v
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postmakoper huis, thans ledigNoordijs 101801265303r
PIETERS, PIER Pier Pieters kuiperverkoper Vijver 11618230127r
PIETERS, PIER Pier Pieters verkoper Franekereind 18164323584r
PIETERS, PIER Pier Pieters naastligger ten oosten Vijver 11626231151v
PIETERS, PIER Pier Pieters , c.u.kuiperverpachter grond Vijver 11618230127r
PIETERS, PIETJE Piet Pieters verkoper Voorstraat 91achter161723080r
PIETERS, PIETJE Piet Pieters verkoper Noorderhaven 481629232106r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper nieuw gebouwd huis op een nieuwe kelder en tuin met planten en wijnstok van twee huisplaatsenonbekend1624230392r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten noorden in de noorder nieuwestad162623196r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.huurder Liemendijk ZZ1778259136v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Schritsen 521781260135v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 291624230382r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , gebruiker v.d. steeghoutkopernaastligger Bildtstraat 161601228252v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopereigenaar 2/3 Noorderhaven 771598228123v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters schipper op Franekergeniaarde koper Nieuwstraat 621618230116v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 771598228123v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopernaastligger ten noorden Noorderhaven 771598228123v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopereigenaar van 2/3 Noorderhaven 77159722870r
PIETERS, PIETERplaats of houtstek van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten oosten Noorderhaven 77159722870r
PIETERS, PIETER Pieter* Pieters verkoper ([de voornaam staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde])Franekereind 30west162423114r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Achterstraat1601228265r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters , de jongenaastligger ten westen Noorderhaven 271623230347v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters , de jongenaastligger ten noorden Noorderhaven 271623230347v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 381603228339v
PIETERS, PIETERde kamer van Pieter Pieters naastligger ten westen Zoutsloot162523186v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters , de jongenaastligger ten westen Noorderhaven 27162723217v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Schritsen159722818v
PIETERS, PIETERhet huis van Pieter Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 41599228180v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters , de jongenaastligger ten noorden Noorderhaven 27162723217v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ1715245247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper Franekereind ZZ161122957r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.geniaarde koper Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Franekerpoort (gebied)159722845v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper q.q. onbekend1621230290r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis of kamer met het zomerhuisje en de ledige plaats erachterOosterkeetstraat 111618230131r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.houtkoperverpachter grond Herenwaltje NZ1606228515v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Schritsen 521781260313r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat159722846r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverkoper Herenwaltje NZ1606228515v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters* houtkoperverpachter grond Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper provisioneel huisjeNoorderhaven159722819v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETERhuurder van de naastligger ten oosten Pieter Pieters schoenmakernaastligger ten oosten Lanen 76166823928va
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 231785261261r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Herenwaltje161623046r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.houtkoperverpachter grond Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETERde verkoper Pieter Pieters , c.u.houtkopernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverkoper Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Achterstraat NZ163223364v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ162523176r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ162523176r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper q.q. ten noorden van Harlingen1599228142r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Liemendijk1619230172v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten westen Rozengracht 51778259146v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , de jongenaastligger ten westen Noorderhaven 271626231127r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen dr. Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 71622230293v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters huurder achterkeuken (p.w.)Brouwersstraat 12noord1788262276v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Lanen 80162823278v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Zoutsloot 11604228392r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper kamerOosterkeetstraat 6161723083v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper groot huis, klein achterhuis en houtstek in de 32e en 33e plaats van de eerste lotingNoorderhaven 831603228379r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper groot huis, klein achterhuis en houtstek in de 32e en 33e plaats van de eerste lotingNoorderhaven 851603228379r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot 42170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Zoutsloot 42170824573v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters verpachter grond Liemendijk OZ1615229243r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis of twee kamersBoth Apothekerstraat161723059v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Fabrieksstraat ZZ170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat ZZ170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters wever (bont-)verkoper Rozengracht 31780259267v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters huurder Achterstraat ZZ178126067r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten zuiden Rommelhaven 10177325891v
PIETERS, PIETERde crediteuren van Pieter Pieters , c.u.verkoper Bildtstraat 161715245255r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper hoekhuisLanen 80162723211v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1622230319v
PIETERS, PIETERwijlen Pieter Pieters crediteur (triumphant) Hoogstraat 251626231129v
PIETERS, PIETERde hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 71615229256v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis met een ledige plaats tot aan de Zoutsloot strekkendin de noorder nieuwestad OZ161623037v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters betrokkene 1605228483r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot1630232130v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kousenbreier [staat: hoosbreider]verkoper Lanen 38166523927v
PIETERS, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pieter Pieters timmermankoper huis en weefwinkelNieuwstraat 561769257145r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Zoutsloot 11603228382r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Schritsen 521780259299v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopereerdere eigenaar Achterstraat NZ1602228334r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat1621230270v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Nieuwstraat 46161122965r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat1621230270v
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond (of eenmalige aflossing: 2 GG)Liemendijk1615229271v
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zuiderplein 1163123331r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters steenvoerdernaastligger ten oosten Zoutsloot 1161723074v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Oosterkeetstraat 61618230113v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Schritsen 521780259301v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kousenbreier [staat: hoosbreider]verkoper Hoogstraat 11661238100v
PIETERS, PIETERmatroos Pieter Pieters huurder (p.w.)Vioolsteeg OZ170824561r
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters huurder (p.j.)Liemendijk ZZ177225835v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperkoper provisioneel huis ([bedrag onzeker])Herenwaltje1602228305r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Karremanstraat 231619230179r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmakerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181603228336r
PIETERS, PIETERde hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 7161623040v
PIETERS, PIETERwijlen Pieter Pieters verkoper Schritsen 541785261275r
PIETERS, PIETERde drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters schipper op Engeland [staat: Engelantsvaerder]verkoper van 3/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters verpachter grond Bildtstraat 15161723076r
PIETERS, PIETERwijlen Pieter Pieters verkoper van 3/4 Hofstraat 351785261276r
ACHTEN, PIETER PIETERS Pieter Pieters van Achtenverkoper Lanen 131618230128r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot, c.u.koper door niaar dwarshuis met hof en prieelZuiderhaven ZZ1644235126r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootkoper achter uit- en ingangWeverstraat ZZ1682241210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1682241210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERSde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters Ackerslooteigenaar van 1/2 Hoogstraat 20169324335r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters Cleinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 23163223342r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaikemaverkoper Nieuwstraat WZ1785261297r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykemakoper huisNieuwstraat 481805267184r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykemanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481805267184r
MEULEN, PIETER PIETERSwijlen Pieter Pieters van der Meulenverkoper Lanen 401784261246v
OLDAANS, PIETER PIETERShuis genaamd de Swaen van burgemeester Pieter Pieters Oldaensnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12de Zwaan167924127v
OLDAANS, PIETER PIETERSburgemeester Pieter Pieters Oldaensnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 12167924127v
OLDAANS, PIETER PIETERSburgemeester Pieter Pieters Oldaensverkoper ten zuiden van Harlingen167924149r
OLDAANS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Oldaenskoper Heiligeweg 9167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Oldaenskoper Heiligeweg NZ167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERShuis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Heiligeweg 9het Billands Wapen167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERShuis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Heiligeweg NZhet Billands Wapen167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERSburgemeester Pieter Pieters Oldaensverkoper q.q. William Boothstraat 5zuid167824122v
PLAS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Plashuurder woning en weefwinkel ten westen (p.j.)Liemendijk NZ1776258250r
PIETERS, PIETJE Pietertie Pieters protesteert Grote Ossenmarkt 11614229224r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Nieuwstraat 331799265144r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
PIETERS, PIETJEwijlen Pietie Pieters verkoper Zoutsloot 411677240260v
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Zuiderstraat 171733248208r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper onbekend1741250179r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters , voor zich en haar kinderenverkoper Voorstraat 21162523147v
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters naastligger ten oosten Schritsen 81710245108r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Schritsen 101710245108v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Nieuwstraat 331795264250r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Prinsenstraat 6180426772v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters huurder Prinsenstraat 6180426772v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23west180126612r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 29oost1799265152r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 29oost1799265152r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
PIETERS, PIETJEde verkoperse Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 29oost178126046r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaargeniaarde koper Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaarnaastligger ten oosten Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters herbergier in De Ojevaarnaastligger ten zuiden Scheffersplein 29178526228r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23oost1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23west1778259156v
TUINSTRA, PIETJE PIETERS Pietje Pieters Tuinstraverkoper Prinsenstraat 61806267255v
PIETERS, PIETJE Pietke Pieters verkoper van 1/2 Vijverstraat 30162423123v
PIETERS, PAULUSwijlen Poulus Pieters* ververkoper Noorderhaven 40168024192r
PIETERS, PAULUSwijlen Poulus Pieters* ververerflater Noorderhaven 40168024192r
PIETERS, PAULUShet huis van Poulus Pieters* verver (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 3816702403r
PIETERS, PAULUS Pouuels Pieters , c.u.verver (mr. -)koper 1/2 huis waar het Vergulden Hooft uitsteektNoorderhaven 40het Vergulden Hooft166023818v
PIETERS, PIER Pyer Pieters Sarserkoper huisHavenplein 161603228350r
PIETERS, PIETJE Pyet Pieters koper Schritsen 361601228256r
PIETERS, PIETER Pyter Pieters naastligger ten oosten Hondenstraat 3west1729247240r
PIETERS, PIETER Pyter Pieters naastligger ten westen Franekereind 30west1622230306v
PIETERS, PIETJEwijlen Pytie Pieters verkoper Bildtstraat 1116782411ra
PIETERS, REGINA Regina Pieters verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 161775258225r
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten noorden Lanen 3178326147v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331784261238v
PIETERS, REINER Reinder Pieters , mede namens zijn kinderentimmerman (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 231787262230v
PIETERS, REINERde weduwe van Reinder Pieters naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4173925072v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. -)koper pothuis, loodsSchritsen 56zuidoost1730247299r
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost166623938v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost166623938v
PIETERS, REINER Reinder Pieters koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat 191738249357r
PIETERS, REINER Reinder Pieters huurder (p.j.)Weverstraat 171794264226r
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (huis-)geniaarde koper Tiepelsteeg ZZ177225828v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKleine Bredeplaats 231775258239r
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. -)huurder Nieuwstraat 35179226445v
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburgtimmerman (mr. huis-)koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente])Nieuwstraat 351782260221r
TADEMA, REINER PIETERSwijlen Reinder Pieters Tademanaastligger ten westen Bildtstraat 12177325886r
TADEMA, REINER PIETERSwijlen Reinder Pieters Tademaverkoper Bildtstraat 12177325886r
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmaneigenaar van 3/4 Noordermolen 11753253103r
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmangeniaarde koper Noordermolen 11753253103r
PIETERS, REINER Reiner Pieters schoenmakerverkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 181659237190r
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmankoper dwarshuisRomastraat 271737249158v
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmangeniaarde koper Noordermolen 1175325390v
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost166923934va
PIETERS, REINER Reiner Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost166923934va
PIETERS, REINER Reiner Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 721726246292v
PIETERS, REINERgrondpacht uit het huis van Reiner Pieters eigenaar perceel Lombardstraat 416992449r
PIETERS, REIN Reyn Pieters voermanverkoper Zuiderstraat 6achter168024128va
PIETERS, REINER Reyner Pieters verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
PIETERS, REINERde weeskinderen van wijlen Reyner Pieters verkoper Lanen 73161122962r
PIETERS, REINER Reyner Pieters verkoper Simon Stijlstraat1605228467r
PIETERS, REINER Reyner Pieters naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost1673240120v
PIETERS, REINER Reyner Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost1673240120v
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pieters koper Lanen 38166523927v
ROORDA, RIENK PIETERS Rienck Pieters Roordasmid (mr. grof-)verkoper Zuiderhaven ZZ169924410v
PIETERS, RIENKde kinderen van wijlen haar 1e echtgenoot Rincke Pieters molenaar en veerschipperverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 91618230131v
PIETERS, RINSE Rinse Pieters bakker (mr. -)koper door niaar 1/6 huisBrouwersstraat 141682241227r
PIETERS, RINSE Rinse Pieters verkoper Hoogstraat 411618230116r
PIETERS, RINSE Rinse Pieters scheepstimmermanverkoper (scheepstimmerman varende op het admiraliteitsjacht)Zuiderstraat 221759254185v
PIETERS, RINSE Rinse Pieters timmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat ZZ17342496v
PIETERS, RINSKE Rinse Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24174025083r
BOER, RINSE PIETERSwijlen Rinse Pieters de Boerscheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 27176825786r
PIETERS, RINSKE Rinske Pieters koper Voorstraat 1011741250195r
PIETERS, RINSKE Rinske Pieters verkoper Hofstraat ZZ176425680r
PIETERS, RINSKE Rinske Pieters verkoper Grote Kerkstraat 19163223367r
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 58een_achter1711245146v
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters , c.u.koper huisKarremanstraat 2317182467v
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters schipper op Dokkumhuurder Nieuwstraat 5178926375r
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 58een_achter1711245152v
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters verkoper Voorstraat 58twee_achter1717245298r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101794264165v
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters timmermanverkoper Anjelierstraat 181791263351r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101774258161v
PIETERS, RINTJEwijlen Rintje Pieters koper Anjelierstraat 318072685r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 81778259155r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101788262255r
PIETERS, RINSKE Rints Pieters verkoper Schritsen159722827r
PIETERS, RUURDwijlen Rioerd Pieters erflater Both Apothekerstraat1614229200r
PIETERS, RITSKE Ritske Pieters schipper (groot-)koper grondpacht van 2-00-00 CGGrote Ossenmarkt 31681241168r
PIETERS, RITSKE Ritske Pieters schipper (groot-)koper huis met apart verhuurde achterkamerGrote Ossenmarkt 31681241148r
PIETERS, RITSKEgrondpacht uit het huis van de koper Ritske Pieters schipper (groot-)eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 31681241168r
PIETERS, RITSKEde weduwe van Ritske Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 81697243309r
PIETERS, RUURD Ruird Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1709245101v
PIETERS, RUURD Ruird Pieters naastligger ten zuiden Franekereind 1216952437ra
PIETERS, RUURDmeerderjarige vrijgezel Ruird Pieters verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 71762255168v
PIETERS, RUURDde kinderen van Ruird Pieters koopmanverkoper Franekereind 81714245222v
PIETERS, RUURDde kinderen van Ruird Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 21714245222v
PIETERS, Ruiske Pieters verkoper Zeilmakersstraat 171710245123r
PIETERS, RUTGER Rutger Pieters verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
PIETERS, RUURDwijlen Ruurd Pieters verkoper Schritsen 441795264282r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper Brouwersstraat 191781260160r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Rapenburg 6oost1782260188v
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ1781260108r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters naastligger ten westen Lanen 371808268179r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters koper huis en tuintjeSchritsen 44178326184r
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Schritsen 601784261174v
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters , c.u.huurder Schritsen 46178326166v
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 46178326166v
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters naastligger ten westen Schritsen 46178326166v
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Hofstraat 221781260103v
SWART, RUURD PIETERS Ruurd Pieters Zwartvarensgezelkoper huisLanen 351808268113r
PIETERS, RUURD Ruyrdt Pieters naastligger ten oosten Franekereind 61689242263v
PIETERS, RUURDJE Ryoerdtke Pieters koper Noorderhaven 1101618230112r
PIETERS, SAAKJE Saakje Pieters koper Kerkpoortstraat 71803266194v
PIETERS, SAKE Sake Pieters wagenaarkoper schuur en stalZuiderstraat 6achter1706244314r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voermankoper huis en losse en vaste goederenZuiderstraat 171723246175r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voermannaastligger ten noorden Zuiderstraat 171723246175r
PIETERS, SANNEKE Sanneke Pieters winkeliersekoper huis en tuinHeiligeweg 20176425618v
PIETERS, SAPE Sape Pieters leertouwerkoper Rozengracht 171674240144v
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736])Vijver 8173925018v
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736])Vijver 8173925018v
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Kerkpad 181604228405r
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Voorstraat 571603228335v
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Voorstraat 591603228335v
PIETERS, SCHELTEhet huis van Schelte Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 50achter1715245247r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 31729247237v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten oosten Schritsen 31729247219v
PIETERS, SCHELTEvroedsman Schelte Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost1710245105r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Schritsen 71698243340r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters timmerman (mr. -)koper Raamstraat 3170024458v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeesternaastligger ten westen Schritsen 71717245305v
PIETERS, SCHELTEwijlen Schelte Pieters bouwmeestererflater Raamstraat 31728247210r
BUMA, SCHELTE PIETERS Schelte Pieters Bumabouwmeesternaastligger ten zuiden Lanen 121729247265r
PIETERS, SETSKE Sets Pieters geniaarde koper Droogstraat 651631232171v
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sibe Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 36173824919va
PIETERS, SIEBEwijlen Sibe Pieters timmermanverkoper Weverstraat 6174925234r
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sibe Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 361738249258v
SONNEMA, SIEBREN PIETERS Sibrand Pieters Sonnema, c.u.zilversmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat NZ173925029v
PIETERS, SIEBRENde verkoper Sibrant Pieters , c.u.wever (linnen-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat161723077r
PIETERS, SIEBREN Sibrant Pieters wever (linnen-)verkoper Kerkpoortstraat161723077r
PIETERS, SIEBRENwijlen Sibrant Pieters verkoper Kerkpoortstraat1626231112r
PIETERS, SIEBRENde weeskinderen van Sibrant Pieters verkoper Kerkpoortstraat1626231102r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sibren Pieters Molenaarverkoper q.q. Heiligeweg 701789263156r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sibren Pieters Molenaarverkoper q.q. Romastraat 4west1789263160v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sibren Pieters Molenaarverkoper q.q. Grote Kerkstraat 461789263162r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sibren Pieters Molenaarverkoper q.q. Bargebuurt 221789263163v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sibren Pieters Molenaarverkoper q.q. Kruisstraat 617882637r
PIETERS, SIEBREN Sibrich Pieters verpachter grond Sint Odolphisteeg 8164023495v
PIETERS, SIEBRICHJE Sibrigje Pieters verkoper Kerkpad 201770257176v
PIETERS, SIEBRICHJE Sibrigje Pieters winkelierkoper Lanen 89173925036r
PIETERS, SIKKE Sicke Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, SIERK Sierk Pieters kooltjerkoper huisHerenwaltje 191780259263r
PIETERS, SIERK Sierk Pieters kooltjerverkoper Lanen 89179726520v
PIETERS, SIERK Sierk Pieters koper huisHerenwaltje 191807267310r
PIETERS, SIERK Sierk Pieters kooltjervoormalig eigenaar Herenwaltje 191807267310r
PIETERS, SIETSEde ledige plaats van Sietse Pieters naastligger ten oosten Kruisstraat NZ16272327r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Backerkoper Voorstraat 9178926387v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Bakkerkoopvrouwverkoper Voorstraat 91795264283v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerkoper Voorstraat 46179726538r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerkoper Romastraat 131803266187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerhuurder Romastraat 131803266187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerkoper Hofstraat 19oost1803266188v
PIETERS, SIEMEN Simon Pieters , mede voor zijn kinderentimmerman (huis-)verkoper van 1/5 Scheerstraat 101778259142v
WATERMAN, SIEMEN PIETERS Simon Pieters Watermanschipper (groot-)koper huisVijverstraat 41774258188v
PIETERS, SIEMENTJE Simontie Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 21785261279r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simpje Pieters Bakkerverkoper Voorstraat 461800265272v
PIETERS, SJOERDwaagmeester Sioerd Pieters huurder Noorderhaven 1041659237220v
PIETERS, SJOERD Sioerd Pieters varensgezelkoper woningZoutsloot 77171824613v
BIERMA, SJOERD PIETERSde erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pieters Biermanaastligger ten westen Rozengracht 161733248193r
BIERMA, SJOERD PIETERSvroedsman Sioerd Pieters Biermanaastligger ten oosten Voorstraat 23171824628r
BIERMA, SJOERD PIETERSvroedsman Sioerd Pieters Biermanaastligger ten noorden Voorstraat 23171824628r
BIERMA, SJOERD PIETERSde weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Biermanaastligger ten oosten Rozengracht 14173925015r
BIERUMA, SJOERD PIETERSvroedsman Sioerd Pieters Bieruma, c.u.koper huisBildtstraat 151715245240r
PIETERS, SJOERDkoopman Sioerdt Pieters verkoper Vioolsteeg OZ170824561r
PIETERS, SJOUKJE Sioukje Pieters koper Hoogstraat 361784261245v
BAKKER, SJOUKJE PIETERS Sioukje Pieters Bakkergeniaarde koper Lanen 131795264299v
PIETERS, SIPKEwijlen Sipcke Pieters verkoper Lombardstraat1603228365r
PIETERS, SIPKEhuurder Sipke Pieters naastligger ten westen Schritsen 15173224873v
PIETERS, SJOERDzijn stiefzoon Siuerd Pieters verkoper van 1/6 Noorderhaven 311627231158v
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters bewoner Ooievaarsteeg 151799265173r
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters naastligger ten zuiden Herenwaltje 171791263364r
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters naastligger ten noorden Lanen 911789263146v
PIETERS, SIERK Sjierk Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1178126014r
PIETERS, SIERK Sjierk Pieters naastligger ten zuiden Lanen 8717832614ra
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aardenburgwinkelierkoper Heiligeweg 661756253253r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburgmolenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburgmolenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghnaastligger ten oosten Wasbleek1736249112v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghmolenaar en winkelierverkoper van 1/2 Kerkpoortsmolen 11747251174r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghmolenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
BIERMA, SJOERD PIETERSde weduwe van Sjoerd Pieters Biermanaastligger ten westen Voorstraat 271730247314v
BIERMA, SJOERD PIETERSde erfgenamen van wijlen burgemeester Sjoerd Pieters Biermanaastligger ten westen Rozengracht 181733248262v
BIERMA, SJOERD PIETERSde weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Biermanaastligger ten oosten Rozengracht 14173524945v
HANNEMA, SJOERD PIETERSwijlen Sjoerd Pieters Hannemaverkoper Comediesteeg 41807267342v
PIETERS, SJOUKJE Sjoukjen Pieters verkoper Lanen 15175725456v
PIETERS, Sjuerdt Pieters koper huisHoogstraat 21606228516v
PIETERS, STIJNTJE Stijntje Pieters koper Kerkpoortstraat 71762255135v
PIETERS, STIJNTJE Stijntje Pieters verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 71762255168v
PIETERS, STIJNTJEwijlen Stijntje Pieters erflater Grote Kerkstraat 291781260114v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Schritsen 431623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, SWIER Sweerus Pieters , c.u.bakker (mr. -)huurder Kleine Bredeplaats 221788262280r
PIETERS, SWIER Sweerus Pieters , c.u.bewoner Bildtstraat 15180826842v
PIETERS, SWIER Swerus Pieters , n.u.verkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
PIETERS, SIEBE Sybe Pieters , c.u.timmermankoper huisFranekereind 18172024661r
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pieters timmermanverkoper Franekereind 26174925233r
PIETERS, SIEBE Sybe Pieters koper kamerHofstraat1654236248v
PIETERS, SIEBREN Sybrand Pieters molenaar en koopmankoper stal en wagenhuisKerkpoortstraat 261787262148v
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitamakoopmanverkoper Grote Kerkstraat 211770257179r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitemakoopmannaastligger ten zuiden Hoogstraat 181758254131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pieters Feitemakoopmanverkoper Hoogstraat 181758254131r
FEITEMA, SIEBREN PIETERSwijlen Sybrand Pieters Feitemakoper Noorderhaven 1091781260130v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 33161623024r
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytemacrediteur Kerkpoortstraat 2717602556v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytemaplateelbakker en koopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 261749251263v
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters wever (mr. bont-)koper huisZoutsloot NZ1755253198r
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters koopmankoper huisRozenstraat 31783261127v
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters bontwerker (mr. -)verkoper Zoutsloot NZ1778259115v
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters naastligger ten zuiden Zoutsloot 11770257181r
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters koopmanverkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
MEULEN, SIEBREN PIETERSvroedsman Sybren Pieters van der Meulennaastligger ten westen Rozengracht 211795264243v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sybren Pieters Molenaarverkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 61789263149v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSwijlen Sybren Pieters Molenaarkoopmanverkoper Rozengracht1797265313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSwijlen Sybren Pieters Molenaarerflater Rozengracht1797265313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sybren Pieters Molenaarverkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 161789263152v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSwijlen Sybren Pieters Molenaarkoopmanverkoper Rozengracht1797265313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSwijlen Sybren Pieters Molenaarerflater Rozengracht1797265313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sybren Pieters Molenaarverkoper van 1/4 Spekmarkt 41789263154r
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrich Pieters verkoper Sint Odolphisteeg161723094v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrich Pieters verkoper Sint Odolphisteeg161723094v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrich Pieters verpachter grond Sint Odolphisteeg1603228336v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrichie Pieters winkelierverkoper Nieuwstraat 561769257145r
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigje Pieters verkoper Kleine Kerkstraat 121771257212v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigje Pieters winkelierkoper Nieuwstraat 501748251245v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigjen Pieters koper Voorstraat 821752252204v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigjen Pieters verkoper Voorstraat 821771257217v
PIETERS, SIEDS Syds Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 42169924421r
PIETERS, SIEDSde hof van de weduwe van Syds Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west171824619v
SCHAAF, SIEDS PIETERSwijlen Syds Pieters Schaaffkoper Zuiderstraat1717245299r
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sydse Pieters naastligger ten oosten Molenpad 61791263369r
PIETERS, SIETSKE Sydske Pieters koper Romastraat 13178326156r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters bewoner Havenplein 18oost1605228490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters verkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters koper Havenplein 18oost1605228490r
PIETERS, SIEDS Sydts Pieters zakkendragerverkoper Kromme Elleboogsteeg1606228503r
PIETERS, SIEDS Sydts Pieters koper Rapenburg NZ1675240195r
PIETERS, SIEMENwijlen Symen Pieters lijndraaierverkoper Vijverstraat1614229233r
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symen Pieters Bonckverkoper onbekend1696243201r
PIETERS, SIEMEN Symen Pieters Bonqverkoper Hofstraat 11692242388r
PIETERS, SIEMEN Symen Pieters Bonqverkoper Rozengracht 121692242388v
PIETERS, SIEMENhet verkochte huis van Symen Pieters Bonqnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1692242394r
PIETERS, SIMKJE Symke Pieters koopvrouwkoper Hofstraat 17west1795264275v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Symke Pieters Bakkerkoper Lanen 341799265183v
PIETERS, SIEMEN Symon Pieters voermankoper schuurLombardstraat1683241247v
PIETERS, SIEMEN Symon Pieters Oppedoeskoper huis en steedeNoorderhaven NZ1600228195r
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124712va
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124713va
BAKKER, SIMKJE PIETERS Sympke Pieters Backerkoper Kleine Bredeplaats 2178326159r
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie Noorderhaven 64159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie Lanen 3159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 21159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie Kleine Bredeplaats 22159722863v
PIETERS, Syouck Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, SJOUKJE Syouck Pieters verkoper onbekend159022938v
PIETERS, SJOERD Syourdt Pieters crediteur (triumphant) ten noorden van Harlingen1600228220v
PIETERS, Syourdts Pieters eerdere eigenaar ten oosten van Harlingen1598228119r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekerkoper 1/4 huis, tuin, schuur en kamersonbekend1682241229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekereigenaar van 3/4 onbekend1682241229r
PIETERS, SIETSKE Syts Pieters koper kamer met loods en ledige plaatsSpinhuisstraat1630232151v
PIETERS, SIETSKEweduwe Syts Pieters bewoner Spinhuisstraat1630232151v
PIETERS, SIETSKE Syts Pieters koper Hondenstraat 10163123325v
PIETERS, SIEDS Syts Pieters verwandelaar Kerkpoortstraat1601228273r
PIETERS, SIETSKE Syts Pieters koper Zoutsloot NZ162923282v
PIETERS, SIETSE Sytse Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1725246226v
PIETERS, SIETSEde schuur van Sytse Pieters naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37162523189r
PIETERS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Pieters verkoper Franekereind1602228296v
PIETERS, SIETSEde schuur van Sytse Pieters naastligger ten westen Grote Kerkstraat 371626231101v
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ1734248335v
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper Grote Kerkstraat 351630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSde tuin van burgemeester Sytse Pieters Fogelsang, c.u.naastligger ten westen Kruisstraat NZ1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper Kruisstraat NZ1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper buiten Harlingen1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper onbekend1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper q.q. Heiligeweg 581629232121v
VOGELSANG, SIETSE PIETERSde ledige plaats van burgemeester Sytse Pieters Vogelsanghnaastligger ten westen Kruisstraat 5west162923291v
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters verkoper Scheerstraat 51694243110v
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters koper Brouwersstraat 16170824542r
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters koper Noorderhaven 631753253121r
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters verkoper Rozengracht 18achter1733248212v
PIETERS, SIETSKEde erfgenamen van wijlen Sytske Pieters naastligger ten westen Molenpad ZZ180226659r
BAKKER, SIETSKE PIETERS Sytske Pieters Bakkerverkoper Romastraat 131803266187v
PIETERS, SIETSE Syttie Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1659237238r
PIETERS, SIETSE Syttie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 261618230119r
PIETERS, SIETSE Syttie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 151618230119r
PIETERS, SIETSE Syttie Pieters verkoper Kleine Kerkstraat 91618230119r
PIETERS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytze Pieters verkoper William Boothstraat OZ1600228231v
PIETERS, SIETSE Sytze Pieters koper Voorstraat 951598228115v
PIETERS, SIETSE Sytze Pieters metselaar (mr. -)koper huisBrouwersstraat 17178126065v
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytze Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 19179726511v
PIETERS, SIETSE Sytze Pieters metselaarhuurder (p.j.)Sint Jacobstraat 1717722584r
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytze Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 191793264155r
PIETERS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytze Pieters naastligger ten westen Molenpad ZZ180426716v
PIETERS, SJOERD Syurd Pieters verkoper Zuiderhaven163223366r
PIETERS, TEEKE Taacke Pieters geniaarde koper Vijver 91617230100r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeestergeniaarde koper Schritsen 41711245143r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeesterverkoper Jan Ruurdstraat 51710245128r
PIETERS, TEEKEde weduwe van mr. Taecke Pieters naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 191715245243v
PIETERS, TEEKEwijlen Taeke Pieters verkoper Zoutsloot 781754253179r
PIETERS, TEEKEhuisman Taeke Pieters koper huisMoriaanstraat 101775258207v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters huurder Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeesterkoper huisJan Ruurdstraat 51696243212v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters koper 1/2 helling en werfZuiderhaven ZZ1698243382v
PIETERS, TANNEKE Tanneke Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 916592388v
PIETERS, TEEKE Teeke Pieters wever (bont-)koper huisZoutsloot 781734248333v
WIJNGAARD, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
WIJNGAARDEN, TEETSKE PIETERSeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerdentoehaak Grote Ossenmarkt 211734248286v
PIETERS, TETJE Tettie Pieters koper Lammert Warndersteeg 181799265136r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters verkoper Molenpad 11774258191v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 3180426751v
PIETERS, TEUNIS Thoenis Pieters naastligger ten westen Romastraat 81602228285v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters vetermakerkoper huis daer het Blauue Schaap uuthanghtLanen 91het Blauwe Schaap1619230157r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters bewoner Voorstraat1602228313r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17oost161623021r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters koper kamerRomastraat159722849r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerverkoper Zuiderstraat161523010v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17161623013v
PIETERS, TEUNIS Thonis Pieters protesteert vanwege een vordering Kerkpoortstraat1601228238r
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters koper 1/2 huisHeiligeweg 3169924413v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3169924413v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 361698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 381698243338v
PIETERS, TJEBBEtwee huizen van Tiebbe Pieters naastligger ten westen Droogstraat 16164023491v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyerkoopmankoper paardenstalDroogstraat 55west1663238185r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyerkoper huis met plaats en hofHoogstraat 51630232125v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmakernaastligger ten westen [staat: zuiden] Heiligeweg 5171824610r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker en koopman (oud -)verkoper Brouwersstraat 141734248330r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (oud mr. -)verkoper Lanen 291733248181v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker en koopman (oud mr. -)koper huisAchterstraat 7173925010r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters , c.u.sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 3217182464r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 281724246190v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (mr. -)verkoper Vianen1716245276v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)159822896v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters verkoper q.q. Noorderhaven NZ1600228202v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters verkoper q.q. Noorderhaven1600228218r
PIETERS, TJERK Tierck Pieters karremannaastligger ten noorden Liemendijk1619230162v
PIETERS, TJERKde erfgenamen van wijlen Tierk Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 151715245240r
PIETERS, TIETE Tiete Pieters bakker en makelaar (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 661687242217v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 2816992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Hondenstraat 1216992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte])Tiepelsteeg16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLING Tjalling Pieters verkoper van 1/2 Zoutsloot 45168224152va
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 4216992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 216992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Lombardstraat 416992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper grondpacht van 7-10-00 CGNoorderhaven 161758254180r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper deftig huisNoordijs 21zuid175725475v
PIETERS, TJEBBE Tjebbe Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 71742250269r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lanen 93174025090r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter173524952r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 4een_achter173524952r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker en koopman (oud mr. -)verkoper Rommelhaven 4173524984r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters bewoner Hoogstraat 311775258232r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters naastligger ten zuiden Lanen 91173124848r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters huurder (p.j.)Achterstraat 311769257117v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmankoper huisBildtstraat 51730247369v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ1731247387v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters smid (mr. grof-)koper huisNieuwstraat 331775258219r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters huurder Hoogstraat 311774258175r
PIETERS, TJEERD Tjeerdt Pieters koopmankoper Sint Jacobstraat 1517312483r
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters tichelaarverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters huurder voorbovenkamer (p.j.)Lanen 40180126626r
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters meesterknecht plateelbakkerij van Frans Tjallingiikoper huisLombardstraat 41791263295v
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters , c.u.huurder (p.j.)Steenhouwersstraat 2179826591r
PIETERS, TJITSKE Tjietske Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 4180426740r
PIETERS, TJITSKE Tjietske Pieters koper Kleine Bredeplaats 41799265154r
WIJNGAARDEN, TJITSKE PIETERS Tjietske Pieters Wijngaardenverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
PIETERS, THOMAShet nagelaten weeskind van wijlen Tomas Pieters verkoper Voorstraat 951624230374r
PIETERS, THOMAS Tomas Pieters verpachter grond Nieuwstraat 541620230222r
PIETERS, TRIJNTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Pieters verkoper Lanen NZ1604228385v
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper Rommelhaven 2west1619230172r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters verkoper Hondenstraat 10163123325v
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper Rommelhaven 2oost1619230172r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper 1/2 huis en grondHeiligeweg1603228358v
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijn Pieters verkoper William Boothstraat1603228381r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper Bildtpoort (gebied)1613229181v
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijn Pieters verkoper Rozengracht 14162923284r
PIETERS, TRIJNTJE Trijncke Pieters bruid 1598228105r
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntgien Pieters verkoper Noordijs 71604228399r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Rozengracht 101659237186r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Rozengracht 121659237186r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Lombardstraat1725246215v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper woningNieuwstraat 52173124858v
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Pieters erflater Vijver 8173925018v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters , c.m.verkoper van 1/6 Heiligeweg 681698243348r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Scheerstraat 31746251159r
PIETERS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters verkoper Zoutsloot 201681241176r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Schritsen 641780259258v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters geniaarde koper Havenplein16272328v
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 6163223339r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1167924152v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Poortje 131737249163r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Zuiderhaven 6163123329r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Lanen 31703244225r
PIETERS, TRIJNTJEde kindskinderen en erfgenamen van wijlen Trijntie Pieters verkoper Grote Ossenmarkt 31681241168r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zuiderplein 1163123331r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Bargebuurt 261734248343r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 11694243107v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13163123331r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat NZ1742250255r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zoutsloot 8163123331r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters Gaermanskoper door niaar Voorstraat 9516782414v
GRACHT, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters van der Grachtverkoper Wortelstraat NZ1697243328r
GRACHT, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters van der Gragtgeniaarde koper Heiligeweg 661698243385r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters Heertskoper Zuiderstraat NZ1635233169v
PERSIJN, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]verkoper Zuiderhaven 351674240165r
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Rooskoper Prinsenstraat 41675240193v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Noorderkade 11790263282v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Grote Kerkstraat 31oost1779259162r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Schritsen 7achter1805267135r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Lanen 511779259191r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Schritsen 641801265295v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Bargebuurt 26178126086v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters naastligger ten westen Franekereind 2817312482r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Bargebuurt 241729247285r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Nieuwstraat 281730247342v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Lanen 541736249134r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters geniaarde koper Achterstraat ZZ1729247267v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Herenwaltje 191759254187v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Rommelhaven 1117722587v
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Pieters verkoper onbekend1604228396r
PIETERS, TRIJNTJEhun wijlen zuster Trijntje Pieters erflater Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 31oost1782260270v
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Pieters verkoper Noorderhaven 6116652392va
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Noorderkade 11811269129v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Noorderhaven 5916652392va
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
JONG, TRIJNTJE PIETERS Trijntje Pieters de Jonghkoper Noorderhaven 891785261259v
PIETERS, Ttttie Pieters verkoper Voorstraat 93achter170724535v
PIETERS, TIEMEN Tymen Pieters commissarisnaastligger ten noorden Raamstraat 51663238175r
PIETERS, TIETE Tyte Pieters protesteert vanwege zijn erfdeel Zoutsloot 76159722871r
PIETERS, TIETE Tytte Pieters bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61686242125v
PIETERS, TIETJE Tyttie Pieters verkoper Voorstraat 91170724534r
PIETERS, TIETJE Tyttie Pieters verkoper Schoolsteeg170724536r
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altenaverkoper Noorderhaven 791751252126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altenaverkoper Droogstraat 271751252126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altenaverkoper Noorderhaven 831751252126v
PIETERS, TIETJE Tyttje Pieters koper 7/8 huisSchoolsteeg170824571v
PIETERS, TIETJE Tyttje Pieters eigenaar van 1/8 Schoolsteeg170824571v
PIETERS, TJITSKE Tzietske Pieters koper Anjelierstraat 71754253180r
PIETERS, UILKEde erfgenamen van wijlen Uilke Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 311696243202r
PIETERS, UILKEgrondpacht uit het huis genaamd de Sewen Gewels, nu bewoond door Uilke Pieters , c.u.eigenaar perceel Zuiderhaven 351674240165r
PIETERS, Uulrick Pieters verkoper Hoogstraat 9161623019v
PIETERS, Uupcke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
PIETERS, FOLKERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 201787262193r
PIETERS, FOLKERTde weduwe van Volkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 221776258251v
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmankoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmannaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1734248307r
PIETERS, FOLKERT Volkert Pieters koopmannaastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1734248307r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 36west1800265259r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 301800265260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten oosten Zuidersteeg 11800265261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuidersteeg 11800265261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouwnaastligger ten zuiden Zuiderstraat 141800265262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderstraat 141800265262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Nieuweburen 71800265263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Brouwersstraat 241800265264r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Zuiderhaven 321800265257v
PIETERS, Wadtze Pieters Metieverkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ1725246218v
PIETERS, WARNER Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg1605228443v
PIETERS, WARNERde weduwe van wijlen Warner Pieters naastligger ten oosten Franekereind 121599228156r
PIETERS, WARNER Warnert Pieters verpachter grond Nieuwstraat1604228411r
PIETERS, WATSE Watse Pieters naastligger ten oosten ([staat: Watse Pieters op der Schelling])Voorstraat 291716245274r
PIETERS, WORP Werp Pieters , voor zijn kinderensmidverkoper Achterstraat ZZ16152309r
PIETERS, WORP Werp Pieters naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1622230320r
PIETERS, WORP Werp Pieters smidnaastligger ten westen Achterstraat NZ1630232122r
PIETERS, WIEBREN Wibrand Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 17west1664238239v
PIETERS, WIEBREN Wibrant Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Pothondjessteeg 81659237218r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkensteinverkoper Heiligeweg 5817182462r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u.koper huisHeiligeweg 581714245226r
PIETERS, Wieskjen Pieters koper Grote Kerkstraat 40west170924599r
PIETERS, WIETSKE Wietske Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat NZ1742250255r
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters verkoper Noorderhaven 72177325878v
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters bewoner Grote Bredeplaats 5west17722581ra
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderenverkoper van 1/6 Lanen 77166323816ra
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderenverkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
PIETERS, WILLEMwijlen Willem Pieters verkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters koper dubbel woonhuisVijverstraat 20de Gekroonde Zeevaart1794264203r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters koopmanverkoper q.q. Schritsen 23180826885r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters verkoper Vijverstraat 201794264203r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters koopmanverkoper q.q. Voorstraat 83180826886v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten noorden onbekend1604228428r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakkernaastligger ten zuiden Zoutsloot 981803266212r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 121803266212r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten westen Achterstraat 1417392508v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten oosten Hoogstraat 35180826840v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerkkoper kamerFabrieksstraat WZ163223354v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten westen Hofstraat NZ1599228172r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten oosten Wortelstraat 8180826840v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten westen Romastraat ZZ159722852v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten oosten Achterstraat 61738249260v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. brood-)koper huis en weefwinkelWortelstraat 101807267307r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten zuiden Wortelstraat 101807267307r
MOUTER, WILLEM PIETERSde erfgenamen van wijlen Willem Pieters Mouterverkoper Hoogstraat 16176725723r
MOUTER, WILLEM PIETERS Willem Pieters Mouterkoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 731729247285v
MOUTER, WILLEM PIETERS Willem Pieters Mouter, n.u.naastligger ten westen Noorderhaven 551731247387r
MOUTER, WILLEM PIETERS Willem Pieters Mouter, n.u.koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 551730247354r
PIETERS, WILLEMKE Willemke Pieters , maior annisverkoper Schritsen1602228282v
PIETERS, WORP Worp Pieters , mede namens zijn kinderensmidverkoper Achterstraat ZZ161623013r
GRAUDA, WIEBE PIETERS Wybe Pieters Graudanaastligger ten oosten Vijver 71715245254r
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooymankoopmanverkoper Tiepelsteeg166523916v
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooymanwijnkoperkoper kamer en loodsRomastraat1659237210r
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooymannaastligger ten zuiden Romastraat1659237210r
PIETERS, WIEBRENburgervaandrig Wybrand Pieters verkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
PIETERS, WIEBRENde kinderen en erfgenamen van wijlen Wybren Pieters koper grondpacht van 1-08-00 CGVoorstraat ZZ167924154v
PIETERS, WIEBRENgrondpacht uit het huis van de koper Wybren Pieters eigenaar perceel Voorstraat ZZ167924154v
PIETERS, WIEBRICHJE Wybrich Pieters bruid 1604228433r
PIETERS, WIEPKJE Wypkjen Pieters naastligger ten noorden Lanen 231713245194v
PIETERS, WIEPKJE Wypkjen Pieters koper Lanen 231713245194v
PIETERS, WIEPKJE Wypkjen Pieters naastligger ten oosten Lanen 231713245194v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters* chirurgijnnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 411659237201v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391688242225r
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters* naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391688242225r
PIETERS, WIETSEoud hopman Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101682241177v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters koper door niaar 1/3 huis met plaatsGrote Kerkstraat 411659237192r
PIETERS, WIETSE Wytse Pieters verkoper Noorderhaven 481629232106v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 181683241236r
PIETERS, WIETSEde verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 391663238182v
PIETERS, WIETSEde verkoper Wytse Pieters chirurgijnnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 391663238182v
PIETERS, WIETSE Wytse Pieters , c.u.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 391663238182v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pieters chirurgijnkoper door niaar 1/3 huisGrote Kerkstraat 411659237201v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 41730247332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 41730247332v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
PIETERS, IEKJE Ycke Pieters verkoper Noorderhaven 40162823277v
PIETERS, IETJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Yd Pieters verkoper Schritsen 671624230377r
PIETERS, IETJEde weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend159722811r
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 191716245277v
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters schipper (oud wijd-)koper Zeilmakersstraat OZ1749251255v
PIETERS, IEDEwijlen Yde Pieters bewoner Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, IEDEwijlen Yde Pieters timmerman (huis-)erflater Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 231717245285v
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. -)verkoper Vijver 71715245254r
PIETERS, IEDEde hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ16922432v
PIETERS, IEDEde hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ16922433r
PIETERS, IEDE Yde Pieters schippernaastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 181734248346r
PIETERS, IETJE Ydtie Pieters verkoper Schritsen 471697243277r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackerslootkoper hof met bomen en plantenWeverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten oosten Weverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten noorden Weverstraat169924418r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Yebeltie Pieters Hoogstrakoper Zuiderhaven 73west16782415r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18174025096r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 161681241145v
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 12173524940v
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter168424234r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter168424234r
PIETERS, IEDEde weduwe van Yede Pieters huurder (p.j.)Bargebuurt 161774258172r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmermannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter1682241225r
PIETERS, IEME Yeme Pieters verkoper Bildtstraat 14178126011r
PIETERS, IEME Yeme Pieters koper huisBildtstraat 141780259270v
PIETERS, Yemie Pieters molenaarsknecht (glei-)verkoper Tiepelsteeg177625916v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackerslootkoper perceel of plaatsKerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter1696243219v
SONNEMA, IEFKE PIETERSwijlen Yffke Pieters Sonnemaverkoper Voorstraat 811730247305v
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6180426772v
PIETERS, IEMKJE Ymkjen Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 71742250269r
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmakernaastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 71681241148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 381711245149v
PIETERS, IEPE Ype Pieters verkoper Nieuwstraat 381711245149v
PIETERS, IEPKJE Ypke Pieters koper Noorderhaven 40162523180v
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 101730247341v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackerslootkoper huis met een hofke erachterKerkpoortstraat 131695243172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 131695243172v
PIETERS, IETJEwijlen Ytje Pieters verkoper Schritsen 671783261100r
PIETERS, IETJE Ytje Pieters Dameskoper Voorstraat 511775258226r
PIETERS, JETSEhet gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1171924654r
PIETERS, JETSE Ytse Pieters , thans uitlandigverkoper van 1/3 Noorderhaven 341738249281v
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwerkoper finaal huis met een plaatskeRapenburg ZZ16652391ra
PIETERS, SARA Zara Pieters verkoper Heiligeweg 301778259104r
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zieds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42168124141va
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zyds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 4216992449r
PIETERS, SIETSKE Zydske Pieters koper Kleine Bredeplaats 231787262230v
PIETERS, SIETSKE Zytske Pieters verkoper Noorderhaven 63178126020v
PIETERS, SIETSE Zytze Pieters , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 191781260160r
PIETERS, ALLERT Allert Pieterse koper q.q. ten noorden van Harlingen179826584v
PIETERS, LOURENS Lourens Pieterse Louwschipperhuurder (p.j.)Lanen 13178326173r
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieterse Bonckverkoper Lammert Warndersteeg OZ16922435v
PIETERS, KORNELISburgemeester Cornelis Pietersen verkoper Noorderhaven 101653236223r
PIETERS, HART Heert Pieterssen molenaarkoper ledige plaats of huisstedeZuiderstraat161523010v
PIETERS, JANde weduwe van wijlen Jan Pieterssen Knasverkoper Lanen 54161623039r
PIETERS, REINER Reinder Pietersz timmerman (mr. huis-)verkoper Schritsen 56oost177325869v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaenskoopmankoper 3/32 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderijNoorderhaven 791751252126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaenskoopmankoper 3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderijDroogstraat 271751252126v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieterz Oldaenskoopmankoper 3/32 van een huis behorend bij de suikerraffinaderijNoorderhaven 831751252126v
PIETERS, KLAASweduwe Klaas Pietes naastligger ten oosten Werfpad173224873r
, MARTEN Marthen Piethers naastligger ten noorden Brouwersstraat 231614229201r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Pietrsz Tjallingiiapotheker en koopmankoper van 1/2 Kruisstraat 10oost1755253211r
PIETERS, ANTJE Antie Pietters koper Molenpad 61662238143r
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u.soldaatverkoper Franekereind ZZ163723433v
PIETERS, JAN Jan Pietters verkoper Zuiderstraat1635233164v
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pietters verkoper Zuiderstraat1635233164v
PIETERS, SIEDS Syds Pietters apothekerkoper huisKleine Bredeplaats 21706244312r
, JORIS Joris Piphron koper huisNieuwstraat 46161122965r
JONGESTAL, ALLERT PIETERSridder Allardt Piter van Jongestalraad Hof van Frieslandverkoper ten noordoosten van Harlingen1662238140r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 131642234180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, EEBE Aebe Piters verkoper Kruisstraat ZZ1642234169r
PIETERS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 181681241126r
PIETERS, ALBERT Albart Piters , c.u.verkoper Zoutsloot 10716422358r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters verkoper Voorstraat 60163823458r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters verkoper Voorstraat 60163823460r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Simon Stijlstraat 61626231125r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Voorstraat 60163723436r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Sint Christoffelsteeg 5163723438r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Lanen 83163723438r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
PIETERS, AMERENS Amerens Piters naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ162823268v
PIETERS, AMERENS Amerens Piters koper Noorderhaven 37163823454r
PIETERS, Ankce Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Piters verkoper Franekereind 161651236151v
PIETERS, AATJE Atke Piters verkoper Romastraat 10164323557v
PIETERS, AUKEgrondpacht uit het huis van Aucke Piters eigenaar perceel Achterstraat163723443r
PIETERS, AUKJE Auk Piters verkoper Droogstraat 161626231143v
PIETERS, AUKE Auke Piters naastligger ten noorden Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, KARST Carst Piters koper kamerHoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, KARST Carst Piters , c.u.naastligger ten oosten Hoogstraat 1twee_achter1642234170v
PIETERS, KLAAS Claas Piters leertouwerkoper 1/2 huisLombardspijp1626231115r
PIETERS, KLAASKE Claaske Piters koper Schritsen 681626231113v
PIETERS, KLAASKE Claaske Piters koper Brouwersstraat 21626231114r
PIETERS, KLAASde curatoren over het sterfhuis van Claes Piters verkoper in de noorder nieuwestad1626231118r
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagenverkoper Franekereind 61641234130v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Piters naastligger ten noorden Droogstraat 57164223524v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Piters Hoogstrakoper grondpacht van 1-10-00 CGHeiligeweg 60167924160r
PIETERS, DIRK Dirck Piters afgewezen niaarnemer Brouwersstraat 251641234160v
PIETERS, DIRK Dirck Piters , c.u.verkoper Rozengracht 141645235178v
PIETERS, DIRK Dirck Piters kleermaker [staat: snider]huurder Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
PIETERS, DOEDEde schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ1640234109r
PIETERS, DOEDE Doede Piters koper vier pm bouwland ([per pm])ten zuiden van Harlingen163723444v
PIETERS, DOEDE Doede Piters geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen163723445r
PIETERS, DOEDE Doede Piters , c.soc.verkoper Vijverstraat 261650236116v
PIETERS, DOUWEde kamer van Douwe Piters naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1626231120v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters verkoper van 1/2 Romastraat ZZ1651236170v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmakereigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuiden Voorstraat 56oost1651236172r
PIETERS, FEDDE Fedde Piters schoenmakernaastligger ten zuiden [staat: westen] Voorstraat 56oost1651236172r
PIETERS, FEIKJE Feycke Piters koper Rozengracht ZZ1626231135r
PIETERS, FEIKJE Feycke Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1626231135r
PIETERS, Foecke Piters verkoper q.q. Droogstraat 161626231143v
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237188r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmakoper 1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuisVoorstraat 52westde Vergulde Leeuw1659237208r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Piters Steensmakoper 1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuisVoorstraat 52westde Vergulde Leeuw1659237208r
PIETERS, FREERK Freerck Piters , c.u.verkoper Liemendijk ZZ163823466r
PIETERS, GEERTJE Geertie Piters Gaermansverkoper Zuiderhaven 6167924140v
PIETERS, GERBEN Gerben Piters koper huisKerkpad 71626231122v
PIETERS, GERBEN Gerben Piters verkoper Kerkpad 7162723219r
PIETERS, GERRIT Gerrit Piters , c.u.koper huis, loods en een ledige plaats daarachterHoogstraat 171640234106r
PIETERS, GERRIThet hoekhuis van Gerryt Piters schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1626231120v
PIETERS, GERRIT Gerryt Piters , q.q.koper huis en plaatsSint Jacobstraat 101640234109v
PIETERS, GERRIT Gerryt Piters naastligger ten oosten Voorstraat 331626231127v
PIETERS, GERRITde kamer van Gerryt Piters naastligger ten zuiden Rommelhaven 41640234101v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Piters naastligger ten westen Achterstraat NZ1651236169v
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Noorderhaven 131642234166v
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
PIETERS, HANSmr. Hans Piters , c.u.koper hofRomastraat ZZ1651236160v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Piters Valck, c.soc.verkoper q.q. Zuiderstraat 31oost168024183v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Piters Valck, c.soc.verkoper q.q. Zuiderstraat 31west168024184r
PIETERS, HIELKE Heiltie Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 751658237177v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters verkoper onbekend167924132v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters koper tuinSchritsen 38162823243v
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Piters koper Schritsen ZZ163823465v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Piters koper kamerBildtstraat 131642234165v
PIETERS, HEILTJEde weduwe Heyltie Piters naastligger ten zuiden Bildtstraat 131642234165v
PIETERS, HEMKJE Hiemcke Piters geniaarde koper Zoutsloot 102168024185r
PIETERS, HOITEonder beneficie van inventaris van wijlen Hoite Piters verkoper Noordijs 15167924129r
PIETERS, IJSBRANDde kinderen en erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162723232r
PIETERS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Piters naastligger ten oosten Noorderhaven 74162823245v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten oosten Franekereind 61641234130v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten zuiden Schritsen 2816422356v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters koper huisKerkpoortstraat 39162823275r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.s.verkoper Achterstraat 7164223523v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Grote Kerkstraat 61619230198v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Heiligeweg 71619230198v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1516592382v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.u.koper huis of kamer en plaatsjeKerkpad 21641234124v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters koopmanverkoper q.q. Klaverbladstraat WZ1650236122v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagenverkoper Nieuwstraat 56162823278r
PIETERS, JAKOBde kamers van Jacob Piters Hagensnaastligger ten zuiden Vijver WZ1641234146r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Piters Haspelmanbewoner Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
HASPELMAN, JAKOB PIETERSde kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Piters Haspelmanverkoper Grote Ossenmarkt ZZ163723447r
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters bootsgezelnaastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ167924126v
PIETERS, JAN Jan Piters , nagelaten weeskindverkoper Kleine Bredeplaats 181659237243r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters bakkerkoper huisFranekereind ZZ1645235192r
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten oosten Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JAN Jan Piters kussendragerverkoper Schoolsteeg WZ163823464v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JAN Jan Piters verkoper Zuiderhaven 24163623413r
PIETERS, JAN Jan Piters , q.q.protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, JAN Jan Piters , q.q.verkoper q.q. Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziederkoper zoutkeetNieuwstraat 421645235166r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAN Jan Piters protesteert vanwege op zijn hof gemaakte lichten [=vensters] Kerkpoort (gebied)164323577r
PIETERS, JANde keet van Jan Piters naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1640234119r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Kleine Kerkstraat ZZ162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters Meutkoopmanverkoper Schritsen 50achter162723222v
PIETERS, JAN Jan Piters Yersman, c.u.koper huisMoriaanstraat 12164323581r
PIETERS, JANKE Jancke Piters verkoper Wortelstraat 1167824122r
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ164323551r
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten westen Rozengracht 18164223520v
PIETERS, JELLE Jelle Piters wevernaastligger ten oosten Rozengracht 141645235178v
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)163723442r
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters verkoper Nieuwstraat162823267v
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)163723442r
PIETERS, JOOST Joost Piters bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 55164323581v
PIETERS, JOOST Joost Piters verkoper Droogstraat NZ1640234112v
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters koper Kerkpad 201651236171r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters naastligger ten noorden Kerkpad 201651236171r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters koper Kerkpad 181641234141r
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Piters koopvrouwkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
PIETERS, MARTEN Marten Piters koper 1/2 panwerk, loods en plaats daarachterRozengracht ZZ1626231135r
PIETERS, MARTEN Marten Piters eigenaar van 1/2 Rozengracht ZZ1626231135r
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34163823456r
PIETERS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3416422352r
PIETERS, MARTJEN Martien Piters verkoper Achterstraat1626231137v
PIETERS, MICHIELgrondpacht uit de kamer van wijlen Michiel Piters eigenaar perceel Schoolsteeg162423128r
PIETERS, OKKE Ocke Piters naastligger ten zuiden Schritsen 41626231117r
PIETERS, PIETER Piter Piters geniaarde koper Zuiderhaven 541641234130r
PIETERS, PIETERals huurder Piter Piters naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
PIETERS, PIETERde last- en procuratiehebbende van Piter Piters van der Biltverkoper Zoutsloot 17162823272r
PIETERS, REINOUvrijster Reynu Piters koper kamerHerenknechtenkamerstraat 31641234151r
PIETERS, RINSKE Rinske Piters bewoner Spekmarkt 21682241187v
PIETERS, SJOERD Sioerd Piters verkoper Zuiderhaven 24163623413r
PIETERS, SJOERD Sioerd Piters , q.q.protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, SJOERD Sioerd Piters , q.q.verkoper q.q. Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, SIEUWKE Siuk Piters verkoper van 1/3 Liemendijk ZZ1626231142r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Piters schoenmakerverkoper Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Piters schoenmakerverkoper Liemendijk OZ168024177v
VOGELSANG, SIETSE PIETERSde schuur van burgemeester Sytse Piters Fogelsangnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 37162823267r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSwijlen Sytse Piters Fogelsanghverkoper Kruisstraat 3oost1641234157r
PIETERS, THOMAS Thomas Piters vetermakernaastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12163723447r
PIETERS, TJEBBEde hof van Tiebbe Piters naastligger ten oosten Zoutsloot 301641234132r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Piters Dreiernaastligger ten westen Droogstraat 18164323578r
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven 771640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reynsverkoper Zuiderhaven ZZ1640234120v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Piters smid (mr. grof-)geniaarde koper Scheffersplein OZ1774258170v
PIETERS, THOMASwijlen Tomas Piters naastligger ten noorden Heiligeweg 1west164323550v
PIETERS, THOMASde weduwe van Tomas Piters naastligger ten oosten Lanen 84164323588r
PIETERS, THOMASde weduwe en erfgenamen van wijlen Tomas Piters verkoper Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Piters koper Rapenburg1644235159r
PIETERS, WILLEM Willem Piters goudsmidhuurder van 1/2 Sint Jacobstraat 10noord1642234168v
PIETERS, WIETSKEde weduwe Wyts Piters naastligger ten oosten Droogstraat NZ1640234112v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pitters Steensmanaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1659237243r
PIETERS, IETJE Ittie Pitters verkoper Nieuwstraat 481658237176r
PIETERS, JAN Jan Pitters van Hellemont, c.u.koper huis met daarachter een aparte woningNieuwstraat OZ1658237175ar
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pitters* Roos*verkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Pitters koper Nieuwstraat 481658237176r
POPKES, Atth Popckes koper onbekend159822881r
POPKES, HILTJE Hill Popckes naastligger ten oosten Hofstraat NZ16152302v
POPKES, HILTJE Hill Popckes naastligger ten westen Hofstraat NZ16152302v
POPKES, Syouw Popckes verkoper Noordees (gebied)161222979v
POPPES, JAKOBwijlen Jacob Popes verkoper Hoogstraat 34176825783v
POPKES, JAN Jan Popkes , c.u.huurder (p.j.)Lanen 301755253234v
POPKES, JAN Jan Popkes koper huis waar de Swarte Gortmolen uithangt, en schuurNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen1661238113r
POPKES, JAN Jan Popkes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62166523926r
POPKES, JANde crediteuren van Jan Popkes verkoper Nieuwstraat 58166523928r
POPKES, JETSKE Jets Popkes verkoper Zoutsloot NZ1606228507r
POPKES, MEINOU Meynu Popkes verkoper Liemendijk1622230314v
POPKES, MINNE Minne Popkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 4178826355v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25172724711v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 27172724711v
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes verkoper Bildtstraat 7164923674r
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes koper Bildtstraat 71630232149v
POPPES, AAFKE Aefke Poppes koper huis alwaar de Vergulde Zon uithangtBildtstraat 13de Vergulde Zon1652236199v
POPPES, ALBERTJE Albertje Poppes koper Nieuwstraat 38176125566v
POPPES, ALBERTJE Albertje Poppes verkoper Nieuwstraat 381779259214r
POPPES, ANNE Anne Poppes kuiperkoper Lammert Warndersteeg1602228318v
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Lanen 43173925067v
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Zuiderhaven 57174025092r
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper 1/4 huisDroogstraat167924148r
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Zuiderhaven 8317312486v
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Zoutsloot NZ1635233170v
POPPES, ANTJE Antie Poppes geniaarde koper Grote Kerkstraat 421737249217v
POPPES, ANTJE Antie Poppes geniaarde koper Grote Kerkstraat 441737249217v
POPPES, ANTJE Antie Poppes verkoper Lanen 221726246290r
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Franekereind 40175025283r
POPPES, ANTJE Antie Poppes verkoper Schritsen 51733248217r
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Zuiderhaven 81173524948r
POPPES, ANTJE Antje Poppes koper Schritsen 5173124856v
POPPES, ANTJE Antje Poppes koper Liemendijk ZZ1729247266r
POPPES, BAARTJEwijlen Baatie Poppes verkoper Scheerstraat 51738249279r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper William Boothstraat OZ1696243192r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Liemendijk ZZ1696243192v
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Rapenburg 121696243193r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Rommelhaven 151696243194r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes koper Rommelhaven 15169324331r
POPPES, Bijts Poppes verkoper Sint Christoffelsteeg 3163723429r
POPPES, BROERde weduwe van Broer Poppes naastligger ten oosten Zoutsloot 611723246163r
POPPES, BROERde weduwe van Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 221715245233v
POPPES, BROER Broer Poppes , c.u.koper 2/3 dwarshuisZoutsloot 65170824549r
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes verkoper Karremanstraat 201723246158v
POPPES, KORNELIS Cornelis Poppes verkoper Nieuwstraat 48161122925r
POPPES, FOKELTJE Foeckel Poppes koper Carl Visschersteeg159722834v
POPPES, FOKELTJE Fokel Poppes verkoper Carl Visschersteeg159722840v
POPPES, FROUKJE Frouckjen Poppes koper onbekend1667239105r
POPPES, GRIETJE Grietie Poppes koper Vijver 21686242127v
POPPES, GRIETJE Grietje Poppes koper kamer of woningLombardstraat 11803266301v
POPPES, HEEBELE Haebel Poppes naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ162423135v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Hoogstraat 321757254115v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes molenaar [staat: mollener]verkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoortsmolen1603228367r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Hoogstraat 321765256118r
POPPES, JAKOBwijlen Jacob Poppes verkoper Hoogstraat 341775258204v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes schuitvoerdernaastligger ten oosten Hoogstraat 321762255139r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes schuitvoerderverkoper Hoogstraat 321762255139r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 81740250126v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes smid (mr. ijzer-)koper door niaar huis of smederijLombardstraat 1175025253v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten noorden Lombardstraat 1175025253v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Rapenburg 6oost1738249262r
POPPES, JAN Jan Poppes wever (mr. bont-)koper woningRomastraat 13175025291v
POPPES, JANwijlen Jan Poppes verkoper Romastraat 131760254252v
POPPES, JAN Jan Poppes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11175625429v
POPPES, JAN Jan Poppes schipperkoper woningKleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
POPPES, JAN Jan Poppes schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15een_achter1748251222v
POPPES, JAN Jan Poppes schipperkoper woning of kamerKleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
POPPES, JAN Jan Poppes schippernaastligger ten westen Kleine Bredeplaats 15twee_achter1748251223v
POPPES, JAN Jan Poppes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1756253252v
POPPES, JAN Jan Poppes huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1736249132v
POPPES, JAN Jan Poppes , meerderjarige vrijgezelzeevarendeverkoper Noorderhaven 41725246246v
POPPES, JAN Jan Poppes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 161770257257r
POPPES, JAN Jan Poppes naastligger ten noorden Voorstraat 73achter1755253234r
POPPES, JAN Jan Poppes verkoper van 1/3 Zoutsloot 65170824549r
POPPES, JANde weduwe van Jan Poppes verkoper Kleine Bredeplaats 15177825996r
POPPES, JAN Jan Poppes naastligger ten noorden Voorstraat 731771257209v
POPPES, JANde weduwe van wijlen Jan Poppes erflater Sint Jacobstraat 13177825997r
POPPES, JAN Jan Poppes schipperkoper huis, gorterij met paardengortmolen en gereedschappenKleine Bredeplaats 181765256135v
POPPES, JAN Jan Poppes schipper (smak-)geniaarde koper Zuiderhaven 211741250190r
POPPES, JANKE Janke Poppes koper Brouwersstraat 181705244279v
POPPES, JANKE Janke Poppes koper huisVoorstraat 901752252211r
POPPES, JANKE Janke Poppes verkoper Voorstraat 901754253177r
POPPES, JANKE Janke Poppes naastligger ten zuiden Voorstraat 901752252211r
POPPES, JANKE Janke Poppes verkoper Zuiderhaven ZZ170924583v
POPPES, JANKE Janke Poppes naastligger ten westen Voorstraat 901752252211r
POPPES, JANKE Janke Poppes geniaarde koper Spinstraat NZ1705244280v
POPPES, JANKE Janke Poppes naastligger ten noorden Voorstraat 901752252211r
POPPES, JANKE Janke Poppes verkoper Molenpad 111730247303v
POPPES, JANKE Janke Poppes verkoper Brouwersstraat 18170824549v
POPPES, JANKE Janke Poppes koper Spinstraat 51705244294v
POPPES, JANKEzijn wijlen moeder Janke Poppes erflater Voorstraat 86176125588r
POPPES, JANKE Janneke Poppes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 151732248139r
POPPES, JETSE Jetse Poppes schipper (smal-)koper huisZoutsloot 431686242158v
POPPES, JETSEde weduwe van Jetse Poppes naastligger ten oosten Bildtstraat 3169324348r
POPPES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetse Poppes naastligger ten oosten Bildtstraat 91696243252v
POPPES, LIEUWE Lieuwe Poppes verkoper Zuiderhaven 13162523143v
POPPES, LIEUWE Liuwe Poppes schipper (groot-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
POPPES, MARTEN Marten Poppes verkoper Zuiderhaven 65169924425v
POPPES, MEINTJE Meint Poppes verkoper Noordijs 7165623789v
POPPES, MEINTJE Meint Poppes verkoper Noordijs 5achter165623789v
POPPES, MIENT Mient Poppes verkoper q.q. Zoutsloot NZ164323551r
POPPES, MINNE Minne Poppes huurder Herenwaltje 71783261128v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper Bildtstraat 111784261207v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper Bildtstraat 61784261207v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoopmankoper pakhuisAchterstraat 5179726550v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinverkoper Zoutsloot 67180826843v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper huisZoutsloot 671802266153r
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuynkoopmankoper huisBildtstraat 9179826581v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuynnaastligger ten zuiden Bildtstraat 9179826581v
POPPES, MINNE[als huurder] Minne Poppes [staat: Foppes] Houttuynnaastligger ten zuiden Herenwaltje 5178326128r
POPPES, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Poppes protesteert vanwege een obligatie Heiligeweg 521601228256v
POPPES, PIETERwijlen Pieter Poppes verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
POPPES, PIETERwijlen Pieter Poppes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 131733248243v
POPPES, PIETERwijlen Pieter Poppes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 111733248246r
POPPES, PIETERwijlen Piter Poppes verkoper William Boothstraat OZ164223525v
POPPES, POPPE Poppe Poppes koper huisKerkpoortstraat 221699243401r
POPPES, RIENK Rienck Poppes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 151668239172r
POPPES, RIENK Rinck Poppes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 151672240109v
POPPES, RIENKgrondpacht uit de kamer van Rinck Poppes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15een_achter165623761r
POPPES, RINSKE Rinske Poppes verkoper Lanen 31621230273r
POPPES, RINSKE Rinske Poppes koper Lanen NZ1620230210r
POPPES, RIENKgrondpacht uit de kamer van Rintk Poppes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15een_achter16652396r
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes verkoper Oosterkeetstraat WZ1623230352v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes koper kamerOoievaarsteeg1615229283v
POPPES, SIPPE Sippe Poppes naastligger ten westen Voorstraat 78163823459v
POPPES, SIPPEde zoutkeet van Sippe Poppes naastligger Scheffersplein OZ1620230216v
POPPES, SIPPEde erfgenamen van wijlen Sippe Poppes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1162523164r
POPPES, SIPPEde erfgenamen van wijlen Sippe Poppes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 1162523166v
POPPES, SIPPEde zoutkeet van Sippe Poppes naastligger Noordees (gebied)1620230221v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
POPPES, Syuk Poppes koper Noordees (gebied)1600228187v
POPPES, TEEKE Taecke Poppes schipper (schuit-)koper huisHerenwaltje 71703244218r
POPPES, TEEKE Taeke Poppes verkoper Herenwaltje 71722246140v
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes gebruiker beneden Lanen 601805267172r
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes verkoper Lanen 601805267172r
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes timmerman (huis-)koper huisLanen 601791263304r
POPPES, TJALLING Tjalling Poppes voormalig huurder Lanen 601807267340v
POPPES, TRIJNTJE Trijntie Poppes koper Zuiderhaven 571622230300v
POPPES, de hof van Wijnaert Poppes naastligger ten noorden Weverstraat167224089v
POPPES, de hof van Wijnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ166723999av
POPPES, Wijnert Poppes protesteert vanwege een obligatie Heiligeweg 521601228256v
POPPES, Wijnert Poppes koopmankoper hof met bomen en plantenWeverstraat16592386r
POPPES, WIJNAND Wynert Poppes naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1668239148v
POPPES, WIJNANDde hof van Wynert Poppes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166723972v
POPPES, de hof van Wynnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat NZ1668239163v
POPPES, de hof van de erfgenamen van wijlen Wynnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat167224012va
POPPES, Wynnert Poppes koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost168024122ra
POPPES, wijlen Wynnert Poppes koopmannaastligger ten westen Zuiderhaven 77oost1675240168v
POPPES, de hof van Wynnert Poppes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9166623957v
POPPES, ANTJE Antie Poppis koper Noorderhaven 191669239180r
POPPES, HEEBELE Habel Poppis naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ162823268r
POPPES, MINNE Minne Poppis naastligger ten zuiden Bildtstraat 91787262216r
, JAKOBde schuur van Jacob Popta naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1645235167r
PAULUS, WILLEM Willem Poules crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PAULUS, WIEGERde boedel van Wyger Poules verkoper Zuiderstraat 151781260122r
PAULUS, WILLEM Willem Pouls verkoper Rapenburg162523179v
PAULUS, AAFKE Aeffke Poulus koper huis met een tuinGrote Kerkstraat 321710245135v
PAULUS, AALTJE Aeltje Poulus verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ1644235114r
PAULUS, wijlen Bastiaen Poulus verkoper Grote Kerkstraat 23achter1650236100r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 61761255101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus smid (ijzer-)koper huis in twee delen bewoondOoievaarsteeg 81761255101r
PAULUS, DANIELde weduwe van Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6177725985r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1175725472r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus pannenboeterverkoper Rozemarijnstraat 31766256208r
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakernaastligger ten zuiden Zoutsloot 521752252216v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Poulus Bevanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west1775258241v
PAULUS, GRIETJE Gritie Poulus koper Zeilmakersstraat WZ169324330r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Poulus turfdragerkoper deftige woningSchritsen 5917632561r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Poulus naastligger ten noorden Schritsen 5917632561r
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerkoper woningZeilmakersstraat 31767256259v
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerverkoper Bargebuurt 221758254119v
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ1669239205r
PAULUS, JAN Jan Poulus naastligger ten oosten Hondenstraat 5west177725928v
PAULUS, JAN Jan Poulus , c.s.naastligger ten westen Heiligeweg 81779259164r
PAULUS, JAN Jan Poulus huurder Noordijs 11737249180r
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Poulus naastligger ten oosten Hondenstraat 31780259286ar
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmanverkoper Raamstraat 3177725965r
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 421778259126v
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmangeniaarde koper Grote Kerkstraat 441778259126v
PAULUS, JAN Jan Poulus naastligger ten oosten Hofstraat 271778259149v
PAULUS, METJE Mettie Poulus verkoper Zoutsloot 53171924651v
PAULUS, PIETERwijlen Pieter Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen176425646r
PAULUS, PIETER Pieter Poulus koper huis en schuur en het gebruik van een fraaie bleek, groot ruim 2 pmten zuiden van Harlingen173925052r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 11766256180r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 781766256145r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 221766256146v
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 4175625418v
PAULUS, TJALLING Tialling Poulus naastligger ten westen Romastraat ZZ1696243225v
PAULUS, TRIJNTJE Trijntje Poulus koper Hoogstraat 471731247380v
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukemazilversmidverkoper Lanen 621752252206v
PAULUS, WIEGER Wyger Poulus smid (mr. grof-)bewoner en eigenaar Zuiderstraat 151781260122r
PAULUS, IEKE Ycke Poulus naastligger ten oosten Zoutsloot 181697243284r
PAULUS, IEKE Ycke Poulus schipper (smak-)koper kamerZoutsloot 201681241176r
PAULUS, IEKEwijlen Ycke Poulus naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter170724516r
PAULUS, IEKEwijlen Ycke Poulus verkoper Zoutsloot 20achter170724516r
PAULUS, IEFKE Yefke Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen175325383r
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuisFranekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper huis met een klein plaatsje erachterHeiligeweg 30164223534v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ165523726v
ENNEMA, ANTJE PAULUSde kinderen van Antie Pouuels Ennemaprotesteert Vijver 6tuin165623763r
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen Bastiaan Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 26achter163223360v
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 28achter163223360r
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat163223341v
PAULUS, DIRK Dierck Pouuels verkoper Kleine Bredeplaats 22161723077v
PAULUS, GEERTJE Geertie Pouuels naastligger ten zuiden William Boothstraat 271634233148r
PAULUS, HANS Hans Pouuels koper huisZuiderhaven 131631232170v
PAULUS, HANS Hans Pouuels , c.u.huurder Zuiderhaven 131631232170v
PAULUS, HILTJE Hiltie Pouuels verkoper Zoutsloot 11620230246r
PAULUS, JANKE Janke Pouuels naastligger ten westen Romastraat NZ166023845v
PAULUS, LAMMERTwijlen Lambert Pouuels verkoper Nieuwstraat OZ1661238117v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ165523718v
PAULUS, LAMMERTde weduwe van Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1658237175ar
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels , c.s.koper kamerHofstraat ZZ1646235200v
PAULUS, LIJSBET Lijsbet Pouuels verkoper Achterstraat ZZ1644235120v
PAULUS, STOFFELwijlen Stoffel Pouuels koper Liemendijk NZ164823630r
PAULUS, TRIJNTJE Trijntie Pouweles verkoper Hoogstraat 471743250288v
PAULUS, Pouwels naastligger ten westen Achterstraat162523142v
PAULUS, ARENDde nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels verkoper Scheerstraat 616472365v
PAULUS, AREND Aernt Pouwels , c.u.koper huis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuidenScheerstraat 61640234103r
PAULUS, AREND Aernt Pouwels naastligger ten oosten onbekend1647235270r
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1653236239r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisonbekend164223525r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisWilliam Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)naastligger ten noorden William Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24164823648v
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1654236277v
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels , c.u.koper huis met het mede gebruik van de steeg ten westenHeiligeweg 1west1663238184r
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels naastligger ten zuiden Lanen 84167224082v
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels naastligger ten zuiden Lanen 84167224016va
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels , c.u.geniaarde koper Heiligeweg ZZ1672240109r
PAULUS, ANNEde kamer van Anne Pouwels naastligger ten oosten Weverstraat163923488v
ENNEMA, ANTJE PAULUS Antie Pouwels Ennemakoper door niaar Vijver 6tuin1651236179v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaan Pouwels koper huis de de ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkendeHeiligeweg 341626231142v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouwels koper huisHeiligeweg 34161122923r
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouwels koper huis daer de Witte Leuu uutsteecktGrote Kerkstraat 23achterde Witte Leeuw1620230225v
PAULUS, BASTIAANde weduwe en erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 211644235143v
PAULUS, BASTIAANwijlen Bastiaen Pouwels verkoper Kerkpad WZ1681241163v
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 21163823450r
PAULUS, BASTIAANhet huis van de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28162923293r
PAULUS, BASTIAANhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten] Heiligeweg 321662238131r
PAULUS, BASTIAANhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 32166123899v
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visschernaastligger ten westen Schritsen 641644235133r
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1162923285v
PAULUS, KORNELISwijlen Cornelis Pouwels koper Rinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, KORNELISde paardenstal van Cornelis Pouwels naastligger ten noorden Lanen 191677240267r
PAULUS, KORNELIS Cornelis Pouwels Bogaerdanaastligger ten westen Noorderhaven 72168524282r
BOGARDA, KORNELIS PAULUShet huis van Cornelis Pouwels Bogardanaastligger ten westen Noorderhaven 721687242207r
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Weverstraat163923488v
PAULUS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Pouwels verkoper Zuiderhaven 13166823928ra
PAULUS, HANS Hans Pouwels verkoper Romastraat ZZ164823645r
PAULUS, HANS Hans Pouwels koper huis of twee kamers, en weefwinkelRomastraat NZ1633233112r
PAULUS, HANSde pijpmakerij van Hans Pouwels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1651236157v
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Hoogstraat NZ1601228246r
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ1601228246r
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Hoogstraat NZ1600228235v
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ1600228235v
PAULUS, HIELKJE Hilcke Pouwels geniaarde koper Hoogstraat 361606228498r
PAULUS, HUBERT Huybert Pouwels verkoper Grote Bredeplaats 251650236108v
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels koper kamerWilliam Boothstraat1603228379v
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1647235252v
PAULUS, JAN Jan Pouwels , mede voor zich zelfverkoper q.q. Rinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, JANKE Jancke Pouwels naastligger ten westen Romastraat 2166623958r
PAULUS, JANKE Janneke Pouwels naastligger ten westen Romastraat 2167024014r
PAULUS, JISSELTJE Jesel Pouwels verkoper Schritsen 301641234134r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels verkoper Hofstraat ZZ164923658v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper nieuw huisNieuwstraat OZ1654236262r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper huisOoievaarsteeg 121650236102r
PAULUS, METJE Mettie Pouwels koper Zoutsloot 531696243244v
PAULUS, MICHIEL Michiel Pouwels , mede voor zich zelfverkoper q.q. Rinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, CECILIAgrondpacht uit de kamer van Sely Pouwels eigenaar perceel onbekend1606228502av
PAULUS, TJAMKE Tjamcke Pouwels koper Grote Kerkstraat 30achter167124053v
PAULUS, TRIJNTJE Trijn Pouwels verkoper Noorderhaven 27162723217v
PAULUS, TRIJNTJE Trijn Pouwels koper Noorderhaven 271626231127r
PAULUS, IEKE Ycke Pouwels Hobbekeesnaastligger ten westen Zoutsloot 22169424391v
PAULUS, HESSEL Hessel Pouwles koper woningBargebuurt 221752252235r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pouwlus koper kamerBargebuurtspoortje 101742250232r
PIEBES, AALTJE Aeltie Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
PIEBES, de stal van Alewein Pybes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 111692242397r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper huis met plaats daarvoor gelegenLanen 861672240105r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper huisHeiligeweg 151672240105v
PIEBES, ALEWIJNwijlen Alewijn Pybes verkoper Kleine Ossenmarkt 81695243156v
PIEBES, ALEWIJNniet verder dan de plaats van Alewijn Pybes naastligger ten oosten Vijverstraat 14167224016ra
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter167124069r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter1682241195r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten zuiden Vijverstraat 201691242354r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper provisioneel 1/2 huisVijverstraat 18het Wit Paerdt166823932ra
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ1676240230r
PIEBES, ANSKJE Anskjen Pybes koper Zuiderhaven 131724246197r
PIEBES, ANSKJE Anskjen Pybes verkoper Bildtpoort (gebied)1724246198r
PIEBES, ANTJE Antje Pybes koper Schritsen 391662238147v
PIEBES, BINKE Bente Pybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1815972282r
PIEBES, BINKE Bente Pybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181605228439v
PIEBES, BOTJE Bottie Pybes verkoper Hofstraat 21west167924158v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes koper William Boothstraat OZ1683241251v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes verkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes Eggingaverkoper Kromme Elleboogsteeg WZ169224311r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Grote Kerkstraat 281682241215v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Kerkpoortstraat NZ167224095v
PIEBES, DIRK Dirk Pybes , c.u.huurder Voorstraat 5170124497v
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes koper Kleine Bredeplaats 141675240201r
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes verkoper Zoutsloot 116592385v
TALMA, GEERTJE PIEBES Geertje Pybes van Tallumverkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 141689242294r
PIEBES, GERRIT Gerrit Pybes verkoper Zoutsloot 241613229151v
PIEBES, GERRIT Gerryt Pybes naastligger ten oosten Zuiderstraat161623018r
PIEBES, GERRIT Gerryt Pybes koper kamer of woningZoutsloot 24161122958v
PIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes naastligger ten westen Zuiderstraat 311635233170r
PIEBES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes naastligger ten oosten Zuiderstraat 271633233125r
PIEBES, GOOITSKE Goyck Pybes verwandelaar Kerkpoortstraat1601228273r
PIEBES, HARING Haringh Pybes verkoper Noorderhaven 1001618230108r
PIEBES, HARING Haringh Pybes koper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 52west1618230114r
SINNEMA, HARING PIEBESde brouwerij van Haringh Pybes Sinnamanaastligger Noorderhaven 112167124047r
SINNEMA, HARING PIEBESgrondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnamaeigenaar perceel Noorderhaven 110167124048r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnemaeerdere verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
SINNEMA, HARING PIEBESde brouwerij van Haringh Pybes Sinnemabrouwernaastligger ten zuiden Noorderhaven 1101673240115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnemabrouwerverkoper Noorderhaven 1101673240115r
PIEBES, HOTSKE Hotse Pybes verkoper Brouwersstraat 91620230240r
PIEBES, HOTSKE Hotske Pybes verkoper Lanen 381633233115v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u.verkoper Achterstraat 31670239216r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnamabrouwernaastligger Bildtstraat 1166923940ra
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemabrouwernaastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen)Bildtstraat 11669239205v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemanaastligger ten westen Achterstraat NZ166623959r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u.koper kamerAchterstraat 1166623959v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237202v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten oosten Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)naastligger ten westen Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)verkoper Zuiderstraat166523933r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 916592388v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)verkoper Brouwersstraat 7166623935v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huis met kamer er achterBrouwersstraat 7165623782r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 9166323822va
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51658237250v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237240r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper Zuiderstraat 171650236135v
PIEBES, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Pybes eigenaar perceel Brouwersstraat 71675240211r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter166023869r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Zuiderstraat 191647235254v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes koper 3/4 huisZuiderstraat NZ16362343v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jakle Pybe