Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, JAN Jan S [niet ingevuld] naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ162823260r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingstnaastligger ten oosten Zoutsloot 341776258251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingstnaastligger ten zuiden Zoutsloot 341776258251r
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingstkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 51782260309r
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverdanaastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter1774258162v
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannemakoopmannaastligger ten noorden Scheffersplein 29178526228r
S., POPPE Poppe S. Builardnaastligger ten westen Moriaanstraat 101775258207v
WIJNALDA, SIERK S. Sierk S. Wijnaldahuurder Hofstraat 22178626254r
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Bloknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31799265156r
SAKES, LUTSKE Luts Saackes koper Heiligeweg 27zuid1598228132r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saackles koper huisNieuwstraat 38164323596r
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkoper Lanen 21achter1799265168v
SAKES, ANTJE Antje Saakes koper Noorderhaven 171782260299r
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuinRapenburg 181780259295r
SAKES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten oosten Grote Werf 2noord1669239193v
SAKES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten noorden Grote Werf 2noord1669239193v
SAKES, MEIE Meye Saakes naastligger ten noorden Wortelstraat 11702244141r
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 10176825780r
SAKES, SIPKE Sipke Saakes huurder Grote Kerkstraat 5175025252v
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmermanhuurder nieuw (p.j.)Vijverstraat 241787262204v
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 351795264246r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandkoper huisSchritsen 371790263274r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Raamstraat 31801265292r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Schritsen 251801265293r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 41799265155r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461650236142r
SAPES, ANNE Anne Saapes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 11786262139r
SAPES, ANNE Anne Saapes mede eigenaar Bildtpoortsmolen 1178326189r
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt 8178326190v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)mede eigenaar Bargebuurt 8178326190v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt 10178326190v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)mede eigenaar Bargebuurt 10178326190v
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulenmolenaarkoper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolenonbekend NZde Bildtpoortsmolen1774258156v
, PIETER Pytter Saaves leertouwerkoper dwarshuisKerkpoort (gebied) WZ1703244223v
, PIETERde kopers Pytter Saaves , c.u.leertouwerhuurder onder (p.w.)Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias koper Rapenburg 121726246289v
IDSINGA, HARMEN SAKESburgervaandrig Haarmen Sackes Idsingakoper huis, houtstek en hofGrote Werf 11650236105r
SAKES, JOUW Jouw Sackes houtkoperverkoper Noordijs 2159722859v
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
SAKES, Saeckes , nomine curatorisnaastligger ten noorden Herenwaltje 191629232103v
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west168024167r
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17165623769v
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17165623769v
SAKES, KLAAS Claes Saeckes chrirurgijn en herbergierprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 6716772412v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend163123334v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes , voor zichverkoper van 1/2 Heiligeweg 58163123335r
SAKES, HARMENburgerhopman Harmen Saeckes naastligger Zuiderhaven ZZ165623793r
SAKES, HARMEN Harmen Saeckes leidekkerkoper huisBrouwersstraat 27163723424r
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
SAKES, LOLLEgrondpacht uit de kamer van Lolle Saeckes eigenaar perceel ([staat: 1 daalder])Sint Odolphisteeg161723094v
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes naastligger ten oosten Voorstraat 321627231173r
SAKES, LOLLEde erfgenamen van wijlen Lolle Saeckes verkoper Sint Odolphisteeg 8164023493v
SAKES, MEIEde verkopers Meye Saeckes , c.u.schipper (smal-)naastligger ten noorden Herenwaltje 71703244218r
SAKES, MEIE Meye Saeckes schipper (smal-)verkoper Herenwaltje 71703244218r
SAKES, MEIE Meye Saeckes , voorzoon van Saecke Jochumsverkoper Herenwaltje 171657237260r
HOITSMA, MICHIEL SAKESburgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u.verkoper buiten Harlingen164223527v
SAKES, RIENKJEwijlen Rinck Saeckes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
SAKES, STOFFELwijlen Stoffel Saeckes koper Hofstraat 16168424250v
SAKES, STOFFELwijlen Stoffel Saeckes verkoper Lanen 3168424252r
SAKES, STOFFEL Stoffel Saeckes , c.u.koper woningLanen 3167224080v
SEEKELES, RUURD Ruierd Saeckles naastligger ten noorden Nieuwstraat 501646235239v
SEEKELES, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Saeckles verkoper Nieuwstraat 481654236249v
SEEKELES, RUURD Ruyrdt Saeckles koper huisNieuwstraat 481644235119r
SEEKELES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Saeckles , c.u.verkoper Schritsen 681673240123v
SAKES, FETJE Fettie Saekes geniaarde koper Zuiderstraat 12174925224v
SAKES, FETJE Fettje Saekes koper Zuiderstraat 171748251232r
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11175225326v
SAKES, MEIE Meye Saekes schipperkoper kamerHerenwaltje 51702244187r
SAKES, MEIEde koper Meye Saekes , c.u.schippernaastligger ten zuiden Herenwaltje 51702244187r
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper (smal-)koper huisHerenwaltje 71698243369v
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 151730247326v
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Zuiderhaven ZZ1730247333r
SAKES, SIPKE Sipke Saekes huurder Zoutsloot 891749251252r
SAKES, SIPKE Sipke Saekes stuurmankoper huis en tuinZoutsloot 891730247302v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes verkoper van 16/32 Zoutsloot 891748251239v
SEEKELES, BOTEburgerhopman Botte Saekles Workamakoper huis met twee door de steeg bereikbare achterkamersNoorderhaven 1051702244180v
SEEKELES, BOTE Botte Saekles Workama, c.u.huurder Noorderhaven 1051702244180v
SAPES, HILLEBRAND Hilbrand Saepes molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen177225824v
SAPES, LIEUWEde stalling van Lieuwe Saepes naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ1695243169v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwerverkoper Rozengracht 171697243310r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer (mr. -)koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuidenRozengracht NZ1694243108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer (mr. -)naastligger ten westen Rozengracht NZ1694243108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwernaastligger ten westen Rozengracht NZ169424390v
SAPES, SIERK Sjerk Saepes naastligger ten westen Lanen 6172824774r
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses koper van 1/2 Liemendijk 381688242254r
, JAN Jan Sagcheryas huurder Kerkpad 321758254121v
SEEKELES, BOTEwijlen Botte Sakeles verkoper Noorderhaven 1051713245195v
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 11755253233v
SAKES, AATJE Attie Sakes koper Hoogstraat 17164823611v
SAKES, FETJE Fettie Sakes koper Zuiderstraat 2517492528r
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesmavisafslagerkoper huisKleine Bredeplaats 12173124869r
SAKES, JAN Jan Sakes schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56noordwest1667239119r
SAKES, JAN Jan Sakes koper Schritsen 56noordwest166723920va
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21achter1795264249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Hoogstraat 221798265108v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter1795264249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21179226455v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter1799265168v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Noorderhaven 17179226426v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Lanen 21180126619r
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woningBargebuurt 11740250140v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeiderverkoper Bargebuurt 1176425687v
SAKES, LOLLE Lolle Sakes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6163623414r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-)naastligger ten zuiden Herenwaltje 3170824572r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-)verkoper Herenwaltje 3170824572r
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1702244157v
SAKES, MEIE Meye Sakes geniaarde koper Wortelstraat 1168424226r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.)Romastraat 4oost1752252213r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.)Romastraat 4oost1752252191r
SAKES, MEIE Meye Sakes schipper (smal-)koper door niaar woningHerenwaltje 3170824559r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramernaastligger ten zuiden Herenwaltje 3170824559r
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoongeniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 151730247326v
SAKES, PIETERde tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 111754253155v
SAKES, SAKEhet huis van Sake Sakes , q.q.naastligger ten noorden Herenwaltje 191654236252r
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 871747251183v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 91173925044v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 911737249206v
SAKES, Sipkes Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 871730247338v
SAKES, SJOUKJE Sjouk Sakes koper Zoutsloot 481651236152r
SAKES, STOFFEL Stoffel Sakes naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ17342496v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Zuiderhaven 611790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes , c.u.verkoper Hoogstraat 341715245232r
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes naastligger ten oosten Hoogstraat 321712245185v
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes protesteert Noorderhaven 241784261200r
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes blokmakerverkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Lanen 2218012669r
SEEKELES, SIEMEN Symen Sakles koper kamerSchritsen 68164923684v
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4178826325v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6178826325v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8178826325v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10178826325v
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ1622230299r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ1613229174r
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopmankoper huis (winkel)Voorstraat 61178826340v
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopmanhuurder huis en hof (p.j.)Schritsen 5817882638r
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat 101758254173v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat 817882636r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeesternaastligger ten westen Havenplein 18oost1702244155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeesterkoper huis met plaatskeHavenplein 18west1702244156v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 81702244158v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 111702244158v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salemons havenmeesterkoper huisLanen 33169124221ra
SALOMONS, de erfgenamen van wijlen Gomperts Salomon verkoper Grote Kerkstraat 341806267231r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ16152303r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon koper nieuwe kamer getekend met B (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229245r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181615229245v
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamerFabrieksstraat1602228279v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomon naastligger ten oosten Lanen 761755253237v
SALOMONS, ANTJE Antje Salomons , voor haar kinderenverkoper Zoutsloot 1166623911ra
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons verkoper Zuiderhaven168424245v
SALOMONS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Salomons naastligger ten noorden Vijverstraat 13172824776r
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakkernaastligger ten noorden Hondenstraat 5oost1698243339r
SALOMONS, GERLOFwijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
SALOMONS, GERLOFwijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
SALOMONS, GERLOFwijlen Gerloff Salomons naastligger ten oosten Vijver 91717245286r
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ177725944v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 381799265199r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 41802266167r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 61802266167r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 81802266167r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 101802266167r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopmangeniaarde koper Franekereind 3177725930r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman (joods -)koper huisGrote Kerkstraat 36176425643r
SALOMONS, JANwijlen Jan Salomons verkoper Schritsen 11172024660r
SALOMONS, JANde naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons , c.u.verkoper Achterstraat 116542371r
SALOMONS, JAN Jan Salomons , c.u.koper huisAchterstraat 3164823651v
SALOMONS, JELTE Jelte Salomons naastligger ten westen Noorderhaven 181710245137v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 51712245172r
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper Zuiderhaven 61692242379r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper Noorderhaven 791725246227r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Zoutsloot 26172824762r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koper van 1/4 Noordijs 41729247238v
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Noorderhaven 83172724715r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1619230184r
SALOMONS, MOSES Moses Salomons koper q.q. Kerkpad 321799265140r
SALOMONS, MOSES Mozes Salomons koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter1795264234v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Moriaanstraat 4176025543r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4176025543r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47175025265v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47176425682v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Lanen 761776258255v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten noorden Schritsen 65b1752252226v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 4117632565r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 10175725478r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaardnaastligger ten noorden Vijverstraat 211763255225v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaartbakker (mr. -)geniaarde koper Vijverstraat 2117562545r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaartnaastligger ten noorden Vijverstraat 2117562545r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 22176525695r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten noorden Vijverstraat 13176825740r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten noorden Schritsen 65b1774258157v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardbakker (mr. -)verkoper Lanen 76a1780259257r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten oosten Vijver 91763255215v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten oosten Vijver 91771257239v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten oosten Vijver 91758254143v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart, c.soc.naastligger ten zuiden Vijver 71759254224v
SALOMONS, POPPEde tuin van Poppe Salomons Builartnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41176825775v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builartnaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 201756253259r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons , c.u.havenmeesterkoper hof met bomen en zomerhuisLiemendijk1710245122r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 51712245172r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeesternaastligger ten westen Lanen 35170824551v
SALOMONS, SIKKEwijlen Sicco Salomons havenmeesterverkoper Schritsen 61173124853r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeesternaastligger ten westen Schritsen 631706244337v
SALOMONS, SIKKEwijlen Sicco Salomons Builharthavenmeesterverkoper Liemendijk1715245245v
SALOMONS, SIKKEweduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 161722246131v
SALOMONS, SIKKEwijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Schritsen 6317182469v
SALOMONS, SIKKEwijlen Sicke Salomons verkoper Lanen 331721246108r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterkoper hoekhuis met grote loods en plaats erachterHavenplein 5169424382r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesternaastligger ten westen Schritsen 631705244268r
SALOMONS, SIKKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18oost1716245271v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterverkoper Lanen 16169424385v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 161703244205v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterverkoper Nieuwstraat 64169424386v
SALOMONS, SIKKEde weduwe van Sicke Salomons naastligger ten zuiden Lanen 72172024659v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builharthavenmeesterverkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builharthavenmeesterverkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
SALOMONS, TJAMKE Tjamcke Salomons koper Zuiderhaven168424245v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salomons koper Schritsen 65b163323376v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen163723441v
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons schipperkoper huisGrote Kerkstraat 341810268341r
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons koper woningBorstelsteeg 11810268341r
SALVES, HENDRIK Hendrik Salves huurder (p.j.)Lanen 20achter1807267312r
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ168024121va
SALVES, AMEhet weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat1601228247r
SALVES, AMEhet weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat1601228247r
SALVES, ARENDhet kind van Aene Salvis karremanverkoper Droogstraat 571600228236r
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1680241115v
SALVES, JAN Jan Salvis koper door niaar ratione sanguinis huisNieuwstraat 38159722830r
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1614229231r
SALVES, JANde woning van Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1675240179r
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Spinhuisstraat NZ178626249v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ178626249v
SALVES, RIKSTJE Rixtje Salvis verkoper van 1/2 Spekmarkt 2178626282r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48161122925r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1613229150r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1613229139v
SALVES, JAN Jan Salvus verkoper Sint Odolphisteeg 101599228149r
SALVES, JAN Jan Salvus verpachter grond Molenpad 11617230102r
SALVES, JELLEwijlen Jelle Salvus koper Franekerpoort (gebied)159722856v
SALVES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Salvus naastligger ten westen 1604228401r
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4168124135ra
SALVES, MARTEN Marten Salvus koper huisHeiligeweg 2166623952r
SALVES, MARTEN Marten Salvus schipper (wijd-)koper huisKerkpoortstraat1663238191r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u.koper Kerkpoortstraat1663238192v
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Liemendijk1682241221v
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4166623911va
SALVES, MARTJEN Martie Salvus koper onbekend1677240269r
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte broers nieuw gebouwde woningonbekend1599228159v
, MARTEN Marten Salwus schipper (wijd-)koper huis, tuin en plaatsZoutsloot NZ1675240184r
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 11599228137v
ENGELSMAN, STEFFEN Steffen Sampsons Engelsmankoper kamerHeiligeweg 581620230233r
, STEFFEN Steven Sampsons verkoper Gardenierstraat1620230242r
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamerGardenierstraat1613229165v
, JAN Jan Samsoms koper Voorstraat 681599228173r
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje1602228294r
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons koper huis en plaatsBildtstraat 141605228456r
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 11605228460v
SAMSONS, STEFFENwijlen Steven Samsons verkoper Heiligeweg 581657237112v
SAMUELS, FREERKhet huis van Fredrik Samuel naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 116702408r
SAMUELS, Brendele Samuels koper Voorstraat 61178826340v
SAMUELS, Brynne Samuels huurder huis en hof Schritsen 5817882638r
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 671641234129v
SAMUELS, FEDDRIKhet huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat 161673240117v
SAMUELS, FREERKde kamer van Freddrik Samuels naastligger ten westen Zoutsloot 82oost1668239159r
SAMUELS, FREERKhet huis van Frederic Samuels naastligger ten oosten Lanen 76166823928va
SAMUELS, FREERKde hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2167124062r
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper woningSchritsen 15achter1659237186v
SAMUELS, FREERKde proclamant Frederick Samuels naastligger ten noorden* Schritsen 15achter1659237186v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koopmankoper 1/4 kamerHofstraat 161658237170ar
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper huis en ledige plaatsSchritsen 65b163323376v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten oosten Hofstraat 12a166723993r
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels , c.u.koper huisLanen 241650236103v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2165523741v
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21664238240v
SAMUELS, FREERK Frederyck Samuels naastligger ten westen Schritsen 67164323540v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22165523716v
SAMUELS, FREERKde erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 151683241246r
SAMUELS, FREERKde erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 151683241246v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21646235223v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 221661238110r
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper van 1/4 Zoutsloot 11654236263v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper huisGrote Ossenmarkt 1a1662238144v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22166223813va
SAMUELS, FREERKde erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 31681241148r
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat 16168424250v
SAMUELS, FREERKwijlen Fredrick Samuels koopmanerflater Schritsen 15achter16832422v
SAMUELS, JAKOB Jacob Samuels koopman (joods -)koper huisGrote Kerkstraat 16180426798v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerkerkoper Hofstraat164823625v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerkernaastligger ten noorden Hofstraat164823625v
SAMUELS, MICHIELde kamer van Michiel Samuels naastligger ten oosten Hofstraat ZZ16422353v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , c.u.koper kamerHofstraat ZZ16422354r
SAMUELS, SUSANNA Susanna Samuels verkoper Vijverstraat 221742250267r
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1668239176v
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Achterstraat1662238147r
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
SANDERS, LIJSBET Elisabet Sanders verkoper Lombardstraat 4162823249v
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 291809268239v
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huisKarremanstraat 91798265115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.)Karremanstraat 91798265115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 291798265116r
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders brouwercrediteur (triumphant) Zuiderplein 1159722880r
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders koper ca. 4 pm landten zuidoosten van Harlingen1599228177v
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.)Rapenburg 6oost1782260188v
SANDERS, SIETSKE Sydske Sanders verkoper Anjelierstraat 91793264134v
SANDERS, SIETSKE Sytske Sanders verkoper Zoutsloot 20177725941v
, PIETERwijlen Pieter Sandes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1163223375v
, PIETERwijlen Pieter Sandes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1163223375v
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ164223514r
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 131603228372v
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 13159722835r
SANNES, DOUWEde weduwe van wijlen Douwe Sannes bewoner Hoogstraat NZ1601228247r
SANNES, DOUWEde weduwe en kinderen van wijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat NZ1601228247r
SANNES, DOUWEwijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat NZ1601228237v
SANNES, HINNE Henne Sannes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41771257187r
SANNES, HINNE Hinne Sannes bakker (mr. -)verkoper Vijverstraat 20177725968v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat 1617722589v
SANNES, PIETERwijlen Pieter Sannes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 91620230250v
SANNES, SIETSKE Sytske Sannes naastligger ten oosten Zoutsloot 181774258187v
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 11599228180r
SANNES, PIETERwijlen Pieter Sannis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen162823237r
SAPES, EEDEkind van wijlen Aede Sapes koper 1/2 huis en kamer daarachterLanen 8317182465r
SAPES, ANNE Anne Sapes molenaar (mr. -)koper Bargebuurt 81782260263r
SAPES, ANNE Anne Sapes molenaar (mr. -)koper Bargebuurt 101782260263r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulenverkoper Bildtpoortsmolen 11800265242r
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezelkoper woningLiemendijk1755253219r
SAPES, BAUKE Bauke Sapes schipper (wijd-)koper huisKleine Bredeplaats 211690242330r
SAPES, BERBER Berberke Sapes koper Hofstraat 371690242314r
SAPES, LIEUWEwijlen Lieue Sapes gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 181705244279v
SAPES, LIEUWEwijlen Lieue Sapes gortmaker (mr. -)verkoper Spinstraat NZ1705244280v
SAPES, LIEUWE Liewe Sapes koper huisBrouwersstraat 18166623935r
SAPES, LIMME Liomme Sapes , c.u.koper schuurSpinhuisstraat166623947r
SAPES, OEDEde erfgenamen van wijlen Oede Sapes naastligger ten oosten Rozengracht NZ1705244300r
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwerkoper woning bestaande uit een beneden en bovenkamerHofstraat 18169324339r
SAPES, OEDE Oede Sapes koper door niaar huis bestaande uit twee dwarskamersHofstraat 371689242274r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 371689242274r
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u.leertouwerkoper 1/2 huisRozengracht NZ16922432v
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwerkoper 1/2 huisRozengracht NZ16922433r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Rozengracht NZ1694243106v
SAPES, OEDEwijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ170724523v
SAPES, OEDE Oede Sapes koper huisHofstraat 351686242157r
SAPES, OEDEwijlen Oede Sapes verkoper van 1/6 Droogstraat 151703244230v
SAPES, OEDEde kamer van Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 371690242314r
SAPES, OEDE Oede Sapes verkoper Hofstraat 371690242314r
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwernaastligger ten oosten Hofstraat 331696243199v
SAPES, PIETER Pyter Sapes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 77173124827r
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes koper Rozenstraat WZ1682241206v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes koper Noorderkade 131706244342v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes verkoper Noorderkade 13170724517v
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes koper Nieuwstraat 58166523928r
SAPES, ROELOFwijlen Roeloff Sapes verkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
SAPES, SIERK Sierk Sapes verkoper Grote Ossenmarkt 19171824626v
SAPES, SIERKwijlen Sierk Sapes verkoper Achterstraat 1417392508v
SAPES, SIERKwijlen Sierk Sapes scheepstimmermanverkoper Lanen 41736249139v
SAPES, SIERK Sierk Sapes huurder Vijverstraat 26170724521v
SAPES, SIERK Sierk Sapes , c.u.koper huisGrote Ossenmarkt 191715245243v
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ167224078r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 171717245296r
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 441730247335v
SAPES, LIEUWE Lieuwe Sapis gortmakernaastligger ten noorden Brouwersstraat 20167024017r
SASKERS, ANTJE Anna Sas verkoper Noordijs 71664238213v
SASKERS, FOLKERT Folckert Sasckers verkoper Schritsen 421600228231r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers verkoper Voorstraat 11west1633233121r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers koper Kerkpoortstraat 391619230176r
SASKERS, FOLKERT Folckert Saskers koper huis met een achteruit van 30 x 19 1/2 voetSchritsen 421599228172v
SASKERS, FROUKJE Frouckjen Saskers verkoper Zoutsloot 651687242215r
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers geniaarde koper Noorderhaven 1001710245106v
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers koper Noorderhaven 821710245110v
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmermankoper huisBrouwersstraat 41618230129r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers , c.u.timmermannaastligger ten zuiden Hofstraat1618230126r
SASKERS, LAMMERTwijlen Lambert Saskers timmermanverkoper Brouwersstraat 41623230345r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmermanverkoper Hofstraat1618230126r
SASKERS, LAMMERTwijlen Lambert Saskers timmermanverkoper Brouwersstraat 41623230345r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ163123313v
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers koper Voorstraat 11west1631232173r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Kerkpoortstraat 391621230260r
SAPES, KLAAS Claes Saves bakkerverkoper Lanen ZZ161122940v
SAPES, HEIN Hein Saves betrokkene Voorstraat 11601228258v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg1603228336v
SAPES, HENDRIKde [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 31598228124v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Voorstraat 14159722846v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 541624230385v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Lanen 651602228282r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg1603228343r
SAPES, HENDRIKde keet van Hendrick Saves naastligger ten noorden* Franekereind 23oost1598228102r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg1603228343r
SAPES, HENDRIKhet tichelwerk van Hendrick Saves naastligger ten zuidoosten van Harlingen1602228330v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Lanen 67159722810r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en plantenDroogstraat NZ1622230319v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper huis waar de Vergulde Oven uitsteekt, strekkende achter tot de Droogstraat (koper heeft het medegebruik van de steeg naar de Zoutsloot)Noorderhaven 95de Vergulde Oven1629232111r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper William Boothstraat OZ1622230308v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Voorstraat 701626231152v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg1603228336v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten westen Voorstraat 72162523150v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u.koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte])ten zuiden van Harlingen16422355v
SAPES, MAAIKEwijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 871663238167r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves verkoper Herenwaltje1631232184r
SAPES, MEINERTwijlen Meinert Saves verkoper Sint Christoffelsteeg OZ1627231169r
SAPES, MEINERT Meinert Saves eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen1627231161v
SAPES, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen1642234173v
SAPES, MEINERTde verkopers Meynert Saves , e.a.verpachter grond Voorstraat 191613229131r
SAPES, MEINERTde erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen1642234173v
SAPES, MEINERT Meynert Saves verkoper Voorstraat 191613229131r
SAPES, OEDE Oede Saves naastligger ten oosten Rozenstraat 1170024446r
SAPES, Rogierke Saves verkoper Franekereind162523165r
SAPES, Rogierke Saves , zuster van de verkoperkoper door niaar ratione sanguinis William Boothstraat OZ1622230308v
SAPES, Rogierske Saves verkoper Voorstraat 78163823459v
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49164223514r
, LOLKJE Lolck Schelte koper Bildtstraat 1416362343r
SCHELTES, JAN Jan Scheltens naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter179226462r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens geniaarde koper Kruisstraat 5oost1664238217r
SCHELTES, SIKKEwijlen Sicke Scheltens erflater Grote Kerkstraat 391688242225r
SCHELTES, ANTJE Antgie Scheltes verkoper Voorstraat 12achter161122934r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Noorderhaven 60170024463v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper tuin en zomerhuisRozengracht 18achter1738249349r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 2316112292v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 2516112293r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper huisVoorstraat 10173925010v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Rozengracht 18achter174425130v
SCHELTEMA, ANTJE SCHELTES Antie Scheltes Scheltema, bejaarde vrijsterafgewezen niaarnemer van 1/2 Rozengracht 131746251138r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Heiligeweg 141791263353v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Heiligeweg 141803266267r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Grote Kerkstraat 391663238182v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
SCHELTES, ANTJEde verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 31728247210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 31728247210r
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 231621230285r
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 251621230285r
SCHELTES, AUKJEwijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, AUKJE Aukje Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, AUKJEwijlen Aukje Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, AUKJEde kinderen van wijlen Aukjen Scheltes verkoper van 1/4 Schritsen 51730247331r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes gardenierkoper huis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaatsLanen 581703244233v
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u.verkoper Lanen 581710245114r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes verkoper van 1/3 Wortelstraat 111769257104v
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u.hovenierkoper huis en tuinZuiderhaven ZZ1721246113v
SCHELTES, KLAASverkoper Claas Scheltes , c.u.huurder Brouwersstraat 191737249166r
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerhuurder (p.j.)Franekereind 2716922432va
SCHELTES, KORNELISgrondpacht uit land waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG])ten zuiden van Harlingen1712245181r
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerverkoper Noorderhaven 57oost166123875v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u.koper provisioneel 1/2 houtmolen en huisten zuiden van Harlingen168124136va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel ten zuiden van Harlingen168124136va
SCHELTES, KORNELISwijlen Cornelis Scheltes erflater Noordijs1613229179v
SCHELTES, KORNELISwijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes molenaar (hout-)verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord168724213ra
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u.geniaarde koper Rozenstraat OZ1712245177r
SCHELTES, KORNELISgrondpacht uit 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG])ten zuiden van Harlingen1721246116v
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
SCHELTES, DIRK Dirck Scheltes verkoper Kerkpoortstraat ZZ161122926v
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 611667239101r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes , c.u.huurder Noorderhaven 661659237195r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergierhuurder Noorderhaven 741664238226r
SCHELTES, DOEKEde erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 56167924159r
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes huurder Noorderhaven 661662238136v
SCHELTES, DOEKEde weduwe van Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot 521687242178v
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes koper woning met een potkast en bakZoutsloot 59166523925r
SCHELTES, DOEKEwijlen Doeke Scheltes naastligger ten oosten Noorderhaven 68168524284v
SCHELTES, DOUWE Douwe Scheltes , c.u.huurder boven Grote Bredeplaats 71802266173r
SCHELTES, DOEKE Duco Scheltes koper huisZoutsloot 54166623963v
SCHELTES, FEIKJEwijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 61794264200v
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen18012664r
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes verkoper Weverstraat 171618230132r
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes koper Weverstraat 171612229114v
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes koper Kerkpad 221809268245v
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, GEERTRUIDAwijlen Geertruid Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, HARKE Harcke Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, HENDRIKwijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v
SCHELTES, HIELKJEwijlen Hylkjen Scheltes verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes koper Zoutsloot 951737249219r
SCHELTES, JAKOB Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2171824614r
SCHELTES, JAKOBhet huis van Jacob Scheltes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west171824619v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 101613229142v
SCHELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat 191702244154r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Scheffersplein 291618230143r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huisHeiligeweg 581676240216v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 181803266307r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 181805267161v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schippernaastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter180426735v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter180826859v
SCHELTES, JANwijlen Jan Scheltes verkoper Vissersstraat 2176825746v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist [staat: orgelist]naastligger Kerkpad WZ1683241268r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Zuiderhaven 5616312339v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 8162523141r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)koper huisNieuwstraat 34achter1687242164r
SCHELTES, JANde koper Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1687242164r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schippernaastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter180426773v
SCHELTES, JANwijlen Jan Scheltes pottenbakkerkoper Vissersstraat 21763255232v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schippernaastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ1690242338r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.schipper op Sneekkoper kamerNieuwstraat 341661238109v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis met pottenbakkerij erachterSchritsen 441730247322v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper ledige plaats of huisstede van 165 x 24 houtvoeten met nr. 12 in kaart C aangetekendRozengracht ZZ1613229136r
SCHELTES, JANde proclamanten Jan Scheltes , c.u.naastligger ten oosten Rozengracht ZZ1613229136r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Zuiderhaven 121623230366v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koopmankoper ledige plaats of huisstede van 170 x 24 houtvoetenRozengracht ZZ1613229136v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 301629232107r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper ? huisNoordees (gebied)1602228284v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west1606228521r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 111681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18178826352v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)verkoper Franekereind 211775258214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 101630232159v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 121630232159v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 141630232159v
SCHELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt 1176425687v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter1806267237r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 181805267177r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.steenvoerderkoper huisRomastraat 4oost167024023r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huisScheffersplein 271602228334v
SCHELTES, JANde koper Jan Scheltes , c.u.naastligger ten zuiden Scheffersplein 271602228334v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 141619230177v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.verkoper Nieuwstraat 341664238229r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 141619230178r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)koper huisZoutsloot NZ1798265100r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west161122933r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes molenaarkoper huisNieuwstraat 341683241261r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 231621230285r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 14162923284r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 181801265287r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 251621230285r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.organisthuurder Hofstraat 351686242157r
SCHELTES, JANde verkopers Jan Scheltes , c.u.verpachter grond Rozengracht 101613229142v
SCHELTES, JANde verkopers Jan Scheltes , c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 101613229142v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.naastligger ten zuiden Rozengracht 101613229142v
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Meyprotesteert Noorderhaven 241784261200r
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popmakoper huisonbekend1736249121r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes , met consent van haar kinderenverkoper Heiligeweg 581714245226r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes koper Zoutsloot 56167924159r
SCHELTES, JOCHEM Jochum Scheltes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 60161222987r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 161633233119r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes koper huis met ledige plaats en tuintjeVoorstraat 12achter161122934r
FONTEIN, JURJEN SCHELTESoud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteynkoper huisRommelhaven 61634233142v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven 46164323548v
SCHELTES, JURJENburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 10163123321v
SCHELTES, JURJENburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 12163123321v
SCHELTES, JURJENburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 14163123321v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes , mede voor zichrentmeesterverkoper Zuiderhaven 5616312339v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes lakenkoperverkoper Voorstraat 12achter1619230159v
SCHELTES, JURJENburgemeester Jurien Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 28163123311r
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesternaastligger ten westen Rozengracht 14163223369r
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 101630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 121630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeesterkoper drie ledige plaatsenRozengracht 141630232159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20161623012v
SCHELTES, JURJENgezworen gemeensman en oud burgemeester Jurien Scheltes verkoper Rommelhaven 616422353r
FONTEIN, JURJEN SCHELTESburgemeester Jurien Scheltes Fonteinnaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1646235197r
SCHELTES, JURJEN Jurjan Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 201618230147r
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 16164223534r
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Spinhuisstraat1630232151v
SCHELTES, JURJENde kinderen van burgemeester Jurrian Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ164823626v
SCHELTES, JURJEN Jurrien Scheltes crediteur Rommelhaven163723440r
SCHELTES, JURJEN Jurryen Scheltes bruidegom 1605228445r
SCHELTES, KLAAS Klaas Scheltes , c.u.huurder boven Lanen 591759254232v
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 116552374v1
SCHELTES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2167124062r
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes koper kamer, loods en tuin daarachterGardenierstraat 41650236143r
SCHELTES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21664238240v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u.verkoper Gardenierstraat 41650236102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 33163623416r
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Zuiderstraat 31164223533v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 201664238218v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat163223340v
SCHELTES, LOLKJE Lolk Scheltes koper Noorderhaven 511641234125v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 11752252224v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Poptakoper ten oosten van Harlingen1647235259r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 451734248351r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 131738249347r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 13173524996r
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 491752252215v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 521752252216v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 211752252217v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 61752252219v
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 651729247230v
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 41754253143r
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 61794264200v
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 27176825786r
SCHELTES, PIETER Pieter Scheltes naastligger ten westen Schritsen 7achter173925054v
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltemaherbergiergeniaarde koper Zoutsloot 59176025520r
SCHELTES, PIETER Pytter Scheltes verkoper Noorderhaven 60170024463v
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes koper onbekend1602228324r
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes verkoper Noorderhaven 42159822899v
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes koper huisLanen 321613229129v
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 191613229170r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verpachter grond Alemanssteeg OZ161122956r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ161122956r
SCHELTES, SASKERweduwe en erfgenamen van Sasker Scheltes verpachter grond Grote Kerkstraat 191619230195v
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes koper provisioneel knechtskamerVijverstraat1604228408r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes verkoper Alemanssteeg1613229125r
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes bakker (mr. -)koper huis en plaatsKerkpoortstraat 591686242123v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 3716852426ra
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u.bakker (mr. -)huurder Grote Kerkstraat 37168524263r
SCHELTES, SCHELTEwijlen Schelte Scheltes bakkerkoper door niaar Rapenburg 41705244271r
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten noorden Lanen 70achter1683241270v
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter16832422v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Schritsen 511654236253v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 511654236253v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.geniaarde koper Kruisstraat 10west1664238216r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter1659237186v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.naastligger ten westen Kruisstraat 10west1664238216r
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 581702244154v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Zuiderstraat 31164223533v
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 581703244233v
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 151683241246r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huisNoordijs 11634233147r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.verkoper Noorderhaven 471650236145v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.koper kamerKerkpad 22163923472r
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 151683241246v
SCHELTES, SIKKEandere kamer van kopers Sicke Scheltes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 22163923472r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopmankoper door niaar huisGrote Kerkstraat 31oost164923659v
SCHELTES, SIKKEde mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost164923659v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper door niaar schuur, oostelijk gedeelte van eenKruisstraat 81668239168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 81668239168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 81668239168r
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 581702244179v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 61668239168v
SCHELTES, SIKKEgrondpacht uit de schuur van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes eigenaar perceel Kruisstraat167924130r
SCHELTES, SIKKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes verkoper Noordijs 11675240187r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15164923681v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.koper huisSchritsen1644235144r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen1668239169v
SCHELTES, SIKKEwijlen Sicke Scheltes naastligger ten westen Kruisstraat 10west1677240259r
SCHELTES, SIKKEwijlen Sicke Scheltes verkoper Kruisstraat 10west1677240259r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter1640234115r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat165623765v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.verkoper Heiligeweg 22166123894r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Heiligeweg 18164923698r
SCHELTES, SIKKEde erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 581681241142v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1644235100r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 18166023815r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 281668239139v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper Zuiderstraat 311635233170r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen164223526r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.koper huisNoorderhaven 51164923685r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidoosten Noordijs OZ1669239189v
SCHELTES, SIKKEde mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 61657237261r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 61657237261r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 616702407v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2166023817r
SCHELTES, SIKKE Sicke [staat: Scicke] Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8166023836r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.koper mouterijKruisstraat 81645235180r
SCHELTES, SIKKE Sicke [staat: Scicke] Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8166023836r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 621669239190v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter1641234155r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopmannaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 331688242235v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat1634233143r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 62166923935ra
SCHELTES, SIKKEhet hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend1647235269v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huisLanen 541635233165r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Heiligeweg 201633233112v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 221631232176v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 47165523713v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper hoekhuisKarremanstraat 22165523744r
SCHELTES, SIKKE Sicko Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6167124072r
SCHELTES, SIKKEde mouterij van Sikke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6166523932r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s.naastligger ten zuiden Kruisstraat 6166523932r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s.naastligger ten westen Lanen 621670239220r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 701663238194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70achter_oost1663238194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70achter1663238194r
SCHELTES, SJOERDJEwijlen Sjoerdtie Scheltes erflater Brouwersstraat 12noord168724213ra
SCHELTES, SJOERDJE Sjoerdtie Scheltes verkoper Kleine Bredeplaats 15168724214ra
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 301674240153V
SCHELTES, TJEBBE Tiebbe Scheltes koper 1/2 grondpacht van 4-00-00 GGonbekend1602228324r
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 751612229111r
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter1612229111r
SCHELTES, TIETJE Tiet Scheltes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 301606228523v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 581782260167r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)naastligger ten westen Hofstraat 151807267291r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)verkoper Hofstraat 151807267291r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman Admiraliteitverkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 5817882638r
SCHELTES, TIETEde erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 151808268151r
SCHELTES, TIETEwijlen Tiete Scheltes bootsman (oud hoog-)verkoper Schritsen 56oost1809268228v
SCHELTES, TIETEwijlen Tiete Scheltes hoogbootsmanverkoper Hofstraat 131809268230r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1795264275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsmannaastligger ten westen Hofstraat 17west1795264275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58176925798r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 151784261255r
SCHELTES, Tjetkse Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 491796264318v
SCHELTES, TJITSKE Tjietsche Scheltes huurder Lanen 2218012669r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Schritsen 251801265293r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Lanen 2218012669r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijn Scheltes koper Rommelhaven ZZ1602228331r
SCHELTES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181604228431v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kleine Kerkstraat 7168024178r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven ZZ173124821v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kerkpoortstraat ZZ167924150r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper William Boothstraat 31682241196r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper van 4/5 Vissersstraat 21713245189r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes naastligger ten noorden Zuiderhaven 161728247110r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 161728247110r
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaargeniaarde koper Zuiderstraat1727246307v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaarkoper Zuiderhaven 181727246311r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamakoper Noorderhaven 561681241153r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamakoper Voorstraat 40167124066v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamaverkoper Kerkpad 11683241239r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , pro se en n.f.verkoper Vissersstraat 21730247355v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes koper Grote Bredeplaats 311728247141v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Zoutsloot 4917272477v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 311752252218v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Schritsen 651729247230v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes koper door niaar huisHofstraat 13178326194r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman Admiraliteitkoper door niaar tuin en timmerhuisSchritsen 56oost177325869v
SCHELTES, TIETEhet huis de Drie Spaarpotten van Tyte Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 56oostde Drie Spaarpotten177325869v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes verkoper Zuiderstraat 131760254257r
SCHELTES, TIETEoud burgemeester Tyte Scheltes bootsman Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar welbeklante timmerhellingNoorderkade 131767256247r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes huurder Schritsen 56oost1809268228v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsmankoper door niaar huisHofstraat 151784261255r
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipperkoper huisZuiderstraat 131752252208r
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipperhuurder (p.j.)Grote Ossenmarkt 151754253190v
SCHELTES, TJITSKE Tziets Scheltes koper Voorstraat 75161122951v
SCHELTES, WIETSEhet nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, WIETSEwijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ1626231102v
SCHELTES, WIETSE Wytse Scheltes metselaarkoper huis, loods en ledige plaatsDroogstraat NZ1619230180r
SCHELTES, IETJEwijlen Ytje Scheltes , eerste huwelijkerflater Hoogstraat 391794264174v
, wijlen Schelte ? Scheltes ? koper Achterstraat ZZ1605228461v
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 191737249166r
SCHELTES, KORNELISgrondpacht uit het land met huis en houtmolen van Cornelis Scheltis eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen170824574v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verpachter grond Zuiderhaven 12162523151v
SCHELTES, JANde pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 12162523151v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18west1623230349r
SCHELTES, JANde pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 1216242318r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven 1216242318r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis koper door niaar Zuiderhaven162523167v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven162523167v
SCHELTES, JANde behartiger van Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven 561626231148r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18oost1622230320v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis naastligger ten oosten Rozengracht 81612229100v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis naastligger ten oosten Rozengracht 61612229100v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis naastligger ten westen Rozengracht 201620230213r
SCHELTES, als bewoner Jetsch Scheltis naastligger ten zuiden Karremanstraat 20167024015r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis koper Drie Roemersteeg 5168424243v
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis koper westelijke van twee kamersHavenplein 18west1623230349r
SCHELTES, JURJENgemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28162823235v
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis , c.u.geniaarde koper Zuiderhaven162523167v
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
SCHELTES, JURJENgemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28162823247r
SCHELTES, SASKERwijlen Sasker Scheltis koper Sint Christoffelsteeg WZ16272324r
SCHELTES, SASKERwijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 32162523190r
SCHELTES, SASKERwijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 321626231106r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 2216362345v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis koper huis en kamerHeiligeweg 20162823250r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis , c.u.koper huisHeiligeweg 181646235226r
SCHELTES, SIKKEhet huis van de kopers Sicke Scheltis naastligger ten oosten Heiligeweg 181646235226r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u.verkoper Peterseliestraat WZ163623421v
SCHELTES, SIKKE Sycke Scheltis geniaarde koper Scheffersplein 271646235204r
SCHELTES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18west1623230349r
SCHELTES, TJEBBEhet erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis naastligger Havenplein 241606228511r
SCHELTES, TJEBBEhet huis van Tjebbe Scheltis naastligger ten oosten* Havenplein 221606228510v
SCHELTES, TJEBBEde weduwe van Tyebbe Scheltis naastligger ten westen Zuiderhaven 8162523141r
SCHELTES, TJEBBEwijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28162823235v
SCHELTES, TJEBBEwijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28162823235v
SCHELTES, TJEBBE Tyebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18oost1622230320v
SCHELTES, ALBERTwijlen Albert Scheltus blekerverkoper Kerkpoortstraat 591733248232r
SCHELTES, JANde weduwe van Jan Scheltus naastligger ten noorden Nieuwstraat 191697243280r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 11734248282v
BASTIAANS, ROMKJE Romck Sebastiaens verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
BASTIAANS, ROMKJE Romck Sebastiaens verkoper ([AlleFriezen: Leeuwarden 1590 Romck Sebastiaens x Lycle Freercks])Noorderhaven 191644235151r
, FROUKJE Froukje Sebrans Beursmaverkoper Heiligeweg 34179826580v
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s.huurder Zoutsloot NZ1755253198r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u.kooltjerkoper huis, paardenstal, loods en plaatsDroogstraat ZZ16832428r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper twee kamersLiemendijk NZ1682241232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Liemendijk NZ1694243102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3170024454v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper door niaar twee kamersLiemendijk NZ1687242171v
SEERPS, ABE Abbe Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjerkoper huis genaamd de Drie Weyten BollenHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen1690242328r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjernaastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1689242301v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjerkoper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de havenVoorstraat 516842424va
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozengracht 2316362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozenstraat 3zuid16362344v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ166823922va
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamersPeterseliestraat165623765v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SEERPS, EESGE Aesge Seerps verkoper van 1/3 Lanen 62166923935ra
SEERPS, AGE Age Seerps schipper (schuit-)verkoper Heiligeweg 501705244275v
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 81807267333r
SEERPS, ARJAANTJE Ariaen Seerps verkoper Lammert Warndersteeg161222994r
SEERPS, ARJEN Ariaen Seerps Bennedixnaastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen1602228329r
SEERPS, ARJAANTJE Arian Seerps verkoper Kruisstraat 5oost1623230340r
SEERPS, ARJAANTJE Arien Seerps verkoper Bildtpoort (gebied)1630232134r
SEERPS, AATJE Attie Seerps verkoper Noorderhaven 471658237169av
SEERPS, AATJE Attie Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 271681241174r
SEERPS, AATJEals gebruiker Attie Seerps naastligger ten westen Zoutsloot 611681241130v
SEERPS, AATJE Attie Seerps verkoper Liemendijk NZ1658237174v
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karremanverkoper Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps verkoper Liemendijk WZ163223358r
SEERPS, BARTELD Bartle Seerps , c.u.karremankoper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard ClaesAchterstraat ZZ163823468r
SEERPS, BARTELDde koper Bartle Seerps naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ163823468r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid167824114r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8167824114r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper William Boothstraat 5zuid167824122v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 821695243157v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 821695243166r
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakkergeniaarde koper Zoutsloot 221742250210v
SEERPS, BAUKJE Baukien Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82169924422r
SEERPS, BAUKJEwijlen Baukje Seerps erflater Kruisstraat ZZ1701244120r
SEERPS, BAUKJEwijlen Baukje Seerps erflaterse Grote Kerkstraat 31west1701244120v
SEERPS, BAUKJE Baukjen Seerps koper Kruisstraat 6167124072r
SEERPS, DOEKE Doecke Seerps bruidegom 1598228122r
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakkerverkoper Rapenburg1729247258r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23oost173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526230r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 89178526231v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoper door niaar huisVoorstraat 891765256119r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmankoper huis en tuintjeVoorstraat 911742250275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backernaastligger ten noorden Moriaanstraat 121754253163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 11770257164r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 91178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Voorstraat 93achter178526223v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper Voorstraat 421743250280r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Hofstraat 11774258148v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Scheffersplein 29178526228r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 481782260192v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis en erfVoorstraat 421742250244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmankoper huis of woningVoorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 93achter175025282r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerzoutzieder en koopmanverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat1675240185v
SEERPS, EESGE Esge Seerps verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 31695243161v
SEERPS, FETJE Fed Seerps koper kamerSchritsen 121623230362r
SEERPS, FEDDE Fed Seerps naastligger ten noorden Schritsen 141620230230r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SEERPS, FOEKE Foucke Seerps koper huis met ledige plaats, en ca. 8 pm weeshuislandMolenpad 11617230102r
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u.koper door niaar schuurAchterstraat ZZ1645235179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u.naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1645235179v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Lanen 501698243370v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 4516552374v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuisGardenierstraat ZZ1701244108v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakkernaastligger ten westen Rommelhaven 281695243128v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 451644235129r
SEERPS, GATSEde hof van de erfgenamen van wijlen Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat 14170824570r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper van 1/2 Lanen 501694243118r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps koper huisZoutsloot NZ1635233170v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4169324354r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4169324354r
SEERPS, GATSEde dochter van Gatse Seerps naastligger ten westen Rommelhaven 281717245287v
SEERPS, GATSEde weduwe en erfgenamen van wijlen Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 41710245111r
SEERPS, GATSE Gattie Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 451658237164r
GRATEMA, GEERTJE SEERPS Geertie Seerps Gratamaverkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat 71688242260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Sint Jacobstraat 191751252140r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Hofstraat 21midden169224319v
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschutbontrederverkoper Franekereind 31738249223r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps koper Zoutsloot 11691242356r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps huurder voor 8 jaren Zoutsloot 11691242356r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps naastligger ten zuiden Zoutsloot 11691242356r
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps koper Lanen 21achter1734248319v
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps naastligger ten zuiden Lanen 21achter1734248319v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps koper Lanen 211730247368v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps huurder beneden Lanen 211730247368v
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backerverkoper van 1/12 Lanen 7317432513r
SEERPS, HARKE Harke Seerps , c.s.huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter173524952r
SEERPS, HARKE Harke Seerps varenspersoon (oud -)verkoper Noorderhaven 501756253257r
SEERPS, HILTJE Hill Seerps verkoper Romastraat ZZ1613229134v
SEERPS, HINKE Hincke Seerps koper Lanen 71twee_achter1703244222v
SEERPS, Hinckie Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 471701244103r
SEERPS, HINKE Hinke Seerps koper Voorstraat 141701244118v
SEERPS, HOITEde weduwe van Hoite Seerps huurder Herenknechtenkamerstraat 171741250200v
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms, c.s. en q.q.zilversmid (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 11706244334r
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 61162823271r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps , c.s.verkoper Voorstraat 63164323539r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps verkoper William Boothstraat 31633233124r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1617230102v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonganaastligger ten noorden Rommelhaven 15162723230r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Heiligeweg1630232165r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper achterhuisRoeperssteeg 71627231171r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1622230332r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper huis daer den Rosenobel uutsteecktVoorstraat 63de Rosenobel1627231172v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper hoekhuis met zomerhuis daarachterHoogstraat 201620230201v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper provisioneel huis en houtstekonbekend1618230114r
SEERPS, HOTSE Hoytse Seerps verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ1618230107v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper Zoutsloot 241687242179r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerkoper fraai huis met meerdere verhuurde kamersVijverstraat 9168524290r
SEERPS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 26162823261r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten oosten Hoogstraat 26168424240v
SEERPS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 261620230227r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps , c.u.kooltjerkoper woning met plaatskeZoutsloot 24168524275v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps verkoper onbekend1604228428r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg1606228503r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerkoper provisioneel huis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamdHoogstraat 28de Drie Weiten Bollen168024129va
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten zuiden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten noorden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps molenaarnaastligger ten westen Hofstraat NZ1599228172r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps molenaarnaastligger ten oosten Hofstraat 9159722866r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper Hoogstraat 281690242328r
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Poptaverkoper van 1/3 Zoutsloot 521733248281r
SEERPS, JANhet huis van Jan Seerps naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ1635233175r
SEERPS, JAN Jan Seerps koper huisZoutsloot 981626231117v
SEERPS, JELLE Jelle Seerps verkoper Zoutsloot 11705244266v
SEERPS, JILDOU Jildu Seerps verkoper Droogstraat 16164023491v
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b1713245197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Poptakleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 321727246305v
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps , e.a.huurder (p.j.)Zoutsloot 1051736249148v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps timmerman (mr. -)koper provisioneel huisFranekereind 34168224161ra
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ1669239201v
SEERPS, PIETERhuisman Pieter Seerps verkoper Zoutsloot 83173124842v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 64171924638r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Droogstraat 77171924638r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten oosten Franekereind 32168424245r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 301683241240v
SEERPS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Seerps naastligger ten westen Franekereind 36170924578v
SEERPS, PIETER Piter Seerps , c.soc.verkoper Kerkpoort (gebied)1626231114v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps , c.s.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21728247213v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 371697243322v
SEERPS, PIETERnu Pytter Seerps timmermannaastligger ten westen Franekereind 361686242114v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351687242216v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps koper Kerkpoortstraat 39166723981r
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps koper Heiligeweg 321727246305v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps verkoper Heiligeweg 2517182461v
SEERPS, RINSKE Reinsck Seerps bruid 1598228119ar
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps aanhandelaar Noorderhaven 31161623028v
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps verwandelaar Heiligeweg 64161623029r
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps* trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 561615229241v
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 581615229241v
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps verpachter grond Heiligeweg 581620230233r
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten oosten Heiligeweg 581620230233r
SEERPS, SIEBRENhet grote huis van de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 581620230233r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steeven Seerps Swermsmakelaarverkoper Tiepelsteeg1696243222v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, STEFFEN SEERPS Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermskoper kamerTiepelsteeg169324346r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper onbekend169224321r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermskoper huis met een plaatsje erachterZuiderhaven 23169324363v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, STEFFEN SEERPSals bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swermsnaastligger ten noorden Zuiderhaven 23169324363v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 61692242405v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermskoper pakhuis beneden geschikt als houtstek en boven graanzoldersHerenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Hofstraat 21midden169224319v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (gezworen -)koper pakhuis en plaats erachterZuiderhaven 181697243315v
SEERPS, SIEBEwijlen Sybe Seerps verkoper Droogstraat 611676240219r
SEERPS, SIEBEwijlen Sybe Seerps verkoper Schritsen 271676240219v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ1669239201v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps , c.u.timmermankoper pakhuis de Drie Claverbladen genaemtSchritsen 27de Drie Klaverbladen1668239154r
SEERPS, SIEBEwijlen Sybe Seerps verkoper Schritsen 251676240246r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huisKerkpoortstraat 39166723981r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huisDroogstraat 61167224011va
SEERPS, SIEBREN Sybrandt Seerps koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanghtHavenplein 18oostde Vergulde Hulk1605228490r
SEERPS, SIEBRENde nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps verkoper Havenplein 18oost1605228490r
SEERPS, SIEBRENde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Sybrandt Seerps koper Heiligeweg 581618230133v
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 581605228459r
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 61629232105v
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 221793264136v
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Scheffersplein 7178626284r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u.timmerman (huis-)koper huisNieuwstraat 20178526215r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtjenaastligger ten noorden Nieuwstraat 221802266118v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 25169224320r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Tiepelsteeg169324346r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper onbekend169224321r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Lanen 51169224322r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 25169224314v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuidersteeg 2169224322v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 14169324337v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 23achter169224315v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven ZZ169224323v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Schritsen 31169224316v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224324r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Zuiderhaven 6169224325r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 17west169224317v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 15169224318v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 13169224319r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Herenknechtenkamerstraat 19169324345r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Hofstraat 21midden169224319v
SEERPS, TJEPKEmouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ162923286v
SEERPS, TJEPKEmouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ162923286v
SEERPS, TJEPKE Tiepcke Seerps huurder Rommelhaven 24achter1630232141r
SEERPS, TJEPKEde brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 41631232173v
SEERPS, TJEPKEde brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 41631232174r
SEERPS, TJEPKE Tiepcke Seerps koper provisioneel kamerNoordijs 10161723076v
SEERPS, TJEPKE Tjebke Seerps Grademakoper door niaar stal of schuurMolenpad1691242340v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps scheepstimmerman (mr. -)koper ten oosten van Harlingen NZ174325111r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend174525174v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps huurder Zoutsloot 531759254214v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vriesscheepstimmermanverkoper q.q. Noorderkade 131757254103v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vrieshuurder en gebruiker Noorderkade 131758254137v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc.naastligger ten oosten Molenpad1691242340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc.naastligger ten zuiden Molenpad1691242340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg 1169324329r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg 1169324329r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratamakoopmanverkoper Rapenburg170824550v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratamaverkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
GRATEMA, TJEPKE SEERPSde erfgenamen van wijlen Tjepke Seerps Gratemanaastligger ten oosten Noordijs 23173124837r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratemanaastligger ten westen Rapenburg NZ1698243344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg NZ1698243344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratemakoopmankoper provisioneel Voorstraat 5016922431ra
SWERMS, THOMAS SEERPS Tomas Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, THOMAS SEERPS Tomas Seerps Swermsverkoper Zuiderhaven 61692242405v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPSwijlen Trijntie Seerps Gratamaverkoper William Boothstraat 31171824624r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratamakoper Noorderkade 23169324339v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratamakoper door niaar William Boothstraat 31169924416r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratamaverkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratemakoper Franekereind 101695243129r
SEERPS, TJEPKE Tyepcke Seerps verkoper Franekereind 31612229113r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ163723431r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koper q.q. 1/3 huis met hof daar achterNoordijs 51622230317v
SEERPS, WIEBRENburgerhopman Wibrant Seerps koopmankoper door niaar 1/7 huis en plaatsVoorstraat 8164323589r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 581620230233r
SEERPS, WIEBRENde hof van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 131642234180v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koper hof met bomen en plantagieZoutsloot 53tuin1626231150v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koopmankoper kamerZoutsloot 241627231163r
SEERPS, WIEBREN Wibren Seerps trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
SWERMS, WIEGER SEERPS Wieger Seerps Swermsdistillateurverkoper van 1/2 Voorstraat 531763255209v
SEERPS, WIEBEwijlen Wybe Seerps verkoper Hoogstraat 24162523153r
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerbewoner Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerkoper provisioneel huisGrote Bredeplaats ZZ1600228191v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 391618230120r
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerkoper q.q. dwarskamerHeiligeweg 581618230133v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581618230133v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps koper huis met het vrije medegebruik van de steeg, breed 5 voetNoorderhaven 411604228416v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps verkoper Zoutsloot 53tuin1634233133v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps koper huis, ledige plaats, zomerhuis en hof met bomen en plantenNoordijs 21164323579v
SEERPS, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Droogstraat NZ1657237257v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps koper Schoolsteeg OZ1620230206v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ1620230206v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakerkoper drie onderkamers met drie opkamers daarbovenNoordijs 21618230135v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 39161122918v
SEERPS, WIEBRENhet huis van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43164823616v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakerkoper huis met ledige plaatsNoordijs 41619230179v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmakernaastligger ten oosten Noordijs 41619230179v
SEERPS, WIEBRENhet huis van de erfgenamen van wijlen Wybren Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43164923656v
SEERPS, WIEBREN Wybren Seerps verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
SEERPS, WIEBREN Wybren Seerps naastligger ten westen Droogstraat 13163923490v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) Noorderhaven 1101621230283v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) onbekend1621230284r
SIEGERS, AALTJEkopers' zuster Aeltge Segers verkoper Sint Jacobstraat 101630232160v
SIEGERS, AALTJE Aeltye Segers verkoper Noorderhaven 110161623027v
SIEGERS, ANTJE Anneke Segers verkoper van 1/4 Spekmarkt 216312333r
SIEGERS, ANTJE Anneke Segers verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 101630232161r
SIEGERS, BOTE Bote Segers , thans uitlandigverkoper van 1/4 Spekmarkt 216312333r
SIEGERS, BOTEzijn broeder Bote Segers verkoper Sint Jacobstraat 101630232161r
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers koper 1/4 huisSint Jacobstraat 101630232160v
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers verkoper van 1/2 (lasthebbende voor Bote Segers)Spekmarkt 216312333r
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers verkoper q.q. Spekmarkt 216312333r
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 101630232161r
SIEGERS, HENDRIK Hendrik Segers huurder Bargebuurt 281753253104v
SIEGERS, TRIJNTJE Trijntie Segers naastligger ten oosten Lanen 281668239139v
SELIS, GRIETJE Grietie Selis koper Achterstraat 291711245162r
, WOUTER Wouter Semmens bakkerverkoper Grote Kerkstraat 371612229105v
SIEMENS, WOUTER Woulter Semmes bakkerkoper huis daer die Pellicaen uutsteeckt en schuurGrote Kerkstraat 37161122947r
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391614229187r
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakkernaastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 391613229135r
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 35161222995r
SIMKES, SIKKE Sicke Sempkes naastligger ten noorden Lanen 911619230157r
SEMS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Sems verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Oosterkeetstraat 61605228453v
SEMS, WOUTER Wolter Sems naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 371626231101v
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper q.q. Heiligeweg 28163723429v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 351623230335v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 351630232151r
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1644235142v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 351631232181v
SEMS, WOUTER Wouter Sems protesteert vanwege een vordering Noordees (gebied)1605228444v
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper q.q. Kruisstraat 5oost1620230217v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten oosten Kruisstraat 5west162923291v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper Kerkpoortstraat 271644235116v
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1653236246v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper q.q. Romastraat 3163123330r
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat163223357v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35164323546r
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper Grote Kerkstraat 37164323591v
SEMS, WOUTERde erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakkernaastligger ten oosten Kruisstraat 5west1650236106v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 351623230345v
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sendts naastligger ten noorden Noorderhaven 6116652392va
SINTS, HUBERT Hubert Sens verkoper q.q. Scheerstraat 616472365v
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sent naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 201663238165v
SINTS, HUBERTde weduwe van Huybert Sent naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191677240255v
SINTS, JAN Jan Sent verkoper q.q. Voorstraat 371617230104r
, JAKOB Jacob Sentes verkoper Lanen 37161122946r
SINTS, WARNERde erfgenamen van wijlen Warner Senths naastligger ten oosten Schritsen 161689242279v
SINTS, WIETSE Wytse Senties , c.u.verkoper William Boothstraat 3166123885r
SINTS, FROUKJE Vrouwkje Sentjes , onmondig kindverkoper Zuiderstraat 20180126625r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Zoutsloot NZ1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderenverkoper Droogstraat1604228386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents verkoper Schritsen 391605228464r
SINTS, HILTJE Hiltie Sents eerdere eigenaar (akte van liquidatie dd 21-09-1650)Grote Ossenmarkt 31681241168r
SINTS, HISKE Hiske Sents verkoper Grote Kerkstraat 211811269141r
SINTS, HISKEwijlen Hiske Sents koper Kleine Bredeplaats 241808268131r
SINTS, HISKE Hiske Sents koper Grote Kerkstraat 211803266255v
SINTS, HISKE Hiske Sents huurder Grote Kerkstraat 211803266255v
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 71664238234r
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sents naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 191662238158v
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sents naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19166323822va
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7167024024v
SINTS, HUBERT Huybert Sents , c.u.schipper (groot-)koper huis met een visloods en schuur ten westen met een zoldering daarboven en een vrije plaatsGrote Bredeplaats164223517v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Lanen 21656237265v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Schritsen 1west1656237265v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Brouwersstraat 281656237265v
SINTS, HUBERT Huybert Sents koper huis en schuurVijver 91646235222v
SINTS, HUBERTkoper Huybert Sents naastligger ten oosten Vijver 91646235222v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Lanen 831656237265v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Zuiderhaven 571656237265v
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Brouwersstraat 281676240245r
SINTS, HUBERTwijlen Huybert Sents verkoper Zuiderhaven 131668239177r
SINTS, HUBERT Huybert Sents naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1634233145r
SINTS, HUBERTde weduwe van Huybert Sents naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1916552374v
SINTS, JAN Jan Sents verkoper Achterstraat161122935v
SINTS, JAN Jan Sents verkoper Achterstraat161122935v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Voorstraat 93achter162423128r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ163223347r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperverpachter grond (of met een ton van het beste bier van hetgeen gebrouwen zal worden)Voorstraat 75162823272v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperverkoper Voorstraat 75162823272v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperverpachter grond Voorstraat 75achter162823272v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperverkoper Voorstraat 75achter162823272v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteeg162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schoolsteegde Bruinvis162423128r
SINTS, JANde brouwerij van Jan Sents naastligger ten oosten Voorstraat 73achter1657237110r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-06-12 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Schritsen ZZ162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 0-13-04 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 16162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Hoogstraat 1achter162423128r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Vioolsteeg162423128r1
SINTS, JAN Jan Sents huurder Zuidersteeg 2169224322v
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ1633233106v
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Hoogstraat 1achter1614229217r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Hoogstraat 1achter162423121v
SINTS, JAN Jan Sents koper brouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 75de Witte Gekroonde Lelie1612229111r
SINTS, JANde brouwerij van Jan Sents naastligger ten oosten Voorstraat 73achter1614229218r
SINTS, JAN Jan Sents koper achterhuis bij brouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie ([voor de twee percelen in deze akte])Voorstraat 75achter1612229111r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ163323394r
SINTS, JANKE Jancke Sents koper van 1/2 Voorstraat 31658237153r
SINTS, JANKE Jantyen Sents naastligger Droogstraat NZ159822891v
SINTS, JANKE Jantyen Sents verkoper Droogstraat NZ159822891v
SINTS, JANKEde ledige plaats van Jantyen Sents naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 151599228134v
SINTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Sents verkoper Lanen 21656237265v
SINTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Sents verkoper Schritsen 1west1656237265v
SINTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Sents verkoper Brouwersstraat 281656237265v
SINTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Sents verkoper Lanen 831656237265v
SINTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Sents verkoper Zuiderhaven 571656237265v
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten zuiden Gardenierstraat 11657237257v
SINTS, ROMKEde weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1165923811v
SINTS, ROMKEde hof van Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 61646235208r
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 6162523177v
SINTS, ROMKEde weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen onbekend1646235196v
SINTS, ROMKE Romke Sents naastligger ten westen Romastraat ZZ164323566v
SINTS, ROMKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Romke Sents naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ164223510r
SINTS, ROMKE Rompke Sents koper kamer en weefhuis of winkelRomastraat 81614229226v
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper huisSpekmarkt 21634233134r
SINTS, SIETSE Sytse Sents verkoper van 1/2 Droogstraat 571620230206r
SINTS, SIETSE Sytse Sents naastligger ten noorden Spekmarkt 4163623420v
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper q.q. Schritsen164223526r
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper door niaar huisSpekmarkt 41642234166r
SINTS, SIETSE Sytse Sents naastligger ten noorden Spekmarkt 41642234166r
SINTS, TJALKE Tialcke Sents bruidegom 1606228522v
SINTS, WARNER Warner Sents bewoner Zuiderhaven 571656237265v
SINTS, WARNER Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 121668239157r
SINTS, WARNER Warner Sents huurder Zuiderhaven 571657237105r
SINTS, WOUTERhet voormalige huis van Wouter Sents bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35166023851v
SINTS, IEPEweduwe Ype Sents naastligger ten oosten Rozengracht 19173124858r
SINTS, IEPEweduwe Ype Sents naastligger ten noorden Rozengracht 19173124858r
SINTS, IEPEwijlen Yppe Sents verkoper Lanen 531733248176v
, PIETER Pieter Sentyes , voor zich en zijn vier kinderenverkoper Noordees (gebied)1622230322r
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u.kooltjerkoper huisSchritsen 81688242241v
SEERPS, GEERTJE Geertie Serps verkoper Liemendijk1691242353r
SEERPS, JAKOB Jacob Serps kooltjerverkoper Noordergrachtswal1686242153v
SEERPS, TJITSKE Tietske Serps koper Noorderhaven 70166123873r
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaas , c.u.naastligger ten oosten Lanen 821715245239r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas koper Voorstraat 73achter170724531r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas naastligger ten westen Voorstraat 73achter170724531r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder benedenkamer Voorstraat 511775258226r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas , c.u.huurder (p.j.)Hoogstraat 16176725723r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder Zoutsloot 611775258232v
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaes slotmaker (mr. -)verkoper Klaverbladstraat 271692242399v
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaes slotmaker (mr. -)huurder Lanen 841712245315v
SERVAAS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Servaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14173424917r
SERVAAS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Servaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 141734248310r
, PIETJE Pytie Serwaes* naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 151732248139r
, PIETJE Pytie Serwaes* naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 151732248139r
, Pytje Serwaes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1517312483r
, Pytje Serwaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1517312483r
SIJES, DANIEL Daniel Seyes Seyesnaastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24162823251r
SIJES, IEPE Epe Seyes koper kamerLiemendijk1622230314v
SIJES, JENTJE Jentke Seyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 251612229111v
SIJES, SJOERD Sjoerd Seyes verkoper van 1/5 Lanen 461702244159r
SIJES, SIEBEGecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma, c.u.verkoper ten noorden van Harlingen1702244179r
SIJES, SIEBEde gecommiteerde crediteuren van burgemeester Sybe Seyes Hilma, c.u.verkoper Noordijs 151702244182v
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Seyes Hilmakoopmanverkoper Noorderhaven 22170024483r
SIBBELES, AAGJE Aegh Sibbeles , voor zich en voor haar jongste kinderenverkoper Zuiderhaven ZZ1615229255r
SIBBELES, GRIETJE Grietje Sibbeles verkoper Hoogstraat 19179226428v
SIBBELES, JELTJE Jeltje Sibbeles verkoper Hoogstraat 19179226428v
SIBBELES, JOCHEM Jogchum Sibbeles , meerderjarige jongmanverkoper Hoogstraat 19179226428v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reenverkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter1702244188v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reenverkoper van 1/2 Hoogstraat 91702244189r
SIBBELES, LIEKELEhet huis van Lyckele Sibbeles naastligger ten noorden Zoutsloot 961606228515r
SIBBELES, SIETSE Sytse Sibbeles soldaat compagnie kapitein Paats te Maastrichtverkoper Hoogstraat 19179226428v
SIBBELES, WOPKE Wopke Sibbeles soldaat compagnie kapitein Paats te Maastrichtverkoper Hoogstraat 19179226428v
SIBBELES, de schuur van Lijntien Sibbels naastligger ten noorden Hoogstraat 71686242106r
SIBBELES, AAGJE Aecht Sibbles koper Zuiderhaven ZZ1613229180v
SIBBELES, ALKEwijlen Alcke Sibbles verkoper Lanen1604228399v
BROUWER, GRIETJE SIBBELES Grietje Sibbles Brouwerkoper Grote Kerkstraat 291781260114v
SIBBELES, LIEKELEhet huis van Lickele Sibbles naastligger ten noorden Wortelstraat NZ1603228358r
SIBBELES, de mouterij van Lijntien Sibbles naastligger ten oosten Hoogstraat 71686242106r
REEN, SIBBELES Lijntien Sibbles Reenhuurder Brouwersstraat 13168424214v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, c.u.koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 491741250167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramerkoopmanverkoper Voorstraat 491741250167v
, LIEKELE Lickle Sibeles verkoper Kerkpoortstraat159722853r
, LIEKELE Lyckele Sibeles naastligger ten noorden Wortelstraat NZ1600228195v
, SAAPKE Saepke Sibeles verkoper Brouwersstraat 261703244194r
, SAAPKE Saepke Sibeles verkoper Vijverstraat NZ1703244190v
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sibes Groenkoper hofRapenburg1662238121r
SIEBES, ANSKE Anske Sibes metselaar (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 181738249267v
SIEBES, ANTJE Antie Sibes verwandelaar Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
SIEBES, ANTJE Antie Sibes [staat: Foppes] aanhandelaar kamerRinnertspijp 11641234151v
SIEBES, KLAAShet huis van wijlen Claes Sibes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 61658237142r
SIEBES, KLAAS Claes Sibes , c.u.wever (linnen-)koper huisSint Odolphisteeg 4164323582r
SIEBES, KLAASde weduwe van Claes Sibes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 21657237120v
SIEBES, HOTSKE Hotske Sibes verkoper Voorstraat 331622230325v
SIEBES, HOTSKEde andere nagelaten weeskinderen van Hotske Sibes verkoper Voorstraat 331622230325v
SIEBES, IEMKJE Impck Sibes eigenaar van 1/2 Lanen 73161122962r
SIEBES, IEMKJEwijlen Impck Sibes verkoper Lanen 73161122962r
SIEBES, JAN Jan Sibes , c.u.koper huis daer de Blauue Engel uytsteeckHoogstraat 18de Blauwe Engel1642234161v
SIEBES, JAN Jan Sibes naastligger ten oosten Hoogstraat 16166223812va
SIEBES, JAN Jan Sibes koper estrik- en panwerkRozengracht 34166023855r
SIEBES, JAN Jan Sibes pottenbakkernaastligger ten westen Rommelhaven 151650236122r
SIEBES, Jelties Sibes koper Carl Visschersteeg WZ1646235198v
SIEBES, LIJSBET Lijsbet Sibes verkoper Zuiderhaven 36west17562549v
SIEBES, MEINERTdeze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdragereerdere bewoner Gardenierstraat ZZ16662396va
SIEBES, MEINERT Meynert Sibes naastligger ten oosten Gardenierstraat 111641234154v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverdakoopmankoper dwarshuisRomastraat 271738249227r
SIEBES, SJOUKJE Siouk Sibes verkoper onbekend1622230321r
SIEBES, SIEMENde weduwe van Symon Sibes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27174525156r
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reennaastligger ten oosten Droogstraat 631699243402v
REEN, SIBBELES Lijntien Sibles Reennaastligger ten westen Hoogstraat 11169324338v
SIBBELES, LIEKELE Lyckele Sibles verkoper Herenwaltje159722842v
SIBBELES, SAAPKE Saepke Sibles koper Brouwersstraat 281676240245r
SIEBOUTS, SIEMEN Simon Siboldi Beeltsmaconrector scholariumkoper hof met prieelHofstraat 121682241234r
SIEBOUTS, KORNELIS Cornelis Sibolts koper huis en plaatsjeLanen 61615229250v
SIEBOUTS, KORNELISwijlen Cornelis Sibolts verkoper Lanen 61642234181v
SIEBOUTS, IDS Idts Sibolts naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20162523159v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sibolts , c.u.koper kamer met een ledige plaats daarvoor gelegenLiemendijk ZZ1645235175r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozenstraat WZ173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramernaastligger ten zuiden onbekend1737249202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozengracht 15173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTShet estrikwerk van Jan Sibolts Cramernaastligger ten westen Rozengracht 17173925016r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramerkoopmanverkoper Rozengracht 17173925016r
SCHELTEMA, JAN SIEBOUTSde weefwinkel van Jan Sibolts Scheltemakoopmannaastligger ten oosten Rozengracht 17173925016r
SIEBOUTS, JANKE Jancke Sibolts koper Drie Roemersteeg1654236256r
SIEBOUTS, JANKE Janke Sibolts verkoper Drie Roemersteeg166123874r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibolts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 581623230336r
SIEBOUTS, KORNELIS Cornelis Sibouts naastligger ten oosten Noorderhaven 29162523184v
SIEBOUTS, KORNELIS Cornelis Sibouts verkoper q.q. Hoogstraat 2161623030r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts , c.u.geniaarde koper Hofstraat ZZ166123890r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts gleibakkerkoper twee kamersGrote Kerkstraat 11achter1663238167v
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 701663238194r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70achter_oost1663238194r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70achter1663238194r
SIEBOUTS, IDSde verkoper, erfgenamen van wijlen Idts Sibouts naastligger ten zuiden Pothondjessteeg ZZ1619230197r
SIEBOUTS, IDSwijlen Idts Sibouts erflater Pothondjessteeg ZZ1619230197r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramerkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 901738249292r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramernaastligger ten oosten Noorderhaven 921747251196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramerkoopmanverkoper Noorderhaven 921747251196v
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sibouts verkoper van 1/8 Zoutsloot 471701244103r
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper onbekend162423129v
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper Kleine Bredeplaats 22162423130r
SIEBOUTS, SIEBOUT Sibout Sibouts blikslager (mr. -)huurder westzijde voor 1 jaar Voorstraat 211690242316r
SIEBOUTS, SIEBOUT Sibout Sibouts , c.u.huurder (p.j.)Lanen 821715245239r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibouts verkoper Simon Stijlstraat 71620230243r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u.koper huisMoriaanstraat ZZ1669239201v
, SIEBREN Sibrant Sibrandes , c.u.naastligger ten zuiden Vianen ZZ171924643v
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u.koper huisVianen ZZ171924643v
SIEBRENS, PETRUShet huis van Petro Sibrandi naastligger ten westen Zoutsloot 24161122958v
SIEBRENS, PIETERde hof van Pieter Sibrandi naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 191626231107v
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrandi naastligger ten westen Zoutsloot 241627231163r
SIEBRENS, PIETER Piter Sibrandi naastligger ten westen Zoutsloot 241613229151v
SIEBRENS, WIKJEhun dochter Wickien Sibrandi verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 321614229229v
SIEBRENS, WIKJE Wickien Sibrandi verkoper Brouwersstraat 11635233165r
SIEBRENS, Wickyen Sibrandi koper Gardenierstraat NZ1620230245v
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42169924421r
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sibrands Kamstraverkoper Lanen 62178826315r
SIEBRENS, GERBENwijlen Gerbrand Sibrands schipperverkoper Droogstraat ZZ1789263144r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrands koopmanverkoper q.q. Lanen 17achter1705244299r
SIEBRENS, HIELKJE Hylckjen Sibrands verkoper van 1/4 Voorstraat 516842424va
SIEBRENS, PIETER Piter Sibrands naastligger ten westen Zoutsloot 24163623422v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands naastligger ten oosten Noorderhaven 56achter1800265211v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands schipper op Medemblikverkoper Noorderhaven 56achter1800265211v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSvroedsman Sybrand Sibrands Kannegieterverkoper Voorstraat 55172024668v
SIEBRENS, TJEERDde kinderen van Tjeerd Sibrands verkoper van 1/4 Voorstraat 516842424va
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrandts mid (mr. anker-)verkoper Zuiderhaven ZZ1664238234v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrandts eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101661238107v
FEITEMA, MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrandts Feitemanaastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 41714245220v
SIEBRENS, IEDEde hof van Yde Sibrandts Feytamanaastligger ten oosten Wasbleekstraat 3163923489v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
REITSMA, GERRIT SIEBRENS Gerrit Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrandus koopmannaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 151786262111r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
REITSMA, LUTSKE SIEBRENS Lutske Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
REITSMA, SIEBREN SIEBRENS Sybren Sibrandus Reitsmaverkoper Heiligeweg 61799265153r
REITSMA, FOLKERT SIEBRENS Volkert Sibrandus Reidsmaverkoper Lanen 85oost1800265214v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitamakoper buiten Harlingen1633233102v
, EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s.verkoper Rozengracht ZZ164223512r
SIEBRENS, ABELTJE Abel Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen162823246v
SIEBRENS, BAUKJE Bauck Sibrants , snaer van de koperverkoper Voorstraat 52west1623230354r
SIEBRENS, BOKKE Bocke Sibrants verkoper Vioolsteeg162523178r
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumaverpachter grond Zuiderhaven 131620230236v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 131620230236v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claas Sibrants Sioumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 131620230236v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Karremanstraat 261619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper William Boothstraat1619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Liemendijk1619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Achterstraat 491619230197v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumaverpachter grond Zuiderhaven 13162523143v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten oosten Zuiderhaven 13162523143v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten noorden Zuiderhaven 13162523143v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Hondenstraat 1162523193r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Hondenstraat 11626231106r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirk Sibrants Longerhouweigenaar Kerkpoortstraat16612388va1
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSgrondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouweigenaar perceel Schritsen 7166123882r
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 11613229183r
SIEBRENS, IEBELEde weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen1640234101r
SIEBRENS, IEBELTJEde verkoperse de weduwe Ebel Sibrants verpachter grond Heiligeweg 71613229138v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrants verkoper Heiligeweg 71613229138v
SIEBRENS, IEBELEde erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants verpachter grond ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
SIEBRENS, IEBELEde erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen WZ1626231132v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrants Feitemaverkoper q.q. Simon Stijlstraat 61626231125r
SIEBRENS, EEDEde hof van Ede Sibrants Feytama, e.a.naastligger ten oosten Scheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytamageniaarde koper ten noorden van Harlingen163723439v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sibrants naastligger ten westen Hondenstraat 9achter1615229256r
SIEBRENS, IEBELTJEhet huis van wijlen Eebel Sibrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats 24161723063r
SIEBRENS, EELKJE Eelck Sibrants koper Romastraat NZ1646235195r
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants koper huisNieuwstraat 461613229130r
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 461621230288v
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger (beklemd in) Ooievaarsteeg 231613229133v
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sibrants eerdere eigenaar Zoutsloot 82oost1657237136v
SIEBRENS, FOKELTJE Foockel Sibrants , voor haar en haar kinderenverkoper Zoutsloot 4016242315r
SIEBRENS, FOKELTJE Foockel Sibrants koper Zoutsloot 401613229142r
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrants mid (anker-)naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1659237187v
SIEBRENS, HERE Here Sibrants verkoper Zoutsloot 281626231133v
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sibrants naastligger ten westen Heiligeweg ZZ162823260r
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytamakoper Franekertrekvaart ZZ164023494v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten westen Zuiderhaven 8162523141r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrants kistmakernaastligger ten noorden Zuiderhaven 8162523141r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants naastligger ten westen Lammert Warndersteeg1613229157v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg1613229157v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants verkoper Zoutsloot 1161723092r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants koper twee kamersLammert Warndersteeg1613229132v
SIEBRENS, JANwijlen Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg162523154v
SIEBRENS, JANde kamer van Jan Sibrants tichelaarnaastligger ten oosten Lammert Warndersteeg162523166r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants bewoner Noorderhaven 74162823245v
SIEBRENS, JANKE Jancke Sibrants koper Hofstraat ZZ1620230220r
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrants naastligger ten westen Hondenstraat ZZ1626231134v
SIEBRENS, JOOSTde schuur van Joost Sibrants zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrants huurder voor 2 jaren (p.j.)Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrants verkoper Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrants verkoper Zuiderhaven ZZ1613229147v
SIEBRENS, JOOSTde schuur van Joost Sibrants zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
SIEBRENS, JOUKJE Jouck Sibrants koper Weverstraat1613229158v
SIEBRENS, Juske Sibrants verkoper Rozengracht ZZ164223513r
SIEBRENS, LAMMERT Lambert Sibrants naastligger ten zuiden Schritsen 381618230142r
SIEBRENS, LAMMERTwijlen Lambert Sibrants verkoper Schritsen 38162823243v
SIEBRENS, LAMMERTde weduwe van Lambert Sibrants naastligger ten westen Schritsen 40162823234r
SIEBRENS, LOLKJE Lolck Sibrants koper Carl Visschersteeg1622230308r
SIEBRENS, LUTSKE Luytien Sibrants koper Vijverstraat 261650236116v
SIEBRENS, LIEUWKJE Lyuck Sibrants koper Vijverstraat 61621230272r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleen Sibrants verkoper Achterstraat NZ1623230352r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants koper Lanen 371626231122r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants verkoper Noordijs 51622230317v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sibrants koper Zuiderhaven 521622230298r
SIEBRENS, MAAIKEwijlen Maike Sibrants verkoper Voorstraat 651626231139r
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytamaverkoper Scheerstraat 1164223522v
SIEBRENS, MARIA Maria Sibrants koper Noorderhaven 601612229121v
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost161623015r
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost1613229125v
SIEBRENS, PIETER Peter Sibrants naastligger ten oosten Franekereind 36164023498v
SIEBRENS, PIETJE Pietrick Sibrants verkoper Noordijs 51622230317v
SIEBRENS, PIEBEde curator over de weeskinderen van Pybe Sibrants koper huisNoorderhaven 27162723217v
SIEBRENS, PIETJE Pytie Sibrants koper Noorderhaven 291626231118v
SIEBRENS, PIETJE Pytke Sibrants verkoper Heiligeweg 581620230233r
SIEBRENS, RIEMKJE Rieme Sibrants verkoper Kleine Bredeplaats 22162823244r
SIEBRENS, RIEMKJE Rieme Sibrants verkoper Vijver 9162823244r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants koper huis met ledige plaatsDroogstraat1613229158r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants verwandelaar Franekertrekvaart 131620230211v
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants aanhandelaar kamerVijverstraat 41620230212r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 41624230390v
SIEBRENS, ROUKEwijlen Roucke Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen162823246v
SIEBRENS, ROUKEwijlen Roucke Sibrants erflater ten oosten van Harlingen162823246v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants koper tuinin de noorder nieuwestad162723228v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants koper huisNoorderhaven 291624230382r
SIEBRENS, SEERPwijlen Seerp Sibrants naastligger ten oosten (voor) Heiligeweg 1west164323550v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants verkoper Heiligeweg 581626231124v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants naastligger ten oosten Voorstraat 61620230239v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants verkoper Noordijs 51622230317v
SIEBRENS, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Sibrants verkoper Voorstraat 8164823618r
SIEBRENS, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Sibrants naastligger ten noorden Noordees (gebied)1614229194r
SIEBRENS, SIEBREN Sibrant Sibrants koper kamer met het achtergebouw en plaatsonbekend1626231111r
SIEBRENS, SIPKEde weduwe van Sipke Sibrants naastligger ten zuiden Zuiderhaven 171644235124v
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sibrants koper Heiligeweg 31614229198r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sibrants koper Heiligeweg 31614229198r
SIEBRENS, TIEDE Tiede Sibrants naastligger ten oosten Vijverstraat 91640234117v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens koper Heiligeweg 1west166023862v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ1659237210v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sibrens koper Kleine Bredeplaats 23169924434v
SIEBRENS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26171924635r
SIEBRENS, AAGJEde huisinge van Aegjen Sibrens , c.s.naastligger ten oosten Vijverstraat 26170724521v
SIEBRENS, ANTJEwijlen Anneke Sibrens erflater Voorstraat 30161623020r
SIEBRENS, BEREND Beernt Sibrens Ekelkleermaker (mr. -)eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2168424214r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhou, c.u.naastligger ten westen Schritsen 71661238108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENSvroedsman Dirck Sibrens Longerhouverkoper Schritsen 71661238108r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrens naastligger ten westen Hondenstraat 9achter1615229265v
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sibrens bakker (mr. -)verkoper Kleine Bredeplaats 61722246146v
SIEBRENS, GAUKE Goucke Sibrens naastligger ten zuiden Schoolsteeg170824571v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrens Hengstbontrederverkoper Voorstraat 93oost175225334v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens verkoper Gardenierstraat NZ163723432v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens koper Sint Jacobstraat 31651236155r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sibrens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 161698243377v
SIEBRENS, HIELKJE Hylkien Sibrens koper William Boothstraat OZ1658237171ar
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ166023827r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderstraat166123892r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ1659237210v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ166023864r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens reidmakerkoper van 1/3 Lanen 85oost1800265214v
SIEBRENS, JANwijlen Jan Sibrens verkoper Voorstraat 67172024672v
SIEBRENS, JOCHEM Jochum Sibrens verkoper Zoutsloot 11663238177v
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrens naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen161623048r
SIEBRENS, JOUKE Joucke Sibrens scheepstimmermankoper huis met de plaats en stakettinge van dien daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de sloot van de bleek van Jan WybesFranekertrekvaart NZ162423114v
SIEBRENS, LIEUWKJEwijlen Lyuck Sibrens erflater Vijverstraat 6162723230v
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 261658237166r
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1658237142v
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Lanen 391712245182r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens naastligger ten westen Lanen 391715245233r
SIEBRENS, PIETJE Pyttie Sibrens verkoper van 1/16 William Boothstraat OZ1659237210v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens tingieter (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 571695243177v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sibren Sibrens naastligger ten westen Kerkpad WZ1717245282r
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sibren Sibrens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1717245282r
SIEBRENS, SIEBRENwijlen Sibren Sibrens kangieterverkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens verkoper Zoutsloot1659237241v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 58166023823r
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSde tuin van vroedsman Sibren Sibrens Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad WZ170024484v
SIEBRENS, TIETJE Tied Sibrens koper huis (akte: tegenwoordig wonende in Harlingen)Vijverstraat 30162423123v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens* naastligger ten noorden ([staat: Trijntje Pibes])Schritsen 32een_achter166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens verkoper Schritsen 36166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter166523920v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trintie Sibrens verkoper Gardenierstraat 1165923811v
SIEBRENS, WIEBEwijlen Wybe Sibrens naastligger ten noorden Noordijs162723221r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sibrens koper Rinnertspijp 81726246248r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sibrens naastligger ten noorden Rinnertspijp 81726246248r
SIKKES, AGEde kamer van Agge Sickes naastligger ten westen Noorderhaven 28achter1645235186r
SIKKES, AGE Agge Sickes huurder Noorderhaven 34164323542v
SIKKES, AGE Agge Sickes protesteert vanwege een erfeniskwestie Rinnertspijp1642234168r
SIKKES, ANTJE Anna Sickes koper Droogstraat 71613229140v
SIKKES, ARJENwijlen Arien Sickes verkoper Alemanssteeg NZ1654236265v
SIKKES, ATSE Atse Sickes bode (gezworen -)crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat OZ1603228363v
SIKKES, BEREND Barent Sickes naastligger ten oosten Franekereind 251633233100r
SIKKES, BAUKJEwijlen Bauck Sickes verkoper Schritsen 62161222972r
SIKKES, BAUKE Bauke Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, BEREND Beernt Sickes koper huisFranekereind 2716312336v
SIKKES, BEREND Beernt Sickes naastligger ten noorden Franekereind 251641234145v
SIKKES, BEREND Beernt Sickes koper hoofdsteen en grafKerkpad 3163223344r
RIENSTRA, BOKKE SIKKES Bocke Sickes Rienstrabouwmeester (stads -)naastligger ten westen Noorderhaven 741741250172v
SIKKES, KLAAS Claas Sickes naastligger ten oosten Schritsen1598228131v
SIKKES, KLAASwijlen Claes Sickes verkoper Zoutsloot 88164323554r
SIKKES, KLAAS Claes Sickes koper huisHerenwaltje1630232142r
SIKKES, wijlen Crijne Sickes bakkerverkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r
SIKKES, de weduwe van wijlen Crijne Sickes verkoper Kerkpoortstraat NZ1618230121v
SIKKES, DIRK Dierck Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg161623047v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 12169424394v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 12169424394v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes koper twee woningenLanen 91692242402r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes naastligger ten oosten Lanen 91692242402r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes verkoper Zuiderhaven 40169324350ar
SIKKES, DIRK Dirck Sickes koper gedeelte van een hoften zuiden van Harlingen16922433v
SIKKES, DIRKde hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ169324344v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 131699243392v
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ1727246298v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170724528v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten westen Noorderhaven 731709245101r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 691711245152r
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11726246280v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sickes verkoper Noorderhaven 711726246281r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes naastligger ten noorden Kruisstraat 5west175325364r
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes koopmanverpachter grond ([staat: sijnde in 30 a 40 jaren niet betaelt])Lanen 151733248205r
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 11724246212r
SIKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 31725246238v
SIKKES, DIRKde tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ171924644v
SIKKES, DIRKde weduwe van Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5172724756v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmankoper door niaar Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten oosten Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 13170024463r
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sickes verkoper Voorstraat 371726246253r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopmannaastligger ten noorden Lanen 9west1698243342v
SIKKES, DOETJE Doed Sickes koper onbekend1622230327r
SIKKES, DOETJE Doed Sickes verkoper onbekend OZ162423119v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 211721246118r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21171824623v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper Zoutsloot 281734248284r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten westen Bildtstraat 14173124842r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes , n.u.naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19171824626v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 211734248293r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes kousenverkoper [staat: hoosverkoper]koper huisLanen 5170024474v
SIKKES, DOEDEwijlen Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper onbekend1741250179r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, DOUWEde weduwe van Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 361730247347r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 36172024658v
SIDERIUS, DOUWE SIKKESwijlen Douwe Sickes Sideriusverkoper Lanen 341732248122r
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s.huurder bovenste deel (p.j.)Bildtstraat 91752252199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s.huurder kelder (p.w.)Bildtstraat 91752252199v
SIKKES, ENGELTJEwijlen Engeltje Sickes erflater Lanen 8717832614ra
SIKKES, IEPKEde erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 58172024660v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes koper door niaar huis, hof en keuken met bakovenLanen 581702244154v
SIKKES, IEPKEde erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581710245114r
SIKKES, IEPKEde erfgenamen van wijlen Epke Sickes naastligger ten zuiden Lanen 581710245114r
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581703244233v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 581702244179v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes verkoper Lanen 581702244179v
SIKKES, IEPKE Epke Sickes naastligger ten oosten Schritsen 471697243277r
SIKKES, Folkoun Sickes verkoper Bildtstraat 51741250189r
SIKKES, GEERT Geert Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, GEERTJE Geertien Sickes naastligger ten westen Havenplein 101621230265v
SIKKES, GERBENde nagelaten weeskinderen van wijlen Gerbrandt Sickes verkoper van 1/2 Sint Christoffelsteeg1603228338r
SIKKES, GERBENde weeskinderen van wijlen Gerbrant Sickes crediteur (triumphant) Sint Christoffelsteeg1603228343r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1653236224v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1659237209v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1650236118r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes , c.u.kousenbreier [staat: hoosbreider]koper erf van 24 voet breed met het gebouw daaropZuiderhaven ZZ1650236120r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes , c.u.koper huis daar de Drie Roemers uithangenKleine Bredeplaats 91650236120v
SIKKES, GERRITde erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper Molenpad 1167224012va
SIKKES, GERRITde erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper Weverstraat167224012va
SIKKES, GERRITde twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper Kleine Bredeplaats 19167224012va
SIKKES, GERRITtwee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper Kleine Bredeplaats 16167224012va
SIKKES, GERRIThet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinganaastligger ten oosten Vijver 1167124065v
SIKKES, GERRITvroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper q.q. William Boothstraat 3916662398va
SIKKES, GERRITvroedsman Gerrit Sickes Orsinganaastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17167124040v
SIKKES, GERRIThet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinganaastligger ten oosten Vijver 1167124010va
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes , c.u.koper huis, loods, plaats met kamer daarachterKleine Bredeplaats 191646235209r
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ165523739v
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1650236138r
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1659237181v
SIKKES, GERRITvroedsman Gerryt Sickes Orsinga, c.u.verkoper Zuiderhaven ZZ1667239108r
SIKKES, GERRITvroedsman Gerryt Sickes Orsingakoper kamerWeverstraat NZ1668239163v
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes koper Schritsen 55166123888v
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes koper Karremanstraat 231723246158r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes koper huisSchritsen 601754253162r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes huurder (p.j.)Noorderhaven 211753253122r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builardtverkoper Kerkpoortstraat 181752252236r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builartverkoper Havenplein 51752252223v
SIKKES, GRIETJE Gryttje Sickes Builardverkoper Schritsen 60175625439v
SIKKES, HEERKE Heercke Sickes bevelvoerder van het schip Zuiderhaven ZZ1627231165r
SIKKES, HILTJE Hiltie Sickes , dochter van de verkopersehuurder (p.j.)Voorstraat 811676240236r
SIKKES, IEMKJE Impck Sickes verkoper Herenwaltje 31621230280r
SIKKES, JAKOBwijlen Jacob Sickes erflater Kromme Elleboogsteeg161623047v
SIKKES, JAKOB Jacob Sickes koper huisLiemendijk ZZ16362344r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)koper kamerFranekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes , c.u.koper huis, schuur en hofZuiderplein 31650236143v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwernaastligger ten zuiden Franekereind 261715245246r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwernaastligger ten westen Franekereind 261715245246r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 261716245263r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 261716245263r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwergeniaarde koper Anjelierstraat 21690242334v
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper q.q. (schutter in de compagnie van manhaften onder kapitein Hans van Oldensloo, burger te Leeuwarden)Sint Jacobstraat 81613229173v
SIKKES, JANde tuin van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind 28170724511v
SIKKES, JANmeerderjarige vrijgezel Jan Sickes koper huis en brouwerijFranekereind 24het Haentje1696243188v
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, JAN Jan Sickes naastligger ten noorden Schritsen 7achter173925054v
SIKKES, JAN Jan Sickes koper kamerCarl Visschersteeg1601228247v
SIKKES, JANde tuin aan het noordend van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind 281716245271r
SIKKES, JANde brouwerij en iestkamer van Jan Sickes naastligger ten westen Franekereind 281716245271r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper Franekereind 281716245271r
SIKKES, JAN Jan Sickes verpachter grond Achterstraat1644235120r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper Achterstraat1644235120r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper van 1/3 Hoogstraat NZ1600228209v
SIKKES, JAN Jan Sickes , c.u.verkoper Zuiderplein 31651236174r
SIKKES, JAN Jan Sickes schrijver van een compagnie soldaten residerende binnen Leeuwardenverkoper Rommelhaven 18162723228r
SIKKES, JAN Jan Sickes Bullartschipper (trekveer-)koper dwarshuisLanen 161737249210r
SIKKES, JANwijlen Jan Sickes Bullarterflater Lanen 161737249210r
SIKKES, JANKE Jancke Sickes huurder Voorstraat 811676240236r
SIKKES, JANKE Jancke Sickes verkoper Droogstraat 591650236133v
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes koper Achterstraat NZ1599228151r
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes naastligger ten oosten onbekend1600228227v
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 231599228138v
SIKKES, JELLE Jelle Sickes bierstekerprotesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 23159822888r
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes eerdere eigenaar Noorderhaven 761619230153r
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes eerdere eigenaar Noorderhaven 781619230153r
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes naastligger ten oosten onbekend1602228320r
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes verkoper van 1/3 Lanen 891634233134v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes koper provisioneel Franekereind 1216952437ra
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes geniaarde koper Franekereind 121695243168v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes verkoper van 1/2 Voorstraat 371726246253r
SIKKES, JELTJE Jeltje Sickes verkoper Franekereind 121706244327v
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper zes voeten plaats achter hun huis ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNESgrondpacht uit het huis van Joannes Sickes , c.u.eigenaar perceel ([staat: Lb])onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNES Johannes Sickes schipper (groot-)koper hoekhuisZuiderstraat NZ1630232124v
SIKKES, JOHANNES Johannis Sickes schipper (groot-)verkoper Zuiderstraat NZ1630232143v
SIKKES, LAAS Laas Sickes verkoper q.q. Kruisstraat NZ165523752v
SIKKES, LODEWIJK Lodewijk Sickes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 531697243266r
SIKKES, LOLKE Lolcke Sickes verkoper van 1/3 Lanen 891634233134v
SIKKES, MARIA Mari Sickes verkoper Vijverstraat NZ1620230245r
SIKKES, MARTEN Marten Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg161623047v
SIKKES, MARIA Mary Sickes verwandelaar Voorstraat 381621230291v
SIKKES, MARIA Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot NZ1622230292r
SIKKES, MARIA Mary Sickes koper Vijverstraat1618230107r
SIKKES, MARIA Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot NZ1623230365r
SIKKES, MARIA Mary Sickes koper Voorstraat 381619230193r
SIKKES, MARIA Mary Sickes verkoper Voorstraat 381620230213v
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes verkoper Nieuwstraat 461613229130r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper door niaar ratione sanguinitatis Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper William Boothstraat 27162423122v
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper Lanen 45162523149r
SIKKES, MEINERTwijlen Meindert Sickes eerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes huurder voor 1 jaar Vijver 11659237239v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes* bakkernaastligger ten westen Hondenstraat 13166623956r
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakkerhuurder (p.j.)Vijver 11662238128v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes , c.u.koper huisHondenstraat 91658237178r
SIKKES, MELLE Melle Sickes , c.u.koper kamer en weefwinkelWeverstraat 61663238191v
SIKKES, MEINERT Meynert Sickes koper provisioneel stalling voor vijf paarden, zes koeien en twee wagens, met een tuin daarachterVijverstraat 14167224016ra
SIKKES, MEINERTde crediteuren van de boedel van wijlen Meynert Sickes , c.u.verkoper Hondenstraat 91677240261v
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.bakkerverkoper Hondenstraat 91677240262r
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.verkoper Vijverstraat 141677240262v
SIKKES, MINKde erfgenamen van wijlen Minck Sickes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 461605228454r
SIKKES, NEELTJE Neel Sickes verkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
SIKKES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ163123310r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes verkoper Bargebuurt1766256228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 11767256258r
SIKKES, OEDSKE Oedske Sickes , c.u.verkoper van 1/3 Lanen 891634233134v
SIKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Sickes metselaarverkoper Lanen NZ1604228393r
SIKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Sickes verpachter grond pottenbakkerij ([staat: negendehalve CG])Brouwersstraat 1616312335r
SIKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Sickes metselaarverpachter grond Schritsen ZZ1606228472v
SIKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Sickes verpachter grond Schritsen 62161222972r
SIKKES, PIETER Pytter Sickes , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ1645235170r
SIKKES, PIETER Pytter Sickes verkoper Kerkpoortstraat ZZ1664238223r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopmanhuurder (p.j.)Noordijs 516972437va
SIKKES, REIN Rein Sickes koopmankoper van 1/2 Bildtstraat 31695243122r
SIKKES, REINburgemeester Rein Sickes naastligger ten oosten Noordijs 11723246161v
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menalda, c.u.naastligger ten oosten Noordijs 11714245230v
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menaldaafgewezen niaarnemer William Boothstraat 61722246150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen William Boothstraat 61722246150r
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menalda, c.u.koper pakhuisVoorstraat 97achter172124694r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menaldaverkoper Hondenstraat 3oost172024679v
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen William Boothstraat 61724246196v
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldakoper huisPrinsenstraat 41725246246r
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten zuiden Prinsenstraat 21742250272v
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen Prinsenstraat 21727246309r
MENALDA, REIN SIKKESOud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u.koper huisScheerstraat 21714245228r
MENALDA, REIN SIKKESoud burgemeester Rein Sickes Menaldahuurder zolders (p.j.)Noorderhaven 681723246177r
MENALDA, REINER SIKKESde weduwe van Reinder Sickes Menaldanaastligger ten oosten Noordijs 11737249180r
MENALDA, REINER SIKKESwijlen burgemeester Reinder Sickes Menaldaerflater Voorstraat 97achter1737249187v
SIKKES, REIN Reyn Sickes verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
MENALDA, REIN SIKKESwijlen Reyn Sickes Menaldaverkoper van 1/3 Voorstraat 271730247314v
SIKKES, RINSKEde crediteuren van Rinske Sickes verkoper Zuiderhaven ZZ16782415v
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes koper Scheerstraat 1117382501r
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes bewoner Lanen 9west1677240265v
SIKKES, RIKSTJE Rixtie Sickes boekverkopersehuurder Kleine Kerkstraat 5168524290v
SIKKES, ROMKE Romcke Sickes Gayckmaammunitiemeester van Frieslandverkoper q.q. Simon Stijlstraat1657237251v
SIKKES, RUURD Ruird Sickes verkoper Franekereind 32172024662v
SIKKES, RUURD Ruyrd Sickes verkoper Franekereind 23west1687242167r
SIKKES, RUURD Ruyrdt Sickes verkoper Weverstraat ZZ1687242167v
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ1623230339v
SIKKES, SCHELTEwijlen Schelte Sickes verkoper Droogstraat NZ1626231112r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper Schritsen 501617230102v
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper onbekend159722831r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper Franekerpoort (gebied)159822888v
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes koper Rommelhaven 201598228103v
SIKKES, SIKKEhet kindskind van Sicke Sickes koper kamerHavenplein 20163223341r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper Franekereind 341626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper Franekereind 321626231146r
SIKKES, Sickyen Sickes koper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
SIKKES, SJOERD Siuerd Sickes koper huisNoordees (gebied)1622230322r
WESTRA, SJOERDJE SIKKES Sjoerdje Sickes Westrakoper Lanen 251759254244r
SIKKES, STIJNTJEde erfgenamen van wijlen Stijntie Sickes naastligger ten westen Noorderhaven 20167924138r
SIKKES, STIJNTJE Styntie Sickes koper schuur op afbraakBildtpoort (gebied)1657237133v
SIKKES, SIEDSde weduwe van Syds Sickes naastligger ten zuiden Zoutsloot 981626231117v
SIKKES, SIEMEN Symon Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg161623047v
SIKKES, Syoukye Sickes verkoper Zuiderhaven ZZ1697243307r
SIKKES, SIETSE Sytse Sickes schoenmaker (mr. -)verkoper Moriaanstraat 101736249152r
SIKKES, SIETJE Syttie Sickes verkoper Grote Kerkstraat 29168524262r
SIKKES, SIETJE Syttie Sickes verkoper Kruisstraat 4168524262r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes bewoner Voorstraat 7a-west1682241192r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes koper huisRomastraat 4oost170824572v
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes verkoper Romastraat 4oost1711245161r
SIKKES, FROUKJE Vroukien Sickes koper Bildtstraat 51732248135r
SIKKES, WIEBE Wybe Sickes verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1674240151v
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes koper onbekend1603228356v
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper Sint Odolphisteeg1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper Franekereind 341626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper Franekereind 321626231146r
SIKKES, WIETSKE Wyts Sickes koper Lanen 281615229273r
SIKKES, WIETSKE Wytske Sickes geniaarde koper Lanen ZZ161122940v
SIKKES, IEMKEde weduwe van Ymke Sickes huurder (p.j.)Voorstraat 7a-west1762255149r
SIKKES, IETJE Yttie Sickes huurder boven Lanen 64175225322r
SIKKES, IETJE Yttie Sickes koper Zuiderstraat NZ168524261r
, Sicke? Sickes? verkoper onbekend159722847v
, PIETJE Piettje Siebauts koper Franekereind 341799265164r
, PIETJE Piettje Siebauts eigenaar van 1/2 Franekereind 341799265164r
SIEBES, JANKE Janke Siebes verkoper Anjelierstraat 101784261236v
SIEBES, OTTE Otte Siebes naastligger ten zuiden William Boothstraat1603228379v
SIEBRENS, SIPKE Sipke Siebrands , c.u.huurder (p.j.)Bargebuurt 22180226662r
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u.huurder Poortje 111802266170v
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Ooievaarsteeg165623782v
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Scheffersplein 27165623783r
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamer met plaatsjeOoievaarsteeg165623782v
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamerScheffersplein 27165623783r
SIEMENS, WILLEMwijlen Willem Siemens verkoper Zoutsloot 511604228389r
SIEMENS, JUSTUS Justynus Siemons verkoper Lombardstraat 21729247280v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks tichelaarnaastligger ten westen Hofstraat ZZ1619230183v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks huurder ten oosten van Harlingen1622230305v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks naastligger ten westen Rozengracht 23161122931r
SIERKS, BAUKEde verkoper Baucke Siercks , c.u.naastligger ten oosten Rozengracht 231619230177r
SIERKS, BAUKEde verkoper Baucke Siercks , c.u.naastligger ten noorden Rozengracht 231619230177r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks tichelaarverkoper Rozengracht 231619230177r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks naastligger ten westen Hofstraat1627231173v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks koper huisZuiderhaven 131620230236v
SIERKS, DOUWEgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken Douue Siercks tichelaarkoper tichelwerk, huis, steenoven, twee kalkovens, lasckhuis en 1 pm acht einsen 10 penningen landten oosten van Harlingen1622230305v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ1618230109v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks huurder Franekertrekvaart1613229152v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks koper door niaar ratione vicinitatis 12 pm land ([per pm])ten oosten van Harlingen1622230296v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1622230296v
SIERKS, DOUWEhet panwerk van Douue Siercks naastligger ten oosten Franekertrekvaart 131620230211v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks tichelaarverkoper q.q. in de noorder nieuwestad1619230154r
SIERKS, DOUWE Douwe Siercks smidkoper huis, loods en plaatsNoorderhaven 27162823258v
SIERKS, DOUWEgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Douwe Siercks verkoper Zuiderhaven NZ16242312v
SIERKS, DOUWE Douwe Siercks tichelaarkoper huis, panwerk en de plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrandt Symons panwerkFranekertrekvaart NZ1617230100v
SIERKS, DOUWE Douwe Siercks naastligger ten westen Zuiderhaven NZ1618230139v
SIERSMA, FONGER SIERKSde lasthebbenden van Fonger Siercks Siersmaverkoper van 2/6 ten noorden van Harlingen162823236r
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercks koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5163223348v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u.koper huis en plaatsLanen 361668239153v
SIERKS, HARKE Harcke Siercks koper huisHofstraat 351667239115v
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmaker (mr. -)koper huis, plaats en schuurHoogstraat 531677240256r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmakernaastligger ten oosten Hoogstraat 51168124142va
SIERKS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Siercks verpachter grond Voorstraat 72162423133r
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks verkoper buiten Harlingen1615229243v
SIERKS, SIERK Sierck Siercks schuitvaarderverkoper Lanen 44achter1646235218r
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks , c.u.crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
SIERKS, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Siercks naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter161623034v
SIERKS, WIEBEhuis en plaats van Wybe Siercks karremannaastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ162423116v
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierckx koper Karremanstraat 221646235237v
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Baucke Sierckx naastligger ten oosten Rozengracht 231646235196r
SIERKS, SAKE Saeck Sierckx verkoper Lombardstraat 21650236106r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercx naastligger ten westen Rozengracht 29161122914v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercx tichelaarnaastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de straat])Rozengracht 19161122915r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercx naastligger ten westen Rozengracht 291613229148v
SIERKS, BRECHTJE Brecht Siercx verkoper Achterstraat NZ1599228151r
SIERKS, DOUWE Douue Siercx tichelaarkoper 4 pm 7 einsen 15 penningen en 3 roeden greidland ([282-07-00 GG per pm])ten noorden van Harlingen1630232125r
SIERKS, DOUWE Douue Siercx koper kamerZoutsloot 81634233149v
SIERKS, DOUWEde plaats van Douue Siercx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 501621230259r
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercx Pinplinchverkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v
SIERKS, JANde weduwe van Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30166123893r
SIERKS, JAN Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30165623797v
SIERKS, JANde weduwe van wijlen Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 301658237175r
SIERKS, LIEUWE Lieuue Siercx , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1659237193r
SIERKS, MARTEN Marten Siercx verkoper Lanen 37161122946r
SIERKS, PIERKJE Peerck Siercx verkoper Voorstraat ZZ164323558r
SIERKS, PIERhaar neef Pier Siercx koper Pothondjessteeg 81659237218r
SIERKS, ROMKJE Rompck Siercx koper Zoutsloot NZ161122925v
SIERKS, ROMKJE Rompck Siercx verkoper Romastraat 33161122926r
SIERKS, TJEERDde weduwe van Tiaert Siercx naastligger ten noorden Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
SIERKS, TRIJNTJE Trijn Siercx koper Peterseliestraat1614229196r
SIERKS, TJEERD Tziaert Siercx koper kamerHeiligeweg 38161122959r
SIERKS, TJEERDde koper Tziaert Siercx naastligger ten oosten Heiligeweg 38161122959r
SIERKS, TJEERDde koper Tziaert Siercx naastligger ten noorden Heiligeweg 38161122959r
SIERKS, WIEBE Wiebe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723088v
SIERKS, WIEBE Wybe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ161723086v
SIERDS, ARENDde weduwe van Ane Sierds naastligger ten noorden Hoogstraat 321802266160v
SIERDS, ARENDwijlen Ane Sierds koper Hoogstraat 341802266154v
SIERDS, ANNEwijlen Anne Sierds koper Lombardstraat 11803266301v
SIERDS, PIETER Pyter Sierds , c.u.kleermakerkoper huis en loodsWeverstraat NZ1651236172v
SIERKS, AAKJE Aeke Sierk koper Zoutsloot 89176725724r
SIERKS, ANDRIESde weduwe van Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend1740250110v
BROUWER, ANDRIES SIERKS Andries Sierks Brouwerkoopmanverkoper Franekereind 151715245252v
SIERKS, ANDRIESde weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwernaastligger ten oosten Lanen 451732248174v
SIERKS, ANTJE Antie Sierks Hilaerdanaastligger ten noorden Voorstraat 1011741250195r
SIERKS, ANTJEvrouw Antie Sierks Hilaerdanaastligger ten zuiden onbekend1741250179r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaardakoopvrouwkoper hofDroogstraat NZ173925041r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaardakoper 1/2 woningGrote Ossenmarkt 191740250140r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaardaeigenaar van 1/2 Grote Ossenmarkt 191740250140r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks Hylaerdanaastligger ten noorden Voorstraat 991751252163r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks Hylaerdakoper Weverstraat 81730247351r
SIERKS, AATJE Attje Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
SIERKS, BAUKE Baucke Sierks naastligger ten zuiden Schritsen 50achter162723222v
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Baucke Sierks naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1626231114v
SIERKS, DIRK Dirk Sierks verkoper Gardenierstraat 61779259179v
SIERKS, DIRK Dirks Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
STUURMAN, DOEDE SIERKS Doede Sierks Stuurmanhuurder huis Rommelhaven 31737249215v
SIERKS, DOUWEde verkoper Douue Sierks , c.u.naastligger ten oosten Zuiderhaven1622230303r
SIERKS, DOUWEde verkoper Douue Sierks , c.u.naastligger ten zuiden Zuiderhaven1622230303r
SIERKS, DOUWEgedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Douue Sierks verkoper Zuiderhaven1622230303r
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44174525182r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKSwijlen IJsbrand Sierks Hornstraverkoper Noorderhaven 42174925232r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstrabakker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Liemendijk 381688242254r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Liemendijk 381688242254r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 261770257152v
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 101770257153r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Zoutsloot 961770257155r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 161770257156v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrageniaarde koper Havenplein 161741250144v
HORNSTRA, JANKE SIERKSmeerderjarige ongehuwde dochter Janneke Sierks Hornstraverkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrauitdraagsterkoper Noorderhaven 161759254188v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrawinkelierkoper Karremanstraat 201747251177r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstraverkoper Karremanstraat 201751252136v
HOORNSTRA, JENKE SIERKS Jenneke Sierks Hoornstrarequireerde Noorderhaven 261770257146r
SIERKS, JOHANNA Johanneske Sierks geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
SIERKS, LAMKE Lamkjen Sierks koper huisSint Odolphisteeg 13176125570v
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks koper Grote Kerkstraat 131798265122r
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks huurder Grote Kerkstraat 131798265122r
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 191807267310r
SIERKS, OTTEhuisman Otto Sierks verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ172824798v
SIERKS, PIETERhuisman Pieter Sierks koper huisHofstraat 31738249270v
SIERKS, PIETERhuisman Pieter Sierks naastligger ten oosten Hofstraat 11738249289r
SIERKS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Sierks naastligger ten oosten Hofstraat 11774258148v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSvroedsman Sibout Sierks Hoornstranaastligger ten zuiden Achterstraat 61775258212v
SIERKS, SJOERD Sjoerd Sierks verkoper Kleine Kerkstraat 141705244269r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstrakoopmanaanhandelaar huis (p.j.)Voorstraat 3516992447v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstraverkoper buiten Harlingen16992447v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSvroedsman Sybolt Sierks Hoornstrakoper huisVoorstraat 57achterde Witte Arend1724246206r
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks schipperverkoper Zeilmakersstraat 191755253235r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hoornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 121764256263r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSburgemeester Sybout Sierks Hoornstraverkoper q.q. ten zuiden van Harlingen1784261209r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKSvroedsman Sybout Sierks Hornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 12176825777v
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstranaastligger ten zuiden Hoogstraat 12176425677r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstrabakkersgezelverkoper van 1/4 Voorstraat 57achter174025082r
TOLSMA, TEEKELE SIERKShuisman Taekle Sierks Tolsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 621766256176r
SIERKS, TJEBBEde weduwe van Tiebbe Sierks huurder voorkamer met bedstee Hondenstraat 141738249220v
SIERKS, TJITSKE Tietske Sierks koper Hondenstraat 5oost1698243339r
SIERKS, TRIJNTJE Trijntie Sierks koper Kerkpoortstraat 591733248232r
SIERKS, TRIJNTJE Trijntie Sierks koper Zoutsloot 201713245192v
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nautaverkoper Sint Jacobstraat 12174325119r
TOLSMA, IETJE SIERKS Ytje Sierks Tolsmaverkoper van 1/4 Noorderhaven 57west17852623r
GEITJEBAAN, IETJE SIERKS Yttje Sierks Geitjebaanverkoper Bildtstraat 1117522538r
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Baucke Sierkx naastligger ten oosten Rozengracht 23164823644r
SIERDS, MARIA Marytien Siers herbergiersekoper Noorderhaven 1041672240103v
SIERDS, TJEPKE Tiepke Sierts verkoper Kerkpoort (gebied)163723442r
SIERKS, ARENDde weduwe van Ane Sierx naastligger ten oosten Zoutsloot 100180826831v
SIERKS, ARENDde weduwe van Ane Sierx naastligger ten noorden Zoutsloot 100180826831v
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierx koper Gardenierstraat 6167124058r
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Baucke Sierx schoenmaker (mr. -)verkoper Schritsen 56zuidoost167324017ra
SIERKS, BAUKE Baucke Sierx verkoper q.q. Heiligeweg ZZ1672240109r
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Baucke Sierx naastligger ten oosten Rozengracht 231644235149r
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Bauke Sierx , c.u.verkoper Schritsen 56zuidoost1673240120v
SIERKS, DIRK Dirck Sierx koper provisioneel huisNoorderhaven 88167524026va
SIERKS, DOUWEhet land van de erfgenamen van wijlen Douue Sierx naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen1641234160r
SIERKS, DOUWEwijlen Douue Sierx verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen1641234160r
SIERKS, DOUWEhet huis van de erfgenamen van wijlen Douue Sierx naastligger ten oosten Noorderhaven 251640234115v
SIERKS, DOUWEwijlen Douwe Sierx verkoper William Boothstraat OZ1640234100v
SIERKS, DOUWE Douwe Sierx , c.u.smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 25achter163823462v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57168024194v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kerkpoortstraat 57168024194v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 591686242123v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx kussendragerkoper kamerGrote Kerkstraat 281682241215v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ167024021r
SIERKS, HARKE Harcke Sierx koper kamerKerkpoortstraat NZ167224095v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx Cussendragernaastligger ten westen Lanen 38168424242r
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendragernaastligger ten noorden Schritsen 27168524268v
SIERKS, HARKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Harke Sierx kussendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 111687242189v
SIERKS, HARKEde kamer van Harke Sierx Cussendragernaastligger ten westen Hofstraat 371672240113v
SIERKS, HARKEde weduwe van Harke Sierx Cussendragernaastligger ten noorden Schritsen 2716872429va
SIERKS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361710245124r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361698243338v
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx , n.u.wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Lombardstraat 61698243387r
SIERKS, JAN Jan Sierx , c.u.koper huisNieuwstraat 281651236147v
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx naastligger ten westen Hoogstraat 231674240165v
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx , c.u.koper huisHoogstraat 211667239112r
SIERKS, PIEKE Pyke Sierx* kuipernaastligger ten oosten Hoogstraat 19168224154va
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a.wagenaarbewoner Hoogstraat 531677240256r
SIERKS, REINER Reyner Sierx voermanhuurder Hoogstraat 401687242166v
SIERKS, RINSKE Rinske Sierx verkoper Karremanstraat 16168424240r
SIERKS, SIEBREN Sybren Sierx verkoper Noorderhaven 661752252180r
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKSde erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaannaastligger ten zuiden Bildtstraat 121705244302v
SIERKS, TJITSKE Tietscke Sierx verkoper William Boothstraat 3916662398va
, HARKE Harcke Sierxks Cussendragernaastligger ten westen Hofstraat 37167824112v
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sies Hilmakoopmankoper zoutkeet met de panLammert Warndersteeg 1zuid1697243312v
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1732248136r
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sieurtsz Ensbruidegom 1604228422r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sieverds de Bruinnaastligger ten zuiden Vijver 51746251150r
BRUIN, LIEUWE SJOERDSde eerstgeregistreerde crediteuren van Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Vismarkt 11759254222v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Vijver 71759254224v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin, mede voor zichkoopmanverkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Simon Stijlstraat 21738249225v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruinkoper huisZuiderhaven 23173124865r
SJOERDS, PIETER Pytter Siewerts verkoper Grote Kerkstraat 29168524262r
SJOERDS, PIETER Pytter Siewerts verkoper Kruisstraat 4168524262r
SJOERDS, FROUKJE Vrouwtie Siewerts verkoper van 1/9 Rozengracht NZ1696243223r
, ROMMERTde heer Rombartus Siffardus rectorbewoner Hoogstraat NZ1604228397v
, Louys Sigges aanhandelaar Grote Bredeplaats NZ1598228101r
SIEBRENS, NANKE Nannetgien Sijbrants bruid 1602228317v
, SIEBEvroedsman Sybe Sijens naastligger ten westen Noorderhaven 241692242396v
SIJES, ANTJE Antje Sijes koper Grote Ossenmarkt 161806267195r
SIJES, ANTJE Antje Sijes huurder Grote Ossenmarkt 161806267195r
SIJES, IEPEde kamer van Epe Sijes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ162723210r
SIJES, HISKE His Sijes verkoper Schoolsteeg1599228142v
SIJES, HISKE Hys Sijes koper Schoolsteeg159722828v
SIJES, IEPEwijlen Ipe Sijes naastligger ten westen Achterstraat NZ1644235108r
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100166723915va
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u.koper huisNoorderhaven 981659237195v
SIJES, JENTJEwijlen Jencke Sijes erflater Brouwersstraat 131615229272r
SIJES, PIETERwijlen Pyter Sijes koper Molenpad 81690242338v
SIJES, SIEBE Sybe Sijes , c.u.bakker (mr. koek-)koper huis en woningNoorderhaven 22168424222r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 171695243141r
SIJES, SIEBE Sybe Sijes bakker (mr. koek-)koper plaats met loods op afbraakGrote Bredeplaats 17achter168524279r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmakoper door niaar Noordijs 15170024464v
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmaverkoper ten noorden van Harlingen170024485v
SIJES, SIEBE Sybe Sijes Hilmaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 351696243260r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmanaastligger ten noorden Noorderhaven 22achter1698243390r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmaverkoper Noorderhaven 22achter1698243390r
SIJES, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Sijes naastligger ten oosten Noorderhaven 961697243327r
SIJES, IEPEwijlen Ype Sijes schipper (kaag-)verkoper Noorderhaven 112achter168024127ra
SIJES, IEPE Ype Sijes lijnslagerverkoper Noorderhoofd 3176125555r
SIJES, IEPEde weduwe van wijlen Ype Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100167024022av
SIJES, IEPE Ype Sijes naastligger ten westen Zoutsloot 201740250132r
, GEESKE Geeske Sijskes koper Schritsen 221796264308r
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwerkoper Franekereind 191809268298v
MEULEN, ANTJE SIKKESde kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulenverkoper ten zuiden van Harlingen1752252221r
MEULEN, ANTJE SIKKESwijlen Antie Sikkes van der Meulenverkoper ten zuiden van Harlingen175325349v
SIKKES, ARNOLDUS Arnoldus Sikkes koper woning of kamerBargebuurt176025530v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregttie Sikkes Westrakoper huis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal (Koper moet de marmeren vloer en het schoorsteenstuk uit het huis verwijderen en ontvangt een goede houten vloer.)Zuiderhaven 401801265281v
SIKKES, DIRK Dirk Sikkes koopmanverkoper Lanen 9oost1698243366v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 12173925038v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 12173925038v
SIKKES, DOEDEwijlen Doede Sikkes verkoper Lanen 51747251185r
SIKKES, DOEDEde weduwe van Doede Sikkes [staat: Sierks] naastligger ten oosten Lanen 3174025086r
SIKKES, EELKJE Eeke Sikkes koper Rinnertspijp 101770257151v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 101795264244v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sikkes koper provisioneel Liemendijk16612388va
SIKKES, GERRIT Gerrit Sikkes kousenbreier [staat: hoosbreyer]koper Achterstraat166123880r
SIKKES, GERRITvroedsman Gerrit Sikkes Orsingaverkoper Nieuwstraat 62166523926r
SIKKES, GRIETJE Grietie Sikkes Builartkoper Vijverstraat 141778259132r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes verkoper Karremanstraat 251760254256r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builardkoper Vijverstraat 241787262204v
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builardkoper Vijverstraat 141790263210r
SIKKES, GRIETJE Griettje Sikkes Builardkoper tuin en zomerhuisAchterstraat1794264173v
SIKKES, GRIETJE Gryttie Sikkes Builaerdtkoper huisKerkpoortstraat 181751252107r
SIKKES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Gryttje Sikkes verkoper Zoutsloot 961760254254r
SIKKES, JAN Jan Sikkes winkelierkoper huisBildtstraat 9174425146v
SIKKES, JAN Jan Sikkes huurder (p.j.)Franekereind 211775258214r
SIKKES, JAN Jan Sikkes wever en winkelier (bont-)verkoper Hoogstraat 24174525186v
SIKKES, JANwijlen Jan Sikkes Builartverkoper Lanen 1617452513ra
SIKKES, MINKE Mientje Sikkes koper Lanen 541810269110r
SIKKES, REIN Rein Sikkes koopmankoper 1/2 huisNoordijs 5170024472v
SIKKES, REINde koper Rein Sikkes koopmaneigenaar van 1/2 Noordijs 5170024472v
MENALDA, REIN SIKKESde weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menaldanaastligger ten westen Noordijs 10173524987r
MENALDA, REINER SIKKESde weduwe van Reiner Sikkes Menaldanaastligger ten noorden Bildtstraat 51741250189r
MENALDA, REIN SIKKESwijlen burgemeester Reyn Sikkes Menaldakoper Noordijs 9172824765v
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes verkoper Scheerstraat 11177325870v
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes koper Scheerstraat 121741250165r
SIKKES, SIBBELTJE Sibbeltie Sikkes verkoper van 57/96 Schritsen 65b1740250122v
SIKKES, SIKKE Sikke Sikkes , c.u.huurder bovenkamer Lanen 331788262267r
WESTRA, SJOERDJE SIKKESde gerepudieerde boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerdtje Sikkes Westraverkoper Kleine Kerkstraat 181811269145r
SIKKES, STIJNTJE Stijntje Sikkes koper 1/2 huis, loods en plaatsNoorderhaven 181664238216v
SIKKES, STIJNTJE Styntje Sikkes koper provisioneel en finaal 1/2 huis, loods en plaatsNoorderhaven 18166423824va
BANGA, TJEERD SIKKES Tjaard Sikkes Bangaouderman van schoenmakersgilde Crispiniverkoper Zoutsloot 1163623413v
HUISINGA, WILLEM SIKKES Willem Sikkes Huisingablekerverkoper Hoogstraat 331801265307r
SIKKES, WIETSKE Wytske Sikkes verkoper Heiligeweg 418072689r
SIKKES, WIETSKE Wytske Sikkes koper Heiligeweg 41784261252r
SIKKES, IEMKEde kinderen van Ymke Sikkes verkoper Bildtstraat 9174425146v
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamerPeterseliestraat16482368v
SIMKES, SIKKE Sicke Simckes naastligger ten zuiden Lanen 87162923287r
SIMKES, SIMKE Simcke Simckes verkoper Lanen ZZ1630232162r
SIEMENS, AAFKE Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg 10172024676r
SIEMENS, AALTJE Aeltie Simens koper huis waar de Vergulden Eenhoorn uithangt, loods en plaats daarachterVoorstraat 58de Vergulden Eenhoorn1641234150v
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend1642234177v
SIEMENS, ANDRIES Andries Simens Koekmaneigenaar van 1/2 Rozengracht 181711245140v
SIEMENS, BAUKE Baucke Simens naastligger ten noorden Nieuwstraat 601621230267r
SIEMENS, BOTE Botte Simens naastligger ten noorden William Boothstraat1619230197v
SIEMENS, BOUWE Bouwe Simens , c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 22172024689v
SIEMENS, DIRKhet huis van Dirck Simens naastligger ten zuiden Achterstraat NZ1623230352r
SIEMENS, DIRK Dirck Simens bakkernaastligger ten westen Zoutsloot 1051620230221r
SIEMENS, DOETJE Doedtie Simens verkoper Zoutsloot 11716245272v
SIEMENS, DOUWE Douwe Simens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ16662396va
SIEMENS, FEIKEde crediteuren van Feike Simens , c.u.verkoper Kruisstraat 61668239168v
SIEMENS, FEIKE Feyke Simens koper Franekereind 281697243281r
SIEMENS, GERRITvoormalig huis van Gerrit Simens naastligger ten zuiden Droogstraat 20west166523932v
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Franekereind 181725246241v
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 761724246209r
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 781724246209r
STIJL, JELLE SIEMENSde weduwe van Jelle Simens Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 90172024677r
STIJL, JELLE SIEMENSde weduwe van Jelle Simens Stijlnaastligger ten oosten Voorstraat 90172024670r
SWART, KNIERKE SIEMENS Knierke Simens Swartkoper Hofstraat 221782260219v
SIEMENS, LIJSBET Lijsbet Simens koper Noorderhaven 551621230269r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simens koper huis waar de Rozenobel uithangtVoorstraat 63Rozenobel164323539r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simens huurder Voorstraat 63164323539r
SIEMENS, NEELTJE Neel Simens geniaarde koper Sint Jacobstraat 161641234159v
SIEMENS, PIER Pier Simens huurder Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
SIEMENS, RINSE Rinse Simens , c.u.koper huisFranekereind 261715245246r
SIEMENS, RUURD Ruird Simens , c.p.bakkersgezelkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 2172024686v
SIEMENS, SAKEhet nagelaten weeskind van Saek Simens verkoper Vioolsteeg163623422v
SIEMENS, SIEBOUTde erfgenamen van wijlen Sibout Simens verkoper van 1/4 Lanen 131699243392v
SIEMENS, SIETSKE Sietske Simens koper Zuiderstraat 121724246204v
SIEMENS, SIEMEN Simen Simens geniaarde koper Schritsen ZZ1641234155v
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENSwijlen Simen Simens Grettingakoper Lanen 48achter1658237179r
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENSwijlen Simen Simens Grettingakoper van 1/2 Lanen 501659237181r
SIEMENS, SIEBE Sybe Simens koper tuin en alles er inRommelhaven 22achter1725246241r
SIEMENS, SIEBE Sybe Simens naastligger ten zuiden Rommelhaven 22achter1725246241r
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simens koper Zuiderstraat1724246205v
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simens naastligger ten noorden Zuiderstraat1724246205v
SIEMENS, TEUNISde schuur van Tuenis Simens gleibakkernaastligger ten noorden Schritsen ZZ1626231138v
SIEMENS, FROUKJE Vrouck Simens naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
SIEMENS, WILLEMburgemeester Willem Simens koper Zuiderhaven 6164223521v
SIEMENS, WILLEMoud burgemeester Willem Simens verkoper Bildtstraat 11640234105v
, WILLEMburgemeester Willem Simensen verkoper q.q. Wortelstraat 1164223516r
SIMKES, ANTJE Antje Simkes huurder (p.j.)Hoogstraat 281767256245v
SIMKES, KLAAS Claas Simkes huurder Kerkpoortstraat 651785261267v
SIMKES, JAKOBhuisman Jacob Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
SIMKES, JOHANNEShuisman Joannes Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
SIMKES, JOUKJE Jouk Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ1723246155v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simmens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191630232138v
SIEMENS, AGE Agge Simons , c.u.verkoper Voorstraat 47163623422r
SIEMENS, AGE Agge Simons koper ledige plaatsZuiderplein 5zuid162823276v
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Simons de Haasverkoper van 1/3 Zuiderhaven 831796264311r
SIEMENS, AALTJE Aleida Simons verkoper Hofstraat 21west177725927v
HEINS, AALTJE SIEMENS Alida Simons Heinskoper Hofstraat 21west1774258194r
SIEMENS, ALLE Alle Simons koper huisSchritsen 13176425649r
SIEMENS, ALLEde weduwe van Alle Simons naastligger ten westen Schritsen 15achter1769257132v
SIEMENS, ANTJE Antie Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, ANTJE Antie Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, ANTJE Antie Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, ANTJE Antie Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, ANTJE Antie Simons koper onbekend ZZ1626231130r
STIJL, ANTJE SIEMENS Antie Simons Stijlverkoper Franekereind 31738249223r
SIEMENS, ANTJE Antje Simons naastligger ten oosten Zoutsloot 791754253170v
BOOTSMA, ARJEN SIEMENS Arjen Simons Bootsmaverkoper Voorstraat 531711245157v
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 601621230287r
SIEMENS, BAUKEwijlen Baucke Simons verkoper Nieuwstraat 581623230336r
SIEMENS, BAUKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56162623199r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60162423120r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons verkoper Simon Stijlstraat 71620230243r
SIEMENS, BAUKEde weduwe van Bauke Simons naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56163323389r
SIEMENS, BOTEde erfgenamen van wijlen Botte Simons verkoper Herenwaltje1630232142r
SIEMENS, Cl. Simons naastligger ten westen Voorstraat 501800265248v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons schipper (trekveer-)verkoper Voorstraat 48180226697v
SIEMENS, KLAAShuisman Claas Simons protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 111806267281r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151751252242r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot 791790263251v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper van 1/2 woningRommelhaven 20achter179226462r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huisKarremanstraat17882631r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151752252244r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de NoordermolenNoordermolen 1de Noordermolen1759254180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper 1/2 huis bestaande uit twee woningen met daartussen een paardenstalLiemendijk 41759254180v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Zoutsloot 391774258189v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons , c.s.schippernaastligger ten oosten Zoutsloot 33178326185r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper huisVoorstraat 4817922642r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgildekoper huisBargebuurt 81791263305r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 1817922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2017922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2217922645v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons bakker (mr. -)koper woningMolenpad1757254109r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het wijdschippersgildekoper door niaar huisHeiligeweg 27zuid1791263306r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 191626231107v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons verkoper Hofstraat NZ1619230171v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar nieuwe mouterij, gedeelte schuur waarin een grote begierbak, houten eesthuis met twee eesten en een vijver ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar ruime schuur met een tuintje zuidwaarts tot aan de vijver ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar ledige plaats strekkende van voren van de Herestraat tot aan de oostelijkste oysdrypen toe ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons , kind van de verkoopsterkoper door niaar plaats westwaarts van de Herestraat tot aan de voorschreven schuur ([voor de vier percelen in deze akte])Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19161723071r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19162623195v
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u.huurder Nieuweburen 15180226658r
SIEMENS, DIEUWKE Diucke Simons koper Droogstraat NZ1619230180r
SIEMENS, DOEKE Doeke Simons verkoper (deduceerde) Herenwaltje 71758254265r
SIEMENS, DOEKE Doeke Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Simons medicinae doctor en koopmaneerdere eigenaar Zoutsloot 641758254140r
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van Doeke Simons medicinae doctor en koopmaneerdere eigenaar Droogstraat 771758254140r
SIEMENS, DOUWE Douwe Simons huurder voor 1 jaar Rommelhaven 31775258210v
SIEMENS, DOUWEde weduwe van Douwe Simons naastligger ten zuiden Hoogstraat 261787262173v
SIEMENS, DOUWE Douwe Simons huurder Simon Stijlstraat 31780259264v
SIEMENS, DOUWEde weduwe van Douwe Simons naastligger ten oosten Scheerstraat 3178326192r
SIEMENS, DOEKE Duco Simons bakker (mr. -)koper huisZuiderstraat 271728247120r
SIEMENS, ENGEL Engel Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
SIEMENS, FEIKE Feike Simons , c.u.koper kamer met een keuken erachterWeverstraat 4166723980r
SIEMENS, FEIKE Feyke Simons naastligger ten oosten Franekereind 261703244191r
SIEMENS, FEIKJE Feykie Simons naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg1705244306v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons pan- en estrikbakkerverkoper Noorderhaven 22achter1755253218v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons timmerman (huis-)geniaarde koper William Boothstraat 61722246150r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151751252242r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons koper 7/12 huis, gleibakkerij, oven, putten, 3 zolders boven elkaarWilliam Boothstraat 61724246196v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151752252244r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons gleibakker (mr. -)koper 5/12 huis, weitwasserij terzijde noordwaartsWilliam Boothstraat 61723246171v
SIEMENS, FOKKEde nagelaten boedel van wijlen Focke Simons verkoper (deduceerde) Herenwaltje 71758254265r
SIEMENS, FOKKEde nagelaten boedel van wijlen Focke Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
BOOTSMA, FRANS SIEMENS Frans Simons Bootsmaverkoper Voorstraat 531711245157v
SIEMENS, GERBENhet panwerk van wijlen Gerben Simons naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen162823246v
SIEMENS, GERRITJE Gerrytje Simons koper Noorderhaven 481738249345v
SIEMENS, GERRITJE Gerrytje Simons koper huisNoorderhaven 501756253257r
SIEMENS, GEERTJE Gertie Simons koper Bildtstraat 41737249205v
SIEMENS, GEESKE Geys Simons verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
STINSTRA, GOOITSEN SIEMENS Gooytjen Simons Stinstrakoper gedeelte tuin van 66 x 23 1/2 voetVoorstraat 241796264316r
STINSTRA, GOOITSEN SIEMENSde koper Gooytjen Simons Stinstranaastligger ten westen Voorstraat 241796264316r
SIEMENS, GRIETJE Grietie Simons koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad162623196r
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Simons Groenewoutverkoper Franekereind 21714245223v
SIEMENS, GRIETJE Grietje Simons verkoper Hoogstraat 41787262309v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Gryttie Simons Groenewoltverkoper Franekereind 1170824563r
SIEMENS, HART Heert Simons huurder (p.j.)Heiligeweg 16achter178626261v
SIEMENS, HENDRIK Hendrik Simons koopmangeniaarde koper Hofstraat 31738249356v
SIEMENS, HENDRIK Hendrik Simons , c.u.huurder achterwoning (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
SIEMENS, HESSELhuisman Hessel Simons verkoper van 1/64 Noorderhaven 791763255238r
SIEMENS, HESSELhuisman Hessel Simons verkoper van 1/64 Noorderhaven 811763255238r
SIEMENS, HESSELhuisman Hessel Simons verkoper van 1/64 Zoutsloot 261763255238r
SIEMENS, HESSELhuisman Hessel Simons verkoper van 1/64 Noorderhaven 831763255238r
SIEMENS, HISKE Hiske Simons koper Raamstraat 81783261108v
SIEMENS, HISKE Hiske Simons verkoper Raamstraat 8178826322v
SIEMENS, HOITE Hoite Simons , e.a.naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1782260162v
SIEMENS, HOITE Hoyte Simons koemelker en voermanverkoper Bildtpoort (gebied)1782260266r
SIEMENS, HIELKJE Hylkje Simons koper Karremanstraat 3017832619v
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
SIEMENS, JAKOBde weduwe van Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 241780259252r
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten oosten Noorderhaven 871747251168r
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten westen Hoogstraat 241751252160v
SIEMENS, JAKOB Jacob Simons naastligger ten westen Rozengracht 101755253216r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiperverpachter grond Grote Ossenmarkt 171748251247v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten westen Rozengracht 121754253173r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuiper, c.soc.naastligger ten westen [staat: oosten] Kruisstraat 10oost1776258245r
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Simons Kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 87177725987r
REINALDA, JAKOB SIEMENS Jacobus Simons Reinaldaverkoper Lanen 9west1788262271v
SIEMENS, JAN Jan Simons zeilmakerverkoper Grote Kerkstraat 271619230193v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Achterstraat 71778259136v
SIEMENS, JAN Jan Simons koopmanhypothecaire crediteur Noorderhaven 31een_achter1722246148v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)koper huisDroogstraat 231746251123v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaarnaastligger ten noorden Achterstraat 11177225816r
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 591776258247v
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 31779259219r
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Hoogstraat 171781260141r
SIEMENS, JAN Jan Simons huurder Lanen 181783261104v
SIEMENS, JAN Jan Simons schipper (wijd-)koper Grote Bredeplaats 291673240129v
SIEMENS, JAN Jan Simons , q.q.protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 401620230254r
SIEMENS, JANde poort van Jan Simons naastligger ten westen Voorstraat 571668239171r
SIEMENS, JANwijlen Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Droogstraat 231783261109v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Bildtpoort (gebied)1783261110v
SIEMENS, JAN Jan Simons pottenbakkernaastligger ten westen Hoogstraat 491687242168v
SIEMENS, JANwijlen Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Anjelierstraat 81783261113r
SIEMENS, JAN Jan Simons verkoper Hoogstraat 35166523911v
SIEMENS, JANwijlen Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Anjelierstraat 141783261114r
SIEMENS, JAN Jan Simons koopmankoper huisPrinsensteeg 11762255152v
SIEMENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Simons naastligger ten noorden Achterstraat 111783261122r
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten zuiden Zoutsloot 481754253147v
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21779259207v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backerkoopmankoper pakhuisLammert Warndersteeg1763255240v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backerdistillateur en koopmankoper huisZuiderhaven 4177325867v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerdistillateur en koopmannaastligger ten oosten Hoogstraat 131775258208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerdistillateur en koopmanbetrokkene Hoogstraat 131775258208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerdistillateur en koopmanverkoper Hoogstraat 131775258208v
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakkerverkoper Karremanstraat 191782260285r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkerverkoper van 1/2 Brouwersstraat 111779259228v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakkernaastligger ten noorden Zuiderstraat 211774258169v
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakkerverkoper Hoogstraat 151782260297v
SIEMENS, JANde verkoper oud burgemeester Jan Simons Bijlaanlakenkopernaastligger ten westen Hofstraat 151703244227v
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Simons Bijlaanlakenkoperverkoper Hofstraat 151703244227v
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haannaastligger ten noorden Voorstraat 231782260196r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haanprotesteert Noorderhaven 241784261200r
SIEMENS, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Simons naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1623230370r
VOS, SIEMENS Jantyen Simons Vosprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 641620230199r
SIEMENS, JARICH Jarich Simons , uitlandig, kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, JARICH Jarich Simons , uitlandig, kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, JARICH Jarich Simons , uitlandig, kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
SIEMENS, JARICH Jarich Simons , uitlandig, kind van de verkoopsterkoper door niaar Zuiderhaven ZZ162823262v
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlkoper Voorstraat 701715245238v
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlnaastligger ten westen Voorstraat 701715245238v
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlnaastligger ten westen Voorstraat 701715245242r
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Simons Stijlverkoper Voorstraat 701715245242r
SIEMENS, JELTJE Jeltie Simons koper Rozengracht 40162723213r
SIEMENS, JOHANNES Johannes Simons huurder (p.j.)Karremanstraat 20178326141v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Simons Hiddemaverkoper q.q. Voorstraat 371677240253v
SIEMENS, KLAAS Klaas Simons naastligger ten zuiden Voorstraat 92180426775r
SIEMENS, KNIERKE Knierke Simons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 351787262224v
SIEMENS, KNIERKE Knierke Simons naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 351787262224v
SWART, KNIERKE SIEMENS Knierke Simons Swartverkoper Hofstraat 221782260251r
SWART, KNIERKE SIEMENSde weduwe Kniertje Simons Swartnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 35177725967v
SWART, KNIERKE SIEMENSde weduwe Kniertje Simons Swartnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35177725967v
SWART, KNIERKE SIEMENS Kniertje Simons Swartverkoper Grote Kerkstraat 35177725967v
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simons naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter16272325r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simons naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter16272325r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simons naastligger ten westen Kruisstraat NZ162723211r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simons naastligger ten noorden Kruisstraat NZ162723211r
SIEMENS, MARTJEN Maartie Simons koper Hofstraat 21oost17762592v
SIEMENS, MARTJEN Maartje Simons verkoper van 1/2 Hofstraat 21oost1802266109r
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons koper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons huurder Gardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAAIKE Mayke Simons geniaarde koper Zoutsloot 45176125557v
SIEMENS, MEDARDUS Meed Simons verkoper Lanen 631622230312v
SIEMENS, MEILEwijlen Meile Simons molenaar (mr. -)erflater Noordermolen 11738249265r
SIEMENS, MEILEwijlen Meile Simons erflater (heeft consent en approbatie gegeven)Noordermolen 11738249265r
SIEMENS, MEILE Meile Simons molenaar (mr. -)voormalig gebruiker Noordermolen 11738249265r
SIEMENS, PIETER Pieter Simons naastligger ten westen Zoutsloot 95177625921v
SIEMENS, PIETER Pieter Simons naastligger ten westen Zoutsloot NZ1774258178v
SIEMENS, PIETERwijlen Pieter Simons verkoper van 1/2 Voorstraat 951624230374r
SIEMENS, PIETER Pieter Simons , c.u.sleperhuurder (p.j.)Hondenstraat 5west177725928v
SIEMENS, PIETER Pieter Simons verkoper Hofstraat NZ1619230171v
SIEMENS, PIETERde gerepudieerde boedel van wijlen Pieter Simons verkoper Zoutsloot 931780259232v
SIEMENS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311623230343r
SIEMENS, PIETER Pyter Simons timmerman (huis-)koper huisZoutsloot 931770257175r
SIEMENS, RICHTde erfgenamen van wijlen Regt Simons naastligger ten oosten Hofstraat 23175725454v
SIEMENS, RUURD Ruird Simons [staat: Andris] bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41732248101r
SIEMENS, RUURD Ruird Simons naastligger ten noorden Brouwersstraat 817392504r
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruurd Simons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 4174425148v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruurd Simons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 4174425148v
SIEMENS, SIEBREN Sibren Simons schippernaastligger ten westen Zoutsloot 611723246163r
SIEMENS, SIEBREN Sibren Simons naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin1738249232v
STIJL, SIEMEN SIEMENS Simon Simons Stijlkoper huis, tuin en plaatsFranekereind 31738249223r
SIEMENS, SIEMENTJE Symontje Simons koper Lammert Warndersteeg 181730247363v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend168524296r
WAAI, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Waynaastligger ten oosten Noorderhaven 951683241239v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons gleibakkergebruiker tuin Schritsen ZZ1630232139v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons de Wayekoper kamerFranekerpoort (gebied)1622230325r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Simons de Waieverkoper Franekerpoort (gebied)1626231120v
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simons koper Zuiderhaven 161724246205r
SIEMENS, TJITSKE Tietske Simons naastligger ten zuiden Zuiderhaven 161724246205r
SIEMENS, TJALLING Tjalling Simons blokmakerverkoper Noorderhaven 161759254188v
SIEMENS, TJITSKE Tjietske Simons verkoper (deduceerde) Herenwaltje 71758254265r
SIEMENS, TJITSKE Tjietske Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
SIEMENS, TEUNIS Toenis Simons naastligger ten westen Schritsen 361620230210v
SIEMENS, TEUNISde kamer daarachter van Toenis Simons grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 361620230202r
SIEMENS, TEUNIS Toenis Simons naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter162723214r
SIEMENS, TEUNIS Toenis Simons de Wayekoper huisNoorderhaven 1121619230167v
SIEMENS, TRIJNTJE Trijntie Simons koper Hoogstraat 71754253168r
SIEMENS, WIKJE Wik Simons , mede voor haar kinderenverkoper Kerkpoortstraat 5916652393va
SIEMENS, IEPE Ype Simons winkelierkoper huis en twee kamersSint Jacobstraat 3180126644v
SIEMENS, IETJE Yttje Simons koper Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
SIEMENS, IETJE Yttje Simons verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
SIMKES, SIKKE Sicke Simpckes koper huisLanen 891615229276v
SIENES, HARMEN Harmen Sines equipagemeesternaastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 81657237117r
NAUTA, HARMEN SIENESde weduwe van burgemeester Harmen Sines Nautanaastligger ten westen Spinhuisstraat167924127r
SIENES, PIETER Pieter Sines koopmanverkoper Lanen 52164023496r
SIENES, HARMEN Harmen Sinnes equipagemeesterkoper drie ledige plaatsen, nrs. 1, 2 en 3Zuiderhaven ZZ1658237151v
SINTS, ANTJE Antje Sintjes verkoper Zuiderstraat 20180126625r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerds scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 2616592381v
SJOERDS, ANTJE Anna Sioerds koper 1/9 van vastgoed waaronder een huis en een panwerk erachter, nagelaten door haar moei Mayke StoffelsNoorderhaven 57oost166123875v
SJOERDS, ANTJE Anna Sioerds koper door niaar van 1/2 huisVoorstraat 57achter1751252167v
SJOERDS, ANTJEhet testament van wijlen Anna Sioerds betrokkene Voorstraat 50163923480v
SJOERDS, ANNEwijlen Annius Sioerds Adenburgmetselaar (mr. -)verkoper van 1/4 Lanen 161737249210r
SJOERDS, ANNE Annius Sioerds Adenburgmetselaar (mr. -)verkoper van 3/9 Scheerstraat 9173224899r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schierenaastligger ten oosten Schritsen 271732248138r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiereverkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
SJOERDS, ANTJE Antje Sioerds herbergierverkoper Zuiderstraat 6178526246r
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerds koper Grote Kerkstraat 351631232181v
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerds koper Heiligeweg 71613229138v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30164323596v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds koper kamerHeiligeweg ZZ1640234113r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds koper huisGrote Kerkstraat 281642234178v
SJOERDS, BERENDJE Beerntie Sioerds koper Rozengracht NZ16922433r
SJOERDS, BERENDJE Beerntie Sioerds koper Hofstraat 351686242157r
SJOERDS, BERBER Berber Sioerds verkoper Zuidersteeg 1173925023v
SJOERDS, BERBER Berber Sioerds koper Drie Roemersteeg 11723246184r
SJOERDS, BERBER Berber Sioerds koper Zuidersteeg 21723246185r
SJOERDS, BOTJE Bottie Sioerds verkoper Heiligeweg 71647235252r
SJOERDS, KLAAShuisman Claas Sioerds koper huisZuiderstraat 6voor1738249231r
SCHRIK, KLAAS SJOERDSwijlen Claas Sioerds Schrikschipper (beurt-)erflater Lanen 161737249210r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Biermaverkoper van 3/8 Scheerstraat 111737249216r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuwke Sioerds Biermaverkoper Tiepelsteeg173925063r
SJOERDS, DIRK Dirck Sioerds koper huisBildtstraat 121662238120v
SJOERDS, DIRKgezworen gemeensman Dirck Sioerds verkoper Rommelhaven 8een_achter1682241212r
SJOERDS, ELBRICHJE Elbrich Sioerds koper Bildtstraat 121662238120v
SJOERDS, ENOCH Enog Sioerds , n.u.schippernaastligger ten oosten Voorstraat 99173925069v
SJOERDS, EVERT Evert Sioerds verkoper van 1/2 Bildtstraat 151715245240r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerds naastligger ten oosten Heiligeweg 111662238123r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerds meelkernaastligger ten oosten Heiligeweg 111647235254r
SJOERDS, FRANShet huis van wijlen Frans Sioerds* smidnaastligger ten noorden Tiepelsteeg17062455v
SJOERDS, FRANSgrondpacht uit het huis nagelaten door Frans Sioerds* smideigenaar perceel Tiepelsteeg170824553r2
SJOERDS, FRANS Frans Sioerds smid (mr. grof-)koper woning of kamerTiepelsteeg1696243222v
SJOERDS, FRANS Frans Sioerds , c.u.smid (mr. grof-)naastligger ten noorden Tiepelsteeg1696243222v
SJOERDS, GORISwijlen Goris Sioerds verkoper Zoutsloot 881650236128r
SJOERDS, GREULTde weduwe van Graelt Sioerds naastligger ten oosten Voorstraat 17west1658237147v
SJOERDS, GREULT Grelt Sioerds naastligger ten westen Hoogstraat 53166023868v
SJOERDS, GREULT Greolt Sioerds koper ledige plaatsAchterstraat 7164223523v
SJOERDS, GREULThuis en hof van Greolt Sioerds naastligger ten westen Achterstraat 7164223523v
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 191659237196v
SJOERDS, GREULT Greolt Sioerds , c.u.koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1640234104v
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 19166123883r
SJOERDS, GRIETJE Griedt Sioerds verkoper ten noordoosten van Harlingen1598228131r
SJOERDS, HIELKJE Hylckjen Sioerds verkoper Zuiderhaven 311723246172r
SJOERDS, HIELKE Hylke Sioerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1733248265r
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u.scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 221669239198r
SJOERDS, JAN Jan Sioerds lakenkoperverkoper Rommelhaven 241651236163v
SJOERDS, JAN Jan Sioerds koopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 26165523751r
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u.verkoper Havenplein 241662238156v
SJOERDS, JAN Jan Sioerds koper huisSchritsen 611664238206r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schierekoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 57achter1724246206r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere*koopmanhuurder beneden Noorderhaven 106achter1705244283v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere, c.u.koper Lanen 711711245158v
SCHUT, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schutnaastligger ten noorden Voorstraat 491659237189r
SJOERDS, JANKE Jannetie Sioerds verwandelaar Noorderhaven 671640234104r
SJOERDS, JANKE Jannetie Sioerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
SJOERDS, JANKEwijlen Jantien Sioerds verkoper Voorstraat ZZ1641234135r
SJOERDS, JANKEwijlen Jantien Sioerds verkoper Voorstraat ZZ1640234116v
WIJMA, JARICH SJOERDShuis, plaats en mouterij van burgervaandrig Jarich Sioerds Wijmanaastligger ten zuiden Noordijs 51697243318v
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sioerds Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61724246196v
SJOERDS, JEROENTJE Jeroentje Sioerds verkoper Zuiderhaven 311723246172r
SJOERDS, JOHANNES Johan Sioerds , c.u.koper huisWortelstraat 1164223516r
SJOERDS, JOUKJE Jouck Sioerds geniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 101661238107v
SJOERDS, LAMMERT Lambert Sioerds , c.u.koper huisNieuwstraat WZ1716245266v
SJOERDS, LAMMERThet weeskind van wijlen Lammert Sioerds verkoper Nieuwstraat 341659237239r
SJOERDS, LIEUWEde weduwe van Lieuue Sioerds huurder Voorstraat 29166023854v
SJOERDS, LIEUWEde weduwe van Lieuue Sioerds huurder Noorderhaven 72166023854v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sioerds koopmanverkoper van 1/5 Hoogstraat 531732248160v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper q.q. Zuiderstraat1732248162r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper q.q. Schritsen 501732248163r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinwijnhandelaar en koopmanverkoper Nieuwstraat WZ1732248175v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmankoper huis met tuinGardenierstraat 91733248280r
ZEILMAKER, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds Seilemaker, mede voor zijn broers en zusterskoopmanverkoper Lanen 17171924642r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwes Sioerds de Bruinkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 91733248280r
SJOERDS, LOLKJE Lolkjen Sioerds naastligger ten westen Noorderhaven 221740250135r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkjen Sioerds Schrikkoper huisNoorderhaven 221740250135r
SJOERDS, LOUW Lou Sioerds smidbewoner Zuiderstraat1629232113r
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sioerds koper Voorstraat 17oost1698243386r
SJOERDS, MEILEhuis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen164223513v
SJOERDS, PAULUS Pals Sioerds bewoner Zuiderhaven ZZ1640234120v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ1698243382v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1698243382v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 11740250102v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds verkoper q.q. Weverstraat1631232175r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermaprotesteert met sententie HvF 23 maart 1697 Rozengracht 9169424399v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pieter Sioerds Biermakoopmanverkoper Schoolsteeg170824571v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pieter Sioerds Biermakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ170824575v
BIERMA, PIETER SJOERDSkoopman Pieter Sioerds Biermaverkoper Vioolsteeg OZ170824561r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermakoopmankoper kamer of woningRommelhaven 18twee_achter1696243226r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermanaastligger ten oosten Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
SJOERDS, PIETERde put ten oosten van het bewoonde huis van Pytter Sioerds naastligger Vijverstraat1662238133v
SJOERDS, SIERK Sierk Sioerds koper huisKleine Kerkstraat 121669239181r
SJOERDS, TEEKE Take Sioerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151663238187v
SJOERDS, TJEERDhet huis van Tiaardt Sioerds , c.s.naastligger ten westen Scheerstraat 3163723431v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , q.q.koper woning, loods en ledige hoekplaatsDroogstraat 57164223524v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds , c.u.verkoper Achterstraat 47164223510v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
SJOERDS, TJEPKEwijlen Tiepcke Sioerds verkoper Brouwersstraat 13163923474r
SJOERDS, TJEPKEhuis en plaats van Tiepke Sioerds naastligger ten westen Rozengracht 20164323594v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerds verkoper Nieuwstraat 38164323596r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerds verkoper van 1/2 Lanen 741697243265r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schierekoper huisSchritsen 17171824617r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiereverkoper Hofstraat 16170924594v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiereverkoper Noordijs 41710245111r
SJOERDS, WOPKE Wopke Sioerds , voor zich en q.q.schoenmakerverkoper Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
SJOERDS, WIEBEwijlen Wybe Sioerds koper Zuiderhaven 311696243202r
SJOERDS, GORIS Goris Sioerdsen , c.u.koper kamer met loods en plaatsZoutsloot 881644235104r
SJOERDS, SJOERD Sioerd Sioerdsen , c.u.bezemmakerkoper huis en erfZoutsloot 116592385v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts timmermannaastligger ten noorden Heiligeweg 241683241265r
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts scheepstimmermankoper oude kamerGrote Kerkstraat 281682241214v
SJOERDS, ALBERTde koper Albert Sioerdts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 281682241214v
SJOERDS, ALBERTde koper Albert Sioerdts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 281682241214v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1683241242v
SJOERDS, ALLERT Allert Sioerdts bakkerverkoper q.q. Zuiderstraat161723059r
SJOERDS, ALLERT Allert Sioerdts koper provisioneel Voorstraat NZ1619230155r
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg 70162923284v
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg ZZ162923284v
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg 70162923284v
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg ZZ162923284v
SJOERDS, ANTJE Antie Sioerdts verkoper Droogstraat NZ162923281r
SCHIERE, ANTJE SJOERDSde tuin van Antie Sioerdts Schierenaastligger ten oosten Molenpad 9a1717245288v
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerdts koper Fabrieksstraat WZ1620230239r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts , voor zich en zijn kinderenverkoper Zuiderstraat1629232118v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts , voor zich en zijn kinderensmidverkoper Zuiderstraat1629232113r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts koopmanverkoper Grote Kerkstraat 281644235138v
SJOERDS, BARTELD Bartell Sioerdts koper huisBildtstraat 171633233118r
SJOERDS, BARTELDde erfgenamen van wijlen Bartle Sioerdts naastligger ten westen Gardenierstraat 101658237141v
SJOERDS, BERENDJE Beerntie Sioerdts koper Hofstraat 18169324339r
SJOERDS, BEERTJE Beertie Sioerdts verkoper Hofstraat 371690242314r
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Grote Bredeplaats 311647235242r
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Voorstraat 38163823470v
SJOERDS, BINTJE Bentje Sioerdts koper Rozengracht NZ1694243108r
BONKE, KORNELIS SJOERDSde hof en schuur van Cornelis Sioerdts Boncknaastligger ten westen Droogstraat NZ162923281r
BONKE, KORNELIS SJOERDSwijlen burgemeester Cornelis Sioerdts Bonckverkoper Zoutsloot ZZ164323560v
BONKE, KORNELIS SJOERDShuis en schuur van Cornelis Sioerdts Boncknaastligger ten westen Droogstraat 9163323396v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Sioerdts Bonckschipper (groot-)verkoper Zuiderhaven NZ1618230139v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Sioerdts Boncqverkoper van 1/3 Rozengracht 2161723075r
SJOERDS, DETJE Dettie Sioerdts verkoper Bildtstraat 31695243122r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwer Sioerdts koper Zoutsloot NZ1635233163v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sioerdts verkoper Rozengracht 51681241173r
SJOERDS, DIRKde weduwe van Dirck Sioerdts naastligger ten westen Voorstraat 12achter1619230159v
SJOERDS, DIRKde kamer van vaandrig Dirck Sioerdts naastligger ten noorden Voorstraat 831674240138v
BIERMA, DIRK SJOERDSoud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Bildtpoortsmolen 11687242199v
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Kerkpoortsmolen 11687242191r
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sioerdts Biermanaastligger ten noorden Lanen 311687242195v
SJOERDS, FEIKEde paardenstal van Feycke Sioerdts , c.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 161658237148r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts verkoper Grote Kerkstraat 161658237148r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts bewoner onbekend165623781r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts , c.u.koper huis daer de Vergulden Helm uythangtVoorstraat 21de Vergulde Helm1652236186v
SJOERDS, FEIKE Feyke Sioerdts , c.u.koper huis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vastGrote Kerkstraat 16164323554v
SJOERDS, FEIKE Feyke Sioerdts , c.u.koper huis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vastHeiligeweg 13164323554v
SJOERDS, FOPPE Foppe Sioerdts verkoper Lanen 86161623027r
SJOERDS, FRANS Frans Sioerdts* smidnaastligger ten noorden Tiepelsteeg169324346r
SJOERDS, FRANS Frans Sioerdts smid (mr. -)koper huisHeiligeweg 241683241265r
SJOERDS, FRANS Frans Sioerdts , wonende op het erf van het tichelwerkhuurder (p.j.)Franekertrekvaart ZZ1647235264v
SJOERDS, GEERTJE Geert Sioerdts koper kamerLanen 861618230105v
SJOERDS, GEERTJE Geerthien Sioerdts verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat1604228401v
SJOERDS, GERBEN Gerbrant Sioerdts koper door niaar ratione sanguinis huisHondenstraat 141619230177v
SJOERDS, GREULTkamers van verkoper Greolt Sioerdts naastligger ten westen Nieuwstraat 501646235239v
SJOERDS, GREULT Greolt Sioerdts verkoper Nieuwstraat 501646235239v
SJOERDS, GREULT Greolt Sioerdts koper looierij met o.a. vleesdobbe, haar- en kalkdobbe, eekhuis, tuin en loods/schuur ten oostenLiemendijk 441635233171v
SJOERDS, HEIN Heyn Sioerdts brouwerkoper huis, brouwerij met kamers en gereedschappenonbekend1647235269v
SJOERDS, HEINde hof van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten zuiden onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINbewoond huis van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten westen onbekend1647235269v
SJOERDS, HOTSEeen weeskind genaamd Hotse Sioerdts verkoper Fabrieksstraat161623022r
SJOERDS, HIELKJE Hylckien Sioerdts koper grondpacht van 2-17-12 CGSint Jacobstraat 41682241211r
SJOERDS, HIELKJEgrondpacht uit het huis bewoond door Hylckien Sioerdts eigenaar perceel Sint Jacobstraat 41682241211r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 571695243177v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts , c.u.koper huisRomastraat 121657237107v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts naastligger ten oosten Heiligeweg 221683241264v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 241683241265r
SJOERDS, JANhet huis en erf van Jan Sioerdts naastligger ten noorden Voorstraat 491645235187r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts verkoper Romastraat 12165923810v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts geniaarde koper Rozengracht 161668239138r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 261652236218r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts koopmankoper Molenpad 111715245243r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerdts Schierenaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1695243153r
SJOERDS, JANKE Jantien Sioerdts verkoper Voorstraat 22163923476v
SJOERDS, JANKE Jantien Sioerdts verkoper Lanen OZ163923476v
SJOERDS, IESKJE Jisck Sioerdts verkoper Ooievaarsteeg1668239144r
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sioerdts sigarenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 11714245208v
SJOERDS, LAMMERTgrondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroereigenaar perceel Gardenierstraat NZ1654236269r
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend165923812v
SJOERDS, LAMMERT Lammert Sioerdts Cruyssebroederkoper huis, loods en plaatsNieuwstraat 34165623778v
SJOERDS, LIEFKE Lieff Sioerdts verkoper Zoutsloot 88164323554r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sioerdts huurder achter Voorstraat 291644235141r
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerdts koper huisSint Christoffelsteeg WZ164223535v
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerdts verkoper Sint Jacobstraat 11164323552r
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerdts verkoper Sint Odolphisteeg 4164323582r
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerdts naastligger ten noorden ([staat: Lijsbet Hansen])Sint Odolphisteeg 61641234123v
SJOERDS, LOUW Louw Sioerdts smidprotesteert vanwege een reversaal Grote Ossenmarkt 11614229224r
SJOERDS, LOUW Low Sioerdts smidverkoper Zuiderstraat1619230165r
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sioerdts verkoper Voorstraat 781695243160r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 451630232139r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts verkoper Zoutsloot 11630232156v
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts koper Grote Ossenmarkt 141657237119r
SJOERDS, MARIA Mary Sioerdts koper Zuiderhaven 47163723428r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 1162923299r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts houtkoperkoper ledige plaats van 24 x 25 houtvoetenZuiderstraat ZZ1630232134v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts koper huis of getimmer met ledige plaats en en vrije uitgangZoutsloot 1161723092r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. Hoogstraat 2161623030r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19161723071r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. Weverstraat 151630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermakaarsenmaker en koopmankoper huisSchoolsteeg WZ1686242112v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermanaastligger ten westen Schoolsteeg WZ1686242112v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts van Biermanaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1686242112v
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts Enskoper q.q. 7-00-00 GG jaarlijkse losbare rentenJekelsteeg 11599228180r
SJOERDS, POPKE Popcke Sioerdts verkoper Voorstraat 73achter1657237110r
SJOERDS, POPPEhet huis van Poppe Sioerdts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 11617230102r
SJOERDS, POPPEde weduwe van Poppe Sioerdts naastligger ten oosten Molenpad 11617230102r
SJOERDS, PIETER Pyter Sioerdts houtkoperkoper ledige plaats van 24 x 91 voetZuiderhaven 241630232122v
SJOERDS, PIETER Pyter Sioerdts verpachter grond Zuiderstraat NZ165623775v
SJOERDS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Sioerdts naastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ1635233169v
SJOERDS, PIETER Pyter Sioerdts eigenaar van 1/2 Hoogstraat 27161122966v
SJOERDS, PIETER Pyter Sioerdts verkoper van 1/2 Hoogstraat 27161122966v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sioerdts Biermakoopmankoper twee ledige huisplaatsen met de boet erop voorheen in gebruik als timmerwerf, breed 48 voetZuiderhaven ZZ169324356v
BIERMA, PIETER SJOERDSde kamers aan de stadsvesten van Pyter Sioerdts Biermanaastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ169324356v
SJOERDS, PIETER Pytter Sioerdts naastligger ten westen Voorstraat 931691242372r
SJOERDS, PIETER Pytter Sioerdts naastligger ten noorden Voorstraat 931691242372r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoper door niaar huisVoorstraat 93achter1688242241r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmankoper woning of kamer met een steegjeRommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmannaastligger ten westen Rommelhaven 24b1692242400v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sioerdts van Biermakoopmankoper twee kamers met een vrije in- en uitgang naar ?t BolwerkZuiderhaven ZZ1692242390v
SJOERDS, SIKKE Sicke Sioerdts , c.u.verkoper Hofstraat 41166023822r
SJOERDS, SJOERD Sioerdt Sioerdts bezemmakernaastligger ten westen Zoutsloot 11674240160v
SJOERDS, SJOUKJE Siouck Sioerdts koper Zuiderstraat NZ1630232143v
SJOERDS, SJOUKJE Siouck Sioerdts verkoper Zuiderstraat1635233164r
SJOERDS, SIPKE Sipke Sioerdts koper ledige plaats of huisstedeZuiderhaven 561626231148r
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerdts smidverpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 CG ])Karremanstraat WZ1618230127v
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smidnaastligger ten zuiden Zuiderhaven 151653236245r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Zuiderhaven 151657237261r
SJOERDS, TEEKE Taecke Sioerdts smid (mr. -)naastligger ten zuiden Hondenstraat 41657237261r
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Sioerdts koopmanverkoper q.q. onbekend16362342v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerdt Sioerdts Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven 91161623033r
SJOERDS, TJEPKE Tiepcke Sioerdts koper huis, tuin en ledige plaats van 21 voet langBrouwersstraat 131635233177v
SJOERDS, TJEPKE Tiepcke Sioerdts naastligger ten westen Rozengracht 201634233139r
SJOERDS, TJEPKE Tiepcke Sioerdts koper door niaar van 1/2 huis, houtstek, plaats en loodsNoorderhaven 1131652236200r
SJOERDS, TJEPKE Tiepke Sioerdts* wevernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11163823465r
SJOERDS, TJEPKE Tiepke Sioerdts naastligger ten noorden Brouwersstraat 15163723437v
SJOERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tierd Sioerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311647235242r
SJOERDS, TJOMME Tiomme Sioerdts naastligger ten westen Lanen 501631232185r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijn Sioerdts koper Spinstraat 91636233179r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijn Sioerdts verkoper Spinstraat 9oost1644235122r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts koper Zoutsloot 48163323386v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid170924587v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts verkoper Noorderhaven 471695243172r
SJOERDS, Trijntie Sioerdts verkoper van 1/2 Droogstraat 63169324342v
SJOERDS, TRIJNTJEde weduwe Trintie Sioerdts naastligger ten zuiden onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts verkoper onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts koper door niaar Nieuwstraat 36164323570r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tyaerd Sioerdts Bonckverkoper Heiligeweg 29161623051v
SJOERDS, TJEPKE Tyepcke Sioerdts naastligger ten oosten Zuiderhaven 5616312339v
SJOERDS, wijlen Veyke Sioerdts koper Hoogstraat1645235161v
SJOERDS, WATSEhet huis van Watse Sioerdts naastligger ten zuiden Bildtstraat 41689242278r
POPTA, WIERD SJOERDSde erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Poptaverkoper Lanen 44163723447v
SJOERDS, WILLEM Willem Sioerdts verkoper Hofstraat 12a1694243116r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSoud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschutkoopmankoper door niaar 1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjesZuiderhaven 711691242365r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 11west1689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 731689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
SJOERDS, AUKE Auck Sioerts , absent sijndeverkoper Brouwersstraat 41603228362r
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1606228502av
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1606228502av
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1606228502av
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerts koper door niaar huisBildtstraat 19163723448r
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerts Biermaverkoper Voorstraat 301687242185r
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van Dirck Sioerts Biermaverkoper Voorstraat 30achter1687242186r
SJOERDS, DOUWE Douwe Sioerts verkoper Voorstraat 11west1689242281r
SJOERDS, DOUWE Douwe Sioerts verkoper Voorstraat 731689242281r
SJOERDS, DOUWE Douwe Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 151689242281r
SJOERDS, FEIKE Feike Sioerts naastligger ten oosten Voorstraat 19166123883r
SJOERDS, FOPPE Foppe Sioerts koper dwarskamerGrote Ossenmarkt NZ1622230316v
SJOERDS, GREULTde erfgenamen van wijlen Greolt Sioerts , c.soc.naastligger ten zuiden buiten Harlingen1658237173ar
SJOERDS, JAN Jan Sioerts houtkoperkoper kamerRapenburg NZ1654236267v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerts Schierekoopmanverkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammerts Sioerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301658237175r
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 6164223536r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerts verkoper Lanen 61615229250v
SJOERDS, PIETERde werf van Pieter Sioerts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ169324336v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerts naastligger ten oosten Rommelhaven 181694243100r
SJOERDS, PIETER Pytter Sioerts koopmannaastligger ten westen Voorstraat 93achter1688242241r
SJOERDS, PIETER Pytter Sioerts koopmannaastligger ten noorden Voorstraat 93achter1688242241r
SJOERDS, SJOERDJE Sioertie Sioerts koper door niaar Poortje1652236202r
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerts naastligger ten zuiden Hoogstraat 531605228468v
SJOERDS, TEEKE Taeke Sioerts smidnaastligger ten zuiden Hondenstraat 4166023859v
SJOERDS, TJEPKE Tiepke Sioerts koper huisSpinstraat 11163723442r
SJOERDS, TJEERDwijlen Tjaerd Sioerts koper Noordees (gebied)1614229194r
BONKE, TJEERD SJOERDSde andere plaats van Tziaert Sioerts Boncknaastligger ten westen Brouwersstraat WZ1614229236r
BONKE, TJEERD SJOERDSde ledige plaats van Tziaert Sioerts Boncknaastligger ten noorden Brouwersstraat WZ1614229236r
SJOERDS, GREULT Graelt Sioertsen , c.u.verkoper Achterstraat 3164823651v
SJOERDS, GREULTde erfgenamen van wijlen Graelt Sioertsen naastligger ten westen Ooievaarsteeg164823652v
SJOERDS, HEREhet kind van Heere Sioertsen verkoper Kerkpoortstraat1652236197r1
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Siouckes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
SJOUKES, JELTJE Jell Siouckes verkoper Liemendijk NZ1635233158r
SJOUKES, JELTJE Jell Siouckes koper Achterstraat1634233143r
SJOUKES, JELTJE Jeltie Siouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 171651236166v
SJOUKES, JELTJE Jeltie Siouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 171640234105r
SJOUKES, JOHANNEShuisman Joannes Siouckes , c.u.verkoper Kleine Bredeplaats 151668239172r
SJOUKES, JOHANNES Johannes Siouckes naastligger Scheffersplein 271646235204r
SJOUKES, JOHANNES Johannes* Siouckes* verkoper ([blijkt uit een latere akte])Scheffersplein 271646235204r
SJOUKES, JOHANNES Johannis Siouckes koper 1/2 huis met een ledige plaats, zoutkeet en div. roerende goederen (betreft hier de zoutkeet) ([voor de twee percelen in deze akte])Scheffersplein 271642234171v
SJOUKES, PIETER Pieter Siouckes naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad163323379v
SJOUKES, SIEUWKE Syuw Siouckes verkoper Zoutsloot 741618230136r
SJOUKES, TJALLING Tialling Siouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28164823610v
SJOUKES, FOKJE Fockien Sioukes koper Droogstraat 91657237131v
SJOUKES, RINTJE Rintie Sioukes koper huis en stedeten zuiden van Harlingen1677240263v
SJOUKES, SIEBRICHJE Sibrich Sioukes geniaarde koper Spekmarkt 41642234166r
SJOUKES, SJOUKE Siouke Sioukes schipper op Amsterdam (beurt-)koper huisNoorderhaven 481738249345v
SJOUKES, SJOUKE Siouke Sioukes naastligger ten oosten Noorderhaven 46173925051r
SJOUKES, SJOUKEwijlen Siouke Sioukes schipperkoper Bildtstraat 5174925239r
, TRIJNTJEhet huis waar de Witte Zon uithangt van Trintie Siouma naastligger ten westen Noorderhaven 42de Witte Zon1646235193v
SJOERDS, PIETER Pieter Siourdts verpachter grond ([blijkt uit zijn protest])Voorstraat 211600228208v
SJOERDS, PIETER Pieter Siourdts protesteert vanwege grondpacht Voorstraat 211600228208v
, TJALLING Tiallingh Siouuces koper huis en schuurFortuinsteeg 31641234126r
, TJALLING Tialle Siouues koper door niaar huis en plaatsGrote Kerkstraat 30164323596v
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.turfdragerverkoper Peterseliestraat NZ1644235114r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 301652236186r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.verkoper Peterseliestraat164223545r
, TJALLINGde verkoper Tiallingh Siouues , c.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
, TJALLING Tiallingh Siouues verkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter1646235206r
, TJALLING Tiallingh Siouues , c.u.koper kamerKromme Elleboogsteeg 9164223523r
SJOUKES, FOEKJE Foeckien Siouwckes verkoper Droogstraat 91674240154r
SIEUWES, TJALLING Tialle Siouwes , c.u.naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30achter1644235134r
SIEUWES, TJALLING Tialle Siouwes verkoper Grote Kerkstraat 30achter1644235134r
SIEUWES, TJALLING Tialling Siouwes , c.soc.naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ1650236117r
SIEUWES, TJALLING Tjalle Siouwes , c.u.verkoper Voorstraat 89163723433v
, HITJE Hitke Sipcke , voor zich en haar kinderenverkoper Bildtpoort (gebied)161122968r
, FEIKEde crediteuren van Feycke Sipckens verkoper Hoogstraat 251602228280r
SIPKES, AAFKE Aeff Sipckes koper Zoutsloot NZ1644235152r
SIPKES, ANTJE Anna Sipckes koper Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
SIPKES, ANNEde hof van Anne Sipckes naastligger ten noorden onbekend166023851r
SIPKES, ANNE Anne Sipckes verkoper onbekend166023851r
SIPKES, BAUKEwijlen Baucke Sipckes verkoper Heiligeweg 46een_achter161623034v
SIPKES, BAUKE Baucke Sipckes koper kamerHeiligeweg 46een_achter1606228509v
SIPKES, KLAASals bruycker Claes Sipckes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen1605228459v
SIPKES, KLAAS Claes Sipckes verkoper Noorderhaven 421646235193v
SIPKES, KLAAS Claes Sipckes naastligger Schritsen1598228119av
SIPKES, IEPE Epo Sipckes protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Scheerstraat 31599228168r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes schipper (groot-)koper huisVoorstraat 6516592388r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes koper 1/6 huisFranekereind 7159722854v
SIPKES, FEDDRIKde koper Feddrick Sipckes , c.u.bewoner Franekereind 7159722854v
SIPKES, FEIKEde weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen1602228312v
SIPKES, FEIKEde crediteuren van Feycke Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 251601228251v
SIPKES, FEIKEde geprefereerde crediteuren van Feycke Sipckes verkoper Hoogstraat 251602228296v
SIPKES, FEIKEweduwe van Feycke Sipckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen1602228329v
SIPKES, FEIKJEwijlen Feycke Sipckes erflater ten noorden van Harlingen1604228391v
SIPKES, FOKKE Focke Sipckes , c.u.verpachter grond Heiligeweg 1oost159722865v
SIPKES, FOKKEde verkoper Focke Sipckes , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 1oost159722865v
SIPKES, FOKKE Focke Sipckes verkoper Heiligeweg 1oost159722865v
SIPKES, FOKELEde verkoper Foockele Sipckes , c.u.molenaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 11598228104r
SIPKES, FOKELE Foockele Sipckes molenaarverkoper Heiligeweg 11598228104r
SIPKES, GEERTJE Geert Sipckes koper Heiligeweg 66161623037r
SIPKES, GEERTJE Geert Sipckes verkoper Rommelhaven 26162923295r
SIPKES, GERRIThet sterfhuis van wijlen Gerryt Sipckes verkoper Noorderhaven NZ162523153v
SIPKES, GRIETJE Griet Sipckes koper Karremanstraat WZ1618230127v
SIPKES, GRIETJEwijlen Grietie Sipckes verkoper Zoutsloot NZ1657237259v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes korfmakerkoper door niaar ledige plaatsonbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes verkoper onbekend159722817v
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Noorderhaven161623018v
SIPKES, HANS Hans Sipckes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1599228153v
SIPKES, HANS Hans Sipckes naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ1614229220r
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Zoutsloot NZ1613229127r
SIPKES, HENDRIKJE Hendricktien Sipckes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 131659237213v
SIPKES, Hil Sipckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1619230183r
SIPKES, HILTJE Hil Sipckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 291600228207r
SIPKES, HILTJE Hil Sipckes verkoper ten zuidoosten van Harlingen1603228364v
SIPKES, Iaycke Sipckes koper Both Apothekerstraat WZ161122964v
SIPKES, IEMKJE Impck Sipckes verkoper Heiligeweg1599228145v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat163223357v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen1605228485r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 5 pm landten oosten van Harlingen159722843r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangaprotesteert vanwege een obligatie Voorstraat 73achter1602228316v
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Bangakoper 1 1/2 pm landbuiten Harlingen1600228211v
BANGA, JAKOB SIPKESwijlen Jacob Sipckes Bangaerflater Voorstraat 52oost1614229195r
SIPKES, JANhet weeskind van wijlen Jan Sipckes verpachter grond Franekereind 401619230170r
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipckes verpachter grond Franekereind 40163323388v
SIPKES, JAN Jan Sipckes verkoper Franekereind ZZ161122930r
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipckes verpachter grond Kerkpoortstraat NZ1614229231r
SIPKES, JAAIKE Jaycke Sipckes koper Vijverstraat NZ1635233163v
SIPKES, JOHANNES Johan Sipckes naastligger ten oosten buiten Harlingen161723071v
SIPKES, JOHANNES Johannes Sipckes koper ca. 4 pm greidland genaamd Floris Horneten zuiden van Harlingen161122927v
SIPKES, LIJSBET Lijsbeth Sipckes bruid 1602228318v
SIPKES, LIEUWE Lyuwe Sipckes koper huisGrote Kerkstraat 421603228377v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1618230142v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper Rozengracht NZ1617230103v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes tichelaarverkoper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten oosten Hofstraat 1416152308r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat 1416152308r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1630232116v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1615229266v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1620230220r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1615229258v
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper twee halve huizenFranekereind159822873r
SIPKES, OKKEhet voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 761615229253r
SIPKES, OKKEhet voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 781615229253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Noorderhaven 761615229253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Noorderhaven 781615229253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1618230107v
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Heiligeweg 27zuid1598228132r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper huisVoorstraat 331601228237r
SIPKES, OKKEde kamer van Ocke Sipckes naastligger ten oosten Liemendijk161723089r
SIPKES, PIETER Pieter Sipckes naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ159722822r
SIPKES, RIENKJE Rinck Sipckes koper huis ([eerste proclamatiedatum onduidelijk])Kleine Bredeplaats 11165523719v
SIPKES, RIENKJE Rinck Sipckes* verkoper Voorstraat 73163123328v
SIPKES, SIEMEN Simon Sipckes metselaarverkoper Karremanstraat 251624230378r
SIPKES, SJOERD Sioerd Sipckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 461630232152v
SIPKES, SIPKE Sipcke Sipckes verkoper Franekereind 201618230121r
SIPKES, SIEMEN Symen Sipckes metselaarverkoper Liemendijk1634233145r
SIPKES, SIEMEN Symen Sipckes koper kamer met 11 voet ledige plaats erachterLiemendijk1615229271v
SIPKES, SIEMENgrondpacht uit het huis van Symon Sipckes eigenaar perceel Zoutsloot NZ1630232116v
SIPKES, SJOERD Syoerd Sipckes verkoper Heiligeweg 441630232146r
SIPKES, SIETSKE Syts Sipckes verkoper Molenpad 11617230102r
SIPKES, SJOERD Syvert Sipckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229204v
SIPKES, TEEKEde weduwe van Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord1614229207v
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229119v
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 191615229278v
SIPKES, Tethman Sipckes naastligger ten oosten Hoogstraat 331612229123r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis en schuurBildtpoort (gebied) NZ1602228310r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaartsFranekereind 191600228192r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes , door wandel verkregeneerdere eigenaar Noordees (gebied)1599228183r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 211602228315r
SIPKES, TIETJE Tiedt Sipckes koper Kleine Bredeplaats 23159822896r
SIPKES, TJITSKE Tietske Sipckes* verkoper William Boothstraat 31633233124r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper Lanen159722869v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper huisVoorstraat 201599228155v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper Voorstraat 201618230147r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper Brouwersstraat 71622230292v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper Zuiderstraat1606228494r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper ten oosten van Harlingen161723085v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 20161623012v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper Hofstraat ZZ161623025r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper Franekereind 23west1619230190v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper onbekend159822882r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipckes verkoper van 1/6 Schritsen 41achter1645235174v
SIPKES, TIETJE Tyed Sipckes bruid 1598228122r
SIPKES, TIETJE Tyedt Sipckes koper kamerSchritsen1604228412r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipckes verkoper William Boothstraat 31633233124r
SIPKES, ?nke Sipkes smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/5 ([niet goed leesbaar in de boekvouw])Sint Jacobstraat 41726246283r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kameronbekend16612388va
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kameronbekend166123881r
SIPKES, AAFKE Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot NZ1651236153v
SIPKES, ANTJE Anna Sipkes koper Lombardstraat 4162823249v
SIPKES, ANNE Anne Sipkes , c.u.koper huis, loods en ledige plaats daarachterZuiderstraat NZ165623775v
SIPKES, ANNEhet huis en bakkerij van wijlen Anne Sipkes , c.u.bakkerverkoper Zuiderstraat NZ166923941ra
SIPKES, wijlen Anne? Sipkes verkoper Zuiderstraat ZZ1668239174r
SIPKES, ANTJE Antie Sipkes verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
SIPKES, ANTJE Antie Sipkes , c.u.verkoper Noorderhaven 1001710245106v
SIPKES, ANTJE Antie Sipkes verkoper Sint Odolphisteeg 9171924656r
SIPKES, ANTJE Antie Sipkes koper Grote Bredeplaats 291698243390v
SIPKES, ANTJE Antje Sipkes verkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
SIPKES, ANTJE Antje Sipkes verkoper van 1/5 Sint Jacobstraat 41726246283r
SIPKES, ANTJE Antje Sipkes verkoper Vissersstraat 61789263132v
SIPKES, ANTJE Antje Sipkes verkoper Vijverstraat 301771257236r
SIPKES, ARJEN Arjen Sipkes , c.u.huurder beneden (p.j.)Zoutsloot 571767256256r
SIPKES, AATJE Atje Sipkes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11170824555r
SIPKES, BAUKE Baucke Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ161222969r
SIPKES, BERBER Berber Sipkes koper ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
SIPKES, BINTJE Binke Sipkes koper Scheerstraat 417072456v
SIPKES, BOTJEwijlen Botte Sipkes erflater Noorderhaven 1001622230319r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claas Sipkes Amelandernaastligger ten westen Hoogstraat 3316662396va
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235238v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235207v
SIPKES, KLAAS Claes Sipkes koper Noorderhaven 421645235180v
SIPKES, KLAAS Claes Sipkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 131644235119v
SIPKES, KLAAShet huis van wijlen Claes Sipkes naastligger ten oosten Franekereind 9164823616r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelandernaastligger ten westen Lombardstraat1668239131v
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelandernaastligger ten oosten Hoogstraat 291667239121av
SIPKES, KORNELISwijlen Cornelis Sipkes huurder Rapenburg 41800265274v
SIPKES, KORNELIS Cornelis Sipkes huurder Bargebuurt 261732248153r
SIPKES, DIEUWKE Dieuke Sipkes verkoper Zoutsloot 221742250210v
SIPKES, DIRK Dirck Sipkes , c.u.koper huisRommelhaven 201715245238r
SIPKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Sipkes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 161683241254v
SIPKES, DIRKwijlen Dirck Sipkes verkoper Grote Ossenmarkt 1416842422ra
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper Lammert Warndersteeg WZ1753253126r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 23180426732r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes bakkerkoper Zuiderstraat 25180426732r
SIPKES, DIRKhuisman Dirk Sipkes verkoper van 1/8 Zoutsloot 83173124842v
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
SIPKES, DIRKwijlen Dirk Sipkes verkoper van 2/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
SIPKES, DOEDE Doede Sipkes Hoytamakoper door niaar Rapenburg 10oost1687242182r
LUITING, DOETJE SIPKES Doedtie Sipkes Luitingaverkoper Zuiderhaven 48164323579r
SIPKES, DOUWTJE Douw Sipkes verkoper Droogstraat 55oost1723246170v
SIPKES, DOUWEde kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 131674240148r
SIPKES, DOUWEde kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 151674240148r
SIPKES, DOUWE Douwe Sipkes koper q.q. Voorstraat 57174025098r
SIPKES, DOUWE Douwe Sipkes koper drie kamers aan elkaarOoievaarsteeg 111674240148v
SIPKES, DOUWEhuisman Douwe Sipkes verkoper q.q. Voorstraat 57174425142v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes brouwerkoper huis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappenZoutsloot 301646235224r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 31621230277v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper ten zuiden van Harlingen161122927v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes verkoper Noorderhaven 441647235247v
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9162523182r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u.schipper (groot-)verkoper Voorstraat 651668239128v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipkes , c.u.brouwerverkoper Zoutsloot 301650236141r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 71622230317r
SIPKES, FEIKE Feicke Sipkes gebruiker ten noorden van Harlingen1604228394r
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes verkoper Ooievaarsteeg WZ1742250270r
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Ooievaarsteeg WZ173524992v
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Scheerstraat 8oost175025256v
SIPKES, FETJE Fettje Sipkes verkoper Scheerstraat 8oost176825736v
SIPKES, FEIKEwijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2west1619230172r
SIPKES, FEIKEwijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2oost1619230172r
SIPKES, FREERK Frederick Sipkes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 131652236199v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , c.soc.naastligger ten westen Zoutsloot 10117352493va
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Zoutsloot 10117352493va
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes verkoper Gardenierstraat 101738249226v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , c.s.naastligger ten westen Zoutsloot 10117352498ra
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Zoutsloot 10117352498ra
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , voor haar minderjarige kinderenverkoper Franekereind 71715245318r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , c.u.verkoper Noorderhaven 1001710245106v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 951737249219r
SIPKES, GEERTJE Geertje Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 95173124824r
SIPKES, GEERTJE Geertje Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 951729247288r
WASSENAAR, GERBEN SIPKESwijlen Gerben Sipkes Wassenaarerflater Brouwersstraat 10178626270r
SIPKES, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Sipkes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4170924581v
SIPKES, GERRITwijlen Gerryt Sipkes verkoper Noorderhaven 5162523185r
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes naastligger ten oosten Schritsen 53176825744v
SIPKES, GERRIThet huis van Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 16168424240r
SIPKES, GERRITwijlen Gerryt Sipkes verkoper Noorderhaven 5162523142r
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakerverkoper Achterstraat ZZ1681241166v
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 71686242155r
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 161682241203v
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes koper huisSint Odolphisteeg 21685242101r
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes zilversmidverkoper Schritsen 551770257170r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jongkoopmankoper huis of winkelVoorstraat 13178826346r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jongkoper huisZuiderhaven 7178626283r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jongkoopmanverkoper Voorstraat 131795264280r
SIPKES, GREULT Greolt Sipkes verkoper Lombardstraat 41641234144r
SIPKES, GRIETJE Griet Sipkes verkoper Liemendijk WZ1619230180v
SIPKES, GRIETJE Griet Sipkes naastligger ten oosten Herenwaltje164923687v
SIPKES, GRIETJE Griet Sipkes bewoner Romastraat1623230358v
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes koper Ooievaarsteeg 91805267143r
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes verkoper Ooievaarsteeg 91809268325r
SIPKES, HARING Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ162723212r
SIPKES, HERE Heere Sipkes huurder 1 kamer (p.w.)Spinhuisstraat 131806267214v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , c.s.huurder Lammert Warndersteeg 101733248229v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes verkoper Zoutsloot 631783261101v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 611775258232v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes arbeiderkoper Zoutsloot 631759254208r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes verkoper Zoutsloot 65177725932v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 611779259171r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 611769257139r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , c.u.huurder Noorderhaven 98achter174425153r
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , n.u.naastligger ten oosten Zoutsloot 611755253239v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , n.u.naastligger ten westen Karremanstraat 201751252136v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten westen Karremanstraat 201775258198v
SIPKES, HILTJE Hil Sipkes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 29159722822v
SIPKES, HILTJE Hill Sipkes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 33159722829r
SIPKES, HINKE Hinke Sipkes verkoper van 1/32 Zoutsloot 891748251239v
SIPKES, IEMKJE Impck Sipkes verkoper William Boothstraat 31618230112v
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1646235198v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes naastligger ten westen onbekend1603228353r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes huurder achterkamer en keuken (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
SIPKES, JAKOBwijlen Jacob Sipkes schipperverkoper Zoutsloot 951763255257v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes koper q.q. Voorstraat 57174025098r
SIPKES, JAKOBhuisman Jacob Sipkes verkoper q.q. Voorstraat 57174425142v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes schipperkoper huisZoutsloot 951762255150v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes verkoper van 5/32 Zoutsloot 891748251239v
SIPKES, JARICH Jaerig Sipkes verkoper van 5/32 enZoutsloot 891748251239v
SIPKES, JAN Jan Sipkes naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ162523137r
SIPKES, JAN Jan Sipkes schipper (groot-)naastligger ten noorden Heiligeweg 661686242157v
SIPKES, JAN Jan Sipkes koper huisSint Jacobstraat162723229v
SIPKES, JAN Jan Sipkes schipper (groot-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 70168224159ra
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes verpachter grond Franekereind 30west162423114r
SIPKES, JAN Jan Sipkes schipperbewoner Zoutsloot NZ1675240184r
SIPKES, JAN Jan Sipkes verpachter grond (het achterste huis van verkoper Meynart Pieters is vrij van grondpacht)Franekereind ZZ161122957r
SIPKES, JANde weduwe van Jan Sipkes huurder huis Noorderhaven 34achter1736249109r
SIPKES, JANhet huis eerder bewoond door mr. Jan Sipkes naastligger ten noorden Bildtstraat 21168024128ra
SIPKES, JAN Jan Sipkes verkoper Zuiderhaven ZZ1662238129r
SIPKES, JANde weduwe van Jan Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat NZ1651236169v
SIPKES, JANhet huis van wijlen Jan Sipkes schipper (groot-)naastligger ten noorden Heiligeweg 661698243385r
SIPKES, JAN Jan Sipkes smid (mr. -)verkoper Rommelhaven 2west162823245r
SIPKES, JANde crediteuren van Jan Sipkes chirurgijn (mr. -)verkoper Bildtstraat 191683241257r
SIPKES, JAN Jan Sipkes naastligger ten noorden Achterstraat ZZ163823468r
SIPKES, JAN Jan Sipkes , c.u.chirurgijn (mr. -)koper huisBildtstraat 191676240229v
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes verpachter grond Franekereind 30west16312334r
SIPKES, JAN Jan Sipkes Amelandtkoper huisAchterstraat164923680r
BIERMA, JAN SIPKESburgerhopman Jan Sipkes Bierma, c.s.huurder Hoogstraat 13173124825v
BUMA, JAN SIPKESvroedsman Jan Sipkes Bumakoper huisKerkpoortstraat 181738249267v
BUMA, JAN SIPKESvroedsman Jan Sipkes Bumaverkoper Noordijs 11737249180r
BUMA, JAN SIPKES Jan Sipkes Bumanaastligger ten noorden Hofstraat 47oost1746251141v
BUMA, JAN SIPKESvroedsman Jan Sipkes Bumabetrokkene onbekend1737249167r
BUMA, JAN SIPKESburgerhopman Jan Sipkes Bumabakker (mr. -)koper dwarshuisNoordijs 1173124836r
SIPKES, JANKE Janke Sipkes koper Noorderhaven 112achter170824544v
SIPKES, JANKE Janke Sipkes naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter170824544v
SIPKES, JANKEwijlen Janke Sipkes erflater Sint Jacobstraat 41726246283r
SIPKES, de erfgenamen van wijlen Jantyen Sipkes verpachter grond Franekereind 30west1622230306v
SIPKES, JILLERT Jiellert Sipkes bakker (mr. -)koper provisioneel huisHeiligeweg 70168224159ra
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakkerverkoper Ooievaarsteeg 151728247145r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Herenwaltje 171791263364r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Molenpad 61791263369r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Lanen 711791263370ar
SIPKES, JOUKJE Jouck Sipkes verkoper Schritsen 121615229261r
IJSBRANDS, JOUKJE SIPKES Jouke Sipkes IJsbrandikoper Noorderhaven 961779259192r
SIPKES, KLAAShuisman Klaas Sipkes verkoper q.q. Schritsen 1117832613ra
SIPKES, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuue Sipkes verkoper Grote Kerkstraat 421620230204r
SIPKES, LIEUWE Lieuwe Sipkes , c.u.huurder Westerstraat 431796264342r
SIPKES, MARTJEN Maartie Sipkes koper Zoutsloot OZ1676240218v
SIPKES, MARTJEN Martien Sipkes koper Zuiderhaven ZZ168524298r
NAUTA, MICHIEL SIPKESwijlen Michiel Sipkes Nautaverkoper van 1/2 Rozengracht 41809268277r
SIPKES, MINNE Minne Sipkes protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 3416152302r
SIPKES, MINNEhof en schuur van Minne Sipkes naastligger ten oosten Hofstraat1630232137v
SIPKES, MINNE Minne Sipkes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ163123325r
SIPKES, MINNE Minne Sipkes naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ1618230111v
SIPKES, MINNE Minne Sipkes koper provisioneel Rozengracht 291613229153r
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331622230325v
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331622230325v
SIPKES, OKKE Ocke Sipkes naastligger ten westen Voorstraat 351613229135v
SIPKES, OKKEhet sterfhuis van wijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331622230331r
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331626231127v
SIPKES, OKKEwijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 331626231127v
SIPKES, OKKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Ocke Sipkes naastligger ten westen Voorstraat 251622230297v
SIPKES, PIEBEwijlen Piebe Sipkes koper Sint Jacobstraat162723229v
SIPKES, PIEBEwijlen Piebe Sipkes erflater Rommelhaven 2west162823245r
SIPKES, PIETERgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Sipkes eigenaar perceel Roeperssteeg OZ1620230234v
SIPKES, RUURDhuisman Ruirdt Sipkes verkoper q.q. Noorderkade 11712245317r
SIPKES, SAKE Saeke Sipkes verkoper van 5/32 en als procuratie hebbend vanZoutsloot 891748251239v
SIPKES, SAKE Sake Sipkes huurder Bargebuurt1765256109v
SIPKES, SAMUELwijlen Samuel Sipkes verkoper Lanen 811728247144r
SIPKES, SAMUELwijlen Samuel Sipkes koper Lanen 811722246143r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Schritsen 56oost177325869v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Zuiderhaven 73179326491r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper huisLanen 22178526234r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Raamstraat 31763255252r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 91740250141r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 11784261161r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten oosten Lanen 641782260253r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (huis-)verkoper Rozengracht 151741250169v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper huisSchritsen 25175325336r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 471774258190v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper timmerwinkelRaamstraat 31780259296v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Lanen 341778259150v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Lanen 58179326478r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)koper huisSchritsen 491790263218r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten westen Schritsen 491790263218r
SIPKES, SCHELTEde erfgenamen van wijlen Schelte Sipkes timmerman (mr. -)naastligger ten westen Schritsen 491796264318v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 11794264163v
SIPKES, SCHELTJE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Raamstraat 5178126053r
SIPKES, SCHELTEwijlen Schelte Sipkes timmerman (mr. -)erflater Schritsen 491796264318v
SIPKES, SIEBRENwijlen Sibrant Sipkes verkoper Heiligeweg 311653236243v
SIPKES, SIEBREN Sibren Sipkes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 19167724037va
SIPKES, SIKKE Sicke Sipkes naastligger ten westen Voorstraat 35161623051r
SIPKES, SIEMENde curator over het weeskind van wijlen Simen Sipkes Altelaat, c.u.verkoper Zoutsloot NZ163823451v
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper ledige plaats, achter de voors. schuur ([voor de twee percelen in deze akte])Achterstraat ZZ162723215r
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes naastligger ten westen Liemendijk1622230314v
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes metselaarverkoper Liemendijk ZZ162723210r
SIPKES, SIEMENde verkoper Simon Sipkes metselaarverpachter grond Achterstraat NZ162823265r
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes metselaarverkoper Achterstraat NZ162823265r
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huisKarremanstraat1621230270v
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huis met plaats en schuur daar achter ([voor de twee percelen in deze akte])Zoutsloot NZ162723215r
SIPKES, SJOERD Sioerd Sipkes verkoper Lombardspijp1626231115r
SIPKES, SJOERD Sioerd Sipkes naastligger ten noorden Heiligeweg 401626231115v
SIPKES, SJOUKJE Siouck Sipkes koper huisHeiligeweg 311653236243v
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes naastligger ten zuiden Heiligeweg 46een_achter16272325r
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes naastligger ten noorden Heiligeweg 401621230264v
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes koopmankoper 1/2 huis de Rode Molen genaemptScheerstraat 10de Rode Molen162523183r
BEER, SJOERD SIPKES Sjoerd Sipkes de Beerkoper huis nr. 10 in het zgn. KloosterDroogstraat 81het Klooster1809268314r
SIPKES, SIEBREN Sybrand Sipkes , c.u.koper kamerNieuwstraat 481721246106v
SIPKES, SIEBREN Sybren Sipkes verkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
SIPKES, SIEBREN Sybren Sipkes wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 48172724753r
SIPKES, SIEMENgrondpacht uit het huis van Symen Sipkes Altelaeteigenaar perceel Zoutsloot NZ1657237255v
POELSTRA, SIETSE SIPKES Sytse Sipkes Poelstrapikeurverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1604228385r
SIPKES, TEIEhet huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 61646235225r
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes , c.u.koper huis en houtstekZuiderhaven NZ1642234173r
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes houtkoperverkoper Zuiderhaven ZZ164923686r
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes huurder Heiligeweg 581640234117v
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes , c.u.geniaarde koper Hoogstraat 101641234157v
SIPKES, TJEERDJE Tieerdtie Sipkes , c.u.verkoper Noorderhaven 1001710245106v
SIPKES, TJEERDJE Tjeerdtie Sipkes verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter170824544v
SIPKES, TJEERDJE Tjeertje Sipkes verkoper Rommelhaven1753253128r
SIPKES, TJITSKE Tjietske Sipkes koper Bargebuurtspoortje 101742250232r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat163723443r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipkes verkoper ten oosten van Harlingen1622230321v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat1650236123r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes koper huisten zuiden van Harlingen168024196r
SIPKES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Sipkes erflater Weeshuisstraat 11169324363r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes koper Voorstraat 71171924652v
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes koper Hoogstraat 717312484r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes verkoper Havenplein 18oost168024168v
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes koper Voorstraat 71achter1726246262v
SIPKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Sipkes naastligger ten zuiden Lanen 71drie_achter1692242404r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntje Sipkes koper Rapenburg1729247258r
SIPKES, TRIJNTJEde kinderen van Trijntje Sipkes naastligger ten oosten Schritsen 451761255105v
SIPKES, TRIJNTJE Trijntje Sipkes koper Schritsen 471729247286v
IJSBRANDS, TRIJNTJE SIPKES Trijntje Sipkes IJsbrandikoper Voorstraat 82177625918v
SIPKES, WELMOED Welmoed Sipkes , voor zich en haar kinderenverkoper Hoogstraat 35168224157va
SIPKES, WILLEMeertijds de kamer van Willem Sipkes naastligger ten westen Peterseliestraat167124068r
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duytsnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ16482368r
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes verkoper Lombardstraat 41641234144r
SIPKES, WOUTERde weduwe van Wouter Sipkes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 171717245296r
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes schipper (wijd-)koper huisGrote Ossenmarkt 151703244199v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 201701244349r
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21741250171v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 201701244351v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes schipper (trekveer-)koper huisKerkpoortstraat 21737249186v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes kuiper (mr. -)koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 181701244351v
KUIPER, WOUTER SIPKESwijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f.schipper (grootveer-)verkoper Zeilmakersstraat 131711245142r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Rommelhaven 10164223533r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes verkoper Rommelhaven 10166623950v
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat 14167024029v
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat OZ167124036r
SIPKES, IETJE Yd Sipkes koper Schritsen 41613229173r
SIPKES, IETJE Yd Sipkes , voor haar en haar kinderenverkoper Schritsen 41626231117r
SIPKES, EDWER Ydwer Sipkes bruid 1603228353v
SIPKES, IEFKE Yeff Sipkes verkoper William Boothstraat1603228379v
SIPKES, IEMKJE Ympck Sipkes koper Carl Visschersteeg1615229284r
SIPPES, ANTJE Anna Sippes , zuster van de verkopersekoper door niaar Voorstraat 76161222982r
SIPPES, ANTJE Anna Sippes eigenaar van 5/6 Voorstraat 76161222982r
SIPPES, KLAASKE Claeske Sippes koper Havenplein 28163123311r
SIPPES, GEERTJEwijlen Geertie Sippes erflater Karremanstraat 301657237263v
SIPPES, GEERTJEwijlen Geertie Sippes erflater Noorderhaven 1051657237263v
SIPPES, GEERTJEwijlen Geertie Sippes erflater Droogstraat 181657237263v
SIPPES, JANKE Janke Sippes koper Noorderhaven 1121705244273v
SIPPES, SJOERD Sjoerd Sippes huurder (p.w.)Wortelstraat 151780259243v
SIPPES, IEFKE Yffke Sippes verkoper Voorstraat 76161222982r
SIERKS, SIERK Sirck Sirckx , c.u.koper twee kamersAchterstraat1646235222r
SIERKS, DOUWEwijlen Douue Sircx protesteert buiten Harlingen164223527v
SIERKS, TJEBBEals huurders Tiebbe Sirks , c.u.naastligger ten oosten Schritsen 15171824630v
, HARING Haringh Sitekes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 101624230386v
SJUKS, SJOERD Syuert Siuckes naastligger ten zuiden Liemendijk1620230208r
SJUKS, SJOERD Syuert Siuckes naastligger ten westen Liemendijk1620230208r
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes verkoper Heiligeweg 2216362345v
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes koper Droogstraat 531635233159r
SJUKS, WELMOED Welmoed Siucks koper Heiligeweg 221631232176v
SJOERDS, AREND Aene Siuerdts verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1622230332r
SJOERDS, ALLE Alle Siuerdts verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ16272324v
SJOERDS, ALLERTde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Allert Siuerdts bakkerverkoper Noorderhaven ZZ162423134r
SJOERDS, ANTJE Anck Siuerdts verkoper Heiligeweg 61626231110r
SJOERDS, ANTJE Antie Siuerdts koper Droogstraat 71622230293v
SJOERDS, ANTJE Antie Siuerdts koper Voorstraat 93achter1622230309v
SJOERDS, AUKJE Auck Siuerdts verkoper Rozengracht 26162823261r
SJOERDS, BARTELD Bartle Siuerdts koper huis en ledige plaats daarachterZuiderstraat1626231100v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Boncknaastligger ten oosten Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckprotesteert vanwege grondheerschap Rozengracht 21622230328v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckkoper schuur en hof daar achterDroogstraat 51622230293r
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonckgeniaarde koper ten oosten van Harlingen1622230296v
SJOERDS, DIRKJE Dirckyen Siuerdts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
SJOERDS, FOLKERT Folckert Siuerdts verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
SJOERDS, FOPPEde nagelaten weeskinderen van Foppe Siuerdts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19162723212v
SJOERDS, GREULT Greolt Siuerdts koper huis met zomerhuis en ledig plaatsje ten oostenBildtpoort (gebied)1623230370r
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm)ten noordoosten van Harlingen1645235176v
SJOERDS, HOUKEwijlen Holle Siuerdts geniaarde koper ten noorden van Harlingen162823248v
SJOERDS, HOUKEwijlen Holle Siuerdts verkoper ten noorden van Harlingen162823236r
SJOERDS, HOUKEwijlen Holle Siuerdts koper van 1/2 ten noorden van Harlingen162823237v
SJOERDS, IESKJEwijlen Jesck Siuerdts verkoper Droogstraat NZ1626231102v
SJOERDS, JISSELTJE Jesel Siuerdts koper Rommelhaven 2west162823245r
SJOERDS, PAULUS Paals Siuerdts verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ16272324v
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts , q.q.naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 191626231107v
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts koper huis met een houtstek ten noorden en de mosterdmolen daarop staande (koopsom + 1 rozenobel voor elk vd twee kinderen vd verkopers)Zuiderstraat 311619230169v
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19162623195v
SJOERDS, SIEMEN Simon Siuerdts luitenantverkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen162823236r
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Siuerdts verpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 CG ])Liemendijk WZ1619230180v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Boncknaastligger ten westen Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Zuiderhaven NZ162523173r
BONKE, TJEERD SJOERDSwijlen Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijn Siuerdts koper Sint Jacobstraat 61620230238v
SJOERDS, TJITSKE Tyeetske Siuerdts koper Hofstraat NZ162723224r
SJOERDS, WIERD Wierdt Siuerdts verwandelaar Lanen159722863r
SJOERDS, JARICHwijlen Jarich Siuerts verkoper buiten Harlingen1615229243v
SJOERDS, TJEERDwijlen Tierdt Siuerts crediteur (impetrant en triumphant) Grote Kerkstraat1606228523r
SJUKS, ANTJEde procuratiehouder van Anna Siuks verkoper van 1/9 Liemendijk ZZ1626231142r
SJUKS, JOUKEde procuratiehouder van Joucke Siuks verkoper van 1/9 Liemendijk ZZ1626231142r
SJUKS, de procuratiehouder van Meme Siuks verkoper van 1/9 Liemendijk ZZ1626231142r
SJUKS, SIEDS Syds Siuks verkoper van 1/3 Liemendijk ZZ1626231142r
SJOERDS, BARTELD Bartell Siurds koper huisSint Jacobstraat 10noord1642234168v
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 21626231140v
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts verkoper Lammert Warndersteeg 21626231140v
SJOERDS, vrije uitgang naar Greolts Siurdts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 5achter165523715r
SJUKS, TIETJEwijlen Tiete Siuuckes verkoper Heiligeweg 66161623037r
SJOERDS, LIJSBET Lies Siverds koper Herenwaltje1630232142r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1728247202v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinkoopmannaastligger ten westen Voorstraat 99173124832r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruinwijnhandelaarkoper Vismarkt 1173925043v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruinnaastligger ten westen Noorderhaven 42174925232r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruinwijnhandelaarverkoper Voorstraat 97173925049v
ENS, AUKJE SJOERDS Auck Siverts Ensprotesteert vanwege een competentie op de verkoperse Havenplein 221606228510v
SJOERDS, GRIETJE Griet Siverts verkoper buiten Harlingen1602228329v
SJOERDS, JANwijlen Jan Siverts erflater Bildtpoort (gebied)1793264360r
SJOERDS, JAN Jan Siverts koper huisAchterstraat 71785261288r
SJOERDS, TJEERD Tiaert Siverts , c.s.verkoper Voorstraat 121634233138r
, Grytien? Sixckes verkoper Scheffersplein1604228418v
TOLSMA, FOKELE wijlen Fokle Sjerk Tolsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Kleine Bredeplaats 9173124862r
SIERKS, ANDRIESde weduwe van Andrys Sjerks brouwernaastligger ten oosten Lanen 451734248351r
SIERKS, DOEDE Doede Sjerks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 571751252174r
SIERKS, HARKE Harcke Sjerks naastligger ten noorden Schritsen 251676240246r
SIERKS, JAKOB Jacob Sjerks naastligger ten westen Hoogstraat 531692242401v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sjerks Hornstrakoper Noorderhaven 101751252113r
SIERKS, REIN Rein Sjerks , c.u.voermankoper provisioneel Voorstraat 79169124224va
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Grote Bredeplaats 121789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Hondenstraat 5oost1789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Hondenstraat 5west1789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Grote Kerkstraat 391789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Wasbleek1789263376r
SIERKS, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Sjerks naastligger ten westen Noorderhaven 22173124868r
SIERKS, IEMKJE Ymkjen Sjerks koper Zuiderhaven 77oost1794264229r
SIERKS, HARKE Harcke Sjerx naastligger ten noorden Schritsen 271676240219v
, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopmannaastligger ten oosten Lanen 451728247214v
, RIEMKJE Riemke Sjierx koper Zuiderstraat 271729247280r
BONKE, KORNELIS SJOERDSde verkoper Cornelis Sjoerd Bonckverpachter grond andere kamer Schritsen 52161222983v
BONKE, KORNELIS SJOERDSde plaats van verkoper Cornelis Sjoerd Boncknaastligger ten zuiden Schritsen 52161222983v
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Sjoerd Bonckverkoper Schritsen 52161222983v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerd kaarsenmakerkoper kamerVoorstraat 891676240242r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerd kaarsenmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 891676240242r
HANNEMA, SJOERDS Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Lanen 60178826331v
SJOERDS, AAFKE Aafke Sjoerds koper huis en erfKleine Bredeplaats 111754253146r
SJOERDS, ADAMde weduwe van Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141769257135r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255234v
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds metselaar (mr. -)koper Tiepelsteeg1758254132r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 141763255266r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds koper woningSint Odolphisteeg 181763255220av
BIERMA, AAFKE SJOERDS Aefke Sjoerds Biermaverkoper Voorstraat 93achter175025282r
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachterPeterseliestraat ZZ16702404ra
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds naastligger ten noorden Heiligeweg 321670239219r
SJOERDS, OUTGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Alger Sjoerds verpachter grond Lanen 31612229103r
SJOERDS, ANTJE Anna Sjoerds huurder Rozengracht 21784261179r
SJOERDS, ANNE Annius Sjoerds , c.s.verkoper Lanen 781722246128r
SJOERDS, ANNE Annius Sjoerds , c.s.verkoper Rozengracht NZ1722246129v
SJOERDS, ANNE Annius Sjoerds , c.s.verkoper Hofstraat 351722246130r
SJOERDS, ANNE Annius Sjoerds , c.s.verkoper Sint Christoffelsteeg 31722246130v
SJOERDS, ANTJE Antie Sjoerds gestuite koper Rozengracht 271799265150r
SJOERDS, ANTJE Antie Sjoerds koper hofZuiderpoortsmolen 1de Zuiderpoortsmolen1706244313v
GLASTRA, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Glastrakoper William Boothstraat 25173224896r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiereverkoper Molenpad 111722246135v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiere, meerderjarige dochterkoper huisGrote Bredeplaats 41705244289r
SJOERDS, ANTJE Antje Sjoerds koper Kromme Elleboogsteeg1705244306v
SJOERDS, ANTJE Antje Sjoerds koper Zuiderstraat 61782260206r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antje Sjoerds Schiere, meerderjarige dochterkoper huis met onder- en bovenkamerSchritsen 291726246286v
SJOERDS, AATJE Attje Sjoerds huurder Bargebuurt 141769257121v
SJOERDS, BERBER Berber Sjoerds verkoper Drie Roemersteeg 11723246186v
ROORDA, BERBER SJOERDS Berber Sjoerds Roordakoper Hofstraat 291752252209r
SJOERDS, KLAAS Claas Sjoerds koper huis met plaats en bleekveldLanen 16169424385v
SJOERDS, KLAAShuisman Claas Sjoerds verkoper Zuiderstraat 6voor1751252131v
SJOERDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 121729247265r
SJOERDS, KLAAS Claes Sjoerds schippernaastligger ten oosten Lanen 121722246127r
SJOERDS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sjoerds naastligger ten oosten Lanen 12172824777r
TALMA, KLAAS SJOERDS Claes Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuke Sjoerds verkoper Schritsen 1west172024668r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwke Sjoerds verkoper van 1/8 Zoutsloot 1172824795v
SJOERDS, DIRK Dirk Sjoerds huurder Droogstraat 6173124844v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirk Sjoerds Biermanaastligger ten zuiden Noorderhaven 42168524295r
SJOERDS, DOETJE Doetje Sjoerds huurder Schritsen 61173124853r
SJOERDS, DOUWTJE Doutje Sjoerds koper Achterstraat 151806267222v
SJOERDS, IEKE Eeke Sjoerds gleibakkerkoper Heiligeweg 46173224879r
SJOERDS, ENNE Enne Sjoerds , c.u.huurder bovenkamer (p.w.)Lanen 291779259303r
SJOERDS, ENOCHde weduwe van Enog Sjoerds naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23175625451v
SJOERDS, ENOCH Enog Sjoerds van Rippertsschipper (galjoot-)verkoper Voorstraat 1011741250195r
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds scheepstimmermankoper huisZuidersteeg 7178326113r
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuidersteeg 11800265261r
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 121809268207v
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds koper huisZuiderstraat 101806267287r
SJOERDS, FEDDE Fedde Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderstraat 121810269105v
SJOERDS, FEIKE Feicke Sjoerds* meelmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 11164323571r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 13178326194r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds scheepstimmermankoper woningHofstraat 151755253250r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten oosten Hofstraat 131779259226r
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west1757254100v
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west1757254100v
SJOERDS, FEIKE Feike Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west1770257168v
SJOERDS, FEIKJE Feikje Sjoerds verkoper van 1/6 Hofstraat 151784261255r
SJOERDS, FEIKEwijlen Feyke Sjoerds , vader van verkoperserflater Hofstraat 151784261255r
SJOERDS, FEIKE Feyke Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west176825752r
SJOERDS, FEIKE Feyke Sjoerds naastligger ten westen Hofstraat 17west176825752r
SJOERDS, FOEKE Foeke Sjoerds naastligger ten westen Lanen 751809268193r
SJOERDS, FRANSde kinderen van wijlen Frans Sjoerds verkoper Tiepelsteeg17062455v
SJOERDS, FRANSde kinderen van wijlen Frans Sjoerds verkoper Heiligeweg 241706244340r
SJOERDS, FRANS Frans Sjoerds smidnaastligger ten oosten Heiligeweg 181703244198r
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds koper Schritsen 5west176425674r
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds verkoper Schritsen 5west1800265216r
SJOERDS, GEERTJEwijlen Geertje Sjoerds verkoper Zuiderpoort (gebied)180226663r
SJOERDS, GEERTJE Geertje Sjoerds koper Voorstraat 531763255209v
SJOERDS, GEERTJE Geertje Sjoerds verkoper Voorstraat 531787262207r
SJOERDS, GERBEN Gerben Sjoerds verkoper Moriaanstraat1722246132v
SJOERDS, GERBEN Gerben Sjoerds koper huisNoorderhaven 31een_achter172024680v
SJOERDS, GOSLING Gosling Sjoerds , c.u.timmerman (mr. -)huurder Nieuweburen 251780259298v
SJOERDS, GOSSEde verlaten boedel van Gosse Sjoerds timmerman (mr. huis-)verkoper Lanen 341778259150v
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerds eigenaar van de oostelijke 1/2 Voorstraat 17west1664238239v
SJOERDS, HARMEN Harmen Sjoerds schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 60172824772r
SJOERDS, HERE Heere Sjoerds naastligger ten oosten Schritsen 581782260167r
SJOERDS, HERE Heere Sjoerds huurder Schritsen 601784261174v
SJOERDS, HERE Heere Sjoerds verkoper Schritsen 601784261174v
SJOERDS, HIELKJE Hycke Sjoerds naastligger ten westen Voorstraat 79169124224va
SJOERDS, HIELKJE Hycke Sjoerds verkoper Sint Jacobstraat 10noord1691242346r
SJOERDS, wijlen hun moey Hyelkjen Sjoerds erflater Voorstraat 71achter1726246262v
SJOERDS, HIELKJE Hylckjen Sjoerds naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter169324367r
SJOERDS, HIELKJE Hylkjen Sjoerds verkoper Hofstraat 151755253250r
SJOERDS, HIELKJE Hylkjen Sjoerds koper Grote Kerkstraat 461704244240r
SJOERDS, HIELKJEwijlen Hylkjen Sjoerds , moey van de verkoperserflater Voorstraat 52west1726246261v
SJOERDS, HIELKJEde woning van Hylkjen Sjoerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 171730247351v
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannemaapothekerkoper huisGardenierstraat 3179226427v
WEIMA, JARICH SJOERDSburgemeester Jaerigh Sjoerds Weymakoper huisWeverstraat 81730247351r
WEIMA, JARICH SJOERDS Jaerigh Sjoerds Weymanaastligger ten noorden Weverstraat 81730247351r
SJOERDS, JANde weduwe van Jan Sjoerds huurder (p.j.)Zoutsloot 981803266212r
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bewoner Karremanstraat1769257122v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds huurder Anjelierstraat 7175325372v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Hofstraat 11774258148v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds huurder woning 2 (p.w.)Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
HANNEMA, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Hannemanaastligger ten zuiden [staat: westen] Kerkpoortstraat 7achter1799265176r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmanverkoper Lanen 431701244104r
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schierekoopmanverkoper Achterstraat NZ17272473r
SCHIERE, JAN SJOERDSde schuur van Jan Sjoerds Schierekoopmannaastligger ten oosten Liemendijk ZZ1703244194v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper zoutkeetScheffersplein 231703244213v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiereverkoper van 4/9 Zuiderhaven 9170024443v
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereverkoper van 1/2 Lanen 71172724710r
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereerflater Lanen 71172724710r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter1705244283v
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereverkoper van 1/2 Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerds Schiereerflater Voorstraat 61172724712v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper Achterstraat NZ16992441v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoper huisNoorderhaven 1121704244265v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmankoper 1/2 huisVoorstraat 6116992444v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmaneigenaar van 1/2 Voorstraat 6116992444v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schierekoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 57achter1705244272v
SCHUT, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schutnaastligger ten oosten Noorderhaven 54166523926v
WEIMA, SJOERDSburgemeester Jaregh Sjoerds Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61722246150r
WIJMA, JARICH SJOERDSvroedsman Jarig Sjoerds Wijmanaastligger ten zuiden Noordijs 5170024472v
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sjoerds Weymakoper drie voet grond van de stalling van de verkoperonbekend1728247112v
WEIMA, JARICH SJOERDS Jarigh Sjoerds Weymanaastligger ten zuiden onbekend1728247112v
SJOERDS, JETSKE Jetske Sjoerds koper Hoogstraat 531677240256r
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds verkoper van 1/2 Zoutsloot 22173224877r
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds houtkoper en kalkbranderverkoper van 1/3 Zoutsloot 171729247293v
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds houtkoper en kalkbranderverkoper van 1/3 Zoutsloot NZ1729247294r
SJOERDS, JOHANNESwijlen Johannes Sjoerds verkoper Nieuwstraat1778259113r
SJOERDS, JOHANNESwijlen Johannes Sjoerds koper Zuidersteeg 111724246189r
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sjoerds , c.u.huurder Hoogstraat 71754253168r
TALMA, KNIERKE SJOERDS Knierke Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmannaastligger ten westen Noordijs 121735249102r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmankoper stal tegenover de Leeuwarder PeerdestalNieuwstraat 401727246300r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds scheepstimmerman (mr. -)koper huisZuiderstraat1702244161v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmanverkoper q.q. 1172824796v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds scheepstimmerman (mr. -)huurder Zuiderhaven ZZ1698243389r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmankoper hof met vruchtbomeb, prieeltje en stenen zomerhuisGardenierstraat 71726246268v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds winkelierkoper huisVoorstraat 97172024690r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds verkoper Voorstraat 95achter1722246145r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sjoerds de Bruynkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 9172724747v
SJOERDS, LIJSBET Lijsbeth Sjoerds verpachter grond Zuiderplein 5noord1728247139r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkje Sjoerds Schrikverkoper Noorderhaven 22176725715r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkje Sjoerds Schrikverkoper Noorderhaven 22achter176725715r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkjen Sjoerds Schrikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sjoerds verkoper Zoutsloot 87170024437r
SJOERDS, MARTJENwijlen Maertie Sjoerds erflater Noorderhaven 104168124139va
SJOERDS, MAAIKE Maicke Sjoerds koper Kleine Bredeplaats 17167124040v
SJOERDS, MARIA Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1795264254r
SJOERDS, OFFE Offke Sjoerds schoolmeestergeniaarde koper Lanen 44achter1702244139v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1779259162r
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds wever (bont-)koper door niaar huisGrote Kerkstraat 31midden176025544v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west176425640v
SJOERDS, PIETERwerf van Pieter Sjoerds naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ169924410v
SJOERDS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Sjoerds molenmakernaastligger ten westen Wasbleek1736249112v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.kaarsenmakerkoper kamerVoorstraat 891677240266v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.kaarsenmakernaastligger ten noorden Voorstraat 891677240266v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds molenaarkoper huisRozengracht NZ1696243223r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.huurder Karremanstraat 11752252197r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds verkoper Karremanstraat 11752252197r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ1696243253v
SJOERDS, PIETER Pieter Foeke Sjoerds naastligger ten westen Lanen 731802266122r
BIERMA, PIETER SJOERDSwoning Pieter Sjoerds Biermanaastligger ten westen Werfpad173224873r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, minderjarig jongmankoper pan- en estrikwerk en knechtswoningDroogstraat 7west1773258128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper stal, wagenhuis, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en putDroogstraat 7oost179726566v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemanaastligger ten westen Droogstraat 7oost179726566v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 10178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 12178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Noordijs 19178826329v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 91802266164v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Zuiderhaven ZZ178826333r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper 2 1/2 pm grondten oosten van Harlingen1803266281r
HANNEMA, PIETER SJOERDSwijlen Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen1808268103r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71802266173r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper huisFranekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Scheffersplein 7178926394v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, c.p.koper zoutkeetScheffersplein 27178126047v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoper huisVoorstraat 401789263177r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten westen Droogstraat 9achter178826317r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemanaastligger ten noorden Lanen 731802266122r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper Droogstraat 7west1806267273v
TALMA, PIEBE SJOERDS Pybe Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (bont-)koper door niaar woning en weefwinkelonbekend1754253156v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.u.wever (bont-)huurder onbekend1754253156v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds verkoper Hofstraat 201722246127v
SJOERDS, PIETERhet huis nu verkocht door Pyter Sjoerds naastligger ten westen Rozengracht 19oost1722246127v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.s.verkoper Rozengracht 19oost1722246127v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds verkoper Lanen 781722246128r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 117432511r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.s.verkoper Rozengracht NZ1722246129v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.s.verkoper Hofstraat 351722246130r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.s.molenaarverkoper Lanen 831722246130r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.s.verkoper Sint Christoffelsteeg 31722246130v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sjoerds van Biermakoopmankoper door niaar kamerVoorstraat 89twee_achter169424399r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pyter Sjoerds Biermanaastligger ten oosten Voorstraat 89twee_achter169424399r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds molenaarnaastligger ten westen Rozengracht NZ1705244300r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201701244349r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181701244349r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201701244351v
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds* brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181701244351v
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwersknechtgeniaarde koper Hondenstraat 71705244291r
SJOERDS, PIETERhet huis van Pytter Sjoerds lakenkopernaastligger ten westen Lanen 191677240267r
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Werfpad ZZ170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Zuiderhaven ZZ170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDS Pytter Sjoerds Biermascheepstimmermankoper door niaar huis met hofZuiderhaven ZZ1702244186r
BIERMA, PIETER SJOERDSde werf van Pytter Sjoerds Biermakoopmannaastligger ten westen Zuiderhaven ZZ1702244186r
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Voorstraat 91170724534r
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Voorstraat 93achter170724535v
BIERMA, PIETER SJOERDSwijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanerflater Schoolsteeg170724536r
SJOERDS, SIBBELE Sible Sjoerds koper q.q. ten noorden van Harlingen179826584v
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds naastligger ten oosten Schritsen 62177725981v
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds schipper (wijd-)verkoper Voorstraat 91170724534r
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds schipper (wijd-)verkoper Voorstraat 93achter170724535v
SJOERDS, SIEMEN Simon Sjoerds schipper (wijd-)verkoper Schoolsteeg170724536r
SJOERDS, SJOERD Sjoerd Sjoerds , de jongebezemmaker (mr. -)koper huisZoutsloot 411677240260v
SJOERDS, SJOERDJE Sjoerdtie Sjoerds verkoper Schritsen 111675240188v
SCHRIK, SUSANNA SJOERDSde goederen van Susanne Sjoerds Schrikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
TALMA, SIEBREN SJOERDS Sybren Sjoerds Talmakoper door niaar van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 106achter1741250145v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west1765256101v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds scheepstimmermankoper door niaar huisSchritsen 641766256223v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds naastligger ten zuiden Nutstraat 21761255107v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds naastligger ten westen Nutstraat 21761255107v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds scheepstimmermanverkoper Schritsen 641780259258v
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds naastligger ten westen Schritsen 661770257163r
SJOERDS, SIEMEN Symon Sjoerds scheepstimmermanverkoper Zuiderhaven 36west1766256170r
BONKE, TJEERD SJOERDS Tiaerd Sjoerds Boncknaastligger ten oosten Rozengracht 7oost1613229160v
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost1730247299r
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds Siberdakoopmankoper ledige plaatsZuiderhaven ZZ169924432r
SJOERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Sjoerds Sieverdanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west1754253131r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322481ra
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322482va
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds Sywerdanaastligger ten zuiden Noorderhaven 8172124698v
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])William Boothstraat 6noord170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdaverpachter grond William Boothstraat 6noord170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmankoper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Grote Ossenmarkt 10170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmanverpachter grond Grote Ossenmarkt 10170024453r
BLOK, TJEPKE SJOERDS Tjepke Sjoerds Blokverkoper Prinsenstraat 6180426772v
SJOERDS, TJEPKJE Tjepkie Sjoerds verkoper Grote Kerkstraat 221778259105v
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Grote Kerkstraat 191780259246v
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Heiligeweg 211780259248r
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Voorstraat 89een_achter1780259256r
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Grote Kerkstraat 241780259240r
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Kerkpoortstraat 391780259241v
SJOERDS, TJEPKJE Tjepkje Sjoerds koper Heiligeweg 211770257148v
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Bargebuurt 141780259242v
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Wortelstraat 151780259243v
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Heiligeweg 171780259245r
SJOERDS, TJEPKJE Tjepkjen Sjoerds geniaarde koper Liemendijk 42176125592v
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds geniaarde koper Heiligeweg 681785261265v
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds koper huis no. 7Nieuweburen 131782260230r
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeiderverkoper Nieuweburen 13178826359r
SJOERDS, TJERKJE Tjerkjen Sjoerds koper Voorstraat 89een_achter176425656v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijn Sjoerds koper Herenwaltje1613229168r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds koper Grote Ossenmarkt 131751252119r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper Zoutsloot 481651236152r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schierekoper Hofstraat 161701244110r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schierekoper Voorstraat 56oost1698243388v
SCHRIK, TRIJNTJE SJOERDSde goederen van Trijntie Sjoerds Schrikverkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west1749251273v
SJOERDS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerds verkoper Zoutsloot 87166523919r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntje Sjoerds verkoper Vijver 41802266166r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntje Sjoerds verkoper Hondenstraat 101802266168v
SJOERDS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerds verkoper Hoogstraat 22166523929v
WIJNGAARD, TRIJNTJE SJOERDS Trijntje Sjoerds Wijngaardverkoper Zuiderhaven 71759254192v
SJOERDS, WIEBEwijlen Wybe Sjoerds verkoper Zuiderhaven 311706244316v
SJOERDS, WIEBREN Wybren Sjoerds , c.u.koper twee kamersRapenburg ZZ166623938r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 18169424376r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 20169424376r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds , c.s.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 181702244170v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Schritsen 161689242279v
SJOERDS, AALTJEwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhofferflater Zuiderhaven ZZ1689242280r
SJOERDS, AALTJE Aeltie Sjoerdts koper Zuiderhaven ZZ1676240245v
SJOERDS, ALBERTwijlen Albert Sjoerdts scheepstimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten noorden Heiligeweg 32168024162r
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1677240268v
SJOERDS, KLAAS Claes Sjoerdts naastligger ten westen Lanen 18171924657r
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten noorden Bildtstraat 141680241116v
SJOERDS, DIRKburgervaandrig Dirck Sjoerdts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1016782414ra
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten oosten Voorstraat 281682241186r
SJOERDS, DIRKde hof van burgemeester Dirck Sjoerdts naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)168424234v
SJOERDS, DIRKgezworen gemeensman Dirck Sjoerdts koper mouterijVoorstraat 30achter168024188v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten zuiden Voorstraat 30168024189r
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts verkoper Bildtstraat 121680241111v
BIERMA, DIRK SJOERDSgemeensman Dirck Sjoerdts Biermakoper door niaar kameronbekend168024191v
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van wijlen burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1688242249v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sjoerdts Biermakoper 1/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortswindmolenKerkpoortsmolen 1Kerkpoortswindmolen168424218r
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)168424251r
BIERMA, DIRK SJOERDSgemeensman Dirck Sjoerdts Biermakoper door niaar huisVoorstraat 30168024189r
SJOERDS, DIRK Dirks Sjoerdts , c.u.bakkerkoper kamer en zomerkeuken met een kelderRommelhaven 8een_achter166623939v
SJOERDS, GREULThet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts naastligger ten westen Hoogstraat 53167124074v
SJOERDS, GRIETJE Grietje Sjoerdts Tempelhoffnaastligger ten noorden Zuiderhaven 59168924219ra
SJOERDS, GRIETJE Grytje Sjoerdts Klempenhoff, ongetrouwde dochterkoper huis met eigen steegSchritsen 161689242279v
SJOERDS, HARMEN Harmen Sjoerdts wagenmaker (mr. -)koper huisZuiderstraat 6voor168024193r
SJOERDS, HARMENhet huis gekocht door Harmen Sjoerdts wagenmakernaastligger ten westen Zuiderstraat 6achter168024128va
SJOERDS, HARMENde plaats van Harmen Sjoerdts naastligger ten westen Zuiderstraat 6achter168024128va
SJOERDS, JAN Jan Sjoerdts scheepstimmermanverkoper Schritsen 61166523928v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerdts verkoper van 1/10 Hoogstraat 19168224154va
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerdts Schierekoopmankoper van 1/2 Voorstraat 611691242369r
SCHUT, JAN SJOERDSwijlen Jan Sjoerdts Schutverkoper Noorderhaven 561681241153r
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannemanaastligger ten oosten buiten Harlingen167124054r
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sjoerdts koper Voorstraat 781681241155r
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sjoerdts verkoper Achterstraat ZZ1689242286v
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sjoerdts koper Voorstraat 17west1664238239v
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sjoerdts koper Liemendijk ZZ167924142v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts verkoper q.q. Sint Jacobstraat 191681241171v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31681241171v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 51681241171v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ168024119ra
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koper tuintjeonbekend1682241192v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten westen onbekend1682241192v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koper kamerVoorstraat 91achter167924137r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten zuiden Voorstraat 91achter167924137r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten noorden Voorstraat 91achter167924137r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmankoper kamerSchoolsteeg WZ1682241222r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmannaastligger ten westen Schoolsteeg WZ1682241222r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koopmannaastligger ten noorden Schoolsteeg WZ1682241222r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts verkoper q.q. Voorstraat 711681241171v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerdts kaarsenmaker (mr. -)koper kamerVoorstraat 891676240239v
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts koper huis alwaar de Grauwe Gans uithangtVoorstraat 91de Grauwe Gans167024019r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts koper kamerVoorstraat 91achter167124071v
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts kaarsenmakerbewoner Franekereind 116712408va
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerdts bezemmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 10168424228r
SJOERDS, SJOERD Sjoert Sjoerdts verkoper Zoutsloot 41168524291v
SJOERDS, STOFFELwijlen Stoffel Sjoerdts smidverpachter grond onbekend1602228320r
SJOERDS, STOFFELwijlen Stoffel Sjoerdts smidnaastligger ten westen onbekend1602228320r
SJOERDS, TEEKEde plaats van Taecke Sjoerdts naastligger ten zuiden Hondenstraat 2167024025v
SJOERDS, TJITSKE Tjedtske Sjoerdts koper huisGrote Kerkstraat 21688242231r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerdts verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerdts koper Vijver 4167924133r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerdts verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
SJOERDS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts verkoper Scheerstraat 3166623936v
SJOERDS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts verkoper Zoutsloot ZZ166523927r
SJOERDS, TJEPKE Tyepcke Sjoerdts verkoper Rozengracht 18163123315r
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts geniaarde koper Zoutsloot 1168524273v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts koper huisZoutsloot 41168524291v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691691242364v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 691691242364v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242365r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242365r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSde tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschutnaastligger ten noorden Zuiderhaven 711691242358v
SJOERDS, WIEBE Wybe Sjoerdts verkoper van 1/10 Hoogstraat 19168224154va
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS Wybe Sjoerdts Wildschutverkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
SJOERDS, WIEBEburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildsgutkoper huis, paardestal en belvedereZuiderhaven 71a1682241185r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschutkoper 1/2 hofRaamstraat 6noord168524278r
SJOERDS, WIEBRENwijlen Wybren Sjoerdts handelaar [staat: soetelaar]erflater Rapenburg ZZ1682241200r
SJOERDS, WIETSE Wytse Sjoerdts bewoner Noorderhaven 46168024124ra
SJOERDS, WIETSE Wytse Sjoerdts koopmanbewoner Rommelhaven 111687242197v
SJOERDS, SJOERD Sjoerdt Sjoerdtsen bezemmakerkoper huisBildtstraat 151689242276r
SJOERDS, AUKJE Auck Sjoerts koper Rozengracht 261620230227r
SJOERDS, Dedie Sjoerts bewoner Zeilmakersstraat 21168524274v
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerts molenaarnaastligger ten oosten Rozengracht 22168424260r
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerts , de oudebezemmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 1168524273v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Sjoerts lakenkoperverkoper q.q. Zuiderstraat161723059r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerts koper Noorderhaven 47168524272v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerts geniaarde koper Voorstraat 93oost168524261v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgervaandrig Wybe Sjoerts Wildschutgeniaarde koper Zuiderhaven 13168024180v
SJOERDS, WIEBEoud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711691242358v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 691686242110v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschutnaastligger ten oosten Zuiderhaven 711686242110v
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Sjouckes koper Franekerpoort (gebied)170024481v
SJOUKES, JAN Jan Sjouckes ontvanger van Deinumgebruiker Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
SJOUKES, JOHANNESgrondpacht uit het huis van Joannes Sjouckes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 1516652396r
SJOUKES, JOHANNES Johannes Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235216v
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235215v
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes koper 1/2 huis met een ledige plaats, zoutkeet en div. roerende goederen ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 23oost1642234171v
SJOUKES, JOEKEwijlen Jucke Sjouckes koper Zuiderhaven 241704244239v
SJOUKES, RINTJE Rintie Sjouckes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ168424235v
SJOUKES, Sjaerdt Sjouckes meyer ten zuiden van Harlingen1599228167v
SJOUKES, SJOUKJE Sjouckjen Sjouckes verkoper Kruisstraat 5west169324372v
SJOUKES, SIEUWKE Sjucke Sjouckes koper Kruisstraat 5west167024031r
SJOUKES, SIEUWKE Sjuwke Sjouckes koper Gardenierstraat 4168024166v
SJOUKES, SIEUWKE Syuw Sjouckes verkoper Zoutsloot 64161723092v
SJOUKES, TJALLING Tjallingh Sjouckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30achter167124053v
SJOUKES, DOUWE Douwe Sjoukes huurder Bargebuurtspoortje 141799265141r
SJOUKES, DOUWE Douwe Sjoukes , c.u.huurder (p.j.)Scheffersplein 7178926394v
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelcke Sjoukes Gerlsmakoopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsmanaastligger ten oosten Hoogstraat 181710245103r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsmanaastligger ten oosten Rommelhaven 131710245103r
SJOUKES, EELKJE Eelkjen Sjoukes verkoper Hofstraat 25171824611r
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9178626256r
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjoukes huurder onbekend ZZ176325617v
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjoukes , c.u.huurder voorste gedeelte (p.j.)Grote Kerkstraat 31oost1772257250v
SJOUKES, MARTEN Marten Sjoukes , c.u.huurder Drie Roemersteeg 51782260168v
SJOUKES, RINTJEde weduwe van Rintie Sjoukes , c.s.huurder Zuiderstraat 151695243143v
SJOUKES, RINTJE Rintje Sjoukes voermanbewoner Hofstraat 371689242274r
SJOUKES, SASKE Saske Sjoukes koper Heiligeweg 461790263202r
IJLSTRA, SASKE SJOUKES Saske Sjoukes IJlstraverkoper bovenhuis Heiligeweg 461805267127v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 7a1775258199v
SJOUKES, SJOUKEwijlen Sjouke Sjoukes koper Vijver 71759254224v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten zuiden Bildtstraat 31755253201r
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schipper (wijd-)geniaarde koper Zoutsloot 18174525168v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 91769257134r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 91763255229v
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 1011728247146r
SJOUKES, SJOUKJE Sjouke Sjoukes verkoper Gardenierstraat 41704244264r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Bildtstraat 71759254209v
SJOUKES, SJOUKEwijlen Sjouke Sjoukes schipperkoper Noorderhaven 501756253257r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes schippernaastligger ten westen Noorderhaven 501756253257r
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 991729247227v
SJOUKES, SJOUKE Sjouke Sjoukes schippernaastligger ten oosten Noorderhaven 461741250183r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1762255149r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 9176025531v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 91774258171v
SJOUKES, SJOUKJE Sjouwkje Sjoukes koper Noorderhaven 161775258225r
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder (p.j.)Hofstraat 141751252148v
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder Hoogstraat 25176425630r
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder Hoogstraat 17176425630r
SIEUWES, Jaukie Sjouwes koper Rapenburg 81702244165v
SJOUKES, HIELKJE Hylkje Sjouwkes koper huisRinnertspijp 81784261173v
SJOUKES, HIELKJE Hylkjen Sjouwkes naastligger ten zuiden Vijver 5178526217r
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 91784261204r
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjouwkes huurder Grote Kerkstraat 31oost1779259162r
SJUKS, Jeth Sjuckes verkoper Voorstraat 93achter161222998r
SJOERDS, BEERTJE Beert Sjuerdts verkoper Kerkpoortstraat159722834r
SJOERDS, GRIETJE Gryet Sjuerdts koper buiten Harlingen1600228215v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smidnaastligger ten oosten onbekend1599228179v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smidverpachter grond Hoogstraat 401598228119v
SJOERDS, WIERD Wyert Sjuerdts protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 20159722866v
, ALBERT Albert Sjurdts koper huis daer het Cromholdt utsteeck, met het vrije eigendom van de steegLanen 24het Kromhout1602228283v
, GERKE Gercke Sjurdts koper huis daer den Vergulden Helm uytsteecktVoorstraat 21de Vergulde Helm1600228208v
, PIETERhet staket van Pieter Sjurdts naastligger Havenplein 221606228510v
, ALBERT Albert Sjurtssen koper huisZuiderstraat1605228471r
, ANDRIESwijlen Andries Soest verkoper Zoutsloot 11613229168v
, Siemert Sopt? naastligger ten westen Liemendijk163223372av
, GERBENwijlen Gerben Souues schoenmakerverkoper Rozengracht 27165523717v
, TJALLING Tialingh Souues naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 281645235183v
, KLAAShet huis eerder van Claes Stans naastligger ten westen onbekend1602228324v
, KLAAS Claes Stans , c.u.verkoper Voorstraat 731602228287r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 43174325126r
SWERMS, AAFKE STEFFENS Aefke Steevens Swermsverkoper Zuiderhaven 45174325128r
STEFFENS, FOPPE Foppe Steevens huurder Hoogstraat 291765256138r
STEFFENS, FOPPE Foppe Steevens koordewerker (mr. -)koper huisWeeshuisstraat 171766256195r
STEFFENS, FOPPE Foppe Steevens naastligger ten westen Zuiderhaven 6176825766v
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Grote Kerkstraat 13175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Kleine Kerkstraat 14175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Franekereind 32175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens verkoper Brouwersstraat 141749251279r
SWERMS, SEERP STEFFENSraadman Seerp Steevens Swermsverkoper van 1/2 Voorstraat 531763255209v
STEFFENS, WILLEM Willem Steevens verkoper q.q. Voorstraat 361600228206r
STEFFENS, WOUTERgrondpacht uit de woning van Wouter Steevens eigenaar perceel Kerkpoort (gebied)1646235228r
STEFFENS, WIETSE Wytse Steevens verkoper Zuiderstraat1657237113v
STEFFENS, ABEde verkoper Abbe Steffens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ABE Abbe Steffens , voor zich en zijn kinderenverkoper Grote Kerkstraat 19161122936v
STEFFENS, ANTJEwijlen Antie Steffens erflater William Boothstraat 3173224891r
STEFFENS, ANTJE Antie Steffens koper William Boothstraat 3171924655v
STEFFENS, ANTJE Antje Steffens koper huisSchritsen 81773258103r
STEFFENS, AREND Arend Steffens wever (mr. bont-)geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
STEFFENS, AREND Arent Steffens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
STEFFENS, AREND Arent Steffens wever (mr. bont-)koper huisScheerstraat 8midden1751252146v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west1773258102v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west1765256103r
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west1763255262v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten westen Scheerstraat 8oost176825736v
STEFFENS, AREND Arent Steffens , c.u.bewoners Raamstraat 11794264163v
STEFFENS, AATJE Attie Steffens koper Hofstraat ZZ1723246165v
STEFFENS, AATJE Attie Steffens koper Kerkpad 11710245105v
STEFFENS, AATJE Attie Steffens verkoper Hofstraat 411715245255v
STEFFENS, AATJE Attje Steffens koper Kerkpad 32170724532r
STEFFENS, AUKJE Aukien Steffens koper Lanen 41736249139v
STEFFENS, BERBER Berber Steffens koper Zeilmakersstraat 131787262172r
STEFFENS, BERBER Berber Steffens* huurder (p.j.)Zoutsloot 201800265252r
STEFFENS, BERBER Berber Steffens verkoper Zeilmakersstraat 131794264231v
STEFFENS, BERBER Berber Steffens koper Grote Bredeplaats 27167824121r
STEFFENS, DIEUWKE Dieucke Steffens verkoper Voorstraat 84achter161523010r
STEFFENS, DIRKwijlen Dirk Steffens erflater William Boothstraat 3173224891r
STEFFENS, DOEDEde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Doede Steffens schoenmaker (mr. -)verkoper Simon Stijlstraat OZ16842424ra
STEFFENS, DOEDEde kinderen van wijlen Doede Steffens verkoper Zoutsloot 11674240152v
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmaker (mr. -)koper 2/4 schoenmakersperk met 4 kuipen, kalkdobbe en huisZoutsloot 11667239110v
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmakerbewoner Simon Stijlstraat 316712408va
STEFFENS, DOEDEhet huis van de erfgenamen van wijlen Doede Steffens schoenmakernaastligger ten noorden Simon Stijlstraat 316712408va
STEFFENS, DOEDE Doede Steffens schoenmaker (mr. -)koper Simon Stijlstraat 31668239146v
STEFFENS, GERRIT Gerrit Steffens huurder (p.j. totaal)Rapenburg ZZ1730247350r
STEFFENS, GERRIT Gerryt Steffens huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1751252149v
STEFFENS, JAKOBwijlen Jacob Steffens huurder Noorderhaven15972289v
STEFFENS, JELLEde weduwe van Jelle Steffens naastligger ten oosten Vijverstraat 281763255190v
STEFFENS, JELLE Jelle Steffens verkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
STEFFENS, JELLEwijlen Jelle Steffens verkoper Vijverstraat 301771257236r
STEFFENS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Steffens naastligger ten westen Grote Bredeplaats 291698243390v
STEFFENS, JOHANNES Johannes Steffens varensgezelverkoper Zoutsloot 96175025297r
STEFFENS, PIETER Pyter Steffens verkoper q.q. William Boothstraat 3173224891r
STEFFENS, RINSKE Rinsck Steffens koper Hoogstraat 1achter162423121v
STEFFENS, RINSKE Rinsck Steffens koper kamerLiemendijk ZZ1615229285r
STEFFENS, RUURDde weduwe van Ruurd Steffens huurder Noorderhaven 401807267315r
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u.huurder beneden Grote Bredeplaats 71802266173r
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 231791263366v
GUNTER, STEFFEN STEFFENS Steffen Steffens Gunter, de jongenaastligger ten zuiden Schritsen 521620230232v
GUNTER, STEFFEN STEFFENS Steffen Steffens de Gunter, de jongenaastligger ten westen Schritsen 521620230232v
GUNTER, STEFFEN STEFFENS Steffen Steffens Gunterverkoper Schritsen 501621230259r
GUNTER, STEFFEN STEFFENS Steffen Steffens Gunterverkoper onbekend1621230259r
STEFFENS, TEIE Teye Steffens , c.u.koper huisKerkpoortstraat 2167124043v
STINNERTS, KLAAS Claes Stennerts timmerman (mr. stads-)koper huis met plaatsGardenierstraat 4168024166v
STEFANUS, TEEKE STEFFENS Taeke Stephanus Stephaniverkoper Noorderhaven 62177225820v
STEFFENS, ABE Abbe Stevens verkoper Kromme Elleboogsteeg159722851r
STEFFENS, AAFKE Aefke Stevens verkoper Kleine Kerkstraat 5168524290v
STEFFENS, Balich Stevens verkoper Noorderhaven 361600228200v
STEFFENS, CATHARINAwijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 51612229122r
STEFFENS, FOEKJE Foeckien Stevens koper Zuiderhaven 251634233130v
STEFFENS, FOEKJE Foekjen Stevens verkoper Zuiderhaven ZZ1664238240r
STEFFENS, FOPPEwijlen Foppe Stevens , c.u.erflater Weeshuisstraat 171792264357v
STEFFENS, FOPPE Foppe Stevens huurder (p.j.)Herenwaltje 71758254265r
STEFFENS, FOPPE Foppe Stevens bewoner Herenwaltje 71758254266v
STEFFENS, FRANS Frans Stevens protesteert q.q. Heiligeweg 381622230304r
STEFFENS, HIELKJEhet weeskind van wijlen Hilcke Stevens protesteert vanwege een erfeniskwestie Heiligeweg 381622230304r
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens verkoper William Boothstraat163923482r
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens naastligger ten zuiden Noordijs 71634233147v
STEFFENS, JAKOBde kamer van Jacob Stevens koopmannaastligger ten noorden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBhuis, brouwerij en mouterij van de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens winkelierkoper Kleine Kerkstraat 141752252185v
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens koper huis, brouwerij en de mouterij en gereedschappen en het stookhuis met brandewijns ketels en verder gereedschap, recht achter het huis van Claas, slotmaker, staandeWilliam Boothstraat1626231116v
STEFFENS, NEELTJE Neeltie Stevens naastligger ten oosten Rozengracht 8168524297r
STEFFENS, PIETER Pieter Stevens huurder Kerkpad 321799265140r
STEFFENS, RIJKJE Rickien Stevens Crapoeth, achtersusterling van de verkoperseniaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen164223527v
STEFFENS, RIJKJE Rijck Stevens bruid 1602228308r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper Grote Bredeplaats 4163223353r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper buiten Harlingen1605228468r
STEFFENS, RIJKJEde erfgenamen van wijlen Rijckien Stevens Crapootverkoper Voorstraat 62165623788r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens Crapoot, voor zich en haar kinderenverkoper Grote Bredeplaats 4163823469v
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craputverkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craputverkoper van 1/2 Lanen 91162823249r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craputverkoper van 1/2 Hoogstraat 22162823249r
STEFFENS, Rijkien Stevens Crappoortverkoper buiten Harlingen163323395v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crapoothverkoper Noorderhaven 581646235203r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crapotkoper Noorderhaven 581641234127r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s.verkoper buiten Harlingen1633233101r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s.verkoper buiten Harlingen1633233102v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s.verkoper buiten Harlingen1634233132r
STEFFENS, Swaentyen Stevens bruid 159722829v
STEFFENS, TRIJNTJEwijlen Trijn Stevens verkoper Vijver 51613229130v
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandsternaastligger ten zuiden Vijver 3161222979r
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens verkoper Schritsen 26161122968r
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandsterverkoper Schritsen 26161222981r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens koper 1/8 huisDroogstraat NZ1598228111v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper Zoutsloot 53tuin1602228310v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten westen Franekereind 121599228156r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg1603228357r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. 1602228284r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. 1603228345r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens , c.u.huurder (p.j.)Brouwersstraat 91786262115r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. 1602228305v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. buiten Harlingen1600228211v
STEFFENS, WILLEMwijlen Willem Stevens erflater Rinnertspijp 4162423126r
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens , c.u.verkoper Kerkpoort (gebied)1646235228r
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens koper schuur met een omheinde plaats ervoorKerkpoort (gebied)1645235167r
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens verkoper Kerkpoortstraat ZZ1645235183r
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens bakker (mr. -)koper huis, bakhuis en plaatsonbekend1644235139v
STEFFENS, WIETSE Wytse Stevens havenmeesternaastligger ten zuiden onbekend OZ1682241190v
STEFFENS, WIETSEoud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Kerkpad WZ168524296v
STEFFENS, WIETSE Wytse Stevens koper 1/2 huisSimon Stijlstraat 2166123883v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaar, c.u.verkoper Simon Stijlstraat 2166623944v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesternaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241163v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesterverkoper ten noorden van Harlingen1681241164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaermakelaar en havenmeesterkoper hof met prieelKerkpad WZ1681241152v
STEFFENS, WIETSE Wytso Stevens , c.u.havenmeesterhuurder achterhuis Zuiderhaven 1oud1677240252v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinderts timmerman (mr. stads-)koper huis recht tegenover de Witte GevelKruisstraat 5west167024031r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten westen Bildtstraat 121662238120v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Bildtstraat 141680241116v
STINNERTS, KLAASde weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 21701244133v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten oosten Romastraat 271698243349r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Gardenierstraat 61682241194r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Romastraat 51682241232v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper huisRomastraat 31680241102r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Romastraat 31680241102r
STINNERTS, KLAASde weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten westen Hoogstraat 101704244242v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31701244121v
STINNERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Romastraat 2717092453v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)verkoper Kruisstraat 5west169324372v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ1691242363r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper twee kamersRomastraat NZ168524269v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten oosten Kruisstraat 5oost167924125v
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 661600228213v
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts koper 1/2 huis, westelijke helftFranekereind 29west161122962v
STINNERTS, DOUWEde proclamant Douwe Stinnerts naastligger ten westen Franekereind 29west161122962v
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost161122963r
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts naastligger ten westen Franekereind 29oost161122963r
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts koper huisFranekereind 271600228223r
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost1613229153v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitters Bontekoekoper door niaar huisHoogstraat 181782260302v
STITTERTS, ADAM Adam Stitters schipper (schuit-)koper kamerLiemendijk ZZ1705244279r
STITTERTS, ADAMde koper Adam Stitters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ1705244279r
STITTERTS, ADAM Adam Stitters , c.s.naastligger ten oosten Achterstraat NZ16992441v
BONTEKOE, ADAM STITTERTSwijlen Adam Stitters Bontekoeerflater Sint Jacobstraat 41792264355v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitters Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
STITTERTS, AALTJE Aaltje Stitterts koper Lanen 71763255217v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181787262211v
STITTERTS, ADAMwijlen Adam Stitterts naastligger ten noorden Zuidersteeg 111724246189r
STITTERTS, ADAM Adam Stitterts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ1688242240v
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoetimmerman (mr. huis-)koper huisRomastraat 35178326146v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitterts Bontekoekoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer1785261271v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neltje Stitterts Bontekoeverkoper Hoogstraat 181782260302v
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1618230145v
STOFFELS, AALTJEhet huis in de Vijverstraat van de erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141658237172ar
STOFFELS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels naastligger ten westen ([in de Hondenstraat])Grote Bredeplaats 201662238140v
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 131634233148r
STOFFELS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels verkoper Hondenstraat 9166223814ra
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 13163823467v
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten westen Hondenstraat 131657237103v
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181627231162r
STOFFELS, AALTJE Aeltje Stoffels verkoper Scheerstraat 61729247290r
STOFFELS, AGNIETJE Agniet Stoffels koper Grote Kerkstraat 36163123316v
STOFFELS, AGNIETJE Angniet Stoffels koper Hoogstraat NZ1600228225r
STOFFELS, ANTJE Antie Stoffels naastligger ten westen onbekend168024167v
STOFFELS, ANTJE Antie Stoffels verkoper onbekend168024167v
STOFFELS, ANTJE Antie Stoffels koper Schritsen 8173925013v
STOFFELS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Stoffels naastligger ten westen Anjelierstraat 151811269152v
STOFFELS, ANTJE Antje Stoffels huurder (p.j.)Liemendijk1793264123v
STOFFELS, KORNELIS Cornelis Stoffels consenteert Herenwaltje1600228234r
STOFFELS, CHRISTIAAN Cristiaen Stoffels , vrijgezelkoper door niaar kamer, loods en plaatsBrouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
STOFFELS, CHRISTIAAN Cristiaen Stoffels naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter1644235102v
STOFFELS, ELSKE Elske Stoffels koper Noorderhaven 961697243327r
STOFFELS, ELSKE Elske Stoffels verkoper Bildtstraat 231697243267r
STOFFELS, FROUKJE Frouck Stoffels verkoper Klaverbladstraat 31602228333r
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten noorden Romastraat 51728247116v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels verkoper Gardenierstraat NZ1749251261v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1737249189v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels ruilebuitverkoper Gardenierstraat 41736249141r
STOFFELS, GERRIT Gerrit Stoffels goudsmidbruidegom 1601228267v
STOFFELS, GERRITde nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gerryt Stoffels schoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Both Apothekerstraat OZ161523011v
STOFFELS, GERRIT Gerryt Stoffels Middagtenexecuteur van de stad Harlingenverkoper ten profijte van Grote Bredeplaats 1016782414ra
STOFFELS, GRIETJE Griet Stoffels huurder Vijverstraat 8166023824r
STOFFELS, GRIETJEgrondpacht uit het huis van Griet Stoffels eigenaar perceel onbekend16992449r1
STOFFELS, GRIETJEgrondpacht uit het huis van Grietie Stoffels eigenaar perceel onbekend168124141va1
STOFFELS, GRIETJEde boedel van wijlen Grietje Stoffels verkoper Zoutsloot 941803266239r
STOFFELS, GRIETJEde boedel van wijlen Grietje Stoffels verkoper Zoutsloot 961803266240v
STOFFELS, GRIETJEwijlen Grietje Stoffels verkoper Wortelstraat 151803266242r
STOFFELS, GRIETJE Gryttje Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
STOFFELS, HENDRIK Hendrik Stoffels sergeant infanteriekoper huis met plaats en tuintjeKerkpad WZ170024484v
STOFFELS, HIDDE Hidde Stoffels scheepstimmermanverkoper Zuiderstraat 20176725719r
STOFFELS, HIDDE Hidde Stoffels naastligger ten zuiden Zuiderstraat 221759254185v
STOFFELS, HILTJE Hiltje Stoffels verkoper Scheerstraat 61729247290r
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 21659237205v
STOFFELS, IEGEde vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81657237259r
STOFFELS, IEGEde vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81653236226v
STOFFELS, IEGEde vrouw van Ige Stoffels naastligger ten oosten Hondenstraat 81657237115r
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
STOFFELS, IEGE Iige Stoffels , c.u.koper 1/2 huisHondenstraat 81657237115r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 17oost1606228512r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwerkoper huis daer het Vergulden Kalff uutsteeckt, behalve de twee borden die daar in de gevel vaststeken, waarin het vergulde kalf en het uitzicht geschilderd zijn met de stokken (In 3 jaarl termijnen)Noorderhaven 76het Vergulde Kalf1599228139r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten westen Lanen 9west161723093v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten oosten Voorstraat 171599228154r
STOFFELS, JANwijlen Jan Stoffels erflater Lanen 71620230251v
STOFFELS, JANhet pas gekochte huis van Jan Stoffels naastligger ten oosten Noorderhaven 741599228140r
STOFFELS, JANde verkopers Jan Stoffels , c.u.verpachter grond Noorderhaven 781603228342r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels verkoper Noorderhaven 781603228342r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwerverkoper Noorderhaven 761600228234v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwerverkoper Noorderhaven 781600228234v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels , c.u.verkoper Noorderhaven 761601228247r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels , c.u.verkoper Noorderhaven 781601228247r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161600228234v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten zuiden Poortje 131612229122v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten oosten Voorstraat 17west1602228316r
STOFFELS, JANhet huis van Jan Stoffels naastligger ten oosten Noorderhaven 741601228236v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten westen Voorstraat 211600228208v
SWART, JAN STOFFELSde weduwe van Jan Stoffels Swartnaastligger ten oosten Heiligeweg 38176125577r
STOFFELS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jets Stoffels naastligger ten noorden Droogstraat 571620230206r
STOFFELS, JETSKE Jets Stoffels verkoper Zuiderstraat1602228295r
STOFFELS, JETSKE Jets Stoffels verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper Karremanstraat 261619230197v
STOFFELS, JETSKE Jets Stoffels verkoper Noorderhaven 661602228295r
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper William Boothstraat1619230197v
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper Liemendijk1619230197v
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper Achterstraat 491619230197v
STOFFELS, Jets Stoffels naastligger ten oosten Noorderhaven 1101618230112r
STOFFELS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jets Stoffels naastligger ten noorden Droogstraat 571620230214r
STOFFELS, LIJSBET Liesbeth Stoffels verkoper onbekend1601228259r
STOFFELS, LIEUWE Lieuwe Stoffels , c.u.geniaarde koper Vijverstraat 161702244178r
STOFFELS, LIEUWE Lieuwe Stoffels koper huisVijverstraat 51703244197v
STOFFELS, LIEUWEals bewoner Lieuwe Stoffels naastligger ten oosten Vijverstraat NZ1703244190v
STOFFELS, LIJSBET Lijsbeth Stoffels verkoper Zuiderstraat1602228295r
STOFFELS, LIJSBET Lijsbeth Stoffels verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
STOFFELS, LIJSBET Lijsbeth Stoffels verkoper Noorderhaven 661602228295r
STOFFELS, de weduwe Luitie Stoffels naastligger ten westen Weeshuisstraat 171800265225v
STOFFELS, LUITJENde weduwe van Luitje Stoffels naastligger ten oosten Weeshuisstraat 111803266193r
STOFFELS, LUITJENde nagelaten kinderen en boedel van wijlen Luitje Stoffels verkoper Brouwersstraat 171798265314r
STOFFELS, LUITJENwijlen Luitje Stoffels verkoper Brouwersstraat 171798265314r
STOFFELS, LUITJENwijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 131798265314r
STOFFELS, LUITJENwijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 151798265314r
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper Brouwersstraat 19179726511v
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper dubbel huisWeeshuisstraat 131791263342r
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper dubbel huisWeeshuisstraat 151791263342r
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels huurder Weeshuisstraat 11178626253r
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter])Bildtstraat 161647235246r
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderenverkoper Bildtstraat 16165623758r
STOFFELS, MAAIKE Maicke Stoffels , voor haar kinderenverkoper Hoogstraat 416592382ra
STOFFELS, MAAIKE Maike Stoffels koper Noorderhaven 57oost163623419r
STOFFELS, MAAIKE Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ163723431r
STOFFELS, MARTENde weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Voorstraat ZZ1600228212v
STOFFELS, MARTENde nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 11599228180r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])onbekend1600228227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend1600228227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten oosten onbekend1602228281r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels crediteur (triumphant) Droogstraat1601228272r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten oosten Liemendijk1604228411v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])onbekend1602228320r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend1602228320r
STOFFELS, MAAIKEwijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_achter16702402v
STOFFELS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maycke Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost_voor167124056r
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels koper woning met back en gemackDroogstraat 431657237137v
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Droogstraat 43166023870r
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Lanen 3166023871r
STOFFELS, MAAIKEwijlen Mayke Stoffels erflater Noorderhaven 57oost166123875v
STOFFELS, OEDEvrijgezel Oede Stoffels koper Zuiderhaven ZZ169224312r
STOFFELS, PIETER Piter Stoffels verkoper Noorderhaven 57oost163623419r
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper Noorderhaven 1121619230167v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. William Boothstraat1619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. William Boothstraat1619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Liemendijk1619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Liemendijk1619230197v
STOFFELS, ROMMERTde verkoper q.q. Rombert Stoffels , die zijn helft mede aanbiedteigenaar van 1/2 Achterstraat 491619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Achterstraat 491619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Achterstraat 491619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels koper provisioneel huis met plaatsjeKarremanstraat 261620230209r
STOFFELS, ROMMERT[de nagelaten weeskinderen van wijlen] Rommert Stoffels verkoper Zuiderstraat1602228295r
STOFFELS, ROMMERT[de nagelaten weeskinderen van wijlen] Rommert Stoffels verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
STOFFELS, ROMMERT[de nagelaten weeskinderen van wijlen] Rommert Stoffels verkoper Noorderhaven 661602228295r
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels herbergierbewoner Noorderhaven 381630232155v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper Hoogstraat 38162823279v
STOFFELS, SAKE Saecke Stoffels naastligger ten westen Zuiderhaven 34oost1704244260r
STOFFELS, SAKE Saeke Stoffels scheepstimmermankoper huis met een hof erachterZuiderhaven ZZ169224312r
STOFFELS, SAKEwijlen Sake Stoffels scheepstimmerman (mr. -)verkoper Zuiderhaven 34west1705244287r
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels* timmermannaastligger ten westen Hofstraat 311696243199r
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg1759254247v
STOFFELS, WATSE Watze Stoffels verkoper onbekend1624230391r
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels rogstorternaastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 32164323563r
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 381650236142v
STOFFELS, WILLEMhet grote huis gekocht door Willem Stoffels , c.u.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34163823456r
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels , c.u.koper huis, tuin en plaatsGrote Kerkstraat 36163923471v
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 32164323580v
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 32164323580v
STOFFELS, WILLEMde weduwe van Willem Stoffels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 381664238238v
STOFFELS, WILLEMde weduwe van Willem Stoffels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 381661238112r
STOFFELS, WILLEM Willem Stoffels naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 38achter1645235165r
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels schipper (groot-)koper woning of kamerHondenstraat 10163123325v
STOFFELS, IEGEde erfgenamen van wijlen Yge Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
STOFFELS, IEGEwijlen Yge Stoffels koper Zuiderhaven 13166723995v
STOFFELS, IEGEwijlen Yge Stoffels verkoper Zuiderhaven 13166723995v
STOFFELS, IEGEwijlen Yge Stoffels erflater Hondenstraat 816772412r
STOFFELS, IEGEwijlen Yge Stoffels schipper (groot-)verkoper Hondenstraat 101668239147r
STOFFELS, TRIJNTJE Trijntie Stoffers verkoper Bargebuurt 11740250140v
, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Suecks erflater ten zuidoosten van Harlingen1599228178v
SWIERS, JELTJE Jelle Sueers verkoper Lanen NZ1604228428v
SWIERS, JELTE Jeltke Sueers verkoper Lanen NZ1604228428v
SWIERS, PIETERde andere de erfgenamen van wijlen Pieter Sueers metselaarverkoper Lanen NZ1604228428v
SWIERS, PIETER Pieter Sueers , c.u.metselaarverkoper Lanen1605228439v
SJOERDS, JENTJE Jencke Suerts koper huis en plaats erachterGardenierstraat1618230125r
SUFFRIDUS, de erfgenamen van wijlen Romberto Suffridi naastligger ten oosten Hoogstraat NZ1621230271v
SUFFRIDUS, ROMMERTmr. Rombertus Suffridi rectorkoper provisioneel huisHoogstraat NZ1601228246r
SUFFRIDUS, ROMMERT Rombartus Suffridus rectorgebruiker Hoogstraat1604228407r
SJOERDS, AUKJE Auck Suierdts koper Grote Kerkstraat 37162823267r
, RUBEN Ruben Suisman Cohenkoopman (joods -)geniaarde koper Hoogstraat 181782260302v
, ROBERT Robertius Susman , c.u.huurder Heiligeweg 21175625433v
, EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat159722836v
SWIERS, TEETSKE Tetske Sweerds verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost16832423v
SWIERS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attie Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, LIJSBETmeerderjarige ongehuwde dochter Lijsbeth Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, RUURDminderjarige zoon Ruyrd Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerdts gortmaker (mr. -)huurder Voorstraat 8168724211va
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerdts schipper (smal-)verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, TEETSKE Teetske Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, JAN Jan Sweeres verkoper Zuiderhaven 261788262246v
, GILLES Gillis Sweersen koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
SWIERS, AMERENS Ammerens Sweerts , mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 971612229120r
SWIERS, AMERENS Ammerens Sweerts verkoper Noordijs 8161222973v
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerts geniaarde koper Noorderhaven 1001710245106v
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerts gortmaker (mr. -)verkoper Zoutsloot 651687242215r
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerts koper huisNoorderhaven 821710245110v
SWIERS, TEETSKE Taedtske Sweerts koper Noorderhaven 6816922437v
SCHELLINGWOU, KLAAS SWIERSwijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoperbewoner achterhuis Zuiderhaven 91759254234v
SWIERS, GERRIT Gerryt Sweerus koopmanverkoper Lanen 331788262267r
SWIERS, JAN Jan Sweerus landstimmerbaasverkoper Zuiderstraat 221776258251v
SWIERS, JAN Jan Sweerus naastligger ten oosten Zuiderhaven 24177725933v
SWIERS, JAN Jan Sweerus naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24177725933v
SWIERS, JAN Jan Sweerus landsscheepstimmerbaaskoper huis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderhaven 261775258234r
SWIERS, JAN Jan Sweerus landsscheepstimmerbaaskoper huis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Zuiderstraat 221775258234r
SWIERS, SIEBE Sybe Sweris schipper op Deve